Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Indberetter­udvalg

Kommissorium

Kommissorium for Danmarks Statistiks Indberetterudvalg

Medlemmer af udvalget

 

Baggrundspapirer 

 

 

15. MØDE: 18 JANUAR 2018

Referat
Dagsorden

1. Godkendelse af referat
2. Bordrunde og meddelelser
     Videndeling om igangværende, kommende eller gennemførte aktiviteter relateret til indberetning, digitalisering og adm. byrder
     Aggregering af data og fremskudt fejlsøgning i IDEP.web
     Forbedring af indberetningsløsninger
     Status på FRIBS
     Arbejdsplan 2018

3. Forslag fra Virksomhedsforum
4. Automatisk erhvervsrapportering
5. Udkast til revideret Dataleverandørpolitik
6. Indberetning på økonomisk enheder
7. Orientering om GLEIF (Global Legal Enterprise Identifier Foundation)
8. Eventuelt

14. MØDE: 18. MAJ 2017

Referat
Dagsorden

1. Godkendelse af referat
2. Meddelelser og bordrunde
3. Status på FRIBS, herunder revision af Intrastat v/Casper Winther
4. Kortlægning af indberetningsforløb fra start til slut v/Pernille Slots Lysgaard, Erhvervsstyrelsen
5. Alternative datakilder v/Hanne-Pernille Stax
6. Forsøg med agil rykkerprocedure v/Carsten Zornig
7. Status på Strategi 2022
8. Eventuelt

13. møde: 1. december 2016

Referat
Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra mødet den 24. maj 2016
2. Meddelelser
3. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2020
4. APP til transportstatistik
5. Indberetningsbyrde for små virksomheder
6. Brugerevalueringer
7. Status på FRIBS, herunder revision af Intrastat
8. Eventuelt

12. møde: 24. maj 2016

Referat
Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra mødet den 3. december 2015
2. Meddelelser
3. Den fælles offentlige digitaliseringsstrategi 2020
4. APP til transportstatistik
5. Support til virksomheder, som er særligt belastede af indberetninger
6. Indberetningsbyrde for små virksomheder
7. Revision af Intrastat

    - Status på FRIBS
    - Principper for udveksling af mikrodata

8. eventuelt

11. møde: 3. december 2015

Referat
Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra mødet den 28. maj 2015
2. Meddelelser
3. Strategi 2020 og Arbejdsplan 2016
4. Revision af DSTs Dataleverandørpolitik
5. Indberetningsbyrde for små virksomheder
6. Anvendelse af stregkodedata i forbrugerprisindekset
7. System-til-system løsning:

    - DTL om Digitalisering af indberetning af statistik for vejgodstransport
    - Godstransport med lastbiler

8. Revision af Intrastat
9. Eventuelt 

Ansvarlig for siden

Margit London