Gå til sidens indhold
Gå til delmål 4.4: Giv flere forudsætningerne for få finansiel succes Gå til delmål 4.4
Delmål 4.5: Delmål 4.5
Delmål 4.5

Inden 2030 skal ulighed mellem kønnene i uddannelser afskaffes, og der skal sikres lige adgang til alle niveauer af uddannelse og erhvervsrettet uddannelse for de mest udsatte grupper, herunder mennesker med handicap, oprindelige folk og børn i udsatte situationer.

Gå til delmål 4.6 Gå til delmål 4.6: Lær alle at læse, skrive og regne
Indikatorer

4.5.1

Download data

Forklaring
Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik. Andelen af mænd med en erhvervskompetencegivende uddannelse er sat i forhold til andelen af kvinder med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Indikatoren er baseret på FN's definition.

Senest opdateret: 11-06-2020

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn