() ADAM Dec 2009 - Marts 2011 - Navneskift () () ### FORBRUG.F09 ### () () () PRIVAT FORBRUG () () FRML _DJ_ Tip_cf = Tifp_cf_h + Tip_b + Tipcr_sp + Tipcr_dmp + Tipcr_ld $ FRML _DJ_ Typn_cf = Typcr_bf - Tpcr_bf + Typco_bf - Tpco_bf + Typir_bf - Tpir_bf + Typio_bf - Tpio_bf + Typcr_atp - Tpcr_atp + Typcr_sp - Tpcr_sp + Typcr_dmp - Tpcr_dmp + Typcr_ld - Tpcr_ld $ FRML _DJ_ Ydl_hc = Yd_hc - Tip_cf + Sywp + Typn_cf - Yfh - (Inv-Ivo1) $ FRML _DJ_ Ydk_c = Yd_hc - (Yd_h+Tpc_h_cf-Typc_cf_h) - (Yfh-kyrp2*0.82*Yfh) $ FRML _DJ_ Ydk_h = (Yd_h+Tpc_h_cf-Typc_cf_h) - Tip_cf + Sywp + Typn_cf - kyrp2*0.82*Yfh $ FRML _GJRD fCh = fCh(-1)*fKnbh/fKnbh(-1) $ FRML _I fVh = (pveh(-1)*fVeh + pvmh(-1)*fVmh)/pvh(-1) $ FRML _I pvh = Vh/fVh $ FRML _I Ch = pch*fCh $ () ---------- Pris på bilydelse og bilkørsel -------------- FRML _DJRD rpcbe = 0.8*rpcbe(-1) + 0.2*( pm7b/pm7b(-1)-1) $ FRML _DJRD bfinvcbe = 0.8*bfinvcbe(-1) + 0.2*bfinvcb $ FRML _DJRD ucb = ((1-tsuih)*iwlo+bfinvcbe-(1-bfinvcbe)*rpcbe)*pcb+tsyv $ FRML _D pcbu = ucb/0.195532 $ FRML _D__D pcgu = kpcgu*pcg $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- FRML _D__D pcts = pcts(-1) *(pct*fCt+pcs*fCs) /(pct(-1)*fCt+pcs(-1)*fCs) $ FRML _D__D pcvts = pcvts(-1) *(pcv*fCv+pct*fCt+pcs*fCs) /(pcv(-1)*fCv+pct(-1)*fCt+pcs(-1)*fCs) $ FRML _D__D pcfvts = pcfvts(-1) *(pcf*fCf+pcv*fCv+pct*fCt+pcs*fCs) /(pcf(-1)*fCf+pcv(-1)*fCv+pct(-1)*fCt+pcs(-1)*fCs) $ FRML _D__D pcefvts = pcefvts(-1) *(pcf*fCf+pcv*fCv+pct*fCt+pcs*fCs+pce*fCe) /(pcf(-1)*fCf+pcv(-1)*fCv+pct(-1)*fCt+pcs(-1)*fCs+pce(-1)*fCe) $ FRML _D__D pcgbu = pcgbu(-1) *(pcgu*fCgu+pcbu*fCbu) /(pcgu(-1)*fCgu+pcbu(-1)*fCbu) $ FRML _D__D pcpuetxh = pcpuetxh(-1) *(pcf*fCf+pcv*fCv+pct*fCt+pcs*fCs+pce*fCe+pcgu*fCgu+pcbu*fCbu) /(pcf(-1)*fCf+pcv(-1)*fCv+pct(-1)*fCt+pcs(-1)*fCs +pce(-1)*fCe+pcgu(-1)*fCgu+pcbu(-1)*fCbu) $ FRML _D__D pcpuxh = pcpuxh(-1) *(pcpuetxh*fCpuetxh - pet*fEt) /(pcpuetxh(-1)*fCpuetxh - pet(-1)*fEt) $ () Makroforbrug ekskl. bolig () kfcpuxhw -0.19659 FRML _DJRDFZ Log(Cpuxhw) = 0.9000*Log(Ydl_hc/pcpuxh) +(1-0.9000)*Log(Wcp/pcpuxh) + kcpuxhw + Log(pcpuxh) $ FRML _S___FZ Cpuxh = (1-Dfcp)*(1-Dfcs*Dfct*Dfcv*Dfcf*Dfce*Dfcb*Dfcg) *( Exp( 0.4000*Dlog(Ydk_h/pcpuxh) -0.40698*Log(Cpuxh(-1)/Cpuxhw(-1)) + gcpuxh + JRcpuxh +Log(Cpuxh(-1)/pcpuxh(-1))+Log(pcpuxh) ) + Jcpuxh ) +Dfcp*(1-Dfcs*Dfct*Dfcv*Dfcf*Dfce*Dfcb*Dfcg) *(Zfcp*pcp-fCb*pcb+fCbu*pcbu-fCh*pch) +(Dfcs*Dfct*Dfcv*Dfcf*Dfce*Dfcb*Dfcg) *(Zfcs*pcs+Zfct*pct+Zfcv*pcv+Zfcf*pcf+Zfce*pce+Zfcg*pcg-pet*fEt +ucb*(Zfcb*((0.5*pcb(-1)+0.5*pcb)/(kfcb*pkncb(-1)))+(1-bfinvcb)*fKncb(-1))) $ () ---------- Aggregater ------------------------------ FRML _D fCpuxh = Cpuxh/pcpuxh $ FRML _I Cpuetxh = Cpuxh + pet*fEt $ FRML _I fCpuetxh = Cpuetxh/pcpuetxh $ () ----------------------------------------------------- () Forbrugssystemet () ----------------------------------------------------- () ---------- Ligevægt ekskl. trend -------------------- () kbfcguwx -3.43148 () kbfcbuwx -2.72538 () kbfcewx -2.74659 () kbfcfwx -1.66673 () kbfcvwx -1.46664 () kbfctwx -3.08451 () kbfcswx -1.02887 FRML _DJRD Log(bfcguwx) = kbfcguwx -0.34447*Log(pcgu/pcgbu) -0.56013*Log(pcgbu/pcpuetxh) $ FRML _DJRD Log(bfcbuwx) = kbfcbuwx -0.34447*Log(pcbu/pcgbu) -0.56013*Log(pcgbu/pcpuetxh) $ FRML _DJRD Log(bfcewx) = kbfcewx -0.51971*Log(pce/pcefvts) -0.56013*Log(pcefvts/pcpuetxh) $ FRML _DJRD Log(bfcfwx) = kbfcfwx -0.52295*Log(pcf/pcfvts) -0.51971*Log(pcfvts/pcefvts) -0.56013*Log(pcefvts/pcpuetxh) $ FRML _DJRD Log(bfcvwx) = kbfcvwx -1.00000*Log(pcv/pcvts) -0.52295*Log(pcvts/pcfvts) -0.51971*Log(pcfvts/pcefvts) -0.56013*Log(pcefvts/pcpuetxh) $ FRML _DJRD Log(bfctwx) = kbfctwx -2.04851*Log(pct/pcts) -1.00000*Log(pcts/pcvts) -0.52295*Log(pcvts/pcfvts) -0.51971*Log(pcfvts/pcefvts) -0.56013*Log(pcefvts/pcpuetxh) $ FRML _DJRD Log(bfcswx) = kbfcswx -2.04851*Log(pcs/pcts) -1.00000*Log(pcts/pcvts) -0.52295*Log(pcvts/pcfvts) -0.51971*Log(pcfvts/pcefvts) -0.56013*Log(pcefvts/pcpuetxh) $ () ---------- Trender ---------------------------------- FRML _DJRD Dlog(dtbfcgu) = (-0.10143)*Dlog(fCpuetxh/U) $ FRML _DJRD Dlog(dtbfcbu) = (0.20023)*Dlog(1/(1+(Log(fCpuetxh/U)/4.2)**(-30))) $ FRML _DJRD Dlog(dtbfce) = (0.00000)*Dlog(fCpuetxh/U) + 0.66129*Dlog(graddag) $ FRML _DJRD Dlog(dtbfcf) = (-0.94578)*Dlog(fCpuetxh/U) $ FRML _DJRD Dlog(dtbfcv) = (-0.16296)*Dlog(fCpuetxh/U) $ FRML _DJRD dtbfct = (pcpuetxh-pcgu*bfcguwx*dtbfcgu-pcbu*bfcbuwx*dtbfcbu-pce*bfcewx*dtbfce -pcf*bfcfwx*dtbfcf-pcv*bfcvwx*dtbfcv)/(pct*bfctwx+pcs*bfcswx) $ FRML _DJRD Dlog(dtbfcs) = Dlog(dtbfct) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- FRML _D kbfcw = pcpuetxh /(bfcguwx*dtbfcgu*pcgu+bfcbuwx*dtbfcbu*pcbu+bfcewx*dtbfce*pce +bfctwx*dtbfct*pct+bfcswx*dtbfcs*pcs+bfcfwx*dtbfcf*pcf+bfcvwx*dtbfcv*pcv) $ FRML _DJRD Log(bfcguw) = Log(kbfcw)+Log(bfcguwx)+Log(dtbfcgu) $ FRML _DJRD Log(bfcbuw) = Log(kbfcw)+Log(bfcbuwx)+Log(dtbfcbu) $ FRML _DJRD Log(bfcew) = Log(kbfcw)+Log(bfcewx)+Log(dtbfce) $ FRML _DJRD Log(bfcfw) = Log(kbfcw)+Log(bfcfwx)+Log(dtbfcf) $ FRML _DJRD Log(bfcvw) = Log(kbfcw)+Log(bfcvwx)+Log(dtbfcv) $ FRML _DJRD Log(bfctw) = Log(kbfcw)+Log(bfctwx)+Log(dtbfct) $ FRML _DJRD Log(bfcsw) = Log(kbfcw)+Log(bfcswx)+Log(dtbfcs) $ () ---------- Forbrugsvægte ------------------------------- FRML _S___F bfcgu = (1-Dbfcgu)*(1-Dfcg) *Exp( 0.73076*Dlog(bfcguwx)+(-0.81271)*Dlog(fCpuetxh/U) -0.54792*(Log(bfcgu(-1))-Log(bfcguw(-1))) + gbfcgu + JRbfcgu + Log(bfcgu(-1)) ) +Dbfcgu*(1-Dfcg)*Zbfcgu +Dfcg*((pcg*Zfcg)/(pcgu*kfc*fCpuetxh)) $ FRML _S___F bfcbu = (1-Dbfcbu)*(1-Dfcb) *Exp( 0.20000*Dlog(bfcbuwx)+(-0.23086)*Dlog(fCpuetxh/U) -0.45481*(Log(bfcbu(-1))-Log(bfcbuw(-1))) + gbfcbu + JRbfcbu + Log(bfcbu(-1)) + 0.62497 *(Dlog(bfcbu(-1)) - (0.20000*Dlog(bfcbuwx(-1)) +(-0.23086)*Dlog(fCpuetxh(-1)/U(-1))+gbfcbu(-1) -0.45481*(Log(bfcbu(-2))-Log(bfcbuw(-2))))) ) +Dbfcbu*(1-Dfcb)*Zbfcbu +Dfcb*ucb/(pcbu*kfc*fCpuetxh) *(Zfcb*((0.5*pcb(-1)+0.5*pcb)/(kfcb*pkncb(-1)))+(1-bfinvcb)*fKncb(-1)) $ FRML _S___F bfce = (1-Dbfce)*(1-Dfce) *Exp( 0.68203*Dlog(bfcewx)+(-0.71717)*Dlog(fCpuetxh/U) -0.45036*(Log(bfce(-1))-Log(bfcew(-1))) + gbfce + JRbfce + Log(bfce(-1)) ) +Dbfce*(1-Dfce)*Zbfce +Dfce*(Zfce/(kfc*fCpuetxh)) $ FRML _S___F bfcf = (1-Dbfcf)*(1-Dfcf) *Exp( 0.70712*Dlog(bfcfwx)+(-0.50453)*Dlog(fCpuetxh/U) -0.39917*(Log(bfcf(-1))-Log(bfcfw(-1))) + gbfcf + JRbfcf + Log(bfcf(-1)) ) +Dbfcf*(1-Dfcf)*Zbfcf +Dfcf*(Zfcf/(kfc*fCpuetxh)) $ FRML _S___F bfcv = (1-Dbfcv)*(1-Dfcv) *Exp( 1.00000*Dlog(bfcvwx)+(0.67942)*Dlog(fCpuetxh/U) -0.17060*(Log(bfcv(-1))-Log(bfcvw(-1))) + gbfcv + JRbfcv + Log(bfcv(-1)) ) +Dbfcv*(1-Dfcv)*Zbfcv +Dfcv*(Zfcv/(kfc*fCpuetxh)) $ FRML _S___F bfct = (1-Dbfct)*(1-Dfct) *Exp( 0.51796*Dlog(bfctwx)+(0.61375)*Dlog(fCpuetxh/U) -0.13125*(Log(bfct(-1))-Log(bfctw(-1))) + gbfct + JRbfct + Log(bfct(-1)) ) +Dbfct*(1-Dfct)*Zbfct +Dfct*(Zfct/(kfc*fCpuetxh)) $ FRML _S___F bfcs = (1-Dbfcs)*(1-Dfcs) *Exp( 0.68160*Dlog(bfcswx)+(0.00000)*Dlog(fCpuetxh/U) -0.086080*(Log(bfcs(-1))-Log(bfcsw(-1))) + gbfcs + JRbfcs + Log(bfcs(-1)) ) +Dbfcs*(1-Dfcs)*Zbfcs +Dfcs*(Zfcs/(kfc*fCpuetxh)) $ () ---------- Forbrug ------------------------------ FRML _D kfc = (1-Dfcs*Dfct*Dfcv*Dfcf*Dfce*Dfcb*Dfcg)* pcpuetxh /(bfcgu*pcgu+bfcbu*pcbu+bfce*pce+bfct*pct +bfcs*pcs+bfcf*pcf+bfcv*pcv) +(Dfcs*Dfct*Dfcv*Dfcf*Dfce*Dfcb*Dfcg)*1 $ FRML _D fCgu = kfc*bfcgu*fCpuetxh $ FRML _D fCbu = kfc*bfcbu*fCpuetxh $ FRML _D fCe = kfc*bfce*fCpuetxh $ FRML _D fCf = kfc*bfcf*fCpuetxh $ FRML _D fCv = kfc*bfcv*fCpuetxh $ FRML _D fCt = kfc*bfct*fCpuetxh $ FRML _D fCs = kfc*bfcs*fCpuetxh $ () ---------- Biler og benzin ---------------------- FRML _D fKncb = pcbu*fCbu/ucb $ FRML _SJRD Dlog(nkcb) = 0.49600*Dlog(fKncb) $ FRML _D Kncb = pkncb*fKncb $ FRML _K fCb = kfcb*pkncb(-1)/(0.5*pcb(-1)+0.5*pcb)*(fKncb-(1-bfinvcb)*fKncb(-1)) $ FRML _D fCg = pcgu*fCgu/pcg $ () ---------- Forbrug i løbende priser ------------- FRML _D Cg = pcg*fCg $ FRML _D Cb = pcb*fCb $ FRML _D Cbu = pcbu*fCbu $ FRML _D Ce = pce*fCe $ FRML _D Cf = pcf*fCf $ FRML _D Cv = pcv*fCv $ FRML _D Ct = pct*fCt $ FRML _D Cs = pcs*fCs $ () Aggregater: FRML _I fCp = (fCh*pch(-1)+fCf*pcf(-1)+fCe*pce(-1)+fCg*pcg(-1)+fCb*pcb(-1) +fCv*pcv(-1)+fCs*pcs(-1)+fCt*pct(-1)-fEt*pet(-1))/pcp(-1) $ FRML _I Cp = fCf*pcf+fCe*pce+fCg*pcg+fCb*pcb+fCv*pcv+fCh*pch+fCs*pcs+fCt*pct -fEt*pet $ FRML _I pcp = Cp/fCp $ FRML _I Cpdk = fCf*pcf+fCe*pce+fCg*pcg+fCb*pcb+fCv*pcv+fCh*pch+fCs*pcs $ FRML _I fCpdk = (fCf*pcf(-1)+fCe*pce(-1)+fCg*pcg(-1)+fCb*pcb(-1) +fCv*pcv(-1)+fCh*pch(-1)+fCs*pcs(-1))/pcpdk(-1) $ FRML _I pcpdk = Cpdk/fCpdk $ FRML _D Knmp = Knma + Knme + Knmb + Knmng + Knmne + Knmnf + Knmnz + Knmqz+ Knmqs + Knmqf $ FRML _D Knbp = Knba + Knbe + Knbb + Knbng + Knbne + Knbnf + Knbnz + Knbqz + Knbqs + Knbqf $ () Wp, samlet pensionsformue på Særlige skattemæssige vilkår, omdefineres () Ny variabel kwps, "Korrektionsfaktor for pensionsafkastskat" () Wcp, Ny variabel erstatter Wcp3 FRML _D Wp = Wpio_bf+Wpir_bf+Wpcr_bf+Wpco_bf+Wpcr_atp+Wpcr_dmp+Wpcr_sp+Wpcr_ld $ FRML _D kwps = (1+iwbz*(1-0.8*tsywp*bsywp))**12/ (1+iwbz*(1-(tss0+tssp0+tss1+tssp1)))**12 $ FRML _GJ_D Whe = Whe(-1)*(phk*fKnbhe)/(phk(-1)*fKnbhe(-1)) $ FRML _D Wcp = kknbhl*Knbhl+Whe+Kncb+Wn_h+Wn_cr+Wn_cf - Wp +( (Wpio_bf+Wpco_bf)*(1-tsyp) +(Wp-Wpio_bf-Wpco_bf)*(1-tss0-tssp0-tss1-tssp1) )*kwps $ () ### BOLIG.F09 ### () () () BOLIGINVESTERINGER () () FRML _KJ_ phv = (0.5*phk+0.5*phk(-1))*kphv $ FRML _DJ_D rpibhe = 0.8*rpibhe(-1) + 0.2*(pibh/pibh(-1)-1) $ FRML _GJ_D iwb30 = kiwb30*iwbz $ FRML _GJ_D iwbflx = kiwbflx*iwbz $ FRML _DJ_D buibhx = (1-tsuih)*(bobl30*iwb30+(1-bobl30)*iwbflx) +Invbh/(pibh*fKbh(-1)/1.85)-0.5*rpibhe +((tsuih*Yrphs+Ssyej+Spzejh*fKnbhe(-2)/fKnbh(-2))/fKnbhe)/phk +.5*bafd $ FRML _DJ_D bafd = bobl* (boblannu*((iwb30*(1+iwb30)**(nhlo))/((1+iwb30)**(nhlo)-1)-iwb30) +(1-boblannu)*1/nhlo) +(1-bobl)*((iwb30*(1+iwb30)**(nhla))/((1+iwb30)**(nhla)-1)-iwb30) $ () kfkbhw -0.500567 FRML _DJRD fKbhw = Exp( Log(Cpuxh/pcpuxh) +1.43030/(1+(Exp(0.014956*tid-25.14886)/Exp(4.3))**(-25)) +0.30000*Log(pcpuxh/(buibhx*phk)) +kfkbhw) $ FRML _SJRD Dlog(phk) = 1.38790*Dlog(Cpuxh/pcpuxh) -5.73317*Dif(buibhx) + Dlog(pcpuxh) -0.945624*Log(fKbh(-1)/fKbhw(-1)) +0.087160*d06+gphk -0.689048*(-Dlog(phk(-1)) +(1.38790*Dlog(Cpuxh(-1)/pcpuxh(-1)) -5.73317*Dif(buibhx(-1)) + Dlog(pcpuxh(-1)) -0.945624*Log(fKbh(-2)/fKbhw(-2)) +0.087160*d06(-1)+gphk) ) $ FRML _KJ_D phgk = phk*kphgk $ FRML _DJ_D nbs = bnbs*fKbh(-1) $ FRML _SJRD Dlog(fKbh) = 0.014538*Dlog(phk/(.8*pibh+.2*phgk)) +0.02500*(log(phk(-1)/(.8*pibh(-1)+.2*phgk(-1)))+0.102000) +0.861840*nbs/fKbh(-1) +0.234438*Dif(1/(1+(Exp(0.014956*tid(-1)-25.14886)/Exp(4.3))**(-25))) +gfkbh $ FRML _K fKnbh = kfknbh*fKbh $ FRML _GJRD fIbh = ( Dif(fKnbh) + bfinvbh*fKnbh(-1) ) * pknbh(-1)/(0.5*pibh(-1)+0.5*pibh) $ FRML _GJRD fIbhl = 1.5*nbs+Jfibhl $ FRML _GJRD Dif(fKnbhl) = (0.5*pibh(-1)+0.5*pibh)/pknbh(-1)*fIbhl - bfinvbh*fKnbhl(-1) $ FRML _I fKnbhe = (pknbh(-1)*fKnbh-pknbh(-1)*fKnbhl)/pknbh(-1) $ FRML _GJRD fInvbh = bfinvbh*fKnbh(-1) *pknbh(-1)/(0.5*pinvbh(-1)+0.5*pinvbh) $ FRML _I Knbh = pknbh*fKnbh $ FRML _D Knbhl = pknbh*fKnbhl $ FRML _D Knbhe = pknbh*fKnbhe $ FRML _I Invbh = pinvbh*fInvbh $ () ### INVEST.F09 ### () () () FASTE INVESTERINGER I ØVRIGT () () () Skattemæssige afskrivninger FRML _DJ_D tsy_cu = bsy_c*tsy_c +(1-bsy_c)*ktsy_c*tsy_c $ FRML _DJ_D iwbzsu = ((1-tsy_cu)*iwbz-D8291*(pttyl/pttyl(-1)-1)) /(1+D8291*(pttyl/pttyl(-1)-1)) $ FRML _DJ_ bivmu = bivmp0 + bivmp*(1-bivmp1)/(bivmp+iwbzsu) $ FRML _DJ_ bivbu = bivbp0 + bivbp*(bivbpw-bivbp1)/(bivbp+iwbzsu) $ () Private erhverv FRML _I fImp = ( fIma *pima(-1) + fIme *pime(-1) + fImb *pimb(-1) + fImng*pimng(-1) + fImne*pimne(-1) + fImnf*pimnf(-1) + fImnz*pimnz(-1) + fImqz*pimqz(-1) + fImqs*pimqs(-1) + fImqf*pimqf(-1) )/pimp(-1) $ FRML _I Invmp = Invma+Invme+Invmb +Invmng+Invmne+Invmnf+Invmnz+Invmqz+Invmqs+Invmqf $ FRML _I fIbp = ( fIba *piba(-1) + fIbe *pibe(-1) + fIbb *pibb(-1) + fIbng*pibng(-1) + fIbne*pibne(-1) + fIbnf*pibnf(-1) + fIbnz*pibnz(-1) + fIbqz*pibqz(-1) + fIbqf*pibqf(-1) + fIbqs*pibqs(-1) )/pibp(-1) $ FRML _I Invbp = Invba + Invbe + Invbb + Invbng +Invbne+ Invbnf+ Invbnz+ Invbqz +Invbqs+ Invbqf $ FRML _K fImk = fImp*kfimk $ FRML _K pimk = pimp*kpimk $ () Offentlig sektor FRML _K fIbo1 = fIbo*kfibo1 $ FRML _I Ibo1 = fIbo1*pibo1 $ FRML _K fImo1 = fImo*kfimo1 $ FRML _I Imo1 = fImo1*pimo1 $ FRML _I Io1 = Imo1 + Ibo1 $ () Maskin- og bygningsinvesteringer FRML _I Im = Xa_im+Xe_im+Xng_im+Xne_im+Xnf_im+Xnz_im+Xb_im+Xqz_im+Xqs_im+Xqf_im +Xh_im+Xo_im +M01_im+M2_im+M3r_im+M3k_im+M3q_im+M59_im+M7b_im+M7y_im+Ms_im +Spm_im+Spp_im+Spg_im $ FRML _I fIm = (fImp*pimp(-1) + fImo*pimo(-1) + fImk*pimk(-1))/pim(-1) $ FRML _I pim = Im/fIm $ FRML _I Ib = Xa_ib+Xe_ib+Xng_ib+Xne_ib+Xnf_ib+Xnz_ib+Xb_ib+Xqz_ib+Xqs_ib+Xqf_ib +Xh_ib+Xo_ib +M01_ib+M2_ib+M3r_ib+M3k_ib+M3q_ib+M59_ib+M7b_ib+M7y_ib+Ms_ib +Spm_ib+Spp_ib+Spg_ib $ FRML _I fIb = (fIbp*pibp(-1) + fIbo*pibo(-1) + fIbh*pibh(-1))/pib(-1) $ FRML _I pib = Ib/fIb $ () Privat sektor FRML _I fImp1 = (fIm*pim(-1) - fImo1*pimo1(-1))/pimp1(-1) $ FRML _I fIbp1 = (fIb*pib(-1) - fIbo1*pibo1(-1) - fIbh*pibh(-1))/pibp1(-1) $ () Offentlige nyinvesteringer FRML _KJRD fIo1ny = ( fImo1*pimo1(-1) + fIbo1*pibo1(-1) - Io1a*(pibo1(-1)/pibo1)*kfio1ny )/pio1ny(-1) $ FRML _I Io1ny = Io1 - Io1a $ FRML _I pio1ny = Io1ny/fIo1ny $ FRML _K fIbo1ny = kfibo1ny*fIbo1 $ FRML _K pibo1ny = kpibo1ny*pibo1 $ FRML _K Ivo1 = (Invmo + Invbo)*kivo1 $ () Husholdninger FRML _K I_h = kiph *(bqsa *(pima *fIma +piba *fIba) +bqse *(pime *fIme +pibe *fIbe ) +bqsng*(pimng*fImng+pibng*fIbng)+bqsnz*(pimnz*fImnz+pibnz*fIbnz) +bqsb *(pimb *fImb +pibb *fIbb) +bqsqz*(pimqz*fImqz+pibqz*fIbqz) +bqsqs*(pimqs*fImqs+pibqs*fIbqs)+0.82 *(pibh *fIbh) ) $ () ### LAGER.F09 ### () () () Lagerinvesteringer () () () Fra indenlandsk produktion FRML _S fdIla = (1-Dfil)*pxa(-1) *( 0.13441*(Dif(fXa(-1))-Dif(fdIla(-1)/pxa(-2))) +0.66667*(hostkor-0.6*hostkor(-1)-0.4*hostkor(-2)) +Jfdila ) + Dfil*zfdila $ FRML _S fdIle = (1-Dfil)*pxe(-1) *( 0.02863*(Dif(fXe(-1))-Dif(fdIle(-1)/pxe(-2))) +Jfdile ) + Dfil*zfdile $ FRML _S fdIlne = (1-Dfil)*pxne(-1) *( 0.01501*(Dif(fXne(-1))-Dif(fdIlne(-1)/pxne(-2))) +Jfdilne ) + Dfil*zfdilne $ FRML _S fdIlnf = (1-Dfil)*pxnf(-1) *( 0.02166*(Dif(fXnf(-1))-Dif(fdIlnf(-1)/pxnf(-2))) +Jfdilnf ) + Dfil*zfdilnf $ FRML _S fdIlng = (1-Dfil)*pxng(-1) *( 0.02482*(Dif(fXng(-1))-Dif(fdIlng(-1)/pxng(-2))) +0.54565*fdIlng(-1)/pxng(-2) +Jfdilng ) + Dfil*zfdilng $ FRML _S fdIlnz = (1-Dfil)*pxnz(-1) *( 0.17341*( 0.75*(Dif(fXnz)-Dif(fdIlnz/pxnz(-1))) +(1-0.75)*(Dif(fXnz(-1))-Dif(fdIlnz(-1)/pxnz(-2)))) +Jfdilnz ) + Dfil*zfdilnz $ FRML _S fdIlqz = (1-Dfil)*pxqz(-1) *( 0.01389*(Dif(fXqz)-Dif(fdIlqz/pxqz(-1)) ) +Jfdilqz ) + Dfil*zfdilqz $ () Fra import FRML _S fdIlm01 = (1-Dfil) *pm01(-1)*( 0.07069*(0.75*(Dif(fM01)-Dif(fdIlm01/pm01(-1))) +(1-0.75)*(Dif(fM01(-1))-Dif(fdIlm01(-1)/pm01(-2)) ) ) +Jfdilm01 ) + Dfil*zfdilm01 $ FRML _S fdIlm2 = (1-Dfil) *pm2(-1)*( 0.07580*(Dif(fM2(-1))-Dif(fdIlm2(-1)/pm2(-2)) ) +Jfdilm2 ) + Dfil*zfdilm2 $ FRML _S fdIlm3k = (1-Dfil) *pm3k(-1)*( 0.36725*( Dif(fM3k(-1))-Dif(fdIlm3k(-1)/pm3k(-2)) ) +Jfdilm3K ) + Dfil*zfdilm3K $ FRML _S fdIlm3r = (1-Dfil) *pm3r(-1)*(0.03043*(Dif(fM3r(-1))-Dif(fdIlm3r(-1)/pm3r(-2)) ) +Jfdilm3R ) + Dfil*zfdilm3R $ FRML _S fdIlm3q = (1-Dfil) *pm3q(-1)*( 0.16532*(Dif(fM3q(-1))-Dif(fdIlm3q(-1)/pm3q(-2)) ) +0.45471*fdIlm3q(-1)/pm3q(-2) +Jfdilm3Q ) + Dfil*zfdilm3Q $ FRML _S fdIlm59 = (1-Dfil) *pm59(-1)*( 0.13696*(Dif(fM59)-Dif(fdIlm59/pm59(-1))) +Jfdilm59 ) + Dfil*zfdilm59 $ FRML _S fdIlm7b = (1-Dfil) *pm7b(-1)*( 0.25504*(0.25*(Dif(fM7b)-Dif(fdIlm7b/pm7b(-1))) +(1-0.25)*(Dif(fM7b(-1))-Dif(fdIlm7b(-1)/pm7b(-2)) ) ) +Jfdilm7B ) + Dfil*zfdilm7B $ () Eksogene lagerrelationer FRML _G fdIlm7y = (1-Dfil) *pm7y(-1)*( bm7yil*(Dif(fM7y)-Dif(fdIlm7y/pm7y(-1))) +Jfdilm7y ) + Dfil*zfdilm7y $ FRML _G fdIlh = (1-Dfil) *pxh(-1)*( bhil*(Dif(fXh)-Dif(fdIlh/pxh(-1))) +Jfdilh ) + Dfil*zfdilh $ FRML _G fdIlb = (1-Dfil) *pxb(-1)*( bbil*(Dif(fXb)-Dif(fdIlb/pxb(-1))) +Jfdilb ) + Dfil*zfdilb $ FRML _G fdIlqf = (1-Dfil) *pxqf(-1)*( bqfil*(Dif(fXqf)-Dif(fdIlqf/pxqf(-1))) +Jfdilqf ) + Dfil*zfdilqf $ FRML _G fdIlo = (1-Dfil) *pxo(-1)*( bofil*(Dif(fXo)-Dif(fdIlo/pxo(-1))) +Jfdilo ) + Dfil*zfdilo $ FRML _GJ_D fdIlspp = (Spp_il/pil)*pil(-1) $ FRML _GJ_D fdIlspm = (Spm_il/pil)*pil(-1) $ FRML _GJ_D fdIlspg = (Spg_il/pil)*pil(-1) $ () Lagerinvesteringer I alt FRML _I fdIl = fdIla+fdIle+fdIlne+fdIlng+fdIlnf+fdIlnz +fdIlb+fdIlqz+fdIlqs+fdIlqf+fdIlo +fdIlm01+fdIlm2+fdIlm3r+fdIlm3k+fdIlm3q+fdIlm59+fdIlm7b+fdIlm7y +fdIlms+fdIlspm+fdIlspp+fdIlspg $ FRML _I fdiln = fdIlne+fdIlng+fdIlnf+fdIlnz $ FRML _I fdilq = fdIlqz+fdIlqs+fdIlqf $ FRML _I fdilm = fdIlm01+fdIlm2+fdIlm3r+fdIlm3k+fdIlm3q+fdIlm59+fdIlm7b+fdIlm7y +fdIlms $ FRML _I fdilx = fdIla+fdIle+fdIlne+fdIlng+fdIlnf+fdIlnz +fdIlb+fdIlqz+fdIlqs+fdIlqf+fdIlo $ FRML _I fIl = (fdIl/Il(-1))*fIl(-1) $ FRML _I Il = Xa_il+Xe_il+Xne_il+Xng_il+Xnf_il +Xnz_il+Xb_il+Xqz_il+Xqs_il+Xqf_il+Xo_il +M01_il+M2_il+M3r_il+M3k_il+M3q_il+M59_il+M7b_il+M7y_il +Ms_il+Spm_il+Spp_il+Spg_il $ FRML _I Iln = Xne_il+Xng_il+Xnf_il+Xnz_il $ FRML _I Ilq = Xqz_il+Xqs_il+Xqf_il $ FRML _I Ilm = M01_il+M2_il+M3r_il+M3k_il+M3q_il+M59_il+M7b_il+M7y_il +Ms_il $ FRML _I Ilx = Xa_il+Xe_il+Xne_il+Xng_il+Xnf_il +Xnz_il+Xb_il+Xqz_il+Xqs_il+Xqf_il+Xo_il $ FRML _I I = fImp1*pimp1 + fImo1*pimo1 + fIbp1*pibp1 + fIbo1*pibo1 + fIbh*pibh + fIt*pit + fIl*pil $ FRML _I Inv = Invbo+Invmo+Invbh+Invbp+Invmp $ () ### EKSPORT.F09 ### () ### EKSPORT.F09 ### () () () EKSPORT I FASTE PRISER () () Elast: konst Efterspørgsel Pris Tysk Dummy Fejlkorrektionsparameter () Vare langsigt kort sigt langsigt kort sigt langsigt kort sigt tilpasningshastighed () kfew ely eky elp ekp t () fE01 11.3528 1 .5 -1.43213 -.446054 0.1500 () fE24 9.59295 1 .529104 -1.77565 -.2663475 0.1500 kort sigt = 0.15*-1.77565 () fE59 12.59574 1 .621557 -1.99952 -.749691 -0.31580 -.05 0.1500 () fEt 10.35638 1 1 -2.26222 -0.66252 0.2000 () fEsq 1 1 -2.00000 -.715000 0.1500 FRML _I Xa_e01 = fXa*pxa - ( Xa_xa +Xa_xe+Xa_xng+Xa_xne+Xa_xnf+Xa_xnz+Xa_xb +Xa_xqz+Xa_xqs+Xa_xqf+Xa_xh+Xa_xo +Xa_cf+Xa_cv+Xa_ce+Xa_cg+Xa_cb+Xa_ch+Xa_cs+Xa_ct+Xa_co +Xa_im+Xa_ib+Xa_it+Xa_il +Xa_e2+Xa_e3+Xa_e59+Xa_e7y+Xa_es ) $ FRML _I Xnf_e01 = fXnf*pxnf - ( Xnf_xa +Xnf_xe+Xnf_xng+Xnf_xne+Xnf_xnf+Xnf_xnz+Xnf_xb +Xnf_xqz+Xnf_xqs+Xnf_xqf+Xnf_xh+Xnf_xo +Xnf_cf+Xnf_cv+Xnf_ce+Xnf_cg+Xnf_cb+Xnf_ch+Xnf_cs+Xnf_ct+Xnf_co +Xnf_im+Xnf_ib+Xnf_it+Xnf_il +Xnf_e2+Xnf_e3+Xnf_e59+Xnf_e7y+Xnf_es ) $ FRML _I Xe_e3 = fXe*pxe - ( Xe_xa +Xe_xe+Xe_xng+Xe_xne+Xe_xnf+Xe_xnz+Xe_xb +Xe_xqz+Xe_xqs+Xe_xqf+Xe_xh+Xe_xo +Xe_cf+Xe_cv+Xe_ce+Xe_cg+Xe_cb+Xe_ch+Xe_cs+Xe_ct+Xe_co +Xe_im+Xe_ib+Xe_it+Xe_il +Xe_e01+Xe_e2+Xe_e59+Xe_e7y+Xe_es ) $ FRML _I E01 = Xa_e01+Xe_e01+Xng_e01+Xne_e01+Xnf_e01+Xnz_e01+Xb_e01+Xqz_e01+Xqs_e01 +Xqf_e01+Xh_e01+Xo_e01+M01_e01+M2_e01+M3r_e01+M3k_e01+M3q_e01+M59_e01 +M7b_e01+M7y_e01+Ms_e01+Spm_e01+Spp_e01 $ FRML _I fE01 = E01/pe01 $ FRML _GJRD fE01k = fE01 -.33333*(hostkor+hostkor(-1)+hostkor(-2)) $ FRML _DJRD Log(fE2kw) = kfe2kw +Log(fEe2*(1-.2528*ddeu))+elpfe2k*Log(pe2 /pee2 ) $ FRML _DJRD Log(fE59w) = kfe59w+Log(fEe59*(1-.3158*ddeu))+elpfe59*Log(pe59/pee59) $ FRML _DJRD Log(fEtw) = kfetw +Log(fEet *(1-.0000*ddeu))+elpfet *Log(pet /peet ) + dtfetw $ FRML _GJRD Log(fEsqw) = kfesqw+Log(fEesq*(1-.0000*ddeu))+elpfesq*Log(pesq/peesq) $ FRML _SJRD Dlog(fE2k) = gfe2k+ekyfe2k*Dlog(fEe2) +ekpfe2k*Dlog(pe2 /pee2 ) - 0.00*Dif(ddeu) -tfe2k*Log(fE2k(-1)/fE2kw(-1)) $ FRML _SJRD_Z Dlog(fE59) = gfe59+ekyfe59*Dlog(fEe59)+ekpfe59*Dlog(pe59/pee59) - 0.05*Dif(ddeu) -tfe59*Log(fE59(-1)/fE59w(-1)) $ FRML _SJRD Dlog(fEt) = gfet+ekyfet *Dlog(fEet) +ekpfet *Dlog(pet /peet ) -tfet *Log(fEt(-1) /fEtw(-1) ) $ FRML _GJRD Dlog(fEsq) = gfesq+ekyfesq*Dlog(fEesq)+ekpfesq*Dlog(pesq/peesq) -tfesq*Log(fEsq(-1)/fEsqw(-1)) $ FRML _DJRD fE2 = fE2k + M2_e2/pe2 $ FRML _GJ_D Dlog(fE7y) = Dlog(fE59) $ FRML _I fEv = (fE01*pe01(-1)+fE2*pe2(-1)+fE3*pe3(-1)+fE59*pe59(-1)+fE7y*pe7y(-1))/pev(-1) $ FRML _I fE = (fEv*pev(-1)+fEss*pess(-1)+fEsq*pesq(-1)+fEt*pet(-1))/pe(-1) $ () ### Faktor.F09 ### () ----------------------------------------------------- () FAKTORBLOKKEN () ----------------------------------------------------- () ---------- Inflationsforventninger ------------------ FRML _DJ_D rpibpe = 0.8*rpibpe(-1)+0.2*(pibp/pibp(-1)-1) $ () ----------------------------------------------------- () a-erhvervet () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost M.M. ---------------------------- FRML _DJRD bfinvbae = 0.8*bfinvbae(-1)+0.2*bfinvba $ FRML _DJRD uiba = (1-tsy_cu*bivbu)/(1-tsy_cu) *((1-tsy_cu)*iwbz+bfinvbae-(1-bfinvbae)*rpibpe+0.2*tspzej)*piba $ FRML _DJ_D rpimae = 0.8*rpimae(-1)+0.2*(pima/pima(-1)-1) $ FRML _DJRD bfinvmae = 0.8*bfinvmae(-1)+0.2*bfinvma $ FRML _DJRD uima = (1-tsy_cu*bivmu)/(1-tsy_cu) *((1-tsy_cu)*iwlo+bfinvmae-(1-bfinvmae)*rpimae)*pima $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- FRML _D__D pkla = pkla(-1) * (uima*fKnma+la*Hqa) / ( (uima(-1)/dtka(-1))*(dtka*fKnma) +(la(-1)/dtla(-1))*(dtla*Hqa) ) $ FRML _D__D pklea = pklea(-1) * (uima*fKnma+la*Hqa+pvea*fVea) / ( (uima(-1)/dtka(-1))*(dtka*fKnma) +(la(-1)/dtla(-1))*(dtla*Hqa) +(pvea(-1)/dtea(-1))*(dtea*fVea) ) $ FRML _D__D pkleba = pkleba(-1) * (uima*fKnma+la*Hqa+pvea*fVea+uiba*fKnba) / ( (uima(-1)/dtka(-1))*(dtka*fKnma) +(la(-1)/dtla(-1))*(dtla*Hqa) +(pvea(-1)/dtea(-1))*(dtea*fVea) +(uiba(-1)/dtba(-1))*(dtba*fKnba)) $ FRML _D__D pklebma = pklebma(-1) * (uima*fKnma+la*Hqa+pvea*fVea +uiba*fKnba+pvma*fVma ) / ( (uima(-1)/dtka(-1))*(dtka*fKnma) +(la(-1)/dtla(-1))*(dtla*Hqa) +(pvea(-1)/dtea(-1))*(dtea*fVea) +(uiba(-1)/dtba(-1))*(dtba*fKnba) +(pvma(-1)/dtma(-1))*(dtma*fVma) ) $ () ---------- Prisdel af ligevægt ---------------------- () kfVmawx = -0.64683 () kfKnbawx = 0.58479 () kfVeawx = -2.76290 () kfKnmawx = -1.04625 () khqawx = -4.14404 FRML _DJRD Log(fVmawx) = -Log(dtma)+kfVmawx -0.00000*Log((pvma/dtma)/pklebma)$ FRML _DJRD Log(fKnbawx) = -Log(dtba)+kfKnbawx -0.00000*Log((uiba/dtba)/pkleba) -0.00000*Log(pkleba/pklebma) $ FRML _DJRD Log(fVeawx) = -Log(dtea)+kfVeawx -0.34517*Log((pvea/dtea)/pklea) -0.00000*Log(pklea/pkleba) -0.00000*Log(pkleba/pklebma) $ FRML _DJRD Log(fKnmawx) = -Log(dtka)+kfKnmawx -0.40645*Log((uima/dtka)/pkla) -0.34517*Log(pkla/pklea) -0.00000*Log(pklea/pkleba) -0.00000*Log(pkleba/pklebma) $ FRML _DJRD Log(hqawx) = -Log(dtla)+kHqawx -0.40645*Log((la/dtla)/pkla) -0.34517*Log(pkla/pklea) -0.00000*Log(pklea/pkleba) -0.00000*Log(pkleba/pklebma) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- FRML _DJRD Log(fVmaw) = Log(fVmawx)+Log(fXa-hostkor) $ FRML _DJRD Log(fKnbaw) = Log(fKnbawx)+Log(fXa-hostkor) $ FRML _DJRD Log(fVeaw) = Log(fVeawx)+Log(fXa-hostkor) $ FRML _DJRD Log(fKnmaw) = Log(fKnmawx)+Log(fXa-hostkor) $ FRML _DJRD Log(Hqaw) = Log(hqawx)+Log(fXa-hostkor) $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ FRML _SJRDF Dlog(fVma) = 1.00000*Dlog(fXa-hostkor)+0.00000*Dlog(fVmawx)+gfvma -0.61514*(Log(fVma(-1))-Log(fVmaw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fKnba) = 0.10000*Dlog(fXa-hostkor)+0.00000*Dlog(fKnbawx)+gfknba -0.10000*(Log(fKnba(-1))-Log(fKnbaw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fVea) = 1.00000*Dlog(fXa-hostkor)+0.50000*Dlog(fVeawx)+gfvea -0.82458*(Log(fVea(-1))-Log(fVeaw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fKnma) = 0.29631*Dlog(fXa-hostkor)+0.10000*Dlog(fKnmawx)+gfknma -0.20000*(Log(fKnma(-1))-Log(fKnmaw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(Hqa) = 0.40000*Dlog(fXa-hostkor)+0.20000*Dlog(hqawx)+ghqa -0.40000*(Log(Hqa(-1))-Log(Hqaw(-1))) $ () ---------- Investeringer og afskrivninger ----------- FRML _GJRD fIba = (fKnba-(1-bfinvba)*fKnba(-1)) *pknba(-1)/(0.5*piba(-1)+0.5*piba) $ FRML _I fInvba = bfinvba*fKnba(-1) *pknba(-1)/(0.5*pinvba(-1)+0.5*pinvba) $ FRML _GJRD fIma = (Dif(fKnma)+bfinvma*fKnma(-1)) *pknma(-1)/(0.5*pima(-1)+0.5*pima) $ FRML _I fInvma = bfinvma*fKnma(-1) *pknma(-1)/(0.5*pinvma(-1)+0.5*pinvma) $ () ---------- Beskæftigelse M.M. ----------------------- FRML _DJRD Qa = Hqa/(bqsa*Hgsa+(1-bqsa)*Hgwa)*1000 $ FRML _D Qsa = bqsa*Qa $ FRML _I Qwa = Qa-Qsa $ FRML _D Ywa = lnakk*Hgwa*Qwa*0.001*kla $ FRML _DJR la = (Ywa+Spzl_xa)/(Qwa*Hgwa)*1000 $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer I løbende priser FRML _I Knba = pknba*fKnba $ FRML _I Invba = pinvba*fInvba $ FRML _I Iba = piba*fIba $ FRML _I Knma = pknma*fKnma $ FRML _I Invma = pinvma*fInvma $ FRML _I Ima = pima*fIma $ () ----------------------------------------------------- () nf-erhvervet () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost M.M. ---------------------------- FRML _DJRD bfinvbnfe = 0.8*bfinvbnfe(-1)+0.2*bfinvbnf $ FRML _DJRD uibnf = (1-tsy_cu*bivbu)/(1-tsy_cu) *((1-tsy_cu)*iwbz+bfinvbnfe-(1-bfinvbnfe)*rpibpe+0.2*tspzej)*pibnf $ FRML _DJ_D rpimnfe = 0.8*rpimnfe(-1)+0.2*(pimnf/pimnf(-1)-1) $ FRML _DJRD bfinvmnfe = 0.8*bfinvmnfe(-1)+0.2*bfinvmnf $ FRML _DJRD uimnf = (1-tsy_cu*bivmu)/(1-tsy_cu) *((1-tsy_cu)*iwlo+bfinvmnfe-(1-bfinvmnfe)*rpimnfe)*pimnf $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- FRML _D__D pklnf = pklnf(-1) * (uimnf*fKnmnf+lnf*Hqnf) / ( (uimnf(-1)/dtknf(-1))*(dtknf*fKnmnf) +(lnf(-1)/dtlnf(-1))*(dtlnf*Hqnf) ) $ FRML _D__D pklenf = pklenf(-1) * (uimnf*fKnmnf+lnf*Hqnf+pvenf*fVenf) / ( (uimnf(-1)/dtknf(-1))*(dtknf*fKnmnf) +(lnf(-1)/dtlnf(-1))*(dtlnf*Hqnf) +(pvenf(-1)/dtenf(-1))*(dtenf*fVenf) ) $ FRML _D__D pklebnf = pklebnf(-1) * (uimnf*fKnmnf+lnf*Hqnf+pvenf*fVenf+uibnf*fKnbnf) / ( (uimnf(-1)/dtknf(-1))*(dtknf*fKnmnf) +(lnf(-1)/dtlnf(-1))*(dtlnf*Hqnf) +(pvenf(-1)/dtenf(-1))*(dtenf*fVenf) +(uibnf(-1)/dtbnf(-1))*(dtbnf*fKnbnf)) $ FRML _D__D pklebmnf = pklebmnf(-1) * (uimnf*fKnmnf+lnf*Hqnf+pvenf*fVenf +uibnf*fKnbnf+pvmnf*fVmnf ) / ( (uimnf(-1)/dtknf(-1))*(dtknf*fKnmnf) +(lnf(-1)/dtlnf(-1))*(dtlnf*Hqnf) +(pvenf(-1)/dtenf(-1))*(dtenf*fVenf) +(uibnf(-1)/dtbnf(-1))*(dtbnf*fKnbnf) +(pvmnf(-1)/dtmnf(-1))*(dtmnf*fVmnf) ) $ () ---------- Prisdel af ligevægt ---------------------- () kfVmnfwx = -0.26636 () kfKnbnfwx = -1.36518 () kfVenfwx = -4.02386 () kfKnmnfwx = -2.10478 () khqnfwx = -4.81212 FRML _DJRD Log(fVmnfwx) = -Log(dtmnf)+kfVmnfwx -0.00000*Log((pvmnf/dtmnf)/pklebmnf) $ FRML _DJRD Log(fKnbnfwx) = -Log(dtbnf)+kfKnbnfwx -0.00000*Log((uibnf/dtbnf)/pklebnf) -0.00000*Log(pklebnf/pklebmnf) $ FRML _DJRD Log(fVenfwx) = -Log(dtenf)+kfVenfwx -0.00000*Log((pvenf/dtenf)/pklenf) -0.00000*Log(pklenf/pklebnf) -0.00000*Log(pklebnf/pklebmnf) $ FRML _DJRD Log(fKnmnfwx) = -Log(dtknf)+kfKnmnfwx -0.41480*Log((uimnf/dtknf)/pklnf) -0.00000*Log(pklnf/pklenf) -0.00000*Log(pklenf/pklebnf) -0.00000*Log(pklebnf/pklebmnf) $ FRML _DJRD Log(hqnfwx) = -Log(dtlnf)+khqnfwx -0.41480*Log((lnf/dtlnf)/pklnf) -0.00000*Log(pklnf/pklenf) -0.00000*Log(pklenf/pklebnf) -0.00000*Log(pklebnf/pklebmnf) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- FRML _DJRD Log(fVmnfw) = Log(fVmnfwx)+Log(fXnf) $ FRML _DJRD Log(fKnbnfw) = Log(fKnbnfwx)+Log(fXnf) $ FRML _DJRD Log(fVenfw) = Log(fVenfwx)+Log(fXnf) $ FRML _DJRD Log(fKnmnfw) = Log(fKnmnfwx)+Log(fXnf) $ FRML _DJRD Log(Hqnfw) = Log(hqnfwx)+Log(fXnf) $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ FRML _SJRDF Dlog(fVmnf) = 1.00000*Dlog(fXnf)+0.00000*Dlog(fVmnfwx)+gfvmnf -0.27062*(Log(fVmnf(-1))-Log(fVmnfw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fKnbnf) = 0.11760*Dlog(fXnf)+0.00000*Dlog(fKnbnfwx)+gfknbnf -0.10000*(Log(fKnbnf(-1))-Log(fKnbnfw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fVenf) = 1.00000*Dlog(fXnf)+0.00000*Dlog(fVenfwx)+gfvenf -0.50087*(Log(fVenf(-1))-Log(fVenfw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fKnmnf) = 0.19422*Dlog(fXnf)+0.10000*Dlog(fKnmnfwx)+gfknmnf -0.20000*(Log(fKnmnf(-1))-Log(fKnmnfw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(Hqnf) = 0.36044*Dlog(fXnf)+0.45934*Dlog(hqnfwx)+ghqnf -0.40000*(Log(Hqnf(-1))-Log(Hqnfw(-1))) $ () ---------- Investeringer og afskrivninger ----------- FRML _GJRD fIbnf = (fKnbnf-(1-bfinvbnf)*fKnbnf(-1)) *pknbnf(-1)/(0.5*pibnf(-1)+0.5*pibnf) $ FRML _I fInvbnf = bfinvbnf*fKnbnf(-1) *pknbnf(-1)/(0.5*pinvbnf(-1)+0.5*pinvbnf) $ FRML _GJRD fImnf = (Dif(fKnmnf)+bfinvmnf*fKnmnf(-1)) *pknmnf(-1)/(0.5*pimnf(-1)+0.5*pimnf) $ FRML _I fInvmnf = bfinvmnf*fKnmnf(-1) *pknmnf(-1)/(0.5*pinvmnf(-1)+0.5*pinvmnf) $ () ---------- Beskæftigelse M.M. ----------------------- FRML _DJRD Qnf = Hqnf/(bqsnf*Hgsnf+(1-bqsnf)*Hgwnf)*1000 $ FRML _D Qsnf = bqsnf*Qnf $ FRML _I Qwnf = Qnf-Qsnf $ FRML _D Ywnf = lnakk*Hgwnf*Qwnf*0.001*klnf $ FRML _DJR lnf = (Ywnf+Spzl_xnf)/(Qwnf*Hgwnf)*1000 $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer I løbende priser FRML _I Knbnf = pknbnf*fKnbnf $ FRML _I Invbnf = pinvbnf*fInvbnf $ FRML _I Ibnf = pibnf*fIbnf $ FRML _I Knmnf = pknmnf*fKnmnf $ FRML _I Invmnf = pinvmnf*fInvmnf $ FRML _I Imnf = pimnf*fImnf $ () ----------------------------------------------------- () nz-erhvervet () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost M.M. ---------------------------- FRML _DJRD bfinvbnze = 0.8*bfinvbnze(-1)+0.2*bfinvbnz $ FRML _DJRD uibnz = (1-tsy_cu*bivbu)/(1-tsy_cu) *((1-tsy_cu)*iwbz+bfinvbnze-(1-bfinvbnze)*rpibpe+0.2*tspzej)*pibnz $ FRML _DJ_D rpimnze = 0.8*rpimnze(-1)+0.2*(pimnz/pimnz(-1)-1) $ FRML _DJRD bfinvmnze = 0.8*bfinvmnze(-1)+0.2*bfinvmnz $ FRML _DJRD uimnz = (1-tsy_cu*bivmu)/(1-tsy_cu) *((1-tsy_cu)*iwlo+bfinvmnze-(1-bfinvmnze)*rpimnze)*pimnz $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- FRML _D__D pklnz = pklnz(-1) * (uimnz*fKnmnz+lnz*hqnz) / ( (uimnz(-1)/dtknz(-1))*(dtknz*fKnmnz) +(lnz(-1)/dtlnz(-1))*(dtlnz*hqnz) ) $ FRML _D__D pklenz = pklenz(-1) * (uimnz*fKnmnz+lnz*hqnz+pvenz*fVenz) / ( (uimnz(-1)/dtknz(-1))*(dtknz*fKnmnz) +(lnz(-1)/dtlnz(-1))*(dtlnz*hqnz) +(pvenz(-1)/dtenz(-1))*(dtenz*fVenz) ) $ FRML _D__D pklebnz = pklebnz(-1) * (uimnz*fKnmnz+lnz*hqnz+pvenz*fVenz+uibnz*fKnbnz) / ( (uimnz(-1)/dtknz(-1))*(dtknz*fKnmnz) +(lnz(-1)/dtlnz(-1))*(dtlnz*hqnz) +(pvenz(-1)/dtenz(-1))*(dtenz*fVenz) +(uibnz(-1)/dtbnz(-1))*(dtbnz*fKnbnz)) $ FRML _D__D pklebmnz = pklebmnz(-1) * (uimnz*fKnmnz+lnz*hqnz+pvenz*fVenz +uibnz*fKnbnz+pvmnz*fVmnz ) / ( (uimnz(-1)/dtknz(-1))*(dtknz*fKnmnz) +(lnz(-1)/dtlnz(-1))*(dtlnz*hqnz) +(pvenz(-1)/dtenz(-1))*(dtenz*fVenz) +(uibnz(-1)/dtbnz(-1))*(dtbnz*fKnbnz) +(pvmnz(-1)/dtmnz(-1))*(dtmnz*fVmnz) ) $ () ---------- Prisdel af ligevægt ---------------------- () kfVmnzwx = -0.54197 () kfKnbnzwx = -1.38371 () kfVenzwx = -3.88162 () kfKnmnzwx = -1.65184 () khqnzwx = -4.82278 FRML _DJRD Log(fVmnzwx) = -Log(dtmnz)+kfVmnzwx -0.00000*Log((pvmnz/dtmnz)/pklebmnz) $ FRML _DJRD Log(fKnbnzwx) = -Log(dtbnz)+kfKnbnzwx -0.00000*Log((uibnz/dtbnz)/pklebnz) -0.00000*Log(pklebnz/pklebmnz) $ FRML _DJRD Log(fVenzwx) = -Log(dtenz)+kfVenzwx -0.31132*Log((pvenz/dtenz)/pklenz) -0.00000*Log(pklenz/pklebnz) -0.00000*Log(pklebnz/pklebmnz) $ FRML _DJRD Log(fKnmnzwx) = -Log(dtknz)+kfKnmnzwx -0.31619*Log((uimnz/dtknz)/pklnz) -0.31132*Log(pklnz/pklenz) -0.00000*Log(pklenz/pklebnz) -0.00000*Log(pklebnz/pklebmnz) $ FRML _DJRD Log(hqnzwx) = -Log(dtlnz)+khqnzwx -0.31619*Log((lnz/dtlnz)/pklnz) -0.31132*Log(pklnz/pklenz) -0.00000*Log(pklenz/pklebnz) -0.00000*Log(pklebnz/pklebmnz) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- FRML _DJRD Log(fVmnzw) = Log(fVmnzwx)+Log(fXnz) $ FRML _DJRD Log(fKnbnzw) = Log(fKnbnzwx)+Log(fXnz) $ FRML _DJRD Log(fVenzw) = Log(fVenzwx)+Log(fXnz) $ FRML _DJRD Log(fKnmnzw) = Log(fKnmnzwx)+Log(fXnz) $ FRML _DJRD Log(hqnzw) = Log(hqnzwx)+Log(fXnz) $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ FRML _SJRDF Dlog(fVmnz) = 1.00000*Dlog(fXnz)+0.00000*Dlog(fVmnzwx)+gfvmnz -0.63825*(Log(fVmnz(-1))-Log(fVmnzw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fKnbnz) = 0.080000*Dlog(fXnz)+0.00000*Dlog(fKnbnzwx)+gfknbnz -0.20966*(Log(fKnbnz(-1))-Log(fKnbnzw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fVenz) = 1.00000*Dlog(fXnz)+0.60000*Dlog(fVenzwx)+gfvenz -0.41544*(Log(fVenz(-1))-Log(fVenzw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fKnmnz) = 0.10000*Dlog(fXnz)+0.10000*Dlog(fKnmnzwx)+gfknmnz -0.20950*(Log(fKnmnz(-1))-Log(fKnmnzw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(hqnz) = 0.67139*Dlog(fXnz)+0.60000*Dlog(hqnzwx)+ghqnz -0.46166*(Log(hqnz(-1))-Log(hqnzw(-1))) $ () ---------- Investeringer og afskrivninger ----------- FRML _GJRD fIbnz = (fKnbnz-(1-bfinvbnz)*fKnbnz(-1)) *pknbnz(-1)/(0.5*pibnz(-1)+0.5*pibnz) $ FRML _I fInvbnz = bfinvbnz*fKnbnz(-1) *pknbnz(-1)/(0.5*pinvbnz(-1)+0.5*pinvbnz) $ FRML _GJRD fImnz = (Dif(fKnmnz)+bfinvmnz*fKnmnz(-1)) *pknmnz(-1)/(0.5*pimnz(-1)+0.5*pimnz) $ FRML _I fInvmnz = bfinvmnz*fKnmnz(-1) *pknmnz(-1)/(0.5*pinvmnz(-1)+0.5*pinvmnz) $ () ---------- Beskæftigelse M.M. ----------------------- FRML _DJRD Qnz = hqnz/(bqsnz*hgsnz+(1-bqsnz)*hgwnz)*1000 $ FRML _D Qsnz = bqsnz*Qnz $ FRML _I Qwnz = Qnz-Qsnz $ FRML _D Ywnz = lnakk*hgwnz*Qwnz*0.001*klnz $ FRML _DJR lnz = (Ywnz+Spzl_xnz)/(Qwnz*hgwnz)*1000 $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer I løbende priser FRML _I Knbnz = pknbnz*fKnbnz $ FRML _I Invbnz = pinvbnz*fInvbnz $ FRML _I Ibnz = pibnz*fIbnz $ FRML _I Knmnz = pknmnz*fKnmnz $ FRML _I Invmnz = pinvmnz*fInvmnz $ FRML _I Imnz = pimnz*fImnz $ () ----------------------------------------------------- () b-erhvervet () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost M.M. ---------------------------- FRML _DJRD bfinvbbe = 0.8*bfinvbbe(-1)+0.2*bfinvbb $ FRML _DJRD uibb = (1-tsy_cu*bivbu)/(1-tsy_cu) *((1-tsy_cu)*iwbz+bfinvbbe-(1-bfinvbbe)*rpibpe+0.2*tspzej)*pibb $ FRML _DJ_D rpimbe = 0.8*rpimbe(-1)+0.2*(pimb/pimb(-1)-1) $ FRML _DJRD bfinvmbe = 0.8*bfinvmbe(-1)+0.2*bfinvmb $ FRML _DJRD uimb = (1-tsy_cu*bivmu)/(1-tsy_cu) *((1-tsy_cu)*iwlo+bfinvmbe-(1-bfinvmbe)*rpimbe)*pimb $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- FRML _D__D pklb = pklb(-1) * (uimb*fKnmb+lb*Hqb) / ( (uimb(-1)/dtkb(-1))*(dtkb*fKnmb) +(lb(-1)/dtlb(-1))*(dtlb*Hqb) ) $ FRML _D__D pkleb = pkleb(-1) * (uimb*fKnmb+lb*Hqb+pveb*fVeb) / ( (uimb(-1)/dtkb(-1))*(dtkb*fKnmb) +(lb(-1)/dtlb(-1))*(dtlb*Hqb) +(pveb(-1)/dteb(-1))*(dteb*fVeb) ) $ FRML _D__D pklebb = pklebb(-1) * (uimb*fKnmb+lb*Hqb+pveb*fVeb+uibb*fKnbb) / ( (uimb(-1)/dtkb(-1))*(dtkb*fKnmb) +(lb(-1)/dtlb(-1))*(dtlb*Hqb) +(pveb(-1)/dteb(-1))*(dteb*fVeb) +(uibb(-1)/dtbb(-1))*(dtbb*fKnbb)) $ FRML _D__D pklebmb = pklebmb(-1) * (uimb*fKnmb+lb*Hqb+pveb*fVeb +uibb*fKnbb+pvmb*fVmb ) / ( (uimb(-1)/dtkb(-1))*(dtkb*fKnmb) +(lb(-1)/dtlb(-1))*(dtlb*Hqb) +(pveb(-1)/dteb(-1))*(dteb*fVeb) +(uibb(-1)/dtbb(-1))*(dtbb*fKnbb) +(pvmb(-1)/dtmb(-1))*(dtmb*fVmb) ) $ () ---------- Prisdel af ligevægt ---------------------- () kfVmbwx = -0.50187 () kfKnbbwx = -2.20007 () kfVebwx = -3.88316 () kfKnmbwx = -2.08409 () khqbwx = -5.22283 FRML _DJRD Log(fVmbwx) = -Log(dtmb)+kfVmbwx -0.00000*Log((pvmb/dtmb)/pklebmb) $ FRML _DJRD Log(fKnbbwx) = -Log(dtbb)+kfKnbbwx -0.00000*Log((uibb/dtbb)/pklebb) -0.00000*Log(pklebb/pklebmb) $ FRML _DJRD Log(fVebwx) = -Log(dteb)+kfVebwx -0.10000*Log((pveb/dteb)/pkleb) -0.00000*Log(pkleb/pklebb) -0.00000*Log(pklebb/pklebmb) $ FRML _DJRD Log(fKnmbwx) = -Log(dtkb)+kfKnmbwx -0.20165*Log((uimb/dtkb)/pklb) -0.10000*Log(pklb/pkleb) -0.00000*Log(pkleb/pklebb) -0.00000*Log(pklebb/pklebmb) $ FRML _DJRD Log(hqbwx) = -Log(dtlb)+khqbwx -0.20165*Log((lb/dtlb)/pklb) -0.10000*Log(pklb/pkleb) -0.00000*Log(pkleb/pklebb) -0.00000*Log(pklebb/pklebmb) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- FRML _DJRD Log(fVmbw) = Log(fVmbwx)+Log(fXb) $ FRML _DJRD Log(fKnbbw) = Log(fKnbbwx)+Log(fXb) $ FRML _DJRD Log(fVebw) = Log(fVebwx)+Log(fXb) $ FRML _DJRD Log(fKnmbw) = Log(fKnmbwx)+Log(fXb) $ FRML _DJRD Log(Hqbw) = Log(hqbwx)+Log(fXb) $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ FRML _SJRDF Dlog(fVmb) = 1.00000*Dlog(fXb)+0.00000*Dlog(fVmbwx)+gfvmb -0.83781*(Log(fVmb(-1))-Log(fVmbw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fKnbb) = 0.10000*Dlog(fXb)+0.00000*Dlog(fKnbbwx)+gfknbb -0.10000*(Log(fKnbb(-1))-Log(fKnbbw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fVeb) = 1.00000*Dlog(fXb)+0.50000*Dlog(fVebwx)+gfveb -0.42034*(Log(fVeb(-1))-Log(fVebw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fKnmb) = 0.35658*Dlog(fXb)+0.30000*Dlog(fKnmbwx)+gfknmb -0.20000*(Log(fKnmb(-1))-Log(fKnmbw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(Hqb) = 0.72396*Dlog(fXb)+0.50000*Dlog(hqbwx)+ghqb -0.40000*(Log(Hqb(-1))-Log(Hqbw(-1))) $ () ---------- Investeringer og afskrivninger ----------- FRML _GJRD fIbb = (fKnbb-(1-bfinvbb)*fKnbb(-1)) *pknbb(-1)/(0.5*pibb(-1)+0.5*pibb) $ FRML _I fInvbb = bfinvbb*fKnbb(-1) *pknbb(-1)/(0.5*pinvbb(-1)+0.5*pinvbb) $ FRML _GJRD fImb = (Dif(fKnmb)+bfinvmb*fKnmb(-1)) *pknmb(-1)/(0.5*pimb(-1)+0.5*pimb) $ FRML _I fInvmb = bfinvmb*fKnmb(-1) *pknmb(-1)/(0.5*pinvmb(-1)+0.5*pinvmb) $ () ---------- Beskæftigelse M.M. ----------------------- FRML _DJRD Qb = Hqb/(bqsb*Hgsb+(1-bqsb)*Hgwb)*1000 $ FRML _D Qsb = bqsb*Qb $ FRML _I Qwb = Qb-Qsb $ FRML _D Ywb = lnakk*Hgwb*Qwb*0.001*klb $ FRML _DJR lb = (Ywb+Spzl_xb)/(Qwb*Hgwb)*1000 $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer I løbende priser FRML _I Knbb = pknbb*fKnbb $ FRML _I Invbb = pinvbb*fInvbb $ FRML _I Ibb = pibb*fIbb $ FRML _I Knmb = pknmb*fKnmb $ FRML _I Invmb = pinvmb*fInvmb $ FRML _I Imb = pimb*fImb $ () ----------------------------------------------------- () qz-erhvervet () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost M.M. ---------------------------- FRML _DJRD bfinvbqze = 0.8*bfinvbqze(-1)+0.2*bfinvbqz $ FRML _DJRD uibqz = (1-tsy_cu*bivbu)/(1-tsy_cu) *((1-tsy_cu)*iwbz+bfinvbqze-(1-bfinvbqze)*rpibpe+0.2*tspzej)*pibqz $ FRML _DJ_D rpimqze = 0.8*rpimqze(-1)+0.2*(pimqz/pimqz(-1)-1) $ FRML _DJRD bfinvmqze = 0.8*bfinvmqze(-1)+0.2*bfinvmqz $ FRML _DJRD uimqz = (1-tsy_cu*bivmu)/(1-tsy_cu) *((1-tsy_cu)*iwlo+bfinvmqze-(1-bfinvmqze)*rpimqze)*pimqz $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- FRML _D__D pklqz = pklqz(-1) * (uimqz*fKnmqz+lqz*hqqz) / ( (uimqz(-1)/dtkqz(-1))*(dtkqz*fKnmqz) +(lqz(-1)/dtlqz(-1))*(dtlqz*hqqz) ) $ FRML _D__D pkleqz = pkleqz(-1) * (uimqz*fKnmqz+lqz*hqqz+pveqz*fVeqz) / ( (uimqz(-1)/dtkqz(-1))*(dtkqz*fKnmqz) +(lqz(-1)/dtlqz(-1))*(dtlqz*hqqz) +(pveqz(-1)/dteqz(-1))*(dteqz*fVeqz) ) $ FRML _D__D pklebqz = pklebqz(-1) * (uimqz*fKnmqz+lqz*hqqz+pveqz*fVeqz+uibqz*fKnbqz) / ( (uimqz(-1)/dtkqz(-1))*(dtkqz*fKnmqz) +(lqz(-1)/dtlqz(-1))*(dtlqz*hqqz) +(pveqz(-1)/dteqz(-1))*(dteqz*fVeqz) +(uibqz(-1)/dtbqz(-1))*(dtbqz*fKnbqz)) $ FRML _D__D pklebmqz = pklebmqz(-1) * (uimqz*fKnmqz+lqz*hqqz+pveqz*fVeqz +uibqz*fKnbqz+pvmqz*fVmqz ) / ( (uimqz(-1)/dtkqz(-1))*(dtkqz*fKnmqz) +(lqz(-1)/dtlqz(-1))*(dtlqz*hqqz) +(pveqz(-1)/dteqz(-1))*(dteqz*fVeqz) +(uibqz(-1)/dtbqz(-1))*(dtbqz*fKnbqz) +(pvmqz(-1)/dtmqz(-1))*(dtmqz*fVmqz) ) $ () ---------- Prisdel af ligevægt ---------------------- () kfVmqzwx = -0.74289 () kfKnbqzwx = -0.39460 () kfVeqzwx = -3.70361 () kfKnmqzwx = -1.30716 () khqqzwx = -4.44632 FRML _DJRD Log(fVmqzwx) = -Log(dtmqz)+kfVmqzwx -0.00000*Log((pvmqz/dtmqz)/pklebmqz) $ FRML _DJRD Log(fKnbqzwx) = -Log(dtbqz)+kfKnbqzwx -0.00000*Log((uibqz/dtbqz)/pklebqz) -0.00000*Log(pklebqz/pklebmqz) $ FRML _DJRD Log(fVeqzwx) = -Log(dteqz)+kfVeqzwx -0.12345*Log((pveqz/dteqz)/pkleqz) -0.00000*Log(pkleqz/pklebqz) -0.00000*Log(pklebqz/pklebmqz) $ FRML _DJRD Log(fKnmqzwx) = -Log(dtkqz)+kfKnmqzwx -0.31053*Log((uimqz/dtkqz)/pklqz) -0.12345*Log(pklqz/pkleqz) -0.00000*Log(pkleqz/pklebqz) -0.00000*Log(pklebqz/pklebmqz) $ FRML _DJRD Log(hqqzwx) = -Log(dtlqz)+khqqzwx -0.31053*Log((lqz/dtlqz)/pklqz) -0.12345*Log(pklqz/pkleqz) -0.00000*Log(pkleqz/pklebqz) -0.00000*Log(pklebqz/pklebmqz) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- FRML _DJRD Log(fVmqzw) = Log(fVmqzwx)+Log(fXqz) $ FRML _DJRD Log(fKnbqzw) = Log(fKnbqzwx)+Log(fXqz) $ FRML _DJRD Log(fVeqzw) = Log(fVeqzwx)+Log(fXqz) $ FRML _DJRD Log(fKnmqzw) = Log(fKnmqzwx)+Log(fXqz) $ FRML _DJRD Log(hqqzw) = Log(hqqzwx)+Log(fXqz) $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ FRML _SJRDF Dlog(fVmqz) = 1.00000*Dlog(fXqz)+0.00000*Dlog(fVmqzwx)+gfvmqz -0.14185*(Log(fVmqz(-1))-Log(fVmqzw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fKnbqz) = 0.10000*Dlog(fXqz)+0.00000*Dlog(fKnbqzwx)+gfknbqz -0.099545*(Log(fKnbqz(-1))-Log(fKnbqzw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fVeqz) = 1.00000*Dlog(fXqz)+0.50000*Dlog(fVeqzwx)+gfveqz -0.57332*(Log(fVeqz(-1))-Log(fVeqzw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fKnmqz) = 0.36178*Dlog(fXqz)+0.31861*Dlog(fKnmqzwx)+gfknmqz -0.82827*(Log(fKnmqz(-1))-Log(fKnmqzw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(hqqz) = 0.56722*Dlog(fXqz)+0.50000*Dlog(hqqzwx)+ghqqz -0.40000*(Log(hqqz(-1))-Log(hqqzw(-1))) $ () ---------- Investeringer og afskrivninger ----------- FRML _GJRD fIbqz = (fKnbqz-(1-bfinvbqz)*fKnbqz(-1)) *pknbqz(-1)/(0.5*pibqz(-1)+0.5*pibqz) $ FRML _I fInvbqz = bfinvbqz*fKnbqz(-1) *pknbqz(-1)/(0.5*pinvbqz(-1)+0.5*pinvbqz) $ FRML _GJRD fImqz = (Dif(fKnmqz)+bfinvmqz*fKnmqz(-1)) *pknmqz(-1)/(0.5*pimqz(-1)+0.5*pimqz) $ FRML _I fInvmqz = bfinvmqz*fKnmqz(-1) *pknmqz(-1)/(0.5*pinvmqz(-1)+0.5*pinvmqz) $ () ---------- Beskæftigelse M.M. ----------------------- FRML _DJRD Qqz = hqqz/(bqsqz*hgsqz+(1-bqsqz)*hgwqz)*1000 $ FRML _D Qsqz = bqsqz*Qqz $ FRML _I Qwqz = Qqz-Qsqz $ FRML _D Ywqz = lnakk*hgwqz*Qwqz*0.001*klqz $ FRML _DJR lqz = (Ywqz+Spzl_xqz)/(Qwqz*hgwqz)*1000 $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer I løbende priser FRML _I Knbqz = pknbqz*fKnbqz $ FRML _I Invbqz = pinvbqz*fInvbqz $ FRML _I Ibqz = pibqz*fIbqz $ FRML _I Knmqz = pknmqz*fKnmqz $ FRML _I Invmqz = pinvmqz*fInvmqz $ FRML _I Imqz = pimqz*fImqz $ () ----------------------------------------------------- () qf-erhvervet () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost M.M. ---------------------------- FRML _DJRD bfinvbqfe = 0.8*bfinvbqfe(-1)+0.2*bfinvbqf $ FRML _DJRD uibqf = (1-tsy_cu*bivbu)/(1-tsy_cu) *((1-tsy_cu)*iwbz+bfinvbqfe-(1-bfinvbqfe)*rpibpe+0.2*tspzej)*pibqf $ FRML _DJ_D rpimqfe = 0.8*rpimqfe(-1)+0.2*(pimqf/pimqf(-1)-1) $ FRML _DJRD bfinvmqfe = 0.8*bfinvmqfe(-1)+0.2*bfinvmqf $ FRML _DJRD uimqf = (1-tsy_cu*bivmu)/(1-tsy_cu) *((1-tsy_cu)*iwlo+bfinvmqfe-(1-bfinvmqfe)*rpimqfe)*pimqf $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- FRML _D__D pklqf = pklqf(-1) * (uimqf*fKnmqf+lqf*Hqqf) / ( (uimqf(-1)/dtkqf(-1))*(dtkqf*fKnmqf) +(lqf(-1)/dtlqf(-1))*(dtlqf*Hqqf) ) $ FRML _D__D pkleqf = pkleqf(-1) * (uimqf*fKnmqf+lqf*Hqqf+pveqf*fVeqf) / ( (uimqf(-1)/dtkqf(-1))*(dtkqf*fKnmqf) +(lqf(-1)/dtlqf(-1))*(dtlqf*Hqqf) +(pveqf(-1)/dteqf(-1))*(dteqf*fVeqf) ) $ FRML _D__D pklebqf = pklebqf(-1) * (uimqf*fKnmqf+lqf*Hqqf+pveqf*fVeqf+uibqf*fKnbqf) / ( (uimqf(-1)/dtkqf(-1))*(dtkqf*fKnmqf) +(lqf(-1)/dtlqf(-1))*(dtlqf*Hqqf) +(pveqf(-1)/dteqf(-1))*(dteqf*fVeqf) +(uibqf(-1)/dtbqf(-1))*(dtbqf*fKnbqf)) $ FRML _D__D pklebmqf = pklebmqf(-1) * (uimqf*fKnmqf+lqf*Hqqf+pveqf*fVeqf +uibqf*fKnbqf+pvmqf*fVmqf ) / ( (uimqf(-1)/dtkqf(-1))*(dtkqf*fKnmqf) +(lqf(-1)/dtlqf(-1))*(dtlqf*Hqqf) +(pveqf(-1)/dteqf(-1))*(dteqf*fVeqf) +(uibqf(-1)/dtbqf(-1))*(dtbqf*fKnbqf) +(pvmqf(-1)/dtmqf(-1))*(dtmqf*fVmqf) ) $ () ---------- Prisdel af ligevægt ---------------------- () kfVmqfwx = -0.97944 () kfKnbqfwx = -1.41445 () kfVeqfwx = -5.32445 () kfKnmqfwx = -1.83028 () khqqfwx = -6.69662 FRML _DJRD Log(fVmqfwx) = -Log(dtmqf)+kfVmqfwx -0.00000*Log((pvmqf/dtmqf)/pklebmqf) $ FRML _DJRD Log(fKnbqfwx) = -Log(dtbqf)+kfKnbqfwx -0.00000*Log((uibqf/dtbqf)/pklebqf) -0.00000*Log(pklebqf/pklebmqf) $ FRML _DJRD Log(fVeqfwx) = -Log(dteqf)+kfVeqfwx -0.00000*Log((pveqf/dteqf)/pkleqf) -0.00000*Log(pkleqf/pklebqf) -0.00000*Log(pklebqf/pklebmqf) $ FRML _DJRD Log(fKnmqfwx) = -Log(dtkqf)+kfKnmqfwx -0.00000*Log((uimqf/dtkqf)/pklqf) -0.00000*Log(pklqf/pkleqf) -0.00000*Log(pkleqf/pklebqf) -0.00000*Log(pklebqf/pklebmqf) $ FRML _DJRD Log(hqqfwx) = -Log(dtlqf)+khqqfwx -0.00000*Log((lqf/dtlqf)/pklqf) -0.00000*Log(pklqf/pkleqf) -0.00000*Log(pkleqf/pklebqf) -0.00000*Log(pklebqf/pklebmqf) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- FRML _DJRD Log(fVmqfw) = Log(fVmqfwx)+Log(fXqf) $ FRML _DJRD Log(fKnbqfw) = Log(fKnbqfwx)+Log(fXqf) $ FRML _DJRD Log(fVeqfw) = Log(fVeqfwx)+Log(fXqf) $ FRML _DJRD Log(fKnmqfw) = Log(fKnmqfwx)+Log(fXqf) $ FRML _DJRD Log(Hqqfw) = Log(hqqfwx)+Log(fXqf) $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ FRML _SJRDF Dlog(fVmqf) = 1.00000*Dlog(fXqf)+0.00000*Dlog(fVmqfwx)+gfvmqf -0.52934*(Log(fVmqf(-1))-Log(fVmqfw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fKnbqf) = 0.040000*Dlog(fXqf)+0.00000*Dlog(fKnbqfwx)+gfknbqf -0.10000*(Log(fKnbqf(-1))-Log(fKnbqfw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fVeqf) = 1.00000*Dlog(fXqf)+0.00000*Dlog(fVeqfwx)+gfveqf -0.52710*(Log(fVeqf(-1))-Log(fVeqfw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fKnmqf) = 0.43078*Dlog(fXqf)+0.00000*Dlog(fKnmqfwx)+gfknmqf -0.20000*(Log(fKnmqf(-1))-Log(fKnmqfw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(Hqqf) = 0.40000*Dlog(fXqf)+0.00000*Dlog(hqqfwx)+ghqqf -0.40000*(Log(Hqqf(-1))-Log(Hqqfw(-1))) $ () ---------- Investeringer og afskrivninger ----------- FRML _GJRD fIbqf = (fKnbqf-(1-bfinvbqf)*fKnbqf(-1)) *pknbqf(-1)/(0.5*pibqf(-1)+0.5*pibqf) $ FRML _I fInvbqf = bfinvbqf*fKnbqf(-1) *pknbqf(-1)/(0.5*pinvbqf(-1)+0.5*pinvbqf) $ FRML _GJRD fImqf = (Dif(fKnmqf)+bfinvmqf*fKnmqf(-1)) *pknmqf(-1)/(0.5*pimqf(-1)+0.5*pimqf) $ FRML _I fInvmqf = bfinvmqf*fKnmqf(-1) *pknmqf(-1)/(0.5*pinvmqf(-1)+0.5*pinvmqf) $ () ---------- Beskæftigelse M.M. ----------------------- FRML _DJRD Qqf = Hqqf/(bqsqf*Hgsqf+(1-bqsqf)*Hgwqf)*1000 $ FRML _D Qsqf = bqsqf*Qqf $ FRML _I Qwqf = Qqf-Qsqf $ FRML _D Ywqf = lnakk*Hgwqf*Qwqf*0.001*klqf $ FRML _DJR lqf = (Ywqf+Spzl_xqf)/(Qwqf*Hgwqf)*1000 $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer I løbende priser FRML _I Knbqf = pknbqf*fKnbqf $ FRML _I Invbqf = pinvbqf*fInvbqf $ FRML _I Ibqf = pibqf*fIbqf $ FRML _I Knmqf = pknmqf*fKnmqf $ FRML _I Invmqf = pinvmqf*fInvmqf $ FRML _I Imqf = pimqf*fImqf $ () ----------------------------------------------------- () ne-erhvervet () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost M.M. ---------------------------- FRML _DJRD bfinvbnee = 0.8*bfinvbnee(-1)+0.2*bfinvbne $ FRML _DJRD uibne = (1-tsy_cu*bivbu)/(1-tsy_cu) *((1-tsy_cu)*iwbz+bfinvbnee-(1-bfinvbnee)*rpibpe+0.2*tspzej)*pibne $ FRML _DJ_D rpimnee = 0.8*rpimnee(-1)+0.2*(pimne/pimne(-1)-1) $ FRML _DJRD bfinvmnee = 0.8*bfinvmnee(-1)+0.2*bfinvmne $ FRML _DJRD uimne = (1-tsy_cu*bivmu)/(1-tsy_cu) *((1-tsy_cu)*iwlo+bfinvmnee-(1-bfinvmnee)*rpimnee)*pimne $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- FRML _D___ pklne = pklne(-1) * (uimne*fKnmne+lne*Hqne) / ( (uimne(-1)/dtkne(-1))*(dtkne*fKnmne) +(lne(-1)/dtlne(-1))*(dtlne*Hqne) ) $ FRML _D___ pklbne = pklbne(-1) * (uimne*fKnmne+lne*Hqne+uibne*fKnbne) / ( (uimne(-1)/dtkne(-1))*(dtkne*fKnmne) +(lne(-1)/dtlne(-1))*(dtlne*Hqne) +(uibne(-1)/dtbne(-1))*(dtbne*fKnbne)) $ FRML _D___ pklbmne = pklbmne(-1) * (uimne*fKnmne+lne*Hqne+uibne*fKnbne+pvmne*fVmne) / ( (uimne(-1)/dtkne(-1))*(dtkne*fKnmne) +(lne(-1)/dtlne(-1))*(dtlne*Hqne) +(uibne(-1)/dtbne(-1))*(dtbne*fKnbne) +(pvmne(-1)/dtmne(-1))*(dtmne*fVmne) ) $ FRML _D___ pklbmene = pklbmene(-1) * (uimne*fKnmne+lne*Hqne+uibne*fKnbne +pvmne*fVmne+pvene*fVene) / ( (uimne(-1)/dtkne(-1))*(dtkne*fKnmne) +(lne(-1)/dtlne(-1))*(dtlne*Hqne) +(uibne(-1)/dtbne(-1))*(dtbne*fKnbne) +(pvmne(-1)/dtmne(-1))*(dtmne*fVmne) +(pvene(-1)/dtene(-1))*(dtene*fVene) ) $ () ---------- Prisdel af ligevægt ---------------------- () kfVenewx = -1.31857 () kfVmnewx = -1.75673 () kfKnbnewx = 0.95298 () kfKnmnewx = -1.10475 () khqnewx = -7.46641 FRML _DJRD Log(fVenewx) = -Log(dtene)+kfVenewx -0.29909*Log((pvene/dtene)/pklbmene) $ FRML _DJRD Log(fVmnewx) = -Log(dtmne)+kfVmnewx -0.00000*Log((pvmne/dtmne)/pklbmne) -0.29909*Log(pklbmne/pklbmene) $ FRML _DJRD Log(fKnbnewx) = -Log(dtbne)+kfKnbnewx -0.00000*Log((uibne/dtbne)/pklbne) -0.00000*Log(pklbne/pklbmne) -0.29909*Log(pklbmne/pklbmene) $ FRML _DJRD Log(fKnmnewx) = -Log(dtkne)+kfKnmnewx -0.00000*Log((uimne/dtkne)/pklne) -0.00000*Log(pklne/pklbne) -0.00000*Log(pklbne/pklbmne) -0.29909*Log(pklbmne/pklbmene) $ FRML _DJRD Log(hqnewx) = -Log(dtlne)+khqnewx -0.00000*Log((lne/dtlne)/pklne) -0.00000*Log(pklne/pklbne) -0.00000*Log(pklbne/pklbmne) -0.29909*Log(pklbmne/pklbmene) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- FRML _DJRD Log(fVenew) = Log(fVenewx)+Log(fXne) $ FRML _DJRD Log(fVmnew) = Log(fVmnewx)+Log(fXne) $ FRML _DJRD Log(fKnbnew) = Log(fKnbnewx)+Log(fXne) $ FRML _DJRD Log(fKnmnew) = Log(fKnmnewx)+Log(fXne) $ FRML _DJRD Log(Hqnew) = Log(hqnewx)+Log(fXne) $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ FRML _SJRDF Dlog(fVene) = 1.00000*Dlog(fXne)+0.50000*Dlog(fVenewx)+gfvene -0.67997*(Log(fVene(-1))-Log(fVenew(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fVmne) = 1.00000*Dlog(fXne)+0.50000*Dlog(fVmnewx)+gfvmne -0.41126*(Log(fVmne(-1))-Log(fVmnew(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fKnbne) = 0.10000*Dlog(fXne)+0.00000*Dlog(fKnbnewx)+gfknbne -0.10000*(Log(fKnbne(-1))-Log(fKnbnew(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fKnmne) = 0.20000*Dlog(fXne)+0.20000*Dlog(fKnmnewx)+gfknmne -0.20000*(Log(fKnmne(-1))-Log(fKnmnew(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(Hqne) = 0.30000*Dlog(fXne)+0.30000*Dlog(hqnewx)+ghqne -0.40000*(Log(Hqne(-1))-Log(Hqnew(-1))) $ () ---------- Investeringer og afskrivninger ----------- FRML _GJRD fIbne = (fKnbne-(1-bfinvbne)*fKnbne(-1)) *pknbne(-1)/(0.5*pibne(-1)+0.5*pibne) $ FRML _I fInvbne = bfinvbne*fKnbne(-1) *pknbne(-1)/(0.5*pinvbne(-1)+0.5*pinvbne) $ FRML _GJRD fImne = (Dif(fKnmne)+bfinvmne*fKnmne(-1)) *pknmne(-1)/(0.5*pimne(-1)+0.5*pimne) $ FRML _I fInvmne = bfinvmne*fKnmne(-1) *pknmne(-1)/(0.5*pinvmne(-1)+0.5*pinvmne) $ () ---------- Beskæftigelse M.M. ---------------------- FRML _DJRD Qne = Hqne/(bqsne*Hgsne+(1-bqsne)*Hgwne)*1000 $ FRML _D Qsne = bqsne*Qne $ FRML _I Qwne = Qne-Qsne $ FRML _D Ywne = lnakk*Hgwne*Qwne*0.001*klne $ FRML _DJR lne = (Ywne+Spzl_xne)/(Qwne*Hgwne)*1000 $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer I løbende priser FRML _I Knbne = pknbne*fKnbne $ FRML _I Invbne = pinvbne*fInvbne $ FRML _I Ibne = pibne*fIbne $ FRML _I Knmne = pknmne*fKnmne $ FRML _I Invmne = pinvmne*fInvmne $ FRML _I Imne = pimne*fImne $ () ----------------------------------------------------- () Qs-erhvervet () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost M.M. ---------------------------- FRML _DJRD bfinvbqse = 0.8*bfinvbqse(-1)+0.2*bfinvbqs $ FRML _DJRD uibqs = (1-tsy_cu*bivbu)/(1-tsy_cu) *((1-tsy_cu)*iwbz+bfinvbqse-(1-bfinvbqse)*rpibpe+0.2*tspzej)*pibqs $ FRML _DJ_D rpimqse = 0.8*rpimqse(-1)+0.2*(pimqs/pimqs(-1)-1) $ FRML _DJRD bfinvmqse = 0.8*bfinvmqse(-1)+0.2*bfinvmqs $ FRML _DJRD uimqs = (1-tsy_cu*bivmu)/(1-tsy_cu) *((1-tsy_cu)*iwlo+bfinvmqse-(1-bfinvmqse)*rpimqse)*pimqs $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- FRML _D___ pklqs = pklqs(-1) * (uimqs*fKnmqs+lqs*Hqqs) / ( (uimqs(-1)/dtkqs(-1))*(dtkqs*fKnmqs) +(lqs(-1)/dtlqs(-1))*(dtlqs*Hqqs) ) $ FRML _D___ pklbqs = pklbqs(-1) * (uimqs*fKnmqs+lqs*Hqqs+uibqs*fKnbqs) / ( (uimqs(-1)/dtkqs(-1))*(dtkqs*fKnmqs) +(lqs(-1)/dtlqs(-1))*(dtlqs*Hqqs) +(uibqs(-1)/dtbqs(-1))*(dtbqs*fKnbqs)) $ FRML _D___ pklbmqs = pklbmqs(-1) * (uimqs*fKnmqs+lqs*Hqqs+uibqs*fKnbqs+pvmqs*fVmqs) / ( (uimqs(-1)/dtkqs(-1))*(dtkqs*fKnmqs) +(lqs(-1)/dtlqs(-1))*(dtlqs*Hqqs) +(uibqs(-1)/dtbqs(-1))*(dtbqs*fKnbqs) +(pvmqs(-1)/dtmqs(-1))*(dtmqs*fVmqs) ) $ FRML _D___ pklbmeqs = pklbmeqs(-1) * (uimqs*fKnmqs+lqs*Hqqs+uibqs*fKnbqs +pvmqs*fVmqs+pveqs*fVeqs) / ( (uimqs(-1)/dtkqs(-1))*(dtkqs*fKnmqs) +(lqs(-1)/dtlqs(-1))*(dtlqs*Hqqs) +(uibqs(-1)/dtbqs(-1))*(dtbqs*fKnbqs) +(pvmqs(-1)/dtmqs(-1))*(dtmqs*fVmqs) +(pveqs(-1)/dteqs(-1))*(dteqs*fVeqs) ) $ () ---------- Prisdel af ligevægt ---------------------- () kfVeqswx = -2.46629 () kfVmqswx = -0.30021 () kfKnbqswx = -2.11005 () kfKnmqswx = -0.10653 () khqqswx = -7.78064 FRML _DJRD Log(fVeqswx) = -Log(dteqs)+kfVeqswx -0.00000*Log((pveqs/dteqs)/pklbmeqs) $ FRML _DJRD Log(fVmqswx) = -Log(dtmqs)+kfVmqswx -0.00000*Log((pvmqs/dtmqs)/pklbmqs) -0.00000*Log(pklbmqs/pklbmeqs) $ FRML _DJRD Log(fKnbqswx) = -Log(dtbqs)+kfKnbqswx -0.00000*Log((uibqs/dtbqs)/pklbqs) -0.00000*Log(pklbqs/pklbmqs) -0.00000*Log(pklbmqs/pklbmeqs) $ FRML _DJRD Log(fKnmqswx) = -Log(dtkqs)+kfKnmqswx -0.00000*Log((uimqs/dtkqs)/pklqs) -0.00000*Log(pklqs/pklbqs) -0.00000*Log(pklbqs/pklbmqs) -0.00000*Log(pklbmqs/pklbmeqs) $ FRML _DJRD Log(hqqswx) = -Log(dtlqs)+khqqswx -0.00000*Log((lqs/dtlqs)/pklqs) -0.00000*Log(pklqs/pklbqs) -0.00000*Log(pklbqs/pklbmqs) -0.00000*Log(pklbmqs/pklbmeqs) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- FRML _DJRD Log(fVeqsw) = Log(fVeqswx)+Log(fXqs) $ FRML _DJRD Log(fVmqsw) = Log(fVmqswx)+Log(fXqs) $ FRML _DJRD Log(fKnbqsw) = Log(fKnbqswx)+Log(fXqs) $ FRML _DJRD Log(fKnmqsw) = Log(fKnmqswx)+Log(fXqs) $ FRML _DJRD Log(Hqqsw) = Log(hqqswx)+Log(fXqs) $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ FRML _SJRDF Dlog(fVeqs) = 1.00000*Dlog(fXqs)+0.00000*Dlog(fVeqswx)+gfveqs -0.35029*(Log(fVeqs(-1))-Log(fVeqsw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fVmqs) = 1.00000*Dlog(fXqs)+0.00000*Dlog(fVmqswx)+gfvmqs -0.62372*(Log(fVmqs(-1))-Log(fVmqsw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fKnbqs) = 0.10000*Dlog(fXqs)+0.00000*Dlog(fKnbqswx)+gfknbqs -0.10000*(Log(fKnbqs(-1))-Log(fKnbqsw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fKnmqs) = 0.29993*Dlog(fXqs)+0.00000*Dlog(fKnmqswx)+gfknmqs -0.20000*(Log(fKnmqs(-1))-Log(fKnmqsw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(Hqqs) = 0.35000*Dlog(fXqs)+0.00000*Dlog(hqqswx)+ghqqs -0.40000*(Log(Hqqs(-1))-Log(Hqqsw(-1))) $ () ---------- Investeringer og afskrivninger ----------- FRML _GJRD fIbqs = (fKnbqs-(1-bfinvbqs)*fKnbqs(-1)) *pknbqs(-1)/(0.5*pibqs(-1)+0.5*pibqs) $ FRML _I fInvbqs = bfinvbqs*fKnbqs(-1) *pknbqs(-1)/(0.5*pinvbqs(-1)+0.5*pinvbqs) $ FRML _GJRD fImqs = (Dif(fKnmqs)+bfinvmqs*fKnmqs(-1)) *pknmqs(-1)/(0.5*pimqs(-1)+0.5*pimqs) $ FRML _I fInvmqs = bfinvmqs*fKnmqs(-1) *pknmqs(-1)/(0.5*pinvmqs(-1)+0.5*pinvmqs) $ () ---------- Beskæftigelse M.M. ---------------------- FRML _DJRD Qqs = Hqqs/(bqsqs*Hgsqs+(1-bqsqs)*Hgwqs)*1000 $ FRML _D Qsqs = bqsqs*Qqs $ FRML _I Qwqs = Qqs-Qsqs $ FRML _D Ywqs = lnakk*Hgwqs*Qwqs*0.001*klqs $ FRML _DJR lqs = (Ywqs+Spzl_xqs)/(Qwqs*Hgwqs)*1000 $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer I løbende priser FRML _I Knbqs = pknbqs*fKnbqs $ FRML _I Invbqs = pinvbqs*fInvbqs $ FRML _I Ibqs = pibqs*fIbqs $ FRML _I Knmqs = pknmqs*fKnmqs $ FRML _I Invmqs = pinvmqs*fInvmqs $ FRML _I Imqs = pimqs*fImqs $ () ----------------------------------------------------- () ng-erhvervet () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost M.M. ---------------------------- FRML _DJRD bfinvbnge = 0.8*bfinvbnge(-1)+0.2*bfinvbng $ FRML _DJRD uibng = (1-tsy_cu*bivbu)/(1-tsy_cu) *((1-tsy_cu)*iwbz+bfinvbnge-(1-bfinvbnge)*rpibpe+0.2*tspzej)*pibng $ FRML _DJ_D rpimnge = 0.8*rpimnge(-1)+0.2*(pimng/pimng(-1)-1) $ FRML _DJRD bfinvmnge = 0.8*bfinvmnge(-1)+0.2*bfinvmng $ FRML _DJRD uimng = (1-tsy_cu*bivmu)/(1-tsy_cu) *((1-tsy_cu)*iwlo+bfinvmnge-(1-bfinvmnge)*rpimnge)*pimng $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- FRML _D____Z pklng = pklng(-1) * (uimng*fKnmng+lng*Hqng) / ( (uimng(-1)/dtkng(-1))*(dtkng*fKnmng) +(lng(-1)/dtlng(-1))*(dtlng*Hqng) ) $ FRML _D____Z pklbng = pklbng(-1) * (uimng*fKnmng+lng*Hqng+uibng*fKnbng) / ( (uimng(-1)/dtkng(-1))*(dtkng*fKnmng) +(lng(-1)/dtlng(-1))*(dtlng*Hqng) +(uibng(-1)/dtbng(-1))*(dtbng*fKnbng)) $ FRML _D____Z pklbmng = pklbmng(-1) * (uimng*fKnmng+lng*Hqng+uibng*fKnbng+pvmng*fVmng) / ( (uimng(-1)/dtkng(-1))*(dtkng*fKnmng) +(lng(-1)/dtlng(-1))*(dtlng*Hqng) +(uibng(-1)/dtbng(-1))*(dtbng*fKnbng) +(pvmng(-1)/dtmng(-1))*(dtmng*fVmng) ) $ FRML _D____Z pklbmeng = pklbmeng(-1) * (uimng*fKnmng+lng*Hqng+uibng*fKnbng +pvmng*fVmng+pveng*fVeng) / ( (uimng(-1)/dtkng(-1))*(dtkng*fKnmng) +(lng(-1)/dtlng(-1))*(dtlng*Hqng) +(uibng(-1)/dtbng(-1))*(dtbng*fKnbng) +(pvmng(-1)/dtmng(-1))*(dtmng*fVmng) +(pveng(-1)/dteng(-1))*(dteng*fVeng) ) $ () ---------- Prisdel af ligevægt ---------------------- () kfVengwx = -0.01628 () kfVmngwx = -2.65970 () kfKnbngwx = -2.05532 () kfKnmngwx = -1.26425 () khqngwx = -9.73336 FRML _DJRD Log(fVengwx) = -Log(dteng)+kfVengwx -0.00000*Log((pveng/dteng)/pklbmeng) $ FRML _DJRD Log(fVmngwx) = -Log(dtmng)+kfVmngwx -0.00000*Log((pvmng/dtmng)/pklbmng) -0.00000*Log(pklbmng/pklbmeng) $ FRML _DJRD Log(fKnbngwx) = -Log(dtbng)+kfKnbngwx -0.00000*Log((uibng/dtbng)/pklbng) -0.00000*Log(pklbng/pklbmng) -0.00000*Log(pklbmng/pklbmeng) $ FRML _DJRD Log(fKnmngwx) = -Log(dtkng)+kfKnmngwx -0.00000*Log((uimng/dtkng)/pklng) -0.00000*Log(pklng/pklbng) -0.00000*Log(pklbng/pklbmng) -0.00000*Log(pklbmng/pklbmeng) $ FRML _DJRD Log(hqngwx) = -Log(dtlng)+khqngwx -0.00000*Log((lng/dtlng)/pklng) -0.00000*Log(pklng/pklbng) -0.00000*Log(pklbng/pklbmng) -0.00000*Log(pklbmng/pklbmeng) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- FRML _DJRD Log(fVengw) = Log(fVengwx)+Log(fXng) $ FRML _DJRD Log(fVmngw) = Log(fVmngwx)+Log(fXng) $ FRML _DJRD Log(fKnbngw) = Log(fKnbngwx)+Log(fXng) $ FRML _DJRD Log(fKnmngw) = Log(fKnmngwx)+Log(fXng) $ FRML _DJRD Log(Hqngw) = Log(hqngwx)+Log(fXng) $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ FRML _SJRDF Dlog(fVeng) = 1.00000*Dlog(fXng)+0.00000*Dlog(fVengwx)+gfveng -0.50129*(Log(fVeng(-1))-Log(fVengw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fVmng) = 1.00000*Dlog(fXng)+0.00000*Dlog(fVmngwx)+gfvmng -0.85699*(Log(fVmng(-1))-Log(fVmngw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fKnbng) = 0.091449*Dlog(fXng)+0.00000*Dlog(fKnbngwx)+gfknbng -0.10000*(Log(fKnbng(-1))-Log(fKnbngw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fKnmng) = 0.20000*Dlog(fXng)+0.00000*Dlog(fKnmngwx)+gfknmng -0.20000*(Log(fKnmng(-1))-Log(fKnmngw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(Hqng) = 0.40000*Dlog(fXng)+0.00000*Dlog(hqngwx)+ghqng -0.40000*(Log(Hqng(-1))-Log(Hqngw(-1))) $ () ---------- Investeringer og afskrivninger ----------- FRML _GJRD fIbng = (fKnbng-(1-bfinvbng)*fKnbng(-1)) *pknbng(-1)/(0.5*pibng(-1)+0.5*pibng) $ FRML _I fInvbng = bfinvbng*fKnbng(-1) *pknbng(-1)/(0.5*pinvbng(-1)+0.5*pinvbng) $ FRML _GJRD fImng = (Dif(fKnmng)+bfinvmng*fKnmng(-1)) *pknmng(-1)/(0.5*pimng(-1)+0.5*pimng) $ FRML _I fInvmng = bfinvmng*fKnmng(-1) *pknmng(-1)/(0.5*pinvmng(-1)+0.5*pinvmng) $ () ---------- Beskæftigelse M.M. ---------------------- FRML _DJRD Qng = Hqng/(bqsng*Hgsng+(1-bqsng)*Hgwng)*1000 $ FRML _D Qsng = bqsng*Qng $ FRML _I Qwng = Qng-Qsng $ FRML _D Ywng = lnakk*Hgwng*Qwng*0.001*klng $ FRML _DJR lng = (Ywng+Spzl_xng)/(Qwng*Hgwng)*1000 $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer I løbende priser FRML _I Knbng = pknbng*fKnbng $ FRML _I Invbng = pinvbng*fInvbng $ FRML _I Ibng = pibng*fIbng $ FRML _I Knmng = pknmng*fKnmng $ FRML _I Invmng = pinvmng*fInvmng $ FRML _I Imng = pimng*fImng $ () ### eho.F09 ### () ### EHO.F09 ### () ----------------------------------------------------- () BRUNKUL, RÅOLIE OG NATURGAS () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost M.M. ---------------------------- FRML _DJRD bfinvbee = 0.8*bfinvbee(-1)+0.2*bfinvbe $ FRML _DJRD uibe = (1-tsy_cu*bivbu)/(1-tsy_cu) *((1-tsy_cu)*iwbz+bfinvbee-(1-bfinvbee)*rpibpe)*pibe $ FRML _DJ_D rpimee = 0.8*rpimee(-1)+0.2*(pime/pime(-1)-1) $ FRML _DJRD bfinvmee = 0.8*bfinvmee(-1)+0.2*bfinvme $ FRML _DJRD uime = (1-tsy_cu*bivmu)/(1-tsy_cu) *((1-tsy_cu)*iwlo+bfinvmee-(1-bfinvmee)*rpimee)*pime $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ FRML _GJRD fIme = kfime*(dtke(-1)/dtke)*fIme(-1)*(fXe/fXe(-3))**(1/3) $ FRML _GJRD fVme = (dtme(-1)/dtme)*fVme(-1)*fXe/fXe(-1) $ FRML _GJRD fKnbe = fIbe*(0.5*pibe(-1)+0.5*pibe)/pknbe(-1)+(1-bfinvbe)*fKnbe(-1) $ FRML _GJRD fKnme = fIme*(0.5*pime(-1)+0.5*pime)/pknme(-1)+(1-bfinvme)*fKnme(-1) $ FRML _GJRD Hqe = (dtle(-1)/dtle)*Hqe(-1)*(fXe/fXe(-1)) $ () ---------- Afskrivninger ----------- FRML _I fInvme = bfinvme*fKnme(-1)*pknme(-1)/(0.5*pinvme(-1)+0.5*pinvme) $ FRML _I fInvbe = bfinvbe*fKnbe(-1) *pknbe(-1)/(0.5*pinvbe(-1)+0.5*pinvbe) $ () ---------- Beskæftigelse M.M. ---------------------- FRML _DJRD Qe = Hqe/(bqse*Hgse+(1-bqse)*Hgwe)*1000 $ FRML _D Qse = bqse*Qe $ FRML _I Qwe = Qe-Qse $ FRML _G Ywe = lnakk*Hgwe*Qwe*0.001*kle $ FRML _DJRD le = (Ywe+Spzl_xe)/(Qwe*Hgwe)*1000 $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer I løbende priser FRML _I Knbe = pknbe*fKnbe $ FRML _I Invbe = pinvbe*fInvbe $ FRML _I Ibe = pibe*fIbe $ FRML _I Knme = pknme*fKnme $ FRML _I Invme = pinvme*fInvme $ FRML _I Ime = pime*fIme $ () ----------------------------------------------------- () BOLIGBENYTTELSE () ----------------------------------------------------- () ---------- Faktorinput ------------------------------ FRML _GJRD fVmh = (dtmh(-1)/dtmh)*fVmh(-1)*fXh/fXh(-1) $ FRML _GJRD fVeh = (dteh(-1)/dteh)*fVeh(-1)*fXh/fXh(-1) $ FRML _GJRD Hqh = (dtlh(-1)/dtlh)*Hqh(-1)*(fXh/fXh(-1)) $ () ---------- Beskæftigelse M.M. ---------------------- FRML _DJRD Qh = Hqh/(bqsh*Hgsh+(1-bqsh)*Hgwh)*1000 $ FRML _D Qsh = bqsh*Qh $ FRML _I Qwh = Qh-Qsh $ FRML _G Ywh = lnakk*Hgwh*Qwh*0.001*klh $ FRML _DJRD lh = (Ywh+Spzl_xh)/(Qwh*Hgwh)*1000 $ () ----------------------------------------------------- () OFFENTLIGE TJENESTER () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost M.M. ---------------------------- FRML _DJRD bfinvboe = 0.8*bfinvboe(-1)+0.2*bfinvbo $ FRML _DJRD uibo = (1-tsy_cu*bivbu)/(1-tsy_cu) *((1-tsy_cu)*iwbz+bfinvboe-(1-bfinvboe)*rpibpe)*pibo $ FRML _DJ_D rpimoe = 0.8*rpimoe(-1)+0.2*(pimo/pimo(-1)-1) $ FRML _DJRD bfinvmoe = 0.8*bfinvmoe(-1)+0.2*bfinvmo $ FRML _DJRD uimo = (1-tsy_cu*bivmu)/(1-tsy_cu) *((1-tsy_cu)*iwlo+bfinvmoe-(1-bfinvmoe)*rpimoe)*pimo $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ FRML _D Qso = bqso/(1-bqso)*Qwo $ FRML _I Qo = Qwo+Qso $ FRML _GJRDF fVmo = fVmo(-1)*fYfo/fYfo(-1)+fVmox+JDfVmo $ FRML _GJRD Dlog(fVeo) = Dlog(fXo) $ FRML _GJRD fKnbo = fIbo*(0.5*pibo(-1)+0.5*pibo)/pknbo(-1)+(1-bfinvbo)*fKnbo(-1) $ FRML _GJRD fKnmo = fImo*(0.5*pimo(-1)+0.5*pimo)/pknmo(-1)+(1-bfinvmo)*fKnmo(-1) $ FRML _DJRD Hqo = (Qo*((bqso*Hgso+(1-bqso)*Hgwo)))/1000 $ () ---------- Afskrivninger ----------- FRML _I fInvmo = bfinvmo*fKnmo(-1) *pknmo(-1)/(0.5*pinvmo(-1)+0.5*pinvmo) $ FRML _I fInvbo = bfinvbo*fKnbo(-1) *pknbo(-1)/(0.5*pinvbo(-1)+0.5*pinvbo) $ () ---------- Beskæftigelse M.M. ---------------------- FRML _GJRD Ywo = lohkk*Qwo*(1-bqo/2)*0.001 $ FRML _DJRD lo = (Ywo+Spzl_xo)/(Qwo*Hgwo)*1000 $ () ---------- Offentligt forbrug ---------------------- FRML _D fYfo = (klohh*Ha*Qwo*(1-bqo/2)*pywo(-1) +fInvmo*pinvmo(-1) +fInvbo*pinvbo(-1))/pyfo(-1) $ FRML _D pywo = pywo(-1)*(fYfo*pyfo-Invmo-Invbo) /(fYfo*pyfo(-1)-(Invmo/pimo)*pimo(-1)-(Invbo/pibo)*pibo(-1)) $ FRML _I fVo = (pveo(-1)*fVeo+pvmo(-1)*fVmo)/pvo(-1) $ FRML _I fXo = (fYfo*pyfo(-1)+fVo*pvo(-1))/pxo(-1) $ FRML _I Yfo = Ywo+(Invmo+Invbo)*kivo+Spz_xo $ FRML _I Xo = Yfo + pveo*fVeo + pvmo*fVmo $ FRML _I pvo = Vo/fVo $ FRML _I pxo = Xo/fXo $ FRML _I Xo_co = Xo - (Xo_xa +Xo_xe+Xo_xng+Xo_xne+Xo_xnf+Xo_xnz+Xo_xb +Xo_xqz+Xo_xqs+Xo_xqf+Xo_xh+Xo_xo +Xo_cf+Xo_cv+Xo_ce+Xo_cg+Xo_cb+Xo_ch+Xo_cs+Xo_ct +Xo_im+Xo_ib+Xo_it+Xo_il+Xo_e01 +Xo_e2+Xo_e3+Xo_e59+Xo_e7y+Xo_es ) $ FRML _I Co = ( Xa_co + Xe_co + Xng_co + Xne_co + Xnf_co + Xnz_co + Xb_co + Xqz_co + Xqs_co + Xqf_co + Xh_co + Xo_co +M01_co + M2_co + M3r_co + M3k_co + M3q_co +M59_co +M7b_co +M7y_co + Ms_co + Spm_co + Spp_co + Spg_co ) $ FRML _GJ_ fCo = ( Xa_co*pxa(-1)/pxa + Xe_co*pxe(-1)/pxe + Xng_co*pxng(-1)/pxng + Xne_co*pxne(-1)/pxne + Xnf_co*pxnf(-1)/pxnf + Xnz_co*pxnz(-1)/pxnz + Xb_co*pxb(-1)/pxb + Xqz_co*pxqz(-1)/pxqz + Xqs_co*pxqs(-1)/pxqs + Xqf_co*pxqf(-1)/pxqf + Xh_co*pxh(-1)/pxh + Xo_co*pxo(-1)/pxo +M01_co*pm01(-1)/pm01 + M2_co*pm2(-1)/pm2 + M3r_co*pm3r(-1)/pm3r + M3k_co*pm3k(-1)/pm3k + M3q_co*pm3q(-1)/pm3q +M59_co*pm59(-1)/pm59 +M7b_co*pm7b(-1)/pm7b +M7y_co*pm7y(-1)/pm7y + Ms_co*pms(-1)/pms + (Spm_co(-1) + Spp_co(-1) + Spg_co(-1))*fCo/fCo(-1) )/pco(-1) $ FRML _I pco = Co/fCo $ FRML _GJ_D fVmox = (Tfn_o-kfvmo)*kfvmo0 + (Tfn_o(-1)-kfvmo)*kfvmo1 + (Tfn_o(-2)-kfvmo)*kfvmo2 + (Tfn_o(-3)-kfvmo)*kfvmo3 $ () Memoposter FRML _K Xo1 = Co+(Xo-Xo_co)*kxo1 $ FRML _K Vo1 = Vo*kvo1 $ FRML _I Yfo1 = Xo1-Vo1 $ FRML _G Ywo1 = Yfo1-Ivo1-Spz_xo*kspz_xo1 $ FRML _I fIo1 = (fImo1*pimo1(-1)+fIbo1*pibo1(-1))/pio1(-1) $ FRML _I pio1 = pio1(-1)*(Imo1+Ibo1)/(fImo1*pimo1(-1)+fIbo1*pibo1(-1)) $ FRML _K Qo1 = Qo*kqo $ FRML _I Qp1 = Q-Qo1 $ FRML _GJRD Coii = Coii(-1)*Xo1/Xo1(-1) $ FRML _GJRD Coim = Coim(-1)*Xo1/Xo1(-1) $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer I løbende priser FRML _I Knbo = pknbo*fKnbo $ FRML _I Invbo = pinvbo*fInvbo $ FRML _I Ibo = pibo*fIbo $ FRML _I Knmo = pknmo*fKnmo $ FRML _I Invmo = pinvmo*fInvmo $ FRML _I Imo = pimo*fImo $ () STAMBESÆTNINGER FRML _GJRD fKnt = fIt*(0.5*pit(-1)+0.5*pit)/pknt(-1)+fKnt(-1) $ FRML _KJRD pknt = kpknt*pit $ FRML _I Knt = pknt*fKnt $ () ### I-0.F09 ### FRML _GJD M01_xa = M01_xa(-1)*kfmz01*fVma/fVma(-1)*pm01/pm01(-1) $ FRML _GJD M2_xa = M2_xa(-1)*kfmz2*fVma/fVma(-1)*pm2/pm2(-1) $ FRML _GJD M59_xa = M59_xa(-1)*kfmz59*fVma/fVma(-1)*pm59/pm59(-1) $ FRML _GJD Xnf_xa = (Xnf_xa(-1)+M01_xa(-1)*(1-kfmz01))*fVma/fVma(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDm01_xa $ FRML _GJD Xnz_xa = (Xnz_xa(-1)+M2_xa(-1)*(1-kfmz2)+M59_xa(-1)*(1-kfmz59))*fVma/fVma(-1) *pxnz/pxnz(-1)-JDm2_xa-JDm59_xa $ FRML _GJD M7b_xa = M7b_xa(-1)*fVma/fVma(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ FRML _GJD M7y_xa = M7y_xa(-1)*fVma/fVma(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ FRML _GJD Ms_xa = Ms_xa(-1)*fVma/fVma(-1)*pms/pms(-1) $ FRML _GJD Xa_xa = Xa_xa(-1)*fVma/fVma(-1)*pxa/pxa(-1) $ FRML _GJD Xb_xa = Xb_xa(-1)*fVma/fVma(-1)*pxb/pxb(-1) $ FRML _GJD Xqf_xa = Xqf_xa(-1)*fVma/fVma(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ FRML _GJD Xqs_xa = Xqs_xa(-1)*fVma/fVma(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ FRML _GJD Xh_xa = Xh_xa(-1)*fVma/fVma(-1)*pxh/pxh(-1) $ FRML _GJD Xo_xa = Xo_xa(-1)*fVma/fVma(-1)*pxo/pxo(-1) $ FRML _GJD Xqz_xa = Xqz_xa(-1)*fVma/fVma(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDpvma*fVma $ FRML _GJD M3r_xa = M3r_xa(-1)*fVea/fVea(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ FRML _GJD M3k_xa = M3k_xa(-1)*fVea/fVea(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ FRML _GJD M3q_xa = M3q_xa(-1)*fVea/fVea(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ FRML _GJD Xe_xa = Xe_xa(-1)*fVea/fVea(-1)*pxe/pxe(-1) $ FRML _GJD Xng_xa = Xng_xa(-1)*fVea/fVea(-1)*pxng/pxng(-1) $ FRML _GJD Xne_xa = Xne_xa(-1)*fVea/fVea(-1)*pxne/pxne(-1) $ FRML _GJD M01_xng = M01_xng(-1)*kfmz01*fVmng/fVmng(-1)*pm01/pm01(-1) $ FRML _GJD M2_xng = M2_xng(-1)*kfmz2*fVmng/fVmng(-1)*pm2/pm2(-1) $ FRML _GJD M59_xng = M59_xng(-1)*kfmz59*fVmng/fVmng(-1)*pm59/pm59(-1) $ FRML _GJD Xnf_xng = (Xnf_xng(-1)+M01_xng(-1)*(1-kfmz01))*fVmng/fVmng(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_XNG $ FRML _GJD Xnz_xng = (Xnz_xng(-1)+M2_xng(-1)*(1-kfmz2)+M59_xng(-1)*(1-kfmz59))*fVmng/fVmng(-1) *pxnz/pxnz(-1)-JDM2_XNG-JDM59_XNG $ FRML _GJD M7b_xng = M7b_xng(-1)*fVmng/fVmng(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ FRML _GJD M7y_xng = M7y_xng(-1)*fVmng/fVmng(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ FRML _GJD Ms_xng = Ms_xng(-1)*fVmng/fVmng(-1)*pms/pms(-1) $ FRML _GJD Xa_xng = Xa_xng(-1)*fVmng/fVmng(-1)*pxa/pxa(-1) $ FRML _GJD Xb_xng = Xb_xng(-1)*fVmng/fVmng(-1)*pxb/pxb(-1) $ FRML _GJD Xqf_xng = Xqf_xng(-1)*fVmng/fVmng(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ FRML _GJD Xqs_xng = Xqs_xng(-1)*fVmng/fVmng(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ FRML _GJD Xh_xng = Xh_xng(-1)*fVmng/fVmng(-1)*pxh/pxh(-1) $ FRML _GJD Xo_xng = Xo_xng(-1)*fVmng/fVmng(-1)*pxo/pxo(-1) $ FRML _GJD Xqz_xng = Xqz_xng(-1)*fVmng/fVmng(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPVMNG*fVmng $ FRML _GJD M3r_xng = M3r_xng(-1)*fVeng/fVeng(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ FRML _GJD M3k_xng = M3k_xng(-1)*fVeng/fVeng(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ FRML _GJD M3q_xng = M3q_xng(-1)*fVeng/fVeng(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ FRML _GJD Xe_xng = Xe_xng(-1)*fVeng/fVeng(-1)*pxe/pxe(-1) $ FRML _GJD Xng_xng = Xng_xng(-1)*fVeng/fVeng(-1)*pxng/pxng(-1) $ FRML _GJD Xne_xng = Xne_xng(-1)*fVeng/fVeng(-1)*pxne/pxne(-1) $ FRML _GJD M01_xne = M01_xne(-1)*kfmz01*fVmne/fVmne(-1)*pm01/pm01(-1) $ FRML _GJD M2_xne = M2_xne(-1)*kfmz2*fVmne/fVmne(-1)*pm2/pm2(-1) $ FRML _GJD M59_xne = M59_xne(-1)*kfmz59*fVmne/fVmne(-1)*pm59/pm59(-1) $ FRML _GJD Xnf_xne = (Xnf_xne(-1)+M01_xne(-1)*(1-kfmz01))*fVmne/fVmne(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_XNE $ FRML _GJD Xnz_xne = (Xnz_xne(-1)+M2_xne(-1)*(1-kfmz2)+M59_xne(-1)*(1-kfmz59))*fVmne/fVmne(-1) *pxnz/pxnz(-1)-JDM2_XNE-JDM59_XNE $ FRML _GJD M7b_xne = M7b_xne(-1)*fVmne/fVmne(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ FRML _GJD M7y_xne = M7y_xne(-1)*fVmne/fVmne(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ FRML _GJD Ms_xne = Ms_xne(-1)*fVmne/fVmne(-1)*pms/pms(-1) $ FRML _GJD Xa_xne = Xa_xne(-1)*fVmne/fVmne(-1)*pxa/pxa(-1) $ FRML _GJD Xb_xne = Xb_xne(-1)*fVmne/fVmne(-1)*pxb/pxb(-1) $ FRML _GJD Xqf_xne = Xqf_xne(-1)*fVmne/fVmne(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ FRML _GJD Xqs_xne = Xqs_xne(-1)*fVmne/fVmne(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ FRML _GJD Xh_xne = Xh_xne(-1)*fVmne/fVmne(-1)*pxh/pxh(-1) $ FRML _GJD Xo_xne = Xo_xne(-1)*fVmne/fVmne(-1)*pxo/pxo(-1) $ FRML _GJD Xqz_xne = Xqz_xne(-1)*fVmne/fVmne(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPVMNE*fVmne $ FRML _GJD M3r_xne = M3r_xne(-1)*fVene/fVene(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ FRML _GJD M3k_xne = M3k_xne(-1)*fVene/fVene(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ FRML _GJD M3q_xne = M3q_xne(-1)*fVene/fVene(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ FRML _GJD Xe_xne = Xe_xne(-1)*fVene/fVene(-1)*pxe/pxe(-1) $ FRML _GJD Xng_xne = Xng_xne(-1)*fVene/fVene(-1)*pxng/pxng(-1) $ FRML _GJD Xne_xne = Xne_xne(-1)*fVene/fVene(-1)*pxne/pxne(-1) $ FRML _GJD M01_xnf = M01_xnf(-1)*kfmz01*fVmnf/fVmnf(-1)*pm01/pm01(-1) $ FRML _GJD M2_xnf = M2_xnf(-1)*kfmz2*fVmnf/fVmnf(-1)*pm2/pm2(-1) $ FRML _GJD M59_xnf = M59_xnf(-1)*kfmz59*fVmnf/fVmnf(-1)*pm59/pm59(-1) $ FRML _GJD Xnf_xnf = (Xnf_xnf(-1)+M01_xnf(-1)*(1-kfmz01))*fVmnf/fVmnf(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_XNF $ FRML _GJD Xnz_xnf = (Xnz_xnf(-1)+M2_xnf(-1)*(1-kfmz2)+M59_xnf(-1)*(1-kfmz59))*fVmnf/fVmnf(-1) *pxnz/pxnz(-1)-JDM2_XNF-JDM59_XNF $ FRML _GJD M7b_xnf = M7b_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ FRML _GJD M7y_xnf = M7y_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ FRML _GJD Ms_xnf = Ms_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1)*pms/pms(-1) $ FRML _GJD Xa_xnf = Xa_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1)*pxa/pxa(-1) $ FRML _GJD Xb_xnf = Xb_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1)*pxb/pxb(-1) $ FRML _GJD Xqf_xnf = Xqf_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ FRML _GJD Xqs_xnf = Xqs_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ FRML _GJD Xh_xnf = Xh_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1)*pxh/pxh(-1) $ FRML _GJD Xo_xnf = Xo_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1)*pxo/pxo(-1) $ FRML _GJD Xqz_xnf = Xqz_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPVMNF*fVmnf $ FRML _GJD M3r_xnf = M3r_xnf(-1)*fVenf/fVenf(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ FRML _GJD M3k_xnf = M3k_xnf(-1)*fVenf/fVenf(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ FRML _GJD M3q_xnf = M3q_xnf(-1)*fVenf/fVenf(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ FRML _GJD Xe_xnf = Xe_xnf(-1)*fVenf/fVenf(-1)*pxe/pxe(-1) $ FRML _GJD Xng_xnf = Xng_xnf(-1)*fVenf/fVenf(-1)*pxng/pxng(-1) $ FRML _GJD Xne_xnf = Xne_xnf(-1)*fVenf/fVenf(-1)*pxne/pxne(-1) $ FRML _GJD M01_xnz = M01_xnz(-1)*kfmz01*fVmnz/fVmnz(-1)*pm01/pm01(-1) $ FRML _GJD M2_xnz = M2_xnz(-1)*kfmz2*fVmnz/fVmnz(-1)*pm2/pm2(-1) $ FRML _GJD M59_xnz = M59_xnz(-1)*kfmz59*fVmnz/fVmnz(-1)*pm59/pm59(-1) $ FRML _GJD Xnf_xnz = (Xnf_xnz(-1)+M01_xnz(-1)*(1-kfmz01))*fVmnz/fVmnz(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_XNZ $ FRML _GJD Xnz_xnz = (Xnz_xnz(-1)+M2_xnz(-1)*(1-kfmz2)+M59_xnz(-1)*(1-kfmz59))*fVmnz/fVmnz(-1) *pxnz/pxnz(-1)-JDM2_XNZ-JDM59_XNZ $ FRML _GJD M7b_xnz = M7b_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ FRML _GJD M7y_xnz = M7y_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ FRML _GJD Ms_xnz = Ms_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1)*pms/pms(-1) $ FRML _GJD Xa_xnz = Xa_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1)*pxa/pxa(-1) $ FRML _GJD Xb_xnz = Xb_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1)*pxb/pxb(-1) $ FRML _GJD Xqf_xnz = Xqf_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ FRML _GJD Xqs_xnz = Xqs_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ FRML _GJD Xh_xnz = Xh_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1)*pxh/pxh(-1) $ FRML _GJD Xo_xnz = Xo_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1)*pxo/pxo(-1) $ FRML _GJD Xqz_xnz = Xqz_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPVMNZ*fVmnz $ FRML _GJD M3r_xnz = M3r_xnz(-1)*fVenz/fVenz(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ FRML _GJD M3k_xnz = M3k_xnz(-1)*fVenz/fVenz(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ FRML _GJD M3q_xnz = M3q_xnz(-1)*fVenz/fVenz(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ FRML _GJD Xe_xnz = Xe_xnz(-1)*fVenz/fVenz(-1)*pxe/pxe(-1) $ FRML _GJD Xng_xnz = Xng_xnz(-1)*fVenz/fVenz(-1)*pxng/pxng(-1) $ FRML _GJD Xne_xnz = Xne_xnz(-1)*fVenz/fVenz(-1)*pxne/pxne(-1) $ FRML _GJD M01_xb = M01_xb(-1)*kfmz01*fVmb/fVmb(-1)*pm01/pm01(-1) $ FRML _GJD M2_xb = M2_xb(-1)*kfmz2*fVmb/fVmb(-1)*pm2/pm2(-1) $ FRML _GJD M59_xb = M59_xb(-1)*kfmz59*fVmb/fVmb(-1)*pm59/pm59(-1) $ FRML _GJD Xnf_xb = (Xnf_xb(-1)+M01_xb(-1)*(1-kfmz01))*fVmb/fVmb(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_XB $ FRML _GJD Xnz_xb = (Xnz_xb(-1)+M2_xb(-1)*(1-kfmz2)+M59_xb(-1)*(1-kfmz59))*fVmb/fVmb(-1) *pxnz/pxnz(-1)-JDM2_XB-JDM59_XB $ FRML _GJD M7b_xb = M7b_xb(-1)*fVmb/fVmb(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ FRML _GJD M7y_xb = M7y_xb(-1)*fVmb/fVmb(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ FRML _GJD Ms_xb = Ms_xb(-1)*fVmb/fVmb(-1)*pms/pms(-1) $ FRML _GJD Xa_xb = Xa_xb(-1)*fVmb/fVmb(-1)*pxa/pxa(-1) $ FRML _GJD Xb_xb = Xb_xb(-1)*fVmb/fVmb(-1)*pxb/pxb(-1) $ FRML _GJD Xqf_xb = Xqf_xb(-1)*fVmb/fVmb(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ FRML _GJD Xqs_xb = Xqs_xb(-1)*fVmb/fVmb(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ FRML _GJD Xh_xb = Xh_xb(-1)*fVmb/fVmb(-1)*pxh/pxh(-1) $ FRML _GJD Xo_xb = Xo_xb(-1)*fVmb/fVmb(-1)*pxo/pxo(-1) $ FRML _GJD Xqz_xb = Xqz_xb(-1)*fVmb/fVmb(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPVMB*fVmb $ FRML _GJD M3r_xb = M3r_xb(-1)*fVeb/fVeb(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ FRML _GJD M3k_xb = M3k_xb(-1)*fVeb/fVeb(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ FRML _GJD M3q_xb = M3q_xb(-1)*fVeb/fVeb(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ FRML _GJD Xe_xb = Xe_xb(-1)*fVeb/fVeb(-1)*pxe/pxe(-1) $ FRML _GJD Xng_xb = Xng_xb(-1)*fVeb/fVeb(-1)*pxng/pxng(-1) $ FRML _GJD Xne_xb = Xne_xb(-1)*fVeb/fVeb(-1)*pxne/pxne(-1) $ FRML _GJD M01_xqz = M01_xqz(-1)*kfmz01*fVmqz/fVmqz(-1)*pm01/pm01(-1) $ FRML _GJD M2_xqz = M2_xqz(-1)*kfmz2*fVmqz/fVmqz(-1)*pm2/pm2(-1) $ FRML _GJD M59_xqz = M59_xqz(-1)*kfmz59*fVmqz/fVmqz(-1)*pm59/pm59(-1) $ FRML _GJD Xnf_xqz = (Xnf_xqz(-1)+M01_xqz(-1)*(1-kfmz01))*fVmqz/fVmqz(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_XQZ $ FRML _GJD Xnz_xqz = (Xnz_xqz(-1)+M2_xqz(-1)*(1-kfmz2)+M59_xqz(-1)*(1-kfmz59))*fVmqz/fVmqz(-1) *pxnz/pxnz(-1)-JDM2_XQZ-JDM59_XQZ $ FRML _GJD M7b_xqz = M7b_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ FRML _GJD M7y_xqz = M7y_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ FRML _GJD Ms_xqz = Ms_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1)*pms/pms(-1) $ FRML _GJD Xa_xqz = Xa_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1)*pxa/pxa(-1) $ FRML _GJD Xb_xqz = Xb_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1)*pxb/pxb(-1) $ FRML _GJD Xqf_xqz = Xqf_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ FRML _GJD Xqs_xqz = Xqs_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ FRML _GJD Xh_xqz = Xh_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1)*pxh/pxh(-1) $ FRML _GJD Xo_xqz = Xo_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1)*pxo/pxo(-1) $ FRML _GJD Xqz_xqz = Xqz_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPVMQZ*fVmqz $ FRML _GJD M3r_xqz = M3r_xqz(-1)*fVeqz/fVeqz(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ FRML _GJD M3k_xqz = M3k_xqz(-1)*fVeqz/fVeqz(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ FRML _GJD M3q_xqz = M3q_xqz(-1)*fVeqz/fVeqz(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ FRML _GJD Xe_xqz = Xe_xqz(-1)*fVeqz/fVeqz(-1)*pxe/pxe(-1) $ FRML _GJD Xng_xqz = Xng_xqz(-1)*fVeqz/fVeqz(-1)*pxng/pxng(-1) $ FRML _GJD Xne_xqz = Xne_xqz(-1)*fVeqz/fVeqz(-1)*pxne/pxne(-1) $ FRML _GJD M01_xqs = M01_xqs(-1)*kfmz01*fVmqs/fVmqs(-1)*pm01/pm01(-1) $ FRML _GJD M2_xqs = M2_xqs(-1)*kfmz2*fVmqs/fVmqs(-1)*pm2/pm2(-1) $ FRML _GJD M59_xqs = M59_xqs(-1)*kfmz59*fVmqs/fVmqs(-1)*pm59/pm59(-1) $ FRML _GJD Xnf_xqs = (Xnf_xqs(-1)+M01_xqs(-1)*(1-kfmz01))*fVmqs/fVmqs(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_XQS $ FRML _GJD Xnz_xqs = (Xnz_xqs(-1)+M2_xqs(-1)*(1-kfmz2)+M59_xqs(-1)*(1-kfmz59))*fVmqs/fVmqs(-1) *pxnz/pxnz(-1)-JDM2_XQS-JDM59_XQS $ FRML _GJD M7b_xqs = M7b_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ FRML _GJD M7y_xqs = M7y_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ FRML _GJD Ms_xqs = Ms_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1)*pms/pms(-1) $ FRML _GJD Xa_xqs = Xa_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1)*pxa/pxa(-1) $ FRML _GJD Xb_xqs = Xb_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1)*pxb/pxb(-1) $ FRML _GJD Xqf_xqs = Xqf_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ FRML _GJD Xqs_xqs = Xqs_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ FRML _GJD Xh_xqs = Xh_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1)*pxh/pxh(-1) $ FRML _GJD Xo_xqs = Xo_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1)*pxo/pxo(-1) $ FRML _GJD Xqz_xqs = Xqz_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPVMQS*fVmqs $ FRML _GJD M3r_xqs = M3r_xqs(-1)*fVeqs/fVeqs(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ FRML _GJD M3k_xqs = M3k_xqs(-1)*fVeqs/fVeqs(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ FRML _GJD M3q_xqs = M3q_xqs(-1)*fVeqs/fVeqs(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ FRML _GJD Xe_xqs = Xe_xqs(-1)*fVeqs/fVeqs(-1)*pxe/pxe(-1) $ FRML _GJD Xng_xqs = Xng_xqs(-1)*fVeqs/fVeqs(-1)*pxng/pxng(-1) $ FRML _GJD Xne_xqs = Xne_xqs(-1)*fVeqs/fVeqs(-1)*pxne/pxne(-1) $ FRML _GJD M01_xqf = M01_xqf(-1)*kfmz01*fVmqf/fVmqf(-1)*pm01/pm01(-1) $ FRML _GJD M2_xqf = M2_xqf(-1)*kfmz2*fVmqf/fVmqf(-1)*pm2/pm2(-1) $ FRML _GJD M59_xqf = M59_xqf(-1)*kfmz59*fVmqf/fVmqf(-1)*pm59/pm59(-1) $ FRML _GJD Xnf_xqf = (Xnf_xqf(-1)+M01_xqf(-1)*(1-kfmz01))*fVmqf/fVmqf(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_XQF $ FRML _GJD Xnz_xqf = (Xnz_xqf(-1)+M2_xqf(-1)*(1-kfmz2)+M59_xqf(-1)*(1-kfmz59))*fVmqf/fVmqf(-1) *pxnz/pxnz(-1)-JDM2_XQF-JDM59_XQF $ FRML _GJD M7b_xqf = M7b_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ FRML _GJD M7y_xqf = M7y_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ FRML _GJD Ms_xqf = Ms_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1)*pms/pms(-1) $ FRML _GJD Xa_xqf = Xa_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1)*pxa/pxa(-1) $ FRML _GJD Xb_xqf = Xb_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1)*pxb/pxb(-1) $ FRML _GJD Xqf_xqf = Xqf_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ FRML _GJD Xqs_xqf = Xqs_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ FRML _GJD Xh_xqf = Xh_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1)*pxh/pxh(-1) $ FRML _GJD Xo_xqf = Xo_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1)*pxo/pxo(-1) $ FRML _GJD Xqz_xqf = Xqz_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPVMQF*fVmqf $ FRML _GJD M3r_xqf = M3r_xqf(-1)*fVeqf/fVeqf(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ FRML _GJD M3k_xqf = M3k_xqf(-1)*fVeqf/fVeqf(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ FRML _GJD M3q_xqf = M3q_xqf(-1)*fVeqf/fVeqf(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ FRML _GJD Xe_xqf = Xe_xqf(-1)*fVeqf/fVeqf(-1)*pxe/pxe(-1) $ FRML _GJD Xng_xqf = Xng_xqf(-1)*fVeqf/fVeqf(-1)*pxng/pxng(-1) $ FRML _GJD Xne_xqf = Xne_xqf(-1)*fVeqf/fVeqf(-1)*pxne/pxne(-1) $ FRML _GJD M01_xh = M01_xh(-1)*kfmz01*fVmh/fVmh(-1)*pm01/pm01(-1) $ FRML _GJD M2_xh = M2_xh(-1)*kfmz2*fVmh/fVmh(-1)*pm2/pm2(-1) $ FRML _GJD M59_xh = M59_xh(-1)*kfmz59*fVmh/fVmh(-1)*pm59/pm59(-1) $ FRML _GJD Xnf_xh = (Xnf_xh(-1)+M01_xh(-1)*(1-kfmz01))*fVmh/fVmh(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_XH $ FRML _GJD Xnz_xh = (Xnz_xh(-1)+M2_xh(-1)*(1-kfmz2)+M59_xh(-1)*(1-kfmz59))*fVmh/fVmh(-1) *pxnz/pxnz(-1)-JDM2_XH-JDM59_XH $ FRML _GJD M7b_xh = M7b_xh(-1)*fVmh/fVmh(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ FRML _GJD M7y_xh = M7y_xh(-1)*fVmh/fVmh(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ FRML _GJD Ms_xh = Ms_xh(-1)*fVmh/fVmh(-1)*pms/pms(-1) $ FRML _GJD Xa_xh = Xa_xh(-1)*fVmh/fVmh(-1)*pxa/pxa(-1) $ FRML _GJD Xb_xh = Xb_xh(-1)*fVmh/fVmh(-1)*pxb/pxb(-1) $ FRML _GJD Xqf_xh = Xqf_xh(-1)*fVmh/fVmh(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ FRML _GJD Xqs_xh = Xqs_xh(-1)*fVmh/fVmh(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ FRML _GJD Xh_xh = Xh_xh(-1)*fVmh/fVmh(-1)*pxh/pxh(-1) $ FRML _GJD Xo_xh = Xo_xh(-1)*fVmh/fVmh(-1)*pxo/pxo(-1) $ FRML _GJD Xqz_xh = Xqz_xh(-1)*fVmh/fVmh(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPVMH*fVmh $ FRML _GJD M3r_xh = M3r_xh(-1)*fVeh/fVeh(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ FRML _GJD M3k_xh = M3k_xh(-1)*fVeh/fVeh(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ FRML _GJD M3q_xh = M3q_xh(-1)*fVeh/fVeh(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ FRML _GJD Xe_xh = Xe_xh(-1)*fVeh/fVeh(-1)*pxe/pxe(-1) $ FRML _GJD Xng_xh = Xng_xh(-1)*fVeh/fVeh(-1)*pxng/pxng(-1) $ FRML _GJD Xne_xh = Xne_xh(-1)*fVeh/fVeh(-1)*pxne/pxne(-1) $ FRML _GJD M01_xe = M01_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pm01/pm01(-1) $ FRML _GJD M2_xe = M2_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pm2/pm2(-1) $ FRML _GJD M59_xe = M59_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pm59/pm59(-1) $ FRML _GJD M7b_xe = M7b_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ FRML _GJD M7y_xe = M7y_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ FRML _GJD Ms_xe = Ms_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pms/pms(-1) $ FRML _GJD Xa_xe = Xa_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pxa/pxa(-1) $ FRML _GJD Xnf_xe = Xnf_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pxnf/pxnf(-1) $ FRML _GJD Xnz_xe = Xnz_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pxnz/pxnz(-1) $ FRML _GJD Xb_xe = Xb_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pxb/pxb(-1) $ FRML _GJD Xqf_xe = Xqf_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ FRML _GJD Xqs_xe = Xqs_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ FRML _GJD Xh_xe = Xh_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pxh/pxh(-1) $ FRML _GJD Xo_xe = Xo_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pxo/pxo(-1) $ FRML _GJD Xqz_xe = Xqz_xe(-1)*fVme/fVme(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPVME*fVme $ FRML _GJD M3r_xe = M3r_xe(-1)*fVee/fVee(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ FRML _GJD M3k_xe = M3k_xe(-1)*fVee/fVee(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ FRML _GJD M3q_xe = M3q_xe(-1)*fVee/fVee(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ FRML _GJD Xe_xe = Xe_xe(-1)*fVee/fVee(-1)*pxe/pxe(-1) $ FRML _GJD Xng_xe = Xng_xe(-1)*fVee/fVee(-1)*pxng/pxng(-1) $ FRML _GJD Xne_xe = Xne_xe(-1)*fVee/fVee(-1)*pxne/pxne(-1) $ FRML _GJD M01_xo = M01_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pm01/pm01(-1) $ FRML _GJD M2_xo = M2_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pm2/pm2(-1) $ FRML _GJD M59_xo = M59_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pm59/pm59(-1) $ FRML _GJD M7b_xo = M7b_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ FRML _GJD M7y_xo = M7y_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ FRML _GJD Ms_xo = Ms_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pms/pms(-1) $ FRML _GJD Xa_xo = Xa_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pxa/pxa(-1) $ FRML _GJD Xnf_xo = Xnf_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pxnf/pxnf(-1) $ FRML _GJD Xnz_xo = Xnz_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pxnz/pxnz(-1) $ FRML _GJD Xb_xo = Xb_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pxb/pxb(-1) $ FRML _GJD Xqf_xo = Xqf_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ FRML _GJD Xqs_xo = Xqs_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ FRML _GJD Xh_xo = Xh_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pxh/pxh(-1) $ FRML _GJD Xo_xo = Xo_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pxo/pxo(-1) $ FRML _GJD Xqz_xo = Xqz_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPVMO*fVmo $ FRML _GJD M3r_xo = M3r_xo(-1)*fVeo/fVeo(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ FRML _GJD M3k_xo = M3k_xo(-1)*fVeo/fVeo(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ FRML _GJD M3q_xo = M3q_xo(-1)*fVeo/fVeo(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ FRML _GJD Xe_xo = Xe_xo(-1)*fVeo/fVeo(-1)*pxe/pxe(-1) $ FRML _GJD Xng_xo = Xng_xo(-1)*fVeo/fVeo(-1)*pxng/pxng(-1) $ FRML _GJD Xne_xo = Xne_xo(-1)*fVeo/fVeo(-1)*pxne/pxne(-1) $ FRML _GJD M01_cf = M01_cf(-1)*kfmz01*fCf/fCf(-1)*pm01/pm01(-1) $ FRML _GJD M2_cf = M2_cf(-1)*kfmz2*fCf/fCf(-1)*pm2/pm2(-1) $ FRML _GJD M59_cf = M59_cf(-1)*kfmz59*fCf/fCf(-1)*pm59/pm59(-1) $ FRML _GJD Xnf_cf = (Xnf_cf(-1)+M01_cf(-1)*(1-kfmz01))*fCf/fCf(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_CF $ FRML _GJD Xnz_cf = (Xnz_cf(-1)+M2_cf(-1)*(1-kfmz2)+M59_cf(-1)*(1-kfmz59))*fCf/fCf(-1)* pxnz/pxnz(-1)-JDM2_CF-JDM59_CF $ FRML _GJD M3r_cf = M3r_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ FRML _GJD M3k_cf = M3k_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ FRML _GJD M3q_cf = M3q_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ FRML _GJD M7b_cf = M7b_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ FRML _GJD M7y_cf = M7y_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ FRML _GJD Ms_cf = Ms_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pms/pms(-1) $ FRML _GJD Xa_cf = Xa_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pxa/pxa(-1) $ FRML _GJD Xe_cf = Xe_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pxe/pxe(-1) $ FRML _GJD Xng_cf = Xng_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pxng/pxng(-1) $ FRML _GJD Xne_cf = Xne_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pxne/pxne(-1) $ FRML _GJD Xb_cf = Xb_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pxb/pxb(-1) $ FRML _GJD Xqf_cf = Xqf_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ FRML _GJD Xqs_cf = Xqs_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ FRML _GJD M01_cv = M01_cv(-1)*kfmz01*fCv/fCv(-1)*pm01/pm01(-1) $ FRML _GJD M2_cv = M2_cv(-1)*kfmz2*fCv/fCv(-1)*pm2/pm2(-1) $ FRML _GJD M59_cv = M59_cv(-1)*kfmz59*fCv/fCv(-1)*pm59/pm59(-1) $ FRML _GJD Xnf_cv = (Xnf_cv(-1)+M01_cv(-1)*(1-kfmz01))*fCv/fCv(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_CV $ FRML _GJD Xnz_cv = (Xnz_cv(-1)+M2_cv(-1)*(1-kfmz2)+M59_cv(-1)*(1-kfmz59))*fCv/fCv(-1)* pxnz/pxnz(-1)-JDM2_CV-JDM59_CV $ FRML _GJD M3r_cv = M3r_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ FRML _GJD M3k_cv = M3k_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ FRML _GJD M3q_cv = M3q_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ FRML _GJD M7b_cv = M7b_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ FRML _GJD M7y_cv = M7y_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ FRML _GJD Ms_cv = Ms_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pms/pms(-1) $ FRML _GJD Xa_cv = Xa_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pxa/pxa(-1) $ FRML _GJD Xe_cv = Xe_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pxe/pxe(-1) $ FRML _GJD Xng_cv = Xng_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pxng/pxng(-1) $ FRML _GJD Xne_cv = Xne_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pxne/pxne(-1) $ FRML _GJD Xb_cv = Xb_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pxb/pxb(-1) $ FRML _GJD Xqf_cv = Xqf_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ FRML _GJD Xqs_cv = Xqs_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ FRML _GJD M01_ce = M01_ce(-1)*kfmz01*fCe/fCe(-1)*pm01/pm01(-1) $ FRML _GJD M2_ce = M2_ce(-1)*kfmz2*fCe/fCe(-1)*pm2/pm2(-1) $ FRML _GJD M59_ce = M59_ce(-1)*kfmz59*fCe/fCe(-1)*pm59/pm59(-1) $ FRML _GJD Xnf_ce = (Xnf_ce(-1)+M01_ce(-1)*(1-kfmz01))*fCe/fCe(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_CE $ FRML _GJD Xnz_ce = (Xnz_ce(-1)+M2_ce(-1)*(1-kfmz2)+M59_ce(-1)*(1-kfmz59))*fCe/fCe(-1)* pxnz/pxnz(-1)-JDM2_CE-JDM59_CE $ FRML _GJD M3r_ce = M3r_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ FRML _GJD M3k_ce = M3k_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ FRML _GJD M3q_ce = M3q_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ FRML _GJD M7b_ce = M7b_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ FRML _GJD M7y_ce = M7y_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ FRML _GJD Ms_ce = Ms_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pms/pms(-1) $ FRML _GJD Xa_ce = Xa_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pxa/pxa(-1) $ FRML _GJD Xe_ce = Xe_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pxe/pxe(-1) $ FRML _GJD Xng_ce = Xng_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pxng/pxng(-1) $ FRML _GJD Xne_ce = Xne_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pxne/pxne(-1) $ FRML _GJD Xb_ce = Xb_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pxb/pxb(-1) $ FRML _GJD Xqf_ce = Xqf_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ FRML _GJD Xqs_ce = Xqs_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ FRML _GJD M01_cg = M01_cg(-1)*kfmz01*fCg/fCg(-1)*pm01/pm01(-1) $ FRML _GJD M2_cg = M2_cg(-1)*kfmz2*fCg/fCg(-1)*pm2/pm2(-1) $ FRML _GJD M59_cg = M59_cg(-1)*kfmz59*fCg/fCg(-1)*pm59/pm59(-1) $ FRML _GJD Xnf_cg = (Xnf_cg(-1)+M01_cg(-1)*(1-kfmz01))*fCg/fCg(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_CG $ FRML _GJD Xnz_cg = (Xnz_cg(-1)+M2_cg(-1)*(1-kfmz2)+M59_cg(-1)*(1-kfmz59))*fCg/fCg(-1)* pxnz/pxnz(-1)-JDM2_CG-JDM59_CG $ FRML _GJD M3r_cg = M3r_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ FRML _GJD M3k_cg = M3k_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ FRML _GJD M3q_cg = M3q_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ FRML _GJD M7b_cg = M7b_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ FRML _GJD M7y_cg = M7y_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ FRML _GJD Ms_cg = Ms_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pms/pms(-1) $ FRML _GJD Xa_cg = Xa_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pxa/pxa(-1) $ FRML _GJD Xe_cg = Xe_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pxe/pxe(-1) $ FRML _GJD Xng_cg = Xng_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pxng/pxng(-1) $ FRML _GJD Xne_cg = Xne_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pxne/pxne(-1) $ FRML _GJD Xb_cg = Xb_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pxb/pxb(-1) $ FRML _GJD Xqf_cg = Xqf_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ FRML _GJD Xqs_cg = Xqs_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ FRML _GJD M01_cb = M01_cb(-1)*kfmz01*fCb/fCb(-1)*pm01/pm01(-1) $ FRML _GJD M2_cb = M2_cb(-1)*kfmz2*fCb/fCb(-1)*pm2/pm2(-1) $ FRML _GJD M59_cb = M59_cb(-1)*kfmz59*fCb/fCb(-1)*pm59/pm59(-1) $ FRML _GJD Xnf_cb = (Xnf_cb(-1)+M01_cb(-1)*(1-kfmz01))*fCb/fCb(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_CB $ FRML _GJD Xnz_cb = (Xnz_cb(-1)+M2_cb(-1)*(1-kfmz2)+M59_cb(-1)*(1-kfmz59))*fCb/fCb(-1)* pxnz/pxnz(-1)-JDM2_CB-JDM59_CB $ FRML _GJD M3r_cb = M3r_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ FRML _GJD M3k_cb = M3k_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ FRML _GJD M3q_cb = M3q_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ FRML _GJD M7b_cb = M7b_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ FRML _GJD M7y_cb = M7y_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ FRML _GJD Ms_cb = Ms_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pms/pms(-1) $ FRML _GJD Xa_cb = Xa_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pxa/pxa(-1) $ FRML _GJD Xe_cb = Xe_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pxe/pxe(-1) $ FRML _GJD Xng_cb = Xng_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pxng/pxng(-1) $ FRML _GJD Xne_cb = Xne_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pxne/pxne(-1) $ FRML _GJD Xb_cb = Xb_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pxb/pxb(-1) $ FRML _GJD Xqf_cb = Xqf_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ FRML _GJD Xqs_cb = Xqs_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ FRML _GJD M01_ch = M01_ch(-1)*kfmz01*fCh/fCh(-1)*pm01/pm01(-1) $ FRML _GJD M2_ch = M2_ch(-1)*kfmz2*fCh/fCh(-1)*pm2/pm2(-1) $ FRML _GJD M59_ch = M59_ch(-1)*kfmz59*fCh/fCh(-1)*pm59/pm59(-1) $ FRML _GJD Xnf_ch = (Xnf_ch(-1)+M01_ch(-1)*(1-kfmz01))*fCh/fCh(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_CH $ FRML _GJD Xnz_ch = (Xnz_ch(-1)+M2_ch(-1)*(1-kfmz2)+M59_ch(-1)*(1-kfmz59))*fCh/fCh(-1)* pxnz/pxnz(-1)-JDM2_CH-JDM59_CH $ FRML _GJD M3r_ch = M3r_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ FRML _GJD M3k_ch = M3k_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ FRML _GJD M3q_ch = M3q_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ FRML _GJD M7b_ch = M7b_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ FRML _GJD M7y_ch = M7y_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ FRML _GJD Ms_ch = Ms_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pms/pms(-1) $ FRML _GJD Xa_ch = Xa_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pxa/pxa(-1) $ FRML _GJD Xe_ch = Xe_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pxe/pxe(-1) $ FRML _GJD Xng_ch = Xng_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pxng/pxng(-1) $ FRML _GJD Xne_ch = Xne_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pxne/pxne(-1) $ FRML _GJD Xb_ch = Xb_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pxb/pxb(-1) $ FRML _GJD Xqf_ch = Xqf_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ FRML _GJD Xqs_ch = Xqs_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ FRML _GJD M01_cs = M01_cs(-1)*kfmz01*fCs/fCs(-1)*pm01/pm01(-1) $ FRML _GJD M2_cs = M2_cs(-1)*kfmz2*fCs/fCs(-1)*pm2/pm2(-1) $ FRML _GJD M59_cs = M59_cs(-1)*kfmz59*fCs/fCs(-1)*pm59/pm59(-1) $ FRML _GJD Xnf_cs = (Xnf_cs(-1)+M01_cs(-1)*(1-kfmz01))*fCs/fCs(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_CS $ FRML _GJD Xnz_cs = (Xnz_cs(-1)+M2_cs(-1)*(1-kfmz2)+M59_cs(-1)*(1-kfmz59))*fCs/fCs(-1)* pxnz/pxnz(-1)-JDM2_CS-JDM59_CS $ FRML _GJD M3r_cs = M3r_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ FRML _GJD M3k_cs = M3k_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ FRML _GJD M3q_cs = M3q_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ FRML _GJD M7b_cs = M7b_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ FRML _GJD M7y_cs = M7y_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ FRML _GJD Ms_cs = Ms_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pms/pms(-1) $ FRML _GJD Xa_cs = Xa_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pxa/pxa(-1) $ FRML _GJD Xe_cs = Xe_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pxe/pxe(-1) $ FRML _GJD Xng_cs = Xng_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pxng/pxng(-1) $ FRML _GJD Xne_cs = Xne_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pxne/pxne(-1) $ FRML _GJD Xb_cs = Xb_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pxb/pxb(-1) $ FRML _GJD Xqf_cs = Xqf_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ FRML _GJD Xqs_cs = Xqs_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ FRML _GJD M01_ct = M01_ct(-1)*kfmz01*fCt/fCt(-1)*pm01/pm01(-1) $ FRML _GJD M2_ct = M2_ct(-1)*kfmz2*fCt/fCt(-1)*pm2/pm2(-1) $ FRML _GJD M59_ct = M59_ct(-1)*kfmz59*fCt/fCt(-1)*pm59/pm59(-1) $ FRML _GJD Xnf_ct = (Xnf_ct(-1)+M01_ct(-1)*(1-kfmz01))*fCt/fCt(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_CT $ FRML _GJD Xnz_ct = (Xnz_ct(-1)+M2_ct(-1)*(1-kfmz2)+M59_ct(-1)*(1-kfmz59))*fCt/fCt(-1)* pxnz/pxnz(-1)-JDM2_CT-JDM59_CT $ FRML _GJD M3r_ct = M3r_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ FRML _GJD M3k_ct = M3k_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ FRML _GJD M3q_ct = M3q_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ FRML _GJD M7b_ct = M7b_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ FRML _GJD M7y_ct = M7y_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ FRML _GJD Ms_ct = Ms_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pms/pms(-1) $ FRML _GJD Xa_ct = Xa_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pxa/pxa(-1) $ FRML _GJD Xe_ct = Xe_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pxe/pxe(-1) $ FRML _GJD Xng_ct = Xng_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pxng/pxng(-1) $ FRML _GJD Xne_ct = Xne_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pxne/pxne(-1) $ FRML _GJD Xb_ct = Xb_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pxb/pxb(-1) $ FRML _GJD Xqf_ct = Xqf_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ FRML _GJD Xqs_ct = Xqs_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ FRML _GJD M01_co = M01_co(-1)*kfmz01*fCo/fCo(-1)*pm01/pm01(-1) $ FRML _GJD M2_co = M2_co(-1)*kfmz2*fCo/fCo(-1)*pm2/pm2(-1) $ FRML _GJD M59_co = M59_co(-1)*kfmz59*fCo/fCo(-1)*pm59/pm59(-1) $ FRML _GJD Xnf_co = (Xnf_co(-1)+M01_co(-1)*(1-kfmz01))*fCo/fCo(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_CO $ FRML _GJD Xnz_co = (Xnz_co(-1)+M2_co(-1)*(1-kfmz2)+M59_co(-1)*(1-kfmz59))*fCo/fCo(-1)* pxnz/pxnz(-1)-JDM2_CO-JDM59_CO $ FRML _GJD M3r_co = M3r_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ FRML _GJD M3k_co = M3k_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ FRML _GJD M3q_co = M3q_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ FRML _GJD M7b_co = M7b_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ FRML _GJD M7y_co = M7y_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ FRML _GJD Ms_co = Ms_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pms/pms(-1) $ FRML _GJD Xa_co = Xa_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pxa/pxa(-1) $ FRML _GJD Xe_co = Xe_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pxe/pxe(-1) $ FRML _GJD Xng_co = Xng_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pxng/pxng(-1) $ FRML _GJD Xne_co = Xne_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pxne/pxne(-1) $ FRML _GJD Xb_co = Xb_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pxb/pxb(-1) $ FRML _GJD Xqf_co = Xqf_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ FRML _GJD Xqs_co = Xqs_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ FRML _GJD M01_im = M01_im(-1)*kfmz01*fIm/fIm(-1)*pm01/pm01(-1) $ FRML _GJD M2_im = M2_im(-1)*kfmz2*fIm/fIm(-1)*pm2/pm2(-1) $ FRML _GJD M59_im = M59_im(-1)*kfmz59*fIm/fIm(-1)*pm59/pm59(-1) $ FRML _GJD Xnf_im = (Xnf_im(-1)+M01_im(-1)*(1-kfmz01))*fIm/fIm(-1)*pxnf/pxnf(-1)-JDM01_IM $ FRML _GJD Xnz_im = (Xnz_im(-1)+M2_im(-1)*(1-kfmz2)+M59_im(-1)*(1-kfmz59))*fIm/fIm(-1)* pxnz/pxnz(-1)-JDM2_IM-JDM59_IM $ FRML _GJD M3r_im = M3r_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ FRML _GJD M3k_im = M3k_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ FRML _GJD M3q_im = M3q_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ FRML _GJD M7b_im = M7b_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ FRML _GJD M7y_im = M7y_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ FRML _GJD Ms_im = Ms_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pms/pms(-1) $ FRML _GJD Xa_im = Xa_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pxa/pxa(-1) $ FRML _GJD Xe_im = Xe_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pxe/pxe(-1) $ FRML _GJD Xng_im = Xng_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pxng/pxng(-1) $ FRML _GJD Xne_im = Xne_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pxne/pxne(-1) $ FRML _GJD Xb_im = Xb_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pxb/pxb(-1) $ FRML _GJD Xqf_im = Xqf_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ FRML _GJD Xqs_im = Xqs_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ FRML _GJD Xo_cf = Xo_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pxo/pxo(-1) $ FRML _GJD Xqz_cf = Xqz_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPCF*fCf $ FRML _GJD Xo_cv = Xo_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pxo/pxo(-1) $ FRML _GJD Xqz_cv = Xqz_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPCV*fCv $ FRML _GJD Xo_ce = Xo_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pxo/pxo(-1) $ FRML _GJD Xqz_ce = Xqz_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPCE*fCe $ FRML _GJD Xo_cg = Xo_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pxo/pxo(-1) $ FRML _GJD Xqz_cg = Xqz_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPCG*fCg $ FRML _GJD Xo_cb = Xo_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pxo/pxo(-1) $ FRML _GJD Xqz_cb = Xqz_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPCB*fCb $ FRML _GJD Xo_ch = Xo_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pxo/pxo(-1) $ FRML _GJD Xqz_ch = Xqz_ch(-1)*fCh/fCh(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPCH*fCh $ FRML _GJD Xo_cs = Xo_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pxo/pxo(-1) $ FRML _GJD Xqz_cs = Xqz_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPCS*fCs $ FRML _GJD Xo_ct = Xo_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pxo/pxo(-1) $ FRML _GJD Xqz_ct = Xqz_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPCT*fCt $ FRML _GJD Xo_im = Xo_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pxo/pxo(-1) $ FRML _GJD Xqz_im = Xqz_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPIM*fIm $ FRML _GJD Xqz_co = Xqz_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPCO*fCo $ FRML _GJD Xh_cf = Xh_cf(-1)*fCf/fCf(-1)*pxh/pxh(-1) $ FRML _GJD Xh_cv = Xh_cv(-1)*fCv/fCv(-1)*pxh/pxh(-1) $ FRML _GJD Xh_ce = Xh_ce(-1)*fCe/fCe(-1)*pxh/pxh(-1) $ FRML _GJD Xh_cg = Xh_cg(-1)*fCg/fCg(-1)*pxh/pxh(-1) $ FRML _GJD Xh_cb = Xh_cb(-1)*fCb/fCb(-1)*pxh/pxh(-1) $ FRML _GJD Xh_cs = Xh_cs(-1)*fCs/fCs(-1)*pxh/pxh(-1) $ FRML _GJD Xh_ct = Xh_ct(-1)*fCt/fCt(-1)*pxh/pxh(-1) $ FRML _GJD Xh_co = Xh_co(-1)*fCo/fCo(-1)*pxh/pxh(-1) $ FRML _GJD Xh_im = Xh_im(-1)*fIm/fIm(-1)*pxh/pxh(-1) $ FRML _GJD Xh_ch = Ch-Xa_ch-Xe_ch-Xng_ch-Xne_ch-Xnf_ch-Xnz_ch-Xb_ch-Xqz_ch-Xqs_ch-Xqf_ch -Xo_ch-M01_ch-M2_ch-M3r_ch-M3k_ch-M3q_ch-M59_ch-M7b_ch-M7y_ch-Ms_ch- Spm_ch-Spp_ch-Spg_ch $ FRML _GJD M01_ib = M01_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pm01/pm01(-1) $ FRML _GJD M2_ib = M2_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pm2/pm2(-1) $ FRML _GJD M3r_ib = M3r_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ FRML _GJD M3k_ib = M3k_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ FRML _GJD M3q_ib = M3q_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ FRML _GJD M7b_ib = M7b_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ FRML _GJD M7y_ib = M7y_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ FRML _GJD M59_ib = M59_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pm59/pm59(-1) $ FRML _GJD Ms_ib = Ms_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pms/pms(-1) $ FRML _GJD Xa_ib = Xa_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pxa/pxa(-1) $ FRML _GJD Xe_ib = Xe_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pxe/pxe(-1) $ FRML _GJD Xng_ib = Xng_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pxng/pxng(-1) $ FRML _GJD Xne_ib = Xne_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pxne/pxne(-1) $ FRML _GJD Xnf_ib = Xnf_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pxnf/pxnf(-1) $ FRML _GJD Xnz_ib = Xnz_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pxnz/pxnz(-1) $ FRML _GJD Xb_ib = Xb_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pxb/pxb(-1) $ FRML _GJD Xqs_ib = Xqs_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ FRML _GJD Xqf_ib = Xqf_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ FRML _GJD Xh_ib = Xh_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pxh/pxh(-1) $ FRML _GJD Xo_ib = Xo_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pxo/pxo(-1) $ FRML _GJD Xqz_ib = Xqz_ib(-1)*fIb/fIb(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPIB*fIb $ FRML _GJD M01_it = M01_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pm01/pm01(-1) $ FRML _GJD M2_it = M2_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pm2/pm2(-1) $ FRML _GJD M3r_it = M3r_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ FRML _GJD M3k_it = M3k_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ FRML _GJD M3q_it = M3q_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ FRML _GJD M7b_it = M7b_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ FRML _GJD M7y_it = M7y_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ FRML _GJD M59_it = M59_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pm59/pm59(-1) $ FRML _GJD Ms_it = Ms_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pms/pms(-1) $ FRML _GJD Xa_it = Xa_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pxa/pxa(-1) $ FRML _GJD Xe_it = Xe_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pxe/pxe(-1) $ FRML _GJD Xng_it = Xng_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pxng/pxng(-1) $ FRML _GJD Xne_it = Xne_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pxne/pxne(-1) $ FRML _GJD Xnf_it = Xnf_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pxnf/pxnf(-1) $ FRML _GJD Xnz_it = Xnz_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pxnz/pxnz(-1) $ FRML _GJD Xb_it = Xb_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pxb/pxb(-1) $ FRML _GJD Xqs_it = Xqs_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ FRML _GJD Xqf_it = Xqf_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ FRML _GJD Xh_it = Xh_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pxh/pxh(-1) $ FRML _GJD Xo_it = Xo_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pxo/pxo(-1) $ FRML _GJD Xqz_it = Xqz_it(-1)*fIt/fIt(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPIT*fIt $ FRML _GJD M01_e2 = M01_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pm01/pm01(-1) $ FRML _GJD M2_e2 = M2_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pm2/pm2(-1) $ FRML _GJD M3r_e2 = M3r_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ FRML _GJD M3k_e2 = M3k_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ FRML _GJD M3q_e2 = M3q_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ FRML _GJD M7b_e2 = M7b_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ FRML _GJD M7y_e2 = M7y_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ FRML _GJD M59_e2 = M59_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pm59/pm59(-1) $ FRML _GJD Ms_e2 = Ms_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pms/pms(-1) $ FRML _GJD Xa_e2 = Xa_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pxa/pxa(-1) $ FRML _GJD Xe_e2 = Xe_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pxe/pxe(-1) $ FRML _GJD Xng_e2 = Xng_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pxng/pxng(-1) $ FRML _GJD Xne_e2 = Xne_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pxne/pxne(-1) $ FRML _GJD Xnf_e2 = Xnf_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pxnf/pxnf(-1) $ FRML _GJD Xnz_e2 = Xnz_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pxnz/pxnz(-1) $ FRML _GJD Xb_e2 = Xb_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pxb/pxb(-1) $ FRML _GJD Xqs_e2 = Xqs_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ FRML _GJD Xqf_e2 = Xqf_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ FRML _GJD Xh_e2 = Xh_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pxh/pxh(-1) $ FRML _GJD Xo_e2 = Xo_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pxo/pxo(-1) $ FRML _GJD Xqz_e2 = Xqz_e2(-1)*fE2/fE2(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPE2*fE2 $ FRML _GJD M01_e59 = M01_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pm01/pm01(-1) $ FRML _GJD M2_e59 = M2_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pm2/pm2(-1) $ FRML _GJD M3r_e59 = M3r_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ FRML _GJD M3k_e59 = M3k_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ FRML _GJD M3q_e59 = M3q_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ FRML _GJD M7b_e59 = M7b_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ FRML _GJD M7y_e59 = M7y_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ FRML _GJD M59_e59 = M59_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pm59/pm59(-1) $ FRML _GJD Ms_e59 = Ms_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pms/pms(-1) $ FRML _GJD Xa_e59 = Xa_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pxa/pxa(-1) $ FRML _GJD Xe_e59 = Xe_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pxe/pxe(-1) $ FRML _GJD Xng_e59 = Xng_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pxng/pxng(-1) $ FRML _GJD Xne_e59 = Xne_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pxne/pxne(-1) $ FRML _GJD Xnf_e59 = Xnf_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pxnf/pxnf(-1) $ FRML _GJD Xnz_e59 = Xnz_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pxnz/pxnz(-1) $ FRML _GJD Xb_e59 = Xb_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pxb/pxb(-1) $ FRML _GJD Xqs_e59 = Xqs_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ FRML _GJD Xqf_e59 = Xqf_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ FRML _GJD Xh_e59 = Xh_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pxh/pxh(-1) $ FRML _GJD Xo_e59 = Xo_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pxo/pxo(-1) $ FRML _GJD Xqz_e59 = Xqz_e59(-1)*fE59/fE59(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPE59*fE59 $ FRML _GJD M01_e7y = M01_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pm01/pm01(-1) $ FRML _GJD M2_e7y = M2_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pm2/pm2(-1) $ FRML _GJD M3r_e7y = M3r_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ FRML _GJD M3k_e7y = M3k_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ FRML _GJD M3q_e7y = M3q_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ FRML _GJD M7b_e7y = M7b_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ FRML _GJD M7y_e7y = M7y_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ FRML _GJD M59_e7y = M59_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pm59/pm59(-1) $ FRML _GJD Ms_e7y = Ms_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pms/pms(-1) $ FRML _GJD Xa_e7y = Xa_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pxa/pxa(-1) $ FRML _GJD Xe_e7y = Xe_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pxe/pxe(-1) $ FRML _GJD Xng_e7y = Xng_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pxng/pxng(-1) $ FRML _GJD Xne_e7y = Xne_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pxne/pxne(-1) $ FRML _GJD Xnf_e7y = Xnf_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pxnf/pxnf(-1) $ FRML _GJD Xnz_e7y = Xnz_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pxnz/pxnz(-1) $ FRML _GJD Xb_e7y = Xb_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pxb/pxb(-1) $ FRML _GJD Xqs_e7y = Xqs_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ FRML _GJD Xqf_e7y = Xqf_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ FRML _GJD Xh_e7y = Xh_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pxh/pxh(-1) $ FRML _GJD Xo_e7y = Xo_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pxo/pxo(-1) $ FRML _GJD Xqz_e7y = Xqz_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPE7Y*fE7y $ FRML _GJD M01_e01 = M01_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pm01/pm01(-1) $ FRML _GJD M2_e01 = M2_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pm2/pm2(-1) $ FRML _GJD M3r_e01 = M3r_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ FRML _GJD M3k_e01 = M3k_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ FRML _GJD M3q_e01 = M3q_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ FRML _GJD M7b_e01 = M7b_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ FRML _GJD M7y_e01 = M7y_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ FRML _GJD M59_e01 = M59_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pm59/pm59(-1) $ FRML _GJD Ms_e01 = Ms_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pms/pms(-1) $ FRML _GJD Xe_e01 = Xe_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pxe/pxe(-1) $ FRML _GJD Xng_e01 = Xng_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pxng/pxng(-1) $ FRML _GJD Xne_e01 = Xne_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pxne/pxne(-1) $ FRML _GJD Xnz_e01 = Xnz_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pxnz/pxnz(-1) $ FRML _GJD Xb_e01 = Xb_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pxb/pxb(-1) $ FRML _GJD Xqs_e01 = Xqs_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ FRML _GJD Xqf_e01 = Xqf_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ FRML _GJD Xh_e01 = Xh_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pxh/pxh(-1) $ FRML _GJD Xo_e01 = Xo_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pxo/pxo(-1) $ FRML _GJD Xqz_e01 = Xqz_e01(-1)*fE01/fE01(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPE01*fE01 $ FRML _GJD M01_e3 = M01_e3(-1)*fE3/fE3(-1)*pm01/pm01(-1) $ FRML _GJD M2_e3 = M2_e3(-1)*fE3/fE3(-1)*pm2/pm2(-1) $ FRML _GJD M3r_e3 = M3r_e3(-1)*fE3/fE3(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ FRML _GJD M3k_e3 = M3k_e3(-1)*fE3/fE3(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ FRML _GJD M3q_e3 = M3q_e3(-1)*fE3/fE3(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ FRML _GJD M7b_e3 = M7b_e3(-1)*fE3/fE3(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ FRML _GJD M7y_e3 = M7y_e3(-1)*fE3/fE3(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ FRML _GJD M59_e3 = M59_e3(-1)*fE3/fE3(-1)*pm59/pm59(-1) $ FRML _GJD Ms_e3 = Ms_e3(-1)*fE3/fE3(-1)*pms/pms(-1) $ FRML _GJD Xa_e3 = Xa_e3(-1)*fE3/fE3(-1)*pxa/pxa(-1) $ FRML _GJD Xng_e3 = Xng_e3(-1)*fE3/fE3(-1)*pxng/pxng(-1) $ FRML _GJD Xne_e3 = Xne_e3(-1)*fE3/fE3(-1)*pxne/pxne(-1) $ FRML _GJD Xnf_e3 = Xnf_e3(-1)*fE3/fE3(-1)*pxnf/pxnf(-1) $ FRML _GJD Xnz_e3 = Xnz_e3(-1)*fE3/fE3(-1)*pxnz/pxnz(-1) $ FRML _GJD Xb_e3 = Xb_e3(-1)*fE3/fE3(-1)*pxb/pxb(-1) $ FRML _GJD Xqs_e3 = Xqs_e3(-1)*fE3/fE3(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ FRML _GJD Xqf_e3 = Xqf_e3(-1)*fE3/fE3(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ FRML _GJD Xh_e3 = Xh_e3(-1)*fE3/fE3(-1)*pxh/pxh(-1) $ FRML _GJD Xo_e3 = Xo_e3(-1)*fE3/fE3(-1)*pxo/pxo(-1) $ FRML _GJD Xqz_e3 = Xqz_e3(-1)*fE3/fE3(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPE3*fE3 $ FRML _GJD Xqs_es = Xqs_es(-1)*fEss/fEss(-1)*pxqs/pxqs(-1) $ FRML _GJD M01_es = M01_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pm01/pm01(-1) $ FRML _GJD M2_es = M2_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pm2/pm2(-1) $ FRML _GJD M3r_es = M3r_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pm3r/pm3r(-1) $ FRML _GJD M3k_es = M3k_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pm3k/pm3k(-1) $ FRML _GJD M3q_es = M3q_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pm3q/pm3q(-1) $ FRML _GJD M7b_es = M7b_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pm7b/pm7b(-1) $ FRML _GJD M7y_es = M7y_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pm7y/pm7y(-1) $ FRML _GJD M59_es = M59_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pm59/pm59(-1) $ FRML _GJD Ms_es = Ms_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pms/pms(-1) $ FRML _GJD Xa_es = Xa_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pxa/pxa(-1) $ FRML _GJD Xe_es = Xe_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pxe/pxe(-1) $ FRML _GJD Xng_es = Xng_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pxng/pxng(-1) $ FRML _GJD Xne_es = Xne_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pxne/pxne(-1) $ FRML _GJD Xnf_es = Xnf_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pxnf/pxnf(-1) $ FRML _GJD Xnz_es = Xnz_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pxnz/pxnz(-1) $ FRML _GJD Xb_es = Xb_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pxb/pxb(-1) $ FRML _GJD Xqf_es = Xqf_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pxqf/pxqf(-1) $ FRML _GJD Xh_es = Xh_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pxh/pxh(-1) $ FRML _GJD Xo_es = Xo_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pxo/pxo(-1) $ FRML _GJD Xqz_es = Xqz_es(-1)*fEsq/fEsq(-1)*pxqz/pxqz(-1)+JDPES*fEs $ FRML _GJD M01_il = fdIlm01*(pm01/pm01(-1)) $ FRML _GJD M2_il = fdIlm2*(pm2/pm2(-1)) $ FRML _GJD M3r_il = fdIlm3r*(pm3r/pm3r(-1)) $ FRML _GJD M3k_il = fdIlm3k*(pm3k/pm3k(-1)) $ FRML _GJD M3q_il = fdIlm3q*(pm3q/pm3q(-1)) $ FRML _GJD M7b_il = fdIlm7b*(pm7b/pm7b(-1)) $ FRML _GJD M7y_il = fdIlm7y*(pm7y/pm7y(-1)) $ FRML _GJD M59_il = fdIlm59*(pm59/pm59(-1)) $ FRML _GJD Ms_il = fdIlms*(pms/pms(-1)) $ FRML _GJD Xa_il = fdIla*(pxa/pxa(-1)) $ FRML _GJD Xe_il = fdIle*(pxe/pxe(-1)) $ FRML _GJD Xng_il = fdIlng*(pxng/pxng(-1)) $ FRML _GJD Xne_il = fdIlne*(pxne/pxne(-1)) $ FRML _GJD Xnf_il = fdIlnf*(pxnf/pxnf(-1)) $ FRML _GJD Xnz_il = fdIlnz*(pxnz/pxnz(-1)) $ FRML _GJD Xb_il = fdIlb*(pxb/pxb(-1)) $ FRML _GJD Xqs_il = fdIlqs*(pxqs/pxqs(-1)) $ FRML _GJD Xqf_il = fdIlqf*(pxqf/pxqf(-1)) $ FRML _GJD Xh_il = fdIlh*(pxh/pxh(-1)) $ FRML _GJD Xo_il = fdIlo*(pxo/pxo(-1)) $ FRML _GJD Xqz_il = fdIlqz*(pxqz/pxqz(-1))+JDil $ () ### PRODV.F09 ### () () Produktionsværdier () FRML _GJRD Log(fXaw) = Log(fXae)+elpfxa*Log((pne01/pwaw)*kfxa) $ FRML _GJRD Dlog(fXa) = Dlog(fXae)+ekpfxa*Dlog((pne01/pwaw)*kfxa) -Tfxa*Log(fXa(-1)/fXaw(-1)) $ FRML _GJRD Dlog(fXnf) = Dlog(fXa-hostkor) $ FRML _I Xa = fXa*pxa $ FRML _I Xnf = fXnf*pxnf $ FRML _I Xe = fXe*pxe $ FRML _I Xng = Xng_xa+Xng_xe+Xng_xng+Xng_xne+Xng_xnf+Xng_xnz+Xng_xb +Xng_xqz+Xng_xqs+Xng_xqf+Xng_xh+Xng_xo +Xng_cf+Xng_cv+Xng_ce+Xng_cg+Xng_cb+Xng_ch+Xng_cs+Xng_ct +Xng_co +Xng_im+Xng_ib+Xng_it+Xng_il +Xng_e01+Xng_e2+Xng_e3+Xng_e59+Xng_e7y+Xng_es $ FRML _I Xne = Xne_xa+Xne_xe+Xne_xng+Xne_xne+Xne_xnf+Xne_xnz+Xne_xb +Xne_xqz+Xne_xqs+Xne_xqf+Xne_xh+Xne_xo +Xne_cf+Xne_cv+Xne_ce+Xne_cg+Xne_cb+Xne_ch+Xne_cs+Xne_ct +Xne_co +Xne_im+Xne_ib+Xne_it+Xne_il +Xne_e01+Xne_e2+Xne_e3+Xne_e59+Xne_e7y+Xne_es $ FRML _I Xnz = Xnz_xa+Xnz_xe+Xnz_xng+Xnz_xne+Xnz_xnf+Xnz_xnz+Xnz_xb +Xnz_xqz+Xnz_xqs+Xnz_xqf+Xnz_xh+Xnz_xo +Xnz_cf+Xnz_cv+Xnz_ce+Xnz_cg+Xnz_cb+Xnz_ch+Xnz_cs+Xnz_ct +Xnz_co +Xnz_im+Xnz_ib+Xnz_it+Xnz_il +Xnz_e01+Xnz_e2+Xnz_e3+Xnz_e59+Xnz_e7y+Xnz_es $ FRML _I Xb = Xb_xa+Xb_xe+Xb_xng+Xb_xne+Xb_xnf+Xb_xnz+Xb_xb +Xb_xqz+Xb_xqs+Xb_xqf+Xb_xh+Xb_xo +Xb_cf+Xb_cv+Xb_ce+Xb_cg+Xb_cb+Xb_ch+Xb_cs+Xb_ct +Xb_co +Xb_im+Xb_ib+Xb_it+Xb_il +Xb_e01+Xb_e2+Xb_e3+Xb_e59+Xb_e7y+Xb_es $ FRML _I Xqz = Xqz_xa+Xqz_xe+Xqz_xng+Xqz_xne+Xqz_xnf+Xqz_xnz+Xqz_xb +Xqz_xqz+Xqz_xqs+Xqz_xqf+Xqz_xh+Xqz_xo +Xqz_cf+Xqz_cv+Xqz_ce+Xqz_cg+Xqz_cb+Xqz_ch+Xqz_cs+Xqz_ct +Xqz_co +Xqz_im+Xqz_ib+Xqz_it+Xqz_il +Xqz_e01+Xqz_e2+Xqz_e3+Xqz_e59+Xqz_e7y+Xqz_es $ FRML _I Xqs = Xqs_xa+Xqs_xe+Xqs_xng+Xqs_xne+Xqs_xnf+Xqs_xnz +Xqs_xb+Xqs_xqz+Xqs_xqs+Xqs_xqf+Xqs_xh+Xqs_xo +Xqs_cf+Xqs_cv+Xqs_ce+Xqs_cg+Xqs_cb+Xqs_ch+Xqs_cs+Xqs_ct +Xqs_co +Xqs_im+Xqs_ib+Xqs_it+Xqs_il +Xqs_e01+Xqs_e2+Xqs_e3+Xqs_e59+Xqs_e7y+Xqs_es $ FRML _I Xqf = Xqf_xa+Xqf_xe+Xqf_xng+Xqf_xne+Xqf_xnf+Xqf_xnz+Xqf_xb +Xqf_xqz+Xqf_xqs+Xqf_xqf+Xqf_xh+Xqf_xo +Xqf_cf+Xqf_cv+Xqf_ce+Xqf_cg+Xqf_cb+Xqf_ch+Xqf_cs+Xqf_ct +Xqf_co +Xqf_im+Xqf_ib+Xqf_it+Xqf_il +Xqf_e01+Xqf_e2+Xqf_e3+Xqf_e59+Xqf_e7y+Xqf_es $ FRML _I Xh = Xh_xa+Xh_xe+Xh_xng+Xh_xne+Xh_xnf+Xh_xnz+Xh_xb +Xh_xqz+Xh_xqs+Xh_xqf+Xh_xh+Xh_xo +Xh_cf+Xh_cv+Xh_ce+Xh_cg+Xh_cb+Xh_ch+Xh_cs+Xh_ct +Xh_co +Xh_im+Xh_ib+Xh_it+Xh_il +Xh_e01+Xh_e2+Xh_e3+Xh_e59+Xh_e7y+Xh_es $ FRML _I fXng = Xng/pxng $ FRML _I fXne = Xne/pxne $ FRML _I fXnz = Xnz/pxnz $ FRML _I fXb = Xb/pxb $ FRML _I fXqz = Xqz/pxqz $ FRML _I fXqs = Xqs/pxqs $ FRML _I fXqf = Xqf/pxqf $ FRML _GJ_ fXh = fXh(-1) *(Xh_ch(-1)*fCh/fCh(-1)+Xh_cs(-1)*fCs/fCs(-1)) /(Xh_ch(-1)+Xh_cs(-1)) $ FRML _I fXn = (pxng(-1)*fXng+pxne(-1)*fXne+pxnf(-1)*fXnf+pxnz(-1)*fXnz) /pxn(-1) $ () ### PRISSAM.F09 ### FRML _I Va = (Xa_xa+Xe_xa+Xng_xa+Xne_xa+Xnf_xa+Xnz_xa+Xb_xa +Xqz_xa+Xqs_xa+Xqf_xa+Xh_xa+Xo_xa +M01_xa+M2_xa+M3r_xa+M3k_xa+M3q_xa+M59_xa+M7b_xa+M7y_xa+Ms_xa +Spm_xa+Spp_xa+Spg_xa) $ FRML _I Ve = (Xa_xe+Xe_xe+Xng_xe+Xne_xe+Xnf_xe+Xnz_xe+Xb_xe +Xqz_xe+Xqs_xe+Xqf_xe+Xh_xe+Xo_xe +M01_xe+M2_xe+M3r_xe+M3k_xe+M3q_xe+M59_xe+M7b_xe+M7y_xe+Ms_xe +Spm_xe+Spp_xe+Spg_xe) $ FRML _I Vng = (Xa_xng+Xe_xng+Xng_xng+Xne_xng+Xnf_xng+Xnz_xng+Xb_xng +Xqz_xng+Xqs_xng+Xqf_xng+Xh_xng+Xo_xng +M01_xng+M2_xng+M3r_xng+M3k_xng+M3q_xng +M59_xng+M7b_xng+M7y_xng+Ms_xng +Spm_xng+Spp_xng+Spg_xng) $ FRML _I Vne = (Xa_xne+Xe_xne+Xng_xne+Xne_xne+Xnf_xne+Xnz_xne+Xb_xne +Xqz_xne+Xqs_xne+Xqf_xne+Xh_xne+Xo_xne +M01_xne+M2_xne+M3r_xne+M3k_xne+M3q_xne +M59_xne+M7b_xne+M7y_xne+Ms_xne +Spm_xne+Spp_xne+Spg_xne) $ FRML _I Vnf = (Xa_xnf+Xe_xnf+Xng_xnf+Xne_xnf+Xnf_xnf+Xnz_xnf+Xb_xnf +Xqz_xnf+Xqs_xnf+Xqf_xnf+Xh_xnf+Xo_xnf +M01_xnf+M2_xnf+M3r_xnf+M3k_xnf+M3q_xnf +M59_xnf+M7b_xnf+M7y_xnf+Ms_xnf +Spm_xnf+Spp_xnf+Spg_xnf) $ FRML _I Vnz = (Xa_xnz+Xe_xnz+Xng_xnz+Xne_xnz+Xnf_xnz+Xnz_xnz+Xb_xnz +Xqz_xnz+Xqs_xnz+Xqf_xnz+Xh_xnz+Xo_xnz +M01_xnz+M2_xnz+M3r_xnz+M3k_xnz+M3q_xnz +M59_xnz+M7b_xnz+M7y_xnz+Ms_xnz +Spm_xnz+Spp_xnz+Spg_xnz) $ FRML _I Vb = (Xa_xb+Xe_xb+Xng_xb+Xne_xb+Xnf_xb+Xnz_xb+Xb_xb+Xqz_xb +Xqs_xb+Xqf_xb+Xh_xb+Xo_xb +M01_xb+M2_xb+M3r_xb+M3k_xb+M3q_xb +M59_xb+M7b_xb+M7y_xb+Ms_xb +Spm_xb+Spp_xb+Spg_xb) $ FRML _I Vqz = (Xa_xqz+Xe_xqz+Xng_xqz+Xne_xqz+Xnf_xqz+Xnz_xqz+Xb_xqz +Xqz_xqz+Xqs_xqz+Xqf_xqz+Xh_xqz+Xo_xqz +M01_xqz+M2_xqz+M3r_xqz+M3k_xqz+M3q_xqz +M59_xqz+M7b_xqz+M7y_xqz+Ms_xqz +Spm_xqz+Spp_xqz+Spg_xqz) $ FRML _I Vqs = (Xa_xqs+Xe_xqs+Xng_xqs+Xne_xqs+Xnf_xqs+Xnz_xqs+Xb_xqs +Xqz_xqs+Xqs_xqs+Xqf_xqs+Xh_xqs+Xo_xqs +M01_xqs+M2_xqs+M3r_xqs+M3k_xqs+M3q_xqs +M59_xqs+M7b_xqs+M7y_xqs+Ms_xqs +Spm_xqs+Spp_xqs+Spg_xqs) $ FRML _I Vqf = (Xa_xqf+Xe_xqf+Xng_xqf+Xne_xqf+Xnf_xqf+Xnz_xqf+Xb_xqf +Xqz_xqf+Xqs_xqf+Xqf_xqf+Xh_xqf+Xo_xqf +M01_xqf+M2_xqf+M3r_xqf+M3k_xqf+M3q_xqf +M59_xqf+M7b_xqf+M7y_xqf+Ms_xqf +Spm_xqf+Spp_xqf+Spg_xqf) $ FRML _I Vh = (Xa_xh+Xe_xh+Xng_xh+Xne_xh+Xnf_xh+Xnz_xh+Xb_xh +Xqz_xh+Xqs_xh+Xqf_xh+Xh_xh+Xo_xh +M01_xh+M2_xh+M3r_xh+M3k_xh+M3q_xh +M59_xh+M7b_xh+M7y_xh+Ms_xh +Spm_xh+Spp_xh+Spg_xh) $ FRML _I Vo = (Xa_xo+Xe_xo+Xng_xo+Xne_xo+Xnf_xo+Xnz_xo+Xb_xo +Xqz_xo+Xqs_xo+Xqf_xo+Xh_xo+Xo_xo +M01_xo+M2_xo+M3r_xo+M3k_xo+M3q_xo +M59_xo+M7b_xo+M7y_xo+Ms_xo +Spm_xo+Spp_xo+Spg_xo) $ FRML _GJRD pvea = (1+btgxa*tg) * ((Xe_xa+Xng_xa+Xne_xa+M3r_xa+M3k_xa+M3q_xa)/fVea + tvea + bhvea*pxqz ) $ FRML _GJRD pvee = (1+btgxe*tg) * ((Xe_xe+Xng_xe+Xne_xe+M3r_xe+M3k_xe+M3q_xe)/fVee + tvee + bhvee*pxqz) $ FRML _GJRD pveng = (1+btgxng*tg) * ((Xe_xng+Xng_xng+Xne_xng+M3r_xng+M3k_xng+M3q_xng)/fVeng + tveng + bhveng*pxqz) $ FRML _GJRD pvenf = (1+btgxnf*tg) * ((Xe_xnf+Xng_xnf+Xne_xnf+M3r_xnf+M3k_xnf+M3q_xnf)/fVenf + tvenf + bhvenf*pxqz) $ FRML _GJRD pvenz = (1+btgxnz*tg) * ((Xe_xnz+Xng_xnz+Xne_xnz+M3r_xnz+M3k_xnz+M3q_xnz)/fVenz + tvenz + bhvenz*pxqz) $ FRML _GJRD pveb = (1+btgxb*tg) * ((Xe_xb+Xng_xb+Xne_xb+M3r_xb+M3k_xb+M3q_xb)/fVeb + tveb + bhveb*pxqz) $ FRML _GJRD pveqz = (1+btgxqz*tg) * ((Xe_xqz+Xng_xqz+Xne_xqz+M3r_xqz+M3k_xqz+M3q_xqz)/fVeqz + tveqz + bhveqz*pxqz) $ FRML _GJRD pveqf = (1+btgxqf*tg) * ((Xe_xqf+Xng_xqf+Xne_xqf+M3r_xqf+M3k_xqf+M3q_xqf)/fVeqf + tveqf + bhveqf*pxqz) $ FRML _GJRD pveqs = (1+btgxqs*tg) * ((Xe_xqs+Xng_xqs+Xne_xqs+M3r_xqs+M3k_xqs+M3q_xqs)/fVeqs + tveqs + bhveqs*pxqz) $ FRML _GJRD pveh = (1+btgxh*tg) * ((Xe_xh+Xng_xh+Xne_xh+M3r_xh+M3k_xh+M3q_xh)/fVeh + tveh + bhveh*pxqz) $ FRML _GJRD pveo = (1+btgxo*tg) * ((Xe_xo+Xng_xo+Xne_xo+M3r_xo+M3k_xo+M3q_xo)/fVeo + tveo + bhveo*pxqz) $ FRML _GJRD pvene = (1+btgxne*tg) * ((Xa_xne+Xe_xne+Xng_xne+Xne_xne+M3r_xne+M3k_xne+M3q_xne)/fVene + tvene + bhvene*pxqz) $ () PRISER PÅ MATERIALFORBRUG FRML _I pvma = (Va -pvea *fVea )/fVma $ FRML _I pvmng = (Vng-pveng*fVeng)/fVmng $ FRML _I pvmne = (Vne-pvene*fVene)/fVmne $ FRML _I pvmnf = (Vnf-pvenf*fVenf)/fVmnf $ FRML _I pvmnz = (Vnz-pvenz*fVenz)/fVmnz $ FRML _I pvmb = (Vb -pveb*fVeb )/fVmb $ FRML _I pvmqz = (Vqz-pveqz*fVeqz)/fVmqz $ FRML _I pvmqs = (Vqs-pveqs*fVeqs)/fVmqs $ FRML _I pvmqf = (Vqf-pveqf*fVeqf)/fVmqf $ FRML _I pvme = (Ve -pvee *fVee )/fVme $ FRML _I pvmh = (Vh -pveh*fVeh )/fVmh $ FRML _I pvmo = (fVo*pvo-pveo*fVeo)/fVmo $ FRML _I pncf = (Xa_cf+Xe_cf+Xng_cf+Xne_cf+Xnf_cf+Xnz_cf+Xb_cf +Xqz_cf+Xqs_cf+Xqf_cf+Xh_cf +Xo_cf +M01_cf+M2_cf+M3r_cf+M3k_cf+M3q_cf +M59_cf+M7b_cf+M7y_cf+Ms_cf +Spm_cf)/fCf $ FRML _I pncv = (Xa_cv+Xe_cv+Xng_cv+Xne_cv+Xnf_cv+Xnz_cv+Xb_cv +Xqz_cv+Xqs_cv+Xqf_cv+Xh_cv +Xo_cv +M01_cv+M2_cv+M3r_cv+M3k_cv+M3q_cv +M59_cv+M7b_cv+M7y_cv+Ms_cv +Spm_cv)/fCv $ FRML _I pnce = (Xa_ce+Xe_ce+Xng_ce+Xne_ce+Xnf_ce+Xnz_ce+Xb_ce +Xqz_ce+Xqs_ce+Xqf_ce+Xh_ce +Xo_ce +M01_ce+M2_ce+M3r_ce+M3k_ce+M3q_ce +M59_ce+M7b_ce+M7y_ce+Ms_ce +Spm_ce)/fCe $ FRML _I pncg = (Xa_cg+Xe_cg+Xng_cg+Xne_cg+Xnf_cg+Xnz_cg+Xb_cg +Xqz_cg+Xqs_cg+Xqf_cg+Xh_cg +Xo_cg +M01_cg+M2_cg+M3r_cg+M3k_cg+M3q_cg +M59_cg+M7b_cg+M7y_cg+Ms_cg +Spm_cg)/fCg $ FRML _I pncb = (Xa_cb+Xe_cb+Xng_cb+Xne_cb+Xnf_cb+Xnz_cb+Xb_cb +Xqz_cb+Xqs_cb+Xqf_cb+Xh_cb +Xo_cb +M01_cb+M2_cb+M3r_cb+M3k_cb+M3q_cb +M59_cb+M7b_cb+M7y_cb+Ms_cb +Spm_cb)/fCb $ FRML _I pncs = (Xa_cs+Xe_cs+Xng_cs+Xne_cs+Xnf_cs+Xnz_cs+Xb_cs +Xqz_cs+Xqs_cs+Xqf_cs+Xh_cs +Xo_cs +M01_cs+M2_cs+M3r_cs+M3k_cs+M3q_cs +M59_cs+M7b_cs+M7y_cs+Ms_cs +Spm_cs)/fCs $ FRML _I pnim = (Xa_im+Xe_im+Xng_im+Xne_im+Xnf_im+Xnz_im+Xb_im +Xqz_im+Xqs_im+Xqf_im+Xh_im +Xo_im +M01_im+M2_im+M3r_im+M3k_im+M3q_im+M59_im+M7b_im+M7y_im+Ms_im +Spm_im)/fIm $ FRML _I pnib = (Xa_ib+Xe_ib+Xng_ib+Xne_ib+Xnf_ib+Xnz_ib+Xb_ib +Xqz_ib+Xqs_ib+Xqf_ib+Xh_ib +Xo_ib +M01_ib+M2_ib+M3r_ib+M3k_ib+M3q_ib+M59_ib+M7b_ib+M7y_ib+Ms_ib +Spm_ib)/fIb $ FRML _I pnil = (Xa_il+Xe_il+Xng_il+Xne_il+Xnf_il+Xnz_il+Xb_il +Xqz_il+Xqs_il+Xqf_il+Xh_il +Xo_il +M01_il+M2_il+M3r_il+M3k_il+M3q_il+M59_il+M7b_il+M7y_il+Ms_il +Spm_il)/fIl $ FRML _I JDil = -(JDpvma *fVma + JDpvmb *fVmb + JDpvme*fVme + JDpvmh*fVmh + JDpvmne*fVmne +JDpvmnf*fVmnf + JDpvmng*fVmng + JDpvmnz*fVmnz + JDpvmo*fVmo +JDpvmqf*fVmqf + JDpvmqs*fVmqs + JDpvmqz*fVmqz +JDpcb*fCb +JDpce*fCe + JDpcf*fCf +JDpcg*fCg +JDpch*fCh +JDpco*fCo +JDpcs*fCs + JDpcv*fCv +JDpe01*fE01 +JDpe2*fE2 +JDpe3*fE3 +JDpe59*fE59 + JDpe7y*fE7y +JDpes*fEs +JDpib*fIb +JDpim*fIm) $ FRML _GJRD Dlog(pnch) = 0.1488*Dlog(pibh) + 0.06808*Log( pibh(-1)*fKnbh(-2)*(iwbz(-1)-0.5*rpibhe(-1)+bfinvbh(-1)) /(Yrh(-1)-fKnbhe(-1)/fKnbhl(-1)*(Ywh+Spz_xh-Spzejh)) )$ FRML _I pct = pmt $ FRML _I pit = (Xa_it+M01_it+Spp_it+Spg_it+Spm_it)/fIt $ FRML _I piba = kpiba *pibp $ FRML _I pima = kpima *pimp $ FRML _I pibe = kpibe *pibp $ FRML _I pime = kpime *pimp $ FRML _I pibng = kpibng*pibp $ FRML _I pimng = kpimng*pimp $ FRML _I pibne = kpibne*pibp $ FRML _I pimne = kpimne*pimp $ FRML _I pibnf = kpibnf*pibp $ FRML _I pimnf = kpimnf*pimp $ FRML _I pibnz = kpibnz*pibp $ FRML _I pimnz = kpimnz*pimp $ FRML _I pibb = kpibb *pibp $ FRML _I pimb = kpimb *pimp $ FRML _I pibqz = kpibqz*pibp $ FRML _I pimqz = kpimqz*pimp $ FRML _I pibqs = kpibqs*pibp $ FRML _I pimqs = kpimqs*pimp $ FRML _I pibqf = kpibqf*pibp $ FRML _I pimqf = kpimqf*pimp $ FRML _I pibo = kpibo*pibo1 $ FRML _I pimo = kpimo*pimo1 $ FRML _GJRD pknba = pknba(-1) *piba/piba(-1) $ FRML _GJRD pknma = pknma(-1) *pima/pima(-1) $ FRML _GJRD pinvma = pinvma(-1)*pima/pima(-1) $ FRML _GJRD pinvba = pinvba(-1)*piba/piba(-1) $ FRML _GJRD pknbe = pknbe(-1) *pibe/pibe(-1) $ FRML _GJRD pknme = pknme(-1) *pime/pime(-1) $ FRML _GJRD pinvme = pinvme(-1)*pime/pime(-1) $ FRML _GJRD pinvbe = pinvbe(-1)*pibe/pibe(-1) $ FRML _GJRD pknbng = pknbng(-1)*pibng/pibng(-1) $ FRML _GJRD pknmng = pknmng(-1)*pimng/pimng(-1) $ FRML _GJRD pinvmng = pinvmng(-1)*pimng/pimng(-1) $ FRML _GJRD pinvbng = pinvbng(-1)*pibng/pibng(-1) $ FRML _GJRD pknbne = pknbne(-1)*pibne/pibne(-1) $ FRML _GJRD pknmne = pknmne(-1)*pimne/pimne(-1) $ FRML _GJRD pinvmne = pinvmne(-1)*pimne/pimne(-1) $ FRML _GJRD pinvbne = pinvbne(-1)*pibne/pibne(-1) $ FRML _GJRD pknbnf = pknbnf(-1)*pibnf/pibnf(-1) $ FRML _GJRD pknmnf = pknmnf(-1)*pimnf/pimnf(-1) $ FRML _GJRD pinvmnf = pinvmnf(-1)*pimnf/pimnf(-1) $ FRML _GJRD pinvbnf = pinvbnf(-1)*pibnf/pibnf(-1) $ FRML _GJRD pknbnz = pknbnz(-1)*pibnz/pibnz(-1) $ FRML _GJRD pknmnz = pknmnz(-1)*pimnz/pimnz(-1) $ FRML _GJRD pinvmnz = pinvmnz(-1)*pimnz/pimnz(-1) $ FRML _GJRD pinvbnz = pinvbnz(-1)*pibnz/pibnz(-1) $ FRML _GJRD pknbb = pknbb(-1)*pibb/pibb(-1) $ FRML _GJRD pknmb = pknmb(-1)*pimb/pimb(-1) $ FRML _GJRD pinvmb = pinvmb(-1)*pimb/pimb(-1) $ FRML _GJRD pinvbb = pinvbb(-1)*pibb/pibb(-1) $ FRML _GJRD pknbqz = pknbqz(-1)*pibqz/pibqz(-1) $ FRML _GJRD pknmqz = pknmqz(-1)*pimqz/pimqz(-1) $ FRML _GJRD pinvmqz = pinvmqz(-1)*pimqz/pimqz(-1) $ FRML _GJRD pinvbqz = pinvbqz(-1)*pibqz/pibqz(-1) $ FRML _GJRD pknbqs = pknbqs(-1)*pibqs/pibqs(-1) $ FRML _GJRD pknmqs = pknmqs(-1)*pimqs/pimqs(-1) $ FRML _GJRD pinvmqs = pinvmqs(-1)*pimqs/pimqs(-1) $ FRML _GJRD pinvbqs = pinvbqs(-1)*pibqs/pibqs(-1) $ FRML _GJRD pknbqf = pknbqf(-1)*pibqf/pibqf(-1) $ FRML _GJRD pknmqf = pknmqf(-1)*pimqf/pimqf(-1) $ FRML _GJRD pinvmqf = pinvmqf(-1)*pimqf/pimqf(-1) $ FRML _GJRD pinvbqf = pinvbqf(-1)*pibqf/pibqf(-1) $ FRML _GJRD pknbo = pknbo(-1)*pibo/pibo(-1) $ FRML _GJRD pknmo = pknmo(-1)*pimo/pimo(-1) $ FRML _GJRD pinvmo = pinvmo(-1)*pimo/pimo(-1) $ FRML _GJRD pinvbo = pinvbo(-1)*pibo/pibo(-1) $ FRML _KJ_D pnimp1 = pnim*kpnimp1 $ FRML _KJ_D pnimo1 = pnim*kpnimo1 $ FRML _KJ_D pnibp1 = pnib*kpnibp1 $ FRML _KJ_D pnibo1 = pnib*kpnibo1 $ FRML _KJ_D pnibh = pnib*kpnibh $ FRML _G pcf = (1+btgcf*tg)*(pncf+tpcf) $ FRML _G pcv = (1+btgcv*tg)*(pncv+tpcv) $ FRML _G pce = (1+btgce*tg)*(pnce+tpce) $ FRML _G pcg = (1+btgcg*tg)*(pncg+tpcg) $ FRML _G pch = (1+btgch*tg)*(pnch+tpch) $ FRML _G pcs = (1+btgcs*tg)*(pncs+tpcs) $ FRML _G pcb = (1+btgcb*tg)*(pncb+tpcb)*(1+trb) $ FRML _G pimp1 = (1+btgimp1*tg)*(pnimp1+tpimp1)*(1+trimp1) $ FRML _G pimo1 = (1+btgimo1*tg)*(pnimo1+tpimo1) $ FRML _G pibp1 = (1+btgibp1*tg)*(pnibp1+tpibp1) $ FRML _G pibo1 = (1+btgibo1*tg)*(pnibo1+tpibo1) $ FRML _G pibh = (1+btgibh*tg)*(pnibh+tpibh) $ FRML _GJRD pinvbh = pinvbh(-1)*(pibh/pibh(-1)) $ FRML _GJRD pknbh = pknbh(-1)*(pibh/pibh(-1)) $ FRML _GJRD pkncb = pkncb(-1)*(pcb/pcb(-1)) $ FRML _K pibp = pibp1*kpibp $ FRML _K pimp = pimp1*kpimp $ FRML _G pil = (1+btgil*tg)*(pnil+tpil) $ FRML _I pe2 = (Xa_e2+Xe_e2+Xng_e2+Xne_e2+Xnf_e2+Xnz_e2+Xb_e2 +Xqz_e2+Xqs_e2+Xqf_e2+Xh_e2+Xo_e2 +M01_e2+M2_e2+M3r_e2+M3k_e2+M3q_e2 +M59_e2+M7b_e2+M7y_e2+Ms_e2+ Spp_e2+Spm_e2)/fE2 $ FRML _I pe3 = (Xa_e3+Xe_e3+Xng_e3+Xne_e3+Xnf_e3+Xnz_e3+Xb_e3 +Xqz_e3+Xqs_e3+Xqf_e3+Xh_e3+Xo_e3 +M01_e3+M2_e3+M3r_e3+M3k_e3+M3q_e3 +M59_e3+M7b_e3+M7y_e3+Ms_e3+ Spp_e3+Spm_e3)/fE3 $ FRML _I pe7y = (Xa_e7y+Xe_e7y+Xng_e7y+Xne_e7y+Xnf_e7y+Xnz_e7y+Xb_e7y +Xqz_e7y+Xqs_e7y+Xqf_e7y+Xh_e7y+Xo_e7y +M01_e7y+M2_e7y+M3r_e7y+M3k_e7y+M3q_e7y +M59_e7y+M7b_e7y+M7y_e7y+Ms_e7y +Spp_e7y+Spm_e7y)/fE7y $ FRML _I pe59 = (Xa_e59+Xe_e59+Xng_e59+Xne_e59+Xnf_e59+Xnz_e59+Xb_e59 +Xqz_e59+Xqs_e59+Xqf_e59+Xh_e59+Xo_e59 +M01_e59+M2_e59+M3r_e59+M3k_e59+M3q_e59 +M59_e59+M7b_e59+M7y_e59+Ms_e59 +Spp_e59+Spm_e59)/fE59 $ FRML _GJRD pne01 = pe01-Spp_e01/fE01 $ FRML _KJ_D pess = Xqs_es/fEss $ FRML _I pesq = (Xa_es+Xe_es+Xng_es+Xne_es+Xnf_es+Xnz_es+Xb_es +Xqz_es+Xqf_es+Xh_es+Xo_es +M01_es+M2_es+M3r_es+M3k_es+M3q_es +M59_es+M7b_es+M7y_es+Ms_es +Spp_es+Spm_es)/fEsq $ FRML _I fEs = (fEsq*pesq(-1)+fEss*pess(-1))/pes(-1) $ FRML _D pes = (pess*fEss+pesq*fEsq)/fEs $ FRML _KJ_D pet = (0.39*pcf+0.1*pcv+0.06*pcg+0.45*pcs)*kpet $ () ### IMPORT.F09 ### () () () EFTERSPØRGSELSUDTRYK, løbende priser, indeks () () FRML _D fAm01 = fAm01(-1) *( M01_xa(-1) *fVma /fVma(-1) + M01_xb(-1) *fVmb /fVmb(-1) + M01_xh(-1) *fVmh /fVmh(-1) + M01_xne(-1)*fVmne/fVmne(-1) + M01_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1) + M01_xng(-1)*fVmng/fVmng(-1) + M01_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1) + M01_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1) + M01_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1) + M01_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1) + M01_cb(-1)*fCb/fCb(-1) + M01_ce(-1)*fCe/fCe(-1) + M01_cf(-1)*fCf/fCf(-1) + M01_cg(-1)*fCg/fCg(-1) + M01_ch(-1)*fCh/fCh(-1) + M01_co(-1)*fCo/fCo(-1) + M01_cs(-1)*fCs/fCs(-1) + M01_ct(-1)*fCt/fCt(-1) + M01_cv(-1)*fCv/fCv(-1) + M01_im(-1)*fIm/fIm(-1) + M01_ib(-1)*fIb/fIb(-1) ) /(fMz01(-1)*pm01(-1)) $ FRML _D fAm2 = fAm2(-1) *( M2_xa(-1) *fVma /fVma(-1) + M2_xb(-1) *fVmb /fVmb(-1) + M2_xh(-1) *fVmh /fVmh(-1) + M2_xne(-1)*fVmne/fVmne(-1) + M2_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1) + M2_xng(-1)*fVmng/fVmng(-1) + M2_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1) + M2_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1) + M2_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1) + M2_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1) + M2_cb(-1)*fCb/fCb(-1) + M2_ce(-1)*fCe/fCe(-1) + M2_cf(-1)*fCf/fCf(-1) + M2_cg(-1)*fCg/fCg(-1) + M2_ch(-1)*fCh/fCh(-1) + M2_co(-1)*fCo/fCo(-1) + M2_cs(-1)*fCs/fCs(-1) + M2_ct(-1)*fCt/fCt(-1) + M2_cv(-1)*fCv/fCv(-1) + M2_im(-1)*fIm/fIm(-1) + M2_ib(-1)*fIb/fIb(-1) ) /(fMz2(-1)*pm2(-1)) $ FRML _D fAm3q = fAm3q(-1) *( M3q_xa(-1) *fVea /fVea(-1) +M3q_xb(-1) *fVeb /fVeb(-1) + M3q_xh(-1) *fVeh /fVeh(-1) +M3q_xne(-1)*fVene/fVene(-1) + M3q_xnf(-1)*fVenf/fVenf(-1)+M3q_xng(-1)*fVeng/fVeng(-1) + M3q_xnz(-1)*fVenz/fVenz(-1)+M3q_xqf(-1)*fVeqf/fVeqf(-1) + M3q_xqs(-1)*fVeqs/fVeqs(-1)+M3q_xqz(-1)*fVeqz/fVeqz(-1) + M3q_cb(-1)*fCb/fCb(-1) + M3q_ce(-1)*fCe/fCe(-1) + M3q_cf(-1)*fCf/fCf(-1) + M3q_cg(-1)*fCg/fCg(-1) + M3q_ch(-1)*fCh/fCh(-1) + M3q_co(-1)*fCo/fCo(-1) + M3q_cs(-1)*fCs/fCs(-1) + M3q_ct(-1)*fCt/fCt(-1) + M3q_cv(-1)*fCv/fCv(-1) + M3q_im(-1)*fIm/fIm(-1) + M3q_ib(-1)*fIb/fIb(-1) ) /(fMz3q(-1)*pm3q(-1)) $ FRML _D fAm59 = fAm59(-1) *( M59_xa(-1) *fVma /fVma(-1) + M59_xb(-1) *fVmb /fVmb(-1) + M59_xh(-1) *fVmh /fVmh(-1) + M59_xne(-1)*fVmne/fVmne(-1) + M59_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1) + M59_xng(-1)*fVmng/fVmng(-1) + M59_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1) + M59_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1) + M59_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1) + M59_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1) + M59_cb(-1)*fCb/fCb(-1) + M59_ce(-1)*fCe/fCe(-1) + M59_cf(-1)*fCf/fCf(-1) + M59_cg(-1)*fCg/fCg(-1) + M59_ch(-1)*fCh/fCh(-1) + M59_co(-1)*fCo/fCo(-1) + M59_cs(-1)*fCs/fCs(-1) + M59_ct(-1)*fCt/fCt(-1) + M59_cv(-1)*fCv/fCv(-1) + M59_im(-1)*fIm/fIm(-1) + M59_ib(-1)*fIb/fIb(-1) ) /(fMz59(-1)*pm59(-1)) $ FRML _D pxm01 = (pm01+tm01)/pxnf $ FRML _D pxm2 = (pm2 +tm2) /pxnf $ FRML _D pxm59 = (pm59+tm59)/pxnz $ () () () IMPORT I FASTE PRISER () () () kfmz01w 9.48113 () kfmz2w 9.21433 () kfmz59w 12.14244 FRML _DJRD Log(fMz01w) = Log(fAm01)-0.442432*Log(pxm01)+kfmz01w +1.02805/(1+(1-.088022)**(tid-1987+1)) $ FRML _DJRD Log(fMz2w) = Log(fAm2) -0.927194*Log(pxm2) +kfmz2w +.125/(1+(1-0.5)**(tid-1997+1)) $ FRML _DJRD Log(fMz59w) = Log(fAm59)-0.9615 *Log(pxm59)+kfmz59w $ FRML _SJRD Dlog(fMz01) = gfmz01 +1.22980 *Dlog(fAm01) -0.267142*Dlog(pxm01) -0.572812*Log(fMz01(-1)/fMz01w(-1)) $ FRML _SJRD Dlog(fMz2) = gfmz2 +1.64823*Dlog(fAm2) -.659715*Dlog(pxm2) -.201495*Log(fMz2(-1)/fMz2w(-1)) $ FRML _SJRD_Z Dlog(fMz59) = gfmz59 +1.2119*Dlog(fAm59) -0.7593*Dlog(pxm59) -0.4464*Log(fMz59(-1)/fMz59w(-1)) $ FRML _SJRD fMz3q = fMz3q(-1)*fAm3q/fAm3q(-1) $ FRML _I fMv = ( fM01*pm01(-1)+fM2*pm2(-1) +fM3r*pm3r(-1)+fM3k*pm3k(-1)+fM3q*pm3q(-1) +fM59*pm59(-1)+fM7b*pm7b(-1)+fM7y*pm7y(-1) )/pmv(-1) $ FRML _I fMt = fCt $ FRML _I fM = (fMv*pmv(-1)+fMs*pms(-1)+fMt*pmt(-1))/pm(-1) $ () () () KORREKTIONSFAKTORER TIL I-O SYSTEMET () () FRML _D kfmz01 = (fMz01/fAm01)/(fMz01(-1)/fAm01(-1)) $ FRML _D kfmz2 = (fMz2 /fAm2 )/(fMz2(-1) /fAm2(-1) ) $ FRML _D kfmz3q = (fMz3q/fAm3q)/(fMz3q(-1)/fAm3q(-1)) $ FRML _D kfmz59 = (fMz59/fAm59)/(fMz59(-1)/fAm59(-1)) $ () ### IMPORT2.F09 ### FRML _I M01 = M01_xa+M01_xe+M01_xng+M01_xne+M01_xnf+M01_xnz + M01_xb+M01_xqz+M01_xqs+M01_xqf+M01_xh+M01_xo + M01_cf+M01_cv+M01_ce+M01_cg+M01_cb+M01_ch+M01_cs+M01_ct + M01_co + M01_im+M01_ib+M01_it+M01_il + M01_e01 $ FRML _I M2 = M2_xa+M2_xe+M2_xng+M2_xne+M2_xnf+M2_xnz + M2_xb+M2_xqz+M2_xqs+M2_xqf+M2_xh +M2_xo + M2_cf+M2_cv+M2_ce+M2_cg+M2_cb+M2_ch+M2_cs+M2_ct + M2_co + M2_im+M2_ib +M2_it+M2_il + M2_e2 $ FRML _I M59 = M59_xa+M59_xe+M59_xng+M59_xne+M59_xnf+M59_xnz + M59_xb+M59_xqz+M59_xqs+M59_xqf+M59_xh+M59_xo + M59_cf+M59_cv+M59_ce+M59_cg+M59_cb+M59_ch+M59_cs+M59_ct + M59_co + M59_im+M59_ib+M59_it+M59_il + M59_e59 $ FRML _I M7y = M7y_xa+M7y_xe+M7y_xng+M7y_xne+M7y_xnf+M7y_xnz + M7y_xb+M7y_xqz+M7y_xqs+M7y_xqf+M7y_xh+M7y_xo + M7y_cf+M7y_cv+M7y_ce+M7y_cg+M7y_cb+M7y_ch+M7y_cs+M7y_ct + M7y_co + M7y_im+M7y_ib+M7y_it+M7y_il + M7y_e7y $ FRML _I Ms = Ms_xa+Ms_xe+Ms_xng+Ms_xne+Ms_xnf+Ms_xnz + Ms_xb+Ms_xqz+Ms_xqs+Ms_xqf+Ms_xh +Ms_xo + Ms_cf+Ms_cv+Ms_ce+Ms_cg+Ms_cb+Ms_ch+Ms_cs+Ms_ct + Ms_co + Ms_im+Ms_ib+Ms_it+Ms_il + Ms_es $ FRML _I M3r = M3r_xa+M3r_xe+M3r_xng+M3r_xne+M3r_xnf+M3r_xnz + M3r_xb+M3r_xqz+M3r_xqs+M3r_xqf+M3r_xh+M3r_xo + M3r_cf+M3r_cv+M3r_ce+M3r_cg+M3r_cb+M3r_ch+M3r_cs+M3r_ct + M3r_co + M3r_im+M3r_ib+M3r_it+M3r_il + M3r_e3 $ FRML _I M3k = M3k_xa+M3k_xe+M3k_xng+M3k_xne+M3k_xnf+M3k_xnz + M3k_xb+M3k_xqz+M3k_xqs+M3k_xqf+M3k_xh+M3k_xo + M3k_cf+M3k_cv+M3k_ce+M3k_cg+M3k_cb+M3k_ch+M3k_cs+M3k_ct + M3k_co+M3k_im+M3k_ib+M3k_it+M3k_il + M3k_e3 $ FRML _I M3q = M3q_xa+M3q_xe+M3q_xng+M3q_xne+M3q_xnf+M3q_xnz + M3q_xb+M3q_xqz+M3q_xqs+M3q_xqf+M3q_xh+M3q_xo + M3q_cf+M3q_cv+M3q_ce+M3q_cg+M3q_cb+M3q_ch+M3q_cs + M3q_ct + M3q_co + M3q_im+M3q_ib+M3q_it+M3q_il + M3q_e3 $ FRML _I M7b = M7b_xa+M7b_xe+M7b_xng+M7b_xne+M7b_xnf+M7b_xnz + M7b_xb+M7b_xqz+M7b_xqs +M7b_xqf+M7b_xh+M7b_xo + M7b_cf+M7b_cv+M7b_ce+M7b_cg+M7b_cb+M7b_ch+M7b_cs+M7b_ct + M7b_co + M7b_im+M7b_ib+M7b_it+M7b_il + M7b_e59 $ FRML _I fM01 = M01/pm01 $ FRML _I fM2 = M2/pm2 $ FRML _I fM3r = M3r/pm3r $ FRML _I fM3k = M3k/pm3k $ FRML _I fM3q = M3q/pm3q $ FRML _I fM59 = M59/pm59 $ FRML _I fM7b = M7b/pm7b $ FRML _I fM7y = M7y/pm7y $ FRML _I fMs = Ms/pms $ () ### ARBMARK.F09 ### () ARBEJDSMARKED () () () ARBEJDSLØSHED () () FRML _I Uaw = Ua - (Q-Qw) $ FRML _D Ul = Ua - Q $ FRML _D bul = Ul/Uaw $ FRML _K Uldp = kuldp*Ul $ FRML _D Ulu = Ul - Uldp $ FRML _G Ufdp = kufdp*(.75*Uldp(-1)+.25*Uldp(-2)) $ () ARBEJDSUDBUD FRML _KJ_D Qfp = kqfp*Ufpx $ () Folkepensionister I beskæftigelse FRML _D Ufpi = Ufpx+Qfp $ () Folkepensionister bosat I Danmark FRML _KJ_D Ufpu = kufpu*(Ufpx+Qfp) $ () Folkepensionister bosat I udland FRML _D Up = Upt+Ufpx+Qfp+Ufpu $ () Ufpx folkepensionister uden for arb.styr., Upt tjenestemænd FRML _KJ_D Qfo = kqfo*Ufox $ () Førtidspensionister I beskæftigelse FRML _D Ufoi = Qfo+Ufox $ () Førtidpensionister bosat I Danmark FRML _KJ_D Ufou = kufou*(Qfo+Ufox) $ () Førtidpensionister bosat I udland FRML _D Ufo = Ufox+Qfo+Ufou $ () Ufox førtidspensionister uden for arb.styr. FRML _KJ_D Qss = kqss*Qw $ () Sygedagpenge fra beskæftigelse FRML _D Uw = U-Ub-Ufpx-Upt $ () Arbejdsduelige FRML _I Uwxa = ( Uuxa+Uakx+Urev+Uly+Ufdp+Usxa+Usb+Umf+Uef+Uov+Ufy +Ufox+Ukxa+Ukak +Ur-(Ur1+Ur2))*(1-Duwxa) +Duwxa*Zuwxa $ () Udenfor arbejdsudbud FRML _D Ua = (Uw-Uwxa)*(1-D7184) + Uae*D7184 $ () Arbejdsudbud () AKTIVERING () Støttet beskæftigelse FRML _G__D Qak = (D7194(-1)+(bqak *(Ul/Ul(-1)-1)+1)*Qak(-1)) *(1+JRqak) -D7194(-1) $ () Aktiverede kontanthjælpsmodatgere FRML _G__D Qltj = (D7194(-1)+(bqltj*(Ul/Ul(-1)-1)+1)*Qltj(-1))*(1+JRqltj)-D7194(-1) $ () løntilskud, Jobtræning FRML _G__D Qltf = (D4799(-1)+(bqltf*(Ul/Ul(-1)-1)+1)*Qltf(-1))*(1+JRqltf)-D4799(-1) $ () løntilskud, Flexjob FRML _G__D Qlts = (D4799(-1)+(bqlts*(Ul/Ul(-1)-1)+1)*Qlts(-1))*(1+JRqlts)-D4799(-1) $ () løntilskud, Skånejob FRML _G__D Qltr = (D7194(-1)+(bqltr*(Ul/Ul(-1)-1)+1)*Qltr(-1))*(1+JRqltr)-D7194(-1) $ () løntilskud, Øvrige FRML _D Qlt = Qltj + Qltf + Qlts + Qltr $ FRML _D Qmf = Qak + Qlt $ () Støttet beskæftigelse I alt () AF aktivering uden for arbejdsstyrke FRML _G__D Uakx = (D7193(-1)+(buakx*(Ul/Ul(-1)-1)+1)*Uakx(-1)) *(1+JRuakx)-D7193(-1) $ () Kontanthjælpaktivering uden for arbejdsstyrke FRML _G__D Ukak = (d7100(-1)+(bukak*(Ul/Ul(-1)-1)+1)*Ukak(-1)) *(1+JRukak)-d7100(-1) $ () EFTERLØN FRML _G___ Uefw = (Exp( Log(Uefe*(1-D4778)+D4778) +euefyl*Log(((Yduef+D99(-1))*(1-D4799)+D4799) /((Ydua+D99(-1))*(1-D4799)+D4799) *((Yduae+D99(-1))*(1-D4799)+D4799) /((Yduefe+D99(-1))*(1-D4799)+D4799))) -D4778)*(1+JRuefw)*(1-Duef) +Duef*Zuef $ FRML _G__ Uef = (Exp(Dlog((Uefe)*(1-D4778)+D4778) +euefys*Dlog(((Yduef+D99(-1))*(1-D4799)+D4799) /((Ydua+D99(-1))*(1-D4799)+D4799) *((Yduae+D99(-1))*(1-D4799)+D4799) /((Yduefe+D99(-1))*(1-D4799)+D4799)) +0.25*Log(((Uefw(-1))*(1-D4778(-1))+D4778(-1)) /((Uef(-1))*(1-D4778(-1))+D4778(-1))) +Log((Uef(-1))*(1-D4778(-1))+D4778(-1))) -D4778)*(1+JRuef)*(1-Duef) +Duef*Zuef $ () UDDANNELSE FRML _S__D Uuxa = (0.54432*(2*Dif(Ul/U1564)+Dif(Ul(-1)/U1564(-1)))/3 +0.03857*Dif(dtuuxa) +Uuxa(-1)/U1534(-1))*U1534*(1-D7184) + JDuuxa $ () INDIVIDUEL ARBEJDSTID FRML _GJ_D Log(Hak) = Log((Ha+Hdag)*(1-bq/2)) $ FRML _G Log(Haw) = Log(dthaw) + Log(hawe) $ FRML _GJ__ Log(Ha) = (Log(Ha(-1)) + 0.15*Dlog(dthaw) + 0.15*(Log(Haw(-1))-Log(Ha(-1))) + kha)*(1-Ddthaw) + Ddthaw*Log(Zha) $ () ARBEJDStid FRML _GJRD Hgwa = Hgwa(-1) *Hak/Hak(-1) $ FRML _GJRD Hgwe = Hgwe(-1) *Hak/Hak(-1) $ FRML _GJRD Hgwng = Hgwng(-1)*Hak/Hak(-1) $ FRML _GJRD Hgwne = Hgwne(-1)*Hak/Hak(-1) $ FRML _GJRD Hgwnf = Hgwnf(-1)*Hak/Hak(-1) $ FRML _GJRD hgwnz = hgwnz(-1)*Hak/Hak(-1) $ FRML _GJRD Hgwb = Hgwb(-1) *Hak/Hak(-1) $ FRML _GJRD hgwqz = hgwqz(-1)*Hak/Hak(-1) $ FRML _GJRD Hgwqs = Hgwqs(-1)*Hak/Hak(-1) $ FRML _GJRD Hgwqf = Hgwqf(-1)*Hak/Hak(-1) $ FRML _GJRD Hgwh = Hgwh(-1) *Hak/Hak(-1) $ FRML _GJRD Hgwo = Hgwo(-1) *Hak/Hak(-1) $ FRML _D Hgwn = (Hgwng*Qwng+Hgwne*Qwne+Hgwnf*Qwnf+hgwnz*Qwnz) /(Qwng+Qwne+Qwnf+Qwnz) $ FRML _GJRD Hgsa = Hgsa(-1) *Hak/Hak(-1) $ FRML _GJRD Hgsnf = Hgsnf(-1)*Hak/Hak(-1) $ FRML _GJRD hgsnz = hgsnz(-1)*Hak/Hak(-1) $ FRML _GJRD Hgsb = Hgsb(-1) *Hak/Hak(-1) $ FRML _GJRD hgsqz = hgsqz(-1)*Hak/Hak(-1) $ FRML _GJRD Hgsqs = Hgsqs(-1)*Hak/Hak(-1) $ FRML _GJRD Hgsh = Hgsh(-1) *Hak/Hak(-1) $ FRML _GJDD Hgso = Hgso(-1) *Hak/Hak(-1) $ FRML _D Hga = bqsa *Hgsa +(1-bqsa) *Hgwa $ FRML _D Hge = bqse *Hgse +(1-bqse) *Hgwe $ FRML _D Hgng = bqsng*Hgsng+(1-bqsng)*Hgwng $ FRML _D Hgne = bqsne*Hgsne+(1-bqsne)*Hgwne $ FRML _D Hgnf = bqsnf*Hgsnf+(1-bqsnf)*Hgwnf $ FRML _D hgnz = bqsnz*hgsnz+(1-bqsnz)*hgwnz $ FRML _D Hgb = bqsb *Hgsb +(1-bqsb) *Hgwb $ FRML _D hgqz = bqsqz*hgsqz+(1-bqsqz)*hgwqz $ FRML _D Hgqs = bqsqs*Hgsqs+(1-bqsqs)*Hgwqs $ FRML _D Hgqf = bqsqf*Hgsqf+(1-bqsqf)*Hgwqf $ FRML _D Hgh = bqsh *Hgsh +(1-bqsh) *Hgwh $ FRML _D Hgo = bqso *Hgso +(1-bqso) *Hgwo $ () HJÆLPESYSTEM TIL ENDOGENISERING AF SKATTER MM. I lØN OG ARBEJDSTID () () TRENDÆNDRING () FRML _G dtlnap = (1 + ehgwl*Log(Haw/hawe) +ebtyddl*Log(((btydd+D99(-1))*(1-D4799)+D4799) /((btydde+D99(-1))*(1-D4799)+D4799)) +bwb * etss0wl * Log((1-tss0wb)/(1-tss0wbe)) +bwm * etss0wl * Log((1-tss0wm)/(1-tss0wme)) +bwt * etss0wl * Log((1-tss0wt)/(1-tss0wte)) +bwb * etssmwl * Log((1-tssmwb)/(1-tssmwbe)) +bwm * etssmwl * Log((1-tssmwm)/(1-tssmwme)) +bwt * etssmwl * Log((1-tssmwt)/(1-tssmwte)) +epcpl * Log((1-tsya)/(1-tsyae)) +epcpl*Log(pcp/pcpe))*(1-Ddtlnap) +Ddtlnap*Zdtlnap $ FRML _G dthaw = (1 + bwb * etss0wh * Log((1-tss0wb)/(1-tss0wbe)) +bwm * etss0wh * Log((1-tss0wm)/(1-tss0wme)) +bwt * etss0wh * Log((1-tss0wt)/(1-tss0wte)) +bwb * etssmwh * Log((1-tssmwb)/(1-tssmwbe)) +bwm * etssmwh * Log((1-tssmwm)/(1-tssmwme)) +bwt * etssmwh * Log((1-tssmwt)/(1-tssmwte)) + epcph * Log((1-tsya)/(1-tsyae)) +epcph*Log((pcp/lnap)*(lnape/pcpe)))*(1-Ddthaw) +Ddthaw*Zdthaw $ () Disponible gennemsnitsindkomster FRML _GJ_D Ydna = (lnap*Hgwn*(1-(tsya+taqwy))-tsaqwlg)*(1-tss0w)*(1-D4799) $ FRML _GJRD ttydh = ttydh(-1)*(1+Dlog(lih*Ha)) $ FRML _GJ_D Ydl = ttydh*(1-taqwy)*(1-tss0l)*(1-D4799) $ FRML _G__D btydd = (Ydl*(1-D4799)+D4799)/(Ydna*(1-D4799)+D4799)-D4799 $ FRML _GJ_D Ydua = bul*Ydl+(1-bul)*Ydna $ FRML _D ttysae = (Typef+Typov)/((Uef+Uov)*pttyl*0.001) $ FRML _GJ_D Yduef = ttysae*pttyl*(1-tss0ef)*(1-D4799) $ () SAMLEt BESKÆFTIGELSE FRML _I Q = Qa+Qe+Qng+Qne+Qnf+Qnz+Qb+Qqs+Qqf+Qqz+Qh+Qo+Qres $ FRML _I Qs = Qsa+Qse+Qsng+Qsne+Qsnf+Qsnz+Qsb+Qsqs+Qsqf+Qsqz+Qsh+Qso $ FRML _I Qw = Q-Qs $ FRML _I Qwp = Qw-Qwo $ FRML _I Qsp = Qs-Qso $ () ### LOEN.F09 ### () () () lØN () () FRML _DJRD btyd = (Tyd/Uldp)/(lah*(1-tsya)*0.001) $ FRML _DJRD btyde = btyd $ FRML _DJ_D tss0u = tsya + (1-tsya)*(tss0 + tssp0) $ FRML _D ttpatp = Tpcr_atp/(Qw*Hgwn*0.001) $ FRML _D lnap = lna + ttpatp $ FRML _DJ_D ddloglna = Dlog(lna(-1))-Dlog(lna(-2)) $ FRML _I pyfbx = (Yfnf+Yfnz+Yfb+Yfqz)/ ( (fYfnf*pyfnf(-1)+fYfnz*pyfnz(-1) +fYfb *pyfb(-1) +fYfqz*pyfqz(-1))/pyfbx(-1) ) $ FRML _SJ_D bulw = 0.66571*btyde + 0.100000*btyd - 0.3461436 $ FRML _SJRDF Dlog(lna) = 0.32045*ddloglna +0.30000*Dlog(pcpn**.5*pyfbx**.5) -0.25918*Dif(bul) + 0.02075 * d8587 -0.55000*(bul(-1)-bulw(-1)) +glna $ FRML _GJ_ lnakk = lna + ttpatp + (taqp+tadf)*(1-bqn/2)/Hgwn $ FRML _GJ_ lnak = lnakk + (tspzaud+tpzab)*(1-bqn/2)/Hgwn $ FRML _GJ_ lah = lna*Ha $ FRML _GJ_ lnahk = lnak*Hgwn/(1-bqn/2) $ FRML _GJDD loh = loh(-1)*((lah/lah(-1))*(1+JRloh)) $ FRML _GJ_D lohkk = loh + (Tpcr_atp/(Qw*.001)) $ FRML _GJ_D lohk = lohkk + 2/3*tspzaud + tpzab $ FRML _GJRD lih = lih(-1)*(lnap/lnap(-1)) $ FRML _I tpzab = Spzab/Qw*1000 $ FRML _I Yw = Ywa+Ywe+Ywng+Ywne+Ywnf+Ywnz+Ywb+Ywqz+Ywqf+Ywqs+Ywh+Ywo $ () ### TRANSF.F09 ### () INDKOMSTOVERFØRSLER Mv. () () Reguleringsindexks FRML _GJ_D Rlisa = ((lih(-2)*Ha(-2))/(lih(-3)*Ha(-3))-1)*(1-Dlisa) + Dlisa*(pcpn(-2)/pcpn(-3)-1) $ FRML _GJRD btb = (Tpcr_bf+Tpco_bf+Tpcr_atp)/Ysya $ FRML _GJRD pttyl = pttyl(-1)*(1+0.5*(Rlisa+Rlisa(-1)))*Dsr2 + pttyl(-1)*(1+Rlisa)*((1-tsya)/(1-tsya(-1))) *(1-btb(-2))/(1-btb(-3))*(1-Dsr2) $ FRML _GJRD pttyp = pttyp(-1)*(pcpdk(-2)/pcpdk(-3)) $ () Forbrugerprisindekset beskriver prisudviklingen på dansk område, men bruger faste Vægte (pt 2003) () Dagpenge (Tyd) FRML _GJ_D Tyd = .001*ttyd*pttyl*Uldp $ () Ledige på dagpenge () Uddannelse og aktiviering Mv (Tyu) FRML _GJ_D Tyuly = .001*ttyuly*pttyl*Uly $ () Ledighedsydelse FRML _GJ_D Tyuak = .001*ttyuak*pttyl*Uakx $ () Aktiverede udenfor arbejdsstyrken FRML _GJ_D Tyurev = .001*ttyurev*pttyl*Urev $ () Revalideringsydelsen FRML _GJ_D Tyusu = .001*ttyusu*pttyl*Usu $ () SU FRML _D Tyu = Tyuly + Tyuak + Tyurev + Tyusu $ () Midlertidig fraværende fra arbejdsstyrken (Tym) FRML _D Uss = Usxa + Qss $ FRML _GJ_D Tymfdp = .001*ttymfdp*pttyl*Ufdp $ () Feriedagpenge FRML _GJ_D Tyms = .001*ttyms*pttyl*Uss $ () Sygedagpenge FRML _GJ_D Tymb = .001*ttymb*pttyl*Usb $ () Barselsdagpenge FRML _GJ_D Tymf = .001*ttymf*pttyl*Umf $ () Arbejdsmarkedsorlov FRML _D Tym = Tymfdp + Tyms + Tymb + Tymf $ () Tilbagetrækning (Typ) FRML _GJ_D Typfp = .001*ttypfp*pttyl*(Ufpx+Qfp) $ () Folkepension FRML _GJ_D Typfo = .001*ttypfo*pttyl*(Ufox+Qfo) $ () Førtidspension FRML _GJ_D Typef = .001*ttypef*pttyl*Uef $ () Efterløn FRML _GJ_D Typov = .001*ttypov*pttyl*Uov $ () Overgangsydelse FRML _GJ_D typfy = .001*ttypfy*pttyl*Ufy $ () Flexydelse FRML _D type = Typef + Typov + typfy $ () Efterløn M.fl I alt FRML _GJ_D Typt = Typtd*pttyl $ () Tjenestemandspension FRML _GJ_D Typpt = Typptd*pttyl $ () Personlige tillæg FRML _GJ_D Typdp = Typdpd*pttyl $ () Delpension FRML _GJ_D Typi = Typid*pttyl $ () Indekstillæg FRML _D Typr = Typt + Typpt + Typdp + Typi $ () Øvrige I alt FRML _GJ_D Tpt_o = Tpt_o(-1)*(Ywo/Ywo(-1)) $ () Imp. bidrag til tjenestemandspension FRML _D Typ = Typfp + Typfo + Typef + Typov + typfy + Typr $ () Tilbagetrækning I alt () Øvrige (Tyr) FRML _D Uk = Ukxa + Ulu + Ukak $ FRML _GJ_D Tyrks = .001*ttyrks*pttyl*(Uk-Ukak)*(1-Dsr2) $ () Kontanthjælp skattepligtig FRML _GJ_D Tyrkr = Tyrkrd*pttyl*(1-Dsr2) + (.001*ttyk*pttyl*(Uk-Ukak))*Dsr2 $ () Kontanthjælp ikke skattepligtig FRML _I Tyrk = Tyrks+Tyrkr $ () Kontanthjælp I alt FRML _GJ_D Tyrbf = D4703*.001*pttyl*ttyrbf*Ub +(1-D4703)*.001*pttyp*ttyrbf1*Ub $ () Børnefamilieydelse FRML _GJ_D tyrgc = ttyrgc*(0.3*U0017+U1899) $ () Grøn check FRML _GJ_D Tyrhs = Tyrhsd*pttyl $ () Boligsikring FRML _GJ_D Tyrhy = 0.001*ttyrhy*pttyl *(Ufpx+Ufox+Qfp+Qfo) $ () Boligydelse FRML _I Tyrh = Tyrhs+Tyrhy $ () Boligstøtte I alt FRML _GJ_D Tyrrs = Tyrrsd*pttyl $ () Øvrige overførsler skattepligtig FRML _GJ_D Tyrrr = Tyrrrd*pttyl $ () Øvrige overførsler ikke skattepligtig FRML _I Tyrr = Tyrrs +Tyrrr $ () Øvrige overførsler FRML _D Tyr = Tyrk + Tyrbf + tyrgc + Tyrh + Tyrr $ () Øvrige I alt () Samleposter FRML _I Ty_o = Tyu+Tyd+Tym+Typ+Tyr $ () Indkomstoverførsler I alt FRML _D Tys = Ty_o-(Tyrkr+Tyrbf+tyrgc+Tyrh+Tyrrr) $ () heraf skattepligtig () ### SKAT.F09 ### () () () DIREKTE SKATTER Mv. () () FRML _GJDD pcrs = pcrs(-1)*(1+Rlisa)*(1-btb(-2))/(1-btb(-3))*(1-tsya)/(1-tsya(-1)) $ () Indkomster og fradrag () A-indkomst FRML _KJ_D Yas = ( Yw-Ywn_e+Tys+Typcr_bf+Typir_bf+Typcr_dmp+(1-d09)*Typcr_sp+Typcr_atp -Syaud-Tpcr_atp/(1-tsya)-Saqp-Saqo-(Tpcr_bf+Tpco_bf)/(1-tsya)-Tpt_o)*kyas $ () Overskud af egen virksomhed FRML _DJ_D Ivmps = bivmp0*pimp1*fImp1 + (1+D8291*(pttyl/pttyl(-1)-1)) *( (bivmp(-1)*(1-bivmp1(-1)) -(1-bivmp(-1))*bivmp0(-1) )*pimp1(-1)*fImp1(-1) +(1-(bivmp+bivmp(-1))/2)*Ivmps(-1)*bivmp/bivmp(-1)) $ FRML _DJ_D Ivbps = bivbp0*pibp1*fIbp1 + (1+D8291*(pttyl/pttyl(-1)-1)) *( (bivbp(-1)*(bivbpw(-1)-bivbp0(-1)) -(1-bivbp(-1))*bivbp0(-1) )*pibp1(-1)*fIbp1(-1) +(1-(bivbp+bivbp(-1))/2)*Ivbps(-1)*bivbp/bivbp(-1) ) $ FRML _D Ivps = Ivmps + Ivbps $ FRML _GJ_D ivsk = bivsk*(Ibe+Ime) + (1 - ((bivsk+bivsk(-1))/2)/(nivsk*bivsk))*ivsk(-1) $ FRML _D Yrr = Yr_h - 0.85*Yrh - (I_h/(I-Io1))*Ivps $ FRML _KJ_D Yrpss = (0.5*Yrr+0.5*Yrr(-1))*kyrpss $ () Øvrige komponenter FRML _KJ_D Tops = ktops*(Tpir_bf+Tpio_bf) $ () Pensionsopsparing FRML _KJ_D Yspps = (Tpcr_dmp+Saqwy+Tpcr_sp)*kyspps $ () Bidrag til ld,sp,dmp Mv FRML _KJ_D Syas = ksyas*(Sya-tsya*(Tpco_bf+Tpcr_bf)) $ () Arbejdsmarkedsbidrag FRML _KJ_D Ysprs = kysprs*(Yw+Yrr) $ () Øvrige personlige indkomster og fradag netto FRML _KJ_D Yrphs = phv*fKnbhe(-1)*tsdl*kyrphs $ () Lejeværdi af egen bolig FRML _KJ_D Tippps = Tiin_h*ktippps $ () Renteindtægter netto FRML _KJ_D Ylws = ksafm*Safm + kylws*Yw $ () lønmodtagerfradrag FRML _KJ_D Yl3s = kyl3s*(Yw+Yrr) $ () 3% fradrag FRML _KJ_D Ysrs = kysrs*(Yw+Yrr) $ () Øvrige skattepligtig indkomster og fradrag netto () Personlig indkomst FRML _DJ_D Ysp = Yas+Yrpss-Tops-Syas-Yspps+Ysprs $ () Skattepligtig indkomst FRML _DJ_D Ys = Ysp+Yrphs+Tippps-Ylws-Yl3s+Ysrs $ () Fordeling af A-indkomst på løn, dagpenge, efterløn, folkepension og øvrig a-indkomst FRML _GJ_D Yasw = kyas*(Yw-Ywn_e-Tpt_o) $ FRML _GJ_D Yasd = kyas*(Tyd+Tymfdp) $ FRML _GJ_D Yase = kyas*type $ FRML _GJ_D Yasp = kyas*Typfp $ FRML _D Yasr = Yas-(Yasw+Yasd+Yase+Yasp) $ () Selvstændige (S) () """""""""""""""" FRML _KJ_D Ussy = kussy*(Q-Qw) $ FRML _KJ_D Ysps = kkysp*kysps*(.017*Yasw+.000*Yasd+.000*Yase+.000*Yasp+.036*Yasr +.852*Yrpss-.260*Tops-.032*Syas-.032*Yspps+.034*Ysprs) $ FRML _KJ_D Yss = kkys*kyss*(Ysps+.033*(Yrphs+Tippps)-.017*Ylws-.034*Yl3s+.034*Ysrs ) $ FRML _D kbysps = ((Ysps*Ussye+(1-Dsk2))*pcrse-(Yspse*Ussy+(1-Dsk2))*pcrs)/((Yspse*Ussy+(1-Dsk2))*pcrs) $ FRML _D kbyss = ((Yss*Ussye+(1-Dsk2))*pcrse-(Ysse*Ussy+(1-Dsk2))*pcrs)/((Ysse*Ussy+(1-Dsk2))*pcrs) $ FRML _G Ysps1 = (bysp10s+100*bysp11s*kbysps)*Ysps $ FRML _G Ysps2 = (bysp20s+100*bysp21s*kbysps)*Ysps $ FRML _G Ysps3 = (bysp30s+100*bysp31s*kbysps)*Ysps $ FRML _G Ysps4 = (bysp40s+100*bysp41s*kbysps)*Ysps $ FRML _G Ysps5 = (bysp50s+100*bysp51s*kbysps)*Ysps $ FRML _G Yss1 = (bys10s+100*bys11s*kbyss)*Yss $ FRML _G Yss2 = (bys20s+100*bys21s*kbyss)*Yss $ FRML _G Yss3 = (bys30s+100*bys31s*kbyss)*Yss $ FRML _G Yss4 = (bys40s+100*bys41s*kbyss)*Yss $ FRML _G Yss5 = (bys50s+100*bys51s*kbyss)*Yss $ FRML _G Ssysps1 = tsysp1*Ysps1 $ FRML _G Ssysps2 = tsysp2*Ysps2 $ FRML _G Ssysps3 = tsysp3*Ysps3 $ FRML _G Ssysps4 = tsysp4*Ysps4 $ FRML _G Ssysps5 = tsysp5*Ysps5 $ FRML _D Ssysps = Ssysps1+Ssysps2+Ssysps3+Ssysps4+Ssysps5 $ FRML _G Ssyss1 = tsys1*Yss1 $ FRML _G Ssyss2 = tsys2*Yss2 $ FRML _G Ssyss3 = tsys3*Yss3 $ FRML _G Ssyss4 = tsys4*Yss4 $ FRML _G Ssyss5 = tsys5*Yss5 $ FRML _D Ssyss = Ssyss1+Ssyss2+Ssyss3+Ssyss4+Ssyss5 $ () lønmodtagere (w) () """""""""""""""" FRML _KJ_D Uwsy = kuwsy*Qw $ FRML _KJ_D Yspw = kkysp*kyspw*(.969*Yasw+.421*Yasd+.000*Yase+.000*Yasp+.192*Yasr +.127*Yrpss-.581*Tops-.953*Syas-.953*Yspps+.951*Ysprs ) $ FRML _KJ_D Ysw = kkys*kysw*(Yspw+1.003*(Yrphs+Tippps)-.969*Ylws-.951*Yl3s+.951*Ysrs ) $ FRML _D kbyspw = ((Yspw*Uwsye+(1-Dsk2))*pcrse-(Yspwe*Uwsy+(1-Dsk2))*pcrs)/((Yspwe*Uwsy+(1-Dsk2))*pcrs) $ FRML _D kbysw = ((Ysw*Uwsye+(1-Dsk2))*pcrse-(Yswe*Uwsy+(1-Dsk2))*pcrs)/((Yswe*Uwsy+(1-Dsk2))*pcrs) $ FRML _G Yspw1 = (bysp10w+100*bysp11w*kbyspw)*Yspw $ FRML _G Yspw2 = (bysp20w+100*bysp21w*kbyspw)*Yspw $ FRML _G Yspw3 = (bysp30w+100*bysp31w*kbyspw)*Yspw $ FRML _G Yspw4 = (bysp40w+100*bysp41w*kbyspw)*Yspw $ FRML _G Yspw5 = (bysp50w+100*bysp51w*kbyspw)*Yspw $ FRML _G Ysw1 = (bys10w+100*bys11w*kbysw)*Ysw $ FRML _G Ysw2 = (bys20w+100*bys21w*kbysw)*Ysw $ FRML _G Ysw3 = (bys30w+100*bys31w*kbysw)*Ysw $ FRML _G Ysw4 = (bys40w+100*bys41w*kbysw)*Ysw $ FRML _G Ysw5 = (bys50w+100*bys51w*kbysw)*Ysw $ FRML _G Ssyspw1 = tsysp1*Yspw1 $ FRML _G Ssyspw2 = tsysp2*Yspw2 $ FRML _G Ssyspw3 = tsysp3*Yspw3 $ FRML _G Ssyspw4 = tsysp4*Yspw4 $ FRML _G Ssyspw5 = tsysp5*Yspw5 $ FRML _D Ssyspw = Ssyspw1+Ssyspw2+Ssyspw3+Ssyspw4+Ssyspw5 $ FRML _G Ssysw1 = tsys1*Ysw1 $ FRML _G Ssysw2 = tsys2*Ysw2 $ FRML _G Ssysw3 = tsys3*Ysw3 $ FRML _G Ssysw4 = tsys4*Ysw4 $ FRML _G Ssysw5 = tsys5*Ysw5 $ FRML _D Ssysw = Ssysw1+Ssysw2+Ssysw3+Ssysw4+Ssysw5 $ () Dagpengemodtagere (l) () """"""""""""""""""""" FRML _KJ_D Ulsy = kulsy*(Ul+Ufdp) $ FRML _KJ_D Yspl = kkysp*kyspl*(.005*Yasw+.579*Yasd+.000*Yase+.000*Yasp+.013*Yasr +.000*Yrpss-.086*Tops-.006*Syas-.006*Yspps+.006*Ysprs ) $ FRML _KJ_D Ysl = kkys*kysl*(Yspl+.021*(Yrphs+Tippps)-.005*Ylws-.006*Yl3s+.006*Ysrs ) $ FRML _D kbyspl = ((Yspl*Ulsye+(1-Dsk2))*pcrse-(Ysple*Ulsy+(1-Dsk2))*pcrs)/((Ysple*Ulsy+(1-Dsk2))*pcrs) $ FRML _D kbysl = ((Ysl*Ulsye+(1-Dsk2))*pcrse-(Ysle*Ulsy+(1-Dsk2))*pcrs)/((Ysle*Ulsy+(1-Dsk2))*pcrs) $ FRML _G Yspl1 = (bysp10l+100*bysp11l*kbyspl)*Yspl $ FRML _G Yspl2 = (bysp20l+100*bysp21l*kbyspl)*Yspl $ FRML _G Yspl3 = (bysp30l+100*bysp31l*kbyspl)*Yspl $ FRML _G Yspl4 = (bysp40l+100*bysp41l*kbyspl)*Yspl $ FRML _G Yspl5 = (bysp50l+100*bysp51l*kbyspl)*Yspl $ FRML _G Ysl1 = (bys10l+100*bys11l*kbysl)*Ysl $ FRML _G Ysl2 = (bys20l+100*bys21l*kbysl)*Ysl $ FRML _G Ysl3 = (bys30l+100*bys31l*kbysl)*Ysl $ FRML _G Ysl4 = (bys40l+100*bys41l*kbysl)*Ysl $ FRML _G Ysl5 = (bys50l+100*bys51l*kbysl)*Ysl $ FRML _G Ssyspl1 = tsysp1*Yspl1 $ FRML _G Ssyspl2 = tsysp2*Yspl2 $ FRML _G Ssyspl3 = tsysp3*Yspl3 $ FRML _G Ssyspl4 = tsysp4*Yspl4 $ FRML _G Ssyspl5 = tsysp5*Yspl5 $ FRML _D Ssyspl = Ssyspl1+Ssyspl2+Ssyspl3+Ssyspl4+Ssyspl5 $ FRML _G Ssysl1 = tsys1*Ysl1 $ FRML _G Ssysl2 = tsys2*Ysl2 $ FRML _G Ssysl3 = tsys3*Ysl3 $ FRML _G Ssysl4 = tsys4*Ysl4 $ FRML _G Ssysl5 = tsys5*Ysl5 $ FRML _D Ssysl = Ssysl1+Ssysl2+Ssysl3+Ssysl4+Ssysl5 $ () Efterlønnere (ef) () """"""""""""""""" FRML _KJ_D Uefsy = kuefsy*(Uef+Uov+Ufy) $ FRML _KJ_D Yspef = kkysp*kyspef*(.001*Yasw+.000*Yasd+1.00*Yase+.000*Yasp+.057*Yasr +.000*Yrpss-.000*Tops-.001*Syas-.001*Yspps+.001*Ysprs ) $ FRML _KJ_D Ysef = kkys*kysef*(Yspef+.010*(Yrphs+Tippps)-.001*Ylws-.001*Yl3s+.001*Ysrs ) $ FRML _D kbyspef = ((Yspef*Uefsye+(1-Dsk2))*pcrse-(Yspefe*Uefsy+(1-Dsk2))*pcrs)/((Yspefe*Uefsy+(1-Dsk2))*pcrs) $ FRML _D kbysef = ((Ysef*Uefsye+(1-Dsk2))*pcrse-(Ysefe*Uefsy+(1-Dsk2))*pcrs)/((Ysefe*Uefsy+(1-Dsk2))*pcrs) $ FRML _G Yspef1 = (bysp10ef+100*bysp11ef*kbyspef)*Yspef $ FRML _G Yspef2 = (bysp20ef+100*bysp21ef*kbyspef)*Yspef $ FRML _G Yspef3 = (bysp30ef+100*bysp31ef*kbyspef)*Yspef $ FRML _G Yspef4 = (bysp40ef+100*bysp41ef*kbyspef)*Yspef $ FRML _G Yspef5 = (bysp50ef+100*bysp51ef*kbyspef)*Yspef $ FRML _G Ysef1 = (bys10ef+100*bys11ef*kbysef)*Ysef $ FRML _G Ysef2 = (bys20ef+100*bys21ef*kbysef)*Ysef $ FRML _G Ysef3 = (bys30ef+100*bys31ef*kbysef)*Ysef $ FRML _G Ysef4 = (bys40ef+100*bys41ef*kbysef)*Ysef $ FRML _G Ysef5 = (bys50ef+100*bys51ef*kbysef)*Ysef $ FRML _G Ssyspef1 = tsysp1*Yspef1 $ FRML _G Ssyspef2 = tsysp2*Yspef2 $ FRML _G Ssyspef3 = tsysp3*Yspef3 $ FRML _G Ssyspef4 = tsysp4*Yspef4 $ FRML _G Ssyspef5 = tsysp5*Yspef5 $ FRML _D Ssyspef = Ssyspef1+Ssyspef2+Ssyspef3+Ssyspef4+Ssyspef5 $ FRML _G Ssysef1 = tsys1*Ysef1 $ FRML _G Ssysef2 = tsys2*Ysef2 $ FRML _G Ssysef3 = tsys3*Ysef3 $ FRML _G Ssysef4 = tsys4*Ysef4 $ FRML _G Ssysef5 = tsys5*Ysef5 $ FRML _D Ssysef = Ssysef1+Ssysef2+Ssysef3+Ssysef4+Ssysef5 $ () Pensionister (fp) () """"""""""""""""" FRML _KJ_D Ufpsy = kufpsy*Ufpx $ FRML _KJ_D Yspfp = kkysp*kyspfp*(.001*Yasw+.000*Yasd+.000*Yase+1.00*Yasp+.045*Yasr +.021*Yrpss-.000*Tops-.001*Syas-.001*Yspps+.001*Ysprs ) $ FRML _KJ_D Ysfp = kkys*kysfp*(Yspfp-.108*(Yrphs+Tippps)-.001*Ylws-.001*Yl3s+.001*Ysrs ) $ FRML _D kbyspfp = ((Yspfp*Ufpsye+(1-Dsk2))*pcrse-(Yspfpe*Ufpsy+(1-Dsk2))*pcrs)/((Yspfpe*Ufpsy+(1-Dsk2))*pcrs) $ FRML _D kbysfp = ((Ysfp*Ufpsye+(1-Dsk2))*pcrse-(Ysfpe*Ufpsy+(1-Dsk2))*pcrs)/((Ysfpe*Ufpsy+(1-Dsk2))*pcrs) $ FRML _G Yspfp1 = (bysp10fp+100*bysp11fp*kbyspfp)*Yspfp $ FRML _G Yspfp2 = (bysp20fp+100*bysp21fp*kbyspfp)*Yspfp $ FRML _G Yspfp3 = (bysp30fp+100*bysp31fp*kbyspfp)*Yspfp $ FRML _G Yspfp4 = (bysp40fp+100*bysp41fp*kbyspfp)*Yspfp $ FRML _G Yspfp5 = (bysp50fp+100*bysp51fp*kbyspfp)*Yspfp $ FRML _G Ysfp1 = (bys10fp+100*bys11fp*kbysfp)*Ysfp $ FRML _G Ysfp2 = (bys20fp+100*bys21fp*kbysfp)*Ysfp $ FRML _G Ysfp3 = (bys30fp+100*bys31fp*kbysfp)*Ysfp $ FRML _G Ysfp4 = (bys40fp+100*bys41fp*kbysfp)*Ysfp $ FRML _G Ysfp5 = (bys50fp+100*bys51fp*kbysfp)*Ysfp $ FRML _G Ssyspfp1 = tsysp1*Yspfp1 $ FRML _G Ssyspfp2 = tsysp2*Yspfp2 $ FRML _G Ssyspfp3 = tsysp3*Yspfp3 $ FRML _G Ssyspfp4 = tsysp4*Yspfp4 $ FRML _G Ssyspfp5 = tsysp5*Yspfp5 $ FRML _D Ssyspfp = Ssyspfp1+Ssyspfp2+Ssyspfp3+Ssyspfp4+Ssyspfp5 $ FRML _G Ssysfp1 = tsys1*Ysfp1 $ FRML _G Ssysfp2 = tsys2*Ysfp2 $ FRML _G Ssysfp3 = tsys3*Ysfp3 $ FRML _G Ssysfp4 = tsys4*Ysfp4 $ FRML _G Ssysfp5 = tsys5*Ysfp5 $ FRML _D Ssysfp = Ssysfp1+Ssysfp2+Ssysfp3+Ssysfp4+Ssysfp5 $ () Øvrige (Q) () """""""""" FRML _KJ_D Uqsy = kuqsy*(Uwxa-(Uef+Uov+Ufy)) $ FRML _KJ_D Yspq = kkysp*kyspq*(.007*Yasw+.000*Yasd+.000*Yase+.000*Yasp+.647*Yasr +.000*Yrpss-.073*Tops-.007*Syas-.007*Yspps+.007*Ysprs ) $ FRML _KJ_D Ysq = kkys*kysq*(Yspq+.041*(Yrphs+Tippps)-.007*Ylws-.007*Yl3s+.007*Ysrs ) $ FRML _D kbyspq = ((Yspq*Uqsye+(1-Dsk2))*pcrse-(Yspqe*Uqsy+(1-Dsk2))*pcrs)/((Yspqe*Uqsy+(1-Dsk2))*pcrs) $ FRML _D kbysq = ((Ysq*Uqsye+(1-Dsk2))*pcrse-(Ysqe*Uqsy+(1-Dsk2))*pcrs)/((Ysqe*Uqsy+(1-Dsk2))*pcrs) $ FRML _G Yspq1 = (bysp10q+100*bysp11q*kbyspq)*Yspq $ FRML _G Yspq2 = (bysp20q+100*bysp21q*kbyspq)*Yspq $ FRML _G Yspq3 = (bysp30q+100*bysp31q*kbyspq)*Yspq $ FRML _G Yspq4 = (bysp40q+100*bysp41q*kbyspq)*Yspq $ FRML _G Yspq5 = (bysp50q+100*bysp51q*kbyspq)*Yspq $ FRML _G Ysq1 = (bys10q+100*bys11q*kbysq)*Ysq $ FRML _G Ysq2 = (bys20q+100*bys21q*kbysq)*Ysq $ FRML _G Ysq3 = (bys30q+100*bys31q*kbysq)*Ysq $ FRML _G Ysq4 = (bys40q+100*bys41q*kbysq)*Ysq $ FRML _G Ysq5 = (bys50q+100*bys51q*kbysq)*Ysq $ FRML _G Ssyspq1 = tsysp1*Yspq1 $ FRML _G Ssyspq2 = tsysp2*Yspq2 $ FRML _G Ssyspq3 = tsysp3*Yspq3 $ FRML _G Ssyspq4 = tsysp4*Yspq4 $ FRML _G Ssyspq5 = tsysp5*Yspq5 $ FRML _D Ssyspq = Ssyspq1+Ssyspq2+Ssyspq3+Ssyspq4+Ssyspq5 $ FRML _G Ssysq1 = tsys1*Ysq1 $ FRML _G Ssysq2 = tsys2*Ysq2 $ FRML _G Ssysq3 = tsys3*Ysq3 $ FRML _G Ssysq4 = tsys4*Ysq4 $ FRML _G Ssysq5 = tsys5*Ysq5 $ FRML _D Ssysq = Ssysq1+Ssysq2+Ssysq3+Ssysq4+Ssysq5 $ FRML _D____Z kkysp = kkysp*(1-D4799) + 1 - ((Ysps+Yspw+Yspl+Yspef+Yspfp+Yspq)/Ysp)*(1-D4799) $ FRML _D____Z kkys = kkys*(1-D4799) + 1 - ((Yss+Ysw+Ysl+Ysef+Ysfp+Ysq)/Ys)*(1-D4799) $ () Alle () Uw+Ufp burde Være Uw+Ufpxa (? udenfor dk) FRML _G Usy = (1-Dusy)*((1-Dsk2)*((Uw+Ufpx)*kusy7083*(1-Dsk1)+Dsk1*(Ua+Ufpx+Ufox+Uef+Uov+Umf)*kusy8499) +Dsk2*(Ussy+Uwsy+Ulsy+Uefsy+Ufpsy+Uqsy)+Jusy) +Dusy*Zusy$ FRML _G bysp10 = Dsk2*((bysp10s*Ysps+bysp10w*Yspw+bysp10l*Yspl+bysp10ef*Yspef+bysp10fp*Yspfp+bysp10q*Yspq)/Ysp) +(1-Dsk2)*bysp10e $ FRML _G bysp20 = Dsk2*((bysp20s*Ysps+bysp20w*Yspw+bysp20l*Yspl+bysp20ef*Yspef+bysp20fp*Yspfp+bysp20q*Yspq)/Ysp) +(1-Dsk2)*bysp20e $ FRML _G bysp30 = Dsk2*((bysp30s*Ysps+bysp30w*Yspw+bysp30l*Yspl+bysp30ef*Yspef+bysp30fp*Yspfp+bysp30q*Yspq)/Ysp) +(1-Dsk2)*bysp30e $ FRML _G bysp40 = Dsk2*((bysp40s*Ysps+bysp40w*Yspw+bysp40l*Yspl+bysp40ef*Yspef+bysp40fp*Yspfp+bysp40q*Yspq)/Ysp) +(1-Dsk2)*bysp40e $ FRML _G bysp50 = Dsk2*((bysp50s*Ysps+bysp50w*Yspw+bysp50l*Yspl+bysp50ef*Yspef+bysp50fp*Yspfp+bysp50q*Yspq)/Ysp) +(1-Dsk2)*bysp50e $ FRML _G bysp11 = Dsk2*((bysp11s*Ysps+bysp11w*Yspw+bysp11l*Yspl+bysp11ef*Yspef+bysp11fp*Yspfp+bysp11q*Yspq)/Ysp+Jbysp11) +(1-Dsk2)*bysp11e $ FRML _G bysp21 = Dsk2*((bysp21s*Ysps+bysp21w*Yspw+bysp21l*Yspl+bysp21ef*Yspef+bysp21fp*Yspfp+bysp21q*Yspq)/Ysp+Jbysp21) +(1-Dsk2)*bysp21e $ FRML _G bysp31 = Dsk2*((bysp31s*Ysps+bysp31w*Yspw+bysp31l*Yspl+bysp31ef*Yspef+bysp31fp*Yspfp+bysp31q*Yspq)/Ysp+Jbysp31) +(1-Dsk2)*bysp31e $ FRML _G bysp41 = Dsk2*((bysp41s*Ysps+bysp41w*Yspw+bysp41l*Yspl+bysp41ef*Yspef+bysp41fp*Yspfp+bysp41q*Yspq)/Ysp+Jbysp41) +(1-Dsk2)*bysp41e $ FRML _G bysp51 = Dsk2*((bysp51s*Ysps+bysp51w*Yspw+bysp51l*Yspl+bysp51ef*Yspef+bysp51fp*Yspfp+bysp51q*Yspq)/Ysp+Jbysp51) +(1-Dsk2)*bysp51e $ FRML _G bys10 = Dsk2*((bys10s*Yss+bys10w*Ysw+bys10l*Ysl+bys10ef*Ysef+bys10fp*Ysfp+bys10q*Ysq)/Ys) +(1-Dsk2)*bys10e $ FRML _G bys20 = Dsk2*((bys20s*Yss+bys20w*Ysw+bys20l*Ysl+bys20ef*Ysef+bys20fp*Ysfp+bys20q*Ysq)/Ys) +(1-Dsk2)*bys20e $ FRML _G bys30 = Dsk2*((bys30s*Yss+bys30w*Ysw+bys30l*Ysl+bys30ef*Ysef+bys30fp*Ysfp+bys30q*Ysq)/Ys) +(1-Dsk2)*bys30e $ FRML _G bys40 = Dsk2*((bys40s*Yss+bys40w*Ysw+bys40l*Ysl+bys40ef*Ysef+bys40fp*Ysfp+bys40q*Ysq)/Ys) +(1-Dsk2)*bys40e $ FRML _G bys50 = Dsk2*((bys50s*Yss+bys50w*Ysw+bys50l*Ysl+bys50ef*Ysef+bys50fp*Ysfp+bys50q*Ysq)/Ys) +(1-Dsk2)*bys50e $ FRML _G bys11 = Dsk2*((bys11s*Yss+bys11w*Ysw+bys11l*Ysl+bys11ef*Ysef+bys11fp*Ysfp+bys11q*Ysq)/Ys+Jbys11) +(1-Dsk2)*bys11e $ FRML _G bys21 = Dsk2*((bys21s*Yss+bys21w*Ysw+bys21l*Ysl+bys21ef*Ysef+bys21fp*Ysfp+bys21q*Ysq)/Ys+Jbys21) +(1-Dsk2)*bys21e $ FRML _G bys31 = Dsk2*((bys31s*Yss+bys31w*Ysw+bys31l*Ysl+bys31ef*Ysef+bys31fp*Ysfp+bys31q*Ysq)/Ys+Jbys31) +(1-Dsk2)*bys31e $ FRML _G bys41 = Dsk2*((bys41s*Yss+bys41w*Ysw+bys41l*Ysl+bys41ef*Ysef+bys41fp*Ysfp+bys41q*Ysq)/Ys+Jbys41) +(1-Dsk2)*bys41e $ FRML _G bys51 = Dsk2*((bys51s*Yss+bys51w*Ysw+bys51l*Ysl+bys51ef*Ysef+bys51fp*Ysfp+bys51q*Ysq)/Ys+Jbys51) +(1-Dsk2)*bys51e $ () Udskrivningsgrundlag () Personlig indkomst FRML _D kbysp1 = (1-Dsk2)*(((Ysp+D93)*Usye*pcrse-(Yspe+D93)*Usy*pcrs)/((Yspe+D93)*Usy*pcrs)+Jkbysp1) +Dsk2*(((Ysp1/Ysp)-bysp10)/(100*bysp11+10**(-15))) $ FRML _D kbysp2 = (1-Dsk2)*(((Ysp+D93)*Usye*pcrse-(Yspe+D93)*Usy*pcrs)/((Yspe+D93)*Usy*pcrs)+Jkbysp2) +Dsk2*(((Ysp2/Ysp)-bysp20)/(100*bysp21+10**(-15))) $ FRML _D kbysp3 = (1-Dsk2)*(((Ysp+D93)*Usye*pcrse-(Yspe+D93)*Usy*pcrs)/((Yspe+D93)*Usy*pcrs)+Jkbysp3) +Dsk2*(((Ysp3/Ysp)-bysp30)/(100*bysp31+10**(-15))) $ FRML _D kbysp4 = (1-Dsk2)*(((Ysp+D93)*Usye*pcrse-(Yspe+D93)*Usy*pcrs)/((Yspe+D93)*Usy*pcrs)+Jkbysp4) +Dsk2*(((Ysp4/Ysp)-bysp40)/(100*bysp41+10**(-15))) $ FRML _D kbysp5 = (1-Dsk2)*(((Ysp+D93)*Usye*pcrse-(Yspe+D93)*Usy*pcrs)/((Yspe+D93)*Usy*pcrs)+Jkbysp5) +Dsk2*(((Ysp5/Ysp)-bysp50)/(100*bysp51+10**(-15))) $ FRML _GJ_D Ysp1 = (1-Dsk2)*(bysp10+100*bysp11*kbysp1)*Ysp + Dsk2*(Ysps1+Yspw1+Yspl1+Yspef1+Yspfp1+Yspq1) $ FRML _GJ_D Ysp2 = (1-Dsk2)*(bysp20+100*bysp21*kbysp2)*Ysp + Dsk2*(Ysps2+Yspw2+Yspl2+Yspef2+Yspfp2+Yspq2) $ FRML _GJ_D Ysp3 = (1-Dsk2)*(bysp30+100*bysp31*kbysp3)*Ysp + Dsk2*(Ysps3+Yspw3+Yspl3+Yspef3+Yspfp3+Yspq3) $ FRML _GJ_D Ysp4 = (1-Dsk2)*(bysp40+100*bysp41*kbysp4)*Ysp + Dsk2*(Ysps4+Yspw4+Yspl4+Yspef4+Yspfp4+Yspq4) $ FRML _GJ_D Ysp5 = (1-Dsk2)*(bysp50+100*bysp51*kbysp5)*Ysp + Dsk2*(Ysps5+Yspw5+Yspl5+Yspef5+Yspfp5+Yspq5) $ () Skattepligtig indkomst FRML _D kbys1 = (1-Dsk2)*((Ys*Usye*pcrse-Yse*Usy*pcrs)/(Yse*Usy*pcrs)+Jkbys1) +Dsk2*(((Ys1/Ys)-bys10)/(100*bys11+10**(-15))) $ FRML _D kbys2 = (1-Dsk2)*((Ys*Usye*pcrse-Yse*Usy*pcrs)/(Yse*Usy*pcrs)+Jkbys2) +Dsk2*(((Ys2/Ys)-bys20)/(100*bys21+10**(-15))) $ FRML _D kbys3 = (1-Dsk2)*((Ys*Usye*pcrse-Yse*Usy*pcrs)/(Yse*Usy*pcrs)+Jkbys3) +Dsk2*(((Ys3/Ys)-bys30)/(100*bys31+10**(-15))) $ FRML _D kbys4 = (1-Dsk2)*((Ys*Usye*pcrse-Yse*Usy*pcrs)/(Yse*Usy*pcrs)+Jkbys4) +Dsk2*(((Ys4/Ys)-bys40)/(100*bys41+10**(-15))) $ FRML _D kbys5 = (1-Dsk2)*((Ys*Usye*pcrse-Yse*Usy*pcrs)/(Yse*Usy*pcrs)+Jkbys5) +Dsk2*(((Ys5/Ys)-bys50)/(100*bys51+10**(-15))) $ FRML _GJ_D Ys1 = (1-Dsk2)*(bys10+100*bys11*kbys1)*Ys + Dsk2*(Yss1+Ysw1+Ysl1+Ysef1+Ysfp1+Ysq1) $ FRML _GJ_D Ys2 = (1-Dsk2)*(bys20+100*bys21*kbys2)*Ys + Dsk2*(Yss2+Ysw2+Ysl2+Ysef2+Ysfp2+Ysq2) $ FRML _GJ_D Ys3 = (1-Dsk2)*(bys30+100*bys31*kbys3)*Ys + Dsk2*(Yss3+Ysw3+Ysl3+Ysef3+Ysfp3+Ysq3) $ FRML _GJ_D Ys4 = (1-Dsk2)*(bys40+100*bys41*kbys4)*Ys + Dsk2*(Yss4+Ysw4+Ysl4+Ysef4+Ysfp4+Ysq4) $ FRML _GJ_D Ys5 = (1-Dsk2)*(bys50+100*bys51*kbys5)*Ys + Dsk2*(Yss5+Ysw5+Ysl5+Ysef5+Ysfp5+Ysq5) $ () Slutskatter, personlig indkomst FRML _GJ_D Ssysp1 = (1-Dsk2)*tsysp1*Ysp1*(1+JRssysp1) +Dsk2*(Ssysps1+Ssyspw1+Ssyspl1+Ssyspef1+Ssyspfp1+Ssyspq1) $ FRML _GJ_D Ssysp2 = (1-Dsk2)*tsysp2*Ysp2*(1+JRssysp2) +Dsk2*(Ssysps2+Ssyspw2+Ssyspl2+Ssyspef2+Ssyspfp2+Ssyspq2) $ FRML _GJ_D Ssysp3 = (1-Dsk2)*tsysp3*Ysp3*(1+JRssysp3) +Dsk2*(Ssysps3+Ssyspw3+Ssyspl3+Ssyspef3+Ssyspfp3+Ssyspq3) $ FRML _GJ_D Ssysp4 = (1-Dsk2)*tsysp4*Ysp4*(1+JRssysp3) +Dsk2*(Ssysps4+Ssyspw4+Ssyspl4+Ssyspef4+Ssyspfp4+Ssyspq4) $ FRML _GJ_D Ssysp5 = (1-Dsk2)*tsysp5*Ysp5*(1+JRssysp3) +Dsk2*(Ssysps5+Ssyspw5+Ssyspl5+Ssyspef5+Ssyspfp5+Ssyspq5) $ () Slutskatter, skattepligtig indkomst FRML _GJ_D Ssys1 = (1-Dsk2)*tsys1*Ys1*(1+JRssys1) +Dsk2*(Ssyss1+Ssysw1+Ssysl1+Ssysef1+Ssysfp1+Ssysq1) $ FRML _GJ_D Ssys2 = (1-Dsk2)*tsys2*Ys2*(1+JRssys2) +Dsk2*(Ssyss2+Ssysw2+Ssysl2+Ssysef2+Ssysfp2+Ssysq2) $ FRML _GJ_D Ssys3 = (1-Dsk2)*tsys3*Ys3*(1+JRssys3) +Dsk2*(Ssyss3+Ssysw3+Ssysl3+Ssysef3+Ssysfp3+Ssysq3) $ FRML _GJ_D Ssys4 = (1-Dsk2)*tsys4*Ys4*(1+JRssys4) +Dsk2*(Ssyss4+Ssysw4+Ssysl4+Ssysef4+Ssysfp4+Ssysq4) $ FRML _GJ_D Ssys5 = (1-Dsk2)*tsys5*Ys5*(1+JRssys5) +Dsk2*(Ssyss5+Ssysw5+Ssysl5+Ssysef5+Ssysfp5+Ssysq5) $ () Makrosatser FRML _G tssp0 = (1-Dsk1)*(tsysp1*bysp10+tsysp2*bysp20+tsysp3*bysp30+tsysp4*bysp40+tsysp5*bysp50) +Dsk1*tssp0e $ FRML _G tssp1 = (1-Dsk1)*100*(tsysp1*bysp11+tsysp2*bysp21+tsysp3*bysp31+tsysp4*bysp41+tsysp5*bysp51) +Dsk1*tssp1e $ FRML _G tss0 = (1-Dsk1)*(tsys1*bys10+tsys2*bys20+tsys3*bys30+tsys4*bys40+tsys5*bys50) +Dsk1*tss0e $ FRML _G tss1 = (1-Dsk1)*100*(tsys1*bys11+tsys2*bys21+tsys3*bys31+tsys4*bys41+tsys5*bys51) +Dsk1*tss1e $ () Slutskattet, komponenter FRML _KJ_D Ssya = (Knmp+Knbp)*iwbz*kssya $ FRML _KJ_D Ssyej = fKnbhe(-1)*phv*tqkej*kssyej*(1+JRsssyej) $ FRML _KJ_D Ssyv = tsy_c*Ysy_c*kssyv $ FRML _D kbysp = Dsk1*(((Ysp+D93)*Usye*pcrse-(Yspe+D93)*Usy*pcrs)/((Yspe+D93)*Usy*pcrs) + Jkbysp ) +(1-Dsk1)*(((Ssysp/(kssysp*Ysp))-tssp0)/(tssp1+10**(-15))) $ FRML _GJ_D Ssysp = Dsk1*(tssp0+tssp1*kbysp)*Ysp*kssysp + (1-Dsk1)*(Ssysp1+Ssysp2+Ssysp3+Ssysp4+Ssysp5) $ FRML _D kbys = Dsk1*((Ys*Usye*pcrse-Yse*Usy*pcrs)/(Yse*Usy*pcrs) + Jkbys) +(1-Dsk1)*(((Ssys/(kssys*Ys))-tss0)/tss1) $ FRML _GJ_D Ssys = Dsk1*(tss0+tss1*kbys)*Ys*kssys + (1-Dsk1)*(Ssys1+Ssys2+Ssys3+Ssys4+Ssys5) $ FRML _G Ssy = Ssys + Ssysp + Ssyej + Ssya + Ssyv + Ssyd $ FRML _G Syk = Ssy+ Sksi(-1) + Ssf + Ssso $ FRML _GJ_D Syaud = tdu*Qw*(1-bq/2)*0.001 $ FRML _DJ_D Ysya = Yw - Tpt_o + 0.75*(0.5*Yrr+0.5*Yrr(-1)) $ FRML _DJ_D Tarn = Tyd+Typef+Typov+Tym+Tyuak-Safm-Saqp $ FRML _G tsya = tsyae + ((Tarn(-2)-Tarne(-2))/(Ysya(-2)*3))*(1-Dtsya) $ FRML _KJ_D Sya = tsya*(Ysya*ksya) $ FRML _GJ_D Syv = tsyv*fKncb $ FRML _DJRD Ysy_c = Yrs+(Tin_cr+Tiu_cr_z)+Yrqf+(Tin_cf+Tiu_cf_z)-Tire_o -( (1-(I_h/(I-Io1)))*Ivps+(1-(I_h(-1)/(I(-1)-Io1(-1))))*Ivps(-1))/2 $ FRML _KJ_D Sy_ck = ksy_ck*tsy_ck*((1-tsy_c)*Yre-Tire_o-ivsk)-(1-d4703)*Spp_xe $ FRML _KJRD Sy_cr = ksy_cr*tsy_c*(bsy_c+ktsy_c*(1-bsy_c))*(Ysy_c+Ysy_c(-1))/2 $ FRML _DJRD Ysy_cf = Yr_cf+(Tin_cf+Tiu_cf_z) -( (I_cf/(I-Io1))*Ivps+(I_cf(-1)/(I(-1)-Io1(-1)))*Ivps(-1) )/2 $ FRML _KJRD Sy_cf = ksy_cf*tsy_c*(bsy_c+ktsy_c*(1-bsy_c))*(Ysy_cf+Ysy_cf(-1))/2 $ FRML _I Sy_c = Sy_cr + Sy_ck $ FRML _GJRD iwbr = 0.9*((Tip_f(-1)+Tip_f(-2))/(2*Wp_f(-2))) + 0.1*iwbz - 0.0003 $ FRML _D pcpn = pcpn(-1)*(pncb*fCb+pnce*fCe+pncf*fCf+pncg*fCg+pnch*fCh+pncs*fCs+pct*fCt+pncv*fCv) /(pncb(-1)*fCb+pnce(-1)*fCe+pncf(-1)*fCf+pncg(-1)*fCg+pnch(-1)*fCh+pncs(-1)*fCs+pct(-1)*fCt+pncv(-1)*fCv) $ FRML _GJ_D tsywp = 0.99 *( ( ( iwbr-0.035 -( 1.035*(1/2+(1/2*D84)) *( ((pcpn(-1)/pcpn(-2))-1)+(1-D84) *((pcpn(-2)/pcpn(-3))-1) ) ) ) )/iwbr )$ FRML _KJ_D Sywpcr_ld = ksywpld *(tsywp*Tipcr_ld + tsywpa*Owpcr_ld ) $ FRML _KJ_D Sywpcr_dmp = ksywpdmp*(tsywp*Tipcr_dmp + tsywpa*Owpcr_dmp) $ FRML _KJ_D Sywpcr_sp = ksywpsp *(tsywp*Tipcr_sp + tsywpa*Owpcr_sp ) $ FRML _KJ_D Sywpcr_atp = ksywpatp*(tsywp*Tipcr_atp + tsywpa*(Owpse_atp+Owpsdk_atp+Owpb_atp)) $ FRML _KJ_D Sywp_bf = ksywp_bf *(tsywp*bsywp*(Tip_f+Tip_b) + tsywpa*(Owpcr_bf+Owpco_bf+Owpir_bf+Owpio_bf)) $ FRML _KJ_D Sywp_f = ksywp_f *(tsywp*bsywp*Tip_f + tsywpa*(Owpse_f+Owpsdk_f+Owpb_f)) $ FRML _I Sywp_b = Sywp_bf-Sywp_f $ FRML _I Sywp = Sywp_bf+Sywpcr_ld+Sywpcr_dmp+Sywpcr_sp+Sywpcr_atp $ FRML _KJ_D Syp = ksyp*tsyp*(Typco_bf+Typio_bf+Typcr_ld+d09*Typcr_sp) + Sypr $ FRML _I Sy_o = Syk + Sya + Syaud + Syp + Syv + Sy_c + Sywp $ FRML _G Saqwlg = tsaqwlg*Qw $ FRML _G Saqwy = taqwy*(ksya*Ysya - (Tpco_bf+Tpcr_bf) + (Tyd+Tymfdp+Tyms+Tymb+Tyrks+Tyuly+Tyuak+Tyurev)) $ FRML _I Saqw = Saqwlg+Saqwy $ FRML _G Saqo = taqo*Qwo*(1-bqo/2)*0.001 $ FRML _G Saqp = taqp*Qwp*(1-bqp/2)*0.001 $ FRML _GJ_D Safma = tafma*pttyl*(Qw*(1-bq/2)+Uldp+Umf+Uef+Qs)*0.001 $ FRML _GJ_D Safme = Tafme*pttyl*bsafme*(Qw*(1-bq/2)+Uldp+Umf+Qs)*0.001 $ FRML _I Safm = Safma+Safme $ FRML _I Stp_o = Saqw + Saqo + Saqp + Safm + Sasr $ FRML _I Sa = Sk_h_o + Stp_o $ FRML _I S = Sy_o + Spt + Sa $ () ### INDSKAT.F09 ### () lØNMODTAGERE () ALLE FRML _G tss0w = tsys1 *(bys10w + 100*bys11w *kbysw ) + tsys2 *(bys20w + 100*bys21w *kbysw ) + tsys3 *(bys30w + 100*bys31w *kbysw ) + tsys4 *(bys40w + 100*bys41w *kbysw ) + tsys5 *(bys50w + 100*bys51w *kbysw ) + tsysp1*(bysp10w + 100*bysp11w *kbyspw) + tsysp2*(bysp20w + 100*bysp21w *kbyspw) + tsysp3*(bysp30w + 100*bysp31w *kbyspw) + tsysp4*(bysp40w + 100*bysp41w *kbyspw) + tsysp5*(bysp50w + 100*bysp51w *kbyspw) $ () BUNDSKAT () gennemsnit FRML _G tss0wb = tsys1 *(bys10wb + 100*bys11wb *kbysw ) + tsys2 *(bys20wb + 100*bys21wb *kbysw ) + tsys3 *(bys30wb + 100*bys31wb *kbysw ) + tsys4 *(bys40wb + 100*bys41wb *kbysw ) + tsys5 *(bys50wb + 100*bys51wb *kbysw ) + tsysp1*(bysp10wb+ 100*bysp11wb*kbyspw) + tsysp2*(bysp20wb+ 100*bysp21wb*kbyspw) + tsysp3*(bysp30wb+ 100*bysp31wb*kbyspw) + tsysp4*(bysp40wb+ 100*bysp41wb*kbyspw) + tsysp5*(bysp50wb+ 100*bysp51wb*kbyspw) $ () marginal FRML _G tssmwb = tsys1 *D1wb +tsys2 *D2wb +tsys3 *D3wb +tsys4 *D4wb +tsys5 *D5wb + tsysp1*Dp1wb+tsysp2*Dp2wb+tsysp3*Dp3wb+tsysp4*Dp4wb+tsysp5*Dp5wb $ () MELLEMSKAT () gennemsnit FRML _G tss0wm = tsys1 *(bys10wm + 100*bys11wm *kbysw ) + tsys2 *(bys20wm + 100*bys21wm *kbysw ) + tsys3 *(bys30wm + 100*bys31wm *kbysw ) + tsys4 *(bys40wm + 100*bys41wm *kbysw ) + tsys5 *(bys50wm + 100*bys51wm *kbysw ) + tsysp1*(bysp10wm+ 100*bysp11wm*kbyspw) + tsysp2*(bysp20wm+ 100*bysp21wm*kbyspw) + tsysp3*(bysp30wm+ 100*bysp31wm*kbyspw) + tsysp4*(bysp40wm+ 100*bysp41wm*kbyspw) + tsysp5*(bysp50wm+ 100*bysp51wm*kbyspw) $ () marginal FRML _G tssmwm = tsys1 *D1wm +tsys2 *D2wm + tsys3 *D3wm + tsys4 *D4wm + tsys5 *D5wm + tsysp1*Dp1wm+tsysp2*Dp2wm+ tsysp3*Dp3wm+ tsysp4*Dp4wm+ tsysp5*Dp5wm $ () TOPSKAT () gennemsnit FRML _G tss0wt = tsys1 *(bys10wt + 100*bys11wt *kbysw ) + tsys2 *(bys20wt + 100*bys21wt *kbysw ) + tsys3 *(bys30wt + 100*bys31wt *kbysw ) + tsys4 *(bys40wt + 100*bys41wt *kbysw ) + tsys5 *(bys50wt + 100*bys51wt *kbysw ) + tsysp1*(bysp10wt+ 100*bysp11wt*kbyspw) + tsysp2*(bysp20wt+ 100*bysp21wt*kbyspw) + tsysp3*(bysp30wt+ 100*bysp31wt*kbyspw) + tsysp4*(bysp40wt+ 100*bysp41wt*kbyspw) + tsysp5*(bysp50wt+ 100*bysp51wt*kbyspw) $ () marginal FRML _G tssmwt = tsys1 *D1wt +tsys2 *D2wt +tsys3 *D3wt +tsys4 *D4wt +tsys5 *D5wt + tsysp1*Dp1wt+tsysp2*Dp2wt+tsysp3*Dp3wt+tsysp4*Dp4wt+tsysp5*Dp5wt $ () EFTERLØNNERE FRML _G tss0ef = tsys1 *(bys10ef + 100*bys11ef *kbysef ) + tsys2 *(bys20ef + 100*bys21ef *kbysef ) + tsys3 *(bys30ef + 100*bys31ef *kbysef ) + tsys4 *(bys40ef + 100*bys41ef *kbysef ) + tsys5 *(bys50ef + 100*bys51ef *kbysef ) + tsysp1*(bysp10ef+ 100*bysp11ef *kbyspef) + tsysp2*(bysp20ef+ 100*bysp21ef *kbyspef) + tsysp3*(bysp30ef+ 100*bysp31ef *kbyspef) + tsysp4*(bysp40ef+ 100*bysp41ef *kbyspef) + tsysp5*(bysp50ef+ 100*bysp51ef *kbyspef) $ () LEDIGE FRML _G tss0l = tsys1 *(bys10l + 100*bys11l *kbysl ) + tsys2 *(bys20l + 100*bys21l *kbysl ) + tsys3 *(bys30l + 100*bys31l *kbysl ) + tsys4 *(bys40l + 100*bys41l *kbysl ) + tsys5 *(bys50l + 100*bys51l *kbysl ) + tsysp1*(bysp10l + 100*bysp11l *kbyspl) + tsysp2*(bysp20l + 100*bysp21l *kbyspl) + tsysp3*(bysp30l + 100*bysp31l *kbyspl) + tsysp4*(bysp40l + 100*bysp41l *kbyspl) + tsysp5*(bysp50l + 100*bysp51l *kbyspl) $ () ### TP.F09 ### () Stykafgifter () Forbrug FRML _G tpce = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpce(-1) + JDtpce) + Dtp2*Ztpce $ FRML _G tpcg = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpcg(-1) + JDtpcg) + Dtp2*Ztpcg $ FRML _G tpcf = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpcf(-1) + JDtpcf) + Dtp1*Ztpcf $ FRML _G tpcb = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpcb(-1) + JDtpcb) + Dtp1*Ztpcb $ FRML _G tpch = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpch(-1) + JDtpch) + Dtp1*Ztpch $ FRML _G tpcv = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpcv(-1) + JDtpcv) + Dtp1*Ztpcv $ FRML _G tpcs = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpcs(-1) + JDtpcs) + Dtp1*Ztpcs $ FRML _G tpco = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpco(-1) + JDtpco) + Dtp1*Ztpco $ () Investeringer FRML _G tpimo1 = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpimo1(-1) + JDtpimo1) + Dtp1*Ztpimo1 $ FRML _G tpimp1 = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpimp1(-1) + JDtpimp1) + Dtp1*Ztpimp1 $ FRML _G tpibh = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpibh(-1) + JDtpibh) + Dtp1*Ztpibh $ FRML _G tpibp1 = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpibp1(-1) + JDtpibp1) + Dtp1*Ztpibp1 $ FRML _G tpibo1 = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpibo1(-1) + JDtpibo1) + Dtp1*Ztpibo1 $ FRML _G tpil = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpil(-1) + JDtpil) + Dtp1*Ztpil $ () Materialer FRML _G tvma = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvma(-1) + JDtvma) + Dtp1*Ztvma $ FRML _G tvme = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvme(-1) + JDtvme) + Dtp1*Ztvme $ FRML _G tvmng = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmng(-1) + JDtvmng) + Dtp1*Ztvmng $ FRML _G tvmne = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmne(-1) + JDtvmne) + Dtp1*Ztvmne $ FRML _G tvmnf = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmnf(-1) + JDtvmnf) + Dtp1*Ztvmnf $ FRML _G tvmnz = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmnz(-1) + JDtvmnz) + Dtp1*Ztvmnz $ FRML _G tvmb = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmb(-1) + JDtvmb) + Dtp1*Ztvmb $ FRML _G tvmqs = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmqs(-1) + JDtvmqs) + Dtp1*Ztvmqs $ FRML _G tvmqf = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmqf(-1) + JDtvmqf) + Dtp1*Ztvmqf $ FRML _G tvmqz = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmqz(-1) + JDtvmqz) + Dtp1*Ztvmqz $ FRML _G tvmh = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmh(-1) + JDtvmh) + Dtp1*Ztvmh $ FRML _G tvmo = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmo(-1) + JDtvmo) + Dtp1*Ztvmo $ () Energi FRML _G tvea = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvea(-1) + JDtvea) + Dtp2*Ztvea $ FRML _G tvee = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvee(-1) + JDtvee) + Dtp2*Ztvee $ FRML _G tveng = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveng(-1) + JDtveng) + Dtp2*Ztveng $ FRML _G tvene = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvene(-1) + JDtvene) + Dtp2*Ztvene $ FRML _G tvenf = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvenf(-1) + JDtvenf) + Dtp2*Ztvenf $ FRML _G tvenz = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvenz(-1) + JDtvenz) + Dtp2*Ztvenz $ FRML _G tveb = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveb(-1) + JDtveb) + Dtp2*Ztveb $ FRML _G tveqs = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveqs(-1) + JDtveqs) + Dtp2*Ztveqs $ FRML _G tveqf = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveqf(-1) + JDtveqf) + Dtp2*Ztveqf $ FRML _G tveqz = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveqz(-1) + JDtveqz) + Dtp2*Ztveqz $ FRML _G tveh = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveh(-1) + JDtveh) + Dtp2*Ztveh $ FRML _G tveo = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveo(-1) + JDtveo) + Dtp2*Ztveo $ () ### AFGIFT.F09 ### () () () INDIREKTE SKATTER () () FRML _G Spp_xa = tvea *fVea + tvma *fVma $ FRML _G Spp_xe = tvee *fVee + tvme *fVme $ FRML _G Spp_xng = tveng*fVeng + tvmng*fVmng $ FRML _G Spp_xne = tvene*fVene + tvmne*fVmne $ FRML _G Spp_xnf = tvenf*fVenf + tvmnf*fVmnf $ FRML _G Spp_xnz = tvenz*fVenz + tvmnz*fVmnz $ FRML _G Spp_xb = tveb *fVeb + tvmb *fVmb $ FRML _G Spp_xqz = tveqz*fVeqz + tvmqz*fVmqz $ FRML _G Spp_xqs = tveqs*fVeqs + tvmqs*fVmqs $ FRML _G Spp_xqf = tveqf*fVeqf + tvmqf*fVmqf $ FRML _G Spp_xh = tveh *fVeh + tvmh *fVmh $ FRML _G Spp_xo = tveo *fVeo + tvmo *fVmo $ FRML _G Spp_cf = tpcf*fCf $ FRML _G Spp_cv = tpcv*fCv $ FRML _G Spp_ce = tpce*fCe $ FRML _G Spp_cg = tpcg*fCg $ FRML _G Spp_ch = tpch*fCh $ FRML _G Spp_cs = tpcs*fCs $ FRML _G Spp_co = tpco*fCo $ FRML _G Spp_cb = tpcb*fCb + trb*fCb*pcb/(1+trb) $ FRML _G Spp_ib = tpibp1*fIbp1 + tpibo1*fIbo1 + tpibh*fIbh $ FRML _G Spp_im = tpimp1*fImp1 + trimp1*fImp1*pimp1/(1+trimp1)+tpimo1*fImo1 $ FRML _G Spp_il = tpil*fIl $ FRML _G Spp_e01 = Sppueem + tpe01*fE01*pne01 + Sppez $ FRML _G Spp_e2 = tpe2*fE2 $ FRML _G Spp_e3 = tpe3*fE3 $ FRML _G Spp_e59 = tpe59*fE59 $ FRML _G Spp_e7y = tpe7y*fE7y $ FRML _G Spp_es = tpes*fEs $ FRML _G Spr = trb*fCb*pcb/(1+trb) +trimp1*fImp1*pimp1/(1+trimp1) $ FRML _I Spp = Spp_xa+Spp_xe+Spp_xng+Spp_xne+Spp_xnf+Spp_xnz +Spp_xb+Spp_xqz+Spp_xqs+Spp_xqf+Spp_xh+Spp_xo +Spp_cf+Spp_cv+Spp_ce+Spp_cg+Spp_cb+Spp_ch+Spp_cs +Spp_co +Spp_im+Spp_ib+Spp_il +Spp_e01+Spp_e2+Spp_e3+Spp_e59+Spp_e7y+Spp_es -Spr $ FRML _G Spg_xa = btgxa *tg*Va /(1+btgxa *tg) $ FRML _G Spg_xe = btgxe *tg*Ve /(1+btgxe *tg) $ FRML _G Spg_xng = btgxng*tg*Vng/(1+btgxng*tg) $ FRML _G Spg_xne = btgxne*tg*Vne/(1+btgxne*tg) $ FRML _G Spg_xnf = btgxnf*tg*Vnf/(1+btgxnf*tg) $ FRML _G Spg_xnz = btgxnz*tg*Vnz/(1+btgxnz*tg) $ FRML _G Spg_xb = btgxb *tg*Vb /(1+btgxb *tg) $ FRML _G Spg_xqz = btgxqz*tg*Vqz/(1+btgxqz*tg) $ FRML _G Spg_xqs = btgxqs*tg*Vqs/(1+btgxqs*tg) $ FRML _G Spg_xqf = btgxqf*tg*Vqf/(1+btgxqf*tg) $ FRML _G Spg_xh = btgxh *tg*Vh /(1+btgxh *tg) $ FRML _G Spg_xo = btgxo *tg*Vo /(1+btgxo *tg) $ FRML _G Spg_cf = btgcf*tg*Cf/(1+btgcf*tg) $ FRML _G Spg_cv = btgcv*tg*Cv/(1+btgcv*tg) $ FRML _G Spg_ce = btgce*tg*Ce/(1+btgce*tg) $ FRML _G Spg_cg = btgcg*tg*Cg/(1+btgcg*tg) $ FRML _G Spg_ch = btgch*tg*Ch/(1+btgch*tg) $ FRML _G Spg_cs = btgcs*tg*Cs/(1+btgcs*tg) $ FRML _G Spg_co = btgco*tg*Co/(1+btgco*tg) $ FRML _I Spg_cb = btgcb*tg*pcb*fCb/((1+trb)*(1+btgcb*tg)) $ FRML _G Spg_ib = btgibh *tg*pibh *fIbh /(1+btgibh *tg) +btgibo1*tg*pibo1*fIbo1/(1+btgibo1*tg) +btgibp1*tg*pibp1*fIbp1/(1+btgibp1*tg) $ FRML _G Spg_im = btgimp1*tg*pimp1*fImp1/((1+trimp1)*(1+btgimp1*tg)) +btgimo1*tg*pimo1*fImo1/(1+btgimo1*tg) $ FRML _G Spg_il = btgil*tg*pil*fIl/(1+btgil*tg) $ FRML _I Spg = Spg_xa+Spg_xe+Spg_xng+Spg_xne+Spg_xnf+Spg_xnz +Spg_xb+Spg_xqz+Spg_xqs+Spg_xqf+Spg_xh+Spg_xo +Spg_cf+Spg_cv+Spg_ce+Spg_cg+Spg_cb+Spg_ch+Spg_cs +Spg_co +Spg_im+Spg_ib+Spg_il $ FRML _GJ_ Spm_xa = tm01*M01_xa/pm01+tm2*M2_xa/pm2+tm3r*M3r_xa/pm3r+tm3k*M3k_xa/pm3k+tm3q *M3q_xa/pm3q+tm59*M59_xa/pm59+tm7y*M7y_xa/pm7y $ FRML _GJ_ Spm_xe = tm01*M01_xe/pm01+tm2*M2_xe/pm2+tm3r*M3r_xe/pm3r+tm3k*M3k_xe/pm3k+tm3q *M3q_xe/pm3q+tm59*M59_xe/pm59+tm7y*M7y_xe/pm7y $ FRML _GJ_ Spm_xng = tm01*M01_xng/pm01+tm2*M2_xng/pm2+tm3r*M3r_xng/pm3r+tm3k*M3k_xng/pm3k+ tm3q*M3q_xng/pm3q+tm59*M59_xng/pm59+tm7y*M7y_xng/pm7y $ FRML _GJ_ Spm_xne = tm01*M01_xne/pm01+tm2*M2_xne/pm2+tm3r*M3r_xne/pm3r+tm3k*M3k_xne/pm3k+ tm3q*M3q_xne/pm3q+tm59*M59_xne/pm59+tm7y*M7y_xne/pm7y $ FRML _GJ_ Spm_xnf = tm01*M01_xnf/pm01+tm2*M2_xnf/pm2+tm3r*M3r_xnf/pm3r+tm3k*M3k_xnf/pm3k+ tm3q*M3q_xnf/pm3q+tm59*M59_xnf/pm59+tm7y*M7y_xnf/pm7y $ FRML _GJ_ Spm_xnz = tm01*M01_xnz/pm01+tm2*M2_xnz/pm2+tm3r*M3r_xnz/pm3r+tm3k*M3k_xnz/pm3k+ tm3q*M3q_xnz/pm3q+tm59*M59_xnz/pm59+tm7y*M7y_xnz/pm7y $ FRML _GJ_ Spm_xb = tm01*M01_xb/pm01+tm2*M2_xb/pm2+tm3r*M3r_xb/pm3r+tm3k*M3k_xb/pm3k+tm3q *M3q_xb/pm3q+tm59*M59_xb/pm59+tm7y*M7y_xb/pm7y $ FRML _GJ_ Spm_xqz = tm01*M01_xqz/pm01+tm2*M2_xqz/pm2+tm3r*M3r_xqz/pm3r+tm3k*M3k_xqz/pm3k+ tm3q*M3q_xqz/pm3q+tm59*M59_xqz/pm59+tm7y*M7y_xqz/pm7y $ FRML _GJ_ Spm_xqs = tm01*M01_xqs/pm01+tm2*M2_xqs/pm2+tm3r*M3r_xqs/pm3r+tm3k*M3k_xqs/pm3k+ tm3q*M3q_xqs/pm3q+tm59*M59_xqs/pm59+tm7y*M7y_xqs/pm7y $ FRML _GJ_ Spm_xqf = tm01*M01_xqf/pm01+tm2*M2_xqf/pm2+tm3r*M3r_xqf/pm3r+tm3k*M3k_xqf/pm3k+ tm3q*M3q_xqf/pm3q+tm59*M59_xqf/pm59+tm7y*M7y_xqf/pm7y $ FRML _GJ_ Spm_xh = tm01*M01_xh/pm01+tm2*M2_xh/pm2+tm3r*M3r_xh/pm3r+tm3k*M3k_xh/pm3k+tm3q *M3q_xh/pm3q+tm59*M59_xh/pm59+tm7y*M7y_xh/pm7y $ FRML _GJ_ Spm_xo = tm01*M01_xo/pm01+tm2*M2_xo/pm2+tm3r*M3r_xo/pm3r+tm3k*M3k_xo/pm3k+tm3q *M3q_xo/pm3q+tm59*M59_xo/pm59+tm7y*M7y_xo/pm7y $ FRML _GJ_ Spm_cf = tm01*M01_cf/pm01+tm2*M2_cf/pm2+tm3r*M3r_cf/pm3r+tm3k*M3k_cf/pm3k+tm3q *M3q_cf/pm3q+tm59*M59_cf/pm59+tm7y*M7y_cf/pm7y $ FRML _GJ_ Spm_cv = tm01*M01_cv/pm01+tm2*M2_cv/pm2+tm3r*M3r_cv/pm3r+tm3k*M3k_cv/pm3k+tm3q *M3q_cv/pm3q+tm59*M59_cv/pm59+tm7y*M7y_cv/pm7y $ FRML _GJ_ Spm_ce = tm01*M01_ce/pm01+tm2*M2_ce/pm2+tm3r*M3r_ce/pm3r+tm3k*M3k_ce/pm3k+tm3q *M3q_ce/pm3q+tm59*M59_ce/pm59+tm7y*M7y_ce/pm7y $ FRML _GJ_ Spm_cg = tm01*M01_cg/pm01+tm2*M2_cg/pm2+tm3r*M3r_cg/pm3r+tm3k*M3k_cg/pm3k+tm3q *M3q_cg/pm3q+tm59*M59_cg/pm59+tm7y*M7y_cg/pm7y $ FRML _GJ_ Spm_cb = tm01*M01_cb/pm01+tm2*M2_cb/pm2+tm3r*M3r_cb/pm3r+tm3k*M3k_cb/pm3k+tm3q *M3q_cb/pm3q+tm59*M59_cb/pm59+tm7y*M7y_cb/pm7y $ FRML _GJ_ Spm_ch = tm01*M01_ch/pm01+tm2*M2_ch/pm2+tm3r*M3r_ch/pm3r+tm3k*M3k_ch/pm3k+tm3q *M3q_ch/pm3q+tm59*M59_ch/pm59+tm7y*M7y_ch/pm7y $ FRML _GJ_ Spm_cs = tm01*M01_cs/pm01+tm2*M2_cs/pm2+tm3r*M3r_cs/pm3r+tm3k*M3k_cs/pm3k+tm3q *M3q_cs/pm3q+tm59*M59_cs/pm59+tm7y*M7y_cs/pm7y $ FRML _GJ_ Spm_co = tm01*M01_co/pm01+tm2*M2_co/pm2+tm3r*M3r_co/pm3r+tm3k*M3k_co/pm3k+tm3q *M3q_co/pm3q+tm59*M59_co/pm59+tm7y*M7y_co/pm7y $ FRML _GJ_ Spm_ib = tm01*M01_ib/pm01+tm2*M2_ib/pm2+tm3r*M3r_ib/pm3r+tm3k*M3k_ib/pm3k+tm3q *M3q_ib/pm3q+tm59*M59_ib/pm59+tm7y*M7y_ib/pm7y $ FRML _GJ_ Spm_im = tm01*M01_im/pm01+tm2*M2_im/pm2+tm3r*M3r_im/pm3r+tm3k*M3k_im/pm3k+tm3q *M3q_im/pm3q+tm59*M59_im/pm59+tm7y*M7y_im/pm7y $ FRML _GJ_ Spm_il = tm01*M01_il/pm01+tm2*M2_il/pm2+tm3r*M3r_il/pm3r+tm3k*M3k_il/pm3k+tm3q *M3q_il/pm3q+tm59*M59_il/pm59+tm7y*M7y_il/pm7y $ FRML _GJ_ Spm_e01 = tm01*M01_e01/pm01+tm2*M2_e01/pm2+tm3r*M3r_e01/pm3r+tm3k*M3k_e01/pm3k+ tm3q*M3q_e01/pm3q+tm59*M59_e01/pm59+tm7y*M7y_e01/pm7y $ FRML _GJ_ Spm_e2 = tm01*M01_e2/pm01+tm2*M2_e2/pm2+tm3r*M3r_e2/pm3r+tm3k*M3k_e2/pm3k+tm3q *M3q_e2/pm3q+tm59*M59_e2/pm59+tm7y*M7y_e2/pm7y $ FRML _GJ_ Spm_e3 = tm01*M01_e3/pm01+tm2*M2_e3/pm2+tm3r*M3r_e3/pm3r+tm3k*M3k_e3/pm3k+tm3q *M3q_e3/pm3q+tm59*M59_e3/pm59+tm7y*M7y_e3/pm7y $ FRML _GJ_ Spm_e59 = tm01*M01_e59/pm01+tm2*M2_e59/pm2+tm3r*M3r_e59/pm3r+tm3k*M3k_e59/pm3k+ tm3q*M3q_e59/pm3q+tm59*M59_e59/pm59+tm7y*M7y_e59/pm7y $ FRML _GJ_ Spm_e7y = tm01*M01_e7y/pm01+tm2*M2_e7y/pm2+tm3r*M3r_e7y/pm3r+tm3k*M3k_e7y/pm3k+ tm3q*M3q_e7y/pm3q+tm59*M59_e7y/pm59+tm7y*M7y_e7y/pm7y $ FRML _GJ_ Spm_es = tm01*M01_es/pm01+tm2*M2_es/pm2+tm3r*M3r_es/pm3r+tm3k*M3k_es/pm3k+tm3q *M3q_es/pm3q+tm59*M59_es/pm59+tm7y*M7y_es/pm7y $ FRML _I Spm = Spm_xa+Spm_xe+Spm_xng+Spm_xne+Spm_xnf+Spm_xnz +Spm_xb+Spm_xqz+Spm_xqs+Spm_xqf+Spm_xh+Spm_xo +Spm_cf+Spm_cv+Spm_ce+Spm_cg+Spm_cb+Spm_ch+Spm_cs +Spm_co +Spm_im+Spm_ib+Spm_il +Spm_e01+Spm_e2+Spm_e3+Spm_e59+Spm_e7y+Spm_es $ FRML _I Spxz = Spm + Spp + Spr + Spg $ FRML _G Spzaud = tspzaud*Qw*(1-bq/2)*0.001 $ FRML _G tspzab = tspzabe+((Tarn(-2)-Tarne(-2))/((Yw(-2)-Tpt_o(-2))*3))*(1-dtsya) $ FRML _KJ_D Spzab = tspzab*(Yw-Tpt_o)*kspzab $ FRML _GJRD Spzej = 0.22901*((Knbp(-2)+Knbh(-2))/pibh(-2))*(phgk(-1)+phgk(-2))/2*tspzej $ FRML _GJ_ Spzejh = 0.8*Spzej*Knbh(-2)/(Knbp(-2)+Knbh(-2)) $ FRML _GJ_D Spzam = 1.9*(tspzamf*Ywqf+tspzam*(0.03*Ywqz+Ywh))*(1+JRspzam) $ FRML _G Spzul = .001*tspzul*pttyl*Qlt $ FRML _G Spzuak = .001*tspzuak*pttyl*(Qak+Ukak) $ FRML _I Spzu = Spzuqr+Spzuz_eu+Spzul+Spzuak+Spzuaa+Spzuh $ FRML _I Spz = Spzaud+Spzab+Spzej+Spzv+Spzam+Sppco2+Spzr+(-Spzu) $ FRML _I Spzuq = Spzuqr+Spzuz_eu $ FRML _I Spzu_eu = Spzuaa+Spzuz_eu $ FRML _I Sp = Spm + Spp + Spg + Spr + Spz $ FRML _KJ_D Sppur = ksppur * ( 0.006007*fCs + 0.013409*(fVeqz+fVmqz) + 0.00445*(fVea+fVma) + 0.000984*(fVeqz+fVmqz) ) $ FRML _I Sppu_e = -(Sppueem+tpe01*fE01*pne01+Sppaa+(-Sppur_e)) $ FRML _I Sppu = -((-Sppukto)+Spp_e7y+(-Sppu_e)+(-Sppur)) $ FRML _I Sppu_o = Sppu-Sppu_e $ FRML _I Sppt = Spp-(-Sppu) $ FRML _I Sppt_o = Sppt-Sppeu $ FRML _I Spu = Spzu+Sppu $ FRML _I Spu_e = Sppu_e+Spzu_eu $ FRML _I Spu_o = Spu-Spu_e $ FRML _I Spt = Sp-(-Spu) $ FRML _I Spt_e = deuspm*Spm+Sppeu $ FRML _I Spt_o = Spt-Spt_e $ () ### BALANCER.F09 ### () Mangler bruttoficering af offentlige renter (Tiku,Tiki,Tifoi,Tifou) () endogeniserig af iuwp () () EKSPORT I ÅRETS PRISER () FRML _I Ev = fE01*pe01+fE2*pe2+fE3*pe3+fE59*pe59+fE7y*pe7y $ FRML _I Es = fEs*pes $ FRML _I Et = fEt*pet $ FRML _I E = Ev + Es + Et $ FRML _I pev = Ev/fEv $ FRML _I pe = E/fE $ () () IMPORT I ÅRETS PRISER () FRML _I Mv = fM01*pm01+fM2*pm2+fM3k*pm3k+fM3r*pm3r +fM3q*pm3q+fM59*pm59+fM7b*pm7b+fM7y*pm7y $ FRML _I Mt = fMt*pmt $ FRML _I M = Mv + Ms + Mt $ FRML _I pm = M/fM $ FRML _I pmv = Mv/fMv $ () () BETALINGSBALANCE () FRML _I En = E - M $ FRML _GJ_D try_o_eu = tteuby*(Yi) $ FRML _GJ_D Trg_o_eu = tteubg*(Spg/tg) $ FRML _GJ_D T_z_eu = try_o_eu + Trg_o_eu + trr_o_eu + deuspm*Spm + Sppeu $ FRML _I Tn_eu = (-(-Sppu_e) - (-Spzu_eu)) + Tr_eu_o - T_z_eu $ FRML _GJ_D iwbu = kwfgud*iwbud + kwfgdm*iwbdm $ FRML _GJ_D Trfp_o_e = .001*pttyl*ttrfp_o_e*Ufpu*(1+JRtrfp_o_e) $ () Folkepensioner til udland FRML _GJ_D Trfo_o_e = .001*pttyl*ttrfo_o_e*Ufou*(1+JRtrfo_o_e) $ () Førtidspension til udland FRML _GJ_D Trr_o_e = ktrr_o_e*0.5*(Y(-1)-Tin_e(-1)-Ywn_e(-1)+Y(-2)-Tin_e(-2)-Ywn_e(-2)) $ FRML _I Tr_o_er = Tr_o_ef + Tr_o_eg + Trfp_o_e + Trfo_o_e+ Trr_o_e $ FRML _I Tkn_e = Tk_o_e- Tk_e_o +Tk_h_e -Tkn_c_e $ FRML _I Tfn_e = M - E + Ywn_e + Spt_e + (-Spu_e) + Tin_e + Syn_e + Tpn_e + Tyn_e + Tr_o_er - Tr_er_o + Tr_hc_e - Tr_e_hc + (try_o_eu + trr_o_eu + Trg_o_eu ) - Tr_eu_o + Tkn_e - Izn_e $ FRML _I Enl = -(Tfn_e - Tkn_e + Izn_e + Enlres) $ FRML _GJ_ Wnnb_e = -(Wn_e-Wg_e_cf) $ () () RENTESTRØMME () () () () () RENTER OG KURSER () FRML _KJ_ iwbos = iwbdm*kiwbos $ FRML _GJRDF iwbz = iwbz(-1)*iwbos/iwbos(-1) $ FRML _GJ_ iwbosu = iwbos $ FRML _KJ_ iwmm = iwdm*kiwmm $ FRML _GJ_DF iwde = 1.16169 *( 0.257815*Dwrad*iwbz+.686266*Dwrad*iwdi +0.408538*(1-Dwrad)*iwlo+0.0895399*(1-Dwrad)*iwmm -0.0338057*Dwrad+0.0003984 ) $ FRML _GJ_DF iwlo = 1.237028 *( 0.152856*(1-Dwral)*iwbz +0.854339*Dwral*iwdi+0.521494*(1-Dwral-dw86)*iwdi +0.0733236*(1-Dwral)*iwmm+0.328907*dw86*iwmm -0.00637343*Drml+0.057674 ) $ FRML _K iku = kiku*iwlo $ FRML _K iwbdm = kiwbdm*iwdm $ () Egentlige renter FRML _GJD dttiin_e = dttiin_e(-1)*rhotii $ FRML _GJD dttiin_h = dttiin_h(-1)*rhotii $ FRML _GJD dttiin_cr = dttiin_cr(-1)*rhotii $ FRML _GJD dttiin_ok = dttiin_ok(-1)*rhotii $ FRML _GJD dttiin_oo = dttiin_oo(-1)*rhotii $ FRML _GJD dttiir_z_os = dttiir_z_os(-1)*rhotii $ FRML _GJ_D Tiin_e = iwmm*(Wnq_e(-1)+Wnq_e)/2 +biwb*(Wnb_e(-1)-Wlm_e_cf(-1)) +iuwp* Wp_cf_e(-1) + dttiin_e $ FRML _GJ_D Tiin_h = iwmm*(Wnq_h(-1)+Wnq_h)/2 +biwb*(Wnb_h(-1)-Wlm_h_cf(-1)) +iuwp*Wcp_cf_h(-1) + dttiin_h $ FRML _GJ_D Tiin_cr = iwmm*(Wnq_cr(-1)+Wnq_cr)/2 +biwb*(Wnb_cr(-1)-Wlm_cr_cf(-1)) + dttiin_cr $ FRML _GJ_D Tiin_ok = iwmm*(Wnq_ok(-1)+Wnq_ok)/2 +biwb*(Wnb_ok(-1)-Wlm_ok_cf(-1)) + dttiin_ok $ FRML _GJ_D Tiin_oo = iwmm*(Wnq_oo(-1)+Wnq_oo)/2 +biwb*Wnb_oo(-1) + dttiin_oo $ FRML _GJ_D Tiie_os_z = Tiie_os_z(-1)*(1-brwbe_os_z) + kiwbnu*iwbos*Tfbge_os_z/ktfbge_os_z $ FRML _GJ_D Tiid_os_z = Tiid_os_z(-1)*(1-brwbd_os_z) + kiwbnd*iwbos*Tfbgd_os_z/ktfbgd_os_z $ FRML _GJ_D Tii_z_os = iwdi*(Wnq_os(-1)+Wnq_os)/2 +biwb*Wb_z_os(-1) + dttiir_z_os $ FRML _I Tiin_os = Tii_z_os - Tiid_os_z - Tiie_os_z $ FRML _GJDD Tiim_cf_x = Tiim_cf_x(-1)*(1-brwbm_cf_x) + (Tflm_h_cf + Tflm_cr_cf + Tflm_ok_cf + Tflm_e_cf +brwbm_cf_x*Wbm_cf_x(-1) )*iwbz*ktflm_cf_x $ FRML _I Tiin_cf = -(Tiin_e+Tiin_os+Tiin_ok+Tiin_oo+Tiin_cr+Tiin_h)$ FRML _D biwb = (Tiid_os_z+Tiim_cf_x)/(Wbd_os_z(-1)+Wbm_cf_x(-1)) $ () Formueindkomst henført til forsikringstagere FRML _GJD dttifp_cf_h = dttifp_cf_h(-1)*rhotii $ FRML _GJ_D Tifp_cf_h = iuwsd*Wsp_d_cf(-1) + iuwse*Wsp_e_cf(-1) + biwb*Wbp_z_cf(-1) + dttifp_cf_h $ FRML _KJ_D Tifs_cf_h = ktifs_cf_h*(Tiin_cf-Tifp_cf_h) $ () Udbytter af aktier, betalt FRML _GJ_D Tiu_cr_z = Ws_cr_z(-1)*iuwsd $ FRML _GJ_D Tiu_cf_z = Ws_cf_z(-1)*iuwsd $ FRML _GJ_D Tiu_e_z = Ws_e_z(-1)*iuwse $ () Udlandets aktiebeholdning er kun af danske aktier FRML _GJ_D Tiu_z_e = iuwsd*Ws_z_e(-1) $ () Andre sektorers udbytter FRML _GJ_D Tiu_z_cr = iuwsd*Ws_d_cr(-1) + iuwse*Ws_e_cr(-1) $ FRML _GJ_D Tiu_z_h = iuwsd*Ws_d_h(-1) + iuwse*Ws_e_h(-1) $ FRML _GJ_D Tiu_z_oo = iuwsd*Ws_x_oo(-1) $ FRML _KJ_D Tiu_z_os = (Tiuo_z_o-Tiuo_z_ok)*ktiu_z_os $ FRML _KJ_D Tiu_z_ok = Tiuo_z_ok*ktiu_z_ok $ FRML _I Tiu_z_cf = Tiu_cr_z+Tiu_cf_z+Tiu_e_z-Tiu_z_h-Tiu_z_cr-Tiu_z_e-Tiu_z_oo-Tiu_z_os-Tiu_z_ok $ () Pensionsafkast, formueindkomst FRML _D iuwp = Tifp_cf_h/Wp_cf_h(-1) $ () De andre fåR En aggregeret udbytteprocent af resten FRML _I Tin_h = Tiin_h + Tifp_cf_h + Tifs_cf_h + Tiu_z_h $ FRML _I Tin_cr = Tiin_cr + Tiu_z_cr - Tiu_cr_z - Tirn_o $ FRML _I Tin_cf = Tiin_cf - Tifp_cf_h - Tifs_cf_h + Tiu_z_cf - Tiu_cf_z $ FRML _I Tin_os = Tiin_os + (Tirn_o-Tirn_ok) + Tiu_z_os $ FRML _I Tin_ok = Tiin_ok + Tirn_ok + Tiu_z_ok $ FRML _I Tin_oo = Tiin_oo + Tiu_z_oo $ FRML _I Tin_e = Tiin_e + Tiu_z_e - Tiu_e_z $ () Udspredningsligninger til brutto FRML _I Ti_z_ok = Tin_ok + Ti_ok_z $ FRML _GJ_D Ti_oo_z = 0 $ FRML _I Ti_z_oo = Tin_oo + Ti_oo_z $ () () OFFENTLIGE OG PRIVATE SEKTORBALANCER () FRML _I Ti_z_os = Tii_z_os + Tiu_z_os + (Tirn_o - Tirn_ok ) + Ti_z_ok + Ti_z_oo $ FRML _KJ_D Tire_o = d4703*ktiore*ttire_o*pxe(-1)*fXe(-1) () Royalty