FAELLES_FORDELT_JN - Angiver om enheden deltager i eller er knyttet til en fællesafregning

Alle momspligtige virksomheder 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Missing 0 441 482 472 495 434
Total 481.810 472.932 460.523 447.788 447.264 450.479
  . . . . . .
Ja (Er fællesfordelt) 3.800 3.891 3.891 3.746 3.657 3.480
Nej (Ikke fællesfordelt) 478.010 468.600 456.150 443.570 443.112 446.565