bafd 1. års afdrag i forhold til gæld Kilde: ---------- be{j} j=ng,ne Andel af erhverv e`s produktion, der leveres til anvendelse {j} Beregning: Fra ADAM input-output tabeller ---------- bfkbne1 Bygningskapitalmængdens andel af kapaciteten i erhverv ne Beregning: bfkbne1=fKbne1/fKzne1 ---------- bfkmne1 Maskinkapitalmængdens andel af kapaciteten i erhverv ne Beregning: bfkmne1=fKmne1/fKzne1 ---------- bfvmne1 Materialeforbrugets andel af kapaciteten i erhverv ne Beregning: bfvmne1=fVmne1/fKzne1 ---------- bhqne1 Erlagte arbejdstimers andel af kapaciteten i erhverv ne Beregning: bhqne1=HQne1/fKzne1 ---------- bhve{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Energiavancesats i erhverv {j} Kilde: NR, i-o tabeller ---------- binvb{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Primoafskrivningsrate for nettokapital for bygninger og anlæg i erhverv {j}, for definition af erhverv {j} jf. fX{j} Beregning: binvb{j} = (0.5*pinvb{j}(-1)+0.5*pinvb{j})*fInvb{j}/Knb{j}(-1) ---------- binvcb Primoafskrivningsrate for køretøjer i husholdningerne Beregning: binvcb = (0.5*pinvcb(-1)+0.5*pinvcb)*fInvcb/Kncb(-1) ---------- binvm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Primoafskrivningsrate for nettokapital for maskiner, transportm. og inventar i erhverv {j}, def. af erhverv {j} jf. fX{j} Beregning: binvm{j} = (0.5*pinvm{j}(-1)+0.5*pinvm{j})*fInvm{j}/Knm{j}(-1) ---------- bivbpw Afskrivningsberettiget andel ved en bygningsinvestering Kilde: Skatteministeriet, samt notat THV 14.08.01 ---------- bivb{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Primoafgangsrate for nettokapital for bygninger og anlæg i erhverv {j}, for definition af erhverv {j} jf. fX{j} Beregning: bivb{j} = (fKb{j}(-1)+((0.5*pib{j}(-1)+0.5*pib{j})/pkb{j})*fIb{j}-fKb{j})/fKb{j}(-1) ---------- bivcb Primoafgangsrate for køretøjer i husholdningerne Beregning: bivcb = (fKcb(-1)+((0.5*pcb(-1)+0.5*pcb)/pkcb)*fCb-fKcb)/fKcb(-1) ---------- bivm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Primoafgangsrate for nettokapital for maskiner, transportmidler og inventar i erhverv {j}, def. af erhverv {j} jf. fX{j} Beregning: bivm{j} = (fKm{j}(-1)+((0.5*pim{j}(-1)+0.5*pim{j})/pkm{j})*fIm{j}-fKm{j})/fKm{j}(-1) ---------- bivsk Rate for skattemæssige afskrivninger ifbm kulbrinteskatten i afskrivningsperioden Kilde: ---------- biv{i}p i=b,m Afskrivningrate for skattemæssige afskrivninger ved en investering af type {i} Kilde: Skatteministeriet, samt notat TMK 08.03.01 og notat THV 14.08.01 ---------- biv{i}p0 i=b,m Afskrivningrate for skattemæssige afskrivninger ved en investering af type {i} i anskaffelsesåret Kilde: Skatteministeriet, samt notat TMK 08.03.01 og notat THV 14.08.01 ---------- biv{i}p1 i=b,m Afskrivningrate for skattemæssige afskrivninger ved en investering af type {i} i anskaffelsesåret, ekskl investeringsfradrag Kilde: Skatteministeriet, samt notat TMK 08.03.01 og notat THV 14.08.01 ---------- biv{i}u i=b,m Tilbagediskonterede værdi af forventede skattemæssige afskrivninger ved en investering af type {i}, relativt Beregning: Jf. relation, samt notat TMK 08.03.01 og notat THV 14.08.01 ---------- BIWB Forrentningsgrad på statsobligationer Beregning: biwb = Tisui/Wbd_os_z[-1] ---------- boil Prisnoteringen på råolie, brent (dollar/tønde) Kilde: International Energy Agency (IEA), Oil Market Report ---------- BOWB Omvurderingsgrad, obligationer Beregning: bowb = Wbm_cf_x.1/(Wbe_os_z.1 + Wbd_os_z.1 + wbm_cf_x.1)*bowbm + (Wbe_os_z.1 + wbd_os_z.1)/(Wbe_os_z.1 + Wbd_os_z.1 + wbm_cf_x.1)*bowbs ---------- BOWBM Omvurderingsgrad, realkreditobligationer Beregning: Owbm_cf_x/Wbm_cf_x.1 ---------- BOWBS Omvurderingsgrad, statobligationer Beregning: Owbd_os_z/(Wbe_os_z.1 + Wbd_os_z.1) ---------- BOWCP Omvurderingsgrad, pensionsindskud i pengeinstitutter, samlet Beregning: bowcp = (olb + odmp + osp + old)/(wppb.1 + wdmp.1 + wsp.1 + wld.1) ---------- BOWP Omvurderingsgrad, livsforsikringsselskaber og pensionskasser, samlet Beregning: bowp = owp_cf_x/Wp_cf_x.1 ---------- BOWSD Omvurderingsgrad, danske aktier beregning: (OWs_cr_z+Ows_cf_z)/(Ws_d_h.1 + Ws_d_cr.1 + Wsp_d_cf.1 + Wscp_d_cf.1 +Wsr_d_cf.1 + Ws_d_oo.1 + Ws_z_e.1) ---------- BOWSE Omvurderingsgrad, udenlandske aktier Beregning: OWs_e_z/(Ws_e_h.1 + Ws_e_cr.1 + Wsp_e_cf.1 + Wscp_e_cf.1 + Wsr_e_cf.1 + Ws_e_oo.1) ---------- bq1 Deltidsfrekvens for lønmodtagere i erhvervene under et ---------- bqak Elasticitet for aktiverede kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse, Qak, mht. ledighed ---------- bqltf Elasticitet for flexjob med løntilskud i beskæftigelse, Qltj, mht. ledighed ---------- bqltj Elasticitet for jobtræning med løntilskud i beskæftigelse, Qltj, mht. ledighed ---------- bqltr Elasticitet for øvrige med løntilskud i beskæftigelse, Qltr, mht. ledighed ---------- bqlts Elasticitet for skånejob med løntilskud i beskæftigelse, Qlts, mht. ledighed ---------- bqmf Elasticitet i støttet beskæftigelse, Qmf, mht. ledighed Kilde: Notat RHM 10.02.04 ---------- bqn1 Deltidsfrekvens for arbejdere i fremstillingserhvervene under et ---------- bqp1 Deltidsfrekvens for lønmodtagere i de private erhverv under et ---------- bqso2 Selvstændigkvote i erhverv o Beregning: bqso2=Qso2/Qo2 ---------- bqs{j}1 j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h Selvstændigkvote i erhverv {j} Beregning: bqs{j}1=Qs{j}1/Q{j}1 ---------- BRWBD_OS_Z Afdragsandel for statens indenlandske gæld Kilde: Statsregnskabet, jf. St. Ti og JAO06604 ---------- BRWBE_OS_Z Afdragsandel for statens udenlandske gæld Kilde: Statsregnskabet, jf. St. Ti og JAO06604 ---------- brwbm_cf_x Afdragsandel for realkreditgæld Kilde: Nationalbanken, balance- og strømstatistik for mfi-sektoren, fx maj 2006, tabel 34+52, jf. JAO?? ---------- bsafme1 Deltagelsesgrad i efterlønsordning, ADAM April 2004 Beregning: Jf. relation ---------- bsdr Friholdelsesbrøk vedr. realrenteafgiftspligtige obligationer Beregning: 1-229064/(Wpp+Watp) ---------- bsds Andel af selskabers indkomst, som beskattes efter acontoordningen Kilde: Skatteministeriet, samt notat THV 14.03.01 ---------- btatp Andel af ATP, der opfattes som substitut til lønindkomst af lønmodtagere ---------- btb2 Hjælpevariabel i relation for regulering af overførselsesindkomster, ADAM april 2004 Beregning: jf. relation ---------- btfs_{i} i=cf,cr andel af stigningen i indre værdi ekskl. omvurderinger, der emiteres ---------- btgb Belastningsgrad for generel afgift vedr. Cb Beregning: btgb=Sigb/((Cb-Sigb-Sirb)¨ tg) ---------- btgi{j} j=bh,l Belastningsgrad for generel afgift vedr. I{j} Beregning: btgi{j}=Sigi{j}/((I{j}-Sigi{j})¨ tg) ---------- btgi{j}1 j=bp,mp,mo,bo, Belastningsgrad for generel afgift vedr. I{j}, ADAM April 2004 Beregning: btgi{j}=Sigi{j}/((I{j}-Sigi{j})*tg) ---------- btgx{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Belastningsgrad for generel afgift vedr. V{j} Beregning: btgx{j}=Sigx{j}/((V{j}-Sigx{j})¨ tg) ---------- btg{j} j=f,n,i,e,g,v,h,k,s,o Belastningsgrad for generel afgift vedr. C{j} Beregning: btg{j}=Sig{j}/((C{j}-Sig{j})¨ tg) ---------- btyd1 Arbejdsløshedsdagpengenes kompensationsgrad for en arbejder i industrien Beregning: Jf. relation ---------- btyd1e Udgansskøn for btyd1 Beregning: btyd1e = btyd1 ---------- btydd Arbejdsløshedsdagpengenes disponible kompensationsgrad for en arbejder i industrien Beregning: Jf. relation ---------- btydde Udgansskøn for btydd Beregning: btydde = btydd ---------- buakx Elasticitet i aktivering i uddannelse, Uakx, mht. ledighed Kilde: Notat RHM 10.02.04 ---------- buibh1 Hjælpevariabel for usercost for enfamiliehuse Beregning: buibh1 = Che/(fChe*phk), samt notat RHM 13.02.02 ---------- bukak Elasticitet i kontanthjælpsaktivering, Ukak, mht. ledighed Kilde: Notat RHM 10.02.04 ---------- bul1 Ledighedsgrad Beregning: bul=Ul/Uaw ---------- bwb Andel af lønmodtagere, der højest betaler bundskat Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumantationen) ---------- bwbs_z_os Andel af statsobligationer i den sociale pensionsfond (nominel) Kilde: "Statens låntagning og gæld" (SLOG), fx 2007, bilagstabel 1, C, statspapirer/i alt ---------- BWLM_CR langsigtet realkreditbelåningsgrad, cr-sektor ---------- BWLM_H langsigtet realkreditbelåningsgrad, husholdninger ---------- BWLM_OK langsigtet realkreditbelåningsgrad, kommuner ---------- bwm Andel af lønmodtagere, der højest betaler mellemskat Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumantationen) ---------- bwnbr_cf Andel af finansielle selskabers placeringsbehov, der placeres i obligationer ekskl. realkredit ---------- bwnb_{i} i=cr,h,ok,oo Andel af placeringsbehov, der placeres obligationer, sektor {i} ---------- BWPE Udlandets andel af pensionsformuen beregning: bwpe = wp_cf_e/Wp_cf_x ---------- bwq1_cr Langsigtet realkreditbelåningsgrad, cr-sektor Beregning: bwq1_cr = mean(Tfnq1_cr/Kncr) (1994-2007) ---------- bwq1_h Bilbeholdningens belåningsgrad Beregning: bwq1_h = mean(Tfnq1_h/(pcb*fCb)) (1994-2007) ---------- BWSD_E Forhold mellem værdien af udlandet beholdning af danske aktier og samlet værdi af danske aktier Beregning: bwsd_e = ws_z_e/(ws_cr_z+ws_cf_z) ---------- BWSE_CF Udenlandske aktiers andel af samlet aktiebeholdning, CF-sektoren Beregning: bwse_cf = ws_e_cf/ws_z_cf ---------- BWSE_CR Udenlandske aktiers andel af samlet aktiebeholdning, CR-sektoren Beregning: bwse_cr = ws_e_cr/ws_z_cr ---------- BWSE_H Udenlandske aktiers andel af samlet aktiebeholdning, H-sektoren Beregning: bwse_cr = ws_e_cr/ws_z_cr ---------- BWSE_OK Udenlandske aktiers andel af samlet aktiebeholdning, OK-sektoren Beregning: bwse_cr = ws_e_cr/ws_z_cr ---------- BWSI_{j} j=cr,cf Langsigtet forhold mellem aktiestockens kursværdi og aktiestockens indre værdi Beregning: bwsi_{j} = mean(Ws_{j}_z/Wsi_{j}_z); ---------- BWSP Andelen af pensionsformuen placeret i aktier Beregning: bwsp = wsp_z_cf/Wp_cf_x ---------- bws_h Andel af husholdningens nettoplaceringsbehov i danske aktier Beregning: bws_h = mean(Tfs_d_h/Tfnf1_h) (1994-2007) ---------- BWS_{i} i=cr Aktieemissioner fra sektor i i forhold til aktiestockens indre værdi Beregning: mean(Tfs_{i}_z/wsi_{i}_z) ---------- bwt Andel af lønmodtagere, der højest betaler topskat Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumantationen) ---------- bysp{i}0 i=1,2,3,4,5 Andel af personlig indkomst Ysp i {i}`te indkomsttrin for alle skatteydere, for Ysp=Yspe, ADAM april 2004 Kilde: ---------- bysp{i}0e i=1,2,3,4,5 Andel af personlig indkomst, Ysp, i {i}`te indkomsttrin for alle skatteydere, for Ysp=Yspe (hvis dsk2 = 0), ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumantationen) ---------- bysp{i}0ef i=1,2,3,4,5 Andel af personlig indkomst, Yspef, i {i}`te indkomsttrin for skatteydende efterlønnere, for Yspef=Yspefe, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bysp{i}0fp i=1,2,3,4,5 Andel af personlig indkomst, Yspfp, i {i}`te indkomsttrin for skatteydende folkepensionister, for Yspfp=Yspfpe, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bysp{i}0l i=1,2,3,4,5 Andel af personlig indkomst, Yspl, i {i}`te indkomsttrin for skatteydende ledige, for Yspl=Ysple, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bysp{i}0q i=1,2,3,4,5 Andel af personlig indkomst, Yspq, i {i}`te indkomsttrin for øvrige skatteydere, for Yspq=Yspqe, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bysp{i}0s i=1,2,3,4,5 Andel af personlig indkomst, Ysps, i {i}`te indkomsttrin for skatteydende selvstændige, for Ysps=Yspse, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bysp{i}0w i=1,2,3,4,5 Andel af personlig indkomst, Yspw, i {i}`te indkomsttrin for skatteydende lønmodtagere, for Yspw=Yspwe, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bysp{i}0wb i=1,2,3,4,5 Vægt til dannelse af gennemsnitsskattesats for lønmodtagere, der højest betaler bundskat Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumantationen) ---------- bysp{i}0wm i=1,2,3,4,5 Vægt til dannelse af gennemsnitsskattesats for lønmodtagere, der højest betaler mellemskat Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumantationen) ---------- bysp{i}0wt i=1,2,3,4,5 Vægt til dannelse af gennemsnitsskattesats for lønmodtagere, der højest betaler topskat Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumantationen) ---------- bysp{i}1 i=1,2,3,4,5 Ændring i bysp{i} for hvert procentpoint, Ysp afviger fra Yspe, ADAM april 2004 Kilde: ---------- bysp{i}1e i=1,2,3,4,5 Ændring i bysp{i}0 for hvert procentpoint Ysp afviger fra Yspe, alle skatteydere, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bysp{i}1ef i=1,2,3,4,5 Ændring i bysp{i}0ef for hvert procentpoint Yspef afviger fra Yspefe for skatteydende efterlønnere, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bysp{i}1fp i=1,2,3,4,5 Ændring i bysp{i}0fp for hvert procentpoint Yspfp afviger fra Yspfpe for skatteydende folkepensionister, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bysp{i}1l i=1,2,3,4,5 Ændring i bysp{i}0l for hvert procentpoint Yspl afviger fra Ysple for skatteydende ledige, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bysp{i}1q i=1,2,3,4,5 Ændring i bysp{i}0q for hvert procentpoint Yspq afviger fra Yspqe for øvrige skatteydere, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bysp{i}1s i=1,2,3,4,5 Ændring i bysp{i}0s for hvert procentpoint Ysps afviger fra Yspse for skatteydende selvstændige, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bysp{i}1w i=1,2,3,4,5 Ændring i bysp{i}0w for hvert procentpoint Yspw afviger fra Yspwe for skatteydende lonmodtagere, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bysp{i}1wb i=1,2,3,4,5 Ændring i bysp{i}0{j} for hvert procentpoint Ys afviger fra Yse, for lønmodtagere Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumantationen) ---------- bysp{i}1wm i=1,2,3,4,5 Ændring i bysp{i}0{j} for hvert procentpoint Ys afviger fra Yse, for lønmodtagere Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumantationen) ---------- bysp{i}1wt i=1,2,3,4,5 Ændring i bysp{i}0{j} for hvert procentpoint Ys afviger fra Yse, for lønmodtagere Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumantationen) ---------- bys{i}0 i=1,2,3,4,5 Andel af skattepligtig indkomst Ys i {i}`te indkomsttrin for alle skatteydere, for Ys=Yse, ADAM april 2004 Kilde: ---------- bys{i}0e i=1,2,3,4,5 Andel af skattepligtig indkomst, Ys, i {i}`te indkomsttrin for alle skatteydere, for Ys=Yse (hvis dsk2 = 0), ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumantationen) ---------- bys{i}0ef i=1,2,3,4,5 Andel af skattepligtig indkomst, Ysef, i {i}`te indkomsttrin for skatteydende efterlønnere, for Ysef=Ysefe, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bys{i}0fp i=1,2,3,4,5 Andel af skattepligtig indkomst, Ysfp, i {i}`te indkomsttrin for skatteydende folkepensionister, for Ysfp=Ysfpe, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bys{i}0l i=1,2,3,4,5 Andel af skattepligtig indkomst, Ysl, i {i}`te indkomsttrin for skatteydende ledige, for Ysl=Ysle, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bys{i}0q i=1,2,3,4,5 Andel af skattepligtig indkomst, Ysq, i {i}`te indkomsttrin for øvrige skatteydere, for Ysq=Ysqe, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bys{i}0s i=1,2,3,4,5 Andel af skattepligtig indkomst, Yss, i {i}`te indkomsttrin for skatteydende selvstændige, for Yss=Ysse, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bys{i}0w i=1,2,3,4,5 Andel af skattepligtig indkomst, Ysw, i {i}`te indkomsttrin for skatteydende lønmodtagere, for Ysw=Yswe, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bys{i}0wb i=1,2,3,4,5 Vægt til dannelse af gennemsnitsskattesats for lønmodtagere, der højest betaler bundskat Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumantationen) ---------- bys{i}0wm i=1,2,3,4,5 Vægt til dannelse af gennemsnitsskattesats for lønmodtagere, der højest betaler mellemskat Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumantationen) ---------- bys{i}0wt i=1,2,3,4,5 Vægt til dannelse af gennemsnitsskattesats for lønmodtagere, der højest betaler topskat Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumantationen) ---------- bys{i}1 i=1,2,3,4,5 Ændring i bys{i} for hvert procentpoint, Ys afviger fra Yse, ADAM april 2004 Kilde: ---------- bys{i}1e i=1,2,3,4,5 Ændring i bys{i}0 for hvert procentpoint Ys afviger fra Yse, alle skatteydere, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bys{i}1ef i=1,2,3,4,5 Ændring i bys{i}0ef for hvert procentpoint Ysef afviger fra Ysefe for skatteydende efterlønnere, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bys{i}1fp i=1,2,3,4,5 Ændring i bys{i}0fp for hvert procentpoint Ysfp afviger fra Ysfpe for skatteydende folkepensionister, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bys{i}1l i=1,2,3,4,5 Ændring i bys{i}0l for hvert procentpoint Ysl afviger fra Ysle for skatteydende ledige, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bys{i}1q i=1,2,3,4,5 Ændring i bys{i}0q for hvert procentpoint Ysq afviger fra Ysqe for øvrige skatteydere, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bys{i}1s i=1,2,3,4,5 Ændring i bys{i}0s for hvert procentpoint Yss afviger fra Ysse for skatteydende selvstændige, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bys{i}1w i=1,2,3,4,5 Ændring i bys{i}0w for hvert procentpoint Ysw afviger fra Yswe for skatteydende lonmodtagere, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bys{i}1wb i=1,2,3,4,5 Ændring i bys{i}0wb for hvert procentpoint Ys afviger fra Yse Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumantationen) ---------- bys{i}1wm i=1,2,3,4,5 Ændring i bys{i}0wb for hvert procentpoint Ys afviger fra Yse Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumantationen) ---------- bys{i}1wt i=1,2,3,4,5 Ændring i bys{i}0wb for hvert procentpoint Ys afviger fra Yse Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumantationen) ---------- bywnl Lønkvote i fremstillingserhverve undtagen ne- og ng-erhvervet Beregning: Jf relationen for bywnl ---------- bywnw Ligevægtslønkvoten i lønrelationen ---------- byw{j}1 j=a,e,b,h,nb,ne,nf,ng,nk,nm,nn,nq,nt,qh,qt,qf,qq Lønkvoten i erhverv j Beregning: yw{j}1/(yw{j}1+yr{j}1); ---------- b{j}il j=ne,ng,qq,m0,m7y,m1,nf,nt Hjælpevariabel i visse lagerinvesteringsrelationer, hvor der ikke er estimeret en marginal lagerkvote, normalt = 0 ---------- Cb Privat forbrug af køretøjer (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgruppe 7100 ---------- Cbu Kapitalomkostninger for køretøjer i husholdningerne (mio.kr.) ---------- Ce Privat forbrug af brændsel mv. (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 4500 ---------- Cf Privat forbrug af fødevarer (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 1000,1210 ---------- Cg Privat forbrug af benzin og olie til køretøjer (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgruppe 7220 ---------- Cgbk1 Transportaggregat af Cg, Cbs og Ck. Bestemmemes i DLU ---------- Cgk Privatforbrug af transport eksklusiv biler (mio. kr.) Kilde: Notat RHM 25.01.01 ---------- Ch Privat forbrug af boligbenyttelse (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgruppe 4100,4200,4300,4430 ---------- Che Boligforbrug, ejere (mio. kr.) Kilde: Notat, JAO, 28. november 2001 ---------- Chu Boligbenyttelse, ADAM definition (mio.kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Ci Privat forbrug af øvrige ikke-varige varer (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 3110,3200,5610,6111,9140,9300,9510,9530,9912 ---------- Ck Privat forbrug af kollektiv transport mv. (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 7300,8100,9600 ---------- Cn Privat forbrug af nydelsesmidler (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 1220,2110,2130,2210 ---------- Co Offentligt forbrug (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.1, løbenr. 13, jf. SE Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.6 ---------- Coii Offentlig individuel konsumudgift (sociale ydelser i naturalier), ikke-markedsmæssig (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.1, løbenr. 16, fratrukket Coim ---------- Coim Offentlig individuel konsumudgift (sociale ydelser i naturalier), markedsmæssig (mio. kr.) Kilde: SE Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.4 ---------- Co{i} i=o,k Den offentlige delsektor {i} offentligt forbrug (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2-4, løbenr. I.6 Identitet: Co = Coss + Coo + Cok ---------- Cp Privat forbrug i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.1, løbenr. 14 (se tillige tabel 7.1) Identitet: Cp=Cf+Cn+Ci+Ce+Cg+Cb+Cv+Ch+Ck+Cs+Ct-Et ---------- Cpdk Forbrug dansk område (mio.kr.) Kilde: Identitet: Cpdk = Cf+Cn+Ci+Ce+Cg+Cb+Cv+Ch+Ck+Cs ---------- Cpu Privat forbrug i alt, ADAM definition (mio.kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Cpuxh Privat forbrug i alt undtagen boligydelser (mio.kr.) Beregning: Cpuxh=Cpu-Chu ---------- Cpuxhw Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i Cpuxh-relationen (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Cs Privat forbrug af øvrige tjenester (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 3140,4410,5330,5620,6200,6300,7210,7240,9150,9400,9700,9810,9820,9911,9931,9932,9940,9950,9960,NPISH ---------- Ct Privat forbrug af turistrejser (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgruppe 9990 Identitet: Ct=Mt ---------- Cv Privat forbrug af øvrige varige varer (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 5100,5200,5310,5400,5500,6112,9110,9120,9130,9200,9921,9922 ---------- czm Værdi af minimumsforbrug Beregning: Jf. relation ---------- d4703 Dummy i relationen for børnefamilieydelse (Tyrbf), 1 før 2004, 0 ellers ---------- d4778 Dummy i relationen for modtagere af efterløn (Uef), 1 før 1979, 0 ellers ---------- d4781 Dummy i fCsm-relationen, 1947-81 = 1, derefter 0 ---------- d4787 Dummy i relationen for Andre løbende overførsler fra husholdninger (Taphu), 1 før 1988, 0 ellers ---------- d4794 Dummy i relationen for ØMU-gæld ekskl. ATP eksklusive genudlån (Wzzomuxa), 1 før 1995, 0 ellers ---------- d4799 Dummy med værdien 1 før 2000, 0 ellers ---------- d6680 Dummy i relationer vedr. bygningsusercost i e-erhvervet, 1966-1980 = 1, 0 ellers Kilde: Notat DGR 10.10.01 ---------- d7092 Dummy i fVe-relationerne, 1970-92 = 1, ellers 0 ---------- d7100 Dummy i relationen for kontanthjælpaktivering uden for arbejdsstyrke (Ukak), 1 før 2001, 0 ellers ---------- D7184 ---------- D7193 ---------- D7194 ---------- d7376 Dummy i relationen for gennemsnitlig timeløn for arbejdere i industrien (lna1), 1 i 1973-1976, 0 ellers ---------- d7377 Dummy i fVe-relationen, 1973-77 = 1, ellers 0 ---------- d81 Dummy i relationerne for ne-erhvervets faktorefterspørgsel, 1 i 1981, 0 ellers ---------- d8291 Dummy for pristalsregulering af skattemæssige afskrivninger, 1 i 1982-1991, 0 ellers ---------- d84 Dummy i tsdr-relationen, 1984 = 1, ellers 0 ---------- d87 Dummy i relationen for gennemsnitlig timeløn for arbejdere i industrien (lna1), 1 i 1987, 0 ellers ---------- d93 Dummy i kbysp-relationen, frem til og med 1993 = 1, ellers 0 ---------- d94 Dummy i fCb-relationen, 1994 = 1,ellers 0 ---------- d9696 Dummy i relationen for qs-erhvervets bygningskapital (fKbqs), 1 i 1996, 1 ellers ---------- d99 Dummykonstruktion for andre mængdesmæssige ændringer i bygningskapital Kilde: notat DGR 02.01.02 ---------- ddeu Dummy vedr genforeningen af Tyskland, 1948-1990 = 1, ellers 0 ---------- ddthaw eksogeniseringsdummy for dthaw (default = 1) Dokumentation: Notat MOW 16.02.04 ---------- ddtlnap eksogeniseringsdummy for dtlnap (default = 1) Dokumentation: Notat MOW 16.02.04 ---------- deusim Dummy vedr told til EU, 1948-1972 = 0, 1973 = 0.854, ellers 1 ---------- Dfcgbk1 Dummy for relationen: fcgbk1 ---------- dp{i}wb i=1,2,3,4,5 dummykonstruktion til dannelse af marginalskattesats for gruppe wb ---------- dp{i}wm i=1,2,3,4,5 dummykonstruktion til dannelse af marginalskattesats for gruppe wm ---------- dp{i}wt i=1,2,3,4,5 dummykonstruktion til dannelse af marginalskattesats for gruppe wt ---------- drml Dummy i iwlo-relationen, 1976-78 = 1, ellers 0 ---------- dsdsk Dummy i Sdsbk-relationen for ændret regnskabspraksis i pengeinstitutter vedr. skattemæssig opgørelse af kursgevinster, 1948-1983 = 1, ellers 0 Kilde: Notat KTH,JAO, 22. august 1991 ---------- dsk1 Dummy i skatterelationer, hvis dsk1=0 beregnes personlige indkomstskatteprovenuer for skattearter, ADAM april 2004 ---------- dsk2 Dummy i skatterelationer, hvis dsk2=1 beregnes personlige indkomstskatteprovenuer for socioøkonomiske grupper, ADAM april 2004 ---------- dsr2 Dummy for ændring af skatteregler, 1970-93 = 1, ellers 0 ---------- dtfcg Trend i bestemmelsen af pcgk Beregning: dtfcg = exp( 0.010128*(tid-1967)) ---------- dtfck Trend i bestemmelsen af pcgk Beregning: dtfck = exp(-0.00956358*(tid-1967)) ---------- dtfetw Tidsvarierende dummy for fEtw-relationen Beregning: dtfetw = -1.3878/(1+exp(0.3350*(tid+1-1960))) ---------- dtfkbne1 Tidsvarierende effektivitetsindeks i fKbne Kilde: EBJ/DGR 31.05.02; historisk er dtfkbne1=dtfkzne1 ---------- dtfkb{j} j=a,ng,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq Tidsvarierende effektivitetsindeks i fKb{j}, niveau Kilde: Notat MMP 13.06.97 ---------- dtfkmne1 Tidsvarierende effektivitetsindeks i fKmne Kilde: EBJ/DGR 31.05.02; historisk er dtfkmne1=dtfkzne1 ---------- dtfkm{j} j=e,h Tidsvarierende effektivitetsindeks i fKm{j}, niveau (1992=1) Kilde: Notat TTH 28.02.95, MMP 18.06.97 ---------- dtfkm{j}1 j=a,ng,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,o Tidsvarierende effektivitetsindeks i fKm{j}, niveau (1992=1) Kilde: Notat TTH 28.02.95, MMP 18.06.97 ---------- dtfkn Dummy i tfkn-relationen ---------- dtfkzne1 Tidsvarierende effektivitetsindeks i fKzne Kilde: EBJ/DGR 31.05.02 ---------- dtfvene1 Tidsvarierende effektivitetsindeks i fvene Kilde: EBJ/DGR 31.05.02 ---------- dtfve{j} j=ng,qs,h Tidsvarierende effektivitetsindeks i fVe{j}, niveau Kilde: Se papiret 'Reestimation af energiforbrug for erhvervene 08' MST 07408 ---------- dtfVe{j}1 j=a,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qf,qq,o Tidsvarierende effektivitetsindeks i fVe{j}, niveau Kilde: Se papiret 'Reestimation af energiforbrug for erhvervene 08' MST 07408 ---------- dtfvmne Tidsvarierende effektivitetsindeks i fVmne Kilde: EBJ/DGR 31.05.02; historisk er dtfvmne=dtfkzne ---------- dtfvmne1 Tidsvarierende effektivitetsindeks i fVmne Kilde: EBJ/DGR 31.05.02; historisk er dtfvmne1=dtfkzne1 ---------- dthaw Endogen trend i relationen for Haw ---------- dthqne Tidsvarierende effektivitetsindeks i HQne Kilde: EBJ/DGR 31.05.02; historisk er dthqne=dtfkzne ---------- dthqne1 Tidsvarierende effektivitetsindeks i HQne1 Kilde: EBJ/DGR 31.05.02; historisk er dthqne1=dtfkzne1 ---------- dthq{j} j=e,h Tidsvarierende effektivitetsindeks i HQ{j}, niveau (1992=1) Kilde: Notat TTH 28.02.95, MMP 18.06.97 ---------- dthq{j}1 j=a,e,ng,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Tidsvarierende effektivitetsindeks i HQ{j}, niveau (1992=1) Kilde: Notat TTH 28.02.95, MMP 18.06.97 ---------- dtlnap Endogen trend i relationen for lnap ---------- dtp Dummy for indeksering af stykafgifterne tp{i}, tve{i} og tvm{i} ---------- dtsda Dummy i tsda-relationen, normalt = 0, dvs. eksogen sats for arbejdsmarkedsbidrag ---------- dttifp_cf_h Niveautilpasningsled for afkast af pensionsordninger henført til husholdninger (mio. kr.) Beregning: Residualt af relation. Henfalder i kørsler med rate rhotti. ---------- dttiin_{i} i=cr,h,e,ok,oo Niveautilpasningsled for nettorenteindtægter Beregning: Residualt af relation. Henfalder i kørsler med rate rhotti. ---------- dttiir_z_os Niveautilpasningsled for statens renteindtægter Beregning: Residualt af relation. Henfalder i kørsler med rate rhotti. ---------- duef eksogeniseringsdummy for Uef (default = 1) Kilde: Notat RHM 10.02.04 ---------- duwxa eksogeniseringsdummy for Uwxa ---------- dw86 Dummy i iwlo-relationen, 1947-85 = 0, derefter 1 ---------- dwrad Dummy i iwde-relationen, 1978-82 = 1, ellers 0 ---------- dwral Dummy i iwlo-relationen, 1978-80 = 1, ellers 0 ---------- d{i}wb i=1,2,3,4,5 dummykonstruktion til dannelse af marginalskattesats for gruppe wb ---------- d{i}wm i=1,2,3,4,5 dummykonstruktion til dannelse af marginalskattesats for gruppe wm ---------- d{i}wt i=1,2,3,4,5 dummykonstruktion til dannelse af marginalskattesats for gruppe wt ---------- E Eksport af varer og tjenester i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.1, løbenr. 