be{j} j=ng,ne Andel af erhverv e`s produktion, der leveres til anvendelse {j} Beregning: Fra ADAM input-output tabeller ---------- bfcb1 Afskrivningsrate i bilkøbet Beregning: Jf. bfcb1-relationen ---------- bfcb2 Afskrivningsrate i bilkøbet Beregning: Jf. relationen ---------- bfibv{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Afgangsrate for kapitalmængde for bygninger og anlæg Beregning: bfibv{j}=fIbv{j}/fKb{j}[-1]; i foreløbige år lig med gennemsnittet for de sidste endelige år ---------- bfimv{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Afgangsrate for kapitalmængde for maskiner og transportmidler Beregning: bfimv{j}=fImv{j}/fKm{j}[-1]; i foreløbige år lig med gennemsnittet for de sidste endelige år ---------- bfinbv{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Afskrivningsrate for kapitalværdi for bygninger og anlæg Beregning: bfinbv{j}= fInbv{j}/fKinb{j}[-1]; i foreløbige år lig med gennemsnittet for de sidste endelige år ---------- bfinmv{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Afskrivningsrate for kapitalværdi for maskiner og transportmidler Beregning: bfinmv{j}=fInmv{j}/fKinm{j}[-1]; i foreløbige år lig med gennemsnittet for de sidste endelige år ---------- bfinvb{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Afskrivningsrate for kapitalværdi for bygninger og anlæg Beregning: bfinvb{j}= fInbv{j}/fKnb{j}[-1]; i foreløbige år jf. kommende notat ---------- bfinvm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Afskrivningsrate for kapitalværdi for maskiner og transportmidler Beregning: bfinvm{j}=fInvm{j}/fKnm{j}[-1]; i foreløbige år jf. kommende notat ---------- bfivb{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Afgangsrate for kapitalmængde for bygninger og anlæg Beregning: bfivb{j}=fIvb{j}/fKb{j}[-1]; i foreløbige år jf. kommende notat ---------- bfivm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Afgangsrate for kapitalmængde for maskiner og transportmidler Beregning: bfivm{j}=fIvm{j}/fKm{j}[-1]; i foreløbige år jf. kommende notat ---------- bfkbne Bygningskapitalmængdens andel af kapaciteten i erhverv ne Beregning: bfkbne=fKbne/fKzne ---------- bfkmne Maskinkapitalmængdens andel af kapaciteten i erhverv ne Beregning: bfkmne=fKmne/fKzne ---------- bfknb{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Kapitalværdikvote for bygninger og anlæg Beregning: bfknb{j}=fKnb{j}/fKb1{j} ---------- bfknb{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Kapitalværdikvote for bygninger og anlæg Beregning: bfknb{j}=fKnb{j}/fKb{j} ---------- bfknm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Forhold mellem kapitalværdi og kapitalmængde for maskiner og transportmidler Beregning: bfknm{j}=fKnm{j}/fKm{j} ---------- bfknm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Kapitalværdikvote for maskiner og transportmidler Beregning: bfknm{j}=fKnm{j}/fKm{j} ---------- bfvmne Materialeforbrugets andel af kapaciteten i erhverv ne Beregning: bfvmne=fVmne/fKzne ---------- bhqne Erlagte arbejdstimers andel af kapaciteten i erhverv ne Beregning: bhqne=HQne/fKzne ---------- bhve{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Energiavancesats i erhverv {j} Kilde: NR, i-o tabeller ---------- bivbpw Afskrivningsberettiget andel ved en bygningsinvestering Kilde: Skatteministeriet, samt notat THV 14.08.01 ---------- bivpb{i} i=0,1,2,3 Rate for skattemæssige afskrivninger af bygninger og anlæg (fra år t) i år t+{i} Kilde: DØRS ---------- bivpm{i} i=0,1,2,3 Rater for skattemæssige afskrivninger af maskiner mv. (fra år t) i år t+{i} Kilde: DØRS ---------- bivp{i} i=b,m Tilbagediskonterede værdi af forventede skattemæssige afskrivninger ved en investering af type {i}, relativt Beregning: Jf. relation ---------- biv{i}p i=b,m Afskrivningrate for skattemæssige afskrivninger ved en investering af type {i} Kilde: Skatteministeriet, samt notat TMK 08.03.01 og notat THV 14.08.01 ---------- biv{i}p0 i=b,m Afskrivningrate for skattemæssige afskrivninger ved en investering af type {i} i anskaffelsesåret Kilde: Skatteministeriet, samt notat TMK 08.03.01 og notat THV 14.08.01 ---------- biv{i}p1 i=b,m Afskrivningrate for skattemæssige afskrivninger ved en investering af type {i} i anskaffelsesåret, ekskl investeringsfradrag Kilde: Skatteministeriet, samt notat TMK 08.03.01 og notat THV 14.08.01 ---------- biv{i}u i=b,m Tilbagediskonterede værdi af forventede skattemæssige afskrivninger ved en investering af type {i}, relativt Beregning: Jf. relation, samt notat TMK 08.03.01 og notat THV 14.08.01 ---------- bkcb Afskrivningsrate for personbilparken Beregning: Residual, jf. Kcb-relationen ---------- bq Deltidsfrekvens for lønmodtagere i erhvervene under et Beregning: Jf. relation ---------- bqn Deltidsfrekvens for arbejdere i fremstillingserhvervene under et Beregning: Jf. relation ---------- bqp Deltidsfrekvens for lønmodtagere i de private erhverv under et Beregning: Jf. relation ---------- bqsn Selvstændigkvote i fremstillingserhvervene under et Beregning: Jf. relation ---------- bqsp Selvstændigkvote for private erhverv under et Beregning: Jf. relation ---------- bqsq Selvstændigkvote i tjenesteydende erhverv under et Beregning: Jf. relation ---------- bqs{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Selvstændigkvote i erhverv {j} Beregning: bqs{j}=Qs{j}/Q{j}1 ---------- bq{j} j=a,b,e,nb,ne,nf,ng,nk,nm,nn,nq,nt,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Deltidsfrekvens for lønmodtagere i erhverv {j} Kilde: Arbejdsstyrkeundersøgelser samt notater IB 03.01.83, IB 16.08.84 og PUD,MB 27.12.89 ---------- bsafme Deltagelsesgrad i efterlønsordning Beregning: Jf. relation ---------- bsdr Friholdelsesbrøk vedr. realrenteafgiftspligtige obligationer Beregning: 1-108024(Wall+Walp+Wabz) ---------- bsds Andel af selskabers indkomst, som beskattes efter acontoordningen Kilde: Skatteministeriet, samt notat THV 14.03.01 ---------- bsdsbk Andel af pengeinstituttersindkomst, som beeskattes efter acontoordning Kilde: Skatteministeriet, samt notat THV 13.09.01 ---------- bssy{j} j=0,1,2 Andel af slutskatter vedr. år t, der er kildeskat i år t+{j} Kilde: Notat JAO 25.01.95 ---------- btaqwh Andel af ATP, der opfattes som substitut til lønindkomst af lønmodtagere ---------- btb Hjælpevariabel i relation for regulering af overførselsesindkomster Beregning: (Tbhsl+Tbhsk+Saqw+Tqwmi)/Ysda1, jf. notat GHE 21.11.99 ---------- btb1 Hjælpevariabel i relation for regulering af overførselsesindkomster Beregning: jf. relation ---------- btgb Belastningsgrad for generel afgift vedr. Cb Beregning: btgb=Sigb/((Cb-Sigb-Sirb)¨ tg) ---------- btgimp Belastningsgrad for generel afgift vedr. Imp Beregning: btgimp=Sigimp/((Imp-Sigimp-Sirimp)¨ tg) ---------- btgi{j} j=bp,bh,mo,bo,l Belastningsgrad for generel afgift vedr. I{j} Beregning: btgi{j}=Sigi{j}/((I{j}-Sigi{j})¨ tg) ---------- btgx{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Belastningsgrad for generel afgift vedr. V{j} Beregning: btgx{j}=Sigx{j}/((V{j}-Sigx{j})¨ tg) ---------- btg{j} j=f,n,i,e,g,v,h,k,s,o Belastningsgrad for generel afgift vedr. C{j} Beregning: btg{j}=Sig{j}/((C{j}-Sig{j})¨ tg) ---------- btii afdragsdandel i Tii-relationen Kilde: MOW10901 ---------- btyd Arbejdsløshedsdagpengenes kompensationsgrad for en arbejder i industrien Beregning: Jf. relation ---------- btyd1 Arbejdsløshedsdagpengenes kompensationsgrad for en arbejder i industrien Beregning: btyd1 = (Tyd/Ulfhk)/(lah1*(1-tsda)*0.001) ---------- buibh hjælpevariabel for usercost for enfamiliehuse Beregning: Jf. relation ---------- buibh1 Hjælpevariabel for usercost for enfamiliehuse Beregning: buibh1 = Che/(fKbhe(-1)*phk), samt notat RHM 13.02.02 ---------- bul Ledighedsgrad Beregning: bul=Ul/Uw ---------- bulf Omregningsfaktor i Ulf-relationen Beregning: bulf=Ulf/Ul ---------- bulfd Omregningsfaktor i Ulfd-relationen Beregning: bulfd=Ulfd/Ulf ---------- bulfu Omregningsfaktor i Ulfu-relationen Beregning: bulfu=Ulfu/(Ulf-Ulfd) ---------- bysk Andel af Ys til kommunal personbeskatning, for Ys=Yse Kilde: Notat TMK 17.02.03 ---------- bysk1 Ændring i bysk for hvert procentpoint, Ys afviger fra Yse Kilde: Notat TMK 17.02.03 ---------- bysn{i}0 i = 1,2,3,4 Andel af Ys i {i}`te indkomsttrin, for Ys=Yse Kilde: Notat TMK 17.02.03 ---------- bysn{i}1 i = 1,2,3,4 Ændring i bys{i} for hvert procentpoint, Ys afviger fra Yse Kilde: Notat TMK 17.02.03 ---------- byspn{i}0 i = 1,2,3 Andel af Ysp i {i}`te trin for tillægsskat, for Ysp=Yspe Kilde: Notat TMK 17.02.03 ---------- byspn{i}1 i = 1,2,3 Ændring i bysp{i} for hvert procentpoint, Ysp afviger fra Yspe Kilde: Notat TMK 17.02.03 ---------- bysp{i}0 i=0,1,2,3,4 Andel af Ysp i {i}`te trin for tillægsskat, for Ysp=Yspe, ADAM, december 1999 Kilde: Som bys{i}0 ---------- bysp{i}1 i=0,1,2,3,4 Ændring i bysp{i} for hvert procentpoint, Ysp afviger fra Yspe Kilde: som bysp{i}0 ---------- bys{i}0 i=1,2,3,4,5 Andel af Ys i {i}`te indkomsttrin for Ys=Yse Kilde: Notat JAO 02.11.80 ---------- bys{i}1 i=1,2,3,4,5 Ændring i bys{i} for hvert procentpoint, Ys afviger fra Yse Kilde: Som bys{i}0 ---------- b{j}il j=ne,ng,qq,m0,m7y Hjælpevariabel i visse lagerinvesteringsrelationer, hvor der ikke er estimeret en marginal lagerkvote, normalt = 0 ---------- Cb Privat forbrug af køretøjer (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgruppe 7100 ---------- Ce Privat forbrug af brændsel mv. (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 4500 ---------- Cf Privat forbrug af fødevarer (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 1000,1210 ---------- Cg Privat forbrug af benzin og olie til køretøjer (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgruppe 7220 ---------- Cgk Privatforbrug af transport eksklusiv biler (mio. kr.) Kilde: Notat RHM 25.01.01 ---------- Ch Privat forbrug af boligbenyttelse (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgruppe 4100,4200,4300,4430 ---------- Che Boligforbrug, ejere (mio. kr.) Kilde: Notat, JAO, 28. november 2001 ---------- Chl Boligforbrug, lejere (mio. kr.) Kilde: Notat, JAO, 28. november 2001 ---------- Ci Privat forbrug af øvrige ikke-varige varer (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 3110,3200,5610,6111,9140,9300,9510,9530,9912 ---------- Ck Privat forbrug af kollektiv transport mv. (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 7300,8100,9600 ---------- Cn Privat forbrug af nydelsesmidler (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 1220,2110,2130,2210 ---------- Co Offentligt forbrug (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.1, løbenr. 15, jf. SE Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.6 ---------- Coii Offentlig individuel konsumudgift (sociale ydelser i naturalier), ikke-markedsmæssig (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.1, løbenr. 16, fratrukket Coim ---------- Coim Offentlig individuel konsumudgift (sociale ydelser i naturalier), markedsmæssig (mio. kr.) Kilde: SE Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.4 ---------- Cos Salg af varer og tjenester (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr I.5 ---------- Co{i} i=o,k Den offentlige delsektor {i} offentligt forbrug (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2-4, løbenr. I.6 Identitet: Co = Coss + Coo + Cok ---------- Cp Privat forbrug i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.1, løbenr. 14 (se tillige tabel 7.1) Identitet: Cp=Cf+Cn+Ci+Ce+Cg+Cb+Cv+Ch+Ck+Cs+Ct-Et ---------- Cp4 Privat forbrug i alt, hvor forbrugskomponent b er repræsenteret med et fordelt lag (mio. kr.) Beregning: Cp4=Cp-Cb+fCb2¨ pcb ---------- Cp4w Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i Cp4-relationen (mio. kr.) Beregning: Jf. Relation ---------- Cp4xh Privat forbrug i alt undtagen boligydelser, hvor forbrugskomponent b er repræsenteret med et fordelt lag (mio. kr.) Beregning: Cp4xh=Cp4-Ch ---------- Cp4xhw Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i Cp4xh-relationen (mio. kr.) Beregning: Jf. Relation ---------- Cs Privat forbrug af øvrige tjenester (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 3140,4410,5330,5620,6200,6300,7210,7240,9150,9400,9700,9810,9820,9911,9931,9932,9940,9950,9960,NPISH ---------- Ct Privat forbrug af turistrejser (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgruppe 9990 Identitet: Ct=Mt ---------- Cv Privat forbrug af øvrige varige varer (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 5100,5200,5310,5400,5500,6112,9110,9120,9130,9200,9921,9922 ---------- czm Værdi af minimumsforbrug Beregning: Jf. relation ---------- d4795 Dummy i lna-relationen, 1 før 1996, 0 ellers ---------- d6672 Dummy i fVe-relationer, 1966-1972 = 1, 0 ellers ---------- d6680 Dummy i relationer vedr. bygningsusercost i e-erhvervet, 1966-1980 = 1, 0 ellers Kilde: Notat DGR 10.10.01 ---------- d6692 Dummy i fVe-relationer, 1966-1992 = 1, 0 ellers ---------- D7273 Dummy i fkbh-relationen, 1972-73 = 1, ellers 0 ---------- d73 Dummy i Hgn-relationen, 1973 = 1 ellers 0 ---------- d7377 Dummy i fVe-relationen, 1973-77 = 1, ellers 0 ---------- d73z Dummy i fVe-relationen, 1973 og fremefter = 1 ---------- D76 Dummy i fkbh-relationen, 1976 = 1, ellers 0 ---------- d82 Dummy i fCs-relationen, 1947-81 = 0, derefter 1 ---------- d82inf Dummy i fCsm-relationen, 1947-81 = 1, derefter 0 ---------- d84 Dummy i tsdr-relationen, 1984 = 1, ellers 0 ---------- d85 Dummy i Hgn-relationen, 1985 = 1 ellers 0 ---------- d8593 Dummy i Sdsr-relationen, 1985 = 1, 1986 - 1, 1990 = -1, 1991-93 = 1/3, ellers 0 ---------- d86 Dummy i fIlm7b-relationen, 1986 = 1, ellers=0 ---------- d88 Dummy i Sdsbk-relationen, 1988 = 1, 1989 = -1, ellers 0 ---------- d93 Dummy i kbysp-relationen, frem til og med 1993 = 1, ellers 0 ---------- d93z Dummy i fVe-relationen, 1993 og fremefter = 1 ---------- d94 Dummy i fCb-relationen, 1994 = 1,ellers 0 ---------- d99 Dummykonstruktion for andre mængdesmæssige ændringer i bygningskapital Kilde: notat DGR 02.01.02 ---------- ddeu Dummy vedr genforeningen af Tyskland, 1948-1990 = 1, ellers 0 ---------- deusim Dummy vedr told til EU, 1948-1972 = 0, 1973 = 0.854, ellers 1 ---------- dhhnn Dummy i Hhnn1-relationen, 1948-79 = -2.94, ellers 0, ADAM, oktober 1991 ---------- dhhnn2 Dummy i Hhnn-relationen, 1948-79 = -2.89, ellers 0 ---------- dpcrs Dummy i pcrs-relationen, normalt = 0 ---------- drml Dummy i iwlo-relationen, 1976-78 = 1, ellers 0 ---------- dsdr Dummy i Sdr-relationen, 1983 = 1, ellers 0 ---------- dsdsk Dummy i Sdsbk-relationen for ændret regnskabspraksis i pengeinstitutter vedr. skattemæssig opgørelse af kursgevinster, 1948-1983 = 1, ellers 0 Kilde: Notat KTH,JAO, 22. august 1991 ---------- dsr Dummy for ændring af skatteregler, 1970-86 = 1 ellers 0 ---------- dsr2 Dummy for ændring af skatteregler, 1970-93 = 1, ellers 0 ---------- dst Dummy i personlige indkomstskatter, for dsk = 1 forenkles skatterelationerne, jf. notat TMK 17.02.03 ---------- dtefb Dummy i Tefb-relationen, 1948-72 = 1, ellers 0 ---------- dtfcg Tidsvarierende dummy i fCg-relationen Beregning: dtfcb = exp(0.0171*(tid-1954)) ---------- dtfetw Tidsvarierende dummy for fEtw-relationen Beregning: dtfetw = -1.3878/(1+exp(0.3350*(tid+1-1960))) ---------- dtfkbne Tidsvarierende effektivitetsindeks i fKbne Kilde: EBJ/DGR 31.05.02; historisk er dtfkbne=dtfkzne ---------- dtfkb{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h Tidsvarierende effektivitetsindeks i fKb{j}, niveau Kilde: Notat MMP 13.06.97 ---------- dtfkmne Tidsvarierende effektivitetsindeks i fKmne Kilde: EBJ/DGR 31.05.02; historisk er dtfkmne=dtfkzne ---------- dtfkm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h Tidsvarierende effektivitetsindeks i fKm{j}, niveau (1992=1) Kilde: Notat TTH 28.02.95, MMP 18.06.97 ---------- dtfkzne Tidsvarierende effektivitetsindeks i fKzne Kilde: EBJ/DGR 31.05.02 ---------- dtfMz{j}w j=5,7q Tidsvarierende trend i fMz{j} ---------- dtfvene Tidsvarierende effektivitetsindeks i fvene Kilde: EBJ/DGR 31.05.02 ---------- dtfve{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Tidsvarierende effektivitetsindeks i fVe{j}, niveau Kilde: Notat JSM, FKN 24.01.95 ---------- dtfVe{j}1 j=a,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Tidsvarierende effektivitetsindeks i fVe{j}, niveau Kilde: Notat JSM, FKN 24.01.95 ---------- dtfvmne Tidsvarierende effektivitetsindeks i fVmne Kilde: EBJ/DGR 31.05.02; historisk er dtfvmne=dtfkzne ---------- dthqne Tidsvarierende effektivitetsindeks i HQne Kilde: EBJ/DGR 31.05.02; historisk er dthqne=dtfkzne ---------- dthq{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h Tidsvarierende effektivitetsindeks i HQ{j}, niveau (1992=1) Kilde: Notat TTH 28.02.95, MMP 18.06.97 ---------- dtpxne Tidsvarierende effektivitetsindeks i pxne, niveau (1966=1) Kilde: Notat AJI 07.12.99 ---------- Dtrfy Hjælpevariabel for afvigelsen i normalvæksten i bfcb2-relationen Beregning: Jf. Relation, samt RHM 10.09.01 ---------- dtua Tidsvarierende dummy for Ua-relationen Beregning: dtua = 0.34322/(1+exp(-0.20616*(tid-1976.91))) ---------- dtwfbz Tidsvarierende dummy i Wfbz-relationen Beregning: dtwfbz = 191165/(1+exp(-0.316141*(tid+0.75-1993))) ---------- dw84 Dummy i Wpm-relationen, 1947-83 = 0, 1984 = 0.25, derefter 1 ---------- dw86 Dummy i iwlo-relationen, 1947-85 = 0, derefter 1 ---------- dwrad Dummy i iwde-relationen, 1978-82 = 1, ellers 0 ---------- dwral Dummy i iwlo-relationen, 1978-80 = 1, ellers 0 ---------- E Eksport af varer og tjenester i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.1, løbenr. 20 Identitet: E=Ev+Es+Et ---------- E0 Eksport af SITC 0 - næringsmidler, levende dyr (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller; for foreløbige tal udenrigshandelsstatistik afstemt med samlet vareeksport efter NR, jf. Ev ---------- E1 Eksport af SITC 1 - drikkevarer og tobak (mio. kr.) Kilde: Som E0 ---------- E2 Eksport af SITC 2 og 4 - ubearbejdede varer, ikke spiselige, undt. brændsel, samt animalske og vegetabilske olier mv. (mio. kr.) Kilde: Som E0 ---------- E3 Eksport af SITC 3 - brændselsstoffer, smøreolier mv. (mio. kr.) Kilde: Som E0 ---------- E5 Eksport af SITC 5 - kemikalier (mio. kr.) Kilde: Som E0 ---------- E6 Eksport af SITC 6 - bearbejdede varer (mio. kr.) Kilde: Som E0 ---------- E7q Eksport af SITC 7 - maskiner og transportmidler ekskl. skibe, fly og boreplatforme (mio. kr.) Kilde: Som E0, jf. endv. E7y ---------- E7y Eksport af del af SITC 79 - skibe, fly og bore- platforme (CCCN 88.02.150-490, 89.01.201-630 og 89.03.191) (mio. kr.) Kilde: Som E0 ---------- E8 Eksport af SITC 8 og 9 - andre færdigvarer plus diverse (mio. kr.) Kilde: Som E0 ---------- efesq priselasticitet i eksporten af øverige tjenester ekskl. søtransport Kilde: MOW05901 ---------- efxal langsigtet udbudselasticitet i landbrugsproduktionen Kilde: MOW12601 ---------- efxas kortsigtet udbudselasticitet i landbrugsproduktionen Kilde: MOW12601 ---------- Enl Saldo på den officelle betalingsbalances løbende poster (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.52, løbenr. 14, jf. Betalingsbalancestatistikken Identitet: Enl=Tfen+Enlres ---------- Enlnr Saldo på betalingsbalancens løbende poster ifølge nationalregnskabsstatistikken (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.3, løbenr. 26 Identitet: Enlnr=Envt+Twen+Tenf+Tien+Tenu ---------- Enlres Residualpost mellem NRs nettofordringserhvervelse og den officielle betalingsbalance (mio. kr.) Beregning: Jf. Enl-relation ---------- Envt Vare- og tjenestebalancens saldo ifølge NR (mio. kr.) Beregning: Envt=E-M ---------- Es Eksport af øvrige tjenester (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.3, løbenr. 3 (se tillige tabel 4.5, løbenr. 3) ---------- Et Turistindtægter (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.3, løbenr. 2 (se tillige tabel 7.1, konsumgruppe 9980) ---------- Ev Vareeksport i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.3, løbenr. 1 Identitet: Ev=E0+E1+E2+E3+E5+E6+E7q+E7y+E8 ---------- ewdm D-mark kurs (kr. pr. 100 DEM) Kilde: SM 1990:3, tabel 46 ---------- ewdme Forventet værdi af ewdm (kr. pr. 100 DEM) Kilde: Notat TCJ 30.10.87 ---------- faE0 Leverance fra a-erhvervet til eksport af SITC 0 (mio. kr. 1995) Kilde: ADAMs io-tabeller ---------- fAm{h} h=0,1,2,3q,5,6m,6q,7q,8 Efterspørgselsudtryk for importgruppe {h}, indeks Kilde: Notat JAO 01.12.94 ---------- fane Leverance fra erhverv a til erhverv ne (mio.kr.,95) ---------- fCb Privat forbrug af køretøjer (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 7.2, konsumgruppe 7100 ---------- fCb2 Fordelt lag af fCb (mio.kr.,95) Beregning: Jf. relation ---------- fCe Privat forbrug af brændsel mv. (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 7.2, konsumgrupper 4500 ---------- fCf Privat forbrug af fødevarer (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 7.2, konsumgrupper 1000,1210 ---------- fCg Privat forbrug af benzin og olie til køretøjer (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 7.2, konsumgruppe 7220 ---------- fCgbk Privatforbrug af transport (mio.kr.,95) Beregning: (Cg+fCb2¨ pcb+Ck)/pcgbk ---------- fCgw Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fCg-relationen (mio.kr.,95) Beregning: Jf. relation ---------- fCh Privat forbrug af boligbenyttelse (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 7.2, konsumgruppe 4100,4200,4300,4430 ---------- fChe Boligforbrug, ejere (mio. kr.,95) Kilde: Notat, JAO, 28. november 2001 ---------- fChl Boligforbrug, lejere (mio. kr., 95) Kilde: Notat, JAO, 28. november 2001 ---------- fCi Privat forbrug af øvrige ikke-varige varer (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 7.2, konsumgrupper 3110,3200,5610,6111,9140,9300,9510,9530,9912 ---------- fCk Privat forbrug af kollektiv transport mv. (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 7.2, konsumgrupper 7300,8100,9600 ---------- fCkw Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fCk-relationen (mio.kr.,95) Beregning: Jf. relation ---------- fCn Privat forbrug af nydelsesmidler (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 7.2, konsumgrupper 1220,2110,2130,2210 ---------- fCo Offentligt forbrug (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 4.1, 1995-priser, løbenr. 13 ---------- fCp Privat forbrug i alt (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 3.1, 1995-priser, løbenr. 12, (se tillige tabel 7.2) Identitet: fCp=fCf+fCn+fCi+fCe+fCg+fCb+fCv+fCh+fCk+fCs+fCt-fEt ---------- fCp4 Privat forbrug i alt, hvor forbrugskomponent b er repræsenteret med et fordelt lag (mio.kr.,95) Beregning: fCp4=fCp-fCb+fCb2 ---------- fCs Privat forbrug af øvrige tjenester (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 7.2, konsumgrupper 3140,4410,5330,5620,6200,6300,7210,7240,9150,9400,9700,9810,9820,9911,9931,9932,9940,9950,9960,NPISH ---------- fCt Privat forbrug af turistrejser (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 7.2, konsumgruppe 9990 Identitet: fCt=fMt ---------- fCv Privat forbrug af øvrige varige varer (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 7.2, konsumgrupper 5100,5200,5310,5400,5500,6112,9110,9120,9130,9200,9921,9922 ---------- fC{j}m j=e,f,gbk,i,n,s,t,v Minimumsforbrug af komponent {j} (mio.kr.,95) Kilde: Jf. relation ---------- fE Eksport af varer og tjenester i alt (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 3.1, 1995-priser, løbenr. 