Gå til sidens indhold

Indberetter­udvalg

Kommissorium

Kommissorium for Danmarks Statistiks Indberetterudvalg

Medlemmer af udvalget

 

Baggrundspapirer 

Juli 2021

Orientering til DST's indberetterudvalg juli 2021

December 2020

Orientering

Orientering til DSTs Indberetterudvalg dec 2020

18. møde: 21. november 2019

Referat
Dagsorden

1. Godkendelse af referat
2. Bordrunde
3. Meddelelser
     Arbejdsplan 2020
     Bilateral besøgsrunde hos medlemmer
4. Høring vedrørende dataindsamling om overnatning på små hoteller og campingpladser
5. Forenklingsinitiativer
     Blanketter til mobile enheder, adgang uden NemID
     Effekter af forenklingsinitiativer i 2018
6. Automatiseringsinitiativer
     Anvendelse af AIS-data til aøfartsstatistik
     Automatisk erhvervsrapportering - Regnskab
     Automatisk erhvervsrapportering - Godstransport og Detailhandlens omsætning
7. Andre initiativer
    Modernisering  af Intrastat - status
    Intrastat - længere frist for mindre virksomheder
8. Eventuelt

17. Møde: 28. marts 2019

Referat
Dagsorden

1. Godkendelse af referat
2. Bordrunde
3. Meddelelser
     - SDG Verdensmål v/Ole Olsen
     - Danmarks Statistiks arbejdsplan v/Søren Schiønning Andersen
4. Høring vedr. adgang til finansiering
5. Forenklingsinitiativer
     - Forenklingsinitiativer - Byrdereduktion v/Hanne-Pernille Stax
6. Automatiseringsinitiativer
     - Automatisering v/Carsten Zornig
7. Eventuelt

16. MØDE: 17. MAJ 2018

Referat
Dagsorden

1. Godkendelse af referat
2. Bordrunde og meddelelser
     Videndeling om igangværende, kommende eller gennemførte aktiviteter relateret til indberetning, digitalisering og adm. byrder
3. Digitaliseringsforslag v/Søren Büchmann Petersen Dansk Erhverv
4. Forenklingsinitiativer
     Grønne varer og tjenester - estimeres på baggrund af data fra andre kilde
     Opdeling af Udviklingsaktiviteter i virksomhederne (FUI) i to undersøgelser

5. Høring vedrørende rapportering om status på Danmarks opfyldelse af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling, jf. høringsmail
6. Automatisering af indberetninger
     Forskellige grader af automatisering, inkl. konkrete eksempler
7. Eventuelt

15. MØDE: 18 JANUAR 2018

Referat
Dagsorden

1. Godkendelse af referat
2. Bordrunde og meddelelser
     Videndeling om igangværende, kommende eller gennemførte aktiviteter relateret til indberetning, digitalisering og adm. byrder
     Aggregering af data og fremskudt fejlsøgning i IDEP.web
     Forbedring af indberetningsløsninger
     Status på FRIBS
     Arbejdsplan 2018

3. Forslag fra Virksomhedsforum
4. Automatisk erhvervsrapportering
5. Udkast til revideret Dataleverandørpolitik
6. Indberetning på økonomisk enheder
7. Orientering om GLEIF (Global Legal Enterprise Identifier Foundation)
8. Eventuelt

14. MØDE: 18. MAJ 2017

Referat
Dagsorden

1. Godkendelse af referat
2. Meddelelser og bordrunde
3. Status på FRIBS, herunder revision af Intrastat v/Casper Winther
4. Kortlægning af indberetningsforløb fra start til slut v/Pernille Slots Lysgaard, Erhvervsstyrelsen
5. Alternative datakilder v/Hanne-Pernille Stax
6. Forsøg med agil rykkerprocedure v/Carsten Zornig
7. Status på Strategi 2022
8. Eventuelt

Kontakt

Bente Ottosen