Gå til sidens indhold

Intrastat Import: Ændringer fra januar 2022

Ny EU-lovgivning betyder ændringer i Intrastat fra januar 2022. Virksomheder med en årlig Intrastat Eksport på 10 mio. DKK eller mere skal fra januar 2022 indberette to nye oplysninger pr. varelinje. Oplysningerne skal anvendes som ny kilde til opgørelse af Intrastat Import i EU-landene. Modernisering af Intrastat vil i de kommende år gøre det muligt at hæve tærskelværdierne for indberetning, så flere virksomheder kan fritages for indberetning til Intrastat Import og Intrastat Eksport.

Læs mere om de nye krav i Intrastat Import fra 2022 nedenfor:

Tærskelværdier for indberetning hæves i 2022

Ved overgangen til det moderniserede Intrastat fra januar 2022 ændres lovkravet til indberetning af udenrigshandel. Dermed kan vi hæve vores tærskelværdier og fritage en række virksomheder for indberetning af eksport og import til Danmarks Statistik.

Tærskelværdier for pligt til at indberette til Intrastat Import fra 2022:

Intrastat Import i 2021 Indberetning i 2022
13 mio. DKK og derover Skal indberette
Under 13 mio. DKK Skal ikke indberette

Virksomheder, som er udvalgt på baggrund af handel i 2021, vil blive gjort pligtige fra og med januar 2022, mens virksomheder, der krydser tærsklerne for handel i 2022, vil blive gjort pligtige fra den måned, hvor tærsklen krydses.

Fra januar 2022 skal indberettere til Intrastat Eksport afgive to nye oplysninger pr. vareport. Disse oplysninger bliver ny kilde til opgørelse af Intrastat Import. Modernisering af Intrastat vil over de kommende år gøre det muligt at fritage flere virksomheder fra indberetning til Intrastat Import. Læs mere om Intrastat Eksport i 2022www.dst.dk/intrastat-eksport.

Nye transaktionsarter fra januar 2022

  Fra 1. januar 2022 skal enkelte transaktionsarter fordeles på nye koder og en enkelt transaktionsart skal ikke længere indberettes.

   • Se oversigt over ændringer til transaktionskoder fra 2021 til 2022 her: Transaktionsarter 2021-2022.
   • Du kan læse om alle transaktionsarter i Intrastat (se afsnit 5.2.6) her: Vejledning til Intrastat 2022.
   • Vi anbefaler, at man orienterer sig i vejledningen, inden ændringerne træder i kraft fra januar 2022.
Tre filformater udgår fra januar 2022: FTP, INTRA-DK og NY INTRA-DK

Tre forældede filformater kan ikke anvendes til indberetning til Intrastat Import og Intrastat Eksport fra januar 2022: FTP, INTRA-DK og NY INTRA-DK. Disse filformater blev introduceret som midlertidige overgangsløsninger og udgår fra januar 2022. Der kommer ikke nye filformater som erstatnigg.

Læs mere om filformater, der kan anvendes fra 2022 her: Tilpas filformater.

Uændrede frister og indberetning via IDEP.web

Ændrer indberetningsløsningerne sig?

 • Nej, Intrastat vil fortsat skulle indberettes i IDEP.web.
 • Bemærk, at fra januar 2022 skal virksomheder med en eksport over 10 mio. DKK indberette to nye oplysninger pr. vareport i Intrastat Eksport: Varens oprindelsesland og varemodtagers momsnummer. Læs om Intrastat Eksport i 2022: www.dst.dk/intrastat-eksport.

Ændres fristerne for indberetning?

 • Nej, nuværende frister for indberetning til Intrastat vil fortsætte.
Vejledning og spørgsmål om indberetning til Intrastat Import i 2022

Se samlet vejledning her: Vejledning til Intrastat 2022.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til ændringerne til Intrastat: intrastat@dst.dk

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist