Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kontakt­udvalg for miljø­økonomiske regnskaber og statistikker

Kommissorium

Kommissorium for Danmarks Statistiks kontaktudvalg for miljøøkonomiske regnskaber og statistikker

Deltagere

Dansk Erhverv
Dansk Industri
Dansk Transport og logistik
Danske Regioner
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
De Økonomiske Råds Sekretariat
Energistyrelsen
Erhvervsministeriet
Erhvervsstyrelsen
Finansministeriet
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (KU)
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
Kommunernes Landsforening
Landbrug og Fødevarer
Landbrugsstyrelsen
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen
Naturstyrelsen
Risø DTU
Transportministeriet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Økonomisk Institut (KU)

 

8. MØDE: 4. SEPTEMBER 2017

Dagsorden
Referat
Punkt 2. Meddelelser
a. Status på projekt GRØNT R 2015-17, inkl. formidlingsaktiviteter
b. Grønt nationalregnskab efter 2017 - udsigter pt.
c. Forskningsprojekt Grønt BNP - status
Punkt 3. Korte præsentationer af resultater siden sidst og kommende offentliggørelser
a. Industriens energiforbrug
b. Branchefordelte materialestrømme
c. Skovregnskab
d. Fiskeregnskab
Punkt 4. Eventuelt

7. møde: 20. januar 2017

Dagsorden
Referat
Punkt 2. Meddelelser
a. Dataleveranceaftaler
b. Roadshow om grønt nationalregnskab
c. Andre initiativer til promovering af grønt nationalregnskab
d. Forskningsprojekt om grønt BNP
e. Kommende dataindsamling om industriens miljøbeskyttelses-omkostninger og industriens energiforbrug
f. Skov og fisk, nye modeller i 2017
Punkt 3. Korte præsentationer af resultater siden sidst og kommende offentliggørelser
a. Vandregnskab: Udbygning af fysisk til økonomisk
b. Affaldsregnskab: arbejdet med den økonomiske dimension
c: Arealregnskab
Punkt 4. Eventuelt

6. møde: 18. august 2016

Dagsorden
Referat
Punkt 2. Korte præsentationer af resultater og kommende offentliggørelser
a. Hurtigere udgivelser af energiregnskab
b. Multiplikatorer
c. Industriens miljøomkostninger
d. Økonomiske vandregnskab
e. Analyse om affald
f. Arealregnskab
Punkt 3. Status på projekt Grønt Nationalregnskab i øvrigt, inkl. planer om 'roadshow'
Punkt 4. Danmarks Statistiks løbende inddragelse af interessenter ift. de grønne nationalregnskab
Punkt 5. Meddelelser og evt.

5. møde: 2. december 2015

Dagsorden
Referat
Punkt 2: Status på projekt Grønt Nationalregnskab
Punkt 4: Affaldsregnskab - præsentation af resultater og metoder
Punkt 5: Vandregnskab - kilder og metoder 

4. møde: 19. juni 2015

Dagsorden
Referat
Punkt 3: Oversigt og status for udvikling af grønt nationalregnskab 2015-2017
Punkt 4: Præsentation af dele af grønt nationalregnskab som udvikles i 2015
Punkt 5: Grønne varer og tjenester 

Ansvarlig for siden

Margit London