ࡱ> '`"bjbjDDf>&&H $. $Pf44RR1$^8:rrrM\k00000000$v3h50 MM0 rr0<g%g%g% r r_0@g%0g%g%R- //r ?a_.K01<R1.f6_ 6<//6 //g%00i"R1RRRRRR D 6*  Danmarks Statistik, Industri og Byggeri TIME \@ "d. MMMM yyyy" 23. juli 2008 Bygge og anlgsstatistik, indeks, BBR mv.lokalnr. 3540 JEL Til Forskningsservice Databrud i boligopgrelsen som flge af ndringer i boligdefinition og teknisk opgrelsesmetode; senest opdateret 1. juni 2010 Nedenstende omhandler alene databrud som flge af ndringer i boligdefinitionen og den tekniske opgrelsesmetode, der er anvendt ved produktionen af boligopgrelsen. Databrud som flge af ndringer i variables udfaldsrum (vrdist) omtales derfor ikke her. Disse databrud er omtalt i beskrivelsen af de enkelte variable hhv. disses eventuelle vrdist. De oplyste vrdist (bortset fra vrdist afledt af Danmarks Statistik) er i overensstemmelse med de der bruges/tidligere blev brugt i den offentlige administration af BBR (Bygnings- og Boligregistret). Det bemrkes, at disse kan vre ndret af Forskningsservice (i Danmarks Statistik) under implementeringen af data i de SAS-datast, som forskerne fr stillet til rdighed. Forskningsservice oplyser at det specielt drejer sig om de skaldte missing-vrdier, der kan vre blanke eller nul i de administrative registre, men er "." for alle numeriske SAS-variable. Der forventes ikke at vre andre databrud end de nedenfor nvnte. Vurderingen er baseret p oplysninger i: Statistiske Efterretninger 2005:18 ang. Boligopgrelsen 1. januar 2005. Statistiske Efterretninger 1989:1 ang. Boligtllingen 1. januar 1988 (og 1987 og 1986). Statistisk Tabelvrk 1982:2 ang. Boligtllingen 1981. Boligopgrelsens forml Formlet med boligopgrelsen er, at belyse den samlede boligbestand og personernes boligforhold. Det sker ved at sammenligne adresser i CPR med adresser i BBR. Definition af en husstand En husstand omfatter personer tilmeldt p samme folkeregisteradresse (CPR). Defintion af en bolig gldende fra 2005 og frem Ved en bolig forsts en del af en eller flere bygninger, hvortil der er selvstndig adresse, og som er beregnet til eller bliver benyttet til helrsbeboelse. Fritidshuse, der benyttes til helrsbeboelse, medregnes som boliger. Bygningerne er registret i (BBR). Bemrk, at kun fritidshuse og flleshusholdninger, der benyttes til helrsboliger, er omfattet. Det er en ndring i forhold til tidligere, hvor alle fritidshuse og alle flleshusholdninger var omfattet af populationen. Defintion af en bolig gldende fr 2005 Ved en bolig forsts et sammenhngende areal i en bygning, hvortil der er selvstndig adgang med tilknyttet areal. Boliger inddeles overordnet i egentlige boliger og andre boliger. Egentlige boliger er boliger eller erhvervsenheder beregnet til helrsbeboelse. Andre boliger bestr af sommerhuse (her synonym med fritidshuse) og boliger i flleshusholdninger (her synonym med boliger i dgninstitutioner). Resultat af sammenstilling af BBR og CPR Resultatet af sammenstilling mellem BBR og CPR er givet ved variablene vist i tabel 1: Tabel SEQ Tabel \* ARABIC 1: Variable til dokumentation af sammenstilling mellem BBR og CPR. Der findes en yderligere specifikation af Husstandsforhold kaldet Metode der er brugt i REF _Ref204492663 \h tabel 2 nedenfor. Anbefaling ved sammenligning over tid. Ved analyser af husstandes boligforhold over tid, vurderes den bedste datakvalitet opnet ved, at se p boliger givet ved udfaldsrummene husstande med boligforhold oplyst evt. suppleret med udfaldsrum af variablen metode, se tabel 2 nedenfor. Databrud fra 1985 til 1986 Databrud er sket som flge af ndret teknisk opgrelsesmetode fra 1. januar 1985 til 1. januar 1986 i form af en standardisering af enhedsadresserne (etage og side drnummer) i BBR og CPR. Det fremgr af Boligtllingen 1. jan 1988 (og 1987 og 1986), at: Opgrelsesmetoden fra 1980 til og med 1985 var nsten undret. Forskellen mellem den nye og gamle opgrelsesmetode giver 14.082 boliger, heraf 8.767 egentlige boliger og 4.316 sommerhuse mv. Det er ikke muligt njagtigt at opgre, hvorledes denne forskel fremkommer. Det kan dog oplyses at 2.027 erhvervsenheder med persontilmelding er medregnet under andre boliger i det nye system, ligesom 6.932 boligenheder med persontilmelding er medtaget fra byggesagsregistret. Databrud fra 2004 til 2005 Kombinationen af en ndring af boligdefinitionen fra og med 1. jan. 2005 og en ndret teknisk opgrelsesmetode fra og med samme dato betyder, at der er et databrud fra 2004 til 2005. Bidraget til databrudet pga. ndret teknisk opgrelsesmetode er vanskelig at dokumentere. REF _Ref204492663 \h Tabel 2 viser et kvalificeret gt p sammenhngen. Det kan med stor sikkerhed siges, at husstande i bygninger, der ikke er opdelt i bolig-/erhvervsenheder fra 2005 (12.516) i 2004 blev til opgjort som husstande med uoplyst boligforhold. For husstande med oplyst boligforhold er der strre usikkerhed om sammenligningsgrundlaget. Bemrk ogs at det af Statistiske Efteretninger 2005:18 for boligopgrelsen 1. januar 2005 fremgr, at der i 2005 har vret en ekstraordinr tilgang p 18.000 boliger, fordi et nyt statistiksystem muliggr en forbedret identifikation af boliger. Bidraget til databrudet pga. ndret boligdefinition skyldes, at fritidshuse uden CPR-tilmelding og flleshusholdninger ikke lngere er omfattet af boligopgrelsen. Det giver sig alene udslag i antallet af tomme boliger. Sledes skal 213.000 boliger uden helrsbeboelse trkkes fra de 339.570 tomme boliger i 2004 for, at opgre boligopgrelsen for 2004 efter 2005-boligdefinitionen. De 213.000 tomme boliger bestr af 206.000 fritidshuse og 17.000 flleshusholdninger (dgninstitutioner). Tabel SEQ Tabel \* ARABIC 2: Illustration af databrud ved sammenstilling af adresser i CPR og BBR Databrud fra 2006 til 2007 Der er foretaget en justering af den tekniske opgrelsesmetode fra 2006 til 2007. Justeringen betyder at boligopgrelsen 1. januar 2007 alene er baseret p en leverance fra BBR for januar mned 2007. Tidligere har Boligopgrelsen vret baseret p leverancer fra BBR til og med april. Mlt p antal beboede boliger betyder justeringen, at byggesager, der eksisterer 1. januar, men er oprettet i BBR i februar, marts og april mned, og som der er tilmeldt personer til i CPR, ikke kommer med i 2007 og frem. Mlt p antal tomme boliger betyder justeringen, at boliger, der eksisterer 1. januar, men er indberettet til BBR i februar, marts og april, og som ikke har tilmeldt personer i CPR, ikke kommer med i 2007 og frem. Justeringen vurderes kun i ringe grad at give anledning til databrud. Plejeboliger Plejeboliger, beskyttede boliger og andre boliger forbeholdt srlige persongrupper som gamle og handicappede er kun for et ftals vedkommende registrerede som dgninstitutioner.   