Gå til sidens indhold
Gå til delmål 1.3: Indfør sociale sikkerhedsnet Gå til delmål 1.3
Delmål 1.4: Delmål 1.4
Delmål 1.4

Inden 2030 skal det sikres, at alle mænd og kvinder, især de fattige og de udsatte, har lige ret til de økonomiske ressourcer samt adgang til basale serviceydelser, ejerskab og kontrol over land og andre former for ejendom, arv, naturressourcer, passende ny teknologi og finansielle tjenesteydelser herunder mikrofinansiering.

Gå til delmål 1.5 Gå til delmål 1.5: Opbyg modstandsdygtighed mod katastrofer
Indikatorer

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i formuestørrelser for personer på 18 år og derover målt ved gennemsnit og decilgrænser. Beløbene er i løbende priser.

Senest opdateret: 03-11-2021

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn