Gå til sidens indhold
Gå til delmål 4.6: Lær alle at læse, skrive og regne Gå til delmål 4.6
Delmål 4.7: Delmål 4.7
Delmål 4.7

Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikkevoldelig kultur, globalt medborgerskab samt anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.

Gå til delmål 4.a Gå til delmål 4.a: Byg og opgrader sikre og inkluderende skoler
Indikatorer

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i den gennemsnitlige karakter for elever, som gennemførte den årlige fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi ved afgangsprøven i 9. klasse fordelt på køn. Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet.

Senest opdateret: 23-09-2021

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn