Gå til sidens indhold

Regnskabsstatistik for jordbrug 2019

Publikationen beskriver økonomien i konventionelt og økologisk landbrug samt gartneri.

Statistikken dækker både heltids- og deltidsbedrifter. Publikationen gennemgår jordbrugserhvervet fordelt efter produktionsområde, bl.a. kvæg, svin, fjerkræ, pelsdyr, planteavl og gartneri.

2019-udgaven viser blandt andet, at:

  • Driftsresultatet for det gennemsnitlige jordbrug endte i 2019 på 456.100 kr., hvilket var det bedste i indeværende statistikserie (Tilbage til og med 2008). Året var især præget af fremgang for bedrifter med svin, hvor driftsresultatet for konventionelle heltidsbedrifter blev 3,6 mio. kr., hvilket er det med afstand bedste resultat i historien.
  • For mælkeproducenter var 2019 bedst for økologerne med et driftsresultat på 1,3 mio. kr., mens konventionelle mælkeproducenter fik et driftsresultat på 0,9 mio. kr. i gennemsnit.
  • Også for driftsformerne fjerkræ, konventionel planteproduktion og økologisk planteproduktion var driftsresultaterne i 2019 højere end set før.
  • Bedrifter med pelsdyrproduktion klarede sig dårligst i 2019. Gennemsnitsprisen pr. solgt minkskind i regnskaberne faldt til 200 kr., hvilket er meget langt fra toppen i 2013 med 602 kr. og under fremstillingsprisen. Det gennemsnitlige driftsresultat blev minus 0,7 mio. kr.
  • For gartnerisektoren var driftsresultatet for 2019 med 0,8 mio. kr. næsten som året før. Som de seneste år var det gartnerier med grøntsagsproduktion, der klarede sig bedst, hvor driftsresultatet for frilandsgrøntsager blev 1,3 mio. kr. i gennemsnit og for væksthusgrøntsager 1,1 mio. kr.
  • Familieindkomsten på et gennemsnitligt konventionelt heltidslandbrug steg til 1,7 mio. kr. i 2019. For økologiske heltidslandbrug var indkomsten 1,2 mio. kr. og for heltidsgartnerier 0,9 mio. kr. i gennemsnit.
  • Der var 26.180 jordbrug i Danmark i 2019. Året var det første med under 10.000 heltidsbedrifter i Danmark, på ti år er antallet reduceret knap 30 pct..

Regnskabsstatistik for jordbrug

Kolofon

Regnskabsstatistik for jordbrug
Erhvervsliv
ISBN pdf: 978-87-501-2367-5
Udgivet: 1. december 2020 kl. 08:00
Antal sider: 107
Kontaktinfo:
Henrik Bolding Pedersen
Telefon: 39 17 33 15

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig