EKSPORT_3LANDE - Værdi af andre varer og ydelser, der leveres uden afgift her i landet og i udlandet

Alle momspligtige
virksomheder
2014 2013 2012 2011 2010 2009
Antal 5.361.325 5.251.847 5.163.422 5.000.963 4.992.511 5.045.045
Missing 23.680 23.862 23.478 22.883 21.407 20.757
Totalt 5.385.005 5.275.709 5.186.900 5.023.846 5.013.918 5.065.802
Gennemsnit 163 160 160 148 125 100
Spredning 20.449 19.977 20.047 20.065 18.872 14.174
Percentil 10% 0 0 0 0 0 0
Percentil 30% 0 0 0 0 0 0
Percentil 50% 0 0 0 0 0 0
Percentil 70% 0 0 0 0 0 0
Percentil 90% 0 0 0 0 0 0