kategori: 3. niveau i underopdeling af opholdstilladelse

Personer med opholdstilladelse 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Antal 59.101 50.634 44.562 42.224 40.619 38.924 43.351 35.114 27.508 23.736 21.602 21.556 24.492 27.581 25.181 22.242 23.314 21.910
1 - (intet) 99 98 87 89 337 3.215 2.964 3.466 2.760 2.616 2.964 3.535 6.152 7.450 7.140 6.853 6.841 5.259
10 - § 3, stk. 2 - Specialist på individuel kontrakt i overenskomstd. virk. . . . . 1 29 40 1 1 . . . . . . . . .
100 - Familiemæssig tilknytning til person med tilladelse på studieomr. mv. 293 296 209 196 328 15 20 14 5 1 8 2 . . . . . .
101 - Fodermester 82 62 53 39 7 23 3 4 1 . . . . . . . . .
102 - Forskere og undervisere 497 406 459 446 454 8 5 2 1 . . 1 1 . . 1 1 1
103 - Green card (pointbaseret) 1.082 1.072 380 734 767 11 8 2 3 3 2 1 . 1 . 1 . .
104 - Grund- og ungdomsuddannelse 384 296 343 302 116 . . 1 . . . . . . . . 1 .
105 - Idrætsudøvere og trænere 132 105 108 127 75 1 2 . . . . . . . . . . .
107 - Ikke familiemæssig tilknytning til person i Danmark 9 . . . . . . . . . . . . . 1 . . .
109 - Ingeniører mv. 233 128 85 82 104 . 2 . . . . . . . . . . .
11 - § 4, stk. 1 - Studerende 1 1 . . 4 . . . . . . . . . . . . .
110 - IT-medarbejdere 471 352 345 405 429 1 3 2 1 . 2 . . . . . . .
112 - Kok 4 9 9 11 9 . . . 1 . . . . . . . . .
113 - Koncernopholdstilladelse 106 115 193 172 31 . 1 . . . . . . . . . . .
114 - Kursus på folkehøjskole 372 270 206 175 179 2 . . . . . . . . . . . .
115 - Landbrugsmedhjælper . 4 1 5 8 5 2 . . . . . . . . . . .
116 - Ledere (Hovedgruppe 1 i DISCO 88) 8 10 9 24 38 . . . . . . 1 . . . . . .
117 - Læger 1 4 1 . 7 . . . . . . 1 . . . . . .
119 - Med høring af beskæftigelsesråd . 2 . . 41 1 12 1 . 1 . . . . . . 1 .
12 - § 4, stk. 1 - Udstationeret EU-borger 23 7 17 2 1 . . . . . . . . . . . . .
120 - Musikere og artister 34 18 19 9 6 . . . . . . . . . . . . .
121 - Ophold efter Fribyordningen 1 . 1 . 1 . . . . . . . . . . . . .
122 - Pendlere . . . . 1 . . . . . . . . . . . . .
123 - Praktikanter 1.148 1.027 935 1.021 1.052 6 2 . . 1 . . . . . . . .
124 - Referencen dansk 1.786 2.232 1.441 685 11 8 14 5 . 1 1 3 3 1 . 2 . 1
125 - Referencen dansk/nordisk 14 9 11 576 2.134 33 4 2 3 2 2 . 1 . 1 . . 1
126 - Referencen flygtning 104 963 539 300 161 4 1 4 2 1 . . . 1 . . . .
127 - Referencen nordisk 1 3 . 1 . . . . . . . . . . . . . .
128 - TEKST FOR KATEGORI MANGLER . . 4 77 231 5 5 2 2 1 2 2 . . . . 1 .
129 - Referencen udlænding, men ikke flygtning 577 683 316 173 1 1 . 2 2 . 1 . 1 . . . . .
130 - Religiøse forkyndere mv. 55 120 55 56 42 . . . . . . . . . . . . .
131 - Samfundsvidenskab og økonomi 5 12 23 15 22 1 1 . . . . . . . . . . .