PAGE 2 FILENAME \p \* Lower \* MERGEFORMAT o:\242901\metadata\hjkvalitetsvariable\20080717_databrud 2004_2005_boligopgrelsen.doc PAGE 3 '()ABCDOPQ  # & ' ( ) p q " + ѽ{ссwhv% h NHh h[?hCJh[?h`,ECJh[?hvCJh[?h5CJNHh[?h CJh[?h5CJh[?h[?CJ hh5hXh[?h5mHnHuhmHnHuhPcmHnHujhUh5h.Q) / w HPEƀ -gdv%gd $ a$  H""+ 7 K T U / 0 ; H O Q X Y  - / Q U V W v w +,=>gh#$NOBC]ºЬԨԨ򨢨 h5NHh5 h h hv%h hv%h 6hv%hv%6 h NHhv%h h`,EPJhxih`,ENHPJhxih`,EPJh[? h`,ENHh`,E@w %&W\oje``e``e`gd5gd5gd HPEƀ -gdv%HPEƀ -gdv% \]89a%|fg^_gd $gd#Kgd#Kgd5gd5]cd9>?st67:;QRSTYZ[ghjknpt䵱ӵh h#KNHhj% h8Z Uh8Z jh8Z UhC?X h8Z h#Kjh8Z h8Z UhmHnHujh#KUh#K h5NHh5 hvNHh[?hv<9:^"#ijxy !JLM./EF >AFGQR67ؽȹܬܬܬܬجؠؠ؜ h2NHh2 h8Z NH hcNHhchmHnHuhj h8Z Ujh8Z UhXh8Z 6h8Z hyh5hw, hv%NHhv% h NHh h[?;xyLM ojejjjjjjgd5gd5HPEƀ -gdv%HPEƀ -gdv% KLno  QRSTUoQR : ; H I !!!!@!A!!!!h#K h`HNHh`H hv%NHhv% hch5j hchcU h]h5hmHnHujh5Uh5 h8Z NHhyh8Z BRTUp@!A!!!!G"H"J"K"M"N"P"Q"S"T"`"a""""$a$ %gdo@gdo@gd5gd5$gd5!!!!!&"'"4"F"G"H"I"K"L"N"O"Q"R"T"U"V"\"]"^"_"a"b"""""""""""""""ͼ׬~zhh0hc0JmHnHu%h[?CJOJQJ^JmHnHsH uh[?CJOJQJ^JmH sH jh[?CJOJQJU^Jh[?0JmHnHu h[?0Jjh[?0JUh[?hcjhcU ho@hyh8 ho@NHhyho@(""""gdo@3 0&P 1h. A!"#$% / 01h. A!"#$% % Dd (0 # A" ]=QtQ_} D20@=u ]=QtQ_\: d83C x[olEo)*D)EZMcOj%@RJ+(?Q /Ŀ(!PHbb0|1F|! 7ٽݶwזm73on޼۷s@JwP:{<0AA!NbH=P_'IOWa$ u$Ŧ(4v gyDFd}R'L\A^;>]/d>wuu=\Ru㱐I&$v.ckv;_MP/s,.g%8fvWKu /K#Qf}J,ݎ囂 ;g}h|o{H֩ހW`vEEȆM x8(uLG˫7v}_.·?/܂xF{zAPsnsW MyDzaYDmb{Bh ivC kk]]U/R%3]?܊etP`Yr2"+@c`=Dqe < ;JYVЖ6zDV#Ulc:+6.3^5;_`ZKW+lKOzO4§ |J[rΧh|z{]O//| ̧+|Jًy5{ȧ'ݗL>r1"eGP4#NBN{e%ƋK(Fzة O#{ǿ6VKMV`a9Ƀj:M2F =z=u FL#~&EZmkr)XWO훤s_㯃_36E4Wm~?/seׯ8 2cO<<K1z)f[6 s0TiS!] jx3km$6b n3]xkw9 :-f 5oJKҳ1 $uSl=3]ă'Ge?@oӄ\p1ή[oAOo= S'{u"^͈^$670f|[ek%ڔ'4ƚ&t &ZEqOY߳IT, 8֯ s#(̍zhҞsKS UɐZ~ :5e3HNMg٧uwta>"R2?<IX}\!}RԧpK>@8i} vŹ\x,,sL>p ,n&Nq&CqGmdޝ>z"RNɆrN$Z`GElEV(? (u^!b>9 ,f_WŸg+Tix&= 'xI+NEBXe aӚN %g%p[+>@+wr[.+{]@[7\<9Eo} S,Ծ%Dkr}\K8p'גo v^Fq{~̵W{pO(rcly0ȫg?Skn )-l9s$C=0qË!<+R{ C=5}8{|jO$0QY^FHX)(kE!zV?ώϕΌkUw~ mx<~syxfCQDk=ϔ >{Dv*&fhTl`.1jk ~ݻg޽K˿m=5ߩ~sen]y2*&S%oku|"*A࿓dz_Ǻ:Xv19CO׈=;v`+ŹL h&bhVVOr!۝h$oհ¶RqT [>vKqd'{] vҾU-Wj &{TvdzG~-%^)͂~CZh(nT~I\+ۆ$ۈWakqډҢi'd!,v3Pŋ'rp2T; \T/W7=\\c_Y\"_PZ6.`z??~`‰J^qSy8v>ߋA4'Yv'aP.8EJPHnhs$ao'gBC8}iSNly835 ?9>xڳ56fSv3\'h es mZpi*˔JP65@|x8u.ռ^FPx|q,+3&g7I?KDާ|w(~}Cl"6'mgE&BxmF,]9uZsa~IeaR|}-Pz+q>}C 'o,9󥳭&C_HzNṀyC\=[І9zeaRg8~s7()(o{(k0ա<뿠f9G/{mGE!ey8 ;}`p$MVϷ-zfgs~Wlb1w|lDYXfx pRXS|>H;AIҷ,ܧUØFWЦڙ >+6s_WVo،%v"ػ{78ww8&>e'>:m[OQ8hI߄Nhi-o}@>L7P֖nIض{\K+m`k-r YG]R9uEg+O(WWY'^ ^Qv"NVH[P?so o3Rߩʩl}wO𗕲O*oC'xKxf}3ꪒ>lBY~R+n*ONmU>\oB'x\C؉r`\C?[,Z˧o𷇑9"V] uNm|ޙlqN[)tgݾ>>y4NM@c/b{{`ߵضSvfѢs`0OUWᢇseay-5eܺjL?+,sڵ|'SϹy&,_t{Y63^+^r7#*ϙyDzB]u_{Dze9t5<0bG, (508:ė>[h&/vryHe:w6_i3{߉梴:s܋y|Y":+pݟ`qԛ_Q6"ϴeENep">;{\ţ& W6^FYo>Eҷ4Ə7?Ag̛QvIH)(:8׷oRKlW( Q=8ߩ)[v֘1,u3>JLLm?dnS7l뎐+^󰏝(K{eKTSO?u%/~zecn=9վyFm(`Y_YՅܫ]㏻:ݧ~{q0[osRmqYS7{nڃ19goN;x3s/CeOg%EXȚ7c9#q鏷sӂe}t]q韏%Y /ǽeas?}r_i~25K>s9.NxmGY|m`Xˬۖ$_':[=@6,QVҾϝw8orEaV'd@f@Y>Ϡܯg&AqЈxwea`7Nvq'qo:w#{lY>߳Xwsc=acCI(Y;EN y@ (mĵ7U\|ʖ!. o&d#<Äut \%) ͑:FpplctS{vu;V64)&FO[˵#K {|Q4ⴲio=f6SWld<ٿ =.>n귑}5l:P}PV\?