Der er lęst 4328=4328 forskellige navne Venstreside: 2245 Ikke-venstreside: 2083 ********** Liste med samtlige variabelnavne ********** * AAA endogen ( 273), feed-back : 273:AAA 136:FAE0 248:KVMA 1350:VA * AAB endogen ( 423), feed-back : 423:AAB 136:FAE0 259:KVMB 1361:VB * AACF endogen ( 555), feed-back : 555:AACF 136:FAE0 1369:PNCF * AACI endogen ( 568), feed-back : 568:AACI 136:FAE0 1371:PNCI * AACO endogen ( 612), feed-back : 136:FAE0 AAE2 eksogen : 136:FAE0 1428:PE2 AAIT eksogen : 136:FAE0 1387:PIT * AANB endogen ( 344), feed-back : 344:AANB 136:FAE0 254:KVMNB 1356:VNB * AANE endogen ( 601), feed-back : 136:FAE0 232:KVENE 1461:PVENE 1353:VNE * AANF endogen ( 314), feed-back : 314:AANF 136:FAE0 252:KVMNF 1354:VNF * AANN endogen ( 329), feed-back : 329:AANN 136:FAE0 253:KVMNN 1355:VNN * AAO endogen ( 534), feed-back : 534:AAO 136:FAE0 266:KVMO 1368:VO * ABA endogen ( 280), feed-back : 280:ABA 630:FXB 248:KVMA 1350:VA * ABB endogen ( 430), feed-back : 430:ABB 630:FXB 259:KVMB 1361:VB ABCH eksogen : 630:FXB 1278:PXH ABCO endogen ( 613) : 630:FXB * ABH endogen ( 517), feed-back : 517:ABH 630:FXB 265:KVMH 1367:VH ABIB eksogen : 630:FXB 1383:PNIB * ABNE endogen ( 304), feed-back : 304:ABNE 630:FXB 251:KVMNE 1353:VNE * ABO endogen ( 545), feed-back : 545:ABO 630:FXB 266:KVMO 1368:VO * ABQF endogen ( 484), feed-back : 484:ABQF 630:FXB 263:KVMQF 1365:VQF * ABQH endogen ( 447), feed-back : 447:ABQH 630:FXB 260:KVMQH 1362:VQH * ABQQ endogen ( 506), feed-back : 506:ABQQ 630:FXB 264:KVMQQ 1366:VQQ * ABQT endogen ( 471), feed-back : 471:ABQT 630:FXB 262:KVMQT 1364:VQT AECE eksogen : 603:AEE3 1372:PNCE AEE3 endogen ( 603) : 604:ANGE3 1429:PE3 * AEIM endogen ( 592), feed-back : 603:AEE3 592:AEIM 267:KAIM 1380:PNIM * AENE endogen ( 602), feed-back : 232:KVENE 1461:PVENE 1353:VNE * AENG endogen ( 600), feed-back : 231:KVENG 1460:PVENG 1352:VNG * AEO endogen ( 535), feed-back : 603:AEE3 535:AEO 247:KVEO 1476:PVEO 1368:VO AHCH eksogen : 10:CHE 9:FCHE 636:FXH 1278:PXH * AHO endogen ( 551), feed-back : 551:AHO 636:FXH 266:KVMO 1368:VO * AM0A endogen ( 268), feed-back : 268:AM0A 276:ANFA 159:FAM0 248:KVMA 1350:VA * AM0CF endogen ( 554), feed-back : 555:AACF 554:AM0CF 556:ANFCF 159:FAM0 1369:PNCF * AM0CI endogen ( 561), feed-back : 568:AACI 561:AM0CI 159:FAM0 1371:PNCI * AM0CN endogen ( 557), feed-back : 557:AM0CN 559:ANFCN 159:FAM0 1370:PNCN AM0E0 eksogen : 177:FMU0 AM0IT eksogen : 177:FMU0 1387:PIT * AM0NF endogen ( 307), feed-back : 314:AANF 307:AM0NF 317:ANFNF 159:FAM0 252:KVMNF 1354:VNF * AM0O endogen ( 520), feed-back : 520:AM0O 177:FMU0 266:KVMO 1368:VO * AM0QQ endogen ( 490), feed-back : 490:AM0QQ 500:ANFQQ 159:FAM0 264:KVMQQ 1366:VQQ * AM1CI endogen ( 562), feed-back : 568:AACI 562:AM1CI 160:FAM1 1371:PNCI * AM1CN endogen ( 558), feed-back : 558:AM1CN 560:ANNCN 160:FAM1 1370:PNCN AM1E1 eksogen : 181:FMU1 1427:PE1 * AM1NN endogen ( 325), feed-back : 325:AM1NN 332:ANNNN 160:FAM1 253:KVMNN 1355:VNN * AM1O endogen ( 521), feed-back : 521:AM1O 181:FMU1 266:KVMO 1368:VO * AM1QQ endogen ( 491), feed-back : 491:AM1QQ 501:ANNQQ 160:FAM1 264:KVMQQ 1366:VQQ * AM2A endogen ( 269), feed-back : 269:AM2A 276:ANFA 161:FAM2 248:KVMA 1350:VA * AM2B endogen ( 415), feed-back : 415:AM2B 426:ANBB 161:FAM2 259:KVMB 1361:VB * AM2CI endogen ( 563), feed-back : 568:AACI 563:AM2CI 161:FAM2 1371:PNCI AM2E2 eksogen : 148:FE2 185:FMU2 1428:PE2 * AM2NB endogen ( 338), feed-back : 338:AM2NB 347:ANBNB 161:FAM2 254:KVMNB 1356:VNB * AM2NF endogen ( 308), feed-back : 314:AANF 308:AM2NF 317:ANFNF 161:FAM2 252:KVMNF 1354:VNF * AM2NK endogen ( 382), feed-back : 382:AM2NK 392:ANKNK 161:FAM2 257:KVMNK 1359:VNK * AM2NQ endogen ( 398), feed-back : 398:AM2NQ 410:ANQNQ 161:FAM2 258:KVMNQ 1360:VNQ * AM2O endogen ( 522), feed-back : 522:AM2O 185:FMU2 266:KVMO 1368:VO * AM3KA endogen ( 270), feed-back : 270:AM3KA 187:FM3K 229:KVEA 1458:PVEA 1350:VA AM3KCE eksogen : 187:FM3K 1372:PNCE AM3KE3 eksogen : 604:ANGE3 187:FM3K 1429:PE3 * AM3KNB endogen ( 339), feed-back : 339:AM3KNB 187:FM3K 235:KVENB 1464:PVENB 1356:VNB * AM3KNE endogen ( 606), feed-back : 606:AM3KNE 187:FM3K 232:KVENE 1461:PVENE 1353:VNE * AM3KNF endogen ( 309), feed-back : 309:AM3KNF 187:FM3K 233:KVENF 1462:PVENF 1354:VNF * AM3KNN endogen ( 326), feed-back : 326:AM3KNN 187:FM3K 234:KVENN 1463:PVENN 1355:VNN * AM3KNQ endogen ( 399), feed-back : 399:AM3KNQ 187:FM3K 239:KVENQ 1468:PVENQ 1360:VNQ * AM3KO endogen ( 523), feed-back : 523:AM3KO 187:FM3K 247:KVEO 1476:PVEO 1368:VO * AM3QA endogen ( 271), feed-back : 271:AM3QA 274:ANGA 162:FAM3Q 229:KVEA 1458:PVEA 1350:VA * AM3QB endogen ( 416), feed-back : 416:AM3QB 424:ANGB 162:FAM3Q 240:KVEB 1469:PVEB 1361:VB * AM3QCE endogen ( 571), feed-back : 571:AM3QCE 572:ANGCE 162:FAM3Q 1372:PNCE * AM3QCG endogen ( 573), feed-back : 573:AM3QCG 574:ANGCG 162:FAM3Q 1373:PNCG * AM3QCI endogen ( 564), feed-back : 564:AM3QCI 569:ANKCI 162:FAM3Q 1371:PNCI * AM3QE endogen ( 285), feed-back : 285:AM3QE 190:FMU3Q 230:KVEE 1459:PVEE 1351:VE AM3QE3 eksogen : 604:ANGE3 190:FMU3Q 1429:PE3 * AM3QH endogen ( 513), feed-back : 513:AM3QH 515:ANGH 162:FAM3Q 246:KVEH 1475:PVEH 1367:VH * AM3QNB endogen ( 340), feed-back : 340:AM3QNB 345:ANGNB 162:FAM3Q 235:KVENB 1464:PVENB 1356:VNB * AM3QNE endogen ( 607), feed-back : 607:AM3QNE 190:FMU3Q 232:KVENE 1461:PVENE 1353:VNE * AM3QNF endogen ( 310), feed-back : 310:AM3QNF 315:ANGNF 162:FAM3Q 233:KVENF 1462:PVENF 1354:VNF * AM3QNG endogen ( 294), feed-back : 294:AM3QNG 190:FMU3Q 231:KVENG 1460:PVENG 1352:VNG * AM3QNK endogen ( 383), feed-back : 383:AM3QNK 388:ANGNK 162:FAM3Q 238:KVENK 1467:PVENK 1359:VNK * AM3QNM endogen ( 353), feed-back : 353:AM3QNM 360:ANGNM 162:FAM3Q 236:KVENM 1465:PVENM 1357:VNM * AM3QNN endogen ( 327), feed-back : 327:AM3QNN 330:ANGNN 162:FAM3Q 234:KVENN 1463:PVENN 1355:VNN * AM3QNQ endogen ( 400), feed-back : 400:AM3QNQ 405:ANGNQ 162:FAM3Q 239:KVENQ 1468:PVENQ 1360:VNQ * AM3QNT endogen ( 369), feed-back : 369:AM3QNT 375:ANGNT 162:FAM3Q 237:KVENT 1466:PVENT 1358:VNT * AM3QO endogen ( 525), feed-back : 525:AM3QO 190:FMU3Q 247:KVEO 1476:PVEO 1368:VO * AM3QQF endogen ( 479), feed-back : 479:AM3QQF 481:ANGQF 162:FAM3Q 244:KVEQF 1473:PVEQF 1365:VQF * AM3QQH endogen ( 437), feed-back : 437:AM3QQH 442:ANGQH 162:FAM3Q 241:KVEQH 1470:PVEQH 1362:VQH * AM3QQQ endogen ( 492), feed-back : 492:AM3QQQ 498:ANGQQ 162:FAM3Q 245:KVEQQ 1474:PVEQQ 1366:VQQ * AM3QQS endogen ( 455), feed-back : 455:AM3QQS 457:ANGQS 162:FAM3Q 242:KVEQS 1471:PVEQS 1363:VQS * AM3QQT endogen ( 464), feed-back : 464:AM3QQT 468:ANGQT 162:FAM3Q 243:KVEQT 1472:PVEQT 1364:VQT AM3RE3 eksogen : 604:ANGE3 188:FM3R 1429:PE3 * AM3RNG endogen ( 605), feed-back : 605:AM3RNG 188:FM3R 231:KVENG 1460:PVENG 1352:VNG * AM3RO endogen ( 524), feed-back : 524:AM3RO 188:FM3R 247:KVEO 1476:PVEO 1368:VO * AM5A endogen ( 272), feed-back : 272:AM5A 279:ANKA 163:FAM5 248:KVMA 1350:VA * AM5B endogen ( 417), feed-back : 417:AM5B 428:ANKB 163:FAM5 259:KVMB 1361:VB * AM5CI endogen ( 565), feed-back : 565:AM5CI 569:ANKCI 163:FAM5 1371:PNCI AM5E5 eksogen : 194:FMU5 1430:PE5 AM5IB eksogen : 1383:PNIB * AM5NB endogen ( 341), feed-back : 341:AM5NB 347:ANBNB 163:FAM5 254:KVMNB 1356:VNB * AM5NF endogen ( 311), feed-back : 311:AM5NF 319:ANKNF 163:FAM5 252:KVMNF 1354:VNF * AM5NG endogen ( 295), feed-back : 295:AM5NG 298:ANMNG 163:FAM5 250:KVMNG 1352:VNG * AM5NK endogen ( 384), feed-back : 384:AM5NK 392:ANKNK 163:FAM5 257:KVMNK 1359:VNK * AM5NM endogen ( 354), feed-back : 354:AM5NM 363:ANKNM 163:FAM5 255:KVMNM 1357:VNM * AM5NQ endogen ( 401), feed-back : 401:AM5NQ 410:ANQNQ 163:FAM5 258:KVMNQ 1360:VNQ * AM5O endogen ( 526), feed-back : 526:AM5O 194:FMU5 266:KVMO 1368:VO * AM5QH endogen ( 438), feed-back : 438:AM5QH 445:ANKQH 163:FAM5 260:KVMQH 1362:VQH * AM5QQ endogen ( 493), feed-back : 493:AM5QQ 504:ANKQQ 163:FAM5 264:KVMQQ 1366:VQQ * AM6MB endogen ( 418), feed-back : 418:AM6MB 427:ANMB 164:FAM6M 259:KVMB 1361:VB * AM6MCV endogen ( 577), feed-back : 577:AM6MCV 581:ANMCV 164:FAM6M 1375:PNCV AM6ME6 eksogen : 197:FMU6M 1431:PE6 * AM6MIM endogen ( 586), feed-back : 586:AM6MIM 594:ANMIM 164:FAM6M 267:KAIM 1380:PNIM * AM6MNB endogen ( 342), feed-back : 342:AM6MNB 347:ANBNB 164:FAM6M 254:KVMNB 1356:VNB * AM6MNF endogen ( 312), feed-back : 312:AM6MNF 318:ANMNF 164:FAM6M 252:KVMNF 1354:VNF * AM6MNK endogen ( 385), feed-back : 385:AM6MNK 391:ANMNK 164:FAM6M 257:KVMNK 1359:VNK * AM6MNM endogen ( 355), feed-back : 355:AM6MNM 362:ANMNM 164:FAM6M 255:KVMNM 1357:VNM * AM6MNQ endogen ( 402), feed-back : 402:AM6MNQ 408:ANMNQ 164:FAM6M 258:KVMNQ 1360:VNQ * AM6MNT endogen ( 370), feed-back : 370:AM6MNT 377:ANMNT 164:FAM6M 256:KVMNT 1358:VNT * AM6MO endogen ( 527), feed-back : 527:AM6MO 197:FMU6M 266:KVMO 1368:VO * AM6QB endogen ( 419), feed-back : 419:AM6QB 426:ANBB 165:FAM6Q 259:KVMB 1361:VB * AM6QCI endogen ( 566), feed-back : 566:AM6QCI 570:ANQCI 165:FAM6Q 1371:PNCI * AM6QCS endogen ( 584), feed-back : 584:AM6QCS 585:ANQCS * AM6QCV endogen ( 578), feed-back : 578:AM6QCV 583:ANQCV 165:FAM6Q 1375:PNCV AM6QE6 eksogen : 201:FMU6Q 1431:PE6 AM6QIB eksogen : 1383:PNIB * AM6QIM endogen ( 587), feed-back : 587:AM6QIM 596:ANQIM 165:FAM6Q 267:KAIM 1380:PNIM * AM6QNB endogen ( 343), feed-back : 343:AM6QNB 347:ANBNB 165:FAM6Q 254:KVMNB 1356:VNB * AM6QNF endogen ( 313), feed-back : 313:AM6QNF 320:ANQNF 165:FAM6Q 252:KVMNF 1354:VNF * AM6QNK endogen ( 386), feed-back : 386:AM6QNK 393:ANQNK 165:FAM6Q 257:KVMNK 1359:VNK * AM6QNM endogen ( 356), feed-back : 356:AM6QNM 363:ANKNM 165:FAM6Q 255:KVMNM 1357:VNM * AM6QNN endogen ( 328), feed-back : 328:AM6QNN 334:ANQNN 165:FAM6Q 253:KVMNN 1355:VNN * AM6QNQ endogen ( 403), feed-back : 403:AM6QNQ 410:ANQNQ 165:FAM6Q 258:KVMNQ 1360:VNQ * AM6QNT endogen ( 371), feed-back : 371:AM6QNT 378:ANTNT 165:FAM6Q 256:KVMNT 1358:VNT * AM6QO endogen ( 528), feed-back : 528:AM6QO 201:FMU6Q 266:KVMO 1368:VO * AM6QQH endogen ( 439), feed-back : 439:AM6QQH 446:ANQQH 165:FAM6Q 260:KVMQH 1362:VQH * AM6QQQ endogen ( 494), feed-back : 494:AM6QQQ 505:ANQQQ 165:FAM6Q 264:KVMQQ 1366:VQQ AM7BCB eksogen : 203:FM7B 1374:PNCB AM7BE7Q eksogen : 203:FM7B 1433:PE7Q * AM7BIM endogen ( 588), feed-back : 588:AM7BIM 203:FM7B 267:KAIM 225:KFMZ7B 1380:PNIM * AM7BNT endogen ( 372), feed-back : 372:AM7BNT 203:FM7B 256:KVMNT 1358:VNT * AM7BO endogen ( 529), feed-back : 529:AM7BO 203:FM7B 266:KVMO 1368:VO * AM7QB endogen ( 420), feed-back : 420:AM7QB 427:ANMB 166:FAM7Q 259:KVMB 1361:VB * AM7QCB endogen ( 575), feed-back : 575:AM7QCB 576:ANTCB 166:FAM7Q 1374:PNCB * AM7QCV endogen ( 579), feed-back : 579:AM7QCV 581:ANMCV 166:FAM7Q 1375:PNCV * AM7QE endogen ( 286), feed-back : 286:AM7QE 208:FMU7Q 249:KVME 1351:VE AM7QE7Q eksogen : 208:FMU7Q 1433:PE7Q * AM7QIM endogen ( 589), feed-back : 589:AM7QIM 594:ANMIM 166:FAM7Q 267:KAIM 1380:PNIM * AM7QNE endogen ( 301), feed-back : 304:ABNE 301:AM7QNE 166:FAM7Q 251:KVMNE 1353:VNE * AM7QNM endogen ( 357), feed-back : 357:AM7QNM 362:ANMNM 166:FAM7Q 255:KVMNM 1357:VNM * AM7QNT endogen ( 374), feed-back : 374:AM7QNT 377:ANMNT 378:ANTNT 166:FAM7Q 256:KVMNT 1358:VNT * AM7QO endogen ( 531), feed-back : 531:AM7QO 208:FMU7Q 266:KVMO 1368:VO * AM7QQQ endogen ( 495), feed-back : 495:AM7QQQ 505:ANQQQ 166:FAM7Q 264:KVMQQ 1366:VQQ * AM7QQT endogen ( 466), feed-back : 466:AM7QQT 474:AQTQT 166:FAM7Q 262:KVMQT 1364:VQT AM7YCV eksogen : 205:FM7Y 1375:PNCV AM7YE7Y eksogen : 205:FM7Y 1432:PNE7Y * AM7YIM endogen ( 610), feed-back : 205:FM7Y 267:KAIM 1380:PNIM * AM7YNT endogen ( 373), feed-back : 373:AM7YNT 205:FM7Y 256:KVMNT 1358:VNT * AM7YO endogen ( 530), feed-back : 530:AM7YO 205:FM7Y 266:KVMO 1368:VO * AM7YQT endogen ( 465), feed-back : 465:AM7YQT 205:FM7Y 262:KVMQT 1364:VQT * AM8B endogen ( 421), feed-back : 421:AM8B 428:ANKB 427:ANMB 167:FAM8 259:KVMB 1361:VB * AM8CI endogen ( 567), feed-back : 567:AM8CI 569:ANKCI 570:ANQCI 167:FAM8 1371:PNCI * AM8CV endogen ( 580), feed-back : 580:AM8CV 582:ANKCV 581:ANMCV 583:ANQCV 167:FAM8 1375:PNCV AM8E8 eksogen : 212:FMU8 1434:PE8 * AM8H endogen ( 514), feed-back : 517:ABH 514:AM8H 167:FAM8 265:KVMH 1367:VH * AM8IM endogen ( 590), feed-back : 590:AM8IM 594:ANMIM 596:ANQIM 167:FAM8 267:KAIM 1380:PNIM * AM8NK endogen ( 387), feed-back : 387:AM8NK 393:ANQNK 167:FAM8 257:KVMNK 1359:VNK * AM8NM endogen ( 358), feed-back : 358:AM8NM 362:ANMNM 167:FAM8 255:KVMNM 1357:VNM * AM8NQ endogen ( 404), feed-back : 404:AM8NQ 410:ANQNQ 167:FAM8 258:KVMNQ 1360:VNQ * AM8O endogen ( 532), feed-back : 532:AM8O 212:FMU8 266:KVMO 1368:VO * AM8QH endogen ( 440), feed-back : 440:AM8QH 446:ANQQH 167:FAM8 260:KVMQH 1362:VQH * AM8QQ endogen ( 496), feed-back : 496:AM8QQ 505:ANQQQ 167:FAM8 264:KVMQQ 1366:VQQ * AMSB endogen ( 422), feed-back : 422:AMSB 215:FMS 259:KVMB 1361:VB AMSCK eksogen : 215:FMS 1377:PNCK AMSCS eksogen : 609:AQQCS 215:FMS 1378:PNCS * AMSE endogen ( 287), feed-back : 287:AMSE 215:FMS 249:KVME 1351:VE * AMSIM endogen ( 591), feed-back : 591:AMSIM 215:FMS 267:KAIM 1380:PNIM * AMSNM endogen ( 359), feed-back : 359:AMSNM 215:FMS 255:KVMNM 1357:VNM * AMSO endogen ( 533), feed-back : 533:AMSO 215:FMS 266:KVMO 1368:VO * AMSQF endogen ( 480), feed-back : 480:AMSQF 215:FMS 263:KVMQF 1365:VQF * AMSQH endogen ( 441), feed-back : 441:AMSQH 215:FMS 260:KVMQH 1362:VQH * AMSQQ endogen ( 497), feed-back : 497:AMSQQ 215:FMS 264:KVMQQ 1366:VQQ * AMSQS endogen ( 456), feed-back : 456:AMSQS 459:ANTQS 215:FMS 228:KFMZS 261:KVMQS 1363:VQS * AMSQT endogen ( 467), feed-back : 467:AMSQT 215:FMS 262:KVMQT 1364:VQT * ANBB endogen ( 426), feed-back : 426:ANBB 625:FXNB 259:KVMB 1361:VB ANBCV eksogen : 625:FXNB 1375:PNCV ANBE2 eksogen : 625:FXNB 1428:PE2 ANBE6 eksogen : 625:FXNB 1431:PE6 * ANBIM endogen ( 593), feed-back : 593:ANBIM 625:FXNB 267:KAIM 1380:PNIM * ANBNB endogen ( 347), feed-back : 347:ANBNB 625:FXNB 254:KVMNB 1356:VNB * ANBNQ endogen ( 407), feed-back : 407:ANBNQ 625:FXNB 258:KVMNQ 1360:VNQ * ANBO endogen ( 540), feed-back : 540:ANBO 625:FXNB 266:KVMO 1368:VO * ANEA endogen ( 275), feed-back : 275:ANEA 623:FXNE 229:KVEA 1458:PVEA 1350:VA * ANEB endogen ( 425), feed-back : 425:ANEB 623:FXNE 240:KVEB 1469:PVEB 1361:VB ANECE eksogen : 623:FXNE 1372:PNCE ANEE3 eksogen : 604:ANGE3 623:FXNE 1429:PE3 * ANEH endogen ( 516), feed-back : 516:ANEH 623:FXNE 246:KVEH 1475:PVEH 1367:VH * ANENB endogen ( 346), feed-back : 346:ANENB 623:FXNE 235:KVENB 1464:PVENB 1356:VNB * ANENE endogen ( 303), feed-back : 303:ANENE 623:FXNE 232:KVENE 1461:PVENE 1353:VNE * ANENF endogen ( 316), feed-back : 316:ANENF 623:FXNE 233:KVENF 1462:PVENF 1354:VNF * ANENG endogen ( 297), feed-back : 297:ANENG 623:FXNE 231:KVENG 1460:PVENG 1352:VNG * ANENK endogen ( 389), feed-back : 389:ANENK 623:FXNE 238:KVENK 1467:PVENK 1359:VNK * ANENM endogen ( 361), feed-back : 361:ANENM 623:FXNE 236:KVENM 1465:PVENM 1357:VNM * ANENN endogen ( 331), feed-back : 331:ANENN 623:FXNE 234:KVENN 1463:PVENN 1355:VNN * ANENQ endogen ( 406), feed-back : 406:ANENQ 623:FXNE 239:KVENQ 1468:PVENQ 1360:VNQ * ANENT endogen ( 376), feed-back : 376:ANENT 623:FXNE 237:KVENT 1466:PVENT 1358:VNT * ANEO endogen ( 537), feed-back : 537:ANEO 623:FXNE 247:KVEO 1476:PVEO 1368:VO * ANEQF endogen ( 482), feed-back : 482:ANEQF 623:FXNE 244:KVEQF 1473:PVEQF 1365:VQF * ANEQH endogen ( 443), feed-back : 443:ANEQH 623:FXNE 241:KVEQH 1470:PVEQH 1362:VQH * ANEQQ endogen ( 499), feed-back : 499:ANEQQ 623:FXNE 245:KVEQQ 1474:PVEQQ 1366:VQQ * ANEQS endogen ( 458), feed-back : 458:ANEQS 623:FXNE 242:KVEQS 1471:PVEQS 1363:VQS * ANEQT endogen ( 469), feed-back : 469:ANEQT 623:FXNE 243:KVEQT 1472:PVEQT 1364:VQT * ANFA endogen ( 276), feed-back : 276:ANFA 137:FNFE0 248:KVMA 1350:VA * ANFCF endogen ( 556), feed-back : 556:ANFCF 137:FNFE0 1369:PNCF * ANFCN endogen ( 559), feed-back : 559:ANFCN 137:FNFE0 1370:PNCN ANFE2 eksogen : 137:FNFE0 1428:PE2 ANFE5 eksogen : 137:FNFE0 1430:PE5 * ANFNF endogen ( 317), feed-back : 317:ANFNF 137:FNFE0 252:KVMNF 1354:VNF * ANFNK endogen ( 390), feed-back : 390:ANFNK 137:FNFE0 257:KVMNK 1359:VNK * ANFO endogen ( 538), feed-back : 538:ANFO 137:FNFE0 266:KVMO 1368:VO * ANFQQ endogen ( 500), feed-back : 500:ANFQQ 137:FNFE0 264:KVMQQ 1366:VQQ * ANGA endogen ( 274), feed-back : 274:ANGA 622:FXNG 229:KVEA 1458:PVEA 1350:VA * ANGB endogen ( 424), feed-back : 424:ANGB 622:FXNG 240:KVEB 1469:PVEB 1361:VB * ANGCE endogen ( 572), feed-back : 572:ANGCE 622:FXNG 1372:PNCE * ANGCG endogen ( 574), feed-back : 574:ANGCG 622:FXNG 1373:PNCG * ANGE endogen ( 288), feed-back : 288:ANGE 622:FXNG 230:KVEE 1459:PVEE 1351:VE ANGE3 endogen ( 604) : 622:FXNG 1429:PE3 * ANGH endogen ( 515), feed-back : 515:ANGH 622:FXNG 246:KVEH 1475:PVEH 1367:VH * ANGNB endogen ( 345), feed-back : 345:ANGNB 622:FXNG 235:KVENB 1464:PVENB 1356:VNB * ANGNE endogen ( 302), feed-back : 302:ANGNE 622:FXNG 232:KVENE 1461:PVENE 1353:VNE * ANGNF endogen ( 315), feed-back : 315:ANGNF 622:FXNG 233:KVENF 1462:PVENF 1354:VNF * ANGNG endogen ( 296), feed-back : 296:ANGNG 622:FXNG 231:KVENG 1460:PVENG 1352:VNG * ANGNK endogen ( 388), feed-back : 388:ANGNK 622:FXNG 238:KVENK 1467:PVENK 1359:VNK * ANGNM endogen ( 360), feed-back : 360:ANGNM 622:FXNG 236:KVENM 1465:PVENM 1357:VNM * ANGNN endogen ( 330), feed-back : 330:ANGNN 622:FXNG 234:KVENN 1463:PVENN 1355:VNN * ANGNQ endogen ( 405), feed-back : 405:ANGNQ 622:FXNG 239:KVENQ 1468:PVENQ 1360:VNQ * ANGNT endogen ( 375), feed-back : 375:ANGNT 622:FXNG 237:KVENT 1466:PVENT 1358:VNT * ANGO endogen ( 536), feed-back : 536:ANGO 622:FXNG 247:KVEO 1476:PVEO 1368:VO * ANGQF endogen ( 481), feed-back : 481:ANGQF 622:FXNG 244:KVEQF 1473:PVEQF 1365:VQF * ANGQH endogen ( 442), feed-back : 442:ANGQH 622:FXNG 241:KVEQH 1470:PVEQH 1362:VQH * ANGQQ endogen ( 498), feed-back : 498:ANGQQ 622:FXNG 245:KVEQQ 1474:PVEQQ 1366:VQQ * ANGQS endogen ( 457), feed-back : 457:ANGQS 622:FXNG 242:KVEQS 1471:PVEQS 1363:VQS * ANGQT endogen ( 468), feed-back : 468:ANGQT 622:FXNG 243:KVEQT 1472:PVEQT 1364:VQT * ANKA endogen ( 279), feed-back : 279:ANKA 628:FXNK 248:KVMA 1350:VA * ANKB endogen ( 428), feed-back : 428:ANKB 628:FXNK 259:KVMB 1361:VB * ANKCI endogen ( 569), feed-back : 569:ANKCI 628:FXNK 1371:PNCI * ANKCV endogen ( 582), feed-back : 582:ANKCV 628:FXNK 1375:PNCV ANKE2 eksogen : 628:FXNK 1428:PE2 ANKE5 eksogen : 628:FXNK 1430:PE5 ANKE6 eksogen : 628:FXNK 1431:PE6 ANKE8 eksogen : 628:FXNK 1434:PE8 * ANKIM endogen ( 595), feed-back : 595:ANKIM 628:FXNK 267:KAIM 1380:PNIM * ANKNF endogen ( 319), feed-back : 319:ANKNF 628:FXNK 252:KVMNF 1354:VNF * ANKNK endogen ( 392), feed-back : 392:ANKNK 628:FXNK 257:KVMNK 1359:VNK * ANKNM endogen ( 363), feed-back : 363:ANKNM 628:FXNK 255:KVMNM 1357:VNM * ANKNQ endogen ( 409), feed-back : 409:ANKNQ 628:FXNK 258:KVMNQ 1360:VNQ * ANKO endogen ( 543), feed-back : 543:ANKO 628:FXNK 266:KVMO 1368:VO * ANKQH endogen ( 445), feed-back : 445:ANKQH 628:FXNK 260:KVMQH 1362:VQH * ANKQQ endogen ( 504), feed-back : 504:ANKQQ 628:FXNK 264:KVMQQ 1366:VQQ * ANMA endogen ( 277), feed-back : 277:ANMA 626:FXNM 248:KVMA 1350:VA * ANMB endogen ( 427), feed-back : 427:ANMB 626:FXNM 259:KVMB 1361:VB ANMCS eksogen : 609:AQQCS 626:FXNM 1378:PNCS * ANMCV endogen ( 581), feed-back : 581:ANMCV 626:FXNM 1375:PNCV * ANME endogen ( 289), feed-back : 289:ANME 626:FXNM 249:KVME 1351:VE ANME2 eksogen : 626:FXNM 1428:PE2 ANME6 eksogen : 626:FXNM 1431:PE6 ANME7Q eksogen : 626:FXNM 1433:PE7Q ANME8 eksogen : 626:FXNM 1434:PE8 * ANMIM endogen ( 594), feed-back : 594:ANMIM 626:FXNM 267:KAIM 1380:PNIM * ANMNB endogen ( 348), feed-back : 348:ANMNB 626:FXNM 254:KVMNB 1356:VNB * ANMNF endogen ( 318), feed-back : 318:ANMNF 626:FXNM 252:KVMNF 1354:VNF * ANMNG endogen ( 298), feed-back : 298:ANMNG 626:FXNM 250:KVMNG 1352:VNG * ANMNK endogen ( 391), feed-back : 391:ANMNK 626:FXNM 257:KVMNK 1359:VNK * ANMNM endogen ( 362), feed-back : 362:ANMNM 626:FXNM 255:KVMNM 1357:VNM * ANMNN endogen ( 333), feed-back : 333:ANMNN 626:FXNM 253:KVMNN 1355:VNN * ANMNQ endogen ( 408), feed-back : 408:ANMNQ 626:FXNM 258:KVMNQ 1360:VNQ * ANMNT endogen ( 377), feed-back : 377:ANMNT 626:FXNM 256:KVMNT 1358:VNT * ANMO endogen ( 541), feed-back : 541:ANMO 626:FXNM 266:KVMO 1368:VO * ANMQH endogen ( 444), feed-back : 444:ANMQH 626:FXNM 260:KVMQH 1362:VQH * ANMQQ endogen ( 502), feed-back : 502:ANMQQ 626:FXNM 264:KVMQQ 1366:VQQ * ANNCN endogen ( 560), feed-back : 560:ANNCN 624:FXNN 1370:PNCN ANNE0 eksogen : 624:FXNN ANNE1 eksogen : 624:FXNN 1427:PE1 * ANNNN endogen ( 332), feed-back : 332:ANNNN 624:FXNN 253:KVMNN 1355:VNN * ANNO endogen ( 539), feed-back : 539:ANNO 624:FXNN 266:KVMO 1368:VO * ANNQQ endogen ( 501), feed-back : 501:ANNQQ 624:FXNN 264:KVMQQ 1366:VQQ * ANQB endogen ( 429), feed-back : 429:ANQB 629:FXNQ 259:KVMB 1361:VB * ANQCI endogen ( 570), feed-back : 570:ANQCI 629:FXNQ 1371:PNCI * ANQCS endogen ( 585), feed-back : 585:ANQCS 609:AQQCS 629:FXNQ 1378:PNCS * ANQCV endogen ( 583), feed-back : 583:ANQCV 629:FXNQ 1375:PNCV ANQE6 eksogen : 629:FXNQ 1431:PE6 ANQE8 eksogen : 629:FXNQ 1434:PE8 * ANQIM endogen ( 596), feed-back : 596:ANQIM 629:FXNQ 267:KAIM 1380:PNIM * ANQNF endogen ( 320), feed-back : 320:ANQNF 629:FXNQ 252:KVMNF 1354:VNF * ANQNK endogen ( 393), feed-back : 393:ANQNK 629:FXNQ 257:KVMNK 1359:VNK * ANQNM endogen ( 364), feed-back : 364:ANQNM 629:FXNQ 255:KVMNM 1357:VNM * ANQNN endogen ( 334), feed-back : 334:ANQNN 629:FXNQ 253:KVMNN 1355:VNN * ANQNQ endogen ( 410), feed-back : 410:ANQNQ 629:FXNQ 258:KVMNQ 1360:VNQ * ANQO endogen ( 544), feed-back : 544:ANQO 629:FXNQ 266:KVMO 1368:VO * ANQQF endogen ( 483), feed-back : 483:ANQQF 629:FXNQ 263:KVMQF 1365:VQF * ANQQH endogen ( 446), feed-back : 446:ANQQH 629:FXNQ 260:KVMQH 1362:VQH * ANQQQ endogen ( 505), feed-back : 505:ANQQQ 629:FXNQ 264:KVMQQ 1366:VQQ * ANQQT endogen ( 470), feed-back : 470:ANQQT 629:FXNQ 262:KVMQT 1364:VQT * ANTA endogen ( 278), feed-back : 278:ANTA 627:FXNT 248:KVMA 1350:VA * ANTCB endogen ( 576), feed-back : 576:ANTCB 627:FXNT 1374:PNCB ANTCV eksogen : 627:FXNT 1375:PNCV * ANTE endogen ( 290), feed-back : 290:ANTE 627:FXNT 249:KVME 1351:VE ANTE7Q eksogen : 627:FXNT 1433:PE7Q ANTE7Y eksogen : 627:FXNT 1432:PNE7Y * ANTIM endogen ( 611), feed-back : 611:ANTIM 627:FXNT 267:KAIM 1380:PNIM * ANTNT endogen ( 378), feed-back : 378:ANTNT 627:FXNT 256:KVMNT 1358:VNT * ANTO endogen ( 542), feed-back : 542:ANTO 627:FXNT 266:KVMO 1368:VO * ANTQQ endogen ( 503), feed-back : 503:ANTQQ 627:FXNT 264:KVMQQ 1366:VQQ * ANTQS endogen ( 459), feed-back : 459:ANTQS 627:FXNT 261:KVMQS 1363:VQS * AOB endogen ( 435), feed-back : 435:AOB 1065:FOCO 259:KVMB 1361:VB AOCO endogen ( 618), ikke-bestemmende. * AOCS endogen ( 608), feed-back : 608:AOCS 609:AQQCS 1065:FOCO 1378:PNCS AOESQ eksogen : 1065:FOCO 1435:PESQ * AOO endogen ( 552), feed-back : 552:AOO 1065:FOCO 266:KVMO 1368:VO * AOQF endogen ( 489), feed-back : 489:AOQF 1065:FOCO 263:KVMQF 1365:VQF * AOQH endogen ( 453), feed-back : 453:AOQH 1065:FOCO 260:KVMQH 1362:VQH * AOQQ endogen ( 511), feed-back : 511:AOQQ 1065:FOCO 264:KVMQQ 1366:VQQ * AOQT endogen ( 477), feed-back : 477:AOQT 1065:FOCO 262:KVMQT 1364:VQT * AQFB endogen ( 433), feed-back : 433:AQFB 634:FXQF 259:KVMB 1361:VB AQFCS eksogen : 609:AQQCS 634:FXQF 1378:PNCS AQFESQ eksogen : 634:FXQF 1435:PESQ * AQFO endogen ( 549), feed-back : 549:AQFO 634:FXQF 266:KVMO 1368:VO * AQFQF endogen ( 486), feed-back : 486:AQFQF 634:FXQF 263:KVMQF 1365:VQF * AQFQH endogen ( 451), feed-back : 451:AQFQH 634:FXQF 260:KVMQH 1362:VQH * AQFQQ endogen ( 509), feed-back : 509:AQFQQ 634:FXQF 264:KVMQQ 1366:VQQ * AQFQT endogen ( 475), feed-back : 475:AQFQT 634:FXQF 262:KVMQT 1364:VQT * AQHA endogen ( 281), feed-back : 281:AQHA 631:FXQH 248:KVMA 1350:VA * AQHB endogen ( 431), feed-back : 431:AQHB 631:FXQH 259:KVMB 1361:VB AQHCB eksogen : 631:FXQH 1374:PNCB AQHCE eksogen : 631:FXQH 1372:PNCE AQHCF eksogen : 631:FXQH 1369:PNCF AQHCG eksogen : 631:FXQH 1373:PNCG AQHCI eksogen : 631:FXQH 1371:PNCI AQHCN eksogen : 631:FXQH 1370:PNCN AQHCO endogen ( 614) : 631:FXQH AQHCS eksogen : 609:AQQCS 631:FXQH 1378:PNCS AQHCV eksogen : 631:FXQH 1375:PNCV AQHE0 eksogen : 631:FXQH AQHE1 eksogen : 631:FXQH 1427:PE1 AQHE2 eksogen : 631:FXQH 1428:PE2 AQHE3 eksogen : 604:ANGE3 631:FXQH 1429:PE3 AQHE5 eksogen : 631:FXQH 1430:PE5 AQHE6 eksogen : 631:FXQH 1431:PE6 AQHE7Q eksogen : 631:FXQH 1433:PE7Q AQHE8 eksogen : 631:FXQH 1434:PE8 AQHESQ eksogen : 631:FXQH 1435:PESQ * AQHIM endogen ( 597), feed-back : 597:AQHIM 631:FXQH 267:KAIM 1380:PNIM * AQHNB endogen ( 349), feed-back : 349:AQHNB 631:FXQH 254:KVMNB 1356:VNB * AQHNF endogen ( 321), feed-back : 321:AQHNF 631:FXQH 252:KVMNF 1354:VNF * AQHNK endogen ( 394), feed-back : 394:AQHNK 631:FXQH 257:KVMNK 1359:VNK * AQHNM endogen ( 365), feed-back : 365:AQHNM 631:FXQH 255:KVMNM 1357:VNM * AQHNQ endogen ( 411), feed-back : 411:AQHNQ 631:FXQH 258:KVMNQ 1360:VNQ * AQHNT endogen ( 379), feed-back : 379:AQHNT 631:FXQH 256:KVMNT 1358:VNT * AQHO endogen ( 546), feed-back : 546:AQHO 631:FXQH 266:KVMO 1368:VO * AQHQH endogen ( 448), feed-back : 448:AQHQH 631:FXQH 260:KVMQH 1362:VQH * AQHQQ endogen ( 507), feed-back : 507:AQHQQ 631:FXQH 264:KVMQQ 1366:VQQ * AQHQT endogen ( 472), feed-back : 472:AQHQT 631:FXQH 262:KVMQT 1364:VQT * AQQA endogen ( 283), feed-back : 283:AQQA 635:FXQQ 248:KVMA 1350:VA * AQQB endogen ( 434), feed-back : 434:AQQB 635:FXQQ 259:KVMB 1361:VB AQQCH eksogen : 635:FXQQ 1278:PXH AQQCO endogen ( 616) : 635:FXQQ AQQCS endogen ( 609) : 635:FXQQ 1378:PNCS * AQQE endogen ( 292), feed-back : 292:AQQE 635:FXQQ 249:KVME 1351:VE AQQE8 eksogen : 635:FXQQ 1434:PE8 AQQESQ eksogen : 635:FXQQ 1435:PESQ * AQQH endogen ( 518), feed-back : 518:AQQH 635:FXQQ 265:KVMH 1367:VH AQQIB eksogen : 635:FXQQ 1383:PNIB * AQQIM endogen ( 598), feed-back : 598:AQQIM 635:FXQQ 267:KAIM 1380:PNIM * AQQNB endogen ( 351), feed-back : 351:AQQNB 635:FXQQ 254:KVMNB 1356:VNB * AQQNE endogen ( 305), feed-back : 305:AQQNE 635:FXQQ 251:KVMNE 1353:VNE * AQQNF endogen ( 323), feed-back : 323:AQQNF 635:FXQQ 252:KVMNF 1354:VNF * AQQNK endogen ( 396), feed-back : 396:AQQNK 635:FXQQ 257:KVMNK 1359:VNK * AQQNM endogen ( 367), feed-back : 367:AQQNM 635:FXQQ 255:KVMNM 1357:VNM * AQQNN endogen ( 336), feed-back : 336:AQQNN 635:FXQQ 253:KVMNN 1355:VNN * AQQNQ endogen ( 413), feed-back : 413:AQQNQ 635:FXQQ 258:KVMNQ 1360:VNQ * AQQNT endogen ( 380), feed-back : 380:AQQNT 635:FXQQ 256:KVMNT 1358:VNT * AQQO endogen ( 550), feed-back : 550:AQQO 635:FXQQ 266:KVMO 1368:VO * AQQQF endogen ( 487), feed-back : 487:AQQQF 635:FXQQ 263:KVMQF 1365:VQF * AQQQH endogen ( 452), feed-back : 452:AQQQH 635:FXQQ 260:KVMQH 1362:VQH * AQQQQ endogen ( 510), feed-back : 510:AQQQQ 635:FXQQ 264:KVMQQ 1366:VQQ * AQQQS endogen ( 462), feed-back : 462:AQQQS 635:FXQQ 261:KVMQS 1363:VQS * AQQQT endogen ( 476), feed-back : 476:AQQQT 635:FXQQ 262:KVMQT 1364:VQT AQSCK eksogen : 632:FXQS 1377:PNCK * AQSO endogen ( 547), feed-back : 547:AQSO 632:FXQS 266:KVMO 1368:VO * AQSQH endogen ( 449), feed-back : 449:AQSQH 632:FXQS 260:KVMQH 1362:VQH * AQSQS endogen ( 460), feed-back : 460:AQSQS 632:FXQS 261:KVMQS 1363:VQS * AQSQT endogen ( 473), feed-back : 473:AQSQT 632:FXQS 262:KVMQT 1364:VQT * AQTA endogen ( 282), feed-back : 282:AQTA 633:FXQT 248:KVMA 1350:VA * AQTB endogen ( 432), feed-back : 432:AQTB 633:FXQT 259:KVMB 1361:VB AQTCK eksogen : 633:FXQT 1377:PNCK AQTCO endogen ( 615) : 633:FXQT AQTCS eksogen : 609:AQQCS 633:FXQT 1378:PNCS * AQTE endogen ( 291), feed-back : 291:AQTE 633:FXQT 249:KVME 1351:VE AQTESQ eksogen : 633:FXQT 1435:PESQ * AQTNB endogen ( 350), feed-back : 350:AQTNB 633:FXQT 254:KVMNB 1356:VNB * AQTNF endogen ( 322), feed-back : 322:AQTNF 633:FXQT 252:KVMNF 1354:VNF * AQTNG endogen ( 299), feed-back : 299:AQTNG 633:FXQT 250:KVMNG 1352:VNG * AQTNK endogen ( 395), feed-back : 395:AQTNK 633:FXQT 257:KVMNK 1359:VNK * AQTNM endogen ( 366), feed-back : 366:AQTNM 633:FXQT 255:KVMNM 1357:VNM * AQTNN endogen ( 335), feed-back : 335:AQTNN 633:FXQT 253:KVMNN 1355:VNN * AQTNQ endogen ( 412), feed-back : 412:AQTNQ 633:FXQT 258:KVMNQ 1360:VNQ * AQTO endogen ( 548), feed-back : 548:AQTO 633:FXQT 266:KVMO 1368:VO * AQTQF endogen ( 485), feed-back : 485:AQTQF 633:FXQT 263:KVMQF 1365:VQF * AQTQH endogen ( 450), feed-back : 450:AQTQH 633:FXQT 260:KVMQH 1362:VQH * AQTQQ endogen ( 508), feed-back : 508:AQTQQ 633:FXQT 264:KVMQQ 1366:VQQ * AQTQS endogen ( 461), feed-back : 461:AQTQS 633:FXQT 261:KVMQS 1363:VQS * AQTQT endogen ( 474), feed-back : 474:AQTQT 633:FXQT 262:KVMQT 1364:VQT * ASIA endogen ( 284), feed-back : 284:ASIA 248:KVMA * ASIB endogen ( 436), feed-back : 436:ASIB 259:KVMB ASICO endogen ( 617), ikke-bestemmende. ASICS eksogen : 609:AQQCS * ASIE endogen ( 293), feed-back : 293:ASIE 249:KVME ASIE3 eksogen : 604:ANGE3 * ASIH endogen ( 519), feed-back : 519:ASIH 265:KVMH * ASIIM endogen ( 599), feed-back : 599:ASIIM 267:KAIM * ASINB endogen ( 352), feed-back : 352:ASINB 254:KVMNB * ASINE endogen ( 306), feed-back : 306:ASINE 251:KVMNE * ASINF endogen ( 324), feed-back : 324:ASINF 252:KVMNF * ASING endogen ( 300), feed-back : 300:ASING 250:KVMNG * ASINK endogen ( 397), feed-back : 397:ASINK 257:KVMNK * ASINM endogen ( 368), feed-back : 368:ASINM 255:KVMNM * ASINN endogen ( 337), feed-back : 337:ASINN 253:KVMNN * ASINQ endogen ( 414), feed-back : 414:ASINQ 258:KVMNQ * ASINT endogen ( 381), feed-back : 381:ASINT 256:KVMNT * ASIO endogen ( 553), feed-back : 553:ASIO 266:KVMO * ASIQF endogen ( 488), feed-back : 488:ASIQF 263:KVMQF * ASIQH endogen ( 454), feed-back : 454:ASIQH 260:KVMQH * ASIQQ endogen ( 512), feed-back : 512:ASIQQ 264:KVMQQ * ASIQS endogen ( 463), feed-back : 463:ASIQS 261:KVMQS * ASIQT endogen ( 478), feed-back : 478:ASIQT 262:KVMQT BENE eksogen : 603:AEE3 602:AENE BENG eksogen : 603:AEE3 600:AENG BFINVBA eksogen : 90:FINVBP 1085:FKNBA 1081:UIBA BFINVBB eksogen : 90:FINVBP 1139:FKNBB 1135:UIBB BFINVBE eksogen : 90:FINVBP 1017:FKNBE 1015:UIBE BFINVBH eksogen : 10:CHE 75:FINVBH 80:FKNBHL 1376:PNCH BFINVBNB eksogen : 90:FINVBP 1109:FKNBNB 1105:UIBNB BFINVBNE eksogen : 90:FINVBP 989:FKNBNE 975:UIBNE BFINVBNF eksogen : 90:FINVBP 1097:FKNBNF 1093:UIBNF BFINVBNG eksogen : 90:FINVBP 1091:FKNBNG 1087:UIBNG BFINVBNK eksogen : 