16 Identitet: fE=fEv+fEs+fEt ---------- fE0 Eksport af SITC 0 - næringsmidler og levende dyr (mio.kr.,95) Kilde: ADAM i-o tabeller; for foreløbige tal udenrigshandelsstatistiktal divideret med indeks for enhedsværdier, afstemt med samlet vareeksport efter NR, jf. fEv ---------- fE0k fE0, korrigeret for afvigelse fra normalhøst (mio.kr.,95) Beregning: fE0k = fE0-3333*(vhstk+vhstk[-1]+vhstk[-2]) ---------- fE0k fE0, korrigeret for afvigelse fra normalhøst (mio.kr.,95) Beregning: fE0k = fE0 -.33333*(HOSTkor+HOSTkor(-1)+HOSTkor(-2)) ---------- fE1 Eksport af SITC 1 - drikkevarer og tobak (mio.kr.,95) Kilde: Som fE0 ---------- fE2 Eksport af SITC 2 og 4 - ubearbejdede varer, ikke spiselige, undt. brændsel, samt animalske og vegetabilske olier mv. (mio.kr.,95) Kilde: Som fE0 ---------- fE3 Eksport af SITC 3 - brændselsstoffer, smøreolier mv. (mio.kr.,95) Kilde: Som fE0 ---------- fE5 Eksport af SITC 5 - kemikalier (mio.kr.,95) Kilde: Som fE0 ---------- fE6 Eksport af SITC 6 - bearbejdede varer (mio.kr.,95) Kilde: Som fE0 ---------- fE7q Eksport af SITC 7 - maskiner og transportmidler, ekskl. skibe, fly og boreplatforme (mio.kr.,95) Kilde: Som fE0, jf. endv. fE7y ---------- fE7y Eksport af del af SITC 79 - skibe, fly og bore- platforme (CCCN 88.02.150-490, 89.01.201-630 og 89.03.191) (mio.kr.,95) Kilde: Som fE0 ---------- fE8 Eksport af SITC 8 og 9 - andre færdigvarer plus diverse (mio.kr.,95) Kilde: Som fE0 ---------- fEesq Udgangsskøn for eksportguppe sq (1995-priser, 1995=1) Beregning: I databanken =fEsq ---------- fEe{j} j=0,1,2,5,6,7q,8,t Sammenvejet markedsudtryk for eksportgruppe {j} (1995-priser, 1995=1) Kilde: OECD outlook 57 og nyere og udenrigshandelsdata, jf. Notat JAO, AMB, TMK 05.09.95 ---------- fEs Eksport af øvrige tjenester (mio.kr.,95) Kilde: NR, (tabel 3.1, 1995-priser, løbenr. 18) - fEt ---------- fEs Eksport af >vrige tjenester (mio.kr.,95) Kilde: NR, (tabel 3.1, 1995-priser, løbenr. 18) - fEt ---------- fEsq Eksport af øvrige tjenester ekskl. søtransport (mio. kr. 1995) Kilde: ADAMs io-tabeller ---------- fEsqe Udgangsskøn for eksport af øvrige tjenester ekskl. søtransport. Sættes historisk lig fEsq (mio. kr. 1995) ---------- fEsqe udgangsskøn for øvrig tjenesteeksport ekskl. søtransport. Sættes historisk lig fEsq Kilde: MOW05901 ---------- fEsqw Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fEsq relationen. Sættes historisk lig fEsq (mio. kr. 1995) ---------- fEss Eksport af søtransport Kilde: ADAMs io-tabeller ---------- fEt Turistindtægter (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 7.2, 1995-priser, konsumgruppe 9980 (med modsat fortegn) ---------- fEv Vareeksport i alt (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 3.1, 1995-priser, løbenr. 17 Identitet: fEv=fE0+fE1+fE2+fE3+fE5+fE6+fE7q+fE7y+fE8 ---------- fe{j}w j=0k,2,5,6,7q,8,t Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fE{j}-relationen (mio.kr.,95) Beregning: Jf. Relation ---------- fI Investeringer i alt (mio.kr.,95) Beregning: fI=fIf+fIl ---------- fIb Investeringer i bygninger og anlæg (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 3.17, 1995-priser, løbenr. 3 (=4+5+6) Identitet: fIb=fIbp1+fIbh+fIbo1 ---------- fIbh Investeringer i boliger (dvs. bygninger i erhverv h) (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 3.17, 1995-priser, løbenr 4 ---------- fIbhe Bruttoinvesteringer i ejerboliger (inkl. boliger, der skifter status fra lejer til ejer) (mio. kr.,95) Kilde: Notat, JAO, 28. november 2001 ---------- fIbhl Bruttoinvesteringer i lejerboliger (inkl.boliger, der skifter status fra ejer til lejer) (mio. kr.,95) Kilde: Notat, JAO, 28. november 2001 ---------- fIbo1 Bygningsinvesteringer i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) (mio.kr.,95) Kilde: NR, internt materiale ---------- fIbp Investeringer i bygninger og anlæg i private erhverv (mio.kr.,95) Beregning: Sum over fIb{j} ekskl. h,o ---------- fIbp1 Bygningsinvesteringer i privat SEKTOR (ikke identisk med de private erhverv) (mio.kr.,95) Kilde: NR, Identitet: fIbp1 = fI - fIbh - fIo1 ---------- fIbvp Afgang for bygninger og anlæg i private erhverv (mio.kr.,95) Beregning: Sum over bfIbv{j}*fKb{j}[-1] j=a,b,nb,nf,nn,nk,nm,nq,nt,qf,qh,qq,qt ---------- fIb{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,o Investeringer i bygninger og anlæg i erhverv {j} (mio.kr.,95) Kilde: NR, investeringsmatricer, jf. tabel 6.4 ---------- fIb{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Investeringer i bygninger og anlæg i erhverv {j} (mio.kr.,95) Kilde: NR, investeringsmatricer ---------- fIf Faste bruttoinvesteringer i alt (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 3.17, 1995-priser, løbenr. 12 Identitet: fIf=fImp1+fIbp1+fIbh+fImo1+fIbo1+fIt; fIf=fIm+fIb+fIt ---------- fIfp1xh Faste private bruttoinvesteringer ekskl. boliger (mio.kr.,95) Beregning: fIfp1xh=fIbp1+fImp1+fIt ---------- fIl Lagerinvesteringer i alt (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 3.17, 1995-priser, løbenr. 13 ---------- fIla Lagerinvesteringer hidrørende fra landbrug mv. (mio.kr.,95) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIle Lagerinvesteringer hidrørende fra udvinding af råolie mv. (mio.kr.,95) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlm0 Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC 0 - næringsmidler, levende dyr (mio.kr.,95) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlm1 Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC 1 - drikkevarer og tobak (mio.kr.,95) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlm2 Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC2 og 4 - ubearbejdede varer (mio.kr.,95) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlm3k Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC 32 - kul og koks (mio.kr.,95) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlm3q Lagerinvesteringer hidrørende fra import af rest af SITC 3 - olieprodukter (mio.kr.,95) ---------- fIlm3r Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC 333 - råolie (mio.kr.,95) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlm5 Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC 5 - kemikalier (mio.kr.,95) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlm6m Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC 67-69, jern- og metalvarer (mio.kr.,95) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlm6q Lagerinvesteringer hidrørende fra import af rest af SITC 6, andre bearbejdede varer (mio.kr.,95) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlm7b Lagerinvesteringer hidrørende fra import af del af SITC 78 - person- og lastbiler (mio.kr.,95) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlm7q Lagerinvesteringer hidrørende fra import af rest af SITC 7 - maskiner m.m. (mio.kr.,95) ---------- fIlm7y Lagerinvesteringer hidrørende fra import af skibe, fly og boreplatforme (mio.kr.,95) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlm8 Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC 8 og 9 - andre færdigvarer plus diverse (mio.kr.,95) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlnb Lagerinvesteringer hidrørende fra leverandører til byggeri (mio.kr.,95) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlne Lagerinvesteringer hidrørende fra el-, gas- og fjernvarmeforsyning (mio.kr.,95) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlnf Lagerinvesteringer hidrørende fra næringsmiddelindustri (mio.kr.,95) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlng Lagerinvesteringer hidrørende fra olieraffinaderier (mio.kr.,95) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlnk Lagerinvesteringer hidrørende fra kemisk industri mv. (mio.kr.,95) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlnm Lagerinvesteringer hidrørende fra jern- og metalindustri (mio.kr.,95) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlnn Lagerinvesteringer hidrørende fra nydelsesmiddelindustri (mio.kr.,95) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlnq Lagerinvesteringer hidrørende fra anden fremstillingsvirksomhed (mio.kr.,95) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlnt Lagerinvesteringer hidrørende fra transportmiddelindustri (mio.kr.,95) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlqh Lagerinvesteringer hidrørende fra handel (mio.kr.,95) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlqq Lagerinvesteringer hidrørende fra andre tjenesteydende erhverv (mio.kr.,95) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlsi Indirekte skatter på lagerinvesteringer (mio.kr.,95) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIm Investeringer i maskiner, transportmidler og inventar (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 3.17, 1995-priser, løbenr. 1+2+8+9+10+11 Identitet: fIm=fImp1+fImo1 ---------- fImk Investeringer i værdigenstande (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 3.17, 1995-priser, løbenr. 8 ---------- fImk Investeringer i værdigenstande (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 3.17, 1995-priser, løbenr. 8 ??PRJ ---------- fImo1 Maskininvesteringer i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) (mio.kr.,95) Kilde: NR, ---------- fImp Investeringer i maskiner og transportmidler i private erhverv (mio.kr.,95) Beregning: Sum over fIm{j} j ekskl. o ---------- fImp1 Maskininvesteringer i privat sektor (mio.kr.,95) Kilde: NR, Identitet: fImp1 = fIm - fImo1 ---------- fImvp Afgang for maskiner og transportmidler i private erhverv (mio.kr.,95) Beregning: Sum over bfImv{j}*fKm{j}[-1] ekskl. o ---------- fImv{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Afskrivninger på fKm{j} (mio.kr.,95) Beregning: fImv{j}=fIm{j}-fImn{j}, jf. fKm{j} ---------- fIm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Investeringer i maskiner, transportmidler og inventar i erhverv {j} (mio.kr.,95) Kilde: NR, investeringsmatricer, jf. tabel 6.4 Identitet: fIm{j}=fImn{j}+fImv{j} ---------- fIn Faste nettoinvesteringer i alt (mio.kr.,95) Beregning: fIn=fIf-fIv ---------- fInbv Afskrivning af bygninger og anlæg i alle erhverv (mio.kr.,95) Beregning: Sum over bfInbv{j}*fKnb{j}[-1] ---------- fInbvp Afskrivning af bygninger og anlæg i private erhverv (mio.kr.,95) Beregning: Sum over bfInbv{j}*fKnb{j}[-1] ekskl. o,h ---------- fInbvxx Afskrivning af bygninger og anlæg i xx erhverv (mio.kr.,95) Beregning: Sum over bfInbv{j}*fKnb{j}[-1] j=a,b,nb,nf,nn,nk,nm,nq,nt,qf,qh,qq,qt ---------- fInbv{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Afskrivning af bygningskapitalværdien i erhverv {j} (mio.kr.,95) Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal, se notat MAR 16.01.98 ---------- fInmv Afskrivning af maskiner og transportmidler i alle erhverv (mio.kr.,95) Beregning: Sum over bfInmv{j}*fKnm{j}[-1] ---------- fInmvp Afskrivning af maskiner og transportmidler i private erhverv (mio.kr.,95) Beregning: Sum over bfInmv{j}*fKnm{j}[-1] ekskl. o ---------- fInmvxx Afskrivning af maskiner og transportmidler i xx-erhverv (mio.kr.,95) Beregning: Sum over bfInmv{j}*fKnm{j}[-1] j=a,b,nb,nf,nn,nk,nm,nq,nt,qf,qh,qq,qt ---------- fInmv{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Afskrivning af maskinkapitalværdien i erhverv {j} (mio.kr.,95) Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal, se notat MAR 16.01.98 ---------- fInvbh Afskrivning af kapitalværdien for boliger (mio.kr.,95) Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal jf. kommende notat ---------- fInvbo Afskrivning af kapitalværdien for bygninger i erhverv o (mio.kr.,95) Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal jf. kommende notat ---------- fInvbp Afskrivning af kapitalværdien for bygninger i private erhverv (mio.kr.,95) Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal jf. kommende notat ---------- fInvmo Afskrivning af kapitalværdien for maskiner og transportmidler i erhverv o (mio.kr.,95) Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal jf. kommende notat ---------- fInvmp Afskrivning af kapitalværdien for maskiner og transportmidler i private erhverv (mio.kr.,95) Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal jf. kommende notat ---------- fIo1 Investeringer i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) (mio.kr.,95) Kilde: NR, ---------- fIp1 Investeringer i privat sektor (mio.kr.,95) Kilde: NR, Identitet: fIp1 = fI - fIo1 ---------- fIt Investeringer i stambesætninger (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 3.17, 1995-priser, løbenr. 7 ---------- fIv Afskrivninger i alt (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 3.17, 1995-priser, løbenr. 15 ---------- fIvbp Afgang af kapitalmængde for bygninger og anlæg i private erhverv Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal jf. kommende notat ---------- fIvmp Afgang af kapitalmængde for maskiner og transportmidler i private erhverv Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal jf. kommende notat ---------- fIy Investeringer i skibe, fly og boreplatforme (mio.kr.,95) Kilde: NR investeringsmatricer, investeringer i varerne CCCN 8802, 8901 og 8903 ---------- fKb Bygningskapitalmængde Beregning: Sum over fKb{j}, alle erhverv ---------- fKbhe Kapitalmængde af ejerboliger (mio. kr., 95) Kilde: Notat, JAO, 28. november 2001 ---------- fKbhl Kapitalmængde af lejerboliger (mio. kr., 95) Kilde: Notat, JAO, 28. november 2001 ---------- fKbnew Langsigtet bygningskapitalmængde i erhverv ne Beregning: Jf. Notat EBJ/DGR 31.05.02 ---------- fKbp Bygningskapitalmængde i private erhverv Beregning: Sum over fKb{j}, private erhverv ---------- fKb{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Kapitalmængde for bygninger og anlæg i erhverv {j} (mio.kr.,95) Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal, se notat MAR 16.01.98 ---------- fKb{j}w j=a,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h Ønsket kapitalmængde for bygninger og anlæg i erhverv {j} (mio.kr.,95) Beregning: Jf. relation ---------- fKb{j}w j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fVe{j}-relationen (mio.kr.,95) Beregning: Jf. Notat LBT 04.02.02 ---------- fKm Maskinkapitalmængde Beregning: Sum over fKm{j}, alle erhverv ---------- fKmnew Langsigtet maskinkapitalmængde i erhverv ne Beregning: Jf. Notat EBJ/DGR 31.05.02 ---------- fKmp Maskinkapitalmængde i private erhverv Beregning: Sum over fKm{j}, private erhverv ---------- fKm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Kapitalmængde for maskiner og transportmidler i erhverv {j} (mio.kr.,95) Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal, se notat MAR 16.01.98 ---------- fKm{j}k j=a,ng,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qq Udnyttelseskorrigeret fKm{j} i HQ{j}n-relationen (mio.kr.,95) Beregning: fKm{j}k=fKm{j} ---------- fKm{j}m j=a,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qq Kapacitetsgrænse for fKm{j}k i HQ{j}n-relationen (mio.kr.,95) Beregning: Jf. relation ---------- fKm{j}w j=a,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq Ønsket langsigtet kapitalmængde for maskiner og transportmidler i erhverv {j} (mio.kr.,95) Beregning: Jf. relation ---------- fKnb Bygningskapitalværdi Beregning: Sum over fKnb{j}, alle erhverv ---------- fKnbhe Kapitalværdi af ejerboliger (mio. kr., 95) Kilde: Notat, JAO, 28. november 2001 ---------- fKnbhl Kapitalværdi af lejerboliger (mio. kr., 95) Kilde: Notat, JAO, 28. november 2001 ---------- fKnbp Kapitalværdi for bygninger og anlæg i private erhverv (mio.kr.,95) Beregning: Sum over erhverv ekskl. o,h ---------- fKnb{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Kapitalværdi for bygninger og anlæg i erhverv {j} (mio.kr.,95) Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal, se notat MAR 16.01.98 ---------- fKnm Maskinkapitalværdi Beregning: Sum over fKnm{j}, alle erhverv ---------- fKnmp Kapitalværdi for maskiner og transportmidler i private erhverv (mio.kr.,95) Beregning: Sum over erhverv ekskl. o ---------- fKnmxx Bygningskapitalværdi Beregning: Sum over fKnb{j} j=a,b,nb,nf,nn,nk,nm,nq,nt,qf,qh,qq,qt ---------- fKnm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Kapitalværdi for maskiner og transportmidler i erhverv {j} (mio.kr.,95) Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal, se notat MAR 16.01.98 ---------- fKzne Kapaciteten i ne erhvervet - aggregat af fKbne, fKmne, fVmne og HQne Kilde: EBJ/DGR 31.05.02 ---------- fKznew Ønsket Kapacitet i ne erhvervet Beregning: Jf. relation ---------- fM Import af varer og tjenester i alt (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 3.1, 1995-priser, løbenr. 6 Identitet: fM=fMv+fMs+fMt ---------- fM0 Import af SITC 0 - næringsmidler og levende dyr (1960-) (mio.kr.,95) Kilde: ADAM i-o tabeller; for foreløbige tal udenrigshandelsstatistiktal divideret med indeks for enhedsværdier, afstemt med samlet vareimport efter NR, jf. fMv ---------- fM1 Import af SITC 1 - drikkevarer og tobak (1960-) (mio.kr.,95) Kilde: Som fM0 ---------- fM2 Import af SITC 2 og 4 - ubearbejdede varer, ikke spiselige, undt. brændsel, samt animalske og vegetabilske olier mv. (1960-) (mio.kr.,95) Kilde: Som fM0 ---------- fM3k Import af SITC 32 - kul og koks (1960-) (mio.kr.,95) Kilde: Som fM0 ---------- fM3q Import af rest af SITC 3, olieprodukter, el og gas (1960-) (mio.kr.,95) Kilde: Som fM0 ---------- fM3r Import af SITC 333 - råolie (1960-) (mio.kr.,95) Kilde: Som fM0 ---------- fM5 Import af SITC 5 - kemikalier (1960-) (mio.kr.,95) Kilde: Som fM0 ---------- fM6m Import af SITC 67-69 jern- og metalvarer (1960-) (mio.kr.,95) Kilde: Som fM0 ---------- fM6q Import af rest af SITC 6, andre bearbejdede varer (1960-) (mio.kr.,95) Kilde: Som fM0 ---------- fM7b Import af del af SITC 78, person- og lastbiler (1960-) (mio.kr.,95) Kilde: Som fM0 ---------- fM7q Import af rest af SITC 7, maskiner m.m. (1960-) (mio.kr.,95) Kilde: Som fM0 ---------- fM7y Import af del af SITC 79 - skibe, fly og bore- platforme (CCCN 88.02.150-490. 89.01.201-630 og 89.03.191) (mio.kr.,95) Kilde: Som fM0 ---------- fm7yim Investeringer i skibe, fly og boreplatforme hidrørende fra import (mio.kr.,95) Beregning: fm7yim=am7yim¨ fIm ---------- fM8 Import af SITC 8 og 9 - andre færdigvarer plus diverse (1960-) (mio.kr.,95) Kilde: Som fM0 ---------- fMs Import af øvrige tjenester (mio.kr.,95) Kilde: NR, (tabel 3.1, 1995-priser, løbenr. 8) - fMt ---------- fMt Turistudgifter (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 7.2, 1995-priser, konsumgruppe 9990 ---------- fMu{i} i=0,1,2,3q,5,6m,6q,7q,8 Restdel af importgruppe {i}, jf. fMz{i} (mio.kr.,95) Beregning: Jf. relation ---------- fMv Vareimport i alt (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 3.1, 1995-priser, løbenr. 7 Identitet: fMv=fM0+fM1+fM2+fM3k+fM3r+fM3q+fM5+fM6m+fM6q+fM7b+fM7y+fM7q+fM8 ---------- fMz{i} i=0,1,2,3q,5,6m,6q,7q,8 Den del af importgruppe {i}, der har en generel substitutionselasticitet til dansk produktion (mio.kr.,95) Beregning: fMz{i}=fM{i} - fMu{i} ---------- fMz{j}w j=0,1,2,5,6q,7q,8 Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fMz{j}-relationen (mio.kr.,95) Beregning: Jf. Relation ---------- fMz{j}w1 j=0,1,2,5,6q,7q,8 Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fMz{j}-relationen (mio.kr.,95) Beregning: Jf. Relation ---------- fnfE0 Leverance fra nf-erhvervet til eksport af SITC 0 (mio. kr. 1995) Kilde: ADAMs io-tabeller ---------- fros Frostdøgn (døgn) Kilde: St.Å. 1995, tabel 11, løbenr. 4 ---------- fSiv Varefordelte indirekte skatter (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 3.2, 1995-priser, løbenr. 2 ---------- fV Energi- og materialeforbrug i erhvervene i alt (mio.kr.,95) Beregning: fV=fX-fYf ---------- fVe{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Energiforbrug i erhverv {j} (mio.kr.,95) Beregning: Jf. relation ---------- fVe{j}w j=a,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qf,qq,o Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fVe{j}-relationen (mio.kr.,95) Beregning: Jf. Relation ---------- fVe{j}w j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fVe{j}-relationen (mio.kr.,95) Beregning: Jf. Notat LNI 13.09.01 ---------- fVe{j}w1 j=a,nf,nb,nm,nq,b,qh,qt,qf,qq Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fVe{j}-relationen (mio.kr.,95) Beregning: Jf. Relation ---------- fVmnew Langsigtet materialeforbrug i erhverv ne Beregning: Jf. Notat EBJ/DGR 31.05.02 ---------- fVm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Materialeforbrug i erhverv {j} (mio.kr.,95) Beregning: fVm{j}=fV{j}-fVe{j} ---------- fV{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Energi- og materialeforbrug i erhverv {j} (mio.kr.,95) Beregning: fV{j}=fX{j}-fYf{i} ---------- fX Produktionsværdi i alt (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 3.1, 1995-priser, løbenr. 1 ---------- fXa Produktionsværdi i landbrug mv. (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 011009,011209,014000,020000,050000 ---------- fXae Udgangskøn for landbrugsproduktionen. Sættes historisk lig fXa ---------- fXaw Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fXa relationen. Sættes historisk lig fXa (mio. kr. 1995) ---------- fXb Produktionsværdi i bygge- og anlægsvirksomhed (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 450001,450002,450003,450004 ---------- fXe Produktionsværdi i udvinding af brunkul, råolie og naturgas (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 110000 ---------- fXh Produktionsværdi i boligbenyttelse (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 702009 ---------- fXn Produktionsværdi i fremstillingserhvervene i alt (mio.kr.,95) Beregning: fXn=fXng+fXne+fXnf+fXnn+fXnb+fXnm+fXnt+fXnk+fXnq ---------- fXnb Produktionsværdi i leverandører til byggeri (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 140009,200000,263053,266080 ---------- fXne Produktionsværdi i el-, gas- og fjernvarmeforsyning (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 401000,402000,403000 ---------- fXnf Produktionsværdi i næringsmiddelindustri (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 151000,152000,153000,154000,155000,156009,158109,158120,158300 ---------- fXng Produktionsværdi i olieraffinaderier (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 230000 ---------- fXnk Produktionsværdi i kemisk industri mv. (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 241109,241209,241500,241617,242000,243000,244000,245070,251122,252300,252400,362060 ---------- fXnm Produktionsværdi i jern- og metalindustri (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 271000,272030,274000,275000,281009,286009,291000,292000,293000,294009,297000,300000,310000,320000,330000 ---------- fXnn Produktionsværdi i nydelsesmiddelindustri (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 159000,160000 ---------- fXnq Produktionsværdi i anden fremstillingsvirksomhed (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 170000,180000,190000,210000,221200,221309,222009,261126,361000 ---------- fXnt Produktionsværdi i transportmiddelindustri (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 340000,351000,352050 ---------- fXo Produktionsværdi i erhvervet offentlige tjenester (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 730002,751100,751209,751300,752000,801000,802000,803000,804002,851100,853109,853209,920002 Identitet: fXo=fVo+fYfo ---------- fXq Produktionsværdi i q-erhvervene i alt (mio.kr.,95) Beregning: fXq=fXqh+fXqs+fXqt+fXqf+fXqq ---------- fXqf Produktionsværdi i finansiel virksomhed (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 651000,652000,660102,660300,670000 ---------- fXqh Produktionsværdi i handel (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 370000,501009,505000,510000,521090,522990,523000,524190,524490 ---------- fXqi Produktionsværdi i imputerede finansielle tjenester (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 99005, per definition = 0 ---------- fXqq Produktionsværdi i andre tjenesteyd. erhverv (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 410000,502000,551009,553009,701109,702040,710000,721009,722000,730001,741100,741200,742009,744000,747000,748009,804001,851209,900010,900020,900030,910000,920001,930009,95 ---------- fXqs Produktionsværdi i søtransport (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 610000 ---------- fXqt Produktionsværdi i anden transport mv. (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 601000,602100,602223,602409,620000,631130,634000,640000 ---------- fY Bruttonationalproduktet (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 3.2, 1995-priser, konto 1, løbenr. 5 (se tillige tabel 3.2, konto 2.1.1, løbenr. 1 og tabel 3.4, 1990-priser, løbenr. 1) ---------- fYf Bruttoværditilvækst i alt (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 3.2, 1995-priser, konto 2.1.1, løbenr. 3 ---------- fYfn Bruttoværditilvækst i fremstillingserhverv i alt (mio.kr.,95) Beregning: Jf. Yfn ---------- fYfq Bruttoværditilvækst i q-erhverv i alt (mio.kr.,95) Beregning: Jf. Yfq ---------- fYf{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o,qi Bruttoværditilvækst i erhverv {j} (mio.kr.,95) Kilde: NR, tabel 6.1 ---------- fYtr Indenlandsk efterspørgsel (mio.kr.,95) Beregning: fYtr=fY+fM-fE ---------- f{i}co i=a,b,o,qh,qq,qt,si Leverance fra erhverv {i} til kollektivt konsum (mio.kr.,95) Beregning: f{j}co = a{j}co*fCo Identitet: fCo = faco+fbco+fqhco+fqtco+fqqco+foco+fsico ---------- Ha Aftalt arbejdstid (timer) Kilde: Rapport nr. 3, kap. 5 samt notater HJ 26.04.79 (variablen kaldes haalt i notatet) og MB 15.06.87 ---------- Hdag Arbejdsårets afvigelse fra normalåret som følge af visse skæve helligdage mv. (timer) Kilde: Notater HJ 26.04.79 og AMB 23.05.94 ---------- Hgn Gennemsnitlig arbejdstid for arbejdere i industri (timer) Kilde: Industristatistik 1988,tabel 2.01, løbenr. 2+3, (kol. 11)/(kol. 8). Revideret serie jf. notat JAO 07.02.94. ---------- Hhnn Normalarbejdstid for heltidsansatte i industri (timer) Kilde: Notat LAE 30.05.95 ---------- Hhnn1 Normalarbejdstid for heltidsansatte i industri (timer) Kilde: Notat LAE 30.05.95 ---------- Hnn Normalarbejdstid i industri (timer) Beregning: Jf. relation ---------- Hnn1 Normalarbejdstid i industri (timer) Beregning: Jf. relation ---------- hostkor Effekten på fyfa af vhstk (mio.kr.,95) Kilde: Jf. notat EBJ 06.09.01 ---------- hostkor Den relative afvigelse fra normalh>sten Kilde: Notat JSM,FKN,KTH,JAO 25.01.95 ---------- HQnew Langsigtet arbejdskraftefterspørgsel i erhverv ne Beregning: Jf. Notat EBJ/DGR 31.05.02 ---------- HQ{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Erlagte arbejdstimer i erhverv {j} (mio. timer) Beregning: HQ{j}=Q{j}*Hgn/1000 ---------- HQ{j}n j=a,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qq Nødvendigt antal arbejdstimer i erhverv {j} (mio. timer) Beregning: Jf. relation ---------- HQ{j}w j=a,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq Optimalt langsigtet antal arbejdstimer i erhverv {j} (mio. timer) Beregning: Jf. relation ---------- I Investeringer i alt (mio. kr.) Beregning: I=If+Il ---------- Ib Investeringer i bygninger og anlæg (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.17, løbenr. 3 (=4+5+6) Identitet: Ib=Ibp1+Ibh+Ibo1 ---------- Ibh Investeringer i boliger (dvs. i erhverv h) (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.17, løbenr 4 ---------- Ibo1 Offentlig sektors investeringer i bygninger og anlæg (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.3, erhverv 98099 ---------- Ibp Investeringer i bygninger og anlæg (ekskl. boliger) i private erhverv (mio. kr.) Beregning: Sum over Ib{j}, j forskellig fra h,o ---------- Ibp1 Bygge og anlægsinvesteringer ekskl. boliger i privat sektor (mio. kr.) Beregning: Ibp1=Ib-Ibh-Ibo1, jf. Ib ---------- Ib{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,o Investeringer i bygninger og anlæg i erhverv {j} (mio. kr.) Kilde: NR, investeringsmatricer, jf. tabel 6.3 ---------- If Faste bruttoinvesteringer i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.17, løbenr. 12 Identitet: If=Imp1+Ibp1+Ibo1+Imo1+Ibh+It; If=Im+Ib+It ---------- iku Banker og sparekassers gennemsnitlige udlånsrente Kilde: Notat AL 28.09.81 ---------- Il Lagerinvesteringer i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.17, løbenr. 13 ---------- Ilo1 Lagerændring i den offentlige sektor (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.14 ---------- Ilo{i}1 i=s Lagerændring i den statslige sektor (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2, løbenr. I.14 ---------- Ilph Lagerændringer i husholdningerne (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.6 (3.1.9) ---------- Ilps Lagerændringer i selskaber (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.3 (3.1.8) ---------- Im Investeringer i maskiner, transportmidler og inventar (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.17, løbenr. 1+2+8+9+10+11 Identitet: Im=Imp1+Imo1 ---------- Imk Investeringer i værdigenstande (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.17, løbenr. 8 ---------- Imo1 Offentlig sektors investeringer i maskiner mv. (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.3, erhverv 98099 ---------- Imp Maskininvesteringer i private erhverv (mio. kr.) Beregning: Sum over Im{j}, j forskellig fra o ---------- Imp1 Maskininvesteringer i privat sektor (mio. kr.) Beregning: Imp1=Im-Imo1, jf. Im ---------- Im{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Investeringer i maskiner, transportmidler og inventar i erhverv {j} (mio. kr.) Kilde: NR, investeringsmatricer, jf. tabel 6.3 ---------- Io1 Faste nyinvesteringer i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. I.12 ---------- Io{i}1 i=s,o,k Faste nyinvesteringer i offentlig delsektor {i} (ikke identisk med det off. erhverv) (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2-4, løbenr. I.12 Identitet: Io1 = Ios1 + Ioo1 + Iok1 ---------- Ip1 Investeringer i privat sektor (mio. kr.) Kilde: NR, Identitet: Ip1 = I - Io1 ---------- Iph Faste bruttoinvesteringer mv. i husholdningerne (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.6 (3.1.8) ---------- Ips Faste bruttoinvesteringer mv. i selskaber (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.3 (3.1.7) + tabel 5.4 (3.1.7) ---------- Ipv4 Hjælpevariabel for skattemæssige afskrivninger til Ys-beskrivelsen (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Ipv4bk Hjælpevariabel for skattemæssige afskrivninger for pengeinstitutter (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- It Investeringer i stambesætninger (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.17, løbenr. 7 ---------- Iv Afskrivninger i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.17, løbenr. 15 ---------- Ivo1 Offentlig sektors afskrivninger (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.2, jf, nr. II.1 ---------- Ivo{i}1 i=s,o,k Afskrivninger i offentlig delsektor {i} (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2-4, løbenr. II.1 Identitet: Ivo1 = ivos1 + ivoo1 + ivok1 ---------- Ivps Skattemæssige afskrivninger (mio.kr.) Beregning: jf. relation ---------- Ivpsbk Hjælpevariabel for pengeinstitutters skattemæssige afskrivninger (mio.kr.) Beregning: jf. relation ---------- Iv{i}ps i=b,m Skattemæssige afskrivninger vedr. investeringer af type {i} (mio.kr.) Beregning: jf. relation, samt notat TMK 08.03.01 og notat THV 14.08.01 ---------- iwbdm Vesttysklands effektive rente af langfristede obligationer Kilde: SM 1990:3, tabel 78 (DSTB, S7001201005) ---------- iwbn Gennemsnitlig nominel (pålydende) obligationsrente Kilde: Arbejdsnotat nr. 24, s. 90 ff ---------- iwbr Afkastprocenten til brug i beregningen af satsen for realrenteafgift Kilde: Skatter og afgifter 1995, s. 58 ---------- iwbu Sammenvejet udenlandsk rentesats Beregning: Jf. relation ---------- iwbud USA`s effektive rente af langfristede obligationer Kilde: SM 1990:3, tabel 78, (DSTB, S7001201011) ---------- iwbz Effektiv obligationsrente Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1989, tabel 41, før 1973 notat AL 28.09.81 ---------- iwbze Forventet værdi af iwbz Kilde: Notat TCJ 30.10.87 ---------- iwbzsu Rentesats for diskontering af afskrivninger, korrigeret for pristalsregulering Beregning: jf. relation, samt notat TMK 08.03.01 ---------- iwbzu Effektiv obligationsrente, ultimo Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1990, tabel 41 ---------- iwbzv Hjælpevariabel i Wfbz-relationen for ligevægtsskabende rente Beregning: Jf. relation ---------- iwde Pengeinstitutternes effektive indskudsrente Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:2, tabel 11, og FINBK, afsnit 14.9 ---------- iwdi Diskontoen Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1989, tabel 38 ---------- iwdm D-mark rente (libor for 3 måneders D-mark indskud) Kilde: International Financial Statistics, IMF, serie 60EA for Vesttyskland ---------- iwdme Forventet værdi af iwdm, kursjusteret Beregning: iwdme=iwdm+((ewdme/ewdm)-1) ---------- iwlo Pengeinstitutternes effektive udlånsrente Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:2, tabel 10, og FINBK, afsnit 14.12 ---------- iwmm Pengemarkedsrenten Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1989, tabel 39 ---------- iwnz Marginalrenten ved træk under lånerammerne/pengemarkedsrenten (1973-85 marginalrenten; 1986-pengemarkedsrenten) Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1986, tabel 38 og 39 ---------- iwpp Afkastrate, pensionsordninger, privat sektor ekskl. LD Kilde: GHE27999 ---------- iwppd Efter skat afkastrate, pensionsordninger, privat sektor ekskl. LD Kilde: GHE27999 ---------- iw{i}x i=bze,bz,mm,nz Udgangsskøn for iw{i}e ---------- Iy Investeringer i skibe, fly og boreplatforme (mio. kr.) Kilde: NR investeringsmatricer, investeringer i varerne CCCN 8802, 8901 og 8903 ---------- kaim Modelteknisk korrektionsfaktor for i-o koefficienter for maskininvesteringer Beregning: Jf. relation ---------- kbdmpu Udbetalingsandel, den midlertidige pensionsordning (DMP) Kilde: residualberegnet jf. relation Tpdmpu ---------- kbhk1 Indbetalingsandel, engangs ydelser, private ordninger Kilde: residualberegnet jf. relation Tphhki ---------- kbhl1 Indbetalingsandel, løbende ydelser, private ordninger Kilde: residualberegnet jf. relation Tphhli ---------- kbld Udbetalingsandel LD Kilde: residualberegnet jf. relation Tpldu ---------- kbpk Udbetalingsandel, engangs ydelser, private ordninger Kilde: residualberegnet jf. relation Tphhku ---------- kbspi Sats for indbetaling, den særlige pensionsordning (SP) Kilde: Skatter og afgifter 2002 s. 50 ---------- kbspty Korrektionsfaktor for dagpengemodtagere mv. Tpspi-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kbspu Udbetalingsandel, den særlige pensionsordning (SP) Kilde: residualberegnet jf. relation Tpspu ---------- kbw Udbetalingsandel, løbende ydelser, kollektive ordninger Kilde: residualberegnet jf. relation Typshl ---------- kbWp Udbetalingsandel, løbende ydelser, private ordninger Kilde: residualberegnet jf. relation Tphhlu ---------- kbyk Udbetalingsandel, engangs ydelser, kollektive ordninger Kilde: residualberegnet jf. relation Typshk ---------- kbys Korrektionsfaktor i Ssy-relation for ændring i indkomst, reguleringsindeks og antal skatteydere Beregning: Jf. kbys-relationen, udgangsværdi = 0 ---------- kbysp Korrektionsfaktor i Ssyp-relation for ændring i indkomst, reguleringsindeks og antal skatteydere Beregning: Jf. kbysp-relationen, udgangsværdi = 0 ---------- Kcb Bilparken, ultimo året (1000 stk.) Kilde: St.Å. 1989, tabel 292, privat kørsel+skolekørsel ---------- Kcb2 Imputeret bilbeholdning (mio.kr.,95) Beregning: Jf. relation ---------- kcok Korrektionsfaktor for amter og kommuners andel af Co (offentligt forbrug) Beregning: Jf. relation ---------- Ken Danmarks nettotilgodehavender i udlandet, ult. året (mio. kr.) Kilde: Betalingsbalancestatistikken, kapitalbalancen over for udlandet ---------- kfibo1 Korrektionsfaktor for forhold ml. sektor og erhverv i fIbo1-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kfibp Korrektionsfaktor i fIb{j}-relationerne Beregning: Jf. relation ---------- kfibp1 Korrektionsfaktor for dataforskel ml. sum over erhverv og aggregat i fIbp1-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kfime Korrektionsfaktor i ligning for fIme Kilde: Notat DGR 02.01.02 ---------- kfimk Korrektionsfaktor for investeringer i værdigenstandes andel af fImp Beregning: Jf. relation ---------- kfimo1 Korrektionsfaktor for forhold ml. sektor og erhverv i fImo1-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kfimp1 Korrektionsfaktor for dataforskel ml. sum over erhverv og aggregat i fImp1-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kfm7yim Korrektionsfaktor for investeringer i skibe, fly og boreplatforme hidrørende fra import Beregning: kfm7yim=fm7yim/fImp1 ---------- kfmz{i} i=0,1,2,3q,5,6m,6q,7b,7q,8,s Input-output teknisk korrektionsfaktor for udviklingen i fMz{i} Beregning: Jf. relation ---------- kfvmo Målsætning for offentlig fordringserhvervelse ved brug af offentlig reaktionsfunktion ---------- kfvmo{i} i=0,1,2,3 Korrektionsfaktorer for tidsprofil ved brug af offentlig reaktionsfunktion ---------- kfXa invers marginal profitrate i a-erhvervet Beregning: kfXa=pwaqw/pnE0 ---------- kiku Korrektionsfaktor i iku-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kiok1 Korrektionsfaktor for amter og kommuners andel af Io1 (offentlige investeringer) (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- kip korrektionsfaktor i Iph-relationen Kilde: residualberegnet jf. relation ---------- kiph korrektionsfaktor i Iph-relationen Kilde: residualberegnet jf. relation ---------- kiv Korrektionsfaktor for Iv-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kivo Korrektionsfaktor for afskrivninger i Yfo-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kivo1 Korrektionsfaktor for Ivo1-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kivok1 Korrektionsfaktor for amter og kommuners andel af Ivo1 (offentlige afskrivninger) (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- kiw Hjælpevariabel i iwbze-relationen ---------- kiwbdm Korrektionsfaktor i iwbdm-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kiwpp Korrektionsfaktor i iwpp-relationen Kilde: residualberegnet jf. relation ---------- kkp Modelteknisk korrektionsfaktor til priser på endelig anvendelse Kilde: Notat JAO 02.06.94; udgangsværdi=1 ---------- klohh Omregningsfaktor i fYfo-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kl{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Korrektionsfaktor i Yw{j}-relationen Beregning: kl{j}=1000*Yw{j}/(lnak1*Hgn*Qw{j}) ---------- kl{j}1 j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Korrektionsfaktor i Yw{j}-relationen Beregning: kl{j}1 = 1000*Yw{j}/(lnakk*Hgn*Qw{j}) ---------- kpes{i} i=q,s korrektionsfaktor i pes{i}-relationen ---------- kpe{i} i=1,2,3,5,6,7q,8,s,t Korrektionsfaktor i pe{i}-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kphkg Omregningsfaktor mellem kontantpris på huse og grunde Beregning: kphkg=phk/phgh ---------- kphv Korrektionsfaktor i phv-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kphv1 Korrektionsfaktor i phv1-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kpibm Korrektionsfaktor for investeringspriser i I-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kpibp Korrektionsfaktor for forhold ml. erhverv og sektor i pibp-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kpib{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Korrektionsfaktor i uib{j}-relationen Beregning: kpib{j}=pib{j}/pibp ---------- kpimp Korrektionsfaktor for forhold ml. erhverv og sektor i pimp-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kpim{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Korrektionsfaktor i uim{j}-relationen Beregning: kpim{j}=pim{j}/pimp ---------- kpm{i} i=3k,3q Korrektionsfaktor i pm{i}-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kpnc{i} i=f,n,i,e,g,b,v,h,k,s,o Korrektionsfaktor i pnc{i}-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kpne{i} i=0,7y Korrektionsfaktor i pne{i}-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kpnib Korrektionsfaktor i pnib-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kpnibh Korrektionsfaktor for forhold ml. sektorpris og aggregeret pris i pnibh-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kpnib{i} i=p,o Korrektionsfaktor for forhold ml. pris på private bygn. inv. og aggregeret pris for type {i} i pnib{j}1-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kpnim Korrektionsfaktor i pnim-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kpnim{i} i=p,o Korrektionsfaktor for forhold ml. pris på private mask. inv. og aggregeret pris for type {i} i pnim{j}1-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kpnv{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Korrektionsfaktor i V{j}-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kpve{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Korrektionsfaktor i pve{j}-relationen Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- kpxh Korrektionsfaktor i pxh-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kpyqi Korrektionsfaktor i pyqi-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kqo1 Korrektionsfaktor for forhold ml. sektor og erhverv i Qo1 relation Beregning: Qo1/Qo ---------- kqyfn Timeproduktivitet i fremstillingsvirksomhed (1990-kr./time) Beregning: Jf. relation ---------- kqyfnl Timeproduktivitet i fremstillingsvirksomhed, excl. ne og ng, til brug i lønrelation (1990-kr./time) Beregning: kqyfnl = (fyfnf+fyfnn+fyfnb+fyfnk+fyfnm+fyfnq+fyfnt)/(hqnf+hqnn+hqnb+hqnk+hqnm+hqnq+hqnt) ---------- krea0 Pengeinstitutternes placeringsandel ved overskridelse af basisstigningstakten Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1989, s. 29 ---------- krea1 Basisstigningstakt for indlån i pengeinstitutterne Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1989, s. 29 ---------- krea2 Hjælpevariabel i Wnbz-relationen til neutralisering af likviditetseffekten fra betalingsbalancens løbende poster ---------- krea3 Hjælpevariabel i Wnbz-relationen til neutralisering af likviditetseffekten fra betalingsbalancens kapitalposter ---------- krea4 Hjælpevariabel i iwnz- og iwmm-relationerne, normalt = 0 ---------- krea5 Hjælpevariabel i Wzbg-relationen til neutralisering af likviditetseffekten fra statens nettofordringserhvervelse ---------- krea6 Hjælpevariabel i Wflg-relationen ---------- ksaqwy Korrektionsfaktor for dagpengemodtagere mv. i Saqwy-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksda Korrektionsfaktor i Sda-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksda1 Korrektionsfaktor i Sda-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksda2 Korrektionsfaktor i Sda-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksdas Korrektionsfaktor i Ysrs-relationen vedr. arbejdsmarkedsbidrag Kilde: Skattestatistik og NR, jf. notat TMK 18.06.97 ---------- ksdas1 Korrektionsfaktor i Ysp-relationen vedr. fradrag fra arbejdsmarkedsbidrag Kilde: Skattestatistik og NR, jf. notat TMK 18.06.97 ---------- ksdkk Korrektionsfaktor for amter og kommuners andel af Sdk (kildeskatter) (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- ksdp Korrektionsfaktor i Sdp1-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksdr Korrektionsfaktor i Sdr-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksdra Korrektionsfaktor i Sdra-relation Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksdrdmp Korrektionsfaktor i Sdrdmp-relation Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksdrh Korrektionsfaktor i Sdrh-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksdrld Korrektionsfaktor i Sdrld-relation Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksdrp Korrektionsfaktor i Sdrp-relation Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksdrp1 Korrektionsfaktor i Sdrp-relation Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksdrpp Korrektionsfaktor i Sdrpp-relation Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksdrqwm Korrektionsfaktor i Sdrqwm-relation Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksdrsp Korrektionsfaktor i Sdrsp-relation Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksdsbk Korrektionsfaktor i Sdsbk-relationen Kilde: Notat SBO 17.05.95, tabel 9 ---------- ksdsbk1 Korrektionsfaktor i Sdsbk-relationen Kilde: Notat THV 13.09.01, tabel 2 ---------- ksdsr Korrektionsfaktor i Sdsr-relationen Kilde: Notat SBO 17.05.95, tabel 6 ---------- ksdsr1 Korrektionsfaktor i Sdsr-relationen Kilde: Notat THV 13.09.01, tabel 3 ---------- ksiafok Korrektionsfaktor for amter og kommuners andel af Siafo (afgifter) (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- ksipur Korrektionsfaktor i Sipur-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksipur1 Korrektionsfaktor i Sipur1-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksiqab Korrektionsfaktor i Siqab-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksiqam Korrektionsfaktor i Siqam-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksiqo1 Korrektionsfaktor for indirekte ikke-varefordelte skatter i Ywo1-relationen Beregning: Jf. relation ---------- ksisuokk Korrektionsfaktor for amter og kommuners andel af Sisuo (subsidier) (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- kssy Korrektionsfaktor i Ssy-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kssy1 Korrektionsfaktor i Ssys-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kssya Korrektionsfaktor i Ssya-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kssyej Korrektionsfaktor i Ssyej-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kssyp Korrektionsfaktor i Ssysp-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- Kssyv Korrektionsfaktor i ssyv-relationen Kilde: Jf. relation ---------- ktaoer Korrektionsfaktor i Taoer-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ktaoos Korrektionsfaktor i Tasoon-relationen Beregning: ktaoos = Taoos/(-0.8*(Tasir+Safma+Safme)) ---------- Ktaqwul Korrektionsfaktor i Saqw1-relation Kilde: Beregning jf. notat tmk ---------- ktasir Korrektionsfaktor i Tasir-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ktasoo Korrektionsfaktor i Tasoon-relationen Beregning: ktasoo = Tasoo/(Tyd+Tysae+Typlg) ---------- ktbhsk1 Indbetalingsandel, engangs ydelser, kollektive ordninger Kilde: residualberegnet jf. relation Tbhsk ---------- ktbhsl1 Indbetalingsandel, løbende ydelser, kollektive ordninger Kilde: residualberegnet jf. relation Tbhsl ---------- ktbhsp korrektionsfaktor i Tbhsp-relationen Kilde: residualberegnet jf. relation ---------- ktffpn Korrektionsfaktor i Tffpn-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ktii Korrektionsfaktor i Tii-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ktimp Korrektionsfaktor i Timp-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ktipphpp korrektionsfaktor i Tipphpp-relationen Kilde: residualberegnet jf. relation ---------- ktippp Korrektionsfaktor i Tippp-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ktippps Korrektionsfaktor i Tippps-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ktippps1 Korrektionsfaktor i Tippps-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ktopk Korrektionsfaktor i Topk-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ktopl Korrektionsfaktor i Topl-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ktops Korrektionsfaktor i Ysrs-relationen vedr. pensioner Kilde: Skattestatistik og NR, jf. notat TMK 18.06.97 ---------- ktops1 Korrektionsfaktor i Ysp-relationen vedr. fradrag for pensionerordninger Kilde: Skattestatistik og NR, jf. notat TMK 22.06.99 ---------- ktphi korrektionsfaktor i Tffpi-relationen Kilde: residualberegnet jf. relation ---------- ktphu korrektionsfaktor i Tffpu-relationen Kilde: residualberegnet jf. relation ---------- ktqwmu Udbetalingsandel, den midlertidige pensionsordning Kilde: residualberegnet jf. relation Tqwmu ---------- ktsds Omregningsfaktor fra aconto skattesats til restskattesats for selskabs Kilde: Skatter og afgifter 2002, s. 119, samt http://www.skat.dk/tal/satser/skat-selskabsskat.php3 § 30 A stk.1 ---------- ktsy1 Korrektionsfaktor til personfradrag Kilde: MISKMASK, jf. notat AO 30.11.90 ---------- ktsyp{i} i=2,3,4 Korrektionsfaktor til {i}. grænse for tillægsskat, ADAM december 1999 Beregning: MISKMASK ---------- ktsy{i} i=2,3,4 Korrektionsfaktor til {i}. grænse på statsskatteskalaen Kilde: MISKMASK, jf. notat AO 30.11.90 ---------- ktykk Korrektionsfaktor for amter og kommuners