YWE optræder endogent flere gange! Der er læst 5336=5336 forskellige navne Venstreside: 4100 Ikke-venstreside: 1237 NB! Jf. ovenfor er der ens venstresidenavne. De udgør 1 som ikke er med i tælleren "venstreside". ********** Liste med samtlige variabelnavne ********** AFCO endogen (3249), ikke-bestemmende. AFCP endogen (3248), ikke-bestemmende. AFE endogen (3247), ikke-bestemmende. AFIBH endogen (3253), ikke-bestemmende. AFIFP1XH endogen (3251), ikke-bestemmende. AFIL endogen (3254), ikke-bestemmende. AFIO1 endogen (3252), ikke-bestemmende. AFIP1 endogen (3250), ikke-bestemmende. AFM endogen (3246), ikke-bestemmende. ARFCP_FCB endogen (2698), ikke-bestemmende. ARFCP_FCE endogen (2699), ikke-bestemmende. ARFCP_FCF endogen (2696), ikke-bestemmende. ARFCP_FCFV endogen (2695), ikke-bestemmende. ARFCP_FCG endogen (2700), ikke-bestemmende. ARFCP_FCH endogen (2701), ikke-bestemmende. ARFCP_FCS endogen (2702), ikke-bestemmende. ARFCP_FCT endogen (2703), ikke-bestemmende. ARFCP_FCV endogen (2697), ikke-bestemmende. ARFCP_FET endogen (2704), ikke-bestemmende. * BAFD endogen ( 94), feed-back : 93:BUIBHX BBIL eksogen : 1299:FDILB BCP endogen (2686), ikke-bestemmende. BCPUXH endogen (2684), ikke-bestemmende. BCPXH endogen (2685), ikke-bestemmende. BCPY endogen (2688), ikke-bestemmende. BCPYD_H endogen (2705), ikke-bestemmende. BCPYF endogen (2689), ikke-bestemmende. BCPYSM endogen (2687), ikke-bestemmende. * BFCBU endogen ( 49), feed-back : 49:BFCBU 57:FCBU 3884:JRBFCBU 55:KFC 3875:ZBFCBU * BFCBUW endogen ( 42), feed-back : 49:BFCBU 40:DTBFCS 39:DTBFCT 3884:JRBFCBU BFCBUWX endogen ( 28) : 49:BFCBU 42:BFCBUW 3884:JRBFCBU * BFCE endogen ( 50), feed-back : 50:BFCE 58:FCE 3885:JRBFCE 55:KFC 3876:ZBFCE * BFCEW endogen ( 43), feed-back : 50:BFCE 40:DTBFCS 39:DTBFCT 3885:JRBFCE BFCEWX endogen ( 29) : 50:BFCE 43:BFCEW 3885:JRBFCE * BFCF endogen ( 51), feed-back : 51:BFCF 59:FCF 3886:JRBFCF 55:KFC 3877:ZBFCF * BFCFW endogen ( 44), feed-back : 51:BFCF 40:DTBFCS 39:DTBFCT 3886:JRBFCF BFCFWX endogen ( 30) : 51:BFCF 44:BFCFW 3886:JRBFCF * BFCGU endogen ( 48), feed-back : 48:BFCGU 56:FCGU 3883:JRBFCGU 55:KFC 3874:ZBFCGU * BFCGUW endogen ( 41), feed-back : 48:BFCGU 40:DTBFCS 39:DTBFCT 3883:JRBFCGU BFCGUWX endogen ( 27) : 48:BFCGU 41:BFCGUW 3883:JRBFCGU * BFCS endogen ( 54), feed-back : 54:BFCS 62:FCS 3889:JRBFCS 55:KFC 3880:ZBFCS BFCSW endogen ( 47) : 54:BFCS 3889:JRBFCS BFCSWX endogen ( 33) : 54:BFCS 47:BFCSW 40:DTBFCS 39:DTBFCT 3889:JRBFCS * BFCT endogen ( 53), feed-back : 53:BFCT 61:FCT 3888:JRBFCT 55:KFC 3879:ZBFCT * BFCTW endogen ( 46), feed-back : 53:BFCT 40:DTBFCS 3888:JRBFCT BFCTWX endogen ( 32) : 53:BFCT 46:BFCTW 39:DTBFCT 3888:JRBFCT * BFCV endogen ( 52), feed-back : 52:BFCV 60:FCV 3887:JRBFCV 55:KFC 3878:ZBFCV * BFCVW endogen ( 45), feed-back : 52:BFCV 40:DTBFCS 39:DTBFCT 3887:JRBFCV BFCVWX endogen ( 31) : 52:BFCV 45:BFCVW 3887:JRBFCV BFINVBA eksogen : 159:BFINVBAE 183:FIBA 184:FINVBA * BFINVBAE endogen ( 159), feed-back : 159:BFINVBAE 160:UIBA BFINVBB eksogen : 276:BFINVBBE 300:FIBB 301:FINVBB * BFINVBBE endogen ( 276), feed-back : 276:BFINVBBE 277:UIBB BFINVBE eksogen : 510:BFINVBEE 521:FINVBE 517:FKNBE * BFINVBEE endogen ( 510), feed-back : 510:BFINVBEE 511:UIBE BFINVBH eksogen : 90:BFINVBHE 105:FINVBH 102:FKNBH 103:FKNBHL 1362:PNCH * BFINVBHE endogen ( 90), feed-back : 90:BFINVBHE 93:BUIBHX BFINVBNE eksogen : 393:BFINVBNEE 417:FIBNE 418:FINVBNE * BFINVBNEE endogen ( 393), feed-back : 393:BFINVBNEE 394:UIBNE BFINVBNF eksogen : 198:BFINVBNFE 222:FIBNF 223:FINVBNF * BFINVBNFE endogen ( 198), feed-back : 198:BFINVBNFE 199:UIBNF BFINVBNG eksogen : 471:BFINVBNGE 495:FIBNG 496:FINVBNG * BFINVBNGE endogen ( 471), feed-back : 471:BFINVBNGE 472:UIBNG BFINVBNZ eksogen : 237:BFINVBNZE 261:FIBNZ 262:FINVBNZ * BFINVBNZE endogen ( 237), feed-back : 237:BFINVBNZE 238:UIBNZ BFINVBO eksogen : 540:BFINVBOE 555:FINVBO 551:FKNBO * BFINVBOE endogen ( 540), feed-back : 540:BFINVBOE 541:UIBO BFINVBQF eksogen : 354:BFINVBQFE 378:FIBQF 379:FINVBQF * BFINVBQFE endogen ( 354), feed-back : 354:BFINVBQFE 355:UIBQF BFINVBQS eksogen : 432:BFINVBQSE 456:FIBQS 457:FINVBQS * BFINVBQSE endogen ( 432), feed-back : 432:BFINVBQSE 433:UIBQS BFINVBQZ eksogen : 315:BFINVBQZE 339:FIBQZ 340:FINVBQZ * BFINVBQZE endogen ( 315), feed-back : 315:BFINVBQZE 316:UIBQZ BFINVCB eksogen : 49:BFCBU 11:BFINVCBE 23:CPUXH 66:FCB 3882:JRCPUXH 3881:ZFCP * BFINVCBE endogen ( 11), feed-back : 11:BFINVCBE 12:UCB BFINVMA eksogen : 162:BFINVMAE 185:FIMA 186:FINVMA * BFINVMAE endogen ( 162), feed-back : 162:BFINVMAE 163:UIMA BFINVMB eksogen : 279:BFINVMBE 302:FIMB 303:FINVMB * BFINVMBE endogen ( 279), feed-back : 279:BFINVMBE 280:UIMB BFINVME eksogen : 513:BFINVMEE 520:FINVME 518:FKNME * BFINVMEE endogen ( 513), feed-back : 513:BFINVMEE 514:UIME BFINVMNE eksogen : 396:BFINVMNEE 419:FIMNE 420:FINVMNE * BFINVMNEE endogen ( 396), feed-back : 396:BFINVMNEE 397:UIMNE BFINVMNF eksogen : 201:BFINVMNFE 224:FIMNF 225:FINVMNF * BFINVMNFE endogen ( 201), feed-back : 201:BFINVMNFE 202:UIMNF BFINVMNG eksogen : 474:BFINVMNGE 497:FIMNG 498:FINVMNG * BFINVMNGE endogen ( 474), feed-back : 474:BFINVMNGE 475:UIMNG BFINVMNZ eksogen : 240:BFINVMNZE 263:FIMNZ 264:FINVMNZ * BFINVMNZE endogen ( 240), feed-back : 240:BFINVMNZE 241:UIMNZ BFINVMO eksogen : 543:BFINVMOE 554:FINVMO 552:FKNMO * BFINVMOE endogen ( 543), feed-back : 543:BFINVMOE 544:UIMO BFINVMQF eksogen : 357:BFINVMQFE 380:FIMQF 381:FINVMQF * BFINVMQFE endogen ( 357), feed-back : 357:BFINVMQFE 358:UIMQF BFINVMQS eksogen : 435:BFINVMQSE 458:FIMQS 459:FINVMQS * BFINVMQSE endogen ( 435), feed-back : 435:BFINVMQSE 436:UIMQS BFINVMQZ eksogen : 318:BFINVMQZE 341:FIMQZ 342:FINVMQZ * BFINVMQZE endogen ( 318), feed-back : 318:BFINVMQZE 319:UIMQZ BFIVBH eksogen : 100:FIBH BFM endogen (2787), ikke-bestemmende. BFMZ59 endogen (2789), ikke-bestemmende. BFREK endogen (3072), ikke-bestemmende. BHIL eksogen : 1300:FDILH BHVEA eksogen : 1329:PVEA BHVEB eksogen : 1334:PVEB BHVEE eksogen : 1338:PVEE BHVEH eksogen : 1339:PVEH BHVENE eksogen : 1331:PVMNE BHVENF eksogen : 1332:PVENF BHVENG eksogen : 1330:PVMNG BHVENZ eksogen : 1333:PVENZ BHVEO eksogen : 1340:PVEO BHVEQF eksogen : 1335:PVEQF BHVEQS eksogen : 1337:PVEQS BHVEQZ eksogen : 1336:PVEQZ BI9 endogen (3779), ikke-bestemmende. BIB9 endogen (3778), ikke-bestemmende. BIBBY endogen (3781), ikke-bestemmende. BIBY endogen (3782), ikke-bestemmende. BIM9 endogen (3777), ikke-bestemmende. BIMBY endogen (3780), ikke-bestemmende. BIPBP endogen (3784), ikke-bestemmende. BIPMP endogen (3783), ikke-bestemmende. BIVBP eksogen : 113:BIVBU 1658:IVBPS BIVBP0 eksogen : 113:BIVBU 1658:IVBPS BIVBP1 eksogen : 113:BIVBU BIVBPW eksogen : 113:BIVBU 1658:IVBPS BIVBU endogen ( 113) : 160:UIBA 277:UIBB 511:UIBE 394:UIBNE 199:UIBNF 472:UIBNG 238:UIBNZ 541:UIBO 355:UIBQF 433:UIBQS 316:UIBQZ BIVMP eksogen : 112:BIVMU 1657:IVMPS BIVMP0 eksogen : 112:BIVMU 1657:IVMPS BIVMP1 eksogen : 112:BIVMU 1657:IVMPS BIVMU endogen ( 112) : 163:UIMA 280:UIMB 514:UIME 397:UIMNE 202:UIMNF 475:UIMNG 241:UIMNZ 544:UIMO 358:UIMQF 436:UIMQS 319:UIMQZ BIVSK eksogen : 1660:IVSK * BIWB endogen (2148), feed-back : 2150:TIFP_CF_H 2139:TIIN_CR 2137:TIIN_E 2138:TIIN_H 2140:TIIN_OK 2141:TIIN_OO 2144:TII_Z_OS BM endogen (2788), ikke-bestemmende. BM7YIL eksogen : 1298:FDILM7Y 3922:JFDILM7Y BNBS eksogen : 98:NBS BOBL eksogen : 94:BAFD BOBL30 eksogen : 93:BUIBHX BOBLANNU eksogen : 94:BAFD BOFIL eksogen : 1302:FDILO BOIL eksogen : 2253:PEE3R * BOWB endogen (2554), feed-back : 2453:OWBCP_Z_CF 2457:OWBP_Z_CF 2491:OWB_Z_OS 2461:OWNBR_CF 2423:OWNB_CR 2404:OWNB_H 2515:OWNB_OK 2525:OWNB_OO * BOWBM endogen (2552), feed-back : 2554:BOWB 2472:WBM_CF_Z 2484:WLM_CF_CF 2428:WLM_CR_CF 2540:WLM_E_CF 2410:WLM_H_CF 2518:WLM_OK_CF BOWBS endogen (2553) : 2554:BOWB BOWP_B endogen (2557) : 2671:OWP_B * BOWSD endogen (2556), feed-back : 2454:OWSCP_D_CF 2458:OWSP_D_CF 2462:OWSR_D_CF 2424:OWS_D_CR 2405:OWS_D_H 2526:OWS_X_OO * BOWSE endogen (2555), feed-back : 2455:OWSCP_E_CF 2459:OWSP_E_CF 2463:OWSR_E_CF 2425:OWS_E_CR 2406:OWS_E_H 2516:OWS_E_OK BPE endogen (2793), ikke-bestemmende. BPE59 endogen (2795), ikke-bestemmende. BPES endogen (2797), ikke-bestemmende. BPEST endogen (2798), ikke-bestemmende. BPET endogen (2796), ikke-bestemmende. BPEV endogen (2794), ikke-bestemmende. BPR endogen (3843), ikke-bestemmende. BPRA endogen (3828), ikke-bestemmende. BPRB endogen (3834), ikke-bestemmende. BPRE endogen (3829), ikke-bestemmende. BPRH endogen (3838), ikke-bestemmende. BPRN endogen (3841), ikke-bestemmende. BPRNE endogen (3831), ikke-bestemmende. BPRNF endogen (3832), ikke-bestemmende. BPRNG endogen (3830), ikke-bestemmende. BPRNZ endogen (3833), ikke-bestemmende. BPRO endogen (3839), ikke-bestemmende. BPRP endogen (3842), ikke-bestemmende. BPRQ endogen (3840), ikke-bestemmende. BPRQF endogen (3837), ikke-bestemmende. BPRQS endogen (3836), ikke-bestemmende. BPRQZ endogen (3835), ikke-bestemmende. BPWBVL endogen (2281) : 3893:JRPXB 2284:PXB BPWBVV endogen (2282) : 3893:JRPXB 2284:PXB BPWNEVL endogen (2289) : 3896:JRPXNE 2292:PXNE BPWNEVV endogen (2290) : 3896:JRPXNE 2292:PXNE BPWNFVL endogen (2273), ikke-bestemmende. BPWNFVV endogen (2274), ikke-bestemmende. BPWNZVL endogen (2297) : 3899:JRPXNZ 2300:PXNZ BPWNZVV endogen (2298) : 3899:JRPXNZ 2300:PXNZ BPWQFVL endogen (2305) : 3902:JRPXQF 2308:PXQF BPWQFVV endogen (2306) : 3902:JRPXQF 2308:PXQF BPWQZVL endogen (2313) : 3905:JRPXQZ 2316:PXQZ BPWQZVV endogen (2314) : 3905:JRPXQZ 2316:PXQZ BQ eksogen : 1555:HAK 1937:SAFMA 1938:SAFME 2070:SPZAUD 1907:SYAUD 2635:TPCR_ATP BQAK eksogen : 1527:QAK BQFIL eksogen : 1301:FDILQF BQLTF eksogen : 1531:QLTF BQLTJD eksogen : 1528:QLTJD BQLTJK eksogen : 1529:QLTJK BQLTR eksogen : 1533:QLTR BQLTS eksogen : 1532:QLTS BQN eksogen : 1601:LNAHK 1599:LNAK 1598:LNAKK BQO eksogen : 1935:SAQO BQP eksogen : 1936:SAQP BQS9 endogen (3105), ikke-bestemmende. BQSA eksogen : 1577:HGA 130:I_H 2391:KNH 187:QA 188:QSA 2371:YR_H BQSB eksogen : 1583:HGB 130:I_H 2391:KNH 304:QB 305:QSB 2371:YR_H BQSBY endogen (3106), ikke-bestemmende. BQSE eksogen : 1578:HGE 130:I_H 2391:KNH 522:QE 523:QSE 2371:YR_H BQSH eksogen : 1587:HGH 535:QH 536:QSH BQSN endogen (3102), ikke-bestemmende. BQSNE eksogen : 1580:HGNE 2391:KNH 421:QNE 422:QSNE BQSNF eksogen : 1581:HGNF 226:QNF 227:QSNF 2371:YR_H BQSNG eksogen : 1579:HGNG 130:I_H 2391:KNH 499:QNG 500:QSNG 2371:YR_H BQSNZ eksogen : 1582:HGNZ 130:I_H 2391:KNH 265:QNZ 266:QSNZ 2371:YR_H BQSO eksogen : 1588:HGO 553:HQO 545:QSO BQSP endogen (3104), ikke-bestemmende. BQSQ endogen (3103), ikke-bestemmende. BQSQF eksogen : 1586:HGQF 2391:KNH 382:QQF 383:QSQF 2371:YR_H BQSQS eksogen : 1585:HGQS 130:I_H 2391:KNH 460:QQS 461:QSQS 2371:YR_H BQSQZ eksogen : 1584:HGQZ 130:I_H 2391:KNH 343:QQZ 344:QSQZ 2371:YR_H BRWBD_OS_Z eksogen : 2506:NWBD_OS_ZSLOG 2499:PWBS 2505:TFBGD_OS_Z 2143:TIID_OS_Z BRWBE_OS_Z eksogen : 2496:PWBSE 2504:TFBGE_OS_Z 2142:TIIE_OS_Z BRWBM_CF_Z eksogen : 2146:TIIM_CF_X BS endogen (3175), ikke-bestemmende. BSAFME eksogen : 1938:SAFME BSB endogen (3183), ikke-bestemmende. BSF endogen (3179), ikke-bestemmende. BSP endogen (3173), ikke-bestemmende. BSPB endogen (3181), ikke-bestemmende. BSPF endogen (3177), ikke-bestemmende. BSPTR endogen (3169), ikke-bestemmende. BSPZAB_XA eksogen : 2227:SPZL_XA BSPZAB_XB eksogen : 2233:SPZL_XB BSPZAB_XE eksogen : 2228:SPZL_XE BSPZAB_XH eksogen : 2236:SPZL_XH BSPZAB_XNE eksogen : 2230:SPZL_XNE BSPZAB_XNF eksogen : 2231:SPZL_XNF BSPZAB_XNG eksogen : 2229:SPZL_XNG BSPZAB_XNZ eksogen : 2232:SPZL_XNZ BSPZAB_XO eksogen : 2237:SPZL_XO BSPZAB_XQF eksogen : 2235:SPZL_XQF BSPZAB_XQS eksogen : 2234:SPZL_XQS BSPZAM_XA eksogen : 2227:SPZL_XA BSPZAM_XB eksogen : 2233:SPZL_XB BSPZAM_XE eksogen : 2228:SPZL_XE BSPZAM_XH eksogen : 2236:SPZL_XH BSPZAM_XNE eksogen : 2230:SPZL_XNE BSPZAM_XNF eksogen : 2231:SPZL_XNF BSPZAM_XNG eksogen : 2229:SPZL_XNG BSPZAM_XNZ eksogen : 2232:SPZL_XNZ BSPZAM_XO eksogen : 2237:SPZL_XO BSPZAM_XQF eksogen : 2235:SPZL_XQF BSPZAM_XQS eksogen : 2234:SPZL_XQS BSPZAUD_XA eksogen : 2227:SPZL_XA BSPZAUD_XB eksogen : 2233:SPZL_XB BSPZAUD_XE eksogen : 2228:SPZL_XE BSPZAUD_XH eksogen : 2236:SPZL_XH BSPZAUD_XNE eksogen : 2230:SPZL_XNE BSPZAUD_XNF eksogen : 2231:SPZL_XNF BSPZAUD_XNG eksogen : 2229:SPZL_XNG BSPZAUD_XNZ eksogen : 2232:SPZL_XNZ BSPZAUD_XO eksogen : 2237:SPZL_XO BSPZAUD_XQF eksogen : 2235:SPZL_XQF BSPZAUD_XQS eksogen : 2234:SPZL_XQS BSPZCO2_XA eksogen : 2240:SPZ_XA BSPZCO2_XB eksogen : 2246:SPZ_XB BSPZCO2_XE eksogen : 2241:SPZ_XE BSPZCO2_XH eksogen : 2249:SPZ_XH BSPZCO2_XNE eksogen : 2243:SPZ_XNE BSPZCO2_XNF eksogen : 2244:SPZ_XNF BSPZCO2_XNG eksogen : 2242:SPZ_XNG BSPZCO2_XNZ eksogen : 2245:SPZ_XNZ BSPZCO2_XO eksogen : 2250:SPZ_XO BSPZCO2_XQF eksogen : 2248:SPZ_XQF BSPZCO2_XQS eksogen : 2247:SPZ_XQS BSPZEJ_XA eksogen : 2252:BSPZEJ_XQZ 3812:PWA 2261:PWAW 2240:SPZ_XA BSPZEJ_XB eksogen : 2252:BSPZEJ_XQZ 3818:PWB 2278:PWBW 2246:SPZ_XB BSPZEJ_XE eksogen : 2252:BSPZEJ_XQZ 3813:PWE 2241:SPZ_XE BSPZEJ_XH eksogen : 2252:BSPZEJ_XQZ 2249:SPZ_XH BSPZEJ_XNE eksogen : 2252:BSPZEJ_XQZ 3815:PWNE 2286:PWNEW 2243:SPZ_XNE BSPZEJ_XNF eksogen : 2252:BSPZEJ_XQZ 3816:PWNF 2270:PWNFW 2244:SPZ_XNF BSPZEJ_XNG eksogen : 2252:BSPZEJ_XQZ 3814:PWNG 3808:PWNGW 2242:SPZ_XNG BSPZEJ_XNZ eksogen : 2252:BSPZEJ_XQZ 3817:PWNZ 2294:PWNZW 2245:SPZ_XNZ BSPZEJ_XO eksogen : 2252:BSPZEJ_XQZ 3823:PWO 2250:SPZ_XO BSPZEJ_XQF eksogen : 2252:BSPZEJ_XQZ 3821:PWQF 2302:PWQFW 2248:SPZ_XQF BSPZEJ_XQS eksogen : 2252:BSPZEJ_XQZ 3820:PWQS 3809:PWQSW 2247:SPZ_XQS BSPZEJ_XQZ endogen (2252) : 3819:PWQZ 2310:PWQZW BSPZR_XA eksogen : 2240:SPZ_XA BSPZR_XB eksogen : 2246:SPZ_XB BSPZR_XE eksogen : 2241:SPZ_XE BSPZR_XH eksogen : 2249:SPZ_XH BSPZR_XNE eksogen : 2243:SPZ_XNE BSPZR_XNF eksogen : 2244:SPZ_XNF BSPZR_XNG eksogen : 2242:SPZ_XNG BSPZR_XNZ eksogen : 2245:SPZ_XNZ BSPZR_XO eksogen : 2250:SPZ_XO BSPZR_XQF eksogen : 2248:SPZ_XQF BSPZR_XQS eksogen : 2247:SPZ_XQS BSPZUAK_XA eksogen : 2227:SPZL_XA BSPZUAK_XB eksogen : 2233:SPZL_XB BSPZUAK_XE eksogen : 2228:SPZL_XE BSPZUAK_XH eksogen : 2236:SPZL_XH BSPZUAK_XNE eksogen : 2230:SPZL_XNE BSPZUAK_XNF eksogen : 2231:SPZL_XNF BSPZUAK_XNG eksogen : 2229:SPZL_XNG BSPZUAK_XNZ eksogen : 2232:SPZL_XNZ BSPZUAK_XO eksogen : 2237:SPZL_XO BSPZUAK_XQF eksogen : 2235:SPZL_XQF BSPZUAK_XQS eksogen : 2234:SPZL_XQS BSPZUL_XA eksogen : 2227:SPZL_XA BSPZUL_XB eksogen : 2233:SPZL_XB BSPZUL_XE eksogen : 2228:SPZL_XE BSPZUL_XH eksogen : 2236:SPZL_XH BSPZUL_XNE eksogen : 2230:SPZL_XNE BSPZUL_XNF eksogen : 2231:SPZL_XNF BSPZUL_XNG eksogen : 2229:SPZL_XNG BSPZUL_XNZ eksogen : 2232:SPZL_XNZ BSPZUL_XO eksogen : 2237:SPZL_XO BSPZUL_XQF eksogen : 2235:SPZL_XQF BSPZUL_XQS eksogen : 2234:SPZL_XQS BSPZUQ_XA eksogen : 2240:SPZ_XA BSPZUQ_XB eksogen : 2246:SPZ_XB BSPZUQ_XE eksogen : 2241:SPZ_XE BSPZUQ_XH eksogen : 2249:SPZ_XH BSPZUQ_XNE eksogen : 2243:SPZ_XNE BSPZUQ_XNF eksogen : 2244:SPZ_XNF BSPZUQ_XNG eksogen : 2242:SPZ_XNG BSPZUQ_XNZ eksogen : 2245:SPZ_XNZ BSPZUQ_XO eksogen : 2250:SPZ_XO BSPZUQ_XQF eksogen : 2248:SPZ_XQF BSPZUQ_XQS eksogen : 2247:SPZ_XQS BSPZV_XA eksogen : 2240:SPZ_XA BSPZV_XB eksogen : 2246:SPZ_XB BSPZV_XE eksogen : 2241:SPZ_XE BSPZV_XH eksogen : 2249:SPZ_XH BSPZV_XNE eksogen : 2243:SPZ_XNE BSPZV_XNF eksogen : 2244:SPZ_XNF BSPZV_XNG eksogen : 2242:SPZ_XNG BSPZV_XNZ eksogen : 2245:SPZ_XNZ BSPZV_XO eksogen : 2250:SPZ_XO BSPZV_XQF eksogen : 2248:SPZ_XQF BSPZV_XQS eksogen : 2247:SPZ_XQS BSP_CP endogen (3170), ikke-bestemmende. BSY endogen (3172), ikke-bestemmende. BSYB endogen (3180), ikke-bestemmende. BSYC eksogen : 1915:SYCR 1917:SYC_CF 110:TSYCU BSYF endogen (3176), ikke-bestemmende. BSYP endogen (3174), ikke-bestemmende. BSYPB endogen (3182), ikke-bestemmende. BSYPF endogen (3178), ikke-bestemmende. * BSYWP endogen (2570), feed-back : 2571:IWPD_BF 79:KWPS 1926:SYWP_BF 1927:SYWP_F BSYWPC_F eksogen : 2666:TPC_H_CF 2181:TP_F BTB endogen (1606) : 1655:PCRS 1607:PTTYL BTFS_CF eksogen : 2445:TFS_CF_Z BTFS_CR eksogen : 2417:TFS_CR_Z BTGCB eksogen : 1376:PCB 2035:SPG_CB BTGCE eksogen : 1372:PCE 2030:SPG_CE BTGCF eksogen : 1370:PCF 2028:SPG_CF BTGCG eksogen : 1373:PCG 2031:SPG_CG BTGCH eksogen : 1374:PCH 2032:SPG_CH BTGCO eksogen : 2034:SPG_CO BTGCS eksogen : 1375:PCS 2033:SPG_CS BTGCV eksogen : 1371:PCV 2029:SPG_CV BTGIBH eksogen : 1381:PIBH 2036:SPG_IB 3138:SPG_IBH BTGIBO1 eksogen : 1380:PIBO1 2036:SPG_IB 3136:SPG_IBO BTGIBP1 eksogen : 1379:PIBP1 2036:SPG_IB 3134:SPG_IBP 3133:SPG_IP BTGIL eksogen : 1460:PIL 2038:SPG_IL BTGIMO1 eksogen : 1378:PIMO1 2037:SPG_IM 3137:SPG_IMO BTGIMP1 eksogen : 1377:PIMP1 2037:SPG_IM 3135:SPG_IMP 3133:SPG_IP BTGXA eksogen : 1329:PVEA 2016:SPG_XA BTGXB eksogen : 1334:PVEB 2022:SPG_XB BTGXE eksogen : 1338:PVEE 2017:SPG_XE BTGXH eksogen : 1339:PVEH 2026:SPG_XH BTGXNE eksogen : 1331:PVMNE 2019:SPG_XNE BTGXNF eksogen : 1332:PVENF 2020:SPG_XNF BTGXNG eksogen : 1330:PVMNG 2018:SPG_XNG BTGXNZ eksogen : 1333:PVENZ 2021:SPG_XNZ BTGXO eksogen : 1340:PVEO 2027:SPG_XO BTGXQF eksogen : 1335:PVEQF 2025:SPG_XQF BTGXQS eksogen : 1337:PVEQS 2024:SPG_XQS BTGXQZ eksogen : 1336:PVEQZ 2023:SPG_XQZ BTIIN_CF endogen (3301), ikke-bestemmende. BTIIN_CR endogen (3295), ikke-bestemmende. BTIIN_E endogen (3293), ikke-bestemmende. BTIIN_H endogen (3294), ikke-bestemmende. BTIIN_OK endogen (3296), ikke-bestemmende. BTIIN_OO endogen (3297), ikke-bestemmende. BTIIR_Z_OS endogen (3300), ikke-bestemmende. BTIPC_F eksogen : 2663:TIPC_FATP BTISUI endogen (3299), ikke-bestemmende. BTISUU endogen (3298), ikke-bestemmende. BTPCO1_BF eksogen : 2588:TPCO1_BF BTPCO2_BF eksogen : 2595:TPCO2_BF BTPCR_BF eksogen : 2581:TPCR_BF BTPCR_SP eksogen : 2653:TPCR_SP BTPC_F eksogen : 2665:TPC_FATP 2670:TP_B BTPIO1_BF eksogen : 2615:TPIO1_BF BTPIO2_BF eksogen : 2622:TPIO2_BF BTPIR_BF eksogen : 2608:TPIR_BF BTPI_F eksogen : 2670:TP_B 2181:TP_F BTYD endogen (1589) : 1590:BTYDE 1596:BULBW BTYDE endogen (1590) : 1596:BULBW BTYPCO1E_BF eksogen : 2589:BTYPCO1_BF BTYPCO1_BF endogen (2589) : 2590:TYPCO1_BF BTYPCO2E_BF eksogen : 2596:BTYPCO2_BF BTYPCO2_BF endogen (2596) : 2597:TYPCO2_BF BTYPCRE_ATP eksogen : 2636:BTYPCR_ATP BTYPCRE_BF eksogen : 2582:BTYPCR_BF BTYPCR_ATP endogen (2636) : 2637:TYPCR_ATP BTYPCR_BF endogen (2582) : 2583:TYPCR_BF BTYPCR_DMP eksogen : 2649:TYPCR_DMP BTYPCR_LD eksogen : 2658:TYPCR_LD BTYPCR_SP eksogen : 2654:TYPCR_SP BTYPC_F eksogen : 2667:TYPC_FATP 2669:TYP_B BTYPIO1E_BF eksogen : 2616:BTYPIO1_BF BTYPIO1_BF endogen (2616) : 2617:TYPIO1_BF BTYPIO2E_BF eksogen : 2623:BTYPIO2_BF BTYPIO2_BF endogen (2623) : 2624:TYPIO2_BF BTYPIRE_BF eksogen : 2609:BTYPIR_BF BTYPIR_BF endogen (2609) : 2610:TYPIR_BF BTYPI_F eksogen : 2669:TYP_B 2182:TYP_F BUADA eksogen : 1535:UADA BUADR eksogen : 1536:UADR BUAK eksogen : 1538:UAK BUAKB eksogen : 1526:BULB 1524:UAKB BUIBHX endogen ( 93) : 95:FKBHW 96:PHK 2753:UIBHX BUL endogen (1517), ikke-bestemmende. BULA endogen (3799), ikke-bestemmende. BULB endogen (1526) : 1597:LNA BULBA endogen (3800), ikke-bestemmende. BULBW endogen (1596) : 1597:LNA BULDA eksogen : 1519:ULDA BVE endogen (3627), ikke-bestemmende. BVE9 endogen (3757), ikke-bestemmende. BVEA endogen (3336), ikke-bestemmende. BVEB endogen (3337), ikke-bestemmende. BVEBY endogen (3758), ikke-bestemmende. BVEE endogen (3459), ikke-bestemmende. BVEH endogen (3460), ikke-bestemmende. BVEN endogen (3624), ikke-bestemmende. BVENE endogen (3338), ikke-bestemmende. BVENF endogen (3339), ikke-bestemmende. BVENG endogen (3340), ikke-bestemmende. BVENZ endogen (3341), ikke-bestemmende. BVEO endogen (3461), ikke-bestemmende. BVEP endogen (3626), ikke-bestemmende. BVEQ endogen (3625), ikke-bestemmende. BVEQF endogen (3342), ikke-bestemmende. BVEQS endogen (3343), ikke-bestemmende. BVEQZ endogen (3344), ikke-bestemmende. BWBS_Z_OS eksogen : 2214:WZZOMUXA BWCP endogen (2690), ikke-bestemmende. BWLM_CF eksogen : 2446:TFLM_CF_CF BWLM_CR eksogen : 2416:TFLM_CR_CF BWLM_H eksogen : 2396:TFLM_H_CF BWLM_OK eksogen : 2510:TFLM_OK_CF BWNBR_CF eksogen : 2449:TFNBR_CF 2450:TFSR_D_CF 2451:TFSR_E_CF BWNB_CR eksogen : 2420:TFNB_CR BWNB_H eksogen : 2399:TFNB_H BWNB_OK eksogen : 2512:TFNB_OK 2513:TFS_D_OK 2514:TFS_E_OK BWNB_OO eksogen : 2523:TFNB_OO 2524:TFS_X_OO BWPE eksogen : 2403:OWCP_CF_H 2407:OWP_CF_H 2395:TFCP_CF_H 2397:TFP_CF_H * BWPS endogen (2564), feed-back : 4099:JDWPSDK_ATP 4094:JDWPSDK_F 4098:JDWPSE_ATP 4093:JDWPSE_F 2438:TFBCP_Z_CF 2442:TFBP_Z_CF 2440:TFSCP_D_CF 2439:TFSCP_E_CF 2444:TFSP_D_CF 2443:TFSP_E_CF 2645:WPB_ATP 2578:WPB_F 2644:WPSDK_ATP 2577:WPSDK_F 2643:WPSE_ATP 2576:WPSE_F BWQ_CR eksogen : 2418:TFNQ_CR BWSD_E endogen (2559) : 2561:BWSE_CF 2562:BWSE_CR 2560:BWSE_H 2563:BWSE_OK * BWSE_CF endogen (2561), feed-back : 4099:JDWPSDK_ATP 4094:JDWPSDK_F 4098:JDWPSE_ATP 4093:JDWPSE_F 2440:TFSCP_D_CF 2439:TFSCP_E_CF 2444:TFSP_D_CF 2443:TFSP_E_CF 2450:TFSR_D_CF 2451:TFSR_E_CF 2644:WPSDK_ATP 2577:WPSDK_F 2643:WPSE_ATP 2576:WPSE_F 2468:WSCP_D_CF 2469:WSCP_E_CF BWSE_CR endogen (2562), ikke-bestemmende. BWSE_H endogen (2560), ikke-bestemmende. * BWSE_OK endogen (2563), feed-back : 2513:TFS_D_OK 2514:TFS_E_OK BWSI_CF eksogen : 2487:PWS_CF 2445:TFS_CF_Z BWSI_CR eksogen : 2435:PWS_CR 2417:TFS_CR_Z BWS_CR eksogen : 2421:TFS_D_CR BWS_H eksogen : 2401:TFS_D_H BXE_XNE eksogen : 653:XE_XNE BXE_XNG eksogen : 632:XE_XNG BYD_HNR endogen (2707), ikke-bestemmende. BYD_HNRX endogen (2708), ikke-bestemmende. BYS10 endogen (1854) : 3942:BYS10E 1874:KBYS1 1896:TSS0 1879:YS1 * BYS10E endogen (3942), feed-back : 1854:BYS10 BYS10EF eksogen : 1854:BYS10 1770:YSEF1 BYS10FP eksogen : 1854:BYS10 1797:YSFP1 BYS10L eksogen : 1854:BYS10 1743:YSL1 BYS10Q eksogen : 1854:BYS10 1824:YSQ1 BYS10S eksogen : 1854:BYS10 1689:YSS1 BYS10W eksogen : 1854:BYS10 1716:YSW1 BYS11 endogen (1859) : 3947:BYS11E 3957:JBYS11 1874:KBYS1 1897:TSS1 1879:YS1 * BYS11E endogen (3947), feed-back : 1859:BYS11 BYS11EF eksogen : 1859:BYS11 3957:JBYS11 1770:YSEF1 BYS11FP eksogen : 1859:BYS11 3957:JBYS11 1797:YSFP1 BYS11L eksogen : 1859:BYS11 3957:JBYS11 1743:YSL1 BYS11Q eksogen : 1859:BYS11 3957:JBYS11 1824:YSQ1 BYS11S eksogen : 1859:BYS11 3957:JBYS11 1689:YSS1 BYS11W eksogen : 1859:BYS11 3957:JBYS11 1716:YSW1 BYS20 endogen (1855) : 3943:BYS20E 1875:KBYS2 1896:TSS0 1880:YS2 * BYS20E endogen (3943), feed-back : 1855:BYS20 BYS20EF eksogen : 1855:BYS20 1771:YSEF2 BYS20FP eksogen : 1855:BYS20 1798:YSFP2 BYS20L eksogen : 1855:BYS20 1744:YSL2 BYS20Q eksogen : 1855:BYS20 1825:YSQ2 BYS20S eksogen : 1855:BYS20 1690:YSS2 BYS20W eksogen : 1855:BYS20 1717:YSW2 BYS21 endogen (1860) : 3948:BYS21E 3958:JBYS21 1875:KBYS2 1897:TSS1 1880:YS2 * BYS21E endogen (3948), feed-back : 1860:BYS21 BYS21EF eksogen : 1860:BYS21 3958:JBYS21 1771:YSEF2 BYS21FP eksogen : 1860:BYS21 3958:JBYS21 1798:YSFP2 BYS21L eksogen : 1860:BYS21 3958:JBYS21 1744:YSL2 BYS21Q eksogen : 1860:BYS21 3958:JBYS21 1825:YSQ2 BYS21S eksogen : 1860:BYS21 3958:JBYS21 1690:YSS2 BYS21W eksogen : 1860:BYS21 3958:JBYS21 1717:YSW2 BYS30 endogen (1856) : 3944:BYS30E 1876:KBYS3 1896:TSS0 1881:YS3 * BYS30E endogen (3944), feed-back : 1856:BYS30 BYS30EF eksogen : 1856:BYS30 1772:YSEF3 BYS30FP eksogen : 1856:BYS30 1799:YSFP3 BYS30L eksogen : 1856:BYS30 1745:YSL3 BYS30Q eksogen : 1856:BYS30 1826:YSQ3 BYS30S eksogen : 1856:BYS30 1691:YSS3 BYS30W eksogen : 1856:BYS30 1718:YSW3 BYS31 endogen (1861) : 3949:BYS31E 3959:JBYS31 1876:KBYS3 1897:TSS1 1881:YS3 * BYS31E endogen (3949), feed-back : 1861:BYS31 BYS31EF eksogen : 1861:BYS31 3959:JBYS31 1772:YSEF3 BYS31FP eksogen : 1861:BYS31 3959:JBYS31 1799:YSFP3 BYS31L eksogen : 1861:BYS31 3959:JBYS31 1745:YSL3 BYS31Q eksogen : 1861:BYS31 3959:JBYS31 1826:YSQ3 BYS31S eksogen : 1861:BYS31 3959:JBYS31 1691:YSS3 BYS31W eksogen : 1861:BYS31 3959:JBYS31 1718:YSW3 BYS40 endogen (1857) : 3945:BYS40E 1877:KBYS4 1896:TSS0 1882:YS4 * BYS40E endogen (3945), feed-back : 1857:BYS40 BYS40EF eksogen : 1857:BYS40 1773:YSEF4 BYS40FP eksogen : 1857:BYS40 1800:YSFP4 BYS40L eksogen : 1857:BYS40 1746:YSL4 BYS40Q eksogen : 1857:BYS40 1827:YSQ4 BYS40S eksogen : 1857:BYS40 1692:YSS4 BYS40W eksogen : 1857:BYS40 1719:YSW4 BYS41 endogen (1862) : 3950:BYS41E 3960:JBYS41 1877:KBYS4 1897:TSS1 1882:YS4 * BYS41E endogen (3950), feed-back : 1862:BYS41 BYS41EF eksogen : 1862:BYS41 3960:JBYS41 1773:YSEF4 BYS41FP eksogen : 1862:BYS41 3960:JBYS41 1800:YSFP4 BYS41L eksogen : 1862:BYS41 3960:JBYS41 1746:YSL4 BYS41Q eksogen : 1862:BYS41 3960:JBYS41 1827:YSQ4 BYS41S eksogen : 1862:BYS41 3960:JBYS41 1692:YSS4 BYS41W eksogen : 1862:BYS41 3960:JBYS41 1719:YSW4 BYS50 endogen (1858) : 3946:BYS50E 1878:KBYS5 1896:TSS0 1883:YS5 * BYS50E endogen (3946), feed-back : 1858:BYS50 BYS50EF eksogen : 1858:BYS50 1774:YSEF5 BYS50FP eksogen : 1858:BYS50 1801:YSFP5 BYS50L eksogen : 1858:BYS50 1747:YSL5 BYS50Q eksogen : 1858:BYS50 1828:YSQ5 BYS50S eksogen : 1858:BYS50 1693:YSS5 BYS50W eksogen : 1858:BYS50 1720:YSW5 BYS51 endogen (1863) : 3951:BYS51E 3961:JBYS51 1878:KBYS5 1897:TSS1 1883:YS5 * BYS51E endogen (3951), feed-back : 1863:BYS51 BYS51EF eksogen : 1863:BYS51 3961:JBYS51 1774:YSEF5 BYS51FP eksogen : 1863:BYS51 3961:JBYS51 1801:YSFP5 BYS51L eksogen : 1863:BYS51 3961:JBYS51 1747:YSL5 BYS51Q eksogen : 1863:BYS51 3961:JBYS51 1828:YSQ5 BYS51S eksogen : 1863:BYS51 3961:JBYS51 1693:YSS5 BYS51W eksogen : 1863:BYS51 3961:JBYS51 1720:YSW5 BYSP10 endogen (1844) : 3932:BYSP10E 1864:KBYSP1 1894:TSSP0 1869:YSP1 * BYSP10E endogen (3932), feed-back : 1844:BYSP10 BYSP10EF eksogen : 1844:BYSP10 1765:YSPEF1 BYSP10FP eksogen : 1844:BYSP10 1792:YSPFP1 BYSP10L eksogen : 1844:BYSP10 1738:YSPL1 BYSP10Q eksogen : 1844:BYSP10 1819:YSPQ1 BYSP10S eksogen : 1844:BYSP10 1684:YSPS1 BYSP10W eksogen : 1844:BYSP10 1711:YSPW1 BYSP11 endogen (1849) : 3937:BYSP11E 3952:JBYSP11 1864:KBYSP1 1895:TSSP1 1869:YSP1 * BYSP11E endogen (3937), feed-back : 1849:BYSP11 BYSP11EF eksogen : 1849:BYSP11 3952:JBYSP11 1765:YSPEF1 BYSP11FP eksogen : 1849:BYSP11 3952:JBYSP11 1792:YSPFP1 BYSP11L eksogen : 1849:BYSP11 3952:JBYSP11 1738:YSPL1 BYSP11Q eksogen : 1849:BYSP11 3952:JBYSP11 1819:YSPQ1 BYSP11S eksogen : 1849:BYSP11 3952:JBYSP11 1684:YSPS1 BYSP11W eksogen : 1849:BYSP11 3952:JBYSP11 1711:YSPW1 BYSP20 endogen (1845) : 3933:BYSP20E 1865:KBYSP2 1894:TSSP0 1870:YSP2 * BYSP20E endogen (3933), feed-back : 1845:BYSP20 BYSP20EF eksogen : 1845:BYSP20 1766:YSPEF2 BYSP20FP eksogen : 1845:BYSP20 1793:YSPFP2 BYSP20L eksogen : 1845:BYSP20 1739:YSPL2 BYSP20Q eksogen : 1845:BYSP20 1820:YSPQ2 BYSP20S eksogen : 1845:BYSP20 1685:YSPS2 BYSP20W eksogen : 1845:BYSP20 1712:YSPW2 BYSP21 endogen (1850) : 3938:BYSP21E 3953:JBYSP21 1865:KBYSP2 1895:TSSP1 1870:YSP2 * BYSP21E endogen (3938), feed-back : 1850:BYSP21 BYSP21EF eksogen : 1850:BYSP21 3953:JBYSP21 1766:YSPEF2 BYSP21FP eksogen : 1850:BYSP21 3953:JBYSP21 1793:YSPFP2 BYSP21L eksogen : 1850:BYSP21 3953:JBYSP21 1739:YSPL2 BYSP21Q eksogen : 1850:BYSP21 3953:JBYSP21 1820:YSPQ2 BYSP21S eksogen : 1850:BYSP21 3953:JBYSP21 1685:YSPS2 BYSP21W eksogen : 1850:BYSP21 3953:JBYSP21 1712:YSPW2 BYSP30 endogen (1846) : 3934:BYSP30E 1866:KBYSP3 1894:TSSP0 1871:YSP3 * BYSP30E endogen (3934), feed-back : 1846:BYSP30 BYSP30EF eksogen : 1846:BYSP30 1767:YSPEF3 BYSP30FP eksogen : 1846:BYSP30 1794:YSPFP3 BYSP30L eksogen : 1846:BYSP30 1740:YSPL3 BYSP30Q eksogen : 1846:BYSP30 1821:YSPQ3 BYSP30S eksogen : 1846:BYSP30 1686:YSPS3 BYSP30W eksogen : 1846:BYSP30 1713:YSPW3 BYSP31 endogen (1851) : 3939:BYSP31E 3954:JBYSP31 1866:KBYSP3 1895:TSSP1 1871:YSP3 * BYSP31E endogen (3939), feed-back : 1851:BYSP31 BYSP31EF eksogen : 1851:BYSP31 3954:JBYSP31 1767:YSPEF3 BYSP31FP eksogen : 1851:BYSP31 3954:JBYSP31 1794:YSPFP3 BYSP31L eksogen : 1851:BYSP31 3954:JBYSP31 1740:YSPL3 BYSP31Q eksogen : 1851:BYSP31 3954:JBYSP31 1821:YSPQ3 BYSP31S eksogen : 1851:BYSP31 3954:JBYSP31 1686:YSPS3 BYSP31W eksogen : 1851:BYSP31 3954:JBYSP31 1713:YSPW3 BYSP40 endogen (1847) : 3935:BYSP40E 1867:KBYSP4 1894:TSSP0 1872:YSP4 * BYSP40E endogen (3935), feed-back : 1847:BYSP40 BYSP40EF eksogen : 1847:BYSP40 1768:YSPEF4 BYSP40FP eksogen : 1847:BYSP40 1795:YSPFP4 BYSP40L eksogen : 1847:BYSP40 1741:YSPL4 BYSP40Q eksogen : 1847:BYSP40 1822:YSPQ4 BYSP40S eksogen : 1847:BYSP40 1687:YSPS4 BYSP40W eksogen : 1847:BYSP40 1714:YSPW4 BYSP41 endogen (1852) : 3940:BYSP41E 3955:JBYSP41 1867:KBYSP4 1895:TSSP1 1872:YSP4 * BYSP41E endogen (3940), feed-back : 1852:BYSP41 BYSP41EF eksogen : 1852:BYSP41 3955:JBYSP41 1768:YSPEF4 BYSP41FP eksogen : 1852:BYSP41 3955:JBYSP41 1795:YSPFP4 BYSP41L eksogen : 1852:BYSP41 3955:JBYSP41 1741:YSPL4 BYSP41Q eksogen : 1852:BYSP41 3955:JBYSP41 1822:YSPQ4 BYSP41S eksogen : 1852:BYSP41 3955:JBYSP41 1687:YSPS4 BYSP41W eksogen : 1852:BYSP41 3955:JBYSP41 1714:YSPW4 BYSP50 endogen (1848) : 3936:BYSP50E 1868:KBYSP5 1894:TSSP0 1873:YSP5 * BYSP50E endogen (3936), feed-back : 1848:BYSP50 BYSP50EF eksogen : 1848:BYSP50 1769:YSPEF5 BYSP50FP eksogen : 1848:BYSP50 1796:YSPFP5 BYSP50L eksogen : 1848:BYSP50 1742:YSPL5 BYSP50Q eksogen : 1848:BYSP50 1823:YSPQ5 BYSP50S eksogen : 1848:BYSP50 1688:YSPS5 BYSP50W eksogen : 1848:BYSP50 1715:YSPW5 BYSP51 endogen (1853) : 3941:BYSP51E 3956:JBYSP51 1868:KBYSP5 1895:TSSP1 1873:YSP5 * BYSP51E endogen (3941), feed-back : 1853:BYSP51 BYSP51EF eksogen : 1853:BYSP51 3956:JBYSP51 1769:YSPEF5 BYSP51FP eksogen : 1853:BYSP51 3956:JBYSP51 1796:YSPFP5 BYSP51L eksogen : 1853:BYSP51 3956:JBYSP51 1742:YSPL5 BYSP51Q eksogen : 1853:BYSP51 3956:JBYSP51 1823:YSPQ5 BYSP51S eksogen : 1853:BYSP51 3956:JBYSP51 1688:YSPS5 BYSP51W eksogen : 1853:BYSP51 3956:JBYSP51 1715:YSPW5 BYW endogen (3113), ikke-bestemmende. BYWA endogen (2260), ikke-bestemmende. BYWB endogen (2277) : 2284:PXB 3895:ZBYWB BYWE endogen (2263), ikke-bestemmende. BYWH endogen (2267), ikke-bestemmende. BYWNE endogen (2285) : 2292:PXNE 3898:ZBYWNE BYWNF endogen (2269), ikke-bestemmende. BYWNG endogen (2265), ikke-bestemmende. BYWNZ endogen (2293) : 2300:PXNZ 3901:ZBYWNZ BYWO endogen (3116), ikke-bestemmende. BYWO1 endogen (3117), ikke-bestemmende. BYWP endogen (3118), ikke-bestemmende. BYWP1 endogen (3119), ikke-bestemmende. BYWQ endogen (3114), ikke-bestemmende. BYWQF endogen (2301) : 2308:PXQF 3904:ZBYWQF BYWQS endogen (3115), ikke-bestemmende. BYWQZ endogen (2309) : 2316:PXQZ 3907:ZBYWQZ CB endogen ( 69) : 2698:ARFCP_FCB 2684:BCPUXH CBU endogen ( 70), ikke-bestemmende. CE endogen ( 71) : 2699:ARFCP_FCE 2030:SPG_CE CF endogen ( 72) : 2696:ARFCP_FCF 2691:CFV 2028:SPG_CF CFV endogen (2691) : 2695:ARFCP_FCFV 2693:PCFV CG endogen ( 68) : 2700:ARFCP_FCG 2031:SPG_CG CH endogen ( 9) : 2701:ARFCP_FCH 2032:SPG_CH 1053:XH_CH CO endogen ( 567) : 3249:AFCO 2210:COK 3304:COY 569:PCO 2034:SPG_CO 3283:TFD_OS_Z 2186:TFNY_O_Z 2184:TFNY_Z_O 2188:TFN_O 2185:TF_O_Z 571:XO1 2217:Y COI endogen (2820), ikke-bestemmende. * COII endogen ( 579), feed-back : 2820:COI 579:COII * COIM endogen ( 580), feed-back : 2820:COI 580:COIM 2186:TFNY_O_Z 2184:TFNY_Z_O * COK endogen (2210), feed-back : 3291:TFD_OK_Z 3283:TFD_OS_Z 2201:TFN_OK 2202:TR_OS_OK COO eksogen : 3283:TFD_OS_Z 2198:TFN_OO 3280:TFOUD COY endogen (3304), ikke-bestemmende. CP endogen ( 83) : 3248:AFCP 2698:ARFCP_FCB 2699:ARFCP_FCE 2696:ARFCP_FCF 2695:ARFCP_FCFV 2700:ARFCP_FCG 2701:ARFCP_FCH 2702:ARFCP_FCS 2703:ARFCP_FCT 2697:ARFCP_FCV 2704:ARFCP_FET 2686:BCP 2684:BCPUXH 2685:BCPXH 2688:BCPY 2705:BCPYD_H 2689:BCPYF 2687:BCPYSM 3170:BSP_CP 2680:CPXH 84:PCP 2191:TFN_H 2217:Y 2706:YD_HNR CPDK endogen ( 85) : 87:PCPDK CPUETXH endogen ( 25) : 26:FCPUETXH * CPUXH endogen ( 23), feed-back : 25:CPUETXH 23:CPUXH 24:FCPUXH 95:FKBHW 3882:JRCPUXH 96:PHK CPUXHW endogen ( 22) : 23:CPUXH 3882:JRCPUXH CPXH endogen (2680) : 2682:PCPXH CS endogen ( 75) : 2702:ARFCP_FCS 2033:SPG_CS CT endogen ( 74) : 2703:ARFCP_FCT CV endogen ( 73) : 2697:ARFCP_FCV 2691:CFV 2029:SPG_CV D06 eksogen : 96:PHK D0809 eksogen : 3890:JDUUXA 1539:UUXA D0910 eksogen : 1930:SYP 1656:YAS D4703 eksogen : 1914:SYCK 2174:TIRE_O 1644:TYRBF D4794 eksogen : 2214:WZZOMUXA D4799 eksogen : 1842:KKYS 1841:KKYSP D7113 eksogen : 1535:UADA D7184 eksogen : 3890:JDUUXA 1549:UA 1539:UUXA D7194 eksogen : 1527:QAK 1531:QLTF 1528:QLTJD 1529:QLTJK 1533:QLTR 1532:QLTS 1536:UADR 1538:UAK D8291 eksogen : 1658:IVBPS 1657:IVMPS 111:IWBZSU D84 eksogen : 1921:TSYWP D8587 eksogen : 1597:LNA D93 eksogen : 3972:JKBYSP 3962:JKBYSP1 3963:JKBYSP2 3964:JKBYSP3 3965:JKBYSP4 3966:JKBYSP5 1901:KBYSP 1864:KBYSP1 1865:KBYSP2 1866:KBYSP3 1867:KBYSP4 1868:KBYSP5 DATP eksogen : 2645:WPB_ATP 2644:WPSDK_ATP 2643:WPSE_ATP DBFCBU eksogen : 49:BFCBU DBFCE eksogen : 50:BFCE DBFCF eksogen : 51:BFCF DBFCGU eksogen : 48:BFCGU DBFCS eksogen : 54:BFCS DBFCT eksogen : 53:BFCT DBFCV eksogen : 52:BFCV DBYW eksogen : 2277:BYWB 2285:BYWNE 2293:BYWNZ 2301:BYWQF 2309:BYWQZ 2284:PXB 2292:PXNE 2300:PXNZ 2308:PXQF 2316:PXQZ DDEU eksogen : 150:FE2K 146:FE2KW 151:FE59 147:FE59W 149:FESQW 148:FETW DDLOGLNA endogen (1594) : 1597:LNA DEUSPM eksogen : 2095:SPTEU 2113:T_Z_EU DFCB eksogen : 49:BFCBU 23:CPUXH 3882:JRCPUXH 55:KFC 3881:ZFCP DFCE eksogen : 50:BFCE 23:CPUXH 3882:JRCPUXH 55:KFC 3881:ZFCP DFCF eksogen : 51:BFCF 23:CPUXH 3882:JRCPUXH 55:KFC 3881:ZFCP DFCG eksogen : 48:BFCGU 23:CPUXH 3882:JRCPUXH 55:KFC 3881:ZFCP DFCP eksogen : 23:CPUXH DFCS eksogen : 54:BFCS 23:CPUXH 3882:JRCPUXH 55:KFC 3881:ZFCP DFCT eksogen : 53:BFCT 23:CPUXH 3882:JRCPUXH 55:KFC 3881:ZFCP DFCV eksogen : 52:BFCV 23:CPUXH 3882:JRCPUXH 55:KFC 3881:ZFCP DFIL eksogen : 1284:FDILA 1299:FDILB 1285:FDILE 1300:FDILH 1291:FDILM01 1292:FDILM2 1293:FDILM3K 1295:FDILM3Q 1294:FDILM3R 1296:FDILM59 1297:FDILM7B 1298:FDILM7Y 1286:FDILNE 1287:FDILNF 1288:FDILNG 1289:FDILNZ 1302:FDILO 1301:FDILQF 1290:FDILQZ DGEJ eksogen : 2075:SPZEJ DLISA eksogen : 1605:RLISA DLP eksogen : 2578:WPB_F 2577:WPSDK_F 2576:WPSE_F DPE2 eksogen : 1116:XQZ_E2 DPE59 eksogen : 1137:XQZ_E59 DPESQ eksogen : 1218:XQZ_ES DPNCB eksogen : 1034:XQZ_CB DPNCE eksogen : 1030:XQZ_CE DPNCF eksogen : 1026:XQZ_CF DPNCG eksogen : 1032:XQZ_CG DPNCS eksogen : 1038:XQZ_CS DPNCV eksogen : 1028:XQZ_CV DPNIB eksogen : 1074:XQZ_IB DPNIM eksogen : 1042:XQZ_IM DPVMA eksogen : 607:XQZ_XA DPVMB eksogen : 712:XQZ_XB DPVME eksogen : 817:XQZ_XE DPVMNF eksogen : 670:XQZ_XNF DPVMNZ eksogen : 691:XQZ_XNZ DPVMO eksogen : 838:XQZ_XO DPVMQF eksogen : 775:XQZ_XQF DPVMQS eksogen : 754:XQZ_XQS DPVMQZ eksogen : 733:XQZ_XQZ DPXB eksogen : 2284:PXB DPXNE eksogen : 2292:PXNE DPXNZ eksogen : 2300:PXNZ DPXQF eksogen : 2308:PXQF DPXQZ eksogen : 2316:PXQZ DRML eksogen : 2129:IWLO DSK1 eksogen : 3925:JUSY 1903:KBYS 1901:KBYSP 1904:SSYS 1902:SSYSP 1896:TSS0 1897:TSS1 1894:TSSP0 1895:TSSP1 1843:USY DSK2 eksogen : 1854:BYS10 1859:BYS11 1855:BYS20 1860:BYS21 1856:BYS30 1861:BYS31 1857:BYS40 1862:BYS41 1858:BYS50 1863:BYS51 1844:BYSP10 1849:BYSP11 1845:BYSP20 1850:BYSP21 1846:BYSP30 1851:BYSP31 1847:BYSP40 1852:BYSP41 1848:BYSP50 1853:BYSP51 3925:JUSY 1874:KBYS1 1875:KBYS2 1876:KBYS3 1877:KBYS4 1878:KBYS5 1764:KBYSEF 1791:KBYSFP 1737:KBYSL 1864:KBYSP1 1865:KBYSP2 1866:KBYSP3 1867:KBYSP4 1868:KBYSP5 1763:KBYSPEF 1790:KBYSPFP 1736:KBYSPL 1817:KBYSPQ 1682:KBYSPS 1709:KBYSPW 1818:KBYSQ 1683:KBYSS 1710:KBYSW 1889:SSYS1 1890:SSYS2 1891:SSYS3 1892:SSYS4 1893:SSYS5 1884:SSYSP1 1885:SSYSP2 1886:SSYSP3 1887:SSYSP4 1888:SSYSP5 1843:USY 1879:YS1 1880:YS2 1881:YS3 1882:YS4 1883:YS5 1869:YSP1 1870:YSP2 1871:YSP3 1872:YSP4 1873:YSP5 DSR2 eksogen : 1607:PTTYL 1642:TYRKR 1641:TYRKS * DT9 endogen (3797), feed-back : 3797:DT9 * DTA endogen (3444), feed-back : 3444:DTA * DTB endogen (3445), feed-back : 3445:DTB * DTB9 endogen (3791), feed-back : 3797:DT9 3791:DTB9 3795:PKLEBM9 DTBA eksogen : 3444:DTA 3791:DTB9 3673:DTBP 169:FKNBAWX 166:PKLEBA 167:PKLEBMA DTBB eksogen : 3445:DTB 3791:DTB9 3792:DTBBY 3673:DTBP 286:FKNBBWX 283:PKLEBB 284:PKLEBMB * DTBBY endogen (3792), feed-back : 3792:DTBBY 3798:DTBY 3796:PKLEBMBY DTBFCBU endogen ( 35) : 42:BFCBUW DTBFCE endogen ( 36) : 43:BFCEW DTBFCF endogen ( 37) : 44:BFCFW DTBFCGU endogen ( 34) : 41:BFCGUW DTBFCS endogen ( 40) : 47:BFCSW DTBFCT endogen ( 39) : 46:BFCTW DTBFCV endogen ( 38) : 45:BFCVW * DTBN endogen (3671), feed-back : 3791:DTB9 3792:DTBBY 3671:DTBN 3673:DTBP 3679:DTN 3677:PKLEBMN DTBNE eksogen : 3671:DTBN 3446:DTNE 404:FKNBNEWX 401:PKLBMENE 400:PKLBMNE 399:PKLBNE DTBNF eksogen : 3671:DTBN 3447:DTNF 208:FKNBNFWX 206:PKLEBMNF 205:PKLEBNF DTBNG eksogen : 3671:DTBN 3448:DTNG 482:FKNBNGWX 479:PKLBMENG 478:PKLBMNG 477:PKLBNG DTBNZ eksogen : 3671:DTBN 3449:DTNZ 247:FKNBNZWX 245:PKLEBMNZ 244:PKLEBNZ * DTBP endogen (3673), feed-back : 3673:DTBP 3681:DTP * DTBQ endogen (3672), feed-back : 3791:DTB9 3792:DTBBY 3673:DTBP 3672:DTBQ 3680:DTQ 3678:PKLEBMQ DTBQF eksogen : 3672:DTBQ 3450:DTQF 364:FKNBQFWX 362:PKLEBMQF 361:PKLEBQF DTBQS eksogen : 3792:DTBBY 3672:DTBQ 3451:DTQS 443:FKNBQSWX 440:PKLBMEQS 439:PKLBMQS 438:PKLBQS DTBQZ eksogen : 3672:DTBQ 3452:DTQZ 325:FKNBQZWX 323:PKLEBMQZ 322:PKLEBQZ * DTBY endogen (3798), feed-back : 3798:DTBY * DTE9 endogen (3789), feed-back : 3797:DT9 3789:DTE9 3795:PKLEBM9 DTEA eksogen : 3444:DTA 3789:DTE9 3670:DTEP 170:FVEAWX 165:PKLEA 166:PKLEBA 167:PKLEBMA DTEB eksogen : 3445:DTB 3789:DTE9 3790:DTEBY 3670:DTEP 287:FVEBWX 282:PKLEB 283:PKLEBB 284:PKLEBMB * DTEBY endogen (3790), feed-back : 3798:DTBY 3790:DTEBY 3796:PKLEBMBY DTEH eksogen : 3670:DTEP 533:FVEH * DTEN endogen (3668), feed-back : 3789:DTE9 3790:DTEBY 3668:DTEN 3670:DTEP 3679:DTN 3677:PKLEBMN DTENE eksogen : 3668:DTEN 3446:DTNE 402:FVENEWX 401:PKLBMENE DTENF eksogen : 3668:DTEN 3447:DTNF 209:FVENFWX 206:PKLEBMNF 205:PKLEBNF 204:PKLENF DTENG eksogen : 3668:DTEN 3448:DTNG 480:FVENGWX 479:PKLBMENG DTENZ eksogen : 3668:DTEN 3449:DTNZ 248:FVENZWX 245:PKLEBMNZ 244:PKLEBNZ 243:PKLENZ * DTEP endogen (3670), feed-back : 3670:DTEP 3681:DTP * DTEQ endogen (3669), feed-back : 3789:DTE9 3790:DTEBY 3670:DTEP 3669:DTEQ 3680:DTQ 3678:PKLEBMQ DTEQF eksogen : 3669:DTEQ 3450:DTQF 365:FVEQFWX 362:PKLEBMQF 361:PKLEBQF 360:PKLEQF DTEQS eksogen : 3790:DTEBY 3669:DTEQ 3451:DTQS 441:FVEQSWX 440:PKLBMEQS DTEQZ eksogen : 3669:DTEQ 3452:DTQZ 326:FVEQZWX 323:PKLEBMQZ 322:PKLEBQZ 321:PKLEQZ DTFETW eksogen : 148:FETW DTFN_OK eksogen : 2201:TFN_OK 2202:TR_OS_OK * DTK9 endogen (3785), feed-back : 3797:DT9 3785:DTK9 3795:PKLEBM9 DTKA eksogen : 3444:DTA 3785:DTK9 3664:DTKP 171:FKNMAWX 164:PKLA 165:PKLEA 166:PKLEBA 167:PKLEBMA DTKB eksogen : 3445:DTB 3785:DTK9 3786:DTKBY 3664:DTKP 288:FKNMBWX 281:PKLB 282:PKLEB 283:PKLEBB 284:PKLEBMB * DTKBY endogen (3786), feed-back : 3798:DTBY 3786:DTKBY 3796:PKLEBMBY DTKE eksogen : 3664:DTKP 515:FIME * DTKN endogen (3662), feed-back : 3785:DTK9 3786:DTKBY 3662:DTKN 3664:DTKP 3679:DTN 3677:PKLEBMN DTKNE eksogen : 3662:DTKN 3446:DTNE 405:FKNMNEWX 401:PKLBMENE 400:PKLBMNE 399:PKLBNE 398:PKLNE DTKNF eksogen : 3662:DTKN 3447:DTNF 210:FKNMNFWX 206:PKLEBMNF 205:PKLEBNF 204:PKLENF 203:PKLNF DTKNG eksogen : 3662:DTKN 3448:DTNG 483:FKNMNGWX 479:PKLBMENG 478:PKLBMNG 477:PKLBNG 476:PKLNG DTKNZ eksogen : 3662:DTKN 3449:DTNZ 249:FKNMNZWX 245:PKLEBMNZ 244:PKLEBNZ 243:PKLENZ 242:PKLNZ * DTKP endogen (3664), feed-back : 3664:DTKP 3681:DTP * DTKQ endogen (3663), feed-back : 3785:DTK9 3786:DTKBY 3664:DTKP 3663:DTKQ 3680:DTQ 3678:PKLEBMQ DTKQF eksogen : 3663:DTKQ 3450:DTQF 366:FKNMQFWX 362:PKLEBMQF 361:PKLEBQF 360:PKLEQF 359:PKLQF DTKQS eksogen : 3786:DTKBY 3663:DTKQ 3451:DTQS 444:FKNMQSWX 440:PKLBMEQS 439:PKLBMQS 438:PKLBQS 437:PKLQS DTKQZ eksogen : 3663:DTKQ 3452:DTQZ 327:FKNMQZWX 323:PKLEBMQZ 322:PKLEBQZ 321:PKLEQZ 320:PKLQZ * DTL9 endogen (3787), feed-back : 3797:DT9 3787:DTL9 3795:PKLEBM9 DTLA eksogen : 3444:DTA 3787:DTL9 3667:DTLP 172:HQAWX 164:PKLA 165:PKLEA 166:PKLEBA 167:PKLEBMA DTLB eksogen : 3445:DTB 3787:DTL9 3788:DTLBY 3667:DTLP 289:HQBWX 281:PKLB 282:PKLEB 283:PKLEBB 284:PKLEBMB * DTLBY endogen (3788), feed-back : 3798:DTBY 3788:DTLBY 3796:PKLEBMBY DTLE eksogen : 3667:DTLP 519:HQE DTLH eksogen : 3667:DTLP 534:HQH * DTLN endogen (3665), feed-back : 3787:DTL9 3788:DTLBY 3665:DTLN 3667:DTLP 3679:DTN 3677:PKLEBMN DTLNE eksogen : 3665:DTLN 3446:DTNE 406:HQNEWX 401:PKLBMENE 400:PKLBMNE 399:PKLBNE 398:PKLNE DTLNF eksogen : 3665:DTLN 3447:DTNF 211:HQNFWX 206:PKLEBMNF 205:PKLEBNF 204:PKLENF 203:PKLNF DTLNG eksogen : 3665:DTLN 3448:DTNG 484:HQNGWX 479:PKLBMENG 478:PKLBMNG 477:PKLBNG 476:PKLNG DTLNZ eksogen : 3665:DTLN 3449:DTNZ 250:HQNZWX 245:PKLEBMNZ 244:PKLEBNZ 243:PKLENZ 242:PKLNZ * DTLP endogen (3667), feed-back : 3667:DTLP 3681:DTP * DTLQ endogen (3666), feed-back : 3787:DTL9 3788:DTLBY 3667:DTLP 3666:DTLQ 3680:DTQ 3678:PKLEBMQ DTLQF eksogen : 3666:DTLQ 3450:DTQF 367:HQQFWX 362:PKLEBMQF 361:PKLEBQF 360:PKLEQF 359:PKLQF DTLQS eksogen : 3788:DTLBY 3666:DTLQ 3451:DTQS 445:HQQSWX 440:PKLBMEQS 439:PKLBMQS 438:PKLBQS 437:PKLQS DTLQZ eksogen : 3666:DTLQ 3452:DTQZ 328:HQQZWX 323:PKLEBMQZ 322:PKLEBQZ 321:PKLEQZ 320:PKLQZ * DTM9 endogen (3793), feed-back : 3797:DT9 3793:DTM9 3795:PKLEBM9 DTMA eksogen : 3444:DTA 3793:DTM9 3676:DTMP 168:FVMAWX 167:PKLEBMA DTMB eksogen : 3445:DTB 3793:DTM9 3794:DTMBY 3676:DTMP 285:FVMBWX 284:PKLEBMB * DTMBY endogen (3794), feed-back : 3798:DTBY 3794:DTMBY 3796:PKLEBMBY DTME eksogen : 3676:DTMP 516:FVME DTMH eksogen : 3676:DTMP 532:FVMH * DTMN endogen (3674), feed-back : 3793:DTM9 3794:DTMBY 3674:DTMN 3676:DTMP 3679:DTN 3677:PKLEBMN DTMNE eksogen : 3674:DTMN 3446:DTNE 403:FVMNEWX 401:PKLBMENE 400:PKLBMNE DTMNF eksogen : 3674:DTMN 3447:DTNF 207:FVMNFWX 206:PKLEBMNF DTMNG eksogen : 3674:DTMN 3448:DTNG 481:FVMNGWX 479:PKLBMENG 478:PKLBMNG DTMNZ eksogen : 3674:DTMN 3449:DTNZ 246:FVMNZWX 245:PKLEBMNZ * DTMP endogen (3676), feed-back : 3676:DTMP 3681:DTP * DTMQ endogen (3675), feed-back : 3793:DTM9 3794:DTMBY 3676:DTMP 3675:DTMQ 3680:DTQ 3678:PKLEBMQ DTMQF eksogen : 3675:DTMQ 3450:DTQF 363:FVMQFWX 362:PKLEBMQF DTMQS eksogen : 3794:DTMBY 3675:DTMQ 3451:DTQS 442:FVMQSWX 440:PKLBMEQS 439:PKLBMQS DTMQZ eksogen : 3675:DTMQ 3452:DTQZ 324:FVMQZWX 323:PKLEBMQZ * DTN endogen (3679), feed-back : 3679:DTN * DTNE endogen (3446), feed-back : 3446:DTNE * DTNF endogen (3447), feed-back : 3447:DTNF * DTNG endogen (3448), feed-back : 3448:DTNG * DTNZ endogen (3449), feed-back : 3449:DTNZ * DTP endogen (3681), feed-back : 3681:DTP DTP1 eksogen : 1946:TPCB 1945:TPCF 1947:TPCH 1950:TPCO 1949:TPCS 1948:TPCV 1953:TPIBH 1955:TPIBO1 1954:TPIBP1 1956:TPIL 1951:TPIMO1 1952:TPIMP1 1957:TPP_VMA 1958:TPP_VMNF 1963:TVMB 1959:TVME 1967:TVMH 1961:TVMNE 1960:TVMNG 1962:TVMNZ 1968:TVMO 1965:TVMQF 1964:TVMQS 1966:TVMQZ DTP2 eksogen : 1943:TPCE 1944:TPCG 1969:TVEA 1975:TVEB 1970:TVEE 1979:TVEH 1972:TVENE 1973:TVENF 1971:TVENG 1974:TVENZ 1980:TVEO 1977:TVEQF 1976:TVEQS 1978:TVEQZ * DTQ endogen (3680), feed-back : 3680:DTQ * DTQF endogen (3450), feed-back : 3450:DTQF * DTQS endogen (3451), feed-back : 3451:DTQS * DTQZ endogen (3452), feed-back : 3452:DTQZ DTSYA eksogen : 2071:TSPZAB 1910:TSYA * DTTIFP_CF_H endogen (2149), feed-back : 2149:DTTIFP_CF_H 2150:TIFP_CF_H * DTTIIN_CR endogen (2133), feed-back : 2133:DTTIIN_CR 2139:TIIN_CR * DTTIIN_E endogen (2131), feed-back : 2131:DTTIIN_E 2137:TIIN_E * DTTIIN_H endogen (2132), feed-back : 2132:DTTIIN_H 2138:TIIN_H * DTTIIN_OK endogen (2134), feed-back : 2134:DTTIIN_OK 2140:TIIN_OK * DTTIIN_OO endogen (2135), feed-back : 2135:DTTIIN_OO 2141:TIIN_OO * DTTII_Z_OS endogen (2136), feed-back : 2136:DTTII_Z_OS 2144:TII_Z_OS DTUUXA eksogen : 3890:JDUUXA 1539:UUXA DUSY eksogen : 1843:USY DUWXA eksogen : 1548:UWXA DW86 eksogen : 2129:IWLO DWRAD eksogen : 2128:IWDE DWRAL eksogen : 2129:IWLO D_XE_E3 endogen ( 138) : 139:FXE_E3 E endogen (2102) : 3247:AFE 2793:BPE 3169:BSPTR 2110:EN 2104:PE 2121:TFN_E 2217:Y 2224:YTR E01 endogen ( 143) : 144:FE01 E2 endogen (2756) : 2768:E237Y E237Y endogen (2768) : 2770:PE237Y E3 endogen (2757) : 2768:E237Y 2765:EVX3 E59 endogen (2758), ikke-bestemmende. E7Y endogen (2759) : 2768:E237Y EFREK endogen (3071), ikke-bestemmende. EKPFE2K eksogen : 150:FE2K EKPFE59 eksogen : 151:FE59 EKPFESQ eksogen : 153:FESQ EKPFET eksogen : 152:FET EKPFXA eksogen : 1262:FXA EKYFE2K eksogen : 150:FE2K EKYFE59 eksogen : 151:FE59 EKYFESQ eksogen : 153:FESQ EKYFET eksogen : 152:FET ELPFE2K eksogen : 146:FE2KW ELPFE59 eksogen : 147:FE59W ELPFESQ eksogen : 149:FESQW ELPFET eksogen : 148:FETW ELPFXA eksogen : 1261:FXAW EN endogen (2110), ikke-bestemmende. EN01 endogen (2755), ikke-bestemmende. ENL endogen (2122) : 3242:ENLY ENLRES eksogen : 2122:ENL ENLY endogen (3242), ikke-bestemmende. ENST endogen (3234) : 3241:ENSTY ENSTY endogen (3241), ikke-bestemmende. ENV endogen (3233) : 3240:ENVY ENVY endogen (3240), ikke-bestemmende. ES endogen (2100) : 2798:BPEST 2102:E 3234:ENST 2762:EST 2764:PEST ESQ endogen (2760), ikke-bestemmende. ESS endogen (2761), ikke-bestemmende. EST endogen (2762), ikke-bestemmende. ET endogen (2101) : 2704:ARFCP_FET 2798:BPEST 2102:E 3234:ENST 2762:EST 2764:PEST EV endogen (2099) : 2794:BPEV 2102:E 3233:ENV 2765:EVX3 2103:PEV EVX3 endogen (2765) : 2767:PEVX3 EWDM eksogen : 2496:PWBSE EWUS eksogen : 2253:PEE3R * FAM01 endogen (1471), feed-back : 1471:FAM01 1484:FMZ01 1480:FMZ01W 1492:KFMZ01 * FAM2 endogen (1472), feed-back : 1472:FAM2 1485:FMZ2 1481:FMZ2W 1493:KFMZ2 * FAM3Q endogen (1473), feed-back : 1473:FAM3Q 1487:FMZ3Q 1494:KFMZ3Q * FAM59 endogen (1474), feed-back : 2789:BFMZ59 1474:FAM59 1486:FMZ59 1482:FMZ59W 1495:KFMZ59 * FAMS endogen (1475), feed-back : 1475:FAMS 1488:FMZS 1483:FMZSW 1496:KFMZS * FCB endogen ( 66), feed-back : 2698:ARFCP_FCB 3170:BSP_CP 69:CB 83:CP 85:CPDK 23:CPUXH 138:D_XE_E3 1471:FAM01 1472:FAM2 1473:FAM3Q 1474:FAM59 1475:FAMS 82:FCP 86:FCPDK 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 917:M01_CB 918:M2_CB 923:M3K_CB 924:M3Q_CB 922:M3R_CB 919:M59_CB 925:M7B_CB 926:M7Y_CB 927:MS_CB 1920:PCPN 1357:PNCB 1257:RZPNCB 2035:SPG_CB 2005:SPP_CB 2014:SPR 3140:SPR_CB 3028:TJKCB 928:XA_CB 932:XB_CB 929:XE_CB 1048:XH_CB 931:XNE_CB 920:XNF_CB 930:XNG_CB 921:XNZ_CB 1033:XO_CB 933:XQF_CB 934:XQS_CB 1034:XQZ_CB 1259:XQZ_ILZ 3868:ZFCB 3881:ZFCP * FCBU endogen ( 57), feed-back : 70:CBU 23:CPUXH 63:FKNCB 19:PCGBU 20:PCPUETXH 3881:ZFCP * FCE endogen ( 58), feed-back : 2699:ARFCP_FCE 3170:BSP_CP 71:CE 83:CP 85:CPDK 138:D_XE_E3 1471:FAM01 1472:FAM2 1473:FAM3Q 1474:FAM59 1475:FAMS 82:FCP 86:FCPDK 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 881:M01_CE 882:M2_CE 887:M3K_CE 888:M3Q_CE 886:M3R_CE 883:M59_CE 889:M7B_CE 890:M7Y_CE 891:MS_CE 18:PCEFVTS 1920:PCPN 20:PCPUETXH 1355:PNCE 1255:RZPNCE 2000:SPP_CE 3026:TJKCE 892:XA_CE 896:XB_CE 893:XE_CE 1046:XH_CE 895:XNE_CE 884:XNF_CE 894:XNG_CE 885:XNZ_CE 1029:XO_CE 897:XQF_CE 898:XQS_CE 1030:XQZ_CE 1259:XQZ_ILZ 3869:ZFCE * FCF endogen ( 59), feed-back : 2696:ARFCP_FCF 3170:BSP_CP 72:CF 83:CP 85:CPDK 138:D_XE_E3 1471:FAM01 1472:FAM2 1473:FAM3Q 1474:FAM59 1475:FAMS 2692:FCFV 82:FCP 86:FCPDK 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 845:M01_CF 846:M2_CF 851:M3K_CF 852:M3Q_CF 850:M3R_CF 847:M59_CF 853:M7B_CF 854:M7Y_CF 855:MS_CF 18:PCEFVTS 17:PCFVTS 1920:PCPN 20:PCPUETXH 1353:PNCF 1253:RZPNCF 1998:SPP_CF 3024:TJKCF 856:XA_CF 860:XB_CF 857:XE_CF 1044:XH_CF 859:XNE_CF 848:XNF_CF 858:XNG_CF 849:XNZ_CF 1025:XO_CF 861:XQF_CF 862:XQS_CF 1026:XQZ_CF 1259:XQZ_ILZ 3870:ZFCF FCFV endogen (2692) : 2695:ARFCP_FCFV 2693:PCFV FCG endogen ( 67) : 2700:ARFCP_FCG 3170:BSP_CP 68:CG 83:CP 85:CPDK 138:D_XE_E3 1471:FAM01 1472:FAM2 1473:FAM3Q 1474:FAM59 1475:FAMS 82:FCP 86:FCPDK 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 899:M01_CG 900:M2_CG 905:M3K_CG 906:M3Q_CG 904:M3R_CG 901:M59_CG 907:M7B_CG 908:M7Y_CG 909:MS_CG 1920:PCPN 1356:PNCG 1256:RZPNCG 2001:SPP_CG 3027:TJKCG 910:XA_CG 914:XB_CG 911:XE_CG 1047:XH_CG 913:XNE_CG 902:XNF_CG 912:XNG_CG 903:XNZ_CG 1031:XO_CG 915:XQF_CG 916:XQS_CG 1032:XQZ_CG 1259:XQZ_ILZ 3867:ZFCG * FCGU endogen ( 56), feed-back : 67:FCG 19:PCGBU 20:PCPUETXH * FCH endogen ( 6), feed-back : 2701:ARFCP_FCH 2684:BCPUXH 2685:BCPXH 3170:BSP_CP 9:CH 83:CP 85:CPDK 23:CPUXH 2680:CPXH 138:D_XE_E3 1471:FAM01 1472:FAM2 1473:FAM3Q 1474:FAM59 1475:FAMS 6:FCH 82:FCP 86:FCPDK 2681:FCPXH 2098:FSPXZ 1282:FXH 3923:JFSPXZ 935:M01_CH 936:M2_CH 941:M3K_CH 942:M3Q_CH 940:M3R_CH 937:M59_CH 943:M7B_CH 944:M7Y_CH 945:MS_CH 1920:PCPN 2268:PXH 2002:SPP_CH 3029:TJKCH 946:XA_CH 950:XB_CH 947:XE_CH 949:XNE_CH 938:XNF_CH 948:XNG_CH 939:XNZ_CH 1035:XO_CH 951:XQF_CH 952:XQS_CH 1036:XQZ_CH 1259:XQZ_ILZ 3881:ZFCP * FCO endogen ( 568), feed-back : 3249:AFCO 138:D_XE_E3 1471:FAM01 1472:FAM2 1473:FAM3Q 1474:FAM59 1475:FAMS 568:FCO 2098:FSPXZ 2218:FY 3923:JFSPXZ 989:M01_CO 990:M2_CO 995:M3K_CO 996:M3Q_CO 994:M3R_CO 991:M59_CO 997:M7B_CO 998:M7Y_CO 999:MS_CO 569:PCO 2004:SPP_CO 3031:TJKCO 1000:XA_CO 1004:XB_CO 1001:XE_CO 1051:XH_CO 1003:XNE_CO 992:XNF_CO 1002:XNG_CO 993:XNZ_CO 1005:XQF_CO 1006:XQS_CO 1043:XQZ_CO 1259:XQZ_ILZ FCP endogen ( 82) : 3248:AFCP 2681:FCPXH 2218:FY 84:PCP 2694:RFCP 3881:ZFCP FCPDK endogen ( 86) : 87:PCPDK * FCPUETXH endogen ( 26), feed-back : 49:BFCBU 50:BFCE 51:BFCF 48:BFCGU 54:BFCS 53:BFCT 52:BFCV 35:DTBFCBU 36:DTBFCE 37:DTBFCF 34:DTBFCGU 38:DTBFCV 57:FCBU 58:FCE 59:FCF 56:FCGU 62:FCS 61:FCT 60:FCV 3884:JRBFCBU 3885:JRBFCE 3886:JRBFCF 3883:JRBFCGU 3889:JRBFCS 3888:JRBFCT 3887:JRBFCV 21:PCPUXH FCPUXH endogen ( 24), ikke-bestemmende. FCPXH endogen (2681) : 2682:PCPXH * FCS endogen ( 62), feed-back : 2702:ARFCP_FCS 3170:BSP_CP 83:CP 85:CPDK 75:CS 138:D_XE_E3 1471:FAM01 1472:FAM2 1473:FAM3Q 1474:FAM59 1475:FAMS 82:FCP 86:FCPDK 2098:FSPXZ 1282:FXH 3923:JFSPXZ 953:M01_CS 954:M2_CS 959:M3K_CS 960:M3Q_CS 958:M3R_CS 955:M59_CS 961:M7B_CS 962:M7Y_CS 963:MS_CS 18:PCEFVTS 17:PCFVTS 1920:PCPN 20:PCPUETXH 15:PCTS 16:PCVTS 1358:PNCS 1258:RZPNCS 2085:SPPUR 2003:SPP_CS 3030:TJKCS 964:XA_CS 968:XB_CS 965:XE_CS 1049:XH_CS 967:XNE_CS 956:XNF_CS 966:XNG_CS 957:XNZ_CS 969:XQF_CS 970:XQS_CS 1038:XQZ_CS 1259:XQZ_ILZ 3873:ZFCS * FCT endogen ( 61), feed-back : 2703:ARFCP_FCT 83:CP 74:CT 138:D_XE_E3 1471:FAM01 1472:FAM2 1473:FAM3Q 1474:FAM59 1475:FAMS 82:FCP 1490:FMT 971:M01_CT 972:M2_CT 977:M3K_CT 978:M3Q_CT 976:M3R_CT 973:M59_CT 979:M7B_CT 980:M7Y_CT 981:MS_CT 18:PCEFVTS 17:PCFVTS 1920:PCPN 20:PCPUETXH 15:PCTS 16:PCVTS 982:XA_CT 986:XB_CT 983:XE_CT 1050:XH_CT 985:XNE_CT 974:XNF_CT 984:XNG_CT 975:XNZ_CT 1039:XO_CT 987:XQF_CT 988:XQS_CT 1040:XQZ_CT 3872:ZFCT * FCV endogen ( 60), feed-back : 2697:ARFCP_FCV 3170:BSP_CP 83:CP 85:CPDK 73:CV 138:D_XE_E3 1471:FAM01 1472:FAM2 1473:FAM3Q 1474:FAM59 1475:FAMS 2692:FCFV 82:FCP 86:FCPDK 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 863:M01_CV 864:M2_CV 869:M3K_CV 870:M3Q_CV 868:M3R_CV 865:M59_CV 871:M7B_CV 872:M7Y_CV 873:MS_CV 18:PCEFVTS 17:PCFVTS 1920:PCPN 20:PCPUETXH 16:PCVTS 1354:PNCV 1254:RZPNCV 1999:SPP_CV 3025:TJKCV 874:XA_CV 878:XB_CV 875:XE_CV 1045:XH_CV 877:XNE_CV 866:XNF_CV 876:XNG_CV 867:XNZ_CV 1027:XO_CV 879:XQF_CV 880:XQS_CV 1028:XQZ_CV 1259:XQZ_ILZ 3871:ZFCV FDIL endogen (1306) : 1311:FIL * FDILA endogen (1284), feed-back : 1306:FDIL 1284:FDILA 1310:FDILX 3908:JFDILA 1228:XA_IL * FDILB endogen (1299), feed-back : 1306:FDIL 1299:FDILB 1310:FDILX 1234:XB_IL * FDILE endogen (1285), feed-back : 138:D_XE_E3 1306:FDIL 1285:FDILE 1310:FDILX 3909:JFDILE 1229:XE_IL * FDILH endogen (1300), feed-back : 1300:FDILH 1237:XH_IL FDILM endogen (1309), ikke-bestemmende. * FDILM01 endogen (1291), feed-back : 1306:FDIL 1309:FDILM 1291:FDILM01 3915:JFDILM01 1219:M01_IL * FDILM2 endogen (1292), feed-back : 1306:FDIL 1309:FDILM 1292:FDILM2 3916:JFDILM2 1220:M2_IL * FDILM3K endogen (1293), feed-back : 1306:FDIL 1309:FDILM 1293:FDILM3K 3917:JFDILM3K 1222:M3K_IL * FDILM3Q endogen (1295), feed-back : 1306:FDIL 1309:FDILM 1295:FDILM3Q 3919:JFDILM3Q 1223:M3Q_IL * FDILM3R endogen (1294), feed-back : 1306:FDIL 1309:FDILM 1294:FDILM3R 3918:JFDILM3R 1221:M3R_IL * FDILM59 endogen (1296), feed-back : 1306:FDIL 1309:FDILM 1296:FDILM59 3920:JFDILM59 1226:M59_IL * FDILM7B endogen (1297), feed-back : 1306:FDIL 1309:FDILM 1297:FDILM7B 3921:JFDILM7B 1224:M7B_IL * FDILM7Y endogen (1298), feed-back : 1306:FDIL 1309:FDILM 1298:FDILM7Y 3922:JFDILM7Y 1225:M7Y_IL FDILMS eksogen : 1306:FDIL 1309:FDILM 1227:MS_IL FDILN endogen (1307), ikke-bestemmende. * FDILNE endogen (1286), feed-back : 1306:FDIL 1307:FDILN 1286:FDILNE 1310:FDILX 3910:JFDILNE 1231:XNE_IL * FDILNF endogen (1287), feed-back : 1306:FDIL 1307:FDILN 1287:FDILNF 1310:FDILX 3911:JFDILNF 1232:XNF_IL * FDILNG endogen (1288), feed-back : 1306:FDIL 1307:FDILN 1288:FDILNG 1310:FDILX 3912:JFDILNG 1230:XNG_IL * FDILNZ endogen (1289), feed-back : 1306:FDIL 1307:FDILN 1289:FDILNZ 1310:FDILX 3913:JFDILNZ 1233:XNZ_IL * FDILO endogen (1302), feed-back : 1306:FDIL 1302:FDILO 1310:FDILX 1238:XO_IL FDILQ endogen (1308), ikke-bestemmende. * FDILQF endogen (1301), feed-back : 1306:FDIL 1308:FDILQ 1301:FDILQF 1310:FDILX 1236:XQF_IL FDILQS eksogen : 1306:FDIL 1308:FDILQ 1310:FDILX 1235:XQS_IL * FDILQZ endogen (1290), feed-back : 1306:FDIL 1308:FDILQ 1290:FDILQZ 1310:FDILX 3914:JFDILQZ 1260:XQZ_IL FDILSPG endogen (1305) : 1306:FDIL FDILSPM endogen (1304) : 1306:FDIL FDILSPP endogen (1303) : 1306:FDIL FDILX endogen (1310), ikke-bestemmende. FE endogen ( 157) : 3247:AFE 2793:BPE 2218:FY 2223:FYTR 2104:PE * FE01 endogen ( 144), feed-back : 138:D_XE_E3 2755:EN01 2099:EV 145:FE01K 156:FEV 2801:FEVW 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 1159:M01_E01 1160:M2_E01 1162:M3K_E01 1163:M3Q_E01 1161:M3R_E01 1166:M59_E01 1164:M7B_E01 1165:M7Y_E01 1167:MS_E01 1465:PNE01 1985:SPP_E01 3036:TJKE01 1172:XB_E01 1168:XE_E01 1175:XH_E01 1170:XNE_E01 1169:XNG_E01 1171:XNZ_E01 1176:XO_E01 1174:XQF_E01 1173:XQS_E01 1177:XQZ_E01 1259:XQZ_ILZ FE01K endogen ( 145), ikke-bestemmende. * FE2 endogen ( 154), feed-back : 138:D_XE_E3 2756:E2 2099:EV 2769:FE237Y 156:FEV 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 1096:M01_E2 1097:M2_E2 1099:M3K_E2 1100:M3Q_E2 1098:M3R_E2 1103:M59_E2 1101:M7B_E2 1102:M7Y_E2 1104:MS_E2 1461:PE2 1250:RZPE2 2009:SPP_E2 3037:TJKE2 1105:XA_E2 1111:XB_E2 1106:XE_E2 1114:XH_E2 1108:XNE_E2 1109:XNF_E2 1107:XNG_E2 1110:XNZ_E2 1115:XO_E2 1113:XQF_E2 1112:XQS_E2 1116:XQZ_E2 1259:XQZ_ILZ FE237Y endogen (2769) : 2770:PE237Y * FE2K endogen ( 150), feed-back : 154:FE2 150:FE2K FE2KW endogen ( 146) : 150:FE2K 2799:FE2W FE2W endogen (2799) : 2801:FEVW FE3 endogen ( 142) : 2757:E3 2099:EV 2769:FE237Y 156:FEV 2801:FEVW 2766:FEVX3 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 1462:PE3 2085:SPPUR 2010:SPP_E3 3038:TJKE3 1197:XQZ_E3 1259:XQZ_ILZ FE3X eksogen : 142:FE3 1178:M01_E3 1179:M2_E3 1181:M3K_E3 1182:M3Q_E3 1180:M3R_E3 1185:M59_E3 1183:M7B_E3 1184:M7Y_E3 1186:MS_E3 141:PE3X 1187:XA_E3 1192:XB_E3 1195:XH_E3 1189:XNE_E3 1190:XNF_E3 1188:XNG_E3 1191:XNZ_E3 1196:XO_E3 1194:XQF_E3 1193:XQS_E3 1197:XQZ_E3 * FE59 endogen ( 151), feed-back : 138:D_XE_E3 2758:E59 2099:EV 151:FE59 155:FE7Y 2800:FE7YW 156:FEV 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 1117:M01_E59 1118:M2_E59 1120:M3K_E59 1121:M3Q_E59 1119:M3R_E59 1124:M59_E59 1122:M7B_E59 1123:M7Y_E59 1125:MS_E59 1464:PE59 1251:RZPE59 2011:SPP_E59 3039:TJKE59 1126:XA_E59 1132:XB_E59 1127:XE_E59 1135:XH_E59 1129:XNE_E59 1130:XNF_E59 1128:XNG_E59 1131:XNZ_E59 1136:XO_E59 1134:XQF_E59 1133:XQS_E59 1137:XQZ_E59 1259:XQZ_ILZ FE59W endogen ( 147) : 151:FE59 2800:FE7YW 2801:FEVW * FE7Y endogen ( 155), feed-back : 138:D_XE_E3 2759:E7Y 2099:EV 2769:FE237Y 2800:FE7YW 156:FEV 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 1138:M01_E7Y 1139:M2_E7Y 1141:M3K_E7Y 1142:M3Q_E7Y 1140:M3R_E7Y 1145:M59_E7Y 1143:M7B_E7Y 1144:M7Y_E7Y 1146:MS_E7Y 1463:PE7Y 2012:SPP_E7Y 3040:TJKE7Y 1147:XA_E7Y 1153:XB_E7Y 1148:XE_E7Y 1156:XH_E7Y 1150:XNE_E7Y 1151:XNF_E7Y 1149:XNG_E7Y 1152:XNZ_E7Y 1157:XO_E7Y 1155:XQF_E7Y 1154:XQS_E7Y 1158:XQZ_E7Y 1259:XQZ_ILZ FE7YW endogen (2800) : 2801:FEVW FEE2 eksogen : 150:FE2K 146:FE2KW FEE59 eksogen : 151:FE59 147:FE59W FEESQ eksogen : 153:FESQ 149:FESQW FEET eksogen : 152:FET 148:FETW * FES endogen (1468), feed-back : 2798:BPEST 138:D_XE_E3 2100:ES 2763:FEST 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 1469:PES 2013:SPP_ES 3041:TJKES * FESQ endogen ( 153), feed-back : 2760:ESQ 157:FE 1468:FES 153:FESQ 1199:M01_ES 1200:M2_ES 1202:M3K_ES 1203:M3Q_ES 1201:M3R_ES 1206:M59_ES 1204:M7B_ES 1205:M7Y_ES 1207:MS_ES 1469:PES 1467:PESQ 1252:RZPESQ 1208:XA_ES 1214:XB_ES 1209:XE_ES 1216:XH_ES 1211:XNE_ES 1212:XNF_ES 1210:XNG_ES 1213:XNZ_ES 1217:XO_ES 1215:XQF_ES 1218:XQZ_ES 1259:XQZ_ILZ FESQW endogen ( 149) : 153:FESQ 2802:FEW FESS eksogen : 2761:ESS 157:FE 1468:FES 2802:FEW 1469:PES 1466:PESS 1198:XQS_ES FEST endogen (2763) : 2764:PEST * FET endogen ( 152), feed-back : 2704:ARFCP_FET 2798:BPEST 83:CP 25:CPUETXH 23:CPUXH 2101:ET 82:FCP 157:FE 2763:FEST 152:FET 3882:JRCPUXH 21:PCPUXH 3881:ZFCP FETW endogen ( 148) : 152:FET 2802:FEW FEV endogen ( 156) : 2794:BPEV 157:FE 2766:FEVX3 2103:PEV FEVW endogen (2801) : 2802:FEW FEVX3 endogen (2766) : 2767:PEVX3 FEW endogen (2802), ikke-bestemmende. FI endogen ( 132) : 2738:FIP1NY 2218:FY 133:PI FIB endogen ( 121) : 138:D_XE_E3 1471:FAM01 1472:FAM2 1473:FAM3Q 1474:FAM59 1475:FAMS 123:FIBP1 2735:FIBP1NY 2710:FIF 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 1054:M01_IB 1055:M2_IB 1057:M3K_IB 1058:M3Q_IB 1056:M3R_IB 1061:M59_IB 1059:M7B_IB 1060:M7Y_IB 1062:MS_IB 1389:PIB 1415:PIBP 1360:PNIB 1369:PNIBP1 1249:RZPNIB 3033:TJKIB 1063:XA_IB 1069:XB_IB 1064:XE_IB 1072:XH_IB 1066:XNE_IB 1067:XNF_IB 1065:XNG_IB 1068:XNZ_IB 1073:XO_IB 1071:XQF_IB 1070:XQS_IB 1074:XQZ_IB 1259:XQZ_ILZ FIB9 endogen (3711) : 3713:PIB9 * FIBA endogen ( 183), feed-back : 3711:FIB9 116:FIBP 3354:FIFA 194:IBA 130:I_H 1401:KKPIB * FIBB endogen ( 300), feed-back : 3711:FIB9 3712:FIBBY 116:FIBP 3355:FIFB 311:IBB 130:I_H 1401:KKPIB FIBBY endogen (3712) : 3714:PIBBY FIBE eksogen : 116:FIBP 3464:FIFE 517:FKNBE 528:IBE 130:I_H 1401:KKPIB FIBH endogen ( 100) : 3253:AFIBH 132:FI 121:FIB 2729:FIBHE 123:FIBP1 2735:FIBP1NY 3465:FIFH 2716:FIFP 2713:FIP 2725:FIP1 102:FKNBH 131:I 2754:IBH 2740:IBP1NY 2715:IFP 2741:IMP1NY 2712:IP 130:I_H 1401:KKPIB 1415:PIBP 1369:PNIBP1 2036:SPG_IB 3138:SPG_IBH 2006:SPP_IB 3147:SPP_IBH FIBHE endogen (2729), ikke-bestemmende. FIBHL endogen ( 101) : 2729:FIBHE 103:FKNBHL FIBN endogen (3533) : 3711:FIB9 3712:FIBBY 3535:PIBN * FIBNE endogen ( 417), feed-back : 3533:FIBN 116:FIBP 3356:FIFNE 428:IBNE 1401:KKPIB * FIBNF endogen ( 222), feed-back : 3533:FIBN 116:FIBP 3357:FIFNF 233:IBNF 1401:KKPIB * FIBNG endogen ( 495), feed-back : 3533:FIBN 116:FIBP 3358:FIFNG 506:IBNG 130:I_H 1401:KKPIB * FIBNZ endogen ( 261), feed-back : 3533:FIBN 116:FIBP 3359:FIFNZ 272:IBNZ 130:I_H 1401:KKPIB * FIBO endogen ( 549), feed-back : 121:FIB 2719:FIFO 2722:FIO 551:FKNBO 583:IBO 2718:IFO 1401:KKPIB 1415:PIBP 2723:PIO FIBO1 eksogen : 132:FI 549:FIBO 127:FIBO1NY 123:FIBP1 575:FIO1 124:FIO1NY 131:I 587:IBO1 576:PIO1 1369:PNIBP1 2036:SPG_IB 3136:SPG_IBO 2006:SPP_IB 3145:SPP_IBO 3144:SPP_IO FIBO1NY endogen ( 127) : 2735:FIBP1NY 2730:FIMO1NY 2731:IBO1NY FIBP endogen ( 116) : 121:FIB 2716:FIFP 2745:FIFPXH 2713:FIP 2715:IFP 2744:IFPXH 2712:IP 1415:PIBP FIBP1 endogen ( 123) : 3784:BIPBP 132:FI 2748:FIFP1XH 2725:FIP1 131:I 2727:IBP1 2747:IFP1XH 1658:IVBPS 1369:PNIBP1 2036:SPG_IB 3134:SPG_IBP 3133:SPG_IP 2006:SPP_IB 3142:SPP_IBP 3141:SPP_IP FIBP1NY endogen (2735) : 2742:PIBP1NY FIBQ endogen (3534) : 3711:FIB9 3712:FIBBY 3536:PIBQ * FIBQF endogen ( 378), feed-back : 116:FIBP 3534:FIBQ 3360:FIFQF 389:IBQF 1401:KKPIB * FIBQS endogen ( 456), feed-back : 3712:FIBBY 116:FIBP 3534:FIBQ 3361:FIFQS 467:IBQS 130:I_H 1401:KKPIB * FIBQZ endogen ( 339), feed-back : 116:FIBP 3534:FIBQ 3362:FIFQZ 350:IBQZ 130:I_H 1401:KKPIB FIF endogen (2710) : 2711:PIF FIF9 endogen (3733) : 3735:PIF9 FIFA endogen (3354) : 3733:FIF9 3363:PIFA FIFB endogen (3355) : 3733:FIF9 3734:FIFBY 3364:PIFB FIFBY endogen (3734) : 3736:PIFBY FIFE endogen (3464) : 3466:PIFE FIFH endogen (3465) : 3467:PIFH FIFN endogen (3574) : 3733:FIF9 3734:FIFBY 3576:PIFN FIFNE endogen (3356) : 3574:FIFN 3365:PIFNE FIFNF endogen (3357) : 3574:FIFN 3366:PIFNF FIFNG endogen (3358) : 3574:FIFN 3367:PIFNG FIFNZ endogen (3359) : 3574:FIFN 3368:PIFNZ FIFO endogen (2719) : 2720:PIFO FIFP endogen (2716) : 2717:PIFP FIFP1XH endogen (2748) : 3251:AFIFP1XH 2749:PIFP1XH FIFPXH endogen (2745) : 2746:PIFPXH FIFQ endogen (3575) : 3733:FIF9 3734:FIFBY 3577:PIFQ FIFQF endogen (3360) : 3575:FIFQ 3369:PIFQF FIFQS endogen (3361) : 3734:FIFBY 3575:FIFQ 3370:PIFQS FIFQZ endogen (3362) : 3575:FIFQ 3371:PIFQZ * FIL endogen (1311), feed-back : 3254:AFIL 132:FI 1311:FIL 2713:FIP 2725:FIP1 2098:FSPXZ 3272:FYTRXIL 131:I 2709:IF 2741:IMP1NY 2712:IP 3923:JFSPXZ 1361:PNIL 2038:SPG_IL 2008:SPP_IL 3035:TJKIL FIM endogen ( 120) : 138:D_XE_E3 1471:FAM01 1472:FAM2 1473:FAM3Q 1474:FAM59 1475:FAMS 2710:FIF 122:FIMP1 2736:FIMP1NY 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 1007:M01_IM 1008:M2_IM 1013:M3K_IM 1014:M3Q_IM 1012:M3R_IM 1009:M59_IM 1015:M7B_IM 1016:M7Y_IM 1017:MS_IM 1387:PIM 1414:PIMP 1359:PNIM 1368:PNIMP1 1248:RZPNIM 3032:TJKIM 1018:XA_IM 1022:XB_IM 1019:XE_IM 1052:XH_IM 1021:XNE_IM 1010:XNF_IM 1020:XNG_IM 1011:XNZ_IM 1041:XO_IM 1023:XQF_IM 1024:XQS_IM 1259:XQZ_ILZ 1042:XQZ_IM FIM9 endogen (3689) : 3691:PIM9 * FIMA endogen ( 185), feed-back : 3354:FIFA 3689:FIM9 114:FIMP 197:IMA 130:I_H 1413:KKPIM * FIMB endogen ( 302), feed-back : 3355:FIFB 3689:FIM9 3690:FIMBY 114:FIMP 314:IMB 130:I_H 1413:KKPIM FIMBY endogen (3690) : 3692:PIMBY * FIME endogen ( 515), feed-back : 3464:FIFE 515:FIME 114:FIMP 518:FKNME 531:IME 130:I_H 1413:KKPIM FIMK endogen ( 118) : 2716:FIFP 2745:FIFPXH 120:FIM 2713:FIP 2715:IFP 2744:IFPXH 2712:IP 1413:KKPIM 1414:PIMP FIMN endogen (3494) : 3689:FIM9 3690:FIMBY 3496:PIMN * FIMNE endogen ( 419), feed-back : 3356:FIFNE 3494:FIMN 114:FIMP 431:IMNE 1413:KKPIM * FIMNF endogen ( 224), feed-back : 3357:FIFNF 3494:FIMN 114:FIMP 236:IMNF 1413:KKPIM * FIMNG endogen ( 497), feed-back : 3358:FIFNG 3494:FIMN 114:FIMP 509:IMNG 130:I_H 1413:KKPIM * FIMNZ endogen ( 263), feed-back : 3359:FIFNZ 3494:FIMN 114:FIMP 275:IMNZ 130:I_H 1413:KKPIM * FIMO endogen ( 550), feed-back : 2719:FIFO 120:FIM 2722:FIO 552:FKNMO 2718:IFO 586:IMO 1413:KKPIM 1414:PIMP 2723:PIO FIMO1 eksogen : 132:FI 550:FIMO 122:FIMP1 575:FIO1 124:FIO1NY 131:I 588:IMO1 576:PIO1 1368:PNIMP1 2037:SPG_IM 3137:SPG_IMO 2007:SPP_IM 3146:SPP_IMO 3144:SPP_IO FIMO1NY endogen (2730) : 2736:FIMP1NY 2733:PIMO1NY FIMP endogen ( 114) : 2716:FIFP 2745:FIFPXH 120:FIM 118:FIMK 2713:FIP 2715:IFP 2744:IFPXH 2712:IP 1414:PIMP FIMP1 endogen ( 122) : 3783:BIPMP 132:FI 2748:FIFP1XH 2725:FIP1 131:I 2747:IFP1XH 2728:IMP1 1657:IVMPS 1368:PNIMP1 2037:SPG_IM 3135:SPG_IMP 3133:SPG_IP 2007:SPP_IM 3143:SPP_IMP 3141:SPP_IP 2014:SPR 3148:SPR_IMP FIMP1NY endogen (2736) : 2743:PIMP1NY FIMQ endogen (3495) : 3689:FIM9 3690:FIMBY 3497:PIMQ * FIMQF endogen ( 380), feed-back : 3360:FIFQF 114:FIMP 3495:FIMQ 392:IMQF 1413:KKPIM * FIMQS endogen ( 458), feed-back : 3361:FIFQS 3690:FIMBY 114:FIMP 3495:FIMQ 470:IMQS 130:I_H 1413:KKPIM * FIMQZ endogen ( 341), feed-back : 3362:FIFQZ 114:FIMP 3495:FIMQ 353:IMQZ 130:I_H 1413:KKPIM FIN endogen (3606) : 3607:IN FINB1 endogen (3561), ikke-bestemmende. FINBH endogen (3562), ikke-bestemmende. FINBP endogen (3560), ikke-bestemmende. FINBQ endogen (3559), ikke-bestemmende. FINM endogen (3521), ikke-bestemmende. FINMP endogen (3520), ikke-bestemmende. FINV endogen (3581) : 3590:PINV FINV9 endogen (3737) : 3741:PINV9 FINVA endogen (3372) : 3737:FINV9 3390:PINVA FINVB endogen (3373) : 3737:FINV9 3738:FINVBY 3391:PINVB FINVB1 endogen (3540) : 3547:PINVB1 FINVB9 endogen (3715) : 3719:PINVB9 FINVBA endogen ( 184) : 3372:FINVA 3715:FINVB9 3539:FINVBP 193:INVBA FINVBB endogen ( 301) : 3373:FINVB 3715:FINVB9 3716:FINVBBY 3539:FINVBP 310:INVBB FINVBBY endogen (3716) : 3720:PINVBBY FINVBE endogen ( 521) : 3539:FINVBP 3468:FINVE 527:INVBE FINVBH endogen ( 105) : 3581:FINV 3469:FINVH 3580:FINVP 109:INVBH FINVBN endogen (3537) : 3715:FINVB9 3716:FINVBBY 3539:FINVBP 3544:PINVBN FINVBNE endogen ( 418) : 3537:FINVBN 3374:FINVNE 427:INVBNE FINVBNF endogen ( 223) : 3537:FINVBN 3375:FINVNF 232:INVBNF FINVBNG endogen ( 496) : 3537:FINVBN 3376:FINVNG 505:INVBNG FINVBNZ endogen ( 262) : 3537:FINVBN 3377:FINVNZ 271:INVBNZ FINVBO endogen ( 555) : 3581:FINV 3540:FINVB1 3470:FINVO 560:FYFO 582:INVBO FINVBP endogen (3539) : 3581:FINV 3540:FINVB1 3580:FINVP 3582:FINVPXH 3546:PINVBP FINVBQ endogen (3538) : 3715:FINVB9 3716:FINVBBY 3539:FINVBP 3545:PINVBQ FINVBQF endogen ( 379) : 3538:FINVBQ 3378:FINVQF 388:INVBQF FINVBQS endogen ( 457) : 3716:FINVBBY 3538:FINVBQ 3379:FINVQS 466:INVBQS FINVBQZ endogen ( 340) : 3538:FINVBQ 3380:FINVQZ 349:INVBQZ FINVBY endogen (3738) : 3742:PINVBY FINVE endogen (3468) : 3474:PINVE FINVH endogen (3469) : 3475:PINVH FINVM endogen (3507) : 3508:PINVM FINVM9 endogen (3694) : 3695:PINVM9 FINVMA endogen ( 186) : 3372:FINVA 3694:FINVM9 3504:FINVMP 196:INVMA FINVMB endogen ( 303) : 3373:FINVB 3694:FINVM9 3697:FINVMBY 3504:FINVMP 313:INVMB FINVMBY endogen (3697) : 3698:PINVMBY FINVME endogen ( 520) : 3468:FINVE 3504:FINVMP 530:INVME FINVMN endogen (3499) : 3694:FINVM9 3697:FINVMBY 3504:FINVMP 3500:PINVMN FINVMNE endogen ( 420) : 3499:FINVMN 3374:FINVNE 430:INVMNE FINVMNF endogen ( 225) : 3499:FINVMN 3375:FINVNF 235:INVMNF FINVMNG endogen ( 498) : 3499:FINVMN 3376:FINVNG 508:INVMNG FINVMNZ endogen ( 264) : 3499:FINVMN 3377:FINVNZ 274:INVMNZ FINVMO endogen ( 554) : 3581:FINV 3507:FINVM 3470:FINVO 560:FYFO 585:INVMO FINVMP endogen (3504) : 3581:FINV 3507:FINVM 3580:FINVP 3582:FINVPXH 3505:PINVMP FINVMQ endogen (3502) : 3694:FINVM9 3697:FINVMBY 3504:FINVMP 3503:PINVMQ FINVMQF endogen ( 381) : 3502:FINVMQ 3378:FINVQF 391:INVMQF FINVMQS endogen ( 459) : 3697:FINVMBY 3502:FINVMQ 3379:FINVQS 469:INVMQS FINVMQZ endogen ( 342) : 3502:FINVMQ 3380:FINVQZ 352:INVMQZ FINVN endogen (3578) : 3737:FINV9 3738:FINVBY 3587:PINVN FINVNE endogen (3374) : 3578:FINVN 3392:PINVNE FINVNF endogen (3375) : 3578:FINVN 3393:PINVNF FINVNG endogen (3376) : 3578:FINVN 3394:PINVNG FINVNZ endogen (3377) : 3578:FINVN 3395:PINVNZ FINVO endogen (3470) : 3476:PINVO FINVP endogen (3580) : 3589:PINVP FINVPXH endogen (3582) : 3591:PINVPXH FINVQ endogen (3579) : 3737:FINV9 3738:FINVBY 3588:PINVQ FINVQF endogen (3378) : 3579:FINVQ 3396:PINVQF FINVQS endogen (3379) : 3738:FINVBY 3579:FINVQ 3397:PINVQS FINVQZ endogen (3380) : 3579:FINVQ 3398:PINVQZ FIO endogen (2722), ikke-bestemmende. FIO1 endogen ( 575) : 3252:AFIO1 FIO1NY endogen ( 124) : 2730:FIMO1NY 2738:FIP1NY 126:PIO1NY FIP endogen (2713) : 2714:PIP FIP1 endogen (2725) : 3250:AFIP1 2726:PIP1 FIP1NY endogen (2738) : 2739:PIP1NY FIT eksogen : 138:D_XE_E3 132:FI 2710:FIF 2716:FIFP 2748:FIFP1XH 2745:FIFPXH 2713:FIP 2725:FIP1 590:FKNT 131:I 2715:IFP 2747:IFP1XH 2744:IFPXH 2741:IMP1NY 2712:IP 2734:IT 1075:M01_IT 1076:M2_IT 1078:M3K_IT 1079:M3Q_IT 1077:M3R_IT 1082:M59_IT 1080:M7B_IT 1081:M7Y_IT 1083:MS_IT 1364:PIT 3034:TJKIT 1084:XA_IT 1090:XB_IT 1085:XE_IT 1093:XH_IT 1087:XNE_IT 1088:XNF_IT 1086:XNG_IT 1089:XNZ_IT 1094:XO_IT 1092:XQF_IT 1091:XQS_IT 1095:XQZ_IT * FKBH endogen ( 99), feed-back : 100:FIBH 99:FKBH 3570:FKNBHW 98:NBS 96:PHK FKBHW endogen ( 95) : 3570:FKNBHW 96:PHK FKN endogen (3595) : 3606:FIN 3601:PKN FKN9 endogen (3743) : 3747:PKN9 FKNA endogen (3399) : 3743:FKN9 3417:PKNA FKNB endogen (3400) : 3743:FKN9 3744:FKNBY 3418:PKNB 3566:UIB FKNB1 endogen (3551) : 3561:FINB1 3558:PKNB1 FKNB1W endogen (3571), ikke-bestemmende. FKNB9 endogen (3721) : 3797:DT9 3791:DTB9 3795:PKLEBM9 3725:PKNB9 3727:UIB9 FKNB9W endogen (3729), ikke-bestemmende. * FKNBA endogen ( 179), feed-back : 3444:DTA 3791:DTB9 3673:DTBP 183:FIBA 184:FINVBA 3399:FKNA 3721:FKNB9 179:FKNBA 3550:FKNBP 192:KNBA 166:PKLEBA 167:PKLEBMA 3812:PWA 3727:UIB9 3565:UIBP FKNBAW endogen ( 174) : 3729:FKNB9W 179:FKNBA 3569:FKNBPW 2261:PWAW FKNBAWX endogen ( 169) : 179:FKNBA 174:FKNBAW * FKNBB endogen ( 296), feed-back : 3445:DTB 3791:DTB9 3792:DTBBY 3673:DTBP 300:FIBB 301:FINVBB 3400:FKNB 3721:FKNB9 296:FKNBB 3722:FKNBBY 3550:FKNBP 309:KNBB 283:PKLEBB 284:PKLEBMB 3818:PWB 3727:UIB9 3728:UIBBY 3565:UIBP FKNBBW endogen ( 291) : 3729:FKNB9W 296:FKNBB 3730:FKNBBYW 3569:FKNBPW 2278:PWBW FKNBBWX endogen ( 286) : 296:FKNBB 291:FKNBBW FKNBBY endogen (3722) : 3792:DTBBY 3798:DTBY 3796:PKLEBMBY 3726:PKNBBY 3728:UIBBY FKNBBYW endogen (3730), ikke-bestemmende. * FKNBE endogen ( 517), feed-back : 3673:DTBP 521:FINVBE 517:FKNBE 3550:FKNBP 3569:FKNBPW 3477:FKNE 526:KNBE 3813:PWE 3565:UIBP * FKNBH endogen ( 102), feed-back : 93:BUIBHX 6:FCH 3562:FINBH 105:FINVBH 3595:FKN 3551:FKNB1 102:FKNBH 104:FKNBHE 3570:FKNBHW 3478:FKNH 3594:FKNP 106:KNBH 1362:PNCH 3822:PWH 3566:UIB * FKNBHE endogen ( 104), feed-back : 93:BUIBHX 108:KNBHE 1362:PNCH 1899:SSYEJ 80:WHE 1667:YRPHS * FKNBHL endogen ( 103), feed-back : 104:FKNBHE 103:FKNBHL 107:KNBHL 1362:PNCH FKNBHW endogen (3570) : 3571:FKNB1W FKNBN endogen (3548) : 3791:DTB9 3792:DTBBY 3671:DTBN 3673:DTBP 3679:DTN 3721:FKNB9 3722:FKNBBY 3550:FKNBP 3677:PKLEBMN 3555:PKNBN 3727:UIB9 3728:UIBBY 3563:UIBN 3565:UIBP * FKNBNE endogen ( 414), feed-back : 3671:DTBN 3446:DTNE 417:FIBNE 418:FINVBNE 3548:FKNBN 414:FKNBNE 3401:FKNNE 426:KNBNE 401:PKLBMENE 400:PKLBMNE 399:PKLBNE 3815:PWNE 3563:UIBN FKNBNEW endogen ( 409) : 414:FKNBNE 3567:FKNBNW 2286:PWNEW FKNBNEWX endogen ( 404) : 414:FKNBNE 409:FKNBNEW * FKNBNF endogen ( 218), feed-back : 3671:DTBN 3447:DTNF 222:FIBNF 223:FINVBNF 3548:FKNBN 218:FKNBNF 3402:FKNNF 231:KNBNF 206:PKLEBMNF 205:PKLEBNF 3816:PWNF 3563:UIBN FKNBNFW endogen ( 213) : 218:FKNBNF 3567:FKNBNW 2270:PWNFW FKNBNFWX endogen ( 208) : 218:FKNBNF 213:FKNBNFW * FKNBNG endogen ( 492), feed-back : 3671:DTBN 3448:DTNG 495:FIBNG 496:FINVBNG 3548:FKNBN 492:FKNBNG 3403:FKNNG 504:KNBNG 479:PKLBMENG 478:PKLBMNG 477:PKLBNG 3814:PWNG 3563:UIBN FKNBNGW endogen ( 487) : 492:FKNBNG 3567:FKNBNW 3808:PWNGW FKNBNGWX endogen ( 482) : 492:FKNBNG 487:FKNBNGW FKNBNW endogen (3567) : 3729:FKNB9W 3730:FKNBBYW 3569:FKNBPW * FKNBNZ endogen ( 257), feed-back : 3671:DTBN 3449:DTNZ 261:FIBNZ 262:FINVBNZ 3548:FKNBN 257:FKNBNZ 3404:FKNNZ 270:KNBNZ 245:PKLEBMNZ 244:PKLEBNZ 3817:PWNZ 3563:UIBN FKNBNZW endogen ( 252) : 3567:FKNBNW 257:FKNBNZ 2294:PWNZW FKNBNZWX endogen ( 247) : 257:FKNBNZ 252:FKNBNZW * FKNBO endogen ( 551), feed-back : 555:FINVBO 3595:FKN 3551:FKNB1 3571:FKNB1W 551:FKNBO 3479:FKNO 581:KNBO 3823:PWO 3566:UIB FKNBP endogen (3550) : 3673:DTBP 3681:DTP 3560:FINBP 3559:FINBQ 3595:FKN 3551:FKNB1 3594:FKNP 3596:FKNPXH 3557:PKNBP 3566:UIB 3565:UIBP FKNBPW endogen (3569) : 3571:FKNB1W FKNBQ endogen (3549) : 3791:DTB9 3792:DTBBY 3673:DTBP 3672:DTBQ 3680:DTQ 3721:FKNB9 3722:FKNBBY 3550:FKNBP 3678:PKLEBMQ 3556:PKNBQ 3727:UIB9 3728:UIBBY 3565:UIBP 3564:UIBQ * FKNBQF endogen ( 374), feed-back : 3672:DTBQ 3450:DTQF 378:FIBQF 379:FINVBQF 3549:FKNBQ 374:FKNBQF 3405:FKNQF 387:KNBQF 362:PKLEBMQF 361:PKLEBQF 3821:PWQF 3564:UIBQ FKNBQFW endogen ( 369) : 374:FKNBQF 3568:FKNBQW 2302:PWQFW FKNBQFWX endogen ( 364) : 374:FKNBQF 369:FKNBQFW * FKNBQS endogen ( 453), feed-back : 3792:DTBBY 3672:DTBQ 3451:DTQS 456:FIBQS 457:FINVBQS 3722:FKNBBY 3549:FKNBQ 453:FKNBQS 3406:FKNQS 465:KNBQS 440:PKLBMEQS 439:PKLBMQS 438:PKLBQS 3820:PWQS 3728:UIBBY 3564:UIBQ FKNBQSW endogen ( 448) : 3730:FKNBBYW 453:FKNBQS 3568:FKNBQW 3809:PWQSW FKNBQSWX endogen ( 443) : 453:FKNBQS 448:FKNBQSW FKNBQW endogen (3568) : 3729:FKNB9W 3730:FKNBBYW 3569:FKNBPW * FKNBQZ endogen ( 335), feed-back : 3672:DTBQ 3452:DTQZ 339:FIBQZ 340:FINVBQZ 3549:FKNBQ 335:FKNBQZ 3407:FKNQZ 348:KNBQZ 323:PKLEBMQZ 322:PKLEBQZ 3819:PWQZ 3564:UIBQ FKNBQZW endogen ( 330) : 3568:FKNBQW 335:FKNBQZ 2310:PWQZW FKNBQZWX endogen ( 325) : 335:FKNBQZ 330:FKNBQZW FKNBY endogen (3744) : 3748:PKNBY * FKNCB endogen ( 63), feed-back : 2684:BCPUXH 49:BFCBU 23:CPUXH 66:FCB 3882:JRCPUXH 65:KNCB 64:NKCB 1912:SYV 3881:ZFCP FKNE endogen (3477) : 3482:PKNE FKNH endogen (3478) : 3483:PKNH FKNM endogen (3515) : 3521:FINM 3519:PKNM FKNM9 endogen (3701) : 3797:DT9 3785:DTK9 3795:PKLEBM9 3703:PKNM9 3705:UIM9 FKNM9W endogen (3707), ikke-bestemmende. * FKNMA endogen ( 181), feed-back : 3444:DTA 3785:DTK9 3664:DTKP 185:FIMA 186:FINVMA 3399:FKNA 3701:FKNM9 181:FKNMA 3514:FKNMP 195:KNMA 164:PKLA 165:PKLEA 166:PKLEBA 167:PKLEBMA 3812:PWA 3705:UIM9 3524:UIMP FKNMAW endogen ( 176) : 3707:FKNM9W 181:FKNMA 3528:FKNMPW 2261:PWAW FKNMAWX endogen ( 171) : 181:FKNMA 176:FKNMAW * FKNMB endogen ( 298), feed-back : 3445:DTB 3785:DTK9 3786:DTKBY 3664:DTKP 302:FIMB 303:FINVMB 3400:FKNB 3701:FKNM9 298:FKNMB 3702:FKNMBY 3514:FKNMP 312:KNMB 281:PKLB 282:PKLEB 283:PKLEBB 284:PKLEBMB 3818:PWB 3705:UIM9 3706:UIMBY 3524:UIMP FKNMBW endogen ( 293) : 3707:FKNM9W 298:FKNMB 3708:FKNMBYW 3528:FKNMPW 2278:PWBW FKNMBWX endogen ( 288) : 298:FKNMB 293:FKNMBW FKNMBY endogen (3702) : 3798:DTBY 3786:DTKBY 3796:PKLEBMBY 3704:PKNMBY 3706:UIMBY FKNMBYW endogen (3708), ikke-bestemmende. * FKNME endogen ( 518), feed-back : 3664:DTKP 520:FINVME 3477:FKNE 518:FKNME 3514:FKNMP 3528:FKNMPW 529:KNME 3813:PWE 3524:UIMP FKNMN endogen (3512) : 3785:DTK9 3786:DTKBY 3662:DTKN 3664:DTKP 3679:DTN 3701:FKNM9 3702:FKNMBY 3514:FKNMP 3677:PKLEBMN 3516:PKNMN 3705:UIM9 3706:UIMBY 3522:UIMN 3524:UIMP * FKNMNE endogen ( 415), feed-back : 3662:DTKN 3446:DTNE 419:FIMNE 420:FINVMNE 3512:FKNMN 415:FKNMNE 3401:FKNNE 429:KNMNE 401:PKLBMENE 400:PKLBMNE 399:PKLBNE 398:PKLNE 3815:PWNE 3522:UIMN FKNMNEW endogen ( 410) : 415:FKNMNE 3526:FKNMNW 2286:PWNEW FKNMNEWX endogen ( 405) : 415:FKNMNE 410:FKNMNEW * FKNMNF endogen ( 220), feed-back : 3662:DTKN 3447:DTNF 224:FIMNF 225:FINVMNF 3512:FKNMN 220:FKNMNF 3402:FKNNF 234:KNMNF 206:PKLEBMNF 205:PKLEBNF 204:PKLENF 203:PKLNF 3816:PWNF 3522:UIMN FKNMNFW endogen ( 215) : 220:FKNMNF 3526:FKNMNW 2270:PWNFW FKNMNFWX endogen ( 210) : 220:FKNMNF 215:FKNMNFW * FKNMNG endogen ( 493), feed-back : 3662:DTKN 3448:DTNG 497:FIMNG 498:FINVMNG 3512:FKNMN 493:FKNMNG 3403:FKNNG 507:KNMNG 479:PKLBMENG 478:PKLBMNG 477:PKLBNG 476:PKLNG 3814:PWNG 3522:UIMN FKNMNGW endogen ( 488) : 493:FKNMNG 3526:FKNMNW 3808:PWNGW FKNMNGWX endogen ( 483) : 493:FKNMNG 488:FKNMNGW FKNMNW endogen (3526) : 3707:FKNM9W 3708:FKNMBYW 3528:FKNMPW * FKNMNZ endogen ( 259), feed-back : 3662:DTKN 3449:DTNZ 263:FIMNZ 264:FINVMNZ 3512:FKNMN 259:FKNMNZ 3404:FKNNZ 273:KNMNZ 245:PKLEBMNZ 244:PKLEBNZ 243:PKLENZ 242:PKLNZ 3817:PWNZ 3522:UIMN FKNMNZW endogen ( 254) : 3526:FKNMNW 259:FKNMNZ 2294:PWNZW FKNMNZWX endogen ( 249) : 259:FKNMNZ 254:FKNMNZW * FKNMO endogen ( 552), feed-back : 554:FINVMO 3595:FKN 3515:FKNM 552:FKNMO 3529:FKNMW 3479:FKNO 584:KNMO 3823:PWO 3525:UIM FKNMP endogen (3514) : 3664:DTKP 3681:DTP 3520:FINMP 3595:FKN 3515:FKNM 3594:FKNP 3596:FKNPXH 3518:PKNMP 3525:UIM 3524:UIMP FKNMPW endogen (3528) : 3529:FKNMW FKNMQ endogen (3513) : 3785:DTK9 3786:DTKBY 3664:DTKP 3663:DTKQ 3680:DTQ 3701:FKNM9 3702:FKNMBY 3514:FKNMP 3678:PKLEBMQ 3517:PKNMQ 3705:UIM9 3706:UIMBY 3524:UIMP 3523:UIMQ * FKNMQF endogen ( 376), feed-back : 3663:DTKQ 3450:DTQF 380:FIMQF 381:FINVMQF 3513:FKNMQ 376:FKNMQF 3405:FKNQF 390:KNMQF 362:PKLEBMQF 361:PKLEBQF 360:PKLEQF 359:PKLQF 3821:PWQF 3523:UIMQ FKNMQFW endogen ( 371) : 376:FKNMQF 3527:FKNMQW 2302:PWQFW FKNMQFWX endogen ( 366) : 376:FKNMQF 371:FKNMQFW * FKNMQS endogen ( 454), feed-back : 3786:DTKBY 3663:DTKQ 3451:DTQS 458:FIMQS 459:FINVMQS 3702:FKNMBY 3513:FKNMQ 454:FKNMQS 3406:FKNQS 468:KNMQS 440:PKLBMEQS 439:PKLBMQS 438:PKLBQS 437:PKLQS 3820:PWQS 3706:UIMBY 3523:UIMQ FKNMQSW endogen ( 449) : 3708:FKNMBYW 454:FKNMQS 3527:FKNMQW 3809:PWQSW FKNMQSWX endogen ( 444) : 454:FKNMQS 449:FKNMQSW FKNMQW endogen (3527) : 3707:FKNM9W 3708:FKNMBYW 3528:FKNMPW * FKNMQZ endogen ( 337), feed-back : 3663:DTKQ 3452:DTQZ 341:FIMQZ 342:FINVMQZ 3513:FKNMQ 337:FKNMQZ 3407:FKNQZ 351:KNMQZ 323:PKLEBMQZ 322:PKLEBQZ 321:PKLEQZ 320:PKLQZ 3819:PWQZ 3523:UIMQ FKNMQZW endogen ( 332) : 3527:FKNMQW 337:FKNMQZ 2310:PWQZW FKNMQZWX endogen ( 327) : 337:FKNMQZ 332:FKNMQZW FKNMW endogen (3529), ikke-bestemmende. FKNN endogen (3592) : 3743:FKN9 3744:FKNBY 3602:PKNN FKNNE endogen (3401) : 3592:FKNN 3419:PKNNE FKNNF endogen (3402) : 3592:FKNN 3420:PKNNF FKNNG endogen (3403) : 3592:FKNN 3421:PKNNG FKNNZ endogen (3404) : 3592:FKNN 3422:PKNNZ FKNO endogen (3479) : 3484:PKNO FKNP endogen (3594) : 3604:PKNP FKNPXH endogen (3596) : 3605:PKNPXH FKNQ endogen (3593) : 3743:FKN9 3744:FKNBY 3603:PKNQ FKNQF endogen (3405) : 3593:FKNQ 3423:PKNQF FKNQS endogen (3406) : 3744:FKNBY 3593:FKNQ 3424:PKNQS FKNQZ endogen (3407) : 3593:FKNQ 3425:PKNQZ * FKNT endogen ( 590), feed-back : 3595:FKN 3594:FKNP 3596:FKNPXH 590:FKNT 592:KNT FM endogen (1491) : 3246:AFM 2787:BFM 2793:BPE 2218:FY 3230:FYST 2223:FYTR 2108:PM * FM01 endogen (1506), feed-back : 1291:FDILM01 1489:FMV 3915:JFDILM01 2105:MV * FM2 endogen (1507), feed-back : 1292:FDILM2 2784:FM237Y 1489:FMV 3916:JFDILM2 2105:MV FM237Y endogen (2784) : 2785:PM237Y FM3 endogen (2772) : 2784:FM237Y 2778:FMVX3 2773:PM3 * FM3K endogen (1509), feed-back : 1293:FDILM3K 2772:FM3 1489:FMV 3917:JFDILM3K 2105:MV * FM3Q endogen (1510), feed-back : 1295:FDILM3Q 2772:FM3 1489:FMV 3919:JFDILM3Q 2105:MV * FM3R endogen (1508), feed-back : 1294:FDILM3R 2772:FM3 1489:FMV 3918:JFDILM3R 2105:MV * FM59 endogen (1511), feed-back : 1296:FDILM59 2781:FM597B 1489:FMV 3920:JFDILM59 2105:MV FM597B endogen (2781) : 2782:PM597B * FM7B endogen (1512), feed-back : 1297:FDILM7B 2781:FM597B 1489:FMV 3921:JFDILM7B 2105:MV * FM7Y endogen (1513), feed-back : 1298:FDILM7Y 2784:FM237Y 1489:FMV 3922:JFDILM7Y 2105:MV * FMS endogen (1514), feed-back : 2798:BPEST 1491:FM 2775:FMST FMST endogen (2775) : 2776:PMST FMT endogen (1490) : 2798:BPEST 1491:FM 2775:FMST 2106:MT FMV endogen (1489) : 2794:BPEV 1491:FM 2778:FMVX3 2109:PMV FMVX3 endogen (2778) : 2779:PMVX3 FMZ endogen (2786), ikke-bestemmende. * FMZ01 endogen (1484), feed-back : 1471:FAM01 2786:FMZ 1484:FMZ01 1492:KFMZ01 3043:TJKMZ01 FMZ01W endogen (1480) : 1484:FMZ01 * FMZ2 endogen (1485), feed-back : 1472:FAM2 2786:FMZ 1485:FMZ2 1493:KFMZ2 3044:TJKMZ2 FMZ2W endogen (1481) : 1485:FMZ2 * FMZ3Q endogen (1487), feed-back : 1473:FAM3Q 2786:FMZ 1487:FMZ3Q 1494:KFMZ3Q 3045:TJKMZ3Q * FMZ59 endogen (1486), feed-back : 2789:BFMZ59 1474:FAM59 2786:FMZ 1486:FMZ59 1495:KFMZ59 3046:TJKMZ59 FMZ59W endogen (1482) : 1486:FMZ59 * FMZS endogen (1488), feed-back : 1475:FAMS 2786:FMZ 1488:FMZS 1496:KFMZS FMZSW endogen (1483) : 1488:FMZS * FSPXZ endogen (2098), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 3042:TJKFYF FV endogen (3657) : 3661:PV FV9 endogen (3773) : 3775:PV9 FVA endogen (3426) : 3773:FV9 3656:FVP 3435:PVA FVB endogen (3427) : 3773:FV9 3774:FVBY 3656:FVP 3436:PVB FVBY endogen (3774) : 3776:PVBY FVE endogen (3485) : 3656:FVP 3486:PVE FVE1 endogen (3615) : 3619:PVE1 FVE1W endogen (3623), ikke-bestemmende. FVE9 endogen (3751) : 3797:DT9 3789:DTE9 3795:PKLEBM9 3753:PVE9 3759:TVE9 FVE9W endogen (3755), ikke-bestemmende. * FVEA endogen ( 180), feed-back : 3444:DTA 3789:DTE9 3670:DTEP 138:D_XE_E3 1473:FAM3Q 3426:FVA 3751:FVE9 180:FVEA 3614:FVEP 3683:FVEX 2319:FYFA 609:M3K_XA 610:M3Q_XA 608:M3R_XA 165:PKLEA 166:PKLEBA 167:PKLEBMA 1329:PVEA 1341:PVMA 3812:PWA 2085:SPPUR 1981:SPP_VEA 3327:VEA 611:XE_XA 613:XNE_XA 612:XNG_XA 607:XQZ_XA FVEAW endogen ( 175) : 3755:FVE9W 180:FVEA 3622:FVEPW 2261:PWAW FVEAWX endogen ( 170) : 180:FVEA 175:FVEAW * FVEB endogen ( 297), feed-back : 3445:DTB 3789:DTE9 3790:DTEBY 3670:DTEP 138:D_XE_E3 1473:FAM3Q 3427:FVB 3751:FVE9 297:FVEB 3752:FVEBY 3614:FVEP 3683:FVEX 2325:FYFB 714:M3K_XB 715:M3Q_XB 713:M3R_XB 282:PKLEB 283:PKLEBB 284:PKLEBMB 1334:PVEB 1348:PVMB 3818:PWB 3157:SPP_VEB 1992:SPP_XB 3328:VEB 716:XE_XB 718:XNE_XB 717:XNG_XB 712:XQZ_XB FVEBW endogen ( 292) : 3755:FVE9W 297:FVEB 3756:FVEBYW 3622:FVEPW 2280:PWBVV 2278:PWBW FVEBWX endogen ( 287) : 297:FVEB 292:FVEBW FVEBY endogen (3752) : 3798:DTBY 3790:DTEBY 3796:PKLEBMBY 3754:PVEBY 3760:TVEBY FVEBYW endogen (3756), ikke-bestemmende. FVEE eksogen : 3459:BVEE 3670:DTEP 138:D_XE_E3 3485:FVE 3614:FVEP 3622:FVEPW 2320:FYFE 819:M3K_XE 820:M3Q_XE 818:M3R_XE 1338:PVEE 1350:PVME 3813:PWE 3149:SPP_VEE 1988:SPP_XE 3456:VEE 821:XE_XE 823:XNE_XE 822:XNG_XE 817:XQZ_XE * FVEH endogen ( 533), feed-back : 3460:BVEH 3670:DTEP 138:D_XE_E3 1473:FAM3Q 533:FVEH 3614:FVEP 3622:FVEPW 3683:FVEX 7:FVH 2329:FYFH 798:M3K_XH 799:M3Q_XH 797:M3R_XH 1339:PVEH 1351:PVMH 3822:PWH 3165:SPP_VEH 1996:SPP_XH 3457:VEH 800:XE_XH 802:XNE_XH 801:XNG_XH FVEN endogen (3612) : 3789:DTE9 3790:DTEBY 3668:DTEN 3670:DTEP 3679:DTN 3751:FVE9 3752:FVEBY 3614:FVEP 3677:PKLEBMN 3616:PVEN 3628:TVEN * FVENE endogen ( 412), feed-back : 3668:DTEN 3446:DTNE 138:D_XE_E3 1473:FAM3Q 3612:FVEN 412:FVENE 3428:FVNE 2322:FYFNE 651:M3K_XNE 652:M3Q_XNE 650:M3R_XNE 401:PKLBMENE 1343:PVENE 1331:PVMNE 3815:PWNE 3153:SPP_VENE 1990:SPP_XNE 3329:VENE 655:XNE_XNE 654:XNG_XNE FVENEW endogen ( 407) : 412:FVENE 3620:FVENW 2288:PWNEVV 2286:PWNEW FVENEWX endogen ( 402) : 412:FVENE 407:FVENEW * FVENF endogen ( 219), feed-back : 3668:DTEN 3447:DTNF 138:D_XE_E3 1473:FAM3Q 3612:FVEN 219:FVENF 3683:FVEX 3429:FVNF 2323:FYFNF 672:M3K_XNF 673:M3Q_XNF 671:M3R_XNF 206:PKLEBMNF 205:PKLEBNF 204:PKLENF 1332:PVENF 1344:PVMNF 3816:PWNF 1982:SPP_VENF 3330:VENF 674:XE_XNF 676:XNE_XNF 675:XNG_XNF 670:XQZ_XNF FVENFW endogen ( 214) : 219:FVENF 3620:FVENW 2272:PWNFVV 2270:PWNFW FVENFWX endogen ( 209) : 219:FVENF 214:FVENFW * FVENG endogen ( 490), feed-back : 3668:DTEN 3448:DTNG 138:D_XE_E3 1473:FAM3Q 3612:FVEN 490:FVENG 3430:FVNG 2321:FYFNG 630:M3K_XNG 631:M3Q_XNG 629:M3R_XNG 479:PKLBMENG 1342:PVENG 1330:PVMNG 3814:PWNG 3151:SPP_VENG 1989:SPP_XNG 3331:VENG 634:XNE_XNG 633:XNG_XNG FVENGW endogen ( 485) : 490:FVENG 3620:FVENW 3808:PWNGW FVENGWX endogen ( 480) : 490:FVENG 485:FVENGW FVENW endogen (3620) : 3755:FVE9W 3756:FVEBYW 3622:FVEPW * FVENZ endogen ( 258), feed-back : 3668:DTEN 3449:DTNZ 138:D_XE_E3 1473:FAM3Q 3612:FVEN 258:FVENZ 3683:FVEX 3431:FVNZ 2324:FYFNZ 693:M3K_XNZ 694:M3Q_XNZ 692:M3R_XNZ 245:PKLEBMNZ 244:PKLEBNZ 243:PKLENZ 1333:PVENZ 1345:PVMNZ 3817:PWNZ 3155:SPP_VENZ 1991:SPP_XNZ 3332:VENZ 695:XE_XNZ 697:XNE_XNZ 696:XNG_XNZ 691:XQZ_XNZ FVENZW endogen ( 253) : 3620:FVENW 258:FVENZ 2296:PWNZVV 2294:PWNZW FVENZWX endogen ( 248) : 258:FVENZ 253:FVENZW * FVEO endogen ( 548), feed-back : 3461:BVEO 138:D_XE_E3 3615:FVE1 3623:FVE1W 3683:FVEX 561:FVO 840:M3K_XO 841:M3Q_XO 839:M3R_XO 1340:PVEO 1352:PVMO 3823:PWO 3167:SPP_VEO 1997:SPP_XO 3458:VEO 842:XE_XO 844:XNE_XO 843:XNG_XO 563:XO 838:XQZ_XO FVEP endogen (3614) : 3670:DTEP 3681:DTP 3615:FVE1 3618:PVEP 3630:TVEP FVEPW endogen (3622) : 3623:FVE1W FVEQ endogen (3613) : 3789:DTE9 3790:DTEBY 3670:DTEP 3669:DTEQ 3680:DTQ 3751:FVE9 3752:FVEBY 3614:FVEP 3678:PKLEBMQ 3617:PVEQ 3629:TVEQ * FVEQF endogen ( 375), feed-back : 3669:DTEQ 3450:DTQF 138:D_XE_E3 1473:FAM3Q 3613:FVEQ 375:FVEQF 3683:FVEX 3432:FVQF 2328:FYFQF 777:M3K_XQF 778:M3Q_XQF 776:M3R_XQF 362:PKLEBMQF 361:PKLEBQF 360:PKLEQF 1335:PVEQF 1346:PVMQF 3821:PWQF 3163:SPP_VEQF 1995:SPP_XQF 3333:VEQF 779:XE_XQF 781:XNE_XQF 780:XNG_XQF 775:XQZ_XQF FVEQFW endogen ( 370) : 375:FVEQF 3621:FVEQW 2304:PWQFVV 2302:PWQFW FVEQFWX endogen ( 365) : 375:FVEQF 370:FVEQFW * FVEQS endogen ( 451), feed-back : 3790:DTEBY 3669:DTEQ 3451:DTQS 138:D_XE_E3 1473:FAM3Q 3752:FVEBY 3613:FVEQ 451:FVEQS 3683:FVEX 3433:FVQS 2327:FYFQS 756:M3K_XQS 757:M3Q_XQS 755:M3R_XQS 440:PKLBMEQS 1337:PVEQS 1349:PVMQS 3820:PWQS 3161:SPP_VEQS 1994:SPP_XQS 3334:VEQS 758:XE_XQS 760:XNE_XQS 759:XNG_XQS 754:XQZ_XQS FVEQSW endogen ( 446) : 3756:FVEBYW 451:FVEQS 3621:FVEQW 3809:PWQSW FVEQSWX endogen ( 441) : 451:FVEQS 446:FVEQSW FVEQW endogen (3621) : 3755:FVE9W 3756:FVEBYW 3622:FVEPW * FVEQZ endogen ( 336), feed-back : 3669:DTEQ 3452:DTQZ 138:D_XE_E3 1473:FAM3Q 3613:FVEQ 336:FVEQZ 3683:FVEX 3434:FVQZ 2326:FYFQZ 735:M3K_XQZ 736:M3Q_XQZ 734:M3R_XQZ 323:PKLEBMQZ 322:PKLEBQZ 321:PKLEQZ 1336:PVEQZ 1347:PVMQZ 3819:PWQZ 2085:SPPUR 3159:SPP_VEQZ 1993:SPP_XQZ 3335:VEQZ 737:XE_XQZ 739:XNE_XQZ 738:XNG_XQZ 733:XQZ_XQZ FVEQZW endogen ( 331) : 3621:FVEQW 336:FVEQZ 2312:PWQZVV 2310:PWQZW FVEQZWX endogen ( 326) : 336:FVEQZ 331:FVEQZW FVEX endogen (3683) : 3684:PVEX FVH endogen ( 7) : 3656:FVP 8:PVH FVM endogen (3638) : 3642:PVM FVM9 endogen (3763) : 3797:DT9 3793:DTM9 3795:PKLEBM9 3765:PVM9 3769:TVM9 FVM9W endogen (3767), ikke-bestemmende. * FVMA endogen ( 178), feed-back : 3444:DTA 3793:DTM9 3676:DTMP 1471:FAM01 1472:FAM2 1474:FAM59 1475:FAMS 3426:FVA 3763:FVM9 178:FVMA 3637:FVMP 2319:FYFA 593:M01_XA 594:M2_XA 595:M59_XA 598:M7B_XA 599:M7Y_XA 600:MS_XA 167:PKLEBMA 1341:PVMA 3812:PWA 1239:RZPVMA 2085:SPPUR 1983:SPP_VMA 3318:VMA 601:XA_XA 602:XB_XA 605:XH_XA 596:XNF_XA 597:XNZ_XA 606:XO_XA 603:XQF_XA 604:XQS_XA 1259:XQZ_ILZ 607:XQZ_XA FVMAW endogen ( 173) : 3767:FVM9W 178:FVMA 3645:FVMPW 2261:PWAW FVMAWX endogen ( 168) : 178:FVMA 173:FVMAW * FVMB endogen ( 295), feed-back : 3445:DTB 3793:DTM9 3794:DTMBY 3676:DTMP 1471:FAM01 1472:FAM2 1474:FAM59 1475:FAMS 3427:FVB 3763:FVM9 295:FVMB 3764:FVMBY 3637:FVMP 2325:FYFB 698:M01_XB 699:M2_XB 700:M59_XB 703:M7B_XB 704:M7Y_XB 705:MS_XB 284:PKLEBMB 1348:PVMB 3818:PWB 1243:RZPVMB 3158:SPP_VMB 1992:SPP_XB 3319:VMB 706:XA_XB 707:XB_XB 710:XH_XB 701:XNF_XB 702:XNZ_XB 711:XO_XB 708:XQF_XB 709:XQS_XB 1259:XQZ_ILZ 712:XQZ_XB FVMBW endogen ( 290) : 3767:FVM9W 295:FVMB 3768:FVMBYW 3645:FVMPW 2280:PWBVV 2278:PWBW FVMBWX endogen ( 285) : 295:FVMB 290:FVMBW FVMBY endogen (3764) : 3798:DTBY 3794:DTMBY 3796:PKLEBMBY 3766:PVMBY 3770:TVMBY FVMBYW endogen (3768), ikke-bestemmende. * FVME endogen ( 516), feed-back : 3676:DTMP 3485:FVE 516:FVME 3637:FVMP 3645:FVMPW 2320:FYFE 803:M01_XE 804:M2_XE 805:M59_XE 806:M7B_XE 807:M7Y_XE 808:MS_XE 1350:PVME 3813:PWE 1246:RZPVME 3150:SPP_VME 1988:SPP_XE 3453:VME 809:XA_XE 812:XB_XE 815:XH_XE 810:XNF_XE 811:XNZ_XE 816:XO_XE 813:XQF_XE 814:XQS_XE 1259:XQZ_ILZ 817:XQZ_XE * FVMH endogen ( 532), feed-back : 3676:DTMP 1471:FAM01 1472:FAM2 1474:FAM59 1475:FAMS 7:FVH 532:FVMH 3637:FVMP 3645:FVMPW 2329:FYFH 782:M01_XH 783:M2_XH 784:M59_XH 787:M7B_XH 788:M7Y_XH 789:MS_XH 1351:PVMH 3822:PWH 3166:SPP_VMH 1996:SPP_XH 3454:VMH 790:XA_XH 791:XB_XH 794:XH_XH 785:XNF_XH 786:XNZ_XH 795:XO_XH 792:XQF_XH 793:XQS_XH 1259:XQZ_ILZ 796:XQZ_XH FVMN endogen (3635) : 3793:DTM9 3794:DTMBY 3674:DTMN 3676:DTMP 3679:DTN 3763:FVM9 3764:FVMBY 3637:FVMP 3677:PKLEBMN 3639:PVMN 3647:TVMN * FVMNE endogen ( 413), feed-back : 3674:DTMN 3446:DTNE 1471:FAM01 1472:FAM2 1474:FAM59 1475:FAMS 3635:FVMN 413:FVMNE 3428:FVNE 2322:FYFNE 635:M01_XNE 636:M2_XNE 637:M59_XNE 640:M7B_XNE 641:M7Y_XNE 642:MS_XNE 401:PKLBMENE 400:PKLBMNE 1343:PVENE 1331:PVMNE 3815:PWNE 3154:SPP_VMNE 1990:SPP_XNE 3320:VMNE 643:XA_XNE 644:XB_XNE 647:XH_XNE 638:XNF_XNE 639:XNZ_XNE 648:XO_XNE 645:XQF_XNE 646:XQS_XNE 1259:XQZ_ILZ 649:XQZ_XNE FVMNEW endogen ( 408) : 413:FVMNE 3643:FVMNW 2288:PWNEVV 2286:PWNEW FVMNEWX endogen ( 403) : 413:FVMNE 408:FVMNEW * FVMNF endogen ( 217), feed-back : 3674:DTMN 3447:DTNF 1471:FAM01 1472:FAM2 1474:FAM59 1475:FAMS 3635:FVMN 217:FVMNF 3429:FVNF 2323:FYFNF 656:M01_XNF 657:M2_XNF 658:M59_XNF 661:M7B_XNF 662:M7Y_XNF 663:MS_XNF 206:PKLEBMNF 1344:PVMNF 3816:PWNF 1240:RZPVMNF 1984:SPP_VMNF 3321:VMNF 664:XA_XNF 665:XB_XNF 668:XH_XNF 659:XNF_XNF 660:XNZ_XNF 669:XO_XNF 666:XQF_XNF 667:XQS_XNF 1259:XQZ_ILZ 670:XQZ_XNF FVMNFW endogen ( 212) : 217:FVMNF 3643:FVMNW 2272:PWNFVV 2270:PWNFW FVMNFWX endogen ( 207) : 217:FVMNF 212:FVMNFW * FVMNG endogen ( 491), feed-back : 3674:DTMN 3448:DTNG 1471:FAM01 1472:FAM2 1474:FAM59 1475:FAMS 3635:FVMN 491:FVMNG 3430:FVNG 2321:FYFNG 614:M01_XNG 615:M2_XNG 616:M59_XNG 619:M7B_XNG 620:M7Y_XNG 621:MS_XNG 479:PKLBMENG 478:PKLBMNG 1342:PVENG 1330:PVMNG 3814:PWNG 3152:SPP_VMNG 1989:SPP_XNG 3322:VMNG 622:XA_XNG 623:XB_XNG 626:XH_XNG 617:XNF_XNG 618:XNZ_XNG 627:XO_XNG 624:XQF_XNG 625:XQS_XNG 1259:XQZ_ILZ 628:XQZ_XNG FVMNGW endogen ( 486) : 491:FVMNG 3643:FVMNW 3808:PWNGW FVMNGWX endogen ( 481) : 491:FVMNG 486:FVMNGW FVMNW endogen (3643) : 3767:FVM9W 3768:FVMBYW 3645:FVMPW * FVMNZ endogen ( 256), feed-back : 3674:DTMN 3449:DTNZ 1471:FAM01 1472:FAM2 1474:FAM59 1475:FAMS 3635:FVMN 256:FVMNZ 3431:FVNZ 2324:FYFNZ 677:M01_XNZ 678:M2_XNZ 679:M59_XNZ 682:M7B_XNZ 683:M7Y_XNZ 684:MS_XNZ 245:PKLEBMNZ 1345:PVMNZ 3817:PWNZ 1241:RZPVMNZ 3156:SPP_VMNZ 1991:SPP_XNZ 3323:VMNZ 685:XA_XNZ 686:XB_XNZ 689:XH_XNZ 680:XNF_XNZ 681:XNZ_XNZ 690:XO_XNZ 687:XQF_XNZ 688:XQS_XNZ 1259:XQZ_ILZ 691:XQZ_XNZ FVMNZW endogen ( 251) : 3643:FVMNW 256:FVMNZ 2296:PWNZVV 2294:PWNZW FVMNZWX endogen ( 246) : 256:FVMNZ 251:FVMNZW * FVMO endogen ( 547), feed-back : 3638:FVM 547:FVMO 3646:FVMW 561:FVO 824:M01_XO 825:M2_XO 826:M59_XO 827:M7B_XO 828:M7Y_XO 829:MS_XO 1352:PVMO 3823:PWO 1247:RZPVMO 3168:SPP_VMO 1997:SPP_XO 3455:VMO 830:XA_XO 833:XB_XO 836:XH_XO 831:XNF_XO 832:XNZ_XO 563:XO 837:XO_XO 834:XQF_XO 835:XQS_XO 1259:XQZ_ILZ 838:XQZ_XO * FVMOX endogen ( 570), feed-back : 547:FVMO FVMP endogen (3637) : 3676:DTMP 3681:DTP 3638:FVM 3641:PVMP 3649:TVMP FVMPW endogen (3645) : 3646:FVMW FVMQ endogen (3636) : 3793:DTM9 3794:DTMBY 3676:DTMP 3675:DTMQ 3680:DTQ 3763:FVM9 3764:FVMBY 3637:FVMP 3678:PKLEBMQ 3640:PVMQ 3648:TVMQ * FVMQF endogen ( 373), feed-back : 3675:DTMQ 3450:DTQF 1471:FAM01 1472:FAM2 1474:FAM59 1475:FAMS 3636:FVMQ 373:FVMQF 3432:FVQF 2328:FYFQF 761:M01_XQF 762:M2_XQF 763:M59_XQF 766:M7B_XQF 767:M7Y_XQF 768:MS_XQF 362:PKLEBMQF 1346:PVMQF 3821:PWQF 1242:RZPVMQF 3164:SPP_VMQF 1995:SPP_XQF 3324:VMQF 769:XA_XQF 770:XB_XQF 773:XH_XQF 764:XNF_XQF 765:XNZ_XQF 774:XO_XQF 771:XQF_XQF 772:XQS_XQF 1259:XQZ_ILZ 775:XQZ_XQF FVMQFW endogen ( 368) : 373:FVMQF 3644:FVMQW 2304:PWQFVV 2302:PWQFW FVMQFWX endogen ( 363) : 373:FVMQF 368:FVMQFW * FVMQS endogen ( 452), feed-back : 3794:DTMBY 3675:DTMQ 3451:DTQS 1471:FAM01 1472:FAM2 1474:FAM59 3764:FVMBY 3636:FVMQ 452:FVMQS 3433:FVQS 2327:FYFQS 740:M01_XQS 741:M2_XQS 742:M59_XQS 745:M7B_XQS 746:M7Y_XQS 747:MS_XQS 440:PKLBMEQS 439:PKLBMQS 1349:PVMQS 3820:PWQS 1244:RZPVMQS 3162:SPP_VMQS 1994:SPP_XQS 3325:VMQS 748:XA_XQS 749:XB_XQS 752:XH_XQS 743:XNF_XQS 744:XNZ_XQS 753:XO_XQS 750:XQF_XQS 751:XQS_XQS 1259:XQZ_ILZ 754:XQZ_XQS FVMQSW endogen ( 447) : 3768:FVMBYW 452:FVMQS 3644:FVMQW 3809:PWQSW FVMQSWX endogen ( 442) : 452:FVMQS 447:FVMQSW FVMQW endogen (3644) : 3767:FVM9W 3768:FVMBYW 3645:FVMPW * FVMQZ endogen ( 334), feed-back : 3675:DTMQ 3452:DTQZ 1471:FAM01 1472:FAM2 1474:FAM59 1475:FAMS 3636:FVMQ 334:FVMQZ 3434:FVQZ 2326:FYFQZ 719:M01_XQZ 720:M2_XQZ 721:M59_XQZ 724:M7B_XQZ 725:M7Y_XQZ 726:MS_XQZ 323:PKLEBMQZ 1347:PVMQZ 3819:PWQZ 1245:RZPVMQZ 2085:SPPUR 3160:SPP_VMQZ 1993:SPP_XQZ 3326:VMQZ 727:XA_XQZ 728:XB_XQZ 731:XH_XQZ 722:XNF_XQZ 723:XNZ_XQZ 732:XO_XQZ 729:XQF_XQZ 730:XQS_XQZ 1259:XQZ_ILZ 733:XQZ_XQZ FVMQZW endogen ( 329) : 3644:FVMQW 334:FVMQZ 2312:PWQZVV 2310:PWQZW FVMQZWX endogen ( 324) : 334:FVMQZ 329:FVMQZW FVMW endogen (3646), ikke-bestemmende. FVN endogen (3654) : 3773:FV9 3774:FVBY 3656:FVP 3658:PVN FVNE endogen (3428) : 3654:FVN 3437:PVNE FVNF endogen (3429) : 3654:FVN 3438:PVNF FVNG endogen (3430) : 3654:FVN 3439:PVNG FVNZ endogen (3431) : 3654:FVN 3440:PVNZ FVO endogen ( 561) : 3657:FV 562:FXO 1352:PVMO 564:PVO 838:XQZ_XO FVP endogen (3656) : 3657:FV 3660:PVP FVQ endogen (3655) : 3773:FV9 3774:FVBY 3656:FVP 3659:PVQ FVQF endogen (3432) : 3655:FVQ 3441:PVQF FVQS endogen (3433) : 3774:FVBY 3655:FVQ 3442:PVQS FVQZ endogen (3434) : 3655:FVQ 3443:PVQZ FWCP endogen (2679), ikke-bestemmende. FX endogen (2806) : 3827:PW 2808:PX FX9 endogen (2813) : 2814:PX9 * FXA endogen (1262), feed-back : 1284:FDILA 179:FKNBA 174:FKNBAW 181:FKNMA 176:FKNMAW 2098:FSPXZ 180:FVEA 175:FVEAW 178:FVMA 173:FVMAW 2806:FX 2813:FX9 1262:FXA 1263:FXNF 2810:FXP 2319:FYFA 182:HQA 177:HQAW 3908:JFDILA 3923:JFSPXZ 3827:PW 3812:PWA 3802:PWAVL 3801:PWAVV 2261:PWAW 3826:PWP 3048:QXA 2995:TJKRXA 3012:TJKSXA 1264:XA 135:XA_E01 2333:YFA FXAE eksogen : 1262:FXA 1261:FXAW FXAW endogen (1261) : 1262:FXA * FXB endogen (1278), feed-back : 1299:FDILB 296:FKNBB 291:FKNBBW 298:FKNMB 293:FKNMBW 2098:FSPXZ 297:FVEB 292:FVEBW 295:FVMB 290:FVMBW 2806:FX 2813:FX9 2816:FXBY 2810:FXP 2325:FYFB 299:HQB 294:HQBW 3923:JFSPXZ 3827:PW 3818:PWB 2279:PWBVL 2280:PWBVV 2278:PWBW 3826:PWP 2284:PXB 3054:QXB 3001:TJKRXB 3018:TJKSXB 2339:YFB FXBY endogen (2816) : 2817:PXBY FXE eksogen : 138:D_XE_E3 1285:FDILE 515:FIME 2098:FSPXZ 516:FVME 2806:FX 2810:FXP 2320:FYFE 519:HQE 3909:JFDILE 3923:JFSPXZ 3827:PW 3813:PWE 3826:PWP 3049:QXE 2174:TIRE_O 2996:TJKRXE 3013:TJKSXE 1266:XE 137:XE_E3 2334:YFE FXE_E3 endogen ( 139) : 142:FE3 140:PXE_E3 * FXH endogen (1282), feed-back : 1300:FDILH 2098:FSPXZ 533:FVEH 532:FVMH 2806:FX 1282:FXH 2810:FXP 2329:FYFH 534:HQH 3923:JFSPXZ 3827:PW 3822:PWH 3826:PWP 3058:QXH 3005:TJKRXH 3022:TJKSXH 2343:YFH FXN endogen (1283) : 2806:FX 2813:FX9 2816:FXBY 2810:FXP 3047:KHN 3824:PWN 3810:PWNW * FXNE endogen (1276), feed-back : 1286:FDILNE 414:FKNBNE 409:FKNBNEW 415:FKNMNE 410:FKNMNEW 2098:FSPXZ 412:FVENE 407:FVENEW 413:FVMNE 408:FVMNEW 1283:FXN 2322:FYFNE 416:HQNE 411:HQNEW 3910:JFDILNE 3923:JFSPXZ 3827:PW 3824:PWN 3815:PWNE 2287:PWNEVL 2288:PWNEVV 2286:PWNEW 3810:PWNW 3826:PWP 2317:PXN 2292:PXNE 3060:QXN 3051:QXNE 2999:TJKRXNE 3016:TJKSXNE 2336:YFNE * FXNF endogen (1263), feed-back : 1287:FDILNF 218:FKNBNF 213:FKNBNFW 220:FKNMNF 215:FKNMNFW 2098:FSPXZ 219:FVENF 214:FVENFW 217:FVMNF 212:FVMNFW 1283:FXN 2323:FYFNF 221:HQNF 216:HQNFW 3911:JFDILNF 3923:JFSPXZ 3827:PW 3824:PWN 3816:PWNF 2271:PWNFVL 2272:PWNFVV 2270:PWNFW 3810:PWNW 3826:PWP 2317:PXN 3060:QXN 3052:QXNF 2997:TJKRXNF 3014:TJKSXNF 1265:XNF 136:XNF_E01 2337:YFNF * FXNG endogen (1275), feed-back : 1288:FDILNG 492:FKNBNG 487:FKNBNGW 493:FKNMNG 488:FKNMNGW 2098:FSPXZ 490:FVENG 485:FVENGW 491:FVMNG 486:FVMNGW 1283:FXN 2321:FYFNG 494:HQNG 489:HQNGW 3912:JFDILNG 3923:JFSPXZ 3827:PW 3824:PWN 3814:PWNG 3808:PWNGW 3810:PWNW 3826:PWP 2317:PXN 3060:QXN 3050:QXNG 2998:TJKRXNG 3015:TJKSXNG 2335:YFNG * FXNZ endogen (1277), feed-back : 1289:FDILNZ 257:FKNBNZ 252:FKNBNZW 259:FKNMNZ 254:FKNMNZW 2098:FSPXZ 258:FVENZ 253:FVENZW 256:FVMNZ 251:FVMNZW 1283:FXN 2324:FYFNZ 260:HQNZ 255:HQNZW 3913:JFDILNZ 3923:JFSPXZ 3827:PW 3824:PWN 3810:PWNW 3817:PWNZ 2295:PWNZVL 2296:PWNZVV 2294:PWNZW 3826:PWP 2317:PXN 2300:PXNZ 3060:QXN 3053:QXNZ 3000:TJKRXNZ 3017:TJKSXNZ 2338:YFNZ * FXO endogen ( 562), feed-back : 1302:FDILO 2098:FSPXZ 548:FVEO 2806:FX 3923:JFSPXZ 3827:PW 3823:PWO 565:PXO 3059:QXO 3006:TJKRXO 3023:TJKSXO FXOXC endogen (2818), ikke-bestemmende. FXP endogen (2810) : 3826:PWP 2811:PXP FXQ endogen (2807) : 2813:FX9 2816:FXBY 2810:FXP 3825:PWQ 3811:PWQW * FXQF endogen (1281), feed-back : 1301:FDILQF 374:FKNBQF 369:FKNBQFW 376:FKNMQF 371:FKNMQFW 2098:FSPXZ 375:FVEQF 370:FVEQFW 373:FVMQF 368:FVMQFW 2806:FX 2807:FXQ 2328:FYFQF 377:HQQF 372:HQQFW 3923:JFSPXZ 3827:PW 3826:PWP 3825:PWQ 3821:PWQF 2303:PWQFVL 2304:PWQFVV 2302:PWQFW 3811:PWQW 2318:PXQ 2308:PXQF 3061:QXQ 3056:QXQF 3004:TJKRXQF 3021:TJKSXQF 2342:YFQF * FXQS endogen (1280), feed-back : 453:FKNBQS 448:FKNBQSW 454:FKNMQS 449:FKNMQSW 2098:FSPXZ 451:FVEQS 446:FVEQSW 452:FVMQS 447:FVMQSW 2806:FX 2816:FXBY 2807:FXQ 2327:FYFQS 455:HQQS 450:HQQSW 3923:JFSPXZ 3827:PW 3826:PWP 3825:PWQ 3820:PWQS 3809:PWQSW 3811:PWQW 2318:PXQ 3061:QXQ 3055:QXQS 3003:TJKRXQS 3020:TJKSXQS 2341:YFQS * FXQZ endogen (1279), feed-back : 1290:FDILQZ 335:FKNBQZ 330:FKNBQZW 337:FKNMQZ 332:FKNMQZW 2098:FSPXZ 336:FVEQZ 331:FVEQZW 334:FVMQZ 329:FVMQZW 2806:FX 2807:FXQ 2326:FYFQZ 338:HQQZ 333:HQQZW 3914:JFDILQZ 3923:JFSPXZ 3827:PW 3826:PWP 3825:PWQ 3811:PWQW 3819:PWQZ 2311:PWQZVL 2312:PWQZVV 2310:PWQZW 2318:PXQ 2316:PXQZ 3061:QXQ 3057:QXQZ 3002:TJKRXQZ 3019:TJKSXQZ 2340:YFQZ FY endogen (2218) : 2787:BFM 3230:FYST 2223:FYTR 2219:PY 2388:QFY 3245:RFY 3042:TJKFYF FYDP endogen (2676), ikke-bestemmende. FYDPH endogen (2677), ikke-bestemmende. FYDPS endogen (2678), ikke-bestemmende. * FYF endogen (2332), feed-back : 3256:FYFP 3270:KQYF 2221:PYF 2387:QFYF 3042:TJKFYF FYF9 endogen (3263) : 3267:KQYF9 3265:PYF9 FYFA endogen (2319) : 2332:FYF 3263:FYF9 2373:KQYFA 2344:PYFA * FYFB endogen (2325), feed-back : 2332:FYF 3263:FYF9 3264:FYFBY 2379:KQYFB 2350:PYFB 1595:PYFBX FYFBY endogen (3264) : 3268:KQYFBY 3266:PYFBY FYFE endogen (2320) : 2332:FYF 2374:KQYFE 2345:PYFE FYFH endogen (2329) : 2332:FYF 2383:KQYFH 2354:PYFH FYFN endogen (2330) : 3263:FYF9 3264:FYFBY 2356:PYFN FYFNE endogen (2322) : 2332:FYF 2330:FYFN 2385:KQYFN 2376:KQYFNE 2347:PYFNE * FYFNF endogen (2323), feed-back : 2332:FYF 2330:FYFN 2385:KQYFN 2377:KQYFNF 1595:PYFBX 2348:PYFNF FYFNG endogen (2321) : 2332:FYF 2330:FYFN 2385:KQYFN 2375:KQYFNG 2346:PYFNG * FYFNZ endogen (2324), feed-back : 2332:FYF 2330:FYFN 2385:KQYFN 2378:KQYFNZ 1595:PYFBX 2349:PYFNZ * FYFO endogen ( 560), feed-back : 547:FVMO 562:FXO 2332:FYF 3256:FYFP 2384:KQYFO 2355:PYFO 1037:XO_CS FYFP endogen (3256) : 3269:KQYFP 3257:PYFP FYFQ endogen (2331) : 3263:FYF9 3264:FYFBY 2357:PYFQ FYFQF endogen (2328) : 2332:FYF 2331:FYFQ 2386:KQYFQ 2381:KQYFQF 2353:PYFQF FYFQS endogen (2327) : 2332:FYF 3264:FYFBY 2331:FYFQ 2386:KQYFQ 2380:KQYFQS 2352:PYFQS * FYFQZ endogen (2326), feed-back : 2332:FYF 2331:FYFQ 2386:KQYFQ 2382:KQYFQZ 1595:PYFBX 2351:PYFQZ FYST endogen (3230) : 3232:PYST FYTR endogen (2223) : 3272:FYTRXIL 2225:PYTR FYTRXIL endogen (3272) : 3273:PYTRXIL GBFCBU eksogen : 49:BFCBU 3884:JRBFCBU GBFCE eksogen : 50:BFCE 3885:JRBFCE GBFCF eksogen : 51:BFCF 3886:JRBFCF GBFCGU eksogen : 48:BFCGU 3883:JRBFCGU GBFCS eksogen : 54:BFCS 3889:JRBFCS GBFCT eksogen : 53:BFCT 3888:JRBFCT GBFCV eksogen : 52:BFCV 3887:JRBFCV GCPUXH eksogen : 23:CPUXH 3882:JRCPUXH GFE2K eksogen : 150:FE2K GFE59 eksogen : 151:FE59 GFESQ eksogen : 153:FESQ GFET eksogen : 152:FET GFKBH eksogen : 99:FKBH GFKNBA eksogen : 179:FKNBA GFKNBB eksogen : 296:FKNBB GFKNBNE eksogen : 414:FKNBNE GFKNBNF eksogen : 218:FKNBNF GFKNBNG eksogen : 492:FKNBNG GFKNBNZ eksogen : 257:FKNBNZ GFKNBQF eksogen : 374:FKNBQF GFKNBQS eksogen : 453:FKNBQS GFKNBQZ eksogen : 335:FKNBQZ GFKNMA eksogen : 181:FKNMA GFKNMB eksogen : 298:FKNMB GFKNMNE eksogen : 415:FKNMNE GFKNMNF eksogen : 220:FKNMNF GFKNMNG eksogen : 493:FKNMNG GFKNMNZ eksogen : 259:FKNMNZ GFKNMQF eksogen : 376:FKNMQF GFKNMQS eksogen : 454:FKNMQS GFKNMQZ eksogen : 337:FKNMQZ GFMZ01 eksogen : 1484:FMZ01 GFMZ2 eksogen : 1485:FMZ2 GFMZ59 eksogen : 1486:FMZ59 GFMZS eksogen : 1488:FMZS GFVEA eksogen : 180:FVEA GFVEB eksogen : 297:FVEB GFVENE eksogen : 412:FVENE GFVENF eksogen : 219:FVENF GFVENG eksogen : 490:FVENG GFVENZ eksogen : 258:FVENZ GFVEQF eksogen : 375:FVEQF GFVEQS eksogen : 451:FVEQS GFVEQZ eksogen : 336:FVEQZ GFVMA eksogen : 178:FVMA GFVMB eksogen : 295:FVMB GFVMNE eksogen : 413:FVMNE GFVMNF eksogen : 217:FVMNF GFVMNG eksogen : 491:FVMNG GFVMNZ eksogen : 256:FVMNZ GFVMQF eksogen : 373:FVMQF GFVMQS eksogen : 452:FVMQS GFVMQZ eksogen : 334:FVMQZ GHQA eksogen : 182:HQA GHQB eksogen : 299:HQB GHQNE eksogen : 416:HQNE GHQNF eksogen : 221:HQNF GHQNG eksogen : 494:HQNG GHQNZ eksogen : 260:HQNZ GHQQF eksogen : 377:HQQF GHQQS eksogen : 455:HQQS GHQQZ eksogen : 338:HQQZ GLNA eksogen : 1597:LNA GPHK eksogen : 96:PHK GPM3K eksogen : 2257:PM3K GPM3Q eksogen : 2259:PM3Q GPM3R eksogen : 2255:PM3R GPXB eksogen : 3893:JRPXB 2284:PXB GPXNE eksogen : 3896:JRPXNE 2292:PXNE GPXNZ eksogen : 3899:JRPXNZ 2300:PXNZ GPXQF eksogen : 3902:JRPXQF 2308:PXQF GPXQZ eksogen : 3905:JRPXQZ 2316:PXQZ GRADDAG eksogen : 36:DTBFCE GSPZEJ eksogen : 2075:SPZEJ HA eksogen : 1555:HAK 1600:LAH 1605:RLISA HAK endogen (1555) : 1569:HGSA 1572:HGSB 1575:HGSH 1570:HGSNF 1571:HGSNZ 1576:HGSO 1574:HGSQS 1573:HGSQZ 1556:HGWA 1562:HGWB 1557:HGWE 1566:HGWH 1559:HGWNE 1560:HGWNF 1558:HGWNG 1561:HGWNZ 1567:HGWO 1565:HGWQF 1564:HGWQS 1563:HGWQZ HDAG eksogen : 1555:HAK HG endogen (3087), ikke-bestemmende. HG9 endogen (3094), ikke-bestemmende. HGA endogen (1577) : 3094:HG9 3086:HGP HGB endogen (1583) : 3094:HG9 3101:HGBY 3086:HGP HGBY endogen (3101), ikke-bestemmende. HGE endogen (1578) : 3086:HGP HGH endogen (1587) : 3086:HGP HGN endogen (3084) : 3094:HG9 3101:HGBY 3086:HGP HGNE endogen (1580) : 3084:HGN HGNF endogen (1581) : 3084:HGN HGNG endogen (1579) : 3084:HGN HGNZ endogen (1582) : 3084:HGN HGO endogen (1588) : 3087:HG HGP endogen (3086) : 3087:HG HGQ endogen (3085) : 3094:HG9 3101:HGBY 3086:HGP HGQF endogen (1586) : 3085:HGQ HGQS endogen (1585) : 3101:HGBY 3085:HGQ HGQZ endogen (1584) : 3085:HGQ HGS endogen (3083), ikke-bestemmende. HGS9 endogen (3093), ikke-bestemmende. * HGSA endogen (1569), feed-back : 1577:HGA 3093:HGS9 1569:HGSA 3082:HGSP 187:QA * HGSB endogen (1572), feed-back : 1583:HGB 3093:HGS9 1572:HGSB 3100:HGSBY 3082:HGSP 304:QB HGSBY endogen (3100), ikke-bestemmende. HGSE eksogen : 1578:HGE 522:QE * HGSH endogen (1575), feed-back : 1587:HGH 1575:HGSH 3082:HGSP 535:QH HGSN endogen (3080) : 3093:HGS9 3100:HGSBY 3082:HGSP HGSNE eksogen : 1580:HGNE 421:QNE * HGSNF endogen (1570), feed-back : 1581:HGNF 3080:HGSN 1570:HGSNF 226:QNF HGSNG eksogen : 1579:HGNG 499:QNG * HGSNZ endogen (1571), feed-back : 1582:HGNZ 3080:HGSN 1571:HGSNZ 265:QNZ * HGSO endogen (1576), feed-back : 1588:HGO 3083:HGS 1576:HGSO 553:HQO HGSP endogen (3082) : 3083:HGS HGSQ endogen (3081) : 3093:HGS9 3100:HGSBY 3082:HGSP HGSQF eksogen : 1586:HGQF 382:QQF * HGSQS endogen (1574), feed-back : 1585:HGQS 3100:HGSBY 3081:HGSQ 1574:HGSQS 460:QQS * HGSQZ endogen (1573), feed-back : 1584:HGQZ 3081:HGSQ 1573:HGSQZ 343:QQZ HGW endogen (3079), ikke-bestemmende. HGW9 endogen (3092), ikke-bestemmende. * HGWA endogen (1556), feed-back : 1577:HGA 3092:HGW9 1556:HGWA 3078:HGWP 191:LA 187:QA 190:YWA * HGWB endogen (1562), feed-back : 1583:HGB 3092:HGW9 1562:HGWB 3099:HGWBY 3078:HGWP 308:LB 304:QB 307:YWB HGWBY endogen (3099), ikke-bestemmende. * HGWE endogen (1557), feed-back : 1578:HGE 1557:HGWE 3078:HGWP 522:QE 525:YWE * HGWH endogen (1566), feed-back : 1587:HGH 1566:HGWH 3078:HGWP 539:LH 535:QH 538:YWH HGWN endogen (1568) : 3092:HGW9 3099:HGWBY 3078:HGWP 1601:LNAHK 1599:LNAK 1598:LNAKK 1592:TTPATP * HGWNE endogen (1559), feed-back : 1580:HGNE 1568:HGWN 1559:HGWNE 425:LNE 421:QNE 424:YWNE * HGWNF endogen (1560), feed-back : 1581:HGNF 1568:HGWN 1560:HGWNF 230:LNF 226:QNF 229:YWNF * HGWNG endogen (1558), feed-back : 1579:HGNG 1568:HGWN 1558:HGWNG 503:LNG 499:QNG 502:YWNG * HGWNZ endogen (1561), feed-back : 1582:HGNZ 1568:HGWN 1561:HGWNZ 269:LNZ 265:QNZ 268:YWNZ * HGWO endogen (1567), feed-back : 560:FYFO 1588:HGO 3079:HGW 1567:HGWO 553:HQO 557:LO 559:PYWO 556:YWO HGWP endogen (3078) : 3079:HGW HGWQ endogen (3077) : 3092:HGW9 3099:HGWBY 3078:HGWP * HGWQF endogen (1565), feed-back : 1586:HGQF 3077:HGWQ 1565:HGWQF 386:LQF 382:QQF 385:YWQF * HGWQS endogen (1564), feed-back : 1585:HGQS 3099:HGWBY 3077:HGWQ 1564:HGWQS 464:LQS 460:QQS 463:YWQS * HGWQZ endogen (1563), feed-back : 1584:HGQZ 3077:HGWQ 1563:HGWQZ 347:LQZ 343:QQZ 346:YWQZ HOSTKOR eksogen : 1284:FDILA 145:FE01K 179:FKNBA 174:FKNBAW 181:FKNMA 176:FKNMAW 180:FVEA 175:FVEAW 178:FVMA 173:FVMAW 1263:FXNF 182:HQA 177:HQAW 3908:JFDILA HQ endogen (3076) : 3270:KQYF 3123:L HQ9 endogen (3088) : 3797:DT9 3787:DTL9 3267:KQYF9 3124:L9 3795:PKLEBM9 HQ9W endogen (3685), ikke-bestemmende. * HQA endogen ( 182), feed-back : 3444:DTA 3787:DTL9 3667:DTLP 3088:HQ9 182:HQA 3075:HQP 2373:KQYFA 3124:L9 3122:LP 164:PKLA 165:PKLEA 166:PKLEBA 167:PKLEBMA 3812:PWA 3802:PWAVL 187:QA HQAW endogen ( 177) : 3685:HQ9W 182:HQA 3489:HQPW 2261:PWAW HQAWX endogen ( 172) : 182:HQA 177:HQAW * HQB endogen ( 299), feed-back : 3445:DTB 3787:DTL9 3788:DTLBY 3667:DTLP 3088:HQ9 299:HQB 3095:HQBY 3075:HQP 2379:KQYFB 3124:L9 3125:LBY 3122:LP 281:PKLB 282:PKLEB 283:PKLEBB 284:PKLEBMB 3818:PWB 304:QB HQBW endogen ( 294) : 3685:HQ9W 299:HQB 3686:HQBYW 3489:HQPW 2279:PWBVL 2278:PWBW HQBWX endogen ( 289) : 299:HQB 294:HQBW HQBY endogen (3095) : 3798:DTBY 3788:DTLBY 3268:KQYFBY 3125:LBY 3796:PKLEBMBY HQBYW endogen (3686), ikke-bestemmende. * HQE endogen ( 519), feed-back : 3667:DTLP 519:HQE 3075:HQP 3489:HQPW 2374:KQYFE 3122:LP 3813:PWE 522:QE * HQH endogen ( 534), feed-back : 3667:DTLP 534:HQH 3075:HQP 3489:HQPW 2383:KQYFH 3122:LP 3822:PWH 535:QH HQN endogen (3073) : 3787:DTL9 3788:DTLBY 3665:DTLN 3667:DTLP 3679:DTN 3088:HQ9 3095:HQBY 3075:HQP 3124:L9 3125:LBY 3120:LN 3122:LP 3677:PKLEBMN * HQNE endogen ( 416), feed-back : 3665:DTLN 3446:DTNE 3073:HQN 416:HQNE 3047:KHN 2385:KQYFN 2376:KQYFNE 3120:LN 401:PKLBMENE 400:PKLBMNE 399:PKLBNE 398:PKLNE 3815:PWNE 421:QNE HQNEW endogen ( 411) : 416:HQNE 3487:HQNW 2287:PWNEVL 2286:PWNEW HQNEWX endogen ( 406) : 416:HQNE 411:HQNEW * HQNF endogen ( 221), feed-back : 3665:DTLN 3447:DTNF 3073:HQN 221:HQNF 3047:KHN 2385:KQYFN 2377:KQYFNF 3120:LN 206:PKLEBMNF 205:PKLEBNF 204:PKLENF 203:PKLNF 3816:PWNF 226:QNF HQNFW endogen ( 216) : 221:HQNF 3487:HQNW 2271:PWNFVL 2270:PWNFW HQNFWX endogen ( 211) : 221:HQNF 216:HQNFW * HQNG endogen ( 494), feed-back : 3665:DTLN 3448:DTNG 3073:HQN 494:HQNG 3047:KHN 2385:KQYFN 2375:KQYFNG 3120:LN 479:PKLBMENG 478:PKLBMNG 477:PKLBNG 476:PKLNG 3814:PWNG 499:QNG HQNGW endogen ( 489) : 494:HQNG 3487:HQNW 3808:PWNGW HQNGWX endogen ( 484) : 494:HQNG 489:HQNGW HQNW endogen (3487) : 3685:HQ9W 3686:HQBYW 3489:HQPW * HQNZ endogen ( 260), feed-back : 3665:DTLN 3449:DTNZ 3073:HQN 260:HQNZ 3047:KHN 2385:KQYFN 2378:KQYFNZ 3120:LN 245:PKLEBMNZ 244:PKLEBNZ 243:PKLENZ 242:PKLNZ 3817:PWNZ 265:QNZ HQNZW endogen ( 255) : 3487:HQNW 260:HQNZ 2295:PWNZVL 2294:PWNZW HQNZWX endogen ( 250) : 260:HQNZ 255:HQNZW HQO endogen ( 553) : 3076:HQ 3490:HQW 2384:KQYFO 3123:L 3823:PWO HQP endogen (3075) : 3667:DTLP 3681:DTP 3076:HQ 3269:KQYFP 3123:L 3122:LP HQPW endogen (3489) : 3490:HQW HQQ endogen (3074) : 3787:DTL9 3788:DTLBY 3667:DTLP 3666:DTLQ 3680:DTQ 3088:HQ9 3095:HQBY 3075:HQP 3124:L9 3125:LBY 3122:LP 3121:LQ 3678:PKLEBMQ * HQQF endogen ( 377), feed-back : 3666:DTLQ 3450:DTQF 3074:HQQ 377:HQQF 2386:KQYFQ 2381:KQYFQF 3121:LQ 362:PKLEBMQF 361:PKLEBQF 360:PKLEQF 359:PKLQF 3821:PWQF 382:QQF HQQFW endogen ( 372) : 377:HQQF 3488:HQQW 2303:PWQFVL 2302:PWQFW HQQFWX endogen ( 367) : 377:HQQF 372:HQQFW * HQQS endogen ( 455), feed-back : 3788:DTLBY 3666:DTLQ 3451:DTQS 3095:HQBY 3074:HQQ 455:HQQS 2386:KQYFQ 2380:KQYFQS 3125:LBY 3121:LQ 440:PKLBMEQS 439:PKLBMQS 438:PKLBQS 437:PKLQS 3820:PWQS 460:QQS HQQSW endogen ( 450) : 3686:HQBYW 455:HQQS 3488:HQQW 3809:PWQSW HQQSWX endogen ( 445) : 455:HQQS 450:HQQSW HQQW endogen (3488) : 3685:HQ9W 3686:HQBYW 3489:HQPW * HQQZ endogen ( 338), feed-back : 3666:DTLQ 3452:DTQZ 3074:HQQ 338:HQQZ 2386:KQYFQ 2382:KQYFQZ 3121:LQ 323:PKLEBMQZ 322:PKLEBQZ 321:PKLEQZ 320:PKLQZ 3819:PWQZ 343:QQZ HQQZW endogen ( 333) : 3488:HQQW 338:HQQZ 2311:PWQZVL 2310:PWQZW HQQZWX endogen ( 328) : 338:HQQZ 333:HQQZW HQW endogen (3490), ikke-bestemmende. I endogen ( 131) : 2709:IF 2724:IP1 2737:IP1NY 133:PI 2217:Y 1661:YRR 1913:YSYC 1916:YSYC_CF IAN_OK eksogen : 3284:TA_OS_Z 2201:TFN_OK 2202:TR_OS_OK IAN_OO eksogen : 3284:TA_OS_Z 2198:TFN_OO IB endogen (1388) : 2740:IBP1NY 1401:KKPIB 1389:PIB IB9 endogen (3709) : 3778:BIB9 3713:PIB9 IBA endogen ( 194) : 3709:IB9 3532:IBP 3345:IFA IBB endogen ( 311) : 3709:IB9 3710:IBBY 3532:IBP 3346:IFB IBBY endogen (3710) : 3781:BIBBY 3714:PIBBY IBE endogen ( 528) : 3532:IBP 3462:IFE 1660:IVSK IBH endogen (2754) : 3463:IFH IBN endogen (3530) : 3709:IB9 3710:IBBY 3532:IBP 3535:PIBN IBNE endogen ( 428) : 3530:IBN 3347:IFNE IBNF endogen ( 233) : 3530:IBN 3348:IFNF IBNG endogen ( 506) : 3530:IBN 3349:IFNG IBNZ endogen ( 272) : 3530:IBN 3350:IFNZ IBO endogen ( 583) : 2721:IO 2723:PIO * IBO1 endogen ( 587), feed-back : 589:IO1 576:PIO1 IBO1NY endogen (2731) : 2740:IBP1NY 2732:IMO1NY IBP endogen (3532), ikke-bestemmende. IBP1 endogen (2727), ikke-bestemmende. IBP1NY endogen (2740) : 2741:IMP1NY 2742:PIBP1NY IBQ endogen (3531) : 3709:IB9 3710:IBBY 3532:IBP 3536:PIBQ IBQF endogen ( 389) : 3531:IBQ 3351:IFQF 2194:I_CF IBQS endogen ( 467) : 3710:IBBY 3531:IBQ 3352:IFQS IBQZ endogen ( 350) : 3531:IBQ 3353:IFQZ IF endogen (2709) : 2711:PIF IF9 endogen (3731) : 3779:BI9 3735:PIF9 IFA endogen (3345) : 3731:IF9 3363:PIFA IFB endogen (3346) : 3731:IF9 3732:IFBY 3364:PIFB IFBY endogen (3732) : 3782:BIBY 3736:PIFBY IFE endogen (3462) : 3466:PIFE IFH endogen (3463) : 3467:PIFH IFN endogen (3572) : 3731:IF9 3732:IFBY 3576:PIFN IFNE endogen (3347) : 3572:IFN 3365:PIFNE IFNF endogen (3348) : 3572:IFN 3366:PIFNF IFNG endogen (3349) : 3572:IFN 3367:PIFNG IFNZ endogen (3350) : 3572:IFN 3368:PIFNZ IFO endogen (2718) : 2720:PIFO IFP endogen (2715) : 2717:PIFP IFP1XH endogen (2747) : 3251:AFIFP1XH 2749:PIFP1XH IFPXH endogen (2744) : 2746:PIFPXH IFQ endogen (3573) : 3731:IF9 3732:IFBY 3577:PIFQ IFQF endogen (3351) : 3573:IFQ 3369:PIFQF IFQS endogen (3352) : 3732:IFBY 3573:IFQ 3370:PIFQS IFQZ endogen (3353) : 3573:IFQ 3371:PIFQZ * IL endogen (1312), feed-back : 3254:AFIL 1311:FIL 3271:YTRXIL ILM endogen (1315), ikke-bestemmende. ILN endogen (1313), ikke-bestemmende. ILO1 eksogen : 3284:TA_OS_Z 2188:TFN_O 2185:TF_O_Z ILQ endogen (1314), ikke-bestemmende. ILX endogen (1316), ikke-bestemmende. IL_H eksogen : 2191:TFN_H IM endogen (1386) : 1413:KKPIM 1387:PIM IM9 endogen (3687) : 3777:BIM9 3691:PIM9 IMA endogen ( 197) : 3345:IFA 3687:IM9 3493:IMP IMB endogen ( 314) : 3346:IFB 3687:IM9 3688:IMBY 3493:IMP IMBY endogen (3688) : 3780:BIMBY 3692:PIMBY IME endogen ( 531) : 3462:IFE 3493:IMP 1660:IVSK IMN endogen (3491) : 3687:IM9 3688:IMBY 3496:PIMN IMNE endogen ( 431) : 3347:IFNE 3491:IMN 3493:IMP IMNF endogen ( 236) : 3348:IFNF 3491:IMN 3493:IMP IMNG endogen ( 509) : 3349:IFNG 3491:IMN 3493:IMP IMNZ endogen ( 275) : 3350:IFNZ 3491:IMN 3493:IMP IMO endogen ( 586) : 2721:IO 2723:PIO * IMO1 endogen ( 588), feed-back : 589:IO1 576:PIO1 IMO1NY endogen (2732) : 2733:PIMO1NY IMP endogen (3493), ikke-bestemmende. IMP1 endogen (2728), ikke-bestemmende. IMP1NY endogen (2741) : 2743:PIMP1NY IMQ endogen (3492) : 3687:IM9 3688:IMBY 3497:PIMQ IMQF endogen ( 392) : 3351:IFQF 3493:IMP 3492:IMQ 2194:I_CF IMQS endogen ( 470) : 3352:IFQS 3688:IMBY 3493:IMP 3492:IMQ IMQZ endogen ( 353) : 3353:IFQZ 3493:IMP 3492:IMQ IN endogen (3607), ikke-bestemmende. * INV endogen ( 134), feed-back : 3590:PINV 3:YDL_HC INV9 endogen (3739) : 3741:PINV9 INVA endogen (3381) : 3739:INV9 3390:PINVA INVB endogen (3382) : 3739:INV9 3740:INVBY 3391:PINVB INVB1 endogen (3543) : 3547:PINVB1 INVB9 endogen (3717) : 3719:PINVB9 * INVBA endogen ( 193), feed-back : 3381:INVA 3543:INVB1 3717:INVB9 117:INVBP * INVBB endogen ( 310), feed-back : 3382:INVB 3543:INVB1 3717:INVB9 3718:INVBBY 117:INVBP INVBBY endogen (3718) : 3720:PINVBBY * INVBE endogen ( 527), feed-back : 3543:INVB1 117:INVBP 3471:INVE INVBH endogen ( 109) : 134:INV 3472:INVH 3585:INVP INVBN endogen (3541) : 3543:INVB1 3717:INVB9 3718:INVBBY 3544:PINVBN * INVBNE endogen ( 427), feed-back : 3541:INVBN 117:INVBP 3383:INVNE * INVBNF endogen ( 232), feed-back : 3541:INVBN 117:INVBP 3384:INVNF * INVBNG endogen ( 505), feed-back : 3541:INVBN 117:INVBP 3385:INVNG * INVBNZ endogen ( 271), feed-back : 3541:INVBN 117:INVBP 3386:INVNZ * INVBO endogen ( 582), feed-back : 134:INV 3543:INVB1 3473:INVO 129:IVO1 558:YFO INVBP endogen ( 117) : 134:INV 3585:INVP 3586:INVPXH 3546:PINVBP INVBQ endogen (3542) : 3543:INVB1 3717:INVB9 3718:INVBBY 3545:PINVBQ * INVBQF endogen ( 388), feed-back : 117:INVBP 3542:INVBQ 3387:INVQF * INVBQS endogen ( 466), feed-back : 3718:INVBBY 117:INVBP 3542:INVBQ 3388:INVQS * INVBQZ endogen ( 349), feed-back : 117:INVBP 3542:INVBQ 3389:INVQZ INVBY endogen (3740) : 3742:PINVBY INVE endogen (3471) : 3474:PINVE INVH endogen (3472) : 3475:PINVH INVM endogen (3506) : 3508:PINVM INVM9 endogen (3693) : 3695:PINVM9 * INVMA endogen ( 196), feed-back : 3381:INVA 3506:INVM 3693:INVM9 115:INVMP * INVMB endogen ( 313), feed-back : 3382:INVB 3506:INVM 3693:INVM9 3696:INVMBY 115:INVMP INVMBY endogen (3696) : 3698:PINVMBY * INVME endogen ( 530), feed-back : 3471:INVE 3506:INVM 115:INVMP INVMN endogen (3498) : 3506:INVM 3693:INVM9 3696:INVMBY 3500:PINVMN * INVMNE endogen ( 430), feed-back : 3498:INVMN 115:INVMP 3383:INVNE * INVMNF endogen ( 235), feed-back : 3498:INVMN 115:INVMP 3384:INVNF * INVMNG endogen ( 508), feed-back : 3498:INVMN 115:INVMP 3385:INVNG * INVMNZ endogen ( 274), feed-back : 3498:INVMN 115:INVMP 3386:INVNZ * INVMO endogen ( 585), feed-back : 134:INV 3506:INVM 3473:INVO 129:IVO1 558:YFO INVMP endogen ( 115) : 134:INV 3585:INVP 3586:INVPXH 3505:PINVMP INVMQ endogen (3501) : 3506:INVM 3693:INVM9 3696:INVMBY 3503:PINVMQ * INVMQF endogen ( 391), feed-back : 115:INVMP 3501:INVMQ 3387:INVQF * INVMQS endogen ( 469), feed-back : 3696:INVMBY 115:INVMP 3501:INVMQ 3388:INVQS * INVMQZ endogen ( 352), feed-back : 115:INVMP 3501:INVMQ 3389:INVQZ INVN endogen (3583) : 3739:INV9 3740:INVBY 3587:PINVN INVNE endogen (3383) : 3583:INVN 3392:PINVNE INVNF endogen (3384) : 3583:INVN 3393:PINVNF INVNG endogen (3385) : 3583:INVN 3394:PINVNG INVNZ endogen (3386) : 3583:INVN 3395:PINVNZ INVO endogen (3473) : 3476:PINVO INVP endogen (3585) : 3589:PINVP INVPXH endogen (3586) : 3591:PINVPXH INVQ endogen (3584) : 3739:INV9 3740:INVBY 3588:PINVQ INVQF endogen (3387) : 3584:INVQ 3396:PINVQF INVQS endogen (3388) : 3740:INVBY 3584:INVQ 3397:PINVQS INVQZ endogen (3389) : 3584:INVQ 3398:PINVQZ * INY_OK endogen (2211), feed-back : 3284:TA_OS_Z 2510:TFLM_OK_CF 2201:TFN_OK 2202:TR_OS_OK INY_OO eksogen : 3284:TA_OS_Z 2198:TFN_OO IO endogen (2721), ikke-bestemmende. * IO1 endogen ( 589), feed-back : 3252:AFIO1 2211:INY_OK 125:IO1NY 2724:IP1 3284:TA_OS_Z 2188:TFN_O 2185:TF_O_Z 1661:YRR 1913:YSYC 1916:YSYC_CF IO1A eksogen : 124:FIO1NY 125:IO1NY 3284:TA_OS_Z IO1NY endogen ( 125) : 2732:IMO1NY 2737:IP1NY 126:PIO1NY IP endogen (2712) : 2714:PIP IP1 endogen (2724) : 3250:AFIP1 2726:PIP1 IP1NY endogen (2737) : 2741:IMP1NY 2739:PIP1NY IT endogen (2734), ikke-bestemmende. * IUWP endogen (2162), feed-back : 2566:IWP_BF 2137:TIIN_E 2138:TIIN_H IUWSD eksogen : 2150:TIFP_CF_H 2153:TIU_CF_Z 2152:TIU_CR_Z 2156:TIU_Z_CR 2155:TIU_Z_E 2157:TIU_Z_H 2158:TIU_Z_OO 2159:TIU_Z_OS IUWSE eksogen : 2150:TIFP_CF_H 2154:TIU_E_Z 2156:TIU_Z_CR 2157:TIU_Z_H * IVBPS endogen (1658), feed-back : 1658:IVBPS 1659:IVPS * IVMPS endogen (1657), feed-back : 1657:IVMPS 1659:IVPS * IVO1 endogen ( 129), feed-back : 2209:IVOK 3288:TFD_Z_OS 2184:TFNY_Z_O 2183:TF_Z_O 3:YDL_HC 2189:YD_HC 2187:YD_O 3111:YRO1 2675:YRPS 2372:YRS 574:YWO1 * IVOK endogen (2209), feed-back : 3292:TFD_Z_OK 3288:TFD_Z_OS 2510:TFLM_OK_CF 2202:TR_OS_OK 2199:YD_OK IVOO eksogen : 3288:TFD_Z_OS 3281:TFOID 2197:YD_OO IVPS endogen (1659) : 1661:YRR 1913:YSYC 1916:YSYC_CF * IVSK endogen (1660), feed-back : 1660:IVSK 1914:SYCK 2174:TIRE_O IWB30 endogen ( 91) : 94:BAFD 93:BUIBHX * IWBDM endogen (2130), feed-back : 2124:IWBOS 2115:IWBU IWBFLX endogen ( 92) : 93:BUIBHX IWBOS endogen (2124) : 2126:IWBOSU 2125:IWBZ 2143:TIID_OS_Z 2142:TIIE_OS_Z IWBOSU endogen (2126) : 2499:PWBS IWBR endogen (1919) : 1921:TSYWP IWBU endogen (2115), ikke-bestemmende. IWBUD eksogen : 2115:IWBU * IWBZ endogen (2125), feed-back : 91:IWB30 92:IWBFLX 1919:IWBR 2125:IWBZ 2750:IWBZH 111:IWBZSU 2128:IWDE 2129:IWLO 79:KWPS 1362:PNCH 1898:SSYA 2146:TIIM_CF_X 160:UIBA 277:UIBB 511:UIBE 394:UIBNE 199:UIBNF 472:UIBNG 238:UIBNZ 541:UIBO 355:UIBQF 433:UIBQS 316:UIBQZ IWBZH endogen (2750), ikke-bestemmende. IWBZSU endogen ( 111) : 113:BIVBU 112:BIVMU IWDE endogen (2128), ikke-bestemmende. IWDI eksogen : 2128:IWDE 2129:IWLO 2144:TII_Z_OS IWDM eksogen : 2130:IWBDM 2127:IWMM 2496:PWBSE * IWLO endogen (2129), feed-back : 2128:IWDE 12:UCB 163:UIMA 280:UIMB 514:UIME 397:UIMNE 202:UIMNF 475:UIMNG 241:UIMNZ 544:UIMO 358:UIMQF 436:UIMQS 319:UIMQZ IWMM endogen (2127) : 2128:IWDE 2129:IWLO 2139:TIIN_CR 2137:TIIN_E 2138:TIIN_H 2140:TIIN_OK 2141:TIIN_OO IWPD_BF endogen (2571) : 2583:TYPCR_BF 2610:TYPIR_BF IWPE_BF eksogen : 2589:BTYPCO1_BF 2596:BTYPCO2_BF 2636:BTYPCR_ATP 2582:BTYPCR_BF 2616:BTYPIO1_BF 2623:BTYPIO2_BF 2609:BTYPIR_BF IWP_BF endogen (2566) : 2589:BTYPCO1_BF 2596:BTYPCO2_BF 2636:BTYPCR_ATP 2582:BTYPCR_BF 2616:BTYPIO1_BF 2623:BTYPIO2_BF 2609:BTYPIR_BF 2571:IWPD_BF 2591:TIPCO1_BF 2598:TIPCO2_BF 2638:TIPCR_ATP 2584:TIPCR_BF 2650:TIPCR_DMP 2659:TIPCR_LD 2655:TIPCR_SP 2618:TIPIO1_BF 2625:TIPIO2_BF 2611:TIPIR_BF 2567:TIP_BF 2568:TIP_F IZN_CF eksogen : 2195:TFN_CF IZN_E eksogen : 2122:ENL 2121:TFN_E IZN_H eksogen : 2191:TFN_H IZN_O eksogen : 3284:TA_OS_Z 2188:TFN_O 2185:TF_O_Z IZN_OK eksogen : 3284:TA_OS_Z 2201:TFN_OK 2202:TR_OS_OK * I_CF endogen (2194), feed-back : 2195:TFN_CF 1916:YSYC_CF I_H endogen ( 130) : 2191:TFN_H 1661:YRR 1913:YSYC * JBYS11 endogen (3957), feed-back : 1859:BYS11 * JBYS21 endogen (3958), feed-back : 1860:BYS21 * JBYS31 endogen (3959), feed-back : 1861:BYS31 * JBYS41 endogen (3960), feed-back : 1862:BYS41 * JBYS51 endogen (3961), feed-back : 1863:BYS51 * JBYSP11 endogen (3952), feed-back : 1849:BYSP11 * JBYSP21 endogen (3953), feed-back : 1850:BYSP21 * JBYSP31 endogen (3954), feed-back : 1851:BYSP31 * JBYSP41 endogen (3955), feed-back : 1852:BYSP41 * JBYSP51 endogen (3956), feed-back : 1853:BYSP51 JCPUXH eksogen : 23:CPUXH 3882:JRCPUXH JDFVMO eksogen : 547:FVMO JDM01_CB eksogen : 920:XNF_CB JDM01_CE eksogen : 884:XNF_CE JDM01_CF eksogen : 848:XNF_CF JDM01_CG eksogen : 902:XNF_CG JDM01_CH eksogen : 938:XNF_CH JDM01_CO eksogen : 992:XNF_CO JDM01_CS eksogen : 956:XNF_CS JDM01_CT eksogen : 974:XNF_CT JDM01_CV eksogen : 866:XNF_CV JDM01_IM eksogen : 1010:XNF_IM JDM01_XA eksogen : 596:XNF_XA JDM01_XB eksogen : 701:XNF_XB JDM01_XH eksogen : 785:XNF_XH JDM01_XNE eksogen : 638:XNF_XNE JDM01_XNF eksogen : 659:XNF_XNF JDM01_XNG eksogen : 617:XNF_XNG JDM01_XNZ eksogen : 680:XNF_XNZ JDM01_XQF eksogen : 764:XNF_XQF JDM01_XQS eksogen : 743:XNF_XQS JDM01_XQZ eksogen : 722:XNF_XQZ JDM2_CB eksogen : 921:XNZ_CB JDM2_CE eksogen : 885:XNZ_CE JDM2_CF eksogen : 849:XNZ_CF JDM2_CG eksogen : 903:XNZ_CG JDM2_CH eksogen : 939:XNZ_CH JDM2_CO eksogen : 993:XNZ_CO JDM2_CS eksogen : 957:XNZ_CS JDM2_CT eksogen : 975:XNZ_CT JDM2_CV eksogen : 867:XNZ_CV JDM2_IM eksogen : 1011:XNZ_IM JDM2_XA eksogen : 597:XNZ_XA JDM2_XB eksogen : 702:XNZ_XB JDM2_XH eksogen : 786:XNZ_XH JDM2_XNE eksogen : 639:XNZ_XNE JDM2_XNF eksogen : 660:XNZ_XNF JDM2_XNG eksogen : 618:XNZ_XNG JDM2_XNZ eksogen : 681:XNZ_XNZ JDM2_XQF eksogen : 765:XNZ_XQF JDM2_XQS eksogen : 744:XNZ_XQS JDM2_XQZ eksogen : 723:XNZ_XQZ JDM59_CB eksogen : 921:XNZ_CB JDM59_CE eksogen : 885:XNZ_CE JDM59_CF eksogen : 849:XNZ_CF JDM59_CG eksogen : 903:XNZ_CG JDM59_CH eksogen : 939:XNZ_CH JDM59_CO eksogen : 993:XNZ_CO JDM59_CS eksogen : 957:XNZ_CS JDM59_CT eksogen : 975:XNZ_CT JDM59_CV eksogen : 867:XNZ_CV JDM59_IM eksogen : 1011:XNZ_IM JDM59_XA eksogen : 597:XNZ_XA JDM59_XB eksogen : 702:XNZ_XB JDM59_XH eksogen : 786:XNZ_XH JDM59_XNE eksogen : 639:XNZ_XNE JDM59_XNF eksogen : 660:XNZ_XNF JDM59_XNG eksogen : 618:XNZ_XNG JDM59_XNZ eksogen : 681:XNZ_XNZ JDM59_XQF eksogen : 765:XNZ_XQF JDM59_XQS eksogen : 744:XNZ_XQS JDM59_XQZ eksogen : 723:XNZ_XQZ JDPCH eksogen : 1036:XQZ_CH 1259:XQZ_ILZ JDPCO eksogen : 1043:XQZ_CO 1259:XQZ_ILZ JDPCT eksogen : 1040:XQZ_CT JDPE01 eksogen : 1177:XQZ_E01 1259:XQZ_ILZ * JDPE2 endogen (4081), feed-back : 1116:XQZ_E2 JDPE3 eksogen : 1197:XQZ_E3 1259:XQZ_ILZ * JDPE59 endogen (4082), feed-back : 1137:XQZ_E59 JDPE7Y eksogen : 1158:XQZ_E7Y 1259:XQZ_ILZ * JDPESQ endogen (4083), feed-back : 1218:XQZ_ES JDPIT eksogen : 1095:XQZ_IT * JDPNCB endogen (4088), feed-back : 1034:XQZ_CB * JDPNCE endogen (4086), feed-back : 1030:XQZ_CE * JDPNCF endogen (4084), feed-back : 1026:XQZ_CF * JDPNCG endogen (4087), feed-back : 1032:XQZ_CG * JDPNCS endogen (4089), feed-back : 1038:XQZ_CS * JDPNCV endogen (4085), feed-back : 1028:XQZ_CV * JDPNIB endogen (4080), feed-back : 1074:XQZ_IB * JDPNIM endogen (4079), feed-back : 1042:XQZ_IM * JDPVMA endogen (4070), feed-back : 607:XQZ_XA * JDPVMB endogen (4074), feed-back : 712:XQZ_XB * JDPVME endogen (4077), feed-back : 817:XQZ_XE JDPVMH eksogen : 1259:XQZ_ILZ 796:XQZ_XH JDPVMNE eksogen : 1259:XQZ_ILZ 649:XQZ_XNE * JDPVMNF endogen (4071), feed-back : 670:XQZ_XNF JDPVMNG eksogen : 1259:XQZ_ILZ 628:XQZ_XNG * JDPVMNZ endogen (4072), feed-back : 691:XQZ_XNZ * JDPVMO endogen (4078), feed-back : 838:XQZ_XO * JDPVMQF endogen (4073), feed-back : 775:XQZ_XQF * JDPVMQS endogen (4075), feed-back : 754:XQZ_XQS * JDPVMQZ endogen (4076), feed-back : 733:XQZ_XQZ * JDTPCB endogen (4013), feed-back : 1946:TPCB * JDTPCE endogen (4015), feed-back : 1943:TPCE * JDTPCF endogen (4012), feed-back : 1945:TPCF * JDTPCG endogen (4016), feed-back : 1944:TPCG * JDTPCH endogen (4014), feed-back : 1947:TPCH * JDTPCO endogen (4019), feed-back : 1950:TPCO * JDTPCS endogen (4018), feed-back : 1949:TPCS * JDTPCV endogen (4017), feed-back : 1948:TPCV * JDTPIBH endogen (4022), feed-back : 1953:TPIBH * JDTPIBO1 endogen (4024), feed-back : 1955:TPIBO1 * JDTPIBP1 endogen (4023), feed-back : 1954:TPIBP1 * JDTPIL endogen (4025), feed-back : 1956:TPIL * JDTPIMO1 endogen (4020), feed-back : 1951:TPIMO1 * JDTPIMP1 endogen (4021), feed-back : 1952:TPIMP1 * JDTPP_VMA endogen (4026), feed-back : 1957:TPP_VMA * JDTPP_VMNF endogen (4027), feed-back : 1958:TPP_VMNF * JDTVEA endogen (4038), feed-back : 1969:TVEA * JDTVEB endogen (4044), feed-back : 1975:TVEB * JDTVEE endogen (4039), feed-back : 1970:TVEE * JDTVEH endogen (4048), feed-back : 1979:TVEH * JDTVENE endogen (4041), feed-back : 1972:TVENE * JDTVENF endogen (4042), feed-back : 1973:TVENF * JDTVENG endogen (4040), feed-back : 1971:TVENG * JDTVENZ endogen (4043), feed-back : 1974:TVENZ * JDTVEO endogen (4049), feed-back : 1980:TVEO * JDTVEQF endogen (4046), feed-back : 1977:TVEQF * JDTVEQS endogen (4045), feed-back : 1976:TVEQS * JDTVEQZ endogen (4047), feed-back : 1978:TVEQZ * JDTVMB endogen (4032), feed-back : 1963:TVMB * JDTVME endogen (4028), feed-back : 1959:TVME * JDTVMH endogen (4036), feed-back : 1967:TVMH * JDTVMNE endogen (4030), feed-back : 1961:TVMNE * JDTVMNG endogen (4029), feed-back : 1960:TVMNG * JDTVMNZ endogen (4031), feed-back : 1962:TVMNZ * JDTVMO endogen (4037), feed-back : 1968:TVMO * JDTVMQF endogen (4034), feed-back : 1965:TVMQF * JDTVMQS endogen (4033), feed-back : 1964:TVMQS * JDTVMQZ endogen (4035), feed-back : 1966:TVMQZ * JDUUXA endogen (3890), feed-back : 1539:UUXA * JDWPSDK_ATP endogen (4099), feed-back : 2645:WPB_ATP 2644:WPSDK_ATP * JDWPSDK_F endogen (4094), feed-back : 2578:WPB_F 2577:WPSDK_F * JDWPSE_ATP endogen (4098), feed-back : 2645:WPB_ATP 2643:WPSE_ATP * JDWPSE_F endogen (4093), feed-back : 2578:WPB_F 2576:WPSE_F * JFDILA endogen (3908), feed-back : 1284:FDILA JFDILB eksogen : 1299:FDILB * JFDILE endogen (3909), feed-back : 1285:FDILE JFDILH eksogen : 1300:FDILH * JFDILM01 endogen (3915), feed-back : 1291:FDILM01 * JFDILM2 endogen (3916), feed-back : 1292:FDILM2 * JFDILM3K endogen (3917), feed-back : 1293:FDILM3K * JFDILM3Q endogen (3919), feed-back : 1295:FDILM3Q * JFDILM3R endogen (3918), feed-back : 1294:FDILM3R * JFDILM59 endogen (3920), feed-back : 1296:FDILM59 * JFDILM7B endogen (3921), feed-back : 1297:FDILM7B * JFDILM7Y endogen (3922), feed-back : 1298:FDILM7Y * JFDILNE endogen (3910), feed-back : 1286:FDILNE * JFDILNF endogen (3911), feed-back : 1287:FDILNF * JFDILNG endogen (3912), feed-back : 1288:FDILNG * JFDILNZ endogen (3913), feed-back : 1289:FDILNZ JFDILO eksogen : 1302:FDILO JFDILQF eksogen : 1301:FDILQF * JFDILQZ endogen (3914), feed-back : 1290:FDILQZ JFIBHL eksogen : 101:FIBHL * JFSPXZ endogen (3923), feed-back : 2098:FSPXZ * JKBYS endogen (3973), feed-back : 1903:KBYS * JKBYS1 endogen (3967), feed-back : 1874:KBYS1 * JKBYS2 endogen (3968), feed-back : 1875:KBYS2 * JKBYS3 endogen (3969), feed-back : 1876:KBYS3 * JKBYS4 endogen (3970), feed-back : 1877:KBYS4 * JKBYS5 endogen (3971), feed-back : 1878:KBYS5 * JKBYSP endogen (3972), feed-back : 1901:KBYSP * JKBYSP1 endogen (3962), feed-back : 1864:KBYSP1 * JKBYSP2 endogen (3963), feed-back : 1865:KBYSP2 * JKBYSP3 endogen (3964), feed-back : 1866:KBYSP3 * JKBYSP4 endogen (3965), feed-back : 1867:KBYSP4 * JKBYSP5 endogen (3966), feed-back : 1868:KBYSP5 * JRBFCBU endogen (3884), feed-back : 49:BFCBU * JRBFCE endogen (3885), feed-back : 50:BFCE * JRBFCF endogen (3886), feed-back : 51:BFCF * JRBFCGU endogen (3883), feed-back : 48:BFCGU * JRBFCS endogen (3889), feed-back : 54:BFCS * JRBFCT endogen (3888), feed-back : 53:BFCT * JRBFCV endogen (3887), feed-back : 52:BFCV * JRCPUXH endogen (3882), feed-back : 23:CPUXH * JRPXB endogen (3893), feed-back : 2284:PXB * JRPXNE endogen (3896), feed-back : 2292:PXNE * JRPXNZ endogen (3899), feed-back : 2300:PXNZ * JRPXQF endogen (3902), feed-back : 2308:PXQF * JRPXQZ endogen (3905), feed-back : 2316:PXQZ JRSPZAM eksogen : 2077:SPZAM JRSSSYEJ eksogen : 1899:SSYEJ JRSSYS1 eksogen : 1889:SSYS1 JRSSYS2 eksogen : 1890:SSYS2 JRSSYS3 eksogen : 1891:SSYS3 JRSSYS4 eksogen : 1892:SSYS4 JRSSYS5 eksogen : 1893:SSYS5 JRSSYSP1 eksogen : 1884:SSYSP1 JRSSYSP2 eksogen : 1885:SSYSP2 JRSSYSP3 eksogen : 1886:SSYSP3 1887:SSYSP4 1888:SSYSP5 JRTIPCO1_BF eksogen : 2591:TIPCO1_BF JRTIPCO2_BF eksogen : 2598:TIPCO2_BF JRTIPCR_ATP eksogen : 2638:TIPCR_ATP JRTIPCR_BF eksogen : 2584:TIPCR_BF JRTIPCR_DMP eksogen : 2650:TIPCR_DMP JRTIPCR_SP eksogen : 2655:TIPCR_SP JRTIPIO1_BF eksogen : 2618:TIPIO1_BF JRTIPIO2_BF eksogen : 2625:TIPIO2_BF JRTIPIR_BF eksogen : 2611:TIPIR_BF JRTPCO1_BF eksogen : 2588:TPCO1_BF JRTPCO2_BF eksogen : 2595:TPCO2_BF JRTPCR_BF eksogen : 2581:TPCR_BF JRTPCR_LD eksogen : 2659:TIPCR_LD JRTPIO1_BF eksogen : 2615:TPIO1_BF JRTPIO2_BF eksogen : 2622:TPIO2_BF JRTPIR_BF eksogen : 2608:TPIR_BF JRTRFO_O_E eksogen : 2117:TRFO_O_E JRTRFP_O_E eksogen : 2116:TRFP_O_E JRTYPCR_ATP eksogen : 2637:TYPCR_ATP JRTYPCR_DMP eksogen : 2649:TYPCR_DMP JRTYPCR_SP eksogen : 2654:TYPCR_SP * JUSY endogen (3925), feed-back : 3927:KUSY7083 3926:KUSY8499 1843:USY KBSYO endogen (3171), ikke-bestemmende. KBSYWP eksogen : 2570:BSYWP KBWSE_CF eksogen : 2561:BWSE_CF KBWSE_CR eksogen : 2562:BWSE_CR KBWSE_H eksogen : 2560:BWSE_H KBWSE_OK eksogen : 2563:BWSE_OK KBYS endogen (1903) : 3973:JKBYS 1904:SSYS KBYS1 endogen (1874) : 3967:JKBYS1 1879:YS1 KBYS2 endogen (1875) : 3968:JKBYS2 1880:YS2 KBYS3 endogen (1876) : 3969:JKBYS3 1881:YS3 KBYS4 endogen (1877) : 3970:JKBYS4 1882:YS4 KBYS5 endogen (1878) : 3971:JKBYS5 1883:YS5 KBYSEF endogen (1764) : 1770:YSEF1 1771:YSEF2 1772:YSEF3 1773:YSEF4 1774:YSEF5 KBYSFP endogen (1791) : 1797:YSFP1 1798:YSFP2 1799:YSFP3 1800:YSFP4 1801:YSFP5 KBYSL endogen (1737) : 1743:YSL1 1744:YSL2 1745:YSL3 1746:YSL4 1747:YSL5 KBYSP endogen (1901) : 3972:JKBYSP 1902:SSYSP KBYSP1 endogen (1864) : 3962:JKBYSP1 1869:YSP1 KBYSP2 endogen (1865) : 3963:JKBYSP2 1870:YSP2 KBYSP3 endogen (1866) : 3964:JKBYSP3 1871:YSP3 KBYSP4 endogen (1867) : 3965:JKBYSP4 1872:YSP4 KBYSP5 endogen (1868) : 3966:JKBYSP5 1873:YSP5 KBYSPEF endogen (1763) : 1765:YSPEF1 1766:YSPEF2 1767:YSPEF3 1768:YSPEF4 1769:YSPEF5 KBYSPFP endogen (1790) : 1792:YSPFP1 1793:YSPFP2 1794:YSPFP3 1795:YSPFP4 1796:YSPFP5 KBYSPL endogen (1736) : 1738:YSPL1 1739:YSPL2 1740:YSPL3 1741:YSPL4 1742:YSPL5 KBYSPQ endogen (1817) : 1819:YSPQ1 1820:YSPQ2 1821:YSPQ3 1822:YSPQ4 1823:YSPQ5 KBYSPS endogen (1682) : 1684:YSPS1 1685:YSPS2 1686:YSPS3 1687:YSPS4 1688:YSPS5 KBYSPW endogen (1709) : 1711:YSPW1 1712:YSPW2 1713:YSPW3 1714:YSPW4 1715:YSPW5 KBYSQ endogen (1818) : 1824:YSQ1 1825:YSQ2 1826:YSQ3 1827:YSQ4 1828:YSQ5 KBYSS endogen (1683) : 1689:YSS1 1690:YSS2 1691:YSS3 1692:YSS4 1693:YSS5 KBYSW endogen (1710) : 1716:YSW1 1717:YSW2 1718:YSW3 1719:YSW4 1720:YSW5 KCOK eksogen : 2210:COK KENY endogen (3317), ikke-bestemmende. * KFC endogen ( 55), feed-back : 49:BFCBU 50:BFCE 51:BFCF 48:BFCGU 54:BFCS 53:BFCT 52:BFCV 57:FCBU 58:FCE 59:FCF 56:FCGU 62:FCS 61:FCT 60:FCV KFCB eksogen : 49:BFCBU 23:CPUXH 66:FCB 3882:JRCPUXH 3881:ZFCP KFE2KW eksogen : 146:FE2KW KFE59W eksogen : 147:FE59W KFESQW eksogen : 149:FESQW KFETW eksogen : 148:FETW KFIBO eksogen : 549:FIBO KFIBO1NY eksogen : 127:FIBO1NY KFIME eksogen : 515:FIME KFIMK eksogen : 118:FIMK KFIMO eksogen : 550:FIMO KFIO1NY eksogen : 124:FIO1NY * KFMZ01 endogen (1492), feed-back : 917:M01_CB 881:M01_CE 845:M01_CF 899:M01_CG 935:M01_CH 989:M01_CO 953:M01_CS 971:M01_CT 863:M01_CV 1007:M01_IM 593:M01_XA 698:M01_XB 782:M01_XH 635:M01_XNE 656:M01_XNF 614:M01_XNG 677:M01_XNZ 761:M01_XQF 740:M01_XQS 719:M01_XQZ 920:XNF_CB 884:XNF_CE 848:XNF_CF 902:XNF_CG 938:XNF_CH 992:XNF_CO 956:XNF_CS 974:XNF_CT 866:XNF_CV 1010:XNF_IM 596:XNF_XA 701:XNF_XB 785:XNF_XH 638:XNF_XNE 659:XNF_XNF 617:XNF_XNG 680:XNF_XNZ 764:XNF_XQF 743:XNF_XQS 722:XNF_XQZ * KFMZ2 endogen (1493), feed-back : 918:M2_CB 882:M2_CE 846:M2_CF 900:M2_CG 936:M2_CH 990:M2_CO 954:M2_CS 972:M2_CT 864:M2_CV 1008:M2_IM 594:M2_XA 699:M2_XB 783:M2_XH 636:M2_XNE 657:M2_XNF 615:M2_XNG 678:M2_XNZ 762:M2_XQF 741:M2_XQS 720:M2_XQZ 921:XNZ_CB 885:XNZ_CE 849:XNZ_CF 903:XNZ_CG 939:XNZ_CH 993:XNZ_CO 957:XNZ_CS 975:XNZ_CT 867:XNZ_CV 1011:XNZ_IM 597:XNZ_XA 702:XNZ_XB 786:XNZ_XH 639:XNZ_XNE 660:XNZ_XNF 618:XNZ_XNG 681:XNZ_XNZ 765:XNZ_XQF 744:XNZ_XQS 723:XNZ_XQZ * KFMZ3Q endogen (1494), feed-back : 924:M3Q_CB 888:M3Q_CE 852:M3Q_CF 906:M3Q_CG 942:M3Q_CH 996:M3Q_CO 960:M3Q_CS 978:M3Q_CT 870:M3Q_CV 1058:M3Q_IB 1014:M3Q_IM 610:M3Q_XA 715:M3Q_XB 799:M3Q_XH 652:M3Q_XNE 673:M3Q_XNF 694:M3Q_XNZ 778:M3Q_XQF 736:M3Q_XQZ 930:XNG_CB 894:XNG_CE 858:XNG_CF 912:XNG_CG 948:XNG_CH 966:XNG_CS 876:XNG_CV 1065:XNG_IB 1020:XNG_IM 612:XNG_XA 717:XNG_XB 801:XNG_XH 654:XNG_XNE 675:XNG_XNF 696:XNG_XNZ 780:XNG_XQF 738:XNG_XQZ * KFMZ59 endogen (1495), feed-back : 919:M59_CB 883:M59_CE 847:M59_CF 901:M59_CG 937:M59_CH 991:M59_CO 955:M59_CS 973:M59_CT 865:M59_CV 1009:M59_IM 595:M59_XA 700:M59_XB 784:M59_XH 637:M59_XNE 658:M59_XNF 616:M59_XNG 679:M59_XNZ 763:M59_XQF 742:M59_XQS 721:M59_XQZ 921:XNZ_CB 885:XNZ_CE 849:XNZ_CF 903:XNZ_CG 939:XNZ_CH 993:XNZ_CO 957:XNZ_CS 975:XNZ_CT 867:XNZ_CV 1011:XNZ_IM 597:XNZ_XA 702:XNZ_XB 786:XNZ_XH 639:XNZ_XNE 660:XNZ_XNF 618:XNZ_XNG 681:XNZ_XNZ 765:XNZ_XQF 744:XNZ_XQS 723:XNZ_XQZ * KFMZS endogen (1496), feed-back : 927:MS_CB 891:MS_CE 855:MS_CF 909:MS_CG 945:MS_CH 999:MS_CO 963:MS_CS 981:MS_CT 873:MS_CV 1062:MS_IB 1017:MS_IM 600:MS_XA 705:MS_XB 789:MS_XH 642:MS_XNE 663:MS_XNF 621:MS_XNG 684:MS_XNZ 768:MS_XQF 726:MS_XQZ 1257:RZPNCB 1255:RZPNCE 1253:RZPNCF 1256:RZPNCG 1258:RZPNCS 1254:RZPNCV 1249:RZPNIB 1248:RZPNIM 1239:RZPVMA 1243:RZPVMB 1240:RZPVMNF 1241:RZPVMNZ 1242:RZPVMQF 1245:RZPVMQZ 1034:XQZ_CB 1030:XQZ_CE 1026:XQZ_CF 1032:XQZ_CG 1036:XQZ_CH 1043:XQZ_CO 1038:XQZ_CS 1040:XQZ_CT 1028:XQZ_CV 1074:XQZ_IB 1042:XQZ_IM 607:XQZ_XA 712:XQZ_XB 796:XQZ_XH 649:XQZ_XNE 670:XQZ_XNF 628:XQZ_XNG 691:XQZ_XNZ 775:XQZ_XQF 733:XQZ_XQZ KFVMO eksogen : 570:FVMOX KFVMO0 eksogen : 570:FVMOX KFVMO1 eksogen : 570:FVMOX KFVMO2 eksogen : 570:FVMOX KFVMO3 eksogen : 570:FVMOX KFXA eksogen : 1262:FXA 1261:FXAW KHN endogen (3047), ikke-bestemmende. KIOKNY eksogen : 2211:INY_OK KIVO eksogen : 560:FYFO 558:YFO KIVO1 eksogen : 129:IVO1 KIVOK eksogen : 2209:IVOK KIWB30 eksogen : 91:IWB30 KIWBDM eksogen : 2130:IWBDM KIWBFLX eksogen : 92:IWBFLX KIWBND eksogen : 2143:TIID_OS_Z KIWBNU eksogen : 2142:TIIE_OS_Z KIWBOS eksogen : 2124:IWBOS KIWMM eksogen : 2127:IWMM KIWP_BF eksogen : 2566:IWP_BF KI_CF eksogen : 2194:I_CF KI_H eksogen : 130:I_H KKNBHL eksogen : 81:WCP KKNCF eksogen : 2393:KNCF KKNH eksogen : 2391:KNH KKNO1 eksogen : 2392:KNO1 KKP endogen (2389), ikke-bestemmende. * KKPIB endogen (1401), feed-back : 1391:PIBA 1397:PIBB 1392:PIBE 1394:PIBNE 1395:PIBNF 1393:PIBNG 1396:PIBNZ 1399:PIBQF 1398:PIBQS 1400:PIBQZ * KKPIM endogen (1413), feed-back : 1403:PIMA 1409:PIMB 1404:PIME 1406:PIMNE 1407:PIMNF 1405:PIMNG 1408:PIMNZ 1411:PIMQF 1410:PIMQS 1412:PIMQZ KKTP_ATP_UL eksogen : 2635:TPCR_ATP * KKYS endogen (1842), feed-back : 1842:KKYS 1762:YSEF 1789:YSFP 1735:YSL 1816:YSQ 1681:YSS 1708:YSW * KKYSP endogen (1841), feed-back : 1841:KKYSP 1761:YSPEF 1788:YSPFP 1734:YSPL 1815:YSPQ 1680:YSPS 1707:YSPW KLA eksogen : 190:YWA KLB eksogen : 307:YWB KLE eksogen : 525:YWE KLH eksogen : 538:YWH KLNE eksogen : 424:YWNE KLNF eksogen : 229:YWNF KLNG eksogen : 502:YWNG KLNZ eksogen : 268:YWNZ KLO eksogen : 556:YWO KLOHH eksogen : 560:FYFO 559:PYWO KLQF eksogen : 385:YWQF KLQS eksogen : 463:YWQS KLQZ eksogen : 346:YWQZ KN endogen (2390) : 2394:KNCR 3601:PKN KN9 endogen (3745) : 3747:PKN9 KNA endogen (3408) : 3745:KN9 3417:PKNA KNB endogen (3409) : 3745:KN9 3746:KNBY 3418:PKNB KNB1 endogen (3554) : 3558:PKNB1 KNB9 endogen (3723) : 3725:PKNB9 * KNBA endogen ( 192), feed-back : 2390:KN 3408:KNA 3723:KNB9 77:KNBP 2391:KNH * KNBB endogen ( 309), feed-back : 2390:KN 3409:KNB 3723:KNB9 3724:KNBBY 77:KNBP 2391:KNH KNBBY endogen (3724) : 3726:PKNBBY * KNBE endogen ( 526), feed-back : 2390:KN 77:KNBP 3480:KNE 2391:KNH KNBEJ endogen (2073) : 2075:SPZEJ 2074:SPZEJW KNBH endogen ( 106) : 2390:KN 3554:KNB1 2073:KNBEJ 2391:KNH 3599:KNP 2076:SPZEJH 2396:TFLM_H_CF KNBHE endogen ( 108), ikke-bestemmende. * KNBHL endogen ( 107), feed-back : 81:WCP KNBN endogen (3552) : 3723:KNB9 3724:KNBBY 3555:PKNBN * KNBNE endogen ( 426), feed-back : 2390:KN 3552:KNBN 77:KNBP 2391:KNH 3410:KNNE * KNBNF endogen ( 231), feed-back : 2390:KN 3552:KNBN 77:KNBP 3411:KNNF * KNBNG endogen ( 504), feed-back : 2390:KN 3552:KNBN 77:KNBP 2391:KNH 3412:KNNG * KNBNZ endogen ( 270), feed-back : 2390:KN 3552:KNBN 77:KNBP 2391:KNH 3413:KNNZ KNBO endogen ( 581) : 2390:KN 3554:KNB1 3481:KNO 2392:KNO1 KNBP endogen ( 77) : 3554:KNB1 2073:KNBEJ 3599:KNP 3600:KNPXH 3557:PKNBP 2076:SPZEJH 1898:SSYA KNBQ endogen (3553) : 3723:KNB9 3724:KNBBY 3556:PKNBQ * KNBQF endogen ( 387), feed-back : 2390:KN 77:KNBP 3553:KNBQ 2393:KNCF 2391:KNH 3414:KNQF * KNBQS endogen ( 465), feed-back : 2390:KN 3724:KNBBY 77:KNBP 3553:KNBQ 2391:KNH 3415:KNQS * KNBQZ endogen ( 348), feed-back : 2390:KN 77:KNBP 3553:KNBQ 2391:KNH 3416:KNQZ KNBY endogen (3746) : 3748:PKNBY KNCB endogen ( 65) : 81:WCP KNCF endogen (2393) : 2394:KNCR 2446:TFLM_CF_CF 2445:TFS_CF_Z 2486:WSI_CF_Z KNCR endogen (2394) : 2416:TFLM_CR_CF 2418:TFNQ_CR 2417:TFS_CR_Z 2434:WSI_CR_Z KNE endogen (3480) : 3482:PKNE KNH endogen (2391) : 2394:KNCR 3483:PKNH KNM endogen (3511) : 3519:PKNM KNM9 endogen (3699) : 3703:PKNM9 * KNMA endogen ( 195), feed-back : 2390:KN 3408:KNA 2391:KNH 3511:KNM 3699:KNM9 76:KNMP * KNMB endogen ( 312), feed-back : 2390:KN 3409:KNB 2391:KNH 3511:KNM 3699:KNM9 3700:KNMBY 76:KNMP KNMBY endogen (3700) : 3704:PKNMBY * KNME endogen ( 529), feed-back : 2390:KN 3480:KNE 2391:KNH 3511:KNM 76:KNMP KNMN endogen (3509) : 3511:KNM 3699:KNM9 3700:KNMBY 3516:PKNMN * KNMNE endogen ( 429), feed-back : 2390:KN 2391:KNH 3509:KNMN 76:KNMP 3410:KNNE * KNMNF endogen ( 234), feed-back : 2390:KN 3509:KNMN 76:KNMP 3411:KNNF * KNMNG endogen ( 507), feed-back : 2390:KN 2391:KNH 3509:KNMN 76:KNMP 3412:KNNG * KNMNZ endogen ( 273), feed-back : 2390:KN 2391:KNH 3509:KNMN 76:KNMP 3413:KNNZ KNMO endogen ( 584) : 2390:KN 3511:KNM 3481:KNO 2392:KNO1 KNMP endogen ( 76) : 3599:KNP 3600:KNPXH 3518:PKNMP 1898:SSYA KNMQ endogen (3510) : 3511:KNM 3699:KNM9 3700:KNMBY 3517:PKNMQ * KNMQF endogen ( 390), feed-back : 2390:KN 2393:KNCF 2391:KNH 76:KNMP 3510:KNMQ 3414:KNQF * KNMQS endogen ( 468), feed-back : 2390:KN 2391:KNH 3700:KNMBY 76:KNMP 3510:KNMQ 3415:KNQS * KNMQZ endogen ( 351), feed-back : 2390:KN 2391:KNH 76:KNMP 3510:KNMQ 3416:KNQZ KNN endogen (3597) : 3745:KN9 3746:KNBY 3602:PKNN KNNE endogen (3410) : 3597:KNN 3419:PKNNE KNNF endogen (3411) : 3597:KNN 3420:PKNNF KNNG endogen (3412) : 3597:KNN 3421:PKNNG KNNZ endogen (3413) : 3597:KNN 3422:PKNNZ KNO endogen (3481) : 3484:PKNO KNO1 endogen (2392) : 2394:KNCR KNP endogen (3599) : 3604:PKNP KNPXH endogen (3600) : 3605:PKNPXH KNQ endogen (3598) : 3745:KN9 