Gå til sidens indhold

Kontakt­udvalget for uddannelses­statistik

Kommissorium

Kommissorium for Danmarks Statistiks kontaktudvalg for Uddannelsesstatistik

 

Deltagere

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Cepos
Danmarks evalueringsinstitut
Dansk Arbejdsgiverforening
Danske Gymnasier
Danske SOSU-skoler
Danske Professionshøjskoler 
Danske Universiteter
DXC technology
Erhvervsskoler og -Gymnasier
FH
IST
KL
KMD
Komit
Macom
Netcompany
Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser (RKU)
Social og Indenrigsministeriet
STIL
Uddannelses og forskningsministeriet
Undervisningsministeriet
VIVE
VUC
Aarhus Universitet

12. møde: 13. september 2021

Dagsorden
Referat
Oplæg: Uden uddannelse – ny population
Oplæg: Nye karakterdata i DST
Oplæg: Historiske lærer-elev-data
Oplæg: DST eksperimentel statistik af smitte med ny coronavirus i grundskoler

11. møde: 13. november 2020

Dagsorden
Referat
Meddelelser
Oplæg: Historien om uddannelsessektionen
Oplæg: Kontaktudvalg - ministeriesamarbejde
Oplæg: Overtagelse af fire tællinger fra UFM
Oplæg: Lærer-elev til kontaktudvalg
Oplæg: KlasseID

10. møde: 9. december 2019

Meddelelser

9. møde: 3. december 2018

Dagsorden
Referat: Møde 03.12.2018
Meddelelser
Oplæg: Ny statistik over børnehavernes madordninger
Oplæg: Hurtigere produktionsproces
Oplæg: Kommende publikation om erhvervsuddannede
Oplæg: Danmarks leverance til Unesco, OECD og Eurostat

8. møde: 6. december 2017

Dagsorden
Referat: Møde 06.12.2017
Meddelelser
Oplæg: Internationale statistikker
Oplæg: Udførelsen af PISA og TALIS undersøgelserne
Oplæg: Børnestatistikken 2015 og 2016

7. møde: 5. december 2016

Dagsorden
Referat: Møde 05.12.2016
Meddelelser
Oplæg: Kursusaktivitet på professionshøjskolerne
Oplæg: Indvandrerenes medbragte uddannelse
Oplæg: Datawarehouse i UFM

6. møde: 15. december 2015

Dagsorden
Referat: Møde 15.12.2015
Meddelelser
Oplæg: Elev3 og den kommende "hullukkede" version
Oplæg: Kriminalitet og Uddannelse
Oplæg: AES og CVTS, præsentation af de kommende surveys
Oplæg: DI's nyeste analyse af virksomhedernes mangel på arbejdskraft i årene der kommer
Oplæg: AE's nyeste analyse af mønsterbrydere 

5. møde: 2. december 2014

Dagsorden
Referat: Møde 2.12.2014
Meddelelser
Oplæg: Ny uddannelsesforspalte og Statistikbanktabeller
Oplæg: De gymnasiale studieretninger
Oplæg: Overgangsregisteret
Oplæg: Dimensioneringsmodellen på videregående uddannelser v/Jens Storm, UFM
Oplæg: 2015 - plan 

Kontakt

Lars Rosendahl
Telefon: 39 17 39 32