ࡱ> }|'`bjbjDDt&&) $( d444P '(CL(&&&&&&&$(h^+d& & &p [&@&#D g% `4rv4'j$[&&0'%b,,4g%, g%&&j' P P ( Danmarks Statistik, Velfrd 12. august 2010 Indkomst og Levevilkr PLT/- Akt.nr. Til Aktieindkomster 1991 og frem. Fra 1991 udskilles aktieudbytter og visse aktiegevinster og tab fra den generelle skatteopgrelse. For nogle personer indberettes herefter ikke aktieudbytte fra Danmark. Det er tilfldet hvis nedenstende betingelser alle er opfyldt for personen: ingen kursgevinst/tab p aktieudbytter ingen aktieindkomst fra udlandet aktieudbyttet er under de nedenstende belbsgrnser (for sambeskattede/gtefller er grnsen for gtefllernes samlede aktieudbytte det dobbelte fra 1991 til 1996). Belbsgrnse for enlige Belbsgrnse for gtefller samlet: 1991: 30.0000 60.000 1992: 30.600 61.200 1993: 31.700 63.400 1994: 32.700 65.400 1995: 32.900 65.800 1996: 33.800 67.600 Belbsgrnse for alle 1997: 34.000 1998: 35.000 1999: 5.000 2000: 5.000 1999: 5.000 2000: 5.000 Fra 2001 indberettes aktieindkomster fra depoter. For perioden 1991 til 1996 er det indberettede aktieudbytter af danske aktier til Skat ekskl. ovenstende grundbelb, nr betingelserne 1,2 og 3 ovenfor er opfyldt. I disse tilflde er grundbelbet (for enlige) lagt til af Danmarks Statistik. Dvs. at der for denne periode kan vre en undervurdering af aktieindkomst ogs for de personer, hvor der er et belb. Nemlig i de tilflde hvor en person har fet en del af gtefllens grundbelb overfrt. Skattepligtige kursgevinster og tab samt aktieindkomster fra udlandet indberettes uanset strrelse til skat. Dvs. at den samlede aktieindkomst (AKTIEINDK som er lig med summen af aktieudbytter og kursgevinster og -tab) kan vre under grundbelb, ligesom den kan vre negativ ved tab p aktier. Kursgevinster og tab p aktier indgr enten som aktieindkomst eller som generel kapitalindkomst i skatteberegningerne. Reglerne p dette omrde ndres fra r til r. Detaljeret oplysning findes i publikationen Skatten, diverse rgange. Dvs. at gevinster og tab ved salg af aktier i nogle tilflde ikke indgr i variablen aktieindkomster (AKTIEINDK). Den indgr dog fortsat i variablen for vrig formueindkomst (PEROEVRIGFORMUE, anden formueindkomst end renteindtgt og beregnet lejevrdi af egen bolig).   PAGE 2 PAGE 2  Z [ ^ + &'\]ӣhM80JmHnHuhwPCJOJQJ^JmH sH h zhwP0JmHnHu hwP0JjhwP0JUh-eojh-eoU hwP5hihwP5 hwPNHhwP=,ITUZxo ] ^  + , ,gdi @ gdi & FPgd!kgdl( $ a$ , 9 F R ^ j v w k l %gdU)gdl(gdU) %$a$7 0&P 1hP. A!"#$% 9 01hP:p1. A!"#$% N@N 1Normal$a$ CJOJQJ_HaJmHsHtHf@f A}4 Overskrift 1$$$@&a$5CJOJQJ\^JaJf@f A}4 Overskrift 2$$$@&a$5CJOJQJ\]^Jb@b A}4 Overskrift 3$$$@&a$5OJQJ\^JaJNA@N Standardskrifttype i afsnitViV Tabel - Normal4 l4a 6k6Ingen oversigt FF > BallontekstCJOJQJ^JaJ*O* 1Tab :@: 1 Sidehoved %b>@b 1Titel$$$a$'5B* CJKHOJQJ\^JaJ ph36 @26 1Sidefod %*)@A* 1Sidetal^J8Oa8 1 LedetekstTNS$bOb {Z Ledetekst&$$d&#$*$/a$6CJOJQJP0@rP 1Opstilling - punkttegn & Fx1@x 1Opstilling - tal eller bogst.# & F ee^e`NN 1Indholdsfortegnelse 1x5JJ 1Indholdsfortegnelse 2<FF 1Indholdsfortegnelse 3re@r L!Formateret HTML ,Formateret HTMLCJOJQJ^JaJT6@T ROpstilling - punkttegn 2 & F T7@T ROpstilling - punkttegn 3 & F Z 9,ITZxo]^+,9FR^jvwkl&&&&755&,ITUZxo]^+,9FR^jvwkl0000000 0 0 000000000000000000000000000000@00@00@00@00@0@0@0@0@0@00 ,ITUZxo]^+,9FR^jvwkl0000000 0 0 000000000000000000000000000000 (((+ ,  #%+!!8@0( B S ? DSTKontorDatoSektion BrugerinitialUdkast JournalnrTilTitel,CJSYZ,CJSYZKQAE   ~9GQxƬ\DfΡr<\H, BMY^`^J.^`^J. ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(ee^e`^J. hh^h`OJQJo(-^`^J.^`^J.pLp^p`L^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PLP^P`L^J. eh^e`OJQJo(- ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(BMH,~ $7U)M8G z{Z w:o u8 _+%l(/"3A}4FL=LNR,TKgTOV!k-eoTpVRJOzWwP OV9FVsP_iZ{=1HLTG>1Q` design2000NotatXPokok@BB BB@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial?5 z Courier New7Charter9"Frutiger5& zaTahoma;Wingdings"6Fd4Z4Z$4d2HP 2VC:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\skabeloner\DsNotat.dotmAktieindkomster 1991 og frem Peter Elmer LauritsenPeter Elmer Lauritsen4     Oh+'0ܙ $ DP p | Aktieindkomster 1991 og frem Peter Elmer LauritsenDsNotat.dotmPeter Elmer Lauritsen3Microsoft Office Word@^в@tYY@/rv4ZG RtA K&" WMFC/ JjlahRt EMFjsgn ^  ah% Rp@1Courier New?5 z Courie New 00Ln0(dv% TT Z/ J,@C@ LahP -!ah" Rp@Charter7ChartehF0Lk`n0Ln0(dv% TA,J,@C@LahDanmarks Statistik, Velfrd@.4N.#0%2.$09-B#4TTBM,J,@C@BLahP TN,J,@C@NLahl12. august 201033.404%3333TT,J,@C@LahP -!ah" T,J,@C@LahxIndkomst og Levevilkr44/2M%200----0.#TT,MJ,@C@LahP TdN,J,@C@NLahTPLT/307,TT,0J,@C@LahP-TT1,]J,@C@1LahP -!ah" TT J,@C@LahP TTM J,@C@LahP rT|Mu J,@C@NLah\Akt.nr. ;04#TTv J,@C@vLahP ,!ah" TT wJ,@C@bLahP -!ah" T`wYJ,@C@LahTTil7TTZwJ,@C@ZLahP G!ah" Rp@"FrutigerXSSg P2DTTS<0 Y ]]0@00a00 @"0ݮ ] G!l0$0$dZ9"FrutigrT0TLn0ldv% 3T &J,@C@ LahAktieindkomster 1991 og frem. TA.!@!GGAGh4.@. @AAA!GG .,@h!TT &J,@C@ LahP H % TJ,@C@KLahFra 1991 udskilles aktieudbytter og visse aktiegevinster og tab fra den gene1#.333344%0,%.0-341.-#20-$%-.0-0--4%-#20.1#.4-40-4TXJ,@C@LahPe-, TgJ,@C@R<Lahrelle skatteopgrelse. For nogle personer indberettes hereft#--$%0.-13/2#-%-$01#$420-$3-"%24-##441-#--%#4-#-TgJ,@C@RLahher ikke aktieu-##/0-$./-3TXgJ,@C@RLahPd-4 TgJ,@C@KLahbytte fra Danmark. Det er tilfldet hvis nedenstende betingelser alle er oe1.-#.@.4N."0@,-#B4-4-%4-4-4%.,44-1-40-%-#.--#2TXgJ,@C@LahPp-2 TCJ,@C@.Lahtfyldt for personen:s.32#3-#$24-4TT CJ,@C@.LahP - % TXCcJ,@C@LahP1.3Rp@"Arial]]x8 0d2E0Z8y72,d08y7=)0p0@00`˰0@03& z ArialAl50@08y7] ] d0dLn0|dv% TTdIJ,@C@dLahP H% T0C J,@C@&Lahingen kursgevinst/tab p aktieudbytter40-404#%0--4%+.13..0-441--#TT C J,@C@ LahP ,!ah" % TXcAJ,@C@,LahP2.3% TTd?J,@C@d,LahP H% T AJ,@C@, Lahingen aktieindkomst fra udlandet40-4.0-4301M%#.44.44-TT AJ,@C@ ,LahP -!ah" % TXccJ,@C@LahP3.3% TTdiJ,@C@dLahP H% TcJ,@C@DLahaktieudbyttet er under de nedenstende belbsgrnser (for samb&" WMFC *jeskatt.0-441---#444-"4,4-4-4%.-44-1-21%0#B4%-#&2#%-N1-%0.TXcJ,@C@LahPe--!ah" Td{?J,@C@*LahTde/4-,CT|(?J,@C@|*@Lahgtefller er grnsen for gtefllernes samlede aktieudbytte det 0-C-#/-"/0#C3%,4/2#.C0,B-#4-%.%.M-4-/.0-441.-/4-!ah" T? J,@C@Lahdobbelte fra 1991 til 1996).4211--#.33333333&TT ? J,@C@ LahP -!ah" TTC< J,@C@' LahP - Rp@Charter7Charte ] 0Ln0(dv% T= J,@C@ Lah|Belbsgrnse for enligee:065(3'F7)06'073/TT = J,@C@ LahP T = J,@C@ LahlBelbsgrnse for:065(3'F7)06'T = r J,@C@ Lahd gtefllerF3!0F0'T|s= J,@C@s Lah\ samlet:)2Q0!TT= J,@C@ LahP ,!ah" % TT C J,@C@ LahP - T _ J,@C@q Lahh1991: 30.000093333333333TT` J,@C@`q LahP [Tp J,@C@ q LahX60.00033333TT J,@C@ q LahP ,!ah" T , J,@C@ Lahd1992: 30.600333333333TT- J,@C@- LahP Tp J,@C@ LahX61.20033333TT J,@C@ LahP ,!ah" T ,c J,@C@N Lahd1993: 31.700333333333TT- c J,@C@-N LahP Tp c J,@C@ N LahX63.40033333TT c J,@C@ N LahP ,!ah" Tc , J,@C@ Lahd1994: 32.700333333333TT-c J,@C@- LahP Tp c J,@C@ LahX65.40033333TT c J,@C@ LahP ,!ah" T ,? J,@C@* Lahd1995: 32.900333333333TT- ? J,@C@-* LahP Tp ? J,@C@ * LahX65.80033333TT ? J,@C@ * LahP ,!ah" T? , J,@C@ Lahd1996: 33.800333333333TT-? J,@C@- LahP Tp ? J,@C@ LahX67.60033333TT ? J,@C@ LahP ,!ah" TT C J,@C@ LahP - % T J,@C@t LahxBelbsgrnse for allen:065(3'F7)06'20TT J,@C@ t LahP - % TT C J,@C@ LahP - T ,fJ,@C@Q Lahd1997: 34.000333333333TT- YfJ,@C@-QLahP - Tf,J,@C@ Lahd1998: 35.000333333333TT-fYJ,@C@-LahP - TBJ,@C@- Lahd1999: 5.00033333333TT&BJ,@C@-LahP - TBJ,@C@ Lahd2000: 5.00033333333TTB&J,@C@LahP - TJ,@C@ Lahd1999: 5.00033333333TT&J,@C@ LahP - TJ,@C@x Lahd2000: 5.00033333333TT&J,@C@xLahP - TTCJ,@C@LahP - Tt iJ,@C@T1LahFra 2001 indberettes aktieindkomster fra depoter.1#.3333441-#--%.0-44/2M%-#&" WMFC j#.4-22-#TT iJ,@C@ TLahP - TTiCJ,@C@LahP - T )EJ,@C@0NLahFor perioden 1991 til 1996 er det indberettede aktieudbytter af danske aktier 12#3-#24-433333323-#4-441-#--4-.0-441.