132 - Selvstændig erhvervsdrivende 18 10 1 5 5 . . . . . . . . . . . . .
133 - Specialister . 1 1 3 1 . . . . . . . . . . . . .
134 - Specialister eller ledere uden høring af organisation . . . . 4 . . . . . . . . . . . . .
135 - Studerende på adgangsgivende kurser . 5 9 . . . . . . . . . . . . . . .
136 - Sygeplejersker . 1 . . 2 . . . . . . . . . . . . .
137 - Tidl. § 13, stk. 3 - Arbejdstilladelse til studerende fra de nye EU-la . . . . . 1 . . 4 . . . . . . . . .
138 - Tidligere dansk indfødsret 7 5 5 9 1 . . . . . . . . . . . . .
139 - Tivolispecialist . . 17 . . . . . . . . . . . . . . .
14 - § 4, stk. 2 - Udstationeret tredjelandsstatsborger 1 . 1 . . . . . . . . . . . . . . .
140 - Tjenestepersonale i internationale organisationer 3 6 2 . 1 . . . . . . . . . . . . .
141 - Trainee 41 23 45 61 18 . . . . . . . . . . . . .
142 - Uden høring af arbejdsmarkedsråd . . . . 2 . . . . . . . . . . . . .
143 - Uden høring af beskæftigelsesråd . . . . 10 . . . . . . . . . . . . .
144 - Undervisning, pædagogisk arbejde mv. 32 25 14 6 4 . . . . . . . . . . . . .
145 - Ved uforskyldt ledighed eller kontraktudløb . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . .
146 - Videnmedarbejdere inden for teknologi og naturvidenskab 220 149 86 14 19 . 1 . . 1 . . . . . . . .
147 - Videregående uddannelse (ej Danske Universiteter) 588 488 514 525 320 3 9 3 1 . . . . . . . . .
148 - Videregående uddannelse under Danske Universiteter 4.118 3.489 3.193 2.949 522 2 . 1 3 . 1 . . . . . . .
149 - Voluntørarbejde, Danida-stipendiater mv. 55 67 45 42 64 . . 1 1 . . . . . . . . .
15 - § 5, stk. 1 - Studerende 7.405 6.479 6.670 6.907 7.793 14 12 11 4 2 4 . 2 3 . 2 . 2
150 - Øvrige på beløbsordningen 910 762 702 684 248 5 5 2 3 . 1 2 . . . . . .
151 - Øvrige på positivlisten 3 2 6 9 2 . . . . . . . . . . . . .
152 - Øvrigt lønarbejde 24 31 63 44 18 2 . . . . . . . . . . . .
154 - Øvrigt sundhedspersonale 1 2 2 . 1 . . . . . . . . . . . . .
16 - § 5, stk. 1 - Studerende (tidl. 4, stk. 1 (§ 2, stk. 1 (§ 10, stk. 2)) 16 24 36 65 64 7.088 5.920 5.026 4.305 3.703 3.009 2.147 2.003 1.746 1.715 1.577 1.418 1.125
164 - Referencen flygtning, konv./beskyt. status 2.020 . . . . . . . . . . . . . . . . .
168 - Landbrug - Fodermestre 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
169 - Særlige individuelle kvalifikationer - Idrætsudøvere og trænere 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 - § 5, stk. 1 - Tilstrækkelige midler . . . 2 1 . . . . . . . . . . . . .
172 - §§ 8, 9, 10, 11 og 12 - Familiemedlemmer 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
173 - § 9 c, stk. 3, nr. 2 (og tidl. best.) - Uledsagede mindreårige 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
175 - § 9 b, stk. 1 34 . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 - § 6, stk. 1 - Folkepensionister mv. . . . . 1 . . . . . . . . . . . . .
19 - § 6, stk. 1 - Tilstrækkelige midler 2.693 2.116 1.923 1.809 1.646 28 15 11 6 2 4 3 3 3 3 1 3 2
2 - § 1, 1. led - Lønnet beskæftigelse . . . . 1 . . . . . . . . . . . . .