ˇ6;b}$>gaĵTOLdP/}> e}#Iq|Ϳ :'26ʅbѹ\y (?(团QP67V3`3NrAe ڵ%*yK4A:OϷ~RȱijYk^jdoe7.X~摤Nrzwj}S榄Q #>o:i.Qtj7 [8p>^JyXO秪h>ީ:o"ž8>Jܱ_/-3%`>qy1&Ľ}, w8nfyٓuxHi{׷hcrK1xWɲ9ۜݴZnZq?դ='ܢ"w]|5, k'MźI k*񻳎ѻL~_7yX֯{vғF6 TIk|f]o,wCe&6lcl}T/=X߼Κ\ŶBzaس6r]_e )XV,|ڭ?4_ڰ ,ͧj>.,+BB*XL.sH:;Xސ#"y nhHzgt6$y$cr0]sr $&!_LDb5ʵV9jjIBu/%<{kB5'YB| f{yP6o5~*/EE=->?oۧ6gL}i<&kY"qA _L_2\5](uSyu7\K-{H1;-UQ1ND3oCCuAnf^nFGY0گ?ꉍ Alv7յ u6a| ZdU69v eh.Bf7d{2Q85%7k\T^k}:ϳqy 5K>q}gD SӑugG^ Ϻ³vdv0>>[q>{a8uTI6b\6 % <]AaM|xii,N?Y/NpoN.;GչVXJ̶džKUl(CܰM6|ǤʦsRgC]q6}}*> eȶiŶ6۾k7Xw.vR[u;- m5>[2[Fc0QbXfjl6=AlYlCۈum2ۨ6f`c6j-RV_ƺ j$m5jl6m#Fl)ƺĖ̖ lKlilmƺG-c- Xe- il#6&!lۘuOۨeHV7-rX-4.v[2[Zc3n/-e4%e6h`cĖ6Xw؆,jlc6=Ml"uZVg(Hʷ:n`c6bk̖غ lIl)liƺĖ̖ l{2ٲ۠uO[2ې6b`cab6X4Zfõ+sʷ|#ق8oqn`c6bk̖غ lIl)liƺĖ̖ l{2ٲq>Mlj?.teOXpf)픁 dwluu6!ۋUnX k ?8ֆ'8|4u Op8 KMS=^z Qwl(C6\6%* e ꜘvÜm91eqMe2n'qXg`c^bK[fhl6=JllYmƺ'-kmHc10 Yf l{F-xV_ƺ8ֆl9֖SX-4.v[2[Zc3n/-e4%e6h`cĖ6Xw؆,jlc6=Mlp,|5o$ñ6|\il6m#Fl)ƺĖ̖ lKlilmƺG-c- Xe- il#6&!lۘuOۨe6/) p),o[uۈ2[Jc2n',5>[2[Fc0QbXfjl6=AlYlCۈum2ۨ6f`c6j rʷ|#9[rX-4.v[2[Zc3n/-e4%evƺOmK~r]z?9ʰ|g \} A9\g"iس}F8ښD?SEiɟ_tޤk~^=j|Dx-Qq 5^pM$n'hFk8i|Pn>lߔvD W,!N@N Normal$a$ CJOJQJ_HaJmHsHtHf@f A}4 Overskrift 1$$$@&a$5CJOJQJ\^JaJf@f A}4 Overskrift 2$$$@&a$5CJOJQJ\]^Jb@b A}4 Overskrift 3$$$@&a$5OJQJ\^JaJNA@N Standardskrifttype i afsnitZiZ Tabel - Normal :V 44 la 6k6Ingen oversigt *O* Tab :@: Sidehoved %b>@b Titel$$$a$'5B* CJKHOJQJ\^JaJ ph36 @"6 Sidefod %&)@1& Sidetal8OQ8 LedetekstTNS$bOb {Z Ledetekst&$$d&#$*$/a$6CJOJQJP0@bP Opstilling - punkttegn & F^1@r^ Opstilling - tal eller bogst. & FNN Indholdsfortegnelse 1x5JJ Indholdsfortegnelse 2<FF Indholdsfortegnelse 3re@r L!Formateret HTML ,Formateret HTMLCJOJQJ^JaJT6@T ROpstilling - punkttegn 2 & FT7@T ROpstilling - punkttegn 3 & FH"@H 5 Billedtekst xx5CJ\aJxx #KTabel - Gitter7:V0$a$F@F `,E Ballontekst CJOJQJ^JaJ>5>""&"&"&"& AsFQ)/w%&W\]8 9 a % | f g ^_xyLM RTUp@AGa&&&&7r k kQ$k ;Q=I &Q)/w%&W\]8 9 a % | f g ^_xyLM RTUp@AGHa000000000000 0 0 000000000000000000000000000000 0 000000000000000000000000h00` + ]!"w \"""(AO : R Z  t  ?!4t!48@0( B S ? DSTKontorDatoSektion BrugerinitialUdkast JournalnrTilTitelBrdtekststart _Ref204492663(Q (Q  ##))KKQQww,,t t T T  g g p p ^^""FF::FFLLoo  yy)*,-HHJNO $%EHJa ##))KKQQww,,t t T T  g g p p ^^""FF::FFLLoo  yy&&''(())HHFGHJa ##))KKQQww,,t t T T  g g p p ^^""FF::FFLLoo  yy)EHH}4EHJ |VU}"~ }<@\\DfΡֻ\H, BMY^`.^`.^`.^`. ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(hhh^h`. hh^h`OJQJo(-h^`.h^`.hpLp^p`L.h@ @ ^@ `.h^`.hL^`L.h^`.h^`.hPLP^P`L. eh^e`OJQJo(- ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(BMH,~}| $A@ 41 'L {Z 8Z `Ho8s _+%v%w,/h0"3A}4P5[?`,E#KL=LR,TKgTC?X,wxVRO8yJOzWPc O$25v9P5%o@XeNF{=1H LccQ design2000D7NotatXPP7okok@8h7P@UnknownFlemming Petersson Gz Times New Roman5Symbol3& z ArialI Arial Unicode MS?5 z Courier New7Charter9"Frutiger5& zaTahoma;Wingdings"1 ꦉ oF**#4dB3Q HP 2W:\SkabelonXP\Word\DsNotat.dotDatabrud i boligopgrelsen Jesper LauritzenFlemming Petersson<     Oh+'0h  <H h t Databrud i boligopgrelsen Jesper Lauritzen DsNotat.dotFlemming Petersson2Microsoft Office Word@@R@v4?a@v4?aG Rt Cp &" WMFCq_ lahRt EMF gn ^  ah% Rp@1Courier NewO5 005 0?5z Courie New3 0P0X20Ln0dv%  TX]ZJ,@C@]LahPo:--TTZJ,@C@LahP\-TpZJ,@C@LahX242901------TTZJ,@C@LahP\-T|ZJ,@C@Lah\metadata--------TTZJ,@C@LahP\-TZ7 J,@C@Lahthjkvalitetsvariable--------------------TT8 Zd J,@C@8 LahP\-The ZJ,@C@e /Lah20080717_databrud 2004_2005_boligopgrelsen.doc-----------------------------------------------TTZJ,@C@LahP m-!ah" Rp@Charter7CharteHF0DkXn0Ln0dv% T ,J,@C@LahtDanmarks Statistik, @.4N.