Gå til sidens indhold

Koordinationsudvalget for Europæisk Statistik

Danmarks Statistik er som national statistisk myndighed formand for Koordinationsudvalget for Europæisk Statistik. Udvalget blev oprettet i 2010 og er afledt af EU-forordningen om Europæisk Statistik (EF) Nr. 223/2009. Ifølge forordningens artikel 5, stk. 1 har de nationale statistiske myndigheder ansvar for at koordinere alle nationale aktiviteter til udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker samt at fungere som kontaktpunkt for Kommissionen (Eurostat) i statistiske spørgsmål. Ud over Danmarks Statistik består Koordinationsudvalget for Europæisk Statistik af repræsentanter fra andre nationale statistikproducenter i Danmark, der producerer europæiske statistikker.

Koordinationsudvalget for Europæisk Statistik har til opgave:

1. At sikre gensidig informationsudveksling om:
a) nye og igangværende europæiske statistikinitiativer med henblik på at koordinere aktiviteter til udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker,
b) Danmarks repræsentation i centrale europæiske komitéer og udvalg i såvel Kommissionen som Rådet med henblik på at koordinere og samordne indsatsen.

2. At bidrage til besvarelse af Kommissionens generelle henvendelser til de nationale europæiske statistikproducenter. 

3. At tage initiativ til samarbejde og samordning af den produktion og formidling af Europæisk Statistik, der foregår i henholdsvis Danmarks Statistik og andre nationale statistikproducenter. Herunder skabe rammerne for etablering af samarbejdsfora, der kan bidrage til udveksling af ’best practices’.

4. At drøfte standarder vedrørende uafhængighed, kvalitet (relevans, nøjagtighed, aktualitet, punktlighed, tilgængelighed, sammenlignelighed og sammenhæng), fortrolighed og svarbyrde, der skal være i overensstemmelse med nationale og internationale beslutninger og lovgivning. 

5. At drøfte danske standarder med henblik på at sikre højere grad af international sammenlignelig statistik.

Deltagende institutioner i Koordinationsudvalget for Europæisk Statistik

Forretningsorden