Gå til sidens indhold

Hugst og skovarealer

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Indberet via virk.dk

Start indberetning

Virksomheder bruger typisk ca. 20-30 minutter på denne indberetning.

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter skovbedrifter deres  antal  af bedrifter efter region og størrelse samt hugst. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse udviklingen i hugst og skovarealer og for at kunne beregne den fysiske produktion af træ i de danske skove og skovarealer - fordelt på anvendelser. Statistikken bruges af skovbruget, træindustrien, Naturstyrelsen, Fødevareministeriet og EU. Se "Nyt fra statistikken" nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Frister for indberetning

Fristen for indberetning er 12. maj 2023.

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal I indberette?

Her kan I hente en oversigt over alle spørgsmål i undersøgelsen som kladde eller som forberedelse til jeres indberetning.
OBS: Kladden kan indeholde spørgsmål, der ikke vises til alle virksomheder i den digitale indberetningsløsning.

Se alle spørgsmål: Hugst og skovarealer (PDF - kladde).

Typisk tidsforbrug pr. indberetning er ca. 20-30 minutter

Virksomheder kan frivilligt oplyse deres tidsforbrug i indberetningsløsningen. Virksomheder bruger typisk ca. 20-30 minutter på denne indberetning – inklusiv adgang, fremskaffelse af oplysninger, indtastning og eventuel support.

Hvordan kan I indberette?

Indberet digitalt med MitID Erhverv. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan også indberette med deres private MitID til erhverv.

Vælg START INDBERETNING øverst på denne side, og indberet med MitID Erhverv.

  • Når I er logget ind, kan I indberette til flere statistikker og for flere perioder.
  • Hvis indberetningen afbrydes, kan I gemme en kladde.
  • I kan genåbne og rette indsendte indberetninger med MitID Erhverv.

Vejledning til indberetning af Hugst og skovarealer.

Erhvervsfuldmagtsaftale

Med en erhvervsfuldmagtsaftale kan ansvaret for indberetningen overdrages en anden virksomhed, fx en revisor eller administrator. Du kan finde hjælp til erhvervsfuldmagter på:

Virk hjælp - Erhvervsfuldmagter.

Når fuldmagten er oprettet, kan virksomheden finde CVR-nummeret, der skal indberettes for på oversigten.

Se vejledning til at skifte mellem CVR-numre her:

 

Skoven bortforpagtet eller ny ejer?

Hvorfor skal I indberette?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder til at indberette oplysninger til statistik.

Antal virksomheder med indberetningspligt til denne statistik

Danmarks Statistik anmoder hvert år ca. 2598 virksomheder om en lovpligtig indberetning.

Hvordan udvælges virksomheder?

Alle skove på mindst 50,0 ha indberetter til denne statistik. Der er i alt udvalgt 2500 skove. Ved udvælgelse er der taget regionale hensyn, så skove fra alle Danmarks fem regioner bliver udvalgt.

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.

Seneste "Nyt fra statistikken"

Færre bedrifter med dyrket areal

13. juli 2023

Færre bedrifter med dyrket areal

Antallet af bedrifter med et dyrket areal med landbrug eller gartneri er faldet med godt 4 pct. i 2023 sammenlignet med 2022. Det er et større fald end ellers de seneste år.

Tabeller i Statistikbanken om 'Det dyrkede areal'


Emneside: Skovbrug.

Statistikdokumentation: Hugsten-i-skove-og-plantager.