andel af Tyk (kontanthjælp) (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- ktypr Korrektionsfaktor i Typr-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ktypr1 Korrektionsfaktor i Typri-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ktypshp korrektionsfaktor i Typshp-relationen Kilde: residualberegnet jf. relation ---------- ktypw Udbetalingsandel, ATP-ordningerne Kilde: residualberegnet jf. relation Typw ---------- kusy1 Korrektionsfaktor i Usy-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kve{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Modelteknisk korrektionsfaktor til i-o koefficienter for energiforbrug Beregning: Jf. relation ---------- kvhstk Effekten på fyfa af vhstk (mio.kr.,95) Kilde: Jf. notat EBJ 06.09.01 ---------- kvm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Modelteknisk korrektionsfaktor til i-o koefficienter for materialeforbrug Beregning: Jf. relation ---------- kvo1 Korrektionsfaktor for forhold ml. sektor og erhverv i Vo1 relation Beregning: Vo1/Vo ---------- kwabz Korrektionsfaktor i Wabz-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kwblpwpb Korrektionsfaktor i Wblp-relationen for nettoobligationsbeholdningens påvirkning af lån i pengeinstitutter, normalt = 0 ---------- kwbr Kurs for realkreditobligationer Beregning: Jf. relation ---------- kwfga Afdragsandelen for statens udenlandske lån Beregning: kwfga=Wfga/Wflkg ---------- kwfgdm Hjælpevariabel i iwbu-relationen Beregning: kwfgdm=Wflkgdm/(Wflkgud+Wflkgdm) ---------- kwfgud Hjælpevariabel i iwbu-relationen Beregning: kwfgud=Wflkgud/(Wflkgud+Wflkgdm) ---------- kwflkg Korrektionsfaktor i Wflkg-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kwo Korrektionsled i relationen for ØMU-gæld Beregning: Jf. relation ---------- kwobz Andel af statsobligationer i offentlige fonde Kilde: NR, fx SE 2001:16, oversigtstabel 3, Obligationer, staten ---------- kwomu residualled i relationen for Wzzomu residualberegnet fra relation ---------- kwosfp Andel af statsobligationer i den sociale pensionsfond Kilde: Nationalbanken, Statsfinanser og Statsgæld, Tabel 104a (som andel af Wspbz) ---------- kwpb Kurs for obligationsbeholdninger (Wpbkz og Wabk) Beregning: Jf. relation ---------- kwpbu Kurs for obligationsbeholdning (Wbbzk) Beregning: Jf. relation ---------- kwpmwpb Korrektionsfaktor i Wpm-relationen for nettoobligationsbeholdningens påvirkning af pengeefterspørgslen, normalt = 0 ---------- kxo1 Korrektionsfaktor for den offentlige sektors leverancer i Xo1 relation Beregning: Jf. relation ---------- kyas Korrektionsfaktor i Yas-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyas1 Korrektionsfaktor i Yas-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyas2 Korrektionsfaktor i Yas-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyfqi Korrektionsfaktor i Yfqi-relationen for definitionsforskelle mellem Tibn og Yfqi (fx fordelte emissionskurstab) Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyl3s Korrektionsfaktor i Ysrs-relationen vedr. 3 pct. fradrag Kilde: Skattestatistik og NR, jf. notat TMK 18.06.97 ---------- kyl3s1 Korrektionsfaktor i Ysp-relationen vedr. 3 pct. fradrag Kilde: Skattestatistik og NR, jf. notat TMK 18.06.97 ---------- kylws Korrektionsfaktor i Ysrs-relationen vedr. lønmodtagerfradrag Kilde: Skattestatistik og NR, jf. notat TMK 18.06.97 ---------- kyrp Korrektionsfaktor i Yrp-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyrp1 Korrektionsfaktor i Yrp-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyrphs Korrektionsfaktor i Yrphs-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyrphs Korrektionsfaktor i Yrphs-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyrphs1 Korrektionsfaktor i Yrphs-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyrpss Korrektionsfaktor i Yrpss-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyrpss1 Korrektionsfaktor i Yrpss-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyrpss2 Korrektionsfaktor i Yrpss-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyspps Korrektionsfaktor i Yspps-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyspqws Korrektionsfaktor i Yspqws-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kysprs Korrektionsfaktor i Ysp-relationen vedr. resterende personlig indkomst Beregning: Residual, jf. relation ---------- kysprs1 Korrektionsfaktor i Ysp-relationen vedr. resterende personlig indkomst Beregning: Residual, jf. relation ---------- kysp{i} i = 1,2,3 Korrektionsfaktor i Ysp{i}-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kysrs Korrektionsfaktor i Ysrs-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kysrs1 Korrektionsfaktor i Ys-relationen vedr. resterende skattepligtig indkomst Beregning: Residual, jf. relation ---------- kysrs2 Korrektionsfaktor i Ys-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kys{i} i = k,1,2,3,4 Korrektionsfaktor i Ys{i}-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kywqf Korrektionsfaktor til Ywqf i Siqam-relationen Kilde: Regler ---------- la Implicit timeløn i erhverv a (kr.) Beregning: la=1000*(Ywa + 0.00*Siqam + 0.02*Siqu)/(Qwa*Hgn) ---------- lah Hjælpevariabel for årsløn (kr.) Beregning: lah=lna¨Ha ---------- lah1 Hjælpevariabel for årsløn (kr.) Beregning: lah1 = lna1¨Ha ---------- lb Implicit timeløn i erhverv b (kr.) Beregning: lb=1000*(Ywb + 0.00*Siqam + 0.08*Siqu)/(Qwb*Hgn) ---------- le Implicit timeløn i erhverv e (kr.) Beregning: le=1000*(Ywe + 0.00*Siqam + 0.00*Siqu)/(Qwe*Hgn) ---------- lh Implicit timeløn i erhverv h (kr.) Beregning: lh=1000*(Ywh + 0.03*Siqam + 0.01*Siqu)/(Qwh*Hgn) ---------- lih Timeløn for arbejdere i industri og håndværk (kr.) Kilde: St.Å. 1995, tabel 231, gennemsnitlig timefortjeneste tilsammen ---------- lisa Løntal til brug ved reguleringer (kr.) Beregning: lisa=lih[-2]¨Ha[-2] ---------- lna Gennemsnitlig timeløn for arbejdere i industrien (kr.) Kilde: Industristatistik 1988, tabel 2.01, løbenr.2+3, (kol. 14)/(kol. 11) ---------- lna1 Gennemsnitlig timeløn for arbejdere i industrien, excl. ATP-bidrag (kr.) Beregning: lna1 = lnap-taqwh ---------- lnahk Gennemsnitlig bruttoløn pr. år for heltidsbeskæftigede arbejdere i industrien (kr.) Beregning: Jf. relation ---------- lnahk1 Gennemsnitlig bruttoløn pr. år for heltidsbeskæftigede arbejdere i industrien (kr.) Beregning: lnahk1 = lnak2*Hgn/(1-bqn/2) ---------- lnak Timeløn for industriens arbejdere, inkl. alle indirekte omkostninger (kr.) Beregning: Jf. relation ---------- lnak1 Timeløn for industriens arbejdere, inkl. ind. omk. som indgår i lønsummerne (kr.) Beregning: Jf. relation ---------- lnak2 Timeløn for industriens arbejdere, inkl. alle indirekte omkostninger (kr.) Beregning: lnak2 = lnakk + (tqu+tiqab)*(1-bqn/2)/Hgn ---------- lnakk Timeløn for industriens arbejdere, inkl. ind. omk. som indgår i lønsummerne (kr.) Beregning: lnakk = lna1 + taqwh + (taqp+tadf)*(1-bqn/2)/Hgn ---------- lnap Gennemsnitlig timeløn for arbejdere i industrien, inkl. ATP-bidrag (kr.) Kilde: Niveau (1996): Løn- og indkomststat., 1998:2B, udvikling: Konjunkturstat. tab. 23 (industri) tidligere: Industristatistik 1988, tabel 2.01, løbenr.2+3, (kol. 14)/(kol. 11) og S.M. ---------- lnat Timeløn (i DEM) for industriarbejdere i Tyskland, indeks Kilde: DSTB s7011602160 ---------- lnb Implicit timeløn i erhverv nb (kr.) Beregning: lnb=1000*(Ywnb + 0.00*Siqam + 0.02*Siqu)/(Qwnb*Hgn) ---------- lne Implicit timeløn i erhverv ne (kr.) Beregning: lne=1000*(Ywne + 0.00*Siqam + 0.01*Siqu)/(Qwne*Hgn) ---------- lnf Implicit timeløn i erhverv nf (kr.) Beregning: lnf=1000*(Ywnf + 0.00*Siqam + 0.04*Siqu)/(Qwnf*Hgn) ---------- lng Implicit timeløn i erhverv ng (kr.) Beregning: lng=1000*(Ywng + 0.00*Siqam + 0.00*Siqu)/(Qwng*Hgn) ---------- lnk Implicit timeløn i erhverv nk (kr.) Beregning: lnk=1000*(Ywnk + 0.00*Siqam + 0.03*Siqu)/(Qwnk*Hgn) ---------- lnm Implicit timeløn i erhverv nm (kr.) Beregning: lnm=1000*(Ywnm + 0.00*Siqam + 0.09*Siqu)/(Qwnm*Hgn) ---------- lnn Implicit timeløn i erhverv nn (kr.) Beregning: lnn=1000*(Ywnn + 0.00*Siqam + 0.01*Siqu)/(Qwnn*Hgn) ---------- lnq Implicit timeløn i erhverv nq (kr.) lnq=1000*(Ywnq + 0.00*Siqam + 0.06*Siqu)/(Qwnq*Hgn) ---------- lnt Implicit timeløn i erhverv nt (kr.) Beregning: lnt=1000*(Ywnt + 0.00*Siqam + 0.01*Siqu)/(Qwnt*Hgn) ---------- lo Implicit timeløn i erhverv o (kr.) Beregning: lo=1000*(Ywo + 0.00*Siqam + 0.21*Siqu)/(Qwo*Hgn) ---------- loh Gennemsnitlig nettoløn pr. år for heltidsbeskæftigede offentligt ansatte (kr.) Beregning: loh=lohk-(taqw+taqo+2/3¨ tqu+tdu) ---------- loh1 Gennemsnitlig nettoløn pr. år for heltidsbeskæftigede offentligt ansatte (kr.) Beregning: loh1 = lohkk - taqw - taqo - tdu ---------- lohk Gennemsnitlig årsløn for offentligt ansatte, inkl. alle indirekte omkostninger (kr.) Beregning: Jf. relation ---------- lohk1 Gennemsnitlig årsløn for offentligt ansatte, inkl. indirekte omkostninger, der indgår i lønsummer (kr.) Beregning: lohk=Ywo/((Qwo¨(1-bqo/2))¨.001) ---------- lohk2 Gennemsnitlig årsløn for offentligt ansatte, inkl. alle indirekte omkostninger (kr.) Beregning: lohk2 = lohk2 + 2/3tqu + tiqab ---------- lohkk Gennemsnitlig årsløn for offentligt ansatte, inkl. indirekte omkostninger, der indgår i lønsummer (kr.) Beregning: lohkk = Ywo/((Qwo¨(1-bqo/2))¨.001) ---------- lqf Implicit timeløn i erhverv qf (kr.) Beregning: lqf=1000*(Ywqf + 0.85*Siqam + 0.05*Siqu)/(Qwqf*Hgn) ---------- lqh Implicit timeløn i erhverv qh (kr.) Beregning: lqh=1000*(Ywqh + 0.00*Siqam + 0.13*Siqu)/(Qwqh*Hgn) ---------- lqq Implicit timeløn i erhverv qq (kr.) Beregning: lqq=1000*(Ywqq + 0.14*Siqam + 0.12*Siqu)/(Qwqq*Hgn) ---------- lqs Implicit timeløn i erhverv qs (kr.) Beregning: lqs=1000*(Ywqs + 0.00*Siqam + 0.01*Siqu)/(Qwqs*Hgn) ---------- lqt Implicit timeløn i erhverv qt (kr.) Beregning: lqt=1000*(Ywqt + 0.00*Siqam + 0.08*Siqu)/(Qwqt*Hgn) ---------- M Import af varer og tjenester i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.1, løbenr. 8 Identitet: M=Mv+Ms+Mt ---------- M0 Import af SITC 0 - næringsmidler, levende dyr (1960-) (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller; for foreløbige tal udenrigshandelsstatistik afstemt med samlet vareimport efter NR, jf. Mv ---------- M1 Import af SITC 1 - drikkevarer og tobak (1960-) (mio. kr.) Kilde: Som M0 ---------- M2 Import af SITC 2 og 4 - ubearbejdede varer, ikke spiselige, undt. brændsel, samt animalske og vegetabilske olier mv. (1960-) (mio. kr.) Kilde: Som M0 ---------- M3k Import af SITC 32 - kul og koks (1960-) (mio. kr.) Kilde: Som M0 ---------- M3q Import af rest af SITC 3, olieprodukter, el og gas (1960-) (mio. kr.) Kilde: Som M0 ---------- M3r Import af SITC 333 - råolie (1960-) (mio. kr.) Kilde: Som M0 ---------- M5 Import af SITC 5 - kemikalier (1960-) (mio. kr.) Kilde: Som M0 ---------- M6m Import af SITC 67-69, jern- og metalvarer (1960-) (mio. kr.) Kilde: Som M0 ---------- M6q Import af rest af SITC 6, andre bearbejdede varer (1960-) (mio. kr.) Kilde: Som M0 ---------- M7b Import af del af SITC 78, person- og lastbiler (1960-) (mio. kr.) Kilde: Som M0 ---------- M7q Import af rest af SITC 7, maskiner m.m. (mio. kr.) Kilde: Som M0 ---------- M7y Import af del af SITC 79 - skibe, fly og boreplatforme (CCCN 88.02.150-490, 89.01.201-630 og 89.03.191) (mio. kr.) Kilde: Som M0 ---------- M8 Import af SITC 8 og 9 - andre færdigvarer plus diverse (1960-) (mio. kr.) Kilde: Som M0 ---------- Ms Import af øvrige tjenester (mio. kr.) Kilde: NR, (tabel 3.1, årets priser, løbenr. 10) - Mt ---------- Mt Turistudgifter (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgruppe 9990 ---------- Mv Vareimport i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.3, løbenr. 12 (se tillige tabel 3.1, løbenr. 9) Identitet: Mv=M0+M1+M2+M3k+M3r+M3q+M5+M6m+M6q+M7b+M7y+M7q+M8 ---------- nbs Antallet af boliger under opførelse med offentlig støtte (stk.) Kilde: Byggestatistik, arbejdsmateriale ---------- nhl Gennemsnitlig forventet levetid for personer over 64 år Kilde: Egne beregninger, DS befolkningsstatistik ---------- nwbr Gennemsnitlig restløbetid for realkreditobligationer (år) Kilde: Arbejdsnotat nr. 24, s. 90 ff ---------- nwpb Gennemsnitlig restløbetid for obligationsbeholdninger (Wpbkz og Wabk) (år) Kilde: Arbejdsnotat nr. 24, s. 90 ff ---------- pcb Prisen på Cb (1995=1) Beregning: pcb=Cb/fCb ---------- pce Prisen på Ce (1995=1) Beregning: pce=Ce/fCe ---------- pcf Prisen på Cf (1995=1) Beregning: pcf=Cf/fCf ---------- pcg Prisen på Cg (1995=1) Beregning: pcg=Cg/fCg ---------- pcgbk Prisen på privatforbrug af transport (1995=1) Beregning: Jf. relation ---------- pcgk Pris på Cgk (1995=1) Beregning: Jf. relation ---------- pch Prisen på Ch (1995=1) Beregning: pch=Ch/fCh ---------- pch1 Pris på boligforbrug, med opdeling på ejer/lejer (1995=1) Beregning: Jf. relation ---------- pche Pris på boligforbrug, ejere (1995=1) Kilde: Notat, JAO, 28. november 2001 ---------- pchl Pris på boligforbrug, lejere (1995=1) Kilde: Notat, JAO, 28. november 2001 ---------- pci Prisen på Ci (1995=1) Beregning: pci=Ci/fCi ---------- pck Prisen på Ck (1995=1) Beregning: pck=Ck/fCk ---------- pcn Prisen på Cn (1995=1) Beregning: pcn=Cn/fCn ---------- pcnt Prisen (i DEM) på nydelsesmidler i Tyskland (1995=1) Kilde: Statistisches Jahrbuch 1988, tabel 22.13.1, Getränke, Tabakwaren ---------- pco Prisen på Co (1995=1) Beregning: pco=Co/fCo ---------- pcp Prisen på Cp (1995=1) Beregning: pcp=Cp/fCp ---------- pcp4v Prisudtryk for Cp4 sammenvejet med laggede mængder Beregning: Jf. relation, dog er pcp4v=pcp¨pcp4v(1954)/pcp(1954) før 1954 ---------- pcp4v1 Prisudtryk for forbrugsfunktion (1995=1) Beregning: Jf. relation, samt notat JAO 20.11.01 ---------- pcp4xh Prisen på Cp4xh (1995=1) Beregning: pcp4xh=Cp4xh/(fCp4-fCh) ---------- pcp4xhv Prisudtryk for Cp4xh sammenvejet med laggede mængder (1995=1) Beregning: Jf. relation, samt notat JAO 20.11.01 ---------- pcpn Prisvariabel i tsdr-relationen (1995=1) Beregning: Jf. relation ---------- pcpt Tysk forbrugerprisindeks (1995=1) Kilde: International Financial Statistics, landeafsnit, serie 64 ---------- pcrs Indeks til regulering af progressionsgrænser Beregning: pcrs=lisa/76816.484 ---------- pcrs1 Indeks til regulering af progressionsgrænser Kilde: Økonomisk Oversigt, dog før 1990 jf notat aji 14.09.99 ---------- pcrs1e Udgangsskøn for pcrs1 ---------- pcrse Udgangsskøn for pcrs ---------- pcs Prisen på Cs (1995=1) Beregning: pcs=Cs/fCs ---------- pct Prisen på Ct (1995=1) Beregning: pct=Ct/fCt ---------- pcv Prisen på Cv (1995=1) Beregning: pcv=Cv/fCv ---------- pe Prisen på E (1995=1) Beregning: pe=E/fE ---------- pe0 Prisen på E0 (1995=1) Beregning: pe0=E0/fE0 ---------- pe1 Prisen på E1 (1995=1) Beregning: pe1=E1/fE1 ---------- pe2 Prisen på E2 (1995=1) Beregning: pe2=E2/fE2 ---------- pe3 Prisen på E3 (1995=1) Beregning: pe3=E3/fE3 ---------- pe5 Prisen på E5 (1995=1) Beregning: pe5=E5/fE5 ---------- pe6 Prisen på E6 (1995=1) Beregning: pe6=E6/fE6 ---------- pe7q Prisen på E7q (1995=1) Beregning: pe7q=E7q/fE7q ---------- pe7y Prisen på E7y (1995=1) Beregning: pe7y=E7y/fE7y ---------- pe8 Prisen på E8 (1995=1) Beregning: pe8=E8/fE8 ---------- peesq konkurrentpris på markedet for esq. Sættes historisk lig pesq ---------- pee{j} j=0,1,2,5,6,7q,8,t Sammenvejet konkurrentprisudtryk for eksportgruppe {j} (1995=1) Kilde: OECD outlook 57 og nyere og udenrigshandelsdata, jf. Notat JAO, AMB, TMK 05.09.95 ---------- pes Prisen på Es (1995=1) Beregning: pes=Es/fEs ---------- pEsq Prisen på Esq (1995=1) Beregning: pEsq=Esq/fEsq ---------- pEss Prisen på Ess (1995=1) Beregning: pEss=Ess/fEss ---------- pet Prisen på Et (1995=1) Beregning: pet=Et/fEt ---------- pev Prisen på Ev (1995=1) Beregning: pev=Ev/fEv ---------- phgk Kontantprisen på byggegrunde (1995=1) Kilde: Ejendomssalg, Statsskattedirektoratet ---------- phk Kontantprisen på enfamiliehuse (1995=1) Kilde: Som phgk ---------- phv Vurderingsprisen for huse, der danner grundlag for beregning af lejeværdi (1995=1) Kilde: Arbejdsnotat nr. 24, s. 169, se også notat jao 28. november 2001 ---------- phv1 Vurderingsprisen for huse, der danner grundlag for beregning af lejeværdi (1995=1) Kilde: Indeks for udviklingen i ejendomsværdier for identiske ejendomme, enfamliehuse. Statistsik tiårsoversigt 2001 s. 79 ---------- pi Prisen på I (1995=1) Beregning: pi=I/fI ---------- pib Prisen på Ib (1995=1) Beregning: pib=Ib/fIb ---------- pibo1 Prisen på Ibo1 (1995=1) Beregning: pibo1=Ibo1/fIbo1 ---------- pibp Prisen på bygnings- og anlægsinvesteringer i private erhverv (1995=1) Beregning: pibp=Ibp/fIbp ---------- pibp1 Prisen på Ibp1 (1995=1) Beregning: pibp1=Ibp1/fIbp1 ---------- pib{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Prisen på fIb{j} (1995=1) Beregning: pib{j}=Ib{j}/fIb{j} ---------- pif Prisen på If (1995=1) Beregning: pif=If/fIf ---------- pil Prisen på Il (1995=1) Beregning: pil=Il/fIl ---------- pim Prisen på Im (1995=1) Beregning: pim=Im/fIm ---------- pimo1 Prisen på Imo1 (1995=1) Beregning: pimo1=Imo1/fImo1 ---------- pimp Prisen på maskininvesteringer i private erhverv (1995=1) Beregning: pimp=Imp/fImp ---------- pimp1 Prisen på Imp1 (1995=1) Beregning: pimp1=Imp1/fImp1 ---------- pim{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Prisen på fIm{j} (1995=1) Beregning: pim{j}=Im{j}/fIm{j} ---------- pit Prisen på It (1995=1) Beregning: pit=It/fIt ---------- piv Prisen på Iv (1995=1) Beregning: piv=Iv/fIv ---------- piy Prisen på Iy (1995=1) Beregning: piy=Iy/fIy ---------- pkle{j} j=a,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qf,qq,o Relativ pris i energirelationerne, sammenvejer uim{j}, l{j} og pve{j} (1995=1) Beregning: Jf. notat LNI23502 ---------- pkzne Prisen på fKzne Beregning: Tørnqvistprisindeks ---------- pm Prisen på M (1995=1) Beregning: pm=M/fM ---------- pm0 Prisen på M0 (1995=1) Beregning: pm0=M0/fM0 ---------- pm1 Prisen på M1 (1995=1) Beregning: pm1=M1/fM1 ---------- pm2 Prisen på M2 (1995=1) Beregning: pm2=M2/fM2 ---------- pm3k Prisen på M3k (1995=1) Beregning: pm3k=M3k/fM3k ---------- pm3q Prisen på M3q (1995=1) Beregning: pm3q=M3q/fM3q ---------- pm3r Prisen på M3r (1995=1) Beregning: pm3r=M3r/fM3r ---------- pm5 Prisen på M5 (1995=1) Beregning: pm5=M5/fM5 ---------- pm6m Prisen på M6m (1995=1) Beregning: pm6m=M6m/fM6m ---------- pm6q Prisen på M6q (1995=1) Beregning: pm6q=M6q/fM6q ---------- pm7b Prisen på M7b (1995=1) Beregning: pm7b=M7b/fM7b ---------- pm7q Prisen på M7q (1995=1) Beregning: pm7q=M7q/fM7q ---------- pm7y Prisen på M7y (1995=1) Beregning: pm7y=M7y/fM7y ---------- pm8 Prisen på M8 (1995=1) Beregning: pm8=M8/fM8 ---------- pms Prisen på Ms (1995=1) Beregning: pms=Ms/fMs ---------- pmt Prisen på Mt (1995=1) Beregning: pmt=Mt/fMt ---------- pmv Prisen på Mv (1995=1) Beregning: pmv=Mv/fMv ---------- pn{j} j=cf,cn,ci,ce,cg,cb,cv,ch,ck,cs,im,ib,imp1,ibp1,ibh,imo1,ibo1,il,e0,e7y,vo Nettopris vedrørende p{j} Beregning: Jf. rapport nr. 4, s. 6.15, bcx, fx pncf=(Cf-Sipf-Sigf)/fCf ---------- ptty Indeks til regulering af overførselsindkomster Beregning: ptty=ptty[-1]*(lisa+lisa[-1])*(1-tsda)/(1-tsda[-1]), dog før 1994: ptty=0.5*(lisa+lisa[-1])/73401.391 ---------- ptty1 Indeks til regulering af overførselsindkomster Kilde: Økonomisk Oversigt, før 1990 jf. notat aji 14.09.99 ---------- pve{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Prisen på Ve{j} Beregning: pve{j}=Ve{j}/fVe{j} ---------- pvm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Prisen på Vm{j} Beregning: pvm{j}=Vm{j}/fVm{j} ---------- pv{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Prisen på V{j} (1995=1) Beregning: pv{j}=V{j}/fV{j}; (bemærk pvo=pvo) ---------- pwne1 CES prisindeks for fVene og fKzne Beregning: Jf. relation ---------- pwneve Faktiske energiomkostninger pr. produceret enhed i ne erhvervet Beregning: Jf. relation ---------- pw{j}nv j=nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qq Nødvendige variable enhedsomkostninger Beregning: Jf. relation, Notat MMP 01.08.97 ---------- pw{j}vl j=nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qq Nødvendige lønomkostninger pr. produceret enhed Beregning: Jf. relation ---------- pw{j}vv j=nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qq Nødvendige materiale- og energiomkostninger pr. produceret enhed Beregning: Jf. relation ---------- pw{j}w j=ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qf,qq Optimale langsigtede enhedsomkostninger Beregning: Jf. relation, Notat MMP 01.08.97 ---------- pw{j}w j=a,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qf,qq Optimale langsigtede enhedsomkostninger Beregning: Jf. relation, Notat MMP 01.08.97 ---------- pw{j}wv j=qf Ønskede/optimale/langsigtede variable enhedsomkostninger Beregning: Jf. relation ---------- pw{j}wv j=ne,qf Ønskede/optimale/langsigtede variable enhedsomkostninger Beregning: Jf. relation ---------- px Prisen på X (1995=1) Beregning: px=X/fX ---------- pxm{i} i=0,1,2,5,6q,7q,8 Prisudtryk i fMz{i}-relationen Beregning: Jf. relation ---------- pxn Prisen på Xn (1995=1) Beregning: pxn=Xn/fXn ---------- pxq Prisen på Xq (1995=1) Beregning: pxq=Xq/fXq ---------- px{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Prisen på produktionsværdi i erhverv {j} (1995=1) Beregning: px{j}=X{j}/fX{j} ---------- px{j}w j=ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qf,qt,qq Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i px{j}-relation (1995 tæt på 1) Beregning: Jf. relation ---------- py Prisen på Y (1995=1) Beregning: py=Y/fY ---------- pyf Prisen på Yf (1995=1) Beregning: pyf=Yf/fYf ---------- pyfn Prisen på Yfn (1995=1) Beregning: pyfn=Yfn/fYfn ---------- pyfnl BVT-deflator for fremstillingserhverv excl. ne og ng, til brug i lønrelation (1995=1) Beregning: pyfnl = (yfnf+yfnn+yfnb+yfnk+yfnm+yfnq+yfnt)/(fyfnf+fyfnn+fyfnb+fyfnk+fyfnm+fyfnq+fyfnt) ---------- pyf{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Prisen på Yf{j} (1995=1) Beregning: pyf{j}=Yf{j}/fYf{j} ---------- pyqi Prisen på imputerede finansielle tjenester (1995=1) Beregning: pyqi=Yfqi/fYfqi ---------- pytr Prisen på Ytr (1995=1) Beregning: pytr=Ytr/fYtr ---------- pytr1 Prisen på Ytr1 (1980=1) Beregning: pytr/0.5076 ---------- Q Beskæftigede i alt (1000 pers.) Kilde: NR, tabel 3.14; før 1975 internt materiale Identitet: Q=sum af Q{j}, j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o,res ---------- Qmf Beskæftigede i arbejdsmarkedsforanstaltninger (1000 pers.) Kilde: AMFORA, Arbejdsmarked (St.E) 2000:24, tabel 1 ---------- Qmf1 Beskæftigede i arbejdsmarkedsforanstaltninger, eksklusive individuelle ordninger (1000 pers.) Kilde: AMFORA, Arbejdsmarked (St.E) 2000:24, tabel 1 ---------- Qn Beskæftigede lønmodt. i fremstillingserhvervene i alt (1000 pers.) Beregning: Qn=Qnf=Qng+Qne+Qnf+Qnn+Qnb+Qnm+Qnt+Qnk+Qnq ---------- Qo1 Beskæftigelse i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) (1000) Kilde: NR, tabel 3.14, memopost ---------- Qp1 Beskæftigede i privat SEKTOR (ikke identisk med private erhverv) (1000 pers.) Beregning: Q-Qo1 ---------- Qq Beskæftigede lønmodtagere i q-erhvervene i alt (1000 pers.) Beregning: Qq=Qqh+Qqs+Qqt+Qqf+Qqq ---------- Qres Residualbeskæftigelse, Qres=0 fra 1975 (1000 pers.) Beregning: Residual, jf. Q ---------- Qs Antal selvstændige i alt (1000 pers.) Kilde: NR, tabel 6.1 (se desuden notat PBR, TTH, KTH 09.04.93) ---------- Qsp Beskæftigede selvstændige i private erhverv (1000 pers.) Beregning: Sum over Qs{j}, j forskellig fra o ---------- Qs{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Antal selvstændige i erhverv {j} (1000 pers.) Kilde: NR, tabel 6.1 (se desuden notat PBR, TTH, KTH 09.04.93) ---------- Qw Beskæftigede lønmodtagere (1000 pers.) Beregning: Jf. relation ---------- Qwp Beskæftigede lønmodtagere i private erhverv (1000 pers.) Beregning: Sum over Qw{j}, j forskellig fra o ---------- Qw{j} j=a,e,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Antal lønmodtagere i erhverv {j} (1000 pers.) Beregning: Qw{j} = Q{j} ---------- Qw{j} j=ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b Antal lønmodtagere i erhverv {j} (1000 pers.) Beregning: Qw{j} = Q{j}a + Q{j}f ---------- Q{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Antal beskæftigede personer i alt i erhverv {j} (1000 pers.) Beregning: Q{j}=Qs{j}+Qw{j} ---------- Rlisa Lønstigningstakt; relativ ændring i lisa Beregning: Rlisa=(lisa/lisa[-1])-1 ---------- rofkb{j} j=a,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq Autokorrelationsparameter i fKb{j}-relationen Kilde: Notat MMP 13.06.97 ---------- rofkb{j} j=a,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq Autokorrelationsparameter i fKb{j}-relationen Kilde: Notat LBT 04.02.02 ---------- rofkm{j} j=a,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qq Autokorrelationsparameter i fKm{j}-relationen Kilde: Notat MMP 18.06.97 ---------- rohq{j} j=a,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qq Autokorrelationsparameter i HQ{j}-relationen Kilde: Notat MMP 18.06.97 ---------- Rpcp4v1e Forventet relativ ændring i pcp4v1 Beregning: Jf. relation ---------- Rpcp4ve Forventet relativ ændring i pcp4v (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- rpiboe Forventet stigning i pibo Beregning: Jf. relation ---------- rpibpe Forventet stigning i pibp Kilde: Notat LBT 04.02.02 ---------- rpib{j}e j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h Forventet stigning i pib{j} Beregning: Jf. relation ---------- rpim{j}e j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h Forventede stigning i pim{j} Beregning: Jf. relation ---------- rpim{j}e j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Forventet stigning i pim{j} Beregning: Jf. relation ---------- S Skatter og afgifter i alt (mio. kr.) Beregning: S=Sd+Siaf+Sa, jf. Skatter og afgifter 1995, tabel 2.4 og 2.6 ---------- Sa Andre skatter i alt (mio. kr.) Beregning: Sa=Sak+Sagb+Saso ---------- Saen Bidrag til sociale ordninger fra udlandet, netto (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.5 (12) - tabel 4.5 (35) ---------- Safm Sociale bidrag fra medlemmer til arbejdsløshedsforsikring og efterlønsordning (mio. kr.) Kilde: Safm = Safma + Safme Identitet: ---------- Safma Sociale bidrag fra medlemmer til arbejdsløshedsforsikring (mio. kr.) Kilde: Skatter of Afgifter, Tabel 2.6., løbenr. 