90:FINVBP 1127:FKNBNK 1123:UIBNK BFINVBNM eksogen : 90:FINVBP 1115:FKNBNM 1111:UIBNM BFINVBNN eksogen : 90:FINVBP 1103:FKNBNN 1099:UIBNN BFINVBNQ eksogen : 90:FINVBP 1133:FKNBNQ 1129:UIBNQ BFINVBNT eksogen : 90:FINVBP 1121:FKNBNT 1117:UIBNT BFINVBO eksogen : 1044:FINVBO 1043:FKNBO 1046:UIBO BFINVBQF eksogen : 90:FINVBP 1163:FKNBQF 1159:UIBQF BFINVBQH eksogen : 90:FINVBP 1145:FKNBQH 1141:UIBQH BFINVBQQ eksogen : 90:FINVBP 1169:FKNBQQ 1165:UIBQQ BFINVBQS eksogen : 90:FINVBP 1151:FKNBQS 1147:UIBQS BFINVBQT eksogen : 90:FINVBP 1157:FKNBQT 1153:UIBQT BFINVCB eksogen : 50:FKNCB 41:UCB1 BFINVMA eksogen : 87:FINVMP 747:FKNMA 742:UIMA BFINVMB eksogen : 87:FINVMP 889:FKNMB 884:UIMB BFINVME eksogen : 87:FINVMP 1010:FKNME 1013:UIME BFINVMH eksogen : 87:FINVMP 1026:FKNMH 1029:UIMH BFINVMNB eksogen : 87:FINVMP 809:FKNMNB 804:UIMNB BFINVMNE eksogen : 87:FINVMP 993:FKNMNE 978:UIMNE BFINVMNF eksogen : 87:FINVMP 777:FKNMNF 772:UIMNF BFINVMNG eksogen : 87:FINVMP 762:FKNMNG 758:UIMNG BFINVMNK eksogen : 87:FINVMP 857:FKNMNK 852:UIMNK BFINVMNM eksogen : 87:FINVMP 825:FKNMNM 820:UIMNM BFINVMNN eksogen : 87:FINVMP 793:FKNMNN 788:UIMNN BFINVMNQ eksogen : 87:FINVMP 873:FKNMNQ 868:UIMNQ BFINVMNT eksogen : 87:FINVMP 841:FKNMNT 836:UIMNT BFINVMO eksogen : 1038:FINVMO 1037:FKNMO 1041:UIMO BFINVMQF eksogen : 87:FINVMP 950:FKNMQF 946:UIMQF BFINVMQH eksogen : 87:FINVMP 905:FKNMQH 900:UIMQH BFINVMQQ eksogen : 87:FINVMP 965:FKNMQQ 960:UIMQQ BFINVMQS eksogen : 87:FINVMP 920:FKNMQS 916:UIMQS BFINVMQT eksogen : 87:FINVMP 935:FKNMQT 930:UIMQT BFIVBA eksogen : 1084:FIBA 91:FIVBP BFIVBB eksogen : 1138:FIBB 91:FIVBP BFIVBE eksogen : 91:FIVBP 1016:FKBE BFIVBH eksogen : 74:FIBH 78:FKBHL BFIVBNB eksogen : 1108:FIBNB 91:FIVBP BFIVBNE eksogen : 988:FIBNE 91:FIVBP BFIVBNF eksogen : 1096:FIBNF 91:FIVBP BFIVBNG eksogen : 1090:FIBNG 91:FIVBP BFIVBNK eksogen : 1126:FIBNK 91:FIVBP BFIVBNM eksogen : 1114:FIBNM 91:FIVBP BFIVBNN eksogen : 1102:FIBNN 91:FIVBP BFIVBNQ eksogen : 1132:FIBNQ 91:FIVBP BFIVBNT eksogen : 1120:FIBNT 91:FIVBP BFIVBO eksogen : 1042:FKBO BFIVBQF eksogen : 1162:FIBQF 91:FIVBP BFIVBQH eksogen : 1144:FIBQH 91:FIVBP BFIVBQQ eksogen : 1168:FIBQQ 91:FIVBP BFIVBQS eksogen : 1150:FIBQS 91:FIVBP BFIVBQT eksogen : 1156:FIBQT 91:FIVBP BFIVCB eksogen : 49:FCB BFIVMA eksogen : 746:FIMA 88:FIVMP BFIVMB eksogen : 888:FIMB 88:FIVMP BFIVME eksogen : 88:FIVMP 1009:FKME BFIVMH eksogen : 88:FIVMP 1025:FKMH BFIVMNB eksogen : 808:FIMNB 88:FIVMP BFIVMNE eksogen : 992:FIMNE 88:FIVMP BFIVMNF eksogen : 776:FIMNF 88:FIVMP BFIVMNG eksogen : 761:FIMNG 88:FIVMP BFIVMNK eksogen : 856:FIMNK 88:FIVMP BFIVMNM eksogen : 824:FIMNM 88:FIVMP BFIVMNN eksogen : 792:FIMNN 88:FIVMP BFIVMNQ eksogen : 872:FIMNQ 88:FIVMP BFIVMNT eksogen : 840:FIMNT 88:FIVMP BFIVMO eksogen : 1036:FKMO BFIVMQF eksogen : 949:FIMQF 88:FIVMP BFIVMQH eksogen : 904:FIMQH 88:FIVMP BFIVMQQ eksogen : 964:FIMQQ 88:FIVMP BFIVMQS eksogen : 919:FIMQS 88:FIVMP BFIVMQT eksogen : 934:FIMQT 88:FIVMP BFKBNE1 eksogen : 987:FKBNE 986:FKBNEW1 979:PKZNE1 BFKMNE1 eksogen : 991:FKMNE 990:FKMNEW1 979:PKZNE1 BFKNBA endogen (1080) : 1081:UIBA BFKNBB endogen (1134) : 1135:UIBB BFKNBE endogen (1014) : 1015:UIBE BFKNBH endogen ( 69), ikke-bestemmende. BFKNBNB endogen (1104) : 1105:UIBNB BFKNBNE endogen ( 974) : 975:UIBNE BFKNBNF endogen (1092) : 1093:UIBNF BFKNBNG endogen (1086) : 1087:UIBNG BFKNBNK endogen (1122) : 1123:UIBNK BFKNBNM endogen (1110) : 1111:UIBNM BFKNBNN endogen (1098) : 1099:UIBNN BFKNBNQ endogen (1128) : 1129:UIBNQ BFKNBNT endogen (1116) : 1117:UIBNT BFKNBO endogen (1045) : 1046:UIBO BFKNBQF endogen (1158) : 1159:UIBQF BFKNBQH endogen (1140) : 1141:UIBQH BFKNBQQ endogen (1164) : 1165:UIBQQ BFKNBQS endogen (1146) : 1147:UIBQS BFKNBQT endogen (1152) : 1153:UIBQT BFKNMA endogen ( 741) : 742:UIMA BFKNMB endogen ( 883) : 884:UIMB BFKNME endogen (1012) : 1013:UIME BFKNMH endogen (1028) : 1029:UIMH BFKNMNB endogen ( 803) : 804:UIMNB BFKNMNE endogen ( 977) : 978:UIMNE BFKNMNF endogen ( 771) : 772:UIMNF BFKNMNG endogen ( 757) : 758:UIMNG BFKNMNK endogen ( 851) : 852:UIMNK BFKNMNM endogen ( 819) : 820:UIMNM BFKNMNN endogen ( 787) : 788:UIMNN BFKNMNQ endogen ( 867) : 868:UIMNQ BFKNMNT endogen ( 835) : 836:UIMNT BFKNMO endogen (1039) : 1041:UIMO BFKNMQF endogen ( 945) : 946:UIMQF BFKNMQH endogen ( 899) : 900:UIMQH BFKNMQQ endogen ( 959) : 960:UIMQQ BFKNMQS endogen ( 915) : 916:UIMQS BFKNMQT endogen ( 929) : 930:UIMQT BFVMNE1 eksogen : 1002:FVMNE 1001:FVMNEW1 979:PKZNE1 BHQNE1 eksogen : 995:HQNE1 994:HQNEW1 979:PKZNE1 BHVEA eksogen : 1458:PVEA BHVEB eksogen : 1469:PVEB BHVEE eksogen : 1459:PVEE BHVEH eksogen : 1475:PVEH BHVENB eksogen : 1464:PVENB BHVENE eksogen : 1461:PVENE BHVENF eksogen : 1462:PVENF BHVENG eksogen : 1460:PVENG BHVENK eksogen : 1467:PVENK BHVENM eksogen : 1465:PVENM BHVENN eksogen : 1463:PVENN BHVENQ eksogen : 1468:PVENQ BHVENT eksogen : 1466:PVENT BHVEO eksogen : 1476:PVEO BHVEQF eksogen : 1473:PVEQF BHVEQH eksogen : 1470:PVEQH BHVEQQ eksogen : 1474:PVEQQ BHVEQS eksogen : 1471:PVEQS BHVEQT eksogen : 1472:PVEQT BIVBP eksogen : 85:BIVBU 1542:IVBPS1 BIVBP0 eksogen : 85:BIVBU 1542:IVBPS1 BIVBP1 eksogen : 85:BIVBU BIVBPW eksogen : 85:BIVBU 1542:IVBPS1 BIVBU endogen ( 85) : 1081:UIBA 1135:UIBB 1015:UIBE 1105:UIBNB 975:UIBNE 1093:UIBNF 1087:UIBNG 1123:UIBNK 1111:UIBNM 1099:UIBNN 1129:UIBNQ 1117:UIBNT 1046:UIBO 1159:UIBQF 1141:UIBQH 1165:UIBQQ 1147:UIBQS 1153:UIBQT BIVMP eksogen : 84:BIVMU 1541:IVMPS1 BIVMP0 eksogen : 84:BIVMU 1541:IVMPS1 BIVMP1 eksogen : 84:BIVMU 1541:IVMPS1 BIVMU endogen ( 84) : 742:UIMA 884:UIMB 1013:UIME 1029:UIMH 804:UIMNB 978:UIMNE 772:UIMNF 758:UIMNG 852:UIMNK 820:UIMNM 788:UIMNN 868:UIMNQ 836:UIMNT 1041:UIMO 946:UIMQF 900:UIMQH 960:UIMQQ 916:UIMQS 930:UIMQT BM0IL eksogen : 122:FILM0 BM7YIL eksogen : 132:FILM7Y BNGIL eksogen : 111:FILNG BOIL eksogen : 1270:PEE3R BQ1 eksogen : 1200:HAK 1804:SAFMA 1805:SAFME 1778:SDU 1923:SIQU 2218:TPATPI BQAK eksogen : 1189:QAK BQLTF eksogen : 1191:QLTF BQLTJ eksogen : 1190:QLTJ BQLTR eksogen : 1193:QLTR BQLTS eksogen : 1192:QLTS BQN1 eksogen : 1487:LNAHK1 1485:LNAK1 1484:LNAKK1 BQO eksogen : 1052:FYFO 1802:SAQO 1050:YWO2 BQP1 eksogen : 1803:SAQP BQQIL eksogen : 121:FILQQ BQSA1 eksogen : 1238:HGA 101:IPH 750:QA1 751:QSA1 2126:YRP BQSB1 eksogen : 1249:HGB 101:IPH 892:QB1 893:QSB1 2126:YRP BQSE1 eksogen : 1239:HGE 101:IPH 1019:QE1 1020:QSE1 2126:YRP BQSH1 eksogen : 1255:HGH 1031:QH1 1032:QSH1 BQSNB1 eksogen : 1244:HGNB 101:IPH 812:QNB1 813:QSNB1 2126:YRP BQSNE1 eksogen : 1241:HGNE 996:QNE1 997:QSNE1 BQSNF1 eksogen : 1242:HGNF 780:QNF1 781:QSNF1 2126:YRP BQSNG1 eksogen : 1240:HGNG 101:IPH 765:QNG1 766:QSNG1 2126:YRP BQSNK1 eksogen : 1247:HGNK 101:IPH 860:QNK1 861:QSNK1 2126:YRP BQSNM1 eksogen : 1245:HGNM 101:IPH 828:QNM1 829:QSNM1 2126:YRP BQSNN1 eksogen : 1243:HGNN 101:IPH 796:QNN1 797:QSNN1 2126:YRP BQSNQ1 eksogen : 1248:HGNQ 101:IPH 876:QNQ1 877:QSNQ1 2126:YRP BQSNT1 eksogen : 1246:HGNT 101:IPH 844:QNT1 845:QSNT1 2126:YRP BQSO2 eksogen : 1256:HGO 1049:HQO2 1047:QSO2 BQSQF1 eksogen : 1253:HGQF 953:QQF1 954:QSQF1 BQSQH1 eksogen : 1250:HGQH 101:IPH 908:QQH1 909:QSQH1 2126:YRP BQSQQ1 eksogen : 1254:HGQQ 101:IPH 968:QQQ1 969:QSQQ1 2126:YRP BQSQS1 eksogen : 1251:HGQS 101:IPH 923:QQS1 924:QSQS1 2126:YRP BQSQT1 eksogen : 1252:HGQT 101:IPH 938:QQT1 939:QSQT1 2126:YRP BSAFME1 eksogen : 1805:SAFME * BSDR endogen (2190), feed-back : 1793:SDRP 1794:SDRPP BSDS eksogen : 1785:SDS 82:TSDSU1 BTATP eksogen : 1483:LNA1 BTB2 endogen (1495) : 1533:PCRS1 1496:PTTY1 BTGB eksogen : 1444:PCB 1919:SIGC BTGE eksogen : 1442:PCE 1919:SIGC BTGF eksogen : 1439:PCF 1919:SIGC BTGG eksogen : 1443:PCG 1919:SIGC BTGH eksogen : 1446:PCH 1919:SIGC BTGI eksogen : 1441:PCI 1919:SIGC BTGIBH eksogen : 1453:PIBH 1920:SIGI1 BTGIBO1 eksogen : 1452:PIBO11 1920:SIGI1 BTGIBP1 eksogen : 1451:PIBP11 1920:SIGI1 BTGIL eksogen : 1456:PIL 1920:SIGI1 BTGIMO1 eksogen : 1450:PIMO11 1920:SIGI1 BTGIMP1 eksogen : 1449:PIMP11 1920:SIGI1 BTGK eksogen : 1447:PCK 1919:SIGC BTGN eksogen : 1440:PCN 1919:SIGC BTGO eksogen : 1067:CO 1919:SIGC BTGS eksogen : 1448:PCS 1919:SIGC BTGV eksogen : 1445:PCV 1919:SIGC BTGXA eksogen : 1458:PVEA 1899:SIGXA BTGXB eksogen : 1469:PVEB 1910:SIGXB BTGXE eksogen : 1459:PVEE 1900:SIGXE BTGXH eksogen : 1475:PVEH 1916:SIGXH BTGXNB eksogen : 1464:PVENB 1905:SIGXNB BTGXNE eksogen : 1461:PVENE 1902:SIGXNE BTGXNF eksogen : 1462:PVENF 1903:SIGXNF BTGXNG eksogen : 1460:PVENG 1901:SIGXNG BTGXNK eksogen : 1467:PVENK 1908:SIGXNK BTGXNM eksogen : 1465:PVENM 1906:SIGXNM BTGXNN eksogen : 1463:PVENN 1904:SIGXNN BTGXNQ eksogen : 1468:PVENQ 1909:SIGXNQ BTGXNT eksogen : 1466:PVENT 1907:SIGXNT BTGXO eksogen : 1476:PVEO 1917:SIGXO BTGXQF eksogen : 1473:PVEQF 1914:SIGXQF BTGXQH eksogen : 1470:PVEQH 1911:SIGXQH BTGXQQ eksogen : 1474:PVEQQ 1915:SIGXQQ BTGXQS eksogen : 1471:PVEQS 1912:SIGXQS BTGXQT eksogen : 1472:PVEQT 1913:SIGXQT BTII eksogen : 1992:TII BTYD1 endogen (1477) : 1483:LNA1 BTYD1E eksogen : 1483:LNA1 * BTYDD endogen (1262), feed-back : 1257:DTLNAP BTYDDE eksogen : 1257:DTLNAP BUAKX eksogen : 1196:UAKX BUL1 endogen (1178) : 1483:LNA1 1263:YDUA BULF eksogen : 1171:ULF BULFD eksogen : 1172:ULFD BULFU eksogen : 1173:ULFU BWB eksogen : 1258:DTHAW 1257:DTLNAP BWM eksogen : 1258:DTHAW 1257:DTLNAP BWT eksogen : 1258:DTHAW 1257:DTLNAP BYS10 endogen (1725) : 1745:KBYS1 1767:TSS0 1750:YS1 BYS10E eksogen : 1725:BYS10 BYS10EF eksogen : 1725:BYS10 1817:TSS0EF 1641:YSEF1 BYS10FP eksogen : 1725:BYS10 1668:YSFP1 BYS10L eksogen : 1725:BYS10 1818:TSS0L 1614:YSL1 BYS10Q eksogen : 1725:BYS10 1695:YSQ1 BYS10S eksogen : 1725:BYS10 1560:YSS1 BYS10W eksogen : 1725:BYS10 1810:TSS0W 1587:YSW1 BYS10WB eksogen : 1811:TSS0WB BYS10WM eksogen : 1813:TSS0WM BYS10WT eksogen : 1815:TSS0WT BYS11 endogen (1730) : 1745:KBYS1 1768:TSS1 1750:YS1 BYS11E eksogen : 1730:BYS11 BYS11EF eksogen : 1730:BYS11 1817:TSS0EF 1641:YSEF1 BYS11FP eksogen : 1730:BYS11 1668:YSFP1 BYS11L eksogen : 1730:BYS11 1818:TSS0L 1614:YSL1 BYS11Q eksogen : 1730:BYS11 1695:YSQ1 BYS11S eksogen : 1730:BYS11 1560:YSS1 BYS11W eksogen : 1730:BYS11 1810:TSS0W 1587:YSW1 BYS11WB eksogen : 1811:TSS0WB BYS11WM eksogen : 1813:TSS0WM BYS11WT eksogen : 1815:TSS0WT BYS20 endogen (1726) : 1746:KBYS2 1767:TSS0 1751:YS2 BYS20E eksogen : 1726:BYS20 BYS20EF eksogen : 1726:BYS20 1817:TSS0EF 1642:YSEF2 BYS20FP eksogen : 1726:BYS20 1669:YSFP2 BYS20L eksogen : 1726:BYS20 1818:TSS0L 1615:YSL2 BYS20Q eksogen : 1726:BYS20 1696:YSQ2 BYS20S eksogen : 1726:BYS20 1561:YSS2 BYS20W eksogen : 1726:BYS20 1810:TSS0W 1588:YSW2 BYS20WB eksogen : 1811:TSS0WB BYS20WM eksogen : 1813:TSS0WM BYS20WT eksogen : 1815:TSS0WT BYS21 endogen (1731) : 1746:KBYS2 1768:TSS1 1751:YS2 BYS21E eksogen : 1731:BYS21 BYS21EF eksogen : 1731:BYS21 1817:TSS0EF 1642:YSEF2 BYS21FP eksogen : 1731:BYS21 1669:YSFP2 BYS21L eksogen : 1731:BYS21 1818:TSS0L 1615:YSL2 BYS21Q eksogen : 1731:BYS21 1696:YSQ2 BYS21S eksogen : 1731:BYS21 1561:YSS2 BYS21W eksogen : 1731:BYS21 1810:TSS0W 1588:YSW2 BYS21WB eksogen : 1811:TSS0WB BYS21WM eksogen : 1813:TSS0WM BYS21WT eksogen : 1815:TSS0WT BYS30 endogen (1727) : 1747:KBYS3 1767:TSS0 1752:YS3 BYS30E eksogen : 1727:BYS30 BYS30EF eksogen : 1727:BYS30 1817:TSS0EF 1643:YSEF3 BYS30FP eksogen : 1727:BYS30 1670:YSFP3 BYS30L eksogen : 1727:BYS30 1818:TSS0L 1616:YSL3 BYS30Q eksogen : 1727:BYS30 1697:YSQ3 BYS30S eksogen : 1727:BYS30 1562:YSS3 BYS30W eksogen : 1727:BYS30 1810:TSS0W 1589:YSW3 BYS30WB eksogen : 1811:TSS0WB BYS30WM eksogen : 1813:TSS0WM BYS30WT eksogen : 1815:TSS0WT BYS31 endogen (1732) : 1747:KBYS3 1768:TSS1 1752:YS3 BYS31E eksogen : 1732:BYS31 BYS31EF eksogen : 1732:BYS31 1817:TSS0EF 1643:YSEF3 BYS31FP eksogen : 1732:BYS31 1670:YSFP3 BYS31L eksogen : 1732:BYS31 1818:TSS0L 1616:YSL3 BYS31Q eksogen : 1732:BYS31 1697:YSQ3 BYS31S eksogen : 1732:BYS31 1562:YSS3 BYS31W eksogen : 1732:BYS31 1810:TSS0W 1589:YSW3 BYS31WB eksogen : 1811:TSS0WB BYS31WM eksogen : 1813:TSS0WM BYS31WT eksogen : 1815:TSS0WT BYS40 endogen (1728) : 1748:KBYS4 1767:TSS0 1753:YS4 BYS40E eksogen : 1728:BYS40 BYS40EF eksogen : 1728:BYS40 1817:TSS0EF 1644:YSEF4 BYS40FP eksogen : 1728:BYS40 1671:YSFP4 BYS40L eksogen : 1728:BYS40 1818:TSS0L 1617:YSL4 BYS40Q eksogen : 1728:BYS40 1698:YSQ4 BYS40S eksogen : 1728:BYS40 1563:YSS4 BYS40W eksogen : 1728:BYS40 1810:TSS0W 1590:YSW4 BYS40WB eksogen : 1811:TSS0WB BYS40WM eksogen : 1813:TSS0WM BYS40WT eksogen : 1815:TSS0WT BYS41 endogen (1733) : 1748:KBYS4 1768:TSS1 1753:YS4 BYS41E eksogen : 1733:BYS41 BYS41EF eksogen : 1733:BYS41 1817:TSS0EF 1644:YSEF4 BYS41FP eksogen : 1733:BYS41 1671:YSFP4 BYS41L eksogen : 1733:BYS41 1818:TSS0L 1617:YSL4 BYS41Q eksogen : 1733:BYS41 1698:YSQ4 BYS41S eksogen : 1733:BYS41 1563:YSS4 BYS41W eksogen : 1733:BYS41 1810:TSS0W 1590:YSW4 BYS41WB eksogen : 1811:TSS0WB BYS41WM eksogen : 1813:TSS0WM BYS41WT eksogen : 1815:TSS0WT BYS50 endogen (1729) : 1749:KBYS5 1767:TSS0 1754:YS5 BYS50E eksogen : 1729:BYS50 BYS50EF eksogen : 1729:BYS50 1817:TSS0EF 1645:YSEF5 BYS50FP eksogen : 1729:BYS50 1672:YSFP5 BYS50L eksogen : 1729:BYS50 1818:TSS0L 1618:YSL5 BYS50Q eksogen : 1729:BYS50 1699:YSQ5 BYS50S eksogen : 1729:BYS50 1564:YSS5 BYS50W eksogen : 1729:BYS50 1810:TSS0W 1591:YSW5 BYS50WB eksogen : 1811:TSS0WB BYS50WM eksogen : 1813:TSS0WM BYS50WT eksogen : 1815:TSS0WT BYS51 endogen (1734) : 1749:KBYS5 1768:TSS1 1754:YS5 BYS51E eksogen : 1734:BYS51 BYS51EF eksogen : 1734:BYS51 1817:TSS0EF 1645:YSEF5 BYS51FP eksogen : 1734:BYS51 1672:YSFP5 BYS51L eksogen : 1734:BYS51 1818:TSS0L 1618:YSL5 BYS51Q eksogen : 1734:BYS51 1699:YSQ5 BYS51S eksogen : 1734:BYS51 1564:YSS5 BYS51W eksogen : 1734:BYS51 1810:TSS0W 1591:YSW5 BYS51WB eksogen : 1811:TSS0WB BYS51WM eksogen : 1813:TSS0WM BYS51WT eksogen : 1815:TSS0WT BYSP10 endogen (1715) : 1735:KBYSP1 1765:TSSP0 1740:YSP1 BYSP10E eksogen : 1715:BYSP10 BYSP10EF eksogen : 1715:BYSP10 1817:TSS0EF 1636:YSPEF1 BYSP10FP eksogen : 1715:BYSP10 1663:YSPFP1 BYSP10L eksogen : 1715:BYSP10 1818:TSS0L 1609:YSPL1 BYSP10Q eksogen : 1715:BYSP10 1690:YSPQ1 BYSP10S eksogen : 1715:BYSP10 1555:YSPS1 BYSP10W eksogen : 1715:BYSP10 1810:TSS0W 1582:YSPW1 BYSP10WB eksogen : 1811:TSS0WB BYSP10WM eksogen : 1813:TSS0WM BYSP10WT eksogen : 1815:TSS0WT BYSP11 endogen (1720) : 1735:KBYSP1 1766:TSSP1 1740:YSP1 BYSP11E eksogen : 1720:BYSP11 BYSP11EF eksogen : 1720:BYSP11 1817:TSS0EF 1636:YSPEF1 BYSP11FP eksogen : 1720:BYSP11 1663:YSPFP1 BYSP11L eksogen : 1720:BYSP11 1818:TSS0L 1609:YSPL1 BYSP11Q eksogen : 1720:BYSP11 1690:YSPQ1 BYSP11S eksogen : 1720:BYSP11 1555:YSPS1 BYSP11W eksogen : 1720:BYSP11 1810:TSS0W 1582:YSPW1 BYSP11WB eksogen : 1811:TSS0WB BYSP11WM eksogen : 1813:TSS0WM BYSP11WT eksogen : 1815:TSS0WT BYSP20 endogen (1716) : 1736:KBYSP2 1765:TSSP0 1741:YSP2 BYSP20E eksogen : 1716:BYSP20 BYSP20EF eksogen : 1716:BYSP20 1817:TSS0EF 1637:YSPEF2 BYSP20FP eksogen : 1716:BYSP20 1664:YSPFP2 BYSP20L eksogen : 1716:BYSP20 1818:TSS0L 1610:YSPL2 BYSP20Q eksogen : 1716:BYSP20 1691:YSPQ2 BYSP20S eksogen : 1716:BYSP20 1556:YSPS2 BYSP20W eksogen : 1716:BYSP20 1810:TSS0W 1583:YSPW2 BYSP20WB eksogen : 1811:TSS0WB BYSP20WM eksogen : 1813:TSS0WM BYSP20WT eksogen : 1815:TSS0WT BYSP21 endogen (1721) : 1736:KBYSP2 1766:TSSP1 1741:YSP2 BYSP21E eksogen : 1721:BYSP21 BYSP21EF eksogen : 1721:BYSP21 1817:TSS0EF 1637:YSPEF2 BYSP21FP eksogen : 1721:BYSP21 1664:YSPFP2 BYSP21L eksogen : 1721:BYSP21 1818:TSS0L 1610:YSPL2 BYSP21Q eksogen : 1721:BYSP21 1691:YSPQ2 BYSP21S eksogen : 1721:BYSP21 1556:YSPS2 BYSP21W eksogen : 1721:BYSP21 1810:TSS0W 1583:YSPW2 BYSP21WB eksogen : 1811:TSS0WB BYSP21WM eksogen : 1813:TSS0WM BYSP21WT eksogen : 1815:TSS0WT BYSP30 endogen (1717) : 1737:KBYSP3 1765:TSSP0 1742:YSP3 BYSP30E eksogen : 1717:BYSP30 BYSP30EF eksogen : 1717:BYSP30 1817:TSS0EF 1638:YSPEF3 BYSP30FP eksogen : 1717:BYSP30 1665:YSPFP3 BYSP30L eksogen : 1717:BYSP30 1818:TSS0L 1611:YSPL3 BYSP30Q eksogen : 1717:BYSP30 1692:YSPQ3 BYSP30S eksogen : 1717:BYSP30 1557:YSPS3 BYSP30W eksogen : 1717:BYSP30 1810:TSS0W 1584:YSPW3 BYSP30WB eksogen : 1811:TSS0WB BYSP30WM eksogen : 1813:TSS0WM BYSP30WT eksogen : 1815:TSS0WT BYSP31 endogen (1722) : 1737:KBYSP3 1766:TSSP1 1742:YSP3 BYSP31E eksogen : 1722:BYSP31 BYSP31EF eksogen : 1722:BYSP31 1817:TSS0EF 1638:YSPEF3 BYSP31FP eksogen : 1722:BYSP31 1665:YSPFP3 BYSP31L eksogen : 1722:BYSP31 1818:TSS0L 1611:YSPL3 BYSP31Q eksogen : 1722:BYSP31 1692:YSPQ3 BYSP31S eksogen : 1722:BYSP31 1557:YSPS3 BYSP31W eksogen : 1722:BYSP31 1810:TSS0W 1584:YSPW3 BYSP31WB eksogen : 1811:TSS0WB BYSP31WM eksogen : 1813:TSS0WM BYSP31WT eksogen : 1815:TSS0WT BYSP40 endogen (1718) : 1738:KBYSP4 1765:TSSP0 1743:YSP4 BYSP40E eksogen : 1718:BYSP40 BYSP40EF eksogen : 1718:BYSP40 1817:TSS0EF 1639:YSPEF4 BYSP40FP eksogen : 1718:BYSP40 1666:YSPFP4 BYSP40L eksogen : 1718:BYSP40 1818:TSS0L 1612:YSPL4 BYSP40Q eksogen : 1718:BYSP40 1693:YSPQ4 BYSP40S eksogen : 1718:BYSP40 1558:YSPS4 BYSP40W eksogen : 1718:BYSP40 1810:TSS0W 1585:YSPW4 BYSP40WB eksogen : 1811:TSS0WB BYSP40WM eksogen : 1813:TSS0WM BYSP40WT eksogen : 1815:TSS0WT BYSP41 endogen (1723) : 1738:KBYSP4 1766:TSSP1 1743:YSP4 BYSP41E eksogen : 1723:BYSP41 BYSP41EF eksogen : 1723:BYSP41 1817:TSS0EF 1639:YSPEF4 BYSP41FP eksogen : 1723:BYSP41 1666:YSPFP4 BYSP41L eksogen : 1723:BYSP41 1818:TSS0L 1612:YSPL4 BYSP41Q eksogen : 1723:BYSP41 1693:YSPQ4 BYSP41S eksogen : 1723:BYSP41 1558:YSPS4 BYSP41W eksogen : 1723:BYSP41 1810:TSS0W 1585:YSPW4 BYSP41WB eksogen : 1811:TSS0WB BYSP41WM eksogen : 1813:TSS0WM BYSP41WT eksogen : 1815:TSS0WT BYSP50 endogen (1719) : 1739:KBYSP5 1765:TSSP0 1744:YSP5 BYSP50E eksogen : 1719:BYSP50 BYSP50EF eksogen : 1719:BYSP50 1817:TSS0EF 1640:YSPEF5 BYSP50FP eksogen : 1719:BYSP50 1667:YSPFP5 BYSP50L eksogen : 1719:BYSP50 1818:TSS0L 1613:YSPL5 BYSP50Q eksogen : 1719:BYSP50 1694:YSPQ5 BYSP50S eksogen : 1719:BYSP50 1559:YSPS5 BYSP50W eksogen : 1719:BYSP50 1810:TSS0W 1586:YSPW5 BYSP50WB eksogen : 1811:TSS0WB BYSP50WM eksogen : 1813:TSS0WM BYSP50WT eksogen : 1815:TSS0WT BYSP51 endogen (1724) : 1739:KBYSP5 1766:TSSP1 1744:YSP5 BYSP51E eksogen : 1724:BYSP51 BYSP51EF eksogen : 1724:BYSP51 1817:TSS0EF 1640:YSPEF5 BYSP51FP eksogen : 1724:BYSP51 1667:YSPFP5 BYSP51L eksogen : 1724:BYSP51 1818:TSS0L 1613:YSPL5 BYSP51Q eksogen : 1724:BYSP51 1694:YSPQ5 BYSP51S eksogen : 1724:BYSP51 1559:YSPS5 BYSP51W eksogen : 1724:BYSP51 1810:TSS0W 1586:YSPW5 BYSP51WB eksogen : 1811:TSS0WB BYSP51WM eksogen : 1813:TSS0WM BYSP51WT eksogen : 1815:TSS0WT BYWB1 endogen (1320) : 1325:PXB BYWNB1 endogen (1290) : 1295:PXNB BYWNE1 endogen (1006) : 1007:PXNE BYWNK1 endogen (1308) : 1313:PXNK BYWNM1 endogen (1296) : 1301:PXNM BYWNN1 endogen (1284) : 1289:PXNN BYWNQ1 endogen (1314) : 1319:PXNQ BYWNT1 endogen (1302) : 1307:PXNT BYWQF1 endogen (1344) : 1347:PXQF BYWQH1 endogen (1326) : 1331:PXQH BYWQQ1 endogen (1338) : 1343:PXQQ BYWQT1 endogen (1332) : 1337:PXQT CBS endogen ( 45) : 47:PCBS CGK endogen ( 35) : 38:FCG 37:FCGW 39:FCK CHE endogen ( 10) : 11:PCHE CO endogen (1067) : 2019:COK 1068:PCO 1997:TFOINY 2001:TFON 1998:TFOU 1999:TFOUNY 1070:XO11 2026:Y * COII endogen (1077), feed-back : 1077:COII * COIM endogen (1078), feed-back : 1078:COIM 1997:TFOINY 1999:TFOUNY * COK endogen (2019), feed-back : 2011:TAOSK 2010:TFKN COO eksogen : 2007:TFFON CP endogen ( 52) : 53:PCP 2004:TFPHN1 2026:Y * CP4XH1 endogen ( 16), feed-back : 16:CP4XH1 30:FCE 27:FCF 31:FCGBK1 29:FCI 28:FCN 33:FCS 34:FCT 32:FCV 70:FKBHW 71:PHK CP4XHW endogen ( 15) : 16:CP4XH1 CZM endogen ( 26) : 30:FCE 27:FCF 31:FCGBK1 29:FCI 28:FCN 33:FCS 34:FCT 32:FCV D1WB eksogen : 1812:TSSMWB D1WM eksogen : 1814:TSSMWM D1WT eksogen : 1816:TSSMWT D2WB eksogen : 1812:TSSMWB D2WM eksogen : 1814:TSSMWM D2WT eksogen : 1816:TSSMWT D3WB eksogen : 1812:TSSMWB D3WM eksogen : 1814:TSSMWM D3WT eksogen : 1816:TSSMWT D4778 eksogen : 1198:UEF 1197:UEFW D4787 eksogen : 2011:TAOSK 1991:TAPHU 2013:TASOON 2007:TFFON 2012:TYO 2008:YDK 2006:YDOO 2021:YDSS D4794 eksogen : 2024:WON 2023:WZZOMU D4795 eksogen : 1483:LNA1 D4799 eksogen : 1262:BTYDD 1257:DTLNAP 1713:KKYS 1712:KKYSP 1191:QLTF 1192:QLTS 1198:UEF 1197:UEFW 1261:YDL 1259:YDNA 1264:YDUEF D4WB eksogen : 1812:TSSMWB D4WM eksogen : 1814:TSSMWM D4WT eksogen : 1816:TSSMWT D5WB eksogen : 1812:TSSMWB D5WM eksogen : 1814:TSSMWM D5WT eksogen : 1816:TSSMWT D6680 eksogen : 1014:BFKNBE D7092 eksogen : 672:FVEB 671:FVEBW1 659:FVENNW1 665:FVENTW1 674:FVEO 673:FVEOW1 676:FVEQH 675:FVEQHW1 681:FVEQQW1 677:FVEQTW1 D7184 eksogen : 1188:UA1 1199:UUXA D7193 eksogen : 1196:UAKX D7194 eksogen : 1189:QAK 1190:QLTJ 1193:QLTR D7377 eksogen : 667:FVENKW1 D81 eksogen : 987:FKBNE 991:FKMNE 983:FKZNE1 982:FKZNEW1 985:FVENE 984:FVENEW1 1002:FVMNE 995:HQNE1 D8291 eksogen : 1542:IVBPS1 1541:IVMPS1 83:IWBZSU D82INF eksogen : 24:FCSM D84 eksogen : 1788:TSDR D86 eksogen : 131:FILM7B D93 eksogen : 1772:KBYSP 1735:KBYSP1 1736:KBYSP2 1737:KBYSP3 1738:KBYSP4 1739:KBYSP5 D94 eksogen : 44:FKCB 43:FKCBW D9696 eksogen : 1149:FKBQS D99 eksogen : 1257:DTLNAP 1085:FKNBA 1139:FKNBB 76:FKNBH 80:FKNBHL 1109:FKNBNB 989:FKNBNE 1097:FKNBNF 1091:FKNBNG 1127:FKNBNK 1115:FKNBNM 1103:FKNBNN 1133:FKNBNQ 1121:FKNBNT 1043:FKNBO 1163:FKNBQF 1145:FKNBQH 1169:FKNBQQ 1151:FKNBQS 1157:FKNBQT 1198:UEF 1197:UEFW DBYW eksogen : 1320:BYWB1 1290:BYWNB1 1006:BYWNE1 1308:BYWNK1 1296:BYWNM1 1284:BYWNN1 1314:BYWNQ1 1302:BYWNT1 1344:BYWQF1 1326:BYWQH1 1338:BYWQQ1 1332:BYWQT1 1325:PXB 1295:PXNB 1007:PXNE 1313:PXNK 1301:PXNM 1289:PXNN 1319:PXNQ 1307:PXNT 1347:PXQF 1331:PXQH 1343:PXQQ 1337:PXQT DDEU eksogen : 141:FE2W 149:FE5 142:FE5W 150:FE6 143:FE6W 151:FE7Q 144:FE7QW 152:FE8 145:FE8W 146:FETW DDTHAW eksogen : 1258:DTHAW 1202:HA DDTLNAP eksogen : 1257:DTLNAP 1483:LNA1 DEUSIM eksogen : 1945:SIAFE 1958:TEUB DFCE eksogen : 26:CZM 27:FCF 31:FCGBK1 29:FCI 28:FCN 33:FCS 34:FCT 32:FCV DFCF eksogen : 26:CZM 30:FCE 31:FCGBK1 29:FCI 28:FCN 33:FCS 34:FCT 32:FCV DFCGBK1 eksogen : 26:CZM 30:FCE 27:FCF 29:FCI 28:FCN 33:FCS 34:FCT 32:FCV DFCI eksogen : 26:CZM 30:FCE 27:FCF 31:FCGBK1 28:FCN 33:FCS 34:FCT 32:FCV DFCN eksogen : 26:CZM 30:FCE 27:FCF 31:FCGBK1 29:FCI 33:FCS 34:FCT 32:FCV DFCP eksogen : 16:CP4XH1 DFCS eksogen : 26:CZM 30:FCE 27:FCF 31:FCGBK1 29:FCI 28:FCN 34:FCT 32:FCV DFCT eksogen : 26:CZM 30:FCE 27:FCF 31:FCGBK1 29:FCI 28:FCN 33:FCS 32:FCV DFCV eksogen : 26:CZM 30:FCE 27:FCF 31:FCGBK1 29:FCI 28:FCN 33:FCS 34:FCT DFIL eksogen : 109:FILA 110:FILE 122:FILM0 123:FILM1 124:FILM2 125:FILM3K 127:FILM3Q 126:FILM3R 128:FILM5 129:FILM6M 130:FILM6Q 131:FILM7B 133:FILM7Q 132:FILM7Y 134:FILM8 115:FILNB 112:FILNE 113:FILNF 111:FILNG 118:FILNK 116:FILNM 114:FILNN 119:FILNQ 117:FILNT 120:FILQH 121:FILQQ DFKBE eksogen : 1016:FKBE DFKNBE eksogen : 1017:FKNBE DFM3KNE eksogen : 606:AM3KNE 232:KVENE DFM3RNG eksogen : 605:AM3RNG 231:KVENG DFM7BIM eksogen : 225:KFMZ7B DFMSQS eksogen : 228:KFMZS DIWBZ eksogen : 2175:IWBZ 2157:WNBZ DLISA eksogen : 1494:RLISA DOATP eksogen : 2221:OATP DOLP eksogen : 2192:OLP DP1WB eksogen : 1812:TSSMWB DP1WM eksogen : 1814:TSSMWM DP1WT eksogen : 1816:TSSMWT DP2WB eksogen : 1812:TSSMWB DP2WM eksogen : 1814:TSSMWM DP2WT eksogen : 1816:TSSMWT DP3WB eksogen : 1812:TSSMWB DP3WM eksogen : 1814:TSSMWM DP3WT eksogen : 1816:TSSMWT DP4WB eksogen : 1812:TSSMWB DP4WM eksogen : 1814:TSSMWM DP4WT eksogen : 1816:TSSMWT DP5WB eksogen : 1812:TSSMWB DP5WM eksogen : 1814:TSSMWM DP5WT eksogen : 1816:TSSMWT DPXB eksogen : 1325:PXB DPXNB eksogen : 1295:PXNB DPXNE eksogen : 1007:PXNE DPXNK eksogen : 1313:PXNK DPXNM eksogen : 1301:PXNM DPXNN eksogen : 1289:PXNN DPXNQ eksogen : 1319:PXNQ DPXNT eksogen : 1307:PXNT DPXQF eksogen : 1347:PXQF DPXQH eksogen : 1331:PXQH DPXQQ eksogen : 1343:PXQQ DPXQT eksogen : 1337:PXQT DRML eksogen : 2179:IWLO DSK1 eksogen : 1774:KBYS 1772:KBYSP 1775:SSYS 1773:SSYSP 1767:TSS0 1768:TSS1 1765:TSSP0 1766:TSSP1 1714:USY DSK2 eksogen : 1725:BYS10 1730:BYS11 1726:BYS20 1731:BYS21 1727:BYS30 1732:BYS31 1728:BYS40 1733:BYS41 1729:BYS50 1734:BYS51 1715:BYSP10 1720:BYSP11 1716:BYSP20 1721:BYSP21 1717:BYSP30 1722:BYSP31 1718:BYSP40 1723:BYSP41 1719:BYSP50 1724:BYSP51 1745:KBYS1 1746:KBYS2 1747:KBYS3 1748:KBYS4 1749:KBYS5 1635:KBYSEF 1662:KBYSFP 1608:KBYSL 1735:KBYSP1 1736:KBYSP2 1737:KBYSP3 1738:KBYSP4 1739:KBYSP5 1634:KBYSPEF 1661:KBYSPFP 1607:KBYSPL 1688:KBYSPQ 1553:KBYSPS 1580:KBYSPW 1689:KBYSQ 1554:KBYSS 1581:KBYSW 1760:SSYS1 1761:SSYS2 1762:SSYS3 1763:SSYS4 1764:SSYS5 1755:SSYSP1 1756:SSYSP2 1757:SSYSP3 1758:SSYSP4 1759:SSYSP5 1714:USY 1750:YS1 1751:YS2 1752:YS3 1753:YS4 1754:YS5 1740:YSP1 1741:YSP2 1742:YSP3 1743:YSP4 1744:YSP5 DSR2 eksogen : 1496:PTTY1 1521:TYRKR 1520:TYRKS DTFCG eksogen : 38:FCG 37:FCGW 36:PCGK DTFCK eksogen : 36:PCGK DTFETW eksogen : 146:FETW DTFKBA eksogen : 1082:FKBAW DTFKBB eksogen : 1136:FKBBW DTFKBNB eksogen : 1106:FKBNBW DTFKBNE1 eksogen : 981:DTFKZNE1 986:FKBNEW1 DTFKBNF eksogen : 1094:FKBNFW DTFKBNG eksogen : 1088:FKBNGW DTFKBNK eksogen : 1124:FKBNKW DTFKBNM eksogen : 1112:FKBNMW DTFKBNN eksogen : 1100:FKBNNW DTFKBNQ eksogen : 1130:FKBNQW DTFKBNT eksogen : 1118:FKBNTW DTFKBQF eksogen : 1160:FKBQFW DTFKBQH eksogen : 1142:FKBQHW DTFKBQQ eksogen : 1166:FKBQQW DTFKBQS eksogen : 1148:FKBQSW DTFKBQT eksogen : 1154:FKBQTW DTFKMA1 eksogen : 743:FKMAW1 748:HQAN1 755:HQAW1 638:PKLEA1 DTFKMB1 eksogen : 885:FKMBW1 890:HQBN1 897:HQBW1 639:PKLEB1 DTFKME eksogen : 1008:FIME DTFKMH eksogen : 1024:FIMH DTFKMNB1 eksogen : 805:FKMNBW1 810:HQNBN1 817:HQNBW1 640:PKLENB1 DTFKMNE1 eksogen : 981:DTFKZNE1 990:FKMNEW1 DTFKMNF1 eksogen : 773:FKMNFW1 778:HQNFN1 785:HQNFW1 641:PKLENF1 DTFKMNG1 eksogen : 759:FKMNGW1 763:HQNGW1 DTFKMNK1 eksogen : 853:FKMNKW1 858:HQNKN1 865:HQNKW1 642:PKLENK1 DTFKMNM1 eksogen : 821:FKMNMW1 826:HQNMN1 833:HQNMW1 643:PKLENM1 DTFKMNN1 eksogen : 789:FKMNNW1 794:HQNNN1 801:HQNNW1 644:PKLENN1 DTFKMNQ1 eksogen : 869:FKMNQW1 874:HQNQN1 881:HQNQW1 645:PKLENQ1 DTFKMNT1 eksogen : 837:FKMNTW1 842:HQNTN1 849:HQNTW1 646:PKLENT1 DTFKMO1 eksogen : 647:PKLEO1 DTFKMQF1 eksogen : 947:FKMQFW1 951:HQQFW1 648:PKLEQF1 DTFKMQH1 eksogen : 901:FKMQHW1 906:HQQHN1 913:HQQHW1 649:PKLEQH1 DTFKMQQ1 eksogen : 961:FKMQQW1 966:HQQQN1 973:HQQQW1 650:PKLEQQ1 DTFKMQS1 eksogen : 917:FKMQSW1 921:HQQSW1 DTFKMQT1 eksogen : 931:FKMQTW1 936:HQQTN1 943:HQQTW1 651:PKLEQT1 DTFKN eksogen : 2011:TAOSK 2010:TFKN * DTFKZNE1 endogen ( 981), feed-back : 987:FKBNE 986:FKBNEW1 991:FKMNE 990:FKMNEW1 983:FKZNE1 982:FKZNEW1 1002:FVMNE 1001:FVMNEW1 995:HQNE1 994:HQNEW1 980:PWNE2 DTFVEA1 eksogen : 655:FVEAW1 638:PKLEA1 DTFVEB1 eksogen : 672:FVEB 671:FVEBW1 639:PKLEB1 DTFVEH eksogen : 653:FVEH DTFVENB1 eksogen : 662:FVENB 661:FVENBW1 640:PKLENB1 DTFVENE1 eksogen : 985:FVENE 984:FVENEW1 980:PWNE2 DTFVENF1 eksogen : 658:FVENF 657:FVENFW1 641:PKLENF1 DTFVENG eksogen : 652:FVENG DTFVENK1 eksogen : 667:FVENKW1 642:PKLENK1 DTFVENM1 eksogen : 664:FVENM 663:FVENMW1 643:PKLENM1 DTFVENN1 eksogen : 659:FVENNW1 644:PKLENN1 DTFVENQ1 eksogen : 670:FVENQ 669:FVENQW1 645:PKLENQ1 DTFVENT1 eksogen : 665:FVENTW1 646:PKLENT1 DTFVEO1 eksogen : 674:FVEO 673:FVEOW1 647:PKLEO1 DTFVEQF1 eksogen : 680:FVEQF 679:FVEQFW1 648:PKLEQF1 DTFVEQH1 eksogen : 676:FVEQH 675:FVEQHW1 649:PKLEQH1 DTFVEQQ1 eksogen : 681:FVEQQW1 650:PKLEQQ1 DTFVEQS eksogen : 654:FVEQS DTFVEQT1 eksogen : 677:FVEQTW1 651:PKLEQT1 DTFVMNE1 eksogen : 981:DTFKZNE1 1001:FVMNEW1 * DTHAW endogen (1258), feed-back : 1202:HA 1201:HAW DTHQA1 eksogen : 743:FKMAW1 748:HQAN1 755:HQAW1 638:PKLEA1 DTHQB1 eksogen : 885:FKMBW1 890:HQBN1 897:HQBW1 639:PKLEB1 DTHQE eksogen : 1018:HQE1 DTHQH eksogen : 1030:HQH1 DTHQNB1 eksogen : 805:FKMNBW1 810:HQNBN1 817:HQNBW1 640:PKLENB1 DTHQNE1 eksogen : 981:DTFKZNE1 994:HQNEW1 DTHQNF1 eksogen : 773:FKMNFW1 778:HQNFN1 785:HQNFW1 641:PKLENF1 DTHQNG1 eksogen : 759:FKMNGW1 763:HQNGW1 DTHQNK1 eksogen : 853:FKMNKW1 858:HQNKN1 865:HQNKW1 642:PKLENK1 DTHQNM1 eksogen : 821:FKMNMW1 826:HQNMN1 833:HQNMW1 643:PKLENM1 DTHQNN1 eksogen : 789:FKMNNW1 794:HQNNN1 801:HQNNW1 644:PKLENN1 DTHQNQ1 eksogen : 869:FKMNQW1 874:HQNQN1 881:HQNQW1 645:PKLENQ1 DTHQNT1 eksogen : 837:FKMNTW1 842:HQNTN1 849:HQNTW1 646:PKLENT1 DTHQO1 eksogen : 647:PKLEO1 DTHQQF1 eksogen : 947:FKMQFW1 951:HQQFW1 648:PKLEQF1 DTHQQH1 eksogen : 901:FKMQHW1 906:HQQHN1 913:HQQHW1 649:PKLEQH1 DTHQQQ1 eksogen : 961:FKMQQW1 966:HQQQN1 973:HQQQW1 650:PKLEQQ1 DTHQQS1 eksogen : 917:FKMQSW1 921:HQQSW1 DTHQQT1 eksogen : 931:FKMQTW1 936:HQQTN1 943:HQQTW1 651:PKLEQT1 DTLNAP endogen (1257) : 1483:LNA1 DTP eksogen : 1822:TPB 1824:TPE 1835:TPE0 1819:TPF 1825:TPG 1823:TPH 1821:TPI 1831:TPIBH 1833:TPIBO1 1832:TPIBP1 1834:TPIL 1829:TPIMO1 1830:TPIMP1 1828:TPKR 1820:TPN 1827:TPS 1826:TPV 1855:TVEA 1866:TVEB 1856:TVEE 1872:TVEH 1861:TVENB 1858:TVENE 1859:TVENF 1857:TVENG 1864:TVENK 1862:TVENM 1860:TVENN 1865:TVENQ 1863:TVENT 1873:TVEO 1870:TVEQF 1867:TVEQH 1871:TVEQQ 1868:TVEQS 1869:TVEQT 1836:TVMA 1847:TVMB 1837:TVME 1853:TVMH 1842:TVMNB 1839:TVMNE 1840:TVMNF 1838:TVMNG 1845:TVMNK 1843:TVMNM 1841:TVMNN 1846:TVMNQ 1844:TVMNT 1854:TVMO 1851:TVMQF 1848:TVMQH 1852:TVMQQ 1849:TVMQS 1850:TVMQT DTSDA eksogen : 1924:TQAB 1781:TSDA DTWFBZ eksogen : 2172:WFBZ DUEF eksogen : 1198:UEF 1197:UEFW DUSY eksogen : 1714:USY DUWXA eksogen : 1187:UWXA DW84 eksogen : 2131:WPM DW86 eksogen : 2179:IWLO DWRAD eksogen : 2178:IWDE DWRAL eksogen : 2179:IWLO E endogen (1950) : 1955:ENVT 1967:TFEN 2026:Y 2030:YTR EBTYDDL eksogen : 1257:DTLNAP EHGWL eksogen : 1257:DTLNAP EKPFE2 eksogen : 148:FE2 EKPFE5 eksogen : 149:FE5 EKPFE6 eksogen : 150:FE6 EKPFE7Q eksogen : 151:FE7Q EKPFE8 eksogen : 152:FE8 EKPFESQ eksogen : 154:FESQ EKPFET eksogen : 153:FET EKPFXA eksogen : 620:FXA EKYFE2 eksogen : 148:FE2 EKYFE5 eksogen : 149:FE5 EKYFE6 eksogen : 150:FE6 EKYFE7Q eksogen : 151:FE7Q EKYFE8 eksogen : 152:FE8 EKYFESQ eksogen : 154:FESQ EKYFET eksogen : 153:FET ELPFE2 eksogen : 141:FE2W ELPFE5 eksogen : 142:FE5W ELPFE6 eksogen : 143:FE6W ELPFE7Q eksogen : 144:FE7QW ELPFE8 eksogen : 145:FE8W ELPFESQ eksogen : 147:FESQW ELPFET eksogen : 146:FETW ELPFXA eksogen : 619:FXAW ENL endogen (1969) : 2177:IWBZV 1970:KEN ENLRES eksogen : 1969:ENL ENVT endogen (1955), ikke-bestemmende. EPCPH eksogen : 1258:DTHAW EPCPL eksogen : 1257:DTLNAP ES endogen (1948) : 1950:E * ET endogen (1949), feed-back : 26:CZM 1950:E 27:FCF 18:FCFM 31:FCGBK1 22:FCGBK1M 29:FCI 20:FCIM 28:FCN 19:FCNM 33:FCS 24:FCSM 32:FCV 23:FCVM ETSS0WH eksogen : 1258:DTHAW ETSS0WL eksogen : 1257:DTLNAP ETSSMWH eksogen : 1258:DTHAW ETSSMWL eksogen : 1257:DTLNAP EUEFYL eksogen : 1197:UEFW EUEFYS eksogen : 1198:UEF EV endogen (1947) : 1950:E EWDM eksogen : 2180:IWDME 2173:WFLKG EWDME eksogen : 2180:IWDME EWUS eksogen : 1270:PEE3R * FACO endogen (1059), feed-back : 612:AACO 1067:CO 1059:FACO 1066:FCO FAE0 endogen ( 136) : 138:FE0 * FAM0 endogen ( 159), feed-back : 159:FAM0 176:FMZ0 175:FMZ0W 218:KFMZ0 * FAM1 endogen ( 160), feed-back : 160:FAM1 180:FMZ1 179:FMZ1W 219:KFMZ1 * FAM2 endogen ( 161), feed-back : 161:FAM2 184:FMZ2 183:FMZ2W 220:KFMZ2 * FAM3Q endogen ( 162), feed-back : 162:FAM3Q 189:FMZ3Q 221:KFMZ3Q * FAM5 endogen ( 163), feed-back : 163:FAM5 193:FMZ5 192:FMZ5W 223:KFMZ5 * FAM6M endogen ( 164), feed-back : 164:FAM6M 196:FMZ6M 222:KFMZ6M * FAM6Q endogen ( 165), feed-back : 165:FAM6Q 200:FMZ6Q 199:FMZ6QW 224:KFMZ6Q * FAM7Q endogen ( 166), feed-back : 166:FAM7Q 207:FMZ7Q 206:FMZ7QW 226:KFMZ7Q * FAM8 endogen ( 167), feed-back : 167:FAM8 211:FMZ8 210:FMZ8W 227:KFMZ8 FANE eksogen : 601:AANE * FBCO endogen (1060), feed-back : 613:ABCO 1067:CO 1060:FBCO 1066:FCO * FCB endogen ( 49), feed-back : 52:CP 16:CP4XH1 166:FAM7Q 51:FCP 50:FKNCB 203:FM7B 627:FXNT 631:FXQH 14:PCP4V2 6:PCP4XHV1 1787:PCPN 1919:SIGC 1897:SIPC 1922:SIR * FCBS endogen ( 46), feed-back : 35:CGK 16:CP4XH1 47:PCBS 17:PCGBK1 14:PCP4V2 6:PCP4XHV1 * FCE endogen ( 30), feed-back : 603:AEE3 52:CP 162:FAM3Q 21:FCEM 51:FCP 187:FM3K 623:FXNE 622:FXNG 631:FXQH 6:PCP4XHV1 1787:PCPN 1919:SIGC 1897:SIPC FCEM endogen ( 21) : 26:CZM 30:FCE * FCF endogen ( 27), feed-back : 52:CP 136:FAE0 159:FAM0 18:FCFM 51:FCP 137:FNFE0 631:FXQH 6:PCP4XHV1 1787:PCPN 1919:SIGC 1897:SIPC FCFM endogen ( 18) : 26:CZM 27:FCF * FCG endogen ( 38), feed-back : 52:CP 162:FAM3Q 38:FCG 39:FCK 51:FCP 622:FXNG 631:FXQH 17:PCGBK1 6:PCP4XHV1 1787:PCPN 1919:SIGC 1897:SIPC * FCGBK1 endogen ( 31), feed-back : 35:CGK 22:FCGBK1M FCGBK1M endogen ( 22) : 26:CZM 31:FCGBK1 FCGW endogen ( 37) : 38:FCG * FCH endogen ( 7), feed-back : 10:CHE 52:CP 16:CP4XH1 7:FCH 9:FCHE 51:FCP 630:FXB 636:FXH 635:FXQQ 14:PCP4V2 6:PCP4XHV1 1787:PCPN 1919:SIGC 1897:SIPC FCHE endogen ( 9) : 13:PCH1 11:PCHE 14:PCP4V2 * FCHL endogen ( 8), feed-back : 8:FCHL 13:PCH1 14:PCP4V2 * FCI endogen ( 29), feed-back : 52:CP 136:FAE0 159:FAM0 160:FAM1 161:FAM2 162:FAM3Q 163:FAM5 165:FAM6Q 167:FAM8 20:FCIM 51:FCP 628:FXNK 629:FXNQ 631:FXQH 6:PCP4XHV1 1787:PCPN 1919:SIGC 1897:SIPC FCIM endogen ( 20) : 26:CZM 29:FCI * FCK endogen ( 39), feed-back : 52:CP 51:FCP 215:FMS 632:FXQS 633:FXQT 17:PCGBK1 6:PCP4XHV1 1787:PCPN 1919:SIGC 1897:SIPC 1896:TPK * FCN endogen ( 28), feed-back : 52:CP 159:FAM0 160:FAM1 19:FCNM 51:FCP 137:FNFE0 624:FXNN 631:FXQH 6:PCP4XHV1 1787:PCPN 1919:SIGC 1897:SIPC FCNM endogen ( 19) : 26:CZM 28:FCN * FCO endogen (1066), feed-back : 612:AACO 613:ABCO 618:AOCO 614:AQHCO 616:AQQCO 615:AQTCO 617:ASICO 136:FAE0 630:FXB 631:FXQH 635:FXQQ 633:FXQT 2025:FY 1068:PCO 1919:SIGC * FCP endogen ( 51), feed-back : 2025:FY 53:PCP 14:PCP4V2 6:PCP4XHV1 1787:PCPN * FCS endogen ( 33), feed-back : 608:AOCS 52:CP 51:FCP 24:FCSM 215:FMS 1065:FOCO 626:FXNM 629:FXNQ 634:FXQF 631:FXQH 635:FXQQ 633:FXQT 6:PCP4XHV1 1787:PCPN 1919:SIGC 1897:SIPC 1936:SIPUR1 FCSM endogen ( 24) : 26:CZM 33:FCS * FCT endogen ( 34), feed-back : 52:CP 51:FCP 25:FCTM 216:FMT 6:PCP4XHV1 1787:PCPN FCTM endogen ( 25) : 26:CZM 34:FCT * FCV endogen ( 32), feed-back : 52:CP 164:FAM6M 165:FAM6Q 166:FAM7Q 167:FAM8 51:FCP 23:FCVM 205:FM7Y 625:FXNB 628:FXNK 626:FXNM 629:FXNQ 627:FXNT 631:FXQH 6:PCP4XHV1 1787:PCPN 1919:SIGC 1897:SIPC FCVM endogen ( 23) : 26:CZM 32:FCV FE endogen ( 158) : 2025:FY 2029:FYTR * FE0 endogen ( 138), feed-back : 1947:EV 138:FE0 139:FE0K 156:FEV 177:FMU0 624:FXNN 631:FXQH 1426:PNE0 1937:SIPEE FE0K endogen ( 139) : 140:FE1 FE1 endogen ( 140) : 1947:EV 156:FEV 181:FMU1 624:FXNN 631:FXQH * FE2 endogen ( 148), feed-back : 1947:EV 136:FAE0 148:FE2 156:FEV 185:FMU2 137:FNFE0 625:FXNB 628:FXNK 626:FXNM 631:FXQH FE2W endogen ( 141) : 148:FE2 FE3 eksogen : 603:AEE3 1947:EV 156:FEV 187:FM3K 188:FM3R 190:FMU3Q 623:FXNE 622:FXNG 631:FXQH * FE5 endogen ( 149), feed-back : 1947:EV 149:FE5 156:FEV 194:FMU5 137:FNFE0 628:FXNK 631:FXQH FE5W endogen ( 142) : 149:FE5 * FE6 endogen ( 150), feed-back : 1947:EV 150:FE6 156:FEV 197:FMU6M 201:FMU6Q 625:FXNB 628:FXNK 626:FXNM 629:FXNQ 631:FXQH FE6W endogen ( 143) : 150:FE6 * FE7Q endogen ( 151), feed-back : 1947:EV 151:FE7Q 155:FE7Y 156:FEV 203:FM7B 208:FMU7Q 626:FXNM 627:FXNT 631:FXQH FE7QW endogen ( 144) : 151:FE7Q FE7Y endogen ( 155) : 1947:EV 156:FEV 205:FM7Y 627:FXNT 1457:PE7Y * FE8 endogen ( 152), feed-back : 1947:EV 152:FE8 156:FEV 212:FMU8 628:FXNK 626:FXNM 629:FXNQ 631:FXQH 635:FXQQ FE8W endogen ( 145) : 152:FE8 FEE2 eksogen : 148:FE2 141:FE2W FEE5 eksogen : 149:FE5 142:FE5W FEE6 eksogen : 150:FE6 143:FE6W FEE7Q eksogen : 151:FE7Q 144:FE7QW FEE8 eksogen : 152:FE8 145:FE8W FEESQ eksogen : 154:FESQ 147:FESQW FEET eksogen : 153:FET 146:FETW FES endogen ( 157) : 1948:ES 158:FE 1437:PES * FESQ endogen ( 154), feed-back : 157:FES 154:FESQ 1065:FOCO 634:FXQF 631:FXQH 635:FXQQ 633:FXQT 1437:PES FESQW endogen ( 147) : 154:FESQ FESS eksogen : 157:FES 632:FXQS 1437:PES * FET endogen ( 153), feed-back : 52:CP 1949:ET 51:FCP 158:FE 153:FET 6:PCP4XHV1 1787:PCPN FETW endogen ( 146) : 153:FET FEV endogen ( 156) : 158:FE FIB endogen ( 104) : 106:FIBP11 630:FXB 635:FXQQ 2025:FY * FIBA endogen (1084), feed-back : 89:FIBP 1085:FKNBA 101:IPH * FIBB endogen (1138), feed-back : 89:FIBP 1139:FKNBB 101:IPH FIBE eksogen : 89:FIBP 1016:FKBE 1017:FKNBE 101:IPH FIBH endogen ( 74) : 104:FIB 106:FIBP11 76:FKNBH 107:I 101:IPH 1920:SIGI1 1897:SIPC 2150:VKIHW 2149:VKIPW FIBHL endogen ( 77) : 78:FKBHL 80:FKNBHL * FIBNB endogen (1108), feed-back : 89:FIBP 1109:FKNBNB 101:IPH * FIBNE endogen ( 988), feed-back : 89:FIBP 989:FKNBNE * FIBNF endogen (1096), feed-back : 89:FIBP 1097:FKNBNF * FIBNG endogen (1090), feed-back : 89:FIBP 1091:FKNBNG 101:IPH * FIBNK endogen (1126), feed-back : 89:FIBP 1127:FKNBNK 101:IPH * FIBNM endogen (1114), feed-back : 89:FIBP 1115:FKNBNM 101:IPH * FIBNN endogen (1102), feed-back : 89:FIBP 1103:FKNBNN 101:IPH * FIBNQ endogen (1132), feed-back : 89:FIBP 1133:FKNBNQ 101:IPH * FIBNT endogen (1120), feed-back : 89:FIBP 1121:FKNBNT 101:IPH FIBO eksogen : 104:FIB 92:FIBO11 1042:FKBO 1043:FKNBO FIBO1 endogen ( 98), ikke-bestemmende. FIBO11 endogen ( 92) : 98:FIBO1 106:FIBP11 97:FIO1 1074:FIO11 107:I 93:IBO11 1920:SIGI1 1897:SIPC FIBP endogen ( 89) : 104:FIB FIBP11 endogen ( 106) : 107:I 1542:IVBPS1 1920:SIGI1 1897:SIPC * FIBQF endogen (1162), feed-back : 89:FIBP 1163:FKNBQF * FIBQH endogen (1144), feed-back : 89:FIBP 1145:FKNBQH 101:IPH * FIBQQ endogen (1168), feed-back : 89:FIBP 1169:FKNBQQ 101:IPH * FIBQS endogen (1150), feed-back : 89:FIBP 1151:FKNBQS 101:IPH * FIBQT endogen (1156), feed-back : 89:FIBP 1157:FKNBQT 101:IPH * FIL endogen ( 135), feed-back : 2025:FY 107:I 1388:PNIL 1920:SIGI1 1897:SIPC * FILA endogen ( 109), feed-back : 136:FAE0 135:FIL 109:FILA 1388:PNIL * FILE endogen ( 110), feed-back : 603:AEE3 135:FIL 110:FILE 1388:PNIL * FILM0 endogen ( 122), feed-back : 135:FIL 122:FILM0 177:FMU0 1388:PNIL * FILM1 endogen ( 123), feed-back : 135:FIL 123:FILM1 181:FMU1 1388:PNIL * FILM2 endogen ( 124), feed-back : 135:FIL 124:FILM2 185:FMU2 1388:PNIL * FILM3K endogen ( 125), feed-back : 135:FIL 125:FILM3K 187:FM3K 1388:PNIL * FILM3Q endogen ( 127), feed-back : 135:FIL 127:FILM3Q 190:FMU3Q 1388:PNIL * FILM3R endogen ( 126), feed-back : 135:FIL 126:FILM3R 188:FM3R 1388:PNIL * FILM5 endogen ( 128), feed-back : 135:FIL 128:FILM5 194:FMU5 1388:PNIL * FILM6M endogen ( 129), feed-back : 135:FIL 129:FILM6M 197:FMU6M 1388:PNIL * FILM6Q endogen ( 130), feed-back : 135:FIL 130:FILM6Q 201:FMU6Q 1388:PNIL * FILM7B endogen ( 131), feed-back : 135:FIL 131:FILM7B 203:FM7B 1388:PNIL * FILM7Q endogen ( 133), feed-back : 135:FIL 133:FILM7Q 208:FMU7Q 1388:PNIL * FILM7Y endogen ( 132), feed-back : 135:FIL 132:FILM7Y 205:FM7Y 1388:PNIL * FILM8 endogen ( 134), feed-back : 135:FIL 134:FILM8 212:FMU8 1388:PNIL * FILNB endogen ( 115), feed-back : 135:FIL 115:FILNB 625:FXNB 1388:PNIL * FILNE endogen ( 112), feed-back : 135:FIL 112:FILNE 623:FXNE 1388:PNIL * FILNF endogen ( 113), feed-back : 135:FIL 113:FILNF 137:FNFE0 1388:PNIL * FILNG endogen ( 111), feed-back : 135:FIL 111:FILNG 622:FXNG 1388:PNIL * FILNK endogen ( 118), feed-back : 135:FIL 118:FILNK 628:FXNK 1388:PNIL * FILNM endogen ( 116), feed-back : 135:FIL 116:FILNM 626:FXNM 1388:PNIL * FILNN endogen ( 114), feed-back : 135:FIL 114:FILNN 624:FXNN 1388:PNIL * FILNQ endogen ( 119), feed-back : 135:FIL 119:FILNQ 629:FXNQ 1388:PNIL * FILNT endogen ( 117), feed-back : 135:FIL 117:FILNT 627:FXNT 1388:PNIL * FILQH endogen ( 120), feed-back : 135:FIL 120:FILQH 631:FXQH 1388:PNIL * FILQQ endogen ( 121), feed-back : 135:FIL 121:FILQQ 635:FXQQ 1388:PNIL FILSI eksogen : 135:FIL FIM endogen ( 103) : 603:AEE3 610:AM7YIM 611:ANTIM 164:FAM6M 165:FAM6Q 166:FAM7Q 167:FAM8 105:FIMP11 203:FM7B 205:FM7Y 215:FMS 625:FXNB 628:FXNK 626:FXNM 629:FXNQ 627:FXNT 631:FXQH 635:FXQQ 2025:FY 225:KFMZ7B * FIMA endogen ( 746), feed-back : 86:FIMP 747:FKNMA 101:IPH * FIMB endogen ( 888), feed-back : 86:FIMP 889:FKNMB 101:IPH * FIME endogen (1008), feed-back : 1008:FIME 86:FIMP 1009:FKME 1010:FKNME 101:IPH * FIMH endogen (1024), feed-back : 1024:FIMH 86:FIMP 1025:FKMH 1026:FKNMH 101:IPH FIMK endogen ( 102) : 103:FIM * FIMNB endogen ( 808), feed-back : 86:FIMP 809:FKNMNB 101:IPH * FIMNE endogen ( 992), feed-back : 86:FIMP 993:FKNMNE * FIMNF endogen ( 776), feed-back : 86:FIMP 777:FKNMNF * FIMNG endogen ( 761), feed-back : 86:FIMP 762:FKNMNG 101:IPH * FIMNK endogen ( 856), feed-back : 86:FIMP 857:FKNMNK 101:IPH * FIMNM endogen ( 824), feed-back : 86:FIMP 825:FKNMNM 101:IPH * FIMNN endogen ( 792), feed-back : 86:FIMP 793:FKNMNN 101:IPH * FIMNQ endogen ( 872), feed-back : 86:FIMP 873:FKNMNQ 101:IPH * FIMNT endogen ( 840), feed-back : 86:FIMP 841:FKNMNT 101:IPH FIMO eksogen : 103:FIM 94:FIMO11 1036:FKMO 1037:FKNMO FIMO11 endogen ( 94) : 105:FIMP11 97:FIO1 1074:FIO11 107:I 95:IMO11 1920:SIGI1 1897:SIPC FIMP endogen ( 86) : 103:FIM 102:FIMK FIMP11 endogen ( 105) : 107:I 1541:IVMPS1 1920:SIGI1 1897:SIPC 1922:SIR * FIMQF endogen ( 949), feed-back : 86:FIMP 950:FKNMQF * FIMQH endogen ( 904), feed-back : 86:FIMP 905:FKNMQH 101:IPH * FIMQQ endogen ( 964), feed-back : 86:FIMP 965:FKNMQQ 101:IPH * FIMQS endogen ( 919), feed-back : 611:ANTIM 86:FIMP 920:FKNMQS 204:FM7YIM 101:IPH * FIMQT endogen ( 934), feed-back : 86:FIMP 935:FKNMQT 101:IPH FINVBH endogen ( 75) : 76:FKNBH 108:IV * FINVBO endogen (1044), feed-back : 1052:FYFO 108:IV 100:IVO1 1055:YFO FINVBP endogen ( 90) : 108:IV * FINVMO endogen (1038), feed-back : 1052:FYFO 108:IV 100:IVO1 1055:YFO FINVMP endogen ( 87) : 108:IV FIO1 endogen ( 97), ikke-bestemmende. FIO11 endogen (1074), ikke-bestemmende. FIT eksogen : 136:FAE0 177:FMU0 2025:FY 107:I FIVBP endogen ( 91), ikke-bestemmende. FIVMP endogen ( 88), ikke-bestemmende. * FKBA endogen (1083), feed-back : 1080:BFKNBA 1084:FIBA 91:FIVBP 1083:FKBA FKBAW endogen (1082) : 1083:FKBA 1274:PWAW1 * FKBB endogen (1137), feed-back : 1134:BFKNBB 1138:FIBB 91:FIVBP 1137:FKBB FKBBW endogen (1136) : 1137:FKBB 1321:PWBW1 * FKBE endogen (1016), feed-back : 1014:BFKNBE 91:FIVBP 1016:FKBE * FKBH endogen ( 73), feed-back : 69:BFKNBH 10:CHE 7:FCH 9:FCHE 74:FIBH 73:FKBH 79:FKBHE 80:FKNBHL 71:PHK * FKBHE endogen ( 79), feed-back : 10:CHE 9:FCHE 80:FKNBHL 1376:PNCH * FKBHL endogen ( 78), feed-back : 8:FCHL 79:FKBHE 78:FKBHL 1376:PNCH FKBHW endogen ( 70) : 73:FKBH 71:PHK * FKBNB endogen (1107), feed-back : 1104:BFKNBNB 1108:FIBNB 91:FIVBP 1107:FKBNB FKBNBW endogen (1106) : 1107:FKBNB 1291:PWNBW1 * FKBNE endogen ( 987), feed-back : 974:BFKNBNE 988:FIBNE 91:FIVBP 987:FKBNE FKBNEW1 endogen ( 986) : 987:FKBNE * FKBNF endogen (1095), feed-back : 1092:BFKNBNF 1096:FIBNF 91:FIVBP 1095:FKBNF FKBNFW endogen (1094) : 1095:FKBNF 1279:PWNFW1 * FKBNG endogen (1089), feed-back : 1086:BFKNBNG 1090:FIBNG 91:FIVBP 1089:FKBNG FKBNGW endogen (1088) : 1089:FKBNG * FKBNK endogen (1125), feed-back : 1122:BFKNBNK 1126:FIBNK 91:FIVBP 1125:FKBNK FKBNKW endogen (1124) : 1125:FKBNK 1309:PWNKW1 * FKBNM endogen (1113), feed-back : 1110:BFKNBNM 1114:FIBNM 91:FIVBP 1113:FKBNM FKBNMW endogen (1112) : 1113:FKBNM 1297:PWNMW1 * FKBNN endogen (1101), feed-back : 1098:BFKNBNN 1102:FIBNN 91:FIVBP 1101:FKBNN FKBNNW endogen (1100) : 1101:FKBNN 1285:PWNNW1 * FKBNQ endogen (1131), feed-back : 1128:BFKNBNQ 1132:FIBNQ 91:FIVBP 1131:FKBNQ FKBNQW endogen (1130) : 1131:FKBNQ 1315:PWNQW1 * FKBNT endogen (1119), feed-back : 1116:BFKNBNT 1120:FIBNT 91:FIVBP 1119:FKBNT FKBNTW endogen (1118) : 1119:FKBNT 1303:PWNTW1 * FKBO endogen (1042), feed-back : 1045:BFKNBO 1042:FKBO * FKBQF endogen (1161), feed-back : 1158:BFKNBQF 1162:FIBQF 91:FIVBP 1161:FKBQF FKBQFW endogen (1160) : 1161:FKBQF 1345:PWQFW1 * FKBQH endogen (1143), feed-back : 1140:BFKNBQH 1144:FIBQH 91:FIVBP 1143:FKBQH FKBQHW endogen (1142) : 1143:FKBQH 1327:PWQHW1 * FKBQQ endogen (1167), feed-back : 1164:BFKNBQQ 1168:FIBQQ 91:FIVBP 1167:FKBQQ FKBQQW endogen (1166) : 1167:FKBQQ 1339:PWQQW1 * FKBQS endogen (1149), feed-back : 1146:BFKNBQS 1150:FIBQS 91:FIVBP 1149:FKBQS FKBQSW endogen (1148) : 1149:FKBQS * FKBQT endogen (1155), feed-back : 1152:BFKNBQT 1156:FIBQT 91:FIVBP 1155:FKBQT FKBQTW endogen (1154) : 1155:FKBQT 1333:PWQTW1 * FKCB endogen ( 44), feed-back : 45:CBS 49:FCB 46:FCBS 44:FKCB 48:KCB 1783:SDV 41:UCB1 FKCBW endogen ( 43) : 44:FKCB * FKMA endogen ( 744), feed-back : 741:BFKNMA 746:FIMA 88:FIVMP 744:FKMA 745:FKMAK 638:PKLEA1 FKMAK endogen ( 745) : 748:HQAN1 FKMAW1 endogen ( 743) : 744:FKMA 1274:PWAW1 * FKMB endogen ( 886), feed-back : 883:BFKNMB 888:FIMB 88:FIVMP 886:FKMB 887:FKMBK 639:PKLEB1 FKMBK endogen ( 887) : 890:HQBN1 FKMBW1 endogen ( 885) : 886:FKMB 1321:PWBW1 * FKME endogen (1009), feed-back : 1012:BFKNME 88:FIVMP 1009:FKME * FKMH endogen (1025), feed-back : 1028:BFKNMH 88:FIVMP 1025:FKMH * FKMNB endogen ( 806), feed-back : 803:BFKNMNB 808:FIMNB 88:FIVMP 806:FKMNB 807:FKMNBK 640:PKLENB1 FKMNBK endogen ( 807) : 810:HQNBN1 FKMNBW1 endogen ( 805) : 806:FKMNB 1291:PWNBW1 * FKMNE endogen ( 991), feed-back : 977:BFKNMNE 992:FIMNE 88:FIVMP 991:FKMNE FKMNEW1 endogen ( 990) : 991:FKMNE * FKMNF endogen ( 774), feed-back : 771:BFKNMNF 776:FIMNF 88:FIVMP 774:FKMNF 775:FKMNFK 641:PKLENF1 FKMNFK endogen ( 775) : 778:HQNFN1 FKMNFW1 endogen ( 773) : 774:FKMNF 1279:PWNFW1 * FKMNG endogen ( 760), feed-back : 757:BFKNMNG 761:FIMNG 88:FIVMP FKMNGW1 endogen ( 759) : 760:FKMNG * FKMNK endogen ( 854), feed-back : 851:BFKNMNK 856:FIMNK 88:FIVMP 854:FKMNK 855:FKMNKK 642:PKLENK1 FKMNKK endogen ( 855) : 858:HQNKN1 FKMNKW1 endogen ( 853) : 854:FKMNK 1309:PWNKW1 * FKMNM endogen ( 822), feed-back : 819:BFKNMNM 824:FIMNM 88:FIVMP 822:FKMNM 823:FKMNMK 643:PKLENM1 FKMNMK endogen ( 823) : 826:HQNMN1 FKMNMW1 endogen ( 821) : 822:FKMNM 1297:PWNMW1 * FKMNN endogen ( 790), feed-back : 787:BFKNMNN 792:FIMNN 88:FIVMP 790:FKMNN 791:FKMNNK 644:PKLENN1 FKMNNK endogen ( 791) : 794:HQNNN1 FKMNNW1 endogen ( 789) : 790:FKMNN 1285:PWNNW1 * FKMNQ endogen ( 870), feed-back : 867:BFKNMNQ 872:FIMNQ 88:FIVMP 870:FKMNQ 871:FKMNQK 645:PKLENQ1 FKMNQK endogen ( 871) : 874:HQNQN1 FKMNQW1 endogen ( 869) : 870:FKMNQ 1315:PWNQW1 * FKMNT endogen ( 838), feed-back : 835:BFKNMNT 840:FIMNT 88:FIVMP 838:FKMNT 839:FKMNTK 646:PKLENT1 FKMNTK endogen ( 839) : 842:HQNTN1 FKMNTW1 endogen ( 837) : 838:FKMNT 1303:PWNTW1 * FKMO endogen (1036), feed-back : 1039:BFKNMO 1036:FKMO 647:PKLEO1 * FKMQF endogen ( 948), feed-back : 945:BFKNMQF 949:FIMQF 88:FIVMP 648:PKLEQF1 FKMQFW1 endogen ( 947) : 948:FKMQF 1345:PWQFW1 * FKMQH endogen ( 902), feed-back : 899:BFKNMQH 904:FIMQH 88:FIVMP 902:FKMQH 903:FKMQHK 649:PKLEQH1 FKMQHK endogen ( 903) : 906:HQQHN1 FKMQHW1 endogen ( 901) : 902:FKMQH 1327:PWQHW1 * FKMQQ endogen ( 962), feed-back : 959:BFKNMQQ 964:FIMQQ 88:FIVMP 962:FKMQQ 963:FKMQQK 650:PKLEQQ1 FKMQQK endogen ( 963) : 966:HQQQN1 FKMQQW1 endogen ( 961) : 962:FKMQQ 1339:PWQQW1 * FKMQS endogen ( 918), feed-back : 915:BFKNMQS 919:FIMQS 88:FIVMP FKMQSW1 endogen ( 917) : 918:FKMQS * FKMQT endogen ( 932), feed-back : 929:BFKNMQT 934:FIMQT 88:FIVMP 932:FKMQT 933:FKMQTK 651:PKLEQT1 FKMQTK endogen ( 933) : 936:HQQTN1 FKMQTW1 endogen ( 931) : 932:FKMQT 1333:PWQTW1 * FKNBA endogen (1085), feed-back : 1080:BFKNBA 90:FINVBP 1085:FKNBA 65:FKNBP * FKNBB endogen (1139), feed-back : 1134:BFKNBB 90:FINVBP 1139:FKNBB 65:FKNBP * FKNBE endogen (1017), feed-back : 1014:BFKNBE 90:FINVBP 1017:FKNBE 65:FKNBP * FKNBH endogen ( 76), feed-back : 69:BFKNBH 10:CHE 75:FINVBH 81:FKNBHE 1376:PNCH 1926:SIQEJ 1927:SIQEJH * FKNBHE endogen ( 81), feed-back : 10:CHE 1770:SSYEJ 66:WCP3 1546:YRPHS * FKNBHL endogen ( 80), feed-back : 81:FKNBHE 80:FKNBHL 66:WCP3 * FKNBNB endogen (1109), feed-back : 1104:BFKNBNB 90:FINVBP 1109:FKNBNB 65:FKNBP * FKNBNE endogen ( 989), feed-back : 974:BFKNBNE 90:FINVBP 989:FKNBNE 65:FKNBP * FKNBNF endogen (1097), feed-back : 1092:BFKNBNF 90:FINVBP 1097:FKNBNF 65:FKNBP * FKNBNG endogen (1091), feed-back : 1086:BFKNBNG 90:FINVBP 1091:FKNBNG 65:FKNBP * FKNBNK endogen (1127), feed-back : 1122:BFKNBNK 90:FINVBP 1127:FKNBNK 65:FKNBP * FKNBNM endogen (1115), feed-back : 1110:BFKNBNM 90:FINVBP 1115:FKNBNM 65:FKNBP * FKNBNN endogen (1103), feed-back : 1098:BFKNBNN 90:FINVBP 1103:FKNBNN 65:FKNBP * FKNBNQ endogen (1133), feed-back : 1128:BFKNBNQ 90:FINVBP 1133:FKNBNQ 65:FKNBP * FKNBNT endogen (1121), feed-back : 1116:BFKNBNT 90:FINVBP 1121:FKNBNT 65:FKNBP * FKNBO endogen (1043), feed-back : 1045:BFKNBO 1044:FINVBO 1043:FKNBO FKNBP endogen ( 65) : 1926:SIQEJ 1927:SIQEJH 1769:SSYA 66:WCP3 * FKNBQF endogen (1163), feed-back : 1158:BFKNBQF 90:FINVBP 65:FKNBP 1163:FKNBQF * FKNBQH endogen (1145), feed-back : 1140:BFKNBQH 90:FINVBP 65:FKNBP 1145:FKNBQH * FKNBQQ endogen (1169), feed-back : 1164:BFKNBQQ 90:FINVBP 65:FKNBP 1169:FKNBQQ * FKNBQS endogen (1151), feed-back : 1146:BFKNBQS 90:FINVBP 65:FKNBP 1151:FKNBQS * FKNBQT endogen (1157), feed-back : 1152:BFKNBQT 90:FINVBP 65:FKNBP 1157:FKNBQT * FKNCB endogen ( 50), feed-back : 50:FKNCB 41:UCB1 66:WCP3 * FKNMA endogen ( 747), feed-back : 741:BFKNMA 87:FINVMP 747:FKNMA 64:FKNMP * FKNMB endogen ( 889), feed-back : 883:BFKNMB 87:FINVMP 889:FKNMB 64:FKNMP * FKNME endogen (1010), feed-back : 1012:BFKNME 87:FINVMP 1010:FKNME 64:FKNMP * FKNMH endogen (1026), feed-back : 1028:BFKNMH 87:FINVMP 1026:FKNMH 64:FKNMP * FKNMNB endogen ( 809), feed-back : 803:BFKNMNB 87:FINVMP 809:FKNMNB 64:FKNMP * FKNMNE endogen ( 993), feed-back : 977:BFKNMNE 87:FINVMP 993:FKNMNE 64:FKNMP * FKNMNF endogen ( 777), feed-back : 771:BFKNMNF 87:FINVMP 777:FKNMNF 64:FKNMP * FKNMNG endogen ( 762), feed-back : 757:BFKNMNG 87:FINVMP 762:FKNMNG 64:FKNMP * FKNMNK endogen ( 857), feed-back : 851:BFKNMNK 87:FINVMP 857:FKNMNK 64:FKNMP * FKNMNM endogen ( 825), feed-back : 819:BFKNMNM 87:FINVMP 825:FKNMNM 64:FKNMP * FKNMNN endogen ( 793), feed-back : 787:BFKNMNN 87:FINVMP 793:FKNMNN 64:FKNMP * FKNMNQ endogen ( 873), feed-back : 867:BFKNMNQ 87:FINVMP 873:FKNMNQ 64:FKNMP * FKNMNT endogen ( 841), feed-back : 835:BFKNMNT 87:FINVMP 841:FKNMNT 64:FKNMP * FKNMO endogen (1037), feed-back : 1039:BFKNMO 1038:FINVMO 1037:FKNMO FKNMP endogen ( 64) : 1769:SSYA 66:WCP3 * FKNMQF endogen ( 950), feed-back : 945:BFKNMQF 87:FINVMP 64:FKNMP 950:FKNMQF * FKNMQH endogen ( 905), feed-back : 899:BFKNMQH 87:FINVMP 64:FKNMP 905:FKNMQH * FKNMQQ endogen ( 965), feed-back : 959:BFKNMQQ 87:FINVMP 64:FKNMP 965:FKNMQQ * FKNMQS endogen ( 920), feed-back : 915:BFKNMQS 87:FINVMP 64:FKNMP 920:FKNMQS * FKNMQT endogen ( 935), feed-back : 929:BFKNMQT 87:FINVMP 64:FKNMP 935:FKNMQT * FKZNE1 endogen ( 983), feed-back : 983:FKZNE1 FKZNEW1 endogen ( 982) : 986:FKBNEW1 990:FKMNEW1 983:FKZNE1 1001:FVMNEW1 994:HQNEW1 1003:PWNEW1 FM endogen ( 217) : 2025:FY 2029:FYTR * FM0 endogen ( 178), feed-back : 122:FILM0 214:FMV 1951:MV 1874:SIM * FM1 endogen ( 182), feed-back : 123:FILM1 214:FMV 1951:MV 1874:SIM * FM2 endogen ( 186), feed-back : 124:FILM2 214:FMV 1951:MV 1874:SIM * FM3K endogen ( 187), feed-back : 125:FILM3K 214:FMV 1951:MV 1874:SIM * FM3Q endogen ( 191), feed-back : 127:FILM3Q 214:FMV 1951:MV 1874:SIM * FM3R endogen ( 188), feed-back : 126:FILM3R 214:FMV 1951:MV 1874:SIM * FM5 endogen ( 195), feed-back : 128:FILM5 214:FMV 1951:MV 1874:SIM * FM6M endogen ( 198), feed-back : 129:FILM6M 214:FMV 1951:MV 1874:SIM * FM6Q endogen ( 202), feed-back : 130:FILM6Q 214:FMV 1951:MV 1874:SIM * FM7B endogen ( 203), feed-back : 131:FILM7B 214:FMV 1951:MV 1874:SIM * FM7Q endogen ( 209), feed-back : 133:FILM7Q 214:FMV 1951:MV 1874:SIM * FM7Y endogen ( 205), feed-back : 132:FILM7Y 214:FMV 1951:MV 1874:SIM FM7YIM endogen ( 204) : 610:AM7YIM 611:ANTIM * FM8 endogen ( 213), feed-back : 134:FILM8 214:FMV 1951:MV 1874:SIM FMS endogen ( 215) : 217:FM 1952:MS FMT endogen ( 216) : 217:FM 1953:MT FMU0 endogen ( 177) : 178:FM0 FMU1 endogen ( 181) : 182:FM1 FMU2 endogen ( 185) : 186:FM2 FMU3Q endogen ( 190) : 191:FM3Q FMU5 endogen ( 194) : 195:FM5 FMU6M endogen ( 197) : 198:FM6M FMU6Q endogen ( 201) : 202:FM6Q FMU7Q endogen ( 208) : 209:FM7Q FMU8 endogen ( 212) : 213:FM8 FMV endogen ( 214) : 217:FM * FMZ0 endogen ( 176), feed-back : 159:FAM0 178:FM0 176:FMZ0 218:KFMZ0 FMZ0W endogen ( 175) : 176:FMZ0 * FMZ1 endogen ( 180), feed-back : 160:FAM1 182:FM1 180:FMZ1 219:KFMZ1 FMZ1W endogen ( 179) : 180:FMZ1 * FMZ2 endogen ( 184), feed-back : 161:FAM2 186:FM2 184:FMZ2 220:KFMZ2 FMZ2W endogen ( 183) : 184:FMZ2 * FMZ3Q endogen ( 189), feed-back : 162:FAM3Q 191:FM3Q 189:FMZ3Q 221:KFMZ3Q * FMZ5 endogen ( 193), feed-back : 163:FAM5 195:FM5 193:FMZ5 223:KFMZ5 FMZ5W endogen ( 192) : 193:FMZ5 * FMZ6M endogen ( 196), feed-back : 164:FAM6M 198:FM6M 196:FMZ6M 222:KFMZ6M * FMZ6Q endogen ( 200), feed-back : 165:FAM6Q 202:FM6Q 200:FMZ6Q 224:KFMZ6Q FMZ6QW endogen ( 199) : 200:FMZ6Q * FMZ7Q endogen ( 207), feed-back : 166:FAM7Q 209:FM7Q 207:FMZ7Q 226:KFMZ7Q FMZ7QW endogen ( 206) : 207:FMZ7Q * FMZ8 endogen ( 211), feed-back : 167:FAM8 213:FM8 211:FMZ8 227:KFMZ8 FMZ8W endogen ( 210) : 211:FMZ8 FNFE0 endogen ( 137) : 138:FE0 * FOCO endogen (1065), feed-back : 618:AOCO 1067:CO 1066:FCO 1070:XO11 * FQHCO endogen (1061), feed-back : 614:AQHCO 1067:CO 1066:FCO 1061:FQHCO * FQQCO endogen (1063), feed-back : 616:AQQCO 1067:CO 1066:FCO 1063:FQQCO * FQTCO endogen (1062), feed-back : 615:AQTCO 1067:CO 1066:FCO 1062:FQTCO FROS eksogen : 21:FCEM 655:FVEAW1 672:FVEB 671:FVEBW1 662:FVENB 661:FVENBW1 658:FVENF 657:FVENFW1 667:FVENKW1 664:FVENM 663:FVENMW1 659:FVENNW1 670:FVENQ 669:FVENQW1 665:FVENTW1 674:FVEO 673:FVEOW1 680:FVEQF 679:FVEQFW1 676:FVEQH 675:FVEQHW1 681:FVEQQW1 677:FVEQTW1 * FSICO endogen (1064), feed-back : 617:ASICO 1066:FCO 1064:FSICO * FVEA endogen ( 656), feed-back : 162:FAM3Q 720:FYFA 229:KVEA 638:PKLEA1 1458:PVEA 701:PVMA 1936:SIPUR1 1876:SIPXA FVEAW1 endogen ( 655) : 656:FVEA 1274:PWAW1 * FVEB endogen ( 672), feed-back : 162:FAM3Q 672:FVEB 731:FYFB 240:KVEB 639:PKLEB1 1469:PVEB 712:PVMB 1887:SIPXB FVEBW1 endogen ( 671) : 672:FVEB 1321:PWBW1 FVEE eksogen : 721:FYFE 230:KVEE 1459:PVEE 702:PVME 1877:SIPXE * FVEH endogen ( 653), feed-back : 162:FAM3Q 9:FCHE 737:FYFH 246:KVEH 1475:PVEH 718:PVMH 1893:SIPXH * FVENB endogen ( 662), feed-back : 162:FAM3Q 662:FVENB 726:FYFNB 235:KVENB 640:PKLENB1 1464:PVENB 707:PVMNB 1882:SIPXNB FVENBW1 endogen ( 661) : 662:FVENB 1291:PWNBW1 * FVENE endogen ( 985), feed-back : 985:FVENE 723:FYFNE 232:KVENE 1461:PVENE 704:PVMNE 1004:PWNEVE 1879:SIPXNE FVENEW1 endogen ( 984) : 985:FVENE 1003:PWNEW1 * FVENF endogen ( 658), feed-back : 162:FAM3Q 658:FVENF 724:FYFNF 233:KVENF 641:PKLENF1 1462:PVENF 705:PVMNF 1880:SIPXNF FVENFW1 endogen ( 657) : 658:FVENF 1279:PWNFW1 * FVENG endogen ( 652), feed-back : 722:FYFNG 231:KVENG 1460:PVENG 703:PVMNG 1878:SIPXNG * FVENK endogen ( 668), feed-back : 162:FAM3Q 729:FYFNK 238:KVENK 642:PKLENK1 1467:PVENK 710:PVMNK 1885:SIPXNK FVENKW1 endogen ( 667) : 668:FVENK 1309:PWNKW1 * FVENM endogen ( 664), feed-back : 162:FAM3Q 664:FVENM 727:FYFNM 236:KVENM 643:PKLENM1 1465:PVENM 708:PVMNM 1883:SIPXNM FVENMW1 endogen ( 663) : 664:FVENM 1297:PWNMW1 * FVENN endogen ( 660), feed-back : 162:FAM3Q 725:FYFNN 234:KVENN 644:PKLENN1 1463:PVENN 706:PVMNN 1881:SIPXNN FVENNW1 endogen ( 659) : 660:FVENN 1285:PWNNW1 * FVENQ endogen ( 670), feed-back : 162:FAM3Q 670:FVENQ 730:FYFNQ 239:KVENQ 645:PKLENQ1 1468:PVENQ 711:PVMNQ 1886:SIPXNQ FVENQW1 endogen ( 669) : 670:FVENQ 1315:PWNQW1 * FVENT endogen ( 666), feed-back : 162:FAM3Q 728:FYFNT 237:KVENT 646:PKLENT1 1466:PVENT 709:PVMNT 1884:SIPXNT FVENTW1 endogen ( 665) : 666:FVENT 1303:PWNTW1 * FVEO endogen ( 674), feed-back : 674:FVEO 1053:FVO 247:KVEO 647:PKLEO1 1476:PVEO 719:PVMO 1894:SIPXO 1056:XO FVEOW1 endogen ( 673) : 674:FVEO * FVEQF endogen ( 680), feed-back : 162:FAM3Q 680:FVEQF 735:FYFQF 244:KVEQF 648:PKLEQF1 1473:PVEQF 716:PVMQF 1891:SIPXQF FVEQFW1 endogen ( 679) : 680:FVEQF 1345:PWQFW1 1346:PWQFWV1 * FVEQH endogen ( 676), feed-back : 162:FAM3Q 676:FVEQH 732:FYFQH 241:KVEQH 649:PKLEQH1 1470:PVEQH 713:PVMQH 1888:SIPXQH FVEQHW1 endogen ( 675) : 676:FVEQH 1327:PWQHW1 * FVEQQ endogen ( 682), feed-back : 162:FAM3Q 736:FYFQQ 245:KVEQQ 650:PKLEQQ1 1474:PVEQQ 717:PVMQQ 1936:SIPUR1 1892:SIPXQQ FVEQQW1 endogen ( 681) : 682:FVEQQ 1339:PWQQW1 * FVEQS endogen ( 654), feed-back : 162:FAM3Q 733:FYFQS 242:KVEQS 1471:PVEQS 714:PVMQS 1889:SIPXQS * FVEQT endogen ( 678), feed-back : 162:FAM3Q 734:FYFQT 243:KVEQT 651:PKLEQT1 1472:PVEQT 715:PVMQT 1890:SIPXQT FVEQTW1 endogen ( 677) : 678:FVEQT 1333:PWQTW1 * FVMA endogen ( 683), feed-back : 159:FAM0 161:FAM2 163:FAM5 720:FYFA 248:KVMA 701:PVMA 1274:PWAW1 1936:SIPUR1 1876:SIPXA * FVMB endogen ( 693), feed-back : 161:FAM2 163:FAM5 164:FAM6M 165:FAM6Q 166:FAM7Q 167:FAM8 731:FYFB 259:KVMB 712:PVMB 1321:PWBW1 1887:SIPXB * FVME endogen ( 684), feed-back : 721:FYFE 249:KVME 702:PVME 1877:SIPXE * FVMH endogen ( 699), feed-back : 167:FAM8 9:FCHE 737:FYFH 265:KVMH 718:PVMH 1893:SIPXH * FVMNB endogen ( 688), feed-back : 161:FAM2 163:FAM5 164:FAM6M 165:FAM6Q 726:FYFNB 254:KVMNB 707:PVMNB 1291:PWNBW1 1882:SIPXNB * FVMNE endogen (1002), feed-back : 166:FAM7Q 1002:FVMNE 723:FYFNE 251:KVMNE 704:PVMNE 1879:SIPXNE FVMNEW1 endogen (1001) : 1002:FVMNE * FVMNF endogen ( 686), feed-back : 159:FAM0 161:FAM2 163:FAM5 164:FAM6M 165:FAM6Q 724:FYFNF 252:KVMNF 705:PVMNF 1279:PWNFW1 1880:SIPXNF * FVMNG endogen ( 685), feed-back : 163:FAM5 722:FYFNG 250:KVMNG 703:PVMNG 1878:SIPXNG * FVMNK endogen ( 691), feed-back : 161:FAM2 163:FAM5 164:FAM6M 165:FAM6Q 167:FAM8 729:FYFNK 257:KVMNK 710:PVMNK 1309:PWNKW1 1885:SIPXNK * FVMNM endogen ( 689), feed-back : 163:FAM5 164:FAM6M 165:FAM6Q 166:FAM7Q 167:FAM8 727:FYFNM 255:KVMNM 708:PVMNM 1297:PWNMW1 1883:SIPXNM * FVMNN endogen ( 687), feed-back : 160:FAM1 165:FAM6Q 725:FYFNN 253:KVMNN 706:PVMNN 1285:PWNNW1 1881:SIPXNN * FVMNQ endogen ( 692), feed-back : 161:FAM2 163:FAM5 164:FAM6M 165:FAM6Q 167:FAM8 730:FYFNQ 258:KVMNQ 711:PVMNQ 1315:PWNQW1 1886:SIPXNQ * FVMNT endogen ( 690), feed-back : 164:FAM6M 165:FAM6Q 166:FAM7Q 728:FYFNT 256:KVMNT 709:PVMNT 1303:PWNTW1 1884:SIPXNT * FVMO endogen ( 700), feed-back : 700:FVMO 1053:FVO 266:KVMO 719:PVMO 1894:SIPXO 1056:XO * FVMOX endogen (1069), feed-back : 700:FVMO * FVMQF endogen ( 697), feed-back : 735:FYFQF 263:KVMQF 716:PVMQF 1345:PWQFW1 1346:PWQFWV1 1891:SIPXQF * FVMQH endogen ( 694), feed-back : 163:FAM5 165:FAM6Q 167:FAM8 732:FYFQH 260:KVMQH 713:PVMQH 1327:PWQHW1 1888:SIPXQH * FVMQQ endogen ( 698), feed-back : 159:FAM0 160:FAM1 163:FAM5 165:FAM6Q 166:FAM7Q 167:FAM8 736:FYFQQ 264:KVMQQ 717:PVMQQ 1339:PWQQW1 1936:SIPUR1 1892:SIPXQQ * FVMQS endogen ( 695), feed-back : 733:FYFQS 261:KVMQS 714:PVMQS 1889:SIPXQS * FVMQT endogen ( 696), feed-back : 166:FAM7Q 734:FYFQT 262:KVMQT 715:PVMQT 1333:PWQTW1 1890:SIPXQT * FVO endogen (1053), feed-back : 1054:FXO 719:PVMO 1057:PVO 1917:SIGXO * FXA endogen ( 620), feed-back : 136:FAE0 159:FAM0 161:FAM2 162:FAM3Q 163:FAM5 109:FILA 1083:FKBA 1082:FKBAW 743:FKMAW1 187:FM3K 137:FNFE0 655:FVEAW1 683:FVMA 620:FXA 630:FXB 623:FXNE 621:FXNF 622:FXNG 628:FXNK 626:FXNM 627:FXNT 631:FXQH 635:FXQQ 633:FXQT 720:FYFA 748:HQAN1 755:HQAW1 229:KVEA 248:KVMA 1458:PVEA 1274:PWAW1 1350:VA 2070:YFA FXAE eksogen : 620:FXA 619:FXAW FXAW endogen ( 619) : 620:FXA * FXB endogen ( 630), feed-back : 136:FAE0 161:FAM2 162:FAM3Q 163:FAM5 164:FAM6M 165:FAM6Q 166:FAM7Q 167:FAM8 1137:FKBB 1136:FKBBW 885:FKMBW1 215:FMS 1065:FOCO 672:FVEB 671:FVEBW1 693:FVMB 630:FXB 625:FXNB 623:FXNE 622:FXNG 628:FXNK 626:FXNM 629:FXNQ 634:FXQF 631:FXQH 635:FXQQ 633:FXQT 731:FYFB 890:HQBN1 897:HQBW1 240:KVEB 259:KVMB 1469:PVEB 1323:PWBVL1 1322:PWBVV 1321:PWBW1 1325:PXB 1361:VB 2081:YFB FXE eksogen : 603:AEE3 602:AENE 600:AENG 110:FILE 1008:FIME 215:FMS 190:FMU3Q 208:FMU7Q 684:FVME 622:FXNG 626:FXNM 627:FXNT 635:FXQQ 633:FXQT 721:FYFE 1018:HQE1 230:KVEE 249:KVME 1459:PVEE 1351:VE 2071:YFE * FXH endogen ( 636), feed-back : 162:FAM3Q 167:FAM8 1024:FIMH 653:FVEH 699:FVMH 630:FXB 623:FXNE 622:FXNG 635:FXQQ 737:FYFH 1030:HQH1 246:KVEH 265:KVMH 1475:PVEH 1367:VH 2087:YFH FXN endogen ( 637), ikke-bestemmende. * FXNB endogen ( 625), feed-back : 136:FAE0 161:FAM2 162:FAM3Q 163:FAM5 164:FAM6M 165:FAM6Q 115:FILNB 1107:FKBNB 1106:FKBNBW 805:FKMNBW1 187:FM3K 662:FVENB 661:FVENBW1 688:FVMNB 637:FXN 625:FXNB 623:FXNE 622:FXNG 626:FXNM 631:FXQH 635:FXQQ 633:FXQT 726:FYFNB 810:HQNBN1 817:HQNBW1 235:KVENB 254:KVMNB 1464:PVENB 1293:PWNBVL1 1292:PWNBVV 1291:PWNBW1 1348:PXN 1295:PXNB 1356:VNB 2076:YFNB * FXNE endogen ( 623), feed-back : 601:AANE 602:AENE 606:AM3KNE 136:FAE0 166:FAM7Q 112:FILNE 987:FKBNE 991:FKMNE 983:FKZNE1 982:FKZNEW1 187:FM3K 190:FMU3Q 985:FVENE 984:FVENEW1 1002:FVMNE 630:FXB 637:FXN 623:FXNE 622:FXNG 635:FXQQ 723:FYFNE 995:HQNE1 232:KVENE 251:KVMNE 1461:PVENE 1004:PWNEVE 1003:PWNEW1 1348:PXN 1007:PXNE 1353:VNE 2073:YFNE * FXNF endogen ( 621), feed-back : 136:FAE0 159:FAM0 161:FAM2 162:FAM3Q 