Der er læst 5322=5322 forskellige navne Venstreside: 4089 Ikke-venstreside: 1234 ********** Liste med samtlige variabelnavne ********** AFCO endogen (3302), ikke-bestemmende. AFCP endogen (3301), ikke-bestemmende. AFE endogen (3300), ikke-bestemmende. AFIBH endogen (3306), ikke-bestemmende. AFIFP1XH endogen (3304), ikke-bestemmende. AFIL endogen (3307), ikke-bestemmende. AFIO1 endogen (3305), ikke-bestemmende. AFIP1 endogen (3303), ikke-bestemmende. AFM endogen (3299), ikke-bestemmende. ARFCP_FCB endogen (2686), ikke-bestemmende. ARFCP_FCE endogen (2687), ikke-bestemmende. ARFCP_FCF endogen (2684), ikke-bestemmende. ARFCP_FCFV endogen (2683), ikke-bestemmende. ARFCP_FCG endogen (2688), ikke-bestemmende. ARFCP_FCH endogen (2689), ikke-bestemmende. ARFCP_FCS endogen (2690), ikke-bestemmende. ARFCP_FCT endogen (2691), ikke-bestemmende. ARFCP_FCV endogen (2685), ikke-bestemmende. ARFCP_FET endogen (2692), ikke-bestemmende. * BAFD endogen ( 94), feed-back : 93:BUIBHX BBIL eksogen : 1299:FDILB BCP endogen (2674), ikke-bestemmende. BCPUXH endogen (2672), ikke-bestemmende. BCPXH endogen (2673), ikke-bestemmende. BCPY endogen (2676), ikke-bestemmende. BCPYD_H endogen (2693), ikke-bestemmende. BCPYF endogen (2677), ikke-bestemmende. BCPYSM endogen (2675), ikke-bestemmende. * BFCBU endogen ( 49), feed-back : 49:BFCBU 57:FCBU 3866:JRBFCBU 55:KFC 3858:ZBFCBU * BFCBUW endogen ( 42), feed-back : 49:BFCBU 40:DTBFCS 39:DTBFCT 3866:JRBFCBU BFCBUWX endogen ( 28) : 49:BFCBU 42:BFCBUW 3866:JRBFCBU * BFCE endogen ( 50), feed-back : 50:BFCE 58:FCE 3867:JRBFCE 55:KFC 3859:ZBFCE * BFCEW endogen ( 43), feed-back : 50:BFCE 40:DTBFCS 39:DTBFCT 3867:JRBFCE BFCEWX endogen ( 29) : 50:BFCE 43:BFCEW 3867:JRBFCE * BFCF endogen ( 51), feed-back : 51:BFCF 59:FCF 3868:JRBFCF 55:KFC 3860:ZBFCF * BFCFW endogen ( 44), feed-back : 51:BFCF 40:DTBFCS 39:DTBFCT 3868:JRBFCF BFCFWX endogen ( 30) : 51:BFCF 44:BFCFW 3868:JRBFCF * BFCGU endogen ( 48), feed-back : 48:BFCGU 56:FCGU 3865:JRBFCGU 55:KFC 3857:ZBFCGU * BFCGUW endogen ( 41), feed-back : 48:BFCGU 40:DTBFCS 39:DTBFCT 3865:JRBFCGU BFCGUWX endogen ( 27) : 48:BFCGU 41:BFCGUW 3865:JRBFCGU * BFCS endogen ( 54), feed-back : 54:BFCS 62:FCS 3871:JRBFCS 55:KFC 3863:ZBFCS BFCSW endogen ( 47) : 54:BFCS 3871:JRBFCS BFCSWX endogen ( 33) : 54:BFCS 47:BFCSW 40:DTBFCS 39:DTBFCT 3871:JRBFCS * BFCT endogen ( 53), feed-back : 53:BFCT 61:FCT 3870:JRBFCT 55:KFC 3862:ZBFCT * BFCTW endogen ( 46), feed-back : 53:BFCT 40:DTBFCS 3870:JRBFCT BFCTWX endogen ( 32) : 53:BFCT 46:BFCTW 39:DTBFCT 3870:JRBFCT * BFCV endogen ( 52), feed-back : 52:BFCV 60:FCV 3869:JRBFCV 55:KFC 3861:ZBFCV * BFCVW endogen ( 45), feed-back : 52:BFCV 40:DTBFCS 39:DTBFCT 3869:JRBFCV BFCVWX endogen ( 31) : 52:BFCV 45:BFCVW 3869:JRBFCV BFINVBA eksogen : 159:BFINVBAE 183:FIBA 184:FINVBA * BFINVBAE endogen ( 159), feed-back : 159:BFINVBAE 160:UIBA BFINVBB eksogen : 276:BFINVBBE 300:FIBB 301:FINVBB * BFINVBBE endogen ( 276), feed-back : 276:BFINVBBE 277:UIBB BFINVBE eksogen : 510:BFINVBEE 521:FINVBE 517:FKNBE * BFINVBEE endogen ( 510), feed-back : 510:BFINVBEE 511:UIBE BFINVBH eksogen : 90:BFINVBHE 105:FINVBH 101:FKNBH 103:FKNBHL 1362:PNCH * BFINVBHE endogen ( 90), feed-back : 90:BFINVBHE 93:BUIBHX BFINVBNE eksogen : 393:BFINVBNEE 417:FIBNE 418:FINVBNE * BFINVBNEE endogen ( 393), feed-back : 393:BFINVBNEE 394:UIBNE BFINVBNF eksogen : 198:BFINVBNFE 222:FIBNF 223:FINVBNF * BFINVBNFE endogen ( 198), feed-back : 198:BFINVBNFE 199:UIBNF BFINVBNG eksogen : 471:BFINVBNGE 495:FIBNG 496:FINVBNG * BFINVBNGE endogen ( 471), feed-back : 471:BFINVBNGE 472:UIBNG BFINVBNZ eksogen : 237:BFINVBNZE 261:FIBNZ 262:FINVBNZ * BFINVBNZE endogen ( 237), feed-back : 237:BFINVBNZE 238:UIBNZ BFINVBO eksogen : 540:BFINVBOE 555:FINVBO 551:FKNBO * BFINVBOE endogen ( 540), feed-back : 540:BFINVBOE 541:UIBO BFINVBQF eksogen : 354:BFINVBQFE 378:FIBQF 379:FINVBQF * BFINVBQFE endogen ( 354), feed-back : 354:BFINVBQFE 355:UIBQF BFINVBQS eksogen : 432:BFINVBQSE 456:FIBQS 457:FINVBQS * BFINVBQSE endogen ( 432), feed-back : 432:BFINVBQSE 433:UIBQS BFINVBQZ eksogen : 315:BFINVBQZE 339:FIBQZ 340:FINVBQZ * BFINVBQZE endogen ( 315), feed-back : 315:BFINVBQZE 316:UIBQZ BFINVCB eksogen : 49:BFCBU 11:BFINVCBE 23:CPUXH 66:FCB * BFINVCBE endogen ( 11), feed-back : 11:BFINVCBE 12:UCB BFINVMA eksogen : 162:BFINVMAE 185:FIMA 186:FINVMA * BFINVMAE endogen ( 162), feed-back : 162:BFINVMAE 163:UIMA BFINVMB eksogen : 279:BFINVMBE 302:FIMB 303:FINVMB * BFINVMBE endogen ( 279), feed-back : 279:BFINVMBE 280:UIMB BFINVME eksogen : 513:BFINVMEE 520:FINVME 518:FKNME * BFINVMEE endogen ( 513), feed-back : 513:BFINVMEE 514:UIME BFINVMNE eksogen : 396:BFINVMNEE 419:FIMNE 420:FINVMNE * BFINVMNEE endogen ( 396), feed-back : 396:BFINVMNEE 397:UIMNE BFINVMNF eksogen : 201:BFINVMNFE 224:FIMNF 225:FINVMNF * BFINVMNFE endogen ( 201), feed-back : 201:BFINVMNFE 202:UIMNF BFINVMNG eksogen : 474:BFINVMNGE 497:FIMNG 498:FINVMNG * BFINVMNGE endogen ( 474), feed-back : 474:BFINVMNGE 475:UIMNG BFINVMNZ eksogen : 240:BFINVMNZE 263:FIMNZ 264:FINVMNZ * BFINVMNZE endogen ( 240), feed-back : 240:BFINVMNZE 241:UIMNZ BFINVMO eksogen : 543:BFINVMOE 554:FINVMO 552:FKNMO * BFINVMOE endogen ( 543), feed-back : 543:BFINVMOE 544:UIMO BFINVMQF eksogen : 357:BFINVMQFE 380:FIMQF 381:FINVMQF * BFINVMQFE endogen ( 357), feed-back : 357:BFINVMQFE 358:UIMQF BFINVMQS eksogen : 435:BFINVMQSE 458:FIMQS 459:FINVMQS * BFINVMQSE endogen ( 435), feed-back : 435:BFINVMQSE 436:UIMQS BFINVMQZ eksogen : 318:BFINVMQZE 341:FIMQZ 342:FINVMQZ * BFINVMQZE endogen ( 318), feed-back : 318:BFINVMQZE 319:UIMQZ BFIVBH eksogen : 100:FIBH BFM endogen (2845), ikke-bestemmende. BFMZ59 endogen (2847), ikke-bestemmende. BFREK endogen (3125), ikke-bestemmende. BHIL eksogen : 1300:FDILH BHVEA eksogen : 1329:PVEA BHVEB eksogen : 1334:PVEB BHVEE eksogen : 1338:PVEE BHVEH eksogen : 1339:PVEH BHVENE eksogen : 1331:PVMNE BHVENF eksogen : 1332:PVENF BHVENG eksogen : 1330:PVMNG BHVENZ eksogen : 1333:PVENZ BHVEO eksogen : 1340:PVEO BHVEQF eksogen : 1335:PVEQF BHVEQS eksogen : 1337:PVEQS BHVEQZ eksogen : 1336:PVEQZ BI9 endogen (3326), ikke-bestemmende. BIB9 endogen (3325), ikke-bestemmende. BIBBY endogen (3328), ikke-bestemmende. BIBY endogen (3329), ikke-bestemmende. BIM9 endogen (3324), ikke-bestemmende. BIMBY endogen (3327), ikke-bestemmende. BIPBP endogen (3331), ikke-bestemmende. BIPMP endogen (3330), ikke-bestemmende. BIVBP eksogen : 113:BIVBU 1643:IVBPS BIVBP0 eksogen : 113:BIVBU 1643:IVBPS BIVBP1 eksogen : 113:BIVBU BIVBPW eksogen : 113:BIVBU 1643:IVBPS BIVBU endogen ( 113) : 160:UIBA 277:UIBB 511:UIBE 394:UIBNE 199:UIBNF 472:UIBNG 238:UIBNZ 541:UIBO 355:UIBQF 433:UIBQS 316:UIBQZ BIVMP eksogen : 112:BIVMU 1642:IVMPS BIVMP0 eksogen : 112:BIVMU 1642:IVMPS BIVMP1 eksogen : 112:BIVMU 1642:IVMPS BIVMU endogen ( 112) : 163:UIMA 280:UIMB 514:UIME 397:UIMNE 202:UIMNF 475:UIMNG 241:UIMNZ 544:UIMO 358:UIMQF 436:UIMQS 319:UIMQZ BIVSK eksogen : 1645:IVSK * BIWB endogen (2132), feed-back : 2134:TIFP_CF_H 2123:TIIN_CR 2121:TIIN_E 2122:TIIN_H 2124:TIIN_OK 2125:TIIN_OO 2128:TII_Z_OS BM endogen (2846), ikke-bestemmende. BM7YIL eksogen : 1298:FDILM7Y 3912:JFDILM7Y BNBS eksogen : 98:NBS BOBL eksogen : 94:BAFD BOBL30 eksogen : 93:BUIBHX BOBLANNU eksogen : 94:BAFD BOFIL eksogen : 1302:FDILO BOIL eksogen : 2237:PEE3R * BOWB endogen (2542), feed-back : 2439:OWBCP_Z_CF 2443:OWBP_Z_CF 2478:OWB_Z_OS 2447:OWNBR_CF 2408:OWNB_CR 2388:OWNB_H 2501:OWNB_OK 2512:OWNB_OO BOWBM endogen (2540) : 2542:BOWB BOWBS endogen (2541) : 2542:BOWB BOWP_B endogen (2545) : 2659:OWP_B * BOWSD endogen (2544), feed-back : 2440:OWSCP_D_CF 2444:OWSP_D_CF 2448:OWSR_D_CF 2410:OWS_D_CR 2390:OWS_D_H 2513:OWS_X_OO * BOWSE endogen (2543), feed-back : 2441:OWSCP_E_CF 2445:OWSP_E_CF 2449:OWSR_E_CF 2411:OWS_E_CR 2391:OWS_E_H 2503:OWS_E_OK BPE endogen (2851), ikke-bestemmende. BPE59 endogen (2853), ikke-bestemmende. BPES endogen (2855), ikke-bestemmende. BPEST endogen (2856), ikke-bestemmende. BPET endogen (2854), ikke-bestemmende. BPEV endogen (2852), ikke-bestemmende. BPR endogen (3825), ikke-bestemmende. BPRA endogen (3810), ikke-bestemmende. BPRB endogen (3816), ikke-bestemmende. BPRE endogen (3811), ikke-bestemmende. BPRH endogen (3820), ikke-bestemmende. BPRN endogen (3823), ikke-bestemmende. BPRNE endogen (3813), ikke-bestemmende. BPRNF endogen (3814), ikke-bestemmende. BPRNG endogen (3812), ikke-bestemmende. BPRNZ endogen (3815), ikke-bestemmende. BPRO endogen (3821), ikke-bestemmende. BPRP endogen (3824), ikke-bestemmende. BPRQ endogen (3822), ikke-bestemmende. BPRQF endogen (3819), ikke-bestemmende. BPRQS endogen (3818), ikke-bestemmende. BPRQZ endogen (3817), ikke-bestemmende. BPWBVL endogen (2265) : 3883:JRPXB 2268:PXB BPWBVV endogen (2266) : 3883:JRPXB 2268:PXB BPWNEVL endogen (2273) : 3886:JRPXNE 2276:PXNE BPWNEVV endogen (2274) : 3886:JRPXNE 2276:PXNE BPWNFVL endogen (2257), ikke-bestemmende. BPWNFVV endogen (2258), ikke-bestemmende. BPWNZVL endogen (2281) : 3889:JRPXNZ 2284:PXNZ BPWNZVV endogen (2282) : 3889:JRPXNZ 2284:PXNZ BPWQFVL endogen (2289) : 3892:JRPXQF 2292:PXQF BPWQFVV endogen (2290) : 3892:JRPXQF 2292:PXQF BPWQZVL endogen (2297) : 3895:JRPXQZ 2300:PXQZ BPWQZVV endogen (2298) : 3895:JRPXQZ 2300:PXQZ BQ eksogen : 1546:HAK 1922:SAFMA 1923:SAFME 2056:SPZAUD 1892:SYAUD 2623:TPCR_ATP BQAK eksogen : 3873:JRQAK 1520:QAK BQFIL eksogen : 1301:FDILQF BQLTF eksogen : 3876:JRQLTF 1524:QLTF BQLTJD eksogen : 3874:JRQLTJD 1521:QLTJD BQLTJK eksogen : 3875:JRQLTJK 1522:QLTJK BQLTR eksogen : 3878:JRQLTR 1526:QLTR BQLTS eksogen : 3877:JRQLTS 1525:QLTS BQN eksogen : 1592:LNAHK 1590:LNAK 1589:LNAKK BQO eksogen : 1920:SAQO BQP eksogen : 1921:SAQP BQS9 endogen (3157), ikke-bestemmende. BQSA eksogen : 1568:HGA 130:I_H 2375:KNH 187:QA 188:QSA 2355:YR_H BQSB eksogen : 1574:HGB 130:I_H 2375:KNH 304:QB 305:QSB 2355:YR_H BQSBY endogen (3158), ikke-bestemmende. BQSE eksogen : 1569:HGE 130:I_H 2375:KNH 522:QE 523:QSE 2355:YR_H BQSH eksogen : 1578:HGH 535:QH 536:QSH BQSN endogen (3155), ikke-bestemmende. BQSNE eksogen : 1571:HGNE 2375:KNH 421:QNE 422:QSNE BQSNF eksogen : 1572:HGNF 226:QNF 227:QSNF 2355:YR_H BQSNG eksogen : 1570:HGNG 130:I_H 2375:KNH 499:QNG 500:QSNG 2355:YR_H BQSNZ eksogen : 1573:HGNZ 130:I_H 2375:KNH 265:QNZ 266:QSNZ 2355:YR_H BQSO eksogen : 1579:HGO 553:HQO 545:QSO BQSP endogen (3159), ikke-bestemmende. BQSQ endogen (3156), ikke-bestemmende. BQSQF eksogen : 1577:HGQF 2375:KNH 382:QQF 383:QSQF 2355:YR_H BQSQS eksogen : 1576:HGQS 130:I_H 2375:KNH 460:QQS 461:QSQS 2355:YR_H BQSQZ eksogen : 1575:HGQZ 130:I_H 2375:KNH 343:QQZ 344:QSQZ 2355:YR_H BRWBD_OS_Z eksogen : 2485:NWBD_OS_Z 2487:OWBD_OS_Z 2486:TFBD_OS_Z 2484:TFBGD_OS_Z 2127:TIID_OS_Z BRWBE_OS_Z eksogen : 2482:TFBGE_OS_Z 2126:TIIE_OS_Z 2483:WBE_OS_Z BRWBM_CF_X eksogen : 2130:TIIM_CF_X BS endogen (3228), ikke-bestemmende. BSAFME eksogen : 1923:SAFME BSB endogen (3236), ikke-bestemmende. BSF endogen (3232), ikke-bestemmende. BSP endogen (3226), ikke-bestemmende. BSPB endogen (3234), ikke-bestemmende. BSPF endogen (3230), ikke-bestemmende. BSPTR endogen (3222), ikke-bestemmende. BSPZAB_XA eksogen : 2211:SPZL_XA BSPZAB_XB eksogen : 2217:SPZL_XB BSPZAB_XE eksogen : 2212:SPZL_XE BSPZAB_XH eksogen : 2220:SPZL_XH BSPZAB_XNE eksogen : 2214:SPZL_XNE BSPZAB_XNF eksogen : 2215:SPZL_XNF BSPZAB_XNG eksogen : 2213:SPZL_XNG BSPZAB_XNZ eksogen : 2216:SPZL_XNZ BSPZAB_XO eksogen : 2221:SPZL_XO BSPZAB_XQF eksogen : 2219:SPZL_XQF BSPZAB_XQS eksogen : 2218:SPZL_XQS BSPZAM_XA eksogen : 2211:SPZL_XA BSPZAM_XB eksogen : 2217:SPZL_XB BSPZAM_XE eksogen : 2212:SPZL_XE BSPZAM_XH eksogen : 2220:SPZL_XH BSPZAM_XNE eksogen : 2214:SPZL_XNE BSPZAM_XNF eksogen : 2215:SPZL_XNF BSPZAM_XNG eksogen : 2213:SPZL_XNG BSPZAM_XNZ eksogen : 2216:SPZL_XNZ BSPZAM_XO eksogen : 2221:SPZL_XO BSPZAM_XQF eksogen : 2219:SPZL_XQF BSPZAM_XQS eksogen : 2218:SPZL_XQS BSPZAUD_XA eksogen : 2211:SPZL_XA BSPZAUD_XB eksogen : 2217:SPZL_XB BSPZAUD_XE eksogen : 2212:SPZL_XE BSPZAUD_XH eksogen : 2220:SPZL_XH BSPZAUD_XNE eksogen : 2214:SPZL_XNE BSPZAUD_XNF eksogen : 2215:SPZL_XNF BSPZAUD_XNG eksogen : 2213:SPZL_XNG BSPZAUD_XNZ eksogen : 2216:SPZL_XNZ BSPZAUD_XO eksogen : 2221:SPZL_XO BSPZAUD_XQF eksogen : 2219:SPZL_XQF BSPZAUD_XQS eksogen : 2218:SPZL_XQS BSPZCO2_XA eksogen : 2224:SPZ_XA BSPZCO2_XB eksogen : 2230:SPZ_XB BSPZCO2_XE eksogen : 2225:SPZ_XE BSPZCO2_XH eksogen : 2233:SPZ_XH BSPZCO2_XNE eksogen : 2227:SPZ_XNE BSPZCO2_XNF eksogen : 2228:SPZ_XNF BSPZCO2_XNG eksogen : 2226:SPZ_XNG BSPZCO2_XNZ eksogen : 2229:SPZ_XNZ BSPZCO2_XO eksogen : 2234:SPZ_XO BSPZCO2_XQF eksogen : 2232:SPZ_XQF BSPZCO2_XQS eksogen : 2231:SPZ_XQS BSPZEJ_XA eksogen : 2236:BSPZEJ_XQZ 3794:PWA 2245:PWAW 2224:SPZ_XA BSPZEJ_XB eksogen : 2236:BSPZEJ_XQZ 3800:PWB 2262:PWBW 2230:SPZ_XB BSPZEJ_XE eksogen : 2236:BSPZEJ_XQZ 3795:PWE 2225:SPZ_XE BSPZEJ_XH eksogen : 2236:BSPZEJ_XQZ 2233:SPZ_XH BSPZEJ_XNE eksogen : 2236:BSPZEJ_XQZ 3797:PWNE 2270:PWNEW 2227:SPZ_XNE BSPZEJ_XNF eksogen : 2236:BSPZEJ_XQZ 3798:PWNF 2254:PWNFW 2228:SPZ_XNF BSPZEJ_XNG eksogen : 2236:BSPZEJ_XQZ 3796:PWNG 3790:PWNGW 2226:SPZ_XNG BSPZEJ_XNZ eksogen : 2236:BSPZEJ_XQZ 3799:PWNZ 2278:PWNZW 2229:SPZ_XNZ BSPZEJ_XO eksogen : 2236:BSPZEJ_XQZ 3805:PWO 2234:SPZ_XO BSPZEJ_XQF eksogen : 2236:BSPZEJ_XQZ 3803:PWQF 2286:PWQFW 2232:SPZ_XQF BSPZEJ_XQS eksogen : 2236:BSPZEJ_XQZ 3802:PWQS 3791:PWQSW 2231:SPZ_XQS BSPZEJ_XQZ endogen (2236) : 3801:PWQZ 2294:PWQZW BSPZR_XA eksogen : 2224:SPZ_XA BSPZR_XB eksogen : 2230:SPZ_XB BSPZR_XE eksogen : 2225:SPZ_XE BSPZR_XH eksogen : 2233:SPZ_XH BSPZR_XNE eksogen : 2227:SPZ_XNE BSPZR_XNF eksogen : 2228:SPZ_XNF BSPZR_XNG eksogen : 2226:SPZ_XNG BSPZR_XNZ eksogen : 2229:SPZ_XNZ BSPZR_XO eksogen : 2234:SPZ_XO BSPZR_XQF eksogen : 2232:SPZ_XQF BSPZR_XQS eksogen : 2231:SPZ_XQS BSPZUAK_XA eksogen : 2211:SPZL_XA BSPZUAK_XB eksogen : 2217:SPZL_XB BSPZUAK_XE eksogen : 2212:SPZL_XE BSPZUAK_XH eksogen : 2220:SPZL_XH BSPZUAK_XNE eksogen : 2214:SPZL_XNE BSPZUAK_XNF eksogen : 2215:SPZL_XNF BSPZUAK_XNG eksogen : 2213:SPZL_XNG BSPZUAK_XNZ eksogen : 2216:SPZL_XNZ BSPZUAK_XO eksogen : 2221:SPZL_XO BSPZUAK_XQF eksogen : 2219:SPZL_XQF BSPZUAK_XQS eksogen : 2218:SPZL_XQS BSPZUL_XA eksogen : 2211:SPZL_XA BSPZUL_XB eksogen : 2217:SPZL_XB BSPZUL_XE eksogen : 2212:SPZL_XE BSPZUL_XH eksogen : 2220:SPZL_XH BSPZUL_XNE eksogen : 2214:SPZL_XNE BSPZUL_XNF eksogen : 2215:SPZL_XNF BSPZUL_XNG eksogen : 2213:SPZL_XNG BSPZUL_XNZ eksogen : 2216:SPZL_XNZ BSPZUL_XO eksogen : 2221:SPZL_XO BSPZUL_XQF eksogen : 2219:SPZL_XQF BSPZUL_XQS eksogen : 2218:SPZL_XQS BSPZUQ_XA eksogen : 2224:SPZ_XA BSPZUQ_XB eksogen : 2230:SPZ_XB BSPZUQ_XE eksogen : 2225:SPZ_XE BSPZUQ_XH eksogen : 2233:SPZ_XH BSPZUQ_XNE eksogen : 2227:SPZ_XNE BSPZUQ_XNF eksogen : 2228:SPZ_XNF BSPZUQ_XNG eksogen : 2226:SPZ_XNG BSPZUQ_XNZ eksogen : 2229:SPZ_XNZ BSPZUQ_XO eksogen : 2234:SPZ_XO BSPZUQ_XQF eksogen : 2232:SPZ_XQF BSPZUQ_XQS eksogen : 2231:SPZ_XQS BSPZV_XA eksogen : 2224:SPZ_XA BSPZV_XB eksogen : 2230:SPZ_XB BSPZV_XE eksogen : 2225:SPZ_XE BSPZV_XH eksogen : 2233:SPZ_XH BSPZV_XNE eksogen : 2227:SPZ_XNE BSPZV_XNF eksogen : 2228:SPZ_XNF BSPZV_XNG eksogen : 2226:SPZ_XNG BSPZV_XNZ eksogen : 2229:SPZ_XNZ BSPZV_XO eksogen : 2234:SPZ_XO BSPZV_XQF eksogen : 2232:SPZ_XQF BSPZV_XQS eksogen : 2231:SPZ_XQS BSP_CP endogen (3223), ikke-bestemmende. BSY endogen (3225), ikke-bestemmende. BSYB endogen (3233), ikke-bestemmende. BSYC eksogen : 1900:SYCR 1902:SYC_CF 110:TSYCU BSYF endogen (3229), ikke-bestemmende. BSYP endogen (3227), ikke-bestemmende. BSYPB endogen (3235), ikke-bestemmende. BSYPF endogen (3231), ikke-bestemmende. * BSYWP endogen (2558), feed-back : 2559:IWPD_BF 79:KWPS 1911:SYWP_BF 1912:SYWP_F BSYWPC_F eksogen : 2654:TPC_H_CF 2165:TP_F BTB endogen (1597) : 1640:PCRS 1598:PTTYL BTFS_CF eksogen : 2431:TFS_CF_Z BTFS_CR eksogen : 2402:TFS_CR_Z BTGCB eksogen : 1376:PCB 2020:SPG_CB BTGCE eksogen : 1372:PCE 2015:SPG_CE BTGCF eksogen : 1370:PCF 2013:SPG_CF BTGCG eksogen : 1373:PCG 2016:SPG_CG BTGCH eksogen : 1374:PCH 2017:SPG_CH BTGCO eksogen : 2019:SPG_CO BTGCS eksogen : 1375:PCS 2018:SPG_CS BTGCV eksogen : 1371:PCV 2014:SPG_CV BTGIBH eksogen : 1381:PIBH 2021:SPG_IB 3191:SPG_IBH BTGIBO1 eksogen : 1380:PIBO1 2021:SPG_IB 3189:SPG_IBO BTGIBP1 eksogen : 1379:PIBP1 2021:SPG_IB 3187:SPG_IBP 3186:SPG_IP BTGIL eksogen : 1460:PIL 2023:SPG_IL BTGIMO1 eksogen : 1378:PIMO1 2022:SPG_IM 3190:SPG_IMO BTGIMP1 eksogen : 1377:PIMP1 2022:SPG_IM 3188:SPG_IMP 3186:SPG_IP BTGXA eksogen : 1329:PVEA 2001:SPG_XA BTGXB eksogen : 1334:PVEB 2007:SPG_XB BTGXE eksogen : 1338:PVEE 2002:SPG_XE BTGXH eksogen : 1339:PVEH 2011:SPG_XH BTGXNE eksogen : 1331:PVMNE 2004:SPG_XNE BTGXNF eksogen : 1332:PVENF 2005:SPG_XNF BTGXNG eksogen : 1330:PVMNG 2003:SPG_XNG BTGXNZ eksogen : 1333:PVENZ 2006:SPG_XNZ BTGXO eksogen : 1340:PVEO 2012:SPG_XO BTGXQF eksogen : 1335:PVEQF 2010:SPG_XQF BTGXQS eksogen : 1337:PVEQS 2009:SPG_XQS BTGXQZ eksogen : 1336:PVEQZ 2008:SPG_XQZ BTIIN_CF endogen (3362), ikke-bestemmende. BTIIN_CR endogen (3356), ikke-bestemmende. BTIIN_E endogen (3354), ikke-bestemmende. BTIIN_H endogen (3355), ikke-bestemmende. BTIIN_OK endogen (3357), ikke-bestemmende. BTIIN_OO endogen (3358), ikke-bestemmende. BTIIR_Z_OS endogen (3361), ikke-bestemmende. BTIPC_F eksogen : 2651:TIPC_FATP BTISUI endogen (3360), ikke-bestemmende. BTISUU endogen (3359), ikke-bestemmende. BTPCO1_BF eksogen : 2576:TPCO1_BF BTPCO2_BF eksogen : 2583:TPCO2_BF BTPCR_BF eksogen : 2569:TPCR_BF BTPCR_SP eksogen : 2641:TPCR_SP BTPC_F eksogen : 2653:TPC_FATP 2658:TP_B BTPIO1_BF eksogen : 2603:TPIO1_BF BTPIO2_BF eksogen : 2610:TPIO2_BF BTPIR_BF eksogen : 2596:TPIR_BF BTPI_F eksogen : 2658:TP_B 2165:TP_F BTYD endogen (1580) : 1581:BTYDE 1587:BULBW BTYDE endogen (1581) : 1587:BULBW BTYPCO1E_BF eksogen : 2577:BTYPCO1_BF BTYPCO1_BF endogen (2577) : 2578:TYPCO1_BF BTYPCO2E_BF eksogen : 2584:BTYPCO2_BF BTYPCO2_BF endogen (2584) : 2585:TYPCO2_BF BTYPCRE_ATP eksogen : 2624:BTYPCR_ATP BTYPCRE_BF eksogen : 2570:BTYPCR_BF BTYPCR_ATP endogen (2624) : 2625:TYPCR_ATP BTYPCR_BF endogen (2570) : 2571:TYPCR_BF BTYPCR_DMP eksogen : 2637:TYPCR_DMP BTYPCR_LD eksogen : 2646:TYPCR_LD BTYPCR_SP eksogen : 2642:TYPCR_SP BTYPC_F eksogen : 2655:TYPC_FATP 2657:TYP_B BTYPIO1E_BF eksogen : 2604:BTYPIO1_BF BTYPIO1_BF endogen (2604) : 2605:TYPIO1_BF BTYPIO2E_BF eksogen : 2611:BTYPIO2_BF BTYPIO2_BF endogen (2611) : 2612:TYPIO2_BF BTYPIRE_BF eksogen : 2597:BTYPIR_BF BTYPIR_BF endogen (2597) : 2598:TYPIR_BF BTYPI_F eksogen : 2657:TYP_B 2166:TYP_F BUAD eksogen : 3879:JRUAD 1528:UAD BUAK eksogen : 3880:JRUAK 1529:UAK BUAKB eksogen : 1519:BULB 1517:UAKB BUIBHX endogen ( 93) : 95:FKBHW 96:PHK 2741:UIBHX BUL endogen (1512), ikke-bestemmende. BULA endogen (3781), ikke-bestemmende. BULB endogen (1519) : 1588:LNA BULBA endogen (3782), ikke-bestemmende. BULBW endogen (1587) : 1588:LNA BVE endogen (3758), ikke-bestemmende. BVE9 endogen (3597), ikke-bestemmende. BVEA endogen (3397), ikke-bestemmende. BVEB endogen (3398), ikke-bestemmende. BVEBY endogen (3598), ikke-bestemmende. BVEE endogen (3669), ikke-bestemmende. BVEH endogen (3670), ikke-bestemmende. BVEN endogen (3595), ikke-bestemmende. BVENE endogen (3405), ikke-bestemmende. BVENF endogen (3400), ikke-bestemmende. BVENG endogen (3403), ikke-bestemmende. BVENZ endogen (3399), ikke-bestemmende. BVEO endogen (3671), ikke-bestemmende. BVEP endogen (3757), ikke-bestemmende. BVEQ endogen (3596), ikke-bestemmende. BVEQF endogen (3401), ikke-bestemmende. BVEQS endogen (3404), ikke-bestemmende. BVEQZ endogen (3402), ikke-bestemmende. BWBS_Z_OS eksogen : 2198:WZZOMUXA BWCP endogen (2678), ikke-bestemmende. BWLM_CF eksogen : 2433:TFLM_CF_CF BWLM_CR eksogen : 2401:TFLM_CR_CF BWLM_H eksogen : 2380:TFLM_H_CF BWLM_OK eksogen : 2496:TFLM_OK_CF BWNBR_CF eksogen : 2435:TFNBR_CF 2436:TFSR_D_CF 2437:TFSR_E_CF BWNB_CR eksogen : 2405:TFNB_CR BWNB_H eksogen : 2383:TFNB_H BWNB_OK eksogen : 2498:TFNB_OK 2499:TFS_D_OK 2500:TFS_E_OK BWNB_OO eksogen : 2510:TFNB_OO 2511:TFS_X_OO BWPE eksogen : 2387:OWCP_CF_H 2392:OWP_CF_H 2379:TFCP_CF_H 2381:TFP_CF_H * BWPS endogen (2552), feed-back : 4088:JDWPSDK_ATP 4083:JDWPSDK_F 4087:JDWPSE_ATP 4082:JDWPSE_F 2424:TFBCP_Z_CF 2428:TFBP_Z_CF 2426:TFSCP_D_CF 2425:TFSCP_E_CF 2430:TFSP_D_CF 2429:TFSP_E_CF 2633:WPB_ATP 2566:WPB_F 2632:WPSDK_ATP 2565:WPSDK_F 2631:WPSE_ATP 2564:WPSE_F BWQ_CR eksogen : 2403:TFNQ_CR BWSD_E endogen (2547) : 2549:BWSE_CF 2550:BWSE_CR 2548:BWSE_H 2551:BWSE_OK * BWSE_CF endogen (2549), feed-back : 4088:JDWPSDK_ATP 4083:JDWPSDK_F 4087:JDWPSE_ATP 4082:JDWPSE_F 2426:TFSCP_D_CF 2425:TFSCP_E_CF 2430:TFSP_D_CF 2429:TFSP_E_CF 2436:TFSR_D_CF 2437:TFSR_E_CF 2632:WPSDK_ATP 2565:WPSDK_F 2631:WPSE_ATP 2564:WPSE_F 2455:WSCP_D_CF 2456:WSCP_E_CF BWSE_CR endogen (2550), ikke-bestemmende. BWSE_H endogen (2548), ikke-bestemmende. * BWSE_OK endogen (2551), feed-back : 2499:TFS_D_OK 2500:TFS_E_OK BWSI_CF eksogen : 2474:PWS_CF 2431:TFS_CF_Z BWSI_CR eksogen : 2421:PWS_CR 2402:TFS_CR_Z BWS_CR eksogen : 2406:TFS_D_CR BWS_H eksogen : 2385:TFS_D_H BXE_XNE eksogen : 653:XE_XNE BXE_XNG eksogen : 632:XE_XNG BYD_HNR endogen (2695), ikke-bestemmende. BYD_HNRX endogen (2696), ikke-bestemmende. BYS10 endogen (1839) : 3931:BYS10E 1859:KBYS1 1881:TSS0 1864:YS1 * BYS10E endogen (3931), feed-back : 1839:BYS10 BYS10EF eksogen : 1839:BYS10 1755:YSEF1 BYS10FP eksogen : 1839:BYS10 1782:YSFP1 BYS10L eksogen : 1839:BYS10 1728:YSL1 BYS10Q eksogen : 1839:BYS10 1809:YSQ1 BYS10S eksogen : 1839:BYS10 1674:YSS1 BYS10W eksogen : 1839:BYS10 1701:YSW1 BYS11 endogen (1844) : 3936:BYS11E 3946:JBYS11 1859:KBYS1 1882:TSS1 1864:YS1 * BYS11E endogen (3936), feed-back : 1844:BYS11 BYS11EF eksogen : 1844:BYS11 3946:JBYS11 1755:YSEF1 BYS11FP eksogen : 1844:BYS11 3946:JBYS11 1782:YSFP1 BYS11L eksogen : 1844:BYS11 3946:JBYS11 1728:YSL1 BYS11Q eksogen : 1844:BYS11 3946:JBYS11 1809:YSQ1 BYS11S eksogen : 1844:BYS11 3946:JBYS11 1674:YSS1 BYS11W eksogen : 1844:BYS11 3946:JBYS11 1701:YSW1 BYS20 endogen (1840) : 3932:BYS20E 1860:KBYS2 1881:TSS0 1865:YS2 * BYS20E endogen (3932), feed-back : 1840:BYS20 BYS20EF eksogen : 1840:BYS20 1756:YSEF2 BYS20FP eksogen : 1840:BYS20 1783:YSFP2 BYS20L eksogen : 1840:BYS20 1729:YSL2 BYS20Q eksogen : 1840:BYS20 1810:YSQ2 BYS20S eksogen : 1840:BYS20 1675:YSS2 BYS20W eksogen : 1840:BYS20 1702:YSW2 BYS21 endogen (1845) : 3937:BYS21E 3947:JBYS21 1860:KBYS2 1882:TSS1 1865:YS2 * BYS21E endogen (3937), feed-back : 1845:BYS21 BYS21EF eksogen : 1845:BYS21 3947:JBYS21 1756:YSEF2 BYS21FP eksogen : 1845:BYS21 3947:JBYS21 1783:YSFP2 BYS21L eksogen : 1845:BYS21 3947:JBYS21 1729:YSL2 BYS21Q eksogen : 1845:BYS21 3947:JBYS21 1810:YSQ2 BYS21S eksogen : 1845:BYS21 3947:JBYS21 1675:YSS2 BYS21W eksogen : 1845:BYS21 3947:JBYS21 1702:YSW2 BYS30 endogen (1841) : 3933:BYS30E 1861:KBYS3 1881:TSS0 1866:YS3 * BYS30E endogen (3933), feed-back : 1841:BYS30 BYS30EF eksogen : 1841:BYS30 1757:YSEF3 BYS30FP eksogen : 1841:BYS30 1784:YSFP3 BYS30L eksogen : 1841:BYS30 1730:YSL3 BYS30Q eksogen : 1841:BYS30 1811:YSQ3 BYS30S eksogen : 1841:BYS30 1676:YSS3 BYS30W eksogen : 1841:BYS30 1703:YSW3 BYS31 endogen (1846) : 3938:BYS31E 3948:JBYS31 1861:KBYS3 1882:TSS1 1866:YS3 * BYS31E endogen (3938), feed-back : 1846:BYS31 BYS31EF eksogen : 1846:BYS31 3948:JBYS31 1757:YSEF3 BYS31FP eksogen : 1846:BYS31 3948:JBYS31 1784:YSFP3 BYS31L eksogen : 1846:BYS31 3948:JBYS31 1730:YSL3 BYS31Q eksogen : 1846:BYS31 3948:JBYS31 1811:YSQ3 BYS31S eksogen : 1846:BYS31 3948:JBYS31 1676:YSS3 BYS31W eksogen : 1846:BYS31 3948:JBYS31 1703:YSW3 BYS40 endogen (1842) : 3934:BYS40E 1862:KBYS4 1881:TSS0 1867:YS4 * BYS40E endogen (3934), feed-back : 1842:BYS40 BYS40EF eksogen : 1842:BYS40 1758:YSEF4 BYS40FP eksogen : 1842:BYS40 1785:YSFP4 BYS40L eksogen : 1842:BYS40 1731:YSL4 BYS40Q eksogen : 1842:BYS40 1812:YSQ4 BYS40S eksogen : 1842:BYS40 1677:YSS4 BYS40W eksogen : 1842:BYS40 1704:YSW4 BYS41 endogen (1847) : 3939:BYS41E 3949:JBYS41 1862:KBYS4 1882:TSS1 1867:YS4 * BYS41E endogen (3939), feed-back : 1847:BYS41 BYS41EF eksogen : 1847:BYS41 3949:JBYS41 1758:YSEF4 BYS41FP eksogen : 1847:BYS41 3949:JBYS41 1785:YSFP4 BYS41L eksogen : 1847:BYS41 3949:JBYS41 1731:YSL4 BYS41Q eksogen : 1847:BYS41 3949:JBYS41 1812:YSQ4 BYS41S eksogen : 1847:BYS41 3949:JBYS41 1677:YSS4 BYS41W eksogen : 1847:BYS41 3949:JBYS41 1704:YSW4 BYS50 endogen (1843) : 3935:BYS50E 1863:KBYS5 1881:TSS0 1868:YS5 * BYS50E endogen (3935), feed-back : 1843:BYS50 BYS50EF eksogen : 1843:BYS50 1759:YSEF5 BYS50FP eksogen : 1843:BYS50 1786:YSFP5 BYS50L eksogen : 1843:BYS50 1732:YSL5 BYS50Q eksogen : 1843:BYS50 1813:YSQ5 BYS50S eksogen : 1843:BYS50 1678:YSS5 BYS50W eksogen : 1843:BYS50 1705:YSW5 BYS51 endogen (1848) : 3940:BYS51E 3950:JBYS51 1863:KBYS5 1882:TSS1 1868:YS5 * BYS51E endogen (3940), feed-back : 1848:BYS51 BYS51EF eksogen : 1848:BYS51 3950:JBYS51 1759:YSEF5 BYS51FP eksogen : 1848:BYS51 3950:JBYS51 1786:YSFP5 BYS51L eksogen : 1848:BYS51 3950:JBYS51 1732:YSL5 BYS51Q eksogen : 1848:BYS51 3950:JBYS51 1813:YSQ5 BYS51S eksogen : 1848:BYS51 3950:JBYS51 1678:YSS5 BYS51W eksogen : 1848:BYS51 3950:JBYS51 1705:YSW5 BYSP10 endogen (1829) : 3921:BYSP10E 1849:KBYSP1 1879:TSSP0 1854:YSP1 * BYSP10E endogen (3921), feed-back : 1829:BYSP10 BYSP10EF eksogen : 1829:BYSP10 1750:YSPEF1 BYSP10FP eksogen : 1829:BYSP10 1777:YSPFP1 BYSP10L eksogen : 1829:BYSP10 1723:YSPL1 BYSP10Q eksogen : 1829:BYSP10 1804:YSPQ1 BYSP10S eksogen : 1829:BYSP10 1669:YSPS1 BYSP10W eksogen : 1829:BYSP10 1696:YSPW1 BYSP11 endogen (1834) : 3926:BYSP11E 3941:JBYSP11 1849:KBYSP1 1880:TSSP1 1854:YSP1 * BYSP11E endogen (3926), feed-back : 1834:BYSP11 BYSP11EF eksogen : 1834:BYSP11 3941:JBYSP11 1750:YSPEF1 BYSP11FP eksogen : 1834:BYSP11 3941:JBYSP11 1777:YSPFP1 BYSP11L eksogen : 1834:BYSP11 3941:JBYSP11 1723:YSPL1 BYSP11Q eksogen : 1834:BYSP11 3941:JBYSP11 1804:YSPQ1 BYSP11S eksogen : 1834:BYSP11 3941:JBYSP11 1669:YSPS1 BYSP11W eksogen : 1834:BYSP11 3941:JBYSP11 1696:YSPW1 BYSP20 endogen (1830) : 3922:BYSP20E 1850:KBYSP2 1879:TSSP0 1855:YSP2 * BYSP20E endogen (3922), feed-back : 1830:BYSP20 BYSP20EF eksogen : 1830:BYSP20 1751:YSPEF2 BYSP20FP eksogen : 1830:BYSP20 1778:YSPFP2 BYSP20L eksogen : 1830:BYSP20 1724:YSPL2 BYSP20Q eksogen : 1830:BYSP20 1805:YSPQ2 BYSP20S eksogen : 1830:BYSP20 1670:YSPS2 BYSP20W eksogen : 1830:BYSP20 1697:YSPW2 BYSP21 endogen (1835) : 3927:BYSP21E 3942:JBYSP21 1850:KBYSP2 1880:TSSP1 1855:YSP2 * BYSP21E endogen (3927), feed-back : 1835:BYSP21 BYSP21EF eksogen : 1835:BYSP21 3942:JBYSP21 1751:YSPEF2 BYSP21FP eksogen : 1835:BYSP21 3942:JBYSP21 1778:YSPFP2 BYSP21L eksogen : 1835:BYSP21 3942:JBYSP21 1724:YSPL2 BYSP21Q eksogen : 1835:BYSP21 3942:JBYSP21 1805:YSPQ2 BYSP21S eksogen : 1835:BYSP21 3942:JBYSP21 1670:YSPS2 BYSP21W eksogen : 1835:BYSP21 3942:JBYSP21 1697:YSPW2 BYSP30 endogen (1831) : 3923:BYSP30E 1851:KBYSP3 1879:TSSP0 1856:YSP3 * BYSP30E endogen (3923), feed-back : 1831:BYSP30 BYSP30EF eksogen : 1831:BYSP30 1752:YSPEF3 BYSP30FP eksogen : 1831:BYSP30 1779:YSPFP3 BYSP30L eksogen : 1831:BYSP30 1725:YSPL3 BYSP30Q eksogen : 1831:BYSP30 1806:YSPQ3 BYSP30S eksogen : 1831:BYSP30 1671:YSPS3 BYSP30W eksogen : 1831:BYSP30 1698:YSPW3 BYSP31 endogen (1836) : 3928:BYSP31E 3943:JBYSP31 1851:KBYSP3 1880:TSSP1 1856:YSP3 * BYSP31E endogen (3928), feed-back : 1836:BYSP31 BYSP31EF eksogen : 1836:BYSP31 3943:JBYSP31 1752:YSPEF3 BYSP31FP eksogen : 1836:BYSP31 3943:JBYSP31 1779:YSPFP3 BYSP31L eksogen : 1836:BYSP31 3943:JBYSP31 1725:YSPL3 BYSP31Q eksogen : 1836:BYSP31 3943:JBYSP31 1806:YSPQ3 BYSP31S eksogen : 1836:BYSP31 3943:JBYSP31 1671:YSPS3 BYSP31W eksogen : 1836:BYSP31 3943:JBYSP31 1698:YSPW3 BYSP40 endogen (1832) : 3924:BYSP40E 1852:KBYSP4 1879:TSSP0 1857:YSP4 * BYSP40E endogen (3924), feed-back : 1832:BYSP40 BYSP40EF eksogen : 1832:BYSP40 1753:YSPEF4 BYSP40FP eksogen : 1832:BYSP40 1780:YSPFP4 BYSP40L eksogen : 1832:BYSP40 1726:YSPL4 BYSP40Q eksogen : 1832:BYSP40 1807:YSPQ4 BYSP40S eksogen : 1832:BYSP40 1672:YSPS4 BYSP40W eksogen : 1832:BYSP40 1699:YSPW4 BYSP41 endogen (1837) : 3929:BYSP41E 3944:JBYSP41 1852:KBYSP4 1880:TSSP1 1857:YSP4 * BYSP41E endogen (3929), feed-back : 1837:BYSP41 BYSP41EF eksogen : 1837:BYSP41 3944:JBYSP41 1753:YSPEF4 BYSP41FP eksogen : 1837:BYSP41 3944:JBYSP41 1780:YSPFP4 BYSP41L eksogen : 1837:BYSP41 3944:JBYSP41 1726:YSPL4 BYSP41Q eksogen : 1837:BYSP41 3944:JBYSP41 1807:YSPQ4 BYSP41S eksogen : 1837:BYSP41 3944:JBYSP41 1672:YSPS4 BYSP41W eksogen : 1837:BYSP41 3944:JBYSP41 1699:YSPW4 BYSP50 endogen (1833) : 3925:BYSP50E 1853:KBYSP5 1879:TSSP0 1858:YSP5 * BYSP50E endogen (3925), feed-back : 1833:BYSP50 BYSP50EF eksogen : 1833:BYSP50 1754:YSPEF5 BYSP50FP eksogen : 1833:BYSP50 1781:YSPFP5 BYSP50L eksogen : 1833:BYSP50 1727:YSPL5 BYSP50Q eksogen : 1833:BYSP50 1808:YSPQ5 BYSP50S eksogen : 1833:BYSP50 1673:YSPS5 BYSP50W eksogen : 1833:BYSP50 1700:YSPW5 BYSP51 endogen (1838) : 3930:BYSP51E 3945:JBYSP51 1853:KBYSP5 1880:TSSP1 1858:YSP5 * BYSP51E endogen (3930), feed-back : 1838:BYSP51 BYSP51EF eksogen : 1838:BYSP51 3945:JBYSP51 1754:YSPEF5 BYSP51FP eksogen : 1838:BYSP51 3945:JBYSP51 1781:YSPFP5 BYSP51L eksogen : 1838:BYSP51 3945:JBYSP51 1727:YSPL5 BYSP51Q eksogen : 1838:BYSP51 3945:JBYSP51 1808:YSPQ5 BYSP51S eksogen : 1838:BYSP51 3945:JBYSP51 1673:YSPS5 BYSP51W eksogen : 1838:BYSP51 3945:JBYSP51 1700:YSPW5 BYW endogen (3166), ikke-bestemmende. BYWA endogen (2244), ikke-bestemmende. BYWB endogen (2261) : 2268:PXB 3885:ZBYWB BYWE endogen (2247), ikke-bestemmende. BYWH endogen (2251), ikke-bestemmende. BYWNE endogen (2269) : 2276:PXNE 3888:ZBYWNE BYWNF endogen (2253), ikke-bestemmende. BYWNG endogen (2249), ikke-bestemmende. BYWNZ endogen (2277) : 2284:PXNZ 3891:ZBYWNZ BYWO endogen (3169), ikke-bestemmende. BYWO1 endogen (3170), ikke-bestemmende. BYWP endogen (3171), ikke-bestemmende. BYWP1 endogen (3172), ikke-bestemmende. BYWQ endogen (3167), ikke-bestemmende. BYWQF endogen (2285) : 2292:PXQF 3894:ZBYWQF BYWQS endogen (3168), ikke-bestemmende. BYWQZ endogen (2293) : 2300:PXQZ 3897:ZBYWQZ CB endogen ( 69) : 2686:ARFCP_FCB 2672:BCPUXH CBU endogen ( 70), ikke-bestemmende. CE endogen ( 71) : 2687:ARFCP_FCE 2015:SPG_CE CF endogen ( 72) : 2684:ARFCP_FCF 2679:CFV 2013:SPG_CF CFV endogen (2679) : 2683:ARFCP_FCFV 2681:PCFV CG endogen ( 68) : 2688:ARFCP_FCG 2016:SPG_CG CH endogen ( 9) : 2689:ARFCP_FCH 2017:SPG_CH 1053:XH_CH CO endogen ( 567) : 3302:AFCO 2194:COK 3365:COY 569:PCO 2019:SPG_CO 3344:TFD_OS_Z 2170:TFNY_O_Z 2168:TFNY_Z_O 2172:TFN_O 2169:TF_O_Z 571:XO1 2201:Y COI endogen (2878), ikke-bestemmende. * COII endogen ( 579), feed-back : 2878:COI 579:COII * COIM endogen ( 580), feed-back : 2878:COI 580:COIM 2170:TFNY_O_Z 2168:TFNY_Z_O * COK endogen (2194), feed-back : 3352:TFD_OK_Z 3344:TFD_OS_Z 2185:TFN_OK 2186:TR_OS_OK COO eksogen : 3344:TFD_OS_Z 2182:TFN_OO 3341:TFOUD COY endogen (3365), ikke-bestemmende. CP endogen ( 83) : 3301:AFCP 2686:ARFCP_FCB 2687:ARFCP_FCE 2684:ARFCP_FCF 2683:ARFCP_FCFV 2688:ARFCP_FCG 2689:ARFCP_FCH 2690:ARFCP_FCS 2691:ARFCP_FCT 2685:ARFCP_FCV 2692:ARFCP_FET 2674:BCP 2672:BCPUXH 2673:BCPXH 2676:BCPY 2693:BCPYD_H 2677:BCPYF 2675:BCPYSM 3223:BSP_CP 2668:CPXH 84:PCP 2175:TFN_H 2201:Y 2694:YD_HNR CPDK endogen ( 85) : 87:PCPDK CPUETXH endogen ( 25) : 26:FCPUETXH * CPUXH endogen ( 23), feed-back : 25:CPUETXH 23:CPUXH 24:FCPUXH 95:FKBHW 3864:JRCPUXH 96:PHK CPUXHW endogen ( 22) : 23:CPUXH 3864:JRCPUXH CPXH endogen (2668) : 2670:PCPXH CS endogen ( 75) : 2690:ARFCP_FCS 2018:SPG_CS CT endogen ( 74) : 2691:ARFCP_FCT CV endogen ( 73) : 2685:ARFCP_FCV 2679:CFV 2014:SPG_CV D06 eksogen : 96:PHK D0809 eksogen : 3872:JDUUXA 1530:UUXA D0910 eksogen : 1915:SYP 1641:YAS D4703 eksogen : 1899:SYCK 2158:TIRE_O 1629:TYRBF D4794 eksogen : 2198:WZZOMUXA D4799 eksogen : 3876:JRQLTF 3877:JRQLTS 1827:KKYS 1826:KKYSP 1524:QLTF 1525:QLTS D7184 eksogen : 3872:JDUUXA 1540:UA 1530:UUXA D7194 eksogen : 3873:JRQAK 3876:JRQLTF 3874:JRQLTJD 3875:JRQLTJK 3878:JRQLTR 3877:JRQLTS 3879:JRUAD 3880:JRUAK 1520:QAK 1521:QLTJD 1522:QLTJK 1526:QLTR 1528:UAD 1529:UAK D8291 eksogen : 1643:IVBPS 1642:IVMPS 111:IWBZSU D84 eksogen : 1906:TSYWP D8587 eksogen : 1588:LNA D93 eksogen : 3961:JKBYSP 3951:JKBYSP1 3952:JKBYSP2 3953:JKBYSP3 3954:JKBYSP4 3955:JKBYSP5 1886:KBYSP 1849:KBYSP1 1850:KBYSP2 1851:KBYSP3 1852:KBYSP4 1853:KBYSP5 DATP eksogen : 2633:WPB_ATP 2632:WPSDK_ATP 2631:WPSE_ATP DBFCBU eksogen : 49:BFCBU DBFCE eksogen : 50:BFCE DBFCF eksogen : 51:BFCF DBFCGU eksogen : 48:BFCGU DBFCS eksogen : 54:BFCS DBFCT eksogen : 53:BFCT DBFCV eksogen : 52:BFCV DBYW eksogen : 2261:BYWB 2269:BYWNE 2277:BYWNZ 2285:BYWQF 2293:BYWQZ 2268:PXB 2276:PXNE 2284:PXNZ 2292:PXQF 2300:PXQZ DDEU eksogen : 150:FE2K 146:FE2KW 151:FE59 147:FE59W 149:FESQW 148:FETW DDLOGLNA endogen (1585) : 1588:LNA DEUSPM eksogen : 2081:SPT_E 2097:T_Z_EU DFCB eksogen : 49:BFCBU 23:CPUXH 55:KFC DFCE eksogen : 50:BFCE 23:CPUXH 55:KFC DFCF eksogen : 51:BFCF 23:CPUXH 55:KFC DFCG eksogen : 48:BFCGU 23:CPUXH 55:KFC DFCP eksogen : 23:CPUXH DFCS eksogen : 54:BFCS 23:CPUXH 55:KFC DFCT eksogen : 53:BFCT 23:CPUXH 55:KFC DFCV eksogen : 52:BFCV 23:CPUXH 55:KFC DFIL eksogen : 1284:FDILA 1299:FDILB 1285:FDILE 1300:FDILH 1291:FDILM01 1292:FDILM2 1293:FDILM3K 1295:FDILM3Q 1294:FDILM3R 1296:FDILM59 1297:FDILM7B 1298:FDILM7Y 1286:FDILNE 1287:FDILNF 1288:FDILNG 1289:FDILNZ 1302:FDILO 1301:FDILQF 1290:FDILQZ DGEJ eksogen : 2061:SPZEJ DLISA eksogen : 1596:RLISA DLP eksogen : 2566:WPB_F 2565:WPSDK_F 2564:WPSE_F DPE2 eksogen : 1116:XQZ_E2 DPE59 eksogen : 1137:XQZ_E59 DPESQ eksogen : 1218:XQZ_ES DPNCB eksogen : 1034:XQZ_CB DPNCE eksogen : 1030:XQZ_CE DPNCF eksogen : 1026:XQZ_CF DPNCG eksogen : 1032:XQZ_CG DPNCS eksogen : 1038:XQZ_CS DPNCV eksogen : 1028:XQZ_CV DPNIB eksogen : 1074:XQZ_IB DPNIM eksogen : 1042:XQZ_IM DPVMA eksogen : 607:XQZ_XA DPVMB eksogen : 712:XQZ_XB DPVME eksogen : 817:XQZ_XE DPVMNF eksogen : 670:XQZ_XNF DPVMNZ eksogen : 691:XQZ_XNZ DPVMO eksogen : 838:XQZ_XO DPVMQF eksogen : 775:XQZ_XQF DPVMQS eksogen : 754:XQZ_XQS DPVMQZ eksogen : 733:XQZ_XQZ DPXB eksogen : 2268:PXB DPXNE eksogen : 2276:PXNE DPXNZ eksogen : 2284:PXNZ DPXQF eksogen : 2292:PXQF DPXQZ eksogen : 2300:PXQZ DRML eksogen : 2113:IWLO DSK1 eksogen : 3914:JUSY 1888:KBYS 1886:KBYSP 1889:SSYS 1887:SSYSP 1881:TSS0 1882:TSS1 1879:TSSP0 1880:TSSP1 1828:USY DSK2 eksogen : 1839:BYS10 1844:BYS11 1840:BYS20 1845:BYS21 1841:BYS30 1846:BYS31 1842:BYS40 1847:BYS41 1843:BYS50 1848:BYS51 1829:BYSP10 1834:BYSP11 1830:BYSP20 1835:BYSP21 1831:BYSP30 1836:BYSP31 1832:BYSP40 1837:BYSP41 1833:BYSP50 1838:BYSP51 3914:JUSY 1859:KBYS1 1860:KBYS2 1861:KBYS3 1862:KBYS4 1863:KBYS5 1749:KBYSEF 1776:KBYSFP 1722:KBYSL 1849:KBYSP1 1850:KBYSP2 1851:KBYSP3 1852:KBYSP4 1853:KBYSP5 1748:KBYSPEF 1775:KBYSPFP 1721:KBYSPL 1802:KBYSPQ 1667:KBYSPS 1694:KBYSPW 1803:KBYSQ 1668:KBYSS 1695:KBYSW 1874:SSYS1 1875:SSYS2 1876:SSYS3 1877:SSYS4 1878:SSYS5 1869:SSYSP1 1870:SSYSP2 1871:SSYSP3 1872:SSYSP4 1873:SSYSP5 1828:USY 1864:YS1 1865:YS2 1866:YS3 1867:YS4 1868:YS5 1854:YSP1 1855:YSP2 1856:YSP3 1857:YSP4 1858:YSP5 DSR2 eksogen : 1598:PTTYL 1627:TYRKR 1626:TYRKS * DT9 endogen (3661), feed-back : 3661:DT9 * DTA endogen (3478), feed-back : 3478:DTA * DTB endogen (3483), feed-back : 3483:DTB * DTB9 endogen (3649), feed-back : 3661:DT9 3649:DTB9 3657:PKLEBM9 DTBA eksogen : 3478:DTA 3649:DTB9 3776:DTBP 169:FKNBAWX 166:PKLEBA 167:PKLEBMA DTBB eksogen : 3483:DTB 3649:DTB9 3650:DTBBY 3776:DTBP 286:FKNBBWX 283:PKLEBB 284:PKLEBMB * DTBBY endogen (3650), feed-back : 3650:DTBBY 3662:DTBY 3658:PKLEBMBY DTBFCBU endogen ( 35) : 42:BFCBUW DTBFCE endogen ( 36) : 43:BFCEW DTBFCF endogen ( 37) : 44:BFCFW DTBFCGU endogen ( 34) : 41:BFCGUW DTBFCS endogen ( 40) : 47:BFCSW DTBFCT endogen ( 39) : 46:BFCTW DTBFCV endogen ( 38) : 45:BFCVW * DTBN endogen (3647), feed-back : 3649:DTB9 3650:DTBBY 3647:DTBN 3776:DTBP 3659:DTN 3655:PKLEBMN DTBNE eksogen : 3647:DTBN 3480:DTNE 404:FKNBNEWX 401:PKLBMENE 400:PKLBMNE 399:PKLBNE DTBNF eksogen : 3647:DTBN 3481:DTNF 208:FKNBNFWX 206:PKLEBMNF 205:PKLEBNF DTBNG eksogen : 3647:DTBN 3479:DTNG 482:FKNBNGWX 479:PKLBMENG 478:PKLBMNG 477:PKLBNG DTBNZ eksogen : 3647:DTBN 3482:DTNZ 247:FKNBNZWX 245:PKLEBMNZ 244:PKLEBNZ * DTBP endogen (3776), feed-back : 3776:DTBP 3780:DTP * DTBQ endogen (3648), feed-back : 3649:DTB9 3650:DTBBY 3776:DTBP 3648:DTBQ 3660:DTQ 3656:PKLEBMQ DTBQF eksogen : 3648:DTBQ 3486:DTQF 364:FKNBQFWX 362:PKLEBMQF 361:PKLEBQF DTBQS eksogen : 3650:DTBBY 3648:DTBQ 3485:DTQS 443:FKNBQSWX 440:PKLBMEQS 439:PKLBMQS 438:PKLBQS DTBQZ eksogen : 3648:DTBQ 3484:DTQZ 325:FKNBQZWX 323:PKLEBMQZ 322:PKLEBQZ * DTBY endogen (3662), feed-back : 3662:DTBY * DTE9 endogen (3645), feed-back : 3661:DT9 3645:DTE9 3657:PKLEBM9 DTEA eksogen : 3478:DTA 3645:DTE9 3778:DTEP 170:FVEAWX 165:PKLEA 166:PKLEBA 167:PKLEBMA DTEB eksogen : 3483:DTB 3645:DTE9 3646:DTEBY 3778:DTEP 287:FVEBWX 282:PKLEB 283:PKLEBB 284:PKLEBMB * DTEBY endogen (3646), feed-back : 3662:DTBY 3646:DTEBY 3658:PKLEBMBY DTEH eksogen : 3778:DTEP 533:FVEH * DTEN endogen (3643), feed-back : 3645:DTE9 3646:DTEBY 3643:DTEN 3778:DTEP 3659:DTN 3655:PKLEBMN DTENE eksogen : 3643:DTEN 3480:DTNE 402:FVENEWX 401:PKLBMENE DTENF eksogen : 3643:DTEN 3481:DTNF 209:FVENFWX 206:PKLEBMNF 205:PKLEBNF 204:PKLENF DTENG eksogen : 3643:DTEN 3479:DTNG 480:FVENGWX 479:PKLBMENG DTENZ eksogen : 3643:DTEN 3482:DTNZ 248:FVENZWX 245:PKLEBMNZ 244:PKLEBNZ 243:PKLENZ * DTEP endogen (3778), feed-back : 3778:DTEP 3780:DTP * DTEQ endogen (3644), feed-back : 3645:DTE9 3646:DTEBY 3778:DTEP 3644:DTEQ 3660:DTQ 3656:PKLEBMQ DTEQF eksogen : 3644:DTEQ 3486:DTQF 365:FVEQFWX 362:PKLEBMQF 361:PKLEBQF 360:PKLEQF DTEQS eksogen : 3646:DTEBY 3644:DTEQ 3485:DTQS 441:FVEQSWX 440:PKLBMEQS DTEQZ eksogen : 3644:DTEQ 3484:DTQZ 326:FVEQZWX 323:PKLEBMQZ 322:PKLEBQZ 321:PKLEQZ DTFETW eksogen : 148:FETW DTFN_OK eksogen : 2185:TFN_OK 2186:TR_OS_OK * DTK9 endogen (3637), feed-back : 3661:DT9 3637:DTK9 3657:PKLEBM9 DTKA eksogen : 3478:DTA 3637:DTK9 3775:DTKP 171:FKNMAWX 164:PKLA 165:PKLEA 166:PKLEBA 167:PKLEBMA DTKB eksogen : 3483:DTB 3637:DTK9 3638:DTKBY 3775:DTKP 288:FKNMBWX 281:PKLB 282:PKLEB 283:PKLEBB 284:PKLEBMB * DTKBY endogen (3638), feed-back : 3662:DTBY 3638:DTKBY 3658:PKLEBMBY DTKE eksogen : 3775:DTKP 515:FIME * DTKN endogen (3635), feed-back : 3637:DTK9 3638:DTKBY 3635:DTKN 3775:DTKP 3659:DTN 3655:PKLEBMN DTKNE eksogen : 3635:DTKN 3480:DTNE 405:FKNMNEWX 401:PKLBMENE 400:PKLBMNE 399:PKLBNE 398:PKLNE DTKNF eksogen : 3635:DTKN 3481:DTNF 210:FKNMNFWX 206:PKLEBMNF 205:PKLEBNF 204:PKLENF 203:PKLNF DTKNG eksogen : 3635:DTKN 3479:DTNG 483:FKNMNGWX 479:PKLBMENG 478:PKLBMNG 477:PKLBNG 476:PKLNG DTKNZ eksogen : 3635:DTKN 3482:DTNZ 249:FKNMNZWX 245:PKLEBMNZ 244:PKLEBNZ 243:PKLENZ 242:PKLNZ * DTKP endogen (3775), feed-back : 3775:DTKP 3780:DTP * DTKQ endogen (3636), feed-back : 3637:DTK9 3638:DTKBY 3775:DTKP 3636:DTKQ 3660:DTQ 3656:PKLEBMQ DTKQF eksogen : 3636:DTKQ 3486:DTQF 366:FKNMQFWX 362:PKLEBMQF 361:PKLEBQF 360:PKLEQF 359:PKLQF DTKQS eksogen : 3638:DTKBY 3636:DTKQ 3485:DTQS 444:FKNMQSWX 440:PKLBMEQS 439:PKLBMQS 438:PKLBQS 437:PKLQS DTKQZ eksogen : 3636:DTKQ 3484:DTQZ 327:FKNMQZWX 323:PKLEBMQZ 322:PKLEBQZ 321:PKLEQZ 320:PKLQZ * DTL9 endogen (3641), feed-back : 3661:DT9 3641:DTL9 3657:PKLEBM9 DTLA eksogen : 3478:DTA 3641:DTL9 3777:DTLP 172:HQAWX 164:PKLA 165:PKLEA 166:PKLEBA 167:PKLEBMA DTLB eksogen : 3483:DTB 3641:DTL9 3642:DTLBY 3777:DTLP 289:HQBWX 281:PKLB 282:PKLEB 283:PKLEBB 284:PKLEBMB * DTLBY endogen (3642), feed-back : 3662:DTBY 3642:DTLBY 3658:PKLEBMBY DTLE eksogen : 3777:DTLP 519:HQE DTLH eksogen : 3777:DTLP 534:HQH * DTLN endogen (3639), feed-back : 3641:DTL9 3642:DTLBY 3639:DTLN 3777:DTLP 3659:DTN 3655:PKLEBMN DTLNE eksogen : 3639:DTLN 3480:DTNE 406:HQNEWX 401:PKLBMENE 400:PKLBMNE 399:PKLBNE 398:PKLNE DTLNF eksogen : 3639:DTLN 3481:DTNF 211:HQNFWX 206:PKLEBMNF 205:PKLEBNF 204:PKLENF 203:PKLNF DTLNG eksogen : 3639:DTLN 3479:DTNG 484:HQNGWX 479:PKLBMENG 478:PKLBMNG 477:PKLBNG 476:PKLNG DTLNZ eksogen : 3639:DTLN 3482:DTNZ 250:HQNZWX 245:PKLEBMNZ 244:PKLEBNZ 243:PKLENZ 242:PKLNZ * DTLP endogen (3777), feed-back : 3777:DTLP 3780:DTP * DTLQ endogen (3640), feed-back : 3641:DTL9 3642:DTLBY 3777:DTLP 3640:DTLQ 3660:DTQ 3656:PKLEBMQ DTLQF eksogen : 3640:DTLQ 3486:DTQF 367:HQQFWX 362:PKLEBMQF 361:PKLEBQF 360:PKLEQF 359:PKLQF DTLQS eksogen : 3642:DTLBY 3640:DTLQ 3485:DTQS 445:HQQSWX 440:PKLBMEQS 439:PKLBMQS 438:PKLBQS 437:PKLQS DTLQZ eksogen : 3640:DTLQ 3484:DTQZ 328:HQQZWX 323:PKLEBMQZ 322:PKLEBQZ 321:PKLEQZ 320:PKLQZ * DTM9 endogen (3653), feed-back : 3661:DT9 3653:DTM9 3657:PKLEBM9 DTMA eksogen : 3478:DTA 3653:DTM9 3779:DTMP 168:FVMAWX 167:PKLEBMA DTMB eksogen : 3483:DTB 3653:DTM9 3654:DTMBY 3779:DTMP 285:FVMBWX 284:PKLEBMB * DTMBY endogen (3654), feed-back : 3662:DTBY 3654:DTMBY 3658:PKLEBMBY DTME eksogen : 3779:DTMP 516:FVME DTMH eksogen : 3779:DTMP 532:FVMH * DTMN endogen (3651), feed-back : 3653:DTM9 3654:DTMBY 3651:DTMN 3779:DTMP 3659:DTN 3655:PKLEBMN DTMNE eksogen : 3651:DTMN 3480:DTNE 403:FVMNEWX 401:PKLBMENE 400:PKLBMNE DTMNF eksogen : 3651:DTMN 3481:DTNF 207:FVMNFWX 206:PKLEBMNF DTMNG eksogen : 3651:DTMN 3479:DTNG 481:FVMNGWX 479:PKLBMENG 478:PKLBMNG DTMNZ eksogen : 3651:DTMN 3482:DTNZ 246:FVMNZWX 245:PKLEBMNZ * DTMP endogen (3779), feed-back : 3779:DTMP 3780:DTP * DTMQ endogen (3652), feed-back : 3653:DTM9 3654:DTMBY 3779:DTMP 3652:DTMQ 3660:DTQ 3656:PKLEBMQ DTMQF eksogen : 3652:DTMQ 3486:DTQF 363:FVMQFWX 362:PKLEBMQF DTMQS eksogen : 3654:DTMBY 3652:DTMQ 3485:DTQS 442:FVMQSWX 440:PKLBMEQS 439:PKLBMQS DTMQZ eksogen : 3652:DTMQ 3484:DTQZ 324:FVMQZWX 323:PKLEBMQZ * DTN endogen (3659), feed-back : 3659:DTN * DTNE endogen (3480), feed-back : 3480:DTNE * DTNF endogen (3481), feed-back : 3481:DTNF * DTNG endogen (3479), feed-back : 3479:DTNG * DTNZ endogen (3482), feed-back : 3482:DTNZ * DTP endogen (3780), feed-back : 3780:DTP DTP1 eksogen : 1931:TPCB 1930:TPCF 1932:TPCH 1935:TPCO 1934:TPCS 1933:TPCV 1938:TPIBH 1940:TPIBO1 1939:TPIBP1 1941:TPIL 1936:TPIMO1 1937:TPIMP1 1942:TPP_VMA 1943:TPP_VMNF 1948:TVMB 1944:TVME 1952:TVMH 1946:TVMNE 1945:TVMNG 1947:TVMNZ 1953:TVMO 1950:TVMQF 1949:TVMQS 1951:TVMQZ DTP2 eksogen : 1928:TPCE 1929:TPCG 1954:TVEA 1960:TVEB 1955:TVEE 1964:TVEH 1957:TVENE 1958:TVENF 1956:TVENG 1959:TVENZ 1965:TVEO 1962:TVEQF 1961:TVEQS 1963:TVEQZ * DTQ endogen (3660), feed-back : 3660:DTQ * DTQF endogen (3486), feed-back : 3486:DTQF * DTQS endogen (3485), feed-back : 3485:DTQS * DTQZ endogen (3484), feed-back : 3484:DTQZ DTSYA eksogen : 2057:TSPZAB 1895:TSYA * DTTIFP_CF_H endogen (2133), feed-back : 2133:DTTIFP_CF_H 2134:TIFP_CF_H * DTTIIN_CR endogen (2117), feed-back : 2117:DTTIIN_CR 2123:TIIN_CR * DTTIIN_E endogen (2115), feed-back : 2115:DTTIIN_E 2121:TIIN_E * DTTIIN_H endogen (2116), feed-back : 2116:DTTIIN_H 2122:TIIN_H * DTTIIN_OK endogen (2118), feed-back : 2118:DTTIIN_OK 2124:TIIN_OK * DTTIIN_OO endogen (2119), feed-back : 2119:DTTIIN_OO 2125:TIIN_OO * DTTII_Z_OS endogen (2120), feed-back : 2120:DTTII_Z_OS 2128:TII_Z_OS DTUUXA eksogen : 3872:JDUUXA 1530:UUXA DUSY eksogen : 1828:USY DUWXA eksogen : 1539:UWXA DW86 eksogen : 2113:IWLO DWRAD eksogen : 2112:IWDE DWRAL eksogen : 2113:IWLO D_XE_E3 endogen ( 138) : 139:FXE_E3 E endogen (2086) : 3300:AFE 2851:BPE 3222:BSPTR 2094:EN 2088:PE 2105:TFN_E 2201:Y 2208:YTR E01 endogen ( 143) : 144:FE01 E2 endogen (2814) : 2826:E237Y E237Y endogen (2826) : 2828:PE237Y E3 endogen (2815) : 2826:E237Y 2823:EVX3 E59 endogen (2816), ikke-bestemmende. E7Y endogen (2817) : 2826:E237Y EFREK endogen (3124), ikke-bestemmende. EKPFE2K eksogen : 150:FE2K EKPFE59 eksogen : 151:FE59 EKPFESQ eksogen : 153:FESQ EKPFET eksogen : 152:FET EKPFXA eksogen : 1262:FXA EKYFE2K eksogen : 150:FE2K EKYFE59 eksogen : 151:FE59 EKYFESQ eksogen : 153:FESQ EKYFET eksogen : 152:FET ELPFE2K eksogen : 146:FE2KW ELPFE59 eksogen : 147:FE59W ELPFESQ eksogen : 149:FESQW ELPFET eksogen : 148:FETW ELPFXA eksogen : 1261:FXAW EN endogen (2094), ikke-bestemmende. EN01 endogen (2813), ikke-bestemmende. ENL endogen (2106) : 3295:ENLY ENLRES eksogen : 2106:ENL ENLY endogen (3295), ikke-bestemmende. ENST endogen (3287) : 3294:ENSTY ENSTY endogen (3294), ikke-bestemmende. ENV endogen (3286) : 3293:ENVY ENVY endogen (3293), ikke-bestemmende. ES endogen (2084) : 2856:BPEST 2086:E 3287:ENST 2820:EST 2822:PEST ESQ endogen (2818), ikke-bestemmende. ESS endogen (2819), ikke-bestemmende. EST endogen (2820), ikke-bestemmende. ET endogen (2085) : 2692:ARFCP_FET 2856:BPEST 2086:E 3287:ENST 2820:EST 2822:PEST EV endogen (2083) : 2852:BPEV 2086:E 3286:ENV 2823:EVX3 2087:PEV EVX3 endogen (2823) : 2825:PEVX3 EWDM eksogen : 2483:WBE_OS_Z EWUS eksogen : 2237:PEE3R * FAM01 endogen (1471), feed-back : 1471:FAM01 1481:FMZ01 1478:FMZ01W 1488:KFMZ01 * FAM2 endogen (1472), feed-back : 1472:FAM2 1482:FMZ2 1479:FMZ2W 1489:KFMZ2 * FAM3Q endogen (1473), feed-back : 1473:FAM3Q 1484:FMZ3Q 1490:KFMZ3Q * FAM59 endogen (1474), feed-back : 2847:BFMZ59 1474:FAM59 1483:FMZ59 1480:FMZ59W 1491:KFMZ59 * FCB endogen ( 66), feed-back : 2686:ARFCP_FCB 3223:BSP_CP 69:CB 83:CP 85:CPDK 23:CPUXH 138:D_XE_E3 1471:FAM01 1472:FAM2 1473:FAM3Q 1474:FAM59 82:FCP 86:FCPDK 3094:FSPXZ 917:M01_CB 918:M2_CB 923:M3K_CB 924:M3Q_CB 922:M3R_CB 919:M59_CB 925:M7B_CB 926:M7Y_CB 927:MS_CB 1905:PCPN 1357:PNCB 1257:RZPNCB 2020:SPG_CB 1990:SPP_CB 1999:SPR 3193:SPR_CB 3080:TJKCB 928:XA_CB 932:XB_CB 929:XE_CB 1048:XH_CB 931:XNE_CB 920:XNF_CB 930:XNG_CB 921:XNZ_CB 1033:XO_CB 933:XQF_CB 934:XQS_CB 1034:XQZ_CB 1259:XQZ_ILZ 3851:ZFCB * FCBU endogen ( 57), feed-back : 70:CBU 23:CPUXH 63:FKNCB 19:PCGBU 20:PCPUETXH * FCE endogen ( 58), feed-back : 2687:ARFCP_FCE 3223:BSP_CP 71:CE 83:CP 85:CPDK 138:D_XE_E3 1471:FAM01 1472:FAM2 1473:FAM3Q 1474:FAM59 82:FCP 86:FCPDK 3094:FSPXZ 881:M01_CE 882:M2_CE 887:M3K_CE 888:M3Q_CE 886:M3R_CE 883:M59_CE 889:M7B_CE 890:M7Y_CE 891:MS_CE 18:PCEFVTS 1905:PCPN 20:PCPUETXH 1355:PNCE 1255:RZPNCE 1985:SPP_CE 3078:TJKCE 892:XA_CE 896:XB_CE 893:XE_CE 1046:XH_CE 895:XNE_CE 884:XNF_CE 894:XNG_CE 885:XNZ_CE 1029:XO_CE 897:XQF_CE 898:XQS_CE 1030:XQZ_CE 1259:XQZ_ILZ 3852:ZFCE * FCF endogen ( 59), feed-back : 2684:ARFCP_FCF 3223:BSP_CP 72:CF 83:CP 85:CPDK 138:D_XE_E3 1471:FAM01 1472:FAM2 1473:FAM3Q 1474:FAM59 2680:FCFV 82:FCP 86:FCPDK 3094:FSPXZ 845:M01_CF 846:M2_CF 851:M3K_CF 852:M3Q_CF 850:M3R_CF 847:M59_CF 853:M7B_CF 854:M7Y_CF 855:MS_CF 18:PCEFVTS 17:PCFVTS 1905:PCPN 20:PCPUETXH 1353:PNCF 1253:RZPNCF 1983:SPP_CF 3076:TJKCF 856:XA_CF 860:XB_CF 857:XE_CF 1044:XH_CF 859:XNE_CF 848:XNF_CF 858:XNG_CF 849:XNZ_CF 1025:XO_CF 861:XQF_CF 862:XQS_CF 1026:XQZ_CF 1259:XQZ_ILZ 3853:ZFCF FCFV endogen (2680) : 2683:ARFCP_FCFV 2681:PCFV FCG endogen ( 67) : 2688:ARFCP_FCG 3223:BSP_CP 68:CG 83:CP 85:CPDK 138:D_XE_E3 1471:FAM01 1472:FAM2 1473:FAM3Q 1474:FAM59 82:FCP 86:FCPDK 3094:FSPXZ 899:M01_CG 900:M2_CG 905:M3K_CG 906:M3Q_CG 904:M3R_CG 901:M59_CG 907:M7B_CG 908:M7Y_CG 909:MS_CG 1905:PCPN 1356:PNCG 1256:RZPNCG 1986:SPP_CG 3079:TJKCG 910:XA_CG 914:XB_CG 911:XE_CG 1047:XH_CG 913:XNE_CG 902:XNF_CG 912:XNG_CG 903:XNZ_CG 1031:XO_CG 915:XQF_CG 916:XQS_CG 1032:XQZ_CG 1259:XQZ_ILZ 3850:ZFCG * FCGU endogen ( 56), feed-back : 67:FCG 19:PCGBU 20:PCPUETXH * FCH endogen ( 6), feed-back : 2689:ARFCP_FCH 2672:BCPUXH 2673:BCPXH 3223:BSP_CP 9:CH 83:CP 85:CPDK 23:CPUXH 2668:CPXH 138:D_XE_E3 1471:FAM01 1472:FAM2 1473:FAM3Q 1474:FAM59 6:FCH 82:FCP 86:FCPDK 2669:FCPXH 3094:FSPXZ 1282:FXH 935:M01_CH 936:M2_CH 941:M3K_CH 942:M3Q_CH 940:M3R_CH 937:M59_CH 943:M7B_CH 944:M7Y_CH 945:MS_CH 1905:PCPN 2252:PXH 1987:SPP_CH 3081:TJKCH 946:XA_CH 950:XB_CH 947:XE_CH 949:XNE_CH 938:XNF_CH 948:XNG_CH 939:XNZ_CH 1035:XO_CH 951:XQF_CH 952:XQS_CH 1036:XQZ_CH 1259:XQZ_ILZ * FCO endogen ( 568), feed-back : 3302:AFCO 138:D_XE_E3 1471:FAM01 1472:FAM2 1473:FAM3Q 1474:FAM59 568:FCO 3094:FSPXZ 2202:FY 989:M01_CO 990:M2_CO 995:M3K_CO 996:M3Q_CO 994:M3R_CO 991:M59_CO 997:M7B_CO 998:M7Y_CO 999:MS_CO 569:PCO 1989:SPP_CO 3083:TJKCO 1000:XA_CO 1004:XB_CO 1001:XE_CO 1051:XH_CO 1003:XNE_CO 992:XNF_CO 1002:XNG_CO 993:XNZ_CO 1005:XQF_CO 1006:XQS_CO 1043:XQZ_CO 1259:XQZ_ILZ FCP endogen ( 82) : 3301:AFCP 2669:FCPXH 2202:FY 84:PCP 2682:RFCP 3849:ZFCP FCPDK endogen ( 86) : 87:PCPDK * FCPUETXH endogen ( 26), feed-back : 49:BFCBU 50:BFCE 51:BFCF 48:BFCGU 54:BFCS 53:BFCT 52:BFCV 35:DTBFCBU 36:DTBFCE 37:DTBFCF 34:DTBFCGU 38:DTBFCV 57:FCBU 58:FCE 59:FCF 56:FCGU 62:FCS 61:FCT 60:FCV 3866:JRBFCBU 3867:JRBFCE 3868:JRBFCF 3865:JRBFCGU 3871:JRBFCS 3870:JRBFCT 3869:JRBFCV 21:PCPUXH FCPUXH endogen ( 24), ikke-bestemmende. FCPXH endogen (2669) : 2670:PCPXH * FCS endogen ( 62), feed-back : 2690:ARFCP_FCS 3223:BSP_CP 83:CP 85:CPDK 75:CS 138:D_XE_E3 1471:FAM01 1472:FAM2 1473:FAM3Q 1474:FAM59 82:FCP 86:FCPDK 3094:FSPXZ 1282:FXH 953:M01_CS 954:M2_CS 959:M3K_CS 960:M3Q_CS 958:M3R_CS 955:M59_CS 961:M7B_CS 962:M7Y_CS 963:MS_CS 18:PCEFVTS 17:PCFVTS 1905:PCPN 20:PCPUETXH 15:PCTS 16:PCVTS 1358:PNCS 1258:RZPNCS 2071:SPPUR 1988:SPP_CS 3082:TJKCS 964:XA_CS 968:XB_CS 965:XE_CS 1049:XH_CS 967:XNE_CS 956:XNF_CS 966:XNG_CS 957:XNZ_CS 969:XQF_CS 970:XQS_CS 1038:XQZ_CS 1259:XQZ_ILZ 3856:ZFCS * FCT endogen ( 61), feed-back : 2691:ARFCP_FCT 83:CP 74:CT 138:D_XE_E3 1471:FAM01 1472:FAM2 1473:FAM3Q 1474:FAM59 82:FCP 1486:FMT 971:M01_CT 972:M2_CT 977:M3K_CT 978:M3Q_CT 976:M3R_CT 973:M59_CT 979:M7B_CT 980:M7Y_CT 981:MS_CT 18:PCEFVTS 17:PCFVTS 1905:PCPN 20:PCPUETXH 15:PCTS 16:PCVTS 982:XA_CT 986:XB_CT 983:XE_CT 1050:XH_CT 985:XNE_CT 974:XNF_CT 984:XNG_CT 975:XNZ_CT 1039:XO_CT 987:XQF_CT 988:XQS_CT 1040:XQZ_CT 3855:ZFCT * FCV endogen ( 60), feed-back : 2685:ARFCP_FCV 3223:BSP_CP 83:CP 85:CPDK 73:CV 138:D_XE_E3 1471:FAM01 1472:FAM2 1473:FAM3Q 1474:FAM59 2680:FCFV 82:FCP 86:FCPDK 3094:FSPXZ 863:M01_CV 864:M2_CV 869:M3K_CV 870:M3Q_CV 868:M3R_CV 865:M59_CV 871:M7B_CV 872:M7Y_CV 873:MS_CV 18:PCEFVTS 17:PCFVTS 1905:PCPN 20:PCPUETXH 16:PCVTS 1354:PNCV 1254:RZPNCV 1984:SPP_CV 3077:TJKCV 874:XA_CV 878:XB_CV 875:XE_CV 1045:XH_CV 877:XNE_CV 866:XNF_CV 876:XNG_CV 867:XNZ_CV 1027:XO_CV 879:XQF_CV 880:XQS_CV 1028:XQZ_CV 1259:XQZ_ILZ 3854:ZFCV FDIL endogen (1306) : 1311:FIL * FDILA endogen (1284), feed-back : 1306:FDIL 1284:FDILA 1310:FDILX 3898:JFDILA 1228:XA_IL * FDILB endogen (1299), feed-back : 1306:FDIL 1299:FDILB 1310:FDILX 1234:XB_IL * FDILE endogen (1285), feed-back : 138:D_XE_E3 1306:FDIL 1285:FDILE 1310:FDILX 3899:JFDILE 1229:XE_IL * FDILH endogen (1300), feed-back : 1300:FDILH 1237:XH_IL FDILM endogen (1309), ikke-bestemmende. * FDILM01 endogen (1291), feed-back : 1306:FDIL 1309:FDILM 1291:FDILM01 3905:JFDILM01 1219:M01_IL * FDILM2 endogen (1292), feed-back : 1306:FDIL 1309:FDILM 1292:FDILM2 3906:JFDILM2 1220:M2_IL * FDILM3K endogen (1293), feed-back : 1306:FDIL 1309:FDILM 1293:FDILM3K 3907:JFDILM3K 1222:M3K_IL * FDILM3Q endogen (1295), feed-back : 1306:FDIL 1309:FDILM 1295:FDILM3Q 3909:JFDILM3Q 1223:M3Q_IL * FDILM3R endogen (1294), feed-back : 1306:FDIL 1309:FDILM 1294:FDILM3R 3908:JFDILM3R 1221:M3R_IL * FDILM59 endogen (1296), feed-back : 1306:FDIL 1309:FDILM 1296:FDILM59 3910:JFDILM59 1226:M59_IL * FDILM7B endogen (1297), feed-back : 1306:FDIL 1309:FDILM 1297:FDILM7B 3911:JFDILM7B 1224:M7B_IL * FDILM7Y endogen (1298), feed-back : 1306:FDIL 1309:FDILM 1298:FDILM7Y 3912:JFDILM7Y 1225:M7Y_IL FDILMS eksogen : 1306:FDIL 1309:FDILM 1227:MS_IL FDILN endogen (1307), ikke-bestemmende. * FDILNE endogen (1286), feed-back : 1306:FDIL 1307:FDILN 1286:FDILNE 1310:FDILX 3900:JFDILNE 1231:XNE_IL * FDILNF endogen (1287), feed-back : 1306:FDIL 1307:FDILN 1287:FDILNF 1310:FDILX 3901:JFDILNF 1232:XNF_IL * FDILNG endogen (1288), feed-back : 1306:FDIL 1307:FDILN 1288:FDILNG 1310:FDILX 3902:JFDILNG 1230:XNG_IL * FDILNZ endogen (1289), feed-back : 1306:FDIL 1307:FDILN 1289:FDILNZ 1310:FDILX 3903:JFDILNZ 1233:XNZ_IL * FDILO endogen (1302), feed-back : 1306:FDIL 1302:FDILO 1310:FDILX 1238:XO_IL FDILQ endogen (1308), ikke-bestemmende. * FDILQF endogen (1301), feed-back : 1306:FDIL 1308:FDILQ 1301:FDILQF 1310:FDILX 1236:XQF_IL FDILQS eksogen : 1306:FDIL 1308:FDILQ 1310:FDILX 1235:XQS_IL * FDILQZ endogen (1290), feed-back : 1306:FDIL 1308:FDILQ 1290:FDILQZ 1310:FDILX 3904:JFDILQZ 1260:XQZ_IL FDILSPG endogen (1305) : 1306:FDIL FDILSPM endogen (1304) : 1306:FDIL FDILSPP endogen (1303) : 1306:FDIL FDILX endogen (1310), ikke-bestemmende. FE endogen ( 157) : 3300:AFE 2851:BPE 2202:FY 2207:FYTR 2088:PE * FE01 endogen ( 144), feed-back : 138:D_XE_E3 2813:EN01 2083:EV 145:FE01K 156:FEV 2859:FEVW 3094:FSPXZ 1159:M01_E01 1160:M2_E01 1162:M3K_E01 1163:M3Q_E01 1161:M3R_E01 1166:M59_E01 1164:M7B_E01 1165:M7Y_E01 1167:MS_E01 1465:PNE01 1970:SPP_E01 3088:TJKE01 1172:XB_E01 1168:XE_E01 1175:XH_E01 1170:XNE_E01 1169:XNG_E01 1171:XNZ_E01 1176:XO_E01 1174:XQF_E01 1173:XQS_E01 1177:XQZ_E01 1259:XQZ_ILZ FE01K endogen ( 145), ikke-bestemmende. * FE2 endogen ( 154), feed-back : 138:D_XE_E3 2814:E2 2083:EV 2827:FE237Y 156:FEV 3094:FSPXZ 1096:M01_E2 1097:M2_E2 1099:M3K_E2 1100:M3Q_E2 1098:M3R_E2 1103:M59_E2 1101:M7B_E2 1102:M7Y_E2 1104:MS_E2 1461:PE2 1250:RZPE2 1994:SPP_E2 3089:TJKE2 1105:XA_E2 1111:XB_E2 1106:XE_E2 1114:XH_E2 1108:XNE_E2 1109:XNF_E2 1107:XNG_E2 1110:XNZ_E2 1115:XO_E2 1113:XQF_E2 1112:XQS_E2 1116:XQZ_E2 1259:XQZ_ILZ FE237Y endogen (2827) : 2828:PE237Y * FE2K endogen ( 150), feed-back : 154:FE2 150:FE2K FE2KW endogen ( 146) : 150:FE2K 2857:FE2W FE2W endogen (2857) : 2859:FEVW FE3 endogen ( 142) : 2815:E3 2083:EV 2827:FE237Y 156:FEV 2859:FEVW 2824:FEVX3 3094:FSPXZ 1462:PE3 2071:SPPUR 1995:SPP_E3 3090:TJKE3 1197:XQZ_E3 1259:XQZ_ILZ FE3X eksogen : 142:FE3 1178:M01_E3 1179:M2_E3 1181:M3K_E3 1182:M3Q_E3 1180:M3R_E3 1185:M59_E3 1183:M7B_E3 1184:M7Y_E3 1186:MS_E3 141:PE3X 1187:XA_E3 1192:XB_E3 1195:XH_E3 1189:XNE_E3 1190:XNF_E3 1188:XNG_E3 1191:XNZ_E3 1196:XO_E3 1194:XQF_E3 1193:XQS_E3 1197:XQZ_E3 * FE59 endogen ( 151), feed-back : 138:D_XE_E3 2816:E59 2083:EV 151:FE59 155:FE7Y 2858:FE7YW 156:FEV 3094:FSPXZ 1117:M01_E59 1118:M2_E59 1120:M3K_E59 1121:M3Q_E59 1119:M3R_E59 1124:M59_E59 1122:M7B_E59 1123:M7Y_E59 1125:MS_E59 1464:PE59 1251:RZPE59 1996:SPP_E59 3091:TJKE59 1126:XA_E59 1132:XB_E59 1127:XE_E59 1135:XH_E59 1129:XNE_E59 1130:XNF_E59 1128:XNG_E59 1131:XNZ_E59 1136:XO_E59 1134:XQF_E59 1133:XQS_E59 1137:XQZ_E59 1259:XQZ_ILZ FE59W endogen ( 147) : 151:FE59 2858:FE7YW 2859:FEVW * FE7Y endogen ( 155), feed-back : 138:D_XE_E3 2817:E7Y 2083:EV 2827:FE237Y 2858:FE7YW 156:FEV 3094:FSPXZ 1138:M01_E7Y 1139:M2_E7Y 1141:M3K_E7Y 1142:M3Q_E7Y 1140:M3R_E7Y 1145:M59_E7Y 1143:M7B_E7Y 1144:M7Y_E7Y 1146:MS_E7Y 1463:PE7Y 1997:SPP_E7Y 3092:TJKE7Y 1147:XA_E7Y 1153:XB_E7Y 1148:XE_E7Y 1156:XH_E7Y 1150:XNE_E7Y 1151:XNF_E7Y 1149:XNG_E7Y 1152:XNZ_E7Y 1157:XO_E7Y 1155:XQF_E7Y 1154:XQS_E7Y 1158:XQZ_E7Y 1259:XQZ_ILZ FE7YW endogen (2858) : 2859:FEVW FEE2 eksogen : 150:FE2K 146:FE2KW FEE59 eksogen : 151:FE59 147:FE59W FEESQ eksogen : 153:FESQ 149:FESQW FEET eksogen : 152:FET 148:FETW * FES endogen (1468), feed-back : 2856:BPEST 138:D_XE_E3 2084:ES 2821:FEST 3094:FSPXZ 1469:PES 1998:SPP_ES 3093:TJKES * FESQ endogen ( 153), feed-back : 2818:ESQ 157:FE 1468:FES 153:FESQ 1199:M01_ES 1200:M2_ES 1202:M3K_ES 1203:M3Q_ES 1201:M3R_ES 1206:M59_ES 1204:M7B_ES 1205:M7Y_ES 1207:MS_ES 1469:PES 1467:PESQ 1252:RZPESQ 1208:XA_ES 1214:XB_ES 1209:XE_ES 1216:XH_ES 1211:XNE_ES 1212:XNF_ES 1210:XNG_ES 1213:XNZ_ES 1217:XO_ES 1215:XQF_ES 1218:XQZ_ES 1259:XQZ_ILZ FESQW endogen ( 149) : 153:FESQ 2860:FEW FESS eksogen : 2819:ESS 157:FE 1468:FES 2860:FEW 1469:PES 1466:PESS 1198:XQS_ES FEST endogen (2821) : 2822:PEST * FET endogen ( 152), feed-back : 2692:ARFCP_FET 2856:BPEST 83:CP 25:CPUETXH 23:CPUXH 2085:ET 82:FCP 157:FE 2821:FEST 152:FET 21:PCPUXH FETW endogen ( 148) : 152:FET 2860:FEW FEV endogen ( 156) : 2852:BPEV 157:FE 2824:FEVX3 2087:PEV FEVW endogen (2859) : 2860:FEW FEVX3 endogen (2824) : 2825:PEVX3 FEW endogen (2860), ikke-bestemmende. FI endogen ( 132) : 2725:FIP1NY 2202:FY 133:PI FIB endogen ( 121) : 138:D_XE_E3 1471:FAM01 1472:FAM2 1473:FAM3Q 1474:FAM59 123:FIBP1 2722:FIBP1NY 2698:FIF 3094:FSPXZ 1054:M01_IB 1055:M2_IB 1057:M3K_IB 1058:M3Q_IB 1056:M3R_IB 1061:M59_IB 1059:M7B_IB 1060:M7Y_IB 1062:MS_IB 1389:PIB 1415:PIBP 1360:PNIB 1369:PNIBP1 1249:RZPNIB 3085:TJKIB 1063:XA_IB 1069:XB_IB 1064:XE_IB 1072:XH_IB 1066:XNE_IB 1067:XNF_IB 1065:XNG_IB 1068:XNZ_IB 1073:XO_IB 1071:XQF_IB 1070:XQS_IB 1074:XQZ_IB 1259:XQZ_ILZ FIB9 endogen (2796) : 2798:PIB9 * FIBA endogen ( 183), feed-back : 2796:FIB9 116:FIBP 2751:FIFA 194:IBA 130:I_H 1401:KKPIB * FIBB endogen ( 300), feed-back : 2796:FIB9 2797:FIBBY 116:FIBP 2756:FIFB 311:IBB 130:I_H 1401:KKPIB FIBBY endogen (2797) : 2799:PIBBY FIBE eksogen : 116:FIBP 2809:FIFE 517:FKNBE 528:IBE 130:I_H 1401:KKPIB FIBH endogen ( 100) : 3306:AFIBH 132:FI 121:FIB 2737:FIBHE 123:FIBP1 2722:FIBP1NY 2810:FIFH 2704:FIFP 2701:FIP 2713:FIP1 101:FKNBH 131:I 2806:IBH 2727:IBP1NY 2703:IFP 2728:IMP1NY 2700:IP 130:I_H 1401:KKPIB 1415:PIBP 1369:PNIBP1 2021:SPG_IB 3191:SPG_IBH 1991:SPP_IB 3200:SPP_IBH FIBHE endogen (2737), ikke-bestemmende. FIBHL endogen ( 102) : 2737:FIBHE 103:FKNBHL FIBN endogen (2778) : 2796:FIB9 2797:FIBBY 2780:PIBN * FIBNE endogen ( 417), feed-back : 2778:FIBN 116:FIBP 2754:FIFNE 428:IBNE 1401:KKPIB * FIBNF endogen ( 222), feed-back : 2778:FIBN 116:FIBP 2755:FIFNF 233:IBNF 1401:KKPIB * FIBNG endogen ( 495), feed-back : 2778:FIBN 116:FIBP 2753:FIFNG 506:IBNG 130:I_H 1401:KKPIB * FIBNZ endogen ( 261), feed-back : 2778:FIBN 116:FIBP 2752:FIFNZ 272:IBNZ 130:I_H 1401:KKPIB * FIBO endogen ( 549), feed-back : 121:FIB 2707:FIFO 2710:FIO 551:FKNBO 583:IBO 2706:IFO 1401:KKPIB 1415:PIBP 2711:PIO FIBO1 eksogen : 132:FI 549:FIBO 127:FIBO1NY 123:FIBP1 575:FIO1 124:FIO1NY 131:I 587:IBO1 576:PIO1 1369:PNIBP1 2021:SPG_IB 3189:SPG_IBO 1991:SPP_IB 3198:SPP_IBO 3197:SPP_IO FIBO1NY endogen ( 127) : 2722:FIBP1NY 2717:FIMO1NY 2718:IBO1NY FIBP endogen ( 116) : 121:FIB 2704:FIFP 2732:FIFPXH 2701:FIP 2703:IFP 2731:IFPXH 2700:IP 1415:PIBP FIBP1 endogen ( 123) : 3331:BIPBP 132:FI 2735:FIFP1XH 2713:FIP1 131:I 2715:IBP1 2734:IFP1XH 1643:IVBPS 1369:PNIBP1 2021:SPG_IB 3187:SPG_IBP 3186:SPG_IP 1991:SPP_IB 3195:SPP_IBP 3194:SPP_IP FIBP1NY endogen (2722) : 2729:PIBP1NY FIBQ endogen (2779) : 2796:FIB9 2797:FIBBY 2781:PIBQ * FIBQF endogen ( 378), feed-back : 116:FIBP 2779:FIBQ 2759:FIFQF 389:IBQF 1401:KKPIB * FIBQS endogen ( 456), feed-back : 2797:FIBBY 116:FIBP 2779:FIBQ 2758:FIFQS 467:IBQS 130:I_H 1401:KKPIB * FIBQZ endogen ( 339), feed-back : 116:FIBP 2779:FIBQ 2757:FIFQZ 350:IBQZ 130:I_H 1401:KKPIB FIF endogen (2698) : 2699:PIF FIF9 endogen (2802) : 2804:PIF9 FIFA endogen (2751) : 2802:FIF9 2760:PIFA FIFB endogen (2756) : 2802:FIF9 2803:FIFBY 2765:PIFB FIFBY endogen (2803) : 2805:PIFBY FIFE endogen (2809) : 2811:PIFE FIFH endogen (2810) : 2812:PIFH FIFN endogen (2784) : 2802:FIF9 2803:FIFBY 2786:PIFN FIFNE endogen (2754) : 2784:FIFN 2763:PIFNE FIFNF endogen (2755) : 2784:FIFN 2764:PIFNF FIFNG endogen (2753) : 2784:FIFN 2762:PIFNG FIFNZ endogen (2752) : 2784:FIFN 2761:PIFNZ FIFO endogen (2707) : 2708:PIFO FIFP endogen (2704) : 2705:PIFP FIFP1XH endogen (2735) : 3304:AFIFP1XH 2736:PIFP1XH FIFPXH endogen (2732) : 2733:PIFPXH FIFQ endogen (2785) : 2802:FIF9 2803:FIFBY 2787:PIFQ FIFQF endogen (2759) : 2785:FIFQ 2768:PIFQF FIFQS endogen (2758) : 2803:FIFBY 2785:FIFQ 2767:PIFQS FIFQZ endogen (2757) : 2785:FIFQ 2766:PIFQZ * FIL endogen (1311), feed-back : 3307:AFIL 132:FI 1311:FIL 2701:FIP 2713:FIP1 3094:FSPXZ 3333:FYTRXIL 131:I 2697:IF 2728:IMP1NY 2700:IP 1361:PNIL 2023:SPG_IL 1993:SPP_IL 3087:TJKIL FIM endogen ( 120) : 138:D_XE_E3 1471:FAM01 1472:FAM2 1473:FAM3Q 1474:FAM59 2698:FIF 122:FIMP1 2723:FIMP1NY 3094:FSPXZ 1007:M01_IM 1008:M2_IM 1013:M3K_IM 1014:M3Q_IM 1012:M3R_IM 1009:M59_IM 1015:M7B_IM 1016:M7Y_IM 1017:MS_IM 1387:PIM 1414:PIMP 1359:PNIM 1368:PNIMP1 1248:RZPNIM 3084:TJKIM 1018:XA_IM 1022:XB_IM 1019:XE_IM 1052:XH_IM 1021:XNE_IM 1010:XNF_IM 1020:XNG_IM 1011:XNZ_IM 1041:XO_IM 1023:XQF_IM 1024:XQS_IM 1259:XQZ_ILZ 1042:XQZ_IM FIM9 endogen (2790) : 2792:PIM9 * FIMA endogen ( 185), feed-back : 2751:FIFA 2790:FIM9 114:FIMP 197:IMA 130:I_H 1413:KKPIM * FIMB endogen ( 302), feed-back : 2756:FIFB 2790:FIM9 2791:FIMBY 114:FIMP 314:IMB 130:I_H 1413:KKPIM FIMBY endogen (2791) : 2793:PIMBY * FIME endogen ( 515), feed-back : 2809:FIFE 515:FIME 114:FIMP 518:FKNME 531:IME 130:I_H 1413:KKPIM FIMK endogen ( 118) : 2704:FIFP 2732:FIFPXH 120:FIM 2701:FIP 2703:IFP 2731:IFPXH 2700:IP 1413:KKPIM 1414:PIMP FIMN endogen (2771) : 2790:FIM9 2791:FIMBY 2773:PIMN * FIMNE endogen ( 419), feed-back : 2754:FIFNE 2771:FIMN 114:FIMP 431:IMNE 1413:KKPIM * FIMNF endogen ( 224), feed-back : 2755:FIFNF 2771:FIMN 114:FIMP 236:IMNF 1413:KKPIM * FIMNG endogen ( 497), feed-back : 2753:FIFNG 2771:FIMN 114:FIMP 509:IMNG 130:I_H 1413:KKPIM * FIMNZ endogen ( 263), feed-back : 2752:FIFNZ 2771:FIMN 114:FIMP 275:IMNZ 130:I_H 1413:KKPIM * FIMO endogen ( 550), feed-back : 2707:FIFO 120:FIM 2710:FIO 552:FKNMO 2706:IFO 586:IMO 1413:KKPIM 1414:PIMP 2711:PIO FIMO1 eksogen : 132:FI 550:FIMO 122:FIMP1 575:FIO1 124:FIO1NY 131:I 588:IMO1 576:PIO1 1368:PNIMP1 2022:SPG_IM 3190:SPG_IMO 1992:SPP_IM 3199:SPP_IMO 3197:SPP_IO FIMO1NY endogen (2717) : 2723:FIMP1NY 2720:PIMO1NY FIMP endogen ( 114) : 2704:FIFP 2732:FIFPXH 120:FIM 118:FIMK 2701:FIP 2703:IFP 2731:IFPXH 2700:IP 1414:PIMP FIMP1 endogen ( 122) : 3330:BIPMP 132:FI 2735:FIFP1XH 2713:FIP1 131:I 2734:IFP1XH 2716:IMP1 1642:IVMPS 1368:PNIMP1 2022:SPG_IM 3188:SPG_IMP 3186:SPG_IP 1992:SPP_IM 3196:SPP_IMP 3194:SPP_IP 1999:SPR 3201:SPR_IMP FIMP1NY endogen (2723) : 2730:PIMP1NY FIMQ endogen (2772) : 2790:FIM9 2791:FIMBY 2774:PIMQ * FIMQF endogen ( 380), feed-back : 2759:FIFQF 114:FIMP 2772:FIMQ 392:IMQF 1413:KKPIM * FIMQS endogen ( 458), feed-back : 2758:FIFQS 2791:FIMBY 114:FIMP 2772:FIMQ 470:IMQS 130:I_H 1413:KKPIM * FIMQZ endogen ( 341), feed-back : 2757:FIFQZ 114:FIMP 2772:FIMQ 353:IMQZ 130:I_H 1413:KKPIM FIN endogen (3747) : 3748:IN FINB1 endogen (3725), ikke-bestemmende. FINBH endogen (3723), ikke-bestemmende. FINBP endogen (3724), ikke-bestemmende. FINM endogen (3708), ikke-bestemmende. FINMP endogen (3707), ikke-bestemmende. FINV endogen (3731) : 3736:PINV FINV9 endogen (3557) : 3565:PINV9 FINVA endogen (3406) : 3557:FINV9 3424:PINVA FINVB endogen (3411) : 3557:FINV9 3558:FINVBY 3429:PINVB FINVB1 endogen (3715) : 3717:PINVB1 FINVB9 endogen (3525) : 3533:PINVB9 FINVBA endogen ( 184) : 3406:FINVA 3525:FINVB9 3714:FINVBP 193:INVBA FINVBB endogen ( 301) : 3411:FINVB 3525:FINVB9 3526:FINVBBY 3714:FINVBP 310:INVBB FINVBBY endogen (3526) : 3534:PINVBBY FINVBE endogen ( 521) : 3714:FINVBP 3672:FINVE 527:INVBE FINVBH endogen ( 105) : 3731:FINV 3673:FINVH 3732:FINVP 109:INVBH FINVBN endogen (3523) : 3525:FINVB9 3526:FINVBBY 3714:FINVBP 3531:PINVBN FINVBNE endogen ( 418) : 3523:FINVBN 3409:FINVNE 427:INVBNE FINVBNF endogen ( 223) : 3523:FINVBN 3410:FINVNF 232:INVBNF FINVBNG endogen ( 496) : 3523:FINVBN 3408:FINVNG 505:INVBNG FINVBNZ endogen ( 262) : 3523:FINVBN 3407:FINVNZ 271:INVBNZ FINVBO endogen ( 555) : 3731:FINV 3715:FINVB1 3674:FINVO 560:FYFO 582:INVBO FINVBP endogen (3714) : 3731:FINV 3715:FINVB1 3732:FINVP 3733:FINVPXH 3716:PINVBP FINVBQ endogen (3524) : 3525:FINVB9 3526:FINVBBY 3714:FINVBP 3532:PINVBQ FINVBQF endogen ( 379) : 3524:FINVBQ 3414:FINVQF 388:INVBQF FINVBQS endogen ( 457) : 3526:FINVBBY 3524:FINVBQ 3413:FINVQS 466:INVBQS FINVBQZ endogen ( 340) : 3524:FINVBQ 3412:FINVQZ 349:INVBQZ FINVBY endogen (3558) : 3566:PINVBY FINVE endogen (3672) : 3678:PINVE FINVH endogen (3673) : 3679:PINVH FINVM endogen (3699) : 3701:PINVM FINVM9 endogen (3498) : 3499:PINVM9 FINVMA endogen ( 186) : 3406:FINVA 3498:FINVM9 3698:FINVMP 196:INVMA FINVMB endogen ( 303) : 3411:FINVB 3498:FINVM9 3501:FINVMBY 3698:FINVMP 313:INVMB FINVMBY endogen (3501) : 3502:PINVMBY FINVME endogen ( 520) : 3672:FINVE 3698:FINVMP 530:INVME FINVMN endogen (3492) : 3498:FINVM9 3501:FINVMBY 3698:FINVMP 3493:PINVMN FINVMNE endogen ( 420) : 3492:FINVMN 3409:FINVNE 430:INVMNE FINVMNF endogen ( 225) : 3492:FINVMN 3410:FINVNF 235:INVMNF FINVMNG endogen ( 498) : 3492:FINVMN 3408:FINVNG 508:INVMNG FINVMNZ endogen ( 264) : 3492:FINVMN 3407:FINVNZ 274:INVMNZ FINVMO endogen ( 554) : 3731:FINV 3699:FINVM 3674:FINVO 560:FYFO 585:INVMO FINVMP endogen (3698) : 3731:FINV 3699:FINVM 3732:FINVP 3733:FINVPXH 3700:PINVMP FINVMQ endogen (3495) : 3498:FINVM9 3501:FINVMBY 3698:FINVMP 3496:PINVMQ FINVMQF endogen ( 381) : 3495:FINVMQ 3414:FINVQF 391:INVMQF FINVMQS endogen ( 459) : 3501:FINVMBY 3495:FINVMQ 3413:FINVQS 469:INVMQS FINVMQZ endogen ( 342) : 3495:FINVMQ 3412:FINVQZ 352:INVMQZ FINVN endogen (3555) : 3557:FINV9 3558:FINVBY 3563:PINVN FINVNE endogen (3409) : 3555:FINVN 3427:PINVNE FINVNF endogen (3410) : 3555:FINVN 3428:PINVNF FINVNG endogen (3408) : 3555:FINVN 3426:PINVNG FINVNZ endogen (3407) : 3555:FINVN 3425:PINVNZ FINVO endogen (3674) : 3680:PINVO FINVP endogen (3732) : 3738:PINVP FINVPXH endogen (3733) : 3737:PINVPXH FINVQ endogen (3556) : 3557:FINV9 3558:FINVBY 3564:PINVQ FINVQF endogen (3414) : 3556:FINVQ 3432:PINVQF FINVQS endogen (3413) : 3558:FINVBY 3556:FINVQ 3431:PINVQS FINVQZ endogen (3412) : 3556:FINVQ 3430:PINVQZ FIO endogen (2710), ikke-bestemmende. FIO1 endogen ( 575) : 3305:AFIO1 FIO1NY endogen ( 124) : 2717:FIMO1NY 2725:FIP1NY 126:PIO1NY FIP endogen (2701) : 2702:PIP FIP1 endogen (2713) : 3303:AFIP1 2714:PIP1 FIP1NY endogen (2725) : 2726:PIP1NY FIT eksogen : 138:D_XE_E3 132:FI 2698:FIF 2704:FIFP 2735:FIFP1XH 2732:FIFPXH 2701:FIP 2713:FIP1 590:FKNT 131:I 2703:IFP 2734:IFP1XH 2731:IFPXH 2728:IMP1NY 2700:IP 2721:IT 1075:M01_IT 1076:M2_IT 1078:M3K_IT 1079:M3Q_IT 1077:M3R_IT 1082:M59_IT 1080:M7B_IT 1081:M7Y_IT 1083:MS_IT 1364:PIT 3086:TJKIT 1084:XA_IT 1090:XB_IT 1085:XE_IT 1093:XH_IT 1087:XNE_IT 1088:XNF_IT 1086:XNG_IT 1089:XNZ_IT 1094:XO_IT 1092:XQF_IT 1091:XQS_IT 1095:XQZ_IT * FKBH endogen ( 99), feed-back : 100:FIBH 99:FKBH 3729:FKNBHW 98:NBS 96:PHK FKBHW endogen ( 95) : 3729:FKNBHW 96:PHK FKN endogen (3739) : 3747:FIN 3744:PKN FKN9 endogen (3569) : 3577:PKN9 FKNA endogen (3433) : 3569:FKN9 3451:PKNA FKNB endogen (3438) : 3569:FKN9 3570:FKNBY 3456:PKNB 3727:UIB FKNB1 endogen (3719) : 3725:FINB1 3722:PKNB1 FKNB1W endogen (3730), ikke-bestemmende. FKNB9 endogen (3537) : 3661:DT9 3649:DTB9 3657:PKLEBM9 3545:PKNB9 3549:UIB9 FKNB9W endogen (3553), ikke-bestemmende. * FKNBA endogen ( 179), feed-back : 3478:DTA 3649:DTB9 3776:DTBP 183:FIBA 184:FINVBA 3433:FKNA 3537:FKNB9 179:FKNBA 3718:FKNBP 192:KNBA 166:PKLEBA 167:PKLEBMA 3794:PWA 3549:UIB9 3726:UIBP FKNBAW endogen ( 174) : 3553:FKNB9W 179:FKNBA 3728:FKNBPW 2245:PWAW FKNBAWX endogen ( 169) : 179:FKNBA 174:FKNBAW * FKNBB endogen ( 296), feed-back : 3483:DTB 3649:DTB9 3650:DTBBY 3776:DTBP 300:FIBB 301:FINVBB 3438:FKNB 3537:FKNB9 296:FKNBB 3538:FKNBBY 3718:FKNBP 309:KNBB 283:PKLEBB 284:PKLEBMB 3800:PWB 3549:UIB9 3550:UIBBY 3726:UIBP FKNBBW endogen ( 291) : 3553:FKNB9W 296:FKNBB 3554:FKNBBYW 3728:FKNBPW 2262:PWBW FKNBBWX endogen ( 286) : 296:FKNBB 291:FKNBBW FKNBBY endogen (3538) : 3650:DTBBY 3662:DTBY 3658:PKLEBMBY 3546:PKNBBY 3550:UIBBY FKNBBYW endogen (3554), ikke-bestemmende. * FKNBE endogen ( 517), feed-back : 3776:DTBP 521:FINVBE 517:FKNBE 3718:FKNBP 3728:FKNBPW 3681:FKNE 526:KNBE 3795:PWE 3726:UIBP * FKNBH endogen ( 101), feed-back : 93:BUIBHX 6:FCH 3723:FINBH 105:FINVBH 3739:FKN 3719:FKNB1 101:FKNBH 104:FKNBHE 3729:FKNBHW 3682:FKNH 3740:FKNP 106:KNBH 1362:PNCH 3804:PWH 3727:UIB * FKNBHE endogen ( 104), feed-back : 93:BUIBHX 108:KNBHE 1362:PNCH 1884:SSYEJ 80:WHE 1652:YRPHS * FKNBHL endogen ( 103), feed-back : 104:FKNBHE 103:FKNBHL 107:KNBHL 1362:PNCH FKNBHW endogen (3729) : 3730:FKNB1W FKNBN endogen (3535) : 3649:DTB9 3650:DTBBY 3647:DTBN 3776:DTBP 3659:DTN 3537:FKNB9 3538:FKNBBY 3718:FKNBP 3655:PKLEBMN 3543:PKNBN 3549:UIB9 3550:UIBBY 3547:UIBN 3726:UIBP * FKNBNE endogen ( 414), feed-back : 3647:DTBN 3480:DTNE 417:FIBNE 418:FINVBNE 3535:FKNBN 414:FKNBNE 3436:FKNNE 426:KNBNE 401:PKLBMENE 400:PKLBMNE 399:PKLBNE 3797:PWNE 3547:UIBN FKNBNEW endogen ( 409) : 414:FKNBNE 3551:FKNBNW 2270:PWNEW FKNBNEWX endogen ( 404) : 414:FKNBNE 409:FKNBNEW * FKNBNF endogen ( 218), feed-back : 3647:DTBN 3481:DTNF 222:FIBNF 223:FINVBNF 3535:FKNBN 218:FKNBNF 3437:FKNNF 231:KNBNF 206:PKLEBMNF 205:PKLEBNF 3798:PWNF 3547:UIBN FKNBNFW endogen ( 213) : 218:FKNBNF 3551:FKNBNW 2254:PWNFW FKNBNFWX endogen ( 208) : 218:FKNBNF 213:FKNBNFW * FKNBNG endogen ( 492), feed-back : 3647:DTBN 3479:DTNG 495:FIBNG 496:FINVBNG 3535:FKNBN 492:FKNBNG 3435:FKNNG 504:KNBNG 479:PKLBMENG 478:PKLBMNG 477:PKLBNG 3796:PWNG 3547:UIBN FKNBNGW endogen ( 487) : 492:FKNBNG 3551:FKNBNW 3790:PWNGW FKNBNGWX endogen ( 482) : 492:FKNBNG 487:FKNBNGW FKNBNW endogen (3551) : 3553:FKNB9W 3554:FKNBBYW 3728:FKNBPW * FKNBNZ endogen ( 257), feed-back : 3647:DTBN 3482:DTNZ 261:FIBNZ 262:FINVBNZ 3535:FKNBN 257:FKNBNZ 3434:FKNNZ 270:KNBNZ 245:PKLEBMNZ 244:PKLEBNZ 3799:PWNZ 3547:UIBN FKNBNZW endogen ( 252) : 3551:FKNBNW 257:FKNBNZ 2278:PWNZW FKNBNZWX endogen ( 247) : 257:FKNBNZ 252:FKNBNZW * FKNBO endogen ( 551), feed-back : 555:FINVBO 3739:FKN 3719:FKNB1 3730:FKNB1W 551:FKNBO 3683:FKNO 581:KNBO 3805:PWO 3727:UIB FKNBP endogen (3718) : 3776:DTBP 3780:DTP 3724:FINBP 3739:FKN 3719:FKNB1 3740:FKNP 3741:FKNPXH 3721:PKNBP 3727:UIB 3726:UIBP FKNBPW endogen (3728) : 3730:FKNB1W FKNBQ endogen (3536) : 3649:DTB9 3650:DTBBY 3776:DTBP 3648:DTBQ 3660:DTQ 3537:FKNB9 3538:FKNBBY 3718:FKNBP 3656:PKLEBMQ 3544:PKNBQ 3549:UIB9 3550:UIBBY 3726:UIBP 3548:UIBQ * FKNBQF endogen ( 374), feed-back : 3648:DTBQ 3486:DTQF 378:FIBQF 379:FINVBQF 3536:FKNBQ 374:FKNBQF 3441:FKNQF 387:KNBQF 362:PKLEBMQF 361:PKLEBQF 3803:PWQF 3548:UIBQ FKNBQFW endogen ( 369) : 374:FKNBQF 3552:FKNBQW 2286:PWQFW FKNBQFWX endogen ( 364) : 374:FKNBQF 369:FKNBQFW * FKNBQS endogen ( 453), feed-back : 3650:DTBBY 3648:DTBQ 3485:DTQS 456:FIBQS 457:FINVBQS 3538:FKNBBY 3536:FKNBQ 453:FKNBQS 3440:FKNQS 465:KNBQS 440:PKLBMEQS 439:PKLBMQS 438:PKLBQS 3802:PWQS 3550:UIBBY 3548:UIBQ FKNBQSW endogen ( 448) : 3554:FKNBBYW 453:FKNBQS 3552:FKNBQW 3791:PWQSW FKNBQSWX endogen ( 443) : 453:FKNBQS 448:FKNBQSW FKNBQW endogen (3552) : 3553:FKNB9W 3554:FKNBBYW 3728:FKNBPW * FKNBQZ endogen ( 335), feed-back : 3648:DTBQ 3484:DTQZ 339:FIBQZ 340:FINVBQZ 3536:FKNBQ 335:FKNBQZ 3439:FKNQZ 348:KNBQZ 323:PKLEBMQZ 322:PKLEBQZ 3801:PWQZ 3548:UIBQ FKNBQZW endogen ( 330) : 3552:FKNBQW 335:FKNBQZ 2294:PWQZW FKNBQZWX endogen ( 325) : 335:FKNBQZ 330:FKNBQZW FKNBY endogen (3570) : 3578:PKNBY * FKNCB endogen ( 63), feed-back : 2672:BCPUXH 49:BFCBU 23:CPUXH 66:FCB 65:KNCB 64:NKCB 1897:SYV FKNE endogen (3681) : 3686:PKNE FKNH endogen (3682) : 3687:PKNH FKNM endogen (3704) : 3708:FINM 3706:PKNM FKNM9 endogen (3510) : 3661:DT9 3637:DTK9 3657:PKLEBM9 3511:PKNM9 3517:UIM9 FKNM9W endogen (3521), ikke-bestemmende. * FKNMA endogen ( 181), feed-back : 3478:DTA 3637:DTK9 3775:DTKP 185:FIMA 186:FINVMA 3433:FKNA 3510:FKNM9 181:FKNMA 3703:FKNMP 195:KNMA 164:PKLA 165:PKLEA 166:PKLEBA 167:PKLEBMA 3794:PWA 3517:UIM9 3709:UIMP FKNMAW endogen ( 176) : 3521:FKNM9W 181:FKNMA 3711:FKNMPW 2245:PWAW FKNMAWX endogen ( 171) : 181:FKNMA 176:FKNMAW * FKNMB endogen ( 298), feed-back : 3483:DTB 3637:DTK9 3638:DTKBY 3775:DTKP 302:FIMB 303:FINVMB 3438:FKNB 3510:FKNM9 298:FKNMB 3513:FKNMBY 3703:FKNMP 312:KNMB 281:PKLB 282:PKLEB 283:PKLEBB 284:PKLEBMB 3800:PWB 3517:UIM9 3518:UIMBY 3709:UIMP FKNMBW endogen ( 293) : 3521:FKNM9W 298:FKNMB 3522:FKNMBYW 3711:FKNMPW 2262:PWBW FKNMBWX endogen ( 288) : 298:FKNMB 293:FKNMBW FKNMBY endogen (3513) : 3662:DTBY 3638:DTKBY 3658:PKLEBMBY 3514:PKNMBY 3518:UIMBY FKNMBYW endogen (3522), ikke-bestemmende. * FKNME endogen ( 518), feed-back : 3775:DTKP 520:FINVME 3681:FKNE 518:FKNME 3703:FKNMP 3711:FKNMPW 529:KNME 3795:PWE 3709:UIMP FKNMN endogen (3504) : 3637:DTK9 3638:DTKBY 3635:DTKN 3775:DTKP 3659:DTN 3510:FKNM9 3513:FKNMBY 3703:FKNMP 3655:PKLEBMN 3505:PKNMN 3517:UIM9 3518:UIMBY 3515:UIMN 3709:UIMP * FKNMNE endogen ( 415), feed-back : 3635:DTKN 3480:DTNE 419:FIMNE 420:FINVMNE 3504:FKNMN 415:FKNMNE 3436:FKNNE 429:KNMNE 401:PKLBMENE 400:PKLBMNE 399:PKLBNE 398:PKLNE 3797:PWNE 3515:UIMN FKNMNEW endogen ( 410) : 415:FKNMNE 3519:FKNMNW 2270:PWNEW FKNMNEWX endogen ( 405) : 415:FKNMNE 410:FKNMNEW * FKNMNF endogen ( 220), feed-back : 3635:DTKN 3481:DTNF 224:FIMNF 225:FINVMNF 3504:FKNMN 220:FKNMNF 3437:FKNNF 234:KNMNF 206:PKLEBMNF 205:PKLEBNF 204:PKLENF 203:PKLNF 3798:PWNF 3515:UIMN FKNMNFW endogen ( 215) : 220:FKNMNF 3519:FKNMNW 2254:PWNFW FKNMNFWX endogen ( 210) : 220:FKNMNF 215:FKNMNFW * FKNMNG endogen ( 493), feed-back : 3635:DTKN 3479:DTNG 497:FIMNG 498:FINVMNG 3504:FKNMN 493:FKNMNG 3435:FKNNG 507:KNMNG 479:PKLBMENG 478:PKLBMNG 477:PKLBNG 476:PKLNG 3796:PWNG 3515:UIMN FKNMNGW endogen ( 488) : 493:FKNMNG 3519:FKNMNW 3790:PWNGW FKNMNGWX endogen ( 483) : 493:FKNMNG 488:FKNMNGW FKNMNW endogen (3519) : 3521:FKNM9W 3522:FKNMBYW 3711:FKNMPW * FKNMNZ endogen ( 259), feed-back : 3635:DTKN 3482:DTNZ 263:FIMNZ 264:FINVMNZ 3504:FKNMN 259:FKNMNZ 3434:FKNNZ 273:KNMNZ 245:PKLEBMNZ 244:PKLEBNZ 243:PKLENZ 242:PKLNZ 3799:PWNZ 3515:UIMN FKNMNZW endogen ( 254) : 3519:FKNMNW 259:FKNMNZ 2278:PWNZW FKNMNZWX endogen ( 249) : 259:FKNMNZ 254:FKNMNZW * FKNMO endogen ( 552), feed-back : 554:FINVMO 3739:FKN 3704:FKNM 552:FKNMO 3712:FKNMW 3683:FKNO 584:KNMO 3805:PWO 3710:UIM FKNMP endogen (3703) : 3775:DTKP 3780:DTP 3707:FINMP 3739:FKN 3704:FKNM 3740:FKNP 3741:FKNPXH 3705:PKNMP 3710:UIM 3709:UIMP FKNMPW endogen (3711) : 3712:FKNMW FKNMQ endogen (3507) : 3637:DTK9 3638:DTKBY 3775:DTKP 3636:DTKQ 3660:DTQ 3510:FKNM9 3513:FKNMBY 3703:FKNMP 3656:PKLEBMQ 3508:PKNMQ 3517:UIM9 3518:UIMBY 3709:UIMP 3516:UIMQ * FKNMQF endogen ( 376), feed-back : 3636:DTKQ 3486:DTQF 380:FIMQF 381:FINVMQF 3507:FKNMQ 376:FKNMQF 3441:FKNQF 390:KNMQF 362:PKLEBMQF 361:PKLEBQF 360:PKLEQF 359:PKLQF 3803:PWQF 3516:UIMQ FKNMQFW endogen ( 371) : 376:FKNMQF 3520:FKNMQW 2286:PWQFW FKNMQFWX endogen ( 366) : 376:FKNMQF 371:FKNMQFW * FKNMQS endogen ( 454), feed-back : 3638:DTKBY 3636:DTKQ 3485:DTQS 458:FIMQS 459:FINVMQS 3513:FKNMBY 3507:FKNMQ 454:FKNMQS 3440:FKNQS 468:KNMQS 440:PKLBMEQS 439:PKLBMQS 438:PKLBQS 437:PKLQS 3802:PWQS 3518:UIMBY 3516:UIMQ FKNMQSW endogen ( 449) : 3522:FKNMBYW 