Gå til sidens indhold

Kontakt­udvalg for miljø­økonomiske regnskaber og statistikker

Kommissorium

Kommissorium for Danmarks Statistiks kontaktudvalg for miljøøkonomiske regnskaber og statistikker

Deltagere

Dansk Erhverv
Dansk Industri
Dansk Transport og logistik
Danske Regioner
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
De Økonomiske Råds Sekretariat
Energistyrelsen
Erhvervsministeriet
Erhvervsstyrelsen
Finansministeriet
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (KU)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Kommunernes Landsforening
Landbrug og Fødevarer
Landbrugsstyrelsen
Miljøministeriet
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Miljøstyrelsen
Naturstyrelsen
Risø DTU
Transportministeriet
Indenrigs- og Boligministeriet
Økonomisk Institut (KU)

12. møde: 21. januar 2021

Dagsorden
Referat
Punkt 1. Velkomst og meddelelser v/Kirsten Balling, Danmarks Statistik
Punkt 2.  Grønt Nationalregnskab siden sidst
Punkt 3.  Planer for Grønt Nationalregnskab i 2021
                      o Dataunderstøttelse for GrønREFORM
Punkt 4.  DST Analyse om drivhusgasafgifter
Punkt 5.  Status og indlæg fra KMØRS-deltagere (punktet udgik)
Punkt 6.  Næste møde
                       o Ideer til tematisk møde i KMØRS

Punkt 7. Eventuelt

11. møde: 16. januar 2020

Dagsorden
Referat
Punkt 1. Velkomst og meddelelser v/Kirsten Balling, Danmarks Statistik
Punkt 2. Status på grønt nationalregnskab
Punkt 3. Analyse Hvordan påvirker vores forbrug verdens naturressourcer v/Bogomil Iliev
Punkt 4. Grøn reform og brug af grønt nationalregnskab i den forbindelse v/Jens Sand Kirk

10. møde: 28. september 2018

Dagsorden
Referat
Punkt 1. Velkommen og meddelelser v/Kirsten Balling, Danmarks Statistik
                a. Eurostat's reviderede strategi for miljøøkonomiske regnskaber
                b. Omlægning af Energiregnskab
Punkt 2. Præsentation af DST Analysen 'Hvem ejer de bebyggede områder i DK? v/Ingeborg Vind, Danmarks Statistik
Punkt 3. Kontaktudvalgets fremtidige funktion - mødefrekvens, form og bidrag fra medlemmerne
Punkt 4. Eventuelt

9. MØDE: 5. MARTS 2018

Dagsorden
Referat
Punkt 1. Velkommen og meddelelser
Punkt 2. Præsentation af publikationen 'Green National Accounts for Denmark' (udkommer 28/2)
Punkt 3. Præcisionslandbrug: Udvalgte resultater fra undersøgelsen og planer for videreførelse
Punkt 4. DST's aktiviteter på det miljøøkonomiske område - efter udløbet af bevilling til grønt nationalregnskab 2015-17
Punkt 5. Eventuelt

8. MØDE: 4. SEPTEMBER 2017

Dagsorden
Referat
Punkt 2. Meddelelser
a. Status på projekt GRØNT R 2015-17, inkl. formidlingsaktiviteter
b. Grønt nationalregnskab efter 2017 - udsigter pt.
c. Forskningsprojekt Grønt BNP - status
Punkt 3. Korte præsentationer af resultater siden sidst og kommende offentliggørelser
a. Industriens energiforbrug
b. Branchefordelte materialestrømme
c. Skovregnskab
d. Fiskeregnskab
Punkt 4. Eventuelt

7. møde: 20. januar 2017

Dagsorden
Referat
Punkt 2. Meddelelser
a. Dataleveranceaftaler
b. Roadshow om grønt nationalregnskab
c. Andre initiativer til promovering af grønt nationalregnskab
d. Forskningsprojekt om grønt BNP
e. Kommende dataindsamling om industriens miljøbeskyttelses-omkostninger og industriens energiforbrug
f. Skov og fisk, nye modeller i 2017
Punkt 3. Korte præsentationer af resultater siden sidst og kommende offentliggørelser
a. Vandregnskab: Udbygning af fysisk til økonomisk
b. Affaldsregnskab: arbejdet med den økonomiske dimension
c: Arealregnskab
Punkt 4. Eventuelt

Kontakt

Bente Ottosen