163:FAM5 164:FAM6M 165:FAM6Q 113:FILNF 1095:FKBNF 1094:FKBNFW 773:FKMNFW1 187:FM3K 137:FNFE0 658:FVENF 657:FVENFW1 686:FVMNF 637:FXN 623:FXNE 622:FXNG 628:FXNK 626:FXNM 629:FXNQ 631:FXQH 635:FXQQ 633:FXQT 724:FYFNF 778:HQNFN1 785:HQNFW1 233:KVENF 252:KVMNF 1462:PVENF 1281:PWNFVL1 1280:PWNFVV 1279:PWNFW1 1348:PXN 1354:VNF 2074:YFNF * FXNG endogen ( 622), feed-back : 600:AENG 605:AM3RNG 163:FAM5 111:FILNG 1089:FKBNG 1088:FKBNGW 759:FKMNGW1 188:FM3R 190:FMU3Q 652:FVENG 685:FVMNG 637:FXN 623:FXNE 622:FXNG 626:FXNM 633:FXQT 722:FYFNG 763:HQNGW1 231:KVENG 250:KVMNG 1460:PVENG 1348:PXN 1352:VNG 2072:YFNG * FXNK endogen ( 628), feed-back : 161:FAM2 162:FAM3Q 163:FAM5 164:FAM6M 165:FAM6Q 167:FAM8 118:FILNK 1125:FKBNK 1124:FKBNKW 853:FKMNKW1 137:FNFE0 667:FVENKW1 691:FVMNK 637:FXN 623:FXNE 622:FXNG 628:FXNK 626:FXNM 629:FXNQ 631:FXQH 635:FXQQ 633:FXQT 729:FYFNK 858:HQNKN1 865:HQNKW1 238:KVENK 257:KVMNK 1467:PVENK 1311:PWNKVL1 1310:PWNKVV 1309:PWNKW1 1348:PXN 1313:PXNK 1359:VNK 2079:YFNK * FXNM endogen ( 626), feed-back : 162:FAM3Q 163:FAM5 164:FAM6M 165:FAM6Q 166:FAM7Q 167:FAM8 116:FILNM 1113:FKBNM 1112:FKBNMW 821:FKMNMW1 215:FMS 664:FVENM 663:FVENMW1 689:FVMNM 637:FXN 623:FXNE 622:FXNG 628:FXNK 626:FXNM 629:FXNQ 631:FXQH 635:FXQQ 633:FXQT 727:FYFNM 826:HQNMN1 833:HQNMW1 236:KVENM 255:KVMNM 1465:PVENM 1299:PWNMVL1 1298:PWNMVV 1297:PWNMW1 1348:PXN 1301:PXNM 1357:VNM 2077:YFNM * FXNN endogen ( 624), feed-back : 136:FAE0 160:FAM1 162:FAM3Q 165:FAM6Q 114:FILNN 1101:FKBNN 1100:FKBNNW 789:FKMNNW1 187:FM3K 659:FVENNW1 687:FVMNN 637:FXN 623:FXNE 622:FXNG 626:FXNM 624:FXNN 629:FXNQ 635:FXQQ 633:FXQT 725:FYFNN 794:HQNNN1 801:HQNNW1 234:KVENN 253:KVMNN 1463:PVENN 1287:PWNNVL1 1286:PWNNVV 1285:PWNNW1 1348:PXN 1289:PXNN 1355:VNN 2075:YFNN * FXNQ endogen ( 629), feed-back : 161:FAM2 162:FAM3Q 163:FAM5 164:FAM6M 165:FAM6Q 167:FAM8 119:FILNQ 1131:FKBNQ 1130:FKBNQW 869:FKMNQW1 187:FM3K 670:FVENQ 669:FVENQW1 692:FVMNQ 637:FXN 625:FXNB 623:FXNE 622:FXNG 628:FXNK 626:FXNM 629:FXNQ 631:FXQH 635:FXQQ 633:FXQT 730:FYFNQ 874:HQNQN1 881:HQNQW1 239:KVENQ 258:KVMNQ 1468:PVENQ 1317:PWNQVL1 1316:PWNQVV 1315:PWNQW1 1348:PXN 1319:PXNQ 1360:VNQ 2080:YFNQ * FXNT endogen ( 627), feed-back : 162:FAM3Q 164:FAM6M 165:FAM6Q 166:FAM7Q 117:FILNT 1119:FKBNT 1118:FKBNTW 837:FKMNTW1 203:FM7B 205:FM7Y 665:FVENTW1 690:FVMNT 637:FXN 623:FXNE 622:FXNG 626:FXNM 627:FXNT 631:FXQH 635:FXQQ 728:FYFNT 842:HQNTN1 849:HQNTW1 237:KVENT 256:KVMNT 1466:PVENT 1305:PWNTVL1 1304:PWNTVV 1303:PWNTW1 1348:PXN 1307:PXNT 1358:VNT 2078:YFNT * FXO endogen (1054), feed-back : 603:AEE3 1059:FACO 136:FAE0 1060:FBCO 187:FM3K 188:FM3R 203:FM7B 205:FM7Y 215:FMS 177:FMU0 181:FMU1 185:FMU2 190:FMU3Q 194:FMU5 197:FMU6M 201:FMU6Q 208:FMU7Q 212:FMU8 137:FNFE0 1065:FOCO 1061:FQHCO 1063:FQQCO 1062:FQTCO 1064:FSICO 674:FVEO 673:FVEOW1 630:FXB 636:FXH 625:FXNB 623:FXNE 622:FXNG 628:FXNK 626:FXNM 624:FXNN 629:FXNQ 627:FXNT 634:FXQF 631:FXQH 635:FXQQ 632:FXQS 633:FXQT 247:KVEO 266:KVMO 1476:PVEO 1058:PXO 1368:VO * FXQF endogen ( 634), feed-back : 162:FAM3Q 1161:FKBQF 1160:FKBQFW 947:FKMQFW1 215:FMS 1065:FOCO 680:FVEQF 679:FVEQFW1 697:FVMQF 630:FXB 623:FXNE 622:FXNG 629:FXNQ 634:FXQF 635:FXQQ 633:FXQT 735:FYFQF 951:HQQFW1 244:KVEQF 263:KVMQF 1473:PVEQF 1345:PWQFW1 1346:PWQFWV1 1349:PXQ 1347:PXQF 1365:VQF 2085:YFQF * FXQH endogen ( 631), feed-back : 162:FAM3Q 163:FAM5 165:FAM6Q 167:FAM8 120:FILQH 1143:FKBQH 1142:FKBQHW 901:FKMQHW1 215:FMS 1065:FOCO 676:FVEQH 675:FVEQHW1 694:FVMQH 630:FXB 623:FXNE 622:FXNG 628:FXNK 626:FXNM 629:FXNQ 634:FXQF 631:FXQH 635:FXQQ 632:FXQS 633:FXQT 732:FYFQH 906:HQQHN1 913:HQQHW1 241:KVEQH 260:KVMQH 1470:PVEQH 1329:PWQHVL1 1328:PWQHVV 1327:PWQHW1 1349:PXQ 1331:PXQH 1362:VQH 2082:YFQH * FXQQ endogen ( 635), feed-back : 159:FAM0 160:FAM1 162:FAM3Q 163:FAM5 165:FAM6Q 166:FAM7Q 167:FAM8 121:FILQQ 1167:FKBQQ 1166:FKBQQW 961:FKMQQW1 215:FMS 137:FNFE0 1065:FOCO 681:FVEQQW1 698:FVMQQ 630:FXB 623:FXNE 622:FXNG 628:FXNK 626:FXNM 624:FXNN 629:FXNQ 627:FXNT 634:FXQF 631:FXQH 635:FXQQ 633:FXQT 736:FYFQQ 966:HQQQN1 973:HQQQW1 245:KVEQQ 264:KVMQQ 1474:PVEQQ 1341:PWQQVL1 1340:PWQQVV 1339:PWQQW1 1349:PXQ 1343:PXQQ 1366:VQQ 2086:YFQQ * FXQS endogen ( 632), feed-back : 162:FAM3Q 1149:FKBQS 1148:FKBQSW 917:FKMQSW1 215:FMS 654:FVEQS 695:FVMQS 623:FXNE 622:FXNG 627:FXNT 635:FXQQ 632:FXQS 633:FXQT 733:FYFQS 921:HQQSW1 228:KFMZS 242:KVEQS 261:KVMQS 1471:PVEQS 1349:PXQ 1363:VQS 2083:YFQS * FXQT endogen ( 633), feed-back : 162:FAM3Q 166:FAM7Q 1155:FKBQT 1154:FKBQTW 931:FKMQTW1 205:FM7Y 215:FMS 1065:FOCO 677:FVEQTW1 696:FVMQT 630:FXB 623:FXNE 622:FXNG 629:FXNQ 634:FXQF 631:FXQH 635:FXQQ 632:FXQS 633:FXQT 734:FYFQT 936:HQQTN1 943:HQQTW1 243:KVEQT 262:KVMQT 1472:PVEQT 1335:PWQTVL1 1334:PWQTVV 1333:PWQTW1 1349:PXQ 1337:PXQT 1364:VQT 2084:YFQT FY endogen (2025) : 2029:FYTR FYF endogen ( 739), ikke-bestemmende. FYFA endogen ( 720) : 739:FYF 2088:PYFA FYFB endogen ( 731) : 739:FYF 2099:PYFB FYFE endogen ( 721) : 739:FYF 2089:PYFE FYFH endogen ( 737) : 739:FYF FYFN endogen ( 738), ikke-bestemmende. FYFNB endogen ( 726) : 739:FYF 738:FYFN 1478:KQYFNL1 2094:PYFNB 1479:PYFNL FYFNE endogen ( 723) : 739:FYF 738:FYFN 2091:PYFNE FYFNF endogen ( 724) : 739:FYF 738:FYFN 1478:KQYFNL1 2092:PYFNF 1479:PYFNL FYFNG endogen ( 722) : 739:FYF 738:FYFN 2090:PYFNG FYFNK endogen ( 729) : 739:FYF 738:FYFN 1478:KQYFNL1 2097:PYFNK 1479:PYFNL FYFNM endogen ( 727) : 739:FYF 738:FYFN 1478:KQYFNL1 1479:PYFNL 2095:PYFNM FYFNN endogen ( 725) : 739:FYF 738:FYFN 1478:KQYFNL1 1479:PYFNL 2093:PYFNN FYFNQ endogen ( 730) : 739:FYF 738:FYFN 1478:KQYFNL1 1479:PYFNL 2098:PYFNQ FYFNT endogen ( 728) : 739:FYF 738:FYFN 1478:KQYFNL1 1479:PYFNL 2096:PYFNT * FYFO endogen (1052), feed-back : 608:AOCS 700:FVMO 1054:FXO 739:FYF 2105:PYFO FYFQF endogen ( 735) : 739:FYF 2103:PYFQF FYFQH endogen ( 732) : 739:FYF 2100:PYFQH FYFQQ endogen ( 736) : 739:FYF 2104:PYFQQ FYFQS endogen ( 733) : 739:FYF 2101:PYFQS FYFQT endogen ( 734) : 739:FYF 2102:PYFQT FYTR endogen (2029) : 2031:PYTR * HA endogen (1202), feed-back : 1052:FYFO 1202:HA 1200:HAK 1486:LAH1 1494:RLISA 1260:TTYD HAK endogen (1200) : 1223:HGSA 1231:HGSB 1236:HGSH 1226:HGSNB 1224:HGSNF 1229:HGSNK 1227:HGSNM 1225:HGSNN 1230:HGSNQ 1228:HGSNT 1237:HGSO 1232:HGSQH 1235:HGSQQ 1233:HGSQS 1234:HGSQT 1203:HGWA 1214:HGWB 1204:HGWE 1220:HGWH 1209:HGWNB 1206:HGWNE 1207:HGWNF 1205:HGWNG 1212:HGWNK 1210:HGWNM 1208:HGWNN 1213:HGWNQ 1211:HGWNT 1221:HGWO 1218:HGWQF 1215:HGWQH 1219:HGWQQ 1216:HGWQS 1217:HGWQT HAW endogen (1201) : 1257:DTLNAP 1202:HA HAWE eksogen : 1257:DTLNAP 1201:HAW HDAG eksogen : 1200:HAK * HGA endogen (1238), feed-back : 749:HQA1 * HGB endogen (1249), feed-back : 891:HQB1 HGE endogen (1239), ikke-bestemmende. HGH endogen (1255), ikke-bestemmende. * HGNB endogen (1244), feed-back : 811:HQNB1 HGNE endogen (1241), ikke-bestemmende. * HGNF endogen (1242), feed-back : 779:HQNF1 * HGNG endogen (1240), feed-back : 764:HQNG1 * HGNK endogen (1247), feed-back : 859:HQNK1 * HGNM endogen (1245), feed-back : 827:HQNM1 * HGNN endogen (1243), feed-back : 795:HQNN1 * HGNQ endogen (1248), feed-back : 875:HQNQ1 * HGNT endogen (1246), feed-back : 843:HQNT1 HGO endogen (1256), ikke-bestemmende. * HGQF endogen (1253), feed-back : 952:HQQF1 * HGQH endogen (1250), feed-back : 907:HQQH1 * HGQQ endogen (1254), feed-back : 967:HQQQ1 * HGQS endogen (1251), feed-back : 922:HQQS1 * HGQT endogen (1252), feed-back : 937:HQQT1 * HGSA endogen (1223), feed-back : 1238:HGA 1223:HGSA 750:QA1 * HGSB endogen (1231), feed-back : 1249:HGB 1231:HGSB 892:QB1 HGSE eksogen : 1239:HGE 1019:QE1 * HGSH endogen (1236), feed-back : 1255:HGH 1236:HGSH 1031:QH1 * HGSNB endogen (1226), feed-back : 1244:HGNB 1226:HGSNB 812:QNB1 HGSNE eksogen : 1241:HGNE 996:QNE1 * HGSNF endogen (1224), feed-back : 1242:HGNF 1224:HGSNF 780:QNF1 HGSNG eksogen : 1240:HGNG 765:QNG1 * HGSNK endogen (1229), feed-back : 1247:HGNK 1229:HGSNK 860:QNK1 * HGSNM endogen (1227), feed-back : 1245:HGNM 1227:HGSNM 828:QNM1 * HGSNN endogen (1225), feed-back : 1243:HGNN 1225:HGSNN 796:QNN1 * HGSNQ endogen (1230), feed-back : 1248:HGNQ 1230:HGSNQ 876:QNQ1 * HGSNT endogen (1228), feed-back : 1246:HGNT 1228:HGSNT 844:QNT1 * HGSO endogen (1237), feed-back : 1256:HGO 1237:HGSO 1049:HQO2 HGSQF eksogen : 1253:HGQF 953:QQF1 * HGSQH endogen (1232), feed-back : 1250:HGQH 1232:HGSQH 908:QQH1 * HGSQQ endogen (1235), feed-back : 1254:HGQQ 1235:HGSQQ 968:QQQ1 * HGSQS endogen (1233), feed-back : 1251:HGQS 1233:HGSQS 923:QQS1 * HGSQT endogen (1234), feed-back : 1252:HGQT 1234:HGSQT 938:QQT1 * HGWA endogen (1203), feed-back : 1238:HGA 1203:HGWA 754:LA1 750:QA1 753:YWA1 * HGWB endogen (1214), feed-back : 1249:HGB 1214:HGWB 896:LB1 892:QB1 895:YWB1 * HGWE endogen (1204), feed-back : 1239:HGE 1204:HGWE 1023:LE1 1019:QE1 1022:YWE1 * HGWH endogen (1220), feed-back : 1255:HGH 1220:HGWH 1035:LH1 1031:QH1 1034:YWH1 HGWN endogen (1222) : 1487:LNAHK1 1485:LNAK1 1484:LNAKK1 1481:TATP 1259:YDNA * HGWNB endogen (1209), feed-back : 1244:HGNB 1222:HGWN 1209:HGWNB 816:LNB1 812:QNB1 815:YWNB1 * HGWNE endogen (1206), feed-back : 1241:HGNE 1222:HGWN 1206:HGWNE 1000:LNE1 996:QNE1 999:YWNE1 * HGWNF endogen (1207), feed-back : 1242:HGNF 1222:HGWN 1207:HGWNF 784:LNF1 780:QNF1 783:YWNF1 * HGWNG endogen (1205), feed-back : 1240:HGNG 1222:HGWN 1205:HGWNG 769:LNG1 765:QNG1 768:YWNG1 * HGWNK endogen (1212), feed-back : 1247:HGNK 1222:HGWN 1212:HGWNK 864:LNK1 860:QNK1 863:YWNK1 * HGWNM endogen (1210), feed-back : 1245:HGNM 1222:HGWN 1210:HGWNM 832:LNM1 828:QNM1 831:YWNM1 * HGWNN endogen (1208), feed-back : 1243:HGNN 1222:HGWN 1208:HGWNN 800:LNN1 796:QNN1 799:YWNN1 * HGWNQ endogen (1213), feed-back : 1248:HGNQ 1222:HGWN 1213:HGWNQ 880:LNQ1 876:QNQ1 879:YWNQ1 * HGWNT endogen (1211), feed-back : 1246:HGNT 1222:HGWN 1211:HGWNT 848:LNT1 844:QNT1 847:YWNT1 * HGWO endogen (1221), feed-back : 1256:HGO 1221:HGWO 1049:HQO2 1051:LO1 * HGWQF endogen (1218), feed-back : 1253:HGQF 1218:HGWQF 957:LQF1 953:QQF1 956:YWQF1 * HGWQH endogen (1215), feed-back : 1250:HGQH 1215:HGWQH 912:LQH1 908:QQH1 911:YWQH1 * HGWQQ endogen (1219), feed-back : 1254:HGQQ 1219:HGWQQ 972:LQQ1 968:QQQ1 971:YWQQ1 * HGWQS endogen (1216), feed-back : 1251:HGQS 1216:HGWQS 927:LQS1 923:QQS1 926:YWQS1 * HGWQT endogen (1217), feed-back : 1252:HGQT 1217:HGWQT 942:LQT1 938:QQT1 941:YWQT1 HOSTKOR eksogen : 139:FE0K 109:FILA 1083:FKBA 1082:FKBAW 743:FKMAW1 655:FVEAW1 683:FVMA 621:FXNF 748:HQAN1 755:HQAW1 * HQA1 endogen ( 749), feed-back : 749:HQA1 638:PKLEA1 750:QA1 HQAN1 endogen ( 748) : 749:HQA1 HQAW1 endogen ( 755) : 1274:PWAW1 * HQB1 endogen ( 891), feed-back : 891:HQB1 639:PKLEB1 892:QB1 HQBN1 endogen ( 890) : 891:HQB1 1323:PWBVL1 HQBW1 endogen ( 897) : 1321:PWBW1 * HQE1 endogen (1018), feed-back : 1018:HQE1 1019:QE1 * HQH1 endogen (1030), feed-back : 1030:HQH1 1031:QH1 * HQNB1 endogen ( 811), feed-back : 811:HQNB1 1478:KQYFNL1 640:PKLENB1 812:QNB1 HQNBN1 endogen ( 810) : 811:HQNB1 1293:PWNBVL1 HQNBW1 endogen ( 817) : 1291:PWNBW1 * HQNE1 endogen ( 995), feed-back : 995:HQNE1 996:QNE1 HQNEW1 endogen ( 994) : 995:HQNE1 * HQNF1 endogen ( 779), feed-back : 779:HQNF1 1478:KQYFNL1 641:PKLENF1 780:QNF1 HQNFN1 endogen ( 778) : 779:HQNF1 1281:PWNFVL1 HQNFW1 endogen ( 785) : 1279:PWNFW1 HQNG1 endogen ( 764) : 765:QNG1 HQNGW1 endogen ( 763) : 764:HQNG1 * HQNK1 endogen ( 859), feed-back : 859:HQNK1 1478:KQYFNL1 642:PKLENK1 860:QNK1 HQNKN1 endogen ( 858) : 859:HQNK1 1311:PWNKVL1 HQNKW1 endogen ( 865) : 1309:PWNKW1 * HQNM1 endogen ( 827), feed-back : 827:HQNM1 1478:KQYFNL1 643:PKLENM1 828:QNM1 HQNMN1 endogen ( 826) : 827:HQNM1 1299:PWNMVL1 HQNMW1 endogen ( 833) : 1297:PWNMW1 * HQNN1 endogen ( 795), feed-back : 795:HQNN1 1478:KQYFNL1 644:PKLENN1 796:QNN1 HQNNN1 endogen ( 794) : 795:HQNN1 1287:PWNNVL1 HQNNW1 endogen ( 801) : 1285:PWNNW1 * HQNQ1 endogen ( 875), feed-back : 875:HQNQ1 1478:KQYFNL1 645:PKLENQ1 876:QNQ1 HQNQN1 endogen ( 874) : 875:HQNQ1 1317:PWNQVL1 HQNQW1 endogen ( 881) : 1315:PWNQW1 * HQNT1 endogen ( 843), feed-back : 843:HQNT1 1478:KQYFNL1 646:PKLENT1 844:QNT1 HQNTN1 endogen ( 842) : 843:HQNT1 1305:PWNTVL1 HQNTW1 endogen ( 849) : 1303:PWNTW1 * HQO2 endogen (1049), feed-back : 647:PKLEO1 * HQQF1 endogen ( 952), feed-back : 648:PKLEQF1 953:QQF1 HQQFW1 endogen ( 951) : 952:HQQF1 1345:PWQFW1 1346:PWQFWV1 * HQQH1 endogen ( 907), feed-back : 907:HQQH1 649:PKLEQH1 908:QQH1 HQQHN1 endogen ( 906) : 907:HQQH1 1329:PWQHVL1 HQQHW1 endogen ( 913) : 1327:PWQHW1 * HQQQ1 endogen ( 967), feed-back : 967:HQQQ1 650:PKLEQQ1 968:QQQ1 HQQQN1 endogen ( 966) : 967:HQQQ1 1341:PWQQVL1 HQQQW1 endogen ( 973) : 1339:PWQQW1 HQQS1 endogen ( 922) : 923:QQS1 HQQSW1 endogen ( 921) : 922:HQQS1 * HQQT1 endogen ( 937), feed-back : 937:HQQT1 651:PKLEQT1 938:QQT1 HQQTN1 endogen ( 936) : 937:HQQT1 1335:PWQTVL1 HQQTW1 endogen ( 943) : 1333:PWQTW1 I endogen ( 107) : 2149:VKIPW 2026:Y 1544:YRR2 1784:YSDS IBO11 endogen ( 93) : 96:IO11 * IKU endogen (2182), feed-back : 41:UCB1 ILO1 eksogen : 2001:TFON 1998:TFOU ILPH eksogen : 2004:TFPHN1 IMO11 endogen ( 95) : 96:IO11 IO11 endogen ( 96) : 2020:IOK1 2001:TFON 1998:TFOU 2149:VKIPW 1544:YRR2 1784:YSDS IO1RES eksogen : 2149:VKIPW * IOK1 endogen (2020), feed-back : 2011:TAOSK 2010:TFKN IOO1 eksogen : 2007:TFFON IPH endogen ( 101) : 2004:TFPHN1 1544:YRR2 1784:YSDS * IV endogen ( 108), feed-back : 3:YDPL1 * IVBPS1 endogen (1542), feed-back : 1542:IVBPS1 1543:IVPS1 * IVMPS1 endogen (1541), feed-back : 1541:IVMPS1 1543:IVPS1 * IVO1 endogen ( 100), feed-back : 2018:IVOK1 1996:TFOI 1997:TFOINY 2000:YDO 2002:YDP 3:YDPL1 2127:YRS1 1073:YWO11 * IVOK1 endogen (2018), feed-back : 2011:TAOSK 2008:YDK IVOO1 eksogen : 2006:YDOO IVPS1 endogen (1543) : 1544:YRR2 1784:YSDS * IWBDM endogen (2183), feed-back : 1960:IWBU 2177:IWBZV IWBN eksogen : 54:KWBR 55:KWPB IWBR endogen (1786) : 1788:TSDR IWBU endogen (1960) : 1977:TIBN 1961:TIEN 1972:TIKU 1978:TINN 1974:TISIU 1976:TISUU IWBUD eksogen : 1960:IWBU * IWBZ endogen (2175), feed-back : 10:CHE 1786:IWBR 2181:IWBZE 83:IWBZSU 2177:IWBZV 2178:IWDE 2179:IWLO 2161:IWMM 2160:IWNZ 54:KWBR 55:KWPB 1376:PNCH 1769:SSYA 1977:TIBN 1961:TIEN 1992:TII 1971:TIKI 1972:TIKU 1978:TINN 1973:TISII 1975:TISUI 1081:UIBA 1135:UIBB 1015:UIBE 1105:UIBNB 975:UIBNE 1093:UIBNF 1087:UIBNG 1123:UIBNK 1111:UIBNM 1099:UIBNN 1129:UIBNQ 1117:UIBNT 1046:UIBO 1159:UIBQF 1141:UIBQH 1165:UIBQQ 1147:UIBQS 1153:UIBQT 2152:WBBZ 2172:WFBZ 2133:WPBNZ 2135:WZBR * IWBZE endogen (2181), feed-back : 2175:IWBZ 2152:WBBZ IWBZEX eksogen : 2181:IWBZE IWBZSU endogen ( 83) : 85:BIVBU 84:BIVMU * IWBZV endogen (2177), feed-back : 2172:WFBZ IWBZX eksogen : 2181:IWBZE 2161:IWMM 2160:IWNZ * IWDE endogen (2178), feed-back : 2175:IWBZ 1977:TIBN 1971:TIKI 2136:WBLP 2133:WPBNZ 2131:WPM 2135:WZBR IWDI eksogen : 2178:IWDE 2179:IWLO 1978:TINN 1973:TISII IWDM eksogen : 2183:IWBDM 2180:IWDME * IWDME endogen (2180), feed-back : 2136:WBLP 2131:WPM * IWLO endogen (2179), feed-back : 2182:IKU 2178:IWDE 1977:TIBN 1972:TIKU 1975:TISUI 742:UIMA 884:UIMB 1013:UIME 1029:UIMH 804:UIMNB 978:UIMNE 772:UIMNF 758:UIMNG 852:UIMNK 820:UIMNM 788:UIMNN 868:UIMNQ 836:UIMNT 1041:UIMO 946:UIMQF 900:UIMQH 960:UIMQQ 916:UIMQS 930:UIMQT 2136:WBLP 2131:WPM IWMM endogen (2161) : 2178:IWDE 2179:IWLO IWMMX eksogen : 2161:IWMM * IWNZ endogen (2160), feed-back : 2175:IWBZ 1977:TIBN 1978:TINN 2152:WBBZ IWNZX eksogen : 2160:IWNZ * IWPP endogen (2184), feed-back : 2220:TIDATP 2230:TIDDMP 2239:TIDLD 2235:TIDSP 2188:TIPPHLP 2185:TIPPHP 60:WP 61:WPS1 62:WPS2 * IWPPD endogen (2189), feed-back : 2210:TIHHL 2215:TIHSK 2205:TISHK 2200:TISHL 2209:TPHHLU 2199:TYPSHL 60:WP 61:WPS1 62:WPS2 JBYS11 eksogen : 1730:BYS11 JBYS21 eksogen : 1731:BYS21 JBYS31 eksogen : 1732:BYS31 JBYS41 eksogen : 1733:BYS41 JBYS51 eksogen : 1734:BYS51 JBYSP11 eksogen : 1720:BYSP11 JBYSP21 eksogen : 1721:BYSP21 JBYSP31 eksogen : 1722:BYSP31 JBYSP41 eksogen : 1723:BYSP41 JBYSP51 eksogen : 1724:BYSP51 JCP4XH1 eksogen : 16:CP4XH1 JDAAA eksogen : 273:AAA 248:KVMA JDAAB eksogen : 423:AAB 259:KVMB JDAACF eksogen : 555:AACF JDAACI eksogen : 568:AACI JDAANB eksogen : 344:AANB 254:KVMNB JDAANF eksogen : 314:AANF 252:KVMNF JDAANN eksogen : 329:AANN 253:KVMNN JDAAO eksogen : 534:AAO 266:KVMO JDABA eksogen : 280:ABA 248:KVMA JDABB eksogen : 430:ABB 259:KVMB JDABH eksogen : 517:ABH 265:KVMH JDABNE eksogen : 304:ABNE 251:KVMNE JDABO eksogen : 545:ABO 266:KVMO JDABQF eksogen : 484:ABQF 263:KVMQF JDABQH eksogen : 447:ABQH 260:KVMQH JDABQQ eksogen : 506:ABQQ 264:KVMQQ JDABQT eksogen : 471:ABQT 262:KVMQT JDAEIM eksogen : 592:AEIM 267:KAIM JDAEO eksogen : 535:AEO 247:KVEO JDAHO eksogen : 551:AHO 266:KVMO JDAM0A eksogen : 268:AM0A 276:ANFA 248:KVMA JDAM0CF eksogen : 555:AACF 554:AM0CF 556:ANFCF JDAM0CI eksogen : 568:AACI 561:AM0CI JDAM0CN eksogen : 557:AM0CN 559:ANFCN JDAM0NF eksogen : 314:AANF 307:AM0NF 317:ANFNF 252:KVMNF JDAM0O eksogen : 520:AM0O 266:KVMO JDAM0QQ eksogen : 490:AM0QQ 500:ANFQQ 264:KVMQQ JDAM1CI eksogen : 568:AACI 562:AM1CI JDAM1CN eksogen : 558:AM1CN 560:ANNCN JDAM1NN eksogen : 325:AM1NN 332:ANNNN 253:KVMNN JDAM1O eksogen : 521:AM1O 266:KVMO JDAM1QQ eksogen : 491:AM1QQ 501:ANNQQ 264:KVMQQ JDAM2A eksogen : 269:AM2A 276:ANFA 248:KVMA JDAM2B eksogen : 415:AM2B 426:ANBB 259:KVMB JDAM2CI eksogen : 568:AACI 563:AM2CI JDAM2NB eksogen : 338:AM2NB 347:ANBNB 254:KVMNB JDAM2NF eksogen : 314:AANF 308:AM2NF 317:ANFNF 252:KVMNF JDAM2NK eksogen : 382:AM2NK 392:ANKNK 257:KVMNK JDAM2NQ eksogen : 398:AM2NQ 410:ANQNQ 258:KVMNQ JDAM2O eksogen : 522:AM2O 266:KVMO JDAM3KA eksogen : 270:AM3KA 229:KVEA JDAM3KNB eksogen : 339:AM3KNB 235:KVENB JDAM3KNE eksogen : 606:AM3KNE 232:KVENE JDAM3KNF eksogen : 309:AM3KNF 233:KVENF JDAM3KNN eksogen : 326:AM3KNN 234:KVENN JDAM3KNQ eksogen : 399:AM3KNQ 239:KVENQ JDAM3KO eksogen : 523:AM3KO 247:KVEO JDAM3QA eksogen : 271:AM3QA 274:ANGA 229:KVEA JDAM3QB eksogen : 416:AM3QB 424:ANGB 240:KVEB JDAM3QCE eksogen : 571:AM3QCE 572:ANGCE JDAM3QCG eksogen : 573:AM3QCG 574:ANGCG JDAM3QCI eksogen : 564:AM3QCI 569:ANKCI JDAM3QE eksogen : 285:AM3QE 230:KVEE JDAM3QH eksogen : 513:AM3QH 515:ANGH 246:KVEH JDAM3QNB eksogen : 340:AM3QNB 345:ANGNB 235:KVENB JDAM3QNE eksogen : 607:AM3QNE 232:KVENE JDAM3QNF eksogen : 310:AM3QNF 315:ANGNF 233:KVENF JDAM3QNG eksogen : 294:AM3QNG 231:KVENG JDAM3QNK eksogen : 383:AM3QNK 388:ANGNK 238:KVENK JDAM3QNM eksogen : 353:AM3QNM 360:ANGNM 236:KVENM JDAM3QNN eksogen : 327:AM3QNN 330:ANGNN 234:KVENN JDAM3QNQ eksogen : 400:AM3QNQ 405:ANGNQ 239:KVENQ JDAM3QNT eksogen : 369:AM3QNT 375:ANGNT 237:KVENT JDAM3QO eksogen : 525:AM3QO 247:KVEO JDAM3QQF eksogen : 479:AM3QQF 481:ANGQF 244:KVEQF JDAM3QQH eksogen : 437:AM3QQH 442:ANGQH 241:KVEQH JDAM3QQQ eksogen : 492:AM3QQQ 498:ANGQQ 245:KVEQQ JDAM3QQS eksogen : 455:AM3QQS 457:ANGQS 242:KVEQS JDAM3QQT eksogen : 464:AM3QQT 468:ANGQT 243:KVEQT JDAM3RNG eksogen : 605:AM3RNG 231:KVENG JDAM3RO eksogen : 524:AM3RO 247:KVEO JDAM5A eksogen : 272:AM5A 279:ANKA 248:KVMA JDAM5B eksogen : 417:AM5B 428:ANKB 259:KVMB JDAM5CI eksogen : 565:AM5CI 569:ANKCI JDAM5NB eksogen : 341:AM5NB 347:ANBNB 254:KVMNB JDAM5NF eksogen : 311:AM5NF 319:ANKNF 252:KVMNF JDAM5NG eksogen : 295:AM5NG 298:ANMNG 250:KVMNG JDAM5NK eksogen : 384:AM5NK 392:ANKNK 257:KVMNK JDAM5NM eksogen : 354:AM5NM 363:ANKNM 255:KVMNM JDAM5NQ eksogen : 401:AM5NQ 410:ANQNQ 258:KVMNQ JDAM5O eksogen : 526:AM5O 266:KVMO JDAM5QH eksogen : 438:AM5QH 445:ANKQH 260:KVMQH JDAM5QQ eksogen : 493:AM5QQ 504:ANKQQ 264:KVMQQ JDAM6MB eksogen : 418:AM6MB 427:ANMB 259:KVMB JDAM6MCV eksogen : 577:AM6MCV 581:ANMCV JDAM6MIM eksogen : 586:AM6MIM 594:ANMIM 267:KAIM JDAM6MNB eksogen : 342:AM6MNB 347:ANBNB 254:KVMNB JDAM6MNF eksogen : 312:AM6MNF 318:ANMNF 252:KVMNF JDAM6MNK eksogen : 385:AM6MNK 391:ANMNK 257:KVMNK JDAM6MNM eksogen : 355:AM6MNM 362:ANMNM 255:KVMNM JDAM6MNQ eksogen : 402:AM6MNQ 408:ANMNQ 258:KVMNQ JDAM6MNT eksogen : 370:AM6MNT 377:ANMNT 256:KVMNT JDAM6MO eksogen : 527:AM6MO 266:KVMO JDAM6QB eksogen : 419:AM6QB 426:ANBB 259:KVMB JDAM6QCI eksogen : 566:AM6QCI 570:ANQCI JDAM6QCS eksogen : 584:AM6QCS 585:ANQCS JDAM6QCV eksogen : 578:AM6QCV 583:ANQCV JDAM6QIM eksogen : 587:AM6QIM 596:ANQIM 267:KAIM JDAM6QNB eksogen : 343:AM6QNB 347:ANBNB 254:KVMNB JDAM6QNF eksogen : 313:AM6QNF 320:ANQNF 252:KVMNF JDAM6QNK eksogen : 386:AM6QNK 393:ANQNK 257:KVMNK JDAM6QNM eksogen : 356:AM6QNM 363:ANKNM 255:KVMNM JDAM6QNN eksogen : 328:AM6QNN 334:ANQNN 253:KVMNN JDAM6QNQ eksogen : 403:AM6QNQ 410:ANQNQ 258:KVMNQ JDAM6QNT eksogen : 371:AM6QNT 378:ANTNT 256:KVMNT JDAM6QO eksogen : 528:AM6QO 266:KVMO JDAM6QQH eksogen : 439:AM6QQH 446:ANQQH 260:KVMQH JDAM6QQQ eksogen : 494:AM6QQQ 505:ANQQQ 264:KVMQQ JDAM7BIM eksogen : 588:AM7BIM 267:KAIM 225:KFMZ7B JDAM7BNT eksogen : 372:AM7BNT 256:KVMNT JDAM7BO eksogen : 529:AM7BO 266:KVMO JDAM7QB eksogen : 420:AM7QB 427:ANMB 259:KVMB JDAM7QCB eksogen : 575:AM7QCB 576:ANTCB JDAM7QCV eksogen : 579:AM7QCV 581:ANMCV JDAM7QE eksogen : 286:AM7QE 249:KVME JDAM7QIM eksogen : 589:AM7QIM 594:ANMIM 267:KAIM JDAM7QNE eksogen : 304:ABNE 301:AM7QNE 251:KVMNE JDAM7QNM eksogen : 357:AM7QNM 362:ANMNM 255:KVMNM JDAM7QNT eksogen : 374:AM7QNT 377:ANMNT 378:ANTNT 256:KVMNT JDAM7QO eksogen : 531:AM7QO 266:KVMO JDAM7QQQ eksogen : 495:AM7QQQ 505:ANQQQ 264:KVMQQ JDAM7QQT eksogen : 466:AM7QQT 474:AQTQT 262:KVMQT JDAM7YNT eksogen : 373:AM7YNT 256:KVMNT JDAM7YO eksogen : 530:AM7YO 266:KVMO JDAM7YQT eksogen : 465:AM7YQT 262:KVMQT JDAM8B eksogen : 421:AM8B 428:ANKB 427:ANMB 259:KVMB JDAM8CI eksogen : 567:AM8CI 569:ANKCI 570:ANQCI JDAM8CV eksogen : 580:AM8CV 582:ANKCV 581:ANMCV 583:ANQCV JDAM8H eksogen : 517:ABH 514:AM8H 265:KVMH JDAM8IM eksogen : 590:AM8IM 594:ANMIM 596:ANQIM 267:KAIM JDAM8NK eksogen : 387:AM8NK 393:ANQNK 257:KVMNK JDAM8NM eksogen : 358:AM8NM 362:ANMNM 255:KVMNM JDAM8NQ eksogen : 404:AM8NQ 410:ANQNQ 258:KVMNQ JDAM8O eksogen : 532:AM8O 266:KVMO JDAM8QH eksogen : 440:AM8QH 446:ANQQH 260:KVMQH JDAM8QQ eksogen : 496:AM8QQ 505:ANQQQ 264:KVMQQ JDAMSB eksogen : 422:AMSB 259:KVMB JDAMSE eksogen : 287:AMSE 249:KVME JDAMSIM eksogen : 591:AMSIM 267:KAIM JDAMSNM eksogen : 359:AMSNM 255:KVMNM JDAMSO eksogen : 533:AMSO 266:KVMO JDAMSQF eksogen : 480:AMSQF 263:KVMQF JDAMSQH eksogen : 441:AMSQH 260:KVMQH JDAMSQQ eksogen : 497:AMSQQ 264:KVMQQ JDAMSQS eksogen : 456:AMSQS 459:ANTQS 228:KFMZS 261:KVMQS JDAMSQT eksogen : 467:AMSQT 262:KVMQT JDANBB eksogen : 426:ANBB 259:KVMB JDANBIM eksogen : 593:ANBIM 267:KAIM JDANBNB eksogen : 347:ANBNB 254:KVMNB JDANBNQ eksogen : 407:ANBNQ 258:KVMNQ JDANBO eksogen : 540:ANBO 266:KVMO JDANEA eksogen : 275:ANEA 229:KVEA JDANEB eksogen : 425:ANEB 240:KVEB JDANEH eksogen : 516:ANEH 246:KVEH JDANENB eksogen : 346:ANENB 235:KVENB JDANENE eksogen : 303:ANENE 232:KVENE JDANENF eksogen : 316:ANENF 233:KVENF JDANENG eksogen : 297:ANENG 231:KVENG JDANENK eksogen : 389:ANENK 238:KVENK JDANENM eksogen : 361:ANENM 236:KVENM JDANENN eksogen : 331:ANENN 234:KVENN JDANENQ eksogen : 406:ANENQ 239:KVENQ JDANENT eksogen : 376:ANENT 237:KVENT JDANEO eksogen : 537:ANEO 247:KVEO JDANEQF eksogen : 482:ANEQF 244:KVEQF JDANEQH eksogen : 443:ANEQH 241:KVEQH JDANEQQ eksogen : 499:ANEQQ 245:KVEQQ JDANEQS eksogen : 458:ANEQS 242:KVEQS JDANEQT eksogen : 469:ANEQT 243:KVEQT JDANFA eksogen : 276:ANFA 248:KVMA JDANFCF eksogen : 556:ANFCF JDANFCN eksogen : 559:ANFCN JDANFNF eksogen : 317:ANFNF 252:KVMNF JDANFNK eksogen : 390:ANFNK 257:KVMNK JDANFO eksogen : 538:ANFO 266:KVMO JDANFQQ eksogen : 500:ANFQQ 264:KVMQQ JDANGA eksogen : 274:ANGA 229:KVEA JDANGB eksogen : 424:ANGB 240:KVEB JDANGCE eksogen : 572:ANGCE JDANGCG eksogen : 574:ANGCG JDANGE eksogen : 288:ANGE 230:KVEE JDANGH eksogen : 515:ANGH 246:KVEH JDANGNB eksogen : 345:ANGNB 235:KVENB JDANGNE eksogen : 302:ANGNE 232:KVENE JDANGNF eksogen : 315:ANGNF 233:KVENF JDANGNG eksogen : 296:ANGNG 231:KVENG JDANGNK eksogen : 388:ANGNK 238:KVENK JDANGNM eksogen : 360:ANGNM 236:KVENM JDANGNN eksogen : 330:ANGNN 234:KVENN JDANGNQ eksogen : 405:ANGNQ 239:KVENQ JDANGNT eksogen : 375:ANGNT 237:KVENT JDANGO eksogen : 536:ANGO 247:KVEO JDANGQF eksogen : 481:ANGQF 244:KVEQF JDANGQH eksogen : 442:ANGQH 241:KVEQH JDANGQQ eksogen : 498:ANGQQ 245:KVEQQ JDANGQS eksogen : 457:ANGQS 242:KVEQS JDANGQT eksogen : 468:ANGQT 243:KVEQT JDANKA eksogen : 279:ANKA 248:KVMA JDANKB eksogen : 428:ANKB 259:KVMB JDANKCI eksogen : 569:ANKCI JDANKCV eksogen : 582:ANKCV JDANKIM eksogen : 595:ANKIM 267:KAIM JDANKNF eksogen : 319:ANKNF 252:KVMNF JDANKNK eksogen : 392:ANKNK 257:KVMNK JDANKNM eksogen : 363:ANKNM 255:KVMNM JDANKNQ eksogen : 409:ANKNQ 258:KVMNQ JDANKO eksogen : 543:ANKO 266:KVMO JDANKQH eksogen : 445:ANKQH 260:KVMQH JDANKQQ eksogen : 504:ANKQQ 264:KVMQQ JDANMA eksogen : 277:ANMA 248:KVMA JDANMB eksogen : 427:ANMB 259:KVMB JDANMCV eksogen : 581:ANMCV JDANME eksogen : 289:ANME 249:KVME JDANMIM eksogen : 594:ANMIM 267:KAIM JDANMNB eksogen : 348:ANMNB 254:KVMNB JDANMNF eksogen : 318:ANMNF 252:KVMNF JDANMNG eksogen : 298:ANMNG 250:KVMNG JDANMNK eksogen : 391:ANMNK 257:KVMNK JDANMNM eksogen : 362:ANMNM 255:KVMNM JDANMNN eksogen : 333:ANMNN 253:KVMNN JDANMNQ eksogen : 408:ANMNQ 258:KVMNQ JDANMNT eksogen : 377:ANMNT 256:KVMNT JDANMO eksogen : 541:ANMO 266:KVMO JDANMQH eksogen : 444:ANMQH 260:KVMQH JDANMQQ eksogen : 502:ANMQQ 264:KVMQQ JDANNCN eksogen : 560:ANNCN JDANNNN eksogen : 332:ANNNN 253:KVMNN JDANNO eksogen : 539:ANNO 266:KVMO JDANNQQ eksogen : 501:ANNQQ 264:KVMQQ JDANQB eksogen : 429:ANQB 259:KVMB JDANQCI eksogen : 570:ANQCI JDANQCS eksogen : 585:ANQCS JDANQCV eksogen : 583:ANQCV JDANQIM eksogen : 596:ANQIM 267:KAIM JDANQNF eksogen : 320:ANQNF 252:KVMNF JDANQNK eksogen : 393:ANQNK 257:KVMNK JDANQNM eksogen : 364:ANQNM 255:KVMNM JDANQNN eksogen : 334:ANQNN 253:KVMNN JDANQNQ eksogen : 410:ANQNQ 258:KVMNQ JDANQO eksogen : 544:ANQO 266:KVMO JDANQQF eksogen : 483:ANQQF 263:KVMQF JDANQQH eksogen : 446:ANQQH 260:KVMQH JDANQQQ eksogen : 505:ANQQQ 264:KVMQQ JDANQQT eksogen : 470:ANQQT 262:KVMQT JDANTA eksogen : 278:ANTA 248:KVMA JDANTCB eksogen : 576:ANTCB JDANTE eksogen : 290:ANTE 249:KVME JDANTIM eksogen : 611:ANTIM JDANTNT eksogen : 378:ANTNT 256:KVMNT JDANTO eksogen : 542:ANTO 266:KVMO JDANTQQ eksogen : 503:ANTQQ 264:KVMQQ JDANTQS eksogen : 459:ANTQS 261:KVMQS JDAOB eksogen : 435:AOB 259:KVMB JDAOO eksogen : 552:AOO 266:KVMO JDAOQF eksogen : 489:AOQF 263:KVMQF JDAOQH eksogen : 453:AOQH 260:KVMQH JDAOQQ eksogen : 511:AOQQ 264:KVMQQ JDAOQT eksogen : 477:AOQT 262:KVMQT JDAQFB eksogen : 433:AQFB 259:KVMB JDAQFO eksogen : 549:AQFO 266:KVMO JDAQFQF eksogen : 486:AQFQF 263:KVMQF JDAQFQH eksogen : 451:AQFQH 260:KVMQH JDAQFQQ eksogen : 509:AQFQQ 264:KVMQQ JDAQFQT eksogen : 475:AQFQT 262:KVMQT JDAQHA eksogen : 281:AQHA 248:KVMA JDAQHB eksogen : 431:AQHB 259:KVMB JDAQHIM eksogen : 597:AQHIM 267:KAIM JDAQHNB eksogen : 349:AQHNB 254:KVMNB JDAQHNF eksogen : 321:AQHNF 252:KVMNF JDAQHNK eksogen : 394:AQHNK 257:KVMNK JDAQHNM eksogen : 365:AQHNM 255:KVMNM JDAQHNQ eksogen : 411:AQHNQ 258:KVMNQ JDAQHNT eksogen : 379:AQHNT 256:KVMNT JDAQHO eksogen : 546:AQHO 266:KVMO JDAQHQH eksogen : 448:AQHQH 260:KVMQH JDAQHQQ eksogen : 507:AQHQQ 264:KVMQQ JDAQHQT eksogen : 472:AQHQT 262:KVMQT JDAQQA eksogen : 283:AQQA 248:KVMA JDAQQB eksogen : 434:AQQB 259:KVMB JDAQQE eksogen : 292:AQQE 249:KVME JDAQQH eksogen : 518:AQQH 265:KVMH JDAQQIM eksogen : 598:AQQIM 267:KAIM JDAQQNB eksogen : 351:AQQNB 254:KVMNB JDAQQNE eksogen : 305:AQQNE 251:KVMNE JDAQQNF eksogen : 323:AQQNF 252:KVMNF JDAQQNK eksogen : 396:AQQNK 257:KVMNK JDAQQNM eksogen : 367:AQQNM 255:KVMNM JDAQQNN eksogen : 336:AQQNN 253:KVMNN JDAQQNQ eksogen : 413:AQQNQ 258:KVMNQ JDAQQNT eksogen : 380:AQQNT 256:KVMNT JDAQQO eksogen : 550:AQQO 266:KVMO JDAQQQF eksogen : 487:AQQQF 263:KVMQF JDAQQQH eksogen : 452:AQQQH 260:KVMQH JDAQQQQ eksogen : 510:AQQQQ 264:KVMQQ JDAQQQS eksogen : 462:AQQQS 261:KVMQS JDAQQQT eksogen : 476:AQQQT 262:KVMQT JDAQSO eksogen : 547:AQSO 266:KVMO JDAQSQH eksogen : 449:AQSQH 260:KVMQH JDAQSQS eksogen : 460:AQSQS 261:KVMQS JDAQSQT eksogen : 473:AQSQT 262:KVMQT JDAQTA eksogen : 282:AQTA 248:KVMA JDAQTB eksogen : 432:AQTB 259:KVMB JDAQTE eksogen : 291:AQTE 249:KVME JDAQTNB eksogen : 350:AQTNB 254:KVMNB JDAQTNF eksogen : 322:AQTNF 252:KVMNF JDAQTNG eksogen : 299:AQTNG 250:KVMNG JDAQTNK eksogen : 395:AQTNK 257:KVMNK JDAQTNM eksogen : 366:AQTNM 255:KVMNM JDAQTNN eksogen : 335:AQTNN 253:KVMNN JDAQTNQ eksogen : 412:AQTNQ 258:KVMNQ JDAQTO eksogen : 548:AQTO 266:KVMO JDAQTQF eksogen : 485:AQTQF 263:KVMQF JDAQTQH eksogen : 450:AQTQH 260:KVMQH JDAQTQQ eksogen : 508:AQTQQ 264:KVMQQ JDAQTQS eksogen : 461:AQTQS 261:KVMQS JDAQTQT eksogen : 474:AQTQT 262:KVMQT JDASIA eksogen : 284:ASIA 248:KVMA JDASIB eksogen : 436:ASIB 259:KVMB JDASIE eksogen : 293:ASIE 249:KVME JDASIH eksogen : 519:ASIH 265:KVMH JDASIIM eksogen : 599:ASIIM 267:KAIM JDASINB eksogen : 352:ASINB 254:KVMNB JDASINE eksogen : 306:ASINE 251:KVMNE JDASINF eksogen : 324:ASINF 252:KVMNF JDASING eksogen : 300:ASING 250:KVMNG JDASINK eksogen : 397:ASINK 257:KVMNK JDASINM eksogen : 368:ASINM 255:KVMNM JDASINN eksogen : 337:ASINN 253:KVMNN JDASINQ eksogen : 414:ASINQ 258:KVMNQ JDASINT eksogen : 381:ASINT 256:KVMNT JDASIO eksogen : 553:ASIO 266:KVMO JDASIQF eksogen : 488:ASIQF 263:KVMQF JDASIQH eksogen : 454:ASIQH 260:KVMQH JDASIQQ eksogen : 512:ASIQQ 264:KVMQQ JDASIQS eksogen : 463:ASIQS 261:KVMQS JDASIQT eksogen : 478:ASIQT 262:KVMQT JDFACO eksogen : 1059:FACO JDFBCO eksogen : 1060:FBCO JDFQHCO eksogen : 1061:FQHCO JDFQQCO eksogen : 1063:FQQCO JDFQTCO eksogen : 1062:FQTCO JDFSICO eksogen : 1064:FSICO JDFVMO eksogen : 700:FVMO JDTPB eksogen : 1822:TPB JDTPE eksogen : 1824:TPE JDTPE0 eksogen : 1835:TPE0 JDTPF eksogen : 1819:TPF JDTPG eksogen : 1825:TPG JDTPH eksogen : 1823:TPH JDTPI eksogen : 1821:TPI JDTPIBH eksogen : 1831:TPIBH JDTPIBO1 eksogen : 1833:TPIBO1 JDTPIBP1 eksogen : 1832:TPIBP1 JDTPIL eksogen : 1834:TPIL JDTPIMO1 eksogen : 1829:TPIMO1 JDTPIMP1 eksogen : 1830:TPIMP1 JDTPKR eksogen : 1828:TPKR JDTPN eksogen : 1820:TPN JDTPS eksogen : 1827:TPS JDTPV eksogen : 1826:TPV JDTVEA eksogen : 1855:TVEA JDTVEB eksogen : 1866:TVEB JDTVEE eksogen : 1856:TVEE JDTVEH eksogen : 1872:TVEH JDTVENB eksogen : 1861:TVENB JDTVENE eksogen : 1858:TVENE JDTVENF eksogen : 1859:TVENF JDTVENG eksogen : 1857:TVENG JDTVENK