3746:KNBY 3603:PKNQ KNQF endogen (3414) : 3598:KNQ 3423:PKNQF KNQS endogen (3415) : 3746:KNBY 3598:KNQ 3424:PKNQS KNQZ endogen (3416) : 3598:KNQ 3425:PKNQZ KNT endogen ( 592) : 2390:KN 3599:KNP 3600:KNPXH KNWB_Z_OS eksogen : 2493:NWB_Z_OS KP2E endogen (2790), ikke-bestemmende. KP59E endogen (2791), ikke-bestemmende. KPCGU eksogen : 14:PCGU KPEE3R eksogen : 2253:PEE3R KPET eksogen : 1470:PET KPFIBA eksogen : 183:FIBA KPFIBB eksogen : 300:FIBB KPFIBE eksogen : 517:FKNBE KPFIBH eksogen : 102:FKNBH 103:FKNBHL KPFIBNE eksogen : 417:FIBNE KPFIBNF eksogen : 222:FIBNF KPFIBNG eksogen : 495:FIBNG KPFIBNZ eksogen : 261:FIBNZ KPFIBO eksogen : 551:FKNBO KPFIBQF eksogen : 378:FIBQF KPFIBQS eksogen : 456:FIBQS KPFIBQZ eksogen : 339:FIBQZ KPFIMA eksogen : 185:FIMA KPFIMB eksogen : 302:FIMB KPFIME eksogen : 518:FKNME KPFIMNE eksogen : 419:FIMNE KPFIMNF eksogen : 224:FIMNF KPFIMNG eksogen : 497:FIMNG KPFIMNZ eksogen : 263:FIMNZ KPFIMO eksogen : 552:FKNMO KPFIMQF eksogen : 380:FIMQF KPFIMQS eksogen : 458:FIMQS KPFIMQZ eksogen : 341:FIMQZ KPFINVBA eksogen : 184:FINVBA KPFINVBB eksogen : 301:FINVBB KPFINVBE eksogen : 521:FINVBE KPFINVBH eksogen : 105:FINVBH KPFINVBNE eksogen : 418:FINVBNE KPFINVBNF eksogen : 223:FINVBNF KPFINVBNG eksogen : 496:FINVBNG KPFINVBNZ eksogen : 262:FINVBNZ KPFINVBO eksogen : 555:FINVBO KPFINVBQF eksogen : 379:FINVBQF KPFINVBQS eksogen : 457:FINVBQS KPFINVBQZ eksogen : 340:FINVBQZ KPFINVMA eksogen : 186:FINVMA KPFINVMB eksogen : 303:FINVMB KPFINVME eksogen : 520:FINVME KPFINVMNE eksogen : 420:FINVMNE KPFINVMNF eksogen : 225:FINVMNF KPFINVMNG eksogen : 498:FINVMNG KPFINVMNZ eksogen : 264:FINVMNZ KPFINVMO eksogen : 554:FINVMO KPFINVMQF eksogen : 381:FINVMQF KPFINVMQS eksogen : 459:FINVMQS KPFINVMQZ eksogen : 342:FINVMQZ KPFKBH eksogen : 100:FIBH KPHGK eksogen : 97:PHGK KPHV eksogen : 88:PHV KPIBA eksogen : 1391:PIBA KPIBB eksogen : 1397:PIBB KPIBE eksogen : 1392:PIBE KPIBNE eksogen : 1394:PIBNE KPIBNF eksogen : 1395:PIBNF KPIBNG eksogen : 1393:PIBNG KPIBNZ eksogen : 1396:PIBNZ KPIBO eksogen : 1390:PIBO KPIBO1NY eksogen : 128:PIBO1NY KPIBQF eksogen : 1399:PIBQF KPIBQS eksogen : 1398:PIBQS KPIBQZ eksogen : 1400:PIBQZ KPIMA eksogen : 1403:PIMA KPIMB eksogen : 1409:PIMB KPIME eksogen : 1404:PIME KPIMK eksogen : 119:PIMK KPIMNE eksogen : 1406:PIMNE KPIMNF eksogen : 1407:PIMNF KPIMNG eksogen : 1405:PIMNG KPIMNZ eksogen : 1408:PIMNZ KPIMO eksogen : 1402:PIMO KPIMQF eksogen : 1411:PIMQF KPIMQS eksogen : 1410:PIMQS KPIMQZ eksogen : 1412:PIMQZ KPKNT eksogen : 591:PKNT KPNIBH eksogen : 1367:PNIBH KPNIBO1 eksogen : 1366:PNIBO1 KPNIMO1 eksogen : 1365:PNIMO1 KPTE endogen (2792), ikke-bestemmende. KQMS eksogen : 1546:QMS KQO eksogen : 577:QO1 KQPFO eksogen : 1543:QPFO KQPFP eksogen : 1540:QPFP KQYF endogen (3270), ikke-bestemmende. KQYF9 endogen (3267), ikke-bestemmende. KQYFA endogen (2373), ikke-bestemmende. KQYFB endogen (2379), ikke-bestemmende. KQYFBY endogen (3268), ikke-bestemmende. KQYFE endogen (2374), ikke-bestemmende. KQYFH endogen (2383), ikke-bestemmende. KQYFN endogen (2385), ikke-bestemmende. KQYFNE endogen (2376), ikke-bestemmende. KQYFNF endogen (2377), ikke-bestemmende. KQYFNG endogen (2375), ikke-bestemmende. KQYFNZ endogen (2378), ikke-bestemmende. KQYFO endogen (2384), ikke-bestemmende. KQYFP endogen (3269), ikke-bestemmende. KQYFQ endogen (2386), ikke-bestemmende. KQYFQF endogen (2381), ikke-bestemmende. KQYFQS endogen (2380), ikke-bestemmende. KQYFQZ endogen (2382), ikke-bestemmende. KSAFM eksogen : 1669:YLWS KSPPUR eksogen : 2085:SPPUR KSPT_OK eksogen : 2205:SPT_OK KSPZAB eksogen : 2072:SPZAB KSPZ_XO1 eksogen : 2186:TFNY_O_Z 574:YWO1 KSP_OK_Z eksogen : 2206:SPU_OK KSSYA eksogen : 1898:SSYA KSSYEJ eksogen : 1899:SSYEJ KSSYS eksogen : 1903:KBYS 1904:SSYS KSSYSP eksogen : 1901:KBYSP 1902:SSYSP KSSYV eksogen : 1900:SSYV KSYA eksogen : 1933:SAQWY 1911:SYA 2653:TPCR_SP KSYAS eksogen : 1665:SYAS KSYCK eksogen : 1914:SYCK KSYCR eksogen : 1915:SYCR KSYC_CF eksogen : 1917:SYC_CF KSYP eksogen : 1930:SYP KSYWPATP eksogen : 1925:SYWPCR_ATP KSYWPDMP eksogen : 1923:SYWPCR_DMP KSYWPLD eksogen : 1922:SYWPCR_LD KSYWPSP eksogen : 1924:SYWPCR_SP KSYWP_BF eksogen : 1926:SYWP_BF KSYWP_F eksogen : 1927:SYWP_F KSY_OK eksogen : 2207:SY_OK KTFBE_OS_Z eksogen : 2494:TFBE_OS_Z KTFBGD_OS_Z eksogen : 2506:NWBD_OS_ZSLOG 2143:TIID_OS_Z KTFBGE_OS_Z eksogen : 2142:TIIE_OS_Z KTFBGSLOG eksogen : 2505:TFBGD_OS_Z KTFLM_CF_X eksogen : 2146:TIIM_CF_X KTFP eksogen : 2437:TFCP_CF_X 2441:TFP_CF_X KTIFS_CF_H eksogen : 2151:TIFS_CF_H KTIPC_F eksogen : 2664:TIPC_CF_H KTIPPPS eksogen : 1668:TIPPPS KTIP_BF eksogen : 2567:TIP_BF KTIRE_O eksogen : 2174:TIRE_O KTIU_Z_OK eksogen : 2160:TIU_Z_OK KTOPS eksogen : 1663:TOPS KTPC_F eksogen : 2666:TPC_H_CF 2181:TP_F KTP_ATP eksogen : 2635:TPCR_ATP KTRR_O_E eksogen : 2118:TRR_O_E KTR_OO_OS eksogen : 2204:TRN_OS_OO 3278:TR_OO_OS KTR_OS_OO eksogen : 2204:TRN_OS_OO 3279:TR_OS_OO KTSYC eksogen : 1915:SYCR 1917:SYC_CF 110:TSYCU KTYPC_F eksogen : 2668:TYPC_CF_H 2182:TYP_F KTY_OK eksogen : 2208:TY_OK KUEFSY eksogen : 1760:UEFSY KUFPSY eksogen : 1787:UFPSY KULD eksogen : 1518:ULD KULF eksogen : 1522:ULF KULSY eksogen : 1733:ULSY KUPFOU eksogen : 1545:UPFOU KUPFPU eksogen : 1542:UPFPU KUQSY eksogen : 1814:UQSY KUSSY eksogen : 1679:USSY * KUSY7083 endogen (3927), feed-back : 3925:JUSY 1843:USY * KUSY8499 endogen (3926), feed-back : 3925:JUSY 1843:USY KUWSY eksogen : 1706:UWSY KVO1 eksogen : 572:VO1 KWFGDM eksogen : 2115:IWBU KWFGUD eksogen : 2115:IWBU KWPS endogen ( 79) : 81:WCP KXO1 eksogen : 571:XO1 KYAS eksogen : 1656:YAS 1675:YASD 1676:YASE 1677:YASP 1674:YASW KYL3S eksogen : 1670:YL3S KYLWS eksogen : 1669:YLWS KYRP eksogen : 4:YDK_C 5:YDK_H 1661:YRR 2371:YR_H KYRPHS eksogen : 1667:YRPHS KYRPSS eksogen : 1662:YRPSS KYR_CF eksogen : 2193:YR_CF KYSEF eksogen : 1762:YSEF KYSFP eksogen : 1789:YSFP KYSL eksogen : 1735:YSL KYSPEF eksogen : 1761:YSPEF KYSPFP eksogen : 1788:YSPFP KYSPL eksogen : 1734:YSPL KYSPPS eksogen : 1664:YSPPS KYSPQ eksogen : 1815:YSPQ KYSPRS eksogen : 1666:YSPRS KYSPS eksogen : 1680:YSPS KYSPW eksogen : 1707:YSPW KYSQ eksogen : 1816:YSQ KYSRS eksogen : 1671:YSRS KYSS eksogen : 1681:YSS KYSW eksogen : 1708:YSW L endogen (3123), ikke-bestemmende. L9 endogen (3124) : 3797:DT9 3787:DTL9 3795:PKLEBM9 * LA endogen ( 191), feed-back : 3444:DTA 3787:DTL9 3667:DTLP 172:HQAWX 3124:L9 3122:LP 164:PKLA 165:PKLEA 166:PKLEBA 167:PKLEBMA 3812:PWA 3802:PWAVL 2261:PWAW * LAH endogen (1600), feed-back : 1589:BTYD * LB endogen ( 308), feed-back : 3445:DTB 3787:DTL9 3788:DTLBY 3667:DTLP 289:HQBWX 3124:L9 3125:LBY 3122:LP 281:PKLB 282:PKLEB 283:PKLEBB 284:PKLEBMB 3818:PWB 2279:PWBVL 2278:PWBW LBY endogen (3125) : 3798:DTBY 3788:DTLBY 3796:PKLEBMBY LH endogen ( 539) : 3667:DTLP 3122:LP 3822:PWH * LIH endogen (1602), feed-back : 1602:LIH 1605:RLISA LN endogen (3120) : 3787:DTL9 3788:DTLBY 3665:DTLN 3667:DTLP 3679:DTN 3124:L9 3125:LBY 3122:LP 3677:PKLEBMN * LNA endogen (1597), feed-back : 1594:DDLOGLNA 1600:LAH 1598:LNAKK 1593:LNAP LNAHK endogen (1601), ikke-bestemmende. LNAK endogen (1599) : 1601:LNAHK * LNAKK endogen (1598), feed-back : 1599:LNAK 190:YWA 307:YWB 525:YWE 538:YWH 424:YWNE 229:YWNF 502:YWNG 268:YWNZ 556:YWO 385:YWQF 463:YWQS 346:YWQZ LNAP endogen (1593) : 1602:LIH * LNE endogen ( 425), feed-back : 3665:DTLN 3446:DTNE 406:HQNEWX 3120:LN 401:PKLBMENE 400:PKLBMNE 399:PKLBNE 398:PKLNE 3815:PWNE 2287:PWNEVL 2286:PWNEW * LNF endogen ( 230), feed-back : 3665:DTLN 3447:DTNF 211:HQNFWX 3120:LN 206:PKLEBMNF 205:PKLEBNF 204:PKLENF 203:PKLNF 3816:PWNF 2271:PWNFVL 2270:PWNFW * LNG endogen ( 503), feed-back : 3665:DTLN 3448:DTNG 484:HQNGWX 3120:LN 479:PKLBMENG 478:PKLBMNG 477:PKLBNG 476:PKLNG 3814:PWNG 3808:PWNGW * LNZ endogen ( 269), feed-back : 3665:DTLN 3449:DTNZ 250:HQNZWX 3120:LN 245:PKLEBMNZ 244:PKLEBNZ 243:PKLENZ 242:PKLNZ 3817:PWNZ 2295:PWNZVL 2294:PWNZW LO endogen ( 557) : 3123:L 3823:PWO LP endogen (3122) : 3667:DTLP 3681:DTP 3123:L LQ endogen (3121) : 3787:DTL9 3788:DTLBY 3667:DTLP 3666:DTLQ 3680:DTQ 3124:L9 3125:LBY 3122:LP 3678:PKLEBMQ * LQF endogen ( 386), feed-back : 3666:DTLQ 3450:DTQF 367:HQQFWX 3121:LQ 362:PKLEBMQF 361:PKLEBQF 360:PKLEQF 359:PKLQF 3821:PWQF 2303:PWQFVL 2302:PWQFW * LQS endogen ( 464), feed-back : 3788:DTLBY 3666:DTLQ 3451:DTQS 445:HQQSWX 3125:LBY 3121:LQ 440:PKLBMEQS 439:PKLBMQS 438:PKLBQS 437:PKLQS 3820:PWQS 3809:PWQSW * LQZ endogen ( 347), feed-back : 3666:DTLQ 3452:DTQZ 328:HQQZWX 3121:LQ 323:PKLEBMQZ 322:PKLEBQZ 321:PKLEQZ 320:PKLQZ 3819:PWQZ 2311:PWQZVL 2310:PWQZW M endogen (2107) : 3246:AFM 2788:BM 2793:BPE 3169:BSPTR 2110:EN 2108:PM 2121:TFN_E 2217:Y 3231:YST 2224:YTR M01 endogen (1497) : 1506:FM01 2986:TJKM01 * M01_CB endogen ( 917), feed-back : 1471:FAM01 1497:M01 917:M01_CB 2957:M_CB 1357:PNCB 2056:SPM_CB 3028:TJKCB 2986:TJKM01 3043:TJKMZ01 920:XNF_CB 1034:XQZ_CB * M01_CE endogen ( 881), feed-back : 1471:FAM01 1497:M01 881:M01_CE 2955:M_CE 1355:PNCE 2054:SPM_CE 3026:TJKCE 2986:TJKM01 3043:TJKMZ01 884:XNF_CE 1030:XQZ_CE * M01_CF endogen ( 845), feed-back : 1471:FAM01 1497:M01 845:M01_CF 2953:M_CF 1353:PNCF 2052:SPM_CF 3024:TJKCF 2986:TJKM01 3043:TJKMZ01 848:XNF_CF 1026:XQZ_CF * M01_CG endogen ( 899), feed-back : 1471:FAM01 1497:M01 899:M01_CG 2956:M_CG 1356:PNCG 2055:SPM_CG 3027:TJKCG 2986:TJKM01 3043:TJKMZ01 902:XNF_CG 1032:XQZ_CG * M01_CH endogen ( 935), feed-back : 1471:FAM01 1497:M01 935:M01_CH 2958:M_CH 2057:SPM_CH 3029:TJKCH 2986:TJKM01 3043:TJKMZ01 1053:XH_CH 938:XNF_CH * M01_CO endogen ( 989), feed-back : 567:CO 1471:FAM01 568:FCO 1497:M01 989:M01_CO 2961:M_CO 2059:SPM_CO 3031:TJKCO 2986:TJKM01 3043:TJKMZ01 992:XNF_CO * M01_CS endogen ( 953), feed-back : 1471:FAM01 1497:M01 953:M01_CS 2959:M_CS 1358:PNCS 2058:SPM_CS 3030:TJKCS 2986:TJKM01 3043:TJKMZ01 956:XNF_CS 1038:XQZ_CS * M01_CT endogen ( 971), feed-back : 1471:FAM01 1497:M01 971:M01_CT 2960:M_CT 2986:TJKM01 3043:TJKMZ01 974:XNF_CT * M01_CV endogen ( 863), feed-back : 1471:FAM01 1497:M01 863:M01_CV 2954:M_CV 1354:PNCV 2053:SPM_CV 3025:TJKCV 2986:TJKM01 3043:TJKMZ01 866:XNF_CV 1028:XQZ_CV * M01_E01 endogen (1159), feed-back : 143:E01 1497:M01 1159:M01_E01 2966:M_E01 2063:SPM_E01 3036:TJKE01 2986:TJKM01 * M01_E2 endogen (1096), feed-back : 1096:M01_E2 2967:M_E2 1461:PE2 2064:SPM_E2 3037:TJKE2 1116:XQZ_E2 * M01_E3 endogen (1178), feed-back : 1178:M01_E3 2968:M_E3 1462:PE3 141:PE3X 2065:SPM_E3 3038:TJKE3 * M01_E59 endogen (1117), feed-back : 1117:M01_E59 2969:M_E59 1464:PE59 2066:SPM_E59 3039:TJKE59 1137:XQZ_E59 * M01_E7Y endogen (1138), feed-back : 1138:M01_E7Y 2970:M_E7Y 1463:PE7Y 2067:SPM_E7Y 3040:TJKE7Y * M01_ES endogen (1199), feed-back : 1199:M01_ES 2971:M_ES 1467:PESQ 2068:SPM_ES 3041:TJKES 1218:XQZ_ES * M01_IB endogen (1054), feed-back : 1471:FAM01 1388:IB 1497:M01 1054:M01_IB 2963:M_IB 1360:PNIB 2060:SPM_IB 3033:TJKIB 2986:TJKM01 3043:TJKMZ01 1074:XQZ_IB M01_IL endogen (1219) : 1312:IL 1315:ILM 1497:M01 2965:M_IL 1361:PNIL 2062:SPM_IL 3035:TJKIL 2986:TJKM01 * M01_IM endogen (1007), feed-back : 1471:FAM01 1386:IM 1497:M01 1007:M01_IM 2962:M_IM 1359:PNIM 2061:SPM_IM 3032:TJKIM 2986:TJKM01 3043:TJKMZ01 1010:XNF_IM 1042:XQZ_IM * M01_IT endogen (1075), feed-back : 1497:M01 1075:M01_IT 2964:M_IT 1364:PIT 3034:TJKIT 2986:TJKM01 * M01_XA endogen ( 593), feed-back : 1471:FAM01 1497:M01 593:M01_XA 2941:M_XA 2040:SPM_XA 2986:TJKM01 3043:TJKMZ01 1317:VA 596:XNF_XA * M01_XB endogen ( 698), feed-back : 1471:FAM01 1497:M01 698:M01_XB 2947:M_XB 2046:SPM_XB 2986:TJKM01 3043:TJKMZ01 1323:VB 701:XNF_XB * M01_XE endogen ( 803), feed-back : 1497:M01 803:M01_XE 2942:M_XE 2041:SPM_XE 2986:TJKM01 1318:VE * M01_XH endogen ( 782), feed-back : 1471:FAM01 1497:M01 782:M01_XH 2951:M_XH 2050:SPM_XH 2986:TJKM01 3043:TJKMZ01 1327:VH 785:XNF_XH * M01_XNE endogen ( 635), feed-back : 1471:FAM01 1497:M01 635:M01_XNE 2944:M_XNE 1331:PVMNE 2043:SPM_XNE 2986:TJKM01 3043:TJKMZ01 1320:VNE 638:XNF_XNE * M01_XNF endogen ( 656), feed-back : 1471:FAM01 1497:M01 656:M01_XNF 2945:M_XNF 2044:SPM_XNF 2986:TJKM01 3043:TJKMZ01 1321:VNF 659:XNF_XNF * M01_XNG endogen ( 614), feed-back : 1471:FAM01 1497:M01 614:M01_XNG 2943:M_XNG 1330:PVMNG 2042:SPM_XNG 2986:TJKM01 3043:TJKMZ01 1319:VNG 617:XNF_XNG * M01_XNZ endogen ( 677), feed-back : 1471:FAM01 1497:M01 677:M01_XNZ 2946:M_XNZ 2045:SPM_XNZ 2986:TJKM01 3043:TJKMZ01 1322:VNZ 680:XNF_XNZ * M01_XO endogen ( 824), feed-back : 1497:M01 824:M01_XO 2952:M_XO 2051:SPM_XO 2986:TJKM01 1328:VO * M01_XQF endogen ( 761), feed-back : 1471:FAM01 1497:M01 761:M01_XQF 2950:M_XQF 2049:SPM_XQF 2986:TJKM01 3043:TJKMZ01 1326:VQF 764:XNF_XQF * M01_XQS endogen ( 740), feed-back : 1471:FAM01 1497:M01 740:M01_XQS 2949:M_XQS 2048:SPM_XQS 2986:TJKM01 3043:TJKMZ01 1325:VQS 743:XNF_XQS * M01_XQZ endogen ( 719), feed-back : 1471:FAM01 1497:M01 719:M01_XQZ 2948:M_XQZ 2047:SPM_XQZ 2986:TJKM01 3043:TJKMZ01 1324:VQZ 722:XNF_XQZ M2 endogen (1498) : 1507:FM2 2783:M237Y 2987:TJKM2 M237Y endogen (2783) : 2785:PM237Y * M2_CB endogen ( 918), feed-back : 1472:FAM2 1498:M2 918:M2_CB 2957:M_CB 1357:PNCB 2056:SPM_CB 3028:TJKCB 2987:TJKM2 3044:TJKMZ2 921:XNZ_CB 1034:XQZ_CB * M2_CE endogen ( 882), feed-back : 1472:FAM2 1498:M2 882:M2_CE 2955:M_CE 1355:PNCE 2054:SPM_CE 3026:TJKCE 2987:TJKM2 3044:TJKMZ2 885:XNZ_CE 1030:XQZ_CE * M2_CF endogen ( 846), feed-back : 1472:FAM2 1498:M2 846:M2_CF 2953:M_CF 1353:PNCF 2052:SPM_CF 3024:TJKCF 2987:TJKM2 3044:TJKMZ2 849:XNZ_CF 1026:XQZ_CF * M2_CG endogen ( 900), feed-back : 1472:FAM2 1498:M2 900:M2_CG 2956:M_CG 1356:PNCG 2055:SPM_CG 3027:TJKCG 2987:TJKM2 3044:TJKMZ2 903:XNZ_CG 1032:XQZ_CG * M2_CH endogen ( 936), feed-back : 1472:FAM2 1498:M2 936:M2_CH 2958:M_CH 2057:SPM_CH 3029:TJKCH 2987:TJKM2 3044:TJKMZ2 1053:XH_CH 939:XNZ_CH * M2_CO endogen ( 990), feed-back : 567:CO 1472:FAM2 568:FCO 1498:M2 990:M2_CO 2961:M_CO 2059:SPM_CO 3031:TJKCO 2987:TJKM2 3044:TJKMZ2 993:XNZ_CO * M2_CS endogen ( 954), feed-back : 1472:FAM2 1498:M2 954:M2_CS 2959:M_CS 1358:PNCS 2058:SPM_CS 3030:TJKCS 2987:TJKM2 3044:TJKMZ2 957:XNZ_CS 1038:XQZ_CS * M2_CT endogen ( 972), feed-back : 1472:FAM2 1498:M2 972:M2_CT 2960:M_CT 2987:TJKM2 3044:TJKMZ2 975:XNZ_CT * M2_CV endogen ( 864), feed-back : 1472:FAM2 1498:M2 864:M2_CV 2954:M_CV 1354:PNCV 2053:SPM_CV 3025:TJKCV 2987:TJKM2 3044:TJKMZ2 867:XNZ_CV 1028:XQZ_CV * M2_E01 endogen (1160), feed-back : 143:E01 1160:M2_E01 2966:M_E01 2063:SPM_E01 3036:TJKE01 * M2_E2 endogen (1097), feed-back : 154:FE2 2799:FE2W 1498:M2 1097:M2_E2 2967:M_E2 1461:PE2 2064:SPM_E2 3037:TJKE2 2987:TJKM2 1116:XQZ_E2 * M2_E3 endogen (1179), feed-back : 1179:M2_E3 2968:M_E3 1462:PE3 141:PE3X 2065:SPM_E3 3038:TJKE3 * M2_E59 endogen (1118), feed-back : 1118:M2_E59 2969:M_E59 1464:PE59 2066:SPM_E59 3039:TJKE59 1137:XQZ_E59 * M2_E7Y endogen (1139), feed-back : 1139:M2_E7Y 2970:M_E7Y 1463:PE7Y 2067:SPM_E7Y 3040:TJKE7Y * M2_ES endogen (1200), feed-back : 1200:M2_ES 2971:M_ES 1467:PESQ 2068:SPM_ES 3041:TJKES 1218:XQZ_ES * M2_IB endogen (1055), feed-back : 1472:FAM2 1388:IB 1498:M2 1055:M2_IB 2963:M_IB 1360:PNIB 2060:SPM_IB 3033:TJKIB 2987:TJKM2 3044:TJKMZ2 1074:XQZ_IB M2_IL endogen (1220) : 1312:IL 1315:ILM 1498:M2 2965:M_IL 1361:PNIL 2062:SPM_IL 3035:TJKIL 2987:TJKM2 * M2_IM endogen (1008), feed-back : 1472:FAM2 1386:IM 1498:M2 1008:M2_IM 2962:M_IM 1359:PNIM 2061:SPM_IM 3032:TJKIM 2987:TJKM2 3044:TJKMZ2 1011:XNZ_IM 1042:XQZ_IM * M2_IT endogen (1076), feed-back : 1498:M2 1076:M2_IT 2964:M_IT 3034:TJKIT 2987:TJKM2 * M2_XA endogen ( 594), feed-back : 1472:FAM2 1498:M2 594:M2_XA 2941:M_XA 2040:SPM_XA 2987:TJKM2 3044:TJKMZ2 1317:VA 597:XNZ_XA * M2_XB endogen ( 699), feed-back : 1472:FAM2 1498:M2 699:M2_XB 2947:M_XB 2046:SPM_XB 2987:TJKM2 3044:TJKMZ2 1323:VB 702:XNZ_XB * M2_XE endogen ( 804), feed-back : 1498:M2 804:M2_XE 2942:M_XE 2041:SPM_XE 2987:TJKM2 1318:VE * M2_XH endogen ( 783), feed-back : 1472:FAM2 1498:M2 783:M2_XH 2951:M_XH 2050:SPM_XH 2987:TJKM2 3044:TJKMZ2 1327:VH 786:XNZ_XH * M2_XNE endogen ( 636), feed-back : 1472:FAM2 1498:M2 636:M2_XNE 2944:M_XNE 1331:PVMNE 2043:SPM_XNE 2987:TJKM2 3044:TJKMZ2 1320:VNE 639:XNZ_XNE * M2_XNF endogen ( 657), feed-back : 1472:FAM2 1498:M2 657:M2_XNF 2945:M_XNF 2044:SPM_XNF 2987:TJKM2 3044:TJKMZ2 1321:VNF 660:XNZ_XNF * M2_XNG endogen ( 615), feed-back : 1472:FAM2 1498:M2 615:M2_XNG 2943:M_XNG 1330:PVMNG 2042:SPM_XNG 2987:TJKM2 3044:TJKMZ2 1319:VNG 618:XNZ_XNG * M2_XNZ endogen ( 678), feed-back : 1472:FAM2 1498:M2 678:M2_XNZ 2946:M_XNZ 2045:SPM_XNZ 2987:TJKM2 3044:TJKMZ2 1322:VNZ 681:XNZ_XNZ * M2_XO endogen ( 825), feed-back : 1498:M2 825:M2_XO 2952:M_XO 2051:SPM_XO 2987:TJKM2 1328:VO * M2_XQF endogen ( 762), feed-back : 1472:FAM2 1498:M2 762:M2_XQF 2950:M_XQF 2049:SPM_XQF 2987:TJKM2 3044:TJKMZ2 1326:VQF 765:XNZ_XQF * M2_XQS endogen ( 741), feed-back : 1472:FAM2 1498:M2 741:M2_XQS 2949:M_XQS 2048:SPM_XQS 2987:TJKM2 3044:TJKMZ2 1325:VQS 744:XNZ_XQS * M2_XQZ endogen ( 720), feed-back : 1472:FAM2 1498:M2 720:M2_XQZ 2948:M_XQZ 2047:SPM_XQZ 2987:TJKM2 3044:TJKMZ2 1324:VQZ 723:XNZ_XQZ M3 endogen (2771) : 2783:M237Y 2777:MVX3 2773:PM3 M3K endogen (1503) : 1509:FM3K 2771:M3 2992:TJKM3K * M3K_CB endogen ( 923), feed-back : 1503:M3K 923:M3K_CB 2957:M_CB 1357:PNCB 2056:SPM_CB 3028:TJKCB 2992:TJKM3K 1034:XQZ_CB * M3K_CE endogen ( 887), feed-back : 1503:M3K 887:M3K_CE 2955:M_CE 1355:PNCE 2054:SPM_CE 3026:TJKCE 2992:TJKM3K 1030:XQZ_CE * M3K_CF endogen ( 851), feed-back : 1503:M3K 851:M3K_CF 2953:M_CF 1353:PNCF 2052:SPM_CF 3024:TJKCF 2992:TJKM3K 1026:XQZ_CF * M3K_CG endogen ( 905), feed-back : 1503:M3K 905:M3K_CG 2956:M_CG 1356:PNCG 2055:SPM_CG 3027:TJKCG 2992:TJKM3K 1032:XQZ_CG * M3K_CH endogen ( 941), feed-back : 1503:M3K 941:M3K_CH 2958:M_CH 2057:SPM_CH 3029:TJKCH 2992:TJKM3K 1053:XH_CH * M3K_CO endogen ( 995), feed-back : 567:CO 568:FCO 1503:M3K 995:M3K_CO 2961:M_CO 2059:SPM_CO 3031:TJKCO 2992:TJKM3K * M3K_CS endogen ( 959), feed-back : 1503:M3K 959:M3K_CS 2959:M_CS 1358:PNCS 2058:SPM_CS 3030:TJKCS 2992:TJKM3K 1038:XQZ_CS * M3K_CT endogen ( 977), feed-back : 1503:M3K 977:M3K_CT 2960:M_CT 2992:TJKM3K * M3K_CV endogen ( 869), feed-back : 1503:M3K 869:M3K_CV 2954:M_CV 1354:PNCV 2053:SPM_CV 3025:TJKCV 2992:TJKM3K 1028:XQZ_CV * M3K_E01 endogen (1162), feed-back : 143:E01 1162:M3K_E01 2966:M_E01 2063:SPM_E01 3036:TJKE01 * M3K_E2 endogen (1099), feed-back : 1099:M3K_E2 2967:M_E2 1461:PE2 2064:SPM_E2 3037:TJKE2 1116:XQZ_E2 * M3K_E3 endogen (1181), feed-back : 1503:M3K 1181:M3K_E3 2968:M_E3 1462:PE3 141:PE3X 2065:SPM_E3 3038:TJKE3 2992:TJKM3K * M3K_E59 endogen (1120), feed-back : 1120:M3K_E59 2969:M_E59 1464:PE59 2066:SPM_E59 3039:TJKE59 1137:XQZ_E59 * M3K_E7Y endogen (1141), feed-back : 1141:M3K_E7Y 2970:M_E7Y 1463:PE7Y 2067:SPM_E7Y 3040:TJKE7Y * M3K_ES endogen (1202), feed-back : 1202:M3K_ES 2971:M_ES 1467:PESQ 2068:SPM_ES 3041:TJKES 1218:XQZ_ES * M3K_IB endogen (1057), feed-back : 1388:IB 1503:M3K 1057:M3K_IB 2963:M_IB 1360:PNIB 2060:SPM_IB 3033:TJKIB 2992:TJKM3K 1074:XQZ_IB M3K_IL endogen (1222) : 1312:IL 1315:ILM 1503:M3K 2965:M_IL 1361:PNIL 2062:SPM_IL 3035:TJKIL 2992:TJKM3K * M3K_IM endogen (1013), feed-back : 1386:IM 1503:M3K 1013:M3K_IM 2962:M_IM 1359:PNIM 2061:SPM_IM 3032:TJKIM 2992:TJKM3K 1042:XQZ_IM * M3K_IT endogen (1078), feed-back : 1503:M3K 1078:M3K_IT 2964:M_IT 3034:TJKIT 2992:TJKM3K * M3K_XA endogen ( 609), feed-back : 1503:M3K 609:M3K_XA 2941:M_XA 1329:PVEA 2040:SPM_XA 2992:TJKM3K 1317:VA * M3K_XB endogen ( 714), feed-back : 1503:M3K 714:M3K_XB 2947:M_XB 1334:PVEB 2046:SPM_XB 2992:TJKM3K 1323:VB * M3K_XE endogen ( 819), feed-back : 1503:M3K 819:M3K_XE 2942:M_XE 1338:PVEE 2041:SPM_XE 2992:TJKM3K 1318:VE * M3K_XH endogen ( 798), feed-back : 1503:M3K 798:M3K_XH 2951:M_XH 1339:PVEH 2050:SPM_XH 2992:TJKM3K 1327:VH * M3K_XNE endogen ( 651), feed-back : 1503:M3K 651:M3K_XNE 2944:M_XNE 2043:SPM_XNE 2992:TJKM3K 1320:VNE * M3K_XNF endogen ( 672), feed-back : 1503:M3K 672:M3K_XNF 2945:M_XNF 1332:PVENF 2044:SPM_XNF 2992:TJKM3K 1321:VNF * M3K_XNG endogen ( 630), feed-back : 1503:M3K 630:M3K_XNG 2943:M_XNG 2042:SPM_XNG 2992:TJKM3K 1319:VNG * M3K_XNZ endogen ( 693), feed-back : 1503:M3K 693:M3K_XNZ 2946:M_XNZ 1333:PVENZ 2045:SPM_XNZ 2992:TJKM3K 1322:VNZ * M3K_XO endogen ( 840), feed-back : 1503:M3K 840:M3K_XO 2952:M_XO 1340:PVEO 2051:SPM_XO 2992:TJKM3K 1328:VO * M3K_XQF endogen ( 777), feed-back : 1503:M3K 777:M3K_XQF 2950:M_XQF 1335:PVEQF 2049:SPM_XQF 2992:TJKM3K 1326:VQF * M3K_XQS endogen ( 756), feed-back : 1503:M3K 756:M3K_XQS 2949:M_XQS 1337:PVEQS 2048:SPM_XQS 2992:TJKM3K 1325:VQS * M3K_XQZ endogen ( 735), feed-back : 1503:M3K 735:M3K_XQZ 2948:M_XQZ 1336:PVEQZ 2047:SPM_XQZ 2992:TJKM3K 1324:VQZ M3Q endogen (1504) : 1510:FM3Q 2771:M3 2993:TJKM3Q * M3Q_CB endogen ( 924), feed-back : 1473:FAM3Q 1504:M3Q 924:M3Q_CB 2957:M_CB 1357:PNCB 2056:SPM_CB 3028:TJKCB 2993:TJKM3Q 3045:TJKMZ3Q 930:XNG_CB 1034:XQZ_CB * M3Q_CE endogen ( 888), feed-back : 1473:FAM3Q 1504:M3Q 888:M3Q_CE 2955:M_CE 1355:PNCE 2054:SPM_CE 3026:TJKCE 2993:TJKM3Q 3045:TJKMZ3Q 894:XNG_CE 1030:XQZ_CE * M3Q_CF endogen ( 852), feed-back : 1473:FAM3Q 1504:M3Q 852:M3Q_CF 2953:M_CF 1353:PNCF 2052:SPM_CF 3024:TJKCF 2993:TJKM3Q 3045:TJKMZ3Q 858:XNG_CF 876:XNG_CV 1026:XQZ_CF * M3Q_CG endogen ( 906), feed-back : 1473:FAM3Q 1504:M3Q 906:M3Q_CG 2956:M_CG 1356:PNCG 2055:SPM_CG 3027:TJKCG 2993:TJKM3Q 3045:TJKMZ3Q 912:XNG_CG 1032:XQZ_CG * M3Q_CH endogen ( 942), feed-back : 1473:FAM3Q 1504:M3Q 942:M3Q_CH 2958:M_CH 2057:SPM_CH 3029:TJKCH 2993:TJKM3Q 3045:TJKMZ3Q 1053:XH_CH 948:XNG_CH * M3Q_CO endogen ( 996), feed-back : 567:CO 1473:FAM3Q 568:FCO 1504:M3Q 996:M3Q_CO 2961:M_CO 2059:SPM_CO 3031:TJKCO 2993:TJKM3Q 3045:TJKMZ3Q * M3Q_CS endogen ( 960), feed-back : 1473:FAM3Q 1504:M3Q 960:M3Q_CS 2959:M_CS 1358:PNCS 2058:SPM_CS 3030:TJKCS 2993:TJKM3Q 3045:TJKMZ3Q 966:XNG_CS 1038:XQZ_CS * M3Q_CT endogen ( 978), feed-back : 1473:FAM3Q 1504:M3Q 978:M3Q_CT 2960:M_CT 2993:TJKM3Q 3045:TJKMZ3Q * M3Q_CV endogen ( 870), feed-back : 1473:FAM3Q 1504:M3Q 870:M3Q_CV 2954:M_CV 1354:PNCV 2053:SPM_CV 3025:TJKCV 2993:TJKM3Q 3045:TJKMZ3Q 1028:XQZ_CV * M3Q_E01 endogen (1163), feed-back : 143:E01 1163:M3Q_E01 2966:M_E01 2063:SPM_E01 3036:TJKE01 * M3Q_E2 endogen (1100), feed-back : 1100:M3Q_E2 2967:M_E2 1461:PE2 2064:SPM_E2 3037:TJKE2 1116:XQZ_E2 * M3Q_E3 endogen (1182), feed-back : 1504:M3Q 1182:M3Q_E3 2968:M_E3 1462:PE3 141:PE3X 2065:SPM_E3 3038:TJKE3 2993:TJKM3Q * M3Q_E59 endogen (1121), feed-back : 1121:M3Q_E59 2969:M_E59 1464:PE59 2066:SPM_E59 3039:TJKE59 1137:XQZ_E59 * M3Q_E7Y endogen (1142), feed-back : 1142:M3Q_E7Y 2970:M_E7Y 1463:PE7Y 2067:SPM_E7Y 3040:TJKE7Y * M3Q_ES endogen (1203), feed-back : 1203:M3Q_ES 2971:M_ES 1467:PESQ 2068:SPM_ES 3041:TJKES 1218:XQZ_ES * M3Q_IB endogen (1058), feed-back : 1473:FAM3Q 1388:IB 1504:M3Q 1058:M3Q_IB 2963:M_IB 1360:PNIB 2060:SPM_IB 3033:TJKIB 2993:TJKM3Q 3045:TJKMZ3Q 1065:XNG_IB 1074:XQZ_IB M3Q_IL endogen (1223) : 1312:IL 1315:ILM 1504:M3Q 2965:M_IL 1361:PNIL 2062:SPM_IL 3035:TJKIL 2993:TJKM3Q * M3Q_IM endogen (1014), feed-back : 1473:FAM3Q 1386:IM 1504:M3Q 1014:M3Q_IM 2962:M_IM 1359:PNIM 2061:SPM_IM 3032:TJKIM 2993:TJKM3Q 3045:TJKMZ3Q 1020:XNG_IM 1042:XQZ_IM * M3Q_IT endogen (1079), feed-back : 1504:M3Q 1079:M3Q_IT 2964:M_IT 3034:TJKIT 2993:TJKM3Q * M3Q_XA endogen ( 610), feed-back : 1473:FAM3Q 1504:M3Q 610:M3Q_XA 2941:M_XA 1329:PVEA 2040:SPM_XA 2993:TJKM3Q 3045:TJKMZ3Q 1317:VA 612:XNG_XA * M3Q_XB endogen ( 715), feed-back : 1473:FAM3Q 1504:M3Q 715:M3Q_XB 2947:M_XB 1334:PVEB 2046:SPM_XB 2993:TJKM3Q 3045:TJKMZ3Q 1323:VB 717:XNG_XB * M3Q_XE endogen ( 820), feed-back : 1504:M3Q 820:M3Q_XE 2942:M_XE 1338:PVEE 2041:SPM_XE 2993:TJKM3Q 1318:VE * M3Q_XH endogen ( 799), feed-back : 1473:FAM3Q 1504:M3Q 799:M3Q_XH 2951:M_XH 1339:PVEH 2050:SPM_XH 2993:TJKM3Q 3045:TJKMZ3Q 1327:VH 801:XNG_XH * M3Q_XNE endogen ( 652), feed-back : 1473:FAM3Q 1504:M3Q 652:M3Q_XNE 2944:M_XNE 2043:SPM_XNE 2993:TJKM3Q 3045:TJKMZ3Q 1320:VNE 654:XNG_XNE * M3Q_XNF endogen ( 673), feed-back : 1473:FAM3Q 1504:M3Q 673:M3Q_XNF 2945:M_XNF 1332:PVENF 2044:SPM_XNF 2993:TJKM3Q 3045:TJKMZ3Q 1321:VNF 675:XNG_XNF * M3Q_XNG endogen ( 631), feed-back : 1473:FAM3Q 1504:M3Q 631:M3Q_XNG 2943:M_XNG 2042:SPM_XNG 2993:TJKM3Q 3045:TJKMZ3Q 1319:VNG * M3Q_XNZ endogen ( 694), feed-back : 1473:FAM3Q 1504:M3Q 694:M3Q_XNZ 2946:M_XNZ 1333:PVENZ 2045:SPM_XNZ 2993:TJKM3Q 3045:TJKMZ3Q 1322:VNZ 696:XNG_XNZ * M3Q_XO endogen ( 841), feed-back : 1504:M3Q 841:M3Q_XO 2952:M_XO 1340:PVEO 2051:SPM_XO 2993:TJKM3Q 1328:VO * M3Q_XQF endogen ( 778), feed-back : 1473:FAM3Q 1504:M3Q 778:M3Q_XQF 2950:M_XQF 1335:PVEQF 2049:SPM_XQF 2993:TJKM3Q 3045:TJKMZ3Q 1326:VQF 780:XNG_XQF * M3Q_XQS endogen ( 757), feed-back : 1473:FAM3Q 1504:M3Q 757:M3Q_XQS 2949:M_XQS 1337:PVEQS 2048:SPM_XQS 2993:TJKM3Q 3045:TJKMZ3Q 1325:VQS * M3Q_XQZ endogen ( 736), feed-back : 1473:FAM3Q 1504:M3Q 736:M3Q_XQZ 2948:M_XQZ 1336:PVEQZ 2047:SPM_XQZ 2993:TJKM3Q 3045:TJKMZ3Q 1324:VQZ 738:XNG_XQZ M3R endogen (1502) : 1508:FM3R 2771:M3 2991:TJKM3R * M3R_CB endogen ( 922), feed-back : 1502:M3R 922:M3R_CB 2957:M_CB 1357:PNCB 2056:SPM_CB 3028:TJKCB 2991:TJKM3R 1034:XQZ_CB * M3R_CE endogen ( 886), feed-back : 1502:M3R 886:M3R_CE 2955:M_CE 1355:PNCE 2054:SPM_CE 3026:TJKCE 2991:TJKM3R 1030:XQZ_CE * M3R_CF endogen ( 850), feed-back : 1502:M3R 850:M3R_CF 2953:M_CF 1353:PNCF 2052:SPM_CF 3024:TJKCF 2991:TJKM3R 1026:XQZ_CF * M3R_CG endogen ( 904), feed-back : 1502:M3R 904:M3R_CG 2956:M_CG 1356:PNCG 2055:SPM_CG 3027:TJKCG 2991:TJKM3R 1032:XQZ_CG * M3R_CH endogen ( 940), feed-back : 1502:M3R 940:M3R_CH 2958:M_CH 2057:SPM_CH 3029:TJKCH 2991:TJKM3R 1053:XH_CH * M3R_CO endogen ( 994), feed-back : 567:CO 568:FCO 1502:M3R 994:M3R_CO 2961:M_CO 2059:SPM_CO 3031:TJKCO 2991:TJKM3R * M3R_CS endogen ( 958), feed-back : 1502:M3R 958:M3R_CS 2959:M_CS 1358:PNCS 2058:SPM_CS 3030:TJKCS 2991:TJKM3R 1038:XQZ_CS * M3R_CT endogen ( 976), feed-back : 1502:M3R 976:M3R_CT 2960:M_CT 2991:TJKM3R * M3R_CV endogen ( 868), feed-back : 1502:M3R 868:M3R_CV 2954:M_CV 1354:PNCV 2053:SPM_CV 3025:TJKCV 2991:TJKM3R 1028:XQZ_CV * M3R_E01 endogen (1161), feed-back : 143:E01 1161:M3R_E01 2966:M_E01 2063:SPM_E01 3036:TJKE01 * M3R_E2 endogen (1098), feed-back : 1098:M3R_E2 2967:M_E2 1461:PE2 2064:SPM_E2 3037:TJKE2 1116:XQZ_E2 * M3R_E3 endogen (1180), feed-back : 1502:M3R 1180:M3R_E3 2968:M_E3 1462:PE3 141:PE3X 2065:SPM_E3 3038:TJKE3 2991:TJKM3R * M3R_E59 endogen (1119), feed-back : 1119:M3R_E59 2969:M_E59 1464:PE59 2066:SPM_E59 3039:TJKE59 1137:XQZ_E59 * M3R_E7Y endogen (1140), feed-back : 1140:M3R_E7Y 2970:M_E7Y 1463:PE7Y 2067:SPM_E7Y 3040:TJKE7Y * M3R_ES endogen (1201), feed-back : 1201:M3R_ES 2971:M_ES 1467:PESQ 2068:SPM_ES 3041:TJKES 1218:XQZ_ES * M3R_IB endogen (1056), feed-back : 1388:IB 1502:M3R 1056:M3R_IB 2963:M_IB 1360:PNIB 2060:SPM_IB 3033:TJKIB 2991:TJKM3R 1074:XQZ_IB M3R_IL endogen (1221) : 1312:IL 1315:ILM 1502:M3R 2965:M_IL 1361:PNIL 2062:SPM_IL 3035:TJKIL 2991:TJKM3R * M3R_IM endogen (1012), feed-back : 1386:IM 1502:M3R 1012:M3R_IM 2962:M_IM 1359:PNIM 2061:SPM_IM 3032:TJKIM 2991:TJKM3R 1042:XQZ_IM * M3R_IT endogen (1077), feed-back : 1502:M3R 1077:M3R_IT 2964:M_IT 3034:TJKIT 2991:TJKM3R * M3R_XA endogen ( 608), feed-back : 1502:M3R 608:M3R_XA 2941:M_XA 1329:PVEA 2040:SPM_XA 2991:TJKM3R 1317:VA * M3R_XB endogen ( 713), feed-back : 1502:M3R 713:M3R_XB 2947:M_XB 1334:PVEB 2046:SPM_XB 2991:TJKM3R 1323:VB * M3R_XE endogen ( 818), feed-back : 1502:M3R 818:M3R_XE 2942:M_XE 1338:PVEE 2041:SPM_XE 2991:TJKM3R 1318:VE * M3R_XH endogen ( 797), feed-back : 1502:M3R 797:M3R_XH 2951:M_XH 1339:PVEH 2050:SPM_XH 2991:TJKM3R 1327:VH * M3R_XNE endogen ( 650), feed-back : 1502:M3R 650:M3R_XNE 2944:M_XNE 2043:SPM_XNE 2991:TJKM3R 1320:VNE * M3R_XNF endogen ( 671), feed-back : 1502:M3R 671:M3R_XNF 2945:M_XNF 1332:PVENF 2044:SPM_XNF 2991:TJKM3R 1321:VNF * M3R_XNG endogen ( 629), feed-back : 1502:M3R 629:M3R_XNG 2943:M_XNG 2042:SPM_XNG 2991:TJKM3R 1319:VNG * M3R_XNZ endogen ( 692), feed-back : 1502:M3R 692:M3R_XNZ 2946:M_XNZ 1333:PVENZ 2045:SPM_XNZ 2991:TJKM3R 1322:VNZ * M3R_XO endogen ( 839), feed-back : 1502:M3R 839:M3R_XO 2952:M_XO 1340:PVEO 2051:SPM_XO 2991:TJKM3R 1328:VO * M3R_XQF endogen ( 776), feed-back : 1502:M3R 776:M3R_XQF 2950:M_XQF 1335:PVEQF 2049:SPM_XQF 2991:TJKM3R 1326:VQF * M3R_XQS endogen ( 755), feed-back : 1502:M3R 755:M3R_XQS 2949:M_XQS 1337:PVEQS 2048:SPM_XQS 2991:TJKM3R 1325:VQS * M3R_XQZ endogen ( 734), feed-back : 1502:M3R 734:M3R_XQZ 2948:M_XQZ 1336:PVEQZ 2047:SPM_XQZ 2991:TJKM3R 1324:VQZ M59 endogen (1499) : 1511:FM59 2780:M597B 2988:TJKM59 M597B endogen (2780) : 2782:PM597B * M59_CB endogen ( 919), feed-back : 1474:FAM59 1499:M59 919:M59_CB 2957:M_CB 1357:PNCB 2056:SPM_CB 3028:TJKCB 2988:TJKM59 3046:TJKMZ59 921:XNZ_CB 1034:XQZ_CB * M59_CE endogen ( 883), feed-back : 1474:FAM59 1499:M59 883:M59_CE 2955:M_CE 1355:PNCE 2054:SPM_CE 3026:TJKCE 2988:TJKM59 3046:TJKMZ59 885:XNZ_CE 1030:XQZ_CE * M59_CF endogen ( 847), feed-back : 1474:FAM59 1499:M59 847:M59_CF 2953:M_CF 1353:PNCF 2052:SPM_CF 3024:TJKCF 2988:TJKM59 3046:TJKMZ59 849:XNZ_CF 1026:XQZ_CF * M59_CG endogen ( 901), feed-back : 1474:FAM59 1499:M59 901:M59_CG 2956:M_CG 1356:PNCG 2055:SPM_CG 3027:TJKCG 2988:TJKM59 3046:TJKMZ59 903:XNZ_CG 1032:XQZ_CG * M59_CH endogen ( 937), feed-back : 1474:FAM59 1499:M59 937:M59_CH 2958:M_CH 2057:SPM_CH 3029:TJKCH 2988:TJKM59 3046:TJKMZ59 1053:XH_CH 939:XNZ_CH * M59_CO endogen ( 991), feed-back : 567:CO 1474:FAM59 568:FCO 1499:M59 991:M59_CO 2961:M_CO 2059:SPM_CO 3031:TJKCO 2988:TJKM59 3046:TJKMZ59 993:XNZ_CO * M59_CS endogen ( 955), feed-back : 1474:FAM59 1499:M59 955:M59_CS 2959:M_CS 1358:PNCS 2058:SPM_CS 3030:TJKCS 2988:TJKM59 3046:TJKMZ59 957:XNZ_CS 1038:XQZ_CS * M59_CT endogen ( 973), feed-back : 1474:FAM59 1499:M59 973:M59_CT 2960:M_CT 2988:TJKM59 3046:TJKMZ59 975:XNZ_CT * M59_CV endogen ( 865), feed-back : 1474:FAM59 1499:M59 865:M59_CV 2954:M_CV 1354:PNCV 2053:SPM_CV 3025:TJKCV 2988:TJKM59 3046:TJKMZ59 867:XNZ_CV 1028:XQZ_CV * M59_E01 endogen (1166), feed-back : 143:E01 1166:M59_E01 2966:M_E01 2063:SPM_E01 3036:TJKE01 * M59_E2 endogen (1103), feed-back : 1103:M59_E2 2967:M_E2 1461:PE2 2064:SPM_E2 3037:TJKE2 1116:XQZ_E2 * M59_E3 endogen (1185), feed-back : 1185:M59_E3 2968:M_E3 1462:PE3 141:PE3X 2065:SPM_E3 3038:TJKE3 * M59_E59 endogen (1124), feed-back : 1499:M59 1124:M59_E59 2969:M_E59 1464:PE59 2066:SPM_E59 3039:TJKE59 2988:TJKM59 1137:XQZ_E59 * M59_E7Y endogen (1145), feed-back : 1145:M59_E7Y 2970:M_E7Y 1463:PE7Y 2067:SPM_E7Y 3040:TJKE7Y * M59_ES endogen (1206), feed-back : 1206:M59_ES 2971:M_ES 1467:PESQ 2068:SPM_ES 3041:TJKES 1218:XQZ_ES * M59_IB endogen (1061), feed-back : 1474:FAM59 1388:IB 1499:M59 1061:M59_IB 2963:M_IB 1360:PNIB 2060:SPM_IB 3033:TJKIB 2988:TJKM59 3046:TJKMZ59 1074:XQZ_IB M59_IL endogen (1226) : 1312:IL 1315:ILM 1499:M59 2965:M_IL 1361:PNIL 2062:SPM_IL 3035:TJKIL 2988:TJKM59 * M59_IM endogen (1009), feed-back : 1474:FAM59 1386:IM 1499:M59 1009:M59_IM 2962:M_IM 1359:PNIM 2061:SPM_IM 3032:TJKIM 2988:TJKM59 3046:TJKMZ59 1011:XNZ_IM 1042:XQZ_IM * M59_IT endogen (1082), feed-back : 1499:M59 1082:M59_IT 2964:M_IT 3034:TJKIT 2988:TJKM59 * M59_XA endogen ( 595), feed-back : 1474:FAM59 1499:M59 595:M59_XA 2941:M_XA 2040:SPM_XA 2988:TJKM59 3046:TJKMZ59 1317:VA 597:XNZ_XA * M59_XB endogen ( 700), feed-back : 1474:FAM59 1499:M59 700:M59_XB 2947:M_XB 2046:SPM_XB 2988:TJKM59 3046:TJKMZ59 1323:VB 702:XNZ_XB * M59_XE endogen ( 805), feed-back : 1499:M59 805:M59_XE 2942:M_XE 2041:SPM_XE 2988:TJKM59 1318:VE * M59_XH endogen ( 784), feed-back : 1474:FAM59 1499:M59 784:M59_XH 2951:M_XH 2050:SPM_XH 2988:TJKM59 3046:TJKMZ59 1327:VH 786:XNZ_XH * M59_XNE endogen ( 637), feed-back : 1474:FAM59 1499:M59 637:M59_XNE 2944:M_XNE 1331:PVMNE 2043:SPM_XNE 2988:TJKM59 3046:TJKMZ59 1320:VNE 639:XNZ_XNE * M59_XNF endogen ( 658), feed-back : 1474:FAM59 1499:M59 658:M59_XNF 2945:M_XNF 2044:SPM_XNF 2988:TJKM59 3046:TJKMZ59 1321:VNF 660:XNZ_XNF * M59_XNG endogen ( 616), feed-back : 1474:FAM59 1499:M59 616:M59_XNG 2943:M_XNG 1330:PVMNG 2042:SPM_XNG 2988:TJKM59 3046:TJKMZ59 1319:VNG 618:XNZ_XNG * M59_XNZ endogen ( 679), feed-back : 1474:FAM59 1499:M59 679:M59_XNZ 2946:M_XNZ 2045:SPM_XNZ 2988:TJKM59 3046:TJKMZ59 1322:VNZ 681:XNZ_XNZ * M59_XO endogen ( 826), feed-back : 1499:M59 826:M59_XO 2952:M_XO 2051:SPM_XO 2988:TJKM59 1328:VO * M59_XQF endogen ( 763), feed-back : 1474:FAM59 1499:M59 763:M59_XQF 2950:M_XQF 2049:SPM_XQF 2988:TJKM59 3046:TJKMZ59 1326:VQF 765:XNZ_XQF * M59_XQS endogen ( 742), feed-back : 1474:FAM59 1499:M59 742:M59_XQS 2949:M_XQS 2048:SPM_XQS 2988:TJKM59 3046:TJKMZ59 1325:VQS 744:XNZ_XQS * M59_XQZ endogen ( 721), feed-back : 1474:FAM59 1499:M59 721:M59_XQZ 2948:M_XQZ 2047:SPM_XQZ 2988:TJKM59 3046:TJKMZ59 1324:VQZ 723:XNZ_XQZ M7B endogen (1505) : 1512:FM7B 2780:M597B 2994:TJKM7B * M7B_CB endogen ( 925), feed-back : 1505:M7B 925:M7B_CB 2957:M_CB 1357:PNCB 2056:SPM_CB 3028:TJKCB 2994:TJKM7B 1034:XQZ_CB * M7B_CE endogen ( 889), feed-back : 1505:M7B 889:M7B_CE 2955:M_CE 1355:PNCE 3026:TJKCE 2994:TJKM7B 1030:XQZ_CE * M7B_CF endogen ( 853), feed-back : 1505:M7B 853:M7B_CF 2953:M_CF 1353:PNCF 3024:TJKCF 2994:TJKM7B 1026:XQZ_CF * M7B_CG endogen ( 907), feed-back : 1505:M7B 907:M7B_CG 2956:M_CG 1356:PNCG 3027:TJKCG 2994:TJKM7B 1032:XQZ_CG * M7B_CH endogen ( 943), feed-back : 1505:M7B 943:M7B_CH 2958:M_CH 3029:TJKCH 2994:TJKM7B 1053:XH_CH * M7B_CO endogen ( 997), feed-back : 567:CO 568:FCO 1505:M7B 997:M7B_CO 2961:M_CO 3031:TJKCO 2994:TJKM7B * M7B_CS endogen ( 961), feed-back : 1505:M7B 961:M7B_CS 2959:M_CS 1358:PNCS 3030:TJKCS 2994:TJKM7B 1038:XQZ_CS * M7B_CT endogen ( 979), feed-back : 1505:M7B 979:M7B_CT 2960:M_CT 2994:TJKM7B * M7B_CV endogen ( 871), feed-back : 1505:M7B 871:M7B_CV 2954:M_CV 1354:PNCV 3025:TJKCV 2994:TJKM7B 1028:XQZ_CV * M7B_E01 endogen (1164), feed-back : 143:E01 1164:M7B_E01 2966:M_E01 3036:TJKE01 * M7B_E2 endogen (1101), feed-back : 1101:M7B_E2 2967:M_E2 1461:PE2 3037:TJKE2 1116:XQZ_E2 * M7B_E3 endogen (1183), feed-back : 1183:M7B_E3 2968:M_E3 1462:PE3 141:PE3X 3038:TJKE3 * M7B_E59 endogen (1122), feed-back : 1505:M7B 1122:M7B_E59 2969:M_E59 1464:PE59 3039:TJKE59 2994:TJKM7B 1137:XQZ_E59 * M7B_E7Y endogen (1143), feed-back : 1143:M7B_E7Y 2970:M_E7Y 1463:PE7Y 3040:TJKE7Y * M7B_ES endogen (1204), feed-back : 1204:M7B_ES 2971:M_ES 1467:PESQ 3041:TJKES 1218:XQZ_ES * M7B_IB endogen (1059), feed-back : 1388:IB 1505:M7B 1059:M7B_IB 2963:M_IB 1360:PNIB 3033:TJKIB 2994:TJKM7B 1074:XQZ_IB M7B_IL endogen (1224) : 1312:IL 1315:ILM 1505:M7B 2965:M_IL 1361:PNIL 3035:TJKIL 2994:TJKM7B * M7B_IM endogen (1015), feed-back : 1386:IM 1505:M7B 1015:M7B_IM 2962:M_IM 1359:PNIM 2061:SPM_IM 3032:TJKIM 2994:TJKM7B 1042:XQZ_IM * M7B_IT endogen (1080), feed-back : 1505:M7B 1080:M7B_IT 2964:M_IT 3034:TJKIT 2994:TJKM7B * M7B_XA endogen ( 598), feed-back : 1505:M7B 598:M7B_XA 2941:M_XA 2994:TJKM7B 1317:VA * M7B_XB endogen ( 703), feed-back : 1505:M7B 703:M7B_XB 2947:M_XB 2994:TJKM7B 1323:VB * M7B_XE endogen ( 806), feed-back : 1505:M7B 806:M7B_XE 2942:M_XE 2994:TJKM7B 1318:VE * M7B_XH endogen ( 787), feed-back : 1505:M7B 787:M7B_XH 2951:M_XH 2994:TJKM7B 1327:VH * M7B_XNE endogen ( 640), feed-back : 1505:M7B 640:M7B_XNE 2944:M_XNE 1331:PVMNE 2994:TJKM7B 1320:VNE * M7B_XNF endogen ( 661), feed-back : 1505:M7B 661:M7B_XNF 2945:M_XNF 2994:TJKM7B 1321:VNF * M7B_XNG endogen ( 619), feed-back : 1505:M7B 619:M7B_XNG 2943:M_XNG 1330:PVMNG 2994:TJKM7B 1319:VNG * M7B_XNZ endogen ( 682), feed-back : 1505:M7B 682:M7B_XNZ 2946:M_XNZ 2994:TJKM7B 1322:VNZ * M7B_XO endogen ( 827), feed-back : 1505:M7B 827:M7B_XO 2952:M_XO 2994:TJKM7B 1328:VO * M7B_XQF endogen ( 766), feed-back : 1505:M7B 766:M7B_XQF 2950:M_XQF 2994:TJKM7B 1326:VQF * M7B_XQS endogen ( 745), feed-back : 1505:M7B 745:M7B_XQS 2949:M_XQS 2994:TJKM7B 1325:VQS * M7B_XQZ endogen ( 724), feed-back : 1505:M7B 724:M7B_XQZ 2948:M_XQZ 2994:TJKM7B 1324:VQZ M7Y endogen (1500) : 1513:FM7Y 2783:M237Y 2989:TJKM7Y * M7Y_CB endogen ( 926), feed-back : 1500:M7Y 926:M7Y_CB 2957:M_CB 1357:PNCB 2056:SPM_CB 3028:TJKCB 2989:TJKM7Y 1034:XQZ_CB * M7Y_CE endogen ( 890), feed-back : 1500:M7Y 890:M7Y_CE 2955:M_CE 1355:PNCE 2054:SPM_CE 3026:TJKCE 2989:TJKM7Y 1030:XQZ_CE * M7Y_CF endogen ( 854), feed-back : 1500:M7Y 854:M7Y_CF 2953:M_CF 1353:PNCF 2052:SPM_CF 3024:TJKCF 2989:TJKM7Y 1026:XQZ_CF * M7Y_CG endogen ( 908), feed-back : 1500:M7Y 908:M7Y_CG 2956:M_CG 1356:PNCG 2055:SPM_CG 3027:TJKCG 2989:TJKM7Y 1032:XQZ_CG * M7Y_CH endogen ( 944), feed-back : 1500:M7Y 944:M7Y_CH 2958:M_CH 2057:SPM_CH 3029:TJKCH 2989:TJKM7Y 1053:XH_CH * M7Y_CO endogen ( 998), feed-back : 567:CO 568:FCO 1500:M7Y 998:M7Y_CO 2961:M_CO 2059:SPM_CO 3031:TJKCO 2989:TJKM7Y * M7Y_CS endogen ( 962), feed-back : 1500:M7Y 962:M7Y_CS 2959:M_CS 1358:PNCS 2058:SPM_CS 3030:TJKCS 2989:TJKM7Y 1038:XQZ_CS * M7Y_CT endogen ( 980), feed-back : 1500:M7Y 980:M7Y_CT 2960:M_CT 2989:TJKM7Y * M7Y_CV endogen ( 872), feed-back : 1500:M7Y 872:M7Y_CV 2954:M_CV 1354:PNCV 2053:SPM_CV 3025:TJKCV 2989:TJKM7Y 1028:XQZ_CV * M7Y_E01 endogen (1165), feed-back : 143:E01 1165:M7Y_E01 2966:M_E01 2063:SPM_E01 3036:TJKE01 * M7Y_E2 endogen (1102), feed-back : 1102:M7Y_E2 2967:M_E2 1461:PE2 2064:SPM_E2 3037:TJKE2 1116:XQZ_E2 * M7Y_E3 endogen (1184), feed-back : 1184:M7Y_E3 2968:M_E3 1462:PE3 141:PE3X 2065:SPM_E3 3038:TJKE3 * M7Y_E59 endogen (1123), feed-back : 1123:M7Y_E59 2969:M_E59 1464:PE59 2066:SPM_E59 3039:TJKE59 1137:XQZ_E59 * M7Y_E7Y endogen (1144), feed-back : 1500:M7Y 1144:M7Y_E7Y 2970:M_E7Y 1463:PE7Y 2067:SPM_E7Y 3040:TJKE7Y 2989:TJKM7Y * M7Y_ES endogen (1205), feed-back : 1205:M7Y_ES 2971:M_ES 1467:PESQ 2068:SPM_ES 3041:TJKES 1218:XQZ_ES * M7Y_IB endogen (1060), feed-back : 1388:IB 1500:M7Y 1060:M7Y_IB 2963:M_IB 1360:PNIB 2060:SPM_IB 3033:TJKIB 2989:TJKM7Y 1074:XQZ_IB M7Y_IL endogen (1225) : 1312:IL 1315:ILM 1500:M7Y 2965:M_IL 1361:PNIL 2062:SPM_IL 3035:TJKIL 2989:TJKM7Y * M7Y_IM endogen (1016), feed-back : 1386:IM 1500:M7Y 1016:M7Y_IM 2962:M_IM 1359:PNIM 2061:SPM_IM 3032:TJKIM 2989:TJKM7Y 1042:XQZ_IM * M7Y_IT endogen (1081), feed-back : 1500:M7Y 1081:M7Y_IT 2964:M_IT 3034:TJKIT 2989:TJKM7Y * M7Y_XA endogen ( 599), feed-back : 1500:M7Y 599:M7Y_XA 2941:M_XA 2040:SPM_XA 2989:TJKM7Y 1317:VA * M7Y_XB endogen ( 704), feed-back : 1500:M7Y 704:M7Y_XB 2947:M_XB 2046:SPM_XB 2989:TJKM7Y 1323:VB * M7Y_XE endogen ( 807), feed-back : 1500:M7Y 807:M7Y_XE 2942:M_XE 2041:SPM_XE 2989:TJKM7Y 1318:VE * M7Y_XH endogen ( 788), feed-back : 1500:M7Y 788:M7Y_XH 2951:M_XH 2050:SPM_XH 2989:TJKM7Y 1327:VH * M7Y_XNE endogen ( 641), feed-back : 1500:M7Y 641:M7Y_XNE 2944:M_XNE 1331:PVMNE 2043:SPM_XNE 2989:TJKM7Y 1320:VNE * M7Y_XNF endogen ( 662), feed-back : 1500:M7Y 662:M7Y_XNF 2945:M_XNF 2044:SPM_XNF 2989:TJKM7Y 1321:VNF * M7Y_XNG endogen ( 620), feed-back : 1500:M7Y 620:M7Y_XNG 2943:M_XNG 1330:PVMNG 2042:SPM_XNG 2989:TJKM7Y 1319:VNG * M7Y_XNZ endogen ( 683), feed-back : 1500:M7Y 683:M7Y_XNZ 2946:M_XNZ 2045:SPM_XNZ 2989:TJKM7Y 1322:VNZ * M7Y_XO endogen ( 828), feed-back : 1500:M7Y 828:M7Y_XO 2952:M_XO 2051:SPM_XO 2989:TJKM7Y 1328:VO * M7Y_XQF endogen ( 767), feed-back : 1500:M7Y 767:M7Y_XQF 2950:M_XQF 2049:SPM_XQF 2989:TJKM7Y 1326:VQF * M7Y_XQS endogen ( 746), feed-back : 1500:M7Y 746:M7Y_XQS 2949:M_XQS 2048:SPM_XQS 2989:TJKM7Y 1325:VQS * M7Y_XQZ endogen ( 725), feed-back : 1500:M7Y 725:M7Y_XQZ 2948:M_XQZ 2047:SPM_XQZ 2989:TJKM7Y 1324:VQZ MS endogen (1501) : 2798:BPEST 3234:ENST 1514:FMS 2107:M 2774:MST 2776:PMST 2990:TJKMS MST endogen (2774), ikke-bestemmende. * MS_CB endogen ( 927), feed-back : 1475:FAMS 1501:MS 927:MS_CB 2957:M_CB 1357:PNCB 1257:RZPNCB 3028:TJKCB 2990:TJKMS 1034:XQZ_CB * MS_CE endogen ( 891), feed-back : 1475:FAMS 1501:MS 891:MS_CE 2955:M_CE 1355:PNCE 1255:RZPNCE 3026:TJKCE 2990:TJKMS 1030:XQZ_CE * MS_CF endogen ( 855), feed-back : 1475:FAMS 1501:MS 855:MS_CF 2953:M_CF 1353:PNCF 1253:RZPNCF 3024:TJKCF 2990:TJKMS 1026:XQZ_CF * MS_CG endogen ( 909), feed-back : 1475:FAMS 1501:MS 909:MS_CG 2956:M_CG 1356:PNCG 1256:RZPNCG 3027:TJKCG 2990:TJKMS 1032:XQZ_CG * MS_CH endogen ( 945), feed-back : 1475:FAMS 1501:MS 945:MS_CH 2958:M_CH 3029:TJKCH 2990:TJKMS 1053:XH_CH 1036:XQZ_CH * MS_CO endogen ( 999), feed-back : 567:CO 1475:FAMS 568:FCO 1501:MS 999:MS_CO 2961:M_CO 3031:TJKCO 2990:TJKMS 1043:XQZ_CO * MS_CS endogen ( 963), feed-back : 1475:FAMS 1501:MS 963:MS_CS 2959:M_CS 1358:PNCS 1258:RZPNCS 3030:TJKCS 2990:TJKMS 1038:XQZ_CS * MS_CT endogen ( 981), feed-back : 1475:FAMS 1501:MS 981:MS_CT 2960:M_CT 2990:TJKMS 1040:XQZ_CT * MS_CV endogen ( 873), feed-back : 1475:FAMS 1501:MS 873:MS_CV 2954:M_CV 1354:PNCV 1254:RZPNCV 3025:TJKCV 2990:TJKMS 1028:XQZ_CV * MS_E01 endogen (1167), feed-back : 143:E01 1167:MS_E01 2966:M_E01 3036:TJKE01 * MS_E2 endogen (1104), feed-back : 1104:MS_E2 2967:M_E2 1461:PE2 3037:TJKE2 1116:XQZ_E2 * MS_E3 endogen (1186), feed-back : 1186:MS_E3 2968:M_E3 1462:PE3 141:PE3X 3038:TJKE3 * MS_E59 endogen (1125), feed-back : 1125:MS_E59 2969:M_E59 1464:PE59 3039:TJKE59 1137:XQZ_E59 * MS_E7Y endogen (1146), feed-back : 1146:MS_E7Y 2970:M_E7Y 1463:PE7Y 3040:TJKE7Y * MS_ES endogen (1207), feed-back : 1501:MS 1207:MS_ES 2971:M_ES 1467:PESQ 3041:TJKES 2990:TJKMS 1218:XQZ_ES * MS_IB endogen (1062), feed-back : 1475:FAMS 1388:IB 1501:MS 1062:MS_IB 2963:M_IB 1360:PNIB 1249:RZPNIB 3033:TJKIB 2990:TJKMS 1074:XQZ_IB MS_IL endogen (1227) : 1312:IL 1315:ILM 1501:MS 2965:M_IL 1361:PNIL 3035:TJKIL 2990:TJKMS * MS_IM endogen (1017), feed-back : 1475:FAMS 1386:IM 1501:MS 1017:MS_IM 2962:M_IM 1359:PNIM 1248:RZPNIM 3032:TJKIM 2990:TJKMS 1042:XQZ_IM * MS_IT endogen (1083), feed-back : 1501:MS 1083:MS_IT 2964:M_IT 3034:TJKIT 2990:TJKMS * MS_XA endogen ( 600), feed-back : 1475:FAMS 1501:MS 600:MS_XA 2941:M_XA 1239:RZPVMA 2990:TJKMS 1317:VA 607:XQZ_XA * MS_XB endogen ( 705), feed-back : 1475:FAMS 1501:MS 705:MS_XB 2947:M_XB 1243:RZPVMB 2990:TJKMS 1323:VB 712:XQZ_XB * MS_XE endogen ( 808), feed-back : 1501:MS 808:MS_XE 2942:M_XE 2990:TJKMS 1318:VE * MS_XH endogen ( 789), feed-back : 1475:FAMS 1501:MS 789:MS_XH 2951:M_XH 2990:TJKMS 1327:VH 796:XQZ_XH * MS_XNE endogen ( 642), feed-back : 1475:FAMS 1501:MS 642:MS_XNE 2944:M_XNE 1331:PVMNE 2990:TJKMS 1320:VNE 649:XQZ_XNE * MS_XNF endogen ( 663), feed-back : 1475:FAMS 1501:MS 663:MS_XNF 2945:M_XNF 1240:RZPVMNF 2990:TJKMS 1321:VNF 670:XQZ_XNF * MS_XNG endogen ( 621), feed-back : 1475:FAMS 1501:MS 621:MS_XNG 2943:M_XNG 1330:PVMNG 2990:TJKMS 1319:VNG 628:XQZ_XNG * MS_XNZ endogen ( 684), feed-back : 1475:FAMS 1501:MS 684:MS_XNZ 2946:M_XNZ 1241:RZPVMNZ 2990:TJKMS 1322:VNZ 691:XQZ_XNZ * MS_XO endogen ( 829), feed-back : 1501:MS 829:MS_XO 2952:M_XO 2990:TJKMS 1328:VO * MS_XQF endogen ( 768), feed-back : 1475:FAMS 1501:MS 768:MS_XQF 2950:M_XQF 1242:RZPVMQF 2990:TJKMS 1326:VQF 775:XQZ_XQF * MS_XQS endogen ( 747), feed-back : 1501:MS 747:MS_XQS 2949:M_XQS 2990:TJKMS 1325:VQS * MS_XQZ endogen ( 726), feed-back : 1475:FAMS 1501:MS 726:MS_XQZ 2948:M_XQZ 1245:RZPVMQZ 2990:TJKMS 1324:VQZ 733:XQZ_XQZ MT endogen (2106) : 2798:BPEST 3234:ENST 2107:M 2774:MST 2960:M_CT 2776:PMST MV endogen (2105) : 2794:BPEV 3233:ENV 2107:M 2777:MVX3 2109:PMV MVX3 endogen (2777) : 2779:PMVX3 M_C endogen (2983), ikke-bestemmende. M_CB endogen (2957) : 2983:M_C M_CE endogen (2955) : 2983:M_C M_CF endogen (2953) : 2983:M_C M_CG endogen (2956) : 2983:M_C M_CH endogen (2958) : 2983:M_C M_CO endogen (2961), ikke-bestemmende. M_CS endogen (2959) : 2983:M_C M_CT endogen (2960) : 2983:M_C M_CV endogen (2954) : 2983:M_C M_E endogen (2985), ikke-bestemmende. M_E01 endogen (2966) : 2985:M_E M_E2 endogen (2967) : 2985:M_E M_E3 endogen (2968) : 2985:M_E M_E59 endogen (2969) : 2985:M_E M_E7Y endogen (2970) : 2985:M_E M_ES endogen (2971) : 2985:M_E M_I endogen (2984), ikke-bestemmende. M_IB endogen (2963) : 2984:M_I M_IL endogen (2965) : 2984:M_I M_IM endogen (2962) : 2984:M_I M_IT endogen (2964) : 2984:M_I M_X endogen (2982), ikke-bestemmende. M_X9 endogen (2977) : 2981:M_XP M_XA endogen (2941) : 2977:M_X9 M_XB endogen (2947) : 2977:M_X9 2979:M_XBY M_XBY endogen (2979), ikke-bestemmende. M_XE endogen (2942) : 2981:M_XP M_XH endogen (2951) : 2981:M_XP M_XN endogen (2973) : 2977:M_X9 2979:M_XBY M_XNE endogen (2944) : 2973:M_XN M_XNF endogen (2945) : 2973:M_XN M_XNG endogen (2943) : 2973:M_XN M_XNZ endogen (2946) : 2973:M_XN M_XO endogen (2952) : 2982:M_X M_XP endogen (2981) : 2982:M_X M_XQ endogen (2975) : 2977:M_X9 2979:M_XBY M_XQF endogen (2950) : 2975:M_XQ M_XQS endogen (2949) : 2979:M_XBY 2975:M_XQ M_XQZ endogen (2948) : 2975:M_XQ NBS endogen ( 98) : 101:FIBHL 99:FKBH NHL eksogen : 2583:TYPCR_BF 2610:TYPIR_BF NHLA eksogen : 94:BAFD NHLO eksogen : 94:BAFD NIVSK eksogen : 1660:IVSK NKCB endogen ( 64), ikke-bestemmende. * NWBD_OS_ZSLOG endogen (2506), feed-back : 2506:NWBD_OS_ZSLOG 2505:TFBGD_OS_Z 2508:WN_OSSLOG * NWB_Z_OS endogen (2493), feed-back : 2493:NWB_Z_OS 2508:WN_OSSLOG 2214:WZZOMUXA OAB_OO_CF eksogen : 2534:OWNB_E 2467:WBCP_Z_CF 2527:WNB_OO OAS_OO_CF eksogen : 2535:OWS_Z_E 2468:WSCP_D_CF 2469:WSCP_E_CF 2528:WS_X_OO OWBCP_Z_CF endogen (2453) : 2557:BOWP_B 2456:OWCP_CF_X 2534:OWNB_E 2467:WBCP_Z_CF OWBD_OS_Z endogen (2500) : 2553:BOWBS 2534:OWNB_E 2501:WBD_OS_Z OWBE_OS_Z endogen (2497) : 2498:WBE_OS_Z OWBM_CF_Z endogen (2464) : 2552:BOWBM 2534:OWNB_E OWBP_Z_CF endogen (2457) : 2534:OWNB_E 2460:OWP_CF_X 2477:WBP_Z_CF OWB_Z_OS endogen (2491) : 2534:OWNB_E 2492:WB_Z_OS OWCP_CF_E endogen (2533) : 2538:WCP_CF_E OWCP_CF_H endogen (2403) : 2533:OWCP_CF_E * OWCP_CF_X endogen (2456), feed-back : 2533:OWCP_CF_E 2403:OWCP_CF_H OWNBR_CF endogen (2461) : 2534:OWNB_E 2471:WNBR_CF OWNB_CR endogen (2423) : 2534:OWNB_E 2427:WNB_CR OWNB_E endogen (2534) : 2546:TFNB_E OWNB_H endogen (2404) : 2534:OWNB_E 2409:WNB_H OWNB_OK endogen (2515) : 2534:OWNB_E 2517:WNB_OK OWNB_OO endogen (2525) : 2534:OWNB_E 2527:WNB_OO OWNQ_E endogen (2537) : 2550:TFNQ_E * OWPB_ATP endogen (2641), feed-back : 2642:OWPCR_ATP 2646:PWP_ATP 1925:SYWPCR_ATP 2645:WPB_ATP * OWPB_F endogen (2575), feed-back : 3866:OWP_F 2580:PWP_F 1927:SYWP_F 2578:WPB_F * OWPCO1_BF endogen (2593), feed-back : 2606:OWPCO_BF 2590:TYPCO1_BF 2594:WPCO1_BF * OWPCO2_BF endogen (2600), feed-back : 2606:OWPCO_BF 2597:TYPCO2_BF 2601:WPCO2_BF * OWPCO_BF endogen (2606), feed-back : 1926:SYWP_BF * OWPCR_ATP endogen (2642), feed-back : 2637:TYPCR_ATP * OWPCR_BF endogen (2586), feed-back : 1926:SYWP_BF 2583:TYPCR_BF 2587:WPCR_BF * OWPCR_DMP endogen (2651), feed-back : 1923:SYWPCR_DMP 2649:TYPCR_DMP 2652:WPCR_DMP * OWPCR_LD endogen (2660), feed-back : 1922:SYWPCR_LD 2658:TYPCR_LD 2661:WPCR_LD * OWPCR_SP endogen (2656), feed-back : 1924:SYWPCR_SP 2654:TYPCR_SP 2657:WPCR_SP * OWPIO1_BF endogen (2620), feed-back : 2633:OWPIO_BF 2617:TYPIO1_BF 2621:WPIO1_BF * OWPIO2_BF endogen (2627), feed-back : 2633:OWPIO_BF 2624:TYPIO2_BF 2628:WPIO2_BF * OWPIO_BF endogen (2633), feed-back : 1926:SYWP_BF * OWPIR_BF endogen (2613), feed-back : 1926:SYWP_BF 2610:TYPIR_BF 2614:WPIR_BF * OWPSDK_ATP endogen (2640), feed-back : 4099:JDWPSDK_ATP 2642:OWPCR_ATP 2646:PWP_ATP 1925:SYWPCR_ATP 2644:WPSDK_ATP * OWPSDK_F endogen (2574), feed-back : 4094:JDWPSDK_F 3866:OWP_F 2580:PWP_F 1927:SYWP_F 2577:WPSDK_F * OWPSE_ATP endogen (2639), feed-back : 4098:JDWPSE_ATP 2642:OWPCR_ATP 2646:PWP_ATP 1925:SYWPCR_ATP 2643:WPSE_ATP * OWPSE_F endogen (2573), feed-back : 4093:JDWPSE_F 3866:OWP_F 2580:PWP_F 1927:SYWP_F 2576:WPSE_F OWP_B endogen (2671) : 2672:WP_B OWP_CF_E endogen (2536) : 2543:WP_CF_E OWP_CF_H endogen (2407) : 2536:OWP_CF_E 2413:WP_CF_H * OWP_CF_X endogen (2460), feed-back : 2536:OWP_CF_E 2407:OWP_CF_H OWP_F endogen (3866), ikke-bestemmende. OWSCP_D_CF endogen (2454) : 2557:BOWP_B 2456:OWCP_CF_X 2535:OWS_Z_E 2468:WSCP_D_CF OWSCP_E_CF endogen (2455) : 2557:BOWP_B 2456:OWCP_CF_X 2469:WSCP_E_CF OWSP_D_CF endogen (2458) : 2460:OWP_CF_X 2535:OWS_Z_E 2478:WSP_D_CF OWSP_E_CF endogen (2459) : 2460:OWP_CF_X 2479:WSP_E_CF OWSR_D_CF endogen (2462) : 2535:OWS_Z_E 2475:WSR_D_CF OWSR_E_CF endogen (2463) : 2476:WSR_E_CF OWS_CF_Z endogen (2465) : 2556:BOWSD 2535:OWS_Z_E 2481:WS_CF_Z OWS_CR_Z endogen (2426) : 2556:BOWSD 2535:OWS_Z_E 2431:WS_CR_Z OWS_D_CR endogen (2424) : 2535:OWS_Z_E 2429:WS_D_CR OWS_D_H endogen (2405) : 2535:OWS_Z_E 2412:WS_D_H OWS_E_CR endogen (2425) : 2430:WS_E_CR OWS_E_H endogen (2406) : 2411:WS_E_H OWS_E_OK endogen (2516) : 2519:WS_E_OK OWS_E_Z endogen (2532) : 2555:BOWSE 2548:TFS_E_Z OWS_X_OO endogen (2526) : 2535:OWS_Z_E 2528:WS_X_OO OWS_Z_E endogen (2535) : 2547:TFS_Z_E * PCB endogen (1376), feed-back : 49:BFCBU 3170:BSP_CP 69:CB 83:CP 85:CPDK 23:CPUXH 66:FCB 82:FCP 86:FCPDK 3882:JRCPUXH 1385:PKNCB 2035:SPG_CB 2005:SPP_CB 2014:SPR 3140:SPR_CB 3028:TJKCB 12:UCB 3881:ZFCP * PCBU endogen ( 13), feed-back : 49:BFCBU 28:BFCBUWX 70:CBU 23:CPUXH 40:DTBFCS 39:DTBFCT 63:FKNCB 55:KFC 13:PCBU 19:PCGBU 20:PCPUETXH 3881:ZFCP * PCE endogen (1372), feed-back : 29:BFCEWX 71:CE 83:CP 85:CPDK 23:CPUXH 40:DTBFCS 39:DTBFCT 82:FCP 86:FCPDK 3882:JRCPUXH 55:KFC 18:PCEFVTS 20:PCPUETXH 3026:TJKCE 3881:ZFCP * PCEFVTS endogen ( 18), feed-back : 29:BFCEWX 30:BFCFWX 33:BFCSWX 32:BFCTWX 31:BFCVWX 18:PCEFVTS * PCF endogen (1370), feed-back : 30:BFCFWX 72:CF 83:CP 85:CPDK 23:CPUXH 40:DTBFCS 39:DTBFCT 2692:FCFV 82:FCP 86:FCPDK 3882:JRCPUXH 55:KFC 18:PCEFVTS 17:PCFVTS 20:PCPUETXH 1470:PET 3024:TJKCF 3881:ZFCP * PCFV endogen (2693), feed-back : 2692:FCFV * PCFVTS endogen ( 17), feed-back : 30:BFCFWX 33:BFCSWX 32:BFCTWX 31:BFCVWX 17:PCFVTS * PCG endogen (1373), feed-back : 48:BFCGU 68:CG 83:CP 85:CPDK 23:CPUXH 67:FCG 82:FCP 86:FCPDK 3882:JRCPUXH 14:PCGU 1470:PET 3027:TJKCG 3881:ZFCP * PCGBU endogen ( 19), feed-back : 28:BFCBUWX 27:BFCGUWX 19:PCGBU PCGU endogen ( 14) : 48:BFCGU 27:BFCGUWX 40:DTBFCS 39:DTBFCT 67:FCG 55:KFC 19:PCGBU 20:PCPUETXH * PCH endogen (1374), feed-back : 2684:BCPUXH 2685:BCPXH 9:CH 83:CP 85:CPDK 23:CPUXH 2680:CPXH 82:FCP 86:FCPDK 2681:FCPXH 3029:TJKCH 3881:ZFCP * PCO endogen ( 569), feed-back : 568:FCO 2218:FY 3031:TJKCO * PCP endogen ( 84), feed-back : 23:CPUXH 82:FCP 2681:FCPXH 2679:FWCP 2218:FY 2676:FYDP 2677:FYDPH 2678:FYDPS 3239:YSMPCD 3881:ZFCP * PCPDK endogen ( 87), feed-back : 86:FCPDK 1608:PTTYP * PCPN endogen (1920), feed-back : 4013:JDTPCB 4015:JDTPCE 4012:JDTPCF 4016:JDTPCG 4014:JDTPCH 4019:JDTPCO 4018:JDTPCS 4017:JDTPCV 4022:JDTPIBH 4024:JDTPIBO1 4023:JDTPIBP1 4025:JDTPIL 4020:JDTPIMO1 4021:JDTPIMP1 4026:JDTPP_VMA 4027:JDTPP_VMNF 4038:JDTVEA 4044:JDTVEB 4039:JDTVEE 4048:JDTVEH 4041:JDTVENE 4042:JDTVENF 4040:JDTVENG 4043:JDTVENZ 4049:JDTVEO 4046:JDTVEQF 4045:JDTVEQS 4047:JDTVEQZ 4032:JDTVMB 4028:JDTVME 4036:JDTVMH 4030:JDTVMNE 4029:JDTVMNG 4031:JDTVMNZ 4037:JDTVMO 4034:JDTVMQF 4033:JDTVMQS 4035:JDTVMQZ 1597:LNA 1920:PCPN 1605:RLISA 1946:TPCB 1943:TPCE 1945:TPCF 1944:TPCG 1947:TPCH 1950:TPCO 1949:TPCS 1948:TPCV 1953:TPIBH 1955:TPIBO1 1954:TPIBP1 1956:TPIL 1951:TPIMO1 1952:TPIMP1 1957:TPP_VMA 1958:TPP_VMNF 1921:TSYWP 1969:TVEA 1975:TVEB 1970:TVEE 1979:TVEH 1972:TVENE 1973:TVENF 1971:TVENG 1974:TVENZ 1980:TVEO 1977:TVEQF 1976:TVEQS 1978:TVEQZ 1963:TVMB 1959:TVME 1967:TVMH 1961:TVMNE 1960:TVMNG 1962:TVMNZ 1968:TVMO 1965:TVMQF 1964:TVMQS 1966:TVMQZ * PCPUETXH endogen ( 20), feed-back : 28:BFCBUWX 29:BFCEWX 30:BFCFWX 27:BFCGUWX 33:BFCSWX 32:BFCTWX 31:BFCVWX 40:DTBFCS 39:DTBFCT 26:FCPUETXH 55:KFC 20:PCPUETXH 21:PCPUXH * PCPUXH endogen ( 21), feed-back : 23:CPUXH 22:CPUXHW 24:FCPUXH 95:FKBHW 3882:JRCPUXH 21:PCPUXH 96:PHK * PCPXH endogen (2682), feed-back : 2681:FCPXH * PCRS endogen (1655), feed-back : 3973:JKBYS 3967:JKBYS1 3968:JKBYS2 3969:JKBYS3 3970:JKBYS4 3971:JKBYS5 3972:JKBYSP 3962:JKBYSP1 3963:JKBYSP2 3964:JKBYSP3 3965:JKBYSP4 3966:JKBYSP5 1903:KBYS 1874:KBYS1 1875:KBYS2 1876:KBYS3 1877:KBYS4 1878:KBYS5 1764:KBYSEF 1791:KBYSFP 1737:KBYSL 1901:KBYSP 1864:KBYSP1 1865:KBYSP2 1866:KBYSP3 1867:KBYSP4 1868:KBYSP5 1763:KBYSPEF 1790:KBYSPFP 1736:KBYSPL 1817:KBYSPQ 1682:KBYSPS 1709:KBYSPW 1818:KBYSQ 1683:KBYSS 1710:KBYSW 1655:PCRS PCRSE eksogen : 3973:JKBYS 3967:JKBYS1 3968:JKBYS2 3969:JKBYS3 3970:JKBYS4 3971:JKBYS5 3972:JKBYSP 3962:JKBYSP1 3963:JKBYSP2 3964:JKBYSP3 3965:JKBYSP4 3966:JKBYSP5 1903:KBYS 1874:KBYS1 1875:KBYS2 1876:KBYS3 1877:KBYS4 1878:KBYS5 1764:KBYSEF 1791:KBYSFP 1737:KBYSL 1901:KBYSP 1864:KBYSP1 1865:KBYSP2 1866:KBYSP3 1867:KBYSP4 1868:KBYSP5 1763:KBYSPEF 1790:KBYSPFP 1736:KBYSPL 1817:KBYSPQ 1682:KBYSPS 1709:KBYSPW 1818:KBYSQ 1683:KBYSS 1710:KBYSW * PCS endogen (1375), feed-back : 33:BFCSWX 83:CP 85:CPDK 23:CPUXH 75:CS 40:DTBFCS 39:DTBFCT 82:FCP 86:FCPDK 3882:JRCPUXH 55:KFC 18:PCEFVTS 17:PCFVTS 20:PCPUETXH 15:PCTS 16:PCVTS 1470:PET 3030:TJKCS 3881:ZFCP * PCT endogen (1363), feed-back : 32:BFCTWX 83:CP 23:CPUXH 74:CT 40:DTBFCS 39:DTBFCT 82:FCP 3882:JRCPUXH 55:KFC 18:PCEFVTS 17:PCFVTS 1920:PCPN 20:PCPUETXH 15:PCTS 16:PCVTS 3881:ZFCP * PCTS endogen ( 15), feed-back : 33:BFCSWX 32:BFCTWX 15:PCTS * PCV endogen (1371), feed-back : 31:BFCVWX 83:CP 85:CPDK 23:CPUXH 73:CV 40:DTBFCS 39:DTBFCT 2692:FCFV 82:FCP 86:FCPDK 3882:JRCPUXH 55:KFC 18:PCEFVTS 17:PCFVTS 20:PCPUETXH 16:PCVTS 1470:PET 3025:TJKCV 3881:ZFCP * PCVTS endogen ( 16), feed-back : 33:BFCSWX 32:BFCTWX 31:BFCVWX 16:PCVTS * PE endogen (2104), feed-back : 157:FE 2802:FEW 2218:FY 2223:FYTR PE01 eksogen : 2099:EV 144:FE01 156:FEV 2801:FEVW 1465:PNE01 3036:TJKE01 * PE2 endogen (1461), feed-back : 2756:E2 2099:EV 154:FE2 2769:FE237Y 150:FE2K 146:FE2KW 2799:FE2W 156:FEV 2801:FEVW 2790:KP2E 3037:TJKE2 4067:ZPE2 * PE237Y endogen (2770), feed-back : 2769:FE237Y * PE3 endogen (1462), feed-back : 2757:E3 2099:EV 2769:FE237Y 142:FE3 156:FEV 2801:FEVW 2766:FEVX3 3038:TJKE3 PE3X endogen ( 141) : 142:FE3 * PE59 endogen (1464), feed-back : 2795:BPE59 2758:E59 2099:EV 151:FE59 147:FE59W 156:FEV 2801:FEVW 2791:KP59E 3039:TJKE59 4068:ZPE59 * PE7Y endogen (1463), feed-back : 2759:E7Y 2099:EV 2769:FE237Y 156:FEV 2801:FEVW 3040:TJKE7Y PEE2 eksogen : 150:FE2K 146:FE2KW 2790:KP2E PEE3R endogen (2253) : 2257:PM3K 2256:PM3KW 2259:PM3Q 2258:PM3QW 2255:PM3R 2254:PM3RW PEE59 eksogen : 151:FE59 147:FE59W 2791:KP59E PEESQ eksogen : 153:FESQ 149:FESQW PEET eksogen : 152:FET 148:FETW 2792:KPTE * PES endogen (1469), feed-back : 2797:BPES 2100:ES 1468:FES 2763:FEST 3041:TJKES * PESQ endogen (1467), feed-back : 2760:ESQ 157:FE 1468:FES 153:FESQ 149:FESQW 2802:FEW 1469:PES 4069:ZPESQ * PESS endogen (1466), feed-back : 2761:ESS 157:FE 1468:FES 2802:FEW 1469:PES * PEST endogen (2764), feed-back : 2763:FEST * PET endogen (1470), feed-back : 2796:BPET 83:CP 25:CPUETXH 23:CPUXH 2101:ET 82:FCP 157:FE 2763:FEST 152:FET 148:FETW 2802:FEW 3882:JRCPUXH 2792:KPTE 21:PCPUXH 3881:ZFCP * PEV endogen (2103), feed-back : 157:FE 156:FEV 2801:FEVW 2766:FEVX3 2802:FEW * PEVX3 endogen (2767), feed-back : 2766:FEVX3 PHGK endogen ( 97) : 99:FKBH 2073:KNBEJ 2751:PIBHG * PHK endogen ( 96), feed-back : 93:BUIBHX 99:FKBH 95:FKBHW 97:PHGK 96:PHK 2752:PHKHG 88:PHV 2396:TFLM_H_CF 2753:UIBHX 80:WHE PHKHG endogen (2752), ikke-bestemmende. PHV endogen ( 88) : 1899:SSYEJ 1667:YRPHS * PI endogen ( 133), feed-back : 132:FI 3606:FIN 2738:FIP1NY 2218:FY 3607:IN * PIB endogen (1389), feed-back : 121:FIB 123:FIBP1 2735:FIBP1NY 2710:FIF 3561:FINB1 1415:PIBP 3033:TJKIB * PIB9 endogen (3713), feed-back : 3711:FIB9 * PIBA endogen (1391), feed-back : 3711:FIB9 183:FIBA 116:FIBP 3354:FIFA 194:IBA 130:I_H 1401:KKPIB 1419:PINVBA 1416:PKNBA 160:UIBA * PIBB endogen (1397), feed-back : 3711:FIB9 300:FIBB 3712:FIBBY 116:FIBP 3355:FIFB 311:IBB 130:I_H 1401:KKPIB 1443:PINVBB 1440:PKNBB 277:UIBB * PIBBY endogen (3714), feed-back : 3712:FIBBY * PIBE endogen (1392), feed-back : 116:FIBP 3464:FIFE 517:FKNBE 528:IBE 130:I_H 1401:KKPIB 1423:PINVBE 1420:PKNBE 511:UIBE * PIBH endogen (1381), feed-back : 3253:AFIBH 132:FI 121:FIB 100:FIBH 123:FIBP1 2735:FIBP1NY 2716:FIFP 3562:FINBH 2713:FIP 2725:FIP1 99:FKBH 102:FKNBH 103:FKNBHL 131:I 2754:IBH 2740:IBP1NY 2715:IFP 2741:IMP1NY 2712:IP 130:I_H 1401:KKPIB 2073:KNBEJ 2751:PIBHG 1415:PIBP 1382:PINVBH 1384:PKBH 1383:PKNBH 1362:PNCH 89:RPIBHE 2036:SPG_IB 3138:SPG_IBH 2396:TFLM_H_CF PIBHG endogen (2751) : 2752:PHKHG * PIBN endogen (3535), feed-back : 3711:FIB9 3712:FIBBY 3533:FIBN * PIBNE endogen (1394), feed-back : 3533:FIBN 417:FIBNE 116:FIBP 3356:FIFNE 428:IBNE 1401:KKPIB 1431:PINVBNE 1428:PKNBNE 394:UIBNE * PIBNF endogen (1395), feed-back : 3533:FIBN 222:FIBNF 116:FIBP 3357:FIFNF 233:IBNF 1401:KKPIB 1435:PINVBNF 1432:PKNBNF 199:UIBNF * PIBNG endogen (1393), feed-back : 3533:FIBN 495:FIBNG 116:FIBP 3358:FIFNG 506:IBNG 130:I_H 1401:KKPIB 1427:PINVBNG 1424:PKNBNG 472:UIBNG * PIBNZ endogen (1396), feed-back : 3533:FIBN 261:FIBNZ 116:FIBP 3359:FIFNZ 272:IBNZ 130:I_H 1401:KKPIB 1439:PINVBNZ 1436:PKNBNZ 238:UIBNZ * PIBO endogen (1390), feed-back : 121:FIB 2719:FIFO 2722:FIO 551:FKNBO 583:IBO 2718:IFO 1401:KKPIB 1415:PIBP 1459:PINVBO 2723:PIO 1456:PKNBO 541:UIBO * PIBO1 endogen (1380), feed-back : 132:FI 123:FIBP1 575:FIO1 124:FIO1NY 131:I 587:IBO1 1390:PIBO 128:PIBO1NY 576:PIO1 2036:SPG_IB 3136:SPG_IBO PIBO1NY endogen ( 128) : 2735:FIBP1NY 2730:FIMO1NY 2731:IBO1NY * PIBP endogen (1415), feed-back : 121:FIB 116:FIBP 2716:FIFP 2745:FIFPXH 3560:FINBP 3559:FINBQ 2713:FIP 2715:IFP 2744:IFPXH 2712:IP 158:RPIBPE * PIBP1 endogen (1379), feed-back : 3784:BIPBP 132:FI 123:FIBP1 2748:FIFP1XH 2725:FIP1 131:I 2727:IBP1 2747:IFP1XH 1658:IVBPS 1391:PIBA 1397:PIBB 1392:PIBE 1394:PIBNE 1395:PIBNF 1393:PIBNG 1396:PIBNZ 1399:PIBQF 1398:PIBQS 1400:PIBQZ 2036:SPG_IB 3134:SPG_IBP 3133:SPG_IP * PIBP1NY endogen (2742), feed-back : 2735:FIBP1NY * PIBQ endogen (3536), feed-back : 3711:FIB9 3712:FIBBY 3534:FIBQ * PIBQF endogen (1399), feed-back : 116:FIBP 3534:FIBQ 378:FIBQF 3360:FIFQF 389:IBQF 1401:KKPIB 1455:PINVBQF 1452:PKNBQF 355:UIBQF * PIBQS endogen (1398), feed-back : 3712:FIBBY 116:FIBP 3534:FIBQ 456:FIBQS 3361:FIFQS 467:IBQS 130:I_H 1401:KKPIB 1451:PINVBQS 1448:PKNBQS 433:UIBQS * PIBQZ endogen (1400), feed-back : 116:FIBP 3534:FIBQ 339:FIBQZ 3362:FIFQZ 350:IBQZ 130:I_H 1401:KKPIB 1447:PINVBQZ 1444:PKNBQZ 316:UIBQZ * PIF endogen (2711), feed-back : 2710:FIF * PIF9 endogen (3735), feed-back : 3733:FIF9 * PIFA endogen (3363), feed-back : 3733:FIF9 3354:FIFA * PIFB endogen (3364), feed-back : 3733:FIF9 3355:FIFB 3734:FIFBY * PIFBY endogen (3736), feed-back : 3734:FIFBY * PIFE endogen (3466), feed-back : 3464:FIFE PIFH endogen (3467), ikke-bestemmende. * PIFN endogen (3576), feed-back : 3733:FIF9 3734:FIFBY 3574:FIFN * PIFNE endogen (3365), feed-back : 3574:FIFN 3356:FIFNE * PIFNF endogen (3366), feed-back : 3574:FIFN 3357:FIFNF * PIFNG endogen (3367), feed-back : 3574:FIFN 3358:FIFNG * PIFNZ endogen (3368), feed-back : 3574:FIFN 3359:FIFNZ * PIFO endogen (2720), feed-back : 2719:FIFO * PIFP endogen (2717), feed-back : 2716:FIFP * PIFP1XH endogen (2749), feed-back : 2748:FIFP1XH * PIFPXH endogen (2746), feed-back : 2745:FIFPXH * PIFQ endogen (3577), feed-back : 3733:FIF9 3734:FIFBY 3575:FIFQ * PIFQF endogen (3369), feed-back : 3575:FIFQ 3360:FIFQF * PIFQS endogen (3370), feed-back : 3734:FIFBY 3575:FIFQ 3361:FIFQS * PIFQZ endogen (3371), feed-back : 3575:FIFQ 3362:FIFQZ * PIL endogen (1460), feed-back : 1305:FDILSPG 1304:FDILSPM 1303:FDILSPP 132:FI 2713:FIP 2725:FIP1 3272:FYTRXIL 131:I 2709:IF 2741:IMP1NY 2712:IP 2038:SPG_IL 3035:TJKIL * PIM endogen (1387), feed-back : 2710:FIF 120:FIM 122:FIMP1 2736:FIMP1NY 3521:FINM 1414:PIMP 3032:TJKIM * PIM9 endogen (3691), feed-back : 3689:FIM9 * PIMA endogen (1403), feed-back : 3354:FIFA 3689:FIM9 185:FIMA 114:FIMP 197:IMA 130:I_H 1413:KKPIM 1418:PINVMA 1417:PKNMA 161:RPIMAE 163:UIMA * PIMB endogen (1409), feed-back : 3355:FIFB 3689:FIM9 302:FIMB 3690:FIMBY 114:FIMP 314:IMB 130:I_H 1413:KKPIM 1442:PINVMB 1441:PKNMB 278:RPIMBE 280:UIMB * PIMBY endogen (3692), feed-back : 3690:FIMBY * PIME endogen (1404), feed-back : 3464:FIFE 114:FIMP 518:FKNME 531:IME 130:I_H 1413:KKPIM 1422:PINVME 1421:PKNME 512:RPIMEE 514:UIME PIMK endogen ( 119) : 2716:FIFP 2745:FIFPXH 120:FIM 2713:FIP 2715:IFP 2744:IFPXH 2712:IP 1413:KKPIM 1414:PIMP * PIMN endogen (3496), feed-back : 3689:FIM9 3690:FIMBY 3494:FIMN * PIMNE endogen (1406), feed-back : 3356:FIFNE 3494:FIMN 419:FIMNE 114:FIMP 431:IMNE 1413:KKPIM 1430:PINVMNE 1429:PKNMNE 395:RPIMNEE 397:UIMNE * PIMNF endogen (1407), feed-back : 3357:FIFNF 3494:FIMN 224:FIMNF 114:FIMP 236:IMNF 1413:KKPIM 1434:PINVMNF 1433:PKNMNF 200:RPIMNFE 202:UIMNF * PIMNG endogen (1405), feed-back : 3358:FIFNG 3494:FIMN 497:FIMNG 114:FIMP 509:IMNG 130:I_H 1413:KKPIM 1426:PINVMNG 1425:PKNMNG 473:RPIMNGE 475:UIMNG * PIMNZ endogen (1408), feed-back : 3359:FIFNZ 3494:FIMN 263:FIMNZ 114:FIMP 275:IMNZ 130:I_H 1413:KKPIM 1438:PINVMNZ 1437:PKNMNZ 239:RPIMNZE 241:UIMNZ * PIMO endogen (1402), feed-back : 2719:FIFO 120:FIM 2722:FIO 552:FKNMO 2718:IFO 586:IMO 1413:KKPIM 1414:PIMP 1458:PINVMO 2723:PIO 1457:PKNMO 542:RPIMOE 544:UIMO * PIMO1 endogen (1378), feed-back : 132:FI 122:FIMP1 575:FIO1 124:FIO1NY 131:I 588:IMO1 1402:PIMO 576:PIO1 2037:SPG_IM 3137:SPG_IMO * PIMO1NY endogen (2733), feed-back : 2730:FIMO1NY 2736:FIMP1NY * PIMP endogen (1414), feed-back : 2716:FIFP 2745:FIFPXH 120:FIM 114:FIMP 3520:FINMP 2713:FIP 2715:IFP 2744:IFPXH 2712:IP * PIMP1 endogen (1377), feed-back : 3783:BIPMP 132:FI 2748:FIFP1XH 122:FIMP1 2725:FIP1 131:I 2747:IFP1XH 2728:IMP1 1657:IVMPS 1403:PIMA 1409:PIMB 1404:PIME 119:PIMK 1406:PIMNE 1407:PIMNF 1405:PIMNG 1408:PIMNZ 1411:PIMQF 1410:PIMQS 1412:PIMQZ 2037:SPG_IM 3135:SPG_IMP 3133:SPG_IP 2007:SPP_IM 3143:SPP_IMP 3141:SPP_IP 2014:SPR 3148:SPR_IMP * PIMP1NY endogen (2743), feed-back : 2736:FIMP1NY * PIMQ endogen (3497), feed-back : 3689:FIM9 3690:FIMBY 3495:FIMQ * PIMQF endogen (1411), feed-back : 3360:FIFQF 114:FIMP 3495:FIMQ 380:FIMQF 392:IMQF 1413:KKPIM 1454:PINVMQF 1453:PKNMQF 356:RPIMQFE 358:UIMQF * PIMQS endogen (1410), feed-back : 3361:FIFQS 3690:FIMBY 114:FIMP 3495:FIMQ 458:FIMQS 470:IMQS 130:I_H 1413:KKPIM 1450:PINVMQS 1449:PKNMQS 434:RPIMQSE 436:UIMQS * PIMQZ endogen (1412), feed-back : 3362:FIFQZ 114:FIMP 3495:FIMQ 341:FIMQZ 353:IMQZ 130:I_H 1413:KKPIM 1446:PINVMQZ 1445:PKNMQZ 317:RPIMQZE 319:UIMQZ * PINV endogen (3590), feed-back : 3581:FINV * PINV9 endogen (3741), feed-back : 3737:FINV9 * PINVA endogen (3390), feed-back : 3737:FINV9 3372:FINVA * PINVB endogen (3391), feed-back : 3737:FINV9 3373:FINVB 3738:FINVBY * PINVB1 endogen (3547), feed-back : 3540:FINVB1 * PINVB9 endogen (3719), feed-back : 3715:FINVB9 * PINVBA endogen (1419), feed-back : 3372:FINVA 3715:FINVB9 184:FINVBA 3539:FINVBP 193:INVBA 1419:PINVBA * PINVBB endogen (1443), feed-back : 3373:FINVB 3715:FINVB9 301:FINVBB 3716:FINVBBY 3539:FINVBP 310:INVBB 1443:PINVBB * PINVBBY endogen (3720), feed-back : 3716:FINVBBY * PINVBE endogen (1423), feed-back : 521:FINVBE 3539:FINVBP 3468:FINVE 527:INVBE 1423:PINVBE * PINVBH endogen (1382), feed-back : 3581:FINV 105:FINVBH 3580:FINVP 109:INVBH 1382:PINVBH * PINVBN endogen (3544), feed-back : 3715:FINVB9 3716:FINVBBY 3537:FINVBN 3539:FINVBP * PINVBNE endogen (1431), feed-back : 3537:FINVBN 418:FINVBNE 3374:FINVNE 427:INVBNE 1431:PINVBNE * PINVBNF endogen (1435), feed-back : 3537:FINVBN 223:FINVBNF 3375:FINVNF 232:INVBNF 1435:PINVBNF * PINVBNG endogen (1427), feed-back : 3537:FINVBN 496:FINVBNG 3376:FINVNG 505:INVBNG 1427:PINVBNG * PINVBNZ endogen (1439), feed-back : 3537:FINVBN 262:FINVBNZ 3377:FINVNZ 271:INVBNZ 1439:PINVBNZ * PINVBO endogen (1459), feed-back : 3581:FINV 3540:FINVB1 555:FINVBO 3470:FINVO 560:FYFO 582:INVBO 1459:PINVBO * PINVBP endogen (3546), feed-back : 3581:FINV 3540:FINVB1 3539:FINVBP 3580:FINVP 3582:FINVPXH * PINVBQ endogen (3545), feed-back : 3715:FINVB9 3716:FINVBBY 3539:FINVBP 3538:FINVBQ * PINVBQF endogen (1455), feed-back : 3538:FINVBQ 379:FINVBQF 3378:FINVQF 388:INVBQF 1455:PINVBQF * PINVBQS endogen (1451), feed-back : 3716:FINVBBY 3538:FINVBQ 457:FINVBQS 3379:FINVQS 466:INVBQS 1451:PINVBQS * PINVBQZ endogen (1447), feed-back : 3538:FINVBQ 340:FINVBQZ 3380:FINVQZ 349:INVBQZ 1447:PINVBQZ * PINVBY endogen (3742), feed-back : 3738:FINVBY * PINVE endogen (3474), feed-back : 3468:FINVE PINVH endogen (3475), ikke-bestemmende. * PINVM endogen (3508), feed-back : 3507:FINVM * PINVM9 endogen (3695), feed-back : 3694:FINVM9 * PINVMA endogen (1418), feed-back : 3372:FINVA 3694:FINVM9 186:FINVMA 3504:FINVMP 196:INVMA 1418:PINVMA * PINVMB endogen (1442), feed-back : 3373:FINVB 3694:FINVM9 303:FINVMB 3697:FINVMBY 3504:FINVMP 313:INVMB 1442:PINVMB * PINVMBY endogen (3698), feed-back : 3697:FINVMBY * PINVME endogen (1422), feed-back : 3468:FINVE 520:FINVME 3504:FINVMP 530:INVME 1422:PINVME * PINVMN endogen (3500), feed-back : 3694:FINVM9 3697:FINVMBY 3499:FINVMN 3504:FINVMP * PINVMNE endogen (1430), feed-back : 3499:FINVMN 420:FINVMNE 3374:FINVNE 430:INVMNE 1430:PINVMNE * PINVMNF endogen (1434), feed-back : 3499:FINVMN 225:FINVMNF 3375:FINVNF 235:INVMNF 1434:PINVMNF * PINVMNG endogen (1426), feed-back : 3499:FINVMN 498:FINVMNG 3376:FINVNG 508:INVMNG 1426:PINVMNG * PINVMNZ endogen (1438), feed-back : 3499:FINVMN 264:FINVMNZ 3377:FINVNZ 274:INVMNZ 1438:PINVMNZ * PINVMO endogen (1458), feed-back : 3581:FINV 3507:FINVM 554:FINVMO 3470:FINVO 560:FYFO 585:INVMO 1458:PINVMO * PINVMP endogen (3505), feed-back : 3581:FINV 3507:FINVM 3504:FINVMP 3580:FINVP 3582:FINVPXH * PINVMQ endogen (3503), feed-back : 3694:FINVM9 3697:FINVMBY 3504:FINVMP 3502:FINVMQ * PINVMQF endogen (1454), feed-back : 3502:FINVMQ 381:FINVMQF 3378:FINVQF 391:INVMQF 1454:PINVMQF * PINVMQS endogen (1450), feed-back : 3697:FINVMBY 3502:FINVMQ 459:FINVMQS 3379:FINVQS 469:INVMQS 1450:PINVMQS * PINVMQZ endogen (1446), feed-back : 3502:FINVMQ 342:FINVMQZ 3380:FINVQZ 352:INVMQZ 1446:PINVMQZ * PINVN endogen (3587), feed-back : 3737:FINV9 3738:FINVBY 3578:FINVN * PINVNE endogen (3392), feed-back : 3578:FINVN 3374:FINVNE * PINVNF endogen (3393), feed-back : 3578:FINVN 3375:FINVNF * PINVNG endogen (3394), feed-back : 3578:FINVN 3376:FINVNG * PINVNZ endogen (3395), feed-back : 3578:FINVN 3377:FINVNZ * PINVO endogen (3476), feed-back : 3470:FINVO * PINVP endogen (3589), feed-back : 3580:FINVP * PINVPXH endogen (3591), feed-back : 3582:FINVPXH * PINVQ endogen (3588), feed-back : 3737:FINV9 3738:FINVBY 3579:FINVQ * PINVQF endogen (3396), feed-back : 3579:FINVQ 3378:FINVQF * PINVQS endogen (3397), feed-back : 3738:FINVBY 3579:FINVQ 3379:FINVQS * PINVQZ endogen (3398), feed-back : 3579:FINVQ 3380:FINVQZ * PIO endogen (2723), feed-back : 2722:FIO 2723:PIO * PIO1 endogen ( 576), feed-back : 575:FIO1 576:PIO1 * PIO1NY endogen ( 126), feed-back : 2730:FIMO1NY 124:FIO1NY 2738:FIP1NY * PIP endogen (2714), feed-back : 2713:FIP * PIP1 endogen (2726), feed-back : 2725:FIP1 * PIP1NY endogen (2739), feed-back : 2738:FIP1NY * PIT endogen (1364), feed-back : 132:FI 2710:FIF 2716:FIFP 2748:FIFP1XH 2745:FIFPXH 2713:FIP 2725:FIP1 590:FKNT 131:I 2715:IFP 2747:IFP1XH 2744:IFPXH 2741:IMP1NY 2712:IP 2734:IT 591:PKNT 3034:TJKIT * PKBH endogen (1384), feed-back : 100:FIBH 1384:PKBH * PKLA endogen ( 164), feed-back : 171:FKNMAWX 172:HQAWX 164:PKLA * PKLB endogen ( 281), feed-back : 288:FKNMBWX 289:HQBWX 281:PKLB * PKLBMENE endogen ( 401), feed-back : 404:FKNBNEWX 405:FKNMNEWX 402:FVENEWX 403:FVMNEWX 406:HQNEWX 401:PKLBMENE * PKLBMENG endogen ( 479), feed-back : 482:FKNBNGWX 483:FKNMNGWX 480:FVENGWX 481:FVMNGWX 484:HQNGWX 479:PKLBMENG * PKLBMEQS endogen ( 440), feed-back : 443:FKNBQSWX 444:FKNMQSWX 441:FVEQSWX 442:FVMQSWX 445:HQQSWX 440:PKLBMEQS * PKLBMNE endogen ( 400), feed-back : 404:FKNBNEWX 405:FKNMNEWX 403:FVMNEWX 406:HQNEWX 400:PKLBMNE * PKLBMNG endogen ( 478), feed-back : 482:FKNBNGWX 483:FKNMNGWX 481:FVMNGWX 484:HQNGWX 478:PKLBMNG * PKLBMQS endogen ( 439), feed-back : 443:FKNBQSWX 444:FKNMQSWX 442:FVMQSWX 445:HQQSWX 439:PKLBMQS * PKLBNE endogen ( 399), feed-back : 404:FKNBNEWX 405:FKNMNEWX 406:HQNEWX 399:PKLBNE * PKLBNG endogen ( 477), feed-back : 482:FKNBNGWX 