Gå til sidens indhold

Digital indberetning

Indberetning til Danmarks Statistik foregår digitalt i henhold til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. For statistikindberetninger er loven udmøntet i Bekendtgørelse af 20. januar 2015Læs mere om lovgivningen for Danmarks Statistik

Læs mere om de godkendte indberetningsløsninger på oplysningssiden for jeres statistik. Find linket på siden Om din indberetning

Medarbejdersignatur skal anskaffes af virksomheden før indberetning. Læs mere om bestilling og anvendelse af medarbejdersignatur. Hvis virksomheden ikke allerede har en medarbejdersignatur, kan den bestilles på medarbejdersignatur.dk. Det tager ca. en uge fra bestilling til modtagelse.

Du kan bruge dit private MitID/NemID, hvis du ejer en enkeltmandsvirksomhed, eller du alene kan tegne et iværksætterselskab, anpartsselskab, aktieselskab eller anden selskabstype.

Danmarks Statistik kan dispensere fra kravet om digital indberetning, såfremt der foreligger ganske særlige grunde, fx at virksomheden:

  • ikke har mulighed for adgang til Internettet.
  • ikke tidligere har anvendt it.
  • ikke kan få andre til at varetage denne opgave.

Dispensationen kræver, at der indsendes en anmodning til Danmarks Statistik senest 14 dage før indberetningsfristen til en statistik. Hvis ønsket om fritagelse imødekommes, vil den omfatte de statistikker virksomheden indberetter, og den vil gælde for to år til udgangen af et kvartal. 

Hvis I har spørgsmål i forbindelse med pligt til obligatorisk digital indberetning, er I velkomne til at kontakte os på www.dst.dk/sos.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist