Gå til sidens indhold

Dataleverandørpolitik

Danmarks Statistiks politik for indsamling af data fra virksomheder mv.

Danmarks Statistik er en uafhængig statslig myndighed, som producerer og formidler retvisende statistik om samfundsforholdene. Det kan kun lade sig gøre, hvis Danmarks Statistik har relevante og korrekte data til rådighed. Flest mulige data genbruges, da de indhentes fra administrative registre, men i en række tilfælde er Danmarks Statistik afhængig af, at virksomheder indberetter data.

Her præsenteres i kort form DST's politik for indsamling af data fra virksomheder:

  1. Danmarks Statistik indsamler data i henhold til Lov om Danmarks Statistik. Derfor er det som hovedregel lovpligtigt at indberette til Danmarks Statistik. I visse tilfælde er undersøgelserne frivillige, hvilket tydeligt vil fremgå af det fremsendte materiale.
  2. Danmarks Statistik lægger vægt på at være serviceorienteret over for de virksomheder, der skal indberette oplysninger til en statistik.
  3. Danmarks Statistik behandler data om virksomheder og personer fortroligt. Data, som er indsamlet til statistisk brug, videregives ikke til andre myndigheder.
  4. Danmarks Statistik ønsker at gøre det så let som muligt at indberette og arbejder løbende på at stille de mest brugervenlige indberetningsløsninger til rådighed, bl.a. digitale blanketter.
  5. Danmarks Statistik ønsker, at flest mulige data indberettes digitalt.
  6. Danmarks Statistik inddrager input fra indberettere med kvalitative eller kvantitative metoder ved nyudvikling og re-design af spørgeskemaer. Det er med til at sikre, at skemaerne er så enkle at udfylde som muligt.
  7. Danmarks Statistik anvender en ensartet og konsekvent rykkerprocedure i tilfælde af manglende indberetning. Det er nødvendigt for, at Danmarks Statistik kan offentliggøre retvisende statistik på baggrund af indberetninger fra så få virksomheder som muligt.
  8. Danmarks Statistik gennemgår de indberettede data. Ved fejl eller mangler er det i en række tilfælde nødvendigt at kontakte virksomhederne igen for at sikre kvaliteten af statistikken.
  9. Virksomheder med 0-9, 10-19 og 20-49 beskæftigede skal højst indberette til henholdsvis 3, 6 og 9 forskellige statistikker om året.
  10. Danmarks Statistik arbejder løbende på at reducere antallet af virksomheder, der indgår i stikprøver, og samtidig bevare statistikkens kvalitet.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist