Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Rådgivende udvalg for Forskning

Kommissorium

Kommissorium for Danmarks Statistiks rådgivende udvalg for Forskning

Medlemmer af udvalget

 

Baggrundspapirer

 

Brugerseminar: 21. november 2017

Præsentationer

BRUGERSEMINAR: 10. NOVEMBER 2016

Præsentationer

 

Møde: 17. november 2015

Referat
Dagsorden:

1. Meddelelser v/Niels Ploug, Personstatistik
    a. Digitaliseringsstrategi i Staten
    b. Big Data - status og perspektiver
    c. Reformprocessen på Danmarks Statistik
    e. Revision af datafortrolighedspolitikken
    f. Status for logningssagen

2. Status og planer for de væsentligste aktiviteter i Forskningsservice v/Ivan Thaulow, Forskningsservice
    a. Status for de vigtigste udviklingsopgaver
    b. Brud på reglerne for datafortrolighed
    c. Ministerieordningen
    d. IT forbedringer vedrørende forskerordningen
    e. Input til KOR aftalen for 2016

3. Danmarks Statistik Strategi 2020 - herunder styrket samarbejde med forskningsverden v/Niels Ploug, Personstatistik

4. Fagligt oplæg om nye Formuedata v/Bo Møller, Velfærd

5. Eventuelt

 

Møde: 1. juni 2015

Referat
Dagsorden:

1. Meddelelser v/Niels Ploug, Personstatistik
    a. Omorganisering i Danmarks Statistik
    b. Forandringer på vej:Reformprocessen
    c. Status for logningssagen
    d. Objektive velfærdsindikatorer baseret på registerdata
    e. Formueprojektet
    f. DRDS - ansøgning om infrastruktur
    g. STARTS*

2. Status og planer for de væsentligste aktiviteter i Forskningsservice v/Ivan Thaulow, Forskningsservice
    a. Igangværende udviklingsopgaver
    b. KOR aftalen 2015 - væsentligste forhold
    c. Ministerieordningen
    d. Metadata
    e. IT forbedringer på forskerordningen
    f. Data fra Dansk Almen Medicinsk Database (DAMD)

3. Diskussion af håndteringen af brud på reglerne om datafortrolighed v/Ivan Thaulow, Forskningsservice

4. Fagligt oplæg om Serviceindikatorer på ældreområdet v/Anne Vibeke Jacobsen, Velfærd

5. Fagligt oplæg om Serviceindikatorer på handicapområdet v/Olav Grøndal, Velfærd

6. Eventuelt

 

Møde: 18. november 2014

Referat
Dagsorden:

1. Meddelelser v/Lars Thygesen, Salg- og Marketing
    a. Forandringsprocesser på Danmarks Statistik
    b. Budgetanalyser
    c. Ændrede krav fra Datatilsynet vedrørende logning
    d. Personalenyt
    e. 25-års jubilæum i Forskningsservice
    f. STARS

2. Status og planer for de væsentligste aktiviteter i Forskningsservice v/Ivan Thaulow, Forskningsservice
    a. Igangværende udviklingsopgaver
    b. Nordisk forskningsservice
    c. Adgang til forskningsdata fra Eurostat

3. Nyt om uddannelsesdata v/Susanne Mainz Søren og Peter Bohnstedt Anan Hansen, Befolkning og Uddannelse
    a. Præsentation af Elevregister 3
    b. Præsentation af de nye DISCED koder

4. Præsentation af kvalitetsarbejdet i Danmarks Statistik v/kvalitetskoordinator Karin Wenche Schytte Blix, Metadata

5. Datafortrolighed under forskerordningen. Regler og praksis v/Ivan Thaulow, Forskningsservice

6. Eventuelt

 

Møde: 13. maj 2014

Referat
Dagsorden:

1. Meddelelser v/Lars Thygesen, Salg- og Marketing
    a. STARS
    b. Kvalitetsarbejdet på DST
    c. EU's General Data Protection Regulation
    d. EU's Commission Regulation on Access to Confidential Data for Scientific Purposes

2. Status og planer for de væsentligste aktiviteter i Forskningsservice v/Ivan Thaulow, Forskningsservice
    a. Årets aftale med KOR
    b. Brugen for sundhedsdata på DST
    c. Datasikkerhed: Øget fokus af foskernes hjemsendelse af data
    d. Task-force om internordisk forskningsservice
    e. Andre vigtige udviklingsopgaver i 2014

3. Konsekvenser af NETS-sagen v/Lars Thygesen, Salg- og Marketing

4. Ideer til mere effektive data-leverancer til forskerne v/Torben Tranæs, Rockwool Fondens Forskningsenhed

5. Nyt om arbejdsmarkedsregnskabet v/Pernille Stender, Arbejdsmarked

6. Eventuelt

 

Ansvarlig for siden

Margit London