Gå til sidens indhold

Bruger­udvalg for Økonomisk Statistik

Kommissorium

Kommissorium for Brugerudvalget for Økonomisk Statistik

Medlemmer af udvalget

 

Baggrundspapirer

24. møde: 7. oktober 2022

Referat
Dagsorden
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Udgifter til Sundhed
3. Udenrigshandel priser og mængder
4. Modernisering af intrastat
5. Eventuelt
    a) Spørgsmål til meddelelsespunkter (Meddelelser til 24. brugerudvalgsmøde i Økonomisk Statistik)
    b) Næste møde: primo april 2023

23. møde: 7. april 2022

Referat
Dagsorden
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Implementering af ED data i huslejeundersøgelsen

3. Hovedrevision 2024

4. FODANA

5. Eventuelt

     a. Spørgsmål til meddelelsespunkter
     b. Ejendomssalg
     c. Næste møde: Primo oktober 2022

22. møde: 7. oktober 2021

Referat
Dagsorden
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Eksperimentelle data

3. Særlige forhold i nationalregnskabets udgivelser som følge af COVID-19

4. API, Statistikbanken og skræddersyede kurser

5. Præsentation af initiativer der skal medvirke til at forbedre Danmarks Statistiks Nationalregnskab

6. Eventuelt
     a. Spørgsmål til meddelelsespunkter
     b. Næste møde: Primo april 2022

21. møde: 8. april 2021

Referat
Dagsorden
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Nyt vægtgrundlag i forbrugerprisindekset

3. Analyse om globalisering

4. Nyt projekt: Forbedring af DST’s nationalregnskab

5. Makroøkonomisk dashboard

6. Eventuelt
     a. Spørgsmål til meddelelsespunkter
     b. Næste møde: Primo oktober 2021

20. møde: 8. oktober 2020

Referat
Dagsorden
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Økonomisk statistik og COVID-19

3. Nationalregnskabsoffentliggørelsen d. 30/9

4. Ny opgørelse af nationalregnskabets finansielle konti 

5. Fremtidig formidling i udenrigsøkonomi  
6. Eventuelt
     a. Spørgsmål til meddelelsespunkter
     b. Næste møde: Primo april 2021

19. møde: 8. juni 2020

Referat
Dagsorden
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Statistikproduktionen i en COVID-19-tid
3. Ændret offentliggørelsestidspunkt for den dybe revision af Offentlige finanser, Betalingsbalance og Nationalregnskabet
4. Eksperimentel statistik
5. Eventuelt
     a. Spørgsmål til meddelelsespunkter
     b. Næste møde: Primo oktober 2020

18. møde: 3. december 2019

Referat
Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Reduktion af revisioner i Nationalregnskabet
3. Versionsdatabase af Nationalregnskabet
4. Planer for huslejestatistikken
5. Få industrikoncerner bidrager stort til Danmarks betalingsbalanceoverskud
6. Eventuelt
     a. Spørgsmål til skriftlige meddelelser
     b. Næste møde: 8. juni 2020 kl. 14

17. møde: 4. juni 2019

Referat
Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på arbejde med at reducere revisioner i nationalregnskabet
3. Fejlhåndtering i DST
4. Omlægning af EU-statistikken over udenrigshandel med varer
5. Projekt om lange tidsserier
6. Eventuelt
     a. Spørgsmål til skriftlige meddelelser
     b. Næste møde

16. møde: 3. december 2018

Referat
Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Tanker om nye statistikker ved anvendelse af nye ejendomsdata
3. Analyse af industrikoncernernes globale organisering
4. Den administrative brug af BNI
5. Eventuelt
     a. Spørgsmål til skriftlige meddelelser
     b. Næste møde

15. møde: 7. juni 2018

Referat
Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Om revisioner i Nationalregnskabet
     - Revisioner i Nationalregnskabet
     - Selskabsskatter og nationalregnskabet
3. Offentlige pensionsforpligtigelser
4. Omlægning af formidling i Udenrigsøkonomi
5. Eventuelt
     - Spørgsmål til skriftlige meddelelser
     - Næste møde

Kontakt

Lars Rosendahl
Telefon: 39 17 39 32