20 Identitet: E=Ev+Es+Et ---------- E0 Eksport af SITC 0 - næringsmidler, levende dyr (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller; for foreløbige tal udenrigshandelsstatistik afstemt med samlet vareeksport efter NR, jf. Ev ---------- E1 Eksport af SITC 1 - drikkevarer og tobak (mio. kr.) Kilde: Som E0 ---------- E2 Eksport af SITC 2 og 4 - ubearbejdede varer, ikke spiselige, undt. brændsel, samt animalske og vegetabilske olier mv. (mio. kr.) Kilde: Som E0 ---------- E3 Eksport af SITC 3 - brændselsstoffer, smøreolier mv. (mio. kr.) Kilde: Som E0 ---------- E5 Eksport af SITC 5 - kemikalier (mio. kr.) Kilde: Som E0 ---------- E6 Eksport af SITC 6 - bearbejdede varer (mio. kr.) Kilde: Som E0 ---------- E7q Eksport af SITC 7 - maskiner og transportmidler ekskl. skibe, fly og boreplatforme (mio. kr.) Kilde: Som E0, jf. endv. E7y ---------- E7y Eksport af del af SITC 79 - skibe, fly og bore- platforme (CCCN 88.02.150-490, 89.01.201-630 og 89.03.191) (mio. kr.) Kilde: Som E0 ---------- E8 Eksport af SITC 8 og 9 - andre færdigvarer plus diverse (mio. kr.) Kilde: Som E0 ---------- ekp{j} j=fXa,fE2,fE5,fE6,fE7q,fE8,fEsq,fEt Priselasticitet 1. år i relation {j} ---------- eky{j} j=fE2,fE5,fE6,fE7q,fE8,fEsq,fEt Indkomstelasticitet 1. år i relation {j} ---------- elp{j} j=fXa,fE2,fE5,fE6,fE7q,fE8,fEsq,fEt Priselasticitet på langt sigt i relation {j} ---------- Enl Saldo på den officelle betalingsbalances løbende poster (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.52, løbenr. 14, jf. Betalingsbalancestatistikken Identitet: Enl=Tfen+Enlres ---------- Enlnr Saldo på betalingsbalancens løbende poster ifølge nationalregnskabsstatistikken (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.3, løbenr. 26 Identitet: Enlnr=Envt+Twen+Tenf+Tien+Tenu ---------- Enlres Residualpost mellem NRs nettofordringserhvervelse og den officielle betalingsbalance (mio. kr.) Beregning: Jf. Enl-relation ---------- Envt Vare- og tjenestebalancens saldo ifølge NR (mio. kr.) Beregning: Envt=E-M ---------- Es Eksport af øvrige tjenester (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.3, løbenr. 3 (se tillige tabel 4.5, løbenr. 3) ---------- Esq Eksport af øvrige tjenester ekskl. søtransport (mio.kr.) Kilde: ADAMs io-tabeller ---------- Ess Eksport af søtransport (mio.kr.) Kilde: ADAMs io-tabeller ---------- Et Turistindtægter (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.3, løbenr. 2 (se tillige tabel 7.1, konsumgruppe 9980) ---------- euefy{j} j=l,s Uefs elasticitet mht ordningens disponible kompensationsgrad, på sigt j Kilde: Notat RHM 10.02.04 ---------- Ev Vareeksport i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.3, løbenr. 1 Identitet: Ev=E0+E1+E2+E3+E5+E6+E7q+E7y+E8 ---------- ewdm D-mark kurs (kr. pr. 100 DEM) Kilde: SM 1990:3, tabel 46 ---------- ewdme Forventet værdi af ewdm (kr. pr. 100 DEM) Kilde: Notat TCJ 30.10.87 ---------- ewus Dollarkursen, DKK/Dollar Kilde: Danmarks Statistik, Konjunkturstatistikken, tabel 77 ---------- e{j}h j=btydd,hgw,pcp,tss0w,tssmw haws langsigtede elasticitet mht til j Kilde: Notat MOW 16.02.04 ---------- e{j}l j=btydd,hgw,pcp,tss0w,tssmw lnaks langsigtede elasticitet mht til j Kilde: Notat MOW 16.02.04 ---------- faE0 Leverance fra a-erhvervet til eksport af SITC 0 (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAMs io-tabeller ---------- fAm{h} h=0,1,2,3q,5,6m,6q,7q,8 Efterspørgselsudtryk for importgruppe {h}, indeks Kilde: Notat JAO 01.12.94 ---------- fane Leverance fra erhverv a til erhverv ne (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) ---------- fCb Privat forbrug af køretøjer (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgruppe 7100 ---------- fCbu Kapitalomkostninger for køretøjer i husholdningerne (mio. kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- fCe Privat forbrug af brændsel mv. (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 4500 ---------- fCf Privat forbrug af fødevarer (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 1000,1210 ---------- fCg Privat forbrug af benzin og olie til køretøjer (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgruppe 7220 ---------- fCgbk1 Privatforbrug af transport (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: (Cg+fCbs*pcbs+Ck)/pcgbk1 ---------- fCgk Aggregat af fCg og fCk (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) ---------- fCgw Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fCg-relationen (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- fCh Privat forbrug af boligbenyttelse (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgruppe 4100,4200,4300,4430 ---------- fChe Boligforbrug, ejere (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Notat, JAO, 28. november 2001 ---------- fChl Boligforbrug, lejere (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Notat, JAO, 28. november 2001 ---------- fChu Boligbenyttelse, ADAM definition (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- fCi Privat forbrug af øvrige ikke-varige varer (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 3110,3200,5610,6111,9140,9300,9510,9530,9912 ---------- fCk Privat forbrug af kollektiv transport mv. (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 7300,8100,9600 ---------- fCn Privat forbrug af nydelsesmidler (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 1220,2110,2130,2210 ---------- fCo Offentligt forbrug (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 4.1, 2000-priser, løbenr. 15 ---------- fCp Privat forbrug i alt (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 3.1, løbenr. 14 (se tillige tabel 7.1) Identitet: fCp=fCf+fCn+fCi+fCe+fCg+fCb+fCv+fCh+fCk+fCs+fCt-fEt ---------- fCpdk Forbrug på dansk område (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: jf. komponenter Identitet: fCpdk = (fCf*pcf(-1)+fCn*pcn(-1)+fCi*pci(-1)+fCe*pce(-1)+fCg*pcg(-1)+fCb*pcb(-1)+fCv*pcv(-1)+fCh*pch(-1)+fCk*pck(-1)+fCs*pcs(-1))/pcpdk(-1) ---------- fCs Privat forbrug af øvrige tjenester (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 3140,4410,5330,5620,6200,6300,7210,7240,9150,9400,9700,9810,9820,9911,9931,9932,9940,9950,9960,NPISH ---------- fCt Privat forbrug af turistrejser (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgruppe 9990 Identitet: fCt=fMt ---------- fCv Privat forbrug af øvrige varige varer (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 5100,5200,5310,5400,5500,6112,9110,9120,9130,9200,9921,9922 ---------- fC{j}m j=e,f,gbk1,i,n,s,t,v Minimumsforbrug af fC{j} (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Jf. relation ---------- fE Eksport af varer og tjenester i alt (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 3.1, 2000-priser, løbenr. 16 Identitet: fE=fEv+fEs+fEt ---------- fE0 Eksport af SITC 0 - næringsmidler og levende dyr (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller; for foreløbige tal udenrigshandelsstatistiktal divideret med indeks for enhedsværdier, afstemt med samlet vareeksport efter NR, jf. fEv ---------- fE0k fE0, korrigeret for afvigelse fra normalhøst (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: fE0k = fE0 -.33333*(HOSTkor+HOSTkor(-1)+HOSTkor(-2)) ---------- fE1 Eksport af SITC 1 - drikkevarer og tobak (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fE0 ---------- fE2 Eksport af SITC 2 og 4 - ubearbejdede varer, ikke spiselige, undt. brændsel, samt animalske og vegetabilske olier mv. (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fE0 ---------- fE3 Eksport af SITC 3 - brændselsstoffer, smøreolier mv. (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fE0 ---------- fE5 Eksport af SITC 5 - kemikalier (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fE0 ---------- fE6 Eksport af SITC 6 - bearbejdede varer (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fE0 ---------- fE7q Eksport af SITC 7 - maskiner og transportmidler, ekskl. skibe, fly og boreplatforme (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fE0, jf. endv. fE7y ---------- fE7y Eksport af del af SITC 79 - skibe, fly og bore- platforme (CCCN 88.02.150-490, 89.01.201-630 og 89.03.191) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fE0 ---------- fE8 Eksport af SITC 8 og 9 - andre færdigvarer plus diverse (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fE0 ---------- fEesq Udgangsskøn for eksportguppe sq (2000-priser, 2000=1) Beregning: I databanken =fEsq ---------- fEe{j} j=2,5,6,7q,8,t Sammenvejet markedsudtryk for eksportgruppe {j} (2000-priser, 2000=1) Kilde: OECD outlook 57 og nyere og udenrigshandelsdata, jf. Notat JAO, AMB, TMK 05.09.95 ---------- fEs Eksport af >vrige tjenester (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, (tabel 3.1, 2000-priser, løbenr. 18) - fEt ---------- fEsq Eksport af øvrige tjenester ekskl. søtransport (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAMs io-tabeller ---------- fEsqw Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fEsq relationen. Sættes historisk lig fEsq (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) ---------- fEss Eksport af søtransport (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAMs io-tabeller ---------- fEt Turistindtægter (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 7.2, 2000-priser, konsumgruppe 9980 (med modsat fortegn) ---------- fEv Vareeksport i alt (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 3.1, 2000-priser, løbenr. 17 Identitet: fEv=fE0+fE1+fE2+fE3+fE5+fE6+fE7q+fE7y+fE8 ---------- fe{j}w j=2,5,6,7q,8,t Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fE{j}-relationen (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Jf. Relation ---------- fI Investeringer i alt (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: fI=fIf+fIl ---------- fIb Investeringer i bygninger og anlæg (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 3.27, løbenr. 4 (=5+6+7) Identitet: fIb=fIbp1+fIbh+fIbo1 ---------- fIbh Investeringer i boliger (dvs. bygninger i erhverv h) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 3.27, løbenr. 5 ---------- fIbhe Bruttoinvesteringer i ejerboliger (inkl. boliger, der skifter status fra lejer til ejer) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Notat, JAO, 28. november 2001 ---------- fIbhl Bruttoinvesteringer i lejerboliger (inkl.boliger, der skifter status fra ejer til lejer) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Notat, JAO, 28. november 2001 ---------- fIbo1 Bygningsinvesteringer i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, internt materiale ---------- fIbo11 Bygningsinvesteringer i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, internt materiale ---------- fIbp Investeringer i bygninger og anlæg i private erhverv (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Aggregat over fIb{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq ---------- fIbp1 Bygningsinvesteringer i privat SEKTOR (ikke identisk med de private erhverv) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, Identitet: fIbp1 = fI - fIbh - fIo1 ---------- fIbp11 Bygningsinvesteringer i privat SEKTOR (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Identitet: fIbp11 = fIb-fIbh-fIbo11 Kilde: NR, internt materiale ---------- fIb{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,o Investeringer i bygninger og anlæg i erhverv {j} (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, investeringsmatricer, jf. tabel 6.4 ---------- fIf Faste bruttoinvesteringer i alt (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 3.17, 2000-priser, løbenr. 12 Identitet: Aggregat over fImp1+fIbp1+fIbh+fImo1+fIbo1+fIt, alternativt over fIm+fIb+fIt ---------- fIl Lagerinvesteringer i alt (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 3.17, 2000-priser, løbenr. 13 ---------- fIla Lagerinvesteringer hidrørende fra landbrug mv. (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIle Lagerinvesteringer hidrørende fra udvinding af råolie mv. (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlm0 Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC 0 - næringsmidler, levende dyr (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlm1 Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC 1 - drikkevarer og tobak (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlm2 Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC2 og 4 - ubearbejdede varer (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlm3k Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC 32 - kul og koks (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlm3q Lagerinvesteringer hidrørende fra import af rest af SITC 3 - olieprodukter (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) ---------- fIlm3r Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC 333 - råolie (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlm5 Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC 5 - kemikalier (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlm6m Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC 67-69, jern- og metalvarer (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlm6q Lagerinvesteringer hidrørende fra import af rest af SITC 6, andre bearbejdede varer (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlm7b Lagerinvesteringer hidrørende fra import af del af SITC 78 - person- og lastbiler (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlm7q Lagerinvesteringer hidrørende fra import af rest af SITC 7 - maskiner m.m. (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) ---------- fIlm7y Lagerinvesteringer hidrørende fra import af skibe, fly og boreplatforme (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlm8 Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC 8 og 9 - andre færdigvarer plus diverse (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlnb Lagerinvesteringer hidrørende fra leverandører til byggeri (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlne Lagerinvesteringer hidrørende fra el-, gas- og fjernvarmeforsyning (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlnf Lagerinvesteringer hidrørende fra næringsmiddelindustri (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlng Lagerinvesteringer hidrørende fra olieraffinaderier (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlnk Lagerinvesteringer hidrørende fra kemisk industri mv. (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlnm Lagerinvesteringer hidrørende fra jern- og metalindustri (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlnn Lagerinvesteringer hidrørende fra nydelsesmiddelindustri (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlnq Lagerinvesteringer hidrørende fra anden fremstillingsvirksomhed (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlnt Lagerinvesteringer hidrørende fra transportmiddelindustri (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlqh Lagerinvesteringer hidrørende fra handel (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlqq Lagerinvesteringer hidrørende fra andre tjenesteydende erhverv (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlsi Indirekte skatter på lagerinvesteringer (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIm Investeringer i maskiner, transportmidler og inventar (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 3.27, 2000-priser, løbenr. 1,3,9,10,11,12 Identitet: Aggregat over fImp1 og fImo1 ---------- fImk Investeringer i værdigenstande (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 3.27, 2000-priser, løbenr. 9 ---------- fImo1 Maskininvesteringer i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, ---------- fImo11 Maskininvesteringer i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Identitet: fImo11 = fIo11 - fIbo11 Kilde: NR, internt materiale ---------- fImp Investeringer i maskiner og transportmidler i private erhverv (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Aggregat over fIm{j} j ekskl. o ---------- fImp1 Maskininvesteringer i privat sektor (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, Identitet: fImp1 = fIm - fImo1 ---------- fImp11 Bygningsinvesteringer i privat SEKTOR (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, internt materiale Identitet: fImp11 = fIm - fImo11 ---------- fIm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Investeringer i maskiner, transportmidler og inventar i erhverv {j} (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, investeringsmatricer, jf. tabel 8.1 ---------- fIo1 Nyinvesteringer i offentlig SEKTOR (memoposten) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: SE, Nationalregnskab og Betalingsbalance 2004:5 tabel 23A ---------- fIo11 Faste bruttoinvesteringer i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: SE, Nationalregnskab og Betalingsbalance 2004:6 tabel 17. (kun endelige år+1) ---------- fIp1 Investeringer i privat sektor (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, Identitet: fIp1 = fI - fIo1 ---------- fIp11 Investeringer i privat sektor (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Identitet: fIp11 = fI - fIo11 ---------- fIt Investeringer i stambesætninger (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 3.27, løbenr. 8 ---------- fKb Bygningskapitalmængde (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Aggregat over fKb{j}, alle erhverv ---------- fKbhe Kapitalmængde af ejerboliger (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Notat, JAO, 28. november 2001 ---------- fKbhl Kapitalmængde af lejerboliger (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Notat, JAO, 28. november 2001 ---------- fKbnew1 Langsigtet bygningskapitalmængde i erhverv ne Beregning: Jf. Notat EBJ/DGR 31.05.02 ---------- fKbp Bygningskapitalmængde i private erhverv (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Aggregat over fKb{j}, private erhverv ---------- fKb{j} j=a,e,ne,ng,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Kapitalmængde for bygninger og anlæg i erhverv {j} (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal, se notat MAR 16.01.98 ---------- fKb{j}w j=a,ng,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h Ønsket kapitalmængde for bygninger og anlæg i erhverv {j} (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- fKcb Kapitalmængde for biler i husholdningerne (bruttokapital) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Jf. relation. Kilde: Vedr. tal før 1993: PRJ12204, Tal fra 1993 og frem: SE, Nationalregnskab og Betalingsbalance, 2003:14 ---------- fKcbw Ønsket kapitalmængde for biler i husholdningerne (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Jf. relation. ---------- fKm Maskinkapitalmængde (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Aggregat over fKm{j}, alle erhverv ---------- fKmnew1 Langsigtet maskinkapitalmængde i erhverv ne Beregning: Jf. Notat EBJ/DGR 31.05.02 ---------- fKmp Maskinkapitalmængde i private erhverv (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Aggregat over fKm{j}, private erhverv ---------- fKm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Kapitalmængde for maskiner og transportmidler i erhverv {j} (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal, se notat MAR 16.01.98 ---------- fKm{j}k j=a,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qq Udnyttelseskorrigeret fKm{j} i HQ{j}n-relationen (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: fKm{j}k=fKm{j} ---------- fKm{j}w1 j=a,ne,ng,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq Ønsket langsigtet kapitalmængde for maskiner og transportmidler i erhverv {j} (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- fKzne1 Kapaciteten i ne erhvervet - aggregat af fKbne, fKmne, fVmne og HQne1 Kilde: EBJ/DGR 31.05.02 ---------- fKznew1 Ønsket Kapacitet i ne erhvervet Beregning: Jf. relation ---------- fM Import af varer og tjenester i alt (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 3.1, 2000-priser, løbenr. 6 Identitet: fM=fMv+fMs+fMt ---------- fM0 Import af SITC 0 - næringsmidler og levende dyr (1960-) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller; for foreløbige tal udenrigshandelsstatistiktal divideret med indeks for enhedsværdier, afstemt med samlet vareimport efter NR, jf. fMv ---------- fM1 Import af SITC 1 - drikkevarer og tobak (1960-) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fM0 ---------- fM2 Import af SITC 2 og 4 - ubearbejdede varer, ikke spiselige, undt. brændsel, samt animalske og vegetabilske olier mv. (1960-) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fM0 ---------- fM3 Import af SITC 3 (mio.kr.,95) ---------- fM3k Import af SITC 32 - kul og koks (1960-) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fM0 ---------- fM3q Import af rest af SITC 3, olieprodukter, el og gas (1960-) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fM0 ---------- fM3r Import af SITC 333 - råolie (1960-) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fM0 ---------- fM5 Import af SITC 5 - kemikalier (1960-) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fM0 ---------- fM6m Import af SITC 67-69 jern- og metalvarer (1960-) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fM0 ---------- fM6q Import af rest af SITC 6, andre bearbejdede varer (1960-) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fM0 ---------- fM7b Import af del af SITC 78, person- og lastbiler (1960-) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fM0 ---------- fM7q Import af rest af SITC 7, maskiner m.m. (1960-) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fM0 ---------- fM7y Import af del af SITC 79 - skibe, fly og bore- platforme (CCCN 88.02.150-490. 89.01.201-630 og 89.03.191) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fM0 ---------- fm7yim Investeringer i skibe, fly og boreplatforme hidrørende fra import (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: fm7yim=am7yim¨ fIm ---------- fM8 Import af SITC 8 og 9 - andre færdigvarer plus diverse (1960-) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fM0 ---------- fMs Import af øvrige tjenester (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, (tabel 3.1, 2000-priser, løbenr. 8) - fMt ---------- fMt Turistudgifter (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 7.2, 2000-priser, konsumgruppe 9990 ---------- fMu{i} i=0,1,2,3q,5,6m,6q,7q,8 Restdel af importgruppe {i}, jf. fMz{i} (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- fMv Vareimport i alt (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 3.1, 2000-priser, løbenr. 7 Identitet: fMv=fM0+fM1+fM2+fM3k+fM3r+fM3q+fM5+fM6m+fM6q+fM7b+fM7y+fM7q+fM8 ---------- fMz{i} i=0,1,2,3q,5,6m,6q,7q,8 Den del af importgruppe {i}, der har en generel substitutionselasticitet til dansk produktion (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: fMz{i}=fM{i} - fMu{i} ---------- fMz{j}w j=0,1,2,5,6q,7q,8 Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fMz{j}-relationen (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Jf. Relation ---------- fnfE0 Leverance fra nf-erhvervet til eksport af SITC 0 (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAMs io-tabeller ---------- fros Frostdøgn (døgn) Kilde: St.Å. 2000, tabel 11, løbenr. 4 ---------- fVenew1 Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fVene-relationen (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- fVe{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Energiforbrug i erhverv {j} (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: i-o tabeller (NR), se relation for kve ---------- fVe{j}w1 j=a,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qf,qq,o Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fVe{j}-relationen (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Jf. Relation ---------- fVmnew Langsigtet materialeforbrug i erhverv ne Beregning: Jf. Notat EBJ/DGR 31.05.02 ---------- fVmnew1 Langsigtet materialeforbrug i erhverv ne Beregning: Jf. Notat EBJ/DGR 31.05.02 ---------- fVm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Materialeforbrug i erhverv {j} (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: fVm{j}=fV{j}-fVe{j} ---------- fX Produktionsværdi i alt (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 3.1, 2000-priser, løbenr. 1 ---------- fXa Produktionsværdi i landbrug mv. (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 011009,011209,014000,020000,050000 ---------- fXae Udgangskøn for landbrugsproduktionen. Sættes historisk lig fXa ---------- fXaw Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fXa relationen. Sættes historisk lig fXa (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) ---------- fXb Produktionsværdi i bygge- og anlægsvirksomhed (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 450001,450002,450003,450004 ---------- fXe Produktionsværdi i udvinding af brunkul, råolie og naturgas (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 110000 ---------- fXh Produktionsværdi i boligbenyttelse (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 702009 ---------- fXn Produktionsværdi i fremstillingserhvervene i alt (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: fXn=fXng+fXne+fXnf+fXnn+fXnb+fXnm+fXnt+fXnk+fXnq ---------- fXnb Produktionsværdi i leverandører til byggeri (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 140009,200000,263053,266080 ---------- fXne Produktionsværdi i el-, gas- og fjernvarmeforsyning (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 401000,402000,403000 ---------- fXnf Produktionsværdi i næringsmiddelindustri (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 151000,152000,153000,154000,155000,156009,158109,158120,158300 ---------- fXng Produktionsværdi i olieraffinaderier (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 230000 ---------- fXnk Produktionsværdi i kemisk industri mv. (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 241109,241209,241500,241617,242000,243000,244000,245070,251122,252300,252400,362060 ---------- fXnm Produktionsværdi i jern- og metalindustri (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 271000,272030,274000,275000,281009,286009,291000,292000,293000,294009,297000,300000,310000,320000,330000 ---------- fXnn Produktionsværdi i nydelsesmiddelindustri (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 159000,160000 ---------- fXnq Produktionsværdi i anden fremstillingsvirksomhed (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 170000,180000,190000,210000,221200,221309,222009,261126,361000 ---------- fXnt Produktionsværdi i transportmiddelindustri (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 340000,351000,352050 ---------- fXo Produktionsværdi i erhvervet offentlige tjenester (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 730002,751100,751209,751300,752000,801000,802000,803000,804002,851100,853109,853209,920002 Identitet: fXo=fVo+fYfo ---------- fXq Produktionsværdi i q-erhvervene i alt (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: fXq=fXqh+fXqs+fXqt+fXqf+fXqq ---------- fXqf Produktionsværdi i finansiel virksomhed (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 651000,652000,660102,660300,670000 ---------- fXqh Produktionsværdi i handel (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 370000,501009,505000,510000,521090,522990,523000,524190,524490 ---------- fXqq Produktionsværdi i andre tjenesteyd. erhverv (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 410000,502000,551009,553009,701109,702040,710000,721009,722000,730001,741100,741200,742009,744000,747000,748009,804001,851209,900010,900020,900030,910000,920001,930009,95 ---------- fXqs Produktionsværdi i søtransport (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 610000 ---------- fXqt Produktionsværdi i anden transport mv. (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 601000,602100,602223,602409,620000,631130,634000,640000 ---------- fY Bruttonationalproduktet (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 3.2, 2000-priser, konto 1, løbenr. 