eksogen : 1864:TVENK JDTVENM eksogen : 1862:TVENM JDTVENN eksogen : 1860:TVENN JDTVENQ eksogen : 1865:TVENQ JDTVENT eksogen : 1863:TVENT JDTVEO eksogen : 1873:TVEO JDTVEQF eksogen : 1870:TVEQF JDTVEQH eksogen : 1867:TVEQH JDTVEQQ eksogen : 1871:TVEQQ JDTVEQS eksogen : 1868:TVEQS JDTVEQT eksogen : 1869:TVEQT JDTVMA eksogen : 1836:TVMA JDTVMB eksogen : 1847:TVMB JDTVME eksogen : 1837:TVME JDTVMH eksogen : 1853:TVMH JDTVMNB eksogen : 1842:TVMNB JDTVMNE eksogen : 1839:TVMNE JDTVMNF eksogen : 1840:TVMNF JDTVMNG eksogen : 1838:TVMNG JDTVMNK eksogen : 1845:TVMNK JDTVMNM eksogen : 1843:TVMNM JDTVMNN eksogen : 1841:TVMNN JDTVMNQ eksogen : 1846:TVMNQ JDTVMNT eksogen : 1844:TVMNT JDTVMO eksogen : 1854:TVMO JDTVMQF eksogen : 1851:TVMQF JDTVMQH eksogen : 1848:TVMQH JDTVMQQ eksogen : 1852:TVMQQ JDTVMQS eksogen : 1849:TVMQS JDTVMQT eksogen : 1850:TVMQT JDUUXA eksogen : 1199:UUXA JDWBATP eksogen : 2224:WBATP 2225:WQATP JDWSDKATP eksogen : 2225:WQATP 2223:WSDKATP JDWSDKP_Z_IQ eksogen : 2195:WBP_Z_IQ 2194:WSDKP_Z_IQ JDWSEATP eksogen : 2225:WQATP 2222:WSEATP JDWSEP_Z_IQ eksogen : 2195:WBP_Z_IQ 2193:WSEP_Z_IQ JFCE eksogen : 26:CZM JFCF eksogen : 26:CZM JFCGBK1 eksogen : 26:CZM JFCI eksogen : 26:CZM JFCN eksogen : 26:CZM JFCS eksogen : 26:CZM JFCT eksogen : 26:CZM JFCV eksogen : 26:CZM JFILA eksogen : 109:FILA JFILE eksogen : 110:FILE JFILM0 eksogen : 122:FILM0 JFILM1 eksogen : 123:FILM1 JFILM2 eksogen : 124:FILM2 JFILM3K eksogen : 125:FILM3K JFILM3Q eksogen : 127:FILM3Q JFILM3R eksogen : 126:FILM3R JFILM5 eksogen : 128:FILM5 JFILM6M eksogen : 129:FILM6M JFILM6Q eksogen : 130:FILM6Q JFILM7B eksogen : 131:FILM7B JFILM7Q eksogen : 133:FILM7Q JFILM7Y eksogen : 132:FILM7Y JFILM8 eksogen : 134:FILM8 JFILNB eksogen : 115:FILNB JFILNE eksogen : 112:FILNE JFILNF eksogen : 113:FILNF JFILNG eksogen : 111:FILNG JFILNK eksogen : 118:FILNK JFILNM eksogen : 116:FILNM JFILNN eksogen : 114:FILNN JFILNQ eksogen : 119:FILNQ JFILNT eksogen : 117:FILNT JFILQH eksogen : 120:FILQH JFILQQ eksogen : 121:FILQQ JKBYS eksogen : 1774:KBYS JKBYS1 eksogen : 1745:KBYS1 JKBYS2 eksogen : 1746:KBYS2 JKBYS3 eksogen : 1747:KBYS3 JKBYS4 eksogen : 1748:KBYS4 JKBYS5 eksogen : 1749:KBYS5 JKBYSP eksogen : 1772:KBYSP JKBYSP1 eksogen : 1735:KBYSP1 JKBYSP2 eksogen : 1736:KBYSP2 JKBYSP3 eksogen : 1737:KBYSP3 JKBYSP4 eksogen : 1738:KBYSP4 JKBYSP5 eksogen : 1739:KBYSP5 JRCP4XH1 eksogen : 16:CP4XH1 JRFIBHL eksogen : 77:FIBHL JRFKBE eksogen : 1016:FKBE JRFKNBE eksogen : 1017:FKNBE JRKTBHSK eksogen : 2203:TBHSK JRKTBHSL eksogen : 2198:TBHSL JRLOH eksogen : 1488:LOH1 JROATP eksogen : 2221:OATP 2224:WBATP 2223:WSDKATP 2222:WSEATP JROLP eksogen : 2192:OLP 2195:WBP_Z_IQ 2194:WSDKP_Z_IQ 2193:WSEP_Z_IQ JRPXB eksogen : 1325:PXB JRPXNB eksogen : 1295:PXNB JRPXNE eksogen : 1007:PXNE JRPXNK eksogen : 1313:PXNK JRPXNM eksogen : 1301:PXNM JRPXNN eksogen : 1289:PXNN JRPXNQ eksogen : 1319:PXNQ JRPXNT eksogen : 1307:PXNT JRPXQF eksogen : 1347:PXQF JRPXQH eksogen : 1331:PXQH JRPXQQ eksogen : 1343:PXQQ JRPXQT eksogen : 1337:PXQT JRQAK eksogen : 1189:QAK JRQLTF eksogen : 1191:QLTF JRQLTJ eksogen : 1190:QLTJ JRQLTR eksogen : 1193:QLTR JRQLTS eksogen : 1192:QLTS JRSIQAM eksogen : 1928:SIQAM JRSSSYEJ eksogen : 1770:SSYEJ JRSSYS1 eksogen : 1760:SSYS1 JRSSYS2 eksogen : 1761:SSYS2 JRSSYS3 eksogen : 1762:SSYS3 JRSSYS4 eksogen : 1763:SSYS4 JRSSYS5 eksogen : 1764:SSYS5 JRSSYSP1 eksogen : 1755:SSYSP1 JRSSYSP2 eksogen : 1756:SSYSP2 JRSSYSP3 eksogen : 1757:SSYSP3 1758:SSYSP4 1759:SSYSP5 JRTAOERFO eksogen : 1963:TAOERFO JRTAOERFP eksogen : 1962:TAOERFP JRTIDATP eksogen : 2220:TIDATP JRTIDDMP eksogen : 2230:TIDDMP JRTIDLD eksogen : 2239:TIDLD JRTIDSP eksogen : 2235:TIDSP JRTIHHL eksogen : 2210:TIHHL JRTIHSK eksogen : 2215:TIHSK JRTISHK eksogen : 2205:TISHK JRTISHL eksogen : 2200:TISHL JRTPATPU eksogen : 2219:TPATPU JRTPDMPU eksogen : 2229:TPDMPU JRTPHHKI eksogen : 2213:TPHHKI JRTPHHLI eksogen : 2208:TPHHLI JRTPLDU eksogen : 2238:TPLDU JRTPSPI eksogen : 2233:TPSPI JRTPSPU eksogen : 2234:TPSPU JRUAKX eksogen : 1196:UAKX JRUEF eksogen : 1198:UEF JRUEFW eksogen : 1197:UEFW JSIQA eksogen : 2069:SIQQQ JSIQAL eksogen : 2050:SIQQQL JSIQB eksogen : 2069:SIQQQ JSIQBL eksogen : 2050:SIQQQL JSIQE eksogen : 2069:SIQQQ JSIQEL eksogen : 2050:SIQQQL JSIQH eksogen : 2069:SIQQQ JSIQHL eksogen : 2050:SIQQQL JSIQNB eksogen : 2069:SIQQQ JSIQNBL eksogen : 2050:SIQQQL JSIQNE eksogen : 2069:SIQQQ JSIQNEL eksogen : 2050:SIQQQL JSIQNF eksogen : 2069:SIQQQ JSIQNFL eksogen : 2050:SIQQQL JSIQNG eksogen : 2069:SIQQQ JSIQNGL eksogen : 2050:SIQQQL JSIQNK eksogen : 2069:SIQQQ JSIQNKL eksogen : 2050:SIQQQL JSIQNM eksogen : 2069:SIQQQ JSIQNML eksogen : 2050:SIQQQL JSIQNN eksogen : 2069:SIQQQ JSIQNNL eksogen : 2050:SIQQQL JSIQNQ eksogen : 2069:SIQQQ JSIQNQL eksogen : 2050:SIQQQL JSIQNT eksogen : 2069:SIQQQ JSIQNTL eksogen : 2050:SIQQQL JSIQO eksogen : 2069:SIQQQ JSIQOL eksogen : 2050:SIQQQL JSIQQF eksogen : 2069:SIQQQ JSIQQFL eksogen : 2050:SIQQQL JSIQQH eksogen : 2069:SIQQQ JSIQQHL eksogen : 2050:SIQQQL JSIQQS eksogen : 2069:SIQQQ JSIQQSL eksogen : 2050:SIQQQL JSIQQT eksogen : 2069:SIQQQ JSIQQTL eksogen : 2050:SIQQQL JTFENW eksogen : 2140:TFENW JTFFONW eksogen : 2138:TFFONW JTFFPNW eksogen : 2139:TFFPNW JTFKNW eksogen : 2142:TFKNW JTFSNW eksogen : 2141:TFSNW JUSY eksogen : 1714:USY JWBBZ eksogen : 2175:IWBZ JWBDSN eksogen : 2153:WBDSN JWGLKF eksogen : 2174:WGLKF JWPBNZ eksogen : 2175:IWBZ KAIM endogen ( 267) : 592:AEIM 586:AM6MIM 587:AM6QIM 588:AM7BIM 589:AM7QIM 590:AM8IM 591:AMSIM 593:ANBIM 595:ANKIM 594:ANMIM 596:ANQIM 597:AQHIM 598:AQQIM 599:ASIIM KBATPI eksogen : 2218:TPATPI KBATPU eksogen : 2219:TPATPU KBDMPU eksogen : 2229:TPDMPU KBHK2 eksogen : 2213:TPHHKI KBHL2 eksogen : 2208:TPHHLI KBLD eksogen : 2238:TPLDU KBPK eksogen : 2214:TPHHKU KBSPI eksogen : 2233:TPSPI KBSPU eksogen : 2234:TPSPU KBW eksogen : 2199:TYPSHL KBWP eksogen : 2209:TPHHLU KBYK eksogen : 2204:TYPSHK KBYS endogen (1774) : 1775:SSYS KBYS1 endogen (1745) : 1750:YS1 KBYS2 endogen (1746) : 1751:YS2 KBYS3 endogen (1747) : 1752:YS3 KBYS4 endogen (1748) : 1753:YS4 KBYS5 endogen (1749) : 1754:YS5 KBYSEF endogen (1635) : 1817:TSS0EF 1641:YSEF1 1642:YSEF2 1643:YSEF3 1644:YSEF4 1645:YSEF5 KBYSFP endogen (1662) : 1668:YSFP1 1669:YSFP2 1670:YSFP3 1671:YSFP4 1672:YSFP5 KBYSL endogen (1608) : 1818:TSS0L 1614:YSL1 1615:YSL2 1616:YSL3 1617:YSL4 1618:YSL5 KBYSP endogen (1772) : 1773:SSYSP KBYSP1 endogen (1735) : 1740:YSP1 KBYSP2 endogen (1736) : 1741:YSP2 KBYSP3 endogen (1737) : 1742:YSP3 KBYSP4 endogen (1738) : 1743:YSP4 KBYSP5 endogen (1739) : 1744:YSP5 KBYSPEF endogen (1634) : 1817:TSS0EF 1636:YSPEF1 1637:YSPEF2 1638:YSPEF3 1639:YSPEF4 1640:YSPEF5 KBYSPFP endogen (1661) : 1663:YSPFP1 1664:YSPFP2 1665:YSPFP3 1666:YSPFP4 1667:YSPFP5 KBYSPL endogen (1607) : 1818:TSS0L 1609:YSPL1 1610:YSPL2 1611:YSPL3 1612:YSPL4 1613:YSPL5 KBYSPQ endogen (1688) : 1690:YSPQ1 1691:YSPQ2 1692:YSPQ3 1693:YSPQ4 1694:YSPQ5 KBYSPS endogen (1553) : 1555:YSPS1 1556:YSPS2 1557:YSPS3 1558:YSPS4 1559:YSPS5 KBYSPW endogen (1580) : 1810:TSS0W 1811:TSS0WB 1813:TSS0WM 1815:TSS0WT 1582:YSPW1 1583:YSPW2 1584:YSPW3 1585:YSPW4 1586:YSPW5 KBYSQ endogen (1689) : 1695:YSQ1 1696:YSQ2 1697:YSQ3 1698:YSQ4 1699:YSQ5 KBYSS endogen (1554) : 1560:YSS1 1561:YSS2 1562:YSS3 1563:YSS4 1564:YSS5 KBYSW endogen (1581) : 1810:TSS0W 1811:TSS0WB 1813:TSS0WM 1815:TSS0WT 1587:YSW1 1588:YSW2 1589:YSW3 1590:YSW4 1591:YSW5 * KCB endogen ( 48), feed-back : 38:FCG KCOK eksogen : 2019:COK KCP4XHW eksogen : 15:CP4XHW * KEN endogen (1970), feed-back : 1961:TIEN KFE2W eksogen : 141:FE2W KFE5W eksogen : 142:FE5W KFE6W eksogen : 143:FE6W KFE7QW eksogen : 144:FE7QW KFE8W eksogen : 145:FE8W KFETW eksogen : 146:FETW KFIBO1 eksogen : 98:FIBO1 KFIBO11 eksogen : 92:FIBO11 KFIME eksogen : 1008:FIME KFIMK eksogen : 102:FIMK KFIMO11 eksogen : 94:FIMO11 KFIO1 eksogen : 97:FIO1 KFKBAW eksogen : 1082:FKBAW KFKBBW eksogen : 1136:FKBBW KFKBH eksogen : 73:FKBH KFKBHW eksogen : 70:FKBHW KFKBNBW eksogen : 1106:FKBNBW KFKBNFW eksogen : 1094:FKBNFW KFKBNGW eksogen : 1088:FKBNGW KFKBNKW eksogen : 1124:FKBNKW KFKBNMW eksogen : 1112:FKBNMW KFKBNNW eksogen : 1100:FKBNNW KFKBNQW eksogen : 1130:FKBNQW KFKBNTW eksogen : 1118:FKBNTW KFKBQFW eksogen : 1160:FKBQFW KFKBQHW eksogen : 1142:FKBQHW KFKBQQW eksogen : 1166:FKBQQW KFKBQSW eksogen : 1148:FKBQSW KFKBQTW eksogen : 1154:FKBQTW KFKCBW eksogen : 43:FKCBW KFM7YIM eksogen : 204:FM7YIM KFMZ0 endogen ( 218) : 268:AM0A 554:AM0CF 561:AM0CI 557:AM0CN 307:AM0NF 490:AM0QQ KFMZ0W eksogen : 175:FMZ0W KFMZ1 endogen ( 219) : 562:AM1CI 558:AM1CN 325:AM1NN 491:AM1QQ KFMZ1W eksogen : 179:FMZ1W KFMZ2 endogen ( 220) : 269:AM2A 415:AM2B 563:AM2CI 338:AM2NB 308:AM2NF 382:AM2NK 398:AM2NQ KFMZ2W eksogen : 183:FMZ2W KFMZ3Q endogen ( 221) : 271:AM3QA 416:AM3QB 571:AM3QCE 573:AM3QCG 564:AM3QCI 513:AM3QH 340:AM3QNB 310:AM3QNF 383:AM3QNK 353:AM3QNM 327:AM3QNN 400:AM3QNQ 369:AM3QNT 479:AM3QQF 437:AM3QQH 492:AM3QQQ 455:AM3QQS 464:AM3QQT KFMZ5 endogen ( 223) : 272:AM5A 417:AM5B 565:AM5CI 341:AM5NB 311:AM5NF 295:AM5NG 384:AM5NK 354:AM5NM 401:AM5NQ 438:AM5QH 493:AM5QQ KFMZ5W eksogen : 192:FMZ5W KFMZ6M endogen ( 222) : 418:AM6MB 577:AM6MCV 586:AM6MIM 342:AM6MNB 312:AM6MNF 385:AM6MNK 355:AM6MNM 402:AM6MNQ 370:AM6MNT KFMZ6Q endogen ( 224) : 419:AM6QB 566:AM6QCI 584:AM6QCS 578:AM6QCV 587:AM6QIM 343:AM6QNB 313:AM6QNF 386:AM6QNK 356:AM6QNM 328:AM6QNN 403:AM6QNQ 371:AM6QNT 439:AM6QQH 494:AM6QQQ KFMZ6QW eksogen : 199:FMZ6QW KFMZ7B endogen ( 225) : 588:AM7BIM KFMZ7Q endogen ( 226) : 420:AM7QB 575:AM7QCB 579:AM7QCV 589:AM7QIM 301:AM7QNE 357:AM7QNM 374:AM7QNT 495:AM7QQQ 466:AM7QQT KFMZ7QW eksogen : 206:FMZ7QW KFMZ8 endogen ( 227) : 421:AM8B 567:AM8CI 580:AM8CV 514:AM8H 590:AM8IM 387:AM8NK 358:AM8NM 404:AM8NQ 440:AM8QH 496:AM8QQ KFMZ8W eksogen : 210:FMZ8W KFMZS endogen ( 228) : 456:AMSQS KFVEAW1 eksogen : 655:FVEAW1 KFVEBW1 eksogen : 671:FVEBW1 KFVENBW1 eksogen : 661:FVENBW1 KFVENFW1 eksogen : 657:FVENFW1 KFVENKW1 eksogen : 667:FVENKW1 KFVENMW1 eksogen : 663:FVENMW1 KFVENNW1 eksogen : 659:FVENNW1 KFVENQW1 eksogen : 669:FVENQW1 KFVENTW1 eksogen : 665:FVENTW1 KFVEOW1 eksogen : 673:FVEOW1 KFVEQFW1 eksogen : 679:FVEQFW1 KFVEQHW1 eksogen : 675:FVEQHW1 KFVEQQW1 eksogen : 681:FVEQQW1 KFVEQTW1 eksogen : 677:FVEQTW1 KFVMO eksogen : 1069:FVMOX KFVMO0 eksogen : 1069:FVMOX KFVMO1 eksogen : 1069:FVMOX KFVMO2 eksogen : 1069:FVMOX KFVMO3 eksogen : 1069:FVMOX KFXA eksogen : 620:FXA 619:FXAW KHA eksogen : 1202:HA KIKU eksogen : 2182:IKU KIOK11 eksogen : 2020:IOK1 KIPH1 eksogen : 101:IPH KIV eksogen : 108:IV KIVO1 eksogen : 100:IVO1 KIVO2 eksogen : 1055:YFO KIVOK1 eksogen : 2018:IVOK1 KIW eksogen : 2181:IWBZE KIWBDM eksogen : 2183:IWBDM KIWPP eksogen : 2184:IWPP KKBATPIUL eksogen : 2218:TPATPI * KKP endogen (2128), feed-back : 2128:KKP 1374:PNCB 1372:PNCE 1369:PNCF 1373:PNCG 1371:PNCI 1377:PNCK 1370:PNCN 1378:PNCS 1375:PNCV 1383:PNIB 1380:PNIM * KKYS endogen (1713), feed-back : 1713:KKYS 1633:YSEF 1660:YSFP 1606:YSL 1687:YSQ 1552:YSS 1579:YSW * KKYSP endogen (1712), feed-back : 1712:KKYSP 1632:YSPEF 1659:YSPFP 1605:YSPL 1686:YSPQ 1551:YSPS 1578:YSPW KLA1 eksogen : 753:YWA1 KLB1 eksogen : 895:YWB1 KLE1 eksogen : 1022:YWE1 KLH1 eksogen : 1034:YWH1 KLNB1 eksogen : 815:YWNB1 KLNE1 eksogen : 999:YWNE1 KLNF1 eksogen : 783:YWNF1 KLNG1 eksogen : 768:YWNG1 KLNK1 eksogen : 863:YWNK1 KLNM1 eksogen : 831:YWNM1 KLNN1 eksogen : 799:YWNN1 KLNQ1 eksogen : 879:YWNQ1 KLNT1 eksogen : 847:YWNT1 KLOHH1 eksogen : 1052:FYFO KLQF1 eksogen : 956:YWQF1 KLQH1 eksogen : 911:YWQH1 KLQQ1 eksogen : 971:YWQQ1 KLQS1 eksogen : 926:YWQS1 KLQT1 eksogen : 941:YWQT1 KPE1 eksogen : 1427:PE1 KPE2 eksogen : 1428:PE2 KPE3 eksogen : 1429:PE3 KPE5 eksogen : 1430:PE5 KPE6 eksogen : 1431:PE6 KPE7Q eksogen : 1433:PE7Q KPE8 eksogen : 1434:PE8 KPEE3R eksogen : 1270:PEE3R KPESQ eksogen : 1435:PESQ KPESS eksogen : 1436:PESS KPET eksogen : 1438:PET KPHKG eksogen : 72:PHGK KPHV eksogen : 67:PHV KPIBA eksogen : 1389:PIBA KPIBB eksogen : 1400:PIBB KPIBE eksogen : 1390:PIBE KPIBNB eksogen : 1395:PIBNB KPIBNE eksogen : 1392:PIBNE KPIBNF eksogen : 1393:PIBNF KPIBNG eksogen : 1391:PIBNG KPIBNK eksogen : 1398:PIBNK KPIBNM eksogen : 1396:PIBNM KPIBNN eksogen : 1394:PIBNN KPIBNQ eksogen : 1399:PIBNQ KPIBNT eksogen : 1397:PIBNT KPIBO1 eksogen : 1406:PIBO KPIBO2 eksogen : 99:PIBO1 KPIBP1 eksogen : 1454:PIBP KPIBQF eksogen : 1404:PIBQF KPIBQH eksogen : 1401:PIBQH KPIBQQ eksogen : 1405:PIBQQ KPIBQS eksogen : 1402:PIBQS KPIBQT eksogen : 1403:PIBQT KPIMA eksogen : 1407:PIMA KPIMB eksogen : 1418:PIMB KPIME eksogen : 1408:PIME KPIMH eksogen : 1424:PIMH KPIMNB eksogen : 1413:PIMNB KPIMNE eksogen : 1410:PIMNE KPIMNF eksogen : 1411:PIMNF KPIMNG eksogen : 1409:PIMNG KPIMNK eksogen : 1416:PIMNK KPIMNM eksogen : 1414:PIMNM KPIMNN eksogen : 1412:PIMNN KPIMNQ eksogen : 1417:PIMNQ KPIMNT eksogen : 1415:PIMNT KPIMO1 eksogen : 1425:PIMO KPIMP1 eksogen : 1455:PIMP KPIMQF eksogen : 1422:PIMQF KPIMQH eksogen : 1419:PIMQH KPIMQQ eksogen : 1423:PIMQQ KPIMQS eksogen : 1420:PIMQS KPIMQT eksogen : 1421:PIMQT KPNCB eksogen : 1374:PNCB KPNCE eksogen : 1372:PNCE KPNCF eksogen : 1369:PNCF KPNCG eksogen : 1373:PNCG KPNCI eksogen : 1371:PNCI KPNCK eksogen : 1377:PNCK KPNCN eksogen : 1370:PNCN KPNCO eksogen : 1067:CO KPNCS eksogen : 1378:PNCS KPNCV eksogen : 1375:PNCV KPNE7Y eksogen : 1432:PNE7Y KPNIB eksogen : 1383:PNIB KPNIBH eksogen : 1386:PNIBH KPNIBO1 eksogen : 1385:PNIBO11 KPNIBP1 eksogen : 1384:PNIBP11 KPNIM eksogen : 1380:PNIM KPNIMO1 eksogen : 1382:PNIMO11 KPNIMP1 eksogen : 1381:PNIMP11 KPNVA eksogen : 1350:VA KPNVB eksogen : 1361:VB KPNVE eksogen : 1351:VE KPNVH eksogen : 1367:VH KPNVNB eksogen : 1356:VNB KPNVNE eksogen : 1353:VNE KPNVNF eksogen : 1354:VNF KPNVNG eksogen : 1352:VNG KPNVNK eksogen : 1359:VNK KPNVNM eksogen : 1357:VNM KPNVNN eksogen : 1355:VNN KPNVNQ eksogen : 1360:VNQ KPNVNT eksogen : 1358:VNT KPNVO eksogen : 1368:VO KPNVQF eksogen : 1365:VQF KPNVQH eksogen : 1362:VQH KPNVQQ eksogen : 1366:VQQ KPNVQS eksogen : 1363:VQS KPNVQT eksogen : 1364:VQT KPVEA eksogen : 1458:PVEA KPVEB eksogen : 1469:PVEB KPVEE eksogen : 1459:PVEE KPVEH eksogen : 1475:PVEH KPVENB eksogen : 1464:PVENB KPVENE eksogen : 1461:PVENE KPVENF eksogen : 1462:PVENF KPVENG eksogen : 1460:PVENG KPVENK eksogen : 1467:PVENK KPVENM eksogen : 1465:PVENM KPVENN eksogen : 1463:PVENN KPVENQ eksogen : 1468:PVENQ KPVENT eksogen : 1466:PVENT KPVEO eksogen : 1476:PVEO KPVEQF eksogen : 1473:PVEQF KPVEQH eksogen : 1470:PVEQH KPVEQQ eksogen : 1474:PVEQQ KPVEQS eksogen : 1471:PVEQS KPVEQT eksogen : 1472:PVEQT KPXBW1 eksogen : 1324:PXBW1 KPXH eksogen : 1278:PXH KPXNBW1 eksogen : 1294:PXNBW1 KPXNEW1 eksogen : 1005:PXNEW1 KPXNKW1 eksogen : 1312:PXNKW1 KPXNMW1 eksogen : 1300:PXNMW1 KPXNNW1 eksogen : 1288:PXNNW1 KPXNQW1 eksogen : 1318:PXNQW1 KPXNTW1 eksogen : 1306:PXNTW1 KPXQHW1 eksogen : 1330:PXQHW1 KPXQQW1 eksogen : 1342:PXQQW1 KPXQTW1 eksogen : 1336:PXQTW1 KQFO eksogen : 1182:QFO KQFP eksogen : 1179:QFP KQO2 eksogen : 1075:QO11 KQSS eksogen : 1185:QSS KQYFNL1 endogen (1478) : 1483:LNA1 KREA0 eksogen : 2153:WBDSN KREA1 eksogen : 2153:WBDSN KREA2 eksogen : 2157:WNBZ KREA3 eksogen : 2157:WNBZ KREA4 eksogen : 2161:IWMM 2160:IWNZ KREA5 eksogen : 2162:WZBG KREA6 eksogen : 2163:WFLG KSDA3 eksogen : 1800:SAQWY 1782:SDA 2233:TPSPI KSDAS1 eksogen : 1548:YSP 1632:YSPEF 1659:YSPFP 1605:YSPL 1686:YSPQ 1551:YSPS 1578:YSPW KSDKK eksogen : 2016:SDKK KSDP eksogen : 1797:SDP1 KSDRATP eksogen : 1792:SDRATP KSDRDMP eksogen : 1790:SDRDMP KSDRLD eksogen : 1789:SDRLD KSDRP1 eksogen : 1793:SDRP KSDRPP eksogen : 1794:SDRPP KSDRSP eksogen : 1791:SDRSP KSDSR2 eksogen : 1785:SDS KSIAFOK eksogen : 2014:SIAFOK KSIPUR1 eksogen : 1936:SIPUR1 KSIQAB1 eksogen : 1925:SIQAB KSIQO1 eksogen : 1999:TFOUNY 1073:YWO11 KSISUOKK eksogen : 2015:SISUOKK KSSYA1 eksogen : 1769:SSYA KSSYEJ eksogen : 1770:SSYEJ KSSYS eksogen : 1774:KBYS 1775:SSYS KSSYSP eksogen : 1772:KBYSP 1773:SSYSP KSSYV1 eksogen : 1771:SSYV KTAOERR eksogen : 1964:TAOERR KTAOOS eksogen : 2013:TASOON KTASOO eksogen : 2013:TASOON KTBHSK2 eksogen : 2203:TBHSK KTBHSL2 eksogen : 2198:TBHSL KTBHSP eksogen : 2244:TBHSP KTIHSP eksogen : 2243:TIHSP KTII eksogen : 1984:TIFPN KTIMP eksogen : 1988:TIMP KTIPPHP eksogen : 2185:TIPPHP KTIPPHPP eksogen : 2186:TIPPHPP KTIPPP eksogen : 1986:TIPPP KTIPPPS1 eksogen : 1547:TIPPPS1 KTOPS1 eksogen : 1548:YSP 1632:YSPEF 1659:YSPFP 1605:YSPL 1686:YSPQ 1551:YSPS 1578:YSPW KTPHI eksogen : 1993:TFFPI KTPHU eksogen : 1994:TFFPU KTSDS eksogen : 1785:SDS 82:TSDSU1 KTYKK eksogen : 2017:TYKK KTYPSHP eksogen : 2245:TYPSHP KTYPT eksogen : 1517:TYPRI KUEFSY eksogen : 1631:UEFSY KUFOU eksogen : 1183:UFOU KUFPSY eksogen : 1658:UFPSY KUFPU eksogen : 1180:UFPU KULSY eksogen : 1604:ULSY KUQSY eksogen : 1685:UQSY KUSSY eksogen : 1550:USSY KUSY1 eksogen : 1714:USY KUSY2 eksogen : 1714:USY KUWSY eksogen : 1577:UWSY KVEA endogen ( 229) : 270:AM3KA 271:AM3QA 275:ANEA 274:ANGA KVEB endogen ( 240) : 416:AM3QB 425:ANEB 424:ANGB KVEE endogen ( 230) : 285:AM3QE 288:ANGE KVEH endogen ( 246) : 513:AM3QH 516:ANEH 515:ANGH KVENB endogen ( 235) : 339:AM3KNB 340:AM3QNB 346:ANENB 345:ANGNB KVENE endogen ( 232) : 606:AM3KNE 607:AM3QNE 303:ANENE 302:ANGNE KVENF endogen ( 233) : 309:AM3KNF 310:AM3QNF 316:ANENF 315:ANGNF KVENG endogen ( 231) : 294:AM3QNG 605:AM3RNG 297:ANENG 296:ANGNG KVENK endogen ( 238) : 383:AM3QNK 389:ANENK 388:ANGNK KVENM endogen ( 236) : 353:AM3QNM 361:ANENM 360:ANGNM KVENN endogen ( 234) : 326:AM3KNN 327:AM3QNN 331:ANENN 330:ANGNN KVENQ endogen ( 239) : 399:AM3KNQ 400:AM3QNQ 406:ANENQ 405:ANGNQ KVENT endogen ( 237) : 369:AM3QNT 376:ANENT 375:ANGNT KVEO endogen ( 247) : 535:AEO 523:AM3KO 525:AM3QO 524:AM3RO 537:ANEO 536:ANGO KVEQF endogen ( 244) : 479:AM3QQF 482:ANEQF 481:ANGQF KVEQH endogen ( 241) : 437:AM3QQH 443:ANEQH 442:ANGQH KVEQQ endogen ( 245) : 492:AM3QQQ 499:ANEQQ 498:ANGQQ KVEQS endogen ( 242) : 455:AM3QQS 458:ANEQS 457:ANGQS KVEQT endogen ( 243) : 464:AM3QQT 469:ANEQT 468:ANGQT KVMA endogen ( 248) : 273:AAA 280:ABA 268:AM0A 269:AM2A 272:AM5A 276:ANFA 279:ANKA 277:ANMA 278:ANTA 281:AQHA 283:AQQA 282:AQTA 284:ASIA KVMB endogen ( 259) : 423:AAB 430:ABB 415:AM2B 417:AM5B 418:AM6MB 419:AM6QB 420:AM7QB 421:AM8B 422:AMSB 426:ANBB 428:ANKB 427:ANMB 429:ANQB 435:AOB 433:AQFB 431:AQHB 434:AQQB 432:AQTB 436:ASIB KVME endogen ( 249) : 286:AM7QE 287:AMSE 289:ANME 290:ANTE 292:AQQE 291:AQTE 293:ASIE KVMH endogen ( 265) : 517:ABH 514:AM8H 518:AQQH 519:ASIH KVMNB endogen ( 254) : 344:AANB 338:AM2NB 341:AM5NB 342:AM6MNB 343:AM6QNB 347:ANBNB 348:ANMNB 349:AQHNB 351:AQQNB 350:AQTNB 352:ASINB KVMNE endogen ( 251) : 304:ABNE 301:AM7QNE 305:AQQNE 306:ASINE KVMNF endogen ( 252) : 314:AANF 307:AM0NF 308:AM2NF 311:AM5NF 312:AM6MNF 313:AM6QNF 317:ANFNF 319:ANKNF 318:ANMNF 320:ANQNF 321:AQHNF 323:AQQNF 322:AQTNF 324:ASINF KVMNG endogen ( 250) : 295:AM5NG 298:ANMNG 299:AQTNG 300:ASING KVMNK endogen ( 257) : 382:AM2NK 384:AM5NK 385:AM6MNK 386:AM6QNK 387:AM8NK 390:ANFNK 392:ANKNK 391:ANMNK 393:ANQNK 394:AQHNK 396:AQQNK 395:AQTNK 397:ASINK KVMNM endogen ( 255) : 354:AM5NM 355:AM6MNM 356:AM6QNM 357:AM7QNM 358:AM8NM 359:AMSNM 363:ANKNM 362:ANMNM 364:ANQNM 365:AQHNM 367:AQQNM 366:AQTNM 368:ASINM KVMNN endogen ( 253) : 329:AANN 325:AM1NN 328:AM6QNN 333:ANMNN 332:ANNNN 334:ANQNN 336:AQQNN 335:AQTNN 337:ASINN KVMNQ endogen ( 258) : 398:AM2NQ 401:AM5NQ 402:AM6MNQ 403:AM6QNQ 404:AM8NQ 407:ANBNQ 409:ANKNQ 408:ANMNQ 410:ANQNQ 411:AQHNQ 413:AQQNQ 412:AQTNQ 414:ASINQ KVMNT endogen ( 256) : 370:AM6MNT 371:AM6QNT 372:AM7BNT 374:AM7QNT 373:AM7YNT 377:ANMNT 378:ANTNT 379:AQHNT 380:AQQNT 381:ASINT KVMO endogen ( 266) : 534:AAO 545:ABO 551:AHO 520:AM0O 521:AM1O 522:AM2O 526:AM5O 527:AM6MO 528:AM6QO 529:AM7BO 531:AM7QO 530:AM7YO 532:AM8O 533:AMSO 540:ANBO 538:ANFO 543:ANKO 541:ANMO 539:ANNO 544:ANQO 542:ANTO 552:AOO 549:AQFO 546:AQHO 550:AQQO 547:AQSO 548:AQTO 553:ASIO KVMQF endogen ( 263) : 484:ABQF 480:AMSQF 483:ANQQF 489:AOQF 486:AQFQF 487:AQQQF 485:AQTQF 488:ASIQF KVMQH endogen ( 260) : 447:ABQH 438:AM5QH 439:AM6QQH 440:AM8QH 441:AMSQH 445:ANKQH 444:ANMQH 446:ANQQH 453:AOQH 451:AQFQH 448:AQHQH 452:AQQQH 449:AQSQH 450:AQTQH 454:ASIQH KVMQQ endogen ( 264) : 506:ABQQ 490:AM0QQ 491:AM1QQ 493:AM5QQ 494:AM6QQQ 495:AM7QQQ 496:AM8QQ 497:AMSQQ 500:ANFQQ 504:ANKQQ 502:ANMQQ 501:ANNQQ 505:ANQQQ 503:ANTQQ 511:AOQQ 509:AQFQQ 507:AQHQQ 510:AQQQQ 508:AQTQQ 512:ASIQQ * KVMQS endogen ( 261), feed-back : 456:AMSQS 459:ANTQS 462:AQQQS 460:AQSQS 461:AQTQS 463:ASIQS 228:KFMZS KVMQT endogen ( 262) : 471:ABQT 466:AM7QQT 465:AM7YQT 467:AMSQT 470:ANQQT 477:AOQT 475:AQFQT 472:AQHQT 476:AQQQT 473:AQSQT 474:AQTQT 478:ASIQT KVO1 eksogen : 1071:VO11 KWABZ eksogen : 2168:WABZ KWBLPWPB eksogen : 2136:WBLP KWBR endogen ( 54) : 58:WZBKR KWFGA eksogen : 1976:TISUU KWFGDM eksogen : 1960:IWBU KWFGUD eksogen : 1960:IWBU KWFLKG eksogen : 2173:WFLKG KWOBZ eksogen : 2023:WZZOMU KWOMU eksogen : 2023:WZZOMU KWOSFP eksogen : 2023:WZZOMU KWPB endogen ( 55) : 57:WABK 60:WP 56:WPBKZ 61:WPS1 62:WPS2 KWPMWPB eksogen : 2131:WPM KXO1 eksogen : 1070:XO11 KYAS3 eksogen : 1534:YAS 1536:YASD 1537:YASE 1538:YASP 1535:YASW KYL3S2 eksogen : 1549:YS 1633:YSEF 1660:YSFP 1606:YSL 1687:YSQ 1552:YSS 1579:YSW KYLWS1 eksogen : 1549:YS 1633:YSEF 1660:YSFP 1606:YSL 1687:YSQ 1552:YSS 1579:YSW KYRP2 eksogen : 5:YDPHK2 4:YDPSK2 2126:YRP KYRPHS eksogen : 1546:YRPHS KYRPSS3 eksogen : 1545:YRPSS1 KYSEF eksogen : 1633:YSEF KYSFP eksogen : 1660:YSFP KYSL eksogen : 1606:YSL KYSPEF eksogen : 1632:YSPEF KYSPFP eksogen : 1659:YSPFP KYSPL eksogen : 1605:YSPL KYSPPS eksogen : 1540:YSPPS KYSPQ eksogen : 1686:YSPQ KYSPRS2 eksogen : 1548:YSP 1632:YSPEF 1659:YSPFP 1605:YSPL 1686:YSPQ 1551:YSPS 1578:YSPW KYSPS eksogen : 1551:YSPS KYSPW eksogen : 1578:YSPW KYSQ eksogen : 1687:YSQ KYSRS3 eksogen : 1549:YS 1633:YSEF 1660:YSFP 1606:YSL 1687:YSQ 1552:YSS 1579:YSW KYSS eksogen : 1552:YSS KYSW eksogen : 1579:YSW * LA1 endogen ( 754), feed-back : 743:FKMAW1 755:HQAW1 638:PKLEA1 1274:PWAW1 * LAH1 endogen (1486), feed-back : 1477:BTYD1 1488:LOH1 * LB1 endogen ( 896), feed-back : 885:FKMBW1 897:HQBW1 639:PKLEB1 1323:PWBVL1 1321:PWBW1 LE1 endogen (1023), ikke-bestemmende. LH1 endogen (1035), ikke-bestemmende. * LIH endogen (1491), feed-back : 1491:LIH 1494:RLISA 1260:TTYD LNA endogen (2176) : 2177:IWBZV * LNA1 endogen (1483), feed-back : 1486:LAH1 2176:LNA 1483:LNA1 1484:LNAKK1 1482:LNAP LNAHK1 endogen (1487), ikke-bestemmende. * LNAK1 endogen (1485), feed-back : 1483:LNA1 1487:LNAHK1 * LNAKK1 endogen (1484), feed-back : 1485:LNAK1 753:YWA1 895:YWB1 1022:YWE1 1034:YWH1 815:YWNB1 999:YWNE1 783:YWNF1 768:YWNG1 863:YWNK1 831:YWNM1 799:YWNN1 879:YWNQ1 847:YWNT1 956:YWQF1 911:YWQH1 971:YWQQ1 926:YWQS1 941:YWQT1 * LNAP endogen (1482), feed-back : 1258:DTHAW 1491:LIH 1259:YDNA LNAPE eksogen : 1258:DTHAW LNAT eksogen : 2177:IWBZV * LNB1 endogen ( 816), feed-back : 805:FKMNBW1 817:HQNBW1 640:PKLENB1 1293:PWNBVL1 1291:PWNBW1 * LNE1 endogen (1000), feed-back : 979:PKZNE1 * LNF1 endogen ( 784), feed-back : 773:FKMNFW1 785:HQNFW1 641:PKLENF1 1281:PWNFVL1 1279:PWNFW1 * LNG1 endogen ( 769), feed-back : 759:FKMNGW1 763:HQNGW1 * LNK1 endogen ( 864), feed-back : 853:FKMNKW1 865:HQNKW1 642:PKLENK1 1311:PWNKVL1 1309:PWNKW1 * LNM1 endogen ( 832), feed-back : 821:FKMNMW1 833:HQNMW1 643:PKLENM1 1299:PWNMVL1 1297:PWNMW1 * LNN1 endogen ( 800), feed-back : 789:FKMNNW1 801:HQNNW1 644:PKLENN1 1287:PWNNVL1 1285:PWNNW1 * LNQ1 endogen ( 880), feed-back : 869:FKMNQW1 881:HQNQW1 645:PKLENQ1 1317:PWNQVL1 1315:PWNQW1 * LNT1 endogen ( 848), feed-back : 837:FKMNTW1 849:HQNTW1 646:PKLENT1 1305:PWNTVL1 1303:PWNTW1 * LO1 endogen (1051), feed-back : 647:PKLEO1 * LOH1 endogen (1488), feed-back : 1488:LOH1 1489:LOHKK1 LOHK1 endogen (1490), ikke-bestemmende. * LOHKK1 endogen (1489), feed-back : 1490:LOHK1 1050:YWO2 * LQF1 endogen ( 957), feed-back : 947:FKMQFW1 951:HQQFW1 648:PKLEQF1 1345:PWQFW1 1346:PWQFWV1 * LQH1 endogen ( 912), feed-back : 901:FKMQHW1 913:HQQHW1 649:PKLEQH1 1329:PWQHVL1 1327:PWQHW1 * LQQ1 endogen ( 972), feed-back : 961:FKMQQW1 973:HQQQW1 650:PKLEQQ1 1341:PWQQVL1 1339:PWQQW1 * LQS1 endogen ( 927), feed-back : 917:FKMQSW1 921:HQQSW1 * LQT1 endogen ( 942), feed-back : 931:FKMQTW1 943:HQQTW1 651:PKLEQT1 1335:PWQTVL1 1333:PWQTW1 M endogen (1954) : 1955:ENVT 1967:TFEN 2026:Y 2030:YTR MS endogen (1952) : 1954:M MT endogen (1953) : 1954:M MV endogen (1951) : 1954:M NBS eksogen : 77:FIBHL 73:FKBH NHL eksogen : 2209:TPHHLU 2199:TYPSHL NWBR eksogen : 54:KWBR NWPB eksogen : 55:KWPB * OATP endogen (2221), feed-back : 2226:PWATP 1792:SDRATP * ODMP endogen (2231), feed-back : 1790:SDRDMP 2232:WDMP * OHPK endogen (2216), feed-back : 1793:SDRP 2217:WPHPK * OHPL endogen (2211), feed-back : 1793:SDRP 2212:WPHPL * OLD endogen (2240), feed-back : 1789:SDRLD 2241:WLD * OLP endogen (2192), feed-back : 2197:PWZ 1794:SDRPP * OSP endogen (2236), feed-back : 1791:SDRSP 2237:WSP * OSPK endogen (2206), feed-back : 1793:SDRP 2207:WPSPK * OSPL endogen (2201), feed-back : 1793:SDRP 2202:WPSPL * PCB endogen (1444), feed-back : 52:CP 16:CP4XH1 1919:SIGC 1922:SIR 41:UCB1 66:WCP3 * PCBS endogen ( 47), feed-back : 35:CGK 16:CP4XH1 17:PCGBK1 6:PCP4XHV1 * PCE endogen (1442), feed-back : 52:CP 26:CZM 30:FCE 6:PCP4XHV1 1919:SIGC * PCF endogen (1439), feed-back : 52:CP 26:CZM 27:FCF 18:FCFM 6:PCP4XHV1 1438:PET 1919:SIGC * PCG endogen (1443), feed-back : 52:CP 38:FCG 37:FCGW 39:FCK 17:PCGBK1 36:PCGK 6:PCP4XHV1 1438:PET 1919:SIGC PCGBK1 endogen ( 17) : 35:CGK 26:CZM 31:FCGBK1 22:FCGBK1M PCGK endogen ( 36) : 38:FCG 37:FCGW * PCH endogen (1446), feed-back : 10:CHE 52:CP 16:CP4XH1 12:PCHL 1919:SIGC PCH1 endogen ( 13) : 16:CP4XH1 PCHE endogen ( 11) : 70:FKBHW 13:PCH1 14:PCP4V2 71:PHK * PCHL endogen ( 12), feed-back : 13:PCH1 12:PCHL 14:PCP4V2 * PCI endogen (1441), feed-back : 52:CP 26:CZM 29:FCI 20:FCIM 6:PCP4XHV1 1438:PET 1919:SIGC * PCK endogen (1447), feed-back : 52:CP 39:FCK 17:PCGBK1 36:PCGK 6:PCP4XHV1 1438:PET 1919:SIGC * PCN endogen (1440), feed-back : 52:CP 26:CZM 28:FCN 19:FCNM 6:PCP4XHV1 1438:PET 1919:SIGC PCO endogen (1068) : 1919:SIGC * PCP endogen ( 53), feed-back : 16:CP4XH1 1258:DTHAW 1257:DTLNAP 1483:LNA1 PCP4V2 endogen ( 14) : 15:CP4XHW 44:FKCB 43:FKCBW PCP4XHV1 endogen ( 6) : 16:CP4XH1 15:CP4XHW 70:FKBHW 14:PCP4V2 71:PHK PCPE eksogen : 1258:DTHAW 1257:DTLNAP * PCPN endogen (1787), feed-back : 1494:RLISA 1822:TPB 1824:TPE 1835:TPE0 1819:TPF 1825:TPG 1823:TPH 1821:TPI 1831:TPIBH 1833:TPIBO1 1832:TPIBP1 1834:TPIL 1829:TPIMO1 1830:TPIMP1 1828:TPKR 1820:TPN 1827:TPS 1826:TPV 1788:TSDR 1855:TVEA 1866:TVEB 1856:TVEE 1872:TVEH 1861:TVENB 1858:TVENE 1859:TVENF 1857:TVENG 1864:TVENK 1862:TVENM 1860:TVENN 1865:TVENQ 1863:TVENT 1873:TVEO 1870:TVEQF 1867:TVEQH 1871:TVEQQ 1868:TVEQS 1869:TVEQT 1836:TVMA 1847:TVMB 1837:TVME 1853:TVMH 1842:TVMNB 1839:TVMNE 1840:TVMNF 1838:TVMNG 1845:TVMNK 1843:TVMNM 1841:TVMNN 1846:TVMNQ 1844:TVMNT 1854:TVMO 1851:TVMQF 1848:TVMQH 1852:TVMQQ 1849:TVMQS 1850:TVMQT * PCRS1 endogen (1533), feed-back : 1774:KBYS 1745:KBYS1 1746:KBYS2 1747:KBYS3 1748:KBYS4 1749:KBYS5 1635:KBYSEF 1662:KBYSFP 1608:KBYSL 1772:KBYSP 1735:KBYSP1 1736:KBYSP2 1737:KBYSP3 1738:KBYSP4 1739:KBYSP5 1634:KBYSPEF 1661:KBYSPFP 1607:KBYSPL 1688:KBYSPQ 1553:KBYSPS 1580:KBYSPW 1689:KBYSQ 1554:KBYSS 1581:KBYSW 1533:PCRS1 PCRS1E eksogen : 1774:KBYS 1745:KBYS1 1746:KBYS2 1747:KBYS3 1748:KBYS4 1749:KBYS5 1635:KBYSEF 1662:KBYSFP 1608:KBYSL 1772:KBYSP 1735:KBYSP1 1736:KBYSP2 1737:KBYSP3 1738:KBYSP4 1739:KBYSP5 1634:KBYSPEF 1661:KBYSPFP 1607:KBYSPL 1688:KBYSPQ 1553:KBYSPS 1580:KBYSPW 1689:KBYSQ 1554:KBYSS 1581:KBYSW * PCS endogen (1448), feed-back : 52:CP 26:CZM 33:FCS 24:FCSM 6:PCP4XHV1 1438:PET 1919:SIGC * PCT endogen (1379), feed-back : 52:CP 26:CZM 34:FCT 6:PCP4XHV1 1787:PCPN * PCV endogen (1445), feed-back : 52:CP 26:CZM 32:FCV 23:FCVM 6:PCP4XHV1 1438:PET 1919:SIGC PE0 eksogen : 1947:EV 1426:PNE0 PE1 endogen (1427) : 1947:EV * PE2 endogen (1428), feed-back : 1947:EV 148:FE2 141:FE2W PE3 endogen (1429) : 1947:EV * PE5 endogen (1430), feed-back : 1947:EV 149:FE5 142:FE5W * PE6 endogen (1431), feed-back : 1947:EV 150:FE6 143:FE6W * PE7Q endogen (1433), feed-back : 1947:EV 151:FE7Q 144:FE7QW PE7Y endogen (1457) : 1947:EV * PE8 endogen (1434), feed-back : 1947:EV 152:FE8 145:FE8W PEE2 eksogen : 148:FE2 141:FE2W PEE3R endogen (1270) : 1272:PM3K 1273:PM3Q 1271:PM3R PEE5 eksogen : 149:FE5 142:FE5W PEE6 eksogen : 150:FE6 143:FE6W PEE7Q eksogen : 151:FE7Q 144:FE7QW PEE8 eksogen : 152:FE8 145:FE8W PEESQ eksogen : 154:FESQ 147:FESQW PEET eksogen : 153:FET 146:FETW PES endogen (1437) : 1948:ES * PESQ endogen (1435), feed-back : 154:FESQ 147:FESQW 1437:PES PESS endogen (1436) : 1437:PES * PET endogen (1438), feed-back : 52:CP 1949:ET 153:FET 146:FETW 6:PCP4XHV1 PHGK endogen ( 72) : 73:FKBH 1926:SIQEJ * PHK endogen ( 71), feed-back : 10:CHE 73:FKBH 72:PHGK 71:PHK 67:PHV 66:WCP3 PHV endogen ( 67) : 1770:SSYEJ 1546:YRPHS * PIBA endogen (1389), feed-back : 101:IPH * PIBB endogen (1400), feed-back : 101:IPH * PIBE endogen (1390), feed-back : 101:IPH * PIBH endogen (1453), feed-back : 73:FKBH 107:I 101:IPH 108:IV 1376:PNCH 68:RPIBHE 1920:SIGI1 2150:VKIHW 2149:VKIPW 66:WCP3 * PIBNB endogen (1395), feed-back : 101:IPH PIBNE endogen (1392), ikke-bestemmende. PIBNF endogen (1393), ikke-bestemmende. * PIBNG endogen (1391), feed-back : 101:IPH * PIBNK endogen (1398), feed-back : 101:IPH * PIBNM endogen (1396), feed-back : 101:IPH * PIBNN endogen (1394), feed-back : 101:IPH * PIBNQ endogen (1399), feed-back : 101:IPH * PIBNT endogen (1397), feed-back : 101:IPH * PIBO endogen (1406), feed-back : 108:IV 100:IVO1 1055:YFO PIBO1 endogen ( 99), ikke-bestemmende. * PIBO11 endogen (1452), feed-back : 107:I 93:IBO11 1406:PIBO 99:PIBO1 1920:SIGI1 * PIBP endogen (1454), feed-back : 108:IV 1389:PIBA 1400:PIBB 1390:PIBE 1395:PIBNB 1392:PIBNE 1393:PIBNF 1391:PIBNG 1398:PIBNK 1396:PIBNM 1394:PIBNN 1399:PIBNQ 1397:PIBNT 1404:PIBQF 1401:PIBQH 1405:PIBQQ 1402:PIBQS 1403:PIBQT 1079:RPIBPE 1081:UIBA 1135:UIBB 1015:UIBE 1105:UIBNB 975:UIBNE 1093:UIBNF 1087:UIBNG 1123:UIBNK 1111:UIBNM 1099:UIBNN 1129:UIBNQ 1117:UIBNT 1046:UIBO 1159:UIBQF 1141:UIBQH 1165:UIBQQ 1147:UIBQS 1153:UIBQT * PIBP11 endogen (1451), feed-back : 107:I 