LANDEKODE: Kode for partnerlandet fordelt på verdensdele.

Antal transaktioner 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Total 62.887.300 38.647.822 35.547.682 32.863.474 31.788.593 10.914.594 6.921.076 7.391.502 7.336.091 6.858.759 4.476.840
  . . . . . . . . . . .
00 : Proviantering/Bunkring, Fastlandssoklen, Åbent hav Proviantering/Bunkring, Fastlandssoklen, Åbent h 29.230 25.940 18.924 20.374 17.118 15.024 107.267 107.065 111.061 100.222 22.275
10 : Europa (Vest) Europa(Vest) Europa(Vest) Europa (Vest) 54.161.538 31.827.747 29.154.775 26.841.136 26.087.273 7.467.965 4.729.649 4.905.916 4.869.459 4.619.043 3.324.773
11 : Europa (Øst) 4.890.835 3.037.895 2.875.282 2.744.566 2.471.913 820.780 429.352 482.293 475.695 440.166 314.865
20 : Afrika 135.711 136.322 151.267 96.973 81.767 63.486 41.760 46.168 48.413 42.505 32.842
30 : Nordamerika 1.429.818 1.421.292 1.397.043 1.385.585 1.419.392 1.155.071 673.787 746.583 758.557 719.824 272.096
40 : Asien 1.910.945 1.882.319 1.644.559 1.490.690 1.431.128 1.217.644 837.411 993.063 960.534 833.751 450.815
50 : Australien, Oceanien og Polarområder 118.838 112.965 101.622 95.719 78.885 59.135 40.031 43.301 42.446 41.910 24.567
60 : Mellem- og Sydamerika Mellem- og Sydamerika 210.385 203.342 204.210 188.431 201.117 115.489 61.819 67.113 69.926 61.338 34.607