483:FKNMNGWX 484:HQNGWX 477:PKLBNG * PKLBQS endogen ( 438), feed-back : 443:FKNBQSWX 444:FKNMQSWX 445:HQQSWX 438:PKLBQS * PKLEA endogen ( 165), feed-back : 171:FKNMAWX 170:FVEAWX 172:HQAWX 165:PKLEA * PKLEB endogen ( 282), feed-back : 288:FKNMBWX 287:FVEBWX 289:HQBWX 282:PKLEB * PKLEBA endogen ( 166), feed-back : 169:FKNBAWX 171:FKNMAWX 170:FVEAWX 172:HQAWX 166:PKLEBA * PKLEBB endogen ( 283), feed-back : 286:FKNBBWX 288:FKNMBWX 287:FVEBWX 289:HQBWX 283:PKLEBB * PKLEBM9 endogen (3795), feed-back : 3795:PKLEBM9 * PKLEBMA endogen ( 167), feed-back : 169:FKNBAWX 171:FKNMAWX 170:FVEAWX 168:FVMAWX 172:HQAWX 167:PKLEBMA * PKLEBMB endogen ( 284), feed-back : 286:FKNBBWX 288:FKNMBWX 287:FVEBWX 285:FVMBWX 289:HQBWX 284:PKLEBMB * PKLEBMBY endogen (3796), feed-back : 3796:PKLEBMBY * PKLEBMN endogen (3677), feed-back : 3677:PKLEBMN * PKLEBMNF endogen ( 206), feed-back : 208:FKNBNFWX 210:FKNMNFWX 209:FVENFWX 207:FVMNFWX 211:HQNFWX 206:PKLEBMNF * PKLEBMNZ endogen ( 245), feed-back : 247:FKNBNZWX 249:FKNMNZWX 248:FVENZWX 246:FVMNZWX 250:HQNZWX 245:PKLEBMNZ * PKLEBMQ endogen (3678), feed-back : 3678:PKLEBMQ * PKLEBMQF endogen ( 362), feed-back : 364:FKNBQFWX 366:FKNMQFWX 365:FVEQFWX 363:FVMQFWX 367:HQQFWX 362:PKLEBMQF * PKLEBMQZ endogen ( 323), feed-back : 325:FKNBQZWX 327:FKNMQZWX 326:FVEQZWX 324:FVMQZWX 328:HQQZWX 323:PKLEBMQZ * PKLEBNF endogen ( 205), feed-back : 208:FKNBNFWX 210:FKNMNFWX 209:FVENFWX 211:HQNFWX 205:PKLEBNF * PKLEBNZ endogen ( 244), feed-back : 247:FKNBNZWX 249:FKNMNZWX 248:FVENZWX 250:HQNZWX 244:PKLEBNZ * PKLEBQF endogen ( 361), feed-back : 364:FKNBQFWX 366:FKNMQFWX 365:FVEQFWX 367:HQQFWX 361:PKLEBQF * PKLEBQZ endogen ( 322), feed-back : 325:FKNBQZWX 327:FKNMQZWX 326:FVEQZWX 328:HQQZWX 322:PKLEBQZ * PKLENF endogen ( 204), feed-back : 210:FKNMNFWX 209:FVENFWX 211:HQNFWX 204:PKLENF * PKLENZ endogen ( 243), feed-back : 249:FKNMNZWX 248:FVENZWX 250:HQNZWX 243:PKLENZ * PKLEQF endogen ( 360), feed-back : 366:FKNMQFWX 365:FVEQFWX 367:HQQFWX 360:PKLEQF * PKLEQZ endogen ( 321), feed-back : 327:FKNMQZWX 326:FVEQZWX 328:HQQZWX 321:PKLEQZ * PKLNE endogen ( 398), feed-back : 405:FKNMNEWX 406:HQNEWX 398:PKLNE * PKLNF endogen ( 203), feed-back : 210:FKNMNFWX 211:HQNFWX 203:PKLNF * PKLNG endogen ( 476), feed-back : 483:FKNMNGWX 484:HQNGWX 476:PKLNG * PKLNZ endogen ( 242), feed-back : 249:FKNMNZWX 250:HQNZWX 242:PKLNZ * PKLQF endogen ( 359), feed-back : 366:FKNMQFWX 367:HQQFWX 359:PKLQF * PKLQS endogen ( 437), feed-back : 444:FKNMQSWX 445:HQQSWX 437:PKLQS * PKLQZ endogen ( 320), feed-back : 327:FKNMQZWX 328:HQQZWX 320:PKLQZ * PKN endogen (3601), feed-back : 3606:FIN 3595:FKN PKN9 endogen (3747), ikke-bestemmende. * PKNA endogen (3417), feed-back : 3743:FKN9 3399:FKNA * PKNB endogen (3418), feed-back : 3743:FKN9 3400:FKNB 3744:FKNBY * PKNB1 endogen (3558), feed-back : 3561:FINB1 3551:FKNB1 3571:FKNB1W * PKNB9 endogen (3725), feed-back : 3721:FKNB9 3729:FKNB9W * PKNBA endogen (1416), feed-back : 183:FIBA 184:FINVBA 3399:FKNA 3721:FKNB9 3729:FKNB9W 3550:FKNBP 3569:FKNBPW 192:KNBA 1416:PKNBA * PKNBB endogen (1440), feed-back : 300:FIBB 301:FINVBB 3400:FKNB 3721:FKNB9 3729:FKNB9W 3722:FKNBBY 3730:FKNBBYW 3550:FKNBP 3569:FKNBPW 309:KNBB 1440:PKNBB * PKNBBY endogen (3726), feed-back : 3722:FKNBBY 3730:FKNBBYW * PKNBE endogen (1420), feed-back : 521:FINVBE 517:FKNBE 3550:FKNBP 3569:FKNBPW 3477:FKNE 526:KNBE 1420:PKNBE * PKNBH endogen (1383), feed-back : 3562:FINBH 105:FINVBH 3595:FKN 3551:FKNB1 3571:FKNB1W 102:FKNBH 104:FKNBHE 103:FKNBHL 3594:FKNP 106:KNBH 108:KNBHE 107:KNBHL 1383:PKNBH * PKNBN endogen (3555), feed-back : 3721:FKNB9 3729:FKNB9W 3722:FKNBBY 3730:FKNBBYW 3548:FKNBN 3567:FKNBNW 3550:FKNBP 3569:FKNBPW * PKNBNE endogen (1428), feed-back : 417:FIBNE 418:FINVBNE 3548:FKNBN 3567:FKNBNW 3401:FKNNE 426:KNBNE 1428:PKNBNE * PKNBNF endogen (1432), feed-back : 222:FIBNF 223:FINVBNF 3548:FKNBN 3567:FKNBNW 3402:FKNNF 231:KNBNF 1432:PKNBNF * PKNBNG endogen (1424), feed-back : 495:FIBNG 496:FINVBNG 3548:FKNBN 3567:FKNBNW 3403:FKNNG 504:KNBNG 1424:PKNBNG * PKNBNZ endogen (1436), feed-back : 261:FIBNZ 262:FINVBNZ 3548:FKNBN 3567:FKNBNW 3404:FKNNZ 270:KNBNZ 1436:PKNBNZ * PKNBO endogen (1456), feed-back : 555:FINVBO 3595:FKN 3551:FKNB1 3571:FKNB1W 551:FKNBO 3479:FKNO 581:KNBO 1456:PKNBO * PKNBP endogen (3557), feed-back : 3560:FINBP 3559:FINBQ 3595:FKN 3551:FKNB1 3571:FKNB1W 3550:FKNBP 3569:FKNBPW 3594:FKNP 3596:FKNPXH * PKNBQ endogen (3556), feed-back : 3721:FKNB9 3729:FKNB9W 3722:FKNBBY 3730:FKNBBYW 3550:FKNBP 3569:FKNBPW 3549:FKNBQ 3568:FKNBQW * PKNBQF endogen (1452), feed-back : 378:FIBQF 379:FINVBQF 3549:FKNBQ 3568:FKNBQW 3405:FKNQF 387:KNBQF 1452:PKNBQF * PKNBQS endogen (1448), feed-back : 456:FIBQS 457:FINVBQS 3722:FKNBBY 3730:FKNBBYW 3549:FKNBQ 3568:FKNBQW 3406:FKNQS 465:KNBQS 1448:PKNBQS * PKNBQZ endogen (1444), feed-back : 339:FIBQZ 340:FINVBQZ 3549:FKNBQ 3568:FKNBQW 3407:FKNQZ 348:KNBQZ 1444:PKNBQZ PKNBY endogen (3748), ikke-bestemmende. * PKNCB endogen (1385), feed-back : 49:BFCBU 23:CPUXH 66:FCB 3882:JRCPUXH 65:KNCB 1385:PKNCB 3881:ZFCP * PKNE endogen (3482), feed-back : 3477:FKNE PKNH endogen (3483), ikke-bestemmende. * PKNM endogen (3519), feed-back : 3521:FINM 3515:FKNM 3529:FKNMW * PKNM9 endogen (3703), feed-back : 3701:FKNM9 3707:FKNM9W * PKNMA endogen (1417), feed-back : 185:FIMA 186:FINVMA 3399:FKNA 3701:FKNM9 3707:FKNM9W 3514:FKNMP 3528:FKNMPW 195:KNMA 1417:PKNMA * PKNMB endogen (1441), feed-back : 302:FIMB 303:FINVMB 3400:FKNB 3701:FKNM9 3707:FKNM9W 3702:FKNMBY 3708:FKNMBYW 3514:FKNMP 3528:FKNMPW 312:KNMB 1441:PKNMB * PKNMBY endogen (3704), feed-back : 3702:FKNMBY 3708:FKNMBYW * PKNME endogen (1421), feed-back : 520:FINVME 3477:FKNE 518:FKNME 3514:FKNMP 3528:FKNMPW 529:KNME 1421:PKNME * PKNMN endogen (3516), feed-back : 3701:FKNM9 3707:FKNM9W 3702:FKNMBY 3708:FKNMBYW 3512:FKNMN 3526:FKNMNW 3514:FKNMP 3528:FKNMPW * PKNMNE endogen (1429), feed-back : 419:FIMNE 420:FINVMNE 3512:FKNMN 3526:FKNMNW 3401:FKNNE 429:KNMNE 1429:PKNMNE * PKNMNF endogen (1433), feed-back : 224:FIMNF 225:FINVMNF 3512:FKNMN 3526:FKNMNW 3402:FKNNF 234:KNMNF 1433:PKNMNF * PKNMNG endogen (1425), feed-back : 497:FIMNG 498:FINVMNG 3512:FKNMN 3526:FKNMNW 3403:FKNNG 507:KNMNG 1425:PKNMNG * PKNMNZ endogen (1437), feed-back : 263:FIMNZ 264:FINVMNZ 3512:FKNMN 3526:FKNMNW 3404:FKNNZ 273:KNMNZ 1437:PKNMNZ * PKNMO endogen (1457), feed-back : 554:FINVMO 3595:FKN 3515:FKNM 552:FKNMO 3529:FKNMW 3479:FKNO 584:KNMO 1457:PKNMO * PKNMP endogen (3518), feed-back : 3520:FINMP 3595:FKN 3515:FKNM 3514:FKNMP 3528:FKNMPW 3529:FKNMW 3594:FKNP 3596:FKNPXH * PKNMQ endogen (3517), feed-back : 3701:FKNM9 3707:FKNM9W 3702:FKNMBY 3708:FKNMBYW 3514:FKNMP 3528:FKNMPW 3513:FKNMQ 3527:FKNMQW * PKNMQF endogen (1453), feed-back : 380:FIMQF 381:FINVMQF 3513:FKNMQ 3527:FKNMQW 3405:FKNQF 390:KNMQF 1453:PKNMQF * PKNMQS endogen (1449), feed-back : 458:FIMQS 459:FINVMQS 3702:FKNMBY 3708:FKNMBYW 3513:FKNMQ 3527:FKNMQW 3406:FKNQS 468:KNMQS 1449:PKNMQS * PKNMQZ endogen (1445), feed-back : 341:FIMQZ 342:FINVMQZ 3513:FKNMQ 3527:FKNMQW 3407:FKNQZ 351:KNMQZ 1445:PKNMQZ * PKNN endogen (3602), feed-back : 3743:FKN9 3744:FKNBY 3592:FKNN * PKNNE endogen (3419), feed-back : 3592:FKNN 3401:FKNNE * PKNNF endogen (3420), feed-back : 3592:FKNN 3402:FKNNF * PKNNG endogen (3421), feed-back : 3592:FKNN 3403:FKNNG * PKNNZ endogen (3422), feed-back : 3592:FKNN 3404:FKNNZ * PKNO endogen (3484), feed-back : 3479:FKNO * PKNP endogen (3604), feed-back : 3594:FKNP * PKNPXH endogen (3605), feed-back : 3596:FKNPXH * PKNQ endogen (3603), feed-back : 3743:FKN9 3744:FKNBY 3593:FKNQ * PKNQF endogen (3423), feed-back : 3593:FKNQ 3405:FKNQF * PKNQS endogen (3424), feed-back : 3744:FKNBY 3593:FKNQ 3406:FKNQS * PKNQZ endogen (3425), feed-back : 3593:FKNQ 3407:FKNQZ * PKNT endogen ( 591), feed-back : 3595:FKN 3594:FKNP 3596:FKNPXH 590:FKNT 592:KNT * PM endogen (2108), feed-back : 1491:FM 2786:FMZ 2218:FY 3230:FYST 2223:FYTR PM01 eksogen : 1471:FAM01 568:FCO 1291:FDILM01 1506:FM01 1489:FMV 2786:FMZ 3915:JFDILM01 917:M01_CB 881:M01_CE 845:M01_CF 899:M01_CG 935:M01_CH 989:M01_CO 953:M01_CS 971:M01_CT 863:M01_CV 1159:M01_E01 1096:M01_E2 1178:M01_E3 1117:M01_E59 1138:M01_E7Y 1199:M01_ES 1054:M01_IB 1219:M01_IL 1007:M01_IM 1075:M01_IT 593:M01_XA 698:M01_XB 803:M01_XE 782:M01_XH 635:M01_XNE 656:M01_XNF 614:M01_XNG 677:M01_XNZ 824:M01_XO 761:M01_XQF 740:M01_XQS 719:M01_XQZ 2105:MV 1476:PXM01 2056:SPM_CB 2054:SPM_CE 2052:SPM_CF 2055:SPM_CG 2057:SPM_CH 2059:SPM_CO 2058:SPM_CS 2053:SPM_CV 2063:SPM_E01 2064:SPM_E2 2065:SPM_E3 2066:SPM_E59 2067:SPM_E7Y 2068:SPM_ES 2060:SPM_IB 2062:SPM_IL 2061:SPM_IM 2040:SPM_XA 2046:SPM_XB 2041:SPM_XE 2050:SPM_XH 2043:SPM_XNE 2044:SPM_XNF 2042:SPM_XNG 2045:SPM_XNZ 2051:SPM_XO 2049:SPM_XQF 2048:SPM_XQS 2047:SPM_XQZ 3043:TJKMZ01 PM2 eksogen : 1472:FAM2 568:FCO 1292:FDILM2 1507:FM2 2784:FM237Y 1489:FMV 2786:FMZ 3916:JFDILM2 918:M2_CB 882:M2_CE 846:M2_CF 900:M2_CG 936:M2_CH 990:M2_CO 954:M2_CS 972:M2_CT 864:M2_CV 1160:M2_E01 1097:M2_E2 1179:M2_E3 1118:M2_E59 1139:M2_E7Y 1200:M2_ES 1055:M2_IB 1220:M2_IL 1008:M2_IM 1076:M2_IT 594:M2_XA 699:M2_XB 804:M2_XE 783:M2_XH 636:M2_XNE 657:M2_XNF 615:M2_XNG 678:M2_XNZ 825:M2_XO 762:M2_XQF 741:M2_XQS 720:M2_XQZ 2105:MV 1477:PXM2 2056:SPM_CB 2054:SPM_CE 2052:SPM_CF 2055:SPM_CG 2057:SPM_CH 2059:SPM_CO 2058:SPM_CS 2053:SPM_CV 2063:SPM_E01 2064:SPM_E2 2065:SPM_E3 2066:SPM_E59 2067:SPM_E7Y 2068:SPM_ES 2060:SPM_IB 2062:SPM_IL 2061:SPM_IM 2040:SPM_XA 2046:SPM_XB 2041:SPM_XE 2050:SPM_XH 2043:SPM_XNE 2044:SPM_XNF 2042:SPM_XNG 2045:SPM_XNZ 2051:SPM_XO 2049:SPM_XQF 2048:SPM_XQS 2047:SPM_XQZ 3044:TJKMZ2 * PM237Y endogen (2785), feed-back : 2784:FM237Y * PM3 endogen (2773), feed-back : 2784:FM237Y 2772:FM3 2778:FMVX3 * PM3K endogen (2257), feed-back : 568:FCO 1293:FDILM3K 2772:FM3 1509:FM3K 1489:FMV 3917:JFDILM3K 923:M3K_CB 887:M3K_CE 851:M3K_CF 905:M3K_CG 941:M3K_CH 995:M3K_CO 959:M3K_CS 977:M3K_CT 869:M3K_CV 1162:M3K_E01 1099:M3K_E2 1181:M3K_E3 1120:M3K_E59 1141:M3K_E7Y 1202:M3K_ES 1057:M3K_IB 1222:M3K_IL 1013:M3K_IM 1078:M3K_IT 609:M3K_XA 714:M3K_XB 819:M3K_XE 798:M3K_XH 651:M3K_XNE 672:M3K_XNF 630:M3K_XNG 693:M3K_XNZ 840:M3K_XO 777:M3K_XQF 756:M3K_XQS 735:M3K_XQZ 2105:MV 2257:PM3K 2056:SPM_CB 2054:SPM_CE 2052:SPM_CF 2055:SPM_CG 2057:SPM_CH 2059:SPM_CO 2058:SPM_CS 2053:SPM_CV 2063:SPM_E01 2064:SPM_E2 2065:SPM_E3 2066:SPM_E59 2067:SPM_E7Y 2068:SPM_ES 2060:SPM_IB 2062:SPM_IL 2061:SPM_IM 2040:SPM_XA 2046:SPM_XB 2041:SPM_XE 2050:SPM_XH 2043:SPM_XNE 2044:SPM_XNF 2042:SPM_XNG 2045:SPM_XNZ 2051:SPM_XO 2049:SPM_XQF 2048:SPM_XQS 2047:SPM_XQZ PM3KW endogen (2256) : 2257:PM3K * PM3Q endogen (2259), feed-back : 1473:FAM3Q 568:FCO 1295:FDILM3Q 2772:FM3 1510:FM3Q 1489:FMV 2786:FMZ 3919:JFDILM3Q 924:M3Q_CB 888:M3Q_CE 852:M3Q_CF 906:M3Q_CG 942:M3Q_CH 996:M3Q_CO 960:M3Q_CS 978:M3Q_CT 870:M3Q_CV 1163:M3Q_E01 1100:M3Q_E2 1182:M3Q_E3 1121:M3Q_E59 1142:M3Q_E7Y 1203:M3Q_ES 1058:M3Q_IB 1223:M3Q_IL 1014:M3Q_IM 1079:M3Q_IT 610:M3Q_XA 715:M3Q_XB 820:M3Q_XE 799:M3Q_XH 652:M3Q_XNE 673:M3Q_XNF 631:M3Q_XNG 694:M3Q_XNZ 841:M3Q_XO 778:M3Q_XQF 757:M3Q_XQS 736:M3Q_XQZ 2105:MV 2259:PM3Q 2056:SPM_CB 2054:SPM_CE 2052:SPM_CF 2055:SPM_CG 2057:SPM_CH 2059:SPM_CO 2058:SPM_CS 2053:SPM_CV 2063:SPM_E01 2064:SPM_E2 2065:SPM_E3 2066:SPM_E59 2067:SPM_E7Y 2068:SPM_ES 2060:SPM_IB 2062:SPM_IL 2061:SPM_IM 2040:SPM_XA 2046:SPM_XB 2041:SPM_XE 2050:SPM_XH 2043:SPM_XNE 2044:SPM_XNF 2042:SPM_XNG 2045:SPM_XNZ 2051:SPM_XO 2049:SPM_XQF 2048:SPM_XQS 2047:SPM_XQZ 3045:TJKMZ3Q PM3QW endogen (2258) : 2259:PM3Q * PM3R endogen (2255), feed-back : 568:FCO 1294:FDILM3R 2772:FM3 1508:FM3R 1489:FMV 3918:JFDILM3R 922:M3R_CB 886:M3R_CE 850:M3R_CF 904:M3R_CG 940:M3R_CH 994:M3R_CO 958:M3R_CS 976:M3R_CT 868:M3R_CV 1161:M3R_E01 1098:M3R_E2 1180:M3R_E3 1119:M3R_E59 1140:M3R_E7Y 1201:M3R_ES 1056:M3R_IB 1221:M3R_IL 1012:M3R_IM 1077:M3R_IT 608:M3R_XA 713:M3R_XB 818:M3R_XE 797:M3R_XH 650:M3R_XNE 671:M3R_XNF 629:M3R_XNG 692:M3R_XNZ 839:M3R_XO 776:M3R_XQF 755:M3R_XQS 734:M3R_XQZ 2105:MV 2255:PM3R 2264:PXE 2266:PXNG 2056:SPM_CB 2054:SPM_CE 2052:SPM_CF 2055:SPM_CG 2057:SPM_CH 2059:SPM_CO 2058:SPM_CS 2053:SPM_CV 2063:SPM_E01 2064:SPM_E2 2065:SPM_E3 2066:SPM_E59 2067:SPM_E7Y 2068:SPM_ES 2060:SPM_IB 2062:SPM_IL 2061:SPM_IM 2040:SPM_XA 2046:SPM_XB 2041:SPM_XE 2050:SPM_XH 2043:SPM_XNE 2044:SPM_XNF 2042:SPM_XNG 2045:SPM_XNZ 2051:SPM_XO 2049:SPM_XQF 2048:SPM_XQS 2047:SPM_XQZ PM3RW endogen (2254) : 2255:PM3R PM59 eksogen : 2795:BPE59 1474:FAM59 568:FCO 1296:FDILM59 1511:FM59 2781:FM597B 1489:FMV 2786:FMZ 3920:JFDILM59 919:M59_CB 883:M59_CE 847:M59_CF 901:M59_CG 937:M59_CH 991:M59_CO 955:M59_CS 973:M59_CT 865:M59_CV 1166:M59_E01 1103:M59_E2 1185:M59_E3 1124:M59_E59 1145:M59_E7Y 1206:M59_ES 1061:M59_IB 1226:M59_IL 1009:M59_IM 1082:M59_IT 595:M59_XA 700:M59_XB 805:M59_XE 784:M59_XH 637:M59_XNE 658:M59_XNF 616:M59_XNG 679:M59_XNZ 826:M59_XO 763:M59_XQF 742:M59_XQS 721:M59_XQZ 2105:MV 1478:PXM59 2056:SPM_CB 2054:SPM_CE 2052:SPM_CF 2055:SPM_CG 2057:SPM_CH 2059:SPM_CO 2058:SPM_CS 2053:SPM_CV 2063:SPM_E01 2064:SPM_E2 2065:SPM_E3 2066:SPM_E59 2067:SPM_E7Y 2068:SPM_ES 2060:SPM_IB 2062:SPM_IL 2061:SPM_IM 2040:SPM_XA 2046:SPM_XB 2041:SPM_XE 2050:SPM_XH 2043:SPM_XNE 2044:SPM_XNF 2042:SPM_XNG 2045:SPM_XNZ 2051:SPM_XO 2049:SPM_XQF 2048:SPM_XQS 2047:SPM_XQZ 3046:TJKMZ59 * PM597B endogen (2782), feed-back : 2781:FM597B PM7B eksogen : 568:FCO 1297:FDILM7B 2781:FM597B 1512:FM7B 1489:FMV 3921:JFDILM7B 925:M7B_CB 889:M7B_CE 853:M7B_CF 907:M7B_CG 943:M7B_CH 997:M7B_CO 961:M7B_CS 979:M7B_CT 871:M7B_CV 1164:M7B_E01 1101:M7B_E2 1183:M7B_E3 1122:M7B_E59 1143:M7B_E7Y 1204:M7B_ES 1059:M7B_IB 1224:M7B_IL 1015:M7B_IM 1080:M7B_IT 598:M7B_XA 703:M7B_XB 806:M7B_XE 787:M7B_XH 640:M7B_XNE 661:M7B_XNF 619:M7B_XNG 682:M7B_XNZ 827:M7B_XO 766:M7B_XQF 745:M7B_XQS 724:M7B_XQZ 2105:MV 10:RPCBE 2056:SPM_CB 2061:SPM_IM PM7Y eksogen : 568:FCO 1298:FDILM7Y 2784:FM237Y 1513:FM7Y 1489:FMV 3922:JFDILM7Y 926:M7Y_CB 890:M7Y_CE 854:M7Y_CF 908:M7Y_CG 944:M7Y_CH 998:M7Y_CO 962:M7Y_CS 980:M7Y_CT 872:M7Y_CV 1165:M7Y_E01 1102:M7Y_E2 1184:M7Y_E3 1123:M7Y_E59 1144:M7Y_E7Y 1205:M7Y_ES 1060:M7Y_IB 1225:M7Y_IL 1016:M7Y_IM 1081:M7Y_IT 599:M7Y_XA 704:M7Y_XB 807:M7Y_XE 788:M7Y_XH 641:M7Y_XNE 662:M7Y_XNF 620:M7Y_XNG 683:M7Y_XNZ 828:M7Y_XO 767:M7Y_XQF 746:M7Y_XQS 725:M7Y_XQZ 2105:MV 2056:SPM_CB 2054:SPM_CE 2052:SPM_CF 2055:SPM_CG 2057:SPM_CH 2059:SPM_CO 2058:SPM_CS 2053:SPM_CV 2063:SPM_E01 2064:SPM_E2 2065:SPM_E3 2066:SPM_E59 2067:SPM_E7Y 2068:SPM_ES 2060:SPM_IB 2062:SPM_IL 2061:SPM_IM 2040:SPM_XA 2046:SPM_XB 2041:SPM_XE 2050:SPM_XH 2043:SPM_XNE 2044:SPM_XNF 2042:SPM_XNG 2045:SPM_XNZ 2051:SPM_XO 2049:SPM_XQF 2048:SPM_XQS 2047:SPM_XQZ PMS eksogen : 2797:BPES 1475:FAMS 568:FCO 1491:FM 1514:FMS 2775:FMST 2786:FMZ 927:MS_CB 891:MS_CE 855:MS_CF 909:MS_CG 945:MS_CH 999:MS_CO 963:MS_CS 981:MS_CT 873:MS_CV 1167:MS_E01 1104:MS_E2 1186:MS_E3 1125:MS_E59 1146:MS_E7Y 1207:MS_ES 1062:MS_IB 1227:MS_IL 1017:MS_IM 1083:MS_IT 600:MS_XA 705:MS_XB 808:MS_XE 789:MS_XH 642:MS_XNE 663:MS_XNF 621:MS_XNG 684:MS_XNZ 829:MS_XO 768:MS_XQF 747:MS_XQS 726:MS_XQZ 1479:PXMS * PMST endogen (2776), feed-back : 2775:FMST PMT eksogen : 2796:BPET 1491:FM 2775:FMST 2106:MT 1363:PCT * PMV endogen (2109), feed-back : 1491:FM 1489:FMV 2778:FMVX3 * PMVX3 endogen (2779), feed-back : 2778:FMVX3 PNCB endogen (1357) : 1376:PCB 1920:PCPN 4063:ZPNCB PNCE endogen (1355) : 1372:PCE 1920:PCPN 4061:ZPNCE PNCF endogen (1353) : 1370:PCF 1920:PCPN 4059:ZPNCF PNCG endogen (1356) : 1373:PCG 1920:PCPN 4062:ZPNCG PNCH endogen (1362) : 1374:PCH 1920:PCPN PNCS endogen (1358) : 1920:PCPN 1375:PCS 4064:ZPNCS PNCV endogen (1354) : 1920:PCPN 1371:PCV 4060:ZPNCV * PNE01 endogen (1465), feed-back : 2755:EN01 1262:FXA 1261:FXAW 2262:PXA 2276:PXNF PNIB endogen (1360) : 1367:PNIBH 1366:PNIBO1 1369:PNIBP1 4066:ZPNIB PNIBH endogen (1367) : 1381:PIBH 1369:PNIBP1 PNIBO1 endogen (1366) : 1380:PIBO1 1369:PNIBP1 PNIBP1 endogen (1369) : 1379:PIBP1 PNIL endogen (1361) : 1460:PIL PNIM endogen (1359) : 1365:PNIMO1 1368:PNIMP1 4065:ZPNIM PNIMO1 endogen (1365) : 1378:PIMO1 1368:PNIMP1 PNIMP1 endogen (1368) : 1377:PIMP1 * PTTYL endogen (1607), feed-back : 1658:IVBPS 1657:IVMPS 111:IWBZSU 1607:PTTYL 1937:SAFMA 1938:SAFME 2079:SPZUAK 2078:SPZUL 2117:TRFO_O_E 2116:TRFP_O_E 1612:TTYD 1610:TYDA 1609:TYDD 1622:TYMB 1620:TYMLF 1623:TYMO 1624:TYMR 1621:TYMS 1635:TYPDP 1629:TYPEF 1628:TYPFO 1627:TYPFP 1631:TYPFY 1636:TYPI 1630:TYPOV 1634:TYPPT 1633:TYPT 1644:TYRBF 1646:TYRHS 1647:TYRHY 1642:TYRKR 1641:TYRKS 1650:TYRRR 1649:TYRRS 1614:TYUADA 1615:TYUADR 1613:TYULY 1617:TYURY 1618:TYUSU * PTTYP endogen (1608), feed-back : 1608:PTTYP 1644:TYRBF * PV endogen (3661), feed-back : 3657:FV * PV9 endogen (3775), feed-back : 3773:FV9 * PVA endogen (3435), feed-back : 3773:FV9 3426:FVA 3656:FVP * PVB endogen (3436), feed-back : 3773:FV9 3427:FVB 3774:FVBY 3656:FVP * PVBY endogen (3776), feed-back : 3774:FVBY * PVE endogen (3486), feed-back : 3485:FVE 3656:FVP * PVE1 endogen (3619), feed-back : 3615:FVE1 3623:FVE1W * PVE9 endogen (3753), feed-back : 3797:DT9 3789:DTE9 3751:FVE9 3755:FVE9W 3795:PKLEBM9 * PVEA endogen (1329), feed-back : 3444:DTA 3789:DTE9 3670:DTEP 3426:FVA 3751:FVE9 3755:FVE9W 170:FVEAWX 3614:FVEP 3622:FVEPW 3683:FVEX 2319:FYFA 165:PKLEA 166:PKLEBA 167:PKLEBMA 1341:PVMA 3812:PWA 2261:PWAW 3327:VEA 607:XQZ_XA * PVEB endogen (1334), feed-back : 3445:DTB 3789:DTE9 3790:DTEBY 3670:DTEP 3427:FVB 3751:FVE9 3755:FVE9W 287:FVEBWX 3752:FVEBY 3756:FVEBYW 3614:FVEP 3622:FVEPW 3683:FVEX 2325:FYFB 282:PKLEB 283:PKLEBB 284:PKLEBMB 1348:PVMB 3818:PWB 2280:PWBVV 2278:PWBW 3328:VEB 712:XQZ_XB * PVEBY endogen (3754), feed-back : 3798:DTBY 3790:DTEBY 3752:FVEBY 3756:FVEBYW 3796:PKLEBMBY * PVEE endogen (1338), feed-back : 3459:BVEE 3670:DTEP 3485:FVE 3614:FVEP 3622:FVEPW 2320:FYFE 1350:PVME 3813:PWE 3456:VEE 817:XQZ_XE * PVEH endogen (1339), feed-back : 3460:BVEH 3670:DTEP 3614:FVEP 3622:FVEPW 3683:FVEX 7:FVH 2329:FYFH 1351:PVMH 3822:PWH 3457:VEH * PVEN endogen (3616), feed-back : 3789:DTE9 3790:DTEBY 3668:DTEN 3670:DTEP 3679:DTN 3751:FVE9 3755:FVE9W 3752:FVEBY 3756:FVEBYW 3612:FVEN 3620:FVENW 3614:FVEP 3622:FVEPW 3677:PKLEBMN * PVENE endogen (1343), feed-back : 3668:DTEN 3446:DTNE 3612:FVEN 402:FVENEWX 3620:FVENW 3428:FVNE 2322:FYFNE 401:PKLBMENE 3815:PWNE 2288:PWNEVV 2286:PWNEW 3329:VENE * PVENF endogen (1332), feed-back : 3668:DTEN 3447:DTNF 3612:FVEN 209:FVENFWX 3620:FVENW 3683:FVEX 3429:FVNF 2323:FYFNF 206:PKLEBMNF 205:PKLEBNF 204:PKLENF 1344:PVMNF 3816:PWNF 2272:PWNFVV 2270:PWNFW 3330:VENF 670:XQZ_XNF * PVENG endogen (1342), feed-back : 3668:DTEN 3448:DTNG 3612:FVEN 480:FVENGWX 3620:FVENW 3430:FVNG 2321:FYFNG 479:PKLBMENG 3814:PWNG 3808:PWNGW 3331:VENG * PVENZ endogen (1333), feed-back : 3668:DTEN 3449:DTNZ 3612:FVEN 3620:FVENW 248:FVENZWX 3683:FVEX 3431:FVNZ 2324:FYFNZ 245:PKLEBMNZ 244:PKLEBNZ 243:PKLENZ 1345:PVMNZ 3817:PWNZ 2296:PWNZVV 2294:PWNZW 3332:VENZ 691:XQZ_XNZ * PVEO endogen (1340), feed-back : 3461:BVEO 3615:FVE1 3623:FVE1W 3683:FVEX 561:FVO 1352:PVMO 3823:PWO 3458:VEO 563:XO 838:XQZ_XO * PVEP endogen (3618), feed-back : 3670:DTEP 3681:DTP 3615:FVE1 3623:FVE1W 3614:FVEP 3622:FVEPW * PVEQ endogen (3617), feed-back : 3789:DTE9 3790:DTEBY 3670:DTEP 3669:DTEQ 3680:DTQ 3751:FVE9 3755:FVE9W 3752:FVEBY 3756:FVEBYW 3614:FVEP 3622:FVEPW 3613:FVEQ 3621:FVEQW 3678:PKLEBMQ * PVEQF endogen (1335), feed-back : 3669:DTEQ 3450:DTQF 3613:FVEQ 365:FVEQFWX 3621:FVEQW 3683:FVEX 3432:FVQF 2328:FYFQF 362:PKLEBMQF 361:PKLEBQF 360:PKLEQF 1346:PVMQF 3821:PWQF 2304:PWQFVV 2302:PWQFW 3333:VEQF 775:XQZ_XQF * PVEQS endogen (1337), feed-back : 3790:DTEBY 3669:DTEQ 3451:DTQS 3752:FVEBY 3756:FVEBYW 3613:FVEQ 441:FVEQSWX 3621:FVEQW 3683:FVEX 3433:FVQS 2327:FYFQS 440:PKLBMEQS 1349:PVMQS 3820:PWQS 3809:PWQSW 3334:VEQS 754:XQZ_XQS * PVEQZ endogen (1336), feed-back : 3669:DTEQ 3452:DTQZ 3613:FVEQ 3621:FVEQW 326:FVEQZWX 3683:FVEX 3434:FVQZ 2326:FYFQZ 323:PKLEBMQZ 322:PKLEBQZ 321:PKLEQZ 1347:PVMQZ 3819:PWQZ 2312:PWQZVV 2310:PWQZW 3335:VEQZ 733:XQZ_XQZ * PVEX endogen (3684), feed-back : 3683:FVEX * PVH endogen ( 8), feed-back : 7:FVH 3656:FVP * PVM endogen (3642), feed-back : 3638:FVM 3646:FVMW * PVM9 endogen (3765), feed-back : 3797:DT9 3793:DTM9 3763:FVM9 3767:FVM9W 3795:PKLEBM9 * PVMA endogen (1341), feed-back : 3444:DTA 3793:DTM9 3676:DTMP 3426:FVA 3763:FVM9 3767:FVM9W 168:FVMAWX 3637:FVMP 3645:FVMPW 2319:FYFA 167:PKLEBMA 3812:PWA 2261:PWAW 3318:VMA 4050:ZPVMA * PVMB endogen (1348), feed-back : 3445:DTB 3793:DTM9 3794:DTMBY 3676:DTMP 3427:FVB 3763:FVM9 3767:FVM9W 285:FVMBWX 3764:FVMBY 3768:FVMBYW 3637:FVMP 3645:FVMPW 2325:FYFB 284:PKLEBMB 3818:PWB 2280:PWBVV 2278:PWBW 3319:VMB 4054:ZPVMB * PVMBY endogen (3766), feed-back : 3798:DTBY 3794:DTMBY 3764:FVMBY 3768:FVMBYW 3796:PKLEBMBY PVME endogen (1350) : 3676:DTMP 3485:FVE 3637:FVMP 3645:FVMPW 2320:FYFE 3813:PWE 3453:VME 4057:ZPVME * PVMH endogen (1351), feed-back : 3676:DTMP 7:FVH 3637:FVMP 3645:FVMPW 2329:FYFH 3822:PWH 3454:VMH * PVMN endogen (3639), feed-back : 3793:DTM9 3794:DTMBY 3674:DTMN 3676:DTMP 3679:DTN 3763:FVM9 3767:FVM9W 3764:FVMBY 3768:FVMBYW 3635:FVMN 3643:FVMNW 3637:FVMP 3645:FVMPW 3677:PKLEBMN * PVMNE endogen (1331), feed-back : 3674:DTMN 3446:DTNE 3635:FVMN 403:FVMNEWX 3643:FVMNW 3428:FVNE 2322:FYFNE 401:PKLBMENE 400:PKLBMNE 1343:PVENE 3815:PWNE 2288:PWNEVV 2286:PWNEW 3320:VMNE * PVMNF endogen (1344), feed-back : 3674:DTMN 3447:DTNF 3635:FVMN 207:FVMNFWX 3643:FVMNW 3429:FVNF 2323:FYFNF 206:PKLEBMNF 3816:PWNF 2272:PWNFVV 2270:PWNFW 3321:VMNF 4051:ZPVMNF * PVMNG endogen (1330), feed-back : 3674:DTMN 3448:DTNG 3635:FVMN 481:FVMNGWX 3643:FVMNW 3430:FVNG 2321:FYFNG 479:PKLBMENG 478:PKLBMNG 1342:PVENG 3814:PWNG 3808:PWNGW 3322:VMNG * PVMNZ endogen (1345), feed-back : 3674:DTMN 3449:DTNZ 3635:FVMN 3643:FVMNW 246:FVMNZWX 3431:FVNZ 2324:FYFNZ 245:PKLEBMNZ 3817:PWNZ 2296:PWNZVV 2294:PWNZW 3323:VMNZ 4052:ZPVMNZ * PVMO endogen (1352), feed-back : 3638:FVM 3646:FVMW 561:FVO 3823:PWO 3455:VMO 563:XO 4058:ZPVMO * PVMP endogen (3641), feed-back : 3676:DTMP 3681:DTP 3638:FVM 3637:FVMP 3645:FVMPW 3646:FVMW * PVMQ endogen (3640), feed-back : 3793:DTM9 3794:DTMBY 3676:DTMP 3675:DTMQ 3680:DTQ 3763:FVM9 3767:FVM9W 3764:FVMBY 3768:FVMBYW 3637:FVMP 3645:FVMPW 3636:FVMQ 3644:FVMQW 3678:PKLEBMQ * PVMQF endogen (1346), feed-back : 3675:DTMQ 3450:DTQF 3636:FVMQ 363:FVMQFWX 3644:FVMQW 3432:FVQF 2328:FYFQF 362:PKLEBMQF 3821:PWQF 2304:PWQFVV 2302:PWQFW 3324:VMQF 4053:ZPVMQF * PVMQS endogen (1349), feed-back : 3794:DTMBY 3675:DTMQ 3451:DTQS 3764:FVMBY 3768:FVMBYW 3636:FVMQ 442:FVMQSWX 3644:FVMQW 3433:FVQS 2327:FYFQS 440:PKLBMEQS 439:PKLBMQS 3820:PWQS 3809:PWQSW 3325:VMQS 4055:ZPVMQS * PVMQZ endogen (1347), feed-back : 3675:DTMQ 3452:DTQZ 3636:FVMQ 3644:FVMQW 324:FVMQZWX 3434:FVQZ 2326:FYFQZ 323:PKLEBMQZ 3819:PWQZ 2312:PWQZVV 2310:PWQZW 3326:VMQZ 4056:ZPVMQZ * PVN endogen (3658), feed-back : 3773:FV9 3774:FVBY 3654:FVN 3656:FVP * PVNE endogen (3437), feed-back : 3654:FVN 3428:FVNE * PVNF endogen (3438), feed-back : 3654:FVN 3429:FVNF * PVNG endogen (3439), feed-back : 3654:FVN 3430:FVNG * PVNZ endogen (3440), feed-back : 3654:FVN 3431:FVNZ * PVO endogen ( 564), feed-back : 3657:FV 561:FVO 562:FXO 1352:PVMO 838:XQZ_XO * PVP endogen (3660), feed-back : 3657:FV 3656:FVP * PVQ endogen (3659), feed-back : 3773:FV9 3774:FVBY 3656:FVP 3655:FVQ * PVQF endogen (3441), feed-back : 3655:FVQ 3432:FVQF * PVQS endogen (3442), feed-back : 3774:FVBY 3655:FVQ 3433:FVQS * PVQZ endogen (3443), feed-back : 3655:FVQ 3434:FVQZ PW endogen (3827) : 3843:BPR PWA endogen (3812) : 3828:BPRA 3827:PW 3826:PWP PWANV endogen (3803), ikke-bestemmende. PWAVL endogen (3802) : 3803:PWANV PWAVV endogen (3801) : 3803:PWANV * PWAW endogen (2261), feed-back : 1262:FXA 1261:FXAW PWB endogen (3818) : 3834:BPRB 3827:PW 3826:PWP * PWBM endogen (2558), feed-back : 2464:OWBM_CF_Z 2641:OWPB_ATP 2575:OWPB_F PWBNV endogen (3806), ikke-bestemmende. * PWBS endogen (2499), feed-back : 2500:OWBD_OS_Z 2558:PWBM 2499:PWBS * PWBSE endogen (2496), feed-back : 2497:OWBE_OS_Z 2496:PWBSE PWBVL endogen (2279) : 2281:BPWBVL 3893:JRPXB 3806:PWBNV 2284:PXB PWBVV endogen (2280) : 2282:BPWBVV 3893:JRPXB 3806:PWBNV 2284:PXB PWBW endogen (2278) : 2283:PXBW PWE endogen (3813) : 3829:BPRE 3827:PW 3826:PWP PWH endogen (3822) : 3838:BPRH 3827:PW 3826:PWP PWN endogen (3824) : 3841:BPRN PWNE endogen (3815) : 3831:BPRNE 3827:PW 3824:PWN 3826:PWP PWNEVL endogen (2287) : 2289:BPWNEVL 3896:JRPXNE 2292:PXNE PWNEVV endogen (2288) : 2290:BPWNEVV 3896:JRPXNE 2292:PXNE PWNEW endogen (2286) : 3810:PWNW 2291:PXNEW PWNF endogen (3816) : 3832:BPRNF 3827:PW 3824:PWN 3826:PWP PWNFNV endogen (3804), ikke-bestemmende. PWNFVL endogen (2271) : 2273:BPWNFVL 3804:PWNFNV PWNFVV endogen (2272) : 2274:BPWNFVV 3804:PWNFNV PWNFW endogen (2270) : 3810:PWNW 2275:PXNFW PWNG endogen (3814) : 3830:BPRNG 3827:PW 3824:PWN 3826:PWP PWNGW endogen (3808) : 3810:PWNW PWNW endogen (3810), ikke-bestemmende. PWNZ endogen (3817) : 3833:BPRNZ 3827:PW 3824:PWN 3826:PWP PWNZNV endogen (3805), ikke-bestemmende. PWNZVL endogen (2295) : 2297:BPWNZVL 3899:JRPXNZ 3805:PWNZNV 2300:PXNZ PWNZVV endogen (2296) : 2298:BPWNZVV 3899:JRPXNZ 3805:PWNZNV 2300:PXNZ PWNZW endogen (2294) : 3810:PWNW 2299:PXNZW PWO endogen (3823) : 3839:BPRO 3827:PW PWP endogen (3826) : 3842:BPRP * PWP_ATP endogen (2646), feed-back : 2651:OWPCR_DMP 2660:OWPCR_LD 2656:OWPCR_SP 2646:PWP_ATP * PWP_F endogen (2580), feed-back : 2593:OWPCO1_BF 2600:OWPCO2_BF 2586:OWPCR_BF 2620:OWPIO1_BF 2627:OWPIO2_BF 2613:OWPIR_BF 2580:PWP_F PWQ endogen (3825) : 3840:BPRQ PWQF endogen (3821) : 3837:BPRQF 3827:PW 3826:PWP 3825:PWQ PWQFVL endogen (2303) : 2305:BPWQFVL 3902:JRPXQF 2308:PXQF PWQFVV endogen (2304) : 2306:BPWQFVV 3902:JRPXQF 2308:PXQF PWQFW endogen (2302) : 3811:PWQW 2307:PXQFW PWQS endogen (3820) : 3836:BPRQS 3827:PW 3826:PWP 3825:PWQ PWQSW endogen (3809) : 3811:PWQW PWQW endogen (3811), ikke-bestemmende. PWQZ endogen (3819) : 3835:BPRQZ 3827:PW 3826:PWP 3825:PWQ PWQZNV endogen (3807), ikke-bestemmende. PWQZVL endogen (2311) : 2313:BPWQZVL 3905:JRPXQZ 3807:PWQZNV 2316:PXQZ PWQZVV endogen (2312) : 2314:BPWQZVV 3905:JRPXQZ 3807:PWQZNV 2316:PXQZ PWQZW endogen (2310) : 3811:PWQW 2315:PXQZW * PWS_CF endogen (2487), feed-back : 2465:OWS_CF_Z 2487:PWS_CF 2565:PWS_KAX * PWS_CR endogen (2435), feed-back : 2426:OWS_CR_Z 2435:PWS_CR 2565:PWS_KAX PWS_KAX endogen (2565) : 2640:OWPSDK_ATP 2574:OWPSDK_F PWS_LSE eksogen : 2639:OWPSE_ATP 2573:OWPSE_F 2532:OWS_E_Z * PX endogen (2808), feed-back : 3843:BPR 2806:FX * PX9 endogen (2814), feed-back : 2813:FX9 * PXA endogen (2262), feed-back : 3828:BPRA 568:FCO 1284:FDILA 2806:FX 2813:FX9 2810:FXP 2319:FYFA 3908:JFDILA 2995:TJKRXA 3012:TJKSXA 1264:XA 928:XA_CB 892:XA_CE 856:XA_CF 910:XA_CG 946:XA_CH 1000:XA_CO 964:XA_CS 982:XA_CT 874:XA_CV 135:XA_E01 1105:XA_E2 1187:XA_E3 1126:XA_E59 1147:XA_E7Y 1208:XA_ES 1063:XA_IB 1228:XA_IL 1018:XA_IM 1084:XA_IT 601:XA_XA 706:XA_XB 809:XA_XE 790:XA_XH 643:XA_XNE 664:XA_XNF 622:XA_XNG 685:XA_XNZ 830:XA_XO 769:XA_XQF 748:XA_XQS 727:XA_XQZ 2333:YFA * PXB endogen (2284), feed-back : 3834:BPRB 2281:BPWBVL 2282:BPWBVV 568:FCO 1299:FDILB 2806:FX 2813:FX9 1278:FXB 2816:FXBY 2810:FXP 2325:FYFB 3893:JRPXB 2284:PXB 3001:TJKRXB 3018:TJKSXB 932:XB_CB 896:XB_CE 860:XB_CF 914:XB_CG 950:XB_CH 1004:XB_CO 968:XB_CS 986:XB_CT 878:XB_CV 1172:XB_E01 1111:XB_E2 1192:XB_E3 1132:XB_E59 1153:XB_E7Y 1214:XB_ES 1069:XB_IB 1234:XB_IL 1022:XB_IM 1090:XB_IT 602:XB_XA 707:XB_XB 812:XB_XE 791:XB_XH 644:XB_XNE 665:XB_XNF 623:XB_XNG 686:XB_XNZ 833:XB_XO 770:XB_XQF 749:XB_XQS 728:XB_XQZ 2339:YFB 3894:ZPXB PXBW endogen (2283) : 3893:JRPXB 2284:PXB * PXBY endogen (2817), feed-back : 2816:FXBY * PXE endogen (2264), feed-back : 3829:BPRE 568:FCO 1285:FDILE 2806:FX 2810:FXP 2320:FYFE 3909:JFDILE 651:M3K_XNE 629:M3R_XNG 2264:PXE 2174:TIRE_O 2996:TJKRXE 3013:TJKSXE 1266:XE 929:XE_CB 893:XE_CE 857:XE_CF 911:XE_CG 947:XE_CH 1001:XE_CO 965:XE_CS 983:XE_CT 875:XE_CV 1168:XE_E01 1106:XE_E2 137:XE_E3 1127:XE_E59 1148:XE_E7Y 1209:XE_ES 1064:XE_IB 1229:XE_IL 1019:XE_IM 1085:XE_IT 611:XE_XA 716:XE_XB 821:XE_XE 800:XE_XH 674:XE_XNF 695:XE_XNZ 842:XE_XO 779:XE_XQF 758:XE_XQS 737:XE_XQZ 2334:YFE * PXE_E3 endogen ( 140), feed-back : 142:FE3 139:FXE_E3 * PXH endogen (2268), feed-back : 3838:BPRH 568:FCO 1300:FDILH 2806:FX 2810:FXP 2329:FYFH 2268:PXH 3005:TJKRXH 3022:TJKSXH 1048:XH_CB 1046:XH_CE 1044:XH_CF 1047:XH_CG 1051:XH_CO 1049:XH_CS 1050:XH_CT 1045:XH_CV 1175:XH_E01 1114:XH_E2 1195:XH_E3 1135:XH_E59 1156:XH_E7Y 1216:XH_ES 1072:XH_IB 1237:XH_IL 1052:XH_IM 1093:XH_IT 605:XH_XA 710:XH_XB 815:XH_XE 794:XH_XH 647:XH_XNE 668:XH_XNF 626:XH_XNG 689:XH_XNZ 836:XH_XO 773:XH_XQF 752:XH_XQS 731:XH_XQZ 2343:YFH PXM01 endogen (1476) : 1484:FMZ01 1480:FMZ01W PXM2 endogen (1477) : 1485:FMZ2 1481:FMZ2W PXM59 endogen (1478) : 1486:FMZ59 1482:FMZ59W PXMS endogen (1479) : 1488:FMZS 1483:FMZSW * PXN endogen (2317), feed-back : 3841:BPRN 2806:FX 2813:FX9 2816:FXBY 1283:FXN 2810:FXP 2317:PXN 3060:QXN * PXNE endogen (2292), feed-back : 3831:BPRNE 2289:BPWNEVL 2290:BPWNEVV 568:FCO 1286:FDILNE 1283:FXN 1276:FXNE 2322:FYFNE 3910:JFDILNE 3896:JRPXNE 2317:PXN 2292:PXNE 3060:QXN 2999:TJKRXNE 3016:TJKSXNE 931:XNE_CB 895:XNE_CE 859:XNE_CF 913:XNE_CG 949:XNE_CH 1003:XNE_CO 967:XNE_CS 985:XNE_CT 877:XNE_CV 1170:XNE_E01 1108:XNE_E2 1189:XNE_E3 1129:XNE_E59 1150:XNE_E7Y 1211:XNE_ES 1066:XNE_IB 1231:XNE_IL 1021:XNE_IM 1087:XNE_IT 613:XNE_XA 718:XNE_XB 823:XNE_XE 802:XNE_XH 655:XNE_XNE 676:XNE_XNF 634:XNE_XNG 697:XNE_XNZ 844:XNE_XO 781:XNE_XQF 760:XNE_XQS 739:XNE_XQZ 2336:YFNE 3897:ZPXNE PXNEW endogen (2291) : 3896:JRPXNE 2292:PXNE * PXNF endogen (2276), feed-back : 3832:BPRNF 2273:BPWNFVL 2274:BPWNFVV 568:FCO 1287:FDILNF 1283:FXN 2323:FYFNF 3911:JFDILNF 1476:PXM01 1477:PXM2 2317:PXN 3060:QXN 2997:TJKRXNF 3014:TJKSXNF 1265:XNF 920:XNF_CB 884:XNF_CE 848:XNF_CF 902:XNF_CG 938:XNF_CH 992:XNF_CO 956:XNF_CS 974:XNF_CT 866:XNF_CV 136:XNF_E01 1109:XNF_E2 1190:XNF_E3 1130:XNF_E59 1151:XNF_E7Y 1212:XNF_ES 1067:XNF_IB 1232:XNF_IL 1010:XNF_IM 1088:XNF_IT 596:XNF_XA 701:XNF_XB 810:XNF_XE 785:XNF_XH 638:XNF_XNE 659:XNF_XNF 617:XNF_XNG 680:XNF_XNZ 831:XNF_XO 764:XNF_XQF 743:XNF_XQS 722:XNF_XQZ 2337:YFNF PXNFW endogen (2275), ikke-bestemmende. * PXNG endogen (2266), feed-back : 3830:BPRNG 568:FCO 1288:FDILNG 1283:FXN 1275:FXNG 2321:FYFNG 3912:JFDILNG 2317:PXN 2266:PXNG 3060:QXN 2998:TJKRXNG 3015:TJKSXNG 930:XNG_CB 894:XNG_CE 858:XNG_CF 912:XNG_CG 948:XNG_CH 1002:XNG_CO 966:XNG_CS 984:XNG_CT 876:XNG_CV 1169:XNG_E01 1107:XNG_E2 1188:XNG_E3 1128:XNG_E59 1149:XNG_E7Y 1210:XNG_ES 1065:XNG_IB 1230:XNG_IL 1020:XNG_IM 1086:XNG_IT 612:XNG_XA 717:XNG_XB 822:XNG_XE 801:XNG_XH 654:XNG_XNE 675:XNG_XNF 633:XNG_XNG 696:XNG_XNZ 843:XNG_XO 780:XNG_XQF 759:XNG_XQS 738:XNG_XQZ 2335:YFNG * PXNZ endogen (2300), feed-back : 3833:BPRNZ 2297:BPWNZVL 2298:BPWNZVV 568:FCO 1289:FDILNZ 1283:FXN 1277:FXNZ 2324:FYFNZ 3913:JFDILNZ 3899:JRPXNZ 1478:PXM59 2317:PXN 2300:PXNZ 3060:QXN 3000:TJKRXNZ 3017:TJKSXNZ 921:XNZ_CB 885:XNZ_CE 849:XNZ_CF 903:XNZ_CG 939:XNZ_CH 993:XNZ_CO 957:XNZ_CS 975:XNZ_CT 867:XNZ_CV 1171:XNZ_E01 1110:XNZ_E2 1191:XNZ_E3 1131:XNZ_E59 1152:XNZ_E7Y 1213:XNZ_ES 1068:XNZ_IB 1233:XNZ_IL 1011:XNZ_IM 1089:XNZ_IT 597:XNZ_XA 702:XNZ_XB 811:XNZ_XE 786:XNZ_XH 639:XNZ_XNE 660:XNZ_XNF 618:XNZ_XNG 681:XNZ_XNZ 832:XNZ_XO 765:XNZ_XQF 744:XNZ_XQS 723:XNZ_XQZ 2338:YFNZ 3900:ZPXNZ PXNZW endogen (2299) : 3899:JRPXNZ 2300:PXNZ * PXO endogen ( 565), feed-back : 3839:BPRO 568:FCO 1302:FDILO 2806:FX 562:FXO 2818:FXOXC 1258:RZPNCS 3006:TJKRXO 3023:TJKSXO 1033:XO_CB 1029:XO_CE 1025:XO_CF 1031:XO_CG 1035:XO_CH 1037:XO_CS 1039:XO_CT 1027:XO_CV 1176:XO_E01 1115:XO_E2 1196:XO_E3 1136:XO_E59 1157:XO_E7Y 1217:XO_ES 1073:XO_IB 1238:XO_IL 1041:XO_IM 1094:XO_IT 606:XO_XA 711:XO_XB 816:XO_XE 795:XO_XH 648:XO_XNE 669:XO_XNF 627:XO_XNG 690:XO_XNZ 837:XO_XO 774:XO_XQF 753:XO_XQS 732:XO_XQZ 1038:XQZ_CS * PXP endogen (2811), feed-back : 3842:BPRP 2810:FXP * PXQ endogen (2318), feed-back : 3840:BPRQ 2813:FX9 2816:FXBY 2810:FXP 2807:FXQ 2318:PXQ 3061:QXQ * PXQF endogen (2308), feed-back : 3837:BPRQF 2305:BPWQFVL 2306:BPWQFVV 568:FCO 1301:FDILQF 2806:FX 2807:FXQ 1281:FXQF 2328:FYFQF 3902:JRPXQF 2318:PXQ 2308:PXQF 3061:QXQ 3004:TJKRXQF 3021:TJKSXQF 933:XQF_CB 897:XQF_CE 861:XQF_CF 915:XQF_CG 951:XQF_CH 1005:XQF_CO 969:XQF_CS 987:XQF_CT 879:XQF_CV 1174:XQF_E01 1113:XQF_E2 1194:XQF_E3 1134:XQF_E59 1155:XQF_E7Y 1215:XQF_ES 1071:XQF_IB 1236:XQF_IL 1023:XQF_IM 1092:XQF_IT 603:XQF_XA 708:XQF_XB 813:XQF_XE 792:XQF_XH 645:XQF_XNE 666:XQF_XNF 624:XQF_XNG 687:XQF_XNZ 834:XQF_XO 771:XQF_XQF 750:XQF_XQS 729:XQF_XQZ 2342:YFQF 3903:ZPXQF PXQFW endogen (2307) : 3902:JRPXQF 2308:PXQF PXQS eksogen : 3836:BPRQS 568:FCO 2806:FX 2816:FXBY 2807:FXQ 1280:FXQS 2327:FYFQS 2318:PXQ 3061:QXQ 3003:TJKRXQS 3020:TJKSXQS 934:XQS_CB 898:XQS_CE 862:XQS_CF 916:XQS_CG 952:XQS_CH 1006:XQS_CO 970:XQS_CS 988:XQS_CT 880:XQS_CV 1173:XQS_E01 1112:XQS_E2 1193:XQS_E3 1133:XQS_E59 1154:XQS_E7Y 1198:XQS_ES 1070:XQS_IB 1235:XQS_IL 1024:XQS_IM 1091:XQS_IT 604:XQS_XA 709:XQS_XB 814:XQS_XE 793:XQS_XH 646:XQS_XNE 667:XQS_XNF 625:XQS_XNG 688:XQS_XNZ 835:XQS_XO 772:XQS_XQF 751:XQS_XQS 730:XQS_XQZ 2341:YFQS * PXQZ endogen (2316), feed-back : 3835:BPRQZ 2313:BPWQZVL 2314:BPWQZVV 568:FCO 1290:FDILQZ 2806:FX 2807:FXQ 1279:FXQZ 2326:FYFQZ 3914:JFDILQZ 3905:JRPXQZ 1329:PVEA 1334:PVEB 1338:PVEE 1339:PVEH 1332:PVENF 1333:PVENZ 1340:PVEO 1335:PVEQF 1337:PVEQS 1336:PVEQZ 1331:PVMNE 1330:PVMNG 1479:PXMS 2318:PXQ 2316:PXQZ 3061:QXQ 1250:RZPE2 1251:RZPE59 1252:RZPESQ 1257:RZPNCB 1255:RZPNCE 1253:RZPNCF 1256:RZPNCG 1258:RZPNCS 1254:RZPNCV 1249:RZPNIB 1248:RZPNIM 1239:RZPVMA 1243:RZPVMB 1246:RZPVME 1240:RZPVMNF 1241:RZPVMNZ 1247:RZPVMO 1242:RZPVMQF 1244:RZPVMQS 1245:RZPVMQZ 3002:TJKRXQZ 3019:TJKSXQZ 1034:XQZ_CB 1030:XQZ_CE 1026:XQZ_CF 1032:XQZ_CG 1036:XQZ_CH 1043:XQZ_CO 1038:XQZ_CS 1040:XQZ_CT 1028:XQZ_CV 1177:XQZ_E01 1116:XQZ_E2 1197:XQZ_E3 1137:XQZ_E59 1158:XQZ_E7Y 1218:XQZ_ES 1074:XQZ_IB 1260:XQZ_IL 1042:XQZ_IM 1095:XQZ_IT 607:XQZ_XA 712:XQZ_XB 817:XQZ_XE 796:XQZ_XH 649:XQZ_XNE 670:XQZ_XNF 628:XQZ_XNG 691:XQZ_XNZ 838:XQZ_XO 775:XQZ_XQF 754:XQZ_XQS 733:XQZ_XQZ 2340:YFQZ 3906:ZPXQZ PXQZW endogen (2315) : 3905:JRPXQZ 2316:PXQZ * PY endogen (2219), feed-back : 2218:FY 3230:FYST 2223:FYTR 3042:TJKFYF PYF endogen (2221) : 2332:FYF 3256:FYFP 3042:TJKFYF * PYF9 endogen (3265), feed-back : 3263:FYF9 * PYFA endogen (2344), feed-back : 2332:FYF 3263:FYF9 2319:FYFA * PYFB endogen (2350), feed-back : 2332:FYF 3263:FYF9 2325:FYFB 3264:FYFBY 1595:PYFBX * PYFBX endogen (1595), feed-back : 1597:LNA 1595:PYFBX * PYFBY endogen (3266), feed-back : 3264:FYFBY * PYFE endogen (2345), feed-back : 2332:FYF 2320:FYFE * PYFH endogen (2354), feed-back : 2332:FYF 2329:FYFH * PYFN endogen (2356), feed-back : 3263:FYF9 3264:FYFBY 2330:FYFN 2385:KQYFN * PYFNE endogen (2347), feed-back : 2332:FYF 2330:FYFN 2322:FYFNE 2385:KQYFN * PYFNF endogen (2348), feed-back : 2332:FYF 2330:FYFN 2323:FYFNF 2385:KQYFN 1595:PYFBX * PYFNG endogen (2346), feed-back : 2332:FYF 2330:FYFN 2321:FYFNG 2385:KQYFN * PYFNZ endogen (2349), feed-back : 2332:FYF 2330:FYFN 2324:FYFNZ 2385:KQYFN 1595:PYFBX * PYFO endogen (2355), feed-back : 562:FXO 2332:FYF 560:FYFO 3256:FYFP * PYFP endogen (3257), feed-back : 3256:FYFP * PYFQ endogen (2357), feed-back : 3263:FYF9 3264:FYFBY 2331:FYFQ 2386:KQYFQ * PYFQF endogen (2353), feed-back : 2332:FYF 2331:FYFQ 2328:FYFQF 2386:KQYFQ * PYFQS endogen (2352), feed-back : 2332:FYF 3264:FYFBY 2331:FYFQ 2327:FYFQS 2386:KQYFQ * PYFQZ endogen (2351), feed-back : 2332:FYF 2331:FYFQ 2326:FYFQZ 2386:KQYFQ 1595:PYFBX * PYST endogen (3232), feed-back : 3230:FYST * PYTR endogen (2225), feed-back : 2223:FYTR 3272:FYTRXIL * PYTRXIL endogen (3273), feed-back : 3272:FYTRXIL PYWO endogen ( 559) : 560:FYFO * Q endogen (1550), feed-back : 3072:BFREK 3087:HG 2388:QFY 2387:QFYF 1533:QLTR 578:QP1 3070:QSU 3069:QU 1552:QW 1515:UAW 1516:UL 1679:USSY Q9 endogen (3089) : 3105:BQS9 3094:HG9 QA endogen ( 187) : 3094:HG9 3086:HGP 1550:Q 3089:Q9 3064:QP 188:QSA 3069:QU 189:QWA 3048:QXA * QAK endogen (1527), feed-back : 2079:SPZUAK 1524:UAKB 3129:UO QB endogen ( 304) : 3094:HG9 3101:HGBY 3086:HGP 1550:Q 3089:Q9 3096:QBY 3064:QP 305:QSB 306:QWB 3054:QXB QBY endogen (3096) : 3106:BQSBY 3101:HGBY QE endogen ( 522) : 3086:HGP 1550:Q 3064:QP 523:QSE 3069:QU 524:QWE 3049:QXE QFY endogen (2388), ikke-bestemmende. QFYF endogen (2387), ikke-bestemmende. QH endogen ( 535) : 3086:HGP 1550:Q 3064:QP 536:QSH 537:QWH 3058:QXH QLT endogen (1534) : 2078:SPZUL 3129:UO QLTF endogen (1531) : 1534:QLT QLTJ endogen (1530) : 1534:QLT * QLTJD endogen (1528), feed-back : 1530:QLTJ 1523:UADB * QLTJK endogen (1529), feed-back : 1530:QLTJ 1524:UAKB QLTR endogen (1533) : 1534:QLT QLTS endogen (1532) : 1534:QLT QMS endogen (1546) : 1621:TYMS 3129:UO 3130:UOFXA QN endogen (3062) : 3102:BQSN 3094:HG9 3101:HGBY 3084:HGN 3086:HGP 3089:Q9 3096:QBY 3064:QP QNE endogen ( 421) : 3084:HGN 1550:Q 3062:QN 422:QSNE 423:QWNE 3060:QXN 3051:QXNE QNF endogen ( 226) : 3084:HGN 1550:Q 3062:QN 227:QSNF 228:QWNF 3060:QXN 3052:QXNF QNG endogen ( 499) : 3084:HGN 1550:Q 3062:QN 500:QSNG 501:QWNG 3060:QXN 3050:QXNG QNZ endogen ( 265) : 3084:HGN 1550:Q 3062:QN 266:QSNZ 267:QWNZ 3060:QXN 3053:QXNZ QO endogen ( 546) : 3087:HG 553:HQO 1550:Q 577:QO1 3059:QXO QO1 endogen ( 577) : 578:QP1 QP endogen (3064) : 3104:BQSP 3087:HG 3086:HGP 3078:HGWP QP1 endogen ( 578), ikke-bestemmende. QPFO endogen (1543) : 1628:TYPFO 3129:UO 1544:UPFOI 1545:UPFOU QPFP endogen (1540) : 1627:TYPFP 3129:UO 1541:UPFPI 1542:UPFPU QQ endogen (3063) : 3103:BQSQ 3094:HG9 3101:HGBY 3086:HGP 3085:HGQ 3089:Q9 3096:QBY 3064:QP 3068:QSQ QQF endogen ( 382) : 3085:HGQ 1550:Q 3063:QQ 383:QSQF 384:QWQF 3061:QXQ 3056:QXQF QQS endogen ( 460) : 3101:HGBY 3085:HGQ 1550:Q 3096:QBY 3063:QQ 461:QSQS 462:QWQS 3061:QXQ 3055:QXQS QQZ endogen ( 343) : 3085:HGQ 1550:Q 3063:QQ 344:QSQZ 345:QWQZ 3061:QXQ 3057:QXQZ QRES eksogen : 1550:Q QS endogen (1551) : 3083:HGS 1554:QSP 1552:QW 1937:SAFMA 1938:SAFME QS9 endogen (3091) : 3105:BQS9 3093:HGS9 QSA endogen ( 188) : 3093:HGS9 3082:HGSP 1551:QS 3091:QS9 3070:QSU 189:QWA QSB endogen ( 305) : 3093:HGS9 3100:HGSBY 3082:HGSP 1551:QS 3091:QS9 3098:QSBY 306:QWB QSBY endogen (3098) : 3106:BQSBY 3100:HGSBY QSE endogen ( 523) : 1551:QS 524:QWE QSH endogen ( 536) : 3082:HGSP 1551:QS 537:QWH QSN endogen (3067) : 3102:BQSN 3093:HGS9 3100:HGSBY 3080:HGSN 3082:HGSP 3091:QS9 3098:QSBY QSNE endogen ( 422) : 1551:QS 3067:QSN 423:QWNE QSNF endogen ( 227) : 3080:HGSN 1551:QS 3067:QSN 228:QWNF QSNG endogen ( 500) : 1551:QS 3067:QSN 501:QWNG QSNZ endogen ( 266) : 3080:HGSN 1551:QS 3067:QSN 267:QWNZ QSO endogen ( 545) : 3083:HGS 546:QO 1551:QS 1554:QSP QSP endogen (1554) : 3104:BQSP 3083:HGS 3082:HGSP QSQ endogen (3068) : 3103:BQSQ 3093:HGS9 3100:HGSBY 3082:HGSP 3081:HGSQ 3091:QS9 3098:QSBY QSQF endogen ( 383) : 1551:QS 384:QWQF QSQS endogen ( 461) : 3100:HGSBY 3081:HGSQ 1551:QS 3098:QSBY 462:QWQS QSQZ endogen ( 344) : 3081:HGSQ 1551:QS 345:QWQZ QSU endogen (3070), ikke-bestemmende. QU endogen (3069), ikke-bestemmende. * QW endogen (1552), feed-back : 3079:HGW 1546:QMS 3070:QSU 1553:QWP 1937:SAFMA 1938:SAFME 1932:SAQWLG 2070:SPZAUD 1907:SYAUD 2635:TPCR_ATP 1603:TPZAB 1592:TTPATP 1515:UAW 1679:USSY 1706:UWSY QW9 endogen (3090) : 3092:HGW9 QWA endogen ( 189) : 3092:HGW9 3078:HGWP 191:LA 3090:QW9 190:YWA QWB endogen ( 306) : 3092:HGW9 3099:HGWBY 3078:HGWP 308:LB 3090:QW9 3097:QWBY 307:YWB QWBY endogen (3097) : 3099:HGWBY QWE endogen ( 524) : 3078:HGWP 525:YWE QWH endogen ( 537) : 3078:HGWP 539:LH 538:YWH QWN endogen (3065) : 3092:HGW9 3099:HGWBY 3078:HGWP 3090:QW9 3097:QWBY QWNE endogen ( 423) : 1568:HGWN 425:LNE 3065:QWN 424:YWNE QWNF endogen ( 228) : 1568:HGWN 230:LNF 3065:QWN 229:YWNF QWNG endogen ( 501) : 1568:HGWN 503:LNG 3065:QWN 502:YWNG QWNZ endogen ( 267) : 1568:HGWN 269:LNZ 3065:QWN 268:YWNZ QWO eksogen : 560:FYFO 3079:HGW 557:LO 559:PYWO 546:QO 545:QSO 1553:QWP 1935:SAQO 556:YWO QWP endogen (1553) : 3079:HGW 1936:SAQP QWQ endogen (3066) : 3092:HGW9 3099:HGWBY 3078:HGWP 3077:HGWQ 3068:QSQ 3090:QW9 3097:QWBY QWQF endogen ( 384) : 3077:HGWQ 386:LQF 3066:QWQ 385:YWQF QWQS endogen ( 462) : 3099:HGWBY 3077:HGWQ 464:LQS 3097:QWBY 3066:QWQ 463:YWQS QWQZ endogen ( 345) : 3077:HGWQ 347:LQZ 3066:QWQ 346:YWQZ QXA endogen (3048), ikke-bestemmende. QXB endogen (3054), ikke-bestemmende. QXE endogen (3049), ikke-bestemmende. QXH endogen (3058), ikke-bestemmende. QXN endogen (3060), ikke-bestemmende. QXNE endogen (3051), ikke-bestemmende. QXNF endogen (3052), ikke-bestemmende. QXNG endogen (3050), ikke-bestemmende. QXNZ endogen (3053), ikke-bestemmende. QXO endogen (3059), ikke-bestemmende. QXQ endogen (3061), ikke-bestemmende. QXQF endogen (3056), ikke-bestemmende. QXQS endogen (3055), ikke-bestemmende. QXQZ endogen (3057), ikke-bestemmende. RFCP endogen (2694), ikke-bestemmende. RFY endogen (3245), ikke-bestemmende. RHOTII eksogen : 2149:DTTIFP_CF_H 2133:DTTIIN_CR 2131:DTTIIN_E 2132:DTTIIN_H 2134:DTTIIN_OK 2135:DTTIIN_OO 2136:DTTII_Z_OS RLISA endogen (1605) : 1655:PCRS 1607:PTTYL * RPCBE endogen ( 10), feed-back : 10:RPCBE 12:UCB * RPIBHE endogen ( 89), feed-back : 93:BUIBHX 1362:PNCH 89:RPIBHE * RPIBPE endogen ( 158), feed-back : 158:RPIBPE 160:UIBA 277:UIBB 511:UIBE 394:UIBNE 199:UIBNF 472:UIBNG 238:UIBNZ 541:UIBO 355:UIBQF 433:UIBQS 316:UIBQZ * RPIMAE endogen ( 161), feed-back : 161:RPIMAE 163:UIMA * RPIMBE endogen ( 278), feed-back : 278:RPIMBE 280:UIMB * RPIMEE endogen ( 512), feed-back : 512:RPIMEE 514:UIME * RPIMNEE endogen ( 395), feed-back : 395:RPIMNEE 397:UIMNE * RPIMNFE endogen ( 200), feed-back : 200:RPIMNFE 202:UIMNF * RPIMNGE endogen ( 473), feed-back : 473:RPIMNGE 475:UIMNG * RPIMNZE endogen ( 239), feed-back : 239:RPIMNZE 241:UIMNZ * RPIMOE endogen ( 542), feed-back : 542:RPIMOE 544:UIMO * RPIMQFE endogen ( 356), feed-back : 356:RPIMQFE 358:UIMQF * RPIMQSE endogen ( 434), feed-back : 434:RPIMQSE 436:UIMQS * RPIMQZE endogen ( 317), feed-back : 317:RPIMQZE 319:UIMQZ RZPE2 endogen (1250) : 4081:JDPE2 1259:XQZ_ILZ RZPE59 endogen (1251) : 4082:JDPE59 1259:XQZ_ILZ RZPESQ endogen (1252) : 4083:JDPESQ 1259:XQZ_ILZ RZPNCB endogen (1257) : 4088:JDPNCB 1259:XQZ_ILZ RZPNCE endogen (1255) : 4086:JDPNCE 1259:XQZ_ILZ RZPNCF endogen (1253) : 4084:JDPNCF 1259:XQZ_ILZ RZPNCG endogen (1256) : 4087:JDPNCG 1259:XQZ_ILZ RZPNCS endogen (1258) : 4089:JDPNCS 1259:XQZ_ILZ RZPNCV endogen (1254) : 4085:JDPNCV 1259:XQZ_ILZ RZPNIB endogen (1249) : 4080:JDPNIB 1259:XQZ_ILZ RZPNIM endogen (1248) : 4079:JDPNIM 1259:XQZ_ILZ RZPVMA endogen (1239) : 4070:JDPVMA 1259:XQZ_ILZ RZPVMB endogen (1243) : 4074:JDPVMB 1259:XQZ_ILZ RZPVME endogen (1246) : 4077:JDPVME 1259:XQZ_ILZ RZPVMNF endogen (1240) : 4071:JDPVMNF 1259:XQZ_ILZ RZPVMNZ endogen (1241) : 4072:JDPVMNZ 1259:XQZ_ILZ RZPVMO endogen (1247) : 4078:JDPVMO 1259:XQZ_ILZ RZPVMQF endogen (1242) : 4073:JDPVMQF 1259:XQZ_ILZ RZPVMQS endogen (1244) : 4075:JDPVMQS 1259:XQZ_ILZ RZPVMQZ endogen (1245) : 4076:JDPVMQZ 1259:XQZ_ILZ S endogen (1942) : 3175:BS 3183:BSB 3179:BSF 3171:KBSYO 3189:SY SA endogen (1941) : 1942:S * SAFM endogen (1939), feed-back : 1940:STP_O 1909:TARN 1669:YLWS SAFMA endogen (1937) : 1939:SAFM 2204:TRN_OS_OO 3278:TR_OO_OS SAFME endogen (1938) : 1939:SAFM 2204:TRN_OS_OO 3278:TR_OO_OS * SAQO endogen (1935), feed-back : 1940:STP_O 1656:YAS * SAQP endogen (1936), feed-back : 1940:STP_O 1909:TARN 1656:YAS SAQW endogen (1934) : 1940:STP_O SAQWLG endogen (1932) : 1934:SAQW * SAQWY endogen (1933), feed-back : 1934:SAQW 1664:YSPPS SASR eksogen : 1940:STP_O 3288:TFD_Z_OS 3281:TFOID 2197:YD_OO SKSI eksogen : 1906:SYK SK_H_O eksogen : 1941:SA 2191:TFN_H 2188:TFN_O 2183:TF_Z_O 3276:TK_Z_O * SK_OK endogen (2200), feed-back : 2200:SK_OK 2201:TFN_OK SP endogen (2084) : 3173:BSP 3181:BSPB 3177:BSPF 3169:BSPTR 3174:BSYP 3182:BSYPB 3178:BSYPF 2094:SPT 3185:SPY 3188:SYPY 2220:YF SPG endogen (2039) : 2084:SP 2097:SPXZ 3008:TJKSPG 2112:TRG_O_EU SPG_CB endogen (2035) : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2039:SPG 3132:SPG_CP 3028:TJKCB 3008:TJKSPG SPG_CE endogen (2030) : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2039:SPG 3132:SPG_CP 3026:TJKCE 3008:TJKSPG SPG_CF endogen (2028) : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2039:SPG 3132:SPG_CP 3024:TJKCF 3008:TJKSPG SPG_CG endogen (2031) : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2039:SPG 3132:SPG_CP 3027:TJKCG 3008:TJKSPG * SPG_CH endogen (2032), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2039:SPG 3132:SPG_CP 3029:TJKCH 3008:TJKSPG 1053:XH_CH * SPG_CO endogen (2034), feed-back : 567:CO 568:FCO 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2039:SPG 3031:TJKCO 3008:TJKSPG SPG_CP endogen (3132) : 3170:BSP_CP 3139:SP_CP SPG_CS endogen (2033) : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2039:SPG 3132:SPG_CP 3030:TJKCS 3008:TJKSPG SPG_CV endogen (2029) : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2039:SPG 3132:SPG_CP 3025:TJKCV 3008:TJKSPG * SPG_IB endogen (2036), feed-back : 2098:FSPXZ 1388:IB 3923:JFSPXZ 2039:SPG 3033:TJKIB 3008:TJKSPG SPG_IBH endogen (3138), ikke-bestemmende. SPG_IBO endogen (3136), ikke-bestemmende. SPG_IBP endogen (3134), ikke-bestemmende. * SPG_IL endogen (2038), feed-back : 1305:FDILSPG 2098:FSPXZ 1312:IL 3923:JFSPXZ 2039:SPG 3035:TJKIL 3008:TJKSPG * SPG_IM endogen (2037), feed-back : 2098:FSPXZ 1386:IM 3923:JFSPXZ 2039:SPG 3032:TJKIM 3008:TJKSPG SPG_IMO endogen (3137), ikke-bestemmende. SPG_IMP endogen (3135), ikke-bestemmende. SPG_IP endogen (3133), ikke-bestemmende. SPG_IT eksogen : 1364:PIT 3034:TJKIT * SPG_XA endogen (2016), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2039:SPG 3008:TJKSPG 1317:VA * SPG_XB endogen (2022), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2039:SPG 3008:TJKSPG 1323:VB * SPG_XE endogen (2017), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2039:SPG 3008:TJKSPG 1318:VE * SPG_XH endogen (2026), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2039:SPG 3008:TJKSPG 1327:VH * SPG_XNE endogen (2019), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2039:SPG 3008:TJKSPG 1320:VNE * SPG_XNF endogen (2020), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2039:SPG 3008:TJKSPG 1321:VNF * SPG_XNG endogen (2018), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2039:SPG 3008:TJKSPG 1319:VNG * SPG_XNZ endogen (2021), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2039:SPG 3008:TJKSPG 1322:VNZ * SPG_XO endogen (2027), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2039:SPG 3008:TJKSPG 1328:VO * SPG_XQF endogen (2025), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2039:SPG 3008:TJKSPG 1326:VQF * SPG_XQS endogen (2024), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2039:SPG 3008:TJKSPG 1325:VQS * SPG_XQZ endogen (2023), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2039:SPG 3008:TJKSPG 1324:VQZ SPM endogen (2069) : 2084:SP 2095:SPTEU 2097:SPXZ 3009:TJKSPM 2113:T_Z_EU * SPM_CB endogen (2056), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 1357:PNCB 2069:SPM 3028:TJKCB 3009:TJKSPM 1034:XQZ_CB * SPM_CE endogen (2054), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 1355:PNCE 2069:SPM 3026:TJKCE 3009:TJKSPM 1030:XQZ_CE * SPM_CF endogen (2052), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 1353:PNCF 2069:SPM 3024:TJKCF 3009:TJKSPM 1026:XQZ_CF * SPM_CG endogen (2055), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 1356:PNCG 2069:SPM 3027:TJKCG 3009:TJKSPM 1032:XQZ_CG * SPM_CH endogen (2057), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2069:SPM 3029:TJKCH 3009:TJKSPM 1053:XH_CH * SPM_CO endogen (2059), feed-back : 567:CO 568:FCO 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2069:SPM 3031:TJKCO 3009:TJKSPM * SPM_CS endogen (2058), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 1358:PNCS 2069:SPM 3030:TJKCS 3009:TJKSPM 1038:XQZ_CS * SPM_CV endogen (2053), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 1354:PNCV 2069:SPM 3025:TJKCV 3009:TJKSPM 1028:XQZ_CV * SPM_E01 endogen (2063), feed-back : 143:E01 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2069:SPM 3036:TJKE01 3009:TJKSPM * SPM_E2 endogen (2064), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 1461:PE2 2069:SPM 3037:TJKE2 3009:TJKSPM 1116:XQZ_E2 * SPM_E3 endogen (2065), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 1462:PE3 141:PE3X 2069:SPM 3038:TJKE3 3009:TJKSPM * SPM_E59 endogen (2066), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 1464:PE59 2069:SPM 3039:TJKE59 3009:TJKSPM 1137:XQZ_E59 * SPM_E7Y endogen (2067), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 1463:PE7Y 2069:SPM 3040:TJKE7Y 3009:TJKSPM * SPM_ES endogen (2068), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 1467:PESQ 2069:SPM 3041:TJKES 3009:TJKSPM 1218:XQZ_ES * SPM_IB endogen (2060), feed-back : 2098:FSPXZ 1388:IB 3923:JFSPXZ 1360:PNIB 2069:SPM 3033:TJKIB 3009:TJKSPM 1074:XQZ_IB * SPM_IL endogen (2062), feed-back : 1304:FDILSPM 2098:FSPXZ 1312:IL 3923:JFSPXZ 1361:PNIL 2069:SPM 3035:TJKIL 3009:TJKSPM * SPM_IM endogen (2061), feed-back : 2098:FSPXZ 1386:IM 3923:JFSPXZ 1359:PNIM 2069:SPM 3032:TJKIM 3009:TJKSPM 1042:XQZ_IM SPM_IT eksogen : 1364:PIT 3034:TJKIT * SPM_XA endogen (2040), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2069:SPM 3009:TJKSPM 1317:VA * SPM_XB endogen (2046), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2069:SPM 3009:TJKSPM 1323:VB * SPM_XE endogen (2041), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2069:SPM 3009:TJKSPM 1318:VE * SPM_XH endogen (2050), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2069:SPM 3009:TJKSPM 1327:VH * SPM_XNE endogen (2043), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 1331:PVMNE 2069:SPM 3009:TJKSPM 1320:VNE * SPM_XNF endogen (2044), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2069:SPM 3009:TJKSPM 1321:VNF * SPM_XNG endogen (2042), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 1330:PVMNG 2069:SPM 3009:TJKSPM 1319:VNG * SPM_XNZ endogen (2045), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2069:SPM 3009:TJKSPM 1322:VNZ * SPM_XO endogen (2051), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2069:SPM 3009:TJKSPM 1328:VO * SPM_XQF endogen (2049), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2069:SPM 3009:TJKSPM 1326:VQF * SPM_XQS endogen (2048), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2069:SPM 3009:TJKSPM 1325:VQS * SPM_XQZ endogen (2047), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2069:SPM 3009:TJKSPM 1324:VQZ SPP endogen (2015) : 2084:SP 2089:SPPT 2097:SPXZ 3007:TJKSPP SPPCO2 eksogen : 2081:SPZ SPPT endogen (2089) : 2090:SPPT_O SPPTEU eksogen : 2090:SPPT_O 2095:SPTEU 2113:T_Z_EU SPPT_O endogen (2090), ikke-bestemmende. SPPU endogen (2087) : 2089:SPPT 2088:SPPU_O 2091:SPU 2206:SPU_OK SPPUEU endogen (2086) : 2087:SPPU 2088:SPPU_O 2092:SPUEU 2206:SPU_OK 2114:TN_EU SPPUEUA eksogen : 2086:SPPUEU 1985:SPP_E01 1983:SPP_VMA 1984:SPP_VMNF SPPUEUE eksogen : 2086:SPPUEU 1985:SPP_E01 SPPUEUR eksogen : 2086:SPPUEU 1985:SPP_E01 1983:SPP_VMA 1984:SPP_VMNF SPPUKTO eksogen : 2087:SPPU SPPUR endogen (2085) : 2087:SPPU SPPU_O endogen (2088), ikke-bestemmende. SPP_CB endogen (2005) : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2015:SPP 3139:SP_CP 3028:TJKCB 3007:TJKSPP SPP_CE endogen (2000) : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2015:SPP 3139:SP_CP 3026:TJKCE 3007:TJKSPP SPP_CF endogen (1998) : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2015:SPP 3139:SP_CP 3024:TJKCF 3007:TJKSPP SPP_CG endogen (2001) : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2015:SPP 3139:SP_CP 3027:TJKCG 3007:TJKSPP * SPP_CH endogen (2002), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2015:SPP 3139:SP_CP 3029:TJKCH 3007:TJKSPP 1053:XH_CH * SPP_CO endogen (2004), feed-back : 567:CO 568:FCO 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2015:SPP 3031:TJKCO 3007:TJKSPP SPP_CS endogen (2003) : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2015:SPP 3139:SP_CP 3030:TJKCS 3007:TJKSPP SPP_CV endogen (1999) : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2015:SPP 3139:SP_CP 3025:TJKCV 3007:TJKSPP * SPP_E01 endogen (1985), feed-back : 3169:BSPTR 143:E01 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 1465:PNE01 2015:SPP 3036:TJKE01 3007:TJKSPP * SPP_E2 endogen (2009), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 1461:PE2 2015:SPP 3037:TJKE2 3007:TJKSPP 1116:XQZ_E2 * SPP_E3 endogen (2010), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 1462:PE3 141:PE3X 2015:SPP 3038:TJKE3 3007:TJKSPP * SPP_E59 endogen (2011), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 1464:PE59 2015:SPP 3039:TJKE59 3007:TJKSPP 1137:XQZ_E59 * SPP_E7Y endogen (2012), feed-back : 3169:BSPTR 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 1463:PE7Y 2015:SPP 2087:SPPU 3040:TJKE7Y 3007:TJKSPP * SPP_ES endogen (2013), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 1467:PESQ 2015:SPP 3041:TJKES 3007:TJKSPP 1218:XQZ_ES * SPP_IB endogen (2006), feed-back : 2098:FSPXZ 1388:IB 3923:JFSPXZ 2015:SPP 3033:TJKIB 3007:TJKSPP SPP_IBH endogen (3147), ikke-bestemmende. SPP_IBO endogen (3145), ikke-bestemmende. SPP_IBP endogen (3142), ikke-bestemmende. * SPP_IL endogen (2008), feed-back : 1303:FDILSPP 2098:FSPXZ 1312:IL 3923:JFSPXZ 2015:SPP 3035:TJKIL 3007:TJKSPP * SPP_IM endogen (2007), feed-back : 2098:FSPXZ 1386:IM 3923:JFSPXZ 2015:SPP 3032:TJKIM 3007:TJKSPP SPP_IMO endogen (3146), ikke-bestemmende. SPP_IMP endogen (3143), ikke-bestemmende. SPP_IO endogen (3144), ikke-bestemmende. SPP_IP endogen (3141), ikke-bestemmende. SPP_IT eksogen : 1364:PIT 3034:TJKIT SPP_VE endogen (3217), ikke-bestemmende. SPP_VE9 endogen (3225) : 3759:TVE9 SPP_VEA endogen (1981) : 3225:SPP_VE9 3216:SPP_VEP 1986:SPP_XA SPP_VEB endogen (3157) : 3225:SPP_VE9 3228:SPP_VEBY 3216:SPP_VEP SPP_VEBY endogen (3228) : 3760:TVEBY SPP_VEE endogen (3149) : 3216:SPP_VEP SPP_VEH endogen (3165) : 3216:SPP_VEP SPP_VEN endogen (3214) : 3225:SPP_VE9 3228:SPP_VEBY 3216:SPP_VEP 3628:TVEN SPP_VENE endogen (3153) : 3214:SPP_VEN SPP_VENF endogen (1982) : 3214:SPP_VEN 1987:SPP_XNF SPP_VENG endogen (3151) : 3214:SPP_VEN SPP_VENZ endogen (3155) : 3214:SPP_VEN SPP_VEO endogen (3167) : 3217:SPP_VE SPP_VEP endogen (3216) : 3217:SPP_VE 3630:TVEP SPP_VEQ endogen (3215) : 3225:SPP_VE9 3228:SPP_VEBY 3216:SPP_VEP 3629:TVEQ SPP_VEQF endogen (3163) : 3215:SPP_VEQ SPP_VEQS endogen (3161) : 3228:SPP_VEBY 3215:SPP_VEQ SPP_VEQZ endogen (3159) : 3215:SPP_VEQ SPP_VM endogen (3221), ikke-bestemmende. SPP_VM9 endogen (3226) : 3769:TVM9 SPP_VMA endogen (1983) : 3226:SPP_VM9 3220:SPP_VMP 1986:SPP_XA SPP_VMB endogen (3158) : 3226:SPP_VM9 3229:SPP_VMBY 3220:SPP_VMP SPP_VMBY endogen (3229) : 3770:TVMBY SPP_VME endogen (3150) : 3220:SPP_VMP SPP_VMH endogen (3166) : 3220:SPP_VMP SPP_VMN endogen (3218) : 3226:SPP_VM9 3229:SPP_VMBY 3220:SPP_VMP 3647:TVMN SPP_VMNE endogen (3154) : 3218:SPP_VMN SPP_VMNF endogen (1984) : 3218:SPP_VMN 1987:SPP_XNF SPP_VMNG endogen (3152) : 3218:SPP_VMN SPP_VMNZ endogen (3156) : 3218:SPP_VMN SPP_VMO endogen (3168) : 3221:SPP_VM SPP_VMP endogen (3220) : 3221:SPP_VM 3649:TVMP SPP_VMQ endogen (3219) : 3226:SPP_VM9 3229:SPP_VMBY 3220:SPP_VMP 3648:TVMQ SPP_VMQF endogen (3164) : 3219:SPP_VMQ SPP_VMQS endogen (3162) : 3229:SPP_VMBY 3219:SPP_VMQ SPP_VMQZ endogen (3160) : 3219:SPP_VMQ SPP_X9 endogen (3227), ikke-bestemmende. * SPP_XA endogen (1986), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2015:SPP 3227:SPP_X9 3224:SPP_XP 3007:TJKSPP 1317:VA * SPP_XB endogen (1992), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2015:SPP 3227:SPP_X9 3224:SPP_XP 3007:TJKSPP 1323:VB * SPP_XE endogen (1988), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2015:SPP 3224:SPP_XP 1914:SYCK 3007:TJKSPP 1318:VE * SPP_XH endogen (1996), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2015:SPP 3224:SPP_XP 3007:TJKSPP 1327:VH SPP_XN endogen (3222) : 3227:SPP_X9 3224:SPP_XP * SPP_XNE endogen (1990), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2015:SPP 3222:SPP_XN 3007:TJKSPP 1320:VNE * SPP_XNF endogen (1987), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2015:SPP 3222:SPP_XN 3007:TJKSPP 1321:VNF * SPP_XNG endogen (1989), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2015:SPP 3222:SPP_XN 3007:TJKSPP 1319:VNG * SPP_XNZ endogen (1991), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2015:SPP 3222:SPP_XN 3007:TJKSPP 1322:VNZ * SPP_XO endogen (1997), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2015:SPP 3007:TJKSPP 1328:VO SPP_XP endogen (3224), ikke-bestemmende. SPP_XQ endogen (3223) : 3227:SPP_X9 3224:SPP_XP * SPP_XQF endogen (1995), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2015:SPP 3223:SPP_XQ 3007:TJKSPP 1326:VQF * SPP_XQS endogen (1994), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2015:SPP 3223:SPP_XQ 3007:TJKSPP 1325:VQS * SPP_XQZ endogen (1993), feed-back : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 2015:SPP 3223:SPP_XQ 3007:TJKSPP 1324:VQZ SPR endogen (2014) : 2084:SP 2015:SPP 2097:SPXZ 3007:TJKSPP SPR_CB endogen (3140), ikke-bestemmende. SPR_IMP endogen (3148), ikke-bestemmende. * SPT endogen (2094), feed-back : 1942:S 3187:SPTY 2096:SPT_O SPTEU endogen (2095) : 2096:SPT_O 2121:TFN_E 2222:YI SPTY endogen (3187), ikke-bestemmende. SPT_O endogen (2096) : 3288:TFD_Z_OS 2183:TF_Z_O 2187:YD_O * SPT_OK endogen (2205), feed-back : 3292:TFD_Z_OK 3288:TFD_Z_OS 2202:TR_OS_OK 2199:YD_OK SPU endogen (2091) : 2094:SPT 3186:SPUY 2093:SPU_O SPUEU endogen (2092) : 2093:SPU_O 2121:TFN_E 2222:YI SPUY endogen (3186), ikke-bestemmende. SPU_O endogen (2093) : 3283:TFD_OS_Z 2185:TF_O_Z 2187:YD_O * SPU_OK endogen (2206), feed-back : 3291:TFD_OK_Z 3283:TFD_OS_Z 2202:TR_OS_OK 2199:YD_OK SPU_OO eksogen : 3283:TFD_OS_Z 3280:TFOUD 2197:YD_OO SPXZ endogen (2097) : 2098:FSPXZ 3923:JFSPXZ 3042:TJKFYF SPY endogen (3185), ikke-bestemmende. SPZ endogen (2081) : 2084:SP 2251:SPZ_XQZ 3010:TJKSPZ 2220:YF 2358:YR * SPZAB endogen (2072), feed-back : 2081:SPZ 2226:SPZL 2227:SPZL_XA 2233:SPZL_XB 2228:SPZL_XE 2236:SPZL_XH 2230:SPZL_XNE 2231:SPZL_XNF 2229:SPZL_XNG 2232:SPZL_XNZ 2237:SPZL_XO 2235:SPZL_XQF 2234:SPZL_XQS 1603:TPZAB SPZAM endogen (2077) : 2081:SPZ 2226:SPZL 2227:SPZL_XA 2233:SPZL_XB 2228:SPZL_XE 2236:SPZL_XH 2230:SPZL_XNE 2231:SPZL_XNF 2229:SPZL_XNG 2232:SPZL_XNZ 2237:SPZL_XO 2235:SPZL_XQF 2234:SPZL_XQS SPZAUD endogen (2070) : 2081:SPZ 2226:SPZL 2227:SPZL_XA 2233:SPZL_XB 2228:SPZL_XE 2236:SPZL_XH 2230:SPZL_XNE 2231:SPZL_XNF 2229:SPZL_XNG 2232:SPZL_XNZ 2237:SPZL_XO 2235:SPZL_XQF 2234:SPZL_XQS SPZCO2 eksogen : 2240:SPZ_XA 2246:SPZ_XB 2241:SPZ_XE 2249:SPZ_XH 2243:SPZ_XNE 2244:SPZ_XNF 2242:SPZ_XNG 2245:SPZ_XNZ 2250:SPZ_XO 2248:SPZ_XQF 2247:SPZ_XQS * SPZEJ endogen (2075), feed-back : 2205:SPT_OK 2081:SPZ 2075:SPZEJ 2076:SPZEJH 2239:SPZEJXH * SPZEJH endogen (2076), feed-back : 93:BUIBHX 1362:PNCH 3822:PWH 2239:SPZEJXH 2249:SPZ_XH SPZEJW endogen (2074) : 2075:SPZEJ SPZEJXH endogen (2239) : 3812:PWA 2261:PWAW 3818:PWB 2278:PWBW 3813:PWE 3815:PWNE 2286:PWNEW 3816:PWNF 2270:PWNFW 3814:PWNG 3808:PWNGW 3817:PWNZ 2294:PWNZW 3823:PWO 3821:PWQF 2302:PWQFW 3820:PWQS 3809:PWQSW 3819:PWQZ 2310:PWQZW 2240:SPZ_XA 2246:SPZ_XB 2241:SPZ_XE 2249:SPZ_XH 2243:SPZ_XNE 2244:SPZ_XNF 2242:SPZ_XNG 2245:SPZ_XNZ 2250:SPZ_XO 2248:SPZ_XQF 2247:SPZ_XQS SPZL endogen (2226) : 2238:SPZL_XQZ * SPZL_XA endogen (2227), feed-back : 191:LA 3812:PWA 2261:PWAW 2238:SPZL_XQZ 2240:SPZ_XA * SPZL_XB endogen (2233), feed-back : 308:LB 3818:PWB 2278:PWBW 2238:SPZL_XQZ 2246:SPZ_XB * SPZL_XE endogen (2228), feed-back : 3813:PWE 2238:SPZL_XQZ 2241:SPZ_XE 525:YWE * SPZL_XH endogen (2236), feed-back : 539:LH 3822:PWH 2238:SPZL_XQZ 2249:SPZ_XH * SPZL_XNE endogen (2230), feed-back : 425:LNE 3815:PWNE 2286:PWNEW 2238:SPZL_XQZ 2243:SPZ_XNE * SPZL_XNF endogen (2231), feed-back : 230:LNF 3816:PWNF 2270:PWNFW 2238:SPZL_XQZ 2244:SPZ_XNF * SPZL_XNG endogen (2229), feed-back : 503:LNG 3814:PWNG 3808:PWNGW 2238:SPZL_XQZ 2242:SPZ_XNG * SPZL_XNZ endogen (2232), feed-back : 269:LNZ 3817:PWNZ 2294:PWNZW 2238:SPZL_XQZ 2245:SPZ_XNZ * SPZL_XO endogen (2237), feed-back : 557:LO 3823:PWO 2238:SPZL_XQZ 2250:SPZ_XO * SPZL_XQF endogen (2235), feed-back : 386:LQF 3821:PWQF 2302:PWQFW 2238:SPZL_XQZ 2248:SPZ_XQF * SPZL_XQS endogen (2234), feed-back : 464:LQS 3820:PWQS 3809:PWQSW 2238:SPZL_XQZ 2247:SPZ_XQS * SPZL_XQZ endogen (2238), feed-back : 347:LQZ 3819:PWQZ 2310:PWQZW SPZR eksogen : 2081:SPZ 2240:SPZ_XA 2246:SPZ_XB 2241:SPZ_XE 2249:SPZ_XH 2243:SPZ_XNE 2244:SPZ_XNF 2242:SPZ_XNG 2245:SPZ_XNZ 2250:SPZ_XO 2248:SPZ_XQF 2247:SPZ_XQS SPZU endogen (2080) : 2091:SPU 2206:SPU_OK 2081:SPZ SPZUAA eksogen : 2206:SPU_OK 2080:SPZU 2083:SPZUEU 2240:SPZ_XA SPZUAK endogen (2079) : 2206:SPU_OK 2226:SPZL 2227:SPZL_XA 2233:SPZL_XB 2228:SPZL_XE 2236:SPZL_XH 2230:SPZL_XNE 2231:SPZL_XNF 2229:SPZL_XNG 2232:SPZL_XNZ 2237:SPZL_XO 2235:SPZL_XQF 2234:SPZL_XQS 2080:SPZU SPZUEU endogen (2083) : 2092:SPUEU 2114:TN_EU SPZUEUZ eksogen : 2206:SPU_OK 2080:SPZU 2083:SPZUEU 2082:SPZUQ SPZUH eksogen : 2080:SPZU 2249:SPZ_XH SPZUL endogen (2078) : 2226:SPZL 2227:SPZL_XA 2233:SPZL_XB 2228:SPZL_XE 2236:SPZL_XH 2230:SPZL_XNE 2231:SPZL_XNF 2229:SPZL_XNG 2232:SPZL_XNZ 2237:SPZL_XO 2235:SPZL_XQF 2234:SPZL_XQS 2080:SPZU SPZUQ endogen (2082) : 2240:SPZ_XA 2246:SPZ_XB 2241:SPZ_XE 2249:SPZ_XH 2243:SPZ_XNE 2244:SPZ_XNF 2242:SPZ_XNG 2245:SPZ_XNZ 2250:SPZ_XO 2248:SPZ_XQF 2247:SPZ_XQS SPZUQR eksogen : 2080:SPZU 2082:SPZUQ SPZV eksogen : 2081:SPZ 2240:SPZ_XA 2246:SPZ_XB 2241:SPZ_XE 2249:SPZ_XH 2243:SPZ_XNE 2244:SPZ_XNF 2242:SPZ_XNG 2245:SPZ_XNZ 2250:SPZ_XO 2248:SPZ_XQF 2247:SPZ_XQS SPZ_XA endogen (2240) : 3812:PWA 2261:PWAW 2251:SPZ_XQZ 3010:TJKSPZ 2359:YRA SPZ_XB endogen (2246) : 3818:PWB 2278:PWBW 2284:PXB 2251:SPZ_XQZ 3010:TJKSPZ 2365:YRB SPZ_XE endogen (2241) : 3813:PWE 2251:SPZ_XQZ 3010:TJKSPZ 2360:YRE * SPZ_XH endogen (2249), feed-back : 1362:PNCH 3822:PWH 2251:SPZ_XQZ 3010:TJKSPZ 2369:YRH SPZ_XNE endogen (2243) : 3815:PWNE 2286:PWNEW 2292:PXNE 2251:SPZ_XQZ 3010:TJKSPZ 2362:YRNE SPZ_XNF endogen (2244) : 3816:PWNF 2270:PWNFW 2251:SPZ_XQZ 3010:TJKSPZ 2363:YRNF SPZ_XNG endogen (2242) : 3814:PWNG 3808:PWNGW 2251:SPZ_XQZ 3010:TJKSPZ 2361:YRNG SPZ_XNZ endogen (2245) : 3817:PWNZ 2294:PWNZW 2300:PXNZ 2251:SPZ_XQZ 3010:TJKSPZ 2364:YRNZ * SPZ_XO endogen (2250), feed-back : 3823:PWO 559:PYWO 2251:SPZ_XQZ 2186:TFNY_O_Z 3010:TJKSPZ 558:YFO 2370:YRO 574:YWO1 SPZ_XQF endogen (2248) : 3821:PWQF 2302:PWQFW 2308:PXQF 2251:SPZ_XQZ 3010:TJKSPZ 2368:YRQF SPZ_XQS endogen (2247) : 3820:PWQS 3809:PWQSW 2251:SPZ_XQZ 3010:TJKSPZ 2367:YRQS SPZ_XQZ endogen (2251) : 3819:PWQZ 2310:PWQZW 2316:PXQZ 3010:TJKSPZ 2366:YRQZ SP_CP endogen (3139), ikke-bestemmende. SSF eksogen : 1906:SYK SSSO eksogen : 1906:SYK SSY endogen (1905) : 1906:SYK SSYA endogen (1898) : 1905:SSY SSYD eksogen : 1905:SSY * SSYEJ endogen (1899), feed-back : 93:BUIBHX 1905:SSY * SSYS endogen (1904), feed-back : 1903:KBYS 1905:SSY SSYS1 endogen (1889) : 1904:SSYS SSYS2 endogen (1890) : 1904:SSYS SSYS3 endogen (1891) : 1904:SSYS SSYS4 endogen (1892) : 1904:SSYS SSYS5 endogen (1893) : 1904:SSYS SSYSEF endogen (1786) : 3211:TSYEF 3205:YSYEF SSYSEF1 endogen (1781) : 1889:SSYS1 1786:SSYSEF SSYSEF2 endogen (1782) : 1890:SSYS2 1786:SSYSEF SSYSEF3 endogen (1783) : 1891:SSYS3 1786:SSYSEF SSYSEF4 endogen (1784) : 1892:SSYS4 1786:SSYSEF SSYSEF5 endogen (1785) : 1893:SSYS5 1786:SSYSEF SSYSFP endogen (1813) : 3212:TSYFP 3206:YSYFP SSYSFP1 endogen (1808) : 1889:SSYS1 1813:SSYSFP SSYSFP2 endogen (1809) : 1890:SSYS2 1813:SSYSFP SSYSFP3 endogen (1810) : 1891:SSYS3 1813:SSYSFP SSYSFP4 endogen (1811) : 1892:SSYS4 1813:SSYSFP SSYSFP5 endogen (1812) : 1893:SSYS5 1813:SSYSFP SSYSL endogen (1759) : 3210:TSYL 3204:YSYL SSYSL1 endogen (1754) : 1889:SSYS1 1759:SSYSL SSYSL2 endogen (1755) : 1890:SSYS2 1759:SSYSL SSYSL3 endogen (1756) : 1891:SSYS3 1759:SSYSL SSYSL4 endogen (1757) : 1892:SSYS4 1759:SSYSL SSYSL5 endogen (1758) : 1893:SSYS5 1759:SSYSL * SSYSP endogen (1902), feed-back : 1901:KBYSP 1905:SSY SSYSP1 endogen (1884) : 1902:SSYSP SSYSP2 endogen (1885) : 1902:SSYSP SSYSP3 endogen (1886) : 1902:SSYSP SSYSP4 endogen (1887) : 1902:SSYSP SSYSP5 endogen (1888) : 1902:SSYSP SSYSPEF endogen (1780) : 3211:TSYEF 3205:YSYEF SSYSPEF1 endogen (1775) : 1884:SSYSP1 1780:SSYSPEF SSYSPEF2 endogen (1776) : 1885:SSYSP2 1780:SSYSPEF SSYSPEF3 endogen (1777) : 1886:SSYSP3 1780:SSYSPEF SSYSPEF4 endogen (1778) : 1887:SSYSP4 1780:SSYSPEF SSYSPEF5 endogen (1779) : 1888:SSYSP5 1780:SSYSPEF SSYSPFP endogen (1807) : 3212:TSYFP 3206:YSYFP SSYSPFP1 endogen (1802) : 1884:SSYSP1 1807:SSYSPFP SSYSPFP2 endogen (1803) : 1885:SSYSP2 1807:SSYSPFP SSYSPFP3 endogen (1804) : 1886:SSYSP3 1807:SSYSPFP SSYSPFP4 endogen (1805) : 1887:SSYSP4 1807:SSYSPFP SSYSPFP5 endogen (1806) : 1888:SSYSP5 1807:SSYSPFP SSYSPL endogen (1753) : 3210:TSYL 3204:YSYL SSYSPL1 endogen (1748) : 1884:SSYSP1 1753:SSYSPL SSYSPL2 endogen (1749) : 1885:SSYSP2 1753:SSYSPL SSYSPL3 endogen (1750) : 1886:SSYSP3 1753:SSYSPL SSYSPL4 endogen (1751) : 1887:SSYSP4 1753:SSYSPL SSYSPL5 endogen (1752) : 1888:SSYSP5 1753:SSYSPL SSYSPQ endogen (1834) : 3213:TSYQ 3207:YSYQ SSYSPQ1 endogen (1829) : 1884:SSYSP1 1834:SSYSPQ SSYSPQ2 endogen (1830) : 1885:SSYSP2 1834:SSYSPQ SSYSPQ3 endogen (1831) : 1886:SSYSP3 1834:SSYSPQ SSYSPQ4 endogen (1832) : 1887:SSYSP4 1834:SSYSPQ SSYSPQ5 endogen (1833) : 1888:SSYSP5 1834:SSYSPQ SSYSPS endogen (1699) : 3209:TSYS 3203:YSYS SSYSPS1 endogen (1694) : 1884:SSYSP1 1699:SSYSPS SSYSPS2 endogen (1695) : 1885:SSYSP2 1699:SSYSPS SSYSPS3 endogen (1696) : 1886:SSYSP3 1699:SSYSPS SSYSPS4 endogen (1697) : 1887:SSYSP4 1699:SSYSPS SSYSPS5 endogen (1698) : 1888:SSYSP5 1699:SSYSPS SSYSPW endogen (1726) : 3208:TSYW 3202:YSYW SSYSPW1 endogen (1721) : 1884:SSYSP1 1726:SSYSPW SSYSPW2 endogen (1722) : 1885:SSYSP2 1726:SSYSPW SSYSPW3 endogen (1723) : 1886:SSYSP3 1726:SSYSPW SSYSPW4 endogen (1724) : 1887:SSYSP4 1726:SSYSPW SSYSPW5 endogen (1725) : 1888:SSYSP5 1726:SSYSPW SSYSQ endogen (1840) : 3213:TSYQ 3207:YSYQ SSYSQ1 endogen (1835) : 1889:SSYS1 1840:SSYSQ SSYSQ2 endogen (1836) : 1890:SSYS2 1840:SSYSQ SSYSQ3 endogen (1837) : 1891:SSYS3 1840:SSYSQ SSYSQ4 endogen (1838) : 1892:SSYS4 1840:SSYSQ SSYSQ5 endogen (1839) : 1893:SSYS5 1840:SSYSQ SSYSS endogen (1705) : 3209:TSYS 3203:YSYS SSYSS1 endogen (1700) : 1889:SSYS1 1705:SSYSS SSYSS2 endogen (1701) : 1890:SSYS2 1705:SSYSS SSYSS3 endogen (1702) : 1891:SSYS3 1705:SSYSS SSYSS4 endogen (1703) : 1892:SSYS4 1705:SSYSS SSYSS5 endogen (1704) : 1893:SSYS5 1705:SSYSS SSYSW endogen (1732) : 3208:TSYW 3202:YSYW SSYSW1 endogen (1727) : 1889:SSYS1 1732:SSYSW SSYSW2 endogen (1728) : 1890:SSYS2 1732:SSYSW SSYSW3 endogen (1729) : 1891:SSYS3 1732:SSYSW SSYSW4 endogen (1730) : 1892:SSYS4 1732:SSYSW SSYSW5 endogen (1731) : 1893:SSYS5 1732:SSYSW SSYV endogen (1900) : 1905:SSY STP_O endogen (1940) : 1941:SA 3281:TFOID 2183:TF_Z_O 2673:YDWT 2190:YD_H 2189:YD_HC 2187:YD_O 2197:YD_OO STP_OK eksogen : 3292:TFD_Z_OK 2202:TR_OS_OK 2199:YD_OK SY endogen (3189), ikke-bestemmende. * SYA endogen (1911), feed-back : 1665:SYAS 1931:SY_O SYAS endogen (1665) : 1672:YSP 1761:YSPEF 1788:YSPFP 1734:YSPL 1815:YSPQ 1680:YSPS 1707:YSPW * SYAUD endogen (1907), feed-back : 1931:SY_O 1656:YAS SYC endogen (1918) : 1931:SY_O 2207:SY_OK 2190:YD_H SYCK endogen (1914) : 1918:SYC SYCR endogen (1915) : 1918:SYC SYC_CF endogen (1917) : 2195:TFN_CF SYK endogen (1906) : 1931:SY_O 2207:SY_OK SYKOR endogen (2674), ikke-bestemmende. SYN_E eksogen : 2674:SYKOR 2121:TFN_E 2673:YDWT 2190:YD_H 2189:YD_HC SYP endogen (1930) : 1931:SY_O 2207:SY_OK SYPR eksogen : 1930:SYP 