#0%2.$0T ,J,@C@ LahtIndustri og Byggeril444$#207.00-#TTM,J,@C@LahP PTTN,J,@C@NLahP23TT,J,@C@LahP33TA,J,@C@ Lahd. juli 200843333TTBn,J,@C@BLahP -!ah" T,y J,@C@6LahBygge og anlgsstatistik, indeks, BBR mv.lokalnr. 35408.00-20.4C0%$.$044-0$78;N-20.4"3333TTz ,MJ,@C@z LahP 80T`N,J,@C@NLahTJEL)50TT,J,@C@LahP ,!ah" TT J,@C@LahP TTM J,@C@LahP rTTNa J,@C@NLahP TTb J,@C@bLahP -!ah" TT wJ,@C@bLahP -!ah" T`wZJ,@C@LahTTil7TT[wnJ,@C@[LahP Tow/J,@C@oLahpForskningsservice12#$0440$%-#-),!ah" Rp@"Frutigerٙ0H20h2X20X0X3 !Fors@00a0service9"Frutigr404Ln0Ldv% %  3T&J,@C@ LahdDatabrud i TA.AG.GG !!TT&J,@C@ LahPbGT &J,@C@ Lahloligopgrelsen G !GGGGG,A!4AG!TT d &J,@C@ LahP H Rp@"Frutiger 9"FrutigrX0Ln0dv%  3TTBHJ,@C@LahP 2TTIBdJ,@C@ILahP TeB\ J,@C@eLahtsom flge af ndring,=Y'==88'Y==&==TX] B J,@C@] LahPer8'T BPJ,@C@ Lah i boligdefinition og tekn====8&='=<=='88=TQB>J,@C@Q Lah`isk opgre,8===='7TX?B{J,@C@?LahPl-!  3T/J,@C@ Lah`sesmetode,8,Y8'==8TT,/J,@C@LahP;lT-~ /J,@C@-Lahp senest opdateret ,8=8,'=<=8'8'8&TT /J,@C@ LahP1e8TX /J,@C@ LahP. Td /J,@C@ LahTjuni==T` * /J,@C@ LahT 20e78TT+ b /J,@C@+ LahP1c8TTc /J,@C@c LahP08TT /J,@C@ LahP an= % &" WMFC `TJ,@C@GLahNedenstende omhandler alene databrud som flge af ndringer i boligdefB-4-4%.-44,1N4.44,#.-4-4..1#44$2M20-.C44#40-#0204,TXJ,@C@LahPi- TD oJ,@C@Z)Lahnitionen og den tekniske opgrelsesmetodes424-4204-4-04%0-23/2#-%,%N,24,TT oJ,@C@ ZLahP,lT )oJ,@C@ Z!Lah der er anvendt ved produktionen a4-#-".4--44--43#244/24,4 T`ovJ,@C@LahTaf rd.TTwoJ,@C@wLahPb21To J,@C@Lahloligopgrelsen.t201302#,%-4TT o8 J,@C@ LahP , TTCLJ,@C@7LahP e-- TLkJ,@C@ LahhDatabrud som e@..1#44%2NTlL)J,@C@l=Lahflge af ndringer i variables udfaldsrum (vrdist) omtales -20-.B44#40-#-.#.1-%44.4%#4N&-C#4%B&2M.,% Tx%( J,@C@ Lah\derfor e4-#2"T&( J,@C@& Lah`ikke her.e00,4-#T)( J,@C@ @Lah Disse databrud er omtalt i beskrivelsen af de enkelte variable ?%%,4..1#44-#1N.1-$0#,-%-4.4--30-,-.#.1- T ( 9 J,@C@ Lahhhv. disses eventuelle vrdist.44-%4$%-%%---44--%-C#4$CTT: ( ^ J,@C@: LahP d%TT_ ( J,@C@_ LahPDl@T ( J,@C@ Lahte oplyste vrdist 2-%13.%-%-C"4%B%T( ( J,@C@ Lahx(bortset fra vrdist &12#%,%#.%-C#4$B T J,@C@ Lahafledt af Danmarks Statistik)Co.-4<.<@.3N.#0$<3-%0&TT 6 J,@C@ LahP rd<T7 J,@C@7 Lah`er i overe-"<;2--#-T J,@C@ Lahnsstemmelse med de der br-4%$-MN-%,<N-3<4-<4-"<1#TX J,@C@ LahPu-4 T s J,@C@^ ?Lahges/tidligere blev brugt i den offentlige administration af BBR0-%,40-#-1--1#404-42-40-.3N3%#-24.78;T }s J,@C@^ Lah` (Bygnings&8-0440%TT~ s J,@C@~^ LahP-1.Td )s J,@C@^ LahT og 1/ Tls J,@C@ LahXBoligT820Ts / J,@C@ Lah`registret#-0$#-TT0s U J,@C@0 LahP)1.&TTVs n J,@C@V LahP.Tos J,@C@o Lahh Det bemrkesph@-1-MC#0-$TT s J,@C@ LahP,BT s T J,@C@ Lah at disse kan vre ndret af 1..4$%-0.4-C#-C44#-.TTUs J,@C@U LahPF1Ts J,@C@ Lahlorskningsservice2#$0440$%-#,)-TTs ) J,@C@ LahP C T O J,@C@: Lahx(i Danmarks Statistik)&@.4N.#0%2.