1542:IVBPS1 1454:PIBP 1920:SIGI1 1769:SSYA 66:WCP3 PIBQF endogen (1404), ikke-bestemmende. * PIBQH endogen (1401), feed-back : 101:IPH * PIBQQ endogen (1405), feed-back : 101:IPH * PIBQS endogen (1402), feed-back : 101:IPH * PIBQT endogen (1403), feed-back : 101:IPH * PIL endogen (1456), feed-back : 107:I 1920:SIGI1 * PIMA endogen (1407), feed-back : 101:IPH 740:RPIMAE 742:UIMA * PIMB endogen (1418), feed-back : 101:IPH 882:RPIMBE 884:UIMB * PIME endogen (1408), feed-back : 101:IPH 1011:RPIMEE 1013:UIME * PIMH endogen (1424), feed-back : 101:IPH 1027:RPIMHE 1029:UIMH * PIMNB endogen (1413), feed-back : 101:IPH 802:RPIMNBE 804:UIMNB * PIMNE endogen (1410), feed-back : 976:RPIMNEE 978:UIMNE * PIMNF endogen (1411), feed-back : 770:RPIMNFE 772:UIMNF * PIMNG endogen (1409), feed-back : 101:IPH 756:RPIMNGE 758:UIMNG * PIMNK endogen (1416), feed-back : 101:IPH 850:RPIMNKE 852:UIMNK * PIMNM endogen (1414), feed-back : 101:IPH 818:RPIMNME 820:UIMNM * PIMNN endogen (1412), feed-back : 101:IPH 786:RPIMNNE 788:UIMNN * PIMNQ endogen (1417), feed-back : 101:IPH 866:RPIMNQE 868:UIMNQ * PIMNT endogen (1415), feed-back : 101:IPH 834:RPIMNTE 836:UIMNT * PIMO endogen (1425), feed-back : 108:IV 100:IVO1 1040:RPIMOE 1041:UIMO 1055:YFO * PIMO11 endogen (1450), feed-back : 107:I 95:IMO11 1425:PIMO 1920:SIGI1 * PIMP endogen (1455), feed-back : 108:IV 1407:PIMA 1418:PIMB 1408:PIME 1424:PIMH 1413:PIMNB 1410:PIMNE 1411:PIMNF 1409:PIMNG 1416:PIMNK 1414:PIMNM 1412:PIMNN 1417:PIMNQ 1415:PIMNT 1422:PIMQF 1419:PIMQH 1423:PIMQQ 1420:PIMQS 1421:PIMQT * PIMP11 endogen (1449), feed-back : 107:I 1541:IVMPS1 1455:PIMP 1920:SIGI1 1922:SIR 1769:SSYA 66:WCP3 * PIMQF endogen (1422), feed-back : 944:RPIMQFE 946:UIMQF * PIMQH endogen (1419), feed-back : 101:IPH 898:RPIMQHE 900:UIMQH * PIMQQ endogen (1423), feed-back : 101:IPH 958:RPIMQQE 960:UIMQQ * PIMQS endogen (1420), feed-back : 101:IPH 914:RPIMQSE 916:UIMQS * PIMQT endogen (1421), feed-back : 101:IPH 928:RPIMQTE 930:UIMQT * PIT endogen (1387), feed-back : 107:I PKLEA1 endogen ( 638) : 655:FVEAW1 PKLEB1 endogen ( 639) : 672:FVEB 671:FVEBW1 PKLENB1 endogen ( 640) : 662:FVENB 661:FVENBW1 PKLENF1 endogen ( 641) : 658:FVENF 657:FVENFW1 PKLENK1 endogen ( 642) : 667:FVENKW1 PKLENM1 endogen ( 643) : 664:FVENM 663:FVENMW1 PKLENN1 endogen ( 644) : 659:FVENNW1 PKLENQ1 endogen ( 645) : 670:FVENQ 669:FVENQW1 PKLENT1 endogen ( 646) : 665:FVENTW1 PKLEO1 endogen ( 647) : 674:FVEO 673:FVEOW1 PKLEQF1 endogen ( 648) : 680:FVEQF 679:FVEQFW1 PKLEQH1 endogen ( 649) : 676:FVEQH 675:FVEQHW1 PKLEQQ1 endogen ( 650) : 681:FVEQQW1 PKLEQT1 endogen ( 651) : 677:FVEQTW1 * PKZNE1 endogen ( 979), feed-back : 987:FKBNE 991:FKMNE 983:FKZNE1 982:FKZNEW1 1002:FVMNE 995:HQNE1 979:PKZNE1 980:PWNE2 1003:PWNEW1 PM0 eksogen : 1951:MV 1387:PIT 1369:PNCF 1371:PNCI 1370:PNCN 1388:PNIL 168:PXM0 1350:VA 1354:VNF 1368:VO 1366:VQQ PM1 eksogen : 1951:MV 1427:PE1 1371:PNCI 1370:PNCN 1388:PNIL 169:PXM1 1355:VNN 1368:VO 1366:VQQ PM2 eksogen : 1951:MV 1428:PE2 1371:PNCI 1388:PNIL 170:PXM2 1350:VA 1361:VB 1356:VNB 1354:VNF 1359:VNK 1360:VNQ 1368:VO * PM3K endogen (1272), feed-back : 1951:MV 1429:PE3 1272:PM3K 1372:PNCE 1388:PNIL 1458:PVEA 1464:PVENB 1461:PVENE 1462:PVENF 1463:PVENN 1468:PVENQ 1476:PVEO 1350:VA 1356:VNB 1353:VNE 1354:VNF 1355:VNN 1360:VNQ 1368:VO PM3Q endogen (1273) : 1951:MV 1429:PE3 1372:PNCE 1373:PNCG 1371:PNCI 1388:PNIL 1458:PVEA 1469:PVEB 1459:PVEE 1475:PVEH 1464:PVENB 1461:PVENE 1462:PVENF 1460:PVENG 1467:PVENK 1465:PVENM 1463:PVENN 1468:PVENQ 1466:PVENT 1476:PVEO 1473:PVEQF 1470:PVEQH 1474:PVEQQ 1471:PVEQS 1472:PVEQT 1277:PXNG 1350:VA 1361:VB 1351:VE 1367:VH 1356:VNB 1353:VNE 1354:VNF 1352:VNG 1359:VNK 1357:VNM 1355:VNN 1360:VNQ 1358:VNT 1368:VO 1365:VQF 1362:VQH 1366:VQQ 1363:VQS 1364:VQT PM3R endogen (1271) : 1951:MV 1429:PE3 1388:PNIL 1460:PVENG 1476:PVEO 1276:PXE 1352:VNG 1368:VO PM5 eksogen : 1951:MV 1430:PE5 1371:PNCI 1383:PNIB 1388:PNIL 171:PXM5 1350:VA 1361:VB 1356:VNB 1354:VNF 1352:VNG 1359:VNK 1357:VNM 1360:VNQ 1368:VO 1362:VQH 1366:VQQ PM6M eksogen : 1951:MV 1431:PE6 1273:PM3Q 1375:PNCV 1388:PNIL 1380:PNIM 1361:VB 1356:VNB 1354:VNF 1359:VNK 1357:VNM 1360:VNQ 1358:VNT 1368:VO PM6Q eksogen : 1951:MV 1431:PE6 1371:PNCI 1375:PNCV 1383:PNIB 1388:PNIL 1380:PNIM 172:PXM6Q 1361:VB 1356:VNB 1354:VNF 1359:VNK 1357:VNM 1355:VNN 1360:VNQ 1358:VNT 1368:VO 1362:VQH 1366:VQQ PM7B eksogen : 1951:MV 1433:PE7Q 1374:PNCB 1388:PNIL 1380:PNIM 40:RPCBE 1358:VNT 1368:VO PM7Q eksogen : 1951:MV 1433:PE7Q 1374:PNCB 1375:PNCV 1388:PNIL 1380:PNIM 173:PXM7Q 1361:VB 1351:VE 1353:VNE 1357:VNM 1358:VNT 1368:VO 1366:VQQ 1364:VQT PM7Y eksogen : 1951:MV 1375:PNCV 1432:PNE7Y 1388:PNIL 1380:PNIM 1358:VNT 1368:VO 1364:VQT PM8 eksogen : 1951:MV 1434:PE8 1273:PM3Q 1371:PNCI 1375:PNCV 1388:PNIL 1380:PNIM 174:PXM8 1361:VB 1367:VH 1359:VNK 1357:VNM 1360:VNQ 1368:VO 1362:VQH 1366:VQQ PMS eksogen : 1952:MS 1377:PNCK 1378:PNCS 1380:PNIM 1361:VB 1351:VE 1357:VNM 1368:VO 1365:VQF 1362:VQH 1366:VQQ 1363:VQS 1364:VQT PMT eksogen : 1953:MT 1379:PCT PNCB endogen (1374) : 1444:PCB 1787:PCPN PNCE endogen (1372) : 1442:PCE 1787:PCPN PNCF endogen (1369) : 1439:PCF 1787:PCPN PNCG endogen (1373) : 1443:PCG 1787:PCPN * PNCH endogen (1376), feed-back : 1446:PCH 1787:PCPN 1278:PXH PNCI endogen (1371) : 1441:PCI 1787:PCPN PNCK endogen (1377) : 1447:PCK 1787:PCPN PNCN endogen (1370) : 1440:PCN 1787:PCPN PNCS endogen (1378) : 1787:PCPN 1448:PCS PNCV endogen (1375) : 1787:PCPN 1445:PCV * PNE0 endogen (1426), feed-back : 620:FXA 619:FXAW 1275:PXA 1283:PXNF 1937:SIPEE PNE7Y endogen (1432) : 1457:PE7Y PNIB endogen (1383) : 1386:PNIBH 1385:PNIBO11 1384:PNIBP11 PNIBH endogen (1386) : 1453:PIBH PNIBO11 endogen (1385) : 1452:PIBO11 PNIBP11 endogen (1384) : 1451:PIBP11 PNIL endogen (1388) : 1456:PIL PNIM endogen (1380) : 1382:PNIMO11 1381:PNIMP11 PNIMO11 endogen (1382) : 1450:PIMO11 PNIMP11 endogen (1381) : 1449:PIMP11 * PTTY1 endogen (1496), feed-back : 1542:IVBPS1 1541:IVMPS1 83:IWBZSU 1496:PTTY1 1804:SAFMA 1805:SAFME 1930:SIQAK 1929:SIQLT 1963:TAOERFO 1962:TAOERFP 1497:TYD 1505:TYMB 1506:TYMF 1504:TYMS 1514:TYPDP 1510:TYPEF 1509:TYPFO 1508:TYPFP 1515:TYPI 1511:TYPOV 1513:TYPPT 1512:TYPT 1523:TYRBF 1524:TYRHS 1525:TYRHY 1521:TYRKR 1520:TYRKS 1528:TYRRR 1527:TYRRS 1499:TYUAK 1498:TYULY 1500:TYUREV 1501:TYUSU 1264:YDUEF * PVEA endogen (1458), feed-back : 655:FVEAW1 638:PKLEA1 701:PVMA 1274:PWAW1 * PVEB endogen (1469), feed-back : 672:FVEB 671:FVEBW1 639:PKLEB1 712:PVMB 1321:PWBW1 * PVEE endogen (1459), feed-back : 702:PVME * PVEH endogen (1475), feed-back : 718:PVMH * PVENB endogen (1464), feed-back : 662:FVENB 661:FVENBW1 640:PKLENB1 707:PVMNB 1291:PWNBW1 * PVENE endogen (1461), feed-back : 985:FVENE 984:FVENEW1 704:PVMNE 980:PWNE2 1004:PWNEVE 1003:PWNEW1 * PVENF endogen (1462), feed-back : 658:FVENF 657:FVENFW1 641:PKLENF1 705:PVMNF 1279:PWNFW1 * PVENG endogen (1460), feed-back : 703:PVMNG * PVENK endogen (1467), feed-back : 667:FVENKW1 642:PKLENK1 710:PVMNK 1309:PWNKW1 * PVENM endogen (1465), feed-back : 664:FVENM 663:FVENMW1 643:PKLENM1 708:PVMNM 1297:PWNMW1 * PVENN endogen (1463), feed-back : 659:FVENNW1 644:PKLENN1 706:PVMNN 1285:PWNNW1 * PVENQ endogen (1468), feed-back : 670:FVENQ 669:FVENQW1 645:PKLENQ1 711:PVMNQ 1315:PWNQW1 * PVENT endogen (1466), feed-back : 665:FVENTW1 646:PKLENT1 709:PVMNT 1303:PWNTW1 * PVEO endogen (1476), feed-back : 674:FVEO 673:FVEOW1 647:PKLEO1 719:PVMO 1056:XO * PVEQF endogen (1473), feed-back : 680:FVEQF 679:FVEQFW1 648:PKLEQF1 716:PVMQF 1345:PWQFW1 1346:PWQFWV1 * PVEQH endogen (1470), feed-back : 676:FVEQH 675:FVEQHW1 649:PKLEQH1 713:PVMQH 1327:PWQHW1 * PVEQQ endogen (1474), feed-back : 681:FVEQQW1 650:PKLEQQ1 717:PVMQQ 1339:PWQQW1 * PVEQS endogen (1471), feed-back : 714:PVMQS * PVEQT endogen (1472), feed-back : 677:FVEQTW1 651:PKLEQT1 715:PVMQT 1333:PWQTW1 PVMA endogen ( 701) : 1274:PWAW1 PVMB endogen ( 712) : 1321:PWBW1 PVME endogen ( 702), ikke-bestemmende. PVMH endogen ( 718), ikke-bestemmende. PVMNB endogen ( 707) : 1291:PWNBW1 PVMNE endogen ( 704) : 979:PKZNE1 PVMNF endogen ( 705) : 1279:PWNFW1 PVMNG endogen ( 703), ikke-bestemmende. PVMNK endogen ( 710) : 1309:PWNKW1 PVMNM endogen ( 708) : 1297:PWNMW1 PVMNN endogen ( 706) : 1285:PWNNW1 PVMNQ endogen ( 711) : 1315:PWNQW1 PVMNT endogen ( 709) : 1303:PWNTW1 PVMO endogen ( 719) : 1056:XO PVMQF endogen ( 716) : 1345:PWQFW1 1346:PWQFWV1 PVMQH endogen ( 713) : 1327:PWQHW1 PVMQQ endogen ( 717) : 1339:PWQQW1 PVMQS endogen ( 714), ikke-bestemmende. PVMQT endogen ( 715) : 1333:PWQTW1 * PVO endogen (1057), feed-back : 719:PVMO 1917:SIGXO * PWATP endogen (2226), feed-back : 2231:ODMP 2240:OLD 2236:OSP 2226:PWATP * PWAW1 endogen (1274), feed-back : 620:FXA 619:FXAW PWB eksogen : 2221:OATP 2192:OLP 2224:WBATP 2195:WBP_Z_IQ PWBVL1 endogen (1323) : 1325:PXB PWBVV endogen (1322) : 1325:PXB PWBW1 endogen (1321) : 1324:PXBW1 PWNBVL1 endogen (1293) : 1295:PXNB PWNBVV endogen (1292) : 1295:PXNB PWNBW1 endogen (1291) : 1294:PXNBW1 PWNE2 endogen ( 980) : 987:FKBNE 991:FKMNE 983:FKZNE1 982:FKZNEW1 985:FVENE 984:FVENEW1 1002:FVMNE 995:HQNE1 PWNEVE endogen (1004) : 1007:PXNE PWNEW1 endogen (1003) : 1005:PXNEW1 PWNFVL1 endogen (1281), ikke-bestemmende. PWNFVV endogen (1280), ikke-bestemmende. PWNFW1 endogen (1279) : 1282:PXNFW1 PWNKVL1 endogen (1311) : 1313:PXNK PWNKVV endogen (1310) : 1313:PXNK PWNKW1 endogen (1309) : 1312:PXNKW1 PWNMVL1 endogen (1299) : 1301:PXNM PWNMVV endogen (1298) : 1301:PXNM PWNMW1 endogen (1297) : 1300:PXNMW1 PWNNVL1 endogen (1287) : 1289:PXNN PWNNVV endogen (1286) : 1289:PXNN PWNNW1 endogen (1285) : 1288:PXNNW1 PWNQVL1 endogen (1317) : 1319:PXNQ PWNQVV endogen (1316) : 1319:PXNQ PWNQW1 endogen (1315) : 1318:PXNQW1 PWNTVL1 endogen (1305) : 1307:PXNT PWNTVV endogen (1304) : 1307:PXNT PWNTW1 endogen (1303) : 1306:PXNTW1 PWQFW1 endogen (1345) : 1347:PXQF PWQFWV1 endogen (1346) : 1347:PXQF PWQHVL1 endogen (1329) : 1331:PXQH PWQHVV endogen (1328) : 1331:PXQH PWQHW1 endogen (1327) : 1330:PXQHW1 PWQQVL1 endogen (1341) : 1343:PXQQ PWQQVV endogen (1340) : 1343:PXQQ PWQQW1 endogen (1339) : 1342:PXQQW1 PWQTVL1 endogen (1335) : 1337:PXQT PWQTVV endogen (1334) : 1337:PXQT PWQTW1 endogen (1333) : 1336:PXQTW1 PWS_KAX eksogen : 2221:OATP 2192:OLP 2223:WSDKATP 2194:WSDKP_Z_IQ PWS_LSE eksogen : 2221:OATP 2192:OLP 2222:WSEATP 2193:WSEP_Z_IQ * PWZ endogen (2197), feed-back : 2216:OHPK 2211:OHPL 2206:OSPK 2201:OSPL 2197:PWZ * PXA endogen (1275), feed-back : 1067:CO 1082:FKBAW 1428:PE2 1387:PIT 1369:PNCF 1371:PNCI 1388:PNIL 1461:PVENE 170:PXM2 1350:VA 1361:VB 1356:VNB 1353:VNE 1354:VNF 1355:VNN 1368:VO 2070:YFA * PXB endogen (1325), feed-back : 1067:CO 1383:PNIB 1325:PXB 1278:PXH 1350:VA 1361:VB 1367:VH 1353:VNE 1368:VO 1365:VQF 1362:VQH 1366:VQQ 1364:VQT 2081:YFB PXBW1 endogen (1324) : 1325:PXB * PXE endogen (1276), feed-back : 1429:PE3 1372:PNCE 1388:PNIL 1380:PNIM 1461:PVENE 1460:PVENG 1476:PVEO 1276:PXE 1353:VNE 1352:VNG 1368:VO 2071:YFE * PXH endogen (1278), feed-back : 10:CHE 1368:VO 2087:YFH PXM0 endogen ( 168) : 175:FMZ0W PXM1 endogen ( 169) : 180:FMZ1 179:FMZ1W PXM2 endogen ( 170) : 184:FMZ2 183:FMZ2W PXM5 endogen ( 171) : 193:FMZ5 192:FMZ5W PXM6Q endogen ( 172) : 200:FMZ6Q 199:FMZ6QW PXM7Q endogen ( 173) : 207:FMZ7Q 206:FMZ7QW PXM8 endogen ( 174) : 211:FMZ8 210:FMZ8W PXN endogen (1348) : 1483:LNA1 * PXNB endogen (1295), feed-back : 1106:FKBNBW 1428:PE2 1431:PE6 1375:PNCV 1388:PNIL 1380:PNIM 170:PXM2 172:PXM6Q 1348:PXN 1295:PXNB 1361:VB 1356:VNB 1360:VNQ 1368:VO 2076:YFNB PXNBW1 endogen (1294) : 1295:PXNB * PXNE endogen (1007), feed-back : 1429:PE3 1372:PNCE 1388:PNIL 1458:PVEA 1469:PVEB 1475:PVEH 1464:PVENB 1461:PVENE 1462:PVENF 1460:PVENG 1467:PVENK 1465:PVENM 1463:PVENN 1468:PVENQ 1466:PVENT 1476:PVEO 1473:PVEQF 1470:PVEQH 1474:PVEQQ 1471:PVEQS 1472:PVEQT 1348:PXN 1007:PXNE 1350:VA 1361:VB 1367:VH 1356:VNB 1353:VNE 1354:VNF 1352:VNG 1359:VNK 1357:VNM 1355:VNN 1360:VNQ 1358:VNT 1368:VO 1365:VQF 1362:VQH 1366:VQQ 1363:VQS 1364:VQT 2073:YFNE PXNEW1 endogen (1005) : 1007:PXNE * PXNF endogen (1283), feed-back : 1094:FKBNFW 1428:PE2 1430:PE5 1369:PNCF 1370:PNCN 1388:PNIL 168:PXM0 170:PXM2 1348:PXN 1350:VA 1354:VNF 1359:VNK 1368:VO 1366:VQQ 2074:YFNF PXNFW1 endogen (1282), ikke-bestemmende. * PXNG endogen (1277), feed-back : 1088:FKBNGW 1429:PE3 1372:PNCE 1373:PNCG 1388:PNIL 1458:PVEA 1469:PVEB 1459:PVEE 1475:PVEH 1464:PVENB 1461:PVENE 1462:PVENF 1460:PVENG 1467:PVENK 1465:PVENM 1463:PVENN 1468:PVENQ 1466:PVENT 1476:PVEO 1473:PVEQF 1470:PVEQH 1474:PVEQQ 1471:PVEQS 1472:PVEQT 1348:PXN 1277:PXNG 1350:VA 1361:VB 1351:VE 1367:VH 1356:VNB 1353:VNE 1354:VNF 1352:VNG 1359:VNK 1357:VNM 1355:VNN 1360:VNQ 1358:VNT 1368:VO 1365:VQF 1362:VQH 1366:VQQ 1363:VQS 1364:VQT 2072:YFNG * PXNK endogen (1313), feed-back : 1124:FKBNKW 1428:PE2 1430:PE5 1431:PE6 1434:PE8 1371:PNCI 1375:PNCV 1388:PNIL 1380:PNIM 171:PXM5 172:PXM6Q 174:PXM8 1348:PXN 1313:PXNK 1350:VA 1361:VB 1354:VNF 1359:VNK 1357:VNM 1360:VNQ 1368:VO 1362:VQH 1366:VQQ 2079:YFNK PXNKW1 endogen (1312) : 1313:PXNK * PXNM endogen (1301), feed-back : 1112:FKBNMW 1428:PE2 1431:PE6 1433:PE7Q 1434:PE8 1378:PNCS 1375:PNCV 1388:PNIL 1380:PNIM 173:PXM7Q 174:PXM8 1348:PXN 1301:PXNM 1350:VA 1361:VB 1351:VE 1356:VNB 1354:VNF 1352:VNG 1359:VNK 1357:VNM 1355:VNN 1360:VNQ 1358:VNT 1368:VO 1362:VQH 1366:VQQ 2077:YFNM PXNMW1 endogen (1300) : 1301:PXNM * PXNN endogen (1289), feed-back : 1100:FKBNNW 1427:PE1 1370:PNCN 1388:PNIL 169:PXM1 1348:PXN 1289:PXNN 1355:VNN 1368:VO 1366:VQQ 2075:YFNN PXNNW1 endogen (1288) : 1289:PXNN * PXNQ endogen (1319), feed-back : 1130:FKBNQW 1431:PE6 1434:PE8 1371:PNCI 1378:PNCS 1375:PNCV 1388:PNIL 1380:PNIM 172:PXM6Q 174:PXM8 1348:PXN 1319:PXNQ 1361:VB 1354:VNF 1359:VNK 1357:VNM 1355:VNN 1360:VNQ 1368:VO 1365:VQF 1362:VQH 1366:VQQ 1364:VQT 2080:YFNQ PXNQW1 endogen (1318) : 1319:PXNQ * PXNT endogen (1307), feed-back : 1118:FKBNTW 1433:PE7Q 1374:PNCB 1375:PNCV 1432:PNE7Y 1388:PNIL 1380:PNIM 173:PXM7Q 1348:PXN 1307:PXNT 1350:VA 1351:VE 1358:VNT 1368:VO 1366:VQQ 1363:VQS 2078:YFNT PXNTW1 endogen (1306) : 1307:PXNT PXO endogen (1058) : 1067:CO 1435:PESQ 1378:PNCS 1361:VB 1368:VO 1365:VQF 1362:VQH 1366:VQQ 1364:VQT 1070:XO11 PXQ endogen (1349), ikke-bestemmende. * PXQF endogen (1347), feed-back : 1435:PESQ 1378:PNCS 1349:PXQ 1347:PXQF 1361:VB 1368:VO 1365:VQF 1362:VQH 1366:VQQ 1364:VQT 2085:YFQF * PXQH endogen (1331), feed-back : 1067:CO 1427:PE1 1428:PE2 1429:PE3 1430:PE5 1431:PE6 1433:PE7Q 1434:PE8 1435:PESQ 1374:PNCB 1372:PNCE 1369:PNCF 1373:PNCG 1371:PNCI 1370:PNCN 1378:PNCS 1375:PNCV 1388:PNIL 1380:PNIM 1458:PVEA 1469:PVEB 1459:PVEE 1475:PVEH 1464:PVENB 1461:PVENE 1462:PVENF 1460:PVENG 1467:PVENK 1465:PVENM 1463:PVENN 1468:PVENQ 1466:PVENT 1476:PVEO 1473:PVEQF 1470:PVEQH 1474:PVEQQ 1471:PVEQS 1472:PVEQT 1349:PXQ 1331:PXQH 1350:VA 1361:VB 1356:VNB 1354:VNF 1359:VNK 1357:VNM 1360:VNQ 1358:VNT 1368:VO 1362:VQH 1366:VQQ 1364:VQT 2082:YFQH PXQHW1 endogen (1330) : 1331:PXQH * PXQQ endogen (1343), feed-back : 1067:CO 1166:FKBQQW 1434:PE8 1435:PESQ 1378:PNCS 1383:PNIB 1388:PNIL 1380:PNIM 1278:PXH 1349:PXQ 1343:PXQQ 1350:VA 1361:VB 1351:VE 1367:VH 1356:VNB 1353:VNE 1354:VNF 1359:VNK 1357:VNM 1355:VNN 1360:VNQ 1358:VNT 1368:VO 1365:VQF 1362:VQH 1366:VQQ 1363:VQS 1364:VQT 2086:YFQQ PXQQW1 endogen (1342) : 1343:PXQQ PXQS eksogen : 1148:FKBQSW 1436:PESS 1377:PNCK 1349:PXQ 1368:VO 1362:VQH 1363:VQS 1364:VQT 2083:YFQS * PXQT endogen (1337), feed-back : 1067:CO 1435:PESQ 1377:PNCK 1378:PNCS 1349:PXQ 1337:PXQT 1350:VA 1361:VB 1351:VE 1356:VNB 1354:VNF 1352:VNG 1359:VNK 1357:VNM 1355:VNN 1360:VNQ 1368:VO 1365:VQF 1362:VQH 1366:VQQ 1363:VQS 1364:VQT 2084:YFQT PXQTW1 endogen (1336) : 1337:PXQT PYFA endogen (2088), ikke-bestemmende. PYFB endogen (2099), ikke-bestemmende. PYFE endogen (2089), ikke-bestemmende. PYFNB endogen (2094), ikke-bestemmende. PYFNE endogen (2091), ikke-bestemmende. PYFNF endogen (2092), ikke-bestemmende. PYFNG endogen (2090), ikke-bestemmende. PYFNK endogen (2097), ikke-bestemmende. PYFNL endogen (1479) : 1483:LNA1 PYFNM endogen (2095), ikke-bestemmende. PYFNN endogen (2093), ikke-bestemmende. PYFNQ endogen (2098), ikke-bestemmende. PYFNT endogen (2096), ikke-bestemmende. PYFO endogen (2105), ikke-bestemmende. PYFQF endogen (2103), ikke-bestemmende. PYFQH endogen (2100), ikke-bestemmende. PYFQQ endogen (2104), ikke-bestemmende. PYFQS endogen (2101), ikke-bestemmende. PYFQT endogen (2102), ikke-bestemmende. PYTR endogen (2031) : 2130:PYTR1 PYTR1 endogen (2130) : 2175:IWBZ 2152:WBBZ 2151:WBCZ 2136:WBLP 2172:WFBZ 2133:WPBNZ 2132:WPCZ 2131:WPM 2135:WZBR * Q1 endogen (1265), feed-back : 1076:QP11 1267:QS1 1266:QW1 1170:UAW 1177:UL 1550:USSY 1199:UUXA QA1 endogen ( 750) : 1265:Q1 751:QSA1 752:QWA1 * QAK endogen (1189), feed-back : 1189:QAK 1195:QMF 1930:SIQAK QB1 endogen ( 892) : 1265:Q1 893:QSB1 894:QWB1 QE1 endogen (1019) : 1265:Q1 1020:QSE1 1021:QWE1 QFO endogen (1182) : 1509:TYPFO 1525:TYRHY 1184:UFO 1183:UFOU QFP endogen (1179) : 1508:TYPFP 1525:TYRHY 1180:UFPU 1181:UP QH1 endogen (1031) : 1265:Q1 1032:QSH1 1033:QWH1 QLT endogen (1194) : 1195:QMF 1929:SIQLT * QLTF endogen (1191), feed-back : 1194:QLT 1191:QLTF * QLTJ endogen (1190), feed-back : 1194:QLT 1190:QLTJ * QLTR endogen (1193), feed-back : 1194:QLT 1193:QLTR * QLTS endogen (1192), feed-back : 1194:QLT 1192:QLTS QMF endogen (1195), ikke-bestemmende. QNB1 endogen ( 812) : 1265:Q1 813:QSNB1 814:QWNB1 QNE1 endogen ( 996) : 1265:Q1 997:QSNE1 998:QWNE1 QNF1 endogen ( 780) : 1265:Q1 781:QSNF1 782:QWNF1 QNG1 endogen ( 765) : 1265:Q1 766:QSNG1 767:QWNG1 QNK1 endogen ( 860) : 1265:Q1 861:QSNK1 862:QWNK1 QNM1 endogen ( 828) : 1265:Q1 829:QSNM1 830:QWNM1 QNN1 endogen ( 796) : 1265:Q1 797:QSNN1 798:QWNN1 QNQ1 endogen ( 876) : 1265:Q1 877:QSNQ1 878:QWNQ1 QNT1 endogen ( 844) : 1265:Q1 845:QSNT1 846:QWNT1 QO11 endogen (1075) : 1076:QP11 QO2 endogen (1048) : 1049:HQO2 1265:Q1 1075:QO11 QP11 endogen (1076), ikke-bestemmende. QQF1 endogen ( 953) : 1265:Q1 954:QSQF1 955:QWQF1 QQH1 endogen ( 908) : 1265:Q1 909:QSQH1 910:QWQH1 QQQ1 endogen ( 968) : 1265:Q1 969:QSQQ1 970:QWQQ1 QQS1 endogen ( 923) : 1265:Q1 924:QSQS1 925:QWQS1 QQT1 endogen ( 938) : 1265:Q1 939:QSQT1 940:QWQT1 QRES1 eksogen : 1265:Q1 QS1 endogen (1267) : 1269:QSP1 1804:SAFMA 1805:SAFME QSA1 endogen ( 751) : 1266:QW1 752:QWA1 QSB1 endogen ( 893) : 1266:QW1 894:QWB1 QSE1 endogen (1020) : 1266:QW1 1021:QWE1 QSH1 endogen (1032) : 1266:QW1 1033:QWH1 QSNB1 endogen ( 813) : 1266:QW1 814:QWNB1 QSNE1 endogen ( 997) : 1266:QW1 998:QWNE1 QSNF1 endogen ( 781) : 1266:QW1 782:QWNF1 QSNG1 endogen ( 766) : 1266:QW1 767:QWNG1 QSNK1 endogen ( 861) : 1266:QW1 862:QWNK1 QSNM1 endogen ( 829) : 1266:QW1 830:QWNM1 QSNN1 endogen ( 797) : 1266:QW1 798:QWNN1 QSNQ1 endogen ( 877) : 1266:QW1 878:QWNQ1 QSNT1 endogen ( 845) : 1266:QW1 846:QWNT1 QSO2 endogen (1047) : 1048:QO2 1269:QSP1 1266:QW1 QSP1 endogen (1269), ikke-bestemmende. QSQF1 endogen ( 954) : 1266:QW1 955:QWQF1 QSQH1 endogen ( 909) : 1266:QW1 910:QWQH1 QSQQ1 endogen ( 969) : 1266:QW1 970:QWQQ1 QSQS1 endogen ( 924) : 1266:QW1 925:QWQS1 QSQT1 endogen ( 939) : 1266:QW1 940:QWQT1 QSS endogen (1185) : 1503:USS * QW1 endogen (1266), feed-back : 1489:LOHKK1 1267:QS1 1185:QSS 1268:QWP1 1804:SAFMA 1805:SAFME 1799:SAQW1 1778:SDU 1923:SIQU 1481:TATP 1492:TIQAB1 2218:TPATPI 1170:UAW 1550:USSY 1577:UWSY QWA1 endogen ( 752) : 754:LA1 753:YWA1 QWB1 endogen ( 894) : 896:LB1 895:YWB1 QWE1 endogen (1021) : 1023:LE1 1022:YWE1 QWH1 endogen (1033) : 1035:LH1 1034:YWH1 QWNB1 endogen ( 814) : 1222:HGWN 816:LNB1 815:YWNB1 QWNE1 endogen ( 998) : 1222:HGWN 1000:LNE1 999:YWNE1 QWNF1 endogen ( 782) : 1222:HGWN 784:LNF1 783:YWNF1 QWNG1 endogen ( 767) : 1222:HGWN 769:LNG1 768:YWNG1 QWNK1 endogen ( 862) : 1222:HGWN 864:LNK1 863:YWNK1 QWNM1 endogen ( 830) : 1222:HGWN 832:LNM1 831:YWNM1 QWNN1 endogen ( 798) : 1222:HGWN 800:LNN1 799:YWNN1 QWNQ1 endogen ( 878) : 1222:HGWN 880:LNQ1 879:YWNQ1 QWNT1 endogen ( 846) : 1222:HGWN 848:LNT1 847:YWNT1 QWO2 eksogen : 1052:FYFO 1051:LO1 1048:QO2 1047:QSO2 1268:QWP1 1802:SAQO 1050:YWO2 QWP1 endogen (1268) : 1803:SAQP QWQF1 endogen ( 955) : 957:LQF1 956:YWQF1 QWQH1 endogen ( 910) : 912:LQH1 911:YWQH1 QWQQ1 endogen ( 970) : 972:LQQ1 971:YWQQ1 QWQS1 endogen ( 925) : 927:LQS1 926:YWQS1 QWQT1 endogen ( 940) : 942:LQT1 941:YWQT1 RLISA endogen (1494) : 1533:PCRS1 1496:PTTY1 ROFKBA eksogen : 1083:FKBA ROFKBB eksogen : 1137:FKBB ROFKBNB eksogen : 1107:FKBNB ROFKBNF eksogen : 1095:FKBNF ROFKBNG eksogen : 1089:FKBNG ROFKBNK eksogen : 1125:FKBNK ROFKBNM eksogen : 1113:FKBNM ROFKBNN eksogen : 1101:FKBNN ROFKBNQ eksogen : 1131:FKBNQ ROFKBNT eksogen : 1119:FKBNT ROFKBQF eksogen : 1161:FKBQF ROFKBQH eksogen : 1143:FKBQH ROFKBQQ eksogen : 1167:FKBQQ ROFKBQS eksogen : 1149:FKBQS ROFKBQT eksogen : 1155:FKBQT ROFKMA1 eksogen : 744:FKMA ROFKMB1 eksogen : 886:FKMB ROFKMNB1 eksogen : 806:FKMNB ROFKMNF1 eksogen : 774:FKMNF ROFKMNK1 eksogen : 854:FKMNK ROFKMNM1 eksogen : 822:FKMNM ROFKMNN1 eksogen : 790:FKMNN ROFKMNQ1 eksogen : 870:FKMNQ ROFKMNT1 eksogen : 838:FKMNT ROFKMQH1 eksogen : 902:FKMQH ROFKMQQ1 eksogen : 962:FKMQQ ROFKMQT1 eksogen : 932:FKMQT ROHQA1 eksogen : 749:HQA1 ROHQB1 eksogen : 891:HQB1 ROHQNB1 eksogen : 811:HQNB1 ROHQNF1 eksogen : 779:HQNF1 ROHQNK1 eksogen : 859:HQNK1 ROHQNM1 eksogen : 827:HQNM1 ROHQNN1 eksogen : 795:HQNN1 ROHQNQ1 eksogen : 875:HQNQ1 ROHQNT1 eksogen : 843:HQNT1 ROHQQH1 eksogen : 907:HQQH1 ROHQQQ1 eksogen : 967:HQQQ1 ROHQQT1 eksogen : 937:HQQT1 * RPCBE endogen ( 40), feed-back : 40:RPCBE 41:UCB1 * RPIBHE endogen ( 68), feed-back : 10:CHE 1376:PNCH 68:RPIBHE * RPIBPE endogen (1079), feed-back : 1079:RPIBPE 1081:UIBA 1135:UIBB 1015:UIBE 1105:UIBNB 975:UIBNE 1093:UIBNF 1087:UIBNG 1123:UIBNK 1111:UIBNM 1099:UIBNN 1129:UIBNQ 1117:UIBNT 1046:UIBO 1159:UIBQF 1141:UIBQH 1165:UIBQQ 1147:UIBQS 1153:UIBQT * RPIMAE endogen ( 740), feed-back : 740:RPIMAE 742:UIMA * RPIMBE endogen ( 882), feed-back : 882:RPIMBE 884:UIMB * RPIMEE endogen (1011), feed-back : 1011:RPIMEE 1013:UIME * RPIMHE endogen (1027), feed-back : 1027:RPIMHE 1029:UIMH * RPIMNBE endogen ( 802), feed-back : 802:RPIMNBE 804:UIMNB * RPIMNEE endogen ( 976), feed-back : 976:RPIMNEE 978:UIMNE * RPIMNFE endogen ( 770), feed-back : 770:RPIMNFE 772:UIMNF * RPIMNGE endogen ( 756), feed-back : 756:RPIMNGE 758:UIMNG * RPIMNKE endogen ( 850), feed-back : 850:RPIMNKE 852:UIMNK * RPIMNME endogen ( 818), feed-back : 818:RPIMNME 820:UIMNM * RPIMNNE endogen ( 786), feed-back : 786:RPIMNNE 788:UIMNN * RPIMNQE endogen ( 866), feed-back : 866:RPIMNQE 868:UIMNQ * RPIMNTE endogen ( 834), feed-back : 834:RPIMNTE 836:UIMNT * RPIMOE endogen (1040), feed-back : 1040:RPIMOE 1041:UIMO * RPIMQFE endogen ( 944), feed-back : 944:RPIMQFE 946:UIMQF * RPIMQHE endogen ( 898), feed-back : 898:RPIMQHE 900:UIMQH * RPIMQQE endogen ( 958), feed-back : 958:RPIMQQE 960:UIMQQ * RPIMQSE endogen ( 914), feed-back : 914:RPIMQSE 916:UIMQS * RPIMQTE endogen ( 928), feed-back : 928:RPIMQTE 930:UIMQT S endogen (1809), ikke-bestemmende. SA endogen (1808) : 1809:S SAEN eksogen : 1967:TFEN 2002:YDP 2003:YDPH1 * SAFM endogen (1806), feed-back : 1807:SASO 1780:TARN 1549:YS 1633:YSEF 1660:YSFP 1606:YSL 1687:YSQ 1552:YSS 1579:YSW SAFMA endogen (1804) : 1806:SAFM 2013:TASOON SAFME endogen (1805) : 1806:SAFM 2013:TASOON SAK eksogen : 1808:SA 1996:TFOI 2001:TFON 2004:TFPHN1 * SAKK endogen (2009), feed-back : 2009:SAKK 2010:TFKN * SAQO endogen (1802), feed-back : 1807:SASO 2007:TFFON 1534:YAS * SAQP endogen (1803), feed-back : 1807:SASO 1780:TARN 1534:YAS * SAQW endogen (1801), feed-back : 1807:SASO 2007:TFFON 60:WP 62:WPS2 SAQW1 endogen (1799) : 1801:SAQW * SAQWY endogen (1800), feed-back : 1801:SAQW 1540:YSPPS SASO endogen (1807) : 1808:SA 1996:TFOI 2000:YDO 2006:YDOO 2002:YDP 2003:YDPH1 SASR eksogen : 1807:SASO 2006:YDOO SD endogen (1798) : 1809:S 1996:TFOI 2000:YDO 2002:YDP 2003:YDPH1 * SDA endogen (1782), feed-back : 1798:SD 1548:YSP 1632:YSPEF 1659:YSPFP 1605:YSPL 1686:YSPQ 1551:YSPS 1578:YSPW SDEN eksogen : 1967:TFEN 2002:YDP 2003:YDPH1 SDK1 endogen (1777) : 1798:SD 2016:SDKK * SDKK endogen (2016), feed-back : 2011:TAOSK 2008:YDK SDP1 endogen (1797) : 1798:SD 2016:SDKK SDPR eksogen : 2016:SDKK 1797:SDP1 * SDR endogen (1796), feed-back : 1798:SD 5:YDPHK2 3:YDPL1 SDRATP endogen (1792) : 1796:SDR 2244:TBHSP 1993:TFFPI 2220:TIDATP 2243:TIHSP 1988:TIMP * SDRDMP endogen (1790), feed-back : 1796:SDR 2230:TIDDMP 1:TIPHP * SDRLD endogen (1789), feed-back : 1796:SDR 2239:TIDLD 1:TIPHP SDRP endogen (1793) : 1796:SDR 1795:SDRPH SDRPH endogen (1795), ikke-bestemmende. SDRPP endogen (1794) : 2189:IWPPD 1795:SDRPH 2244:TBHSP 1993:TFFPI 1995:TFFPN 2191:TFLPN 2243:TIHSP * SDRSP endogen (1791), feed-back : 1796:SDR 2235:TIDSP 1:TIPHP SDS endogen (1785) : 1798:SD 2016:SDKK 2003:YDPH1 * SDU endogen (1778), feed-back : 1798:SD 1534:YAS * SDV endogen (1783), feed-back : 1798:SD 41:UCB1 SI endogen (1935) : 1944:SIAF 2027:YF * SIAF endogen (1944), feed-back : 1809:S 1946:SIAFO SIAFE endogen (1945) : 1946:SIAFO 1967:TFEN 2028:YI SIAFO endogen (1946) : 1996:TFOI 2000:YDO * SIAFOK endogen (2014), feed-back : 2011:TAOSK 2008:YDK SIG endogen (1921) : 1935:SI 1957:TEUBG SIGC endogen (1919) : 1921:SIG SIGI1 endogen (1920) : 1921:SIG SIGX endogen (1918) : 1921:SIG * SIGXA endogen (1899), feed-back : 1918:SIGX 1350:VA * SIGXB endogen (1910), feed-back : 1918:SIGX 1361:VB * SIGXE endogen (1900), feed-back : 1918:SIGX 1351:VE * SIGXH endogen (1916), feed-back : 1918:SIGX 1367:VH * SIGXNB endogen (1905), feed-back : 1918:SIGX 1356:VNB * SIGXNE endogen (1902), feed-back : 1918:SIGX 1353:VNE * SIGXNF endogen (1903), feed-back : 1918:SIGX 1354:VNF * SIGXNG endogen (1901), feed-back : 1918:SIGX 1352:VNG * SIGXNK endogen (1908), feed-back : 1918:SIGX 1359:VNK * SIGXNM endogen (1906), feed-back : 1918:SIGX 1357:VNM * SIGXNN endogen (1904), feed-back : 1918:SIGX 1355:VNN * SIGXNQ endogen (1909), feed-back : 1918:SIGX 1360:VNQ * SIGXNT endogen (1907), feed-back : 1918:SIGX 1358:VNT * SIGXO endogen (1917), feed-back : 1918:SIGX 1368:VO * SIGXQF endogen (1914), feed-back : 1918:SIGX 1365:VQF * SIGXQH endogen (1911), feed-back : 1918:SIGX 1362:VQH * SIGXQQ endogen (1915), feed-back : 1918:SIGX 1366:VQQ * SIGXQS endogen (1912), feed-back : 1918:SIGX 1363:VQS * SIGXQT endogen (1913), feed-back : 1918:SIGX 1364:VQT SIM endogen (1874) : 1935:SI 1945:SIAFE 1958:TEUB SIP endogen (1898) : 1935:SI 1940:SIPAF SIPAA eksogen : 1938:SIPSUE SIPAF endogen (1940), ikke-bestemmende. SIPC endogen (1897) : 1898:SIP * SIPE0 endogen (1875), feed-back : 1426:PNE0 1897:SIPC SIPE7Y eksogen : 1457:PE7Y 1897:SIPC 1939:SIPSU * SIPEE endogen (1937), feed-back : 1875:SIPE0 1938:SIPSUE SIPEEM eksogen : 1937:SIPEE SIPEQ eksogen : 1875:SIPE0 1939:SIPSU SIPEU eksogen : 1945:SIAFE 1958:TEUB SIPKTO eksogen : 1939:SIPSU 1896:TPK SIPSU endogen (1939) : 1940:SIPAF 1941:SISU 2015:SISUOKK SIPSUE endogen (1938) : 1939:SIPSU 1942:SISUE 2015:SISUOKK 1959:TEUN SIPSUER eksogen : 1938:SIPSUE SIPUR1 endogen (1936) : 1939:SIPSU SIPX endogen (1895) : 1898:SIP * SIPXA endogen (1876), feed-back : 1895:SIPX 1350:VA * SIPXB endogen (1887), feed-back : 1895:SIPX 1361:VB * SIPXE endogen (1877), feed-back : 1895:SIPX 1351:VE * SIPXH endogen (1893), feed-back : 1895:SIPX 1367:VH * SIPXNB endogen (1882), feed-back : 1895:SIPX 1356:VNB * SIPXNE endogen (1879), feed-back : 1895:SIPX 1353:VNE * SIPXNF endogen (1880), feed-back : 1895:SIPX 1354:VNF * SIPXNG endogen (1878), feed-back : 1895:SIPX 1352:VNG * SIPXNK endogen (1885), feed-back : 1895:SIPX 1359:VNK * SIPXNM endogen (1883), feed-back : 1895:SIPX 1357:VNM * SIPXNN endogen (1881), feed-back : 1895:SIPX 1355:VNN * SIPXNQ endogen (1886), feed-back : 1895:SIPX 1360:VNQ * SIPXNT endogen (1884), feed-back : 1895:SIPX 1358:VNT * SIPXO endogen (1894), feed-back : 1895:SIPX 1368:VO * SIPXQF endogen (1891), feed-back : 1895:SIPX 1365:VQF * SIPXQH endogen (1888), feed-back : 1895:SIPX 1362:VQH * SIPXQQ endogen (1892), feed-back : 1895:SIPX 1366:VQQ * SIPXQS endogen (1889), feed-back : 1895:SIPX 1363:VQS * SIPXQT endogen (1890), feed-back : 1895:SIPX 1364:VQT SIQ endogen (1932) : 1935:SI 2027:YF 2106:YR1 * SIQA endogen (2051), feed-back : 1274:PWAW1 2107:YRA1 SIQAA eksogen : 2051:SIQA 1934:SIQEU 1931:SIQS 2015:SISUOKK * SIQAB endogen (1925), feed-back : 1932:SIQ 2032:SIQAL 2043:SIQBL 2033:SIQEL 2048:SIQHL 2038:SIQNBL 2035:SIQNEL 2036:SIQNFL 2034:SIQNGL 2041:SIQNKL 2039:SIQNML 2037:SIQNNL 2042:SIQNQL 2040:SIQNTL 2049:SIQOL 2047:SIQQFL 2044:SIQQHL 2050:SIQQQL 2045:SIQQSL 2046:SIQQTL 1492:TIQAB1 SIQAK endogen (1930) : 2032:SIQAL 2043:SIQBL 2033:SIQEL 2048:SIQHL 2038:SIQNBL 2035:SIQNEL 2036:SIQNFL 2034:SIQNGL 2041:SIQNKL 2039:SIQNML 2037:SIQNNL 2042:SIQNQL 2040:SIQNTL 2049:SIQOL 2047:SIQQFL 2044:SIQQHL 2050:SIQQQL 2045:SIQQSL 2046:SIQQTL 1931:SIQS 2015:SISUOKK * SIQAL endogen (2032), feed-back : 754:LA1 1274:PWAW1 2051:SIQA SIQAM endogen (1928) : 1932:SIQ 2032:SIQAL 2043:SIQBL 2033:SIQEL 2048:SIQHL 2038:SIQNBL 2035:SIQNEL 2036:SIQNFL 2034:SIQNGL 2041:SIQNKL 2039:SIQNML 2037:SIQNNL 2042:SIQNQL 2040:SIQNTL 2049:SIQOL 2047:SIQQFL 2044:SIQQHL 2050:SIQQQL 2045:SIQQSL 2046:SIQQTL * SIQB endogen (2062), feed-back : 1321:PWBW1 1325:PXB 2118:YRB1 * SIQBL endogen (2043), feed-back : 896:LB1 1321:PWBW1 2062:SIQB SIQE endogen (2052) : 2108:YRE1 * SIQEJ endogen (1926), feed-back : 1274:PWAW1 1321:PWBW1 1291:PWNBW1 1003:PWNEW1 1279:PWNFW1 1309:PWNKW1 1297:PWNMW1 1285:PWNNW1 1315:PWNQW1 1303:PWNTW1 1345:PWQFW1 1327:PWQHW1 1339:PWQQW1 1333:PWQTW1 2014:SIAFOK 1932:SIQ 2051:SIQA 2062:SIQB 2052:SIQE 1927:SIQEJH 2057:SIQNB 2054:SIQNE 2055:SIQNF 2053:SIQNG 2060:SIQNK 2058:SIQNM 2056:SIQNN 2061:SIQNQ 2059:SIQNT 2068:SIQO 2066:SIQQF 2063:SIQQH 2069:SIQQQ 2064:SIQQS 2065:SIQQT * SIQEJH endogen (1927), feed-back : 10:CHE 1376:PNCH 2051:SIQA 2062:SIQB 2052:SIQE 2067:SIQH 2057:SIQNB 2054:SIQNE 2055:SIQNF 2053:SIQNG 2060:SIQNK 2058:SIQNM 2056:SIQNN 2061:SIQNQ 2059:SIQNT 2068:SIQO 2066:SIQQF 2063:SIQQH 2069:SIQQQ 2064:SIQQS 2065:SIQQT * SIQEL endogen (2033), feed-back : 1023:LE1 2052:SIQE SIQEU endogen (1934) : 1942:SISUE 1959:TEUN SIQEUR eksogen : 1934:SIQEU 1931:SIQS 1933:SIQSQ 2015:SISUOKK * SIQH