3.1.1 ---------- Safme Sociale bidrag fra medlemmer til efterlønsordning (mio. kr.) Kilde: Skatter of Afgifter, Tabel 2.6., løbenr. 3.1.9 ---------- Sagb Obligatoriske gebyrer og bøder mv. (mio. kr.) Kilde: NR (ST.E) 1997:21, tabel 11, løbenr. 2 ---------- Sak Kapitalskatter (afgift af arv og gave) (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. II.12 ---------- Saqo Sociale bidrag til ATP fra offentlige arbejdsgivere (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 2.6, løbenr. 3.2.8 (siden januar 1992 := 0) ---------- Saqp Sociale bidrag fra arbejdsgivere til invalideforsikring og arbejdsløshedsforsikring (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 2.6, løbenr. 3.2.1 og 3.2.2 ---------- Saqw Sociale bidrag til ATP, særlig ATP-ordning og lønmodtagernes garantifond (mio. kr.) Beregning: Saqw = Saqw1 + Saqwy ---------- Saqw1 Sociale bidrag til ATP og lønmodtagernes garantifond (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Tabel 2.6., løbenr 3.1.3+3.1.4+3.2.5+3.2.8-10 ---------- Saqwy Sociale bidrag til særlig ATP-ordning (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Tabel 2.6., løbenr 3.1.8 ---------- Saso Obligatoriske bidrag til sociale ordninger i alt (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. II.7 Identitet: Saso=Safm+Saqw+Saqp+Saqo+Sasr ---------- Saso{i} i=o,s Obligatoriske bidrag til sociale ordninger i offentlig delsektor {i} (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2 og 3, løbenr. II.7 Identitet : Saso = Sasos + Sasoo ---------- Sasr Øvrige bidrag til sociale ordninger (mio. kr.) Beregning: Residual, jf. Saso ---------- Sb Egentlige forskudsskatter (mio. kr.) Beregning: Sb=Sba+Sbb+Sbu ---------- Sd Direkte skatter i alt (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, II.6 Identitet:Sd=Sdk+Sdu+Sda+Sdp+Sdv+Sds+Sdr ---------- Sda Arbejdsmarkedsbidrag (bruttoskat) (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 10, løbenr. B.1.1.2 ---------- Sdas Hjælpevariabel i Ysp-relationen, arbejdsmarkedsbidrag ved slutligningen (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.10, jf. notat tmk 22.06.99 ---------- Sden Løbende indkomst- og formueskatter mv. fra udlandet, netto (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.5 (11) - tabel 4.5 (34) ---------- Sdk Kildeskatter i alt (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1997 tabel 2.6, løbenr. 1.1.(1+2+3+5+6+7+8+10)+5.1.1 ---------- Sdk1 Kildeskatter i alt (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999 tabel 2.6, løbenr. 1.1.(1+2+3+4+5+6+7+8+10)+5.1.1 ---------- Sdkk Løbende indkomst- og formueskatter til samlet kommunal forvaltning og service. (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 4 , løbenr.II.6 Identitet: Sd = Sdss + Sdkk ---------- Sdp Andre personlige indkomstskatter (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995 tabel 2.6, løbenr. 1.1.4+1.1.9+1.1.11-16+1.3.2+5.1.2, jf. Sdk ---------- Sdp1 Andre personlige indkomstskatter (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999 tabel 2.6, løbenr. 1.1.9+1.1.11-16+1.3.2+5.1.2, jf. Sdk1 ---------- Sdpr Andre personlige indkomstskatter, resterende (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999 tabel 2.6, løbenr. 1.1.11-14+1.1.16+1.3.2+5.1.2, jf. Sdp1 ---------- Sdr Realrenteafgift (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 10, løbenr. B.1.3 ---------- Sdra Aktieafkastskat (mio. kr.) Kilde: ---------- sdraqwm Aktieafkastskat, den midlertidige pensionsordning Kilde:DMP, regnskab ---------- Sdrdmp Realrenteafgift, Den midlertidige pensionsordning (DMP) (mio. kr.) Kilde : DMP, regnskab ---------- Sdrld Realrenteafgift, Lønmodtagernes Dyrtidsfond (mio. kr.) Kilde : DS 5.kt. internt materiale ---------- Sdrp Realrenteafgift, privat sektor ekskl. LD og DMP (mio. kr.) Beregning: Sdrp=Sdr-Sdrld-Sdrqwm ---------- Sdrph Realrenteafgift for husholdninger (mio. kr.) Kilde : Skatter og afgifter 1997, tabel 2.6, løbenr. 1.3.1 ---------- Sdrpp Realrenteafgift, pensionskasser mv. (mio. kr.) Beregning: Sdrpp=Sdrp-Sdrph ---------- Sdrqwm Realrenteafgift, Den midlertidige pensionsordning (mio. kr.) Kilde : DMP, regnskab ---------- Sdrsp Realrenteafgift, Den særlige pensionsordning (SP) (mio. kr.) Kilde : ---------- Sds Selskabsskat mv. (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 10, løbenr.1.2 ---------- Sdsbk Selskabsskat for pengeinstitutterne (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 6.7, løbenr. 7, banker og sparekasser ---------- Sdsr Selskabsskat for øvrige erhverv (mio. kr.) Beregning: Sdsr=Sds-Sdsbk ---------- Sdss Løbende indkomst- og formueskatter til statslig forvaltning og service. (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2 , løbenr.II.6 Identitet: Sd = Sdss + Sdkk ---------- Sdu Aud-bidrag fra husholdningerne (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1997, tabel 2.6, løbenr. 4.1 ---------- Sdv Vægtafgifter fra husholdningerne (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 10, løbenr. B.5.3.1 ---------- Si Indirekte skatter i alt, netto (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller, jf. NR, tabel 2.3, løbenr. A3-A2 Identitet: Si=Siaf+Sisu; Si=Sim+Simam+Sip+Sig+Sir+Siq ---------- Siaf Indirekte skatter i alt, afgifter (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.6, konto 2.1.2, løbenr. 2 (se tillige Skatter og afgifter 1995, tabel 2.4) Identitet: Siaf=Siafo+Siafe ---------- Siafe Indirekte skatter til eu (mio. kr.) Kilde: 6 kt. Identitet: Siafe = Sim + Tefbp ---------- Siafo Indirekte skatter til offentlig sektor (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. II.5 Identitet: Siafo = Siaf - Siafe ---------- Siafo{i} i=s,o,k Indirekte skatter til offentlig delsektor {i} (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2-4, løbenr. II.5 Identitet: Siafo = Siafos + siafoo + Siafok ---------- Sig Generelle afgiftsprovenu (oms/moms) (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller, jf. Skatter og afgifter 1995, tabel 2.6, løbenr. 6.1+6.6(til 1989) ---------- Sigi{j} j=m,b,mp,mo,bp,bo,h,l Oms/moms-provenu på investeringskomponent {j} (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- Sigx{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Oms/moms-provenu på råstofomkostninger i erhverv {j} (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- Sig{h} h=c,x,i1 Hjælpevariabel, momsprovenu på anvendelsestype {h} Beregning: Jf. relation ---------- Sig{j} j=f,n,i,e,g,b,v,h,k,s,o Oms/moms-provenu på forbrugskomponent {j} (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- Sim Toldprovenu (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller, jf. Skatter og afgifter 1995, tabel 2.6, løbenr. 6.2 ---------- Sim11 Hjælpevariabel, ADAM, november 1989 Beregning: Sim11=Sim+Simam ---------- Simam Provenu af arbejdsmarkedsbidrag (AMBI) vedr. import, ADAM, november 1989 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1989, tabel 2.7, løbenr. 6.2.1.1 ---------- Sime Toldprovenu til EU (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 2.6, løbenr. 6.2 + notat tmk 22.06.99 ---------- Sim{j} j=0,1,2,3r,3k,3q,5,6m,6q,7b,7y,7q,8 Toldprovenu (og AMBI) fra importgruppe {j} (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- Sip Provenu af punktafgifter minus subsidier (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller samt Sir, jf. Skatter og afgifter 1995, tabel 2.6, løbenr. 6.3+6.4+6.5+6.6(fra 1991)-Sir+Sipsu ---------- Sipaa Hektarstøtte (mio.kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 7, løbenr. 1.1.4 ---------- Sipaf Sip regnet brutto for subsidier (mio. kr.) Beregning: Sipaf=Sip-Sipsu, jf. relation ---------- Sipc Hjælpevariabel Beregning: Jf. relation ---------- Sipe0 Punktafgiftsprovenu for øvrige eksportkomponenter (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- Sipe7y Punktafgiftsprovenu for eksportkomponent E7y (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- Sipee Eksportstøtte fra EU (mio.kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 7, løbenr. 1.1.1 ---------- Sipeem Monetære udligningsbeløb fra EU (mio.kr.) Kilde: ---------- Sipeq Punktafgiftsprovenu, residual, for eksport (mio. kr.) Beregning: Sipeq=Sipe0-(-Tefe) ---------- Sipeu Produktafgifter til EU (mio.kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Tabel 2.6. løbenr. 6.3.11+6.3.31+6.3.36+6.3.41+6.3.49 ---------- Sipi{j} j=b,m,mp,mo,bp,bh,bo,l Punktafgiftsprovenu på investeringskomponent {j} (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller samt Sirimp ---------- Sipkto Subsidie til DSB (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 7, løbenr. 1.2.5 ---------- Sipsu Varefordelte subsidier (mio. kr.) Beregning: Residual, jf. Sisu, jf. i øvrigt SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 7, løbenr. 1 ---------- Sipsue Produktsubsidier fra EU (mio.kr.) Kilde: SE,Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 7, løbenr. 1.1 Identitet: Sipsue = Sipee + Sipaa + Sipsuer ---------- Sipsuer Andre produktsubsidier fra EU (mio.kr) Kilde: Residual jf. Sipsue-relation Identitet: Sipsue = Sipee + Sipaa + Sipsuer ---------- Sipur Hjælpevariabel i Sipsu-relationen vedr. bruttoberegning af indirekte skatter (mio. kr.) Beregning: Residual, jf. Sipsu-relationen ---------- Sipur1 Hjælpevariabel i Sipsu-relationen vedr. bruttoberegning af indirekte skatter (mio. kr.) Beregning: Residual, jf. Sipsu-relationen ---------- Sipve{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Punktafgiftsprovenu på energiforbrug i erhverv {j} (mio. kr.) Kilde: NR, i-o tabeller ---------- Sipx Punktafgiftsprovenu på råstofomk. i erhvervene i alt (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- Sipx{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Punktafgiftsprovenu på råstofomk. i erhverv {j} (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- Sip{j} j=f,n,i,e,g,b,v,h,k,s Punktafgiftsprovenu på forbrugskomponent {j} (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller samt Sirb ---------- Siq Ikke-varefordelte indirekte skatter, netto (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.2, konto 2.1.1, løbenr. 9 Identitet: Siq=Siqu+Siqv+Siqej+Siqam+Siqab+Siqr+Siqs ---------- Siqaa Støtte til braklægning (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 7, løbenr. løbenr. 2.1.3 ---------- Siqab Arbejdsmarkedsbidrag (bruttoskat) betalt af arbejdsgivere (mio. kr.) Kilde: Foreløbig = 0, jf. tqab ---------- Siqam Provenu af arbejdsmarkedsbidrag (AMBI) vedr. værditilvækst eller lønsum (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 2.6, løbenr. 6.1.(2.3+3) ---------- Siqej Ejendomsskatter (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 2.6, løbenr.5.4 ---------- Siqejh Ejendomsskatter på boliger (mio. kr.) Beregning: Siqejh = Siqh-Siqsh1.001*Siqv-.007*Siqr-Siqhl ---------- Siqeu Andre produktionsafgifter til EU (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 7, løbenr. 2.1-II.2 Identitet: Siqeu = Siqaa + Siqeur ---------- Siqeur Øvrige andre pruduktionsafgifter (mio. kr.) Kilde: Residual jf. Siqeu-relation Identitet: Siqeu = Siqaa + Siqeur ---------- Siqo1 Andre produktionsskatter, i den offentlige sektor (mio. kr.) Kilde: NR, ---------- Siqr Andre produktionsskatter (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 2.6, løbenr. 7 ---------- Siqs Andre produktionssubsidier (ikke-varefordelte) (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 7, løbenr. 2 ---------- Siqsh Subsidier på boligbenyttelse (rentesikring mv.) (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 7, løbenr. 2.2.2 ---------- Siqsk Subsidieudtryk i Siq{j}-relationen (mio. kr.) Beregning: Siqsk = Siqs-Siqaa ---------- Siqskr Subsidieudtryk i Siq{j}-relationen (mio. kr.) Beregning: Siqskr = Siqsk+Tefqr ---------- Siqsq Subsidieudtryk i Siq{j}-relationen (Andre subsidier end braklægningsstøtte og rentesikring til boliger) (mio. kr.) Beregning: Siqsq = Siqs-Siqaa-Siqsh ---------- Siqsqr Resterende subsidier i Siqsq-relationen (mio. kr.) Beregning: Siqsqr = Siqsq-Siqeur ---------- Siqsqr Subsidieudtryk i Siq{j}-relationen (mio. kr.) Beregning: Siqsqr = Siqsq-siqeur ---------- Siqu Aud-bidrag mv. fra erhvervene (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 2.6, løbenr. 4.2 ---------- Sique Andre produktionssubsidier fra EU (mio.kr) Beregning: Sique = - Tefq ---------- Siquer Øvrige andre produktionssubsidier fra EU (mio.kr) Beregning: Siquer = - Tefqr ---------- Siqv Vægtafgifter fra erhvervene (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 2.6, løbenr. 5.3.2 ---------- Siq{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Ikke-varefordelte indirekte skatter i erhverv {j} (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller, jf. NR, tabel 5.1 ---------- Siq{j}l j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Ikke-varefordelte indirekte afgifter vedrørende lønsum (mio. kr.) Beregning: jf. relation ---------- Sir Registreringsafgiftsprovenu (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 2.6, løbenr. 6.3.2+6.3.32 ---------- Sirb Registreringsafgiftsprovenu på Cb (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- Sirim Registreringsafgiftsprovenu på Im (mio. kr.) Beregning: Sirim=Sirimp ---------- Sirimp Registreringsafgiftsprovenu på Imp (mio. kr.) Beregning: Sirimp=Sir-Sirb ---------- Sisu Subsidier i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 2.3, løbenr. 2, jf., jf. tabel 7, løbenr. 1+2 (=I+II.1) Identitet: Sisu=Sipsu+Siqs; Sisu=Sisue+Sisuo ---------- Sisue Subsidier finansieret af EU (mio. kr.) Kilde: NR, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 7, løbenr. II.1 Identitet: Sisue = Sipsue+Siqeu ---------- Sisuo Subsidier, dansk finansierede i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.3, løbenr. 15, jf. SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. I.8, jf. tabel 7, løbenr. I Identitet: Sisuo = Sisu - Sisue ---------- Sisuok Subsidier til offentlige kvasi-selskaber (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.8.1 ---------- Sisuor Subsidier til andre virksomheder (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.8.2 ---------- Sisu{i} i=os, oo, okk Subsidier til offentlig delsektor {i} (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2-4, løbenr. I.8 Identitet: Sisuo = Sisuos + sisuoo + Sisuok ---------- Skrc Rekoncilieringsled i indkomstskattebestemmelsen (mio. kr.) Beregning: Skrc = Sdk-Sk ---------- Skrc1 Rekoncilieringsled i indkomstskattebestemmelsen (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Sksi Særlig indkomstskat (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1991, tabel 5.8, løbenr. I.1 ---------- Sok Overskydende skat, alm.def., inkl. rentetillæg mv. (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1991, tabel 5.8, løbenr. H.2.1 ---------- Soo Overskydende skat, alm.def., ekskl.rentetillæg, mv. (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1991, tabel 5.8, løbenr. H.1.1(1) ---------- Sov Par. 55-beløb (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1991, tabel 5.8, D.1.6 (med modsat fortegn) ---------- Srk Restskat, alm. def., inkl. rentetillæg mv. (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1991, tabel 5.8, løbenr. H.2.2 ---------- Srrk Resterende restskatter, inkl. rentetillæg mv. (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1991, tabel 5.8, løbenr. H.2.2.2 ---------- Srv Frivillige indbetalinger (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1991, tabel 5.8, løbenr. D.1.5 ---------- Ssf Formueskat (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1991, tabel 5.8, løbenr. G.1.9 ---------- Ssso Sømandsskat (Mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1991, tabel 5.8, løbenr. G.1.8, jf. notat TMK 17.02.03 ---------- Ssy Slutskatter vedr. indkomster (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1991, tabel 5.8, løbenr. G.1.(1+2+3+4+5+6+7+10) ---------- Ssy1 Slutskatter vedr. indkomster (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.7, løbenr. G.1.(1+2+3+4+5+7+8) ---------- Ssy2 Proportionalskatter vedr. indkomster (mio. kr.) Beregning: Ssy2=Ssy-Ssyt ---------- Ssya Slutskatter vedr. aktieskat (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.7, løbenr. G.1.8 ---------- Ssyej Slutskatter vedr. ejendomsværdiskat (mio. kr.) Kilde: ---------- Ssys Slutskatter vedr. skattepligtig indkomst (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.7, løbenr. G.1.(1.1-1.5+2+3+4+5+7) ---------- Ssysp Slutskatter vedr. personlig indkomst (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.7, løbenr. G.1.1.6 ---------- Ssysp{i} i = 1,2,3 Slutskatter vedr. personlig indkomst for skattearterne {i}, ADAM februar 2001 patch pr. marts 2003 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 2001, tabel 5.6, løbenr. F, jf. notat TMK 17.02.03 ---------- Ssys{i} i = k,1,2,3,4 Slutskatter vedr. skattepligtig indkomst for skattearterne {i}, ADAM februar 2002 patch pr. marts 2003 (Mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 2001, tabel 5.6, løbenr. F, jf. notat TMK 17.02.03 ---------- Ssyt Tillægsskatter vedr. indkomster (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1991, tabel 5.8, løbenr. G.1.(2+3) ---------- Ssyv Slutskatter vedr. virksomhedsskat, ADAM februar 2002 patch pr. marts 2003 (Mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 2001, tabel 5.6, løbenr. F.1.6, jf. notat TMK 17.02.03 ---------- tadf Sats for sociale bidrag fra arbejdsgivere til dagpengefond (1961-1973) (kr.) Kilde: Arbejdsmateriale ---------- Taeo Andre løbende overførsler fra udland i øvrigt til den offentlige sektor (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. II.10.3.2 ---------- Taep Andre løbende overførsler fra udlandet til den private sektor (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.5 (14) = Taep + Tefr + Taeo ---------- Tae{i} i= os,ok Andre løbende overførsler fra udland i øvrigt til den offentlige delsektor {i} (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2 og 4, løbenr. II.10.3.2 Identitet: Taeo = Taeos + Taeok ---------- tafm Sats for Safm (kr.) Beregning: Residual, jf. Safm-relationen ---------- tafma Sats for Safma Kilde: Residual, jf. Safma-relation ---------- tafme Sats for Safme Kilde: ---------- Takos Andre løbende overførsler fra ok til os (mio.kr.) Kilde:Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2, løbenr. I.9.1.3 + I.9.1.4 ---------- Taoe Andre løbende overførsler fra den offentlige sektor til udlandet (mio. kr.) Beregning: Taoe = Taoefo + Taoegr + Taoer ---------- Taoeeu Andre løbende overførsler til udland, EU, (mio.kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.9.4.3 = Tefby + Tefbr + Tefbg ---------- Taoefo Andre løbende overførsler til Færøerne, netto (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.9.4.1 ---------- Taoegr Andre løbende overførsler til Grønland, netto (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.9.4.2 ---------- Taoer Andre løbende overførsler til udland i øvrigt (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr I.9.4.4 ---------- Taoi Andre off. driftsindtægter (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. II.(8+9+10) ---------- Taoir Hjælpevariabel i Taoi-relationen (mio. kr.) Beregning: Residual, jf. Taoi-relationen ---------- Taokp Andre løbende overførsler fra ok til p (mio.kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 4, løbenr. I.9.3 ---------- Taoos Andre løbende overførsler fra oo til s (mio.kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 3, løbenr. I.9.1.1 ---------- Taoosr Andre løbende overførsler fra oo til os (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 3, løbenr. I.9.1.1-Tasir-Safma ---------- Taop Andre løbende overførsler fra den offentlige til den private sektor (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.9.3 ---------- Taosk Andre løbende overførsler fra stat til kommuner (mio.kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2, løbenr. I.9.1.3+I.9.1.4 ---------- Taoskx Målvariabel for Taosk (andre løbende overførsler fra stat til kommuner) (mio.kr.) ---------- Taosp Andre løbende overførsler fra os til p (mio.kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2, løbenr. I.9.3 ---------- Taou Andre off. driftsudgifter (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. I.