%0&TX O J,@C@ : LahP u4TT O J,@C@ : LahPn4T O J,@C@ : Lahder implementeringen af data i a4-#M3-N-3-#40-4.4..T` QO J,@C@: LahTde 4-T`R O J,@C@R: LahTSASan3;3TT O J,@C@: LahP-3.Tx DO J,@C@: Lah\datastam4..%CTTE ^O J,@C@E: LahP,ldTX_ O J,@C@_: LahP s$T` )O J,@C@: LahTom rd1M T&" WMFC @O J,@C@ Lahdforskerne f2#$0-#4-TTO J,@C@ LahP.TO J,@C@ Lahxr stillet til rdighed#%-#.404-4TT O J,@C@ LahP.TT O " J,@C@ LahP T # O J,@C@# LahForskningsservice oplyser at det12"%0340%%-#-)-23.%-#.4-TTO 1 J,@C@ LahP T2O u J,@C@2 Lah`specielt $3-),TXvO J,@C@v LahPdr4#TXO J,@C@ LahPe-, T + J,@C@ Lahdjer sig om -#%01NT + J,@C@ Lahhde skaldte 4-%.0.3-$Tl + J,@C@ LahXmissiN$%TT + J,@C@ LahPn4TT + J,@C@ LahPg0TT * + J,@C@ LahP %TT+ G + J,@C@+ LahP-TxH w + J,@C@H Lah\vrdier-C#3-#TTx + J,@C@x LahP,T ]+ J,@C@ Lah der kan vre blanke eller nul4-#0.4-C#-1.40---#44Tp^ )+ J,@C@^ LahX i de 4- T+ i J,@C@ Lahladministrative .4N4$#.--T|j+ J,@C@j Lah\registre#-0$#-TT + J,@C@ LahP,Tl + J,@C@ LahX men M-4T + J,@C@ Lahper "." for alle n-#2#.-4TT + J,@C@ LahPu4T + J,@C@ Lahdmeriske SASN-#%/-3;3TT+ J,@C@ LahP-T|+ C J,@C@ Lah\variable-.#.1-TTD+ ] J,@C@D LahP.TT^+ J,@C@^ LahP - TT C J,@C@ LahP - T e v J,@C@a LahxDer forventes ikke at@-#2#--4-%/0-.TTf v J,@C@f a ,Lah vre andre databrud end de nedenfor nvnte.-B#-.44#-4..1#44-444-4-4-42"4C-4-TT v J,@C@a LahP Td v J,@C@ a LahTVurd94#3TX v J,@C@a LahPe-- Tv : J,@C@ "Lahringen er baseret p oplysninger i#40-4-#1.%-#-3.23.$440-#TT; v W J,@C@; LahP:TTX v J,@C@X LahP -Rp@Symbol0h2X2h20d0h28h7/@00a0 0@z "06z X3 !l05SymbolH0HLn0`dv% Rp@"Arial62-(/&77134131016(5C=,?=)0p0@00`˰0@03&z Arial1 l50-1 4t5 XD0DLn0\dv% Rp@Charterv0v02E0Q]`{,054 5 7Charte0Ln0dv% % TT HTJ,@C@ALahP-2% TTI TJ,@C@IALahP d% T VJ,@C@A"LahStatistiske Efterretninger 2005:183.$$0-5-##-440-#333333Td VJ,@C@ ALahT ang.40% TT VJ,@C@ ALahP.TT VJ,@C@ ALahP % T VJ,@C@ ALahBoligopgrelsen 1. januar 2005.82/1302"-%-43.44.#3333TT VJ,@C@ALahP .!ah" % TTwHJ,@C@LahP-2% TTIJ,@C@ILahP d% Tz)J,@C@ILahStatistiske Efterretninger 1989:1 ang. Boligtllingen 1. januar 1988 (og 3.$$0-5-##-440-"33333.4082/&" WMFC C30-43.44.#3333 &20!ah" T WJ,@C@BLahh1987 og 1986).3333203333&TT ; WJ,@C@ BLahP -!ah" % TTzHJ,@C@LahP-2% TTIJ,@C@ILahP d% T}J,@C@ Lah`Statistisk3.$$0T} J,@C@Lahl Tabelvrk 1982:7.1--C#03332TT } J,@C@ LahP23T }J,@C@ Lah ang. Boligtllingen 1981..40820C40-43333TT }5J,@C@ LahP -!ah" TT CzJ,@C@eLahP - TzZJ,@C@ LahhFormlet med 12#N.-N-4TT[zJ,@C@[LahPb1Tz; J,@C@Lahpoligopgrelsen er1/23/2"-%-4-#TT< zU J,@C@< LahP,TDV zJ,@C@V )Lah at belyse den samlede boligbestand og pe.1-.%-4-4%-N-4-1201-%.44203,TXzJ,@C@LahPr-# T VJ,@C@A!Lahsonernes boligforhold. Det sker v%24-#4-%-1102#323-?--%0-#--T fVJ,@C@ ALahed at sammenligne adresser i-4-.,%.MN-404--.4#-%%-#-TTgVJ,@C@gALahP -T`=VJ,@C@ALahTCPR:3;Tl<)VJ,@C@<ALahX med ,N,4 TVJ,@C@ Lahdadresser i .4#-%%-#T`VQJ,@C@LahTBBR88:TTOVhJ,@C@OLahP.TTiVJ,@C@iLahP , TTC2J,@C@LahP - T3J,@C@=LahEn husstand omfatter personer tilmeldt p samme folkeregister54=44%%.44=1N.-#=3-#%24-#=N-4<3.=%.NN-=20-#-0$-#T|3)J,@C@Lah\adresse .4#-$%, Tl J,@C@LahX(CPR)&:3;&TT $J,@C@ LahP.TT%QJ,@C@%LahP - TTC}J,@C@hLahP - T(}J,@C@OLahVed en bolig forsts en del af en eller flere bygninger, hvortil der er selvst9-4-41202#%.%-43-.-4--#-#-1.0430-#4-2#4-#-#%--%BTX}J,@C@LahPn-4 T,YJ,@C@DPLahdig adresse, og som er beregnet til eller bliver benyttet til helrsbeboelse. Fr40.4#-%%,2/%1N-#1,#-04-,-#1--#1-3.,4-.#%1-12,%-0#TXYJ,@C@DLahPi- TZJ,@C@JLahtidshuse, der benyttes til helrsbeboelse, medregnes som boliger. Bygninge4$44%-4-#1-4-,%4-.#%1-12-%-N-4#-03-%%1N120-#8.0340,TXZJ,@C@LahPr-# T|?6J,@C@!Lah\ne er re4--##-T@ 6J,@C@@!Lahlgistret i (BBR).0%#-&88;&TT 6J,@C@ !LahP , TT6CJ,@C@LahP - Tp_J,@C@LahXBemrk8-MC#/TT^wJ,@C@^LahP,THxJ,@C@x*Lah at kun fritidshuse og flleshusholdninger.044"4%43%-20C-%44$414440,#TTJ,@C@LahP,TJ,@C@Lah der benyttes til helrsb4-#1-4.-%4-.#%0TXJ,@C@LahPo-2 TlJ,@C@kLahX&" WMFC liger0-#TTJ,@C@kLahP,TJ,@C@k7Lah er omfattet. Det er en ndring i forhold til tidligere-#1N.-@,-#,4C44#402#32440-#-TTJ,@C@kLahP,T)J,@C@kLah| hvor alle fritidshuse 4,2#.-#4$44$- TJ,@C@9Lahog alle flleshusholdninger var omfattet af populationen.20.-C,%44$42434/-#-.#2N.-.2134.24-4TTJ,@C@LahP , TTC]J,@C@HLahP - T])J,@C@JLahVed en bolig forsts et sammenhngende areal i en bygning, hvortil der er 9-4!-4!120!2#$.%!- $.NN-43C40-44-!.#-.!!-4!1.044/!4-2" 4-# -# T)9J,@C@$GLahselvstndig adgang med tilknyttet areal. Boliger inddeles overordnet i %--%C430;.40.40:N,4;04-,;.#-.:82/-#;444--%:2--#2#44,; Tl9J,@C@LahX egen%-0-4TT9J,@C@LahPtT9J,@C@FLahlige boliger og andre boliger . Egentlige boliger er boliger eller e0-#120-"%#20#%.44#-#120-#%#50-40-#120-##-##120-##--##-TX9J,@C@LahPr-# T<J,@C@ Lahdhvervsenhede4--#-%-44-4-T=J,@C@=<Lahr beregnet til helrsbeboelse. Andre boliger bestr af somme# 1-#-04-4-.#%1-12-%, ;44#, 120-# 1-$.# .%1MN,TXJ,@C@LahPr-#!z{Rp@"Frutiger9"Frutigr@Y0Ln0dv% TJJ,@C@JLz{lBoligopgrelsen.....-.**.T|J,@C@Lz{\s forml.C)TTJ,@C@Lz{P ," !z4 % T(EJ,@C@(Lz4Definition af en husstand6*...*)...*..TTEJ,@C@Lz4P ," !z % TJ,@C@LzxDefintion af en bolig 6*...**-..- T LTJ,@C@ BLzlgldende fra 20.C.*.-**)*T`MTJ,@C@MBLzT05 **TTTJ,@C@BLzP J TxgJ,@C@Lz\og frem..*CTTgJ,@C@LzP ," !z^7 % ToIJ,@C@Lz^7pDefintion af en bo6*...**-..TdJoJ,@C@JLz^7Tlig - T4J,@C@"Lz^7pgldende fr 2005.C.*.-*.*)**TT4J,@C@"Lz^7P ," % 6h6ah6a66g6`g6`66f6_f6_66e6^e6^66d6]d6]66c6\c6\66b6[b6[66a6Za6Z66`6Y`6Y6 6 _6X_6X 6 6 ^6W^6W 6 6 ]6V]6V 6 6 \6U\6U 6 6 [6T[6T 6 6Z6SZ6S66Y6RY6R66X6QX6Q66W6PW6P66V6OV6O6"&:WMFC ."System-@1Courier New- 2 Wo: 2 d\2 k242901 2 \2 metadata 2 \)2 hjkvalitetsvariable 2 T\R2 [/20080717_databrud 2004_2005_boligopgrelsen.doc 2 ,'@Charter-)2 (HDanmarks Statistik, (2 (Industri og Byggeri 2 (' 2 (2 2 (32 ( . juli 2008 2 (X ,'\2 8H6Bygge og anlgsstatistik, indeks, BBR mv.lokalnr. 3540  2 8 2 8JEL 2 8$ ,' 2 HH 2 HG 2 H 2 H ,' 2 XH ,'2 hHTil 2 hW %2 hZForskningsservicer,'@"Frutiger-- 32 Databrud i  2 :b "2 Doligopgrelsen   2  @"Frutiger- 3 2 2 )2 som flge af ndring  2 er22 i boligdefinition og tekn   2 5 isk opgre 2 }l- 32 sesmetodee  2 *;&2 . senest opdateret  2 12 . 2 juni 2 20 2 1 2 0 2  -v2 GNedenstende omhandler alene databrud som flge af ndringer i boligdef  2 i-I2 )nitionen og den tekniske opgrelsesmetode 2 ,=2 ! der er anvendt ved produktionen 2 af 2 b"2 oligopgrelsen. 2 N 2 / 2 ? Databrud som  g2 ?7=flge af ndringer i variables udfaldsrum (vrdist) omtales   2 Oderfor a2 O ikke her.sk2 O:@ Disse databrud er omtalt i beskrivelsen af de enkelte variable  ;2 _ hhv. disses eventuelle vrdist.  