20 - § 6, stk. 1 - Tilstrækkelige midler (tidl. § 5, stk. 1 (§ 3, stk. 1 (§ 8 7 11 12 23 1.117 825 797 654 662 567 448 333 275 292 224 247 176
21 - § 7, stk. 1 - Folkepensionister mv. 2 2 . . 1 . 2 . . . . . . . . . . .
22 - § 7, stk. 1 - Folkepensionister mv. (tidl. § 6, stk. 1 (§ 4, stk. 1 (§ . 1 . . 4 6 15 9 13 15 86 199 210 206 158 178 231 264
23 - § 7, stk. 1 - Konventionsstatus 3.642 1.576 1.119 791 590 302 215 82 124 128 168 303 415 1.222 625 538 429 225
24 - § 7, stk. 2 - B-status 1.686 1.140 581 508 625 322 311 357 77 130 87 49 2 2 1 . . .
25 - § 7, stk. 2 - De facto status 10 16 31 18 13 17 43 26 38 52 89 442 1.100 2.062 1.546 1.068 1.505 1.851
26 - § 7, stk. 4 - De facto status . . . . . 1 1 . . 2 28 8 39 46 31 18 24 38
27 - § 7, stk. 4 - Konventionsstatus . . . . . . . 1 . . 1 . 4 17 7 3 . 2
28 - § 8 - Kvote 303 459 369 338 337 197 462 421 547 464 326 403 329 398 421 235 353 326
29 - § 9 a, stk. 1 - Arbejdstilladelse, jfr. Udl.bkg. § 30, stk. 5 . 1 1 . 4 3 2 3 2 1 1 1 . 1 1 . . .
30 - § 9 a, stk. 1 - Arbejdstilladelse, jfr. Udl.bkg. § 34 . 1 . 1 40 222 311 279 241 226 371 580 238 1 . . 1 .
31 - § 9 a, stk. 1 - Lønarbejde og selvstændigt erhvervsdrivende 4 4 11 5 21 73 1.207 1.732 1.281 1.015 824 768 244 9 10 4 3 5
33 - § 9 a, stk. 1 - Positivliste/Særlig kvalificeret arbejdskraft 3 . 1 . 4 5 202 224 64 38 125 110 31 1 . . . .
34 - § 9 a, stk. 17 - Jobskifte ved uforskyldt ledighed mv. . . . . . . 1 . . . . . . . . . . .
35 - § 9 a, stk. 2 - Efter ophør af tidligere opholdstilladelse . . . . . . . . . . . . 1 . . . . .
36 - § 9 a, stk. 2, nr. 1 - Green card (pointbaseret) 1 1 2 13 101 390 28 2 . 1 2 1 . 1 . 1 . .
37 - § 9 a, stk. 2, nr. 2 - Positivlisten . . 1 1 4 78 111 1 1 . . . . . . . . .
38 - § 9 a, stk. 2, nr. 3 - Beløbsordningen 1 3 3 10 114 919 604 3 2 1 2 1 3 . . . . .
39 - § 9 a, stk. 2, nr. 4 - Koncernopholdstilladelse . 1 2 3 12 42 4 . . . . . . . . . . .
4 - § 3, stk. 1 - Lønnet beskæftigelse 10.698 8.222 7.055 6.490 6.530 133 182 69 19 13 5 7 8 4 6 2 2 3
41 - § 9 a, stk. 2, nr. 6 - Lønarbejde og selvstændigt erhvervsdrivende 2 3 4 6 74 773 205 18 3 3 3 . 1 . 1 . . 1
42 - § 9 a, stk. 20 - Green card . . . . . . 18 1 . . . 1 . . . . . .
43 - § 9 a, stk. 5 - De nye EU-sager 20 34 65 61 64 135 842 4.021 3.222 1.744 852 24 17 20 6 6 5 12
44 - § 9 a, stk. 5 - De nye EU-sager (L65) . 1 1 3 9 84 151 9 2 . . . . . . . . .
