Gå til sidens indhold

Afdelingsdirektør Niels Ploug

Niels Ploug

Foto: Martin Sylvest

Niels Ploug, afdelingsdirektør for Personstatistik

Tlf: 39 17 39 51
Mobil: 20 33 08 75

E-mail: npl@dst.dk

Født

Den 12. marts 1960

Uddannelse

Cand.polit Københavns Universitet, 1985
Lederuddannelse, Dansk Management Forum, 1997

Ansættelser

2008 -  Afdelingsdirektør, personstatistik, Danmarks Statistik
2004 - Ekstern lektor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1995 - 2008 Forskningschef, Socialforskningsinstituttet
1992 - 1995 Forskningsleder, Socialforskningsinstituttet
1992 - Ekstern lektor, CBS, Handelshøjskolen i København

Andre poster

2021 -  Nationalbankens Research Unit Advisory Council
2021 - Medlem af den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet
2021 -  Medlem af det nationale partnerskab for sundhedsdata
2020 -  Chair of the UN Task Team on Big Data for the SDGs
2020 - Udpeget af Børne- og Undervisningsministeren som medlem af den danske UNESCO nationalkommission
2020 - Medlem af tænketanken DEA’s board
2019 - Formand for Styregruppen for projekt Vores Mål – danske målepunkter for verdensmålene
2018 - Medlem af Københavns Universitets repræsentantskab
2016 -  Medlem af Trygfondens rådgivende forskningsudvalg
2016 - Ansvarlig for Danmarks Statistiks arbejde med FN’s verdensmål
2015 - 2020 ESSnet, Eurostat - on Quality of Multisource statistics (head)
2014 -  UN Global Working Group on Big Data for official statistics –chair
2014 - Formand for Bestyrelsen, Christianshavns Gymnasium
2012 - 2013 Medlem af regeringens ekspertudvalg om fattigdom
2008 - DSS – Directors of Social Statistics, Eurostat
2007 - Formand for aftagerpanelet, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
2007 - Medlem af Advisory Board, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
2006 -  Medlem af rådgivningsudvalget for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
2006 - 2010 Medlem af Udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed (UVVU)

Medlemskab af redaktioner

2019 - Medlem af redaktionen for lærebogsserien ’Erhverv og Samfund’, DJØFs forlag
1996 - 2018 SAMFUNSØKONOMEN (redaktør 1996-2001)
1995 - International Social Security Review
  Reviewer for Nationaløkonomisk Tidsskrift
  Reviewer for Dansk Sociologi
  Reviewer for Tidsskrift for velferdsforskning 
  Reviewer for European Journal of Sociology
  Reviewer for Acta Sociologica

Forskningsledelse

2007 - 2008 Leder af den inter-institutionelle arbejdsgruppe for etablering af et center for register
og kombineret register og surveyforskning (CSSR)
2004 - Co-chair af forskningsprogrammet om velfærdsstatens arkitektur i samarbejde med Aalborg Universitet
1999 - 2005 Leder af forskningsprogrammet om negativ social arv
1994 - 1998 Co-chair af center for velfærdsstatsforskning i samarbejde med Syddansk Universitet
1992 - 1999 Leder af SFI's forskningsprogram "Social Tryghed i Europa"

Priser

1989 Copenhagen Business School - undervisningspris
1988 Lauridsen fondets prisopgave om velfærdssamfundets fremtid 

Publikationer

Social arv og social ulighed

Niels Ploug (red.) (2017): Økonomisk Ulighed i Danmark 

Niels Ploug et.al (2014): klassekamp-fra-oven

Niels Ploug et al (2012) : det-danske-klassesamfund

Niels Ploug (2014): Inklusion i folkeskolen i et samfund under løbende forandring, Tidsskriftet Kvan

Niels Ploug: Socialt udsatte børn, SFI 2007 

Niels Ploug: Social Ulighed, Forlaget Columbus 2006

Niels Ploug (red) (2017): Social arv og Social ulighed

Niels Ploug: Social arv - sammenfatning 2005, SFI 2005 

Velfærdsstaten

Niels Ploug (2014): Socialstatistik gennem 100 år – og i de kommende år, i ’På kryds og tværs i velfærdsstatens univers’

Niels Ploug et.al (red): Den danske velfærdsstats historie, SFI 2004 

Niels Ploug: Velfærd i Europa, SFI 2002

Niels Ploug & Torben Fridberg: Public Attitudes to Unemployment in Different European Welfare Regimes, Oxford University Press, 2000

Niels Ploug et.al (ed): Nordic Social Policy - changing welfare states, Routledgde. 1999

Pension

Niels Ploug (2012): The Danish Flexicurity Model and Old Age Protection, in Labour Market Flexibility and Pension Reform, Palgrave Macmillan.

Niels Ploug et.al: Three Routes to Pension Reform, Social Policy and Administration, vol 44, issue 3, June 2010

Arbejdsmarked

Niels Ploug (2014): Investing in people to promote activation and empowerment: The case of Denmark and lessons for other countries, International Social Security Review, vol 67.

Statistik

Niels Ploug (2014). Kønsmainstreaming og Danmarks Statistik, I Målbar Ligestilling, Institut for Menneskerettigheder

Niels Ploug (2014): Økonomisk vækst og livskvalitet, Samfundsøkonomen nr. 1

Kontakt

Bettina Steen Brix
Telefon: 39 17 39 02