Gå til sidens indhold

Bruger­udvalg for Fødevare­statistik

Kommissorium

Kommissorium for Danmarks Statistiks brugerudvalg for Fødevarestatistik

Medlemmer af udvalget

 

Baggrundspapirer

 

 

4. møde: 21. november 2013

Referat

Dagsorden:

1. Meddelelser
2. Godkendelse af referat fra seneste møde
3. Orientering fra Danmarks Statistik

    a) Omlægning af prisstatistik
    b) Projekt vedrørende regnskabsstatistik for fiskeri
    c) Resultater fra Landbrugs- og gartneritællingen 2012
    d) Behov for udvikling af landbrugsstatistikken

4. Statistik om økologi, Danmarks Statistik
5. Perspektiver for statistik om fødevareområdet, Landbrug og Fødevarer
6. Erfaringer med og fremtid for ressourceområdestatistik, Fødevareministeriet
7. Eventuelt 

 

3. møde: 30. august 2012

Referat

Dagsorden:

1. Meddelelser
2. Godkendelse af referat fra seneste møde
3. Resultater fra Landbrugs- og gartneritællingen 2011
4. Statistik om ressourceområder
5. Brugerbehov, FOI v/Johnny Andersen og Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut
6. Brugerbehov, Skovstatistik v/ Vivian Kvist Johannsen og Thomas Nord-Larsen, Skov og Landskab, KU
7. EU-krav til den fremtidige statistik: regnskabsstatistik og landbrugsstruktur
    - Nye datakrav til FADN fra regnskabsåret 2014
    - EU krav LGT
    - EU's forslag vedr. strukturtællinger i landbruget
8. Eventuelt

 

2. Møde: 19. januar 2012

Referat

Dagsorden:

1. Meddelelser
2. Godkendelse af referat
3. Indikatorer for globalisering
4. Fiskeristatistik
5. Økologistatistik
6. Statistik om ressourceområder
7. Eventuelt

 

1. møde: 2. december 2010

Referat

 

Dagsorden:

1. Meddelelser
2. Kommissorium og brugerudvalgets arbejdsopgaver
3. Brugeranvendelse og behov for statistik

  • Videncentret for Landbrug (Konjunkturbarometer, benchmarking)
    v/ Arne Oksen, Landskonsulent
  • FOI v/ Johnny M. Andersen, Seniorrådgiver og Henning Otto Hansen, Seniorrådgiver

4. Opnåede resultater og planlagt udvikling på det fødevarestatistiske område

5. Emner til næste møde

6. Eventuelt

 

Kontakt

Lars Rosendahl
Telefon: 39 17 39 32