454:FKNMQS 3520:FKNMQW 3791:PWQSW FKNMQSWX endogen ( 444) : 454:FKNMQS 449:FKNMQSW FKNMQW endogen (3520) : 3521:FKNM9W 3522:FKNMBYW 3711:FKNMPW * FKNMQZ endogen ( 337), feed-back : 3636:DTKQ 3484:DTQZ 341:FIMQZ 342:FINVMQZ 3507:FKNMQ 337:FKNMQZ 3439:FKNQZ 351:KNMQZ 323:PKLEBMQZ 322:PKLEBQZ 321:PKLEQZ 320:PKLQZ 3801:PWQZ 3516:UIMQ FKNMQZW endogen ( 332) : 3520:FKNMQW 337:FKNMQZ 2294:PWQZW FKNMQZWX endogen ( 327) : 337:FKNMQZ 332:FKNMQZW FKNMW endogen (3712), ikke-bestemmende. FKNN endogen (3567) : 3569:FKN9 3570:FKNBY 3575:PKNN FKNNE endogen (3436) : 3567:FKNN 3454:PKNNE FKNNF endogen (3437) : 3567:FKNN 3455:PKNNF FKNNG endogen (3435) : 3567:FKNN 3453:PKNNG FKNNZ endogen (3434) : 3567:FKNN 3452:PKNNZ FKNO endogen (3683) : 3688:PKNO FKNP endogen (3740) : 3746:PKNP FKNPXH endogen (3741) : 3745:PKNPXH FKNQ endogen (3568) : 3569:FKN9 3570:FKNBY 3576:PKNQ FKNQF endogen (3441) : 3568:FKNQ 3459:PKNQF FKNQS endogen (3440) : 3570:FKNBY 3568:FKNQ 3458:PKNQS FKNQZ endogen (3439) : 3568:FKNQ 3457:PKNQZ * FKNT endogen ( 590), feed-back : 3739:FKN 3740:FKNP 3741:FKNPXH 590:FKNT 592:KNT FM endogen (1487) : 3299:AFM 2845:BFM 2851:BPE 2202:FY 3283:FYST 2207:FYTR 2092:PM * FM01 endogen (1501), feed-back : 1291:FDILM01 1485:FMV 3905:JFDILM01 2089:MV * FM2 endogen (1502), feed-back : 1292:FDILM2 2842:FM237Y 1485:FMV 3906:JFDILM2 2089:MV FM237Y endogen (2842) : 2843:PM237Y FM3 endogen (2830) : 2842:FM237Y 2836:FMVX3 2831:PM3 * FM3K endogen (1504), feed-back : 1293:FDILM3K 2830:FM3 1485:FMV 3907:JFDILM3K 2089:MV * FM3Q endogen (1505), feed-back : 1295:FDILM3Q 2830:FM3 1485:FMV 3909:JFDILM3Q 2089:MV * FM3R endogen (1503), feed-back : 1294:FDILM3R 2830:FM3 1485:FMV 3908:JFDILM3R 2089:MV * FM59 endogen (1506), feed-back : 1296:FDILM59 2839:FM597B 1485:FMV 3910:JFDILM59 2089:MV FM597B endogen (2839) : 2840:PM597B * FM7B endogen (1507), feed-back : 1297:FDILM7B 2839:FM597B 1485:FMV 3911:JFDILM7B 2089:MV * FM7Y endogen (1508), feed-back : 1298:FDILM7Y 2842:FM237Y 1485:FMV 3912:JFDILM7Y 2089:MV * FMS endogen (1509), feed-back : 2856:BPEST 1487:FM 2833:FMST FMST endogen (2833) : 2834:PMST FMT endogen (1486) : 2856:BPEST 1487:FM 2833:FMST 2090:MT FMV endogen (1485) : 2852:BPEV 1487:FM 2836:FMVX3 2093:PMV FMVX3 endogen (2836) : 2837:PMVX3 FMZ endogen (2844), ikke-bestemmende. * FMZ01 endogen (1481), feed-back : 1471:FAM01 2844:FMZ 1481:FMZ01 1488:KFMZ01 3096:TJKMZ01 FMZ01W endogen (1478) : 1481:FMZ01 * FMZ2 endogen (1482), feed-back : 1472:FAM2 2844:FMZ 1482:FMZ2 1489:KFMZ2 3097:TJKMZ2 FMZ2W endogen (1479) : 1482:FMZ2 * FMZ3Q endogen (1484), feed-back : 1473:FAM3Q 2844:FMZ 1484:FMZ3Q 1490:KFMZ3Q 3098:TJKMZ3Q * FMZ59 endogen (1483), feed-back : 2847:BFMZ59 1474:FAM59 2844:FMZ 1483:FMZ59 1491:KFMZ59 3099:TJKMZ59 FMZ59W endogen (1480) : 1483:FMZ59 * FSPXZ endogen (3094), feed-back : 3094:FSPXZ 3095:TJKFYF FV endogen (3772) : 3774:PV FV9 endogen (3629) : 3633:PV9 FVA endogen (3460) : 3629:FV9 3771:FVP 3469:PVA FVB endogen (3465) : 3629:FV9 3630:FVBY 3771:FVP 3474:PVB FVBY endogen (3630) : 3634:PVBY FVE endogen (3689) : 3771:FVP 3690:PVE FVE1 endogen (3752) : 3754:PVE1 FVE1W endogen (3756), ikke-bestemmende. FVE9 endogen (3585) : 3661:DT9 3645:DTE9 3657:PKLEBM9 3589:PVE9 3601:TVE9 FVE9W endogen (3593), ikke-bestemmende. * FVEA endogen ( 180), feed-back : 3478:DTA 3645:DTE9 3778:DTEP 138:D_XE_E3 1473:FAM3Q 3460:FVA 3585:FVE9 180:FVEA 3751:FVEP 3694:FVEX 2303:FYFA 609:M3K_XA 610:M3Q_XA 608:M3R_XA 165:PKLEA 166:PKLEBA 167:PKLEBMA 1329:PVEA 1341:PVMA 3794:PWA 2071:SPPUR 1966:SPP_VEA 3388:VEA 611:XE_XA 613:XNE_XA 612:XNG_XA 607:XQZ_XA FVEAW endogen ( 175) : 3593:FVE9W 180:FVEA 3755:FVEPW 2245:PWAW FVEAWX endogen ( 170) : 180:FVEA 175:FVEAW * FVEB endogen ( 297), feed-back : 3483:DTB 3645:DTE9 3646:DTEBY 3778:DTEP 138:D_XE_E3 1473:FAM3Q 3465:FVB 3585:FVE9 297:FVEB 3586:FVEBY 3751:FVEP 3694:FVEX 2309:FYFB 714:M3K_XB 715:M3Q_XB 713:M3R_XB 282:PKLEB 283:PKLEBB 284:PKLEBMB 1334:PVEB 1348:PVMB 3800:PWB 3210:SPP_VEB 1977:SPP_XB 3393:VEB 716:XE_XB 718:XNE_XB 717:XNG_XB 712:XQZ_XB FVEBW endogen ( 292) : 3593:FVE9W 297:FVEB 3594:FVEBYW 3755:FVEPW 2264:PWBVV 2262:PWBW FVEBWX endogen ( 287) : 297:FVEB 292:FVEBW FVEBY endogen (3586) : 3662:DTBY 3646:DTEBY 3658:PKLEBMBY 3590:PVEBY 3602:TVEBY FVEBYW endogen (3594), ikke-bestemmende. FVEE eksogen : 3669:BVEE 3778:DTEP 138:D_XE_E3 3689:FVE 3751:FVEP 3755:FVEPW 2304:FYFE 819:M3K_XE 820:M3Q_XE 818:M3R_XE 1338:PVEE 1350:PVME 3795:PWE 3202:SPP_VEE 1973:SPP_XE 3666:VEE 821:XE_XE 823:XNE_XE 822:XNG_XE 817:XQZ_XE * FVEH endogen ( 533), feed-back : 3670:BVEH 3778:DTEP 138:D_XE_E3 1473:FAM3Q 533:FVEH 3751:FVEP 3755:FVEPW 3694:FVEX 7:FVH 2313:FYFH 798:M3K_XH 799:M3Q_XH 797:M3R_XH 1339:PVEH 1351:PVMH 3804:PWH 3218:SPP_VEH 1981:SPP_XH 3667:VEH 800:XE_XH 802:XNE_XH 801:XNG_XH FVEN endogen (3583) : 3645:DTE9 3646:DTEBY 3643:DTEN 3778:DTEP 3659:DTN 3585:FVE9 3586:FVEBY 3751:FVEP 3655:PKLEBMN 3587:PVEN 3599:TVEN * FVENE endogen ( 412), feed-back : 3643:DTEN 3480:DTNE 138:D_XE_E3 1473:FAM3Q 3583:FVEN 412:FVENE 3462:FVNE 2306:FYFNE 651:M3K_XNE 652:M3Q_XNE 650:M3R_XNE 401:PKLBMENE 1343:PVENE 1331:PVMNE 3797:PWNE 3206:SPP_VENE 1975:SPP_XNE 3390:VENE 655:XNE_XNE 654:XNG_XNE FVENEW endogen ( 407) : 412:FVENE 3591:FVENW 2272:PWNEVV 2270:PWNEW FVENEWX endogen ( 402) : 412:FVENE 407:FVENEW * FVENF endogen ( 219), feed-back : 3643:DTEN 3481:DTNF 138:D_XE_E3 1473:FAM3Q 3583:FVEN 219:FVENF 3694:FVEX 3463:FVNF 2307:FYFNF 672:M3K_XNF 673:M3Q_XNF 671:M3R_XNF 206:PKLEBMNF 205:PKLEBNF 204:PKLENF 1332:PVENF 1344:PVMNF 3798:PWNF 1967:SPP_VENF 3391:VENF 674:XE_XNF 676:XNE_XNF 675:XNG_XNF 670:XQZ_XNF FVENFW endogen ( 214) : 219:FVENF 3591:FVENW 2256:PWNFVV 2254:PWNFW FVENFWX endogen ( 209) : 219:FVENF 214:FVENFW * FVENG endogen ( 490), feed-back : 3643:DTEN 3479:DTNG 138:D_XE_E3 1473:FAM3Q 3583:FVEN 490:FVENG 3461:FVNG 2305:FYFNG 630:M3K_XNG 631:M3Q_XNG 629:M3R_XNG 479:PKLBMENG 1342:PVENG 1330:PVMNG 3796:PWNG 3204:SPP_VENG 1974:SPP_XNG 3389:VENG 634:XNE_XNG 633:XNG_XNG FVENGW endogen ( 485) : 490:FVENG 3591:FVENW 3790:PWNGW FVENGWX endogen ( 480) : 490:FVENG 485:FVENGW FVENW endogen (3591) : 3593:FVE9W 3594:FVEBYW 3755:FVEPW * FVENZ endogen ( 258), feed-back : 3643:DTEN 3482:DTNZ 138:D_XE_E3 1473:FAM3Q 3583:FVEN 258:FVENZ 3694:FVEX 3464:FVNZ 2308:FYFNZ 693:M3K_XNZ 694:M3Q_XNZ 692:M3R_XNZ 245:PKLEBMNZ 244:PKLEBNZ 243:PKLENZ 1333:PVENZ 1345:PVMNZ 3799:PWNZ 3208:SPP_VENZ 1976:SPP_XNZ 3392:VENZ 695:XE_XNZ 697:XNE_XNZ 696:XNG_XNZ 691:XQZ_XNZ FVENZW endogen ( 253) : 3591:FVENW 258:FVENZ 2280:PWNZVV 2278:PWNZW FVENZWX endogen ( 248) : 258:FVENZ 253:FVENZW * FVEO endogen ( 548), feed-back : 3671:BVEO 138:D_XE_E3 3752:FVE1 3756:FVE1W 3694:FVEX 561:FVO 840:M3K_XO 841:M3Q_XO 839:M3R_XO 1340:PVEO 1352:PVMO 3805:PWO 3220:SPP_VEO 1982:SPP_XO 3668:VEO 842:XE_XO 844:XNE_XO 843:XNG_XO 563:XO 838:XQZ_XO FVEP endogen (3751) : 3778:DTEP 3780:DTP 3752:FVE1 3753:PVEP 3759:TVEP FVEPW endogen (3755) : 3756:FVE1W FVEQ endogen (3584) : 3645:DTE9 3646:DTEBY 3778:DTEP 3644:DTEQ 3660:DTQ 3585:FVE9 3586:FVEBY 3751:FVEP 3656:PKLEBMQ 3588:PVEQ 3600:TVEQ * FVEQF endogen ( 375), feed-back : 3644:DTEQ 3486:DTQF 138:D_XE_E3 1473:FAM3Q 3584:FVEQ 375:FVEQF 3694:FVEX 3468:FVQF 2312:FYFQF 777:M3K_XQF 778:M3Q_XQF 776:M3R_XQF 362:PKLEBMQF 361:PKLEBQF 360:PKLEQF 1335:PVEQF 1346:PVMQF 3803:PWQF 3216:SPP_VEQF 1980:SPP_XQF 3396:VEQF 779:XE_XQF 781:XNE_XQF 780:XNG_XQF 775:XQZ_XQF FVEQFW endogen ( 370) : 375:FVEQF 3592:FVEQW 2288:PWQFVV 2286:PWQFW FVEQFWX endogen ( 365) : 375:FVEQF 370:FVEQFW * FVEQS endogen ( 451), feed-back : 3646:DTEBY 3644:DTEQ 3485:DTQS 138:D_XE_E3 1473:FAM3Q 3586:FVEBY 3584:FVEQ 451:FVEQS 3694:FVEX 3467:FVQS 2311:FYFQS 756:M3K_XQS 757:M3Q_XQS 755:M3R_XQS 440:PKLBMEQS 1337:PVEQS 1349:PVMQS 3802:PWQS 3214:SPP_VEQS 1979:SPP_XQS 3395:VEQS 758:XE_XQS 760:XNE_XQS 759:XNG_XQS 754:XQZ_XQS FVEQSW endogen ( 446) : 3594:FVEBYW 451:FVEQS 3592:FVEQW 3791:PWQSW FVEQSWX endogen ( 441) : 451:FVEQS 446:FVEQSW FVEQW endogen (3592) : 3593:FVE9W 3594:FVEBYW 3755:FVEPW * FVEQZ endogen ( 336), feed-back : 3644:DTEQ 3484:DTQZ 138:D_XE_E3 1473:FAM3Q 3584:FVEQ 336:FVEQZ 3694:FVEX 3466:FVQZ 2310:FYFQZ 735:M3K_XQZ 736:M3Q_XQZ 734:M3R_XQZ 323:PKLEBMQZ 322:PKLEBQZ 321:PKLEQZ 1336:PVEQZ 1347:PVMQZ 3801:PWQZ 2071:SPPUR 3212:SPP_VEQZ 1978:SPP_XQZ 3394:VEQZ 737:XE_XQZ 739:XNE_XQZ 738:XNG_XQZ 733:XQZ_XQZ FVEQZW endogen ( 331) : 3592:FVEQW 336:FVEQZ 2296:PWQZVV 2294:PWQZW FVEQZWX endogen ( 326) : 336:FVEQZ 331:FVEQZW FVEX endogen (3694) : 3695:PVEX FVH endogen ( 7) : 3771:FVP 8:PVH FVM endogen (3763) : 3765:PVM FVM9 endogen (3609) : 3661:DT9 3653:DTM9 3657:PKLEBM9 3613:PVM9 3621:TVM9 FVM9W endogen (3617), ikke-bestemmende. * FVMA endogen ( 178), feed-back : 3478:DTA 3653:DTM9 3779:DTMP 1471:FAM01 1472:FAM2 1474:FAM59 3460:FVA 3609:FVM9 178:FVMA 3762:FVMP 2303:FYFA 593:M01_XA 594:M2_XA 595:M59_XA 598:M7B_XA 599:M7Y_XA 600:MS_XA 167:PKLEBMA 1341:PVMA 3794:PWA 1239:RZPVMA 2071:SPPUR 1968:SPP_VMA 3379:VMA 601:XA_XA 602:XB_XA 605:XH_XA 596:XNF_XA 597:XNZ_XA 606:XO_XA 603:XQF_XA 604:XQS_XA 1259:XQZ_ILZ 607:XQZ_XA FVMAW endogen ( 173) : 3617:FVM9W 178:FVMA 3766:FVMPW 2245:PWAW FVMAWX endogen ( 168) : 178:FVMA 173:FVMAW * FVMB endogen ( 295), feed-back : 3483:DTB 3653:DTM9 3654:DTMBY 3779:DTMP 1471:FAM01 1472:FAM2 1474:FAM59 3465:FVB 3609:FVM9 295:FVMB 3610:FVMBY 3762:FVMP 2309:FYFB 698:M01_XB 699:M2_XB 700:M59_XB 703:M7B_XB 704:M7Y_XB 705:MS_XB 284:PKLEBMB 1348:PVMB 3800:PWB 1243:RZPVMB 3211:SPP_VMB 1977:SPP_XB 3384:VMB 706:XA_XB 707:XB_XB 710:XH_XB 701:XNF_XB 702:XNZ_XB 711:XO_XB 708:XQF_XB 709:XQS_XB 1259:XQZ_ILZ 712:XQZ_XB FVMBW endogen ( 290) : 3617:FVM9W 295:FVMB 3618:FVMBYW 3766:FVMPW 2264:PWBVV 2262:PWBW FVMBWX endogen ( 285) : 295:FVMB 290:FVMBW FVMBY endogen (3610) : 3662:DTBY 3654:DTMBY 3658:PKLEBMBY 3614:PVMBY 3622:TVMBY FVMBYW endogen (3618), ikke-bestemmende. * FVME endogen ( 516), feed-back : 3779:DTMP 3689:FVE 516:FVME 3762:FVMP 3766:FVMPW 2304:FYFE 803:M01_XE 804:M2_XE 805:M59_XE 806:M7B_XE 807:M7Y_XE 808:MS_XE 1350:PVME 3795:PWE 1246:RZPVME 3203:SPP_VME 1973:SPP_XE 3663:VME 809:XA_XE 812:XB_XE 815:XH_XE 810:XNF_XE 811:XNZ_XE 816:XO_XE 813:XQF_XE 814:XQS_XE 1259:XQZ_ILZ 817:XQZ_XE * FVMH endogen ( 532), feed-back : 3779:DTMP 1471:FAM01 1472:FAM2 1474:FAM59 7:FVH 532:FVMH 3762:FVMP 3766:FVMPW 2313:FYFH 782:M01_XH 783:M2_XH 784:M59_XH 787:M7B_XH 788:M7Y_XH 789:MS_XH 1351:PVMH 3804:PWH 3219:SPP_VMH 1981:SPP_XH 3664:VMH 790:XA_XH 791:XB_XH 794:XH_XH 785:XNF_XH 786:XNZ_XH 795:XO_XH 792:XQF_XH 793:XQS_XH 1259:XQZ_ILZ 796:XQZ_XH FVMN endogen (3607) : 3653:DTM9 3654:DTMBY 3651:DTMN 3779:DTMP 3659:DTN 3609:FVM9 3610:FVMBY 3762:FVMP 3655:PKLEBMN 3611:PVMN 3619:TVMN * FVMNE endogen ( 413), feed-back : 3651:DTMN 3480:DTNE 1471:FAM01 1472:FAM2 1474:FAM59 3607:FVMN 413:FVMNE 3462:FVNE 2306:FYFNE 635:M01_XNE 636:M2_XNE 637:M59_XNE 640:M7B_XNE 641:M7Y_XNE 642:MS_XNE 401:PKLBMENE 400:PKLBMNE 1343:PVENE 1331:PVMNE 3797:PWNE 3207:SPP_VMNE 1975:SPP_XNE 3381:VMNE 643:XA_XNE 644:XB_XNE 647:XH_XNE 638:XNF_XNE 639:XNZ_XNE 648:XO_XNE 645:XQF_XNE 646:XQS_XNE 1259:XQZ_ILZ 649:XQZ_XNE FVMNEW endogen ( 408) : 413:FVMNE 3615:FVMNW 2272:PWNEVV 2270:PWNEW FVMNEWX endogen ( 403) : 413:FVMNE 408:FVMNEW * FVMNF endogen ( 217), feed-back : 3651:DTMN 3481:DTNF 1471:FAM01 1472:FAM2 1474:FAM59 3607:FVMN 217:FVMNF 3463:FVNF 2307:FYFNF 656:M01_XNF 657:M2_XNF 658:M59_XNF 661:M7B_XNF 662:M7Y_XNF 663:MS_XNF 206:PKLEBMNF 1344:PVMNF 3798:PWNF 1240:RZPVMNF 1969:SPP_VMNF 3382:VMNF 664:XA_XNF 665:XB_XNF 668:XH_XNF 659:XNF_XNF 660:XNZ_XNF 669:XO_XNF 666:XQF_XNF 667:XQS_XNF 1259:XQZ_ILZ 670:XQZ_XNF FVMNFW endogen ( 212) : 217:FVMNF 3615:FVMNW 2256:PWNFVV 2254:PWNFW FVMNFWX endogen ( 207) : 217:FVMNF 212:FVMNFW * FVMNG endogen ( 491), feed-back : 3651:DTMN 3479:DTNG 1471:FAM01 1472:FAM2 1474:FAM59 3607:FVMN 491:FVMNG 3461:FVNG 2305:FYFNG 614:M01_XNG 615:M2_XNG 616:M59_XNG 619:M7B_XNG 620:M7Y_XNG 621:MS_XNG 479:PKLBMENG 478:PKLBMNG 1342:PVENG 1330:PVMNG 3796:PWNG 3205:SPP_VMNG 1974:SPP_XNG 3380:VMNG 622:XA_XNG 623:XB_XNG 626:XH_XNG 617:XNF_XNG 618:XNZ_XNG 627:XO_XNG 624:XQF_XNG 625:XQS_XNG 1259:XQZ_ILZ 628:XQZ_XNG FVMNGW endogen ( 486) : 491:FVMNG 3615:FVMNW 3790:PWNGW FVMNGWX endogen ( 481) : 491:FVMNG 486:FVMNGW FVMNW endogen (3615) : 3617:FVM9W 3618:FVMBYW 3766:FVMPW * FVMNZ endogen ( 256), feed-back : 3651:DTMN 3482:DTNZ 1471:FAM01 1472:FAM2 1474:FAM59 3607:FVMN 256:FVMNZ 3464:FVNZ 2308:FYFNZ 677:M01_XNZ 678:M2_XNZ 679:M59_XNZ 682:M7B_XNZ 683:M7Y_XNZ 684:MS_XNZ 245:PKLEBMNZ 1345:PVMNZ 3799:PWNZ 1241:RZPVMNZ 3209:SPP_VMNZ 1976:SPP_XNZ 3383:VMNZ 685:XA_XNZ 686:XB_XNZ 689:XH_XNZ 680:XNF_XNZ 681:XNZ_XNZ 690:XO_XNZ 687:XQF_XNZ 688:XQS_XNZ 1259:XQZ_ILZ 691:XQZ_XNZ FVMNZW endogen ( 251) : 3615:FVMNW 256:FVMNZ 2280:PWNZVV 2278:PWNZW FVMNZWX endogen ( 246) : 256:FVMNZ 251:FVMNZW * FVMO endogen ( 547), feed-back : 3763:FVM 547:FVMO 3767:FVMW 561:FVO 824:M01_XO 825:M2_XO 826:M59_XO 827:M7B_XO 828:M7Y_XO 829:MS_XO 1352:PVMO 3805:PWO 1247:RZPVMO 3221:SPP_VMO 1982:SPP_XO 3665:VMO 830:XA_XO 833:XB_XO 836:XH_XO 831:XNF_XO 832:XNZ_XO 563:XO 837:XO_XO 834:XQF_XO 835:XQS_XO 1259:XQZ_ILZ 838:XQZ_XO * FVMOX endogen ( 570), feed-back : 547:FVMO FVMP endogen (3762) : 3779:DTMP 3780:DTP 3763:FVM 3764:PVMP 3768:TVMP FVMPW endogen (3766) : 3767:FVMW FVMQ endogen (3608) : 3653:DTM9 3779:DTMP 3652:DTMQ 3660:DTQ 3609:FVM9 3610:FVMBY 3762:FVMP 3656:PKLEBMQ 3612:PVMQ 3620:TVMQ * FVMQF endogen ( 373), feed-back : 3652:DTMQ 3486:DTQF 1471:FAM01 1472:FAM2 1474:FAM59 3608:FVMQ 373:FVMQF 3468:FVQF 2312:FYFQF 761:M01_XQF 762:M2_XQF 763:M59_XQF 766:M7B_XQF 767:M7Y_XQF 768:MS_XQF 362:PKLEBMQF 1346:PVMQF 3803:PWQF 1242:RZPVMQF 3217:SPP_VMQF 1980:SPP_XQF 3387:VMQF 769:XA_XQF 770:XB_XQF 773:XH_XQF 764:XNF_XQF 765:XNZ_XQF 774:XO_XQF 771:XQF_XQF 772:XQS_XQF 1259:XQZ_ILZ 775:XQZ_XQF FVMQFW endogen ( 368) : 373:FVMQF 3616:FVMQW 2288:PWQFVV 2286:PWQFW FVMQFWX endogen ( 363) : 373:FVMQF 368:FVMQFW * FVMQS endogen ( 452), feed-back : 3654:DTMBY 3652:DTMQ 3485:DTQS 1471:FAM01 1472:FAM2 1474:FAM59 3610:FVMBY 3608:FVMQ 452:FVMQS 3467:FVQS 2311:FYFQS 740:M01_XQS 741:M2_XQS 742:M59_XQS 745:M7B_XQS 746:M7Y_XQS 747:MS_XQS 440:PKLBMEQS 439:PKLBMQS 1349:PVMQS 3802:PWQS 1244:RZPVMQS 3215:SPP_VMQS 1979:SPP_XQS 3386:VMQS 748:XA_XQS 749:XB_XQS 752:XH_XQS 743:XNF_XQS 744:XNZ_XQS 753:XO_XQS 750:XQF_XQS 751:XQS_XQS 1259:XQZ_ILZ 754:XQZ_XQS FVMQSW endogen ( 447) : 3618:FVMBYW 452:FVMQS 3616:FVMQW 3791:PWQSW FVMQSWX endogen ( 442) : 452:FVMQS 447:FVMQSW FVMQW endogen (3616) : 3617:FVM9W 3618:FVMBYW 3766:FVMPW * FVMQZ endogen ( 334), feed-back : 3652:DTMQ 3484:DTQZ 1471:FAM01 1472:FAM2 1474:FAM59 3608:FVMQ 334:FVMQZ 3466:FVQZ 2310:FYFQZ 719:M01_XQZ 720:M2_XQZ 721:M59_XQZ 724:M7B_XQZ 725:M7Y_XQZ 726:MS_XQZ 323:PKLEBMQZ 1347:PVMQZ 3801:PWQZ 1245:RZPVMQZ 2071:SPPUR 3213:SPP_VMQZ 1978:SPP_XQZ 3385:VMQZ 727:XA_XQZ 728:XB_XQZ 731:XH_XQZ 722:XNF_XQZ 723:XNZ_XQZ 732:XO_XQZ 729:XQF_XQZ 730:XQS_XQZ 1259:XQZ_ILZ 733:XQZ_XQZ FVMQZW endogen ( 329) : 3616:FVMQW 334:FVMQZ 2296:PWQZVV 2294:PWQZW FVMQZWX endogen ( 324) : 334:FVMQZ 329:FVMQZW FVMW endogen (3767), ikke-bestemmende. FVN endogen (3627) : 3629:FV9 3630:FVBY 3771:FVP 3631:PVN FVNE endogen (3462) : 3627:FVN 3471:PVNE FVNF endogen (3463) : 3627:FVN 3472:PVNF FVNG endogen (3461) : 3627:FVN 3470:PVNG FVNZ endogen (3464) : 3627:FVN 3473:PVNZ FVO endogen ( 561) : 3772:FV 562:FXO 1352:PVMO 564:PVO 838:XQZ_XO FVP endogen (3771) : 3772:FV 3773:PVP FVQ endogen (3628) : 3629:FV9 3630:FVBY 3771:FVP 3632:PVQ FVQF endogen (3468) : 3628:FVQ 3477:PVQF FVQS endogen (3467) : 3630:FVBY 3628:FVQ 3476:PVQS FVQZ endogen (3466) : 3628:FVQ 3475:PVQZ FWCP endogen (2667), ikke-bestemmende. FX endogen (2864) : 3809:PW 2866:PX FX9 endogen (2871) : 2872:PX9 * FXA endogen (1262), feed-back : 1284:FDILA 179:FKNBA 174:FKNBAW 181:FKNMA 176:FKNMAW 3094:FSPXZ 180:FVEA 175:FVEAW 178:FVMA 173:FVMAW 2864:FX 2871:FX9 1262:FXA 1263:FXNF 2868:FXP 2303:FYFA 182:HQA 177:HQAW 3898:JFDILA 3809:PW 3794:PWA 3784:PWAVL 3783:PWAVV 2245:PWAW 3808:PWP 3101:QXA 3047:TJKRXA 3064:TJKSXA 1264:XA 135:XA_E01 2317:YFA FXAE eksogen : 1262:FXA 1261:FXAW FXAW endogen (1261) : 1262:FXA * FXB endogen (1278), feed-back : 1299:FDILB 296:FKNBB 291:FKNBBW 298:FKNMB 293:FKNMBW 3094:FSPXZ 297:FVEB 292:FVEBW 295:FVMB 290:FVMBW 2864:FX 2871:FX9 2874:FXBY 2868:FXP 2309:FYFB 299:HQB 294:HQBW 3809:PW 3800:PWB 2263:PWBVL 2264:PWBVV 2262:PWBW 3808:PWP 2268:PXB 3107:QXB 3053:TJKRXB 3070:TJKSXB 2323:YFB FXBY endogen (2874) : 2875:PXBY FXE eksogen : 138:D_XE_E3 1285:FDILE 515:FIME 3094:FSPXZ 516:FVME 2864:FX 2868:FXP 2304:FYFE 519:HQE 3899:JFDILE 3809:PW 3795:PWE 3808:PWP 3102:QXE 2158:TIRE_O 3048:TJKRXE 3065:TJKSXE 1266:XE 137:XE_E3 2318:YFE FXE_E3 endogen ( 139) : 142:FE3 140:PXE_E3 * FXH endogen (1282), feed-back : 1300:FDILH 3094:FSPXZ 533:FVEH 532:FVMH 2864:FX 1282:FXH 2868:FXP 2313:FYFH 534:HQH 3809:PW 3804:PWH 3808:PWP 3111:QXH 3057:TJKRXH 3074:TJKSXH 2327:YFH FXN endogen (1283) : 2864:FX 2871:FX9 2874:FXBY 2868:FXP 3100:KHN 3806:PWN 3792:PWNW * FXNE endogen (1276), feed-back : 1286:FDILNE 414:FKNBNE 409:FKNBNEW 415:FKNMNE 410:FKNMNEW 3094:FSPXZ 412:FVENE 407:FVENEW 413:FVMNE 408:FVMNEW 1283:FXN 2306:FYFNE 416:HQNE 411:HQNEW 3900:JFDILNE 3809:PW 3806:PWN 3797:PWNE 2271:PWNEVL 2272:PWNEVV 2270:PWNEW 3792:PWNW 3808:PWP 2301:PXN 2276:PXNE 3113:QXN 3104:QXNE 3051:TJKRXNE 3068:TJKSXNE 2320:YFNE * FXNF endogen (1263), feed-back : 1287:FDILNF 218:FKNBNF 213:FKNBNFW 220:FKNMNF 215:FKNMNFW 3094:FSPXZ 219:FVENF 214:FVENFW 217:FVMNF 212:FVMNFW 1283:FXN 2307:FYFNF 221:HQNF 216:HQNFW 3901:JFDILNF 3809:PW 3806:PWN 3798:PWNF 2255:PWNFVL 2256:PWNFVV 2254:PWNFW 3792:PWNW 3808:PWP 2301:PXN 3113:QXN 3105:QXNF 3049:TJKRXNF 3066:TJKSXNF 1265:XNF 136:XNF_E01 2321:YFNF * FXNG endogen (1275), feed-back : 1288:FDILNG 492:FKNBNG 487:FKNBNGW 493:FKNMNG 488:FKNMNGW 3094:FSPXZ 490:FVENG 485:FVENGW 491:FVMNG 486:FVMNGW 1283:FXN 2305:FYFNG 494:HQNG 489:HQNGW 3902:JFDILNG 3809:PW 3806:PWN 3796:PWNG 3790:PWNGW 3792:PWNW 3808:PWP 2301:PXN 3113:QXN 3103:QXNG 3050:TJKRXNG 3067:TJKSXNG 2319:YFNG * FXNZ endogen (1277), feed-back : 1289:FDILNZ 257:FKNBNZ 252:FKNBNZW 259:FKNMNZ 254:FKNMNZW 3094:FSPXZ 258:FVENZ 253:FVENZW 256:FVMNZ 251:FVMNZW 1283:FXN 2308:FYFNZ 260:HQNZ 255:HQNZW 3903:JFDILNZ 3809:PW 3806:PWN 3792:PWNW 3799:PWNZ 2279:PWNZVL 2280:PWNZVV 2278:PWNZW 3808:PWP 2301:PXN 2284:PXNZ 3113:QXN 3106:QXNZ 3052:TJKRXNZ 3069:TJKSXNZ 2322:YFNZ * FXO endogen ( 562), feed-back : 1302:FDILO 3094:FSPXZ 548:FVEO 2864:FX 3809:PW 3805:PWO 565:PXO 3112:QXO 3058:TJKRXO 3075:TJKSXO FXOXC endogen (2876), ikke-bestemmende. FXP endogen (2868) : 3808:PWP 2869:PXP FXQ endogen (2865) : 2871:FX9 2874:FXBY 2868:FXP 3807:PWQ 3793:PWQW * FXQF endogen (1281), feed-back : 1301:FDILQF 374:FKNBQF 369:FKNBQFW 376:FKNMQF 371:FKNMQFW 3094:FSPXZ 375:FVEQF 370:FVEQFW 373:FVMQF 368:FVMQFW 2864:FX 2865:FXQ 2312:FYFQF 377:HQQF 372:HQQFW 3809:PW 3808:PWP 3807:PWQ 3803:PWQF 2287:PWQFVL 2288:PWQFVV 2286:PWQFW 3793:PWQW 2302:PXQ 2292:PXQF 3114:QXQ 3109:QXQF 3056:TJKRXQF 3073:TJKSXQF 2326:YFQF * FXQS endogen (1280), feed-back : 453:FKNBQS 448:FKNBQSW 454:FKNMQS 449:FKNMQSW 3094:FSPXZ 451:FVEQS 446:FVEQSW 452:FVMQS 447:FVMQSW 2864:FX 2874:FXBY 2865:FXQ 2311:FYFQS 455:HQQS 450:HQQSW 3809:PW 3808:PWP 3807:PWQ 3802:PWQS 3791:PWQSW 3793:PWQW 2302:PXQ 3114:QXQ 3108:QXQS 3055:TJKRXQS 3072:TJKSXQS 2325:YFQS * FXQZ endogen (1279), feed-back : 1290:FDILQZ 335:FKNBQZ 330:FKNBQZW 337:FKNMQZ 332:FKNMQZW 3094:FSPXZ 336:FVEQZ 331:FVEQZW 334:FVMQZ 329:FVMQZW 2864:FX 2865:FXQ 2310:FYFQZ 338:HQQZ 333:HQQZW 3904:JFDILQZ 3809:PW 3808:PWP 3807:PWQ 3793:PWQW 3801:PWQZ 2295:PWQZVL 2296:PWQZVV 2294:PWQZW 2302:PXQ 2300:PXQZ 3114:QXQ 3110:QXQZ 3054:TJKRXQZ 3071:TJKSXQZ 2324:YFQZ FY endogen (2202) : 2845:BFM 3283:FYST 2207:FYTR 2203:PY 2372:QFY 3298:RFY 3095:TJKFYF FYDP endogen (2664), ikke-bestemmende. FYDPH endogen (2665), ikke-bestemmende. FYDPS endogen (2666), ikke-bestemmende. * FYF endogen (2316), feed-back : 3309:FYFP 3323:KQYF 2205:PYF 2371:QFYF 3095:TJKFYF FYF9 endogen (3316) : 3320:KQYF9 3318:PYF9 FYFA endogen (2303) : 2316:FYF 3316:FYF9 2357:KQYFA 2328:PYFA * FYFB endogen (2309), feed-back : 2316:FYF 3316:FYF9 3317:FYFBY 2363:KQYFB 2334:PYFB 1586:PYFBX FYFBY endogen (3317) : 3321:KQYFBY 3319:PYFBY FYFE endogen (2304) : 2316:FYF 2358:KQYFE 2329:PYFE FYFH endogen (2313) : 2316:FYF 2367:KQYFH 2338:PYFH FYFN endogen (2314) : 3316:FYF9 3317:FYFBY 2340:PYFN FYFNE endogen (2306) : 2316:FYF 2314:FYFN 2369:KQYFN 2360:KQYFNE 2331:PYFNE * FYFNF endogen (2307), feed-back : 2316:FYF 2314:FYFN 2369:KQYFN 2361:KQYFNF 1586:PYFBX 2332:PYFNF FYFNG endogen (2305) : 2316:FYF 2314:FYFN 2369:KQYFN 2359:KQYFNG 2330:PYFNG * FYFNZ endogen (2308), feed-back : 2316:FYF 2314:FYFN 2369:KQYFN 2362:KQYFNZ 1586:PYFBX 2333:PYFNZ * FYFO endogen ( 560), feed-back : 547:FVMO 562:FXO 2316:FYF 3309:FYFP 2368:KQYFO 2339:PYFO 1037:XO_CS FYFP endogen (3309) : 3322:KQYFP 3310:PYFP FYFQ endogen (2315) : 3316:FYF9 3317:FYFBY 2341:PYFQ FYFQF endogen (2312) : 2316:FYF 2315:FYFQ 2370:KQYFQ 2365:KQYFQF 2337:PYFQF FYFQS endogen (2311) : 2316:FYF 3317:FYFBY 2315:FYFQ 2370:KQYFQ 2364:KQYFQS 2336:PYFQS * FYFQZ endogen (2310), feed-back : 2316:FYF 2315:FYFQ 2370:KQYFQ 2366:KQYFQZ 1586:PYFBX 2335:PYFQZ FYST endogen (3283) : 3285:PYST FYTR endogen (2207) : 3333:FYTRXIL 2209:PYTR FYTRXIL endogen (3333) : 3334:PYTRXIL GBFCBU eksogen : 49:BFCBU 3866:JRBFCBU GBFCE eksogen : 50:BFCE 3867:JRBFCE GBFCF eksogen : 51:BFCF 3868:JRBFCF GBFCGU eksogen : 48:BFCGU 3865:JRBFCGU GBFCS eksogen : 54:BFCS 3871:JRBFCS GBFCT eksogen : 53:BFCT 3870:JRBFCT GBFCV eksogen : 52:BFCV 3869:JRBFCV GCPUXH eksogen : 23:CPUXH 3864:JRCPUXH GFE2K eksogen : 150:FE2K GFE59 eksogen : 151:FE59 GFESQ eksogen : 153:FESQ GFET eksogen : 152:FET GFKBH eksogen : 99:FKBH GFKNBA eksogen : 179:FKNBA GFKNBB eksogen : 296:FKNBB GFKNBNE eksogen : 414:FKNBNE GFKNBNF eksogen : 218:FKNBNF GFKNBNG eksogen : 492:FKNBNG GFKNBNZ eksogen : 257:FKNBNZ GFKNBQF eksogen : 374:FKNBQF GFKNBQS eksogen : 453:FKNBQS GFKNBQZ eksogen : 335:FKNBQZ GFKNMA eksogen : 181:FKNMA GFKNMB eksogen : 298:FKNMB GFKNMNE eksogen : 415:FKNMNE GFKNMNF eksogen : 220:FKNMNF GFKNMNG eksogen : 493:FKNMNG GFKNMNZ eksogen : 259:FKNMNZ GFKNMQF eksogen : 376:FKNMQF GFKNMQS eksogen : 454:FKNMQS GFKNMQZ eksogen : 337:FKNMQZ GFMZ01 eksogen : 1481:FMZ01 GFMZ2 eksogen : 1482:FMZ2 GFMZ59 eksogen : 1483:FMZ59 GFVEA eksogen : 180:FVEA GFVEB eksogen : 297:FVEB GFVENE eksogen : 412:FVENE GFVENF eksogen : 219:FVENF GFVENG eksogen : 490:FVENG GFVENZ eksogen : 258:FVENZ GFVEQF eksogen : 375:FVEQF GFVEQS eksogen : 451:FVEQS GFVEQZ eksogen : 336:FVEQZ GFVMA eksogen : 178:FVMA GFVMB eksogen : 295:FVMB GFVMNE eksogen : 413:FVMNE GFVMNF eksogen : 217:FVMNF GFVMNG eksogen : 491:FVMNG GFVMNZ eksogen : 256:FVMNZ GFVMQF eksogen : 373:FVMQF GFVMQS eksogen : 452:FVMQS GFVMQZ eksogen : 334:FVMQZ GHQA eksogen : 182:HQA GHQB eksogen : 299:HQB GHQNE eksogen : 416:HQNE GHQNF eksogen : 221:HQNF GHQNG eksogen : 494:HQNG GHQNZ eksogen : 260:HQNZ GHQQF eksogen : 377:HQQF GHQQS eksogen : 455:HQQS GHQQZ eksogen : 338:HQQZ GLNA eksogen : 1588:LNA GPHK eksogen : 96:PHK GPM3K eksogen : 2241:PM3K GPM3Q eksogen : 2243:PM3Q GPM3R eksogen : 2239:PM3R GPXB eksogen : 3883:JRPXB 2268:PXB GPXNE eksogen : 3886:JRPXNE 2276:PXNE GPXNZ eksogen : 3889:JRPXNZ 2284:PXNZ GPXQF eksogen : 3892:JRPXQF 2292:PXQF GPXQZ eksogen : 3895:JRPXQZ 2300:PXQZ GRADDAG eksogen : 36:DTBFCE GSPZEJ eksogen : 2061:SPZEJ HA eksogen : 1546:HAK 1591:LAH 1596:RLISA HAK endogen (1546) : 1560:HGSA 1563:HGSB 1566:HGSH 1561:HGSNF 1562:HGSNZ 1567:HGSO 1565:HGSQS 1564:HGSQZ 1547:HGWA 1553:HGWB 1548:HGWE 1557:HGWH 1550:HGWNE 1551:HGWNF 1549:HGWNG 1552:HGWNZ 1558:HGWO 1556:HGWQF 1555:HGWQS 1554:HGWQZ HDAG eksogen : 1546:HAK HG endogen (3148), ikke-bestemmende. HG9 endogen (3151), ikke-bestemmende. HGA endogen (1568) : 3151:HG9 3147:HGP HGB endogen (1574) : 3151:HG9 3154:HGBY 3147:HGP HGBY endogen (3154), ikke-bestemmende. HGE endogen (1569) : 3147:HGP HGH endogen (1578) : 3147:HGP HGN endogen (3145) : 3151:HG9 3154:HGBY 3147:HGP HGNE endogen (1571) : 3145:HGN HGNF endogen (1572) : 3145:HGN HGNG endogen (1570) : 3145:HGN HGNZ endogen (1573) : 3145:HGN HGO endogen (1579) : 3148:HG HGP endogen (3147) : 3148:HG HGQ endogen (3146) : 3151:HG9 3154:HGBY 3147:HGP HGQF endogen (1577) : 3146:HGQ HGQS endogen (1576) : 3154:HGBY 3146:HGQ HGQZ endogen (1575) : 3146:HGQ HGS endogen (3144), ikke-bestemmende. HGS9 endogen (3150), ikke-bestemmende. * HGSA endogen (1560), feed-back : 1568:HGA 3150:HGS9 1560:HGSA 3143:HGSP 187:QA * HGSB endogen (1563), feed-back : 1574:HGB 3150:HGS9 1563:HGSB 3153:HGSBY 3143:HGSP 304:QB HGSBY endogen (3153), ikke-bestemmende. HGSE eksogen : 1569:HGE 522:QE * HGSH endogen (1566), feed-back : 1578:HGH 1566:HGSH 3143:HGSP 535:QH HGSN endogen (3141) : 3150:HGS9 3153:HGSBY 3143:HGSP HGSNE eksogen : 1571:HGNE 421:QNE * HGSNF endogen (1561), feed-back : 1572:HGNF 3141:HGSN 1561:HGSNF 226:QNF HGSNG eksogen : 1570:HGNG 499:QNG * HGSNZ endogen (1562), feed-back : 1573:HGNZ 3141:HGSN 1562:HGSNZ 265:QNZ * HGSO endogen (1567), feed-back : 1579:HGO 3144:HGS 1567:HGSO 553:HQO HGSP endogen (3143) : 3144:HGS HGSQ endogen (3142) : 3150:HGS9 3153:HGSBY 3143:HGSP HGSQF eksogen : 1577:HGQF 382:QQF * HGSQS endogen (1565), feed-back : 1576:HGQS 3153:HGSBY 3142:HGSQ 1565:HGSQS 460:QQS * HGSQZ endogen (1564), feed-back : 1575:HGQZ 3142:HGSQ 1564:HGSQZ 343:QQZ HGW endogen (3140), ikke-bestemmende. HGW9 endogen (3149), ikke-bestemmende. * HGWA endogen (1547), feed-back : 1568:HGA 3149:HGW9 1547:HGWA 3139:HGWP 191:LA 187:QA 190:YWA * HGWB endogen (1553), feed-back : 1574:HGB 3149:HGW9 1553:HGWB 3152:HGWBY 3139:HGWP 308:LB 304:QB 307:YWB HGWBY endogen (3152), ikke-bestemmende. * HGWE endogen (1548), feed-back : 1569:HGE 1548:HGWE 3139:HGWP 522:QE 525:YWE * HGWH endogen (1557), feed-back : 1578:HGH 1557:HGWH 3139:HGWP 539:LH 535:QH 538:YWH HGWN endogen (1559) : 3149:HGW9 3152:HGWBY 3139:HGWP 1592:LNAHK 1590:LNAK 1589:LNAKK 1583:TTPATP * HGWNE endogen (1550), feed-back : 1571:HGNE 1559:HGWN 1550:HGWNE 425:LNE 421:QNE 424:YWNE * HGWNF endogen (1551), feed-back : 1572:HGNF 1559:HGWN 1551:HGWNF 230:LNF 226:QNF 229:YWNF * HGWNG endogen (1549), feed-back : 1570:HGNG 1559:HGWN 1549:HGWNG 503:LNG 499:QNG 502:YWNG * HGWNZ endogen (1552), feed-back : 1573:HGNZ 1559:HGWN 1552:HGWNZ 269:LNZ 265:QNZ 268:YWNZ * HGWO endogen (1558), feed-back : 560:FYFO 1579:HGO 3140:HGW 1558:HGWO 553:HQO 557:LO 559:PYWO 556:YWO HGWP endogen (3139) : 3140:HGW HGWQ endogen (3138) : 3149:HGW9 3152:HGWBY 3139:HGWP * HGWQF endogen (1556), feed-back : 1577:HGQF 3138:HGWQ 1556:HGWQF 386:LQF 382:QQF 385:YWQF * HGWQS endogen (1555), feed-back : 1576:HGQS 3152:HGWBY 3138:HGWQ 1555:HGWQS 464:LQS 460:QQS 463:YWQS * HGWQZ endogen (1554), feed-back : 1575:HGQZ 3138:HGWQ 1554:HGWQZ 347:LQZ 343:QQZ 346:YWQZ HOSTKOR eksogen : 1284:FDILA 145:FE01K 179:FKNBA 174:FKNBAW 181:FKNMA 176:FKNMAW 180:FVEA 175:FVEAW 178:FVMA 173:FVMAW 1263:FXNF 182:HQA 177:HQAW 3898:JFDILA HQ endogen (3129) : 3323:KQYF 3176:L HQ9 endogen (3130) : 3661:DT9 3641:DTL9 3320:KQYF9 3177:L9 3657:PKLEBM9 HQ9W endogen (3489), ikke-bestemmende. * HQA endogen ( 182), feed-back : 3478:DTA 3641:DTL9 3777:DTLP 3130:HQ9 182:HQA 3128:HQP 2357:KQYFA 3177:L9 3175:LP 164:PKLA 165:PKLEA 166:PKLEBA 167:PKLEBMA 3794:PWA 3784:PWAVL 187:QA HQAW endogen ( 177) : 3489:HQ9W 182:HQA 3691:HQPW 2245:PWAW HQAWX endogen ( 172) : 182:HQA 177:HQAW * HQB endogen ( 299), feed-back : 3483:DTB 3641:DTL9 3642:DTLBY 3777:DTLP 3130:HQ9 299:HQB 3134:HQBY 3128:HQP 2363:KQYFB 3177:L9 3178:LBY 3175:LP 281:PKLB 282:PKLEB 283:PKLEBB 284:PKLEBMB 3800:PWB 304:QB HQBW endogen ( 294) : 3489:HQ9W 299:HQB 3490:HQBYW 3691:HQPW 2263:PWBVL 2262:PWBW HQBWX endogen ( 289) : 299:HQB 294:HQBW HQBY endogen (3134) : 3662:DTBY 3642:DTLBY 3321:KQYFBY 3178:LBY 3658:PKLEBMBY HQBYW endogen (3490), ikke-bestemmende. * HQE endogen ( 519), feed-back : 3777:DTLP 519:HQE 3128:HQP 3691:HQPW 2358:KQYFE 3175:LP 3795:PWE 522:QE * HQH endogen ( 534), feed-back : 3777:DTLP 534:HQH 3128:HQP 3691:HQPW 2367:KQYFH 3175:LP 3804:PWH 535:QH HQN endogen (3126) : 3641:DTL9 3642:DTLBY 3639:DTLN 3777:DTLP 3659:DTN 3130:HQ9 3134:HQBY 3128:HQP 3177:L9 3178:LBY 3173:LN 3175:LP 3655:PKLEBMN * HQNE endogen ( 416), feed-back : 3639:DTLN 3480:DTNE 3126:HQN 416:HQNE 3100:KHN 2369:KQYFN 2360:KQYFNE 3173:LN 401:PKLBMENE 400:PKLBMNE 399:PKLBNE 398:PKLNE 3797:PWNE 421:QNE HQNEW endogen ( 411) : 416:HQNE 3487:HQNW 2271:PWNEVL 2270:PWNEW HQNEWX endogen ( 406) : 416:HQNE 411:HQNEW * HQNF endogen ( 221), feed-back : 3639:DTLN 3481:DTNF 3126:HQN 221:HQNF 3100:KHN 2369:KQYFN 2361:KQYFNF 3173:LN 206:PKLEBMNF 205:PKLEBNF 204:PKLENF 203:PKLNF 3798:PWNF 226:QNF HQNFW endogen ( 216) : 221:HQNF 3487:HQNW 2255:PWNFVL 2254:PWNFW HQNFWX endogen ( 211) : 221:HQNF 216:HQNFW * HQNG endogen ( 494), feed-back : 3639:DTLN 3479:DTNG 3126:HQN 494:HQNG 3100:KHN 2369:KQYFN 2359:KQYFNG 3173:LN 479:PKLBMENG 478:PKLBMNG 477:PKLBNG 476:PKLNG 3796:PWNG 499:QNG HQNGW endogen ( 489) : 494:HQNG 3487:HQNW 3790:PWNGW HQNGWX endogen ( 484) : 494:HQNG 489:HQNGW HQNW endogen (3487) : 3489:HQ9W 3490:HQBYW 3691:HQPW * HQNZ endogen ( 260), feed-back : 3639:DTLN 3482:DTNZ 3126:HQN 260:HQNZ 3100:KHN 2369:KQYFN 2362:KQYFNZ 3173:LN 245:PKLEBMNZ 244:PKLEBNZ 243:PKLENZ 242:PKLNZ 3799:PWNZ 265:QNZ HQNZW endogen ( 255) : 3487:HQNW 260:HQNZ 2279:PWNZVL 2278:PWNZW HQNZWX endogen ( 250) : 260:HQNZ 255:HQNZW HQO endogen ( 553) : 3129:HQ 3692:HQW 2368:KQYFO 3176:L 3805:PWO HQP endogen (3128) : 3777:DTLP 3780:DTP 3129:HQ 3322:KQYFP 3176:L 3175:LP HQPW endogen (3691) : 3692:HQW HQQ endogen (3127) : 3641:DTL9 3642:DTLBY 3777:DTLP 3640:DTLQ 3660:DTQ 3130:HQ9 3134:HQBY 3128:HQP 3177:L9 3178:LBY 3175:LP 3174:LQ 3656:PKLEBMQ * HQQF endogen ( 377), feed-back : 3640:DTLQ 3486:DTQF 3127:HQQ 377:HQQF 2370:KQYFQ 2365:KQYFQF 3174:LQ 362:PKLEBMQF 361:PKLEBQF 360:PKLEQF 359:PKLQF 3803:PWQF 382:QQF HQQFW endogen ( 372) : 377:HQQF 3488:HQQW 2287:PWQFVL 2286:PWQFW HQQFWX endogen ( 367) : 377:HQQF 372:HQQFW * HQQS endogen ( 455), feed-back : 3642:DTLBY 3640:DTLQ 3485:DTQS 3134:HQBY 3127:HQQ 455:HQQS 2370:KQYFQ 2364:KQYFQS 3178:LBY 3174:LQ 440:PKLBMEQS 439:PKLBMQS 438:PKLBQS 437:PKLQS 3802:PWQS 460:QQS HQQSW endogen ( 450) : 3490:HQBYW 455:HQQS 3488:HQQW 3791:PWQSW HQQSWX endogen ( 445) : 455:HQQS 450:HQQSW HQQW endogen (3488) : 3489:HQ9W 3490:HQBYW 3691:HQPW * HQQZ endogen ( 338), feed-back : 3640:DTLQ 3484:DTQZ 3127:HQQ 338:HQQZ 2370:KQYFQ 2366:KQYFQZ 3174:LQ 323:PKLEBMQZ 322:PKLEBQZ 321:PKLEQZ 320:PKLQZ 3801:PWQZ 343:QQZ HQQZW endogen ( 333) : 3488:HQQW 338:HQQZ 2295:PWQZVL 2294:PWQZW HQQZWX endogen ( 328) : 338:HQQZ 333:HQQZW HQW endogen (3692), ikke-bestemmende. I endogen ( 131) : 2697:IF 2712:IP1 2724:IP1NY 133:PI 2201:Y 1646:YRR 1898:YSYC 1901:YSYC_CF IAN_OK eksogen : 3345:TA_OS_Z 2185:TFN_OK 2186:TR_OS_OK IAN_OO eksogen : 3345:TA_OS_Z 2182:TFN_OO IB endogen (1388) : 2727:IBP1NY 1401:KKPIB 1389:PIB IB9 endogen (2794) : 3325:BIB9 2798:PIB9 IBA endogen ( 194) : 2794:IB9 2777:IBP 2742:IFA IBB endogen ( 311) : 2794:IB9 2795:IBBY 2777:IBP 2747:IFB IBBY endogen (2795) : 3328:BIBBY 2799:PIBBY IBE endogen ( 528) : 2777:IBP 2807:IFE 1645:IVSK IBH endogen (2806) : 2808:IFH IBN endogen (2775) : 2794:IB9 2795:IBBY 2777:IBP 2780:PIBN IBNE endogen ( 428) : 2775:IBN 2745:IFNE IBNF endogen ( 233) : 2775:IBN 2746:IFNF IBNG endogen ( 506) : 2775:IBN 2744:IFNG IBNZ endogen ( 272) : 2775:IBN 2743:IFNZ IBO endogen ( 583) : 2709:IO 2711:PIO * IBO1 endogen ( 587), feed-back : 589:IO1 576:PIO1 IBO1NY endogen (2718) : 2727:IBP1NY 2719:IMO1NY IBP endogen (2777), ikke-bestemmende. IBP1 endogen (2715), ikke-bestemmende. IBP1NY endogen (2727) : 2728:IMP1NY 2729:PIBP1NY IBQ endogen (2776) : 2794:IB9 2795:IBBY 2777:IBP 2781:PIBQ IBQF endogen ( 389) : 2776:IBQ 2750:IFQF 2178:I_CF IBQS endogen ( 467) : 2795:IBBY 2776:IBQ 2749:IFQS IBQZ endogen ( 350) : 2776:IBQ 2748:IFQZ IF endogen (2697) : 2699:PIF IF9 endogen (2800) : 3326:BI9 2804:PIF9 IFA endogen (2742) : 2800:IF9 2760:PIFA IFB endogen (2747) : 2800:IF9 2801:IFBY 2765:PIFB IFBY endogen (2801) : 3329:BIBY 2805:PIFBY IFE endogen (2807) : 2811:PIFE IFH endogen (2808) : 2812:PIFH IFN endogen (2782) : 2800:IF9 2801:IFBY 2786:PIFN IFNE endogen (2745) : 2782:IFN 2763:PIFNE IFNF endogen (2746) : 2782:IFN 2764:PIFNF IFNG endogen (2744) : 2782:IFN 2762:PIFNG IFNZ endogen (2743) : 2782:IFN 2761:PIFNZ IFO endogen (2706) : 2708:PIFO IFP endogen (2703) : 2705:PIFP IFP1XH endogen (2734) : 3304:AFIFP1XH 2736:PIFP1XH IFPXH endogen (2731) : 2733:PIFPXH IFQ endogen (2783) : 2800:IF9 2801:IFBY 2787:PIFQ IFQF endogen (2750) : 2783:IFQ 2768:PIFQF IFQS endogen (2749) : 2801:IFBY 2783:IFQ 2767:PIFQS IFQZ endogen (2748) : 2783:IFQ 2766:PIFQZ * IL endogen (1312), feed-back : 3307:AFIL 1311:FIL 3332:YTRXIL ILM endogen (1315), ikke-bestemmende. ILN endogen (1313), ikke-bestemmende. ILO1 eksogen : 3345:TA_OS_Z 2172:TFN_O 2169:TF_O_Z ILQ endogen (1314), ikke-bestemmende. ILX endogen (1316), ikke-bestemmende. IL_H eksogen : 2175:TFN_H IM endogen (1386) : 1413:KKPIM 1387:PIM IM9 endogen (2788) : 3324:BIM9 3696:IMP 2792:PIM9 IMA endogen ( 197) : 2742:IFA 2788:IM9 IMB endogen ( 314) : 2747:IFB 2788:IM9 2789:IMBY IMBY endogen (2789) : 3327:BIMBY 2793:PIMBY IME endogen ( 531) : 2807:IFE 3696:IMP 1645:IVSK IMN endogen (2769) : 2788:IM9 2789:IMBY 2773:PIMN IMNE endogen ( 431) : 2745:IFNE 2769:IMN IMNF endogen ( 236) : 2746:IFNF 2769:IMN IMNG endogen ( 509) : 2744:IFNG 2769:IMN IMNZ endogen ( 275) : 2743:IFNZ 2769:IMN IMO endogen ( 586) : 2709:IO 2711:PIO * IMO1 endogen ( 588), feed-back : 589:IO1 576:PIO1 IMO1NY endogen (2719) : 2720:PIMO1NY IMP endogen (3696), ikke-bestemmende. IMP1 endogen (2716), ikke-bestemmende. IMP1NY endogen (2728) : 2730:PIMP1NY IMQ endogen (2770) : 2788:IM9 2789:IMBY 2774:PIMQ IMQF endogen ( 392) : 2750:IFQF 2770:IMQ 2178:I_CF IMQS endogen ( 470) : 2749:IFQS 2789:IMBY 2770:IMQ IMQZ endogen ( 353) : 2748:IFQZ 2770:IMQ IN endogen (3748), ikke-bestemmende. * INV endogen ( 134), feed-back : 3736:PINV 3:YDL_HC INV9 endogen (3561) : 3565:PINV9 INVA endogen (3415) : 3561:INV9 3424:PINVA INVB endogen (3420) : 3561:INV9 3562:INVBY 3429:PINVB INVB1 endogen (3713) : 3717:PINVB1 INVB9 endogen (3529) : 3533:PINVB9 * INVBA endogen ( 193), feed-back : 3415:INVA 3713:INVB1 3529:INVB9 117:INVBP * INVBB endogen ( 310), feed-back : 3420:INVB 3713:INVB1 3529:INVB9 3530:INVBBY 117:INVBP INVBBY endogen (3530) : 3534:PINVBBY * INVBE endogen ( 527), feed-back : 3713:INVB1 117:INVBP 3675:INVE INVBH endogen ( 109) : 134:INV 3676:INVH 3734:INVP INVBN endogen (3527) : 3713:INVB1 3529:INVB9 3530:INVBBY 3531:PINVBN * INVBNE endogen ( 427), feed-back : 3527:INVBN 117:INVBP 3418:INVNE * INVBNF endogen ( 232), feed-back : 3527:INVBN 117:INVBP 3419:INVNF * INVBNG endogen ( 505), feed-back : 3527:INVBN 117:INVBP 3417:INVNG * INVBNZ endogen ( 271), feed-back : 3527:INVBN 117:INVBP 3416:INVNZ * INVBO endogen ( 582), feed-back : 134:INV 3713:INVB1 3677:INVO 129:IVO1 558:YFO INVBP endogen ( 117) : 134:INV 3734:INVP 3735:INVPXH 3716:PINVBP INVBQ endogen (3528) : 3713:INVB1 3529:INVB9 3530:INVBBY 3532:PINVBQ * INVBQF endogen ( 388), feed-back : 117:INVBP 3528:INVBQ 3423:INVQF * INVBQS endogen ( 466), feed-back : 3530:INVBBY 117:INVBP 3528:INVBQ 3422:INVQS * INVBQZ endogen ( 349), feed-back : 117:INVBP 3528:INVBQ 3421:INVQZ INVBY endogen (3562) : 3566:PINVBY INVE endogen (3675) : 3678:PINVE INVH endogen (3676) : 3679:PINVH INVM endogen (3697) : 3701:PINVM INVM9 endogen (3497) : 3499:PINVM9 * INVMA endogen ( 196), feed-back : 3415:INVA 3697:INVM 3497:INVM9 115:INVMP * INVMB endogen ( 313), feed-back : 3420:INVB 3697:INVM 3497:INVM9 3500:INVMBY 115:INVMP INVMBY endogen (3500) : 3502:PINVMBY * INVME endogen ( 530), feed-back : 3675:INVE 3697:INVM 115:INVMP INVMN endogen (3491) : 3697:INVM 3497:INVM9 3500:INVMBY 3493:PINVMN * INVMNE endogen ( 430), feed-back : 3491:INVMN 115:INVMP 3418:INVNE * INVMNF endogen ( 235), feed-back : 3491:INVMN 115:INVMP 3419:INVNF * INVMNG endogen ( 508), feed-back : 3491:INVMN 115:INVMP 3417:INVNG * INVMNZ endogen ( 274), feed-back : 3491:INVMN 115:INVMP 3416:INVNZ * INVMO endogen ( 585), feed-back : 134:INV 3697:INVM 3677:INVO 129:IVO1 558:YFO INVMP endogen ( 115) : 134:INV 3734:INVP 3735:INVPXH 3700:PINVMP INVMQ endogen (3494) : 3697:INVM 3497:INVM9 3500:INVMBY 3496:PINVMQ * INVMQF endogen ( 391), feed-back : 115:INVMP 3494:INVMQ 3423:INVQF * INVMQS endogen ( 469), feed-back : 3500:INVMBY 115:INVMP 3494:INVMQ 3422:INVQS * INVMQZ endogen ( 352), feed-back : 115:INVMP 3494:INVMQ 3421:INVQZ INVN endogen (3559) : 3561:INV9 3562:INVBY 3563:PINVN INVNE endogen (3418) : 3559:INVN 3427:PINVNE INVNF endogen (3419) : 3559:INVN 3428:PINVNF INVNG endogen (3417) : 3559:INVN 3426:PINVNG INVNZ endogen (3416) : 3559:INVN 3425:PINVNZ INVO endogen (3677) : 3680:PINVO INVP endogen (3734) : 3738:PINVP INVPXH endogen (3735) : 3737:PINVPXH INVQ endogen (3560) : 3561:INV9 3562:INVBY 3564:PINVQ INVQF endogen (3423) : 3560:INVQ 3432:PINVQF INVQS endogen (3422) : 3562:INVBY 3560:INVQ 3431:PINVQS INVQZ endogen (3421) : 3560:INVQ 3430:PINVQZ * INY_OK endogen (2195), feed-back : 3345:TA_OS_Z 2496:TFLM_OK_CF 2185:TFN_OK 2186:TR_OS_OK INY_OO eksogen : 3345:TA_OS_Z 2182:TFN_OO IO endogen (2709), ikke-bestemmende. * IO1 endogen ( 589), feed-back : 3305:AFIO1 2195:INY_OK 125:IO1NY 2712:IP1 3345:TA_OS_Z 2172:TFN_O 2169:TF_O_Z 1646:YRR 1898:YSYC 1901:YSYC_CF IO1A eksogen : 124:FIO1NY 125:IO1NY 3345:TA_OS_Z IO1NY endogen ( 125) : 2719:IMO1NY 2724:IP1NY 126:PIO1NY IP endogen (2700) : 2702:PIP IP1 endogen (2712) : 3303:AFIP1 2714:PIP1 IP1NY endogen (2724) : 2728:IMP1NY 2726:PIP1NY IT endogen (2721), ikke-bestemmende. * IUWP endogen (2146), feed-back : 2554:IWP_BF 2121:TIIN_E 2122:TIIN_H IUWSD eksogen : 2134:TIFP_CF_H 2137:TIU_CF_Z 2136:TIU_CR_Z 2140:TIU_Z_CR 2139:TIU_Z_E 2141:TIU_Z_H 2142:TIU_Z_OO IUWSE eksogen : 2134:TIFP_CF_H 2138:TIU_E_Z 2140:TIU_Z_CR 2141:TIU_Z_H * IVBPS endogen (1643), feed-back : 1643:IVBPS 1644:IVPS * IVMPS endogen (1642), feed-back : 1642:IVMPS 1644:IVPS * IVO1 endogen ( 129), feed-back : 2193:IVOK 3349:TFD_Z_OS 2168:TFNY_Z_O 2167:TF_Z_O 3:YDL_HC 2173:YD_HC 2171:YD_O 3164:YRO1 2663:YRPS 2356:YRS 574:YWO1 * IVOK endogen (2193), feed-back : 3353:TFD_Z_OK 3349:TFD_Z_OS 2496:TFLM_OK_CF 2186:TR_OS_OK 2183:YD_OK IVOO eksogen : 3349:TFD_Z_OS 3342:TFOID 2181:YD_OO IVPS endogen (1644) : 1646:YRR 1898:YSYC 1901:YSYC_CF * IVSK endogen (1645), feed-back : 1645:IVSK 1899:SYCK 2158:TIRE_O IWB30 endogen ( 91) : 94:BAFD 93:BUIBHX * IWBDM endogen (2114), feed-back : 2108:IWBOS 2099:IWBU IWBFLX endogen ( 92) : 93:BUIBHX IWBOS endogen (2108) : 2110:IWBOSU 2109:IWBZ 2127:TIID_OS_Z 2126:TIIE_OS_Z IWBOSU endogen (2110) : 2487:OWBD_OS_Z IWBR endogen (1904) : 1906:TSYWP IWBU endogen (2099), ikke-bestemmende. IWBUD eksogen : 2099:IWBU * IWBZ endogen (2109), feed-back : 91:IWB30 92:IWBFLX 1904:IWBR 2109:IWBZ 2738:IWBZH 111:IWBZSU 2112:IWDE 2113:IWLO 79:KWPS 1362:PNCH 1883:SSYA 2130:TIIM_CF_X 160:UIBA 277:UIBB 511:UIBE 394:UIBNE 199:UIBNF 472:UIBNG 238:UIBNZ 541:UIBO 355:UIBQF 433:UIBQS 316:UIBQZ IWBZH endogen (2738), ikke-bestemmende. IWBZSU endogen ( 111) : 113:BIVBU 112:BIVMU IWDE endogen (2112), ikke-bestemmende. IWDI eksogen : 2112:IWDE 2113:IWLO 2128:TII_Z_OS IWDM eksogen : 2114:IWBDM 2111:IWMM * IWLO endogen (2113), feed-back : 2112:IWDE 12:UCB 163:UIMA 280:UIMB 514:UIME 397:UIMNE 202:UIMNF 475:UIMNG 241:UIMNZ 544:UIMO 358:UIMQF 436:UIMQS 319:UIMQZ IWMM endogen (2111) : 2112:IWDE 2113:IWLO 2123:TIIN_CR 2121:TIIN_E 2122:TIIN_H 2124:TIIN_OK 2125:TIIN_OO IWPD_BF endogen (2559) : 2571:TYPCR_BF 2598:TYPIR_BF IWPE_BF eksogen : 2577:BTYPCO1_BF 2584:BTYPCO2_BF 2624:BTYPCR_ATP 2570:BTYPCR_BF 2604:BTYPIO1_BF 2611:BTYPIO2_BF 2597:BTYPIR_BF IWP_BF endogen (2554) : 2577:BTYPCO1_BF 2584:BTYPCO2_BF 2624:BTYPCR_ATP 2570:BTYPCR_BF 2604:BTYPIO1_BF 2611:BTYPIO2_BF 2597:BTYPIR_BF 2559:IWPD_BF 2579:TIPCO1_BF 2586:TIPCO2_BF 2626:TIPCR_ATP 2572:TIPCR_BF 2638:TIPCR_DMP 2647:TIPCR_LD 2643:TIPCR_SP 2606:TIPIO1_BF 2613:TIPIO2_BF 2599:TIPIR_BF 2555:TIP_BF 2556:TIP_F IZN_CF eksogen : 2179:TFN_CF IZN_E eksogen : 2106:ENL 2105:TFN_E IZN_H eksogen : 2175:TFN_H IZN_O eksogen : 3345:TA_OS_Z 2172:TFN_O 2169:TF_O_Z IZN_OK eksogen : 3345:TA_OS_Z 2185:TFN_OK 2186:TR_OS_OK * I_CF endogen (2178), feed-back : 2179:TFN_CF 1901:YSYC_CF I_H endogen ( 130) : 2175:TFN_H 1646:YRR 1898:YSYC * JBYS11 endogen (3946), feed-back : 1844:BYS11 * JBYS21 endogen (3947), feed-back : 1845:BYS21 * JBYS31 endogen (3948), feed-back : 1846:BYS31 * JBYS41 endogen (3949), feed-back : 1847:BYS41 * JBYS51 endogen (3950), feed-back : 1848:BYS51 * JBYSP11 endogen (3941), feed-back : 1834:BYSP11 * JBYSP21 endogen (3942), feed-back : 1835:BYSP21 * JBYSP31 endogen (3943), feed-back : 1836:BYSP31 * JBYSP41 endogen (3944), feed-back : 1837:BYSP41 * JBYSP51 endogen (3945), feed-back : 1838:BYSP51 JCPUXH eksogen : 23:CPUXH 3864:JRCPUXH JDFVMO eksogen : 547:FVMO JDM01_CB eksogen : 920:XNF_CB JDM01_CE eksogen : 884:XNF_CE JDM01_CF eksogen : 848:XNF_CF JDM01_CG eksogen : 902:XNF_CG JDM01_CH eksogen : 938:XNF_CH JDM01_CO eksogen : 992:XNF_CO JDM01_CS eksogen : 956:XNF_CS JDM01_CT eksogen : 974:XNF_CT JDM01_CV eksogen : 866:XNF_CV JDM01_IM eksogen : 1010:XNF_IM JDM01_XA eksogen : 596:XNF_XA JDM01_XB eksogen : 701:XNF_XB JDM01_XH eksogen : 785:XNF_XH JDM01_XNE eksogen : 638:XNF_XNE JDM01_XNF eksogen : 659:XNF_XNF JDM01_XNG eksogen : 617:XNF_XNG JDM01_XNZ eksogen : 680:XNF_XNZ JDM01_XQF eksogen : 764:XNF_XQF JDM01_XQS eksogen : 743:XNF_XQS JDM01_XQZ eksogen : 722:XNF_XQZ JDM2_CB eksogen : 921:XNZ_CB JDM2_CE eksogen : 885:XNZ_CE JDM2_CF eksogen : 849:XNZ_CF JDM2_CG eksogen : 903:XNZ_CG JDM2_CH eksogen : 939:XNZ_CH JDM2_CO eksogen : 993:XNZ_CO JDM2_CS eksogen : 957:XNZ_CS JDM2_CT eksogen : 975:XNZ_CT JDM2_CV eksogen : 867:XNZ_CV JDM2_IM eksogen : 1011:XNZ_IM JDM2_XA eksogen : 597:XNZ_XA JDM2_XB eksogen : 702:XNZ_XB JDM2_XH eksogen : 786:XNZ_XH JDM2_XNE eksogen : 639:XNZ_XNE JDM2_XNF eksogen : 660:XNZ_XNF JDM2_XNG eksogen : 618:XNZ_XNG JDM2_XNZ eksogen : 681:XNZ_XNZ JDM2_XQF eksogen : 765:XNZ_XQF JDM2_XQS eksogen : 744:XNZ_XQS JDM2_XQZ eksogen : 723:XNZ_XQZ JDM59_CB eksogen : 921:XNZ_CB JDM59_CE eksogen : 885:XNZ_CE JDM59_CF eksogen : 849:XNZ_CF JDM59_CG eksogen : 903:XNZ_CG JDM59_CH eksogen : 939:XNZ_CH JDM59_CO eksogen : 993:XNZ_CO JDM59_CS eksogen : 957:XNZ_CS JDM59_CT eksogen : 975:XNZ_CT JDM59_CV eksogen : 867:XNZ_CV JDM59_IM eksogen : 1011:XNZ_IM JDM59_XA eksogen : 597:XNZ_XA JDM59_XB eksogen : 702:XNZ_XB JDM59_XH eksogen : 786:XNZ_XH JDM59_XNE eksogen : 639:XNZ_XNE JDM59_XNF eksogen : 660:XNZ_XNF JDM59_XNG eksogen : 618:XNZ_XNG JDM59_XNZ eksogen : 681:XNZ_XNZ JDM59_XQF eksogen : 765:XNZ_XQF JDM59_XQS eksogen : 744:XNZ_XQS JDM59_XQZ eksogen : 723:XNZ_XQZ JDPCH eksogen : 1036:XQZ_CH 1259:XQZ_ILZ JDPCO eksogen : 1043:XQZ_CO 1259:XQZ_ILZ JDPCT eksogen : 1040:XQZ_CT JDPE01 eksogen : 1177:XQZ_E01 1259:XQZ_ILZ * JDPE2 endogen (4070), feed-back : 1116:XQZ_E2 JDPE3 eksogen : 1197:XQZ_E3 1259:XQZ_ILZ * JDPE59 endogen (4071), feed-back : 1137:XQZ_E59 JDPE7Y eksogen : 1158:XQZ_E7Y 1259:XQZ_ILZ * JDPESQ endogen (4072), feed-back : 1218:XQZ_ES JDPIT eksogen : 1095:XQZ_IT * JDPNCB endogen (4077), feed-back : 1034:XQZ_CB * JDPNCE endogen (4075), feed-back : 1030:XQZ_CE * JDPNCF endogen (4073), feed-back : 1026:XQZ_CF * JDPNCG endogen (4076), feed-back : 1032:XQZ_CG * JDPNCS endogen (4078), feed-back : 1038:XQZ_CS * JDPNCV endogen (4074), feed-back : 1028:XQZ_CV * JDPNIB endogen (4069), feed-back : 1074:XQZ_IB * JDPNIM endogen (4068), feed-back : 1042:XQZ_IM * JDPVMA endogen (4059), feed-back : 607:XQZ_XA * JDPVMB endogen (4063), feed-back : 712:XQZ_XB * JDPVME endogen (4066), feed-back : 817:XQZ_XE JDPVMH eksogen : 1259:XQZ_ILZ 796:XQZ_XH JDPVMNE eksogen : 1259:XQZ_ILZ 649:XQZ_XNE * JDPVMNF endogen (4060), feed-back : 670:XQZ_XNF JDPVMNG eksogen : 1259:XQZ_ILZ 628:XQZ_XNG * JDPVMNZ endogen (4061), feed-back : 691:XQZ_XNZ * JDPVMO endogen (4067), feed-back : 838:XQZ_XO * JDPVMQF endogen (4062), feed-back : 775:XQZ_XQF * JDPVMQS endogen (4064), feed-back : 754:XQZ_XQS * JDPVMQZ endogen (4065), feed-back : 733:XQZ_XQZ * JDTPCB endogen (4002), feed-back : 1931:TPCB * JDTPCE endogen (4004), feed-back : 1928:TPCE * JDTPCF endogen (4001), feed-back : 1930:TPCF * JDTPCG endogen (4005), feed-back : 1929:TPCG * JDTPCH endogen (4003), feed-back : 1932:TPCH * JDTPCO endogen (4008), feed-back : 1935:TPCO * JDTPCS endogen (4007), feed-back : 1934:TPCS * JDTPCV endogen (4006), feed-back : 1933:TPCV * JDTPIBH endogen (4011), feed-back : 1938:TPIBH * JDTPIBO1 endogen (4013), feed-back : 1940:TPIBO1 * JDTPIBP1 endogen (4012), feed-back : 1939:TPIBP1 * JDTPIL endogen (4014), feed-back : 1941:TPIL * JDTPIMO1 endogen (4009), feed-back : 1936:TPIMO1 * JDTPIMP1 endogen (4010), feed-back : 1937:TPIMP1 * JDTPP_VMA endogen (4015), feed-back : 1942:TPP_VMA * JDTPP_VMNF endogen (4016), feed-back : 1943:TPP_VMNF * JDTVEA endogen (4027), feed-back : 1954:TVEA * JDTVEB endogen (4033), feed-back : 1960:TVEB * JDTVEE endogen (4028), feed-back : 1955:TVEE * JDTVEH endogen (4037), feed-back : 1964:TVEH * JDTVENE endogen (4030), feed-back : 1957:TVENE * JDTVENF endogen (4031), feed-back : 1958:TVENF * JDTVENG endogen (4029), feed-back : 1956:TVENG * JDTVENZ endogen (4032), feed-back : 1959:TVENZ * JDTVEO endogen (4038), feed-back : 1965:TVEO * JDTVEQF endogen (4035), feed-back : 1962:TVEQF * JDTVEQS endogen (4034), feed-back : 1961:TVEQS * JDTVEQZ endogen (4036), feed-back : 1963:TVEQZ * JDTVMB endogen (4021), feed-back : 1948:TVMB * JDTVME endogen (4017), feed-back : 1944:TVME * JDTVMH endogen (4025), feed-back : 1952:TVMH * JDTVMNE endogen (4019), feed-back : 1946:TVMNE * JDTVMNG endogen (4018), feed-back : 1945:TVMNG * JDTVMNZ endogen (4020), feed-back : 1947:TVMNZ * JDTVMO endogen (4026), feed-back : 1953:TVMO * JDTVMQF endogen (4023), feed-back : 1950:TVMQF * JDTVMQS endogen (4022), feed-back : 1949:TVMQS * JDTVMQZ endogen (4024), feed-back : 1951:TVMQZ * JDUUXA endogen (3872), feed-back : 1530:UUXA * JDWPSDK_ATP endogen (4088), feed-back : 2633:WPB_ATP 2632:WPSDK_ATP * JDWPSDK_F endogen (4083), feed-back : 2566:WPB_F 2565:WPSDK_F * JDWPSE_ATP endogen (4087), feed-back : 2633:WPB_ATP 2631:WPSE_ATP * JDWPSE_F endogen (4082), feed-back : 2566:WPB_F 2564:WPSE_F * JFDILA endogen (3898), feed-back : 1284:FDILA JFDILB eksogen : 1299:FDILB * JFDILE endogen (3899), feed-back : 1285:FDILE JFDILH eksogen : 1300:FDILH * JFDILM01 endogen (3905), feed-back : 1291:FDILM01 * JFDILM2 endogen (3906), feed-back : 1292:FDILM2 * JFDILM3K endogen (3907), feed-back : 1293:FDILM3K * JFDILM3Q endogen (3909), feed-back : 1295:FDILM3Q * JFDILM3R endogen (3908), feed-back : 1294:FDILM3R * JFDILM59 endogen (3910), feed-back : 1296:FDILM59 * JFDILM7B endogen (3911), feed-back : 1297:FDILM7B * JFDILM7Y endogen (3912), feed-back : 1298:FDILM7Y * JFDILNE endogen (3900), feed-back : 1286:FDILNE * JFDILNF endogen (3901), feed-back : 1287:FDILNF * JFDILNG endogen (3902), feed-back : 1288:FDILNG * JFDILNZ endogen (3903), feed-back : 1289:FDILNZ JFDILO eksogen : 1302:FDILO JFDILQF eksogen : 1301:FDILQF * JFDILQZ endogen (3904), feed-back : 1290:FDILQZ JFIBHL eksogen : 102:FIBHL * JKBYS endogen (3962), feed-back : 1888:KBYS * JKBYS1 endogen (3956), feed-back : 1859:KBYS1 * JKBYS2 endogen (3957), feed-back : 1860:KBYS2 * JKBYS3 endogen (3958), feed-back : 1861:KBYS3 * JKBYS4 endogen (3959), feed-back : 1862:KBYS4 * JKBYS5 endogen (3960), feed-back : 1863:KBYS5 * JKBYSP endogen (3961), feed-back : 1886:KBYSP * JKBYSP1 endogen (3951), feed-back : 1849:KBYSP1 * JKBYSP2 endogen (3952), feed-back : 1850:KBYSP2 * JKBYSP3 endogen (3953), feed-back : 1851:KBYSP3 * JKBYSP4 endogen (3954), feed-back : 1852:KBYSP4 * JKBYSP5 endogen (3955), feed-back : 1853:KBYSP5 * JRBFCBU endogen (3866), feed-back : 49:BFCBU * JRBFCE endogen (3867), feed-back : 50:BFCE * JRBFCF endogen (3868), feed-back : 51:BFCF * JRBFCGU endogen (3865), feed-back : 48:BFCGU * JRBFCS endogen (3871), feed-back : 54:BFCS * JRBFCT endogen (3870), feed-back : 53:BFCT * JRBFCV endogen (3869), feed-back : 52:BFCV * JRCPUXH endogen (3864), feed-back : 23:CPUXH JRFE2 eksogen : 2857:FE2W * JRPXB endogen (3883), feed-back : 2268:PXB * JRPXNE endogen (3886), feed-back : 2276:PXNE * JRPXNZ endogen (3889), feed-back : 2284:PXNZ * JRPXQF endogen (3892), feed-back : 2292:PXQF * JRPXQZ endogen (3895), feed-back : 2300:PXQZ * JRQAK endogen (3873), feed-back : 1520:QAK * JRQLTF endogen (3876), feed-back : 1524:QLTF * JRQLTJD endogen (3874), feed-back : 1521:QLTJD * JRQLTJK endogen (3875), feed-back : 1522:QLTJK * JRQLTR endogen (3878), feed-back : 1526:QLTR * JRQLTS endogen (3877), feed-back : 1525:QLTS JRSPZAM eksogen : 2063:SPZAM JRSSSYEJ eksogen : 1884:SSYEJ JRSSYS1 eksogen : 1874:SSYS1 JRSSYS2 eksogen : 1875:SSYS2 JRSSYS3 eksogen : 1876:SSYS3 JRSSYS4 eksogen : 1877:SSYS4 JRSSYS5 eksogen : 1878:SSYS5 JRSSYSP1 eksogen : 1869:SSYSP1 JRSSYSP2 eksogen : 1870:SSYSP2 JRSSYSP3 eksogen : 1871:SSYSP3 1872:SSYSP4 1873:SSYSP5 JRTIPCO1_BF eksogen : 2579:TIPCO1_BF JRTIPCO2_BF eksogen : 2586:TIPCO2_BF JRTIPCR_ATP eksogen : 2626:TIPCR_ATP JRTIPCR_BF eksogen : 2572:TIPCR_BF JRTIPCR_DMP eksogen : 2638:TIPCR_DMP JRTIPCR_SP eksogen : 2643:TIPCR_SP JRTIPIO1_BF eksogen : 2606:TIPIO1_BF JRTIPIO2_BF eksogen : 2613:TIPIO2_BF JRTIPIR_BF eksogen : 2599:TIPIR_BF JRTPCO1_BF eksogen : 2576:TPCO1_BF JRTPCO2_BF eksogen : 2583:TPCO2_BF JRTPCR_BF eksogen : 2569:TPCR_BF JRTPCR_LD eksogen : 2647:TIPCR_LD JRTPCR_SP eksogen : 2641:TPCR_SP JRTPIO1_BF eksogen : 2603:TPIO1_BF JRTPIO2_BF eksogen : 2610:TPIO2_BF JRTPIR_BF eksogen : 2596:TPIR_BF JRTRFO_O_E eksogen : 2101:TRFO_O_E JRTRFP_O_E eksogen : 2100:TRFP_O_E JRTYPCR_ATP eksogen : 2625:TYPCR_ATP JRTYPCR_DMP eksogen : 2637:TYPCR_DMP JRTYPCR_LD eksogen : 2646:TYPCR_LD JRTYPCR_SP eksogen : 2642:TYPCR_SP * JRUAD endogen (3879), feed-back : 1528:UAD * JRUAK endogen (3880), feed-back : 1529:UAK * JUSY endogen (3914), feed-back : 3916:KUSY7083 3915:KUSY8499 1828:USY KBSYO endogen (3224), ikke-bestemmende. KBSYWP eksogen : 2558:BSYWP KBWSE_CF eksogen : 2549:BWSE_CF KBWSE_CR eksogen : 2550:BWSE_CR KBWSE_H eksogen : 2548:BWSE_H KBWSE_OK eksogen : 2551:BWSE_OK KBYS endogen (1888) : 3962:JKBYS 1889:SSYS KBYS1 endogen (1859) : 3956:JKBYS1 1864:YS1 KBYS2 endogen (1860) : 3957:JKBYS2 1865:YS2 KBYS3 endogen (1861) : 3958:JKBYS3 1866:YS3 KBYS4 endogen (1862) : 3959:JKBYS4 1867:YS4 KBYS5 endogen (1863) : 3960:JKBYS5 1868:YS5 KBYSEF endogen (1749) : 1755:YSEF1 1756:YSEF2 1757:YSEF3 1758:YSEF4 1759:YSEF5 KBYSFP endogen (1776) : 1782:YSFP1 1783:YSFP2 1784:YSFP3 1785:YSFP4 1786:YSFP5 KBYSL endogen (1722) : 1728:YSL1 1729:YSL2 1730:YSL3 1731:YSL4 1732:YSL5 KBYSP endogen (1886) : 3961:JKBYSP 1887:SSYSP KBYSP1 endogen (1849) : 3951:JKBYSP1 1854:YSP1 KBYSP2 endogen (1850) : 3952:JKBYSP2 1855:YSP2 KBYSP3 endogen (1851) : 3953:JKBYSP3 1856:YSP3 KBYSP4 endogen (1852) : 3954:JKBYSP4 1857:YSP4 KBYSP5 endogen (1853) : 3955:JKBYSP5 1858:YSP5 KBYSPEF endogen (1748) : 1750:YSPEF1 1751:YSPEF2 1752:YSPEF3 1753:YSPEF4 1754:YSPEF5 KBYSPFP endogen (1775) : 1777:YSPFP1 1778:YSPFP2 1779:YSPFP3 1780:YSPFP4 1781:YSPFP5 KBYSPL endogen (1721) : 1723:YSPL1 1724:YSPL2 1725:YSPL3 1726:YSPL4 1727:YSPL5 KBYSPQ endogen (1802) : 1804:YSPQ1 1805:YSPQ2 1806:YSPQ3 1807:YSPQ4 1808:YSPQ5 KBYSPS endogen (1667) : 1669:YSPS1 1670:YSPS2 1671:YSPS3 1672:YSPS4 1673:YSPS5 KBYSPW endogen (1694) : 1696:YSPW1 1697:YSPW2 1698:YSPW3 1699:YSPW4 1700:YSPW5 KBYSQ endogen (1803) : 1809:YSQ1 1810:YSQ2 1811:YSQ3 1812:YSQ4 1813:YSQ5 KBYSS endogen (1668) : 1674:YSS1 1675:YSS2 1676:YSS3 1677:YSS4 1678:YSS5 KBYSW endogen (1695) : 1701:YSW1 1702:YSW2 1703:YSW3 1704:YSW4 1705:YSW5 KCOK eksogen : 2194:COK KENY endogen (3378), ikke-bestemmende. * KFC endogen ( 55), feed-back : 49:BFCBU 50:BFCE 51:BFCF 48:BFCGU 54:BFCS 53:BFCT 52:BFCV 57:FCBU 58:FCE 59:FCF 56:FCGU 62:FCS 61:FCT 60:FCV KFCB eksogen : 49:BFCBU 23:CPUXH 66:FCB KFE2KW eksogen : 146:FE2KW KFE59W eksogen : 147:FE59W KFESQW eksogen : 149:FESQW KFETW eksogen : 148:FETW KFIBO eksogen : 549:FIBO KFIBO1NY eksogen : 127:FIBO1NY KFIME eksogen : 515:FIME KFIMK eksogen : 118:FIMK KFIMO eksogen : 550:FIMO KFIO1NY eksogen : 124:FIO1NY * KFMZ01 endogen (1488), feed-back : 917:M01_CB 881:M01_CE 845:M01_CF 899:M01_CG 935:M01_CH 989:M01_CO 953:M01_CS 971:M01_CT 863:M01_CV 1007:M01_IM 593:M01_XA 698:M01_XB 782:M01_XH 635:M01_XNE 656:M01_XNF 614:M01_XNG 677:M01_XNZ 761:M01_XQF 740:M01_XQS 719:M01_XQZ 920:XNF_CB 884:XNF_CE 848:XNF_CF 902:XNF_CG 938:XNF_CH 992:XNF_CO 956:XNF_CS 974:XNF_CT 866:XNF_CV 1010:XNF_IM 596:XNF_XA 701:XNF_XB 785:XNF_XH 638:XNF_XNE 659:XNF_XNF 617:XNF_XNG 680:XNF_XNZ 764:XNF_XQF 743:XNF_XQS 722:XNF_XQZ * KFMZ2 endogen (1489), feed-back : 918:M2_CB 882:M2_CE 846:M2_CF 900:M2_CG 936:M2_CH 990:M2_CO 954:M2_CS 972:M2_CT 864:M2_CV 1008:M2_IM 594:M2_XA 699:M2_XB 783:M2_XH 636:M2_XNE 657:M2_XNF 615:M2_XNG 678:M2_XNZ 762:M2_XQF 741:M2_XQS 720:M2_XQZ 921:XNZ_CB 885:XNZ_CE 849:XNZ_CF 903:XNZ_CG 939:XNZ_CH 993:XNZ_CO 957:XNZ_CS 975:XNZ_CT 867:XNZ_CV 1011:XNZ_IM 597:XNZ_XA 702:XNZ_XB 786:XNZ_XH 639:XNZ_XNE 660:XNZ_XNF 618:XNZ_XNG 681:XNZ_XNZ 765:XNZ_XQF 744:XNZ_XQS 723:XNZ_XQZ KFMZ3Q endogen (1490), ikke-bestemmende. * KFMZ59 endogen (1491), feed-back : 919:M59_CB 883:M59_CE 847:M59_CF 901:M59_CG 937:M59_CH 991:M59_CO 955:M59_CS 973:M59_CT 865:M59_CV 1009:M59_IM 595:M59_XA 700:M59_XB 784:M59_XH 637:M59_XNE 658:M59_XNF 616:M59_XNG 679:M59_XNZ 763:M59_XQF 742:M59_XQS 721:M59_XQZ 921:XNZ_CB 885:XNZ_CE 849:XNZ_CF 903:XNZ_CG 939:XNZ_CH 993:XNZ_CO 957:XNZ_CS 975:XNZ_CT 867:XNZ_CV 1011:XNZ_IM 597:XNZ_XA 702:XNZ_XB 786:XNZ_XH 639:XNZ_XNE 660:XNZ_XNF 618:XNZ_XNG 681:XNZ_XNZ 765:XNZ_XQF 744:XNZ_XQS 723:XNZ_XQZ KFVMO eksogen : 570:FVMOX KFVMO0 eksogen : 570:FVMOX KFVMO1 eksogen : 570:FVMOX KFVMO2 eksogen : 570:FVMOX KFVMO3 eksogen : 570:FVMOX KFXA eksogen : 1262:FXA 1261:FXAW KHN endogen (3100), ikke-bestemmende. KIOKNY eksogen : 2195:INY_OK KIPH eksogen : 130:I_H KIVO eksogen : 560:FYFO 558:YFO KIVO1 eksogen : 129:IVO1 KIVOK eksogen : 2193:IVOK KIWB30 eksogen : 91:IWB30 KIWBDM eksogen : 2114:IWBDM KIWBFLX eksogen : 92:IWBFLX KIWBND eksogen : 2127:TIID_OS_Z KIWBNU eksogen : 2126:TIIE_OS_Z KIWBOS eksogen : 2108:IWBOS KIWMM eksogen : 2111:IWMM KIWP_BF eksogen : 2554:IWP_BF KI_CF eksogen : 2178:I_CF KKNBHL eksogen : 81:WCP KKNCF eksogen : 2377:KNCF KKNH eksogen : 2375:KNH KKNO1 eksogen : 2376:KNO1 KKP endogen (2373), ikke-bestemmende. * KKPIB endogen (1401), feed-back : 1391:PIBA 1397:PIBB 1392:PIBE 1394:PIBNE 1395:PIBNF 1393:PIBNG 1396:PIBNZ 1399:PIBQF 1398:PIBQS 1400:PIBQZ * KKPIM endogen (1413), feed-back : 1403:PIMA 1409:PIMB 1404:PIME 1406:PIMNE 1407:PIMNF 1405:PIMNG 1408:PIMNZ 1411:PIMQF 1410:PIMQS 1412:PIMQZ KKTP_ATP_UL eksogen : 2623:TPCR_ATP * KKYS endogen (1827), feed-back : 1827:KKYS 1747:YSEF 1774:YSFP 1720:YSL 1801:YSQ 1666:YSS 1693:YSW * KKYSP endogen (1826), feed-back : 1826:KKYSP 1746:YSPEF 1773:YSPFP 1719:YSPL 1800:YSPQ 1665:YSPS 1692:YSPW KLA eksogen : 190:YWA KLB eksogen : 307:YWB KLE eksogen : 525:YWE KLH eksogen : 538:YWH KLNE eksogen : 424:YWNE KLNF eksogen : 229:YWNF KLNG eksogen : 502:YWNG KLNZ eksogen : 268:YWNZ KLO eksogen : 556:YWO KLOHH eksogen : 560:FYFO 559:PYWO KLQF eksogen : 385:YWQF KLQS eksogen : 463:YWQS KLQZ eksogen : 346:YWQZ KN endogen (2374) : 2378:KNCR 3744:PKN KN9 endogen (3573) : 3577:PKN9 KNA endogen (3442) : 3573:KN9 3451:PKNA KNB endogen (3447) : 3573:KN9 3574:KNBY 3456:PKNB KNB1 endogen (3720) : 3722:PKNB1 KNB9 endogen (3541) : 3545:PKNB9 * KNBA endogen ( 192), feed-back : 2374:KN 3442:KNA 3541:KNB9 77:KNBP 2375:KNH * KNBB endogen ( 309), feed-back : 2374:KN 3447:KNB 3541:KNB9 3542:KNBBY 77:KNBP 2375:KNH KNBBY endogen (3542) : 3546:PKNBBY * KNBE endogen ( 526), feed-back : 2374:KN 77:KNBP 3684:KNE 2375:KNH KNBEJ endogen (2059) : 2061:SPZEJ 2060:SPZEJW KNBH endogen ( 106) : 2374:KN 3720:KNB1 2059:KNBEJ 2375:KNH 3742:KNP 2062:SPZEJH 2380:TFLM_H_CF KNBHE endogen ( 108), ikke-bestemmende. * KNBHL endogen ( 107), feed-back : 81:WCP KNBN endogen (3539) : 3541:KNB9 3542:KNBBY 3543:PKNBN * KNBNE endogen ( 426), feed-back : 2374:KN 3539:KNBN 77:KNBP 2375:KNH 3445:KNNE * KNBNF endogen ( 231), feed-back : 2374:KN 3539:KNBN 77:KNBP 3446:KNNF * KNBNG endogen ( 504), feed-back : 2374:KN 3539:KNBN 77:KNBP 2375:KNH 3444:KNNG * KNBNZ endogen ( 270), feed-back : 2374:KN 3539:KNBN 77:KNBP 2375:KNH 3443:KNNZ KNBO endogen ( 581) : 2374:KN 3720:KNB1 3685:KNO 2376:KNO1 KNBP endogen ( 77) : 3720:KNB1 2059:KNBEJ 3742:KNP 3743:KNPXH 3721:PKNBP 2062:SPZEJH 1883:SSYA KNBQ endogen (3540) : 3541:KNB9 3542:KNBBY 3544:PKNBQ * KNBQF endogen ( 387), feed-back : 2374:KN 77:KNBP 3540:KNBQ 2377:KNCF 2375:KNH 3450:KNQF * KNBQS endogen ( 465), feed-back : 2374:KN 3542:KNBBY 77:KNBP 3540:KNBQ 2375:KNH 3449:KNQS * KNBQZ endogen ( 348), feed-back : 2374:KN 77:KNBP 3540:KNBQ 2375:KNH 3448:KNQZ KNBY endogen (3574) : 3578:PKNBY KNCB endogen ( 65) : 81:WCP KNCF endogen (2377) : 2378:KNCR 2433:TFLM_CF_CF 2431:TFS_CF_Z 2473:WSI_CF_Z KNCR endogen (2378) : 2401:TFLM_CR_CF 2403:TFNQ_CR 2402:TFS_CR_Z 2420:WSI_CR_Z KNE endogen (3684) : 3686:PKNE KNH endogen (2375) : 2378:KNCR 3687:PKNH KNM endogen (3702) : 3706:PKNM KNM9 endogen (3509) : 3511:PKNM9 * KNMA endogen ( 195), feed-back : 2374:KN 3442:KNA 2375:KNH 3702:KNM 3509:KNM9 76:KNMP * KNMB endogen ( 312), feed-back : 2374:KN 3447:KNB 2375:KNH 3702:KNM 3509:KNM9 3512:KNMBY 76:KNMP KNMBY endogen (3512) : 3514:PKNMBY * KNME endogen ( 529), feed-back : 2374:KN 3684:KNE 2375:KNH 3702:KNM 76:KNMP KNMN endogen (3503) : 3702:KNM 3509:KNM9 3512:KNMBY 3505:PKNMN * KNMNE endogen ( 429), feed-back : 2374:KN 2375:KNH 3503:KNMN 76:KNMP 3445:KNNE * KNMNF endogen ( 234), feed-back : 2374:KN 3503:KNMN 76:KNMP 3446:KNNF * KNMNG endogen ( 507), feed-back : 2374:KN 2375:KNH 3503:KNMN 76:KNMP 3444:KNNG * KNMNZ endogen ( 273), feed-back : 2374:KN 2375:KNH 3503:KNMN 76:KNMP 3443:KNNZ KNMO endogen ( 584) : 2374:KN 3702:KNM 3685:KNO 2376:KNO1 KNMP endogen ( 76) : 3742:KNP 3743:KNPXH 3705:PKNMP 1883:SSYA KNMQ endogen (3506) : 3702:KNM 3509:KNM9 3512:KNMBY 3508:PKNMQ * KNMQF endogen ( 390), feed-back : 2374:KN 2377:KNCF 2375:KNH 76:KNMP 3506:KNMQ 3450:KNQF * KNMQS endogen ( 468), feed-back : 2374:KN 2375:KNH 3512:KNMBY 76:KNMP 3506:KNMQ 3449:KNQS * KNMQZ endogen ( 351), feed-back : 2374:KN 2375:KNH 76:KNMP 3506:KNMQ 3448:KNQZ KNN endogen (3571) : 3573:KN9 3574:KNBY 3575:PKNN KNNE endogen (3445) : 3571:KNN 3454:PKNNE KNNF endogen (3446) : 3571:KNN 3455:PKNNF KNNG endogen (3444) : 3571:KNN 3453:PKNNG KNNZ endogen (3443) : 3571:KNN 3452:PKNNZ KNO endogen (3685) : 3688:PKNO KNO1 endogen (2376) : 2378:KNCR KNP endogen (3742) : 3746:PKNP KNPXH endogen (3743) : 3745:PKNPXH KNQ endogen (3572) : 3573:KN9 3574:KNBY 3576:PKNQ KNQF endogen (3450) : 3572:KNQ 3459:PKNQF KNQS endogen (3449) : 3574:KNBY 3572:KNQ 3458:PKNQS KNQZ endogen (3448) : 3572:KNQ 3457:PKNQZ KNT endogen ( 592) : 2374:KN 3742:KNP 3743:KNPXH KNWB_Z_OS eksogen : 2480:NWB_Z_OS KP2E endogen (2848), ikke-bestemmende. KP59E endogen (2849), ikke-bestemmende. KPCGU eksogen : 14:PCGU KPEE3R eksogen : 2237:PEE3R KPET eksogen : 1470:PET KPFIBA eksogen : 183:FIBA KPFIBB eksogen : 300:FIBB KPFIBE eksogen : 517:FKNBE KPFIBH eksogen : 101:FKNBH 103:FKNBHL KPFIBNE eksogen : 417:FIBNE KPFIBNF eksogen : 222:FIBNF KPFIBNG eksogen : 495:FIBNG KPFIBNZ eksogen : 261:FIBNZ KPFIBO eksogen : 551:FKNBO KPFIBQF eksogen : 378:FIBQF KPFIBQS eksogen : 456:FIBQS KPFIBQZ eksogen : 339:FIBQZ KPFIMA eksogen : 185:FIMA KPFIMB eksogen : 302:FIMB KPFIME eksogen : 518:FKNME KPFIMNE eksogen : 419:FIMNE KPFIMNF eksogen : 224:FIMNF KPFIMNG eksogen : 497:FIMNG KPFIMNZ eksogen : 263:FIMNZ KPFIMO eksogen : 552:FKNMO KPFIMQF eksogen : 380:FIMQF KPFIMQS eksogen : 458:FIMQS KPFIMQZ eksogen : 341:FIMQZ KPFINVBA eksogen : 184:FINVBA KPFINVBB eksogen : 301:FINVBB KPFINVBE eksogen : 521:FINVBE KPFINVBH eksogen : 105:FINVBH KPFINVBNE eksogen : 418:FINVBNE KPFINVBNF eksogen : 223:FINVBNF KPFINVBNG eksogen : 496:FINVBNG KPFINVBNZ eksogen : 262:FINVBNZ KPFINVBO eksogen : 555:FINVBO KPFINVBQF eksogen : 379:FINVBQF KPFINVBQS eksogen : 457:FINVBQS KPFINVBQZ eksogen : 340:FINVBQZ KPFINVMA eksogen : 186:FINVMA KPFINVMB eksogen : 303:FINVMB KPFINVME eksogen : 520:FINVME KPFINVMNE eksogen : 420:FINVMNE KPFINVMNF eksogen : 225:FINVMNF KPFINVMNG eksogen : 498:FINVMNG KPFINVMNZ eksogen : 264:FINVMNZ KPFINVMO eksogen : 554:FINVMO KPFINVMQF eksogen : 381:FINVMQF KPFINVMQS eksogen : 459:FINVMQS KPFINVMQZ eksogen : 342:FINVMQZ KPFKBH eksogen : 100:FIBH KPHGK eksogen : 97:PHGK KPHV eksogen : 88:PHV KPIBA eksogen : 1391:PIBA KPIBB eksogen : 1397:PIBB KPIBE eksogen : 1392:PIBE KPIBNE eksogen : 1394:PIBNE KPIBNF eksogen : 1395:PIBNF KPIBNG eksogen : 1393:PIBNG KPIBNZ eksogen : 1396:PIBNZ KPIBO eksogen : 1390:PIBO KPIBO1NY eksogen : 128:PIBO1NY KPIBQF eksogen : 1399:PIBQF KPIBQS eksogen : 1398:PIBQS KPIBQZ eksogen : 1400:PIBQZ KPIMA eksogen : 1403:PIMA KPIMB eksogen : 1409:PIMB KPIME eksogen : 1404:PIME KPIMK eksogen : 119:PIMK KPIMNE eksogen : 1406:PIMNE KPIMNF eksogen : 1407:PIMNF KPIMNG eksogen : 1405:PIMNG KPIMNZ eksogen : 1408:PIMNZ KPIMO eksogen : 1402:PIMO KPIMQF eksogen : 1411:PIMQF KPIMQS eksogen : 1410:PIMQS KPIMQZ eksogen : 1412:PIMQZ KPKNT eksogen : 591:PKNT KPNIBH eksogen : 1367:PNIBH KPNIBO1 eksogen : 1366:PNIBO1 KPNIMO1 eksogen : 1365:PNIMO1 KPTE endogen (2850), ikke-bestemmende. KQMS eksogen : 1537:QMS KQO eksogen : 577:QO1 KQPFO eksogen : 1534:QPFO KQPFP eksogen : 1531:QPFP KQYF endogen (3323), ikke-bestemmende. KQYF9 endogen (3320), ikke-bestemmende. KQYFA endogen (2357), ikke-bestemmende. KQYFB endogen (2363), ikke-bestemmende. KQYFBY endogen (3321), ikke-bestemmende. KQYFE endogen (2358), ikke-bestemmende. KQYFH endogen (2367), ikke-bestemmende. KQYFN endogen (2369), ikke-bestemmende. KQYFNE endogen (2360), ikke-bestemmende. KQYFNF endogen (2361), ikke-bestemmende. KQYFNG endogen (2359), ikke-bestemmende. KQYFNZ endogen (2362), ikke-bestemmende. KQYFO endogen (2368), ikke-bestemmende. KQYFP endogen (3322), ikke-bestemmende. KQYFQ endogen (2370), ikke-bestemmende. KQYFQF endogen (2365), ikke-bestemmende. KQYFQS endogen (2364), ikke-bestemmende. KQYFQZ endogen (2366), ikke-bestemmende. KSAFM eksogen : 1654:YLWS KSPPUR eksogen : 2071:SPPUR KSPT_OK eksogen : 2189:SPT_OK KSPZAB eksogen : 2058:SPZAB KSPZ_XO1 eksogen : 2170:TFNY_O_Z 574:YWO1 KSP_OK_Z eksogen : 2190:SPU_OK KSSYA eksogen : 1883:SSYA KSSYEJ eksogen : 1884:SSYEJ KSSYS eksogen : 1888:KBYS 1889:SSYS KSSYSP eksogen : 1886:KBYSP 1887:SSYSP KSSYV eksogen : 1885:SSYV KSYA eksogen : 1918:SAQWY 1896:SYA 2641:TPCR_SP KSYAS eksogen : 1650:SYAS KSYCK eksogen : 1899:SYCK KSYCR eksogen : 1900:SYCR KSYC_CF eksogen : 1902:SYC_CF KSYP eksogen : 1915:SYP KSYWPATP eksogen : 1910:SYWPCR_ATP KSYWPDMP eksogen : 1908:SYWPCR_DMP KSYWPLD eksogen : 1907:SYWPCR_LD KSYWPSP eksogen : 1909:SYWPCR_SP KSYWP_BF eksogen : 1911:SYWP_BF KSYWP_F eksogen : 1912:SYWP_F KSY_OK eksogen : 2191:SY_OK KTFBE_OS_Z eksogen : 2481:TFBE_OS_Z KTFBGD_OS_Z eksogen : 2485:NWBD_OS_Z 2487:OWBD_OS_Z 2486:TFBD_OS_Z 2127:TIID_OS_Z KTFBGE_OS_Z eksogen : 2126:TIIE_OS_Z 2483:WBE_OS_Z KTFBGSLOG eksogen : 2484:TFBGD_OS_Z KTFLM_CF_X eksogen : 2130:TIIM_CF_X KTFP eksogen : 2423:TFCP_CF_X 2427:TFP_CF_X KTIFS_CF_H eksogen : 2135:TIFS_CF_H KTIORE eksogen : 2158:TIRE_O KTIPC_F eksogen : 2652:TIPC_CF_H KTIPPPS eksogen : 1653:TIPPPS KTIP_BF eksogen : 2555:TIP_BF KTIU_Z_OK eksogen : 2144:TIU_Z_OK KTIU_Z_OS eksogen : 2143:TIU_Z_OS KTOPS eksogen : 1648:TOPS KTPC_F eksogen : 2654:TPC_H_CF 2165:TP_F KTP_ATP eksogen : 2623:TPCR_ATP KTRR_O_E eksogen : 2102:TRR_O_E KTR_OO_OS eksogen : 2188:TRN_OS_OO 3339:TR_OO_OS KTR_OS_OO eksogen : 2188:TRN_OS_OO 3340:TR_OS_OO KTSYC eksogen : 1900:SYCR 1902:SYC_CF 110:TSYCU KTYPC_F eksogen : 2656:TYPC_CF_H 2166:TYP_F KTY_OK eksogen : 2192:TY_OK KUEFSY eksogen : 1745:UEFSY KUFPSY eksogen : 1772:UFPSY KULD eksogen : 1513:ULD KULF eksogen : 1515:ULF KULSY eksogen : 1718:ULSY KUPFOU eksogen : 1536:UPFOU KUPFPU eksogen : 1533:UPFPU KUQSY eksogen : 1799:UQSY KUSSY eksogen : 1664:USSY * KUSY7083 endogen (3916), feed-back : 3914:JUSY 1828:USY * KUSY8499 endogen (3915), feed-back : 3914:JUSY 1828:USY KUWSY eksogen : 1691:UWSY KVO1 eksogen : 572:VO1 KVS eksogen : 2487:OWBD_OS_Z KWBD_OSSLOG eksogen : 2491:NWBD_OS_ZSLOG KWFGDM eksogen : 2099:IWBU KWFGUD eksogen : 2099:IWBU KWPS endogen ( 79) : 81:WCP KXO1 eksogen : 571:XO1 KYAS eksogen : 1641:YAS 1660:YASD 1661:YASE 1662:YASP 1659:YASW KYL3S eksogen : 1655:YL3S KYLWS eksogen : 1654:YLWS KYRP eksogen : 2355:YR_H KYRP2 eksogen : 4:YDK_C 5:YDK_H KYRPHS eksogen : 1652:YRPHS KYRPSS eksogen : 1647:YRPSS KYR_CF eksogen : 2177:YR_CF KYSEF eksogen : 1747:YSEF KYSFP eksogen : 1774:YSFP KYSL eksogen : 1720:YSL KYSPEF eksogen : 1746:YSPEF KYSPFP eksogen : 1773:YSPFP KYSPL eksogen : 1719:YSPL KYSPPS eksogen : 1649:YSPPS KYSPQ eksogen : 1800:YSPQ KYSPRS eksogen : 1651:YSPRS KYSPS eksogen : 1665:YSPS KYSPW eksogen : 1692:YSPW KYSQ eksogen : 1801:YSQ KYSRS eksogen : 1656:YSRS KYSS eksogen : 1666:YSS KYSW eksogen : 1693:YSW L endogen (3176), ikke-bestemmende. L9 endogen (3177) : 3661:DT9 3641:DTL9 3657:PKLEBM9 * LA endogen ( 191), feed-back : 3478:DTA 3641:DTL9 3777:DTLP 172:HQAWX 3177:L9 3175:LP 164:PKLA 165:PKLEA 166:PKLEBA 167:PKLEBMA 3794:PWA 3784:PWAVL 2245:PWAW * LAH endogen (1591), feed-back : 1580:BTYD * LB endogen ( 308), feed-back : 3483:DTB 3641:DTL9 3642:DTLBY 3777:DTLP 289:HQBWX 3177:L9 3178:LBY 3175:LP 281:PKLB 282:PKLEB 283:PKLEBB 284:PKLEBMB 3800:PWB 2263:PWBVL 2262:PWBW LBY endogen (3178) : 3662:DTBY 3642:DTLBY 3658:PKLEBMBY LH endogen ( 539) : 3777:DTLP 3175:LP 3804:PWH * LIH endogen (1593), feed-back : 1593:LIH 1596:RLISA LN endogen (3173) : 3641:DTL9 3642:DTLBY 3639:DTLN 3777:DTLP 3659:DTN 3177:L9 3178:LBY 3175:LP 3655:PKLEBMN * LNA endogen (1588), feed-back : 1585:DDLOGLNA 1591:LAH 1589:LNAKK 1584:LNAP LNAHK endogen (1592), ikke-bestemmende. LNAK endogen (1590) : 1592:LNAHK * LNAKK endogen (1589), feed-back : 1590:LNAK 190:YWA 307:YWB 525:YWE 538:YWH 424:YWNE 229:YWNF 502:YWNG 268:YWNZ 556:YWO 385:YWQF 463:YWQS 346:YWQZ LNAP endogen (1584) : 1593:LIH * LNE endogen ( 425), feed-back : 3639:DTLN 3480:DTNE 406:HQNEWX 3173:LN 401:PKLBMENE 400:PKLBMNE 399:PKLBNE 398:PKLNE 3797:PWNE 2271:PWNEVL 2270:PWNEW * LNF endogen ( 230), feed-back : 3639:DTLN 3481:DTNF 211:HQNFWX 3173:LN 206:PKLEBMNF 205:PKLEBNF 204:PKLENF 203:PKLNF 3798:PWNF 2255:PWNFVL 2254:PWNFW * LNG endogen ( 503), feed-back : 3639:DTLN 3479:DTNG 484:HQNGWX 3173:LN 479:PKLBMENG 478:PKLBMNG 477:PKLBNG 476:PKLNG 3796:PWNG 3790:PWNGW * LNZ endogen ( 269), feed-back : 3639:DTLN 3482:DTNZ 250:HQNZWX 3173:LN 245:PKLEBMNZ 244:PKLEBNZ 243:PKLENZ 242:PKLNZ 3799:PWNZ 2279:PWNZVL 2278:PWNZW LO endogen ( 557) : 3176:L 3805:PWO LP endogen (3175) : 3777:DTLP 3780:DTP 3176:L LQ endogen (3174) : 3641:DTL9 3642:DTLBY 3777:DTLP 3640:DTLQ 3660:DTQ 3177:L9 3178:LBY 3175:LP 3656:PKLEBMQ * LQF endogen ( 386), feed-back : 3640:DTLQ 3486:DTQF 367:HQQFWX 3174:LQ 362:PKLEBMQF 361:PKLEBQF 360:PKLEQF 359:PKLQF 3803:PWQF 2287:PWQFVL 2286:PWQFW * LQS endogen ( 464), feed-back : 3642:DTLBY 3640:DTLQ 3485:DTQS 445:HQQSWX 3178:LBY 3174:LQ 440:PKLBMEQS 439:PKLBMQS 438:PKLBQS 437:PKLQS 3802:PWQS 3791:PWQSW * LQZ endogen ( 347), feed-back : 3640:DTLQ 3484:DTQZ 328:HQQZWX 3174:LQ 323:PKLEBMQZ 322:PKLEBQZ 321:PKLEQZ 320:PKLQZ 3801:PWQZ 2295:PWQZVL 2294:PWQZW M endogen (2091) : 3299:AFM 2846:BM 2851:BPE 3222:BSPTR 2094:EN 2092:PM 2105:TFN_E 2201:Y 3284:YST 2208:YTR M01 endogen (1492) : 1501:FM01 3038:TJKM01 * M01_CB endogen ( 917), feed-back : 1471:FAM01 1492:M01 917:M01_CB 3009:M_CB 1357:PNCB 2041:SPM_CB 3080:TJKCB 3038:TJKM01 3096:TJKMZ01 920:XNF_CB 1034:XQZ_CB * M01_CE endogen ( 881), feed-back : 1471:FAM01 1492:M01 881:M01_CE 3007:M_CE 1355:PNCE 2039:SPM_CE 3078:TJKCE 3038:TJKM01 3096:TJKMZ01 884:XNF_CE 1030:XQZ_CE * M01_CF endogen ( 845), feed-back : 1471:FAM01 1492:M01 845:M01_CF 3005:M_CF 1353:PNCF 2037:SPM_CF 3076:TJKCF 3038:TJKM01 3096:TJKMZ01 848:XNF_CF 1026:XQZ_CF * M01_CG endogen ( 899), feed-back : 1471:FAM01 1492:M01 899:M01_CG 3008:M_CG 1356:PNCG 2040:SPM_CG 3079:TJKCG 3038:TJKM01 3096:TJKMZ01 902:XNF_CG 1032:XQZ_CG * M01_CH endogen ( 935), feed-back : 1471:FAM01 1492:M01 935:M01_CH 3010:M_CH 2042:SPM_CH 3081:TJKCH 3038:TJKM01 3096:TJKMZ01 1053:XH_CH 938:XNF_CH * M01_CO endogen ( 989), feed-back : 567:CO 1471:FAM01 568:FCO 1492:M01 989:M01_CO 3013:M_CO 2044:SPM_CO 3083:TJKCO 3038:TJKM01 3096:TJKMZ01 992:XNF_CO * M01_CS endogen ( 953), feed-back : 1471:FAM01 1492:M01 953:M01_CS 3011:M_CS 1358:PNCS 2043:SPM_CS 3082:TJKCS 3038:TJKM01 3096:TJKMZ01 956:XNF_CS 1038:XQZ_CS * M01_CT endogen ( 971), feed-back : 1471:FAM01 1492:M01 971:M01_CT 3012:M_CT 3038:TJKM01 3096:TJKMZ01 974:XNF_CT * M01_CV endogen ( 863), feed-back : 1471:FAM01 1492:M01 863:M01_CV 3006:M_CV 1354:PNCV 2038:SPM_CV 3077:TJKCV 3038:TJKM01 3096:TJKMZ01 866:XNF_CV 1028:XQZ_CV * M01_E01 endogen (1159), feed-back : 143:E01 1492:M01 1159:M01_E01 3018:M_E01 2048:SPM_E01 3088:TJKE01 3038:TJKM01 * M01_E2 endogen (1096), feed-back : 1096:M01_E2 3019:M_E2 1461:PE2 2049:SPM_E2 3089:TJKE2 1116:XQZ_E2 * M01_E3 endogen (1178), feed-back : 1178:M01_E3 3020:M_E3 1462:PE3 141:PE3X 2050:SPM_E3 3090:TJKE3 * M01_E59 endogen (1117), feed-back : 1117:M01_E59 3021:M_E59 1464:PE59 2051:SPM_E59 3091:TJKE59 1137:XQZ_E59 * M01_E7Y endogen (1138), feed-back : 1138:M01_E7Y 3022:M_E7Y 1463:PE7Y 2052:SPM_E7Y 3092:TJKE7Y * M01_ES endogen (1199), feed-back : 1199:M01_ES 3023:M_ES 1467:PESQ 2053:SPM_ES 3093:TJKES 1218:XQZ_ES * M01_IB endogen (1054), feed-back : 1471:FAM01 1388:IB 1492:M01 1054:M01_IB 3015:M_IB 1360:PNIB 2045:SPM_IB 3085:TJKIB 3038:TJKM01 3096:TJKMZ01 1074:XQZ_IB M01_IL endogen (1219) : 1312:IL 1315:ILM 1492:M01 3017:M_IL 1361:PNIL 2047:SPM_IL 3087:TJKIL 3038:TJKM01 * M01_IM endogen (1007), feed-back : 1471:FAM01 1386:IM 1492:M01 1007:M01_IM 3014:M_IM 1359:PNIM 2046:SPM_IM 3084:TJKIM 3038:TJKM01 3096:TJKMZ01 1010:XNF_IM 1042:XQZ_IM * M01_IT endogen (1075), feed-back : 1492:M01 1075:M01_IT 3016:M_IT 1364:PIT 3086:TJKIT 3038:TJKM01 * M01_XA endogen ( 593), feed-back : 1471:FAM01 1492:M01 593:M01_XA 2993:M_XA 2025:SPM_XA 3038:TJKM01 3096:TJKMZ01 1317:VA 596:XNF_XA * M01_XB endogen ( 698), feed-back : 1471:FAM01 1492:M01 698:M01_XB 2999:M_XB 2031:SPM_XB 3038:TJKM01 3096:TJKMZ01 1323:VB 701:XNF_XB * M01_XE endogen ( 803), feed-back : 1492:M01 803:M01_XE 2994:M_XE 2026:SPM_XE 3038:TJKM01 1318:VE * M01_XH endogen ( 782), feed-back : 1471:FAM01 1492:M01 782:M01_XH 3003:M_XH 2035:SPM_XH 3038:TJKM01 3096:TJKMZ01 1327:VH 785:XNF_XH * M01_XNE endogen ( 635), feed-back : 1471:FAM01 1492:M01 635:M01_XNE 2996:M_XNE 1331:PVMNE 2028:SPM_XNE 3038:TJKM01 3096:TJKMZ01 1320:VNE 638:XNF_XNE * M01_XNF endogen ( 656), feed-back : 1471:FAM01 1492:M01 656:M01_XNF 2997:M_XNF 2029:SPM_XNF 3038:TJKM01 3096:TJKMZ01 1321:VNF 659:XNF_XNF * M01_XNG endogen ( 614), feed-back : 1471:FAM01 1492:M01 614:M01_XNG 2995:M_XNG 1330:PVMNG 2027:SPM_XNG 3038:TJKM01 3096:TJKMZ01 1319:VNG 617:XNF_XNG * M01_XNZ endogen ( 677), feed-back : 1471:FAM01 1492:M01 677:M01_XNZ 2998:M_XNZ 2030:SPM_XNZ 3038:TJKM01 3096:TJKMZ01 1322:VNZ 680:XNF_XNZ * M01_XO endogen ( 824), feed-back : 1492:M01 824:M01_XO 3004:M_XO 2036:SPM_XO 3038:TJKM01 1328:VO * M01_XQF endogen ( 761), feed-back : 1471:FAM01 1492:M01 761:M01_XQF 3002:M_XQF 2034:SPM_XQF 3038:TJKM01 3096:TJKMZ01 1326:VQF 764:XNF_XQF * M01_XQS endogen ( 740), feed-back : 1471:FAM01 1492:M01 740:M01_XQS 3001:M_XQS 2033:SPM_XQS 3038:TJKM01 3096:TJKMZ01 1325:VQS 743:XNF_XQS * M01_XQZ endogen ( 719), feed-back : 1471:FAM01 1492:M01 719:M01_XQZ 3000:M_XQZ 2032:SPM_XQZ 3038:TJKM01 3096:TJKMZ01 1324:VQZ 722:XNF_XQZ M2 endogen (1493) : 1502:FM2 2841:M237Y 3039:TJKM2 M237Y endogen (2841) : 2843:PM237Y * M2_CB endogen ( 918), feed-back : 1472:FAM2 1493:M2 918:M2_CB 3009:M_CB 1357:PNCB 2041:SPM_CB 3080:TJKCB 3039:TJKM2 3097:TJKMZ2 921:XNZ_CB 1034:XQZ_CB * M2_CE endogen ( 882), feed-back : 1472:FAM2 1493:M2 882:M2_CE 3007:M_CE 1355:PNCE 2039:SPM_CE 3078:TJKCE 3039:TJKM2 3097:TJKMZ2 885:XNZ_CE 1030:XQZ_CE * M2_CF endogen ( 846), feed-back : 1472:FAM2 1493:M2 846:M2_CF 3005:M_CF 1353:PNCF 2037:SPM_CF 3076:TJKCF 3039:TJKM2 3097:TJKMZ2 849:XNZ_CF 1026:XQZ_CF * M2_CG endogen ( 900), feed-back : 1472:FAM2 1493:M2 900:M2_CG 3008:M_CG 1356:PNCG 2040:SPM_CG 3079:TJKCG 3039:TJKM2 3097:TJKMZ2 903:XNZ_CG 1032:XQZ_CG * M2_CH endogen ( 936), feed-back : 1472:FAM2 1493:M2 936:M2_CH 3010:M_CH 2042:SPM_CH 3081:TJKCH 3039:TJKM2 3097:TJKMZ2 1053:XH_CH 939:XNZ_CH * M2_CO endogen ( 990), feed-back : 567:CO 1472:FAM2 568:FCO 1493:M2 990:M2_CO 3013:M_CO 2044:SPM_CO 3083:TJKCO 3039:TJKM2 3097:TJKMZ2 993:XNZ_CO * M2_CS endogen ( 954), feed-back : 1472:FAM2 1493:M2 954:M2_CS 3011:M_CS 1358:PNCS 2043:SPM_CS 3082:TJKCS 3039:TJKM2 3097:TJKMZ2 957:XNZ_CS 1038:XQZ_CS * M2_CT endogen ( 972), feed-back : 1472:FAM2 1493:M2 972:M2_CT 3012:M_CT 3039:TJKM2 3097:TJKMZ2 975:XNZ_CT * M2_CV endogen ( 864), feed-back : 1472:FAM2 1493:M2 864:M2_CV 3006:M_CV 1354:PNCV 2038:SPM_CV 3077:TJKCV 3039:TJKM2 3097:TJKMZ2 867:XNZ_CV 1028:XQZ_CV * M2_E01 endogen (1160), feed-back : 143:E01 1160:M2_E01 3018:M_E01 2048:SPM_E01 3088:TJKE01 * M2_E2 endogen (1097), feed-back : 154:FE2 2857:FE2W 1493:M2 1097:M2_E2 3019:M_E2 1461:PE2 2049:SPM_E2 3089:TJKE2 3039:TJKM2 1116:XQZ_E2 * M2_E3 endogen (1179), feed-back : 1179:M2_E3 3020:M_E3 1462:PE3 141:PE3X 2050:SPM_E3 3090:TJKE3 * M2_E59 endogen (1118), feed-back : 1118:M2_E59 3021:M_E59 1464:PE59 2051:SPM_E59 3091:TJKE59 1137:XQZ_E59 * M2_E7Y endogen (1139), feed-back : 1139:M2_E7Y 3022:M_E7Y 1463:PE7Y 2052:SPM_E7Y 3092:TJKE7Y * M2_ES endogen (1200), feed-back : 1200:M2_ES 3023:M_ES 1467:PESQ 2053:SPM_ES 3093:TJKES 1218:XQZ_ES * M2_IB endogen (1055), feed-back : 1472:FAM2 1388:IB 1493:M2 1055:M2_IB 3015:M_IB 1360:PNIB 2045:SPM_IB 3085:TJKIB 3039:TJKM2 3097:TJKMZ2 1074:XQZ_IB M2_IL endogen (1220) : 1312:IL 1315:ILM 1493:M2 3017:M_IL 1361:PNIL 2047:SPM_IL 3087:TJKIL 3039:TJKM2 * M2_IM endogen (1008), feed-back : 1472:FAM2 1386:IM 1493:M2 1008:M2_IM 3014:M_IM 1359:PNIM 2046:SPM_IM 3084:TJKIM 3039:TJKM2 3097:TJKMZ2 1011:XNZ_IM 1042:XQZ_IM * M2_IT endogen (1076), feed-back : 1493:M2 1076:M2_IT 3016:M_IT 3086:TJKIT 3039:TJKM2 * M2_XA endogen ( 594), feed-back : 1472:FAM2 1493:M2 594:M2_XA 2993:M_XA 2025:SPM_XA 3039:TJKM2 3097:TJKMZ2 1317:VA 597:XNZ_XA * M2_XB endogen ( 699), feed-back : 1472:FAM2 1493:M2 699:M2_XB 2999:M_XB 2031:SPM_XB 3039:TJKM2 3097:TJKMZ2 1323:VB 702:XNZ_XB * M2_XE endogen ( 804), feed-back : 1493:M2 804:M2_XE 2994:M_XE 2026:SPM_XE 3039:TJKM2 1318:VE * M2_XH endogen ( 783), feed-back : 1472:FAM2 1493:M2 783:M2_XH 3003:M_XH 2035:SPM_XH 3039:TJKM2 3097:TJKMZ2 1327:VH 786:XNZ_XH * M2_XNE endogen ( 636), feed-back : 1472:FAM2 1493:M2 636:M2_XNE 2996:M_XNE 1331:PVMNE 2028:SPM_XNE 3039:TJKM2 3097:TJKMZ2 1320:VNE 639:XNZ_XNE * M2_XNF endogen ( 657), feed-back : 1472:FAM2 1493:M2 657:M2_XNF 2997:M_XNF 2029:SPM_XNF 3039:TJKM2 3097:TJKMZ2 1321:VNF 660:XNZ_XNF * M2_XNG endogen ( 615), feed-back : 1472:FAM2 1493:M2 615:M2_XNG 2995:M_XNG 1330:PVMNG 2027:SPM_XNG 3039:TJKM2 3097:TJKMZ2 1319:VNG 618:XNZ_XNG * M2_XNZ endogen ( 678), feed-back : 1472:FAM2 1493:M2 678:M2_XNZ 2998:M_XNZ 2030:SPM_XNZ 3039:TJKM2 3097:TJKMZ2 1322:VNZ 681:XNZ_XNZ * M2_XO endogen ( 825), feed-back : 1493:M2 825:M2_XO 3004:M_XO 2036:SPM_XO 3039:TJKM2 1328:VO * M2_XQF endogen ( 762), feed-back : 1472:FAM2 1493:M2 762:M2_XQF 3002:M_XQF 2034:SPM_XQF 3039:TJKM2 3097:TJKMZ2 1326:VQF 765:XNZ_XQF * M2_XQS endogen ( 741), feed-back : 1472:FAM2 1493:M2 741:M2_XQS 3001:M_XQS 2033:SPM_XQS 3039:TJKM2 3097:TJKMZ2 1325:VQS 744:XNZ_XQS * M2_XQZ endogen ( 720), feed-back : 1472:FAM2 1493:M2 720:M2_XQZ 3000:M_XQZ 2032:SPM_XQZ 3039:TJKM2 3097:TJKMZ2 1324:VQZ 723:XNZ_XQZ M3 endogen (2829) : 2841:M237Y 2835:MVX3 2831:PM3 M3K endogen (1498) : 1504:FM3K 2829:M3 3044:TJKM3K * M3K_CB endogen ( 923), feed-back : 1498:M3K 923:M3K_CB 3009:M_CB 1357:PNCB 2041:SPM_CB 3080:TJKCB 3044:TJKM3K 1034:XQZ_CB * M3K_CE endogen ( 887), feed-back : 1498:M3K 887:M3K_CE 3007:M_CE 1355:PNCE 2039:SPM_CE 3078:TJKCE 3044:TJKM3K 1030:XQZ_CE * M3K_CF endogen ( 851), feed-back : 1498:M3K 851:M3K_CF 3005:M_CF 1353:PNCF 2037:SPM_CF 3076:TJKCF 3044:TJKM3K 1026:XQZ_CF * M3K_CG endogen ( 905), feed-back : 1498:M3K 905:M3K_CG 3008:M_CG 1356:PNCG 2040:SPM_CG 3079:TJKCG 3044:TJKM3K 1032:XQZ_CG * M3K_CH endogen ( 941), feed-back : 1498:M3K 941:M3K_CH 3010:M_CH 2042:SPM_CH 3081:TJKCH 3044:TJKM3K 1053:XH_CH * M3K_CO endogen ( 995), feed-back : 567:CO 568:FCO 1498:M3K 995:M3K_CO 3013:M_CO 2044:SPM_CO 3083:TJKCO 3044:TJKM3K * M3K_CS endogen ( 959), feed-back : 1498:M3K 959:M3K_CS 3011:M_CS 1358:PNCS 2043:SPM_CS 3082:TJKCS 3044:TJKM3K 1038:XQZ_CS * M3K_CT endogen ( 977), feed-back : 1498:M3K 977:M3K_CT 3012:M_CT 3044:TJKM3K * M3K_CV endogen ( 869), feed-back : 1498:M3K 869:M3K_CV 3006:M_CV 1354:PNCV 2038:SPM_CV 3077:TJKCV 3044:TJKM3K 1028:XQZ_CV * M3K_E01 endogen (1162), feed-back : 143:E01 1162:M3K_E01 3018:M_E01 2048:SPM_E01 3088:TJKE01 * M3K_E2 endogen (1099), feed-back : 1099:M3K_E2 3019:M_E2 1461:PE2 2049:SPM_E2 3089:TJKE2 1116:XQZ_E2 * M3K_E3 endogen (1181), feed-back : 1498:M3K 1181:M3K_E3 3020:M_E3 1462:PE3 141:PE3X 2050:SPM_E3 3090:TJKE3 3044:TJKM3K * M3K_E59 endogen (1120), feed-back : 1120:M3K_E59 3021:M_E59 1464:PE59 2051:SPM_E59 3091:TJKE59 1137:XQZ_E59 * M3K_E7Y endogen (1141), feed-back : 1141:M3K_E7Y 3022:M_E7Y 1463:PE7Y 2052:SPM_E7Y 3092:TJKE7Y * M3K_ES endogen (1202), feed-back : 1202:M3K_ES 3023:M_ES 1467:PESQ 2053:SPM_ES 3093:TJKES 1218:XQZ_ES * M3K_IB endogen (1057), feed-back : 1388:IB 1498:M3K 1057:M3K_IB 3015:M_IB 1360:PNIB 2045:SPM_IB 3085:TJKIB 3044:TJKM3K 1074:XQZ_IB M3K_IL endogen (1222) : 1312:IL 1315:ILM 1498:M3K 3017:M_IL 1361:PNIL 2047:SPM_IL 3087:TJKIL 3044:TJKM3K * M3K_IM endogen (1013), feed-back : 1386:IM 1498:M3K 1013:M3K_IM 3014:M_IM 1359:PNIM 2046:SPM_IM 3084:TJKIM 3044:TJKM3K 1042:XQZ_IM * M3K_IT endogen (1078), feed-back : 1498:M3K 1078:M3K_IT 3016:M_IT 3086:TJKIT 3044:TJKM3K * M3K_XA endogen ( 609), feed-back : 1498:M3K 609:M3K_XA 2993:M_XA 1329:PVEA 2025:SPM_XA 3044:TJKM3K 1317:VA * M3K_XB endogen ( 714), feed-back : 1498:M3K 714:M3K_XB 2999:M_XB 1334:PVEB 2031:SPM_XB 3044:TJKM3K 1323:VB * M3K_XE endogen ( 819), feed-back : 1498:M3K 819:M3K_XE 2994:M_XE 1338:PVEE 2026:SPM_XE 3044:TJKM3K 1318:VE * M3K_XH endogen ( 798), feed-back : 1498:M3K 798:M3K_XH 3003:M_XH 1339:PVEH 2035:SPM_XH 3044:TJKM3K 1327:VH * M3K_XNE endogen ( 651), feed-back : 1498:M3K 651:M3K_XNE 2996:M_XNE 2028:SPM_XNE 3044:TJKM3K 1320:VNE * M3K_XNF endogen ( 672), feed-back : 1498:M3K 672:M3K_XNF 2997:M_XNF 1332:PVENF 2029:SPM_XNF 3044:TJKM3K 1321:VNF * M3K_XNG endogen ( 630), feed-back : 1498:M3K 630:M3K_XNG 2995:M_XNG 2027:SPM_XNG 3044:TJKM3K 1319:VNG * M3K_XNZ endogen ( 693), feed-back : 1498:M3K 693:M3K_XNZ 2998:M_XNZ 1333:PVENZ 2030:SPM_XNZ 3044:TJKM3K 1322:VNZ * M3K_XO endogen ( 840), feed-back : 1498:M3K 840:M3K_XO 3004:M_XO 1340:PVEO 2036:SPM_XO 3044:TJKM3K 1328:VO * M3K_XQF endogen ( 777), feed-back : 1498:M3K 777:M3K_XQF 3002:M_XQF 1335:PVEQF 2034:SPM_XQF 3044:TJKM3K 1326:VQF * M3K_XQS endogen ( 756), feed-back : 1498:M3K 756:M3K_XQS 3001:M_XQS 1337:PVEQS 2033:SPM_XQS 3044:TJKM3K 1325:VQS * M3K_XQZ endogen ( 735), feed-back : 1498:M3K 735:M3K_XQZ 3000:M_XQZ 1336:PVEQZ 2032:SPM_XQZ 3044:TJKM3K 1324:VQZ M3Q endogen (1499) : 1505:FM3Q 2829:M3 3045:TJKM3Q * M3Q_CB endogen ( 924), feed-back : 1473:FAM3Q 1499:M3Q 924:M3Q_CB 3009:M_CB 1357:PNCB 2041:SPM_CB 3080:TJKCB 3045:TJKM3Q 3098:TJKMZ3Q 1034:XQZ_CB * M3Q_CE endogen ( 888), feed-back : 1473:FAM3Q 1499:M3Q 888:M3Q_CE 3007:M_CE 1355:PNCE 2039:SPM_CE 3078:TJKCE 3045:TJKM3Q 3098:TJKMZ3Q 1030:XQZ_CE * M3Q_CF endogen ( 852), feed-back : 1473:FAM3Q 1499:M3Q 852:M3Q_CF 3005:M_CF 1353:PNCF 2037:SPM_CF 3076:TJKCF 3045:TJKM3Q 3098:TJKMZ3Q 1026:XQZ_CF * M3Q_CG endogen ( 906), feed-back : 1473:FAM3Q 1499:M3Q 906:M3Q_CG 3008:M_CG 1356:PNCG 2040:SPM_CG 3079:TJKCG 3045:TJKM3Q 3098:TJKMZ3Q 1032:XQZ_CG * M3Q_CH endogen ( 942), feed-back : 1473:FAM3Q 1499:M3Q 942:M3Q_CH 3010:M_CH 2042:SPM_CH 3081:TJKCH 3045:TJKM3Q 3098:TJKMZ3Q 1053:XH_CH * M3Q_CO endogen ( 996), feed-back : 567:CO 1473:FAM3Q 568:FCO 1499:M3Q 996:M3Q_CO 3013:M_CO 2044:SPM_CO 3083:TJKCO 3045:TJKM3Q 3098:TJKMZ3Q * M3Q_CS endogen ( 960), feed-back : 1473:FAM3Q 1499:M3Q 960:M3Q_CS 3011:M_CS 1358:PNCS 2043:SPM_CS 3082:TJKCS 3045:TJKM3Q 3098:TJKMZ3Q 1038:XQZ_CS * M3Q_CT endogen ( 978), feed-back : 1473:FAM3Q 1499:M3Q 978:M3Q_CT 3012:M_CT 3045:TJKM3Q 3098:TJKMZ3Q * M3Q_CV endogen ( 870), feed-back : 1473:FAM3Q 1499:M3Q 870:M3Q_CV 3006:M_CV 1354:PNCV 2038:SPM_CV 3077:TJKCV 3045:TJKM3Q 3098:TJKMZ3Q 1028:XQZ_CV * M3Q_E01 endogen (1163), feed-back : 143:E01 1163:M3Q_E01 3018:M_E01 2048:SPM_E01 3088:TJKE01 * M3Q_E2 endogen (1100), feed-back : 1100:M3Q_E2 3019:M_E2 1461:PE2 2049:SPM_E2 3089:TJKE2 1116:XQZ_E2 * M3Q_E3 endogen (1182), feed-back : 1499:M3Q 1182:M3Q_E3 3020:M_E3 1462:PE3 141:PE3X 2050:SPM_E3 3090:TJKE3 3045:TJKM3Q * M3Q_E59 endogen (1121), feed-back : 1121:M3Q_E59 3021:M_E59 1464:PE59 2051:SPM_E59 3091:TJKE59 1137:XQZ_E59 * M3Q_E7Y endogen (1142), feed-back : 1142:M3Q_E7Y 3022:M_E7Y 1463:PE7Y 2052:SPM_E7Y 3092:TJKE7Y * M3Q_ES endogen (1203), feed-back : 1203:M3Q_ES 3023:M_ES 1467:PESQ 2053:SPM_ES 3093:TJKES 1218:XQZ_ES * M3Q_IB endogen (1058), feed-back : 1473:FAM3Q 1388:IB 1499:M3Q 1058:M3Q_IB 3015:M_IB 1360:PNIB 2045:SPM_IB 3085:TJKIB 3045:TJKM3Q 3098:TJKMZ3Q 1074:XQZ_IB M3Q_IL endogen (1223) : 1312:IL 1315:ILM 1499:M3Q 3017:M_IL 1361:PNIL 2047:SPM_IL 3087:TJKIL 3045:TJKM3Q * M3Q_IM endogen (1014), feed-back : 1473:FAM3Q 1386:IM 1499:M3Q 1014:M3Q_IM 3014:M_IM 1359:PNIM 2046:SPM_IM 3084:TJKIM 3045:TJKM3Q 3098:TJKMZ3Q 1042:XQZ_IM * M3Q_IT endogen (1079), feed-back : 1499:M3Q 1079:M3Q_IT 3016:M_IT 3086:TJKIT 3045:TJKM3Q * M3Q_XA endogen ( 610), feed-back : 1473:FAM3Q 1499:M3Q 610:M3Q_XA 2993:M_XA 1329:PVEA 2025:SPM_XA 3045:TJKM3Q 3098:TJKMZ3Q 1317:VA * M3Q_XB endogen ( 715), feed-back : 1473:FAM3Q 1499:M3Q 715:M3Q_XB 2999:M_XB 1334:PVEB 2031:SPM_XB 3045:TJKM3Q 3098:TJKMZ3Q 1323:VB * M3Q_XE endogen ( 820), feed-back : 1499:M3Q 820:M3Q_XE 2994:M_XE 1338:PVEE 2026:SPM_XE 3045:TJKM3Q 1318:VE * M3Q_XH endogen ( 799), feed-back : 1473:FAM3Q 1499:M3Q 799:M3Q_XH 3003:M_XH 1339:PVEH 2035:SPM_XH 3045:TJKM3Q 3098:TJKMZ3Q 1327:VH * M3Q_XNE endogen ( 652), feed-back : 1473:FAM3Q 1499:M3Q 652:M3Q_XNE 2996:M_XNE 2028:SPM_XNE 3045:TJKM3Q 3098:TJKMZ3Q 1320:VNE * M3Q_XNF endogen ( 673), feed-back : 1473:FAM3Q 1499:M3Q 673:M3Q_XNF 2997:M_XNF 1332:PVENF 2029:SPM_XNF 3045:TJKM3Q 3098:TJKMZ3Q 1321:VNF * M3Q_XNG endogen ( 631), feed-back : 1473:FAM3Q 1499:M3Q 631:M3Q_XNG 2995:M_XNG 2027:SPM_XNG 3045:TJKM3Q 3098:TJKMZ3Q 1319:VNG * M3Q_XNZ endogen ( 694), feed-back : 1473:FAM3Q 1499:M3Q 694:M3Q_XNZ 2998:M_XNZ 1333:PVENZ 2030:SPM_XNZ 3045:TJKM3Q 3098:TJKMZ3Q 1322:VNZ * M3Q_XO endogen ( 841), feed-back : 1499:M3Q 841:M3Q_XO 3004:M_XO 1340:PVEO 2036:SPM_XO 3045:TJKM3Q 1328:VO * M3Q_XQF endogen ( 778), feed-back : 1473:FAM3Q 1499:M3Q 778:M3Q_XQF 3002:M_XQF 1335:PVEQF 2034:SPM_XQF 3045:TJKM3Q 3098:TJKMZ3Q 1326:VQF * M3Q_XQS endogen ( 757), feed-back : 1473:FAM3Q 1499:M3Q 757:M3Q_XQS 3001:M_XQS 1337:PVEQS 2033:SPM_XQS 3045:TJKM3Q 3098:TJKMZ3Q 1325:VQS * M3Q_XQZ endogen ( 736), feed-back : 1473:FAM3Q 1499:M3Q 736:M3Q_XQZ 3000:M_XQZ 1336:PVEQZ 2032:SPM_XQZ 3045:TJKM3Q 3098:TJKMZ3Q 1324:VQZ M3R endogen (1497) : 1503:FM3R 2829:M3 3043:TJKM3R * M3R_CB endogen ( 922), feed-back : 1497:M3R 922:M3R_CB 3009:M_CB 1357:PNCB 2041:SPM_CB 3080:TJKCB 3043:TJKM3R 1034:XQZ_CB * M3R_CE endogen ( 886), feed-back : 1497:M3R 886:M3R_CE 3007:M_CE 1355:PNCE 2039:SPM_CE 3078:TJKCE 3043:TJKM3R 1030:XQZ_CE * M3R_CF endogen ( 850), feed-back : 1497:M3R 850:M3R_CF 3005:M_CF 1353:PNCF 2037:SPM_CF 3076:TJKCF 3043:TJKM3R 1026:XQZ_CF * M3R_CG endogen ( 904), feed-back : 1497:M3R 904:M3R_CG 3008:M_CG 1356:PNCG 2040:SPM_CG 3079:TJKCG 3043:TJKM3R 1032:XQZ_CG * M3R_CH endogen ( 940), feed-back : 1497:M3R 940:M3R_CH 3010:M_CH 2042:SPM_CH 3081:TJKCH 3043:TJKM3R 1053:XH_CH * M3R_CO endogen ( 994), feed-back : 567:CO 568:FCO 1497:M3R 994:M3R_CO 3013:M_CO 2044:SPM_CO 3083:TJKCO 3043:TJKM3R * M3R_CS endogen ( 958), feed-back : 1497:M3R 958:M3R_CS 3011:M_CS 1358:PNCS 2043:SPM_CS 3082:TJKCS 3043:TJKM3R 1038:XQZ_CS * M3R_CT endogen ( 976), feed-back : 1497:M3R 976:M3R_CT 3012:M_CT 3043:TJKM3R * M3R_CV endogen ( 868), feed-back : 1497:M3R 868:M3R_CV 3006:M_CV 1354:PNCV 2038:SPM_CV 3077:TJKCV 3043:TJKM3R 1028:XQZ_CV * M3R_E01 endogen (1161), feed-back : 143:E01 1161:M3R_E01 3018:M_E01 2048:SPM_E01 3088:TJKE01 * M3R_E2 endogen (1098), feed-back : 1098:M3R_E2 3019:M_E2 1461:PE2 2049:SPM_E2 3089:TJKE2 1116:XQZ_E2 * M3R_E3 endogen (1180), feed-back : 1497:M3R 1180:M3R_E3 3020:M_E3 1462:PE3 141:PE3X 2050:SPM_E3 3090:TJKE3 3043:TJKM3R * M3R_E59 endogen (1119), feed-back : 1119:M3R_E59 3021:M_E59 1464:PE59 2051:SPM_E59 3091:TJKE59 1137:XQZ_E59 * M3R_E7Y endogen (1140), feed-back : 1140:M3R_E7Y 3022:M_E7Y 1463:PE7Y 2052:SPM_E7Y 3092:TJKE7Y * M3R_ES endogen (1201), feed-back : 1201:M3R_ES 3023:M_ES 1467:PESQ 2053:SPM_ES 3093:TJKES 1218:XQZ_ES * M3R_IB endogen (1056), feed-back : 1388:IB 1497:M3R 1056:M3R_IB 3015:M_IB 1360:PNIB 2045:SPM_IB 3085:TJKIB 3043:TJKM3R 1074:XQZ_IB M3R_IL endogen (1221) : 1312:IL 1315:ILM 1497:M3R 3017:M_IL 1361:PNIL 2047:SPM_IL 3087:TJKIL 3043:TJKM3R * M3R_IM endogen (1012), feed-back : 1386:IM 1497:M3R 1012:M3R_IM 3014:M_IM 1359:PNIM 2046:SPM_IM 3084:TJKIM 3043:TJKM3R 1042:XQZ_IM * M3R_IT endogen (1077), feed-back : 1497:M3R 1077:M3R_IT 3016:M_IT 3086:TJKIT 3043:TJKM3R * M3R_XA endogen ( 608), feed-back : 1497:M3R 608:M3R_XA 2993:M_XA 1329:PVEA 2025:SPM_XA 3043:TJKM3R 1317:VA * M3R_XB endogen ( 713), feed-back : 1497:M3R 713:M3R_XB 2999:M_XB 1334:PVEB 2031:SPM_XB 3043:TJKM3R 1323:VB * M3R_XE endogen ( 818), feed-back : 1497:M3R 818:M3R_XE 2994:M_XE 1338:PVEE 2026:SPM_XE 3043:TJKM3R 1318:VE * M3R_XH endogen ( 797), feed-back : 1497:M3R 797:M3R_XH 3003:M_XH 1339:PVEH 2035:SPM_XH 3043:TJKM3R 1327:VH * M3R_XNE endogen ( 650), feed-back : 1497:M3R 650:M3R_XNE 2996:M_XNE 2028:SPM_XNE 3043:TJKM3R 1320:VNE * M3R_XNF endogen ( 671), feed-back : 1497:M3R 671:M3R_XNF 2997:M_XNF 1332:PVENF 2029:SPM_XNF 3043:TJKM3R 1321:VNF * M3R_XNG endogen ( 629), feed-back : 1497:M3R 629:M3R_XNG 2995:M_XNG 2027:SPM_XNG 3043:TJKM3R 1319:VNG * M3R_XNZ endogen ( 692), feed-back : 1497:M3R 692:M3R_XNZ 2998:M_XNZ 1333:PVENZ 2030:SPM_XNZ 3043:TJKM3R 1322:VNZ * M3R_XO endogen ( 839), feed-back : 1497:M3R 839:M3R_XO 3004:M_XO 1340:PVEO 2036:SPM_XO 3043:TJKM3R 1328:VO * M3R_XQF endogen ( 776), feed-back : 1497:M3R 776:M3R_XQF 3002:M_XQF 1335:PVEQF 2034:SPM_XQF 3043:TJKM3R 1326:VQF * M3R_XQS endogen ( 755), feed-back : 1497:M3R 755:M3R_XQS 3001:M_XQS 1337:PVEQS 2033:SPM_XQS 3043:TJKM3R 1325:VQS * M3R_XQZ endogen ( 734), feed-back : 1497:M3R 734:M3R_XQZ 3000:M_XQZ 1336:PVEQZ 2032:SPM_XQZ 3043:TJKM3R 1324:VQZ M59 endogen (1494) : 1506:FM59 2838:M597B 3040:TJKM59 M597B endogen (2838) : 2840:PM597B * M59_CB endogen ( 919), feed-back : 1474:FAM59 1494:M59 919:M59_CB 3009:M_CB 1357:PNCB 2041:SPM_CB 3080:TJKCB 3040:TJKM59 3099:TJKMZ59 921:XNZ_CB 1034:XQZ_CB * M59_CE endogen ( 883), feed-back : 1474:FAM59 1494:M59 883:M59_CE 3007:M_CE 1355:PNCE 2039:SPM_CE 3078:TJKCE 3040:TJKM59 3099:TJKMZ59 885:XNZ_CE 1030:XQZ_CE * M59_CF endogen ( 847), feed-back : 1474:FAM59 1494:M59 847:M59_CF 3005:M_CF 1353:PNCF 2037:SPM_CF 3076:TJKCF 3040:TJKM59 3099:TJKMZ59 849:XNZ_CF 1026:XQZ_CF * M59_CG endogen ( 901), feed-back : 1474:FAM59 1494:M59 901:M59_CG 3008:M_CG 1356:PNCG 2040:SPM_CG 3079:TJKCG 3040:TJKM59 3099:TJKMZ59 903:XNZ_CG 1032:XQZ_CG * M59_CH endogen ( 937), feed-back : 1474:FAM59 1494:M59 937:M59_CH 3010:M_CH 2042:SPM_CH 3081:TJKCH 3040:TJKM59 3099:TJKMZ59 1053:XH_CH 939:XNZ_CH * M59_CO endogen ( 991), feed-back : 567:CO 1474:FAM59 568:FCO 1494:M59 991:M59_CO 3013:M_CO 2044:SPM_CO 3083:TJKCO 3040:TJKM59 3099:TJKMZ59 993:XNZ_CO * M59_CS endogen ( 955), feed-back : 1474:FAM59 1494:M59 955:M59_CS 3011:M_CS 1358:PNCS 2043:SPM_CS 3082:TJKCS 3040:TJKM59 3099:TJKMZ59 957:XNZ_CS 1038:XQZ_CS * M59_CT endogen ( 973), feed-back : 1474:FAM59 1494:M59 973:M59_CT 3012:M_CT 3040:TJKM59 3099:TJKMZ59 975:XNZ_CT * M59_CV endogen ( 865), feed-back : 1474:FAM59 1494:M59 865:M59_CV 3006:M_CV 1354:PNCV 2038:SPM_CV 3077:TJKCV 3040:TJKM59 3099:TJKMZ59 867:XNZ_CV 1028:XQZ_CV * M59_E01 endogen (1166), feed-back : 143:E01 1166:M59_E01 3018:M_E01 2048:SPM_E01 3088:TJKE01 * M59_E2 endogen (1103), feed-back : 1103:M59_E2 3019:M_E2 1461:PE2 2049:SPM_E2 3089:TJKE2 1116:XQZ_E2 * M59_E3 endogen (1185), feed-back : 1185:M59_E3 3020:M_E3 1462:PE3 141:PE3X 2050:SPM_E3 3090:TJKE3 * M59_E59 endogen (1124), feed-back : 1494:M59 1124:M59_E59 3021:M_E59 1464:PE59 2051:SPM_E59 3091:TJKE59 3040:TJKM59 1137:XQZ_E59 * M59_E7Y endogen (1145), feed-back : 1145:M59_E7Y 3022:M_E7Y 1463:PE7Y 2052:SPM_E7Y 3092:TJKE7Y * M59_ES endogen (1206), feed-back : 1206:M59_ES 3023:M_ES 1467:PESQ 2053:SPM_ES 3093:TJKES 1218:XQZ_ES * M59_IB endogen (1061), feed-back : 1474:FAM59 1388:IB 1494:M59 1061:M59_IB 3015:M_IB 1360:PNIB 2045:SPM_IB 3085:TJKIB 3040:TJKM59 3099:TJKMZ59 1074:XQZ_IB M59_IL endogen (1226) : 1312:IL 1315:ILM 1494:M59 3017:M_IL 1361:PNIL 2047:SPM_IL 3087:TJKIL 3040:TJKM59 * M59_IM endogen (1009), feed-back : 1474:FAM59 1386:IM 1494:M59 1009:M59_IM 3014:M_IM 1359:PNIM 2046:SPM_IM 3084:TJKIM 3040:TJKM59 3099:TJKMZ59 1011:XNZ_IM 1042:XQZ_IM * M59_IT endogen (1082), feed-back : 1494:M59 1082:M59_IT 3016:M_IT 3086:TJKIT 3040:TJKM59 * M59_XA endogen ( 595), feed-back : 1474:FAM59 1494:M59 595:M59_XA 2993:M_XA 2025:SPM_XA 3040:TJKM59 3099:TJKMZ59 1317:VA 597:XNZ_XA * M59_XB endogen ( 700), feed-back : 1474:FAM59 1494:M59 700:M59_XB 2999:M_XB 2031:SPM_XB 3040:TJKM59 3099:TJKMZ59 1323:VB 702:XNZ_XB * M59_XE endogen ( 805), feed-back : 1494:M59 805:M59_XE 2994:M_XE 2026:SPM_XE 3040:TJKM59 1318:VE * M59_XH endogen ( 784), feed-back : 1474:FAM59 1494:M59 784:M59_XH 3003:M_XH 2035:SPM_XH 3040:TJKM59 3099:TJKMZ59 1327:VH 786:XNZ_XH * M59_XNE endogen ( 637), feed-back : 1474:FAM59 1494:M59 637:M59_XNE 2996:M_XNE 1331:PVMNE 2028:SPM_XNE 3040:TJKM59 3099:TJKMZ59 1320:VNE 639:XNZ_XNE * M59_XNF endogen ( 658), feed-back : 1474:FAM59 1494:M59 658:M59_XNF 2997:M_XNF 2029:SPM_XNF 3040:TJKM59 3099:TJKMZ59 1321:VNF 660:XNZ_XNF * M59_XNG endogen ( 616), feed-back : 1474:FAM59 1494:M59 616:M59_XNG 2995:M_XNG 1330:PVMNG 2027:SPM_XNG 3040:TJKM59 3099:TJKMZ59 1319:VNG 618:XNZ_XNG * M59_XNZ endogen ( 679), feed-back : 1474:FAM59 1494:M59 679:M59_XNZ 2998:M_XNZ 2030:SPM_XNZ 3040:TJKM59 3099:TJKMZ59 1322:VNZ 681:XNZ_XNZ * M59_XO endogen ( 826), feed-back : 1494:M59 826:M59_XO 3004:M_XO 2036:SPM_XO 3040:TJKM59 1328:VO * M59_XQF endogen ( 763), feed-back : 1474:FAM59 1494:M59 763:M59_XQF 3002:M_XQF 2034:SPM_XQF 3040:TJKM59 3099:TJKMZ59 1326:VQF 765:XNZ_XQF * M59_XQS endogen ( 742), feed-back : 1474:FAM59 1494:M59 742:M59_XQS 3001:M_XQS 2033:SPM_XQS 3040:TJKM59 3099:TJKMZ59 1325:VQS 744:XNZ_XQS * M59_XQZ endogen ( 721), feed-back : 1474:FAM59 1494:M59 721:M59_XQZ 3000:M_XQZ 2032:SPM_XQZ 3040:TJKM59 3099:TJKMZ59 1324:VQZ 723:XNZ_XQZ M7B endogen (1500) : 1507:FM7B 2838:M597B 3046:TJKM7B * M7B_CB endogen ( 925), feed-back : 1500:M7B 925:M7B_CB 3009:M_CB 1357:PNCB 3080:TJKCB 3046:TJKM7B 1034:XQZ_CB * M7B_CE endogen ( 889), feed-back : 1500:M7B 889:M7B_CE 3007:M_CE 1355:PNCE 3078:TJKCE 3046:TJKM7B 1030:XQZ_CE * M7B_CF endogen ( 853), feed-back : 1500:M7B 853:M7B_CF 3005:M_CF 1353:PNCF 3076:TJKCF 3046:TJKM7B 1026:XQZ_CF * M7B_CG endogen ( 907), feed-back : 1500:M7B 907:M7B_CG 3008:M_CG 1356:PNCG 3079:TJKCG 3046:TJKM7B 1032:XQZ_CG * M7B_CH endogen ( 943), feed-back : 1500:M7B 943:M7B_CH 3010:M_CH 3081:TJKCH 3046:TJKM7B 1053:XH_CH * M7B_CO endogen ( 997), feed-back : 567:CO 568:FCO 1500:M7B 997:M7B_CO 3013:M_CO 3083:TJKCO 3046:TJKM7B * M7B_CS endogen ( 961), feed-back : 1500:M7B 961:M7B_CS 3011:M_CS 1358:PNCS 3082:TJKCS 3046:TJKM7B 1038:XQZ_CS * M7B_CT endogen ( 979), feed-back : 1500:M7B 979:M7B_CT 3012:M_CT 3046:TJKM7B * M7B_CV endogen ( 871), feed-back : 1500:M7B 871:M7B_CV 3006:M_CV 1354:PNCV 3077:TJKCV 3046:TJKM7B 1028:XQZ_CV * M7B_E01 endogen (1164), feed-back : 143:E01 1164:M7B_E01 3018:M_E01 3088:TJKE01 * M7B_E2 endogen (1101), feed-back : 1101:M7B_E2 3019:M_E2 1461:PE2 3089:TJKE2 1116:XQZ_E2 * M7B_E3 endogen (1183), feed-back : 1183:M7B_E3 3020:M_E3 1462:PE3 141:PE3X 3090:TJKE3 * M7B_E59 endogen (1122), feed-back : 1500:M7B 1122:M7B_E59 3021:M_E59 1464:PE59 3091:TJKE59 3046:TJKM7B 1137:XQZ_E59 * M7B_E7Y endogen (1143), feed-back : 1143:M7B_E7Y 3022:M_E7Y 1463:PE7Y 3092:TJKE7Y * M7B_ES endogen (1204), feed-back : 1204:M7B_ES 3023:M_ES 1467:PESQ 3093:TJKES 1218:XQZ_ES * M7B_IB endogen (1059), feed-back : 1388:IB 1500:M7B 1059:M7B_IB 3015:M_IB 1360:PNIB 3085:TJKIB 3046:TJKM7B 1074:XQZ_IB M7B_IL endogen (1224) : 1312:IL 1315:ILM 1500:M7B 3017:M_IL 1361:PNIL 3087:TJKIL 3046:TJKM7B * M7B_IM endogen (1015), feed-back : 1386:IM 1500:M7B 1015:M7B_IM 3014:M_IM 1359:PNIM 3084:TJKIM 3046:TJKM7B 1042:XQZ_IM * M7B_IT endogen (1080), feed-back : 1500:M7B 1080:M7B_IT 3016:M_IT 3086:TJKIT 3046:TJKM7B * M7B_XA endogen ( 598), feed-back : 1500:M7B 598:M7B_XA 2993:M_XA 3046:TJKM7B 1317:VA * M7B_XB endogen ( 703), feed-back : 1500:M7B 703:M7B_XB 2999:M_XB 3046:TJKM7B 1323:VB * M7B_XE endogen ( 806), feed-back : 1500:M7B 806:M7B_XE 2994:M_XE 3046:TJKM7B 1318:VE * M7B_XH endogen ( 787), feed-back : 1500:M7B 787:M7B_XH 3003:M_XH 3046:TJKM7B 1327:VH * M7B_XNE endogen ( 640), feed-back : 1500:M7B 640:M7B_XNE 2996:M_XNE 1331:PVMNE 3046:TJKM7B 1320:VNE * M7B_XNF endogen ( 661), feed-back : 1500:M7B 661:M7B_XNF 2997:M_XNF 3046:TJKM7B 1321:VNF * M7B_XNG endogen ( 619), feed-back : 1500:M7B 619:M7B_XNG 2995:M_XNG 1330:PVMNG 3046:TJKM7B 1319:VNG * M7B_XNZ endogen ( 682), feed-back : 1500:M7B 682:M7B_XNZ 2998:M_XNZ 3046:TJKM7B 1322:VNZ * M7B_XO endogen ( 827), feed-back : 1500:M7B 827:M7B_XO 3004:M_XO 3046:TJKM7B 1328:VO * M7B_XQF endogen ( 766), feed-back : 1500:M7B 766:M7B_XQF 3002:M_XQF 3046:TJKM7B 1326:VQF * M7B_XQS endogen ( 745), feed-back : 1500:M7B 745:M7B_XQS 3001:M_XQS 3046:TJKM7B 1325:VQS * M7B_XQZ endogen ( 724), feed-back : 1500:M7B 724:M7B_XQZ 3000:M_XQZ 3046:TJKM7B 1324:VQZ M7Y endogen (1495) : 1508:FM7Y 2841:M237Y 3041:TJKM7Y * M7Y_CB endogen ( 926), feed-back : 1495:M7Y 926:M7Y_CB 3009:M_CB 1357:PNCB 2041:SPM_CB 3080:TJKCB 3041:TJKM7Y 1034:XQZ_CB * M7Y_CE endogen ( 890), feed-back : 1495:M7Y 890:M7Y_CE 3007:M_CE 1355:PNCE 2039:SPM_CE 3078:TJKCE 3041:TJKM7Y 1030:XQZ_CE * M7Y_CF endogen ( 854), feed-back : 1495:M7Y 854:M7Y_CF 3005:M_CF 1353:PNCF 2037:SPM_CF 3076:TJKCF 3041:TJKM7Y 1026:XQZ_CF * M7Y_CG endogen ( 908), feed-back : 1495:M7Y 908:M7Y_CG 3008:M_CG 1356:PNCG 2040:SPM_CG 3079:TJKCG 3041:TJKM7Y 1032:XQZ_CG * M7Y_CH endogen ( 944), feed-back : 1495:M7Y 944:M7Y_CH 3010:M_CH 2042:SPM_CH 3081:TJKCH 3041:TJKM7Y 1053:XH_CH * M7Y_CO endogen ( 998), feed-back : 567:CO 568:FCO 1495:M7Y 998:M7Y_CO 3013:M_CO 2044:SPM_CO 3083:TJKCO 3041:TJKM7Y * M7Y_CS endogen ( 962), feed-back : 1495:M7Y 962:M7Y_CS 3011:M_CS 1358:PNCS 2043:SPM_CS 3082:TJKCS 3041:TJKM7Y 1038:XQZ_CS * M7Y_CT endogen ( 980), feed-back : 1495:M7Y 980:M7Y_CT 3012:M_CT 3041:TJKM7Y * M7Y_CV endogen ( 872), feed-back : 1495:M7Y 872:M7Y_CV 3006:M_CV 1354:PNCV 2038:SPM_CV 3077:TJKCV 3041:TJKM7Y 1028:XQZ_CV * M7Y_E01 endogen (1165), feed-back : 143:E01 1165:M7Y_E01 3018:M_E01 2048:SPM_E01 3088:TJKE01 * M7Y_E2 endogen (1102), feed-back : 1102:M7Y_E2 3019:M_E2 1461:PE2 2049:SPM_E2 3089:TJKE2 1116:XQZ_E2 * M7Y_E3 endogen (1184), feed-back : 1184:M7Y_E3 3020:M_E3 1462:PE3 141:PE3X 2050:SPM_E3 3090:TJKE3 * M7Y_E59 endogen (1123), feed-back : 1123:M7Y_E59 3021:M_E59 1464:PE59 2051:SPM_E59 3091:TJKE59 1137:XQZ_E59 * M7Y_E7Y endogen (1144), feed-back : 1495:M7Y 1144:M7Y_E7Y 3022:M_E7Y 1463:PE7Y 2052:SPM_E7Y 3092:TJKE7Y 3041:TJKM7Y * M7Y_ES endogen (1205), feed-back : 1205:M7Y_ES 3023:M_ES 1467:PESQ 2053:SPM_ES 3093:TJKES 1218:XQZ_ES * M7Y_IB endogen (1060), feed-back : 1388:IB 1495:M7Y 1060:M7Y_IB 3015:M_IB 1360:PNIB 2045:SPM_IB 3085:TJKIB 3041:TJKM7Y 1074:XQZ_IB M7Y_IL endogen (1225) : 1312:IL 1315:ILM 1495:M7Y 3017:M_IL 1361:PNIL 2047:SPM_IL 3087:TJKIL 3041:TJKM7Y * M7Y_IM endogen (1016), feed-back : 1386:IM 1495:M7Y 1016:M7Y_IM 3014:M_IM 1359:PNIM 2046:SPM_IM 3084:TJKIM 3041:TJKM7Y 1042:XQZ_IM * M7Y_IT endogen (1081), feed-back : 1495:M7Y 1081:M7Y_IT 3016:M_IT 3086:TJKIT 3041:TJKM7Y * M7Y_XA endogen ( 599), feed-back : 1495:M7Y 599:M7Y_XA 2993:M_XA 2025:SPM_XA 3041:TJKM7Y 1317:VA * M7Y_XB endogen ( 704), feed-back : 1495:M7Y 704:M7Y_XB 2999:M_XB 2031:SPM_XB 3041:TJKM7Y 1323:VB * M7Y_XE endogen ( 807), feed-back : 1495:M7Y 807:M7Y_XE 2994:M_XE 2026:SPM_XE 3041:TJKM7Y 1318:VE * M7Y_XH endogen ( 788), feed-back : 1495:M7Y 788:M7Y_XH 3003:M_XH 2035:SPM_XH 3041:TJKM7Y 1327:VH * M7Y_XNE endogen ( 641), feed-back : 1495:M7Y 641:M7Y_XNE 2996:M_XNE 1331:PVMNE 2028:SPM_XNE 3041:TJKM7Y 1320:VNE * M7Y_XNF endogen ( 662), feed-back : 1495:M7Y 662:M7Y_XNF 2997:M_XNF 2029:SPM_XNF 3041:TJKM7Y 1321:VNF * M7Y_XNG endogen ( 620), feed-back : 1495:M7Y 620:M7Y_XNG 2995:M_XNG 1330:PVMNG 2027:SPM_XNG 3041:TJKM7Y 1319:VNG * M7Y_XNZ endogen ( 683), feed-back : 1495:M7Y 683:M7Y_XNZ 2998:M_XNZ 2030:SPM_XNZ 3041:TJKM7Y 1322:VNZ * M7Y_XO endogen ( 828), feed-back : 1495:M7Y 828:M7Y_XO 3004:M_XO 2036:SPM_XO 3041:TJKM7Y 1328:VO * M7Y_XQF endogen ( 767), feed-back : 1495:M7Y 767:M7Y_XQF 3002:M_XQF 2034:SPM_XQF 3041:TJKM7Y 1326:VQF * M7Y_XQS endogen ( 746), feed-back : 1495:M7Y 746:M7Y_XQS 3001:M_XQS 2033:SPM_XQS 3041:TJKM7Y 1325:VQS * M7Y_XQZ endogen ( 725), feed-back : 1495:M7Y 725:M7Y_XQZ 3000:M_XQZ 2032:SPM_XQZ 3041:TJKM7Y 1324:VQZ MS endogen (1496) : 2856:BPEST 3287:ENST 1509:FMS 2091:M 2832:MST 2834:PMST 3042:TJKMS MST endogen (2832), ikke-bestemmende. * MS_CB endogen ( 927), feed-back : 1496:MS 927:MS_CB 3009:M_CB 1357:PNCB 3080:TJKCB 3042:TJKMS 1034:XQZ_CB * MS_CE endogen ( 891), feed-back : 1496:MS 891:MS_CE 3007:M_CE 1355:PNCE 3078:TJKCE 3042:TJKMS 1030:XQZ_CE * MS_CF endogen ( 855), feed-back : 1496:MS 855:MS_CF 3005:M_CF 1353:PNCF 3076:TJKCF 3042:TJKMS 1026:XQZ_CF * MS_CG endogen ( 909), feed-back : 1496:MS 909:MS_CG 3008:M_CG 1356:PNCG 3079:TJKCG 3042:TJKMS 1032:XQZ_CG * MS_CH endogen ( 945), feed-back : 1496:MS 945:MS_CH 3010:M_CH 3081:TJKCH 3042:TJKMS 1053:XH_CH * MS_CO endogen ( 999), feed-back : 567:CO 568:FCO 1496:MS 999:MS_CO 3013:M_CO 3083:TJKCO 3042:TJKMS * MS_CS endogen ( 963), feed-back : 1496:MS 963:MS_CS 3011:M_CS 1358:PNCS 3082:TJKCS 3042:TJKMS 1038:XQZ_CS * MS_CT endogen ( 981), feed-back : 1496:MS 981:MS_CT 3012:M_CT 3042:TJKMS * MS_CV endogen ( 873), feed-back : 1496:MS 873:MS_CV 3006:M_CV 1354:PNCV 3077:TJKCV 3042:TJKMS 1028:XQZ_CV * MS_E01 endogen (1167), feed-back : 143:E01 1167:MS_E01 3018:M_E01 3088:TJKE01 * MS_E2 endogen (1104), feed-back : 1104:MS_E2 3019:M_E2 1461:PE2 3089:TJKE2 1116:XQZ_E2 * MS_E3 endogen (1186), feed-back : 1186:MS_E3 3020:M_E3 1462:PE3 141:PE3X 3090:TJKE3 * MS_E59 endogen (1125), feed-back : 1125:MS_E59 3021:M_E59 1464:PE59 3091:TJKE59 1137:XQZ_E59 * MS_E7Y endogen (1146), feed-back : 1146:MS_E7Y 3022:M_E7Y 1463:PE7Y 3092:TJKE7Y * MS_ES endogen (1207), feed-back : 1496:MS 1207:MS_ES 3023:M_ES 1467:PESQ 3093:TJKES 3042:TJKMS 1218:XQZ_ES * MS_IB endogen (1062), feed-back : 1388:IB 1496:MS 1062:MS_IB 3015:M_IB 1360:PNIB 3085:TJKIB 3042:TJKMS 1074:XQZ_IB MS_IL endogen (1227) : 1312:IL 1315:ILM 1496:MS 3017:M_IL 1361:PNIL 3087:TJKIL 3042:TJKMS * MS_IM endogen (1017), feed-back : 1386:IM 1496:MS 1017:MS_IM 3014:M_IM 1359:PNIM 3084:TJKIM 3042:TJKMS 1042:XQZ_IM * MS_IT endogen (1083), feed-back : 1496:MS 1083:MS_IT 3016:M_IT 3086:TJKIT 3042:TJKMS * MS_XA endogen ( 600), feed-back : 1496:MS 600:MS_XA 2993:M_XA 3042:TJKMS 1317:VA * MS_XB endogen ( 705), feed-back : 1496:MS 705:MS_XB 2999:M_XB 3042:TJKMS 1323:VB * MS_XE endogen ( 808), feed-back : 1496:MS 808:MS_XE 2994:M_XE 3042:TJKMS 1318:VE * MS_XH endogen ( 789), feed-back : 1496:MS 789:MS_XH 3003:M_XH 3042:TJKMS 1327:VH * MS_XNE endogen ( 642), feed-back : 1496:MS 642:MS_XNE 2996:M_XNE 1331:PVMNE 3042:TJKMS 1320:VNE * MS_XNF endogen ( 663), feed-back : 1496:MS 663:MS_XNF 2997:M_XNF 3042:TJKMS 1321:VNF * MS_XNG endogen ( 621), feed-back : 1496:MS 621:MS_XNG 2995:M_XNG 1330:PVMNG 3042:TJKMS 1319:VNG * MS_XNZ endogen ( 684), feed-back : 1496:MS 684:MS_XNZ 2998:M_XNZ 3042:TJKMS 1322:VNZ * MS_XO endogen ( 829), feed-back : 1496:MS 829:MS_XO 3004:M_XO 3042:TJKMS 1328:VO * MS_XQF endogen ( 768), feed-back : 1496:MS 768:MS_XQF 3002:M_XQF 3042:TJKMS 1326:VQF * MS_XQS endogen ( 747), feed-back : 1496:MS 747:MS_XQS 3001:M_XQS 3042:TJKMS 1325:VQS * MS_XQZ endogen ( 726), feed-back : 1496:MS 726:MS_XQZ 3000:M_XQZ 3042:TJKMS 1324:VQZ MT endogen (2090) : 2856:BPEST 3287:ENST 2091:M 2832:MST 3012:M_CT 2834:PMST MV endogen (2089) : 2852:BPEV 3286:ENV 2091:M 2835:MVX3 2093:PMV MVX3 endogen (2835) : 2837:PMVX3 M_C endogen (3035), ikke-bestemmende. M_CB endogen (3009) : 3035:M_C M_CE endogen (3007) : 3035:M_C M_CF endogen (3005) : 3035:M_C M_CG endogen (3008) : 3035:M_C M_CH endogen (3010) : 3035:M_C M_CO endogen (3013), ikke-bestemmende. M_CS endogen (3011) : 3035:M_C M_CT endogen (3012) : 3035:M_C M_CV endogen (3006) : 3035:M_C M_E endogen (3037), ikke-bestemmende. M_E01 endogen (3018) : 3037:M_E M_E2 endogen (3019) : 3037:M_E M_E3 endogen (3020) : 3037:M_E M_E59 endogen (3021) : 3037:M_E M_E7Y endogen (3022) : 3037:M_E M_ES endogen (3023) : 3037:M_E M_I endogen (3036), ikke-bestemmende. M_IB endogen (3015) : 3036:M_I M_IL endogen (3017) : 3036:M_I M_IM endogen (3014) : 3036:M_I M_IT endogen (3016) : 3036:M_I M_X endogen (3034), ikke-bestemmende. M_X9 endogen (3029) : 3033:M_XP M_XA endogen (2993) : 3029:M_X9 M_XB endogen (2999) : 3029:M_X9 3031:M_XBY M_XBY endogen (3031), ikke-bestemmende. M_XE endogen (2994) : 3033:M_XP M_XH endogen (3003) : 3033:M_XP M_XN endogen (3025) : 3029:M_X9 3031:M_XBY M_XNE endogen (2996) : 3025:M_XN M_XNF endogen (2997) : 3025:M_XN M_XNG endogen (2995) : 3025:M_XN M_XNZ endogen (2998) : 3025:M_XN M_XO endogen (3004) : 3034:M_X M_XP endogen (3033) : 3034:M_X M_XQ endogen (3027) : 3029:M_X9 3031:M_XBY M_XQF endogen (3002) : 3027:M_XQ M_XQS endogen (3001) : 3031:M_XBY 3027:M_XQ M_XQZ endogen (3000) : 3027:M_XQ NBS endogen ( 98) : 102:FIBHL 99:FKBH NHL eksogen : 2571:TYPCR_BF 2598:TYPIR_BF NHLA eksogen : 94:BAFD NHLO eksogen : 94:BAFD NIVSK eksogen : 1645:IVSK NKCB endogen ( 64), ikke-bestemmende. * NWBD_OS_Z endogen (2485), feed-back : 2485:NWBD_OS_Z 2491:NWBD_OS_ZSLOG 2487:OWBD_OS_Z 2489:PWBS 2486:TFBD_OS_Z 2484:TFBGD_OS_Z 2494:WN_OSSLOG NWBD_OS_ZSLOG endogen (2491), ikke-bestemmende. * NWB_Z_OS endogen (2480), feed-back : 2480:NWB_Z_OS 2494:WN_OSSLOG 2198:WZZOMUXA OAB_OO_CF eksogen : 2521:OWNB_E 2454:WBCP_Z_CF 2514:WNB_OO OAS_OO_CF eksogen : 2523:OWS_Z_E 2455:WSCP_D_CF 2456:WSCP_E_CF 2515:WS_X_OO OWBCP_Z_CF endogen (2439) : 2545:BOWP_B 2442:OWCP_CF_X 2521:OWNB_E 2454:WBCP_Z_CF OWBD_OS_Z endogen (2487) : 2541:BOWBS 2521:OWNB_E 2488:WBD_OS_Z OWBM_CF_X endogen (2451) : 2540:BOWBM 2521:OWNB_E OWBP_Z_CF endogen (2443) : 2521:OWNB_E 2446:OWP_CF_X 2464:WBP_Z_CF OWB_Z_OS endogen (2478) : 2521:OWNB_E 2479:WB_Z_OS OWCP_CF_E endogen (2520) : 2526:WCP_CF_E OWCP_CF_H endogen (2387) : 2520:OWCP_CF_E * OWCP_CF_X endogen (2442), feed-back : 2520:OWCP_CF_E 2387:OWCP_CF_H OWLM_CR_CF endogen (2409) : 2414:WLM_CR_CF OWLM_E_CF endogen (2522) : 2528:WLM_E_CF OWLM_H_CF endogen (2389) : 2395:WLM_H_CF OWLM_OK_CF endogen (2502) : 2505:WLM_OK_CF OWLM_X_CF endogen (2450) : 2451:OWBM_CF_X 2461:WLM_X_CF OWNBR_CF endogen (2447) : 2521:OWNB_E 2458:WNBR_CF OWNB_CR endogen (2408) : 2521:OWNB_E 2413:WNB_CR OWNB_E endogen (2521) : 2534:TFNB_E OWNB_H endogen (2388) : 2521:OWNB_E 2394:WNB_H OWNB_OK endogen (2501) : 2521:OWNB_E 2504:WNB_OK OWNB_OO endogen (2512) : 2521:OWNB_E 2514:WNB_OO OWNQ_E endogen (2525) : 2538:TFNQ_E * OWPB_ATP endogen (2629), feed-back : 2630:OWPCR_ATP 2634:PWP_ATP 1910:SYWPCR_ATP 2633:WPB_ATP * OWPB_F endogen (2563), feed-back : 3848:OWP_F 2568:PWP_F 1912:SYWP_F 2566:WPB_F * OWPCO1_BF endogen (2581), feed-back : 2594:OWPCO_BF 2578:TYPCO1_BF 2582:WPCO1_BF * OWPCO2_BF endogen (2588), feed-back : 2594:OWPCO_BF 2585:TYPCO2_BF 2589:WPCO2_BF * OWPCO_BF endogen (2594), feed-back : 1911:SYWP_BF * OWPCR_ATP endogen (2630), feed-back : 2625:TYPCR_ATP * OWPCR_BF endogen (2574), feed-back : 1911:SYWP_BF 2571:TYPCR_BF 2575:WPCR_BF * OWPCR_DMP endogen (2639), feed-back : 1908:SYWPCR_DMP 2637:TYPCR_DMP 2640:WPCR_DMP * OWPCR_LD endogen (2648), feed-back : 1907:SYWPCR_LD 2646:TYPCR_LD 2649:WPCR_LD * OWPCR_SP endogen (2644), feed-back : 1909:SYWPCR_SP 2642:TYPCR_SP 2645:WPCR_SP * OWPIO1_BF endogen (2608), feed-back : 2621:OWPIO_BF 2605:TYPIO1_BF 2609:WPIO1_BF * OWPIO2_BF endogen (2615), feed-back : 2621:OWPIO_BF 2612:TYPIO2_BF 2616:WPIO2_BF * OWPIO_BF endogen (2621), feed-back : 1911:SYWP_BF * OWPIR_BF endogen (2601), feed-back : 1911:SYWP_BF 2598:TYPIR_BF 2602:WPIR_BF * OWPSDK_ATP endogen (2628), feed-back : 4088:JDWPSDK_ATP 2630:OWPCR_ATP 2634:PWP_ATP 1910:SYWPCR_ATP 2632:WPSDK_ATP * OWPSDK_F endogen (2562), feed-back : 4083:JDWPSDK_F 3848:OWP_F 2568:PWP_F 1912:SYWP_F 2565:WPSDK_F * OWPSE_ATP endogen (2627), feed-back : 4087:JDWPSE_ATP 2630:OWPCR_ATP 2634:PWP_ATP 1910:SYWPCR_ATP 2631:WPSE_ATP * OWPSE_F endogen (2561), feed-back : 4082:JDWPSE_F 3848:OWP_F 2568:PWP_F 1912:SYWP_F 2564:WPSE_F OWP_B endogen (2659) : 2660:WP_B OWP_CF_E endogen (2524) : 2531:WP_CF_E OWP_CF_H endogen (2392) : 2524:OWP_CF_E 2398:WP_CF_H * OWP_CF_X endogen (2446), feed-back : 2524:OWP_CF_E 2392:OWP_CF_H OWP_F endogen (3848), ikke-bestemmende. OWSCP_D_CF endogen (2440) : 2545:BOWP_B 2442:OWCP_CF_X 2523:OWS_Z_E 2455:WSCP_D_CF OWSCP_E_CF endogen (2441) : 2545:BOWP_B 2442:OWCP_CF_X 2456:WSCP_E_CF OWSP_D_CF endogen (2444) : 2446:OWP_CF_X 2523:OWS_Z_E 2465:WSP_D_CF OWSP_E_CF endogen (2445) : 2446:OWP_CF_X 2466:WSP_E_CF OWSR_D_CF endogen (2448) : 2523:OWS_Z_E 2462:WSR_D_CF OWSR_E_CF endogen (2449) : 2463:WSR_E_CF OWS_CF_Z endogen (2452) : 2544:BOWSD 2523:OWS_Z_E 2468:WS_CF_Z OWS_CR_Z endogen (2412) : 2544:BOWSD 2523:OWS_Z_E 2417:WS_CR_Z OWS_D_CR endogen (2410) : 2523:OWS_Z_E 2415:WS_D_CR OWS_D_H endogen (2390) : 2523:OWS_Z_E 2397:WS_D_H OWS_E_CR endogen (2411) : 2416:WS_E_CR OWS_E_H endogen (2391) : 2396:WS_E_H OWS_E_OK endogen (2503) : 2506:WS_E_OK OWS_E_Z endogen (2519) : 2543:BOWSE 2536:TFS_E_Z OWS_X_OO endogen (2513) : 2523:OWS_Z_E 2515:WS_X_OO OWS_Z_E endogen (2523) : 2535:TFS_Z_E * PCB endogen (1376), feed-back : 49:BFCBU 3223:BSP_CP 69:CB 83:CP 85:CPDK 23:CPUXH 66:FCB 82:FCP 86:FCPDK 1385:PKNCB 2020:SPG_CB 1990:SPP_CB 1999:SPR 3193:SPR_CB 3080:TJKCB 12:UCB * PCBU endogen ( 13), feed-back : 49:BFCBU 28:BFCBUWX 70:CBU 23:CPUXH 40:DTBFCS 39:DTBFCT 63:FKNCB 55:KFC 13:PCBU 19:PCGBU 20:PCPUETXH * PCE endogen (1372), feed-back : 29:BFCEWX 71:CE 83:CP 85:CPDK 23:CPUXH 40:DTBFCS 39:DTBFCT 82:FCP 86:FCPDK 55:KFC 18:PCEFVTS 20:PCPUETXH 3078:TJKCE * PCEFVTS endogen ( 18), feed-back : 29:BFCEWX 30:BFCFWX 33:BFCSWX 32:BFCTWX 31:BFCVWX 18:PCEFVTS * PCF endogen (1370), feed-back : 30:BFCFWX 72:CF 83:CP 85:CPDK 23:CPUXH 40:DTBFCS 39:DTBFCT 2680:FCFV 82:FCP 86:FCPDK 55:KFC 18:PCEFVTS 17:PCFVTS 20:PCPUETXH 1470:PET 3076:TJKCF * PCFV endogen (2681), feed-back : 2680:FCFV * PCFVTS endogen ( 17), feed-back : 30:BFCFWX 33:BFCSWX 32:BFCTWX 31:BFCVWX 17:PCFVTS * PCG endogen (1373), feed-back : 48:BFCGU 68:CG 83:CP 85:CPDK 23:CPUXH 67:FCG 82:FCP 86:FCPDK 14:PCGU 1470:PET 3079:TJKCG * PCGBU endogen ( 19), feed-back : 28:BFCBUWX 27:BFCGUWX 19:PCGBU PCGU endogen ( 14) : 48:BFCGU 27:BFCGUWX 40:DTBFCS 39:DTBFCT 67:FCG 55:KFC 19:PCGBU 20:PCPUETXH * PCH endogen (1374), feed-back : 2672:BCPUXH 2673:BCPXH 9:CH 83:CP 85:CPDK 23:CPUXH 2668:CPXH 82:FCP 86:FCPDK 2669:FCPXH 3081:TJKCH * PCO endogen ( 569), feed-back : 568:FCO 2202:FY 3083:TJKCO * PCP endogen ( 84), feed-back : 23:CPUXH 82:FCP 2669:FCPXH 2667:FWCP 2202:FY 2664:FYDP 2665:FYDPH 2666:FYDPS 3292:YSMPCD * PCPDK endogen ( 87), feed-back : 86:FCPDK 1599:PTTYP * PCPN endogen (1905), feed-back : 4002:JDTPCB 4004:JDTPCE 4001:JDTPCF 4005:JDTPCG 4003:JDTPCH 4008:JDTPCO 4007:JDTPCS 4006:JDTPCV 4011:JDTPIBH 4013:JDTPIBO1 4012:JDTPIBP1 4014:JDTPIL 4009:JDTPIMO1 4010:JDTPIMP1 4015:JDTPP_VMA 4016:JDTPP_VMNF 4027:JDTVEA 4033:JDTVEB 4028:JDTVEE 4037:JDTVEH 4030:JDTVENE 4031:JDTVENF 4029:JDTVENG 4032:JDTVENZ 4038:JDTVEO 4035:JDTVEQF 4034:JDTVEQS 4036:JDTVEQZ 4021:JDTVMB 4017:JDTVME 4025:JDTVMH 4019:JDTVMNE 4018:JDTVMNG 4020:JDTVMNZ 4026:JDTVMO 4023:JDTVMQF 4022:JDTVMQS 4024:JDTVMQZ 1588:LNA 1905:PCPN 1596:RLISA 1931:TPCB 1928:TPCE 1930:TPCF 1929:TPCG 1932:TPCH 1935:TPCO 1934:TPCS 1933:TPCV 1938:TPIBH 1940:TPIBO1 1939:TPIBP1 1941:TPIL 1936:TPIMO1 1937:TPIMP1 1942:TPP_VMA 1943:TPP_VMNF 1906:TSYWP 1954:TVEA 1960:TVEB 1955:TVEE 1964:TVEH 1957:TVENE 1958:TVENF 1956:TVENG 1959:TVENZ 1965:TVEO 1962:TVEQF 1961:TVEQS 1963:TVEQZ 1948:TVMB 1944:TVME 1952:TVMH 1946:TVMNE 1945:TVMNG 1947:TVMNZ 1953:TVMO 1950:TVMQF 1949:TVMQS 1951:TVMQZ * PCPUETXH endogen ( 20), feed-back : 28:BFCBUWX 29:BFCEWX 30:BFCFWX 27:BFCGUWX 33:BFCSWX 32:BFCTWX 31:BFCVWX 40:DTBFCS 39:DTBFCT 26:FCPUETXH 55:KFC 20:PCPUETXH 21:PCPUXH * PCPUXH endogen ( 21), feed-back : 23:CPUXH 22:CPUXHW 24:FCPUXH 95:FKBHW 3864:JRCPUXH 21:PCPUXH 96:PHK * PCPXH endogen (2670), feed-back : 2669:FCPXH * PCRS endogen (1640), feed-back : 3962:JKBYS 3956:JKBYS1 3957:JKBYS2 3958:JKBYS3 3959:JKBYS4 3960:JKBYS5 3961:JKBYSP 3951:JKBYSP1 3952:JKBYSP2 3953:JKBYSP3 3954:JKBYSP4 3955:JKBYSP5 1888:KBYS 1859:KBYS1 1860:KBYS2 1861:KBYS3 1862:KBYS4 1863:KBYS5 1749:KBYSEF 1776:KBYSFP 1722:KBYSL 1886:KBYSP 1849:KBYSP1 1850:KBYSP2 1851:KBYSP3 1852:KBYSP4 1853:KBYSP5 1748:KBYSPEF 1775:KBYSPFP 1721:KBYSPL 1802:KBYSPQ 1667:KBYSPS 1694:KBYSPW 1803:KBYSQ 1668:KBYSS 1695:KBYSW 1640:PCRS PCRSE eksogen : 3962:JKBYS 3956:JKBYS1 3957:JKBYS2 3958:JKBYS3 3959:JKBYS4 3960:JKBYS5 3961:JKBYSP 3951:JKBYSP1 3952:JKBYSP2 3953:JKBYSP3 3954:JKBYSP4 3955:JKBYSP5 1888:KBYS 1859:KBYS1 1860:KBYS2 1861:KBYS3 1862:KBYS4 1863:KBYS5 1749:KBYSEF 1776:KBYSFP 1722:KBYSL 1886:KBYSP 1849:KBYSP1 1850:KBYSP2 1851:KBYSP3 1852:KBYSP4 1853:KBYSP5 1748:KBYSPEF 1775:KBYSPFP 1721:KBYSPL 1802:KBYSPQ 1667:KBYSPS 1694:KBYSPW 1803:KBYSQ 1668:KBYSS 1695:KBYSW * PCS endogen (1375), feed-back : 33:BFCSWX 83:CP 85:CPDK 23:CPUXH 75:CS 40:DTBFCS 39:DTBFCT 82:FCP 86:FCPDK 55:KFC 18:PCEFVTS 17:PCFVTS 20:PCPUETXH 15:PCTS 16:PCVTS 1470:PET 3082:TJKCS * PCT endogen (1363), feed-back : 32:BFCTWX 83:CP 23:CPUXH 74:CT 40:DTBFCS 39:DTBFCT 82:FCP 55:KFC 18:PCEFVTS 17:PCFVTS 1905:PCPN 20:PCPUETXH 15:PCTS 16:PCVTS * PCTS endogen ( 15), feed-back : 33:BFCSWX 32:BFCTWX 15:PCTS * PCV endogen (1371), feed-back : 31:BFCVWX 83:CP 85:CPDK 23:CPUXH 73:CV 40:DTBFCS 39:DTBFCT 2680:FCFV 82:FCP 86:FCPDK 55:KFC 18:PCEFVTS 17:PCFVTS 20:PCPUETXH 16:PCVTS 1470:PET 3077:TJKCV * PCVTS endogen ( 16), feed-back : 33:BFCSWX 32:BFCTWX 31:BFCVWX 16:PCVTS * PE endogen (2088), feed-back : 157:FE 2860:FEW 2202:FY 2207:FYTR PE01 eksogen : 2083:EV 144:FE01 156:FEV 2859:FEVW 1465:PNE01 3088:TJKE01 * PE2 endogen (1461), feed-back : 2814:E2 2083:EV 154:FE2 2827:FE237Y 150:FE2K 146:FE2KW 2857:FE2W 156:FEV 2859:FEVW 2848:KP2E 3089:TJKE2 4056:ZPE2 * PE237Y endogen (2828), feed-back : 2827:FE237Y * PE3 endogen (1462), feed-back : 2815:E3 2083:EV 2827:FE237Y 142:FE3 156:FEV 2859:FEVW 2824:FEVX3 3090:TJKE3 PE3X endogen ( 141) : 142:FE3 * PE59 endogen (1464), feed-back : 2853:BPE59 2816:E59 2083:EV 151:FE59 147:FE59W 156:FEV 2859:FEVW 2849:KP59E 3091:TJKE59 4057:ZPE59 * PE7Y endogen (1463), feed-back : 2817:E7Y 2083:EV 2827:FE237Y 156:FEV 2859:FEVW 3092:TJKE7Y PEE2 eksogen : 150:FE2K 146:FE2KW 2848:KP2E PEE3R endogen (2237) : 2241:PM3K 2240:PM3KW 2243:PM3Q 2242:PM3QW 2239:PM3R 2238:PM3RW PEE59 eksogen : 151:FE59 147:FE59W 2849:KP59E PEESQ eksogen : 153:FESQ 149:FESQW PEET eksogen : 152:FET 148:FETW 2850:KPTE * PES endogen (1469), feed-back : 2855:BPES 2084:ES 1468:FES 2821:FEST 3093:TJKES * PESQ endogen (1467), feed-back : 2818:ESQ 157:FE 1468:FES 153:FESQ 149:FESQW 2860:FEW 1469:PES 4058:ZPESQ * PESS endogen (1466), feed-back : 2819:ESS 157:FE 1468:FES 2860:FEW 1469:PES * PEST endogen (2822), feed-back : 2821:FEST * PET endogen (1470), feed-back : 2854:BPET 83:CP 25:CPUETXH 23:CPUXH 2085:ET 82:FCP 157:FE 2821:FEST 152:FET 148:FETW 2860:FEW 2850:KPTE 21:PCPUXH * PEV endogen (2087), feed-back : 157:FE 156:FEV 2859:FEVW 2824:FEVX3 2860:FEW * PEVX3 endogen (2825), feed-back : 2824:FEVX3 PHGK endogen ( 97) : 99:FKBH 2059:KNBEJ 2739:PIBHG * PHK endogen ( 96), feed-back : 93:BUIBHX 99:FKBH 95:FKBHW 97:PHGK 96:PHK 2740:PHKHG 88:PHV 2380:TFLM_H_CF 2741:UIBHX 80:WHE PHKHG endogen (2740), ikke-bestemmende. PHV endogen ( 88) : 1884:SSYEJ 1652:YRPHS * PI endogen ( 133), feed-back : 132:FI 3747:FIN 2725:FIP1NY 2202:FY 3748:IN * PIB endogen (1389), feed-back : 121:FIB 123:FIBP1 2722:FIBP1NY 2698:FIF 3725:FINB1 1415:PIBP 3085:TJKIB * PIB9 endogen (2798), feed-back : 2796:FIB9 * PIBA endogen (1391), feed-back : 2796:FIB9 183:FIBA 116:FIBP 2751:FIFA 194:IBA 130:I_H 1401:KKPIB 1419:PINVBA 1416:PKNBA 160:UIBA * PIBB endogen (1397), feed-back : 2796:FIB9 300:FIBB 2797:FIBBY 116:FIBP 2756:FIFB 311:IBB 130:I_H 1401:KKPIB 1443:PINVBB 1440:PKNBB 277:UIBB * PIBBY endogen (2799), feed-back : 2797:FIBBY * PIBE endogen (1392), feed-back : 116:FIBP 2809:FIFE 517:FKNBE 528:IBE 130:I_H 1401:KKPIB 1423:PINVBE 1420:PKNBE 511:UIBE * PIBH endogen (1381), feed-back : 3306:AFIBH 132:FI 121:FIB 100:FIBH 123:FIBP1 2722:FIBP1NY 2704:FIFP 3723:FINBH 2701:FIP 2713:FIP1 99:FKBH 101:FKNBH 103:FKNBHL 131:I 2806:IBH 2727:IBP1NY 2703:IFP 2728:IMP1NY 2700:IP 130:I_H 1401:KKPIB 2059:KNBEJ 2739:PIBHG 1415:PIBP 1382:PINVBH 1384:PKBH 1383:PKNBH 1362:PNCH 89:RPIBHE 2021:SPG_IB 3191:SPG_IBH 2380:TFLM_H_CF PIBHG endogen (2739) : 2740:PHKHG * PIBN endogen (2780), feed-back : 2796:FIB9 2797:FIBBY 2778:FIBN * PIBNE endogen (1394), feed-back : 2778:FIBN 417:FIBNE 116:FIBP 2754:FIFNE 428:IBNE 1401:KKPIB 1431:PINVBNE 1428:PKNBNE 394:UIBNE * PIBNF endogen (1395), feed-back : 2778:FIBN 222:FIBNF 116:FIBP 2755:FIFNF 233:IBNF 1401:KKPIB 1435:PINVBNF 1432:PKNBNF 199:UIBNF * PIBNG endogen (1393), feed-back : 2778:FIBN 495:FIBNG 116:FIBP 2753:FIFNG 506:IBNG 130:I_H 1401:KKPIB 1427:PINVBNG 1424:PKNBNG 472:UIBNG * PIBNZ endogen (1396), feed-back : 2778:FIBN 261:FIBNZ 116:FIBP 2752:FIFNZ 272:IBNZ 130:I_H 1401:KKPIB 1439:PINVBNZ 1436:PKNBNZ 238:UIBNZ * PIBO endogen (1390), feed-back : 121:FIB 2707:FIFO 2710:FIO 551:FKNBO 583:IBO 2706:IFO 1401:KKPIB 1415:PIBP 1459:PINVBO 2711:PIO 1456:PKNBO 541:UIBO * PIBO1 endogen (1380), feed-back : 132:FI 123:FIBP1 575:FIO1 124:FIO1NY 131:I 587:IBO1 1390:PIBO 128:PIBO1NY 576:PIO1 2021:SPG_IB 3189:SPG_IBO PIBO1NY endogen ( 128) : 2722:FIBP1NY 2717:FIMO1NY 2718:IBO1NY * PIBP endogen (1415), feed-back : 121:FIB 116:FIBP 2704:FIFP 2732:FIFPXH 3724:FINBP 2701:FIP 2703:IFP 2731:IFPXH 2700:IP 158:RPIBPE * PIBP1 endogen (1379), feed-back : 3331:BIPBP 132:FI 123:FIBP1 2735:FIFP1XH 2713:FIP1 131:I 2715:IBP1 2734:IFP1XH 1643:IVBPS 1391:PIBA 1397:PIBB 1392:PIBE 1394:PIBNE 1395:PIBNF 1393:PIBNG 1396:PIBNZ 1399:PIBQF 1398:PIBQS 1400:PIBQZ 2021:SPG_IB 3187:SPG_IBP 3186:SPG_IP * PIBP1NY endogen (2729), feed-back : 2722:FIBP1NY * PIBQ endogen (2781), feed-back : 2796:FIB9 2797:FIBBY 2779:FIBQ * PIBQF endogen (1399), feed-back : 116:FIBP 2779:FIBQ 378:FIBQF 2759:FIFQF 389:IBQF 1401:KKPIB 1455:PINVBQF 1452:PKNBQF 355:UIBQF * PIBQS endogen (1398), feed-back : 2797:FIBBY 116:FIBP 2779:FIBQ 456:FIBQS 2758:FIFQS 467:IBQS 130:I_H 1401:KKPIB 1451:PINVBQS 1448:PKNBQS 433:UIBQS * PIBQZ endogen (1400), feed-back : 116:FIBP 2779:FIBQ 339:FIBQZ 2757:FIFQZ 350:IBQZ 130:I_H 1401:KKPIB 1447:PINVBQZ 1444:PKNBQZ 316:UIBQZ * PIF endogen (2699), feed-back : 2698:FIF * PIF9 endogen (2804), feed-back : 2802:FIF9 * PIFA endogen (2760), feed-back : 2802:FIF9 2751:FIFA * PIFB endogen (2765), feed-back : 2802:FIF9 2756:FIFB 2803:FIFBY * PIFBY endogen (2805), feed-back : 2803:FIFBY * PIFE endogen (2811), feed-back : 2809:FIFE PIFH endogen (2812), ikke-bestemmende. * PIFN endogen (2786), feed-back : 2802:FIF9 2803:FIFBY 2784:FIFN * PIFNE endogen (2763), feed-back : 2784:FIFN 2754:FIFNE * PIFNF endogen (2764), feed-back : 2784:FIFN 2755:FIFNF * PIFNG endogen (2762), feed-back : 2784:FIFN 2753:FIFNG * PIFNZ endogen (2761), feed-back : 2784:FIFN 2752:FIFNZ * PIFO endogen (2708), feed-back : 2707:FIFO * PIFP endogen (2705), feed-back : 2704:FIFP * PIFP1XH endogen (2736), feed-back : 2735:FIFP1XH * PIFPXH endogen (2733), feed-back : 2732:FIFPXH * PIFQ endogen (2787), feed-back : 2802:FIF9 2803:FIFBY 2785:FIFQ * PIFQF endogen (2768), feed-back : 2785:FIFQ 2759:FIFQF * PIFQS endogen (2767), feed-back : 2803:FIFBY 2785:FIFQ 2758:FIFQS * PIFQZ endogen (2766), feed-back : 2785:FIFQ 2757:FIFQZ * PIL endogen (1460), feed-back : 1305:FDILSPG 1304:FDILSPM 1303:FDILSPP 132:FI 2701:FIP 2713:FIP1 3333:FYTRXIL 131:I 2697:IF 2728:IMP1NY 2700:IP 2023:SPG_IL 3087:TJKIL * PIM endogen (1387), feed-back : 2698:FIF 120:FIM 122:FIMP1 2723:FIMP1NY 3708:FINM 1414:PIMP 3084:TJKIM * PIM9 endogen (2792), feed-back : 2790:FIM9 * PIMA endogen (1403), feed-back : 2751:FIFA 2790:FIM9 185:FIMA 114:FIMP 197:IMA 130:I_H 1413:KKPIM 1418:PINVMA 1417:PKNMA 161:RPIMAE 163:UIMA * PIMB endogen (1409), feed-back : 2756:FIFB 2790:FIM9 302:FIMB 2791:FIMBY 114:FIMP 314:IMB 130:I_H 1413:KKPIM 1442:PINVMB 1441:PKNMB 278:RPIMBE 280:UIMB * PIMBY endogen (2793), feed-back : 2791:FIMBY * PIME endogen (1404), feed-back : 2809:FIFE 114:FIMP 518:FKNME 531:IME 130:I_H 1413:KKPIM 1422:PINVME 1421:PKNME 512:RPIMEE 514:UIME PIMK endogen ( 119) : 2704:FIFP 2732:FIFPXH 120:FIM 2701:FIP 2703:IFP 2731:IFPXH 2700:IP 1413:KKPIM 1414:PIMP * PIMN endogen (2773), feed-back : 2790:FIM9 2791:FIMBY 2771:FIMN * PIMNE endogen (1406), feed-back : 2754:FIFNE 2771:FIMN 419:FIMNE 114:FIMP 431:IMNE 1413:KKPIM 1430:PINVMNE 1429:PKNMNE 395:RPIMNEE 397:UIMNE * PIMNF endogen (1407), feed-back : 2755:FIFNF 2771:FIMN 224:FIMNF 114:FIMP 236:IMNF 1413:KKPIM 1434:PINVMNF 1433:PKNMNF 200:RPIMNFE 202:UIMNF * PIMNG endogen (1405), feed-back : 2753:FIFNG 2771:FIMN 497:FIMNG 114:FIMP 509:IMNG 130:I_H 1413:KKPIM 1426:PINVMNG 1425:PKNMNG 473:RPIMNGE 475:UIMNG * PIMNZ endogen (1408), feed-back : 2752:FIFNZ 2771:FIMN 263:FIMNZ 114:FIMP 275:IMNZ 130:I_H 1413:KKPIM 1438:PINVMNZ 1437:PKNMNZ 239:RPIMNZE 241:UIMNZ * PIMO endogen (1402), feed-back : 2707:FIFO 120:FIM 2710:FIO 552:FKNMO 2706:IFO 586:IMO 1413:KKPIM 1414:PIMP 1458:PINVMO 2711:PIO 1457:PKNMO 542:RPIMOE 544:UIMO * PIMO1 endogen (1378), feed-back : 132:FI 122:FIMP1 575:FIO1 124:FIO1NY 131:I 588:IMO1 1402:PIMO 576:PIO1 2022:SPG_IM 3190:SPG_IMO * PIMO1NY endogen (2720), feed-back : 2717:FIMO1NY 2723:FIMP1NY * PIMP endogen (1414), feed-back : 2704:FIFP 2732:FIFPXH 120:FIM 114:FIMP 3707:FINMP 2701:FIP 2703:IFP 2731:IFPXH 2700:IP * PIMP1 endogen (1377), feed-back : 3330:BIPMP 132:FI 2735:FIFP1XH 122:FIMP1 2713:FIP1 131:I 2734:IFP1XH 2716:IMP1 1642:IVMPS 1403:PIMA 1409:PIMB 1404:PIME 119:PIMK 1406:PIMNE 1407:PIMNF 1405:PIMNG 1408:PIMNZ 1411:PIMQF 1410:PIMQS 1412:PIMQZ 2022:SPG_IM 3188:SPG_IMP 3186:SPG_IP 1992:SPP_IM 3196:SPP_IMP 3194:SPP_IP 1999:SPR 3201:SPR_IMP * PIMP1NY endogen (2730), feed-back : 2723:FIMP1NY * PIMQ endogen (2774), feed-back : 2790:FIM9 2791:FIMBY 2772:FIMQ * PIMQF endogen (1411), feed-back : 2759:FIFQF 114:FIMP 2772:FIMQ 380:FIMQF 392:IMQF 1413:KKPIM 1454:PINVMQF 1453:PKNMQF 356:RPIMQFE 358:UIMQF * PIMQS endogen (1410), feed-back : 2758:FIFQS 2791:FIMBY 114:FIMP 2772:FIMQ 458:FIMQS 470:IMQS 130:I_H 1413:KKPIM 1450:PINVMQS 1449:PKNMQS 434:RPIMQSE 436:UIMQS * PIMQZ endogen (1412), feed-back : 2757:FIFQZ 114:FIMP 2772:FIMQ 341:FIMQZ 353:IMQZ 130:I_H 1413:KKPIM 1446:PINVMQZ 1445:PKNMQZ 317:RPIMQZE 319:UIMQZ * PINV endogen (3736), feed-back : 3731:FINV * PINV9 endogen (3565), feed-back : 3557:FINV9 * PINVA endogen (3424), feed-back : 3557:FINV9 3406:FINVA * PINVB endogen (3429), feed-back : 3557:FINV9 3411:FINVB 3558:FINVBY * PINVB1 endogen (3717), feed-back : 3715:FINVB1 * PINVB9 endogen (3533), feed-back : 3525:FINVB9 * PINVBA endogen (1419), feed-back : 3406:FINVA 3525:FINVB9 184:FINVBA 3714:FINVBP 193:INVBA 1419:PINVBA * PINVBB endogen (1443), feed-back : 3411:FINVB 3525:FINVB9 301:FINVBB 3526:FINVBBY 3714:FINVBP 310:INVBB 1443:PINVBB * PINVBBY endogen (3534), feed-back : 3526:FINVBBY * PINVBE endogen (1423), feed-back : 521:FINVBE 3714:FINVBP 3672:FINVE 527:INVBE 1423:PINVBE * PINVBH endogen (1382), feed-back : 3731:FINV 105:FINVBH 3732:FINVP 109:INVBH 1382:PINVBH * PINVBN endogen (3531), feed-back : 3525:FINVB9 3526:FINVBBY 3523:FINVBN 3714:FINVBP * PINVBNE endogen (1431), feed-back : 3523:FINVBN 418:FINVBNE 3409:FINVNE 427:INVBNE 1431:PINVBNE * PINVBNF endogen (1435), feed-back : 3523:FINVBN 223:FINVBNF 3410:FINVNF 232:INVBNF 1435:PINVBNF * PINVBNG endogen (1427), feed-back : 3523:FINVBN 496:FINVBNG 3408:FINVNG 505:INVBNG 1427:PINVBNG * PINVBNZ endogen (1439), feed-back : 3523:FINVBN 262:FINVBNZ 3407:FINVNZ 271:INVBNZ 1439:PINVBNZ * PINVBO endogen (1459), feed-back : 3731:FINV 3715:FINVB1 555:FINVBO 3674:FINVO 560:FYFO 582:INVBO 1459:PINVBO * PINVBP endogen (3716), feed-back : 3731:FINV 3715:FINVB1 3714:FINVBP 3732:FINVP 3733:FINVPXH * PINVBQ endogen (3532), feed-back : 3525:FINVB9 3526:FINVBBY 3714:FINVBP 3524:FINVBQ * PINVBQF endogen (1455), feed-back : 3524:FINVBQ 379:FINVBQF 3414:FINVQF 388:INVBQF 1455:PINVBQF * PINVBQS endogen (1451), feed-back : 3526:FINVBBY 3524:FINVBQ 457:FINVBQS 3413:FINVQS 466:INVBQS 1451:PINVBQS * PINVBQZ endogen (1447), feed-back : 3524:FINVBQ 340:FINVBQZ 3412:FINVQZ 349:INVBQZ 1447:PINVBQZ * PINVBY endogen (3566), feed-back : 3558:FINVBY * PINVE endogen (3678), feed-back : 3672:FINVE PINVH endogen (3679), ikke-bestemmende. * PINVM endogen (3701), feed-back : 3699:FINVM * PINVM9 endogen (3499), feed-back : 3498:FINVM9 * PINVMA endogen (1418), feed-back : 3406:FINVA 3498:FINVM9 186:FINVMA 3698:FINVMP 196:INVMA 1418:PINVMA * PINVMB endogen (1442), feed-back : 3411:FINVB 3498:FINVM9 303:FINVMB 3501:FINVMBY 3698:FINVMP 313:INVMB 1442:PINVMB * PINVMBY endogen (3502), feed-back : 3501:FINVMBY * PINVME endogen (1422), feed-back : 3672:FINVE 520:FINVME 3698:FINVMP 530:INVME 1422:PINVME * PINVMN endogen (3493), feed-back : 3498:FINVM9 3501:FINVMBY 3492:FINVMN 3698:FINVMP * PINVMNE endogen (1430), feed-back : 3492:FINVMN 420:FINVMNE 3409:FINVNE 430:INVMNE 1430:PINVMNE * PINVMNF endogen (1434), feed-back : 3492:FINVMN 225:FINVMNF 3410:FINVNF 235:INVMNF 1434:PINVMNF * PINVMNG endogen (1426), feed-back : 3492:FINVMN 498:FINVMNG 3408:FINVNG 508:INVMNG 1426:PINVMNG * PINVMNZ endogen (1438), feed-back : 3492:FINVMN 264:FINVMNZ 3407:FINVNZ 274:INVMNZ 1438:PINVMNZ * PINVMO endogen (1458), feed-back : 3731:FINV 3699:FINVM 554:FINVMO 3674:FINVO 560:FYFO 585:INVMO 1458:PINVMO * PINVMP endogen (3700), feed-back : 3731:FINV 3699:FINVM 3698:FINVMP 3732:FINVP 3733:FINVPXH * PINVMQ endogen (3496), feed-back : 3498:FINVM9 3501:FINVMBY 3698:FINVMP 3495:FINVMQ * PINVMQF endogen (1454), feed-back : 3495:FINVMQ 381:FINVMQF 3414:FINVQF 391:INVMQF 1454:PINVMQF * PINVMQS endogen (1450), feed-back : 3501:FINVMBY 3495:FINVMQ 459:FINVMQS 3413:FINVQS 469:INVMQS 1450:PINVMQS * PINVMQZ endogen (1446), feed-back : 3495:FINVMQ 342:FINVMQZ 3412:FINVQZ 352:INVMQZ 1446:PINVMQZ * PINVN endogen (3563), feed-back : 3557:FINV9 3558:FINVBY 3555:FINVN * PINVNE endogen (3427), feed-back : 3555:FINVN 3409:FINVNE * PINVNF endogen (3428), feed-back : 3555:FINVN 3410:FINVNF * PINVNG endogen (3426), feed-back : 3555:FINVN 3408:FINVNG * PINVNZ endogen (3425), feed-back : 3555:FINVN 3407:FINVNZ * PINVO endogen (3680), feed-back : 3674:FINVO * PINVP endogen (3738), feed-back : 3732:FINVP * PINVPXH endogen (3737), feed-back : 3733:FINVPXH * PINVQ endogen (3564), feed-back : 3557:FINV9 3558:FINVBY 3556:FINVQ * PINVQF endogen (3432), feed-back : 3556:FINVQ 3414:FINVQF * PINVQS endogen (3431), feed-back : 3558:FINVBY 3556:FINVQ 3413:FINVQS * PINVQZ endogen (3430), feed-back : 3556:FINVQ 3412:FINVQZ * PIO endogen (2711), feed-back : 2710:FIO 2711:PIO * PIO1 endogen ( 576), feed-back : 575:FIO1 576:PIO1 * PIO1NY endogen ( 126), feed-back : 2717:FIMO1NY 124:FIO1NY 2725:FIP1NY * PIP endogen (2702), feed-back : 2701:FIP * PIP1 endogen (2714), feed-back : 2713:FIP1 * PIP1NY endogen (2726), feed-back : 2725:FIP1NY * PIT endogen (1364), feed-back : 132:FI 2698:FIF 2704:FIFP 2735:FIFP1XH 2732:FIFPXH 2701:FIP 2713:FIP1 590:FKNT 131:I 2703:IFP 2734:IFP1XH 2731:IFPXH 2728:IMP1NY 2700:IP 2721:IT 591:PKNT 3086:TJKIT * PKBH endogen (1384), feed-back : 100:FIBH 1384:PKBH * PKLA endogen ( 164), feed-back : 171:FKNMAWX 172:HQAWX 164:PKLA * PKLB endogen ( 281), feed-back : 288:FKNMBWX 289:HQBWX 281:PKLB * PKLBMENE endogen ( 401), feed-back : 404:FKNBNEWX 405:FKNMNEWX 402:FVENEWX 403:FVMNEWX 406:HQNEWX 401:PKLBMENE * PKLBMENG endogen ( 479), feed-back : 482:FKNBNGWX 483:FKNMNGWX 480:FVENGWX 481:FVMNGWX 484:HQNGWX 479:PKLBMENG * PKLBMEQS endogen ( 440), feed-back : 443:FKNBQSWX 444:FKNMQSWX 441:FVEQSWX 442:FVMQSWX 445:HQQSWX 440:PKLBMEQS * PKLBMNE endogen ( 400), feed-back : 404:FKNBNEWX 405:FKNMNEWX 403:FVMNEWX 406:HQNEWX 400:PKLBMNE * PKLBMNG endogen ( 478), feed-back : 482:FKNBNGWX 483:FKNMNGWX 481:FVMNGWX 484:HQNGWX 478:PKLBMNG * PKLBMQS endogen ( 439), feed-back : 443:FKNBQSWX 444:FKNMQSWX 442:FVMQSWX 445:HQQSWX 439:PKLBMQS * PKLBNE endogen ( 399), feed-back : 404:FKNBNEWX 405:FKNMNEWX 406:HQNEWX 399:PKLBNE * PKLBNG endogen ( 477), feed-back : 482:FKNBNGWX 483:FKNMNGWX 484:HQNGWX 477:PKLBNG * PKLBQS endogen ( 438), feed-back : 443:FKNBQSWX 444:FKNMQSWX 445:HQQSWX 438:PKLBQS * PKLEA endogen ( 165), feed-back : 171:FKNMAWX 170:FVEAWX 172:HQAWX 165:PKLEA * PKLEB endogen ( 282), feed-back : 288:FKNMBWX 287:FVEBWX 289:HQBWX 282:PKLEB * PKLEBA endogen ( 166), feed-back : 169:FKNBAWX 171:FKNMAWX 170:FVEAWX 172:HQAWX 166:PKLEBA * PKLEBB endogen ( 283), feed-back : 286:FKNBBWX 288:FKNMBWX 287:FVEBWX 289:HQBWX 283:PKLEBB * PKLEBM9 endogen (3657), feed-back : 3657:PKLEBM9 * PKLEBMA endogen ( 167), feed-back : 169:FKNBAWX 171:FKNMAWX 170:FVEAWX 168:FVMAWX 172:HQAWX 167:PKLEBMA * PKLEBMB endogen ( 284), feed-back : 286:FKNBBWX 288:FKNMBWX 287:FVEBWX 285:FVMBWX 289:HQBWX 284:PKLEBMB * PKLEBMBY endogen (3658), feed-back : 3658:PKLEBMBY * PKLEBMN endogen (3655), feed-back : 3655:PKLEBMN * PKLEBMNF endogen ( 206), feed-back : 208:FKNBNFWX 210:FKNMNFWX 209:FVENFWX 207:FVMNFWX 211:HQNFWX 206:PKLEBMNF * PKLEBMNZ endogen ( 245), feed-back : 247:FKNBNZWX 249:FKNMNZWX 248:FVENZWX 246:FVMNZWX 250:HQNZWX 245:PKLEBMNZ * PKLEBMQ endogen (3656), feed-back : 3656:PKLEBMQ * PKLEBMQF endogen ( 362), feed-back : 364:FKNBQFWX 366:FKNMQFWX 365:FVEQFWX 363:FVMQFWX 367:HQQFWX 362:PKLEBMQF * PKLEBMQZ endogen ( 323), feed-back : 325:FKNBQZWX 327:FKNMQZWX 326:FVEQZWX 324:FVMQZWX 328:HQQZWX 323:PKLEBMQZ * PKLEBNF endogen ( 205), feed-back : 208:FKNBNFWX 210:FKNMNFWX 209:FVENFWX 211:HQNFWX 205:PKLEBNF * PKLEBNZ endogen ( 244), feed-back : 247:FKNBNZWX 249:FKNMNZWX 248:FVENZWX 250:HQNZWX 244:PKLEBNZ * PKLEBQF endogen ( 361), feed-back : 364:FKNBQFWX 366:FKNMQFWX 365:FVEQFWX 367:HQQFWX 361:PKLEBQF * PKLEBQZ endogen ( 322), feed-back : 325:FKNBQZWX 327:FKNMQZWX 326:FVEQZWX 328:HQQZWX 322:PKLEBQZ * PKLENF endogen ( 204), feed-back : 210:FKNMNFWX 209:FVENFWX 211:HQNFWX 204:PKLENF * PKLENZ endogen ( 243), feed-back : 249:FKNMNZWX 248:FVENZWX 250:HQNZWX 243:PKLENZ * PKLEQF endogen ( 360), feed-back : 366:FKNMQFWX 365:FVEQFWX 367:HQQFWX 360:PKLEQF * PKLEQZ endogen ( 321), feed-back : 327:FKNMQZWX 326:FVEQZWX 328:HQQZWX 321:PKLEQZ * PKLNE endogen ( 398), feed-back : 405:FKNMNEWX 406:HQNEWX 398:PKLNE * PKLNF endogen ( 203), feed-back : 210:FKNMNFWX 211:HQNFWX 203:PKLNF * PKLNG endogen ( 476), feed-back : 483:FKNMNGWX 484:HQNGWX 476:PKLNG * PKLNZ endogen ( 242), feed-back : 249:FKNMNZWX 250:HQNZWX 242:PKLNZ * PKLQF endogen ( 359), feed-back : 366:FKNMQFWX 367:HQQFWX 359:PKLQF * PKLQS endogen ( 437), feed-back : 444:FKNMQSWX 445:HQQSWX 437:PKLQS * PKLQZ endogen ( 320), feed-back : 327:FKNMQZWX 328:HQQZWX 320:PKLQZ * PKN endogen (3744), feed-back : 3747:FIN 3739:FKN PKN9 endogen (3577), ikke-bestemmende. * PKNA endogen (3451), feed-back : 3569:FKN9 3433:FKNA * PKNB endogen (3456), feed-back : 3569:FKN9 3438:FKNB 3570:FKNBY * PKNB1 endogen (3722), feed-back : 3725:FINB1 3719:FKNB1 3730:FKNB1W * PKNB9 endogen (3545), feed-back : 3537:FKNB9 3553:FKNB9W * PKNBA endogen (1416), feed-back : 183:FIBA 184:FINVBA 3433:FKNA 3537:FKNB9 3553:FKNB9W 3718:FKNBP 3728:FKNBPW 192:KNBA 1416:PKNBA * PKNBB endogen (1440), feed-back : 300:FIBB 301:FINVBB 3438:FKNB 3537:FKNB9 3553:FKNB9W 3538:FKNBBY 3554:FKNBBYW 3718:FKNBP 3728:FKNBPW 309:KNBB 1440:PKNBB * PKNBBY endogen (3546), feed-back : 3538:FKNBBY 3554:FKNBBYW * PKNBE endogen (1420), feed-back : 521:FINVBE 517:FKNBE 3718:FKNBP 3728:FKNBPW 3681:FKNE 526:KNBE 1420:PKNBE * PKNBH endogen (1383), feed-back : 3723:FINBH 105:FINVBH 3739:FKN 3719:FKNB1 3730:FKNB1W 101:FKNBH 104:FKNBHE 103:FKNBHL 3740:FKNP 106:KNBH 108:KNBHE 107:KNBHL 1383:PKNBH * PKNBN endogen (3543), feed-back : 3537:FKNB9 3553:FKNB9W 3538:FKNBBY 3554:FKNBBYW 3535:FKNBN 3551:FKNBNW 3718:FKNBP 3728:FKNBPW * PKNBNE endogen (1428), feed-back : 417:FIBNE 418:FINVBNE 3535:FKNBN 3551:FKNBNW 3436:FKNNE 426:KNBNE 1428:PKNBNE * PKNBNF endogen (1432), feed-back : 222:FIBNF 223:FINVBNF 3535:FKNBN 3551:FKNBNW 3437:FKNNF 231:KNBNF 1432:PKNBNF * PKNBNG endogen (1424), feed-back : 495:FIBNG 496:FINVBNG 3535:FKNBN 3551:FKNBNW 3435:FKNNG 504:KNBNG 1424:PKNBNG * PKNBNZ endogen (1436), feed-back : 261:FIBNZ 262:FINVBNZ 3535:FKNBN 3551:FKNBNW 3434:FKNNZ 270:KNBNZ 1436:PKNBNZ * PKNBO endogen (1456), feed-back : 555:FINVBO 3739:FKN 3719:FKNB1 3730:FKNB1W 551:FKNBO 3683:FKNO 581:KNBO 1456:PKNBO * PKNBP endogen (3721), feed-back : 3724:FINBP 3739:FKN 3719:FKNB1 3730:FKNB1W 3718:FKNBP 3728:FKNBPW 3740:FKNP 3741:FKNPXH * PKNBQ endogen (3544), feed-back : 3537:FKNB9 3553:FKNB9W 3538:FKNBBY 3554:FKNBBYW 3718:FKNBP 3728:FKNBPW 3536:FKNBQ 3552:FKNBQW * PKNBQF endogen (1452), feed-back : 378:FIBQF 379:FINVBQF 3536:FKNBQ 3552:FKNBQW 3441:FKNQF 387:KNBQF 1452:PKNBQF * PKNBQS endogen (1448), feed-back : 456:FIBQS 457:FINVBQS 3538:FKNBBY 3554:FKNBBYW 3536:FKNBQ 3552:FKNBQW 3440:FKNQS 465:KNBQS 1448:PKNBQS * PKNBQZ endogen (1444), feed-back : 339:FIBQZ 340:FINVBQZ 3536:FKNBQ 3552:FKNBQW 3439:FKNQZ 348:KNBQZ 1444:PKNBQZ PKNBY endogen (3578), ikke-bestemmende. * PKNCB endogen (1385), feed-back : 49:BFCBU 23:CPUXH 66:FCB 65:KNCB 1385:PKNCB * PKNE endogen (3686), feed-back : 3681:FKNE PKNH endogen (3687), ikke-bestemmende. * PKNM endogen (3706), feed-back : 3708:FINM 3704:FKNM 3712:FKNMW * PKNM9 endogen (3511), feed-back : 3510:FKNM9 3521:FKNM9W * PKNMA endogen (1417), feed-back : 185:FIMA 186:FINVMA 3433:FKNA 3510:FKNM9 3521:FKNM9W 3703:FKNMP 3711:FKNMPW 195:KNMA 1417:PKNMA * PKNMB endogen (1441), feed-back : 302:FIMB 303:FINVMB 3438:FKNB 3510:FKNM9 3521:FKNM9W 3513:FKNMBY 3522:FKNMBYW 3703:FKNMP 3711:FKNMPW 312:KNMB 1441:PKNMB * PKNMBY endogen (3514), feed-back : 3513:FKNMBY 3522:FKNMBYW * PKNME endogen (1421), feed-back : 520:FINVME 3681:FKNE 518:FKNME 3703:FKNMP 3711:FKNMPW 529:KNME 1421:PKNME * PKNMN endogen (3505), feed-back : 3510:FKNM9 3521:FKNM9W 3513:FKNMBY 3522:FKNMBYW 3504:FKNMN 3519:FKNMNW 3703:FKNMP 3711:FKNMPW * PKNMNE endogen (1429), feed-back : 419:FIMNE 420:FINVMNE 3504:FKNMN 3519:FKNMNW 3436:FKNNE 429:KNMNE 1429:PKNMNE * PKNMNF endogen (1433), feed-back : 224:FIMNF 225:FINVMNF 3504:FKNMN 3519:FKNMNW 3437:FKNNF 234:KNMNF 1433:PKNMNF * PKNMNG endogen (1425), feed-back : 497:FIMNG 498:FINVMNG 3504:FKNMN 3519:FKNMNW 3435:FKNNG 507:KNMNG 1425:PKNMNG * PKNMNZ endogen (1437), feed-back : 263:FIMNZ 264:FINVMNZ 3504:FKNMN 3519:FKNMNW 3434:FKNNZ 273:KNMNZ 1437:PKNMNZ * PKNMO endogen (1457), feed-back : 554:FINVMO 3739:FKN 3704:FKNM 552:FKNMO 3712:FKNMW 3683:FKNO 584:KNMO 1457:PKNMO * PKNMP endogen (3705), feed-back : 3707:FINMP 3739:FKN 3704:FKNM 3703:FKNMP 3711:FKNMPW 3712:FKNMW 3740:FKNP 3741:FKNPXH * PKNMQ endogen (3508), feed-back : 3510:FKNM9 3521:FKNM9W 3513:FKNMBY 3522:FKNMBYW 3703:FKNMP 3711:FKNMPW 3507:FKNMQ 3520:FKNMQW * PKNMQF endogen (1453), feed-back : 380:FIMQF 381:FINVMQF 3507:FKNMQ 3520:FKNMQW 3441:FKNQF 390:KNMQF 1453:PKNMQF * PKNMQS endogen (1449), feed-back : 458:FIMQS 459:FINVMQS 3513:FKNMBY 3522:FKNMBYW 3507:FKNMQ 3520:FKNMQW 3440:FKNQS 468:KNMQS 1449:PKNMQS * PKNMQZ endogen (1445), feed-back : 341:FIMQZ 342:FINVMQZ 3507:FKNMQ 3520:FKNMQW 3439:FKNQZ 351:KNMQZ 1445:PKNMQZ * PKNN endogen (3575), feed-back : 3569:FKN9 3570:FKNBY 3567:FKNN * PKNNE endogen (3454), feed-back : 3567:FKNN 3436:FKNNE * PKNNF endogen (3455), feed-back : 3567:FKNN 3437:FKNNF * PKNNG endogen (3453), feed-back : 3567:FKNN 3435:FKNNG * PKNNZ endogen (3452), feed-back : 3567:FKNN 3434:FKNNZ * PKNO endogen (3688), feed-back : 3683:FKNO * PKNP endogen (3746), feed-back : 3740:FKNP * PKNPXH endogen (3745), feed-back : 3741:FKNPXH * PKNQ endogen (3576), feed-back : 3569:FKN9 3570:FKNBY 3568:FKNQ * PKNQF endogen (3459), feed-back : 3568:FKNQ 3441:FKNQF * PKNQS endogen (3458), feed-back : 3570:FKNBY 3568:FKNQ 3440:FKNQS * PKNQZ endogen (3457), feed-back : 3568:FKNQ 3439:FKNQZ * PKNT endogen ( 591), feed-back : 3739:FKN 3740:FKNP 3741:FKNPXH 590:FKNT 592:KNT * PM endogen (2092), feed-back : 1487:FM 2844:FMZ 2202:FY 3283:FYST 2207:FYTR PM01 eksogen : 1471:FAM01 568:FCO 1291:FDILM01 1501:FM01 1485:FMV 2844:FMZ 3905:JFDILM01 917:M01_CB 881:M01_CE 845:M01_CF 899:M01_CG 935:M01_CH 989:M01_CO 953:M01_CS 971:M01_CT 863:M01_CV 1159:M01_E01 1096:M01_E2 1178:M01_E3 1117:M01_E59 1138:M01_E7Y 1199:M01_ES 1054:M01_IB 1219:M01_IL 1007:M01_IM 1075:M01_IT 593:M01_XA 698:M01_XB 803:M01_XE 782:M01_XH 635:M01_XNE 656:M01_XNF 614:M01_XNG 677:M01_XNZ 824:M01_XO 761:M01_XQF 740:M01_XQS 719:M01_XQZ 2089:MV 1475:PXM01 2041:SPM_CB 2039:SPM_CE 2037:SPM_CF 2040:SPM_CG 2042:SPM_CH 2044:SPM_CO 2043:SPM_CS 2038:SPM_CV 2048:SPM_E01 2049:SPM_E2 2050:SPM_E3 2051:SPM_E59 2052:SPM_E7Y 2053:SPM_ES 2045:SPM_IB 2047:SPM_IL 2046:SPM_IM 2025:SPM_XA 2031:SPM_XB 2026:SPM_XE 2035:SPM_XH 2028:SPM_XNE 2029:SPM_XNF 2027:SPM_XNG 2030:SPM_XNZ 2036:SPM_XO 2034:SPM_XQF 2033:SPM_XQS 2032:SPM_XQZ 3096:TJKMZ01 PM2 eksogen : 1472:FAM2 568:FCO 1292:FDILM2 1502:FM2 2842:FM237Y 1485:FMV 2844:FMZ 3906:JFDILM2 918:M2_CB 882:M2_CE 846:M2_CF 900:M2_CG 936:M2_CH 990:M2_CO 954:M2_CS 972:M2_CT 864:M2_CV 1160:M2_E01 1097:M2_E2 1179:M2_E3 1118:M2_E59 1139:M2_E7Y 1200:M2_ES 1055:M2_IB 1220:M2_IL 1008:M2_IM 1076:M2_IT 594:M2_XA 699:M2_XB 804:M2_XE 783:M2_XH 636:M2_XNE 657:M2_XNF 615:M2_XNG 678:M2_XNZ 825:M2_XO 762:M2_XQF 741:M2_XQS 720:M2_XQZ 2089:MV 1476:PXM2 2041:SPM_CB 2039:SPM_CE 2037:SPM_CF 2040:SPM_CG 2042:SPM_CH 2044:SPM_CO 2043:SPM_CS 2038:SPM_CV 2048:SPM_E01 2049:SPM_E2 2050:SPM_E3 2051:SPM_E59 2052:SPM_E7Y 2053:SPM_ES 2045:SPM_IB 2047:SPM_IL 2046:SPM_IM 2025:SPM_XA 2031:SPM_XB 2026:SPM_XE 2035:SPM_XH 2028:SPM_XNE 2029:SPM_XNF 2027:SPM_XNG 2030:SPM_XNZ 2036:SPM_XO 2034:SPM_XQF 2033:SPM_XQS 2032:SPM_XQZ 3097:TJKMZ2 * PM237Y endogen (2843), feed-back : 2842:FM237Y * PM3 endogen (2831), feed-back : 2842:FM237Y 2830:FM3 2836:FMVX3 * PM3K endogen (2241), feed-back : 568:FCO 1293:FDILM3K 2830:FM3 1504:FM3K 1485:FMV 3907:JFDILM3K 923:M3K_CB 887:M3K_CE 851:M3K_CF 905:M3K_CG 941:M3K_CH 995:M3K_CO 959:M3K_CS 977:M3K_CT 869:M3K_CV 1162:M3K_E01 1099:M3K_E2 1181:M3K_E3 1120:M3K_E59 1141:M3K_E7Y 1202:M3K_ES 1057:M3K_IB 1222:M3K_IL 1013:M3K_IM 1078:M3K_IT 609:M3K_XA 714:M3K_XB 819:M3K_XE 798:M3K_XH 651:M3K_XNE 672:M3K_XNF 630:M3K_XNG 693:M3K_XNZ 840:M3K_XO 777:M3K_XQF 756:M3K_XQS 735:M3K_XQZ 2089:MV 2241:PM3K 2041:SPM_CB 2039:SPM_CE 2037:SPM_CF 2040:SPM_CG 2042:SPM_CH 2044:SPM_CO 2043:SPM_CS 2038:SPM_CV 2048:SPM_E01 2049:SPM_E2 2050:SPM_E3 2051:SPM_E59 2052:SPM_E7Y 2053:SPM_ES 2045:SPM_IB 2047:SPM_IL 2046:SPM_IM 2025:SPM_XA 2031:SPM_XB 2026:SPM_XE 2035:SPM_XH 2028:SPM_XNE 2029:SPM_XNF 2027:SPM_XNG 2030:SPM_XNZ 2036:SPM_XO 2034:SPM_XQF 2033:SPM_XQS 2032:SPM_XQZ PM3KW endogen (2240) : 2241:PM3K * PM3Q endogen (2243), feed-back : 1473:FAM3Q 568:FCO 1295:FDILM3Q 2830:FM3 1505:FM3Q 1485:FMV 2844:FMZ 3909:JFDILM3Q 924:M3Q_CB 888:M3Q_CE 852:M3Q_CF 906:M3Q_CG 942:M3Q_CH 996:M3Q_CO 960:M3Q_CS 978:M3Q_CT 870:M3Q_CV 1163:M3Q_E01 1100:M3Q_E2 1182:M3Q_E3 1121:M3Q_E59 1142:M3Q_E7Y 1203:M3Q_ES 1058:M3Q_IB 1223:M3Q_IL 1014:M3Q_IM 1079:M3Q_IT 610:M3Q_XA 715:M3Q_XB 820:M3Q_XE 799:M3Q_XH 652:M3Q_XNE 673:M3Q_XNF 631:M3Q_XNG 694:M3Q_XNZ 841:M3Q_XO 778:M3Q_XQF 757:M3Q_XQS 736:M3Q_XQZ 2089:MV 2243:PM3Q 2041:SPM_CB 2039:SPM_CE 2037:SPM_CF 2040:SPM_CG 2042:SPM_CH 2044:SPM_CO 2043:SPM_CS 2038:SPM_CV 2048:SPM_E01 2049:SPM_E2 2050:SPM_E3 2051:SPM_E59 2052:SPM_E7Y 2053:SPM_ES 2045:SPM_IB 2047:SPM_IL 2046:SPM_IM 2025:SPM_XA 2031:SPM_XB 2026:SPM_XE 2035:SPM_XH 2028:SPM_XNE 2029:SPM_XNF 2027:SPM_XNG 2030:SPM_XNZ 2036:SPM_XO 2034:SPM_XQF 2033:SPM_XQS 2032:SPM_XQZ 3098:TJKMZ3Q PM3QW endogen (2242) : 2243:PM3Q * PM3R endogen (2239), feed-back : 568:FCO 1294:FDILM3R 2830:FM3 1503:FM3R 1485:FMV 3908:JFDILM3R 922:M3R_CB 886:M3R_CE 850:M3R_CF 904:M3R_CG 940:M3R_CH 994:M3R_CO 958:M3R_CS 976:M3R_CT 868:M3R_CV 1161:M3R_E01 1098:M3R_E2 1180:M3R_E3 1119:M3R_E59 1140:M3R_E7Y 1201:M3R_ES 1056:M3R_IB 1221:M3R_IL 1012:M3R_IM 1077:M3R_IT 608:M3R_XA 713:M3R_XB 818:M3R_XE 797:M3R_XH 650:M3R_XNE 671:M3R_XNF 629:M3R_XNG 692:M3R_XNZ 839:M3R_XO 776:M3R_XQF 755:M3R_XQS 734:M3R_XQZ 2089:MV 2239:PM3R 2248:PXE 2250:PXNG 2041:SPM_CB 2039:SPM_CE 2037:SPM_CF 2040:SPM_CG 2042:SPM_CH 2044:SPM_CO 2043:SPM_CS 2038:SPM_CV 2048:SPM_E01 2049:SPM_E2 2050:SPM_E3 2051:SPM_E59 2052:SPM_E7Y 2053:SPM_ES 2045:SPM_IB 2047:SPM_IL 2046:SPM_IM 2025:SPM_XA 2031:SPM_XB 2026:SPM_XE 2035:SPM_XH 2028:SPM_XNE 2029:SPM_XNF 2027:SPM_XNG 2030:SPM_XNZ 2036:SPM_XO 2034:SPM_XQF 2033:SPM_XQS 2032:SPM_XQZ PM3RW endogen (2238) : 2239:PM3R PM59 eksogen : 2853:BPE59 1474:FAM59 568:FCO 1296:FDILM59 1506:FM59 2839:FM597B 1485:FMV 2844:FMZ 3910:JFDILM59 919:M59_CB 883:M59_CE 847:M59_CF 901:M59_CG 937:M59_CH 991:M59_CO 955:M59_CS 973:M59_CT 865:M59_CV 1166:M59_E01 1103:M59_E2 1185:M59_E3 1124:M59_E59 1145:M59_E7Y 1206:M59_ES 1061:M59_IB 1226:M59_IL 1009:M59_IM 1082:M59_IT 595:M59_XA 700:M59_XB 805:M59_XE 784:M59_XH 637:M59_XNE 658:M59_XNF 616:M59_XNG 679:M59_XNZ 826:M59_XO 763:M59_XQF 742:M59_XQS 721:M59_XQZ 2089:MV 1477:PXM59 2041:SPM_CB 2039:SPM_CE 2037:SPM_CF 2040:SPM_CG 2042:SPM_CH 2044:SPM_CO 2043:SPM_CS 2038:SPM_CV 2048:SPM_E01 2049:SPM_E2 2050:SPM_E3 2051:SPM_E59 2052:SPM_E7Y 2053:SPM_ES 2045:SPM_IB 2047:SPM_IL 2046:SPM_IM 2025:SPM_XA 2031:SPM_XB 2026:SPM_XE 2035:SPM_XH 2028:SPM_XNE 2029:SPM_XNF 2027:SPM_XNG 2030:SPM_XNZ 2036:SPM_XO 2034:SPM_XQF 2033:SPM_XQS 2032:SPM_XQZ 3099:TJKMZ59 * PM597B endogen (2840), feed-back : 2839:FM597B PM7B eksogen : 568:FCO 1297:FDILM7B 2839:FM597B 1507:FM7B 1485:FMV 3911:JFDILM7B 925:M7B_CB 889:M7B_CE 853:M7B_CF 907:M7B_CG 943:M7B_CH 997:M7B_CO 961:M7B_CS 979:M7B_CT 871:M7B_CV 1164:M7B_E01 1101:M7B_E2 1183:M7B_E3 1122:M7B_E59 1143:M7B_E7Y 1204:M7B_ES 1059:M7B_IB 1224:M7B_IL 1015:M7B_IM 1080:M7B_IT 598:M7B_XA 703:M7B_XB 806:M7B_XE 787:M7B_XH 640:M7B_XNE 661:M7B_XNF 619:M7B_XNG 682:M7B_XNZ 827:M7B_XO 766:M7B_XQF 745:M7B_XQS 724:M7B_XQZ 2089:MV 10:RPCBE PM7Y eksogen : 568:FCO 1298:FDILM7Y 2842:FM237Y 1508:FM7Y 1485:FMV 3912:JFDILM7Y 926:M7Y_CB 890:M7Y_CE 854:M7Y_CF 908:M7Y_CG 944:M7Y_CH 998:M7Y_CO 962:M7Y_CS 980:M7Y_CT 872:M7Y_CV 1165:M7Y_E01 1102:M7Y_E2 1184:M7Y_E3 1123:M7Y_E59 1144:M7Y_E7Y 1205:M7Y_ES 1060:M7Y_IB 1225:M7Y_IL 1016:M7Y_IM 1081:M7Y_IT 599:M7Y_XA 704:M7Y_XB 807:M7Y_XE 788:M7Y_XH 641:M7Y_XNE 662:M7Y_XNF 620:M7Y_XNG 683:M7Y_XNZ 828:M7Y_XO 767:M7Y_XQF 746:M7Y_XQS 725:M7Y_XQZ 2089:MV 2041:SPM_CB 2039:SPM_CE 2037:SPM_CF 2040:SPM_CG 2042:SPM_CH 2044:SPM_CO 2043:SPM_CS 2038:SPM_CV 2048:SPM_E01 2049:SPM_E2 2050:SPM_E3 2051:SPM_E59 2052:SPM_E7Y 2053:SPM_ES 2045:SPM_IB 2047:SPM_IL 2046:SPM_IM 2025:SPM_XA 2031:SPM_XB 2026:SPM_XE 2035:SPM_XH 2028:SPM_XNE 2029:SPM_XNF 2027:SPM_XNG 2030:SPM_XNZ 2036:SPM_XO 2034:SPM_XQF 2033:SPM_XQS 2032:SPM_XQZ PMS eksogen : 2855:BPES 568:FCO 1487:FM 1509:FMS 2833:FMST 927:MS_CB 891:MS_CE 855:MS_CF 909:MS_CG 945:MS_CH 999:MS_CO 963:MS_CS 981:MS_CT 873:MS_CV 1167:MS_E01 1104:MS_E2 1186:MS_E3 1125:MS_E59 1146:MS_E7Y 1207:MS_ES 1062:MS_IB 1227:MS_IL 1017:MS_IM 1083:MS_IT 600:MS_XA 705:MS_XB 808:MS_XE 789:MS_XH 642:MS_XNE 663:MS_XNF 621:MS_XNG 684:MS_XNZ 829:MS_XO 768:MS_XQF 747:MS_XQS 726:MS_XQZ * PMST endogen (2834), feed-back : 2833:FMST PMT eksogen : 2854:BPET 1487:FM 2833:FMST 2090:MT 1363:PCT * PMV endogen (2093), feed-back : 1487:FM 1485:FMV 2836:FMVX3 * PMVX3 endogen (2837), feed-back : 2836:FMVX3 PNCB endogen (1357) : 1376:PCB 1905:PCPN 4052:ZPNCB PNCE endogen (1355) : 1372:PCE 1905:PCPN 4050:ZPNCE PNCF endogen (1353) : 1370:PCF 1905:PCPN 4048:ZPNCF PNCG endogen (1356) : 1373:PCG 1905:PCPN 4051:ZPNCG PNCH endogen (1362) : 1374:PCH 1905:PCPN PNCS endogen (1358) : 1905:PCPN 1375:PCS 4053:ZPNCS PNCV endogen (1354) : 1905:PCPN 1371:PCV 4049:ZPNCV * PNE01 endogen (1465), feed-back : 2813:EN01 1262:FXA 1261:FXAW 2246:PXA 2260:PXNF PNIB endogen (1360) : 1367:PNIBH 1366:PNIBO1 1369:PNIBP1 4055:ZPNIB PNIBH endogen (1367) : 1381:PIBH 1369:PNIBP1 PNIBO1 endogen (1366) : 1380:PIBO1 1369:PNIBP1 PNIBP1 endogen (1369) : 1379:PIBP1 PNIL endogen (1361) : 1460:PIL PNIM endogen (1359) : 1365:PNIMO1 1368:PNIMP1 4054:ZPNIM PNIMO1 endogen (1365) : 1378:PIMO1 1368:PNIMP1 PNIMP1 endogen (1368) : 1377:PIMP1 * PTTYL endogen (1598), feed-back : 1643:IVBPS 1642:IVMPS 111:IWBZSU 1598:PTTYL 1922:SAFMA 1923:SAFME 2065:SPZUAK 2064:SPZUL 2101:TRFO_O_E 2100:TRFP_O_E 1600:TYD 1608:TYMB 1606:TYMLF 1609:TYMO 1607:TYMS 1620:TYPDP 1614:TYPEF 1613:TYPFO 1612:TYPFP 1616:TYPFY 1621:TYPI 1615:TYPOV 1619:TYPPT 1618:TYPT 1629:TYRBF 1631:TYRHS 1632:TYRHY 1627:TYRKR 1626:TYRKS 1635:TYRRR 1634:TYRRS 1602:TYUAD 1601:TYULY 1603:TYURY 1604:TYUSU * PTTYP endogen (1599), feed-back : 1599:PTTYP 1629:TYRBF * PV endogen (3774), feed-back : 3772:FV * PV9 endogen (3633), feed-back : 3629:FV9 * PVA endogen (3469), feed-back : 3629:FV9 3460:FVA 3771:FVP * PVB endogen (3474), feed-back : 3629:FV9 3465:FVB 3630:FVBY 3771:FVP * PVBY endogen (3634), feed-back : 3630:FVBY * PVE endogen (3690), feed-back : 3689:FVE 3771:FVP * PVE1 endogen (3754), feed-back : 3752:FVE1 3756:FVE1W * PVE9 endogen (3589), feed-back : 3661:DT9 3645:DTE9 3585:FVE9 3593:FVE9W 3657:PKLEBM9 * PVEA endogen (1329), feed-back : 3478:DTA 3645:DTE9 3778:DTEP 3460:FVA 3585:FVE9 3593:FVE9W 170:FVEAWX 3751:FVEP 3755:FVEPW 3694:FVEX 2303:FYFA 165:PKLEA 166:PKLEBA 167:PKLEBMA 1341:PVMA 3794:PWA 2245:PWAW 3388:VEA 607:XQZ_XA * PVEB endogen (1334), feed-back : 3483:DTB 3645:DTE9 3646:DTEBY 3778:DTEP 3465:FVB 3585:FVE9 3593:FVE9W 287:FVEBWX 3586:FVEBY 3594:FVEBYW 3751:FVEP 3755:FVEPW 3694:FVEX 2309:FYFB 282:PKLEB 283:PKLEBB 284:PKLEBMB 1348:PVMB 3800:PWB 2264:PWBVV 2262:PWBW 3393:VEB 712:XQZ_XB * PVEBY endogen (3590), feed-back : 3662:DTBY 3646:DTEBY 3586:FVEBY 3594:FVEBYW 3658:PKLEBMBY * PVEE endogen (1338), feed-back : 3669:BVEE 3778:DTEP 3689:FVE 3751:FVEP 3755:FVEPW 2304:FYFE 1350:PVME 3795:PWE 3666:VEE 817:XQZ_XE * PVEH endogen (1339), feed-back : 3670:BVEH 3778:DTEP 3751:FVEP 3755:FVEPW 3694:FVEX 7:FVH 2313:FYFH 1351:PVMH 3804:PWH 3667:VEH * PVEN endogen (3587), feed-back : 3645:DTE9 3646:DTEBY 3643:DTEN 3778:DTEP 3659:DTN 3585:FVE9 3593:FVE9W 3586:FVEBY 3594:FVEBYW 3583:FVEN 3591:FVENW 3751:FVEP 3755:FVEPW 3655:PKLEBMN * PVENE endogen (1343), feed-back : 3643:DTEN 3480:DTNE 3583:FVEN 402:FVENEWX 3591:FVENW 3462:FVNE 2306:FYFNE 401:PKLBMENE 3797:PWNE 2272:PWNEVV 2270:PWNEW 3390:VENE * PVENF endogen (1332), feed-back : 3643:DTEN 3481:DTNF 3583:FVEN 209:FVENFWX 3591:FVENW 3694:FVEX 3463:FVNF 2307:FYFNF 206:PKLEBMNF 205:PKLEBNF 204:PKLENF 1344:PVMNF 3798:PWNF 2256:PWNFVV 2254:PWNFW 3391:VENF 670:XQZ_XNF * PVENG endogen (1342), feed-back : 3643:DTEN 3479:DTNG 3583:FVEN 480:FVENGWX 3591:FVENW 3461:FVNG 2305:FYFNG 479:PKLBMENG 3796:PWNG 3790:PWNGW 3389:VENG * PVENZ endogen (1333), feed-back : 3643:DTEN 3482:DTNZ 3583:FVEN 3591:FVENW 248:FVENZWX 3694:FVEX 3464:FVNZ 2308:FYFNZ 245:PKLEBMNZ 244:PKLEBNZ 243:PKLENZ 1345:PVMNZ 3799:PWNZ 2280:PWNZVV 2278:PWNZW 3392:VENZ 691:XQZ_XNZ * PVEO endogen (1340), feed-back : 3671:BVEO 3752:FVE1 3756:FVE1W 3694:FVEX 561:FVO 1352:PVMO 3805:PWO 3668:VEO 563:XO 838:XQZ_XO * PVEP endogen (3753), feed-back : 3778:DTEP 3780:DTP 3752:FVE1 3756:FVE1W 3751:FVEP 3755:FVEPW * PVEQ endogen (3588), feed-back : 3645:DTE9 3646:DTEBY 3778:DTEP 3644:DTEQ 3660:DTQ 3585:FVE9 3593:FVE9W 3586:FVEBY 3594:FVEBYW 3751:FVEP 3755:FVEPW 3584:FVEQ 3592:FVEQW 3656:PKLEBMQ * PVEQF endogen (1335), feed-back : 3644:DTEQ 3486:DTQF 3584:FVEQ 365:FVEQFWX 3592:FVEQW 3694:FVEX 3468:FVQF 2312:FYFQF 362:PKLEBMQF 361:PKLEBQF 360:PKLEQF 1346:PVMQF 3803:PWQF 2288:PWQFVV 2286:PWQFW 3396:VEQF 775:XQZ_XQF * PVEQS endogen (1337), feed-back : 3646:DTEBY 3644:DTEQ 3485:DTQS 3586:FVEBY 3594:FVEBYW 3584:FVEQ 441:FVEQSWX 3592:FVEQW 3694:FVEX 3467:FVQS 2311:FYFQS 440:PKLBMEQS 1349:PVMQS 3802:PWQS 3791:PWQSW 3395:VEQS 754:XQZ_XQS * PVEQZ endogen (1336), feed-back : 3644:DTEQ 3484:DTQZ 3584:FVEQ 3592:FVEQW 326:FVEQZWX 3694:FVEX 3466:FVQZ 2310:FYFQZ 323:PKLEBMQZ 322:PKLEBQZ 321:PKLEQZ 1347:PVMQZ 3801:PWQZ 2296:PWQZVV 2294:PWQZW 3394:VEQZ 733:XQZ_XQZ * PVEX endogen (3695), feed-back : 3694:FVEX * PVH endogen ( 8), feed-back : 7:FVH 3771:FVP * PVM endogen (3765), feed-back : 3763:FVM 3767:FVMW * PVM9 endogen (3613), feed-back : 3661:DT9 3653:DTM9 3609:FVM9 3617:FVM9W 3657:PKLEBM9 * PVMA endogen (1341), feed-back : 3478:DTA 3653:DTM9 3779:DTMP 3460:FVA 3609:FVM9 3617:FVM9W 168:FVMAWX 3762:FVMP 3766:FVMPW 2303:FYFA 167:PKLEBMA 3794:PWA 2245:PWAW 3379:VMA 4039:ZPVMA * PVMB endogen (1348), feed-back : 3483:DTB 3653:DTM9 3654:DTMBY 3779:DTMP 3465:FVB 3609:FVM9 3617:FVM9W 285:FVMBWX 3610:FVMBY 3618:FVMBYW 3762:FVMP 3766:FVMPW 2309:FYFB 284:PKLEBMB 3800:PWB 2264:PWBVV 2262:PWBW 3384:VMB 4043:ZPVMB * PVMBY endogen (3614), feed-back : 3662:DTBY 3654:DTMBY 3610:FVMBY 3618:FVMBYW 3658:PKLEBMBY PVME endogen (1350) : 3779:DTMP 3689:FVE 3762:FVMP 3766:FVMPW 2304:FYFE 3795:PWE 3663:VME 4046:ZPVME * PVMH endogen (1351), feed-back : 3779:DTMP 7:FVH 3762:FVMP 3766:FVMPW 2313:FYFH 3804:PWH 3664:VMH * PVMN endogen (3611), feed-back : 3653:DTM9 3654:DTMBY 3651:DTMN 3779:DTMP 3659:DTN 3609:FVM9 3617:FVM9W 3610:FVMBY 3618:FVMBYW 3607:FVMN 3615:FVMNW 3762:FVMP 3766:FVMPW 3655:PKLEBMN * PVMNE endogen (1331), feed-back : 3651:DTMN 3480:DTNE 3607:FVMN 403:FVMNEWX 3615:FVMNW 3462:FVNE 2306:FYFNE 401:PKLBMENE 400:PKLBMNE 1343:PVENE 3797:PWNE 2272:PWNEVV 2270:PWNEW 3381:VMNE * PVMNF endogen (1344), feed-back : 3651:DTMN 3481:DTNF 3607:FVMN 207:FVMNFWX 3615:FVMNW 3463:FVNF 2307:FYFNF 206:PKLEBMNF 3798:PWNF 2256:PWNFVV 2254:PWNFW 3382:VMNF 4040:ZPVMNF * PVMNG endogen (1330), feed-back : 3651:DTMN 3479:DTNG 3607:FVMN 481:FVMNGWX 3615:FVMNW 3461:FVNG 2305:FYFNG 479:PKLBMENG 478:PKLBMNG 1342:PVENG 3796:PWNG 3790:PWNGW 3380:VMNG * PVMNZ endogen (1345), feed-back : 3651:DTMN 3482:DTNZ 3607:FVMN 3615:FVMNW 246:FVMNZWX 3464:FVNZ 2308:FYFNZ 245:PKLEBMNZ 3799:PWNZ 2280:PWNZVV 2278:PWNZW 3383:VMNZ 4041:ZPVMNZ * PVMO endogen (1352), feed-back : 3763:FVM 3767:FVMW 561:FVO 3805:PWO 3665:VMO 563:XO 4047:ZPVMO * PVMP endogen (3764), feed-back : 3779:DTMP 3780:DTP 3763:FVM 3762:FVMP 3766:FVMPW 3767:FVMW * PVMQ endogen (3612), feed-back : 3653:DTM9 3654:DTMBY 3779:DTMP 3652:DTMQ 3660:DTQ 3609:FVM9 3617:FVM9W 3610:FVMBY 3618:FVMBYW 3762:FVMP 3766:FVMPW 3608:FVMQ 