2207:SY_OK SYPY endogen (3188), ikke-bestemmende. SYV endogen (1912) : 1931:SY_O * SYWP endogen (1929), feed-back : 1931:SY_O 5:YDK_H 3:YDL_HC SYWPCO1_BF endogen (2592) : 2605:SYWPCO_BF 2594:WPCO1_BF SYWPCO2_BF endogen (2599) : 2605:SYWPCO_BF 2601:WPCO2_BF * SYWPCO_BF endogen (2605), feed-back : 2666:TPC_H_CF 2181:TP_F SYWPCR_ATP endogen (1925) : 2708:BYD_HNRX 4099:JDWPSDK_ATP 4098:JDWPSE_ATP 1929:SYWP 2441:TFP_CF_X 2666:TPC_H_CF 2181:TP_F 2645:WPB_ATP 2644:WPSDK_ATP 2643:WPSE_ATP * SYWPCR_BF endogen (2585), feed-back : 2666:TPC_H_CF 2181:TP_F 2587:WPCR_BF SYWPCR_DMP endogen (1923) : 1929:SYWP 2437:TFCP_CF_X 2652:WPCR_DMP SYWPCR_LD endogen (1922) : 1929:SYWP 2437:TFCP_CF_X 2661:WPCR_LD SYWPCR_SP endogen (1924) : 1929:SYWP 2437:TFCP_CF_X 2657:WPCR_SP SYWPIO1_BF endogen (2619) : 2632:SYWPIO_BF 2621:WPIO1_BF SYWPIO2_BF endogen (2626) : 2632:SYWPIO_BF 2628:WPIO2_BF SYWPIO_BF endogen (2632), ikke-bestemmende. SYWPIR_BF endogen (2612) : 2614:WPIR_BF SYWP_B endogen (1928) : 2437:TFCP_CF_X 2672:WP_B SYWP_BF endogen (1926) : 1929:SYWP 1928:SYWP_B SYWP_F endogen (1927) : 2708:BYD_HNRX 2592:SYWPCO1_BF 2599:SYWPCO2_BF 2585:SYWPCR_BF 2619:SYWPIO1_BF 2626:SYWPIO2_BF 2612:SYWPIR_BF 1928:SYWP_B 2572:TFN_F 2441:TFP_CF_X SYY endogen (3184), ikke-bestemmende. SY_O endogen (1931) : 3172:BSY 3180:BSYB 3176:BSYF 3174:BSYP 3182:BSYPB 3178:BSYPF 3171:KBSYO 1942:S 2674:SYKOR 3188:SYPY 3184:SYY 3288:TFD_Z_OS 2183:TF_Z_O 2673:YDWT 2190:YD_H 2189:YD_HC 2187:YD_O * SY_OK endogen (2207), feed-back : 3292:TFD_Z_OK 3288:TFD_Z_OS 2202:TR_OS_OK 2199:YD_OK TADF eksogen : 1598:LNAKK TAFMA eksogen : 1937:SAFMA TAFME eksogen : 1938:SAFME TAQO eksogen : 1935:SAQO TAQP eksogen : 1598:LNAKK 1936:SAQP TAQWY eksogen : 1933:SAQWY TARN endogen (1909) : 2071:TSPZAB 1910:TSYA TARNE eksogen : 2071:TSPZAB 1910:TSYA TA_OS_Z endogen (3284) : 3286:TFK_OS_Z TDU eksogen : 1907:SYAUD TFBCP_Z_CF endogen (2438) : 2467:WBCP_Z_CF TFBD_OS_Z endogen (2495) : 2505:TFBGD_OS_Z 2501:WBD_OS_Z TFBE_OS_Z endogen (2494) : 2553:BOWBS 2534:OWNB_E 2495:TFBD_OS_Z 2504:TFBGE_OS_Z 2498:WBE_OS_Z * TFBGD_OS_Z endogen (2505), feed-back : 2506:NWBD_OS_ZSLOG 2143:TIID_OS_Z * TFBGE_OS_Z endogen (2504), feed-back : 2142:TIIE_OS_Z TFBP_Z_CF endogen (2442) : 2477:WBP_Z_CF TFB_Z_OS eksogen : 2493:NWB_Z_OS 2495:TFBD_OS_Z 2492:WB_Z_OS * TFCP_CF_E endogen (2545), feed-back : 2538:WCP_CF_E TFCP_CF_H endogen (2395) : 2545:TFCP_CF_E 2398:TFNF_H * TFCP_CF_X endogen (2437), feed-back : 2438:TFBCP_Z_CF 2545:TFCP_CF_E 2395:TFCP_CF_H 2440:TFSCP_D_CF 2439:TFSCP_E_CF TFD_OK_Z endogen (3291), ikke-bestemmende. TFD_OS_Z endogen (3283), ikke-bestemmende. TFD_Z_OK endogen (3292), ikke-bestemmende. TFD_Z_OS endogen (3288), ikke-bestemmende. TFE2K eksogen : 150:FE2K TFE59 eksogen : 151:FE59 TFENY endogen (3313), ikke-bestemmende. TFESQ eksogen : 153:FESQ TFET eksogen : 152:FET TFFONY endogen (3312), ikke-bestemmende. * TFG_E_CF endogen (2436), feed-back : 2436:TFG_E_CF 2448:TFNF_CF 2466:WG_E_CF TFKNY endogen (3311), ikke-bestemmende. TFK_OS_Z endogen (3286), ikke-bestemmende. TFLM_CF_CF endogen (2446) : 2447:TFLM_Z_CF 2448:TFNF_CF 2484:WLM_CF_CF * TFLM_CR_CF endogen (2416), feed-back : 2447:TFLM_Z_CF 2419:TFNF_CR 2146:TIIM_CF_X 2428:WLM_CR_CF TFLM_E_CF eksogen : 2447:TFLM_Z_CF 2146:TIIM_CF_X 2540:WLM_E_CF * TFLM_H_CF endogen (2396), feed-back : 2447:TFLM_Z_CF 2398:TFNF_H 2146:TIIM_CF_X 2410:WLM_H_CF * TFLM_OK_CF endogen (2510), feed-back : 2447:TFLM_Z_CF 2511:TFNF_OK 2146:TIIM_CF_X 2518:WLM_OK_CF TFLM_Z_CF endogen (2447) : 2472:WBM_CF_Z TFNBR_CF endogen (2449) : 2471:WNBR_CF TFNB_CR endogen (2420) : 2422:TFS_E_CR 2427:WNB_CR TFNB_E endogen (2546), ikke-bestemmende. TFNB_H endogen (2399) : 2402:TFNQ_H 2409:WNB_H TFNB_OK endogen (2512) : 2517:WNB_OK TFNB_OO endogen (2523) : 2527:WNB_OO TFNF_CF endogen (2448) : 2449:TFNBR_CF 2450:TFSR_D_CF 2451:TFSR_E_CF TFNF_CR endogen (2419) : 2420:TFNB_CR 2421:TFS_D_CR 2422:TFS_E_CR TFNF_H endogen (2398) : 2399:TFNB_H 2402:TFNQ_H TFNF_OK endogen (2511) : 2512:TFNB_OK 2513:TFS_D_OK 2514:TFS_E_OK TFNF_OO endogen (2522) : 2523:TFNB_OO 2524:TFS_X_OO TFNF_OS endogen (2490) : 2495:TFBD_OS_Z 2494:TFBE_OS_Z TFNQ_CF eksogen : 2537:OWNQ_E 2448:TFNF_CF 2483:WNQ_CF TFNQ_CR endogen (2418) : 2537:OWNQ_E 2419:TFNF_CR 2432:WNQ_CR TFNQ_E endogen (2550), ikke-bestemmende. TFNQ_H endogen (2402) : 2537:OWNQ_E 2414:WNQ_H TFNQ_OK eksogen : 2537:OWNQ_E 2511:TFNF_OK 2521:WNQ_OK TFNQ_OO eksogen : 2537:OWNQ_E 2522:TFNF_OO 2529:WNQ_OO TFNQ_OS eksogen : 2537:OWNQ_E 2490:TFNF_OS 2489:WNQ_OS TFNY_O_Z endogen (2186), ikke-bestemmende. TFNY_Z_O endogen (2184), ikke-bestemmende. TFN_C endogen (3303) : 3316:TFN_CY TFN_CF endogen (2195) : 2448:TFNF_CF 2196:TFN_CR 2445:TFS_CF_Z TFN_CR endogen (2196) : 2419:TFNF_CR 2417:TFS_CR_Z TFN_CY endogen (3316), ikke-bestemmende. TFN_E endogen (2121) : 2122:ENL 3313:TFENY 2196:TFN_CR 3302:TFN_HC TFN_F endogen (2572) : 4094:JDWPSDK_F 4093:JDWPSE_F 2578:WPB_F 2577:WPSDK_F 2576:WPSE_F TFN_H endogen (2191) : 2398:TFNF_H 3303:TFN_C 2196:TFN_CR 3315:TFN_HY TFN_HC endogen (3302) : 3303:TFN_C 3314:TFN_HCY TFN_HCY endogen (3314), ikke-bestemmende. TFN_HY endogen (3315), ikke-bestemmende. * TFN_O endogen (2188), feed-back : 570:FVMOX 2196:TFN_CR 3302:TFN_HC 2213:TFN_OS 3309:TFONY TFN_OK endogen (2201) : 3311:TFKNY 2511:TFNF_OK 2213:TFN_OS 2202:TR_OS_OK 2214:WZZOMUXA TFN_OO endogen (2198) : 3312:TFFONY 2522:TFNF_OO 2213:TFN_OS TFN_OS endogen (2213) : 2490:TFNF_OS 3310:TFSNY 2214:WZZOMUXA TFOID endogen (3281), ikke-bestemmende. TFONY endogen (3309), ikke-bestemmende. TFOUD endogen (3280), ikke-bestemmende. * TFP_CF_E endogen (2549), feed-back : 2543:WP_CF_E TFP_CF_H endogen (2397) : 2398:TFNF_H 2549:TFP_CF_E 2413:WP_CF_H * TFP_CF_X endogen (2441), feed-back : 2442:TFBP_Z_CF 2549:TFP_CF_E 2397:TFP_CF_H 2444:TFSP_D_CF 2443:TFSP_E_CF TFSCP_D_CF endogen (2440) : 2468:WSCP_D_CF TFSCP_E_CF endogen (2439) : 2469:WSCP_E_CF TFSNY endogen (3310), ikke-bestemmende. TFSP_D_CF endogen (2444) : 2478:WSP_D_CF TFSP_E_CF endogen (2443) : 2479:WSP_E_CF TFSR_D_CF endogen (2450) : 2452:TFSR_Z_CF 2475:WSR_D_CF TFSR_E_CF endogen (2451) : 2452:TFSR_Z_CF 2476:WSR_E_CF TFSR_Z_CF endogen (2452), ikke-bestemmende. * TFS_CF_Z endogen (2445), feed-back : 2487:PWS_CF 2448:TFNF_CF 2401:TFS_D_H 2481:WS_CF_Z * TFS_CR_Z endogen (2417), feed-back : 2435:PWS_CR 2419:TFNF_CR 2401:TFS_D_H 2431:WS_CR_Z TFS_D_CR endogen (2421) : 2422:TFS_E_CR 2429:WS_D_CR TFS_D_H endogen (2401) : 2402:TFNQ_H 2412:WS_D_H TFS_D_OK endogen (2513) : 2535:OWS_Z_E 2520:WS_D_OK TFS_E_CR endogen (2422) : 2430:WS_E_CR * TFS_E_H endogen (2400), feed-back : 2402:TFNQ_H 2400:TFS_E_H 2411:WS_E_H TFS_E_OK endogen (2514) : 2519:WS_E_OK TFS_E_Z endogen (2548), ikke-bestemmende. TFS_X_OO endogen (2524) : 2528:WS_X_OO TFS_X_OS eksogen : 2535:OWS_Z_E 2490:TFNF_OS 2488:WS_X_OS TFS_Z_E endogen (2547), ikke-bestemmende. TFXA eksogen : 1262:FXA TF_O_Z endogen (2185) : 2186:TFNY_O_Z 3305:TF_O_ZY TF_O_ZY endogen (3305), ikke-bestemmende. TF_Z_O endogen (2183) : 2184:TFNY_Z_O 3306:TF_Z_OY TF_Z_OY endogen (3306), ikke-bestemmende. TG eksogen : 1376:PCB 1372:PCE 1370:PCF 1373:PCG 1374:PCH 1375:PCS 1371:PCV 1381:PIBH 1380:PIBO1 1379:PIBP1 1460:PIL 1378:PIMO1 1377:PIMP1 1329:PVEA 1334:PVEB 1338:PVEE 1339:PVEH 1332:PVENF 1333:PVENZ 1340:PVEO 1335:PVEQF 1337:PVEQS 1336:PVEQZ 1331:PVMNE 1330:PVMNG 2035:SPG_CB 2030:SPG_CE 2028:SPG_CF 2031:SPG_CG 2032:SPG_CH 2034:SPG_CO 2033:SPG_CS 2029:SPG_CV 2036:SPG_IB 3138:SPG_IBH 3136:SPG_IBO 3134:SPG_IBP 2038:SPG_IL 2037:SPG_IM 3137:SPG_IMO 3135:SPG_IMP 3133:SPG_IP 2016:SPG_XA 2022:SPG_XB 2017:SPG_XE 2026:SPG_XH 2019:SPG_XNE 2020:SPG_XNF 2018:SPG_XNG 2021:SPG_XNZ 2027:SPG_XO 2025:SPG_XQF 2024:SPG_XQS 2023:SPG_XQZ 2112:TRG_O_EU TID eksogen : 99:FKBH 95:FKBHW 1480:FMZ01W 1482:FMZ59W 1483:FMZSW TIENY endogen (3308), ikke-bestemmende. * TIFP_CF_H endogen (2150), feed-back : 2162:IUWP 2151:TIFS_CF_H 2165:TIN_CF 2163:TIN_H 1:TIP_CF TIFS_CF_H endogen (2151) : 2165:TIN_CF 2163:TIN_H * TIID_OS_Z endogen (2143), feed-back : 2148:BIWB 3299:BTISUI 3283:TFD_OS_Z 2143:TIID_OS_Z 2145:TIIN_OS 2176:TI_O_Z * TIIE_OS_Z endogen (2142), feed-back : 3298:BTISUU 3283:TFD_OS_Z 2142:TIIE_OS_Z 2137:TIIN_E 2145:TIIN_OS 2176:TI_O_Z * TIIM_CF_X endogen (2146), feed-back : 2148:BIWB 2146:TIIM_CF_X TIIN_CF endogen (2147) : 3301:BTIIN_CF 2151:TIFS_CF_H 2165:TIN_CF TIIN_CR endogen (2139) : 3295:BTIIN_CR 2147:TIIN_CF 2164:TIN_CR TIIN_E endogen (2137) : 3293:BTIIN_E 2147:TIIN_CF 2169:TIN_E * TIIN_H endogen (2138), feed-back : 3294:BTIIN_H 2147:TIIN_CF 2163:TIN_H 1668:TIPPPS TIIN_OK endogen (2140) : 3296:BTIIN_OK 2147:TIIN_CF 2167:TIN_OK TIIN_OO endogen (2141) : 3297:BTIIN_OO 2147:TIIN_CF 2168:TIN_OO TIIN_OS endogen (2145) : 2147:TIIN_CF 2166:TIN_OS TII_OK endogen (3289) : 3292:TFD_Z_OK 3290:TIOII TII_Z_OS endogen (2144) : 3300:BTIIR_Z_OS 3288:TFD_Z_OS 2145:TIIN_OS 3290:TIOII 2173:TI_Z_O * TIN_CF endogen (2165), feed-back : 2195:TFN_CF 1913:YSYC 1916:YSYC_CF * TIN_CR endogen (2164), feed-back : 1913:YSYC * TIN_E endogen (2169), feed-back : 2121:TFN_E 3308:TIENY 2178:TIN_HC 2118:TRR_O_E 2222:YI TIN_H endogen (2163) : 2190:YD_H TIN_HC endogen (2178) : 2189:YD_HC 3235:YRT 3238:YSAM1 3239:YSMPCD TIN_O endogen (2177) : 2178:TIN_HC 3307:TIONY 2187:YD_O TIN_OK endogen (2167) : 3289:TII_OK 2170:TI_Z_OK 2202:TR_OS_OK 2199:YD_OK TIN_OO endogen (2168) : 2172:TI_Z_OO TIN_OS endogen (2166), ikke-bestemmende. TIOII endogen (3290), ikke-bestemmende. TIONY endogen (3307), ikke-bestemmende. TIPCO1_BF endogen (2591) : 2604:TIPCO_BF 2594:WPCO1_BF TIPCO2_BF endogen (2598) : 2604:TIPCO_BF 2601:WPCO2_BF TIPCO_BF endogen (2604) : 3856:TIPC_BF 2663:TIPC_FATP 3855:TIPO_BF * TIPCR_ATP endogen (2638), feed-back : 4099:JDWPSDK_ATP 4098:JDWPSE_ATP 1925:SYWPCR_ATP 2441:TFP_CF_X 2663:TIPC_FATP 2645:WPB_ATP 2644:WPSDK_ATP 2643:WPSE_ATP TIPCR_BF endogen (2584) : 3856:TIPC_BF 2663:TIPC_FATP 3854:TIPR_BF 2587:WPCR_BF * TIPCR_DMP endogen (2650), feed-back : 1923:SYWPCR_DMP 2437:TFCP_CF_X 1:TIP_CF 2652:WPCR_DMP * TIPCR_LD endogen (2659), feed-back : 1922:SYWPCR_LD 2437:TFCP_CF_X 1:TIP_CF 2661:WPCR_LD * TIPCR_SP endogen (2655), feed-back : 1924:SYWPCR_SP 2437:TFCP_CF_X 1:TIP_CF 2657:WPCR_SP TIPC_BF endogen (3856), ikke-bestemmende. * TIPC_CF_H endogen (2664), feed-back : 2708:BYD_HNRX 2666:TPC_H_CF 2181:TP_F TIPC_FATP endogen (2663) : 2664:TIPC_CF_H TIPIO1_BF endogen (2618) : 2631:TIPIO_BF 2621:WPIO1_BF TIPIO2_BF endogen (2625) : 2631:TIPIO_BF 2628:WPIO2_BF TIPIO_BF endogen (2631) : 3857:TIPI_BF 3855:TIPO_BF TIPIR_BF endogen (2611) : 3857:TIPI_BF 3854:TIPR_BF 2614:WPIR_BF TIPI_BF endogen (3857), ikke-bestemmende. TIPO_BF endogen (3855), ikke-bestemmende. TIPPPS endogen (1668) : 1673:YS 1762:YSEF 1789:YSFP 1735:YSL 1816:YSQ 1681:YSS 1708:YSW TIPR_BF endogen (3854), ikke-bestemmende. * TIP_B endogen (2569), feed-back : 1926:SYWP_BF 2437:TFCP_CF_X 1:TIP_CF 2672:WP_B TIP_BF endogen (2567) : 2569:TIP_B TIP_CF endogen ( 1) : 5:YDK_H 3:YDL_HC * TIP_F endogen (2568), feed-back : 1919:IWBR 1926:SYWP_BF 1927:SYWP_F 2572:TFN_F 2441:TFP_CF_X 2569:TIP_B * TIRE_O endogen (2174), feed-back : 1914:SYCK 2175:TIRN_O 1913:YSYC * TIRN_O endogen (2175), feed-back : 3288:TFD_Z_OS 2164:TIN_CR 2166:TIN_OS 2173:TI_Z_O TIRN_OK eksogen : 3292:TFD_Z_OK 3288:TFD_Z_OS 3289:TII_OK 2167:TIN_OK 2166:TIN_OS 2173:TI_Z_O TIRR_O eksogen : 2175:TIRN_O TIUO_Z_O eksogen : 3288:TFD_Z_OS 3290:TIOII 2159:TIU_Z_OS TIUO_Z_OK eksogen : 3292:TFD_Z_OK 3288:TFD_Z_OS 3289:TII_OK 3290:TIOII 2160:TIU_Z_OK 2159:TIU_Z_OS TIUO_Z_OO eksogen : 3288:TFD_Z_OS 3281:TFOID 3290:TIOII 2159:TIU_Z_OS 2197:YD_OO * TIU_CF_Z endogen (2153), feed-back : 2165:TIN_CF 2161:TIU_Z_CF 1913:YSYC 1916:YSYC_CF * TIU_CR_Z endogen (2152), feed-back : 2164:TIN_CR 2161:TIU_Z_CF 1913:YSYC TIU_E_Z endogen (2154) : 2169:TIN_E 2161:TIU_Z_CF TIU_Z_CF endogen (2161) : 2165:TIN_CF TIU_Z_CR endogen (2156) : 2164:TIN_CR 2161:TIU_Z_CF TIU_Z_E endogen (2155) : 2169:TIN_E 2161:TIU_Z_CF TIU_Z_H endogen (2157) : 2163:TIN_H 2161:TIU_Z_CF TIU_Z_OK endogen (2160) : 2167:TIN_OK 2161:TIU_Z_CF TIU_Z_OO endogen (2158) : 2168:TIN_OO 2161:TIU_Z_CF TIU_Z_OS endogen (2159) : 2166:TIN_OS 3290:TIOII 2161:TIU_Z_CF 2173:TI_Z_O TI_OK_Z eksogen : 3291:TFD_OK_Z 3289:TII_OK 2176:TI_O_Z 2170:TI_Z_OK TI_OO_Z endogen (2171) : 3280:TFOUD 2176:TI_O_Z 2172:TI_Z_OO 2197:YD_OO TI_O_Z endogen (2176) : 2185:TF_O_Z 2177:TIN_O TI_Z_O endogen (2173) : 2183:TF_Z_O 2177:TIN_O TI_Z_OK endogen (2170) : 2173:TI_Z_O TI_Z_OO endogen (2172) : 3281:TFOID 3290:TIOII 2173:TI_Z_O 2197:YD_OO TJKCB endogen (3028), ikke-bestemmende. TJKCE endogen (3026), ikke-bestemmende. TJKCF endogen (3024), ikke-bestemmende. TJKCG endogen (3027), ikke-bestemmende. TJKCH endogen (3029), ikke-bestemmende. TJKCO endogen (3031), ikke-bestemmende. TJKCS endogen (3030), ikke-bestemmende. TJKCV endogen (3025), ikke-bestemmende. TJKE01 endogen (3036), ikke-bestemmende. TJKE2 endogen (3037), ikke-bestemmende. TJKE3 endogen (3038), ikke-bestemmende. TJKE59 endogen (3039), ikke-bestemmende. TJKE7Y endogen (3040), ikke-bestemmende. TJKES endogen (3041), ikke-bestemmende. TJKFYF endogen (3042), ikke-bestemmende. TJKIB endogen (3033), ikke-bestemmende. TJKIL endogen (3035), ikke-bestemmende. TJKIM endogen (3032), ikke-bestemmende. TJKIT endogen (3034), ikke-bestemmende. TJKM01 endogen (2986), ikke-bestemmende. TJKM2 endogen (2987), ikke-bestemmende. TJKM3K endogen (2992), ikke-bestemmende. TJKM3Q endogen (2993), ikke-bestemmende. TJKM3R endogen (2991), ikke-bestemmende. TJKM59 endogen (2988), ikke-bestemmende. TJKM7B endogen (2994), ikke-bestemmende. TJKM7Y endogen (2989), ikke-bestemmende. TJKMS endogen (2990), ikke-bestemmende. TJKMZ01 endogen (3043), ikke-bestemmende. TJKMZ2 endogen (3044), ikke-bestemmende. TJKMZ3Q endogen (3045), ikke-bestemmende. TJKMZ59 endogen (3046), ikke-bestemmende. TJKRXA endogen (2995), ikke-bestemmende. TJKRXB endogen (3001), ikke-bestemmende. TJKRXE endogen (2996), ikke-bestemmende. TJKRXH endogen (3005), ikke-bestemmende. TJKRXNE endogen (2999), ikke-bestemmende. TJKRXNF endogen (2997), ikke-bestemmende. TJKRXNG endogen (2998), ikke-bestemmende. TJKRXNZ endogen (3000), ikke-bestemmende. TJKRXO endogen (3006), ikke-bestemmende. TJKRXQF endogen (3004), ikke-bestemmende. TJKRXQS endogen (3003), ikke-bestemmende. TJKRXQZ endogen (3002), ikke-bestemmende. TJKSPG endogen (3008), ikke-bestemmende. TJKSPM endogen (3009), ikke-bestemmende. TJKSPP endogen (3007), ikke-bestemmende. TJKSPZ endogen (3010), ikke-bestemmende. TJKSXA endogen (3012), ikke-bestemmende. TJKSXB endogen (3018), ikke-bestemmende. TJKSXE endogen (3013), ikke-bestemmende. TJKSXH endogen (3022), ikke-bestemmende. TJKSXNE endogen (3016), ikke-bestemmende. TJKSXNF endogen (3014), ikke-bestemmende. TJKSXNG endogen (3015), ikke-bestemmende. TJKSXNZ endogen (3017), ikke-bestemmende. TJKSXO endogen (3023), ikke-bestemmende. TJKSXQF endogen (3021), ikke-bestemmende. TJKSXQS endogen (3020), ikke-bestemmende. TJKSXQZ endogen (3019), ikke-bestemmende. TJKYF endogen (3011), ikke-bestemmende. TKN_CF eksogen : 2195:TFN_CF TKN_C_E eksogen : 2120:TKN_E TKN_E endogen (2120) : 2122:ENL 2121:TFN_E TKN_OO eksogen : 2198:TFN_OO 3285:TK_OS_Z TK_E_O eksogen : 2188:TFN_O 2183:TF_Z_O 2120:TKN_E 3276:TK_Z_O TK_HC_O eksogen : 2188:TFN_O 2183:TF_Z_O 3276:TK_Z_O TK_HC_OK eksogen : 2201:TFN_OK 2202:TR_OS_OK TK_H_E eksogen : 2191:TFN_H 2120:TKN_E TK_OK_C eksogen : 2201:TFN_OK 3285:TK_OS_Z 2202:TR_OS_OK TK_OK_E eksogen : 2201:TFN_OK 3285:TK_OS_Z 2202:TR_OS_OK TK_OK_H eksogen : 2201:TFN_OK 3285:TK_OS_Z 2202:TR_OS_OK TK_OK_OS eksogen : 2201:TFN_OK 3285:TK_OS_Z 2202:TR_OS_OK TK_OS_Z endogen (3285) : 3286:TFK_OS_Z TK_O_C eksogen : 2188:TFN_O 2185:TF_O_Z 3285:TK_OS_Z 3277:TK_O_Z TK_O_E eksogen : 2188:TFN_O 2185:TF_O_Z 2120:TKN_E 3285:TK_OS_Z 3277:TK_O_Z TK_O_H eksogen : 2191:TFN_H 2188:TFN_O 2185:TF_O_Z 3285:TK_OS_Z 3277:TK_O_Z TK_O_Z endogen (3277), ikke-bestemmende. TK_Z_O endogen (3276), ikke-bestemmende. TM01 eksogen : 1476:PXM01 2056:SPM_CB 2054:SPM_CE 2052:SPM_CF 2055:SPM_CG 2057:SPM_CH 2059:SPM_CO 2058:SPM_CS 2053:SPM_CV 2063:SPM_E01 2064:SPM_E2 2065:SPM_E3 2066:SPM_E59 2067:SPM_E7Y 2068:SPM_ES 2060:SPM_IB 2062:SPM_IL 2061:SPM_IM 2040:SPM_XA 2046:SPM_XB 2041:SPM_XE 2050:SPM_XH 2043:SPM_XNE 2044:SPM_XNF 2042:SPM_XNG 2045:SPM_XNZ 2051:SPM_XO 2049:SPM_XQF 2048:SPM_XQS 2047:SPM_XQZ TM2 eksogen : 1477:PXM2 2056:SPM_CB 2054:SPM_CE 2052:SPM_CF 2055:SPM_CG 2057:SPM_CH 2059:SPM_CO 2058:SPM_CS 2053:SPM_CV 2063:SPM_E01 2064:SPM_E2 2065:SPM_E3 2066:SPM_E59 2067:SPM_E7Y 2068:SPM_ES 2060:SPM_IB 2062:SPM_IL 2061:SPM_IM 2040:SPM_XA 2046:SPM_XB 2041:SPM_XE 2050:SPM_XH 2043:SPM_XNE 2044:SPM_XNF 2042:SPM_XNG 2045:SPM_XNZ 2051:SPM_XO 2049:SPM_XQF 2048:SPM_XQS 2047:SPM_XQZ TM3K eksogen : 2056:SPM_CB 2054:SPM_CE 2052:SPM_CF 2055:SPM_CG 2057:SPM_CH 2059:SPM_CO 2058:SPM_CS 2053:SPM_CV 2063:SPM_E01 2064:SPM_E2 2065:SPM_E3 2066:SPM_E59 2067:SPM_E7Y 2068:SPM_ES 2060:SPM_IB 2062:SPM_IL 2061:SPM_IM 2040:SPM_XA 2046:SPM_XB 2041:SPM_XE 2050:SPM_XH 2043:SPM_XNE 2044:SPM_XNF 2042:SPM_XNG 2045:SPM_XNZ 2051:SPM_XO 2049:SPM_XQF 2048:SPM_XQS 2047:SPM_XQZ TM3Q eksogen : 2056:SPM_CB 2054:SPM_CE 2052:SPM_CF 2055:SPM_CG 2057:SPM_CH 2059:SPM_CO 2058:SPM_CS 2053:SPM_CV 2063:SPM_E01 2064:SPM_E2 2065:SPM_E3 2066:SPM_E59 2067:SPM_E7Y 2068:SPM_ES 2060:SPM_IB 2062:SPM_IL 2061:SPM_IM 2040:SPM_XA 2046:SPM_XB 2041:SPM_XE 2050:SPM_XH 2043:SPM_XNE 2044:SPM_XNF 2042:SPM_XNG 2045:SPM_XNZ 2051:SPM_XO 2049:SPM_XQF 2048:SPM_XQS 2047:SPM_XQZ TM3R eksogen : 2264:PXE 2266:PXNG 2056:SPM_CB 2054:SPM_CE 2052:SPM_CF 2055:SPM_CG 2057:SPM_CH 2059:SPM_CO 2058:SPM_CS 2053:SPM_CV 2063:SPM_E01 2064:SPM_E2 2065:SPM_E3 2066:SPM_E59 2067:SPM_E7Y 2068:SPM_ES 2060:SPM_IB 2062:SPM_IL 2061:SPM_IM 2040:SPM_XA 2046:SPM_XB 2041:SPM_XE 2050:SPM_XH 2043:SPM_XNE 2044:SPM_XNF 2042:SPM_XNG 2045:SPM_XNZ 2051:SPM_XO 2049:SPM_XQF 2048:SPM_XQS 2047:SPM_XQZ TM59 eksogen : 1478:PXM59 2056:SPM_CB 2054:SPM_CE 2052:SPM_CF 2055:SPM_CG 2057:SPM_CH 2059:SPM_CO 2058:SPM_CS 2053:SPM_CV 2063:SPM_E01 2064:SPM_E2 2065:SPM_E3 2066:SPM_E59 2067:SPM_E7Y 2068:SPM_ES 2060:SPM_IB 2062:SPM_IL 2061:SPM_IM 2040:SPM_XA 2046:SPM_XB 2041:SPM_XE 2050:SPM_XH 2043:SPM_XNE 2044:SPM_XNF 2042:SPM_XNG 2045:SPM_XNZ 2051:SPM_XO 2049:SPM_XQF 2048:SPM_XQS 2047:SPM_XQZ TM7B eksogen : 2056:SPM_CB 2061:SPM_IM TM7Y eksogen : 2056:SPM_CB 2054:SPM_CE 2052:SPM_CF 2055:SPM_CG 2057:SPM_CH 2059:SPM_CO 2058:SPM_CS 2053:SPM_CV 2063:SPM_E01 2064:SPM_E2 2065:SPM_E3 2066:SPM_E59 2067:SPM_E7Y 2068:SPM_ES 2060:SPM_IB 2062:SPM_IL 2061:SPM_IM 2040:SPM_XA 2046:SPM_XB 2041:SPM_XE 2050:SPM_XH 2043:SPM_XNE 2044:SPM_XNF 2042:SPM_XNG 2045:SPM_XNZ 2051:SPM_XO 2049:SPM_XQF 2048:SPM_XQS 2047:SPM_XQZ TN_EU endogen (2114), ikke-bestemmende. TOPS endogen (1663) : 1672:YSP 1761:YSPEF 1788:YSPFP 1734:YSPL 1815:YSPQ 1680:YSPS 1707:YSPW * TPCB endogen (1946), feed-back : 3170:BSP_CP 4013:JDTPCB 1376:PCB 2005:SPP_CB 1946:TPCB 3975:ZTPCB * TPCE endogen (1943), feed-back : 3170:BSP_CP 4015:JDTPCE 1372:PCE 2000:SPP_CE 1943:TPCE 3977:ZTPCE * TPCF endogen (1945), feed-back : 3170:BSP_CP 4012:JDTPCF 1370:PCF 1998:SPP_CF 1945:TPCF 3974:ZTPCF * TPCG endogen (1944), feed-back : 3170:BSP_CP 4016:JDTPCG 1373:PCG 2001:SPP_CG 1944:TPCG 3978:ZTPCG * TPCH endogen (1947), feed-back : 3170:BSP_CP 4014:JDTPCH 1374:PCH 2002:SPP_CH 1947:TPCH 3976:ZTPCH * TPCO endogen (1950), feed-back : 4019:JDTPCO 2004:SPP_CO 1950:TPCO 3981:ZTPCO * TPCO1_BF endogen (2588), feed-back : 1933:SAQWY 2602:TPCO_BF 2594:WPCO1_BF 1656:YAS TPCO2_BF endogen (2595) : 2602:TPCO_BF 2653:TPCR_SP 2601:WPCO2_BF * TPCO_BF endogen (2602), feed-back : 1606:BTB 1665:SYAS 2653:TPCR_SP 3850:TPC_BF 2665:TPC_FATP 3846:TPO_BF 2670:TP_B 2:TYPN_CF * TPCR_ATP endogen (2635), feed-back : 1606:BTB 4099:JDWPSDK_ATP 4098:JDWPSE_ATP 2441:TFP_CF_X 2665:TPC_FATP 3862:TPI_F 2181:TP_F 1592:TTPATP 2:TYPN_CF 2645:WPB_ATP 2644:WPSDK_ATP 2643:WPSE_ATP 1656:YAS * TPCR_BF endogen (2581), feed-back : 1606:BTB 1933:SAQWY 1665:SYAS 2653:TPCR_SP 3850:TPC_BF 2665:TPC_FATP 3844:TPR_BF 2670:TP_B 2:TYPN_CF 2587:WPCR_BF 1656:YAS TPCR_DMP eksogen : 2:TYPN_CF 2652:WPCR_DMP 1664:YSPPS TPCR_LD eksogen : 2:TYPN_CF 2661:WPCR_LD * TPCR_SP endogen (2653), feed-back : 2437:TFCP_CF_X 2:TYPN_CF 2657:WPCR_SP 1664:YSPPS * TPCS endogen (1949), feed-back : 3170:BSP_CP 4018:JDTPCS 1375:PCS 2003:SPP_CS 1949:TPCS 3980:ZTPCS * TPCV endogen (1948), feed-back : 3170:BSP_CP 4017:JDTPCV 1371:PCV 1999:SPP_CV 1948:TPCV 3979:ZTPCV TPC_BF endogen (3850), ikke-bestemmende. TPC_FATP endogen (2665) : 2666:TPC_H_CF 3862:TPI_F * TPC_H_CF endogen (2666), feed-back : 2191:TFN_H 2181:TP_F 4:YDK_C 5:YDK_H 2190:YD_H 2706:YD_HNR TPE2 eksogen : 2009:SPP_E2 TPE3 eksogen : 2085:SPPUR 2010:SPP_E3 TPE59 eksogen : 2011:SPP_E59 TPE7Y eksogen : 2012:SPP_E7Y TPES eksogen : 2013:SPP_ES * TPIBH endogen (1953), feed-back : 4022:JDTPIBH 1381:PIBH 2006:SPP_IB 3147:SPP_IBH 1953:TPIBH 3984:ZTPIBH * TPIBO1 endogen (1955), feed-back : 4024:JDTPIBO1 1380:PIBO1 2006:SPP_IB 3145:SPP_IBO 3144:SPP_IO 1955:TPIBO1 3986:ZTPIBO1 * TPIBP1 endogen (1954), feed-back : 4023:JDTPIBP1 1379:PIBP1 2006:SPP_IB 3142:SPP_IBP 3141:SPP_IP 1954:TPIBP1 3985:ZTPIBP1 * TPIL endogen (1956), feed-back : 4025:JDTPIL 1460:PIL 2008:SPP_IL 1956:TPIL 3987:ZTPIL * TPIMO1 endogen (1951), feed-back : 4020:JDTPIMO1 1378:PIMO1 2007:SPP_IM 3146:SPP_IMO 3144:SPP_IO 1951:TPIMO1 3982:ZTPIMO1 * TPIMP1 endogen (1952), feed-back : 4021:JDTPIMP1 1377:PIMP1 2007:SPP_IM 3143:SPP_IMP 3141:SPP_IP 1952:TPIMP1 3983:ZTPIMP1 * TPIO1_BF endogen (2615), feed-back : 1663:TOPS 2629:TPIO_BF 2621:WPIO1_BF TPIO2_BF endogen (2622) : 2629:TPIO_BF 2628:WPIO2_BF * TPIO_BF endogen (2629), feed-back : 3851:TPI_BF 3846:TPO_BF 2670:TP_B 2181:TP_F 2:TYPN_CF * TPIR_BF endogen (2608), feed-back : 1663:TOPS 3851:TPI_BF 3844:TPR_BF 2670:TP_B 2181:TP_F 2:TYPN_CF 2614:WPIR_BF TPI_B endogen (3863), ikke-bestemmende. TPI_BF endogen (3851) : 3863:TPI_B TPI_F endogen (3862) : 3863:TPI_B TPN_E eksogen : 2121:TFN_E 2190:YD_H 2189:YD_HC TPO_BF endogen (3846) : 3848:TP_BF TPP_E01 eksogen : 1985:SPP_E01 * TPP_VMA endogen (1957), feed-back : 4026:JDTPP_VMA 1983:SPP_VMA 1957:TPP_VMA 3988:ZTPP_VMA * TPP_VMNF endogen (1958), feed-back : 4027:JDTPP_VMNF 1984:SPP_VMNF 1958:TPP_VMNF 3989:ZTPP_VMNF TPR_BF endogen (3844) : 3848:TP_BF * TPT_O endogen (1638), feed-back : 2072:SPZAB 3288:TFD_Z_OS 2183:TF_Z_O 1638:TPT_O 2071:TSPZAB 3208:TSYW 1656:YAS 1674:YASW 2673:YDWT 2190:YD_H 2189:YD_HC 2187:YD_O 1908:YSYA 3202:YSYW TPT_OK eksogen : 3292:TFD_Z_OK 3288:TFD_Z_OS 2202:TR_OS_OK 2199:YD_OK * TPZAB endogen (1603), feed-back : 1599:LNAK * TP_B endogen (2670), feed-back : 2437:TFCP_CF_X 2672:WP_B TP_BF endogen (3848), ikke-bestemmende. TP_F endogen (2181) : 2572:TFN_F 2441:TFP_CF_X 3862:TPI_F TP_H_O eksogen : 3288:TFD_Z_OS 2183:TF_Z_O 2190:YD_H 2189:YD_HC 2187:YD_O TQKEJ eksogen : 1899:SSYEJ TRB eksogen : 3170:BSP_CP 1376:PCB 2035:SPG_CB 2005:SPP_CB 2014:SPR 3140:SPR_CB TRFO_O_E endogen (2117) : 2119:TR_O_ER TRFP_O_E endogen (2116) : 2119:TR_O_ER TRG_O_EU endogen (2112) : 2121:TFN_E 2185:TF_O_Z 3275:TR_O_Z 2113:T_Z_EU 2187:YD_O TRIMP1 eksogen : 1377:PIMP1 2037:SPG_IM 3135:SPG_IMP 3133:SPG_IP 2007:SPP_IM 3143:SPP_IMP 3141:SPP_IP 2014:SPR 3148:SPR_IMP TRN_CF eksogen : 2195:TFN_CF TRN_H endogen (2179) : 2190:YD_H * TRN_OS_OO endogen (2204), feed-back : 2197:YD_OO TRR_H_Z eksogen : 2180:TR_H_Z TRR_O_E endogen (2118) : 2119:TR_O_ER TRR_O_EU eksogen : 2121:TFN_E 2185:TF_O_Z 3275:TR_O_Z 2113:T_Z_EU 2187:YD_O TRY_O_EU endogen (2111) : 2121:TFN_E 2185:TF_O_Z 3275:TR_O_Z 2113:T_Z_EU 2187:YD_O TR_ER_O eksogen : 2121:TFN_E 2183:TF_Z_O 3274:TR_Z_O 3287:TR_Z_OS 2187:YD_O TR_EU_O eksogen : 2121:TFN_E 2183:TF_Z_O 2114:TN_EU 3274:TR_Z_O 3287:TR_Z_OS 2187:YD_O TR_E_HC eksogen : 2121:TFN_E 2179:TRN_H 2189:YD_HC TR_E_OK eksogen : 3292:TFD_Z_OK 2202:TR_OS_OK 3287:TR_Z_OS 2199:YD_OK TR_HC_E eksogen : 2121:TFN_E 2179:TRN_H 2180:TR_H_Z 2189:YD_HC TR_HC_O eksogen : 2183:TF_Z_O 2179:TRN_H 2180:TR_H_Z 3274:TR_Z_O 3287:TR_Z_OS 2189:YD_HC 2187:YD_O TR_HC_OK eksogen : 3292:TFD_Z_OK 2202:TR_OS_OK 3287:TR_Z_OS 2199:YD_OK TR_HC_OO eksogen : 3281:TFOID 3287:TR_Z_OS 2197:YD_OO TR_H_Z endogen (2180), ikke-bestemmende. TR_OK_HC eksogen : 3291:TFD_OK_Z 2202:TR_OS_OK 3282:TR_OS_Z 2199:YD_OK TR_OK_OS eksogen : 3291:TFD_OK_Z 2202:TR_OS_OK 3287:TR_Z_OS 2199:YD_OK TR_OO_OS endogen (3278) : 3280:TFOUD 3287:TR_Z_OS * TR_OS_OK endogen (2202), feed-back : 3292:TFD_Z_OK 3282:TR_OS_Z 2199:YD_OK TR_OS_OO endogen (3279) : 3281:TFOID 3282:TR_OS_Z TR_OS_Z endogen (3282) : 3283:TFD_OS_Z TR_O_EF eksogen : 2119:TR_O_ER TR_O_EG eksogen : 2119:TR_O_ER TR_O_ER endogen (2119) : 2121:TFN_E 2185:TF_O_Z 3275:TR_O_Z 2187:YD_O TR_O_HC eksogen : 2185:TF_O_Z 2179:TRN_H 3282:TR_OS_Z 3275:TR_O_Z 2189:YD_HC 2187:YD_O TR_O_Z endogen (3275) : 3282:TR_OS_Z TR_Z_O endogen (3274), ikke-bestemmende. TR_Z_OS endogen (3287) : 3288:TFD_Z_OS TSAQWLG eksogen : 1932:SAQWLG TSDL eksogen : 1667:YRPHS TSPZAB endogen (2071) : 2072:SPZAB TSPZABE eksogen : 2071:TSPZAB TSPZAM eksogen : 2077:SPZAM TSPZAMF eksogen : 2077:SPZAM TSPZAUD eksogen : 1599:LNAK 2070:SPZAUD TSPZEJ eksogen : 2075:SPZEJ 2074:SPZEJW 160:UIBA 277:UIBB 511:UIBE 394:UIBNE 199:UIBNF 472:UIBNG 238:UIBNZ 541:UIBO 355:UIBQF 433:UIBQS 316:UIBQZ TSPZUAK eksogen : 2079:SPZUAK TSPZUL eksogen : 2078:SPZUL * TSS0 endogen (1896), feed-back : 1903:KBYS 79:KWPS 1904:SSYS 3930:TSS0E 1591:TSS0U 81:WCP * TSS0E endogen (3930), feed-back : 1896:TSS0 TSS0U endogen (1591), ikke-bestemmende. * TSS1 endogen (1897), feed-back : 1903:KBYS 79:KWPS 1904:SSYS 3931:TSS1E 81:WCP * TSS1E endogen (3931), feed-back : 1897:TSS1 * TSSP0 endogen (1894), feed-back : 1901:KBYSP 79:KWPS 1902:SSYSP 1591:TSS0U 3928:TSSP0E 81:WCP * TSSP0E endogen (3928), feed-back : 1894:TSSP0 * TSSP1 endogen (1895), feed-back : 1901:KBYSP 79:KWPS 1902:SSYSP 3929:TSSP1E 81:WCP * TSSP1E endogen (3929), feed-back : 1895:TSSP1 TSUIH eksogen : 93:BUIBHX 2750:IWBZH 12:UCB * TSYA endogen (1910), feed-back : 1589:BTYD 1655:PCRS 1607:PTTYL 1911:SYA 1665:SYAS 2588:TPCO1_BF 2595:TPCO2_BF 2635:TPCR_ATP 2581:TPCR_BF 1591:TSS0U 3209:TSYS 3208:TSYW 1656:YAS 3203:YSYS 3202:YSYW TSYAE eksogen : 1910:TSYA TSYC eksogen : 1900:SSYV 1914:SYCK 1915:SYCR 1917:SYC_CF 110:TSYCU TSYCK eksogen : 1914:SYCK TSYCU endogen ( 110) : 111:IWBZSU 160:UIBA 277:UIBB 511:UIBE 394:UIBNE 199:UIBNF 472:UIBNG 238:UIBNZ 541:UIBO 355:UIBQF 433:UIBQS 316:UIBQZ 163:UIMA 280:UIMB 514:UIME 397:UIMNE 202:UIMNF 475:UIMNG 241:UIMNZ 544:UIMO 358:UIMQF 436:UIMQS 319:UIMQZ TSYEF endogen (3211), ikke-bestemmende. TSYFP endogen (3212), ikke-bestemmende. TSYL endogen (3210), ikke-bestemmende. TSYP eksogen : 1930:SYP 81:WCP TSYQ endogen (3213), ikke-bestemmende. TSYS endogen (3209), ikke-bestemmende. TSYS1 eksogen : 1889:SSYS1 1781:SSYSEF1 1808:SSYSFP1 1754:SSYSL1 1835:SSYSQ1 1700:SSYSS1 1727:SSYSW1 1896:TSS0 1897:TSS1 TSYS2 eksogen : 1890:SSYS2 1782:SSYSEF2 1809:SSYSFP2 1755:SSYSL2 1836:SSYSQ2 1701:SSYSS2 1728:SSYSW2 1896:TSS0 1897:TSS1 TSYS3 eksogen : 1891:SSYS3 1783:SSYSEF3 1810:SSYSFP3 1756:SSYSL3 1837:SSYSQ3 1702:SSYSS3 1729:SSYSW3 1896:TSS0 1897:TSS1 TSYS4 eksogen : 1892:SSYS4 1784:SSYSEF4 1811:SSYSFP4 1757:SSYSL4 1838:SSYSQ4 1703:SSYSS4 1730:SSYSW4 1896:TSS0 1897:TSS1 TSYS5 eksogen : 1893:SSYS5 1785:SSYSEF5 1812:SSYSFP5 1758:SSYSL5 1839:SSYSQ5 1704:SSYSS5 1731:SSYSW5 1896:TSS0 1897:TSS1 TSYSP1 eksogen : 1884:SSYSP1 1775:SSYSPEF1 1802:SSYSPFP1 1748:SSYSPL1 1829:SSYSPQ1 1694:SSYSPS1 1721:SSYSPW1 1894:TSSP0 1895:TSSP1 TSYSP2 eksogen : 1885:SSYSP2 1776:SSYSPEF2 1803:SSYSPFP2 1749:SSYSPL2 1830:SSYSPQ2 1695:SSYSPS2 1722:SSYSPW2 1894:TSSP0 1895:TSSP1 TSYSP3 eksogen : 1886:SSYSP3 1777:SSYSPEF3 1804:SSYSPFP3 1750:SSYSPL3 1831:SSYSPQ3 1696:SSYSPS3 1723:SSYSPW3 1894:TSSP0 1895:TSSP1 TSYSP4 eksogen : 1887:SSYSP4 1778:SSYSPEF4 1805:SSYSPFP4 1751:SSYSPL4 1832:SSYSPQ4 1697:SSYSPS4 1724:SSYSPW4 1894:TSSP0 1895:TSSP1 TSYSP5 eksogen : 1888:SSYSP5 1779:SSYSPEF5 1806:SSYSPFP5 1752:SSYSPL5 1833:SSYSPQ5 1698:SSYSPS5 1725:SSYSPW5 1894:TSSP0 1895:TSSP1 TSYV eksogen : 1912:SYV 12:UCB TSYW endogen (3208), ikke-bestemmende. * TSYWP endogen (1921), feed-back : 2589:BTYPCO1_BF 2596:BTYPCO2_BF 2636:BTYPCR_ATP 2582:BTYPCR_BF 2616:BTYPIO1_BF 2623:BTYPIO2_BF 2609:BTYPIR_BF 2571:IWPD_BF 79:KWPS 1925:SYWPCR_ATP 1923:SYWPCR_DMP 1922:SYWPCR_LD 1924:SYWPCR_SP 1926:SYWP_BF 1927:SYWP_F TSYWPA eksogen : 1925:SYWPCR_ATP 1923:SYWPCR_DMP 1922:SYWPCR_LD 1924:SYWPCR_SP 1926:SYWP_BF 1927:SYWP_F TTEUBG eksogen : 2112:TRG_O_EU TTEUBY eksogen : 2111:TRY_O_EU TTIRE_O eksogen : 2174:TIRE_O TTPATP endogen (1592) : 1598:LNAKK 1593:LNAP TTRFO_O_E eksogen : 2117:TRFO_O_E TTRFP_O_E eksogen : 2116:TRFP_O_E TTYD endogen (1612), ikke-bestemmende. TTYDA eksogen : 1610:TYDA TTYDD eksogen : 1609:TYDD TTYDL endogen (3126), ikke-bestemmende. TTYK eksogen : 1642:TYRKR TTYMB eksogen : 1622:TYMB TTYMLF eksogen : 1620:TYMLF TTYMO eksogen : 1623:TYMO TTYMR eksogen : 1624:TYMR TTYMS eksogen : 1621:TYMS TTYPEF eksogen : 1629:TYPEF TTYPFO eksogen : 1628:TYPFO TTYPFP eksogen : 1627:TYPFP TTYPFY eksogen : 1631:TYPFY TTYPOV eksogen : 1630:TYPOV TTYRBF eksogen : 1644:TYRBF TTYRBF1 eksogen : 1644:TYRBF TTYRGC eksogen : 1645:TYRGC TTYRHY eksogen : 1647:TYRHY TTYRKS eksogen : 1641:TYRKS TTYUADA eksogen : 1614:TYUADA TTYUADR eksogen : 1615:TYUADR TTYULY eksogen : 1613:TYULY TTYURY eksogen : 1617:TYURY TTYUSU eksogen : 1618:TYUSU TVE9 endogen (3759), ikke-bestemmende. * TVEA endogen (1969), feed-back : 4038:JDTVEA 1329:PVEA 1981:SPP_VEA 1969:TVEA 4000:ZTVEA * TVEB endogen (1975), feed-back : 4044:JDTVEB 1334:PVEB 3157:SPP_VEB 1992:SPP_XB 1975:TVEB 4006:ZTVEB TVEBY endogen (3760), ikke-bestemmende. * TVEE endogen (1970), feed-back : 4039:JDTVEE 1338:PVEE 3149:SPP_VEE 1988:SPP_XE 1970:TVEE 4001:ZTVEE * TVEH endogen (1979), feed-back : 4048:JDTVEH 1339:PVEH 3165:SPP_VEH 1996:SPP_XH 1979:TVEH 4010:ZTVEH TVEN endogen (3628), ikke-bestemmende. * TVENE endogen (1972), feed-back : 4041:JDTVENE 3153:SPP_VENE 1990:SPP_XNE 1972:TVENE 4003:ZTVENE * TVENF endogen (1973), feed-back : 4042:JDTVENF 1332:PVENF 1982:SPP_VENF 1973:TVENF 4004:ZTVENF * TVENG endogen (1971), feed-back : 4040:JDTVENG 3151:SPP_VENG 1989:SPP_XNG 1971:TVENG 4002:ZTVENG * TVENZ endogen (1974), feed-back : 4043:JDTVENZ 1333:PVENZ 3155:SPP_VENZ 1991:SPP_XNZ 1974:TVENZ 4005:ZTVENZ * TVEO endogen (1980), feed-back : 4049:JDTVEO 1340:PVEO 3167:SPP_VEO 1997:SPP_XO 1980:TVEO 4011:ZTVEO TVEP endogen (3630), ikke-bestemmende. TVEQ endogen (3629), ikke-bestemmende. * TVEQF endogen (1977), feed-back : 4046:JDTVEQF 1335:PVEQF 3163:SPP_VEQF 1995:SPP_XQF 1977:TVEQF 4008:ZTVEQF * TVEQS endogen (1976), feed-back : 4045:JDTVEQS 1337:PVEQS 3161:SPP_VEQS 1994:SPP_XQS 1976:TVEQS 4007:ZTVEQS * TVEQZ endogen (1978), feed-back : 4047:JDTVEQZ 1336:PVEQZ 3159:SPP_VEQZ 1993:SPP_XQZ 1978:TVEQZ 4009:ZTVEQZ TVM9 endogen (3769), ikke-bestemmende. * TVMB endogen (1963), feed-back : 4032:JDTVMB 3158:SPP_VMB 1992:SPP_XB 1963:TVMB 3994:ZTVMB TVMBY endogen (3770), ikke-bestemmende. * TVME endogen (1959), feed-back : 4028:JDTVME 3150:SPP_VME 1988:SPP_XE 1959:TVME 3990:ZTVME * TVMH endogen (1967), feed-back : 4036:JDTVMH 3166:SPP_VMH 1996:SPP_XH 1967:TVMH 3998:ZTVMH TVMN endogen (3647), ikke-bestemmende. * TVMNE endogen (1961), feed-back : 4030:JDTVMNE 1331:PVMNE 3154:SPP_VMNE 1990:SPP_XNE 1961:TVMNE 3992:ZTVMNE * TVMNG endogen (1960), feed-back : 4029:JDTVMNG 1330:PVMNG 3152:SPP_VMNG 1989:SPP_XNG 1960:TVMNG 3991:ZTVMNG * TVMNZ endogen (1962), feed-back : 4031:JDTVMNZ 3156:SPP_VMNZ 1991:SPP_XNZ 1962:TVMNZ 3993:ZTVMNZ * TVMO endogen (1968), feed-back : 4037:JDTVMO 3168:SPP_VMO 1997:SPP_XO 1968:TVMO 3999:ZTVMO TVMP endogen (3649), ikke-bestemmende. TVMQ endogen (3648), ikke-bestemmende. * TVMQF endogen (1965), feed-back : 4034:JDTVMQF 3164:SPP_VMQF 1995:SPP_XQF 1965:TVMQF 3996:ZTVMQF * TVMQS endogen (1964), feed-back : 4033:JDTVMQS 3162:SPP_VMQS 1994:SPP_XQS 1964:TVMQS 3995:ZTVMQS * TVMQZ endogen (1966), feed-back : 4035:JDTVMQZ 3160:SPP_VMQZ 1993:SPP_XQZ 1966:TVMQZ 3997:ZTVMQZ * TYD endogen (1611), feed-back : 1589:BTYD 1933:SAQWY 1909:TARN 2653:TPCR_SP 2204:TRN_OS_OO 3279:TR_OS_OO 1612:TTYD 3126:TTYDL 3127:TYDY 1653:TY_O 2203:TY_OO 1675:YASD TYDA endogen (1610) : 1611:TYD TYDD endogen (1609) : 1611:TYD TYDY endogen (3127), ikke-bestemmende. TYLG_OO eksogen : 2204:TRN_OS_OO 3279:TR_OS_OO 2203:TY_OO TYM endogen (1625) : 1909:TARN 1653:TY_O TYMB endogen (1622) : 1933:SAQWY 2653:TPCR_SP 1625:TYM TYMLF endogen (1620) : 1933:SAQWY 2653:TPCR_SP 2204:TRN_OS_OO 3279:TR_OS_OO 1625:TYM 2203:TY_OO 1675:YASD TYMO endogen (1623) : 1625:TYM 2208:TY_OK TYMR endogen (1624) : 1625:TYM TYMS endogen (1621) : 1933:SAQWY 2653:TPCR_SP 1625:TYM 2208:TY_OK TYN_E eksogen : 2121:TFN_E 2673:YDWT 2190:YD_H 2189:YD_HC TYP endogen (1639) : 1653:TY_O * TYPCO1_BF endogen (2590), feed-back : 1930:SYP 2603:TYPCO_BF 2594:WPCO1_BF TYPCO2_BF endogen (2597) : 2603:TYPCO_BF 2601:WPCO2_BF * TYPCO_BF endogen (2603), feed-back : 3852:TYPC_BF 2667:TYPC_FATP 2:TYPN_CF 3847:TYPO_BF 2669:TYP_B * TYPCR_ATP endogen (2637), feed-back : 4099:JDWPSDK_ATP 4098:JDWPSE_ATP 2441:TFP_CF_X 2667:TYPC_FATP 3864:TYPI_F 2:TYPN_CF 2182:TYP_F 2645:WPB_ATP 2644:WPSDK_ATP 2643:WPSE_ATP 1656:YAS * TYPCR_BF endogen (2583), feed-back : 3852:TYPC_BF 2667:TYPC_FATP 2:TYPN_CF 3845:TYPR_BF 2669:TYP_B 2587:WPCR_BF 1656:YAS * TYPCR_DMP endogen (2649), feed-back : 2437:TFCP_CF_X 2:TYPN_CF 2652:WPCR_DMP 1656:YAS * TYPCR_LD endogen (2658), feed-back : 1930:SYP 2437:TFCP_CF_X 2:TYPN_CF 2661:WPCR_LD * TYPCR_SP endogen (2654), feed-back : 1930:SYP 2437:TFCP_CF_X 2:TYPN_CF 2657:WPCR_SP 1656:YAS TYPC_BF endogen (3852), ikke-bestemmende. * TYPC_CF_H endogen (2668), feed-back : 2191:TFN_H 2182:TYP_F 4:YDK_C 5:YDK_H 2190:YD_H 2706:YD_HNR TYPC_FATP endogen (2667) : 2668:TYPC_CF_H 3864:TYPI_F TYPDP endogen (1635) : 1637:TYPR TYPDPD eksogen : 1635:TYPDP TYPE endogen (1632) : 1676:YASE TYPEF endogen (1629) : 1909:TARN 2204:TRN_OS_OO 3279:TR_OS_OO 1639:TYP 1632:TYPE 2203:TY_OO TYPFO endogen (1628) : 1639:TYP 2208:TY_OK TYPFP endogen (1627) : 1639:TYP 2208:TY_OK 1677:YASP TYPFY endogen (1631) : 1639:TYP 1632:TYPE 2208:TY_OK TYPI endogen (1636) : 1637:TYPR TYPID eksogen : 1636:TYPI * TYPIO1_BF endogen (2617), feed-back : 1930:SYP 2630:TYPIO_BF 2621:WPIO1_BF TYPIO2_BF endogen (2624) : 2630:TYPIO_BF 2628:WPIO2_BF * TYPIO_BF endogen (2630), feed-back : 3853:TYPI_BF 2:TYPN_CF 3847:TYPO_BF 2669:TYP_B 2182:TYP_F * TYPIR_BF endogen (2610), feed-back : 3853:TYPI_BF 2:TYPN_CF 3845:TYPR_BF 2669:TYP_B 2182:TYP_F 2614:WPIR_BF 1656:YAS TYPI_B endogen (3865), ikke-bestemmende. TYPI_BF endogen (3853) : 3865:TYPI_B TYPI_F endogen (3864) : 3865:TYPI_B TYPN_CF endogen ( 2) : 5:YDK_H 3:YDL_HC TYPOV endogen (1630) : 1909:TARN 2204:TRN_OS_OO 3279:TR_OS_OO 1639:TYP 1632:TYPE 2203:TY_OO TYPO_BF endogen (3847) : 3849:TYP_BF TYPPT endogen (1634) : 1637:TYPR TYPPTD eksogen : 1634:TYPPT TYPR endogen (1637) : 1639:TYP 2208:TY_OK TYPR_BF endogen (3845) : 3849:TYP_BF TYPT endogen (1633) : 1637:TYPR TYPTD eksogen : 1633:TYPT * TYP_B endogen (2669), feed-back : 2437:TFCP_CF_X 2672:WP_B TYP_BF endogen (3849), ikke-bestemmende. TYP_F endogen (2182) : 2572:TFN_F 2441:TFP_CF_X 3864:TYPI_F TYR endogen (1652) : 1653:TY_O TYRBF endogen (1644) : 1652:TYR 1654:TYS TYRGC endogen (1645) : 1652:TYR 1654:TYS TYRH endogen (1648) : 1652:TYR 1654:TYS 2208:TY_OK TYRHS endogen (1646) : 1648:TYRH TYRHSD eksogen : 1646:TYRHS TYRHY endogen (1647) : 1648:TYRH TYRK endogen (1643) : 1652:TYR 2208:TY_OK TYRKR endogen (1642) : 1643:TYRK 1654:TYS TYRKRD eksogen : 1642:TYRKR TYRKS endogen (1641) : 1933:SAQWY 2653:TPCR_SP 1643:TYRK TYRR endogen (1651) : 1652:TYR 2208:TY_OK TYRRR endogen (1650) : 1651:TYRR 1654:TYS TYRRRD eksogen : 1650:TYRRR TYRRS endogen (1649) : 1651:TYRR TYRRSD eksogen : 1649:TYRRS TYS endogen (1654) : 1656:YAS TYU endogen (1619) : 1653:TY_O TYUAD endogen (1616) : 1933:SAQWY 1909:TARN 2653:TPCR_SP 1619:TYU TYUADA endogen (1614) : 1616:TYUAD TYUADR endogen (1615) : 1616:TYUAD TYULY endogen (1613) : 1933:SAQWY 2653:TPCR_SP 1619:TYU TYURY endogen (1617) : 1933:SAQWY 2653:TPCR_SP 1619:TYU TYUSU endogen (1618) : 1619:TYU TY_O endogen (1653) : 2687:BCPYSM 3183:BSB 3181:BSPB 3180:BSYB 3182:BSYPB 2185:TF_O_Z 3282:TR_OS_Z 1654:TYS 3236:YAB 2673:YDWT 2190:YD_H 2189:YD_HC 2187:YD_O 3237:YSAM 3238:YSAM1 3239:YSMPCD * TY_OK endogen (2208), feed-back : 3291:TFD_OK_Z 2202:TR_OS_OK 3282:TR_OS_Z 2199:YD_OK * TY_OO endogen (2203), feed-back : 3280:TFOUD 3282:TR_OS_Z 2197:YD_OO T_Z_EU endogen (2113) : 2114:TN_EU U eksogen : 49:BFCBU 50:BFCE 51:BFCF 48:BFCGU 54:BFCS 53:BFCT 52:BFCV 35:DTBFCBU 36:DTBFCE 37:DTBFCF 34:DTBFCGU 38:DTBFCV 3884:JRBFCBU 3885:JRBFCE 3886:JRBFCF 3883:JRBFCGU 3889:JRBFCS 3888:JRBFCT 3887:JRBFCV 1547:UW U0017 eksogen : 1645:TYRGC U1534 eksogen : 3890:JDUUXA 1539:UUXA U1564 eksogen : 3890:JDUUXA 1539:UUXA U1899 eksogen : 1645:TYRGC * UA endogen (1549), feed-back : 3799:BULA 3800:BULBA 3071:EFREK 3925:JUSY 3926:KUSY8499 1515:UAW 1516:UL 1843:USY * UAD endogen (1537), feed-back : 1526:BULB 1523:UADB 3131:UOF 3128:UOXA 3892:UQ 1548:UWXA UADA endogen (1535) : 1614:TYUADA 1537:UAD UADB endogen (1523) : 1525:ULB UADR endogen (1536) : 1615:TYUADR 1537:UAD * UAK endogen (1538), feed-back : 1526:BULB 2079:SPZUAK 1642:TYRKR 1641:TYRKS 1524:UAKB 1640:UK 3131:UOF 3128:UOXA 3892:UQ 1548:UWXA UAKB endogen (1524) : 1525:ULB UAW endogen (1515) : 1517:BUL 1526:BULB UB eksogen : 1644:TYRBF 1547:UW UCB endogen ( 12) : 2684:BCPUXH 49:BFCBU 23:CPUXH 63:FKNCB 3882:JRCPUXH 13:PCBU 3881:ZFCP UEFSY endogen (1760) : 3925:JUSY 1764:KBYSEF 1763:KBYSPEF 1843:USY UEFSYE eksogen : 1764:KBYSEF 1763:KBYSPEF UFPSY endogen (1787) : 3925:JUSY 1791:KBYSFP 1790:KBYSPFP 1843:USY UFPSYE eksogen : 1791:KBYSFP 1790:KBYSPFP UIB endogen (3566), ikke-bestemmende. UIB9 endogen (3727) : 3797:DT9 3791:DTB9 3795:PKLEBM9 UIBA endogen ( 160) : 3444:DTA 3791:DTB9 3673:DTBP 169:FKNBAWX 166:PKLEBA 167:PKLEBMA 3812:PWA 2261:PWAW 3727:UIB9 3565:UIBP UIBB endogen ( 277) : 3445:DTB 3791:DTB9 3792:DTBBY 3673:DTBP 286:FKNBBWX 283:PKLEBB 284:PKLEBMB 3818:PWB 2278:PWBW 3727:UIB9 3728:UIBBY 3565:UIBP UIBBY endogen (3728) : 3792:DTBBY 3798:DTBY 3796:PKLEBMBY UIBE endogen ( 511) : 3673:DTBP 3813:PWE 3565:UIBP UIBHX endogen (2753) : 3822:PWH 3566:UIB UIBN endogen (3563) : 3791:DTB9 3792:DTBBY 3671:DTBN 3673:DTBP 3679:DTN 3677:PKLEBMN 3727:UIB9 3728:UIBBY 3565:UIBP UIBNE endogen ( 394) : 3671:DTBN 3446:DTNE 404:FKNBNEWX 401:PKLBMENE 400:PKLBMNE 399:PKLBNE 3815:PWNE 2286:PWNEW 3563:UIBN UIBNF endogen ( 199) : 3671:DTBN 3447:DTNF 208:FKNBNFWX 206:PKLEBMNF 205:PKLEBNF 3816:PWNF 2270:PWNFW 3563:UIBN UIBNG endogen ( 472) : 3671:DTBN 3448:DTNG 482:FKNBNGWX 479:PKLBMENG 478:PKLBMNG 477:PKLBNG 3814:PWNG 3808:PWNGW 3563:UIBN UIBNZ endogen ( 238) : 3671:DTBN 3449:DTNZ 247:FKNBNZWX 245:PKLEBMNZ 244:PKLEBNZ 3817:PWNZ 2294:PWNZW 3563:UIBN UIBO endogen ( 541) : 3823:PWO 3566:UIB UIBP endogen (3565) : 3673:DTBP 3681:DTP 3566:UIB UIBQ endogen (3564) : 3791:DTB9 3792:DTBBY 3673:DTBP 3672:DTBQ 3680:DTQ 3678:PKLEBMQ 3727:UIB9 3728:UIBBY 3565:UIBP UIBQF endogen ( 355) : 3672:DTBQ 3450:DTQF 364:FKNBQFWX 362:PKLEBMQF 361:PKLEBQF 3821:PWQF 2302:PWQFW 3564:UIBQ UIBQS endogen ( 433) : 3792:DTBBY 3672:DTBQ 3451:DTQS 443:FKNBQSWX 440:PKLBMEQS 439:PKLBMQS 438:PKLBQS 3820:PWQS 3809:PWQSW 3728:UIBBY 3564:UIBQ UIBQZ endogen ( 316) : 3672:DTBQ 3452:DTQZ 325:FKNBQZWX 323:PKLEBMQZ 322:PKLEBQZ 3819:PWQZ 2310:PWQZW 3564:UIBQ UIM endogen (3525), ikke-bestemmende. UIM9 endogen (3705) : 3797:DT9 3785:DTK9 3795:PKLEBM9 UIMA endogen ( 163) : 3444:DTA 3785:DTK9 3664:DTKP 171:FKNMAWX 164:PKLA 165:PKLEA 166:PKLEBA 167:PKLEBMA 3812:PWA 2261:PWAW 3705:UIM9 3524:UIMP UIMB endogen ( 280) : 3445:DTB 3785:DTK9 3786:DTKBY 3664:DTKP 288:FKNMBWX 281:PKLB 282:PKLEB 283:PKLEBB 284:PKLEBMB 3818:PWB 2278:PWBW 3705:UIM9 3706:UIMBY 3524:UIMP UIMBY endogen (3706) : 3798:DTBY 3786:DTKBY 3796:PKLEBMBY UIME endogen ( 514) : 3664:DTKP 3813:PWE 3524:UIMP UIMN endogen (3522) : 3785:DTK9 3786:DTKBY 3662:DTKN 3664:DTKP 3679:DTN 3677:PKLEBMN 3705:UIM9 3706:UIMBY 3524:UIMP UIMNE endogen ( 397) : 3662:DTKN 3446:DTNE 405:FKNMNEWX 401:PKLBMENE 400:PKLBMNE 399:PKLBNE 398:PKLNE 3815:PWNE 2286:PWNEW 3522:UIMN UIMNF endogen ( 202) : 3662:DTKN 3447:DTNF 210:FKNMNFWX 206:PKLEBMNF 205:PKLEBNF 204:PKLENF 203:PKLNF 3816:PWNF 2270:PWNFW 3522:UIMN UIMNG endogen ( 475) : 3662:DTKN 3448:DTNG 483:FKNMNGWX 479:PKLBMENG 478:PKLBMNG 477:PKLBNG 476:PKLNG 3814:PWNG 3808:PWNGW 3522:UIMN UIMNZ endogen ( 241) : 3662:DTKN 3449:DTNZ 249:FKNMNZWX 245:PKLEBMNZ 244:PKLEBNZ 243:PKLENZ 242:PKLNZ 3817:PWNZ 2294:PWNZW 3522:UIMN UIMO endogen ( 544) : 3823:PWO 3525:UIM UIMP endogen (3524) : 3664:DTKP 3681:DTP 3525:UIM UIMQ endogen (3523) : 3785:DTK9 3786:DTKBY 3664:DTKP 3663:DTKQ 3680:DTQ 3678:PKLEBMQ 3705:UIM9 3706:UIMBY 3524:UIMP UIMQF endogen ( 358) : 3663:DTKQ 3450:DTQF 366:FKNMQFWX 362:PKLEBMQF 361:PKLEBQF 360:PKLEQF 359:PKLQF 3821:PWQF 2302:PWQFW 3523:UIMQ UIMQS endogen ( 436) : 3786:DTKBY 3663:DTKQ 3451:DTQS 444:FKNMQSWX 440:PKLBMEQS 439:PKLBMQS 438:PKLBQS 437:PKLQS 3820:PWQS 3809:PWQSW 3706:UIMBY 3523:UIMQ UIMQZ endogen ( 319) : 3663:DTKQ 3452:DTQZ 327:FKNMQZWX 323:PKLEBMQZ 322:PKLEBQZ 321:PKLEQZ 320:PKLQZ 3819:PWQZ 2310:PWQZW 3523:UIMQ UK endogen (1640) : 1642:TYRKR 1641:TYRKS UKR eksogen : 1640:UK 3130:UOFXA 3128:UOXA 3892:UQ 1548:UWXA UL endogen (1516) : 1517:BUL 3799:BULA 1525:ULB 1518:ULD 1521:ULK 1733:ULSY 3129:UO 3130:UOFXA ULB endogen (1525) : 1526:BULB 3800:BULBA 3890:JDUUXA 1527:QAK 1531:QLTF 1528:QLTJD 1529:QLTJK 1532:QLTS 2635:TPCR_ATP 1535:UADA 1536:UADR 1538:UAK 1539:UUXA ULD endogen (1518) : 1589:BTYD 1937:SAFMA 1938:SAFME 1612:TTYD 3126:TTYDL 1519:ULDA 1520:ULDD 1522:ULF 1521:ULK ULDA endogen (1519) : 1610:TYDA 1520:ULDD ULDD endogen (1520) : 1609:TYDD ULF endogen (1522) : 1620:TYMLF 1733:ULSY 3130:UOFXA 3128:UOXA 3892:UQ 1548:UWXA ULK endogen (1521) : 1640:UK ULSY endogen (1733) : 3925:JUSY 1737:KBYSL 1736:KBYSPL 1843:USY ULSYE eksogen : 1737:KBYSL 1736:KBYSPL ULY eksogen : 1613:TYULY 3130:UOFXA 3128:UOXA 3892:UQ 1548:UWXA UMB eksogen : 1622:TYMB 3130:UOFXA 3128:UOXA 3892:UQ 1548:UWXA UMO eksogen : 3925:JUSY 3926:KUSY8499 1937:SAFMA 1938:SAFME 1623:TYMO 3130:UOFXA 3128:UOXA 3892:UQ 1843:USY 1548:UWXA UMR eksogen : 1624:TYMR 3130:UOFXA 3128:UOXA 3892:UQ 1548:UWXA UMS eksogen : 1621:TYMS 3130:UOFXA 3128:UOXA 3892:UQ 1548:UWXA UO endogen (3129), ikke-bestemmende. UOF endogen (3131), ikke-bestemmende. UOFXA endogen (3130) : 3131:UOF UOXA endogen (3128) : 3129:UO UP endogen (1626), ikke-bestemmende. UPEF eksogen : 3925:JUSY 3926:KUSY8499 1937:SAFMA 1629:TYPEF 1760:UEFSY 3130:UOFXA 3128:UOXA 1626:UP 3892:UQ 1814:UQSY 1843:USY 1548:UWXA UPFO eksogen : 3925:JUSY 3926:KUSY8499 1543:QPFO 1628:TYPFO 3128:UOXA 1544:UPFOI 1545:UPFOU 3892:UQ 1843:USY 1548:UWXA UPFOI endogen (1544) : 1647:TYRHY 3130:UOFXA 1626:UP UPFOU endogen (1545) : 2117:TRFO_O_E 3128:UOXA 1626:UP UPFP eksogen : 3925:JUSY 3927:KUSY7083 3926:KUSY8499 1540:QPFP 1627:TYPFP 1787:UFPSY 3128:UOXA 1541:UPFPI 1542:UPFPU 1843:USY 1547:UW UPFPI endogen (1541) : 1647:TYRHY 1626:UP UPFPU endogen (1542) : 2116:TRFP_O_E 3128:UOXA 1626:UP UPFY eksogen : 1631:TYPFY 1760:UEFSY 3130:UOFXA 3128:UOXA 1626:UP 3892:UQ 1814:UQSY 1548:UWXA UPOV eksogen : 3925:JUSY 1630:TYPOV 1760:UEFSY 3130:UOFXA 3128:UOXA 1626:UP 3892:UQ 1814:UQSY 1843:USY 1548:UWXA UPT eksogen : 3128:UOXA 1626:UP 1547:UW * UQ endogen (3892), feed-back : 1548:UWXA UQL eksogen : 3892:UQ 1548:UWXA UQR eksogen : 3892:UQ 1548:UWXA UQSY endogen (1814) : 3925:JUSY 1817:KBYSPQ 1818:KBYSQ 1843:USY UQSYE eksogen : 1817:KBYSPQ 1818:KBYSQ URY eksogen : 1617:TYURY 3130:UOFXA 3128:UOXA 3892:UQ 1548:UWXA USSY endogen (1679) : 3925:JUSY 1682:KBYSPS 1683:KBYSS 1843:USY USSYE eksogen : 1682:KBYSPS 1683:KBYSS USU eksogen : 1618:TYUSU 3128:UOXA USY endogen (1843) : 3973:JKBYS 3967:JKBYS1 3968:JKBYS2 3969:JKBYS3 3970:JKBYS4 3971:JKBYS5 3972:JKBYSP 3962:JKBYSP1 3963:JKBYSP2 3964:JKBYSP3 3965:JKBYSP4 3966:JKBYSP5 3925:JUSY 1903:KBYS 1874:KBYS1 1875:KBYS2 1876:KBYS3 1877:KBYS4 1878:KBYS5 1901:KBYSP 1864:KBYSP1 1865:KBYSP2 1866:KBYSP3 1867:KBYSP4 1868:KBYSP5 3927:KUSY7083 3926:KUSY8499 3924:ZUSY USYE eksogen : 3973:JKBYS 3967:JKBYS1 3968:JKBYS2 3969:JKBYS3 3970:JKBYS4 3971:JKBYS5 3972:JKBYSP 3962:JKBYSP1 3963:JKBYSP2 3964:JKBYSP3 3965:JKBYSP4 3966:JKBYSP5 1903:KBYS 1874:KBYS1 1875:KBYS2 1876:KBYS3 1877:KBYS4 1878:KBYS5 1901:KBYSP 1864:KBYSP1 1865:KBYSP2 1866:KBYSP3 1867:KBYSP4 1868:KBYSP5 * UUXA endogen (1539), feed-back : 3890:JDUUXA 3892:UQ 1539:UUXA 1548:UWXA UW endogen (1547) : 3072:BFREK 3071:EFREK 3925:JUSY 3927:KUSY7083 1549:UA 1843:USY UWSY endogen (1706) : 3925:JUSY 1709:KBYSPW 1710:KBYSW 1843:USY UWSYE eksogen : 1709:KBYSPW 1710:KBYSW UWXA endogen (1548) : 1549:UA 3892:UQ 1814:UQSY 3891:ZUWXA V endogen (3653) : 3661:PV V9 endogen (3771) : 3775:PV9 * VA endogen (1317), feed-back : 3435:PVA 1341:PVMA 3801:PWAVV 2016:SPG_XA 3012:TJKSXA 3771:V9 3652:VP 607:XQZ_XA 2333:YFA * VB endogen (1323), feed-back : 3436:PVB 1348:PVMB 2284:PXB 2022:SPG_XB 3018:TJKSXB 3771:V9 3772:VBY 3652:VP 712:XQZ_XB 2339:YFB VBY endogen (3772) : 3776:PVBY * VE endogen (1318), feed-back : 3486:PVE 1350:PVME 2017:SPG_XE 3013:TJKSXE 3652:VP 817:XQZ_XE 2334:YFE VE1 endogen (3611) : 3627:BVE 3619:PVE1 VE9 endogen (3749) : 3753:PVE9 VEA endogen (3327) : 3336:BVEA 3749:VE9 3610:VEP 3682:VEX VEB endogen (3328) : 3337:BVEB 3749:VE9 3750:VEBY 3610:VEP 3682:VEX VEBY endogen (3750) : 3758:BVEBY 3754:PVEBY VEE endogen (3456) : 3610:VEP VEH endogen (3457) : 3610:VEP 3682:VEX VEN endogen (3608) : 3624:BVEN 3616:PVEN 3749:VE9 3750:VEBY 3610:VEP VENE endogen (3329) : 3338:BVENE 3608:VEN VENF endogen (3330) : 3339:BVENF 3608:VEN 3682:VEX VENG endogen (3331) : 3340:BVENG 3608:VEN VENZ endogen (3332) : 3341:BVENZ 3608:VEN 3682:VEX VEO endogen (3458) : 3757:BVE9 3611:VE1 3682:VEX VEP endogen (3610) : 3626:BVEP 3618:PVEP 3611:VE1 VEQ endogen (3609) : 3625:BVEQ 3617:PVEQ 3749:VE9 3750:VEBY 3610:VEP VEQF endogen (3333) : 3342:BVEQF 3609:VEQ 3682:VEX VEQS endogen (3334) : 3343:BVEQS 3750:VEBY 3609:VEQ 3682:VEX VEQZ endogen (3335) : 3344:BVEQZ 3609:VEQ 3682:VEX VEX endogen (3682) : 3684:PVEX * VH endogen (1327), feed-back : 8:PVH 1351:PVMH 2026:SPG_XH 3022:TJKSXH 3652:VP 2343:YFH VM endogen (3634) : 3642:PVM VM9 endogen (3761) : 3765:PVM9 VMA endogen (3318) : 3761:VM9 3633:VMP VMB endogen (3319) : 3761:VM9 3762:VMBY 3633:VMP VMBY endogen (3762) : 3766:PVMBY VME endogen (3453) : 3633:VMP VMH endogen (3454) : 3633:VMP VMN endogen (3631) : 3639:PVMN 3761:VM9 3762:VMBY 3633:VMP VMNE endogen (3320) : 3631:VMN VMNF endogen (3321) : 3631:VMN VMNG endogen (3322) : 3631:VMN VMNZ endogen (3323) : 3631:VMN VMO endogen (3455) : 3634:VM VMP endogen (3633) : 3641:PVMP 3634:VM VMQ endogen (3632) : 3640:PVMQ 3761:VM9 3762:VMBY 3633:VMP VMQF endogen (3324) : 3632:VMQ VMQS endogen (3325) : 3762:VMBY 3632:VMQ VMQZ endogen (3326) : 3632:VMQ VN endogen (3650) : 3658:PVN 3771:V9 3772:VBY 3652:VP VNE endogen (1320) : 1343:PVENE 3437:PVNE 2292:PXNE 2019:SPG_XNE 3016:TJKSXNE 3650:VN 2336:YFNE * VNF endogen (1321), feed-back : 1344:PVMNF 3438:PVNF 2020:SPG_XNF 3014:TJKSXNF 3650:VN 670:XQZ_XNF 2337:YFNF VNG endogen (1319) : 1342:PVENG 3439:PVNG 2018:SPG_XNG 3015:TJKSXNG 3650:VN 2335:YFNG * VNZ endogen (1322), feed-back : 1345:PVMNZ 3440:PVNZ 2300:PXNZ 2021:SPG_XNZ 3017:TJKSXNZ 3650:VN 691:XQZ_XNZ 2338:YFNZ * VO endogen (1328), feed-back : 564:PVO 2027:SPG_XO 3023:TJKSXO 3653:V 572:VO1 VO1 endogen ( 572) : 2186:TFNY_O_Z 573:YFO1 VP endogen (3652) : 3660:PVP 3653:V VQ endogen (3651) : 3659:PVQ 3771:V9 3772:VBY 3652:VP * VQF endogen (1326), feed-back : 1346:PVMQF 3441:PVQF 2308:PXQF 2025:SPG_XQF 3021:TJKSXQF 3651:VQ 775:XQZ_XQF 2342:YFQF * VQS endogen (1325), feed-back : 1349:PVMQS 3442:PVQS 2024:SPG_XQS 3020:TJKSXQS 3772:VBY 3651:VQ 754:XQZ_XQS 2341:YFQS * VQZ endogen (1324), feed-back : 1347:PVMQZ 3443:PVQZ 2316:PXQZ 2023:SPG_XQZ 3019:TJKSXQZ 3651:VQ 733:XQZ_XQZ 2340:YFQZ VS eksogen : 2499:PWBS VSE eksogen : 2496:PWBSE * WBCP_Z_CF endogen (2467), feed-back : 2453:OWBCP_Z_CF 2470:WCP_CF_X 2473:WNB_CF 2539:WNB_E * WBD_OS_Z endogen (2501), feed-back : 2148:BIWB 2554:BOWB 2553:BOWBS 3299:BTISUI 2500:OWBD_OS_Z 2501:WBD_OS_Z 2502:WNB_OS * WBE_OS_Z endogen (2498), feed-back : 2554:BOWB 2553:BOWBS 3298:BTISUU 2497:OWBE_OS_Z 2534:OWNB_E 2504:TFBGE_OS_Z 2137:TIIN_E 2498:WBE_OS_Z 2502:WNB_OS 2508:WN_OSSLOG * WBM_CF_Z endogen (2472), feed-back : 2148:BIWB 2554:BOWB 2552:BOWBM 3301:BTIIN_CF 2464:OWBM_CF_Z 2146:TIIM_CF_X 2472:WBM_CF_Z 2474:WLM_Z_CF 2473:WNB_CF 2539:WNB_E * WBP_Z_CF endogen (2477), feed-back : 2457:OWBP_Z_CF 2150:TIFP_CF_H 2473:WNB_CF 2539:WNB_E 2482:WP_CF_X * WB_Z_OS endogen (2492), feed-back : 3300:BTIIR_Z_OS 2491:OWB_Z_OS 2144:TII_Z_OS 2502:WNB_OS * WCP endogen ( 81), feed-back : 2690:BWCP 22:CPUXHW 2679:FWCP * WCP_CF_E endogen (2538), feed-back : 2408:WCP_CF_H 2551:WN_E * WCP_CF_H endogen (2408), feed-back : 3294:BTIIN_H 2138:TIIN_H 2415:WN_H * WCP_CF_X endogen (2470), feed-back : 2557:BOWP_B 2408:WCP_CF_H * WG_E_CF endogen (2466), feed-back : 2123:WNNB_E 2485:WN_CF 2486:WSI_CF_Z * WHE endogen ( 80), feed-back : 81:WCP 80:WHE WLG_Z_OS eksogen : 2215:WZZOMUXG * WLM_CF_CF endogen (2484), feed-back : 2484:WLM_CF_CF 2485:WN_CF 2486:WSI_CF_Z * WLM_CR_CF endogen (2428), feed-back : 3295:BTIIN_CR 2139:TIIN_CR 2428:WLM_CR_CF 2433:WN_CR 2434:WSI_CR_Z * WLM_E_CF endogen (2540), feed-back : 3293:BTIIN_E 2137:TIIN_E 2540:WLM_E_CF 2551:WN_E * WLM_H_CF endogen (2410), feed-back : 3294:BTIIN_H 2396:TFLM_H_CF 2138:TIIN_H 2410:WLM_H_CF 2415:WN_H * WLM_OK_CF endogen (2518), feed-back : 3296:BTIIN_OK 2140:TIIN_OK 2518:WLM_OK_CF 2509:WN_OK WLM_Z_CF endogen (2474), ikke-bestemmende. * WNBR_CF endogen (2471), feed-back : 2461:OWNBR_CF 2473:WNB_CF 2539:WNB_E 2485:WN_CF 2486:WSI_CF_Z WNB_CF endogen (2473) : 3301:BTIIN_CF * WNB_CR endogen (2427), feed-back : 3295:BTIIN_CR 2423:OWNB_CR 2139:TIIN_CR 2539:WNB_E 2433:WN_CR 2434:WSI_CR_Z * WNB_E endogen (2539), feed-back : 3293:BTIIN_E 2546:TFNB_E 2137:TIIN_E 2551:WN_E * WNB_H endogen (2409), feed-back : 3294:BTIIN_H 2404:OWNB_H 2138:TIIN_H 2539:WNB_E 2415:WN_H * WNB_OK endogen (2517), feed-back : 3296:BTIIN_OK 2515:OWNB_OK 2140:TIIN_OK 2539:WNB_E 2509:WN_OK * WNB_OO endogen (2527), feed-back : 3297:BTIIN_OO 2525:OWNB_OO 2141:TIIN_OO 2539:WNB_E 2530:WN_OO WNB_OS endogen (2502) : 2539:WNB_E 2503:WN_OS WNC_OSSLOG endogen (2507) : 2508:WN_OSSLOG WNNB_E endogen (2123) : 3317:KENY WNQ_CF endogen (2483) : 3301:BTIIN_CF 2537:OWNQ_E 2544:WNQ_E 2485:WN_CF 2486:WSI_CF_Z * WNQ_CR endogen (2432), feed-back : 3295:BTIIN_CR 2537:OWNQ_E 2139:TIIN_CR 2544:WNQ_E 2433:WN_CR 2434:WSI_CR_Z * WNQ_E endogen (2544), feed-back : 3293:BTIIN_E 2550:TFNQ_E 2137:TIIN_E 2551:WN_E * WNQ_H endogen (2414), feed-back : 3294:BTIIN_H 2537:OWNQ_E 2138:TIIN_H 2544:WNQ_E 2415:WN_H * WNQ_OK endogen (2521), feed-back : 3296:BTIIN_OK 2537:OWNQ_E 2140:TIIN_OK 2544:WNQ_E 2509:WN_OK * WNQ_OO endogen (2529), feed-back : 3297:BTIIN_OO 2537:OWNQ_E 2141:TIIN_OO 2544:WNQ_E 2530:WN_OO * WNQ_OS endogen (2489), feed-back : 3300:BTIIR_Z_OS 2537:OWNQ_E 2144:TII_Z_OS 2507:WNC_OSSLOG 2544:WNQ_E 2503:WN_OS * WN_CF endogen (2485), feed-back : 81:WCP * WN_CR endogen (2433), feed-back : 81:WCP * WN_E endogen (2551), feed-back : 2123:WNNB_E * WN_H endogen (2415), feed-back : 81:WCP * WN_O endogen (2531), feed-back : 2216:WON WN_OK endogen (2509) : 2531:WN_O WN_OO endogen (2530) : 2531:WN_O WN_OS endogen (2503) : 2531:WN_O WN_OSSLOG endogen (2508), ikke-bestemmende. WON endogen (2216), ikke-bestemmende. WP endogen ( 78) : 81:WCP * WPB_ATP endogen (2645), feed-back : 2641:OWPB_ATP 2645:WPB_ATP 2648:WPCR_ATP 4097:ZWPB_ATP * WPB_F endogen (2578), feed-back : 2575:OWPB_F 2578:WPB_F 2579:WP_F 4092:ZWPB_F * WPCO1_BF endogen (2594), feed-back : 2593:OWPCO1_BF 2592:SYWPCO1_BF 2591:TIPCO1_BF 2590:TYPCO1_BF 81:WCP 2594:WPCO1_BF 2607:WPCO_BF * WPCO2_BF endogen (2601), feed-back : 2600:OWPCO2_BF 2599:SYWPCO2_BF 2598:TIPCO2_BF 2597:TYPCO2_BF 81:WCP 2601:WPCO2_BF 2607:WPCO_BF * WPCO_BF endogen (2607), feed-back : 81:WCP 78:WP 3859:WPC_BF 3860:WPO_BF 2662:WP_BF * WPCR_ATP endogen (2648), feed-back : 2570:BSYWP 2646:PWP_ATP 2638:TIPCR_ATP 2637:TYPCR_ATP 78:WP * WPCR_BF endogen (2587), feed-back : 2586:OWPCR_BF 2585:SYWPCR_BF 2584:TIPCR_BF 2583:TYPCR_BF 78:WP 2587:WPCR_BF 3859:WPC_BF 2662:WP_BF * WPCR_DMP endogen (2652), feed-back : 2651:OWPCR_DMP 2650:TIPCR_DMP 2649:TYPCR_DMP 78:WP 2652:WPCR_DMP * WPCR_LD endogen (2661), feed-back : 2660:OWPCR_LD 2659:TIPCR_LD 2658:TYPCR_LD 78:WP 2661:WPCR_LD * WPCR_SP endogen (2657), feed-back : 2656:OWPCR_SP 2655:TIPCR_SP 2654:TYPCR_SP 78:WP 2657:WPCR_SP WPC_BF endogen (3859), ikke-bestemmende. * WPIO1_BF endogen (2621), feed-back : 2620:OWPIO1_BF 2619:SYWPIO1_BF 2618:TIPIO1_BF 2617:TYPIO1_BF 81:WCP 2621:WPIO1_BF 2634:WPIO_BF * WPIO2_BF endogen (2628), feed-back : 2627:OWPIO2_BF 2626:SYWPIO2_BF 2625:TIPIO2_BF 2624:TYPIO2_BF 81:WCP 2628:WPIO2_BF 2634:WPIO_BF * WPIO_BF endogen (2634), feed-back : 81:WCP 78:WP 3858:WPI_BF 3860:WPO_BF 2662:WP_BF * WPIR_BF endogen (2614), feed-back : 2613:OWPIR_BF 2612:SYWPIR_BF 2611:TIPIR_BF 2610:TYPIR_BF 78:WP 2614:WPIR_BF 3858:WPI_BF 2662:WP_BF WPI_BF endogen (3858), ikke-bestemmende. WPO_BF endogen (3860) : 3861:WPR_BF WPR_BF endogen (3861), ikke-bestemmende. * WPSDK_ATP endogen (2644), feed-back : 4099:JDWPSDK_ATP 2640:OWPSDK_ATP 2648:WPCR_ATP 2644:WPSDK_ATP 2647:WPS_ATP 4096:ZWPSDK_ATP * WPSDK_F endogen (2577), feed-back : 4094:JDWPSDK_F 2574:OWPSDK_F 2577:WPSDK_F 2579:WP_F 4091:ZWPSDK_F * WPSE_ATP endogen (2643), feed-back : 4098:JDWPSE_ATP 2639:OWPSE_ATP 2648:WPCR_ATP 2643:WPSE_ATP 2647:WPS_ATP 4095:ZWPSE_ATP * WPSE_F endogen (2576), feed-back : 4093:JDWPSE_F 2573:OWPSE_F 2576:WPSE_F 2579:WP_F 4090:ZWPSE_F WPS_ATP endogen (2647), ikke-bestemmende. * WP_B endogen (2672), feed-back : 2671:OWP_B 2672:WP_B * WP_BF endogen (2662), feed-back : 2570:BSYWP 2567:TIP_BF 3861:WPR_BF * WP_CF_E endogen (2543), feed-back : 3293:BTIIN_E 2137:TIIN_E 2551:WN_E * WP_CF_H endogen (2413), feed-back : 2162:IUWP 2415:WN_H WP_CF_X endogen (2482) : 2564:BWPS * WP_F endogen (2579), feed-back : 1919:IWBR 2580:PWP_F 2592:SYWPCO1_BF 2599:SYWPCO2_BF 2585:SYWPCR_BF 2619:SYWPIO1_BF 2626:SYWPIO2_BF 2612:SYWPIR_BF 2568:TIP_F * WSCP_D_CF endogen (2468), feed-back : 2556:BOWSD 2454:OWSCP_D_CF 2470:WCP_CF_X 2480:WS_Z_CF 2542:WS_Z_E * WSCP_E_CF endogen (2469), feed-back : 2555:BOWSE 2455:OWSCP_E_CF 2470:WCP_CF_X 2541:WS_E_Z 2480:WS_Z_CF WSI_CF_Z endogen (2486) : 2487:PWS_CF WSI_CR_Z endogen (2434) : 2435:PWS_CR * WSP_D_CF endogen (2478), feed-back : 2556:BOWSD 2564:BWPS 2458:OWSP_D_CF 2150:TIFP_CF_H 2482:WP_CF_X 2480:WS_Z_CF 2542:WS_Z_E * WSP_E_CF endogen (2479), feed-back : 2555:BOWSE 2564:BWPS 2459:OWSP_E_CF 2150:TIFP_CF_H 2482:WP_CF_X 2541:WS_E_Z 2480:WS_Z_CF * WSR_D_CF endogen (2475), feed-back : 2556:BOWSD 2462:OWSR_D_CF 2485:WN_CF 2486:WSI_CF_Z 2480:WS_Z_CF 2542:WS_Z_E * WSR_E_CF endogen (2476), feed-back : 2555:BOWSE 2463:OWSR_E_CF 2485:WN_CF 2486:WSI_CF_Z 2541:WS_E_Z 2480:WS_Z_CF * WS_CF_Z endogen (2481), feed-back : 2559:BWSD_E 2465:OWS_CF_Z 2487:PWS_CF 2565:PWS_KAX 2153:TIU_CF_Z 2485:WN_CF 2542:WS_Z_E * WS_CR_Z endogen (2431), feed-back : 2559:BWSD_E 2426:OWS_CR_Z 2435:PWS_CR 2565:PWS_KAX 2152:TIU_CR_Z 2433:WN_CR 2542:WS_Z_E * WS_D_CR endogen (2429), feed-back : 2556:BOWSD 2424:OWS_D_CR 2156:TIU_Z_CR 2433:WN_CR 2434:WSI_CR_Z 2542:WS_Z_E * WS_D_H endogen (2412), feed-back : 2556:BOWSD 2405:OWS_D_H 2157:TIU_Z_H 2415:WN_H 2542:WS_Z_E * WS_D_OK endogen (2520), feed-back : 2426:OWS_CR_Z 2535:OWS_Z_E 2435:PWS_CR 2509:WN_OK 2542:WS_Z_E * WS_E_CR endogen (2430), feed-back : 2555:BOWSE 2425:OWS_E_CR 2156:TIU_Z_CR 2433:WN_CR 2434:WSI_CR_Z 2541:WS_E_Z * WS_E_H endogen (2411), feed-back : 2555:BOWSE 2406:OWS_E_H 2157:TIU_Z_H 2415:WN_H 2541:WS_E_Z * WS_E_OK endogen (2519), feed-back : 2555:BOWSE 2516:OWS_E_OK 2509:WN_OK 2541:WS_E_Z * WS_E_Z endogen (2541), feed-back : 2532:OWS_E_Z 2548:TFS_E_Z 2154:TIU_E_Z 2551:WN_E * WS_X_OO endogen (2528), feed-back : 2556:BOWSD 2526:OWS_X_OO 2158:TIU_Z_OO 2530:WN_OO 2542:WS_Z_E * WS_X_OS endogen (2488), feed-back : 2426:OWS_CR_Z 2535:OWS_Z_E 2435:PWS_CR 2159:TIU_Z_OS 2503:WN_OS 2542:WS_Z_E WS_Z_CF endogen (2480), ikke-bestemmende. * WS_Z_E endogen (2542), feed-back : 2556:BOWSD 2559:BWSD_E 2547:TFS_Z_E 2155:TIU_Z_E 2551:WN_E * WZZOMUXA endogen (2214), feed-back : 2214:WZZOMUXA 2215:WZZOMUXG WZZOMUXG endogen (2215), ikke-bestemmende. X endogen (2803) : 3627:BVE 2808:PX X9 endogen (2812) : 3757:BVE9 2814:PX9 X9_C endogen (2892) : 2902:XP_C X9_CP endogen (2893) : 2903:XP_CP X9_E endogen (2895) : 2905:XP_E X9_I endogen (2894) : 2904:XP_I X9_X endogen (2891) : 2901:XP_X XA endogen (1264) : 3336:BVEA 2803:X 2812:X9 2809:XP XA_C endogen (2845) : 2892:X9_C * XA_CB endogen ( 928), feed-back : 1357:PNCB 3028:TJKCB 2995:TJKRXA 928:XA_CB 2833:XA_CP 135:XA_E01 1034:XQZ_CB 2927:X_CB * XA_CE endogen ( 892), feed-back : 1355:PNCE 3026:TJKCE 2995:TJKRXA 892:XA_CE 2833:XA_CP 135:XA_E01 1030:XQZ_CE 2925:X_CE * XA_CF endogen ( 856), feed-back : 1353:PNCF 3024:TJKCF 2995:TJKRXA 856:XA_CF 2833:XA_CP 135:XA_E01 1026:XQZ_CF 2923:X_CF * XA_CG endogen ( 910), feed-back : 1356:PNCG 3027:TJKCG 2995:TJKRXA 910:XA_CG 2833:XA_CP 135:XA_E01 1032:XQZ_CG 2926:X_CG * XA_CH endogen ( 946), feed-back : 3029:TJKCH 2995:TJKRXA 946:XA_CH 2833:XA_CP 135:XA_E01 1053:XH_CH 2928:X_CH * XA_CO endogen (1000), feed-back : 567:CO 568:FCO 3031:TJKCO 2995:TJKRXA 2845:XA_C 1000:XA_CO 135:XA_E01 XA_CP endogen (2833) : 2893:X9_CP 2845:XA_C * XA_CS endogen ( 964), feed-back : 1358:PNCS 3030:TJKCS 2995:TJKRXA 2833:XA_CP 964:XA_CS 135:XA_E01 1038:XQZ_CS 2929:X_CS * XA_CT endogen ( 982), feed-back : 2995:TJKRXA 2833:XA_CP 982:XA_CT 135:XA_E01 2930:X_CT * XA_CV endogen ( 874), feed-back : 1354:PNCV 3025:TJKCV 2995:TJKRXA 2833:XA_CP 874:XA_CV 135:XA_E01 1028:XQZ_CV 2924:X_CV XA_E endogen (2869) : 2895:X9_E XA_E01 endogen ( 135) : 143:E01 3036:TJKE01 2995:TJKRXA 2869:XA_E 2935:X_E01 * XA_E2 endogen (1105), feed-back : 1461:PE2 3037:TJKE2 2995:TJKRXA 2869:XA_E 135:XA_E01 1105:XA_E2 1116:XQZ_E2 2936:X_E2 * XA_E3 endogen (1187), feed-back : 1462:PE3 141:PE3X 3038:TJKE3 2995:TJKRXA 2869:XA_E 135:XA_E01 1187:XA_E3 2937:X_E3 * XA_E59 endogen (1126), feed-back : 1464:PE59 3039:TJKE59 2995:TJKRXA 2869:XA_E 135:XA_E01 1126:XA_E59 1137:XQZ_E59 2938:X_E59 * XA_E7Y endogen (1147), feed-back : 1463:PE7Y 3040:TJKE7Y 2995:TJKRXA 2869:XA_E 135:XA_E01 1147:XA_E7Y 2939:X_E7Y * XA_ES endogen (1208), feed-back : 1467:PESQ 3041:TJKES 2995:TJKRXA 2869:XA_E 135:XA_E01 1208:XA_ES 1218:XQZ_ES 2940:X_ES XA_I endogen (2857) : 2894:X9_I * XA_IB endogen (1063), feed-back : 1388:IB 1360:PNIB 3033:TJKIB 2995:TJKRXA 135:XA_E01 2857:XA_I 1063:XA_IB 1074:XQZ_IB 2932:X_IB * XA_IL endogen (1228), feed-back : 1312:IL 1316:ILX 1361:PNIL 3035:TJKIL 2995:TJKRXA 135:XA_E01 2857:XA_I 2934:X_IL * XA_IM endogen (1018), feed-back : 1386:IM 1359:PNIM 3032:TJKIM 2995:TJKRXA 135:XA_E01 2857:XA_I 1018:XA_IM 1042:XQZ_IM 2931:X_IM * XA_IT endogen (1084), feed-back : 1364:PIT 3034:TJKIT 2995:TJKRXA 135:XA_E01 2857:XA_I 1084:XA_IT 2933:X_IT XA_X endogen (2821) : 2891:X9_X * XA_XA endogen ( 601), feed-back : 2995:TJKRXA 1317:VA 135:XA_E01 2821:XA_X 601:XA_XA 2911:X_XA * XA_XB endogen ( 706), feed-back : 2995:TJKRXA 1323:VB 135:XA_E01 2821:XA_X 706:XA_XB 2917:X_XB * XA_XE endogen ( 809), feed-back : 2995:TJKRXA 1318:VE 135:XA_E01 2821:XA_X 809:XA_XE 2912:X_XE * XA_XH endogen ( 790), feed-back : 2995:TJKRXA 1327:VH 135:XA_E01 2821:XA_X 790:XA_XH 2921:X_XH * XA_XNE endogen ( 643), feed-back : 2995:TJKRXA 1320:VNE 135:XA_E01 2821:XA_X 643:XA_XNE 2914:X_XNE * XA_XNF endogen ( 664), feed-back : 2995:TJKRXA 1321:VNF 135:XA_E01 2821:XA_X 664:XA_XNF 2915:X_XNF * XA_XNG endogen ( 622), feed-back : 1330:PVMNG 2995:TJKRXA 1319:VNG 135:XA_E01 2821:XA_X 622:XA_XNG 2913:X_XNG * XA_XNZ endogen ( 685), feed-back : 2995:TJKRXA 1322:VNZ 135:XA_E01 2821:XA_X 685:XA_XNZ 2916:X_XNZ * XA_XO endogen ( 830), feed-back : 2995:TJKRXA 1328:VO 135:XA_E01 2821:XA_X 830:XA_XO 2922:X_XO * XA_XQF endogen ( 769), feed-back : 2995:TJKRXA 1326:VQF 135:XA_E01 2821:XA_X 769:XA_XQF 2920:X_XQF * XA_XQS endogen ( 748), feed-back : 2995:TJKRXA 1325:VQS 135:XA_E01 2821:XA_X 748:XA_XQS 2919:X_XQS * XA_XQZ endogen ( 727), feed-back : 2995:TJKRXA 1324:VQZ 135:XA_E01 2821:XA_X 727:XA_XQZ 2918:X_XQZ XB endogen (1270) : 3337:BVEB 1278:FXB 2803:X 2812:X9 2815:XBY 2809:XP XBY endogen (2815) : 3758:BVEBY 2817:PXBY XBY_C endogen (2897), ikke-bestemmende. XBY_CP endogen (2898), ikke-bestemmende. XBY_E endogen (2900), ikke-bestemmende. XBY_I endogen (2899), ikke-bestemmende. XBY_X endogen (2896), ikke-bestemmende. XB_C endogen (2851) : 2892:X9_C 2897:XBY_C * XB_CB endogen ( 932), feed-back : 1357:PNCB 3028:TJKCB 3001:TJKRXB 1270:XB 932:XB_CB 2839:XB_CP 1034:XQZ_CB 2927:X_CB * XB_CE endogen ( 896), feed-back : 1355:PNCE 3026:TJKCE 3001:TJKRXB 1270:XB 896:XB_CE 2839:XB_CP 1030:XQZ_CE 2925:X_CE * XB_CF endogen ( 860), feed-back : 1353:PNCF 3024:TJKCF 3001:TJKRXB 1270:XB 860:XB_CF 2839:XB_CP 1026:XQZ_CF 2923:X_CF * XB_CG endogen ( 914), feed-back : 1356:PNCG 3027:TJKCG 3001:TJKRXB 1270:XB 914:XB_CG 2839:XB_CP 1032:XQZ_CG 2926:X_CG * XB_CH endogen ( 950), feed-back : 3029:TJKCH 3001:TJKRXB 1270:XB 950:XB_CH 2839:XB_CP 1053:XH_CH 2928:X_CH * XB_CO endogen (1004), feed-back : 567:CO 568:FCO 3031:TJKCO 3001:TJKRXB 1270:XB 2851:XB_C 1004:XB_CO XB_CP endogen (2839) : 2893:X9_CP 2898:XBY_CP 2851:XB_C * XB_CS endogen ( 968), feed-back : 1358:PNCS 3030:TJKCS 3001:TJKRXB 1270:XB 2839:XB_CP 968:XB_CS 1038:XQZ_CS 2929:X_CS * XB_CT endogen ( 986), feed-back : 3001:TJKRXB 1270:XB 2839:XB_CP 986:XB_CT 2930:X_CT * XB_CV endogen ( 878), feed-back : 1354:PNCV 3025:TJKCV 3001:TJKRXB 1270:XB 2839:XB_CP 878:XB_CV 1028:XQZ_CV 2924:X_CV XB_E endogen (2875) : 2895:X9_E 2900:XBY_E * XB_E01 endogen (1172), feed-back : 143:E01 3036:TJKE01 3001:TJKRXB 1270:XB 2875:XB_E 1172:XB_E01 2935:X_E01 * XB_E2 endogen (1111), feed-back : 1461:PE2 3037:TJKE2 3001:TJKRXB 1270:XB 2875:XB_E 1111:XB_E2 1116:XQZ_E2 2936:X_E2 * XB_E3 endogen (1192), feed-back : 1462:PE3 141:PE3X 3038:TJKE3 3001:TJKRXB 1270:XB 2875:XB_E 1192:XB_E3 2937:X_E3 * XB_E59 endogen (1132), feed-back : 1464:PE59 3039:TJKE59 3001:TJKRXB 1270:XB 2875:XB_E 1132:XB_E59 1137:XQZ_E59 2938:X_E59 * XB_E7Y endogen (1153), feed-back : 1463:PE7Y 3040:TJKE7Y 3001:TJKRXB 1270:XB 2875:XB_E 1153:XB_E7Y 2939:X_E7Y * XB_ES endogen (1214), feed-back : 1467:PESQ 3041:TJKES 3001:TJKRXB 1270:XB 2875:XB_E 1214:XB_ES 1218:XQZ_ES 2940:X_ES XB_I endogen (2863) : 2894:X9_I 2899:XBY_I * XB_IB endogen (1069), feed-back : 1388:IB 1360:PNIB 3033:TJKIB 3001:TJKRXB 1270:XB 2863:XB_I 1069:XB_IB 1074:XQZ_IB 2932:X_IB XB_IL endogen (1234) : 1312:IL 1316:ILX 1361:PNIL 3035:TJKIL 3001:TJKRXB 1270:XB 2863:XB_I 2934:X_IL * XB_IM endogen (1022), feed-back : 1386:IM 1359:PNIM 3032:TJKIM 3001:TJKRXB 1270:XB 2863:XB_I 1022:XB_IM 1042:XQZ_IM 2931:X_IM * XB_IT endogen (1090), feed-back : 3034:TJKIT 3001:TJKRXB 1270:XB 2863:XB_I 1090:XB_IT 2933:X_IT XB_X endogen (2827) : 2891:X9_X 2896:XBY_X * XB_XA endogen ( 602), feed-back : 3001:TJKRXB 1317:VA 1270:XB 2827:XB_X 602:XB_XA 2911:X_XA * XB_XB endogen ( 707), feed-back : 3001:TJKRXB 1323:VB 1270:XB 2827:XB_X 707:XB_XB 2917:X_XB * XB_XE endogen ( 812), feed-back : 3001:TJKRXB 1318:VE 1270:XB 2827:XB_X 812:XB_XE 2912:X_XE * XB_XH endogen ( 791), feed-back : 3001:TJKRXB 1327:VH 1270:XB 2827:XB_X 791:XB_XH 2921:X_XH * XB_XNE endogen ( 644), feed-back : 1331:PVMNE 3001:TJKRXB 1320:VNE 1270:XB 2827:XB_X 644:XB_XNE 2914:X_XNE * XB_XNF endogen ( 665), feed-back : 3001:TJKRXB 1321:VNF 1270:XB 2827:XB_X 665:XB_XNF 2915:X_XNF * XB_XNG endogen ( 623), feed-back : 1330:PVMNG 3001:TJKRXB 1319:VNG 1270:XB 2827:XB_X 623:XB_XNG 2913:X_XNG * XB_XNZ endogen ( 686), feed-back : 3001:TJKRXB 1322:VNZ 1270:XB 2827:XB_X 686:XB_XNZ 2916:X_XNZ * XB_XO endogen ( 833), feed-back : 3001:TJKRXB 1328:VO 1270:XB 2827:XB_X 833:XB_XO 2922:X_XO * XB_XQF endogen ( 770), feed-back : 3001:TJKRXB 1326:VQF 1270:XB 2827:XB_X 770:XB_XQF 2920:X_XQF * XB_XQS endogen ( 749), feed-back : 3001:TJKRXB 1325:VQS 1270:XB 2827:XB_X 749:XB_XQS 2919:X_XQS * XB_XQZ endogen ( 728), feed-back : 3001:TJKRXB 1324:VQZ 1270:XB 2827:XB_X 728:XB_XQZ 2918:X_XQZ * XE endogen (1266), feed-back : 3459:BVEE 138:D_XE_E3 2803:X 653:XE_XNE 632:XE_XNG 2809:XP XE_C endogen (2846) : 2902:XP_C * XE_CB endogen ( 929), feed-back : 138:D_XE_E3 1357:PNCB 3028:TJKCB 2996:TJKRXE 929:XE_CB 2834:XE_CP 137:XE_E3 1034:XQZ_CB 2927:X_CB * XE_CE endogen ( 893), feed-back : 138:D_XE_E3 1355:PNCE 3026:TJKCE 2996:TJKRXE 893:XE_CE 2834:XE_CP 137:XE_E3 1030:XQZ_CE 2925:X_CE * XE_CF endogen ( 857), feed-back : 138:D_XE_E3 1353:PNCF 3024:TJKCF 2996:TJKRXE 857:XE_CF 2834:XE_CP 137:XE_E3 1026:XQZ_CF 2923:X_CF * XE_CG endogen ( 911), feed-back : 138:D_XE_E3 1356:PNCG 3027:TJKCG 2996:TJKRXE 911:XE_CG 2834:XE_CP 137:XE_E3 1032:XQZ_CG 2926:X_CG * XE_CH endogen ( 947), feed-back : 138:D_XE_E3 3029:TJKCH 2996:TJKRXE 947:XE_CH 2834:XE_CP 137:XE_E3 1053:XH_CH 2928:X_CH * XE_CO endogen (1001), feed-back : 567:CO 138:D_XE_E3 568:FCO 3031:TJKCO 2996:TJKRXE 2846:XE_C 1001:XE_CO 137:XE_E3 XE_CP endogen (2834) : 2846:XE_C 2903:XP_CP * XE_CS endogen ( 965), feed-back : 138:D_XE_E3 1358:PNCS 3030:TJKCS 2996:TJKRXE 2834:XE_CP 965:XE_CS 137:XE_E3 1038:XQZ_CS 2929:X_CS * XE_CT endogen ( 983), feed-back : 138:D_XE_E3 2996:TJKRXE 2834:XE_CP 983:XE_CT 137:XE_E3 2930:X_CT * XE_CV endogen ( 875), feed-back : 138:D_XE_E3 1354:PNCV 3025:TJKCV 2996:TJKRXE 2834:XE_CP 875:XE_CV 137:XE_E3 1028:XQZ_CV 2924:X_CV XE_E endogen (2870) : 2905:XP_E * XE_E01 endogen (1168), feed-back : 138:D_XE_E3 143:E01 3036:TJKE01 2996:TJKRXE 2870:XE_E 1168:XE_E01 137:XE_E3 2935:X_E01 * XE_E2 endogen (1106), feed-back : 138:D_XE_E3 1461:PE2 3037:TJKE2 2996:TJKRXE 2870:XE_E 1106:XE_E2 137:XE_E3 1116:XQZ_E2 2936:X_E2 XE_E3 endogen ( 137) : 1462:PE3 140:PXE_E3 3038:TJKE3 2996:TJKRXE 2870:XE_E 2937:X_E3 * XE_E59 endogen (1127), feed-back : 138:D_XE_E3 1464:PE59 3039:TJKE59 2996:TJKRXE 2870:XE_E 137:XE_E3 1127:XE_E59 1137:XQZ_E59 2938:X_E59 * XE_E7Y endogen (1148), feed-back : 138:D_XE_E3 1463:PE7Y 3040:TJKE7Y 2996:TJKRXE 2870:XE_E 137:XE_E3 1148:XE_E7Y 2939:X_E7Y * XE_ES endogen (1209), feed-back : 138:D_XE_E3 1467:PESQ 3041:TJKES 2996:TJKRXE 2870:XE_E 137:XE_E3 1209:XE_ES 1218:XQZ_ES 2940:X_ES XE_I endogen (2858) : 2904:XP_I * XE_IB endogen (1064), feed-back : 138:D_XE_E3 1388:IB 1360:PNIB 3033:TJKIB 2996:TJKRXE 137:XE_E3 2858:XE_I 1064:XE_IB 1074:XQZ_IB 2932:X_IB * XE_IL endogen (1229), feed-back : 1312:IL 1316:ILX 1361:PNIL 3035:TJKIL 2996:TJKRXE 137:XE_E3 2858:XE_I 2934:X_IL * XE_IM endogen (1019), feed-back : 138:D_XE_E3 1386:IM 1359:PNIM 3032:TJKIM 2996:TJKRXE 137:XE_E3 2858:XE_I 1019:XE_IM 1042:XQZ_IM 2931:X_IM * XE_IT endogen (1085), feed-back : 138:D_XE_E3 3034:TJKIT 2996:TJKRXE 137:XE_E3 2858:XE_I 1085:XE_IT 2933:X_IT XE_X endogen (2822) : 2901:XP_X * XE_XA endogen ( 611), feed-back : 138:D_XE_E3 1329:PVEA 2996:TJKRXE 1317:VA 137:XE_E3 2822:XE_X 611:XE_XA 2911:X_XA * XE_XB endogen ( 716), feed-back : 138:D_XE_E3 1334:PVEB 2996:TJKRXE 1323:VB 137:XE_E3 2822:XE_X 716:XE_XB 2917:X_XB * XE_XE endogen ( 821), feed-back : 138:D_XE_E3 1338:PVEE 2996:TJKRXE 1318:VE 137:XE_E3 2822:XE_X 821:XE_XE 2912:X_XE * XE_XH endogen ( 800), feed-back : 138:D_XE_E3 1339:PVEH 2996:TJKRXE 1327:VH 137:XE_E3 2822:XE_X 800:XE_XH 2921:X_XH * XE_XNE endogen ( 653), feed-back : 138:D_XE_E3 651:M3K_XNE 2996:TJKRXE 1320:VNE 137:XE_E3 2822:XE_X 2914:X_XNE * XE_XNF endogen ( 