5 (se tillige tabel 3.2, konto 2.1.1, løbenr. 1 og tabel 3.4, 1990-priser, løbenr. 1) ---------- fYf Bruttoværditilvækst i alt (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 3.2, 2000-priser, konto 2.1.1, løbenr. 3 ---------- fYfn Bruttoværditilvækst i fremstillingserhverv i alt (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Jf. Yfn ---------- fYfnl Bruttoværditilvækst i fremstillingsvirksomhed, excl. ne og ng, til brug i lønrelation (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: fYfnl = (fYfnf*pyfnf(-1)+fYfnn*pyfnn(-1)+fYfnb*pyfnb(-1)+fYfnk*pyfnk(-1)+fYfnm*pyfnm(-1)+fYfnq*pyfnq(-1)+fYfnt*pyfnt(-1))/pyfnl(-1) ---------- fYfq Bruttoværditilvækst i q-erhverv i alt (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Jf. Yfq ---------- fYf{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Bruttoværditilvækst i erhverv {j} (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1 ---------- fYtr Indenlandsk efterspørgsel (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: fYtr=fY+fM-fE ---------- f{i}co i=a,b,o,qh,qq,qt,si Leverance fra erhverv {i} til kollektivt konsum (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: f{j}co = a{j}co*fCo Identitet: fCo = faco+fbco+fqhco+fqtco+fqqco+foco+fsico ---------- Ha Aftalt arbejdstid (timer) Kilde: Rapport nr. 3, kap. 5 samt notater HJ 26.04.79 (variablen kaldes haalt i notatet) og MB 15.06.87 ---------- Hak Aftalt arbejdstid korrigeret for normalår og deltid Beregning: Jf. relation ---------- Haw Ønsket arbejdstid for en fuldtidsbeskæftiget Beregning: Jf. relation ---------- HAWE Udgansskøn for HAW Beregning: HAWE = HAW ---------- Hdag Arbejdsårets afvigelse fra normalåret som følge af visse skæve helligdage mv. (timer) Kilde: Notater HJ 26.04.79 og AMB 23.05.94 ---------- Hgs{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Gennemsnitlig arbejdstid for selvstændige i erhverv j (timer) Beregning: Hqs{j}/Qs{j} ---------- Hgw Gennemsnitlig arbejdstid for lønmodtagere (timer) Beregning: Hqw1/Qw1 ---------- Hgwn Gennemsnitlig arbejdstid for lønmodtagere i fremstillingserhvervene (timer) Beregning: Jf. relation ---------- Hgw{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Gennemsnitlig arbejdstid for lønmodtagere i erhverv j (timer) Beregning: Hqw{j}1/Qw{j}1 ---------- Hg{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Gennemsnitlig arbejdstid i erhverv j (timer) Beregning: Hq{j}1/Q{j}1 ---------- hostkor Den relative afvigelse fra normalhøsten Kilde: Notat Jf. notat EBJ 06.09.01 ---------- HQO2 Erlagte arbejdstimer i erhverv o (mio. timer) Kilde: NR, tabel 6.1 ---------- HQ{j}1 j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h Erlagte arbejdstimer i erhverv {j} (mio. timer) Kilde: NR, tabel 6.1 ---------- HQ{j}n1 j=a,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qq Nødvendigt antal arbejdstimer i erhverv {j} (mio. timer) Beregning: Jf. relation ---------- HQ{j}w1 j=a,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq Optimalt langsigtet antal arbejdstimer i erhverv {j} (mio. timer) Beregning: Jf. relation ---------- I Investeringer i alt (mio. kr.) Beregning: I=If+Il ---------- Ib Investeringer i bygninger og anlæg (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.27, løbenr. 4 (=5+6+7) Identitet: Ib=Ibp1+Ibh+Ibo1 ---------- Ibh Investeringer i boliger (dvs. i erhverv h) (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.27, løbenr 5 ---------- Ibhe Investeringer i ejerboliger (mio.kr.) ---------- Ibo1 Offentlig sektors investeringer i bygninger og anlæg (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.3, erhverv 98099 ---------- Ibo11 Bygningsinvesteringer i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) (mio.kr.) Kilde: NR, internt materiale ---------- Ibp Investeringer i bygninger og anlæg (ekskl. boliger) i private erhverv (mio. kr.) Beregning: Sum over Ib{j}, j forskellig fra h,o ---------- Ibp1 Bygge og anlægsinvesteringer ekskl. boliger i privat sektor (mio. kr.) Beregning: Ibp1=Ib-Ibh-Ibo1, jf. Ib ---------- Ibp11 Bygningsinvesteringer i privat SEKTOR (mio.kr.) Identitet: Ibp11 = Ib-Ibh-Ibo11 Kilde: NR, internt materiale ---------- Ib{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,o Investeringer i bygninger og anlæg i erhverv {j} (mio. kr.) Kilde: NR, investeringsmatricer, jf. tabel 8.1 ---------- If Faste bruttoinvesteringer i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.27, løbenr. 13 Identitet: If=Imp1+Ibp1+Ibo1+Imo1+Ibh+It; If=Im+Ib+It ---------- iku Banker og sparekassers gennemsnitlige udlånsrente Kilde: Notat AL 28.09.81 ---------- Il Lagerinvesteringer i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.27, løbenr. 14 ---------- Ilo1 Lagerændring i den offentlige sektor (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.14 ---------- Ilph Lagerændringer i husholdningerne (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.6 (3.1.9) ---------- Im Investeringer i maskiner, transportmidler og inventar (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.27, løbenr. 1+3+9+10+11+12 Identitet: Im=Imp1+Imo1 ---------- Imo1 Offentlig sektors investeringer i maskiner mv. (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.3, erhverv 98099 ---------- Imo11 Maskininvesteringer i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) (mio.kr.) Identitet: Imo11 = Io11 - Ibo11 Kilde: NR, internt materiale ---------- Imp Maskininvesteringer i private erhverv (mio. kr.) Beregning: Sum over Im{j}, j forskellig fra o ---------- Imp1 Maskininvesteringer i privat sektor (mio. kr.) Beregning: Imp1=Im-Imo1, jf. Im ---------- Imp11 Bygningsinvesteringer i privat SEKTOR (mio.kr.) Identitet: Imp11 = Im - Imo11 Kilde: NR, internt materiale ---------- Im{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Investeringer i maskiner, transportmidler og inventar i erhverv {j} (mio. kr.) Kilde: NR, investeringsmatricer, jf. tabel 8.1 ---------- Inbhe Nettoinvestering af nettokapitalmængden for ejerboliger (mio.kr.) ---------- Inb{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Nettoinvestering af nettokapitalmængden for bygninger og anlæg i erhverv {j} (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, kapital- og investeringsmatricer ---------- Incb Nettoinvestering af nettokapitalmængden for køretøjer i husholdningerne (mio.kr.) ---------- Inm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Nettoinvestering af nettokapitalmængden for maskiner, transportmidler og inventar i erhverv {j} (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, kapital- og investeringsmatricer ---------- Invbhe Afskrivning af nettokapitalmængden for ejerboliger (mio.kr.) ---------- Invbp Afskrivning af nettokapitalmængden for bygninger og anlæg i de private erhverv (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, kapital- og investeringsmatricer ---------- Invb{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Afskrivning af nettokapitalmængden for bygninger og anlæg i erhverv {j} (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, kapital- og investeringsmatricer ---------- Invcb Afskrivning af nettokapitalmængden for køretøjer i husholdningerne (mio.kr.) ---------- Invmp Afskrivning af nettokapitalmængden for maskiner, transportmidler og inventar i de private erhverv (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, kapital- og investeringsmatricer ---------- Invm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Afskrivning af nettokapitalmængden for maskiner, transportmidler og inventar i erhverv {j} (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, kapital- og investeringsmatricer ---------- Io1 Nyinvesteringer i offentlig SEKTOR (memoposten) (mio. kr.) Kilde: SE, Nationalregnskab og Betalingsbalance 2004:5 tabel 23A ---------- Io11 Faste bruttoinvesteringer i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) (mio. kr.) Kilde: SE, Natinalregnskab og Betalingsbalance 2004:6 tabel 17. ---------- Ip1 Investeringer i privat sektor (mio. kr.) Kilde: NR, Identitet: Ip1 = I - Io1 ---------- Ip11 Investeringer i privat SEKTOR (mio. kr.) Identitet: Ip11 = I - Io11 ---------- Iph Faste bruttoinvesteringer mv. i husholdningerne (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.6 (3.1.8) ---------- It Investeringer i stambesætninger (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.27, løbenr. 8 ---------- IUWP Afkastgrad på pensions- og livsforsikringsordninger Beregning: iuwp = Tifp_cf_h/Wp_cf_h[-1] ---------- IUWSD Udbyttegrad af danske aktier Beregning: iuwsd = (Tiu_cr_z+Tiu_cf_z)/(Ws_cr_z[-1]+Ws_cf_z[-1]) ---------- IUWSE Udbyttegrad af udenlandske aktier Beregning: iuwse = Tiu_e_z/Ws_e_z[-1] ---------- Iv Afskrivninger i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.17, løbenr. 15 ---------- Ivo1 Offentlig sektors afskrivninger (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.2, jf, nr. II.1 ---------- Ivo{i}1 i=o,k Afskrivninger i offentlig delsektor {i} (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2-4, løbenr. II.1 Identitet: Ivo1 = ivos1 + ivoo1 + ivok1 ---------- Ivps1 Skattemæssige afskrivninger, ADAM april 2004 (mio.kr.) Beregning: jf. relation ---------- ivsk Skattemæssige afskrivninger for kulbrinteskattepligtige selskaber, ADAM april 2008 (mio.kr.) Beregning: ---------- Iv{i}ps1 i=b,m Skattemæssige afskrivninger vedr. investeringer af type {i}, ADAM april 2004 (mio.kr.) Beregning: jf. relation, samt notat TMK 08.03.01 og notat THV 14.08.01 ---------- iwbdm Vesttysklands effektive rente af langfristede obligationer Kilde: SM 1990:3, tabel 78 (DSTB, S7001201005) ---------- IWBOS Effektiv rente på 10-årig statsobligation (stående lån), årsgennemsnit Kilde: Danmarks Nationalbank, '10-årige statsobligationsrenter i udvalgte lande', M:CSO:10Y:DK:A ---------- IWBOSU Effektiv rente på 10-årig statsobligation (stående lån), ultimo Kilde: Danmarks Nationalbank, A:CSO:10Y:DK:E (jf. også Statistikbanken, MPK3) ---------- iwbr Afkastprocenten til brug i beregningen af satsen for realrenteafgift Kilde: Skatter og afgifter 1995, s. 58 ---------- iwbu Sammenvejet udenlandsk rentesats Beregning: Jf. relation ---------- iwbud USA`s effektive rente af langfristede obligationer Kilde: SM 1990:3, tabel 78, (DSTB, S7001201011) ---------- iwbz Effektiv obligationsrente Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1989, tabel 41, før 1973 notat AL 28.09.81 ---------- iwbzsu Rentesats for diskontering af afskrivninger, korrigeret for pristalsregulering Beregning: jf. relation, samt notat TMK 08.03.01 ---------- iwde Pengeinstitutternes effektive indskudsrente Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:2, tabel 11, og FINBK, afsnit 14.9 ---------- iwdi Diskontoen Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1989, tabel 38 ---------- iwdm D-mark rente (libor for 3 måneders D-mark indskud) Kilde: International Financial Statistics, IMF, serie 60EA for Vesttyskland ---------- iwlo Pengeinstitutternes effektive udlånsrente Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:2, tabel 10, og FINBK, afsnit 14.12 ---------- iwmm Pengemarkedsrenten Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1989, tabel 39 ---------- iwpp Afkast før skat, Livs- og pensionsforsikring Beregning: tipphlp/wp_z_iq(-1) ---------- iwppd Efter skat afkastrate, pensionsordninger, privat sektor ekskl. LD Beregning: (Tipphlp-Sdrpp)/Wp_z_iq(-1) ---------- kaim Modelteknisk korrektionsfaktor for i-o koefficienter for maskininvesteringer Beregning: Jf. relation ---------- KBATPI Korrektionsfaktor i Tpatpi relationen Beregning: jf. relation ---------- KBATPU Korrektionsfaktor i Tpatpu relationen Kilde: MAJ03n05 ---------- kbdmpu Udbetalingsandel, den midlertidige pensionsordning (DMP) Kilde: residualberegnet jf. relation Tpdmpu ---------- kbhk2 Indbetalingsandel, engangs ydelser, private ordninger Beregning: Residualberegnet jf. relationen Tphhki ---------- kbhl2 Indbetalingsandel, løbende ydelser, private ordninger Beregning: Residualberegnet jf. relationen Tphhli ---------- kbld Udbetalingsandel LD Kilde: residualberegnet jf. relation Tpldu ---------- kbpk Udbetalingsandel, engangs ydelser, private ordninger Kilde: residualberegnet jf. relation Tphhku ---------- kbspi Sats for indbetaling, den særlige pensionsordning (SP) Kilde: Skatter og afgifter 2002 s. 50 ---------- kbspu Udbetalingsandel, den særlige pensionsordning (SP) Kilde: residualberegnet jf. relation Tpspu ---------- kbw Udbetalingsandel, løbende ydelser, kollektive ordninger Kilde: residualberegnet jf. relation Typshl ---------- kbWp Udbetalingsandel, løbende ydelser, private ordninger Kilde: residualberegnet jf. relation Tphhlu ---------- kbwse_{j} j=cf,cr,h,ok Korrektionsfaktor i bwse_{j} relationen Beregning: kbwse_{j} = EXP(1/BWSD_E*LOG(1/BWSE_{j})) ---------- kbyk Udbetalingsandel, engangs ydelser, kollektive ordninger Kilde: residualberegnet jf. relation Typshk ---------- kbys Korrektionsfaktor i Ssy-relation for ændring i indkomst, reguleringsindeks og antal skatteydere Beregning: Jf. kbys-relationen, udgangsværdi = 0 ---------- kbysef Korrektionsfaktor i Ysef-relation for ændring i indkomst, reguleringsindeks og antal skatteydere, ADAM april 2004 Beregning: Jf. kbysef-relationen, udgangsværdi = 0 ---------- kbysfp Korrektionsfaktor i Ysfp-relation for ændring i indkomst, reguleringsindeks og antal skatteydere, ADAM april 2004 Beregning: Jf. kbysfp-relationen, udgangsværdi = 0 ---------- kbysl Korrektionsfaktor i Ysl-relation for ændring i indkomst, reguleringsindeks og antal skatteydere, ADAM april 2004 Beregning: Jf. kbysl-relationen, udgangsværdi = 0 ---------- kbysp Korrektionsfaktor i Ssyp-relation for ændring i indkomst, reguleringsindeks og antal skatteydere Beregning: Jf. kbysp-relationen, udgangsværdi = 0 ---------- kbyspef Korrektionsfaktor i Yspef-relation for ændring i indkomst, reguleringsindeks og antal skatteydere, ADAM april 2004 Beregning: Jf. kbyspef-relationen, udgangsværdi = 0 ---------- kbyspfp Korrektionsfaktor i Yspfp-relation for ændring i indkomst, reguleringsindeks og antal skatteydere, ADAM april 2004 Beregning: Jf. kbyspfp-relationen, udgangsværdi = 0 ---------- kbyspl Korrektionsfaktor i Yspl-relation for ændring i indkomst, reguleringsindeks og antal skatteydere, ADAM april 2004 Beregning: Jf. kbyspl-relationen, udgangsværdi = 0 ---------- kbyspq Korrektionsfaktor i Yspq-relation for ændring i indkomst, reguleringsindeks og antal skatteydere, ADAM april 2004 Beregning: Jf. kbyspq-relationen, udgangsværdi = 0 ---------- kbysps Korrektionsfaktor i Ysps-relation for ændring i indkomst, reguleringsindeks og antal skatteydere, ADAM april 2004 Beregning: Jf. kbysps-relationen, udgangsværdi = 0 ---------- kbyspw Korrektionsfaktor i Yspw-relation for ændring i indkomst, reguleringsindeks og antal skatteydere, ADAM april 2004 Beregning: Jf. kbyspw-relationen, udgangsværdi = 0 ---------- kbysp{j} j=1,2,3,4,5 Korrektionsfaktor i Ysp{j}-relation for ændring i indkomst, reguleringsindeks og antal skatteydere, ADAM april 2004 Beregning: Jf. kbysp{j}-relationen, udgangsværdi = 0 ---------- kbysq Korrektionsfaktor i Ysq-relation for ændring i indkomst, reguleringsindeks og antal skatteydere, ADAM april 2004 Beregning: Jf. kbysq-relationen, udgangsværdi = 0 ---------- kbyss Korrektionsfaktor i Yss-relation for ændring i indkomst, reguleringsindeks og antal skatteydere, ADAM april 2004 Beregning: Jf. kbyss-relationen, udgangsværdi = 0 ---------- kbysw Korrektionsfaktor i Ysw-relation for ændring i indkomst, reguleringsindeks og antal skatteydere, ADAM april 2004 Beregning: Jf. kbysw-relationen, udgangsværdi = 0 ---------- kbys{j} j=1,2,3,4,5 Korrektionsfaktor i Ys{j}-relation for ændring i indkomst, reguleringsindeks og antal skatteydere, ADAM april 2004 Beregning: Jf. kbys{j}-relationen, udgangsværdi = 0 ---------- kcok Korrektionsfaktor for amter og kommuners andel af Co (offentligt forbrug) Beregning: Jf. relation ---------- Ken Danmarks nettotilgodehavender i udlandet, ult. året (mio. kr.) Kilde: Betalingsbalancestatistikken, kapitalbalancen over for udlandet ---------- kfcb Primoprisforhold mellem bruttokapital og investeringer for køretøjer i husholdningerne Beregning: kfcb = pkcb(-1)/(0.5*pcb(-1)+0.5*pcb) ---------- kfe2w Niveaukorrektion i fe2w relation, pga. basis år skifter fra 1995 til 2000 ---------- kfe5w Niveaukorrektion i fe5w relation, pga. basis år skifter fra 1995 til 2000 ---------- kfe6w Niveaukorrektion i fe6w relation, pga. basis år skifter fra 1995 til 2000 ---------- kfe7qw Niveaukorrektion i fe7qw relation, pga. basis år skifter fra 1995 til 2000 ---------- kfe8w Niveaukorrektion i fe8w relation, pga. basis år skifter fra 1995 til 2000 ---------- kfetw Niveaukorrektion i fetw relation, pga. basis år skifter fra 1995 til 2000 ---------- kfibo1 Korrektionsfaktor for forhold ml. sektor og erhverv i fIbo1-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kfibo11 Korrektionsfaktor for forhold ml. sektor og erhverv i fIbo11-relationen Beregning: Jf. relation. ---------- kfib{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Primoprisforhold mellem bruttokapital og investeringer for bygninger og anlæg i erhverv{j} Beregning: kfib{j} = pkb{j}(-1)/(0.5*pib{j}(-1)+0.5*pib{j}) ---------- kfime1 Korrektionsfaktor i ligning for fIme Kilde: Notat DGR 02.01.02 ---------- kfimk Korrektionsfaktor for investeringer i værdigenstandes andel af fImp Beregning: Jf. relation ---------- kfimo11 Korrektionsfaktor for forhold ml. sektor og erhverv i fIbo11-relationen Beregning: Jf. relation. ---------- kfim{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Primoprisforhold mellem bruttokapital og investeringer for maskiner, transport og inventar i erhverv{j} Beregning: kfim{j} = pkm{j}(-1)/(0.5*pim{j}(-1)+0.5*pim{j}) ---------- kfIo1 Korrektionsfaktor i bestemmelsen af fio1 Beregning: kfio1 = fio1 / (fibo11+fimo11) ---------- kfm7yim Korrektionsfaktor for investeringer i skibe, fly og boreplatforme hidrørende fra import Beregning: kfm7yim=fm7yim/fImp1 ---------- kfmz{i} i=0,1,2,3q,5,6m,6q,7b,7q,8,s Input-output teknisk korrektionsfaktor for udviklingen i fMz{i} Beregning: Jf. relation ---------- kfvmo Målsætning for offentlig fordringserhvervelse ved brug af offentlig reaktionsfunktion ---------- kfvmo{i} i=0,1,2,3 Korrektionsfaktorer for tidsprofil ved brug af offentlig reaktionsfunktion ---------- kfXa invers marginal profitrate i a-erhvervet Beregning: kfXa=pwaqw/pnE0 ---------- kha Korrektionsfaktor i ha relationen ---------- kiku Korrektionsfaktor i iku-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kiok11 Korrektionsfaktor for amter og kommuners andel af Io11 Beregning: Jf. Relation ---------- kiph korrektionsfaktor i Iph-relationen Kilde: residualberegnet jf. relation ---------- kiv Korrektionsfaktor for Iv-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kivo1 Korrektionsfaktor for Ivo1-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kivo2 Korrektionsfaktor for afskrivninger i Yfo-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kivok1 Korrektionsfaktor for amter og kommuners andel af Ivo1 (offentlige afskrivninger) (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- kiwbdm Korrektionsfaktor i iwbdm-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- KIWBND Korrektionsfaktor for forholdet mellem pålydende rente og markedsrente på nye statsobligationer Beregning: Standardværdi 1.1 ---------- KIWBNU Korrektionsfaktor for forholdet mellem pålydende rente og markedsrente på nye udenlandske statslån Beregning: Standardværdi 1.1 ---------- KIWBOS Rentespænd mellem danske statsobligationer og tyske obligationer, relativt Beregning: kiwbos = iwbos/iwbdm ---------- KIWMM Rentespænd mellem dansk pengemarkedsrente og tysk, relativt Beregning: kiwmm = iwmm/iwdm ---------- kiwpp Korrektionsfaktor i iwpp-relationen Kilde: residualberegnet jf. relation ---------- KKBATPIUL korrektionsfaktor i Tpatpi relationen Beregning: ktaqwul = ( (t_dagp*Ulfhk+t_kont*Ulu)/(Ulfhk+Ulu) )/t_priv, hvor t_dagp, t_kont og t_priv er ATP-satserne for hhv. dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og privatansatte ---------- KKN Korrektionsfaktor i relationen for Kncr Beregning: jf. relation ---------- KKN{i} i=cf,h,o1 Korrektionsfaktor i relationen for Kn{i} Beregning: jf. relation ---------- kkp Modelteknisk korrektionsfaktor til priser på endelig anvendelse Kilde: Notat JAO 02.06.94; udgangsværdi=1 ---------- kkys Modelteknisk korrektionsfaktor til personlig indkomst i indkomstskatten Kilde: Notat TMK 21.09.04; udgangsværdi=1 ---------- kkysp Modelteknisk korrektionsfaktor til personlig indkomst i indkomstskatten Kilde: Notat TMK 21.09.04; udgangsværdi=1 ---------- klohh1 Omregningsfaktor i fYfo-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kl{j}1 j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h Korrektionsfaktor i Yw{j}-relationen Beregning: kl{j}1 = 1000*Yw{j}1/(lnakk1*Hqw{j}) ---------- Kn1 Nettokapitalbeholdning i alt (mio.kr.) Kilde: NR ---------- Knbhe Nettokapitalværdi af ejerboliger (mio.kr.) Kilde: Notat, JAO, 28. november 2001 ---------- Knbhl Nettokapitalværdi af lejerboliger (mio.kr.) Kilde: Notat, JAO, 28. november 2001 ---------- Knbp Nettokapitalværdi af bygninger og anlæg i de private erhverv (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, kapital- og investeringsmatricer ---------- Knb{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Nettokapitalværdi af bygninger og anlæg i erhverv {j} (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, kapital- og investeringsmatricer ---------- Kncb Nettokapitalværdi af køretøjer i husholdningerne (mio.kr.) Kilde: Vedr. tal før 1993: PRJ12204, Tal fra 1993 og frem: SE, Nationalregnskab og Betalingsbalance, 2003:14 ---------- Knmp Nettokapitalværdi af maskiner, transportmidler og inventar i de private erhverv (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, kapital- og investeringsmatricer ---------- Knm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Nettokapitalværdi af maskiner, transportmidler og inventar i erhverv {j} (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, kapital- og investeringsmatricer ---------- KNWB_Z_OS Korrektionsfaktor til DSPs obligationskøb, for statistisk overgang mellem nr og SLOG Beregning: Residualt fra relation ---------- KN{i} i=cf,cr,h,o1 Nettokapitalbeholdning, sektor {i} (mio.kr.) Kilde: NR ---------- kpee3r Korrektionsfaktor i relation for peer3 Beregning: Jf relation ---------- kpes{i} i=q korrektionsfaktor i pes{i}-relationen ---------- kpe{i} i=1,2,3,5,6,7q,8,s,t Korrektionsfaktor i pe{i}-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kphgk Omregningsfaktor mellem kontantpris på huse og grunde Beregning: kphgk=phgk/phk ---------- kphv Korrektionsfaktor i phv-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kpibm Korrektionsfaktor for investeringspriser i I-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kpibo1 Korrektionsfaktor i pibo relation for overgangen mellem erhverv og sektor Beregning: kpibo1 = pibo / pibo11 ---------- kpibo2 Bro mellem pibo1 og pibo11 (gl. og ny definition) Beregning: kpibo2 = pibo1/pibo11 ---------- kpibp Korrektionsfaktor for forhold ml. erhverv og sektor i pibp-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kpibp1 Korrektionsfaktor i pibp relation for overgangen mellem erhverv og sektor Beregning: kpibo1 = pibp / pibp11 ---------- kpib{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Korrektionsfaktor i uib{j}-relationen Beregning: kpib{j}=pib{j}/pibp ---------- kpimk Korrektionsfaktor for pimk i forhold til pimp ---------- kpimo1 Korrektionsfaktor i pimo relation for overgangen mellem erhverv og sektor Beregning: kpimo1 = pimo / pimo11 ---------- kpimp Korrektionsfaktor for forhold ml. erhverv og sektor i pimp-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kpimp1 Korrektionsfaktor i pimp relation for overgangen mellem erhverv og sektor Beregning: kpimp1 = pimp / pimp11 ---------- kpim{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Korrektionsfaktor i uim{j}-relationen Beregning: kpim{j}=pim{j}/pimp ---------- kpm{i} i=3k,3q Korrektionsfaktor i pm{i}-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kpnc{i} i=f,n,i,e,g,b,v,h,k,s,o Korrektionsfaktor i pnc{i}-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kpne{i} i=0,7y Korrektionsfaktor i pne{i}-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kpnib Korrektionsfaktor i pnib-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kpnibh Korrektionsfaktor for forhold ml. sektorpris og aggregeret pris i pnibh-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kpnibo1 Korrektionsfaktor for forholdet mellem nettopris på byggeri i offentlig sektor og samlet byggeri Beregning: kpnibo1 = pnibo11/pnib ---------- kpnibp1 Korrektionsfaktor for forholdet mellem nettopris på byggeri i privat sektor og samlet byggeri Beregning: kpnibp1 = pnibp11/pnib ---------- kpnim Korrektionsfaktor i pnim-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kpnimo1 Korrektionsfaktor for forholdet mellem nettopris på maskiner mv. i offentlig sektor og samlede maskininvesteringer Beregning: kpnimo1 = pnimo11/pnim ---------- kpnimp1 Korrektionsfaktor for forholdet mellem nettopris på maskiner mv. i privat sektor og samlede maskininvesteringer Beregning: kpnimp1 = pnimp11/pnim ---------- kpnv{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Korrektionsfaktor i V{j}-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kpve{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Korrektionsfaktor i pve{j}-relationen Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- kpxh Korrektionsfaktor i pxh-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kqfo Korrektionsfaktor i relation for førtidspensionister i beskæftigelse Beregning: Residual, jf. Qfo-relationen ---------- kqfp Korrektionsfaktor i relation for folkepensionister i beskæftigelse Beregning: Residual, jf. Qfp-relationen ---------- kqo2 Korrektionsfaktor for forhold ml. sektor og erhverv i Qo1 relation Beregning: Qo1/Qo2 ---------- kqss Korrektionsfaktor i relation for modtagere af sygedagpenge fra beskæftigelse Beregning: Residual, jf. Qss-relationen ---------- kqyfn1 Timeproduktivitet i fremstillingsvirksomhed (2000-kr./time) Beregning: Jf. relation ---------- kqyfnl1 Timeproduktivitet i fremstillingsvirksomhed, excl. ne og ng, til brug i lønrelation (2000-kr./time) Beregning: kqyfnl = (fyfnf+fyfnn+fyfnb+fyfnk+fyfnm+fyfnq+fyfnt)/(hqnf1+hqnn1+hqnb1+hqnk1+hqnm1+hqnq1+hqnt1) ---------- ksda Korrektionsfaktor i Sda-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksdas Korrektionsfaktor i Ysrs-relationen vedr. arbejdsmarkedsbidrag Kilde: Skattestatistik og NR, jf. notat TMK 18.06.97 ---------- ksdkk Korrektionsfaktor for amter og kommuners andel af Sdk (kildeskatter) (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- ksdp Korrektionsfaktor i Sdp1-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- KSDRATP Korrektionsfaktor i sdratp relationen Beregning: jf. relation ---------- ksdrdmp Korrektionsfaktor i Sdrdmp-relation Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksdrld Korrektionsfaktor i Sdrld-relation Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksdrp Korrektionsfaktor i Sdrp-relation Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksdrpp Korrektionsfaktor i Sdrpp-relation Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksdrsp Korrektionsfaktor i Sdrsp-relation Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksdsk Korrektionsfaktor i Sdsk-relationen Kilde: ---------- ksdsr Korrektionsfaktor i Sdsr-relationen Kilde: Notat SBO 17.05.95, tabel 6 ---------- ksiafok Korrektionsfaktor for amter og kommuners andel af Siafo (afgifter) (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- ksipur2 Korrektionsfaktor i Sipur2-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksiqab Korrektionsfaktor i