Gå til sidens indhold

Medlemmer af Brugerudvalg: Fødevarestatistik

 Danmarks Statistik, formand  Afdelingsdirektør Søren Schiønning Andersen 
 Danmarks Statistik, sekretær  Fuldmægtig Karsten Larsen
 Danmarks Fiskeriforening,   Kontorchef Ole Lundberg Larsen
 Dansk Akvakultur,  Direktør Brian Thomsen
 Dansk Gartneri,  Konsulent Bjarne Pugholm Johansen
 Dansk Industri,  Konsulent Lars Zøfting-Larsen
 DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi,
 Cand.Agro Mette Hjort Mikkelsen
 NaturErhvervstyrelsen,  Specialkonsulent Mette F. Wandall
 NaturErhvervstyrelsen,  Fuldmægtig Morten Just Mikkelsen
 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi,  Lektor Jesper L. Andersen
 Landbrug og Fødevarer,  Afdelingsleder Svend Friis Bak
 Miljøstyrelsen,  Hans Peter Olsen
 Miljøstyrelsen,  Fuldmægtig Cecilia Andreasson
 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri,      
 Natursstyrelsen,  Forstfuldmægtig Pernille Karlog
 SEGES,  Teamleder Keld Bech Møller

 

Kontakt

Bente Ottosen