Gå til sidens indhold

Den kriminelle retspleje 1897-1900

Strafferetsplejen i Aarene 1897-1900

Nyt er, at man individuelt kan behandle de enkelte forbrydere, hvilket er en betingelse for at kunne udarbejde en statistik over tilbagefald. Indeholder stadig oplysninger om domfældelser.

Indledningen giver i tekst og tabeller oversigt over straffesagernes antal, behandlingsmåde og udfald og over domfældelser for forbrydelser. Endvidere får man overblik over de straffede forbrydere og de nytilkomnes tilbagefald. Inddrager for første gang oplysninger om forholdene på Færøerne.

Tabelafsnittet giver for hvert af årene oplysning om justitssager, offentlige politisager og søretssager fordelt på retskredse med oplysning om udfald. Viser for hvert år antallet af domfældelser med oplysning om forbrydelsens karakter og den idømte straf. Indeholder bl.a. oplysninger om dømtes køn, alder, fødested samt  ægteskabelige stilling.

Endelig er der tabeller over tilbagefaldne forbrydere med oplysning om fødested, køn, alder og straffens samt forbrydelsens art. Til slut oplysninger om domfældelser for betleri og lignende forseelser.

Statistisk Tabelværk, Nr. 4, Rk. 5, Litra B

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

 Fortsætter i serien Danmarks Retspleje


Den kriminelle retspleje

Kolofon

Den kriminelle retspleje
Sociale forhold
Udgivet: 31. december 1903 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Den kriminelle retspleje 1891-96

Den kriminelle Retspleje i Aarene 1891-96

Dækker seksåret 1891-1896 på grund af omlægning af kriminalstatistikken fra 1. januar 1897. Indledningen redegør for fremgangsmåde og ændringer i indhold og opbygning. Den væsentligste er, at indholdet nu er opdelt efter emne og hver tabel indeholder oplysninger om hvert af de 6 år: 1891, 1892, 1893, 1894, 1895 og 1896.

Oplyser antallet af justitssager og politiforseelser fordelt på retskredse. Angiver antallet af tiltalte plus sagens udfald og forbrydelsens karakter opdelt på retskredse for femåret 1891-1895 samt 1896.Viser antallet af domfældte efter køn og forbrydelse opdelt efter amt for hvert af årene.

Endvidere er der oversigter over de offentlige politisager samt over domfældelser ved de militære jurisdiktioner.

Statistisk Tabelværk, Nr. 2, Rk. 5, Litra B

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Den kriminelle retspleje

Kolofon

Den kriminelle retspleje
Sociale forhold
Udgivet: 31. december 1899 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Den kriminelle retspleje 1886-90

Den kriminelle Retspleje i Aarene 1886-1890

Indledningen indeholder oversigtstabeller, der dækker femåret 1886-1890. Oplyser bl.a. antallet af tiltalte og sagens udfald, dømtes alder, køn, den geografiske fordeling, forbrydelsens art og de idømte straffe.

Indeholder desuden domfældelser ved hær og flåde samt politiforseelser med idømte straffe. Hoveddelen indeholder detaljerede oplysninger om den kriminelle retspleje i hvert af årene 1886, 1887, 1888, 1889 og 1890.

Statistisk Tabelværk, Nr. 8, Rk. 4, Litra B

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Den kriminelle retspleje

Kolofon

Den kriminelle retspleje
Sociale forhold
Udgivet: 31. december 1893 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Den kriminelle retspleje 1881-85

Den kriminelle Retspleje i Aarene 1881-1885

Indledningen indeholder oversigtstabeller, der dækker femåret 1881-1885 plus i nogle tilfælde 1876-1880 samt tiåret 1876-1885. Oplyser bl.a. antallet af tiltalte og sagens udfald, dømtes alder, køn, den geografiske fordeling, forbrydelsens art og de idømte straffe.

Indeholder desuden domfældelser ved hær og flåde samt politiforseelser med idømte straffe. Hoveddelen indeholder detaljerede oplysninger om den kriminelle retspleje i hvert af årene 1881, 1882, 1883, 1884 og 1885.

Statistisk Tabelværk, Nr. 6, Rk. 4, Litra B

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Den kriminelle retspleje

Kolofon

Den kriminelle retspleje
Sociale forhold
Udgivet: 31. december 1889 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Den kriminelle retspleje 1876-80

Den kriminelle Retspleje i Aarene 1876-1880

Indledningen indeholder oversigtstabeller, der dækker femåret 1876-1880. Oplyser bl.a. antallet af tiltalte og sagens udfald, dømtes alder, køn, den geografiske fordeling, forbrydelsens art og de idømte straffe.

Indeholder desuden domfældelser ved hær og flåde samt politiforseelser med idømte straffe. Hoveddelen indeholder detaljerede oplysninger om den kriminelle retspleje i hvert af årene 1876, 1877, 1878, 1879 og 1880.

Statistisk Tabelværk, Nr. 4, Rk. 4, Litra B

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Den kriminelle retspleje

Kolofon

Den kriminelle retspleje
Sociale forhold
Udgivet: 31. december 1884 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Den kriminelle retspleje 1871-75

Den kriminelle Retspleje i Aarene 1871-1875

Indledningen indeholder oversigtstabeller, der dækker femåret 1871-1875. Oplyser bl.a. antallet af tiltalte og sagens udfald, dømtes alder, køn, den geografiske fordeling, forbrydelsens art og de idømte straffe.

Indeholder desuden domfældelser ved hær og flåde samt politiforseelser med idømte straffe. Hoveddelen indeholder detaljerede oplysninger om den kriminelle retspleje i hvert af årene 1871, 1872, 1873, 1874 og 1875.

Statistisk Tabelværk, Nr. 1, Rk. 4, Litra B

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.