-#.4.4%0-.0," T|E1J,@C@Lah\til Skat20.T2EJ,@C@28Lah ekskl. ovenstende grundbelb, nr betingelserne 1,2 og,0$02--4%.-43-0#4441-214.#1-4/-%-#4-3320TTE0J,@C@LahP T1E)J,@C@1 Lahh3 ovenfor er 32--42#-# T! "J,@C@ Lahxopfyldt. I disse tilf22.44$%-CTT" ; "J,@C@" LahPlT< "J,@C@< 9Lahde er grundbelbet (for enlige) lagt til af Danmarks Stata4--"0#4441-21-&2#-40,&.0.@.4N.#/%3.TX"J,@C@ LahPi- T"J,@C@{ILahstik. Dvs. at der for denne periode kan vre en undervurdering af aktieing%0@-%.4-#2#4-43-3-#14-0.4-C#--4344-#-4#4-#40..0-3TX"J,@C@{LahPd-4 T J,@C@Lahkomst ogs for de personer, hvoe01N$20%.2#4-3-"%23-#4-2Tl )J,@C@ 0Lahr der er et belb. Nemlig i de tilflde hvor en #4-#-#-1-21B-N04-C4-4,2#-3 TlJ,@C@W:Lahperson har fet en del af gtefllens grundbelb overfrt.3-#%244.#.--44-.C0-C-3%0#4441-212--#2#TT1lJ,@C@WLahP , TTlCJ,@C@LahP - TIJ,@C@4JLahSkattepligtige kursgevinster og tab samt aktieindkomster fra udlandet indb30.,3/0-04#%0--4$-#20.1%.M.0-43/2M%-##.44.44-440TXIJ,@C@4LahPe-- TI-J,@C@CLahrettes uanset strrelse til skat. Dvs. at den samlede aktieindkomstk#--%24.4%-2%2##-%-22%0.1@-%2.24-42%.N-4-2.0-4301N$TT.I_J,@C@.LahP 2TX`IJ,@C@`LahP(A&;TXIJ,@C@LahPK-8 TXk%J,@C@LahPTI7TlU%J,@C@lALahEINDK som er lig med summen af aktieudbytter og kursgevinster og e5B@8%1N-#0N-4%4MN-4../-441--"2004#%0--4$-#20TTVq%J,@C@VLahP-Tlr*%J,@C@rLahXtab) .1& T%J,@C@~KLahkan vre under grundbelb, ligesom den kan vre negativ ved tab p aktier. 0.4-C#-444-#0#4441-210-$1N4-40.4-C#-4-0.---4.13..0-#TT%J,@C@~LahP - TTCJ,@C@LahP - TpJ,@C@[ILahKursgevinster og tab p aktier indgr enten som aktieindkomst eller som g 84#%0--4%-#20.13./0-#440.#-4-4%1N.0,44/1N%--#$2N/TXpJ,@C@[LahPe-- Tpe J,@C@"Lahnerel kapitalindkomst i skattebere4-#-0.3.44/1N$$0.-1-#-T0f pJ,@C@f &Lahgningerne. Reglerne p dette omrde n0440-#& WMFC j4-;-0-#4-3.4--2N#.4-C3TXpJ,@C@LahPd-4 TLJ,@C@7@Lahres fra r til r. Detaljeret oplysning findes i publikationen S#-%!#.!.#!!.#!@-.-"-!22.%340!44,%!!3400.24-4!3TxLJ,@C@7Lah\katten,0.-4T)LJ,@C@7 Lah` diverse !3--#%- T|LpJ,@C@Lah\rgange..#0.40-TTqLJ,@C@qLahP - TTC(J,@C@LahP -% 6h6ah6a66g6`g6`66f6_f6_66e6^e6^66d6]d6]66c6\c6\66b6[b6[66a6Za6Z66`6Y`6Y6 6 _6X_6X 6 6 ^6W^6W 6 6 ]6V]6V 6 6 \6U\6U 6 6 [6T[6T 6 6Z6SZ6S66Y6RY6R66X6QX6Q66W6PW6P66V6OV6O6 ."System-@1Courier New- 2 r ,'@Charter-42 (HDanmarks Statistik, Velfrd   2 ( )"2 (12. august 2010 2 (l ,',2 8HIndkomst og Levevilkr 2 8 D2 8PLT/ 2 8-- 2 81 ,' 2 HH 2 HG 2 HAkt.nr. 2 H; ,' 2 XH ,'2 hHTil 2 hW ,'@"Frutiger- 372 Aktieindkomster 1991 og frem.    2  -|2 KFra 1991 udskilles aktieudbytter og visse aktiegevinster og tab fra den gen2 e-e2 <relle skatteopgrelse. For nogle personer indberettes hereft 2 ?er ikke aktieu2 d-|2 Kbytte fra Danmark. Det er tilfldet hvis nedenstende betingelser alle er o  2 p-(2 fyldt for personen: 2 J -2 1.