LINFRAGT: Linjefragt angiver fragt- og forsikringsomkostninger fra EUs ydre toldgrænse til dansk grænse i kroner

Antal transaktioner 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Antal 848.182 857.041 737.705 680.844 670.495 587.198 390.119 451.581 434.634 391.320
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 848.182 857.041 737.705 680.844 670.495 587.198 390.119 451.581 434.634 391.320
Gennemsnit 749 751 797 829 807 997 1.018 1.077 1.099 1.130
Spredning 4.715 3.738 3.742 3.687 4.046 9.425 24.499 20.757 7.796 4.637
Percentil 10% 13 12 13 15 16 28 27 27 28 29
Percentil 30% 41 38 44 52 57 72 96 84 87 92
Percentil 50% 100 96 108 121 128 161 218 200 214 235
Percentil 70% 290 289 326 367 368 442 542 546 593 667
Percentil 90% 1.479 1.532 1.694 1.881 1.783 2.271 2.192 2.434 2.600 2.826