2 _ 2 _D (2 _e oplyste vrdist  ,2 _ (bortset fra vrdist  72 oafledt af Danmarks Statistik)   2 o 2 o er i overe 12 onsstemmelse med de der brt  2 ou-j2 ?ges/tidligere blev brugt i den offentlige administration af BBR  2 H (Bygnings 2 -2 og 2 Boligr2 registret 2 .) 2 4.2 7 Det bemrkes  2 ,72 at disse kan vre ndret af  2 6F#2 =orskningsservice 2 ,2 (i Danmarks Statistik) 2 _ u 2 in:2 qder implementeringen af data i . 2 $de 2 5SAS 2 M-2 Qdatasta 2 },2 s2 om 2 forskerne f 2 ,2 %r stillet til rdighed 2 . 2 ;2 Forskningsservice oplyser at det 2 R 2 V specielt 2 dr2 e-2 jer sig om 2  de skaldte 2 kmissi 2 n 2 g 2 2 -2 vrdiera 2 ,82 der kan vre blanke eller nul 2 i de "2 administrative 2 7registre 2 b,2 f men t &2 er "." for alle n 2 u2 meriske SAS  2 &-2 +variable 2 X. 2 \ 2 +2 Der forventes ikke at M2 [, vre andre databrud end de nedenfor nvnte.  2 p 2 uVurd2 e->2 "ringen er baseret p oplysninger i 2 : 2 @Symbol-@"Arial-@Charter-- 2 -- 2 ->2 "Statistiske Efterretninger 2005:182 ang- 2 . 2 -:2 Boligopgrelsen 1. januar 2005.t 2 ,'- 2 $-- 2 $ -y2 $IStatistiske Efterretninger 1989:1 ang. Boligtllingen 1. januar 1988 (og ,' 2 41987 og 1986). 2 4N ,'- 2 I-- 2 I -2 I Statistisk#2 I+ Tabelvrk 1982: 2 I222 I ang. Boligtllingen 1981. 2 I+ ,' 2 ^ 2 m Formlet med  2 m4b%2 m;oligopgrelsen er 2 m,I2 m) at belyse den samlede boligbestand og pe 2 mr-=2 }!sonernes boligforhold. Det sker v 52 }ed at sammenligne adresser i 2 }] 2 }dCPR 2 }| med b 2 adresser i 2 BBR 2 3. 2 6 2 g2 =En husstand omfatter personer tilmeldt p samme folkeregister     2 qadresse 2 (CPR)s 2 . 2  2 2 OVed en bolig forsts en del af en eller flere bygninger, hvortil der er selvst 2 n-2 Pdig adresse, og som er beregnet til eller bliver benyttet til helrsbeboelse. Fr 2 i-z2 Jtidshuse, der benyttes til helrsbeboelse, medregnes som boliger. Bygninge 2 r-2 ne er re#2 gistret i (BBR). 2 a 2 2 ,Bemrk 2 ,,J2 ,* at kun fritidshuse og flleshusholdninger 2 ,,12 , der benyttes til helrsb2 ,o-2 <ligerk 2 <,^2 <7 er omfattet. Det er en ndring i forhold til tidligere  2 <$,.2 <' hvor alle fritidshuse a2 L9og alle flleshusholdninger var omfattet af populationen.s  2 L( 2 \ z2 lJVed en bolig forsts et sammenhngende areal i en bygning, hvortil der er  v2 |Gselvstndig adgang med tilknyttet areal. Boliger inddeles overordnet i   2 egenk 2 tt2 Flige boliger og andre boliger. Egentlige boliger er boliger eller e2 r-2 hvervsenhedee2 0<r beregnet til helrsbeboelse. Andre boliger bestr af somme 2 r-,pa7@"Frutiger-"2 mT7apBoligopgrelsen2 m7aps forml 2 m7ap ',7- 12 P7Definition af en husstand 2 7 ',7- ,2 f7Defintion af en bolig "2 p7gldende fra 20 2 705 2 7 2 7og freml 2 7 ',~_7- &2 lf7_~Defintion af en bo2 l7_~lig %2 {o7_~gldende fr 2005o 2 {7_~ '-՜.+,D՜.+,h$ px Danmarks Statistik"*' Databrud i boligopgrelsen TitelH_AdHocReviewCycleID_EmailSubject _AuthorEmail_AuthorEmailDisplayName_PreviousAdHocReviewCycleID_ReviewingToolsShownOnceZ`tJel har som HKD ansvarlige gennemget den sproglig evaluering af intern kvalitetssikringsproces for Boligforhold JEL@dst.dkJesper LauritzenT !"#$%&'()*+,-./012456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry Fpi?aData %1Table36WordDocumentf>SummaryInformation(ODocumentSummaryInformation8CompObjq FMicrosoft Office Word-dokument MSWordDocWord.Document.89q