3616:FVMQW 3656:PKLEBMQ * PVMQF endogen (1346), feed-back : 3652:DTMQ 3486:DTQF 3608:FVMQ 363:FVMQFWX 3616:FVMQW 3468:FVQF 2312:FYFQF 362:PKLEBMQF 3803:PWQF 2288:PWQFVV 2286:PWQFW 3387:VMQF 4042:ZPVMQF * PVMQS endogen (1349), feed-back : 3654:DTMBY 3652:DTMQ 3485:DTQS 3610:FVMBY 3618:FVMBYW 3608:FVMQ 442:FVMQSWX 3616:FVMQW 3467:FVQS 2311:FYFQS 440:PKLBMEQS 439:PKLBMQS 3802:PWQS 3791:PWQSW 3386:VMQS 4044:ZPVMQS * PVMQZ endogen (1347), feed-back : 3652:DTMQ 3484:DTQZ 3608:FVMQ 3616:FVMQW 324:FVMQZWX 3466:FVQZ 2310:FYFQZ 323:PKLEBMQZ 3801:PWQZ 2296:PWQZVV 2294:PWQZW 3385:VMQZ 4045:ZPVMQZ * PVN endogen (3631), feed-back : 3629:FV9 3630:FVBY 3627:FVN 3771:FVP * PVNE endogen (3471), feed-back : 3627:FVN 3462:FVNE * PVNF endogen (3472), feed-back : 3627:FVN 3463:FVNF * PVNG endogen (3470), feed-back : 3627:FVN 3461:FVNG * PVNZ endogen (3473), feed-back : 3627:FVN 3464:FVNZ * PVO endogen ( 564), feed-back : 3772:FV 561:FVO 562:FXO 1352:PVMO 838:XQZ_XO * PVP endogen (3773), feed-back : 3772:FV 3771:FVP * PVQ endogen (3632), feed-back : 3629:FV9 3630:FVBY 3771:FVP 3628:FVQ * PVQF endogen (3477), feed-back : 3628:FVQ 3468:FVQF * PVQS endogen (3476), feed-back : 3630:FVBY 3628:FVQ 3467:FVQS * PVQZ endogen (3475), feed-back : 3628:FVQ 3466:FVQZ PW endogen (3809) : 3825:BPR PWA endogen (3794) : 3810:BPRA 3809:PW 3808:PWP PWANV endogen (3785), ikke-bestemmende. PWAVL endogen (3784) : 3785:PWANV PWAVV endogen (3783) : 3785:PWANV * PWAW endogen (2245), feed-back : 1262:FXA 1261:FXAW PWB endogen (3800) : 3816:BPRB 3809:PW 3808:PWP * PWBM endogen (2546), feed-back : 2409:OWLM_CR_CF 2522:OWLM_E_CF 2389:OWLM_H_CF 2502:OWLM_OK_CF 2450:OWLM_X_CF 2629:OWPB_ATP 2563:OWPB_F PWBNV endogen (3788), ikke-bestemmende. * PWBS endogen (2489), feed-back : 2487:OWBD_OS_Z 2546:PWBM PWBVL endogen (2263) : 2265:BPWBVL 3883:JRPXB 3788:PWBNV 2268:PXB PWBVV endogen (2264) : 2266:BPWBVV 3883:JRPXB 3788:PWBNV 2268:PXB PWBW endogen (2262) : 2267:PXBW PWE endogen (3795) : 3811:BPRE 3809:PW 3808:PWP PWH endogen (3804) : 3820:BPRH 3809:PW 3808:PWP PWN endogen (3806) : 3823:BPRN PWNE endogen (3797) : 3813:BPRNE 3809:PW 3806:PWN 3808:PWP PWNEVL endogen (2271) : 2273:BPWNEVL 3886:JRPXNE 2276:PXNE PWNEVV endogen (2272) : 2274:BPWNEVV 3886:JRPXNE 2276:PXNE PWNEW endogen (2270) : 3792:PWNW 2275:PXNEW PWNF endogen (3798) : 3814:BPRNF 3809:PW 3806:PWN 3808:PWP PWNFNV endogen (3786), ikke-bestemmende. PWNFVL endogen (2255) : 2257:BPWNFVL 3786:PWNFNV PWNFVV endogen (2256) : 2258:BPWNFVV 3786:PWNFNV PWNFW endogen (2254) : 3792:PWNW 2259:PXNFW PWNG endogen (3796) : 3812:BPRNG 3809:PW 3806:PWN 3808:PWP PWNGW endogen (3790) : 3792:PWNW PWNW endogen (3792), ikke-bestemmende. PWNZ endogen (3799) : 3815:BPRNZ 3809:PW 3806:PWN 3808:PWP PWNZNV endogen (3787), ikke-bestemmende. PWNZVL endogen (2279) : 2281:BPWNZVL 3889:JRPXNZ 3787:PWNZNV 2284:PXNZ PWNZVV endogen (2280) : 2282:BPWNZVV 3889:JRPXNZ 3787:PWNZNV 2284:PXNZ PWNZW endogen (2278) : 3792:PWNW 2283:PXNZW PWO endogen (3805) : 3821:BPRO 3809:PW PWP endogen (3808) : 3824:BPRP * PWP_ATP endogen (2634), feed-back : 2639:OWPCR_DMP 2648:OWPCR_LD 2644:OWPCR_SP 2634:PWP_ATP * PWP_F endogen (2568), feed-back : 2581:OWPCO1_BF 2588:OWPCO2_BF 2574:OWPCR_BF 2608:OWPIO1_BF 2615:OWPIO2_BF 2601:OWPIR_BF 2568:PWP_F PWQ endogen (3807) : 3822:BPRQ PWQF endogen (3803) : 3819:BPRQF 3809:PW 3808:PWP 3807:PWQ PWQFVL endogen (2287) : 2289:BPWQFVL 3892:JRPXQF 2292:PXQF PWQFVV endogen (2288) : 2290:BPWQFVV 3892:JRPXQF 2292:PXQF PWQFW endogen (2286) : 3793:PWQW 2291:PXQFW PWQS endogen (3802) : 3818:BPRQS 3809:PW 3808:PWP 3807:PWQ PWQSW endogen (3791) : 3793:PWQW PWQW endogen (3793), ikke-bestemmende. PWQZ endogen (3801) : 3817:BPRQZ 3809:PW 3808:PWP 3807:PWQ PWQZNV endogen (3789), ikke-bestemmende. PWQZVL endogen (2295) : 2297:BPWQZVL 3895:JRPXQZ 3789:PWQZNV 2300:PXQZ PWQZVV endogen (2296) : 2298:BPWQZVV 3895:JRPXQZ 3789:PWQZNV 2300:PXQZ PWQZW endogen (2294) : 3793:PWQW 2299:PXQZW * PWS_CF endogen (2474), feed-back : 2452:OWS_CF_Z 2474:PWS_CF 2553:PWS_KAX * PWS_CR endogen (2421), feed-back : 2412:OWS_CR_Z 2421:PWS_CR 2553:PWS_KAX PWS_KAX endogen (2553) : 2628:OWPSDK_ATP 2562:OWPSDK_F PWS_LSE eksogen : 2627:OWPSE_ATP 2561:OWPSE_F 2519:OWS_E_Z * PX endogen (2866), feed-back : 3825:BPR 2864:FX * PX9 endogen (2872), feed-back : 2871:FX9 * PXA endogen (2246), feed-back : 3810:BPRA 568:FCO 1284:FDILA 2864:FX 2871:FX9 2868:FXP 2303:FYFA 3898:JFDILA 3047:TJKRXA 3064:TJKSXA 1264:XA 928:XA_CB 892:XA_CE 856:XA_CF 910:XA_CG 946:XA_CH 1000:XA_CO 964:XA_CS 982:XA_CT 874:XA_CV 135:XA_E01 1105:XA_E2 1187:XA_E3 1126:XA_E59 1147:XA_E7Y 1208:XA_ES 1063:XA_IB 1228:XA_IL 1018:XA_IM 1084:XA_IT 601:XA_XA 706:XA_XB 809:XA_XE 790:XA_XH 643:XA_XNE 664:XA_XNF 622:XA_XNG 685:XA_XNZ 830:XA_XO 769:XA_XQF 748:XA_XQS 727:XA_XQZ 2317:YFA * PXB endogen (2268), feed-back : 3816:BPRB 2265:BPWBVL 2266:BPWBVV 568:FCO 1299:FDILB 2864:FX 2871:FX9 1278:FXB 2874:FXBY 2868:FXP 2309:FYFB 3883:JRPXB 2268:PXB 3053:TJKRXB 3070:TJKSXB 932:XB_CB 896:XB_CE 860:XB_CF 914:XB_CG 950:XB_CH 1004:XB_CO 968:XB_CS 986:XB_CT 878:XB_CV 1172:XB_E01 1111:XB_E2 1192:XB_E3 1132:XB_E59 1153:XB_E7Y 1214:XB_ES 1069:XB_IB 1234:XB_IL 1022:XB_IM 1090:XB_IT 602:XB_XA 707:XB_XB 812:XB_XE 791:XB_XH 644:XB_XNE 665:XB_XNF 623:XB_XNG 686:XB_XNZ 833:XB_XO 770:XB_XQF 749:XB_XQS 728:XB_XQZ 2323:YFB 3884:ZPXB PXBW endogen (2267) : 3883:JRPXB 2268:PXB * PXBY endogen (2875), feed-back : 2874:FXBY * PXE endogen (2248), feed-back : 3811:BPRE 568:FCO 1285:FDILE 2864:FX 2868:FXP 2304:FYFE 3899:JFDILE 651:M3K_XNE 629:M3R_XNG 2248:PXE 2158:TIRE_O 3048:TJKRXE 3065:TJKSXE 1266:XE 929:XE_CB 893:XE_CE 857:XE_CF 911:XE_CG 947:XE_CH 1001:XE_CO 965:XE_CS 983:XE_CT 875:XE_CV 1168:XE_E01 1106:XE_E2 137:XE_E3 1127:XE_E59 1148:XE_E7Y 1209:XE_ES 1064:XE_IB 1229:XE_IL 1019:XE_IM 1085:XE_IT 611:XE_XA 716:XE_XB 821:XE_XE 800:XE_XH 674:XE_XNF 695:XE_XNZ 842:XE_XO 779:XE_XQF 758:XE_XQS 737:XE_XQZ 2318:YFE * PXE_E3 endogen ( 140), feed-back : 142:FE3 139:FXE_E3 * PXH endogen (2252), feed-back : 3820:BPRH 568:FCO 1300:FDILH 2864:FX 2868:FXP 2313:FYFH 2252:PXH 3057:TJKRXH 3074:TJKSXH 1048:XH_CB 1046:XH_CE 1044:XH_CF 1047:XH_CG 1051:XH_CO 1049:XH_CS 1050:XH_CT 1045:XH_CV 1175:XH_E01 1114:XH_E2 1195:XH_E3 1135:XH_E59 1156:XH_E7Y 1216:XH_ES 1072:XH_IB 1237:XH_IL 1052:XH_IM 1093:XH_IT 605:XH_XA 710:XH_XB 815:XH_XE 794:XH_XH 647:XH_XNE 668:XH_XNF 626:XH_XNG 689:XH_XNZ 836:XH_XO 773:XH_XQF 752:XH_XQS 731:XH_XQZ 2327:YFH PXM01 endogen (1475) : 1481:FMZ01 1478:FMZ01W PXM2 endogen (1476) : 1482:FMZ2 1479:FMZ2W PXM59 endogen (1477) : 1483:FMZ59 1480:FMZ59W * PXN endogen (2301), feed-back : 3823:BPRN 2864:FX 2871:FX9 2874:FXBY 1283:FXN 2868:FXP 2301:PXN 3113:QXN * PXNE endogen (2276), feed-back : 3813:BPRNE 2273:BPWNEVL 2274:BPWNEVV 568:FCO 1286:FDILNE 1283:FXN 1276:FXNE 2306:FYFNE 3900:JFDILNE 3886:JRPXNE 2301:PXN 2276:PXNE 3113:QXN 3051:TJKRXNE 3068:TJKSXNE 931:XNE_CB 895:XNE_CE 859:XNE_CF 913:XNE_CG 949:XNE_CH 1003:XNE_CO 967:XNE_CS 985:XNE_CT 877:XNE_CV 1170:XNE_E01 1108:XNE_E2 1189:XNE_E3 1129:XNE_E59 1150:XNE_E7Y 1211:XNE_ES 1066:XNE_IB 1231:XNE_IL 1021:XNE_IM 1087:XNE_IT 613:XNE_XA 718:XNE_XB 823:XNE_XE 802:XNE_XH 655:XNE_XNE 676:XNE_XNF 634:XNE_XNG 697:XNE_XNZ 844:XNE_XO 781:XNE_XQF 760:XNE_XQS 739:XNE_XQZ 2320:YFNE 3887:ZPXNE PXNEW endogen (2275) : 3886:JRPXNE 2276:PXNE * PXNF endogen (2260), feed-back : 3814:BPRNF 2257:BPWNFVL 2258:BPWNFVV 568:FCO 1287:FDILNF 1283:FXN 2307:FYFNF 3901:JFDILNF 1475:PXM01 1476:PXM2 2301:PXN 3113:QXN 3049:TJKRXNF 3066:TJKSXNF 1265:XNF 920:XNF_CB 884:XNF_CE 848:XNF_CF 902:XNF_CG 938:XNF_CH 992:XNF_CO 956:XNF_CS 974:XNF_CT 866:XNF_CV 136:XNF_E01 1109:XNF_E2 1190:XNF_E3 1130:XNF_E59 1151:XNF_E7Y 1212:XNF_ES 1067:XNF_IB 1232:XNF_IL 1010:XNF_IM 1088:XNF_IT 596:XNF_XA 701:XNF_XB 810:XNF_XE 785:XNF_XH 638:XNF_XNE 659:XNF_XNF 617:XNF_XNG 680:XNF_XNZ 831:XNF_XO 764:XNF_XQF 743:XNF_XQS 722:XNF_XQZ 2321:YFNF PXNFW endogen (2259), ikke-bestemmende. * PXNG endogen (2250), feed-back : 3812:BPRNG 568:FCO 1288:FDILNG 1283:FXN 1275:FXNG 2305:FYFNG 3902:JFDILNG 2301:PXN 2250:PXNG 3113:QXN 3050:TJKRXNG 3067:TJKSXNG 930:XNG_CB 894:XNG_CE 858:XNG_CF 912:XNG_CG 948:XNG_CH 1002:XNG_CO 966:XNG_CS 984:XNG_CT 876:XNG_CV 1169:XNG_E01 1107:XNG_E2 1188:XNG_E3 1128:XNG_E59 1149:XNG_E7Y 1210:XNG_ES 1065:XNG_IB 1230:XNG_IL 1020:XNG_IM 1086:XNG_IT 612:XNG_XA 717:XNG_XB 822:XNG_XE 801:XNG_XH 654:XNG_XNE 675:XNG_XNF 633:XNG_XNG 696:XNG_XNZ 843:XNG_XO 780:XNG_XQF 759:XNG_XQS 738:XNG_XQZ 2319:YFNG * PXNZ endogen (2284), feed-back : 3815:BPRNZ 2281:BPWNZVL 2282:BPWNZVV 568:FCO 1289:FDILNZ 1283:FXN 1277:FXNZ 2308:FYFNZ 3903:JFDILNZ 3889:JRPXNZ 1477:PXM59 2301:PXN 2284:PXNZ 3113:QXN 3052:TJKRXNZ 3069:TJKSXNZ 921:XNZ_CB 885:XNZ_CE 849:XNZ_CF 903:XNZ_CG 939:XNZ_CH 993:XNZ_CO 957:XNZ_CS 975:XNZ_CT 867:XNZ_CV 1171:XNZ_E01 1110:XNZ_E2 1191:XNZ_E3 1131:XNZ_E59 1152:XNZ_E7Y 1213:XNZ_ES 1068:XNZ_IB 1233:XNZ_IL 1011:XNZ_IM 1089:XNZ_IT 597:XNZ_XA 702:XNZ_XB 811:XNZ_XE 786:XNZ_XH 639:XNZ_XNE 660:XNZ_XNF 618:XNZ_XNG 681:XNZ_XNZ 832:XNZ_XO 765:XNZ_XQF 744:XNZ_XQS 723:XNZ_XQZ 2322:YFNZ 3890:ZPXNZ PXNZW endogen (2283) : 3889:JRPXNZ 2284:PXNZ * PXO endogen ( 565), feed-back : 3821:BPRO 568:FCO 1302:FDILO 2864:FX 562:FXO 2876:FXOXC 1258:RZPNCS 3058:TJKRXO 3075:TJKSXO 1033:XO_CB 1029:XO_CE 1025:XO_CF 1031:XO_CG 1035:XO_CH 1037:XO_CS 1039:XO_CT 1027:XO_CV 1176:XO_E01 1115:XO_E2 1196:XO_E3 1136:XO_E59 1157:XO_E7Y 1217:XO_ES 1073:XO_IB 1238:XO_IL 1041:XO_IM 1094:XO_IT 606:XO_XA 711:XO_XB 816:XO_XE 795:XO_XH 648:XO_XNE 669:XO_XNF 627:XO_XNG 690:XO_XNZ 837:XO_XO 774:XO_XQF 753:XO_XQS 732:XO_XQZ 1038:XQZ_CS * PXP endogen (2869), feed-back : 3824:BPRP 2868:FXP * PXQ endogen (2302), feed-back : 3822:BPRQ 2871:FX9 2874:FXBY 2868:FXP 2865:FXQ 2302:PXQ 3114:QXQ * PXQF endogen (2292), feed-back : 3819:BPRQF 2289:BPWQFVL 2290:BPWQFVV 568:FCO 1301:FDILQF 2864:FX 2865:FXQ 1281:FXQF 2312:FYFQF 3892:JRPXQF 2302:PXQ 2292:PXQF 3114:QXQ 3056:TJKRXQF 3073:TJKSXQF 933:XQF_CB 897:XQF_CE 861:XQF_CF 915:XQF_CG 951:XQF_CH 1005:XQF_CO 969:XQF_CS 987:XQF_CT 879:XQF_CV 1174:XQF_E01 1113:XQF_E2 1194:XQF_E3 1134:XQF_E59 1155:XQF_E7Y 1215:XQF_ES 1071:XQF_IB 1236:XQF_IL 1023:XQF_IM 1092:XQF_IT 603:XQF_XA 708:XQF_XB 813:XQF_XE 792:XQF_XH 645:XQF_XNE 666:XQF_XNF 624:XQF_XNG 687:XQF_XNZ 834:XQF_XO 771:XQF_XQF 750:XQF_XQS 729:XQF_XQZ 2326:YFQF 3893:ZPXQF PXQFW endogen (2291) : 3892:JRPXQF 2292:PXQF PXQS eksogen : 3818:BPRQS 568:FCO 2864:FX 2874:FXBY 2865:FXQ 1280:FXQS 2311:FYFQS 2302:PXQ 3114:QXQ 3055:TJKRXQS 3072:TJKSXQS 934:XQS_CB 898:XQS_CE 862:XQS_CF 916:XQS_CG 952:XQS_CH 1006:XQS_CO 970:XQS_CS 988:XQS_CT 880:XQS_CV 1173:XQS_E01 1112:XQS_E2 1193:XQS_E3 1133:XQS_E59 1154:XQS_E7Y 1198:XQS_ES 1070:XQS_IB 1235:XQS_IL 1024:XQS_IM 1091:XQS_IT 604:XQS_XA 709:XQS_XB 814:XQS_XE 793:XQS_XH 646:XQS_XNE 667:XQS_XNF 625:XQS_XNG 688:XQS_XNZ 835:XQS_XO 772:XQS_XQF 751:XQS_XQS 730:XQS_XQZ 2325:YFQS * PXQZ endogen (2300), feed-back : 3817:BPRQZ 2297:BPWQZVL 2298:BPWQZVV 568:FCO 1290:FDILQZ 2864:FX 2865:FXQ 1279:FXQZ 2310:FYFQZ 3904:JFDILQZ 3895:JRPXQZ 1329:PVEA 1334:PVEB 1338:PVEE 1339:PVEH 1332:PVENF 1333:PVENZ 1340:PVEO 1335:PVEQF 1337:PVEQS 1336:PVEQZ 1331:PVMNE 1330:PVMNG 2302:PXQ 2300:PXQZ 3114:QXQ 1250:RZPE2 1251:RZPE59 1252:RZPESQ 1257:RZPNCB 1255:RZPNCE 1253:RZPNCF 1256:RZPNCG 1258:RZPNCS 1254:RZPNCV 1249:RZPNIB 1248:RZPNIM 1239:RZPVMA 1243:RZPVMB 1246:RZPVME 1240:RZPVMNF 1241:RZPVMNZ 1247:RZPVMO 1242:RZPVMQF 1244:RZPVMQS 1245:RZPVMQZ 3054:TJKRXQZ 3071:TJKSXQZ 1034:XQZ_CB 1030:XQZ_CE 1026:XQZ_CF 1032:XQZ_CG 1036:XQZ_CH 1043:XQZ_CO 1038:XQZ_CS 1040:XQZ_CT 1028:XQZ_CV 1177:XQZ_E01 1116:XQZ_E2 1197:XQZ_E3 1137:XQZ_E59 1158:XQZ_E7Y 1218:XQZ_ES 1074:XQZ_IB 1260:XQZ_IL 1042:XQZ_IM 1095:XQZ_IT 607:XQZ_XA 712:XQZ_XB 817:XQZ_XE 796:XQZ_XH 649:XQZ_XNE 670:XQZ_XNF 628:XQZ_XNG 691:XQZ_XNZ 838:XQZ_XO 775:XQZ_XQF 754:XQZ_XQS 733:XQZ_XQZ 2324:YFQZ 3896:ZPXQZ PXQZW endogen (2299) : 3895:JRPXQZ 2300:PXQZ * PY endogen (2203), feed-back : 2202:FY 3283:FYST 2207:FYTR 3095:TJKFYF PYF endogen (2205) : 2316:FYF 3309:FYFP 3095:TJKFYF * PYF9 endogen (3318), feed-back : 3316:FYF9 * PYFA endogen (2328), feed-back : 2316:FYF 3316:FYF9 2303:FYFA * PYFB endogen (2334), feed-back : 2316:FYF 3316:FYF9 2309:FYFB 3317:FYFBY 1586:PYFBX * PYFBX endogen (1586), feed-back : 1588:LNA 1586:PYFBX * PYFBY endogen (3319), feed-back : 3317:FYFBY * PYFE endogen (2329), feed-back : 2316:FYF 2304:FYFE * PYFH endogen (2338), feed-back : 2316:FYF 2313:FYFH * PYFN endogen (2340), feed-back : 3316:FYF9 3317:FYFBY 2314:FYFN 2369:KQYFN * PYFNE endogen (2331), feed-back : 2316:FYF 2314:FYFN 2306:FYFNE 2369:KQYFN * PYFNF endogen (2332), feed-back : 2316:FYF 2314:FYFN 2307:FYFNF 2369:KQYFN 1586:PYFBX * PYFNG endogen (2330), feed-back : 2316:FYF 2314:FYFN 2305:FYFNG 2369:KQYFN * PYFNZ endogen (2333), feed-back : 2316:FYF 2314:FYFN 2308:FYFNZ 2369:KQYFN 1586:PYFBX * PYFO endogen (2339), feed-back : 562:FXO 2316:FYF 560:FYFO 3309:FYFP * PYFP endogen (3310), feed-back : 3309:FYFP * PYFQ endogen (2341), feed-back : 3316:FYF9 3317:FYFBY 2315:FYFQ 2370:KQYFQ * PYFQF endogen (2337), feed-back : 2316:FYF 2315:FYFQ 2312:FYFQF 2370:KQYFQ * PYFQS endogen (2336), feed-back : 2316:FYF 3317:FYFBY 2315:FYFQ 2311:FYFQS 2370:KQYFQ * PYFQZ endogen (2335), feed-back : 2316:FYF 2315:FYFQ 2310:FYFQZ 2370:KQYFQ 1586:PYFBX * PYST endogen (3285), feed-back : 3283:FYST * PYTR endogen (2209), feed-back : 2207:FYTR 3333:FYTRXIL * PYTRXIL endogen (3334), feed-back : 3333:FYTRXIL PYWO endogen ( 559) : 560:FYFO * Q endogen (1541), feed-back : 3125:BFREK 3148:HG 3878:JRQLTR 2372:QFY 2371:QFYF 1526:QLTR 578:QP1 3123:QSU 3122:QU 1543:QW 1510:UAW 1511:UL 1664:USSY Q9 endogen (3131) : 3157:BQS9 3151:HG9 QA endogen ( 187) : 3151:HG9 3147:HGP 1541:Q 3131:Q9 3117:QP 188:QSA 3122:QU 189:QWA 3101:QXA * QAK endogen (1520), feed-back : 3873:JRQAK 1520:QAK 2065:SPZUAK 1517:UAKB 3182:UO QB endogen ( 304) : 3151:HG9 3154:HGBY 3147:HGP 1541:Q 3131:Q9 3135:QBY 3117:QP 305:QSB 306:QWB 3107:QXB QBY endogen (3135) : 3158:BQSBY 3154:HGBY QE endogen ( 522) : 3147:HGP 1541:Q 3117:QP 523:QSE 3122:QU 524:QWE 3102:QXE QFY endogen (2372), ikke-bestemmende. QFYF endogen (2371), ikke-bestemmende. QH endogen ( 535) : 3147:HGP 1541:Q 3117:QP 536:QSH 537:QWH 3111:QXH QLT endogen (1527) : 2064:SPZUL 3182:UO * QLTF endogen (1524), feed-back : 3876:JRQLTF 1527:QLT 1524:QLTF QLTJ endogen (1523) : 1527:QLT * QLTJD endogen (1521), feed-back : 3874:JRQLTJD 1523:QLTJ 1521:QLTJD 1516:UADB * QLTJK endogen (1522), feed-back : 3875:JRQLTJK 1523:QLTJ 1522:QLTJK 1517:UAKB * QLTR endogen (1526), feed-back : 3878:JRQLTR 1527:QLT 1526:QLTR * QLTS endogen (1525), feed-back : 3877:JRQLTS 1527:QLT 1525:QLTS QMS endogen (1537) : 1607:TYMS 3182:UO 3183:UOFXA QN endogen (3115) : 3155:BQSN 3151:HG9 3154:HGBY 3145:HGN 3147:HGP 3131:Q9 3135:QBY 3117:QP QNE endogen ( 421) : 3145:HGN 1541:Q 3115:QN 422:QSNE 423:QWNE 3113:QXN 3104:QXNE QNF endogen ( 226) : 3145:HGN 1541:Q 3115:QN 227:QSNF 228:QWNF 3113:QXN 3105:QXNF QNG endogen ( 499) : 3145:HGN 1541:Q 3115:QN 500:QSNG 501:QWNG 3113:QXN 3103:QXNG QNZ endogen ( 265) : 3145:HGN 1541:Q 3115:QN 266:QSNZ 267:QWNZ 3113:QXN 3106:QXNZ QO endogen ( 546) : 3148:HG 553:HQO 1541:Q 577:QO1 3112:QXO QO1 endogen ( 577) : 578:QP1 QP endogen (3117) : 3159:BQSP 3148:HG 3147:HGP 3139:HGWP QP1 endogen ( 578), ikke-bestemmende. QPFO endogen (1534) : 1613:TYPFO 3182:UO 1535:UPFOI 1536:UPFOU QPFP endogen (1531) : 1612:TYPFP 3182:UO 1532:UPFPI 1533:UPFPU QQ endogen (3116) : 3156:BQSQ 3151:HG9 3154:HGBY 3147:HGP 3146:HGQ 3131:Q9 3135:QBY 3117:QP 3121:QSQ QQF endogen ( 382) : 3146:HGQ 1541:Q 3116:QQ 383:QSQF 384:QWQF 3114:QXQ 3109:QXQF QQS endogen ( 460) : 3154:HGBY 3146:HGQ 1541:Q 3135:QBY 3116:QQ 461:QSQS 462:QWQS 3114:QXQ 3108:QXQS QQZ endogen ( 343) : 3146:HGQ 1541:Q 3116:QQ 344:QSQZ 345:QWQZ 3114:QXQ 3110:QXQZ QRES eksogen : 1541:Q QS endogen (1542) : 3144:HGS 1545:QSP 1543:QW 1922:SAFMA 1923:SAFME QS9 endogen (3133) : 3157:BQS9 3150:HGS9 QSA endogen ( 188) : 3150:HGS9 3143:HGSP 1542:QS 3133:QS9 3123:QSU 189:QWA QSB endogen ( 305) : 3150:HGS9 3153:HGSBY 3143:HGSP 1542:QS 3133:QS9 3137:QSBY 306:QWB QSBY endogen (3137) : 3158:BQSBY 3153:HGSBY QSE endogen ( 523) : 1542:QS 524:QWE QSH endogen ( 536) : 3143:HGSP 1542:QS 537:QWH QSN endogen (3120) : 3155:BQSN 3150:HGS9 3153:HGSBY 3141:HGSN 3143:HGSP 3133:QS9 3137:QSBY QSNE endogen ( 422) : 1542:QS 3120:QSN 423:QWNE QSNF endogen ( 227) : 3141:HGSN 1542:QS 3120:QSN 228:QWNF QSNG endogen ( 500) : 1542:QS 3120:QSN 501:QWNG QSNZ endogen ( 266) : 3141:HGSN 1542:QS 3120:QSN 267:QWNZ QSO endogen ( 545) : 3144:HGS 546:QO 1542:QS 1545:QSP QSP endogen (1545) : 3159:BQSP 3144:HGS 3143:HGSP QSQ endogen (3121) : 3156:BQSQ 3150:HGS9 3153:HGSBY 3143:HGSP 3142:HGSQ 3133:QS9 3137:QSBY QSQF endogen ( 383) : 1542:QS 384:QWQF QSQS endogen ( 461) : 3153:HGSBY 3142:HGSQ 1542:QS 3137:QSBY 462:QWQS QSQZ endogen ( 344) : 3142:HGSQ 1542:QS 345:QWQZ QSU endogen (3123), ikke-bestemmende. QU endogen (3122), ikke-bestemmende. * QW endogen (1543), feed-back : 3140:HGW 1537:QMS 3123:QSU 1544:QWP 1922:SAFMA 1923:SAFME 1917:SAQWLG 2056:SPZAUD 1892:SYAUD 2623:TPCR_ATP 1594:TPZAB 1583:TTPATP 1510:UAW 1664:USSY 1691:UWSY QW9 endogen (3132) : 3149:HGW9 QWA endogen ( 189) : 3149:HGW9 3139:HGWP 191:LA 3132:QW9 190:YWA QWB endogen ( 306) : 3149:HGW9 3152:HGWBY 3139:HGWP 308:LB 3132:QW9 3136:QWBY 307:YWB QWBY endogen (3136) : 3152:HGWBY QWE endogen ( 524) : 3139:HGWP 525:YWE QWH endogen ( 537) : 3139:HGWP 539:LH 538:YWH QWN endogen (3118) : 3149:HGW9 3152:HGWBY 3139:HGWP 3132:QW9 3136:QWBY QWNE endogen ( 423) : 1559:HGWN 425:LNE 3118:QWN 424:YWNE QWNF endogen ( 228) : 1559:HGWN 230:LNF 3118:QWN 229:YWNF QWNG endogen ( 501) : 1559:HGWN 503:LNG 3118:QWN 502:YWNG QWNZ endogen ( 267) : 1559:HGWN 269:LNZ 3118:QWN 268:YWNZ QWO eksogen : 560:FYFO 3140:HGW 557:LO 559:PYWO 546:QO 545:QSO 1544:QWP 1920:SAQO 556:YWO QWP endogen (1544) : 3140:HGW 1921:SAQP QWQ endogen (3119) : 3149:HGW9 3152:HGWBY 3139:HGWP 3138:HGWQ 3121:QSQ 3132:QW9 3136:QWBY QWQF endogen ( 384) : 3138:HGWQ 386:LQF 3119:QWQ 385:YWQF QWQS endogen ( 462) : 3152:HGWBY 3138:HGWQ 464:LQS 3136:QWBY 3119:QWQ 463:YWQS QWQZ endogen ( 345) : 3138:HGWQ 347:LQZ 3119:QWQ 346:YWQZ QXA endogen (3101), ikke-bestemmende. QXB endogen (3107), ikke-bestemmende. QXE endogen (3102), ikke-bestemmende. QXH endogen (3111), ikke-bestemmende. QXN endogen (3113), ikke-bestemmende. QXNE endogen (3104), ikke-bestemmende. QXNF endogen (3105), ikke-bestemmende. QXNG endogen (3103), ikke-bestemmende. QXNZ endogen (3106), ikke-bestemmende. QXO endogen (3112), ikke-bestemmende. QXQ endogen (3114), ikke-bestemmende. QXQF endogen (3109), ikke-bestemmende. QXQS endogen (3108), ikke-bestemmende. QXQZ endogen (3110), ikke-bestemmende. RFCP endogen (2682), ikke-bestemmende. RFY endogen (3298), ikke-bestemmende. RHOTII eksogen : 2133:DTTIFP_CF_H 2117:DTTIIN_CR 2115:DTTIIN_E 2116:DTTIIN_H 2118:DTTIIN_OK 2119:DTTIIN_OO 2120:DTTII_Z_OS RLISA endogen (1596) : 1640:PCRS 1598:PTTYL * RPCBE endogen ( 10), feed-back : 10:RPCBE 12:UCB * RPIBHE endogen ( 89), feed-back : 93:BUIBHX 1362:PNCH 89:RPIBHE * RPIBPE endogen ( 158), feed-back : 158:RPIBPE 160:UIBA 277:UIBB 511:UIBE 394:UIBNE 199:UIBNF 472:UIBNG 238:UIBNZ 541:UIBO 355:UIBQF 433:UIBQS 316:UIBQZ * RPIMAE endogen ( 161), feed-back : 161:RPIMAE 163:UIMA * RPIMBE endogen ( 278), feed-back : 278:RPIMBE 280:UIMB * RPIMEE endogen ( 512), feed-back : 512:RPIMEE 514:UIME * RPIMNEE endogen ( 395), feed-back : 395:RPIMNEE 397:UIMNE * RPIMNFE endogen ( 200), feed-back : 200:RPIMNFE 202:UIMNF * RPIMNGE endogen ( 473), feed-back : 473:RPIMNGE 475:UIMNG * RPIMNZE endogen ( 239), feed-back : 239:RPIMNZE 241:UIMNZ * RPIMOE endogen ( 542), feed-back : 542:RPIMOE 544:UIMO * RPIMQFE endogen ( 356), feed-back : 356:RPIMQFE 358:UIMQF * RPIMQSE endogen ( 434), feed-back : 434:RPIMQSE 436:UIMQS * RPIMQZE endogen ( 317), feed-back : 317:RPIMQZE 319:UIMQZ RZPE2 endogen (1250) : 4070:JDPE2 1259:XQZ_ILZ RZPE59 endogen (1251) : 4071:JDPE59 1259:XQZ_ILZ RZPESQ endogen (1252) : 4072:JDPESQ 1259:XQZ_ILZ RZPNCB endogen (1257) : 4077:JDPNCB 1259:XQZ_ILZ RZPNCE endogen (1255) : 4075:JDPNCE 1259:XQZ_ILZ RZPNCF endogen (1253) : 4073:JDPNCF 1259:XQZ_ILZ RZPNCG endogen (1256) : 4076:JDPNCG 1259:XQZ_ILZ RZPNCS endogen (1258) : 4078:JDPNCS 1259:XQZ_ILZ RZPNCV endogen (1254) : 4074:JDPNCV 1259:XQZ_ILZ RZPNIB endogen (1249) : 4069:JDPNIB 1259:XQZ_ILZ RZPNIM endogen (1248) : 4068:JDPNIM 1259:XQZ_ILZ RZPVMA endogen (1239) : 4059:JDPVMA 1259:XQZ_ILZ RZPVMB endogen (1243) : 4063:JDPVMB 1259:XQZ_ILZ RZPVME endogen (1246) : 4066:JDPVME 1259:XQZ_ILZ RZPVMNF endogen (1240) : 4060:JDPVMNF 1259:XQZ_ILZ RZPVMNZ endogen (1241) : 4061:JDPVMNZ 1259:XQZ_ILZ RZPVMO endogen (1247) : 4067:JDPVMO 1259:XQZ_ILZ RZPVMQF endogen (1242) : 4062:JDPVMQF 1259:XQZ_ILZ RZPVMQS endogen (1244) : 4064:JDPVMQS 1259:XQZ_ILZ RZPVMQZ endogen (1245) : 4065:JDPVMQZ 1259:XQZ_ILZ S endogen (1927) : 3228:BS 3236:BSB 3232:BSF 3224:KBSYO 3242:SY SA endogen (1926) : 1927:S * SAFM endogen (1924), feed-back : 1925:STP_O 1894:TARN 1654:YLWS SAFMA endogen (1922) : 1924:SAFM 2188:TRN_OS_OO 3339:TR_OO_OS SAFME endogen (1923) : 1924:SAFM 2188:TRN_OS_OO 3339:TR_OO_OS * SAQO endogen (1920), feed-back : 1925:STP_O 1641:YAS * SAQP endogen (1921), feed-back : 1925:STP_O 1894:TARN 1641:YAS SAQW endogen (1919) : 1925:STP_O SAQWLG endogen (1917) : 1919:SAQW * SAQWY endogen (1918), feed-back : 1919:SAQW 1649:YSPPS SASR eksogen : 1925:STP_O 3349:TFD_Z_OS 3342:TFOID 2181:YD_OO SKSI eksogen : 1891:SYK SK_H_O eksogen : 1926:SA 2175:TFN_H 2172:TFN_O 2167:TF_Z_O 3337:TK_Z_O * SK_OK endogen (2184), feed-back : 2184:SK_OK 2185:TFN_OK SP endogen (2070) : 3226:BSP 3234:BSPB 3230:BSPF 3222:BSPTR 3227:BSYP 3235:BSYPB 3231:BSYPF 2080:SPT 3238:SPY 3241:SYPY 2204:YF SPG endogen (2024) : 2070:SP 2055:SPXZ 3060:TJKSPG 2096:TRG_O_EU SPG_CB endogen (2020) : 3094:FSPXZ 2024:SPG 3185:SPG_CP 3080:TJKCB 3060:TJKSPG SPG_CE endogen (2015) : 3094:FSPXZ 2024:SPG 3185:SPG_CP 3078:TJKCE 3060:TJKSPG SPG_CF endogen (2013) : 3094:FSPXZ 2024:SPG 3185:SPG_CP 3076:TJKCF 3060:TJKSPG SPG_CG endogen (2016) : 3094:FSPXZ 2024:SPG 3185:SPG_CP 3079:TJKCG 3060:TJKSPG * SPG_CH endogen (2017), feed-back : 3094:FSPXZ 2024:SPG 3185:SPG_CP 3081:TJKCH 3060:TJKSPG 1053:XH_CH * SPG_CO endogen (2019), feed-back : 567:CO 568:FCO 3094:FSPXZ 2024:SPG 3083:TJKCO 3060:TJKSPG SPG_CP endogen (3185) : 3223:BSP_CP 3192:SP_CP SPG_CS endogen (2018) : 3094:FSPXZ 2024:SPG 3185:SPG_CP 3082:TJKCS 3060:TJKSPG SPG_CV endogen (2014) : 3094:FSPXZ 2024:SPG 3185:SPG_CP 3077:TJKCV 3060:TJKSPG * SPG_IB endogen (2021), feed-back : 3094:FSPXZ 1388:IB 2024:SPG 3085:TJKIB 3060:TJKSPG SPG_IBH endogen (3191), ikke-bestemmende. SPG_IBO endogen (3189), ikke-bestemmende. SPG_IBP endogen (3187), ikke-bestemmende. * SPG_IL endogen (2023), feed-back : 1305:FDILSPG 3094:FSPXZ 1312:IL 2024:SPG 3087:TJKIL 3060:TJKSPG * SPG_IM endogen (2022), feed-back : 3094:FSPXZ 1386:IM 2024:SPG 3084:TJKIM 3060:TJKSPG SPG_IMO endogen (3190), ikke-bestemmende. SPG_IMP endogen (3188), ikke-bestemmende. SPG_IP endogen (3186), ikke-bestemmende. SPG_IT eksogen : 1364:PIT 3086:TJKIT * SPG_XA endogen (2001), feed-back : 3094:FSPXZ 2024:SPG 3060:TJKSPG 1317:VA * SPG_XB endogen (2007), feed-back : 3094:FSPXZ 2024:SPG 3060:TJKSPG 1323:VB * SPG_XE endogen (2002), feed-back : 3094:FSPXZ 2024:SPG 3060:TJKSPG 1318:VE * SPG_XH endogen (2011), feed-back : 3094:FSPXZ 2024:SPG 3060:TJKSPG 1327:VH * SPG_XNE endogen (2004), feed-back : 3094:FSPXZ 2024:SPG 3060:TJKSPG 1320:VNE * SPG_XNF endogen (2005), feed-back : 3094:FSPXZ 2024:SPG 3060:TJKSPG 1321:VNF * SPG_XNG endogen (2003), feed-back : 3094:FSPXZ 2024:SPG 3060:TJKSPG 1319:VNG * SPG_XNZ endogen (2006), feed-back : 3094:FSPXZ 2024:SPG 3060:TJKSPG 1322:VNZ * SPG_XO endogen (2012), feed-back : 3094:FSPXZ 2024:SPG 3060:TJKSPG 1328:VO * SPG_XQF endogen (2010), feed-back : 3094:FSPXZ 2024:SPG 3060:TJKSPG 1326:VQF * SPG_XQS endogen (2009), feed-back : 3094:FSPXZ 2024:SPG 3060:TJKSPG 1325:VQS * SPG_XQZ endogen (2008), feed-back : 3094:FSPXZ 2024:SPG 3060:TJKSPG 1324:VQZ SPM endogen (2054) : 2070:SP 2081:SPT_E 2055:SPXZ 3061:TJKSPM 2097:T_Z_EU * SPM_CB endogen (2041), feed-back : 3094:FSPXZ 1357:PNCB 2054:SPM 3080:TJKCB 3061:TJKSPM 1034:XQZ_CB * SPM_CE endogen (2039), feed-back : 3094:FSPXZ 1355:PNCE 2054:SPM 3078:TJKCE 3061:TJKSPM 1030:XQZ_CE * SPM_CF endogen (2037), feed-back : 3094:FSPXZ 1353:PNCF 2054:SPM 3076:TJKCF 3061:TJKSPM 1026:XQZ_CF * SPM_CG endogen (2040), feed-back : 3094:FSPXZ 1356:PNCG 2054:SPM 3079:TJKCG 3061:TJKSPM 1032:XQZ_CG * SPM_CH endogen (2042), feed-back : 3094:FSPXZ 2054:SPM 3081:TJKCH 3061:TJKSPM 1053:XH_CH * SPM_CO endogen (2044), feed-back : 567:CO 568:FCO 3094:FSPXZ 2054:SPM 3083:TJKCO 3061:TJKSPM * SPM_CS endogen (2043), feed-back : 3094:FSPXZ 1358:PNCS 2054:SPM 3082:TJKCS 3061:TJKSPM 1038:XQZ_CS * SPM_CV endogen (2038), feed-back : 3094:FSPXZ 1354:PNCV 2054:SPM 3077:TJKCV 3061:TJKSPM 1028:XQZ_CV * SPM_E01 endogen (2048), feed-back : 143:E01 3094:FSPXZ 2054:SPM 3088:TJKE01 3061:TJKSPM * SPM_E2 endogen (2049), feed-back : 3094:FSPXZ 1461:PE2 2054:SPM 3089:TJKE2 3061:TJKSPM 1116:XQZ_E2 * SPM_E3 endogen (2050), feed-back : 3094:FSPXZ 1462:PE3 141:PE3X 2054:SPM 3090:TJKE3 3061:TJKSPM * SPM_E59 endogen (2051), feed-back : 3094:FSPXZ 1464:PE59 2054:SPM 3091:TJKE59 3061:TJKSPM 1137:XQZ_E59 * SPM_E7Y endogen (2052), feed-back : 3094:FSPXZ 1463:PE7Y 2054:SPM 3092:TJKE7Y 3061:TJKSPM * SPM_ES endogen (2053), feed-back : 3094:FSPXZ 1467:PESQ 2054:SPM 3093:TJKES 3061:TJKSPM 1218:XQZ_ES * SPM_IB endogen (2045), feed-back : 3094:FSPXZ 1388:IB 1360:PNIB 2054:SPM 3085:TJKIB 3061:TJKSPM 1074:XQZ_IB * SPM_IL endogen (2047), feed-back : 1304:FDILSPM 3094:FSPXZ 1312:IL 1361:PNIL 2054:SPM 3087:TJKIL 3061:TJKSPM * SPM_IM endogen (2046), feed-back : 3094:FSPXZ 1386:IM 1359:PNIM 2054:SPM 3084:TJKIM 3061:TJKSPM 1042:XQZ_IM SPM_IT eksogen : 1364:PIT 3086:TJKIT * SPM_XA endogen (2025), feed-back : 3094:FSPXZ 2054:SPM 3061:TJKSPM 1317:VA * SPM_XB endogen (2031), feed-back : 3094:FSPXZ 2054:SPM 3061:TJKSPM 1323:VB * SPM_XE endogen (2026), feed-back : 3094:FSPXZ 2054:SPM 3061:TJKSPM 1318:VE * SPM_XH endogen (2035), feed-back : 3094:FSPXZ 2054:SPM 3061:TJKSPM 1327:VH * SPM_XNE endogen (2028), feed-back : 3094:FSPXZ 1331:PVMNE 2054:SPM 3061:TJKSPM 1320:VNE * SPM_XNF endogen (2029), feed-back : 3094:FSPXZ 2054:SPM 3061:TJKSPM 1321:VNF * SPM_XNG endogen (2027), feed-back : 3094:FSPXZ 1330:PVMNG 2054:SPM 3061:TJKSPM 1319:VNG * SPM_XNZ endogen (2030), feed-back : 3094:FSPXZ 2054:SPM 3061:TJKSPM 1322:VNZ * SPM_XO endogen (2036), feed-back : 3094:FSPXZ 2054:SPM 3061:TJKSPM 1328:VO * SPM_XQF endogen (2034), feed-back : 3094:FSPXZ 2054:SPM 3061:TJKSPM 1326:VQF * SPM_XQS endogen (2033), feed-back : 3094:FSPXZ 2054:SPM 3061:TJKSPM 1325:VQS * SPM_XQZ endogen (2032), feed-back : 3094:FSPXZ 2054:SPM 3061:TJKSPM 1324:VQZ SPP endogen (2000) : 2070:SP 2075:SPPT 2055:SPXZ 3059:TJKSPP SPPAA eksogen : 2072:SPPU_E 1970:SPP_E01 1968:SPP_VMA 1969:SPP_VMNF SPPCO2 eksogen : 2067:SPZ SPPEU eksogen : 2076:SPPT_O 2081:SPT_E 2097:T_Z_EU SPPT endogen (2075) : 2076:SPPT_O SPPT_O endogen (2076), ikke-bestemmende. SPPU endogen (2073) : 2075:SPPT 2074:SPPU_O 2077:SPU 2190:SPU_OK SPPUEUE eksogen : 2072:SPPU_E 1970:SPP_E01 SPPUKTO eksogen : 2073:SPPU SPPUR endogen (2071) : 2073:SPPU SPPUR_E eksogen : 2072:SPPU_E 1970:SPP_E01 1968:SPP_VMA 1969:SPP_VMNF SPPU_E endogen (2072) : 2073:SPPU 2074:SPPU_O 2078:SPU_E 2190:SPU_OK 2098:TN_EU SPPU_O endogen (2074), ikke-bestemmende. SPP_CB endogen (1990) : 3094:FSPXZ 2000:SPP 3192:SP_CP 3080:TJKCB 3059:TJKSPP SPP_CE endogen (1985) : 3094:FSPXZ 2000:SPP 3192:SP_CP 3078:TJKCE 3059:TJKSPP SPP_CF endogen (1983) : 3094:FSPXZ 2000:SPP 3192:SP_CP 3076:TJKCF 3059:TJKSPP SPP_CG endogen (1986) : 3094:FSPXZ 2000:SPP 3192:SP_CP 3079:TJKCG 3059:TJKSPP * SPP_CH endogen (1987), feed-back : 3094:FSPXZ 2000:SPP 3192:SP_CP 3081:TJKCH 3059:TJKSPP 1053:XH_CH * SPP_CO endogen (1989), feed-back : 567:CO 568:FCO 3094:FSPXZ 2000:SPP 3083:TJKCO 3059:TJKSPP SPP_CS endogen (1988) : 3094:FSPXZ 2000:SPP 3192:SP_CP 3082:TJKCS 3059:TJKSPP SPP_CV endogen (1984) : 3094:FSPXZ 2000:SPP 3192:SP_CP 3077:TJKCV 3059:TJKSPP * SPP_E01 endogen (1970), feed-back : 3222:BSPTR 143:E01 3094:FSPXZ 1465:PNE01 2000:SPP 3088:TJKE01 3059:TJKSPP * SPP_E2 endogen (1994), feed-back : 3094:FSPXZ 1461:PE2 2000:SPP 3089:TJKE2 3059:TJKSPP 1116:XQZ_E2 * SPP_E3 endogen (1995), feed-back : 3094:FSPXZ 1462:PE3 141:PE3X 2000:SPP 3090:TJKE3 3059:TJKSPP * SPP_E59 endogen (1996), feed-back : 3094:FSPXZ 1464:PE59 2000:SPP 3091:TJKE59 3059:TJKSPP 1137:XQZ_E59 * SPP_E7Y endogen (1997), feed-back : 3222:BSPTR 3094:FSPXZ 1463:PE7Y 2000:SPP 2073:SPPU 3092:TJKE7Y 3059:TJKSPP * SPP_ES endogen (1998), feed-back : 3094:FSPXZ 1467:PESQ 2000:SPP 3093:TJKES 3059:TJKSPP 1218:XQZ_ES * SPP_IB endogen (1991), feed-back : 3094:FSPXZ 1388:IB 2000:SPP 3085:TJKIB 3059:TJKSPP SPP_IBH endogen (3200), ikke-bestemmende. SPP_IBO endogen (3198), ikke-bestemmende. SPP_IBP endogen (3195), ikke-bestemmende. * SPP_IL endogen (1993), feed-back : 1303:FDILSPP 3094:FSPXZ 1312:IL 2000:SPP 3087:TJKIL 3059:TJKSPP * SPP_IM endogen (1992), feed-back : 3094:FSPXZ 1386:IM 2000:SPP 3084:TJKIM 3059:TJKSPP SPP_IMO endogen (3199), ikke-bestemmende. SPP_IMP endogen (3196), ikke-bestemmende. SPP_IO endogen (3197), ikke-bestemmende. SPP_IP endogen (3194), ikke-bestemmende. SPP_IT eksogen : 1364:PIT 3086:TJKIT SPP_VE endogen (3270), ikke-bestemmende. SPP_VE9 endogen (3278) : 3601:TVE9 SPP_VEA endogen (1966) : 3278:SPP_VE9 3269:SPP_VEP 1971:SPP_XA SPP_VEB endogen (3210) : 3278:SPP_VE9 3281:SPP_VEBY 3269:SPP_VEP SPP_VEBY endogen (3281) : 3602:TVEBY SPP_VEE endogen (3202) : 3269:SPP_VEP SPP_VEH endogen (3218) : 3269:SPP_VEP SPP_VEN endogen (3267) : 3278:SPP_VE9 3281:SPP_VEBY 3269:SPP_VEP 3599:TVEN SPP_VENE endogen (3206) : 3267:SPP_VEN SPP_VENF endogen (1967) : 3267:SPP_VEN 1972:SPP_XNF SPP_VENG endogen (3204) : 3267:SPP_VEN SPP_VENZ endogen (3208) : 3267:SPP_VEN SPP_VEO endogen (3220) : 3270:SPP_VE SPP_VEP endogen (3269) : 3270:SPP_VE 3759:TVEP SPP_VEQ endogen (3268) : 3278:SPP_VE9 3281:SPP_VEBY 3269:SPP_VEP 3600:TVEQ SPP_VEQF endogen (3216) : 3268:SPP_VEQ SPP_VEQS endogen (3214) : 3281:SPP_VEBY 3268:SPP_VEQ SPP_VEQZ endogen (3212) : 3268:SPP_VEQ SPP_VM endogen (3274), ikke-bestemmende. SPP_VM9 endogen (3279) : 3621:TVM9 SPP_VMA endogen (1968) : 3279:SPP_VM9 3273:SPP_VMP 1971:SPP_XA SPP_VMB endogen (3211) : 3279:SPP_VM9 3282:SPP_VMBY 3273:SPP_VMP SPP_VMBY endogen (3282) : 3622:TVMBY SPP_VME endogen (3203) : 3273:SPP_VMP SPP_VMH endogen (3219) : 3273:SPP_VMP SPP_VMN endogen (3271) : 3279:SPP_VM9 3282:SPP_VMBY 3273:SPP_VMP 3619:TVMN SPP_VMNE endogen (3207) : 3271:SPP_VMN SPP_VMNF endogen (1969) : 3271:SPP_VMN 1972:SPP_XNF SPP_VMNG endogen (3205) : 3271:SPP_VMN SPP_VMNZ endogen (3209) : 3271:SPP_VMN SPP_VMO endogen (3221) : 3274:SPP_VM SPP_VMP endogen (3273) : 3274:SPP_VM 3768:TVMP SPP_VMQ endogen (3272) : 3279:SPP_VM9 3282:SPP_VMBY 3273:SPP_VMP 3620:TVMQ SPP_VMQF endogen (3217) : 3272:SPP_VMQ SPP_VMQS endogen (3215) : 3282:SPP_VMBY 3272:SPP_VMQ SPP_VMQZ endogen (3213) : 3272:SPP_VMQ SPP_X9 endogen (3280), ikke-bestemmende. * SPP_XA endogen (1971), feed-back : 3094:FSPXZ 2000:SPP 3280:SPP_X9 3277:SPP_XP 3059:TJKSPP 1317:VA * SPP_XB endogen (1977), feed-back : 3094:FSPXZ 2000:SPP 3280:SPP_X9 3277:SPP_XP 3059:TJKSPP 1323:VB * SPP_XE endogen (1973), feed-back : 3094:FSPXZ 2000:SPP 3277:SPP_XP 1899:SYCK 3059:TJKSPP 1318:VE * SPP_XH endogen (1981), feed-back : 3094:FSPXZ 2000:SPP 3277:SPP_XP 3059:TJKSPP 1327:VH SPP_XN endogen (3275) : 3280:SPP_X9 3277:SPP_XP * SPP_XNE endogen (1975), feed-back : 3094:FSPXZ 2000:SPP 3275:SPP_XN 3059:TJKSPP 1320:VNE * SPP_XNF endogen (1972), feed-back : 3094:FSPXZ 2000:SPP 3275:SPP_XN 3059:TJKSPP 1321:VNF * SPP_XNG endogen (1974), feed-back : 3094:FSPXZ 2000:SPP 3275:SPP_XN 3059:TJKSPP 1319:VNG * SPP_XNZ endogen (1976), feed-back : 3094:FSPXZ 2000:SPP 3275:SPP_XN 3059:TJKSPP 1322:VNZ * SPP_XO endogen (1982), feed-back : 3094:FSPXZ 2000:SPP 3059:TJKSPP 1328:VO SPP_XP endogen (3277), ikke-bestemmende. SPP_XQ endogen (3276) : 3280:SPP_X9 3277:SPP_XP * SPP_XQF endogen (1980), feed-back : 3094:FSPXZ 2000:SPP 3276:SPP_XQ 3059:TJKSPP 1326:VQF * SPP_XQS endogen (1979), feed-back : 3094:FSPXZ 2000:SPP 3276:SPP_XQ 3059:TJKSPP 1325:VQS * SPP_XQZ endogen (1978), feed-back : 3094:FSPXZ 2000:SPP 3276:SPP_XQ 3059:TJKSPP 1324:VQZ SPR endogen (1999) : 2070:SP 2000:SPP 2055:SPXZ 3059:TJKSPP SPR_CB endogen (3193), ikke-bestemmende. SPR_IMP endogen (3201), ikke-bestemmende. * SPT endogen (2080), feed-back : 1927:S 3240:SPTY 2082:SPT_O SPTY endogen (3240), ikke-bestemmende. SPT_E endogen (2081) : 2082:SPT_O 2105:TFN_E 2206:YI SPT_O endogen (2082) : 3349:TFD_Z_OS 2167:TF_Z_O 2171:YD_O * SPT_OK endogen (2189), feed-back : 3353:TFD_Z_OK 3349:TFD_Z_OS 2186:TR_OS_OK 2183:YD_OK SPU endogen (2077) : 2080:SPT 3239:SPUY 2079:SPU_O SPUY endogen (3239), ikke-bestemmende. SPU_E endogen (2078) : 2079:SPU_O 2105:TFN_E 2206:YI SPU_O endogen (2079) : 3344:TFD_OS_Z 2169:TF_O_Z 2171:YD_O * SPU_OK endogen (2190), feed-back : 3352:TFD_OK_Z 3344:TFD_OS_Z 2186:TR_OS_OK 2183:YD_OK SPU_OO eksogen : 3344:TFD_OS_Z 3341:TFOUD 2181:YD_OO SPXZ endogen (2055) : 3094:FSPXZ 3095:TJKFYF SPY endogen (3238), ikke-bestemmende. SPZ endogen (2067) : 2070:SP 2235:SPZ_XQZ 3062:TJKSPZ 2204:YF 2342:YR * SPZAB endogen (2058), feed-back : 2067:SPZ 2210:SPZL 2211:SPZL_XA 2217:SPZL_XB 2212:SPZL_XE 2220:SPZL_XH 2214:SPZL_XNE 2215:SPZL_XNF 2213:SPZL_XNG 2216:SPZL_XNZ 2221:SPZL_XO 2219:SPZL_XQF 2218:SPZL_XQS 1594:TPZAB SPZAM endogen (2063) : 2067:SPZ 2210:SPZL 2211:SPZL_XA 2217:SPZL_XB 2212:SPZL_XE 2220:SPZL_XH 2214:SPZL_XNE 2215:SPZL_XNF 2213:SPZL_XNG 2216:SPZL_XNZ 2221:SPZL_XO 2219:SPZL_XQF 2218:SPZL_XQS SPZAUD endogen (2056) : 2067:SPZ 2210:SPZL 2211:SPZL_XA 2217:SPZL_XB 2212:SPZL_XE 2220:SPZL_XH 2214:SPZL_XNE 2215:SPZL_XNF 2213:SPZL_XNG 2216:SPZL_XNZ 2221:SPZL_XO 2219:SPZL_XQF 2218:SPZL_XQS SPZCO2 eksogen : 2224:SPZ_XA 2230:SPZ_XB 2225:SPZ_XE 2233:SPZ_XH 2227:SPZ_XNE 2228:SPZ_XNF 2226:SPZ_XNG 2229:SPZ_XNZ 2234:SPZ_XO 2232:SPZ_XQF 2231:SPZ_XQS * SPZEJ endogen (2061), feed-back : 2189:SPT_OK 2067:SPZ 2061:SPZEJ 2062:SPZEJH 2223:SPZEJXH * SPZEJH endogen (2062), feed-back : 93:BUIBHX 1362:PNCH 3804:PWH 2223:SPZEJXH 2233:SPZ_XH SPZEJW endogen (2060) : 2061:SPZEJ SPZEJXH endogen (2223) : 3794:PWA 2245:PWAW 3800:PWB 2262:PWBW 3795:PWE 3797:PWNE 2270:PWNEW 3798:PWNF 2254:PWNFW 3796:PWNG 3790:PWNGW 3799:PWNZ 2278:PWNZW 3805:PWO 3803:PWQF 2286:PWQFW 3802:PWQS 3791:PWQSW 3801:PWQZ 2294:PWQZW 2224:SPZ_XA 2230:SPZ_XB 2225:SPZ_XE 2233:SPZ_XH 2227:SPZ_XNE 2228:SPZ_XNF 2226:SPZ_XNG 2229:SPZ_XNZ 2234:SPZ_XO 2232:SPZ_XQF 2231:SPZ_XQS SPZL endogen (2210) : 2222:SPZL_XQZ * SPZL_XA endogen (2211), feed-back : 191:LA 3794:PWA 2245:PWAW 2222:SPZL_XQZ 2224:SPZ_XA * SPZL_XB endogen (2217), feed-back : 308:LB 3800:PWB 2262:PWBW 2222:SPZL_XQZ 2230:SPZ_XB * SPZL_XE endogen (2212), feed-back : 3795:PWE 2222:SPZL_XQZ 2225:SPZ_XE 525:YWE * SPZL_XH endogen (2220), feed-back : 539:LH 3804:PWH 2222:SPZL_XQZ 2233:SPZ_XH * SPZL_XNE endogen (2214), feed-back : 425:LNE 3797:PWNE 2270:PWNEW 2222:SPZL_XQZ 2227:SPZ_XNE * SPZL_XNF endogen (2215), feed-back : 230:LNF 3798:PWNF 2254:PWNFW 2222:SPZL_XQZ 2228:SPZ_XNF * SPZL_XNG endogen (2213), feed-back : 503:LNG 3796:PWNG 3790:PWNGW 2222:SPZL_XQZ 2226:SPZ_XNG * SPZL_XNZ endogen (2216), feed-back : 269:LNZ 3799:PWNZ 2278:PWNZW 2222:SPZL_XQZ 2229:SPZ_XNZ * SPZL_XO endogen (2221), feed-back : 557:LO 3805:PWO 2222:SPZL_XQZ 2234:SPZ_XO * SPZL_XQF endogen (2219), feed-back : 386:LQF 3803:PWQF 2286:PWQFW 2222:SPZL_XQZ 2232:SPZ_XQF * SPZL_XQS endogen (2218), feed-back : 464:LQS 3802:PWQS 3791:PWQSW 2222:SPZL_XQZ 2231:SPZ_XQS * SPZL_XQZ endogen (2222), feed-back : 347:LQZ 3801:PWQZ 2294:PWQZW SPZR eksogen : 2067:SPZ 2224:SPZ_XA 2230:SPZ_XB 2225:SPZ_XE 2233:SPZ_XH 2227:SPZ_XNE 2228:SPZ_XNF 2226:SPZ_XNG 2229:SPZ_XNZ 2234:SPZ_XO 2232:SPZ_XQF 2231:SPZ_XQS SPZU endogen (2066) : 2077:SPU 2190:SPU_OK 2067:SPZ SPZUAA eksogen : 2190:SPU_OK 2066:SPZU 2069:SPZU_EU 2224:SPZ_XA SPZUAK endogen (2065) : 2190:SPU_OK 2210:SPZL 2211:SPZL_XA 2217:SPZL_XB 2212:SPZL_XE 2220:SPZL_XH 2214:SPZL_XNE 2215:SPZL_XNF 2213:SPZL_XNG 2216:SPZL_XNZ 2221:SPZL_XO 2219:SPZL_XQF 2218:SPZL_XQS 2066:SPZU SPZUH eksogen : 2066:SPZU 2233:SPZ_XH SPZUL endogen (2064) : 2210:SPZL 2211:SPZL_XA 2217:SPZL_XB 2212:SPZL_XE 2220:SPZL_XH 2214:SPZL_XNE 2215:SPZL_XNF 2213:SPZL_XNG 2216:SPZL_XNZ 2221:SPZL_XO 2219:SPZL_XQF 2218:SPZL_XQS 2066:SPZU SPZUQ endogen (2068) : 2224:SPZ_XA 2230:SPZ_XB 2225:SPZ_XE 2233:SPZ_XH 2227:SPZ_XNE 2228:SPZ_XNF 2226:SPZ_XNG 2229:SPZ_XNZ 2234:SPZ_XO 2232:SPZ_XQF 2231:SPZ_XQS SPZUQR eksogen : 2066:SPZU 2068:SPZUQ SPZUZ_EU eksogen : 2190:SPU_OK 2066:SPZU 2068:SPZUQ 2069:SPZU_EU SPZU_EU endogen (2069) : 2078:SPU_E 2098:TN_EU SPZV eksogen : 2067:SPZ 2224:SPZ_XA 2230:SPZ_XB 2225:SPZ_XE 2233:SPZ_XH 2227:SPZ_XNE 2228:SPZ_XNF 2226:SPZ_XNG 2229:SPZ_XNZ 2234:SPZ_XO 2232:SPZ_XQF 2231:SPZ_XQS SPZ_XA endogen (2224) : 3794:PWA 2245:PWAW 2235:SPZ_XQZ 3062:TJKSPZ 2343:YRA SPZ_XB endogen (2230) : 3800:PWB 2262:PWBW 2268:PXB 2235:SPZ_XQZ 3062:TJKSPZ 2349:YRB SPZ_XE endogen (2225) : 3795:PWE 2235:SPZ_XQZ 3062:TJKSPZ 2344:YRE * SPZ_XH endogen (2233), feed-back : 1362:PNCH 3804:PWH 2235:SPZ_XQZ 3062:TJKSPZ 2353:YRH SPZ_XNE endogen (2227) : 3797:PWNE 2270:PWNEW 2276:PXNE 2235:SPZ_XQZ 3062:TJKSPZ 2346:YRNE SPZ_XNF endogen (2228) : 3798:PWNF 2254:PWNFW 2235:SPZ_XQZ 3062:TJKSPZ 2347:YRNF SPZ_XNG endogen (2226) : 3796:PWNG 3790:PWNGW 2235:SPZ_XQZ 3062:TJKSPZ 2345:YRNG SPZ_XNZ endogen (2229) : 3799:PWNZ 2278:PWNZW 2284:PXNZ 2235:SPZ_XQZ 3062:TJKSPZ 2348:YRNZ * SPZ_XO endogen (2234), feed-back : 3805:PWO 559:PYWO 2235:SPZ_XQZ 2170:TFNY_O_Z 3062:TJKSPZ 558:YFO 2354:YRO 574:YWO1 SPZ_XQF endogen (2232) : 3803:PWQF 2286:PWQFW 2292:PXQF 2235:SPZ_XQZ 3062:TJKSPZ 2352:YRQF SPZ_XQS endogen (2231) : 3802:PWQS 3791:PWQSW 2235:SPZ_XQZ 3062:TJKSPZ 2351:YRQS SPZ_XQZ endogen (2235) : 3801:PWQZ 2294:PWQZW 2300:PXQZ 3062:TJKSPZ 2350:YRQZ SP_CP endogen (3192), ikke-bestemmende. SSF eksogen : 1891:SYK SSSO eksogen : 1891:SYK SSY endogen (1890) : 1891:SYK SSYA endogen (1883) : 1890:SSY SSYD eksogen : 1890:SSY * SSYEJ endogen (1884), feed-back : 93:BUIBHX 1890:SSY * SSYS endogen (1889), feed-back : 1888:KBYS 1890:SSY SSYS1 endogen (1874) : 1889:SSYS SSYS2 endogen (1875) : 1889:SSYS SSYS3 endogen (1876) : 1889:SSYS SSYS4 endogen (1877) : 1889:SSYS SSYS5 endogen (1878) : 1889:SSYS SSYSEF endogen (1771) : 3264:TSYEF 3258:YSYEF SSYSEF1 endogen (1766) : 1874:SSYS1 1771:SSYSEF SSYSEF2 endogen (1767) : 1875:SSYS2 1771:SSYSEF SSYSEF3 endogen (1768) : 1876:SSYS3 1771:SSYSEF SSYSEF4 endogen (1769) : 1877:SSYS4 1771:SSYSEF SSYSEF5 endogen (1770) : 1878:SSYS5 1771:SSYSEF SSYSFP endogen (1798) : 3265:TSYFP 3259:YSYFP SSYSFP1 endogen (1793) : 1874:SSYS1 1798:SSYSFP SSYSFP2 endogen (1794) : 1875:SSYS2 1798:SSYSFP SSYSFP3 endogen (1795) : 1876:SSYS3 1798:SSYSFP SSYSFP4 endogen (1796) : 1877:SSYS4 1798:SSYSFP SSYSFP5 endogen (1797) : 1878:SSYS5 1798:SSYSFP SSYSL endogen (1744) : 3263:TSYL 3257:YSYL SSYSL1 endogen (1739) : 1874:SSYS1 1744:SSYSL SSYSL2 endogen (1740) : 1875:SSYS2 1744:SSYSL SSYSL3 endogen (1741) : 1876:SSYS3 1744:SSYSL SSYSL4 endogen (1742) : 1877:SSYS4 1744:SSYSL SSYSL5 endogen (1743) : 1878:SSYS5 1744:SSYSL * SSYSP endogen (1887), feed-back : 1886:KBYSP 1890:SSY SSYSP1 endogen (1869) : 1887:SSYSP SSYSP2 endogen (1870) : 1887:SSYSP SSYSP3 endogen (1871) : 1887:SSYSP SSYSP4 endogen (1872) : 1887:SSYSP SSYSP5 endogen (1873) : 1887:SSYSP SSYSPEF endogen (1765) : 3264:TSYEF 3258:YSYEF SSYSPEF1 endogen (1760) : 1869:SSYSP1 1765:SSYSPEF SSYSPEF2 endogen (1761) : 1870:SSYSP2 1765:SSYSPEF SSYSPEF3 endogen (1762) : 1871:SSYSP3 1765:SSYSPEF SSYSPEF4 endogen (1763) : 1872:SSYSP4 1765:SSYSPEF SSYSPEF5 endogen (1764) : 1873:SSYSP5 1765:SSYSPEF SSYSPFP endogen (1792) : 3265:TSYFP 3259:YSYFP SSYSPFP1 endogen (1787) : 1869:SSYSP1 1792:SSYSPFP SSYSPFP2 endogen (1788) : 1870:SSYSP2 1792:SSYSPFP SSYSPFP3 endogen (1789) : 1871:SSYSP3 1792:SSYSPFP SSYSPFP4 endogen (1790) : 1872:SSYSP4 1792:SSYSPFP SSYSPFP5 endogen (1791) : 1873:SSYSP5 1792:SSYSPFP SSYSPL endogen (1738) : 3263:TSYL 3257:YSYL SSYSPL1 endogen (1733) : 1869:SSYSP1 1738:SSYSPL SSYSPL2 endogen (1734) : 1870:SSYSP2 1738:SSYSPL SSYSPL3 endogen (1735) : 1871:SSYSP3 1738:SSYSPL SSYSPL4 endogen (1736) : 1872:SSYSP4 1738:SSYSPL SSYSPL5 endogen (1737) : 1873:SSYSP5 1738:SSYSPL SSYSPQ endogen (1819) : 3266:TSYQ 3260:YSYQ SSYSPQ1 endogen (1814) : 1869:SSYSP1 1819:SSYSPQ SSYSPQ2 endogen (1815) : 1870:SSYSP2 1819:SSYSPQ SSYSPQ3 endogen (1816) : 1871:SSYSP3 1819:SSYSPQ SSYSPQ4 endogen (1817) : 1872:SSYSP4 1819:SSYSPQ SSYSPQ5 endogen (1818) : 1873:SSYSP5 1819:SSYSPQ SSYSPS endogen (1684) : 3262:TSYS 3256:YSYS SSYSPS1 endogen (1679) : 1869:SSYSP1 1684:SSYSPS SSYSPS2 endogen (1680) : 1870:SSYSP2 1684:SSYSPS SSYSPS3 endogen (1681) : 1871:SSYSP3 1684:SSYSPS SSYSPS4 endogen (1682) : 1872:SSYSP4 1684:SSYSPS SSYSPS5 endogen (1683) : 1873:SSYSP5 1684:SSYSPS SSYSPW endogen (1711) : 3261:TSYW 3255:YSYW SSYSPW1 endogen (1706) : 1869:SSYSP1 1711:SSYSPW SSYSPW2 endogen (1707) : 1870:SSYSP2 1711:SSYSPW SSYSPW3 endogen (1708) : 1871:SSYSP3 1711:SSYSPW SSYSPW4 endogen (1709) : 1872:SSYSP4 1711:SSYSPW SSYSPW5 endogen (1710) : 1873:SSYSP5 1711:SSYSPW SSYSQ endogen (1825) : 3266:TSYQ 3260:YSYQ SSYSQ1 endogen (1820) : 1874:SSYS1 1825:SSYSQ SSYSQ2 endogen (1821) : 1875:SSYS2 1825:SSYSQ SSYSQ3 endogen (1822) : 1876:SSYS3 1825:SSYSQ SSYSQ4 endogen (1823) : 1877:SSYS4 1825:SSYSQ SSYSQ5 endogen (1824) : 1878:SSYS5 1825:SSYSQ SSYSS endogen (1690) : 3262:TSYS 3256:YSYS SSYSS1 endogen (1685) : 1874:SSYS1 1690:SSYSS SSYSS2 endogen (1686) : 1875:SSYS2 1690:SSYSS SSYSS3 endogen (1687) : 1876:SSYS3 1690:SSYSS SSYSS4 endogen (1688) : 1877:SSYS4 1690:SSYSS SSYSS5 endogen (1689) : 1878:SSYS5 1690:SSYSS SSYSW endogen (1717) : 3261:TSYW 3255:YSYW SSYSW1 endogen (1712) : 1874:SSYS1 1717:SSYSW SSYSW2 endogen (1713) : 1875:SSYS2 1717:SSYSW SSYSW3 endogen (1714) : 1876:SSYS3 1717:SSYSW SSYSW4 endogen (1715) : 1877:SSYS4 1717:SSYSW SSYSW5 endogen (1716) : 1878:SSYS5 1717:SSYSW SSYV endogen (1885) : 1890:SSY STP_O endogen (1925) : 1926:SA 3342:TFOID 2167:TF_Z_O 2661:YDWT 2174:YD_H 2173:YD_HC 2171:YD_O 2181:YD_OO STP_OK eksogen : 3353:TFD_Z_OK 2186:TR_OS_OK 2183:YD_OK SY endogen (3242), ikke-bestemmende. * SYA endogen (1896), feed-back : 1650:SYAS 1916:SY_O SYAS endogen (1650) : 1657:YSP 1746:YSPEF 1773:YSPFP 1719:YSPL 1800:YSPQ 1665:YSPS 1692:YSPW * SYAUD endogen (1892), feed-back : 1916:SY_O 1641:YAS SYC endogen (1903) : 1916:SY_O 2191:SY_OK 2174:YD_H SYCK endogen (1899) : 1903:SYC SYCR endogen (1900) : 1903:SYC SYC_CF endogen (1902) : 2179:TFN_CF SYK endogen (1891) : 1916:SY_O 2191:SY_OK SYKOR endogen (2662), ikke-bestemmende. SYN_E eksogen : 2662:SYKOR 2105:TFN_E 2661:YDWT 2174:YD_H 2173:YD_HC SYP endogen (1915) : 1916:SY_O 2191:SY_OK SYPR eksogen : 1915:SYP 2191:SY_OK SYPY endogen (3241), ikke-bestemmende. SYV endogen (1897) : 1916:SY_O * SYWP endogen (1914), feed-back : 1916:SY_O 5:YDK_H 3:YDL_HC SYWPCO1_BF endogen (2580) : 2593:SYWPCO_BF 2582:WPCO1_BF SYWPCO2_BF endogen (2587) : 2593:SYWPCO_BF 2589:WPCO2_BF * SYWPCO_BF endogen (2593), feed-back : 2654:TPC_H_CF 2165:TP_F SYWPCR_ATP endogen (1910) : 2696:BYD_HNRX 4088:JDWPSDK_ATP 4087:JDWPSE_ATP 1914:SYWP 2427:TFP_CF_X 2654:TPC_H_CF 2165:TP_F 2633:WPB_ATP 2632:WPSDK_ATP 2631:WPSE_ATP * SYWPCR_BF endogen (2573), feed-back : 2654:TPC_H_CF 2165:TP_F 2575:WPCR_BF SYWPCR_DMP endogen (1908) : 1914:SYWP 2423:TFCP_CF_X 2640:WPCR_DMP SYWPCR_LD endogen (1907) : 1914:SYWP 2423:TFCP_CF_X 2649:WPCR_LD SYWPCR_SP endogen (1909) : 1914:SYWP 2423:TFCP_CF_X 2645:WPCR_SP SYWPIO1_BF endogen (2607) : 2620:SYWPIO_BF 2609:WPIO1_BF SYWPIO2_BF endogen (2614) : 2620:SYWPIO_BF 2616:WPIO2_BF SYWPIO_BF endogen (2620), ikke-bestemmende. SYWPIR_BF endogen (2600) : 2602:WPIR_BF SYWP_B endogen (1913) : 2423:TFCP_CF_X 2660:WP_B SYWP_BF endogen (1911) : 1914:SYWP 1913:SYWP_B SYWP_F endogen (1912) : 2696:BYD_HNRX 2580:SYWPCO1_BF 2587:SYWPCO2_BF 2573:SYWPCR_BF 2607:SYWPIO1_BF 2614:SYWPIO2_BF 2600:SYWPIR_BF 1913:SYWP_B 2560:TFN_F 2427:TFP_CF_X SYY endogen (3237), ikke-bestemmende. SY_O endogen (1916) : 3225:BSY 3233:BSYB 3229:BSYF 3227:BSYP 3235:BSYPB 3231:BSYPF 3224:KBSYO 1927:S 2662:SYKOR 3241:SYPY 3237:SYY 3349:TFD_Z_OS 2167:TF_Z_O 2661:YDWT 2174:YD_H 2173:YD_HC 2171:YD_O * SY_OK endogen (2191), feed-back : 3353:TFD_Z_OK 3349:TFD_Z_OS 2186:TR_OS_OK 2183:YD_OK TADF eksogen : 1589:LNAKK TAFMA eksogen : 1922:SAFMA TAFME eksogen : 1923:SAFME TAQO eksogen : 1920:SAQO TAQP eksogen : 1589:LNAKK 1921:SAQP TAQWY eksogen : 1918:SAQWY TARN endogen (1894) : 2057:TSPZAB 1895:TSYA TARNE eksogen : 2057:TSPZAB 1895:TSYA TA_OS_Z endogen (3345) : 3347:TFK_OS_Z TDU eksogen : 1892:SYAUD TFBCP_Z_CF endogen (2424) : 2454:WBCP_Z_CF TFBD_OS_Z endogen (2486) : 2488:WBD_OS_Z TFBE_OS_Z endogen (2481) : 2541:BOWBS 2521:OWNB_E 2484:TFBGD_OS_Z 2482:TFBGE_OS_Z * TFBGD_OS_Z endogen (2484), feed-back : 2485:NWBD_OS_Z 2486:TFBD_OS_Z 2127:TIID_OS_Z * TFBGE_OS_Z endogen (2482), feed-back : 2126:TIIE_OS_Z 2483:WBE_OS_Z TFBP_Z_CF endogen (2428) : 2464:WBP_Z_CF TFB_Z_OS eksogen : 2480:NWB_Z_OS 2484:TFBGD_OS_Z 2479:WB_Z_OS * TFCP_CF_E endogen (2533), feed-back : 2526:WCP_CF_E TFCP_CF_H endogen (2379) : 2533:TFCP_CF_E 2382:TFNF_H * TFCP_CF_X endogen (2423), feed-back : 2424:TFBCP_Z_CF 2533:TFCP_CF_E 2379:TFCP_CF_H 2426:TFSCP_D_CF 2425:TFSCP_E_CF TFD_OK_Z endogen (3352), ikke-bestemmende. TFD_OS_Z endogen (3344), ikke-bestemmende. TFD_Z_OK endogen (3353), ikke-bestemmende. TFD_Z_OS endogen (3349), ikke-bestemmende. TFE2K eksogen : 150:FE2K TFE59 eksogen : 151:FE59 TFENY endogen (3374), ikke-bestemmende. TFESQ eksogen : 153:FESQ TFET eksogen : 152:FET TFFONY endogen (3373), ikke-bestemmende. * TFG_E_CF endogen (2422), feed-back : 2422:TFG_E_CF 2434:TFNF_CF 2453:WG_E_CF TFKNY endogen (3372), ikke-bestemmende. TFK_OS_Z endogen (3347), ikke-bestemmende. TFLM_CF_CF endogen (2433) : 2434:TFNF_CF 2471:WLM_CF_CF * TFLM_CR_CF endogen (2401), feed-back : 2432:TFLM_X_CF 2404:TFNF_CR 2130:TIIM_CF_X 2414:WLM_CR_CF TFLM_E_CF eksogen : 2432:TFLM_X_CF 2130:TIIM_CF_X 2528:WLM_E_CF * TFLM_H_CF endogen (2380), feed-back : 2432:TFLM_X_CF 2382:TFNF_H 2130:TIIM_CF_X 2395:WLM_H_CF * TFLM_OK_CF endogen (2496), feed-back : 2432:TFLM_X_CF 2497:TFNF_OK 2130:TIIM_CF_X 2505:WLM_OK_CF TFLM_X_CF endogen (2432) : 2461:WLM_X_CF TFNBR_CF endogen (2435) : 2458:WNBR_CF TFNB_CR endogen (2405) : 2407:TFS_E_CR 2413:WNB_CR TFNB_E endogen (2534), ikke-bestemmende. TFNB_H endogen (2383) : 2386:TFNQ_H 2394:WNB_H TFNB_OK endogen (2498) : 2504:WNB_OK TFNB_OO endogen (2510) : 2514:WNB_OO TFNF_CF endogen (2434) : 2435:TFNBR_CF 2436:TFSR_D_CF 2437:TFSR_E_CF TFNF_CR endogen (2404) : 2405:TFNB_CR 2406:TFS_D_CR 2407:TFS_E_CR TFNF_H endogen (2382) : 2383:TFNB_H 2386:TFNQ_H TFNF_OK endogen (2497) : 2498:TFNB_OK 2499:TFS_D_OK 2500:TFS_E_OK TFNF_OO endogen (2509) : 2510:TFNB_OO 2511:TFS_X_OO TFNF_OS endogen (2477) : 2481:TFBE_OS_Z 2484:TFBGD_OS_Z TFNQ_CF eksogen : 2525:OWNQ_E 2434:TFNF_CF 2470:WNQ_CF TFNQ_CR endogen (2403) : 2525:OWNQ_E 2404:TFNF_CR 2418:WNQ_CR TFNQ_E endogen (2538), ikke-bestemmende. TFNQ_H endogen (2386) : 2525:OWNQ_E 2399:WNQ_H TFNQ_OK eksogen : 2525:OWNQ_E 2497:TFNF_OK 2508:WNQ_OK TFNQ_OO eksogen : 2525:OWNQ_E 2509:TFNF_OO 2516:WNQ_OO TFNQ_OS eksogen : 2525:OWNQ_E 2477:TFNF_OS 2476:WNQ_OS TFNY_O_Z endogen (2170), ikke-bestemmende. TFNY_Z_O endogen (2168), ikke-bestemmende. TFN_C endogen (3364) : 3377:TFN_CY TFN_CF endogen (2179) : 2434:TFNF_CF 2180:TFN_CR 2431:TFS_CF_Z TFN_CR endogen (2180) : 2404:TFNF_CR 2402:TFS_CR_Z TFN_CY endogen (3377), ikke-bestemmende. TFN_E endogen (2105) : 2106:ENL 3374:TFENY 2180:TFN_CR 3363:TFN_HC TFN_F endogen (2560) : 4083:JDWPSDK_F 4082:JDWPSE_F 2566:WPB_F 2565:WPSDK_F 2564:WPSE_F TFN_H endogen (2175) : 2382:TFNF_H 3364:TFN_C 2180:TFN_CR 3376:TFN_HY TFN_HC endogen (3363) : 3364:TFN_C 3375:TFN_HCY TFN_HCY endogen (3375), ikke-bestemmende. TFN_HY endogen (3376), ikke-bestemmende. * TFN_O endogen (2172), feed-back : 570:FVMOX 2180:TFN_CR 3363:TFN_HC 2197:TFN_OS 3370:TFONY TFN_OK endogen (2185) : 3372:TFKNY 2497:TFNF_OK 2197:TFN_OS 2186:TR_OS_OK 2198:WZZOMUXA TFN_OO endogen (2182) : 3373:TFFONY 2509:TFNF_OO 2197:TFN_OS TFN_OS endogen (2197) : 2477:TFNF_OS 3371:TFSNY 2198:WZZOMUXA TFOID endogen (3342), ikke-bestemmende. TFONY endogen (3370), ikke-bestemmende. TFOUD endogen (3341), ikke-bestemmende. * TFP_CF_E endogen (2537), feed-back : 2531:WP_CF_E TFP_CF_H endogen (2381) : 2382:TFNF_H 2537:TFP_CF_E 2398:WP_CF_H * TFP_CF_X endogen (2427), feed-back : 2428:TFBP_Z_CF 2537:TFP_CF_E 2381:TFP_CF_H 2430:TFSP_D_CF 2429:TFSP_E_CF TFSCP_D_CF endogen (2426) : 2455:WSCP_D_CF TFSCP_E_CF endogen (2425) : 2456:WSCP_E_CF TFSNY endogen (3371), ikke-bestemmende. TFSP_D_CF endogen (2430) : 2465:WSP_D_CF TFSP_E_CF endogen (2429) : 2466:WSP_E_CF TFSR_D_CF endogen (2436) : 2438:TFSR_Z_CF 2462:WSR_D_CF TFSR_E_CF endogen (2437) : 2438:TFSR_Z_CF 2463:WSR_E_CF TFSR_Z_CF endogen (2438), ikke-bestemmende. * TFS_CF_Z endogen (2431), feed-back : 2474:PWS_CF 2434:TFNF_CF 2385:TFS_D_H 2468:WS_CF_Z * TFS_CR_Z endogen (2402), feed-back : 2421:PWS_CR 2404:TFNF_CR 2385:TFS_D_H 2417:WS_CR_Z TFS_D_CR endogen (2406) : 2407:TFS_E_CR 2415:WS_D_CR TFS_D_H endogen (2385) : 2386:TFNQ_H 2397:WS_D_H TFS_D_OK endogen (2499) : 2523:OWS_Z_E 2507:WS_D_OK TFS_E_CR endogen (2407) : 2416:WS_E_CR * TFS_E_H endogen (2384), feed-back : 2386:TFNQ_H 2384:TFS_E_H 2396:WS_E_H TFS_E_OK endogen (2500) : 2506:WS_E_OK TFS_E_Z endogen (2536), ikke-bestemmende. TFS_X_OO endogen (2511) : 2515:WS_X_OO TFS_X_OS eksogen : 2523:OWS_Z_E 2477:TFNF_OS 2475:WS_X_OS TFS_Z_E endogen (2535), ikke-bestemmende. TFXA eksogen : 1262:FXA TF_O_Z endogen (2169) : 2170:TFNY_O_Z 3366:TF_O_ZY TF_O_ZY endogen (3366), ikke-bestemmende. TF_Z_O endogen (2167) : 2168:TFNY_Z_O 3367:TF_Z_OY TF_Z_OY endogen (3367), ikke-bestemmende. TG eksogen : 1376:PCB 1372:PCE 1370:PCF 1373:PCG 1374:PCH 1375:PCS 1371:PCV 1381:PIBH 1380:PIBO1 1379:PIBP1 1460:PIL 1378:PIMO1 1377:PIMP1 1329:PVEA 1334:PVEB 1338:PVEE 1339:PVEH 1332:PVENF 1333:PVENZ 1340:PVEO 1335:PVEQF 1337:PVEQS 1336:PVEQZ 1331:PVMNE 1330:PVMNG 2020:SPG_CB 2015:SPG_CE 2013:SPG_CF 2016:SPG_CG 2017:SPG_CH 2019:SPG_CO 2018:SPG_CS 2014:SPG_CV 2021:SPG_IB 3191:SPG_IBH 3189:SPG_IBO 3187:SPG_IBP 2023:SPG_IL 2022:SPG_IM 3190:SPG_IMO 3188:SPG_IMP 3186:SPG_IP 2001:SPG_XA 2007:SPG_XB 2002:SPG_XE 2011:SPG_XH 2004:SPG_XNE 2005:SPG_XNF 2003:SPG_XNG 2006:SPG_XNZ 2012:SPG_XO 2010:SPG_XQF 2009:SPG_XQS 2008:SPG_XQZ 2096:TRG_O_EU TID eksogen : 99:FKBH 95:FKBHW 1478:FMZ01W 1480:FMZ59W TIENY endogen (3369), ikke-bestemmende. * TIFP_CF_H endogen (2134), feed-back : 2146:IUWP 2135:TIFS_CF_H 2149:TIN_CF 2147:TIN_H 1:TIP_CF TIFS_CF_H endogen (2135) : 2149:TIN_CF 2147:TIN_H * TIID_OS_Z endogen (2127), feed-back : 2132:BIWB 3360:BTISUI 3344:TFD_OS_Z 2127:TIID_OS_Z 2129:TIIN_OS 2160:TI_O_Z * TIIE_OS_Z endogen (2126), feed-back : 3359:BTISUU 3344:TFD_OS_Z 2126:TIIE_OS_Z 2129:TIIN_OS 2160:TI_O_Z * TIIM_CF_X endogen (2130), feed-back : 2132:BIWB 2130:TIIM_CF_X TIIN_CF endogen (2131) : 3362:BTIIN_CF 2135:TIFS_CF_H 2149:TIN_CF TIIN_CR endogen (2123) : 3356:BTIIN_CR 2131:TIIN_CF 2148:TIN_CR TIIN_E endogen (2121) : 3354:BTIIN_E 2131:TIIN_CF 2153:TIN_E * TIIN_H endogen (2122), feed-back : 3355:BTIIN_H 2131:TIIN_CF 2147:TIN_H 1653:TIPPPS TIIN_OK endogen (2124) : 3357:BTIIN_OK 2131:TIIN_CF 2151:TIN_OK TIIN_OO endogen (2125) : 3358:BTIIN_OO 2131:TIIN_CF 2152:TIN_OO TIIN_OS endogen (2129) : 2131:TIIN_CF 2150:TIN_OS TII_OK endogen (3350) : 3353:TFD_Z_OK 3351:TIOII TII_Z_OS endogen (2128) : 3361:BTIIR_Z_OS 3349:TFD_Z_OS 2129:TIIN_OS 3351:TIOII 2157:TI_Z_O * TIN_CF endogen (2149), feed-back : 2179:TFN_CF 1898:YSYC 1901:YSYC_CF * TIN_CR endogen (2148), feed-back : 1898:YSYC * TIN_E endogen (2153), feed-back : 2105:TFN_E 3369:TIENY 2162:TIN_HC 2102:TRR_O_E 2206:YI TIN_H endogen (2147) : 2174:YD_H TIN_HC endogen (2162) : 2173:YD_HC 3288:YRT 3291:YSAM1 3292:YSMPCD TIN_O endogen (2161) : 2162:TIN_HC 3368:TIONY 2171:YD_O TIN_OK endogen (2151) : 3350:TII_OK 2154:TI_Z_OK 2186:TR_OS_OK 2183:YD_OK TIN_OO endogen (2152) : 2156:TI_Z_OO TIN_OS endogen (2150), ikke-bestemmende. TIOII endogen (3351), ikke-bestemmende. TIONY endogen (3368), ikke-bestemmende. TIPCO1_BF endogen (2579) : 2592:TIPCO_BF 2582:WPCO1_BF TIPCO2_BF endogen (2586) : 2592:TIPCO_BF 2589:WPCO2_BF TIPCO_BF endogen (2592) : 3838:TIPC_BF 2651:TIPC_FATP 3837:TIPO_BF * TIPCR_ATP endogen (2626), feed-back : 4088:JDWPSDK_ATP 4087:JDWPSE_ATP 1910:SYWPCR_ATP 2427:TFP_CF_X 2651:TIPC_FATP 2633:WPB_ATP 2632:WPSDK_ATP 2631:WPSE_ATP TIPCR_BF endogen (2572) : 3838:TIPC_BF 2651:TIPC_FATP 3836:TIPR_BF 2575:WPCR_BF * TIPCR_DMP endogen (2638), feed-back : 1908:SYWPCR_DMP 2423:TFCP_CF_X 1:TIP_CF 2640:WPCR_DMP * TIPCR_LD endogen (2647), feed-back : 1907:SYWPCR_LD 2423:TFCP_CF_X 1:TIP_CF 2649:WPCR_LD * TIPCR_SP endogen (2643), feed-back : 1909:SYWPCR_SP 2423:TFCP_CF_X 1:TIP_CF 2645:WPCR_SP TIPC_BF endogen (3838), ikke-bestemmende. * TIPC_CF_H endogen (2652), feed-back : 2696:BYD_HNRX 2654:TPC_H_CF 2165:TP_F TIPC_FATP endogen (2651) : 2652:TIPC_CF_H TIPIO1_BF endogen (2606) : 2619:TIPIO_BF 2609:WPIO1_BF TIPIO2_BF endogen (2613) : 2619:TIPIO_BF 2616:WPIO2_BF TIPIO_BF endogen (2619) : 3839:TIPI_BF 3837:TIPO_BF TIPIR_BF endogen (2599) : 3839:TIPI_BF 3836:TIPR_BF 2602:WPIR_BF TIPI_BF endogen (3839), ikke-bestemmende. TIPO_BF endogen (3837), ikke-bestemmende. TIPPPS endogen (1653) : 1658:YS 1747:YSEF 1774:YSFP 1720:YSL 1801:YSQ 1666:YSS 1693:YSW TIPR_BF endogen (3836), ikke-bestemmende. * TIP_B endogen (2557), feed-back : 1911:SYWP_BF 2423:TFCP_CF_X 1:TIP_CF 2660:WP_B TIP_BF endogen (2555) : 2557:TIP_B TIP_CF endogen ( 1) : 5:YDK_H 3:YDL_HC * TIP_F endogen (2556), feed-back : 1904:IWBR 1911:SYWP_BF 1912:SYWP_F 2560:TFN_F 2427:TFP_CF_X 2557:TIP_B * TIRE_O endogen (2158), feed-back : 1899:SYCK 2159:TIRN_O 1898:YSYC * TIRN_O endogen (2159), feed-back : 3349:TFD_Z_OS 2148:TIN_CR 2150:TIN_OS 2157:TI_Z_O TIRN_OK eksogen : 3353:TFD_Z_OK 3349:TFD_Z_OS 3350:TII_OK 2151:TIN_OK 2150:TIN_OS 2157:TI_Z_O TIRR_O eksogen : 2159:TIRN_O TIUO_Z_O eksogen : 3349:TFD_Z_OS 3351:TIOII 2143:TIU_Z_OS TIUO_Z_OK eksogen : 3353:TFD_Z_OK 3349:TFD_Z_OS 3350:TII_OK 3351:TIOII 2144:TIU_Z_OK 2143:TIU_Z_OS TIUO_Z_OO eksogen : 3349:TFD_Z_OS 3342:TFOID 3351:TIOII 2181:YD_OO * TIU_CF_Z endogen (2137), feed-back : 2149:TIN_CF 2145:TIU_Z_CF 1898:YSYC 1901:YSYC_CF * TIU_CR_Z endogen (2136), feed-back : 2148:TIN_CR 2145:TIU_Z_CF 1898:YSYC TIU_E_Z endogen (2138) : 2153:TIN_E 2145:TIU_Z_CF TIU_Z_CF endogen (2145) : 2149:TIN_CF TIU_Z_CR endogen (2140) : 2148:TIN_CR 2145:TIU_Z_CF TIU_Z_E endogen (2139) : 2153:TIN_E 2145:TIU_Z_CF TIU_Z_H endogen (2141) : 2147:TIN_H 2145:TIU_Z_CF TIU_Z_OK endogen (2144) : 2151:TIN_OK 2145:TIU_Z_CF TIU_Z_OO endogen (2142) : 2152:TIN_OO 2145:TIU_Z_CF TIU_Z_OS endogen (2143) : 2150:TIN_OS 3351:TIOII 2145:TIU_Z_CF 2157:TI_Z_O TI_OK_Z eksogen : 3352:TFD_OK_Z 3350:TII_OK 2160:TI_O_Z 2154:TI_Z_OK TI_OO_Z endogen (2155) : 3341:TFOUD 2160:TI_O_Z 2156:TI_Z_OO 2181:YD_OO TI_O_Z endogen (2160) : 2169:TF_O_Z 2161:TIN_O TI_Z_O endogen (2157) : 2167:TF_Z_O 2161:TIN_O TI_Z_OK endogen (2154) : 2157:TI_Z_O TI_Z_OO endogen (2156) : 3342:TFOID 3351:TIOII 2157:TI_Z_O 2181:YD_OO TJKCB endogen (3080), ikke-bestemmende. TJKCE endogen (3078), ikke-bestemmende. TJKCF endogen (3076), ikke-bestemmende. TJKCG endogen (3079), ikke-bestemmende. TJKCH endogen (3081), ikke-bestemmende. TJKCO endogen (3083), ikke-bestemmende. TJKCS endogen (3082), ikke-bestemmende. TJKCV endogen (3077), ikke-bestemmende. TJKE01 endogen (3088), ikke-bestemmende. TJKE2 endogen (3089), ikke-bestemmende. TJKE3 endogen (3090), ikke-bestemmende. TJKE59 endogen (3091), ikke-bestemmende. TJKE7Y endogen (3092), ikke-bestemmende. TJKES endogen (3093), ikke-bestemmende. TJKFYF endogen (3095), ikke-bestemmende. TJKIB endogen (3085), ikke-bestemmende. TJKIL endogen (3087), ikke-bestemmende. TJKIM endogen (3084), ikke-bestemmende. TJKIT endogen (3086), ikke-bestemmende. TJKM01 endogen (3038), ikke-bestemmende. TJKM2 endogen (3039), ikke-bestemmende. TJKM3K endogen (3044), ikke-bestemmende. TJKM3Q endogen (3045), ikke-bestemmende. TJKM3R endogen (3043), ikke-bestemmende. TJKM59 endogen (3040), ikke-bestemmende. TJKM7B endogen (3046), ikke-bestemmende. TJKM7Y endogen (3041), ikke-bestemmende. TJKMS endogen (3042), ikke-bestemmende. TJKMZ01 endogen (3096), ikke-bestemmende. TJKMZ2 endogen (3097), ikke-bestemmende. TJKMZ3Q endogen (3098), ikke-bestemmende. TJKMZ59 endogen (3099), ikke-bestemmende. TJKRXA endogen (3047), ikke-bestemmende. TJKRXB endogen (3053), ikke-bestemmende. TJKRXE endogen (3048), ikke-bestemmende. TJKRXH endogen (3057), ikke-bestemmende. TJKRXNE endogen (3051), ikke-bestemmende. TJKRXNF endogen (3049), ikke-bestemmende. TJKRXNG endogen (3050), ikke-bestemmende. TJKRXNZ endogen (3052), ikke-bestemmende. TJKRXO endogen (3058), ikke-bestemmende. TJKRXQF endogen (3056), ikke-bestemmende. TJKRXQS endogen (3055), ikke-bestemmende. TJKRXQZ endogen (3054), ikke-bestemmende. TJKSPG endogen (3060), ikke-bestemmende. TJKSPM endogen (3061), ikke-bestemmende. TJKSPP endogen (3059), ikke-bestemmende. TJKSPZ endogen (3062), ikke-bestemmende. TJKSXA endogen (3064), ikke-bestemmende. TJKSXB endogen (3070), ikke-bestemmende. TJKSXE endogen (3065), ikke-bestemmende. TJKSXH endogen (3074), ikke-bestemmende. TJKSXNE endogen (3068), ikke-bestemmende. TJKSXNF endogen (3066), ikke-bestemmende. TJKSXNG endogen (3067), ikke-bestemmende. TJKSXNZ endogen (3069), ikke-bestemmende. TJKSXO endogen (3075), ikke-bestemmende. TJKSXQF endogen (3073), ikke-bestemmende. TJKSXQS endogen (3072), ikke-bestemmende. TJKSXQZ endogen (3071), ikke-bestemmende. TJKYF endogen (3063), ikke-bestemmende. TKN_CF eksogen : 2179:TFN_CF TKN_C_E eksogen : 2104:TKN_E TKN_E endogen (2104) : 2106:ENL 2105:TFN_E TKN_OO eksogen : 2182:TFN_OO 3346:TK_OS_Z TK_E_O eksogen : 2172:TFN_O 2167:TF_Z_O 2104:TKN_E 3337:TK_Z_O TK_HC_O eksogen : 2172:TFN_O 2167:TF_Z_O 3337:TK_Z_O TK_HC_OK eksogen : 2185:TFN_OK 2186:TR_OS_OK TK_H_E eksogen : 2175:TFN_H 2104:TKN_E TK_OK_C eksogen : 2185:TFN_OK 3346:TK_OS_Z 2186:TR_OS_OK TK_OK_E eksogen : 2185:TFN_OK 3346:TK_OS_Z 2186:TR_OS_OK TK_OK_H eksogen : 2185:TFN_OK 3346:TK_OS_Z 2186:TR_OS_OK TK_OK_OS eksogen : 2185:TFN_OK 3346:TK_OS_Z 2186:TR_OS_OK TK_OS_Z endogen (3346) : 3347:TFK_OS_Z TK_O_C eksogen : 2172:TFN_O 2169:TF_O_Z 3346:TK_OS_Z 3338:TK_O_Z TK_O_E eksogen : 2172:TFN_O 2169:TF_O_Z 2104:TKN_E 3346:TK_OS_Z 3338:TK_O_Z TK_O_H eksogen : 2175:TFN_H 2172:TFN_O 2169:TF_O_Z 3346:TK_OS_Z 3338:TK_O_Z TK_O_Z endogen (3338), ikke-bestemmende. TK_Z_O endogen (3337), ikke-bestemmende. TM01 eksogen : 1475:PXM01 2041:SPM_CB 2039:SPM_CE 2037:SPM_CF 2040:SPM_CG 2042:SPM_CH 2044:SPM_CO 2043:SPM_CS 2038:SPM_CV 2048:SPM_E01 2049:SPM_E2 2050:SPM_E3 2051:SPM_E59 2052:SPM_E7Y 2053:SPM_ES 2045:SPM_IB 2047:SPM_IL 2046:SPM_IM 2025:SPM_XA 2031:SPM_XB 2026:SPM_XE 2035:SPM_XH 2028:SPM_XNE 2029:SPM_XNF 2027:SPM_XNG 2030:SPM_XNZ 2036:SPM_XO 2034:SPM_XQF 2033:SPM_XQS 2032:SPM_XQZ TM2 eksogen : 1476:PXM2 2041:SPM_CB 2039:SPM_CE 2037:SPM_CF 2040:SPM_CG 2042:SPM_CH 2044:SPM_CO 2043:SPM_CS 2038:SPM_CV 2048:SPM_E01 2049:SPM_E2 2050:SPM_E3 2051:SPM_E59 2052:SPM_E7Y 2053:SPM_ES 2045:SPM_IB 2047:SPM_IL 2046:SPM_IM 2025:SPM_XA 2031:SPM_XB 2026:SPM_XE 2035:SPM_XH 2028:SPM_XNE 2029:SPM_XNF 2027:SPM_XNG 2030:SPM_XNZ 2036:SPM_XO 2034:SPM_XQF 2033:SPM_XQS 2032:SPM_XQZ TM3K eksogen : 2041:SPM_CB 2039:SPM_CE 2037:SPM_CF 2040:SPM_CG 2042:SPM_CH 2044:SPM_CO 2043:SPM_CS 2038:SPM_CV 2048:SPM_E01 2049:SPM_E2 2050:SPM_E3 2051:SPM_E59 2052:SPM_E7Y 2053:SPM_ES 2045:SPM_IB 2047:SPM_IL 2046:SPM_IM 2025:SPM_XA 2031:SPM_XB 2026:SPM_XE 2035:SPM_XH 2028:SPM_XNE 2029:SPM_XNF 2027:SPM_XNG 2030:SPM_XNZ 2036:SPM_XO 2034:SPM_XQF 2033:SPM_XQS 2032:SPM_XQZ TM3Q eksogen : 2041:SPM_CB 2039:SPM_CE 2037:SPM_CF 2040:SPM_CG 2042:SPM_CH 2044:SPM_CO 2043:SPM_CS 2038:SPM_CV 2048:SPM_E01 2049:SPM_E2 2050:SPM_E3 2051:SPM_E59 2052:SPM_E7Y 2053:SPM_ES 2045:SPM_IB 2047:SPM_IL 2046:SPM_IM 2025:SPM_XA 2031:SPM_XB 2026:SPM_XE 2035:SPM_XH 2028:SPM_XNE 2029:SPM_XNF 2027:SPM_XNG 2030:SPM_XNZ 2036:SPM_XO 2034:SPM_XQF 2033:SPM_XQS 2032:SPM_XQZ TM3R eksogen : 2248:PXE 2250:PXNG 2041:SPM_CB 2039:SPM_CE 2037:SPM_CF 2040:SPM_CG 2042:SPM_CH 2044:SPM_CO 2043:SPM_CS 2038:SPM_CV 2048:SPM_E01 2049:SPM_E2 2050:SPM_E3 2051:SPM_E59 2052:SPM_E7Y 2053:SPM_ES 2045:SPM_IB 2047:SPM_IL 2046:SPM_IM 2025:SPM_XA 2031:SPM_XB 2026:SPM_XE 2035:SPM_XH 2028:SPM_XNE 2029:SPM_XNF 2027:SPM_XNG 2030:SPM_XNZ 2036:SPM_XO 2034:SPM_XQF 2033:SPM_XQS 2032:SPM_XQZ TM59 eksogen : 1477:PXM59 2041:SPM_CB 2039:SPM_CE 2037:SPM_CF 2040:SPM_CG 2042:SPM_CH 2044:SPM_CO 2043:SPM_CS 2038:SPM_CV 2048:SPM_E01 2049:SPM_E2 2050:SPM_E3 2051:SPM_E59 2052:SPM_E7Y 2053:SPM_ES 2045:SPM_IB 2047:SPM_IL 2046:SPM_IM 2025:SPM_XA 2031:SPM_XB 2026:SPM_XE 2035:SPM_XH 2028:SPM_XNE 2029:SPM_XNF 2027:SPM_XNG 2030:SPM_XNZ 2036:SPM_XO 2034:SPM_XQF 2033:SPM_XQS 2032:SPM_XQZ TM7Y eksogen : 2041:SPM_CB 2039:SPM_CE 2037:SPM_CF 2040:SPM_CG 2042:SPM_CH 2044:SPM_CO 2043:SPM_CS 2038:SPM_CV 2048:SPM_E01 2049:SPM_E2 2050:SPM_E3 2051:SPM_E59 2052:SPM_E7Y 2053:SPM_ES 2045:SPM_IB 2047:SPM_IL 2046:SPM_IM 2025:SPM_XA 2031:SPM_XB 2026:SPM_XE 2035:SPM_XH 2028:SPM_XNE 2029:SPM_XNF 2027:SPM_XNG 2030:SPM_XNZ 2036:SPM_XO 2034:SPM_XQF 2033:SPM_XQS 2032:SPM_XQZ TN_EU endogen (2098), ikke-bestemmende. TOPS endogen (1648) : 1657:YSP 1746:YSPEF 1773:YSPFP 1719:YSPL 1800:YSPQ 1665:YSPS 1692:YSPW * TPCB endogen (1931), feed-back : 3223:BSP_CP 4002:JDTPCB 1376:PCB 1990:SPP_CB 1931:TPCB 3964:ZTPCB * TPCE endogen (1928), feed-back : 3223:BSP_CP 4004:JDTPCE 1372:PCE 1985:SPP_CE 1928:TPCE 3966:ZTPCE * TPCF endogen (1930), feed-back : 3223:BSP_CP 4001:JDTPCF 1370:PCF 1983:SPP_CF 1930:TPCF 3963:ZTPCF * TPCG endogen (1929), feed-back : 3223:BSP_CP 4005:JDTPCG 1373:PCG 1986:SPP_CG 1929:TPCG 3967:ZTPCG * TPCH endogen (1932), feed-back : 3223:BSP_CP 4003:JDTPCH 1374:PCH 1987:SPP_CH 1932:TPCH 3965:ZTPCH * TPCO endogen (1935), feed-back : 4008:JDTPCO 1989:SPP_CO 1935:TPCO 3970:ZTPCO * TPCO1_BF endogen (2576), feed-back : 1918:SAQWY 2590:TPCO_BF 2582:WPCO1_BF 1641:YAS TPCO2_BF endogen (2583) : 2590:TPCO_BF 2641:TPCR_SP 2589:WPCO2_BF * TPCO_BF endogen (2590), feed-back : 1597:BTB 1650:SYAS 2641:TPCR_SP 3832:TPC_BF 2653:TPC_FATP 3828:TPO_BF 2658:TP_B 2:TYPN_CF * TPCR_ATP endogen (2623), feed-back : 1597:BTB 4088:JDWPSDK_ATP 4087:JDWPSE_ATP 2427:TFP_CF_X 2653:TPC_FATP 3844:TPI_F 2165:TP_F 1583:TTPATP 2:TYPN_CF 2633:WPB_ATP 2632:WPSDK_ATP 2631:WPSE_ATP 1641:YAS * TPCR_BF endogen (2569), feed-back : 1597:BTB 1918:SAQWY 1650:SYAS 2641:TPCR_SP 3832:TPC_BF 2653:TPC_FATP 3826:TPR_BF 2658:TP_B 2:TYPN_CF 2575:WPCR_BF 1641:YAS TPCR_DMP eksogen : 2:TYPN_CF 2640:WPCR_DMP 1649:YSPPS TPCR_LD eksogen : 2:TYPN_CF 2649:WPCR_LD * TPCR_SP endogen (2641), feed-back : 2423:TFCP_CF_X 2:TYPN_CF 2645:WPCR_SP 1649:YSPPS * TPCS endogen (1934), feed-back : 3223:BSP_CP 4007:JDTPCS 1375:PCS 1988:SPP_CS 1934:TPCS 3969:ZTPCS * TPCV endogen (1933), feed-back : 3223:BSP_CP 4006:JDTPCV 1371:PCV 1984:SPP_CV 1933:TPCV 3968:ZTPCV TPC_BF endogen (3832), ikke-bestemmende. TPC_FATP endogen (2653) : 2654:TPC_H_CF 3844:TPI_F * TPC_H_CF endogen (2654), feed-back : 2175:TFN_H 2165:TP_F 4:YDK_C 5:YDK_H 2174:YD_H 2694:YD_HNR TPE2 eksogen : 1994:SPP_E2 TPE3 eksogen : 2071:SPPUR 1995:SPP_E3 TPE59 eksogen : 1996:SPP_E59 TPE7Y eksogen : 1997:SPP_E7Y TPES eksogen : 1998:SPP_ES * TPIBH endogen (1938), feed-back : 4011:JDTPIBH 1381:PIBH 1991:SPP_IB 3200:SPP_IBH 1938:TPIBH 3973:ZTPIBH * TPIBO1 endogen (1940), feed-back : 4013:JDTPIBO1 1380:PIBO1 1991:SPP_IB 3198:SPP_IBO 3197:SPP_IO 1940:TPIBO1 3975:ZTPIBO1 * TPIBP1 endogen (1939), feed-back : 4012:JDTPIBP1 1379:PIBP1 1991:SPP_IB 3195:SPP_IBP 3194:SPP_IP 1939:TPIBP1 3974:ZTPIBP1 * TPIL endogen (1941), feed-back : 4014:JDTPIL 1460:PIL 1993:SPP_IL 1941:TPIL 3976:ZTPIL * TPIMO1 endogen (1936), feed-back : 4009:JDTPIMO1 1378:PIMO1 1992:SPP_IM 3199:SPP_IMO 3197:SPP_IO 1936:TPIMO1 3971:ZTPIMO1 * TPIMP1 endogen (1937), feed-back : 4010:JDTPIMP1 1377:PIMP1 1992:SPP_IM 3196:SPP_IMP 3194:SPP_IP 1937:TPIMP1 3972:ZTPIMP1 * TPIO1_BF endogen (2603), feed-back : 1648:TOPS 2617:TPIO_BF 2609:WPIO1_BF TPIO2_BF endogen (2610) : 2617:TPIO_BF 2616:WPIO2_BF * TPIO_BF endogen (2617), feed-back : 3833:TPI_BF 3828:TPO_BF 2658:TP_B 2165:TP_F 2:TYPN_CF * TPIR_BF endogen (2596), feed-back : 1648:TOPS 3833:TPI_BF 3826:TPR_BF 2658:TP_B 2165:TP_F 2:TYPN_CF 2602:WPIR_BF TPI_B endogen (3845), ikke-bestemmende. TPI_BF endogen (3833) : 3845:TPI_B TPI_F endogen (3844) : 3845:TPI_B TPN_E eksogen : 2105:TFN_E 2174:YD_H 2173:YD_HC TPO_BF endogen (3828) : 3830:TP_BF TPP_E01 eksogen : 1970:SPP_E01 * TPP_VMA endogen (1942), feed-back : 4015:JDTPP_VMA 1968:SPP_VMA 1942:TPP_VMA 3977:ZTPP_VMA * TPP_VMNF endogen (1943), feed-back : 4016:JDTPP_VMNF 1969:SPP_VMNF 1943:TPP_VMNF 3978:ZTPP_VMNF TPR_BF endogen (3826) : 3830:TP_BF * TPT_O endogen (1623), feed-back : 2058:SPZAB 3349:TFD_Z_OS 2167:TF_Z_O 1623:TPT_O 2057:TSPZAB 3261:TSYW 1641:YAS 1659:YASW 2661:YDWT 2174:YD_H 2173:YD_HC 2171:YD_O 1893:YSYA 3255:YSYW TPT_OK eksogen : 3353:TFD_Z_OK 3349:TFD_Z_OS 2186:TR_OS_OK 2183:YD_OK * TPZAB endogen (1594), feed-back : 1590:LNAK * TP_B endogen (2658), feed-back : 2423:TFCP_CF_X 2660:WP_B TP_BF endogen (3830), ikke-bestemmende. TP_F endogen (2165) : 2560:TFN_F 2427:TFP_CF_X 3844:TPI_F TP_H_O eksogen : 3349:TFD_Z_OS 2167:TF_Z_O 2174:YD_H 2173:YD_HC 2171:YD_O TQKEJ eksogen : 1884:SSYEJ TRB eksogen : 3223:BSP_CP 1376:PCB 2020:SPG_CB 1990:SPP_CB 1999:SPR 3193:SPR_CB TRFO_O_E endogen (2101) : 2103:TR_O_ER TRFP_O_E endogen (2100) : 2103:TR_O_ER TRG_O_EU endogen (2096) : 2105:TFN_E 2169:TF_O_Z 3336:TR_O_Z 2097:T_Z_EU 2171:YD_O TRIMP1 eksogen : 1377:PIMP1 2022:SPG_IM 3188:SPG_IMP 3186:SPG_IP 1992:SPP_IM 3196:SPP_IMP 3194:SPP_IP 1999:SPR 3201:SPR_IMP TRN_CF eksogen : 2179:TFN_CF TRN_H endogen (2163) : 2174:YD_H * TRN_OS_OO endogen (2188), feed-back : 2181:YD_OO TRR_H_Z eksogen : 2164:TR_H_Z TRR_O_E endogen (2102) : 2103:TR_O_ER TRR_O_EU eksogen : 2105:TFN_E 2169:TF_O_Z 3336:TR_O_Z 2097:T_Z_EU 2171:YD_O TRY_O_EU endogen (2095) : 2105:TFN_E 2169:TF_O_Z 3336:TR_O_Z 2097:T_Z_EU 2171:YD_O TR_ER_O eksogen : 2105:TFN_E 2167:TF_Z_O 3335:TR_Z_O 3348:TR_Z_OS 2171:YD_O TR_EU_O eksogen : 2105:TFN_E 2167:TF_Z_O 2098:TN_EU 3335:TR_Z_O 3348:TR_Z_OS 2171:YD_O TR_E_HC eksogen : 2105:TFN_E 2163:TRN_H 2173:YD_HC TR_E_OK eksogen : 3353:TFD_Z_OK 2186:TR_OS_OK 3348:TR_Z_OS 2183:YD_OK TR_HC_E eksogen : 2105:TFN_E 2163:TRN_H 2164:TR_H_Z 2173:YD_HC TR_HC_O eksogen : 2167:TF_Z_O 2163:TRN_H 2164:TR_H_Z 3335:TR_Z_O 3348:TR_Z_OS 2173:YD_HC 2171:YD_O TR_HC_OK eksogen : 3353:TFD_Z_OK 2186:TR_OS_OK 3348:TR_Z_OS 2183:YD_OK TR_HC_OO eksogen : 3342:TFOID 3348:TR_Z_OS 2181:YD_OO TR_H_Z endogen (2164), ikke-bestemmende. TR_OK_HC eksogen : 3352:TFD_OK_Z 2186:TR_OS_OK 3343:TR_OS_Z 2183:YD_OK TR_OK_OS eksogen : 3352:TFD_OK_Z 2186:TR_OS_OK 3348:TR_Z_OS 2183:YD_OK TR_OO_OS endogen (3339) : 3341:TFOUD 3348:TR_Z_OS * TR_OS_OK endogen (2186), feed-back : 3353:TFD_Z_OK 3343:TR_OS_Z 2183:YD_OK TR_OS_OO endogen (3340) : 3342:TFOID 3343:TR_OS_Z TR_OS_Z endogen (3343) : 3344:TFD_OS_Z TR_O_EF eksogen : 2103:TR_O_ER TR_O_EG eksogen : 2103:TR_O_ER TR_O_ER endogen (2103) : 2105:TFN_E 2169:TF_O_Z 3336:TR_O_Z 2171:YD_O TR_O_HC eksogen : 2169:TF_O_Z 2163:TRN_H 3343:TR_OS_Z 3336:TR_O_Z 2173:YD_HC 2171:YD_O TR_O_Z endogen (3336) : 3343:TR_OS_Z TR_Z_O endogen (3335), ikke-bestemmende. TR_Z_OS endogen (3348) : 3349:TFD_Z_OS TSAQWLG eksogen : 1917:SAQWLG TSDL eksogen : 1652:YRPHS TSPZAB endogen (2057) : 2058:SPZAB TSPZABE eksogen : 2057:TSPZAB TSPZAM eksogen : 2063:SPZAM TSPZAMF eksogen : 2063:SPZAM TSPZAUD eksogen : 1590:LNAK 2056:SPZAUD TSPZEJ eksogen : 2061:SPZEJ 2060:SPZEJW 160:UIBA 277:UIBB 511:UIBE 394:UIBNE 199:UIBNF 472:UIBNG 238:UIBNZ 541:UIBO 355:UIBQF 433:UIBQS 316:UIBQZ TSPZUAK eksogen : 2065:SPZUAK TSPZUL eksogen : 2064:SPZUL * TSS0 endogen (1881), feed-back : 1888:KBYS 79:KWPS 1889:SSYS 3919:TSS0E 1582:TSS0U 81:WCP * TSS0E endogen (3919), feed-back : 1881:TSS0 TSS0U endogen (1582), ikke-bestemmende. * TSS1 endogen (1882), feed-back : 1888:KBYS 79:KWPS 1889:SSYS 3920:TSS1E 81:WCP * TSS1E endogen (3920), feed-back : 1882:TSS1 * TSSP0 endogen (1879), feed-back : 1886:KBYSP 79:KWPS 1887:SSYSP 1582:TSS0U 3917:TSSP0E 81:WCP * TSSP0E endogen (3917), feed-back : 1879:TSSP0 * TSSP1 endogen (1880), feed-back : 1886:KBYSP 79:KWPS 1887:SSYSP 3918:TSSP1E 81:WCP * TSSP1E endogen (3918), feed-back : 1880:TSSP1 TSUIH eksogen : 93:BUIBHX 2738:IWBZH 12:UCB * TSYA endogen (1895), feed-back : 1580:BTYD 1640:PCRS 1598:PTTYL 1896:SYA 1650:SYAS 2576:TPCO1_BF 2583:TPCO2_BF 2623:TPCR_ATP 2569:TPCR_BF 1582:TSS0U 3262:TSYS 3261:TSYW 1641:YAS 3256:YSYS 3255:YSYW TSYAE eksogen : 1895:TSYA TSYC eksogen : 1885:SSYV 1899:SYCK 1900:SYCR 1902:SYC_CF 110:TSYCU TSYCK eksogen : 1899:SYCK TSYCU endogen ( 110) : 111:IWBZSU 160:UIBA 277:UIBB 511:UIBE 394:UIBNE 199:UIBNF 472:UIBNG 238:UIBNZ 541:UIBO 355:UIBQF 433:UIBQS 316:UIBQZ 163:UIMA 280:UIMB 514:UIME 397:UIMNE 202:UIMNF 475:UIMNG 241:UIMNZ 544:UIMO 358:UIMQF 436:UIMQS 319:UIMQZ TSYEF endogen (3264), ikke-bestemmende. TSYFP endogen (3265), ikke-bestemmende. TSYL endogen (3263), ikke-bestemmende. TSYP eksogen : 1915:SYP 81:WCP TSYQ endogen (3266), ikke-bestemmende. TSYS endogen (3262), ikke-bestemmende. TSYS1 eksogen : 1874:SSYS1 1766:SSYSEF1 1793:SSYSFP1 1739:SSYSL1 1820:SSYSQ1 1685:SSYSS1 1712:SSYSW1 1881:TSS0 1882:TSS1 TSYS2 eksogen : 1875:SSYS2 1767:SSYSEF2 1794:SSYSFP2 1740:SSYSL2 1821:SSYSQ2 1686:SSYSS2 1713:SSYSW2 1881:TSS0 1882:TSS1 TSYS3 eksogen : 1876:SSYS3 1768:SSYSEF3 1795:SSYSFP3 1741:SSYSL3 1822:SSYSQ3 1687:SSYSS3 1714:SSYSW3 1881:TSS0 1882:TSS1 TSYS4 eksogen : 1877:SSYS4 1769:SSYSEF4 1796:SSYSFP4 1742:SSYSL4 1823:SSYSQ4 1688:SSYSS4 1715:SSYSW4 1881:TSS0 1882:TSS1 TSYS5 eksogen : 1878:SSYS5 1770:SSYSEF5 1797:SSYSFP5 1743:SSYSL5 1824:SSYSQ5 1689:SSYSS5 1716:SSYSW5 1881:TSS0 1882:TSS1 TSYSP1 eksogen : 1869:SSYSP1 1760:SSYSPEF1 1787:SSYSPFP1 1733:SSYSPL1 1814:SSYSPQ1 1679:SSYSPS1 1706:SSYSPW1 1879:TSSP0 1880:TSSP1 TSYSP2 eksogen : 1870:SSYSP2 1761:SSYSPEF2 1788:SSYSPFP2 1734:SSYSPL2 1815:SSYSPQ2 1680:SSYSPS2 1707:SSYSPW2 1879:TSSP0 1880:TSSP1 TSYSP3 eksogen : 1871:SSYSP3 1762:SSYSPEF3 1789:SSYSPFP3 1735:SSYSPL3 1816:SSYSPQ3 1681:SSYSPS3 1708:SSYSPW3 1879:TSSP0 1880:TSSP1 TSYSP4 eksogen : 1872:SSYSP4 1763:SSYSPEF4 1790:SSYSPFP4 1736:SSYSPL4 1817:SSYSPQ4 1682:SSYSPS4 1709:SSYSPW4 1879:TSSP0 1880:TSSP1 TSYSP5 eksogen : 1873:SSYSP5 1764:SSYSPEF5 1791:SSYSPFP5 1737:SSYSPL5 1818:SSYSPQ5 1683:SSYSPS5 1710:SSYSPW5 1879:TSSP0 1880:TSSP1 TSYV eksogen : 1897:SYV 12:UCB TSYW endogen (3261), ikke-bestemmende. * TSYWP endogen (1906), feed-back : 2577:BTYPCO1_BF 2584:BTYPCO2_BF 2624:BTYPCR_ATP 2570:BTYPCR_BF 2604:BTYPIO1_BF 2611:BTYPIO2_BF 2597:BTYPIR_BF 2559:IWPD_BF 79:KWPS 1910:SYWPCR_ATP 1908:SYWPCR_DMP 1907:SYWPCR_LD 1909:SYWPCR_SP 1911:SYWP_BF 1912:SYWP_F TSYWPA eksogen : 1910:SYWPCR_ATP 1908:SYWPCR_DMP 1907:SYWPCR_LD 1909:SYWPCR_SP 1911:SYWP_BF 1912:SYWP_F TTEUBG eksogen : 2096:TRG_O_EU TTEUBY eksogen : 2095:TRY_O_EU TTIRE_O eksogen : 2158:TIRE_O TTPATP endogen (1583) : 1589:LNAKK 1584:LNAP TTRFO_O_E eksogen : 2101:TRFO_O_E TTRFP_O_E eksogen : 2100:TRFP_O_E TTYD eksogen : 1600:TYD TTYDL endogen (3179), ikke-bestemmende. TTYK eksogen : 1627:TYRKR TTYMB eksogen : 1608:TYMB TTYMLF eksogen : 1606:TYMLF TTYMO eksogen : 1609:TYMO TTYMS eksogen : 1607:TYMS TTYPEF eksogen : 1614:TYPEF TTYPFO eksogen : 1613:TYPFO TTYPFP eksogen : 1612:TYPFP TTYPFY eksogen : 1616:TYPFY TTYPOV eksogen : 1615:TYPOV TTYRBF eksogen : 1629:TYRBF TTYRBF1 eksogen : 1629:TYRBF TTYRGC eksogen : 1630:TYRGC TTYRHY eksogen : 1632:TYRHY TTYRKS eksogen : 1626:TYRKS TTYUAD eksogen : 1602:TYUAD TTYULY eksogen : 1601:TYULY TTYURY eksogen : 1603:TYURY TTYUSU eksogen : 1604:TYUSU TVE9 endogen (3601), ikke-bestemmende. * TVEA endogen (1954), feed-back : 4027:JDTVEA 1329:PVEA 1966:SPP_VEA 1954:TVEA 3989:ZTVEA * TVEB endogen (1960), feed-back : 4033:JDTVEB 1334:PVEB 3210:SPP_VEB 1977:SPP_XB 1960:TVEB 3995:ZTVEB TVEBY endogen (3602), ikke-bestemmende. * TVEE endogen (1955), feed-back : 4028:JDTVEE 1338:PVEE 3202:SPP_VEE 1973:SPP_XE 1955:TVEE 3990:ZTVEE * TVEH endogen (1964), feed-back : 4037:JDTVEH 1339:PVEH 3218:SPP_VEH 1981:SPP_XH 1964:TVEH 3999:ZTVEH TVEN endogen (3599), ikke-bestemmende. * TVENE endogen (1957), feed-back : 4030:JDTVENE 3206:SPP_VENE 1975:SPP_XNE 1957:TVENE 3992:ZTVENE * TVENF endogen (1958), feed-back : 4031:JDTVENF 1332:PVENF 1967:SPP_VENF 1958:TVENF 3993:ZTVENF * TVENG endogen (1956), feed-back : 4029:JDTVENG 3204:SPP_VENG 1974:SPP_XNG 1956:TVENG 3991:ZTVENG * TVENZ endogen (1959), feed-back : 4032:JDTVENZ 1333:PVENZ 3208:SPP_VENZ 1976:SPP_XNZ 1959:TVENZ 3994:ZTVENZ * TVEO endogen (1965), feed-back : 4038:JDTVEO 1340:PVEO 3220:SPP_VEO 1982:SPP_XO 1965:TVEO 4000:ZTVEO TVEP endogen (3759), ikke-bestemmende. TVEQ endogen (3600), ikke-bestemmende. * TVEQF endogen (1962), feed-back : 4035:JDTVEQF 1335:PVEQF 3216:SPP_VEQF 1980:SPP_XQF 1962:TVEQF 3997:ZTVEQF * TVEQS endogen (1961), feed-back : 4034:JDTVEQS 1337:PVEQS 3214:SPP_VEQS 1979:SPP_XQS 1961:TVEQS 3996:ZTVEQS * TVEQZ endogen (1963), feed-back : 4036:JDTVEQZ 1336:PVEQZ 3212:SPP_VEQZ 1978:SPP_XQZ 1963:TVEQZ 3998:ZTVEQZ TVM9 endogen (3621), ikke-bestemmende. * TVMB endogen (1948), feed-back : 4021:JDTVMB 3211:SPP_VMB 1977:SPP_XB 1948:TVMB 3983:ZTVMB TVMBY endogen (3622), ikke-bestemmende. * TVME endogen (1944), feed-back : 4017:JDTVME 3203:SPP_VME 1973:SPP_XE 1944:TVME 3979:ZTVME * TVMH endogen (1952), feed-back : 4025:JDTVMH 3219:SPP_VMH 1981:SPP_XH 1952:TVMH 3987:ZTVMH TVMN