Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Bruger­udvalg for Kommuner og Regioner

Kommissorium

Kommissorium for Danmarks Statistiks brugerudvalg for Kommuner og Regioner

Medlemmer af udvalget

 

Baggrundspapirer

 

Brugerseminar: 21. november 2017

Præsentationer

Brugerseminar: 10. november 2016

Præsentationer

 

5. møde: 25. november 2015

Referat

Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser

    - Danmarks Statistiks arbejdsplan 2016
    - Reformprocessen i Danmarks Statistik
    - Befolkningsfremskrivninger på kommunalt niveau v/Befolkningsstatistik
    - Projekt Bedre data

3. Livkvalitetsindikatorer v/Preben Etwil
4. Kommunale serviceindikatorer

    - Handicapstatistikken v/Kiki Jørgensen
    - Udsatte børn og Unge v/Birgitte Brøndrum
    - Ældreserviceindikatorer v/Anne Vibeke Jacobsen

5. Formidling af kommunekort v/Anne Vibeke Jacobsen
6. Ny børnepasningsstatistik
7. Indvandrer i Danmark - nyt indhold og hovedtendenser v/Jens Bjerre
8. Eventuelt

 

4. møde: 26. november 2014

Referat

Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser

    - Danmarks Statistiks arbejdsplan 2015
    - Reformprocessen i Danmarks Statistik
    - Arbejdsmarkedsregnskabet
    - Indkomststatistik

3. Livskvalitet v/Preben Etwil
4. Kommunale serviceindikatorer v/kontoret for Velfærd

    - Ældreserviceprojektet v/Anne Vibeke Jacobsen
    - De kommunale serviceindikatorer for udsatte Børn og Unge v/Birgitte Brøndrum
    - Handicapserviceindikatorer v/Olav Grøndal
5. Eventuelt

 

3. møde: 27. november 2013

Referat

Dagsorden:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser

    - Danmarks Statistiks arbejdsplan 2014
    - Danmarks Statistik på Twitter
    - Anvendelse af P-numre

3. Måling af livskvalitet v/Region Syddanmark
4. Data og statistik i forbindelse med offentlige myndigheders mainstraming- og ligestillingsarbejde v/Institut for Menneskerettigheder
5. Orientering om dokumentationsprojekterne v/Preben Etwil
6. Danmarks Statistiks anvendelse af indkomststatistikdata v/Jarl Quitzau
7. Eventuelt

 

2. møde: 28. november 2012

Referat

Dagsorden:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser

     - Danmarks Statistiks arbejdsplan 2013
     - SILC om Wellbeing

3. Orientering om dokumentationsprojekterne (Handicap samt Børn og Unge) v/Preben Etwil
4. Danmarks Statistiks anvendelse af indkomststatistikdata v/Jarl Quitzau
5. Middellevetider for kommuner v/Thomas Klintefelt
6. Specialundervising i grundskolen - set fra Danmarks Statistiks vinkel v/Peter Bohnstedt Anan Hansen
7. Danmarks Statistiks kvalitetsdeklarationer: Ældredokumentation
8. Orientering om Danmarks Statistiks brugerkonference 8. januar 2013
9. Eventuelt

 

Ansvarlig for siden

Margit London