Gå til sidens indhold

Kontaktudvalg om prisindeks

Indholdsfortegnelse

5. møde: 23. juni 2015

4. møde: 12. juni 2014

3. møde: 11. april 2013

2. møde: 2. marts 2012

1. møde: 1. april 2011

Kommissorium

Kommissorium for Danmarks Statistiks kontaktudvalg om Prisindeks

 

 

Deltagere

Finansministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Danmarks Nationalbank
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

 

5. møde: 23. juni 2015

Dagsorden til 5. møde i Kontaktudvalg for Prisindeks
Referat fra 5. møde i Kontaktudvalg for Prisindeks
Nationalbankens beregning af den indenlandsk markedsbestemt inflation (IMI)
Stregkodedata i forbrugerprisindeksene
Ny og mere detaljeret klassifikation (ECOICOP) i forbrugerprisindeksene
Undersøgelsen i 2014 af forbrugerprisniveauet i Grønland
Producentprisindekset for tjenester - nye deflatorer
Meddelelser

4. møde: 12. juni 2014

Dagsorden til 4. møde i Kontaktudvalg for Prisindeks
Referat fra 4. møde i Kontaktudvalg for Prisindeks
Det nye producentprisindeks fra januar 2014
Udvidelse af tjenesteprisindekset - nye deflatorer
Ny beregning af bilprisindekset i forbruger- (og producent)prisindeks
Status på stregkodedata i forbrugerprisindekset
Behandlingen af afgifter i nettoprisindeks og EU-harmoniseret forbrugerprisindeks med konstante skatter 

3. møde: 11. april 2013

Dagsorden til 3. møde i Kontaktudvalg for Prisindeks
Referat fra 3. møde i Kontaktudvalg for Prisindeks
Købekraftspariteter (PPP) - Sundhedstjenester og overgang til metoden "output approach"
Anvendelse af stregkodedata i forbrugerprisindekset (FPI) - status
Tjenesteprisindekset (SPPI) - status
Meddelelser

 

2. møde: 2. marts 2012

Dagsorden til 2. møde i Kontaktudvalg for Prisindeks

Referat fra 2. møde i Kontaktudvalg for Prisindeks

Tjenesteprisindekset (SPPI)

Ejendomssalgsstatistikkerne

Anvendelse af stregkodedata i forbrugerprisindekset (FPI)

Købekraftspariteter (PPP) og behandlingen af tilbudsvarer

Vægtomlægningen i Forbrugerprisindekset (FPI)

 

1. Møde: 1. april 2011

Dagsorden til 1. møde i Kontaktudvalg om Prisindeks

Referat fra 1. møde i Kontaktudvalg for Prisindeks

FPI, HICP og NPI

Producentprisindeks for varer

PPP - Købekraftparitet

Kontakt

Lars Rosendahl
Telefon: 39 17 39 32