Siqab-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksiqo1 Korrektionsfaktor for indirekte ikke-varefordelte skatter i Ywo1-relationen Beregning: Jf. relation ---------- ksisuokk Korrektionsfaktor for amter og kommuners andel af Sisuo (subsidier) (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- kssya Korrektionsfaktor i Ssya-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kssyej Korrektionsfaktor i Ssyej-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kssys Korrektionsfaktor i Ssys-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kssysp Korrektionsfaktor i Ssyp-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- Kssyv Korrektionsfaktor i ssyv-relationen Kilde: Jf. relation ---------- ktaoerr Korrektionsfaktor i Taoerr-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ktaoos Korrektionsfaktor i Tasoon-relationen Beregning: ktaoos = Taoos/(-0.8*(Tasir+Safma+Safme)) ---------- ktasoo Korrektionsfaktor i Tasoon-relationen Beregning: ktasoo = Tasoo/(Tyd+Tysae+Typlg) ---------- ktbhsk2 Indbetalingsandel, engangs ydelser, kollektive ordninger Beregning: ktbhsk2 = tbhsk/(Ysda3*(1-tsda)) ---------- ktbhsl2 Indbetalingsandel, løbende ydelser, kollektive ordninger Beregning: ktbhsl2 = tbhsl/(Ysda3*(1-tsda)) ---------- ktbhsp korrektionsfaktor i Tbhsp-relationen Kilde: residualberegnet jf. relation ---------- ktfbe_os_z Andel af statens placeringsbehov dækket ved bevægelser i udenlandsk låneoptagelse Beregning: Residualt fra relation ---------- ktfbgd_os_z Emissionskurs for indenlandske statslån Kilde: St. Ti, jf. jao06604 ---------- KTFBGE_OS_Z Emissionskurs for udenlandske statslån Kilde: St. Ti, jf. jao06604 ---------- ktfbgslog Korrektionsfaktor til nettooptagelse af indenlandske statslån, for overgang fra nr til SLOG definition Beregning: Residualt fra relation ---------- ktflm_cf_x Korrektionsfaktor til realkreditlåneoptagelse for pålydende rente, emissionskurs mv. Normalt =1 ---------- ktfp Forholdet mellem indbetalinger og tilgangen til pensionsreserver i PL-sektoren Beregning: ktfp = tfp_cf_x/(tffpi - tffpu + tipphlp - sdrpp + Tpatpi - Tpatpu + Tidatp) ---------- KTIFS_cf_h Korrektionsfaktor for tifs_cf_h Beregning: Residual fra relation ---------- Ktihsp Korrektionsfaktor i Tihsp relationen Beregning: jf. relation ---------- ktiore Korrektionsfaktor i relation for jordrente af Nordsøen Kilde: beregning jf. relation for Tiore ---------- KTIPPHP Korrektionsfaktor i TIPPHP relationen Beregning: jf. relation ---------- ktipphpp korrektionsfaktor i Tipphpp-relationen Kilde: residualberegnet jf. relation ---------- ktippps1 Korrektionsfaktor i Tippps-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- KTIU_Z_OK Korrektionsfaktor for tiu_z_ok Beregning: Residual fra relation ---------- KTIU_Z_OS Korrektionsfaktor for tiu_z_os Beregning: Residual fra relation ---------- ktops Korrektionsfaktor i Ysrs-relationen vedr. pensioner Kilde: Skattestatistik og NR, jf. notat TMK 18.06.97 ---------- ktphi korrektionsfaktor i Tffpi-relationen Kilde: residualberegnet jf. relation ---------- ktphu korrektionsfaktor i Tffpu-relationen Kilde: residualberegnet jf. relation ---------- ktsds Omregningsfaktor fra aconto skattesats til restskattesats for selskabs Kilde: Skatter og afgifter 2002, s. 119, samt http://www.skat.dk/tal/satser/skat-selskabsskat.php3 § 30 A stk.1 ---------- ktykk Korrektionsfaktor for amter og kommuners andel af Tyk (kontanthjælp) (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- ktypshp korrektionsfaktor i Typshp-relationen Kilde: residualberegnet jf. relation ---------- kuefsy Korrektionsfaktor i Uefsy-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kufdp korrektionsfaktor for antallet af feriedagpengemodtagere Kilde: Jf. relation for Ufdp ---------- kufou Korrektionsfaktor for førtidspensionister bosiddende i udlandet Kilde: Socialstatistikken ---------- kufpsy Korrektionsfaktor i Ufpsy-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kufpu Korrektionsfaktor for folkepensionister bosiddende i udlandet Kilde: Socialstatistikken ---------- kuldp korrektionfaktor for antallet af dagpengemodtagere Beregning: Jf. relation for Uldp ---------- kulsy Korrektionsfaktor i Ulsy-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kuqsy Korrektionsfaktor i Uqsy-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kussy Korrektionsfaktor i Ussy-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kusy1 Korrektionsfaktor i Usy-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kusy2 Korrektionsfaktor i Usy-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kuwsy Korrektionsfaktor i Uwsy-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kve{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Modelteknisk korrektionsfaktor til i-o koefficienter for energiforbrug Beregning: Jf. relation ---------- kvm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Modelteknisk korrektionsfaktor til i-o koefficienter for materialeforbrug Beregning: Jf. relation ---------- kvo11 Korrektionsfaktor for forhold ml. sektor og erhverv i Vo11 relation Beregning: Vo1/Vo ---------- KVS Korrektionsfaktor til varighed af indenslandsk statsgæld ? ---------- KWBD_OSSLOG Korrektionsfaktor til indenlandsk statsgæld, for overgang fra nr til SLOG definition Beregning: Residualt fra relation ---------- kwfgdm Hjælpevariabel i iwbu-relationen Beregning: kwfgdm=Wflkgdm/(Wflkgud+Wflkgdm) ---------- kwfgud Hjælpevariabel i iwbu-relationen Beregning: kwfgud=Wflkgud/(Wflkgud+Wflkgdm) ---------- kwps Korrektionsfaktor for særlig beskatning af pensionsafkast Beregning: Jf. Relation ---------- kxo11 Korrektionsfaktor for den offentlige sektors leverancer i Xo11 relation Beregning: Jf. relation ---------- kyas Korrektionsfaktor i Yas-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyl3s Korrektionsfaktor i Ysrs-relationen vedr. 3 pct. fradrag Kilde: Skattestatistik og NR, jf. notat TMK 18.06.97 ---------- kylws Korrektionsfaktor i Ysrs-relationen vedr. lønmodtagerfradrag Kilde: Skattestatistik og NR, jf. notat TMK 18.06.97 ---------- kyrp2 Korrektionsfaktor i Yrp-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyrphs Korrektionsfaktor i Yrphs-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyrpss3 Korrektionsfaktor i Yrpss-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kysef Korrektionsfaktor i Ysef-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kysfp Korrektionsfaktor i Ysfp-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kysl Korrektionsfaktor i Ysl-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyspef Korrektionsfaktor i Yspef-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyspfp Korrektionsfaktor i Yspfp-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyspl Korrektionsfaktor i Yspl-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyspps Korrektionsfaktor i Yspps-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyspq Korrektionsfaktor i Yspq-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kysprs Korrektionsfaktor i Ysp-relationen vedr. resterende personlig indkomst Beregning: Residual, jf. relation ---------- kysps Korrektionsfaktor i Ysps-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyspw Korrektionsfaktor i Yspw-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kysq Korrektionsfaktor i Ysq-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kysrs Korrektionsfaktor i Ysrs-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyss Korrektionsfaktor i Yss-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kysw Korrektionsfaktor i Ysw-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- lah1 Hjælpevariabel for årsløn (kr.) Beregning: lah=lna1*Ha ---------- lih Timeløn for arbejdere i industri og håndværk (kr.) Kilde: videreføres med et lønindeks for industrien, Konjunkturstatistik (december 2007, tabel 26) Tidligere: Statistisk Årbog indtil 1992 jf. "Ny statistik for løn og arbejdstid i ADAM " 11. oktober 1996 ---------- lna1 Gennemsnitlig timeløn for arbejdere i industrien, excl. ATP-bidrag (kr.) Beregning: lna1 = lnap-taqwh ---------- lnahk1 Gennemsnitlig bruttoløn pr. år for heltidsbeskæftigede arbejdere i industrien (kr.) Beregning: lnahk1 = lnak1*Hgwn/(1-bqn/2) ---------- lnak1 Timeløn for industriens arbejdere, inkl. ind. omk. som indgår i lønsummerne (kr.) Beregning: Jf. relation ---------- lnakk1 Timeløn for industriens arbejdere, inkl. ind. omk. som indgår i lønsummerne (kr.) Beregning: Jf. relation ---------- lnap Gennemsnitlig timeløn for arbejdere i industrien, inkl. ATP-bidrag (kr.) Kilde: Niveau (1996): Løn- og indkomststat., 1998:2B, udvikling: Konjunkturstatistik tabel 26 (industri) tidligere: Industristatistik 1988, tabel 2.01, løbenr.2+3, (kol. 14)/(kol. 11) og S.M. ---------- lnape Udgansskøn for lnap Beregning: LNAPE = lnap ---------- lndeu Timeløn for industriarbejdere i Tyskland, indeks Kilde: OECD, datasæt: MEI Earnings ---------- loh1 Gennemsnitlig nettoløn pr. år for heltidsbeskæftigede offentligt ansatte (kr.) Beregning: loh1 = lohkk1 - Tpatpi/(Qw1*0.001) ---------- lohk1 Gennemsnitlig årsløn for offentligt ansatte, inkl. alle indirekte omkostninger (kr.) Beregning: Jf. relation ---------- lohkk1 Gennemsnitlig årsløn for offentligt ansatte, inkl. indirekte omkostninger, der indgår i lønsummer (kr.) Beregning: lohkk1 = Ywo2/(Qwo2*(1-bqo/2)*0.001) ---------- l{j}1 j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Implicit timeløn i erhverv j (kr.) Beregning: la1=1000*(Ywa1 + siq{j}l)/(Qw{j}1*Hgw{j}) ---------- M Import af varer og tjenester i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.1, løbenr. 8 Identitet: M=Mv+Ms+Mt ---------- M0 Import af SITC 0 - næringsmidler, levende dyr (1960-) (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller; for foreløbige tal udenrigshandelsstatistik afstemt med samlet vareimport efter NR, jf. Mv ---------- M1 Import af SITC 1 - drikkevarer og tobak (1960-) (mio. kr.) Kilde: Som M0 ---------- M2 Import af SITC 2 og 4 - ubearbejdede varer, ikke spiselige, undt. brændsel, samt animalske og vegetabilske olier mv. (1960-) (mio. kr.) Kilde: Som M0 ---------- M3 Import af SITC 3 (mio.kr.) ---------- M3k Import af SITC 32 - kul og koks (1960-) (mio. kr.) Kilde: Som M0 ---------- M3q Import af rest af SITC 3, olieprodukter, el og gas (1960-) (mio. kr.) Kilde: Som M0 ---------- M3r Import af SITC 333 - råolie (1960-) (mio. kr.) Kilde: Som M0 ---------- M5 Import af SITC 5 - kemikalier (1960-) (mio. kr.) Kilde: Som M0 ---------- M6m Import af SITC 67-69, jern- og metalvarer (1960-) (mio. kr.) Kilde: Som M0 ---------- M6q Import af rest af SITC 6, andre bearbejdede varer (1960-) (mio. kr.) Kilde: Som M0 ---------- M7b Import af del af SITC 78, person- og lastbiler (1960-) (mio. kr.) Kilde: Som M0 ---------- M7q Import af rest af SITC 7, maskiner m.m. (mio. kr.) Kilde: Som M0 ---------- M7y Import af del af SITC 79 - skibe, fly og boreplatforme (CCCN 88.02.150-490, 89.01.201-630 og 89.03.191) (mio. kr.) Kilde: Som M0 ---------- M8 Import af SITC 8 og 9 - andre færdigvarer plus diverse (1960-) (mio. kr.) Kilde: Som M0 ---------- Ms Import af øvrige tjenester (mio. kr.) Kilde: NR, (tabel 3.1, årets priser, løbenr. 10) - Mt ---------- Mt Turistudgifter (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgruppe 9990 ---------- Mv Vareimport i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.3, løbenr. 12 (se tillige tabel 3.1, løbenr. 9) Identitet: Mv=M0+M1+M2+M3k+M3r+M3q+M5+M6m+M6q+M7b+M7y+M7q+M8 ---------- nbs Antallet af boliger under opførelse med offentlig støtte (stk.) Kilde: Byggestatistik, arbejdsmateriale ---------- nhl Gennemsnitlig forventet levetid for personer over 64 år Kilde: Egne beregninger, DS befolkningsstatistik ---------- nivsk Antallet af perioder der kan afskrives på investeringer ifbm kulbrinteskatte Kilde: ---------- nKcb Bilparken, ultimo året (1000 stk.) Kilde: SE, Motorparken, fx 2006:11, tabel 1, privat kørsel+skolekørsel ---------- NWBD_OS_Z Indenlandsk statsgæld, nominel (mio.kr.) Beregning: Wbd_os_z/pwbs ---------- NWBD_OS_ZSL G Indenlandsk statsgæld, nominel, SLOG definition (mio.kr.) Kilde: Statens låntagning og gæld (SLOG), fx. 2002, bilagstabel 1 ---------- NWB_Z_OS Den Sociale pensionsfonds beholdning af obligationer, nominelt, SLOG definition (mio.kr.) Kilde: Statens låntagning og gæld (SLOG), fx. 2002, bilagstabel 1, C ---------- OAB_OO_CF Overflytning af SPs obligationsbeholdning fra oo til cf-sektoren (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab og betalingsbalance SE 2005:7, Finansielle konti ---------- OAS_OO_CF Overflytning af SPs aktiebeholdning fra oo til cf-sektoren (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab og betalingsbalance SE 2005:7, Finansielle konti ---------- OATP Omvurderinger, ATP Beregning: Oatp = Oseatp+Osdkatp+Obatp ---------- Obatp Omvurderinger af atps beholdninger af type b Beregning: Oatp/Oatpk*Wbatp(-1)*(pwbm/pwbm(-1)-1) ---------- ODMP Omvurderinger, DMP Beregning: Residual i ligningen: Wdmp = (Wdmp(-1)-tpdmpu+tpdmpi+tiddmp)+Odmp ---------- OHPK Omvurderinger, arbejdsgiveradministreret kapitalordning Beregning: Residual i ligningen: Wphpk = Wphpk(-1)+Tphhki-Tphhku+Tihsk+Ohpk ---------- OHPL Omvurderinger, arbejdsgiveradministreret løbende ordning Kilde: Residual i ligningen: Wphpl = Wphpl(-1)+Tphhli-Tphhlu+Tihhl+Ohpl ---------- Oknbhe Omvurdering af nettokapitalmængden for ejerboliger (mio.kr.) Beregning: Oknbhe = Knbhe-Knbhe(-1)-Inbhe ---------- Oknb{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Omvurdering af nettokapitalmængden for bygninger og anlæg i erhverv {j} (mio.kr.) Beregning: Oknb{j} = Knb{j}-Knb{j}(-1)-Inb{j} ---------- Okncb Omvurdering af nettokapitalmængden for køretøjer i husholdningerne (mio.kr.) Beregning: Okncb = Kncb-Kncb(-1)-Incb ---------- Oknm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Omvurdering af nettokapitalmængden for maskiner, transportmidler og inventar i erhverv {j} (mio.kr.) Beregning: Oknm{j} = Knm{j}-Knm{j}(-1)-Inm{j} ---------- OLB Omvurdering af pensionsindskud i pengeinstitutter (mio.kr.) Kilde: Residual i ligningen: wppb = wppb(-1) - tffbi + tffbu - tipphpb + sdrph + olb ---------- OLD Omvurderinger, Lønmodtagernes dyrtidsfond Beregning: Residual i ligningen: Wld= Wld(-1)+Tpldi-Tpldu+Tidld+Old ---------- OLP Omvurderinger, Livs- og pensionsforsikringssektoren, Nationalregnskabet Beregning: Residual, jf. relation ---------- Osdkatp Omvurderinger af atps beholdninger af type sdk Kilde: MAJ03n05 ---------- Oseatp Omvurderinger af atps beholdninger af type se Kilde: MAJ03n05 ---------- OSP Omvurderinger, Den særlige pensionsopsparing Beregning: Residual i ligningen: Wsp = Wsp(-1)+Tpspi-Tpspu+Tidsp+Osp ---------- OSPK Omvurderinger, Privattegnet kapitalordning Beregning: Residual i ligningen: Wpspk = Wpspk(-1)+Tbhsk-Typshk+Tishk+Ospk ---------- OSPL Omvurderinger, privattegnet løbende ordning Beregning: Residual i ligningen: Wpspl = Wpspl(-1)+Tbhsl-Typshl+Tishl+Ospl ---------- Owbcp_z_cf Omvurderinger pensionsformuen i pengeinstitutter, placeret i obligationer (mio.kr.) beregning: owbcp_z_cf = Owcp_cf_x - ( owscp_d_cf + owscp_e_cf ) ---------- OWBD_OS_Z Omvurderinger af statens obligationsgæld (mio.kr.) Beregning: OWbd_os_z = Wbd_os_z - Wbd_os_z[-1] - tfbd_os_z ---------- OWBM_CF_X Omvurderinger af cf-sektorens udestående realkreditobligationer (mio.kr.) Beregning: owbm_cf_x = (pwbm/pwbm.1-1)*Wbm_cf_x.1; ---------- Owbp_z_cf Omvurderinger af obligationsbeholdninger i pensionsformuen i pensions- og livsforsikringsselskaber (mio.kr.) beregning: owbp_z_cf = Owp_cf_x - ( owsp_d_cf + owsp_e_cf ) ---------- owb_z_os Omvurdering af Den Sociale Pensionsfonds beholdning af obligationer (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.1311, aktiv, konto: III.3.1+III.3.2, instr: AF.3 ---------- Owcp_cf_e Omvurderinger af udenlandske pensionsindskud i pengeinstitutterne (mio.kr.) beregning: owcp_cf_e = owcp_cf_x - owcp_cf_h ---------- Owcp_cf_h Omvurderinger af husholdningernes pensionsindskud i pengeinstitutterne (mio.kr.) beregning: Owcp_cf_h = (1-bwpe)*Owcp_cf_x ---------- OWCP_CF_X Omvurderinger af pensionsindskud i pengeinstitutter (mio.kr.) Beregning: owcp_cf_x = Wcp_cf_x.1*bowcp ---------- Owlm_e_cf Omvurderinger af udlandet skyldige realkreditlån (mio.kr.) beregning: Owlm_e_cf = (pwbm/pwbm.1-1)*wlm_e_cf.1 ---------- owlm_ok_cf Omvurdering af kommunernes realkreditgæld (mio.kr.) Beregning: Owlm_ok_cf = (pwbm/pwbm.1-1)*wlm_ok_cf.1; ---------- Owlm_x_cf Omvurderinger af finansielle selskabers udestående realkreditlån, konsolideret (mio.kr.) beregning: owlm_x_cf = owbm_cf_x ---------- Owlm_{i}_cfi=h,cr Omvurderinger af realkreditlån optaget af sektor {i} (mio.kr.) Beregning: Owlm_{i}_cf = Diff(Wlm_{i}_cf) - Tflm_{i}_cf ---------- ownbr_cf Omvurdering af finansielle sektors nettobeholdning af obligation ekskl. udestedte realkredit obligationer og obligationer vedr. pensionsformuer (mio.kr.) Beregning: ownbr_cf = (Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.12, aktiv-passiv, konto: III.3.1+III.3.2, instr: AF.3) - (owbcp_z_cf + owbp_z_cf - owbm_cf_x) ---------- Ownb_cr Omvurdering af nettoobligationsbeholdning, ikke-finansielle selskaber (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.11, aktiv-passiv, konto: III.3.1+III.3.2, instr: AF.2 ---------- Ownb_e Omvurdering af nettoobligationsbeholdning, udland (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.2, aktiv-passiv, konto: III.3.1+III.3.2, instr: AF.2 ---------- Ownb_h Omvurdering af nettoobligationsbeholdning, husholdninger (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.14+S.15, aktiv-passiv, konto: III.3.1+III.3.2, instr: AF.2 ---------- Ownb_ok Omvurdering af nettoobligationsbeholdning, kommuner (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.1313, aktiv-passiv, konto: III.3.1+III.3.2, instr: AF.2 ---------- ownb_oo Omvurdering af offentlige kasser og fondes nettobeholdning af obligationer (fordring b) (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.1314, aktiv-passiv, konto: III.3.1+III.3.2, instr: AF.3 ---------- Ownq1_e Omvurderinger af øvrige fordringer fra udlandet (mio. kr.) Beregning: Ownq1_e = -((Dif(Wnq1_h)-Tfnq1_h)+(Dif(Wnq1_cr)-Tfnq1_cr)+(Dif(Wnq1_cf)-Tfnq1_cf)+(Dif(Wnq1_os)-Tfnq1_os)+(Dif(Wnq1_ok)-Tfnq1_ok)+(Dif(Wnq1_oo)-Tfnq1_oo)) ---------- Owp_cf_e Omvurderinger af udlandets pensionsformue i cf-sektoren (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, konsolideret, sektor: S.2, aktiv, konto III.3.1+III.3.2, instr: AF.61 ---------- Owp_cf_h Omvurderinger af husholdningernes pensionsformue i cf-sektoren (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, konsolideret, sektor: S.14+S.15, aktiv, konto III.3.1+III.3.2, instr: AF.61 ---------- OWP_CF_X Omvurderinger af pensionsreserver i livs- og pensionsforsikringsselskaber (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.12, passiv, konto III.3.1+III.3.2, instr: AF.61 ---------- Owscp_d_cf Omvurderinger af pensionsformuen i pengeinstitutter, placeret i danske aktier (mio.kr.) Beregning: owscp_d_cf = Wscp_d_cf.1/(wsp_d_cf.1 + wscp_d_cf.1 + wsr_d_cf.1)*ows_d_cf ---------- Owscp_e_cf Omvurderinger af pensionsformuen i pengeinstitutter,placeret i udenlanske aktier (mio.kr.) Beregning: owscp_e_cf = Wscp_e_cf.1/(wsp_e_cf.1+wscp_e_cf.1+wsr_e_cf.1)*ows_e_cf ---------- Owsp_d_cf Omvurderinger af pensionsformuen i cf-sektoren, placeret i danske aktier (mio.kr.) Beregning: owsp_d_cf = Wsp_d_cf.1 /(wsp_d_cf.1 + wscp_d_cf.1 + wsr_d_cf.1)*ows_d_cf ---------- Owsp_e_cf Omvurderinger af pensionsformuen i cf-sektoren, placeret i udenlandske aktier (mio.kr.) Beregning: owsp_e_cf = Wsp_e_cf.1/(wsp_e_cf.1+wscp_e_cf.1+wsr_e_cf.1)*ows_e_cf ---------- Owsr_d_cf Omvurderinger af den del af cf-sektorens beholdning af danske aktier, der ikke vedrører pensionsformuer (mio.kr.) Beregning: owsr_d_cf = Wsr_d_cf.1 /(wsp_d_cf.1 + wscp_d_cf.1 + wsr_d_cf.1)*ows_d_cf ---------- Owsr_e_cf Omvurderinger af den del af cf-sektorens beholdning af udenlandske aktier, der ikke vedrører pensionsformuer (mio.kr.) Beregning: owsr_e_cf = Wsr_e_cf.1/(wsp_e_cf.1+wscp_e_cf.1+wsr_e_cf.1)*ows_e_cf ---------- OWS_CF_Z Omvurdering af aktier udstedt af finansielle selskaber (mio. kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.12, passiv, konto III.3.1+III.3.2, instr: AF.61 ---------- OWS_CR_Z Omvurdering af aktier udstedt af ikke-finansielle selskaber (mio. kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.11, passiv, konto III.3.1+III.3.2, instr: AF.61 ---------- Ows_d_cr Omvurderinger af cr-sektorens beholdning af danske aktier (mio.kr.) Beregning: Ows_d_cr = (Nationalregnskabet, Finansielle konti, ukonsolideret, sektor S.11, aktiv, konto: III.3.1+III.3.2, instr: AF.5) - Ows_e_cr ---------- Ows_d_h Omvurderinger af h-sektorens beholdning af danske aktier (mio.kr.) Beregning: Ows_d_h = (Nationalregnskabet, Finansielle konti, ukonsolideret, sektor S.14+S.15, aktiv, konto: III.3.1+III.3.2, instr: AF.5) - Ows_e_h ---------- Ows_e_cr Omvurderinger af cr-sektorens beholdning af udenlandske aktier (mio.kr.) beregning: Ows_e_cr = Ws_e_cr.1/Ws_e_z.1*Ows_e_z ---------- Ows_e_h Omvurderinger af h-sektorens beholdning af udenlandske aktier (mio.kr.) beregning: Ows_e_h = Ws_e_h.1/Ws_e_z.1*Ows_e_z ---------- Ows_e_ok Omvurderinger af ok-sektorens beholdning af udenlandske aktier (mio.kr.) beregning: Ows_e_ok = Ws_e_ok.1/Ws_e_z.1*Ows_e_z ---------- OWS_E_Z Omvurdering af aktier udstedt i udlandet (mio. kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.2, passiv, konto III.3.1+III.3.2, instr: AF.61 ---------- ows_x_oo Omvurdering af offentlige kasser og fondes aktiebeholdning (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, konsolideret, sektor: S.1314, aktiv, konto: III.3.1+III.3.2, instr: AF.3 ---------- Ows_z_e Omvurderinger af udlandet beholdning af danske aktier (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, ukonsolideret, sektor S.2, aktiv, konto: III.3.1+III.3.2, instr: AF.5 ---------- O{i}lp i=b,sdk,se Omvurderinger af livsforsikrings- og pensionssektorens beholdninger af type {i} Kilde: pbank ---------- pcb Prisen på Cb (2000=1, kædede værdier) Beregning: pcb=Cb/fCb ---------- pcbu Prisen på Cbu (2000=1, kædede værdier) Beregning: jf. relation ---------- pce Prisen på Ce (2000=1, kædede værdier) Beregning: pce=Ce/fCe ---------- pcf Prisen på Cf (2000=1, kædede værdier) Beregning: pcf=Cf/fCf ---------- pcg Prisen på Cg (2000=1, kædede værdier) Beregning: pcg=Cg/fCg ---------- pcgbk1 Prisen på privatforbrug af transport (2000=1, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- pcgk Pris på Cgk (2000=1, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- pch Prisen på Ch (2000=1, kædede værdier) Beregning: pch=Ch/fCh ---------- pche Pris på boligforbrug, ejere (2000=1, kædede værdier) Kilde: Notat, JAO, 28. november 2001 ---------- pchl Pris på boligforbrug, lejere (2000=1, kædede værdier) Kilde: Notat, JAO, 28. november 2001 ---------- pchu Prisen på Chu (2000=1, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- pci Prisen på Ci (2000=1, kædede værdier) Beregning: pci=Ci/fCi ---------- pck Prisen på Ck (2000=1, kædede værdier) Beregning: pck=Ck/fCk ---------- pcn Prisen på Cn (2000=1, kædede værdier) Beregning: pcn=Cn/fCn ---------- pco Prisen på Co (2000=1, kædede værdier) Beregning: pco=Co/fCo ---------- pcp Prisen på Cp (2000=1, kædede værdier) Beregning: pcp=Cp/fCp ---------- pcpdk Prisen på Cpdk (2000=1, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- PCPE Udgansskøn for PCP Beregning: PCPE = PCP ---------- pcpn Prisvariabel i tsdr-relationen (2000=1, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- pcpu Prisen på Cpu (2000=1, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- pcpuxh Prisen på Cpuxh (2000=1, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- pcrs1 Indeks til regulering af progressionsgrænser Kilde: Økonomisk Oversigt, dog før 1990 jf notat aji 14.09.99 ---------- pcrs1e Udgangsskøn for pcrs1 ---------- pcs Prisen på Cs (2000=1, kædede værdier) Beregning: pcs=Cs/fCs ---------- pct Prisen på Ct (2000=1, kædede værdier) Beregning: pct=Ct/fCt ---------- pcv Prisen på Cv (2000=1, kædede værdier) Beregning: pcv=Cv/fCv ---------- pe Prisen på E (2000=1, kædede værdier) Beregning: pe=E/fE ---------- pe0 Prisen på E0 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pe0=E0/fE0 ---------- pe1 Prisen på E1 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pe1=E1/fE1 ---------- pe2 Prisen på E2 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pe2=E2/fE2 ---------- pe3 Prisen på E3 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pe3=E3/fE3 ---------- pe5 Prisen på E5 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pe5=E5/fE5 ---------- pe6 Prisen på E6 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pe6=E6/fE6 ---------- pe7q Prisen på E7q (2000=1, kædede værdier) Beregning: pe7q=E7q/fE7q ---------- pe7y Prisen på E7y (2000=1, kædede værdier) Beregning: pe7y=E7y/fE7y ---------- pe8 Prisen på E8 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pe8=E8/fE8 ---------- pee3r Indeks for prisen i kr/tønde for råolie (2000 = 1) Kilde: Danmarks Statistik, Konjunkturstatistikken, tabel 72 ---------- peesq konkurrentpris på markedet for esq. Sættes historisk lig pesq ---------- pee{j} j=2,5,6,7q,8,t Sammenvejet konkurrentprisudtryk for eksportgruppe {j} (2000=1, kædede værdier) Kilde: OECD outlook 57 og nyere og udenrigshandelsdata, jf. Notat JAO, AMB, TMK 05.09.95 ---------- pes Prisen på Es (2000=1, kædede værdier) Beregning: pes=Es/fEs ---------- pesq Prisen på Esq (2000=1, kædede værdier) Beregning: pEsq=Esq/fEsq ---------- pess Prisen på Ess (2000=1, kædede værdier) Beregning: pEss=Ess/fEss ---------- pet Prisen på Et (2000=1, kædede værdier) Beregning: pet=Et/fEt ---------- pev Prisen på Ev (2000=1, kædede værdier) Beregning: pev=Ev/fEv ---------- phgk Kontantprisen på byggegrunde (2000=1, kædede værdier) Kilde: Konjunkturstatistikken, tabel 32 (grunde under 2000m2) ---------- phk Kontantprisen på enfamiliehuse (2000=1, kædede værdier) Kilde: Konjunkturstatistikken, tabel 32 ---------- phv Vurderingsprisen for huse, der danner grundlag for beregning af lejeværdi (2000=1, kædede værdier) Kilde: STATISTISK TIÅRSOVERSIGT, Indeks for udviklingen i ejendomsværdier for identiske ejendomme. Tidligere: Arbejdsnotat nr. 24, s. 169, se også notat jao 28. november 2001 ---------- pi Prisen på I (2000=1, kædede værdier) Beregning: pi=I/fI ---------- pib Prisen på Ib (2000=1, kædede værdier) Beregning: pib=Ib/fIb ---------- pibo1 Prisen på Ibo1 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pibo1=Ibo1/fIbo1 ---------- pibo11 Prisen på Ibo11 (2000=1, kædede værdier) Beregning: Ibo11/fIbo11 ---------- pibp Prisen på bygnings- og anlægsinvesteringer i private erhverv (2000=1, kædede værdier) Beregning: pibp=Ibp/fIbp ---------- pibp1 Prisen på Ibp1 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pibp1=Ibp1/fIbp1 ---------- pibp11 Prisen på Ibp11 (2000=1, kædede værdier) Beregning: Ibp11/fIbp11 ---------- pib{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Prisen på fIb{j} (2000=1, kædede værdier) Beregning: pib{j}=Ib{j}/fIb{j} ---------- pif Prisen på If (2000=1, kædede værdier) Beregning: pif=If/fIf ---------- pil Prisen på Il (2000=1, kædede værdier) Beregning: pil=Il/fIl ---------- pim Prisen på Im (2000=1, kædede værdier) Beregning: pim=Im/fIm ---------- pimk Prisen på fImk (2000=1, kædede værdier) Beregning: pimk=Imk/fImk ---------- pimo1 Prisen på Imo1 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pimo1=Imo1/fImo1 ---------- pimo11 Prisen på Imo11 (2000=1, kædede værdier) Beregning: Imo11/fImo11 ---------- pimp Prisen på maskininvesteringer i private erhverv (2000=1, kædede værdier) Beregning: pimp=Imp/fImp ---------- pimp1 Prisen på Imp1 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pimp1=Imp1/fImp1 ---------- pimp11 Prisen på Imp11 (2000=1, kædede værdier) Beregning: Imp11/fImp11 ---------- pim{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Prisen på fIm{j} (2000=1, kædede værdier) Beregning: pim{j}=Im{j}/fIm{j} ---------- pio1 Prisen på fIo1 (2000=1, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- pio11 Prisen på fIo11 (2000=1, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- pip11 Pris på ip11 (private sektors samlede investeringer) (2000=1, kædede værdier) Beregning: pip11 = ip11 / fip11 ---------- pit Prisen på It (2000=1, kædede værdier) Beregning: pit=It/fIt ---------- piy Prisen på Iy (2000=1, kædede værdier) Beregning: piy=Iy/fIy ---------- pkle{j}1 j=a,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qf,qq,o Relativ pris i energirelationerne, sammenvejer uim{j}, l{j} og pve{j} (2000=1, kædede værdier) Beregning: Jf. notat LNI23502 ---------- pkzne1 Prisen på fKzne Beregning: Tørnqvistprisindeks ---------- pm Prisen på M (2000=1, kædede værdier) Beregning: pm=M/fM ---------- pm0 Prisen på M0 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pm0=M0/fM0 ---------- pm1 Prisen på M1 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pm1=M1/fM1 ---------- pm2 Prisen på M2 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pm2=M2/fM2 ---------- pm3 Prisen på M3 (2000=1) ---------- pm3k Prisen på M3k (2000=1, kædede værdier) Beregning: pm3k=M3k/fM3k ---------- pm3q Prisen på M3q (2000=1, kædede værdier) Beregning: pm3q=M3q/fM3q ---------- pm3r Prisen på M3r (2000=1, kædede værdier) Beregning: pm3r=M3r/fM3r ---------- pm5 Prisen på M5 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pm5=M5/fM5 ---------- pm6m Prisen på M6m (2000=1, kædede værdier) Beregning: pm6m=M6m/fM6m ---------- pm6q Prisen på M6q (2000=1, kædede værdier) Beregning: pm6q=M6q/fM6q ---------- pm7b Prisen på M7b (2000=1, kædede værdier) Beregning: pm7b=M7b/fM7b ---------- pm7q Prisen på M7q (2000=1, kædede værdier) Beregning: pm7q=M7q/fM7q ---------- pm7y Prisen på M7y (2000=1, kædede værdier) Beregning: pm7y=M7y/fM7y ---------- pm8 Prisen på M8 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pm8=M8/fM8 ---------- pms Prisen på Ms (2000=1, kædede værdier) Beregning: pms=Ms/fMs ---------- pmt Prisen på Mt (2000=1, kædede værdier) Beregning: pmt=Mt/fMt ---------- pmv Prisen på Mv (2000=1, kædede værdier) Beregning: pmv=Mv/fMv ---------- pnibo11 Nettopris vedrørende pibo11 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pnibo11 = pnib * kpnibo1 (Jf. rapport nr. 4, s. 6.15) ---------- pnibp11 Nettopris vedrørende pibp11 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pnibp11 = pnib * kpnibp1 (Jf. rapport nr. 4, s. 6.15) ---------- pnimo11 Nettopris vedrørende pimo11 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pnimo11 = pnim * kpnimo1 (Jf. rapport nr. 4, s. 6.15) ---------- pnimp11 Nettopris vedrørende pimp11 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pnimp11 = pnim * kpnimp1 (Jf. rapport nr. 4, s. 6.15) ---------- pn{j} j=cf,cn,ci,ce,cg,cb,cv,ch,ck,cs,im,ib,ibh,il,e0,e7y Nettopris vedrørende p{j} Beregning: Jf. rapport nr. 4, s. 6.15, bcx, fx pncf=(Cf-Sipf-Sigf)/fCf ---------- ptty1 Indeks til regulering af overførselsindkomster Kilde: Økonomisk Oversigt, før 1990 jf. notat aji 14.09.99 ---------- ptty2 Indeks til pristalsregulering af overførselsindkomster Kilde: ---------- pve{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Prisen på Ve{j} Beregning: pve{j}=Ve{j}/fVe{j} ---------- pvm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Prisen på Vm{j} Beregning: pvm{j}=Vm{j}/fVm{j} ---------- pv{j} j=h,o Prisen på V{j} (2000=1, kædede værdier) Beregning: pv{j}=V{j}/fV{j}; (bemærk pvo=pvo) ---------- PWATP Kursgevinster, I alt på ATP Beregning, jr. relation ---------- pwbm Gennemsnitlig obligationskurs, realkreditobligationer Kilde: Statistikbanken, OBL1, realkreditobligationer, kursværdi/nominel værdi (konsolideret mv., jf. JAO??) ---------- pwbs Gennemsnitlig obligationskurs, statsobligationer Kilde: Statistikbanken, OBL1, kursværdi/nominel værdi, jf. JAO ?? ---------- pwne1 CES prisindeks for fVene og fKzne Beregning: Jf. relation ---------- pwne2 CES prisindeks for fVene og fKzne Beregning: Jf. relation ---------- pwneve Faktiske energiomkostninger pr. produceret enhed i ne erhvervet Beregning: Jf. relation ---------- pws_cf Aktiekurs, sektor cf Kilde: Københavns Fondsbørs, OMX Copenhagen Finans ---------- pws_cr Aktiekurs, sektor cr Beregning: pws_cr = (ws_cr_z+Ws_cf_z)/ws_cr_z*(pws_kax - Ws_cf_z/(ws_cf_z+ws_cr_z)*pws_cf) ---------- PWS_KAX Aktiekursen på KAX Kilde: Danmarks Nationalbank ---------- PWS_LSE Aktiekursen, LSE (London Stock Exchange) Kilde: London Stock Exchange ---------- PWZ Kursgevinster, I alt på Livs- og pensionsforsikringssektoren, NR Beregning, jr. relation ---------- pw{j}vl1 j=nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qq Nødvendige lønomkostninger pr. produceret enhed Beregning: Jf. relation ---------- pw{j}vv j=nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qq Nødvendige materiale- og energiomkostninger pr. produceret enhed Beregning: Jf. relation ---------- pw{j}w1 j=a,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qf,qq Optimale langsigtede enhedsomkostninger Beregning: Jf. relation, Notat MMP 01.08.97 ---------- pw{j}wv1 j=qf Ønskede/optimale/langsigtede variable enhedsomkostninger Beregning: Jf. relation ---------- px Prisen på X (2000=1, kædede værdier) Beregning: px=X/fX ---------- pxm{i} i=0,1,2,5,6q,7q,8 Prisudtryk i fMz{i}-relationen Beregning: Jf. relation ---------- pxn Prisen på Xn (2000=1, kædede værdier) Beregning: pxn=Xn/fXn ---------- pxq Prisen på Xq (2000=1, kædede værdier) Beregning: pxq=Xq/fXq ---------- px{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Prisen på produktionsværdi i erhverv {j} (2000=1, kædede værdier) Beregning: px{j}=X{j}/fX{j} ---------- px{j}w1 j=ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qq Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i px{j}-relation (2000 tæt på 1) Beregning: Jf. relation ---------- py Prisen på Y (2000=1, kædede værdier) Beregning: py=Y/fY ---------- pyf Prisen på Yf (2000=1, kædede værdier) Beregning: pyf=Yf/fYf ---------- pyfn Prisen på Yfn (2000=1, kædede værdier) Beregning: pyfn=Yfn/fYfn ---------- pyfnl BVT-deflator for fremstillingserhverv excl. ne og ng, til brug i lønrelation (2000=1, kædede værdier) Beregning: pyfnl = (yfnf+yfnn+yfnb+yfnk+yfnm+yfnq+yfnt)/(fyfnf+fyfnn+fyfnb+fyfnk+fyfnm+fyfnq+fyfnt) ---------- pyf{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Prisen på Yf{j} (2000=1, kædede værdier) Beregning: pyf{j}=Yf{j}/fYf{j} ---------- pytr Prisen på Ytr (2000=1, kædede værdier) Beregning: pytr=Ytr/fYtr ---------- Q1 Beskæftigede i alt (1000 pers.) Kilde: NR, tabel 6.1; før 1975 internt materiale Identitet: Q=sum af Q{j}1, j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o,res ---------- Qak Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (individual jobtræning) i beskæftigelsen i alt, NR definition (1000 personer) Kilde: NR intent materiale ---------- Qfo Førtidspensionister i beskæftigelse, RAS definition (medio beregning) (1000 personer) Kilde: Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS), samt egne beregninger ---------- Qfp Folkepensionister i beskæftigelse i alt, RAS definition (medio beregning) (1000 personer) Kilde: Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS), samt egne beregninger ---------- Qlt Aktiverede med løntilskud i alt, Amfora definition (1000 personer) Kilde: Arbejdsmarkeds politikske foranstaltninger (Amfora) ---------- Qltf Flexjob (aktiverede med løntilskud) i alt, Amfora definition (1000 personer) Kilde: Arbejdsmarkeds politikske foranstaltninger (Amfora) ---------- Qltj Jobtræning (aktiverede med løntilskud) i alt, Amfora definition (1000 personer) Kilde: Arbejdsmarkeds politikske foranstaltninger (Amfora)n ---------- Qltr Øvrig aktivering (aktiverede med løntilskud) i alt, Amfora definition (1000 personer) Kilde: Arbejdsmarkeds politikske foranstaltninger (Amfora) ---------- Qlts Skånejob (aktiverede med løntilskud) i alt, Amfora definition (1000 personer) Kilde: Arbejdsmarkeds politikske foranstaltninger (Amfora) ---------- Qmf Personer i støttet beskæftigelse (1000 pers.) Kilde: Uadam ---------- Qo11 Beskæftigelse i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) (1000 pers.) Kilde: NR ---------- Qo2 Antal beskæftigede personer i alt i erhverv o (1000 pers.) Beregning: Q2=Qso1+Qw01 ---------- Qp1 Beskæftigede i privat SEKTOR (ikke identisk med private erhverv) (1000 pers.) Beregning: Q-Qo1 ---------- Qp11 Beskæftigede i privat SEKTOR (ikke identisk med private erhverv) (1000 pers.) Beregning: Q-Qo11 ---------- Qres1 Residualbeskæftigelse, Qres=0 fra 1975 (1000 pers.) Beregning: Residual, jf. Q ---------- Qs1 Antal selvstændige i alt (1000 pers.) Kilde: NR, tabel 6.1 (se desuden notat PBR, TTH, KTH 09.04.93) ---------- QSO2 Antal selvstændige i erhverv o (1000 pers.) Kilde: NR, tabel 6.1 (se desuden notat PBR, TTH, KTH 09.04.93) ---------- Qsp1 Beskæftigede selvstændige i private erhverv (1000 pers.) Beregning: Sum over Qs{j}1, j forskellig fra o ---------- Qss Personer på sygedagpenge fra beskæftigelse, RAS definition (medio beregning) (1000 personer) Kilde: Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS), samt egne beregninger ---------- Qs{j}1 j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h Antal selvstændige i erhverv {j} (1000 pers.) Kilde: NR, tabel 6.1 (se desuden notat PBR, TTH, KTH 09.04.93) ---------- Qw1 Beskæftigede lønmodtagere i alt (1000 pers.) Beregning: Jf. Relation ---------- Qwo2 Antal lønmodtagere i erhverv o (1000 pers.) Beregning: Qwo2 = Qo2 ---------- Qwp1 Beskæftigede lønmodtagere i private erhverv (1000 pers.) Beregning: Sum over Qw{j}1, j forskellig fra o ---------- Qw{j}1 j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h Antal lønmodtagere i erhverv {j} (1000 pers.) Kilde: NR, tabel 6.1 ---------- Q{j}1 j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h Antal beskæftigede personer i alt i erhverv {j} (1000 pers.) Beregning: Q{j}1=Qs{j}1+Qw{j}1 ---------- rhotii Henfaldsparameter for dtti{i} Sættes af brugeren, mellem 0 og 1 ---------- Rlisa Lønstigningstakt; relativ ændring i lisa Beregning: Rlisa=(lisa/lisa[-1])-1 ---------- rofkb{j} j=a,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq Autokorrelationsparameter i fKb{j}-relationen Kilde: Notat LBT 04.02.02 ---------- rofkm{j}1 j=a,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qq Autokorrelationsparameter i fKm{j}-relationen Kilde: Notat MMP 18.06.97 ---------- rohq{j}1 j=a,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qq Autokorrelationsparameter i HQ{j}-relationen Kilde: Notat MMP 18.06.97 ---------- rpcbe Inflationsforventningsudtryk i bilkøbsrelationen Beregning: Jf. relation ---------- rpibpe Forventet stigning i pibp Kilde: Notat LBT 04.02.02 ---------- rpim{j}e j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Forventet stigning i pim{j} Beregning: Jf. relation ---------- S Skatter og afgifter i alt (mio. kr.) Beregning: S=Sd+Siaf+Sa, jf. Skatter og afgifter 1995, tabel 2.4 og 2.6 ---------- Sa Andre skatter i alt (mio. kr.) Beregning: Sa=Sak+Sagb+Saso ---------- Saen Bidrag til sociale ordninger fra udlandet, netto (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.5 (12) - tabel 4.5 (35) ---------- Safm Sociale bidrag fra medlemmer til arbejdsløshedsforsikring og efterlønsordning (mio. kr.) Kilde: Safm = Safma + Safme Identitet: ---------- Safma Sociale bidrag fra medlemmer til arbejdsløshedsforsikring (mio. kr.) Kilde: Skatter of Afgifter, Tabel 2.6., løbenr. 3.1.1 ---------- Safme Sociale bidrag fra medlemmer til efterlønsordning (mio. kr.) Kilde: Skatter of Afgifter, Tabel 2.6., løbenr. 3.1.9 ---------- Sak Kapitalskatter (afgift af arv og gave) (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. II.12 ---------- Sakk Kapitalskatter til kommuner (mill. kr.) ---------- Saqo Sociale bidrag til ATP fra offentlige arbejdsgivere (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 2.6, løbenr. 3.2.8 (siden januar 1992 := 0) ---------- Saqp Sociale bidrag fra arbejdsgivere til invalideforsikring og arbejdsløshedsforsikring (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 2.6, løbenr. 3.2.1 og 3.2.2 ---------- Saqw Sociale bidrag til ATP, særlig ATP-ordning og lønmodtagernes garantifond (mio. kr.) Beregning: Saqw = Saqw1 + Saqwy ---------- Saqw1 Sociale bidrag til ATP og lønmodtagernes garantifond (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Tabel 2.6., løbenr 3.1.3+3.1.4+3.2.5+3.2.8-10 ---------- Saqwy Sociale bidrag til særlig ATP-ordning (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Tabel 2.6., løbenr 3.1.8 ---------- Saso Obligatoriske bidrag til sociale ordninger i alt (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. II.7 Identitet: Saso=Safm+Saqw+Saqp+Saqo+Sasr ---------- Sasr Øvrige bidrag til sociale ordninger (mio. kr.) Beregning: Residual, jf. Saso ---------- Sd Direkte skatter i alt (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, II.6 Identitet:Sd=Sdk+Sdu+Sda+Sdp+Sdv+Sds+Sdr ---------- Sda Arbejdsmarkedsbidrag (bruttoskat) (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 10, løbenr. B.1.1.2 ---------- Sdas Hjælpevariabel i Ysp-relationen, arbejdsmarkedsbidrag ved slutligningen (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.10, jf. notat tmk 22.06.99 ---------- Sden Løbende indkomst- og formueskatter mv. fra udlandet, netto (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.5 (11) - tabel 4.5 (34) ---------- Sdk1 Kildeskatter i alt (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999 tabel 2.6, løbenr. 1.1.(1+2+3+4+5+6+7+8+10)+5.1.1 ---------- Sdkk Løbende indkomst- og formueskatter til samlet kommunal forvaltning og service. (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 4 , løbenr.II.6 Identitet: Sd = Sdss + Sdkk ---------- Sdp1 Andre personlige indkomstskatter (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999 tabel 2.6, løbenr. 1.1.9+1.1.11-16+1.3.2+5.1.2, jf. Sdk1 ---------- Sdpr Andre personlige indkomstskatter, resterende (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999 tabel 2.6, løbenr. 1.1.11-14+1.1.16+1.3.2+5.1.2, jf. Sdp1 ---------- Sdr Realrenteafgift (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 10, løbenr. B.1.3 ---------- SDRATP Pensionsafgiftsskat, ATP Kilde: Danmarks Statistik, 5. kt. ---------- Sdrdmp Realrenteafgift, Den midlertidige pensionsordning (DMP) (mio. kr.) Kilde : DMP, regnskab ---------- Sdrld Realrenteafgift, Lønmodtagernes Dyrtidsfond (mio. kr.) Kilde : DS 5.kt. internt materiale ---------- Sdrp Realrenteafgift, privat sektor ekskl. LD og DMP (mio. kr.) Beregning: Sdrp=Sdr-Sdrld-Sdrqwm ---------- Sdrph Realrenteafgift for husholdninger (mio. kr.) Kilde : Skatter og afgifter 1997, tabel 2.6, løbenr. 1.3.1 ---------- Sdrpp Realrenteafgift, pensionskasser mv. (mio. kr.) Beregning: Sdrpp=Sdrp-Sdrph ---------- Sdrppk Realrenteafgift, Privattegnede ordninger med engangsudbetalinger (mio. kr.) Kilde: ---------- Sdrppl Realrenteafgift, Privattegnede ordninger med løbende udbetalingernger (mio. kr.) Kilde: ---------- Sdrpsk Realrenteafgift, Arbejdsgiveradministrerede ordninger med engangsudbetalinger (mio. kr.) Kilde: ---------- Sdrpsl Realrenteafgift, Arbejdsgiveradministrerede ordninger med løbende udbetalingernger (mio. kr.) Kilde: ---------- Sdrqwm Realrenteafgift, Den midlertidige pensionsordning (mio. kr.) Kilde : DMP, regnskab ---------- Sdrsp Realrenteafgift, Den særlige pensionsordning (SP) (mio. kr.) Kilde : ---------- Sds Selskabsskat mv. (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 10, løbenr.1.2 ---------- Sdsk Kulbrinteskat (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter ---------- Sdsr Selskabsskat for øvrige erhverv (mio. kr.) Beregning: Sdsr=Sds-Sdsbk ---------- Sdu Aud-bidrag fra husholdningerne (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1997, tabel 2.6, løbenr. 4.1 ---------- Sdv Vægtafgifter fra husholdningerne (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 10, løbenr. B.5.3.1 ---------- Si Indirekte skatter i alt, netto (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller, jf. NR, tabel 2.3, løbenr. A3-A2 Identitet: Si=Siaf+Sisu; Si=Sim+Simam+Sip+Sig+Sir+Siq ---------- Siaf Indirekte skatter i alt, afgifter (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.6, konto 2.1.2, løbenr. 2 (se tillige Skatter og afgifter 1995, tabel 2.4) Identitet: Siaf=Siafo+Siafe ---------- Siafe Indirekte skatter til eu (mio. kr.) Kilde: 6 kt. Identitet: Siafe = Sim + Tefbp ---------- Siafo Indirekte skatter til offentlig sektor (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. II.5 Identitet: Siafo = Siaf - Siafe ---------- Siafo{i} i=k Indirekte skatter til offentlig delsektor {i} (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2-4, løbenr. II.5 Identitet: Siafo = Siafos + siafoo + Siafok ---------- Sig Generelle afgiftsprovenu (oms/moms) (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller, jf. Skatter og afgifter 1995, tabel 2.6, løbenr. 6.1+6.6(til 1989) ---------- Sigi{j} j=mp,mo,bp,bo,l Oms/moms-provenu på investeringskomponent {j} (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- Sigx{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Oms/moms-provenu på råstofomkostninger i erhverv {j} (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- Sig{h} h=c,x,i1 Hjælpevariabel, momsprovenu på anvendelsestype {h} Beregning: Jf. relation ---------- Sig{j} j=f,n,i,e,g,b,v,h,k,s,o Oms/moms-provenu på forbrugskomponent {j} (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- Sim Toldprovenu (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller, jf. Skatter og afgifter 1995, tabel 2.6, løbenr. 6.2 ---------- Sip Provenu af punktafgifter minus subsidier (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller samt Sir, jf. Skatter og afgifter 1995, tabel 2.6, løbenr. 6.3+6.4+6.5+6.6(fra 1991)-Sir+Sipsu ---------- Sipaa Hektarstøtte (mio.kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 7, løbenr. 1.1.4 ---------- Sipaf Sip regnet brutto for subsidier (mio. kr.) Beregning: Sipaf=Sip-Sipsu, jf. relation ---------- Sipafo Provenu af punktafgifter (brutto) til offentlig sektor (mio. kr.) ---------- Sipc Hjælpevariabel Beregning: Jf. relation ---------- Sipe0 Punktafgiftsprovenu for øvrige eksportkomponenter (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- Sipe7y Punktafgiftsprovenu for eksportkomponent E7y (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- Sipee Eksportstøtte fra EU (mio.kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 7, løbenr. 1.1.1 ---------- Sipeem Monetære udligningsbeløb fra EU (mio.kr.) Kilde: ---------- Sipeq Punktafgiftsprovenu, residual, for eksport (mio. kr.) Beregning: Sipeq=Sipe0-(-Tefe) ---------- Sipeu Produktafgifter til EU (mio.kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Tabel 2.6. løbenr. 6.3.11+6.3.31+6.3.36+6.3.41+6.3.49+6.3.70 ---------- Sipi{j} j=mp,mo,bp,bh,bo,l Punktafgiftsprovenu på investeringskomponent {j} (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller samt Sirimp ---------- Sipkto Subsidie til DSB (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 7, løbenr. 1.2.5 ---------- Sipsu Varefordelte subsidier (mio. kr.) Beregning: Residual, jf. Sisu, jf. i øvrigt SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 7, løbenr. 1 ---------- Sipsue Produktsubsidier fra EU (mio.kr.) Kilde: SE,Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 7, løbenr. 1.1 Identitet: Sipsue = Sipee + Sipaa + Sipsuer ---------- Sipsuer Andre produktsubsidier fra EU (mio.kr) Kilde: Residual jf. Sipsue-relation Identitet: Sipsue = Sipee + Sipaa + Sipsuer ---------- Sipsuo Produktsubsidier, danske (mio. kr.) Beregning: Sipsuo = Sipsu - Sipsue ---------- Sipur2 Hjælpevariabel i Sipsu-relationen vedr. bruttoberegning af indirekte skatter (mio. kr.) Beregning: Residual, jf. Sipsu-relationen ---------- Sipve{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Punktafgiftsprovenu på energiforbrug i erhverv {j} (mio. kr.) Kilde: NR, i-o tabeller ---------- Sipx Punktafgiftsprovenu på råstofomk. i erhvervene i alt (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- Sipx{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Punktafgiftsprovenu på råstofomk. i erhverv {j} (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- Sip{j} j=f,n,i,e,g,b,v,h,k,s Punktafgiftsprovenu på forbrugskomponent {j} (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller samt Sirb ---------- Siq Ikke-varefordelte indirekte skatter, netto (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.2, konto 2.1.1, løbenr. 9 Identitet: Siq=Siqu+Siqv+Siqej+Siqam+Siqab+Siqr+Siqs ---------- Siqaa Støtte til braklægning (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 7, løbenr. løbenr. 2.1.3 ---------- Siqab Arbejdsmarkedsbidrag (bruttoskat) betalt af arbejdsgivere (mio. kr.) Kilde: Foreløbig = 0, jf. tqab ---------- Siqak Tilskud til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (mio. kr.) ---------- Siqam Provenu af arbejdsmarkedsbidrag (AMBI) vedr. værditilvækst eller lønsum (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 2.6, løbenr. 6.1.(2.3+3) ---------- Siqej Ejendomsskatter (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 2.6, løbenr.5.4 ---------- Siqejh Ejendomsskatter på boliger (mio. kr.) Beregning: Siqejh = Siqh-Siqsh1.001*Siqv-.007*Siqr-Siqhl ---------- Siqeu Andre produktionsafgifter til EU (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 7, løbenr. 2.1-II.2 Identitet: Siqeu = Siqaa + Siqeur ---------- Siqeur Øvrige andre pruduktionsafgifter (mio. kr.) Kilde: Residual jf. Siqeu-relation Identitet: Siqeu = Siqaa + Siqeur ---------- Siqlt Løntilskud (mio. kr.) ---------- Siqr Andre produktionsskatter (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 2.6, løbenr. 7 ---------- Siqs Andre produktionssubsidier (ikke-varefordelte) (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 7, løbenr. 2 ---------- Siqsh Subsidier på boligbenyttelse (rentesikring mv.) (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 7, løbenr. 2.2.2 ---------- Siqsq Subsidieudtryk i Siq{j}-relationen (Andre subsidier end braklægningsstøtte og rentesikring til boliger) (mio. kr.) Beregning: Siqsq = Siqs-Siqaa-Siqsh ---------- Siqsqr Subsidieudtryk i Siq{j}-relationen (mio. kr.) Beregning: Siqsqr = Siqsq-siqeur ---------- Siqu Aud-bidrag mv. fra erhvervene (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 2.6, løbenr. 4.2 ---------- Siqv Vægtafgifter fra erhvervene (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 2.6, løbenr. 5.3.2 ---------- Siq{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Ikke-varefordelte indirekte skatter i erhverv {j} (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller, jf. NR, tabel 5.1 ---------- Siq{j}l j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Ikke-varefordelte indirekte afgifter vedrørende lønsum (mio. kr.) Beregning: jf. relation ---------- Sir Registreringsafgiftsprovenu (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 2.6, løbenr. 6.3.2+6.3.32 ---------- Sirb Registreringsafgiftsprovenu på Cb (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- Sirim Registreringsafgiftsprovenu på Im (mio. kr.) Beregning: Sirim=Sirimp ---------- Sisu Subsidier i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 2.3, løbenr. 2, jf., jf. tabel 7, løbenr. 1+2 (=I+II.1) Identitet: Sisu=Sipsu+Siqs; Sisu=Sisue+Sisuo ---------- Sisue Subsidier finansieret af EU (mio. kr.) Kilde: NR, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 7, løbenr. II.1 Identitet: Sisue = Sipsue+Siqeu ---------- Sisuo Subsidier, dansk finansierede i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.3, løbenr. 15, jf. SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. I.8, jf. tabel 7, løbenr. I Identitet: Sisuo = Sisu - Sisue ---------- Sisu{i} i=os Subsidier til offentlig delsektor {i} (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2-4, løbenr. I.8 Identitet: Sisuo = Sisuos + sisuoo + Sisuok ---------- Sksi1 Særlig indkomstskat (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1991, tabel 5.8, løbenr. I.1 ---------- Ssf Formueskat (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1991, tabel 5.8, løbenr. G.1.9 ---------- Ssso Sømandsskat (Mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1991, tabel 5.8, løbenr. G.1.8, jf. notat TMK 17.02.03 ---------- Ssy Slutskatter vedr. indkomster (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1991, tabel 5.8, løbenr. G.1.(1+2+3+4+5+6+7+10) ---------- Ssy2 Slutskatter vedr. indkomster, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Beregning jf. relation for Sdk1, se notat TMK 22.05.03 ---------- Ssya Slutskatter vedr. aktieskat (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.7, løbenr. G.1.8 ---------- Ssyd Slutskatteprovenue vedr. dødsboskat Kilde: Internt materiale ---------- Ssyej Slutskatter vedr. ejendomsværdiskat (mio. kr.) Kilde: ---------- Ssys Slutskatter vedr. skattepligtig indkomst (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.7, løbenr. G.1.(1.1-1.5+2+3+4+5+7) ---------- Ssysef Slutskatter vedr. skattepligtig indkomst for efterlønnere, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssysef{i} i=1,2,3,4,5 Slutskatter vedr. skattepligtig indkomst for skatteart {i} for efterlønnere, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssysfp Slutskatter vedr. skattepligtig indkomst for folkepensionister, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssysfp{i} i=1,2,3,4,5 Slutskatter vedr. skattepligtig indkomst for skatteart {i} for folkepensionister, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssysl Slutskatter vedr. skattepligtig indkomst for ledige, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssysl{i} i=1,2,3,4,5 Slutskatter vedr. skattepligtig indkomst for skatteart {i} for ledige, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssysp Slutskatter vedr. personlig indkomst (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.7, løbenr. G.1.1.6 ---------- Ssyspef Slutskatter vedr. personlig indkomst for efterlønnere, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssyspef{i} i=1,2,3,4,5 Slutskatter vedr. personlig indkomst for skatteart {i} for efterlønnere, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssyspfp Slutskatter vedr. personlig indkomst for folkepensionister, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssyspfp{i} i=1,2,3,4,5 Slutskatter vedr. personlig indkomst for skatteart {i} for folkepensionister, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssyspl Slutskatter vedr. personlig indkomst for ledige, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssyspl{i} i=1,2,3,4,5 Slutskatter vedr. personlig indkomst for skatteart {i} for ledige, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssyspq Slutskatter vedr. personlig indkomst for øvrige skatteyderee, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssyspq{i} i=1,2,3,4,5 Slutskatter vedr. personlig indkomst for skatteart {i} for øvrige skatteydere, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssysps Slutskatter vedr. personlig indkomst for selvstændige, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssysps{i} i=1,2,3,4,5 Slutskatter vedr. personlig indkomst for skatteart {i} for selvstændige, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssyspw Slutskatter vedr. personlig indkomst for lønmodtagere, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssyspw{i} i=1,2,3,4,5 Slutskatter vedr. personlig indkomst for skatteart {i} for lønmodtagere, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssysp{i} i=1,2,3,4,5 Slutskatter vedr. personlig indkomst for skattearterne {i}, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 2001, tabel 2.6 og tabel 5.6, jf. notat TMK 17.02.03 ---------- Ssysq Slutskatter vedr. skattepligtig indkomst for øvrige skatteyderee, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssysq{i} i=1,2,3,4,5 Slutskatter vedr. skattepligtig indkomst for skatteart {i} for øvrige skatteydere, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssyss Slutskatter vedr. skattepligtig indkomst for selvstændige, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssyss{i} i=1,2,3,4,5 Slutskatter vedr. skattepligtig indkomst for skatteart {i} for selvstændige, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssysw Slutskatter vedr. skattepligtig indkomst for lønmodtagere, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssysw{i} i=1,2,3,4,5 Slutskatter vedr. skattepligtig indkomst for skatteart {i} for lønmodtagere, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssys{i} i=1,2,3,4,5 Slutskatter vedr. skattepligtig indkomst for skattearterne {i}, ADAM april 2004 (Mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 2001, tabel 2.6 og tabel 5.6, jf. notat TMK 17.02.03 ---------- Ssyv Slutskatter vedr. virksomhedsskat, ADAM februar 2002 patch pr. marts 2003 (Mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 2001, tabel 5.6, løbenr. F.1.6, jf. notat TMK 17.02.03 ---------- tadf Sats for sociale bidrag fra arbejdsgivere til dagpengefond (1961-1973) (kr.) Kilde: Arbejdsmateriale ---------- Taeo Andre løbende overførsler fra udland i øvrigt til den offentlige sektor (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. II.10.3.2 ---------- Taep Andre løbende overførsler fra udlandet til den private sektor (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.5 (14) = Taep + Tefr + Taeo ---------- Tae{i} i= ok Andre løbende overførsler fra udland i øvrigt til den offentlige delsektor {i} (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2 og 4, løbenr. II.10.3.2 Identitet: Taeo = Taeos + Taeok ---------- tafma1 Sats for Safma, ADAM april 2004 Kilde: Residual, jf. Safma-relation ---------- tafme Sats for Safme Kilde: ---------- Takos Andre løbende overførsler fra ok til os (mio.kr.) Kilde:Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2, løbenr. I.9.1.3 + I.9.1.4 ---------- Taoe Andre løbende overførsler fra den offentlige sektor til udlandet (mio. kr.) Beregning: Taoe = Taoefo + Taoegr + Taoer ---------- Taoefo Andre løbende overførsler til Færøerne, netto (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.9.4.1 ---------- Taoegr Andre løbende overførsler til Grønland, netto (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.9.4.2 ---------- Taoer Andre løbende overførsler til udland i øvrigt (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr I.9.4.4 ---------- Taoerfo Overførsler til førtidspensionister bosat i udlandet, jf. relation for Taoer, Andre løbende overførsler til udland i øvrigt (mill. kr.) Kilde: Internt materiale ---------- Taoerfp Overførsler til folkepensionister bosat i udlandet, jf. relation for Taoer, Andre løbende overførsler til udland i øvrigt (mill. kr.) Kilde: Internt materiale ---------- Taoerr Udlandsbistand mv., jf. relation for Taoer, Andre løbende overførsler til udland i øvrigt (mill. kr.) Beregning: Residual, jf. Taoer-realtionen ---------- Taoi Andre off. driftsindtægter (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. II.