endogen (2067), feed-back : 1376:PNCH 2124:YRH1 * SIQHL endogen (2048), feed-back : 1035:LH1 2067:SIQH SIQLT endogen (1929) : 2032:SIQAL 2043:SIQBL 2033:SIQEL 2048:SIQHL 2038:SIQNBL 2035:SIQNEL 2036:SIQNFL 2034:SIQNGL 2041:SIQNKL 2039:SIQNML 2037:SIQNNL 2042:SIQNQL 2040:SIQNTL 2049:SIQOL 2047:SIQQFL 2044:SIQQHL 2050:SIQQQL 2045:SIQQSL 2046:SIQQTL 1931:SIQS * SIQNB endogen (2057), feed-back : 1291:PWNBW1 1295:PXNB 2113:YRNB1 * SIQNBL endogen (2038), feed-back : 816:LNB1 1291:PWNBW1 2057:SIQNB * SIQNE endogen (2054), feed-back : 1003:PWNEW1 1007:PXNE 2110:YRNE1 * SIQNEL endogen (2035), feed-back : 1000:LNE1 1003:PWNEW1 2054:SIQNE * SIQNF endogen (2055), feed-back : 1279:PWNFW1 2111:YRNF1 * SIQNFL endogen (2036), feed-back : 784:LNF1 1279:PWNFW1 2055:SIQNF SIQNG endogen (2053) : 2109:YRNG1 * SIQNGL endogen (2034), feed-back : 769:LNG1 2053:SIQNG * SIQNK endogen (2060), feed-back : 1309:PWNKW1 1313:PXNK 2116:YRNK1 * SIQNKL endogen (2041), feed-back : 864:LNK1 1309:PWNKW1 2060:SIQNK * SIQNM endogen (2058), feed-back : 1297:PWNMW1 1301:PXNM 2114:YRNM1 * SIQNML endogen (2039), feed-back : 832:LNM1 1297:PWNMW1 2058:SIQNM * SIQNN endogen (2056), feed-back : 1285:PWNNW1 1289:PXNN 2112:YRNN1 * SIQNNL endogen (2037), feed-back : 800:LNN1 1285:PWNNW1 2056:SIQNN * SIQNQ endogen (2061), feed-back : 1315:PWNQW1 1319:PXNQ 2117:YRNQ1 * SIQNQL endogen (2042), feed-back : 880:LNQ1 1315:PWNQW1 2061:SIQNQ * SIQNT endogen (2059), feed-back : 1303:PWNTW1 1307:PXNT 2115:YRNT1 * SIQNTL endogen (2040), feed-back : 848:LNT1 1303:PWNTW1 2059:SIQNT * SIQO endogen (2068), feed-back : 1999:TFOUNY 1055:YFO 2125:YRO1 1073:YWO11 * SIQOL endogen (2049), feed-back : 1051:LO1 2068:SIQO * SIQQF endogen (2066), feed-back : 1345:PWQFW1 1347:PXQF 2122:YRQF1 * SIQQFL endogen (2047), feed-back : 957:LQF1 1345:PWQFW1 2066:SIQQF * SIQQH endogen (2063), feed-back : 1327:PWQHW1 1331:PXQH 2119:YRQH1 * SIQQHL endogen (2044), feed-back : 912:LQH1 1327:PWQHW1 2063:SIQQH * SIQQQ endogen (2069), feed-back : 1339:PWQQW1 1343:PXQQ 2123:YRQQ1 * SIQQQL endogen (2050), feed-back : 972:LQQ1 1339:PWQQW1 2069:SIQQQ SIQQS endogen (2064) : 2120:YRQS1 * SIQQSL endogen (2045), feed-back : 927:LQS1 2064:SIQQS * SIQQT endogen (2065), feed-back : 1333:PWQTW1 1337:PXQT 2121:YRQT1 * SIQQTL endogen (2046), feed-back : 942:LQT1 1333:PWQTW1 2065:SIQQT SIQR eksogen : 1932:SIQ 2051:SIQA 2062:SIQB 2052:SIQE 2067:SIQH 2057:SIQNB 2054:SIQNE 2055:SIQNF 2053:SIQNG 2060:SIQNK 2058:SIQNM 2056:SIQNN 2061:SIQNQ 2059:SIQNT 2068:SIQO 2066:SIQQF 2063:SIQQH 2069:SIQQQ 2064:SIQQS 2065:SIQQT SIQS endogen (1931) : 1932:SIQ 1941:SISU 2015:SISUOKK SIQSH eksogen : 2067:SIQH 1931:SIQS SIQSQ endogen (1933) : 2051:SIQA 2062:SIQB 2052:SIQE 2057:SIQNB 2054:SIQNE 2055:SIQNF 2053:SIQNG 2060:SIQNK 2058:SIQNM 2056:SIQNN 2061:SIQNQ 2059:SIQNT 2068:SIQO 2066:SIQQF 2063:SIQQH 2069:SIQQQ 2064:SIQQS 2065:SIQQT SIQSQR eksogen : 1931:SIQS 1933:SIQSQ SIQU endogen (1923) : 1932:SIQ 2032:SIQAL 2043:SIQBL 2033:SIQEL 2048:SIQHL 2038:SIQNBL 2035:SIQNEL 2036:SIQNFL 2034:SIQNGL 2041:SIQNKL 2039:SIQNML 2037:SIQNNL 2042:SIQNQL 2040:SIQNTL 2049:SIQOL 2047:SIQQFL 2044:SIQQHL 2050:SIQQQL 2045:SIQQSL 2046:SIQQTL SIQV eksogen : 1932:SIQ 2051:SIQA 2062:SIQB 2052:SIQE 2067:SIQH 2057:SIQNB 2054:SIQNE 2055:SIQNF 2053:SIQNG 2060:SIQNK 2058:SIQNM 2056:SIQNN 2061:SIQNQ 2059:SIQNT 2068:SIQO 2066:SIQQF 2063:SIQQH 2069:SIQQQ 2064:SIQQS 2065:SIQQT SIR endogen (1922) : 1935:SI SISU endogen (1941) : 1944:SIAF 1943:SISUO SISUE endogen (1942) : 1943:SISUO 1967:TFEN 2028:YI SISUO endogen (1943) : 1998:TFOU 2000:YDO * SISUOKK endogen (2015), feed-back : 2011:TAOSK 2008:YDK SISUOO eksogen : 2006:YDOO SKSI1 eksogen : 1777:SDK1 SSF eksogen : 1777:SDK1 SSSO eksogen : 1777:SDK1 SSY2 endogen (1776) : 1777:SDK1 SSYA endogen (1769) : 1776:SSY2 SSYD eksogen : 1776:SSY2 * SSYEJ endogen (1770), feed-back : 10:CHE 1776:SSY2 * SSYS endogen (1775), feed-back : 1774:KBYS 1776:SSY2 SSYS1 endogen (1760) : 1775:SSYS SSYS2 endogen (1761) : 1775:SSYS SSYS3 endogen (1762) : 1775:SSYS SSYS4 endogen (1763) : 1775:SSYS SSYS5 endogen (1764) : 1775:SSYS SSYSEF endogen (1657), ikke-bestemmende. SSYSEF1 endogen (1652) : 1760:SSYS1 1657:SSYSEF SSYSEF2 endogen (1653) : 1761:SSYS2 1657:SSYSEF SSYSEF3 endogen (1654) : 1762:SSYS3 1657:SSYSEF SSYSEF4 endogen (1655) : 1763:SSYS4 1657:SSYSEF SSYSEF5 endogen (1656) : 1764:SSYS5 1657:SSYSEF SSYSFP endogen (1684), ikke-bestemmende. SSYSFP1 endogen (1679) : 1760:SSYS1 1684:SSYSFP SSYSFP2 endogen (1680) : 1761:SSYS2 1684:SSYSFP SSYSFP3 endogen (1681) : 1762:SSYS3 1684:SSYSFP SSYSFP4 endogen (1682) : 1763:SSYS4 1684:SSYSFP SSYSFP5 endogen (1683) : 1764:SSYS5 1684:SSYSFP SSYSL endogen (1630), ikke-bestemmende. SSYSL1 endogen (1625) : 1760:SSYS1 1630:SSYSL SSYSL2 endogen (1626) : 1761:SSYS2 1630:SSYSL SSYSL3 endogen (1627) : 1762:SSYS3 1630:SSYSL SSYSL4 endogen (1628) : 1763:SSYS4 1630:SSYSL SSYSL5 endogen (1629) : 1764:SSYS5 1630:SSYSL * SSYSP endogen (1773), feed-back : 1772:KBYSP 1776:SSY2 SSYSP1 endogen (1755) : 1773:SSYSP SSYSP2 endogen (1756) : 1773:SSYSP SSYSP3 endogen (1757) : 1773:SSYSP SSYSP4 endogen (1758) : 1773:SSYSP SSYSP5 endogen (1759) : 1773:SSYSP SSYSPEF endogen (1651), ikke-bestemmende. SSYSPEF1 endogen (1646) : 1755:SSYSP1 1651:SSYSPEF SSYSPEF2 endogen (1647) : 1756:SSYSP2 1651:SSYSPEF SSYSPEF3 endogen (1648) : 1757:SSYSP3 1651:SSYSPEF SSYSPEF4 endogen (1649) : 1758:SSYSP4 1651:SSYSPEF SSYSPEF5 endogen (1650) : 1759:SSYSP5 1651:SSYSPEF SSYSPFP endogen (1678), ikke-bestemmende. SSYSPFP1 endogen (1673) : 1755:SSYSP1 1678:SSYSPFP SSYSPFP2 endogen (1674) : 1756:SSYSP2 1678:SSYSPFP SSYSPFP3 endogen (1675) : 1757:SSYSP3 1678:SSYSPFP SSYSPFP4 endogen (1676) : 1758:SSYSP4 1678:SSYSPFP SSYSPFP5 endogen (1677) : 1759:SSYSP5 1678:SSYSPFP SSYSPL endogen (1624), ikke-bestemmende. SSYSPL1 endogen (1619) : 1755:SSYSP1 1624:SSYSPL SSYSPL2 endogen (1620) : 1756:SSYSP2 1624:SSYSPL SSYSPL3 endogen (1621) : 1757:SSYSP3 1624:SSYSPL SSYSPL4 endogen (1622) : 1758:SSYSP4 1624:SSYSPL SSYSPL5 endogen (1623) : 1759:SSYSP5 1624:SSYSPL SSYSPQ endogen (1705), ikke-bestemmende. SSYSPQ1 endogen (1700) : 1755:SSYSP1 1705:SSYSPQ SSYSPQ2 endogen (1701) : 1756:SSYSP2 1705:SSYSPQ SSYSPQ3 endogen (1702) : 1757:SSYSP3 1705:SSYSPQ SSYSPQ4 endogen (1703) : 1758:SSYSP4 1705:SSYSPQ SSYSPQ5 endogen (1704) : 1759:SSYSP5 1705:SSYSPQ SSYSPS endogen (1570), ikke-bestemmende. SSYSPS1 endogen (1565) : 1755:SSYSP1 1570:SSYSPS SSYSPS2 endogen (1566) : 1756:SSYSP2 1570:SSYSPS SSYSPS3 endogen (1567) : 1757:SSYSP3 1570:SSYSPS SSYSPS4 endogen (1568) : 1758:SSYSP4 1570:SSYSPS SSYSPS5 endogen (1569) : 1759:SSYSP5 1570:SSYSPS SSYSPW endogen (1597), ikke-bestemmende. SSYSPW1 endogen (1592) : 1755:SSYSP1 1597:SSYSPW SSYSPW2 endogen (1593) : 1756:SSYSP2 1597:SSYSPW SSYSPW3 endogen (1594) : 1757:SSYSP3 1597:SSYSPW SSYSPW4 endogen (1595) : 1758:SSYSP4 1597:SSYSPW SSYSPW5 endogen (1596) : 1759:SSYSP5 1597:SSYSPW SSYSQ endogen (1711), ikke-bestemmende. SSYSQ1 endogen (1706) : 1760:SSYS1 1711:SSYSQ SSYSQ2 endogen (1707) : 1761:SSYS2 1711:SSYSQ SSYSQ3 endogen (1708) : 1762:SSYS3 1711:SSYSQ SSYSQ4 endogen (1709) : 1763:SSYS4 1711:SSYSQ SSYSQ5 endogen (1710) : 1764:SSYS5 1711:SSYSQ SSYSS endogen (1576), ikke-bestemmende. SSYSS1 endogen (1571) : 1760:SSYS1 1576:SSYSS SSYSS2 endogen (1572) : 1761:SSYS2 1576:SSYSS SSYSS3 endogen (1573) : 1762:SSYS3 1576:SSYSS SSYSS4 endogen (1574) : 1763:SSYS4 1576:SSYSS SSYSS5 endogen (1575) : 1764:SSYS5 1576:SSYSS SSYSW endogen (1603), ikke-bestemmende. SSYSW1 endogen (1598) : 1760:SSYS1 1603:SSYSW SSYSW2 endogen (1599) : 1761:SSYS2 1603:SSYSW SSYSW3 endogen (1600) : 1762:SSYS3 1603:SSYSW SSYSW4 endogen (1601) : 1763:SSYS4 1603:SSYSW SSYSW5 endogen (1602) : 1764:SSYS5 1603:SSYSW SSYV endogen (1771) : 1776:SSY2 TADF eksogen : 1484:LNAKK1 TAEO eksogen : 1967:TFEN 1996:TFOI 2000:YDO TAEOK eksogen : 2011:TAOSK 2008:YDK TAEP eksogen : 1990:TAPHN 1967:TFEN 2002:YDP TAFMA1 eksogen : 1804:SAFMA TAFME eksogen : 1805:SAFME TAKOS eksogen : 2011:TAOSK 2008:YDK TAOE endogen (1966) : 1967:TFEN 1998:TFOU 2000:YDO TAOEFO eksogen : 1966:TAOE TAOEGR eksogen : 1966:TAOE TAOER endogen (1965) : 1966:TAOE TAOERFO endogen (1963) : 1965:TAOER TAOERFP endogen (1962) : 1965:TAOER TAOERR endogen (1964) : 1965:TAOER TAOKP eksogen : 2011:TAOSK 2008:YDK TAOP eksogen : 1990:TAPHN 1998:TFOU 2000:YDO 2002:YDP * TAOSK endogen (2011), feed-back : 2008:YDK TAOSKX eksogen : 2011:TAOSK TAPE eksogen : 1990:TAPHN 1991:TAPHU 1967:TFEN 2002:YDP TAPHN endogen (1990) : 2003:YDPH1 TAPHR eksogen : 1991:TAPHU TAPHU endogen (1991), ikke-bestemmende. TAPO eksogen : 1990:TAPHN 1991:TAPHU 1996:TFOI 2000:YDO 2002:YDP TAPOK eksogen : 2011:TAOSK 2008:YDK TAPOO eksogen : 2006:YDOO TAQO1 eksogen : 1802:SAQO TAQP1 eksogen : 1484:LNAKK1 1803:SAQP TAQWY1 eksogen : 1800:SAQWY 1261:YDL 1259:YDNA TARN endogen (1780) : 1924:TQAB 1781:TSDA TARNE eksogen : 1924:TQAB 1781:TSDA * TASOON endogen (2013), feed-back : 2006:YDOO TATP endogen (1481) : 1483:LNA1 1484:LNAKK1 1482:LNAP * TBHSK endogen (2203), feed-back : 1495:BTB2 1800:SAQWY 2244:TBHSP 2:TPPUN 2233:TPSPI 60:WP 61:WPS1 2207:WPSPK 1534:YAS 1548:YSP 1632:YSPEF 1659:YSPFP 1605:YSPL 1686:YSPQ 1551:YSPS 1578:YSPW * TBHSL endogen (2198), feed-back : 1495:BTB2 1800:SAQWY 2244:TBHSP 2:TPPUN 2233:TPSPI 60:WP 62:WPS2 2202:WPSPL 1534:YAS 1548:YSP 1632:YSPEF 1659:YSPFP 1605:YSPL 1686:YSPQ 1551:YSPS 1578:YSPW * TBHSP endogen (2244), feed-back : 1993:TFFPI 2004:TFPHN1 2003:YDPH1 5:YDPHK2 4:YDPSK2 TBPHO eksogen : 1996:TFOI 2000:YDO 2002:YDP 2003:YDPH1 TDU1 eksogen : 1778:SDU TEUB endogen (1958) : 1959:TEUN TEUBG endogen (1957) : 1958:TEUB 1967:TFEN 1998:TFOU 2000:YDO TEUBR eksogen : 1958:TEUB 1967:TFEN 1998:TFOU 2000:YDO TEUBY endogen (1956) : 1958:TEUB 1967:TFEN 1998:TFOU 2000:YDO TEUN endogen (1959), ikke-bestemmende. TEUR eksogen : 1959:TEUN 1967:TFEN 1996:TFOI 2000:YDO TFE2 eksogen : 148:FE2 TFE5 eksogen : 149:FE5 TFE6 eksogen : 150:FE6 TFE7Q eksogen : 151:FE7Q TFE8 eksogen : 152:FE8 TFEN endogen (1967) : 1969:ENL 2140:TFENW TFENW endogen (2140) : 2143:TFPINW 2171:WFQF 2158:WNVF TFESQ eksogen : 154:FESQ TFET eksogen : 153:FET TFFON endogen (2007) : 2138:TFFONW 2022:TFSN TFFONR1 eksogen : 2007:TFFON TFFONW endogen (2138) : 2167:WOBZ 2145:WPQNP TFFONWR eksogen : 2138:TFFONW 2167:WOBZ 2145:WPQNP TFFPI endogen (1993) : 1995:TFFPN 2191:TFLPN TFFPN endogen (1995) : 2139:TFFPNW TFFPNR eksogen : 1995:TFFPN TFFPNW endogen (2139) : 2168:WABZ 2169:WAZZ 2145:WPQNP TFFPU endogen (1994) : 1995:TFFPN 2191:TFLPN TFKN endogen (2010) : 2011:TAOSK 2142:TFKNW 2022:TFSN 2023:WZZOMU TFKNW endogen (2142) : 2143:TFPINW 2164:WLDB 2165:WLQL TFKNX eksogen : 2010:TFKN TFLPN endogen (2191) : 2195:WBP_Z_IQ 2194:WSDKP_Z_IQ 2193:WSEP_Z_IQ TFOI endogen (1996) : 1997:TFOINY TFOINY endogen (1997), ikke-bestemmende. * TFON endogen (2001), feed-back : 1069:FVMOX 2022:TFSN 2024:WON TFOU endogen (1998) : 1999:TFOUNY TFOUNY endogen (1999), ikke-bestemmende. TFPHN1 endogen (2004), ikke-bestemmende. TFPINW endogen (2143) : 2145:WPQNP 2144:WPQP TFSN endogen (2022) : 2141:TFSNW 2023:WZZOMU TFSNW endogen (2141) : 2143:TFPINW 2159:WGLN 2162:WZBG TFSNXW eksogen : 2162:WZBG TFXA eksogen : 620:FXA TG eksogen : 1067:CO 1444:PCB 1442:PCE 1439:PCF 1443:PCG 1446:PCH 1441:PCI 1447:PCK 1440:PCN 1448:PCS 1445:PCV 1453:PIBH 1452:PIBO11 1451:PIBP11 1456:PIL 1450:PIMO11 1449:PIMP11 1458:PVEA 1469:PVEB 1459:PVEE 1475:PVEH 1464:PVENB 1461:PVENE 1462:PVENF 1460:PVENG 1467:PVENK 1465:PVENM 1463:PVENN 1468:PVENQ 1466:PVENT 1476:PVEO 1473:PVEQF 1470:PVEQH 1474:PVEQQ 1471:PVEQS 1472:PVEQT 1919:SIGC 1920:SIGI1 1899:SIGXA 1910:SIGXB 1900:SIGXE 1916:SIGXH 1905:SIGXNB 1902:SIGXNE 1903:SIGXNF 1901:SIGXNG 1908:SIGXNK 1906:SIGXNM 1904:SIGXNN 1909:SIGXNQ 1907:SIGXNT 1917:SIGXO 1914:SIGXQF 1911:SIGXQH 1915:SIGXQQ 1912:SIGXQS 1913:SIGXQT 1957:TEUBG * TIBN endogen (1977), feed-back : 1977:TIBN 1985:TIPP2 1784:YSDS TID eksogen : 175:FMZ0W 183:FMZ2W 192:FMZ5W 199:FMZ6QW 206:FMZ7QW 210:FMZ8W 48:KCB 2151:WBCZ 2132:WPCZ * TIDATP endogen (2220), feed-back : 1792:SDRATP 2243:TIHSP 1988:TIMP 2224:WBATP 2167:WOBZ 2145:WPQNP 2225:WQATP 2223:WSDKATP 2222:WSEATP * TIDDMP endogen (2230), feed-back : 1790:SDRDMP 1:TIPHP 2232:WDMP * TIDLD endogen (2239), feed-back : 1789:SDRLD 1:TIPHP 2241:WLD * TIDSP endogen (2235), feed-back : 1791:SDRSP 1:TIPHP 2237:WSP * TIEN endogen (1961), feed-back : 1964:TAOERR 1967:TFEN 1961:TIEN 1983:TIPN 2028:YI TIFOI eksogen : 2007:TFFON 1979:TIOII 2006:YDOO TIFOU eksogen : 2007:TFFON 1981:TIOU 2006:YDOO * TIFPN endogen (1984), feed-back : 1786:IWBR TIHHL endogen (2210) : 2212:WPHPL TIHSK endogen (2215) : 2217:WPHPK * TIHSP endogen (2243), feed-back : 2244:TBHSP 1993:TFFPI * TII endogen (1992), feed-back : 2184:IWPP 1984:TIFPN 1992:TII 1985:TIPP2 * TIKI endogen (1971), feed-back : 2011:TAOSK 1971:TIKI 1979:TIOII 2008:YDK TIKOV eksogen : 2011:TAOSK 2008:YDK * TIKU endogen (1972), feed-back : 2011:TAOSK 1972:TIKU 1981:TIOU 2008:YDK * TIMP endogen (1988), feed-back : 1:TIPHP 1989:TIPPH * TINN endogen (1978), feed-back : 1978:TINN 1985:TIPP2 TIOI endogen (1980) : 1996:TFOI TIOII endogen (1979) : 1980:TIOI 1982:TION TIOKR eksogen : 2011:TAOSK 2008:YDK TION endogen (1982) : 1983:TIPN 2000:YDO TIOOV eksogen : 2006:YDOO TIOR eksogen : 1980:TIOI 1982:TION TIOU endogen (1981) : 1998:TFOU 1982:TION TIOV eksogen : 1980:TIOI 1982:TION TIPHP endogen ( 1) : 5:YDPHK2 3:YDPL1 TIPN endogen (1983) : 1985:TIPP2 2002:YDP TIPP2 endogen (1985) : 1986:TIPPP 1987:TIPPS TIPPH endogen (1989) : 2003:YDPH1 TIPPHLP endogen (2188) : 2189:IWPPD 2191:TFLPN TIPPHP endogen (2185) : 2187:TIPPHPB 2186:TIPPHPP * TIPPHPB endogen (2187), feed-back : 1793:SDRP 1:TIPHP * TIPPHPP endogen (2186), feed-back : 1793:SDRP 1794:SDRPP 1995:TFFPN 1988:TIMP 2187:TIPPHPB * TIPPP endogen (1986), feed-back : 1989:TIPPH 1547:TIPPPS1 1987:TIPPS TIPPPS1 endogen (1547) : 1549:YS 1633:YSEF 1660:YSFP 1606:YSL 1687:YSQ 1552:YSS 1579:YSW * TIPPS endogen (1987), feed-back : 1784:YSDS * TIQAB1 endogen (1492), feed-back : 1485:LNAK1 1490:LOHK1 TISHK endogen (2205) : 2243:TIHSP 2207:WPSPK TISHL endogen (2200) : 2243:TIHSP 2202:WPSPL * TISII endogen (1973), feed-back : 1979:TIOII 1973:TISII * TISIU endogen (1974), feed-back : 1961:TIEN 1979:TIOII 1974:TISIU * TISUI endogen (1975), feed-back : 1981:TIOU 1975:TISUI * TISUU endogen (1976), feed-back : 1961:TIEN 1981:TIOU 1976:TISUU TKEN endogen (1968) : 1969:ENL TKEO eksogen : 1967:TFEN 1996:TFOI 2001:TFON 1968:TKEN TKEPSN eksogen : 1967:TFEN 1968:TKEN TKKOSN eksogen : 2011:TAOSK 2010:TFKN TKOE eksogen : 1967:TFEN 2001:TFON 1998:TFOU 1968:TKEN TKOEK eksogen : 2011:TAOSK 2010:TFKN TKOJR eksogen : 2001:TFON 1998:TFOU TKOKJR eksogen : 2011:TAOSK 2010:TFKN TKOKUBI eksogen : 2011:TAOSK 2010:TFKN TKOOUBI eksogen : 2007:TFFON TKOPH eksogen : 2001:TFON 1998:TFOU 2004:TFPHN1 TKOPHK eksogen : 2011:TAOSK 2010:TFKN TKOPS eksogen : 2001:TFON 1998:TFOU TKOPSK eksogen : 2011:TAOSK 2010:TFKN TKOUBI eksogen : 2149:VKIPW TKPHE eksogen : 1967:TFEN 2004:TFPHN1 1968:TKEN TKPHJR eksogen : 2004:TFPHN1 TKPO eksogen : 1996:TFOI 2001:TFON TKPOK eksogen : 2011:TAOSK 2010:TFKN TKPOON eksogen : 2007:TFFON TM0 eksogen : 1387:PIT 1369:PNCF 1371:PNCI 1370:PNCN 1388:PNIL 168:PXM0 1874:SIM 1350:VA 1354:VNF 1368:VO 1366:VQQ TM1 eksogen : 1427:PE1 1371:PNCI 1370:PNCN 1388:PNIL 169:PXM1 1874:SIM 1355:VNN 1368:VO 1366:VQQ TM2 eksogen : 1428:PE2 1371:PNCI 1388:PNIL 170:PXM2 1874:SIM 1350:VA 1361:VB 1356:VNB 1354:VNF 1359:VNK 1360:VNQ 1368:VO TM3K eksogen : 1429:PE3 1372:PNCE 1388:PNIL 1458:PVEA 1464:PVENB 1461:PVENE 1462:PVENF 1463:PVENN 1468:PVENQ 1476:PVEO 1874:SIM 1350:VA 1356:VNB 1353:VNE 1354:VNF 1355:VNN 1360:VNQ 1368:VO TM3Q eksogen : 1429:PE3 1372:PNCE 1373:PNCG 1371:PNCI 1388:PNIL 1458:PVEA 1469:PVEB 1459:PVEE 1475:PVEH 1464:PVENB 1461:PVENE 1462:PVENF 1460:PVENG 1467:PVENK 1465:PVENM 1463:PVENN 1468:PVENQ 1466:PVENT 1476:PVEO 1473:PVEQF 1470:PVEQH 1474:PVEQQ 1471:PVEQS 1472:PVEQT 1277:PXNG 1874:SIM 1350:VA 1361:VB 1351:VE 1367:VH 1356:VNB 1353:VNE 1354:VNF 1352:VNG 1359:VNK 1357:VNM 1355:VNN 1360:VNQ 1358:VNT 1368:VO 1365:VQF 1362:VQH 1366:VQQ 1363:VQS 1364:VQT TM3R eksogen : 1429:PE3 1388:PNIL 1460:PVENG 1476:PVEO 1276:PXE 1874:SIM 1352:VNG 1368:VO TM5 eksogen : 1430:PE5 1371:PNCI 1383:PNIB 1388:PNIL 171:PXM5 1874:SIM 1350:VA 1361:VB 1356:VNB 1354:VNF 1352:VNG 1359:VNK 1357:VNM 1360:VNQ 1368:VO 1362:VQH 1366:VQQ TM6M eksogen : 1431:PE6 1375:PNCV 1388:PNIL 1380:PNIM 1874:SIM 1361:VB 1356:VNB 1354:VNF 1359:VNK 1357:VNM 1360:VNQ 1358:VNT 1368:VO TM6Q eksogen : 1431:PE6 1371:PNCI 1375:PNCV 1383:PNIB 1388:PNIL 1380:PNIM 172:PXM6Q 1874:SIM 1361:VB 1356:VNB 1354:VNF 1359:VNK 1357:VNM 1355:VNN 1360:VNQ 1358:VNT 1368:VO 1362:VQH 1366:VQQ TM7B eksogen : 1433:PE7Q 1374:PNCB 1388:PNIL 1380:PNIM 1874:SIM 1358:VNT 1368:VO TM7Q eksogen : 1433:PE7Q 1374:PNCB 1375:PNCV 1388:PNIL 1380:PNIM 173:PXM7Q 1874:SIM 1361:VB 1351:VE 1353:VNE 1357:VNM 1358:VNT 1368:VO 1366:VQQ 1364:VQT TM7Y eksogen : 1375:PNCV 1432:PNE7Y 1388:PNIL 1380:PNIM 1874:SIM 1358:VNT 1368:VO 1364:VQT TM8 eksogen : 1434:PE8 1371:PNCI 1375:PNCV 1388:PNIL 1380:PNIM 174:PXM8 1874:SIM 1361:VB 1367:VH 1359:VNK 1357:VNM 1360:VNQ 1368:VO 1362:VQH 1366:VQQ TONO eksogen : 1985:TIPP2 * TPATPI endogen (2218), feed-back : 1495:BTB2 1489:LOHKK1 1481:TATP 2244:TBHSP 1993:TFFPI 2:TPPUN 2224:WBATP 2167:WOBZ 60:WP 2145:WPQNP 62:WPS2 2225:WQATP 2223:WSDKATP 2222:WSEATP 1534:YAS * TPATPU endogen (2219), feed-back : 1994:TFFPU 2:TPPUN 2245:TYPSHP 2224:WBATP 2167:WOBZ 60:WP 2145:WPQNP 62:WPS2 2225:WQATP 2223:WSDKATP 2222:WSEATP 1534:YAS * TPB endogen (1822), feed-back : 1444:PCB 1897:SIPC 1822:TPB TPDMPI eksogen : 2:TPPUN 2232:WDMP 1540:YSPPS * TPDMPU endogen (2229), feed-back : 2:TPPUN 2232:WDMP 1534:YAS * TPE endogen (1824), feed-back : 1442:PCE 1897:SIPC 1824:TPE * TPE0 endogen (1835), feed-back : 1937:SIPEE 1835:TPE0 * TPF endogen (1819), feed-back : 1439:PCF 1897:SIPC 1819:TPF * TPG endogen (1825), feed-back : 1443:PCG 1897:SIPC 1825:TPG * TPH endogen (1823), feed-back : 1446:PCH 1897:SIPC 1823:TPH * TPHHKI endogen (2213), feed-back : 1993:TFFPI 2:TPPUN 60:WP 2217:WPHPK 61:WPS1 1548:YSP 1632:YSPEF 1659:YSPFP 1605:YSPL 1686:YSPQ 1551:YSPS 1578:YSPW * TPHHKU endogen (2214), feed-back : 1797:SDP1 1994:TFFPU 2:TPPUN 60:WP 2217:WPHPK 61:WPS1 * TPHHLI endogen (2208), feed-back : 1993:TFFPI 2:TPPUN 60:WP 2212:WPHPL 62:WPS2 1548:YSP 1632:YSPEF 1659:YSPFP 1605:YSPL 1686:YSPQ 1551:YSPS 1578:YSPW * TPHHLU endogen (2209), feed-back : 1994:TFFPU 2:TPPUN 60:WP 2212:WPHPL 62:WPS2 1534:YAS * TPI endogen (1821), feed-back : 1441:PCI 1897:SIPC 1821:TPI * TPIBH endogen (1831), feed-back : 1453:PIBH 1897:SIPC 1831:TPIBH * TPIBO1 endogen (1833), feed-back : 1452:PIBO11 1897:SIPC 1833:TPIBO1 * TPIBP1 endogen (1832), feed-back : 1451:PIBP11 1897:SIPC 1832:TPIBP1 * TPIL endogen (1834), feed-back : 1456:PIL 1897:SIPC 1834:TPIL * TPIMO1 endogen (1829), feed-back : 1450:PIMO11 1897:SIPC 1829:TPIMO1 * TPIMP1 endogen (1830), feed-back : 1449:PIMP11 1897:SIPC 1830:TPIMP1 * TPK endogen (1896), feed-back : 1447:PCK 1897:SIPC * TPKR endogen (1828), feed-back : 1896:TPK 1828:TPKR TPLDI eksogen : 2:TPPUN 2241:WLD * TPLDU endogen (2238), feed-back : 1797:SDP1 2:TPPUN 2241:WLD * TPN endogen (1820), feed-back : 1440:PCN 1897:SIPC 1820:TPN TPPUN endogen ( 2) : 5:YDPHK2 3:YDPL1 * TPS endogen (1827), feed-back : 1448:PCS 1897:SIPC 1827:TPS * TPSPI endogen (2233), feed-back : 2:TPPUN 60:WP 62:WPS2 2237:WSP 1540:YSPPS * TPSPU endogen (2234), feed-back : 2:TPPUN 60:WP 62:WPS2 2237:WSP 1534:YAS * TPV endogen (1826), feed-back : 1445:PCV 1897:SIPC 1826:TPV TQAB endogen (1924) : 1925:SIQAB TQABE eksogen : 1924:TQAB TQEJ eksogen : 1926:SIQEJ 1081:UIBA 1135:UIBB 1015:UIBE 1105:UIBNB 975:UIBNE 1093:UIBNF 1087:UIBNG 1123:UIBNK 1111:UIBNM 1099:UIBNN 1129:UIBNQ 1117:UIBNT 1046:UIBO 1159:UIBQF 1141:UIBQH 1165:UIBQQ 1147:UIBQS 1153:UIBQT TQKEJ eksogen : 1770:SSYEJ TQU1 eksogen : 1485:LNAK1 1490:LOHK1 1923:SIQU TRB eksogen : 1444:PCB 1919:SIGC 1922:SIR TRIMP1 eksogen : 1449:PIMP11 1920:SIGI1 1922:SIR TSAQW1 eksogen : 1799:SAQW1 1259:YDNA * TSDA endogen (1781), feed-back : 1477:BTYD1 1258:DTHAW 1257:DTLNAP 1533:PCRS1 1496:PTTY1 1782:SDA 2203:TBHSK 2198:TBHSL 2218:TPATPI 1480:TSS0U 1534:YAS 1259:YDNA 1548:YSP 1632:YSPEF 1659:YSPFP 1605:YSPL 1686:YSPQ 1551:YSPS 1578:YSPW TSDAE eksogen : 1258:DTHAW 1257:DTLNAP 1781:TSDA TSDL eksogen : 1546:YRPHS TSDP eksogen : 1797:SDP1 61:WPS1 TSDR endogen (1788) : 1792:SDRATP 1790:SDRDMP 1789:SDRLD 1793:SDRP 1794:SDRPP 1791:SDRSP TSDRA eksogen : 1792:SDRATP 1790:SDRDMP 1789:SDRLD 1793:SDRP 1794:SDRPP 1791:SDRSP TSDS1 eksogen : 1785:SDS 1771:SSYV 82:TSDSU1 TSDSU1 endogen ( 82) : 83:IWBZSU 1081:UIBA 1135:UIBB 1015:UIBE 1105:UIBNB 975:UIBNE 1093:UIBNF 1087:UIBNG 1123:UIBNK 1111:UIBNM 1099:UIBNN 1129:UIBNQ 1117:UIBNT 1046:UIBO 1159:UIBQF 1141:UIBQH 1165:UIBQQ 1147:UIBQS 1153:UIBQT 742:UIMA 884:UIMB 1013:UIME 1029:UIMH 804:UIMNB 978:UIMNE 772:UIMNF 758:UIMNG 852:UIMNK 820:UIMNM 788:UIMNN 868:UIMNQ 836:UIMNT 1041:UIMO 946:UIMQF 900:UIMQH 960:UIMQQ 916:UIMQS 930:UIMQT TSDV1 eksogen : 1783:SDV TSIQAK eksogen : 1930:SIQAK TSIQAM eksogen : 1928:SIQAM TSIQAMF eksogen : 1928:SIQAM TSIQLT eksogen : 1929:SIQLT * TSS0 endogen (1767), feed-back : 1774:KBYS 1775:SSYS 1480:TSS0U 60:WP 61:WPS1 62:WPS2 TSS0E eksogen : 1767:TSS0 * TSS0EF endogen (1817), feed-back : 1264:YDUEF * TSS0L endogen (1818), feed-back : 1261:YDL TSS0U endogen (1480) : 1483:LNA1 * TSS0W endogen (1810), feed-back : 1259:YDNA * TSS0WB endogen (1811), feed-back : 1258:DTHAW 1257:DTLNAP TSS0WBE eksogen : 1258:DTHAW 1257:DTLNAP * TSS0WM endogen (1813), feed-back : 1258:DTHAW 1257:DTLNAP TSS0WME eksogen : 1258:DTHAW 1257:DTLNAP * TSS0WT endogen (1815), feed-back : 1258:DTHAW 1257:DTLNAP TSS0WTE eksogen : 1258:DTHAW 1257:DTLNAP * TSS1 endogen (1768), feed-back : 1774:KBYS 1775:SSYS 60:WP 61:WPS1 62:WPS2 TSS1E eksogen : 1768:TSS1 * TSSMWB endogen (1812), feed-back : 1258:DTHAW 1257:DTLNAP TSSMWBE eksogen : 1258:DTHAW 1257:DTLNAP * TSSMWM endogen (1814), feed-back : 1258:DTHAW 1257:DTLNAP TSSMWME eksogen : 1258:DTHAW 1257:DTLNAP * TSSMWT endogen (1816), feed-back : 1258:DTHAW 1257:DTLNAP TSSMWTE eksogen : 1258:DTHAW 1257:DTLNAP * TSSP0 endogen (1765), feed-back : 1772:KBYSP 1773:SSYSP 1480:TSS0U TSSP0E eksogen : 1765:TSSP0 TSSP1 endogen (1766) : 1772:KBYSP 1773:SSYSP TSSP1E eksogen : 1766:TSSP1 TSUIH eksogen : 10:CHE 41:UCB1 TSYS1 eksogen : 1760:SSYS1 1652:SSYSEF1 1679:SSYSFP1 1625:SSYSL1 1706:SSYSQ1 1571:SSYSS1 1598:SSYSW1 1767:TSS0 1817:TSS0EF 1818:TSS0L 1810:TSS0W 1811:TSS0WB 1813:TSS0WM 1815:TSS0WT 1768:TSS1 1812:TSSMWB 1814:TSSMWM 1816:TSSMWT TSYS2 eksogen : 1761:SSYS2 1653:SSYSEF2 1680:SSYSFP2 1626:SSYSL2 1707:SSYSQ2 1572:SSYSS2 1599:SSYSW2 1767:TSS0 1817:TSS0EF 1818:TSS0L 1810:TSS0W 1811:TSS0WB 1813:TSS0WM 1815:TSS0WT 1768:TSS1 1812:TSSMWB 1814:TSSMWM 1816:TSSMWT TSYS3 eksogen : 1762:SSYS3 1654:SSYSEF3 1681:SSYSFP3 1627:SSYSL3 1708:SSYSQ3 1573:SSYSS3 1600:SSYSW3 1767:TSS0 1817:TSS0EF 1818:TSS0L 1810:TSS0W 1811:TSS0WB 1813:TSS0WM 1815:TSS0WT 1768:TSS1 1812:TSSMWB 1814:TSSMWM 1816:TSSMWT TSYS4 eksogen : 1763:SSYS4 1655:SSYSEF4 1682:SSYSFP4 1628:SSYSL4 1709:SSYSQ4 1574:SSYSS4 1601:SSYSW4 1767:TSS0 1817:TSS0EF 1818:TSS0L 1810:TSS0W 1811:TSS0WB 1813:TSS0WM 1815:TSS0WT 1768:TSS1 1812:TSSMWB 1814:TSSMWM 1816:TSSMWT TSYS5 eksogen : 1764:SSYS5 1656:SSYSEF5 1683:SSYSFP5 1629:SSYSL5 1710:SSYSQ5 1575:SSYSS5 1602:SSYSW5 1767:TSS0 1817:TSS0EF 1818:TSS0L 1810:TSS0W 1811:TSS0WB 1813:TSS0WM 1815:TSS0WT 1768:TSS1 1812:TSSMWB 1814:TSSMWM 1816:TSSMWT TSYSP1 eksogen : 1755:SSYSP1 1646:SSYSPEF1 1673:SSYSPFP1 1619:SSYSPL1 1700:SSYSPQ1 1565:SSYSPS1 1592:SSYSPW1 1817:TSS0EF 1818:TSS0L 1810:TSS0W 1811:TSS0WB 1813:TSS0WM 1815:TSS0WT 1812:TSSMWB 1814:TSSMWM 1816:TSSMWT 1765:TSSP0 1766:TSSP1 TSYSP2 eksogen : 1756:SSYSP2 1647:SSYSPEF2 1674:SSYSPFP2 1620:SSYSPL2 1701:SSYSPQ2 1566:SSYSPS2 1593:SSYSPW2 1817:TSS0EF 1818:TSS0L 1810:TSS0W 1811:TSS0WB 1813:TSS0WM 1815:TSS0WT 1812:TSSMWB 1814:TSSMWM 1816:TSSMWT 1765:TSSP0 1766:TSSP1 TSYSP3 eksogen : 1757:SSYSP3 1648:SSYSPEF3 1675:SSYSPFP3 1621:SSYSPL3 1702:SSYSPQ3 1567:SSYSPS3 1594:SSYSPW3 1817:TSS0EF 1818:TSS0L 1810:TSS0W 1811:TSS0WB 1813:TSS0WM 1815:TSS0WT 1812:TSSMWB 1814:TSSMWM 1816:TSSMWT 1765:TSSP0 1766:TSSP1 TSYSP4 eksogen : 1758:SSYSP4 1649:SSYSPEF4 1676:SSYSPFP4 1622:SSYSPL4 1703:SSYSPQ4 1568:SSYSPS4 1595:SSYSPW4 1817:TSS0EF 1818:TSS0L 1810:TSS0W 1811:TSS0WB 1813:TSS0WM 1815:TSS0WT 1812:TSSMWB 1814:TSSMWM 1816:TSSMWT 1765:TSSP0 1766:TSSP1 TSYSP5 eksogen : 1759:SSYSP5 1650:SSYSPEF5 1677:SSYSPFP5 1623:SSYSPL5 1704:SSYSPQ5 1569:SSYSPS5 1596:SSYSPW5 1817:TSS0EF 1818:TSS0L 1810:TSS0W 1811:TSS0WB 1813:TSS0WM 1815:TSS0WT 1812:TSSMWB 1814:TSSMWM 1816:TSSMWT 1765:TSSP0 1766:TSSP1 TTEUBG eksogen : 1957:TEUBG TTEUBY eksogen : 1956:TEUBY * TTYD endogen (1260), feed-back : 1260:TTYD 1261:YDL TTYD1 eksogen : 1497:TYD TTYK1 eksogen : 1521:TYRKR TTYMB eksogen : 1505:TYMB TTYMF eksogen : 1506:TYMF TTYMS eksogen : 1504:TYMS TTYOEFO eksogen : 1963:TAOERFO TTYOEFP eksogen : 1962:TAOERFP TTYPEF eksogen : 1510:TYPEF TTYPFO eksogen : 1509:TYPFO TTYPFP eksogen : 1508:TYPFP TTYPOV eksogen : 1511:TYPOV TTYRBF eksogen : 1523:TYRBF TTYRHY eksogen : 1525:TYRHY TTYRKS eksogen : 1520:TYRKS TTYSAE1 eksogen : 1264:YDUEF TTYUAK eksogen : 1499:TYUAK TTYULY eksogen : 1498:TYULY TTYUREV eksogen : 1500:TYUREV TTYUSU eksogen : 1501:TYUSU * TVEA endogen (1855), feed-back : 1458:PVEA 1876:SIPXA 1855:TVEA * TVEB endogen (1866), feed-back : 1469:PVEB 1887:SIPXB 1866:TVEB * TVEE endogen (1856), feed-back : 1459:PVEE 1877:SIPXE 1856:TVEE * TVEH endogen (1872), feed-back : 1475:PVEH 1893:SIPXH 1872:TVEH * TVENB endogen (1861), feed-back : 1464:PVENB 1882:SIPXNB 1861:TVENB * TVENE endogen (1858), feed-back : 1461:PVENE 1879:SIPXNE 1858:TVENE * TVENF endogen (1859), feed-back : 1462:PVENF 1880:SIPXNF 1859:TVENF * TVENG endogen (1857), feed-back : 1460:PVENG 1878:SIPXNG 1857:TVENG * TVENK endogen (1864), feed-back : 1467:PVENK 1885:SIPXNK 1864:TVENK * TVENM endogen (1862), feed-back : 1465:PVENM 1883:SIPXNM 1862:TVENM * TVENN endogen (1860), feed-back : 1463:PVENN 1881:SIPXNN 1860:TVENN * TVENQ endogen (1865), feed-back : 1468:PVENQ 1886:SIPXNQ 1865:TVENQ * TVENT endogen (1863), feed-back : 1466:PVENT 1884:SIPXNT 1863:TVENT * TVEO endogen (1873), feed-back : 1476:PVEO 1894:SIPXO 1873:TVEO * TVEQF endogen (1870), feed-back : 1473:PVEQF 1891:SIPXQF 1870:TVEQF * TVEQH endogen (1867), feed-back : 1470:PVEQH 1888:SIPXQH 1867:TVEQH * TVEQQ endogen (1871), feed-back : 1474:PVEQQ 1892:SIPXQQ 1871:TVEQQ * TVEQS endogen (1868), feed-back : 1471:PVEQS 1889:SIPXQS 1868:TVEQS * TVEQT endogen (1869), feed-back : 1472:PVEQT 1890:SIPXQT 1869:TVEQT * TVMA endogen (1836), feed-back : 1876:SIPXA 1836:TVMA * TVMB endogen (1847), feed-back : 1887:SIPXB 1847:TVMB * TVME endogen (1837), feed-back : 1877:SIPXE 1837:TVME * TVMH endogen (1853), feed-back : 1893:SIPXH 1853:TVMH * TVMNB endogen (1842), feed-back : 1882:SIPXNB 1842:TVMNB * TVMNE endogen (1839), feed-back : 1879:SIPXNE 1839:TVMNE * TVMNF endogen (1840), feed-back : 1880:SIPXNF 1840:TVMNF * TVMNG endogen (1838), feed-back : 1878:SIPXNG 1838:TVMNG * TVMNK endogen (1845), feed-back : 1885:SIPXNK 1845:TVMNK * TVMNM endogen (1843), feed-back : 1883:SIPXNM 1843:TVMNM * TVMNN endogen (1841), feed-back : 1881:SIPXNN 1841:TVMNN * TVMNQ endogen (1846), feed-back : 1886:SIPXNQ 1846:TVMNQ * TVMNT endogen (1844), feed-back : 1884:SIPXNT 1844:TVMNT * TVMO endogen (1854), feed-back : 1894:SIPXO 1854:TVMO * TVMQF endogen (1851), feed-back : 1891:SIPXQF 1851:TVMQF * TVMQH endogen (1848), feed-back : 1888:SIPXQH 1848:TVMQH * TVMQQ endogen (1852), feed-back : 1892:SIPXQQ 1852:TVMQQ * TVMQS endogen (1849), feed-back : 1889:SIPXQS 1849:TVMQS * TVMQT endogen (1850), feed-back : 1890:SIPXQT 1850:TVMQT TWEN eksogen : 1964:TAOERR 1967:TFEN 1534:YAS 1535:YASW 2002:YDP 2003:YDPH1 2028:YI TY endogen (1531) : 1998:TFOU 1532:TYS 2000:YDO 2002:YDP 2003:YDPH1 * TYD endogen (1497), feed-back : 1477:BTYD1 1800:SAQWY 1780:TARN 2013:TASOON 2233:TPSPI 1531:TY 2012:TYO 1536:YASD TYEN eksogen : 1967:TFEN 2002:YDP 2003:YDPH1 * TYKK endogen (2017), feed-back : 2011:TAOSK 2008:YDK TYM endogen (1507) : 1780:TARN 1531:TY TYMB endogen (1505) : 1800:SAQWY 2233:TPSPI 1507:TYM TYMF endogen (1506) : 2017:TYKK 1507:TYM TYMS endogen (1504) : 1800:SAQWY 2233:TPSPI 2017:TYKK 1507:TYM * TYO endogen (2012), feed-back : 2006:YDOO TYP endogen (1518) : 1531:TY TYPDP endogen (1514) : 1516:TYPR TYPDPD eksogen : 1514:TYPDP TYPEF endogen (1510) : 1780:TARN 2013:TASOON 2012:TYO 1518:TYP 1537:YASE TYPFO endogen (1509) : 2017:TYKK 1518:TYP TYPFP endogen (1508) : 2017:TYKK 1518:TYP 1538:YASP TYPI endogen (1515) : 1516:TYPR TYPID eksogen : 1515:TYPI TYPLG eksogen : 2013:TASOON 2012:TYO TYPOV endogen (1511) : 1780:TARN 2013:TASOON 2012:TYO 1518:TYP 1537:YASE TYPPT endogen (1513) : 1516:TYPR TYPPTD eksogen : 1513:TYPPT TYPR endogen (1516) : 2017:TYKK 1518:TYP TYPRI endogen (1517) : 1925:SIQAB 1996:TFOI 1924:TQAB 1534:YAS 1535:YASW 2000:YDO 2002:YDP 2003:YDPH1 1779:YSDA3 TYPRIK eksogen : 2011:TAOSK 2008:YDK * TYPSHK endogen (2204), feed-back : 1797:SDP1 2:TPPUN 2245:TYPSHP 60:WP 61:WPS1 2207:WPSPK * TYPSHL endogen (2199), feed-back : 2:TPPUN 2245:TYPSHP 60:WP 62:WPS2 2202:WPSPL 1534:YAS * TYPSHP endogen (2245), feed-back : 1994:TFFPU 2004:TFPHN1 2003:YDPH1 5:YDPHK2 4:YDPSK2 TYPT endogen (1512) : 1516:TYPR 1517:TYPRI TYPTD eksogen : 1512:TYPT TYR endogen (1530) : 1531:TY TYRBF endogen (1523) : 1530:TYR 1532:TYS TYRH endogen (1526) : 2017:TYKK 1530:TYR 1532:TYS TYRHS endogen (1524) : 1526:TYRH TYRHSD eksogen : 1524:TYRHS TYRHY endogen (1525) : 1526:TYRH TYRK endogen (1522) : 2017:TYKK 1530:TYR TYRKR endogen (1521) : 1522:TYRK 1532:TYS TYRKRD eksogen : 1521:TYRKR TYRKS endogen (1520) : 1800:SAQWY 2233:TPSPI 1522:TYRK TYRR endogen (1529) : 2017:TYKK 1530:TYR TYRRR endogen (1528) : 1529:TYRR 1532:TYS TYRRRD eksogen : 1528:TYRRR TYRRS endogen (1527) : 1529:TYRR TYRRSD eksogen : 1527:TYRRS TYS endogen (1532) : 1534:YAS TYU endogen (1502) : 1531:TY TYUAK endogen (1499) : 1800:SAQWY 