Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Hvorfor er den danske inflation forskellig fra euroområdets?

På grund af den danske fastkurspolitik overfor euroen, er det forventeligt, at inflationen i Danmark på det lange sigt følger inflationen i euroområdet. De senere år har der imidlertid været væsentlige afvigelser mellem den danske inflation og euroområdets.

I analysen fokuseres på NFNE-inflationen, som er inflationen uden de prisvolatile pro­duktgrupper som energi og ikke-forarbejdede fødevarer. NFNE-inflationen regnes for at være et godt mål for den underliggende inflation. Denne analyse forsøger at forklare, hvorfor den danske NFNE-inflation adskiller sig fra euroområdets i perioden 2014-2016.

Analysens hovedkonklusioner:

Danmark havde i 2014 og har også indtil nu i 2016 lavere NFNE-inflation end euroområdet, mens NFNE inflationen i Danmark lå højere end i euroområdet i 2015. Bidragene til denne afvi­gende udvikling kommer især fra tre faktorer:

  • Afvigelserne i NFNE-inflationen følger samme mønster som afvigelserne for prisudviklin­gen på ikke-energi relaterede industriprodukter. Specielt udviklingen for be­klædning, biler og møbler har bidraget. Afvigelser i inflationen for ikke-energi relaterede industrielle goder er dog ikke et rent dansk fænomen.
  • Forbrugssammensætningen i Danmark afviger fra euroområdets, og dette har været med til at øge den danske inflation i 2015. Specielt det højere forbrug af finansielle ser­vices i Danmark har spillet en rolle. Den samlede betydning af forskelle i forbrugssam­mensætningen er dog marginal.
  • Skatte- og afgiftsændringer reducerer forskellen på inflationen i Danmark og euroområ­det, især for 2014.

 

Hvorfor er den danske inflation forskellig fra euroområdets?

Kolofon

Hvorfor er den danske inflation forskellig fra euroområdets?

Emnegruppe: Økonomi

Udgivet: 26. september 2016 kl. 09:00

Nr. 2016:13

ISSN pdf: 2446-0354

Kontaktinfo:

Thomas Hjorth Jacobsen
Telefon: 39 17 36 62