(8+9+10) ---------- Taoos Andre løbende overførsler fra oo til s (mio.kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 3, løbenr. I.9.1.1 ---------- Taop Andre løbende overførsler fra den offentlige til den private sektor (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.9.3 ---------- Taosk Andre løbende overførsler fra stat til kommuner (mio.kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2, løbenr. I.9.1.3+I.9.1.4 ---------- Taoskx Målvariabel for Taosk (andre løbende overførsler fra stat til kommuner) (mio.kr.) ---------- Taou Andre off. driftsudgifter (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. I.(9.3+9.4) ---------- Tape Andre løbende overførsler fra den private sektor til udlandet (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.5 (37) - tabel 4.5 (40) = Tape + Tefby ---------- Taphn Andre løbende overførsler, netto, til husholdninger (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.6 (2.2.3) - tabel 5.6 (2.2.11) ---------- Taphr Andre løbende overførsler fra husholdninger, resterende (mio. kr.) Beregning: Residual, jf. Taphu-relation ---------- Taphu Andre løbende overførsler fra husholdninger (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.6 (2.2.11) ---------- Tapo Andre løbende overførsler fra den private til den offentlige sektor (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. II.10.2 ---------- Tap{i} i= oo,ok Andre løbende overførsler fra den private til den offentlige delsektor {i} (mio. kr.) Kilde:SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2-4, løbenr. II.10.2 Identitet: Tapo = Tapos + Tapok + Tapoo ---------- taqo1 Sats for Saqo, ADAM april 2004 (kr.) Beregning: Residual, jf. Saqo-relationen ---------- taqp1 Sats for Saqp (kr.) Beregning: Residual, jf. Saqp-relationen ---------- taqwy1 Sats for for bidrag til særlig ATP-ordning Kilde: Skatter og afgifter 2002, s 50 ---------- Tarn Bidragsregulerende nettoudgifter (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Tarne Udgangsskøn for Tarn ---------- Tasoo Andre overførsler fra stat til sociale kasser og fonde (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 3 løbenr. II.10.1.1, jf. tabel 2 løbenr. I.9.1.2 Identitet: tasoon=tyd+tysafe+tysaov+tasoor-tasir-safma-taoosr ---------- Tasoon Andre overførsler fra stat til sociale kasser og fonde, netto (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 3 løbenr. II.10.1.1 fratrukket I.9.1.1, jf. tabel 2 løbenr. I.9.1.2 fratrukket II.10.1.2 Identitet: tasoon=tyd+tysafe+tysaov+tasoor-tasir-safma-taoosr ---------- Tatp ATP-Sats (kr./time) Beregning: tatp = Tpatpi/(Qw1*Hgwn*0.001) ---------- Ta{i}p i=ok Andre løbende overførsler fra den offentlige delsektor {i} til den private sektor (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2 og 4 løbenr. I.9.3 Identitet: Taop = Taosp + Taokp ---------- Tbhsk Pensionsindbetalinger, engangs ydelser, kollektive ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tbhsl Pensionsindbetalinger, løbende ydelser, kollektive ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tbhsp Indbetalinger fra husholdninger til pensionskasser og livsforsikringsselskaber, kollektive ordninger (mio.kr.) Kilde: NRs Årspublikation Tabel 5.4.5,konto 2.2,lbnr.2, ENS-kode: D.61 ---------- Tbpho Frivillige bidrag til sociale ordninger (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr II.8 ---------- tdu1 Sats for Sdu, ADAM april 2004 (kr.) Beregning: Residual, jf. Sdu-relationen ---------- Teub Danmarks bidrag til EU (mio.kr) Kilde: Teuby+Teubg+Teubr=SE, Off. forv. og service, fx 2002:16,, tabel 1, løbenr. I.9.4.3; jf. i øvrigt deusim, Sim og Sipeu Definition: Teub = Teuby + Teubg + Teubr + deusim*Sim + Sipeu ---------- Teubg Momsbidrag til EU (mio.kr) Kilde: Internt materiale 5.kt ---------- Teubr Øvrig bidrag til EU (mio.kr) Beregning: Residual jf Teub-relation ---------- Teuby BNI-bidrag til EU (mio.kr) Kilde: Internt materiale 5.kt. ---------- Teun Nettooverførsler til EU (mio. kr.) Beregning: Jf. relation Definition: Teun = (-Sipsue - Siqeu) + Teur - Teub ---------- Teur Øvrige overførsler fra EU (mio.kr) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. II.10.3.1; ---------- Tfbcp_z_cf Transaktioner vedrørende formuekomponenten Wbcp_z_cf ('pensionspuljeindskud i pengeinstitutter placeret i obligationer') (mio.kr) Beregning: tfbcp_z_cf = diff(wbcp_z_cf)- owbcp_z_cf + oab_oo_cf ---------- TFBD_OS_Z Statens indenlandske nettolåneoptagelse (mio.kr.) Beregning: NR, finansielle konti, staten (s1311), transaktioner, passiver, f.3, ukonsolideret, fratrukket Tfbe_os_z ---------- TFBE_OS_Z Statens udenlandske nettolåneoptagelse (mio.kr.) Kilde: St. Ti (fra Statsregnskabet), jf JAO06604 ---------- Tfbgd_os_z Statens indenlandske bruttolåneoptagelse (mio.kr.) Kilde: St. Ti (fra Statsregnskabet), jf. JAO06604 ---------- Tfbge_os_z Statens udenlandske bruttolåneoptagelse (mio.kr.) Kilde: St. Ti (fra Statsregnskabet), jf. JAO06604 ---------- Tfbp_z_cf Transaktioner vedrørende formuekomponenten Wbp_z_cf ('pensionsreserver placeret i obligationer') (mio.kr) Beregning: tfbp_z_cf = diff(wbp_z_cf) - owbp_z_cf ---------- Tfb_z_os Statens køb af obligationer (den sociale pensionsfond mv) (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.1311, aktiv, konto III.2, instr: F.3 ---------- Tfcp_cf_e Husholdningernes nettoindbetalinger til pensionsordninger i udlandet (mio.kr.) Beregning: Tfcp_cf_e = Tfcp_cf_x-Tfcp_cf_h ---------- Tfcp_cf_h Husholdningernes Nettoindbetalinger til pensionsordninger i pengeinstitutter (mio.kr.) Beregning: tfcp_cf_h = (1-bwpe)*tfcp_cf_x ---------- Tfcp_cf_x Nettoindbetalinger til pensionsordninger i pengeinstitutter (mio.kr.) Beregning: tfcp_cf_x = ktfp*(tffbi - tffbu + tipphpb - sdrph+ tpspi - tpspu + tidsp - tpldu + tidld - tpdmpu + tiddmp) ---------- Tfen Fordringserhvervelse over for udlandet, netto (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.2, konto 3.1, løbenr. 6 (se tillige tabel 3.3, løbenr. 27) ---------- Tffbi Indbetalinger til pensionsordninger i pengeinstitutter ekskl. indbetalinger til SP, DMP og LD (mio. kr.) Beregning: tffbi = tbhsl + tbhsk + tphhki + tphhli - tffpi ---------- Tffbu UDbetalinger fra pensionsordninger i pengeinstitutter, ekskl. udbetalinger fra SP, DMP og LD (mio. kr.) Beregning: tffbu = typshl + typshk + tphhku + tphhlu - Tffpu ---------- Tffi Pensionsindbetalinger, privat sektor ekskl. LD,DMP (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tffki Pensionsindbetalinger til ordn. med engangsydelser, privat sektor ekskl. LD,DMP (mio.kr.) Kilde: CPS-registret, GHE27999 ---------- Tffku Pensionsudbetalinger fra ordn. med engangsydelser, privat sektor ekskl. LD,DMP (mio.kr.) Kilde: PAF-registret, GHE27999 ---------- Tffli Pensionsindbetalinger til ordn. med løbende ydelser,privat sektor ekskl. LD,DMP (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tfflu Pensionsudbetalinger fra ordn. med løbende ydelser, privat sektor ekskl. LD,DMP (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tffn Livsforsikringsselskaber og pensionskasser og sociale kasser og fondes fordringserhvervelse, netto (mio. kr.) Beregning: Tffn=Tffpn+Tffon ---------- Tffon Sociale kasser og fondes fordringserhvervelse, netto (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 4, løbenr. II.15-I.20 ---------- Tffonr1 Residual i Tffon-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- Tffpi Indbetalinger til pensionskasser og livsforsikringsselskaber fra husholdningerne (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tffpn Livsforsikringsselskaber og pensionskassers fordringserhvervelse, netto (mio. kr.) Beregning: Tffpn=Wall+Walp+Wabz-(Wall[-1]+Walp[-1]+Wabz[-1]) ---------- Tffpnr Residual i Tffpn-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- Tffpu Udbetalinger fra pensionskasser og livsforsikringsselskaber til husholdningerne (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tffu Pensionsudbetalinger, privat sektor ekskl. LD,DMP (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tfg_e_cf Nationalbankens nettoanskaffelse af guld og SDR (mio. kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.12, aktiv, konto III.2, instr: F.1 ---------- Tfkn Kommunale sektors fordringserhvervelse, netto (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 5, løbenr. II.15-I.20 ---------- Tfknx Målvariabel for Tfkn (kommunale sektors fordringserhvervelse, netto) (mio. kr.) ---------- Tflm_x_cf cf-sektorens udstedelse af realkreditlån (mio.kr) Beregning: tflm_x_cf = diff(wlm_x_cf) - bowbm*wlm_x_cf.1; ---------- Tflm_{i}_cfi=cr,h,ok,e Nettooptagelse af realkreditlån, sektor i (mio. kr.) Kilde: ---------- Tflpn Fordringserhvervelse i liv og pensionsforsikring (NR sektor) (Mio. kr.) Beregning: Tflpn = Tffpi-Tffpu+Tipphlp-sdrpp ---------- Tfnbr_cf Nettoanskaffelse af Værdipapirer undt. aktier ekskl. placering af pensionsindbetalinger, cf-sektoren (mio. kr.) Beregning: tfnbr_cf = tfnb_cf - (1-bwsp)*(tfp_cf_x + tfcp_cf_x) + tfbm_cf_x; ---------- Tfnb_cr Nettoanskaffelse af værdipapirer undt. aktier i ikke finansielle selskaber (mio. kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.11, aktiv-passiv, konto III.2, instr: F.3 ---------- Tfnb_e udlandets nettoanskaffelse af fordring b (værdipapirer undt. aktier) (mio.kr) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.2, aktiv-passiv, konto: III.2, instr. F.3 ---------- Tfnb_h Nettoanskaffelse af værdipapirer undt. aktier i husholdningerne (mio. kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.14+S.15, aktiv-passiv, konto III.2, instr: F.3 ---------- Tfnb_ok Nettoanskaffelse af værdipapirer undt. aktier i kommunerne (mio. kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.1313, aktiv-passiv, konto III.2, instr: F.3 ---------- Tfnb_oo Nettoanskaffelse af værdipapirer undt. aktier i sociale kasser og fonde (mio. kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.1314, aktiv-passiv, konto III.2, instr: F.3 ---------- Tfnf1_cf Nettoplaceringsbehov i cf-sektoren (mio.kr) Beregning: Tfnf1_cf = Tfn_cf-Tfg_e_cf+Tfs_cf_z-Tfnq1_cf ---------- Tfnf1_cr Nettoplaceringsbehov i cr-sektoren (mio.kr) Beregning: Tfnf1_cr = Tfn_cr+Tflm_cr_cf+Tfs_cr_z-Tfnq1_cr ---------- Tfnf1_h Nettoplaceringsbehov i h-sektoren (mio.kr) Beregning: Tfnf1_h = Tfn_h+Tflm_h_cf-Tfcp_cf_h-Tfp_cf_h-Tfnq1_h ---------- Tfnf1_ok Nettoplaceringsbehov i ok-sektoren (mio.kr) Beregning: Tfnf1_ok = Tfn_ok+Tflm_ok_cf-Tfnq1_ok ---------- Tfnf1_oo Nettoplaceringsbehov i oo-sektoren (mio.kr) Beregning: Tfnf1_oo = Tfn_oo-Tfnq1_oo ---------- Tfnf1_os Statens placeringsbehov (negativt finansieringsbehov) Beregning: Tfnf1_os = Tfn_os-Tfs_x_os-Tfnq1_os ---------- Tfnq1_cf Nettobeholdning af øvrige fordringer, finansielle selskaber, kursværdi (mio.kr.) Beregning: Tfnq1_cf = Tfn_cf-Tfg_e_cf-Tflm_x_cf-Tfnbr_cf-Tfsr_e_cf-Tfsr_d_cf+Tflm_x_cf+Tfs_cf_z ---------- Tfnq1_cr Nettotransaktioner i øvrige fordringer, ikke-finansielle selskaber, kursværdi (mio.kr.) Beregning: Tfnq1_cr = Tfn_cr-Tfnb_cr-Tfs_e_cr-Tfs_d_cr+Tflm_cr_cf+Tfs_cr_z ---------- Tfnq1_e Nettotransaktioner i øvrige fordringer, udland, kursværdi (mio.kr.) Beregning: Tfnq1_e = Tfn_e-Tfcp_cf_e-Tfnb_e-Tfs_z_e-Tfp_cf_e+Tflm_e_cf+Tfs_e_z ---------- Tfnq1_h Nettotransaktioner i øvrige fordringer, husholdninger, kursværdi (mio.kr.) Beregning: Tfnq1_h = Tfn_h-Tfcp_cf_h-Tfnb_h-Tfs_e_h-Tfs_d_h-Tfp_cf_h+Tflm_h_cf ---------- Tfnq1_ok Nettotransaktioner i øvrige fordringer, kommuner, kursværdi (mio.kr.) Beregning: Tfnq1_ok = Tfn_ok-Tfnb_ok-Tfs_e_ok-Tfs_d_ok+Tflm_ok_cf ---------- Tfnq1_oo Nettotransaktioner i øvrige fordringer, offenltige kasser og fonde, kursværdi (mio.kr.) Beregning: Tfnq1_oo = Tfn_oo-Tfnb_oo-Tfs_x_oo ---------- Tfnq1_os Nettotransaktioner i øvrige fordringer, staten, kursværdi (mio.kr.) Beregning: Tfnq1_os = Tfn_os-Tfnb_os-Tfs_x_os ---------- Tfn_cf Nettofordringserhvervelse, finansielle selskaber (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.12, aktiv-passiv, konto: III.2, instr: F. ---------- Tfn_cr Nettofordringserhvervelse, ikke-finansielle selskaber (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.11, aktiv-passiv, konto: III.2, instr: F. ---------- Tfn_e Nettofordringserhvervelse, udland (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.2, aktiv-passiv, konto: III.2, instr: F. ---------- Tfn_h Nettofordringserhvervelse, husholdninger (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.14+S.15, aktiv-passiv, konto: III.2, instr: F. ---------- Tfn_ok Nettofordringserhvervelse, kommuner (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.1313, aktiv-passiv, konto: III.2, instr: F. ---------- Tfn_oo Nettofordringserhvervelse, off. kasser og fonde (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.1314, aktiv-passiv, konto: III.2, instr: F. ---------- Tfn_os Nettofordringserhvervelse, staten (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.1311, aktiv-passiv, konto: III.2, instr: F. ---------- Tfoi Off. drifts- og kapitalindtægter i alt (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. II.15 ---------- Tfoiny Offentlige indtægter i alt, juni 2005 definition ---------- Tfon Off. sektors fordringserhvervelse, netto (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, løbenr. II.15-I.20 Identitet: Tfon=Tfoi-Tfou ---------- Tfou Off. drifts- og kapitaludgifter i alt (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. I.20 ---------- Tfouny Offentlige udgifter i alt, juni 2005 definition ---------- Tfp1n Private sektor ekskl. livsforsikringsselskaber og pensionskassers fordringserhvervelse, netto (mio. kr.) Beregning: Tfp1n=Tfpn-Tffpn ---------- Tfphn1 Fordringserhvervelse, netto, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.6 (3.1.11) ---------- Tfpn Private sektors fordringserhvervelse, netto (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.2, løbenr. 13 ---------- Tfp_cf_e Nettotilgang til nettoformue i livsforsikrings- og pensionsreserver, udland (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.2, aktiv, konto: III.2, instr: F.61 ---------- Tfp_cf_h Nettottilgang til nettoformue i livsforsikrings- og pensionsreserver, husholdninger (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.14+S.15, aktiv, konto: III.2, instr: F.61 ---------- Tfp_cf_x Nettotilgang til Nettoformue i livsforsikrings- og pensionsreserver, finansielle selskaber (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.12, passiv, konto: III.2, instr: F.61 ---------- Tfscp_d_cf Transaktioner vedrørende formuekomponenten Wscp_d_cf (mio.kr) Beregning: tfscp_d_cf = diff(wscp_d_cf) - owscp_d_cf + (1-bwse_cf)*oas_oo_cf ---------- Tfscp_e_cf Transaktioner vedrørende formuekomponenten Wscp_e_cf (mio.kr) Beregning: tfscp_e_cf = diff(Wscp_e_cf) - owscp_e_cf + bwse_cf*oas_oo_cf ---------- Tfsn Statslige sektors fordringserhvervelse, netto (mio. kr.) Beregning: Tfsn=Tfon-Tfkn-Tffon ---------- Tfsp_d_cf Transaktioner vedrørende formuekomponenten Wsp_d_cf (mio.kr) Beregning: tfsp_d_cf = diff(wsp_d_cf)-owsp_d_cf ---------- Tfsp_e_cf Transaktioner vedrørende formuekomponenten Wsp_e_cf (mio.kr) Beregning: tfsp_e_cf = diff(wsp_e_cf)-owsp_e_cf ---------- Tfsr_d_cf Transaktioner vedrørende formuekomponenten Wsr_d_cf (mio.kr) Beregning: tfsr_d_cf = diff(wsr_d_cf)-owsr_d_cf ---------- Tfsr_e_cf Transaktioner vedrørende formuekomponenten Wsr_e_cf (mio.kr) Beregning: (nationalregnskabet, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.12, aktiv, Konto III:2, instr: F.5) - Sum(Tfsr_d_cf,Tfsp_d_cf,Tfsp_e_cf,Tfscp_d_cf,Tfscp_e_cf) Identitet: diff(wsr_e_cf) = tfsr_e_cf + owsr_e_cf ---------- Tfsr_z_cf Nettotransaktion i aktier ekskl. placering af pensionsindskud (mio.kr.) Beregning: tfsr_z_cf = diff(wsr_z_cf) - owsr_e_cf - owsr_d_cf ---------- Tfs_cf_z Udstedelse af aktier, finansielle selskaber (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.12, passiv, konto: III.2, instr. F.5 ---------- Tfs_cr_z Udstedelse af aktier, ikke-finansielle sleskaber (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.11, passiv, konto: III.2, instr. F.5 ---------- Tfs_d_cr cr-sektorens køb af indenlandske aktier (mio.kr.) Beregning: tfs_d_cr = (nationalregnskabet, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.11, aktiv, Konto III:2, instr: F.5) - tfs_e_cr ---------- Tfs_d_h h-sektorens køb af indenlandske aktier (mio.kr.) Beregning: tfs_d_h = (nationalregnskabet, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.14+S.15, aktiv, Konto III:2, instr: F.5) - tfs_e_h ---------- Tfs_d_ok ok-sektorens køb af indenlandske aktier (mio.kr.) Beregning: tfs_d_ok = (nationalregnskabet, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.1313, aktiv, Konto III:2, instr: F.5) - tfs_e_ok ---------- Tfs_e_cr cr-sektorens køb af udenlanske aktier (mio.kr) Beregning: tfs_e_cr = diff(ws_e_cr) - ows_e_cr ---------- Tfs_e_h h-sektorens køb af udenlanske aktier (mio.kr) Beregning: tfs_e_h = diff(ws_e_h) - ows_e_h ---------- Tfs_e_ok ok-sektorens køb af udenlanske aktier (mio.kr) Beregning: tfs_e_ok = diff(ws_e_ok) - ows_e_ok ---------- Tfs_e_z Indlandets samlede anskaffelse af udenlandske aktier (mio.kr) Kilde: Nationalregnskabet, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.2, passiv, Konto III:2, instr: F.5 ---------- Tfs_x_oo Anskaffelse af aktier, sektor {i} (mio.kr} Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, konsolideret, sektor: S.1314, aktiv, konto: III.2, instr. F.5 ---------- Tfs_x_os Anskaffelse af aktier, sektor {i} (mio.kr} Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, konsolideret, sektor: S.1311, aktiv, konto: III.2, instr. F.5 ---------- Tfs_z_e Udlandet anskaffelse af indenlandske aktier (mio.kr) Kilde: Nationalregnskabet, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.2, aktiv, Konto III:2, instr: F.5 ---------- tg Generel afgiftssats (momssats) Kilde: Skatter og afgifter 1995, s. 184 ---------- TIATP Afkast før skat, ATP Kilde: Danmarks Statistik, NR, sektor 125ATP (internt materiale) ---------- tid Trend Beregning: tid=årstallet ---------- Tidmp Efter skat afkast, den midlertidige pensionsordning (DMP) (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tien Renter og udbytter fra udlandet, netto (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.5, løbenr. 6-29 ---------- Tifoi Sociale kasser og fondes renteindtægter (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 4, løbenr. II.3 ---------- Tifou Sociale kasser og fondes renteudgifter (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 4, løbenr. I.7 ---------- TIFP_CF_H Formueindkomst henført til forsikringstagere i husholdninger fra livsforsikring og pension (pensionsafkast) (mio. kr.) Kilde: NR, institutionelle konti, indtægt, s1415 husholdninger samt NPISH, ENS D.44=Tifp_cf_h+Tifs_cf_h ---------- TIFS_CF_H Formueindkomst henført til forsikringstagere i husholdninger fra skadesforsikring (mio. kr.) Kilde: NR, institutionelle konti, indtægt, s1415 husholdninger samt NPISH, ENS D.44=Tifp_cf_h+Tifs_cf_h ---------- Tihhl1 Afkast, Privattegnede ordninger med løbende udbetalinger (mio.kr.) Beregning: jr. relation ---------- Tihsk1 Afkast, Privattegnede ordninger med engangsudbetalinger (mio.kr.) Beregning: jr. relation ---------- Tihsp Afkast af kollektive ordninger i liv og pensionsforsikring (NR sektor) (Mio. kr.) Kilde: NR, Formueindkomst henført til forsikringstagere (ENS:D.44), sektor 125A, 125B og 125ATP (internt materiale) ---------- Tiim_cf_x Renteudgifter på realkreditlån, ekskl. bidrag (mio. kr.) Kilde: NR, institutionelle konti, internt materiale ---------- Tiin_cf Renteindtægter netto i finansielle selskaber (mio. kr.) Kilde: NR, institutionelle konti, nettoindtægt i finansielle selskaber, ENS D.41+ENS.D44+Tifp_cf_h ---------- Tiin_h Renteindtægter netto i husholdninger (mio. kr.) Kilde: NR, institutionelle konti, nettoindtægt i husholdninger, ENS D.41 ---------- Tiin_{i} i=cr,os,ok,oo,e Renteindtægter netto i sektor {i} (mio. kr.) Kilde: NR, institutionelle konti, nettoindtægt i sektor, ENS D.41+ENS D.44 ---------- TIIR_Z_OS Anden renteindkomst, staten (mio. kr.) Beregning: Tiir_z_os=Tiin_os+Tisui+Tisuu ---------- Tiki Kommunale sektors renteindtægter (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 5, løbenr. II.3 ---------- Tiku Kommunale sektors renteudgifter (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 5, løbenr. I.7 ---------- Tild Afkast, LD (mio.kr.) Beregning: jr. relation ---------- Tin_{i} i=cr,cf,os,ok,oo,h,e Formueindkomst netto i sektor {i} (mio. kr.) Kilde: NR, institutionelle konti, nettoindtægt i sektor, ENS D.4 ---------- Tioi Off. sektors indtægter af renter og udbytter mv. (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.5, konto 2.1.2, løbenr. 14+17+19 Identitet: Tioi=Tiov+Tioii+Tior ---------- Tioii Off. indtægter af renter og udbytter (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. II.3 ---------- Tion Offentlig sektors indtægter af renter og udbytter, netto (mio. kr.) Beregning: Tion=Tioi-Tiou ---------- Tior Off. indtægter af jord og rettigheder (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. II.4 ---------- Tiore Off. indtægter af jord og rettigheder, jordrente fra Nordsøen (mio. kr.) Kilde: ---------- Tiorr Off. indtægter af jord og rettigheder, øvrige (mio. kr.) Kilde: ---------- Tiou Off. sektors udgifter til renter og udbytter (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. I.7 ---------- Tiov Overskud af offentlige virksomheder mv. (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. II.2 ---------- Tio{i}r i=k Indtægter af jord og rettigheder i offentlig delsektor {i} (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16,, tabel 2 og 4, løbenr. II.4 Identitet: Tior = Tiosr + Tiokr ---------- Tiphp Formueindkomst henført til forsikringstagere (fra pensionskasser og andre ordninger med særlige beskatningsregler) Beregning: Jf. relationen ---------- Tipn Private sektors indtægter af renter og udbytter, netto (mio. kr.) Beregning: Tipn=Tien-Tion ---------- TIPPHLP Afkast, livs og pensionsforsikrioing, NR Beregning: Sum af formueindkomst henført til forsikringstagere i livs-og pensionsforsikring samt pensionsfinansiering minus formueindkomst henført til forsikringstagere i ATP. Kilde: NR, Formueindkomst henført til forsikringstagere (ENS:D.44) sektor 125A, 125B og 125ATP (internt materiale) ---------- Tipphp Afkast, pensionsordninger, privat sektor ekskl. LD, DMP (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tipphpb Afkast, pensionsordninger, pengeinstitutter (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tipphpp Afkast, pensionsordninger, pensionskasser og livsforsikringsselskaber (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tippps1 Hjælpevariabel i Ys-relationen, nettorenteindtægter (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.10, jf. notat TMK 22.06.99 ---------- tiqab1 Sats for arbejdsgivernes arbejdsmarkedsbidrag, ADAM april 2004 kr. pr. heltidsbeskæftiget pr. år Beregning: Jf. relation ---------- Tishk1 Afkast, Arbejdsgiveradministrerede ordninger med engangsudbetalinger (mio.kr.) Beregning: jr. relation ---------- Tishl1 Afkast, Arbejdsgiveradministrerede ordninger med løbende udbetalinger (mio.kr.) Beregning: jr. relation ---------- Tisp Efter skat afkast, den særlige pensionsordning (SP) (mio.kr.) Kilde: ---------- Tisui Statslige sektors renteudgifter, indland (mio. kr.) Kilde: NR, arbejdsmateriale, off. sektor; Tisui+Tisuu=SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 3, løbenr. I.7 ---------- Tisuu Statslige sektors renteudgifter, udland (mio. kr.) Kilde: NR, arbejdsmateriale, off. sektor; jf. Tisui ---------- Tiu_z_{i} i=cr,cf,os,ok,oo,h,e Udbytter af aktier og ejerandelsbeviser, indtægt i sektor {i} (mio. kr.) Kilde: NR, institutionelle sektorer, indtægt i sektor, ENS D.42 ---------- Tiu_{i}_z i=cf,cr,e Udbytter af aktier og ejerandelsbeviser, udgift i sektor {i} (mio. kr.) Kilde: NR, institutionelle konti, udgift i sektor, ENS D.42 ---------- Ti{i}ov i=o,s,k Udtræk af overskud fra kvasiselskaber i offentlig delsektor {i} (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2-4, løbenr. II.2 Identitet: Tiov = Tiosv + Tioov + Tiokv ---------- Tken Kapitaloverførsler fra udlandet, netto (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.3, løbenr. 10-21 ---------- Tkeo Kapitaloverførsler fra udland til den offentlige sektor (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. II.13.3 ---------- Tkepsn Kapitaloverførsler, netto, fra udlandet til selskaber (mio. kr.) Beregning: Tkepsn = Tkepn + Tkphe ---------- Tkkosn Kapitaloverførsler fra kommuner til stat (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2, nr. I.17.6 ---------- Tkoe Kapitaloverførsler fra den offentlige sektor til udlandet (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.17.6 ---------- Tkoek Kapitaloverførsler fra kommuner og amtskommuner til udlandet (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 4, nr. I.17.6 ---------- Tkoi Andre off. kapitalindtægter (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. II.13 ---------- Tkojr Køb af jord og rettigheder, netto, i den offentlige sektor (mio. kr.) Kilde: SE, tabel 1, nr. I.15 ---------- Tkoph Kapitaloverførsler fra den offentlige sektor til husholdningerne (mio. kr.) Beregning: Tkoph = Tkophh + Tkophno ---------- Tkophk Kapitaloverførsler fra kommuner til husholdninger (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16,, tabel 4, løbenr. I.17.4+I.17.5 ---------- Tkops Kapitaloverførsler fra den offentlige sektor til selskaber (dvs. til andre offentlige kvasi-selskaber og til andre virksomheder) (mio. kr.) Beregning: Tkops = Tkopsq + Tkopss ---------- Tkopsk Kapitaloverførsler fra kommuner til selskaber (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 4, løbenr. I.17.1+I.17.2 ---------- Tkou Andre off. kapitaludgifter (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. I.