1780:TARN 2233:TPSPI 1502:TYU TYULY endogen (1498) : 1800:SAQWY 2233:TPSPI 1502:TYU TYUREV endogen (1500) : 1800:SAQWY 2233:TPSPI 1502:TYU TYUSU endogen (1501) : 1502:TYU U eksogen : 26:CZM 30:FCE 21:FCEM 27:FCF 18:FCFM 31:FCGBK1 22:FCGBK1M 29:FCI 20:FCIM 28:FCN 19:FCNM 33:FCS 24:FCSM 34:FCT 25:FCTM 32:FCV 23:FCVM 70:FKBHW 71:PHK 1186:UW U1529 eksogen : 1199:UUXA U1564 eksogen : 1199:UUXA * UA1 endogen (1188), feed-back : 1170:UAW 1177:UL 1714:USY UA1E eksogen : 1188:UA1 * UAKX endogen (1196), feed-back : 1499:TYUAK 1196:UAKX 1187:UWXA UAW endogen (1170) : 1178:BUL1 UB eksogen : 1523:TYRBF 1186:UW UCB1 endogen ( 41) : 45:CBS 44:FKCB 43:FKCBW * UEF endogen (1198), feed-back : 1804:SAFMA 1510:TYPEF 1198:UEF 1631:UEFSY 1685:UQSY 1714:USY 1187:UWXA UEFE eksogen : 1198:UEF 1197:UEFW UEFSY endogen (1631) : 1635:KBYSEF 1634:KBYSPEF 1714:USY UEFSYE eksogen : 1635:KBYSEF 1634:KBYSPEF UEFW endogen (1197) : 1198:UEF UFO endogen (1184), ikke-bestemmende. UFOU endogen (1183) : 1963:TAOERFO 1184:UFO UFOX eksogen : 1182:QFO 1509:TYPFO 1525:TYRHY 1184:UFO 1183:UFOU 1714:USY 1187:UWXA UFPSY endogen (1658) : 1662:KBYSFP 1661:KBYSPFP 1714:USY UFPSYE eksogen : 1662:KBYSFP 1661:KBYSPFP UFPU endogen (1180) : 1962:TAOERFP 1181:UP UFPX eksogen : 1179:QFP 1508:TYPFP 1525:TYRHY 1658:UFPSY 1180:UFPU 1181:UP 1714:USY 1186:UW UIBA endogen (1081) : 1082:FKBAW 1274:PWAW1 UIBB endogen (1135) : 1321:PWBW1 UIBE endogen (1015), ikke-bestemmende. UIBNB endogen (1105) : 1106:FKBNBW 1291:PWNBW1 UIBNE endogen ( 975) : 979:PKZNE1 UIBNF endogen (1093) : 1094:FKBNFW 1279:PWNFW1 UIBNG endogen (1087) : 1088:FKBNGW UIBNK endogen (1123) : 1124:FKBNKW 1309:PWNKW1 UIBNM endogen (1111) : 1112:FKBNMW 1297:PWNMW1 UIBNN endogen (1099) : 1100:FKBNNW 1285:PWNNW1 UIBNQ endogen (1129) : 1130:FKBNQW 1315:PWNQW1 UIBNT endogen (1117) : 1118:FKBNTW 1303:PWNTW1 UIBO endogen (1046), ikke-bestemmende. UIBQF endogen (1159) : 1345:PWQFW1 UIBQH endogen (1141) : 1327:PWQHW1 UIBQQ endogen (1165) : 1166:FKBQQW 1339:PWQQW1 UIBQS endogen (1147) : 1148:FKBQSW UIBQT endogen (1153) : 1333:PWQTW1 * UIMA endogen ( 742), feed-back : 743:FKMAW1 755:HQAW1 638:PKLEA1 1274:PWAW1 * UIMB endogen ( 884), feed-back : 885:FKMBW1 897:HQBW1 639:PKLEB1 1321:PWBW1 UIME endogen (1013), ikke-bestemmende. UIMH endogen (1029), ikke-bestemmende. * UIMNB endogen ( 804), feed-back : 805:FKMNBW1 817:HQNBW1 640:PKLENB1 1291:PWNBW1 UIMNE endogen ( 978) : 979:PKZNE1 * UIMNF endogen ( 772), feed-back : 773:FKMNFW1 785:HQNFW1 641:PKLENF1 1279:PWNFW1 UIMNG endogen ( 758) : 759:FKMNGW1 763:HQNGW1 * UIMNK endogen ( 852), feed-back : 853:FKMNKW1 865:HQNKW1 642:PKLENK1 1309:PWNKW1 * UIMNM endogen ( 820), feed-back : 821:FKMNMW1 833:HQNMW1 643:PKLENM1 1297:PWNMW1 * UIMNN endogen ( 788), feed-back : 789:FKMNNW1 801:HQNNW1 644:PKLENN1 1285:PWNNW1 * UIMNQ endogen ( 868), feed-back : 869:FKMNQW1 881:HQNQW1 645:PKLENQ1 1315:PWNQW1 * UIMNT endogen ( 836), feed-back : 837:FKMNTW1 849:HQNTW1 646:PKLENT1 1303:PWNTW1 * UIMO endogen (1041), feed-back : 647:PKLEO1 * UIMQF endogen ( 946), feed-back : 947:FKMQFW1 951:HQQFW1 648:PKLEQF1 1345:PWQFW1 * UIMQH endogen ( 900), feed-back : 901:FKMQHW1 913:HQQHW1 649:PKLEQH1 1327:PWQHW1 * UIMQQ endogen ( 960), feed-back : 961:FKMQQW1 973:HQQQW1 650:PKLEQQ1 1339:PWQQW1 UIMQS endogen ( 916) : 917:FKMQSW1 921:HQQSW1 * UIMQT endogen ( 930), feed-back : 931:FKMQTW1 943:HQQTW1 651:PKLEQT1 1333:PWQTW1 UKXA eksogen : 1519:USK 1187:UWXA * UL endogen (1177), feed-back : 1178:BUL1 1189:QAK 1191:QLTF 1190:QLTJ 1193:QLTR 1192:QLTS 1196:UAKX 1171:ULF 1176:ULFDP 1604:ULSY 1174:ULU ULF endogen (1171) : 1172:ULFD 1175:ULFHK 1173:ULFU 1174:ULU ULFD endogen (1172) : 1175:ULFHK 1173:ULFU ULFDP endogen (1176), ikke-bestemmende. ULFHK endogen (1175) : 1477:BTYD1 1804:SAFMA 1805:SAFME 2218:TPATPI 1497:TYD ULFU endogen (1173) : 1175:ULFHK 1174:ULU ULSY endogen (1604) : 1608:KBYSL 1607:KBYSPL 1714:USY ULSYE eksogen : 1608:KBYSL 1607:KBYSPL ULU endogen (1174) : 2218:TPATPI 1176:ULFDP 1519:USK ULY eksogen : 1498:TYULY 1187:UWXA UMF eksogen : 1804:SAFMA 1805:SAFME 1506:TYMF 1714:USY 1187:UWXA UOV eksogen : 1511:TYPOV 1631:UEFSY 1685:UQSY 1714:USY 1187:UWXA UP endogen (1181), ikke-bestemmende. UPT eksogen : 1181:UP 1186:UW UQSY endogen (1685) : 1688:KBYSPQ 1689:KBYSQ 1714:USY UQSYE eksogen : 1688:KBYSPQ 1689:KBYSQ UR eksogen : 1187:UWXA UR1 eksogen : 1187:UWXA UR2 eksogen : 1187:UWXA UREV eksogen : 1500:TYUREV 1187:UWXA USB eksogen : 1505:TYMB 1187:UWXA USK endogen (1519) : 1521:TYRKR 1520:TYRKS USS endogen (1503) : 1504:TYMS USSY endogen (1550) : 1553:KBYSPS 1554:KBYSS 1714:USY USSYE eksogen : 1553:KBYSPS 1554:KBYSS USU eksogen : 1501:TYUSU USXA eksogen : 1503:USS 1187:UWXA USY endogen (1714) : 1774:KBYS 1745:KBYS1 1746:KBYS2 1747:KBYS3 1748:KBYS4 1749:KBYS5 1772:KBYSP 1735:KBYSP1 1736:KBYSP2 1737:KBYSP3 1738:KBYSP4 1739:KBYSP5 USYE eksogen : 1774:KBYS 1745:KBYS1 1746:KBYS2 1747:KBYS3 1748:KBYS4 1749:KBYS5 1772:KBYSP 1735:KBYSP1 1736:KBYSP2 1737:KBYSP3 1738:KBYSP4 1739:KBYSP5 * UUXA endogen (1199), feed-back : 1199:UUXA 1187:UWXA UW endogen (1186) : 1188:UA1 1714:USY UWSY endogen (1577) : 1580:KBYSPW 1581:KBYSW 1714:USY UWSYE eksogen : 1580:KBYSPW 1581:KBYSW UWXA endogen (1187) : 1188:UA1 1685:UQSY * VA endogen (1350), feed-back : 701:PVMA 1899:SIGXA 2070:YFA * VB endogen (1361), feed-back : 712:PVMB 1322:PWBVV 1325:PXB 1910:SIGXB 2081:YFB * VE endogen (1351), feed-back : 702:PVME 1900:SIGXE 2071:YFE * VH endogen (1367), feed-back : 10:CHE 718:PVMH 1916:SIGXH 2087:YFH * VKIHW endogen (2150), feed-back : 2137:WFLP 2131:WPM 2148:WWE 2135:WZBR VKIHWRES eksogen : 2150:VKIHW * VKIPW endogen (2149), feed-back : 2136:WBLP 2137:WFLP 2148:WWE VKIPWRES eksogen : 2149:VKIPW * VNB endogen (1356), feed-back : 707:PVMNB 1292:PWNBVV 1295:PXNB 1905:SIGXNB 2076:YFNB * VNE endogen (1353), feed-back : 704:PVMNE 1007:PXNE 1902:SIGXNE 2073:YFNE * VNF endogen (1354), feed-back : 705:PVMNF 1280:PWNFVV 1903:SIGXNF 2074:YFNF * VNG endogen (1352), feed-back : 703:PVMNG 1901:SIGXNG 2072:YFNG * VNK endogen (1359), feed-back : 710:PVMNK 1310:PWNKVV 1313:PXNK 1908:SIGXNK 2079:YFNK * VNM endogen (1357), feed-back : 708:PVMNM 1298:PWNMVV 1301:PXNM 1906:SIGXNM 2077:YFNM * VNN endogen (1355), feed-back : 706:PVMNN 1286:PWNNVV 1289:PXNN 1904:SIGXNN 2075:YFNN * VNQ endogen (1360), feed-back : 711:PVMNQ 1316:PWNQVV 1319:PXNQ 1909:SIGXNQ 2080:YFNQ * VNT endogen (1358), feed-back : 709:PVMNT 1304:PWNTVV 1307:PXNT 1907:SIGXNT 2078:YFNT * VO endogen (1368), feed-back : 1057:PVO 1071:VO11 VO11 endogen (1071) : 1999:TFOUNY 1072:YFO11 * VQF endogen (1365), feed-back : 716:PVMQF 1347:PXQF 1914:SIGXQF 2085:YFQF * VQH endogen (1362), feed-back : 713:PVMQH 1328:PWQHVV 1331:PXQH 1911:SIGXQH 2082:YFQH * VQQ endogen (1366), feed-back : 717:PVMQQ 1340:PWQQVV 1343:PXQQ 1915:SIGXQQ 2086:YFQQ * VQS endogen (1363), feed-back : 714:PVMQS 1912:SIGXQS 2083:YFQS * VQT endogen (1364), feed-back : 715:PVMQT 1334:PWQTVV 1337:PXQT 1913:SIGXQT 2084:YFQT * WABK endogen ( 57), feed-back : 57:WABK 59:WPQKPC1 * WABZ endogen (2168), feed-back : 2190:BSDR 1786:IWBR 2175:IWBZ 1992:TII 57:WABK 2168:WABZ 2170:WALP 2157:WNBZ 59:WPQKPC1 WALL eksogen : 2190:BSDR 1992:TII 1972:TIKU 2170:WALP 2164:WLDB 2166:WZZL * WALP endogen (2170), feed-back : 2190:BSDR 1992:TII 2146:WPQX * WATP endogen (2228), feed-back : 2226:PWATP 2220:TIDATP 2219:TPATPU 2224:WBATP 2225:WQATP 2223:WSDKATP 2222:WSEATP * WAZZ endogen (2169), feed-back : 2184:IWPP 2170:WALP 2169:WAZZ * WBATP endogen (2224), feed-back : 2221:OATP 2228:WATP 2224:WBATP * WBBZ endogen (2152), feed-back : 1977:TIBN 2157:WNBZ 2156:WNLB WBCZ endogen (2151) : 2155:WLIK WBDN eksogen : 1977:TIBN 1978:TINN 2156:WNLB * WBDSN endogen (2153), feed-back : 1977:TIBN 1978:TINN 2155:WLIK WBLL eksogen : 2175:IWBZ 1977:TIBN 1972:TIKU 2152:WBBZ 2164:WLDB 2156:WNLB 2166:WZZL * WBLP endogen (2136), feed-back : 2175:IWBZ 1977:TIBN 2152:WBBZ 2137:WFLP 2156:WNLB * WBP_Z_IQ endogen (2195), feed-back : 2192:OLP 2195:WBP_Z_IQ 2196:WP_Z_IQ WBQB eksogen : 2155:WLIK 59:WPQKPC1 2145:WPQNP WBQF eksogen : 1977:TIBN 2155:WLIK 2157:WNBZ 2158:WNVF WBQFX eksogen : 2157:WNBZ WBVF eksogen : 1977:TIBN 2155:WLIK 2158:WNVF * WCP3 endogen ( 66), feed-back : 16:CP4XH1 15:CP4XHW 42:YCB * WDMP endogen (2232), feed-back : 2231:ODMP 2230:TIDDMP 2229:TPDMPU 2232:WDMP WELF eksogen : 2157:WNBZ 2158:WNVF WELFX eksogen : 2157:WNBZ WELP eksogen : 2146:WPQX * WFBZ endogen (2172), feed-back : 2175:IWBZ 1961:TIEN 2172:WFBZ 2157:WNBZ 2158:WNVF WFGV eksogen : 1976:TISUU WFLB eksogen : 1977:TIBN 2155:WLIK 2157:WNBZ 2158:WNVF WFLBX eksogen : 2157:WNBZ WFLE eksogen : 2157:WNBZ 2158:WNVF WFLEX eksogen : 2157:WNBZ * WFLG endogen (2163), feed-back : 2173:WFLKG 2159:WGLN 2158:WNVF WFLGX eksogen : 2163:WFLG WFLH eksogen : 2157:WNBZ 2158:WNVF 2146:WPQX WFLHX eksogen : 2157:WNBZ * WFLKG endogen (2173), feed-back : 1961:TIEN 1976:TISUU 2173:WFLKG WFLL eksogen : 1972:TIKU 2164:WLDB 2157:WNBZ 2158:WNVF 2166:WZZL WFLLX eksogen : 2157:WNBZ WFLP endogen (2137) : 2157:WNBZ 2158:WNVF WFLPX eksogen : 2157:WNBZ WFLT eksogen : 2157:WNBZ 2158:WNVF 59:WPQKPC1 2146:WPQX WFLTX eksogen : 2157:WNBZ * WFQF endogen (2171), feed-back : 2171:WFQF 2157:WNBZ WFQFX eksogen : 2157:WNBZ WFQG eksogen : 2159:WGLN 2158:WNVF WFQP eksogen : 2157:WNBZ 2158:WNVF 2146:WPQX WFQPX eksogen : 2157:WNBZ WGBZ eksogen : 2175:IWBZ 1973:TISII 2159:WGLN 2157:WNBZ WGLF eksogen : 2174:WGLKF 2159:WGLN 2158:WNVF * WGLKF endogen (2174), feed-back : 1961:TIEN 1974:TISIU WGLL eksogen : 1972:TIKU 1973:TISII 2159:WGLN 2164:WLDB 2166:WZZL * WGLN endogen (2159), feed-back : 1978:TINN 1973:TISII 2159:WGLN WGLP eksogen : 1973:TISII 2159:WGLN 2146:WPQX WHBZ eksogen : 2175:IWBZ 2157:WNBZ 2146:WPQX WHLL eksogen : 1972:TIKU 2164:WLDB 2146:WPQX 2166:WZZL WIBZ eksogen : 2175:IWBZ 1977:TIBN 2157:WNBZ WILG eksogen : 1977:TIBN 1975:TISUI 2159:WGLN WLBZ eksogen : 2175:IWBZ 1971:TIKI 2164:WLDB 2157:WNBZ * WLD endogen (2241), feed-back : 2240:OLD 2239:TIDLD 2238:TPLDU 2241:WLD * WLDB endogen (2164), feed-back : 1977:TIBN 1971:TIKI 2151:WBCZ 2153:WBDSN 2164:WLDB 2155:WLIK * WLIK endogen (2155), feed-back : 2175:IWBZ 2152:WBBZ 2156:WNLB * WLQL endogen (2165), feed-back : 2165:WLQL 2166:WZZL * WNBZ endogen (2157), feed-back : 2175:IWBZ 1978:TINN WNBZX eksogen : 2157:WNBZ * WNLB endogen (2156), feed-back : 1977:TIBN 1978:TINN WNQN eksogen : 2145:WPQNP 2144:WPQP * WNVF endogen (2158), feed-back : 1978:TINN 2163:WFLG 2158:WNVF WNVFX eksogen : 2163:WFLG * WOBZ endogen (2167), feed-back : 2175:IWBZ 57:WABK 2157:WNBZ 2167:WOBZ 59:WPQKPC1 2023:WZZOMU WON endogen (2024), ikke-bestemmende. * WP endogen ( 60), feed-back : 60:WP * WPBKZ endogen ( 56), feed-back : 56:WPBKZ 59:WPQKPC1 * WPBNZ endogen (2133), feed-back : 2175:IWBZ 2136:WBLP 2137:WFLP 2157:WNBZ 2133:WPBNZ 2134:WPBZ 2131:WPM * WPBZ endogen (2134), feed-back : 56:WPBKZ 59:WPQKPC1 WPCZ endogen (2132) : 2154:WPDB * WPDB endogen (2154), feed-back : 1977:TIBN 2151:WBCZ 2153:WBDSN 2155:WLIK WPDSB eksogen : 2153:WBDSN 2154:WPDB 2146:WPQX * WPHPK endogen (2217), feed-back : 2216:OHPK 2215:TIHSK 2214:TPHHKU 2217:WPHPK 2242:WPP * WPHPL endogen (2212), feed-back : 2211:OHPL 2210:TIHHL 2209:TPHHLU 2212:WPHPL 2242:WPP WPLB eksogen : 1977:TIBN 2155:WLIK 2146:WPQX WPM endogen (2131) : 2137:WFLP 2154:WPDB * WPP endogen (2242), feed-back : 2185:TIPPHP * WPQE endogen (2147), feed-back : 2175:IWBZ 2133:WPBNZ 2148:WWE 2135:WZBR WPQKPC1 endogen ( 59) : 66:WCP3 WPQNP endogen (2145) : 2147:WPQE * WPQP endogen (2144), feed-back : 59:WPQKPC1 WPQX endogen (2146) : 2147:WPQE WPS endogen ( 63) : 66:WCP3 * WPS1 endogen ( 61), feed-back : 63:WPS 61:WPS1 * WPS2 endogen ( 62), feed-back : 63:WPS 62:WPS2 * WPSPK endogen (2207), feed-back : 2206:OSPK 2205:TISHK 2204:TYPSHK 2242:WPP 2207:WPSPK * WPSPL endogen (2202), feed-back : 2201:OSPL 2200:TISHL 2199:TYPSHL 2242:WPP 2202:WPSPL * WP_Z_IQ endogen (2196), feed-back : 2189:IWPPD 2197:PWZ 2188:TIPPHLP 2195:WBP_Z_IQ 2194:WSDKP_Z_IQ 2193:WSEP_Z_IQ * WQATP endogen (2225), feed-back : 2228:WATP 2225:WQATP WRBZ eksogen : 2175:IWBZ 57:WABK 2157:WNBZ 59:WPQKPC1 2146:WPQX WSATP endogen (2227), ikke-bestemmende. WSBZ eksogen : 2175:IWBZ 2184:IWPP 1992:TII 57:WABK 2157:WNBZ 59:WPQKPC1 2146:WPQX * WSDKATP endogen (2223), feed-back : 2221:OATP 2228:WATP 2227:WSATP 2223:WSDKATP * WSDKP_Z_IQ endogen (2194), feed-back : 2192:OLP 2196:WP_Z_IQ 2194:WSDKP_Z_IQ * WSEATP endogen (2222), feed-back : 2221:OATP 2228:WATP 2227:WSATP 2222:WSEATP * WSEP_Z_IQ endogen (2193), feed-back : 2192:OLP 2196:WP_Z_IQ 2193:WSEP_Z_IQ * WSP endogen (2237), feed-back : 2236:OSP 2235:TIDSP 2234:TPSPU 2237:WSP WSPBZ eksogen : 2023:WZZOMU WTLF eksogen : 2157:WNBZ 2158:WNVF 59:WPQKPC1 2146:WPQX WTLFX eksogen : 2157:WNBZ * WWE endogen (2148), feed-back : 2136:WBLP 2137:WFLP 2131:WPM WZBF eksogen : 2157:WNBZ 2158:WNVF 2146:WPQX WZBFX eksogen : 2157:WNBZ * WZBG endogen (2162), feed-back : 2175:IWBZ 1975:TISUI 2159:WGLN 2157:WNBZ 2162:WZBG WZBGX eksogen : 2162:WZBG * WZBKR endogen ( 58), feed-back : 59:WPQKPC1 58:WZBKR WZBL eksogen : 2175:IWBZ 1972:TIKU 2164:WLDB 2157:WNBZ 2166:WZZL * WZBR endogen (2135), feed-back : 2134:WPBZ 59:WPQKPC1 58:WZBKR 2135:WZBR WZZL endogen (2166), ikke-bestemmende. * WZZOMU endogen (2023), feed-back : 2023:WZZOMU XO endogen (1056) : 1058:PXO 1070:XO11 XO11 endogen (1070) : 1077:COII 1078:COIM 1997:TFOINY 1072:YFO11 * Y endogen (2026), feed-back : 2177:IWBZV 1964:TAOERR 2027:YF 2028:YI 2030:YTR YAS endogen (1534) : 1539:YASR 1548:YSP YASD endogen (1536) : 1539:YASR 1632:YSPEF 1659:YSPFP 1605:YSPL 1686:YSPQ 1551:YSPS 1578:YSPW YASE endogen (1537) : 1539:YASR 1632:YSPEF 1659:YSPFP 1605:YSPL 1686:YSPQ 1551:YSPS 1578:YSPW YASP endogen (1538) : 1539:YASR 1632:YSPEF 1659:YSPFP 1605:YSPL 1686:YSPQ 1551:YSPS 1578:YSPW YASR endogen (1539) : 1632:YSPEF 1659:YSPFP 1605:YSPL 1686:YSPQ 1551:YSPS 1578:YSPW YASW endogen (1535) : 1539:YASR 1632:YSPEF 1659:YSPFP 1605:YSPL 1686:YSPQ 1551:YSPS 1578:YSPW YCB endogen ( 42) : 44:FKCB 43:FKCBW YDK endogen (2008) : 2010:TFKN 2021:YDSS YDL endogen (1261) : 1262:BTYDD 1263:YDUA YDNA endogen (1259) : 1262:BTYDD 1263:YDUA YDO endogen (2000) : 2001:TFON 2021:YDSS YDOO endogen (2006) : 2007:TFFON 2021:YDSS * YDP endogen (2002), feed-back : 3:YDPL1 2005:YDPS1 4:YDPSK2 * YDPH1 endogen (2003), feed-back : 2004:TFPHN1 2213:TPHHKI 2208:TPHHLI 5:YDPHK2 2005:YDPS1 4:YDPSK2 YDPHK2 endogen ( 5) : 16:CP4XH1 YDPL1 endogen ( 3) : 15:CP4XHW 42:YCB YDPS1 endogen (2005), ikke-bestemmende. YDPSK2 endogen ( 4), ikke-bestemmende. YDSS endogen (2021), ikke-bestemmende. * YDUA endogen (1263), feed-back : 1198:UEF 1197:UEFW YDUAE eksogen : 1198:UEF 1197:UEFW * YDUEF endogen (1264), feed-back : 1198:UEF 1197:UEFW YDUEFE eksogen : 1198:UEF 1197:UEFW YF endogen (2027) : 2128:KKP 2106:YR1 YFA endogen (2070) : 2128:KKP 2088:PYFA 2107:YRA1 2126:YRP YFB endogen (2081) : 2128:KKP 2099:PYFB 2118:YRB1 2126:YRP YFE endogen (2071) : 2128:KKP 2089:PYFE 2108:YRE1 2126:YRP * YFH endogen (2087), feed-back : 2128:KKP 5:YDPHK2 3:YDPL1 4:YDPSK2 2124:YRH1 2126:YRP * YFNB endogen (2076), feed-back : 2128:KKP 2094:PYFNB 1479:PYFNL 2113:YRNB1 2126:YRP YFNE endogen (2073) : 2128:KKP 2091:PYFNE 2110:YRNE1 * YFNF endogen (2074), feed-back : 2128:KKP 2092:PYFNF 1479:PYFNL 2111:YRNF1 2126:YRP YFNG endogen (2072) : 2128:KKP 2090:PYFNG 2109:YRNG1 2126:YRP * YFNK endogen (2079), feed-back : 2128:KKP 2097:PYFNK 1479:PYFNL 2116:YRNK1 2126:YRP * YFNM endogen (2077), feed-back : 2128:KKP 1479:PYFNL 2095:PYFNM 2114:YRNM1 2126:YRP * YFNN endogen (2075), feed-back : 2128:KKP 1479:PYFNL 2093:PYFNN 2112:YRNN1 2126:YRP * YFNQ endogen (2080), feed-back : 2128:KKP 1479:PYFNL 2098:PYFNQ 2117:YRNQ1 2126:YRP * YFNT endogen (2078), feed-back : 2128:KKP 1479:PYFNL 2096:PYFNT 2115:YRNT1 2126:YRP YFO endogen (1055) : 2128:KKP 2105:PYFO 1056:XO 2125:YRO1 YFO11 endogen (1072) : 1073:YWO11 YFQF endogen (2085) : 2128:KKP 2103:PYFQF 2122:YRQF1 YFQH endogen (2082) : 2128:KKP 2100:PYFQH 2126:YRP 2119:YRQH1 YFQQ endogen (2086) : 2128:KKP 2104:PYFQQ 2126:YRP 2123:YRQQ1 YFQS endogen (2083) : 2128:KKP 2101:PYFQS 2126:YRP 2120:YRQS1 YFQT endogen (2084) : 2128:KKP 2102:PYFQT 2126:YRP 2121:YRQT1 * YI endogen (2028), feed-back : 1956:TEUBY * YR1 endogen (2106), feed-back : 2002:YDP 2127:YRS1 YRA1 endogen (2107), ikke-bestemmende. * YRB1 endogen (2118), feed-back : 1320:BYWB1 YRE1 endogen (2108), ikke-bestemmende. * YRH1 endogen (2124), feed-back : 1376:PNCH 1544:YRR2 * YRNB1 endogen (2113), feed-back : 1290:BYWNB1 * YRNE1 endogen (2110), feed-back : 1006:BYWNE1 YRNF1 endogen (2111), ikke-bestemmende. YRNG1 endogen (2109), ikke-bestemmende. * YRNK1 endogen (2116), feed-back : 1308:BYWNK1 * YRNM1 endogen (2114), feed-back : 1296:BYWNM1 * YRNN1 endogen (2112), feed-back : 1284:BYWNN1 * YRNQ1 endogen (2117), feed-back : 1314:BYWNQ1 * YRNT1 endogen (2115), feed-back : 1302:BYWNT1 YRO1 endogen (2125), ikke-bestemmende. * YRP endogen (2126), feed-back : 2003:YDPH1 1544:YRR2 2127:YRS1 * YRPHS endogen (1546), feed-back : 10:CHE 1549:YS 1633:YSEF 1660:YSFP 1606:YSL 1687:YSQ 1552:YSS 1579:YSW YRPSS1 endogen (1545) : 1548:YSP 1632:YSPEF 1659:YSPFP 1605:YSPL 1686:YSPQ 1551:YSPS 1578:YSPW * YRQF1 endogen (2122), feed-back : 1344:BYWQF1 2127:YRS1 1784:YSDS * YRQH1 endogen (2119), feed-back : 1326:BYWQH1 * YRQQ1 endogen (2123), feed-back : 1338:BYWQQ1 YRQS1 endogen (2120), ikke-bestemmende. * YRQT1 endogen (2121), feed-back : 1332:BYWQT1 YRR2 endogen (1544) : 1545:YRPSS1 1549:YS 1779:YSDA3 1633:YSEF 1660:YSFP 1606:YSL 1548:YSP 1632:YSPEF 1659:YSPFP 1605:YSPL 1686:YSPQ 1551:YSPS 1578:YSPW 1687:YSQ 1552:YSS 1579:YSW * YRS1 endogen (2127), feed-back : 1784:YSDS YS endogen (1549) : 1725:BYS10 1730:BYS11 1726:BYS20 1731:BYS21 1727:BYS30 1732:BYS31 1728:BYS40 1733:BYS41 1729:BYS50 1734:BYS51 1774:KBYS 1745:KBYS1 1746:KBYS2 1747:KBYS3 1748:KBYS4 1749:KBYS5 1713:KKYS 1775:SSYS 1750:YS1 1751:YS2 1752:YS3 1753:YS4 1754:YS5 * YS1 endogen (1750), feed-back : 1745:KBYS1 1760:SSYS1 * YS2 endogen (1751), feed-back : 1746:KBYS2 1761:SSYS2 * YS3 endogen (1752), feed-back : 1747:KBYS3 1762:SSYS3 * YS4 endogen (1753), feed-back : 1748:KBYS4 1763:SSYS4 * YS5 endogen (1754), feed-back : 1749:KBYS5 1764:SSYS5 * YSDA3 endogen (1779), feed-back : 1495:BTB2 1800:SAQWY 1782:SDA 2203:TBHSK 2198:TBHSL 2233:TPSPI 1781:TSDA * YSDS endogen (1784), feed-back : 1785:SDS 1771:SSYV YSE eksogen : 1774:KBYS 1745:KBYS1 1746:KBYS2 1747:KBYS3 1748:KBYS4 1749:KBYS5 YSEF endogen (1633) : 1725:BYS10 1730:BYS11 1726:BYS20 1731:BYS21 1727:BYS30 1732:BYS31 1728:BYS40 1733:BYS41 1729:BYS50 1734:BYS51 1635:KBYSEF 1713:KKYS 1641:YSEF1 1642:YSEF2 1643:YSEF3 1644:YSEF4 1645:YSEF5 YSEF1 endogen (1641) : 1652:SSYSEF1 1750:YS1 YSEF2 endogen (1642) : 1653:SSYSEF2 1751:YS2 YSEF3 endogen (1643) : 1654:SSYSEF3 1752:YS3 YSEF4 endogen (1644) : 1655:SSYSEF4 1753:YS4 YSEF5 endogen (1645) : 1656:SSYSEF5 1754:YS5 YSEFE eksogen : 1635:KBYSEF YSFP endogen (1660) : 1725:BYS10 1730:BYS11 1726:BYS20 1731:BYS21 1727:BYS30 1732:BYS31 1728:BYS40 1733:BYS41 1729:BYS50 1734:BYS51 1662:KBYSFP 1713:KKYS 1668:YSFP1 1669:YSFP2 1670:YSFP3 1671:YSFP4 1672:YSFP5 YSFP1 endogen (1668) : 1679:SSYSFP1 1750:YS1 YSFP2 endogen (1669) : 1680:SSYSFP2 1751:YS2 YSFP3 endogen (1670) : 1681:SSYSFP3 1752:YS3 YSFP4 endogen (1671) : 1682:SSYSFP4 1753:YS4 YSFP5 endogen (1672) : 1683:SSYSFP5 1754:YS5 YSFPE eksogen : 1662:KBYSFP YSL endogen (1606) : 1725:BYS10 1730:BYS11 1726:BYS20 1731:BYS21 1727:BYS30 1732:BYS31 1728:BYS40 1733:BYS41 1729:BYS50 1734:BYS51 1608:KBYSL 1713:KKYS 1614:YSL1 1615:YSL2 1616:YSL3 1617:YSL4 1618:YSL5 YSL1 endogen (1614) : 1625:SSYSL1 1750:YS1 YSL2 endogen (1615) : 1626:SSYSL2 1751:YS2 YSL3 endogen (1616) : 1627:SSYSL3 1752:YS3 YSL4 endogen (1617) : 1628:SSYSL4 1753:YS4 YSL5 endogen (1618) : 1629:SSYSL5 1754:YS5 YSLE eksogen : 1608:KBYSL YSP endogen (1548) : 1715:BYSP10 1720:BYSP11 1716:BYSP20 1721:BYSP21 1717:BYSP30 1722:BYSP31 1718:BYSP40 1723:BYSP41 1719:BYSP50 1724:BYSP51 1772:KBYSP 1735:KBYSP1 1736:KBYSP2 1737:KBYSP3 1738:KBYSP4 1739:KBYSP5 1712:KKYSP 1773:SSYSP 1549:YS 1740:YSP1 1741:YSP2 1742:YSP3 1743:YSP4 1744:YSP5 * YSP1 endogen (1740), feed-back : 1735:KBYSP1 1755:SSYSP1 * YSP2 endogen (1741), feed-back : 1736:KBYSP2 1756:SSYSP2 * YSP3 endogen (1742), feed-back : 1737:KBYSP3 1757:SSYSP3 * YSP4 endogen (1743), feed-back : 1738:KBYSP4 1758:SSYSP4 * YSP5 endogen (1744), feed-back : 1739:KBYSP5 1759:SSYSP5 YSPE eksogen : 1772:KBYSP 1735:KBYSP1 1736:KBYSP2 1737:KBYSP3 1738:KBYSP4 1739:KBYSP5 YSPEF endogen (1632) : 1715:BYSP10 1720:BYSP11 1716:BYSP20 1721:BYSP21 1717:BYSP30 1722:BYSP31 1718:BYSP40 1723:BYSP41 1719:BYSP50 1724:BYSP51 1634:KBYSPEF 1712:KKYSP 1633:YSEF 1636:YSPEF1 1637:YSPEF2 1638:YSPEF3 1639:YSPEF4 1640:YSPEF5 YSPEF1 endogen (1636) : 1646:SSYSPEF1 1740:YSP1 YSPEF2 endogen (1637) : 1647:SSYSPEF2 1741:YSP2 YSPEF3 endogen (1638) : 1648:SSYSPEF3 1742:YSP3 YSPEF4 endogen (1639) : 1649:SSYSPEF4 1743:YSP4 YSPEF5 endogen (1640) : 1650:SSYSPEF5 1744:YSP5 YSPEFE eksogen : 1634:KBYSPEF YSPFP endogen (1659) : 1715:BYSP10 1720:BYSP11 1716:BYSP20 1721:BYSP21 1717:BYSP30 1722:BYSP31 1718:BYSP40 1723:BYSP41 1719:BYSP50 1724:BYSP51 1661:KBYSPFP 1712:KKYSP 1660:YSFP 1663:YSPFP1 1664:YSPFP2 1665:YSPFP3 1666:YSPFP4 1667:YSPFP5 YSPFP1 endogen (1663) : 1673:SSYSPFP1 1740:YSP1 YSPFP2 endogen (1664) : 1674:SSYSPFP2 1741:YSP2 YSPFP3 endogen (1665) : 1675:SSYSPFP3 1742:YSP3 YSPFP4 endogen (1666) : 1676:SSYSPFP4 1743:YSP4 YSPFP5 endogen (1667) : 1677:SSYSPFP5 1744:YSP5 YSPFPE eksogen : 1661:KBYSPFP YSPL endogen (1605) : 1715:BYSP10 1720:BYSP11 1716:BYSP20 1721:BYSP21 1717:BYSP30 1722:BYSP31 1718:BYSP40 1723:BYSP41 1719:BYSP50 1724:BYSP51 1607:KBYSPL 1712:KKYSP 1606:YSL 1609:YSPL1 1610:YSPL2 1611:YSPL3 1612:YSPL4 1613:YSPL5 YSPL1 endogen (1609) : 1619:SSYSPL1 1740:YSP1 YSPL2 endogen (1610) : 1620:SSYSPL2 1741:YSP2 YSPL3 endogen (1611) : 1621:SSYSPL3 1742:YSP3 YSPL4 endogen (1612) : 1622:SSYSPL4 1743:YSP4 YSPL5 endogen (1613) : 1623:SSYSPL5 1744:YSP5 YSPLE eksogen : 1607:KBYSPL YSPPS endogen (1540) : 1548:YSP 1632:YSPEF 1659:YSPFP 1605:YSPL 1686:YSPQ 1551:YSPS 1578:YSPW YSPQ endogen (1686) : 1715:BYSP10 1720:BYSP11 1716:BYSP20 1721:BYSP21 1717:BYSP30 1722:BYSP31 1718:BYSP40 1723:BYSP41 1719:BYSP50 1724:BYSP51 1688:KBYSPQ 1712:KKYSP 1690:YSPQ1 1691:YSPQ2 1692:YSPQ3 1693:YSPQ4 1694:YSPQ5 1687:YSQ YSPQ1 endogen (1690) : 1700:SSYSPQ1 1740:YSP1 YSPQ2 endogen (1691) : 1701:SSYSPQ2 1741:YSP2 YSPQ3 endogen (1692) : 1702:SSYSPQ3 1742:YSP3 YSPQ4 endogen (1693) : 1703:SSYSPQ4 1743:YSP4 YSPQ5 endogen (1694) : 1704:SSYSPQ5 1744:YSP5 YSPQE eksogen : 1688:KBYSPQ YSPS endogen (1551) : 1715:BYSP10 1720:BYSP11 1716:BYSP20 1721:BYSP21 1717:BYSP30 1722:BYSP31 1718:BYSP40 1723:BYSP41 1719:BYSP50 1724:BYSP51 1553:KBYSPS 1712:KKYSP 1555:YSPS1 1556:YSPS2 1557:YSPS3 1558:YSPS4 1559:YSPS5 1552:YSS YSPS1 endogen (1555) : 1565:SSYSPS1 1740:YSP1 YSPS2 endogen (1556) : 1566:SSYSPS2 1741:YSP2 YSPS3 endogen (1557) : 1567:SSYSPS3 1742:YSP3 YSPS4 endogen (1558) : 1568:SSYSPS4 1743:YSP4 YSPS5 endogen (1559) : 1569:SSYSPS5 1744:YSP5 YSPSE eksogen : 1553:KBYSPS YSPW endogen (1578) : 1715:BYSP10 1720:BYSP11 1716:BYSP20 1721:BYSP21 1717:BYSP30 1722:BYSP31 1718:BYSP40 1723:BYSP41 1719:BYSP50 1724:BYSP51 1580:KBYSPW 1712:KKYSP 1582:YSPW1 1583:YSPW2 1584:YSPW3 1585:YSPW4 1586:YSPW5 1579:YSW YSPW1 endogen (1582) : 1592:SSYSPW1 1740:YSP1 YSPW2 endogen (1583) : 1593:SSYSPW2 1741:YSP2 YSPW3 endogen (1584) : 1594:SSYSPW3 1742:YSP3 YSPW4 endogen (1585) : 1595:SSYSPW4 1743:YSP4 YSPW5 endogen (1586) : 1596:SSYSPW5 1744:YSP5 YSPWE eksogen : 1580:KBYSPW YSQ endogen (1687) : 1725:BYS10 1730:BYS11 1726:BYS20 1731:BYS21 1727:BYS30 1732:BYS31 1728:BYS40 1733:BYS41 1729:BYS50 1734:BYS51 1689:KBYSQ 1713:KKYS 1695:YSQ1 1696:YSQ2 1697:YSQ3 1698:YSQ4 1699:YSQ5 YSQ1 endogen (1695) : 1706:SSYSQ1 1750:YS1 YSQ2 endogen (1696) : 1707:SSYSQ2 1751:YS2 YSQ3 endogen (1697) : 1708:SSYSQ3 1752:YS3 YSQ4 endogen (1698) : 1709:SSYSQ4 1753:YS4 YSQ5 endogen (1699) : 1710:SSYSQ5 1754:YS5 YSQE eksogen : 1689:KBYSQ YSS endogen (1552) : 1725:BYS10 1730:BYS11 1726:BYS20 1731:BYS21 1727:BYS30 1732:BYS31 1728:BYS40 1733:BYS41 1729:BYS50 1734:BYS51 1554:KBYSS 1713:KKYS 1560:YSS1 1561:YSS2 1562:YSS3 1563:YSS4 1564:YSS5 YSS1 endogen (1560) : 1571:SSYSS1 1750:YS1 YSS2 endogen (1561) : 1572:SSYSS2 1751:YS2 YSS3 endogen (1562) : 1573:SSYSS3 1752:YS3 YSS4 endogen (1563) : 1574:SSYSS4 1753:YS4 YSS5 endogen (1564) : 1575:SSYSS5 1754:YS5 YSSE eksogen : 1554:KBYSS YSW endogen (1579) : 1725:BYS10 1730:BYS11 1726:BYS20 1731:BYS21 1727:BYS30 1732:BYS31 1728:BYS40 1733:BYS41 1729:BYS50 1734:BYS51 1581:KBYSW 1713:KKYS 1587:YSW1 1588:YSW2 1589:YSW3 1590:YSW4 1591:YSW5 YSW1 endogen (1587) : 1598:SSYSW1 1750:YS1 YSW2 endogen (1588) : 1599:SSYSW2 1751:YS2 YSW3 endogen (1589) : 1600:SSYSW3 1752:YS3 YSW4 endogen (1590) : 1601:SSYSW4 1753:YS4 YSW5 endogen (1591) : 1602:SSYSW5 1754:YS5 YSWE eksogen : 1581:KBYSW YTR endogen (2030) : 2031:PYTR 2129:YTR1 YTR1 endogen (2129) : 2136:WBLP 2132:WPCZ 2131:WPM 2135:WZBR YW1 endogen (1493) : 1925:SIQAB 1924:TQAB 1534:YAS 1535:YASW 2002:YDP 2003:YDPH1 2106:YR1 1549:YS 1779:YSDA3 1633:YSEF 1660:YSFP 1606:YSL 1548:YSP 1632:YSPEF 1659:YSPFP 1605:YSPL 1686:YSPQ 1551:YSPS 1578:YSPW 1687:YSQ 1552:YSS 1579:YSW YWA1 endogen ( 753) : 754:LA1 2107:YRA1 1493:YW1 YWB1 endogen ( 895) : 1320:BYWB1 896:LB1 1325:PXB 2118:YRB1 1493:YW1 YWE1 endogen (1022) : 1023:LE1 2108:YRE1 1493:YW1 YWH1 endogen (1034) : 1035:LH1 1376:PNCH 1928:SIQAM 2124:YRH1 1493:YW1 YWNB1 endogen ( 815) : 1290:BYWNB1 816:LNB1 1295:PXNB 2113:YRNB1 1493:YW1 YWNE1 endogen ( 999) : 1006:BYWNE1 1000:LNE1 1007:PXNE 2110:YRNE1 1493:YW1 YWNF1 endogen ( 783) : 784:LNF1 2111:YRNF1 1493:YW1 YWNG1 endogen ( 768) : 769:LNG1 2109:YRNG1 1493:YW1 YWNK1 endogen ( 863) : 1308:BYWNK1 864:LNK1 1313:PXNK 2116:YRNK1 1493:YW1 YWNM1 endogen ( 831) : 1296:BYWNM1 832:LNM1 1301:PXNM 2114:YRNM1 1493:YW1 YWNN1 endogen ( 799) : 1284:BYWNN1 800:LNN1 1289:PXNN 2112:YRNN1 1493:YW1 YWNQ1 endogen ( 879) : 1314:BYWNQ1 880:LNQ1 1319:PXNQ 2117:YRNQ1 1493:YW1 YWNT1 endogen ( 847) : 1302:BYWNT1 848:LNT1 1307:PXNT 2115:YRNT1 1493:YW1 YWO11 endogen (1073) : 1999:TFOUNY YWO2 endogen (1050) : 1051:LO1 1055:YFO 2125:YRO1 1493:YW1 YWQF1 endogen ( 956) : 1344:BYWQF1 957:LQF1 1347:PXQF 1928:SIQAM 2122:YRQF1 1493:YW1 YWQH1 endogen ( 911) : 1326:BYWQH1 912:LQH1 1331:PXQH 2119:YRQH1 1493:YW1 YWQQ1 endogen ( 971) : 1338:BYWQQ1 972:LQQ1 1343:PXQQ 1928:SIQAM 2123:YRQQ1 1493:YW1 YWQS1 endogen ( 926) : 927:LQS1 2120:YRQS1 1493:YW1 YWQT1 endogen ( 941) : 1332:BYWQT1 942:LQT1 1337:PXQT 2121:YRQT1 1493:YW1 ZBYWB1 eksogen : 1320:BYWB1 ZBYWNB1 eksogen : 1290:BYWNB1 ZBYWNE1 eksogen : 1006:BYWNE1 ZBYWNK1 eksogen : 1308:BYWNK1 ZBYWNM1 eksogen : 1296:BYWNM1 ZBYWNN1 eksogen : 1284:BYWNN1 ZBYWNQ1 eksogen : 1314:BYWNQ1 ZBYWNT1 eksogen : 1302:BYWNT1 ZBYWQF1 eksogen : 1344:BYWQF1 ZBYWQH1 eksogen : 1326:BYWQH1 ZBYWQQ1 eksogen : 1338:BYWQQ1 ZBYWQT1 eksogen : 1332:BYWQT1 ZDTHAW eksogen : 1258:DTHAW ZDTLNAP eksogen : 1257:DTLNAP ZFCE eksogen : 26:CZM ZFCF eksogen : 26:CZM ZFCGBK1 eksogen : 26:CZM ZFCI eksogen : 26:CZM ZFCN eksogen : 26:CZM ZFCP eksogen : 16:CP4XH1 ZFCS eksogen : 26:CZM ZFCT eksogen : 26:CZM ZFCV eksogen : 26:CZM ZFILA eksogen : 109:FILA ZFILE eksogen : 110:FILE ZFILM0 eksogen : 122:FILM0 ZFILM1 eksogen : 123:FILM1 ZFILM2 eksogen : 124:FILM2 ZFILM3K eksogen : 125:FILM3K ZFILM3Q eksogen : 127:FILM3Q ZFILM3R eksogen : 126:FILM3R ZFILM5 eksogen : 128:FILM5 ZFILM6M eksogen : 129:FILM6M ZFILM6Q eksogen : 130:FILM6Q ZFILM7B eksogen : 131:FILM7B ZFILM7Q eksogen : 133:FILM7Q ZFILM7Y eksogen : 132:FILM7Y ZFILM8 eksogen : 134:FILM8 ZFILNB eksogen : 115:FILNB ZFILNE eksogen : 112:FILNE ZFILNF eksogen : 113:FILNF ZFILNG eksogen : 111:FILNG ZFILNK eksogen : 118:FILNK ZFILNM eksogen : 116:FILNM ZFILNN eksogen : 114:FILNN ZFILNQ eksogen : 119:FILNQ ZFILNT eksogen : 117:FILNT ZFILQH eksogen : 120:FILQH ZFILQQ eksogen : 121:FILQQ ZFKBE eksogen : 1016:FKBE ZFKNBE eksogen : 1017:FKNBE ZFM3KNE eksogen : 606:AM3KNE ZFM3RNG eksogen : 605:AM3RNG ZFM7BIM eksogen : 225:KFMZ7B ZFMSQS eksogen : 228:KFMZS ZHA eksogen : 1202:HA ZIWBZ eksogen : 2175:IWBZ ZOATP eksogen : 2221:OATP ZOLP eksogen : 2192:OLP ZPXB eksogen : 1325:PXB ZPXNB eksogen : 1295:PXNB ZPXNE eksogen : 1007:PXNE ZPXNK eksogen : 1313:PXNK ZPXNM eksogen : 1301:PXNM ZPXNN eksogen : 1289:PXNN ZPXNQ eksogen : 1319:PXNQ ZPXNT eksogen : 1307:PXNT ZPXQF eksogen : 1347:PXQF ZPXQH eksogen : 1331:PXQH ZPXQQ eksogen : 1343:PXQQ ZPXQT eksogen : 1337:PXQT ZTPB eksogen : 1822:TPB ZTPE eksogen : 1824:TPE ZTPE0 eksogen : 1835:TPE0 ZTPF eksogen : 1819:TPF ZTPG eksogen : 1825:TPG ZTPH eksogen : 1823:TPH ZTPI eksogen : 1821:TPI ZTPIBH eksogen : 1831:TPIBH ZTPIBO1 eksogen : 1833:TPIBO1 ZTPIBP1 eksogen : 1832:TPIBP1 ZTPIL eksogen : 1834:TPIL ZTPIMO1 eksogen : 1829:TPIMO1 ZTPIMP1 eksogen : 1830:TPIMP1 ZTPKR eksogen : 1828:TPKR ZTPN eksogen : 1820:TPN ZTPS eksogen : 1827:TPS ZTPV eksogen : 1826:TPV ZTVEA eksogen : 1855:TVEA ZTVEB eksogen : 1866:TVEB ZTVEE eksogen : 1856:TVEE ZTVEH eksogen : 1872:TVEH ZTVENB eksogen : 1861:TVENB ZTVENE eksogen : 1858:TVENE ZTVENF eksogen : 1859:TVENF ZTVENG eksogen : 1857:TVENG ZTVENK eksogen : 1864:TVENK ZTVENM eksogen : 1862:TVENM ZTVENN eksogen : 1860:TVENN ZTVENQ eksogen : 1865:TVENQ ZTVENT eksogen : 1863:TVENT ZTVEO eksogen : 1873:TVEO ZTVEQF eksogen : 1870:TVEQF ZTVEQH eksogen : 1867:TVEQH ZTVEQQ eksogen : 1871:TVEQQ ZTVEQS eksogen : 1868:TVEQS ZTVEQT eksogen : 1869:TVEQT ZTVMA eksogen : 1836:TVMA ZTVMB eksogen : 1847:TVMB ZTVME eksogen : 1837:TVME ZTVMH eksogen : 1853:TVMH ZTVMNB eksogen : 1842:TVMNB ZTVMNE eksogen : 1839:TVMNE ZTVMNF eksogen : 1840:TVMNF ZTVMNG eksogen : 1838:TVMNG ZTVMNK eksogen : 1845:TVMNK ZTVMNM eksogen : 1843:TVMNM ZTVMNN eksogen : 1841:TVMNN ZTVMNQ eksogen : 1846:TVMNQ ZTVMNT eksogen : 1844:TVMNT ZTVMO eksogen : 1854:TVMO ZTVMQF eksogen : 1851:TVMQF ZTVMQH eksogen : 1848:TVMQH ZTVMQQ eksogen : 1852:TVMQQ ZTVMQS eksogen : 1849:TVMQS ZTVMQT eksogen : 1850:TVMQT ZUEF eksogen : 1198:UEF 1197:UEFW ZUSY eksogen : 1714:USY ZUWXA eksogen : 1187:UWXA ZWFBZ eksogen : 2157:WNBZ