45 - § 9 a, stk. 6 - De nye EU-sager (L65) . . . . . 4 10 . . . . . . . . . . .
46 - § 9 b, stk. 1 - Humanitære hensyn 8 69 66 77 102 52 141 181 164 127 232 38 1 1 . 1 . 1
47 - § 9 c, stk. 1 - Andre 7 2 4 10 5 . . . . . . . . . . . 3 .
48 - § 9 c, stk. 1 - Ganske særlige grunde 31 25 41 72 1.528 9.375 10.290 8.841 7.494 7.711 6.838 7.347 2.000 53 28 7 14 13
49 - TEKST FOR KATEGORI MANGLER . 1 3 2 9 47 59 40 38 93 126 126 47 9 5 2 2 4
5 - § 3, stk. 1 - Lønnet beskæftigelse (tidl. § 1, 1. led (tidl. § 6)) 33 38 64 92 187 5.354 3.913 3.217 2.435 1.870 1.528 1.512 1.557 1.771 1.905 1.891 2.182 2.187
50 - § 9 c, stk. 2 - Ganske særlige grunde . . . . 1 4 7 1 . . . . . . . . . .
51 - § 9 c, stk. 2 - Udsendelseshindrede . . 6 . 1 . . . . . . . . . . . . .
52 - § 9 c, stk. 3 - Ganske særlige grunde 1 . . . 1 21 15 13 8 11 12 . . . . . 1 .
53 - § 9 c, stk. 3 - Uledsagede mindreårige 1 6 30 58 33 . . . . . . . . . . . . .
54 - § 9 c, stk. 3, nr. 1 - Uledsagede mindreårige 3 2 . . . . . . . . . . . . . . . .
55 - § 9 c, stk. 3, nr. 2 - Uledsagede mindreårige 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . .
56 - § 9 d - Tidligere dansk indfødsret . . . 1 . 6 5 6 4 3 9 7 . . . . . 1
58 - § 9 f, stk. 1 - Religiøse forkyndere mv. . . . . 5 48 61 70 75 48 . . . . . . . .
59 - § 9, stk. 1, nr. 1 - Tidligere dansk indfødsret . . . . . . . . . . 1 1 8 5 8 4 11 6
6 - § 3, stk. 1 - Selvstændigt erhverv 32 75 55 44 49 . 2 . . . . 1 . 1 1 . . .
60 - § 9, stk. 1, nr. 3 - Adoption, plejeforhold m.v. . . . . 16 170 136 185 154 198 237 220 2 1 . . . .
61 - § 9, stk. 2, nr. 1 - Nær familiemæssig eller lign. tilknytning . . . . . . . 1 3 . 2 37 335 351 376 532 551 385
62 - § 9, stk. 2, nr. 2 - Humanitære hensyn . . . . . . 1 4 12 14 36 80 40 66 34 25 27 11
63 - § 9, stk. 2, nr. 3 - Beskæftigelsesmæssige eller erhvervshensyn 4 5 3 3 4 . 4 5 2 9 14 44 1.587 2.103 1.938 1.479 1.560 1.441
64 - § 9, stk. 2, nr. 4 - Ganske særlige grunde 7 9 6 5 14 7 12 22 40 36 52 171 3.945 5.128 4.819 4.083 3.805 2.876
65 - § 9, stk. 2, nr. 5 - Personer med midlertidig opholdstilladelse efter 2 1 . . . . 2 . 4 22 104 247 328 222 218 70 130 691
66 - § 9, stk. 2, nr. 6 - Udl. fra Serbien-Montenegro med afslag på § 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 9 20
67 - § 9, stk.2, nr.4 - Udsendelseshindrede . . 5 . . . . . . . . . . . . . . .
68 - §§ 7, 8, 9 og 10 - Familiemedlem, der er EU-statsborger . . 1 7 5 1 . . . . . . . . . . . .
69 - §§ 7, 8, 9 og 10 - Familiemedlem, der er tredjelandsstatsborger . . . . 4 . . . . . . . . . . . . .
7 - § 3, stk. 1 - Selvstændigt erhverv (tidl. § 1, 2. led og § 1, 3. led ( . 1 . 2 1 72 68 61 87 142 115 81 121 101 138 105 168 167
70 - §§ 8, 9, 10, 11 og 12 - Familiemedlem, der er EU-statsborger 2.174 1.730 1.610 1.675 2.159 46 46 19 9 8 3 7 1 3 1 . 3 3
71 - §§ 8, 9, 10, 11 og 12 - Familiemedlem, der er tredjelandsstatsborger 473 367 240 226 319 29 31 21 14 13 5 7 4 2 1 2 . 2
72 - §§ 8, 9, 10, 11 og 12 - Familiemedlemmer (tidl. §§ 7-10 (§§ 5-8 (§§ 7, 21 26 28 26 61 2.809 2.945 1.939 1.087 876 689 580 562 677 595 489 577 555
73 - Adoption 40 23 20 57 108 . 1 . . . . . . . . . . .
75 - Ambassadepersonale 6 2 5 12 13 . . . . . . . . . . . . .
76 - Andet tidligere opholdsgrundlag end flygtning . . . . 1 . . . . . . . . . . . . .
79 - Andre grunde end ægteskab og fast samlivsforhold 86 51 24 26 43 . 1 4 . 2 2 7 1 . . . 1 .
80 - Arbejdsferieaftaler 326 262 191 186 15 2 1 1 . . . . . . . . . .
81 - Arbejdstilladelse til autorisation som læge 1 . 1 . . . 1 . . . . . . . . . . .
82 - Arbejdstilladelse til personer med opholdstilladelse . 4 3 8 335 3 1 . . . . . . . . . . .
83 - Arbejdstilladelse til studerende på videregående uddannelse . 2 11 29 1.734 9 11 5 2 2 . . 1 . . . . .
84 - Associeringsaftalen mellem EU/EØS og Tyrkiet . . . . . . . . . 1 . . . . . . . .
85 - Au pair 1.338 1.300 1.206 1.616 1.491 7 1 . . . . . . . . . . .
86 - Autorisation som læge 37 20 4 4 1 . . . . . . . . . . . . .
87 - Autorisation som tandlæge 3 . . . . . . . . . . . . . . . . .
89 - Børn af andre 2 1 11 170 460 5 . . 1 1 . . . . . . . .
9 - § 3, stk. 2 - Overenskomstdækket ansættelse (nye EU-lande) 7 22 35 55 83 1.311 3.329 67 18 2 2 . 1 . . . . .
90 - Børn af flygtninge . 1 17 143 109 . . . . . . . . . . . . .
91 - Cirkusspecialist 27 . 29 1 1 . . . . . . . . . . . . .
92 - Dansk afstamning 6 1 5 1 . . . . . . . . . . . . . .
93 - Dansk mindretal 196 184 154 161 1 1 . . 2 . . 1 . 1 . . 1 1
94 - Dansk mindretal i Tyskland 3 1 . 4 138 2 . . . . . . . . . . . .
95 - Driftsleder 4 8 7 17 2 3 3 2 . . . . . . . . . .
96 - Erhverv/studie i Grønland 3 2 3 2 1 . . . . . . . . . . . . .
97 - Erhverv/studie på Færøerne 1 . 1 . . . . . . . . . . . . . . .
99 - Familiemæssig tilknytning til person med tilladelse på erhvervsomr. 2.568 1.876 1.549 1.386 788 23 33 22 5 9 4 5 2 . . . . .
9998 - Kan ikke imputeres 9.552 11.055 10.683 8.929 4.874 4.182 7.428 3.769 2.451 1.708 2.053 1.994 2.808 3.616 3.149 2.838 3.203 4.252