endogen (3619), ikke-bestemmende. * TVMNE endogen (1946), feed-back : 4019:JDTVMNE 1331:PVMNE 3207:SPP_VMNE 1975:SPP_XNE 1946:TVMNE 3981:ZTVMNE * TVMNG endogen (1945), feed-back : 4018:JDTVMNG 1330:PVMNG 3205:SPP_VMNG 1974:SPP_XNG 1945:TVMNG 3980:ZTVMNG * TVMNZ endogen (1947), feed-back : 4020:JDTVMNZ 3209:SPP_VMNZ 1976:SPP_XNZ 1947:TVMNZ 3982:ZTVMNZ * TVMO endogen (1953), feed-back : 4026:JDTVMO 3221:SPP_VMO 1982:SPP_XO 1953:TVMO 3988:ZTVMO TVMP endogen (3768), ikke-bestemmende. TVMQ endogen (3620), ikke-bestemmende. * TVMQF endogen (1950), feed-back : 4023:JDTVMQF 3217:SPP_VMQF 1980:SPP_XQF 1950:TVMQF 3985:ZTVMQF * TVMQS endogen (1949), feed-back : 4022:JDTVMQS 3215:SPP_VMQS 1979:SPP_XQS 1949:TVMQS 3984:ZTVMQS * TVMQZ endogen (1951), feed-back : 4024:JDTVMQZ 3213:SPP_VMQZ 1978:SPP_XQZ 1951:TVMQZ 3986:ZTVMQZ * TYD endogen (1600), feed-back : 1580:BTYD 1918:SAQWY 1894:TARN 2641:TPCR_SP 2188:TRN_OS_OO 3340:TR_OS_OO 3179:TTYDL 3180:TYDY 1638:TY_O 2187:TY_OO 1660:YASD TYDY endogen (3180), ikke-bestemmende. TYLG_OO eksogen : 2188:TRN_OS_OO 3340:TR_OS_OO 2187:TY_OO TYM endogen (1610) : 1894:TARN 1638:TY_O TYMB endogen (1608) : 1918:SAQWY 2641:TPCR_SP 1610:TYM TYMLF endogen (1606) : 1918:SAQWY 2641:TPCR_SP 2188:TRN_OS_OO 3340:TR_OS_OO 1610:TYM 2187:TY_OO 1660:YASD TYMO endogen (1609) : 1610:TYM 2192:TY_OK TYMS endogen (1607) : 1918:SAQWY 2641:TPCR_SP 1610:TYM 2192:TY_OK TYN_E eksogen : 2105:TFN_E 2661:YDWT 2174:YD_H 2173:YD_HC TYP endogen (1624) : 1638:TY_O * TYPCO1_BF endogen (2578), feed-back : 1915:SYP 2591:TYPCO_BF 2582:WPCO1_BF TYPCO2_BF endogen (2585) : 2591:TYPCO_BF 2589:WPCO2_BF * TYPCO_BF endogen (2591), feed-back : 3834:TYPC_BF 2655:TYPC_FATP 2:TYPN_CF 3829:TYPO_BF 2657:TYP_B * TYPCR_ATP endogen (2625), feed-back : 4088:JDWPSDK_ATP 4087:JDWPSE_ATP 2427:TFP_CF_X 2655:TYPC_FATP 3846:TYPI_F 2:TYPN_CF 2166:TYP_F 2633:WPB_ATP 2632:WPSDK_ATP 2631:WPSE_ATP 1641:YAS * TYPCR_BF endogen (2571), feed-back : 3834:TYPC_BF 2655:TYPC_FATP 2:TYPN_CF 3827:TYPR_BF 2657:TYP_B 2575:WPCR_BF 1641:YAS * TYPCR_DMP endogen (2637), feed-back : 2423:TFCP_CF_X 2:TYPN_CF 2640:WPCR_DMP 1641:YAS * TYPCR_LD endogen (2646), feed-back : 1915:SYP 2423:TFCP_CF_X 2:TYPN_CF 2649:WPCR_LD * TYPCR_SP endogen (2642), feed-back : 1915:SYP 2423:TFCP_CF_X 2:TYPN_CF 2645:WPCR_SP 1641:YAS TYPC_BF endogen (3834), ikke-bestemmende. * TYPC_CF_H endogen (2656), feed-back : 2175:TFN_H 2166:TYP_F 4:YDK_C 5:YDK_H 2174:YD_H 2694:YD_HNR TYPC_FATP endogen (2655) : 2656:TYPC_CF_H 3846:TYPI_F TYPDP endogen (1620) : 1622:TYPR TYPDPD eksogen : 1620:TYPDP TYPE endogen (1617) : 1661:YASE TYPEF endogen (1614) : 1894:TARN 2188:TRN_OS_OO 3340:TR_OS_OO 1624:TYP 1617:TYPE 2187:TY_OO TYPFO endogen (1613) : 1624:TYP 2192:TY_OK TYPFP endogen (1612) : 1624:TYP 2192:TY_OK 1662:YASP TYPFY endogen (1616) : 1624:TYP 1617:TYPE 2192:TY_OK TYPI endogen (1621) : 1622:TYPR TYPID eksogen : 1621:TYPI * TYPIO1_BF endogen (2605), feed-back : 1915:SYP 2618:TYPIO_BF 2609:WPIO1_BF TYPIO2_BF endogen (2612) : 2618:TYPIO_BF 2616:WPIO2_BF * TYPIO_BF endogen (2618), feed-back : 3835:TYPI_BF 2:TYPN_CF 3829:TYPO_BF 2657:TYP_B 2166:TYP_F * TYPIR_BF endogen (2598), feed-back : 3835:TYPI_BF 2:TYPN_CF 3827:TYPR_BF 2657:TYP_B 2166:TYP_F 2602:WPIR_BF 1641:YAS TYPI_B endogen (3847), ikke-bestemmende. TYPI_BF endogen (3835) : 3847:TYPI_B TYPI_F endogen (3846) : 3847:TYPI_B TYPN_CF endogen ( 2) : 5:YDK_H 3:YDL_HC TYPOV endogen (1615) : 1894:TARN 2188:TRN_OS_OO 3340:TR_OS_OO 1624:TYP 1617:TYPE 2187:TY_OO TYPO_BF endogen (3829) : 3831:TYP_BF TYPPT endogen (1619) : 1622:TYPR TYPPTD eksogen : 1619:TYPPT TYPR endogen (1622) : 1624:TYP 2192:TY_OK TYPR_BF endogen (3827) : 3831:TYP_BF TYPT endogen (1618) : 1622:TYPR TYPTD eksogen : 1618:TYPT * TYP_B endogen (2657), feed-back : 2423:TFCP_CF_X 2660:WP_B TYP_BF endogen (3831), ikke-bestemmende. TYP_F endogen (2166) : 2560:TFN_F 2427:TFP_CF_X 3846:TYPI_F TYR endogen (1637) : 1638:TY_O TYRBF endogen (1629) : 1637:TYR 1639:TYS TYRGC endogen (1630) : 1637:TYR 1639:TYS TYRH endogen (1633) : 1637:TYR 1639:TYS 2192:TY_OK TYRHS endogen (1631) : 1633:TYRH TYRHSD eksogen : 1631:TYRHS TYRHY endogen (1632) : 1633:TYRH TYRK endogen (1628) : 1637:TYR 2192:TY_OK TYRKR endogen (1627) : 1628:TYRK 1639:TYS TYRKRD eksogen : 1627:TYRKR TYRKS endogen (1626) : 1918:SAQWY 2641:TPCR_SP 1628:TYRK TYRR endogen (1636) : 1637:TYR 2192:TY_OK TYRRR endogen (1635) : 1636:TYRR 1639:TYS TYRRRD eksogen : 1635:TYRRR TYRRS endogen (1634) : 1636:TYRR TYRRSD eksogen : 1634:TYRRS TYS endogen (1639) : 1641:YAS TYU endogen (1605) : 1638:TY_O TYUAD endogen (1602) : 1918:SAQWY 1894:TARN 2641:TPCR_SP 1605:TYU TYULY endogen (1601) : 1918:SAQWY 2641:TPCR_SP 1605:TYU TYURY endogen (1603) : 1918:SAQWY 2641:TPCR_SP 1605:TYU TYUSU endogen (1604) : 1605:TYU TY_O endogen (1638) : 2675:BCPYSM 3236:BSB 3234:BSPB 3233:BSYB 3235:BSYPB 2169:TF_O_Z 3343:TR_OS_Z 1639:TYS 3289:YAB 2661:YDWT 2174:YD_H 2173:YD_HC 2171:YD_O 3290:YSAM 3291:YSAM1 3292:YSMPCD * TY_OK endogen (2192), feed-back : 3352:TFD_OK_Z 2186:TR_OS_OK 3343:TR_OS_Z 2183:YD_OK * TY_OO endogen (2187), feed-back : 3341:TFOUD 3343:TR_OS_Z 2181:YD_OO T_Z_EU endogen (2097) : 2098:TN_EU U eksogen : 49:BFCBU 50:BFCE 51:BFCF 48:BFCGU 54:BFCS 53:BFCT 52:BFCV 35:DTBFCBU 36:DTBFCE 37:DTBFCF 34:DTBFCGU 38:DTBFCV 3866:JRBFCBU 3867:JRBFCE 3868:JRBFCF 3865:JRBFCGU 3871:JRBFCS 3870:JRBFCT 3869:JRBFCV 1538:UW U0017 eksogen : 1630:TYRGC U1534 eksogen : 3872:JDUUXA 1530:UUXA U1564 eksogen : 3872:JDUUXA 1530:UUXA U1899 eksogen : 1630:TYRGC * UA endogen (1540), feed-back : 3781:BULA 3782:BULBA 3124:EFREK 3914:JUSY 3915:KUSY8499 1510:UAW 1511:UL 1828:USY * UAD endogen (1528), feed-back : 1519:BULB 3879:JRUAD 1602:TYUAD 1528:UAD 1516:UADB 3184:UOF 3181:UOXA 3882:UQ 1539:UWXA UADB endogen (1516) : 1518:ULB * UAK endogen (1529), feed-back : 1519:BULB 3880:JRUAK 2065:SPZUAK 1627:TYRKR 1626:TYRKS 1529:UAK 1517:UAKB 1625:UK 3184:UOF 3181:UOXA 3882:UQ 1539:UWXA UAKB endogen (1517) : 1518:ULB UAW endogen (1510) : 1512:BUL 1519:BULB UB eksogen : 1629:TYRBF 1538:UW UCB endogen ( 12) : 2672:BCPUXH 49:BFCBU 23:CPUXH 63:FKNCB 13:PCBU UEFSY endogen (1745) : 3914:JUSY 1749:KBYSEF 1748:KBYSPEF 1828:USY UEFSYE eksogen : 1749:KBYSEF 1748:KBYSPEF UFPSY endogen (1772) : 3914:JUSY 1776:KBYSFP 1775:KBYSPFP 1828:USY UFPSYE eksogen : 1776:KBYSFP 1775:KBYSPFP UIB endogen (3727), ikke-bestemmende. UIB9 endogen (3549) : 3661:DT9 3649:DTB9 3657:PKLEBM9 UIBA endogen ( 160) : 3478:DTA 3649:DTB9 3776:DTBP 169:FKNBAWX 166:PKLEBA 167:PKLEBMA 3794:PWA 2245:PWAW 3549:UIB9 3726:UIBP UIBB endogen ( 277) : 3483:DTB 3649:DTB9 3650:DTBBY 3776:DTBP 286:FKNBBWX 283:PKLEBB 284:PKLEBMB 3800:PWB 2262:PWBW 3549:UIB9 3550:UIBBY 3726:UIBP UIBBY endogen (3550) : 3650:DTBBY 3662:DTBY 3658:PKLEBMBY UIBE endogen ( 511) : 3776:DTBP 3795:PWE 3726:UIBP UIBHX endogen (2741) : 3804:PWH 3727:UIB UIBN endogen (3547) : 3649:DTB9 3650:DTBBY 3647:DTBN 3776:DTBP 3659:DTN 3655:PKLEBMN 3549:UIB9 3550:UIBBY 3726:UIBP UIBNE endogen ( 394) : 3647:DTBN 3480:DTNE 404:FKNBNEWX 401:PKLBMENE 400:PKLBMNE 399:PKLBNE 3797:PWNE 2270:PWNEW 3547:UIBN UIBNF endogen ( 199) : 3647:DTBN 3481:DTNF 208:FKNBNFWX 206:PKLEBMNF 205:PKLEBNF 3798:PWNF 2254:PWNFW 3547:UIBN UIBNG endogen ( 472) : 3647:DTBN 3479:DTNG 482:FKNBNGWX 479:PKLBMENG 478:PKLBMNG 477:PKLBNG 3796:PWNG 3790:PWNGW 3547:UIBN UIBNZ endogen ( 238) : 3647:DTBN 3482:DTNZ 247:FKNBNZWX 245:PKLEBMNZ 244:PKLEBNZ 3799:PWNZ 2278:PWNZW 3547:UIBN UIBO endogen ( 541) : 3805:PWO 3727:UIB UIBP endogen (3726) : 3776:DTBP 3780:DTP 3727:UIB UIBQ endogen (3548) : 3649:DTB9 3650:DTBBY 3776:DTBP 3648:DTBQ 3660:DTQ 3656:PKLEBMQ 3549:UIB9 3550:UIBBY 3726:UIBP UIBQF endogen ( 355) : 3648:DTBQ 3486:DTQF 364:FKNBQFWX 362:PKLEBMQF 361:PKLEBQF 3803:PWQF 2286:PWQFW 3548:UIBQ UIBQS endogen ( 433) : 3650:DTBBY 3648:DTBQ 3485:DTQS 443:FKNBQSWX 440:PKLBMEQS 439:PKLBMQS 438:PKLBQS 3802:PWQS 3791:PWQSW 3550:UIBBY 3548:UIBQ UIBQZ endogen ( 316) : 3648:DTBQ 3484:DTQZ 325:FKNBQZWX 323:PKLEBMQZ 322:PKLEBQZ 3801:PWQZ 2294:PWQZW 3548:UIBQ UIM endogen (3710), ikke-bestemmende. UIM9 endogen (3517) : 3661:DT9 3637:DTK9 3657:PKLEBM9 UIMA endogen ( 163) : 3478:DTA 3637:DTK9 3775:DTKP 171:FKNMAWX 164:PKLA 165:PKLEA 166:PKLEBA 167:PKLEBMA 3794:PWA 2245:PWAW 3517:UIM9 3709:UIMP UIMB endogen ( 280) : 3483:DTB 3637:DTK9 3638:DTKBY 3775:DTKP 288:FKNMBWX 281:PKLB 282:PKLEB 283:PKLEBB 284:PKLEBMB 3800:PWB 2262:PWBW 3517:UIM9 3518:UIMBY 3709:UIMP UIMBY endogen (3518) : 3662:DTBY 3638:DTKBY 3658:PKLEBMBY UIME endogen ( 514) : 3775:DTKP 3795:PWE 3709:UIMP UIMN endogen (3515) : 3637:DTK9 3638:DTKBY 3635:DTKN 3775:DTKP 3659:DTN 3655:PKLEBMN 3517:UIM9 3518:UIMBY 3709:UIMP UIMNE endogen ( 397) : 3635:DTKN 3480:DTNE 405:FKNMNEWX 401:PKLBMENE 400:PKLBMNE 399:PKLBNE 398:PKLNE 3797:PWNE 2270:PWNEW 3515:UIMN UIMNF endogen ( 202) : 3635:DTKN 3481:DTNF 210:FKNMNFWX 206:PKLEBMNF 205:PKLEBNF 204:PKLENF 203:PKLNF 3798:PWNF 2254:PWNFW 3515:UIMN UIMNG endogen ( 475) : 3635:DTKN 3479:DTNG 483:FKNMNGWX 479:PKLBMENG 478:PKLBMNG 477:PKLBNG 476:PKLNG 3796:PWNG 3790:PWNGW 3515:UIMN UIMNZ endogen ( 241) : 3635:DTKN 3482:DTNZ 249:FKNMNZWX 245:PKLEBMNZ 244:PKLEBNZ 243:PKLENZ 242:PKLNZ 3799:PWNZ 2278:PWNZW 3515:UIMN UIMO endogen ( 544) : 3805:PWO 3710:UIM UIMP endogen (3709) : 3775:DTKP 3780:DTP 3710:UIM UIMQ endogen (3516) : 3637:DTK9 3638:DTKBY 3775:DTKP 3636:DTKQ 3660:DTQ 3656:PKLEBMQ 3517:UIM9 3518:UIMBY 3709:UIMP UIMQF endogen ( 358) : 3636:DTKQ 3486:DTQF 366:FKNMQFWX 362:PKLEBMQF 361:PKLEBQF 360:PKLEQF 359:PKLQF 3803:PWQF 2286:PWQFW 3516:UIMQ UIMQS endogen ( 436) : 3638:DTKBY 3636:DTKQ 3485:DTQS 444:FKNMQSWX 440:PKLBMEQS 439:PKLBMQS 438:PKLBQS 437:PKLQS 3802:PWQS 3791:PWQSW 3518:UIMBY 3516:UIMQ UIMQZ endogen ( 319) : 3636:DTKQ 3484:DTQZ 327:FKNMQZWX 323:PKLEBMQZ 322:PKLEBQZ 321:PKLEQZ 320:PKLQZ 3801:PWQZ 2294:PWQZW 3516:UIMQ UK endogen (1625) : 1627:TYRKR 1626:TYRKS UKR eksogen : 1625:UK 3183:UOFXA 3181:UOXA 3882:UQ 1539:UWXA UL endogen (1511) : 1512:BUL 3781:BULA 1518:ULB 1513:ULD 1514:ULK 1718:ULSY 3182:UO 3183:UOFXA ULB endogen (1518) : 1519:BULB 3782:BULBA 3872:JDUUXA 3873:JRQAK 3876:JRQLTF 3874:JRQLTJD 3875:JRQLTJK 3877:JRQLTS 3879:JRUAD 3880:JRUAK 1520:QAK 1524:QLTF 1521:QLTJD 1522:QLTJK 1525:QLTS 2623:TPCR_ATP 1528:UAD 1529:UAK 1530:UUXA ULD endogen (1513) : 1580:BTYD 1922:SAFMA 1923:SAFME 3179:TTYDL 1600:TYD 1515:ULF 1514:ULK ULF endogen (1515) : 1606:TYMLF 1718:ULSY 3183:UOFXA 3181:UOXA 3882:UQ 1539:UWXA ULK endogen (1514) : 1625:UK ULSY endogen (1718) : 3914:JUSY 1722:KBYSL 1721:KBYSPL 1828:USY ULSYE eksogen : 1722:KBYSL 1721:KBYSPL ULY eksogen : 1601:TYULY 3183:UOFXA 3181:UOXA 3882:UQ 1539:UWXA UMB eksogen : 1608:TYMB 3183:UOFXA 3181:UOXA 3882:UQ 1539:UWXA UMO eksogen : 3914:JUSY 3915:KUSY8499 1922:SAFMA 1923:SAFME 1609:TYMO 3183:UOFXA 3181:UOXA 3882:UQ 1828:USY 1539:UWXA UMS eksogen : 1607:TYMS 3183:UOFXA 3181:UOXA 3882:UQ 1539:UWXA UO endogen (3182), ikke-bestemmende. UOF endogen (3184), ikke-bestemmende. UOFXA endogen (3183) : 3184:UOF UOXA endogen (3181) : 3182:UO UP endogen (1611), ikke-bestemmende. UPEF eksogen : 3914:JUSY 3915:KUSY8499 1922:SAFMA 1614:TYPEF 1745:UEFSY 3183:UOFXA 3181:UOXA 1611:UP 3882:UQ 1799:UQSY 1828:USY 1539:UWXA UPFO eksogen : 3914:JUSY 3915:KUSY8499 1534:QPFO 1613:TYPFO 3181:UOXA 1535:UPFOI 1536:UPFOU 3882:UQ 1828:USY 1539:UWXA UPFOI endogen (1535) : 1632:TYRHY 3183:UOFXA 1611:UP UPFOU endogen (1536) : 2101:TRFO_O_E 3181:UOXA 1611:UP UPFP eksogen : 3914:JUSY 3916:KUSY7083 3915:KUSY8499 1531:QPFP 1612:TYPFP 1772:UFPSY 3181:UOXA 1532:UPFPI 1533:UPFPU 1828:USY 1538:UW UPFPI endogen (1532) : 1632:TYRHY 1611:UP UPFPU endogen (1533) : 2100:TRFP_O_E 3181:UOXA 1611:UP UPFY eksogen : 1616:TYPFY 1745:UEFSY 3183:UOFXA 3181:UOXA 1611:UP 3882:UQ 1799:UQSY 1539:UWXA UPOV eksogen : 3914:JUSY 1615:TYPOV 1745:UEFSY 3183:UOFXA 3181:UOXA 1611:UP 3882:UQ 1799:UQSY 1828:USY 1539:UWXA UPT eksogen : 3181:UOXA 1611:UP 1538:UW * UQ endogen (3882), feed-back : 1539:UWXA UQL eksogen : 3882:UQ 1539:UWXA UQR eksogen : 3882:UQ 1539:UWXA UQSY endogen (1799) : 3914:JUSY 1802:KBYSPQ 1803:KBYSQ 1828:USY UQSYE eksogen : 1802:KBYSPQ 1803:KBYSQ URY eksogen : 1603:TYURY 3183:UOFXA 3181:UOXA 3882:UQ 1539:UWXA USSY endogen (1664) : 3914:JUSY 1667:KBYSPS 1668:KBYSS 1828:USY USSYE eksogen : 1667:KBYSPS 1668:KBYSS USU eksogen : 1604:TYUSU 3181:UOXA USY endogen (1828) : 3962:JKBYS 3956:JKBYS1 3957:JKBYS2 3958:JKBYS3 3959:JKBYS4 3960:JKBYS5 3961:JKBYSP 3951:JKBYSP1 3952:JKBYSP2 3953:JKBYSP3 3954:JKBYSP4 3955:JKBYSP5 3914:JUSY 1888:KBYS 1859:KBYS1 1860:KBYS2 1861:KBYS3 1862:KBYS4 1863:KBYS5 1886:KBYSP 1849:KBYSP1 1850:KBYSP2 1851:KBYSP3 1852:KBYSP4 1853:KBYSP5 3916:KUSY7083 3915:KUSY8499 3913:ZUSY USYE eksogen : 3962:JKBYS 3956:JKBYS1 3957:JKBYS2 3958:JKBYS3 3959:JKBYS4 3960:JKBYS5 3961:JKBYSP 3951:JKBYSP1 3952:JKBYSP2 3953:JKBYSP3 3954:JKBYSP4 3955:JKBYSP5 1888:KBYS 1859:KBYS1 1860:KBYS2 1861:KBYS3 1862:KBYS4 1863:KBYS5 1886:KBYSP 1849:KBYSP1 1850:KBYSP2 1851:KBYSP3 1852:KBYSP4 1853:KBYSP5 * UUXA endogen (1530), feed-back : 3872:JDUUXA 3882:UQ 1530:UUXA 1539:UWXA UW endogen (1538) : 3125:BFREK 3124:EFREK 3914:JUSY 3916:KUSY7083 1540:UA 1828:USY UWSY endogen (1691) : 3914:JUSY 1694:KBYSPW 1695:KBYSW 1828:USY UWSYE eksogen : 1694:KBYSPW 1695:KBYSW UWXA endogen (1539) : 1540:UA 3882:UQ 1799:UQSY 3881:ZUWXA V endogen (3770) : 3774:PV V9 endogen (3625) : 3633:PV9 * VA endogen (1317), feed-back : 3469:PVA 1341:PVMA 3783:PWAVV 2001:SPG_XA 3064:TJKSXA 3625:V9 3769:VP 607:XQZ_XA 2317:YFA * VB endogen (1323), feed-back : 3474:PVB 1348:PVMB 2268:PXB 2007:SPG_XB 3070:TJKSXB 3625:V9 3626:VBY 3769:VP 712:XQZ_XB 2323:YFB VBY endogen (3626) : 3634:PVBY * VE endogen (1318), feed-back : 3690:PVE 1350:PVME 2002:SPG_XE 3065:TJKSXE 3769:VP 817:XQZ_XE 2318:YFE VE1 endogen (3750) : 3758:BVE 3754:PVE1 VE9 endogen (3581) : 3589:PVE9 VEA endogen (3388) : 3397:BVEA 3581:VE9 3749:VEP 3693:VEX VEB endogen (3393) : 3398:BVEB 3581:VE9 3582:VEBY 3749:VEP 3693:VEX VEBY endogen (3582) : 3598:BVEBY 3590:PVEBY VEE endogen (3666) : 3749:VEP VEH endogen (3667) : 3749:VEP 3693:VEX VEN endogen (3579) : 3595:BVEN 3587:PVEN 3581:VE9 3582:VEBY 3749:VEP VENE endogen (3390) : 3405:BVENE 3579:VEN VENF endogen (3391) : 3400:BVENF 3579:VEN 3693:VEX VENG endogen (3389) : 3403:BVENG 3579:VEN VENZ endogen (3392) : 3399:BVENZ 3579:VEN 3693:VEX * VEO endogen (3668), feed-back : 3597:BVE9 3750:VE1 3693:VEX VEP endogen (3749) : 3757:BVEP 3753:PVEP 3750:VE1 VEQ endogen (3580) : 3596:BVEQ 3588:PVEQ 3581:VE9 3582:VEBY 3749:VEP VEQF endogen (3396) : 3401:BVEQF 3580:VEQ 3693:VEX VEQS endogen (3395) : 3404:BVEQS 3582:VEBY 3580:VEQ 3693:VEX VEQZ endogen (3394) : 3402:BVEQZ 3580:VEQ 3693:VEX VEX endogen (3693) : 3695:PVEX * VH endogen (1327), feed-back : 8:PVH 1351:PVMH 2011:SPG_XH 3074:TJKSXH 3769:VP 2327:YFH VM endogen (3761) : 3765:PVM VM9 endogen (3605) : 3613:PVM9 VMA endogen (3379) : 3605:VM9 3760:VMP VMB endogen (3384) : 3605:VM9 3606:VMBY 3760:VMP VMBY endogen (3606) : 3614:PVMBY VME endogen (3663) : 3760:VMP VMH endogen (3664) : 3760:VMP VMN endogen (3603) : 3611:PVMN 3605:VM9 3606:VMBY 3760:VMP VMNE endogen (3381) : 3603:VMN VMNF endogen (3382) : 3603:VMN VMNG endogen (3380) : 3603:VMN VMNZ endogen (3383) : 3603:VMN VMO endogen (3665) : 3761:VM VMP endogen (3760) : 3764:PVMP 3761:VM VMQ endogen (3604) : 3612:PVMQ 3605:VM9 3606:VMBY 3760:VMP VMQF endogen (3387) : 3604:VMQ VMQS endogen (3386) : 3606:VMBY 3604:VMQ VMQZ endogen (3385) : 3604:VMQ VN endogen (3623) : 3631:PVN 3625:V9 3626:VBY 3769:VP VNE endogen (1320) : 1343:PVENE 3471:PVNE 2276:PXNE 2004:SPG_XNE 3068:TJKSXNE 3623:VN 2320:YFNE * VNF endogen (1321), feed-back : 1344:PVMNF 3472:PVNF 2005:SPG_XNF 3066:TJKSXNF 3623:VN 670:XQZ_XNF 2321:YFNF VNG endogen (1319) : 1342:PVENG 3470:PVNG 2003:SPG_XNG 3067:TJKSXNG 3623:VN 2319:YFNG * VNZ endogen (1322), feed-back : 1345:PVMNZ 3473:PVNZ 2284:PXNZ 2006:SPG_XNZ 3069:TJKSXNZ 3623:VN 691:XQZ_XNZ 2322:YFNZ * VO endogen (1328), feed-back : 564:PVO 2012:SPG_XO 3075:TJKSXO 3770:V 572:VO1 VO1 endogen ( 572) : 2170:TFNY_O_Z 573:YFO1 VP endogen (3769) : 3773:PVP 3770:V VQ endogen (3624) : 3632:PVQ 3625:V9 3626:VBY 3769:VP * VQF endogen (1326), feed-back : 1346:PVMQF 3477:PVQF 2292:PXQF 2010:SPG_XQF 3073:TJKSXQF 3624:VQ 775:XQZ_XQF 2326:YFQF * VQS endogen (1325), feed-back : 1349:PVMQS 3476:PVQS 2009:SPG_XQS 3072:TJKSXQS 3626:VBY 3624:VQ 754:XQZ_XQS 2325:YFQS * VQZ endogen (1324), feed-back : 1347:PVMQZ 3475:PVQZ 2300:PXQZ 2008:SPG_XQZ 3071:TJKSXQZ 3624:VQ 733:XQZ_XQZ 2324:YFQZ VS eksogen : 2487:OWBD_OS_Z * WBCP_Z_CF endogen (2454), feed-back : 2439:OWBCP_Z_CF 2457:WCP_CF_X 2460:WNB_CF 2527:WNB_E * WBD_OS_Z endogen (2488), feed-back : 2132:BIWB 2542:BOWB 2541:BOWBS 3360:BTISUI 2487:OWBD_OS_Z 2489:PWBS 2488:WBD_OS_Z 2490:WNB_OS * WBE_OS_Z endogen (2483), feed-back : 2542:BOWB 2541:BOWBS 3359:BTISUU 2521:OWNB_E 2482:TFBGE_OS_Z 2483:WBE_OS_Z 2490:WNB_OS 2494:WN_OSSLOG * WBM_CF_X endogen (2459), feed-back : 2132:BIWB 2542:BOWB 2540:BOWBM 3362:BTIIN_CF 2130:TIIM_CF_X 2460:WNB_CF 2527:WNB_E * WBP_Z_CF endogen (2464), feed-back : 2443:OWBP_Z_CF 2134:TIFP_CF_H 2460:WNB_CF 2527:WNB_E 2469:WP_CF_X * WB_Z_OS endogen (2479), feed-back : 3361:BTIIR_Z_OS 2478:OWB_Z_OS 2128:TII_Z_OS 2490:WNB_OS * WCP endogen ( 81), feed-back : 2678:BWCP 22:CPUXHW 2667:FWCP * WCP_CF_E endogen (2526), feed-back : 2393:WCP_CF_H 2539:WN_E * WCP_CF_H endogen (2393), feed-back : 3355:BTIIN_H 2122:TIIN_H 2400:WN_H * WCP_CF_X endogen (2457), feed-back : 2545:BOWP_B 2393:WCP_CF_H * WG_E_CF endogen (2453), feed-back : 2107:WNNB_E 2472:WN_CF 2473:WSI_CF_Z * WHE endogen ( 80), feed-back : 81:WCP 80:WHE WLG_Z_OS eksogen : 2199:WZZOMUXG * WLM_CF_CF endogen (2471), feed-back : 2471:WLM_CF_CF 2472:WN_CF 2473:WSI_CF_Z * WLM_CR_CF endogen (2414), feed-back : 3356:BTIIN_CR 2409:OWLM_CR_CF 2123:TIIN_CR 2419:WN_CR 2420:WSI_CR_Z * WLM_E_CF endogen (2528), feed-back : 3354:BTIIN_E 2522:OWLM_E_CF 2121:TIIN_E 2539:WN_E * WLM_H_CF endogen (2395), feed-back : 3355:BTIIN_H 2389:OWLM_H_CF 2380:TFLM_H_CF 2122:TIIN_H 2400:WN_H * WLM_OK_CF endogen (2505), feed-back : 3357:BTIIN_OK 2502:OWLM_OK_CF 2124:TIIN_OK 2495:WN_OK * WLM_X_CF endogen (2461), feed-back : 2450:OWLM_X_CF 2459:WBM_CF_X * WNBR_CF endogen (2458), feed-back : 2447:OWNBR_CF 2460:WNB_CF 2527:WNB_E 2472:WN_CF 2473:WSI_CF_Z WNB_CF endogen (2460) : 3362:BTIIN_CF * WNB_CR endogen (2413), feed-back : 3356:BTIIN_CR 2408:OWNB_CR 2123:TIIN_CR 2527:WNB_E 2419:WN_CR 2420:WSI_CR_Z * WNB_E endogen (2527), feed-back : 3354:BTIIN_E 2534:TFNB_E 2121:TIIN_E 2539:WN_E * WNB_H endogen (2394), feed-back : 3355:BTIIN_H 2388:OWNB_H 2122:TIIN_H 2527:WNB_E 2400:WN_H * WNB_OK endogen (2504), feed-back : 3357:BTIIN_OK 2501:OWNB_OK 2124:TIIN_OK 2527:WNB_E 2495:WN_OK * WNB_OO endogen (2514), feed-back : 3358:BTIIN_OO 2512:OWNB_OO 2125:TIIN_OO 2527:WNB_E 2517:WN_OO WNB_OS endogen (2490) : 2527:WNB_E 2492:WN_OS WNC_OSSLOG endogen (2493) : 2494:WN_OSSLOG WNNB_E endogen (2107) : 3378:KENY WNQ_CF endogen (2470) : 3362:BTIIN_CF 2525:OWNQ_E 2532:WNQ_E 2472:WN_CF 2473:WSI_CF_Z * WNQ_CR endogen (2418), feed-back : 3356:BTIIN_CR 2525:OWNQ_E 2123:TIIN_CR 2532:WNQ_E 2419:WN_CR 2420:WSI_CR_Z * WNQ_E endogen (2532), feed-back : 3354:BTIIN_E 2538:TFNQ_E 2121:TIIN_E 2539:WN_E * WNQ_H endogen (2399), feed-back : 3355:BTIIN_H 2525:OWNQ_E 2122:TIIN_H 2532:WNQ_E 2400:WN_H * WNQ_OK endogen (2508), feed-back : 3357:BTIIN_OK 2525:OWNQ_E 2124:TIIN_OK 2532:WNQ_E 2495:WN_OK * WNQ_OO endogen (2516), feed-back : 3358:BTIIN_OO 2525:OWNQ_E 2125:TIIN_OO 2532:WNQ_E 2517:WN_OO * WNQ_OS endogen (2476), feed-back : 3361:BTIIR_Z_OS 2525:OWNQ_E 2128:TII_Z_OS 2493:WNC_OSSLOG 2532:WNQ_E 2492:WN_OS * WN_CF endogen (2472), feed-back : 81:WCP * WN_CR endogen (2419), feed-back : 81:WCP * WN_E endogen (2539), feed-back : 2107:WNNB_E * WN_H endogen (2400), feed-back : 81:WCP * WN_O endogen (2518), feed-back : 2200:WON WN_OK endogen (2495) : 2518:WN_O WN_OO endogen (2517) : 2518:WN_O WN_OS endogen (2492) : 2518:WN_O WN_OSSLOG endogen (2494), ikke-bestemmende. WON endogen (2200), ikke-bestemmende. WP endogen ( 78) : 81:WCP * WPB_ATP endogen (2633), feed-back : 2629:OWPB_ATP 2633:WPB_ATP 2636:WPCR_ATP 4086:ZWPB_ATP * WPB_F endogen (2566), feed-back : 2563:OWPB_F 2566:WPB_F 2567:WP_F 4081:ZWPB_F * WPCO1_BF endogen (2582), feed-back : 2581:OWPCO1_BF 2580:SYWPCO1_BF 2579:TIPCO1_BF 2578:TYPCO1_BF 81:WCP 2582:WPCO1_BF 2595:WPCO_BF * WPCO2_BF endogen (2589), feed-back : 2588:OWPCO2_BF 2587:SYWPCO2_BF 2586:TIPCO2_BF 2585:TYPCO2_BF 81:WCP 2589:WPCO2_BF 2595:WPCO_BF * WPCO_BF endogen (2595), feed-back : 81:WCP 78:WP 3841:WPC_BF 3842:WPO_BF 2650:WP_BF * WPCR_ATP endogen (2636), feed-back : 2558:BSYWP 2634:PWP_ATP 2626:TIPCR_ATP 2625:TYPCR_ATP 78:WP * WPCR_BF endogen (2575), feed-back : 2574:OWPCR_BF 2573:SYWPCR_BF 2572:TIPCR_BF 2571:TYPCR_BF 78:WP 2575:WPCR_BF 3841:WPC_BF 2650:WP_BF * WPCR_DMP endogen (2640), feed-back : 2639:OWPCR_DMP 2638:TIPCR_DMP 2637:TYPCR_DMP 78:WP 2640:WPCR_DMP * WPCR_LD endogen (2649), feed-back : 2648:OWPCR_LD 2647:TIPCR_LD 2646:TYPCR_LD 78:WP 2649:WPCR_LD * WPCR_SP endogen (2645), feed-back : 2644:OWPCR_SP 2643:TIPCR_SP 2642:TYPCR_SP 78:WP 2645:WPCR_SP WPC_BF endogen (3841), ikke-bestemmende. * WPIO1_BF endogen (2609), feed-back : 2608:OWPIO1_BF 2607:SYWPIO1_BF 2606:TIPIO1_BF 2605:TYPIO1_BF 81:WCP 2609:WPIO1_BF 2622:WPIO_BF * WPIO2_BF endogen (2616), feed-back : 2615:OWPIO2_BF 2614:SYWPIO2_BF 2613:TIPIO2_BF 2612:TYPIO2_BF 81:WCP 2616:WPIO2_BF 2622:WPIO_BF * WPIO_BF endogen (2622), feed-back : 81:WCP 78:WP 3840:WPI_BF 3842:WPO_BF 2650:WP_BF * WPIR_BF endogen (2602), feed-back : 2601:OWPIR_BF 2600:SYWPIR_BF 2599:TIPIR_BF 2598:TYPIR_BF 78:WP 2602:WPIR_BF 3840:WPI_BF 2650:WP_BF WPI_BF endogen (3840), ikke-bestemmende. WPO_BF endogen (3842) : 3843:WPR_BF WPR_BF endogen (3843), ikke-bestemmende. * WPSDK_ATP endogen (2632), feed-back : 4088:JDWPSDK_ATP 2628:OWPSDK_ATP 2636:WPCR_ATP 2632:WPSDK_ATP 2635:WPS_ATP 4085:ZWPSDK_ATP * WPSDK_F endogen (2565), feed-back : 4083:JDWPSDK_F 2562:OWPSDK_F 2565:WPSDK_F 2567:WP_F 4080:ZWPSDK_F * WPSE_ATP endogen (2631), feed-back : 4087:JDWPSE_ATP 2627:OWPSE_ATP 2636:WPCR_ATP 2631:WPSE_ATP 2635:WPS_ATP 4084:ZWPSE_ATP * WPSE_F endogen (2564), feed-back : 4082:JDWPSE_F 2561:OWPSE_F 2564:WPSE_F 2567:WP_F 4079:ZWPSE_F WPS_ATP endogen (2635), ikke-bestemmende. * WP_B endogen (2660), feed-back : 2659:OWP_B 2660:WP_B * WP_BF endogen (2650), feed-back : 2558:BSYWP 2555:TIP_BF 3843:WPR_BF * WP_CF_E endogen (2531), feed-back : 3354:BTIIN_E 2121:TIIN_E 2539:WN_E * WP_CF_H endogen (2398), feed-back : 2146:IUWP 2400:WN_H WP_CF_X endogen (2469) : 2552:BWPS * WP_F endogen (2567), feed-back : 1904:IWBR 2568:PWP_F 2580:SYWPCO1_BF 2587:SYWPCO2_BF 2573:SYWPCR_BF 2607:SYWPIO1_BF 2614:SYWPIO2_BF 2600:SYWPIR_BF 2556:TIP_F * WSCP_D_CF endogen (2455), feed-back : 2544:BOWSD 2440:OWSCP_D_CF 2457:WCP_CF_X 2467:WS_Z_CF 2530:WS_Z_E * WSCP_E_CF endogen (2456), feed-back : 2543:BOWSE 2441:OWSCP_E_CF 2457:WCP_CF_X 2529:WS_E_Z 2467:WS_Z_CF WSI_CF_Z endogen (2473) : 2474:PWS_CF WSI_CR_Z endogen (2420) : 2421:PWS_CR * WSP_D_CF endogen (2465), feed-back : 2544:BOWSD 2552:BWPS 2444:OWSP_D_CF 2134:TIFP_CF_H 2469:WP_CF_X 2467:WS_Z_CF 2530:WS_Z_E * WSP_E_CF endogen (2466), feed-back : 2543:BOWSE 2552:BWPS 2445:OWSP_E_CF 2134:TIFP_CF_H 2469:WP_CF_X 2529:WS_E_Z 2467:WS_Z_CF * WSR_D_CF endogen (2462), feed-back : 2544:BOWSD 2448:OWSR_D_CF 2472:WN_CF 2473:WSI_CF_Z 2467:WS_Z_CF 2530:WS_Z_E * WSR_E_CF endogen (2463), feed-back : 2543:BOWSE 2449:OWSR_E_CF 2472:WN_CF 2473:WSI_CF_Z 2529:WS_E_Z 2467:WS_Z_CF * WS_CF_Z endogen (2468), feed-back : 2547:BWSD_E 2452:OWS_CF_Z 2474:PWS_CF 2553:PWS_KAX 2137:TIU_CF_Z 2472:WN_CF 2530:WS_Z_E * WS_CR_Z endogen (2417), feed-back : 2547:BWSD_E 2412:OWS_CR_Z 2421:PWS_CR 2553:PWS_KAX 2136:TIU_CR_Z 2419:WN_CR 2530:WS_Z_E * WS_D_CR endogen (2415), feed-back : 2544:BOWSD 2410:OWS_D_CR 2140:TIU_Z_CR 2419:WN_CR 2420:WSI_CR_Z 2530:WS_Z_E * WS_D_H endogen (2397), feed-back : 2544:BOWSD 2390:OWS_D_H 2141:TIU_Z_H 2400:WN_H 2530:WS_Z_E * WS_D_OK endogen (2507), feed-back : 2412:OWS_CR_Z 2523:OWS_Z_E 2421:PWS_CR 2495:WN_OK 2530:WS_Z_E * WS_E_CR endogen (2416), feed-back : 2543:BOWSE 2411:OWS_E_CR 2140:TIU_Z_CR 2419:WN_CR 2420:WSI_CR_Z 2529:WS_E_Z * WS_E_H endogen (2396), feed-back : 2543:BOWSE 2391:OWS_E_H 2141:TIU_Z_H 2400:WN_H 2529:WS_E_Z * WS_E_OK endogen (2506), feed-back : 2543:BOWSE 2503:OWS_E_OK 2495:WN_OK 2529:WS_E_Z * WS_E_Z endogen (2529), feed-back : 2519:OWS_E_Z 2536:TFS_E_Z 2138:TIU_E_Z 2539:WN_E * WS_X_OO endogen (2515), feed-back : 2544:BOWSD 2513:OWS_X_OO 2142:TIU_Z_OO 2517:WN_OO 2530:WS_Z_E * WS_X_OS endogen (2475), feed-back : 2412:OWS_CR_Z 2523:OWS_Z_E 2421:PWS_CR 2492:WN_OS 2530:WS_Z_E WS_Z_CF endogen (2467), ikke-bestemmende. * WS_Z_E endogen (2530), feed-back : 2544:BOWSD 2547:BWSD_E 2535:TFS_Z_E 2139:TIU_Z_E 2539:WN_E * WZZOMUXA endogen (2198), feed-back : 2198:WZZOMUXA 2199:WZZOMUXG WZZOMUXG endogen (2199), ikke-bestemmende. X endogen (2861) : 3758:BVE 2866:PX X9 endogen (2870) : 3597:BVE9 2872:PX9 X9_C endogen (2948) : 2956:XP_C X9_E endogen (2950) : 2958:XP_E X9_I endogen (2949) : 2957:XP_I X9_X endogen (2947) : 2955:XP_X XA endogen (1264) : 3397:BVEA 2861:X 2870:X9 2867:XP XA_C endogen (2903) : 2948:X9_C * XA_CB endogen ( 928), feed-back : 1357:PNCB 3080:TJKCB 3047:TJKRXA 928:XA_CB 2891:XA_CP 135:XA_E01 1034:XQZ_CB 2979:X_CB * XA_CE endogen ( 892), feed-back : 1355:PNCE 3078:TJKCE 3047:TJKRXA 892:XA_CE 2891:XA_CP 135:XA_E01 1030:XQZ_CE 2977:X_CE * XA_CF endogen ( 856), feed-back : 1353:PNCF 3076:TJKCF 3047:TJKRXA 856:XA_CF 2891:XA_CP 135:XA_E01 1026:XQZ_CF 2975:X_CF * XA_CG endogen ( 910), feed-back : 1356:PNCG 3079:TJKCG 3047:TJKRXA 910:XA_CG 2891:XA_CP 135:XA_E01 1032:XQZ_CG 2978:X_CG * XA_CH endogen ( 946), feed-back : 3081:TJKCH 3047:TJKRXA 946:XA_CH 2891:XA_CP 135:XA_E01 1053:XH_CH 2980:X_CH * XA_CO endogen (1000), feed-back : 567:CO 568:FCO 3083:TJKCO 3047:TJKRXA 2903:XA_C 1000:XA_CO 135:XA_E01 XA_CP endogen (2891) : 2903:XA_C * XA_CS endogen ( 964), feed-back : 1358:PNCS 3082:TJKCS 3047:TJKRXA 2891:XA_CP 964:XA_CS 135:XA_E01 1038:XQZ_CS 2981:X_CS * XA_CT endogen ( 982), feed-back : 3047:TJKRXA 2891:XA_CP 982:XA_CT 135:XA_E01 2982:X_CT * XA_CV endogen ( 874), feed-back : 1354:PNCV 3077:TJKCV 3047:TJKRXA 2891:XA_CP 874:XA_CV 135:XA_E01 1028:XQZ_CV 2976:X_CV XA_E endogen (2927) : 2950:X9_E XA_E01 endogen ( 135) : 143:E01 3088:TJKE01 3047:TJKRXA 2927:XA_E 2987:X_E01 * XA_E2 endogen (1105), feed-back : 1461:PE2 3089:TJKE2 3047:TJKRXA 2927:XA_E 135:XA_E01 1105:XA_E2 1116:XQZ_E2 2988:X_E2 * XA_E3 endogen (1187), feed-back : 1462:PE3 141:PE3X 3090:TJKE3 3047:TJKRXA 2927:XA_E 135:XA_E01 1187:XA_E3 2989:X_E3 * XA_E59 endogen (1126), feed-back : 1464:PE59 3091:TJKE59 3047:TJKRXA 2927:XA_E 135:XA_E01 1126:XA_E59 1137:XQZ_E59 2990:X_E59 * XA_E7Y endogen (1147), feed-back : 1463:PE7Y 3092:TJKE7Y 3047:TJKRXA 2927:XA_E 135:XA_E01 1147:XA_E7Y 2991:X_E7Y * XA_ES endogen (1208), feed-back : 1467:PESQ 3093:TJKES 3047:TJKRXA 2927:XA_E 135:XA_E01 1208:XA_ES 1218:XQZ_ES 2992:X_ES XA_I endogen (2915) : 2949:X9_I * XA_IB endogen (1063), feed-back : 1388:IB 1360:PNIB 3085:TJKIB 3047:TJKRXA 135:XA_E01 2915:XA_I 1063:XA_IB 1074:XQZ_IB 2984:X_IB * XA_IL endogen (1228), feed-back : 1312:IL 1316:ILX 1361:PNIL 3087:TJKIL 3047:TJKRXA 135:XA_E01 2915:XA_I 2986:X_IL * XA_IM endogen (1018), feed-back : 1386:IM 1359:PNIM 3084:TJKIM 3047:TJKRXA 135:XA_E01 2915:XA_I 1018:XA_IM 1042:XQZ_IM 2983:X_IM * XA_IT endogen (1084), feed-back : 1364:PIT 3086:TJKIT 3047:TJKRXA 135:XA_E01 2915:XA_I 1084:XA_IT 2985:X_IT XA_X endogen (2879) : 2947:X9_X * XA_XA endogen ( 601), feed-back : 3047:TJKRXA 1317:VA 135:XA_E01 2879:XA_X 601:XA_XA 2963:X_XA * XA_XB endogen ( 706), feed-back : 3047:TJKRXA 1323:VB 135:XA_E01 2879:XA_X 706:XA_XB 2969:X_XB * XA_XE endogen ( 809), feed-back : 3047:TJKRXA 1318:VE 135:XA_E01 2879:XA_X 809:XA_XE 2964:X_XE * XA_XH endogen ( 790), feed-back : 3047:TJKRXA 1327:VH 135:XA_E01 2879:XA_X 790:XA_XH 2973:X_XH * XA_XNE endogen ( 643), feed-back : 3047:TJKRXA 1320:VNE 135:XA_E01 2879:XA_X 643:XA_XNE 2966:X_XNE * XA_XNF endogen ( 664), feed-back : 3047:TJKRXA 1321:VNF 135:XA_E01 2879:XA_X 664:XA_XNF 2967:X_XNF * XA_XNG endogen ( 622), feed-back : 1330:PVMNG 3047:TJKRXA 1319:VNG 135:XA_E01 2879:XA_X 622:XA_XNG 2965:X_XNG * XA_XNZ endogen ( 685), feed-back : 3047:TJKRXA 1322:VNZ 135:XA_E01 2879:XA_X 685:XA_XNZ 2968:X_XNZ * XA_XO endogen ( 830), feed-back : 3047:TJKRXA 1328:VO 135:XA_E01 2879:XA_X 830:XA_XO 2974:X_XO * XA_XQF endogen ( 769), feed-back : 3047:TJKRXA 1326:VQF 135:XA_E01 2879:XA_X 769:XA_XQF 2972:X_XQF * XA_XQS endogen ( 748), feed-back : 3047:TJKRXA 1325:VQS 135:XA_E01 2879:XA_X 748:XA_XQS 2971:X_XQS * XA_XQZ endogen ( 727), feed-back : 3047:TJKRXA 1324:VQZ 135:XA_E01 2879:XA_X 727:XA_XQZ 2970:X_XQZ XB endogen (1270) : 3398:BVEB 1278:FXB 2861:X 2870:X9 2873:XBY 2867:XP XBY endogen (2873) : 3598:BVEBY 2875:PXBY XBY_C endogen (2952), ikke-bestemmende. XBY_E endogen (2954), ikke-bestemmende. XBY_I endogen (2953), ikke-bestemmende. XBY_X endogen (2951), ikke-bestemmende. XB_C endogen (2909) : 2948:X9_C 2952:XBY_C * XB_CB endogen ( 932), feed-back : 1357:PNCB 3080:TJKCB 3053:TJKRXB 1270:XB 932:XB_CB 2897:XB_CP 1034:XQZ_CB 2979:X_CB * XB_CE endogen ( 896), feed-back : 1355:PNCE 3078:TJKCE 3053:TJKRXB 1270:XB 896:XB_CE 2897:XB_CP 1030:XQZ_CE 2977:X_CE * XB_CF endogen ( 860), feed-back : 1353:PNCF 3076:TJKCF 3053:TJKRXB 1270:XB 860:XB_CF 2897:XB_CP 1026:XQZ_CF 2975:X_CF * XB_CG endogen ( 914), feed-back : 1356:PNCG 3079:TJKCG 3053:TJKRXB 1270:XB 914:XB_CG 2897:XB_CP 1032:XQZ_CG 2978:X_CG * XB_CH endogen ( 950), feed-back : 3081:TJKCH 3053:TJKRXB 1270:XB 950:XB_CH 2897:XB_CP 1053:XH_CH 2980:X_CH * XB_CO endogen (1004), feed-back : 567:CO 568:FCO 3083:TJKCO 3053:TJKRXB 1270:XB 2909:XB_C 1004:XB_CO XB_CP endogen (2897) : 2909:XB_C * XB_CS endogen ( 968), feed-back : 1358:PNCS 3082:TJKCS 3053:TJKRXB 1270:XB 2897:XB_CP 968:XB_CS 1038:XQZ_CS 2981:X_CS * XB_CT endogen ( 986), feed-back : 3053:TJKRXB 1270:XB 2897:XB_CP 986:XB_CT 2982:X_CT * XB_CV endogen ( 878), feed-back : 1354:PNCV 3077:TJKCV 3053:TJKRXB 1270:XB 2897:XB_CP 878:XB_CV 1028:XQZ_CV 2976:X_CV XB_E endogen (2933) : 2950:X9_E 2954:XBY_E * XB_E01 endogen (1172), feed-back : 143:E01 3088:TJKE01 3053:TJKRXB 1270:XB 2933:XB_E 1172:XB_E01 2987:X_E01 * XB_E2 endogen (1111), feed-back : 1461:PE2 3089:TJKE2 3053:TJKRXB 1270:XB 2933:XB_E 1111:XB_E2 1116:XQZ_E2 2988:X_E2 * XB_E3 endogen (1192), feed-back : 1462:PE3 141:PE3X 3090:TJKE3 3053:TJKRXB 1270:XB 2933:XB_E 1192:XB_E3 2989:X_E3 * XB_E59 endogen (1132), feed-back : 1464:PE59 3091:TJKE59 3053:TJKRXB 1270:XB 2933:XB_E 1132:XB_E59 1137:XQZ_E59 2990:X_E59 * XB_E7Y endogen (1153), feed-back : 1463:PE7Y 3092:TJKE7Y 3053:TJKRXB 1270:XB 2933:XB_E 1153:XB_E7Y 2991:X_E7Y * XB_ES endogen (1214), feed-back : 1467:PESQ 3093:TJKES 3053:TJKRXB 1270:XB 2933:XB_E 1214:XB_ES 1218:XQZ_ES 2992:X_ES XB_I endogen (2921) : 2949:X9_I 2953:XBY_I * XB_IB endogen (1069), feed-back : 1388:IB 1360:PNIB 3085:TJKIB 3053:TJKRXB 1270:XB 2921:XB_I 1069:XB_IB 1074:XQZ_IB 2984:X_IB XB_IL endogen (1234) : 1312:IL 1316:ILX 1361:PNIL 3087:TJKIL 3053:TJKRXB 1270:XB 2921:XB_I 2986:X_IL * XB_IM endogen (1022), feed-back : 1386:IM 1359:PNIM 3084:TJKIM 3053:TJKRXB 1270:XB 2921:XB_I 1022:XB_IM 1042:XQZ_IM 2983:X_IM * XB_IT endogen (1090), feed-back : 3086:TJKIT 3053:TJKRXB 1270:XB 2921:XB_I 1090:XB_IT 2985:X_IT XB_X endogen (2885) : 2947:X9_X 2951:XBY_X * XB_XA endogen ( 602), feed-back : 3053:TJKRXB 1317:VA 1270:XB 2885:XB_X 602:XB_XA 2963:X_XA * XB_XB endogen ( 707), feed-back : 3053:TJKRXB 1323:VB 1270:XB 2885:XB_X 707:XB_XB 2969:X_XB * XB_XE endogen ( 812), feed-back : 3053:TJKRXB 1318:VE 1270:XB 2885:XB_X 812:XB_XE 2964:X_XE * XB_XH endogen ( 791), feed-back : 3053:TJKRXB 1327:VH 1270:XB 2885:XB_X 791:XB_XH 2973:X_XH * XB_XNE endogen ( 644), feed-back : 1331:PVMNE 3053:TJKRXB 1320:VNE 1270:XB 2885:XB_X 644:XB_XNE 2966:X_XNE * XB_XNF endogen ( 665), feed-back : 3053:TJKRXB 1321:VNF 1270:XB 2885:XB_X 665:XB_XNF 2967:X_XNF * XB_XNG endogen ( 623), feed-back : 1330:PVMNG 3053:TJKRXB 1319:VNG 1270:XB 2885:XB_X 623:XB_XNG 2965:X_XNG * XB_XNZ endogen ( 686), feed-back : 3053:TJKRXB 1322:VNZ 1270:XB 2885:XB_X 686:XB_XNZ 2968:X_XNZ * XB_XO endogen ( 833), feed-back : 3053:TJKRXB 1328:VO 1270:XB 2885:XB_X 833:XB_XO 2974:X_XO * XB_XQF endogen ( 770), feed-back : 3053:TJKRXB 1326:VQF 1270:XB 2885:XB_X 770:XB_XQF 2972:X_XQF * XB_XQS endogen ( 749), feed-back : 3053:TJKRXB 1325:VQS 1270:XB 2885:XB_X 749:XB_XQS 2971:X_XQS * XB_XQZ endogen ( 728), feed-back : 3053:TJKRXB 1324:VQZ 1270:XB 2885:XB_X 728:XB_XQZ 2970:X_XQZ * XE endogen (1266), feed-back : 3669:BVEE 138:D_XE_E3 2861:X 653:XE_XNE 632:XE_XNG 2867:XP XE_C endogen (2904) : 2956:XP_C * XE_CB endogen ( 929), feed-back : 138:D_XE_E3 1357:PNCB 3080:TJKCB 3048:TJKRXE 929:XE_CB 2892:XE_CP 137:XE_E3 1034:XQZ_CB 2979:X_CB * XE_CE endogen ( 893), feed-back : 138:D_XE_E3 1355:PNCE 3078:TJKCE 3048:TJKRXE 893:XE_CE 2892:XE_CP 137:XE_E3 1030:XQZ_CE 2977:X_CE * XE_CF endogen ( 857), feed-back : 138:D_XE_E3 1353:PNCF 3076:TJKCF 3048:TJKRXE 857:XE_CF 2892:XE_CP 137:XE_E3 1026:XQZ_CF 2975:X_CF * XE_CG endogen ( 911), feed-back : 138:D_XE_E3 1356:PNCG 3079:TJKCG 3048:TJKRXE 911:XE_CG 2892:XE_CP 137:XE_E3 1032:XQZ_CG 2978:X_CG * XE_CH endogen ( 947), feed-back : 138:D_XE_E3 3081:TJKCH 3048:TJKRXE 947:XE_CH 2892:XE_CP 137:XE_E3 1053:XH_CH 2980:X_CH * XE_CO endogen (1001), feed-back : 567:CO 138:D_XE_E3 568:FCO 3083:TJKCO 3048:TJKRXE 2904:XE_C 1001:XE_CO 137:XE_E3 XE_CP endogen (2892) : 2904:XE_C * XE_CS endogen ( 965), feed-back : 138:D_XE_E3 1358:PNCS 3082:TJKCS 3048:TJKRXE 2892:XE_CP 965:XE_CS 137:XE_E3 1038:XQZ_CS 2981:X_CS * XE_CT endogen ( 983), feed-back : 138:D_XE_E3 3048:TJKRXE 2892:XE_CP 983:XE_CT 137:XE_E3 2982:X_CT * XE_CV endogen ( 875), feed-back : 138:D_XE_E3 1354:PNCV 3077:TJKCV 3048:TJKRXE 2892:XE_CP 875:XE_CV 137:XE_E3 1028:XQZ_CV 2976:X_CV XE_E endogen (2928) : 2958:XP_E * XE_E01 endogen (1168), feed-back : 138:D_XE_E3 143:E01 3088:TJKE01 3048:TJKRXE 2928:XE_E 1168:XE_E01 137:XE_E3 2987:X_E01 * XE_E2 endogen (1106), feed-back : 138:D_XE_E3 1461:PE2 3089:TJKE2 3048:TJKRXE 2928:XE_E 1106:XE_E2 137:XE_E3 1116:XQZ_E2 2988:X_E2 XE_E3 endogen ( 137) : 1462:PE3 140:PXE_E3 3090:TJKE3 3048:TJKRXE 2928:XE_E 2989:X_E3 * XE_E59 endogen (1127), feed-back : 138:D_XE_E3 1464:PE59 3091:TJKE59 3048:TJKRXE 2928:XE_E 137:XE_E3 1127:XE_E59 1137:XQZ_E59 2990:X_E59 * XE_E7Y endogen (1148), feed-back : 138:D_XE_E3 1463:PE7Y 3092:TJKE7Y 3048:TJKRXE 2928:XE_E 137:XE_E3 1148:XE_E7Y 2991:X_E7Y * XE_ES endogen (1209), feed-back : 138:D_XE_E3 1467:PESQ 3093:TJKES 3048:TJKRXE 2928:XE_E 137:XE_E3 1209:XE_ES 1218:XQZ_ES 2992:X_ES XE_I endogen (2916) : 2957:XP_I * XE_IB endogen (1064), feed-back : 138:D_XE_E3 1388:IB 1360:PNIB 3085:TJKIB 3048:TJKRXE 137:XE_E3 2916:XE_I 1064:XE_IB 1074:XQZ_IB 2984:X_IB * XE_IL endogen (1229), feed-back : 1312:IL 1316:ILX 1361:PNIL 3087:TJKIL 3048:TJKRXE 137:XE_E3 2916:XE_I 2986:X_IL * XE_IM endogen (1019), feed-back : 138:D_XE_E3 1386:IM 1359:PNIM 3084:TJKIM 3048:TJKRXE 137:XE_E3 2916:XE_I 1019:XE_IM 1042:XQZ_IM 2983:X_IM * XE_IT endogen (1085), feed-back : 138:D_XE_E3 3086:TJKIT 3048:TJKRXE 137:XE_E3 2916:XE_I 1085:XE_IT 2985:X_IT XE_X endogen (2880) : 2955:XP_X * XE_XA endogen ( 611), feed-back : 138:D_XE_E3 1329:PVEA 3048:TJKRXE 1317:VA 137:XE_E3 2880:XE_X 611:XE_XA 2963:X_XA * XE_XB endogen ( 716), feed-back : 138:D_XE_E3 1334:PVEB 3048:TJKRXE 1323:VB 137:XE_E3 2880:XE_X 716:XE_XB 2969:X_XB * XE_XE endogen ( 821), feed-back : 138:D_XE_E3 1338:PVEE 3048:TJKRXE 1318:VE 137:XE_E3 2880:XE_X 821:XE_XE 2964:X_XE * XE_XH endogen ( 800), feed-back : 138:D_XE_E3 1339:PVEH 3048:TJKRXE 1327:VH 137:XE_E3 2880:XE_X 800:XE_XH 2973:X_XH * XE_XNE endogen ( 653), feed-back : 138:D_XE_E3 651:M3K_XNE 3048:TJKRXE 1320:VNE 137:XE_E3 2880:XE_X 2966:X_XNE * XE_XNF endogen ( 674), feed-back : 138:D_XE_E3 1332:PVENF 3048:TJKRXE 1321:VNF 137:XE_E3 2880:XE_X 674:XE_XNF 2967:X_XNF * XE_XNG endogen ( 632), feed-back : 138:D_XE_E3 629:M3R_XNG 3048:TJKRXE 1319:VNG 137:XE_E3 2880:XE_X 2965:X_XNG * XE_XNZ endogen ( 695), feed-back : 138:D_XE_E3 1333:PVENZ 3048:TJKRXE 1322:VNZ 137:XE_E3 2880:XE_X 695:XE_XNZ 2968:X_XNZ * XE_XO endogen ( 842), feed-back : 138:D_XE_E3 1340:PVEO 3048:TJKRXE 1328:VO 137:XE_E3 2880:XE_X 842:XE_XO 2974:X_XO * XE_XQF endogen ( 779), feed-back : 138:D_XE_E3 1335:PVEQF 3048:TJKRXE 1326:VQF 137:XE_E3 2880:XE_X 779:XE_XQF 2972:X_XQF * XE_XQS endogen ( 758), feed-back : 138:D_XE_E3 1337:PVEQS 3048:TJKRXE 1325:VQS 137:XE_E3 2880:XE_X 758:XE_XQS 2971:X_XQS * XE_XQZ endogen ( 737), feed-back : 138:D_XE_E3 1336:PVEQZ 3048:TJKRXE 1324:VQZ 137:XE_E3 2880:XE_X 737:XE_XQZ 2970:X_XQZ XH endogen (1274) : 3670:BVEH 2861:X 2867:XP XH_C endogen (2913) : 2956:XP_C * XH_CB endogen (1048), feed-back : 1357:PNCB 3080:TJKCB 3057:TJKRXH 1274:XH 1048:XH_CB 2901:XH_CP 1034:XQZ_CB 2979:X_CB * XH_CE endogen (1046), feed-back : 1355:PNCE 3078:TJKCE 3057:TJKRXH 1274:XH 1046:XH_CE 2901:XH_CP 1030:XQZ_CE 2977:X_CE * XH_CF endogen (1044), feed-back : 1353:PNCF 3076:TJKCF 3057:TJKRXH 1274:XH 1044:XH_CF 2901:XH_CP 1026:XQZ_CF 2975:X_CF * XH_CG endogen (1047), feed-back : 1356:PNCG 3079:TJKCG 3057:TJKRXH 1274:XH 1047:XH_CG 2901:XH_CP 1032:XQZ_CG 2978:X_CG XH_CH endogen (1053) : 1282:FXH 2252:PXH 3081:TJKCH 3057:TJKRXH 1274:XH 2901:XH_CP 2980:X_CH * XH_CO endogen (1051), feed-back : 567:CO 568:FCO 3083:TJKCO 3057:TJKRXH 1274:XH 2913:XH_C 1051:XH_CO XH_CP endogen (2901) : 2913:XH_C * XH_CS endogen (1049), feed-back : 1282:FXH 1358:PNCS 3082:TJKCS 3057:TJKRXH 1274:XH 2901:XH_CP 1049:XH_CS 1038:XQZ_CS 2981:X_CS * XH_CT endogen (1050), feed-back : 3057:TJKRXH 1274:XH 2901:XH_CP 1050:XH_CT 2982:X_CT * XH_CV endogen (1045), feed-back : 1354:PNCV 3077:TJKCV 3057:TJKRXH 1274:XH 2901:XH_CP 1045:XH_CV 1028:XQZ_CV 2976:X_CV XH_E endogen (2937) : 2958:XP_E * XH_E01 endogen (1175), feed-back : 143:E01 3088:TJKE01 3057:TJKRXH 1274:XH 2937:XH_E 1175:XH_E01 2987:X_E01 * XH_E2 endogen (1114), feed-back : 1461:PE2 3089:TJKE2 3057:TJKRXH 1274:XH 2937:XH_E 1114:XH_E2 1116:XQZ_E2 2988:X_E2 * XH_E3 endogen (1195), feed-back : 1462:PE3 141:PE3X 3090:TJKE3 3057:TJKRXH 1274:XH 2937:XH_E 1195:XH_E3 2989:X_E3 * XH_E59 endogen (1135), feed-back : 1464:PE59 3091:TJKE59 3057:TJKRXH 1274:XH 2937:XH_E 1135:XH_E59 1137:XQZ_E59 2990:X_E59 * XH_E7Y endogen (1156), feed-back : 1463:PE7Y 3092:TJKE7Y 3057:TJKRXH 1274:XH 2937:XH_E 1156:XH_E7Y 2991:X_E7Y * XH_ES endogen (1216), feed-back : 1467:PESQ 3093:TJKES 3057:TJKRXH 1274:XH 2937:XH_E 1216:XH_ES 1218:XQZ_ES 2992:X_ES XH_I endogen (2925) : 2957:XP_I * XH_IB endogen (1072), feed-back : 1388:IB 1360:PNIB 3085:TJKIB 3057:TJKRXH 1274:XH 2925:XH_I 1072:XH_IB 1074:XQZ_IB 2984:X_IB XH_IL endogen (1237) : 1361:PNIL 3087:TJKIL 3057:TJKRXH 1274:XH 2925:XH_I 2986:X_IL * XH_IM endogen (1052), feed-back : 1386:IM 1359:PNIM 3084:TJKIM 3057:TJKRXH 1274:XH 2925:XH_I 1052:XH_IM 1042:XQZ_IM 2983:X_IM * XH_IT endogen (1093), feed-back : 3086:TJKIT 3057:TJKRXH 1274:XH 2925:XH_I 1093:XH_IT 2985:X_IT XH_X endogen (2889) : 2955:XP_X * XH_XA endogen ( 605), feed-back : 3057:TJKRXH 1317:VA 1274:XH 2889:XH_X 605:XH_XA 2963:X_XA * XH_XB endogen ( 710), feed-back : 3057:TJKRXH 1323:VB 1274:XH 2889:XH_X 710:XH_XB 2969:X_XB * XH_XE endogen ( 815), feed-back : 3057:TJKRXH 1318:VE 1274:XH 2889:XH_X 815:XH_XE 2964:X_XE * XH_XH endogen ( 794), feed-back : 3057:TJKRXH 1327:VH 1274:XH 2889:XH_X 794:XH_XH 2973:X_XH * XH_XNE endogen ( 647), feed-back : 1331:PVMNE 3057:TJKRXH 1320:VNE 1274:XH 2889:XH_X 647:XH_XNE 2966:X_XNE * XH_XNF endogen ( 668), feed-back : 3057:TJKRXH 1321:VNF 1274:XH 2889:XH_X 668:XH_XNF 2967:X_XNF * XH_XNG endogen ( 626), feed-back : 1330:PVMNG 3057:TJKRXH 1319:VNG 1274:XH 2889:XH_X 626:XH_XNG 2965:X_XNG * XH_XNZ endogen ( 689), feed-back : 3057:TJKRXH 1322:VNZ 1274:XH 2889:XH_X 689:XH_XNZ 2968:X_XNZ * XH_XO endogen ( 836), feed-back : 3057:TJKRXH 1328:VO 1274:XH 2889:XH_X 836:XH_XO 2974:X_XO * XH_XQF endogen ( 773), feed-back : 3057:TJKRXH 1326:VQF 1274:XH 2889:XH_X 773:XH_XQF 2972:X_XQF * XH_XQS endogen ( 752), feed-back : 3057:TJKRXH 1325:VQS 1274:XH 2889:XH_X 752:XH_XQS 2971:X_XQS * XH_XQZ endogen ( 731), feed-back : 3057:TJKRXH 1324:VQZ 1274:XH 2889:XH_X 731:XH_XQZ 2970:X_XQZ XN endogen (2862) : 3595:BVEN 2870:X9 2873:XBY 2867:XP XNE endogen (1268) : 3405:BVENE 1276:FXNE 2861:X 2862:XN XNE_C endogen (2906) : 2940:XN_C * XNE_CB endogen ( 931), feed-back : 1357:PNCB 3080:TJKCB 3051:TJKRXNE 1268:XNE 931:XNE_CB 2894:XNE_CP 1034:XQZ_CB 2979:X_CB * XNE_CE endogen ( 895), feed-back : 1355:PNCE 3078:TJKCE 3051:TJKRXNE 1268:XNE 895:XNE_CE 2894:XNE_CP 1030:XQZ_CE 2977:X_CE * XNE_CF endogen ( 859), feed-back : 1353:PNCF 3076:TJKCF 3051:TJKRXNE 1268:XNE 859:XNE_CF 2894:XNE_CP 1026:XQZ_CF 2975:X_CF * XNE_CG endogen ( 913), feed-back : 1356:PNCG 3079:TJKCG 3051:TJKRXNE 1268:XNE 913:XNE_CG 2894:XNE_CP 1032:XQZ_CG 2978:X_CG * XNE_CH endogen ( 949), feed-back : 3081:TJKCH 3051:TJKRXNE 1053:XH_CH 1268:XNE 949:XNE_CH 2894:XNE_CP 2980:X_CH * XNE_CO endogen (1003), feed-back : 567:CO 568:FCO 3083:TJKCO 3051:TJKRXNE 1268:XNE 2906:XNE_C 1003:XNE_CO XNE_CP endogen (2894) : 2906:XNE_C * XNE_CS endogen ( 967), feed-back : 1358:PNCS 3082:TJKCS 3051:TJKRXNE 1268:XNE 2894:XNE_CP 967:XNE_CS 1038:XQZ_CS 2981:X_CS * XNE_CT endogen ( 985), feed-back : 3051:TJKRXNE 1268:XNE 2894:XNE_CP 985:XNE_CT 2982:X_CT * XNE_CV endogen ( 877), feed-back : 1354:PNCV 3077:TJKCV 3051:TJKRXNE 1268:XNE 2894:XNE_CP 877:XNE_CV 1028:XQZ_CV 2976:X_CV XNE_E endogen (2930) : 2942:XN_E * XNE_E01 endogen (1170), feed-back : 143:E01 3088:TJKE01 3051:TJKRXNE 1268:XNE 2930:XNE_E 1170:XNE_E01 2987:X_E01 * XNE_E2 endogen (1108), feed-back : 1461:PE2 3089:TJKE2 3051:TJKRXNE 1268:XNE 2930:XNE_E 1108:XNE_E2 1116:XQZ_E2 2988:X_E2 * XNE_E3 endogen (1189), feed-back : 1462:PE3 141:PE3X 3090:TJKE3 3051:TJKRXNE 1268:XNE 2930:XNE_E 1189:XNE_E3 2989:X_E3 * XNE_E59 endogen (1129), feed-back : 1464:PE59 3091:TJKE59 3051:TJKRXNE 1268:XNE 2930:XNE_E 1129:XNE_E59 1137:XQZ_E59 2990:X_E59 * XNE_E7Y endogen (1150), feed-back : 1463:PE7Y 3092:TJKE7Y 3051:TJKRXNE 1268:XNE 2930:XNE_E 1150:XNE_E7Y 2991:X_E7Y * XNE_ES endogen (1211), feed-back : 1467:PESQ 3093:TJKES 3051:TJKRXNE 1268:XNE 2930:XNE_E 1211:XNE_ES 1218:XQZ_ES 2992:X_ES XNE_I endogen (2918) : 2941:XN_I * XNE_IB endogen (1066), feed-back : 1388:IB 1360:PNIB 3085:TJKIB 3051:TJKRXNE 1268:XNE 2918:XNE_I 1066:XNE_IB 1074:XQZ_IB 2984:X_IB XNE_IL endogen (1231) : 1312:IL 1313:ILN 1316:ILX 1361:PNIL 3087:TJKIL 3051:TJKRXNE 1268:XNE 2918:XNE_I 2986:X_IL * XNE_IM endogen (1021), feed-back : 1386:IM 1359:PNIM 3084:TJKIM 3051:TJKRXNE 1268:XNE 2918:XNE_I 1021:XNE_IM 1042:XQZ_IM 2983:X_IM * XNE_IT endogen (1087), feed-back : 3086:TJKIT 3051:TJKRXNE 1268:XNE 2918:XNE_I 1087:XNE_IT 2985:X_IT XNE_X endogen (2882) : 2939:XN_X * XNE_XA endogen ( 613), feed-back : 1329:PVEA 3051:TJKRXNE 1317:VA 1268:XNE 2882:XNE_X 613:XNE_XA 2963:X_XA * XNE_XB endogen ( 718), feed-back : 1334:PVEB 3051:TJKRXNE 1323:VB 1268:XNE 2882:XNE_X 718:XNE_XB 2969:X_XB * XNE_XE endogen ( 823), feed-back : 1338:PVEE 3051:TJKRXNE 1318:VE 1268:XNE 2882:XNE_X 823:XNE_XE 2964:X_XE * XNE_XH endogen ( 802), feed-back : 1339:PVEH 3051:TJKRXNE 1327:VH 1268:XNE 2882:XNE_X 802:XNE_XH 2973:X_XH * XNE_XNE endogen ( 655), feed-back : 3051:TJKRXNE 1320:VNE 1268:XNE 2882:XNE_X 655:XNE_XNE 2966:X_XNE * XNE_XNF endogen ( 676), feed-back : 1332:PVENF 3051:TJKRXNE 1321:VNF 1268:XNE 2882:XNE_X 676:XNE_XNF 2967:X_XNF * XNE_XNG endogen ( 634), feed-back : 3051:TJKRXNE 1319:VNG 1268:XNE 2882:XNE_X 634:XNE_XNG 2965:X_XNG * XNE_XNZ endogen ( 697), feed-back : 1333:PVENZ 3051:TJKRXNE 1322:VNZ 1268:XNE 2882:XNE_X 697:XNE_XNZ 2968:X_XNZ * XNE_XO endogen ( 844), feed-back : 1340:PVEO 3051:TJKRXNE 1328:VO 1268:XNE 2882:XNE_X 844:XNE_XO 2974:X_XO * XNE_XQF endogen ( 781), feed-back : 1335:PVEQF 3051:TJKRXNE 1326:VQF 1268:XNE 2882:XNE_X 781:XNE_XQF 2972:X_XQF * XNE_XQS endogen ( 760), feed-back : 1337:PVEQS 3051:TJKRXNE 1325:VQS 1268:XNE 2882:XNE_X 760:XNE_XQS 2971:X_XQS * XNE_XQZ endogen ( 739), feed-back : 1336:PVEQZ 3051:TJKRXNE 1324:VQZ 1268:XNE 2882:XNE_X 739:XNE_XQZ 2970:X_XQZ XNF endogen (1265) : 3400:BVENF 2861:X 2862:XN XNF_C endogen (2907) : 2940:XN_C * XNF_CB endogen ( 920), feed-back : 1357:PNCB 3080:TJKCB 3049:TJKRXNF 920:XNF_CB 2895:XNF_CP 136:XNF_E01 1034:XQZ_CB 2979:X_CB * XNF_CE endogen ( 884), feed-back : 1355:PNCE 3078:TJKCE 3049:TJKRXNF 884:XNF_CE 2895:XNF_CP 136:XNF_E01 1030:XQZ_CE 2977:X_CE * XNF_CF endogen ( 848), feed-back : 1353:PNCF 3076:TJKCF 3049:TJKRXNF 848:XNF_CF 2895:XNF_CP 136:XNF_E01 1026:XQZ_CF 2975:X_CF * XNF_CG endogen ( 902), feed-back : 1356:PNCG 3079:TJKCG 3049:TJKRXNF 902:XNF_CG 2895:XNF_CP 136:XNF_E01 1032:XQZ_CG 2978:X_CG * XNF_CH endogen ( 938), feed-back : 3081:TJKCH 3049:TJKRXNF 1053:XH_CH 938:XNF_CH 2895:XNF_CP 136:XNF_E01 2980:X_CH * XNF_CO endogen ( 992), feed-back : 567:CO 568:FCO 3083:TJKCO 3049:TJKRXNF 2907:XNF_C 992:XNF_CO 136:XNF_E01 XNF_CP endogen (2895) : 2907:XNF_C * XNF_CS endogen ( 956), feed-back : 1358:PNCS 3082:TJKCS 3049:TJKRXNF 2895:XNF_CP 956:XNF_CS 136:XNF_E01 1038:XQZ_CS 2981:X_CS * XNF_CT endogen ( 974), feed-back : 3049:TJKRXNF 2895:XNF_CP 974:XNF_CT 136:XNF_E01 2982:X_CT * XNF_CV endogen ( 866), feed-back : 1354:PNCV 3077:TJKCV 3049:TJKRXNF 2895:XNF_CP 866:XNF_CV 136:XNF_E01 1028:XQZ_CV 2976:X_CV XNF_E endogen (2931) : 2942:XN_E XNF_E01 endogen ( 136) : 143:E01 3088:TJKE01 3049:TJKRXNF 2931:XNF_E 2987:X_E01 * XNF_E2 endogen (1109), feed-back : 1461:PE2 3089:TJKE2 3049:TJKRXNF 2931:XNF_E 136:XNF_E01 1109:XNF_E2 1116:XQZ_E2 2988:X_E2 * XNF_E3 endogen (1190), feed-back : 1462:PE3 141:PE3X 3090:TJKE3 3049:TJKRXNF 2931:XNF_E 136:XNF_E01 1190:XNF_E3 2989:X_E3 * XNF_E59 endogen (1130), feed-back : 1464:PE59 3091:TJKE59 3049:TJKRXNF 2931:XNF_E 136:XNF_E01 1130:XNF_E59 1137:XQZ_E59 2990:X_E59 * XNF_E7Y endogen (1151), feed-back : 1463:PE7Y 3092:TJKE7Y 3049:TJKRXNF 2931:XNF_E 136:XNF_E01 1151:XNF_E7Y 2991:X_E7Y * XNF_ES endogen (1212), feed-back : 1467:PESQ 3093:TJKES 3049:TJKRXNF 2931:XNF_E 136:XNF_E01 1212:XNF_ES 1218:XQZ_ES 2992:X_ES XNF_I endogen (2919) : 2941:XN_I * XNF_IB endogen (1067), feed-back : 1388:IB 1360:PNIB 3085:TJKIB 3049:TJKRXNF 136:XNF_E01 2919:XNF_I 1067:XNF_IB 1074:XQZ_IB 2984:X_IB * XNF_IL endogen (1232), feed-back : 1312:IL 1313:ILN 1316:ILX 1361:PNIL 3087:TJKIL 3049:TJKRXNF 136:XNF_E01 2919:XNF_I 2986:X_IL * XNF_IM endogen (1010), feed-back : 1386:IM 1359:PNIM 3084:TJKIM 3049:TJKRXNF 136:XNF_E01 2919:XNF_I 1010:XNF_IM 1042:XQZ_IM 2983:X_IM * XNF_IT endogen (1088), feed-back : 3086:TJKIT 3049:TJKRXNF 136:XNF_E01 2919:XNF_I 1088:XNF_IT 2985:X_IT XNF_X endogen (2883) : 2939:XN_X * XNF_XA endogen ( 596), feed-back : 3049:TJKRXNF 1317:VA 136:XNF_E01 2883:XNF_X 596:XNF_XA 2963:X_XA * XNF_XB endogen ( 701), feed-back : 3049:TJKRXNF 1323:VB 136:XNF_E01 2883:XNF_X 701:XNF_XB 2969:X_XB * XNF_XE endogen ( 810), feed-back : 3049:TJKRXNF 1318:VE 136:XNF_E01 2883:XNF_X 810:XNF_XE 2964:X_XE * XNF_XH endogen ( 785), feed-back : 3049:TJKRXNF 1327:VH 136:XNF_E01 2883:XNF_X 785:XNF_XH 2973:X_XH * XNF_XNE endogen ( 638), feed-back : 1331:PVMNE 3049:TJKRXNF 1320:VNE 136:XNF_E01 2883:XNF_X 638:XNF_XNE 2966:X_XNE * XNF_XNF endogen ( 659), feed-back : 3049:TJKRXNF 1321:VNF 136:XNF_E01 2883:XNF_X 659:XNF_XNF 2967:X_XNF * XNF_XNG endogen ( 617), feed-back : 1330:PVMNG 3049:TJKRXNF 1319:VNG 136:XNF_E01 2883:XNF_X 617:XNF_XNG 2965:X_XNG * XNF_XNZ endogen ( 680), feed-back : 3049:TJKRXNF 1322:VNZ 136:XNF_E01 2883:XNF_X 680:XNF_XNZ 2968:X_XNZ * XNF_XO endogen ( 831), feed-back : 3049:TJKRXNF 1328:VO 136:XNF_E01 2883:XNF_X 831:XNF_XO 2974:X_XO * XNF_XQF endogen ( 764), feed-back : 3049:TJKRXNF 1326:VQF 136:XNF_E01 2883:XNF_X 764:XNF_XQF 2972:X_XQF * XNF_XQS endogen ( 743), feed-back : 3049:TJKRXNF 1325:VQS 136:XNF_E01 2883:XNF_X 743:XNF_XQS 2971:X_XQS * XNF_XQZ endogen ( 722), feed-back : 3049:TJKRXNF 1324:VQZ 136:XNF_E01 2883:XNF_X 722:XNF_XQZ 2970:X_XQZ XNG endogen (1267) : 3403:BVENG 1275:FXNG 2861:X 2862:XN XNG_C endogen (2905) : 2940:XN_C * XNG_CB endogen ( 930), feed-back : 1357:PNCB 3080:TJKCB 3050:TJKRXNG 1267:XNG 930:XNG_CB 2893:XNG_CP 1034:XQZ_CB 2979:X_CB * XNG_CE endogen ( 894), feed-back : 1355:PNCE 3078:TJKCE 3050:TJKRXNG 1267:XNG 894:XNG_CE 2893:XNG_CP 1030:XQZ_CE 2977:X_CE * XNG_CF endogen ( 858), feed-back : 1353:PNCF 3076:TJKCF 3050:TJKRXNG 1267:XNG 858:XNG_CF 2893:XNG_CP 1026:XQZ_CF 2975:X_CF * XNG_CG endogen ( 912), feed-back : 1356:PNCG 3079:TJKCG 3050:TJKRXNG 1267:XNG 912:XNG_CG 2893:XNG_CP 1032:XQZ_CG 2978:X_CG * XNG_CH endogen ( 948), feed-back : 3081:TJKCH 3050:TJKRXNG 1053:XH_CH 1267:XNG 948:XNG_CH 2893:XNG_CP 2980:X_CH * XNG_CO endogen (1002), feed-back : 567:CO 568:FCO 3083:TJKCO 3050:TJKRXNG 1267:XNG 2905:XNG_C 1002:XNG_CO XNG_CP endogen (2893) : 2905:XNG_C * XNG_CS endogen ( 966), feed-back : 1358:PNCS 3082:TJKCS 3050:TJKRXNG 1267:XNG 2893:XNG_CP 966:XNG_CS 1038:XQZ_CS 2981:X_CS * XNG_CT endogen ( 984), feed-back : 3050:TJKRXNG 1267:XNG 2893:XNG_CP 984:XNG_CT 2982:X_CT * XNG_CV endogen ( 876), feed-back : 1354:PNCV 3077:TJKCV 3050:TJKRXNG 1267:XNG 2893:XNG_CP 876:XNG_CV 1028:XQZ_CV 2976:X_CV XNG_E endogen (2929) : 2942:XN_E * XNG_E01 endogen (1169), feed-back : 143:E01 3088:TJKE01 3050:TJKRXNG 1267:XNG 2929:XNG_E 1169:XNG_E01 2987:X_E01 * XNG_E2 endogen (1107), feed-back : 1461:PE2 3089:TJKE2 3050:TJKRXNG 1267:XNG 2929:XNG_E 1107:XNG_E2 1116:XQZ_E2 2988:X_E2 * XNG_E3 endogen (1188), feed-back : 1462:PE3 141:PE3X 3090:TJKE3 3050:TJKRXNG 1267:XNG 2929:XNG_E 1188:XNG_E3 2989:X_E3 * XNG_E59 endogen (1128), feed-back : 1464:PE59 3091:TJKE59 3050:TJKRXNG 1267:XNG 2929:XNG_E 1128:XNG_E59 1137:XQZ_E59 2990:X_E59 * XNG_E7Y endogen (1149), feed-back : 1463:PE7Y 3092:TJKE7Y 3050:TJKRXNG 1267:XNG 2929:XNG_E 1149:XNG_E7Y 2991:X_E7Y * XNG_ES endogen (1210), feed-back : 1467:PESQ 3093:TJKES 3050:TJKRXNG 1267:XNG 2929:XNG_E 1210:XNG_ES 1218:XQZ_ES 2992:X_ES XNG_I endogen (2917) : 2941:XN_I * XNG_IB endogen (1065), feed-back : 1388:IB 1360:PNIB 3085:TJKIB 3050:TJKRXNG 1267:XNG 2917:XNG_I 1065:XNG_IB 1074:XQZ_IB 2984:X_IB XNG_IL endogen (1230) : 1312:IL 1313:ILN 1316:ILX 1361:PNIL 3087:TJKIL 3050:TJKRXNG 1267:XNG 2917:XNG_I 2986:X_IL * XNG_IM endogen (1020), feed-back : 1386:IM 1359:PNIM 3084:TJKIM 3050:TJKRXNG 1267:XNG 2917:XNG_I 1020:XNG_IM 1042:XQZ_IM 2983:X_IM * XNG_IT endogen (1086), feed-back : 3086:TJKIT 3050:TJKRXNG 1267:XNG 2917:XNG_I 1086:XNG_IT 2985:X_IT XNG_X endogen (2881) : 2939:XN_X * XNG_XA endogen ( 612), feed-back : 1329:PVEA 3050:TJKRXNG 1317:VA 1267:XNG 2881:XNG_X 612:XNG_XA 2963:X_XA * XNG_XB endogen ( 717), feed-back : 1334:PVEB 3050:TJKRXNG 1323:VB 1267:XNG 2881:XNG_X 717:XNG_XB 2969:X_XB * XNG_XE endogen ( 822), feed-back : 1338:PVEE 3050:TJKRXNG 1318:VE 1267:XNG 2881:XNG_X 822:XNG_XE 2964:X_XE * XNG_XH endogen ( 801), feed-back : 1339:PVEH 3050:TJKRXNG 1327:VH 1267:XNG 2881:XNG_X 801:XNG_XH 2973:X_XH * XNG_XNE endogen ( 654), feed-back : 3050:TJKRXNG 1320:VNE 1267:XNG 2881:XNG_X 654:XNG_XNE 2966:X_XNE * XNG_XNF endogen ( 675), feed-back : 1332:PVENF 3050:TJKRXNG 1321:VNF 1267:XNG 2881:XNG_X 675:XNG_XNF 2967:X_XNF * XNG_XNG endogen ( 633), feed-back : 3050:TJKRXNG 1319:VNG 1267:XNG 2881:XNG_X 633:XNG_XNG 2965:X_XNG * XNG_XNZ endogen ( 696), feed-back : 1333:PVENZ 3050:TJKRXNG 1322:VNZ 1267:XNG 2881:XNG_X 696:XNG_XNZ 2968:X_XNZ * XNG_XO endogen ( 843), feed-back : 1340:PVEO 3050:TJKRXNG 1328:VO 1267:XNG 2881:XNG_X 843:XNG_XO 2974:X_XO * XNG_XQF endogen ( 780), feed-back : 1335:PVEQF 3050:TJKRXNG 1326:VQF 1267:XNG 2881:XNG_X 780:XNG_XQF 2972:X_XQF * XNG_XQS endogen ( 759), feed-back : 1337:PVEQS 3050:TJKRXNG 1325:VQS 1267:XNG 2881:XNG_X 759:XNG_XQS 2971:X_XQS * XNG_XQZ endogen ( 738), feed-back : 1336:PVEQZ 3050:TJKRXNG 1324:VQZ 1267:XNG 2881:XNG_X 738:XNG_XQZ 2970:X_XQZ XNZ endogen (1269) : 3399:BVENZ 1277:FXNZ 2861:X 2862:XN XNZ_C endogen (2908) : 2940:XN_C * XNZ_CB endogen ( 921), feed-back : 1357:PNCB 3080:TJKCB 3052:TJKRXNZ 1269:XNZ 921:XNZ_CB 2896:XNZ_CP 1034:XQZ_CB 2979:X_CB * XNZ_CE endogen ( 885), feed-back : 1355:PNCE 3078:TJKCE 3052:TJKRXNZ 1269:XNZ 885:XNZ_CE 2896:XNZ_CP 1030:XQZ_CE 2977:X_CE * XNZ_CF endogen ( 849), feed-back : 1353:PNCF 3076:TJKCF 3052:TJKRXNZ 1269:XNZ 849:XNZ_CF 2896:XNZ_CP 1026:XQZ_CF 2975:X_CF * XNZ_CG endogen ( 903), feed-back : 1356:PNCG 3079:TJKCG 3052:TJKRXNZ 1269:XNZ 903:XNZ_CG 2896:XNZ_CP 1032:XQZ_CG 2978:X_CG * XNZ_CH endogen ( 939), feed-back : 3081:TJKCH 3052:TJKRXNZ 1053:XH_CH 1269:XNZ 939:XNZ_CH 2896:XNZ_CP 2980:X_CH * XNZ_CO endogen ( 993), feed-back : 567:CO 568:FCO 3083:TJKCO 3052:TJKRXNZ 1269:XNZ 2908:XNZ_C 993:XNZ_CO XNZ_CP endogen (2896) : 2908:XNZ_C * XNZ_CS endogen ( 957), feed-back : 1358:PNCS 3082:TJKCS 3052:TJKRXNZ 1269:XNZ 2896:XNZ_CP 957:XNZ_CS 1038:XQZ_CS 2981:X_CS * XNZ_CT endogen ( 975), feed-back : 3052:TJKRXNZ 1269:XNZ 2896:XNZ_CP 975:XNZ_CT 2982:X_CT * XNZ_CV endogen ( 867), feed-back : 1354:PNCV 3077:TJKCV 3052:TJKRXNZ 1269:XNZ 2896:XNZ_CP 867:XNZ_CV 1028:XQZ_CV 2976:X_CV XNZ_E endogen (2932) : 2942:XN_E * XNZ_E01 endogen (1171), feed-back : 143:E01 3088:TJKE01 3052:TJKRXNZ 1269:XNZ 2932:XNZ_E 1171:XNZ_E01 2987:X_E01 * XNZ_E2 endogen (1110), feed-back : 1461:PE2 3089:TJKE2 3052:TJKRXNZ 1269:XNZ 2932:XNZ_E 1110:XNZ_E2 1116:XQZ_E2 2988:X_E2 * XNZ_E3 endogen (1191), feed-back : 1462:PE3 141:PE3X 3090:TJKE3 3052:TJKRXNZ 1269:XNZ 2932:XNZ_E 1191:XNZ_E3 2989:X_E3 * XNZ_E59 endogen (1131), feed-back : 1464:PE59 3091:TJKE59 3052:TJKRXNZ 1269:XNZ 2932:XNZ_E 1131:XNZ_E59 1137:XQZ_E59 2990:X_E59 * XNZ_E7Y endogen (1152), feed-back : 1463:PE7Y 3092:TJKE7Y 3052:TJKRXNZ 1269:XNZ 2932:XNZ_E 1152:XNZ_E7Y 2991:X_E7Y * XNZ_ES endogen (1213), feed-back : 1467:PESQ 3093:TJKES 3052:TJKRXNZ 1269:XNZ 2932:XNZ_E 1213:XNZ_ES 1218:XQZ_ES 2992:X_ES XNZ_I endogen (2920) : 2941:XN_I * XNZ_IB endogen (1068), feed-back : 1388:IB 1360:PNIB 3085:TJKIB 3052:TJKRXNZ 1269:XNZ 2920:XNZ_I 1068:XNZ_IB 1074:XQZ_IB 2984:X_IB XNZ_IL endogen (1233) : 1312:IL 1313:ILN 1316:ILX 1361:PNIL 3087:TJKIL 3052:TJKRXNZ 1269:XNZ 2920:XNZ_I 2986:X_IL * XNZ_IM endogen (1011), feed-back : 1386:IM 1359:PNIM 3084:TJKIM 3052:TJKRXNZ 1269:XNZ 2920:XNZ_I 1011:XNZ_IM 1042:XQZ_IM 2983:X_IM * XNZ_IT endogen (1089), feed-back : 3086:TJKIT 3052:TJKRXNZ 1269:XNZ 2920:XNZ_I 1089:XNZ_IT 2985:X_IT XNZ_X endogen (2884) : 2939:XN_X * XNZ_XA endogen ( 597), feed-back : 3052:TJKRXNZ 1317:VA 1269:XNZ 2884:XNZ_X 597:XNZ_XA 2963:X_XA * XNZ_XB endogen ( 702), feed-back : 3052:TJKRXNZ 1323:VB 1269:XNZ 2884:XNZ_X 702:XNZ_XB 2969:X_XB * XNZ_XE endogen ( 811), feed-back : 3052:TJKRXNZ 1318:VE 1269:XNZ 2884:XNZ_X 811:XNZ_XE 2964:X_XE * XNZ_XH endogen ( 786), feed-back : 3052:TJKRXNZ 1327:VH 1269:XNZ 2884:XNZ_X 786:XNZ_XH 2973:X_XH * XNZ_XNE endogen ( 639), feed-back : 1331:PVMNE 3052:TJKRXNZ 1320:VNE 1269:XNZ 2884:XNZ_X 639:XNZ_XNE 2966:X_XNE * XNZ_XNF endogen ( 660), feed-back : 3052:TJKRXNZ 1321:VNF 1269:XNZ 2884:XNZ_X 660:XNZ_XNF 2967:X_XNF * XNZ_XNG endogen ( 618), feed-back : 1330:PVMNG 3052:TJKRXNZ 1319:VNG 1269:XNZ 2884:XNZ_X 618:XNZ_XNG 2965:X_XNG * XNZ_XNZ endogen ( 681), feed-back : 3052:TJKRXNZ 1322:VNZ 1269:XNZ 2884:XNZ_X 681:XNZ_XNZ 2968:X_XNZ * XNZ_XO endogen ( 832), feed-back : 3052:TJKRXNZ 1328:VO 1269:XNZ 2884:XNZ_X 832:XNZ_XO 2974:X_XO * XNZ_XQF endogen ( 765), feed-back : 3052:TJKRXNZ 1326:VQF 1269:XNZ 2884:XNZ_X 765:XNZ_XQF 2972:X_XQF * XNZ_XQS endogen ( 744), feed-back : 3052:TJKRXNZ 1325:VQS 1269:XNZ 2884:XNZ_X 744:XNZ_XQS 2971:X_XQS * XNZ_XQZ endogen ( 723), feed-back : 3052:TJKRXNZ 1324:VQZ 1269:XNZ 2884:XNZ_X 723:XNZ_XQZ 2970:X_XQZ XN_C endogen (2940) : 2948:X9_C 2952:XBY_C XN_E endogen (2942) : 2950:X9_E 2954:XBY_E XN_I endogen (2941) : 2949:X9_I 2953:XBY_I XN_X endogen (2939) : 2947:X9_X 2951:XBY_X XO endogen ( 563) : 3671:BVEO 565:PXO 2861:X 571:XO1 2877:XOXC 566:XO_CO XO1 endogen ( 571) : 579:COII 580:COIM 2168:TFNY_Z_O 573:YFO1 XOXC endogen (2877), ikke-bestemmende. XO_C endogen (2914) : 2960:X_C * XO_CB endogen (1033), feed-back : 2876:FXOXC 1357:PNCB 3080:TJKCB 3058:TJKRXO 1033:XO_CB 566:XO_CO 2902:XO_CP 1034:XQZ_CB 2979:X_CB * XO_CE endogen (1029), feed-back : 2876:FXOXC 1355:PNCE 3078:TJKCE 3058:TJKRXO 1029:XO_CE 566:XO_CO 2902:XO_CP 1030:XQZ_CE 2977:X_CE * XO_CF endogen (1025), feed-back : 2876:FXOXC 1353:PNCF 3076:TJKCF 3058:TJKRXO 1025:XO_CF 566:XO_CO 2902:XO_CP 1026:XQZ_CF 2975:X_CF * XO_CG endogen (1031), feed-back : 2876:FXOXC 1356:PNCG 3079:TJKCG 3058:TJKRXO 1031:XO_CG 566:XO_CO 2902:XO_CP 1032:XQZ_CG 2978:X_CG * XO_CH endogen (1035), feed-back : 2876:FXOXC 3081:TJKCH 3058:TJKRXO 1053:XH_CH 1035:XO_CH 566:XO_CO 2902:XO_CP 2980:X_CH XO_CO endogen ( 566) : 567:CO 568:FCO 3083:TJKCO 3058:TJKRXO 571:XO1 2877:XOXC 2914:XO_C XO_CP endogen (2902) : 2914:XO_C * XO_CS endogen (1037), feed-back : 2876:FXOXC 1358:PNCS 1258:RZPNCS 3082:TJKCS 3058:TJKRXO 566:XO_CO 2902:XO_CP 1037:XO_CS 1038:XQZ_CS 2981:X_CS * XO_CT endogen (1039), feed-back : 2876:FXOXC 3058:TJKRXO 566:XO_CO 2902:XO_CP 1039:XO_CT 2982:X_CT * XO_CV endogen (1027), feed-back : 2876:FXOXC 1354:PNCV 3077:TJKCV 3058:TJKRXO 566:XO_CO 2902:XO_CP 1027:XO_CV 1028:XQZ_CV 2976:X_CV XO_E endogen (2938) : 2962:X_E * XO_E01 endogen (1176), feed-back : 143:E01 2876:FXOXC 3088:TJKE01 3058:TJKRXO 566:XO_CO 2938:XO_E 1176:XO_E01 2987:X_E01 * XO_E2 endogen (1115), feed-back : 2876:FXOXC 1461:PE2 3089:TJKE2 3058:TJKRXO 566:XO_CO 2938:XO_E 1115:XO_E2 1116:XQZ_E2 2988:X_E2 * XO_E3 endogen (1196), feed-back : 2876:FXOXC 1462:PE3 141:PE3X 3090:TJKE3 3058:TJKRXO 566:XO_CO 2938:XO_E 1196:XO_E3 2989:X_E3 * XO_E59 endogen (1136), feed-back : 2876:FXOXC 1464:PE59 3091:TJKE59 3058:TJKRXO 566:XO_CO 2938:XO_E 1136:XO_E59 1137:XQZ_E59 2990:X_E59 * XO_E7Y endogen (1157), feed-back : 2876:FXOXC 1463:PE7Y 3092:TJKE7Y 3058:TJKRXO 566:XO_CO 2938:XO_E 1157:XO_E7Y 2991:X_E7Y * XO_ES endogen (1217), feed-back : 2876:FXOXC 1467:PESQ 3093:TJKES 3058:TJKRXO 566:XO_CO 2938:XO_E 1217:XO_ES 1218:XQZ_ES 2992:X_ES XO_I endogen (2926) : 2961:X_I * XO_IB endogen (1073), feed-back : 2876:FXOXC 1388:IB 1360:PNIB 3085:TJKIB 3058:TJKRXO 566:XO_CO 2926:XO_I 1073:XO_IB 1074:XQZ_IB 2984:X_IB * XO_IL endogen (1238), feed-back : 2876:FXOXC 1312:IL 1316:ILX 1361:PNIL 3087:TJKIL 3058:TJKRXO 566:XO_CO 2926:XO_I 2986:X_IL * XO_IM endogen (1041), feed-back : 2876:FXOXC 1386:IM 1359:PNIM 3084:TJKIM 3058:TJKRXO 566:XO_CO 2926:XO_I 1041:XO_IM 1042:XQZ_IM 2983:X_IM * XO_IT endogen (1094), feed-back : 2876:FXOXC 3086:TJKIT 3058:TJKRXO 566:XO_CO 2926:XO_I 1094:XO_IT 2985:X_IT XO_X endogen (2890) : 2959:X_X * XO_XA endogen ( 606), feed-back : 2876:FXOXC 3058:TJKRXO 1317:VA 566:XO_CO 2890:XO_X 606:XO_XA 2963:X_XA * XO_XB endogen ( 711), feed-back : 2876:FXOXC 3058:TJKRXO 1323:VB 566:XO_CO 2890:XO_X 711:XO_XB 2969:X_XB * XO_XE endogen ( 816), feed-back : 2876:FXOXC 3058:TJKRXO 1318:VE 566:XO_CO 2890:XO_X 816:XO_XE 2964:X_XE * XO_XH endogen ( 795), feed-back : 2876:FXOXC 3058:TJKRXO 1327:VH 566:XO_CO 2890:XO_X 795:XO_XH 2973:X_XH * XO_XNE endogen ( 648), feed-back : 2876:FXOXC 1331:PVMNE 3058:TJKRXO 1320:VNE 566:XO_CO 2890:XO_X 648:XO_XNE 2966:X_XNE * XO_XNF endogen ( 669), feed-back : 2876:FXOXC 3058:TJKRXO 1321:VNF 566:XO_CO 2890:XO_X 669:XO_XNF 2967:X_XNF * XO_XNG endogen ( 627), feed-back : 2876:FXOXC 1330:PVMNG 3058:TJKRXO 1319:VNG 566:XO_CO 2890:XO_X 627:XO_XNG 2965:X_XNG * XO_XNZ endogen ( 690), feed-back : 2876:FXOXC 3058:TJKRXO 1322:VNZ 566:XO_CO 2890:XO_X 690:XO_XNZ 2968:X_XNZ * XO_XO endogen ( 837), feed-back : 2876:FXOXC 3058:TJKRXO 1328:VO 566:XO_CO 2890:XO_X 837:XO_XO 2974:X_XO * XO_XQF endogen ( 774), feed-back : 2876:FXOXC 3058:TJKRXO 1326:VQF 566:XO_CO 2890:XO_X 774:XO_XQF 2972:X_XQF * XO_XQS endogen ( 753), feed-back : 2876:FXOXC 3058:TJKRXO 1325:VQS 566:XO_CO 2890:XO_X 753:XO_XQS 2971:X_XQS * XO_XQZ endogen ( 732), feed-back : 2876:FXOXC 3058:TJKRXO 1324:VQZ 566:XO_CO 2890:XO_X 732:XO_XQZ 2970:X_XQZ XP endogen (2867) : 3757:BVEP 2869:PXP XP_C endogen (2956) : 2960:X_C XP_E endogen (2958) : 2962:X_E XP_I endogen (2957) : 2961:X_I XP_X endogen (2955) : 2959:X_X XQ endogen (2863) : 3596:BVEQ 2870:X9 2873:XBY 2867:XP XQF endogen (1273) : 3401:BVEQF 1281:FXQF 2861:X 2863:XQ XQF_C endogen (2912) : 2944:XQ_C * XQF_CB endogen ( 933), feed-back : 1357:PNCB 3080:TJKCB 3056:TJKRXQF 1273:XQF 933:XQF_CB 2900:XQF_CP 1034:XQZ_CB 2979:X_CB * XQF_CE endogen ( 897), feed-back : 1355:PNCE 3078:TJKCE 3056:TJKRXQF 1273:XQF 897:XQF_CE 2900:XQF_CP 1030:XQZ_CE 2977:X_CE * XQF_CF endogen ( 861), feed-back : 1353:PNCF 3076:TJKCF 3056:TJKRXQF 1273:XQF 861:XQF_CF 2900:XQF_CP 1026:XQZ_CF 2975:X_CF * XQF_CG endogen ( 915), feed-back : 1356:PNCG 3079:TJKCG 3056:TJKRXQF 1273:XQF 915:XQF_CG 2900:XQF_CP 1032:XQZ_CG 2978:X_CG * XQF_CH endogen ( 951), feed-back : 3081:TJKCH 3056:TJKRXQF 1053:XH_CH 1273:XQF 951:XQF_CH 2900:XQF_CP 2980:X_CH * XQF_CO endogen (1005), feed-back : 567:CO 568:FCO 3083:TJKCO 3056:TJKRXQF 1273:XQF 2912:XQF_C 1005:XQF_CO XQF_CP endogen (2900) : 2912:XQF_C * XQF_CS endogen ( 969), feed-back : 1358:PNCS 3082:TJKCS 3056:TJKRXQF 1273:XQF 2900:XQF_CP 969:XQF_CS 1038:XQZ_CS 2981:X_CS * XQF_CT endogen ( 987), feed-back : 3056:TJKRXQF 1273:XQF 2900:XQF_CP 987:XQF_CT 2982:X_CT * XQF_CV endogen ( 879), feed-back : 1354:PNCV 3077:TJKCV 3056:TJKRXQF 1273:XQF 2900:XQF_CP 879:XQF_CV 1028:XQZ_CV 2976:X_CV XQF_E endogen (2936) : 2946:XQ_E * XQF_E01 endogen (1174), feed-back : 143:E01 3088:TJKE01 3056:TJKRXQF 1273:XQF 2936:XQF_E 1174:XQF_E01 2987:X_E01 * XQF_E2 endogen (1113), feed-back : 1461:PE2 3089:TJKE2 3056:TJKRXQF 1273:XQF 2936:XQF_E 1113:XQF_E2 1116:XQZ_E2 2988:X_E2 * XQF_E3 endogen (1194), feed-back : 1462:PE3 141:PE3X 3090:TJKE3 3056:TJKRXQF 1273:XQF 2936:XQF_E 1194:XQF_E3 2989:X_E3 * XQF_E59 endogen (1134), feed-back : 1464:PE59 3091:TJKE59 3056:TJKRXQF 1273:XQF 2936:XQF_E 1134:XQF_E59 1137:XQZ_E59 2990:X_E59 * XQF_E7Y endogen (1155), feed-back : 1463:PE7Y 3092:TJKE7Y 3056:TJKRXQF 1273:XQF 2936:XQF_E 1155:XQF_E7Y 2991:X_E7Y * XQF_ES endogen (1215), feed-back : 1467:PESQ 3093:TJKES 3056:TJKRXQF 1273:XQF 2936:XQF_E 1215:XQF_ES 1218:XQZ_ES 2992:X_ES XQF_I endogen (2924) : 2945:XQ_I * XQF_IB endogen (1071), feed-back : 1388:IB 1360:PNIB 3085:TJKIB 3056:TJKRXQF 1273:XQF 2924:XQF_I 1071:XQF_IB 1074:XQZ_IB 2984:X_IB XQF_IL endogen (1236) : 1312:IL 1314:ILQ 1316:ILX 1361:PNIL 3087:TJKIL 3056:TJKRXQF 1273:XQF 2924:XQF_I 2986:X_IL * XQF_IM endogen (1023), feed-back : 1386:IM 1359:PNIM 3084:TJKIM 3056:TJKRXQF 1273:XQF 2924:XQF_I 1023:XQF_IM 1042:XQZ_IM 2983:X_IM * XQF_IT endogen (1092), feed-back : 3086:TJKIT 3056:TJKRXQF 1273:XQF 2924:XQF_I 1092:XQF_IT 2985:X_IT XQF_X endogen (2888) : 2943:XQ_X * XQF_XA endogen ( 603), feed-back : 3056:TJKRXQF 1317:VA 1273:XQF 2888:XQF_X 603:XQF_XA 2963:X_XA * XQF_XB endogen ( 708), feed-back : 3056:TJKRXQF 1323:VB 1273:XQF 2888:XQF_X 708:XQF_XB 2969:X_XB * XQF_XE endogen ( 813), feed-back : 3056:TJKRXQF 1318:VE 1273:XQF 2888:XQF_X 813:XQF_XE 2964:X_XE * XQF_XH endogen ( 792), feed-back : 3056:TJKRXQF 1327:VH 1273:XQF 2888:XQF_X 792:XQF_XH 2973:X_XH * XQF_XNE endogen ( 645), feed-back : 1331:PVMNE 3056:TJKRXQF 1320:VNE 1273:XQF 2888:XQF_X 645:XQF_XNE 2966:X_XNE * XQF_XNF endogen ( 666), feed-back : 3056:TJKRXQF 1321:VNF 1273:XQF 2888:XQF_X 666:XQF_XNF 2967:X_XNF * XQF_XNG endogen ( 624), feed-back : 1330:PVMNG 3056:TJKRXQF 1319:VNG 1273:XQF 2888:XQF_X 624:XQF_XNG 2965:X_XNG * XQF_XNZ endogen ( 687), feed-back : 3056:TJKRXQF 1322:VNZ 1273:XQF 2888:XQF_X 687:XQF_XNZ 2968:X_XNZ * XQF_XO endogen ( 834), feed-back : 3056:TJKRXQF 1328:VO 1273:XQF 2888:XQF_X 834:XQF_XO 2974:X_XO * XQF_XQF endogen ( 771), feed-back : 3056:TJKRXQF 1326:VQF 1273:XQF 2888:XQF_X 771:XQF_XQF 2972:X_XQF * XQF_XQS endogen ( 750), feed-back : 3056:TJKRXQF 1325:VQS 1273:XQF 2888:XQF_X 750:XQF_XQS 2971:X_XQS * XQF_XQZ endogen ( 729), feed-back : 3056:TJKRXQF 1324:VQZ 1273:XQF 2888:XQF_X 729:XQF_XQZ 2970:X_XQZ XQS endogen (1272) : 3404:BVEQS 1280:FXQS 2861:X 2873:XBY 2863:XQ XQS_C endogen (2911) : 2952:XBY_C 2944:XQ_C * XQS_CB endogen ( 934), feed-back : 1357:PNCB 3080:TJKCB 3055:TJKRXQS 1272:XQS 934:XQS_CB 2899:XQS_CP 1034:XQZ_CB 2979:X_CB * XQS_CE endogen ( 898), feed-back : 1355:PNCE 3078:TJKCE 3055:TJKRXQS 1272:XQS 898:XQS_CE 2899:XQS_CP 1030:XQZ_CE 2977:X_CE * XQS_CF endogen ( 862), feed-back : 1353:PNCF 3076:TJKCF 3055:TJKRXQS 1272:XQS 862:XQS_CF 2899:XQS_CP 1026:XQZ_CF 2975:X_CF * XQS_CG endogen ( 916), feed-back : 1356:PNCG 3079:TJKCG 3055:TJKRXQS 1272:XQS 916:XQS_CG 2899:XQS_CP 1032:XQZ_CG 2978:X_CG * XQS_CH endogen ( 952), feed-back : 3081:TJKCH 3055:TJKRXQS 1053:XH_CH 1272:XQS 952:XQS_CH 2899:XQS_CP 2980:X_CH * XQS_CO endogen (1006), feed-back : 567:CO 568:FCO 3083:TJKCO 3055:TJKRXQS 1272:XQS 2911:XQS_C 1006:XQS_CO XQS_CP endogen (2899) : 2911:XQS_C * XQS_CS endogen ( 970), feed-back : 1358:PNCS 3082:TJKCS 3055:TJKRXQS 1272:XQS 2899:XQS_CP 970:XQS_CS 1038:XQZ_CS 2981:X_CS * XQS_CT endogen ( 988), feed-back : 3055:TJKRXQS 1272:XQS 2899:XQS_CP 988:XQS_CT 2982:X_CT * XQS_CV endogen ( 880), feed-back : 1354:PNCV 3077:TJKCV 3055:TJKRXQS 1272:XQS 2899:XQS_CP 880:XQS_CV 1028:XQZ_CV 2976:X_CV XQS_E endogen (2935) : 2954:XBY_E 2946:XQ_E * XQS_E01 endogen (1173), feed-back : 143:E01 3088:TJKE01 3055:TJKRXQS 1272:XQS 2935:XQS_E 1173:XQS_E01 2987:X_E01 * XQS_E2 endogen (1112), feed-back : 1461:PE2 3089:TJKE2 3055:TJKRXQS 1272:XQS 2935:XQS_E 1112:XQS_E2 1116:XQZ_E2 2988:X_E2 * XQS_E3 endogen (1193), feed-back : 1462:PE3 141:PE3X 3090:TJKE3 3055:TJKRXQS 1272:XQS 2935:XQS_E 1193:XQS_E3 2989:X_E3 * XQS_E59 endogen (1133), feed-back : 1464:PE59 3091:TJKE59 3055:TJKRXQS 1272:XQS 2935:XQS_E 1133:XQS_E59 1137:XQZ_E59 2990:X_E59 * XQS_E7Y endogen (1154), feed-back : 1463:PE7Y 3092:TJKE7Y 3055:TJKRXQS 1272:XQS 2935:XQS_E 1154:XQS_E7Y 2991:X_E7Y * XQS_ES endogen (1198), feed-back : 1466:PESS 3093:TJKES 3055:TJKRXQS 1272:XQS 2935:XQS_E 1198:XQS_ES 2992:X_ES XQS_I endogen (2923) : 2953:XBY_I 2945:XQ_I * XQS_IB endogen (1070), feed-back : 1388:IB 1360:PNIB 3085:TJKIB 3055:TJKRXQS 1272:XQS 2923:XQS_I 1070:XQS_IB 1074:XQZ_IB 2984:X_IB XQS_IL endogen (1235) : 1312:IL 1314:ILQ 1316:ILX 1361:PNIL 3087:TJKIL 3055:TJKRXQS 1272:XQS 2923:XQS_I 2986:X_IL * XQS_IM endogen (1024), feed-back : 1386:IM 1359:PNIM 3084:TJKIM 3055:TJKRXQS 1272:XQS 2923:XQS_I 1024:XQS_IM 1042:XQZ_IM 2983:X_IM * XQS_IT endogen (1091), feed-back : 3086:TJKIT 3055:TJKRXQS 1272:XQS 2923:XQS_I 1091:XQS_IT 2985:X_IT XQS_X endogen (2887) : 2951:XBY_X 2943:XQ_X * XQS_XA endogen ( 604), feed-back : 3055:TJKRXQS 1317:VA 1272:XQS 2887:XQS_X 604:XQS_XA 2963:X_XA * XQS_XB endogen ( 709), feed-back : 3055:TJKRXQS 1323:VB 1272:XQS 2887:XQS_X 709:XQS_XB 2969:X_XB * XQS_XE endogen ( 814), feed-back : 3055:TJKRXQS 1318:VE 1272:XQS 2887:XQS_X 814:XQS_XE 2964:X_XE * XQS_XH endogen ( 793), feed-back : 3055:TJKRXQS 1327:VH 1272:XQS 2887:XQS_X 793:XQS_XH 2973:X_XH * XQS_XNE endogen ( 646), feed-back : 1331:PVMNE 3055:TJKRXQS 1320:VNE 1272:XQS 2887:XQS_X 646:XQS_XNE 2966:X_XNE * XQS_XNF endogen ( 667), feed-back : 3055:TJKRXQS 1321:VNF 1272:XQS 2887:XQS_X 667:XQS_XNF 2967:X_XNF * XQS_XNG endogen ( 625), feed-back : 1330:PVMNG 3055:TJKRXQS 1319:VNG 1272:XQS 2887:XQS_X 625:XQS_XNG 2965:X_XNG * XQS_XNZ endogen ( 688), feed-back : 3055:TJKRXQS 1322:VNZ 1272:XQS 2887:XQS_X 688:XQS_XNZ 2968:X_XNZ * XQS_XO endogen ( 835), feed-back : 3055:TJKRXQS 1328:VO 1272:XQS 2887:XQS_X 835:XQS_XO 2974:X_XO * XQS_XQF endogen ( 772), feed-back : 3055:TJKRXQS 1326:VQF 1272:XQS 2887:XQS_X 772:XQS_XQF 2972:X_XQF * XQS_XQS endogen ( 751), feed-back : 3055:TJKRXQS 1325:VQS 1272:XQS 2887:XQS_X 751:XQS_XQS 2971:X_XQS * XQS_XQZ endogen ( 730), feed-back : 3055:TJKRXQS 1324:VQZ 1272:XQS 2887:XQS_X 730:XQS_XQZ 2970:X_XQZ XQZ endogen (1271) : 3402:BVEQZ 1279:FXQZ 2861:X 2863:XQ XQZ_C endogen (2910) : 2944:XQ_C * XQZ_CB endogen (1034), feed-back : 1357:PNCB 1257:RZPNCB 3080:TJKCB 3054:TJKRXQZ 1271:XQZ 1034:XQZ_CB 2898:XQZ_CP 2979:X_CB * XQZ_CE endogen (1030), feed-back : 1355:PNCE 1255:RZPNCE 3078:TJKCE 3054:TJKRXQZ 1271:XQZ 1030:XQZ_CE 2898:XQZ_CP 2977:X_CE * XQZ_CF endogen (1026), feed-back : 1353:PNCF 1253:RZPNCF 3076:TJKCF 3054:TJKRXQZ 1271:XQZ 1026:XQZ_CF 2898:XQZ_CP 2975:X_CF * XQZ_CG endogen (1032), feed-back : 1356:PNCG 1256:RZPNCG 3079:TJKCG 3054:TJKRXQZ 1271:XQZ 1032:XQZ_CG 2898:XQZ_CP 2978:X_CG * XQZ_CH endogen (1036), feed-back : 3081:TJKCH 3054:TJKRXQZ 1053:XH_CH 1271:XQZ 1036:XQZ_CH 2898:XQZ_CP 2980:X_CH * XQZ_CO endogen (1043), feed-back : 567:CO 568:FCO 3083:TJKCO 3054:TJKRXQZ 1271:XQZ 2910:XQZ_C 1043:XQZ_CO XQZ_CP endogen (2898) : 2910:XQZ_C * XQZ_CS endogen (1038), feed-back : 1358:PNCS 1258:RZPNCS 3082:TJKCS 3054:TJKRXQZ 1271:XQZ 2898:XQZ_CP 1038:XQZ_CS 2981:X_CS * XQZ_CT endogen (1040), feed-back : 3054:TJKRXQZ 1271:XQZ 2898:XQZ_CP 1040:XQZ_CT 2982:X_CT * XQZ_CV endogen (1028), feed-back : 1354:PNCV 1254:RZPNCV 3077:TJKCV 3054:TJKRXQZ 1271:XQZ 2898:XQZ_CP 1028:XQZ_CV 2976:X_CV XQZ_E endogen (2934) : 2946:XQ_E * XQZ_E01 endogen (1177), feed-back : 143:E01 3088:TJKE01 3054:TJKRXQZ 1271:XQZ 2934:XQZ_E 1177:XQZ_E01 2987:X_E01 * XQZ_E2 endogen (1116), feed-back : 1461:PE2 1250:RZPE2 3089:TJKE2 3054:TJKRXQZ 1271:XQZ 2934:XQZ_E 1116:XQZ_E2 2988:X_E2 * XQZ_E3 endogen (1197), feed-back : 1462:PE3 141:PE3X 3090:TJKE3 3054:TJKRXQZ 1271:XQZ 2934:XQZ_E 1197:XQZ_E3 2989:X_E3 * XQZ_E59 endogen (1137), feed-back : 1464:PE59 1251:RZPE59 3091:TJKE59 3054:TJKRXQZ 1271:XQZ 2934:XQZ_E 1137:XQZ_E59 2990:X_E59 * XQZ_E7Y endogen (1158), feed-back : 1463:PE7Y 3092:TJKE7Y 3054:TJKRXQZ 1271:XQZ 2934:XQZ_E 1158:XQZ_E7Y 2991:X_E7Y * XQZ_ES endogen (1218), feed-back : 1467:PESQ 1252:RZPESQ 3093:TJKES 3054:TJKRXQZ 1271:XQZ 2934:XQZ_E 1218:XQZ_ES 2992:X_ES XQZ_I endogen (2922) : 2945:XQ_I * XQZ_IB endogen (1074), feed-back : 1388:IB 1360:PNIB 1249:RZPNIB 3085:TJKIB 3054:TJKRXQZ 1271:XQZ 2922:XQZ_I 1074:XQZ_IB 2984:X_IB XQZ_IL endogen (1260) : 1312:IL 1314:ILQ 1316:ILX 1361:PNIL 3087:TJKIL 3054:TJKRXQZ 1271:XQZ 2922:XQZ_I 2986:X_IL XQZ_ILZ endogen (1259) : 1260:XQZ_IL * XQZ_IM endogen (1042), feed-back : 1386:IM 1359:PNIM 1248:RZPNIM 3084:TJKIM 3054:TJKRXQZ 1271:XQZ 2922:XQZ_I 1042:XQZ_IM 2983:X_IM * XQZ_IT endogen (1095), feed-back : 3086:TJKIT 3054:TJKRXQZ 1271:XQZ 2922:XQZ_I 1095:XQZ_IT 2985:X_IT XQZ_X endogen (2886) : 2943:XQ_X * XQZ_XA endogen ( 607), feed-back : 1239:RZPVMA 3054:TJKRXQZ 1317:VA 1271:XQZ 2886:XQZ_X 607:XQZ_XA 2963:X_XA * XQZ_XB endogen ( 712), feed-back : 1243:RZPVMB 3054:TJKRXQZ 1323:VB 1271:XQZ 2886:XQZ_X 712:XQZ_XB 2969:X_XB * XQZ_XE endogen ( 817), feed-back : 1246:RZPVME 3054:TJKRXQZ 1318:VE 1271:XQZ 2886:XQZ_X 817:XQZ_XE 2964:X_XE * XQZ_XH endogen ( 796), feed-back : 3054:TJKRXQZ 1327:VH 1271:XQZ 2886:XQZ_X 796:XQZ_XH 2973:X_XH * XQZ_XNE endogen ( 649), feed-back : 1331:PVMNE 3054:TJKRXQZ 1320:VNE 1271:XQZ 2886:XQZ_X 649:XQZ_XNE 2966:X_XNE * XQZ_XNF endogen ( 670), feed-back : 1240:RZPVMNF 3054:TJKRXQZ 1321:VNF 1271:XQZ 2886:XQZ_X 670:XQZ_XNF 2967:X_XNF * XQZ_XNG endogen ( 628), feed-back : 1330:PVMNG 3054:TJKRXQZ 1319:VNG 1271:XQZ 2886:XQZ_X 628:XQZ_XNG 2965:X_XNG * XQZ_XNZ endogen ( 691), feed-back : 1241:RZPVMNZ 3054:TJKRXQZ 1322:VNZ 1271:XQZ 2886:XQZ_X 691:XQZ_XNZ 2968:X_XNZ * XQZ_XO endogen ( 838), feed-back : 1247:RZPVMO 3054:TJKRXQZ 1328:VO 1271:XQZ 2886:XQZ_X 838:XQZ_XO 2974:X_XO * XQZ_XQF endogen ( 775), feed-back : 1242:RZPVMQF 3054:TJKRXQZ 1326:VQF 1271:XQZ 2886:XQZ_X 775:XQZ_XQF 2972:X_XQF * XQZ_XQS endogen ( 754), feed-back : 1244:RZPVMQS 3054:TJKRXQZ 1325:VQS 1271:XQZ 2886:XQZ_X 754:XQZ_XQS 2971:X_XQS * XQZ_XQZ endogen ( 733), feed-back : 1245:RZPVMQZ 3054:TJKRXQZ 1324:VQZ 1271:XQZ 2886:XQZ_X 733:XQZ_XQZ 2970:X_XQZ XQ_C endogen (2944) : 2948:X9_C 2952:XBY_C XQ_E endogen (2946) : 2950:X9_E 2954:XBY_E XQ_I endogen (2945) : 2949:X9_I 2953:XBY_I XQ_X endogen (2943) : 2947:X9_X 2951:XBY_X X_C endogen (2960), ikke-bestemmende. X_CB endogen (2979), ikke-bestemmende. X_CE endogen (2977), ikke-bestemmende. X_CF endogen (2975), ikke-bestemmende. X_CG endogen (2978), ikke-bestemmende. X_CH endogen (2980), ikke-bestemmende. X_CS endogen (2981), ikke-bestemmende. X_CT endogen (2982), ikke-bestemmende. X_CV endogen (2976), ikke-bestemmende. X_E endogen (2962), ikke-bestemmende. X_E01 endogen (2987), ikke-bestemmende. X_E2 endogen (2988), ikke-bestemmende. X_E3 endogen (2989), ikke-bestemmende. X_E59 endogen (2990), ikke-bestemmende. X_E7Y endogen (2991), ikke-bestemmende. X_ES endogen (2992), ikke-bestemmende. X_I endogen (2961), ikke-bestemmende. X_IB endogen (2984), ikke-bestemmende. X_IL endogen (2986), ikke-bestemmende. X_IM endogen (2983), ikke-bestemmende. X_IT endogen (2985), ikke-bestemmende. X_X endogen (2959), ikke-bestemmende. X_X9 endogen (3028) : 3032:X_XP X_XA endogen (2963) : 3028:X_X9 X_XB endogen (2969) : 3028:X_X9 3030:X_XBY X_XBY endogen (3030), ikke-bestemmende. X_XE endogen (2964) : 3032:X_XP X_XH endogen (2973) : 3032:X_XP X_XN endogen (3024) : 3028:X_X9 3030:X_XBY X_XNE endogen (2966) : 3024:X_XN X_XNF endogen (2967) : 3024:X_XN X_XNG endogen (2965) : 3024:X_XN X_XNZ endogen (2968) : 3024:X_XN X_XO endogen (2974), ikke-bestemmende. X_XP endogen (3032), ikke-bestemmende. X_XQ endogen (3026) : 3028:X_X9 3030:X_XBY X_XQF endogen (2972) : 3026:X_XQ X_XQS endogen (2971) : 3030:X_XBY 3026:X_XQ X_XQZ endogen (2970) : 3026:X_XQ * Y endogen (2201), feed-back : 3302:AFCO 3301:AFCP 3300:AFE 3306:AFIBH 3304:AFIFP1XH 3307:AFIL 3305:AFIO1 3303:AFIP1 3299:AFM 2676:BCPY 2846:BM 3228:BS 3226:BSP 3222:BSPTR 3225:BSY 3227:BSYP 3365:COY 3295:ENLY 3294:ENSTY 3293:ENVY 3378:KENY 2203:PY 3240:SPTY 3239:SPUY 3238:SPY 3242:SY 3241:SYPY 3237:SYY 3374:TFENY 3373:TFFONY 3372:TFKNY 3377:TFN_CY 3375:TFN_HCY 3376:TFN_HY 3370:TFONY 3371:TFSNY 3366:TF_O_ZY 3367:TF_Z_OY 3369:TIENY 3368:TIONY 2102:TRR_O_E 3180:TYDY 2671:YDPY 2204:YF 2206:YI 3297:YRY 3244:YSPY 3284:YST 3243:YSY 2208:YTR 3296:YWY