Gå til sidens indhold

Bruger­udvalg for Velfærds­statistik

Kommissorium

Kommissorium for Danmarks Statistiks brugerudvalg for Velfærdsstatistik

Medlemmer af udvalget

 

Baggrundspapirer

 

Brugerseminar: 21. november 2019

Program

PRÆSENTATIONER

Velkomst og introduktion
Ny register om akkumulerede indkomster
Ny kriminalitetsstatistik
Landegruppering i vandringsstatistikken
Statistikken om modtagere af barseldagpenge

 

brugerseminar: 19. juni 2019

Program

PRÆSENTATIONER

Velkomst og introduktion
Sårbare gruppers sundhed - Arbejdsmarked
Sårbare gruppers sundhed - Befolkning og Uddannelse
Sårbare gruppers sundhed - Privatøkonomi og Velfærd
Adgangen til mikrodata
Skræddersyet statistik

 

Brugerseminar: 22. november 2018

Præsentationer

Brugerseminar: 19. juni 2018

Præsentationer

Brugerseminar: 21. november 2017

Præsentationer

Kontakt

Lars Rosendahl
Telefon: 39 17 39 32