(9.3+9.4) ---------- Taour Hjælpevariabel i Taou-relationen (mio. kr.) Beregning: Residual, jf. Taou-relationen ---------- Tape Andre løbende overførsler fra den private sektor til udlandet (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.5 (37) - tabel 4.5 (40) = Tape + Tefby ---------- Tapen Andre løbende overførsler, netto, fra udlandet til den private sektor (mio. kr.) Beregning: Tapen = Taep - Tape ---------- Taphn Andre løbende overførsler, netto, til husholdninger (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.6 (2.2.3) - tabel 5.6 (2.2.11) ---------- Taphr Andre løbende overførsler fra husholdninger, resterende (mio. kr.) Beregning: Residual, jf. Taphu-relation ---------- Taphu Andre løbende overførsler fra husholdninger (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.6 (2.2.11) ---------- Tapo Andre løbende overførsler fra den private til den offentlige sektor (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. II.10.2 ---------- Tap{i} i= os,oo,ok Andre løbende overførsler fra den private til den offentlige delsektor {i} (mio. kr.) Kilde:SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2-4, løbenr. II.10.2 Identitet: Tapo = Tapos + Tapok + Tapoo ---------- taqo Sats for Saqo (kr.) Beregning: Residual, jf. Saqo-relationen ---------- taqp Sats for Saqp (kr.) Beregning: Residual, jf. Saqp-relationen ---------- taqw Sats for Saqw (kr.) Beregning: Residual, jf. Saqw-relationen ---------- taqw1 Sats for Saqw1 Kilde: Residual, jf Saqw1-relation ---------- taqwh ATP-sats pr. time (kr./time) Beregning: taqwh = Saqw/(Qw*hgn*0.001) ---------- taqwy Sats for Saqwy Kilde: ---------- taqwy1 Sats for for bidrag til særlig ATP-ordning Kilde: Skatter og afgifter 2002, s 50 ---------- Tarn Bidragsregulerende nettoudgifter (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Tarne Udgangsskøn for Tarn ---------- Tasir Realrenteafgift fra de sociale kasser og fonde (mio. kr.) Kilde: NR, arbejdsmateriale, offentlig sektor ---------- Tasoo Andre overførsler fra stat til sociale kasser og fonde (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 3 løbenr. II.10.1.1, jf. tabel 2 løbenr. I.9.1.2 Identitet: tasoon=tyd+tysafe+tysaov+tasoor-tasir-safma-taoosr ---------- Tasoon Andre overførsler fra stat til sociale kasser og fonde, netto (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 3 løbenr. II.10.1.1 fratrukket I.9.1.1, jf. tabel 2 løbenr. I.9.1.2 fratrukket II.10.1.2 Identitet: tasoon=tyd+tysafe+tysaov+tasoor-tasir-safma-taoosr ---------- Tasoor Andre løbende overførsler fra os til oo (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 3, løbenr. II.10.1.1-Tyd-Tysafe+Tysaov ---------- Ta{i}p i=os,ok Andre løbende overførsler fra den offentlige delsektor {i} til den private sektor (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2 og 4 løbenr. I.9.3 Identitet: Taop = Taosp + Taokp ---------- Tbhsk Pensionsindbetalinger, engangs ydelser, kollektive ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tbhsl Pensionsindbetalinger, løbende ydelser, kollektive ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tbhsp Indbetalinger fra husholdninger til pensionskasser og livsforsikringsselskaber, kollektive ordninger (mio.kr.) Kilde: NRs Årspublikation Tabel 5.4,konto 2.2,lbnr.2 ---------- Tbpho Frivillige bidrag til sociale ordninger (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr II.8 ---------- tdu Sats for Sdu (kr.) Beregning: Residual, jf. Sdu-relationen ---------- Tef Overførsler fra EU (mio.kr.) Kilde: Internt materiale 5.kt. ---------- Tefb Danmarks bidrag til EF`s budget (mio. kr.) Beregning: Tefb=Tefby+Tefbg+Sim+Tefp ---------- Tefbg Momsbidrag til EU fra offentlig sektor (mio. kr.) Kilde: 5 kt. ---------- Tefbp Punktafgifter til EU fra privat sektor (mio. kr.) Kilde: 5 kt. ---------- Tefbr Resterende overførsler til EU (mio. kr.) Kilde: 5 kt. ---------- Tefby BNI bidrag til EU fra offentlig sektor (mio. kr.) Kilde: 5 kt. ---------- Tefe Feoga eksportstøtte (mio. kr.) Kilde: DØS ---------- Tefem Monetære udligningsbeløb (del af Tefe) (mio. kr.) Kilde: DØS ---------- Tefp Feoga produktionsstøtte (mio. kr.) Kilde: DØS ---------- Tefpr Produktsubsidier fra EU til private undt. hektarstøtte (mio. kr.) Beregning: Residual jf. Tefp-relation ---------- Tefq Produktionssubsidier fra EU til private i alt (mio. kr.) Kilde: 5 kt. ---------- Tefqr Produktionssubsidier fra EU til private undt. braklægningsstøtte (mio. kr.) Beregning: Residual jf. Tefq-relation ---------- Tefr Resterende overførsler fra EU (mio. kr.) Kilde: 5. kt. ---------- Tenf EF-overførsler i alt, netto (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 2.7, løbenr. (15+16)-(6+7) Identitet: Tenf=Tefe+Tefp+Tefr-Tefb ---------- Tenfr Residualpost i Tenf identiteten (mio. kr.) Beregning: Residual jf. Tenf-relation ---------- Tenu Ensidige overførsler i øvrigt (mio. kr.) Beregning: Tenu=Enlnr-Envt-Twen-Tien-Tenf ---------- Teu Overførsler fra EU (mio.kr.) Beregning: Teu = (-Sipsue - Siqeu) + Teur Definition: Teu = (-Sipsue - Siqeu) + Teur ---------- Teub Danmarks bidrag til EU (mio.kr) Kilde: Teuby+Teubg+Teubr=SE, Off. forv. og service, fx 2002:16,, tabel 1, løbenr. I.9.4.3; jf. i øvrigt deusim, Sim og Sipeu Definition: Teub = Teuby + Teubg + Teubr + deusim*Sim + Sipeu ---------- Teubg Momsbidrag til EU (mio.kr) Kilde: Internt materiale 5.kt ---------- Teubr Øvrig bidrag til EU (mio.kr) Beregning: Residual jf Teub-relation ---------- Teuby BNI-bidrag til EU (mio.kr) Kilde: Internt materiale 5.kt. ---------- Teun Nettooverførsler til EU (mio. kr.) Beregning: Jf. relation Definition: Teun = (-Sipsue - Siqeu) + Teur - Teub ---------- Teur Øvrige overførsler fra EU (mio.kr) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. II.10.3.1; ---------- Tfen Fordringserhvervelse over for udlandet, netto (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.2, konto 3.1, løbenr. 6 (se tillige tabel 3.3, løbenr. 27) ---------- Tfenw Udlandets finansielle opsparing (mio. kr.) Beregning: Tfenw=-(Wfqf-Wfqf[-1]) ---------- Tffi Pensionsindbetalinger, privat sektor ekskl. LD,DMP (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tffki Pensionsindbetalinger til ordn. med engangsydelser, privat sektor ekskl. LD,DMP (mio.kr.) Kilde: CPS-registret, GHE27999 ---------- Tffku Pensionsudbetalinger fra ordn. med engangsydelser, privat sektor ekskl. LD,DMP (mio.kr.) Kilde: PAF-registret, GHE27999 ---------- Tffli Pensionsindbetalinger til ordn. med løbende ydelser,privat sektor ekskl. LD,DMP (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tfflu Pensionsudbetalinger fra ordn. med løbende ydelser, privat sektor ekskl. LD,DMP (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tffn Livsforsikringsselskaber og pensionskasser og sociale kasser og fondes fordringserhvervelse, netto (mio. kr.) Beregning: Tffn=Tffpn+Tffon ---------- Tffon Sociale kasser og fondes fordringserhvervelse, netto (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 4, løbenr. II.15-I.20 ---------- Tffonr Hjælpevariabel i Tffon-relationen (mio. kr.) Beregning: Residual, jf. Tffon-relationen ---------- Tffonr1 Residual i Tffon-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- Tffonw Offentlige fondes finansielle opsparing (mio. kr.) Beregning: Tffonw=Wobz-Wobz[-1] ---------- Tffpi Indbetalinger til pensionskasser og livsforsikringsselskaber fra husholdningerne (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tffpn Livsforsikringsselskaber og pensionskassers fordringserhvervelse, netto (mio. kr.) Beregning: Tffpn=Wall+Walp+Wabz-(Wall[-1]+Walp[-1]+Wabz[-1]) ---------- Tffpnr Residual i Tffpn-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- Tffpnw Private fondes finansielle opsparing (mio. kr.) Beregning: Tffpnw=Wazz-Wazz[-1] ---------- Tffpu Udbetalinger fra pensionskasser og livsforsikringsselskaber til husholdningerne (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tffu Pensionsudbetalinger, privat sektor ekskl. LD,DMP (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tfkn Kommunale sektors fordringserhvervelse, netto (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 5, løbenr. II.15-I.20 ---------- Tfknw Kommunernes finansielle opsparing (mio. kr.) Beregning: Tfknw=Wlql-Wlql[-1] ---------- Tfknx Målvariabel for Tfkn (kommunale sektors fordringserhvervelse, netto) (mio. kr.) ---------- Tfoi Off. drifts- og kapitalindtægter i alt (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. II.15 ---------- Tfon Off. sektors fordringserhvervelse, netto (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, løbenr. II.15-I.20 Identitet: Tfon=Tfoi-Tfou ---------- Tfou Off. drifts- og kapitaludgifter i alt (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. I.20 ---------- Tfp1n Private sektor ekskl. livsforsikringsselskaber og pensionskassers fordringserhvervelse, netto (mio. kr.) Beregning: Tfp1n=Tfpn-Tffpn ---------- Tfphn Fordringserhvervelse, netto (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.6 (3.1.11) ---------- Tfpinw Private sektors finansielle opsparing (mio. kr.) Beregning: Tfpinw=Wpqp-Wpqp[-1]+Wnqn-Wnqn[-1] ---------- Tfpn Private sektors fordringserhvervelse, netto (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.2, løbenr. 13 ---------- Tfpsn Nettofordringserhvervelse i selskaber (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.3 (3.1.10) + tabel 5.4 (3.1.9) ---------- Tfrn Fordringserhvervelse på afstemningskonto, netto (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.51, løbenr. 7 ---------- Tfsn Statslige sektors fordringserhvervelse, netto (mio. kr.) Beregning: Tfsn=Tfon-Tfkn-Tffon ---------- Tfsn Statslige sektors fordringserhvervelse, netto (mio. kr.) Beregning: Tfsn=Tfon-Tfkn-Tffon ---------- Tfsnw Statens finansielle opsparing (mio. kr.) Beregning: Tfsnw=(Wgbz+Wglf+Wgln+Wgll+Wglp-Wflg-Wfqg-Wilg-Wzbg)-(Wgbz[-1]+Wglf[-1]+Wgln[-1]+Wgll[-1]+Wglp[-1]-Wflg[-1]-Wfqg[-1]-Wilg[-1]-Wzbg[-1]) ---------- Tfsnxw Udgangsskøn for Tfsnw ---------- tg Generel afgiftssats (momssats) Kilde: Skatter og afgifter 1995, s. 184 ---------- Tibn Pengeinstitutters, andelskassers og postgirokontorets nettoindtægter i form af renter og udbytter (mio. kr.) Kilde: NR, internt materiale fra 6. kontor jf. Mickey Petersen, før 1971 se notat KS 03.02.87 ---------- tid Trend Beregning: tid=årstallet ---------- Tidmp Efter skat afkast, den midlertidige pensionsordning (DMP) (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tidpld Efter skat afkast, LD (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tien Renter og udbytter fra udlandet, netto (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.5, løbenr. 6-29 ---------- Tifoi Sociale kasser og fondes renteindtægter (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 4, løbenr. II.3 ---------- Tifou Sociale kasser og fondes renteudgifter (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 4, løbenr. I.7 ---------- Tifpn Livsforsikringsselskaber og pensionskassers renteindtægter, netto (mio. kr.) Kilde: Beretning fra Finanstilsynet ---------- Tihhl Afkast, efter skat, løbende ydelser, private ordninger ; (mio.kr.) Kilde: Egne beregninger ---------- Tihsk Afkast, efter skat, engangs ydelser, private ordninger ; (mio.kr.) Kilde: Egne beregninger ---------- Tii Forsikringssektorens nettorenteindtægter plus imputerede renter af forsikringstekniske reserver (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.4.5, konto 2.1.2, løbenr. 5+11 ---------- Tiki Kommunale sektors renteindtægter (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 5, løbenr. II.3 ---------- Tikn Pensionskassers nettorenteindtægter (mio. kr.) Kilde: Beretning fra Finanstilsynet ---------- Tiku Kommunale sektors renteudgifter (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, løbenr. I.7 ---------- Tiku Kommunale sektors renteudgifter (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 5, løbenr. I.7 ---------- Tiln Livsforsikringsselskabers nettorenteindtægter (mio. kr.) Kilde: Som Tikn ---------- Timp Formueindkomst henført til forsikringstagere (fra forsikringsselskaber og pensionskasser) (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.6, konto 2.1.2, løbenr. 13 ---------- Tinn Nationalbankens nettorenteindtægter (mio. kr.) Kilde: Danmarks Nationalbank 1994, s. 84, nettorenteindt. - provision mv. ---------- Tioi Off. sektors indtægter af renter og udbytter mv. (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.5, konto 2.1.2, løbenr. 14+17+19 Identitet: Tioi=Tiov+Tioii+Tior ---------- Tioii Off. indtægter af renter og udbytter (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. II.3 ---------- Tion Offentlig sektors indtægter af renter og udbytter, netto (mio. kr.) Beregning: Tion=Tioi-Tiou ---------- Tior Off. indtægter af jord og rettigheder (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. II.4 ---------- Tiou Off. sektors udgifter til renter og udbytter (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. I.7 ---------- Tiov Overskud af offentlige virksomheder mv. (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. II.2 ---------- Tio{i}r i= s, k Indtægter af jord og rettigheder i offentlig delsektor {i} (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16,, tabel 2 og 4, løbenr. II.4 Identitet: Tior = Tiosr + Tiokr ---------- Tiphp Formueindkomst henført til forsikringstagere (fra pensionskasser og andre ordninger med særlige beskatningsregler) Beregning: Jf. relationen ---------- Tipn Private sektors indtægter af renter og udbytter, netto (mio. kr.) Beregning: Tipn=Tien-Tion ---------- Tipp2 Private ikke-finansielle sektors renteindtægter, netto (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Tipph Husholdningssektorens nettorenter, inkl. imputerede renter (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.6, konto 2.1.2, løbenr. 7 ---------- Tipphp Afkast, pensionsordninger, privat sektor ekskl. LD, DMP (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tipphpb Afkast, pensionsordninger, pengeinstitutter (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tipphph Afkast efter skat, privat tegnede pensionsordninger, privat sektor ekskl. LD,DMP (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tipphpk Afkast efter skat, pensionsordninger med engangsydelser, privat sektor ekskl. LD,DMP (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tipphpl Afkast efter skat, pensionsordninger med løbende ydelser, privat sektor ekskl. LD,DMP (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tipphpp Afkast, pensionsordninger, pensionskasser og livsforsikringsselskaber (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tipphps Afkast efter skat, kollektive pensionsordninger, privat sektor ekskl. LD,DMP (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tippp Husholdningssektorens nettorenter, ekskl.imputerede renter (mio. kr.) Beregning: Tipph-Timp ---------- Tippps Hjælpevariabel i Ys-relationen, nettorenteindtægter (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1996, tabel 5.10, jf. notat TMK 18.06.97 ---------- Tippps1 Hjælpevariabel i Ys-relationen, nettorenteindtægter (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.10, jf. notat TMK 22.06.99 ---------- Tipps Selskabssektorens nettorenter (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- tiqab Sats for arbejdsgivernes arbejdsmarkedsbidrag, kr. pr. heltidsbeskæftiget pr. år Beregning: Jf. relation ---------- Tiqwm Efter skat afkast, den midlertidige pensionsordning (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tishk Afkast, efter skat, engangs ydelser, kollektive ordninger ; (mio.kr.) Kilde: Egne beregninger ---------- Tishl Afkast, efter skat, løbende ydelser, kollektive ordninger ; (mio.kr.) Kilde: Egne beregninger ---------- Tisii Statslige sektors renteindtægter, indland (mio. kr.) Kilde: NR, arbejdsmateriale, off. sektor; Tisii+Tisiu=SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 3, løbenr. II.3 ---------- Tisiu Statslige sektors renteindtægter, udland (mio. kr.) Kilde: NR, arbejdsmateriale, off. sektor; jf. Tisii ---------- Tisp Efter skat afkast, den særlige pensionsordning (SP) (mio.kr.) Kilde: ---------- Tisui Statslige sektors renteudgifter, indland (mio. kr.) Kilde: NR, arbejdsmateriale, off. sektor; Tisui+Tisuu=SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 3, løbenr. I.7 ---------- Tisuu Statslige sektors renteudgifter, udland (mio. kr.) Kilde: NR, arbejdsmateriale, off. sektor; jf. Tisui ---------- Ti{i}ov i=o,s,k Udtræk af overskud fra kvasiselskaber i offentlig delsektor {i} (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2-4, løbenr. II.2 Identitet: Tiov = Tiosv + Tioov + Tiokv ---------- Tken Kapitaloverførsler fra udlandet, netto (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.3, løbenr. 10-21 ---------- Tkeo Kapitaloverførsler fra udland til den offentlige sektor (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. II.13.3 ---------- Tkep Kapitaloverførsler fra udlandet til den private sektor (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.5 (20) = Tkep + Tkeo ---------- Tkepn Kapitaloverførsler, netto, fra udlandet til den private sektor (mio. kr.) Beregning: Tkepn = Tkep - Tkpe ---------- Tkepsn Kapitaloverførsler, netto, fra udlandet til selskaber (mio. kr.) Beregning: Tkepsn = Tkepn + Tkphe ---------- Tkkosn Kapitaloverførsler fra kommuner til stat (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2, nr. I.17.6 ---------- Tkoe Kapitaloverførsler fra den offentlige sektor til udlandet (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.17.6 ---------- Tkoefo Kapitaloverførsler til Færøerne, netto (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.17.6.1 ---------- Tkoegr Kapitaloverførsler til Grønland, netto (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.17.6.2 ---------- Tkoek Kapitaloverførsler fra kommuner og amtskommuner til udlandet (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 4, nr. I.17.6 ---------- Tkoeoeu Andre kapitaloverførsler fra EU (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. II.13.3.1 ---------- Tkoeor Andre kapitaloverførsler fra udland i øvrigt (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. II.13.3.2 ---------- Tkoer Kapitaloverførsler til udland i øvrigt (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.17.6.4 ---------- Tkoi Andre off. kapitalindtægter (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. II.13 ---------- Tkojr Køb af jord og rettigheder, netto, i den offentlige sektor (mio. kr.) Kilde: SE, tabel 1, nr. I.15 ---------- Tkop Kapitaloverførsler fra den offentlige til den private sektor (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.17 - I.17.6 ---------- Tkoph Kapitaloverførsler fra den offentlige sektor til husholdningerne (mio. kr.) Beregning: Tkoph = Tkophh + Tkophno ---------- Tkophh Kapitaloverførsler til husholdninger (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.17.4 ---------- Tkophk Kapitaloverførsler fra kommuner til husholdninger (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16,, tabel 4, løbenr. I.17.4+I.17.5 ---------- Tkophno Kapitaloverførsler til NPIHer (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.17.5 ---------- Tkops Kapitaloverførsler fra den offentlige sektor til selskaber (dvs. til andre offentlige kvasi-selskaber og til andre virksomheder) (mio. kr.) Beregning: Tkops = Tkopsq + Tkopss ---------- Tkopsk Kapitaloverførsler fra kommuner til selskaber (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 4, løbenr. I.17.1+I.17.2 ---------- Tkopsq Kapitaloverførsler til andre offentlige kvasi-selskaber (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr I.17.1 ---------- Tkopss Kapitaloverførsler til andre virksomheder (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.17.2 ---------- Tkou Andre off. kapitaludgifter (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. I.(13+14+15+18) ---------- Tkoubi Køb af bygninger o.a. eksisterende investeringsgoder, netto, i den offentlige sektor (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.13 ---------- Tkpe Kapitaloverførsler fra den private sektor til udlandet (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.5 (43) = Tkpe + Tkoe ---------- Tkphe Kapitaloverførsler, netto, fra husholdningerne til udlandet (mio. kr.) Beregning: Tkoph - Sak - Tkphe = NR, tabel 5.6 (3.1.2) ---------- Tkphjr Anskaffelser af ikke-finansielle ikke-producerede aktiver, netto (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.6 (3.1.10) ---------- Tkphn Kapitaloverførsler, netto, i husholdningerne (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.6 (3.1.2) ---------- Tkpo Kapitaloverførsler fra den private til den offentlige sektor (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. II.13.2 ---------- Tkpoon Kapitaloverførsler til sociale kasser og fonde fra private, netto (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 3, løbenr. II.13.2-I.17.4 ---------- Tkpsjr Anskaffelser af ikke-finansielle ikke-producerede aktiver, netto, i selskaber (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.3 (3.1.9) + tabel 5.4 (3.1.8) ---------- Tkp{i} i=os,oo,ok Kapitaloverførsler fra den private til den offentlige delsektor {i} (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2-4, løbenr. II.13.2 Identitet: Tkpo = Tkpos + Tkpok + Tkpoo ---------- Tk{i}jr i= os,ok Køb af jord og rettigheder, netto, i den offentlige delsektor {i} (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2 og 4 løbenr. I.15 Identitet: Tkjr = Tkosjr + Tkokjr ---------- Tk{i}ph i= os,oo,ok Kapitaloverførsler fra den offentlige delsektor {i} til husholdningerne (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2-4, løbenr. I.9.2 + I.9.3 Beregning: Tkoph = Tkosph + Tkooph + Tkokph ---------- Tk{i}ps i= os,ok Kapitaloverførsler fra den offentlige delsekor {i} til selskaber (dvs. til andre offentlige kvasi-selskaber og til andre virksomheder) (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2 og 4, løbenr. I.8.1 Identitet: Tkps = Tkosps + Tkokps ---------- Tk{i}ubi i= os,oo,ok Køb af bygninger o.a. eksisterende investeringsgoder, netto, i den offentlige delsektor {i} (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2-4, løbenr. I.13 Identitet: Tkoubi = Tkosubi + Tkooubi + Tkokubi ---------- tm{j} j=0,1,2,3r,3k,3q,5,6m,6q,7b,7y,7q,8 Toldsats for importgruppe {j} Beregning: tm{j}=Sim{j}/fM{j} ---------- Tono Overskud udbetalt fra Nationalbanken til staten i hht. nationalbanklovens §19 (mio. kr.) Kilde: Danmarks Nationalbank 1994, s. 85, årets resultat ---------- Topk Nettoindbetalinger til pensionskasser (mio. kr.) Kilde: Som Tikn ---------- Topl Nettoindbetalinger til livsforsikringsselskaber (mio. kr.) Kilde: Som Tikn ---------- Tops1 Hjælpevariabel i Ysp-relationen, fradrag for pensionsordninger (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.10, jf. notat TMK 22.06.99 ---------- Tpdmpi Indbetaling, den midlertidige pensionsordning (DMP) (mio.kr.) Kilde: DMP, regnskab ---------- Tpdmpu Udbetalinger, den midlertidige pensionsordning (DMP) (mio.kr.) Kilde: DMP, regnskab ---------- tpe0 Sats for FEOGA eksportstøtte Beregning: tpe0 = ttefe ---------- Tphhbi Pensionsindbetalinger til priv.tegn. ordninger i pengeinstitutter (mio.kr.) Kilde: CPS-registret, GHE27999 ---------- Tphhbu Pensionsudbetalinger fra priv.tegn. ordninger i pengeinstitutter (mio.kr.) Kilde: PAF-registret, GHE27999 ---------- Tphhi Pensionsindbetalinger til priv.tegn. ordn., privat sektor ekskl. LD,DMP (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tphhki Pensionsindbetalinger, engangs ydelser, private ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tphhku Pensionsudbetalinger, engangs ydelser, private ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tphhli Pensionsindbetalinger, løbende ydelser, private ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tphhlu Pensionsudbetalinger, løbende ydelser, private ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tphhpi Pensionsindbetalinger til priv.tegn. ordn. i pensionsinstitutter (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tphhpu Pensionsudbetalinger fra priv.tegn. ordn. i pensionsinstitutter (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tphhu Pensionsudbetalinger fra priv.tegn. ordn., privat sektor ekskl. LD,DMP (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- tpi{j} j=mp,mo,bp,bh,bo,l Punktafgiftssats vedr. fI{j} Beregning: tpi{j}=Sipi{j}/fI{j} ---------- tpkr Punktafgiftssats vedr. fCk, brutto for subsidiet til DSB mv. Kilde: Residual jf. tpk-relation ---------- Tpldi Indbetaling, LD (mio.kr.) Kilde: DS 5.kt., LD`s regnskaber ---------- Tpldu Udbetalinger, LD (mio.kr.) Kilde: DS 5.kt., LD`s regnskab ---------- Tppun Nettoudbetalinger fra pensionskasser til private (mio. kr.) Beregning: Jf. relationen ---------- Tpspi Indbetaling, den særlige pensionsordning (SP) (mio.kr.) Kilde: ---------- Tpspu Udbetalinger, den særlige pensionsordning (SP) (mio.kr.) Kilde: ---------- tp{j} j=f,n,i,e,g,b,v,h,k,s Punktafgiftssats vedr. fC{j} Beregning: tp{j}=Sip{j}/fC{j} ---------- tqab Sats for Siqab Kilde: Skatter og afgifter 1998, s. 70 (Satserne for arbejdmarkedsbidraget) ---------- tqabe Udgangsskøn for tqab ---------- tqej Sats for Siqej Kilde: Notat PUD,SBO 23.11.94 ---------- tqkej Sats for Ssyej ---------- tqu Sats for Siqu