@"Arial- 2 -D2 &ingen kursgevinst/tab p aktieudbytter 2 ,'-2 2.- 2 -;2 ingen aktieindkomst fra udlandet 2 ,'-2 3.- 2 -q2 Daktieudbyttet er under de nedenstende belbsgrnser (for sambeskatt 2 e-,'2 .de/ k2 .@gtefller er grnsen for gtefllernes samlede aktieudbytte det   ,'52 =dobbelte fra 1991 til 1996). 2 = ,' 2 R @Charter-.2 bBelbsgrnse for enlige 2 br #2 bBelbsgrnse for 2 b gtefllere 2 b: samlet: 2 bj ,'- 2 r 2 1991: 30.0000 2 5 |2 60.000 2 ,'2 1992: 30.600 2 . 2 61.200 2 ,'2 1993: 31.700 2 . 2 63.400 2 ,'2 1994: 32.700 2 . 2 65.400 2 ,'2 1995: 32.900 2 . 2 65.800 2 ,'2 1996: 33.800 2 . 2 67.600 2 ,' 2 -+2 Belbsgrnse for alleg 2 c - 2 2 1997: 34.000 2 . 2 ! 1998: 35.000 2 !. 2 1 1999: 5.000 2 1& 2 @ 2000: 5.000 2 @& 2 P 1999: 5.000 2 P& 2 ` 2000: 5.000 2 `& 2 p U2 1Fra 2001 indberettes aktieindkomster fra depoter. 2  2 2 NFor perioden 1991 til 1996 er det indberettede aktieudbytter af danske aktier 2 til Skat_2 8 ekskl. ovenstende grundbelb, nr betingelserne 1,2 og 2 R 2 V 3 ovenfor er ,2 opfyldt. I disse tilf 2 Qla2 U9de er grundbelbet (for enlige) lagt til af Danmarks Statt 2 i-y2 Istik. Dvs. at der for denne periode kan vre en undervurdering af aktieint 2 d-:2 komst ogs for de personer, hvo S2 0r der er et belb. Nemlig i de tilflde hvor en  b2 :person har fet en del af gtefllens grundbelb overfrt.  2 + 2 z2 JSkattepligtige kursgevinster og tab samt aktieindkomster fra udlandet indb 2 e-p2 Crettes uanset strrelse til skat. Dvs. at den samlede aktieindkomst  2 z 2 (A2 K-2 /TIm2 /AEINDK som er lig med summen af aktieudbytter og kursgevinster og s   2 /-2 /tab) k|2 ?Kkan vre under grundbelb, ligesom den kan vre negativ ved tab p aktier. e  2 ? 2 O y2 _IKursgevinster og tab p aktier indgr enten som aktieindkomst eller som g.  2 _e->2 o"nerel kapitalindkomst i skattebere D2 o&gningerne. Reglerne p dette omrde n  2 od-k2 ~@res fra r til r. Detaljeret oplysning findes i publikationen S 2 ~Fkatten,t2 ~n diverse 2 rgange. 2  2 -՜.+,0 hp Danmarks Statistik' Aktieindkomster 1991 og frem Titel !"#$%'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrsuvwxyz{~Root Entry F`6rv1Table,WordDocumenttSummaryInformation(& DocumentSummaryInformation8tCompObjq FMicrosoft Office Word-dokument MSWordDocWord.Document.89q