674), feed-back : 138:D_XE_E3 1332:PVENF 2996:TJKRXE 1321:VNF 137:XE_E3 2822:XE_X 674:XE_XNF 2915:X_XNF * XE_XNG endogen ( 632), feed-back : 138:D_XE_E3 629:M3R_XNG 2996:TJKRXE 1319:VNG 137:XE_E3 2822:XE_X 2913:X_XNG * XE_XNZ endogen ( 695), feed-back : 138:D_XE_E3 1333:PVENZ 2996:TJKRXE 1322:VNZ 137:XE_E3 2822:XE_X 695:XE_XNZ 2916:X_XNZ * XE_XO endogen ( 842), feed-back : 138:D_XE_E3 1340:PVEO 2996:TJKRXE 1328:VO 137:XE_E3 2822:XE_X 842:XE_XO 2922:X_XO * XE_XQF endogen ( 779), feed-back : 138:D_XE_E3 1335:PVEQF 2996:TJKRXE 1326:VQF 137:XE_E3 2822:XE_X 779:XE_XQF 2920:X_XQF * XE_XQS endogen ( 758), feed-back : 138:D_XE_E3 1337:PVEQS 2996:TJKRXE 1325:VQS 137:XE_E3 2822:XE_X 758:XE_XQS 2919:X_XQS * XE_XQZ endogen ( 737), feed-back : 138:D_XE_E3 1336:PVEQZ 2996:TJKRXE 1324:VQZ 137:XE_E3 2822:XE_X 737:XE_XQZ 2918:X_XQZ XH endogen (1274) : 3460:BVEH 2803:X 2809:XP XH_C endogen (2855) : 2902:XP_C * XH_CB endogen (1048), feed-back : 1357:PNCB 3028:TJKCB 3005:TJKRXH 1274:XH 1048:XH_CB 2843:XH_CP 1034:XQZ_CB 2927:X_CB * XH_CE endogen (1046), feed-back : 1355:PNCE 3026:TJKCE 3005:TJKRXH 1274:XH 1046:XH_CE 2843:XH_CP 1030:XQZ_CE 2925:X_CE * XH_CF endogen (1044), feed-back : 1353:PNCF 3024:TJKCF 3005:TJKRXH 1274:XH 1044:XH_CF 2843:XH_CP 1026:XQZ_CF 2923:X_CF * XH_CG endogen (1047), feed-back : 1356:PNCG 3027:TJKCG 3005:TJKRXH 1274:XH 1047:XH_CG 2843:XH_CP 1032:XQZ_CG 2926:X_CG XH_CH endogen (1053) : 1282:FXH 2268:PXH 3029:TJKCH 3005:TJKRXH 1274:XH 2843:XH_CP 2928:X_CH * XH_CO endogen (1051), feed-back : 567:CO 568:FCO 3031:TJKCO 3005:TJKRXH 1274:XH 2855:XH_C 1051:XH_CO XH_CP endogen (2843) : 2855:XH_C 2903:XP_CP * XH_CS endogen (1049), feed-back : 1282:FXH 1358:PNCS 3030:TJKCS 3005:TJKRXH 1274:XH 2843:XH_CP 1049:XH_CS 1038:XQZ_CS 2929:X_CS * XH_CT endogen (1050), feed-back : 3005:TJKRXH 1274:XH 2843:XH_CP 1050:XH_CT 2930:X_CT * XH_CV endogen (1045), feed-back : 1354:PNCV 3025:TJKCV 3005:TJKRXH 1274:XH 2843:XH_CP 1045:XH_CV 1028:XQZ_CV 2924:X_CV XH_E endogen (2879) : 2905:XP_E * XH_E01 endogen (1175), feed-back : 143:E01 3036:TJKE01 3005:TJKRXH 1274:XH 2879:XH_E 1175:XH_E01 2935:X_E01 * XH_E2 endogen (1114), feed-back : 1461:PE2 3037:TJKE2 3005:TJKRXH 1274:XH 2879:XH_E 1114:XH_E2 1116:XQZ_E2 2936:X_E2 * XH_E3 endogen (1195), feed-back : 1462:PE3 141:PE3X 3038:TJKE3 3005:TJKRXH 1274:XH 2879:XH_E 1195:XH_E3 2937:X_E3 * XH_E59 endogen (1135), feed-back : 1464:PE59 3039:TJKE59 3005:TJKRXH 1274:XH 2879:XH_E 1135:XH_E59 1137:XQZ_E59 2938:X_E59 * XH_E7Y endogen (1156), feed-back : 1463:PE7Y 3040:TJKE7Y 3005:TJKRXH 1274:XH 2879:XH_E 1156:XH_E7Y 2939:X_E7Y * XH_ES endogen (1216), feed-back : 1467:PESQ 3041:TJKES 3005:TJKRXH 1274:XH 2879:XH_E 1216:XH_ES 1218:XQZ_ES 2940:X_ES XH_I endogen (2867) : 2904:XP_I * XH_IB endogen (1072), feed-back : 1388:IB 1360:PNIB 3033:TJKIB 3005:TJKRXH 1274:XH 2867:XH_I 1072:XH_IB 1074:XQZ_IB 2932:X_IB XH_IL endogen (1237) : 1361:PNIL 3035:TJKIL 3005:TJKRXH 1274:XH 2867:XH_I 2934:X_IL * XH_IM endogen (1052), feed-back : 1386:IM 1359:PNIM 3032:TJKIM 3005:TJKRXH 1274:XH 2867:XH_I 1052:XH_IM 1042:XQZ_IM 2931:X_IM * XH_IT endogen (1093), feed-back : 3034:TJKIT 3005:TJKRXH 1274:XH 2867:XH_I 1093:XH_IT 2933:X_IT XH_X endogen (2831) : 2901:XP_X * XH_XA endogen ( 605), feed-back : 3005:TJKRXH 1317:VA 1274:XH 2831:XH_X 605:XH_XA 2911:X_XA * XH_XB endogen ( 710), feed-back : 3005:TJKRXH 1323:VB 1274:XH 2831:XH_X 710:XH_XB 2917:X_XB * XH_XE endogen ( 815), feed-back : 3005:TJKRXH 1318:VE 1274:XH 2831:XH_X 815:XH_XE 2912:X_XE * XH_XH endogen ( 794), feed-back : 3005:TJKRXH 1327:VH 1274:XH 2831:XH_X 794:XH_XH 2921:X_XH * XH_XNE endogen ( 647), feed-back : 1331:PVMNE 3005:TJKRXH 1320:VNE 1274:XH 2831:XH_X 647:XH_XNE 2914:X_XNE * XH_XNF endogen ( 668), feed-back : 3005:TJKRXH 1321:VNF 1274:XH 2831:XH_X 668:XH_XNF 2915:X_XNF * XH_XNG endogen ( 626), feed-back : 1330:PVMNG 3005:TJKRXH 1319:VNG 1274:XH 2831:XH_X 626:XH_XNG 2913:X_XNG * XH_XNZ endogen ( 689), feed-back : 3005:TJKRXH 1322:VNZ 1274:XH 2831:XH_X 689:XH_XNZ 2916:X_XNZ * XH_XO endogen ( 836), feed-back : 3005:TJKRXH 1328:VO 1274:XH 2831:XH_X 836:XH_XO 2922:X_XO * XH_XQF endogen ( 773), feed-back : 3005:TJKRXH 1326:VQF 1274:XH 2831:XH_X 773:XH_XQF 2920:X_XQF * XH_XQS endogen ( 752), feed-back : 3005:TJKRXH 1325:VQS 1274:XH 2831:XH_X 752:XH_XQS 2919:X_XQS * XH_XQZ endogen ( 731), feed-back : 3005:TJKRXH 1324:VQZ 1274:XH 2831:XH_X 731:XH_XQZ 2918:X_XQZ XN endogen (2804) : 3624:BVEN 2812:X9 2815:XBY 2809:XP XNE endogen (1268) : 3338:BVENE 1276:FXNE 2803:X 2804:XN XNE_C endogen (2848) : 2882:XN_C * XNE_CB endogen ( 931), feed-back : 1357:PNCB 3028:TJKCB 2999:TJKRXNE 1268:XNE 931:XNE_CB 2836:XNE_CP 1034:XQZ_CB 2927:X_CB * XNE_CE endogen ( 895), feed-back : 1355:PNCE 3026:TJKCE 2999:TJKRXNE 1268:XNE 895:XNE_CE 2836:XNE_CP 1030:XQZ_CE 2925:X_CE * XNE_CF endogen ( 859), feed-back : 1353:PNCF 3024:TJKCF 2999:TJKRXNE 1268:XNE 859:XNE_CF 2836:XNE_CP 1026:XQZ_CF 2923:X_CF * XNE_CG endogen ( 913), feed-back : 1356:PNCG 3027:TJKCG 2999:TJKRXNE 1268:XNE 913:XNE_CG 2836:XNE_CP 1032:XQZ_CG 2926:X_CG * XNE_CH endogen ( 949), feed-back : 3029:TJKCH 2999:TJKRXNE 1053:XH_CH 1268:XNE 949:XNE_CH 2836:XNE_CP 2928:X_CH * XNE_CO endogen (1003), feed-back : 567:CO 568:FCO 3031:TJKCO 2999:TJKRXNE 1268:XNE 2848:XNE_C 1003:XNE_CO XNE_CP endogen (2836) : 2848:XNE_C 2883:XN_CP * XNE_CS endogen ( 967), feed-back : 1358:PNCS 3030:TJKCS 2999:TJKRXNE 1268:XNE 2836:XNE_CP 967:XNE_CS 1038:XQZ_CS 2929:X_CS * XNE_CT endogen ( 985), feed-back : 2999:TJKRXNE 1268:XNE 2836:XNE_CP 985:XNE_CT 2930:X_CT * XNE_CV endogen ( 877), feed-back : 1354:PNCV 3025:TJKCV 2999:TJKRXNE 1268:XNE 2836:XNE_CP 877:XNE_CV 1028:XQZ_CV 2924:X_CV XNE_E endogen (2872) : 2885:XN_E * XNE_E01 endogen (1170), feed-back : 143:E01 3036:TJKE01 2999:TJKRXNE 1268:XNE 2872:XNE_E 1170:XNE_E01 2935:X_E01 * XNE_E2 endogen (1108), feed-back : 1461:PE2 3037:TJKE2 2999:TJKRXNE 1268:XNE 2872:XNE_E 1108:XNE_E2 1116:XQZ_E2 2936:X_E2 * XNE_E3 endogen (1189), feed-back : 1462:PE3 141:PE3X 3038:TJKE3 2999:TJKRXNE 1268:XNE 2872:XNE_E 1189:XNE_E3 2937:X_E3 * XNE_E59 endogen (1129), feed-back : 1464:PE59 3039:TJKE59 2999:TJKRXNE 1268:XNE 2872:XNE_E 1129:XNE_E59 1137:XQZ_E59 2938:X_E59 * XNE_E7Y endogen (1150), feed-back : 1463:PE7Y 3040:TJKE7Y 2999:TJKRXNE 1268:XNE 2872:XNE_E 1150:XNE_E7Y 2939:X_E7Y * XNE_ES endogen (1211), feed-back : 1467:PESQ 3041:TJKES 2999:TJKRXNE 1268:XNE 2872:XNE_E 1211:XNE_ES 1218:XQZ_ES 2940:X_ES XNE_I endogen (2860) : 2884:XN_I * XNE_IB endogen (1066), feed-back : 1388:IB 1360:PNIB 3033:TJKIB 2999:TJKRXNE 1268:XNE 2860:XNE_I 1066:XNE_IB 1074:XQZ_IB 2932:X_IB XNE_IL endogen (1231) : 1312:IL 1313:ILN 1316:ILX 1361:PNIL 3035:TJKIL 2999:TJKRXNE 1268:XNE 2860:XNE_I 2934:X_IL * XNE_IM endogen (1021), feed-back : 1386:IM 1359:PNIM 3032:TJKIM 2999:TJKRXNE 1268:XNE 2860:XNE_I 1021:XNE_IM 1042:XQZ_IM 2931:X_IM * XNE_IT endogen (1087), feed-back : 3034:TJKIT 2999:TJKRXNE 1268:XNE 2860:XNE_I 1087:XNE_IT 2933:X_IT XNE_X endogen (2824) : 2881:XN_X * XNE_XA endogen ( 613), feed-back : 1329:PVEA 2999:TJKRXNE 1317:VA 1268:XNE 2824:XNE_X 613:XNE_XA 2911:X_XA * XNE_XB endogen ( 718), feed-back : 1334:PVEB 2999:TJKRXNE 1323:VB 1268:XNE 2824:XNE_X 718:XNE_XB 2917:X_XB * XNE_XE endogen ( 823), feed-back : 1338:PVEE 2999:TJKRXNE 1318:VE 1268:XNE 2824:XNE_X 823:XNE_XE 2912:X_XE * XNE_XH endogen ( 802), feed-back : 1339:PVEH 2999:TJKRXNE 1327:VH 1268:XNE 2824:XNE_X 802:XNE_XH 2921:X_XH * XNE_XNE endogen ( 655), feed-back : 2999:TJKRXNE 1320:VNE 1268:XNE 2824:XNE_X 655:XNE_XNE 2914:X_XNE * XNE_XNF endogen ( 676), feed-back : 1332:PVENF 2999:TJKRXNE 1321:VNF 1268:XNE 2824:XNE_X 676:XNE_XNF 2915:X_XNF * XNE_XNG endogen ( 634), feed-back : 2999:TJKRXNE 1319:VNG 1268:XNE 2824:XNE_X 634:XNE_XNG 2913:X_XNG * XNE_XNZ endogen ( 697), feed-back : 1333:PVENZ 2999:TJKRXNE 1322:VNZ 1268:XNE 2824:XNE_X 697:XNE_XNZ 2916:X_XNZ * XNE_XO endogen ( 844), feed-back : 1340:PVEO 2999:TJKRXNE 1328:VO 1268:XNE 2824:XNE_X 844:XNE_XO 2922:X_XO * XNE_XQF endogen ( 781), feed-back : 1335:PVEQF 2999:TJKRXNE 1326:VQF 1268:XNE 2824:XNE_X 781:XNE_XQF 2920:X_XQF * XNE_XQS endogen ( 760), feed-back : 1337:PVEQS 2999:TJKRXNE 1325:VQS 1268:XNE 2824:XNE_X 760:XNE_XQS 2919:X_XQS * XNE_XQZ endogen ( 739), feed-back : 1336:PVEQZ 2999:TJKRXNE 1324:VQZ 1268:XNE 2824:XNE_X 739:XNE_XQZ 2918:X_XQZ XNF endogen (1265) : 3339:BVENF 2803:X 2804:XN XNF_C endogen (2849) : 2882:XN_C * XNF_CB endogen ( 920), feed-back : 1357:PNCB 3028:TJKCB 2997:TJKRXNF 920:XNF_CB 2837:XNF_CP 136:XNF_E01 1034:XQZ_CB 2927:X_CB * XNF_CE endogen ( 884), feed-back : 1355:PNCE 3026:TJKCE 2997:TJKRXNF 884:XNF_CE 2837:XNF_CP 136:XNF_E01 1030:XQZ_CE 2925:X_CE * XNF_CF endogen ( 848), feed-back : 1353:PNCF 3024:TJKCF 2997:TJKRXNF 848:XNF_CF 2837:XNF_CP 136:XNF_E01 1026:XQZ_CF 2923:X_CF * XNF_CG endogen ( 902), feed-back : 1356:PNCG 3027:TJKCG 2997:TJKRXNF 902:XNF_CG 2837:XNF_CP 136:XNF_E01 1032:XQZ_CG 2926:X_CG * XNF_CH endogen ( 938), feed-back : 3029:TJKCH 2997:TJKRXNF 1053:XH_CH 938:XNF_CH 2837:XNF_CP 136:XNF_E01 2928:X_CH * XNF_CO endogen ( 992), feed-back : 567:CO 568:FCO 3031:TJKCO 2997:TJKRXNF 2849:XNF_C 992:XNF_CO 136:XNF_E01 XNF_CP endogen (2837) : 2849:XNF_C 2883:XN_CP * XNF_CS endogen ( 956), feed-back : 1358:PNCS 3030:TJKCS 2997:TJKRXNF 2837:XNF_CP 956:XNF_CS 136:XNF_E01 1038:XQZ_CS 2929:X_CS * XNF_CT endogen ( 974), feed-back : 2997:TJKRXNF 2837:XNF_CP 974:XNF_CT 136:XNF_E01 2930:X_CT * XNF_CV endogen ( 866), feed-back : 1354:PNCV 3025:TJKCV 2997:TJKRXNF 2837:XNF_CP 866:XNF_CV 136:XNF_E01 1028:XQZ_CV 2924:X_CV XNF_E endogen (2873) : 2885:XN_E XNF_E01 endogen ( 136) : 143:E01 3036:TJKE01 2997:TJKRXNF 2873:XNF_E 2935:X_E01 * XNF_E2 endogen (1109), feed-back : 1461:PE2 3037:TJKE2 2997:TJKRXNF 2873:XNF_E 136:XNF_E01 1109:XNF_E2 1116:XQZ_E2 2936:X_E2 * XNF_E3 endogen (1190), feed-back : 1462:PE3 141:PE3X 3038:TJKE3 2997:TJKRXNF 2873:XNF_E 136:XNF_E01 1190:XNF_E3 2937:X_E3 * XNF_E59 endogen (1130), feed-back : 1464:PE59 3039:TJKE59 2997:TJKRXNF 2873:XNF_E 136:XNF_E01 1130:XNF_E59 1137:XQZ_E59 2938:X_E59 * XNF_E7Y endogen (1151), feed-back : 1463:PE7Y 3040:TJKE7Y 2997:TJKRXNF 2873:XNF_E 136:XNF_E01 1151:XNF_E7Y 2939:X_E7Y * XNF_ES endogen (1212), feed-back : 1467:PESQ 3041:TJKES 2997:TJKRXNF 2873:XNF_E 136:XNF_E01 1212:XNF_ES 1218:XQZ_ES 2940:X_ES XNF_I endogen (2861) : 2884:XN_I * XNF_IB endogen (1067), feed-back : 1388:IB 1360:PNIB 3033:TJKIB 2997:TJKRXNF 136:XNF_E01 2861:XNF_I 1067:XNF_IB 1074:XQZ_IB 2932:X_IB * XNF_IL endogen (1232), feed-back : 1312:IL 1313:ILN 1316:ILX 1361:PNIL 3035:TJKIL 2997:TJKRXNF 136:XNF_E01 2861:XNF_I 2934:X_IL * XNF_IM endogen (1010), feed-back : 1386:IM 1359:PNIM 3032:TJKIM 2997:TJKRXNF 136:XNF_E01 2861:XNF_I 1010:XNF_IM 1042:XQZ_IM 2931:X_IM * XNF_IT endogen (1088), feed-back : 3034:TJKIT 2997:TJKRXNF 136:XNF_E01 2861:XNF_I 1088:XNF_IT 2933:X_IT XNF_X endogen (2825) : 2881:XN_X * XNF_XA endogen ( 596), feed-back : 2997:TJKRXNF 1317:VA 136:XNF_E01 2825:XNF_X 596:XNF_XA 2911:X_XA * XNF_XB endogen ( 701), feed-back : 2997:TJKRXNF 1323:VB 136:XNF_E01 2825:XNF_X 701:XNF_XB 2917:X_XB * XNF_XE endogen ( 810), feed-back : 2997:TJKRXNF 1318:VE 136:XNF_E01 2825:XNF_X 810:XNF_XE 2912:X_XE * XNF_XH endogen ( 785), feed-back : 2997:TJKRXNF 1327:VH 136:XNF_E01 2825:XNF_X 785:XNF_XH 2921:X_XH * XNF_XNE endogen ( 638), feed-back : 1331:PVMNE 2997:TJKRXNF 1320:VNE 136:XNF_E01 2825:XNF_X 638:XNF_XNE 2914:X_XNE * XNF_XNF endogen ( 659), feed-back : 2997:TJKRXNF 1321:VNF 136:XNF_E01 2825:XNF_X 659:XNF_XNF 2915:X_XNF * XNF_XNG endogen ( 617), feed-back : 1330:PVMNG 2997:TJKRXNF 1319:VNG 136:XNF_E01 2825:XNF_X 617:XNF_XNG 2913:X_XNG * XNF_XNZ endogen ( 680), feed-back : 2997:TJKRXNF 1322:VNZ 136:XNF_E01 2825:XNF_X 680:XNF_XNZ 2916:X_XNZ * XNF_XO endogen ( 831), feed-back : 2997:TJKRXNF 1328:VO 136:XNF_E01 2825:XNF_X 831:XNF_XO 2922:X_XO * XNF_XQF endogen ( 764), feed-back : 2997:TJKRXNF 1326:VQF 136:XNF_E01 2825:XNF_X 764:XNF_XQF 2920:X_XQF * XNF_XQS endogen ( 743), feed-back : 2997:TJKRXNF 1325:VQS 136:XNF_E01 2825:XNF_X 743:XNF_XQS 2919:X_XQS * XNF_XQZ endogen ( 722), feed-back : 2997:TJKRXNF 1324:VQZ 136:XNF_E01 2825:XNF_X 722:XNF_XQZ 2918:X_XQZ XNG endogen (1267) : 3340:BVENG 1275:FXNG 2803:X 2804:XN XNG_C endogen (2847) : 2882:XN_C * XNG_CB endogen ( 930), feed-back : 1357:PNCB 3028:TJKCB 2998:TJKRXNG 1267:XNG 930:XNG_CB 2835:XNG_CP 1034:XQZ_CB 2927:X_CB * XNG_CE endogen ( 894), feed-back : 1355:PNCE 3026:TJKCE 2998:TJKRXNG 1267:XNG 894:XNG_CE 2835:XNG_CP 1030:XQZ_CE 2925:X_CE * XNG_CF endogen ( 858), feed-back : 1353:PNCF 3024:TJKCF 2998:TJKRXNG 1267:XNG 858:XNG_CF 2835:XNG_CP 1026:XQZ_CF 2923:X_CF * XNG_CG endogen ( 912), feed-back : 1356:PNCG 3027:TJKCG 2998:TJKRXNG 1267:XNG 912:XNG_CG 2835:XNG_CP 1032:XQZ_CG 2926:X_CG * XNG_CH endogen ( 948), feed-back : 3029:TJKCH 2998:TJKRXNG 1053:XH_CH 1267:XNG 948:XNG_CH 2835:XNG_CP 2928:X_CH * XNG_CO endogen (1002), feed-back : 567:CO 568:FCO 3031:TJKCO 2998:TJKRXNG 1267:XNG 2847:XNG_C 1002:XNG_CO XNG_CP endogen (2835) : 2847:XNG_C 2883:XN_CP * XNG_CS endogen ( 966), feed-back : 1358:PNCS 3030:TJKCS 2998:TJKRXNG 1267:XNG 2835:XNG_CP 966:XNG_CS 1038:XQZ_CS 2929:X_CS * XNG_CT endogen ( 984), feed-back : 2998:TJKRXNG 1267:XNG 2835:XNG_CP 984:XNG_CT 2930:X_CT * XNG_CV endogen ( 876), feed-back : 1354:PNCV 3025:TJKCV 2998:TJKRXNG 1267:XNG 2835:XNG_CP 876:XNG_CV 1028:XQZ_CV 2924:X_CV XNG_E endogen (2871) : 2885:XN_E * XNG_E01 endogen (1169), feed-back : 143:E01 3036:TJKE01 2998:TJKRXNG 1267:XNG 2871:XNG_E 1169:XNG_E01 2935:X_E01 * XNG_E2 endogen (1107), feed-back : 1461:PE2 3037:TJKE2 2998:TJKRXNG 1267:XNG 2871:XNG_E 1107:XNG_E2 1116:XQZ_E2 2936:X_E2 * XNG_E3 endogen (1188), feed-back : 1462:PE3 141:PE3X 3038:TJKE3 2998:TJKRXNG 1267:XNG 2871:XNG_E 1188:XNG_E3 2937:X_E3 * XNG_E59 endogen (1128), feed-back : 1464:PE59 3039:TJKE59 2998:TJKRXNG 1267:XNG 2871:XNG_E 1128:XNG_E59 1137:XQZ_E59 2938:X_E59 * XNG_E7Y endogen (1149), feed-back : 1463:PE7Y 3040:TJKE7Y 2998:TJKRXNG 1267:XNG 2871:XNG_E 1149:XNG_E7Y 2939:X_E7Y * XNG_ES endogen (1210), feed-back : 1467:PESQ 3041:TJKES 2998:TJKRXNG 1267:XNG 2871:XNG_E 1210:XNG_ES 1218:XQZ_ES 2940:X_ES XNG_I endogen (2859) : 2884:XN_I * XNG_IB endogen (1065), feed-back : 1388:IB 1360:PNIB 3033:TJKIB 2998:TJKRXNG 1267:XNG 2859:XNG_I 1065:XNG_IB 1074:XQZ_IB 2932:X_IB XNG_IL endogen (1230) : 1312:IL 1313:ILN 1316:ILX 1361:PNIL 3035:TJKIL 2998:TJKRXNG 1267:XNG 2859:XNG_I 2934:X_IL * XNG_IM endogen (1020), feed-back : 1386:IM 1359:PNIM 3032:TJKIM 2998:TJKRXNG 1267:XNG 2859:XNG_I 1020:XNG_IM 1042:XQZ_IM 2931:X_IM * XNG_IT endogen (1086), feed-back : 3034:TJKIT 2998:TJKRXNG 1267:XNG 2859:XNG_I 1086:XNG_IT 2933:X_IT XNG_X endogen (2823) : 2881:XN_X * XNG_XA endogen ( 612), feed-back : 1329:PVEA 2998:TJKRXNG 1317:VA 1267:XNG 2823:XNG_X 612:XNG_XA 2911:X_XA * XNG_XB endogen ( 717), feed-back : 1334:PVEB 2998:TJKRXNG 1323:VB 1267:XNG 2823:XNG_X 717:XNG_XB 2917:X_XB * XNG_XE endogen ( 822), feed-back : 1338:PVEE 2998:TJKRXNG 1318:VE 1267:XNG 2823:XNG_X 822:XNG_XE 2912:X_XE * XNG_XH endogen ( 801), feed-back : 1339:PVEH 2998:TJKRXNG 1327:VH 1267:XNG 2823:XNG_X 801:XNG_XH 2921:X_XH * XNG_XNE endogen ( 654), feed-back : 2998:TJKRXNG 1320:VNE 1267:XNG 2823:XNG_X 654:XNG_XNE 2914:X_XNE * XNG_XNF endogen ( 675), feed-back : 1332:PVENF 2998:TJKRXNG 1321:VNF 1267:XNG 2823:XNG_X 675:XNG_XNF 2915:X_XNF * XNG_XNG endogen ( 633), feed-back : 2998:TJKRXNG 1319:VNG 1267:XNG 2823:XNG_X 633:XNG_XNG 2913:X_XNG * XNG_XNZ endogen ( 696), feed-back : 1333:PVENZ 2998:TJKRXNG 1322:VNZ 1267:XNG 2823:XNG_X 696:XNG_XNZ 2916:X_XNZ * XNG_XO endogen ( 843), feed-back : 1340:PVEO 2998:TJKRXNG 1328:VO 1267:XNG 2823:XNG_X 843:XNG_XO 2922:X_XO * XNG_XQF endogen ( 780), feed-back : 1335:PVEQF 2998:TJKRXNG 1326:VQF 1267:XNG 2823:XNG_X 780:XNG_XQF 2920:X_XQF * XNG_XQS endogen ( 759), feed-back : 1337:PVEQS 2998:TJKRXNG 1325:VQS 1267:XNG 2823:XNG_X 759:XNG_XQS 2919:X_XQS * XNG_XQZ endogen ( 738), feed-back : 1336:PVEQZ 2998:TJKRXNG 1324:VQZ 1267:XNG 2823:XNG_X 738:XNG_XQZ 2918:X_XQZ XNZ endogen (1269) : 3341:BVENZ 1277:FXNZ 2803:X 2804:XN XNZ_C endogen (2850) : 2882:XN_C * XNZ_CB endogen ( 921), feed-back : 1357:PNCB 3028:TJKCB 3000:TJKRXNZ 1269:XNZ 921:XNZ_CB 2838:XNZ_CP 1034:XQZ_CB 2927:X_CB * XNZ_CE endogen ( 885), feed-back : 1355:PNCE 3026:TJKCE 3000:TJKRXNZ 1269:XNZ 885:XNZ_CE 2838:XNZ_CP 1030:XQZ_CE 2925:X_CE * XNZ_CF endogen ( 849), feed-back : 1353:PNCF 3024:TJKCF 3000:TJKRXNZ 1269:XNZ 849:XNZ_CF 2838:XNZ_CP 1026:XQZ_CF 2923:X_CF * XNZ_CG endogen ( 903), feed-back : 1356:PNCG 3027:TJKCG 3000:TJKRXNZ 1269:XNZ 903:XNZ_CG 2838:XNZ_CP 1032:XQZ_CG 2926:X_CG * XNZ_CH endogen ( 939), feed-back : 3029:TJKCH 3000:TJKRXNZ 1053:XH_CH 1269:XNZ 939:XNZ_CH 2838:XNZ_CP 2928:X_CH * XNZ_CO endogen ( 993), feed-back : 567:CO 568:FCO 3031:TJKCO 3000:TJKRXNZ 1269:XNZ 2850:XNZ_C 993:XNZ_CO XNZ_CP endogen (2838) : 2850:XNZ_C 2883:XN_CP * XNZ_CS endogen ( 957), feed-back : 1358:PNCS 3030:TJKCS 3000:TJKRXNZ 1269:XNZ 2838:XNZ_CP 957:XNZ_CS 1038:XQZ_CS 2929:X_CS * XNZ_CT endogen ( 975), feed-back : 3000:TJKRXNZ 1269:XNZ 2838:XNZ_CP 975:XNZ_CT 2930:X_CT * XNZ_CV endogen ( 867), feed-back : 1354:PNCV 3025:TJKCV 3000:TJKRXNZ 1269:XNZ 2838:XNZ_CP 867:XNZ_CV 1028:XQZ_CV 2924:X_CV XNZ_E endogen (2874) : 2885:XN_E * XNZ_E01 endogen (1171), feed-back : 143:E01 3036:TJKE01 3000:TJKRXNZ 1269:XNZ 2874:XNZ_E 1171:XNZ_E01 2935:X_E01 * XNZ_E2 endogen (1110), feed-back : 1461:PE2 3037:TJKE2 3000:TJKRXNZ 1269:XNZ 2874:XNZ_E 1110:XNZ_E2 1116:XQZ_E2 2936:X_E2 * XNZ_E3 endogen (1191), feed-back : 1462:PE3 141:PE3X 3038:TJKE3 3000:TJKRXNZ 1269:XNZ 2874:XNZ_E 1191:XNZ_E3 2937:X_E3 * XNZ_E59 endogen (1131), feed-back : 1464:PE59 3039:TJKE59 3000:TJKRXNZ 1269:XNZ 2874:XNZ_E 1131:XNZ_E59 1137:XQZ_E59 2938:X_E59 * XNZ_E7Y endogen (1152), feed-back : 1463:PE7Y 3040:TJKE7Y 3000:TJKRXNZ 1269:XNZ 2874:XNZ_E 1152:XNZ_E7Y 2939:X_E7Y * XNZ_ES endogen (1213), feed-back : 1467:PESQ 3041:TJKES 3000:TJKRXNZ 1269:XNZ 2874:XNZ_E 1213:XNZ_ES 1218:XQZ_ES 2940:X_ES XNZ_I endogen (2862) : 2884:XN_I * XNZ_IB endogen (1068), feed-back : 1388:IB 1360:PNIB 3033:TJKIB 3000:TJKRXNZ 1269:XNZ 2862:XNZ_I 1068:XNZ_IB 1074:XQZ_IB 2932:X_IB XNZ_IL endogen (1233) : 1312:IL 1313:ILN 1316:ILX 1361:PNIL 3035:TJKIL 3000:TJKRXNZ 1269:XNZ 2862:XNZ_I 2934:X_IL * XNZ_IM endogen (1011), feed-back : 1386:IM 1359:PNIM 3032:TJKIM 3000:TJKRXNZ 1269:XNZ 2862:XNZ_I 1011:XNZ_IM 1042:XQZ_IM 2931:X_IM * XNZ_IT endogen (1089), feed-back : 3034:TJKIT 3000:TJKRXNZ 1269:XNZ 2862:XNZ_I 1089:XNZ_IT 2933:X_IT XNZ_X endogen (2826) : 2881:XN_X * XNZ_XA endogen ( 597), feed-back : 3000:TJKRXNZ 1317:VA 1269:XNZ 2826:XNZ_X 597:XNZ_XA 2911:X_XA * XNZ_XB endogen ( 702), feed-back : 3000:TJKRXNZ 1323:VB 1269:XNZ 2826:XNZ_X 702:XNZ_XB 2917:X_XB * XNZ_XE endogen ( 811), feed-back : 3000:TJKRXNZ 1318:VE 1269:XNZ 2826:XNZ_X 811:XNZ_XE 2912:X_XE * XNZ_XH endogen ( 786), feed-back : 3000:TJKRXNZ 1327:VH 1269:XNZ 2826:XNZ_X 786:XNZ_XH 2921:X_XH * XNZ_XNE endogen ( 639), feed-back : 1331:PVMNE 3000:TJKRXNZ 1320:VNE 1269:XNZ 2826:XNZ_X 639:XNZ_XNE 2914:X_XNE * XNZ_XNF endogen ( 660), feed-back : 3000:TJKRXNZ 1321:VNF 1269:XNZ 2826:XNZ_X 660:XNZ_XNF 2915:X_XNF * XNZ_XNG endogen ( 618), feed-back : 1330:PVMNG 3000:TJKRXNZ 1319:VNG 1269:XNZ 2826:XNZ_X 618:XNZ_XNG 2913:X_XNG * XNZ_XNZ endogen ( 681), feed-back : 3000:TJKRXNZ 1322:VNZ 1269:XNZ 2826:XNZ_X 681:XNZ_XNZ 2916:X_XNZ * XNZ_XO endogen ( 832), feed-back : 3000:TJKRXNZ 1328:VO 1269:XNZ 2826:XNZ_X 832:XNZ_XO 2922:X_XO * XNZ_XQF endogen ( 765), feed-back : 3000:TJKRXNZ 1326:VQF 1269:XNZ 2826:XNZ_X 765:XNZ_XQF 2920:X_XQF * XNZ_XQS endogen ( 744), feed-back : 3000:TJKRXNZ 1325:VQS 1269:XNZ 2826:XNZ_X 744:XNZ_XQS 2919:X_XQS * XNZ_XQZ endogen ( 723), feed-back : 3000:TJKRXNZ 1324:VQZ 1269:XNZ 2826:XNZ_X 723:XNZ_XQZ 2918:X_XQZ XN_C endogen (2882) : 2892:X9_C 2897:XBY_C XN_CP endogen (2883) : 2893:X9_CP 2898:XBY_CP XN_E endogen (2885) : 2895:X9_E 2900:XBY_E XN_I endogen (2884) : 2894:X9_I 2899:XBY_I XN_X endogen (2881) : 2891:X9_X 2896:XBY_X XO endogen ( 563) : 3461:BVEO 565:PXO 2803:X 571:XO1 2819:XOXC 566:XO_CO XO1 endogen ( 571) : 579:COII 580:COIM 2184:TFNY_Z_O 573:YFO1 XOXC endogen (2819), ikke-bestemmende. XO_C endogen (2856) : 2907:X_C * XO_CB endogen (1033), feed-back : 2818:FXOXC 1357:PNCB 3028:TJKCB 3006:TJKRXO 1033:XO_CB 566:XO_CO 2844:XO_CP 1034:XQZ_CB 2927:X_CB * XO_CE endogen (1029), feed-back : 2818:FXOXC 1355:PNCE 3026:TJKCE 3006:TJKRXO 1029:XO_CE 566:XO_CO 2844:XO_CP 1030:XQZ_CE 2925:X_CE * XO_CF endogen (1025), feed-back : 2818:FXOXC 1353:PNCF 3024:TJKCF 3006:TJKRXO 1025:XO_CF 566:XO_CO 2844:XO_CP 1026:XQZ_CF 2923:X_CF * XO_CG endogen (1031), feed-back : 2818:FXOXC 1356:PNCG 3027:TJKCG 3006:TJKRXO 1031:XO_CG 566:XO_CO 2844:XO_CP 1032:XQZ_CG 2926:X_CG * XO_CH endogen (1035), feed-back : 2818:FXOXC 3029:TJKCH 3006:TJKRXO 1053:XH_CH 1035:XO_CH 566:XO_CO 2844:XO_CP 2928:X_CH XO_CO endogen ( 566) : 567:CO 568:FCO 3031:TJKCO 3006:TJKRXO 571:XO1 2819:XOXC 2856:XO_C XO_CP endogen (2844) : 2856:XO_C 2908:X_CP * XO_CS endogen (1037), feed-back : 2818:FXOXC 1358:PNCS 1258:RZPNCS 3030:TJKCS 3006:TJKRXO 566:XO_CO 2844:XO_CP 1037:XO_CS 1038:XQZ_CS 2929:X_CS * XO_CT endogen (1039), feed-back : 2818:FXOXC 3006:TJKRXO 566:XO_CO 2844:XO_CP 1039:XO_CT 2930:X_CT * XO_CV endogen (1027), feed-back : 2818:FXOXC 1354:PNCV 3025:TJKCV 3006:TJKRXO 566:XO_CO 2844:XO_CP 1027:XO_CV 1028:XQZ_CV 2924:X_CV XO_E endogen (2880) : 2910:X_E * XO_E01 endogen (1176), feed-back : 143:E01 2818:FXOXC 3036:TJKE01 3006:TJKRXO 566:XO_CO 2880:XO_E 1176:XO_E01 2935:X_E01 * XO_E2 endogen (1115), feed-back : 2818:FXOXC 1461:PE2 3037:TJKE2 3006:TJKRXO 566:XO_CO 2880:XO_E 1115:XO_E2 1116:XQZ_E2 2936:X_E2 * XO_E3 endogen (1196), feed-back : 2818:FXOXC 1462:PE3 141:PE3X 3038:TJKE3 3006:TJKRXO 566:XO_CO 2880:XO_E 1196:XO_E3 2937:X_E3 * XO_E59 endogen (1136), feed-back : 2818:FXOXC 1464:PE59 3039:TJKE59 3006:TJKRXO 566:XO_CO 2880:XO_E 1136:XO_E59 1137:XQZ_E59 2938:X_E59 * XO_E7Y endogen (1157), feed-back : 2818:FXOXC 1463:PE7Y 3040:TJKE7Y 3006:TJKRXO 566:XO_CO 2880:XO_E 1157:XO_E7Y 2939:X_E7Y * XO_ES endogen (1217), feed-back : 2818:FXOXC 1467:PESQ 3041:TJKES 3006:TJKRXO 566:XO_CO 2880:XO_E 1217:XO_ES 1218:XQZ_ES 2940:X_ES XO_I endogen (2868) : 2909:X_I * XO_IB endogen (1073), feed-back : 2818:FXOXC 1388:IB 1360:PNIB 3033:TJKIB 3006:TJKRXO 566:XO_CO 2868:XO_I 1073:XO_IB 1074:XQZ_IB 2932:X_IB * XO_IL endogen (1238), feed-back : 2818:FXOXC 1312:IL 1316:ILX 1361:PNIL 3035:TJKIL 3006:TJKRXO 566:XO_CO 2868:XO_I 2934:X_IL * XO_IM endogen (1041), feed-back : 2818:FXOXC 1386:IM 1359:PNIM 3032:TJKIM 3006:TJKRXO 566:XO_CO 2868:XO_I 1041:XO_IM 1042:XQZ_IM 2931:X_IM * XO_IT endogen (1094), feed-back : 2818:FXOXC 3034:TJKIT 3006:TJKRXO 566:XO_CO 2868:XO_I 1094:XO_IT 2933:X_IT XO_X endogen (2832) : 2906:X_X * XO_XA endogen ( 606), feed-back : 2818:FXOXC 3006:TJKRXO 1317:VA 566:XO_CO 2832:XO_X 606:XO_XA 2911:X_XA * XO_XB endogen ( 711), feed-back : 2818:FXOXC 3006:TJKRXO 1323:VB 566:XO_CO 2832:XO_X 711:XO_XB 2917:X_XB * XO_XE endogen ( 816), feed-back : 2818:FXOXC 3006:TJKRXO 1318:VE 566:XO_CO 2832:XO_X 816:XO_XE 2912:X_XE * XO_XH endogen ( 795), feed-back : 2818:FXOXC 3006:TJKRXO 1327:VH 566:XO_CO 2832:XO_X 795:XO_XH 2921:X_XH * XO_XNE endogen ( 648), feed-back : 2818:FXOXC 1331:PVMNE 3006:TJKRXO 1320:VNE 566:XO_CO 2832:XO_X 648:XO_XNE 2914:X_XNE * XO_XNF endogen ( 669), feed-back : 2818:FXOXC 3006:TJKRXO 1321:VNF 566:XO_CO 2832:XO_X 669:XO_XNF 2915:X_XNF * XO_XNG endogen ( 627), feed-back : 2818:FXOXC 1330:PVMNG 3006:TJKRXO 1319:VNG 566:XO_CO 2832:XO_X 627:XO_XNG 2913:X_XNG * XO_XNZ endogen ( 690), feed-back : 2818:FXOXC 3006:TJKRXO 1322:VNZ 566:XO_CO 2832:XO_X 690:XO_XNZ 2916:X_XNZ * XO_XO endogen ( 837), feed-back : 2818:FXOXC 3006:TJKRXO 1328:VO 566:XO_CO 2832:XO_X 837:XO_XO 2922:X_XO * XO_XQF endogen ( 774), feed-back : 2818:FXOXC 3006:TJKRXO 1326:VQF 566:XO_CO 2832:XO_X 774:XO_XQF 2920:X_XQF * XO_XQS endogen ( 753), feed-back : 2818:FXOXC 3006:TJKRXO 1325:VQS 566:XO_CO 2832:XO_X 753:XO_XQS 2919:X_XQS * XO_XQZ endogen ( 732), feed-back : 2818:FXOXC 3006:TJKRXO 1324:VQZ 566:XO_CO 2832:XO_X 732:XO_XQZ 2918:X_XQZ XP endogen (2809) : 3626:BVEP 2811:PXP XP_C endogen (2902) : 2907:X_C XP_CP endogen (2903) : 2908:X_CP XP_E endogen (2905) : 2910:X_E XP_I endogen (2904) : 2909:X_I XP_X endogen (2901) : 2906:X_X XQ endogen (2805) : 3625:BVEQ 2812:X9 2815:XBY 2809:XP XQF endogen (1273) : 3342:BVEQF 1281:FXQF 2803:X 2805:XQ XQF_C endogen (2854) : 2887:XQ_C * XQF_CB endogen ( 933), feed-back : 1357:PNCB 3028:TJKCB 3004:TJKRXQF 1273:XQF 933:XQF_CB 2842:XQF_CP 1034:XQZ_CB 2927:X_CB * XQF_CE endogen ( 897), feed-back : 1355:PNCE 3026:TJKCE 3004:TJKRXQF 1273:XQF 897:XQF_CE 2842:XQF_CP 1030:XQZ_CE 2925:X_CE * XQF_CF endogen ( 861), feed-back : 1353:PNCF 3024:TJKCF 3004:TJKRXQF 1273:XQF 861:XQF_CF 2842:XQF_CP 1026:XQZ_CF 2923:X_CF * XQF_CG endogen ( 915), feed-back : 1356:PNCG 3027:TJKCG 3004:TJKRXQF 1273:XQF 915:XQF_CG 2842:XQF_CP 1032:XQZ_CG 2926:X_CG * XQF_CH endogen ( 951), feed-back : 3029:TJKCH 3004:TJKRXQF 1053:XH_CH 1273:XQF 951:XQF_CH 2842:XQF_CP 2928:X_CH * XQF_CO endogen (1005), feed-back : 567:CO 568:FCO 3031:TJKCO 3004:TJKRXQF 1273:XQF 2854:XQF_C 1005:XQF_CO XQF_CP endogen (2842) : 2854:XQF_C 2888:XQ_CP * XQF_CS endogen ( 969), feed-back : 1358:PNCS 3030:TJKCS 3004:TJKRXQF 1273:XQF 2842:XQF_CP 969:XQF_CS 1038:XQZ_CS 2929:X_CS * XQF_CT endogen ( 987), feed-back : 3004:TJKRXQF 1273:XQF 2842:XQF_CP 987:XQF_CT 2930:X_CT * XQF_CV endogen ( 879), feed-back : 1354:PNCV 3025:TJKCV 3004:TJKRXQF 1273:XQF 2842:XQF_CP 879:XQF_CV 1028:XQZ_CV 2924:X_CV XQF_E endogen (2878) : 2890:XQ_E * XQF_E01 endogen (1174), feed-back : 143:E01 3036:TJKE01 3004:TJKRXQF 1273:XQF 2878:XQF_E 1174:XQF_E01 2935:X_E01 * XQF_E2 endogen (1113), feed-back : 1461:PE2 3037:TJKE2 3004:TJKRXQF 1273:XQF 2878:XQF_E 1113:XQF_E2 1116:XQZ_E2 2936:X_E2 * XQF_E3 endogen (1194), feed-back : 1462:PE3 141:PE3X 3038:TJKE3 3004:TJKRXQF 1273:XQF 2878:XQF_E 1194:XQF_E3 2937:X_E3 * XQF_E59 endogen (1134), feed-back : 1464:PE59 3039:TJKE59 3004:TJKRXQF 1273:XQF 2878:XQF_E 1134:XQF_E59 1137:XQZ_E59 2938:X_E59 * XQF_E7Y endogen (1155), feed-back : 1463:PE7Y 3040:TJKE7Y 3004:TJKRXQF 1273:XQF 2878:XQF_E 1155:XQF_E7Y 2939:X_E7Y * XQF_ES endogen (1215), feed-back : 1467:PESQ 3041:TJKES 3004:TJKRXQF 1273:XQF 2878:XQF_E 1215:XQF_ES 1218:XQZ_ES 2940:X_ES XQF_I endogen (2866) : 2889:XQ_I * XQF_IB endogen (1071), feed-back : 1388:IB 1360:PNIB 3033:TJKIB 3004:TJKRXQF 1273:XQF 2866:XQF_I 1071:XQF_IB 1074:XQZ_IB 2932:X_IB XQF_IL endogen (1236) : 1312:IL 1314:ILQ 1316:ILX 1361:PNIL 3035:TJKIL 3004:TJKRXQF 1273:XQF 2866:XQF_I 2934:X_IL * XQF_IM endogen (1023), feed-back : 1386:IM 1359:PNIM 3032:TJKIM 3004:TJKRXQF 1273:XQF 2866:XQF_I 1023:XQF_IM 1042:XQZ_IM 2931:X_IM * XQF_IT endogen (1092), feed-back : 3034:TJKIT 3004:TJKRXQF 1273:XQF 2866:XQF_I 1092:XQF_IT 2933:X_IT XQF_X endogen (2830) : 2886:XQ_X * XQF_XA endogen ( 603), feed-back : 3004:TJKRXQF 1317:VA 1273:XQF 2830:XQF_X 603:XQF_XA 2911:X_XA * XQF_XB endogen ( 708), feed-back : 3004:TJKRXQF 1323:VB 1273:XQF 2830:XQF_X 708:XQF_XB 2917:X_XB * XQF_XE endogen ( 813), feed-back : 3004:TJKRXQF 1318:VE 1273:XQF 2830:XQF_X 813:XQF_XE 2912:X_XE * XQF_XH endogen ( 792), feed-back : 3004:TJKRXQF 1327:VH 1273:XQF 2830:XQF_X 792:XQF_XH 2921:X_XH * XQF_XNE endogen ( 645), feed-back : 1331:PVMNE 3004:TJKRXQF 1320:VNE 1273:XQF 2830:XQF_X 645:XQF_XNE 2914:X_XNE * XQF_XNF endogen ( 666), feed-back : 3004:TJKRXQF 1321:VNF 1273:XQF 2830:XQF_X 666:XQF_XNF 2915:X_XNF * XQF_XNG endogen ( 624), feed-back : 1330:PVMNG 3004:TJKRXQF 1319:VNG 1273:XQF 2830:XQF_X 624:XQF_XNG 2913:X_XNG * XQF_XNZ endogen ( 687), feed-back : 3004:TJKRXQF 1322:VNZ 1273:XQF 2830:XQF_X 687:XQF_XNZ 2916:X_XNZ * XQF_XO endogen ( 834), feed-back : 3004:TJKRXQF 1328:VO 1273:XQF 2830:XQF_X 834:XQF_XO 2922:X_XO * XQF_XQF endogen ( 771), feed-back : 3004:TJKRXQF 1326:VQF 1273:XQF 2830:XQF_X 771:XQF_XQF 2920:X_XQF * XQF_XQS endogen ( 750), feed-back : 3004:TJKRXQF 1325:VQS 1273:XQF 2830:XQF_X 750:XQF_XQS 2919:X_XQS * XQF_XQZ endogen ( 729), feed-back : 3004:TJKRXQF 1324:VQZ 1273:XQF 2830:XQF_X 729:XQF_XQZ 2918:X_XQZ XQS endogen (1272) : 3343:BVEQS 1280:FXQS 2803:X 2815:XBY 2805:XQ XQS_C endogen (2853) : 2897:XBY_C 2887:XQ_C * XQS_CB endogen ( 934), feed-back : 1357:PNCB 3028:TJKCB 3003:TJKRXQS 1272:XQS 934:XQS_CB 2841:XQS_CP 1034:XQZ_CB 2927:X_CB * XQS_CE endogen ( 898), feed-back : 1355:PNCE 3026:TJKCE 3003:TJKRXQS 1272:XQS 898:XQS_CE 2841:XQS_CP 1030:XQZ_CE 2925:X_CE * XQS_CF endogen ( 862), feed-back : 1353:PNCF 3024:TJKCF 3003:TJKRXQS 1272:XQS 862:XQS_CF 2841:XQS_CP 1026:XQZ_CF 2923:X_CF * XQS_CG endogen ( 916), feed-back : 1356:PNCG 3027:TJKCG 3003:TJKRXQS 1272:XQS 916:XQS_CG 2841:XQS_CP 1032:XQZ_CG 2926:X_CG * XQS_CH endogen ( 952), feed-back : 3029:TJKCH 3003:TJKRXQS 1053:XH_CH 1272:XQS 952:XQS_CH 2841:XQS_CP 2928:X_CH * XQS_CO endogen (1006), feed-back : 567:CO 568:FCO 3031:TJKCO 3003:TJKRXQS 1272:XQS 2853:XQS_C 1006:XQS_CO XQS_CP endogen (2841) : 2898:XBY_CP 2853:XQS_C 2888:XQ_CP * XQS_CS endogen ( 970), feed-back : 1358:PNCS 3030:TJKCS 3003:TJKRXQS 1272:XQS 2841:XQS_CP 970:XQS_CS 1038:XQZ_CS 2929:X_CS * XQS_CT endogen ( 988), feed-back : 3003:TJKRXQS 1272:XQS 2841:XQS_CP 988:XQS_CT 2930:X_CT * XQS_CV endogen ( 880), feed-back : 1354:PNCV 3025:TJKCV 3003:TJKRXQS 1272:XQS 2841:XQS_CP 880:XQS_CV 1028:XQZ_CV 2924:X_CV XQS_E endogen (2877) : 2900:XBY_E 2890:XQ_E * XQS_E01 endogen (1173), feed-back : 143:E01 3036:TJKE01 3003:TJKRXQS 1272:XQS 2877:XQS_E 1173:XQS_E01 2935:X_E01 * XQS_E2 endogen (1112), feed-back : 1461:PE2 3037:TJKE2 3003:TJKRXQS 1272:XQS 2877:XQS_E 1112:XQS_E2 1116:XQZ_E2 2936:X_E2 * XQS_E3 endogen (1193), feed-back : 1462:PE3 141:PE3X 3038:TJKE3 3003:TJKRXQS 1272:XQS 2877:XQS_E 1193:XQS_E3 2937:X_E3 * XQS_E59 endogen (1133), feed-back : 1464:PE59 3039:TJKE59 3003:TJKRXQS 1272:XQS 2877:XQS_E 1133:XQS_E59 1137:XQZ_E59 2938:X_E59 * XQS_E7Y endogen (1154), feed-back : 1463:PE7Y 3040:TJKE7Y 3003:TJKRXQS 1272:XQS 2877:XQS_E 1154:XQS_E7Y 2939:X_E7Y * XQS_ES endogen (1198), feed-back : 1466:PESS 3041:TJKES 3003:TJKRXQS 1272:XQS 2877:XQS_E 1198:XQS_ES 2940:X_ES XQS_I endogen (2865) : 2899:XBY_I 2889:XQ_I * XQS_IB endogen (1070), feed-back : 1388:IB 1360:PNIB 3033:TJKIB 3003:TJKRXQS 1272:XQS 2865:XQS_I 1070:XQS_IB 1074:XQZ_IB 2932:X_IB XQS_IL endogen (1235) : 1312:IL 1314:ILQ 1316:ILX 1361:PNIL 3035:TJKIL 3003:TJKRXQS 1272:XQS 2865:XQS_I 2934:X_IL * XQS_IM endogen (1024), feed-back : 1386:IM 1359:PNIM 3032:TJKIM 3003:TJKRXQS 1272:XQS 2865:XQS_I 1024:XQS_IM 1042:XQZ_IM 2931:X_IM * XQS_IT endogen (1091), feed-back : 3034:TJKIT 3003:TJKRXQS 1272:XQS 2865:XQS_I 1091:XQS_IT 2933:X_IT XQS_X endogen (2829) : 2896:XBY_X 2886:XQ_X * XQS_XA endogen ( 604), feed-back : 3003:TJKRXQS 1317:VA 1272:XQS 2829:XQS_X 604:XQS_XA 2911:X_XA * XQS_XB endogen ( 709), feed-back : 3003:TJKRXQS 1323:VB 1272:XQS 2829:XQS_X 709:XQS_XB 2917:X_XB * XQS_XE endogen ( 814), feed-back : 3003:TJKRXQS 1318:VE 1272:XQS 2829:XQS_X 814:XQS_XE 2912:X_XE * XQS_XH endogen ( 793), feed-back : 3003:TJKRXQS 1327:VH 1272:XQS 2829:XQS_X 793:XQS_XH 2921:X_XH * XQS_XNE endogen ( 646), feed-back : 1331:PVMNE 3003:TJKRXQS 1320:VNE 1272:XQS 2829:XQS_X 646:XQS_XNE 2914:X_XNE * XQS_XNF endogen ( 667), feed-back : 3003:TJKRXQS 1321:VNF 1272:XQS 2829:XQS_X 667:XQS_XNF 2915:X_XNF * XQS_XNG endogen ( 625), feed-back : 1330:PVMNG 3003:TJKRXQS 1319:VNG 1272:XQS 2829:XQS_X 625:XQS_XNG 2913:X_XNG * XQS_XNZ endogen ( 688), feed-back : 3003:TJKRXQS 1322:VNZ 1272:XQS 2829:XQS_X 688:XQS_XNZ 2916:X_XNZ * XQS_XO endogen ( 835), feed-back : 3003:TJKRXQS 1328:VO 1272:XQS 2829:XQS_X 835:XQS_XO 2922:X_XO * XQS_XQF endogen ( 772), feed-back : 3003:TJKRXQS 1326:VQF 1272:XQS 2829:XQS_X 772:XQS_XQF 2920:X_XQF * XQS_XQS endogen ( 751), feed-back : 3003:TJKRXQS 1325:VQS 1272:XQS 2829:XQS_X 751:XQS_XQS 2919:X_XQS * XQS_XQZ endogen ( 730), feed-back : 3003:TJKRXQS 1324:VQZ 1272:XQS 2829:XQS_X 730:XQS_XQZ 2918:X_XQZ XQZ endogen (1271) : 3344:BVEQZ 1279:FXQZ 2803:X 2805:XQ XQZ_C endogen (2852) : 2887:XQ_C * XQZ_CB endogen (1034), feed-back : 1357:PNCB 1257:RZPNCB 3028:TJKCB 3002:TJKRXQZ 1271:XQZ 1034:XQZ_CB 2840:XQZ_CP 2927:X_CB * XQZ_CE endogen (1030), feed-back : 1355:PNCE 1255:RZPNCE 3026:TJKCE 3002:TJKRXQZ 1271:XQZ 1030:XQZ_CE 2840:XQZ_CP 2925:X_CE * XQZ_CF endogen (1026), feed-back : 1353:PNCF 1253:RZPNCF 3024:TJKCF 3002:TJKRXQZ 1271:XQZ 1026:XQZ_CF 2840:XQZ_CP 2923:X_CF * XQZ_CG endogen (1032), feed-back : 1356:PNCG 1256:RZPNCG 3027:TJKCG 3002:TJKRXQZ 1271:XQZ 1032:XQZ_CG 2840:XQZ_CP 2926:X_CG * XQZ_CH endogen (1036), feed-back : 3029:TJKCH 3002:TJKRXQZ 1053:XH_CH 1271:XQZ 1036:XQZ_CH 2840:XQZ_CP 2928:X_CH * XQZ_CO endogen (1043), feed-back : 567:CO 568:FCO 3031:TJKCO 3002:TJKRXQZ 1271:XQZ 2852:XQZ_C 1043:XQZ_CO XQZ_CP endogen (2840) : 2852:XQZ_C 2888:XQ_CP * XQZ_CS endogen (1038), feed-back : 1358:PNCS 1258:RZPNCS 3030:TJKCS 3002:TJKRXQZ 1271:XQZ 2840:XQZ_CP 1038:XQZ_CS 2929:X_CS * XQZ_CT endogen (1040), feed-back : 3002:TJKRXQZ 1271:XQZ 2840:XQZ_CP 1040:XQZ_CT 2930:X_CT * XQZ_CV endogen (1028), feed-back : 1354:PNCV 1254:RZPNCV 3025:TJKCV 3002:TJKRXQZ 1271:XQZ 2840:XQZ_CP 1028:XQZ_CV 2924:X_CV XQZ_E endogen (2876) : 2890:XQ_E * XQZ_E01 endogen (1177), feed-back : 143:E01 3036:TJKE01 3002:TJKRXQZ 1271:XQZ 2876:XQZ_E 1177:XQZ_E01 2935:X_E01 * XQZ_E2 endogen (1116), feed-back : 1461:PE2 1250:RZPE2 3037:TJKE2 3002:TJKRXQZ 1271:XQZ 2876:XQZ_E 1116:XQZ_E2 2936:X_E2 * XQZ_E3 endogen (1197), feed-back : 1462:PE3 141:PE3X 3038:TJKE3 3002:TJKRXQZ 1271:XQZ 2876:XQZ_E 1197:XQZ_E3 2937:X_E3 * XQZ_E59 endogen (1137), feed-back : 1464:PE59 1251:RZPE59 3039:TJKE59 3002:TJKRXQZ 1271:XQZ 2876:XQZ_E 1137:XQZ_E59 2938:X_E59 * XQZ_E7Y endogen (1158), feed-back : 1463:PE7Y 3040:TJKE7Y 3002:TJKRXQZ 1271:XQZ 2876:XQZ_E 1158:XQZ_E7Y 2939:X_E7Y * XQZ_ES endogen (1218), feed-back : 1467:PESQ 1252:RZPESQ 3041:TJKES 3002:TJKRXQZ 1271:XQZ 2876:XQZ_E 1218:XQZ_ES 2940:X_ES XQZ_I endogen (2864) : 2889:XQ_I * XQZ_IB endogen (1074), feed-back : 1388:IB 1360:PNIB 1249:RZPNIB 3033:TJKIB 3002:TJKRXQZ 1271:XQZ 2864:XQZ_I 1074:XQZ_IB 2932:X_IB XQZ_IL endogen (1260) : 1312:IL 1314:ILQ 1316:ILX 1361:PNIL 3035:TJKIL 3002:TJKRXQZ 1271:XQZ 2864:XQZ_I 2934:X_IL XQZ_ILZ endogen (1259) : 1260:XQZ_IL * XQZ_IM endogen (1042), feed-back : 1386:IM 1359:PNIM 1248:RZPNIM 3032:TJKIM 3002:TJKRXQZ 1271:XQZ 2864:XQZ_I 1042:XQZ_IM 2931:X_IM * XQZ_IT endogen (1095), feed-back : 3034:TJKIT 3002:TJKRXQZ 1271:XQZ 2864:XQZ_I 1095:XQZ_IT 2933:X_IT XQZ_X endogen (2828) : 2886:XQ_X * XQZ_XA endogen ( 607), feed-back : 1239:RZPVMA 3002:TJKRXQZ 1317:VA 1271:XQZ 2828:XQZ_X 607:XQZ_XA 2911:X_XA * XQZ_XB endogen ( 712), feed-back : 1243:RZPVMB 3002:TJKRXQZ 1323:VB 1271:XQZ 2828:XQZ_X 712:XQZ_XB 2917:X_XB * XQZ_XE endogen ( 817), feed-back : 1246:RZPVME 3002:TJKRXQZ 1318:VE 1271:XQZ 2828:XQZ_X 817:XQZ_XE 2912:X_XE * XQZ_XH endogen ( 796), feed-back : 3002:TJKRXQZ 1327:VH 1271:XQZ 2828:XQZ_X 796:XQZ_XH 2921:X_XH * XQZ_XNE endogen ( 649), feed-back : 1331:PVMNE 3002:TJKRXQZ 1320:VNE 1271:XQZ 2828:XQZ_X 649:XQZ_XNE 2914:X_XNE * XQZ_XNF endogen ( 670), feed-back : 1240:RZPVMNF 3002:TJKRXQZ 1321:VNF 1271:XQZ 2828:XQZ_X 670:XQZ_XNF 2915:X_XNF * XQZ_XNG endogen ( 628), feed-back : 1330:PVMNG 3002:TJKRXQZ 1319:VNG 1271:XQZ 2828:XQZ_X 628:XQZ_XNG 2913:X_XNG * XQZ_XNZ endogen ( 691), feed-back : 1241:RZPVMNZ 3002:TJKRXQZ 1322:VNZ 1271:XQZ 2828:XQZ_X 691:XQZ_XNZ 2916:X_XNZ * XQZ_XO endogen ( 838), feed-back : 1247:RZPVMO 3002:TJKRXQZ 1328:VO 1271:XQZ 2828:XQZ_X 838:XQZ_XO 2922:X_XO * XQZ_XQF endogen ( 775), feed-back : 1242:RZPVMQF 3002:TJKRXQZ 1326:VQF 1271:XQZ 2828:XQZ_X 775:XQZ_XQF 2920:X_XQF * XQZ_XQS endogen ( 754), feed-back : 1244:RZPVMQS 3002:TJKRXQZ 1325:VQS 1271:XQZ 2828:XQZ_X 754:XQZ_XQS 2919:X_XQS * XQZ_XQZ endogen ( 733), feed-back : 1245:RZPVMQZ 3002:TJKRXQZ 1324:VQZ 1271:XQZ 2828:XQZ_X 733:XQZ_XQZ 2918:X_XQZ XQ_C endogen (2887) : 2892:X9_C 2897:XBY_C XQ_CP endogen (2888) : 2893:X9_CP 2898:XBY_CP XQ_E endogen (2890) : 2895:X9_E 2900:XBY_E XQ_I endogen (2889) : 2894:X9_I 2899:XBY_I XQ_X endogen (2886) : 2891:X9_X 2896:XBY_X X_C endogen (2907), ikke-bestemmende. X_CB endogen (2927), ikke-bestemmende. X_CE endogen (2925), ikke-bestemmende. X_CF endogen (2923), ikke-bestemmende. X_CG endogen (2926), ikke-bestemmende. X_CH endogen (2928), ikke-bestemmende. X_CP endogen (2908), ikke-bestemmende. X_CS endogen (2929), ikke-bestemmende. X_CT endogen (2930), ikke-bestemmende. X_CV endogen (2924), ikke-bestemmende. X_E endogen (2910), ikke-bestemmende. X_E01 endogen (2935), ikke-bestemmende. X_E2 endogen (2936), ikke-bestemmende. X_E3 endogen (2937), ikke-bestemmende. X_E59 endogen (2938), ikke-bestemmende. X_E7Y endogen (2939), ikke-bestemmende. X_ES endogen (2940), ikke-bestemmende. X_I endogen (2909), ikke-bestemmende. X_IB endogen (2932), ikke-bestemmende. X_IL endogen (2934), ikke-bestemmende. X_IM endogen (2931), ikke-bestemmende. X_IT endogen (2933), ikke-bestemmende. X_X endogen (2906), ikke-bestemmende. X_X9 endogen (2976) : 2980:X_XP X_XA endogen (2911) : 2976:X_X9 X_XB endogen (2917) : 2976:X_X9 2978:X_XBY X_XBY endogen (2978), ikke-bestemmende. X_XE endogen (2912) : 2980:X_XP X_XH endogen (2921) : 2980:X_XP X_XN endogen (2972) : 2976:X_X9 2978:X_XBY X_XNE endogen (2914) : 2972:X_XN X_XNF endogen (2915) : 2972:X_XN X_XNG endogen (2913) : 2972:X_XN X_XNZ endogen (2916) : 2972:X_XN X_XO endogen (2922), ikke-bestemmende. X_XP endogen (2980), ikke-bestemmende. X_XQ endogen (2974) : 2976:X_X9 2978:X_XBY X_XQF endogen (2920) : 2974:X_XQ X_XQS endogen (2919) : 2978:X_XBY 2974:X_XQ X_XQZ endogen (2918) : 2974:X_XQ * Y endogen (2217), feed-back : 3249:AFCO 3248:AFCP 3247:AFE 3253:AFIBH 3251:AFIFP1XH 3254:AFIL 3252:AFIO1 3250:AFIP1 3246:AFM 2688:BCPY 2788:BM 3175:BS 3173:BSP 3169:BSPTR 3172:BSY 3174:BSYP 3304:COY 3242:ENLY 3241:ENSTY 3240:ENVY 3317:KENY 2219:PY 3187:SPTY 3186:SPUY 3185:SPY 3189:SY 3188:SYPY 3184:SYY 3313:TFENY 3312:TFFONY 3311:TFKNY 3316:TFN_CY 3314:TFN_HCY 3315:TFN_HY 3309:TFONY 3310:TFSNY 3305:TF_O_ZY 3306:TF_Z_OY 3308:TIENY 3307:TIONY 2118:TRR_O_E 3127:TYDY 2683:YDPY 2220:YF 2222:YI 3244:YRY 3191:YSPY 3231:YST 3190:YSY 2224:YTR 3243:YWY YAB endogen (3236), ikke-bestemmende. YAS endogen (1656) : 1678:YASR 1672:YSP YASD endogen (1675) : 1678:YASR 1761:YSPEF 1788:YSPFP 1734:YSPL 1815:YSPQ 1680:YSPS 1707:YSPW YASE endogen (1676) : 1678:YASR 1761:YSPEF 1788:YSPFP 1734:YSPL 1815:YSPQ 1680:YSPS 1707:YSPW YASP endogen (1677) : 1678:YASR 1761:YSPEF 1788:YSPFP 1734:YSPL 1815:YSPQ 1680:YSPS 1707:YSPW YASR endogen (1678) : 1761:YSPEF 1788:YSPFP 1734:YSPL 1815:YSPQ 1680:YSPS 1707:YSPW YASW endogen (1674) : 1678:YASR 1761:YSPEF 1788:YSPFP 1734:YSPL 1815:YSPQ 1680:YSPS 1707:YSPW YDK_C endogen ( 4), ikke-bestemmende. YDK_H endogen ( 5) : 23:CPUXH 3882:JRCPUXH YDL_HC endogen ( 3) : 2684:BCPUXH 2685:BCPXH 22:CPUXHW YDPY endogen (2683), ikke-bestemmende. YDWT endogen (2673), ikke-bestemmende. YD_C endogen (2192) : 2678:FYDPS * YD_H endogen (2190), feed-back : 2705:BCPYD_H 2707:BYD_HNR 2708:BYD_HNRX 2677:FYDPH 2191:TFN_H 2615:TPIO1_BF 2622:TPIO2_BF 2608:TPIR_BF 4:YDK_C 5:YDK_H 2192:YD_C 2706:YD_HNR * YD_HC endogen (2189), feed-back : 2686:BCP 2690:BWCP 2676:FYDP 4:YDK_C 3:YDL_HC 2683:YDPY 2192:YD_C YD_HNR endogen (2706) : 2707:BYD_HNR 2708:BYD_HNRX YD_O endogen (2187) : 2188:TFN_O 2212:YD_OS YD_OK endogen (2199) : 2201:TFN_OK 2212:YD_OS YD_OO endogen (2197) : 2198:TFN_OO 2212:YD_OS YD_OS endogen (2212), ikke-bestemmende. YF endogen (2220) : 2689:BCPYF 2687:BCPYSM 3183:BSB 3179:BSF 3181:BSPB 3177:BSPF 3180:BSYB 3176:BSYF 3182:BSYPB 3178:BSYPF 2389:KKP 3011:TJKYF 3255:YFP 3258:YFP1 2358:YR 3235:YRT 3237:YSAM 3238:YSAM1 3239:YSMPCD YF9 endogen (3261) : 3779:BI9 3778:BIB9 3777:BIM9 3265:PYF9 * YFA endogen (2333), feed-back : 2389:KKP 2221:PYF 2344:PYFA 3012:TJKSXA 3011:TJKYF 3261:YF9 2359:YRA * YFB endogen (2339), feed-back : 2389:KKP 2221:PYF 2350:PYFB 1595:PYFBX 3018:TJKSXB 3011:TJKYF 3261:YF9 3262:YFBY 2365:YRB YFBY endogen (3262) : 3781:BIBBY 3782:BIBY 3780:BIMBY 3266:PYFBY * YFE endogen (2334), feed-back : 2389:KKP 2221:PYF 2345:PYFE 3013:TJKSXE 3011:TJKYF 2360:YRE * YFH endogen (2343), feed-back : 2389:KKP 2221:PYF 2354:PYFH 3022:TJKSXH 3011:TJKYF 4:YDK_C 3:YDL_HC 2369:YRH YFN endogen (3259) : 3261:YF9 3262:YFBY * YFNE endogen (2336), feed-back : 2389:KKP 2221:PYF 2356:PYFN 2347:PYFNE 3016:TJKSXNE 3011:TJKYF 3259:YFN 2362:YRNE * YFNF endogen (2337), feed-back : 2389:KKP 2221:PYF 1595:PYFBX 2356:PYFN 2348:PYFNF 3014:TJKSXNF 3011:TJKYF 3259:YFN 2363:YRNF * YFNG endogen (2335), feed-back : 2389:KKP 2221:PYF 2356:PYFN 2346:PYFNG 3015:TJKSXNG 3011:TJKYF 3259:YFN 2361:YRNG * YFNZ endogen (2338), feed-back : 2389:KKP 2221:PYF 1595:PYFBX 2356:PYFN 2349:PYFNZ 3017:TJKSXNZ 3011:TJKYF 3259:YFN 2364:YRNZ YFO endogen ( 558) : 2389:KKP 2221:PYF 2355:PYFO 3023:TJKSXO 3011:TJKYF 563:XO 3255:YFP 2370:YRO YFO1 endogen ( 573) : 3258:YFP1 574:YWO1 YFP endogen (3255) : 3784:BIPBP 3783:BIPMP 3257:PYFP YFP1 endogen (3258), ikke-bestemmende. YFQ endogen (3260) : 3261:YF9 3262:YFBY * YFQF endogen (2342), feed-back : 2389:KKP 2221:PYF 2357:PYFQ 2353:PYFQF 3021:TJKSXQF 3011:TJKYF 3260:YFQ 2368:YRQF * YFQS endogen (2341), feed-back : 2389:KKP 2221:PYF 2357:PYFQ 2352:PYFQS 3020:TJKSXQS 3011:TJKYF 3262:YFBY 3260:YFQ 2367:YRQS * YFQZ endogen (2340), feed-back : 2389:KKP 2221:PYF 1595:PYFBX 2357:PYFQ 2351:PYFQZ 3019:TJKSXQZ 3011:TJKYF 3260:YFQ 2366:YRQZ * YI endogen (2222), feed-back : 2111:TRY_O_EU YL3S endogen (1670) : 1673:YS 1762:YSEF 1789:YSFP 1735:YSL 1816:YSQ 1681:YSS 1708:YSW YLWS endogen (1669) : 1673:YS 1762:YSEF 1789:YSFP 1735:YSL 1816:YSQ 1681:YSS 1708:YSW * YR endogen (2358), feed-back : 3113:BYW 2189:YD_HC 3110:YRP 3112:YRP1 2675:YRPS 2372:YRS 3244:YRY * YRA endogen (2359), feed-back : 2260:BYWA 2371:YR_H * YRB endogen (2365), feed-back : 2277:BYWB 2371:YR_H * YRE endogen (2360), feed-back : 2263:BYWE 1914:SYCK 2174:TIRE_O 2371:YR_H * YRH endogen (2369), feed-back : 2267:BYWH 1362:PNCH 4:YDK_C 5:YDK_H 1661:YRR 2371:YR_H * YRNE endogen (2362), feed-back : 2285:BYWNE * YRNF endogen (2363), feed-back : 2269:BYWNF 2371:YR_H * YRNG endogen (2361), feed-back : 2265:BYWNG 2371:YR_H * YRNZ endogen (2364), feed-back : 2293:BYWNZ 2371:YR_H YRO endogen (2370) : 3116:BYWO 3110:YRP YRO1 endogen (3111) : 3117:BYWO1 3112:YRP1 YRP endogen (3110) : 3118:BYWP YRP1 endogen (3112) : 3119:BYWP1 * YRPHS endogen (1667), feed-back : 93:BUIBHX 1673:YS 1762:YSEF 1789:YSFP 1735:YSL 1816:YSQ 1681:YSS 1708:YSW YRPS endogen (2675), ikke-bestemmende. YRPSS endogen (1662) : 1672:YSP 1761:YSPEF 1788:YSPFP 1734:YSPL 1815:YSPQ 1680:YSPS 1707:YSPW YRQ endogen (3109) : 3114:BYWQ * YRQF endogen (2368), feed-back : 2301:BYWQF 3109:YRQ 2372:YRS 2193:YR_CF 2371:YR_H 1913:YSYC YRQS endogen (2367) : 3115:BYWQS 3109:YRQ 2371:YR_H * YRQZ endogen (2366), feed-back : 2309:BYWQZ 3109:YRQ 2371:YR_H YRR endogen (1661) : 3209:TSYS 1670:YL3S 1662:YRPSS 1666:YSPRS 1671:YSRS 1908:YSYA 3203:YSYS * YRS endogen (2372), feed-back : 1913:YSYC YRT endogen (3235), ikke-bestemmende. YRY endogen (3244), ikke-bestemmende. * YR_CF endogen (2193), feed-back : 2195:TFN_CF 1916:YSYC_CF * YR_H endogen (2371), feed-back : 2190:YD_H 1661:YRR 2372:YRS YS endogen (1673) : 1854:BYS10 1859:BYS11 1855:BYS20 1860:BYS21 1856:BYS30 1861:BYS31 1857:BYS40 1862:BYS41 1858:BYS50 1863:BYS51 3957:JBYS11 3958:JBYS21 3959:JBYS31 3960:JBYS41 3961:JBYS51 3973:JKBYS 3967:JKBYS1 3968:JKBYS2 3969:JKBYS3 3970:JKBYS4 3971:JKBYS5 1903:KBYS 1874:KBYS1 1875:KBYS2 1876:KBYS3 1877:KBYS4 1878:KBYS5 1842:KKYS 1904:SSYS 1879:YS1 3197:YS1R 1880:YS2 3198:YS2R 1881:YS3 3199:YS3R 1882:YS4 3200:YS4R 1883:YS5 3201:YS5R 3190:YSY * YS1 endogen (1879), feed-back : 1874:KBYS1 1889:SSYS1 3197:YS1R YS1R endogen (3197), ikke-bestemmende. * YS2 endogen (1880), feed-back : 1875:KBYS2 1890:SSYS2 3198:YS2R YS2R endogen (3198), ikke-bestemmende. * YS3 endogen (1881), feed-back : 1876:KBYS3 1891:SSYS3 3199:YS3R YS3R endogen (3199), ikke-bestemmende. * YS4 endogen (1882), feed-back : 1877:KBYS4 1892:SSYS4 3200:YS4R YS4R endogen (3200), ikke-bestemmende. * YS5 endogen (1883), feed-back : 1878:KBYS5 1893:SSYS5 3201:YS5R YS5R endogen (3201), ikke-bestemmende. YSAM endogen (3237), ikke-bestemmende. YSAM1 endogen (3238), ikke-bestemmende. YSE eksogen : 3973:JKBYS 3967:JKBYS1 3968:JKBYS2 3969:JKBYS3 3970:JKBYS4 3971:JKBYS5 1903:KBYS 1874:KBYS1 1875:KBYS2 1876:KBYS3 1877:KBYS4 1878:KBYS5 YSEF endogen (1762) : 1854:BYS10 1859:BYS11 1855:BYS20 1860:BYS21 1856:BYS30 1861:BYS31 1857:BYS40 1862:BYS41 1858:BYS50 1863:BYS51 3957:JBYS11 3958:JBYS21 3959:JBYS31 3960:JBYS41 3961:JBYS51 1764:KBYSEF 1842:KKYS 1770:YSEF1 1771:YSEF2 1772:YSEF3 1773:YSEF4 1774:YSEF5 3205:YSYEF YSEF1 endogen (1770) : 1781:SSYSEF1 1879:YS1 YSEF2 endogen (1771) : 1782:SSYSEF2 1880:YS2 YSEF3 endogen (1772) : 1783:SSYSEF3 1881:YS3 YSEF4 endogen (1773) : 1784:SSYSEF4 1882:YS4 YSEF5 endogen (1774) : 1785:SSYSEF5 1883:YS5 YSEFE eksogen : 1764:KBYSEF YSFP endogen (1789) : 1854:BYS10 1859:BYS11 1855:BYS20 1860:BYS21 1856:BYS30 1861:BYS31 1857:BYS40 1862:BYS41 1858:BYS50 1863:BYS51 3957:JBYS11 3958:JBYS21 3959:JBYS31 3960:JBYS41 3961:JBYS51 1791:KBYSFP 1842:KKYS 1797:YSFP1 1798:YSFP2 1799:YSFP3 1800:YSFP4 1801:YSFP5 3206:YSYFP YSFP1 endogen (1797) : 1808:SSYSFP1 1879:YS1 YSFP2 endogen (1798) : 1809:SSYSFP2 1880:YS2 YSFP3 endogen (1799) : 1810:SSYSFP3 1881:YS3 YSFP4 endogen (1800) : 1811:SSYSFP4 1882:YS4 YSFP5 endogen (1801) : 1812:SSYSFP5 1883:YS5 YSFPE eksogen : 1791:KBYSFP YSL endogen (1735) : 1854:BYS10 1859:BYS11 1855:BYS20 1860:BYS21 1856:BYS30 1861:BYS31 1857:BYS40 1862:BYS41 1858:BYS50 1863:BYS51 3957:JBYS11 3958:JBYS21 3959:JBYS31 3960:JBYS41 3961:JBYS51 1737:KBYSL 1842:KKYS 1743:YSL1 1744:YSL2 1745:YSL3 1746:YSL4 1747:YSL5 3204:YSYL YSL1 endogen (1743) : 1754:SSYSL1 1879:YS1 YSL2 endogen (1744) : 1755:SSYSL2 1880:YS2 YSL3 endogen (1745) : 1756:SSYSL3 1881:YS3 YSL4 endogen (1746) : 1757:SSYSL4 1882:YS4 YSL5 endogen (1747) : 1758:SSYSL5 1883:YS5 YSLE eksogen : 1737:KBYSL YSMPCD endogen (3239), ikke-bestemmende. YSP endogen (1672) : 1844:BYSP10 1849:BYSP11 1845:BYSP20 1850:BYSP21 1846:BYSP30 1851:BYSP31 1847:BYSP40 1852:BYSP41 1848:BYSP50 1853:BYSP51 3952:JBYSP11 3953:JBYSP21 3954:JBYSP31 3955:JBYSP41 3956:JBYSP51 3972:JKBYSP 3962:JKBYSP1 3963:JKBYSP2 3964:JKBYSP3 3965:JKBYSP4 3966:JKBYSP5 1901:KBYSP 1864:KBYSP1 1865:KBYSP2 1866:KBYSP3 1867:KBYSP4 1868:KBYSP5 1841:KKYSP 1902:SSYSP 1673:YS 1869:YSP1 3192:YSP1R 1870:YSP2 3193:YSP2R 1871:YSP3 3194:YSP3R 1872:YSP4 3195:YSP4R 1873:YSP5 3196:YSP5R 3191:YSPY * YSP1 endogen (1869), feed-back : 1864:KBYSP1 1884:SSYSP1 3192:YSP1R YSP1R endogen (3192), ikke-bestemmende. * YSP2 endogen (1870), feed-back : 1865:KBYSP2 1885:SSYSP2 3193:YSP2R YSP2R endogen (3193), ikke-bestemmende. * YSP3 endogen (1871), feed-back : 1866:KBYSP3 1886:SSYSP3 3194:YSP3R YSP3R endogen (3194), ikke-bestemmende. * YSP4 endogen (1872), feed-back : 1867:KBYSP4 1887:SSYSP4 3195:YSP4R YSP4R endogen (3195), ikke-bestemmende. * YSP5 endogen (1873), feed-back : 1868:KBYSP5 1888:SSYSP5 3196:YSP5R YSP5R endogen (3196), ikke-bestemmende. YSPE eksogen : 3972:JKBYSP 3962:JKBYSP1 3963:JKBYSP2 3964:JKBYSP3 3965:JKBYSP4 3966:JKBYSP5 1901:KBYSP 1864:KBYSP1 1865:KBYSP2 1866:KBYSP3 1867:KBYSP4 1868:KBYSP5 YSPEF endogen (1761) : 1844:BYSP10 1849:BYSP11 1845:BYSP20 1850:BYSP21 1846:BYSP30 1851:BYSP31 1847:BYSP40 1852:BYSP41 1848:BYSP50 1853:BYSP51 3952:JBYSP11 3953:JBYSP21 3954:JBYSP31 3955:JBYSP41 3956:JBYSP51 1763:KBYSPEF 1841:KKYSP 1762:YSEF 1765:YSPEF1 1766:YSPEF2 1767:YSPEF3 1768:YSPEF4 1769:YSPEF5 3205:YSYEF YSPEF1 endogen (1765) : 1775:SSYSPEF1 1869:YSP1 YSPEF2 endogen (1766) : 1776:SSYSPEF2 1870:YSP2 YSPEF3 endogen (1767) : 1777:SSYSPEF3 1871:YSP3 YSPEF4 endogen (1768) : 1778:SSYSPEF4 1872:YSP4 YSPEF5 endogen (1769) : 1779:SSYSPEF5 1873:YSP5 YSPEFE eksogen : 1763:KBYSPEF YSPFP endogen (1788) : 1844:BYSP10 1849:BYSP11 1845:BYSP20 1850:BYSP21 1846:BYSP30 1851:BYSP31 1847:BYSP40 1852:BYSP41 1848:BYSP50 1853:BYSP51 3952:JBYSP11 3953:JBYSP21 3954:JBYSP31 3955:JBYSP41 3956:JBYSP51 1790:KBYSPFP 1841:KKYSP 1789:YSFP 1792:YSPFP1 1793:YSPFP2 1794:YSPFP3 1795:YSPFP4 1796:YSPFP5 3206:YSYFP YSPFP1 endogen (1792) : 1802:SSYSPFP1 1869:YSP1 YSPFP2 endogen (1793) : 1803:SSYSPFP2 1870:YSP2 YSPFP3 endogen (1794) : 1804:SSYSPFP3 1871:YSP3 YSPFP4 endogen (1795) : 1805:SSYSPFP4 1872:YSP4 YSPFP5 endogen (1796) : 1806:SSYSPFP5 1873:YSP5 YSPFPE eksogen : 1790:KBYSPFP YSPL endogen (1734) : 1844:BYSP10 1849:BYSP11 1845:BYSP20 1850:BYSP21 1846:BYSP30 1851:BYSP31 1847:BYSP40 1852:BYSP41 1848:BYSP50 1853:BYSP51 3952:JBYSP11 3953:JBYSP21 3954:JBYSP31 3955:JBYSP41 3956:JBYSP51 1736:KBYSPL 1841:KKYSP 1735:YSL 1738:YSPL1 1739:YSPL2 1740:YSPL3 1741:YSPL4 1742:YSPL5 3204:YSYL YSPL1 endogen (1738) : 1748:SSYSPL1 1869:YSP1 YSPL2 endogen (1739) : 1749:SSYSPL2 1870:YSP2 YSPL3 endogen (1740) : 1750:SSYSPL3 1871:YSP3 YSPL4 endogen (1741) : 1751:SSYSPL4 1872:YSP4 YSPL5 endogen (1742) : 1752:SSYSPL5 1873:YSP5 YSPLE eksogen : 1736:KBYSPL YSPPS endogen (1664) : 1672:YSP 1761:YSPEF 1788:YSPFP 1734:YSPL 1815:YSPQ 1680:YSPS 1707:YSPW YSPQ endogen (1815) : 1844:BYSP10 1849:BYSP11 1845:BYSP20 1850:BYSP21 1846:BYSP30 1851:BYSP31 1847:BYSP40 1852:BYSP41 1848:BYSP50 1853:BYSP51 3952:JBYSP11 3953:JBYSP21 3954:JBYSP31 3955:JBYSP41 3956:JBYSP51 1817:KBYSPQ 1841:KKYSP 1819:YSPQ1 1820:YSPQ2 1821:YSPQ3 1822:YSPQ4 1823:YSPQ5 1816:YSQ 3207:YSYQ YSPQ1 endogen (1819) : 1829:SSYSPQ1 1869:YSP1 YSPQ2 endogen (1820) : 1830:SSYSPQ2 1870:YSP2 YSPQ3 endogen (1821) : 1831:SSYSPQ3 1871:YSP3 YSPQ4 endogen (1822) : 1832:SSYSPQ4 1872:YSP4 YSPQ5 endogen (1823) : 1833:SSYSPQ5 1873:YSP5 YSPQE eksogen : 1817:KBYSPQ YSPRS endogen (1666) : 1672:YSP 1761:YSPEF 1788:YSPFP 1734:YSPL 1815:YSPQ 1680:YSPS 1707:YSPW YSPS endogen (1680) : 1844:BYSP10 1849:BYSP11 1845:BYSP20 1850:BYSP21 1846:BYSP30 1851:BYSP31 1847:BYSP40 1852:BYSP41 1848:BYSP50 1853:BYSP51 3952:JBYSP11 3953:JBYSP21 3954:JBYSP31 3955:JBYSP41 3956:JBYSP51 1682:KBYSPS 1841:KKYSP 1684:YSPS1 1685:YSPS2 1686:YSPS3 1687:YSPS4 1688:YSPS5 1681:YSS 3203:YSYS YSPS1 endogen (1684) : 1694:SSYSPS1 1869:YSP1 YSPS2 endogen (1685) : 1695:SSYSPS2 1870:YSP2 YSPS3 endogen (1686) : 1696:SSYSPS3 1871:YSP3 YSPS4 endogen (1687) : 1697:SSYSPS4 1872:YSP4 YSPS5 endogen (1688) : 1698:SSYSPS5 1873:YSP5 YSPSE eksogen : 1682:KBYSPS YSPW endogen (1707) : 1844:BYSP10 1849:BYSP11 1845:BYSP20 1850:BYSP21 1846:BYSP30 1851:BYSP31 1847:BYSP40 1852:BYSP41 1848:BYSP50 1853:BYSP51 3952:JBYSP11 3953:JBYSP21 3954:JBYSP31 3955:JBYSP41 3956:JBYSP51 1709:KBYSPW 1841:KKYSP 1711:YSPW1 1712:YSPW2 1713:YSPW3 1714:YSPW4 1715:YSPW5 1708:YSW 3202:YSYW YSPW1 endogen (1711) : 1721:SSYSPW1 1869:YSP1 YSPW2 endogen (1712) : 1722:SSYSPW2 1870:YSP2 YSPW3 endogen (1713) : 1723:SSYSPW3 1871:YSP3 YSPW4 endogen (1714) : 1724:SSYSPW4 1872:YSP4 YSPW5 endogen (1715) : 1725:SSYSPW5 1873:YSP5 YSPWE eksogen : 1709:KBYSPW YSPY endogen (3191), ikke-bestemmende. YSQ endogen (1816) : 1854:BYS10 1859:BYS11 1855:BYS20 1860:BYS21 1856:BYS30 1861:BYS31 1857:BYS40 1862:BYS41 1858:BYS50 1863:BYS51 3957:JBYS11 3958:JBYS21 3959:JBYS31 3960:JBYS41 3961:JBYS51 1818:KBYSQ 1842:KKYS 1824:YSQ1 1825:YSQ2 1826:YSQ3 1827:YSQ4 1828:YSQ5 3207:YSYQ YSQ1 endogen (1824) : 1835:SSYSQ1 1879:YS1 YSQ2 endogen (1825) : 1836:SSYSQ2 1880:YS2 YSQ3 endogen (1826) : 1837:SSYSQ3 1881:YS3 YSQ4 endogen (1827) : 1838:SSYSQ4 1882:YS4 YSQ5 endogen (1828) : 1839:SSYSQ5 1883:YS5 YSQE eksogen : 1818:KBYSQ YSRS endogen (1671) : 1673:YS 1762:YSEF 1789:YSFP 1735:YSL 1816:YSQ 1681:YSS 1708:YSW YSS endogen (1681) : 1854:BYS10 1859:BYS11 1855:BYS20 1860:BYS21 1856:BYS30 1861:BYS31 1857:BYS40 1862:BYS41 1858:BYS50 1863:BYS51 3957:JBYS11 3958:JBYS21 3959:JBYS31 3960:JBYS41 3961:JBYS51 1683:KBYSS 1842:KKYS 1689:YSS1 1690:YSS2 1691:YSS3 1692:YSS4 1693:YSS5 3203:YSYS YSS1 endogen (1689) : 1700:SSYSS1 1879:YS1 YSS2 endogen (1690) : 1701:SSYSS2 1880:YS2 YSS3 endogen (1691) : 1702:SSYSS3 1881:YS3 YSS4 endogen (1692) : 1703:SSYSS4 1882:YS4 YSS5 endogen (1693) : 1704:SSYSS5 1883:YS5 YSSE eksogen : 1683:KBYSS YST endogen (3231) : 3232:PYST YSW endogen (1708) : 1854:BYS10 1859:BYS11 1855:BYS20 1860:BYS21 1856:BYS30 1861:BYS31 1857:BYS40 1862:BYS41 1858:BYS50 1863:BYS51 3957:JBYS11 3958:JBYS21 3959:JBYS31 3960:JBYS41 3961:JBYS51 1710:KBYSW 1842:KKYS 1716:YSW1 1717:YSW2 1718:YSW3 1719:YSW4 1720:YSW5 3202:YSYW YSW1 endogen (1716) : 1727:SSYSW1 1879:YS1 YSW2 endogen (1717) : 1728:SSYSW2 1880:YS2 YSW3 endogen (1718) : 1729:SSYSW3 1881:YS3 YSW4 endogen (1719) : 1730:SSYSW4 1882:YS4 YSW5 endogen (1720) : 1731:SSYSW5 1883:YS5 YSWE eksogen : 1710:KBYSW YSY endogen (3190), ikke-bestemmende. * YSYA endogen (1908), feed-back : 1606:BTB 1933:SAQWY 1911:SYA 2588:TPCO1_BF 2595:TPCO2_BF 2581:TPCR_BF 2653:TPCR_SP 1910:TSYA * YSYC endogen (1913), feed-back : 1900:SSYV 1915:SYCR YSYC_CF endogen (1916) : 1917:SYC_CF YSYEF endogen (3205) : 3211:TSYEF YSYFP endogen (3206) : 3212:TSYFP YSYL endogen (3204) : 3210:TSYL YSYQ endogen (3207) : 3213:TSYQ YSYS endogen (3203) : 3209:TSYS YSYW endogen (3202) : 3208:TSYW YTR endogen (2224) : 2225:PYTR 3271:YTRXIL YTRXIL endogen (3271) : 3273:PYTRXIL YW endogen (1604) : 3113:BYW 3119:BYWP1 2072:SPZAB 2071:TSPZAB 3208:TSYW 3236:YAB 1656:YAS 1674:YASW 2673:YDWT 2190:YD_H 2189:YD_HC 1670:YL3S 1669:YLWS 2358:YR 3235:YRT 1666:YSPRS 1671:YSRS 1908:YSYA 3202:YSYW 3243:YWY YWA endogen ( 190) : 2260:BYWA 191:LA 2359:YRA 2371:YR_H 1604:YW 3107:YWP YWB endogen ( 307) : 2277:BYWB 308:LB 2284:PXB 2365:YRB 2371:YR_H 1604:YW 3107:YWP YWE endogen ( 525) : 2263:BYWE 2360:YRE 2371:YR_H 1604:YW 3107:YWP YWH endogen ( 538) : 2267:BYWH 539:LH 1362:PNCH 2077:SPZAM 2369:YRH 1604:YW 3107:YWP YWNE endogen ( 424) : 2285:BYWNE 425:LNE 2292:PXNE 2362:YRNE 1604:YW 3107:YWP YWNF endogen ( 229) : 2269:BYWNF 230:LNF 2363:YRNF 2371:YR_H 1604:YW 3107:YWP YWNG endogen ( 502) : 2265:BYWNG 503:LNG 2361:YRNG 2371:YR_H 1604:YW 3107:YWP YWNZ endogen ( 268) : 2293:BYWNZ 269:LNZ 2300:PXNZ 2364:YRNZ 2371:YR_H 1604:YW 3107:YWP YWN_E eksogen : 2121:TFN_E 2118:TRR_O_E 1656:YAS 1674:YASW 2673:YDWT 2190:YD_H 2189:YD_HC 2222:YI YWO endogen ( 556) : 3116:BYWO 557:LO 559:PYWO 1638:TPT_O 558:YFO 2370:YRO 1604:YW YWO1 endogen ( 574) : 3117:BYWO1 3119:BYWP1 2186:TFNY_O_Z YWP endogen (3107) : 3118:BYWP YWQ endogen (3108) : 3114:BYWQ YWQF endogen ( 385) : 2301:BYWQF 386:LQF 2308:PXQF 2077:SPZAM 2368:YRQF 2371:YR_H 1604:YW 3107:YWP 3108:YWQ YWQS endogen ( 463) : 3115:BYWQS 464:LQS 2367:YRQS 2371:YR_H 1604:YW 3107:YWP 3108:YWQ YWQZ endogen ( 346) : 2309:BYWQZ 347:LQZ 2316:PXQZ 2077:SPZAM 2366:YRQZ 2371:YR_H 1604:YW 3107:YWP 3108:YWQ YWY endogen (3243), ikke-bestemmende. * ZBFCBU endogen (3875), feed-back : 49:BFCBU * ZBFCE endogen (3876), feed-back : 50:BFCE * ZBFCF endogen (3877), feed-back : 51:BFCF * ZBFCGU endogen (3874), feed-back : 48:BFCGU * ZBFCS endogen (3880), feed-back : 54:BFCS * ZBFCT endogen (3879), feed-back : 53:BFCT * ZBFCV endogen (3878), feed-back : 52:BFCV * ZBYWB endogen (3895), feed-back : 2277:BYWB * ZBYWNE endogen (3898), feed-back : 2285:BYWNE * ZBYWNZ endogen (3901), feed-back : 2293:BYWNZ * ZBYWQF endogen (3904), feed-back : 2301:BYWQF * ZBYWQZ endogen (3907), feed-back : 2309:BYWQZ * ZFCB endogen (3868), feed-back : 49:BFCBU 23:CPUXH 3882:JRCPUXH 3881:ZFCP * ZFCE endogen (3869), feed-back : 50:BFCE 23:CPUXH 3882:JRCPUXH 3881:ZFCP * ZFCF endogen (3870), feed-back : 51:BFCF 23:CPUXH 3882:JRCPUXH 3881:ZFCP * ZFCG endogen (3867), feed-back : 48:BFCGU 23:CPUXH 3882:JRCPUXH 3881:ZFCP * ZFCP endogen (3881), feed-back : 23:CPUXH * ZFCS endogen (3873), feed-back : 54:BFCS 23:CPUXH 3882:JRCPUXH 3881:ZFCP * ZFCT endogen (3872), feed-back : 53:BFCT 23:CPUXH 3882:JRCPUXH 3881:ZFCP * ZFCV endogen (3871), feed-back : 52:BFCV 23:CPUXH 3882:JRCPUXH 3881:ZFCP ZFDILA eksogen : 1284:FDILA ZFDILB eksogen : 1299:FDILB ZFDILE eksogen : 1285:FDILE ZFDILH eksogen : 1300:FDILH ZFDILM01 eksogen : 1291:FDILM01 ZFDILM2 eksogen : 1292:FDILM2 ZFDILM3K eksogen : 1293:FDILM3K ZFDILM3Q eksogen : 1295:FDILM3Q ZFDILM3R eksogen : 1294:FDILM3R ZFDILM59 eksogen : 1296:FDILM59 ZFDILM7B eksogen : 1297:FDILM7B ZFDILM7Y eksogen : 1298:FDILM7Y ZFDILNE eksogen : 1286:FDILNE ZFDILNF eksogen : 1287:FDILNF ZFDILNG eksogen : 1288:FDILNG ZFDILNZ eksogen : 1289:FDILNZ ZFDILO eksogen : 1302:FDILO ZFDILQF eksogen : 1301:FDILQF ZFDILQZ eksogen : 1290:FDILQZ * ZPE2 endogen (4067), feed-back : 1116:XQZ_E2 * ZPE59 endogen (4068), feed-back : 1137:XQZ_E59 * ZPESQ endogen (4069), feed-back : 1218:XQZ_ES * ZPNCB endogen (4063), feed-back : 1034:XQZ_CB * ZPNCE endogen (4061), feed-back : 1030:XQZ_CE * ZPNCF endogen (4059), feed-back : 1026:XQZ_CF * ZPNCG endogen (4062), feed-back : 1032:XQZ_CG * ZPNCS endogen (4064), feed-back : 1038:XQZ_CS * ZPNCV endogen (4060), feed-back : 1028:XQZ_CV * ZPNIB endogen (4066), feed-back : 1074:XQZ_IB * ZPNIM endogen (4065), feed-back : 1042:XQZ_IM * ZPVMA endogen (4050), feed-back : 607:XQZ_XA * ZPVMB endogen (4054), feed-back : 712:XQZ_XB * ZPVME endogen (4057), feed-back : 817:XQZ_XE * ZPVMNF endogen (4051), feed-back : 670:XQZ_XNF * ZPVMNZ endogen (4052), feed-back : 691:XQZ_XNZ * ZPVMO endogen (4058), feed-back : 838:XQZ_XO * ZPVMQF endogen (4053), feed-back : 775:XQZ_XQF * ZPVMQS endogen (4055), feed-back : 754:XQZ_XQS * ZPVMQZ endogen (4056), feed-back : 733:XQZ_XQZ * ZPXB endogen (3894), feed-back : 2284:PXB * ZPXNE endogen (3897), feed-back : 2292:PXNE * ZPXNZ endogen (3900), feed-back : 2300:PXNZ * ZPXQF endogen (3903), feed-back : 2308:PXQF * ZPXQZ endogen (3906), feed-back : 2316:PXQZ ZTFN_OK eksogen : 2201:TFN_OK * ZTPCB endogen (3975), feed-back : 1946:TPCB * ZTPCE endogen (3977), feed-back : 1943:TPCE * ZTPCF endogen (3974), feed-back : 1945:TPCF * ZTPCG endogen (3978), feed-back : 1944:TPCG * ZTPCH endogen (3976), feed-back : 1947:TPCH * ZTPCO endogen (3981), feed-back : 1950:TPCO * ZTPCS endogen (3980), feed-back : 1949:TPCS * ZTPCV endogen (3979), feed-back : 1948:TPCV * ZTPIBH endogen (3984), feed-back : 1953:TPIBH * ZTPIBO1 endogen (3986), feed-back : 1955:TPIBO1 * ZTPIBP1 endogen (3985), feed-back : 1954:TPIBP1 * ZTPIL endogen (3987), feed-back : 1956:TPIL * ZTPIMO1 endogen (3982), feed-back : 1951:TPIMO1 * ZTPIMP1 endogen (3983), feed-back : 1952:TPIMP1 * ZTPP_VMA endogen (3988), feed-back : 1957:TPP_VMA * ZTPP_VMNF endogen (3989), feed-back : 1958:TPP_VMNF ZTR_OS_OK eksogen : 2202:TR_OS_OK * ZTVEA endogen (4000), feed-back : 1969:TVEA * ZTVEB endogen (4006), feed-back : 1975:TVEB * ZTVEE endogen (4001), feed-back : 1970:TVEE * ZTVEH endogen (4010), feed-back : 1979:TVEH * ZTVENE endogen (4003), feed-back : 1972:TVENE * ZTVENF endogen (4004), feed-back : 1973:TVENF * ZTVENG endogen (4002), feed-back : 1971:TVENG * ZTVENZ endogen (4005), feed-back : 1974:TVENZ * ZTVEO endogen (4011), feed-back : 1980:TVEO * ZTVEQF endogen (4008), feed-back : 1977:TVEQF * ZTVEQS endogen (4007), feed-back : 1976:TVEQS * ZTVEQZ endogen (4009), feed-back : 1978:TVEQZ * ZTVMB endogen (3994), feed-back : 1963:TVMB * ZTVME endogen (3990), feed-back : 1959:TVME * ZTVMH endogen (3998), feed-back : 1967:TVMH * ZTVMNE endogen (3992), feed-back : 1961:TVMNE * ZTVMNG endogen (3991), feed-back : 1960:TVMNG * ZTVMNZ endogen (3993), feed-back : 1962:TVMNZ * ZTVMO endogen (3999), feed-back : 1968:TVMO * ZTVMQF endogen (3996), feed-back : 1965:TVMQF * ZTVMQS endogen (3995), feed-back : 1964:TVMQS * ZTVMQZ endogen (3997), feed-back : 1966:TVMQZ ZUA eksogen : 1549:UA * ZUSY endogen (3924), feed-back : 1843:USY * ZUWXA endogen (3891), feed-back : 1548:UWXA * ZWPB_ATP endogen (4097), feed-back : 2645:WPB_ATP * ZWPB_F endogen (4092), feed-back : 2578:WPB_F * ZWPSDK_ATP endogen (4096), feed-back : 2644:WPSDK_ATP * ZWPSDK_F endogen (4091), feed-back : 2577:WPSDK_F * ZWPSE_ATP endogen (4095), feed-back : 2643:WPSE_ATP * ZWPSE_F endogen (4090), feed-back : 2576:WPSE_F ****************** udskrift af modellen ********************* () 2013.10.21 12:25 () ADAM Juli 2013 () () ### FORBRUG.F13 ### () () () PRIVAT FORBRUG () () 1 _DJ_ Tip_cf = Tifp_cf_h + Tip_b + Tipcr_sp + Tipcr_dmp + Tipcr_ld $ 2 _DJ_ Typn_cf = Typcr_bf - Tpcr_bf + Typco_bf - Tpco_bf + Typir_bf - Tpir_bf + Typio_bf - Tpio_bf + Typcr_atp - Tpcr_atp + Typcr_sp - Tpcr_sp + Typcr_dmp - Tpcr_dmp + Typcr_ld - Tpcr_ld $ 3 _DJ_ Ydl_hc = Yd_hc - Tip_cf + Sywp + Typn_cf - Yfh - (Inv-Ivo1) $ 4 _DJ_ Ydk_c = Yd_hc - (Yd_h+Tpc_h_cf-Typc_cf_h) - (Yfh-kyrp*0.724*Yrh) $ 5 _DJ_ Ydk_h = (Yd_h+Tpc_h_cf-Typc_cf_h) - Tip_cf + Sywp + Typn_cf - kyrp*0.724*Yrh $ 6 _GJRD fCh = fCh(-1)*fKnbh/fKnbh(-1) $ 7 _I fVh = (pveh(-1)*fVeh + pvmh(-1)*fVmh)/pvh(-1) $ 8 _I pvh = Vh/fVh $ 9 _I Ch = pch*fCh $ () ---------- Pris på bilydelse og bilkørsel -------------- 10 _DJRD rpcbe = 0.8*rpcbe(-1) + 0.2*( pm7b/pm7b(-1)-1) $ 11 _DJRD bfinvcbe = 0.8*bfinvcbe(-1) + 0.2*bfinvcb $ 12 _DJRD ucb = ((1-tsuih)*iwlo+bfinvcbe-(1-bfinvcbe)*rpcbe)*pcb+tsyv $ 13 _D pcbu = pcbu(-1)*ucb/ucb(-1) $ 14 _D__D pcgu = kpcgu*pcg $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- 15 _D__D pcts = pcts(-1) *(pct*fCt+pcs*fCs) /(pct(-1)*fCt+pcs(-1)*fCs) $ 16 _D__D pcvts = pcvts(-1) *(pcv*fCv+pct*fCt+pcs*fCs) /(pcv(-1)*fCv+pct(-1)*fCt+pcs(-1)*fCs) $ 17 _D__D pcfvts = pcfvts(-1) *(pcf*fCf+pcv*fCv+pct*fCt+pcs*fCs) /(pcf(-1)*fCf+pcv(-1)*fCv+pct(-1)*fCt+pcs(-1)*fCs) $ 18 _D__D pcefvts = pcefvts(-1) *(pcf*fCf+pcv*fCv+pct*fCt+pcs*fCs+pce*fCe) /(pcf(-1)*fCf+pcv(-1)*fCv+pct(-1)*fCt+pcs(-1)*fCs+pce(-1)*fCe) $ 19 _D__D pcgbu = pcgbu(-1) *(pcgu*fCgu+pcbu*fCbu) /(pcgu(-1)*fCgu+pcbu(-1)*fCbu) $ 20 _D__D pcpuetxh = pcpuetxh(-1) *(pcf*fCf+pcv*fCv+pct*fCt+pcs*fCs+pce*fCe+pcgu*fCgu+pcbu*fCbu) /(pcf(-1)*fCf+pcv(-1)*fCv+pct(-1)*fCt+pcs(-1)*fCs +pce(-1)*fCe+pcgu(-1)*fCgu+pcbu(-1)*fCbu) $ 21 _D__D pcpuxh = pcpuxh(-1) *(pcpuetxh*fCpuetxh - pet*fEt) /(pcpuetxh(-1)*fCpuetxh - pet(-1)*fEt) $ 22 _DJRDFZ Log(Cpuxhw) = 0.9000*Log(Ydl_hc/pcpuxh) +(1-0.9000)*Log(Wcp/pcpuxh) -0.200879 + Log(pcpuxh) $ 23 _S___FZ Cpuxh = (1-Dfcp)*(1-Dfcs*Dfct*Dfcv*Dfcf*Dfce*Dfcb*Dfcg) *( Exp( 0.400000*Dlog(Ydk_h/pcpuxh) -0.52725*Log(Cpuxh(-1)/Cpuxhw(-1)) + gcpuxh +Log(Cpuxh(-1)/pcpuxh(-1))+Log(pcpuxh) ) *(1+JRcpuxh) + Jcpuxh ) +Dfcp*(1-Dfcs*Dfct*Dfcv*Dfcf*Dfce*Dfcb*Dfcg) *(Zfcp*pcp-fCb*pcb+fCbu*pcbu-fCh*pch) +(Dfcs*Dfct*Dfcv*Dfcf*Dfce*Dfcb*Dfcg) *(Zfcs*pcs+Zfct*pct+Zfcv*pcv+Zfcf*pcf+Zfce*pce+Zfcg*pcg-pet*fEt +ucb*(Zfcb*((0.5*pcb(-1)+0.5*pcb)/(kfcb*pkncb(-1)))+(1-bfinvcb)*fKncb(-1))) $ () ---------- Aggregater ------------------------------ 24 _D fCpuxh = Cpuxh/pcpuxh $ 25 _I Cpuetxh = Cpuxh + pet*fEt $ 26 _I fCpuetxh = Cpuetxh/pcpuetxh $ () ----------------------------------------------------- () Forbrugssystemet () ----------------------------------------------------- () ---------- Ligevægt ekskl. trend -------------------- 27 _D log(bfcguwx) = -0.31626*log(pcgu/pcgbu) -0.54087*log(pcgbu/pcpuetxh) $ 28 _D log(bfcbuwx) = -0.31626*log(pcbu/pcgbu) -0.54087*log(pcgbu/pcpuetxh) $ 29 _D log(bfcewx) = -0.53929*log(pce/pcefvts) -0.54087*log(pcefvts/pcpuetxh) $ 30 _D log(bfcfwx) = -0.52352*log(pcf/pcfvts) -0.53929*log(pcfvts/pcefvts) -0.54087*log(pcefvts/pcpuetxh) $ 31 _D log(bfcvwx) = -1.00000*log(pcv/pcvts) -0.52352*log(pcvts/pcfvts) -0.53929*log(pcfvts/pcefvts) -0.54087*log(pcefvts/pcpuetxh) $ 32 _D log(bfctwx) = -2.15381*log(pct/pcts) -1.00000*log(pcts/pcvts) -0.52352*log(pcvts/pcfvts) -0.53929*log(pcfvts/pcefvts) -0.54087*log(pcefvts/pcpuetxh) $ 33 _D log(bfcswx) = -2.15381*log(pcs/pcts) -1.00000*log(pcts/pcvts) -0.52352*log(pcvts/pcfvts) -0.53929*log(pcfvts/pcefvts) -0.54087*log(pcefvts/pcpuetxh) $ () ---------- Trender ---------------------------------- 34 _DJRD Dlog(dtbfcgu) = (-0.10039)*Dlog(fCpuetxh/u) $ 35 _DJRD Dlog(dtbfcbu) = (0.36199)*Dlog(1/(1+(Log(fCpuetxh/U)/4.2)**(-20))) $ 36 _DJRD Dlog(dtbfce) = (0.00000)*Dlog(fCpuetxh/u) + 0.75271*Dlog(graddag) $ 37 _DJRD Dlog(dtbfcf) = (-0.95396)*Dlog(fCpuetxh/u) $ 38 _DJRD Dlog(dtbfcv) = (-0.12028)*Dlog(fCpuetxh/u) $ 39 _DJRD dtbfct = (pcpuetxh-pcgu*bfcguw-pcbu*bfcbuw-pce*bfcew-pcf*bfcfw-pcv*bfcvw) /(pct*exp((-3.02387))*bfctwx+pcs*exp((-0.89308))*bfcswx) $ 40 _D dtbfcs = (pcpuetxh-pcgu*bfcguw-pcbu*bfcbuw-pce*bfcew -pcf*bfcfw-pcv*bfcvw-pct*bfctw)/(pcs*exp((-0.89308))*bfcswx) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- 41 _D log(bfcguw) = (-3.45966)+log(bfcguwx)+log(dtbfcgu) $ 42 _D log(bfcbuw) = (-2.70319)+log(bfcbuwx)+log(dtbfcbu) $ 43 _D log(bfcew) = (-2.68722)+log(bfcewx)+log(dtbfce) $ 44 _D log(bfcfw) = (-1.75740)+log(bfcfwx)+log(dtbfcf) $ 45 _D log(bfcvw) = (-1.46838)+log(bfcvwx)+log(dtbfcv) $ 46 _D log(bfctw) = (-3.02387)+log(bfctwx)+log(dtbfct) $ 47 _D log(bfcsw) = (-0.89308)+log(bfcswx)+log(dtbfcs) $ () ---------- Forbrugsvægte ------------------------------- 48 _S___F bfcgu = (1-Dbfcgu)*(1-Dfcg) *(1+JRbfcgu) *Exp( 0.10000*Dlog(bfcguwx)+(-0.57842)*Dlog(fCpuetxh/U) -0.60525*(Log(bfcgu(-1))-Log(bfcguw(-1))) + gbfcgu + Log(bfcgu(-1)) ) +Dbfcgu*(1-Dfcg)*Zbfcgu +Dfcg*((pcg*Zfcg)/(pcgu*kfc*fCpuetxh)) $ 49 _S___F bfcbu = (1-Dbfcbu)*(1-Dfcb) *(1+JRbfcbu) *Exp( 0.097526*Dlog(bfcbuwx)+(-0.16750)*Dlog(fCpuetxh/U) -0.40574*(Log(bfcbu(-1))-Log(bfcbuw(-1))) + gbfcbu + Log(bfcbu(-1)) + 0.70477 *(Dlog(bfcbu(-1)) - (0.097526*Dlog(bfcbuwx(-1)) +(-0.16750)*Dlog(fCpuetxh(-1)/U(-1))+gbfcbu(-1) -0.40574*(Log(bfcbu(-2))-Log(bfcbuw(-2))))) ) +Dbfcbu*(1-Dfcb)*Zbfcbu +Dfcb*ucb/(pcbu*kfc*fCpuetxh) *(Zfcb*((0.5*pcb(-1)+0.5*pcb)/(kfcb*pkncb(-1)))+(1-bfinvcb)*fKncb(-1)) $ 50 _S___F bfce = (1-Dbfce)*(1-Dfce) *(1+JRbfce) *Exp( 0.68321*Dlog(bfcewx)+(-0.75843)*Dlog(fCpuetxh/U) -0.41909*(Log(bfce(-1))-Log(bfcew(-1))) + gbfce + Log(bfce(-1)) ) +Dbfce*(1-Dfce)*Zbfce +Dfce*(Zfce/(kfc*fCpuetxh)) $ 51 _S___F bfcf = (1-Dbfcf)*(1-Dfcf) *(1+JRbfcf) *Exp( 0.70757*Dlog(bfcfwx)+(-0.50321)*Dlog(fCpuetxh/U) -0.36413*(Log(bfcf(-1))-Log(bfcfw(-1))) + gbfcf + Log(bfcf(-1)) ) +Dbfcf*(1-Dfcf)*Zbfcf +Dfcf*(Zfcf/(kfc*fCpuetxh)) $ 52 _S___F bfcv = (1-Dbfcv)*(1-Dfcv) *(1+JRbfcv) *Exp( 0.94324*Dlog(bfcvwx)+(0.65626)*Dlog(fCpuetxh/U) -0.17896*(Log(bfcv(-1))-Log(bfcvw(-1))) + gbfcv + Log(bfcv(-1)) ) +Dbfcv*(1-Dfcv)*Zbfcv +Dfcv*(Zfcv/(kfc*fCpuetxh)) $ 53 _S___F bfct = (1-Dbfct)*(1-Dfct) *(1+JRbfct) *Exp( 0.49615*Dlog(bfctwx)+(0.58026)*Dlog(fCpuetxh/U) -0.11958*(Log(bfct(-1))-Log(bfctw(-1))) + gbfct + Log(bfct(-1)) ) +Dbfct*(1-Dfct)*Zbfct +Dfct*(Zfct/(kfc*fCpuetxh)) $ 54 _S___F bfcs = (1-Dbfcs)*(1-Dfcs) *(1+JRbfcs) *Exp( 0.62640*Dlog(bfcswx)+(0.00000)*Dlog(fCpuetxh/U) -0.11140*(Log(bfcs(-1))-Log(bfcsw(-1))) + gbfcs + Log(bfcs(-1)) ) +Dbfcs*(1-Dfcs)*Zbfcs +Dfcs*(Zfcs/(kfc*fCpuetxh)) $ () ---------- Forbrug ------------------------------ 55 _D kfc = (1-Dfcs*Dfct*Dfcv*Dfcf*Dfce*Dfcb*Dfcg)* pcpuetxh /(bfcgu*pcgu+bfcbu*pcbu+bfce*pce+bfct*pct +bfcs*pcs+bfcf*pcf+bfcv*pcv) +(Dfcs*Dfct*Dfcv*Dfcf*Dfce*Dfcb*Dfcg)*1 $ 56 _D fCgu = kfc*bfcgu*fCpuetxh $ 57 _D fCbu = kfc*bfcbu*fCpuetxh $ 58 _D fCe = kfc*bfce*fCpuetxh $ 59 _D fCf = kfc*bfcf*fCpuetxh $ 60 _D fCv = kfc*bfcv*fCpuetxh $ 61 _D fCt = kfc*bfct*fCpuetxh $ 62 _D fCs = kfc*bfcs*fCpuetxh $ () ---------- Biler og benzin ---------------------- 63 _D fKncb = pcbu*fCbu/ucb $ 64 _SJRD Dlog(nkcb) = 0.49600*Dlog(fKncb) $ 65 _D Kncb = pkncb*fKncb $ 66 _K fCb = kfcb*pkncb(-1)/(0.5*pcb(-1)+0.5*pcb)*(fKncb-(1-bfinvcb)*fKncb(-1)) $ 67 _D fCg = pcgu*fCgu/pcg $ () ---------- Forbrug i løbende priser ------------- 68 _D Cg = pcg*fCg $ 69 _D Cb = pcb*fCb $ 70 _D Cbu = pcbu*fCbu $ 71 _D Ce = pce*fCe $ 72 _D Cf = pcf*fCf $ 73 _D Cv = pcv*fCv $ 74 _D Ct = pct*fCt $ 75 _D Cs = pcs*fCs $ () ---------- Forbrugsbestemmende formue ----------- 76 _D Knmp = Knma + Knme + Knmb + Knmng + Knmne + Knmnf + Knmnz + Knmqz+ Knmqs + Knmqf $ 77 _D Knbp = Knba + Knbe + Knbb + Knbng + Knbne + Knbnf + Knbnz + Knbqz + Knbqs + Knbqf $ 78 _D Wp = Wpio_bf+Wpir_bf+Wpcr_bf+Wpco_bf+Wpcr_atp+Wpcr_dmp+Wpcr_sp+Wpcr_ld $ 79 _D kwps = (1+iwbz*(1-0.8*tsywp*bsywp))**12/ (1+iwbz*(1-(tss0+tssp0+tss1+tssp1)))**12 $ 80 _GJ_D Whe = Whe(-1)*(phk*fKnbhe)/(phk(-1)*fKnbhe(-1)) $ 81 _D Wcp = kknbhl*Knbhl+Whe+Kncb+Wn_h+Wn_cr+Wn_cf - Wp +((Wpio2_bf+Wpco2_bf)+ (Wpio1_bf+Wpco1_bf)*(1-tsyp) +(Wp-Wpio_bf-Wpco_bf)*(1-tss0-tssp0-tss1-tssp1) )*kwps $ () Aggregater: 82 _I fCp = (fCh*pch(-1)+fCf*pcf(-1)+fCe*pce(-1)+fCg*pcg(-1)+fCb*pcb(-1) +fCv*pcv(-1)+fCs*pcs(-1)+fCt*pct(-1)-fEt*pet(-1))/pcp(-1) $ 83 _I Cp = fCf*pcf+fCe*pce+fCg*pcg+fCb*pcb+fCv*pcv+fCh*pch+fCs*pcs+fCt*pct -fEt*pet $ 84 _I pcp = Cp/fCp $ 85 _I Cpdk = fCf*pcf+fCe*pce+fCg*pcg+fCb*pcb+fCv*pcv+fCh*pch+fCs*pcs $ 86 _I fCpdk = (fCf*pcf(-1)+fCe*pce(-1)+fCg*pcg(-1)+fCb*pcb(-1) +fCv*pcv(-1)+fCh*pch(-1)+fCs*pcs(-1))/pcpdk(-1) $ 87 _I pcpdk = Cpdk/fCpdk $ () ### BOLIG.F13 ### () () () BOLIGINVESTERINGER () () 88 _KJ_ phv = (0.5*phk+0.5*phk(-1))*kphv $ 89 _DJ_D rpibhe = 0.8*rpibhe(-1) + 0.2*(pibh/pibh(-1)-1) $ 90 _DJ_D bfinvbhe = 0.8*bfinvbhe(-1) + 0.2*bfinvbh $ 91 _GJ_D iwb30 = kiwb30*iwbz $ 92 _GJ_D iwbflx = kiwbflx*iwbz $ 93 _DJ_D buibhx = (1-tsuih)*(bobl30*iwb30+(1-bobl30)*iwbflx) +bfinvbhe-0.5*(1-bfinvbhe)*rpibhe +((tsuih*Yrphs+Ssyej+Spzejh*fKnbhe(-2)/fKnbh(-2))/fKnbhe)/phk +.5*bafd $ 94 _DJ_D bafd = bobl* (boblannu*((iwb30*(1+iwb30)**(nhlo))/((1+iwb30)**(nhlo)-1)-iwb30) +(1-boblannu)*1/nhlo) +(1-bobl)*((iwb30*(1+iwb30)**(nhla))/((1+iwb30)**(nhla)-1)-iwb30) $ 95 _DJRD fKbhw = Exp( Log(Cpuxh/pcpuxh) +0/(1+(Exp(0.018026*tid-31.19293)/Exp(4.3))**(-25)) +0.30000*Log(pcpuxh/(buibhx*phk)) +0.88919) $ 96 _SJRD Dlog(phk) = 1.30984*Dlog(Cpuxh/pcpuxh) -6.14588*Dif(buibhx) + Dlog(pcpuxh) -1.05766*Log(fKbh(-1)/fKbhw(-1)) +0.079560*d06+gphk -0.803228*(-Dlog(phk(-1)) +(1.30984*Dlog(Cpuxh(-1)/pcpuxh(-1)) -6.14588*Dif(buibhx(-1)) + Dlog(pcpuxh(-1)) -1.05766*Log(fKbh(-2)/fKbhw(-2)) +0.07956*d06(-1)+gphk) ) $ 97 _KJ_D phgk = phk*kphgk $ 98 _DJ_D nbs = bnbs*fKbh(-1) $ 99 _SJRD Dlog(fKbh) = 0.02079*Dlog(phk/(.8*pibh+.2*phgk)) +0.02500*(log(phk(-1)/(.8*pibh(-1)+.2*phgk(-1)))+0.400240) +1.50000*nbs/fKbh(-1) +0.15980*Dif(1/(1+(Exp(0.018026*tid(-1)-31.19293)/Exp(4.3))**(-25))) +gfkbh $ 100 _G fIbh = ( Dif(fKbh) + bfivbh*fKbh(-1) ) * pkbh(-1)/pibh(-1)*kpfkbh $ 101 _GJRD fIbhl = 1.5*nbs+Jfibhl $ 102 _G fKnbh = fIbh/kpfibh*pibh(-1)/pknbh(-1)+(1-bfinvbh)*fKnbh(-1) $ 103 _GJRD fKnbhl = fIbhl/kpfibh*pibh(-1)/pknbh(-1)+(1-bfinvbh)*fKnbhl(-1) $ 104 _I fKnbhe = (pknbh(-1)*fKnbh-pknbh(-1)*fKnbhl)/pknbh(-1) $ 105 _G fInvbh = bfinvbh*fKnbh(-1)*pknbh(-1)/pinvbh(-1)*kpfinvbh $ 106 _I Knbh = pknbh*fKnbh $ 107 _D Knbhl = pknbh*fKnbhl $ 108 _D Knbhe = pknbh*fKnbhe $ 109 _I Invbh = pinvbh*fInvbh $ () ### INVEST.F13 ### () () () FASTE INVESTERINGER I ØVRIGT () () () Skattemæssige afskrivninger 110 _DJ_D tsycu = bsyc*tsyc +(1-bsyc)*ktsyc*tsyc $ 111 _DJ_D iwbzsu = ((1-tsycu)*iwbz-D8291*(pttyl/pttyl(-1)-1)) /(1+D8291*(pttyl/pttyl(-1)-1)) $ 112 _DJ_ bivmu = bivmp0 + bivmp*(1-bivmp1)/(bivmp+iwbzsu) $ 113 _DJ_ bivbu = bivbp0 + bivbp*(bivbpw-bivbp1)/(bivbp+iwbzsu) $ () Private erhverv 114 _I fImp = ( fIma *pima(-1) + fIme *pime(-1) + fImb *pimb(-1) + fImng*pimng(-1) + fImne*pimne(-1) + fImnf*pimnf(-1) + fImnz*pimnz(-1) + fImqz*pimqz(-1) + fImqs*pimqs(-1) + fImqf*pimqf(-1) )/pimp(-1) $ 115 _I Invmp = Invma+Invme+Invmb +Invmng+Invmne+Invmnf+Invmnz+Invmqz+Invmqs+Invmqf $ 116 _I fIbp = ( fIba *piba(-1) + fIbe *pibe(-1) + fIbb *pibb(-1) + fIbng*pibng(-1) + fIbne*pibne(-1) + fIbnf*pibnf(-1) + fIbnz*pibnz(-1) + fIbqz*pibqz(-1) + fIbqf*pibqf(-1) + fIbqs*pibqs(-1) )/pibp(-1) $ 117 _I Invbp = Invba + Invbe + Invbb + Invbng +Invbne+ Invbnf+ Invbnz+ Invbqz +Invbqs+ Invbqf $ 118 _K fImk = fImp*kfimk $ 119 _K pimk = pimp1*kpimk $ () Maskin- og bygningsinvesteringer 120 _I fIm = (fImp*pimp(-1) + fImo*pimo(-1) + fImk*pimk(-1))/pim(-1) $ 121 _I fIb = (fIbp*pibp(-1) + fIbo*pibo(-1) + fIbh*pibh(-1))/pib(-1) $ () Privat sektor 122 _I fImp1 = (fIm*pim(-1) - fImo1*pimo1(-1))/pimp1(-1) $ 123 _I fIbp1 = (fIb*pib(-1) - fIbo1*pibo1(-1) - fIbh*pibh(-1))/pibp1(-1) $ () Offentlige nyinvesteringer 124 _KJRD fIo1ny = ( fImo1*pimo1(-1) + fIbo1*pibo1(-1) - Io1a*(pibo1(-1)/pibo1)*kfio1ny )/pio1ny(-1) $ 125 _I Io1ny = Io1 - Io1a $ 126 _I pio1ny = Io1ny/fIo1ny $ 127 _K fIbo1ny = kfibo1ny*fIbo1 $ 128 _K pibo1ny = kpibo1ny*pibo1 $ 129 _K Ivo1 = (Invmo + Invbo)*kivo1 $ () Husholdninger 130 _K I_h = ki_h *(bqsa *(pima *fIma +piba *fIba) +bqse *(pime *fIme +pibe *fIbe ) +bqsng*(pimng*fImng+pibng*fIbng)+bqsnz*(pimnz*fImnz+pibnz*fIbnz) +bqsb *(pimb *fImb +pibb *fIbb) +bqsqz*(pimqz*fImqz+pibqz*fIbqz) +bqsqs*(pimqs*fImqs+pibqs*fIbqs)+0.724 *(pibh *fIbh) ) $ 131 _I I = fImp1*pimp1 + fImo1*pimo1 + fIbp1*pibp1 + fIbo1*pibo1 + fIbh*pibh + fIt*pit + fIl*pil $ 132 _I fI = (fImp1*pimp1(-1) + fImo1*pimo1(-1) + fIbp1*pibp1(-1) + fIbo1*pibo1(-1) + fIbh*pibh(-1) + fIt*pit(-1) + fIl*pil(-1))/pi(-1) $ 133 _I pi = I/fI $ 134 _I Inv = Invbo+Invmo+Invbh+Invbp+Invmp $ () ### EKSPORT.F13 ### () () EKSPORT I FASTE PRISER () () Elast: konst Efterspørgsel Pris Tysk Dummy Fejlkorrektionsparameter () Vare langsigt kort sigt langsigt kort sigt langsigt kort sigt tilpasningshastighed () kfew ely eky elp ekp t () fE01 11.3528 1 .5 -1.6627 -.6229 0.1500 () fE24 9.59295 1 .5666 -1.4118 -.5471 -0.2000 0.1500 kort sigt = 0.15*-1.4118 () fE59 12.59574 1 .5946 -2.2326 -.7548 -0.2823 -.036 0.1500 () fEt 10.35638 1 1 -2.0879 -.6818 0.2000 () fEsq 1 1 -1.5000 -.2250 0.1500 135 _I Xa_e01 = fXa*pxa - ( Xa_xa +Xa_xe+Xa_xng+Xa_xne+Xa_xnf+Xa_xnz+Xa_xb +Xa_xqz+Xa_xqs+Xa_xqf+Xa_xh+Xa_xo +Xa_cf+Xa_cv+Xa_ce+Xa_cg+Xa_cb+Xa_ch+Xa_cs+Xa_ct+Xa_co +Xa_im+Xa_ib+Xa_it+Xa_il +Xa_e2+Xa_e3+Xa_e59+Xa_e7y+Xa_es ) $ 136 _I Xnf_e01 = fXnf*pxnf - ( Xnf_xa +Xnf_xe+Xnf_xng+Xnf_xne+Xnf_xnf+Xnf_xnz+Xnf_xb +Xnf_xqz+Xnf_xqs+Xnf_xqf+Xnf_xh+Xnf_xo +Xnf_cf+Xnf_cv+Xnf_ce+Xnf_cg+Xnf_cb+Xnf_ch+Xnf_cs+Xnf_ct+Xnf_co +Xnf_im+Xnf_ib+Xnf_it+Xnf_il +Xnf_e2+Xnf_e3+Xnf_e59+Xnf_e7y+Xnf_es ) $ 137 _I Xe_e3 = fXe*pxe - ( Xe_xa +Xe_xe+Xe_xng+Xe_xne+Xe_xnf+Xe_xnz+Xe_xb +Xe_xqz+Xe_xqs+Xe_xqf+Xe_xh+Xe_xo +Xe_cf+Xe_cv+Xe_ce+Xe_cg+Xe_cb+Xe_ch+Xe_cs+Xe_ct+Xe_co +Xe_im+Xe_ib+Xe_it+Xe_il +Xe_e01+Xe_e2+Xe_e59+Xe_e7y+Xe_es ) $ () E3 ligninger: 138 _D D_Xe_e3 = Xe(-1)*fxe/fxe(-1)-Xe_Xng(-1)*fveng/fveng(-1)-Xe_Xne(-1)*fvene/fvene(-1)-Xe_xe(-1)*fvee/fvee(-1) -Xe_xa(-1)*fvea/fvea(-1) -Xe_xnf(-1)*fvenf/fvenf(-1)-Xe_xnz(-1)*fvenz/fvenz(-1) -Xe_xb(-1)*fveb/fveb(-1)-Xe_xqz(-1)*fveqz/fveqz(-1)-Xe_xqs(-1)*fveqs/fveqs(-1) -Xe_xqf(-1)*fveqf/fveqf(-1)-Xe_xh(-1)*fveh/fveh(-1)-Xe_xo(-1)*fveo/fveo(-1) -Xe_cf(-1)*fCf/fCf(-1)-Xe_cv(-1)*fCv/fCv(-1)-Xe_ce(-1)*fCe/fCe(-1) -Xe_cg(-1)*fCg/fCg(-1)-Xe_cb(-1)*fCb/fCb(-1)-Xe_ch(-1)*fCh/fCh(-1) -Xe_cs(-1)*fCs/fCs(-1)-Xe_ct(-1)*fCt/fCt(-1)-Xe_co(-1)*fCo/fCo(-1) -Xe_im(-1)*fIm/fIm(-1)-Xe_ib(-1)*fIb/fIb(-1)-Xe_it(-1)*fIt/fIt(-1) -Xe_e01(-1)*fE01/fE01(-1)-Xe_e2(-1)*fE2/fE2(-1)-Xe_e59(-1)*fE59/fE59(-1) -Xe_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)-Xe_es(-1)*fEs/fEs(-1)-fDile $ 139 _I fXe_e3 = D_Xe_e3/pxe_e3(-1) $ 140 _I pxe_e3 = xe_e3/fxe_e3 $ () E3 eksklusiv xe_e3 141 _I pe3x = (Xa_e3+Xng_e3+Xne_e3+Xnf_e3+Xnz_e3+Xb_e3 +Xqz_e3+Xqs_e3+Xqf_e3+Xh_e3+Xo_e3 +M01_e3+M2_e3+M3r_e3+M3k_e3+M3q_e3 +M59_e3+M7b_e3+M7y_e3+Ms_e3+ Spp_e3+Spm_e3)/fE3x $ () fE3x er eksogen 142 _I fE3 = (pe3x(-1)*fE3x+pxe_e3(-1)*fxe_e3)/pe3(-1) $ 143 _I E01 = Xa_e01+Xe_e01+Xng_e01+Xne_e01+Xnf_e01+Xnz_e01+Xb_e01+Xqz_e01+Xqs_e01 +Xqf_e01+Xh_e01+Xo_e01+M01_e01+M2_e01+M3r_e01+M3k_e01+M3q_e01+M59_e01 +M7b_e01+M7y_e01+Ms_e01+Spm_e01+Spp_e01 $ 144 _I fE01 = E01/pe01 $ 145 _GJRD fE01k = fE01 -.33333*(hostkor+hostkor(-1)+hostkor(-2)) $ 146 _DJRD Log(fE2kw) = kfe2kw +Log(fEe2*(1-.2000*ddeu))+elpfe2k*Log(pe2 /pee2 ) $ 147 _DJRD Log(fE59w) = kfe59w+Log(fEe59*(1-.2823*ddeu))+elpfe59*Log(pe59/pee59) $ 148 _DJRD Log(fEtw) = kfetw +Log(fEet *(1-.0000*ddeu))+elpfet *Log(pet /peet ) + dtfetw $ 149 _GJRD Log(fEsqw) = kfesqw+Log(fEesq*(1-.0000*ddeu))+elpfesq*Log(pesq/peesq) $ 150 _SJRD Dlog(fE2k) = gfe2k+ekyfe2k*Dlog(fEe2) +ekpfe2k*Dlog(pe2 /pee2 ) - 0.000*Dif(ddeu) -tfe2k*Log(fE2k(-1)/fE2kw(-1)) $ 151 _SJRD_Z Dlog(fE59) = gfe59+ekyfe59*Dlog(fEe59)+ekpfe59*Dlog(pe59/pee59) - 0.036*Dif(ddeu) -tfe59*Log(fE59(-1)/fE59w(-1)) $ 152 _SJRD Dlog(fEt) = gfet+ekyfet *Dlog(fEet) +ekpfet *Dlog(pet /peet ) -tfet *Log(fEt(-1) /fEtw(-1) ) $ 153 _GJRD Dlog(fEsq) = gfesq+ekyfesq*Dlog(fEesq)+ekpfesq*Dlog(pesq/peesq) -tfesq*Log(fEsq(-1)/fEsqw(-1)) $ 154 _DJRD fE2 = fE2k+M2_e2/pe2 $ 155 _GJ_D Dlog(fE7y) = Dlog(fE59) $ 156 _I fEv = (fE01*pe01(-1)+fE2*pe2(-1)+fE3*pe3(-1)+fE59*pe59(-1)+fE7y*pe7y(-1))/pev(-1) $ 157 _I fE = (fEv*pev(-1)+fEss*pess(-1)+fEsq*pesq(-1)+fEt*pet(-1))/pe(-1) $ () ### FAKTOR.F13 ### () ----------------------------------------------------- () FAKTORBLOKKEN () ----------------------------------------------------- () ---------- Inflationsforventninger ------------------ 158 _DJ_D rpibpe = 0.8*rpibpe(-1)+0.2*(pibp/pibp(-1)-1) $ () ----------------------------------------------------- () a-erhvervet () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost m.m. ---------------------------- 159 _DJRD bfinvbae = 0.8*bfinvbae(-1)+0.2*bfinvba $ 160 _DJRD uiba = (1-tsycu*bivbu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwbz+bfinvbae-(1-bfinvbae)*rpibpe+0.2*tspzej)*piba $ 161 _DJ_D rpimae = 0.8*rpimae(-1)+0.2*(pima/pima(-1)-1) $ 162 _DJRD bfinvmae = 0.8*bfinvmae(-1)+0.2*bfinvma $ 163 _DJRD uima = (1-tsycu*bivmu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwlo+bfinvmae-(1-bfinvmae)*rpimae)*pima $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- 164 _D pkla = pkla(-1) * (uima*fKnma+la*hqa) / ( (uima(-1)/dtka(-1))*(dtka*fKnma) +(la(-1)/dtla(-1))*(dtla*hqa) ) $ 165 _D pklea = pklea(-1) * (uima*fKnma+la*hqa+pvea*fVea) / ( (uima(-1)/dtka(-1))*(dtka*fKnma) +(la(-1)/dtla(-1))*(dtla*hqa) +(pvea(-1)/dtea(-1))*(dtea*fVea) ) $ 166 _D pkleba = pkleba(-1) * (uima*fKnma+la*hqa+pvea*fVea+uiba*fKnba) / ( (uima(-1)/dtka(-1))*(dtka*fKnma) +(la(-1)/dtla(-1))*(dtla*hqa) +(pvea(-1)/dtea(-1))*(dtea*fVea) +(uiba(-1)/dtba(-1))*(dtba*fKnba)) $ 167 _D pklebma = pklebma(-1) * (uima*fKnma+la*hqa+pvea*fVea +uiba*fKnba+pvma*fVma ) / ( (uima(-1)/dtka(-1))*(dtka*fKnma) +(la(-1)/dtla(-1))*(dtla*hqa) +(pvea(-1)/dtea(-1))*(dtea*fVea) +(uiba(-1)/dtba(-1))*(dtba*fKnba) +(pvma(-1)/dtma(-1))*(dtma*fVma) ) $ () ---------- Prisdel af ligevægt ---------------------- 168 _D log(fVmawx) = -log(dtma) -0.00000*log((pvma/dtma)/pklebma) $ 169 _D log(fKnbawx) = -log(dtba) -0.00000*log((uiba/dtba)/pkleba) -0.00000*log(pkleba/pklebma) $ 170 _D log(fVeawx) = -log(dtea) -0.38449*log((pvea/dtea)/pklea) -0.00000*log(pklea/pkleba) -0.00000*log(pkleba/pklebma) $ 171 _D log(fKnmawx) = -log(dtka) -0.00000*log((uima/dtka)/pkla) -0.38449*log(pkla/pklea) -0.00000*log(pklea/pkleba) -0.00000*log(pkleba/pklebma) $ 172 _D log(HQawx) = -log(dtla) -0.00000*log((la/dtla)/pkla) -0.38449*log(pkla/pklea) -0.00000*log(pklea/pkleba) -0.00000*log(pkleba/pklebma) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- 173 _DJRD log(fVmaw) = (-0.52399)+log(fVmawx)+log(fXa-hostkor) $ 174 _DJRD log(fKnbaw) = (0.88417)+log(fKnbawx)+log(fXa-hostkor) $ 175 _DJRD log(fVeaw) = (-2.32725)+log(fVeawx)+log(fXa-hostkor) $ 176 _DJRD log(fKnmaw) = (-0.13709)+log(fknmawx)+log(fXa-hostkor) $ 177 _DJRD log(HQaw) = (-6.08345)+log(HQawx)+log(fXa-hostkor) $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ 178 _SJRDF Dlog(fVma) = 1.00000*Dlog(fXa-hostkor)+1.00000*Dlog(fVmawx)+gfvma -0.76689*(log(fVma(-1))-log(fVmaw(-1))) $ 179 _SJRDF Dlog(fKnba) = 0.10000*Dlog(fXa-hostkor)+0.10000*Dlog(fKnbawx)+gfknba -0.10000*(log(fKnba(-1))-log(fKnbaw(-1))) $ 180 _SJRDF Dlog(fVea) = 1.00000*Dlog(fXa-hostkor)+1.00000*Dlog(fVeawx)+gfvea -0.80784*(log(fVea(-1))-log(fVeaw(-1))) $ 181 _SJRDF Dlog(fKnma) = 0.20000*Dlog(fXa-hostkor)+0.20000*Dlog(fKnmawx)+gfknma -0.20000*(log(fKnma(-1))-log(fKnmaw(-1))) $ 182 _SJRDF Dlog(HQa) = 0.40000*Dlog(fXa-hostkor)+0.40000*Dlog(Hqawx)+ghqa -0.40000*(log(HQa(-1))-log(HQaw(-1))) $ () ---------- Investeringer og afskrivninger ----------- 183 _G fIba = (fKnba-(1-bfinvba)*fKnba(-1)) *pknba(-1)/piba(-1)*kpfiba $ 184 _G fInvba = bfinvba*fKnba(-1) *pknba(-1)/pinvba(-1)*kpfinvba $ 185 _G fIma = (fKnma-(1-bfinvma)*fKnma(-1)) *pknma(-1)/pima(-1)*kpfima $ 186 _G fInvma = bfinvma*fKnma(-1) *pknma(-1)/pinvma(-1)*kpfinvma $ () ---------- Beskæftigelse m.m. ----------------------- 187 _DJRD Qa = HQa/(bqsa*hgsa+(1-bqsa)*hgwa)*1000 $ 188 _D Qsa = bqsa*Qa $ 189 _I Qwa = Qa-Qsa $ 190 _D Ywa = lnakk*Hgwa*Qwa*0.001*kla $ 191 _DJR la = (Ywa+Spzl_xa)/(Qwa*Hgwa)*1000 $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer i løbende priser 192 _I Knba = pknba*fKnba $ 193 _I Invba = pinvba*fInvba $ 194 _I Iba = piba*fIba $ 195 _I Knma = pknma*fKnma $ 196 _I Invma = pinvma*fInvma $ 197 _I Ima = pima*fIma $ () ----------------------------------------------------- () nf-erhvervet () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost m.m. ---------------------------- 198 _DJRD bfinvbnfe = 0.8*bfinvbnfe(-1)+0.2*bfinvbnf $ 199 _DJRD uibnf = (1-tsycu*bivbu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwbz+bfinvbnfe-(1-bfinvbnfe)*rpibpe+0.2*tspzej)*pibnf $ 200 _DJ_D rpimnfe = 0.8*rpimnfe(-1)+0.2*(pimnf/pimnf(-1)-1) $ 201 _DJRD bfinvmnfe = 0.8*bfinvmnfe(-1)+0.2*bfinvmnf $ 202 _DJRD uimnf = (1-tsycu*bivmu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwlo+bfinvmnfe-(1-bfinvmnfe)*rpimnfe)*pimnf $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- 203 _D pklnf = pklnf(-1) * (uimnf*fKnmnf+lnf*hqnf) / ( (uimnf(-1)/dtknf(-1))*(dtknf*fKnmnf) +(lnf(-1)/dtlnf(-1))*(dtlnf*hqnf) ) $ 204 _D pklenf = pklenf(-1) * (uimnf*fKnmnf+lnf*hqnf+pvenf*fVenf) / ( (uimnf(-1)/dtknf(-1))*(dtknf*fKnmnf) +(lnf(-1)/dtlnf(-1))*(dtlnf*hqnf) +(pvenf(-1)/dtenf(-1))*(dtenf*fVenf) ) $ 205 _D pklebnf = pklebnf(-1) * (uimnf*fKnmnf+lnf*hqnf+pvenf*fVenf+uibnf*fKnbnf) / ( (uimnf(-1)/dtknf(-1))*(dtknf*fKnmnf) +(lnf(-1)/dtlnf(-1))*(dtlnf*hqnf) +(pvenf(-1)/dtenf(-1))*(dtenf*fVenf) +(uibnf(-1)/dtbnf(-1))*(dtbnf*fKnbnf)) $ 206 _D pklebmnf = pklebmnf(-1) * (uimnf*fKnmnf+lnf*hqnf+pvenf*fVenf +uibnf*fKnbnf+pvmnf*fVmnf ) / ( (uimnf(-1)/dtknf(-1))*(dtknf*fKnmnf) +(lnf(-1)/dtlnf(-1))*(dtlnf*hqnf) +(pvenf(-1)/dtenf(-1))*(dtenf*fVenf) +(uibnf(-1)/dtbnf(-1))*(dtbnf*fKnbnf) +(pvmnf(-1)/dtmnf(-1))*(dtmnf*fVmnf) ) $ () ---------- Prisdel af ligevægt ---------------------- 207 _D log(fVmnfwx) = -log(dtmnf) -0.00000*log((pvmnf/dtmnf)/pklebmnf) $ 208 _D log(fKnbnfwx) = -log(dtbnf) -0.00000*log((uibnf/dtbnf)/pklebnf) -0.00000*log(pklebnf/pklebmnf) $ 209 _D log(fVenfwx) = -log(dtenf) -0.067481*log((pvenf/dtenf)/pklenf) -0.00000*log(pklenf/pklebnf) -0.00000*log(pklebnf/pklebmnf) $ 210 _D log(fKnmnfwx) = -log(dtknf) -0.51528*log((uimnf/dtknf)/pklnf) -0.067481*log(pklnf/pklenf) -0.00000*log(pklenf/pklebnf) -0.00000*log(pklebnf/pklebmnf) $ 211 _D log(HQnfwx) = -log(dtlnf) -0.51528*log((lnf/dtlnf)/pklnf) -0.067481*log(pklnf/pklenf) -0.00000*log(pklenf/pklebnf) -0.00000*log(pklebnf/pklebmnf) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- 212 _DJRD log(fVmnfw) = (-0.32609)+log(fVmnfwx)+log(fXnf) $ 213 _DJRD log(fKnbnfw) = (-1.21270)+log(fKnbnfwx)+log(fXnf) $ 214 _DJRD log(fVenfw) = (-3.83071)+log(fVenfwx)+log(fXnf) $ 215 _DJRD log(fKnmnfw) = (-2.27391)+log(fknmnfwx)+log(fXnf) $ 216 _DJRD log(HQnfw) = (-4.39034)+log(HQnfwx)+log(fXnf) $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ 217 _SJRDF Dlog(fVmnf) = 1.00000*Dlog(fXnf)+1.00000*Dlog(fVmnfwx)+gfvmnf -0.57406*(log(fVmnf(-1))-log(fVmnfw(-1))) $ 218 _SJRDF Dlog(fKnbnf) = 0.10000*Dlog(fXnf)+0.10000*Dlog(fKnbnfwx)+gfknbnf -0.10000*(log(fKnbnf(-1))-log(fKnbnfw(-1))) $ 219 _SJRDF Dlog(fVenf) = 1.00000*Dlog(fXnf)+1.00000*Dlog(fVenfwx)+gfvenf -0.49615*(log(fVenf(-1))-log(fVenfw(-1))) $ 220 _SJRDF Dlog(fKnmnf) = 0.10000*Dlog(fXnf)+0.10000*Dlog(fKnmnfwx)+gfknmnf -0.20000*(log(fKnmnf(-1))-log(fKnmnfw(-1))) $ 221 _SJRDF Dlog(HQnf) = 0.34381*Dlog(fXnf)+0.34381*Dlog(Hqnfwx)+ghqnf -0.30000*(log(HQnf(-1))-log(HQnfw(-1))) $ () ---------- Investeringer og afskrivninger ----------- 222 _G fIbnf = (fKnbnf-(1-bfinvbnf)*fKnbnf(-1)) *pknbnf(-1)/pibnf(-1)*kpfibnf $ 223 _G fInvbnf = bfinvbnf*fKnbnf(-1) *pknbnf(-1)/pinvbnf(-1)*kpfinvbnf $ 224 _G fImnf = (fKnmnf-(1-bfinvmnf)*fKnmnf(-1)) *pknmnf(-1)/pimnf(-1)*kpfimnf $ 225 _G fInvmnf = bfinvmnf*fKnmnf(-1) *pknmnf(-1)/pinvmnf(-1)*kpfinvmnf $ () ---------- Beskæftigelse m.m. ----------------------- 226 _DJRD Qnf = HQnf/(bqsnf*hgsnf+(1-bqsnf)*hgwnf)*1000 $ 227 _D Qsnf = bqsnf*Qnf $ 228 _I Qwnf = Qnf-Qsnf $ 229 _D Ywnf = lnakk*Hgwnf*Qwnf*0.001*klnf $ 230 _DJR lnf = (Ywnf+Spzl_xnf)/(Qwnf*Hgwnf)*1000 $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer i løbende priser 231 _I Knbnf = pknbnf*fKnbnf $ 232 _I Invbnf = pinvbnf*fInvbnf $ 233 _I Ibnf = pibnf*fIbnf $ 234 _I Knmnf = pknmnf*fKnmnf $ 235 _I Invmnf = pinvmnf*fInvmnf $ 236 _I Imnf = pimnf*fImnf $ () ----------------------------------------------------- () nz-erhvervet () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost m.m. ---------------------------- 237 _DJRD bfinvbnze = 0.8*bfinvbnze(-1)+0.2*bfinvbnz $ 238 _DJRD uibnz = (1-tsycu*bivbu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwbz+bfinvbnze-(1-bfinvbnze)*rpibpe+0.2*tspzej)*pibnz $ 239 _DJ_D rpimnze = 0.8*rpimnze(-1)+0.2*(pimnz/pimnz(-1)-1) $ 240 _DJRD bfinvmnze = 0.8*bfinvmnze(-1)+0.2*bfinvmnz $ 241 _DJRD uimnz = (1-tsycu*bivmu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwlo+bfinvmnze-(1-bfinvmnze)*rpimnze)*pimnz $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- 242 _D pklnz = pklnz(-1) * (uimnz*fKnmnz+lnz*hqnz) / ( (uimnz(-1)/dtknz(-1))*(dtknz*fKnmnz) +(lnz(-1)/dtlnz(-1))*(dtlnz*hqnz) ) $ 243 _D pklenz = pklenz(-1) * (uimnz*fKnmnz+lnz*hqnz+pvenz*fVenz) / ( (uimnz(-1)/dtknz(-1))*(dtknz*fKnmnz) +(lnz(-1)/dtlnz(-1))*(dtlnz*hqnz) +(pvenz(-1)/dtenz(-1))*(dtenz*fVenz) ) $ 244 _D pklebnz = pklebnz(-1) * (uimnz*fKnmnz+lnz*hqnz+pvenz*fVenz+uibnz*fKnbnz) / ( (uimnz(-1)/dtknz(-1))*(dtknz*fKnmnz) +(lnz(-1)/dtlnz(-1))*(dtlnz*hqnz) +(pvenz(-1)/dtenz(-1))*(dtenz*fVenz) +(uibnz(-1)/dtbnz(-1))*(dtbnz*fKnbnz)) $ 245 _D pklebmnz = pklebmnz(-1) * (uimnz*fKnmnz+lnz*hqnz+pvenz*fVenz +uibnz*fKnbnz+pvmnz*fVmnz ) / ( (uimnz(-1)/dtknz(-1))*(dtknz*fKnmnz) +(lnz(-1)/dtlnz(-1))*(dtlnz*hqnz) +(pvenz(-1)/dtenz(-1))*(dtenz*fVenz) +(uibnz(-1)/dtbnz(-1))*(dtbnz*fKnbnz) +(pvmnz(-1)/dtmnz(-1))*(dtmnz*fVmnz) ) $ () ---------- Prisdel af ligevægt ---------------------- 246 _D log(fVmnzwx) = -log(dtmnz) -0.00000*log((pvmnz/dtmnz)/pklebmnz) $ 247 _D log(fKnbnzwx) = -log(dtbnz) -0.00000*log((uibnz/dtbnz)/pklebnz) -0.00000*log(pklebnz/pklebmnz) $ 248 _D log(fVenzwx) = -log(dtenz) -0.19072*log((pvenz/dtenz)/pklenz) -0.00000*log(pklenz/pklebnz) -0.00000*log(pklebnz/pklebmnz) $ 249 _D log(fKnmnzwx) = -log(dtknz) -0.22349*log((uimnz/dtknz)/pklnz) -0.19072*log(pklnz/pklenz) -0.00000*log(pklenz/pklebnz) -0.00000*log(pklebnz/pklebmnz) $ 250 _D log(HQnzwx) = -log(dtlnz) -0.22349*log((lnz/dtlnz)/pklnz) -0.19072*log(pklnz/pklenz) -0.00000*log(pklenz/pklebnz) -0.00000*log(pklebnz/pklebmnz) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- 251 _DJRD log(fVmnzw) = (-0.51306)+log(fVmnzwx)+log(fXnz) $ 252 _DJRD log(fKnbnzw) = (-1.36512)+log(fKnbnzwx)+log(fXnz) $ 253 _DJRD log(fVenzw) = (-3.79250)+log(fVenzwx)+log(fXnz) $ 254 _DJRD log(fKnmnzw) = (-1.56413)+log(fknmnzwx)+log(fXnz) $ 255 _DJRD log(HQnzw) = (-5.50797)+log(HQnzwx)+log(fXnz) $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ 256 _SJRDF Dlog(fVmnz) = 1.00000*Dlog(fXnz)+1.00000*Dlog(fVmnzwx)+gfvmnz -0.44396*(log(fVmnz(-1))-log(fVmnzw(-1))) $ 257 _SJRDF Dlog(fKnbnz) = 0.10000*Dlog(fXnz)+0.10000*Dlog(fKnbnzwx)+gfknbnz -0.20859*(log(fKnbnz(-1))-log(fKnbnzw(-1))) $ 258 _SJRDF Dlog(fVenz) = 1.00000*Dlog(fXnz)+1.00000*Dlog(fVenzwx)+gfvenz -0.59657*(log(fVenz(-1))-log(fVenzw(-1))) $ 259 _SJRDF Dlog(fKnmnz) = 0.10000*Dlog(fXnz)+0.10000*Dlog(fKnmnzwx)+gfknmnz -0.25299*(log(fKnmnz(-1))-log(fKnmnzw(-1))) $ 260 _SJRDF Dlog(HQnz) = 0.60521*Dlog(fXnz)+0.60521*Dlog(Hqnzwx)+ghqnz -0.81400*(log(HQnz(-1))-log(HQnzw(-1))) $ () ---------- Investeringer og afskrivninger ----------- 261 _G fIbnz = (fKnbnz-(1-bfinvbnz)*fKnbnz(-1)) *pknbnz(-1)/pibnz(-1)*kpfibnz $ 262 _G fInvbnz = bfinvbnz*fKnbnz(-1) *pknbnz(-1)/pinvbnz(-1)*kpfinvbnz $ 263 _G fImnz = (fKnmnz-(1-bfinvmnz)*fKnmnz(-1)) *pknmnz(-1)/pimnz(-1)*kpfimnz $ 264 _G fInvmnz = bfinvmnz*fKnmnz(-1) *pknmnz(-1)/pinvmnz(-1)*kpfinvmnz $ () ---------- Beskæftigelse m.m. ----------------------- 265 _DJRD Qnz = HQnz/(bqsnz*hgsnz+(1-bqsnz)*hgwnz)*1000 $ 266 _D Qsnz = bqsnz*Qnz $ 267 _I Qwnz = Qnz-Qsnz $ 268 _D Ywnz = lnakk*Hgwnz*Qwnz*0.001*klnz $ 269 _DJR lnz = (Ywnz+Spzl_xnz)/(Qwnz*Hgwnz)*1000 $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer i løbende priser 270 _I Knbnz = pknbnz*fKnbnz $ 271 _I Invbnz = pinvbnz*fInvbnz $ 272 _I Ibnz = pibnz*fIbnz $ 273 _I Knmnz = pknmnz*fKnmnz $ 274 _I Invmnz = pinvmnz*fInvmnz $ 275 _I Imnz = pimnz*fImnz $ () ----------------------------------------------------- () b-erhvervet () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost m.m. ---------------------------- 276 _DJRD bfinvbbe = 0.8*bfinvbbe(-1)+0.2*bfinvbb $ 277 _DJRD uibb = (1-tsycu*bivbu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwbz+bfinvbbe-(1-bfinvbbe)*rpibpe+0.2*tspzej)*pibb $ 278 _DJ_D rpimbe = 0.8*rpimbe(-1)+0.2*(pimb/pimb(-1)-1) $ 279 _DJRD bfinvmbe = 0.8*bfinvmbe(-1)+0.2*bfinvmb $ 280 _DJRD uimb = (1-tsycu*bivmu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwlo+bfinvmbe-(1-bfinvmbe)*rpimbe)*pimb $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- 281 _D pklb = pklb(-1) * (uimb*fKnmb+lb*hqb) / ( (uimb(-1)/dtkb(-1))*(dtkb*fKnmb) +(lb(-1)/dtlb(-1))*(dtlb*hqb) ) $ 282 _D pkleb = pkleb(-1) * (uimb*fKnmb+lb*hqb+pveb*fVeb) / ( (uimb(-1)/dtkb(-1))*(dtkb*fKnmb) +(lb(-1)/dtlb(-1))*(dtlb*hqb) +(pveb(-1)/dteb(-1))*(dteb*fVeb) ) $ 283 _D pklebb = pklebb(-1) * (uimb*fKnmb+lb*hqb+pveb*fVeb+uibb*fKnbb) / ( (uimb(-1)/dtkb(-1))*(dtkb*fKnmb) +(lb(-1)/dtlb(-1))*(dtlb*hqb) +(pveb(-1)/dteb(-1))*(dteb*fVeb) +(uibb(-1)/dtbb(-1))*(dtbb*fKnbb)) $ 284 _D pklebmb = pklebmb(-1) * (uimb*fKnmb+lb*hqb+pveb*fVeb +uibb*fKnbb+pvmb*fVmb ) / ( (uimb(-1)/dtkb(-1))*(dtkb*fKnmb) +(lb(-1)/dtlb(-1))*(dtlb*hqb) +(pveb(-1)/dteb(-1))*(dteb*fVeb) +(uibb(-1)/dtbb(-1))*(dtbb*fKnbb) +(pvmb(-1)/dtmb(-1))*(dtmb*fVmb) ) $ () ---------- Prisdel af ligevægt ---------------------- 285 _D log(fVmbwx) = -log(dtmb) -0.00000*log((pvmb/dtmb)/pklebmb) $ 286 _D log(fKnbbwx) = -log(dtbb) -0.00000*log((uibb/dtbb)/pklebb) -0.00000*log(pklebb/pklebmb) $ 287 _D log(fVebwx) = -log(dteb) -0.00000*log((pveb/dteb)/pkleb) -0.00000*log(pkleb/pklebb) -0.00000*log(pklebb/pklebmb) $ 288 _D log(fKnmbwx) = -log(dtkb) -0.26699*log((uimb/dtkb)/pklb) -0.00000*log(pklb/pkleb) -0.00000*log(pkleb/pklebb) -0.00000*log(pklebb/pklebmb) $ 289 _D log(HQbwx) = -log(dtlb) -0.26699*log((lb/dtlb)/pklb) -0.00000*log(pklb/pkleb) -0.00000*log(pkleb/pklebb) -0.00000*log(pklebb/pklebmb) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- 290 _DJRD log(fVmbw) = (-0.51891)+log(fVmbwx)+log(fXb) $ 291 _DJRD log(fKnbbw) = (-2.25424)+log(fKnbbwx)+log(fXb) $ 292 _DJRD log(fVebw) = (-3.80951)+log(fVebwx)+log(fXb) $ 293 _DJRD log(fKnmbw) = (-2.20635)+log(fknmbwx)+log(fXb) $ 294 _DJRD log(HQbw) = (-4.94797)+log(HQbwx)+log(fXb) $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ 295 _SJRDF Dlog(fVmb) = 1.00000*Dlog(fXb)+1.00000*Dlog(fVmbwx)+gfvmb -0.79934*(log(fVmb(-1))-log(fVmbw(-1))) $ 296 _SJRDF Dlog(fKnbb) = 0.19416*Dlog(fXb)+0.19416*Dlog(fKnbbwx)+gfknbb -0.25415*(log(fKnbb(-1))-log(fKnbbw(-1))) $ 297 _SJRDF Dlog(fVeb) = 1.00000*Dlog(fXb)+1.00000*Dlog(fVebwx)+gfveb -0.59265*(log(fVeb(-1))-log(fVebw(-1))) $ 298 _SJRDF Dlog(fKnmb) = 0.34754*Dlog(fXb)+0.34754*Dlog(fKnmbwx)+gfknmb -0.20000*(log(fKnmb(-1))-log(fKnmbw(-1))) $ 299 _SJRDF Dlog(HQb) = 0.70958*Dlog(fXb)+0.70958*Dlog(Hqbwx)+ghqb -0.40000*(log(HQb(-1))-log(HQbw(-1))) $ () ---------- Investeringer og afskrivninger ----------- 300 _G fIbb = (fKnbb-(1-bfinvbb)*fKnbb(-1)) *pknbb(-1)/pibb(-1)*kpfibb $ 301 _G fInvbb = bfinvbb*fKnbb(-1) *pknbb(-1)/pinvbb(-1)*kpfinvbb $ 302 _G fImb = (fKnmb-(1-bfinvmb)*fKnmb(-1)) *pknmb(-1)/pimb(-1)*kpfimb $ 303 _G fInvmb = bfinvmb*fKnmb(-1) *pknmb(-1)/pinvmb(-1)*kpfinvmb $ () ---------- Beskæftigelse m.m. ----------------------- 304 _DJRD Qb = HQb/(bqsb*hgsb+(1-bqsb)*hgwb)*1000 $ 305 _D Qsb = bqsb*Qb $ 306 _I Qwb = Qb-Qsb $ 307 _D Ywb = lnakk*Hgwb*Qwb*0.001*klb $ 308 _DJR lb = (Ywb+Spzl_xb)/(Qwb*Hgwb)*1000 $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer i løbende priser 309 _I Knbb = pknbb*fKnbb $ 310 _I Invbb = pinvbb*fInvbb $ 311 _I Ibb = pibb*fIbb $ 312 _I Knmb = pknmb*fKnmb $ 313 _I Invmb = pinvmb*fInvmb $ 314 _I Imb = pimb*fImb $ () ----------------------------------------------------- () qz-erhvervet () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost m.m. ---------------------------- 315 _DJRD bfinvbqze = 0.8*bfinvbqze(-1)+0.2*bfinvbqz $ 316 _DJRD uibqz = (1-tsycu*bivbu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwbz+bfinvbqze-(1-bfinvbqze)*rpibpe+0.2*tspzej)*pibqz $ 317 _DJ_D rpimqze = 0.8*rpimqze(-1)+0.2*(pimqz/pimqz(-1)-1) $ 318 _DJRD bfinvmqze = 0.8*bfinvmqze(-1)+0.2*bfinvmqz $ 319 _DJRD uimqz = (1-tsycu*bivmu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwlo+bfinvmqze-(1-bfinvmqze)*rpimqze)*pimqz $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- 320 _D pklqz = pklqz(-1) * (uimqz*fKnmqz+lqz*hqqz) / ( (uimqz(-1)/dtkqz(-1))*(dtkqz*fKnmqz) +(lqz(-1)/dtlqz(-1))*(dtlqz*hqqz) ) $ 321 _D pkleqz = pkleqz(-1) * (uimqz*fKnmqz+lqz*hqqz+pveqz*fVeqz) / ( (uimqz(-1)/dtkqz(-1))*(dtkqz*fKnmqz) +(lqz(-1)/dtlqz(-1))*(dtlqz*hqqz) +(pveqz(-1)/dteqz(-1))*(dteqz*fVeqz) ) $ 322 _D pklebqz = pklebqz(-1) * (uimqz*fKnmqz+lqz*hqqz+pveqz*fVeqz+uibqz*fKnbqz) / ( (uimqz(-1)/dtkqz(-1))*(dtkqz*fKnmqz) +(lqz(-1)/dtlqz(-1))*(dtlqz*hqqz) +(pveqz(-1)/dteqz(-1))*(dteqz*fVeqz) +(uibqz(-1)/dtbqz(-1))*(dtbqz*fKnbqz)) $ 323 _D pklebmqz = pklebmqz(-1) * (uimqz*fKnmqz+lqz*hqqz+pveqz*fVeqz +uibqz*fKnbqz+pvmqz*fVmqz ) / ( (uimqz(-1)/dtkqz(-1))*(dtkqz*fKnmqz) +(lqz(-1)/dtlqz(-1))*(dtlqz*hqqz) +(pveqz(-1)/dteqz(-1))*(dteqz*fVeqz) +(uibqz(-1)/dtbqz(-1))*(dtbqz*fKnbqz) +(pvmqz(-1)/dtmqz(-1))*(dtmqz*fVmqz) ) $ () ---------- Prisdel af ligevægt ---------------------- 324 _D log(fVmqzwx) = -log(dtmqz) -0.00000*log((pvmqz/dtmqz)/pklebmqz) $ 325 _D log(fKnbqzwx) = -log(dtbqz) -0.00000*log((uibqz/dtbqz)/pklebqz) -0.00000*log(pklebqz/pklebmqz) $ 326 _D log(fVeqzwx) = -log(dteqz) -0.11473*log((pveqz/dteqz)/pkleqz) -0.00000*log(pkleqz/pklebqz) -0.00000*log(pklebqz/pklebmqz) $ 327 _D log(fKnmqzwx) = -log(dtkqz) -0.30645*log((uimqz/dtkqz)/pklqz) -0.11473*log(pklqz/pkleqz) -0.00000*log(pkleqz/pklebqz) -0.00000*log(pklebqz/pklebmqz) $ 328 _D log(HQqzwx) = -log(dtlqz) -0.30645*log((lqz/dtlqz)/pklqz) -0.11473*log(pklqz/pkleqz) -0.00000*log(pkleqz/pklebqz) -0.00000*log(pklebqz/pklebmqz) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- 329 _DJRD log(fVmqzw) = (-0.76276)+log(fVmqzwx)+log(fXqz) $ 330 _DJRD log(fKnbqzw) = (-0.43192)+log(fKnbqzwx)+log(fXqz) $ 331 _DJRD log(fVeqzw) = (-3.70012)+log(fVeqzwx)+log(fXqz) $ 332 _DJRD log(fKnmqzw) = (-1.35539)+log(fknmqzwx)+log(fXqz) $ 333 _DJRD log(HQqzw) = (-4.64391)+log(HQqzwx)+log(fXqz) $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ 334 _SJRDF Dlog(fVmqz) = 1.00000*Dlog(fXqz)+1.00000*Dlog(fVmqzwx)+gfvmqz -0.52574*(log(fVmqz(-1))-log(fVmqzw(-1))) $ 335 _SJRDF Dlog(fKnbqz) = 0.10000*Dlog(fXqz)+0.10000*Dlog(fKnbqzwx)+gfknbqz -0.23434*(log(fKnbqz(-1))-log(fKnbqzw(-1))) $ 336 _SJRDF Dlog(fVeqz) = 1.00000*Dlog(fXqz)+1.00000*Dlog(fVeqzwx)+gfveqz -0.56219*(log(fVeqz(-1))-log(fVeqzw(-1))) $ 337 _SJRDF Dlog(fKnmqz) = 0.32955*Dlog(fXqz)+0.32955*Dlog(fKnmqzwx)+gfknmqz -0.82863*(log(fKnmqz(-1))-log(fKnmqzw(-1))) $ 338 _SJRDF Dlog(HQqz) = 0.50386*Dlog(fXqz)+0.50386*Dlog(Hqqzwx)+ghqqz -0.40000*(log(HQqz(-1))-log(HQqzw(-1))) $ () ---------- Investeringer og afskrivninger ----------- 339 _G fIbqz = (fKnbqz-(1-bfinvbqz)*fKnbqz(-1)) *pknbqz(-1)/pibqz(-1)*kpfibqz $ 340 _G fInvbqz = bfinvbqz*fKnbqz(-1) *pknbqz(-1)/pinvbqz(-1)*kpfinvbqz $ 341 _G fImqz = (fKnmqz-(1-bfinvmqz)*fKnmqz(-1)) *pknmqz(-1)/pimqz(-1)*kpfimqz $ 342 _G fInvmqz = bfinvmqz*fKnmqz(-1) *pknmqz(-1)/pinvmqz(-1)*kpfinvmqz $ () ---------- Beskæftigelse m.m. ----------------------- 343 _DJRD Qqz = HQqz/(bqsqz*hgsqz+(1-bqsqz)*hgwqz)*1000 $ 344 _D Qsqz = bqsqz*Qqz $ 345 _I Qwqz = Qqz-Qsqz $ 346 _D Ywqz = lnakk*Hgwqz*Qwqz*0.001*klqz $ 347 _DJR lqz = (Ywqz+Spzl_xqz)/(Qwqz*Hgwqz)*1000 $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer i løbende priser 348 _I Knbqz = pknbqz*fKnbqz $ 349 _I Invbqz = pinvbqz*fInvbqz $ 350 _I Ibqz = pibqz*fIbqz $ 351 _I Knmqz = pknmqz*fKnmqz $ 352 _I Invmqz = pinvmqz*fInvmqz $ 353 _I Imqz = pimqz*fImqz $ () ----------------------------------------------------- () qf-erhvervet () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost m.m. ---------------------------- 354 _DJRD bfinvbqfe = 0.8*bfinvbqfe(-1)+0.2*bfinvbqf $ 355 _DJRD uibqf = (1-tsycu*bivbu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwbz+bfinvbqfe-(1-bfinvbqfe)*rpibpe+0.2*tspzej)*pibqf $ 356 _DJ_D rpimqfe = 0.8*rpimqfe(-1)+0.2*(pimqf/pimqf(-1)-1) $ 357 _DJRD bfinvmqfe = 0.8*bfinvmqfe(-1)+0.2*bfinvmqf $ 358 _DJRD uimqf = (1-tsycu*bivmu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwlo+bfinvmqfe-(1-bfinvmqfe)*rpimqfe)*pimqf $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- 359 _D pklqf = pklqf(-1) * (uimqf*fKnmqf+lqf*hqqf) / ( (uimqf(-1)/dtkqf(-1))*(dtkqf*fKnmqf) +(lqf(-1)/dtlqf(-1))*(dtlqf*hqqf) ) $ 360 _D pkleqf = pkleqf(-1) * (uimqf*fKnmqf+lqf*hqqf+pveqf*fVeqf) / ( (uimqf(-1)/dtkqf(-1))*(dtkqf*fKnmqf) +(lqf(-1)/dtlqf(-1))*(dtlqf*hqqf) +(pveqf(-1)/dteqf(-1))*(dteqf*fVeqf) ) $ 361 _D pklebqf = pklebqf(-1) * (uimqf*fKnmqf+lqf*hqqf+pveqf*fVeqf+uibqf*fKnbqf) / ( (uimqf(-1)/dtkqf(-1))*(dtkqf*fKnmqf) +(lqf(-1)/dtlqf(-1))*(dtlqf*hqqf) +(pveqf(-1)/dteqf(-1))*(dteqf*fVeqf) +(uibqf(-1)/dtbqf(-1))*(dtbqf*fKnbqf)) $ 362 _D pklebmqf = pklebmqf(-1) * (uimqf*fKnmqf+lqf*hqqf+pveqf*fVeqf +uibqf*fKnbqf+pvmqf*fVmqf ) / ( (uimqf(-1)/dtkqf(-1))*(dtkqf*fKnmqf) +(lqf(-1)/dtlqf(-1))*(dtlqf*hqqf) +(pveqf(-1)/dteqf(-1))*(dteqf*fVeqf) +(uibqf(-1)/dtbqf(-1))*(dtbqf*fKnbqf) +(pvmqf(-1)/dtmqf(-1))*(dtmqf*fVmqf) ) $ () ---------- Prisdel af ligevægt ---------------------- 363 _D log(fVmqfwx) = -log(dtmqf) -0.00000*log((pvmqf/dtmqf)/pklebmqf) $ 364 _D log(fKnbqfwx) = -log(dtbqf) -0.00000*log((uibqf/dtbqf)/pklebqf) -0.00000*log(pklebqf/pklebmqf) $ 365 _D log(fVeqfwx) = -log(dteqf) -0.00000*log((pveqf/dteqf)/pkleqf) -0.00000*log(pkleqf/pklebqf) -0.00000*log(pklebqf/pklebmqf) $ 366 _D log(fKnmqfwx) = -log(dtkqf) -0.00000*log((uimqf/dtkqf)/pklqf) -0.00000*log(pklqf/pkleqf) -0.00000*log(pkleqf/pklebqf) -0.00000*log(pklebqf/pklebmqf) $ 367 _D log(HQqfwx) = -log(dtlqf) -0.00000*log((lqf/dtlqf)/pklqf) -0.00000*log(pklqf/pkleqf) -0.00000*log(pkleqf/pklebqf) -0.00000*log(pklebqf/pklebmqf) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- 368 _DJRD log(fVmqfw) = (-0.92672)+log(fVmqfwx)+log(fXqf) $ 369 _DJRD log(fKnbqfw) = (-1.41930)+log(fKnbqfwx)+log(fXqf) $ 370 _DJRD log(fVeqfw) = (-5.36093)+log(fVeqfwx)+log(fXqf) $ 371 _DJRD log(fKnmqfw) = (-1.78828)+log(fknmqfwx)+log(fXqf) $ 372 _DJRD log(HQqfw) = (-6.79869)+log(HQqfwx)+log(fXqf) $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ 373 _SJRDF Dlog(fVmqf) = 1.00000*Dlog(fXqf)+1.00000*Dlog(fVmqfwx)+gfvmqf -0.56382*(log(fVmqf(-1))-log(fVmqfw(-1))) $ 374 _SJRDF Dlog(fKnbqf) = 0.10000*Dlog(fXqf)+0.10000*Dlog(fKnbqfwx)+gfknbqf -0.12253*(log(fKnbqf(-1))-log(fKnbqfw(-1))) $ 375 _SJRDF Dlog(fVeqf) = 1.00000*Dlog(fXqf)+1.00000*Dlog(fVeqfwx)+gfveqf -0.53148*(log(fVeqf(-1))-log(fVeqfw(-1))) $ 376 _SJRDF Dlog(fKnmqf) = 0.28334*Dlog(fXqf)+0.28334*Dlog(fKnmqfwx)+gfknmqf -0.20000*(log(fKnmqf(-1))-log(fKnmqfw(-1))) $ 377 _SJRDF Dlog(HQqf) = 0.30000*Dlog(fXqf)+0.30000*Dlog(Hqqfwx)+ghqqf -0.30000*(log(HQqf(-1))-log(HQqfw(-1))) $ () ---------- Investeringer og afskrivninger ----------- 378 _G fIbqf = (fKnbqf-(1-bfinvbqf)*fKnbqf(-1)) *pknbqf(-1)/pibqf(-1)*kpfibqf $ 379 _G fInvbqf = bfinvbqf*fKnbqf(-1) *pknbqf(-1)/pinvbqf(-1)*kpfinvbqf $ 380 _G fImqf = (fKnmqf-(1-bfinvmqf)*fKnmqf(-1)) *pknmqf(-1)/pimqf(-1)*kpfimqf $ 381 _G fInvmqf = bfinvmqf*fKnmqf(-1) *pknmqf(-1)/pinvmqf(-1)*kpfinvmqf $ () ---------- Beskæftigelse m.m. ----------------------- 382 _DJRD Qqf = HQqf/(bqsqf*hgsqf+(1-bqsqf)*hgwqf)*1000 $ 383 _D Qsqf = bqsqf*Qqf $ 384 _I Qwqf = Qqf-Qsqf $ 385 _D Ywqf = lnakk*Hgwqf*Qwqf*0.001*klqf $ 386 _DJR lqf = (Ywqf+Spzl_xqf)/(Qwqf*Hgwqf)*1000 $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer i løbende priser 387 _I Knbqf = pknbqf*fKnbqf $ 388 _I Invbqf = pinvbqf*fInvbqf $ 389 _I Ibqf = pibqf*fIbqf $ 390 _I Knmqf = pknmqf*fKnmqf $ 391 _I Invmqf = pinvmqf*fInvmqf $ 392 _I Imqf = pimqf*fImqf $ () ----------------------------------------------------- () ne-erhvervet () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost m.m. ---------------------------- 393 _DJRD bfinvbnee = 0.8*bfinvbnee(-1)+0.2*bfinvbne $ 394 _DJRD uibne = (1-tsycu*bivbu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwbz+bfinvbnee-(1-bfinvbnee)*rpibpe+0.2*tspzej)*pibne $ 395 _DJ_D rpimnee = 0.8*rpimnee(-1)+0.2*(pimne/pimne(-1)-1) $ 396 _DJRD bfinvmnee = 0.8*bfinvmnee(-1)+0.2*bfinvmne $ 397 _DJRD uimne = (1-tsycu*bivmu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwlo+bfinvmnee-(1-bfinvmnee)*rpimnee)*pimne $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- 398 _D pklne = pklne(-1) * (uimne*fKnmne+lne*hqne) / ( (uimne(-1)/dtkne(-1))*(dtkne*fKnmne) +(lne(-1)/dtlne(-1))*(dtlne*hqne) ) $ 399 _D pklbne = pklbne(-1) * (uimne*fKnmne+lne*hqne+uibne*fKnbne) / ( (uimne(-1)/dtkne(-1))*(dtkne*fKnmne) +(lne(-1)/dtlne(-1))*(dtlne*hqne) +(uibne(-1)/dtbne(-1))*(dtbne*fKnbne)) $ 400 _D pklbmne = pklbmne(-1) * (uimne*fKnmne+lne*hqne+uibne*fKnbne+pvmne*fVmne) / ( (uimne(-1)/dtkne(-1))*(dtkne*fKnmne) +(lne(-1)/dtlne(-1))*(dtlne*hqne) +(uibne(-1)/dtbne(-1))*(dtbne*fKnbne) +(pvmne(-1)/dtmne(-1))*(dtmne*fVmne) ) $ 401 _D pklbmene = pklbmene(-1) * (uimne*fKnmne+lne*hqne+uibne*fKnbne +pvmne*fVmne+pvene*fVene) / ( (uimne(-1)/dtkne(-1))*(dtkne*fKnmne) +(lne(-1)/dtlne(-1))*(dtlne*hqne) +(uibne(-1)/dtbne(-1))*(dtbne*fKnbne) +(pvmne(-1)/dtmne(-1))*(dtmne*fVmne) +(pvene(-1)/dtene(-1))*(dtene*fVene) ) $ () ---------- Prisdel af ligevægt ---------------------- 402 _D log(fVenewx) = -log(dtene) -0.36816*log((pvene/dtene)/pklbmene) $ 403 _D log(fVmnewx) = -log(dtmne) -0.00000*log((pvmne/dtmne)/pklbmne) -0.36816*log(pklbmne/pklbmene) $ 404 _D log(fKnbnewx) = -log(dtbne) -0.00000*log((uibne/dtbne)/pklbne) -0.00000*log(pklbne/pklbmne) -0.36816*log(pklbmne/pklbmene) $ 405 _D log(fKnmnewx) = -log(dtkne) -0.00000*log((uimne/dtkne)/pklne) -0.00000*log(pklne/pklbne) -0.00000*log(pklbne/pklbmne) -0.36816*log(pklbmne/pklbmene) $ 406 _D log(HQnewx) = -log(dtlne) -0.00000*log((lne/dtlne)/pklne) -0.00000*log(pklne/pklbne) -0.00000*log(pklbne/pklbmne) -0.36816*log(pklbmne/pklbmene) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- 407 _DJRD log(fVenew) = (-1.19654)+log(fVenewx)+log(fXne) $ 408 _DJRD log(fVmnew) = (-1.87861)+log(fVmnewx)+log(fXne) $ 409 _DJRD log(fKnbnew) = (0.87208)+log(fKnbnewx)+log(fXne) $ 410 _DJRD log(fKnmnew) = (-0.98818)+log(fKnmnewx)+log(fXne) $ 411 _DJRD log(HQnew) = (-7.72532)+log(HQnewx)+log(fXne) $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ 412 _SJRDF Dlog(fVene) = 1.00000*Dlog(fXne)+1.00000*Dlog(fVenewx)+gfvene -0.79942*(log(fVene(-1))-log(fVenew(-1))) $ 413 _SJRDF Dlog(fVmne) = 1.00000*Dlog(fXne)+1.00000*Dlog(fVmnewx)+gfvmne -0.54265*(log(fVmne(-1))-log(fVmnew(-1))) $ 414 _SJRDF Dlog(fKnbne) = 0.10000*Dlog(fXne)+0.10000*Dlog(fKnbnewx)+gfknbne -0.10000*(log(fKnbne(-1))-log(fKnbnew(-1))) $ 415 _SJRDF Dlog(fKnmne) = 0.20000*Dlog(fXne)+0.20000*Dlog(fKnmnewx)+gfknmne -0.23220*(log(fKnmne(-1))-log(fKnmnew(-1))) $ 416 _SJRDF Dlog(HQne) = 0.30000*Dlog(fXne)+0.30000*Dlog(Hqnewx)+ghqne -0.40000*(log(HQne(-1))-log(HQnew(-1))) $ () ---------- Investeringer og afskrivninger ----------- 417 _G fIbne = (fKnbne-(1-bfinvbne)*fKnbne(-1)) *pknbne(-1)/pibne(-1)*kpfibne $ 418 _G fInvbne = bfinvbne*fKnbne(-1) *pknbne(-1)/pinvbne(-1)*kpfinvbne $ 419 _G fImne = (fKnmne-(1-bfinvmne)*fKnmne(-1)) *pknmne(-1)/pimne(-1)*kpfimne $ 420 _G fInvmne = bfinvmne*fKnmne(-1) *pknmne(-1)/pinvmne(-1)*kpfinvmne $ () ---------- Beskæftigelse m.m. ---------------------- 421 _DJRD Qne = HQne/(bqsne*hgsne+(1-bqsne)*hgwne)*1000 $ 422 _D Qsne = bqsne*Qne $ 423 _I Qwne = Qne-Qsne $ 424 _D Ywne = lnakk*Hgwne*Qwne*0.001*klne $ 425 _DJR lne = (Ywne+Spzl_xne)/(Qwne*Hgwne)*1000 $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer i løbende priser 426 _I Knbne = pknbne*fKnbne $ 427 _I Invbne = pinvbne*fInvbne $ 428 _I Ibne = pibne*fIbne $ 429 _I Knmne = pknmne*fKnmne $ 430 _I Invmne = pinvmne*fInvmne $ 431 _I Imne = pimne*fImne $ () ----------------------------------------------------- () qs-erhvervet () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost m.m. ---------------------------- 432 _DJRD bfinvbqse = 0.8*bfinvbqse(-1)+0.2*bfinvbqs $ 433 _DJRD uibqs = (1-tsycu*bivbu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwbz+bfinvbqse-(1-bfinvbqse)*rpibpe+0.2*tspzej)*pibqs $ 434 _DJ_D rpimqse = 0.8*rpimqse(-1)+0.2*(pimqs/pimqs(-1)-1) $ 435 _DJRD bfinvmqse = 0.8*bfinvmqse(-1)+0.2*bfinvmqs $ 436 _DJRD uimqs = (1-tsycu*bivmu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwlo+bfinvmqse-(1-bfinvmqse)*rpimqse)*pimqs $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- 437 _D pklqs = pklqs(-1) * (uimqs*fKnmqs+lqs*hqqs) / ( (uimqs(-1)/dtkqs(-1))*(dtkqs*fKnmqs) +(lqs(-1)/dtlqs(-1))*(dtlqs*hqqs) ) $ 438 _D pklbqs = pklbqs(-1) * (uimqs*fKnmqs+lqs*hqqs+uibqs*fKnbqs) / ( (uimqs(-1)/dtkqs(-1))*(dtkqs*fKnmqs) +(lqs(-1)/dtlqs(-1))*(dtlqs*hqqs) +(uibqs(-1)/dtbqs(-1))*(dtbqs*fKnbqs)) $ 439 _D pklbmqs = pklbmqs(-1) * (uimqs*fKnmqs+lqs*hqqs+uibqs*fKnbqs+pvmqs*fVmqs) / ( (uimqs(-1)/dtkqs(-1))*(dtkqs*fKnmqs) +(lqs(-1)/dtlqs(-1))*(dtlqs*hqqs) +(uibqs(-1)/dtbqs(-1))*(dtbqs*fKnbqs) +(pvmqs(-1)/dtmqs(-1))*(dtmqs*fVmqs) ) $ 440 _D pklbmeqs = pklbmeqs(-1) * (uimqs*fKnmqs+lqs*hqqs+uibqs*fKnbqs +pvmqs*fVmqs+pveqs*fVeqs) / ( (uimqs(-1)/dtkqs(-1))*(dtkqs*fKnmqs) +(lqs(-1)/dtlqs(-1))*(dtlqs*hqqs) +(uibqs(-1)/dtbqs(-1))*(dtbqs*fKnbqs) +(pvmqs(-1)/dtmqs(-1))*(dtmqs*fVmqs) +(pveqs(-1)/dteqs(-1))*(dteqs*fVeqs) ) $ () ---------- Prisdel af ligevægt ---------------------- 441 _D log(fVeqswx) = -log(dteqs) -0.00000*log((pveqs/dteqs)/pklbmeqs) $ 442 _D log(fVmqswx) = -log(dtmqs) -0.00000*log((pvmqs/dtmqs)/pklbmqs) -0.00000*log(pklbmqs/pklbmeqs) $ 443 _D log(fKnbqswx) = -log(dtbqs) -0.00000*log((uibqs/dtbqs)/pklbqs) -0.00000*log(pklbqs/pklbmqs) -0.00000*log(pklbmqs/pklbmeqs) $ 444 _D log(fKnmqswx) = -log(dtkqs) -0.00000*log((uimqs/dtkqs)/pklqs) -0.00000*log(pklqs/pklbqs) -0.00000*log(pklbqs/pklbmqs) -0.00000*log(pklbmqs/pklbmeqs) $ 445 _D log(HQqswx) = -log(dtlqs) -0.00000*log((lqs/dtlqs)/pklqs) -0.00000*log(pklqs/pklbqs) -0.00000*log(pklbqs/pklbmqs) -0.00000*log(pklbmqs/pklbmeqs) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- 446 _DJRD log(fVeqsw) = (-2.14978)+log(fVeqswx)+log(fXqs) $ 447 _DJRD log(fVmqsw) = (-0.42969)+log(fVmqswx)+log(fXqs) $ 448 _DJRD log(fKnbqsw) = (-2.31858)+log(fKnbqswx)+log(fXqs) $ 449 _DJRD log(fKnmqsw) = (-0.26147)+log(fKnmqswx)+log(fXqs) $ 450 _DJRD log(HQqsw) = (-8.50089)+log(HQqswx)+log(fXqs) $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ 451 _SJRDF Dlog(fVeqs) = 1.00000*Dlog(fXqs)+1.00000*Dlog(fVeqswx)+gfveqs -0.36994*(log(fVeqs(-1))-log(fVeqsw(-1))) $ 452 _SJRDF Dlog(fVmqs) = 1.00000*Dlog(fXqs)+1.00000*Dlog(fVmqswx)+gfvmqs -0.62056*(log(fVmqs(-1))-log(fVmqsw(-1))) $ 453 _SJRDF Dlog(fKnbqs) = 0.10000*Dlog(fXqs)+0.60000*Dlog(fKnbqswx)+gfknbqs -0.21779*(log(fKnbqs(-1))-log(fKnbqsw(-1))) $ 454 _SJRDF Dlog(fKnmqs) = 0.27278*Dlog(fXqs)+0.27278*Dlog(fKnmqswx)+gfknmqs -0.20000*(log(fKnmqs(-1))-log(fKnmqsw(-1))) $ 455 _SJRDF Dlog(HQqs) = 0.30000*Dlog(fXqs)+0.30000*Dlog(Hqqswx)+ghqqs -0.35000*(log(HQqs(-1))-log(HQqsw(-1))) $ () ---------- Investeringer og afskrivninger ----------- 456 _G fIbqs = (fKnbqs-(1-bfinvbqs)*fKnbqs(-1)) *pknbqs(-1)/pibqs(-1)*kpfibqs $ 457 _G fInvbqs = bfinvbqs*fKnbqs(-1) *pknbqs(-1)/pinvbqs(-1)*kpfinvbqs $ 458 _G fImqs = (fKnmqs-(1-bfinvmqs)*fKnmqs(-1)) *pknmqs(-1)/pimqs(-1)*kpfimqs $ 459 _G fInvmqs = bfinvmqs*fKnmqs(-1) *pknmqs(-1)/pinvmqs(-1)*kpfinvmqs $ () ---------- Beskæftigelse m.m. ---------------------- 460 _DJRD Qqs = HQqs/(bqsqs*hgsqs+(1-bqsqs)*hgwqs)*1000 $ 461 _D Qsqs = bqsqs*Qqs $ 462 _I Qwqs = Qqs-Qsqs $ 463 _D Ywqs = lnakk*Hgwqs*Qwqs*0.001*klqs $ 464 _DJR lqs = (Ywqs+Spzl_xqs)/(Qwqs*Hgwqs)*1000 $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer i løbende priser 465 _I Knbqs = pknbqs*fKnbqs $ 466 _I Invbqs = pinvbqs*fInvbqs $ 467 _I Ibqs = pibqs*fIbqs $ 468 _I Knmqs = pknmqs*fKnmqs $ 469 _I Invmqs = pinvmqs*fInvmqs $ 470 _I Imqs = pimqs*fImqs $ () ----------------------------------------------------- () ng-erhvervet () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost m.m. ---------------------------- 471 _DJRD bfinvbnge = 0.8*bfinvbnge(-1)+0.2*bfinvbng $ 472 _DJRD uibng = (1-tsycu*bivbu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwbz+bfinvbnge-(1-bfinvbnge)*rpibpe+0.2*tspzej)*pibng $ 473 _DJ_D rpimnge = 0.8*rpimnge(-1)+0.2*(pimng/pimng(-1)-1) $ 474 _DJRD bfinvmnge = 0.8*bfinvmnge(-1)+0.2*bfinvmng $ 475 _DJRD uimng = (1-tsycu*bivmu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwlo+bfinvmnge-(1-bfinvmnge)*rpimnge)*pimng $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- 476 _D pklng = pklng(-1) * (uimng*fKnmng+lng*hqng) / ( (uimng(-1)/dtkng(-1))*(dtkng*fKnmng) +(lng(-1)/dtlng(-1))*(dtlng*hqng) ) $ 477 _D pklbng = pklbng(-1) * (uimng*fKnmng+lng*hqng+uibng*fKnbng) / ( (uimng(-1)/dtkng(-1))*(dtkng*fKnmng) +(lng(-1)/dtlng(-1))*(dtlng*hqng) +(uibng(-1)/dtbng(-1))*(dtbng*fKnbng)) $ 478 _D pklbmng = pklbmng(-1) * (uimng*fKnmng+lng*hqng+uibng*fKnbng+pvmng*fVmng) / ( (uimng(-1)/dtkng(-1))*(dtkng*fKnmng) +(lng(-1)/dtlng(-1))*(dtlng*hqng) +(uibng(-1)/dtbng(-1))*(dtbng*fKnbng) +(pvmng(-1)/dtmng(-1))*(dtmng*fVmng) ) $ 479 _D pklbmeng = pklbmeng(-1) * (uimng*fKnmng+lng*hqng+uibng*fKnbng +pvmng*fVmng+pveng*fVeng) / ( (uimng(-1)/dtkng(-1))*(dtkng*fKnmng) +(lng(-1)/dtlng(-1))*(dtlng*hqng) +(uibng(-1)/dtbng(-1))*(dtbng*fKnbng) +(pvmng(-1)/dtmng(-1))*(dtmng*fVmng) +(pveng(-1)/dteng(-1))*(dteng*fVeng) ) $ () ---------- Prisdel af ligevægt ---------------------- 480 _D log(fVengwx) = -log(dteng) -0.00000*log((pveng/dteng)/pklbmeng) $ 481 _D log(fVmngwx) = -log(dtmng) -0.00000*log((pvmng/dtmng)/pklbmng) -0.00000*log(pklbmng/pklbmeng) $ 482 _D log(fKnbngwx) = -log(dtbng) -0.00000*log((uibng/dtbng)/pklbng) -0.00000*log(pklbng/pklbmng) -0.00000*log(pklbmng/pklbmeng) $ 483 _D log(fKnmngwx) = -log(dtkng) -0.00000*log((uimng/dtkng)/pklng) -0.00000*log(pklng/pklbng) -0.00000*log(pklbng/pklbmng) -0.00000*log(pklbmng/pklbmeng) $ 484 _D log(HQngwx) = -log(dtlng) -0.00000*log((lng/dtlng)/pklng) -0.00000*log(pklng/pklbng) -0.00000*log(pklbng/pklbmng) -0.00000*log(pklbmng/pklbmeng) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- 485 _DJRD log(fVengw) = (-0.096564)+log(fVengwx)+log(fXng) $ 486 _DJRD log(fVmngw) = (-2.56073)+log(fVmngwx)+log(fXng) $ 487 _DJRD log(fKnbngw) = (-2.02417)+log(fKnbngwx)+log(fXng) $ 488 _DJRD log(fKnmngw) = (-1.51126)+log(fKnmngwx)+log(fXng) $ 489 _DJRD log(HQngw) = (-9.91646)+log(HQngwx)+log(fXng) $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ 490 _SJRDF Dlog(fVeng) = 1.00000*Dlog(fXng)+1.00000*Dlog(fVengwx)+gfveng -0.49882*(log(fVeng(-1))-log(fVengw(-1))) $ 491 _SJRDF Dlog(fVmng) = 1.00000*Dlog(fXng)+1.00000*Dlog(fVmngwx)+gfvmng -0.87922*(log(fVmng(-1))-log(fVmngw(-1))) $ 492 _SJRDF Dlog(fKnbng) = 0.10000*Dlog(fXng)+0.10000*Dlog(fKnbngwx)+gfknbng -0.10136*(log(fKnbng(-1))-log(fKnbngw(-1))) $ 493 _SJRDF Dlog(fKnmng) = 0.20000*Dlog(fXng)+0.20000*Dlog(fKnmngwx)+gfknmng -0.20000*(log(fKnmng(-1))-log(fKnmngw(-1))) $ 494 _SJRDF Dlog(HQng) = 0.40000*Dlog(fXng)+0.40000*Dlog(Hqngwx)+ghqng -0.50451*(log(HQng(-1))-log(HQngw(-1))) $ () ---------- Investeringer og afskrivninger ----------- 495 _G fIbng = (fKnbng-(1-bfinvbng)*fKnbng(-1)) *pknbng(-1)/pibng(-1)*kpfibng $ 496 _G fInvbng = bfinvbng*fKnbng(-1) *pknbng(-1)/pinvbng(-1)*kpfinvbng $ 497 _G fImng = (fKnmng-(1-bfinvmng)*fKnmng(-1)) *pknmng(-1)/pimng(-1)*kpfimng $ 498 _G fInvmng = bfinvmng*fKnmng(-1) *pknmng(-1)/pinvmng(-1)*kpfinvmng $ () ---------- Beskæftigelse m.m. ---------------------- 499 _DJRD Qng = HQng/(bqsng*hgsng+(1-bqsng)*hgwng)*1000 $ 500 _D Qsng = bqsng*Qng $ 501 _I Qwng = Qng-Qsng $ 502 _D Ywng = lnakk*Hgwng*Qwng*0.001*klng $ 503 _DJR lng = (Ywng+Spzl_xng)/(Qwng*Hgwng)*1000 $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer i løbende priser 504 _I Knbng = pknbng*fKnbng $ 505 _I Invbng = pinvbng*fInvbng $ 506 _I Ibng = pibng*fIbng $ 507 _I Knmng = pknmng*fKnmng $ 508 _I Invmng = pinvmng*fInvmng $ 509 _I Imng = pimng*fImng $ () ### EHO.F13 ### () ----------------------------------------------------- () BRUNKUL, RÅOLIE OG NATURGAS () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost M.M. ---------------------------- 510 _DJRD bfinvbee = 0.8*bfinvbee(-1)+0.2*bfinvbe $ 511 _DJRD uibe = (1-tsycu*bivbu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwbz+bfinvbee-(1-bfinvbee)*rpibpe+0.2*tspzej)*pibe $ 512 _DJ_D rpimee = 0.8*rpimee(-1)+0.2*(pime/pime(-1)-1) $ 513 _DJRD bfinvmee = 0.8*bfinvmee(-1)+0.2*bfinvme $ 514 _DJRD uime = (1-tsycu*bivmu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwlo+bfinvmee-(1-bfinvmee)*rpimee)*pime $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ 515 _GJRD fIme = kfime*(dtke(-1)/dtke)*fIme(-1)*(fXe/fXe(-3))**(1/3) $ 516 _GJRD fVme = (dtme(-1)/dtme)*fVme(-1)*fXe/fXe(-1) $ 517 _G fKnbe = fIbe/kpfibe*pibe(-1)/pknbe(-1)+(1-bfinvbe)*fKnbe(-1) $ 518 _G fKnme = fIme/kpfime*pime(-1)/pknme(-1)+(1-bfinvme)*fKnme(-1) $ 519 _GJRD Hqe = (dtle(-1)/dtle)*Hqe(-1)*(fXe/fXe(-1)) $ () ---------- Afskrivninger ----------- 520 _G fInvme = bfinvme*fKnme(-1)*pknme(-1)/pinvme(-1)*kpfinvme $ 521 _G fInvbe = bfinvbe*fKnbe(-1)*pknbe(-1)/pinvbe(-1)*kpfinvbe $ () ---------- Beskæftigelse M.M. ---------------------- 522 _DJRD Qe = Hqe/(bqse*Hgse+(1-bqse)*Hgwe)*1000 $ 523 _D Qse = bqse*Qe $ 524 _I Qwe = Qe-Qse $ 525 _G Ywe = lnakk*Hgwe*Qwe*0.001*kle $ 526 _DJRD le = (Ywe+Spzl_xe)/(Qwe*Hgwe)*1000 $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer I løbende priser 527 _I Knbe = pknbe*fKnbe $ 528 _I Invbe = pinvbe*fInvbe $ 529 _I Ibe = pibe*fIbe $ 530 _I Knme = pknme*fKnme $ 531 _I Invme = pinvme*fInvme $ 532 _I Ime = pime*fIme $ () ----------------------------------------------------- () BOLIGBENYTTELSE () ----------------------------------------------------- () ---------- Faktorinput ------------------------------ 533 _GJRD fVmh = (dtmh(-1)/dtmh)*fVmh(-1)*fXh/fXh(-1) $ 534 _GJRD fVeh = (dteh(-1)/dteh)*fVeh(-1)*fXh/fXh(-1) $ 535 _GJRD Hqh = (dtlh(-1)/dtlh)*Hqh(-1)*(fXh/fXh(-1)) $ () ---------- Beskæftigelse M.M. ---------------------- 536 _DJRD Qh = Hqh/(bqsh*Hgsh+(1-bqsh)*Hgwh)*1000 $ 537 _D Qsh = bqsh*Qh $ 538 _I Qwh = Qh-Qsh $ 539 _G Ywh = lnakk*Hgwh*Qwh*0.001*klh $ 540 _DJRD lh = (Ywh+Spzl_xh)/(Qwh*Hgwh)*1000 $ () ----------------------------------------------------- () OFFENTLIGE TJENESTER () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost M.M. ---------------------------- 541 _DJRD bfinvboe = 0.8*bfinvboe(-1)+0.2*bfinvbo $ 542 _DJRD uibo = (1-tsycu*bivbu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwbz+bfinvboe-(1-bfinvboe)*rpibpe+0.2*tspzej)*pibo $ 543 _DJ_D rpimoe = 0.8*rpimoe(-1)+0.2*(pimo/pimo(-1)-1) $ 544 _DJRD bfinvmoe = 0.8*bfinvmoe(-1)+0.2*bfinvmo $ 545 _DJRD uimo = (1-tsycu*bivmu)/(1-tsycu) *((1-tsycu)*iwlo+bfinvmoe-(1-bfinvmoe)*rpimoe)*pimo $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ 546 _D Qso = bqso/(1-bqso)*Qwo $ 547 _I Qo = Qwo+Qso $ 548 _GJRDF fVmo = fVmo(-1)*fYfo/fYfo(-1)+fVmox+JDfVmo $ 549 _GJRD Dlog(fVeo) = Dlog(fXo) $ 550 _K fIbo = fIbo1*kfibo $ 551 _K fImo = fImo1*kfimo $ 552 _G fKnbo = fIbo/kpfibo*pibo(-1)/pknbo(-1)+(1-bfinvbo)*fKnbo(-1) $ 553 _G fKnmo = fImo/kpfimo*pimo(-1)/pknmo(-1)+(1-bfinvmo)*fKnmo(-1) $ 554 _I Hqo = (Qo*((bqso*Hgso+(1-bqso)*Hgwo)))/1000 $ () ---------- Afskrivninger ----------- 555 _G fInvmo = bfinvmo*fKnmo(-1)*pknmo(-1)/pinvmo(-1)*kpfinvmo $ 556 _G fInvbo = bfinvbo*fKnbo(-1)*pknbo(-1)/pinvbo(-1)*kpfinvbo $ () ---------- Beskæftigelse M.M. ---------------------- 557 _D Ywo = lnakk*hgwo*Qwo*0.001*klo $ 558 _DJRD lo = (Ywo+Spzl_xo)/(Qwo*Hgwo)*1000 $ () ---------- Offentligt forbrug ---------------------- 559 _I Yfo = Ywo+Spz_xo+(Invmo+Invbo)*kivo $ 560 _D pywo = (Ywo+Spz_xo)/(klohh*Hgwo*Qwo) $ 561 _D fYfo = (klohh*Hgwo*Qwo*pywo(-1)+(fInvmo*pinvmo(-1)+fInvbo*pinvbo(-1))*kivo)/pyfo(-1) $ 562 _I fVo = (pveo(-1)*fVeo+pvmo(-1)*fVmo)/pvo(-1) $ 563 _I fXo = (fYfo*pyfo(-1)+fVo*pvo(-1))/pxo(-1) $ 564 _I Xo = Yfo + pveo*fVeo + pvmo*fVmo $ 565 _I pvo = Vo/fVo $ 566 _I pxo = Xo/fXo $ 567 _I Xo_co = Xo - (Xo_xa +Xo_xe+Xo_xng+Xo_xne+Xo_xnf+Xo_xnz+Xo_xb +Xo_xqz+Xo_xqs+Xo_xqf+Xo_xh+Xo_xo +Xo_cf+Xo_cv+Xo_ce+Xo_cg+Xo_cb+Xo_ch+Xo_cs+Xo_ct +Xo_im+Xo_ib+Xo_it+Xo_il+Xo_e01 +Xo_e2+Xo_e3+Xo_e59+Xo_e7y+Xo_es ) $ 568 _I Co = ( Xa_co + Xe_co + Xng_co + Xne_co + Xnf_co + Xnz_co + Xb_co + Xqz_co + Xqs_co + Xqf_co + Xh_co + Xo_co +M01_co + M2_co + M3r_co + M3k_co + M3q_co +M59_co +M7b_co +M7y_co + Ms_co + Spm_co + Spp_co + Spg_co ) $ 569 _GJ_ fCo = ( Xa_co*pxa(-1)/pxa + Xe_co*pxe(-1)/pxe + Xng_co*pxng(-1)/pxng + Xne_co*pxne(-1)/pxne + Xnf_co*pxnf(-1)/pxnf + Xnz_co*pxnz(-1)/pxnz + Xb_co*pxb(-1)/pxb + Xqz_co*pxqz(-1)/pxqz + Xqs_co*pxqs(-1)/pxqs + Xqf_co*pxqf(-1)/pxqf + Xh_co*pxh(-1)/pxh + Xo_co*pxo(-1)/pxo +M01_co*pm01(-1)/pm01 + M2_co*pm2(-1)/pm2 + M3r_co*pm3r(-1)/pm3r + M3k_co*pm3k(-1)/pm3k + M3q_co*pm3q(-1)/pm3q +M59_co*pm59(-1)/pm59 +M7b_co*pm7b(-1)/pm7b +M7y_co*pm7y(-1)/pm7y + Ms_co*pms(-1)/pms + (Spm_co(-1) + Spp_co(-1) + Spg_co(-1))*fCo/fCo(-1) )/pco(-1) $ 570 _I pco = Co/fCo $ 571 _GJ_D fVmox = (Tfn_o-kfvmo)*kfvmo0 + (Tfn_o(-1)-kfvmo)*kfvmo1 + (Tfn_o(-2)-kfvmo)*kfvmo2 + (Tfn_o(-3)-kfvmo)*kfvmo3 $ () Memoposter 572 _K Xo1 = Co+(Xo-Xo_co)*kxo1 $ 573 _K Vo1 = Vo*kvo1 $ 574 _I Yfo1 = Xo1-Vo1 $ 575 _G Ywo1 = Yfo1-Ivo1-Spz_xo*kspz_xo1 $ 576 _I fIo1 = (fImo1*pimo1(-1)+fIbo1*pibo1(-1))/pio1(-1) $ 577 _I pio1 = pio1(-1)*(Imo1+Ibo1)/(fImo1*pimo1(-1)+fIbo1*pibo1(-1)) $ 578 _K Qo1 = Qo*kqo $ 579 _I Qp1 = Q-Qo1 $ 580 _GJRD Coii = Coii(-1)*Xo1/Xo1(-1) $ 581 _GJRD Coim = Coim(-1)*Xo1/Xo1(-1) $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer I løbende priser 582 _I Knbo = pknbo*fKnbo $ 583 _I Invbo = pinvbo*fInvbo $ 584 _I Ibo = pibo*fIbo $ 585 _I Knmo = pknmo*fKnmo $ 586 _I Invmo = pinvmo*fInvmo $ 587 _I Imo = pimo*fImo $ 588 _I Ibo1 = fIbo1*pibo1 $ 589 _I Imo1 = fImo1*pimo1 $ 590 _I Io1 = Imo1 + Ibo1 $ () STAMBESÆTNINGER 591 _GJRD fKnt = fIt*(0.5*pit(-1)+0.5*pit)/pknt(-1)+fKnt(-1) $ 592 _KJRD pknt = kpknt*pit $ 593 _I Knt = pknt*fKnt $ () ### I-0.F13 ### () () Input - Output () () Leverancer til Xa 594 _GJD M01_xa = M01_xa(-1)*kfmz01*fVma/fVma(-1)*pm01/pm01(-1) $ 595 _GJD M2_xa = M2_xa(-1)*kfmz2*fVma/fVma(-1)*pm2/pm2(-1) $ 596 _GJD M59_xa = M59_xa(-1)*kfmz59*fVma/fVma(-1)*pm59/pm59(-1) $ 597 _GJD Xnf_xa = (Xnf_xa(-1)+M01_xa(-1)*(1-kfmz01))*fVma/fVma(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_xa $ 598 _GJD Xnz_xa = (Xnz_xa(-1)+M2_xa(-1)*(1-kfmz2)+M59_xa(-1)*(1-kfmz59))*fVma/fVma(-1) *pxnz/pxnz(-1)-JDm2_xa-JDm59_xa $ 599 _GJD M7b_xa = M7b_xa(-1)*fVma/fVma(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 600 _GJD M7y_xa = M7y_xa(-1)*fVma/fVma(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 601 _GJD Ms_xa = Ms_xa(-1)*kfmzs*fVma/fVma(-1)*pms/pms(-1) $ 602 _GJD Xa_xa = Xa_xa(-1)*fVma/fVma(-1)*pxa/pxa(-1) $ 603 _GJD Xb_xa = Xb_xa(-1)*fVma/fVma(-1)*pxb/pxb(-1) $ 604 _GJD Xqf_xa = Xqf_xa(-1)*fVma/fVma(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 605 _GJD Xqs_xa = Xqs_xa(-1)*fVma/fVma(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 606 _GJD Xh_xa = Xh_xa(-1)*fVma/fVma(-1)*pxh/pxh(-1) $ 607 _GJD Xo_xa = Xo_xa(-1)*fVma/fVma(-1)*pxo/pxo(-1) $ 608 _GJD Xqz_xa = ((Xqz_xa(-1)+Ms_xa(-1)*(1-kfmzs))*fVma/fVma(-1)*pxqz/pxqz(-1) +JDpvma*fVma)*(1-Dpvma) +Dpvma*(zpvma*fvma-(Va-pvea*fVea-xqz_xa)) $ 609 _GJD M3r_xa = M3r_xa(-1)*fVea/fVea(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 610 _GJD M3k_xa = M3k_xa(-1)*fVea/fVea(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 611 _GJD M3q_xa = M3q_xa(-1)*kfmz3q*fVea/fVea(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 612 _GJD Xe_xa = Xe_xa(-1)*fVea/fVea(-1)*pxe/pxe(-1) $ 613 _GJD Xng_xa = (Xng_xa(-1)+M3q_xa(-1)*(1-kfmz3q))*fVea/fVea(-1)*pxng/pxng(-1) $ 614 _GJD Xne_xa = Xne_xa(-1)*fVea/fVea(-1)*pxne/pxne(-1) $ () Leverancer til Xng 615 _GJD M01_xng = M01_xng(-1)*kfmz01*fVmng/fVmng(-1)*pm01/pm01(-1) $ 616 _GJD M2_xng = M2_xng(-1)*kfmz2*fVmng/fVmng(-1)*pm2/pm2(-1) $ 617 _GJD M59_xng = M59_xng(-1)*kfmz59*fVmng/fVmng(-1)*pm59/pm59(-1) $ 618 _GJD Xnf_xng = (Xnf_xng(-1)+M01_xng(-1)*(1-kfmz01))*fVmng/fVmng(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_xng $ 619 _GJD Xnz_xng = (Xnz_xng(-1)+M2_xng(-1)*(1-kfmz2)+M59_xng(-1)*(1-kfmz59))*fVmng/fVmng(-1) *pxnz/pxnz(-1)-JDM2_XNG-JDM59_XNG $ 620 _GJD M7b_xng = M7b_xng(-1)*fVmng/fVmng(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 621 _GJD M7y_xng = M7y_xng(-1)*fVmng/fVmng(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 622 _GJD Ms_xng = Ms_xng(-1)*kfmzs*fVmng/fVmng(-1)*pms/pms(-1) $ 623 _GJD Xa_xng = Xa_xng(-1)*fVmng/fVmng(-1)*pxa/pxa(-1) $ 624 _GJD Xb_xng = Xb_xng(-1)*fVmng/fVmng(-1)*pxb/pxb(-1) $ 625 _GJD Xqf_xng = Xqf_xng(-1)*fVmng/fVmng(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 626 _GJD Xqs_xng = Xqs_xng(-1)*fVmng/fVmng(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 627 _GJD Xh_xng = Xh_xng(-1)*fVmng/fVmng(-1)*pxh/pxh(-1) $ 628 _GJD Xo_xng = Xo_xng(-1)*fVmng/fVmng(-1)*pxo/pxo(-1) $ 629 _GJD Xqz_xng = (Xqz_xng(-1)+Ms_xng(-1)*(1-kfmzs))*fVmng/fVmng(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDpvmng*fVmng $ 630 _GJD M3r_xng = (Xe_xng(-1)*pxe/pxe(-1)+M3r_xng(-1)*pm3r/pm3r(-1))*fVeng/fVeng(-1) - Xe_xng $ 631 _GJD M3k_xng = M3k_xng(-1)*fVeng/fVeng(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 632 _GJD M3q_xng = M3q_xng(-1)*fVeng/fVeng(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 633 _D Xe_xng = bxe_xng*Xe $ 634 _GJD Xng_xng = Xng_xng(-1)*fVeng/fVeng(-1)*pxng/pxng(-1) $ 635 _GJD Xne_xng = Xne_xng(-1)*fVeng/fVeng(-1)*pxne/pxne(-1) $ () Leverancer til Xne 636 _GJD M01_xne = M01_xne(-1)*kfmz01*fVmne/fVmne(-1)*pm01/pm01(-1) $ 637 _GJD M2_xne = M2_xne(-1)*kfmz2*fVmne/fVmne(-1)*pm2/pm2(-1) $ 638 _GJD M59_xne = M59_xne(-1)*kfmz59*fVmne/fVmne(-1)*pm59/pm59(-1) $ 639 _GJD Xnf_xne = (Xnf_xne(-1)+M01_xne(-1)*(1-kfmz01))*fVmne/fVmne(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_XNE $ 640 _GJD Xnz_xne = (Xnz_xne(-1)+M2_xne(-1)*(1-kfmz2)+M59_xne(-1)*(1-kfmz59))*fVmne/fVmne(-1) *pxnz/pxnz(-1)-JDM2_XNE-JDM59_XNE $ 641 _GJD M7b_xne = M7b_xne(-1)*fVmne/fVmne(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 642 _GJD M7y_xne = M7y_xne(-1)*fVmne/fVmne(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 643 _GJD Ms_xne = Ms_xne(-1)*kfmzs*fVmne/fVmne(-1)*pms/pms(-1) $ 644 _GJD Xa_xne = Xa_xne(-1)*fVmne/fVmne(-1)*pxa/pxa(-1) $ 645 _GJD Xb_xne = Xb_xne(-1)*fVmne/fVmne(-1)*pxb/pxb(-1) $ 646 _GJD Xqf_xne = Xqf_xne(-1)*fVmne/fVmne(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 647 _GJD Xqs_xne = Xqs_xne(-1)*fVmne/fVmne(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 648 _GJD Xh_xne = Xh_xne(-1)*fVmne/fVmne(-1)*pxh/pxh(-1) $ 649 _GJD Xo_xne = Xo_xne(-1)*fVmne/fVmne(-1)*pxo/pxo(-1) $ 650 _GJD Xqz_xne = (Xqz_xne(-1)+Ms_xne(-1)*(1-kfmzs))*fVmne/fVmne(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDpvmne*fVmne $ 651 _GJD M3r_xne = M3r_xne(-1)*fVene/fVene(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 652 _GJD M3k_xne = (Xe_xne(-1)*pxe/pxe(-1)+M3k_xne(-1)*pm3k/pm3k(-1))*fVene/fVene(-1) - Xe_xne $ 653 _GJD M3q_xne = M3q_xne(-1)*kfmz3q*fVene/fVene(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 654 _D Xe_xne = bxe_xne*Xe $ 655 _GJD Xng_xne = (Xng_xne(-1)+M3q_xne(-1)*(1-kfmz3q))*fVene/fVene(-1)*pxng/pxng(-1) $ 656 _GJD Xne_xne = Xne_xne(-1)*fVene/fVene(-1)*pxne/pxne(-1) $ () Leverancer til Xnf 657 _GJD M01_xnf = M01_xnf(-1)*kfmz01*fVmnf/fVmnf(-1)*pm01/pm01(-1) $ 658 _GJD M2_xnf = M2_xnf(-1)*kfmz2*fVmnf/fVmnf(-1)*pm2/pm2(-1) $ 659 _GJD M59_xnf = M59_xnf(-1)*kfmz59*fVmnf/fVmnf(-1)*pm59/pm59(-1) $ 660 _GJD Xnf_xnf = (Xnf_xnf(-1)+M01_xnf(-1)*(1-kfmz01))*fVmnf/fVmnf(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_XNF $ 661 _GJD Xnz_xnf = (Xnz_xnf(-1)+M2_xnf(-1)*(1-kfmz2)+M59_xnf(-1)*(1-kfmz59))*fVmnf/fVmnf(-1) *pxnz/pxnz(-1)-JDM2_XNF-JDM59_XNF $ 662 _GJD M7b_xnf = M7b_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 663 _GJD M7y_xnf = M7y_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 664 _GJD Ms_xnf = Ms_xnf(-1)*kfmzs*fVmnf/fVmnf(-1)*pms/pms(-1) $ 665 _GJD Xa_xnf = Xa_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1)*pxa/pxa(-1) $ 666 _GJD Xb_xnf = Xb_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1)*pxb/pxb(-1) $ 667 _GJD Xqf_xnf = Xqf_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 668 _GJD Xqs_xnf = Xqs_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 669 _GJD Xh_xnf = Xh_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1)*pxh/pxh(-1) $ 670 _GJD Xo_xnf = Xo_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1)*pxo/pxo(-1) $ 671 _GJD Xqz_xnf = ((Xqz_xnf(-1)+Ms_xnf(-1)*(1-kfmzs))*fVmnf/fVmnf(-1)*pxqz/pxqz(-1) +JDpvmnf*fVmnf)*(1-Dpvmnf) +Dpvmnf*(zpvmnf*fvmnf-(Vnf-pvenf*fVenf-xqz_xnf)) $ 672 _GJD M3r_xnf = M3r_xnf(-1)*fVenf/fVenf(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 673 _GJD M3k_xnf = M3k_xnf(-1)*fVenf/fVenf(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 674 _GJD M3q_xnf = M3q_xnf(-1)*kfmz3q*fVenf/fVenf(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 675 _GJD Xe_xnf = Xe_xnf(-1)*fVenf/fVenf(-1)*pxe/pxe(-1) $ 676 _GJD Xng_xnf = (Xng_xnf(-1)+M3q_xnf(-1)*(1-kfmz3q))*fVenf/fVenf(-1)*pxng/pxng(-1) $ 677 _GJD Xne_xnf = Xne_xnf(-1)*fVenf/fVenf(-1)*pxne/pxne(-1) $ () Leverancer til Xnz 678 _GJD M01_xnz = M01_xnz(-1)*kfmz01*fVmnz/fVmnz(-1)*pm01/pm01(-1) $ 679 _GJD M2_xnz = M2_xnz(-1)*kfmz2*fVmnz/fVmnz(-1)*pm2/pm2(-1) $ 680 _GJD M59_xnz = M59_xnz(-1)*kfmz59*fVmnz/fVmnz(-1)*pm59/pm59(-1) $ 681 _GJD Xnf_xnz = (Xnf_xnz(-1)+M01_xnz(-1)*(1-kfmz01))*fVmnz/fVmnz(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_XNZ $ 682 _GJD Xnz_xnz = (Xnz_xnz(-1)+M2_xnz(-1)*(1-kfmz2)+M59_xnz(-1)*(1-kfmz59))*fVmnz/fVmnz(-1) *pxnz/pxnz(-1)-JDM2_XNZ-JDM59_XNZ $ 683 _GJD M7b_xnz = M7b_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 684 _GJD M7y_xnz = M7y_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 685 _GJD Ms_xnz = Ms_xnz(-1)*kfmzs*fVmnz/fVmnz(-1)*pms/pms(-1) $ 686 _GJD Xa_xnz = Xa_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1)*pxa/pxa(-1) $ 687 _GJD Xb_xnz = Xb_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1)*pxb/pxb(-1) $ 688 _GJD Xqf_xnz = Xqf_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 689 _GJD Xqs_xnz = Xqs_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 690 _GJD Xh_xnz = Xh_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1)*pxh/pxh(-1) $ 691 _GJD Xo_xnz = Xo_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1)*pxo/pxo(-1) $ 692 _GJD Xqz_xnz = ((Xqz_xnz(-1)+Ms_xnz(-1)*(1-kfmzs))*fVmnz/fVmnz(-1)*pxqz/pxqz(-1) +JDpvmnz*fVmnz)*(1-Dpvmnz) +Dpvmnz*(zpvmnz*fvmnz-(Vnz-pvenz*fVenz-xqz_xnz)) $ 693 _GJD M3r_xnz = M3r_xnz(-1)*fVenz/fVenz(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 694 _GJD M3k_xnz = M3k_xnz(-1)*fVenz/fVenz(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 695 _GJD M3q_xnz = M3q_xnz(-1)*kfmz3q*fVenz/fVenz(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 696 _GJD Xe_xnz = Xe_xnz(-1)*fVenz/fVenz(-1)*pxe/pxe(-1) $ 697 _GJD Xng_xnz = (Xng_xnz(-1)+M3q_xnz(-1)*(1-kfmz3q))*fVenz/fVenz(-1)*pxng/pxng(-1) $ 698 _GJD Xne_xnz = Xne_xnz(-1)*fVenz/fVenz(-1)*pxne/pxne(-1) $ () Leverancer til Xb 699 _GJD M01_xb = M01_xb(-1)*kfmz01*fVmb/fVmb(-1)*pm01/pm01(-1) $ 700 _GJD M2_xb = M2_xb(-1)*kfmz2*fVmb/fVmb(-1)*pm2/pm2(-1) $ 701 _GJD M59_xb = M59_xb(-1)*kfmz59*fVmb/fVmb(-1)*pm59/pm59(-1) $ 702 _GJD Xnf_xb = (Xnf_xb(-1)+M01_xb(-1)*(1-kfmz01))*fVmb/fVmb(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_XB $ 703 _GJD Xnz_xb = (Xnz_xb(-1)+M2_xb(-1)*(1-kfmz2)+M59_xb(-1)*(1-kfmz59))*fVmb/fVmb(-1) *pxnz/pxnz(-1)-JDM2_XB-JDM59_XB $ 704 _GJD M7b_xb = M7b_xb(-1)*fVmb/fVmb(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 705 _GJD M7y_xb = M7y_xb(-1)*fVmb/fVmb(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 706 _GJD Ms_xb = Ms_xb(-1)*kfmzs*fVmb/fVmb(-1)*pms/pms(-1) $ 707 _GJD Xa_xb = Xa_xb(-1)*fVmb/fVmb(-1)*pxa/pxa(-1) $ 708 _GJD Xb_xb = Xb_xb(-1)*fVmb/fVmb(-1)*pxb/pxb(-1) $ 709 _GJD Xqf_xb = Xqf_xb(-1)*fVmb/fVmb(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 710 _GJD Xqs_xb = Xqs_xb(-1)*fVmb/fVmb(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 711 _GJD Xh_xb = Xh_xb(-1)*fVmb/fVmb(-1)*pxh/pxh(-1) $ 712 _GJD Xo_xb = Xo_xb(-1)*fVmb/fVmb(-1)*pxo/pxo(-1) $ 713 _GJD Xqz_xb = ((Xqz_xb(-1)+Ms_xb(-1)*(1-kfmzs))*fVmb/fVmb(-1)*pxqz/pxqz(-1) +JDpvmb*fVmb)*(1-Dpvmb) +Dpvmb*(zpvmb*fvmb-(Vb-pveb*fVeb-xqz_xb)) $ 714 _GJD M3r_xb = M3r_xb(-1)*fVeb/fVeb(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 715 _GJD M3k_xb = M3k_xb(-1)*fVeb/fVeb(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 716 _GJD M3q_xb = M3q_xb(-1)*kfmz3q*fVeb/fVeb(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 717 _GJD Xe_xb = Xe_xb(-1)*fVeb/fVeb(-1)*pxe/pxe(-1) $ 718 _GJD Xng_xb = (Xng_xb(-1)+M3q_xb(-1)*(1-kfmz3q))*fVeb/fVeb(-1)*pxng/pxng(-1) $ 719 _GJD Xne_xb = Xne_xb(-1)*fVeb/fVeb(-1)*pxne/pxne(-1) $ () Leverancer til Xqz 720 _GJD M01_xqz = M01_xqz(-1)*kfmz01*fVmqz/fVmqz(-1)*pm01/pm01(-1) $ 721 _GJD M2_xqz = M2_xqz(-1)*kfmz2*fVmqz/fVmqz(-1)*pm2/pm2(-1) $ 722 _GJD M59_xqz = M59_xqz(-1)*kfmz59*fVmqz/fVmqz(-1)*pm59/pm59(-1) $ 723 _GJD Xnf_xqz = (Xnf_xqz(-1)+M01_xqz(-1)*(1-kfmz01))*fVmqz/fVmqz(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_XQZ $ 724 _GJD Xnz_xqz = (Xnz_xqz(-1)+M2_xqz(-1)*(1-kfmz2)+M59_xqz(-1)*(1-kfmz59))*fVmqz/fVmqz(-1) *pxnz/pxnz(-1)-JDM2_XQZ-JDM59_XQZ $ 725 _GJD M7b_xqz = M7b_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 726 _GJD M7y_xqz = M7y_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 727 _GJD Ms_xqz = Ms_xqz(-1)*kfmzs*fVmqz/fVmqz(-1)*pms/pms(-1) $ 728 _GJD Xa_xqz = Xa_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1)*pxa/pxa(-1) $ 729 _GJD Xb_xqz = Xb_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1)*pxb/pxb(-1) $ 730 _GJD Xqf_xqz = Xqf_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 731 _GJD Xqs_xqz = Xqs_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 732 _GJD Xh_xqz = Xh_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1)*pxh/pxh(-1) $ 733 _GJD Xo_xqz = Xo_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1)*pxo/pxo(-1) $ 734 _GJD Xqz_xqz = ((Xqz_xqz(-1)+Ms_xqz(-1)*(1-kfmzs))*fVmqz/fVmqz(-1)*pxqz/pxqz(-1) +JDpvmqz*fVmqz)*(1-Dpvmqz) +Dpvmqz*(zpvmqz*fvmqz-(Vqz-pveqz*fVeqz-xqz_xqz)) $ 735 _GJD M3r_xqz = M3r_xqz(-1)*fVeqz/fVeqz(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 736 _GJD M3k_xqz = M3k_xqz(-1)*fVeqz/fVeqz(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 737 _GJD M3q_xqz = M3q_xqz(-1)*kfmz3q*fVeqz/fVeqz(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 738 _GJD Xe_xqz = Xe_xqz(-1)*fVeqz/fVeqz(-1)*pxe/pxe(-1) $ 739 _GJD Xng_xqz = (Xng_xqz(-1)+M3q_xqz(-1)*(1-kfmz3q))*fVeqz/fVeqz(-1)*pxng/pxng(-1) $ 740 _GJD Xne_xqz = Xne_xqz(-1)*fVeqz/fVeqz(-1)*pxne/pxne(-1) $ () Leverancer til Xqs 741 _GJD M01_xqs = M01_xqs(-1)*kfmz01*fVmqs/fVmqs(-1)*pm01/pm01(-1) $ 742 _GJD M2_xqs = M2_xqs(-1)*kfmz2*fVmqs/fVmqs(-1)*pm2/pm2(-1) $ 743 _GJD M59_xqs = M59_xqs(-1)*kfmz59*fVmqs/fVmqs(-1)*pm59/pm59(-1) $ 744 _GJD Xnf_xqs = (Xnf_xqs(-1)+M01_xqs(-1)*(1-kfmz01))*fVmqs/fVmqs(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_XQS $ 745 _GJD Xnz_xqs = (Xnz_xqs(-1)+M2_xqs(-1)*(1-kfmz2)+M59_xqs(-1)*(1-kfmz59))*fVmqs/fVmqs(-1) *pxnz/pxnz(-1)-JDM2_XQS-JDM59_XQS $ 746 _GJD M7b_xqs = M7b_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 747 _GJD M7y_xqs = M7y_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 748 _GJD Ms_xqs = Ms_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1)*pms/pms(-1) $ 749 _GJD Xa_xqs = Xa_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1)*pxa/pxa(-1) $ 750 _GJD Xb_xqs = Xb_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1)*pxb/pxb(-1) $ 751 _GJD Xqf_xqs = Xqf_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 752 _GJD Xqs_xqs = Xqs_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 753 _GJD Xh_xqs = Xh_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1)*pxh/pxh(-1) $ 754 _GJD Xo_xqs = Xo_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1)*pxo/pxo(-1) $ 755 _GJD Xqz_xqs = (Xqz_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1)*pxqz/pxqz(-1) +JDpvmqs*fVmqs)*(1-Dpvmqs) +Dpvmqs*(zpvmqs*fvmqs-(Vqs-pveqs*fVeqs-xqz_xqs)) $ 756 _GJD M3r_xqs = M3r_xqs(-1)*fVeqs/fVeqs(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 757 _GJD M3k_xqs = M3k_xqs(-1)*fVeqs/fVeqs(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 758 _GJD M3q_xqs = M3q_xqs(-1)*fVeqs/fVeqs(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 759 _GJD Xe_xqs = Xe_xqs(-1)*fVeqs/fVeqs(-1)*pxe/pxe(-1) $ 760 _GJD Xng_xqs = Xng_xqs(-1)*fVeqs/fVeqs(-1)*pxng/pxng(-1) $ 761 _GJD Xne_xqs = Xne_xqs(-1)*fVeqs/fVeqs(-1)*pxne/pxne(-1) $ () Leverancer til Xqf 762 _GJD M01_xqf = M01_xqf(-1)*kfmz01*fVmqf/fVmqf(-1)*pm01/pm01(-1) $ 763 _GJD M2_xqf = M2_xqf(-1)*kfmz2*fVmqf/fVmqf(-1)*pm2/pm2(-1) $ 764 _GJD M59_xqf = M59_xqf(-1)*kfmz59*fVmqf/fVmqf(-1)*pm59/pm59(-1) $ 765 _GJD Xnf_xqf = (Xnf_xqf(-1)+M01_xqf(-1)*(1-kfmz01))*fVmqf/fVmqf(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_XQF $ 766 _GJD Xnz_xqf = (Xnz_xqf(-1)+M2_xqf(-1)*(1-kfmz2)+M59_xqf(-1)*(1-kfmz59))*fVmqf/fVmqf(-1) *pxnz/pxnz(-1)-JDM2_XQF-JDM59_XQF $ 767 _GJD M7b_xqf = M7b_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 768 _GJD M7y_xqf = M7y_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 769 _GJD Ms_xqf = Ms_xqf(-1)*kfmzs*fVmqf/fVmqf(-1)*pms/pms(-1) $ 770 _GJD Xa_xqf = Xa_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1)*pxa/pxa(-1) $ 771 _GJD Xb_xqf = Xb_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1)*pxb/pxb(-1) $ 772 _GJD Xqf_xqf = Xqf_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 773 _GJD Xqs_xqf = Xqs_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 774 _GJD Xh_xqf = Xh_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1)*pxh/pxh(-1) $ 775 _GJD Xo_xqf = Xo_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1)*pxo/pxo(-1) $ 776 _GJD Xqz_xqf = ((Xqz_xqf(-1)+Ms_xqf(-1)*(1-kfmzs))*fVmqf/fVmqf(-1)*pxqz/pxqz(-1) +JDpvmqf*fVmqf)*(1-Dpvmqf) +Dpvmqf*(zpvmqf*fvmqf-(Vqf-pveqf*fVeqf-xqz_xqf)) $ 777 _GJD M3r_xqf = M3r_xqf(-1)*fVeqf/fVeqf(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 778 _GJD M3k_xqf = M3k_xqf(-1)*fVeqf/fVeqf(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 779 _GJD M3q_xqf = M3q_xqf(-1)*kfmz3q*fVeqf/fVeqf(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 780 _GJD Xe_xqf = Xe_xqf(-1)*fVeqf/fVeqf(-1)*pxe/pxe(-1) $ 781 _GJD Xng_xqf = (Xng_xqf(-1)+M3q_xqf(-1)*(1-kfmz3q))*fVeqf/fVeqf(-1)*pxng/pxng(-1) $ 782 _GJD Xne_xqf = Xne_xqf(-1)*fVeqf/fVeqf(-1)*pxne/pxne(-1) $ () Leverancer til Xh 783 _GJD M01_xh = M01_xh(-1)*kfmz01*fVmh/fVmh(-1)*pm01/pm01(-1) $ 784 _GJD M2_xh = M2_xh(-1)*kfmz2*fVmh/fVmh(-1)*pm2/pm2(-1) $ 785 _GJD M59_xh = M59_xh(-1)*kfmz59*fVmh/fVmh(-1)*pm59/pm59(-1) $ 786 _GJD Xnf_xh = (Xnf_xh(-1)+M01_xh(-1)*(1-kfmz01))*fVmh/fVmh(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_XH $ 787 _GJD Xnz_xh = (Xnz_xh(-1)+M2_xh(-1)*(1-kfmz2)+M59_xh(-1)*(1-kfmz59))*fVmh/fVmh(-1) *pxnz/pxnz(-1)-JDM2_XH-JDM59_XH $ 788 _GJD M7b_xh = M7b_xh(-1)*fVmh/fVmh(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 789 _GJD M7y_xh = M7y_xh(-1)*fVmh/fVmh(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 790 _GJD Ms_xh = Ms_xh(-1)*kfmzs*fVmh/fVmh(-1)*pms/pms(-1) $ 791 _GJD Xa_xh = Xa_xh(-1)*fVmh/fVmh(-1)*pxa/pxa(-1) $ 792 _GJD Xb_xh = Xb_xh(-1)*fVmh/fVmh(-1)*pxb/pxb(-1) $ 793 _GJD Xqf_xh = Xqf_xh(-1)*fVmh/fVmh(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 794 _GJD Xqs_xh = Xqs_xh(-1)*fVmh/fVmh(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 795 _GJD Xh_xh = Xh_xh(-1)*fVmh/fVmh(-1)*pxh/pxh(-1) $ 796 _GJD Xo_xh = Xo_xh(-1)*fVmh/fVmh(-1)*pxo/pxo(-1) $ 797 _GJD Xqz_xh = (Xqz_xh(-1)+Ms_xh(-1)*(1-kfmzs))*fVmh/fVmh(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDpvmh*fVmh $ 798 _GJD M3r_xh = M3r_xh(-1)*fVeh/fVeh(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 799 _GJD M3k_xh = M3k_xh(-1)*fVeh/fVeh(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 800 _GJD M3q_xh = M3q_xh(-1)*kfmz3q*fVeh/fVeh(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 801 _GJD Xe_xh = Xe_xh(-1)*fVeh/fVeh(-1)*pxe/pxe(-1) $ 802 _GJD Xng_xh = (Xng_xh(-1)+M3q_xh(-1)*(1-kfmz3q))*fVeh/fVeh(-1)*pxng/pxng(-1) $ 803 _GJD Xne_xh = Xne_xh(-1)*fVeh/fVeh(-1)*pxne/pxne(-1) $ () Leverancer til Xe 804 _GJD M01_xe = M01_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pm01/pm01(-1) $ 805 _GJD M2_xe = M2_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pm2/pm2(-1) $ 806 _GJD M59_xe = M59_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pm59/pm59(-1) $ 807 _GJD M7b_xe = M7b_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 808 _GJD M7y_xe = M7y_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 809 _GJD Ms_xe = Ms_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pms/pms(-1) $ 810 _GJD Xa_xe = Xa_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pxa/pxa(-1) $ 811 _GJD Xnf_xe = Xnf_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pxnf/pxnf(-1) $ 812 _GJD Xnz_xe = Xnz_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pxnz/pxnz(-1) $ 813 _GJD Xb_xe = Xb_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pxb/pxb(-1) $ 814 _GJD Xqf_xe = Xqf_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 815 _GJD Xqs_xe = Xqs_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 816 _GJD Xh_xe = Xh_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pxh/pxh(-1) $ 817 _GJD Xo_xe = Xo_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pxo/pxo(-1) $ 818 _GJD Xqz_xe = (Xqz_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pxqz/pxqz(-1) +JDpvme*fVme)*(1-Dpvme) +Dpvme*(zpvme*fvme-(Ve-pvee*fVee-xqz_xe)) $ 819 _GJD M3r_xe = M3r_xe(-1)*fVee/fVee(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 820 _GJD M3k_xe = M3k_xe(-1)*fVee/fVee(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 821 _GJD M3q_xe = M3q_xe(-1)*fVee/fVee(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 822 _GJD Xe_xe = Xe_xe(-1)*fVee/fVee(-1)*pxe/pxe(-1) $ 823 _GJD Xng_xe = Xng_xe(-1)*fVee/fVee(-1)*pxng/pxng(-1) $ 824 _GJD Xne_xe = Xne_xe(-1)*fVee/fVee(-1)*pxne/pxne(-1) $ () Leverancer til Xo 825 _GJD M01_xo = M01_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pm01/pm01(-1) $ 826 _GJD M2_xo = M2_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pm2/pm2(-1) $ 827 _GJD M59_xo = M59_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pm59/pm59(-1) $ 828 _GJD M7b_xo = M7b_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 829 _GJD M7y_xo = M7y_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 830 _GJD Ms_xo = Ms_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pms/pms(-1) $ 831 _GJD Xa_xo = Xa_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pxa/pxa(-1) $ 832 _GJD Xnf_xo = Xnf_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pxnf/pxnf(-1) $ 833 _GJD Xnz_xo = Xnz_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pxnz/pxnz(-1) $ 834 _GJD Xb_xo = Xb_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pxb/pxb(-1) $ 835 _GJD Xqf_xo = Xqf_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 836 _GJD Xqs_xo = Xqs_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 837 _GJD Xh_xo = Xh_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pxh/pxh(-1) $ 838 _GJD Xo_xo = Xo_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pxo/pxo(-1) $ 839 _GJD Xqz_xo = (Xqz_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pxqz/pxqz(-1) +JDpvmo*fVmo)*(1-Dpvmo) +Dpvmo*(zpvmo*fvmo-(fVo*pvo-pveo*fVeo-xqz_xo)) $ 840 _GJD M3r_xo = M3r_xo(-1)*fVeo/fVeo(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 841 _GJD M3k_xo = M3k_xo(-1)*fVeo/fVeo(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 842 _GJD M3q_xo = M3q_xo(-1)*fVeo/fVeo(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 843 _GJD Xe_xo = Xe_xo(-1)*fVeo/fVeo(-1)*pxe/pxe(-1) $ 844 _GJD Xng_xo = Xng_xo(-1)*fVeo/fVeo(-1)*pxng/pxng(-1) $ 845 _GJD Xne_xo = Xne_xo(-1)*fVeo/fVeo(-1)*pxne/pxne(-1) $ () Leverancer til endelig anvendelse () Leverancer til Cf 846 _GJD M01_cf = M01_cf(-1)*kfmz01*fCf/fCf(-1)*pm01/pm01(-1) $ 847 _GJD M2_cf = M2_cf(-1)*kfmz2*fCf/fCf(-1)*pm2/pm2(-1) $ 848 _GJD M59_cf = M59_cf(-1)*kfmz59*fCf/fCf(-1)*pm59/pm59(-1) $ 849 _GJD Xnf_cf = (Xnf_cf(-1)+M01_cf(-1)*(1-kfmz01))*fCf/fCf(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_CF $ 850 _GJD Xnz_cf = (Xnz_cf(-1)+M2_cf(-1)*(1-kfmz2)+M59_cf(-1)*(1-kfmz59))*fCf/fCf(-1)* pxnz/pxnz(-1)-JDM2_CF-JDM59_CF $ 851 _GJD M3r_cf = M3r_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 852 _GJD M3k_cf = M3k_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 853 _GJD M3q_cf = M3q_cf(-1)*kfmz3q*fCf/fCf(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 854 _GJD M7b_cf = M7b_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 855 _GJD M7y_cf = M7y_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 856 _GJD Ms_cf = Ms_cf(-1)*kfmzs*fCf/fCf(-1)*pms/pms(-1) $ 857 _GJD Xa_cf = Xa_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pxa/pxa(-1) $ 858 _GJD Xe_cf = Xe_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pxe/pxe(-1) $ 859 _GJD Xng_cf = (Xng_cf(-1)+M3q_cf(-1)*(1-kfmz3q))*fCf/fCf(-1)*pxng/pxng(-1) $ 860 _GJD Xne_cf = Xne_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pxne/pxne(-1) $ 861 _GJD Xb_cf = Xb_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pxb/pxb(-1) $ 862 _GJD Xqf_cf = Xqf_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 863 _GJD Xqs_cf = Xqs_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ () Leverancer til Cv 864 _GJD M01_cv = M01_cv(-1)*kfmz01*fCv/fCv(-1)*pm01/pm01(-1) $ 865 _GJD M2_cv = M2_cv(-1)*kfmz2*fCv/fCv(-1)*pm2/pm2(-1) $ 866 _GJD M59_cv = M59_cv(-1)*kfmz59*fCv/fCv(-1)*pm59/pm59(-1) $ 867 _GJD Xnf_cv = (Xnf_cv(-1)+M01_cv(-1)*(1-kfmz01))*fCv/fCv(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_CV $ 868 _GJD Xnz_cv = (Xnz_cv(-1)+M2_cv(-1)*(1-kfmz2)+M59_cv(-1)*(1-kfmz59))*fCv/fCv(-1)* pxnz/pxnz(-1)-JDM2_CV-JDM59_CV $ 869 _GJD M3r_cv = M3r_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 870 _GJD M3k_cv = M3k_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 871 _GJD M3q_cv = M3q_cv(-1)*kfmz3q*fCv/fCv(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 872 _GJD M7b_cv = M7b_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 873 _GJD M7y_cv = M7y_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 874 _GJD Ms_cv = Ms_cv(-1)*kfmzs*fCv/fCv(-1)*pms/pms(-1) $ 875 _GJD Xa_cv = Xa_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pxa/pxa(-1) $ 876 _GJD Xe_cv = Xe_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pxe/pxe(-1) $ 877 _GJD Xng_cv = (Xng_cv(-1)+M3q_cf(-1)*(1-kfmz3q))*fCv/fCv(-1)*pxng/pxng(-1) $ 878 _GJD Xne_cv = Xne_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pxne/pxne(-1) $ 879 _GJD Xb_cv = Xb_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pxb/pxb(-1) $ 880 _GJD Xqf_cv = Xqf_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 881 _GJD Xqs_cv = Xqs_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ () Leverancer til Ce 882 _GJD M01_ce = M01_ce(-1)*kfmz01*fCe/fCe(-1)*pm01/pm01(-1) $ 883 _GJD M2_ce = M2_ce(-1)*kfmz2*fCe/fCe(-1)*pm2/pm2(-1) $ 884 _GJD M59_ce = M59_ce(-1)*kfmz59*fCe/fCe(-1)*pm59/pm59(-1) $ 885 _GJD Xnf_ce = (Xnf_ce(-1)+M01_ce(-1)*(1-kfmz01))*fCe/fCe(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_CE $ 886 _GJD Xnz_ce = (Xnz_ce(-1)+M2_ce(-1)*(1-kfmz2)+M59_ce(-1)*(1-kfmz59))*fCe/fCe(-1)* pxnz/pxnz(-1)-JDM2_CE-JDM59_CE $ 887 _GJD M3r_ce = M3r_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 888 _GJD M3k_ce = M3k_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 889 _GJD M3q_ce = M3q_ce(-1)*kfmz3q*fCe/fCe(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 890 _GJD M7b_ce = M7b_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 891 _GJD M7y_ce = M7y_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 892 _GJD Ms_ce = Ms_ce(-1)*kfmzs*fCe/fCe(-1)*pms/pms(-1) $ 893 _GJD Xa_ce = Xa_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pxa/pxa(-1) $ 894 _GJD Xe_ce = Xe_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pxe/pxe(-1) $ 895 _GJD Xng_ce = (Xng_ce(-1)+M3q_ce(-1)*(1-kfmz3q))*fCe/fCe(-1)*pxng/pxng(-1) $ 896 _GJD Xne_ce = Xne_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pxne/pxne(-1) $ 897 _GJD Xb_ce = Xb_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pxb/pxb(-1) $ 898 _GJD Xqf_ce = Xqf_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 899 _GJD Xqs_ce = Xqs_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ () Leverancer til Cg 900 _GJD M01_cg = M01_cg(-1)*kfmz01*fCg/fCg(-1)*pm01/pm01(-1) $ 901 _GJD M2_cg = M2_cg(-1)*kfmz2*fCg/fCg(-1)*pm2/pm2(-1) $ 902 _GJD M59_cg = M59_cg(-1)*kfmz59*fCg/fCg(-1)*pm59/pm59(-1) $ 903 _GJD Xnf_cg = (Xnf_cg(-1)+M01_cg(-1)*(1-kfmz01))*fCg/fCg(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_CG $ 904 _GJD Xnz_cg = (Xnz_cg(-1)+M2_cg(-1)*(1-kfmz2)+M59_cg(-1)*(1-kfmz59))*fCg/fCg(-1)* pxnz/pxnz(-1)-JDM2_CG-JDM59_CG $ 905 _GJD M3r_cg = M3r_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 906 _GJD M3k_cg = M3k_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 907 _GJD M3q_cg = M3q_cg(-1)*kfmz3q*fCg/fCg(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 908 _GJD M7b_cg = M7b_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 909 _GJD M7y_cg = M7y_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 910 _GJD Ms_cg = Ms_cg(-1)*kfmzs*fCg/fCg(-1)*pms/pms(-1) $ 911 _GJD Xa_cg = Xa_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pxa/pxa(-1) $ 912 _GJD Xe_cg = Xe_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pxe/pxe(-1) $ 913 _GJD Xng_cg = (Xng_cg(-1)+M3q_cg(-1)*(1-kfmz3q))*fCg/fCg(-1)*pxng/pxng(-1) $ 914 _GJD Xne_cg = Xne_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pxne/pxne(-1) $ 915 _GJD Xb_cg = Xb_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pxb/pxb(-1) $ 916 _GJD Xqf_cg = Xqf_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 917 _GJD Xqs_cg = Xqs_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 918 _GJD M01_cb = M01_cb(-1)*kfmz01*fCb/fCb(-1)*pm01/pm01(-1) $ () Leverancer til Cb 919 _GJD M2_cb = M2_cb(-1)*kfmz2*fCb/fCb(-1)*pm2/pm2(-1) $ 920 _GJD M59_cb = M59_cb(-1)*kfmz59*fCb/fCb(-1)*pm59/pm59(-1) $ 921 _GJD Xnf_cb = (Xnf_cb(-1)+M01_cb(-1)*(1-kfmz01))*fCb/fCb(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_CB $ 922 _GJD Xnz_cb = (Xnz_cb(-1)+M2_cb(-1)*(1-kfmz2)+M59_cb(-1)*(1-kfmz59))*fCb/fCb(-1)* pxnz/pxnz(-1)-JDM2_CB-JDM59_CB $ 923 _GJD M3r_cb = M3r_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 924 _GJD M3k_cb = M3k_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 925 _GJD M3q_cb = M3q_cb(-1)*kfmz3q*fCb/fCb(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 926 _GJD M7b_cb = M7b_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 927 _GJD M7y_cb = M7y_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 928 _GJD Ms_cb = Ms_cb(-1)*kfmzs*fCb/fCb(-1)*pms/pms(-1) $ 929 _GJD Xa_cb = Xa_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pxa/pxa(-1) $ 930 _GJD Xe_cb = Xe_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pxe/pxe(-1) $ 931 _GJD Xng_cb = (Xng_cb(-1)+M3q_cb(-1)*(1-kfmz3q))*fCb/fCb(-1)*pxng/pxng(-1) $ 932 _GJD Xne_cb = Xne_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pxne/pxne(-1) $ 933 _GJD Xb_cb = Xb_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pxb/pxb(-1) $ 934 _GJD Xqf_cb = Xqf_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 935 _GJD Xqs_cb = Xqs_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ () Leverancer til Ch 936 _GJD M01_ch = M01_ch(-1)*kfmz01*fCh/fCh(-1)*pm01/pm01(-1) $ 937 _GJD M2_ch = M2_ch(-1)*kfmz2*fCh/fCh(-1)*pm2/pm2(-1) $ 938 _GJD M59_ch = M59_ch(-1)*kfmz59*fCh/fCh(-1)*pm59/pm59(-1) $ 939 _GJD Xnf_ch = (Xnf_ch(-1)+M01_ch(-1)*(1-kfmz01))*fCh/fCh(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_CH $ 940 _GJD Xnz_ch = (Xnz_ch(-1)+M2_ch(-1)*(1-kfmz2)+M59_ch(-1)*(1-kfmz59))*fCh/fCh(-1)* pxnz/pxnz(-1)-JDM2_CH-JDM59_CH $ 941 _GJD M3r_ch = M3r_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 942 _GJD M3k_ch = M3k_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 943 _GJD M3q_ch = M3q_ch(-1)*kfmz3q*fCh/fCh(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 944 _GJD M7b_ch = M7b_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 945 _GJD M7y_ch = M7y_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 946 _GJD Ms_ch = Ms_ch(-1)*kfmzs*fCh/fCh(-1)*pms/pms(-1) $ 947 _GJD Xa_ch = Xa_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pxa/pxa(-1) $ 948 _GJD Xe_ch = Xe_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pxe/pxe(-1) $ 949 _GJD Xng_ch = (Xng_ch(-1)+M3q_ch(-1)*(1-kfmz3q))*fCh/fCh(-1)*pxng/pxng(-1) $ 950 _GJD Xne_ch = Xne_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pxne/pxne(-1) $ 951 _GJD Xb_ch = Xb_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pxb/pxb(-1) $ 952 _GJD Xqf_ch = Xqf_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 953 _GJD Xqs_ch = Xqs_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ () Leverancer til Cs 954 _GJD M01_cs = M01_cs(-1)*kfmz01*fCs/fCs(-1)*pm01/pm01(-1) $ 955 _GJD M2_cs = M2_cs(-1)*kfmz2*fCs/fCs(-1)*pm2/pm2(-1) $ 956 _GJD M59_cs = M59_cs(-1)*kfmz59*fCs/fCs(-1)*pm59/pm59(-1) $ 957 _GJD Xnf_cs = (Xnf_cs(-1)+M01_cs(-1)*(1-kfmz01))*fCs/fCs(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_CS $ 958 _GJD Xnz_cs = (Xnz_cs(-1)+M2_cs(-1)*(1-kfmz2)+M59_cs(-1)*(1-kfmz59))*fCs/fCs(-1)* pxnz/pxnz(-1)-JDM2_CS-JDM59_CS $ 959 _GJD M3r_cs = M3r_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 960 _GJD M3k_cs = M3k_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 961 _GJD M3q_cs = M3q_cs(-1)*kfmz3q*fCs/fCs(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 962 _GJD M7b_cs = M7b_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 963 _GJD M7y_cs = M7y_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 964 _GJD Ms_cs = Ms_cs(-1)*kfmzs*fCs/fCs(-1)*pms/pms(-1) $ 965 _GJD Xa_cs = Xa_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pxa/pxa(-1) $ 966 _GJD Xe_cs = Xe_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pxe/pxe(-1) $ 967 _GJD Xng_cs = (Xng_cs(-1)+M3q_cs(-1)*(1-kfmz3q))*fCs/fCs(-1)*pxng/pxng(-1) $ 968 _GJD Xne_cs = Xne_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pxne/pxne(-1) $ 969 _GJD Xb_cs = Xb_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pxb/pxb(-1) $ 970 _GJD Xqf_cs = Xqf_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 971 _GJD Xqs_cs = Xqs_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ () Leverancer til Ct 972 _GJD M01_ct = M01_ct(-1)*kfmz01*fCt/fCt(-1)*pm01/pm01(-1) $ 973 _GJD M2_ct = M2_ct(-1)*kfmz2*fCt/fCt(-1)*pm2/pm2(-1) $ 974 _GJD M59_ct = M59_ct(-1)*kfmz59*fCt/fCt(-1)*pm59/pm59(-1) $ 975 _GJD Xnf_ct = (Xnf_ct(-1)+M01_ct(-1)*(1-kfmz01))*fCt/fCt(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_CT $ 976 _GJD Xnz_ct = (Xnz_ct(-1)+M2_ct(-1)*(1-kfmz2)+M59_ct(-1)*(1-kfmz59))*fCt/fCt(-1)* pxnz/pxnz(-1)-JDM2_CT-JDM59_CT $ 977 _GJD M3r_ct = M3r_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 978 _GJD M3k_ct = M3k_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 979 _GJD M3q_ct = M3q_ct(-1)*kfmz3q*fCt/fCt(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 980 _GJD M7b_ct = M7b_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 981 _GJD M7y_ct = M7y_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 982 _GJD Ms_ct = Ms_ct(-1)*kfmzs*fCt/fCt(-1)*pms/pms(-1) $ 983 _GJD Xa_ct = Xa_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pxa/pxa(-1) $ 984 _GJD Xe_ct = Xe_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pxe/pxe(-1) $ 985 _GJD Xng_ct = Xng_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pxng/pxng(-1) $ 986 _GJD Xne_ct = Xne_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pxne/pxne(-1) $ 987 _GJD Xb_ct = Xb_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pxb/pxb(-1) $ 988 _GJD Xqf_ct = Xqf_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 989 _GJD Xqs_ct = Xqs_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ () Leverancer til Co 990 _GJD M01_co = M01_co(-1)*kfmz01*fCo/fCo(-1)*pm01/pm01(-1) $ 991 _GJD M2_co = M2_co(-1)*kfmz2*fCo/fCo(-1)*pm2/pm2(-1) $ 992 _GJD M59_co = M59_co(-1)*kfmz59*fCo/fCo(-1)*pm59/pm59(-1) $ 993 _GJD Xnf_co = (Xnf_co(-1)+M01_co(-1)*(1-kfmz01))*fCo/fCo(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_CO $ 994 _GJD Xnz_co = (Xnz_co(-1)+M2_co(-1)*(1-kfmz2)+M59_co(-1)*(1-kfmz59))*fCo/fCo(-1)* pxnz/pxnz(-1)-JDM2_CO-JDM59_CO $ 995 _GJD M3r_co = M3r_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 996 _GJD M3k_co = M3k_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 997 _GJD M3q_co = M3q_co(-1)*kfmz3q*fCo/fCo(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 998 _GJD M7b_co = M7b_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 999 _GJD M7y_co = M7y_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 1000 _GJD Ms_co = Ms_co(-1)*kfmzs*fCo/fCo(-1)*pms/pms(-1) $ 1001 _GJD Xa_co = Xa_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pxa/pxa(-1) $ 1002 _GJD Xe_co = Xe_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pxe/pxe(-1) $ 1003 _GJD Xng_co = Xng_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pxng/pxng(-1) $ 1004 _GJD Xne_co = Xne_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pxne/pxne(-1) $ 1005 _GJD Xb_co = Xb_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pxb/pxb(-1) $ 1006 _GJD Xqf_co = Xqf_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 1007 _GJD Xqs_co = Xqs_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ () Leverancer til Im 1008 _GJD M01_im = M01_im(-1)*kfmz01*fIm/fIm(-1)*pm01/pm01(-1) $ 1009 _GJD M2_im = M2_im(-1)*kfmz2*fIm/fIm(-1)*pm2/pm2(-1) $ 1010 _GJD M59_im = M59_im(-1)*kfmz59*fIm/fIm(-1)*pm59/pm59(-1) $ 1011 _GJD Xnf_im = (Xnf_im(-1)+M01_im(-1)*(1-kfmz01))*fIm/fIm(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_IM $ 1012 _GJD Xnz_im = (Xnz_im(-1)+M2_im(-1)*(1-kfmz2)+M59_im(-1)*(1-kfmz59))*fIm/fIm(-1)* pxnz/pxnz(-1)-JDM2_IM-JDM59_IM $ 1013 _GJD M3r_im = M3r_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 1014 _GJD M3k_im = M3k_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 1015 _GJD M3q_im = M3q_im(-1)*kfmz3q*fIm/fIm(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 1016 _GJD M7b_im = M7b_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 1017 _GJD M7y_im = M7y_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 1018 _GJD Ms_im = Ms_im(-1)*kfmzs*fIm/fIm(-1)*pms/pms(-1) $ 1019 _GJD Xa_im = Xa_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pxa/pxa(-1) $ 1020 _GJD Xe_im = Xe_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pxe/pxe(-1) $ 1021 _GJD Xng_im = (Xng_im(-1)+M3q_im(-1)*(1-kfmz3q))*fIm/fIm(-1)*pxng/pxng(-1) $ 1022 _GJD Xne_im = Xne_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pxne/pxne(-1) $ 1023 _GJD Xb_im = Xb_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pxb/pxb(-1) $ 1024 _GJD Xqf_im = Xqf_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 1025 _GJD Xqs_im = Xqs_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 1026 _GJD Xo_cf = Xo_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pxo/pxo(-1) $ 1027 _GJD Xqz_cf = ((Xqz_cf(-1)+Ms_cf(-1)*(1-kfmzs))*fCf/fCf(-1)*pxqz/pxqz(-1) +JDpncf*fCf)*(1-Dpncf) +Dpncf*(zpncf*fCf-(Xa_cf+Xe_cf+Xng_cf+Xne_cf+Xnf_cf+Xnz_cf +Xb_cf+Xqs_cf+Xqf_cf+Xh_cf+Xo_cf+M01_cf+M2_cf+M3r_cf +M3k_cf+M3q_cf+M59_cf+M7b_cf+M7y_cf+Ms_cf+Spm_cf)) $ 1028 _GJD Xo_cv = Xo_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pxo/pxo(-1) $ 1029 _GJD Xqz_cv = ((Xqz_cv(-1)+Ms_cv(-1)*(1-kfmzs))*fCv/fCv(-1)*pxqz/pxqz(-1) +JDpncv*fCv)*(1-Dpncv) +Dpncv*(zpncv*fCv-(Xa_cv+Xe_cv+Xng_cv+Xne_cv+Xnf_cv+Xnz_cv +Xb_cv+Xqs_cv+Xqf_cv+Xh_cv+Xo_cv+M01_cv+M2_cv+M3r_cv+M3k_cv +M3q_cv+M59_cv+M7b_cv+M7y_cv+Ms_cv+Spm_cv)) $ 1030 _GJD Xo_ce = Xo_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pxo/pxo(-1) $ 1031 _GJD Xqz_ce = ((Xqz_ce(-1)+Ms_ce(-1)*(1-kfmzs))*fCe/fCe(-1)*pxqz/pxqz(-1) +JDpnce*fCe)*(1-Dpnce) +Dpnce*(zpnce*fCe-(Xa_ce+Xe_ce+Xng_ce+Xne_ce+Xnf_ce+Xnz_ce +Xb_ce+Xqs_ce+Xqf_ce+Xh_ce+Xo_ce+M01_ce+M2_ce+M3r_ce+M3k_ce +M3q_ce+M59_ce+M7b_ce+M7y_ce+Ms_ce+Spm_ce)) $ 1032 _GJD Xo_cg = Xo_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pxo/pxo(-1) $ 1033 _GJD Xqz_cg = ((Xqz_cg(-1)+Ms_cg(-1)*(1-kfmzs))*fCg/fCg(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDpncg*fCg)*(1-Dpncg) +Dpncg*(zpncg*fCg-(Xa_cg+Xe_cg+Xng_cg+Xne_cg+Xnf_cg+Xnz_cg +Xb_cg+Xqs_cg+Xqf_cg+Xh_cg+Xo_cg+M01_cg+M2_cg+M3r_cg+M3k_cg +M3q_cg+M59_cg+M7b_cg+M7y_cg+Ms_cg+Spm_cg) )$ 1034 _GJD Xo_cb = Xo_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pxo/pxo(-1) $ 1035 _GJD Xqz_cb = ((Xqz_cb(-1)+Ms_cb(-1)*(1-kfmzs))*fCb/fCb(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDpncb*fCb)*(1-Dpncb) +Dpncb*(zpncb*fCb-(Xa_cb+Xe_cb+Xng_cb+Xne_cb+Xnf_cb+Xnz_cb +Xb_cb+Xqs_cb+Xqf_cb+Xh_cb+Xo_cb+M01_cb+M2_cb+M3r_cb+M3k_cb +M3q_cb+M59_cb+M7b_cb+M7y_cb+Ms_cb+Spm_cb)) $ 1036 _GJD Xo_ch = Xo_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pxo/pxo(-1) $ 1037 _GJD Xqz_ch = (Xqz_ch(-1)+Ms_ch(-1)*(1-kfmzs))*fCh/fCh(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDpch*fCh $ 1038 _GJD Xo_cs = Xo_cs(-1)*fYfo/fYfo(-1)*pxo/pxo(-1) $ 1039 _GJD Xqz_cs = ((Xqz_cs(-1)+Ms_cs(-1)*(1-kfmzs))*fCs/fCs(-1)*pxqz/pxqz(-1) -(Xo_cs-Xo_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pxo/pxo(-1))+JDPncs*fCs)*(1-Dpncs) +Dpncs*(zpncs*fCs-(Xa_cs+Xe_cs+Xng_cs+Xne_cs+Xnf_cs+Xnz_cs +Xb_cs+Xqs_cs+Xqf_cs+Xh_cs+Xo_cs+M01_cs+M2_cs+M3r_cs+M3k_cs +M3q_cs+M59_cs+M7b_cs+M7y_cs+Ms_cs+Spm_cs)) $ 1040 _GJD Xo_ct = Xo_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pxo/pxo(-1) $ 1041 _GJD Xqz_ct = (Xqz_ct(-1)+Ms_ct(-1)*(1-kfmzs))*fCt/fCt(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDpct*fCt $ 1042 _GJD Xo_im = Xo_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pxo/pxo(-1) $ 1043 _GJD Xqz_im = ((Xqz_im(-1)+Ms_im(-1)*(1-kfmzs))*fIm/fIm(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDpnim*fIm)*(1-Dpnim) +Dpnim*(zpnim*fIm-(Xa_im+Xe_im+Xng_im+Xne_im+Xnf_im+Xnz_im +Xb_im+Xqs_im+Xqf_im+Xh_im+Xo_im+M01_im+M2_im+M3r_im+M3k_im +M3q_im+M59_im+M7b_im+M7y_im+Ms_im+Spm_im)) $ 1044 _GJD Xqz_co = (Xqz_co(-1)+Ms_co(-1)*(1-kfmzs))*fCo/fCo(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDpco*fCo $ 1045 _GJD Xh_cf = Xh_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pxh/pxh(-1) $ 1046 _GJD Xh_cv = Xh_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pxh/pxh(-1) $ 1047 _GJD Xh_ce = Xh_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pxh/pxh(-1) $ 1048 _GJD Xh_cg = Xh_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pxh/pxh(-1) $ 1049 _GJD Xh_cb = Xh_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pxh/pxh(-1) $ 1050 _GJD Xh_cs = Xh_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pxh/pxh(-1) $ 1051 _GJD Xh_ct = Xh_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pxh/pxh(-1) $ 1052 _GJD Xh_co = Xh_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pxh/pxh(-1) $ 1053 _GJD Xh_im = Xh_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pxh/pxh(-1) $ 1054 _GJD Xh_ch = Ch-Xa_ch-Xe_ch-Xng_ch-Xne_ch-Xnf_ch-Xnz_ch-Xb_ch-Xqz_ch-Xqs_ch-Xqf_ch -Xo_ch-M01_ch-M2_ch-M3r_ch-M3k_ch-M3q_ch-M59_ch-M7b_ch-M7y_ch-Ms_ch- Spm_ch-Spp_ch-Spg_ch $ 1055 _GJD M01_ib = M01_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pm01/pm01(-1) $ 1056 _GJD M2_ib = M2_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pm2/pm2(-1) $ 1057 _GJD M3r_ib = M3r_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 1058 _GJD M3k_ib = M3k_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 1059 _GJD M3q_ib = M3q_ib(-1)*kfmz3q*fIb/fIb(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 1060 _GJD M7b_ib = M7b_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 1061 _GJD M7y_ib = M7y_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 1062 _GJD M59_ib = M59_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pm59/pm59(-1) $ 1063 _GJD Ms_ib = Ms_ib(-1)*kfmzs*fIb/fIb(-1)*pms/pms(-1) $ 1064 _GJD Xa_ib = Xa_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pxa/pxa(-1) $ 1065 _GJD Xe_ib = Xe_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pxe/pxe(-1) $ 1066 _GJD Xng_ib = (Xng_ib(-1)+M3q_ib(-1)*(1-kfmz3q))*fIb/fIb(-1)*pxng/pxng(-1) $ 1067 _GJD Xne_ib = Xne_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pxne/pxne(-1) $ 1068 _GJD Xnf_ib = Xnf_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pxnf/pxnf(-1) $ 1069 _GJD Xnz_ib = Xnz_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pxnz/pxnz(-1) $ 1070 _GJD Xb_ib = Xb_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pxb/pxb(-1) $ 1071 _GJD Xqs_ib = Xqs_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 1072 _GJD Xqf_ib = Xqf_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 1073 _GJD Xh_ib = Xh_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pxh/pxh(-1) $ 1074 _GJD Xo_ib = Xo_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pxo/pxo(-1) $ 1075 _GJD Xqz_ib = ((Xqz_ib(-1)+Ms_ib(-1)*(1-kfmzs))*fIb/fIb(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDpnib*fIb)*(1-Dpnib) +Dpnib*(zpnib*fIb-(Xa_ib+Xe_ib+Xng_ib+Xne_ib+Xnf_ib+Xnz_ib +Xb_ib+Xqs_ib+Xqf_ib+Xh_ib+Xo_ib+M01_ib+M2_ib+M3r_ib+M3k_ib +M3q_ib+M59_ib+M7b_ib+M7y_ib+Ms_ib+Spm_ib)) $ 1076 _GJD M01_it = M01_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pm01/pm01(-1) $ 1077 _GJD M2_it = M2_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pm2/pm2(-1) $ 1078 _GJD M3r_it = M3r_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 1079 _GJD M3k_it = M3k_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 1080 _GJD M3q_it = M3q_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 1081 _GJD M7b_it = M7b_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 1082 _GJD M7y_it = M7y_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 1083 _GJD M59_it = M59_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pm59/pm59(-1) $ 1084 _GJD Ms_it = Ms_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pms/pms(-1) $ 1085 _GJD Xa_it = Xa_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pxa/pxa(-1) $ 1086 _GJD Xe_it = Xe_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pxe/pxe(-1) $ 1087 _GJD Xng_it = Xng_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pxng/pxng(-1) $ 1088 _GJD Xne_it = Xne_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pxne/pxne(-1) $ 1089 _GJD Xnf_it = Xnf_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pxnf/pxnf(-1) $ 1090 _GJD Xnz_it = Xnz_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pxnz/pxnz(-1) $ 1091 _GJD Xb_it = Xb_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pxb/pxb(-1) $ 1092 _GJD Xqs_it = Xqs_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 1093 _GJD Xqf_it = Xqf_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 1094 _GJD Xh_it = Xh_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pxh/pxh(-1) $ 1095 _GJD Xo_it = Xo_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pxo/pxo(-1) $ 1096 _GJD Xqz_it = Xqz_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDpit*fIt $ 1097 _GJD M01_e2 = M01_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pm01/pm01(-1) $ 1098 _GJD M2_e2 = M2_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pm2/pm2(-1) $ 1099 _GJD M3r_e2 = M3r_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 1100 _GJD M3k_e2 = M3k_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 1101 _GJD M3q_e2 = M3q_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 1102 _GJD M7b_e2 = M7b_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 1103 _GJD M7y_e2 = M7y_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 1104 _GJD M59_e2 = M59_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pm59/pm59(-1) $ 1105 _GJD Ms_e2 = Ms_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pms/pms(-1) $ 1106 _GJD Xa_e2 = Xa_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pxa/pxa(-1) $ 1107 _GJD Xe_e2 = Xe_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pxe/pxe(-1) $ 1108 _GJD Xng_e2 = Xng_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pxng/pxng(-1) $ 1109 _GJD Xne_e2 = Xne_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pxne/pxne(-1) $ 1110 _GJD Xnf_e2 = Xnf_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pxnf/pxnf(-1) $ 1111 _GJD Xnz_e2 = Xnz_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pxnz/pxnz(-1) $ 1112 _GJD Xb_e2 = Xb_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pxb/pxb(-1) $ 1113 _GJD Xqs_e2 = Xqs_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 1114 _GJD Xqf_e2 = Xqf_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 1115 _GJD Xh_e2 = Xh_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pxh/pxh(-1) $ 1116 _GJD Xo_e2 = Xo_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pxo/pxo(-1) $ 1117 _GJD Xqz_e2 = (Xqz_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDpe2*fE2)*(1-Dpe2) +Dpe2*(zpe2*fE2-(Xa_e2+Xe_e2+Xng_e2+Xne_e2+Xnf_e2+Xnz_e2 +Xb_e2+Xqs_e2+Xqf_e2+Xh_e2+Xo_e2+M01_e2+M2_e2+M3r_e2+M3k_e2 +M3q_e2 +M59_e2+M7b_e2+M7y_e2+Ms_e2+Spp_e2+Spm_e2)) $ 1118 _GJD M01_e59 = M01_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pm01/pm01(-1) $ 1119 _GJD M2_e59 = M2_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pm2/pm2(-1) $ 1120 _GJD M3r_e59 = M3r_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 1121 _GJD M3k_e59 = M3k_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 1122 _GJD M3q_e59 = M3q_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 1123 _GJD M7b_e59 = M7b_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 1124 _GJD M7y_e59 = M7y_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 1125 _GJD M59_e59 = M59_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pm59/pm59(-1) $ 1126 _GJD Ms_e59 = Ms_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pms/pms(-1) $ 1127 _GJD Xa_e59 = Xa_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pxa/pxa(-1) $ 1128 _GJD Xe_e59 = Xe_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pxe/pxe(-1) $ 1129 _GJD Xng_e59 = Xng_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pxng/pxng(-1) $ 1130 _GJD Xne_e59 = Xne_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pxne/pxne(-1) $ 1131 _GJD Xnf_e59 = Xnf_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pxnf/pxnf(-1) $ 1132 _GJD Xnz_e59 = Xnz_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pxnz/pxnz(-1) $ 1133 _GJD Xb_e59 = Xb_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pxb/pxb(-1) $ 1134 _GJD Xqs_e59 = Xqs_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 1135 _GJD Xqf_e59 = Xqf_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 1136 _GJD Xh_e59 = Xh_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pxh/pxh(-1) $ 1137 _GJD Xo_e59 = Xo_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pxo/pxo(-1) $ 1138 _GJD Xqz_e59 = (Xqz_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDpe59*fE59)*(1-Dpe59) +Dpe59*(zpe59*fE59-(Xa_e59+Xe_e59+Xng_e59+Xne_e59+Xnf_e59+Xnz_e59 +Xb_e59+Xqs_e59+Xqf_e59+Xh_e59+Xo_e59+M01_e59+M2_e59+M3r_e59+M3k_e59 +M3q_e59+M59_e59+M7b_e59+M7y_e59+Ms_e59+Spp_e59+Spm_e59)) $ 1139 _GJD M01_e7y = M01_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pm01/pm01(-1) $ 1140 _GJD M2_e7y = M2_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pm2/pm2(-1) $ 1141 _GJD M3r_e7y = M3r_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 1142 _GJD M3k_e7y = M3k_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 1143 _GJD M3q_e7y = M3q_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 1144 _GJD M7b_e7y = M7b_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 1145 _GJD M7y_e7y = M7y_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 1146 _GJD M59_e7y = M59_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pm59/pm59(-1) $ 1147 _GJD Ms_e7y = Ms_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pms/pms(-1) $ 1148 _GJD Xa_e7y = Xa_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pxa/pxa(-1) $ 1149 _GJD Xe_e7y = Xe_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pxe/pxe(-1) $ 1150 _GJD Xng_e7y = Xng_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pxng/pxng(-1) $ 1151 _GJD Xne_e7y = Xne_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pxne/pxne(-1) $ 1152 _GJD Xnf_e7y = Xnf_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pxnf/pxnf(-1) $ 1153 _GJD Xnz_e7y = Xnz_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pxnz/pxnz(-1) $ 1154 _GJD Xb_e7y = Xb_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pxb/pxb(-1) $ 1155 _GJD Xqs_e7y = Xqs_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 1156 _GJD Xqf_e7y = Xqf_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 1157 _GJD Xh_e7y = Xh_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pxh/pxh(-1) $ 1158 _GJD Xo_e7y = Xo_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pxo/pxo(-1) $ 1159 _GJD Xqz_e7y = Xqz_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDpe7y*fE7y $ 1160 _GJD M01_e01 = M01_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pm01/pm01(-1) $ 1161 _GJD M2_e01 = M2_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pm2/pm2(-1) $ 1162 _GJD M3r_e01 = M3r_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 1163 _GJD M3k_e01 = M3k_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 1164 _GJD M3q_e01 = M3q_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 1165 _GJD M7b_e01 = M7b_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 1166 _GJD M7y_e01 = M7y_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 1167 _GJD M59_e01 = M59_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pm59/pm59(-1) $ 1168 _GJD Ms_e01 = Ms_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pms/pms(-1) $ 1169 _GJD Xe_e01 = Xe_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pxe/pxe(-1) $ 1170 _GJD Xng_e01 = Xng_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pxng/pxng(-1) $ 1171 _GJD Xne_e01 = Xne_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pxne/pxne(-1) $ 1172 _GJD Xnz_e01 = Xnz_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pxnz/pxnz(-1) $ 1173 _GJD Xb_e01 = Xb_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pxb/pxb(-1) $ 1174 _GJD Xqs_e01 = Xqs_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 1175 _GJD Xqf_e01 = Xqf_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 1176 _GJD Xh_e01 = Xh_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pxh/pxh(-1) $ 1177 _GJD Xo_e01 = Xo_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pxo/pxo(-1) $ 1178 _GJD Xqz_e01 = Xqz_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDpe01*fE01 $ () fE3x er den eksogene eksportkomponent fe3x=fE3-fxe_e3. 1179 _GJD M01_e3 = M01_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pm01/pm01(-1) $ 1180 _GJD M2_e3 = M2_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pm2/pm2(-1) $ 1181 _GJD M3r_e3 = M3r_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 1182 _GJD M3k_e3 = M3k_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 1183 _GJD M3q_e3 = M3q_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 1184 _GJD M7b_e3 = M7b_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 1185 _GJD M7y_e3 = M7y_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 1186 _GJD M59_e3 = M59_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pm59/pm59(-1) $ 1187 _GJD Ms_e3 = Ms_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pms/pms(-1) $ 1188 _GJD Xa_e3 = Xa_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pxa/pxa(-1) $ 1189 _GJD Xng_e3 = Xng_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pxng/pxng(-1) $ 1190 _GJD Xne_e3 = Xne_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pxne/pxne(-1) $ 1191 _GJD Xnf_e3 = Xnf_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pxnf/pxnf(-1) $ 1192 _GJD Xnz_e3 = Xnz_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pxnz/pxnz(-1) $ 1193 _GJD Xb_e3 = Xb_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pxb/pxb(-1) $ 1194 _GJD Xqs_e3 = Xqs_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 1195 _GJD Xqf_e3 = Xqf_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 1196 _GJD Xh_e3 = Xh_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pxh/pxh(-1) $ 1197 _GJD Xo_e3 = Xo_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pxo/pxo(-1) $ 1198 _GJD Xqz_e3 = Xqz_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDpe3*fE3 $ 1199 _GJD Xqs_es = Xqs_es(-1)*fEss/fEss(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ 1200 _GJD M01_es = M01_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pm01/pm01(-1) $ 1201 _GJD M2_es = M2_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pm2/pm2(-1) $ 1202 _GJD M3r_es = M3r_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ 1203 _GJD M3k_es = M3k_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ 1204 _GJD M3q_es = M3q_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ 1205 _GJD M7b_es = M7b_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ 1206 _GJD M7y_es = M7y_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ 1207 _GJD M59_es = M59_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pm59/pm59(-1) $ 1208 _GJD Ms_es = Ms_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pms/pms(-1) $ 1209 _GJD Xa_es = Xa_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pxa/pxa(-1) $ 1210 _GJD Xe_es = Xe_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pxe/pxe(-1) $ 1211 _GJD Xng_es = Xng_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pxng/pxng(-1) $ 1212 _GJD Xne_es = Xne_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pxne/pxne(-1) $ 1213 _GJD Xnf_es = Xnf_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pxnf/pxnf(-1) $ 1214 _GJD Xnz_es = Xnz_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pxnz/pxnz(-1) $ 1215 _GJD Xb_es = Xb_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pxb/pxb(-1) $ 1216 _GJD Xqf_es = Xqf_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ 1217 _GJD Xh_es = Xh_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pxh/pxh(-1) $ 1218 _GJD Xo_es = Xo_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pxo/pxo(-1) $ 1219 _GJD Xqz_es = (Xqz_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDpesq*fEsq)*(1-Dpesq) +Dpesq*(zpesq*fEsq-(Xa_es+Xe_es+Xng_es+Xne_es+Xnf_es+Xnz_es +Xb_es+Xqf_es+Xh_es+Xo_es+M01_es+M2_es+M3r_es+M3k_es +M3q_es+M59_es+M7b_es+M7y_es +Ms_es+Spp_es+Spm_es)) $ 1220 _GJD M01_il = fdIlm01*(pm01/pm01(-1)) $ 1221 _GJD M2_il = fdIlm2*(pm2/pm2(-1)) $ 1222 _GJD M3r_il = fdIlm3r*(pm3r/pm3r(-1)) $ 1223 _GJD M3k_il = fdIlm3k*(pm3k/pm3k(-1)) $ 1224 _GJD M3q_il = fdIlm3q*(pm3q/pm3q(-1)) $ 1225 _GJD M7b_il = fdIlm7b*(pm7b/pm7b(-1)) $ 1226 _GJD M7y_il = fdIlm7y*(pm7y/pm7y(-1)) $ 1227 _GJD M59_il = fdIlm59*(pm59/pm59(-1)) $ 1228 _GJD Ms_il = fdIlms*(pms/pms(-1)) $ 1229 _GJD Xa_il = fdIla*(pxa/pxa(-1)) $ 1230 _GJD Xe_il = fdIle*(pxe/pxe(-1)) $ 1231 _GJD Xng_il = fdIlng*(pxng/pxng(-1)) $ 1232 _GJD Xne_il = fdIlne*(pxne/pxne(-1)) $ 1233 _GJD Xnf_il = fdIlnf*(pxnf/pxnf(-1)) $ 1234 _GJD Xnz_il = fdIlnz*(pxnz/pxnz(-1)) $ 1235 _GJD Xb_il = fdIlb*(pxb/pxb(-1)) $ 1236 _GJD Xqs_il = fdIlqs*(pxqs/pxqs(-1)) $ 1237 _GJD Xqf_il = fdIlqf*(pxqf/pxqf(-1)) $ 1238 _GJD Xh_il = fdIlh*(pxh/pxh(-1)) $ 1239 _GJD Xo_il = fdIlo*(pxo/pxo(-1)) $ 1240 _G RZpvma = (Xqz_xa -((Xqz_xa(-1)+Ms_xa(-1)*(1-kfmzs))*fVma /fVma(-1) *pxqz/pxqz(-1)))/fVma $ 1241 _G RZpvmnf = (Xqz_xnf-((Xqz_xnf(-1)+Ms_xnf(-1)*(1-kfmzs))*fVmnf/fVmnf(-1)*pxqz/pxqz(-1)))/fVmnf $ 1242 _G RZpvmnz = (Xqz_xnz-((Xqz_xnz(-1)+Ms_xnz(-1)*(1-kfmzs))*fVmnz/fVmnz(-1)*pxqz/pxqz(-1)))/fVmnz $ 1243 _G RZpvmqf = (Xqz_xqf-((Xqz_xqf(-1)+Ms_xqf(-1)*(1-kfmzs))*fVmqf/fVmqf(-1)*pxqz/pxqz(-1)))/fVmqf $ 1244 _G RZpvmb = (Xqz_xb -((Xqz_xb(-1) +Ms_xb(-1)*(1-kfmzs))*fVmb /fVmb(-1) *pxqz/pxqz(-1)))/fVmb $ 1245 _G RZpvmqs = (Xqz_xqs-(Xqz_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1)*pxqz/pxqz(-1)))/fVmqs $ 1246 _G RZpvmqz = (Xqz_xqz-((Xqz_xqz(-1)+Ms_xqz(-1)*(1-kfmzs))*fVmqz/fVmqz(-1)*pxqz/pxqz(-1)))/fVmqz $ 1247 _G RZpvme = (Xqz_xe -(Xqz_xe(-1)*fVme /fVme(-1) *pxqz/pxqz(-1)))/fVme $ 1248 _G RZpvmo = (Xqz_xo -(Xqz_xo(-1)*fVmo /fVmo(-1) *pxqz/pxqz(-1)))/fVmo $ 1249 _G RZpnim = (Xqz_im -((Xqz_im(-1) +Ms_im(-1)*(1-kfmzs))*fIm /fIm(-1) *pxqz/pxqz(-1)))/fIm $ 1250 _G RZpnib = (Xqz_ib -((Xqz_ib(-1) +Ms_ib(-1)*(1-kfmzs))*fIb /fIb(-1) *pxqz/pxqz(-1)))/fIb $ 1251 _G RZpe2 = (Xqz_e2 -(Xqz_e2(-1) *fE2 /fE2(-1) *pxqz/pxqz(-1)))/fE2 $ 1252 _G RZpe59 = (Xqz_e59-(Xqz_e59(-1)*fE59 /fE59(-1) *pxqz/pxqz(-1)))/fE59 $ 1253 _G RZpesq = (Xqz_es -(Xqz_es(-1) *fEsq /fEsq(-1) *pxqz/pxqz(-1)))/fEsq $ 1254 _G RZpncf = (Xqz_cf -((Xqz_cf(-1) +Ms_cf(-1)*(1-kfmzs))*fCf /fCf(-1) *pxqz/pxqz(-1)))/fcf $ 1255 _G RZpncv = (Xqz_cv -((Xqz_cv(-1) +Ms_cv(-1)*(1-kfmzs))*fCv /fCv(-1) *pxqz/pxqz(-1)))/fcv $ 1256 _G RZpnce = (Xqz_ce -((Xqz_ce(-1) +Ms_ce(-1)*(1-kfmzs))*fCe /fCe(-1) *pxqz/pxqz(-1)))/fce $ 1257 _G RZpncg = (Xqz_cg -((Xqz_cg(-1) +Ms_cg(-1)*(1-kfmzs))*fCg /fCg(-1) *pxqz/pxqz(-1)))/fCg $ 1258 _G RZpncb = (Xqz_cb -((Xqz_cb(-1) +Ms_cb(-1)*(1-kfmzs))*fCb /fCb(-1) *pxqz/pxqz(-1)))/fCb $ 1259 _G RZpncs = ((Xqz_cs -(Xqz_cs(-1) +Ms_cs(-1)*(1-kfmzs))*fCs /fCs(-1) *pxqz/pxqz(-1) +(Xo_cs -Xo_cs(-1) *fCs /fCs(-1) *pxo /pxo(-1) ))/fCs) $ 1260 _G____Z Xqz_ilz = -(RZpvma *fVma + RZpvmb *fVmb + RZpvme*fVme + JDpvmh*fVmh + JDpvmne*fVmne +RZpvmnf*fVmnf + JDpvmng*fVmng + RZpvmnz*fVmnz + RZpvmo*fVmo +RZpvmqf*fVmqf + RZpvmqs*fVmqs + RZpvmqz*fVmqz +RZpncb*fCb +RZpnce*fCe + RZpncf*fCf +RZpncg*fCg +JDpch*fCh +JDpco*fCo +RZpncs*fCs + RZpncv*fCv +JDpe01*fE01 +RZpe2*fE2 +JDpe3*fE3 +RZpe59*fE59 + JDpe7y*fE7y +RZpesq*fEsq +RZpnib*fIb +RZpnim*fIm) $ 1261 _GJD Xqz_il = fdIlqz*(pxqz/pxqz(-1)) + Xqz_ilz $ () ### PRODV.F13 ### () () Produktionsværdier () 1262 _GJRD Log(fXaw) = Log(fXae)+elpfxa*Log((pne01/pwaw)*kfxa) $ 1263 _GJRD Dlog(fXa) = Dlog(fXae)+ekpfxa*Dlog((pne01/pwaw)*kfxa) -Tfxa*Log(fXa(-1)/fXaw(-1)) $ 1264 _GJRD Dlog(fXnf) = Dlog(fXa-hostkor) $ 1265 _I Xa = fXa*pxa $ 1266 _I Xnf = fXnf*pxnf $ 1267 _I Xe = fXe*pxe $ 1268 _I Xng = Xng_xa+Xng_xe+Xng_xng+Xng_xne+Xng_xnf+Xng_xnz+Xng_xb +Xng_xqz+Xng_xqs+Xng_xqf+Xng_xh+Xng_xo +Xng_cf+Xng_cv+Xng_ce+Xng_cg+Xng_cb+Xng_ch+Xng_cs+Xng_ct +Xng_co +Xng_im+Xng_ib+Xng_it+Xng_il +Xng_e01+Xng_e2+Xng_e3+Xng_e59+Xng_e7y+Xng_es $ 1269 _I Xne = Xne_xa+Xne_xe+Xne_xng+Xne_xne+Xne_xnf+Xne_xnz+Xne_xb +Xne_xqz+Xne_xqs+Xne_xqf+Xne_xh+Xne_xo +Xne_cf+Xne_cv+Xne_ce+Xne_cg+Xne_cb+Xne_ch+Xne_cs+Xne_ct +Xne_co +Xne_im+Xne_ib+Xne_it+Xne_il +Xne_e01+Xne_e2+Xne_e3+Xne_e59+Xne_e7y+Xne_es $ 1270 _I Xnz = Xnz_xa+Xnz_xe+Xnz_xng+Xnz_xne+Xnz_xnf+Xnz_xnz+Xnz_xb +Xnz_xqz+Xnz_xqs+Xnz_xqf+Xnz_xh+Xnz_xo +Xnz_cf+Xnz_cv+Xnz_ce+Xnz_cg+Xnz_cb+Xnz_ch+Xnz_cs+Xnz_ct +Xnz_co +Xnz_im+Xnz_ib+Xnz_it+Xnz_il +Xnz_e01+Xnz_e2+Xnz_e3+Xnz_e59+Xnz_e7y+Xnz_es $ 1271 _I Xb = Xb_xa+Xb_xe+Xb_xng+Xb_xne+Xb_xnf+Xb_xnz+Xb_xb +Xb_xqz+Xb_xqs+Xb_xqf+Xb_xh+Xb_xo +Xb_cf+Xb_cv+Xb_ce+Xb_cg+Xb_cb+Xb_ch+Xb_cs+Xb_ct +Xb_co +Xb_im+Xb_ib+Xb_it+Xb_il +Xb_e01+Xb_e2+Xb_e3+Xb_e59+Xb_e7y+Xb_es $ 1272 _I Xqz = Xqz_xa+Xqz_xe+Xqz_xng+Xqz_xne+Xqz_xnf+Xqz_xnz+Xqz_xb +Xqz_xqz+Xqz_xqs+Xqz_xqf+Xqz_xh+Xqz_xo +Xqz_cf+Xqz_cv+Xqz_ce+Xqz_cg+Xqz_cb+Xqz_ch+Xqz_cs+Xqz_ct +Xqz_co +Xqz_im+Xqz_ib+Xqz_it+Xqz_il +Xqz_e01+Xqz_e2+Xqz_e3+Xqz_e59+Xqz_e7y+Xqz_es $ 1273 _I Xqs = Xqs_xa+Xqs_xe+Xqs_xng+Xqs_xne+Xqs_xnf+Xqs_xnz +Xqs_xb+Xqs_xqz+Xqs_xqs+Xqs_xqf+Xqs_xh+Xqs_xo +Xqs_cf+Xqs_cv+Xqs_ce+Xqs_cg+Xqs_cb+Xqs_ch+Xqs_cs+Xqs_ct +Xqs_co +Xqs_im+Xqs_ib+Xqs_it+Xqs_il +Xqs_e01+Xqs_e2+Xqs_e3+Xqs_e59+Xqs_e7y+Xqs_es $ 1274 _I Xqf = Xqf_xa+Xqf_xe+Xqf_xng+Xqf_xne+Xqf_xnf+Xqf_xnz+Xqf_xb +Xqf_xqz+Xqf_xqs+Xqf_xqf+Xqf_xh+Xqf_xo +Xqf_cf+Xqf_cv+Xqf_ce+Xqf_cg+Xqf_cb+Xqf_ch+Xqf_cs+Xqf_ct +Xqf_co +Xqf_im+Xqf_ib+Xqf_it+Xqf_il +Xqf_e01+Xqf_e2+Xqf_e3+Xqf_e59+Xqf_e7y+Xqf_es $ 1275 _I Xh = Xh_xa+Xh_xe+Xh_xng+Xh_xne+Xh_xnf+Xh_xnz+Xh_xb +Xh_xqz+Xh_xqs+Xh_xqf+Xh_xh+Xh_xo +Xh_cf+Xh_cv+Xh_ce+Xh_cg+Xh_cb+Xh_ch+Xh_cs+Xh_ct +Xh_co +Xh_im+Xh_ib+Xh_it+Xh_il +Xh_e01+Xh_e2+Xh_e3+Xh_e59+Xh_e7y+Xh_es $ 1276 _I fXng = Xng/pxng $ 1277 _I fXne = Xne/pxne $ 1278 _I fXnz = Xnz/pxnz $ 1279 _I fXb = Xb/pxb $ 1280 _I fXqz = Xqz/pxqz $ 1281 _I fXqs = Xqs/pxqs $ 1282 _I fXqf = Xqf/pxqf $ 1283 _GJ_ fXh = fXh(-1) *(Xh_ch(-1)*fCh/fCh(-1)+Xh_cs(-1)*fCs/fCs(-1)) /(Xh_ch(-1)+Xh_cs(-1)) $ 1284 _I fXn = (pxng(-1)*fXng+pxne(-1)*fXne+pxnf(-1)*fXnf+pxnz(-1)*fXnz) /pxn(-1) $ () ### LAGER.F13 ### () () () Lagerinvesteringer () () 1285 _S fdIla = (1-dfil) *pxa(-1)*( 0.20154*( ( Dif(fXa(-1))-Dif(fdIla(-1)/pxa(-2)) ) ) +0.66667*( hostkor-0.7*hostkor(-1)-0.3*hostkor(-2) ) +Jfdila ) + dfil*zfdila $ 1286 _S fdIle = (1-dfil) *pxe(-1)*( 0.01025*( ( Dif(fXe(-1))-Dif(fdIle(-1)/pxe(-2)) ) ) + Jfdile ) + dfil*zfdile $ 1287 _S fdIlne = (1-dfil) *pxne(-1)*( 0.01000*( 0.25*(Dif(fXne)-Dif(fdIlne/pxne(-1)) ) +(1-0.25)*( Dif(fXne(-1))-Dif(fdIlne(-1)/pxne(-2)) ) ) +Jfdilne ) + dfil*zfdilne $ 1288 _S fdIlnf = (1-dfil) *pxnf(-1)*( 0.01640*( ( Dif(fXnf(-1))-Dif(fdIlnf(-1)/pxnf(-2)) ) ) +Jfdilnf ) + dfil*zfdilnf $ 1289 _S fdIlng = (1-dfil) *pxng(-1)*( 0.02619*( ( Dif(fXng(-1))-Dif(fdIlng(-1)/pxng(-2)) ) ) +0.49760*fdilng(-1)/pxng(-2) +Jfdilng ) + dfil*zfdilng $ 1290 _S fdIlnz = (1-dfil) *pxnz(-1)*( 0.21186*( 0.5*(Dif(fXnz)-Dif(fdIlnz/pxnz(-1)) ) +(1-0.5)*( Dif(fXnz(-1))-Dif(fdIlnz(-1)/pxnz(-2)) ) ) +Jfdilnz ) + dfil*zfdilnz $ 1291 _S fdIlqz = (1-dfil) *pxqz(-1)*( 0.01204*( (Dif(fXqz)-Dif(fdIlqz/pxqz(-1)) ) ) +0.42283*fdilqz(-1)/pxqz(-2) +Jfdilqz ) + dfil*zfdilqz $ 1292 _S fdilm01 = (1-dfil) *pm01(-1)*( 0.06385*((Dif(fM01(-1))-Dif(fdilm01(-1)/pm01(-2)) ) ) +Jfdilm01 ) + dfil*zfdilm01 $ 1293 _S fdilm2 = (1-dfil) *pm2(-1)*( 0.13932*((Dif(fM2(-1))-Dif(fdilm2(-1)/pm2(-2)) ) ) +0.36742*fdilm2(-1)/pm2(-2) +Jfdilm2 ) + dfil*zfdilm2 $ 1294 _S fdilm3k = (1-dfil) *pm3k(-1)*( 0.31006*((Dif(fM3k(-1))-Dif(fdilm3k(-1)/pm3k(-2)) ) ) +Jfdilm3k ) + dfil*zfdilm3k $ 1295 _S fdilm3r = (1-dfil) *pm3r(-1)*( 0.01746*((Dif(fM3r(-1))-Dif(fdilm3r(-1)/pm3r(-2)) ) ) +Jfdilm3r ) + dfil*zfdilm3r $ 1296 _S fdilm3q = (1-dfil) *pm3q(-1)*( 0.17310*((Dif(fM3q(-1))-Dif(fdilm3q(-1)/pm3q(-2)) ) ) +0.38793*fdilm3q(-1)/pm3q(-2) +Jfdilm3q ) + dfil*zfdilm3q $ 1297 _S fdilm59 = (1-dfil) *pm59(-1)*( 0.10600*( Dif(fM59)-Dif(fdilm59/pm59(-1))) +0.43065*fdilm59(-1)/pm59(-2) +Jfdilm59 ) + dfil*zfdilm59 $ 1298 _S fdilm7b = (1-dfil) *pm7b(-1)*( 0.19372*( Dif(fM7b)-Dif(fdilm7b/pm7b(-1))) +Jfdilm7b ) + dfil*zfdilm7b $ 1299 _G fdilm7y = (1-dfil) *pm7y(-1)*( bm7yil*( Dif(fM7y)-Dif(fdilm7y/pm7y(-1))) +Jfdilm7y ) + dfil*zfdilm7y $ 1300 _G fdIlb = (1-dfil) *pxb(-1)*( bbil*( Dif(fXb)-Dif(fdIlb/pxb(-1)) ) +Jfdilb ) + dfil*zfdilb $ 1301 _G fdIlh = (1-dfil) *pxh(-1)*( bhil*( Dif(fXh)-Dif(fdIlh/pxh(-1)) ) +Jfdilh ) + dfil*zfdilh $ 1302 _G fdIlqf = (1-dfil) *pxqf(-1)*( bqfil*( Dif(fXqf)-Dif(fdIlqf/pxqf(-1)) ) +Jfdilqf ) + dfil*zfdilqf $ 1303 _G fdIlo = (1-dfil) *pxo(-1)*( bofil*( Dif(fXo)-Dif(fdIlo/pxo(-1)) ) +Jfdilo ) + dfil*zfdilo $ 1304 _GJ_D fdIlspp = (Spp_il/pil)*pil(-1) $ 1305 _GJ_D fdIlspm = (Spm_il/pil)*pil(-1) $ 1306 _GJ_D fdIlspg = (Spg_il/pil)*pil(-1) $ () Lagerinvesteringer I alt 1307 _I fdIl = fdIla+fdIle+fdIlne+fdIlng+fdIlnf+fdIlnz +fdIlb+fdIlqz+fdIlqs+fdIlqf+fdIlo +fdIlm01+fdIlm2+fdIlm3r+fdIlm3k+fdIlm3q+fdIlm59+fdIlm7b+fdIlm7y +fdIlms+fdIlspm+fdIlspp+fdIlspg $ 1308 _I fdiln = fdIlne+fdIlng+fdIlnf+fdIlnz $ 1309 _I fdilq = fdIlqz+fdIlqs+fdIlqf $ 1310 _I fdilm = fdIlm01+fdIlm2+fdIlm3r+fdIlm3k+fdIlm3q+fdIlm59+fdIlm7b+fdIlm7y +fdIlms $ 1311 _I fdilx = fdIla+fdIle+fdIlne+fdIlng+fdIlnf+fdIlnz +fdIlb+fdIlqz+fdIlqs+fdIlqf+fdIlo $ 1312 _I fIl = (fdIl/Il(-1))*fIl(-1) $ 1313 _I Il = Xa_il+Xe_il+Xne_il+Xng_il+Xnf_il +Xnz_il+Xb_il+Xqz_il+Xqs_il+Xqf_il+Xo_il +M01_il+M2_il+M3r_il+M3k_il+M3q_il+M59_il+M7b_il+M7y_il +Ms_il+Spm_il+Spp_il+Spg_il $ 1314 _I Iln = Xne_il+Xng_il+Xnf_il+Xnz_il $ 1315 _I Ilq = Xqz_il+Xqs_il+Xqf_il $ 1316 _I Ilm = M01_il+M2_il+M3r_il+M3k_il+M3q_il+M59_il+M7b_il+M7y_il +Ms_il $ 1317 _I Ilx = Xa_il+Xe_il+Xne_il+Xng_il+Xnf_il +Xnz_il+Xb_il+Xqz_il+Xqs_il+Xqf_il+Xo_il $ () ### PRISSAM.F13 ### 1318 _I Va = (Xa_xa+Xe_xa+Xng_xa+Xne_xa+Xnf_xa+Xnz_xa+Xb_xa +Xqz_xa+Xqs_xa+Xqf_xa+Xh_xa+Xo_xa +M01_xa+M2_xa+M3r_xa+M3k_xa+M3q_xa+M59_xa+M7b_xa+M7y_xa+Ms_xa +Spm_xa+Spp_xa+Spg_xa) $ 1319 _I Ve = (Xa_xe+Xe_xe+Xng_xe+Xne_xe+Xnf_xe+Xnz_xe+Xb_xe +Xqz_xe+Xqs_xe+Xqf_xe+Xh_xe+Xo_xe +M01_xe+M2_xe+M3r_xe+M3k_xe+M3q_xe+M59_xe+M7b_xe+M7y_xe+Ms_xe +Spm_xe+Spp_xe+Spg_xe) $ 1320 _I Vng = (Xa_xng+Xe_xng+Xng_xng+Xne_xng+Xnf_xng+Xnz_xng+Xb_xng +Xqz_xng+Xqs_xng+Xqf_xng+Xh_xng+Xo_xng +M01_xng+M2_xng+M3r_xng+M3k_xng+M3q_xng +M59_xng+M7b_xng+M7y_xng+Ms_xng +Spm_xng+Spp_xng+Spg_xng) $ 1321 _I Vne = (Xa_xne+Xe_xne+Xng_xne+Xne_xne+Xnf_xne+Xnz_xne+Xb_xne +Xqz_xne+Xqs_xne+Xqf_xne+Xh_xne+Xo_xne +M01_xne+M2_xne+M3r_xne+M3k_xne+M3q_xne +M59_xne+M7b_xne+M7y_xne+Ms_xne +Spm_xne+Spp_xne+Spg_xne) $ 1322 _I Vnf = (Xa_xnf+Xe_xnf+Xng_xnf+Xne_xnf+Xnf_xnf+Xnz_xnf+Xb_xnf +Xqz_xnf+Xqs_xnf+Xqf_xnf+Xh_xnf+Xo_xnf +M01_xnf+M2_xnf+M3r_xnf+M3k_xnf+M3q_xnf +M59_xnf+M7b_xnf+M7y_xnf+Ms_xnf +Spm_xnf+Spp_xnf+Spg_xnf) $ 1323 _I Vnz = (Xa_xnz+Xe_xnz+Xng_xnz+Xne_xnz+Xnf_xnz+Xnz_xnz+Xb_xnz +Xqz_xnz+Xqs_xnz+Xqf_xnz+Xh_xnz+Xo_xnz +M01_xnz+M2_xnz+M3r_xnz+M3k_xnz+M3q_xnz +M59_xnz+M7b_xnz+M7y_xnz+Ms_xnz +Spm_xnz+Spp_xnz+Spg_xnz) $ 1324 _I Vb = (Xa_xb+Xe_xb+Xng_xb+Xne_xb+Xnf_xb+Xnz_xb+Xb_xb+Xqz_xb +Xqs_xb+Xqf_xb+Xh_xb+Xo_xb +M01_xb+M2_xb+M3r_xb+M3k_xb+M3q_xb +M59_xb+M7b_xb+M7y_xb+Ms_xb +Spm_xb+Spp_xb+Spg_xb) $ 1325 _I Vqz = (Xa_xqz+Xe_xqz+Xng_xqz+Xne_xqz+Xnf_xqz+Xnz_xqz+Xb_xqz +Xqz_xqz+Xqs_xqz+Xqf_xqz+Xh_xqz+Xo_xqz +M01_xqz+M2_xqz+M3r_xqz+M3k_xqz+M3q_xqz +M59_xqz+M7b_xqz+M7y_xqz+Ms_xqz +Spm_xqz+Spp_xqz+Spg_xqz) $ 1326 _I Vqs = (Xa_xqs+Xe_xqs+Xng_xqs+Xne_xqs+Xnf_xqs+Xnz_xqs+Xb_xqs +Xqz_xqs+Xqs_xqs+Xqf_xqs+Xh_xqs+Xo_xqs +M01_xqs+M2_xqs+M3r_xqs+M3k_xqs+M3q_xqs +M59_xqs+M7b_xqs+M7y_xqs+Ms_xqs +Spm_xqs+Spp_xqs+Spg_xqs) $ 1327 _I Vqf = (Xa_xqf+Xe_xqf+Xng_xqf+Xne_xqf+Xnf_xqf+Xnz_xqf+Xb_xqf +Xqz_xqf+Xqs_xqf+Xqf_xqf+Xh_xqf+Xo_xqf +M01_xqf+M2_xqf+M3r_xqf+M3k_xqf+M3q_xqf +M59_xqf+M7b_xqf+M7y_xqf+Ms_xqf +Spm_xqf+Spp_xqf+Spg_xqf) $ 1328 _I Vh = (Xa_xh+Xe_xh+Xng_xh+Xne_xh+Xnf_xh+Xnz_xh+Xb_xh +Xqz_xh+Xqs_xh+Xqf_xh+Xh_xh+Xo_xh +M01_xh+M2_xh+M3r_xh+M3k_xh+M3q_xh +M59_xh+M7b_xh+M7y_xh+Ms_xh +Spm_xh+Spp_xh+Spg_xh) $ 1329 _I Vo = (Xa_xo+Xe_xo+Xng_xo+Xne_xo+Xnf_xo+Xnz_xo+Xb_xo +Xqz_xo+Xqs_xo+Xqf_xo+Xh_xo+Xo_xo +M01_xo+M2_xo+M3r_xo+M3k_xo+M3q_xo +M59_xo+M7b_xo+M7y_xo+Ms_xo +Spm_xo+Spp_xo+Spg_xo) $ 1330 _GJRD pvea = (1+btgxa*tg) * ((Xe_xa+Xng_xa+Xne_xa+M3r_xa+M3k_xa+M3q_xa)/fVea + tvea + bhvea*pxqz ) $ 1331 _GJRD pvmng = (1+btgxng*tg) * ((Xa_xng+Xnf_xng+Xnz_xng+Xb_xng +(Xqz_xng-bhveng*pxqz*fVeng)+Xqs_xng+Xqf_xng+Xh_xng+Xo_xng +M01_xng+M2_xng+M59_xng+M7b_xng+M7y_xng+Ms_xng+Spm_xng)/fVmng + tvmng ) $ 1332 _GJRD pvmne = (1+btgxne*tg) * ((Xnf_xne+Xnz_xne+Xb_xne +(Xqz_xne-bhvene*pxqz*fVene)+Xqs_xne+Xqf_xne+Xh_xne+Xo_xne +M01_xne+M2_xne+M59_xne+M7b_xne+M7y_xne+Ms_xne+Spm_xne)/fVmne + tvmne ) $ 1333 _GJRD pvenf = (1+btgxnf*tg) * ((Xe_xnf+Xng_xnf+Xne_xnf+M3r_xnf+M3k_xnf+M3q_xnf)/fVenf + tvenf + bhvenf*pxqz) $ 1334 _GJRD pvenz = (1+btgxnz*tg) * ((Xe_xnz+Xng_xnz+Xne_xnz+M3r_xnz+M3k_xnz+M3q_xnz)/fVenz + tvenz + bhvenz*pxqz) $ 1335 _GJRD pveb = (1+btgxb*tg) * ((Xe_xb+Xng_xb+Xne_xb+M3r_xb+M3k_xb+M3q_xb)/fVeb + tveb + bhveb*pxqz) $ 1336 _GJRD pveqf = (1+btgxqf*tg) * ((Xe_xqf+Xng_xqf+Xne_xqf+M3r_xqf+M3k_xqf+M3q_xqf)/fVeqf + tveqf + bhveqf*pxqz) $ 1337 _GJRD pveqz = (1+btgxqz*tg) * ((Xe_xqz+Xng_xqz+Xne_xqz+M3r_xqz+M3k_xqz+M3q_xqz)/fVeqz + tveqz + bhveqz*pxqz) $ 1338 _GJRD pveqs = (1+btgxqs*tg) * ((Xe_xqs+Xng_xqs+Xne_xqs+M3r_xqs+M3k_xqs+M3q_xqs)/fVeqs + tveqs + bhveqs*pxqz) $ 1339 _GJRD pvee = (1+btgxe*tg) * ((Xe_xe+Xng_xe+Xne_xe+M3r_xe+M3k_xe+M3q_xe)/fVee + tvee + bhvee*pxqz) $ 1340 _GJRD pveh = (1+btgxh*tg) * ((Xe_xh+Xng_xh+Xne_xh+M3r_xh+M3k_xh+M3q_xh)/fVeh + tveh + bhveh*pxqz) $ 1341 _GJRD pveo = (1+btgxo*tg) * ((Xe_xo+Xng_xo+Xne_xo+M3r_xo+M3k_xo+M3q_xo)/fVeo + tveo + bhveo*pxqz) $ 1342 _I pvma = (Va -pvea *fVea )/fVma $ 1343 _I pveng = (Vng -pvmng *fVmng )/fVeng $ 1344 _I pvene = (Vne -pvmne *fVmne )/fVene $ 1345 _I pvmnf = (Vnf-pvenf*fVenf)/fVmnf $ 1346 _I pvmnz = (Vnz-pvenz*fVenz)/fVmnz $ 1347 _I pvmqf = (Vqf-pveqf*fVeqf)/fVmqf $ 1348 _I pvmqz = (Vqz-pveqz*fVeqz)/fVmqz $ 1349 _I pvmb = (Vb -pveb*fVeb )/fVmb $ 1350 _I pvmqs = (Vqs-pveqs*fVeqs)/fVmqs $ 1351 _I pvme = (Ve -pvee *fVee )/fVme $ 1352 _I pvmh = (Vh -pveh*fVeh )/fVmh $ 1353 _I pvmo = (fVo*pvo-pveo*fVeo)/fVmo $ 1354 _I pncf = (Xa_cf+Xe_cf+Xng_cf+Xne_cf+Xnf_cf+Xnz_cf+Xb_cf +Xqz_cf+Xqs_cf+Xqf_cf+Xh_cf +Xo_cf +M01_cf+M2_cf+M3r_cf+M3k_cf+M3q_cf +M59_cf+M7b_cf+M7y_cf+Ms_cf +Spm_cf)/fCf $ 1355 _I pncv = (Xa_cv+Xe_cv+Xng_cv+Xne_cv+Xnf_cv+Xnz_cv+Xb_cv +Xqz_cv+Xqs_cv+Xqf_cv+Xh_cv +Xo_cv +M01_cv+M2_cv+M3r_cv+M3k_cv+M3q_cv +M59_cv+M7b_cv+M7y_cv+Ms_cv +Spm_cv)/fCv $ 1356 _I pnce = (Xa_ce+Xe_ce+Xng_ce+Xne_ce+Xnf_ce+Xnz_ce+Xb_ce +Xqz_ce+Xqs_ce+Xqf_ce+Xh_ce +Xo_ce +M01_ce+M2_ce+M3r_ce+M3k_ce+M3q_ce +M59_ce+M7b_ce+M7y_ce+Ms_ce +Spm_ce)/fCe $ 1357 _I pncg = (Xa_cg+Xe_cg+Xng_cg+Xne_cg+Xnf_cg+Xnz_cg+Xb_cg +Xqz_cg+Xqs_cg+Xqf_cg+Xh_cg +Xo_cg +M01_cg+M2_cg+M3r_cg+M3k_cg+M3q_cg +M59_cg+M7b_cg+M7y_cg+Ms_cg +Spm_cg)/fCg $ 1358 _I pncb = (Xa_cb+Xe_cb+Xng_cb+Xne_cb+Xnf_cb+Xnz_cb+Xb_cb +Xqz_cb+Xqs_cb+Xqf_cb+Xh_cb +Xo_cb +M01_cb+M2_cb+M3r_cb+M3k_cb+M3q_cb +M59_cb+M7b_cb+M7y_cb+Ms_cb +Spm_cb)/fCb $ 1359 _I pncs = (Xa_cs+Xe_cs+Xng_cs+Xne_cs+Xnf_cs+Xnz_cs+Xb_cs +Xqz_cs+Xqs_cs+Xqf_cs+Xh_cs +Xo_cs +M01_cs+M2_cs+M3r_cs+M3k_cs+M3q_cs +M59_cs+M7b_cs+M7y_cs+Ms_cs +Spm_cs)/fCs $ 1360 _I pnim = (Xa_im+Xe_im+Xng_im+Xne_im+Xnf_im+Xnz_im+Xb_im +Xqz_im+Xqs_im+Xqf_im+Xh_im +Xo_im +M01_im+M2_im+M3r_im+M3k_im+M3q_im+M59_im+M7b_im+M7y_im+Ms_im +Spm_im)/fIm $ 1361 _I pnib = (Xa_ib+Xe_ib+Xng_ib+Xne_ib+Xnf_ib+Xnz_ib+Xb_ib +Xqz_ib+Xqs_ib+Xqf_ib+Xh_ib +Xo_ib +M01_ib+M2_ib+M3r_ib+M3k_ib+M3q_ib+M59_ib+M7b_ib+M7y_ib+Ms_ib +Spm_ib)/fIb $ 1362 _I pnil = (Xa_il+Xe_il+Xng_il+Xne_il+Xnf_il+Xnz_il+Xb_il +Xqz_il+Xqs_il+Xqf_il+Xh_il +Xo_il +M01_il+M2_il+M3r_il+M3k_il+M3q_il+M59_il+M7b_il+M7y_il+Ms_il +Spm_il)/fIl $ 1363 _GJRD Dlog(pnch) = 0.1488*Dlog(pibh) + 0.06808*Log( pibh(-1)*fKnbh(-2)*(iwbz(-1)-0.5*rpibhe(-1)+bfinvbh(-1)) /(Yrh(-1)-fKnbhe(-1)/fKnbhl(-1)*(Ywh+Spz_xh-Spzejh)) )$ 1364 _I pct = pmt $ 1365 _I pit = (Xa_it+M01_it+Spp_it+Spg_it+Spm_it)/fIt $ 1366 _KJ_D pnimo1 = pnim*kpnimo1 $ 1367 _KJ_D pnibo1 = pnib*kpnibo1 $ 1368 _KJ_D pnibh = pnib*kpnibh $ 1369 _KJ_D pnimp1 = (pnim*fim- pnimo1*fimo1)/fimp1 $ 1370 _KJ_D pnibp1 = (pnib*fib- pnibo1*fibo1 - pnibh*fibh )/fibp1 $ 1371 _G pcf = (1+btgcf*tg)*(pncf+tpcf) $ 1372 _G pcv = (1+btgcv*tg)*(pncv+tpcv) $ 1373 _G pce = (1+btgce*tg)*(pnce+tpce) $ 1374 _G pcg = (1+btgcg*tg)*(pncg+tpcg) $ 1375 _G pch = (1+btgch*tg)*(pnch+tpch) $ 1376 _G pcs = (1+btgcs*tg)*(pncs+tpcs) $ 1377 _G pcb = (1+btgcb*tg)*(pncb+tpcb)*(1+trb) $ 1378 _G pimp1 = (1+btgimp1*tg)*(pnimp1+tpimp1)*(1+trimp1) $ 1379 _G pimo1 = (1+btgimo1*tg)*(pnimo1+tpimo1) $ 1380 _G pibp1 = (1+btgibp1*tg)*(pnibp1+tpibp1) $ 1381 _G pibo1 = (1+btgibo1*tg)*(pnibo1+tpibo1) $ 1382 _G pibh = (1+btgibh*tg)*(pnibh+tpibh) $ 1383 _GJRD pinvbh = pinvbh(-1)*(pibh/pibh(-1)) $ 1384 _GJRD pknbh = pknbh(-1)*(pibh/pibh(-1)) $ 1385 _GJRD pkbh = pkbh(-1)*(pibh/pibh(-1)) $ 1386 _GJRD pkncb = pkncb(-1)*(pcb/pcb(-1)) $ 1387 _I Im = Xa_im+Xe_im+Xng_im+Xne_im+Xnf_im+Xnz_im+Xb_im+Xqz_im+Xqs_im+Xqf_im +Xh_im+Xo_im +M01_im+M2_im+M3r_im+M3k_im+M3q_im+M59_im+M7b_im+M7y_im+Ms_im +Spm_im+Spp_im+Spg_im $ 1388 _I pim = Im/fIm $ 1389 _I Ib = Xa_ib+Xe_ib+Xng_ib+Xne_ib+Xnf_ib+Xnz_ib+Xb_ib+Xqz_ib+Xqs_ib+Xqf_ib +Xh_ib+Xo_ib +M01_ib+M2_ib+M3r_ib+M3k_ib+M3q_ib+M59_ib+M7b_ib+M7y_ib+Ms_ib +Spm_ib+Spp_ib+Spg_ib $ 1390 _I pib = Ib/fIb $ 1391 _I pibo = kpibo*pibo1 $ 1392 _I piba = kkpib*kpiba *pibp1 $ 1393 _I pibe = kkpib*kpibe *pibp1 $ 1394 _I pibng = kkpib*kpibng*pibp1 $ 1395 _I pibne = kkpib*kpibne*pibp1 $ 1396 _I pibnf = kkpib*kpibnf*pibp1 $ 1397 _I pibnz = kkpib*kpibnz*pibp1 $ 1398 _I pibb = kkpib*kpibb *pibp1 $ 1399 _I pibqs = kkpib*kpibqs*pibp1 $ 1400 _I pibqf = kkpib*kpibqf*pibp1 $ 1401 _I pibqz = kkpib*kpibqz*pibp1 $ 1402 _I____Z kkpib = (Ib-pibh*fIbh-pibo*fIbo)/ ( fIba*piba+fIbb*pibb+fIbe*pibe +fIbng*pibng+fIbne*pibne+fIbnf*pibnf+fIbnz*pibnz +fIbqf*pibqf+fIbqs*pibqs+fIbqz*pibqz) $ 1403 _I pimo = kpimo*pimo1 $ 1404 _I pima = kkpim*kpima *pimp1 $ 1405 _I pime = kkpim*kpime *pimp1 $ 1406 _I pimng = kkpim*kpimng*pimp1 $ 1407 _I pimne = kkpim*kpimne*pimp1 $ 1408 _I pimnf = kkpim*kpimnf*pimp1 $ 1409 _I pimnz = kkpim*kpimnz*pimp1 $ 1410 _I pimb = kkpim*kpimb *pimp1 $ 1411 _I pimqs = kkpim*kpimqs*pimp1 $ 1412 _I pimqf = kkpim*kpimqf*pimp1 $ 1413 _I pimqz = kkpim*kpimqz*pimp1 $ 1414 _I____Z kkpim = (Im-fImo*pimo-fImk*pimk)/ ( fIma*pima+fImb*pimb+fIme*pime +fImng*pimng+fImne*pimne+fImnf*pimnf+fImnz*pimnz +fImqf*pimqf+fImqs*pimqs+fimqz*pimqz) $ 1415 _KJ_D pimp = (pim*fim- pimk*fimk- pimo*fimo)/fimp $ 1416 _KJ_D pibp = (pib*fib- pibo*fibo - pibh*fibh )/fibp $ 1417 _GJRD pknba = pknba(-1) *piba/piba(-1) $ 1418 _GJRD pknma = pknma(-1) *pima/pima(-1) $ 1419 _GJRD pinvma = pinvma(-1)*pima/pima(-1) $ 1420 _GJRD pinvba = pinvba(-1)*piba/piba(-1) $ 1421 _GJRD pknbe = pknbe(-1) *pibe/pibe(-1) $ 1422 _GJRD pknme = pknme(-1) *pime/pime(-1) $ 1423 _GJRD pinvme = pinvme(-1)*pime/pime(-1) $ 1424 _GJRD pinvbe = pinvbe(-1)*pibe/pibe(-1) $ 1425 _GJRD pknbng = pknbng(-1)*pibng/pibng(-1) $ 1426 _GJRD pknmng = pknmng(-1)*pimng/pimng(-1) $ 1427 _GJRD pinvmng = pinvmng(-1)*pimng/pimng(-1) $ 1428 _GJRD pinvbng = pinvbng(-1)*pibng/pibng(-1) $ 1429 _GJRD pknbne = pknbne(-1)*pibne/pibne(-1) $ 1430 _GJRD pknmne = pknmne(-1)*pimne/pimne(-1) $ 1431 _GJRD pinvmne = pinvmne(-1)*pimne/pimne(-1) $ 1432 _GJRD pinvbne = pinvbne(-1)*pibne/pibne(-1) $ 1433 _GJRD pknbnf = pknbnf(-1)*pibnf/pibnf(-1) $ 1434 _GJRD pknmnf = pknmnf(-1)*pimnf/pimnf(-1) $ 1435 _GJRD pinvmnf = pinvmnf(-1)*pimnf/pimnf(-1) $ 1436 _GJRD pinvbnf = pinvbnf(-1)*pibnf/pibnf(-1) $ 1437 _GJRD pknbnz = pknbnz(-1)*pibnz/pibnz(-1) $ 1438 _GJRD pknmnz = pknmnz(-1)*pimnz/pimnz(-1) $ 1439 _GJRD pinvmnz = pinvmnz(-1)*pimnz/pimnz(-1) $ 1440 _GJRD pinvbnz = pinvbnz(-1)*pibnz/pibnz(-1) $ 1441 _GJRD pknbb = pknbb(-1)*pibb/pibb(-1) $ 1442 _GJRD pknmb = pknmb(-1)*pimb/pimb(-1) $ 1443 _GJRD pinvmb = pinvmb(-1)*pimb/pimb(-1) $ 1444 _GJRD pinvbb = pinvbb(-1)*pibb/pibb(-1) $ 1445 _GJRD pknbqz = pknbqz(-1)*pibqz/pibqz(-1) $ 1446 _GJRD pknmqz = pknmqz(-1)*pimqz/pimqz(-1) $ 1447 _GJRD pinvmqz = pinvmqz(-1)*pimqz/pimqz(-1) $ 1448 _GJRD pinvbqz = pinvbqz(-1)*pibqz/pibqz(-1) $ 1449 _GJRD pknbqs = pknbqs(-1)*pibqs/pibqs(-1) $ 1450 _GJRD pknmqs = pknmqs(-1)*pimqs/pimqs(-1) $ 1451 _GJRD pinvmqs = pinvmqs(-1)*pimqs/pimqs(-1) $ 1452 _GJRD pinvbqs = pinvbqs(-1)*pibqs/pibqs(-1) $ 1453 _GJRD pknbqf = pknbqf(-1)*pibqf/pibqf(-1) $ 1454 _GJRD pknmqf = pknmqf(-1)*pimqf/pimqf(-1) $ 1455 _GJRD pinvmqf = pinvmqf(-1)*pimqf/pimqf(-1) $ 1456 _GJRD pinvbqf = pinvbqf(-1)*pibqf/pibqf(-1) $ 1457 _GJRD pknbo = pknbo(-1)*pibo/pibo(-1) $ 1458 _GJRD pknmo = pknmo(-1)*pimo/pimo(-1) $ 1459 _GJRD pinvmo = pinvmo(-1)*pimo/pimo(-1) $ 1460 _GJRD pinvbo = pinvbo(-1)*pibo/pibo(-1) $ 1461 _G pil = (1+btgil*tg)*(pnil+tpil) $ 1462 _I pe2 = (Xa_e2+Xe_e2+Xng_e2+Xne_e2+Xnf_e2+Xnz_e2+Xb_e2 +Xqz_e2+Xqs_e2+Xqf_e2+Xh_e2+Xo_e2 +M01_e2+M2_e2+M3r_e2+M3k_e2+M3q_e2 +M59_e2+M7b_e2+M7y_e2+Ms_e2+ Spp_e2+Spm_e2)/fE2 $ 1463 _I pe3 = (Xa_e3+Xe_e3+Xng_e3+Xne_e3+Xnf_e3+Xnz_e3+Xb_e3 +Xqz_e3+Xqs_e3+Xqf_e3+Xh_e3+Xo_e3 +M01_e3+M2_e3+M3r_e3+M3k_e3+M3q_e3 +M59_e3+M7b_e3+M7y_e3+Ms_e3+ Spp_e3+Spm_e3)/fE3 $ 1464 _I pe7y = (Xa_e7y+Xe_e7y+Xng_e7y+Xne_e7y+Xnf_e7y+Xnz_e7y+Xb_e7y +Xqz_e7y+Xqs_e7y+Xqf_e7y+Xh_e7y+Xo_e7y +M01_e7y+M2_e7y+M3r_e7y+M3k_e7y+M3q_e7y +M59_e7y+M7b_e7y+M7y_e7y+Ms_e7y +Spp_e7y+Spm_e7y)/fE7y $ 1465 _I pe59 = (Xa_e59+Xe_e59+Xng_e59+Xne_e59+Xnf_e59+Xnz_e59+Xb_e59 +Xqz_e59+Xqs_e59+Xqf_e59+Xh_e59+Xo_e59 +M01_e59+M2_e59+M3r_e59+M3k_e59+M3q_e59 +M59_e59+M7b_e59+M7y_e59+Ms_e59 +Spp_e59+Spm_e59)/fE59 $ 1466 _GJRD pne01 = pe01-Spp_e01/fE01 $ 1467 _KJ_D pess = Xqs_es/fEss $ 1468 _I pesq = (Xa_es+Xe_es+Xng_es+Xne_es+Xnf_es+Xnz_es+Xb_es +Xqz_es+Xqf_es+Xh_es+Xo_es +M01_es+M2_es+M3r_es+M3k_es+M3q_es +M59_es+M7b_es+M7y_es+Ms_es +Spp_es+Spm_es)/fEsq $ 1469 _I fEs = (fEsq*pesq(-1)+fEss*pess(-1))/pes(-1) $ 1470 _D pes = (pess*fEss+pesq*fEsq)/fEs $ 1471 _KJ_D pet = (0.39*pcf+0.1*pcv+0.06*pcg+0.45*pcs)*kpet $ () ### IMPORT.F13 ### () () () EFTERSPØRGSELSUDTRYK, løbende priser, indeks () () 1472 _D fAm01 = fAm01(-1) *( M01_xa(-1) *fVma /fVma(-1) + M01_xb(-1) *fVmb /fVmb(-1) + M01_xh(-1) *fVmh /fVmh(-1) + M01_xne(-1)*fVmne/fVmne(-1) + M01_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1) + M01_xng(-1)*fVmng/fVmng(-1) + M01_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1) + M01_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1) + M01_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1) + M01_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1) + M01_cb(-1)*fCb/fCb(-1) + M01_ce(-1)*fCe/fCe(-1) + M01_cf(-1)*fCf/fCf(-1) + M01_cg(-1)*fCg/fCg(-1) + M01_ch(-1)*fCh/fCh(-1) + M01_co(-1)*fCo/fCo(-1) + M01_cs(-1)*fCs/fCs(-1) + M01_ct(-1)*fCt/fCt(-1) + M01_cv(-1)*fCv/fCv(-1) + M01_im(-1)*fIm/fIm(-1) + M01_ib(-1)*fIb/fIb(-1) ) /(fMz01(-1)*pm01(-1)) $ 1473 _D fAm2 = fAm2(-1) *( M2_xa(-1) *fVma /fVma(-1) + M2_xb(-1) *fVmb /fVmb(-1) + M2_xh(-1) *fVmh /fVmh(-1) + M2_xne(-1)*fVmne/fVmne(-1) + M2_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1) + M2_xng(-1)*fVmng/fVmng(-1) + M2_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1) + M2_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1) + M2_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1) + M2_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1) + M2_cb(-1)*fCb/fCb(-1) + M2_ce(-1)*fCe/fCe(-1) + M2_cf(-1)*fCf/fCf(-1) + M2_cg(-1)*fCg/fCg(-1) + M2_ch(-1)*fCh/fCh(-1) + M2_co(-1)*fCo/fCo(-1) + M2_cs(-1)*fCs/fCs(-1) + M2_ct(-1)*fCt/fCt(-1) + M2_cv(-1)*fCv/fCv(-1) + M2_im(-1)*fIm/fIm(-1) + M2_ib(-1)*fIb/fIb(-1) ) /(fMz2(-1)*pm2(-1)) $ 1474 _D fAm3q = fAm3q(-1) *( M3q_xa(-1) *fVea /fVea(-1) +M3q_xb(-1) *fVeb /fVeb(-1) + M3q_xh(-1) *fVeh /fVeh(-1) +M3q_xne(-1)*fVene/fVene(-1) + M3q_xnf(-1)*fVenf/fVenf(-1)+M3q_xng(-1)*fVeng/fVeng(-1) + M3q_xnz(-1)*fVenz/fVenz(-1)+M3q_xqf(-1)*fVeqf/fVeqf(-1) + M3q_xqs(-1)*fVeqs/fVeqs(-1)+M3q_xqz(-1)*fVeqz/fVeqz(-1) + M3q_cb(-1)*fCb/fCb(-1) + M3q_ce(-1)*fCe/fCe(-1) + M3q_cf(-1)*fCf/fCf(-1) + M3q_cg(-1)*fCg/fCg(-1) + M3q_ch(-1)*fCh/fCh(-1) + M3q_co(-1)*fCo/fCo(-1) + M3q_cs(-1)*fCs/fCs(-1) + M3q_ct(-1)*fCt/fCt(-1) + M3q_cv(-1)*fCv/fCv(-1) + M3q_im(-1)*fIm/fIm(-1) + M3q_ib(-1)*fIb/fIb(-1) ) /(fMz3q(-1)*pm3q(-1)) $ 1475 _D fAm59 = fAm59(-1) *( M59_xa(-1) *fVma /fVma(-1) + M59_xb(-1) *fVmb /fVmb(-1) + M59_xh(-1) *fVmh /fVmh(-1) + M59_xne(-1)*fVmne/fVmne(-1) + M59_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1) + M59_xng(-1)*fVmng/fVmng(-1) + M59_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1) + M59_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1) + M59_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1) + M59_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1) + M59_cb(-1)*fCb/fCb(-1) + M59_ce(-1)*fCe/fCe(-1) + M59_cf(-1)*fCf/fCf(-1) + M59_cg(-1)*fCg/fCg(-1) + M59_ch(-1)*fCh/fCh(-1) + M59_co(-1)*fCo/fCo(-1) + M59_cs(-1)*fCs/fCs(-1) + M59_ct(-1)*fCt/fCt(-1) + M59_cv(-1)*fCv/fCv(-1) + M59_im(-1)*fIm/fIm(-1) + M59_ib(-1)*fIb/fIb(-1) ) /(fMz59(-1)*pm59(-1)) $ 1476 _D fAms = fAms(-1) *(Ms_xa(-1) *fVma /fVma(-1) + Ms_xb(-1) *fVmb /fVmb(-1) + Ms_xh(-1) *fVmh /fVmh(-1) + Ms_xne(-1)*fVmne/fVmne(-1) + Ms_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1) + Ms_xng(-1)*fVmng/fVmng(-1) + Ms_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1) + Ms_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1) + Ms_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1) + Ms_cb(-1)*fCb/fCb(-1) + Ms_ce(-1)*fCe/fCe(-1) + Ms_cf(-1)*fCf/fCf(-1) + Ms_cg(-1)*fCg/fCg(-1) + Ms_ch(-1)*fCh/fCh(-1) + Ms_co(-1)*fCo/fCo(-1) + Ms_cs(-1)*fCs/fCs(-1) + Ms_ct(-1)*fCt/fCt(-1) + Ms_cv(-1)*fCv/fCv(-1) + Ms_im(-1)*fIm/fIm(-1) + Ms_ib(-1)*fIb/fIb(-1) ) /(fMzs(-1)*pms(-1)) $ 1477 _D pxm01 = (pm01+tm01)/pxnf $ 1478 _D pxm2 = (pm2 +tm2) /pxnf $ 1479 _D pxm59 = (pm59+tm59)/pxnz $ 1480 _D pxms = pms/pxqz $ () () () IMPORT I FASTE PRISER () () 1481 _DJRD Log(fMz01w) = Log(fAm01)-0.455487*Log(pxm01)+ 9.06208 + 2.66286/(1+(1-.044671)**(tid-1999.18+1)) $ 1482 _DJRD Log(fMz2w) = Log(fAm2) -0.900366*Log(pxm2) + 9.44462 $ 1483 _DJRD Log(fMz59w) = Log(fAm59)-0.999066*Log(pxm59)+ 12.39340 - 0.068756/(1+(1-.33314)**(tid-1988.61+1))$ 1484 _DJRD Log(fMzsw) = Log(fAms) -0.433478*Log(pxms) + 11.1723 + 1.05289/(1+(1-0.170810)**(tid-2009.49+1))$ 1485 _SJRD Dlog(fMz01) = gfmz01 +1.54879 *Dlog(fAm01) -0.20000 *Dlog(pxm01) -0.827056*Log(fMz01(-1)/fMz01w(-1)) $ 1486 _SJRD Dlog(fMz2) = gfmz2 +1.36814*Dlog(fAm2) -0.200635*Dlog(pxm2) -0.268605*Log(fMz2(-1)/fMz2w(-1)) $ 1487 _SJRD_Z Dlog(fMz59) = gfmz59 +1.36915*Dlog(fAm59) -0.600000*Dlog(pxm59) -0.310571*Log(fMz59(-1)/fMz59w(-1)) $ 1488 _GJRD fMz3q = fMz3q(-1)*fAm3q/fAm3q(-1) $ 1489 _SJRD Dlog(fMzs) = gfmzs +0.797349*Dlog(fAms) -0.491923*Dlog(pxms) -0.670124*Log(fMzs(-1)/fMzsw(-1)) $ 1490 _I fMv = ( fM01*pm01(-1)+fM2*pm2(-1) +fM3r*pm3r(-1)+fM3k*pm3k(-1)+fM3q*pm3q(-1) +fM59*pm59(-1)+fM7b*pm7b(-1)+fM7y*pm7y(-1) )/pmv(-1) $ 1491 _I fMt = fCt $ 1492 _I fM = (fMv*pmv(-1)+fMs*pms(-1)+fMt*pmt(-1))/pm(-1) $ () () () KORREKTIONSFAKTORER TIL I-O SYSTEMET () () 1493 _D kfmz01 = (fMz01/fAm01)/(fMz01(-1)/fAm01(-1)) $ 1494 _D kfmz2 = (fMz2 /fAm2 )/(fMz2(-1) /fAm2(-1) ) $ 1495 _D kfmz3q = (fMz3q/fAm3q)/(fMz3q(-1)/fAm3q(-1)) $ 1496 _D kfmz59 = (fMz59/fAm59)/(fMz59(-1)/fAm59(-1)) $ 1497 _D kfmzs = (fMzs /fAms )/(fMzs(-1)