YAB endogen (3289), ikke-bestemmende. YAS endogen (1641) : 1663:YASR 1657:YSP YASD endogen (1660) : 1663:YASR 1746:YSPEF 1773:YSPFP 1719:YSPL 1800:YSPQ 1665:YSPS 1692:YSPW YASE endogen (1661) : 1663:YASR 1746:YSPEF 1773:YSPFP 1719:YSPL 1800:YSPQ 1665:YSPS 1692:YSPW YASP endogen (1662) : 1663:YASR 1746:YSPEF 1773:YSPFP 1719:YSPL 1800:YSPQ 1665:YSPS 1692:YSPW YASR endogen (1663) : 1746:YSPEF 1773:YSPFP 1719:YSPL 1800:YSPQ 1665:YSPS 1692:YSPW YASW endogen (1659) : 1663:YASR 1746:YSPEF 1773:YSPFP 1719:YSPL 1800:YSPQ 1665:YSPS 1692:YSPW YDK_C endogen ( 4), ikke-bestemmende. YDK_H endogen ( 5) : 23:CPUXH 3864:JRCPUXH YDL_HC endogen ( 3) : 2672:BCPUXH 2673:BCPXH 22:CPUXHW YDPY endogen (2671), ikke-bestemmende. YDWT endogen (2661), ikke-bestemmende. YD_C endogen (2176) : 2666:FYDPS * YD_H endogen (2174), feed-back : 2693:BCPYD_H 2695:BYD_HNR 2696:BYD_HNRX 2665:FYDPH 2175:TFN_H 2603:TPIO1_BF 2610:TPIO2_BF 2596:TPIR_BF 4:YDK_C 5:YDK_H 2176:YD_C 2694:YD_HNR * YD_HC endogen (2173), feed-back : 2674:BCP 2678:BWCP 2664:FYDP 4:YDK_C 3:YDL_HC 2671:YDPY 2176:YD_C YD_HNR endogen (2694) : 2695:BYD_HNR 2696:BYD_HNRX YD_O endogen (2171) : 2172:TFN_O 2196:YD_OS YD_OK endogen (2183) : 2185:TFN_OK 2196:YD_OS YD_OO endogen (2181) : 2182:TFN_OO 2196:YD_OS YD_OS endogen (2196), ikke-bestemmende. YF endogen (2204) : 2677:BCPYF 2675:BCPYSM 3236:BSB 3232:BSF 3234:BSPB 3230:BSPF 3233:BSYB 3229:BSYF 3235:BSYPB 3231:BSYPF 2373:KKP 3063:TJKYF 3308:YFP 3311:YFP1 2342:YR 3288:YRT 3290:YSAM 3291:YSAM1 3292:YSMPCD YF9 endogen (3314) : 3326:BI9 3325:BIB9 3324:BIM9 3318:PYF9 * YFA endogen (2317), feed-back : 2373:KKP 2205:PYF 2328:PYFA 3064:TJKSXA 3063:TJKYF 3314:YF9 2343:YRA * YFB endogen (2323), feed-back : 2373:KKP 2205:PYF 2334:PYFB 1586:PYFBX 3070:TJKSXB 3063:TJKYF 3314:YF9 3315:YFBY 2349:YRB YFBY endogen (3315) : 3328:BIBBY 3329:BIBY 3327:BIMBY 3319:PYFBY * YFE endogen (2318), feed-back : 2373:KKP 2205:PYF 2329:PYFE 3065:TJKSXE 3063:TJKYF 2344:YRE * YFH endogen (2327), feed-back : 2373:KKP 2205:PYF 2338:PYFH 3074:TJKSXH 3063:TJKYF 4:YDK_C 5:YDK_H 3:YDL_HC 2353:YRH YFN endogen (3312) : 3314:YF9 3315:YFBY * YFNE endogen (2320), feed-back : 2373:KKP 2205:PYF 2340:PYFN 2331:PYFNE 3068:TJKSXNE 3063:TJKYF 3312:YFN 2346:YRNE * YFNF endogen (2321), feed-back : 2373:KKP 2205:PYF 1586:PYFBX 2340:PYFN 2332:PYFNF 3066:TJKSXNF 3063:TJKYF 3312:YFN 2347:YRNF * YFNG endogen (2319), feed-back : 2373:KKP 2205:PYF 2340:PYFN 2330:PYFNG 3067:TJKSXNG 3063:TJKYF 3312:YFN 2345:YRNG * YFNZ endogen (2322), feed-back : 2373:KKP 2205:PYF 1586:PYFBX 2340:PYFN 2333:PYFNZ 3069:TJKSXNZ 3063:TJKYF 3312:YFN 2348:YRNZ YFO endogen ( 558) : 2373:KKP 2205:PYF 2339:PYFO 3075:TJKSXO 3063:TJKYF 563:XO 3308:YFP 2354:YRO YFO1 endogen ( 573) : 3311:YFP1 574:YWO1 YFP endogen (3308) : 3331:BIPBP 3330:BIPMP 3310:PYFP YFP1 endogen (3311), ikke-bestemmende. YFQ endogen (3313) : 3314:YF9 3315:YFBY * YFQF endogen (2326), feed-back : 2373:KKP 2205:PYF 2341:PYFQ 2337:PYFQF 3073:TJKSXQF 3063:TJKYF 3313:YFQ 2352:YRQF * YFQS endogen (2325), feed-back : 2373:KKP 2205:PYF 2341:PYFQ 2336:PYFQS 3072:TJKSXQS 3063:TJKYF 3315:YFBY 3313:YFQ 2351:YRQS * YFQZ endogen (2324), feed-back : 2373:KKP 2205:PYF 1586:PYFBX 2341:PYFQ 2335:PYFQZ 3071:TJKSXQZ 3063:TJKYF 3313:YFQ 2350:YRQZ * YI endogen (2206), feed-back : 2095:TRY_O_EU YL3S endogen (1655) : 1658:YS 1747:YSEF 1774:YSFP 1720:YSL 1801:YSQ 1666:YSS 1693:YSW YLWS endogen (1654) : 1658:YS 1747:YSEF 1774:YSFP 1720:YSL 1801:YSQ 1666:YSS 1693:YSW * YR endogen (2342), feed-back : 3166:BYW 2173:YD_HC 3163:YRP 3165:YRP1 2663:YRPS 2356:YRS 3297:YRY * YRA endogen (2343), feed-back : 2244:BYWA 2355:YR_H * YRB endogen (2349), feed-back : 2261:BYWB 2355:YR_H * YRE endogen (2344), feed-back : 2247:BYWE 1899:SYCK 2158:TIRE_O 2355:YR_H * YRH endogen (2353), feed-back : 2251:BYWH 1362:PNCH 1646:YRR 2355:YR_H * YRNE endogen (2346), feed-back : 2269:BYWNE * YRNF endogen (2347), feed-back : 2253:BYWNF 2355:YR_H * YRNG endogen (2345), feed-back : 2249:BYWNG 2355:YR_H * YRNZ endogen (2348), feed-back : 2277:BYWNZ 2355:YR_H YRO endogen (2354) : 3169:BYWO 3163:YRP YRO1 endogen (3164) : 3170:BYWO1 3165:YRP1 YRP endogen (3163) : 3171:BYWP YRP1 endogen (3165) : 3172:BYWP1 * YRPHS endogen (1652), feed-back : 93:BUIBHX 1658:YS 1747:YSEF 1774:YSFP 1720:YSL 1801:YSQ 1666:YSS 1693:YSW YRPS endogen (2663), ikke-bestemmende. YRPSS endogen (1647) : 1657:YSP 1746:YSPEF 1773:YSPFP 1719:YSPL 1800:YSPQ 1665:YSPS 1692:YSPW YRQ endogen (3162) : 3167:BYWQ * YRQF endogen (2352), feed-back : 2285:BYWQF 3162:YRQ 2356:YRS 2177:YR_CF 2355:YR_H 1898:YSYC YRQS endogen (2351) : 3168:BYWQS 3162:YRQ 2355:YR_H * YRQZ endogen (2350), feed-back : 2293:BYWQZ 3162:YRQ 2355:YR_H YRR endogen (1646) : 3262:TSYS 1655:YL3S 1647:YRPSS 1651:YSPRS 1656:YSRS 1893:YSYA 3256:YSYS * YRS endogen (2356), feed-back : 1898:YSYC YRT endogen (3288), ikke-bestemmende. YRY endogen (3297), ikke-bestemmende. * YR_CF endogen (2177), feed-back : 2179:TFN_CF 1901:YSYC_CF * YR_H endogen (2355), feed-back : 2174:YD_H 1646:YRR 2356:YRS YS endogen (1658) : 1839:BYS10 1844:BYS11 1840:BYS20 1845:BYS21 1841:BYS30 1846:BYS31 1842:BYS40 1847:BYS41 1843:BYS50 1848:BYS51 3946:JBYS11 3947:JBYS21 3948:JBYS31 3949:JBYS41 3950:JBYS51 3962:JKBYS 3956:JKBYS1 3957:JKBYS2 3958:JKBYS3 3959:JKBYS4 3960:JKBYS5 1888:KBYS 1859:KBYS1 1860:KBYS2 1861:KBYS3 1862:KBYS4 1863:KBYS5 1827:KKYS 1889:SSYS 1864:YS1 3250:YS1R 1865:YS2 3251:YS2R 1866:YS3 3252:YS3R 1867:YS4 3253:YS4R 1868:YS5 3254:YS5R 3243:YSY * YS1 endogen (1864), feed-back : 1859:KBYS1 1874:SSYS1 3250:YS1R YS1R endogen (3250), ikke-bestemmende. * YS2 endogen (1865), feed-back : 1860:KBYS2 1875:SSYS2 3251:YS2R YS2R endogen (3251), ikke-bestemmende. * YS3 endogen (1866), feed-back : 1861:KBYS3 1876:SSYS3 3252:YS3R YS3R endogen (3252), ikke-bestemmende. * YS4 endogen (1867), feed-back : 1862:KBYS4 1877:SSYS4 3253:YS4R YS4R endogen (3253), ikke-bestemmende. * YS5 endogen (1868), feed-back : 1863:KBYS5 1878:SSYS5 3254:YS5R YS5R endogen (3254), ikke-bestemmende. YSAM endogen (3290), ikke-bestemmende. YSAM1 endogen (3291), ikke-bestemmende. YSE eksogen : 3962:JKBYS 3956:JKBYS1 3957:JKBYS2 3958:JKBYS3 3959:JKBYS4 3960:JKBYS5 1888:KBYS 1859:KBYS1 1860:KBYS2 1861:KBYS3 1862:KBYS4 1863:KBYS5 YSEF endogen (1747) : 1839:BYS10 1844:BYS11 1840:BYS20 1845:BYS21 1841:BYS30 1846:BYS31 1842:BYS40 1847:BYS41 1843:BYS50 1848:BYS51 3946:JBYS11 3947:JBYS21 3948:JBYS31 3949:JBYS41 3950:JBYS51 1749:KBYSEF 1827:KKYS 1755:YSEF1 1756:YSEF2 1757:YSEF3 1758:YSEF4 1759:YSEF5 3258:YSYEF YSEF1 endogen (1755) : 1766:SSYSEF1 1864:YS1 YSEF2 endogen (1756) : 1767:SSYSEF2 1865:YS2 YSEF3 endogen (1757) : 1768:SSYSEF3 1866:YS3 YSEF4 endogen (1758) : 1769:SSYSEF4 1867:YS4 YSEF5 endogen (1759) : 1770:SSYSEF5 1868:YS5 YSEFE eksogen : 1749:KBYSEF YSFP endogen (1774) : 1839:BYS10 1844:BYS11 1840:BYS20 1845:BYS21 1841:BYS30 1846:BYS31 1842:BYS40 1847:BYS41 1843:BYS50 1848:BYS51 3946:JBYS11 3947:JBYS21 3948:JBYS31 3949:JBYS41 3950:JBYS51 1776:KBYSFP 1827:KKYS 1782:YSFP1 1783:YSFP2 1784:YSFP3 1785:YSFP4 1786:YSFP5 3259:YSYFP YSFP1 endogen (1782) : 1793:SSYSFP1 1864:YS1 YSFP2 endogen (1783) : 1794:SSYSFP2 1865:YS2 YSFP3 endogen (1784) : 1795:SSYSFP3 1866:YS3 YSFP4 endogen (1785) : 1796:SSYSFP4 1867:YS4 YSFP5 endogen (1786) : 1797:SSYSFP5 1868:YS5 YSFPE eksogen : 1776:KBYSFP YSL endogen (1720) : 1839:BYS10 1844:BYS11 1840:BYS20 1845:BYS21 1841:BYS30 1846:BYS31 1842:BYS40 1847:BYS41 1843:BYS50 1848:BYS51 3946:JBYS11 3947:JBYS21 3948:JBYS31 3949:JBYS41 3950:JBYS51 1722:KBYSL 1827:KKYS 1728:YSL1 1729:YSL2 1730:YSL3 1731:YSL4 1732:YSL5 3257:YSYL YSL1 endogen (1728) : 1739:SSYSL1 1864:YS1 YSL2 endogen (1729) : 1740:SSYSL2 1865:YS2 YSL3 endogen (1730) : 1741:SSYSL3 1866:YS3 YSL4 endogen (1731) : 1742:SSYSL4 1867:YS4 YSL5 endogen (1732) : 1743:SSYSL5 1868:YS5 YSLE eksogen : 1722:KBYSL YSMPCD endogen (3292), ikke-bestemmende. YSP endogen (1657) : 1829:BYSP10 1834:BYSP11 1830:BYSP20 1835:BYSP21 1831:BYSP30 1836:BYSP31 1832:BYSP40 1837:BYSP41 1833:BYSP50 1838:BYSP51 3941:JBYSP11 3942:JBYSP21 3943:JBYSP31 3944:JBYSP41 3945:JBYSP51 3961:JKBYSP 3951:JKBYSP1 3952:JKBYSP2 3953:JKBYSP3 3954:JKBYSP4 3955:JKBYSP5 1886:KBYSP 1849:KBYSP1 1850:KBYSP2 1851:KBYSP3 1852:KBYSP4 1853:KBYSP5 1826:KKYSP 1887:SSYSP 1658:YS 1854:YSP1 3245:YSP1R 1855:YSP2 3246:YSP2R 1856:YSP3 3247:YSP3R 1857:YSP4 3248:YSP4R 1858:YSP5 3249:YSP5R 3244:YSPY * YSP1 endogen (1854), feed-back : 1849:KBYSP1 1869:SSYSP1 3245:YSP1R YSP1R endogen (3245), ikke-bestemmende. * YSP2 endogen (1855), feed-back : 1850:KBYSP2 1870:SSYSP2 3246:YSP2R YSP2R endogen (3246), ikke-bestemmende. * YSP3 endogen (1856), feed-back : 1851:KBYSP3 1871:SSYSP3 3247:YSP3R YSP3R endogen (3247), ikke-bestemmende. * YSP4 endogen (1857), feed-back : 1852:KBYSP4 1872:SSYSP4 3248:YSP4R YSP4R endogen (3248), ikke-bestemmende. * YSP5 endogen (1858), feed-back : 1853:KBYSP5 1873:SSYSP5 3249:YSP5R YSP5R endogen (3249), ikke-bestemmende. YSPE eksogen : 3961:JKBYSP 3951:JKBYSP1 3952:JKBYSP2 3953:JKBYSP3 3954:JKBYSP4 3955:JKBYSP5 1886:KBYSP 1849:KBYSP1 1850:KBYSP2 1851:KBYSP3 1852:KBYSP4 1853:KBYSP5 YSPEF endogen (1746) : 1829:BYSP10 1834:BYSP11 1830:BYSP20 1835:BYSP21 1831:BYSP30 1836:BYSP31 1832:BYSP40 1837:BYSP41 1833:BYSP50 1838:BYSP51 3941:JBYSP11 3942:JBYSP21 3943:JBYSP31 3944:JBYSP41 3945:JBYSP51 1748:KBYSPEF 1826:KKYSP 1747:YSEF 1750:YSPEF1 1751:YSPEF2 1752:YSPEF3 1753:YSPEF4 1754:YSPEF5 3258:YSYEF YSPEF1 endogen (1750) : 1760:SSYSPEF1 1854:YSP1 YSPEF2 endogen (1751) : 1761:SSYSPEF2 1855:YSP2 YSPEF3 endogen (1752) : 1762:SSYSPEF3 1856:YSP3 YSPEF4 endogen (1753) : 1763:SSYSPEF4 1857:YSP4 YSPEF5 endogen (1754) : 1764:SSYSPEF5 1858:YSP5 YSPEFE eksogen : 1748:KBYSPEF YSPFP endogen (1773) : 1829:BYSP10 1834:BYSP11 1830:BYSP20 1835:BYSP21 1831:BYSP30 1836:BYSP31 1832:BYSP40 1837:BYSP41 1833:BYSP50 1838:BYSP51 3941:JBYSP11 3942:JBYSP21 3943:JBYSP31 3944:JBYSP41 3945:JBYSP51 1775:KBYSPFP 1826:KKYSP 1774:YSFP 1777:YSPFP1 1778:YSPFP2 1779:YSPFP3 1780:YSPFP4 1781:YSPFP5 3259:YSYFP YSPFP1 endogen (1777) : 1787:SSYSPFP1 1854:YSP1 YSPFP2 endogen (1778) : 1788:SSYSPFP2 1855:YSP2 YSPFP3 endogen (1779) : 1789:SSYSPFP3 1856:YSP3 YSPFP4 endogen (1780) : 1790:SSYSPFP4 1857:YSP4 YSPFP5 endogen (1781) : 1791:SSYSPFP5 1858:YSP5 YSPFPE eksogen : 1775:KBYSPFP YSPL endogen (1719) : 1829:BYSP10 1834:BYSP11 1830:BYSP20 1835:BYSP21 1831:BYSP30 1836:BYSP31 1832:BYSP40 1837:BYSP41 1833:BYSP50 1838:BYSP51 3941:JBYSP11 3942:JBYSP21 3943:JBYSP31 3944:JBYSP41 3945:JBYSP51 1721:KBYSPL 1826:KKYSP 1720:YSL 1723:YSPL1 1724:YSPL2 1725:YSPL3 1726:YSPL4 1727:YSPL5 3257:YSYL YSPL1 endogen (1723) : 1733:SSYSPL1 1854:YSP1 YSPL2 endogen (1724) : 1734:SSYSPL2 1855:YSP2 YSPL3 endogen (1725) : 1735:SSYSPL3 1856:YSP3 YSPL4 endogen (1726) : 1736:SSYSPL4 1857:YSP4 YSPL5 endogen (1727) : 1737:SSYSPL5 1858:YSP5 YSPLE eksogen : 1721:KBYSPL YSPPS endogen (1649) : 1657:YSP 1746:YSPEF 1773:YSPFP 1719:YSPL 1800:YSPQ 1665:YSPS 1692:YSPW YSPQ endogen (1800) : 1829:BYSP10 1834:BYSP11 1830:BYSP20 1835:BYSP21 1831:BYSP30 1836:BYSP31 1832:BYSP40 1837:BYSP41 1833:BYSP50 1838:BYSP51 3941:JBYSP11 3942:JBYSP21 3943:JBYSP31 3944:JBYSP41 3945:JBYSP51 1802:KBYSPQ 1826:KKYSP 1804:YSPQ1 1805:YSPQ2 1806:YSPQ3 1807:YSPQ4 1808:YSPQ5 1801:YSQ 3260:YSYQ YSPQ1 endogen (1804) : 1814:SSYSPQ1 1854:YSP1 YSPQ2 endogen (1805) : 1815:SSYSPQ2 1855:YSP2 YSPQ3 endogen (1806) : 1816:SSYSPQ3 1856:YSP3 YSPQ4 endogen (1807) : 1817:SSYSPQ4 1857:YSP4 YSPQ5 endogen (1808) : 1818:SSYSPQ5 1858:YSP5 YSPQE eksogen : 1802:KBYSPQ YSPRS endogen (1651) : 1657:YSP 1746:YSPEF 1773:YSPFP 1719:YSPL 1800:YSPQ 1665:YSPS 1692:YSPW YSPS endogen (1665) : 1829:BYSP10 1834:BYSP11 1830:BYSP20 1835:BYSP21 1831:BYSP30 1836:BYSP31 1832:BYSP40 1837:BYSP41 1833:BYSP50 1838:BYSP51 3941:JBYSP11 3942:JBYSP21 3943:JBYSP31 3944:JBYSP41 3945:JBYSP51 1667:KBYSPS 1826:KKYSP 1669:YSPS1 1670:YSPS2 1671:YSPS3 1672:YSPS4 1673:YSPS5 1666:YSS 3256:YSYS YSPS1 endogen (1669) : 1679:SSYSPS1 1854:YSP1 YSPS2 endogen (1670) : 1680:SSYSPS2 1855:YSP2 YSPS3 endogen (1671) : 1681:SSYSPS3 1856:YSP3 YSPS4 endogen (1672) : 1682:SSYSPS4 1857:YSP4 YSPS5 endogen (1673) : 1683:SSYSPS5 1858:YSP5 YSPSE eksogen : 1667:KBYSPS YSPW endogen (1692) : 1829:BYSP10 1834:BYSP11 1830:BYSP20 1835:BYSP21 1831:BYSP30 1836:BYSP31 1832:BYSP40 1837:BYSP41 1833:BYSP50 1838:BYSP51 3941:JBYSP11 3942:JBYSP21 3943:JBYSP31 3944:JBYSP41 3945:JBYSP51 1694:KBYSPW 1826:KKYSP 1696:YSPW1 1697:YSPW2 1698:YSPW3 1699:YSPW4 1700:YSPW5 1693:YSW 3255:YSYW YSPW1 endogen (1696) : 1706:SSYSPW1 1854:YSP1 YSPW2 endogen (1697) : 1707:SSYSPW2 1855:YSP2 YSPW3 endogen (1698) : 1708:SSYSPW3 1856:YSP3 YSPW4 endogen (1699) : 1709:SSYSPW4 1857:YSP4 YSPW5 endogen (1700) : 1710:SSYSPW5 1858:YSP5 YSPWE eksogen : 1694:KBYSPW YSPY endogen (3244), ikke-bestemmende. YSQ endogen (1801) : 1839:BYS10 1844:BYS11 1840:BYS20 1845:BYS21 1841:BYS30 1846:BYS31 1842:BYS40 1847:BYS41 1843:BYS50 1848:BYS51 3946:JBYS11 3947:JBYS21 3948:JBYS31 3949:JBYS41 3950:JBYS51 1803:KBYSQ 1827:KKYS 1809:YSQ1 1810:YSQ2 1811:YSQ3 1812:YSQ4 1813:YSQ5 3260:YSYQ YSQ1 endogen (1809) : 1820:SSYSQ1 1864:YS1 YSQ2 endogen (1810) : 1821:SSYSQ2 1865:YS2 YSQ3 endogen (1811) : 1822:SSYSQ3 1866:YS3 YSQ4 endogen (1812) : 1823:SSYSQ4 1867:YS4 YSQ5 endogen (1813) : 1824:SSYSQ5 1868:YS5 YSQE eksogen : 1803:KBYSQ YSRS endogen (1656) : 1658:YS 1747:YSEF 1774:YSFP 1720:YSL 1801:YSQ 1666:YSS 1693:YSW YSS endogen (1666) : 1839:BYS10 1844:BYS11 1840:BYS20 1845:BYS21 1841:BYS30 1846:BYS31 1842:BYS40 1847:BYS41 1843:BYS50 1848:BYS51 3946:JBYS11 3947:JBYS21 3948:JBYS31 3949:JBYS41 3950:JBYS51 1668:KBYSS 1827:KKYS 1674:YSS1 1675:YSS2 1676:YSS3 1677:YSS4 1678:YSS5 3256:YSYS YSS1 endogen (1674) : 1685:SSYSS1 1864:YS1 YSS2 endogen (1675) : 1686:SSYSS2 1865:YS2 YSS3 endogen (1676) : 1687:SSYSS3 1866:YS3 YSS4 endogen (1677) : 1688:SSYSS4 1867:YS4 YSS5 endogen (1678) : 1689:SSYSS5 1868:YS5 YSSE eksogen : 1668:KBYSS YST endogen (3284) : 3285:PYST YSW endogen (1693) : 1839:BYS10 1844:BYS11 1840:BYS20 1845:BYS21 1841:BYS30 1846:BYS31 1842:BYS40 1847:BYS41 1843:BYS50 1848:BYS51 3946:JBYS11 3947:JBYS21 3948:JBYS31 3949:JBYS41 3950:JBYS51 1695:KBYSW 1827:KKYS 1701:YSW1 1702:YSW2 1703:YSW3 1704:YSW4 1705:YSW5 3255:YSYW YSW1 endogen (1701) : 1712:SSYSW1 1864:YS1 YSW2 endogen (1702) : 1713:SSYSW2 1865:YS2 YSW3 endogen (1703) : 1714:SSYSW3 1866:YS3 YSW4 endogen (1704) : 1715:SSYSW4 1867:YS4 YSW5 endogen (1705) : 1716:SSYSW5 1868:YS5 YSWE eksogen : 1695:KBYSW YSY endogen (3243), ikke-bestemmende. * YSYA endogen (1893), feed-back : 1597:BTB 1918:SAQWY 1896:SYA 2576:TPCO1_BF 2583:TPCO2_BF 2569:TPCR_BF 2641:TPCR_SP 1895:TSYA * YSYC endogen (1898), feed-back : 1885:SSYV 1900:SYCR YSYC_CF endogen (1901) : 1902:SYC_CF YSYEF endogen (3258) : 3264:TSYEF YSYFP endogen (3259) : 3265:TSYFP YSYL endogen (3257) : 3263:TSYL YSYQ endogen (3260) : 3266:TSYQ YSYS endogen (3256) : 3262:TSYS YSYW endogen (3255) : 3261:TSYW YTR endogen (2208) : 2209:PYTR 3332:YTRXIL YTRXIL endogen (3332) : 3334:PYTRXIL YW endogen (1595) : 3166:BYW 3172:BYWP1 2058:SPZAB 2057:TSPZAB 3261:TSYW 3289:YAB 1641:YAS 1659:YASW 2661:YDWT 2174:YD_H 2173:YD_HC 1655:YL3S 1654:YLWS 2342:YR 3288:YRT 1651:YSPRS 1656:YSRS 1893:YSYA 3255:YSYW 3296:YWY YWA endogen ( 190) : 2244:BYWA 191:LA 2343:YRA 2355:YR_H 1595:YW 3160:YWP YWB endogen ( 307) : 2261:BYWB 308:LB 2268:PXB 2349:YRB 2355:YR_H 1595:YW 3160:YWP YWE endogen ( 525) : 2247:BYWE 2344:YRE 2355:YR_H 1595:YW 3160:YWP YWH endogen ( 538) : 2251:BYWH 539:LH 1362:PNCH 2063:SPZAM 2353:YRH 2355:YR_H 1595:YW 3160:YWP YWNE endogen ( 424) : 2269:BYWNE 425:LNE 2276:PXNE 2346:YRNE 1595:YW 3160:YWP YWNF endogen ( 229) : 2253:BYWNF 230:LNF 2347:YRNF 2355:YR_H 1595:YW 3160:YWP YWNG endogen ( 502) : 2249:BYWNG 503:LNG 2345:YRNG 2355:YR_H 1595:YW 3160:YWP YWNZ endogen ( 268) : 2277:BYWNZ 269:LNZ 2284:PXNZ 2348:YRNZ 2355:YR_H 1595:YW 3160:YWP YWN_E eksogen : 2105:TFN_E 2102:TRR_O_E 1641:YAS 1659:YASW 2661:YDWT 2174:YD_H 2173:YD_HC 2206:YI YWO endogen ( 556) : 3169:BYWO 557:LO 559:PYWO 1623:TPT_O 558:YFO 2354:YRO 1595:YW YWO1 endogen ( 574) : 3170:BYWO1 3172:BYWP1 2170:TFNY_O_Z YWP endogen (3160) : 3171:BYWP YWQ endogen (3161) : 3167:BYWQ YWQF endogen ( 385) : 2285:BYWQF 386:LQF 2292:PXQF 2063:SPZAM 2352:YRQF 2355:YR_H 1595:YW 3160:YWP 3161:YWQ YWQS endogen ( 463) : 3168:BYWQS 464:LQS 2351:YRQS 2355:YR_H 1595:YW 3160:YWP 3161:YWQ YWQZ endogen ( 346) : 2293:BYWQZ 347:LQZ 2300:PXQZ 2063:SPZAM 2350:YRQZ 2355:YR_H 1595:YW 3160:YWP 3161:YWQ YWY endogen (3296), ikke-bestemmende. * ZBFCBU endogen (3858), feed-back : 49:BFCBU * ZBFCE endogen (3859), feed-back : 50:BFCE * ZBFCF endogen (3860), feed-back : 51:BFCF * ZBFCGU endogen (3857), feed-back : 48:BFCGU * ZBFCS endogen (3863), feed-back : 54:BFCS * ZBFCT endogen (3862), feed-back : 53:BFCT * ZBFCV endogen (3861), feed-back : 52:BFCV * ZBYWB endogen (3885), feed-back : 2261:BYWB * ZBYWNE endogen (3888), feed-back : 2269:BYWNE * ZBYWNZ endogen (3891), feed-back : 2277:BYWNZ * ZBYWQF endogen (3894), feed-back : 2285:BYWQF * ZBYWQZ endogen (3897), feed-back : 2293:BYWQZ * ZFCB endogen (3851), feed-back : 49:BFCBU 23:CPUXH * ZFCE endogen (3852), feed-back : 50:BFCE 23:CPUXH * ZFCF endogen (3853), feed-back : 51:BFCF 23:CPUXH * ZFCG endogen (3850), feed-back : 48:BFCGU 23:CPUXH * ZFCP endogen (3849), feed-back : 23:CPUXH * ZFCS endogen (3856), feed-back : 54:BFCS 23:CPUXH * ZFCT endogen (3855), feed-back : 53:BFCT 23:CPUXH * ZFCV endogen (3854), feed-back : 52:BFCV 23:CPUXH ZFDILA eksogen : 1284:FDILA ZFDILB eksogen : 1299:FDILB ZFDILE eksogen : 1285:FDILE ZFDILH eksogen : 1300:FDILH ZFDILM01 eksogen : 1291:FDILM01 ZFDILM2 eksogen : 1292:FDILM2 ZFDILM3K eksogen : 1293:FDILM3K ZFDILM3Q eksogen : 1295:FDILM3Q ZFDILM3R eksogen : 1294:FDILM3R ZFDILM59 eksogen : 1296:FDILM59 ZFDILM7B eksogen : 1297:FDILM7B ZFDILM7Y eksogen : 1298:FDILM7Y ZFDILNE eksogen : 1286:FDILNE ZFDILNF eksogen : 1287:FDILNF ZFDILNG eksogen : 1288:FDILNG ZFDILNZ eksogen : 1289:FDILNZ ZFDILO eksogen : 1302:FDILO ZFDILQF eksogen : 1301:FDILQF ZFDILQZ eksogen : 1290:FDILQZ * ZPE2 endogen (4056), feed-back : 1116:XQZ_E2 * ZPE59 endogen (4057), feed-back : 1137:XQZ_E59 * ZPESQ endogen (4058), feed-back : 1218:XQZ_ES * ZPNCB endogen (4052), feed-back : 1034:XQZ_CB * ZPNCE endogen (4050), feed-back : 1030:XQZ_CE * ZPNCF endogen (4048), feed-back : 1026:XQZ_CF * ZPNCG endogen (4051), feed-back : 1032:XQZ_CG * ZPNCS endogen (4053), feed-back : 1038:XQZ_CS * ZPNCV endogen (4049), feed-back : 1028:XQZ_CV * ZPNIB endogen (4055), feed-back : 1074:XQZ_IB * ZPNIM endogen (4054), feed-back : 1042:XQZ_IM * ZPVMA endogen (4039), feed-back : 607:XQZ_XA * ZPVMB endogen (4043), feed-back : 712:XQZ_XB * ZPVME endogen (4046), feed-back : 817:XQZ_XE * ZPVMNF endogen (4040), feed-back : 670:XQZ_XNF * ZPVMNZ endogen (4041), feed-back : 691:XQZ_XNZ * ZPVMO endogen (4047), feed-back : 838:XQZ_XO * ZPVMQF endogen (4042), feed-back : 775:XQZ_XQF * ZPVMQS endogen (4044), feed-back : 754:XQZ_XQS * ZPVMQZ endogen (4045), feed-back : 733:XQZ_XQZ * ZPXB endogen (3884), feed-back : 2268:PXB * ZPXNE endogen (3887), feed-back : 2276:PXNE * ZPXNZ endogen (3890), feed-back : 2284:PXNZ * ZPXQF endogen (3893), feed-back : 2292:PXQF * ZPXQZ endogen (3896), feed-back : 2300:PXQZ ZTFN_OK eksogen : 2185:TFN_OK * ZTPCB endogen (3964), feed-back : 1931:TPCB * ZTPCE endogen (3966), feed-back : 1928:TPCE * ZTPCF endogen (3963), feed-back : 1930:TPCF * ZTPCG endogen (3967), feed-back : 1929:TPCG * ZTPCH endogen (3965), feed-back : 1932:TPCH * ZTPCO endogen (3970), feed-back : 1935:TPCO * ZTPCS endogen (3969), feed-back : 1934:TPCS * ZTPCV endogen (3968), feed-back : 1933:TPCV * ZTPIBH endogen (3973), feed-back : 1938:TPIBH * ZTPIBO1 endogen (3975), feed-back : 1940:TPIBO1 * ZTPIBP1 endogen (3974), feed-back : 1939:TPIBP1 * ZTPIL endogen (3976), feed-back : 1941:TPIL * ZTPIMO1 endogen (3971), feed-back : 1936:TPIMO1 * ZTPIMP1 endogen (3972), feed-back : 1937:TPIMP1 * ZTPP_VMA endogen (3977), feed-back : 1942:TPP_VMA * ZTPP_VMNF endogen (3978), feed-back : 1943:TPP_VMNF ZTR_OS_OK eksogen : 2186:TR_OS_OK * ZTVEA endogen (3989), feed-back : 1954:TVEA * ZTVEB endogen (3995), feed-back : 1960:TVEB * ZTVEE endogen (3990), feed-back : 1955:TVEE * ZTVEH endogen (3999), feed-back : 1964:TVEH * ZTVENE endogen (3992), feed-back : 1957:TVENE * ZTVENF endogen (3993), feed-back : 1958:TVENF * ZTVENG endogen (3991), feed-back : 1956:TVENG * ZTVENZ endogen (3994), feed-back : 1959:TVENZ * ZTVEO endogen (4000), feed-back : 1965:TVEO * ZTVEQF endogen (3997), feed-back : 1962:TVEQF * ZTVEQS endogen (3996), feed-back : 1961:TVEQS * ZTVEQZ endogen (3998), feed-back : 1963:TVEQZ * ZTVMB endogen (3983), feed-back : 1948:TVMB * ZTVME endogen (3979), feed-back : 1944:TVME * ZTVMH endogen (3987), feed-back : 1952:TVMH * ZTVMNE endogen (3981), feed-back : 1946:TVMNE * ZTVMNG endogen (3980), feed-back : 1945:TVMNG * ZTVMNZ endogen (3982), feed-back : 1947:TVMNZ * ZTVMO endogen (3988), feed-back : 1953:TVMO * ZTVMQF endogen (3985), feed-back : 1950:TVMQF * ZTVMQS endogen (3984), feed-back : 1949:TVMQS * ZTVMQZ endogen (3986), feed-back : 1951:TVMQZ ZUA eksogen : 1540:UA * ZUSY endogen (3913), feed-back : 1828:USY * ZUWXA endogen (3881), feed-back : 1539:UWXA * ZWPB_ATP endogen (4086), feed-back : 2633:WPB_ATP * ZWPB_F endogen (4081), feed-back : 2566:WPB_F * ZWPSDK_ATP endogen (4085), feed-back : 2632:WPSDK_ATP * ZWPSDK_F endogen (4080), feed-back : 2565:WPSDK_F * ZWPSE_ATP endogen (4084), feed-back : 2631:WPSE_ATP * ZWPSE_F endogen (4079), feed-back : 2564:WPSE_F ****************** udskrift af modellen ********************* () 2013.03.05 22:54 () ADAM Oktober 2012 () () ### FORBRUG.F12 ### () () () PRIVAT FORBRUG () () 1 _DJ_ Tip_cf = Tifp_cf_h + Tip_b + Tipcr_sp + Tipcr_dmp + Tipcr_ld $ 2 _DJ_ Typn_cf = Typcr_bf - Tpcr_bf + Typco_bf - Tpco_bf + Typir_bf - Tpir_bf + Typio_bf - Tpio_bf + Typcr_atp - Tpcr_atp + Typcr_sp - Tpcr_sp + Typcr_dmp - Tpcr_dmp + Typcr_ld - Tpcr_ld $ 3 _DJ_ Ydl_hc = Yd_hc - Tip_cf + Sywp + Typn_cf - Yfh - (Inv-Ivo1) $ 4 _DJ_ Ydk_c = Yd_hc - (Yd_h+Tpc_h_cf-Typc_cf_h) - (Yfh-kyrp2*0.82*Yfh) $ 5 _DJ_ Ydk_h = (Yd_h+Tpc_h_cf-Typc_cf_h) - Tip_cf + Sywp + Typn_cf - kyrp2*0.82*Yfh $ 6 _GJRD fCh = fCh(-1)*fKnbh/fKnbh(-1) $ 7 _I fVh = (pveh(-1)*fVeh + pvmh(-1)*fVmh)/pvh(-1) $ 8 _I pvh = Vh/fVh $ 9 _I Ch = pch*fCh $ () ---------- Pris på bilydelse og bilkørsel -------------- 10 _DJRD rpcbe = 0.8*rpcbe(-1) + 0.2*( pm7b/pm7b(-1)-1) $ 11 _DJRD bfinvcbe = 0.8*bfinvcbe(-1) + 0.2*bfinvcb $ 12 _DJRD ucb = ((1-tsuih)*iwlo+bfinvcbe-(1-bfinvcbe)*rpcbe)*pcb+tsyv $ 13 _D pcbu = pcbu(-1)*ucb/ucb(-1) $ 14 _D__D pcgu = kpcgu*pcg $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- 15 _D__D pcts = pcts(-1) *(pct*fCt+pcs*fCs) /(pct(-1)*fCt+pcs(-1)*fCs) $ 16 _D__D pcvts = pcvts(-1) *(pcv*fCv+pct*fCt+pcs*fCs) /(pcv(-1)*fCv+pct(-1)*fCt+pcs(-1)*fCs) $ 17 _D__D pcfvts = pcfvts(-1) *(pcf*fCf+pcv*fCv+pct*fCt+pcs*fCs) /(pcf(-1)*fCf+pcv(-1)*fCv+pct(-1)*fCt+pcs(-1)*fCs) $ 18 _D__D pcefvts = pcefvts(-1) *(pcf*fCf+pcv*fCv+pct*fCt+pcs*fCs+pce*fCe) /(pcf(-1)*fCf+pcv(-1)*fCv+pct(-1)*fCt+pcs(-1)*fCs+pce(-1)*fCe) $ 19 _D__D pcgbu = pcgbu(-1) *(pcgu*fCgu+pcbu*fCbu) /(pcgu(-1)*fCgu+pcbu(-1)*fCbu) $ 20 _D__D pcpuetxh = pcpuetxh(-1) *(pcf*fCf+pcv*fCv+pct*fCt+pcs*fCs+pce*fCe+pcgu*fCgu+pcbu*fCbu) /(pcf(-1)*fCf+pcv(-1)*fCv+pct(-1)*fCt+pcs(-1)*fCs +pce(-1)*fCe+pcgu(-1)*fCgu+pcbu(-1)*fCbu) $ 21 _D__D pcpuxh = pcpuxh(-1) *(pcpuetxh*fCpuetxh - pet*fEt) /(pcpuetxh(-1)*fCpuetxh - pet(-1)*fEt) $ 22 _DJRDFZ Log(Cpuxhw) = 0.9000*Log(Ydl_hc/pcpuxh) +(1-0.9000)*Log(Wcp/pcpuxh) -0.199474 + Log(pcpuxh) $ 23 _S___FZ Cpuxh = (1-Dfcp)*(1-Dfcs*Dfct*Dfcv*Dfcf*Dfce*Dfcb*Dfcg) *( Exp( 0.400000*Dlog(Ydk_h/pcpuxh) -0.471252*Log(Cpuxh(-1)/Cpuxhw(-1)) + gcpuxh +Log(Cpuxh(-1)/pcpuxh(-1))+Log(pcpuxh) ) *(1+JRcpuxh) + Jcpuxh ) +Dfcp*(1-Dfcs*Dfct*Dfcv*Dfcf*Dfce*Dfcb*Dfcg) *(Zfcp*pcp-fCb*pcb+fCbu*pcbu-fCh*pch) +(Dfcs*Dfct*Dfcv*Dfcf*Dfce*Dfcb*Dfcg) *(Zfcs*pcs+Zfct*pct+Zfcv*pcv+Zfcf*pcf+Zfce*pce+Zfcg*pcg-pet*fEt +ucb*(Zfcb*((0.5*pcb(-1)+0.5*pcb)/(kfcb*pkncb(-1)))+(1-bfinvcb)*fKncb(-1))) $ () ---------- Aggregater ------------------------------ 24 _D fCpuxh = Cpuxh/pcpuxh $ 25 _I Cpuetxh = Cpuxh + pet*fEt $ 26 _I fCpuetxh = Cpuetxh/pcpuetxh $ () ----------------------------------------------------- () Forbrugssystemet () ----------------------------------------------------- () ---------- Ligevægt ekskl. trend -------------------- 27 _D log(bfcguwx) = -0.31626*log(pcgu/pcgbu) -0.54087*log(pcgbu/pcpuetxh) $ 28 _D log(bfcbuwx) = -0.31626*log(pcbu/pcgbu) -0.54087*log(pcgbu/pcpuetxh) $ 29 _D log(bfcewx) = -0.53929*log(pce/pcefvts) -0.54087*log(pcefvts/pcpuetxh) $ 30 _D log(bfcfwx) = -0.52352*log(pcf/pcfvts) -0.53929*log(pcfvts/pcefvts) -0.54087*log(pcefvts/pcpuetxh) $ 31 _D log(bfcvwx) = -1.00000*log(pcv/pcvts) -0.52352*log(pcvts/pcfvts) -0.53929*log(pcfvts/pcefvts) -0.54087*log(pcefvts/pcpuetxh) $ 32 _D log(bfctwx) = -2.15381*log(pct/pcts) -1.00000*log(pcts/pcvts) -0.52352*log(pcvts/pcfvts) -0.53929*log(pcfvts/pcefvts) -0.54087*log(pcefvts/pcpuetxh) $ 33 _D log(bfcswx) = -2.15381*log(pcs/pcts) -1.00000*log(pcts/pcvts) -0.52352*log(pcvts/pcfvts) -0.53929*log(pcfvts/pcefvts) -0.54087*log(pcefvts/pcpuetxh) $ () ---------- Trender ---------------------------------- 34 _DJRD Dlog(dtbfcgu) = (-0.10039)*Dlog(fCpuetxh/u) $ 35 _DJRD Dlog(dtbfcbu) = (0.36199)*Dlog(1/(1+(Log(fCpuetxh/U)/4.2)**(-20))) $ 36 _DJRD Dlog(dtbfce) = (0.00000)*Dlog(fCpuetxh/u) + 0.75271*Dlog(graddag) $ 37 _DJRD Dlog(dtbfcf) = (-0.95396)*Dlog(fCpuetxh/u) $ 38 _DJRD Dlog(dtbfcv) = (-0.12028)*Dlog(fCpuetxh/u) $ 39 _DJRD dtbfct = (pcpuetxh-pcgu*bfcguw-pcbu*bfcbuw-pce*bfcew-pcf*bfcfw-pcv*bfcvw) /(pct*exp((-3.02387))*bfctwx+pcs*exp((-0.89308))*bfcswx) $ 40 _D dtbfcs = (pcpuetxh-pcgu*bfcguw-pcbu*bfcbuw-pce*bfcew -pcf*bfcfw-pcv*bfcvw-pct*bfctw)/(pcs*exp((-0.89308))*bfcswx) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- 41 _D log(bfcguw) = (-3.45966)+log(bfcguwx)+log(dtbfcgu) $ 42 _D log(bfcbuw) = (-2.70319)+log(bfcbuwx)+log(dtbfcbu) $ 43 _D log(bfcew) = (-2.68722)+log(bfcewx)+log(dtbfce) $ 44 _D log(bfcfw) = (-1.75740)+log(bfcfwx)+log(dtbfcf) $ 45 _D log(bfcvw) = (-1.46838)+log(bfcvwx)+log(dtbfcv) $ 46 _D log(bfctw) = (-3.02387)+log(bfctwx)+log(dtbfct) $ 47 _D log(bfcsw) = (-0.89308)+log(bfcswx)+log(dtbfcs) $ () ---------- Forbrugsvægte ------------------------------- 48 _S___F bfcgu = (1-Dbfcgu)*(1-Dfcg) *(1+JRbfcgu) *Exp( 0.10000*Dlog(bfcguwx)+(-0.57842)*Dlog(fCpuetxh/U) -0.60525*(Log(bfcgu(-1))-Log(bfcguw(-1))) + gbfcgu + Log(bfcgu(-1)) ) +Dbfcgu*(1-Dfcg)*Zbfcgu +Dfcg*((pcg*Zfcg)/(pcgu*kfc*fCpuetxh)) $ 49 _S___F bfcbu = (1-Dbfcbu)*(1-Dfcb) *(1+JRbfcbu) *Exp( 0.097526*Dlog(bfcbuwx)+(-0.16750)*Dlog(fCpuetxh/U) -0.40574*(Log(bfcbu(-1))-Log(bfcbuw(-1))) + gbfcbu + Log(bfcbu(-1)) + 0.70477 *(Dlog(bfcbu(-1)) - (0.097526*Dlog(bfcbuwx(-1)) +(-0.16750)*Dlog(fCpuetxh(-1)/U(-1))+gbfcbu(-1) -0.40574*(Log(bfcbu(-2))-Log(bfcbuw(-2))))) ) +Dbfcbu*(1-Dfcb)*Zbfcbu +Dfcb*ucb/(pcbu*kfc*fCpuetxh) *(Zfcb*((0.5*pcb(-1)+0.5*pcb)/(kfcb*pkncb(-1)))+(1-bfinvcb)*fKncb(-1)) $ 50 _S___F bfce = (1-Dbfce)*(1-Dfce) *(1+JRbfce) *Exp( 0.68321*Dlog(bfcewx)+(-0.75843)*Dlog(fCpuetxh/U) -0.41909*(Log(bfce(-1))-Log(bfcew(-1))) + gbfce + Log(bfce(-1)) ) +Dbfce*(1-Dfce)*Zbfce +Dfce*(Zfce/(kfc*fCpuetxh)) $ 51 _S___F bfcf = (1-Dbfcf)*(1-Dfcf) *(1+JRbfcf) *Exp( 0.70757*Dlog(bfcfwx)+(-0.50321)*Dlog(fCpuetxh/U) -0.36413*(Log(bfcf(-1))-Log(bfcfw(-1))) + gbfcf + Log(bfcf(-1)) ) +Dbfcf*(1-Dfcf)*Zbfcf +Dfcf*(Zfcf/(kfc*fCpuetxh)) $ 52 _S___F bfcv = (1-Dbfcv)*(1-Dfcv) *(1+JRbfcv) *Exp( 0.94324*Dlog(bfcvwx)+(0.65626)*Dlog(fCpuetxh/U) -0.17896*(Log(bfcv(-1))-Log(bfcvw(-1))) + gbfcv + Log(bfcv(-1)) ) +Dbfcv*(1-Dfcv)*Zbfcv +Dfcv*(Zfcv/(kfc*fCpuetxh)) $ 53 _S___F bfct = (1-Dbfct)*(1-Dfct) *(1+JRbfct) *Exp( 0.49615*Dlog(bfctwx)+(0.58026)*Dlog(fCpuetxh/U) -0.11958*(Log(bfct(-1))-Log(bfctw(-1))) + gbfct + Log(bfct(-1)) ) +Dbfct*(1-Dfct)*Zbfct +Dfct*(Zfct/(kfc*fCpuetxh)) $ 54 _S___F bfcs = (1-Dbfcs)*(1-Dfcs) *(1+JRbfcs) *Exp( 0.62640*Dlog(bfcswx)+(0.00000)*Dlog(fCpuetxh/U) -0.11140*(Log(bfcs(-1))-Log(bfcsw(-1))) + gbfcs + Log(bfcs(-1)) ) +Dbfcs*(1-Dfcs)*Zbfcs +Dfcs*(Zfcs/(kfc*fCpuetxh)) $ () ---------- Forbrug ------------------------------ 55 _D kfc = (1-Dfcs*Dfct*Dfcv*Dfcf*Dfce*Dfcb*Dfcg)* pcpuetxh /(bfcgu*pcgu+bfcbu*pcbu+bfce*pce+bfct*pct +bfcs*pcs+bfcf*pcf+bfcv*pcv) +(Dfcs*Dfct*Dfcv*Dfcf*Dfce*Dfcb*Dfcg)*1 $ 56 _D fCgu = kfc*bfcgu*fCpuetxh $ 57 _D fCbu = kfc*bfcbu*fCpuetxh $ 58 _D fCe = kfc*bfce*fCpuetxh $ 59 _D fCf = kfc*bfcf*fCpuetxh $ 60 _D fCv = kfc*bfcv*fCpuetxh $ 61 _D fCt = kfc*bfct*fCpuetxh $ 62 _D fCs = kfc*bfcs*fCpuetxh $ () ---------- Biler og benzin ---------------------- 63 _D fKncb = pcbu*fCbu/ucb $ 64 _SJRD Dlog(nkcb) = 0.49600*Dlog(fKncb) $ 65 _D Kncb = pkncb*fKncb $ 66 _K fCb = kfcb*pkncb(-1)/(0.5*pcb(-1)+0.5*pcb)*(fKncb-(1-bfinvcb)*fKncb(-1)) $ 67 _D fCg = pcgu*fCgu/pcg $ () ---------- Forbrug i løbende priser ------------- 68 _D Cg = pcg*fCg $ 69 _D Cb = pcb*fCb $ 70 _D Cbu = pcbu*fCbu $ 71 _D Ce = pce*fCe $ 72 _D Cf = pcf*fCf $ 73 _D Cv = pcv*fCv $ 74 _D Ct = pct*fCt $ 75 _D Cs = pcs*fCs $ () ---------- Forbrugsbestemmende formue ----------- 76 _D Knmp = Knma + Knme + Knmb + Knmng + Knmne + Knmnf + Knmnz + Knmqz+ Knmqs + Knmqf $ 77 _D Knbp = Knba + Knbe + Knbb + Knbng + Knbne + Knbnf + Knbnz + Knbqz + Knbqs + Knbqf $ 78 _D Wp = Wpio_bf+Wpir_bf+Wpcr_bf+Wpco_bf+Wpcr_atp+Wpcr_dmp+Wpcr_sp+Wpcr_ld $ 79 _D kwps = (1+iwbz*(1-0.8*tsywp*bsywp))**12/ (1+iwbz*(1-(tss0+tssp0+tss1+tssp1)))**12 $ 80 _GJ_D Whe = Whe(-1)*(phk*fKnbhe)/(phk(-1)*fKnbhe(-1)) $ 81 _D Wcp = kknbhl*Knbhl+Whe+Kncb+Wn_h+Wn_cr+Wn_cf - Wp +((Wpio2_bf+Wpco2_bf)+ (Wpio1_bf+Wpco1_bf)*(1-tsyp) +(Wp-Wpio_bf-Wpco_bf)*(1-tss0-tssp0-tss1-tssp1) )*kwps $ () Aggregater: 82 _I fCp = (fCh*pch(-1)+fCf*pcf(-1)+fCe*pce(-1)+fCg*pcg(-1)+fCb*pcb(-1) +fCv*pcv(-1)+fCs*pcs(-1)+fCt*pct(-1)-fEt*pet(-1))/pcp(-1) $ 83 _I Cp = fCf*pcf+fCe*pce+fCg*pcg+fCb*pcb+fCv*pcv+fCh*pch+fCs*pcs+fCt*pct -fEt*pet $ 84 _I pcp = Cp/fCp $ 85 _I Cpdk = fCf*pcf+fCe*pce+fCg*pcg+fCb*pcb+fCv*pcv+fCh*pch+fCs*pcs $ 86 _I fCpdk = (fCf*pcf(-1)+fCe*pce(-1)+fCg*pcg(-1)+fCb*pcb(-1) +fCv*pcv(-1)+fCh*pch(-1)+fCs*pcs(-1))/pcpdk(-1) $ 87 _I pcpdk = Cpdk/fCpdk $ () ### BOLIG.F12 ### () () () BOLIGINVESTERINGER () () 88 _KJ_ phv = (0.5*phk+0.5*phk(-1))*kphv $ 89 _DJ_D rpibhe = 0.8*rpibhe(-1) + 0.2*(pibh/pibh(-1)-1) $ 90 _DJ_D bfinvbhe = 0.8*bfinvbhe(-1) + 0.2*bfinvbh $ 91 _GJ_D iwb30 = kiwb30*iwbz $ 92 _GJ_D iwbflx = kiwbflx*iwbz $ 93 _DJ_D buibhx = (1-tsuih)*(bobl30*iwb30+(1-bobl30)*iwbflx) +bfinvbhe-0.5*(1-bfinvbhe)*rpibhe +((tsuih*Yrphs+Ssyej+Spzejh*fKnbhe(-2)/fKnbh(-2))/fKnbhe)/phk +.5*bafd $ 94 _DJ_D bafd = bobl* (boblannu*((iwb30*(1+iwb30)**(nhlo))/((1+iwb30)**(nhlo)-1)-iwb30) +(1-boblannu)*1/nhlo) +(1-bobl)*((iwb30*(1+iwb30)**(nhla))/((1+iwb30)**(nhla)-1)-iwb30) $ () kfkbhw -0.11437 gphk: -0.0082662 gfkbh = 0.020991 95 _DJRD fKbhw = Exp( Log(Cpuxh/pcpuxh) +0/(1+(Exp(0.018026*tid-31.19293)/Exp(4.3))**(-25)) +0.30000*Log(pcpuxh/(buibhx*phk)) -0.11437) $ 96 _SJRD Dlog(phk) = 1.30984*Dlog(Cpuxh/pcpuxh) -6.14588*Dif(buibhx) + Dlog(pcpuxh) -1.05766*Log(fKbh(-1)/fKbhw(-1)) +0.079560*d06+gphk -0.803228*(-Dlog(phk(-1)) +(1.30984*Dlog(Cpuxh(-1)/pcpuxh(-1)) -6.14588*Dif(buibhx(-1)) + Dlog(pcpuxh(-1)) -1.05766*Log(fKbh(-2)/fKbhw(-2)) +0.07956*d06(-1)+gphk) ) $ 97 _KJ_D phgk = phk*kphgk $ 98 _DJ_D nbs = bnbs*fKbh(-1) $ 99 _SJRD Dlog(fKbh) = 0.02079*Dlog(phk/(.8*pibh+.2*phgk)) +0.02500*(log(phk(-1)/(.8*pibh(-1)+.2*phgk(-1)))+0.400240) +1.50000*nbs/fKbh(-1) +0.15980*Dif(1/(1+(Exp(0.018026*tid(-1)-31.19293)/Exp(4.3))**(-25))) +gfkbh $ 100 _G fIbh = ( Dif(fKbh) + bfivbh*fKbh(-1) ) * pkbh(-1)/pibh(-1)*kpfkbh $ 101 _G fKnbh = fIbh/kpfibh*pibh(-1)/pknbh(-1)+(1-bfinvbh)*fKnbh(-1) $ 102 _GJRD fIbhl = 1.5*nbs+Jfibhl $ 103 _GJRD fKnbhl = fIbhl/kpfibh*pibh(-1)/pknbh(-1)+(1-bfinvbh)*fKnbhl(-1) $ 104 _I fKnbhe = (pknbh(-1)*fKnbh-pknbh(-1)*fKnbhl)/pknbh(-1) $ 105 _G fInvbh = bfinvbh*fKnbh(-1)*pknbh(-1)/pinvbh(-1)*kpfinvbh $ 106 _I Knbh = pknbh*fKnbh $ 107 _D Knbhl = pknbh*fKnbhl $ 108 _D Knbhe = pknbh*fKnbhe $ 109 _I Invbh = pinvbh*fInvbh $ () ### INVEST.F12 ### () () () FASTE INVESTERINGER I ØVRIGT () () () Skattemæssige afskrivninger 110 _DJ_D tsycu = bsyc*tsyc +(1-bsyc)*ktsyc*tsyc $ 111 _DJ_D iwbzsu = ((1-tsycu)*iwbz-D8291*(pttyl/pttyl(-1)-1)) /(1+D8291*(pttyl/pttyl(-1)-1)) $ 112 _DJ_ bivmu = bivmp0 + bivmp*(1-bivmp1)/(bivmp+iwbzsu) $ 113 _DJ_ bivbu = bivbp0 + bivbp*(bivbpw-bivbp1)/(bivbp+iwbzsu) $ () Private erhverv 114 _I fImp = ( fIma *pima(-1) + fIme *pime(-1) + fImb *pimb(-1) + fImng*pimng(-1) + fImne*pimne(-1) + fImnf*pimnf(-1) + fImnz*pimnz(-1) + fImqz*pimqz(-1) + fImqs*pimqs(-1) + fImqf*pimqf(-1) )/pimp(-1) $ 115 _I Invmp = Invma+Invme+Invmb +Invmng+Invmne+Invmnf+Invmnz+Invmqz+Invmqs+Invmqf $ 116 _I fIbp = ( fIba *piba(-1) + fIbe *pibe(-1) + fIbb *pibb(-1) + fIbng*pibng(-1) + fIbne*pibne(-1) + fIbnf*pibnf(-1) + fIbnz*pibnz(-1) + fIbqz*pibqz(-1) + fIbqf*pibqf(-1) + fIbqs*pibqs(-1) )/pibp(-1) $ 117 _I Invbp = Invba + Invbe + Invbb + Invbng +Invbne+ Invbnf+ Invbnz+ Invbqz +Invbqs+ Invbqf $ 118 _K fImk = fImp*kfimk $ 119 _K pimk = pimp1*kpimk $ () Maskin- og bygningsinvesteringer 120 _I fIm = (fImp*pimp(-1) + fImo*pimo(-1) + fImk*pimk(-1))/pim(-1) $ 121 _I fIb = (fIbp*pibp(-1) + fIbo*pibo(-1) + fIbh*pibh(-1))/pib(-1) $ () Privat sektor 122 _I fImp1 = (fIm*pim(-1) - fImo1*pimo1(-1))/pimp1(-1) $ 123 _I fIbp1 = (fIb*pib(-1) - fIbo1*pibo1(-1) - fIbh*pibh(-1))/pibp1(-1) $ () Offentlige nyinvesteringer 124 _KJRD fIo1ny = ( fImo1*pimo1(-1) + fIbo1*pibo1(-1) - Io1a*(pibo1(-1)/pibo1)*kfio1ny )/pio1ny(-1) $ 125 _I Io1ny = Io1 - Io1a $ 126 _I pio1ny = Io1ny/fIo1ny $ 127 _K fIbo1ny = kfibo1ny*fIbo1 $ 128 _K pibo1ny = kpibo1ny*pibo1 $ 129 _K Ivo1 = (Invmo + Invbo)*kivo1 $ () Husholdninger 130 _K I_h = kiph *(bqsa *(pima *fIma +piba *fIba) +bqse *(pime *fIme +pibe *fIbe ) +bqsng*(pimng*fImng+pibng*fIbng)+bqsnz*(pimnz*fImnz+pibnz*fIbnz) +bqsb *(pimb *fImb +pibb *fIbb) +bqsqz*(pimqz*fImqz+pibqz*fIbqz) +bqsqs*(pimqs*fImqs+pibqs*fIbqs)+0.82 *(pibh *fIbh) ) $ 131 _I I = fImp1*pimp1 + fImo1*pimo1 + fIbp1*pibp1 + fIbo1*pibo1 + fIbh*pibh + fIt*pit + fIl*pil $ 132 _I fI = (fImp1*pimp1(-1) + fImo1*pimo1(-1) + fIbp1*pibp1(-1) + fIbo1*pibo1(-1) + fIbh*pibh(-1) + fIt*pit(-1) + fIl*pil(-1))/pi(-1) $ 133 _I pi = I/fI $ 134 _I Inv = Invbo+Invmo+Invbh+Invbp+Invmp $ () ### EKSPORT.F12 ### () () EKSPORT I FASTE PRISER () () Elast: konst Efterspørgsel Pris Tysk Dummy Fejlkorrektionsparameter () Vare langsigt kort sigt langsigt kort sigt langsigt kort sigt tilpasningshastighed () kfew ely eky elp ekp t () fE01 11.3528 1 .5 -1.43213 -.446054 0.1500 () fE24 9.59295 1 .529104 -1.77565 -.2663475 0.1500 kort sigt = 0.15*-1.77565 () fE59 12.59574 1 .621557 -1.99952 -.749691 -0.31580 -.05 0.1500 () fEt 10.35638 1 1 -2.26222 -0.66252 0.2000 () fEsq 1 1 -2.00000 -.715000 0.1500 135 _I Xa_e01 = fXa*pxa - ( Xa_xa +Xa_xe+Xa_xng+Xa_xne+Xa_xnf+Xa_xnz+Xa_xb +Xa_xqz+Xa_xqs+Xa_xqf+Xa_xh+Xa_xo +Xa_cf+Xa_cv+Xa_ce+Xa_cg+Xa_cb+Xa_ch+Xa_cs+Xa_ct+Xa_co +Xa_im+Xa_ib+Xa_it+Xa_il +Xa_e2+Xa_e3+Xa_e59+Xa_e7y+Xa_es ) $ 136 _I Xnf_e01 = fXnf*pxnf - ( Xnf_xa +Xnf_xe+Xnf_xng+Xnf_xne+Xnf_xnf+Xnf_xnz+Xnf_xb +Xnf_xqz+Xnf_xqs+Xnf_xqf+Xnf_xh+Xnf_xo +Xnf_cf+Xnf_cv+Xnf_ce+Xnf_cg+Xnf_cb+Xnf_ch+Xnf_cs+Xnf_ct+Xnf_co +Xnf_im+Xnf_ib+Xnf_it+Xnf_il +Xnf_e2+Xnf_e3+Xnf_e59+Xnf_e7y+Xnf_es ) $ 137 _I Xe_e3 = fXe*pxe - ( Xe_xa +Xe_xe+Xe_xng+Xe_xne+Xe_xnf+Xe_xnz+Xe_xb +Xe_xqz+Xe_xqs+Xe_xqf+Xe_xh+Xe_xo +Xe_cf+Xe_cv+Xe_ce+Xe_cg+Xe_cb+Xe_ch+Xe_cs+Xe_ct+Xe_co +Xe_im+Xe_ib+Xe_it+Xe_il +Xe_e01+Xe_e2+Xe_e59+Xe_e7y+Xe_es ) $ () E3 ligninger: 138 _D D_Xe_e3 = Xe(-1)*fxe/fxe(-1)-Xe_Xng(-1)*fveng/fveng(-1)-Xe_Xne(-1)*fvene/fvene(-1)-Xe_xe(-1)*fvee/fvee(-1) -Xe_xa(-1)*fvea/fvea(-1) -Xe_xnf(-1)*fvenf/fvenf(-1)-Xe_xnz(-1)*fvenz/fvenz(-1) -Xe_xb(-1)*fveb/fveb(-1)-Xe_xqz(-1)*fveqz/fveqz(-1)-Xe_xqs(-1)*fveqs/fveqs(-1) -Xe_xqf(-1)*fveqf/fveqf(-1)-Xe_xh(-1)*fveh/fveh(-1)-Xe_xo(-1)*fveo/fveo(-1) -Xe_cf(-1)*fCf/fCf(-1)-Xe_cv(-1)*fCv/fCv(-1)-Xe_ce(-1)*fCe/fCe(-1) -Xe_cg(-1)*fCg/fCg(-1)-Xe_cb(-1)*fCb/fCb(-1)-Xe_ch(-1)*fCh/fCh(-1) -Xe_cs(-1)*fCs/fCs(-1)-Xe_ct(-1)*fCt/fCt(-1)-Xe_co(-1)*fCo/fCo(-1) -Xe_im(-1)*fIm/fIm(-1)-Xe_ib(-1)*fIb/fIb(-1)-Xe_it(-1)*fIt/fIt(-1) -Xe_e01(-1)*fE01/fE01(-1)-Xe_e2(-1)*fE2/fE2(-1)-Xe_e59(-1)*fE59/fE59(-1) -Xe_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)-Xe_es(-1)*fEs/fEs(-1)-fDile $ 139 _I fXe_e3 = D_Xe_e3/pxe_e3(-1) $ 140 _I pxe_e3 = xe_e3/fxe_e3 $ () E3 eksklusiv xe_e3 141 _I pe3x = (Xa_e3+Xng_e3+Xne_e3+Xnf_e3+Xnz_e3+Xb_e3 +Xqz_e3+Xqs_e3+Xqf_e3+Xh_e3+Xo_e3 +M01_e3+M2_e3+M3r_e3+M3k_e3+M3q_e3 +M59_e3+M7b_e3+M7y_e3+Ms_e3+ Spp_e3+Spm_e3)/fE3x $ () fE3x er eksogen 142 _I fE3 = (pe3x(-1)*fE3x+pxe_e3(-1)*fxe_e3)/pe3(-1) $ 143 _I E01 = Xa_e01+Xe_e01+Xng_e01+Xne_e01+Xnf_e01+Xnz_e01+Xb_e01+Xqz_e01+Xqs_e01 +Xqf_e01+Xh_e01+Xo_e01+M01_e01+M2_e01+M3r_e01+M3k_e01+M3q_e01+M59_e01 +M7b_e01+M7y_e01+Ms_e01+Spm_e01+Spp_e01 $ 144 _I fE01 = E01/pe01 $ () NRML _GJRD fE01 = fE01(-1)*(Xa_e01/pxa+Xnf_e01/pxnf)/(Xa_e01(-1)/pxa(-1)+Xnf_e01(-1)/pxnf(-1)) $ 145 _GJRD fE01k = fE01 -.33333*(hostkor+hostkor(-1)+hostkor(-2)) $ 146 _DJRD Log(fE2kw) = kfe2kw +Log(fEe2*(1-.2391*ddeu))+elpfe2k*Log(pe2 /pee2 ) $ 147 _DJRD Log(fE59w) = kfe59w+Log(fEe59*(1-.2805*ddeu))+elpfe59*Log(pe59/pee59) $ 148 _DJRD Log(fEtw) = kfetw +Log(fEet *(1-.0000*ddeu))+elpfet *Log(pet /peet ) + dtfetw $ 149 _GJRD Log(fEsqw) = kfesqw+Log(fEesq*(1-.0000*ddeu))+elpfesq*Log(pesq/peesq) $ 150 _SJRD Dlog(fE2k) = gfe2k+ekyfe2k*Dlog(fEe2) +ekpfe2k*Dlog(pe2 /pee2 ) - 0.00*Dif(ddeu) -tfe2k*Log(fE2k(-1)/fE2kw(-1)) $ 151 _SJRD_Z Dlog(fE59) = gfe59+ekyfe59*Dlog(fEe59)+ekpfe59*Dlog(pe59/pee59) - 0.05*Dif(ddeu) -tfe59*Log(fE59(-1)/fE59w(-1)) $ 152 _SJRD Dlog(fEt) = gfet+ekyfet *Dlog(fEet) +ekpfet *Dlog(pet /peet ) -tfet *Log(fEt(-1) /fEtw(-1) ) $ 153 _GJRD Dlog(fEsq) = gfesq+ekyfesq*Dlog(fEesq)+ekpfesq*Dlog(pesq/peesq) -tfesq*Log(fEsq(-1)/fEsqw(-1)) $ 154 _DJRD fE2 = fE2k+M2_e2/pe2 $ 155 _GJ_D Dlog(fE7y) = Dlog(fE59) $ 156 _I fEv = (fE01*pe01(-1)+fE2*pe2(-1)+fE3*pe3(-1)+fE59*pe59(-1)+fE7y*pe7y(-1))/pev(-1) $ 157 _I fE = (fEv*pev(-1)+fEss*pess(-1)+fEsq*pesq(-1)+fEt*pet(-1))/pe(-1) $ () ### FAKTOR.F12 ### () ----------------------------------------------------- () FAKTORBLOKKEN () ----------------------------------------------------- () ---------- Inflationsforventninger ------------------ 158 _DJ_D rpibpe = 0.8*rpibpe(-1)+0.2*(pibp/pibp(-1)-1) $ () ----------------------------------------------------- () a-erhvervet () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost m.m. ---------------------------- 159 _DJRD bfinvbae = 0.8*bfinvbae(-1)+0.2*bfinvba $ 160 _DJRD uiba = (1-tsycu*bivbu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwbz+bfinvbae-(1-bfinvbae)*rpibpe+0.2*tspzej)*piba $ 161 _DJ_D rpimae = 0.8*rpimae(-1)+0.2*(pima/pima(-1)-1) $ 162 _DJRD bfinvmae = 0.8*bfinvmae(-1)+0.2*bfinvma $ 163 _DJRD uima = (1-tsycu*bivmu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwlo+bfinvmae-(1-bfinvmae)*rpimae)*pima $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- 164 _D pkla = pkla(-1) * (uima*fKnma+la*hqa) / ( (uima(-1)/dtka(-1))*(dtka*fKnma) +(la(-1)/dtla(-1))*(dtla*hqa) ) $ 165 _D pklea = pklea(-1) * (uima*fKnma+la*hqa+pvea*fVea) / ( (uima(-1)/dtka(-1))*(dtka*fKnma) +(la(-1)/dtla(-1))*(dtla*hqa) +(pvea(-1)/dtea(-1))*(dtea*fVea) ) $ 166 _D pkleba = pkleba(-1) * (uima*fKnma+la*hqa+pvea*fVea+uiba*fKnba) / ( (uima(-1)/dtka(-1))*(dtka*fKnma) +(la(-1)/dtla(-1))*(dtla*hqa) +(pvea(-1)/dtea(-1))*(dtea*fVea) +(uiba(-1)/dtba(-1))*(dtba*fKnba)) $ 167 _D pklebma = pklebma(-1) * (uima*fKnma+la*hqa+pvea*fVea +uiba*fKnba+pvma*fVma ) / ( (uima(-1)/dtka(-1))*(dtka*fKnma) +(la(-1)/dtla(-1))*(dtla*hqa) +(pvea(-1)/dtea(-1))*(dtea*fVea) +(uiba(-1)/dtba(-1))*(dtba*fKnba) +(pvma(-1)/dtma(-1))*(dtma*fVma) ) $ () ---------- Prisdel af ligevægt ---------------------- 168 _D log(fVmawx) = -log(dtma) -0.00000*log((pvma/dtma)/pklebma) $ 169 _D log(fKnbawx) = -log(dtba) -0.00000*log((uiba/dtba)/pkleba) -0.00000*log(pkleba/pklebma) $ 170 _D log(fVeawx) = -log(dtea) -0.32811*log((pvea/dtea)/pklea) -0.00000*log(pklea/pkleba) -0.00000*log(pkleba/pklebma) $ 171 _D log(fKnmawx) = -log(dtka) -0.00000*log((uima/dtka)/pkla) -0.32811*log(pkla/pklea) -0.00000*log(pklea/pkleba) -0.00000*log(pkleba/pklebma) $ 172 _D log(HQawx) = -log(dtla) -0.00000*log((la/dtla)/pkla) -0.32811*log(pkla/pklea) -0.00000*log(pklea/pkleba) -0.00000*log(pkleba/pklebma) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- 173 _DJRD log(fVmaw) = (-0.52399)+log(fVmawx)+log(fXa-hostkor) $ 174 _DJRD log(fKnbaw) = (0.88417)+log(fKnbawx)+log(fXa-hostkor) $ 175 _DJRD log(fVeaw) = (-2.35767)+log(fVeawx)+log(fXa-hostkor) $ 176 _DJRD log(fKnmaw) = (-0.13054)+log(fknmawx)+log(fXa-hostkor) $ 177 _DJRD log(HQaw) = (-6.06282)+log(HQawx)+log(fXa-hostkor) $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ 178 _SJRDF Dlog(fVma) = 1.00000*Dlog(fXa-hostkor)+1.00000*Dlog(fVmawx)+gfvma -0.76689*(log(fVma(-1))-log(fVmaw(-1))) $ 179 _SJRDF Dlog(fKnba) = 0.10000*Dlog(fXa-hostkor)+0.10000*Dlog(fKnbawx)+gfknba -0.10000*(log(fKnba(-1))-log(fKnbaw(-1))) $ 180 _SJRDF Dlog(fVea) = 1.00000*Dlog(fXa-hostkor)+1.00000*Dlog(fVeawx)+gfvea -0.73380*(log(fVea(-1))-log(fVeaw(-1))) $ 181 _SJRDF Dlog(fKnma) = 0.20000*Dlog(fXa-hostkor)+0.20000*Dlog(fKnmawx)+gfknma -0.20000*(log(fKnma(-1))-log(fKnmaw(-1))) $ 182 _SJRDF Dlog(HQa) = 0.40000*Dlog(fXa-hostkor)+0.40000*Dlog(Hqawx)+ghqa -0.40000*(log(HQa(-1))-log(HQaw(-1))) $ () ---------- Investeringer og afskrivninger ----------- 183 _G fIba = (fKnba-(1-bfinvba)*fKnba(-1)) *pknba(-1)/piba(-1)*kpfiba $ 184 _G fInvba = bfinvba*fKnba(-1) *pknba(-1)/pinvba(-1)*kpfinvba $ 185 _G fIma = (fKnma-(1-bfinvma)*fKnma(-1)) *pknma(-1)/pima(-1)*kpfima $ 186 _G fInvma = bfinvma*fKnma(-1) *pknma(-1)/pinvma(-1)*kpfinvma $ () ---------- Beskæftigelse m.m. ----------------------- 187 _DJRD Qa = HQa/(bqsa*hgsa+(1-bqsa)*hgwa)*1000 $ 188 _D Qsa = bqsa*Qa $ 189 _I Qwa = Qa-Qsa $ 190 _D Ywa = lnakk*Hgwa*Qwa*0.001*kla $ 191 _DJR la = (Ywa+Spzl_xa)/(Qwa*Hgwa)*1000 $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer i løbende priser 192 _I Knba = pknba*fKnba $ 193 _I Invba = pinvba*fInvba $ 194 _I Iba = piba*fIba $ 195 _I Knma = pknma*fKnma $ 196 _I Invma = pinvma*fInvma $ 197 _I Ima = pima*fIma $ () ----------------------------------------------------- () nf-erhvervet () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost m.m. ---------------------------- 198 _DJRD bfinvbnfe = 0.8*bfinvbnfe(-1)+0.2*bfinvbnf $ 199 _DJRD uibnf = (1-tsycu*bivbu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwbz+bfinvbnfe-(1-bfinvbnfe)*rpibpe+0.2*tspzej)*pibnf $ 200 _DJ_D rpimnfe = 0.8*rpimnfe(-1)+0.2*(pimnf/pimnf(-1)-1) $ 201 _DJRD bfinvmnfe = 0.8*bfinvmnfe(-1)+0.2*bfinvmnf $ 202 _DJRD uimnf = (1-tsycu*bivmu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwlo+bfinvmnfe-(1-bfinvmnfe)*rpimnfe)*pimnf $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- 203 _D pklnf = pklnf(-1) * (uimnf*fKnmnf+lnf*hqnf) / ( (uimnf(-1)/dtknf(-1))*(dtknf*fKnmnf) +(lnf(-1)/dtlnf(-1))*(dtlnf*hqnf) ) $ 204 _D pklenf = pklenf(-1) * (uimnf*fKnmnf+lnf*hqnf+pvenf*fVenf) / ( (uimnf(-1)/dtknf(-1))*(dtknf*fKnmnf) +(lnf(-1)/dtlnf(-1))*(dtlnf*hqnf) +(pvenf(-1)/dtenf(-1))*(dtenf*fVenf) ) $ 205 _D pklebnf = pklebnf(-1) * (uimnf*fKnmnf+lnf*hqnf+pvenf*fVenf+uibnf*fKnbnf) / ( (uimnf(-1)/dtknf(-1))*(dtknf*fKnmnf) +(lnf(-1)/dtlnf(-1))*(dtlnf*hqnf) +(pvenf(-1)/dtenf(-1))*(dtenf*fVenf) +(uibnf(-1)/dtbnf(-1))*(dtbnf*fKnbnf)) $ 206 _D pklebmnf = pklebmnf(-1) * (uimnf*fKnmnf+lnf*hqnf+pvenf*fVenf +uibnf*fKnbnf+pvmnf*fVmnf ) / ( (uimnf(-1)/dtknf(-1))*(dtknf*fKnmnf) +(lnf(-1)/dtlnf(-1))*(dtlnf*hqnf) +(pvenf(-1)/dtenf(-1))*(dtenf*fVenf) +(uibnf(-1)/dtbnf(-1))*(dtbnf*fKnbnf) +(pvmnf(-1)/dtmnf(-1))*(dtmnf*fVmnf) ) $ () ---------- Prisdel af ligevægt ---------------------- 207 _D log(fVmnfwx) = -log(dtmnf) -0.00000*log((pvmnf/dtmnf)/pklebmnf) $ 208 _D log(fKnbnfwx) = -log(dtbnf) -0.00000*log((uibnf/dtbnf)/pklebnf) -0.00000*log(pklebnf/pklebmnf) $ 209 _D log(fVenfwx) = -log(dtenf) -0.062184*log((pvenf/dtenf)/pklenf) -0.00000*log(pklenf/pklebnf) -0.00000*log(pklebnf/pklebmnf) $ 210 _D log(fKnmnfwx) = -log(dtknf) -0.51898*log((uimnf/dtknf)/pklnf) -0.062184*log(pklnf/pklenf) -0.00000*log(pklenf/pklebnf) -0.00000*log(pklebnf/pklebmnf) $ 211 _D log(HQnfwx) = -log(dtlnf) -0.51898*log((lnf/dtlnf)/pklnf) -0.062184*log(pklnf/pklenf) -0.00000*log(pklenf/pklebnf) -0.00000*log(pklebnf/pklebmnf) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- 212 _DJRD log(fVmnfw) = (-0.32609)+log(fVmnfwx)+log(fXnf) $ 213 _DJRD log(fKnbnfw) = (-1.21270)+log(fKnbnfwx)+log(fXnf) $ 214 _DJRD log(fVenfw) = (-3.83039)+log(fVenfwx)+log(fXnf) $ 215 _DJRD log(fKnmnfw) = (-2.27782)+log(fknmnfwx)+log(fXnf) $ 216 _DJRD log(HQnfw) = (-4.36073)+log(HQnfwx)+log(fXnf) $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ 217 _SJRDF Dlog(fVmnf) = 1.00000*Dlog(fXnf)+1.00000*Dlog(fVmnfwx)+gfvmnf -0.57406*(log(fVmnf(-1))-log(fVmnfw(-1))) $ 218 _SJRDF Dlog(fKnbnf) = 0.10000*Dlog(fXnf)+0.10000*Dlog(fKnbnfwx)+gfknbnf -0.10000*(log(fKnbnf(-1))-log(fKnbnfw(-1))) $ 219 _SJRDF Dlog(fVenf) = 1.00000*Dlog(fXnf)+1.00000*Dlog(fVenfwx)+gfvenf -0.49800*(log(fVenf(-1))-log(fVenfw(-1))) $ 220 _SJRDF Dlog(fKnmnf) = 0.10000*Dlog(fXnf)+0.10000*Dlog(fKnmnfwx)+gfknmnf -0.20000*(log(fKnmnf(-1))-log(fKnmnfw(-1))) $ 221 _SJRDF Dlog(HQnf) = 0.37426*Dlog(fXnf)+0.37426*Dlog(Hqnfwx)+ghqnf -0.30000*(log(HQnf(-1))-log(HQnfw(-1))) $ () ---------- Investeringer og afskrivninger ----------- 222 _G fIbnf = (fKnbnf-(1-bfinvbnf)*fKnbnf(-1)) *pknbnf(-1)/pibnf(-1)*kpfibnf $ 223 _G fInvbnf = bfinvbnf*fKnbnf(-1) *pknbnf(-1)/pinvbnf(-1)*kpfinvbnf $ 224 _G fImnf = (fKnmnf-(1-bfinvmnf)*fKnmnf(-1)) *pknmnf(-1)/pimnf(-1)*kpfimnf $ 225 _G fInvmnf = bfinvmnf*fKnmnf(-1) *pknmnf(-1)/pinvmnf(-1)*kpfinvmnf $ () ---------- Beskæftigelse m.m. ----------------------- 226 _DJRD Qnf = HQnf/(bqsnf*hgsnf+(1-bqsnf)*hgwnf)*1000 $ 227 _D Qsnf = bqsnf*Qnf $ 228 _I Qwnf = Qnf-Qsnf $ 229 _D Ywnf = lnakk*Hgwnf*Qwnf*0.001*klnf $ 230 _DJR lnf = (Ywnf+Spzl_xnf)/(Qwnf*Hgwnf)*1000 $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer i løbende priser 231 _I Knbnf = pknbnf*fKnbnf $ 232 _I Invbnf = pinvbnf*fInvbnf $ 233 _I Ibnf = pibnf*fIbnf $ 234 _I Knmnf = pknmnf*fKnmnf $ 235 _I Invmnf = pinvmnf*fInvmnf $ 236 _I Imnf = pimnf*fImnf $ () ----------------------------------------------------- () nz-erhvervet () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost m.m. ---------------------------- 237 _DJRD bfinvbnze = 0.8*bfinvbnze(-1)+0.2*bfinvbnz $ 238 _DJRD uibnz = (1-tsycu*bivbu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwbz+bfinvbnze-(1-bfinvbnze)*rpibpe+0.2*tspzej)*pibnz $ 239 _DJ_D rpimnze = 0.8*rpimnze(-1)+0.2*(pimnz/pimnz(-1)-1) $ 240 _DJRD bfinvmnze = 0.8*bfinvmnze(-1)+0.2*bfinvmnz $ 241 _DJRD uimnz = (1-tsycu*bivmu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwlo+bfinvmnze-(1-bfinvmnze)*rpimnze)*pimnz $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- 242 _D pklnz = pklnz(-1) * (uimnz*fKnmnz+lnz*hqnz) / ( (uimnz(-1)/dtknz(-1))*(dtknz*fKnmnz) +(lnz(-1)/dtlnz(-1))*(dtlnz*hqnz) ) $ 243 _D pklenz = pklenz(-1) * (uimnz*fKnmnz+lnz*hqnz+pvenz*fVenz) / ( (uimnz(-1)/dtknz(-1))*(dtknz*fKnmnz) +(lnz(-1)/dtlnz(-1))*(dtlnz*hqnz) +(pvenz(-1)/dtenz(-1))*(dtenz*fVenz) ) $ 244 _D pklebnz = pklebnz(-1) * (uimnz*fKnmnz+lnz*hqnz+pvenz*fVenz+uibnz*fKnbnz) / ( (uimnz(-1)/dtknz(-1))*(dtknz*fKnmnz) +(lnz(-1)/dtlnz(-1))*(dtlnz*hqnz) +(pvenz(-1)/dtenz(-1))*(dtenz*fVenz) +(uibnz(-1)/dtbnz(-1))*(dtbnz*fKnbnz)) $ 245 _D pklebmnz = pklebmnz(-1) * (uimnz*fKnmnz+lnz*hqnz+pvenz*fVenz +uibnz*fKnbnz+pvmnz*fVmnz ) / ( (uimnz(-1)/dtknz(-1))*(dtknz*fKnmnz) +(lnz(-1)/dtlnz(-1))*(dtlnz*hqnz) +(pvenz(-1)/dtenz(-1))*(dtenz*fVenz) +(uibnz(-1)/dtbnz(-1))*(dtbnz*fKnbnz) +(pvmnz(-1)/dtmnz(-1))*(dtmnz*fVmnz) ) $ () ---------- Prisdel af ligevægt ---------------------- 246 _D log(fVmnzwx) = -log(dtmnz) -0.00000*log((pvmnz/dtmnz)/pklebmnz) $ 247 _D log(fKnbnzwx) = -log(dtbnz) -0.00000*log((uibnz/dtbnz)/pklebnz) -0.00000*log(pklebnz/pklebmnz) $ 248 _D log(fVenzwx) = -log(dtenz) -0.18792*log((pvenz/dtenz)/pklenz) -0.00000*log(pklenz/pklebnz) -0.00000*log(pklebnz/pklebmnz) $ 249 _D log(fKnmnzwx) = -log(dtknz) -0.24189*log((uimnz/dtknz)/pklnz) -0.18792*log(pklnz/pklenz) -0.00000*log(pklenz/pklebnz) -0.00000*log(pklebnz/pklebmnz) $ 250 _D log(HQnzwx) = -log(dtlnz) -0.24189*log((lnz/dtlnz)/pklnz) -0.18792*log(pklnz/pklenz) -0.00000*log(pklenz/pklebnz) -0.00000*log(pklebnz/pklebmnz) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- 251 _DJRD log(fVmnzw) = (-0.51306)+log(fVmnzwx)+log(fXnz) $ 252 _DJRD log(fKnbnzw) = (-1.36512)+log(fKnbnzwx)+log(fXnz) $ 253 _DJRD log(fVenzw) = (-3.79120)+log(fVenzwx)+log(fXnz) $ 254 _DJRD log(fKnmnzw) = (-1.59429)+log(fknmnzwx)+log(fXnz) $ 255 _DJRD log(HQnzw) = (-5.38275)+log(HQnzwx)+log(fXnz) $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ 256 _SJRDF Dlog(fVmnz) = 1.00000*Dlog(fXnz)+1.00000*Dlog(fVmnzwx)+gfvmnz -0.44396*(log(fVmnz(-1))-log(fVmnzw(-1))) $ 257 _SJRDF Dlog(fKnbnz) = 0.10000*Dlog(fXnz)+0.10000*Dlog(fKnbnzwx)+gfknbnz -0.20859*(log(fKnbnz(-1))-log(fKnbnzw(-1))) $ 258 _SJRDF Dlog(fVenz) = 1.00000*Dlog(fXnz)+1.00000*Dlog(fVenzwx)+gfvenz -0.60458*(log(fVenz(-1))-log(fVenzw(-1))) $ 259 _SJRDF Dlog(fKnmnz) = 0.10000*Dlog(fXnz)+0.10000*Dlog(fKnmnzwx)+gfknmnz -0.25199*(log(fKnmnz(-1))-log(fKnmnzw(-1))) $ 260 _SJRDF Dlog(HQnz) = 0.61003*Dlog(fXnz)+0.61003*Dlog(Hqnzwx)+ghqnz -0.80428*(log(HQnz(-1))-log(HQnzw(-1))) $ () ---------- Investeringer og afskrivninger ----------- 261 _G fIbnz = (fKnbnz-(1-bfinvbnz)*fKnbnz(-1)) *pknbnz(-1)/pibnz(-1)*kpfibnz $ 262 _G fInvbnz = bfinvbnz*fKnbnz(-1) *pknbnz(-1)/pinvbnz(-1)*kpfinvbnz $ 263 _G fImnz = (fKnmnz-(1-bfinvmnz)*fKnmnz(-1)) *pknmnz(-1)/pimnz(-1)*kpfimnz $ 264 _G fInvmnz = bfinvmnz*fKnmnz(-1) *pknmnz(-1)/pinvmnz(-1)*kpfinvmnz $ () ---------- Beskæftigelse m.m. ----------------------- 265 _DJRD Qnz = HQnz/(bqsnz*hgsnz+(1-bqsnz)*hgwnz)*1000 $ 266 _D Qsnz = bqsnz*Qnz $ 267 _I Qwnz = Qnz-Qsnz $ 268 _D Ywnz = lnakk*Hgwnz*Qwnz*0.001*klnz $ 269 _DJR lnz = (Ywnz+Spzl_xnz)/(Qwnz*Hgwnz)*1000 $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer i løbende priser 270 _I Knbnz = pknbnz*fKnbnz $ 271 _I Invbnz = pinvbnz*fInvbnz $ 272 _I Ibnz = pibnz*fIbnz $ 273 _I Knmnz = pknmnz*fKnmnz $ 274 _I Invmnz = pinvmnz*fInvmnz $ 275 _I Imnz = pimnz*fImnz $ () ----------------------------------------------------- () b-erhvervet () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost m.m. ---------------------------- 276 _DJRD bfinvbbe = 0.8*bfinvbbe(-1)+0.2*bfinvbb $ 277 _DJRD uibb = (1-tsycu*bivbu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwbz+bfinvbbe-(1-bfinvbbe)*rpibpe+0.2*tspzej)*pibb $ 278 _DJ_D rpimbe = 0.8*rpimbe(-1)+0.2*(pimb/pimb(-1)-1) $ 279 _DJRD bfinvmbe = 0.8*bfinvmbe(-1)+0.2*bfinvmb $ 280 _DJRD uimb = (1-tsycu*bivmu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwlo+bfinvmbe-(1-bfinvmbe)*rpimbe)*pimb $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- 281 _D pklb = pklb(-1) * (uimb*fKnmb+lb*hqb) / ( (uimb(-1)/dtkb(-1))*(dtkb*fKnmb) +(lb(-1)/dtlb(-1))*(dtlb*hqb) ) $ 282 _D pkleb = pkleb(-1) * (uimb*fKnmb+lb*hqb+pveb*fVeb) / ( (uimb(-1)/dtkb(-1))*(dtkb*fKnmb) +(lb(-1)/dtlb(-1))*(dtlb*hqb) +(pveb(-1)/dteb(-1))*(dteb*fVeb) ) $ 283 _D pklebb = pklebb(-1) * (uimb*fKnmb+lb*hqb+pveb*fVeb+uibb*fKnbb) / ( (uimb(-1)/dtkb(-1))*(dtkb*fKnmb) +(lb(-1)/dtlb(-1))*(dtlb*hqb) +(pveb(-1)/dteb(-1))*(dteb*fVeb) +(uibb(-1)/dtbb(-1))*(dtbb*fKnbb)) $ 284 _D pklebmb = pklebmb(-1) * (uimb*fKnmb+lb*hqb+pveb*fVeb +uibb*fKnbb+pvmb*fVmb ) / ( (uimb(-1)/dtkb(-1))*(dtkb*fKnmb) +(lb(-1)/dtlb(-1))*(dtlb*hqb) +(pveb(-1)/dteb(-1))*(dteb*fVeb) +(uibb(-1)/dtbb(-1))*(dtbb*fKnbb) +(pvmb(-1)/dtmb(-1))*(dtmb*fVmb) ) $ () ---------- Prisdel af ligevægt ---------------------- 285 _D log(fVmbwx) = -log(dtmb) -0.00000*log((pvmb/dtmb)/pklebmb) $ 286 _D log(fKnbbwx) = -log(dtbb) -0.00000*log((uibb/dtbb)/pklebb) -0.00000*log(pklebb/pklebmb) $ 287 _D log(fVebwx) = -log(dteb) -0.00000*log((pveb/dteb)/pkleb) -0.00000*log(pkleb/pklebb) -0.00000*log(pklebb/pklebmb) $ 288 _D log(fKnmbwx) = -log(dtkb) -0.30179*log((uimb/dtkb)/pklb) -0.00000*log(pklb/pkleb) -0.00000*log(pkleb/pklebb) -0.00000*log(pklebb/pklebmb) $ 289 _D log(HQbwx) = -log(dtlb) -0.30179*log((lb/dtlb)/pklb) -0.00000*log(pklb/pkleb) -0.00000*log(pkleb/pklebb) -0.00000*log(pklebb/pklebmb) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- 290 _DJRD log(fVmbw) = (-0.51891)+log(fVmbwx)+log(fXb) $ 291 _DJRD log(fKnbbw) = (-2.25424)+log(fKnbbwx)+log(fXb) $ 292 _DJRD log(fVebw) = (-3.80951)+log(fVebwx)+log(fXb) $ 293 _DJRD log(fKnmbw) = (-2.25696)+log(fknmbwx)+log(fXb) $ 294 _DJRD log(HQbw) = (-4.79310)+log(HQbwx)+log(fXb) $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ 295 _SJRDF Dlog(fVmb) = 1.00000*Dlog(fXb)+1.00000*Dlog(fVmbwx)+gfvmb -0.79934*(log(fVmb(-1))-log(fVmbw(-1))) $ 296 _SJRDF Dlog(fKnbb) = 0.19416*Dlog(fXb)+0.19416*Dlog(fKnbbwx)+gfknbb -0.25415*(log(fKnbb(-1))-log(fKnbbw(-1))) $ 297 _SJRDF Dlog(fVeb) = 1.00000*Dlog(fXb)+1.00000*Dlog(fVebwx)+gfveb -0.59265*(log(fVeb(-1))-log(fVebw(-1))) $ 298 _SJRDF Dlog(fKnmb) = 0.34312*Dlog(fXb)+0.34312*Dlog(fKnmbwx)+gfknmb -0.20000*(log(fKnmb(-1))-log(fKnmbw(-1))) $ 299 _SJRDF Dlog(HQb) = 0.72285*Dlog(fXb)+0.72285*Dlog(Hqbwx)+ghqb -0.40000*(log(HQb(-1))-log(HQbw(-1))) $ () ---------- Investeringer og afskrivninger ----------- 300 _G fIbb = (fKnbb-(1-bfinvbb)*fKnbb(-1)) *pknbb(-1)/pibb(-1)*kpfibb $ 301 _G fInvbb = bfinvbb*fKnbb(-1) *pknbb(-1)/pinvbb(-1)*kpfinvbb $ 302 _G fImb = (fKnmb-(1-bfinvmb)*fKnmb(-1)) *pknmb(-1)/pimb(-1)*kpfimb $ 303 _G fInvmb = bfinvmb*fKnmb(-1) *pknmb(-1)/pinvmb(-1)*kpfinvmb $ () ---------- Beskæftigelse m.m. ----------------------- 304 _DJRD Qb = HQb/(bqsb*hgsb+(1-bqsb)*hgwb)*1000 $ 305 _D Qsb = bqsb*Qb $ 306 _I Qwb = Qb-Qsb $ 307 _D Ywb = lnakk*Hgwb*Qwb*0.001*klb $ 308 _DJR lb = (Ywb+Spzl_xb)/(Qwb*Hgwb)*1000 $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer i løbende priser 309 _I Knbb = pknbb*fKnbb $ 310 _I Invbb = pinvbb*fInvbb $ 311 _I Ibb = pibb*fIbb $ 312 _I Knmb = pknmb*fKnmb $ 313 _I Invmb = pinvmb*fInvmb $ 314 _I Imb = pimb*fImb $ () ----------------------------------------------------- () qz-erhvervet () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost m.m. ---------------------------- 315 _DJRD bfinvbqze = 0.8*bfinvbqze(-1)+0.2*bfinvbqz $ 316 _DJRD uibqz = (1-tsycu*bivbu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwbz+bfinvbqze-(1-bfinvbqze)*rpibpe+0.2*tspzej)*pibqz $ 317 _DJ_D rpimqze = 0.8*rpimqze(-1)+0.2*(pimqz/pimqz(-1)-1) $ 318 _DJRD bfinvmqze = 0.8*bfinvmqze(-1)+0.2*bfinvmqz $ 319 _DJRD uimqz = (1-tsycu*bivmu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwlo+bfinvmqze-(1-bfinvmqze)*rpimqze)*pimqz $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- 320 _D pklqz = pklqz(-1) * (uimqz*fKnmqz+lqz*hqqz) / ( (uimqz(-1)/dtkqz(-1))*(dtkqz*fKnmqz) +(lqz(-1)/dtlqz(-1))*(dtlqz*hqqz) ) $ 321 _D pkleqz = pkleqz(-1) * (uimqz*fKnmqz+lqz*hqqz+pveqz*fVeqz) / ( (uimqz(-1)/dtkqz(-1))*(dtkqz*fKnmqz) +(lqz(-1)/dtlqz(-1))*(dtlqz*hqqz) +(pveqz(-1)/dteqz(-1))*(dteqz*fVeqz) ) $ 322 _D pklebqz = pklebqz(-1) * (uimqz*fKnmqz+lqz*hqqz+pveqz*fVeqz+uibqz*fKnbqz) / ( (uimqz(-1)/dtkqz(-1))*(dtkqz*fKnmqz) +(lqz(-1)/dtlqz(-1))*(dtlqz*hqqz) +(pveqz(-1)/dteqz(-1))*(dteqz*fVeqz) +(uibqz(-1)/dtbqz(-1))*(dtbqz*fKnbqz)) $ 323 _D pklebmqz = pklebmqz(-1) * (uimqz*fKnmqz+lqz*hqqz+pveqz*fVeqz +uibqz*fKnbqz+pvmqz*fVmqz ) / ( (uimqz(-1)/dtkqz(-1))*(dtkqz*fKnmqz) +(lqz(-1)/dtlqz(-1))*(dtlqz*hqqz) +(pveqz(-1)/dteqz(-1))*(dteqz*fVeqz) +(uibqz(-1)/dtbqz(-1))*(dtbqz*fKnbqz) +(pvmqz(-1)/dtmqz(-1))*(dtmqz*fVmqz) ) $ () ---------- Prisdel af ligevægt ---------------------- 324 _D log(fVmqzwx) = -log(dtmqz) -0.00000*log((pvmqz/dtmqz)/pklebmqz) $ 325 _D log(fKnbqzwx) = -log(dtbqz) -0.00000*log((uibqz/dtbqz)/pklebqz) -0.00000*log(pklebqz/pklebmqz) $ 326 _D log(fVeqzwx) = -log(dteqz) -0.11475*log((pveqz/dteqz)/pkleqz) -0.00000*log(pkleqz/pklebqz) -0.00000*log(pklebqz/pklebmqz) $ 327 _D log(fKnmqzwx) = -log(dtkqz) -0.29541*log((uimqz/dtkqz)/pklqz) -0.11475*log(pklqz/pkleqz) -0.00000*log(pkleqz/pklebqz) -0.00000*log(pklebqz/pklebmqz) $ 328 _D log(HQqzwx) = -log(dtlqz) -0.29541*log((lqz/dtlqz)/pklqz) -0.11475*log(pklqz/pkleqz) -0.00000*log(pkleqz/pklebqz) -0.00000*log(pklebqz/pklebmqz) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- 329 _DJRD log(fVmqzw) = (-0.76276)+log(fVmqzwx)+log(fXqz) $ 330 _DJRD log(fKnbqzw) = (-0.43192)+log(fKnbqzwx)+log(fXqz) $ 331 _DJRD log(fVeqzw) = (-3.69993)+log(fVeqzwx)+log(fXqz) $ 332 _DJRD log(fKnmqzw) = (-1.33740)+log(fknmqzwx)+log(fXqz) $ 333 _DJRD log(HQqzw) = (-4.64506)+log(HQqzwx)+log(fXqz) $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ 334 _SJRDF Dlog(fVmqz) = 1.00000*Dlog(fXqz)+1.00000*Dlog(fVmqzwx)+gfvmqz -0.52574*(log(fVmqz(-1))-log(fVmqzw(-1))) $ 335 _SJRDF Dlog(fKnbqz) = 0.10000*Dlog(fXqz)+0.10000*Dlog(fKnbqzwx)+gfknbqz -0.23434*(log(fKnbqz(-1))-log(fKnbqzw(-1))) $ 336 _SJRDF Dlog(fVeqz) = 1.00000*Dlog(fXqz)+1.00000*Dlog(fVeqzwx)+gfveqz -0.56316*(log(fVeqz(-1))-log(fVeqzw(-1))) $ 337 _SJRDF Dlog(fKnmqz) = 0.34190*Dlog(fXqz)+0.34190*Dlog(fKnmqzwx)+gfknmqz -0.84123*(log(fKnmqz(-1))-log(fKnmqzw(-1))) $ 338 _SJRDF Dlog(HQqz) = 0.50933*Dlog(fXqz)+0.50933*Dlog(Hqqzwx)+ghqqz -0.40000*(log(HQqz(-1))-log(HQqzw(-1))) $ () ---------- Investeringer og afskrivninger ----------- 339 _G fIbqz = (fKnbqz-(1-bfinvbqz)*fKnbqz(-1)) *pknbqz(-1)/pibqz(-1)*kpfibqz $ 340 _G fInvbqz = bfinvbqz*fKnbqz(-1) *pknbqz(-1)/pinvbqz(-1)*kpfinvbqz $ 341 _G fImqz = (fKnmqz-(1-bfinvmqz)*fKnmqz(-1)) *pknmqz(-1)/pimqz(-1)*kpfimqz $ 342 _G fInvmqz = bfinvmqz*fKnmqz(-1) *pknmqz(-1)/pinvmqz(-1)*kpfinvmqz $ () ---------- Beskæftigelse m.m. ----------------------- 343 _DJRD Qqz = HQqz/(bqsqz*hgsqz+(1-bqsqz)*hgwqz)*1000 $ 344 _D Qsqz = bqsqz*Qqz $ 345 _I Qwqz = Qqz-Qsqz $ 346 _D Ywqz = lnakk*Hgwqz*Qwqz*0.001*klqz $ 347 _DJR lqz = (Ywqz+Spzl_xqz)/(Qwqz*Hgwqz)*1000 $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer i løbende priser 348 _I Knbqz = pknbqz*fKnbqz $ 349 _I Invbqz = pinvbqz*fInvbqz $ 350 _I Ibqz = pibqz*fIbqz $ 351 _I Knmqz = pknmqz*fKnmqz $ 352 _I Invmqz = pinvmqz*fInvmqz $ 353 _I Imqz = pimqz*fImqz $ () ----------------------------------------------------- () qf-erhvervet () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost m.m. ---------------------------- 354 _DJRD bfinvbqfe = 0.8*bfinvbqfe(-1)+0.2*bfinvbqf $ 355 _DJRD uibqf = (1-tsycu*bivbu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwbz+bfinvbqfe-(1-bfinvbqfe)*rpibpe+0.2*tspzej)*pibqf $ 356 _DJ_D rpimqfe = 0.8*rpimqfe(-1)+0.2*(pimqf/pimqf(-1)-1) $ 357 _DJRD bfinvmqfe = 0.8*bfinvmqfe(-1)+0.2*bfinvmqf $ 358 _DJRD uimqf = (1-tsycu*bivmu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwlo+bfinvmqfe-(1-bfinvmqfe)*rpimqfe)*pimqf $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- 359 _D pklqf = pklqf(-1) * (uimqf*fKnmqf+lqf*hqqf) / ( (uimqf(-1)/dtkqf(-1))*(dtkqf*fKnmqf) +(lqf(-1)/dtlqf(-1))*(dtlqf*hqqf) ) $ 360 _D pkleqf = pkleqf(-1) * (uimqf*fKnmqf+lqf*hqqf+pveqf*fVeqf) / ( (uimqf(-1)/dtkqf(-1))*(dtkqf*fKnmqf) +(lqf(-1)/dtlqf(-1))*(dtlqf*hqqf) +(pveqf(-1)/dteqf(-1))*(dteqf*fVeqf) ) $ 361 _D pklebqf = pklebqf(-1) * (uimqf*fKnmqf+lqf*hqqf+pveqf*fVeqf+uibqf*fKnbqf) / ( (uimqf(-1)/dtkqf(-1))*(dtkqf*fKnmqf) +(lqf(-1)/dtlqf(-1))*(dtlqf*hqqf) +(pveqf(-1)/dteqf(-1))*(dteqf*fVeqf) +(uibqf(-1)/dtbqf(-1))*(dtbqf*fKnbqf)) $ 362 _D pklebmqf = pklebmqf(-1) * (uimqf*fKnmqf+lqf*hqqf+pveqf*fVeqf +uibqf*fKnbqf+pvmqf*fVmqf ) / ( (uimqf(-1)/dtkqf(-1))*(dtkqf*fKnmqf) +(lqf(-1)/dtlqf(-1))*(dtlqf*hqqf) +(pveqf(-1)/dteqf(-1))*(dteqf*fVeqf) +(uibqf(-1)/dtbqf(-1))*(dtbqf*fKnbqf) +(pvmqf(-1)/dtmqf(-1))*(dtmqf*fVmqf) ) $ () ---------- Prisdel af ligevægt ---------------------- 363 _D log(fVmqfwx) = -log(dtmqf) -0.00000*log((pvmqf/dtmqf)/pklebmqf) $ 364 _D log(fKnbqfwx) = -log(dtbqf) -0.00000*log((uibqf/dtbqf)/pklebqf) -0.00000*log(pklebqf/pklebmqf) $ 365 _D log(fVeqfwx) = -log(dteqf) -0.00000*log((pveqf/dteqf)/pkleqf) -0.00000*log(pkleqf/pklebqf) -0.00000*log(pklebqf/pklebmqf) $ 366 _D log(fKnmqfwx) = -log(dtkqf) -0.00000*log((uimqf/dtkqf)/pklqf) -0.00000*log(pklqf/pkleqf) -0.00000*log(pkleqf/pklebqf) -0.00000*log(pklebqf/pklebmqf) $ 367 _D log(HQqfwx) = -log(dtlqf) -0.00000*log((lqf/dtlqf)/pklqf) -0.00000*log(pklqf/pkleqf) -0.00000*log(pkleqf/pklebqf) -0.00000*log(pklebqf/pklebmqf) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- 368 _DJRD log(fVmqfw) = (-0.92672)+log(fVmqfwx)+log(fXqf) $ 369 _DJRD log(fKnbqfw) = (-1.41930)+log(fKnbqfwx)+log(fXqf) $ 370 _DJRD log(fVeqfw) = (-5.36093)+log(fVeqfwx)+log(fXqf) $ 371 _DJRD log(fKnmqfw) = (-1.80004)+log(fknmqfwx)+log(fXqf) $ 372 _DJRD log(HQqfw) = (-6.77974)+log(HQqfwx)+log(fXqf) $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ 373 _SJRDF Dlog(fVmqf) = 1.00000*Dlog(fXqf)+1.00000*Dlog(fVmqfwx)+gfvmqf -0.56382*(log(fVmqf(-1))-log(fVmqfw(-1))) $ 374 _SJRDF Dlog(fKnbqf) = 0.10000*Dlog(fXqf)+0.10000*Dlog(fKnbqfwx)+gfknbqf -0.12253*(log(fKnbqf(-1))-log(fKnbqfw(-1))) $ 375 _SJRDF Dlog(fVeqf) = 1.00000*Dlog(fXqf)+1.00000*Dlog(fVeqfwx)+gfveqf -0.53148*(log(fVeqf(-1))-log(fVeqfw(-1))) $ 376 _SJRDF Dlog(fKnmqf) = 0.21774*Dlog(fXqf)+0.21774*Dlog(fKnmqfwx)+gfknmqf -0.20000*(log(fKnmqf(-1))-log(fKnmqfw(-1))) $ 377 _SJRDF Dlog(HQqf) = 0.30000*Dlog(fXqf)+0.30000*Dlog(Hqqfwx)+ghqqf -0.30000*(log(HQqf(-1))-log(HQqfw(-1))) $ () ---------- Investeringer og afskrivninger ----------- 378 _G fIbqf = (fKnbqf-(1-bfinvbqf)*fKnbqf(-1)) *pknbqf(-1)/pibqf(-1)*kpfibqf $ 379 _G fInvbqf = bfinvbqf*fKnbqf(-1) *pknbqf(-1)/pinvbqf(-1)*kpfinvbqf $ 380 _G fImqf = (fKnmqf-(1-bfinvmqf)*fKnmqf(-1)) *pknmqf(-1)/pimqf(-1)*kpfimqf $ 381 _G fInvmqf = bfinvmqf*fKnmqf(-1) *pknmqf(-1)/pinvmqf(-1)*kpfinvmqf $ () ---------- Beskæftigelse m.m. ----------------------- 382 _DJRD Qqf = HQqf/(bqsqf*hgsqf+(1-bqsqf)*hgwqf)*1000 $ 383 _D Qsqf = bqsqf*Qqf $ 384 _I Qwqf = Qqf-Qsqf $ 385 _D Ywqf = lnakk*Hgwqf*Qwqf*0.001*klqf $ 386 _DJR lqf = (Ywqf+Spzl_xqf)/(Qwqf*Hgwqf)*1000 $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer i løbende priser 387 _I Knbqf = pknbqf*fKnbqf $ 388 _I Invbqf = pinvbqf*fInvbqf $ 389 _I Ibqf = pibqf*fIbqf $ 390 _I Knmqf = pknmqf*fKnmqf $ 391 _I Invmqf = pinvmqf*fInvmqf $ 392 _I Imqf = pimqf*fImqf $ () ----------------------------------------------------- () ne-erhvervet () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost m.m. ---------------------------- 393 _DJRD bfinvbnee = 0.8*bfinvbnee(-1)+0.2*bfinvbne $ 394 _DJRD uibne = (1-tsycu*bivbu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwbz+bfinvbnee-(1-bfinvbnee)*rpibpe+0.2*tspzej)*pibne $ 395 _DJ_D rpimnee = 0.8*rpimnee(-1)+0.2*(pimne/pimne(-1)-1) $ 396 _DJRD bfinvmnee = 0.8*bfinvmnee(-1)+0.2*bfinvmne $ 397 _DJRD uimne = (1-tsycu*bivmu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwlo+bfinvmnee-(1-bfinvmnee)*rpimnee)*pimne $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- 398 _D pklne = pklne(-1) * (uimne*fKnmne+lne*hqne) / ( (uimne(-1)/dtkne(-1))*(dtkne*fKnmne) +(lne(-1)/dtlne(-1))*(dtlne*hqne) ) $ 399 _D pklbne = pklbne(-1) * (uimne*fKnmne+lne*hqne+uibne*fKnbne) / ( (uimne(-1)/dtkne(-1))*(dtkne*fKnmne) +(lne(-1)/dtlne(-1))*(dtlne*hqne) +(uibne(-1)/dtbne(-1))*(dtbne*fKnbne)) $ 400 _D pklbmne = pklbmne(-1) * (uimne*fKnmne+lne*hqne+uibne*fKnbne+pvmne*fVmne) / ( (uimne(-1)/dtkne(-1))*(dtkne*fKnmne) +(lne(-1)/dtlne(-1))*(dtlne*hqne) +(uibne(-1)/dtbne(-1))*(dtbne*fKnbne) +(pvmne(-1)/dtmne(-1))*(dtmne*fVmne) ) $ 401 _D pklbmene = pklbmene(-1) * (uimne*fKnmne+lne*hqne+uibne*fKnbne +pvmne*fVmne+pvene*fVene) / ( (uimne(-1)/dtkne(-1))*(dtkne*fKnmne) +(lne(-1)/dtlne(-1))*(dtlne*hqne) +(uibne(-1)/dtbne(-1))*(dtbne*fKnbne) +(pvmne(-1)/dtmne(-1))*(dtmne*fVmne) +(pvene(-1)/dtene(-1))*(dtene*fVene) ) $ () ---------- Prisdel af ligevægt ---------------------- 402 _D log(fVenewx) = -log(dtene) -0.36631*log((pvene/dtene)/pklbmene) $ 403 _D log(fVmnewx) = -log(dtmne) -0.00000*log((pvmne/dtmne)/pklbmne) -0.36631*log(pklbmne/pklbmene) $ 404 _D log(fKnbnewx) = -log(dtbne) -0.00000*log((uibne/dtbne)/pklbne) -0.00000*log(pklbne/pklbmne) -0.36631*log(pklbmne/pklbmene) $ 405 _D log(fKnmnewx) = -log(dtkne) -0.00000*log((uimne/dtkne)/pklne) -0.00000*log(pklne/pklbne) -0.00000*log(pklbne/pklbmne) -0.36631*log(pklbmne/pklbmene) $ 406 _D log(HQnewx) = -log(dtlne) -0.00000*log((lne/dtlne)/pklne) -0.00000*log(pklne/pklbne) -0.00000*log(pklbne/pklbmne) -0.36631*log(pklbmne/pklbmene) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- 407 _DJRD log(fVenew) = (-1.19703)+log(fVenewx)+log(fXne) $ 408 _DJRD log(fVmnew) = (-1.87810)+log(fVmnewx)+log(fXne) $ 409 _DJRD log(fKnbnew) = (0.87249)+log(fKnbnewx)+log(fXne) $ 410 _DJRD log(fKnmnew) = (-0.98554)+log(fKnmnewx)+log(fXne) $ 411 _DJRD log(HQnew) = (-7.67655)+log(HQnewx)+log(fXne) $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ 412 _SJRDF Dlog(fVene) = 1.00000*Dlog(fXne)+1.00000*Dlog(fVenewx)+gfvene -0.79929*(log(fVene(-1))-log(fVenew(-1))) $ 413 _SJRDF Dlog(fVmne) = 1.00000*Dlog(fXne)+1.00000*Dlog(fVmnewx)+gfvmne -0.54377*(log(fVmne(-1))-log(fVmnew(-1))) $ 414 _SJRDF Dlog(fKnbne) = 0.10000*Dlog(fXne)+0.10000*Dlog(fKnbnewx)+gfknbne -0.10000*(log(fKnbne(-1))-log(fKnbnew(-1))) $ 415 _SJRDF Dlog(fKnmne) = 0.20000*Dlog(fXne)+0.20000*Dlog(fKnmnewx)+gfknmne -0.22815*(log(fKnmne(-1))-log(fKnmnew(-1))) $ 416 _SJRDF Dlog(HQne) = 0.30000*Dlog(fXne)+0.30000*Dlog(Hqnewx)+ghqne -0.40000*(log(HQne(-1))-log(HQnew(-1))) $ () ---------- Investeringer og afskrivninger ----------- 417 _G fIbne = (fKnbne-(1-bfinvbne)*fKnbne(-1)) *pknbne(-1)/pibne(-1)*kpfibne $ 418 _G fInvbne = bfinvbne*fKnbne(-1) *pknbne(-1)/pinvbne(-1)*kpfinvbne $ 419 _G fImne = (fKnmne-(1-bfinvmne)*fKnmne(-1)) *pknmne(-1)/pimne(-1)*kpfimne $ 420 _G fInvmne = bfinvmne*fKnmne(-1) *pknmne(-1)/pinvmne(-1)*kpfinvmne $ () ---------- Beskæftigelse m.m. ---------------------- 421 _DJRD Qne = HQne/(bqsne*hgsne+(1-bqsne)*hgwne)*1000 $ 422 _D Qsne = bqsne*Qne $ 423 _I Qwne = Qne-Qsne $ 424 _D Ywne = lnakk*Hgwne*Qwne*0.001*klne $ 425 _DJR lne = (Ywne+Spzl_xne)/(Qwne*Hgwne)*1000 $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer i løbende priser 426 _I Knbne = pknbne*fKnbne $ 427 _I Invbne = pinvbne*fInvbne $ 428 _I Ibne = pibne*fIbne $ 429 _I Knmne = pknmne*fKnmne $ 430 _I Invmne = pinvmne*fInvmne $ 431 _I Imne = pimne*fImne $ () ----------------------------------------------------- () qs-erhvervet () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost m.m. ---------------------------- 432 _DJRD bfinvbqse = 0.8*bfinvbqse(-1)+0.2*bfinvbqs $ 433 _DJRD uibqs = (1-tsycu*bivbu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwbz+bfinvbqse-(1-bfinvbqse)*rpibpe+0.2*tspzej)*pibqs $ 434 _DJ_D rpimqse = 0.8*rpimqse(-1)+0.2*(pimqs/pimqs(-1)-1) $ 435 _DJRD bfinvmqse = 0.8*bfinvmqse(-1)+0.2*bfinvmqs $ 436 _DJRD uimqs = (1-tsycu*bivmu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwlo+bfinvmqse-(1-bfinvmqse)*rpimqse)*pimqs $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- 437 _D pklqs = pklqs(-1) * (uimqs*fKnmqs+lqs*hqqs) / ( (uimqs(-1)/dtkqs(-1))*(dtkqs*fKnmqs) +(lqs(-1)/dtlqs(-1))*(dtlqs*hqqs) ) $ 438 _D pklbqs = pklbqs(-1) * (uimqs*fKnmqs+lqs*hqqs+uibqs*fKnbqs) / ( (uimqs(-1)/dtkqs(-1))*(dtkqs*fKnmqs) +(lqs(-1)/dtlqs(-1))*(dtlqs*hqqs) +(uibqs(-1)/dtbqs(-1))*(dtbqs*fKnbqs)) $ 439 _D pklbmqs = pklbmqs(-1) * (uimqs*fKnmqs+lqs*hqqs+uibqs*fKnbqs+pvmqs*fVmqs) / ( (uimqs(-1)/dtkqs(-1))*(dtkqs*fKnmqs) +(lqs(-1)/dtlqs(-1))*(dtlqs*hqqs) +(uibqs(-1)/dtbqs(-1))*(dtbqs*fKnbqs) +(pvmqs(-1)/dtmqs(-1))*(dtmqs*fVmqs) ) $ 440 _D pklbmeqs = pklbmeqs(-1) * (uimqs*fKnmqs+lqs*hqqs+uibqs*fKnbqs +pvmqs*fVmqs+pveqs*fVeqs) / ( (uimqs(-1)/dtkqs(-1))*(dtkqs*fKnmqs) +(lqs(-1)/dtlqs(-1))*(dtlqs*hqqs) +(uibqs(-1)/dtbqs(-1))*(dtbqs*fKnbqs) +(pvmqs(-1)/dtmqs(-1))*(dtmqs*fVmqs) +(pveqs(-1)/dteqs(-1))*(dteqs*fVeqs) ) $ () ---------- Prisdel af ligevægt ---------------------- 441 _D log(fVeqswx) = -log(dteqs) -0.00000*log((pveqs/dteqs)/pklbmeqs) $ 442 _D log(fVmqswx) = -log(dtmqs) -0.00000*log((pvmqs/dtmqs)/pklbmqs) -0.00000*log(pklbmqs/pklbmeqs) $ 443 _D log(fKnbqswx) = -log(dtbqs) -0.00000*log((uibqs/dtbqs)/pklbqs) -0.00000*log(pklbqs/pklbmqs) -0.00000*log(pklbmqs/pklbmeqs) $ 444 _D log(fKnmqswx) = -log(dtkqs) -0.00000*log((uimqs/dtkqs)/pklqs) -0.00000*log(pklqs/pklbqs) -0.00000*log(pklbqs/pklbmqs) -0.00000*log(pklbmqs/pklbmeqs) $ 445 _D log(HQqswx) = -log(dtlqs) -0.00000*log((lqs/dtlqs)/pklqs) -0.00000*log(pklqs/pklbqs) -0.00000*log(pklbqs/pklbmqs) -0.00000*log(pklbmqs/pklbmeqs) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- 446 _DJRD log(fVeqsw) = (-2.14978)+log(fVeqswx)+log(fXqs) $ 447 _DJRD log(fVmqsw) = (-0.42969)+log(fVmqswx)+log(fXqs) $ 448 _DJRD log(fKnbqsw) = (-2.31858)+log(fKnbqswx)+log(fXqs) $ 449 _DJRD log(fKnmqsw) = (-0.26158)+log(fKnmqswx)+log(fXqs) $ 450 _DJRD log(HQqsw) = (-8.16309)+log(HQqswx)+log(fXqs) $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ 451 _SJRDF Dlog(fVeqs) = 1.00000*Dlog(fXqs)+1.00000*Dlog(fVeqswx)+gfveqs -0.36994*(log(fVeqs(-1))-log(fVeqsw(-1))) $ 452 _SJRDF Dlog(fVmqs) = 1.00000*Dlog(fXqs)+1.00000*Dlog(fVmqswx)+gfvmqs -0.62056*(log(fVmqs(-1))-log(fVmqsw(-1))) $ 453 _SJRDF Dlog(fKnbqs) = 0.10000*Dlog(fXqs)+0.60000*Dlog(fKnbqswx)+gfknbqs -0.21779*(log(fKnbqs(-1))-log(fKnbqsw(-1))) $ 454 _SJRDF Dlog(fKnmqs) = 0.27879*Dlog(fXqs)+0.27879*Dlog(fKnmqswx)+gfknmqs -0.20000*(log(fKnmqs(-1))-log(fKnmqsw(-1))) $ 455 _SJRDF Dlog(HQqs) = 0.30000*Dlog(fXqs)+0.30000*Dlog(Hqqswx)+ghqqs -0.35000*(log(HQqs(-1))-log(HQqsw(-1))) $ () ---------- Investeringer og afskrivninger ----------- 456 _G fIbqs = (fKnbqs-(1-bfinvbqs)*fKnbqs(-1)) *pknbqs(-1)/pibqs(-1)*kpfibqs $ 457 _G fInvbqs = bfinvbqs*fKnbqs(-1) *pknbqs(-1)/pinvbqs(-1)*kpfinvbqs $ 458 _G fImqs = (fKnmqs-(1-bfinvmqs)*fKnmqs(-1)) *pknmqs(-1)/pimqs(-1)*kpfimqs $ 459 _G fInvmqs = bfinvmqs*fKnmqs(-1) *pknmqs(-1)/pinvmqs(-1)*kpfinvmqs $ () ---------- Beskæftigelse m.m. ---------------------- 460 _DJRD Qqs = HQqs/(bqsqs*hgsqs+(1-bqsqs)*hgwqs)*1000 $ 461 _D Qsqs = bqsqs*Qqs $ 462 _I Qwqs = Qqs-Qsqs $ 463 _D Ywqs = lnakk*Hgwqs*Qwqs*0.001*klqs $ 464 _DJR lqs = (Ywqs+Spzl_xqs)/(Qwqs*Hgwqs)*1000 $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer i løbende priser 465 _I Knbqs = pknbqs*fKnbqs $ 466 _I Invbqs = pinvbqs*fInvbqs $ 467 _I Ibqs = pibqs*fIbqs $ 468 _I Knmqs = pknmqs*fKnmqs $ 469 _I Invmqs = pinvmqs*fInvmqs $ 470 _I Imqs = pimqs*fImqs $ () ----------------------------------------------------- () ng-erhvervet () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost m.m. ---------------------------- 471 _DJRD bfinvbnge = 0.8*bfinvbnge(-1)+0.2*bfinvbng $ 472 _DJRD uibng = (1-tsycu*bivbu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwbz+bfinvbnge-(1-bfinvbnge)*rpibpe+0.2*tspzej)*pibng $ 473 _DJ_D rpimnge = 0.8*rpimnge(-1)+0.2*(pimng/pimng(-1)-1) $ 474 _DJRD bfinvmnge = 0.8*bfinvmnge(-1)+0.2*bfinvmng $ 475 _DJRD uimng = (1-tsycu*bivmu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwlo+bfinvmnge-(1-bfinvmnge)*rpimnge)*pimng $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- 476 _D pklng = pklng(-1) * (uimng*fKnmng+lng*hqng) / ( (uimng(-1)/dtkng(-1))*(dtkng*fKnmng) +(lng(-1)/dtlng(-1))*(dtlng*hqng) ) $ 477 _D pklbng = pklbng(-1) * (uimng*fKnmng+lng*hqng+uibng*fKnbng) / ( (uimng(-1)/dtkng(-1))*(dtkng*fKnmng) +(lng(-1)/dtlng(-1))*(dtlng*hqng) +(uibng(-1)/dtbng(-1))*(dtbng*fKnbng)) $ 478 _D pklbmng = pklbmng(-1) * (uimng*fKnmng+lng*hqng+uibng*fKnbng+pvmng*fVmng) / ( (uimng(-1)/dtkng(-1))*(dtkng*fKnmng) +(lng(-1)/dtlng(-1))*(dtlng*hqng) +(uibng(-1)/dtbng(-1))*(dtbng*fKnbng) +(pvmng(-1)/dtmng(-1))*(dtmng*fVmng) ) $ 479 _D pklbmeng = pklbmeng(-1) * (uimng*fKnmng+lng*hqng+uibng*fKnbng +pvmng*fVmng+pveng*fVeng) / ( (uimng(-1)/dtkng(-1))*(dtkng*fKnmng) +(lng(-1)/dtlng(-1))*(dtlng*hqng) +(uibng(-1)/dtbng(-1))*(dtbng*fKnbng) +(pvmng(-1)/dtmng(-1))*(dtmng*fVmng) +(pveng(-1)/dteng(-1))*(dteng*fVeng) ) $ () ---------- Prisdel af ligevægt ---------------------- 480 _D log(fVengwx) = -log(dteng) -0.00000*log((pveng/dteng)/pklbmeng) $ 481 _D log(fVmngwx) = -log(dtmng) -0.00000*log((pvmng/dtmng)/pklbmng) -0.00000*log(pklbmng/pklbmeng) $ 482 _D log(fKnbngwx) = -log(dtbng) -0.00000*log((uibng/dtbng)/pklbng) -0.00000*log(pklbng/pklbmng) -0.00000*log(pklbmng/pklbmeng) $ 483 _D log(fKnmngwx) = -log(dtkng) -0.00000*log((uimng/dtkng)/pklng) -0.00000*log(pklng/pklbng) -0.00000*log(pklbng/pklbmng) -0.00000*log(pklbmng/pklbmeng) $ 484 _D log(HQngwx) = -log(dtlng) -0.00000*log((lng/dtlng)/pklng) -0.00000*log(pklng/pklbng) -0.00000*log(pklbng/pklbmng) -0.00000*log(pklbmng/pklbmeng) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- 485 _DJRD log(fVengw) = (-0.096564)+log(fVengwx)+log(fXng) $ 486 _DJRD log(fVmngw) = (-2.56073)+log(fVmngwx)+log(fXng) $ 487 _DJRD log(fKnbngw) = (-2.02417)+log(fKnbngwx)+log(fXng) $ 488 _DJRD log(fKnmngw) = (-1.51126)+log(fKnmngwx)+log(fXng) $ 489 _DJRD log(HQngw) = (-10.02874)+log(HQngwx)+log(fXng) $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ 490 _SJRDF Dlog(fVeng) = 1.00000*Dlog(fXng)+1.00000*Dlog(fVengwx)+gfveng -0.49882*(log(fVeng(-1))-log(fVengw(-1))) $ 491 _SJRDF Dlog(fVmng) = 1.00000*Dlog(fXng)+1.00000*Dlog(fVmngwx)+gfvmng -0.87922*(log(fVmng(-1))-log(fVmngw(-1))) $ 492 _SJRDF Dlog(fKnbng) = 0.10000*Dlog(fXng)+0.10000*Dlog(fKnbngwx)+gfknbng -0.10136*(log(fKnbng(-1))-log(fKnbngw(-1))) $ 493 _SJRDF Dlog(fKnmng) = 0.20000*Dlog(fXng)+0.20000*Dlog(fKnmngwx)+gfknmng -0.20000*(log(fKnmng(-1))-log(fKnmngw(-1))) $ 494 _SJRDF Dlog(HQng) = 0.40000*Dlog(fXng)+0.40000*Dlog(Hqngwx)+ghqng -0.50264*(log(HQng(-1))-log(HQngw(-1))) $ () ---------- Investeringer og afskrivninger ----------- 495 _G fIbng = (fKnbng-(1-bfinvbng)*fKnbng(-1)) *pknbng(-1)/pibng(-1)*kpfibng $ 496 _G fInvbng = bfinvbng*fKnbng(-1) *pknbng(-1)/pinvbng(-1)*kpfinvbng $ 497 _G fImng = (fKnmng-(1-bfinvmng)*fKnmng(-1)) *pknmng(-1)/pimng(-1)*kpfimng $ 498 _G fInvmng = bfinvmng*fKnmng(-1) *pknmng(-1)/pinvmng(-1)*kpfinvmng $ () ---------- Beskæftigelse m.m. ---------------------- 499 _DJRD Qng = HQng/(bqsng*hgsng+(1-bqsng)*hgwng)*1000 $ 500 _D Qsng = bqsng*Qng $ 501 _I Qwng = Qng-Qsng $ 502 _D Ywng = lnakk*Hgwng*Qwng*0.001*klng $ 503 _DJR lng = (Ywng+Spzl_xng)/(Qwng*Hgwng)*1000 $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer i løbende priser 504 _I Knbng = pknbng*fKnbng $ 505 _I Invbng = pinvbng*fInvbng $ 506 _I Ibng = pibng*fIbng $ 507 _I Knmng = pknmng*fKnmng $ 508 _I Invmng = pinvmng*fInvmng $ 509 _I Imng = pimng*fImng $ () ### EHO.F12 ### () ----------------------------------------------------- () BRUNKUL, RÅOLIE OG NATURGAS () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost M.M. ---------------------------- 510 _DJRD bfinvbee = 0.8*bfinvbee(-1)+0.2*bfinvbe $ 511 _DJRD uibe = (1-tsycu*bivbu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwbz+bfinvbee-(1-bfinvbee)*rpibpe+0.2*tspzej)*pibe $ 512 _DJ_D rpimee = 0.8*rpimee(-1)+0.2*(pime/pime(-1)-1) $ 513 _DJRD bfinvmee = 0.8*bfinvmee(-1)+0.2*bfinvme $ 514 _DJRD uime = (1-tsycu*bivmu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwlo+bfinvmee-(1-bfinvmee)*rpimee)*pime $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ 515 _GJRD fIme = kfime*(dtke(-1)/dtke)*fIme(-1)*(fXe/fXe(-3))**(1/3) $ 516 _GJRD fVme = (dtme(-1)/dtme)*fVme(-1)*fXe/fXe(-1) $ 517 _G fKnbe = fIbe/kpfibe*pibe(-1)/pknbe(-1)+(1-bfinvbe)*fKnbe(-1) $ 518 _G fKnme = fIme/kpfime*pime(-1)/pknme(-1)+(1-bfinvme)*fKnme(-1) $ 519 _GJRD Hqe = (dtle(-1)/dtle)*Hqe(-1)*(fXe/fXe(-1)) $ () ---------- Afskrivninger ----------- 520 _G fInvme = bfinvme*fKnme(-1)*pknme(-1)/pinvme(-1)*kpfinvme $ 521 _G fInvbe = bfinvbe*fKnbe(-1)*pknbe(-1)/pinvbe(-1)*kpfinvbe $ () ---------- Beskæftigelse M.M. ---------------------- 522 _DJRD Qe = Hqe/(bqse*Hgse+(1-bqse)*Hgwe)*1000 $ 523 _D Qse = bqse*Qe $ 524 _I Qwe = Qe-Qse $ 525 _G Ywe = lnakk*Hgwe*Qwe*0.001*kle $ 526 _DJRD le = (Ywe+Spzl_xe)/(Qwe*Hgwe)*1000 $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer I løbende priser 527 _I Knbe = pknbe*fKnbe $ 528 _I Invbe = pinvbe*fInvbe $ 529 _I Ibe = pibe*fIbe $ 530 _I Knme = pknme*fKnme $ 531 _I Invme = pinvme*fInvme $ 532 _I Ime = pime*fIme $ () ----------------------------------------------------- () BOLIGBENYTTELSE () ----------------------------------------------------- () ---------- Faktorinput ------------------------------ 533 _GJRD fVmh = (dtmh(-1)/dtmh)*fVmh(-1)*fXh/fXh(-1) $ 534 _GJRD fVeh = (dteh(-1)/dteh)*fVeh(-1)*fXh/fXh(-1) $ 535 _GJRD Hqh = (dtlh(-1)/dtlh)*Hqh(-1)*(fXh/fXh(-1)) $ () ---------- Beskæftigelse M.M. ---------------------- 536 _DJRD Qh = Hqh/(bqsh*Hgsh+(1-bqsh)*Hgwh)*1000 $ 537 _D Qsh = bqsh*Qh $ 538 _I Qwh = Qh-Qsh $ 539 _G Ywh = lnakk*Hgwh*Qwh*0.001*klh $ 540 _DJRD lh = (Ywh+Spzl_xh)/(Qwh*Hgwh)*1000 $ () ----------------------------------------------------- () OFFENTLIGE TJENESTER () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost M.M. ---------------------------- 541 _DJRD bfinvboe = 0.8*bfinvboe(-1)+0.2*bfinvbo $ 542 _DJRD uibo = (1-tsycu*bivbu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwbz+bfinvboe-(1-bfinvboe)*rpibpe+0.2*tspzej)*pibo $ 543 _DJ_D rpimoe = 0.8*rpimoe(-1)+0.2*(pimo/pimo(-1)-1) $ 544 _DJRD bfinvmoe = 0.8*bfinvmoe(-1)+0.2*bfinvmo $ 545 _DJRD uimo = (1-tsycu*bivmu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwlo+bfinvmoe-(1-bfinvmoe)*rpimoe)*pimo $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ 546 _D Qso = bqso/(1-bqso)*Qwo $ 547 _I Qo = Qwo+Qso $ 548 _GJRDF fVmo = fVmo(-1)*fYfo/fYfo(-1)+fVmox+JDfVmo $ 549 _GJRD Dlog(fVeo) = Dlog(fXo) $ 550 _K fIbo = fIbo1*kfibo $ 551 _K fImo = fImo1*kfimo $ 552 _G fKnbo = fIbo/kpfibo*pibo(-1)/pknbo(-1)+(1-bfinvbo)*fKnbo(-1) $ 553 _G fKnmo = fImo/kpfimo*pimo(-1)/pknmo(-1)+(1-bfinvmo)*fKnmo(-1) $ 554 _I Hqo = (Qo*((bqso*Hgso+(1-bqso)*Hgwo)))/1000 $ () ---------- Afskrivninger ----------- 555 _G fInvmo = bfinvmo*fKnmo(-1)*pknmo(-1)/pinvmo(-1)*kpfinvmo $ 556 _G fInvbo = bfinvbo*fKnbo(-1)*pknbo(-1)/pinvbo(-1)*kpfinvbo $ () ---------- Beskæftigelse M.M. ---------------------- 557 _D Ywo = lnakk*hgwo*Qwo*0.001*klo $ 558 _DJRD lo = (Ywo+Spzl_xo)/(Qwo*Hgwo)*1000 $ () ---------- Offentligt forbrug ---------------------- 559 _I Yfo = Ywo+Spz_xo+(Invmo+Invbo)*kivo $ 560 _D pywo = (Ywo+Spz_xo)/(klohh*Hgwo*Qwo) $ 561 _D fYfo = (klohh*Hgwo*Qwo*pywo(-1)+(fInvmo*pinvmo(-1)+fInvbo*pinvbo(-1))*kivo)/pyfo(-1) $ 562 _I fVo = (pveo(-1)*fVeo+pvmo(-1)*fVmo)/pvo(-1) $ 563 _I fXo = (fYfo*pyfo(-1)+fVo*pvo(-1))/pxo(-1) $ 564 _I Xo = Yfo + pveo*fVeo + pvmo*fVmo $ 565 _I pvo = Vo/fVo $ 566 _I pxo = Xo/fXo $ 567 _I Xo_co = Xo - (Xo_xa +Xo_xe+Xo_xng+Xo_xne+Xo_xnf+Xo_xnz+Xo_xb +Xo_xqz+Xo_xqs+Xo_xqf+Xo_xh+Xo_xo +Xo_cf+Xo_cv+Xo_ce+Xo_cg+Xo_cb+Xo_ch+Xo_cs+Xo_ct +Xo_im+Xo_ib+Xo_it+Xo_il+Xo_e01 +Xo_e2+Xo_e3+Xo_e59+Xo_e7y+Xo_es ) $ 568 _I Co = ( Xa_co + Xe_co + Xng_co + Xne_co + Xnf_co + Xnz_co + Xb_co + Xqz_co + Xqs_co + Xqf_co + Xh_co + Xo_co +M01_co + M2_co + M3r_co + M3k_co + M3q_co +M59_co +M7b_co +M7y_co + Ms_co + Spm_co + Spp_co + Spg_co ) $ 569 _GJ_ fCo = ( Xa_co*pxa(-1)/pxa + Xe_co*pxe(-1)/pxe + Xng_co*pxng(-1)/pxng + Xne_co*pxne(-1)/pxne + Xnf_co*pxnf(-1)/pxnf + Xnz_co*pxnz(-1)/pxnz + Xb_co*pxb(-1)/pxb + Xqz_co*pxqz(-1)/pxqz + Xqs_co*pxqs(-1)/pxqs + Xqf_co*pxqf(-1)/pxqf + Xh_co*pxh(-1)/pxh + Xo_co*pxo(-1)/pxo +M01_co*pm01(-1)/pm01 + M2_co*pm2(-1)/pm2 + M3r_co*pm3r(-1)/pm3r + M3k_co*pm3k(-1)/pm3k + M3q_co*pm3q(-1)/pm3q +M59_co*pm59(-1)/pm59 +M7b_co*pm7b(-1)/pm7b +M7y_co*pm7y(-1)/pm7y + Ms_co*pms(-1)/pms + (Spm_co(-1) + Spp_co(-1) + Spg_co(-1))*fCo/fCo(-1) )/pco(-1) $ 570 _I pco = Co/fCo $ 571 _GJ_D fVmox = (Tfn_o-kfvmo)*kfvmo0 + (Tfn_o(-1)-kfvmo)*kfvmo1 + (Tfn_o(-2)-kfvmo)*kfvmo2 + (Tfn_o(-3)-kfvmo)*kfvmo3 $ () Memoposter 572 _K Xo1 = Co+(Xo-Xo_co)*kxo1 $ 573 _K Vo1 = Vo*kvo1 $ 574 _I Yfo1 = Xo1-Vo1 $ 575 _G Ywo1 = Yfo1-Ivo1-Spz_xo*kspz_xo1 $ 576 _I fIo1 = (fImo1*pimo1(-1)+fIbo1*pibo1(-1))/pio1(-1) $ 577 _I pio1 = pio1(-1)*(Imo1+Ibo1)/(fImo1*pimo1(-1)+fIbo1*pibo1(-1)) $ 578 _K Qo1 = Qo*kqo $ 579 _I Qp1 = Q-Qo1 $ 580 _GJRD Coii = Coii(-1)*Xo1/Xo1(-1) $ 581 _GJRD Coim = Coim(-1)*Xo1/Xo1(-1) $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer I løbende priser 582 _I Knbo = pknbo*fKnbo $ 583 _I Invbo = pinvbo*fInvbo $ 584 _I Ibo = pibo*fIbo $ 585 _I Knmo = pknmo*fKnmo $ 586 _I Invmo = pinvmo*fInvmo $ 587 _I Imo = pimo*fImo $ 588 _I Ibo1 = fIbo1*pibo1 $ 589 _I Imo1 = fImo1*pimo1 $ 590 _I Io1 = Imo1 + Ibo1 $ () STAMBESÆTNINGER 591 _GJRD fKnt = fIt*(0.5*pit(-1)+0.5*pit)/pknt(-1)+fKnt(-1) $ 592 _KJRD pknt = kpknt*pit $ 593 _I Knt = pknt*fKnt $ () ### I-0.F12 ### 594 _GJD M01_xa = M01_xa(-1)*kfmz01*fVma/fVma(-1)*pm01/pm01(-1) $ 595 _GJD M2_xa = M2_xa(-1)*kfmz2*fVma/fVma(-1)*pm2/pm2(-1) $ 596 _GJD M59_xa = M59_xa(-1)*kfmz59*fVma/fVma(-1)*pm59/pm59(-1) $ 597 _GJD Xnf_xa = (Xnf_xa(-1)+M01_xa(-1)*(1-kfmz01))*fVma/fVma(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDm01_xa $ 598 _GJD Xnz_xa = (Xnz_xa(-1)+M2_xa(-1)*(1-kfmz2)+M59_xa(-1)*(1-kfmz59))*fVma/fVma(-1) *pxnz/pxnz(-1)-JDm2_xa-JDm59_xa $ 599 _GJD M7b_xa = M7b_xa(-1)*fVma/fVma(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 600 _GJD M7y_xa = M7y_xa(-1)*fVma/fVma(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 601 _GJD Ms_xa = Ms_xa(-1)*fVma/fVma(-1)*pms/pms(-1) $ 602 _GJD Xa_xa = Xa_xa(-1)*fVma/fVma(-1)*pxa/pxa(-1) $ 603 _GJD Xb_xa = Xb_xa(-1)*fVma/fVma(-1)*pxb/pxb(-1) $ 604 _GJD Xqf_xa = Xqf_xa(-1)*fVma/fVma(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 605 _GJD Xqs_xa = Xqs_xa(-1)*fVma/fVma(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 606 _GJD Xh_xa = Xh_xa(-1)*fVma/fVma(-1)*pxh/pxh(-1) $ 607 _GJD Xo_xa = Xo_xa(-1)*fVma/fVma(-1)*pxo/pxo(-1) $ 608 _GJD Xqz_xa = (Xqz_xa(-1)*fVma/fVma(-1)*pxqz/pxqz(-1) +JDPVma*fVma)*(1-Dpvma) +Dpvma*(zpvma*fvma-(Va-pvea*fVea-xqz_xa)) $ 609 _GJD M3r_xa = M3r_xa(-1)*fVea/fVea(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 610 _GJD M3k_xa = M3k_xa(-1)*fVea/fVea(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 611 _GJD M3q_xa = M3q_xa(-1)*fVea/fVea(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 612 _GJD Xe_xa = Xe_xa(-1)*fVea/fVea(-1)*pxe/pxe(-1) $ 613 _GJD Xng_xa = Xng_xa(-1)*fVea/fVea(-1)*pxng/pxng(-1) $ 614 _GJD Xne_xa = Xne_xa(-1)*fVea/fVea(-1)*pxne/pxne(-1) $ 615 _GJD M01_xng = M01_xng(-1)*kfmz01*fVmng/fVmng(-1)*pm01/pm01(-1) $ 616 _GJD M2_xng = M2_xng(-1)*kfmz2*fVmng/fVmng(-1)*pm2/pm2(-1) $ 617 _GJD M59_xng = M59_xng(-1)*kfmz59*fVmng/fVmng(-1)*pm59/pm59(-1) $ 618 _GJD Xnf_xng = (Xnf_xng(-1)+M01_xng(-1)*(1-kfmz01))*fVmng/fVmng(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_XNG $ 619 _GJD Xnz_xng = (Xnz_xng(-1)+M2_xng(-1)*(1-kfmz2)+M59_xng(-1)*(1-kfmz59))*fVmng/fVmng(-1) *pxnz/pxnz(-1)-JDM2_XNG-JDM59_XNG $ 620 _GJD M7b_xng = M7b_xng(-1)*fVmng/fVmng(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 621 _GJD M7y_xng = M7y_xng(-1)*fVmng/fVmng(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 622 _GJD Ms_xng = Ms_xng(-1)*fVmng/fVmng(-1)*pms/pms(-1) $ 623 _GJD Xa_xng = Xa_xng(-1)*fVmng/fVmng(-1)*pxa/pxa(-1) $ 624 _GJD Xb_xng = Xb_xng(-1)*fVmng/fVmng(-1)*pxb/pxb(-1) $ 625 _GJD Xqf_xng = Xqf_xng(-1)*fVmng/fVmng(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 626 _GJD Xqs_xng = Xqs_xng(-1)*fVmng/fVmng(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 627 _GJD Xh_xng = Xh_xng(-1)*fVmng/fVmng(-1)*pxh/pxh(-1) $ 628 _GJD Xo_xng = Xo_xng(-1)*fVmng/fVmng(-1)*pxo/pxo(-1) $ 629 _GJD Xqz_xng = Xqz_xng(-1)*fVmng/fVmng(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPVMNG*fVmng $ 630 _GJD M3r_xng = (Xe_xng(-1)*pxe/pxe(-1)+M3r_xng(-1)*pm3r/pm3r(-1))*fVeng/fVeng(-1) - Xe_xng $ 631 _GJD M3k_xng = M3k_xng(-1)*fVeng/fVeng(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 632 _GJD M3q_xng = M3q_xng(-1)*fVeng/fVeng(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 633 _D Xe_xng = bxe_xng*Xe $ 634 _GJD Xng_xng = Xng_xng(-1)*fVeng/fVeng(-1)*pxng/pxng(-1) $ 635 _GJD Xne_xng = Xne_xng(-1)*fVeng/fVeng(-1)*pxne/pxne(-1) $ 636 _GJD M01_xne = M01_xne(-1)*kfmz01*fVmne/fVmne(-1)*pm01/pm01(-1) $ 637 _GJD M2_xne = M2_xne(-1)*kfmz2*fVmne/fVmne(-1)*pm2/pm2(-1) $ 638 _GJD M59_xne = M59_xne(-1)*kfmz59*fVmne/fVmne(-1)*pm59/pm59(-1) $ 639 _GJD Xnf_xne = (Xnf_xne(-1)+M01_xne(-1)*(1-kfmz01))*fVmne/fVmne(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_XNE $ 640 _GJD Xnz_xne = (Xnz_xne(-1)+M2_xne(-1)*(1-kfmz2)+M59_xne(-1)*(1-kfmz59))*fVmne/fVmne(-1) *pxnz/pxnz(-1)-JDM2_XNE-JDM59_XNE $ 641 _GJD M7b_xne = M7b_xne(-1)*fVmne/fVmne(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 642 _GJD M7y_xne = M7y_xne(-1)*fVmne/fVmne(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 643 _GJD Ms_xne = Ms_xne(-1)*fVmne/fVmne(-1)*pms/pms(-1) $ 644 _GJD Xa_xne = Xa_xne(-1)*fVmne/fVmne(-1)*pxa/pxa(-1) $ 645 _GJD Xb_xne = Xb_xne(-1)*fVmne/fVmne(-1)*pxb/pxb(-1) $ 646 _GJD Xqf_xne = Xqf_xne(-1)*fVmne/fVmne(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 647 _GJD Xqs_xne = Xqs_xne(-1)*fVmne/fVmne(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 648 _GJD Xh_xne = Xh_xne(-1)*fVmne/fVmne(-1)*pxh/pxh(-1) $ 649 _GJD Xo_xne = Xo_xne(-1)*fVmne/fVmne(-1)*pxo/pxo(-1) $ 650 _GJD Xqz_xne = Xqz_xne(-1)*fVmne/fVmne(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPVMNE*fVmne $ 651 _GJD M3r_xne = M3r_xne(-1)*fVene/fVene(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 652 _GJD M3k_xne = (Xe_xne(-1)*pxe/pxe(-1)+M3k_xne(-1)*pm3k/pm3k(-1))*fVene/fVene(-1) - Xe_xne $ 653 _GJD M3q_xne = M3q_xne(-1)*fVene/fVene(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 654 _D Xe_xne = bxe_xne*Xe $ 655 _GJD Xng_xne = Xng_xne(-1)*fVene/fVene(-1)*pxng/pxng(-1) $ 656 _GJD Xne_xne = Xne_xne(-1)*fVene/fVene(-1)*pxne/pxne(-1) $ 657 _GJD M01_xnf = M01_xnf(-1)*kfmz01*fVmnf/fVmnf(-1)*pm01/pm01(-1) $ 658 _GJD M2_xnf = M2_xnf(-1)*kfmz2*fVmnf/fVmnf(-1)*pm2/pm2(-1) $ 659 _GJD M59_xnf = M59_xnf(-1)*kfmz59*fVmnf/fVmnf(-1)*pm59/pm59(-1) $ 660 _GJD Xnf_xnf = (Xnf_xnf(-1)+M01_xnf(-1)*(1-kfmz01))*fVmnf/fVmnf(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_XNF $ 661 _GJD Xnz_xnf = (Xnz_xnf(-1)+M2_xnf(-1)*(1-kfmz2)+M59_xnf(-1)*(1-kfmz59))*fVmnf/fVmnf(-1) *pxnz/pxnz(-1)-JDM2_XNF-JDM59_XNF $ 662 _GJD M7b_xnf = M7b_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 663 _GJD M7y_xnf = M7y_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 664 _GJD Ms_xnf = Ms_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1)*pms/pms(-1) $ 665 _GJD Xa_xnf = Xa_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1)*pxa/pxa(-1) $ 666 _GJD Xb_xnf = Xb_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1)*pxb/pxb(-1) $ 667 _GJD Xqf_xnf = Xqf_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 668 _GJD Xqs_xnf = Xqs_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 669 _GJD Xh_xnf = Xh_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1)*pxh/pxh(-1) $ 670 _GJD Xo_xnf = Xo_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1)*pxo/pxo(-1) $ 671 _GJD Xqz_xnf = (Xqz_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1)*pxqz/pxqz(-1) +JDPVmnf*fVmnf)*(1-Dpvmnf) +Dpvmnf*(zpvmnf*fvmnf-(Vnf-pvenf*fVenf-xqz_xnf)) $ 672 _GJD M3r_xnf = M3r_xnf(-1)*fVenf/fVenf(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 673 _GJD M3k_xnf = M3k_xnf(-1)*fVenf/fVenf(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 674 _GJD M3q_xnf = M3q_xnf(-1)*fVenf/fVenf(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 675 _GJD Xe_xnf = Xe_xnf(-1)*fVenf/fVenf(-1)*pxe/pxe(-1) $ 676 _GJD Xng_xnf = Xng_xnf(-1)*fVenf/fVenf(-1)*pxng/pxng(-1) $ 677 _GJD Xne_xnf = Xne_xnf(-1)*fVenf/fVenf(-1)*pxne/pxne(-1) $ 678 _GJD M01_xnz = M01_xnz(-1)*kfmz01*fVmnz/fVmnz(-1)*pm01/pm01(-1) $ 679 _GJD M2_xnz = M2_xnz(-1)*kfmz2*fVmnz/fVmnz(-1)*pm2/pm2(-1) $ 680 _GJD M59_xnz = M59_xnz(-1)*kfmz59*fVmnz/fVmnz(-1)*pm59/pm59(-1) $ 681 _GJD Xnf_xnz = (Xnf_xnz(-1)+M01_xnz(-1)*(1-kfmz01))*fVmnz/fVmnz(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_XNZ $ 682 _GJD Xnz_xnz = (Xnz_xnz(-1)+M2_xnz(-1)*(1-kfmz2)+M59_xnz(-1)*(1-kfmz59))*fVmnz/fVmnz(-1) *pxnz/pxnz(-1)-JDM2_XNZ-JDM59_XNZ $ 683 _GJD M7b_xnz = M7b_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 684 _GJD M7y_xnz = M7y_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 685 _GJD Ms_xnz = Ms_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1)*pms/pms(-1) $ 686 _GJD Xa_xnz = Xa_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1)*pxa/pxa(-1) $ 687 _GJD Xb_xnz = Xb_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1)*pxb/pxb(-1) $ 688 _GJD Xqf_xnz = Xqf_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 689 _GJD Xqs_xnz = Xqs_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 690 _GJD Xh_xnz = Xh_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1)*pxh/pxh(-1) $ 691 _GJD Xo_xnz = Xo_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1)*pxo/pxo(-1) $ 692 _GJD Xqz_xnz = (Xqz_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1)*pxqz/pxqz(-1) +JDPVmnz*fVmnz)*(1-Dpvmnz) +Dpvmnz*(zpvmnz*fvmnz-(Vnz-pvenz*fVenz-xqz_xnz)) $ 693 _GJD M3r_xnz = M3r_xnz(-1)*fVenz/fVenz(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 694 _GJD M3k_xnz = M3k_xnz(-1)*fVenz/fVenz(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 695 _GJD M3q_xnz = M3q_xnz(-1)*fVenz/fVenz(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 696 _GJD Xe_xnz = Xe_xnz(-1)*fVenz/fVenz(-1)*pxe/pxe(-1) $ 697 _GJD Xng_xnz = Xng_xnz(-1)*fVenz/fVenz(-1)*pxng/pxng(-1) $ 698 _GJD Xne_xnz = Xne_xnz(-1)*fVenz/fVenz(-1)*pxne/pxne(-1) $ 699 _GJD M01_xb = M01_xb(-1)*kfmz01*fVmb/fVmb(-1)*pm01/pm01(-1) $ 700 _GJD M2_xb = M2_xb(-1)*kfmz2*fVmb/fVmb(-1)*pm2/pm2(-1) $ 701 _GJD M59_xb = M59_xb(-1)*kfmz59*fVmb/fVmb(-1)*pm59/pm59(-1) $ 702 _GJD Xnf_xb = (Xnf_xb(-1)+M01_xb(-1)*(1-kfmz01))*fVmb/fVmb(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_XB $ 703 _GJD Xnz_xb = (Xnz_xb(-1)+M2_xb(-1)*(1-kfmz2)+M59_xb(-1)*(1-kfmz59))*fVmb/fVmb(-1) *pxnz/pxnz(-1)-JDM2_XB-JDM59_XB $ 704 _GJD M7b_xb = M7b_xb(-1)*fVmb/fVmb(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 705 _GJD M7y_xb = M7y_xb(-1)*fVmb/fVmb(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 706 _GJD Ms_xb = Ms_xb(-1)*fVmb/fVmb(-1)*pms/pms(-1) $ 707 _GJD Xa_xb = Xa_xb(-1)*fVmb/fVmb(-1)*pxa/pxa(-1) $ 708 _GJD Xb_xb = Xb_xb(-1)*fVmb/fVmb(-1)*pxb/pxb(-1) $ 709 _GJD Xqf_xb = Xqf_xb(-1)*fVmb/fVmb(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 710 _GJD Xqs_xb = Xqs_xb(-1)*fVmb/fVmb(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 711 _GJD Xh_xb = Xh_xb(-1)*fVmb/fVmb(-1)*pxh/pxh(-1) $ 712 _GJD Xo_xb = Xo_xb(-1)*fVmb/fVmb(-1)*pxo/pxo(-1) $ 713 _GJD Xqz_xb = (Xqz_xb(-1)*fVmb/fVmb(-1)*pxqz/pxqz(-1) +JDPVmb*fVmb)*(1-Dpvmb) +Dpvmb*(zpvmb*fvmb-(Vb-pveb*fVeb-xqz_xb)) $ 714 _GJD M3r_xb = M3r_xb(-1)*fVeb/fVeb(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 715 _GJD M3k_xb = M3k_xb(-1)*fVeb/fVeb(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 716 _GJD M3q_xb = M3q_xb(-1)*fVeb/fVeb(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 717 _GJD Xe_xb = Xe_xb(-1)*fVeb/fVeb(-1)*pxe/pxe(-1) $ 718 _GJD Xng_xb = Xng_xb(-1)*fVeb/fVeb(-1)*pxng/pxng(-1) $ 719 _GJD Xne_xb = Xne_xb(-1)*fVeb/fVeb(-1)*pxne/pxne(-1) $ 720 _GJD M01_xqz = M01_xqz(-1)*kfmz01*fVmqz/fVmqz(-1)*pm01/pm01(-1) $ 721 _GJD M2_xqz = M2_xqz(-1)*kfmz2*fVmqz/fVmqz(-1)*pm2/pm2(-1) $ 722 _GJD M59_xqz = M59_xqz(-1)*kfmz59*fVmqz/fVmqz(-1)*pm59/pm59(-1) $ 723 _GJD Xnf_xqz = (Xnf_xqz(-1)+M01_xqz(-1)*(1-kfmz01))*fVmqz/fVmqz(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_XQZ $ 724 _GJD Xnz_xqz = (Xnz_xqz(-1)+M2_xqz(-1)*(1-kfmz2)+M59_xqz(-1)*(1-kfmz59))*fVmqz/fVmqz(-1) *pxnz/pxnz(-1)-JDM2_XQZ-JDM59_XQZ $ 725 _GJD M7b_xqz = M7b_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 726 _GJD M7y_xqz = M7y_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 727 _GJD Ms_xqz = Ms_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1)*pms/pms(-1) $ 728 _GJD Xa_xqz = Xa_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1)*pxa/pxa(-1) $ 729 _GJD Xb_xqz = Xb_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1)*pxb/pxb(-1) $ 730 _GJD Xqf_xqz = Xqf_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 731 _GJD Xqs_xqz = Xqs_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 732 _GJD Xh_xqz = Xh_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1)*pxh/pxh(-1) $ 733 _GJD Xo_xqz = Xo_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1)*pxo/pxo(-1) $ 734 _GJD Xqz_xqz = (Xqz_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1)*pxqz/pxqz(-1) +JDPVmqz*fVmqz)*(1-Dpvmqz) +Dpvmqz*(zpvmqz*fvmqz-(Vqz-pveqz*fVeqz-xqz_xqz)) $ 735 _GJD M3r_xqz = M3r_xqz(-1)*fVeqz/fVeqz(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 736 _GJD M3k_xqz = M3k_xqz(-1)*fVeqz/fVeqz(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 737 _GJD M3q_xqz = M3q_xqz(-1)*fVeqz/fVeqz(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 738 _GJD Xe_xqz = Xe_xqz(-1)*fVeqz/fVeqz(-1)*pxe/pxe(-1) $ 739 _GJD Xng_xqz = Xng_xqz(-1)*fVeqz/fVeqz(-1)*pxng/pxng(-1) $ 740 _GJD Xne_xqz = Xne_xqz(-1)*fVeqz/fVeqz(-1)*pxne/pxne(-1) $ 741 _GJD M01_xqs = M01_xqs(-1)*kfmz01*fVmqs/fVmqs(-1)*pm01/pm01(-1) $ 742 _GJD M2_xqs = M2_xqs(-1)*kfmz2*fVmqs/fVmqs(-1)*pm2/pm2(-1) $ 743 _GJD M59_xqs = M59_xqs(-1)*kfmz59*fVmqs/fVmqs(-1)*pm59/pm59(-1) $ 744 _GJD Xnf_xqs = (Xnf_xqs(-1)+M01_xqs(-1)*(1-kfmz01))*fVmqs/fVmqs(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_XQS $ 745 _GJD Xnz_xqs = (Xnz_xqs(-1)+M2_xqs(-1)*(1-kfmz2)+M59_xqs(-1)*(1-kfmz59))*fVmqs/fVmqs(-1) *pxnz/pxnz(-1)-JDM2_XQS-JDM59_XQS $ 746 _GJD M7b_xqs = M7b_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 747 _GJD M7y_xqs = M7y_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 748 _GJD Ms_xqs = Ms_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1)*pms/pms(-1) $ 749 _GJD Xa_xqs = Xa_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1)*pxa/pxa(-1) $ 750 _GJD Xb_xqs = Xb_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1)*pxb/pxb(-1) $ 751 _GJD Xqf_xqs = Xqf_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 752 _GJD Xqs_xqs = Xqs_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 753 _GJD Xh_xqs = Xh_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1)*pxh/pxh(-1) $ 754 _GJD Xo_xqs = Xo_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1)*pxo/pxo(-1) $ 755 _GJD Xqz_xqs = (Xqz_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1)*pxqz/pxqz(-1) +JDPVmqs*fVmqs)*(1-Dpvmqs) +Dpvmqs*(zpvmqs*fvmqs-(Vqs-pveqs*fVeqs-xqz_xqs)) $ 756 _GJD M3r_xqs = M3r_xqs(-1)*fVeqs/fVeqs(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 757 _GJD M3k_xqs = M3k_xqs(-1)*fVeqs/fVeqs(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 758 _GJD M3q_xqs = M3q_xqs(-1)*fVeqs/fVeqs(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 759 _GJD Xe_xqs = Xe_xqs(-1)*fVeqs/fVeqs(-1)*pxe/pxe(-1) $ 760 _GJD Xng_xqs = Xng_xqs(-1)*fVeqs/fVeqs(-1)*pxng/pxng(-1) $ 761 _GJD Xne_xqs = Xne_xqs(-1)*fVeqs/fVeqs(-1)*pxne/pxne(-1) $ 762 _GJD M01_xqf = M01_xqf(-1)*kfmz01*fVmqf/fVmqf(-1)*pm01/pm01(-1) $ 763 _GJD M2_xqf = M2_xqf(-1)*kfmz2*fVmqf/fVmqf(-1)*pm2/pm2(-1) $ 764 _GJD M59_xqf = M59_xqf(-1)*kfmz59*fVmqf/fVmqf(-1)*pm59/pm59(-1) $ 765 _GJD Xnf_xqf = (Xnf_xqf(-1)+M01_xqf(-1)*(1-kfmz01))*fVmqf/fVmqf(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_XQF $ 766 _GJD Xnz_xqf = (Xnz_xqf(-1)+M2_xqf(-1)*(1-kfmz2)+M59_xqf(-1)*(1-kfmz59))*fVmqf/fVmqf(-1) *pxnz/pxnz(-1)-JDM2_XQF-JDM59_XQF $ 767 _GJD M7b_xqf = M7b_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 768 _GJD M7y_xqf = M7y_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 769 _GJD Ms_xqf = Ms_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1)*pms/pms(-1) $ 770 _GJD Xa_xqf = Xa_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1)*pxa/pxa(-1) $ 771 _GJD Xb_xqf = Xb_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1)*pxb/pxb(-1) $ 772 _GJD Xqf_xqf = Xqf_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 773 _GJD Xqs_xqf = Xqs_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 774 _GJD Xh_xqf = Xh_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1)*pxh/pxh(-1) $ 775 _GJD Xo_xqf = Xo_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1)*pxo/pxo(-1) $ 776 _GJD Xqz_xqf = (Xqz_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1)*pxqz/pxqz(-1) +JDPVmqf*fVmqf)*(1-Dpvmqf) +Dpvmqf*(zpvmqf*fvmqf-(Vqf-pveqf*fVeqf-xqz_xqf)) $ 777 _GJD M3r_xqf = M3r_xqf(-1)*fVeqf/fVeqf(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 778 _GJD M3k_xqf = M3k_xqf(-1)*fVeqf/fVeqf(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 779 _GJD M3q_xqf = M3q_xqf(-1)*fVeqf/fVeqf(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 780 _GJD Xe_xqf = Xe_xqf(-1)*fVeqf/fVeqf(-1)*pxe/pxe(-1) $ 781 _GJD Xng_xqf = Xng_xqf(-1)*fVeqf/fVeqf(-1)*pxng/pxng(-1) $ 782 _GJD Xne_xqf = Xne_xqf(-1)*fVeqf/fVeqf(-1)*pxne/pxne(-1) $ 783 _GJD M01_xh = M01_xh(-1)*kfmz01*fVmh/fVmh(-1)*pm01/pm01(-1) $ 784 _GJD M2_xh = M2_xh(-1)*kfmz2*fVmh/fVmh(-1)*pm2/pm2(-1) $ 785 _GJD M59_xh = M59_xh(-1)*kfmz59*fVmh/fVmh(-1)*pm59/pm59(-1) $ 786 _GJD Xnf_xh = (Xnf_xh(-1)+M01_xh(-1)*(1-kfmz01))*fVmh/fVmh(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_XH $ 787 _GJD Xnz_xh = (Xnz_xh(-1)+M2_xh(-1)*(1-kfmz2)+M59_xh(-1)*(1-kfmz59))*fVmh/fVmh(-1) *pxnz/pxnz(-1)-JDM2_XH-JDM59_XH $ 788 _GJD M7b_xh = M7b_xh(-1)*fVmh/fVmh(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 789 _GJD M7y_xh = M7y_xh(-1)*fVmh/fVmh(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 790 _GJD Ms_xh = Ms_xh(-1)*fVmh/fVmh(-1)*pms/pms(-1) $ 791 _GJD Xa_xh = Xa_xh(-1)*fVmh/fVmh(-1)*pxa/pxa(-1) $ 792 _GJD Xb_xh = Xb_xh(-1)*fVmh/fVmh(-1)*pxb/pxb(-1) $ 793 _GJD Xqf_xh = Xqf_xh(-1)*fVmh/fVmh(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 794 _GJD Xqs_xh = Xqs_xh(-1)*fVmh/fVmh(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 795 _GJD Xh_xh = Xh_xh(-1)*fVmh/fVmh(-1)*pxh/pxh(-1) $ 796 _GJD Xo_xh = Xo_xh(-1)*fVmh/fVmh(-1)*pxo/pxo(-1) $ 797 _GJD Xqz_xh = Xqz_xh(-1)*fVmh/fVmh(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPVMH*fVmh $ 798 _GJD M3r_xh = M3r_xh(-1)*fVeh/fVeh(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 799 _GJD M3k_xh = M3k_xh(-1)*fVeh/fVeh(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 800 _GJD M3q_xh = M3q_xh(-1)*fVeh/fVeh(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 801 _GJD Xe_xh = Xe_xh(-1)*fVeh/fVeh(-1)*pxe/pxe(-1) $ 802 _GJD Xng_xh = Xng_xh(-1)*fVeh/fVeh(-1)*pxng/pxng(-1) $ 803 _GJD Xne_xh = Xne_xh(-1)*fVeh/fVeh(-1)*pxne/pxne(-1) $ 804 _GJD M01_xe = M01_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pm01/pm01(-1) $ 805 _GJD M2_xe = M2_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pm2/pm2(-1) $ 806 _GJD M59_xe = M59_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pm59/pm59(-1) $ 807 _GJD M7b_xe = M7b_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 808 _GJD M7y_xe = M7y_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 809 _GJD Ms_xe = Ms_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pms/pms(-1) $ 810 _GJD Xa_xe = Xa_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pxa/pxa(-1) $ 811 _GJD Xnf_xe = Xnf_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pxnf/pxnf(-1) $ 812 _GJD Xnz_xe = Xnz_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pxnz/pxnz(-1) $ 813 _GJD Xb_xe = Xb_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pxb/pxb(-1) $ 814 _GJD Xqf_xe = Xqf_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 815 _GJD Xqs_xe = Xqs_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 816 _GJD Xh_xe = Xh_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pxh/pxh(-1) $ 817 _GJD Xo_xe = Xo_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pxo/pxo(-1) $ 818 _GJD Xqz_xe = (Xqz_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pxqz/pxqz(-1) +JDPVme*fVme)*(1-Dpvme) +Dpvme*(zpvme*fvme-(Ve-pvee*fVee-xqz_xe)) $ 819 _GJD M3r_xe = M3r_xe(-1)*fVee/fVee(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 820 _GJD M3k_xe = M3k_xe(-1)*fVee/fVee(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 821 _GJD M3q_xe = M3q_xe(-1)*fVee/fVee(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 822 _GJD Xe_xe = Xe_xe(-1)*fVee/fVee(-1)*pxe/pxe(-1) $ 823 _GJD Xng_xe = Xng_xe(-1)*fVee/fVee(-1)*pxng/pxng(-1) $ 824 _GJD Xne_xe = Xne_xe(-1)*fVee/fVee(-1)*pxne/pxne(-1) $ 825 _GJD M01_xo = M01_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pm01/pm01(-1) $ 826 _GJD M2_xo = M2_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pm2/pm2(-1) $ 827 _GJD M59_xo = M59_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pm59/pm59(-1) $ 828 _GJD M7b_xo = M7b_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 829 _GJD M7y_xo = M7y_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 830 _GJD Ms_xo = Ms_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pms/pms(-1) $ 831 _GJD Xa_xo = Xa_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pxa/pxa(-1) $ 832 _GJD Xnf_xo = Xnf_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pxnf/pxnf(-1) $ 833 _GJD Xnz_xo = Xnz_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pxnz/pxnz(-1) $ 834 _GJD Xb_xo = Xb_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pxb/pxb(-1) $ 835 _GJD Xqf_xo = Xqf_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 836 _GJD Xqs_xo = Xqs_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 837 _GJD Xh_xo = Xh_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pxh/pxh(-1) $ 838 _GJD Xo_xo = Xo_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pxo/pxo(-1) $ 839 _GJD Xqz_xo = (Xqz_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pxqz/pxqz(-1) +JDPVmo*fVmo)*(1-Dpvmo) +Dpvmo*(zpvmo*fvmo-(fVo*pvo-pveo*fVeo-xqz_xo)) $ 840 _GJD M3r_xo = M3r_xo(-1)*fVeo/fVeo(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 841 _GJD M3k_xo = M3k_xo(-1)*fVeo/fVeo(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 842 _GJD M3q_xo = M3q_xo(-1)*fVeo/fVeo(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 843 _GJD Xe_xo = Xe_xo(-1)*fVeo/fVeo(-1)*pxe/pxe(-1) $ 844 _GJD Xng_xo = Xng_xo(-1)*fVeo/fVeo(-1)*pxng/pxng(-1) $ 845 _GJD Xne_xo = Xne_xo(-1)*fVeo/fVeo(-1)*pxne/pxne(-1) $ 846 _GJD M01_cf = M01_cf(-1)*kfmz01*fCf/fCf(-1)*pm01/pm01(-1) $ 847 _GJD M2_cf = M2_cf(-1)*kfmz2*fCf/fCf(-1)*pm2/pm2(-1) $ 848 _GJD M59_cf = M59_cf(-1)*kfmz59*fCf/fCf(-1)*pm59/pm59(-1) $ 849 _GJD Xnf_cf = (Xnf_cf(-1)+M01_cf(-1)*(1-kfmz01))*fCf/fCf(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_CF $ 850 _GJD Xnz_cf = (Xnz_cf(-1)+M2_cf(-1)*(1-kfmz2)+M59_cf(-1)*(1-kfmz59))*fCf/fCf(-1)* pxnz/pxnz(-1)-JDM2_CF-JDM59_CF $ 851 _GJD M3r_cf = M3r_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 852 _GJD M3k_cf = M3k_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 853 _GJD M3q_cf = M3q_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 854 _GJD M7b_cf = M7b_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 855 _GJD M7y_cf = M7y_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 856 _GJD Ms_cf = Ms_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pms/pms(-1) $ 857 _GJD Xa_cf = Xa_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pxa/pxa(-1) $ 858 _GJD Xe_cf = Xe_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pxe/pxe(-1) $ 859 _GJD Xng_cf = Xng_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pxng/pxng(-1) $ 860 _GJD Xne_cf = Xne_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pxne/pxne(-1) $ 861 _GJD Xb_cf = Xb_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pxb/pxb(-1) $ 862 _GJD Xqf_cf = Xqf_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 863 _GJD Xqs_cf = Xqs_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 864 _GJD M01_cv = M01_cv(-1)*kfmz01*fCv/fCv(-1)*pm01/pm01(-1) $ 865 _GJD M2_cv = M2_cv(-1)*kfmz2*fCv/fCv(-1)*pm2/pm2(-1) $ 866 _GJD M59_cv = M59_cv(-1)*kfmz59*fCv/fCv(-1)*pm59/pm59(-1) $ 867 _GJD Xnf_cv = (Xnf_cv(-1)+M01_cv(-1)*(1-kfmz01))*fCv/fCv(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_CV $ 868 _GJD Xnz_cv = (Xnz_cv(-1)+M2_cv(-1)*(1-kfmz2)+M59_cv(-1)*(1-kfmz59))*fCv/fCv(-1)* pxnz/pxnz(-1)-JDM2_CV-JDM59_CV $ 869 _GJD M3r_cv = M3r_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 870 _GJD M3k_cv = M3k_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 871 _GJD M3q_cv = M3q_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 872 _GJD M7b_cv = M7b_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 873 _GJD M7y_cv = M7y_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 874 _GJD Ms_cv = Ms_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pms/pms(-1) $ 875 _GJD Xa_cv = Xa_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pxa/pxa(-1) $ 876 _GJD Xe_cv = Xe_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pxe/pxe(-1) $ 877 _GJD Xng_cv = Xng_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pxng/pxng(-1) $ 878 _GJD Xne_cv = Xne_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pxne/pxne(-1) $ 879 _GJD Xb_cv = Xb_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pxb/pxb(-1) $ 880 _GJD Xqf_cv = Xqf_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 881 _GJD Xqs_cv = Xqs_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 882 _GJD M01_ce = M01_ce(-1)*kfmz01*fCe/fCe(-1)*pm01/pm01(-1) $ 883 _GJD M2_ce = M2_ce(-1)*kfmz2*fCe/fCe(-1)*pm2/pm2(-1) $ 884 _GJD M59_ce = M59_ce(-1)*kfmz59*fCe/fCe(-1)*pm59/pm59(-1) $ 885 _GJD Xnf_ce = (Xnf_ce(-1)+M01_ce(-1)*(1-kfmz01))*fCe/fCe(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_CE $ 886 _GJD Xnz_ce = (Xnz_ce(-1)+M2_ce(-1)*(1-kfmz2)+M59_ce(-1)*(1-kfmz59))*fCe/fCe(-1)* pxnz/pxnz(-1)-JDM2_CE-JDM59_CE $ 887 _GJD M3r_ce = M3r_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 888 _GJD M3k_ce = M3k_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 889 _GJD M3q_ce = M3q_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 890 _GJD M7b_ce = M7b_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 891 _GJD M7y_ce = M7y_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 892 _GJD Ms_ce = Ms_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pms/pms(-1) $ 893 _GJD Xa_ce = Xa_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pxa/pxa(-1) $ 894 _GJD Xe_ce = Xe_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pxe/pxe(-1) $ 895 _GJD Xng_ce = Xng_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pxng/pxng(-1) $ 896 _GJD Xne_ce = Xne_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pxne/pxne(-1) $ 897 _GJD Xb_ce = Xb_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pxb/pxb(-1) $ 898 _GJD Xqf_ce = Xqf_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 899 _GJD Xqs_ce = Xqs_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 900 _GJD M01_cg = M01_cg(-1)*kfmz01*fCg/fCg(-1)*pm01/pm01(-1) $ 901 _GJD M2_cg = M2_cg(-1)*kfmz2*fCg/fCg(-1)*pm2/pm2(-1) $ 902 _GJD M59_cg = M59_cg(-1)*kfmz59*fCg/fCg(-1)*pm59/pm59(-1) $ 903 _GJD Xnf_cg = (Xnf_cg(-1)+M01_cg(-1)*(1-kfmz01))*fCg/fCg(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_CG $ 904 _GJD Xnz_cg = (Xnz_cg(-1)+M2_cg(-1)*(1-kfmz2)+M59_cg(-1)*(1-kfmz59))*fCg/fCg(-1)* pxnz/pxnz(-1)-JDM2_CG-JDM59_CG $ 905 _GJD M3r_cg = M3r_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 906 _GJD M3k_cg = M3k_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 907 _GJD M3q_cg = M3q_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 908 _GJD M7b_cg = M7b_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 909 _GJD M7y_cg = M7y_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 910 _GJD Ms_cg = Ms_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pms/pms(-1) $ 911 _GJD Xa_cg = Xa_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pxa/pxa(-1) $ 912 _GJD Xe_cg = Xe_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pxe/pxe(-1) $ 913 _GJD Xng_cg = Xng_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pxng/pxng(-1) $ 914 _GJD Xne_cg = Xne_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pxne/pxne(-1) $ 915 _GJD Xb_cg = Xb_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pxb/pxb(-1) $ 916 _GJD Xqf_cg = Xqf_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 917 _GJD Xqs_cg = Xqs_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 918 _GJD M01_cb = M01_cb(-1)*kfmz01*fCb/fCb(-1)*pm01/pm01(-1) $ 919 _GJD M2_cb = M2_cb(-1)*kfmz2*fCb/fCb(-1)*pm2/pm2(-1) $ 920 _GJD M59_cb = M59_cb(-1)*kfmz59*fCb/fCb(-1)*pm59/pm59(-1) $ 921 _GJD Xnf_cb = (Xnf_cb(-1)+M01_cb(-1)*(1-kfmz01))*fCb/fCb(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_CB $ 922 _GJD Xnz_cb = (Xnz_cb(-1)+M2_cb(-1)*(1-kfmz2)+M59_cb(-1)*(1-kfmz59))*fCb/fCb(-1)* pxnz/pxnz(-1)-JDM2_CB-JDM59_CB $ 923 _GJD M3r_cb = M3r_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 924 _GJD M3k_cb = M3k_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 925 _GJD M3q_cb = M3q_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 926 _GJD M7b_cb = M7b_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 927 _GJD M7y_cb = M7y_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 928 _GJD Ms_cb = Ms_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pms/pms(-1) $ 929 _GJD Xa_cb = Xa_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pxa/pxa(-1) $ 930 _GJD Xe_cb = Xe_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pxe/pxe(-1) $ 931 _GJD Xng_cb = Xng_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pxng/pxng(-1) $ 932 _GJD Xne_cb = Xne_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pxne/pxne(-1) $ 933 _GJD Xb_cb = Xb_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pxb/pxb(-1) $ 934 _GJD Xqf_cb = Xqf_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 935 _GJD Xqs_cb = Xqs_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 936 _GJD M01_ch = M01_ch(-1)*kfmz01*fCh/fCh(-1)*pm01/pm01(-1) $ 937 _GJD M2_ch = M2_ch(-1)*kfmz2*fCh/fCh(-1)*pm2/pm2(-1) $ 938 _GJD M59_ch = M59_ch(-1)*kfmz59*fCh/fCh(-1)*pm59/pm59(-1) $ 939 _GJD Xnf_ch = (Xnf_ch(-1)+M01_ch(-1)*(1-kfmz01))*fCh/fCh(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_CH $ 940 _GJD Xnz_ch = (Xnz_ch(-1)+M2_ch(-1)*(1-kfmz2)+M59_ch(-1)*(1-kfmz59))*fCh/fCh(-1)* pxnz/pxnz(-1)-JDM2_CH-JDM59_CH $ 941 _GJD M3r_ch = M3r_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 942 _GJD M3k_ch = M3k_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 943 _GJD M3q_ch = M3q_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 944 _GJD M7b_ch = M7b_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 945 _GJD M7y_ch = M7y_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 946 _GJD Ms_ch = Ms_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pms/pms(-1) $ 947 _GJD Xa_ch = Xa_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pxa/pxa(-1) $ 948 _GJD Xe_ch = Xe_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pxe/pxe(-1) $ 949 _GJD Xng_ch = Xng_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pxng/pxng(-1) $ 950 _GJD Xne_ch = Xne_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pxne/pxne(-1) $ 951 _GJD Xb_ch = Xb_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pxb/pxb(-1) $ 952 _GJD Xqf_ch = Xqf_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 953 _GJD Xqs_ch = Xqs_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 954 _GJD M01_cs = M01_cs(-1)*kfmz01*fCs/fCs(-1)*pm01/pm01(-1) $ 955 _GJD M2_cs = M2_cs(-1)*kfmz2*fCs/fCs(-1)*pm2/pm2(-1) $ 956 _GJD M59_cs = M59_cs(-1)*kfmz59*fCs/fCs(-1)*pm59/pm59(-1) $ 957 _GJD Xnf_cs = (Xnf_cs(-1)+M01_cs(-1)*(1-kfmz01))*fCs/fCs(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_CS $ 958 _GJD Xnz_cs = (Xnz_cs(-1)+M2_cs(-1)*(1-kfmz2)+M59_cs(-1)*(1-kfmz59))*fCs/fCs(-1)* pxnz/pxnz(-1)-JDM2_CS-JDM59_CS $ 959 _GJD M3r_cs = M3r_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 960 _GJD M3k_cs = M3k_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 961 _GJD M3q_cs = M3q_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 962 _GJD M7b_cs = M7b_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 963 _GJD M7y_cs = M7y_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 964 _GJD Ms_cs = Ms_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pms/pms(-1) $ 965 _GJD Xa_cs = Xa_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pxa/pxa(-1) $ 966 _GJD Xe_cs = Xe_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pxe/pxe(-1) $ 967 _GJD Xng_cs = Xng_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pxng/pxng(-1) $ 968 _GJD Xne_cs = Xne_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pxne/pxne(-1) $ 969 _GJD Xb_cs = Xb_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pxb/pxb(-1) $ 970 _GJD Xqf_cs = Xqf_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 971 _GJD Xqs_cs = Xqs_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 972 _GJD M01_ct = M01_ct(-1)*kfmz01*fCt/fCt(-1)*pm01/pm01(-1) $ 973 _GJD M2_ct = M2_ct(-1)*kfmz2*fCt/fCt(-1)*pm2/pm2(-1) $ 974 _GJD M59_ct = M59_ct(-1)*kfmz59*fCt/fCt(-1)*pm59/pm59(-1) $ 975 _GJD Xnf_ct = (Xnf_ct(-1)+M01_ct(-1)*(1-kfmz01))*fCt/fCt(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_CT $ 976 _GJD Xnz_ct = (Xnz_ct(-1)+M2_ct(-1)*(1-kfmz2)+M59_ct(-1)*(1-kfmz59))*fCt/fCt(-1)* pxnz/pxnz(-1)-JDM2_CT-JDM59_CT $ 977 _GJD M3r_ct = M3r_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 978 _GJD M3k_ct = M3k_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 979 _GJD M3q_ct = M3q_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 980 _GJD M7b_ct = M7b_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 981 _GJD M7y_ct = M7y_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 982 _GJD Ms_ct = Ms_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pms/pms(-1) $ 983 _GJD Xa_ct = Xa_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pxa/pxa(-1) $ 984 _GJD Xe_ct = Xe_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pxe/pxe(-1) $ 985 _GJD Xng_ct = Xng_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pxng/pxng(-1) $ 986 _GJD Xne_ct = Xne_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pxne/pxne(-1) $ 987 _GJD Xb_ct = Xb_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pxb/pxb(-1) $ 988 _GJD Xqf_ct = Xqf_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 989 _GJD Xqs_ct = Xqs_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 990 _GJD M01_co = M01_co(-1)*kfmz01*fCo/fCo(-1)*pm01/pm01(-1) $ 991 _GJD M2_co = M2_co(-1)*kfmz2*fCo/fCo(-1)*pm2/pm2(-1) $ 992 _GJD M59_co = M59_co(-1)*kfmz59*fCo/fCo(-1)*pm59/pm59(-1) $ 993 _GJD Xnf_co = (Xnf_co(-1)+M01_co(-1)*(1-kfmz01))*fCo/fCo(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_CO $ 994 _GJD Xnz_co = (Xnz_co(-1)+M2_co(-1)*(1-kfmz2)+M59_co(-1)*(1-kfmz59))*fCo/fCo(-1)* pxnz/pxnz(-1)-JDM2_CO-JDM59_CO $ 995 _GJD M3r_co = M3r_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 996 _GJD M3k_co = M3k_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 997 _GJD M3q_co = M3q_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 998 _GJD M7b_co = M7b_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 999 _GJD M7y_co = M7y_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 1000 _GJD Ms_co = Ms_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pms/pms(-1) $ 1001 _GJD Xa_co = Xa_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pxa/pxa(-1) $ 1002 _GJD Xe_co = Xe_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pxe/pxe(-1) $ 1003 _GJD Xng_co = Xng_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pxng/pxng(-1) $ 1004 _GJD Xne_co = Xne_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pxne/pxne(-1) $ 1005 _GJD Xb_co = Xb_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pxb/pxb(-1) $ 1006 _GJD Xqf_co = Xqf_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 1007 _GJD Xqs_co = Xqs_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 1008 _GJD M01_im = M01_im(-1)*kfmz01*fIm/fIm(-1)*pm01/pm01(-1) $ 1009 _GJD M2_im = M2_im(-1)*kfmz2*fIm/fIm(-1)*pm2/pm2(-1) $ 1010 _GJD M59_im = M59_im(-1)*kfmz59*fIm/fIm(-1)*pm59/pm59(-1) $ 1011 _GJD Xnf_im = (Xnf_im(-1)+M01_im(-1)*(1-kfmz01))*fIm/fIm(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_IM $ 1012 _GJD Xnz_im = (Xnz_im(-1)+M2_im(-1)*(1-kfmz2)+M59_im(-1)*(1-kfmz59))*fIm/fIm(-1)* pxnz/pxnz(-1)-JDM2_IM-JDM59_IM $ 1013 _GJD M3r_im = M3r_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 1014 _GJD M3k_im = M3k_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 1015 _GJD M3q_im = M3q_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 1016 _GJD M7b_im = M7b_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 1017 _GJD M7y_im = M7y_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 1018 _GJD Ms_im = Ms_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pms/pms(-1) $ 1019 _GJD Xa_im = Xa_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pxa/pxa(-1) $ 1020 _GJD Xe_im = Xe_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pxe/pxe(-1) $ 1021 _GJD Xng_im = Xng_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pxng/pxng(-1) $ 1022 _GJD Xne_im = Xne_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pxne/pxne(-1) $ 1023 _GJD Xb_im = Xb_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pxb/pxb(-1) $ 1024 _GJD Xqf_im = Xqf_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 1025 _GJD Xqs_im = Xqs_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 1026 _GJD Xo_cf = Xo_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pxo/pxo(-1) $ 1027 _GJD Xqz_cf = (Xqz_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pxqz/pxqz(-1) +JDPncf*fCf)*(1-Dpncf) +Dpncf*(zpncf*fCf-(Xa_cf+Xe_cf+Xng_cf+Xne_cf+Xnf_cf+Xnz_cf +Xb_cf+Xqs_cf+Xqf_cf+Xh_cf+Xo_cf+M01_cf+M2_cf+M3r_cf +M3k_cf+M3q_cf+M59_cf+M7b_cf+M7y_cf+Ms_cf+Spm_cf)) $ 1028 _GJD Xo_cv = Xo_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pxo/pxo(-1) $ 1029 _GJD Xqz_cv = (Xqz_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pxqz/pxqz(-1) +JDPncv*fCv)*(1-Dpncv) +Dpncv*(zpncv*fCv-(Xa_cv+Xe_cv+Xng_cv+Xne_cv+Xnf_cv+Xnz_cv +Xb_cv+Xqs_cv+Xqf_cv+Xh_cv+Xo_cv+M01_cv+M2_cv+M3r_cv+M3k_cv +M3q_cv+M59_cv+M7b_cv+M7y_cv+Ms_cv+Spm_cv)) $ 1030 _GJD Xo_ce = Xo_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pxo/pxo(-1) $ 1031 _GJD Xqz_ce = (Xqz_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pxqz/pxqz(-1) +JDPnce*fCe)*(1-Dpnce) +Dpnce*(zpnce*fCe-(Xa_ce+Xe_ce+Xng_ce+Xne_ce+Xnf_ce+Xnz_ce +Xb_ce+Xqs_ce+Xqf_ce+Xh_ce+Xo_ce+M01_ce+M2_ce+M3r_ce+M3k_ce +M3q_ce+M59_ce+M7b_ce+M7y_ce+Ms_ce+Spm_ce)) $ 1032 _GJD Xo_cg = Xo_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pxo/pxo(-1) $ 1033 _GJD Xqz_cg = (Xqz_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPncg*fCg)*(1-Dpncg) +Dpncg*(zpncg*fCg-(Xa_cg+Xe_cg+Xng_cg+Xne_cg+Xnf_cg+Xnz_cg +Xb_cg+Xqs_cg+Xqf_cg+Xh_cg+Xo_cg+M01_cg+M2_cg+M3r_cg+M3k_cg +M3q_cg+M59_cg+M7b_cg+M7y_cg+Ms_cg+Spm_cg) )$ 1034 _GJD Xo_cb = Xo_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pxo/pxo(-1) $ 1035 _GJD Xqz_cb = (Xqz_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPncb*fCb)*(1-Dpncb) +Dpncb*(zpncb*fCb-(Xa_cb+Xe_cb+Xng_cb+Xne_cb+Xnf_cb+Xnz_cb +Xb_cb+Xqs_cb+Xqf_cb+Xh_cb+Xo_cb+M01_cb+M2_cb+M3r_cb+M3k_cb +M3q_cb+M59_cb+M7b_cb+M7y_cb+Ms_cb+Spm_cb)) $ 1036 _GJD Xo_ch = Xo_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pxo/pxo(-1) $ 1037 _GJD Xqz_ch = Xqz_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPCH*fCh $ 1038 _GJD Xo_cs = Xo_cs(-1)*fYfo/fYfo(-1)*pxo/pxo(-1) $ 1039 _GJD Xqz_cs = (Xqz_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pxqz/pxqz(-1) -(Xo_cs-Xo_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pxo/pxo(-1))+JDPncs*fCs)*(1-Dpncs) +Dpncs*(zpncs*fCs-(Xa_cs+Xe_cs+Xng_cs+Xne_cs+Xnf_cs+Xnz_cs +Xb_cs+Xqs_cs+Xqf_cs+Xh_cs+Xo_cs+M01_cs+M2_cs+M3r_cs+M3k_cs +M3q_cs+M59_cs+M7b_cs+M7y_cs+Ms_cs+Spm_cs)) $ 1040 _GJD Xo_ct = Xo_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pxo/pxo(-1) $ 1041 _GJD Xqz_ct = Xqz_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPCT*fCt $ 1042 _GJD Xo_im = Xo_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pxo/pxo(-1) $ 1043 _GJD Xqz_im = (Xqz_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPnim*fIm)*(1-Dpnim) +Dpnim*(zpnim*fIm-(Xa_im+Xe_im+Xng_im+Xne_im+Xnf_im+Xnz_im +Xb_im+Xqs_im+Xqf_im+Xh_im+Xo_im+M01_im+M2_im+M3r_im+M3k_im +M3q_im+M59_im+M7b_im+M7y_im+Ms_im+Spm_im)) $ 1044 _GJD Xqz_co = Xqz_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPCO*fCo $ 1045 _GJD Xh_cf = Xh_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pxh/pxh(-1) $ 1046 _GJD Xh_cv = Xh_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pxh/pxh(-1) $ 1047 _GJD Xh_ce = Xh_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pxh/pxh(-1) $ 1048 _GJD Xh_cg = Xh_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pxh/pxh(-1) $ 1049 _GJD Xh_cb = Xh_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pxh/pxh(-1) $ 1050 _GJD Xh_cs = Xh_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pxh/pxh(-1) $ 1051 _GJD Xh_ct = Xh_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pxh/pxh(-1) $ 1052 _GJD Xh_co = Xh_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pxh/pxh(-1) $ 1053 _GJD Xh_im = Xh_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pxh/pxh(-1) $ 1054 _GJD Xh_ch = Ch-Xa_ch-Xe_ch-Xng_ch-Xne_ch-Xnf_ch-Xnz_ch-Xb_ch-Xqz_ch-Xqs_ch-Xqf_ch -Xo_ch-M01_ch-M2_ch-M3r_ch-M3k_ch-M3q_ch-M59_ch-M7b_ch-M7y_ch-Ms_ch- Spm_ch-Spp_ch-Spg_ch $ 1055 _GJD M01_ib = M01_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pm01/pm01(-1) $ 1056 _GJD M2_ib = M2_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pm2/pm2(-1) $ 1057 _GJD M3r_ib = M3r_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 1058 _GJD M3k_ib = M3k_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 1059 _GJD M3q_ib = M3q_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 1060 _GJD M7b_ib = M7b_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 1061 _GJD M7y_ib = M7y_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 1062 _GJD M59_ib = M59_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pm59/pm59(-1) $ 1063 _GJD Ms_ib = Ms_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pms/pms(-1) $ 1064 _GJD Xa_ib = Xa_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pxa/pxa(-1) $ 1065 _GJD Xe_ib = Xe_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pxe/pxe(-1) $ 1066 _GJD Xng_ib = Xng_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pxng/pxng(-1) $ 1067 _GJD Xne_ib = Xne_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pxne/pxne(-1) $ 1068 _GJD Xnf_ib = Xnf_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pxnf/pxnf(-1) $ 1069 _GJD Xnz_ib = Xnz_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pxnz/pxnz(-1) $ 1070 _GJD Xb_ib = Xb_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pxb/pxb(-1) $ 1071 _GJD Xqs_ib = Xqs_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 1072 _GJD Xqf_ib = Xqf_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 1073 _GJD Xh_ib = Xh_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pxh/pxh(-1) $ 1074 _GJD Xo_ib = Xo_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pxo/pxo(-1) $ 1075 _GJD Xqz_ib = (Xqz_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPnib*fIb)*(1-Dpnib) +Dpnib*(zpnib*fIb-(Xa_ib+Xe_ib+Xng_ib+Xne_ib+Xnf_ib+Xnz_ib +Xb_ib+Xqs_ib+Xqf_ib+Xh_ib+Xo_ib+M01_ib+M2_ib+M3r_ib+M3k_ib +M3q_ib+M59_ib+M7b_ib+M7y_ib+Ms_ib+Spm_ib)) $ 1076 _GJD M01_it = M01_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pm01/pm01(-1) $ 1077 _GJD M2_it = M2_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pm2/pm2(-1) $ 1078 _GJD M3r_it = M3r_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 1079 _GJD M3k_it = M3k_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 1080 _GJD M3q_it = M3q_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 1081 _GJD M7b_it = M7b_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 1082 _GJD M7y_it = M7y_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 1083 _GJD M59_it = M59_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pm59/pm59(-1) $ 1084 _GJD Ms_it = Ms_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pms/pms(-1) $ 1085 _GJD Xa_it = Xa_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pxa/pxa(-1) $ 1086 _GJD Xe_it = Xe_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pxe/pxe(-1) $ 1087 _GJD Xng_it = Xng_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pxng/pxng(-1) $ 1088 _GJD Xne_it = Xne_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pxne/pxne(-1) $ 1089 _GJD Xnf_it = Xnf_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pxnf/pxnf(-1) $ 1090 _GJD Xnz_it = Xnz_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pxnz/pxnz(-1) $ 1091 _GJD Xb_it = Xb_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pxb/pxb(-1) $ 1092 _GJD Xqs_it = Xqs_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 1093 _GJD Xqf_it = Xqf_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 1094 _GJD Xh_it = Xh_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pxh/pxh(-1) $ 1095 _GJD Xo_it = Xo_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pxo/pxo(-1) $ 1096 _GJD Xqz_it = Xqz_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPIT*fIt $ 1097 _GJD M01_e2 = M01_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pm01/pm01(-1) $ 1098 _GJD M2_e2 = M2_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pm2/pm2(-1) $ 1099 _GJD M3r_e2 = M3r_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 1100 _GJD M3k_e2 = M3k_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 1101 _GJD M3q_e2 = M3q_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 1102 _GJD M7b_e2 = M7b_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 1103 _GJD M7y_e2 = M7y_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 1104 _GJD M59_e2 = M59_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pm59/pm59(-1) $ 1105 _GJD Ms_e2 = Ms_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pms/pms(-1) $ 1106 _GJD Xa_e2 = Xa_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pxa/pxa(-1) $ 1107 _GJD Xe_e2 = Xe_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pxe/pxe(-1) $ 1108 _GJD Xng_e2 = Xng_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pxng/pxng(-1) $ 1109 _GJD Xne_e2 = Xne_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pxne/pxne(-1) $ 1110 _GJD Xnf_e2 = Xnf_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pxnf/pxnf(-1) $ 1111 _GJD Xnz_e2 = Xnz_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pxnz/pxnz(-1) $ 1112 _GJD Xb_e2 = Xb_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pxb/pxb(-1) $ 1113 _GJD Xqs_e2 = Xqs_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 1114 _GJD Xqf_e2 = Xqf_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 1115 _GJD Xh_e2 = Xh_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pxh/pxh(-1) $ 1116 _GJD Xo_e2 = Xo_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pxo/pxo(-1) $ 1117 _GJD Xqz_e2 = (Xqz_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPe2*fE2)*(1-Dpe2) +Dpe2*(zpe2*fE2-(Xa_e2+Xe_e2+Xng_e2+Xne_e2+Xnf_e2+Xnz_e2 +Xb_e2+Xqs_e2+Xqf_e2+Xh_e2+Xo_e2+M01_e2+M2_e2+M3r_e2+M3k_e2 +M3q_e2 +M59_e2+M7b_e2+M7y_e2+Ms_e2+Spp_e2+Spm_e2)) $ 1118 _GJD M01_e59 = M01_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pm01/pm01(-1) $ 1119 _GJD M2_e59 = M2_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pm2/pm2(-1) $ 1120 _GJD M3r_e59 = M3r_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 1121 _GJD M3k_e59 = M3k_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 1122 _GJD M3q_e59 = M3q_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 1123 _GJD M7b_e59 = M7b_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 1124 _GJD M7y_e59 = M7y_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 1125 _GJD M59_e59 = M59_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pm59/pm59(-1) $ 1126 _GJD Ms_e59 = Ms_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pms/pms(-1) $ 1127 _GJD Xa_e59 = Xa_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pxa/pxa(-1) $ 1128 _GJD Xe_e59 = Xe_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pxe/pxe(-1) $ 1129 _GJD Xng_e59 = Xng_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pxng/pxng(-1) $ 1130 _GJD Xne_e59 = Xne_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pxne/pxne(-1) $ 1131 _GJD Xnf_e59 = Xnf_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pxnf/pxnf(-1) $ 1132 _GJD Xnz_e59 = Xnz_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pxnz/pxnz(-1) $ 1133 _GJD Xb_e59 = Xb_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pxb/pxb(-1) $ 1134 _GJD Xqs_e59 = Xqs_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 1135 _GJD Xqf_e59 = Xqf_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 1136 _GJD Xh_e59 = Xh_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pxh/pxh(-1) $ 1137 _GJD Xo_e59 = Xo_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pxo/pxo(-1) $ 1138 _GJD Xqz_e59 = (Xqz_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPe59*fE59)*(1-Dpe59) +Dpe59*(zpe59*fE59-(Xa_e59+Xe_e59+Xng_e59+Xne_e59+Xnf_e59+Xnz_e59 +Xb_e59+Xqs_e59+Xqf_e59+Xh_e59+Xo_e59+M01_e59+M2_e59+M3r_e59+M3k_e59 +M3q_e59+M59_e59+M7b_e59+M7y_e59+Ms_e59+Spp_e59+Spm_e59)) $ 1139 _GJD M01_e7y = M01_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pm01/pm01(-1) $ 1140 _GJD M2_e7y = M2_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pm2/pm2(-1) $ 1141 _GJD M3r_e7y = M3r_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 1142 _GJD M3k_e7y = M3k_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 1143 _GJD M3q_e7y = M3q_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 1144 _GJD M7b_e7y = M7b_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 1145 _GJD M7y_e7y = M7y_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 1146 _GJD M59_e7y = M59_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pm59/pm59(-1) $ 1147 _GJD Ms_e7y = Ms_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pms/pms(-1) $ 1148 _GJD Xa_e7y = Xa_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pxa/pxa(-1) $ 1149 _GJD Xe_e7y = Xe_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pxe/pxe(-1) $ 1150 _GJD Xng_e7y = Xng_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pxng/pxng(-1) $ 1151 _GJD Xne_e7y = Xne_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pxne/pxne(-1) $ 1152 _GJD Xnf_e7y = Xnf_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pxnf/pxnf(-1) $ 1153 _GJD Xnz_e7y = Xnz_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pxnz/pxnz(-1) $ 1154 _GJD Xb_e7y = Xb_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pxb/pxb(-1) $ 1155 _GJD Xqs_e7y = Xqs_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 1156 _GJD Xqf_e7y = Xqf_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 1157 _GJD Xh_e7y = Xh_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pxh/pxh(-1) $ 1158 _GJD Xo_e7y = Xo_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pxo/pxo(-1) $ 1159 _GJD Xqz_e7y = Xqz_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPE7Y*fE7y $ 1160 _GJD M01_e01 = M01_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pm01/pm01(-1) $ 1161 _GJD M2_e01 = M2_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pm2/pm2(-1) $ 1162 _GJD M3r_e01 = M3r_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 1163 _GJD M3k_e01 = M3k_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 1164 _GJD M3q_e01 = M3q_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 1165 _GJD M7b_e01 = M7b_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 1166 _GJD M7y_e01 = M7y_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 1167 _GJD M59_e01 = M59_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pm59/pm59(-1) $ 1168 _GJD Ms_e01 = Ms_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pms/pms(-1) $ 1169 _GJD Xe_e01 = Xe_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pxe/pxe(-1) $ 1170 _GJD Xng_e01 = Xng_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pxng/pxng(-1) $ 1171 _GJD Xne_e01 = Xne_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pxne/pxne(-1) $ 1172 _GJD Xnz_e01 = Xnz_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pxnz/pxnz(-1) $ 1173 _GJD Xb_e01 = Xb_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pxb/pxb(-1) $ 1174 _GJD Xqs_e01 = Xqs_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 1175 _GJD Xqf_e01 = Xqf_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 1176 _GJD Xh_e01 = Xh_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pxh/pxh(-1) $ 1177 _GJD Xo_e01 = Xo_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pxo/pxo(-1) $ 1178 _GJD Xqz_e01 = Xqz_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPE01*fE01 $ () fE3x er den eksogene eksportkomponent fe3x=fE3-fxe_e3. 1179 _GJD M01_e3 = M01_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pm01/pm01(-1) $ 1180 _GJD M2_e3 = M2_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pm2/pm2(-1) $ 1181 _GJD M3r_e3 = M3r_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 1182 _GJD M3k_e3 = M3k_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 1183 _GJD M3q_e3 = M3q_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 1184 _GJD M7b_e3 = M7b_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 1185 _GJD M7y_e3 = M7y_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 1186 _GJD M59_e3 = M59_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pm59/pm59(-1) $ 1187 _GJD Ms_e3 = Ms_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pms/pms(-1) $ 1188 _GJD Xa_e3 = Xa_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pxa/pxa(-1) $ 1189 _GJD Xng_e3 = Xng_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pxng/pxng(-1) $ 1190 _GJD Xne_e3 = Xne_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pxne/pxne(-1) $ 1191 _GJD Xnf_e3 = Xnf_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pxnf/pxnf(-1) $ 1192 _GJD Xnz_e3 = Xnz_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pxnz/pxnz(-1) $ 1193 _GJD Xb_e3 = Xb_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pxb/pxb(-1) $ 1194 _GJD Xqs_e3 = Xqs_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 1195 _GJD Xqf_e3 = Xqf_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 1196 _GJD Xh_e3 = Xh_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pxh/pxh(-1) $ 1197 _GJD Xo_e3 = Xo_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pxo/pxo(-1) $ 1198 _GJD Xqz_e3 = Xqz_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPE3*fE3 $ 1199 _GJD Xqs_es = Xqs_es(-1)*fEss/fEss(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 1200 _GJD M01_es = M01_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pm01/pm01(-1) $ 1201 _GJD M2_es = M2_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pm2/pm2(-1) $ 1202 _GJD M3r_es = M3r_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 1203 _GJD M3k_es = M3k_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 1204 _GJD M3q_es = M3q_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 1205 _GJD M7b_es = M7b_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 1206 _GJD M7y_es = M7y_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 1207 _GJD M59_es = M59_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pm59/pm59(-1) $ 1208 _GJD Ms_es = Ms_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pms/pms(-1) $ 1209 _GJD Xa_es = Xa_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pxa/pxa(-1) $ 1210 _GJD Xe_es = Xe_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pxe/pxe(-1) $ 1211 _GJD Xng_es = Xng_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pxng/pxng(-1) $ 1212 _GJD Xne_es = Xne_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pxne/pxne(-1) $ 1213 _GJD Xnf_es = Xnf_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pxnf/pxnf(-1) $ 1214 _GJD Xnz_es = Xnz_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pxnz/pxnz(-1) $ 1215 _GJD Xb_es = Xb_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pxb/pxb(-1) $ 1216 _GJD Xqf_es = Xqf_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 1217 _GJD Xh_es = Xh_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pxh/pxh(-1) $ 1218 _GJD Xo_es = Xo_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pxo/pxo(-1) $ 1219 _GJD Xqz_es = (Xqz_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPesq*fEsq)*(1-Dpesq) +Dpesq*(zpesq*fEsq-(Xa_es+Xe_es+Xng_es+Xne_es+Xnf_es+Xnz_es +Xb_es+Xqf_es+Xh_es+Xo_es+M01_es+M2_es+M3r_es+M3k_es +M3q_es+M59_es+M7b_es+M7y_es +Ms_es+Spp_es+Spm_es)) $ 1220 _GJD M01_il = fdIlm01*(pm01/pm01(-1)) $ 1221 _GJD M2_il = fdIlm2*(pm2/pm2(-1)) $ 1222 _GJD M3r_il = fdIlm3r*(pm3r/pm3r(-1)) $ 1223 _GJD M3k_il = fdIlm3k*(pm3k/pm3k(-1)) $ 1224 _GJD M3q_il = fdIlm3q*(pm3q/pm3q(-1)) $ 1225 _GJD M7b_il = fdIlm7b*(pm7b/pm7b(-1)) $ 1226 _GJD M7y_il = fdIlm7y*(pm7y/pm7y(-1)) $ 1227 _GJD M59_il = fdIlm59*(pm59/pm59(-1)) $ 1228 _GJD Ms_il = fdIlms*(pms/pms(-1)) $ 1229 _GJD Xa_il = fdIla*(pxa/pxa(-1)) $ 1230 _GJD Xe_il = fdIle*(pxe/pxe(-1)) $ 1231 _GJD Xng_il = fdIlng*(pxng/pxng(-1)) $ 1232 _GJD Xne_il = fdIlne*(pxne/pxne(-1)) $ 1233 _GJD Xnf_il = fdIlnf*(pxnf/pxnf(-1)) $ 1234 _GJD Xnz_il = fdIlnz*(pxnz/pxnz(-1)) $ 1235 _GJD Xb_il = fdIlb*(pxb/pxb(-1)) $ 1236 _GJD Xqs_il = fdIlqs*(pxqs/pxqs(-1)) $ 1237 _GJD Xqf_il = fdIlqf*(pxqf/pxqf(-1)) $ 1238 _GJD Xh_il = fdIlh*(pxh/pxh(-1)) $ 1239 _GJD Xo_il = fdIlo*(pxo/pxo(-1)) $ 1240 _G RZpvma = (Xqz_xa -(Xqz_xa(-1) *fVma /fVma(-1) *pxqz/pxqz(-1)))/fVma $ 1241 _G RZpvmnf = (Xqz_xnf-(Xqz_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1)*pxqz/pxqz(-1)))/fVmnf $ 1242 _G RZpvmnz = (Xqz_xnz-(Xqz_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1)*pxqz/pxqz(-1)))/fVmnz $ 1243 _G RZpvmqf = (Xqz_xqf-(Xqz_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1)*pxqz/pxqz(-1)))/fVmqf $ 1244 _G RZpvmb = (Xqz_xb -(Xqz_xb(-1) *fVmb /fVmb(-1) *pxqz/pxqz(-1)))/fVmb $ 1245 _G RZpvmqs = (Xqz_xqs-(Xqz_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1)*pxqz/pxqz(-1)))/fVmqs $ 1246 _G RZpvmqz = (Xqz_xqz-(Xqz_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1)*pxqz/pxqz(-1)))/fVmqz $ 1247 _G RZpvme = (Xqz_xe -(Xqz_xe(-1) *fVme /fVme(-1) *pxqz/pxqz(-1)))/fVme $ 1248 _G RZpvmo = (Xqz_xo -(Xqz_xo(-1) *fVmo /fVmo(-1) *pxqz/pxqz(-1)))/fVmo $ 1249 _G RZpnim = (Xqz_im -(Xqz_im(-1) *fIm /fIm(-1) *pxqz/pxqz(-1)))/fIm $ 1250 _G RZpnib = (Xqz_ib -(Xqz_ib(-1) *fIb /fIb(-1) *pxqz/pxqz(-1)))/fIb $ 1251 _G RZpe2 = (Xqz_e2 -(Xqz_e2(-1) *fE2 /fE2(-1) *pxqz/pxqz(-1)))/fE2 $ 1252 _G RZpe59 = (Xqz_e59-(Xqz_e59(-1)*fE59 /fE59(-1) *pxqz/pxqz(-1)))/fE59 $ 1253 _G RZpesq = (Xqz_es -(Xqz_es(-1) *fEsq /fEsq(-1) *pxqz/pxqz(-1)))/fEsq $ 1254 _G RZpncf = (Xqz_cf -(Xqz_cf(-1) *fCf /fCf(-1) *pxqz/pxqz(-1)))/fcf $ 1255 _G RZpncv = (Xqz_cv -(Xqz_cv(-1) *fCv /fCv(-1) *pxqz/pxqz(-1)))/fcv $ 1256 _G RZpnce = (Xqz_ce -(Xqz_ce(-1) *fCe /fCe(-1) *pxqz/pxqz(-1)))/fce $ 1257 _G RZpncg = (Xqz_cg -(Xqz_cg(-1) *fCg /fCg(-1) *pxqz/pxqz(-1)))/fCg $ 1258 _G RZpncb = (Xqz_cb -(Xqz_cb(-1) *fCb /fCb(-1) *pxqz/pxqz(-1)))/fCb $ 1259 _G RZpncs = ((Xqz_cs - Xqz_cs(-1) *fCs /fCs(-1) *pxqz/pxqz(-1) +(Xo_cs -Xo_cs(-1) *fCs /fCs(-1) *pxo /pxo(-1) ))/fCs) $ 1260 _G____Z Xqz_ilz = -(RZpvma *fVma + RZpvmb *fVmb + RZpvme*fVme + JDpvmh*fVmh + JDpvmne*fVmne +RZpvmnf*fVmnf + JDpvmng*fVmng + RZpvmnz*fVmnz + RZpvmo*fVmo +RZpvmqf*fVmqf + RZpvmqs*fVmqs + RZpvmqz*fVmqz +RZpncb*fCb +RZpnce*fCe + RZpncf*fCf +RZpncg*fCg +JDpch*fCh +JDpco*fCo +RZpncs*fCs + RZpncv*fCv +JDpe01*fE01 +RZpe2*fE2 +JDpe3*fE3 +RZpe59*fE59 + JDpe7y*fE7y +RZpesq*fEsq +RZpnib*fIb +RZpnim*fIm) $ 1261 _GJD Xqz_il = fdIlqz*(pxqz/pxqz(-1)) + Xqz_ilz $ () ### PRODV.F12 ### () () Produktionsværdier () 1262 _GJRD Log(fXaw) = Log(fXae)+elpfxa*Log((pne01/pwaw)*kfxa) $ 1263 _GJRD Dlog(fXa) = Dlog(fXae)+ekpfxa*Dlog((pne01/pwaw)*kfxa) -Tfxa*Log(fXa(-1)/fXaw(-1)) $ 1264 _GJRD Dlog(fXnf) = Dlog(fXa-hostkor) $ 1265 _I Xa = fXa*pxa $ 1266 _I Xnf = fXnf*pxnf $ 1267 _I Xe = fXe*pxe $ 1268 _I Xng = Xng_xa+Xng_xe+Xng_xng+Xng_xne+Xng_xnf+Xng_xnz+Xng_xb +Xng_xqz+Xng_xqs+Xng_xqf+Xng_xh+Xng_xo +Xng_cf+Xng_cv+Xng_ce+Xng_cg+Xng_cb+Xng_ch+Xng_cs+Xng_ct +Xng_co +Xng_im+Xng_ib+Xng_it+Xng_il +Xng_e01+Xng_e2+Xng_e3+Xng_e59+Xng_e7y+Xng_es $ 1269 _I Xne = Xne_xa+Xne_xe+Xne_xng+Xne_xne+Xne_xnf+Xne_xnz+Xne_xb +Xne_xqz+Xne_xqs+Xne_xqf+Xne_xh+Xne_xo +Xne_cf+Xne_cv+Xne_ce+Xne_cg+Xne_cb+Xne_ch+Xne_cs+Xne_ct +Xne_co +Xne_im+Xne_ib+Xne_it+Xne_il +Xne_e01+Xne_e2+Xne_e3+Xne_e59+Xne_e7y+Xne_es $ 1270 _I Xnz = Xnz_xa+Xnz_xe+Xnz_xng+Xnz_xne+Xnz_xnf+Xnz_xnz+Xnz_xb +Xnz_xqz+Xnz_xqs+Xnz_xqf+Xnz_xh+Xnz_xo +Xnz_cf+Xnz_cv+Xnz_ce+Xnz_cg+Xnz_cb+Xnz_ch+Xnz_cs+Xnz_ct +Xnz_co +Xnz_im+Xnz_ib+Xnz_it+Xnz_il +Xnz_e01+Xnz_e2+Xnz_e3+Xnz_e59+Xnz_e7y+Xnz_es $ 1271 _I Xb = Xb_xa+Xb_xe+Xb_xng+Xb_xne+Xb_xnf+Xb_xnz+Xb_xb +Xb_xqz+Xb_xqs+Xb_xqf+Xb_xh+Xb_xo +Xb_cf+Xb_cv+Xb_ce+Xb_cg+Xb_cb+Xb_ch+Xb_cs+Xb_ct +Xb_co +Xb_im+Xb_ib+Xb_it+Xb_il +Xb_e01+Xb_e2+Xb_e3+Xb_e59+Xb_e7y+Xb_es $ 1272 _I Xqz = Xqz_xa+Xqz_xe+Xqz_xng+Xqz_xne+Xqz_xnf+Xqz_xnz+Xqz_xb +Xqz_xqz+Xqz_xqs+Xqz_xqf+Xqz_xh+Xqz_xo +Xqz_cf+Xqz_cv+Xqz_ce+Xqz_cg+Xqz_cb+Xqz_ch+Xqz_cs+Xqz_ct +Xqz_co +Xqz_im+Xqz_ib+Xqz_it+Xqz_il +Xqz_e01+Xqz_e2+Xqz_e3+Xqz_e59+Xqz_e7y+Xqz_es $ 1273 _I Xqs = Xqs_xa+Xqs_xe+Xqs_xng+Xqs_xne+Xqs_xnf+Xqs_xnz +Xqs_xb+Xqs_xqz+Xqs_xqs+Xqs_xqf+Xqs_xh+Xqs_xo +Xqs_cf+Xqs_cv+Xqs_ce+Xqs_cg+Xqs_cb+Xqs_ch+Xqs_cs+Xqs_ct +Xqs_co +Xqs_im+Xqs_ib+Xqs_it+Xqs_il +Xqs_e01+Xqs_e2+Xqs_e3+Xqs_e59+Xqs_e7y+Xqs_es $ 1274 _I Xqf = Xqf_xa+Xqf_xe+Xqf_xng+Xqf_xne+Xqf_xnf+Xqf_xnz+Xqf_xb +Xqf_xqz+Xqf_xqs+Xqf_xqf+Xqf_xh+Xqf_xo +Xqf_cf+Xqf_cv+Xqf_ce+Xqf_cg+Xqf_cb+Xqf_ch+Xqf_cs+Xqf_ct +Xqf_co +Xqf_im+Xqf_ib+Xqf_it+Xqf_il +Xqf_e01+Xqf_e2+Xqf_e3+Xqf_e59+Xqf_e7y+Xqf_es $ 1275 _I Xh = Xh_xa+Xh_xe+Xh_xng+Xh_xne+Xh_xnf+Xh_xnz+Xh_xb +Xh_xqz+Xh_xqs+Xh_xqf+Xh_xh+Xh_xo +Xh_cf+Xh_cv+Xh_ce+Xh_cg+Xh_cb+Xh_ch+Xh_cs+Xh_ct +Xh_co +Xh_im+Xh_ib+Xh_it+Xh_il +Xh_e01+Xh_e2+Xh_e3+Xh_e59+Xh_e7y+Xh_es $ 1276 _I fXng = Xng/pxng $ 1277 _I fXne = Xne/pxne $ 1278 _I fXnz = Xnz/pxnz $ 1279 _I fXb = Xb/pxb $ 1280 _I fXqz = Xqz/pxqz $ 1281 _I fXqs = Xqs/pxqs $ 1282 _I fXqf = Xqf/pxqf $ 1283 _GJ_ fXh = fXh(-1) *(Xh_ch(-1)*fCh/fCh(-1)+Xh_cs(-1)*fCs/fCs(-1)) /(Xh_ch(-1)+Xh_cs(-1)) $ 1284 _I fXn = (pxng(-1)*fXng+pxne(-1)*fXne+pxnf(-1)*fXnf+pxnz(-1)*fXnz) /pxn(-1) $ () ### LAGER.F12 ### () () () Lagerinvesteringer () () 1285 _S fdIla = (1-dfil) *pxa(-1)*( 0.20154*( ( Dif(fXa(-1))-Dif(fdIla(-1)/pxa(-2)) ) ) +0.66667*( hostkor-0.7*hostkor(-1)-0.3*hostkor(-2) ) +Jfdila ) + dfil*zfdila $ 1286 _S fdIle = (1-dfil) *pxe(-1)*( 0.01025*( ( Dif(fXe(-1))-Dif(fdIle(-1)/pxe(-2)) ) ) + Jfdile ) + dfil*zfdile $ 1287 _S fdIlne = (1-dfil) *pxne(-1)*( 0.01000*( 0.25*(Dif(fXne)-Dif(fdIlne/pxne(-1)) ) +(1-0.25)*( Dif(fXne(-1))-Dif(fdIlne(-1)/pxne(-2)) ) ) +Jfdilne ) + dfil*zfdilne $ 1288 _S fdIlnf = (1-dfil) *pxnf(-1)*( 0.01640*( ( Dif(fXnf(-1))-Dif(fdIlnf(-1)/pxnf(-2)) ) ) +Jfdilnf ) + dfil*zfdilnf $ 1289 _S fdIlng = (1-dfil) *pxng(-1)*( 0.02619*( ( Dif(fXng(-1))-Dif(fdIlng(-1)/pxng(-2)) ) ) +0.49760*fdilng(-1)/pxng(-2) +Jfdilng ) + dfil*zfdilng $ 1290 _S fdIlnz = (1-dfil) *pxnz(-1)*( 0.21186*( 0.5*(Dif(fXnz)-Dif(fdIlnz/pxnz(-1)) ) +(1-0.5)*( Dif(fXnz(-1))-Dif(fdIlnz(-1)/pxnz(-2)) ) ) +Jfdilnz ) + dfil*zfdilnz $ 1291 _S fdIlqz = (1-dfil) *pxqz(-1)*( 0.01204*( (Dif(fXqz)-Dif(fdIlqz/pxqz(-1)) ) ) +0.42283*fdilqz(-1)/pxqz(-2) +Jfdilqz ) + dfil*zfdilqz $ 1292 _S fdilm01 = (1-dfil) *pm01(-1)*( 0.06385*((Dif(fM01(-1))-Dif(fdilm01(-1)/pm01(-2)) ) ) +Jfdilm01 ) + dfil*zfdilm01 $ 1293 _S fdilm2 = (1-dfil) *pm2(-1)*( 0.13932*((Dif(fM2(-1))-Dif(fdilm2(-1)/pm2(-2)) ) ) +0.36742*fdilm2(-1)/pm2(-2) +Jfdilm2 ) + dfil*zfdilm2 $ 1294 _S fdilm3K = (1-dfil) *pm3K(-1)*( 0.31006*((Dif(fM3K(-1))-Dif(fdilm3K(-1)/pm3K(-2)) ) ) +Jfdilm3K ) + dfil*zfdilm3K $ 1295 _S fdilm3R = (1-dfil) *pm3R(-1)*( 0.01746*((Dif(fM3R(-1))-Dif(fdilm3R(-1)/pm3R(-2)) ) ) +Jfdilm3R ) + dfil*zfdilm3R $ 1296 _S fdilm3Q = (1-dfil) *pm3Q(-1)*( 0.17310*((Dif(fM3Q(-1))-Dif(fdilm3Q(-1)/pm3Q(-2)) ) ) +0.38793*fdilm3Q(-1)/pm3Q(-2) +Jfdilm3Q ) + dfil*zfdilm3Q $ 1297 _S fdilm59 = (1-dfil) *pm59(-1)*( 0.10600*( Dif(fM59)-Dif(fdilm59/pm59(-1))) +0.43065*fdilm59(-1)/pm59(-2) +Jfdilm59 ) + dfil*zfdilm59 $ 1298 _S fdilm7B = (1-dfil) *pm7B(-1)*( 0.19372*( Dif(fM7B)-Dif(fdilm7B/pm7B(-1))) +Jfdilm7B ) + dfil*zfdilm7B $ 1299 _G fdilm7Y = (1-dfil) *pm7Y(-1)*( bm7yil*( Dif(fM7Y)-Dif(fdilm7Y/pm7Y(-1))) +Jfdilm7Y ) + dfil*zfdilm7Y $ 1300 _G fdIlb = (1-dfil) *pxb(-1)*( bbil*( Dif(fXb)-Dif(fdIlb/pxb(-1)) ) +Jfdilb ) + dfil*zfdilb $ 1301 _G fdIlh = (1-dfil) *pxh(-1)*( bhil*( Dif(fXh)-Dif(fdIlh/pxh(-1)) ) +Jfdilh ) + dfil*zfdilh $ 1302 _G fdIlqf = (1-dfil) *pxqf(-1)*( bqfil*( Dif(fXqf)-Dif(fdIlqf/pxqf(-1)) ) +Jfdilqf ) + dfil*zfdilqf $ 1303 _G fdIlo = (1-dfil) *pxo(-1)*( bofil*( Dif(fXo)-Dif(fdIlo/pxo(-1)) ) +Jfdilo ) + dfil*zfdilo $ 1304 _GJ_D fdIlspp = (Spp_il/pil)*pil(-1) $ 1305 _GJ_D fdIlspm = (Spm_il/pil)*pil(-1) $ 1306 _GJ_D fdIlspg = (Spg_il/pil)*pil(-1) $ () Lagerinvesteringer I alt 1307 _I fdIl = fdIla+fdIle+fdIlne+fdIlng+fdIlnf+fdIlnz +fdIlb+fdIlqz+fdIlqs+fdIlqf+fdIlo +fdIlm01+fdIlm2+fdIlm3r+fdIlm3k+fdIlm3q+fdIlm59+fdIlm7b+fdIlm7y +fdIlms+fdIlspm+fdIlspp+fdIlspg $ 1308 _I fdiln = fdIlne+fdIlng+fdIlnf+fdIlnz $ 1309 _I fdilq = fdIlqz+fdIlqs+fdIlqf $ 1310 _I fdilm = fdIlm01+fdIlm2+fdIlm3r+fdIlm3k+fdIlm3q+fdIlm59+fdIlm7b+fdIlm7y +fdIlms $ 1311 _I fdilx = fdIla+fdIle+fdIlne+fdIlng+fdIlnf+fdIlnz +fdIlb+fdIlqz+fdIlqs+fdIlqf+fdIlo $ 1312 _I fIl = (fdIl/Il(-1))*fIl(-1) $ 1313 _I Il = Xa_il+Xe_il+Xne_il+Xng_il+Xnf_il +Xnz_il+Xb_il+Xqz_il+Xqs_il+Xqf_il+Xo_il +M01_il+M2_il+M3r_il+M3k_il+M3q_il+M59_il+M7b_il+M7y_il +Ms_il+Spm_il+Spp_il+Spg_il $ 1314 _I Iln = Xne_il+Xng_il+Xnf_il+Xnz_il $ 1315 _I Ilq = Xqz_il+Xqs_il+Xqf_il $ 1316 _I Ilm = M01_il+M2_il+M3r_il+M3k_il+M3q_il+M59_il+M7b_il+M7y_il +Ms_il $ 1317 _I Ilx = Xa_il+Xe_il+Xne_il+Xng_il+Xnf_il +Xnz_il+Xb_il+Xqz_il+Xqs_il+Xqf_il+Xo_il $ () ### PRISSAM.F12 ### 1318 _I Va = (Xa_xa+Xe_xa+Xng_xa+Xne_xa+Xnf_xa+Xnz_xa+Xb_xa +Xqz_xa+Xqs_xa+Xqf_xa+Xh_xa+Xo_xa +M01_xa+M2_xa+M3r_xa+M3k_xa+M3q_xa+M59_xa+M7b_xa+M7y_xa+Ms_xa +Spm_xa+Spp_xa+Spg_xa) $ 1319 _I Ve = (Xa_xe+Xe_xe+Xng_xe+Xne_xe+Xnf_xe+Xnz_xe+Xb_xe +Xqz_xe+Xqs_xe+Xqf_xe+Xh_xe+Xo_xe +M01_xe+M2_xe+M3r_xe+M3k_xe+M3q_xe+M59_xe+M7b_xe+M7y_xe+Ms_xe +Spm_xe+Spp_xe+Spg_xe) $ 1320 _I Vng = (Xa_xng+Xe_xng+Xng_xng+Xne_xng+Xnf_xng+Xnz_xng+Xb_xng +Xqz_xng+Xqs_xng+Xqf_xng+Xh_xng+Xo_xng +M01_xng+M2_xng+M3r_xng+M3k_xng+M3q_xng +M59_xng+M7b_xng+M7y_xng+Ms_xng +Spm_xng+Spp_xng+Spg_xng) $ 1321 _I Vne = (Xa_xne+Xe_xne+Xng_xne+Xne_xne+Xnf_xne+Xnz_xne+Xb_xne +Xqz_xne+Xqs_xne+Xqf_xne+Xh_xne+Xo_xne +M01_xne+M2_xne+M3r_xne+M3k_xne+M3q_xne +M59_xne+M7b_xne+M7y_xne+Ms_xne +Spm_xne+Spp_xne+Spg_xne) $ 1322 _I Vnf = (Xa_xnf+Xe_xnf+Xng_xnf+Xne_xnf+Xnf_xnf+Xnz_xnf+Xb_xnf +Xqz_xnf+Xqs_xnf+Xqf_xnf+Xh_xnf+Xo_xnf +M01_xnf+M2_xnf+M3r_xnf+M3k_xnf+M3q_xnf +M59_xnf+M7b_xnf+M7y_xnf+Ms_xnf +Spm_xnf+Spp_xnf+Spg_xnf) $ 1323 _I Vnz = (Xa_xnz+Xe_xnz+Xng_xnz+Xne_xnz+Xnf_xnz+Xnz_xnz+Xb_xnz +Xqz_xnz+Xqs_xnz+Xqf_xnz+Xh_xnz+Xo_xnz +M01_xnz+M2_xnz+M3r_xnz+M3k_xnz+M3q_xnz +M59_xnz+M7b_xnz+M7y_xnz+Ms_xnz +Spm_xnz+Spp_xnz+Spg_xnz) $ 1324 _I Vb = (Xa_xb+Xe_xb+Xng_xb+Xne_xb+Xnf_xb+Xnz_xb+Xb_xb+Xqz_xb +Xqs_xb+Xqf_xb+Xh_xb+Xo_xb +M01_xb+M2_xb+M3r_xb+M3k_xb+M3q_xb +M59_xb+M7b_xb+M7y_xb+Ms_xb +Spm_xb+Spp_xb+Spg_xb) $ 1325 _I Vqz = (Xa_xqz+Xe_xqz+Xng_xqz+Xne_xqz+Xnf_xqz+Xnz_xqz+Xb_xqz +Xqz_xqz+Xqs_xqz+Xqf_xqz+Xh_xqz+Xo_xqz +M01_xqz+M2_xqz+M3r_xqz+M3k_xqz+M3q_xqz +M59_xqz+M7b_xqz+M7y_xqz+Ms_xqz +Spm_xqz+Spp_xqz+Spg_xqz) $ 1326 _I Vqs = (Xa_xqs+Xe_xqs+Xng_xqs+Xne_xqs+Xnf_xqs+Xnz_xqs+Xb_xqs +Xqz_xqs+Xqs_xqs+Xqf_xqs+Xh_xqs+Xo_xqs +M01_xqs+M2_xqs+M3r_xqs+M3k_xqs+M3q_xqs +M59_xqs+M7b_xqs+M7y_xqs+Ms_xqs +Spm_xqs+Spp_xqs+Spg_xqs) $ 1327 _I Vqf = (Xa_xqf+Xe_xqf+Xng_xqf+Xne_xqf+Xnf_xqf+Xnz_xqf+Xb_xqf +Xqz_xqf+Xqs_xqf+Xqf_xqf+Xh_xqf+Xo_xqf +M01_xqf+M2_xqf+M3r_xqf+M3k_xqf+M3q_xqf +M59_xqf+M7b_xqf+M7y_xqf+Ms_xqf +Spm_xqf+Spp_xqf+Spg_xqf) $ 1328 _I Vh = (Xa_xh+Xe_xh+Xng_xh+Xne_xh+Xnf_xh+Xnz_xh+Xb_xh +Xqz_xh+Xqs_xh+Xqf_xh+Xh_xh+Xo_xh +M01_xh+M2_xh+M3r_xh+M3k_xh+M3q_xh +M59_xh+M7b_xh+M7y_xh+Ms_xh +Spm_xh+Spp_xh+Spg_xh) $ 1329 _I Vo = (Xa_xo+Xe_xo+Xng_xo+Xne_xo+Xnf_xo+Xnz_xo+Xb_xo +Xqz_xo+Xqs_xo+Xqf_xo+Xh_xo+Xo_xo +M01_xo+M2_xo+M3r_xo+M3k_xo+M3q_xo +M59_xo+M7b_xo+M7y_xo+Ms_xo +Spm_xo+Spp_xo+Spg_xo) $ 1330 _GJRD pvea = (1+btgxa*tg) * ((Xe_xa+Xng_xa+Xne_xa+M3r_xa+M3k_xa+M3q_xa)/fVea + tvea + bhvea*pxqz ) $ 1331 _GJRD pvmng = (1+btgxng*tg) * ((Xa_xng+Xnf_xng+Xnz_xng+Xb_xng +(Xqz_xng-bhveng*pxqz*fVeng)+Xqs_xng+Xqf_xng+Xh_xng+Xo_xng +M01_xng+M2_xng+M59_xng+M7b_xng+M7y_xng+Ms_xng+Spm_xng)/fVmng + tvmng ) $ 1332 _GJRD pvmne = (1+btgxne*tg) * ((Xnf_xne+Xnz_xne+Xb_xne +(Xqz_xne-bhvene*pxqz*fVene)+Xqs_xne+Xqf_xne+Xh_xne+Xo_xne +M01_xne+M2_xne+M59_xne+M7b_xne+M7y_xne+Ms_xne+Spm_xne)/fVmne + tvmne ) $ 1333 _GJRD pvenf = (1+btgxnf*tg) * ((Xe_xnf+Xng_xnf+Xne_xnf+M3r_xnf+M3k_xnf+M3q_xnf)/fVenf + tvenf + bhvenf*pxqz) $ 1334 _GJRD pvenz = (1+btgxnz*tg) * ((Xe_xnz+Xng_xnz+Xne_xnz+M3r_xnz+M3k_xnz+M3q_xnz)/fVenz + tvenz + bhvenz*pxqz) $ 1335 _GJRD pveb = (1+btgxb*tg) * ((Xe_xb+Xng_xb+Xne_xb+M3r_xb+M3k_xb+M3q_xb)/fVeb + tveb + bhveb*pxqz) $ 1336 _GJRD pveqf = (1+btgxqf*tg) * ((Xe_xqf+Xng_xqf+Xne_xqf+M3r_xqf+M3k_xqf+M3q_xqf)/fVeqf + tveqf + bhveqf*pxqz) $ 1337 _GJRD pveqz = (1+btgxqz*tg) * ((Xe_xqz+Xng_xqz+Xne_xqz+M3r_xqz+M3k_xqz+M3q_xqz)/fVeqz + tveqz + bhveqz*pxqz) $ 1338 _GJRD pveqs = (1+btgxqs*tg) * ((Xe_xqs+Xng_xqs+Xne_xqs+M3r_xqs+M3k_xqs+M3q_xqs)/fVeqs + tveqs + bhveqs*pxqz) $ 1339 _GJRD pvee = (1+btgxe*tg) * ((Xe_xe+Xng_xe+Xne_xe+M3r_xe+M3k_xe+M3q_xe)/fVee + tvee + bhvee*pxqz) $ 1340 _GJRD pveh = (1+btgxh*tg) * ((Xe_xh+Xng_xh+Xne_xh+M3r_xh+M3k_xh+M3q_xh)/fVeh + tveh + bhveh*pxqz) $ 1341 _GJRD pveo = (1+btgxo*tg) * ((Xe_xo+Xng_xo+Xne_xo+M3r_xo+M3k_xo+M3q_xo)/fVeo + tveo + bhveo*pxqz) $ 1342 _I pvma = (Va -pvea *fVea )/fVma $ 1343 _I pveng = (Vng -pvmng *fVmng )/fVeng $ 1344 _I pvene = (Vne -pvmne *fVmne )/fVene $ 1345 _I pvmnf = (Vnf-pvenf*fVenf)/fVmnf $ 1346 _I pvmnz = (Vnz-pvenz*fVenz)/fVmnz $ 1347 _I pvmqf = (Vqf-pveqf*fVeqf)/fVmqf $ 1348 _I pvmqz = (Vqz-pveqz*fVeqz)/fVmqz $ 1349 _I pvmb = (Vb -pveb*fVeb )/fVmb $ 1350 _I pvmqs = (Vqs-pveqs*fVeqs)/fVmqs $ 1351 _I pvme = (Ve -pvee *fVee )/fVme $ 1352 _I pvmh = (Vh -pveh*fVeh )/fVmh $ 1353 _I pvmo = (fVo*pvo-pveo*fVeo)/fVmo $ 1354 _I pncf = (Xa_cf+Xe_cf+Xng_cf+Xne_cf+Xnf_cf+Xnz_cf+Xb_cf +Xqz_cf+Xqs_cf+Xqf_cf+Xh_cf +Xo_cf +M01_cf+M2_cf+M3r_cf+M3k_cf+M3q_cf +M59_cf+M7b_cf+M7y_cf+Ms_cf +Spm_cf)/fCf $ 1355 _I pncv = (Xa_cv+Xe_cv+Xng_cv+Xne_cv+Xnf_cv+Xnz_cv+Xb_cv +Xqz_cv+Xqs_cv+Xqf_cv+Xh_cv +Xo_cv +M01_cv+M2_cv+M3r_cv+M3k_cv+M3q_cv +M59_cv+M7b_cv+M7y_cv+Ms_cv +Spm_cv)/fCv $ 1356 _I pnce = (Xa_ce+Xe_ce+Xng_ce+Xne_ce+Xnf_ce+Xnz_ce+Xb_ce +Xqz_ce+Xqs_ce+Xqf_ce+Xh_ce +Xo_ce +M01_ce+M2_ce+M3r_ce+M3k_ce+M3q_ce +M59_ce+M7b_ce+M7y_ce+Ms_ce +Spm_ce)/fCe $ 1357 _I pncg = (Xa_cg+Xe_cg+Xng_cg+Xne_cg+Xnf_cg+Xnz_cg+Xb_cg +Xqz_cg+Xqs_cg+Xqf_cg+Xh_cg +Xo_cg +M01_cg+M2_cg+M3r_cg+M3k_cg+M3q_cg +M59_cg+M7b_cg+M7y_cg+Ms_cg +Spm_cg)/fCg $ 1358 _I pncb = (Xa_cb+Xe_cb+Xng_cb+Xne_cb+Xnf_cb+Xnz_cb+Xb_cb +Xqz_cb+Xqs_cb+Xqf_cb+Xh_cb +Xo_cb +M01_cb+M2_cb+M3r_cb+M3k_cb+M3q_cb +M59_cb+M7b_cb+M7y_cb+Ms_cb +Spm_cb)/fCb $ 1359 _I pncs = (Xa_cs+Xe_cs+Xng_cs+Xne_cs+Xnf_cs+Xnz_cs+Xb_cs +Xqz_cs+Xqs_cs+Xqf_cs+Xh_cs +Xo_cs +M01_cs+M2_cs+M3r_cs+M3k_cs+M3q_cs +M59_cs+M7b_cs+M7y_cs+Ms_cs +Spm_cs)/fCs $ 1360 _I pnim = (Xa_im+Xe_im+Xng_im+Xne_im+Xnf_im+Xnz_im+Xb_im +Xqz_im+Xqs_im+Xqf_im+Xh_im +Xo_im +M01_im+M2_im+M3r_im+M3k_im+M3q_im+M59_im+M7b_im+M7y_im+Ms_im +Spm_im)/fIm $ 1361 _I pnib = (Xa_ib+Xe_ib+Xng_ib+Xne_ib+Xnf_ib+Xnz_ib+Xb_ib +Xqz_ib+Xqs_ib+Xqf_ib+Xh_ib +Xo_ib +M01_ib+M2_ib+M3r_ib+M3k_ib+M3q_ib+M59_ib+M7b_ib+M7y_ib+Ms_ib +Spm_ib)/fIb $ 1362 _I pnil = (Xa_il+Xe_il+Xng_il+Xne_il+Xnf_il+Xnz_il+Xb_il +Xqz_il+Xqs_il+Xqf_il+Xh_il +Xo_il +M01_il+M2_il+M3r_il+M3k_il+M3q_il+M59_il+M7b_il+M7y_il+Ms_il +Spm_il)/fIl $ 1363 _GJRD Dlog(pnch) = 0.1488*Dlog(pibh) + 0.06808*Log( pibh(-1)*fKnbh(-2)*(iwbz(-1)-0.5*rpibhe(-1)+bfinvbh(-1)) /(Yrh(-1)-fKnbhe(-1)/fKnbhl(-1)*(Ywh+Spz_xh-Spzejh)) )$ 1364 _I pct = pmt $ 1365 _I pit = (Xa_it+M01_it+Spp_it+Spg_it+Spm_it)/fIt $ 1366 _KJ_D pnimo1 = pnim*kpnimo1 $ 1367 _KJ_D pnibo1 = pnib*kpnibo1 $ 1368 _KJ_D pnibh = pnib*kpnibh $ 1369 _KJ_D pnimp1 = (pnim*fim- pnimo1*fimo1)/fimp1 $ 1370 _KJ_D pnibp1 = (pnib*fib- pnibo1*fibo1 - pnibh*fibh )/fibp1 $ 1371 _G pcf = (1+btgcf*tg)*(pncf+tpcf) $ 1372 _G pcv = (1+btgcv*tg)*(pncv+tpcv) $ 1373 _G pce = (1+btgce*tg)*(pnce+tpce) $ 1374 _G pcg = (1+btgcg*tg)*(pncg+tpcg) $ 1375 _G pch = (1+btgch*tg)*(pnch+tpch) $ 1376 _G pcs = (1+btgcs*tg)*(pncs+tpcs) $ 1377 _G pcb = (1+btgcb*tg)*(pncb+tpcb)*(1+trb) $ 1378 _G pimp1 = (1+btgimp1*tg)*(pnimp1+tpimp1)*(1+trimp1) $ 1379 _G pimo1 = (1+btgimo1*tg)*(pnimo1+tpimo1) $ 1380 _G pibp1 = (1+btgibp1*tg)*(pnibp1+tpibp1) $ 1381 _G pibo1 = (1+btgibo1*tg)*(pnibo1+tpibo1) $ 1382 _G pibh = (1+btgibh*tg)*(pnibh+tpibh) $ 1383 _GJRD pinvbh = pinvbh(-1)*(pibh/pibh(-1)) $ 1384 _GJRD pknbh = pknbh(-1)*(pibh/pibh(-1)) $ 1385 _GJRD pkbh = pkbh(-1)*(pibh/pibh(-1)) $ 1386 _GJRD pkncb = pkncb(-1)*(pcb/pcb(-1)) $ 1387 _I Im = Xa_im+Xe_im+Xng_im+Xne_im+Xnf_im+Xnz_im+Xb_im+Xqz_im+Xqs_im+Xqf_im +Xh_im+Xo_im +M01_im+M2_im+M3r_im+M3k_im+M3q_im+M59_im+M7b_im+M7y_im+Ms_im +Spm_im+Spp_im+Spg_im $ 1388 _I pim = Im/fIm $ 1389 _I Ib = Xa_ib+Xe_ib+Xng_ib+Xne_ib+Xnf_ib+Xnz_ib+Xb_ib+Xqz_ib+Xqs_ib+Xqf_ib +Xh_ib+Xo_ib +M01_ib+M2_ib+M3r_ib+M3k_ib+M3q_ib+M59_ib+M7b_ib+M7y_ib+Ms_ib +Spm_ib+Spp_ib+Spg_ib $ 1390 _I pib = Ib/fIb $ 1391 _I pibo = kpibo*pibo1 $ 1392 _I piba = kkpib*kpiba *pibp1 $ 1393 _I pibe = kkpib*kpibe *pibp1 $ 1394 _I pibng = kkpib*kpibng*pibp1 $ 1395 _I pibne = kkpib*kpibne*pibp1 $ 1396 _I pibnf = kkpib*kpibnf*pibp1 $ 1397 _I pibnz = kkpib*kpibnz*pibp1 $ 1398 _I pibb = kkpib*kpibb *pibp1 $ 1399 _I pibqs = kkpib*kpibqs*pibp1 $ 1400 _I pibqf = kkpib*kpibqf*pibp1 $ 1401 _I pibqz = kkpib*kpibqz*pibp1 $ 1402 _I____Z kkpib = (Ib-pibh*fIbh-pibo*fIbo)/ ( fIba*piba+fIbb*pibb+fIbe*pibe +fIbng*pibng+fIbne*pibne+fIbnf*pibnf+fIbnz*pibnz +fIbqf*pibqf+fIbqs*pibqs+fIbqz*pibqz) $ 1403 _I pimo = kpimo*pimo1 $ 1404 _I pima = kkpim*kpima *pimp1 $ 1405 _I pime = kkpim*kpime *pimp1 $ 1406 _I pimng = kkpim*kpimng*pimp1 $ 1407 _I pimne = kkpim*kpimne*pimp1 $ 1408 _I pimnf = kkpim*kpimnf*pimp1 $ 1409 _I pimnz = kkpim*kpimnz*pimp1 $ 1410 _I pimb = kkpim*kpimb *pimp1 $ 1411 _I pimqs = kkpim*kpimqs*pimp1 $ 1412 _I pimqf = kkpim*kpimqf*pimp1 $ 1413 _I pimqz = kkpim*kpimqz*pimp1 $ 1414 _I____Z kkpim = (Im-fImo*pimo-fImk*pimk)/ ( fIma*pima+fImb*pimb+fIme*pime +fImng*pimng+fImne*pimne+fImnf*pimnf+fImnz*pimnz +fImqf*pimqf+fImqs*pimqs+fimqz*pimqz) $ 1415 _KJ_D pimp = (pim*fim- pimk*fimk- pimo*fimo)/fimp $ 1416 _KJ_D pibp = (pib*fib- pibo*fibo - pibh*fibh )/fibp $ 1417 _GJRD pknba = pknba(-1) *piba/piba(-1) $ 1418 _GJRD pknma = pknma(-1) *pima/pima(-1) $ 1419 _GJRD pinvma = pinvma(-1)*pima/pima(-1) $ 1420 _GJRD pinvba = pinvba(-1)*piba/piba(-1) $ 1421 _GJRD pknbe = pknbe(-1) *pibe/pibe(-1) $ 1422 _GJRD pknme = pknme(-1) *pime/pime(-1) $ 1423 _GJRD pinvme = pinvme(-1)*pime/pime(-1) $ 1424 _GJRD pinvbe = pinvbe(-1)*pibe/pibe(-1) $ 1425 _GJRD pknbng = pknbng(-1)*pibng/pibng(-1) $ 1426 _GJRD pknmng = pknmng(-1)*pimng/pimng(-1) $ 1427 _GJRD pinvmng = pinvmng(-1)*pimng/pimng(-1) $ 1428 _GJRD pinvbng = pinvbng(-1)*pibng/pibng(-1) $ 1429 _GJRD pknbne = pknbne(-1)*pibne/pibne(-1) $ 1430 _GJRD pknmne = pknmne(-1)*pimne/pimne(-1) $ 1431 _GJRD pinvmne = pinvmne(-1)*pimne/pimne(-1) $ 1432 _GJRD pinvbne = pinvbne(-1)*pibne/pibne(-1) $ 1433 _GJRD pknbnf = pknbnf(-1)*pibnf/pibnf(-1) $ 1434 _GJRD pknmnf = pknmnf(-1)*pimnf/pimnf(-1) $ 1435 _GJRD pinvmnf = pinvmnf(-1)*pimnf/pimnf(-1) $ 1436 _GJRD pinvbnf = pinvbnf(-1)*pibnf/pibnf(-1) $ 1437 _GJRD pknbnz = pknbnz(-1)*pibnz/pibnz(-1) $ 1438 _GJRD pknmnz = pknmnz(-1)*pimnz/pimnz(-1) $ 1439 _GJRD pinvmnz = pinvmnz(-1)*pimnz/pimnz(-1) $ 1440 _GJRD pinvbnz = pinvbnz(-1)*pibnz/pibnz(-1) $ 1441 _GJRD pknbb = pknbb(-1)*pibb/pibb(-1) $ 1442 _GJRD pknmb = pknmb(-1)*pimb/pimb(-1) $ 1443 _GJRD pinvmb = pinvmb(-1)*pimb/pimb(-1) $ 1444 _GJRD pinvbb = pinvbb(-1)*pibb/pibb(-1) $ 1445 _GJRD pknbqz = pknbqz(-1)*pibqz/pibqz(-1) $ 1446 _GJRD pknmqz = pknmqz(-1)*pimqz/pimqz(-1) $ 1447 _GJRD pinvmqz = pinvmqz(-1)*pimqz/pimqz(-1) $ 1448 _GJRD pinvbqz = pinvbqz(-1)*pibqz/pibqz(-1) $ 1449 _GJRD pknbqs = pknbqs(-1)*pibqs/pibqs(-1) $ 1450 _GJRD pknmqs = pknmqs(-1)*pimqs/pimqs(-1) $ 1451 _GJRD pinvmqs = pinvmqs(-1)*pimqs/pimqs(-1) $ 1452 _GJRD pinvbqs = pinvbqs(-1)*pibqs/pibqs(-1) $ 1453 _GJRD pknbqf = pknbqf(-1)*pibqf/pibqf(-1) $ 1454 _GJRD pknmqf = pknmqf(-1)*pimqf/pimqf(-1) $ 1455 _GJRD pinvmqf = pinvmqf(-1)*pimqf/pimqf(-1) $ 1456 _GJRD pinvbqf = pinvbqf(-1)*pibqf/pibqf(-1) $ 1457 _GJRD pknbo = pknbo(-1)*pibo/pibo(-1) $ 1458 _GJRD pknmo = pknmo(-1)*pimo/pimo(-1) $ 1459 _GJRD pinvmo = pinvmo(-1)*pimo/pimo(-1) $ 1460 _GJRD pinvbo = pinvbo(-1)*pibo/pibo(-1) $ 1461 _G pil = (1+btgil*tg)*(pnil+tpil) $ 1462 _I pe2 = (Xa_e2+Xe_e2+Xng_e2+Xne_e2+Xnf_e2+Xnz_e2+Xb_e2 +Xqz_e2+Xqs_e2+Xqf_e2+Xh_e2+Xo_e2 +M01_e2+M2_e2+M3r_e2+M3k_e2+M3q_e2 +M59_e2+M7b_e2+M7y_e2+Ms_e2+ Spp_e2+Spm_e2)/fE2 $ 1463 _I pe3 = (Xa_e3+Xe_e3+Xng_e3+Xne_e3+Xnf_e3+Xnz_e3+Xb_e3 +Xqz_e3+Xqs_e3+Xqf_e3+Xh_e3+Xo_e3 +M01_e3+M2_e3+M3r_e3+M3k_e3+M3q_e3 +M59_e3+M7b_e3+M7y_e3+Ms_e3+ Spp_e3+Spm_e3)/fE3 $ 1464 _I pe7y = (Xa_e7y+Xe_e7y+Xng_e7y+Xne_e7y+Xnf_e7y+Xnz_e7y+Xb_e7y +Xqz_e7y+Xqs_e7y+Xqf_e7y+Xh_e7y+Xo_e7y +M01_e7y+M2_e7y+M3r_e7y+M3k_e7y+M3q_e7y +M59_e7y+M7b_e7y+M7y_e7y+Ms_e7y +Spp_e7y+Spm_e7y)/fE7y $ 1465 _I pe59 = (Xa_e59+Xe_e59+Xng_e59+Xne_e59+Xnf_e59+Xnz_e59+Xb_e59 +Xqz_e59+Xqs_e59+Xqf_e59+Xh_e59+Xo_e59 +M01_e59+M2_e59+M3r_e59+M3k_e59+M3q_e59 +M59_e59+M7b_e59+M7y_e59+Ms_e59 +Spp_e59+Spm_e59)/fE59 $ 1466 _GJRD pne01 = pe01-Spp_e01/fE01 $ 1467 _KJ_D pess = Xqs_es/fEss $ 1468 _I pesq = (Xa_es+Xe_es+Xng_es+Xne_es+Xnf_es+Xnz_es+Xb_es +Xqz_es+Xqf_es+Xh_es+Xo_es +M01_es+M2_es+M3r_es+M3k_es+M3q_es +M59_es+M7b_es+M7y_es+Ms_es +Spp_es+Spm_es)/fEsq $ 1469 _I fEs = (fEsq*pesq(-1)+fEss*pess(-1))/pes(-1) $ 1470 _D pes = (pess*fEss+pesq*fEsq)/fEs $ 1471 _KJ_D pet = (0.39*pcf+0.1*pcv+0.06*pcg+0.45*pcs)*kpet $ () ### IMPORT.F12 ### () () () EFTERSPØRGSELSUDTRYK, løbende priser, indeks () () 1472 _D fAm01 = fAm01(-1) *( M01_xa(-1) *fVma /fVma(-1) + M01_xb(-1) *fVmb /fVmb(-1) + M01_xh(-1) *fVmh /fVmh(-1) + M01_xne(-1)*fVmne/fVmne(-1) + M01_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1) + M01_xng(-1)*fVmng/fVmng(-1) + M01_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1) + M01_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1) + M01_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1) + M01_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1) + M01_cb(-1)*fCb/fCb(-1) + M01_ce(-1)*fCe/fCe(-1) + M01_cf(-1)*fCf/fCf(-1) + M01_cg(-1)*fCg/fCg(-1) + M01_ch(-1)*fCh/fCh(-1) + M01_co(-1)*fCo/fCo(-1) + M01_cs(-1)*fCs/fCs(-1) + M01_ct(-1)*fCt/fCt(-1) + M01_cv(-1)*fCv/fCv(-1) + M01_im(-1)*fIm/fIm(-1) + M01_ib(-1)*fIb/fIb(-1) ) /(fMz01(-1)*pm01(-1)) $ 1473 _D fAm2 = fAm2(-1) *( M2_xa(-1) *fVma /fVma(-1) + M2_xb(-1) *fVmb /fVmb(-1) + M2_xh(-1) *fVmh /fVmh(-1) + M2_xne(-1)*fVmne/fVmne(-1) + M2_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1) + M2_xng(-1)*fVmng/fVmng(-1) + M2_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1) + M2_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1) + M2_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1) + M2_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1) + M2_cb(-1)*fCb/fCb(-1) + M2_ce(-1)*fCe/fCe(-1) + M2_cf(-1)*fCf/fCf(-1) + M2_cg(-1)*fCg/fCg(-1) + M2_ch(-1)*fCh/fCh(-1) + M2_co(-1)*fCo/fCo(-1) + M2_cs(-1)*fCs/fCs(-1) + M2_ct(-1)*fCt/fCt(-1) + M2_cv(-1)*fCv/fCv(-1) + M2_im(-1)*fIm/fIm(-1) + M2_ib(-1)*fIb/fIb(-1) ) /(fMz2(-1)*pm2(-1)) $ 1474 _D fAm3q = fAm3q(-1) *( M3q_xa(-1) *fVea /fVea(-1) +M3q_xb(-1) *fVeb /fVeb(-1) + M3q_xh(-1) *fVeh /fVeh(-1) +M3q_xne(-1)*fVene/fVene(-1) + M3q_xnf(-1)*fVenf/fVenf(-1)+M3q_xng(-1)*fVeng/fVeng(-1) + M3q_xnz(-1)*fVenz/fVenz(-1)+M3q_xqf(-1)*fVeqf/fVeqf(-1) + M3q_xqs(-1)*fVeqs/fVeqs(-1)+M3q_xqz(-1)*fVeqz/fVeqz(-1) + M3q_cb(-1)*fCb/fCb(-1) + M3q_ce(-1)*fCe/fCe(-1) + M3q_cf(-1)*fCf/fCf(-1) + M3q_cg(-1)*fCg/fCg(-1) + M3q_ch(-1)*fCh/fCh(-1) + M3q_co(-1)*fCo/fCo(-1) + M3q_cs(-1)*fCs/fCs(-1) + M3q_ct(-1)*fCt/fCt(-1) + M3q_cv(-1)*fCv/fCv(-1) + M3q_im(-1)*fIm/fIm(-1) + M3q_ib(-1)*fIb/fIb(-1) ) /(fMz3q(-1)*pm3q(-1)) $ 1475 _D fAm59 = fAm59(-1) *( M59_xa(-1) *fVma /fVma(-1) + M59_xb(-1) *fVmb /fVmb(-1) + M59_xh(-1) *fVmh /fVmh(-1) + M59_xne(-1)*fVmne/fVmne(-1) + M59_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1) + M59_xng(-1)*fVmng/fVmng(-1) + M59_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1) + M59_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1) + M59_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1) + M59_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1) + M59_cb(-1)*fCb/fCb(-1) + M59_ce(-1)*fCe/fCe(-1) + M59_cf(-1)*fCf/fCf(-1) + M59_cg(-1)*fCg/fCg(-1) + M59_ch(-1)*fCh/fCh(-1) + M59_co(-1)*fCo/fCo(-1) + M59_cs(-1)*fCs/fCs(-1) + M59_ct(-1)*fCt/fCt(-1) + M59_cv(-1)*fCv/fCv(-1) + M59_im(-1)*fIm/fIm(-1) + M59_ib(-1)*fIb/fIb(-1) ) /(fMz59(-1)*pm59(-1)) $ 1476 _D pxm01 = (pm01+tm01)/pxnf $ 1477 _D pxm2 = (pm2 +tm2) /pxnf $ 1478 _D pxm59 = (pm59+tm59)/pxnz $ () () () IMPORT I FASTE PRISER () () 1479 _DJRD Log(fMz01w) = Log(fAm01)-0.455487*Log(pxm01)+ 9.06208 + 2.66286/(1+(1-.044671)**(tid-1999.18+1)) $ 1480 _DJRD Log(fMz2w) = Log(fAm2) -0.900366*Log(pxm2) + 9.44462 $ 1481 _DJRD Log(fMz59w) = Log(fAm59)-0.999066*Log(pxm59)+ 12.39340 - 0.068756/(1+(1-.33314)**(tid-1988.61+1))$ 1482 _SJRD Dlog(fMz01) = gfmz01 +1.54879 *Dlog(fAm01) -0.20000 *Dlog(pxm01) -0.827056*Log(fMz01(-1)/fMz01w(-1)) $ 1483 _SJRD Dlog(fMz2) = gfmz2 +1.36814*Dlog(fAm2) -0.200635*Dlog(pxm2) -0.268605*Log(fMz2(-1)/fMz2w(-1)) $ 1484 _SJRD_Z Dlog(fMz59) = gfmz59 +1.36915*Dlog(fAm59) -0.600000*Dlog(pxm59) -0.310571*Log(fMz59(-1)/fMz59w(-1)) $ 1485 _SJRD fMz3q = fMz3q(-1)*fAm3q/fAm3q(-1) $ 1486 _I fMv = ( fM01*pm01(-1)+fM2*pm2(-1) +fM3r*pm3r(-1)+fM3k*pm3k(-1)+fM3q*pm3q(-1) +fM59*pm59(-1)+fM7b*pm7b(-1)+fM7y*pm7y(-1) )/pmv(-1) $ 1487 _I fMt = fCt $ 1488 _I fM = (fMv*pmv(-1)+fMs*pms(-1)+fMt*pmt(-1))/pm(-1) $ () () () KORREKTIONSFAKTORER TIL I-O SYSTEMET () () 1489 _D kfmz01 = (fMz01/fAm01)/(fMz01(-1)/fAm01(-1)) $ 1490 _D kfmz2 = (fMz2 /fAm2 )/(fMz2(-1) /fAm2(-1) ) $ 1491 _D kfmz3q = (fMz3q/fAm3q)/(fMz3q(-1)/fAm3q(-1)) $ 1492 _D kfmz59 = (fMz59/fAm59)/(fMz59(-1)/fAm59(-1)) $ () ### IMPORT2.F12 ### 1493 _I M01 = M01_xa+M01_xe+M01_xng+M01_xne+M01_xnf+M01_xnz + M01_xb+M01_xqz+M01_xqs+M01_xqf+M01_xh+M01_xo + M01_cf+M01_cv+M01_ce+M01_cg+M01_cb+M01_ch+M01_cs+M01_ct + M01_co + M01_im+M01_ib+M01_it+M01_il + M01_e01 $ 1494 _I M2 = M2_xa+M2_xe+M2_xng+M2_xne+M2_xnf+M2_xnz + M2_xb+M2_xqz+M2_xqs+M2_xqf+M2_xh +M2_xo + M2_cf+M2_cv+M2_ce+M2_cg+M2_cb+M2_ch+M2_cs+M2_ct + M2_co + M2_im+M2_ib +M2_it+M2_il + M2_e2 $ 1495 _I M59 = M59_xa+M59_xe+M59_xng+M59_xne+M59_xnf+M59_xnz + M59_xb+M59_xqz+M59_xqs+M59_xqf+M59_xh+M59_xo + M59_cf+M59_cv+M59_ce+M59_cg+M59_cb+M59_ch+M59_cs+M59_ct + M59_co + M59_im+M59_ib+M59_it+M59_il + M59_e59 $ 1496 _I M7y = M7y_xa+M7y_xe+M7y_xng+M7y_xne+M7y_xnf+M7y_xnz + M7y_xb+M7y_xqz+M7y_xqs+M7y_xqf+M7y_xh+M7y_xo + M7y_cf+M7y_cv+M7y_ce+M7y_cg+M7y_cb+M7y_ch+M7y_cs+M7y_ct + M7y_co + M7y_im+M7y_ib+M7y_it+M7y_il + M7y_e7y $ 1497 _I Ms = Ms_xa+Ms_xe+Ms_xng+Ms_xne+Ms_xnf+Ms_xnz + Ms_xb+Ms_xqz+Ms_xqs+Ms_xqf+Ms_xh +Ms_xo + Ms_cf+Ms_cv+Ms_ce+Ms_cg+Ms_cb+Ms_ch+Ms_cs+Ms_ct + Ms_co + Ms_im+Ms_ib+Ms_it+Ms_il + Ms_es $ 1498 _I M3r = M3r_xa+M3r_xe+M3r_xng+M3r_xne+M3r_xnf+M3r_xnz + M3r_xb+M3r_xqz+M3r_xqs+M3r_xqf+M3r_xh+M3r_xo + M3r_cf+M3r_cv+M3r_ce+M3r_cg+M3r_cb+M3r_ch+M3r_cs+M3r_ct + M3r_co + M3r_im+M3r_ib+M3r_it+M3r_il + M3r_e3 $ 1499 _I M3k = M3k_xa+M3k_xe+M3k_xng+M3k_xne+M3k_xnf+M3k_xnz + M3k_xb+M3k_xqz+M3k_xqs+M3k_xqf+M3k_xh+M3k_xo + M3k_cf+M3k_cv+M3k_ce+M3k_cg+M3k_cb+M3k_ch+M3k_cs+M3k_ct + M3k_co+M3k_im+M3k_ib+M3k_it+M3k_il + M3k_e3 $ 1500 _I M3q = M3q_xa+M3q_xe+M3q_xng+M3q_xne+M3q_xnf+M3q_xnz + M3q_xb+M3q_xqz+M3q_xqs+M3q_xqf+M3q_xh+M3q_xo + M3q_cf+M3q_cv+M3q_ce+M3q_cg+M3q_cb+M3q_ch+M3q_cs + M3q_ct + M3q_co + M3q_im+M3q_ib+M3q_it+M3q_il + M3q_e3 $ 1501 _I M7b = M7b_xa+M7b_xe+M7b_xng+M7b_xne+M7b_xnf+M7b_xnz + M7b_xb+M7b_xqz+M7b_xqs +M7b_xqf+M7b_xh+M7b_xo + M7b_cf+M7b_cv+M7b_ce+M7b_cg+M7b_cb+M7b_ch+M7b_cs+M7b_ct + M7b_co + M7b_im+M7b_ib+M7b_it+M7b_il + M7b_e59 $ 1502 _I fM01 = M01/pm01 $ 1503 _I fM2 = M2/pm2 $ 1504 _I fM3r = M3r/pm3r $ 1505 _I fM3k = M3k/pm3k $ 1506 _I fM3q = M3q/pm3q $ 1507 _I fM59 = M59/pm59 $ 1508 _I fM7b = M7b/pm7b $ 1509 _I fM7y = M7y/pm7y $ 1510 _I fMs = Ms/pms $ () ### ARBMARK.F12 ### () ARBEJDSMARKED () () () Nettoledighed 1511 _I Uaw = Ua - (Q-Qw) $ 1512 _D Ul = Ua - Q $ 1513 _D bul = Ul/Uaw $ 1514 _K Uld = kuld*Ul $ 1515 _D Ulk = Ul - Uld $ 1516 _G Ulf = kulf*(.75*Uld(-1)+.25*Uld(-2)) $ () Bruttoledighed 1517 _G Uadb = Uad+Qltjd $ 1518 _G Uakb = buakb*(Uak+Qak+Qltjk) $ 1519 _D Ulb = Ul + Uadb + Uakb $ 1520 _D bulb = Ulb/(Uaw+Uad+buakb*Uak) $ () Aktivering () Støttet beskæftigelse 1521 _G__D Qak = Exp(bqak *Dlog(Ulb))*(Qak(-1) +D7194(-1))*(1+JRQak) -d7194 $ () Aktiverede kontanthjælpsmodatgere 1522 _G__D Qltjd = Exp(bqltjd*Dlog(Ulb))*(Qltjd(-1)+D7194(-1))*(1+JRQltjd)-d7194 $ () løntilskud, AF Jobtræning 1523 _G__D Qltjk = Exp(bqltjk*Dlog(Ulb))*(Qltjk(-1)+D7194(-1))*(1+JRQltjk)-d7194 $ () løntilskud, Kommunal Jobtræning 1524 _D Qltj = Qltjd + Qltjk $ () Løntilskud, jobtræning i alt 1525 _G__D Qltf = Exp(bqltf *Dlog(Ulb))*(Qltf(-1) +D4799(-1))*(1+JRQltf) -d4799 $ () løntilskud, Flexjob 1526 _G__D Qlts = Exp(bqlts *Dlog(Ulb))*(Qlts(-1) +D4799(-1))*(1+JRQlts) -d4799 $ () løntilskud, Skånejob 1527 _G__D Qltr = Exp(bqltr *Dlog(Q)) *(Qltr(-1) +D7194(-1))*(1+JRQltr) -d7194 $ () løntilskud, Øvrige 1528 _D Qlt = Qltj + Qltf + Qlts + Qltr $ () Aktivering uden for arbejdsstyrken 1529 _G__D Uad = Exp(buad*Dlog(Ulb))*(Uad(-1)+D7194(-1))*(1+JRuad)-d7194 $ () AF aktivering uden for arbejdsstyrke 1530 _G__D Uak = Exp(buak*Dlog(Ulb))*(Uak(-1)+D7194(-1))*(1+JRuak)-d7194 $ () Kontanthjælpsaktivering uden for arbejdsstyrke () Uddannelse 1531 _S__D Uuxa = (0.50493*(2*Dif(Ulb/U1564)+Dif(Ulb(-1)/U1564(-1)))/3 +0.03857*Dif(dtuuxa) + 0.01610*d0809 +Uuxa(-1)/U1534(-1))*U1534*(1-D7184) + JDuuxa $ () Førtids- og folkepension 1532 _KJ_D Qpfp = kqpfp*Upfp $ () Folkepensionister i beskæftigelse 1533 _D Upfpi = Upfp+Qpfp $ () Folkepensionister bosat I Danmark 1534 _KJ_D Upfpu = kupfpu*(Upfp+Qpfp) $ () Folkepensionister bosat I udland 1535 _KJ_D Qpfo = kqpfo*Upfo $ () Førtidspensionister I beskæftigelse 1536 _D Upfoi = Qpfo+Upfo $ () Førtidpensionister bosat I Danmark 1537 _KJ_D Upfou = kupfou*(Qpfo+Upfo) $ () Førtidpensionister bosat I udland () Sygedagpenge 1538 _KJ_D Qms = kqms*Qw $ () Sygedagpenge fra beskæftigelse () Arbejdsudbud 1539 _D Uw = U-Ub-Upfp-Upt $ () Arbejdsduelige 1540 _I Uwxa = ( Uuxa+Uad+Ury+Uly+Ulf+Ums+Umb+Umo+Upef+Upov+Upfy +Upfo+Ukr+Uak +Uq-(Uql+Uqr))*(1-Duwxa) +Duwxa*Zuwxa $ () Udenfor arbejdsudbud 1541 _D Ua = (Uw-Uwxa)*(1-D7184) + zUa*D7184 $ () Arbejdsudbud () Samlet beskæftigelse 1542 _I Q = Qa+Qe+Qng+Qne+Qnf+Qnz+Qb+Qqs+Qqf+Qqz+Qh+Qo+Qres $ 1543 _I Qs = Qsa+Qse+Qsng+Qsne+Qsnf+Qsnz+Qsb+Qsqs+Qsqf+Qsqz+Qsh+Qso $ 1544 _I Qw = Q-Qs $ 1545 _I Qwp = Qw-Qwo $ 1546 _I Qsp = Qs-Qso $ () Arbejdstid 1547 _GJ_D Log(Hak) = Log((Ha+Hdag)*(1-bq/2)) $ () Arbejdstid, erhverv 1548 _GJRD Hgwa = Hgwa(-1) *Hak/Hak(-1) $ 1549 _GJRD Hgwe = Hgwe(-1) *Hak/Hak(-1) $ 1550 _GJRD Hgwng = Hgwng(-1)*Hak/Hak(-1) $ 1551 _GJRD Hgwne = Hgwne(-1)*Hak/Hak(-1) $ 1552 _GJRD Hgwnf = Hgwnf(-1)*Hak/Hak(-1) $ 1553 _GJRD hgwnz = hgwnz(-1)*Hak/Hak(-1) $ 1554 _GJRD Hgwb = Hgwb(-1) *Hak/Hak(-1) $ 1555 _GJRD hgwqz = hgwqz(-1)*Hak/Hak(-1) $ 1556 _GJRD Hgwqs = Hgwqs(-1)*Hak/Hak(-1) $ 1557 _GJRD Hgwqf = Hgwqf(-1)*Hak/Hak(-1) $ 1558 _GJRD Hgwh = Hgwh(-1) *Hak/Hak(-1) $ 1559 _GJRD Hgwo = Hgwo(-1) *Hak/Hak(-1) $ 1560 _D Hgwn = (Hgwng*Qwng+Hgwne*Qwne+Hgwnf*Qwnf+hgwnz*Qwnz) /(Qwng+Qwne+Qwnf+Qwnz) $ 1561 _GJRD Hgsa = Hgsa(-1) *Hak/Hak(-1) $ 1562 _GJRD Hgsnf = Hgsnf(-1)*Hak/Hak(-1) $ 1563 _GJRD hgsnz = hgsnz(-1)*Hak/Hak(-1) $ 1564 _GJRD Hgsb = Hgsb(-1) *Hak/Hak(-1) $ 1565 _GJRD hgsqz = hgsqz(-1)*Hak/Hak(-1) $ 1566 _GJRD Hgsqs = Hgsqs(-1)*Hak/Hak(-1) $ 1567 _GJRD Hgsh = Hgsh(-1) *Hak/Hak(-1) $ 1568 _GJDD Hgso = Hgso(-1) *Hak/Hak(-1) $ 1569 _D Hga = bqsa *Hgsa +(1-bqsa) *Hgwa $ 1570 _D Hge = bqse *Hgse +(1-bqse) *Hgwe $ 1571 _D Hgng = bqsng*Hgsng+(1-bqsng)*Hgwng $ 1572 _D Hgne = bqsne*Hgsne+(1-bqsne)*Hgwne $ 1573 _D Hgnf = bqsnf*Hgsnf+(1-bqsnf)*Hgwnf $ 1574 _D hgnz = bqsnz*hgsnz+(1-bqsnz)*hgwnz $ 1575 _D Hgb = bqsb *Hgsb +(1-bqsb) *Hgwb $ 1576 _D hgqz = bqsqz*hgsqz+(1-bqsqz)*hgwqz $ 1577 _D Hgqs = bqsqs*Hgsqs+(1-bqsqs)*Hgwqs $ 1578 _D Hgqf = bqsqf*Hgsqf+(1-bqsqf)*Hgwqf $ 1579 _D Hgh = bqsh *Hgsh +(1-bqsh) *Hgwh $ 1580 _D Hgo = bqso *Hgso +(1-bqso) *Hgwo $ () ### LOEN.F12 ### () Løn () () 1581 _DJRD btyd = (Tyd/Uld)/(lah*(1-tsya)*0.001) $ 1582 _DJRD btyde = btyd $ 1583 _DJ_D tss0u = tsya + (1-tsya)*(tss0 + tssp0) $ 1584 _D ttpatp = Tpcr_atp/(Qw*Hgwn*0.001) $ 1585 _D lnap = lna + ttpatp $ 1586 _DJ_D ddloglna = Dlog(lna(-1))-Dlog(lna(-2)) $ 1587 _I pyfbx = (Yfnf+Yfnz+Yfb+Yfqz)/ ( (fYfnf*pyfnf(-1)+fYfnz*pyfnz(-1) +fYfb *pyfb(-1) +fYfqz*pyfqz(-1))/pyfbx(-1) ) $ 1588 _SJ_D bulbw = 0.68251*btyde + 0.100000*btyd -.34113 $ 1589 _SJRDF Dlog(lna) = 0.26868*ddloglna +0.30000*Dlog(pcpn**.5*pyfbx**.5) -0.25770*Dif(bulb) + 0.01994 * d8587 -0.55000*(bulb(-1)-bulbw(-1)) +glna $ 1590 _GJ_ lnakk = lna + ttpatp + (taqp+tadf)*(1-bqn/2)/Hgwn $ 1591 _GJ_ lnak = lnakk + (tspzaud+tpzab)*(1-bqn/2)/Hgwn $ 1592 _GJ_ lah = lna*Ha $ 1593 _GJ_ lnahk = lnak*Hgwn/(1-bqn/2) $ 1594 _GJRD lih = lih(-1)*(lnap/lnap(-1)) $ 1595 _I tpzab = Spzab/Qw*1000 $ 1596 _I Yw = Ywa+Ywe+Ywng+Ywne+Ywnf+Ywnz+Ywb+Ywqz+Ywqf+Ywqs+Ywh+Ywo $ () ### TRANSF.F12 ### () INDKOMSTOVERFØRSLER Mv. () () Reguleringsindexks 1597 _GJ_D Rlisa = ((lih(-2)*Ha(-2))/(lih(-3)*Ha(-3))-1)*(1-Dlisa) + Dlisa*(pcpn(-2)/pcpn(-3)-1) $ 1598 _GJRD btb = (Tpcr_bf+Tpco_bf+Tpcr_atp)/Ysya $ 1599 _GJRD pttyl = pttyl(-1)*(1+0.5*(Rlisa+Rlisa(-1)))*Dsr2 + pttyl(-1)*(1+Rlisa)*((1-tsya)/(1-tsya(-1))) *(1-btb(-2))/(1-btb(-3))*(1-Dsr2) $ 1600 _GJRD pttyp = pttyp(-1)*(pcpdk(-2)/pcpdk(-3)) $ () Forbrugerprisindekset beskriver prisudviklingen på dansk område, men bruger faste Vægte (pt 2003) () Dagpenge (Tyd) 1601 _GJ_D Tyd = .001*ttyd*pttyl*Uld $ () Ledige på dagpenge () Uddannelse og aktiviering Mv (Tyu) 1602 _GJ_D Tyuly = .001*ttyuly*pttyl*Uly $ () Ledighedsydelse 1603 _GJ_D Tyuad = .001*ttyuad*pttyl*Uad $ () Aktiverede udenfor arbejdsstyrken 1604 _GJ_D Tyury = .001*ttyury*pttyl*Ury $ () Revalideringsydelsen 1605 _GJ_D Tyusu = .001*ttyusu*pttyl*Usu $ () SU 1606 _D Tyu = Tyuly + Tyuad + Tyury + Tyusu $ () Midlertidig fraværende fra arbejdsstyrken (Tym) 1607 _GJ_D Tymlf = .001*ttymlf*pttyl*Ulf $ () Feriedagpenge 1608 _GJ_D Tyms = .001*ttyms*pttyl*(Ums+Qms) $ () Sygedagpenge 1609 _GJ_D Tymb = .001*ttymb*pttyl*Umb $ () Barselsdagpenge 1610 _GJ_D Tymo = .001*ttymo*pttyl*Umo $ () Arbejdsmarkedsorlov 1611 _D Tym = Tymlf + Tyms + Tymb + Tymo$ () Tilbagetrækning (Typ) 1612 _D Up = Upt+Upfpi+Upfpu+Upfoi+Upfou+Upef+Upov+Upfy $ 1613 _GJ_D Typfp = .001*ttypfp*pttyl*(Upfp+Qpfp) $ () Folkepension 1614 _GJ_D Typfo = .001*ttypfo*pttyl*(Upfo+Qpfo) $ () Førtidspension 1615 _GJ_D Typef = .001*ttypef*pttyl*Upef $ () Efterløn 1616 _GJ_D Typov = .001*ttypov*pttyl*Upov $ () Overgangsydelse 1617 _GJ_D Typfy = .001*ttypfy*pttyl*Upfy $ () Flexydelse 1618 _D Type = Typef + Typov + Typfy $ () Efterløn M.fl I alt 1619 _GJ_D Typt = Typtd*pttyl $ () Tjenestemandspension 1620 _GJ_D Typpt = Typptd*pttyl $ () Personlige tillæg 1621 _GJ_D Typdp = Typdpd*pttyl $ () Delpension 1622 _GJ_D Typi = Typid*pttyl $ () Indekstillæg 1623 _D Typr = Typt + Typpt + Typdp + Typi $ () Øvrige I alt 1624 _GJ_D Tpt_o = Tpt_o(-1)*(Ywo/Ywo(-1)) $ () Imp. bidrag til tjenestemandspension 1625 _D Typ = Typfp + Typfo + Typef + Typov + typfy + Typr $ () Tilbagetrækning I alt () Øvrige (Tyr) 1626 _D Uk = Ukr + Ulk + Uak $ 1627 _GJ_D Tyrks = .001*ttyrks*pttyl*(Uk-Uak)*(1-Dsr2) $ () Kontanthjælp skattepligtig 1628 _GJ_D Tyrkr = Tyrkrd*pttyl*(1-Dsr2) + (.001*ttyk*pttyl*(Uk-Uak))*Dsr2 $ () Kontanthjælp ikke skattepligtig 1629 _I Tyrk = Tyrks+Tyrkr $ () Kontanthjælp I alt 1630 _GJ_D Tyrbf = D4703*.001*pttyl*ttyrbf*Ub +(1-D4703)*.001*pttyp*ttyrbf1*Ub $ () Børnefamilieydelse 1631 _GJ_D Tyrgc = ttyrgc*(0.3*U0017+U1899) $ () Grøn check 1632 _GJ_D Tyrhs = Tyrhsd*pttyl $ () Boligsikring 1633 _GJ_D Tyrhy = 0.001*ttyrhy*pttyl*(Upfpi+Upfoi) $ () Boligydelse 1634 _I Tyrh = Tyrhs+Tyrhy $ () Boligstøtte I alt 1635 _GJ_D Tyrrs = Tyrrsd*pttyl $ () Øvrige overførsler skattepligtig 1636 _GJ_D Tyrrr = Tyrrrd*pttyl $ () Øvrige overførsler ikke skattepligtig 1637 _I Tyrr = Tyrrs +Tyrrr $ () Øvrige overførsler 1638 _D Tyr = Tyrk + Tyrbf + Tyrgc + Tyrh + Tyrr $ () Øvrige I alt () Samleposter 1639 _I Ty_o = Tyu+Tyd+Tym+Typ+Tyr $ () Indkomstoverførsler I alt 1640 _D Tys = Ty_o-(Tyrkr+Tyrbf+Tyrgc+Tyrh+Tyrrr) $ () heraf skattepligtig () ### SKAT.F12 ### () () () DIREKTE SKATTER Mv. () () 1641 _GJDD pcrs = pcrs(-1)*(1+Rlisa)*(1-btb(-2))/(1-btb(-3))*(1-tsya)/(1-tsya(-1)) $ () Indkomster og fradrag 1642 _KJ_D Yas = ( Yw-Ywn_e+Tys+Typcr_bf+Typir_bf+Typcr_dmp+(1-d0910)*Typcr_sp+Typcr_atp -Syaud-Tpcr_atp/(1-tsya)-Saqp-Saqo-(Tpcr_bf+Tpco1_bf)/(1-tsya)-Tpt_o)*kyas $ () Overskud af egen virksomhed 1643 _DJ_D Ivmps = bivmp0*pimp1*fImp1 + (1+D8291*(pttyl/pttyl(-1)-1)) *( (bivmp(-1)*(1-bivmp1(-1)) -(1-bivmp(-1))*bivmp0(-1) )*pimp1(-1)*fImp1(-1) +(1-(bivmp+bivmp(-1))/2)*Ivmps(-1)*bivmp/bivmp(-1)) $ 1644 _DJ_D Ivbps = bivbp0*pibp1*fIbp1 + (1+D8291*(pttyl/pttyl(-1)-1)) *( (bivbp(-1)*(bivbpw(-1)-bivbp0(-1)) -(1-bivbp(-1))*bivbp0(-1) )*pibp1(-1)*fIbp1(-1) +(1-(bivbp+bivbp(-1))/2)*Ivbps(-1)*bivbp/bivbp(-1) ) $ 1645 _D Ivps = Ivmps + Ivbps $ 1646 _GJ_D ivsk = bivsk*(Ibe+Ime) + (1 - ((bivsk+bivsk(-1))/2)/(nivsk*bivsk))*ivsk(-1) $ 1647 _D Yrr = Yr_h - 0.85*Yrh - (I_h/(I-Io1))*Ivps $ 1648 _KJ_D Yrpss = (0.5*Yrr+0.5*Yrr(-1))*kyrpss $ () Øvrige komponenter 1649 _KJ_D Tops = ktops*(Tpir_bf+Tpio1_bf) $ () Pensionsopsparing 1650 _KJ_D Yspps = (Tpcr_dmp+Saqwy+Tpcr_sp)*kyspps $ () Bidrag til ld,sp,dmp Mv 1651 _KJ_D Syas = ksyas*(Sya-tsya*(Tpco_bf+Tpcr_bf)) $ () Arbejdsmarkedsbidrag 1652 _KJ_D Ysprs = kysprs*(Yw+Yrr) $ () Øvrige personlige indkomster og fradag netto 1653 _KJ_D Yrphs = phv*fKnbhe(-1)*tsdl*kyrphs $ () Lejeværdi af egen bolig 1654 _KJ_D Tippps = Tiin_h*ktippps $ () Renteindtægter netto 1655 _KJ_D Ylws = ksafm*Safm + kylws*Yw $ () lønmodtagerfradrag 1656 _KJ_D Yl3s = kyl3s*(Yw+Yrr) $ () 3% fradrag 1657 _KJ_D Ysrs = kysrs*(Yw+Yrr) $ () Øvrige skattepligtig indkomster og fradrag netto () Personlig indkomst 1658 _DJ_D Ysp = Yas+Yrpss-Tops-Syas-Yspps+Ysprs $ () Skattepligtig indkomst 1659 _DJ_D Ys = Ysp+Yrphs+Tippps-Ylws-Yl3s+Ysrs $ () Fordeling af A-indkomst på løn, dagpenge, efterløn, folkepension og øvrig a-indkomst 1660 _GJ_D Yasw = kyas*(Yw-Ywn_e-Tpt_o) $ 1661 _GJ_D Yasd = kyas*(Tyd+Tymlf) $ 1662 _GJ_D Yase = kyas*Type $ 1663 _GJ_D Yasp = kyas*Typfp $ 1664 _D Yasr = Yas-(Yasw+Yasd+Yase+Yasp) $ () Selvstændige (S) 1665 _KJ_D Ussy = kussy*(Q-Qw) $ 1666 _KJ_D Ysps = kkysp*kysps*(.017*Yasw+.000*Yasd+.000*Yase+.000*Yasp+.036*Yasr +.852*Yrpss-.260*Tops-.032*Syas-.032*Yspps+.034*Ysprs) $ 1667 _KJ_D Yss = kkys*kyss*(Ysps+.033*(Yrphs+Tippps)-.017*Ylws-.034*Yl3s+.034*Ysrs ) $ 1668 _D kbysps = ((Ysps*Ussye+(1-Dsk2))*pcrse-(Yspse*Ussy+(1-Dsk2))*pcrs)/((Yspse*Ussy+(1-Dsk2))*pcrs) $ 1669 _D kbyss = ((Yss*Ussye+(1-Dsk2))*pcrse-(Ysse*Ussy+(1-Dsk2))*pcrs)/((Ysse*Ussy+(1-Dsk2))*pcrs) $ 1670 _G Ysps1 = (bysp10s+100*bysp11s*kbysps)*Ysps $ 1671 _G Ysps2 = (bysp20s+100*bysp21s*kbysps)*Ysps $ 1672 _G Ysps3 = (bysp30s+100*bysp31s*kbysps)*Ysps $ 1673 _G Ysps4 = (bysp40s+100*bysp41s*kbysps)*Ysps $ 1674 _G Ysps5 = (bysp50s+100*bysp51s*kbysps)*Ysps $ 1675 _G Yss1 = (bys10s+100*bys11s*kbyss)*Yss $ 1676 _G Yss2 = (bys20s+100*bys21s*kbyss)*Yss $ 1677 _G Yss3 = (bys30s+100*bys31s*kbyss)*Yss $ 1678 _G Yss4 = (bys40s+100*bys41s*kbyss)*Yss $ 1679 _G Yss5 = (bys50s+100*bys51s*kbyss)*Yss $ 1680 _G Ssysps1 = tsysp1*Ysps1 $ 1681 _G Ssysps2 = tsysp2*Ysps2 $ 1682 _G Ssysps3 = tsysp3*Ysps3 $ 1683 _G Ssysps4 = tsysp4*Ysps4 $ 1684 _G Ssysps5 = tsysp5*Ysps5 $ 1685 _D Ssysps = Ssysps1+Ssysps2+Ssysps3+Ssysps4+Ssysps5 $ 1686 _G Ssyss1 = tsys1*Yss1 $ 1687 _G Ssyss2 = tsys2*Yss2 $ 1688 _G Ssyss3 = tsys3*Yss3 $ 1689 _G Ssyss4 = tsys4*Yss4 $ 1690 _G Ssyss5 = tsys5*Yss5 $ 1691 _D Ssyss = Ssyss1+Ssyss2+Ssyss3+Ssyss4+Ssyss5 $ () lønmodtagere (w) 1692 _KJ_D Uwsy = kuwsy*Qw $ 1693 _KJ_D Yspw = kkysp*kyspw*(.969*Yasw+.421*Yasd+.000*Yase+.000*Yasp+.192*Yasr +.127*Yrpss-.581*Tops-.953*Syas-.953*Yspps+.951*Ysprs ) $ 1694 _KJ_D Ysw = kkys*kysw*(Yspw+1.003*(Yrphs+Tippps)-.969*Ylws-.951*Yl3s+.951*Ysrs ) $ 1695 _D kbyspw = ((Yspw*Uwsye+(1-Dsk2))*pcrse-(Yspwe*Uwsy+(1-Dsk2))*pcrs)/((Yspwe*Uwsy+(1-Dsk2))*pcrs) $ 1696 _D kbysw = ((Ysw*Uwsye+(1-Dsk2))*pcrse-(Yswe*Uwsy+(1-Dsk2))*pcrs)/((Yswe*Uwsy+(1-Dsk2))*pcrs) $ 1697 _G Yspw1 = (bysp10w+100*bysp11w*kbyspw)*Yspw $ 1698 _G Yspw2 = (bysp20w+100*bysp21w*kbyspw)*Yspw $ 1699 _G Yspw3 = (bysp30w+100*bysp31w*kbyspw)*Yspw $ 1700 _G Yspw4 = (bysp40w+100*bysp41w*kbyspw)*Yspw $ 1701 _G Yspw5 = (bysp50w+100*bysp51w*kbyspw)*Yspw $ 1702 _G Ysw1 = (bys10w+100*bys11w*kbysw)*Ysw $ 1703 _G Ysw2 = (bys20w+100*bys21w*kbysw)*Ysw $ 1704 _G Ysw3 = (bys30w+100*bys31w*kbysw)*Ysw $ 1705 _G Ysw4 = (bys40w+100*bys41w*kbysw)*Ysw $ 1706 _G Ysw5 = (bys50w+100*bys51w*kbysw)*Ysw $ 1707 _G Ssyspw1 = tsysp1*Yspw1 $ 1708 _G Ssyspw2 = tsysp2*Yspw2 $ 1709 _G Ssyspw3 = tsysp3*Yspw3 $ 1710 _G Ssyspw4 = tsysp4*Yspw4 $ 1711 _G Ssyspw5 = tsysp5*Yspw5 $ 1712 _D Ssyspw = Ssyspw1+Ssyspw2+Ssyspw3+Ssyspw4+Ssyspw5 $ 1713 _G Ssysw1 = tsys1*Ysw1 $ 1714 _G Ssysw2 = tsys2*Ysw2 $ 1715 _G Ssysw3 = tsys3*Ysw3 $ 1716 _G Ssysw4 = tsys4*Ysw4 $ 1717 _G Ssysw5 = tsys5*Ysw5 $ 1718 _D Ssysw = Ssysw1+Ssysw2+Ssysw3+Ssysw4+Ssysw5 $ () Dagpengemodtagere (l) 1719 _KJ_D Ulsy = kulsy*(Ul+Ulf) $ 1720 _KJ_D Yspl = kkysp*kyspl*(.005*Yasw+.579*Yasd+.000*Yase+.000*Yasp+.013*Yasr +.000*Yrpss-.086*Tops-.006*Syas-.006*Yspps+.006*Ysprs ) $ 1721 _KJ_D Ysl = kkys*kysl*(Yspl+.021*(Yrphs+Tippps)-.005*Ylws-.006*Yl3s+.006*Ysrs ) $ 1722 _D kbyspl = ((Yspl*Ulsye+(1-Dsk2))*pcrse-(Ysple*Ulsy+(1-Dsk2))*pcrs)/((Ysple*Ulsy+(1-Dsk2))*pcrs) $ 1723 _D kbysl = ((Ysl*Ulsye+(1-Dsk2))*pcrse-(Ysle*Ulsy+(1-Dsk2))*pcrs)/((Ysle*Ulsy+(1-Dsk2))*pcrs) $ 1724 _G Yspl1 = (bysp10l+100*bysp11l*kbyspl)*Yspl $ 1725 _G Yspl2 = (bysp20l+100*bysp21l*kbyspl)*Yspl $ 1726 _G Yspl3 = (bysp30l+100*bysp31l*kbyspl)*Yspl $ 1727 _G Yspl4 = (bysp40l+100*bysp41l*kbyspl)*Yspl $ 1728 _G Yspl5 = (bysp50l+100*bysp51l*kbyspl)*Yspl $ 1729 _G Ysl1 = (bys10l+100*bys11l*kbysl)*Ysl $ 1730 _G Ysl2 = (bys20l+100*bys21l*kbysl)*Ysl $ 1731 _G Ysl3 = (bys30l+100*bys31l*kbysl)*Ysl $ 1732 _G Ysl4 = (bys40l+100*bys41l*kbysl)*Ysl $ 1733 _G Ysl5 = (bys50l+100*bys51l*kbysl)*Ysl $ 1734 _G Ssyspl1 = tsysp1*Yspl1 $ 1735 _G Ssyspl2 = tsysp2*Yspl2 $ 1736 _G Ssyspl3 = tsysp3*Yspl3 $ 1737 _G Ssyspl4 = tsysp4*Yspl4 $ 1738 _G Ssyspl5 = tsysp5*Yspl5 $ 1739 _D Ssyspl = Ssyspl1+Ssyspl2+Ssyspl3+Ssyspl4+Ssyspl5 $ 1740 _G Ssysl1 = tsys1*Ysl1 $ 1741 _G Ssysl2 = tsys2*Ysl2 $ 1742 _G Ssysl3 = tsys3*Ysl3 $ 1743 _G Ssysl4 = tsys4*Ysl4 $ 1744 _G Ssysl5 = tsys5*Ysl5 $ 1745 _D Ssysl = Ssysl1+Ssysl2+Ssysl3+Ssysl4+Ssysl5 $ () Efterlønnere (pef) 1746 _KJ_D Uefsy = kuefsy*(Upef+Upov+Upfy) $ 1747 _KJ_D Yspef = kkysp*kyspef*(.001*Yasw+.000*Yasd+1.00*Yase+.000*Yasp+.057*Yasr +.000*Yrpss-.000*Tops-.001*Syas-.001*Yspps+.001*Ysprs ) $ 1748 _KJ_D Ysef = kkys*kysef*(Yspef+.010*(Yrphs+Tippps)-.001*Ylws-.001*Yl3s+.001*Ysrs ) $ 1749 _D kbyspef = ((Yspef*Uefsye+(1-Dsk2))*pcrse-(Yspefe*Uefsy+(1-Dsk2))*pcrs)/((Yspefe*Uefsy+(1-Dsk2))*pcrs) $ 1750 _D kbysef = ((Ysef*Uefsye+(1-Dsk2))*pcrse-(Ysefe*Uefsy+(1-Dsk2))*pcrs)/((Ysefe*Uefsy+(1-Dsk2))*pcrs) $ 1751 _G Yspef1 = (bysp10ef+100*bysp11ef*kbyspef)*Yspef $ 1752 _G Yspef2 = (bysp20ef+100*bysp21ef*kbyspef)*Yspef $ 1753 _G Yspef3 = (bysp30ef+100*bysp31ef*kbyspef)*Yspef $ 1754 _G Yspef4 = (bysp40ef+100*bysp41ef*kbyspef)*Yspef $ 1755 _G Yspef5 = (bysp50ef+100*bysp51ef*kbyspef)*Yspef $ 1756 _G Ysef1 = (bys10ef+100*bys11ef*kbysef)*Ysef $ 1757 _G Ysef2 = (bys20ef+100*bys21ef*kbysef)*Ysef $ 1758 _G Ysef3 = (bys30ef+100*bys31ef*kbysef)*Ysef $ 1759 _G Ysef4 = (bys40ef+100*bys41ef*kbysef)*Ysef $ 1760 _G Ysef5 = (bys50ef+100*bys51ef*kbysef)*Ysef $ 1761 _G Ssyspef1 = tsysp1*Yspef1 $ 1762 _G Ssyspef2 = tsysp2*Yspef2 $ 1763 _G Ssyspef3 = tsysp3*Yspef3 $ 1764 _G Ssyspef4 = tsysp4*Yspef4 $ 1765 _G Ssyspef5 = tsysp5*Yspef5 $ 1766 _D Ssyspef = Ssyspef1+Ssyspef2+Ssyspef3+Ssyspef4+Ssyspef5 $ 1767 _G Ssysef1 = tsys1*Ysef1 $ 1768 _G Ssysef2 = tsys2*Ysef2 $ 1769 _G Ssysef3 = tsys3*Ysef3 $ 1770 _G Ssysef4 = tsys4*Ysef4 $ 1771 _G Ssysef5 = tsys5*Ysef5 $ 1772 _D Ssysef = Ssysef1+Ssysef2+Ssysef3+Ssysef4+Ssysef5 $ () Pensionister (fp) 1773 _KJ_D Ufpsy = kufpsy*Upfp $ 1774 _KJ_D Yspfp = kkysp*kyspfp*(.001*Yasw+.000*Yasd+.000*Yase+1.00*Yasp+.045*Yasr +.021*Yrpss-.000*Tops-.001*Syas-.001*Yspps+.001*Ysprs ) $ 1775 _KJ_D Ysfp = kkys*kysfp*(Yspfp-.108*(Yrphs+Tippps)-.001*Ylws-.001*Yl3s+.001*Ysrs ) $ 1776 _D kbyspfp = ((Yspfp*Ufpsye+(1-Dsk2))*pcrse-(Yspfpe*Ufpsy+(1-Dsk2))*pcrs)/((Yspfpe*Ufpsy+(1-Dsk2))*pcrs) $ 1777 _D kbysfp = ((Ysfp*Ufpsye+(1-Dsk2))*pcrse-(Ysfpe*Ufpsy+(1-Dsk2))*pcrs)/((Ysfpe*Ufpsy+(1-Dsk2))*pcrs) $ 1778 _G Yspfp1 = (bysp10fp+100*bysp11fp*kbyspfp)*Yspfp $ 1779 _G Yspfp2 = (bysp20fp+100*bysp21fp*kbyspfp)*Yspfp $ 1780 _G Yspfp3 = (bysp30fp+100*bysp31fp*kbyspfp)*Yspfp $ 1781 _G Yspfp4 = (bysp40fp+100*bysp41fp*kbyspfp)*Yspfp $ 1782 _G Yspfp5 = (bysp50fp+100*bysp51fp*kbyspfp)*Yspfp $ 1783 _G Ysfp1 = (bys10fp+100*bys11fp*kbysfp)*Ysfp $ 1784 _G Ysfp2 = (bys20fp+100*bys21fp*kbysfp)*Ysfp $ 1785 _G Ysfp3 = (bys30fp+100*bys31fp*kbysfp)*Ysfp $ 1786 _G Ysfp4 = (bys40fp+100*bys41fp*kbysfp)*Ysfp $ 1787 _G Ysfp5 = (bys50fp+100*bys51fp*kbysfp)*Ysfp $ 1788 _G Ssyspfp1 = tsysp1*Yspfp1 $ 1789 _G Ssyspfp2 = tsysp2*Yspfp2 $ 1790 _G Ssyspfp3 = tsysp3*Yspfp3 $ 1791 _G Ssyspfp4 = tsysp4*Yspfp4 $ 1792 _G Ssyspfp5 = tsysp5*Yspfp5 $ 1793 _D Ssyspfp = Ssyspfp1+Ssyspfp2+Ssyspfp3+Ssyspfp4+Ssyspfp5 $ 1794 _G Ssysfp1 = tsys1*Ysfp1 $ 1795 _G Ssysfp2 = tsys2*Ysfp2 $ 1796 _G Ssysfp3 = tsys3*Ysfp3 $ 1797 _G Ssysfp4 = tsys4*Ysfp4 $ 1798 _G Ssysfp5 = tsys5*Ysfp5 $ 1799 _D Ssysfp = Ssysfp1+Ssysfp2+Ssysfp3+Ssysfp4+Ssysfp5 $ () Øvrige (Q) 1800 _KJ_D Uqsy = kuqsy*(Uwxa-(Upef+Upov+Upfy)) $ 1801 _KJ_D Yspq = kkysp*kyspq*(.007*Yasw+.000*Yasd+.000*Yase+.000*Yasp+.647*Yasr +.000*Yrpss-.073*Tops-.007*Syas-.007*Yspps+.007*Ysprs ) $ 1802 _KJ_D Ysq = kkys*kysq*(Yspq+.041*(Yrphs+Tippps)-.007*Ylws-.007*Yl3s+.007*Ysrs ) $ 1803 _D kbyspq = ((Yspq*Uqsye+(1-Dsk2))*pcrse-(Yspqe*Uqsy+(1-Dsk2))*pcrs)/((Yspqe*Uqsy+(1-Dsk2))*pcrs) $ 1804 _D kbysq = ((Ysq*Uqsye+(1-Dsk2))*pcrse-(Ysqe*Uqsy+(1-Dsk2))*pcrs)/((Ysqe*Uqsy+(1-Dsk2))*pcrs) $ 1805 _G Yspq1 = (bysp10q+100*bysp11q*kbyspq)*Yspq $ 1806 _G Yspq2 = (bysp20q+100*bysp21q*kbyspq)*Yspq $ 1807 _G Yspq3 = (bysp30q+100*bysp31q*kbyspq)*Yspq $ 1808 _G Yspq4 = (bysp40q+100*bysp41q*kbyspq)*Yspq $ 1809 _G Yspq5 = (bysp50q+100*bysp51q*kbyspq)*Yspq $ 1810 _G Ysq1 = (bys10q+100*bys11q*kbysq)*Ysq $ 1811 _G Ysq2 = (bys20q+100*bys21q*kbysq)*Ysq $ 1812 _G Ysq3 = (bys30q+100*bys31q*kbysq)*Ysq $ 1813 _G Ysq4 = (bys40q+100*bys41q*kbysq)*Ysq $ 1814 _G Ysq5 = (bys50q+100*bys51q*kbysq)*Ysq $ 1815 _G Ssyspq1 = tsysp1*Yspq1 $ 1816 _G Ssyspq2 = tsysp2*Yspq2 $ 1817 _G Ssyspq3 = tsysp3*Yspq3 $ 1818 _G Ssyspq4 = tsysp4*Yspq4 $ 1819 _G Ssyspq5 = tsysp5*Yspq5 $ 1820 _D Ssyspq = Ssyspq1+Ssyspq2+Ssyspq3+Ssyspq4+Ssyspq5 $ 1821 _G Ssysq1 = tsys1*Ysq1 $ 1822 _G Ssysq2 = tsys2*Ysq2 $ 1823 _G Ssysq3 = tsys3*Ysq3 $ 1824 _G Ssysq4 = tsys4*Ysq4 $ 1825 _G Ssysq5 = tsys5*Ysq5 $ 1826 _D Ssysq = Ssysq1+Ssysq2+Ssysq3+Ssysq4+Ssysq5 $ 1827 _D____Z kkysp = kkysp*(1-D4799) + 1 - ((Ysps+Yspw+Yspl+Yspef+Yspfp+Yspq)/Ysp)*(1-D4799) $ 1828 _D____Z kkys = kkys*(1-D4799) + 1 - ((Yss+Ysw+Ysl+Ysef+Ysfp+Ysq)/Ys)*(1-D4799) $ () Alle 1829 _G Usy = (1-Dusy)*((1-Dsk2)*((Uw+Upfp)*kusy7083*(1-Dsk1)+Dsk1*(Ua+Upfp+Upfo+Upef+Upov+Umo)*kusy8499) +Dsk2*(Ussy+Uwsy+Ulsy+Uefsy+Ufpsy+Uqsy)+Jusy) +Dusy*Zusy$ 1830 _G bysp10 = Dsk2*((bysp10s*Ysps+bysp10w*Yspw+bysp10l*Yspl+bysp10ef*Yspef+bysp10fp*Yspfp+bysp10q*Yspq)/Ysp) +(1-Dsk2)*bysp10e $ 1831 _G bysp20 = Dsk2*((bysp20s*Ysps+bysp20w*Yspw+bysp20l*Yspl+bysp20ef*Yspef+bysp20fp*Yspfp+bysp20q*Yspq)/Ysp) +(1-Dsk2)*bysp20e $ 1832 _G bysp30 = Dsk2*((bysp30s*Ysps+bysp30w*Yspw+bysp30l*Yspl+bysp30ef*Yspef+bysp30fp*Yspfp+bysp30q*Yspq)/Ysp) +(1-Dsk2)*bysp30e $ 1833 _G bysp40 = Dsk2*((bysp40s*Ysps+bysp40w*Yspw+bysp40l*Yspl+bysp40ef*Yspef+bysp40fp*Yspfp+bysp40q*Yspq)/Ysp) +(1-Dsk2)*bysp40e $ 1834 _G bysp50 = Dsk2*((bysp50s*Ysps+bysp50w*Yspw+bysp50l*Yspl+bysp50ef*Yspef+bysp50fp*Yspfp+bysp50q*Yspq)/Ysp) +(1-Dsk2)*bysp50e $ 1835 _G bysp11 = Dsk2*((bysp11s*Ysps+bysp11w*Yspw+bysp11l*Yspl+bysp11ef*Yspef+bysp11fp*Yspfp+bysp11q*Yspq)/Ysp+Jbysp11) +(1-Dsk2)*bysp11e $ 1836 _G bysp21 = Dsk2*((bysp21s*Ysps+bysp21w*Yspw+bysp21l*Yspl+bysp21ef*Yspef+bysp21fp*Yspfp+bysp21q*Yspq)/Ysp+Jbysp21) +(1-Dsk2)*bysp21e $ 1837 _G bysp31 = Dsk2*((bysp31s*Ysps+bysp31w*Yspw+bysp31l*Yspl+bysp31ef*Yspef+bysp31fp*Yspfp+bysp31q*Yspq)/Ysp+Jbysp31) +(1-Dsk2)*bysp31e $ 1838 _G bysp41 = Dsk2*((bysp41s*Ysps+bysp41w*Yspw+bysp41l*Yspl+bysp41ef*Yspef+bysp41fp*Yspfp+bysp41q*Yspq)/Ysp+Jbysp41) +(1-Dsk2)*bysp41e $ 1839 _G bysp51 = Dsk2*((bysp51s*Ysps+bysp51w*Yspw+bysp51l*Yspl+bysp51ef*Yspef+bysp51fp*Yspfp+bysp51q*Yspq)/Ysp+Jbysp51) +(1-Dsk2)*bysp51e $ 1840 _G bys10 = Dsk2*((bys10s*Yss+bys10w*Ysw+bys10l*Ysl+bys10ef*Ysef+bys10fp*Ysfp+bys10q*Ysq)/Ys) +(1-Dsk2)*bys10e $ 1841 _G bys20 = Dsk2*((bys20s*Yss+bys20w*Ysw+bys20l*Ysl+bys20ef*Ysef+bys20fp*Ysfp+bys20q*Ysq)/Ys) +(1-Dsk2)*bys20e $ 1842 _G bys30 = Dsk2*((bys30s*Yss+bys30w*Ysw+bys30l*Ysl+bys30ef*Ysef+bys30fp*Ysfp+bys30q*Ysq)/Ys) +(1-Dsk2)*bys30e $ 1843 _G bys40 = Dsk2*((bys40s*Yss+bys40w*Ysw+bys40l*Ysl+bys40ef*Ysef+bys40fp*Ysfp+bys40q*Ysq)/Ys) +(1-Dsk2)*bys40e $ 1844 _G bys50 = Dsk2*((bys50s*Yss+bys50w*Ysw+bys50l*Ysl+bys50ef*Ysef+bys50fp*Ysfp+bys50q*Ysq)/Ys) +(1-Dsk2)*bys50e $ 1845 _G bys11 = Dsk2*((bys11s*Yss+bys11w*Ysw+bys11l*Ysl+bys11ef*Ysef+bys11fp*Ysfp+bys11q*Ysq)/Ys+Jbys11) +(1-Dsk2)*bys11e $ 1846 _G bys21 = Dsk2*((bys21s*Yss+bys21w*Ysw+bys21l*Ysl+bys21ef*Ysef+bys21fp*Ysfp+bys21q*Ysq)/Ys+Jbys21) +(1-Dsk2)*bys21e $ 1847 _G bys31 = Dsk2*((bys31s*Yss+bys31w*Ysw+bys31l*Ysl+bys31ef*Ysef+bys31fp*Ysfp+bys31q*Ysq)/Ys+Jbys31) +(1-Dsk2)*bys31e $ 1848 _G bys41 = Dsk2*((bys41s*Yss+bys41w*Ysw+bys41l*Ysl+bys41ef*Ysef+bys41fp*Ysfp+bys41q*Ysq)/Ys+Jbys41) +(1-Dsk2)*bys41e $ 1849 _G bys51 = Dsk2*((bys51s*Yss+bys51w*Ysw+bys51l*Ysl+bys51ef*Ysef+bys51fp*Ysfp+bys51q*Ysq)/Ys+Jbys51) +(1-Dsk2)*bys51e $ () Udskrivningsgrundlag () Personlig indkomst 1850 _D kbysp1 = (1-Dsk2)*(((Ysp+D93)*Usye*pcrse-(Yspe+D93)*Usy*pcrs)/((Yspe+D93)*Usy*pcrs)+Jkbysp1) +Dsk2*(((Ysp1/Ysp)-bysp10)/(100*bysp11+10**(-15))) $ 1851 _D kbysp2 = (1-Dsk2)*(((Ysp+D93)*Usye*pcrse-(Yspe+D93)*Usy*pcrs)/((Yspe+D93)*Usy*pcrs)+Jkbysp2) +Dsk2*(((Ysp2/Ysp)-bysp20)/(100*bysp21+10**(-15))) $ 1852 _D kbysp3 = (1-Dsk2)*(((Ysp+D93)*Usye*pcrse-(Yspe+D93)*Usy*pcrs)/((Yspe+D93)*Usy*pcrs)+Jkbysp3) +Dsk2*(((Ysp3/Ysp)-bysp30)/(100*bysp31+10**(-15))) $ 1853 _D kbysp4 = (1-Dsk2)*(((Ysp+D93)*Usye*pcrse-(Yspe+D93)*Usy*pcrs)/((Yspe+D93)*Usy*pcrs)+Jkbysp4) +Dsk2*(((Ysp4/Ysp)-bysp40)/(100*bysp41+10**(-15))) $ 1854 _D kbysp5 = (1-Dsk2)*(((Ysp+D93)*Usye*pcrse-(Yspe+D93)*Usy*pcrs)/((Yspe+D93)*Usy*pcrs)+Jkbysp5) +Dsk2*(((Ysp5/Ysp)-bysp50)/(100*bysp51+10**(-15))) $ 1855 _GJ_D Ysp1 = (1-Dsk2)*(bysp10+100*bysp11*kbysp1)*Ysp + Dsk2*(Ysps1+Yspw1+Yspl1+Yspef1+Yspfp1+Yspq1) $ 1856 _GJ_D Ysp2 = (1-Dsk2)*(bysp20+100*bysp21*kbysp2)*Ysp + Dsk2*(Ysps2+Yspw2+Yspl2+Yspef2+Yspfp2+Yspq2) $ 1857 _GJ_D Ysp3 = (1-Dsk2)*(bysp30+100*bysp31*kbysp3)*Ysp + Dsk2*(Ysps3+Yspw3+Yspl3+Yspef3+Yspfp3+Yspq3) $ 1858 _GJ_D Ysp4 = (1-Dsk2)*(bysp40+100*bysp41*kbysp4)*Ysp + Dsk2*(Ysps4+Yspw4+Yspl4+Yspef4+Yspfp4+Yspq4) $ 1859 _GJ_D Ysp5 = (1-Dsk2)*(bysp50+100*bysp51*kbysp5)*Ysp + Dsk2*(Ysps5+Yspw5+Yspl5+Yspef5+Yspfp5+Yspq5) $ () Skattepligtig indkomst 1860 _D kbys1 = (1-Dsk2)*((Ys*Usye*pcrse-Yse*Usy*pcrs)/(Yse*Usy*pcrs)+Jkbys1) +Dsk2*(((Ys1/Ys)-bys10)/(100*bys11+10**(-15))) $ 1861 _D kbys2 = (1-Dsk2)*((Ys*Usye*pcrse-Yse*Usy*pcrs)/(Yse*Usy*pcrs)+Jkbys2) +Dsk2*(((Ys2/Ys)-bys20)/(100*bys21+10**(-15))) $ 1862 _D kbys3 = (1-Dsk2)*((Ys*Usye*pcrse-Yse*Usy*pcrs)/(Yse*Usy*pcrs)+Jkbys3) +Dsk2*(((Ys3/Ys)-bys30)/(100*bys31+10**(-15))) $ 1863 _D kbys4 = (1-Dsk2)*((Ys*Usye*pcrse-Yse*Usy*pcrs)/(Yse*Usy*pcrs)+Jkbys4) +Dsk2*(((Ys4/Ys)-bys40)/(100*bys41+10**(-15))) $ 1864 _D kbys5 = (1-Dsk2)*((Ys*Usye*pcrse-Yse*Usy*pcrs)/(Yse*Usy*pcrs)+Jkbys5) +Dsk2*(((Ys5/Ys)-bys50)/(100*bys51+10**(-15))) $ 1865 _GJ_D Ys1 = (1-Dsk2)*(bys10+100*bys11*kbys1)*Ys + Dsk2*(Yss1+Ysw1+Ysl1+Ysef1+Ysfp1+Ysq1) $ 1866 _GJ_D Ys2 = (1-Dsk2)*(bys20+100*bys21*kbys2)*Ys + Dsk2*(Yss2+Ysw2+Ysl2+Ysef2+Ysfp2+Ysq2) $ 1867 _GJ_D Ys3 = (1-Dsk2)*(bys30+100*bys31*kbys3)*Ys + Dsk2*(Yss3+Ysw3+Ysl3+Ysef3+Ysfp3+Ysq3) $ 1868 _GJ_D Ys4 = (1-Dsk2)*(bys40+100*bys41*kbys4)*Ys + Dsk2*(Yss4+Ysw4+Ysl4+Ysef4+Ysfp4+Ysq4) $ 1869 _GJ_D Ys5 = (1-Dsk2)*(bys50+100*bys51*kbys5)*Ys + Dsk2*(Yss5+Ysw5+Ysl5+Ysef5+Ysfp5+Ysq5) $ () Slutskatter, personlig indkomst 1870 _GJ_D Ssysp1 = (1-Dsk2)*tsysp1*Ysp1*(1+JRssysp1) +Dsk2*(Ssysps1+Ssyspw1+Ssyspl1+Ssyspef1+Ssyspfp1+Ssyspq1) $ 1871 _GJ_D Ssysp2 = (1-Dsk2)*tsysp2*Ysp2*(1+JRssysp2) +Dsk2*(Ssysps2+Ssyspw2+Ssyspl2+Ssyspef2+Ssyspfp2+Ssyspq2) $ 1872 _GJ_D Ssysp3 = (1-Dsk2)*tsysp3*Ysp3*(1+JRssysp3) +Dsk2*(Ssysps3+Ssyspw3+Ssyspl3+Ssyspef3+Ssyspfp3+Ssyspq3) $ 1873 _GJ_D Ssysp4 = (1-Dsk2)*tsysp4*Ysp4*(1+JRssysp3) +Dsk2*(Ssysps4+Ssyspw4+Ssyspl4+Ssyspef4+Ssyspfp4+Ssyspq4) $ 1874 _GJ_D Ssysp5 = (1-Dsk2)*tsysp5*Ysp5*(1+JRssysp3) +Dsk2*(Ssysps5+Ssyspw5+Ssyspl5+Ssyspef5+Ssyspfp5+Ssyspq5) $ () Slutskatter, skattepligtig indkomst 1875 _GJ_D Ssys1 = (1-Dsk2)*tsys1*Ys1*(1+JRssys1) +Dsk2*(Ssyss1+Ssysw1+Ssysl1+Ssysef1+Ssysfp1+Ssysq1) $ 1876 _GJ_D Ssys2 = (1-Dsk2)*tsys2*Ys2*(1+JRssys2) +Dsk2*(Ssyss2+Ssysw2+Ssysl2+Ssysef2+Ssysfp2+Ssysq2) $ 1877 _GJ_D Ssys3 = (1-Dsk2)*tsys3*Ys3*(1+JRssys3) +Dsk2*(Ssyss3+Ssysw3+Ssysl3+Ssysef3+Ssysfp3+Ssysq3) $ 1878 _GJ_D Ssys4 = (1-Dsk2)*tsys4*Ys4*(1+JRssys4) +Dsk2*(Ssyss4+Ssysw4+Ssysl4+Ssysef4+Ssysfp4+Ssysq4) $ 1879 _GJ_D Ssys5 = (1-Dsk2)*tsys5*Ys5*(1+JRssys5) +Dsk2*(Ssyss5+Ssysw5+Ssysl5+Ssysef5+Ssysfp5+Ssysq5) $ () Makrosatser 1880 _G tssp0 = (1-Dsk1)*(tsysp1*bysp10+tsysp2*bysp20+tsysp3*bysp30+tsysp4*bysp40+tsysp5*bysp50) +Dsk1*tssp0e $ 1881 _G tssp1 = (1-Dsk1)*100*(tsysp1*bysp11+tsysp2*bysp21+tsysp3*bysp31+tsysp4*bysp41+tsysp5*bysp51) +Dsk1*tssp1e $ 1882 _G tss0 = (1-Dsk1)*(tsys1*bys10+tsys2*bys20+tsys3*bys30+tsys4*bys40+tsys5*bys50) +Dsk1*tss0e $ 1883 _G tss1 = (1-Dsk1)*100*(tsys1*bys11+tsys2*bys21+tsys3*bys31+tsys4*bys41+tsys5*bys51) +Dsk1*tss1e $ () Slutskattet, komponenter 1884 _KJ_D Ssya = (Knmp+Knbp)*iwbz*kssya $ 1885 _KJ_D Ssyej = fKnbhe(-1)*phv*tqkej*kssyej*(1+JRsssyej) $ 1886 _KJ_D Ssyv = tsyc*Ysyc*kssyv $ 1887 _D kbysp = Dsk1*(((Ysp+D93)*Usye*pcrse-(Yspe+D93)*Usy*pcrs)/((Yspe+D93)*Usy*pcrs) + Jkbysp ) +(1-Dsk1)*(((Ssysp/(kssysp*Ysp))-tssp0)/(tssp1+10**(-15))) $ 1888 _GJ_D Ssysp = Dsk1*(tssp0+tssp1*kbysp)*Ysp*kssysp + (1-Dsk1)*(Ssysp1+Ssysp2+Ssysp3+Ssysp4+Ssysp5) $ 1889 _D kbys = Dsk1*((Ys*Usye*pcrse-Yse*Usy*pcrs)/(Yse*Usy*pcrs) + Jkbys) +(1-Dsk1)*(((Ssys/(kssys*Ys))-tss0)/tss1) $ 1890 _GJ_D Ssys = Dsk1*(tss0+tss1*kbys)*Ys*kssys + (1-Dsk1)*(Ssys1+Ssys2+Ssys3+Ssys4+Ssys5) $ 1891 _G Ssy = Ssys + Ssysp + Ssyej + Ssya + Ssyv + Ssyd $ 1892 _G Syk = Ssy+ Sksi(-1) + Ssf + Ssso $ 1893 _GJ_D Syaud = tdu*Qw*(1-bq/2)*0.001 $ 1894 _DJ_D Ysya = Yw - Tpt_o + 0.75*(0.5*Yrr+0.5*Yrr(-1)) $ 1895 _DJ_D Tarn = Tyd+Typef+Typov+Tym+Tyuad-Safm-Saqp $ 1896 _G tsya = tsyae + ((Tarn(-2)-Tarne(-2))/(Ysya(-2)*3))*(1-Dtsya) $ 1897 _KJ_D Sya = tsya*(Ysya*ksya) $ 1898 _GJ_D Syv = tsyv*fKncb $ 1899 _DJRD Ysyc = Yrs+(Tin_cr+Tiu_cr_z)+Yrqf+(Tin_cf+Tiu_cf_z)-Tire_o -( (1-(I_h/(I-Io1)))*Ivps+(1-(I_h(-1)/(I(-1)-Io1(-1))))*Ivps(-1))/2 $ 1900 _KJ_D Syck = ksyck*tsyck*((1-tsyc)*Yre-Tire_o-ivsk)-(1-d4703)*Spp_xe $ 1901 _KJRD Sycr = ksycr*tsyc*(bsyc+ktsyc*(1-bsyc))*(Ysyc+Ysyc(-1))/2 $ 1902 _DJRD Ysyc_cf = Yr_cf+(Tin_cf+Tiu_cf_z) -( (I_cf/(I-Io1))*Ivps+(I_cf(-1)/(I(-1)-Io1(-1)))*Ivps(-1) )/2 $ 1903 _KJRD Syc_cf = ksyc_cf*tsyc*(bsyc+ktsyc*(1-bsyc))*(Ysyc_cf+Ysyc_cf(-1))/2 $ 1904 _I Syc = Sycr + Syck $ 1905 _GJRD iwbr = 0.9*((Tip_f(-1)+Tip_f(-2))/(2*Wp_f(-2))) + 0.1*iwbz - 0.0003 $ 1906 _D pcpn = pcpn(-1)*(pncb*fCb+pnce*fCe+pncf*fCf+pncg*fCg+pnch*fCh+pncs*fCs+pct*fCt+pncv*fCv) /(pncb(-1)*fCb+pnce(-1)*fCe+pncf(-1)*fCf+pncg(-1)*fCg+pnch(-1)*fCh+pncs(-1)*fCs+pct(-1)*fCt+pncv(-1)*fCv) $ 1907 _GJ_D tsywp = 0.99 *( ( ( iwbr-0.035 -( 1.035*(1/2+(1/2*D84)) *( ((pcpn(-1)/pcpn(-2))-1)+(1-D84) *((pcpn(-2)/pcpn(-3))-1) ) ) ) )/iwbr )$ 1908 _KJ_D Sywpcr_ld = ksywpld *(tsywp*Tipcr_ld + tsywpa*Owpcr_ld ) $ 1909 _KJ_D Sywpcr_dmp = ksywpdmp*(tsywp*Tipcr_dmp + tsywpa*Owpcr_dmp) $ 1910 _KJ_D Sywpcr_sp = ksywpsp *(tsywp*Tipcr_sp + tsywpa*Owpcr_sp ) $ 1911 _KJ_D Sywpcr_atp = ksywpatp*(tsywp*Tipcr_atp + tsywpa*(Owpse_atp+Owpsdk_atp+Owpb_atp)) $ 1912 _KJ_D Sywp_bf = ksywp_bf *(tsywp*bsywp*(Tip_f+Tip_b) + tsywpa*(Owpcr_bf+Owpco_bf+Owpir_bf+Owpio_bf)) $ 1913 _KJ_D Sywp_f = ksywp_f *(tsywp*bsywp*Tip_f + tsywpa*(Owpse_f+Owpsdk_f+Owpb_f)) $ 1914 _I Sywp_b = Sywp_bf-Sywp_f $ 1915 _I Sywp = Sywp_bf+Sywpcr_ld+Sywpcr_dmp+Sywpcr_sp+Sywpcr_atp $ 1916 _KJ_D Syp = ksyp*tsyp*(Typco1_bf+Typio1_bf+Typcr_ld+d0910*Typcr_sp) + Sypr $ 1917 _I Sy_o = Syk + Sya + Syaud + Syp + Syv + Syc + Sywp $ 1918 _G Saqwlg = tsaqwlg*Qw $ 1919 _G Saqwy = taqwy*(ksya*Ysya - (Tpco1_bf+Tpcr_bf) + (Tyd+Tymlf+Tyms+Tymb+Tyrks+Tyuly+Tyuad+Tyury)) $ 1920 _I Saqw = Saqwlg+Saqwy $ 1921 _G Saqo = taqo*Qwo*(1-bqo/2)*0.001 $ 1922 _G Saqp = taqp*Qwp*(1-bqp/2)*0.001 $ 1923 _GJ_D Safma = tafma*pttyl*(Qw*(1-bq/2)+Uld+Umo+Upef+Qs)*0.001 $ 1924 _GJ_D Safme = Tafme*pttyl*bsafme*(Qw*(1-bq/2)+Uld+Umo+Qs)*0.001 $ 1925 _I Safm = Safma+Safme $ 1926 _I Stp_o = Saqw + Saqo + Saqp + Safm + Sasr $ 1927 _I Sa = Sk_h_o + Stp_o $ 1928 _I S = Sy_o + Spt + Sa $ () ### TP.F12 ### () Stykafgifter () Forbrug 1929 _G tpce = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpce(-1) + JDtpce) + Dtp2*Ztpce $ 1930 _G tpcg = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpcg(-1) + JDtpcg) + Dtp2*Ztpcg $ 1931 _G tpcf = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpcf(-1) + JDtpcf) + Dtp1*Ztpcf $ 1932 _G tpcb = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpcb(-1) + JDtpcb) + Dtp1*Ztpcb $ 1933 _G tpch = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpch(-1) + JDtpch) + Dtp1*Ztpch $ 1934 _G tpcv = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpcv(-1) + JDtpcv) + Dtp1*Ztpcv $ 1935 _G tpcs = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpcs(-1) + JDtpcs) + Dtp1*Ztpcs $ 1936 _G tpco = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpco(-1) + JDtpco) + Dtp1*Ztpco $ () Investeringer 1937 _G tpimo1 = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpimo1(-1) + JDtpimo1) + Dtp1*Ztpimo1 $ 1938 _G tpimp1 = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpimp1(-1) + JDtpimp1) + Dtp1*Ztpimp1 $ 1939 _G tpibh = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpibh(-1) + JDtpibh) + Dtp1*Ztpibh $ 1940 _G tpibp1 = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpibp1(-1) + JDtpibp1) + Dtp1*Ztpibp1 $ 1941 _G tpibo1 = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpibo1(-1) + JDtpibo1) + Dtp1*Ztpibo1 $ 1942 _G tpil = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpil(-1) + JDtpil) + Dtp1*Ztpil $ () Materialer 1943 _G tpp_vma = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpp_vma(-1) + JDtpp_vma) + Dtp1*Ztpp_vma $ 1944 _G tpp_vmnf = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpp_vmnf(-1) + JDtpp_vmnf) + Dtp1*Ztpp_vmnf $ 1945 _G tvme = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvme(-1) + JDtvme) + Dtp1*Ztvme $ 1946 _G tvmng = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmng(-1) + JDtvmng) + Dtp1*Ztvmng $ 1947 _G tvmne = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmne(-1) + JDtvmne) + Dtp1*Ztvmne $ 1948 _G tvmnz = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmnz(-1) + JDtvmnz) + Dtp1*Ztvmnz $ 1949 _G tvmb = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmb(-1) + JDtvmb) + Dtp1*Ztvmb $ 1950 _G tvmqs = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmqs(-1) + JDtvmqs) + Dtp1*Ztvmqs $ 1951 _G tvmqf = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmqf(-1) + JDtvmqf) + Dtp1*Ztvmqf $ 1952 _G tvmqz = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmqz(-1) + JDtvmqz) + Dtp1*Ztvmqz $ 1953 _G tvmh = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmh(-1) + JDtvmh) + Dtp1*Ztvmh $ 1954 _G tvmo = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmo(-1) + JDtvmo) + Dtp1*Ztvmo $ () Energi 1955 _G tvea = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvea(-1) + JDtvea) + Dtp2*Ztvea $ 1956 _G tvee = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvee(-1) + JDtvee) + Dtp2*Ztvee $ 1957 _G tveng = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveng(-1) + JDtveng) + Dtp2*Ztveng $ 1958 _G tvene = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvene(-1) + JDtvene) + Dtp2*Ztvene $ 1959 _G tvenf = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvenf(-1) + JDtvenf) + Dtp2*Ztvenf $ 1960 _G tvenz = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvenz(-1) + JDtvenz) + Dtp2*Ztvenz $ 1961 _G tveb = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveb(-1) + JDtveb) + Dtp2*Ztveb $ 1962 _G tveqs = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveqs(-1) + JDtveqs) + Dtp2*Ztveqs $ 1963 _G tveqf = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveqf(-1) + JDtveqf) + Dtp2*Ztveqf $ 1964 _G tveqz = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveqz(-1) + JDtveqz) + Dtp2*Ztveqz $ 1965 _G tveh = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveh(-1) + JDtveh) + Dtp2*Ztveh $ 1966 _G tveo = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveo(-1) + JDtveo) + Dtp2*Ztveo $ () ### AFGIFT.F12 ### () () () INDIREKTE SKATTER () () 1967 _G Spp_vea = tvea *fVea $ 1968 _G Spp_venf = tvenf*fVenf $ 1969 _G Spp_vma = tpp_vma *fVma + 0.5 *Sppaa + 0.33*sppur_e $ 1970 _G Spp_vmnf = tpp_vmnf*fVmnf + 0.25*Sppaa + 0.33*Sppur_e $ 1971 _G Spp_e01 = tpp_e01*fE01 + 0.25*Sppaa + 0.33*Sppur_e + Sppueue $ 1972 _G Spp_xa = Spp_vea + Spp_vma $ 1973 _G Spp_xnf = Spp_venf + Spp_vmnf $ 1974 _G Spp_xe = tvee *fVee + tvme *fVme $ 1975 _G Spp_xng = tveng*fVeng + tvmng*fVmng $ 1976 _G Spp_xne = tvene*fVene + tvmne*fVmne $ 1977 _G Spp_xnz = tvenz*fVenz + tvmnz*fVmnz $ 1978 _G Spp_xb = tveb *fVeb + tvmb *fVmb $ 1979 _G Spp_xqz = tveqz*fVeqz + tvmqz*fVmqz $ 1980 _G Spp_xqs = tveqs*fVeqs + tvmqs*fVmqs $ 1981 _G Spp_xqf = tveqf*fVeqf + tvmqf*fVmqf $ 1982 _G Spp_xh = tveh *fVeh + tvmh *fVmh $ 1983 _G Spp_xo = tveo *fVeo + tvmo *fVmo $ 1984 _G Spp_cf = tpcf*fCf $ 1985 _G Spp_cv = tpcv*fCv $ 1986 _G Spp_ce = tpce*fCe $ 1987 _G Spp_cg = tpcg*fCg $ 1988 _G Spp_ch = tpch*fCh $ 1989 _G Spp_cs = tpcs*fCs $ 1990 _G Spp_co = tpco*fCo $ 1991 _G Spp_cb = tpcb*fCb + trb*fCb*pcb/(1+trb) $ 1992 _G Spp_ib = tpibp1*fIbp1 + tpibo1*fIbo1 + tpibh*fIbh $ 1993 _G Spp_im = tpimp1*fImp1 + trimp1*fImp1*pimp1/(1+trimp1)+tpimo1*fImo1 $ 1994 _G Spp_il = tpil*fIl $ 1995 _G Spp_e2 = tpe2*fE2 $ 1996 _G Spp_e3 = tpe3*fE3 $ 1997 _G Spp_e59 = tpe59*fE59 $ 1998 _G Spp_e7y = tpe7y*fE7y $ 1999 _G Spp_es = tpes*fEs $ 2000 _G Spr = trb*fCb*pcb/(1+trb) +trimp1*fImp1*pimp1/(1+trimp1) $ 2001 _I Spp = Spp_xa+Spp_xe+Spp_xng+Spp_xne+Spp_xnf+Spp_xnz +Spp_xb+Spp_xqz+Spp_xqs+Spp_xqf+Spp_xh+Spp_xo +Spp_cf+Spp_cv+Spp_ce+Spp_cg+Spp_cb+Spp_ch+Spp_cs +Spp_co +Spp_im+Spp_ib+Spp_il +Spp_e01+Spp_e2+Spp_e3+Spp_e59+Spp_e7y+Spp_es -Spr $ 2002 _G Spg_xa = btgxa *tg*Va /(1+btgxa *tg) $ 2003 _G Spg_xe = btgxe *tg*Ve /(1+btgxe *tg) $ 2004 _G Spg_xng = btgxng*tg*Vng/(1+btgxng*tg) $ 2005 _G Spg_xne = btgxne*tg*Vne/(1+btgxne*tg) $ 2006 _G Spg_xnf = btgxnf*tg*Vnf/(1+btgxnf*tg) $ 2007 _G Spg_xnz = btgxnz*tg*Vnz/(1+btgxnz*tg) $ 2008 _G Spg_xb = btgxb *tg*Vb /(1+btgxb *tg) $ 2009 _G Spg_xqz = btgxqz*tg*Vqz/(1+btgxqz*tg) $ 2010 _G Spg_xqs = btgxqs*tg*Vqs/(1+btgxqs*tg) $ 2011 _G Spg_xqf = btgxqf*tg*Vqf/(1+btgxqf*tg) $ 2012 _G Spg_xh = btgxh *tg*Vh /(1+btgxh *tg) $ 2013 _G Spg_xo = btgxo *tg*Vo /(1+btgxo *tg) $ 2014 _G Spg_cf = btgcf*tg*Cf/(1+btgcf*tg) $ 2015 _G Spg_cv = btgcv*tg*Cv/(1+btgcv*tg) $ 2016 _G Spg_ce = btgce*tg*Ce/(1+btgce*tg) $ 2017 _G Spg_cg = btgcg*tg*Cg/(1+btgcg*tg) $ 2018 _G Spg_ch = btgch*tg*Ch/(1+btgch*tg) $ 2019 _G Spg_cs = btgcs*tg*Cs/(1+btgcs*tg) $ 2020 _G Spg_co = btgco*tg*Co/(1+btgco*tg) $ 2021 _I Spg_cb = btgcb*tg*pcb*fCb/((1+trb)*(1+btgcb*tg)) $ 2022 _G Spg_ib = btgibh *tg*pibh *fIbh /(1+btgibh *tg) +btgibo1*tg*pibo1*fIbo1/(1+btgibo1*tg) +btgibp1*tg*pibp1*fIbp1/(1+btgibp1*tg) $ 2023 _G Spg_im = btgimp1*tg*pimp1*fImp1/((1+trimp1)*(1+btgimp1*tg)) +btgimo1*tg*pimo1*fImo1/(1+btgimo1*tg) $ 2024 _G Spg_il = btgil*tg*pil*fIl/(1+btgil*tg) $ 2025 _I Spg = Spg_xa+Spg_xe+Spg_xng+Spg_xne+Spg_xnf+Spg_xnz +Spg_xb+Spg_xqz+Spg_xqs+Spg_xqf+Spg_xh+Spg_xo +Spg_cf+Spg_cv+Spg_ce+Spg_cg+Spg_cb+Spg_ch+Spg_cs +Spg_co +Spg_im+Spg_ib+Spg_il $ 2026 _GJ_ Spm_xa = tm01*M01_xa/pm01+tm2*M2_xa/pm2+tm3r*M3r_xa/pm3r+tm3k*M3k_xa/pm3k+tm3q *M3q_xa/pm3q+tm59*M59_xa/pm59+tm7y*M7y_xa/pm7y $ 2027 _GJ_ Spm_xe = tm01*M01_xe/pm01+tm2*M2_xe/pm2+tm3r*M3r_xe/pm3r+tm3k*M3k_xe/pm3k+tm3q *M3q_xe/pm3q+tm59*M59_xe/pm59+tm7y*M7y_xe/pm7y $ 2028 _GJ_ Spm_xng = tm01*M01_xng/pm01+tm2*M2_xng/pm2+tm3r*M3r_xng/pm3r+tm3k*M3k_xng/pm3k+ tm3q*M3q_xng/pm3q+tm59*M59_xng/pm59+tm7y*M7y_xng/pm7y $ 2029 _GJ_ Spm_xne = tm01*M01_xne/pm01+tm2*M2_xne/pm2+tm3r*M3r_xne/pm3r+tm3k*M3k_xne/pm3k+ tm3q*M3q_xne/pm3q+tm59*M59_xne/pm59+tm7y*M7y_xne/pm7y $ 2030 _GJ_ Spm_xnf = tm01*M01_xnf/pm01+tm2*M2_xnf/pm2+tm3r*M3r_xnf/pm3r+tm3k*M3k_xnf/pm3k+ tm3q*M3q_xnf/pm3q+tm59*M59_xnf/pm59+tm7y*M7y_xnf/pm7y $ 2031 _GJ_ Spm_xnz = tm01*M01_xnz/pm01+tm2*M2_xnz/pm2+tm3r*M3r_xnz/pm3r+tm3k*M3k_xnz/pm3k+ tm3q*M3q_xnz/pm3q+tm59*M59_xnz/pm59+tm7y*M7y_xnz/pm7y $ 2032 _GJ_ Spm_xb = tm01*M01_xb/pm01+tm2*M2_xb/pm2+tm3r*M3r_xb/pm3r+tm3k*M3k_xb/pm3k+tm3q *M3q_xb/pm3q+tm59*M59_xb/pm59+tm7y*M7y_xb/pm7y $ 2033 _GJ_ Spm_xqz = tm01*M01_xqz/pm01+tm2*M2_xqz/pm2+tm3r*M3r_xqz/pm3r+tm3k*M3k_xqz/pm3k+ tm3q*M3q_xqz/pm3q+tm59*M59_xqz/pm59+tm7y*M7y_xqz/pm7y $ 2034 _GJ_ Spm_xqs = tm01*M01_xqs/pm01+tm2*M2_xqs/pm2+tm3r*M3r_xqs/pm3r+tm3k*M3k_xqs/pm3k+ tm3q*M3q_xqs/pm3q+tm59*M59_xqs/pm59+tm7y*M7y_xqs/pm7y $ 2035 _GJ_ Spm_xqf = tm01*M01_xqf/pm01+tm2*M2_xqf/pm2+tm3r*M3r_xqf/pm3r+tm3k*M3k_xqf/pm3k+ tm3q*M3q_xqf/pm3q+tm59*M59_xqf/pm59+tm7y*M7y_xqf/pm7y $ 2036 _GJ_ Spm_xh = tm01*M01_xh/pm01+tm2*M2_xh/pm2+tm3r*M3r_xh/pm3r+tm3k*M3k_xh/pm3k+tm3q *M3q_xh/pm3q+tm59*M59_xh/pm59+tm7y*M7y_xh/pm7y $ 2037 _GJ_ Spm_xo = tm01*M01_xo/pm01+tm2*M2_xo/pm2+tm3r*M3r_xo/pm3r+tm3k*M3k_xo/pm3k+tm3q *M3q_xo/pm3q+tm59*M59_xo/pm59+tm7y*M7y_xo/pm7y $ 2038 _GJ_ Spm_cf = tm01*M01_cf/pm01+tm2*M2_cf/pm2+tm3r*M3r_cf/pm3r+tm3k*M3k_cf/pm3k+tm3q *M3q_cf/pm3q+tm59*M59_cf/pm59+tm7y*M7y_cf/pm7y $ 2039 _GJ_ Spm_cv = tm01*M01_cv/pm01+tm2*M2_cv/pm2+tm3r*M3r_cv/pm3r+tm3k*M3k_cv/pm3k+tm3q *M3q_cv/pm3q+tm59*M59_cv/pm59+tm7y*M7y_cv/pm7y $ 2040 _GJ_ Spm_ce = tm01*M01_ce/pm01+tm2*M2_ce/pm2+tm3r*M3r_ce/pm3r+tm3k*M3k_ce/pm3k+tm3q *M3q_ce/pm3q+tm59*M59_ce/pm59+tm7y*M7y_ce/pm7y $ 2041 _GJ_ Spm_cg = tm01*M01_cg/pm01+tm2*M2_cg/pm2+tm3r*M3r_cg/pm3r+tm3k*M3k_cg/pm3k+tm3q *M3q_cg/pm3q+tm59*M59_cg/pm59+tm7y*M7y_cg/pm7y $ 2042 _GJ_ Spm_cb = tm01*M01_cb/pm01+tm2*M2_cb/pm2+tm3r*M3r_cb/pm3r+tm3k*M3k_cb/pm3k+tm3q *M3q_cb/pm3q+tm59*M59_cb/pm59+tm7y*M7y_cb/pm7y $ 2043 _GJ_ Spm_ch = tm01*M01_ch/pm01+tm2*M2_ch/pm2+tm3r*M3r_ch/pm3r+tm3k*M3k_ch/pm3k+tm3q *M3q_ch/pm3q+tm59*M59_ch/pm59+tm7y*M7y_ch/pm7y $ 2044 _GJ_ Spm_cs = tm01*M01_cs/pm01+tm2*M2_cs/pm2+tm3r*M3r_cs/pm3r+tm3k*M3k_cs/pm3k+tm3q *M3q_cs/pm3q+tm59*M59_cs/pm59+tm7y*M7y_cs/pm7y $ 2045 _GJ_ Spm_co = tm01*M01_co/pm01+tm2*M2_co/pm2+tm3r*M3r_co/pm3r+tm3k*M3k_co/pm3k+tm3q *M3q_co/pm3q+tm59*M59_co/pm59+tm7y*M7y_co/pm7y $ 2046 _GJ_ Spm_ib = tm01*M01_ib/pm01+tm2*M2_ib/pm2+tm3r*M3r_ib/pm3r+tm3k*M3k_ib/pm3k+tm3q *M3q_ib/pm3q+tm59*M59_ib/pm59+tm7y*M7y_ib/pm7y $ 2047 _GJ_ Spm_im = tm01*M01_im/pm01+tm2*M2_im/pm2+tm3r*M3r_im/pm3r+tm3k*M3k_im/pm3k+tm3q *M3q_im/pm3q+tm59*M59_im/pm59+tm7y*M7y_im/pm7y $ 2048 _GJ_ Spm_il = tm01*M01_il/pm01+tm2*M2_il/pm2+tm3r*M3r_il/pm3r+tm3k*M3k_il/pm3k+tm3q *M3q_il/pm3q+tm59*M59_il/pm59+tm7y*M7y_il/pm7y $ 2049 _GJ_ Spm_e01 = tm01*M01_e01/pm01+tm2*M2_e01/pm2+tm3r*M3r_e01/pm3r+tm3k*M3k_e01/pm3k+ tm3q*M3q_e01/pm3q+tm59*M59_e01/pm59+tm7y*M7y_e01/pm7y $ 2050 _GJ_ Spm_e2 = tm01*M01_e2/pm01+tm2*M2_e2/pm2+tm3r*M3r_e2/pm3r+tm3k*M3k_e2/pm3k+tm3q *M3q_e2/pm3q+tm59*M59_e2/pm59+tm7y*M7y_e2/pm7y $ 2051 _GJ_ Spm_e3 = tm01*M01_e3/pm01+tm2*M2_e3/pm2+tm3r*M3r_e3/pm3r+tm3k*M3k_e3/pm3k+tm3q *M3q_e3/pm3q+tm59*M59_e3/pm59+tm7y*M7y_e3/pm7y $ 2052 _GJ_ Spm_e59 = tm01*M01_e59/pm01+tm2*M2_e59/pm2+tm3r*M3r_e59/pm3r+tm3k*M3k_e59/pm3k+ tm3q*M3q_e59/pm3q+tm59*M59_e59/pm59+tm7y*M7y_e59/pm7y $ 2053 _GJ_ Spm_e7y = tm01*M01_e7y/pm01+tm2*M2_e7y/pm2+tm3r*M3r_e7y/pm3r+tm3k*M3k_e7y/pm3k+ tm3q*M3q_e7y/pm3q+tm59*M59_e7y/pm59+tm7y*M7y_e7y/pm7y $ 2054 _GJ_ Spm_es = tm01*M01_es/pm01+tm2*M2_es/pm2+tm3r*M3r_es/pm3r+tm3k*M3k_es/pm3k+tm3q *M3q_es/pm3q+tm59*M59_es/pm59+tm7y*M7y_es/pm7y $ 2055 _I Spm = Spm_xa+Spm_xe+Spm_xng+Spm_xne+Spm_xnf+Spm_xnz +Spm_xb+Spm_xqz+Spm_xqs+Spm_xqf+Spm_xh+Spm_xo +Spm_cf+Spm_cv+Spm_ce+Spm_cg+Spm_cb+Spm_ch+Spm_cs +Spm_co +Spm_im+Spm_ib+Spm_il +Spm_e01+Spm_e2+Spm_e3+Spm_e59+Spm_e7y+Spm_es $ 2056 _I Spxz = Spm + Spp + Spr + Spg $ 2057 _G Spzaud = tspzaud*Qw*(1-bq/2)*0.001 $ 2058 _G tspzab = tspzabe+((Tarn(-2)-Tarne(-2))/((Yw(-2)-Tpt_o(-2))*3))*(1-dtsya) $ 2059 _KJ_D Spzab = tspzab*(Yw-Tpt_o)*kspzab $ 2060 _D Knbej = ((knbh(-2) + knbp(-2))/pibh(-2))*((phgk(-1)+phgk(-2))/2) $ 2061 _DJRD Spzejw = 0.22901*tspzej*Knbej $ 2062 _SJRD dlog(Spzej) = 1.000000*dlog(tspzej) +(1.000000+(-0.381411)*dgej)*dlog(Knbej) -0.284989*log(spzej(-1)/Spzejw(-1))+gSpzej $ 2063 _GJ_ Spzejh = 0.8*Spzej*Knbh(-2)/(Knbp(-2)+Knbh(-2)) $ 2064 _GJ_D Spzam = 1.9*(tspzamf*Ywqf+tspzam*(0.03*Ywqz+Ywh))*(1+JRspzam) $ 2065 _G Spzul = .001*tspzul*pttyl*Qlt $ 2066 _G Spzuak = .001*tspzuak*pttyl*(Qak+Uak) $ 2067 _I Spzu = Spzuqr+Spzuz_eu+Spzul+Spzuak+Spzuaa+Spzuh $ 2068 _I Spz = Spzaud+Spzab+Spzej+Spzv+Spzam+Sppco2+Spzr+(-Spzu) $ 2069 _I Spzuq = Spzuqr+Spzuz_eu $ 2070 _I Spzu_eu = Spzuaa+Spzuz_eu $ 2071 _I Sp = Spm + Spp + Spg + Spr + Spz $ 2072 _KJ_D Sppur = ksppur * ( 0.006007*fCs + 0.013409*(fVeqz+fVmqz) + 0.00445*(fVea+fVma) + 0.000984*(fVeqz+fVmqz) + tpe3*fe3 ) $ 2073 _I Sppu_e = Sppaa + Sppueue + Sppur_e $ 2074 _I Sppu = -((-Sppukto)+Spp_e7y+(-Sppu_e)+(-Sppur)) $ 2075 _I Sppu_o = Sppu-Sppu_e $ 2076 _I Sppt = Spp-(-Sppu) $ 2077 _I Sppt_o = Sppt-Sppeu $ 2078 _I Spu = Spzu+Sppu $ 2079 _I Spu_e = Sppu_e+Spzu_eu $ 2080 _I Spu_o = Spu-Spu_e $ 2081 _I Spt = Sp-(-Spu) $ 2082 _I Spt_e = deuspm*Spm+Sppeu $ 2083 _I Spt_o = Spt-Spt_e $ () ### BALANCER.F12 ### () () EKSPORT I ÅRETS PRISER () () Mangler bruttoficering af offentlige renter (Tiku,Tiki,Tifoi,Tifou) () endogeniserig af iuwp 2084 _I Ev = fE01*pe01+fE2*pe2+fE3*pe3+fE59*pe59+fE7y*pe7y $ 2085 _I Es = fEs*pes $ 2086 _I Et = fEt*pet $ 2087 _I E = Ev + Es + Et $ 2088 _I pev = Ev/fEv $ 2089 _I pe = E/fE $ () () IMPORT I ÅRETS PRISER () 2090 _I Mv = fM01*pm01+fM2*pm2+fM3k*pm3k+fM3r*pm3r +fM3q*pm3q+fM59*pm59+fM7b*pm7b+fM7y*pm7y $ 2091 _I Mt = fMt*pmt $ 2092 _I M = Mv + Ms + Mt $ 2093 _I pm = M/fM $ 2094 _I pmv = Mv/fMv $ () () BETALINGSBALANCE () 2095 _I En = E - M $ 2096 _GJ_D try_o_eu = tteuby*(Yi) $ 2097 _GJ_D Trg_o_eu = tteubg*(Spg/tg) $ 2098 _GJ_D T_z_eu = try_o_eu + Trg_o_eu + trr_o_eu + deuspm*Spm + Sppeu $ 2099 _I Tn_eu = (-(-Sppu_e) - (-Spzu_eu)) + Tr_eu_o - T_z_eu $ 2100 _GJ_D iwbu = kwfgud*iwbud + kwfgdm*iwbdm $ 2101 _GJ_D Trfp_o_e = .001*pttyl*ttrfp_o_e*Upfpu*(1+JRtrfp_o_e) $ () Folkepensioner til udland 2102 _GJ_D Trfo_o_e = .001*pttyl*ttrfo_o_e*Upfou*(1+JRtrfo_o_e) $ () Førtidspension til udland 2103 _GJ_D Trr_o_e = ktrr_o_e*0.5*(Y(-1)-Tin_e(-1)-Ywn_e(-1)+Y(-2)-Tin_e(-2)-Ywn_e(-2)) $ 2104 _I Tr_o_er = Tr_o_ef + Tr_o_eg + Trfp_o_e + Trfo_o_e+ Trr_o_e $ 2105 _I Tkn_e = Tk_o_e- Tk_e_o +Tk_h_e -Tkn_c_e $ 2106 _I Tfn_e = M - E + Ywn_e + Spt_e + (-Spu_e) + Tin_e + Syn_e + Tpn_e + Tyn_e + Tr_o_er - Tr_er_o + Tr_hc_e - Tr_e_hc + (try_o_eu + trr_o_eu + Trg_o_eu ) - Tr_eu_o + Tkn_e - Izn_e $ 2107 _I Enl = -(Tfn_e - Tkn_e + Izn_e + Enlres) $ 2108 _GJ_ Wnnb_e = -(Wn_e-Wg_e_cf) $ () () RENTESTRØMME () () () () () RENTER OG KURSER () 2109 _KJ_ iwbos = iwbdm*kiwbos $ 2110 _GJRDF iwbz = iwbz(-1)*iwbos/iwbos(-1) $ 2111 _GJ_ iwbosu = iwbos $ 2112 _KJ_ iwmm = iwdm*kiwmm $ 2113 _GJ_DF iwde = 1.16169 *( 0.257815*Dwrad*iwbz+.686266*Dwrad*iwdi +0.408538*(1-Dwrad)*iwlo+0.0895399*(1-Dwrad)*iwmm -0.0338057*Dwrad+0.0003984 ) $ 2114 _GJ_DF iwlo = 1.237028 *( 0.152856*(1-Dwral)*iwbz +0.854339*Dwral*iwdi+0.521494*(1-Dwral-dw86)*iwdi +0.0733236*(1-Dwral)*iwmm+0.328907*dw86*iwmm -0.00637343*Drml+0.057674 ) $ 2115 _K iwbdm = kiwbdm*iwdm $ () Egentlige renter 2116 _GJD dttiin_e = dttiin_e(-1)*rhotii $ 2117 _GJD dttiin_h = dttiin_h(-1)*rhotii $ 2118 _GJD dttiin_cr = dttiin_cr(-1)*rhotii $ 2119 _GJD dttiin_ok = dttiin_ok(-1)*rhotii $ 2120 _GJD dttiin_oo = dttiin_oo(-1)*rhotii $ 2121 _GJD dttii_z_os = dttii_z_os(-1)*rhotii $ 2122 _GJ_D Tiin_e = iwmm*(Wnq_e(-1)+Wnq_e)/2 +biwb*(Wnb_e(-1)-Wlm_e_cf(-1)) +iuwp* Wp_cf_e(-1) + dttiin_e $ 2123 _GJ_D Tiin_h = iwmm*(Wnq_h(-1)+Wnq_h)/2 +biwb*(Wnb_h(-1)-Wlm_h_cf(-1)) +iuwp*Wcp_cf_h(-1) + dttiin_h $ 2124 _GJ_D Tiin_cr = iwmm*(Wnq_cr(-1)+Wnq_cr)/2 +biwb*(Wnb_cr(-1)-Wlm_cr_cf(-1)) + dttiin_cr $ 2125 _GJ_D Tiin_ok = iwmm*(Wnq_ok(-1)+Wnq_ok)/2 +biwb*(Wnb_ok(-1)-Wlm_ok_cf(-1)) + dttiin_ok $ 2126 _GJ_D Tiin_oo = iwmm*(Wnq_oo(-1)+Wnq_oo)/2 +biwb*Wnb_oo(-1) + dttiin_oo $ 2127 _GJ_D Tiie_os_z = Tiie_os_z(-1)*(1-brwbe_os_z) + kiwbnu*iwbos*Tfbge_os_z/ktfbge_os_z $ 2128 _GJ_D Tiid_os_z = Tiid_os_z(-1)*(1-brwbd_os_z) + kiwbnd*iwbos*Tfbgd_os_z/ktfbgd_os_z $ 2129 _GJ_D Tii_z_os = iwdi*(Wnq_os(-1)+Wnq_os)/2 +biwb*Wb_z_os(-1) + dttii_z_os $ 2130 _I Tiin_os = Tii_z_os - Tiid_os_z - Tiie_os_z $ 2131 _GJDD Tiim_cf_x = Tiim_cf_x(-1)*(1-brwbm_cf_x) + (Tflm_h_cf + Tflm_cr_cf + Tflm_ok_cf + Tflm_e_cf +brwbm_cf_x*Wbm_cf_x(-1) )*iwbz*ktflm_cf_x $ 2132 _I Tiin_cf = -(Tiin_e+Tiin_os+Tiin_ok+Tiin_oo+Tiin_cr+Tiin_h)$ 2133 _D biwb = (Tiid_os_z+Tiim_cf_x)/(Wbd_os_z(-1)+Wbm_cf_x(-1)) $ () Formueindkomst henført til forsikringstagere 2134 _GJD dttifp_cf_h = dttifp_cf_h(-1)*rhotii $ 2135 _GJ_D Tifp_cf_h = iuwsd*Wsp_d_cf(-1) + iuwse*Wsp_e_cf(-1) + biwb*Wbp_z_cf(-1) + dttifp_cf_h $ 2136 _KJ_D Tifs_cf_h = ktifs_cf_h*(Tiin_cf-Tifp_cf_h) $ () Udbytter af aktier, betalt 2137 _GJ_D Tiu_cr_z = Ws_cr_z(-1)*iuwsd $ 2138 _GJ_D Tiu_cf_z = Ws_cf_z(-1)*iuwsd $ 2139 _GJ_D Tiu_e_z = Ws_e_z(-1)*iuwse $ () Udlandets aktiebeholdning er kun af danske aktier 2140 _GJ_D Tiu_z_e = iuwsd*Ws_z_e(-1) $ () Andre sektorers udbytter 2141 _GJ_D Tiu_z_cr = iuwsd*Ws_d_cr(-1) + iuwse*Ws_e_cr(-1) $ 2142 _GJ_D Tiu_z_h = iuwsd*Ws_d_h(-1) + iuwse*Ws_e_h(-1) $ 2143 _GJ_D Tiu_z_oo = iuwsd*Ws_x_oo(-1) $ 2144 _KJ_D Tiu_z_os = (Tiuo_z_o-Tiuo_z_ok)*ktiu_z_os $ 2145 _KJ_D Tiu_z_ok = Tiuo_z_ok*ktiu_z_ok $ 2146 _I Tiu_z_cf = Tiu_cr_z+Tiu_cf_z+Tiu_e_z-Tiu_z_h-Tiu_z_cr-Tiu_z_e-Tiu_z_oo-Tiu_z_os-Tiu_z_ok $ () Pensionsafkast, formueindkomst 2147 _D iuwp = Tifp_cf_h/Wp_cf_h(-1) $ () De andre fåR En aggregeret udbytteprocent af resten 2148 _I Tin_h = Tiin_h + Tifp_cf_h + Tifs_cf_h + Tiu_z_h $ 2149 _I Tin_cr = Tiin_cr + Tiu_z_cr - Tiu_cr_z - Tirn_o $ 2150 _I Tin_cf = Tiin_cf - Tifp_cf_h - Tifs_cf_h + Tiu_z_cf - Tiu_cf_z $ 2151 _I Tin_os = Tiin_os + (Tirn_o-Tirn_ok) + Tiu_z_os $ 2152 _I Tin_ok = Tiin_ok + Tirn_ok + Tiu_z_ok $ 2153 _I Tin_oo = Tiin_oo + Tiu_z_oo $ 2154 _I Tin_e = Tiin_e + Tiu_z_e - Tiu_e_z $ () Udspredningsligninger til brutto 2155 _I Ti_z_ok = Tin_ok + Ti_ok_z $ 2156 _GJ_D Ti_oo_z = 0 $ 2157 _I Ti_z_oo = Tin_oo + Ti_oo_z $ () () OFFENTLIGE OG PRIVATE SEKTORBALANCER () 2158 _I Ti_z_o = Tii_z_os + Tiu_z_os + (Tirn_o - Tirn_ok ) + Ti_z_ok + Ti_z_oo $ () Royalty indtil 2003 8.5% af produktionsværdien () 2004-2012 20% af skattepl. + nettorenteindtægter 2159 _KJ_D Tire_o = d4703*ktiore*ttire_o*pxe(-1)*fXe(-1) +(1-d4703)*ktiore*ttire_o*(Yre-ivsk) $ 2160 _D Tirn_o = Tire_o + Tirr_o $ 2161 _I Ti_o_z = Tiid_os_z + Tiie_os_z + Ti_ok_z + Ti_oo_z $ 2162 _I Tin_o = Ti_z_o - Ti_o_z $ 2163 _I Tin_hc = -Tin_e - Tin_o $ 2164 _GJDD Dif(Trn_h) = Dif(Tr_o_hc - Tr_hc_o +.5*(Tr_e_hc-Tr_hc_e)) $ 2165 _G Tr_h_z = (Tr_hc_o + 0.5*Tr_hc_e + Trr_h_z) $ 2166 _G Tp_f = (Tpc_h_cf- Tipc_cf_h + bsywpc_f*(Sywpcr_bf+Sywpco_bf) + Sywpcr_atp)/ktpc_f - Tpcr_atp + btpi_f*(Tpir_bf + Tpio_bf) $ 2167 _G Typ_f = (Typc_cf_h/ktypc_f)-Typcr_atp + btypi_f*(Typir_bf + Typio_bf) $ 2168 _I Tf_z_o = Ivo1 + Ti_z_o + Spt_o + Sy_o + Stp_o + Tpt_o + Tp_h_o + Tr_eu_o + Tr_er_o + Tr_hc_o + Sk_h_o + Tk_e_o + Tk_hc_o $ 2169 _I Tfny_z_o = Tf_z_o - Ivo1 + (Xo1-Co+Coim) $ 2170 _I Tf_o_z = Co + Io1+Ilo1 + Izn_o - (-Spu_o) + Ty_o + Ti_o_z + Try_o_eu + Trr_o_eu + Trg_o_eu + Tr_o_er + Tr_o_hc + Tk_o_e + Tk_o_c + Tk_o_h $ 2171 _I Tfny_o_z = Tf_o_z + Ywo1 + Vo1 + Spz_xo*kspz_xo1 - Co + Coim $ 2172 _I Yd_o = Ivo1 + Spt_o + (-Spu_o) + Tin_o + Sy_o + Stp_o + Tpt_o + Tp_h_o - Ty_o + Tr_eu_o + Tr_er_o + Tr_hc_o - (try_o_eu + trr_o_eu + Trg_o_eu + Tr_o_er + Tr_o_hc) $ 2173 _I Tfn_o = Yd_o - Co + Sk_h_o + Tk_e_o + Tk_hc_o - (Tk_o_e + Tk_o_c + Tk_o_h) - Io1 - Ilo1 - Izn_o $ 2174 _I Yd_hc = Yr - Ivo1 + Yw - Ywn_e + Tin_hc -(Sy_o+Syn_e) - Stp_o- Tpt_o- Tp_h_o - Tpn_e + Ty_o - Tyn_e + Tr_o_hc + Tr_e_hc - Tr_hc_o - Tr_hc_e $ 2175 _I Yd_h = Yr_h + Yw- Ywn_e + Tin_h - (Sy_o - Syc + Syn_e) - (Tpt_o + Stp_o + Tp_h_o + Tpc_h_cf + Tpn_e) + (Ty_o + Typc_cf_h - Tyn_e) + Trn_h $ 2176 _I Tfn_h = Yd_h-Cp-(Typc_cf_h-Tpc_h_cf)+(Tk_o_h-Sk_h_o-Tk_h_e) -(I_h+Il_h+Izn_h) $ 2177 _I Yd_c = Yd_hc - Yd_h $ 2178 _G Yr_cf = kyr_cf*Yrqf $ 2179 _G I_cf = ki_cf*(Ibqf+Imqf) $ 2180 _I Tfn_cf = Yr_cf + Tin_cf - Syc_cf + Trn_cf +Tkn_cf - I_cf - Izn_cf $ 2181 _I Tfn_cr = -(Tfn_o+Tfn_e+Tfn_h+Tfn_cf) $ () () SEKTORBALANCE FOR STAT, KOMMUNER OG OFFENTLIGE FONDE () 2182 _I Yd_oo = (Ivoo+(-Spu_oo)+Ti_z_oo-Ti_oo_z+Tiuo_z_oo+(Stp_o-Sasr)-Ty_oo+Tr_hc_oo+Trn_os_oo) $ 2183 _I Tfn_oo = (Yd_oo-Coo+Tkn_oo-Iny_oo-Ian_oo) $ 2184 _I Yd_ok = Ivok+Spt_ok+(-Spu_ok)+Tin_ok +Sy_ok+Stp_ok+Tpt_ok-Ty_ok+Tr_e_ok+Tr_hc_ok -Tr_ok_hc+Tr_os_ok-Tr_ok_os $ () En switch dummy konstruktion, der kan eksogenisere Tfkn 2185 _GJD Sk_ok = Sk_ok(-1) $ 2186 _G Tfn_ok = (1-dtfn_ok)*(Yd_ok-Cok+Sk_ok+Tk_hc_ok-Tk_ok_c-Tk_ok_h -Tk_ok_e-Tk_ok_os-Iny_ok-Ian_ok-Izn_ok) +dtfn_ok*Ztfn_ok $ 2187 _G Tr_os_ok = ( dtfn_ok*(Tfn_ok-(Ivok+Spt_ok+(-Spu_ok)+Tin_ok +Sy_ok+Stp_ok+Tpt_ok-Ty_ok+Tr_e_ok +Tr_hc_ok-Tr_ok_hc-Tr_ok_os -Cok+Tk_hc_ok-Tk_ok_c-Tk_ok_h-Tk_ok_e-Tk_ok_os -Iny_ok-Ian_ok-Izn_ok)) +(1-dtfn_ok)*zTr_os_ok ) $ 2188 _I Ty_oo = (Tyd+Tymlf+Typef+Typov+Tylg_oo) $ 2189 _I Trn_os_oo = ((Tyd+Tymlf+Typef+Typov+Tylg_oo)*ktr_os_oo -0.8*(Safma+Safme)*ktr_oo_os) $ 2190 _KJ_D Spt_ok = kspt_ok*Spzej $ 2191 _KJ_D Spu_ok = -ksp_ok_z*((-Spzuak)+0.17*((-Spzu)-(-Spzuak)-(-Spzuaa)-(-Spzuz_eu)) +0.18*((-Sppu)-(-Sppu_e))) $ 2192 _KJ_D Sy_ok = ksy_ok*(0.69*Syk+0.33*(Syp-Sypr)+0.25*Sypr+0.11*Syc) $ 2193 _KJ_D Ty_ok = kty_ok*(Typfp+Typfo+Typfy+0.24*Typr+Tyms+0.04*Tymo +0.99*Tyrk+0.55*(Tyrh+Tyrr)) $ 2194 _KJ_D Ivok = kivok*Ivo1 $ 2195 _KJ_D Cok = kcok*Co $ 2196 _KJ_D Iny_ok = kiokny*Io1 $ 2197 _I Yd_os = (Yd_o-Yd_oo-Yd_ok) $ 2198 _I Tfn_os = Tfn_o-Tfn_oo-Tfn_ok $ () ØMU-GÆLD OG OFFENTLIG NETTOGÆLD () Uden atp 2199 _GJDD Wzzomuxa = (1-D4794)*(Wzzomuxa(-1) - Tfn_os - Tfn_ok + Dif((1-bwbs_z_os)*nWb_z_os)) $ () med atp () GRML _GJ_D Wzzomu = Wzzomuxa - kwzzomu*(Wbatp/pwbm) $ 2200 _D Wzzomuxg = Wzzomuxa - Wlg_z_os $ () Alternativt Wzzomu = wzzumo(-1) + diff(Wzzomuxa) + kdwzzomu*Diff(Watp/pwatp) ; () GRML _GJDD Dif(Won) = (1-D4794)*( (D4794(-1)-D4794)*246882 - Tfon) $ 2201 _I Won = -Wn_o $ () ### BNPBFI.F12 ### () () () BRUTTONATIONALPRODUKT, BRUTTOVÆRDITILVÆKST OG BRUTTONATIONALINDKOMST () () 2202 _I Y = Cp + Co + I + E - M $ 2203 _I fY = (fCp*pcp(-1)+fCo*pco(-1)+fI*pi(-1)-fM*pm(-1)+fE*pe(-1))/py(-1) $ 2204 _I py = (Y)/fY $ 2205 _I Yf = Y - Sp + Spz $ 2206 _I pyf = (Yfa+Yfe+Yfng+Yfne+Yfnf+Yfnz+Yfb+Yfqz+Yfqs+Yfqf+Yfh+Yfo)/fYf $ 2207 _DJ_ Yi = Y -(Ywn_e+Tin_e) + (-(-Spu_e)-Spt_e) $ () () () SAMLET INDENLANDSK EFTERSPØRGSEL () () 2208 _I fYtr = (fY*py(-1)+fM*pm(-1)-fE*pe(-1))/pytr(-1) $ 2209 _I Ytr = Y + M - E $ 2210 _I pytr = Ytr/fYtr $ () ### SIQJ.F12 ### () () () IKKE-VAREFORDELTE INDIREKTE SKATTER () () 2211 _D Spzl = Spzaud+Spzab+Spzam-Spzuak-Spzul $ 2212 _gJ_ Spzl_xa = bspzaud_xa *Spzaud+bspzab_xa *Spzab+bspzam_xa *Spzam-bspzuak_xa *Spzuak-bspzul_xa *Spzul $ 2213 _gJ_ Spzl_xe = bspzaud_xe *Spzaud+bspzab_xe *Spzab+bspzam_xe *Spzam-bspzuak_xe *Spzuak-bspzul_xe *Spzul $ 2214 _gJ_ Spzl_xng = bspzaud_xng*Spzaud+bspzab_xng*Spzab+bspzam_xng*Spzam-bspzuak_xng*Spzuak-bspzul_xng*Spzul $ 2215 _gJ_ Spzl_xne = bspzaud_xne*Spzaud+bspzab_xne*Spzab+bspzam_xne*Spzam-bspzuak_xne*Spzuak-bspzul_xne*Spzul $ 2216 _gJ_ Spzl_xnf = bspzaud_xnf*Spzaud+bspzab_xnf*Spzab+bspzam_xnf*Spzam-bspzuak_xnf*Spzuak-bspzul_xnf*Spzul $ 2217 _gJ_ Spzl_xnz = bspzaud_xnz*Spzaud+bspzab_xnz*Spzab+bspzam_xnz*Spzam-bspzuak_xnz*Spzuak-bspzul_xnz*Spzul $ 2218 _gJ_ Spzl_xb = bspzaud_xb *Spzaud+bspzab_xb *Spzab+bspzam_xb *Spzam-bspzuak_xb *Spzuak-bspzul_xb *Spzul $ 2219 _gJ_ Spzl_xqs = bspzaud_xqs*Spzaud+bspzab_xqs*Spzab+bspzam_xqs*Spzam-bspzuak_xqs*Spzuak-bspzul_xqs*Spzul $ 2220 _gJ_ Spzl_xqf = bspzaud_xqf*Spzaud+bspzab_xqf*Spzab+bspzam_xqf*Spzam-bspzuak_xqf*Spzuak-bspzul_xqf*Spzul $ 2221 _gJ_ Spzl_xh = bspzaud_xh *Spzaud+bspzab_xh *Spzab+bspzam_xh *Spzam-bspzuak_xh *Spzuak-bspzul_xh *Spzul $ 2222 _gJ_ Spzl_xo = bspzaud_xo *Spzaud+bspzab_xo *Spzab+bspzam_xo *Spzam-bspzuak_xo *Spzuak-bspzul_xo *Spzul $ 2223 _I Spzl_xqz = Spzl-(Spzl_xa+Spzl_xe+Spzl_xng+Spzl_xne+Spzl_xnf+Spzl_xnz +Spzl_xb+Spzl_xqs+Spzl_xqf+Spzl_xh+Spzl_xo) $ 2224 _D Spzejxh = Spzej-Spzejh $ 2225 _GJ_ Spz_xa = Spzl_xa +bspzej_xa *Spzejxh+bspzv_xa *Spzv+bspzco2_xa *Spzco2+bspzr_xa *Spzr+bspzuq_xa *(-Spzuq)+(-Spzuaa) $ 2226 _GJ_ Spz_xe = Spzl_xe +bspzej_xe *Spzejxh+bspzv_xe *Spzv+bspzco2_xe *Spzco2+bspzr_xe *Spzr+bspzuq_xe *(-Spzuq) $ 2227 _GJ_ Spz_xng = Spzl_xng+bspzej_xng*Spzejxh+bspzv_xng*Spzv+bspzco2_xng*Spzco2+bspzr_xng*Spzr+bspzuq_xng*(-Spzuq) $ 2228 _GJ_ Spz_xne = Spzl_xne+bspzej_xne*Spzejxh+bspzv_xne*Spzv+bspzco2_xne*Spzco2+bspzr_xne*Spzr+bspzuq_xne*(-Spzuq) $ 2229 _GJ_ Spz_xnf = Spzl_xnf+bspzej_xnf*Spzejxh+bspzv_xnf*Spzv+bspzco2_xnf*Spzco2+bspzr_xnf*Spzr+bspzuq_xnf*(-Spzuq) $ 2230 _GJ_ Spz_xnz = Spzl_xnz+bspzej_xnz*Spzejxh+bspzv_xnz*Spzv+bspzco2_xnz*Spzco2+bspzr_xnz*Spzr+bspzuq_xnz*(-Spzuq) $ 2231 _GJ_ Spz_xb = Spzl_xb +bspzej_xb *Spzejxh+bspzv_xb *Spzv+bspzco2_xb *Spzco2+bspzr_xb *Spzr+bspzuq_xb *(-Spzuq) $ 2232 _GJ_ Spz_xqs = Spzl_xqs+bspzej_xqs*Spzejxh+bspzv_xqs*Spzv+bspzco2_xqs*Spzco2+bspzr_xqs*Spzr+bspzuq_xqs*(-Spzuq) $ 2233 _GJ_ Spz_xqf = Spzl_xqf+bspzej_xqf*Spzejxh+bspzv_xqf*Spzv+bspzco2_xqf*Spzco2+bspzr_xqf*Spzr+bspzuq_xqf*(-Spzuq) $ 2234 _GJ_ Spz_xh = Spzl_xh +bspzej_xh *Spzejxh+bspzv_xh *Spzv+bspzco2_xh *Spzco2+bspzr_xh *Spzr+bspzuq_xh *(-Spzuq)+(-Spzuh)+Spzejh $ 2235 _GJ_ Spz_xo = Spzl_xo +bspzej_xo *Spzejxh+bspzv_xo *Spzv+bspzco2_xo *Spzco2+bspzr_xo *Spzr+bspzuq_xo *(-Spzuq) $ 2236 _I Spz_xqz = Spz-(Spz_xa+Spz_xe+Spz_xng+Spz_xne+Spz_xnf+Spz_xnz +Spz_xb+Spz_xqs+Spz_xqf+Spz_xh+Spz_xo) $ 2237 _I bspzej_xqz = 1-bspzej_xa-bspzej_xe-bspzej_xng-bspzej_xne-bspzej_xnf-bspzej_xnz -bspzej_xb-bspzej_xqs-bspzej_xqf-bspzej_xh -bspzej_xo $ () ### priser.F12 ### () IMPORTPRISER () () 2238 _I pee3r = (boil/28.37000)*(ewus/8.09029)*kpee3r $ 2239 _SJRDF log(pm3rw) = log(pee3r)-0.020249 $ 2240 _SJRDF Dlog(pm3r) = 0.81551*Dlog(pee3r)+(1-0.81551)*(1-0.46927)*Dlog(pee3r(-1)) -0.46927*(Log(pm3r(-1))-Log(pm3rw(-1)))+gpm3r $ 2241 _SJRDF log(pm3kw) = 0.62381*log(pee3r)+0.044393 $ 2242 _SJRDF Dlog(pm3k) = 0.35652*Dlog(pee3r)-0.86031*(Log(pm3k(-1))-Log(pm3kw(-1)))+gpm3k $ 2243 _SJRDF log(pm3qw) = 0.85422*log(pee3r)+0.006733 $ 2244 _SJRDF Dlog(pm3q) = 0.68415*Dlog(pee3r)+(0.85422-0.68415)*(1-0.54356)*Dlog(pee3r(-1)) -0.54356*(Log(pm3q(-1))-Log(pm3qw(-1)))+gpm3q $ () PRISER PÅ ERHVERVENES PRODUKTIONSVÆRDIER (SEKTORPRISER) () LANDBRUG Mv. 2245 _I bywa = Ywa/(Yra+Ywa) $ 2246 _DJRD pwaw = ( uima*fKnmaw+uiba*fKnbaw+la*Hqaw+pvea*fVeaw +pvma*fVmaw+Spz_xa-bspzej_xa*Spzejxh-Spzl_xa)/fXa $ 2247 _SJRD_Z Dlog(pxa) = 0.89219*Dlog(pne01)+0.10781*Dlog(pne01(-1)) $ () BRUNKUL, RÅOLIE OG NATURGAS 2248 _I bywe = Ywe/(Yre+Ywe) $ 2249 _GJRD pxe = pxe(-1)*((pm3r+tm3r)/(pm3r(-1)+tm3r(-1))) $ () OLIERAFFINADERIER 2250 _I bywng = Ywng/(Yrng+Ywng) $ 2251 _GJRD_Z pxng = pxng(-1)*((pm3r+tm3r)/(pm3r(-1)+tm3r(-1))) $ () BOLIGBENYTTELSE 2252 _I bywh = Ywh/(Yrh+Ywh) $ 2253 _GJRD_Z pxh = pxh(-1)*(fCh(-1)/fCh)*Xh_ch /Xh_ch(-1) $ () NÆRINGSMIDDELINDUSTRI 2254 _I bywnf = Ywnf/(Yrnf+Ywnf) $ 2255 _D pwnfw = ( uimnf*fKnmnfw+uibnf*fKnbnfw+lnf*Hqnfw+pvenf*fVenfw +pvmnf*fVmnfw+Spz_xnf-bspzej_xnf*Spzejxh-Spzl_xnf)/fXnf $ 2256 _D pwnfvl = (lnf*Hqnfw)/fXnf $ 2257 _D pwnfvv = (pvenf*fVenfw+pvmnf*fVmnfw)/fXnf $ 2258 _DJ_D bpwnfvl = pwnfvl/pxnf $ 2259 _DJ_D bpwnfvv = pwnfvv/pxnf $ 2260 _DJRD Log(pxnfw) = Log(pwnfw) $ 2261 _SJRD_Z Dlog(pxnf) = 0.83994*Dlog(pne01)+0.16006*Dlog(pne01(-1)) $ () BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED 2262 _I bywb = (Ywb/(Yrb+Ywb))*(1-Dbyw)+Dbyw*Zbywb $ 2263 _D pwbw = (uimb*fKnmbw+uibb*fKnbbw+lb*Hqbw +pveb*fVebw+pvmb*fVmbw+Spz_xb-bspzej_xb*Spzejxh-Spzl_xb)/fXb $ 2264 _D pwbvl