Gå til sidens indhold

Bruger­udvalg for Viden­samfundet

Kommissorium

Kommissorium for Brugerudvalget for Vidensamfundet

Medlemmer af udvalget

 

Baggrundspapirer

 

 

3. møde: 6. februar 2014

Referat

Dagsorden:

1. Meddelelser
2. Præsentation af aktuelle analyser

    - Globalisering
    - Industriens udvikling 2000-2012
    - Industriens udvikling
    - Innovation og Forskning 2013

3. Forskning og Udviklingsstatistikken 2013
4. Effektmåling af erhvervsstøtteordninger v/Erhvervsstyrelsen
5. Fremtidens brugerbehov og udvalgets rolle
6. Eventuelt

 

2. Møde: 26. januar 2012

Dagsorden:

1. Meddelelser

2. Godkendelse af referat

3. Tilbagemelding på workshoppen i august

4. Ny Statistik til belysning af universitetsstuderende

5. Kvalitetshåndbøger vedr. Forskning, Udvikling og Innovation

  • Kvalitetshåndbog for Erhvervslivets FUI
  • Kvalitetshåndbog for Offentlig Forskning og Udvikling

 

6. Eventuelt  

 

Workshop: 16. august 2011

Workshoppen afholdes på engelsk og dagsorden er fastsat til:

Future statistics on globalisation - user needs and possible initiatives 

1. Introduction, mr. Hilmar Bojesen, Statistics Denmark

2. Globalisation statistics. Data gaps and new approaches, mr. Koen de Backer, OECD

3. Globalisation and enterprise policies - need for new evidence for political decision making, mr. Søren Bjerregaard, Ministry of Economics and Business Affairs

4. The impact of globalisation on the knowledge based society - what are the consequences of the growing internationalisation of research for the future statistical production? mr. Thomas Alslev Christensen, Ministry of Science, technology and Innovation

5. The current and future statistical monitoring of globalisation:

  • The Dutch project on developing statistical indicators, mr. Martin Luppes, CBS
  • The Danish program on measuring globalisation - existing activities and future plans, mr. Peter Bøegh Nielsen, Statistics Denmark

 

6. Summary of the discussions

 

1. møde: 25. november 2010

 

Referat

 

Dagsorden:

1. Meddelelser

2. Kommissorium og brugerudvalgets arbejdsopgaver

3. Brugeranvendelse og behov for statistik 

  • Kravene til den fremtidige statistik om vidensamfundet (v/Peter Maskell, professor ved CBS)

4. Opnåede resultater og planlagt udvikling på statistikområdet for vidensamfundet 

 

5. Emner til næste møde

6. Eventuelt

 

 

Kontakt

Lars Rosendahl
Telefon: 39 17 39 32