Gå til sidens indhold

Samarbejde med andre internatio­nale organisa­tioner

Danmarks Statistik samarbejder med flere internationale organisationer. Blandt de væsentligste kan nævnes: FN’s Statistiske Kommission og den europæiske del heraf, den Statistiske afdeling af FN's Økonomiske Kommission for Europa (UNECE), Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), Den Internationale Valutafond (IMF) og den Internationale Arbejdsorganisation (ILO).

Forenede Nationers Statistiske Kommission

FN’s Statistiske Kommission blev nedsat af FN’s Økonomiske og Sociale Råd (ECOSOC) i 1947 og assisterer det Økonomiske og Sociale Råd med bl.a.:

  • At fremme udviklingen af nationale statistikker og forbedre deres sammenlignelighed.
  • At udvikle den centrale statistikfunktion i FN’s Sekretariat (Statistics Division) samt koordinere statistikarbejdet i FN’s organisationer.
  • At rådgive FN’s organisationer vedrørende indsamling, behandling og formidling af statistik.
  • At fremme og forbedre statistiske metoder.

Conference of European Statisticians (CES)

Conference of European Statisticians (CES) er en regional FN-myndighed på statistikområdet. CES refererer til FN’s Statistiske Kommission og er en del af UNECE. CES har samme formål og opgaver som den Statistiske Kommission. Herudover skal CES bidrage til et tæt samarbejde mellem alle producenter af officiel statistik i ECE-regionen og i den forbindelse sikre sammenlignelighed, bedst mulig ressourceanvendelse, samt koordineret indsamling af statistik fra nationale producenter.

Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling (OECD)

OECD’s mission er at fremme politikker, der forbedrer såvel den økonomiske som sociale situation i verden. For at kunne efterleve denne mission har OECD og dens mange tilhørende komitéer, ekspertgrupper mv. et stort behov for officiel statistik af høj kvalitet. OECD’s statistikafdeling indsamler derfor statistik fra medlemsstaterne og bearbejder den med henblik på øget sammenlignelighed. Eksempelvis publiceres statistikken i den månedlige udgave af Main Economic Indicators. Det statistiske samarbejde er organiseret i arbejdsgrupper under OECD Committee on Statistics and Statistical Policy (CSSP).

Den Internationale Valutafond (IMF)

Danmarks Statistiks relationer til IMF varetages i nært samarbejde med Finansministeriet og Danmarks Nationalbank. IMF’s statistikarbejde dækker hovedsageligt to områder: retningslinjer for udarbejdelse af statistik og standarder for dokumentation.

Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO)

I samarbejde med Beskæftigelsesministeriet har Danmarks Statistik løbende kontakt til den Internationale Arbejdsorganisation og leverer omfattende arbejdsmarkedsoplysninger til ILO’s Yearbook of Labour Statistics. ILO spiller en betydelig rolle for den internationale udvikling og koordination af statistik om især beskæftigelse, arbejdsløshed og prisstatistik.