Beregning: Residual, jf. Siqu-relationen ---------- Tqwmi Indbetaling, den midlertidige pensionsordning (mio.kr.) Kilde: DMP, regnskab ---------- Tqwmu Udbetalinger, den midlertidige pensionsordning (mio.kr.) Kilde: DMP, regnskab ---------- trb Registreringsafgiftssats vedr. Cb Beregning trb=Sirb/(Cb-Sirb) ---------- trimp Registreringsafgiftssats vedr. Imp Beregning: trimp=Sirimp/(Imp-Sirimp) ---------- tsda Sats for arbejdsmarkedsbidrag Kilde: Skatter og afgifter 1995, s. 76 ---------- tsdae Udgangsskøn for tsda ---------- tsdl Lejeværdiprocent Kilde: Skatter og afgifter 1994, tabel 5.6, løbenr. I (den lave sats); for 1948-82 Michael Møller, Det danske boligmarked, Institut for Finansiering, Handelshøjskolen, 1983, tabel 6.1 ---------- tsdp Afgiftsats ved udbetalinger fra kapitalpensioner og LD mv. Kilde: Pensionsbeskatningsloven ---------- tsdr Sats for realrenteafgift Kilde: Skatter og afgifter 1995, s. 58 ---------- tsdra Sats for Sdra Kilde: ---------- tsds Selskabsskattesats Kilde: Skatter og afgifter 1995, s. 139f ---------- tsds1 Selskabsskattesats acontoordning Kilde: Skatter og afgifter 2002, s 119, samt http://www.skat.dk/tal/satser/skat-selskabsskat.php3 § 17 stk.1 ---------- tsdsu Forventede marginale selskabsskattesats Kilde: Skatter og afgifter 1995, s. 139f samt notat PT 15.03.84, s.12 og 2/1 ---------- tsdsu1 Forventede marginale selskabsskattesats Beregning: jf. relation, samt notat TMK 13.09.01 ---------- tsdv Vægtafgiftssats for køretøjer hos husholdningerne Beregning: tsdv=Sdv/((Kcb+Kcb[-1])/2) ---------- tsiqam Sats for lønsumafgift Kilde: Notat GHE 10.05.99 ---------- tsiqamf Sats for lønsumsafgift, finansiel sektor Kilde: Notat GHE 10.05.99 ---------- tsk Kommuneskattesats Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 5.3, løbenr. X+XI ---------- tsp Pensionsbidragssats Kilde: Skatter og afgifter 1991, tabel 5.4, løbenr. V ---------- tss0 Gennemsnitlig indkomstskattesats vedr. skattepligtig indkomst, udgangsværdi Beregning: Jf. relation ---------- tss0e Gennemsnitlig indkomstskattesats vedr. skattepligtig indkomst, for dsk = 1 Beregning: Jf. relation ---------- tss0u Sats for gennemsnitlig indkomstskat i relationen for lna Beregning: tss0u=tss0; før 1970: tss0u=(.314643/.34)tsa0u1 ---------- tss1 Del af marginal indkomstskattesats vedr. skattepligtig indkomst, som overstiger tss0 Beregning: Jf. relation ---------- tss1e Del af marginal indkomstskattesats vedr. skattepligtig indkomst, som overstiger tss0, for dsk = 1 Beregning: Jf. relation ---------- tssp0 Gennemsnitlig indkomstskattesats vedr. personlig indkomst, udgangsværdi Kilde: Jf. relation ---------- tssp0e Gennemsnitlig indkomstskattesats vedr. personlig indkomst, for dsk = 1 Kilde: Jf. relation ---------- tssp1 Del af marginal indkomstskattesats vedr. personlig indkomst, som overstiger tssp0 Kilde: Jf. relation ---------- tssp1e Del af marginal indkomstskattesats vedr. personlig indkomst, som overstiger tssp0e, for dsk = 1 Kilde: Jf. relation ---------- tst{i} i=1,2,3 Tillægsskattesats, {i}`te trin Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 5.3, løbenr. VI (mellem, 6 pct, top) ---------- tsu Udskrivningsprocent for indkomstskat til staten Kilde: Skatter og afgifter 1991, tabel 5.4, løbenr. III (fra 1987=1) ---------- tsuih Skattesats i uih1-relationen Beregning: Jf. relation ---------- tsus{i} i=1,2,3,4 Skatteprocent på {i}`te indkomsttrin, personlig indkomst Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.3, løbenr. II - VII ---------- tsu{i} i=2,3,4,5 Skatteprocent på {i}`te indkomsttrin, skattepligtig indkomst Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.3, løbenr. II - VII ---------- tsy1k Kommunalt personfradrag (kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 5.3, løbenr. I ---------- tsy1s Statsligt personfradrag (kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 5.3, løbenr. I ---------- tsy2 1. grænse på statsskatteskalaen (kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 5.3, løbenr. VII ---------- tsy3 2. grænse på statsskatteskalaen (kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 5.3, løbenr. VII ---------- tsy4 3. grænse på statskatteskalaen (kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 5.3, løbenr. VII ---------- tsysp{i} i = 1,2,3 Sats for skatter baseret på personlig indkomst for skattearterne {i} Kilde: Skatter og afgifter 2001, tabel 5.6, løbenr. F.1.6, jf. notat TMK 17.02.03 ---------- tsys{i} i = k,1,2,3,4 Sats for skatter baseret på skattepligtig indkomst for skatterarterne {i} Kilde: Skatter og afgifter 2001, tabel 5.6, løbenr. F.1.6, jf. notat TMK 17.02.03 ---------- ttefbg Sats for momsbidrag til EU Beregning: ttegb=Tefbg/(Sig/tg) ---------- ttefby Sats for BNI-bidrag til EU Beregning: ttefby=Tefby/Yi ---------- ttefe Sats for feogaeksportstøtte Beregning: ttefe=(Tefe-Tefem)/(fE0¨ pne0) ---------- ttenu Sats for ensidige overførsler i.f.t. nationalindkomsten Beregning: Residual, jf. Tenu-relationen ---------- tteubg Sats for momsbidrag til EU (mio.kr) Beregning: tteubg = ttefbg ---------- tteuby Sats for BNI-bidrag til EU Beregning: tteuby = ttefby ---------- ttyd Gennemsnitlig årlig sats for arbejdsløshedsdagpenge, reguleret for lønudviklingen Beregning: Residual, jf. Tyd-relationen ---------- ttyd1 Gennemsnitlig årlig sats for arbejdsløshedsdagpenge, reguleret for lønudviklingen Beregning: Residual, jf. Tyd-relationen ---------- ttyk Gennemsnitlig årlig sats for kontantydelser ifølge bistandsloven, reguleret Beregning: Residual, jf. Tyk-relationen ---------- ttyk1 Gennemsnitlig årlig sats for kontantydelser ifølge bistandsloven, reguleret Beregning: Residual, jf. Tyk-relationen ---------- ttyks Gennemsnitlig årlig sats for kontantydelser ifølge bistandsloven, reguleret Beregning: Residual jf. Tyks-relationen ---------- ttyks1 Gennemsnitlig årlig sats for kontantydelser ifølge bistandsloven, reguleret Beregning: Residual jf. Tyks-relationen ---------- ttyp ttypl deflateret Beregning: ttyp=ttypl/ptty ---------- ttypl Gennemsnitlig årlig sats for folkepension (kr.) Kilde: Notat JMJ 15.06.81 ---------- ttypsfo Gennemsnitlig årlig sats for førtidspension, reguleret Beregning: Residual jf. Typsfo-relationen ---------- ttypsfp Gennemsnitlig årlig sats for folkepension, reguleret Beregning: Residual jf. Typsfp-relationen ---------- ttysae Gennemsnitlig årlig sats for efterløn, reguleret Beregning: Residual, jf. Tysae-relationen ---------- ttysae1 Gennemsnitlig årlig sats for efterløn og overgangsydelse, reguleret Beregning: Residual, jf. Tysae-relationen ---------- ttysafe Gennemsnitlig årlig sats for efterløn, reguleret Kilde: Notat ghe 21.11.99 ---------- ttysao Gennemsnitlig årlig sats for orlovsydelser, reguleret Beregning: Residual, jf. Tysao-relationen ---------- ttysao1 Gennemsnitlig årlig sats for orlovsydelser, reguleret Beregning: Residual, jf. Tysao-relationen ---------- ttysaob Gennemsnitlig årlig sats for ydelse til børnepasningsorlov , reguleret Beregning: Notat tmk 04.02.97 ---------- ttysaos Gennemsnitlig årlig sats for ydelse til sabbatorlov , reguleret Beregning: Notat tmk 04.02.97 ---------- ttysaou Gennemsnitlig årlig sats for ydelse til uddannelsesorlov , reguleret Beregning: Notat tmk 04.02.97 ---------- ttysaov Gennemsnitlig årlig sats for overgangsydelse, reguleret Beregning: Notat tmk 04.02.97 ---------- ttysarev Gennemsnitlig årlig sats for revalideringsydelse, reguleret Beregning: Notat tmk 04.02.97 ---------- ttysas Gennemsnitlig årlig sats for syge- og barselsdagpenge, reguleret Beregning: Residual, jf. Tysas-relationen ---------- ttysas1 Gennemsnitlig årlig sats for syge- og barselsdagpenge, reguleret Beregning: Residual, jf. Tysas-relationen ---------- ttysasbb Gennemsnitlig årlig sats for barselsdagpenge, reguleret Beregning: Notat tmk 04.02.97 ---------- ttysasbs Gennemsnitlig årlig sats for sygepenge, reguleret Beregning: Notat tmk xx.xx.xx ---------- ttysasu Gennemsnitlig årlig sats for SU uddannelsesstøtte, reguleret Beregning: Notat tmk 04.02.97 ---------- tve{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Punktafgiftssats vedr. fVe{j} Beregning: tve{j}=Sipve{j}/fVe{j} ---------- tvmo Punktafgiftssats vedr. fVmo Beregning: tvmo=(Sipxo-Sipveo)/fVmo ---------- tvm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h Punktafgiftssats vedr. fVm{j} Beregning: tvm{j}=(Sipx{j}-Sipve{j})/fVm{j} ---------- Twen Lønninger og arbejdsgiverbidrag fra udlandet, netto (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.3, løbenr. 4-15 ---------- Ty Indkomstoverførsler til husholdningerne i alt (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. I.9.2 Identitet: Ty=Typs+Typr+Tyd+Tysa+Tysb+Tyk+Tyrr ---------- Tyd Arbejdsløshedsdagpenge (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. 1.1.5 ---------- Tyen Sociale ydelser undtagen sociale overførsler i naturalier fra udlandet, netto (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.5 (13) - tabel 4.5 (36) ---------- Tyk Kontantydelser ifølge bistandsloven (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. 1.6 Identitet: Tyk=Tyks+Tykr ---------- Tykk Indkomstoverførsler til husholdningerne, udbetalt af kommuner (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 4, løbenr. I.9.2 Identitet: ---------- Tykr Kontantydelser, skattefrie (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, nr. 1.6.2 ---------- Tykrd Tykr deflateret Beregning: Tykrd = Tykr/ptty ---------- Tykrd1 Tykr deflateret Beregning: Tykrd1 = Tykr/ptty1 ---------- Tyks Kontantydelser, skattepligtige (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, nr. 1.6.1 ---------- Tyo Indkomstoverførsler til husholdningerne, udbetalt af sociale kasser og fonde (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 3, løbenr. I.9.2 Identitet: ---------- Tyop Sociale ydelser i naturalier (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.4 ---------- Typ Pensioner (mio.kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. B.I+B.II Identitet: Typ = Typs + Typw + Typr1 ---------- Typlg Andre overførsler udbetalt af sociale kasser og fonde (mio.kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 3, løbenr. I.9.2 frtrukket (tyd+typw+tysafe+tysaov) Identitet: ---------- Typr Resterende pensioner (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, B.II ---------- Typr1 Resterende pensioner (mio.kr.) Beregning: Residual, jf. Typ-relation ---------- Typrd Typr deflateret Beregning: Typrd=Typr/ptty ---------- Typrd1 Typr1 deflateret Beregning: Typrd1 = Typr1/ptty1 ---------- Typri Imputerede bidrag til sociale sikringsordninger (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. II.9 ---------- Typri{i} i=k, s Imputerede bidrag til sociale sikringsordninger i offentlig delsektor {i} (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2 og 4, løbenr. II.9 Identitet: Typri = Typris + Typrik ---------- Typs Generelle pensioner (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. 1.2 Identitet: Typs = Typsfp + Typsfo + Typsr ---------- Typsfo Førtidspension (mio.kr) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. 1.2.2+1.2.3 ---------- Typsfp Folkepension (mio.kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. 1.2.1 ---------- Typsh Pensionsudbetalinger fra kollektive ordninger, privat sektor ekskl. LD,DMP (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Typshk Pensionsudbetalinger, engangs ydelser, kollektive ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Typshl Pensionsudbetalinger, løbende ydelser, kollektive ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Typshp Udbetalinger fra pensionskasser og livsforsikringsselskaber til husholdninger, kollektive ordninger (mio.kr.) Kilde: NRs årspublikation, Tabel 5.4, konto 2.2, lbnr.9 ---------- Typsr Øvrige generelle pensioner (mio.kr.) Beregning: Residual jf. Typs-relation ---------- Typsrd Typsr deflateret Beregning: Typsrd = Typsr/ptty1 ---------- Typw Udbetalinger, ATP-ordningerne (mio.kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, 1.3.1 ---------- Tyrbf Børnefamilieydelse (mio.kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. 1.13 ---------- Tyrkb Boligsikring og boligydelse (mio.kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. 1.15 Identitet: Tyrkb = Tyrkbs + Tyrkby ---------- Tyrkbs Boligsikring (mio.kr.) Kilde: Internt materiale 5.kt ---------- Tyrkby Boligydelse (mio.kr.) Kilde: Internt materiale 5.kt ---------- Tyrr Resterende indkomstoverførsler (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. B.VII ---------- Tyrrd Tyrr deflateret Beregning: Tyrrd=Tyrr/ptty ---------- Tyrrd1 Tyrr deflateret Beregning: Tyrrd1 = Tyrr/ptty1 ---------- Tysa Andre A-skattepligtige indkomstoverførsler (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. B.IV Identitet: Tysa=Tysae+Tysas+Tysao+Tysar ---------- Tysae Efterløn og overgangsydelse (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. 1.4 Identitet: Tysae = Tysafe + Tysaov ---------- Tysafe Efterløn (mio.kr.) Kilde: Internt materiale 5.kt ---------- Tysao Orlovsydelser (mio. kr.) Beregning: Tysao = Tysaob + Tysaou + Tysaos + Tysaor ---------- Tysaob Orlovsydelse til forældre til børnepasning (mio.kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. 1.11 ---------- Tysaor Uddannelsesydelser og -godtgørelser (mio.kr) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. 2.4 ---------- Tysaos Orlovsydelse til sabbat (mio.kr) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. 1.18.1 ---------- Tysaou Orlovsydelse til uddannelse (mio.kr) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. 2.5 ---------- Tysaov Overgangsydelse (mio.kr.) Kilde: Internt materiale 5.kt ---------- Tysar Andre A-skattepligtige indkomstoverførsler, rest (mio. kr.) Beregning: Residual, jf. Tysa ---------- Tysar1 Andre A-skattepligtige indkomstoverførsler, rest (mio. kr.) Beregning: Residual, jf. Tysa-relation ---------- Tysard Tysar deflateret Beregning: Tysard = Tysar/ptty ---------- Tysard1 Tysar1 deflateret Beregning: Tysard1 = Tysar1/ptty1 ---------- Tysarev Bruttorevalideringsydelse (mio.kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. 1.7 ---------- Tysas Syge- og barselsdagpenge (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. 1.8 Identitet: Tysas = Tysasbb + Tysasbs ---------- Tysasbb Barselsdagpenge (mio.kr) Kilde: Internt materiale 5.kt. ---------- Tysasbs Sygedagpenge (mio.kr.) Kilde: Internt materiale 5.kt. ---------- Tysasu Statens Udddannelsesstøtte (mio.kr) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. 2.2.1 ---------- Tysb B-skattepligtige indkomstoverførsler (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. B.V ---------- Tysbd Tysb deflateret Beregning: Tysbd=Tysb/ptty ---------- Tysbd1 Tysb defalteret Beregning: Tysbd1 = Tysb/ptty1 ---------- Ty{i} i=s,o,k Indkomstoverførsler til husholdningerne i offentlig delsektor {i} (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2-4, løbenr. I.9.2 Identitet: Ty = Tys + Tyo + Tyk ---------- U Befolkningstal pr. 1.juli (1000 pers.) Kilde: St.Å. 1995, tabel 43 ---------- U1564 Befolkning fra 15 til 64 år pr. 1. januar (1000 pers.) Kilde: St.Å. 1995, tabel 45 ---------- Ua Samlet arbejdsstyrke (1000 pers.) Beregning: Ua=Q+Ul ---------- ucb Usercost for privat forbrug af køretøjer Beregning: Jf. relation ---------- Ufo Modtagere af førtidspension (berørte), helårspersoner (1000 pers.) Kilde: Sammenhængende socialstatistik, internt materiale 10.kt ---------- Ufp Modtagere af folkepension (berørte), helårspersoner (1000 pers.) Kilde: Sammenhængende socialstatistik, internt materiale 10.kt ---------- uibh Usercost for enfamiliehuse Beregning: uibh = buibh¨phk ---------- uib{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq Usercost for kapitalmængden for bygninger og anlæg i erhverv {j} Beregning: Jf. relation, Notat MMP 23.01.97 ---------- uib{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Usercost for kapitalmængden for bygninger og anlæg i erhverv {j} Beregning: Jf. relation, Notat LBT 04.02.02 ---------- uim{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Usercost for kapitalmængden for maskiner og transportmidler i erhverv {j} Beregning: Jf. relation, Notat MMP 23.01.97 ---------- uim{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Usercost for kapitalmængden for maskiner og transportmidler i erhverv {j} Beregning: Jf. relation, Notat DGR 02.02.02 ---------- uizne Usercost for kapitalmængden, vægtet udtryk for dels bygninger og anlæg og dels maskiner og transportmidler i erhverv ne Beregning: Jf. relation, Notat AJI 07.12.99 ---------- Ul Ledige (fuldtidsledige) i alt (1000 pers.) Kilde: Arbejdsmarked (St.E.) 1995:4, tabel 2, gnstl. antal ledige, ialt, før 1977 gult memo nr. 64., app.1 Identitet: Ul=Ulf+Ulu-Ulfu; Ul=Ulf+Uli ---------- Ulf Forsikrede ledige i alt (1000 pers.) Beregning: Ulf=Ulfh+Ulfd ---------- Ulfd Deltidsforsikrede ledige (1000 pers.) Kilde: Arbejdsmarked (St.E.) 1995:4, tabel 6, s. 8, gnstl. antal ledige, mænd+kvinder. ---------- Ulfh Heltidsforsikrede ledige (1000 pers.) Kilde: Arbejdsmarked (St.E.) 1995:4, tabel 6, s. 8, gnstl. antal ledige, mænd+kvinder. ---------- Ulfhk Dagpengeberettigede ledige, heltidsbasis (1000 pers.) Beregning: Ulfhk=Ulf-1/2¨Ulfd-Ulfu, jf. relation ---------- Ulfu Forsikrede ledige uden dagpengeret (1000 pers.) Beregning: Ulfu=Ulu-(Ul-Ulf) ---------- Uli Ikke-forsikrede ledige (1000 pers.) Beregning: Uli=Ul-Ulf ---------- Ulu Ledige med bistandsydelse (1000 pers.) Kilde: Arbejdsmarked (St.E.) 1995:3, tabel 3, s. 6, gnstl. antal ledige med bistandsydelse. Simpelt gennemsnit af de enkelte uger i året fra uge 51 til uge 50. ---------- Umf Personer på arbejdsmarkedsorlov (1000 pers.) Kilde: AMFORA, Arbejdsmarked (St.E) 2000:24, tabel 1 ---------- Umfb Orlov til børnepasning, gennmsnitlige antal deltagere (1000 pers.) Kilde: AMFORA, Arbejdsmarked (St.E) 2000:8, tabel 1 ---------- Umfs Orlov til sabbat, gennmsnitlige antal deltagere (1000 pers.) Kilde: AMFORA, Arbejdsmarked (St.E) 2000:8, tabel 1 ---------- Umfu Orlov til uddannelse, gennmsnitlige antal deltagere (1000 pers.) Kilde: AMFORA, Arbejdsmarked (St.E) 2000:8, tabel 1 ---------- Uov Overgangsydelse, gennemsnitlige antal deltagere (1000 pers.) Kilde: AMFORA, Arbejdsmarked (St.E) 2000:8, tabel 1 ---------- Upe Efterlønsmodtagere (inkl. overgangsydelse-modtagere) (1000 pers.) Kilde: Arbejdsmarked (St.E.) 1991:25, oversigtstabel 1, jf. notat PUD 24.10.89 ---------- Upe1 Efterløn, gennemsnitlige antal deltagere (1000 pers.) Kilde: AMFORA, Arbejdsmarked (St.E) 2000:8, tabel 1 ---------- Upn Pensionister uden for arbejdsstyrken (1000 pers.) Kilde: Arbejdsmarked (St.E.) 1991:25, oversigtstabel 1, jf. Upn ---------- Urev Modtagere af revalidering (berørte), helårsmodtagere (1000 pers.) Kilde: Sammenhængende socialstatistik, internt materiale 10.kt ---------- Usb Modtagere af barselsdagpenge (berørte), helårspersoner (1000 pers.) Kilde: Sammenhængende socialstatistik, internt materiale 10.kt ---------- Uss Modtagere af sygedagpenge (berørte, helårspersoner (1000 pers.) Kilde: Sammenhængende socialstatistik, internt materiale 10.kt ---------- Usu Statens Uddannelsesstøtte, støttemodtagere i alt (1000 pers.) Kilde: Statistisk Årbog 1998, tabel 122 ---------- Usy Skatteydere (skattepligtige med skattepligtig indkomst større end nul) (1000 pers.) Kilde: Notat JAO 17.03.81 ---------- Usye Udgangsskøn for Usy ---------- Uu Elevbestand pr. 1. oktober ved almene gymnasiale og videregående uddannelser (1000 pers.) Kilde: St.Å. 1995, tabel 107 og 108 ---------- Uw Udbud af arbejdskraft i alt (1000 pers.) Beregning: Uw=Ua-Qas-Qus ---------- V Energi- og materialeforbrug i erhvervene i alt (mio.kr) Beregning: V=X-Yf ---------- Ve{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Energiforbrug i erhverv {j} (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- vhstk Den relative afvigelse fra normalhøsten Kilde: Notat JSM,FKN,KTH,JAO 25.01.95 ---------- Vkihw Kumulerede boliginvesteringer (mio. kr.) Beregning: Vkihw=Ibh+Vkihw[-1] ---------- Vkipw Kumulerede private erhvervsinvesteringer (mio. kr.) Beregning: Vkipw=Imp+Ibp+Vkipw[-1] ---------- vki{j}wres j=h,p Residualvariabel for overgang mellem ENS79 og ENS95 (mio. kr.) Beregning: Residual, jf. relation ---------- Vm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Materialeforbrug i erhverv {j} (mio. kr.) Beregning: Vm{j}=V{j}-Ve{j} ---------- Vo1 Vareinput i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) (mio. kr.) Kilde: NR, ---------- vrho{j}k j=a,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qq Autokorrelationsparameter i fKm{j}-relationen Kilde: Notat TTH 28.02.95 ---------- vrho{j}l j=a,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qq Autokorrelationsparameter i HQ{j}-relationen Kilde: Arbejdspapir TTH 28.02.95 ---------- V{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Energi- og materialeforbrug i erhverv {j} (mio. kr.) Beregning: V{j}=X{j}-Yf{j} ---------- Wabk Obligationsbeholdning til kursværdi i pensionskasser, livs- og skadesforsikringsselskaber, offentlige fonde samt realkreditinstitutter (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Wabz Livsforsikringsselskabers og pensionskassers obligationsbeholdning (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:5, s. 11, tabel 1 og 2, og FINBK afsnit 9.4 ---------- Wall Fondssektorens lån til kommunerne (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:3, tabel 5, og FINBK afsnit 9.1 ---------- Walp Fondssektorens lån til den private ikke-finansielle sektor (mio. kr.) Beregning: Walp=Wazz-Wall-Wabz ---------- Wazz Livsforsikringsselskabers og pensionskassers samlede aktiver (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:5, s. 11, tabel 1 og 2 ---------- Wbbz Pengeinstitutternes obligationsbeholdning (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:5, s. 11, tabel 1 og 2 og FINBK afsnit 10.4 ---------- Wbbzk Pengeinstitutternes obligationsbeholdning til kursværdi (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Wbcz Pengeinstitutternes beholdning af sedler, mønt giroindskud (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:2, tabel 2, og FINBK afsnit 10.1 og 10.2 ---------- Wbdn Pengeinstitutternes samlede indskud i Nationalbanken (mio. kr.) Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1989, tabel 20, og FINBK afsnit 10.3 ---------- Wbdsn Pengeinstitutternes særlige indskud i Nationalbanken (mio. kr.) Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1989, tabel 20, og FINBK afsnit 11.4 ---------- Wbll Pengeinstitutternes udlån til kommuner (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:6, oversigtstabel og tabel 3 og 4 samt FINBK afsnit 10.6 ---------- Wblp Pengeinstitutternes udlån til den private ikke-finansielle sektor (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:2, tabel 2, og FINBK afsnit 10.5 og 10.6 ---------- Wbqb Pengeinstitutternes egenkapital (mio. kr.) Beregning: Wbqb=Wbdn+Wbcz+Wbvf+Wblp+Wbll+Wbqf+Wbbz+Wbdn-(Wpdb+Wldb+Wflb+Wnlb+Wplb) ---------- Wbqf Pengeinstitutternes fordringer på udlandet i øvrigt (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:2, tabel 2, og FINBK afsnit 10.8 ---------- Wbvf Pengeinstitutternes nettovalutastillling (mio. kr.) Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1989, tabel 1 ---------- Wcp Formue-udtryk i Cp4-relationen (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Wcp2 Formue-udtryk i Cp4xh-relationen (mio. kr.) Beregning: Jf. relation, samt notat JAO 20.11.01 ---------- Wdmp Formuen, Den midlertidige pensionsordning (DMP) (mio.kr.) Kilde: DMP, regnskab ---------- Welf Eksportfinansieringsfondens lån til udlandet (mio. kr.) Kilde: Dansk Eksportfinansieringsfonds beretning 1989, og FINBK afsnit 12.12 ---------- Welp Eksportfinansieringsfondens lån til den private ikke-finansielle sektor (mio. kr.) Kilde: Dansk Eksportfinansieringsfonds beretning 1989, og FINBK afsnit 13.9 ---------- Wfbz Udlandets beholdning af danske krone-obligationer (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:5, s. 11, tabel 1 og 2 og FINBK afsnit 12.8 ---------- Wfga Afgang af udenlandske statslån (mio. kr.) Kilde: Statsregnskabet for finansåret 1988, § 36, s.163, 01.02 ---------- Wfgv Variabelt forrentede udenlandske statslån (mio. kr.) Kilde: Statens låntagning og gæld 1989, tabel 2.1.3 og 2.3.2. Før 1985 Danske Statslån 1984, s. 132, kol. 5 ---------- Wflb Udlandets ansvarlige indskudskapital i danske pengeinstitutter (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:2, tabel 2, og FINBK afsnit 10.9 ---------- Wfle Udlandets lån til eksportfinansieringsfonden (mio. kr.) Kilde: FINBK afsnit 12.7 ---------- Wflg Udlandets lån til staten (mio. kr.) Kilde: Statens låntagning og gæld 1989, bilagstabel 1, og FINBK afsnit 12.2 ---------- Wflh Udlandets lån til hypotekbanken (mio. kr.) Kilde: Hypotekbankens beretning, og FINBK afsnit 12.5 ---------- Wflkg Udlandets lån til staten, kursværdi (mio. kr.) Kilde: Statens låntagning og gæld 1989, bilagstabel 1, og FINBK afsnit 12.2 ---------- Wflkgdm Statens udenlandske lån i D-mark (mio. kr.) Kilde: Statens låntagning og gæld 1989, bilagstabel 1. Før 1985 Danske Statslån 1984, s.16, II.3 ---------- Wflkgud Statens udenlandske lån i US-dollar (mio. kr.) Kilde: Statens låntagning og gæld 1989, bilagstabel 1. Før 1985 Danske Statslån 1984, s.16, II.1 ---------- Wfll Udlandets lån til kommunerne (mio. kr.) Kilde: FINBK afsnit 12.4 ---------- Wflp Udlandets lån til private ikke-finansielle sektor (mio. kr.) Kilde: FINBK afsnit 12.1 ---------- Wflt Udlandets lån til koncessionerede selskaber mv. (mio. kr.) Kilde: FINBK afsnit 12.6 ---------- Wfqf Danmarks Udlandsgæld (mio. kr.) Kilde: FINBK afsnit 12.13 ---------- Wfqg Udlandets fordringer på staten i øvrigt (mio. kr.) Kilde: FINBK afsnit 12.3 ---------- Wfqp Udlandets fordringer på private ikke-finansielle sektor i øvrigt (mio. kr.) Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1989, tabel 13, Penge og kap.m. (St.E.) 1990:5, s. 11, tabel 1 og 2 samt FINBK afsnit 12.9 ---------- Wgbz Statens beholdning af obligationer (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:5, s. 11, tabel 1 og 2, og FINBK afsnit 7.2 ---------- Wglf Statens lån til udlandet (mio. kr.) Kilde: FINBK afsnit 7.1.2 ---------- Wglkf Statens lån til udlandet, kursværdi (mio. kr.) Kilde: NR (St.E.) 1987:9, tabel 11, og FINBK afsnit 7.1.2 ---------- Wgll Statens lån til kommunerne (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:6, s. 8, tabel 3 og 4 samt FINBK afsnit 7.1.1 ---------- Wgln Statens løbende konto i Nationalbanken (mio. kr.) Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1989, tabel 15, og FINBK afsnit 7.5 ---------- Wglp Statens lån til private ikke-finansielle sektor (mio. kr.) Kilde: FINBK afsnit 7.1.3 ---------- Whbz Hypotekbankens obligationsbeholdning (mio. kr.) Kilde: FINBK afsnit 13.3 ---------- Whll Hypotekbankens lån til kommunerne (mio. kr.) Kilde: Hypotekbankens Årsberetning, status og FINBK afsnit 13.7 ---------- Wibz Postgirokontorets obligationsbeholdning (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:5, s. 11, tabel 1 og 2, og FINBK afsnit 11.2 ---------- Wilg Postgirokontorets lån til staten (mio. kr.) Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1989, tabel 15 og FINBK afsnit 7.4 ---------- Wlbz Kommunernes obligationsbeholdning (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:5, s. 11, tabel 1 og 2, og FINBK afsnit 8.1 ---------- Wld Formuen, LD, bogført værdi (mio.kr.) Kilde: LD`s regnskab ---------- Wldb Kommunernes indskud i pengeinstitutterne (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:6, s. 8, tabel 1, og FINBK afsnit 10.11 ---------- Wlik Pengeinstitutternes placerings-potentiale (mio. kr.) Beregning: Wlik=Wflb+Wplb+Wldb+Wpdb+Wbqb-Wbcz-Wbdsn-Wbqf-Wbvf ---------- Wlql Kommunernes egenkapital (mio. kr.) Beregning: Wlql=Wldb+Wlbz-(Wgll+Wfll+Whll+Wall+Wbll+Wzbl) ---------- Wnbz Nationalbankens obligationsbeholdning (mio. kr.) Kilde: FINBK afsnit 11.1 ---------- Wnlb Nationalbankens udlån til pengeinstitutterne (mio. kr.) Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1989, tabel 20 og FINBK afsnit 10.17 ---------- Wnqn Nationalbankens egenkapital (mio. kr.) Beregning: Wnqn=Wnvf+Wnbz+Wibz+Welp+Welf+Wilg+Wnlb-(Wpz+Wbcz+Wgln+Wfle+Wbdn+Wbdsn) ---------- Wnvf Officiel likviditet, netto (mio. kr.) Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1989, tabel 1 og FINBK afsnit 11.3 ---------- Wo ØMU gæld, brutto (mio. kr) Kilde: NR, fx SE 2001:16, oversigtstabel 4, ØMU, brutto ---------- Wobz Offentlige fondes obligationsbeholdning (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:5, s. 11, tabel 1 og 2, og FINBK afsnit 9.3 ---------- Won (mio. kr) NR-gæld, markedsværdi Kilde: NR, fx SE 2001:16, oversigtstabel 4, NR-gæld, markedsværdi, netto ---------- Wp Nutidsværdien af pensionsindbetalinger (mio. kr.) Beregning jf. relation ---------- Wpbkz Privates obligationsbeholdning til kursværdi (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Wpbnz Private ikke-finansielle sektors obligationsbeholdning, netto (mio. kr.) Beregning: Wpbnz=Wpbz-Wzbr ---------- Wpbz Private ikke-finansielle sektors beholdning af obligationer (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:5, s. 11, tabel 1 og 2, og FINBK afsnit 13.1 ---------- Wpcz Private ikke-finansielle sektors beholdning af sedler, mønt og postgiroindskud (mio. kr.) Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1989, tabel 30, og FINBK afsnit 13.5 og 13.6 ---------- Wpdb Private ikke-finansielle sektors indskud i pengeinstitutterne (mio. kr.) Kilde: FINBK afsnit 10.12 ---------- Wpdsb Private ikke-finansielle sektors særlige indskud i pengeinstitutterne (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:2, tabel 2, og FINBK afsnit 10.14 ---------- Wphp Formue, privat tegnede ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Wphpk Formue, engangs ydelser, private ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Wphpl Formue, løbende ydelser, private ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Wplb Private ikke-finansielle sektors ansvarlige indskudskapital i pengeinstitutterne (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:2, tabel 2, og FINBK afsnit 10.16 ---------- Wpm Private ikke-finansielle sektors beholdning af penge (mio. kr.) Beregning: Wpm=Wpdb+Wpcz-Wpdsb ---------- Wpp Pensionsformuen, private sektor ekskl. LD og DMP (mio. kr.) Beregning: Wpp=Wpspk+Wpspl+Wphpk+Wphpl ---------- Wppk Pensionsformuen, engangsydelser, private sektor ekskl. LD og DMP (mio. kr.) Beregning: Wpp=Wpspk+Wpspl+Wphpk+Wphpl ---------- Wppl Pensionsformuen, løbende ydelser, private sektor ekskl. LD og DMP (mio. kr.) Beregning: Wpp=Wpspk+Wpspl+Wphpk+Wphpl ---------- Wpqe Husholdninger og virksomheders finansielle formue, placeret i penge og obligationer med fradrag af lån i pengeinstitutterne og lån i udlandet (mio. kr.) Beregning: Wpqe=Wpqnp-Wpqx ---------- Wpqkpc Private ikke-finansielle sektors finansielle nettostilling, som indgår i Wcp4 (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Wpqkpc1 Private ikke-finansielle sektors finansielle nettostilling, indgår i Wcp2 (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Wpqnp Husholdninger og virksomheders finansielle formue (mio. kr.) Beregning: Wpqnp=Wpqp-Wbqb-(Wabz+Wall+Walp+Wobz) ---------- Wpqp Private sektors finansielle formue (mio. kr.) Beregning: Wpqp=Wazz+Wobz+Wbqb+Whbz+Whll+Wpbnz+Wpcz+Wpdb+Wrbz+Wsbz+Wtlf+Wzbf+Wplb-(Walp+Wblp+Welp+Wflh+Wflp+Wflt+Wfqp+Wglp+Wzbr) ---------- Wpqwm Formuen, Den midlertidige pensionsordning (mio.kr.) Kilde: DMP, regnskab ---------- Wpqx Hjælpevariabel i Wpqe-relationen (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Wps Nutidsværdien af fremtidige skattebetalinger vedr. pensionsudbetalinger (mio. kr.) Beregning jf. relation ---------- Wps1 Nutidsværdien af fremtidige skattebetalinger vedr. pensionsudbetalinger fra pensioner med engangsudbetaling (mio. kr.) Beregning jf. relation ---------- Wps2 Nutidsværdien af fremtidige skattebetalinger vedr. pensionsudbetalinger fra pensioner med løbende udbetaling (mio. kr.) Beregning jf. relation ---------- Wpsp Formue, kollektive ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Wpspk Formue, engangs ydelser, kollektive ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Wpspl Formue, løbende ydelser, kollektive ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Wrbz Realkreditinstitutionernes obligationsbeholdning (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:5, s. 11, tabel 1 og 2, og FINBK afsnit 13.4 ---------- Wsbz Skadesforsikringsselskabers obligationsbeholdning (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:3, tabel 2, og FINBK afsnit 13.2 ---------- Wsdsbk Hjælpevariabel for skat af kursgevinster i Sdsbk-relation (mio. kr.) Beregning: jf. relation, samt THV 13.09.01 ---------- Wsp Formuen, Den midlertidige pensionsordning (SP) (mio.kr.) Kilde: ---------- Wspbz Obligationer i den sociale pensionsfond. (mio. kr) Kilde: NR, fx SE 2001:16, oversigtstabel1, DSP ---------- Wtlf Skibskreditfondens lån til udlandet (mio. kr.) Kilde: Danmarks Skibskreditfond, Beretning og regnskab 1989, og FINBK afsnit 12.11 ---------- Wwe Private ikke-finansielle sektors samlede formue (mio. kr.) Beregning: Wwe=Wpqe+Vkihw+Vkipw ---------- Wzbf Passiv kapitalanbringelse i udlandet (mio. kr.) Kilde: FINBK afsnit 12.10 ---------- Wzbg Statens Obligationsgæld (mio. kr.) Kilde: FINBK afsnit 7.3 ---------- Wzbkr Privates obligationsgæld (realkredit) til kursværdi (mio. kr.). Beregning: Jf. relation ---------- Wzbl Kommunernes obligationsgæld (mio. kr.) Kilde: FINBK afsnit 8.2 ---------- Wzbr Private ikke-finansielle sektors obligationsgæld (mio. kr.) Kilde: FINBK afsnit 13.8 ---------- Wzzl Kommunernes samlede passiver (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Wzzomu ØMU gæld, brutto (mio. kr) Kilde: NR, fx SE 2001:16, oversigtstabel 4, ØMU, brutto ---------- W{i}x i=bqf,elf,fbz,flb,fle,flg,flh,fll,flp,flt,fqf,fqp,nbz,nvf,tlf,zbf,zbg Udgangsskøn for W{i} ---------- X Produktionsværdi i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.1, løbenr. 1 ---------- Xa Produktionsværdi i landbrug mv. (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 011009,011209,014000,020000,050000 ---------- Xb Produktionsværdi i bygge- og anlægsvirksomhed (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 450001,450002,450003,450004 ---------- Xe Produktionsværdi i udvinding af brunkul, råolie og naturgas (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 110000 ---------- Xh Produktionsværdi i boligbenyttelse (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 702009 ---------- Xn Produktionsværdi i fremstillingserhvervene i alt (mio. kr.) Beregning: Xn=Xng+Xne+Xnf+Xnn+Xnb+Xnm+Xnt+Xnk+Xnq ---------- Xnb Produktionsværdi i leverandører til byggeri (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 140009,200000,263053,266080 ---------- Xne Produktionsværdi i el-, gas- og fjernvarmeforsyning (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 401000,402000,403000 ---------- Xnf Produktionsværdi i næringsmiddelindustri (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 151000,152000,153000,154000,155000,156009,158109,158120,158300 ---------- Xng Produktionsværdi i olieraffinaderier (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 230000 ---------- Xnk Produktionsværdi i kemisk industri mv. (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 241109,241209,241500,241617,242000,243000,244000,245070,251122,252300,252400,362060 ---------- Xnm Produktionsværdi i jern- og metalindustri (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 271000,272030,274000,275000,281009,286009,291000,292000,293000,294009,297000,300000,310000,320000,330000 ---------- Xnn Produktionsværdi i nydelsesmiddelindustri (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 159000,160000 ---------- Xnq Produktionsværdi i anden fremstillingsvirks. (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 170000,180000,190000,210000,221200,221309,222009,261126,361000 ---------- Xnt Produktionsværdi i transportmiddelindustri (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 340000,351000,352050 ---------- Xo Produktionsværdi i erhvervet offentlige tjenester (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 730002,751100,751209,751300,752000,801000,802000,803000,804002,851100,853109,853209,920002 Identitet: Xo=Vo+Yfo ---------- Xo1 Produktion i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) (mio. kr.) Kilde: NR, ---------- Xq Produktionsværdi i q-erhvervene i alt (mio. kr.) Beregning: Xq=Xqh+Xqs+Xqt+Xqf+Xqq ---------- Xqf Produktionsværdi i finansiel virksomhed (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 651000,652000,660102,660300,670000 ---------- Xqh Produktionsværdi i handel (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 370000,501009,505000,510000,521090,522990,523000,524190,524490 ---------- Xqi Produktionsværdi i imputerede finans. tjenester (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 99005, per definition = 0 ---------- Xqq Produktionsværdi i andre tjenesteyd. erhverv (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 410000,502000,551009,553009,701109,702040,710000,721009,722000,730001,741100,741200,742009,744000,747000,748009,804001,851209,900010,900020,900030,910000,920001,930009,95 ---------- Xqs Produktionsværdi i søtransport (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 610000 ---------- Xqt Produktionsværdi i anden transport mv. (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 601000,602100,602223,602409,620000,631130,634000,640000 ---------- Y Bruttonationalproduktet (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.2, konto 1, løbenr. 5 (se tillige tabel 3.2, konto 2.1.1, løbenr. 1 og tabel 3.4, løbenr. 1) ---------- Ya A-indkomst (mio. kr.) Kilde: Skattestatistik, DØS ---------- Yas Hjælpevariabel i Ys-relationen, A-indkomst (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1996, tabel 5.10, jf. notat TMK 18.06.97 ---------- Yd Disponibel indkomst (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Ydo Disponibel bruttoindkomst i offentlig sektor (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.5 (2.3.1) ---------- Ydp Disponibel bruttoindkomst i privat sektor (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.2 (2.3.1) ---------- Ydph Disponibel bruttoindkomst i husholdningerne (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.6 (2.2.15) ---------- Ydphk Disponibel indkomst for husholdninger, kort sigt (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Ydphk1 Disponibel indkomst for husholdninger, kort sigt (mio. kr.) Beregning: Jf. relation, samt notat JAO 20.11.01 ---------- Ydpl Disponibel indkomst, langt sigt (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Ydpl1 Disponibel indkomst, langt sigt (mio. kr.) Beregning: Jf. relation, samt notat JAO 20.11.01 ---------- Ydps Disponibel bruttoindkomst i selskaber (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.3 (2.2.11) + tabel 5.4 (2.2.15) ---------- Ydpsk Disponibel indkomst for selskaber, kort sigt (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Ydpsk1 Disponibel indkomst for selskaber, kort sigt (mio. kr.) Beregning: Jf. relation, samt notat JAO 20.11.01 ---------- Ydr Disponibel restindkomst (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Yd{i} i=oo,k,ss Disponibel bruttoindkomst i offentlig sektor (mio. kr.) Kilde: NR 1999, tabel 5.5, løbenr. konto 2.15 Identitet: Yd = Ydoo + Ydk + Ydss ---------- Yf Bruttoværditilvækst i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.2, konto 2.1.1, løbenr. 3 Identitet: Yf=sum af Yf{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o,qi ---------- Yfa Bruttoværditilvækst i landbrug mv. (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 011009,011209,014000,020000,050000 ---------- Yfb Bruttoværditilvækst i bygge- og anlægsvirksomhed (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 450001,450002,450003,450004 ---------- Yfe Bruttoværditilvækst i udvinding af brunkul, råolie og naturgas (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 110000 ---------- Yfh Bruttoværditilvækst i boligbenyttelse (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 702009 ---------- Yfn Bruttoværditilvækst i fremstillingserhverv i alt (mio. kr.) Beregning: Yfn=Yfng+Yfne+Yfnf+Yfnn+Yfnb+Yfnm+Yfnt+Yfnk+Yfnq ---------- Yfnb Bruttoværditilvækst i leverandører til byggeri (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 140009,200000,263053,266080 ---------- Yfne Bruttoværditilvækst i el-, gas- og fjernvarmeforsyning (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 401000,402000,403000 ---------- Yfnf Bruttoværditilvækst i næringsmiddelindustri (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 151000,152000,153000,154000,155000,156009,158109,158120,158300 ---------- Yfng Bruttoværditilvækst i olieraffinaderier (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 230000 ---------- Yfnk Bruttoværditilvækst i kemisk industri mv. (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 241109,241209,241500,241617,242000,243000,244000,245070,251122,252300,252400,362060 ---------- Yfnm Bruttoværditilvækst i jern- og metalindustri (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 271000,272030,274000,275000,281009,286009,291000,292000,293000,294009,297000,300000,310000,320000,330000 ---------- Yfnn Bruttoværditilvækst i nydelsesmiddelindustri (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 159000,160000 ---------- Yfnq Bruttoværditilvækst i anden fremstillingsvirks. (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 170000,180000,190000,210000,221200,221309,222009,261126,361000 ---------- Yfnt Bruttoværditilvækst i transportmiddelindustri (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 340000,351000,352050 ---------- Yfo Bruttoværditilvækst i offentligt erhverv (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 730002,751100,751209,751300,752000,801000,802000,803000,804002,851100,853109,853209,920002 ---------- Yfo1 Bruttoværditilvækst i offentlig SEKTOR (ikke identisk med offentligt erhverv) (mio. kr.) Kilde: NR, ---------- Yfq Bruttoværditilvækst i q-erhverv i alt (mio. kr.) Beregning: Yfq=Yfqh+Yfqs+Yfqt+Yfqf+Yfqq+Yfqi ---------- Yfqf Bruttoværditilvækst i finansiel virksomhed (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 651000,652000,660102,660300,670000 ---------- Yfqh Bruttoværditilvækst i handel (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 370000,501009,505000,510000,521090,522990,523000,524190,524490 ---------- Yfqi Bruttoværditilvækst i imputerede finans. tjenester (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 99005, per definition = 0 ---------- Yfqq Bruttoværditilvækst i andre tjenesteydende erhverv (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 410000,502000,551009,553009,701109,702040,710000,721009,722000,730001,741100,741200,742009,744000,747000,748009,804001,851209,900010,900020,900030,910000,920001,930009,95 ---------- Yfqs Bruttoværditilvækst i søtransport (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 610000 ---------- Yfqt Bruttoværditilvækst i anden transport mv. (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 601000,602100,602223,602409,620000,631130,634000,640000 ---------- Yi Bruttonationalindkomst (mio. kr.) Kilde: 6.kt Identitet: Yi=Twen+Tien+Tefe+Tefp+Tefq-Sim-Tefbp ---------- Yl3s Hjælpevariabel i Ys-relationen, 3 pct.'s fradrag (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.10, jf. notat TMK 22.06.99 ---------- Ylws Hjælpevariabel i Ys-relationen, lønmodtagerfradrag (mio.kr.) Beregning: ---------- Yr Bruttorestindkomst i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.2, konto 2.1.1, løbenr. 18 ---------- Yrp Restindkomst i husholdningssektoren (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.6, konto 2.1.2, løbenr. 1 ---------- Yrphs Hjælpevariabel i Ys-relationen, overskud af egen bolig (lejeværdi) (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1996, tabel 5.10, jf. notat TMK 18.06.97; tilbageført vha udviklingen i tsdl*phv*fKnbh[-1] ---------- Yrps Bruttooverskud af produktionen i selskaber (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.3 (2.1.2.1) + tabel 5.4 (2.1.2.1) = Yr-Ivo1-Yfqi-Yrp ---------- Yrpss Hjælpevariabel i Ys-relationen, overskud af egen virksomhed (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1996, tabel 5.10, jf. notat TMK 18.06.97 ---------- Yrpss1 Hjælpevariabel i Ys-relationen, overskud af egen virksomhed (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.10, jf notat tmk 22.06.99 ---------- Yrr Hjælpevariabel for restindkomst i Ys-relationen (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Yrr1 Hjælpevariabel for restindkomst i Ys-relationen (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Yrs Restindkomst i selskabssektoren (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Yr{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Bruttorestindkomst i erhverv {j} (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1 ---------- Ys Skattepligtig personlig indkomst (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 5.7, løbenr. F.1 ---------- Ysda Indkomstudtryk i Sda-relationen (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Ysda1 Indkomstudtryk i Sda-relationen (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Ysda2 Indkomstudtryk i Sda-relationen (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Ysdsbk Hjælpevariabel for skat af indkomst i Sdsbk-relation (mio. kr.) Beregning: jf. relation, samt THV 13.09.01 ---------- Ysdsr Hjælpevariabel for skat af indkomst i Sdsr-relation (mio. kr.) Beregning: jf. relation, samt THV 13.09.01 ---------- Yse Udgangsskøn for Ys (mio. kr.) ---------- Ysp Personlig indkomst (mio.kr) Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.10, jf notat tmk 22.06.99 ---------- Yspe Udgangsskøn for Ysp ---------- Yspps Hjælpevariabel i Ysp-relationen, fradrag vedr. midlertidig og særlig ATP (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.10 ---------- Yspqws Hjælpevariabel i Ysp-relationen, fradrag vedr. midlertidig og særlig ATP (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.10, jf notat tmk 22.06.99 ---------- Ysprs Hjælpevariabel i Ysp-relationen, resterende personlig indkomst (mio. kr.) Beregning: Ysprs = Ysp-(Yas+Yrpss1-Ttops1-Sdas-Yspqws) ---------- Ysp{i} i = 1,2,3 Udskrivningsgrundlag for skatter baseret på personlig indkomst for skattearterne {i}, ADAM februar 2002 patch pr. marts 2003 (mio. kr.) Kilde: Beregning jf. relation ---------- Ysrs Hjælpevariabel i Ys-relationen, resterende skattepligtig personlig indkomst (mio. kr.) Beregning: Ysrs = Ys-Yas-Yrhss-Yrhkhs-Tippps ---------- Ysrs1 Hjælpevariabel i Ys-relationen, resterende skattepligtig personlig indkomst (mio. kr.) Beregning: Ysrs1 = Ys-(Ysp+Yrphs+Tippps1-Ylws-Yl3s+Tysb) ---------- Ys{i} i = k,1,2,3,4 Udskrivningsgrundlag for skatter baseret på skattepligtig indkomst for skattearterne {i}, ADAM februar 2002 patch pr. marts 2003 (mio. kr.) Kilde: Beregning jf. relation ---------- Ytr Indenlandsk efterspørgsel (mio. kr.) Beregning: Ytr=Y+M-E ---------- Ytr1 Hjælpevariabel, Ytr niveaukorrigeret til NR i 1980-priser (mio.kr.) Beregning: Ytr1 = Ytr*9681 ---------- Yw Lønsum i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.2, konto 2.1.1, løbenr. 13 ---------- Ywn Lønsum i fremstillingserhvervene i alt (mio. kr.) Beregning: Ywn=Ywng+Ywne+Ywnf+Ywnn+Ywnb+Ywnm+Ywnt+Ywnk+Ywnq ---------- Ywo1 Lønsum i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) (mio. kr.) Kilde: NR, ---------- Ywq Lønsum i q-erhvervene i alt (mio. kr.) Beregning: Ywq=Ywqh+Ywqs+Ywqt+Ywqf+Ywqq ---------- Yw{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Lønsum i erhverv {j}, jf. Yf (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1 ----------