Gå til sidens indhold

Herberger og forsorgshjem mv.

Her kan du indberette oplysninger til statistikken.

Indberet via virk.dk

Start indberetning

Virksomheder bruger ca. ?? minutter på denne indberetning.

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Formålet med statistikken er at tilvejebringe information om brugerne af herberger og forsorgshjem mv. efter servicelovens § 110. Statistikken indeholder også information om belægning og ressourceudnyttelse på de enkelte institutioner.

Resultaterne af opgørelsen bliver efterspurgt af blandt andet ministerier, forskere, presse og studerende.

Mere om indberetningen:

Frister for indberetning
Periode Frist
1. kvartal 2022 29. april 2022
2. kvartal 2022 29. juli 2022
3. kvartal 2022 31. oktober 2022
4. kvartal 2022 31. januar 2023

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal jeg indberette?

Her kan du hente en oversigt over alle spørgsmål i undersøgelsen som kladde eller forberedelse til din indberetning.

OBS: Kladden kan indeholde spørgsmål, der ikke vises til alle virksomheder i den digitale indberetningsløsning.

Herberger og forsorgshjem mv. - Kladde (PDF).

Hvordan kan jeg indberette?

Indberet digitalt via pc, tablet eller smartphone – med eller uden MitID/NemID medarbejdersignatur. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan også indberette med deres private MitID/NemID til erhverv.

Vælg START INDBERETNING ovenfor, og indberet med MitID/NemID medarbejdersignatur.

  • Når du er logget ind, kan du indberette til flere statistikker og for flere perioder.
  • Hvis indberetningen afbrydes, kan du gemme en kladde.
  • Du kan genåbne og rette indsendte indberetninger med MitID/NemID medarbejdersignatur.

Vejledning - Upload af fil.

Der findes to indberetningsmetoder:

Excel-løsning
Du skal benytte det regneark, som I har modtaget af Danmarks Statistik. Arket skal løbende udfyldes, så I skal forsætte med at bruge det samme regneark indtil I får sendt et nyt.

Txt-fil-løsning
Indberetningerne skal indeholde ind- og udskrivninger for det indeværende år samt de to foregående år. Dvs. at alle ophold, som har en udskrivningsdato i indeværende år samt de to foregående år eller åbne ophold uden en udskrivningsdato, altid skal være indehold i filen.

Databekendtgørelse

Bekendtgørelsen om dataindberetninger på socialområdet samler alle regler og krav til kommunernes indberetning af data på det sociale område til Social- og Ældreministeriet.

Bekendtgørelsen opdateres hvert halve år, pr. 1. januar og pr. 1. juli, således at kravene til kommunernes indberetning af data på socialområdet er angivet korrekt og opdateret med nyeste lovgivning. Følg links til retsinformation her:

Gældende bekendtgørelse

Nr. 2351 (trådt i kraft den 1. januar 2023).

Varslet bekendtgørelse

Databekendtgørelse med ikrafttrædelse den 1. januar 2023.

I bekendtgørelsen har Social- og Ældreministeriet forpligtet sig til at varsle kommende ændringer mindst seks måneder før de træder i kraft, således at kommuner og it-leverandører har mulighed for at foretage de nødvendige tilpasninger. Når en bekendtgørelse således er offentliggjort, kaldes den for Den Gældende på Retsinformation. Det er den, systemleverandører skal forholde sig til, når systemerne skal opdateres, så de er klar til at håndtere eventuelle ændringer, når bekendtgørelse bliver aktuel. Samtidig med, at den kommende bekendtgørelse offentliggøres, bliver den aktuelle, som kommunerne skal forholde sig til i deres indberetning af data på det sociale område, stemplet Historisk.

Varslingen af ændringer til den aktuelle bekendtgørelse vil blive foretaget via denne side:

Bekendtgørelses om dataindberetninger på socialområdet.

Herfra er det også muligt at tilgå den kommende bekendtgørelse med ændringsmarkeringer.

Hvilke virksomheder skal indberette?

Alle §110-institutioner der tilbyder nat- og døgnophold skal indberette.

Typisk tidsforbrug pr. indberetning er ?? minutter.

Virksomheder kan frivilligt oplyse deres tidsforbrug i indberetningsløsningen. En gennemsnitlig virksomhed bruger ca. ?? minutter på en indberetning – inklusiv adgang, fremskaffelse af oplysninger, indtastning og eventuel support.

Hjælp til indberetning

Brug for hjælp?
Vores supportteam kan svare dig via e-mail eller ringe dig op.
Support til indberetning.

Længere frist?
Du kan anmode om længere frist via vores supportformular.
Anmod om længere frist.

Seneste "Nyt" fra statistikken

Flest 30-39-årige på herberger og forsorgshjem

2. november 2022

Flest 30-39-årige på herberger og forsorgshjem

I 2021 overnattede ca. 6.750 personer på et herberg eller et forsorgshjem. Ud af denne gruppe udgør mændene langt den største andel på ca. tre fjerdedele, mens kvinderne udgør ca. en fjerdedel.

Tabeller i Statistikbanken om 'Herberger og forsorgshjem'


Emneside: Herberger og forsorgshjem mv.

Statistikdokumentation: Herberger og forsorgshjem mv.

Kontakt

IDEP support
Telefon: 39 17 31 80 (kl. 10-15)

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist