Markering for ejerforholdskode før salg (sælger) 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
Antal ejendomssalg 86.194 86.675 87.873 108.500 81.903 101.647 131.388 140.114 160.225 149.512 131.036 125.383 119.464 123.776 130.203 133.457 135.463 132.496 127.767 121.808 112.050 115.240
MISSING VÆRDI 86 40 5 4 81.903 101.647 131.388 140.114 160.225 149.512 131.036 125.383 119.464 123.776 130.203 133.457 135.463 132.496 127.767 121.808 112.050 115.240
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kategorier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 : Uoplyst enhedsejerforhold 2.003 82 104 163 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 : Privatpersoner 73.309 75.894 74.185 89.981 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 : Alment boligselskab 95 74 99 394 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 : Aktie-, anpart-, andet selskab 9.076 8.531 11.136 15.197 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 : Forening, selvej. institution 609 778 863 1.091 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41 : Privat andelsboligforening 24 31 27 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 : Beliggenhedskommunen 754 615 757 1.101 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 : Anden kommune 2 2 2 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 : Region 15 21 14 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 : Staten 57 57 94 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90 : Andet enhedsejerforhold 164 550 587 446 . . . . . . . . . . . . . . . . . .