(13+14+15+18) ---------- Tkoubi Køb af bygninger o.a. eksisterende investeringsgoder, netto, i den offentlige sektor (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.13 ---------- Tkphe Kapitaloverførsler, netto, fra husholdningerne til udlandet (mio. kr.) Beregning: Tkoph - Sak - Tkphe = NR, tabel 5.6 (3.1.2) ---------- Tkphjr Anskaffelser af ikke-finansielle ikke-producerede aktiver, netto (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.6 (3.1.10) ---------- Tkpo Kapitaloverførsler fra den private til den offentlige sektor (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. II.13.2 ---------- Tkpoon Kapitaloverførsler til sociale kasser og fonde fra private, netto (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 3, løbenr. II.13.2-I.17.4 ---------- Tkp{i} i=ok Kapitaloverførsler fra den private til den offentlige delsektor {i} (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2-4, løbenr. II.13.2 Identitet: Tkpo = Tkpos + Tkpok + Tkpoo ---------- Tk{i}jr i= ok Køb af jord og rettigheder, netto, i den offentlige delsektor {i} (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2 og 4 løbenr. I.15 Identitet: Tkjr = Tkosjr + Tkokjr ---------- Tk{i}ubi i= os Køb af bygninger o.a. eksisterende investeringsgoder, netto, i den offentlige delsektor {i} (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2-4, løbenr. I.13 Identitet: Tkoubi = Tkosubi + Tkooubi + Tkokubi ---------- tm{j} j=0,1,2,3r,3k,3q,5,6m,6q,7b,7y,7q,8 Toldsats for importgruppe {j} Beregning: tm{j}=Sim{j}/fM{j} ---------- Tops Hjælpevariabel i Ysp-relationen, fradrag for pensionsordninger (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.10, jf. notat TMK 22.06.99 ---------- TPATPI Indbetalinger til ATP Beregning: Produktionsværdi, basispriser + Bidrag til sociale ordninger - Tidatp Kilde: NR, sektor 125ATP (internt materiale) ---------- TPATPU Udbetalinger fra ATP Kilde: NR, sektor 125ATP (internt materiale) ---------- Tpdmpi Indbetaling, den midlertidige pensionsordning (DMP) (mio.kr.) Kilde: DMP, regnskab ---------- Tpdmpu Udbetalinger, den midlertidige pensionsordning (DMP) (mio.kr.) Kilde: DMP, regnskab ---------- tpe0 Sats for FEOGA eksportstøtte Beregning: tpe0 = ttefe ---------- Tphhbi Pensionsindbetalinger til priv.tegn. ordninger i pengeinstitutter (mio.kr.) Kilde: CPS-registret, GHE27999 ---------- Tphhbu Pensionsudbetalinger fra priv.tegn. ordninger i pengeinstitutter (mio.kr.) Kilde: PAF-registret, GHE27999 ---------- Tphhi Pensionsindbetalinger til priv.tegn. ordn., privat sektor ekskl. LD,DMP (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tphhki Pensionsindbetalinger, engangs ydelser, private ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tphhku Pensionsudbetalinger, engangs ydelser, private ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tphhli Pensionsindbetalinger, løbende ydelser, private ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tphhlu Pensionsudbetalinger, løbende ydelser, private ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tphhpi Pensionsindbetalinger til priv.tegn. ordn. i pensionsinstitutter (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tphhpu Pensionsudbetalinger fra priv.tegn. ordn. i pensionsinstitutter (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tphhu Pensionsudbetalinger fra priv.tegn. ordn., privat sektor ekskl. LD,DMP (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- tpi{j} j=bh,l Punktafgiftssats vedr. fI{j} Beregning: tpi{j}=Sipi{j}/fI{j} ---------- tpi{j}1 j=mp,mo,bp,bo Punktafgiftssats vedr. fI{j}, ADAM april 2004 Beregning: tpi{j}=Sipi{j}/fI{j} ---------- tpkr Punktafgiftssats vedr. fCk, brutto for subsidiet til DSB mv. Kilde: Residual jf. tpk-relation ---------- Tpldi Indbetaling, LD (mio.kr.) Kilde: DS 5.kt., LD`s regnskaber ---------- Tpldu Udbetalinger, LD (mio.kr.) Kilde: DS 5.kt., LD`s regnskab ---------- Tppun Nettoudbetalinger fra pensionskasser til private (mio. kr.) Beregning: Jf. relationen ---------- Tpspi Indbetaling, den særlige pensionsordning (SP) (mio.kr.) Kilde: Den Særlige Pensionsopsparing, Årsrapport ---------- Tpspu Udbetalinger, den særlige pensionsordning (SP) (mio.kr.) Kilde: Den Særlige Pensionsopsparing, Årsrapport ---------- tp{j} j=f,n,i,e,g,b,v,h,k,s Punktafgiftssats vedr. fC{j} Beregning: tp{j}=Sip{j}/fC{j} ---------- tqab Sats for Siqab Kilde: Skatter og afgifter 1998, s. 70 (Satserne for arbejdmarkedsbidraget) ---------- tqabe Udgangsskøn for tqab ---------- tqej Sats for Siqej Kilde: Notat PUD,SBO 23.11.94 ---------- tqkej Sats for Ssyej ---------- tqu1 Sats for Siqu, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. Siqu-relationen ---------- trb Registreringsafgiftssats vedr. Cb Beregning trb=Sirb/(Cb-Sirb) ---------- trimp1 Registreringsafgiftssats vedr. Imp, ADAM april 2004 Beregning: trimp1=Sirimp/(Imp11-Sirimp) ---------- tsaqw1 Gennemsnitlig sats for bidrag til lønmodtagernes Garantifond Mv Beregning: Residual jf. Saqw1-relation ---------- tsda Sats for arbejdsmarkedsbidrag Kilde: Skatter og afgifter 1995, s. 76 ---------- tsdae Udgangsskøn for tsda ---------- tsdl Lejeværdiprocent Kilde: Skatter og afgifter 1994, tabel 5.6, løbenr. I (den lave sats); for 1948-82 Michael Møller, Det danske boligmarked, Institut for Finansiering, Handelshøjskolen, 1983, tabel 6.1 ---------- tsdp Afgiftsats ved udbetalinger fra kapitalpensioner og LD mv. Kilde: Pensionsbeskatningsloven ---------- tsdr Sats for realrenteafgift Kilde: Skatter og afgifter 1995, s. 58 ---------- tsdra Sats for Sdra Kilde: ---------- tsds1 Selskabsskattesats acontoordning Kilde: Skatter og afgifter 2002, s 119, samt http://www.skat.dk/tal/satser/skat-selskabsskat.php3 § 17 stk.1 ---------- tsdsk Sats for kulbrinteskat Kilde: ---------- tsdsu1 Forventede marginale selskabsskattesats Beregning: jf. relation, samt notat TMK 13.09.01 ---------- tsdv1 Vægtafgiftssats for køretøjer hos husholdningerne, ADAM april 2004 Beregning: tsdv1=Sdv/fkcb(-1) ---------- tsiqak Gennemsnitlig sats for tilskud til aktiverede kontanthjælpsmodtagere Beregning: Residual jf. Siqak-relation ---------- tsiqam Sats for lønsumafgift Kilde: Notat GHE 10.05.99 ---------- tsiqamf Sats for lønsumsafgift, finansiel sektor Kilde: Notat GHE 10.05.99 ---------- tsiqlt Gennemsnitlig sats for løntilskud aktiverede med løntilskud Beregning: Residual jf. Siqlt-relation ---------- tss0 Gennemsnitlig indkomstskattesats vedr. skattepligtig indkomst, udgangsværdi Beregning: Jf. relation ---------- tss0e Gennemsnitlig indkomstskattesats vedr. skattepligtig indkomst, for dsk = 1 Beregning: Jf. relation ---------- tss0u Sats for gennemsnitlig indkomstskat i relationen for lna Beregning: tss0u=tss0; før 1970: tss0u=(.314643/.34)tsa0u1 ---------- TSS0WBE Udgansskøn for TSS0WBE Beregning: TSS0WBE = TSS0WB ---------- TSS0WME Udgansskøn for TSS0WME Beregning: TSS0WME = TSS0WM ---------- TSS0WTE Udgansskøn for TSS0WTE Beregning: TSS0WTE = TSS0WT ---------- tss0{j} j=ef,l,w,wb,wm,wt Gennemsnitlig skattesats for personer i gruppe j Beregning: Jf. relation ---------- tss1 Del af marginal indkomstskattesats vedr. skattepligtig indkomst, som overstiger tss0 Beregning: Jf. relation ---------- tss1e Del af marginal indkomstskattesats vedr. skattepligtig indkomst, som overstiger tss0, for dsk = 1 Beregning: Jf. relation ---------- TSSMWBE Udgansskøn for TSSMWBE Beregning: TSSMWBE = TSSMWB ---------- TSSMWME Udgansskøn for TSSMWME Beregning: TSSMWME = TSSMWM ---------- TSSMWTE Udgansskøn for TSSMWTE Beregning: TSSMWTE = TSSMWT ---------- tssm{j} j=wb,wm,wt Marginalskattesats for personer i gruppe j Beregning Jf. relation ---------- tssp0 Gennemsnitlig indkomstskattesats vedr. personlig indkomst, udgangsværdi Kilde: Jf. relation ---------- tssp0e Gennemsnitlig indkomstskattesats vedr. personlig indkomst, for dsk = 1 Kilde: Jf. relation ---------- tssp1 Del af marginal indkomstskattesats vedr. personlig indkomst, som overstiger tssp0 Kilde: Jf. relation ---------- tssp1e Del af marginal indkomstskattesats vedr. personlig indkomst, som overstiger tssp0e, for dsk = 1 Kilde: Jf. relation ---------- tsuih Skattesats i uih1-relationen Beregning: Jf. relation ---------- tsysp{i} i=1,2,3,4,5 Sats for skatter baseret på personlig indkomst for skatterarterne {i}, ADAM april 2004 Kilde: Skatter og afgifter 2001, tabel 5.6, løbenr. F.1.6, jf. notat TMK 17.02.03 ---------- tsys{i} i=1,2,3,4,5 Sats for skatter baseret på skattepligtig indkomst for skatterarterne {i}, ADAM april 2004 Kilde: Skatter og afgifter 2001, tabel 5.6, løbenr. F.1.6, jf. notat TMK 17.02.03 ---------- tteubg Sats for momsbidrag til EU (mio.kr) Beregning: tteubg = ttefbg ---------- tteuby Sats for BNI-bidrag til EU Beregning: tteuby = ttefby ---------- ttiore Sats for jordrente af Nordsøproduktion Kilde: ---------- ttyd Gennemsnitlig årlig sats for arbejdsløshedsdagpenge Beregning: ttyd = ttyd1*ptty1 ---------- ttyd1 Gennemsnitlig årlig sats for arbejdsløshedsdagpenge, reguleret for lønudviklingen Beregning: Residual, jf. Tyd-relationen ---------- ttyk1 Gennemsnitlig årlig sats for kontantydelser ifølge bistandsloven, reguleret Beregning: Residual, jf. Tyk-relationen ---------- ttymb Gennemsnitlig årlig sats for ydelser ved barselsorlov Beregning: Residual jf. Tymb-relationen ---------- ttymf Gennemsnitlig årlig sats for ydelser ved arbejdsmarkssorlov Beregning: Residual jf. Tymf-relationen ---------- ttymfdp Gennemsnitlig årlig sats for feriedagpenge Beregning: jf. relation for Tymfdp ---------- ttyms Gennemsnitlig årlig sats for ydelser ved sygedagpenge Beregning: Residual jf. Tyms-relationen ---------- ttyoefo Gennemsnitlig årlig sats for førtidspensionister bosat i udlandet Beregning: Residual jf. Taoerfo-relationen ---------- ttyoefp Gennemsnitlig årlig sats for folkepensionister bosat i udlandet Beregning: Residual jf. Taoerfp-relationen ---------- ttypef Gennemsnitlig årlig sats for efterløn Beregning: Residual jf. Typef-relationen ---------- ttypfo Gennemsnitlig årlig sats for førtidspension Beregning: Residual jf. Typfo-relationen ---------- ttypfp Gennemsnitlig årlig sats for folkepension Beregning: Residual jf. Typfp-relationen ---------- ttypov Gennemsnitlig årlig sats for overgangsydelse Beregning: Residual jf. Typov-relationen ---------- ttyrbf Gennemsnitlig årlig sats for børnefamilieydelse Beregning: Residual jf. Tyrbf-relationen ---------- ttyrbf1 Gennemsnitlig årlig sats for børnefamilieydelse efter 2003 (pristalsreguleret) Beregning: Residual jf. Tyrbf-relationen ---------- ttyrhy Gennemsnitlig årlig sats for boligydelse Beregning: Residual jf. Tyrhy-relationen ---------- ttyrks Gennemsnitlig årlig sats for kontanthjælp, skattepligtig del Beregning: Residual jf. Tyrks-relationen ---------- ttysae1 Gennemsnitlig årlig sats for efterløn og overgangsydelse, reguleret Beregning: Residual, jf. Tysae-relationen ---------- ttyuak Gennemsnitlig årlig sats for aktiverede udenf. arbejdsstyrken, Beregning: Residual jf. Tyuak-relationen ---------- ttyuly Gennemsnitlig årlig sats for ledigedsydelse Beregning: Residual jf. Tyuly-relationen ---------- ttyurev Gennemsnitlig årlig sats for revalideringsydelse Beregning: Residual jf. Tyurev-relationen ---------- ttyusu Gennemsnitlig årlig sats for statens uddannelsesstøtte (SU) Beregning: Residual jf. Tyusu-relationen ---------- tve{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Punktafgiftssats vedr. fVe{j} Beregning: tve{j}=Sipve{j}/fVe{j} ---------- tvmo Punktafgiftssats vedr. fVmo Beregning: tvmo=(Sipxo-Sipveo)/fVmo ---------- tvm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h Punktafgiftssats vedr. fVm{j} Beregning: tvm{j}=(Sipx{j}-Sipve{j})/fVm{j} ---------- Twen Lønninger og arbejdsgiverbidrag fra udlandet, netto (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.3, løbenr. 4-15 ---------- Ty Indkomstoverførsler til husholdningerne i alt (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. I.9.2 Identitet: Ty=Typs+Typr+Tyd+Tysa+Tysb+Tyk+Tyrr ---------- Tyd Arbejdsløshedsdagpenge (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. 1.1.5 ---------- Tyen Sociale ydelser undtagen sociale overførsler i naturalier fra udlandet, netto (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.5 (13) - tabel 4.5 (36) ---------- Tykk Indkomstoverførsler til husholdningerne i offentlig delsektor k (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2-4, løbenr. I.9.2 ---------- Tym Overførsler til midlertidigt fraværende fra arbejdsstyrken (mio. kr.) ---------- Tymb Overførsler til barselsdagpenge (mio. kr.) ---------- Tymf Overførsler til arbejdsmarkedsorlov (mio. kr.) ---------- Tymfdp Udbetalte feriedagpenge (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, internt materiale ---------- Tyms Overførsler til dygedagpenge (mio. kr.) ---------- Tyo Indkomstoverførsler til husholdningerne i offentlig delsektor o (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2-4, løbenr. I.9.2 ---------- Typ Pensioner og ydelser til øvrige tilbagetrækningsordninger (mio.kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. B.I+B.II Identitet: Typ = Typs + Typw + Typr1 ---------- Typdp Delpension (mill. kr.) ---------- Typdpd Delpension, Typdp, deflateret Beregning: Typdpd = Typdp/ptty1 ---------- Typef Overførsler til efterløn (mio. kr.) ---------- Typfo Overførsler til førtidspension (mio. kr.) ---------- Typfp Overførsler til folkepension (mio. kr.) ---------- Typi Indekstillæg (mill. kr.) ---------- Typid Indekstillæg, Typi, deflateret Beregning: Typid = Typi/ptty1 ---------- Typlg Andre overførsler udbetalt af sociale kasser og fonde (mio.kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 3, løbenr. I.9.2 frtrukket (tyd+typw+tysafe+tysaov) Identitet: ---------- Typov Overførsler til overgangsydelse (mio. kr.) ---------- Typpt Personlige tillæg (mill. kr.) ---------- Typptd Personlige tillæg, Typpt, deflateret Beregning: Typptd = Typpt/ptty1 ---------- Typr Overførsler til øvrige tilbagetrækningsordninger (mio. kr.) ---------- Typri Imputerede bidrag til sociale sikringsordninger (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. II.9 ---------- Typri{i} i=k Imputerede bidrag til sociale sikringsordninger i offentlig delsektor {i} (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2 og 4, løbenr. II.9 Identitet: Typri = Typris + Typrik ---------- Typsh Pensionsudbetalinger fra kollektive ordninger, privat sektor ekskl. LD,DMP (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Typshk Pensionsudbetalinger, engangs ydelser, kollektive ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Typshl Pensionsudbetalinger, løbende ydelser, kollektive ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Typshp Udbetalinger fra pensionskasser og livsforsikringsselskaber til husholdninger, kollektive ordninger (mio.kr.) Kilde: NRs årspublikation, Tabel 5.4.5, konto 2.2, lbnr.10, ENS-kode: D.62 ---------- Typt Tjenestemandspension (mill. kr.) ---------- Typtd Tjenestemandspension, Typt, deflateret Beregning: Typtd = Typt/ptty1 ---------- Tyr Øvrige indkomstoverførsler (mill. kr.) ---------- Tyrbf Børnefamilieydelse (mio.kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. 1.13 ---------- Tyrh Boligsikring og boligydelse (mio. kr.) ---------- Tyrhs Boligsikring (mio. kr.) ---------- Tyrhsd Boligsikring, Tyrhs, deflateret Beregning: Tyrhsd = Tyrhs/ptty1 ---------- Tyrhy Boligydelse (mio. kr.) ---------- Tyrk Kontanthjælp (mio. kr.) ---------- Tyrkr Kontanthjælp, ikke skattepligtig (mio. kr.) ---------- Tyrkrd Kontanthjælp (skattefri del), Tyrkr, deflateret Beregning: Tyrkrd = Tyrkr/ptty1 ---------- Tyrks Kontanthjælp, skattepligtig (mio. kr.) ---------- Tyrr Resterende indkomstoverførsler (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. B.VII ---------- Tyrrr Øvrige overførsler, ikke skattepligtige (mio. kr.) ---------- Tyrrrd Resterende indkomstoverførsler (skattefri del), Tyrrr, deflateret Beregning: Tyrrrd = Tyrrr/ptty1 ---------- Tyrrs Øvrige overførsler, skattepligtige (mio. kr.) ---------- Tyrrsd Resterende indkomstoverførsler (skattepligtig del), Tyrrs, deflateret Beregning: Tyrrsd = Tyrrs/ptty1 ---------- Tys Indkomstoverførsler, skattepligtige (mio. kr.) ---------- Tyu Overførsler til uddannelse og aktivering mv (mio. kr.) ---------- Tyuak Overførsler til aktiverede udenfor arbejdsstyrken (mio. kr.) ---------- Tyuly Ledighedsydelse (mio. kr.) ---------- Tyurev Revalideringsydelse (mio. kr.) ---------- Tyusu Statens uddannelsesstøtte (mio. kr.) ---------- t{j} j=fXa, fE2,fE5,fE6,fE7q,fE8,fEsq,fEt Fejlkorrektionsparameter i relation {j} ---------- U Befolkningstal pr. 1.juli (1000 pers.) Kilde: St.Å. 1995, tabel 43 ---------- U1529 Befolkningen i aldersklassen 15 til 29 år (1000 pers.) Kilde: Uadam ---------- U1564 Befolkning fra 15 til 64 år pr. 1. januar (1000 pers.) Kilde: St.Å. 1995, tabel 45 ---------- Ua1 Samlet arbejdsstyrke (1000 pers.) Beregning: Ua = Uw-Uwxa ---------- UA1E Udgansskøn for UA1E Beregning: UA1E = UA1 ---------- Uakx Af aktivering (individuel jobtræning) udenfor arbejdsstyrken i alt (1000 personer) Kilde: Arbejdsmarkeds politikske foranstaltninger (Amfora) ---------- Uaw Udbud af arbejdskraft i alt (1000 pers.) Beregning: Uaw = Ua1-(Q1-Qw1) ---------- Ub Børn i alt (personer under 15) (1000 personer) Kilde: Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS), medioberegning ---------- ucb1 Usercost for privat forbrug af køretøjer Beregning: Jf. relation ---------- Uef Efterlønsmodtagere (inkl. overgangsydelse-modtagere), ADAM april 2004 (1000 pers.) Kilde: AMFORA og Uadam, jf. dokumentation af Uadam ---------- Uefe Udgangsskøn (demografisk baseret) for Uefe, ADAM april 2004 ---------- Uefsy Antal skatteydende efterlønnere, ADAM april 2004 (1000 pers.) Kilde: Skatteorienteret indkomststatistik og MISKMASK, jf dokumentation af MISKMASK ---------- Uefsye Udgangsskøn for Uefsy, ADAM april 2004 ---------- Uefw Deltagelse i efterlønsorningen, langt sigt (1000 pers.) Kilde: Uadam ---------- Ufdp Antallet af feriedagpengemodtagere (1000 pers.) Kilde: Arbejdsmarkedsstatistik, jf notat Ceo22408 ---------- Ufo Modtagere af førtidspension (berørte), helårspersoner (1000 pers.) Kilde: Sammenhængende socialstatistik, internt materiale 10.kt ---------- Ufoi Førtidspensionister bosat i Danmark (1000 personer) ---------- Ufou Førtidspensionister bosat i udland (1000 personer) ---------- Ufox Førtidspensionister uden for arbejdsstyrken (1000 personer) ---------- Ufpi Folkepensionister bosat i Danmark (1000 personer) Beregning: Ufpi = Ufp - Ufpu ---------- Ufpsy Antal skatteydende folkepensionister, ADAM april 2004 (1000 pers.) Kilde: Skatteorienteret indkomststatistik og MISKMASK, jf dokumentation af MISKMASK ---------- Ufpsye Udgangsskøn for Ufpsy, ADAM april 2004 ---------- Ufpu Folkepensionister bosat i udland (1000 personer) Kilde: Socialstatistikken ---------- Ufpx Folkepensionister uden for arbejdsstyrken (1000 personer) Beregning: Ufpx = Ufp - Qfp - Ufpu ---------- uibh Usercost for enfamiliehuse Beregning: uibh = (buibh*phk*fChe)/fKbhe(-1) ---------- uibhe Usercost for ejerboliger ---------- uib{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,o Usercost for kapitalmængden for bygninger og anlæg i erhverv {j} Beregning: Jf. relation, Notat LBT 04.02.02 ---------- uim{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Usercost for kapitalmængden for maskiner og transportmidler i erhverv {j} Beregning: Jf. relation, Notat DGR 02.02.02 ---------- Uk Modtagere af kontanthjælp i alt (ekskl. individuel jobtræning) (1000 helårspersoner berørt af ydelsen) Beregning: Uk = Ukxa + Ulu + Ukak ---------- Ukak Modtagere af kontanthjælp, aktiverede (ekskl. individuel jobtræning) (1000 personer) Kilde: Arbejdsmarkeds politikske foranstaltninger (Amfora) ---------- Ukxa Kontanthjælpsmodtagere udenfor arbejdsmarkedet (1000 pers.) Kilde: Uadam ---------- Ul Ledige (fuldtidsledige) i alt (1000 pers.) Kilde: Arbejdsmarked Identitet: Ul=Uldp+Ulu ---------- Uldp Antallet af dagpengemodtagere (1000 pers.) Kilde: Arbejdsmarkedsstatistik, jf notat Ceoxxxxx ---------- Ulsy Antal skatteydende ledige, ADAM april 2004 (1000 pers.) Kilde: Skatteorienteret indkomststatistik og MISKMASK, jf dokumentation af MISKMASK ---------- Ulsye Udgangsskøn for Ulsy, ADAM april 2004 ---------- Ulu Ledige med bistandsydelse (1000 pers.) Kilde: Arbejdsmarked (St.E.) 1995:3, tabel 3, s. 6, gnstl. antal ledige med bistandsydelse. Simpelt gennemsnit af de enkelte uger i året fra uge 51 til uge 50. ---------- Uly Personer på ledighedsydelse (1000 helårspersoner berørt af ydelsen) Kilde: Sammenhængende socialstatistik ---------- Umf Personer på arbejdsmarkedsorlov (1000 pers.) Kilde: AMFORA, Arbejdsmarked (St.E) 1995:24, tabel 1 ---------- Uov Overgangsydelse, gennemsnitlige antal deltagere (1000 pers.) Kilde: AMFORA, Arbejdsmarked (St.E) 2000:8, tabel 1 ---------- Up Alderspensionister i alt (1000 helårspersoner) Beregning: Up = Ufp + Upt ---------- Upt Modtagere af tjenestemandspenion i alt, medioberegning (1000 personer) Kilde: Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) ---------- Uqsy Antal øvrige skatteydere, ADAM april 2004 (1000 pers.) Kilde: Skatteorienteret indkomststatistik og MISKMASK, jf dokumentation af MISKMASK ---------- Uqsye Udgangsskøn for Uqsy, ADAM april 2004 ---------- Ur Residualgruppe af personer udenfor arbejdsmarkedet (1000 pers.) Kilde: Uadam ---------- Ur1 Korrektion for dobbeltælling, Jf Dokumentationen for Uadam (1000 pers.) Kilde: Uadam ---------- Ur2 Korrektion for dobbeltælling, Jf Dokumentationen for Uadam (1000 pers.) Kilde: Uadam ---------- Urev Personer på revalideringsydelse (berørte) helårsmodtagere (1000 pers.) Kilde: Uadam ---------- Usb Personer på barselsorlov (berørte) helårspersoner (1000 pers.) Kilde: Uadam ---------- Uss Modtagere af sygedagpenge (berørte) helårspersoner (1000 pers.) Kilde: Sammenhængende socialstatistik, internt materiale 10.kt ---------- Ussy Antal skatteydende selvstændige, ADAM april 2004 (1000 pers.) Kilde: Skatteorienteret indkomststatistik og MISKMASK, jf dokumentation af MISKMASK ---------- Ussye Udgangsskøn for Ussy, ADAM april 2004 ---------- Usu Statens Uddannelsesstøtte, støttemodtagere i alt (1000 pers.) Kilde: Statistisk Årbog 1998, tabel 122 ---------- Usxa Personer på sygedagpenge (1000 pers.) Kilde: Uadam ---------- Usy Skatteydere (skattepligtige med skattepligtig indkomst større end nul) (1000 pers.) Kilde: Notat JAO 17.03.81 ---------- Usye Udgangsskøn for Usy ---------- Uuxa Uddannelsessøgende udenfor arbejdsstyrken (1000 pers.) Kilde: Uadam ---------- Uw Potentiel arbejdsstyrke, befolkningen i alderen 15-66 år plus beskæftigede ældre end 66 år (1000 pers.) Kilde: Uadam ---------- Uwsy Antal skatteydende lønmodtagere, ADAM april 2004 (1000 pers.) Kilde: Skatteorienteret indkomststatistik og MISKMASK, jf dokumentation af MISKMASK ---------- Uwsye Udgangsskøn for Uwsy, ADAM april 2004 ---------- Uwxa Befolkning i den arbejdsdygtige alder udenfor arbejdsstyrken, ADAM april 2004 (1000 pers.) Kilde: Se dokumentation af Uadam ---------- V Energi- og materialeforbrug i erhvervene i alt (mio.kr) Beregning: V=X-Yf ---------- Ve{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Energiforbrug i erhverv {j} (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- Vm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Materialeforbrug i erhverv {j} (mio. kr.) Beregning: Vm{j}=V{j}-Ve{j} ---------- Vo11 Vareinput i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) (mio. kr.) Kilde: NR, ---------- VS Varigheden af den indenlandske statsgæld Kilde: Statens låntagning og gæld (SLOG) ---------- V{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Energi- og materialeforbrug i erhverv {j} (mio. kr.) Beregning: V{j}=X{j}-Yf{j} ---------- WATP Formue (aktiver) i ATP Kilde: Årsregnskab, ATP ---------- WBATP Obligationsformue (aktiver), ATP Kilde: Årsregnskab, ATP ---------- WBCP_Z_CF Pnsionsindskud i pengeinstitutterne placeret i obligationer, kursværdi (mio.kr.) Beregning: wbcp_z_cf = (1-bwsp)*wcp_cf_x ---------- Wbd_os_z Statens indenlandske obligationsgæld, kursværdi (mio.kr.) Kilde: NR finansielle konti, staten, passiver, f.3, ultimo, ukonsolideret - fratrukket Wbe_os_z ---------- WBE_OS_Z Statens udenlandske gæld, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Statens låntagning og Gæld (SLOG); det antages, at kursværdi er lig med nominel værdi. ---------- WBM_CF_X Realkreditobligationer udstedt af cf-sektoren (udestående beholdning) (mio.kr.) Kilde: Nationalbanken: Balance- og strømstatistik for MFI-sektoren, fx maj 2006, tabel 34, passiver, kursværdi, ultimo (konsolideret, jf. JAO??). ---------- WBP_Z_CF Pensionsindskud i cf-sektoren placeret i obligationer (mio.kr.) Beregning: wbp_z_cf = (1-bwsp)*wp_cf_x ---------- WBP_Z_IQ Obligationsformue (hensættelser), Livs- og pensionsforsikring Kilde: MAJ03n05 ---------- WB_Z_OS Den Sociale Pensionsfonds beholdning af obligationer, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.1311, aktiv, konto: IV.3, instr: AF.2 ---------- Wcp Formue-udtryk i Cpuxh-relationen (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- WCP_CF_E Udlandets pensionsreserver i pengeinstitutter, kursværdi (mio.kr.) Beregning: wcp_cf_e = bwpe*wcp_cf_x; ---------- WCP_CF_H Husholdningernes pensionsreserver i pengeinstitutter, kursværdi (mio.kr.) Beregning: wcp_cf_h = (1-bwpe)*wcp_cf_x ---------- WCP_CF_X Pensionsreserver i pengeinstitutter i alt, kursværdi (mio.kr.) Beregning: wcp_cf_x = (wppb + wsp + wld + wdmp)*Wp_cf_x/(Wp_z_iq+watp) - (oab_oo_cf + oas_oo_cf) ---------- Wdmp Formuen, Den midlertidige pensionsordning (DMP) (mio.kr.) Kilde: DMP, regnskab ---------- WG_E_CF Beholdning af monetært guld og særlige trækningsrettigheder, cf-sektoren, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.12, aktiv, konto: IV.3, instr: AF.1 ---------- Wld Formuen, LD, bogført værdi (mio.kr.) Kilde: LD`s regnskab ---------- Wlg_z_os Statens genudlån til div. offentlige virksomheder (mio. kr.) Beregning: Wzzomuaxg = Wzzomua - Wlg_z_os ---------- WLM_X_CF Samlet realkreditgæld, kursværdi, konsolideret (mio.kr.) Kilde: Nationalbanken. Balance- og strømstatistik for MFI-sektoren, fx maj 2006, tabel 36; omregnet til kursværdi jf. JAO?? Identitet: Wlm_x_cf = Wbm_cf_x ---------- WLM_{i}_CF i=e,cr,h,ok Realkreditgæld i sektor {i}, kursværdi (mio.kr.) kilde: Nationalbanken. Balance- og strømstatistik for MFI-sektorenfx maj 2006, tabel 36; omregnet til kursværdi jf. JAO?? ---------- WNBR_CF Nettoobligationsbeholdning i cf-sektoren ekskl. obligationsbeholdninger knyttet til pensionsindskud og udstedte realkreditobligationer, kursværdi, ultimo (mio.kr.) Beregning: wnbr_cf = Wnb_cf - wbcp_z_cf - wbp_z_cf + wbm_cf_x; ---------- WNB_CF Nettoobligationsbeholdning i sektor cf, kursværdi, ultimo (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.12, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF.3 ---------- WNB_CR Nettoobligationsbeholdning i sektor cr, kursværdi, ultimo (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.11, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF.3 ---------- WNB_E Nettoobligationsbeholdning i sektor e, kursværdi, ultimo (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.2, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF.3 ---------- WNB_H Nettoobligationsbeholdning i sektor h, kursværdi, ultimo (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.14+S.15, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF.3 ---------- WNB_OK Nettoobligationsbeholdning i sektor ok, kursværdi, ultimo (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.1313, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF.3 ---------- WNB_OO Nettoobligationsbeholdning i sektor oo, kursværdi, ultimo (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.1314, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF.3 ---------- WNB_OS Nettoobligationsbeholdning i sektor {i}, kursværdi, ultimo (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.1311, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF.3 ---------- WNC_OSSLOG Statens indestående i Danmarks Nationalbank, SLOG definition (mio.kr.) Kilde: Statens låntagning og Gæld (SLOG), fx. 2002, bilagstabel 1, B ---------- Wnlb Nationalbankens udlån til pengeinstitutterne (mio. kr.) Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1989, tabel 20 og FINBK afsnit 10.17 ---------- Wnq1_cf Nettobeholdning af øvrige fordringer, finansielle selskaber, kursværdi (mio.kr.) Beregning: Wnq1_cf = Wn_cf-Wg_e_cf-Wlm_x_cf-Wnbr_cf-Wsr_e_cf-Wsr_d_cf+Wlm_x_cf+Ws_cf_z ---------- Wnq1_cr Nettobeholdning af øvrige fordringer, ikke-finansielle selskaber, kursværdi (mio.kr.) Beregning: Wnq1_cr = Wn_cr-Wnb_cr-Ws_e_cr-Ws_d_cr+Wlm_cr_cf+Ws_cr_z ---------- Wnq1_e Nettobeholdning af øvrige fordringer, udland, kursværdi (mio.kr.) Beregning: Wnq1_e = Wn_e-Wcp_cf_e-Wnb_e-Ws_z_e-Wp_cf_e+Wlm_e_cf+Ws_e_z ---------- Wnq1_h Nettobeholdning af øvrige fordringer, husholdninger, kursværdi (mio.kr.) Beregning: Wnq1_h = Wn_h-Wcp_cf_h-Wnb_h-Ws_e_h-Ws_d_h-Wp_cf_h+Wlm_h_cf ---------- Wnq1_ok Nettobeholdning af øvrige fordringer, kommuner, kursværdi (mio.kr.) Beregning: Wnq1_ok = Wn_ok-Wnb_ok-Ws_e_ok-Ws_d_ok+Wlm_ok_cf ---------- Wnq1_oo Nettobeholdning af øvrige fordringer, offenltige kasser og fonde, kursværdi (mio.kr.) Beregning: Wnq1_oo = Wn_oo-Wnb_oo-Ws_x_oo ---------- Wnq1_os Nettobeholdning af øvrige fordringer, staten, kursværdi (mio.kr.) Beregning: Wnq1_os = Wn_os-Wnb_os-Ws_x_os ---------- WN_CF Nettoformue, finansielle selskaber, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.12, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF. ---------- WN_CR Nettoformue, ikke-finansielle selskaber, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.11, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF. ---------- WN_E Nettoformue, udland, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.2, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF. ---------- WN_H Nettoformue, husholdninger, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.14+S.15, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF. ---------- WN_O Nettoformue, Offentlig sektor, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.13, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF. ---------- WN_OK Nettoformue, kommuner, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.1313, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF. ---------- WN_OO Nettoformue, offenltige kasser og fonde, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.1314, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF. ---------- WN_OS Nettoformue, staten, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.1311, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF. ---------- WN_OSSLOG Samlet statsgæld, nominel, SLOG definition (mio.kr.) Kilde: Statens låntagning og Gæld (SLOG), fx. 2002, bilagstabel 1, A+B+C ---------- Won (mio. kr) NR-gæld, markedsværdi Kilde: NR, fx SE 2001:16, oversigtstabel 4, NR-gæld, markedsværdi, netto ---------- Wp Pensionsformue (mio. kr.) Beregning jf. relation ---------- Wphp Formue, privat tegnede ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Wphpk Formue, engangs ydelser, private ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Wphpl Formue, løbende ydelser, private ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Wpp Pensionsformuen, private sektor ekskl. LD og DMP (mio. kr.) Beregning: Wpp=Wpspk+Wpspl+Wphpk+Wphpl ---------- WPPB Pensionsindskud i pengeinstitutterne ekskl. formue i SP, DMP og LD (mio.kr.) Beregning: wppb = wpp - wp_z_iq ---------- Wppk Pensionsformuen, engangsydelser, private sektor ekskl. LD og DMP (mio. kr.) Beregning: Wpp=Wpspk+Wpspl+Wphpk+Wphpl ---------- Wppl Pensionsformuen, løbende ydelser, private sektor ekskl. LD og DMP (mio. kr.) Beregning: Wpp=Wpspk+Wpspl+Wphpk+Wphpl ---------- Wpsp Formue, kollektive ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Wpspk Formue, engangs ydelser, kollektive ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Wpspl Formue, løbende ydelser, kollektive ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- WP_CF_E Pensionsreserver i livsforsikringsselskaber og pensionskasser, udland, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, konsolideret, sektor: S.2, aktiv, konto: IV.3, instr: AF.61 ---------- WP_CF_H Pensionsreserver i livsforsikringsselskaber og pensionskasser, husholdninger, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, konsolideret, sektor: S.14+S.15, aktiv, konto: IV.3, instr: AF.61 ---------- WP_CF_X Pensionsreserver i livsforsikringsselskaber og pensionskasser, finansielle selskaber, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, konsolideret, sektor: S.12, passiv, konto: IV.3, instr: AF.61 ---------- WP_Z_IQ Formue (hensættelser), Livs- og pensionsforsikring Beregning: wp_z_iq = wsdkp_z_iq+wsep_z_iq+wbp_z_iq ---------- WSATP Aktie formue (aktiver), ATP Beregning: Watp-Wbatp ---------- WSCP_D_CF Del af pensionsindskud i pengeinstitutter placeret i danske aktier, kursværdi (mio.kr.) beregning: wscp_d_cf = bwsp*(1-bwse_cf)*wcp_cf_x ---------- WSCP_E_CF Del af pensionsindskud i pengeinstitutter placeret i udenlandske aktier, kursværdi (mio.kr.) beregning: wscp_e_cf = bwsp*bwse_cf*wcp_cf_x ---------- WSDKATP Danske aktier (aktiver), ATP Beregning: wsdkatp = wsatp-wseatp ---------- WSDKP_Z_IQ Danske aktier (hensættelser), Livs- og pensionsforsikring Kilde: MAJ03n05 ---------- WSEATP Udenlandske aktier (aktiver), ATP Kilde: Årsregnskab, ATP ---------- WSEP_Z_IQ Udenlandske aktier (hensættelser), Livs- og pensionsforsikring Kilde: MAJ03n05 ---------- WSI_CF_Z Aktiebeholdningens indre værdi, finansielle selskaber (mio.kr.) Beregning: wsi_cf_z = kncf + wn_cf + ws_cf_z Identitet: Wsi_cf_z = Kncf+Wg_e_cf+Wc_e_cf-Wcr_cf_x+Wnbr_cf+Wnlr_cf+Wsr_e_cf+Wsr_d_cf+Wnq_cf ---------- WSI_CR_Z Aktiebeholdningens indre værdi, ikke-finansielle selskaber (mio.kr.) Beregning: wsi_cr_z = kncr + wn_cr + ws_cr_z Identitet: Wsi_cr_z = Kncr+Wnc_cr+Wnb_cr+Wnlr_cr-Wlm_cr_cf+Ws_e_cr+Ws_d_cr+Wnq_cr ---------- Wsp Formuen, Den midlertidige pensionsordning (SP) (mio.kr.) Kilde: Årsrapport, Den særlige pensionsordning ---------- WSP_D_CF Del af pensionsindskud i livsforsikr. og pensionsselskaber placeret i danske aktier, kursværdi (mio.kr.) beregning: wsp_d_cf = bwsp*(1-bwse_cf)*wp_cf_x ---------- WSP_E_CF Del af pensionsindskud i livsforsikr. og pensionsselskaber placeret i udenlandkse aktier, kursværdi (mio.kr.) beregning: wsp_e_cf = bwsp*bwse_cf*wp_cf_x ---------- WSR_D_CF Beholdning af danske aktier ekskl. aktiebeholdninger knyttet til pensionsindbetalinger, cf-sektoren, kursværdi (mio.kr.) beregning: wsr_d_cf = (1-bwse_cf)*(Nationalregnskab, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.12, aktiv, konto: IV.3, instr: AF.5) - (wsp_d_cf + wscp_d_cf) ---------- WSR_E_CF Beholdning af udenlandske aktier ekskl. aktiebeholdninger knyttet til pensionsindbetalinger, cf-sektoren, kursværdi (mio.kr.) beregning: Wsr_e_cf = bwse_cf*(Nationalregnskab, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.12, aktiv, konto: IV.3, instr: AF.5) - (wsp_d_cf + wscp_d_cf) ---------- WS_CF_Z Aktier og andre ejerandelsbeviser udstedt af finansielle selskaber, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.12, passiv, konto: IV.3, instr: AF.5 ---------- WS_CR_Z Aktier og andre ejerandelsbeviser udstedt af ikke-finansielle selskaber, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.11, passiv, konto: IV.3, instr: AF.5 ---------- WS_D_CR Beholdning af danske aktier, ikke-finansielle selskaber, kursværdi (mio.kr.) Beregning: ws_d_cr = (Nationalregnskab, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.11, aktiv, konto: IV.3, instr: AF.5) - ws_e_cr; ---------- WS_D_H Beholdning af danske aktier, husholdninger, kursværdi (mio.kt.) Beregning: ws_d_h = (Nationalregnskab, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.14+S.15, aktiv, konto: IV.3, instr: AF.5) - ws_e_h; ---------- WS_D_OK Beholdning af danske aktier, kommuner, kursværdi (mio.kr.) Beregning: ws_d_ok = (Nationalregnskab, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.1313, aktiv, konto: IV.3, instr: AF.5) - ws_e_ok; ---------- WS_E_CR Beholdning af udenlandske aktier, ikke-finansielle selskaber, kursværdi (mio.kr.) Kilde: ---------- WS_E_H Beholdning af udenlandske aktier, husholdninger, kursværdi (mio.kr.) Kilde: ---------- WS_E_OK Beholdning af udenlandske aktier, kommuner, kursværdi (mio.kr.) Kilde: ---------- WS_E_Z Samlet danske beholdning af udenlandske aktier, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.2, Passiv, konto: IV.3, instr: AF.5 ---------- WS_X_OO Aktiebeholdning, offentlige kasser og fonde, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.1314, aktiv, konto: IV.3, instr: AF.5 ---------- WS_X_OS Statens aktiebeholdning, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.1314, aktiv, konto: IV.3, instr: AF.5 ---------- Ws_z_cf Finansielle selskabers beholdning af aktier (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.12, aktiv, konto: IV.3, instr: AF.5 ---------- WS_Z_E Udlandets beholdning af danske aktier, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.2, aktiv, konto: IV.3, instr: AF.5 ---------- Wycb Sammensat indkomst-formue udtryk i bilkøbsrelationen (mio. kr.) ---------- Wzzomua ØMU-gæld inkl. ATP (mio. kr.) Kilde: ---------- Wzzomuaxg ØMU-gæld inkl. ATP eksklusive genudlån (mio. kr.) Beregning: Wzzomuaxg = Wzzomua - Wlg_z_os ---------- Wzzomuxa ØMU-gæld ekskl. ATP eksklusive genudlån (mio. kr.) ---------- Wzzomuxg ØMU-gæld eksklusive genudlån (mio. kr.) Kilde: ---------- X Produktionsværdi i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.1, løbenr. 1 ---------- Xa Produktionsværdi i landbrug mv. (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 011009,011209,014000,020000,050000 ---------- Xb Produktionsværdi i bygge- og anlægsvirksomhed (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 450001,450002,450003,450004 ---------- Xe Produktionsværdi i udvinding af brunkul, råolie og naturgas (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 110000 ---------- Xh Produktionsværdi i boligbenyttelse (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 702009 ---------- Xn Produktionsværdi i fremstillingserhvervene i alt (mio. kr.) Beregning: Xn=Xng+Xne+Xnf+Xnn+Xnb+Xnm+Xnt+Xnk+Xnq ---------- Xnb Produktionsværdi i leverandører til byggeri (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 140009,200000,263053,266080 ---------- Xne Produktionsværdi i el-, gas- og fjernvarmeforsyning (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 401000,402000,403000 ---------- Xnf Produktionsværdi i næringsmiddelindustri (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 151000,152000,153000,154000,155000,156009,158109,158120,158300 ---------- Xng Produktionsværdi i olieraffinaderier (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 230000 ---------- Xnk Produktionsværdi i kemisk industri mv. (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 241109,241209,241500,241617,242000,243000,244000,245070,251122,252300,252400,362060 ---------- Xnm Produktionsværdi i jern- og metalindustri (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 271000,272030,274000,275000,281009,286009,291000,292000,293000,294009,297000,300000,310000,320000,330000 ---------- Xnn Produktionsværdi i nydelsesmiddelindustri (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 159000,160000 ---------- Xnq Produktionsværdi i anden fremstillingsvirks. (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 170000,180000,190000,210000,221200,221309,222009,261126,361000 ---------- Xnt Produktionsværdi i transportmiddelindustri (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 340000,351000,352050 ---------- Xo Produktionsværdi i erhvervet offentlige tjenester (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 730002,751100,751209,751300,752000,801000,802000,803000,804002,851100,853109,853209,920002 Identitet: Xo=Vo+Yfo ---------- Xo11 Produktion i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) (mio. kr.) Kilde: NR, ---------- Xq Produktionsværdi i q-erhvervene i alt (mio. kr.) Beregning: Xq=Xqh+Xqs+Xqt+Xqf+Xqq ---------- Xqf Produktionsværdi i finansiel virksomhed (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 651000,652000,660102,660300,670000 ---------- Xqh Produktionsværdi i handel (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 370000,501009,505000,510000,521090,522990,523000,524190,524490 ---------- Xqq Produktionsværdi i andre tjenesteyd. erhverv (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 410000,502000,551009,553009,701109,702040,710000,721009,722000,730001,741100,741200,742009,744000,747000,748009,804001,851209,900010,900020,900030,910000,920001,930009,95 ---------- Xqs Produktionsværdi i søtransport (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 610000 ---------- Xqt Produktionsværdi i anden transport mv. (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 601000,602100,602223,602409,620000,631130,634000,640000 ---------- Y Bruttonationalproduktet (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.2, konto 1, løbenr. 5 (se tillige tabel 3.2, konto 2.1.1, løbenr. 1 og tabel 3.4, løbenr. 1) ---------- Yas Hjælpevariabel i Ys-relationen, A-indkomst (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1996, tabel 5.10, jf. notat TMK 18.06.97 ---------- Yasd Hjælpevariabel i Ys-relationen, A-indkomst vedr. dagpenge, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. notat TMK 04.05.04 ---------- Yase Hjælpevariabel i Ys-relationen, A-indkomst vedr. efterløn, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. notat TMK 04.05.04 ---------- Yasp Hjælpevariabel i Ys-relationen, A-indkomst vedr. folkepension, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. notat TMK 04.05.04 ---------- Yasr Hjælpevariabel i Ys-relationen, øvrig A-indkomst, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. notat TMK 04.05.04 ---------- Yasw Hjælpevariabel i Ys-relationen, A-indkomst vedr. lønindkomst, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. notat TMK 04.05.04 ---------- Ycbhe Kapitalomkostninger for ejerboliger (mio.kr.) ---------- Ycb{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,o Kapitalomkostninger for bygninger og anlæg i erhverv {j} (mio.kr.) ---------- Ycm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Kapitalomkostninger for maskiner, transportmidler og inventar i erhverv {j} (mio.kr.) ---------- Ydo Disponibel bruttoindkomst i offentlig sektor (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.5 (2.3.1) ---------- Ydp Disponibel bruttoindkomst i privat sektor (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.2 (2.3.1) ---------- Ydph1 Disponibel bruttoindkomst i husholdningerne, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.6 (2.2.15) ---------- ydphk2 Disponibel indkomst for husholdninger, forbrugsbestemmende indkomst, kort sigt (mio. kr.) Beregning: Jf. relation, samt notat JAO 20.11.01 ---------- Ydpl1 Disponibel indkomst, forbrugsbestemmende indkomst, langt sigt (mio. kr.) Beregning: Jf. relation, samt notat JAO 20.11.01 ---------- Ydps1 Disponibel bruttoindkomst i selskaber, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.3 (2.2.11) + tabel 5.4 (2.2.15) ---------- ydpsk2 Disponibel indkomst for selskaber, kort sigt (mio. kr.) Beregning: Jf. relation, samt notat JAO 20.11.01 ---------- Ydua Forventet disponible indkomst ved arbejdsmarkedsdeltagelse (kr.) Beregning: Jf. relation ---------- YDUAE Udgansskøn for YDUA Beregning: YDUAE = YDUA ---------- YDUEFE Udgansskøn for YDUEF Beregning: YDUEFE = YDUEF ---------- Yd{i} i=oo,k,ss Disponibel bruttoindkomst i offentlig sektor (mio. kr.) Kilde: NR 1999, tabel 5.5, løbenr. konto 2.15 Identitet: Yd = Ydoo + Ydk + Ydss ---------- Yd{j} j=l,na,uef Disponibel gennemsnitsindkomst for personer i gruppe j (kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Yf Bruttoværditilvækst i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.2, konto 2.1.1, løbenr. 3 Identitet: Yf=sum af Yf{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o,qi ---------- Yfa Bruttoværditilvækst i landbrug mv. (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 011009,011209,014000,020000,050000 ---------- Yfb Bruttoværditilvækst i bygge- og anlægsvirksomhed (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 450001,450002,450003,450004 ---------- Yfe Bruttoværditilvækst i udvinding af brunkul, råolie og naturgas (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 110000 ---------- Yfh Bruttoværditilvækst i boligbenyttelse (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 702009 ---------- Yfn Bruttoværditilvækst i fremstillingserhverv i alt (mio. kr.) Beregning: Yfn=Yfng+Yfne+Yfnf+Yfnn+Yfnb+Yfnm+Yfnt+Yfnk+Yfnq ---------- Yfnb Bruttoværditilvækst i leverandører til byggeri (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 140009,200000,263053,266080 ---------- Yfne Bruttoværditilvækst i el-, gas- og fjernvarmeforsyning (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 401000,402000,403000 ---------- Yfnf Bruttoværditilvækst i næringsmiddelindustri (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 151000,152000,153000,154000,155000,156009,158109,158120,158300 ---------- Yfng Bruttoværditilvækst i olieraffinaderier (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 230000 ---------- Yfnk Bruttoværditilvækst i kemisk industri mv. (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 241109,241209,241500,241617,242000,243000,244000,245070,251122,252300,252400,362060 ---------- Yfnl Bruttoværditilvækst i fremstillingsvirksomhed, excl. ne og ng, til brug i lønrelation (mio.kr.) Beregning: Yfnl = Yfnf+Yfnn+Yfnb+Yfnk+Yfnm+Yfnq+Yfnt ---------- Yfnm Bruttoværditilvækst i jern- og metalindustri (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 271000,272030,274000,275000,281009,286009,291000,292000,293000,294009,297000,300000,310000,320000,330000 ---------- Yfnn Bruttoværditilvækst i nydelsesmiddelindustri (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 159000,160000 ---------- Yfnq Bruttoværditilvækst i anden fremstillingsvirks. (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 170000,180000,190000,210000,221200,221309,222009,261126,361000 ---------- Yfnt Bruttoværditilvækst i transportmiddelindustri (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 340000,351000,352050 ---------- Yfo Bruttoværditilvækst i offentligt erhverv (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 730002,751100,751209,751300,752000,801000,802000,803000,804002,851100,853109,853209,920002 ---------- Yfo11 Bruttoværditilvækst i offentlig SEKTOR (ikke identisk med offentligt erhverv) (mio. kr.) Kilde: NR, ---------- Yfq Bruttoværditilvækst i q-erhverv i alt (mio. kr.) Beregning: Yfq=Yfqh+Yfqs+Yfqt+Yfqf+Yfqq+Yfqi ---------- Yfqf Bruttoværditilvækst i finansiel virksomhed (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 651000,652000,660102,660300,670000 ---------- Yfqh Bruttoværditilvækst i handel (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 370000,501009,505000,510000,521090,522990,523000,524190,524490 ---------- Yfqq Bruttoværditilvækst i andre tjenesteydende erhverv (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 410000,502000,551009,553009,701109,702040,710000,721009,722000,730001,741100,741200,742009,744000,747000,748009,804001,851209,900010,900020,900030,910000,920001,930009,95 ---------- Yfqs Bruttoværditilvækst i søtransport (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 610000 ---------- Yfqt Bruttoværditilvækst i anden transport mv. (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 601000,602100,602223,602409,620000,631130,634000,640000 ---------- Yi Bruttonationalindkomst (mio. kr.) Kilde: 6.kt Identitet: Yi=Twen+Tien+Tefe+Tefp+Tefq-Sim-Tefbp ---------- Yl3s Hjælpevariabel i Ys-relationen, 3 pct.'s fradrag (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.10, jf. notat TMK 22.06.99 ---------- Ylws Hjælpevariabel i Ys-relationen, lønmodtagerfradrag (mio.kr.) Beregning: ---------- Yr1 Bruttorestindkomst i alt, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.2, konto 2.1.1, løbenr. 18 ---------- Yrn1 Bruttorestindkomst i fremstillingserhvervene ---------- Yrp Restindkomst i husholdningssektoren (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.6, konto 2.1.2, løbenr. 1 ---------- Yrphs Hjælpevariabel i Ys-relationen, overskud af egen bolig (lejeværdi) (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1996, tabel 5.10, jf. notat TMK 18.06.97; tilbageført vha udviklingen i tsdl*phv*fKnbh[-1] ---------- Yrpss1 Hjælpevariabel i Ys-relationen, overskud af egen virksomhed (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.10, jf notat tmk 22.06.99 ---------- Yrs1 Restindkomst i selskabssektoren, ADAM april 2004 (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Yr{j}1 j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Bruttorestindkomst i erhverv {j}, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1 ---------- Ys Skattepligtig personlig indkomst (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 5.7, løbenr. F.1 ---------- Ysda3 Indkomstudtryk i Sda-relationen, ADAM april 2004 (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Ysds Selskabers skattepligtige indkomst (mill. kr.) Beregning: jf. relation ---------- Yse Udgangsskøn for Ys (mio. kr.) ---------- Ysef Skattepligtig indkomst, efterlønnere, personlige indkomstskatter, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Ysefe Udgangsskøn for Ysef (mio. kr.) ---------- Ysef{i} i=1,2,3,4,5 Udskrivningsgrundlag for skatter baseret på skattepligtig indkomst for skattearterne {i} for efterønnere, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Ysfp Skattepligtig indkomst, folkepensionister, personlige indkomstskatter, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Ysfpe Udgangsskøn for Ysfp (mio. kr.) ---------- Ysfp{i} i=1,2,3,4,5 Udskrivningsgrundlag for skatter baseret på skattepligtig indkomst for skattearterne {i} for folkepensionister, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Ysl Skattepligtig indkomst, ledige, personlige indkomstskatter, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Ysle Udgangsskøn for Ysl (mio. kr.) ---------- Ysl{i} i=1,2,3,4,5 Udskrivningsgrundlag for skatter baseret på skattepligtig indkomst for skattearterne {i} for ledige, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Ysp Personlig indkomst (mio.kr) Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.10, jf notat tmk 22.06.99 ---------- Yspe Udgangsskøn for Ysp ---------- Yspef Personlig indkomst, efterlønnere, personlige indkomstskatter, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Yspefe Udgangsskøn for Yspef (mio. kr.) ---------- Yspef{i} i=1,2,3,4,5 Udskrivningsgrundlag for skatter baseret på personlig indkomst for skattearterne {i} for efterønnere, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Yspfp Personlig indkomst, folkepensionister, personlige indkomstskatter, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Yspfpe Udgangsskøn for Yspfp (mio. kr.) ---------- Yspfp{i} i=1,2,3,4,5 Udskrivningsgrundlag for skatter baseret på personlig indkomst for skattearterne {i} for folkepensionister, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Yspl Personlig indkomst, ledige, personlige indkomstskatter, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Ysple Udgangsskøn for Yspl (mio. kr.) ---------- Yspl{i} i=1,2,3,4,5 Udskrivningsgrundlag for skatter baseret på personlig indkomst for skattearterne {i} for ledige, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Yspps Hjælpevariabel i Ysp-relationen, fradrag vedr. midlertidig og særlig ATP (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.10 ---------- Yspq Personlig indkomst, øvrige skatteydere, personlige indkomstskatter, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Yspqe Udgangsskøn for Yspq (mio. kr.) ---------- Yspqws Hjælpevariabel i Ysp-relationen, fradrag vedr. midlertidig og særlig ATP (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.10, jf notat tmk 22.06.99 ---------- Yspq{i} i=1,2,3,4,5 Udskrivningsgrundlag for skatter baseret på personlig indkomst for skattearterne {i} for øvrige skatteydere, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Ysprs Hjælpevariabel i Ysp-relationen, resterende personlig indkomst (mio. kr.) Beregning: Ysprs = Ysp-(Yas+Yrpss1-Tops1-Sdas-Yspqws) ---------- Ysps Personlig indkomst, selvstændige, personlige indkomstskatter, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Yspse Udgangsskøn for Ysps (mio. kr.) ---------- Ysps{i} i=1,2,3,4,5 Udskrivningsgrundlag for skatter baseret på personlig indkomst for skattearterne {i} for selvstændige, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Yspw Personlig indkomst, lønmodtagere, personlige indkomstskatter, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Yspwe Udgangsskøn for Yspw (mio. kr.) ---------- Yspw{i} i=1,2,3,4,5 Udskrivningsgrundlag for skatter baseret på personlig indkomst for skattearterne {i} for lønmodtagere, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Ysp{i} i=1,2,3,4,5 Udskrivningsgrundlag for skatter baseret på personlig indkomst for skattearterne {i}, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Beregning jf. relation ---------- Ysq Skattepligtig indkomst, øvrige skatteydere, personlige indkomstskatter, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Ysqe Udgangsskøn for Ysq (mio. kr.) ---------- Ysq{i} i=1,2,3,4,5 Udskrivningsgrundlag for skatter baseret på skattepligtig indkomst for skattearterne {i} for øvrige skatteydere, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Ysrs Hjælpevariabel i Ys-relationen, resterende skattepligtig personlig indkomst (mio. kr.) Beregning: Ysrs = Ys-Yas-Yrhss-Yrhkhs-Tippps ---------- Ysrs1 Hjælpevariabel i Ys-relationen, resterende skattepligtig personlig indkomst (mio. kr.) Beregning: Ysrs1 = Ys-(Ysp+Yrphs+Tippps1-Ylws-Yl3s+Tysb) ---------- Yss Skattepligtig indkomst, selvstændige, personlige indkomstskatter, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Ysse Udgangsskøn for Yss (mio. kr.) ---------- Yss{i} i=1,2,3,4,5 Udskrivningsgrundlag for skatter baseret på skattepligtig indkomst for skattearterne {i} for selvstændige, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Ysw Skattepligtig indkomst, lønmodtagere, personlige indkomstskatter, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Yswe Udgangsskøn for Ysw (mio. kr.) ---------- Ysw{i} i=1,2,3,4,5 Udskrivningsgrundlag for skatter baseret på skattepligtig indkomst for skattearterne {i} for lønmodtagere, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Ys{i} i=1,2,3,4,5 Udskrivningsgrundlag for skatter baseret på skattepligtig indkomst for skattearterne {i}, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Beregning jf. relation ---------- Ytr Indenlandsk efterspørgsel (mio. kr.) Beregning: Ytr=Y+M-E ---------- Yw1 Lønsum i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.2, konto 2.1.1, løbenr. 13 ---------- Ywn1 Lønsum i fremstillingserhvervene ---------- Ywo11 Lønsum i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) (mio. kr.) Kilde: NR, ---------- Ywo2 Lønsum i erhverv o, jf. Yf (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1 ---------- Yw{j}1 j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h Lønsum i erhverv {j}, jf. Yf (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1 ----------