indtil 2003 8.5% af produktionsværdien +(1-d4703)*ktiore*ttire_o*(Yre-ivsk) $ () 2004-2012 20% af skattepl. + nettorenteindtægter FRML _D Tirn_o = Tire_o + Tirr_o $ FRML _I Ti_os_z = Tiid_os_z + Tiie_os_z + Ti_ok_z + Ti_oo_z $ FRML _I Tin_o = Ti_z_os - Ti_os_z $ FRML _I Tin_hc = -Tin_e - Tin_o $ FRML _GJDD Dif(Trn_h) = Dif(Tr_o_hc - Tr_hc_o +.5*(Tr_e_hc-Tr_hc_e)) $ FRML _G Tr_h_z = (Tr_hc_o + 0.5*Tr_hc_e + Trr_h_z) $ FRML _G tp_f = Tpc_h_cf - Tipc_fatp - Tpcr_atp + Sywpcr_bf+Sywpco_bf + Sywpcr_atp + btpi_f*(Tpir_bf + Tpio_bf) $ FRML _G Typ_f = Typc_cf_h-Typcr_atp + btypi_f*(Typir_bf + Typio_bf) $ FRML _I Tf_z_o = Ivo1 + Ti_z_os + Spt_o + Sy_o + Stp_o + Tpt_o + Tp_h_o + Tr_eu_o + Tr_er_o + Tr_hc_o + Sk_h_o + Tk_e_o + Tk_hc_o $ FRML _I Tfny_z_o = Tf_z_o - Ivo1 + (Xo1-Co+Coim) $ FRML _I Tf_o_z = Co + Io1+Ilo1 + Izn_o - (-Spu_o) + Ty_o + Ti_os_z + try_o_eu + trr_o_eu + Trg_o_eu + Tr_o_er + Tr_o_hc + Tk_o_e + Tk_o_c + Tk_o_h $ FRML _I Tfny_o_z = Tf_o_z + Ywo1 + Vo1 + Spz_xo*kspz_xo1 - Co + Coim $ FRML _I Yd_o = Ivo1 + Spt_o + (-Spu_o) + Tin_o + Sy_o + Stp_o + Tpt_o + Tp_h_o - Ty_o + Tr_eu_o + Tr_er_o + Tr_hc_o - (try_o_eu + trr_o_eu + Trg_o_eu + Tr_o_er + Tr_o_hc) $ FRML _I Tfn_o = Yd_o - Co + Sk_h_o + Tk_e_o + Tk_hc_o - (Tk_o_e + Tk_o_c + Tk_o_h) - Io1 - Ilo1 - Izn_o $ FRML _I Yd_hc = Yr - Ivo1 + Yw - Ywn_e + Tin_hc -(Sy_o+Syn_e) - Stp_o- Tpt_o- Tp_h_o - Tpn_e + Ty_o - Tyn_e + Tr_o_hc + Tr_e_hc - Tr_hc_o - Tr_hc_e $ FRML _I Yd_h = Yr_h + Yw- Ywn_e + Tin_h - (Sy_o - Sy_c + Syn_e) - (Tpt_o + Stp_o + Tp_h_o + Tpc_h_cf + Tpn_e) + (Ty_o + Typc_cf_h - Tyn_e) + Trn_h $ FRML _I Tfn_h = Yd_h-Cp-(Typc_cf_h-Tpc_h_cf)+(Tk_o_h-Sk_h_o-Tk_h_e) -(I_h+Il_h+Izn_h) $ FRML _I Yd_c = Yd_hc - Yd_h $ FRML _G Yr_cf = kyr_cf*Yrqf $ FRML _G I_cf = ki_cf*(Ibqf+Imqf) $ FRML _I Tfn_cf = Yr_cf + Tin_cf - Sy_cf + Trn_cf +Tkn_cf - I_cf - Izn_cf $ FRML _I Tfn_cr = -(Tfn_o+Tfn_e+Tfn_h+Tfn_cf) $ () () SEKTORBALANCE FOR STAT, KOMMUNER OG OFFENTLIGE FONDE () FRML _I Yd_oo = (Ivoo+(-Spu_oo)+Ti_z_oo-Ti_oo_z+Tiuo_z_oo+(Stp_o-Sasr)-Ty_oo+Tr_hc_oo+Trn_os_oo) $ FRML _I Tfn_oo = (Yd_oo-Coo+Tkn_oo-Iny_oo-Ian_oo) $ FRML _I Yd_ok = Ivok+Spt_ok+(-Spu_ok)+Tin_ok +Sy_ok+Stp_ok+Tpt_ok-Ty_ok+Tr_e_ok+Tr_hc_ok -Tr_ok_hc+Tr_os_ok-Tr_ok_os $ () En switch dummy konstruktion, der kan eksogenisere Tfkn FRML _GJD Sk_ok = Sk_ok(-1) $ FRML _G Tfn_ok = (1-dtfn_ok)*(Yd_ok-Cok+Sk_ok+Tk_hc_ok-Tk_ok_c-Tk_ok_h -Tk_ok_e-Tk_ok_os-Iny_ok-Ian_ok-Izn_ok) +dtfn_ok*Ztfn_ok $ FRML _G Tr_os_ok = ( dtfn_ok*(Tfn_ok-(Ivok+Spt_ok+(-Spu_ok)+Tin_ok +Sy_ok+Stp_ok+Tpt_ok-Ty_ok+Tr_e_ok +Tr_hc_ok-Tr_ok_hc-Tr_ok_os -Cok+Tk_hc_ok-Tk_ok_c-Tk_ok_h-Tk_ok_e-Tk_ok_os -Iny_ok-Ian_ok-Izn_ok)) +(1-dtfn_ok)*zTr_os_ok ) $ FRML _I Ty_oo = (Tyd+Tymfdp+Typef+Typov+Tylg_oo) $ FRML _I Trn_os_oo = ((Tyd+Tymfdp+Typef+Typov+Tylg_oo)*ktr_os_oo -0.8*(Safma+Safme)*ktr_oo_os) $ FRML _KJ_D Spt_ok = kspt_ok*Spzej $ FRML _KJ_D Spu_ok = -ksp_ok_z*((-Spzuak)+0.17*((-Spzu)-(-Spzuak)-(-Spzuaa)-(-Spzuz_eu)) +0.18*((-Sppu)-(-Sppu_e))) $ () (-Spzuak) aktiverede kontanthjælp er nok En kommunal udgift FRML _KJ_D Sy_ok = ksy_ok*(0.69*Syk+0.33*(Syp-Sypr)+0.25*Sypr+0.11*Sy_c) $ FRML _KJ_D Ty_ok = kty_ok*(Typfp+Typfo+typfy+0.24*Typr+Tyms+0.04*Tymf +0.99*Tyrk+0.55*(Tyrh+Tyrr)) $ () Nye variabler indkomstoverførslerne FRML _KJ_D Ivok = kivok*Ivo1 $ FRML _KJ_D Cok = kcok*Co $ FRML _KJ_D Iny_ok = kiokny*Io1 $ FRML _I Yd_os = (Yd_o-Yd_oo-Yd_ok) $ FRML _I Tfn_os = Tfn_o-Tfn_oo-Tfn_ok $ () ØMU-GÆLD OG OFFENTLIG NETTOGÆLD () Uden atp FRML _GJDD Wzzomuxa = (1-D4794)*(Wzzomuxa(-1) - Tfn_os - Tfn_ok + Dif((1-bwbs_z_os)*nWb_z_os)) $ () med atp () GRML _GJ_D Wzzomu = Wzzomuxa - kwzzomu*(Wbatp/pwbm) $ FRML _D Wzzomuxg = Wzzomuxa - Wlg_z_os $ () Alternativt Wzzomu = wzzumo(-1) + diff(Wzzomuxa) + kdwzzomu*Diff(Watp/pwatp) ; () GRML _GJDD Dif(Won) = (1-D4794)*( (D4794(-1)-D4794)*246882 - Tfon) $ FRML _I Won = -Wn_o $ () ### BNPBFI.F09 ### () () () BRUTTONATIONALPRODUKT, BRUTTOVÆRDITILVÆKST OG BRUTTONATIONALINDKOMST () () FRML _I fY = (fCp*pcp(-1)+fCo*pco(-1)+fIm*pim(-1)+fIb*pib(-1)+fIt*pit(-1) +fIl*pil(-1)-fM*pm(-1)+fE*pe(-1))/py(-1) $ FRML _I Y = Cp + Co + I + E - M $ FRML _I py = (Y)/fY $ FRML _I Yf = Y - Sp + Spz $ FRML _I pyf = (Yfa+Yfe+Yfng+Yfne+Yfnf+Yfnz+Yfb+Yfqz+Yfqs+Yfqf+Yfh+Yfo)/fYf $ FRML _DJ_ Yi = Y -(Ywn_e+Tin_e) + (-(-Spu_e)-Spt_e) $ () () () SAMLET INDENLANDSK EFTERSPØRGSEL () () FRML _I fYtr = (fY*py(-1)+fM*pm(-1)-fE*pe(-1))/pytr(-1) $ FRML _I Ytr = Y + M - E $ FRML _I pytr = Ytr/fYtr $ () ### SIQJ.F09 ### () () () IKKE-VAREFORDELTE INDIREKTE SKATTER () () () ### Nøgler for Siqak og Siqlt Siqo11 og Siqp11 () Antagelse Siqo = siqo11, siqp efter antal lønmodtagere I 2000 () Siql vedr. arbejdskraft FRML _GJ_ Spzl_xa = .017*Spzaud+.014*Spzab+.000*Spzam-.008*Spzuak-.013*Spzul $ FRML _GJ_ Spzl_xe = .000*Spzaud+.001*Spzab+.000*Spzam-.000*Spzuak-.000*Spzul $ FRML _GJ_ Spzl_xng = .000*Spzaud+.001*Spzab+.000*Spzam-.000*Spzuak-.000*Spzul $ FRML _GJ_ Spzl_xne = .006*Spzaud+.008*Spzab+.000*Spzam-.002*Spzuak-.004*Spzul $ FRML _GJ_ Spzl_xnf = .033*Spzaud+.035*Spzab+.000*Spzam-.012*Spzuak-.022*Spzul $ FRML _GJ_ Spzl_xnz = .150*Spzaud+.165*Spzab+.000*Spzam-.059*Spzuak-.102*Spzul $ FRML _GJ_ Spzl_xb = .053*Spzaud+.061*Spzab+.000*Spzam-.024*Spzuak-.041*Spzul $ FRML _G Spzl_xqz = .258*Spzaud+.354*Spzab+.143*Spzam-.164*Spzuak-.285*Spzul -Jspzl_xa-Jspzl_xe-Jspzl_xng-Jspzl_xne-Jspzl_xnf -Jspzl_xnz-Jspzl_xb -Jspzl_xqs-Jspzl_xqf-Jspzl_xh-Jspzl_xo $ FRML _GJ_ Spzl_xqs = .006*Spzaud+.009*Spzab+.000*Spzam-.002*Spzuak-.004*Spzul $ FRML _GJ_ Spzl_xqf = .040*Spzaud+.047*Spzab+.823*Spzam-.013*Spzuak-.022*Spzul $ FRML _GJ_ Spzl_xh = .004*Spzaud+.006*Spzab+.034*Spzam-.003*Spzuak-.005*Spzul $ FRML _GJ_ Spzl_xo = .433*Spzaud+.299*Spzab+.000*Spzam-.713*Spzuak-.502*Spzul $ FRML _GJ_ Spz_xa = Spzl_xa +(.094/(1-.565))*(Spzej-Spzejh)+.070*Spzv+.000*Sppco2+.020*Spzr+(.113/(1-.262))*(-Spzuq)+(-Spzuaa) $ FRML _GJ_ Spz_xe = Spzl_xe +(.000/(1-.565))*(Spzej-Spzejh)+.000*Spzv+.091*Sppco2+.006*Spzr+(.000/(1-.262))*(-Spzuq) $ FRML _GJ_ Spz_xng = Spzl_xng+(.000/(1-.565))*(Spzej-Spzejh)+.000*Spzv+.000*Sppco2+.015*Spzr+(.003/(1-.262))*(-Spzuq) $ FRML _GJ_ Spz_xne = Spzl_xne+(.006/(1-.565))*(Spzej-Spzejh)+.003*Spzv+.606*Sppco2+.018*Spzr+(.004/(1-.262))*(-Spzuq) $ FRML _GJ_ Spz_xnf = Spzl_xnf+(.008/(1-.565))*(Spzej-Spzejh)+.032*Spzv+.035*Sppco2+.058*Spzr+(.042/(1-.262))*(-Spzuq) $ FRML _GJ_ Spz_xnz = Spzl_xnz+(.050/(1-.565))*(Spzej-Spzejh)+.050*Spzv+.164*Sppco2+.195*Spzr+(.122/(1-.262))*(-Spzuq) $ FRML _GJ_ Spz_xb = Spzl_xb +(.006/(1-.565))*(Spzej-Spzejh)+.149*Spzv+.000*Sppco2+.022*Spzr+(.041/(1-.262))*(-Spzuq) $ FRML _GJ_ Spz_xqz = Spzl_xqz+(.209/(1-.565))*(Spzej-Spzejh)+.673*Spzv+.104*Sppco2+.630*Spzr+(.384/(1-.262))*(-Spzuq) -Jsiq_xa-Jsiq_xe-Jsiq_xng-Jsiq_xne-Jsiq_xnf-Jsiq_xnz-Jsiq_xb -Jsiq_xqs-Jsiq_xqf-Jsiq_xh-Jsiq_xo $ FRML _GJ_ Spz_xqs = Spzl_xqs+(.006/(1-.565))*(Spzej-Spzejh)+.002*Spzv+.023*Spzr+(.009/(1-.262))*(-Spzuq) $ FRML _GJ_ Spz_xqf = Spzl_xqf+(.016/(1-.565))*(Spzej-Spzejh)+.002*Spzv+.000*Sppco2+.006*Spzr+(.018/(1-.262))*(-Spzuq) $ FRML _GJ_ Spz_xh = Spzl_xh + Spzejh +.001*Spzv+.000*Sppco2+.007*Spzr+(-Spzuh) $ FRML _GJ_ Spz_xo = Spzl_xo +(.040/(1-.565))*(Spzej-Spzejh)+.018*Spzv+.000*Sppco2+.000*Spzr+(.002/(1-.262))*(-Spzuq) $ () ### priser.F09 ### () IMPORTPRISER FRML _I pee3r = (boil/28.37000)*(ewus/8.09029)*kpee3r $ FRML _SJRDF Dlog(pm3r) = 0.79812*Dlog(pee3r)+(1-0.79812)*(1-0.43561)*Dlog(pee3r(-1)) -0.43561*(Log(pm3r(-1))-Log(pee3r(-1)))-0.022252 $ FRML _SJRDF Dlog(pm3k) = 0.35404*Dlog(pee3r)-0.87310*(Log(pm3k(-1))-0.63923*Log(pee3r(-1)))+0.247535 $ FRML _SJRDF Dlog(pm3q) = 0.68961*Dlog(pee3r)+(0.88159-0.68961)*(1-0.47655)*Dlog(pee3r(-1)) -0.47655*(Log(pm3q(-1))-0.88159*Log(pee3r(-1)))+0.017361 $ () PRISER PÅ ERHVERVENES PRODUKTIONSVÆRDIER (SEKTORPRISER) () LANDBRUG Mv. FRML _I bywa = Ywa/(Yra+Ywa) $ FRML _DJRD pwaw = ( uima*fKnmaw+uiba*fKnbaw+la*Hqaw+pvea*fVeaw +pvma*fVmaw+Spz_xa-.094*Spzej-Spzl_xa)/fXa $ FRML _SJRD_Z Dlog(pxa) = 0.89219*Dlog(pne01)+0.10781*Dlog(pne01(-1)) $ () BRUNKUL, RÅOLIE OG NATURGAS FRML _I bywe = Ywe/(Yre+Ywe) $ FRML _GJRD pxe = pxe(-1)*((pm3r+tm3r)/(pm3r(-1)+tm3r(-1))) $ () OLIERAFFINADERIER FRML _I bywng = Ywng/(Yrng+Ywng) $ FRML _GJRD_Z pxng = pxng(-1)*((pm3r+tm3r)/(pm3r(-1)+tm3r(-1))) $ () BOLIGBENYTTELSE FRML _I bywh = Ywh/(Yrh+Ywh) $ FRML _GJRD_Z pxh = pxh(-1)*(fCh(-1)/fCh)*Xh_ch /Xh_ch(-1) $ () NÆRINGSMIDDELINDUSTRI FRML _I bywnf = Ywnf/(Yrnf+Ywnf) $ FRML _D pwnfw = ( uimnf*fKnmnfw+uibnf*fKnbnfw+lnf*Hqnfw+pvenf*fVenfw +pvmnf*fVmnfw+Spz_xnf-.008*Spzej-Spzl_xnf)/fXnf $ FRML _D pwnfvv = Vnf/fXnf $ FRML _D pwnfvl = (lnf*Hqnfw)/fXnf $ FRML _DJRD Log(pxnfw) = Log(pwnfw) $ FRML _SJRD_Z Dlog(pxnf) = 0.83994*Dlog(pne01)+0.16006*Dlog(pne01(-1)) $ () () BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED () FRML _I bywb = (Ywb/(Yrb+Ywb))*(1-Dbyw)+Dbyw*Zbywb $ FRML _D pwbw = (uimb*fKnmbw+uibb*fKnbbw+lb*Hqbw +pveb*fVebw+pvmb*fVmbw+Spz_xb-0.0060000*Spzej-Spzl_xb)/fXb $ FRML _D pwbvv = (pveb*fVebw+pvmb*fVmbw)/fXb $ FRML _D pwbvl = (lb*Hqbw)/fXb $ () kpxbw -0.0041013/0.20000 FRML _DJRD Log(pxbw) = Log(pwbw) + kpxbw $ FRML _S____Z pxb = (1-Dbyw)*(((Exp(Log(pxb(-1)) +0.81730*Dlog(pwbvl)*pwbvl(-1)/pxb(-1) +0.95475*Dlog(pwbvv)*pwbvv(-1)/pxb(-1) +0.18270*Dlog(pwbvl(-1))*pwbvl(-1)/pxb(-1) +0.045249*Dlog(pwbvv(-1))*pwbvv(-1)/pxb(-1) -0.20000*Log(pxb(-1)/pxbw(-1))+gpxb))*(1.0+JRpxb)) *(1.0-Dpxb)+Dpxb*Zpxb) +Dbyw*(((Ywb/bywb)+ Spz_xb + Vb)/fXb) $ () () FREMSTILLING () FRML _I bywnz = (Ywnz/(Yrnz+Ywnz))*(1-Dbyw)+Dbyw*Zbywnz $ FRML _D pwnzw = (uimnz*fKnmnzw+uibnz*fKnbnzw+lnz*hqnzw +pvenz*fVenzw+pvmnz*fVmnzw+Spz_xnz-0.050000*Spzej-Spzl_xnz)/fXnz $ FRML _D pwnzvv = (pvenz*fVenzw+pvmnz*fVmnzw)/fXnz $ FRML _D pwnzvl = (lnz*hqnzw)/fXnz $ () kpxnzw 0.0026517/0.20000 FRML _DJRD Log(pxnzw) = Log(pwnzw) + kpxnzw $ FRML _S____Z pxnz = (1-Dbyw)*(((Exp(Log(pxnz(-1)) +0.73267*Dlog(pwnzvl)*pwnzvl(-1)/pxnz(-1) +0.89554*Dlog(pwnzvv)*pwnzvv(-1)/pxnz(-1) +0.26733*Dlog(pwnzvl(-1))*pwnzvl(-1)/pxnz(-1) +0.10446*Dlog(pwnzvv(-1))*pwnzvv(-1)/pxnz(-1) -0.20000*Log(pxnz(-1)/pxnzw(-1))+gpxnz))*(1.0+JRpxnz)) *(1.0-Dpxnz)+Dpxnz*Zpxnz) +Dbyw*(((Ywnz/bywnz)+ Spz_xnz + Vnz)/fXnz) $ () () FINANSIEL VIRKSOMHED () FRML _I bywqf = (Ywqf/(Yrqf+Ywqf))*(1-Dbyw)+Dbyw*Zbywqf $ FRML _D pwqfw = (uimqf*fKnmqfw+uibqf*fKnbqfw+lqf*Hqqfw +pveqf*fVeqfw+pvmqf*fVmqfw+Spz_xqf-0.016000*Spzej-Spzl_xqf)/fXqf $ FRML _D pwqfvv = (pveqf*fVeqfw+pvmqf*fVmqfw)/fXqf $ FRML _D pwqfvl = (lqf*Hqqfw)/fXqf $ () kpxqfw 0.046132/0.20000 FRML _DJRD Log(pxqfw) = Log(pwqfw) + kpxqfw $ FRML _S____Z pxqf = (1-Dbyw)*(((Exp(Log(pxqf(-1)) +1.00000*Dlog(pwqfvl)*pwqfvl(-1)/pxqf(-1) +1.00000*Dlog(pwqfvv)*pwqfvv(-1)/pxqf(-1) +0.00000*Dlog(pwqfvl(-1))*pwqfvl(-1)/pxqf(-1) +0.00000*Dlog(pwqfvv(-1))*pwqfvv(-1)/pxqf(-1) -0.20000*Log(pxqf(-1)/pxqfw(-1))+gpxqf))*(1.0+JRpxqf)) *(1.0-Dpxqf)+Dpxqf*Zpxqf) +Dbyw*(((Ywqf/bywqf)+ Spz_xqf + Vqf)/fXqf) $ () () TJENESTEYDENDE ERHVERV () FRML _I bywqz = (Ywqz/(Yrqz+Ywqz))*(1-Dbyw)+Dbyw*Zbywqz $ FRML _D pwqzw = (uimqz*fKnmqzw+uibqz*fKnbqzw+lqz*hqqzw +pveqz*fVeqzw+pvmqz*fVmqzw+Spz_xqz-0.20900*Spzej-Spzl_xqz)/fXqz $ FRML _D pwqzvv = (pveqz*fVeqzw+pvmqz*fVmqzw)/fXqz $ FRML _D pwqzvl = (lqz*hqqzw)/fXqz $ () kpxqzw 0.0050878/0.20000 FRML _DJRD Log(pxqzw) = Log(pwqzw) + kpxqzw $ FRML _S____Z pxqz = (1-Dbyw)*(((Exp(Log(pxqz(-1)) +0.64666*Dlog(pwqzvl)*pwqzvl(-1)/pxqz(-1) +0.88594*Dlog(pwqzvv)*pwqzvv(-1)/pxqz(-1) +0.35334*Dlog(pwqzvl(-1))*pwqzvl(-1)/pxqz(-1) +0.11406*Dlog(pwqzvv(-1))*pwqzvv(-1)/pxqz(-1) -0.20000*Log(pxqz(-1)/pxqzw(-1))+gpxqz))*(1.0+JRpxqz)) *(1.0-Dpxqz)+Dpxqz*Zpxqz) +Dbyw*(((Ywqz/bywqz)+ Spz_xqz + Vqz)/fXqz) $ () () El,GAS OG VARME () FRML _I bywne = (Ywne/(Yrne+Ywne))*(1-Dbyw)+Dbyw*Zbywne $ FRML _D pwnew = (uimne*fKnmnew+uibne*fKnbnew+lne*Hqnew +pvene*fVenew+pvmne*fVmnew+Spz_xne-0.0060000*Spzej-Spzl_xne)/fXne $ FRML _D pwnevv = (pvene*fVenew+pvmne*fVmnew)/fXne $ FRML _D pwnevl = (lne*Hqnew)/fXne $ () kpxnew 0.028477/0.20000 FRML _DJRD Log(pxnew) = Log(pwnew) + kpxnew $ FRML _S____Z pxne = (1-Dbyw)*(((Exp(Log(pxne(-1)) +1.00000*Dlog(pwnevl)*pwnevl(-1)/pxne(-1) +1.00000*Dlog(pwnevv)*pwnevv(-1)/pxne(-1) +0.00000*Dlog(pwnevl(-1))*pwnevl(-1)/pxne(-1) +0.00000*Dlog(pwnevv(-1))*pwnevv(-1)/pxne(-1) -0.20000*Log(pxne(-1)/pxnew(-1))+gpxne))*(1.0+JRpxne)) *(1.0-Dpxne)+Dpxne*Zpxne) +Dbyw*(((Ywne/bywne)+ Spz_xne + Vne)/fXne) $ FRML _I pxn = pxn(-1)*(pxne*fXne+pxng*fXng+pxnf*fXnf+pxnz*fXnz) /(pxne(-1)*fXne+pxng(-1)*fXng+pxnf(-1)*fXnf+pxnz(-1)*fXnz) $ FRML _I pxq = pxq(-1)*(pxqf*fXqf+pxqs*fXqs+pxqz*fXqz) /(pxqf(-1)*fXqf+pxqs(-1)*fXqs+pxqz(-1)*fXqz) $ () ### VAREINPU.F09 ### FRML _I fYfa = (fXa*pxa(-1)-fVea*pvea(-1)-fVma*pvma(-1))/pyfa(-1) $ FRML _I fYfe = (fXe*pxe(-1)-fVee*pvee(-1)-fVme*pvme(-1))/pyfe(-1) $ FRML _I fYfng = (fXng*pxng(-1)-fVeng*pveng(-1)-fVmng*pvmng(-1))/pyfng(-1) $ FRML _I fYfne = (fXne*pxne(-1)-fVene*pvene(-1)-fVmne*pvmne(-1))/pyfne(-1) $ FRML _I fYfnf = (fXnf*pxnf(-1)-fVenf*pvenf(-1)-fVmnf*pvmnf(-1))/pyfnf(-1) $ FRML _I fYfnz = (fXnz*pxnz(-1)-fVenz*pvenz(-1)-fVmnz*pvmnz(-1))/pyfnz(-1) $ FRML _I fYfb = (fXb*pxb(-1)-fVeb*pveb(-1)-fVmb*pvmb(-1))/pyfb(-1) $ FRML _I fYfqz = (fXqz*pxqz(-1)-fVeqz*pveqz(-1)-fVmqz*pvmqz(-1))/pyfqz(-1) $ FRML _I fYfqs = (fXqs*pxqs(-1)-fVeqs*pveqs(-1)-fVmqs*pvmqs(-1))/pyfqs(-1) $ FRML _I fYfqf = (fXqf*pxqf(-1)-fVeqf*pveqf(-1)-fVmqf*pvmqf(-1))/pyfqf(-1) $ FRML _I fYfh = (fXh*pxh(-1)-fVeh*pveh(-1)-fVmh*pvmh(-1))/pyfh(-1) $ FRML _I fYfn = (fYfng*pyfng(-1)+fYfne*pyfne(-1)+fYfnf*pyfnf(-1)+fYfnz*pyfnz(-1))/pyfn(-1) $ FRML _I fYfq = (fYfqz*pyfqz(-1)+fYfqs*pyfqs(-1)+fYfqf*pyfqf(-1))/pyfq(-1) $ FRML _I fYf = (fYfa*pyfa(-1)+fYfe*pyfe(-1)+fYfng*pyfng(-1)+fYfne*pyfne(-1)+fYfnf*pyfnf(-1) +fYfnz*pyfnz(-1)+fYfb*pyfb(-1)+fYfqz*pyfqz(-1)+fYfqs*pyfqs(-1)+fYfqf *pyfqf(-1)+fYfh*pyfh(-1)+fYfo*pyfo(-1))/pyf(-1) $ () ### YWYRYRP.F09 ### () () () BRUTTOVÆRDITILVÆKST I ÅRETS PRISER () () FRML _I Yfa = fXa *pxa -Va $ FRML _I Yfe = fXe *pxe -Ve $ FRML _I Yfng = fXng*pxng-Vng $ FRML _I Yfne = fXne*pxne-Vne $ FRML _I Yfnf = fXnf*pxnf-Vnf $ FRML _I Yfnz = fXnz*pxnz-Vnz $ FRML _I Yfb = fXb *pxb -Vb $ FRML _I Yfqz = fXqz*pxqz-Vqz $ FRML _I Yfqs = fXqs*pxqs-Vqs $ FRML _I Yfqf = fXqf*pxqf-Vqf $ FRML _I Yfh = fXh *pxh -Vh $ () () () PRISER PÅ BRUTTOVÆRDITILVÆKST () () FRML _I pyfa = Yfa /fYfa $ FRML _I pyfe = Yfe /fYfe $ FRML _I pyfng = Yfng/fYfng $ FRML _I pyfne = Yfne/fYfne $ FRML _I pyfnf = Yfnf/fYfnf $ FRML _I pyfnz = Yfnz/fYfnz $ FRML _I pyfb = Yfb /fYfb $ FRML _I pyfqz = Yfqz/fYfqz $ FRML _I pyfqs = Yfqs/fYfqs $ FRML _I pyfqf = Yfqf/fYfqf $ FRML _I pyfh = Yfh /fYfh $ FRML _I pyfo = Yfo /fYfo $ FRML _I pyfn = (Yfng+Yfne+Yfnf+Yfnz)/fYfn $ FRML _I pyfq = (Yfqz+Yfqs+Yfqf)/fYfq $ () () () BRUTTORESTINDKOMST () () FRML _I Yr = Yf-Spz-Yw $ FRML _I Yra = Yfa -Spz_xa -Ywa $ FRML _I Yre = Yfe -Spz_xe -Ywe $ FRML _I Yrng = Yfng-Spz_xng-Ywng $ FRML _I Yrne = Yfne-Spz_xne-Ywne $ FRML _I Yrnf = Yfnf-Spz_xnf-Ywnf $ FRML _I Yrnz = Yfnz-Spz_xnz-Ywnz $ FRML _I Yrb = Yfb -Spz_xb -Ywb $ FRML _I Yrqz = Yfqz-Spz_xqz-Ywqz $ FRML _I Yrqs = Yfqs-Spz_xqs-Ywqs $ FRML _I Yrqf = Yfqf-Spz_xqf-Ywqf $ FRML _I Yrh = Yfh -Spz_xh -Ywh $ FRML _I Yro = Yfo -Spz_xo -Ywo $ FRML _K Yr_h = kyrp*(bqsa *(Ywa +Yra )+bqse *(Ywe +Yre ) +bqsng*(Ywng+Yrng)+bqsnf*(Ywnf+Yrnf) +bqsnz*(Ywnz+Yrnz)+bqsb *(Ywb +Yrb ) +bqsqz*(Ywqz+Yrqz)+bqsqs*(Ywqs+Yrqs) +bqsqf*(Ywqf+Yrqf)+0.82 *(Ywh +Yrh )) $ FRML _D Yrs = Yr-Yrqf-Ivo1-Yr_h $ () Timeproduktiviteter () FRML _D kqyfa = fYfa/Hqa $ FRML _D kqyfe = fYfe/Hqe $ FRML _D kqyfng = fYfng/Hqng $ FRML _D kqyfne = fYfne/Hqne $ FRML _D kqyfnf = fYfnf/Hqnf $ FRML _D kqyfnz = fYfnz/hqnz $ FRML _D kqyfb = fYfb/Hqb $ FRML _D kqyfqs = fYfqs/Hqqs $ FRML _D kqyfqf = fYfqf/Hqqf $ FRML _D kqyfqz = fYfqz/hqqz $ FRML _D kqyfh = fYfh/Hqh $ FRML _D kqyfo = fYfo/Hqo $ FRML _D kqyfn = ((fYfng*pyfng(-1)+fYfne*pyfne(-1)+fYfnf*pyfnf(-1)+fYfnz*pyfnz(-1))/pyfn(-1))/ (Hqng +Hqne +Hqnf +hqnz) $ FRML _D kqyfq = ((fYfqs*pyfqs(-1)+fYfqf*pyfqf(-1)+fYfqz*pyfqz(-1))/pyfq(-1))/ (Hqqs +Hqqf +hqqz) $ FRML _D qfyf = fYf/Q $ FRML _D qfy = fY/Q $ () () () KORREKTIONSFAKTOR TIL PRISSAMMENBINDINGSRELATIONER () () FRML _D____Z kkp = Yf/(Yfa+Yfe+Yfng+Yfne+Yfnf+Yfnz+Yfb+Yfqz+Yfqs+Yfqf+Yfh+Yfo) $ () ### FINK.F09 ### () FINANSIELLE KONTI () () SEKTORFORDELT NETTOKAPITAL FRML _KJRD Kn = (Knma +Knba )+(Knme +Knbe )+(Knmne+Knbne)+(Knmng+Knbng) +(Knmnf+Knbnf)+(Knmnz+Knbnz)+(Knmb +Knbb ) +(Knmqz+Knbqz)+(Knmqs+Knbqs)+(Knmqf+Knbqf) +( Knbh )+(Knmo +Knbo )+Knt $ FRML _KJRD Knh = kknh*(bqsa *(Knma +Knba )+bqse *(Knme +Knbe )+bqsne*(Knmne+Knbne) +bqsng*(Knmng+Knbng)+bqsnz*(Knmnz+Knbnz)+bqsb *(Knmb +Knbb ) +bqsqz*(Knmqz+Knbqz)+bqsqs*(Knmqs+Knbqs)+bqsqf*(Knmqf+Knbqf) +0.82 *( Knbh ) ) $ () Husholdningssektoren FRML _KJRD Kno1 = kkno1*(Knmo+Knbo) $ () Offentlig sektor FRML _KJRD Kncf = kkncf*(Knmqf+Knbqf) $ () Finansel sektor FRML _I___ Kncr = Kn-Knh-Kncf-Kno1 $ () Ikke-finansiel sektor () HUSHOLDNINGER () Transaktioner FRML _GJ_D Tfcp_cf_h = (1-bwpe)*Tfcp_cf_x $ FRML _GJ_D Tflm_h_cf = 0.5*bwlm_h*Dif(phk*Knbh/pibh)+0.7*(bwlm_h*phk(-1)*Knbh(-1)/pibh(-1)-Wlm_h_cf(-1)) $ FRML _GJ_D Tfp_cf_h = (1-bwpe)*Tfp_cf_x $ () placeringsbehov FRML _D Tfnf_h = Tfn_h+Tflm_h_cf-Tfcp_cf_h-Tfp_cf_h $ () Placeringer FRML _GJ_D Tfnb_h = bwnb_h *Tfnf_h $ FRML _GJ_D Tfs_e_h = 0.5*Tfs_e_h(-1) $ FRML _GJ_D Tfs_d_h = bws_h*(Tfs_cf_z+Tfs_cr_z) $ FRML _GJ_D Tfnq_h = Tfnf_h - (Tfnb_h+Tfs_d_h+Tfs_e_h) $ () Omvurderinger FRML _GJ_D_Z Owcp_cf_h = (1-bwpe)*Owcp_cf_x $ FRML _GJ_D_Z Ownb_h = bowb*Wnb_h(-1) $ FRML _GJ_D_Z Owlm_h_cf = (pwbm/pwbm(-1)-1)*Wlm_h_cf(-1) $ FRML _GJ_D_Z Ows_d_h = bowsd*Ws_d_h(-1) $ FRML _GJ_D_Z Ows_e_h = bowse*Ws_e_h(-1) $ FRML _GJ_D_Z Owp_cf_h = (1-bwpe)*Owp_cf_x $ () Dynamiske "identitetet" FRML _D Wcp_cf_h = Wcp_cf_x - Wcp_cf_e $ FRML _D Dif(Wnb_h) = Tfnb_h+Ownb_h $ FRML _D Dif(Wlm_h_cf) = Tflm_h_cf+Owlm_h_cf $ FRML _D Dif(Ws_e_h) = Tfs_e_h+Ows_e_h $ FRML _D Dif(Ws_d_h) = Tfs_d_h+Ows_d_h $ FRML _D Dif(Wp_cf_h) = Tfp_cf_h+Owp_cf_h $ FRML _GJDD Dif(Wnq_h) = Tfnq_h $ () Finansiel nettoformue FRML _I Wn_h = Wcp_cf_h+Wnb_h-Wlm_h_cf+Ws_e_h+Ws_d_h+Wp_cf_h+Wnq_h $ () IKKE-FINANSIELLE SELSKABER () Transaktioner FRML _GJ_D Tflm_cr_cf = bwlm_cr*Dif(Kncr) $ FRML _GJ_D_Z Tfs_cr_z = bwsi_cr/(1-bwsi_cr)*btfs_cr*(Tfn_cr+Dif(Kncr)) $ FRML _GJ_D Tfnq_cr = bwq1_cr*Dif(Kncr) $ () Placeringsbehov FRML _D Tfnf_cr = Tfn_cr+Tflm_cr_cf+Tfs_cr_z-Tfnq_cr $ () Placeringer FRML _GJ_D Tfnb_cr = bwnb_cr *Tfnf_cr $ FRML _GJ_D Tfs_d_cr = bws_cr*Tfnf_cr $ FRML _GJ_D Tfs_e_cr = Tfnf_cr-(Tfnb_cr+Tfs_d_cr) $ () Omvurderinger FRML _GJ_D_Z Ownb_cr = bowb*Wnb_cr(-1) $ FRML _GJ_D_Z Owlm_cr_cf = (pwbm/pwbm(-1)-1)*Wlm_cr_cf(-1) $ FRML _GJ_D_Z Ows_d_cr = bowsd*Ws_d_cr(-1) $ FRML _GJ_D_Z Ows_e_cr = bowse*Ws_e_cr(-1) $ FRML _GJ_D_Z Ows_cr_z = (pws_cr/pws_cr(-1)-1)*(Ws_cr_z(-1)-Ws_x_os(-1)-Ws_d_ok(-1)) $ () Dynamiske "identiteter" FRML _D Dif(Wnb_cr) = Tfnb_cr+Ownb_cr $ FRML _D Dif(Wlm_cr_cf) = Tflm_cr_cf+Owlm_cr_cf $ FRML _D Dif(Ws_d_cr) = Tfs_d_cr+Ows_d_cr $ FRML _D Dif(Ws_e_cr) = Tfs_e_cr+Ows_e_cr $ FRML _D Dif(Ws_cr_z) = Tfs_cr_z+Ows_cr_z $ FRML _GJDD Dif(Wnq_cr) = Tfnq_cr $ () Finansiel nettoformue FRML _I Wn_cr = Wnb_cr-Wlm_cr_cf+Ws_e_cr+Ws_d_cr-Ws_cr_z+Wnq_cr $ () Indre Værdi og aktiekurs FRML _D Wsi_cr_z = Kncr+Wnb_cr-Wlm_cr_cf+Ws_e_cr+Ws_d_cr+Wnq_cr $ FRML _GJRD_Z pws_cr = ((bwsi_cr*Dif(Wsi_cr_z) - Tfs_cr_z)/(Ws_cr_z(-1)-Ws_x_os(-1)-Ws_d_ok(-1))+1)*pws_cr(-1) + 0.5*(bwsi_cr-Ws_cr_z(-1)/Wsi_cr_z(-1))*pws_cr(-1) $ () FINANSIELLE SELSKABER () Transaktioner FRML _GJ_D Tfg_e_cf = 0.5*Tfg_e_cf(-1) $ FRML _GJ_D Tfcp_cf_x = ktfp*(tp_b-Typ_b+Tip_b-Sywp_b+Tpcr_sp-Typcr_sp+Tipcr_sp-Sywpcr_sp -Typcr_ld+Tipcr_ld-Sywpcr_ld-Typcr_dmp+Tipcr_dmp-Sywpcr_dmp) $ FRML _GJ_D Tfbcp_z_cf = (1-bwps)*Tfcp_cf_x $ FRML _GJ_D Tfscp_e_cf = bwse_cf*bwps*Tfcp_cf_x $ FRML _GJ_D Tfscp_d_cf = (1-bwse_cf)*bwps*Tfcp_cf_x $ FRML _GJ_D Tfp_cf_x = ktfp*(tp_f-Typ_f+Tip_f-Sywp_f+Tpcr_atp-Typcr_atp+Tipcr_atp-Sywpcr_atp) $ FRML _GJ_D Tfbp_z_cf = (1-bwps)*Tfp_cf_x $ FRML _GJ_D Tfsp_e_cf = bwse_cf*bwps*Tfp_cf_x $ FRML _GJ_D Tfsp_d_cf = (1-bwse_cf)*bwps*Tfp_cf_x $ FRML _GJ_D_Z Tfs_cf_z = bwsi_cf/(1-bwsi_cf)*btfs_cf*(Tfn_cf+Dif(Kncf)) $ FRML _D Tflm_x_cf = Tflm_h_cf+Tflm_cr_cf+Tflm_ok_cf+Tflm_e_cf $ () Placeringsbehov FRML _D Tfnf_cf = Tfn_cf-Tfg_e_cf+Tfs_cf_z-Tfnq_cf $ () Placeringer FRML _GJ_D Tfnbr_cf = bwnbr_cf*Tfnf_cf $ FRML _GJ_D Tfsr_d_cf = (1-bwnbr_cf)*(1-bwse_cf)*Tfnf_cf $ FRML _GJ_D Tfsr_e_cf = (1-bwnbr_cf)*bwse_cf*Tfnf_cf $ FRML _GJ_D Tfsr_z_cf = Tfsr_d_cf+Tfsr_e_cf $ () Omvurderinger FRML _GJ_D_Z Owbcp_z_cf = bowb*Wbcp_z_cf(-1) $ FRML _GJ_D_Z Owscp_d_cf = bowsd*Wpsdk_b(-1) $ FRML _GJ_D_Z Owscp_e_cf = bowse*Wscp_e_cf(-1) $ FRML _D____Z Owcp_cf_x = Owbcp_z_cf+Owscp_d_cf+Owscp_e_cf $ FRML _GJ_D_Z Owbp_z_cf = bowb*Wbp_z_cf(-1) $ FRML _GJ_D_Z Owsp_d_cf = bowsd*Wsp_d_cf(-1) $ FRML _GJ_D_Z Owsp_e_cf = bowse*Wsp_e_cf(-1) $ FRML _D____Z Owp_cf_x = Owbp_z_cf+Owsp_d_cf+Owsp_e_cf $ FRML _GJ_D_Z Ownbr_cf = bowb*Wnbr_cf(-1) $ FRML _GJ_D_Z Owsr_d_cf = bowsd*Wsr_d_cf(-1) $ FRML _GJ_D_Z Owsr_e_cf = bowse*Wsr_e_cf(-1) $ FRML _GJ_D_Z Owlm_x_cf = (pwbm/pwbm(-1)-1)*Wlm_x_cf(-1) $ FRML _GJ_D_Z Owbm_cf_x = Owlm_x_cf $ FRML _GJ_D_Z Ows_cf_z = (pws_cf/pws_cf(-1)-1)*Ws_cf_z(-1) $ () Nettobeholdninger FRML _GJDD Dif(Wg_e_cf) = Tfg_e_cf $ FRML _D Dif(Wbcp_z_cf) = Tfbcp_z_cf+Owbcp_z_cf-Oab_oo_cf $ FRML _D Dif(Wpsdk_b) = Tfscp_d_cf+Owscp_d_cf-(1-bwse_cf)*Oas_oo_cf $ FRML _D Dif(Wscp_e_cf) = Tfscp_e_cf+Owscp_e_cf-bwse_cf*Oas_oo_cf $ FRML _D Wcp_cf_x = Wbcp_z_cf+Wpsdk_b+Wscp_e_cf $ FRML _GJDD Dif(Wnbr_cf) = Tfnbr_cf+Ownbr_cf $ FRML _GJ_D Wbm_cf_x = Wlm_x_cf $ FRML _D Wnb_cf = Wbcp_z_cf+Wbp_z_cf+Wnbr_cf-Wbm_cf_x $ FRML _GJDD Dif(Wlm_x_cf) = Tflm_x_cf+Owlm_x_cf $ FRML _D Dif(Wsr_d_cf) = Tfsr_d_cf+Owsr_d_cf $ FRML _D Dif(Wsr_e_cf) = Tfsr_e_cf+Owsr_e_cf $ FRML _D Dif(Wbp_z_cf) = Tfbp_z_cf+Owbp_z_cf $ FRML _D Dif(Wsp_d_cf) = Tfsp_d_cf+Owsp_d_cf $ FRML _D Dif(Wsp_e_cf) = Tfsp_e_cf+Owsp_e_cf $ FRML _D Ws_z_cf = Wscp_e_cf+Wpsdk_b+Wsp_e_cf+Wsp_d_cf+Wsr_d_cf+Wsr_e_cf $ FRML _GJDD Dif(Ws_cf_z) = Tfs_cf_z+Ows_cf_z $ FRML _D Wp_cf_x = Wbp_z_cf+Wsp_e_cf+Wsp_d_cf $ FRML _GJDD Dif(Wnq_cf) = Tfnq_cf $ () Finansiel nettoformue mm FRML _I Wn_cf = Wg_e_cf+Wnbr_cf+Wsr_e_cf+Wsr_d_cf-Ws_cf_z+Wnq_cf $ () Indre Værdi og aktiekurs FRML _D Wsi_cf_z = Kncf+Wg_e_cf+Wnbr_cf+Wsr_e_cf+Wsr_d_cf+Wnq_cf $ FRML _GJRD_Z pws_cf = ((bwsi_cf*Dif(Wsi_cf_z) - Tfs_cf_z)/Ws_cf_z(-1)+1)*pws_cf(-1) + 0.5*(bwsi_cf-Ws_cf_z(-1)/Wsi_cf_z(-1))*pws_cf(-1) $ () STATEN FRML _GJDD Dif(Ws_x_os) = Tfs_x_os $ FRML _GJDD Dif(Wnq_os) = Tfnq_os $ () Statens nettoplaceringsbehov (=negativt finansieringsbehov) FRML _D Tfnf_os = Tfn_os-Tfs_x_os-Tfnq_os $ () Statens finansiering () Den sociale pensionsfond Mv. FRML _GJ_D_Z Owb_z_os = bowb*Wb_z_os(-1) $ FRML _D Dif(Wb_z_os) = Tfb_z_os+Owb_z_os $ FRML _GJ_D nWb_z_os = nWb_z_os(-1)+Tfb_z_os*knwb_z_os $ () Statens udenlandske gæld (SLOG definition - nominel, men valutakurskorrigeret) FRML _GJ_D Tfbe_os_z = ktfbe_os_z*Tfnf_os $ () Nettolåneoptagelse, udland FRML _GJ_ Tfbge_os_z = Tfbe_os_z+Wbe_os_z(-1)*brwbe_os_z $ () Bruttolåneoptagelse, udland FRML _GJ_D Wbe_os_z = Wbe_os_z(-1)*(1+Dlog(ewdm)) + Tfbge_os_z/ktfbge_os_z - Wbe_os_z(-1)*brwbe_os_z $ () Statens "indenlandske" obligationsgæld () Bruttoudstedelse, Slog definition FRML _GJ_D Tfbgd_os_z = (-Tfnf_os+Tfb_z_os-Tfbe_os_z)*ktfbgslog + brwbd_os_z*nWbd_os_z(-1) $ () Nominel gæld (SLOG definition) FRML _I nWbd_os_z = nWbd_os_z(-1)*(1-brwbd_os_z) + Tfbgd_os_z/ktfbgd_os_z $ () Tilgang til gælden opgjort til kursværdi FRML _GJ_D Tfbd_os_z = (ktfbgd_os_z+(1-ktfbgd_os_z)*(1-brwbd_os_z))*(Tfbgd_os_z/ktfbgd_os_z-brwbd_os_z*nWbd_os_z(-1)) $ () kurs,gæld og omvurderinger FRML _GJ_D_Z Owbd_os_z = (ktfbgd_os_z+(1-ktfbgd_os_z)*(1-brwbd_os_z)-pwbs(-1))*brwbd_os_z*nWbd_os_z(-1) -Wbd_os_z(-1)*kvs*vs*Dlog(1+iwbosu) $ FRML _GJ_D Wbd_os_z = Wbd_os_z(-1)+Tfbd_os_z+Owbd_os_z $ FRML _D____Z pwbs = Wbd_os_z/nWbd_os_z $ () netto- og sloggæld FRML _I Wnb_os = Wb_z_os-Wbe_os_z-Wbd_os_z $ FRML _G nWbd_os_zslog = kwbd_osslog*nWbd_os_z $ () Statens Nationalbankindestående (Residual, men hvis bwbf_os=1 er den konstant) FRML _I Wn_os = Wnb_os+Ws_x_os+Wnq_os $ () SLOG definitioner FRML _GJ_D Dif(Wnc_osslog) = Dif(Wnq_os) $ FRML _D Wn_osslog = nWb_z_os+Wnc_osslog-nWbd_os_z-Wbe_os_z $ () KOMMUNER () Finansiel nettoformue FRML _I Wn_ok = Wnb_ok-Wlm_ok_cf+Ws_e_ok+Ws_d_ok+Wnq_ok $ () transaktioner FRML _GJ_D Tflm_ok_cf = bwlm_ok*(Iny_ok-Ivok) $ () Placeringsbehov FRML _D Tfnf_ok = Tfn_ok+Tflm_ok_cf-Tfnq_ok $ () Placeringer FRML _GJ_D Tfnb_ok = bwnb_ok*Tfnf_ok $ FRML _GJ_D Tfs_d_ok = (1-bwnb_ok)*(1-bwse_ok)*Tfnf_ok $ FRML _GJ_D Tfs_e_ok = (1-bwnb_ok)*bwse_ok*Tfnf_ok $ () Omvurderinger FRML _GJ_D_Z Ownb_ok = bowb*Wnb_ok(-1) $ FRML _GJ_D_Z Owlm_ok_cf = (pwbm/pwbm(-1)-1)*Wlm_ok_cf(-1) $ FRML _GJ_D_Z Ows_e_ok = bowse*Ws_e_ok(-1) $ () nettobeholdninger FRML _D Dif(Wnb_ok) = Tfnb_ok+Ownb_ok $ FRML _D Dif(Wlm_ok_cf) = Tflm_ok_cf + Owlm_ok_cf $ FRML _D Dif(Ws_e_ok) = Tfs_e_ok+Ows_e_ok $ FRML _GJDD Dif(Ws_d_ok) = Tfs_d_ok $ FRML _GJDD Dif(Wnq_ok) = Tfnq_ok $ () SOCIALE KASSER OG FONDE () transaktioner () Placeringsbehov FRML _D Tfnf_oo = Tfn_oo-Tfnq_oo $ () Placeringer FRML _GJ_D Tfnb_oo = bwnb_oo*Tfnf_oo $ FRML _GJ_D Tfs_x_oo = (1-bwnb_oo)*Tfnf_oo $ () Omvurderinger FRML _GJ_D_Z Ownb_oo = bowb*Wnb_oo(-1) $ FRML _GJ_D_Z Ows_x_oo = bowsd*Ws_x_oo(-1) $ () Nettobeholdninger FRML _GJDD Dif(Wnb_oo) = Tfnb_oo+Ownb_oo+Oab_oo_cf $ FRML _GJDD Dif(Ws_x_oo) = Tfs_x_oo+Ows_x_oo+Oas_oo_cf $ FRML _GJDD Dif(Wnq_oo) = Tfnq_oo $ () Finansiel nettoformue FRML _I Wn_oo = Wnb_oo+Ws_x_oo+Wnq_oo $ () Offentlig sektors nettoformue FRML _I Wn_o = Wn_os+Wn_ok+Wn_oo $ () UDLAND () Omvurderinger FRML _GJ_D_Z Ows_e_z = (pws_lse/pws_lse(-1)-1)*Ws_e_z(-1) $ FRML _D____Z Owcp_cf_e = Owcp_cf_x-Owcp_cf_h $ FRML _D____Z Ownb_e = Owbm_cf_x + Owbd_os_z + Dif(Wbe_os_z) - Tfbe_os_z - (Ownb_h + Ownb_cr + Ownbr_cf + Owbcp_z_cf +Owbp_z_cf + Owb_z_os + Ownb_ok + Ownb_oo + Oab_oo_cf ) $ FRML _D____Z Owlm_e_cf = (pwbm/pwbm(-1)-1)*Wlm_e_cf(-1) $ FRML _D____Z Ows_z_e = Ows_cr_z + Ows_cf_z - ( Ows_d_h + Ows_d_cr + Owsr_d_cf + Owsp_d_cf + Owscp_d_cf + Ows_x_oo + Oas_oo_cf + (Dif(Ws_x_os) - Tfs_x_os) + (Dif(Ws_d_ok) - Tfs_d_ok)) $ FRML _D____Z Owp_cf_e = Owp_cf_x-Owp_cf_h $ FRML _D____Z Ownq_e = - ( (Dif(Wnq_h) - Tfnq_h) + (Dif(Wnq_cr) - Tfnq_cr) + (Dif(Wnq_cf) - Tfnq_cf) + (Dif(Wnq_os) - Tfnq_os) + (Dif(Wnq_ok) - Tfnq_ok) + (Dif(Wnq_oo) - Tfnq_oo) ) $ () Beholdninger FRML _D Dif(Wcp_cf_e) = Tfcp_cf_e+Owcp_cf_e $ FRML _D Wnb_e = -(Wnb_h+Wnb_cr+Wnbr_cf+Wbcp_z_cf+Wbp_z_cf-Wbm_cf_x +Wnb_os+Wnb_ok+Wnb_oo ) $ FRML _GJ_D Dif(Wlm_e_cf) = Tflm_e_cf + Owlm_e_cf $ FRML _D Ws_e_z = Ws_e_h+Ws_e_cr+Wsp_e_cf+Wscp_e_cf+Wsr_e_cf+Ws_e_ok $ FRML _D Ws_z_e = Ws_cr_z+Ws_cf_z-(Ws_d_h+Ws_d_cr+Wsp_d_cf+Wpsdk_b +Wsr_d_cf+Ws_x_os+Ws_d_ok+Ws_x_oo) $ FRML _D Dif(Wp_cf_e) = Tfp_cf_e + Owp_cf_e $ FRML _D Wnq_e = -(Wnq_h+Wnq_cr+Wnq_cf+Wnq_os+Wnq_ok+Wnq_oo) $ () Transaktioner FRML _D Tfcp_cf_e = Tfcp_cf_x-Tfcp_cf_h $ FRML _D Tfnb_e = Dif(Wnb_e)-Ownb_e $ FRML _D Tfs_z_e = Dif(Ws_z_e)-Ows_z_e $ FRML _D Tfs_e_z = Dif(Ws_e_z)-Ows_e_z $ FRML _D Tfp_cf_e = Tfp_cf_x-Tfp_cf_h $ FRML _D Tfnq_e = Dif(Wnq_e)-Ownq_e $ FRML _I Wn_e = Wcp_cf_e+Wnb_e-Wlm_e_cf+Ws_z_e-Ws_e_z+Wp_cf_e+Wnq_e $ () Kursgevinstgrader FRML _D____Z bowbm = Owbm_cf_x/Wbm_cf_x(-1) $ FRML _D____Z bowbs = (Owbd_os_z+Dif(Wbe_os_z)-Tfbe_os_z)/(Wbe_os_z(-1)+Wbd_os_z(-1)) $ FRML _D____Z bowb = Wbm_cf_x(-1)/(Wbe_os_z(-1) + Wbd_os_z(-1) + Wbm_cf_x(-1))*bowbm +(Wbe_os_z(-1)+Wbd_os_z(-1))/(Wbe_os_z(-1)+Wbd_os_z(-1)+Wbm_cf_x(-1))*bowbs $ FRML _D____Z bowse = Ows_e_z/(Ws_e_h(-1)+Ws_e_cr(-1)+Wsp_e_cf(-1)+Wscp_e_cf(-1) +Wsr_e_cf(-1)+ Ws_e_ok(-1)) $ FRML _D____Z bowsd = (Ows_cr_z+Ows_cf_z)/(Ws_d_h(-1)+Ws_d_cr(-1)+Wsp_d_cf(-1)+Wpsdk_b(-1) +Wsr_d_cf(-1)+Ws_x_oo(-1)+Ws_z_e(-1)) $ FRML _D____Z bowp_b = (Owbcp_z_cf+Owscp_d_cf+Owscp_e_cf)/Wcp_cf_x(-1) $ () Kurser og kvoter FRML _GJRD_Z Dlog(pwbm) = Dlog(pwbs) $ FRML _D____Z bwsd_e = Ws_z_e/(Ws_cf_z+Ws_cr_z) $ FRML _GJ_D_Z bwse_h = 1/(kbwse_h**bwsd_e) $ FRML _GJ_D_Z bwse_cf = 1/(kbwse_cf**bwsd_e) $ FRML _GJ_D_Z bwse_cr = 1/(kbwse_cr**bwsd_e) $ FRML _GJ_D_Z bwse_ok = 1/(kbwse_ok**bwsd_e) $ FRML _GJ_D_Z bwps = (Wsp_d_cf+Wsp_e_cf)/Wp_cf_x $ FRML _I____Z pws_kax = Ws_cf_z/(Ws_cf_z+Ws_cr_z)*pws_cf +Ws_cr_z/(Ws_cf_z+Ws_cr_z)*pws_cr $ () ### PENSION.F09 ### () () PENSIONSMODEL () FRML _KJRD iwp_bf = kiwp_bf*iuwp $ FRML _K Tip_bf = ktip_bf*iwp_bf*Wp_bf(-1) $ FRML _G Tip_f = iwp_bf*Wp_f(-1) $ FRML _D Tip_b = Tip_bf-Tip_f $ FRML _DJ_D bsywp = 1-229064/(Wp_bf+Wpcr_atp) $ FRML _DJRD iwpd_bf = iwp_bf*(1-tsywp*bsywp) $ () portefølje I lp-sektor ekskl. ATP () FRML _D Tfn_f = tp_f-Typ_f+Tip_f-Sywp_f $ FRML _GJDD Owpse_f = (pws_lse/pws_lse(-1)-1)*Wpse_f(-1) $ FRML _GJDD Owpsdk_f = (pws_kax/pws_kax(-1)-1)*Wpsdk_f(-1) $ FRML _GJDD Owpb_f = (pwbm/pwbm(-1)-1)*Wpb_f(-1) $ FRML _G Wpse_f = (Wpse_f(-1) +Tfn_f*bwps*bwse_cf + Owpse_f + JDwpse_f )*(1-Dlp) + Dlp*Zwpse_f $ FRML _G Wpsdk_f = (Wpsdk_f(-1)+Tfn_f*bwps*(1-bwse_cf)+ Owpsdk_f + JDwpsdk_f )*(1-Dlp) + Dlp*Zwpsdk_f $ FRML _G Wpb_f = (Wpb_f(-1) +Tfn_f*(1-bwps) + Owpb_f - JDwpse_f-JDwpsdk_f)*(1-Dlp) + Dlp*Zwpb_f $ FRML _D Wp_f = Wpse_f + Wpsdk_f + Wpb_f $ FRML _D____Z pwp_f = pwp_f(-1)*(Owpse_f+Owpsdk_f+Owpb_f+Wp_f(-1))/Wp_f(-1) $ () Arbejdsgiveradministrerede løbende ordninger FRML _KJ_D Tpcr_bf = ktpcr_bf*(1+JRtpcr_bf)*Ysya*(1-tsya) $ FRML _GJRD btypcr_bf = btypcre_bf + 1.44*(iwp_bf-iwpe_bf)*(1-tsywp) $ FRML _KJ_D Typcr_bf = btypcr_bf*(Wpcr_bf(-1)-0.5*Owpcr_bf(-1))*(iwpd_bf/(1-(1+iwpd_bf)**(-nhl))) $ FRML _GJ_D Tipcr_bf = iwp_bf*Wpcr_bf(-1)*(1+JRtipcr_bf) $ FRML _GJ_D Sywpcr_bf = Sywp_f*Wpcr_bf(-1)/Wp_f(-1) $ FRML _GJ_D Owpcr_bf = Wpcr_bf(-1)*(pwp_f/pwp_f(-1)-1) $ FRML _DJ_D Wpcr_bf = Wpcr_bf(-1)+Tpcr_bf-Typcr_bf+Tipcr_bf-Sywpcr_bf+Owpcr_bf $ () Arbejdsgiveradministrerede engangsydelser FRML _KJ_D Tpco_bf = ktpco_bf*(1+JRtpco_bf)*Ysya*(1-tsya) $ FRML _GJRD btypco_bf = btypcoe_bf + 0.31*(iwp_bf-iwpe_bf)*(1-tsywp) $ FRML _KJ_D Typco_bf = btypco_bf*(Wpco_bf(-1)-0.5*Owpco_bf(-1)) $ FRML _GJ_D Tipco_bf = iwp_bf*Wpco_bf(-1)*(1+JRtipco_bf) $ FRML _GJ_D Sywpco_bf = Sywp_f*Wpco_bf(-1)/Wp_f(-1) $ FRML _GJ_D Owpco_bf = Wpco_bf(-1)*(pwp_f/pwp_f(-1)-1) $ FRML _DJ_D Wpco_bf = Wpco_bf(-1)+Tpco_bf-Typco_bf+Tipco_bf-Sywpco_bf+Owpco_bf $ () Privattegnede løbende ordninger FRML _KJ_D Tpir_bf = btpir_bf*(1+JRtpir_bf)*Yd_h $ FRML _GJRD btypir_bf = btypire_bf + 1.44*(iwp_bf-iwpe_bf)*(1-tsywp) $ FRML _KJ_D Typir_bf = btypir_bf*(Wpir_bf(-1)-0.5*Owpir_bf(-1))*(iwpd_bf/(1-(1+iwpd_bf)**(-nhl))) $ FRML _GJ_D Tipir_bf = iwp_bf*Wpir_bf(-1)*(1+JRtipir_bf) $ FRML _GJ_D Sywpir_bf = Sywp_f*Wpir_bf(-1)/Wp_f(-1) $ FRML _GJ_D Owpir_bf = Wpir_bf(-1)*(pwp_f/pwp_f(-1)-1) $ FRML _DJ_D Wpir_bf = Wpir_bf(-1)+Tpir_bf-Typir_bf+Tipir_bf-Sywpir_bf+Owpir_bf $ () Privattegnede ordninger med engangsudbetalinger FRML _KJ_D Tpio_bf = btpio_bf*(1+JRtpio_bf)*Yd_h $ FRML _GJRD btypio_bf = btypioe_bf + 0.31*(iwp_bf-iwpe_bf)*(1-tsywp) $ FRML _KJ_D Typio_bf = btypio_bf*(Wpio_bf(-1)-0.5*Owpio_bf(-1)) $ FRML _GJ_D Tipio_bf = iwp_bf*Wpio_bf(-1)*(1+JRtipio_bf) $ FRML _GJ_D Sywpio_bf = Sywp_f*Wpio_bf(-1)/Wp_f(-1) $ FRML _GJ_D Owpio_bf = Wpio_bf(-1)*(pwp_f/pwp_f(-1)-1) $ FRML _DJ_D Wpio_bf = Wpio_bf(-1)+Tpio_bf-Typio_bf+Tipio_bf-Sywpio_bf+Owpio_bf $ () Ordinær atp FRML _KJ_D Tpcr_atp = ktp_atp*(1-tsya)*(Qw*(1-bq/2)+kktp_atp_ul*Ul)*.001 $ FRML _GJRD btypcr_atp = btypcre_atp + 1.44*(iwp_bf-iwpe_bf)*(1-tsywp) $ FRML _KJ_D Typcr_atp = btypcr_atp*(Wpcr_atp(-1)-0.5*Owpcr_atp(-1))*(1+JRtypcr_atp) $ FRML _GJ_D Tipcr_atp = Wpcr_atp(-1)*iwp_bf*(1+JRtipcr_atp) $ FRML _GJDD Owpse_atp = Wpse_atp(-1)*(pws_lse/pws_lse(-1)-1) $ FRML _GJDD Owpsdk_atp = Wpsdk_atp(-1)*(pws_kax/pws_kax(-1)-1) $ FRML _GJDD Owpb_atp = Wpb_atp(-1)*(pwbm/pwbm(-1)-1) $ FRML _D Owpcr_atp = Owpse_atp + Owpsdk_atp + Owpb_atp $ FRML _G___ Wpse_atp = (1-Datp)*(Wpse_atp(-1) +(Tpcr_atp-Typcr_atp+Tipcr_atp-Sywpcr_atp)*bwps*bwse_cf+Owpse_atp+JDwpse_atp) +Datp*Zwpse_atp $ FRML _G___ Wpsdk_atp = (1-Datp)*(Wpsdk_atp(-1)+(Tpcr_atp-Typcr_atp+Tipcr_atp-Sywpcr_atp)*bwps*(1-bwse_cf)+Owpsdk_atp+JDwpsdk_atp) +Datp*Zwpsdk_atp $ FRML _G___ Wpb_atp = (1-Datp)*(Wpb_atp(-1) +(Tpcr_atp-Typcr_atp+Tipcr_atp-Sywpcr_atp)*(1-bwps)+Owpb_atp-JDwpse_atp-JDwpsdk_atp) +Datp*Zwpb_atp $ FRML _D____Z pwp_atp = pwp_atp(-1)*(Owpse_atp+Owpsdk_atp+Owpb_atp+Wpcr_atp(-1))/Wpcr_atp(-1) $ FRML _I___ Wps_atp = Wpsdk_atp + Wpse_atp $ FRML _I___ Wpcr_atp = Wpse_atp + Wpsdk_atp + Wpb_atp $ () Den midlertidige pensionordning (DMP) - midlertidig ATP FRML _KJ_D Typcr_dmp = btypcr_dmp*(Wpcr_dmp(-1)-0.5*Owpcr_dmp(-1))*(1+JRtypcr_dmp) $ FRML _GJ_D Tipcr_dmp = Wpcr_dmp(-1)*iwp_bf*(1+JRtipcr_dmp) $ FRML _GJ_D Owpcr_dmp = Wpcr_dmp(-1)*(pwp_atp/pwp_atp(-1)-1) $ FRML _DJ_D Wpcr_dmp = Wpcr_dmp(-1)+Tpcr_dmp-Typcr_dmp+Tipcr_dmp-Sywpcr_dmp+Owpcr_dmp $ () Den Særlige pensionsordning (Sp)- Særlig ATP - evt fra 2002 FRML _KJ_D Tpcr_sp = btpcr_sp*(ksya*Ysya-(Tpco_bf+Tpcr_bf)+Tyd+Tymfdp+Tyms+Tymb +Tyrks+Tyuly+Tyuak+Tyurev)*(1+JRtpcr_sp) $ FRML _KJ_D Typcr_sp = btypcr_sp*(Wpcr_sp(-1)-0.5*Owpcr_sp(-1))*(1+JRtypcr_sp) $ FRML _GJ_D Tipcr_sp = Wpcr_sp(-1)*iwp_bf*(1+JRtipcr_sp) $ FRML _GJ_D Owpcr_sp = Wpcr_sp(-1)*(pwp_atp/pwp_atp(-1)-1) $ FRML _DJ_D Wpcr_sp = Wpcr_sp(-1)+Tpcr_sp-Typcr_sp+Tipcr_sp-Sywpcr_sp+Owpcr_sp $ () lønmodtagernes dyrtidsfond (LD) FRML _KJ_D Typcr_ld = btypcr_ld*(Wpcr_ld(-1)-0.5*Owpcr_ld(-1))*(1+JRtypcr_ld) $ FRML _GJ_D Tipcr_ld = Wpcr_ld(-1)*iwp_bf*(1+JRtpcr_ld) $ FRML _GJ_D Owpcr_ld = Wpcr_ld(-1)*(pwp_atp/pwp_atp(-1)-1) $ FRML _DJ_D Wpcr_ld = Wpcr_ld(-1)+Tpcr_ld-Typcr_ld+Tipcr_ld-Sywpcr_ld+Owpcr_ld $ FRML _D Wp_bf = Wpio_bf+Wpir_bf+Wpcr_bf+Wpco_bf $ FRML _KJ_D Tipc_fatp = btipc_f*(Tipcr_bf+Tipco_bf) + Tipcr_atp $ FRML _KJ_D Tpc_h_cf = btpc_f*(Tpcr_bf+Tpco_bf) + Tpcr_atp + Tipc_fatp-Sywpcr_bf-Sywpco_bf-Sywpcr_atp $ FRML _KJ_D Typc_cf_h = btypc_f*(Typcr_bf+Typco_bf)+Typcr_atp $ () Andre ligninger, private pensionsindbetalinger, -udbetalinger og -formue I pengeinstitutter FRML _G___ Typ_b = (1-btypc_f)*(Typcr_bf+Typco_bf) + (1-btypi_f)*(Typio_bf + Typir_bf) $ FRML _G tp_b = (1-btpc_f)*(Tpcr_bf + Tpco_bf) + (1-btpi_f)*(Tpio_bf + Tpir_bf) $ () Mangler indbetaling af afkast efter skat? FRML _GJ_D Owp_b = bowp_b*Wp_b(-1) $ () kursgevinstgraden bowp_b skal vel I princippet Så bruges på ld, Sp og dmp FRML _D Wp_b = Wp_b(-1) + tp_b - Typ_b + Tip_b - Sywp_b + Owp_b $ () Hvis tp_b er for lille, Så er Owp_b vel for stor? AFTER $ () -------------------------------------------------------------------------- () --------------------- EFTERMODEL-VARIABLER ------------------------------- () -------------------------------------------------------------------------- () ### FORBRUG.T09 ### () () PRIVAT FORBRUG () () FRML IYDWT Ydwt = Yw-Ywn_e-Tpt_o-Stp_o+Ty_o-Tyn_e-(Sy_o+Syn_e) $ FRML ISDKOR Sykor = Sy_o + Syn_e $ FRML IYRPS1 Yrps = Yr - Ivo1 $ FRML IFYDPK fYdp = Yd_hc/pcp $ FRML IFYDPK fYdph = Yd_h/pcp $ FRML IFYDPK fYdps = Yd_c/pcp $ FRML IWCPLD fWcp = Wcp/pcp $ FRML ICPXH Cpxh = Cp-(pch*fCh) $ FRML IFCPXH fcpxh = (fCp*pcp(-1)-fCh*pch(-1))/pcpxh(-1) $ FRML IPCPXH pcpxh = Cpxh/fcpxh $ FRML IYDPY Ydpy = 100*Yd_hc/Y $ FRML IBCPUXH bcpuxh = (Cp-Cb+ucb*fKncb-(pch*fCh))/Ydl_hc $ FRML IBCPXH bcpxh = (Cp-(pch*fCh))/Ydl_hc $ FRML IBCP bcp = Cp/Yd_hc $ FRML IBCPYSM bcpysm = Cp/(Yf + Ty_o) $ FRML IBCPY bcpy = Cp/Y $ FRML IBCPYF bcpyf = Cp/Yf $ FRML IBWCP bwcp = Wcp/Yd_hc $ FRML ICfv Cfv = Cf+Cv $ FRML IfCfv fCfv = (pcf(-1)*fCf+pcv(-1)*fCv)/pcfv(-1) $ FRML Ipcfv pcfv = Cfv/fCfv $ FRML Irfcp rfcp = ((fcp/fcp(-1))-1) $ FRML Iarfcp_fcfv arfcp_fcfv = ((fcfv/fcfv(-1))-1)*cfv(-1)/cp(-1) $ FRML Iarfcp_fcf arfcp_fcf = ((fcf/fcf(-1))-1)*cf(-1)/cp(-1) $ FRML Iarfcp_fcv arfcp_fcv = ((fcv/fcv(-1))-1)*cv(-1)/cp(-1) $ FRML Iarfcp_fcb arfcp_fcb = ((fcb/fcb(-1))-1)*cb(-1)/cp(-1) $ FRML Iarfcp_fce arfcp_fce = ((fce/fce(-1))-1)*ce(-1)/cp(-1) $ FRML Iarfcp_fcg arfcp_fcg = ((fcg/fcg(-1))-1)*cg(-1)/cp(-1) $ FRML Iarfcp_fch arfcp_fch = ((fch/fch(-1))-1)*ch(-1)/cp(-1) $ FRML Iarfcp_fcs arfcp_fcs = ((fcs/fcs(-1))-1)*cs(-1)/cp(-1) $ FRML Iarfcp_fct arfcp_fct = ((fct/fct(-1))-1)*ct(-1)/cp(-1) $ FRML Iarfcp_fet arfcp_fet = ((fet/fet(-1))-1)*et(-1)/cp(-1) $ FRML Ibcpyd_h bcpyd_h = Cp/Yd_h $ FRML IYd_hnr Yd_hnr = Yd_h-Cp-typc_cf_h+tpc_h_cf $ FRML Ibyd_hnr byd_hnr = Yd_hnr/Yd_h$ FRML Ibyd_hnrx byd_hnrx = (Yd_hnr-(Tipc_fatp-sywp_f-sywpcr_atp))/Yd_h $ () ### INVEST.T09 ### () () INVESTERINGER () FRML IIF If = I - fIl*pil $ FRML IFIF fIf = (fIm*pim(-1) + fIb*pib(-1) + fIt*pit(-1))/pif(-1) $ FRML IPIF pif = If/fIf $ FRML IFI fI = (fIf*pif(-1) + fIl*pil(-1))/pi(-1) $ FRML IPI pi = (I)/fI $ FRML IIP Ip = fImp*pimp+fImk*pimk+fIbp*pibp+fIbh*pibh+fIt*pit+fIl*pil $ FRML IFIP fIp = (fImp*pimp(-1) + fImk*pimk(-1) + fIbp*pibp(-1) + fIbh*pibh(-1) + fIt*pit(-1) + fIl*pil(-1))/pip(-1) $ FRML IPIP pip = Ip/fIp $ FRML IIfp Ifp = fImp*pimp+fImk*pimk+fIbp*pibp+fIbh*pibh+fIt*pit $ FRML IFIFP fIfp = (fImp*pimp(-1) + fImk*pimk(-1) + fIbp*pibp(-1) + fIbh*pibh(-1) + fIt*pit(-1))/pifp(-1) $ FRML IPIFP pifp = Ifp/fIfp $ FRML IIFO Ifo = fImo*pimo + fIbo*pibo $ FRML IFIFO fIfo = (fImo*pimo(-1) + fIbo*pibo(-1))/pifo(-1) $ FRML IPIFO pifo = Ifo/fIfo $ FRML IIP1 Ip1 = I - Io1 $ FRML IFIP1 fIp1 = (fIbp1*pibp1(-1)+fImp1*pimp1(-1)+fIt*pit(-1)+fIbh*pibh(-1)+fIl*pil(-1))/pip1(-1) $ FRML IPIP1 pip1 = Ip1/fIp1 $ FRML IIPB1 Ibp1 = pibp1*fIbp1 $ FRML IIPM1 Imp1 = pimp1*fImp1 $ FRML IFIMO1ny fImo1ny = (fIo1ny*pio1ny(-1)-fIbo1ny*pibo1ny(-1))/pimo1ny(-1) $ FRML IIbo1ny Ibo1ny = fIbo1ny*pibo1ny $ FRML IImo1ny Imo1ny = Io1ny-Ibo1ny $ FRML Ipimo1ny pimo1ny = Imo1ny/fImo1ny $ FRML IIT It = pit*fIt $ FRML IFIBP1ny fIbp1ny = (fIb*pib(-1)-fIbh*pibh(-1)-fIbo1ny*pibo1ny(-1))/pibp1ny(-1) $ FRML IFIMP1ny fImp1ny = (fIm*pim(-1)-fImo1ny*pimo1ny(-1))/pimp1ny(-1) $ FRML IIP1ny Ip1ny = I-Io1ny $ FRML IFIP1ny fIp1ny = (fI*pi(-1)-fIo1ny*pio1ny(-1))/pip1ny(-1) $ FRML IPIP1ny pip1ny = Ip1ny/fIp1ny $ FRML IIBP1ny Ibp1ny = Ib-fIbh*pibh-Ibo1ny $ FRML IIMP1ny Imp1ny = Ip1ny-Ibp1ny-fIbh*pibh-fIt*pit-fIl*pil $ FRML IPIBP1ny pibp1ny = Ibp1ny/fIbp1ny $ FRML IPIMP1ny pimp1ny = Imp1ny/fImp1ny $ FRML IIFPXH Ifpxh = fImp*pimp+fImk*pimk+fIbp*pibp+fIt*pit $ FRML IFIFPXH fIfpxh = (fImp*pimp(-1) + fImk*pimk(-1) + fIbp*pibp(-1) + fIt*pit(-1))/pifpxh(-1) $ FRML IPIFPXH pifpxh = Ifpxh/fIfpxh $ FRML IIFP1XH Ifp1xh = fIbp1*pibp1+fImp1*pimp1+fIt*pit $ FRML IFIFP1XH fIfp1xh = (fIbp1*pibp1(-1)+fImp1*pimp1(-1)+fIt*pit(-1))/pifp1xh(-1) $ FRML IPIFP1XH pifp1xh = Ifp1xh/fIfp1xh $ FRML IfIbhe fIbhe = fIbh-fIbhl $ FRML IIWBZH iwbzh = iwbz*(1-tsuih) $ FRML IPIBHG pibhg = .8*pibh+.2*phgk $ FRML IPHKHG phkhg = phk/pibhg $ FRML IUIBHX uibhx = buibhx*phk $ () Investeringer, brutto, løbende priser FRML IIfa Ifa = Ima + Iba $ () Ekskl. Stambesætninger FRML IIfnz Ifnz = Imnz + Ibnz $ FRML IIfng Ifng = Imng + Ibng $ FRML IIfne Ifne = Imne + Ibne $ FRML IIfnf Ifnf = Imnf + Ibnf $ FRML IIfb Ifb = Imb + Ibb $ FRML IIfqz Ifqz = Imqz + Ibqz $ FRML IIfqs Ifqs = Imqs + Ibqs $ FRML IIfqf Ifqf = Imqf + Ibqf $ () Investeringer, brutto, faste priser FRML IfIfa fIfa = (fIma *pima(-1) + fIba *piba(-1) )/pifa(-1) $ () Ekskl. Stambesætninger FRML IfIfnz fIfnz = (fImnz*pimnz(-1) + fIbnz*pibnz(-1) )/pifnz(-1) $ FRML IfIfng fIfng = (fImng*pimng(-1) + fIbng*pibng(-1) )/pifng(-1) $ FRML IfIfne fIfne = (fImne*pimne(-1) + fIbne*pibne(-1) )/pifne(-1) $ FRML IfIfnf fIfnf = (fImnf*pimnf(-1) + fIbnf*pibnf(-1) )/pifnf(-1) $ FRML IfIfb fIfb = (fImb *pimb(-1) + fIbb *pibb(-1) )/pifb(-1) $ FRML IfIfqz fIfqz = (fImqz*pimqz(-1) + fIbqz*pibqz(-1) )/pifqz(-1) $ FRML IfIfqs fIfqs = (fImqs*pimqs(-1) + fIbqs*pibqs(-1) )/pifqs(-1) $ FRML IfIfqf fIfqf = (fImqf*pimqf(-1) + fIbqf*pibqf(-1) )/pifqf(-1) $ () Investeringer, brutto, priser FRML Ipifa pifa = Ifa /fIfa $ () Ekskl. Stambesætninger FRML Ipifnz pifnz = Ifnz/fIfnz $ FRML Ipifng pifng = Ifng/fIfng $ FRML Ipifne pifne = Ifne/fIfne $ FRML Ipifnf pifnf = Ifnf/fIfnf $ FRML Ipifb pifb = Ifb /fIfb $ FRML Ipifqz pifqz = Ifqz/fIfqz $ FRML Ipifqs pifqs = Ifqs/fIfqs $ FRML Ipifqf pifqf = Ifqf/fIfqf $ () Bruttoinvesteringer FRML IImn Imn = Imng+Imne+Imnf+Imnz $ FRML IImq Imq = Imqz+Imqs+Imqf $ FRML IfImn fImn = (fImng*pimng(-1)+fImne*pimne(-1)+fImnf*pimnf(-1)+fImnz*pimnz(-1))/pimn(-1) $ FRML IfImq fImq = (fImqz*pimqz(-1)+fImqs*pimqs(-1)+fImqf*pimqf(-1))/pimq(-1) $ FRML Ipimn pimn = Imn/fImn $ FRML Ipimq pimq = Imq/fImq $ FRML IIbn Ibn = Ibng+Ibne+Ibnf+Ibnz $ FRML IIbq Ibq = Ibqz+Ibqs+Ibqf $ FRML IIbp Ibp = Iba+Ibe+Ibn+Ibb+Ibq $ FRML IfIbn fIbn = (fIbng*pibng(-1)+fIbne*pibne(-1)+fIbnf*pibnf(-1)+fIbnz*pibnz(-1))/pibn(-1) $ FRML IfIbq fIbq = (fIbqz*pibqz(-1)+fIbqs*pibqs(-1)+fIbqf*pibqf(-1))/pibq(-1) $ FRML Ipibn pibn = Ibn/fIbn $ FRML Ipibq pibq = Ibq/fIbq $ FRML IIfn Ifn = Ifnz+Ifng+Ifne+Ifnf $ FRML IIfq Ifq = Ifqz+Ifqs+Ifqf $ FRML IfIfn fIfn = (fIfnz*pifnz(-1)+fIfng*pifng(-1)+fIfne*pifne(-1)+fIfnf*pifnf(-1))/pifn(-1) $ FRML IfIfq fIfq = (fIfqz*pifqz(-1)+fIfqs*pifqs(-1)+fIfqf*pifqf(-1))/pifq(-1) $ FRML Ipifn pifn = Ifn /fIfn $ FRML Ipifq pifq = Ifq /fIfq $ FRML IIm9 Im9 = Imn+Imq+Ima+Imb $ FRML IImby Imby = Imn+Imq-Imqs+Imb $ FRML IfIm9 fIm9 = (fImn*pimn(-1)+fImq*pimq(-1)+fIma*pima(-1)+fImb*pimb(-1))/pim9(-1) $ FRML IfImby fImby = (fImn*pimn(-1)+fImq*pimq(-1)-fImqs*pimqs(-1)+fImb*pimb(-1))/pimby(-1) $ FRML Ipim9 pim9 = Im9/fIm9 $ FRML Ipimby pimby = Imby/fImby $ FRML IIb9 Ib9 = Ibn+Ibq+Iba+Ibb $ FRML IIbby Ibby = Ibn+Ibq-Ibqs+Ibb $ FRML IfIb9 fIb9 = (fIbn*pibn(-1)+fIbq*pibq(-1)+fIba*piba(-1)+fIbb*pibb(-1))/pib9(-1) $ FRML IfIbby fIbby = (fIbn*pibn(-1)+fIbq*pibq(-1)-fIbqs*pibqs(-1)+fIbb*pibb(-1))/pibby(-1) $ FRML Ipib9 pib9 = Ib9/fIb9 $ FRML Ipibby pibby = Ibby/fIbby $ FRML IIf9 If9 = Ifn+Ifq+Ifa+Ifb $ FRML IIfby Ifby = Ifn+Ifq-Ifqs+Ifb $ FRML IfIf9 fIf9 = (fIfn*pifn(-1)+fIfq*pifq(-1)+fIfa*pifa(-1)+fIfb*pifb(-1))/pif9(-1) $ FRML IfIfby fIfby = (fIfn*pifn(-1)+fIfq*pifq(-1)-fIfqs*pifqs(-1)+fIfb*pifb(-1))/pifby(-1) $ FRML Ipif9 pif9 = If9 /fIf9 $ FRML Ipifby pifby = Ifby/fIfby $ () Investeringer, brutto FRML IIbh Ibh = pibh*fIbh $ FRML IIfe Ife = Ime + Ibe $ FRML IIfh Ifh = Ibh $ FRML IfIfe fIfe = (fIme *pime(-1) + fIbe *pibe(-1) )/pife(-1) $ FRML IfIfh fIfh = fIbh $ FRML Ipife pife = Ife /fIfe $ FRML Ipifh pifh = Ifh /fIfh $ () ### IMPEKSP.T09 ### () () () EKSPORT I ÅRETS PRISER () () FRML IEN01 En01 = fE01*pne01 $ FRML IE2 E2 = fE2*pe2 $ FRML IE3 E3 = fE3*pe3 $ FRML IE59 E59 = fE59*pe59 $ FRML IE7Y E7y = fE7y*pe7y $ FRML IESQ Esq = fEsq*pesq $ FRML IESS Ess = fEss*pess $ () Turistindtægter og andre tjenester FRML IEST Est = Es+Et $ FRML IFEST fEst = (fEs*pes(-1)+fEt*pet(-1))/pest(-1) $ FRML IPEST pest = (Es+Et)/fEst $ () Vareeksport ekskl energi FRML IEVX3 Evx3 = Ev-E3 $ FRML IFEVX3 fEvx3 = (fEv*pev(-1)-fE3*pe3(-1))/pevx3(-1) $ FRML IPEVx3 pevx3 = Evx3/fEvx3 $ () Industriekesport inkl skib, fly og boreplatforme FRML IE237y E237y = E2+E3+E7y $ FRML IfE237y fE237y = (pe2(-1)*fE2+pe3(-1)*fE3+pe7y(-1)*fE7y)/pe237y(-1) $ FRML Ipe237y pe237y = E237y/fE237y $ () () () IMPORT I ÅRETS PRISER () () () Samlet energiimport FRML Im3 M3 = M3k + M3r + M3q $ FRML IFM3 fM3 = (fM3k*pm3k(-1)+fM3r*pm3r(-1)+fM3q*pm3q(-1))/pm3(-1) $ FRML IPM3 pm3 = M3/fM3 $ () Turistudgifter og import af andre tjenester FRML IMST Mst = Ms+Mt $ FRML IFMST fMst = (fMs*pms(-1)+fMt*pmt(-1))/pmst(-1) $ FRML IPMST pmst = (Ms+Mt)/fMst $ () Vareimport ekskl energi FRML IMvx3 Mvx3 = Mv-M3 $ FRML IfMvx3 fMvx3 = (fMv*pmv(-1)-fM3*pm3(-1))/pmvx3(-1) $ FRML IPMVx3 pmvx3 = Mvx3/fMvx3 $ () Industriimport inkl biler hhv biler, skibe, fly og boreplatforme FRML IM597b M597b = M59+M7b $ FRML IfM59b fM597b = (pm59(-1)*fM59+pm7b(-1)*fM7b)/pm597b(-1) $ FRML IpM59b pm597b = M597b/fM597b $ FRML IM237y M237y = M2+M3+M7y $ FRML IfM237y fM237y = (pm2(-1)*fM2+pm3(-1)*fM3+pm7y(-1)*fM7y)/pm237y(-1) $ FRML Ipm237y pm237y = M237y/fM237y $ () FRML IFMZ fMz = (fMz01*pm01(-1)+fMz2*pm2(-1)+fMz3q*pm3q(-1)+fMz59*pm59(-1))/pm(-1) $ () () () IMPORTKVOTER () () FRML IBFM bfm = fM/(fM+fY) $ FRML IBM bm = (M)/(M+Y) $ FRML IBFMZ59 bfmz59 = (fMz59/194337)/fAm59 $ () Priser på konkurrenceevne og bytteforhold () () FRML IKP2E kp2e = pe2/pee2 $ FRML IKP59 kp59e = pe59/pee59 $ FRML IKPTE kpte = pet/peet $ FRML IBPE bpe = (E/fE)/(M/fM) $ FRML IBPEV bpev = (Ev/fEv)/(Mv/fMv) $ FRML IBPE59 bpe59 = pe59/pm59 $ FRML IBPET bpet = pet/pmt $ FRML IBPES bpes = pes/pms $ FRML IBPEST bpest = ((Es+Et)/(fEs+fEt))/((Ms+Mt)/(fMs+fMt)) $ () ### I-O.T09 ### () () () PRODUKTION () () FRML IX X = Xa+Xe+Xng+Xne+Xnf+Xnz+Xb+Xqz+Xqs+Xqf+Xh+Xo $ FRML IXN Xn = Xng+Xne+Xnf+Xnz $ FRML IX Xq = Xqz+Xqs+Xqf $ FRML IFX fX = (fXa*pxa(-1)+fXe*pxe(-1)+fXn*pxn(-1)+fXb*pxb(-1)+fXqz*pxqz(-1)+fXqs*pxqs(-1) +fXqf*pxqf(-1)+fXh*pxh(-1)+fXo*pxo(-1))/px(-1) $ FRML IFXQ fXq = (fXqz*pxqz(-1)+fXqs*pxqs(-1)+fXqf*pxqf(-1))/pxq(-1) $ FRML IPX px = X/fX $ () () () OFFENTLIGE SEKTOR () () FRML IfXoxc fXoxc = ( Xo_xa+Xo_xe+Xo_xng+Xo_xne+Xo_xnf+Xo_xnz +Xo_xb+Xo_xqz+Xo_xqs+Xo_xqf+Xo_xh+Xo_xo +Xo_cf+Xo_cv+Xo_ce+Xo_cg+Xo_cb+Xo_ch+Xo_cs+Xo_ct +Xo_im+Xo_ib+Xo_it+Xo_il +Xo_e01+Xo_e2+Xo_e3+Xo_e59+Xo_e7y+Xo_es )/pxo $ FRML IXoxc Xoxc = Xo - Xo_co $ FRML ICOI Coi = Coii+Coim $ () PRODUKTION FRML IXp Xp = Xa+Xe+Xn+Xb+Xq+Xh $ FRML IfXp fXp = (fXa*pxa(-1)+fXe*pxe(-1)+fXn*pxn(-1)+fXb*pxb(-1) +fXq*pxq(-1)+fXh*pxh(-1))/pxp(-1) $ FRML Ipxp pxp = Xp/fXp $ FRML IX9 X9 = Xn+Xq+Xa+Xb $ FRML IfX9 fX9 = (pxn(-1)*fXn+pxq(-1)*fXq+pxa(-1)*fXa+pxb(-1)*fXb)/px9(-1) $ FRML Ipx9 px9 = X9/fX9 $ FRML IXby Xby = Xn+Xq-Xqs+Xb $ FRML IfXby fXby = (pxn(-1)*fXn+pxq(-1)*fXq-pxqs(-1)*fXqs+pxb(-1)*fXb)/pxby(-1) $ FRML Ipxby pxby = Xby/fXby $ () ### tjeks.T09 ### FRML ITJKM01 TJKM01 = M01_xa+M01_xe+M01_xng+M01_xne+M01_xnf+M01_xnz+M01_xb+M01_xqz+M01_xqs+ M01_xqf+M01_xh+M01_xo+M01_cf+M01_cv+M01_ce+M01_cg+M01_cb+M01_ch+M01_cs +M01_ct+M01_co+M01_im+M01_ib+M01_it+M01_il+M01_e01-M01 $ FRML ITJKM2 TJKM2 = M2_xa+M2_xe+M2_xng+M2_xne+M2_xnf+M2_xnz+M2_xb+M2_xqz+M2_xqs+M2_xqf+M2_xh +M2_xo+M2_cf+M2_cv+M2_ce+M2_cg+M2_cb+M2_ch+M2_cs+M2_ct+M2_co+M2_im+M2_ib +M2_it+M2_il+M2_e2-M2 $ FRML ITJKM59 TJKM59 = M59_xa+M59_xe+M59_xng+M59_xne+M59_xnf+M59_xnz+M59_xb+M59_xqz+M59_xqs+ M59_xqf+M59_xh+M59_xo+M59_cf+M59_cv+M59_ce+M59_cg+M59_cb+M59_ch+M59_cs +M59_ct+M59_co+M59_im+M59_ib+M59_it+M59_il+M59_e59-M59 $ FRML ITJKM7Y TJKM7Y = M7y_xa+M7y_xe+M7y_xng+M7y_xne+M7y_xnf+M7y_xnz+M7y_xb+M7y_xqz+M7y_xqs+ M7y_xqf+M7y_xh+M7y_xo+M7y_cf+M7y_cv+M7y_ce+M7y_cg+M7y_cb+M7y_ch+M7y_cs +M7y_ct+M7y_co+M7y_im+M7y_ib+M7y_it+M7y_il+M7y_e7y-M7y $ FRML ITJKMS TJKMS = Ms_xa+Ms_xe+Ms_xng+Ms_xne+Ms_xnf+Ms_xnz+Ms_xb+Ms_xqz+Ms_xqs+Ms_xqf+Ms_xh +Ms_xo+Ms_cf+Ms_cv+Ms_ce+Ms_cg+Ms_cb+Ms_ch+Ms_cs+Ms_ct+Ms_co+Ms_im+Ms_ib +Ms_it+Ms_il+Ms_es-Ms $ FRML ITJKM3R TJKM3R = M3r_xa+M3r_xe+M3r_xng+M3r_xne+M3r_xnf+M3r_xnz+M3r_xb+M3r_xqz+M3r_xqs+ M3r_xqf+M3r_xh+M3r_xo+M3r_cf+M3r_cv+M3r_ce+M3r_cg+M3r_cb+M3r_ch+M3r_cs +M3r_ct+M3r_co+M3r_im+M3r_ib+M3r_it+M3r_il+M3r_e3-M3r $ FRML ITJKM3K TJKM3K = M3k_xa+M3k_xe+M3k_xng+M3k_xne+M3k_xnf+M3k_xnz+M3k_xb+M3k_xqz+M3k_xqs+ M3k_xqf+M3k_xh+M3k_xo+M3k_cf+M3k_cv+M3k_ce+M3k_cg+M3k_cb+M3k_ch+M3k_cs +M3k_ct+M3k_co+M3k_im+M3k_ib+M3k_it+M3k_il+M3k_e3-M3k $ FRML ITJKM3Q TJKM3Q = M3q_xa+M3q_xe+M3q_xng+M3q_xne+M3q_xnf+M3q_xnz+M3q_xb+M3q_xqz+M3q_xqs+ M3q_xqf+M3q_xh+M3q_xo+M3q_cf+M3q_cv+M3q_ce+M3q_cg+M3q_cb+M3q_ch+M3q_cs +M3q_ct+M3q_co+M3q_im+M3q_ib+M3q_it+M3q_il+M3q_e3-M3q $ FRML ITJKM7B TJKM7B = M7b_xa+M7b_xe+M7b_xng+M7b_xne+M7b_xnf+M7b_xnz+M7b_xb+M7b_xqz+M7b_xqs+ M7b_xqf+M7b_xh+M7b_xo+M7b_cf+M7b_cv+M7b_ce+M7b_cg+M7b_cb+M7b_ch+M7b_cs +M7b_ct+M7b_co+M7b_im+M7b_ib+M7b_it+M7b_il+M7b_e59-M7b $ FRML ITJKRXA TJKRXA = Xa_xa+Xa_xe+Xa_xng+Xa_xne+Xa_xnf+Xa_xnz+Xa_xb+Xa_xqz+Xa_xqs+Xa_xqf+Xa_xh +Xa_xo+Xa_cf+Xa_cv+Xa_ce+Xa_cg+Xa_cb+Xa_ch+Xa_cs+Xa_ct+Xa_co+Xa_im+Xa_ib +Xa_it+Xa_il+Xa_e01+Xa_e2+Xa_e3+Xa_e59+Xa_e7y+Xa_es-fXa*pxa $ FRML ITJKRXE TJKRXE = Xe_xa+Xe_xe+Xe_xng+Xe_xne+Xe_xnf+Xe_xnz+Xe_xb+Xe_xqz+Xe_xqs+Xe_xqf+Xe_xh +Xe_xo+Xe_cf+Xe_cv+Xe_ce+Xe_cg+Xe_cb+Xe_ch+Xe_cs+Xe_ct+Xe_co+Xe_im+Xe_ib +Xe_it+Xe_il+Xe_e01+Xe_e2+Xe_e3+Xe_e59+Xe_e7y+Xe_es-fXe*pxe $ FRML ITJKRXNF TJKRXNF = Xnf_xa+Xnf_xe+Xnf_xng+Xnf_xne+Xnf_xnf+Xnf_xnz+Xnf_xb+Xnf_xqz+Xnf_xqs+ Xnf_xqf+Xnf_xh+Xnf_xo+Xnf_cf+Xnf_cv+Xnf_ce+Xnf_cg+Xnf_cb+Xnf_ch+Xnf_cs +Xnf_ct+Xnf_co+Xnf_im+Xnf_ib+Xnf_it+Xnf_il+Xnf_e01+Xnf_e2+Xnf_e3+Xnf_e59 +Xnf_e7y+Xnf_es-fXnf*pxnf $ FRML ITJKRXNG TJKRXNG = Xng_xa+Xng_xe+Xng_xng+Xng_xne+Xng_xnf+Xng_xnz+Xng_xb+Xng_xqz+Xng_xqs+ Xng_xqf+Xng_xh+Xng_xo+Xng_cf+Xng_cv+Xng_ce+Xng_cg+Xng_cb+Xng_ch+Xng_cs +Xng_ct+Xng_co+Xng_im+Xng_ib+Xng_it+Xng_il+Xng_e01+Xng_e2+Xng_e3+Xng_e59 +Xng_e7y+Xng_es-fXng*pxng $ FRML ITJKRXNE TJKRXNE = Xne_xa+Xne_xe+Xne_xng+Xne_xne+Xne_xnf+Xne_xnz+Xne_xb+Xne_xqz+Xne_xqs+ Xne_xqf+Xne_xh+Xne_xo+Xne_cf+Xne_cv+Xne_ce+Xne_cg+Xne_cb+Xne_ch+Xne_cs +Xne_ct+Xne_co+Xne_im+Xne_ib+Xne_it+Xne_il+Xne_e01+Xne_e2+Xne_e3+Xne_e59 +Xne_e7y+Xne_es-fXne*pxne $ FRML ITJKRXNZ TJKRXNZ = Xnz_xa+Xnz_xe+Xnz_xng+Xnz_xne+Xnz_xnf+Xnz_xnz+Xnz_xb+Xnz_xqz+Xnz_xqs+ Xnz_xqf+Xnz_xh+Xnz_xo+Xnz_cf+Xnz_cv+Xnz_ce+Xnz_cg+Xnz_cb+Xnz_ch+Xnz_cs +Xnz_ct+Xnz_co+Xnz_im+Xnz_ib+Xnz_it+Xnz_il+Xnz_e01+Xnz_e2+Xnz_e3+Xnz_e59 +Xnz_e7y+Xnz_es-fXnz*pxnz $ FRML ITJKRXB TJKRXB = Xb_xa+Xb_xe+Xb_xng+Xb_xne+Xb_xnf+Xb_xnz+Xb_xb+Xb_xqz+Xb_xqs+Xb_xqf+Xb_xh +Xb_xo+Xb_cf+Xb_cv+Xb_ce+Xb_cg+Xb_cb+Xb_ch+Xb_cs+Xb_ct+Xb_co+Xb_im+Xb_ib +Xb_it+Xb_il+Xb_e01+Xb_e2+Xb_e3+Xb_e59+Xb_e7y+Xb_es-fXb*pxb $ FRML ITJKRXQZ TJKRXQZ = Xqz_xa+Xqz_xe+Xqz_xng+Xqz_xne+Xqz_xnf+Xqz_xnz+Xqz_xb+Xqz_xqz+Xqz_xqs+ Xqz_xqf+Xqz_xh+Xqz_xo+Xqz_cf+Xqz_cv+Xqz_ce+Xqz_cg+Xqz_cb+Xqz_ch+Xqz_cs +Xqz_ct+Xqz_co+Xqz_im+Xqz_ib+Xqz_it+Xqz_il+Xqz_e01+Xqz_e2+Xqz_e3+Xqz_e59 +Xqz_e7y+Xqz_es-fXqz*pxqz $ FRML ITJKRXQS TJKRXQS = Xqs_xa+Xqs_xe+Xqs_xng+Xqs_xne+Xqs_xnf+Xqs_xnz+Xqs_xb+Xqs_xqz+Xqs_xqs+ Xqs_xqf+Xqs_xh+Xqs_xo+Xqs_cf+Xqs_cv+Xqs_ce+Xqs_cg+Xqs_cb+Xqs_ch+Xqs_cs +Xqs_ct+Xqs_co+Xqs_im+Xqs_ib+Xqs_it+Xqs_il+Xqs_e01+Xqs_e2+Xqs_e3+Xqs_e59 +Xqs_e7y+Xqs_es-fXqs*pxqs $ FRML ITJKRXQF TJKRXQF = Xqf_xa+Xqf_xe+Xqf_xng+Xqf_xne+Xqf_xnf+Xqf_xnz+Xqf_xb+Xqf_xqz+Xqf_xqs+ Xqf_xqf+Xqf_xh+Xqf_xo+Xqf_cf+Xqf_cv+Xqf_ce+Xqf_cg+Xqf_cb+Xqf_ch+Xqf_cs +Xqf_ct+Xqf_co+Xqf_im+Xqf_ib+Xqf_it+Xqf_il+Xqf_e01+Xqf_e2+Xqf_e3+Xqf_e59 +Xqf_e7y+Xqf_es-fXqf*pxqf $ FRML ITJKRXH TJKRXH = Xh_xa+Xh_xe+Xh_xng+Xh_xne+Xh_xnf+Xh_xnz+Xh_xb+Xh_xqz+Xh_xqs+Xh_xqf+Xh_xh +Xh_xo+Xh_cf+Xh_cv+Xh_ce+Xh_cg+Xh_cb+Xh_ch+Xh_cs+Xh_ct+Xh_co+Xh_im+Xh_ib +Xh_it+Xh_il+Xh_e01+Xh_e2+Xh_e3+Xh_e59+Xh_e7y+Xh_es-fXh*pxh $ FRML ITJKRXO TJKRXO = Xo_xa+Xo_xe+Xo_xng+Xo_xne+Xo_xnf+Xo_xnz+Xo_xb+Xo_xqz+Xo_xqs+Xo_xqf+Xo_xh +Xo_xo+Xo_cf+Xo_cv+Xo_ce+Xo_cg+Xo_cb+Xo_ch+Xo_cs+Xo_ct+Xo_co+Xo_im+Xo_ib +Xo_it+Xo_il+Xo_e01+Xo_e2+Xo_e3+Xo_e59+Xo_e7y+Xo_es-fXo*pxo $ FRML ITJKSIP TJKSIP = Spp_xa+Spp_xe+Spp_xng+Spp_xne+Spp_xnf+Spp_xnz+Spp_xb+Spp_xqz+Spp_xqs+ Spp_xqf+Spp_xh+Spp_xo+Spp_cf+Spp_cv+Spp_ce+Spp_cg+Spp_cb+Spp_ch+Spp_cs +Spp_co+Spp_im+Spp_ib+Spp_il+Spp_e01+Spp_e2+Spp_e3+Spp_e59+Spp_e7y+Spp_es -Spr-Spp $ FRML ITJKSIG TJKSIG = Spg_xa+Spg_xe+Spg_xng+Spg_xne+Spg_xnf+Spg_xnz+Spg_xb+Spg_xqz+Spg_xqs+ Spg_xqf+Spg_xh+Spg_xo+Spg_cf+Spg_cv+Spg_ce+Spg_cg+Spg_cb+Spg_ch+Spg_cs +Spg_co+Spg_im+Spg_ib+Spg_il-Spg $ FRML ITJKSIM TJKSIM = Spm_xa+Spm_xe+Spm_xng+Spm_xne+Spm_xnf+Spm_xnz+Spm_xb+Spm_xqz+Spm_xqs+ Spm_xqf+Spm_xh+Spm_xo+Spm_cf+Spm_cv+Spm_ce+Spm_cg+Spm_cb+Spm_ch+Spm_cs +Spm_co+Spm_im+Spm_ib+Spm_il+Spm_e01+Spm_e2+Spm_e3+Spm_e59+Spm_e7y+Spm_es -Spm $ FRML ITJKSIQ TJKSIQ = Spz_xa+Spz_xe+Spz_xng+Spz_xne+Spz_xnf+Spz_xnz+Spz_xb+Spz_xqz+Spz_xqs+ Spz_xqf+Spz_xh+Spz_xo-Spz $ FRML ITJKYF TJKYF = (Yfa+Yfe+Yfng+Yfne+Yfnf+Yfnz+Yfb+Yfqz+Yfqs+Yfqf+Yfh+Yfo)-Yf $ FRML ITJKSXA TJKSXA = Va+Yfa-fXa*pxa $ FRML ITJKSXE TJKSXE = Ve+Yfe-fXe*pxe $ FRML ITJKSXNF TJKSXNF = Vnf+Yfnf-fXnf*pxnf $ FRML ITJKSXNG TJKSXNG = Vng+Yfng-fXng*pxng $ FRML ITJKSXNE TJKSXNE = Vne+Yfne-fXne*pxne $ FRML ITJKSXNZ TJKSXNZ = Vnz+Yfnz-fXnz*pxnz $ FRML ITJKSXB TJKSXB = Vb+Yfb-fXb*pxb $ FRML ITJKSXQZ TJKSXQZ = Vqz+Yfqz-fXqz*pxqz $ FRML ITJKSXQS TJKSXQS = Vqs+Yfqs-fXqs*pxqs $ FRML ITJKSXQF TJKSXQF = Vqf+Yfqf-fXqf*pxqf $ FRML ITJKSXH TJKSXH = Vh+Yfh-fXh*pxh $ FRML ITJKSXO TJKSXO = Vo+Yfo-fXo*pxo $ FRML ITJKCF TJKCF = Xa_cf+Xe_cf+Xng_cf+Xne_cf+Xnf_cf+Xnz_cf+Xb_cf+Xqz_cf+Xqs_cf+Xqf_cf+Xh_cf +Xo_cf+M01_cf+M2_cf+M3r_cf+M3k_cf+M3q_cf+M59_cf+M7b_cf+M7y_cf+Ms_cf+ Spm_cf+Spp_cf+Spg_cf-fCf*pcf $ FRML ITJKCV TJKCV = Xa_cv+Xe_cv+Xng_cv+Xne_cv+Xnf_cv+Xnz_cv+Xb_cv+Xqz_cv+Xqs_cv+Xqf_cv+Xh_cv +Xo_cv+M01_cv+M2_cv+M3r_cv+M3k_cv+M3q_cv+M59_cv+M7b_cv+M7y_cv+Ms_cv+ Spm_cv+Spp_cv+Spg_cv-fCv*pcv $ FRML ITJKCE TJKCE = Xa_ce+Xe_ce+Xng_ce+Xne_ce+Xnf_ce+Xnz_ce+Xb_ce+Xqz_ce+Xqs_ce+Xqf_ce+Xh_ce +Xo_ce+M01_ce+M2_ce+M3r_ce+M3k_ce+M3q_ce+M59_ce+M7b_ce+M7y_ce+Ms_ce+ Spm_ce+Spp_ce+Spg_ce-fCe*pce $ FRML ITJKCG TJKCG = Xa_cg+Xe_cg+Xng_cg+Xne_cg+Xnf_cg+Xnz_cg+Xb_cg+Xqz_cg+Xqs_cg+Xqf_cg+Xh_cg +Xo_cg+M01_cg+M2_cg+M3r_cg+M3k_cg+M3q_cg+M59_cg+M7b_cg+M7y_cg+Ms_cg+ Spm_cg+Spp_cg+Spg_cg-fCg*pcg $ FRML ITJKCB TJKCB = Xa_cb+Xe_cb+Xng_cb+Xne_cb+Xnf_cb+Xnz_cb+Xb_cb+Xqz_cb+Xqs_cb+Xqf_cb+Xh_cb +Xo_cb+M01_cb+M2_cb+M3r_cb+M3k_cb+M3q_cb+M59_cb+M7b_cb+M7y_cb+Ms_cb+ Spm_cb+Spp_cb+Spg_cb-fCb*pcb $ FRML ITJKCH TJKCH = Xa_ch+Xe_ch+Xng_ch+Xne_ch+Xnf_ch+Xnz_ch+Xb_ch+Xqz_ch+Xqs_ch+Xqf_ch+Xh_ch +Xo_ch+M01_ch+M2_ch+M3r_ch+M3k_ch+M3q_ch+M59_ch+M7b_ch+M7y_ch+Ms_ch+ Spm_ch+Spp_ch+Spg_ch-fCh*pch $ FRML ITJKCS TJKCS = Xa_cs+Xe_cs+Xng_cs+Xne_cs+Xnf_cs+Xnz_cs+Xb_cs+Xqz_cs+Xqs_cs+Xqf_cs+Xh_cs +Xo_cs+M01_cs+M2_cs+M3r_cs+M3k_cs+M3q_cs+M59_cs+M7b_cs+M7y_cs+Ms_cs+ Spm_cs+Spp_cs+Spg_cs-fCs*pcs $ FRML ITJKCO TJKCO = Xa_co+Xe_co+Xng_co+Xne_co+Xnf_co+Xnz_co+Xb_co+Xqz_co+Xqs_co+Xqf_co+Xh_co +Xo_co+M01_co+M2_co+M3r_co+M3k_co+M3q_co+M59_co+M7b_co+M7y_co+Ms_co+ Spm_co+Spp_co+Spg_co-fCo*pco $ FRML ITJKIM TJKIM = Xa_im+Xe_im+Xng_im+Xne_im+Xnf_im+Xnz_im+Xb_im+Xqz_im+Xqs_im+Xqf_im+Xh_im +Xo_im+M01_im+M2_im+M3r_im+M3k_im+M3q_im+M59_im+M7b_im+M7y_im+Ms_im+ Spm_im+Spp_im+Spg_im-fIm*pim $ FRML ITJKIB TJKIB = Xa_ib+Xe_ib+Xng_ib+Xne_ib+Xnf_ib+Xnz_ib+Xb_ib+Xqz_ib+Xqs_ib+Xqf_ib+Xh_ib +Xo_ib+M01_ib+M2_ib+M3r_ib+M3k_ib+M3q_ib+M59_ib+M7b_ib+M7y_ib+Ms_ib+ Spm_ib+Spp_ib+Spg_ib-fIb*pib $ FRML ITJKIT TJKIT = Xa_it+Xe_it+Xng_it+Xne_it+Xnf_it+Xnz_it+Xb_it+Xqz_it+Xqs_it+Xqf_it+Xh_it +Xo_it+M01_it+M2_it+M3r_it+M3k_it+M3q_it+M59_it+M7b_it+M7y_it+Ms_it+ Spm_it+Spp_it+Spg_it-fIt*pit $ FRML ITJKIL TJKIL = Xa_il+Xe_il+Xng_il+Xne_il+Xnf_il+Xnz_il+Xb_il+Xqz_il+Xqs_il+Xqf_il+Xh_il +Xo_il+M01_il+M2_il+M3r_il+M3k_il+M3q_il+M59_il+M7b_il+M7y_il+Ms_il+ Spm_il+Spp_il+Spg_il-fIl*pil $ FRML ITJKE01 TJKE01 = Xa_e01+Xe_e01+Xng_e01+Xne_e01+Xnf_e01+Xnz_e01+Xb_e01+Xqz_e01+Xqs_e01+ Xqf_e01+Xh_e01+Xo_e01+M01_e01+M2_e01+M3r_e01+M3k_e01+M3q_e01+M59_e01 +M7b_e01+M7y_e01+Ms_e01+Spm_e01+Spp_e01-fE01*pe01 $ FRML ITJKE2 TJKE2 = Xa_e2+Xe_e2+Xng_e2+Xne_e2+Xnf_e2+Xnz_e2+Xb_e2+Xqz_e2+Xqs_e2+Xqf_e2+Xh_e2 +Xo_e2+M01_e2+M2_e2+M3r_e2+M3k_e2+M3q_e2+M59_e2+M7b_e2+M7y_e2+Ms_e2+ Spm_e2+Spp_e2-fE2*pe2 $ FRML ITJKE3 TJKE3 = Xa_e3+Xe_e3+Xng_e3+Xne_e3+Xnf_e3+Xnz_e3+Xb_e3+Xqz_e3+Xqs_e3+Xqf_e3+Xh_e3 +Xo_e3+M01_e3+M2_e3+M3r_e3+M3k_e3+M3q_e3+M59_e3+M7b_e3+M7y_e3+Ms_e3+ Spm_e3+Spp_e3-fE3*pe3 $ FRML ITJKE59 TJKE59 = Xa_e59+Xe_e59+Xng_e59+Xne_e59+Xnf_e59+Xnz_e59+Xb_e59+Xqz_e59+Xqs_e59+ Xqf_e59+Xh_e59+Xo_e59+M01_e59+M2_e59+M3r_e59+M3k_e59+M3q_e59+M59_e59 +M7b_e59+M7y_e59+Ms_e59+Spm_e59+Spp_e59-fE59*pe59 $ FRML ITJKE7Y TJKE7Y = Xa_e7y+Xe_e7y+Xng_e7y+Xne_e7y+Xnf_e7y+Xnz_e7y+Xb_e7y+Xqz_e7y+Xqs_e7y+ Xqf_e7y+Xh_e7y+Xo_e7y+M01_e7y+M2_e7y+M3r_e7y+M3k_e7y+M3q_e7y+M59_e7y +M7b_e7y+M7y_e7y+Ms_e7y+Spm_e7y+Spp_e7y-fE7y*pe7y $ FRML ITJKES TJKES = Xa_es+Xe_es+Xng_es+Xne_es+Xnf_es+Xnz_es+Xb_es+Xqz_es+Xqs_es+Xqf_es+Xh_es +Xo_es+M01_es+M2_es+M3r_es+M3k_es+M3q_es+M59_es+M7b_es+M7y_es+Ms_es+ Spm_es+Spp_es-fEs*pes $ FRML IFSIV FSIV = ( (Spm_xa(-1)+Spp_xa(-1)+Spg_xa(-1))*fXa/fXa(-1) +(Spm_xe(-1)+Spp_xe(-1)+Spg_xe(-1))*fXe/fXe(-1) +(Spm_xng(-1)+Spp_xng(-1)+Spg_xng(-1))*fXng/fXng(-1) +(Spm_xne(-1)+Spp_xne(-1)+Spg_xne(-1))*fXne/fXne(-1) +(Spm_xnf(-1)+Spp_xnf(-1)+Spg_xnf(-1))*fXnf/fXnf(-1) +(Spm_xnz(-1)+Spp_xnz(-1)+Spg_xnz(-1))*fXnz/fXnz(-1) +(Spm_xb(-1)+Spp_xb(-1)+Spg_xb(-1))*fXb/fXb(-1) +(Spm_xqz(-1)+Spp_xqz(-1)+Spg_xqz(-1))*fXqz/fXqz(-1) +(Spm_xqs(-1)+Spp_xqs(-1)+Spg_xqs(-1))*fXqs/fXqs(-1) +(Spm_xqf(-1)+Spp_xqf(-1)+Spg_xqf(-1))*fXqf/fXqf(-1) +(Spm_xh(-1)+Spp_xh(-1)+Spg_xh(-1))*fXh/fXh(-1) +(Spm_xo(-1)+Spp_xo(-1)+Spg_xo(-1))*fXo/fXo(-1) +(Spm_cf(-1)+Spp_cf(-1)+Spg_cf(-1))*fCf/fCf(-1) +(Spm_cv(-1)+Spp_cv(-1)+Spg_cv(-1))*fCv/fCv(-1) +(Spm_ce(-1)+Spp_ce(-1)+Spg_ce(-1))*fCe/fCe(-1) +(Spm_cg(-1)+Spp_cg(-1)+Spg_cg(-1))*fCg/fCg(-1) +(Spm_cb(-1)+Spp_cb(-1)+Spg_cb(-1))*fCb/fCb(-1) +(Spm_ch(-1)+Spp_ch(-1)+Spg_ch(-1))*fCh/fCh(-1) +(Spm_cs(-1)+Spp_cs(-1)+Spg_cs(-1))*fCs/fCs(-1) +(Spm_co(-1)+Spp_co(-1)+Spg_co(-1))*fCo/fCo(-1) +(Spm_im(-1)+Spp_im(-1)+Spg_im(-1))*fIm/fIm(-1) +(Spm_ib(-1)+Spp_ib(-1)+Spg_ib(-1))*fIb/fIb(-1) +(Spm_il(-1)+Spp_il(-1)+Spg_il(-1))*fIl/fIl(-1) +(Spm_e01(-1)+Spp_e01(-1))*fE01/fE01(-1) +(Spm_e2(-1)+Spp_e2(-1))*fE2/fE2(-1) +(Spm_e3(-1)+Spp_e3(-1))*fE3/fE3(-1) +(Spm_e59(-1)+Spp_e59(-1))*fE59/fE59(-1) +(Spm_e7y(-1)+Spp_e7y(-1))*fE7y/fE7y(-1) +(Spm_es(-1)+Spp_es(-1))*fEs/fEs(-1) ) /(Spxz(-1)/FSIV(-1)) $ FRML ITJKFYF TJKFYF = (fY*py(-1)-FSIV*(Spxz(-1)/FSIV(-1)))/pyf(-1)-fYf $ FRML ITJKMZ01 TJKMZ01 = fMz01*pm01-(M01_xa+M01_xb+M01_xh+M01_xne+M01_xnf+M01_xng+M01_xnz+M01_xqf+M01_xqs +M01_xqz+M01_cb+M01_ce+M01_cf+M01_cg+M01_ch+M01_co+M01_cs+M01_ct+M01_cv +M01_im+M01_ib)$ FRML ITJKMZ2 TJKMZ2 = fMz2*pm2-(M2_xa+M2_xb+M2_xh+M2_xne+M2_xnf+M2_xng+M2_xnz+M2_xqf+M2_xqs+M2_xqz +M2_cb+M2_ce+M2_cf+M2_cg+M2_ch+M2_co+M2_cs+M2_ct+M2_cv+M2_im+M2_ib)$ FRML ITJKMZ3Q TJKMZ3Q = fMz3q*pm3q-(M3q_xa+M3q_xb+M3q_xh+M3q_xne+M3q_xnf+M3q_xng+M3q_xnz+M3q_xqf+M3q_xqs +M3q_xqz+M3q_cb+M3q_ce+M3q_cf+M3q_cg+M3q_ch+M3q_co+M3q_cs+M3q_ct+M3q_cv +M3q_im+M3q_ib)$ FRML ITJKMZ59 TJKMZ59 = fMz59*pm59-(M59_xa+M59_xb+M59_xh+M59_xne+M59_xnf+M59_xng+M59_xnz+M59_xqf+M59_xqs +M59_xqz+M59_cb+M59_ce+M59_cf+M59_cg+M59_ch+M59_co+M59_cs+M59_ct+M59_cv +M59_im+M59_ib)$ () ### BESKAEF.T09 ### () () () PRODUKTIVITET () () FRML Ikhn khn = 1000*fXn/(Hqng +Hqne +Hqnf +hqnz ) $ FRML IQXa Qxa = fXa/Qa $ FRML IQXe Qxe = fXe/Qe $ FRML IQXng Qxng = fXng/Qng $ FRML IQXne Qxne = fXne/Qne $ FRML IQXnf Qxnf = fXnf/Qnf $ FRML IQXnz Qxnz = fXnz/Qnz $ FRML IQXb Qxb = fXb/Qb $ FRML IQXqs Qxqs = fXqs/Qqs $ FRML IQXqf Qxqf = fXqf/Qqf $ FRML IQXqz Qxqz = fXqz/Qqz $ FRML IQXh Qxh = fXh/Qh $ FRML IQXo Qxo = fXo/Qo $ FRML IQxn Qxn = ((fXng*pxng(-1)+fXne*pxne(-1)+fXnf*pxnf(-1)+fXnz*pxnz(-1))/pxn(-1))/ (Qng+Qne+Qnf+Qnz) $ FRML IQxq Qxq = ((fXqs*pxqs(-1)+fXqf*pxqf(-1)+fXqz*pxqz(-1))/pxq(-1))/ (Qqs+Qqf+Qqz) $ () () BESKÆFTIGELSE () FRML IQn Qn = Qng+Qne+Qnf+Qnz $ FRML IQq Qq = Qqs+Qqf+Qqz $ FRML IQp Qp = Qa+Qe+Qn+Qb+Qq+Qh $ FRML IQwn Qwn = Qwng+Qwne+Qwnf+Qwnz $ FRML IQwq Qwq = Qwqs+Qwqf+Qwqz $ FRML IQsn Qsn = Qsng+Qsne+Qsnf+Qsnz $ FRML IQSq Qsq = Qq-Qwq $ FRML IQU Qu = Q-Qe-Qa $ FRML IQSU Qsu = Q-Qw-Qsa $ () Beskæftigelses- og erhvervsfrekvens FRML Iefrek efrek = Ua/Uw $ FRML Ibfrek bfrek = Q/Uw $ () Hq FRML IHQn Hqn = Hqng+Hqne+Hqnf+hqnz $ FRML IHQq Hqq = hqqz+Hqqs+Hqqf $ FRML IHQp Hqp = Hqa+Hqe+Hqn+Hqb+Hqq+Hqh $ FRML IHQ Hq = Hqp+Hqo $ FRML IHQ9 Hq9 = Hqn+Hqq+Hqa+Hqb $ FRML IQ9 Q9 = Qn+Qq+Qa+Qb $ FRML IQw9 Qw9 = Qwn+Qwq+Qwa+Qwb $ FRML IQs9 Qs9 = Qsn+Qsq+Qsa+Qsb $ FRML IHQby Hqby = Hqn+Hqq-Hqqs+Hqb $ FRML IQby Qby = Qn+Qq-Qqs+Qb $ FRML IQwby Qwby = Qwn+Qwq-Qwqs+Qwb $ FRML IQsby Qsby = Qsn+Qsq-Qsqs+Qsb $ () Hg FRML IHgwq Hgwq = (Qwqz*hgwqz+Qwqs*Hgwqs+Qwqf*Hgwqf)/Qwq $ FRML IHgwp Hgwp = (Qwa*Hgwa+Qwe*Hgwe+Qwn*Hgwn+Qwb*Hgwb+Qwq*Hgwq+Qwh*Hgwh)/Qp $ FRML IHgw Hgw = (Qwp*Hgwp+Qwo*Hgwo)/Qw $ FRML IHgsn Hgsn = (Qsnf*Hgsnf+Qsnz*hgsnz)/Qsn $ FRML IHgsq Hgsq = (Qsqz*hgsqz+Qsqs*Hgsqs)/Qsq $ FRML IHgsp Hgsp = (Qsa*Hgsa+Qsn*Hgsn+Qsb*Hgsb+Qsq*Hgsq+Qsh*Hgsh)/Qsp $ FRML IHgs Hgs = (Qsp*Hgsp+Qso*Hgso)/Qs $ FRML IHgn Hgn = (Qng*Hgng+Qne*Hgne+Qnf*Hgnf+Qnz*hgnz)/Qn $ FRML IHgq Hgq = (Qqz*hgqz+Qqs*Hgqs+Qqf*Hgqf)/Qq $ FRML IHgp Hgp = (Qa*Hga+Qe*Hge+Qn*Hgn+Qb*Hgb+Qq*Hgq+Qh*Hgh)/Qp $ FRML IHg Hg = (Qp*Hgp+Qo*Hgo)/Q $ FRML IHgw9 Hgw9 = (Qwn*Hgwn+Qwq*Hgwq+Qwa*Hgwa+Qwb*Hgwb)/Qw9 $ FRML IHgs9 Hgs9 = (Qsn*Hgsn+Qsq*Hgsq+Qsa*Hgsa+Qsb*Hgsb)/Qs9 $ FRML IHg9 Hg9 = (Qn*Hgn+Qq*Hgq+Qa*Hga+Qb*Hgb)/Q9 $ FRML IHgwby Hgwby = (Qwn*Hgwn+Qwq*Hgwq-Qwqs*Hgwqs+Qwb*Hgwb)/Qwby $ FRML IHgsby Hgsby = (Qsn*Hgsn+Qsq*Hgsq-Qsqs*Hgsqs+Qsb*Hgsb)/Qsby $ FRML IHgby Hgby = (Qn*Hgn+Qq*Hgq-Qqs*Hgqs+Qb*Hgb)/Qby $ () Selvstændigkvoter FRML Ibqsn bqsn = Qsn/Qn $ FRML Ibqsq bqsq = Qsq/Qq $ FRML Ibqs9 bqs9 = Qs9/Q9 $ FRML Ibqsby bqsby = Qsby/Qby $ FRML Ibqsp bqsp = Qsp/Qp $ () ### LOEN.T09 ### () () () lØNSUMMER OG lØNKVOTER () () FRML IYwp Ywp = Ywa+Ywe+Ywng+Ywne+Ywnf+Ywnz+Ywb+Ywqs+Ywqf+Ywh+Ywqz $ FRML IYwq Ywq = Ywqs+Ywqf+Ywqz$ FRML IYrq Yrq = Yrqs+Yrqf+Yrqz$ FRML IYrp Yrp = Yr-Yro $ FRML IYro1 Yro1 = Ivo1 $ FRML IYrp1 Yrp1 = Yr-Yro1 $ FRML Ibyw byw = Yw/(Yw+Yr) $ FRML Ibywq bywq = Ywq/(Ywq+Yrq) $ FRML Ibywqs bywqs = Ywqs/(Ywqs+Yrqs) $ FRML Ibywo bywo = Ywo/(Ywo+Yro) $ () Offentlige erhverv FRML Ibywo1 bywo1 = Ywo1/(Ywo1+Yro1) $ () Offentlig sektor FRML Ibywp bywp = Ywp/(Ywp+Yrp) $ () private erhverv FRML Ibywp1 bywp1 = (Yw-Ywo1)/((Yw-Ywo1)+Yrp1) $ () privat sektor () l FRML Iln ln = (lng*Hqng+lne*Hqne+lnf*Hqnf+lnz*hqnz)/Hqn $ FRML Ilq lq = (lqz*hqqz+lqs*Hqqs+lqf*Hqqf)/Hqq $ FRML Ilp lp = (la*Hqa+le*Hqe+ln*Hqn+lb*Hqb+lq*Hqq+lh*Hqh)/Hqp $ FRML Il l = (lp*Hqp+lo*Hqo)/Hq $ FRML Il9 l9 = (ln*Hqn+lq*Hqq+la*Hqa+lb*Hqb)/Hq9 $ FRML Ilby lby = (ln*Hqn+lq*Hqq-lqs*Hqqs+lb*Hqb)/Hqby $ () ### SKATTRAN.T09 ### () () () TRANSFERERINGER () FRML ItTYdl ttydl = Tyd/(Uldp*.001) $ FRML ItYdY tydy = 100*Tyd/Y $ () Modtagere af indkomstoverførsler (valgt Usy frem for Uuxa) () Udenfor arbejdsstyrken FRML IUoxa Uoxa = Usu+Uakx+Urev+Uly+Ufdp+Usxa+Usb+Umf+Uef+Uov+Ufy+Ufox+Ufou+Ukxa+Ukak+Ufpx+Ufpu+Upt $ () Samlet FRML IUo Uo = Uoxa+Ul+Qfp+Qfo+Qss+Qak+Qlt $ () Særlige gruppering til fM FRML IUofxa Uofxa = Urev+Uly+Ufdp+Uss+Usb+Umf+Uef+Uov+Ufy+Ufoi+Ukxa+Ul $ FRML IUof Uof = Uofxa+Uakx+Ukak $ () () () SKATTER () () FRML ISpg_cp Spg_cp = Spg_cf + Spg_cv + Spg_ce + Spg_cg + Spg_cb + Spg_ch + Spg_cs $ FRML ISpg_ip Spg_ip = btgimp1*tg*pimp1*fImp1/((1+trimp1)*(1+btgimp1*tg)) +btgibp1*tg*pibp1*fIbp1/(1+btgibp1*tg) $ FRML ISpg_ibp Spg_ibp = btgibp1*tg*pibp1*fIbp1/(1+btgibp1*tg) $ FRML ISpg_imp Spg_imp = btgimp1*tg*pimp1*fImp1/((1+trimp1)*(1+btgimp1*tg)) $ FRML ISpg_ibo Spg_ibo = btgibo1*tg*pibo1*fIbo1/(1+btgibo1*tg) $ FRML ISpg_imo Spg_imo = btgimo1*tg*pimo1*fImo1/(1+btgimo1*tg) $ FRML ISpg_ibh Spg_ibh = btgibh*tg*pibh*fIbh/(1+btgibh*tg) $ FRML ISp_cp Sp_cp = Spp_cf+Spp_cv+Spp_ce+Spp_cg+Spp_cb+Spp_ch+Spp_cs+Spg_cp $ FRML ISpr_cb Spr_cb = trb*fCb*pcb/(1+trb) $ FRML ISpp_e Spp_e = Sppueem + tpe01*fE01*pne01 $ FRML ISpp_ip Spp_ip = tpibp1*fIbp1 + tpimp1*fImp1 + trimp1*fImp1*pimp1/(1+trimp1) $ FRML ISpp_ibp Spp_ibp = tpibp1*fIbp1 $ FRML ISpp_imp Spp_imp = tpimp1*fImp1 + trimp1*fImp1*pimp1/(1+trimp1) $ FRML ISpp_io Spp_io = tpibo1*fIbo1 + tpimo1*fImo1 $ FRML ISpp_ibo Spp_ibo = tpibo1*fIbo1 $ FRML ISpp_imo Spp_imo = tpimo1*fImo1 $ FRML ISpp_ibh Spp_ibh = tpibh*fIbh $ FRML ISpr_imp Spr_imp = trimp1*fImp1*pimp1/(1+trimp1) $ FRML ISpp_vea Spp_vea = tvea*fVea $ FRML ISpp_vma Spp_vma = tvma*fVma $ FRML ISpp_vee Spp_vee = tvee*fVee $ FRML ISpp_vme Spp_vme = tvme*fVme $ FRML ISpp_veng Spp_veng = tveng*fVeng $ FRML ISpp_vmng Spp_vmng = tvmng*fVmng $ FRML ISpp_vene Spp_vene = tvene*fVene $ FRML ISpp_vmne Spp_vmne = tvmne*fVmne $ FRML ISpp_venf Spp_venf = tvenf*fVenf $ FRML ISpp_vmnf Spp_vmnf = tvmnf*fVmnf $ FRML ISpp_venz Spp_venz = tvenz*fVenz $ FRML ISpp_vmnz Spp_vmnz = tvmnz*fVmnz $ FRML ISpp_veb Spp_veb = tveb*fVeb $ FRML ISpp_vmb Spp_vmb = tvmb*fVmb $ FRML ISpp_veqz Spp_veqz = tveqz*fVeqz $ FRML ISpp_vmqz Spp_vmqz = tvmqz*fVmqz $ FRML ISpp_veqs Spp_veqs = tveqs*fVeqs $ FRML ISpp_vmqs Spp_vmqs = tvmqs*fVmqs $ FRML ISpp_veqf Spp_veqf = tveqf*fVeqf $ FRML ISpp_vmqf Spp_vmqf = tvmqf*fVmqf $ FRML ISpp_veh Spp_veh = tveh*fVeh $ FRML ISpp_vmh Spp_vmh = tvmh*fVmh $ FRML ISpp_veo Spp_veo = tveo*fVeo $ FRML ISpp_vmo Spp_vmo = tvmo*fVmo $ FRML Ibsptr bsptr = (Sp-Spp_e01-Spp_e7y)/(Y+M-E) $ FRML IbSp_cp bsp_cp = (tpcf*fCf+tpce*fCe+tpcg*fCg+tpcb*fCb+tpcv*fCv+tpch*fCh+tpcs*fCs+trb*fCb*pcb/(1+trb)+Spg_cp)/Cp $ FRML Ikbsyo kbsyo = Sy_o/(S) $ FRML Ibsy bsy = Sy_o/Y $ FRML Ibsp bsp = Sp/Y $ FRML Ibsyp bsyp = (Sy_o+Sp)/Y $ FRML Ibs bs = (S)/Y $ FRML Ibsyf bsyf = Sy_o/Yf $ FRML Ibspf bspf = Sp/Yf $ FRML Ibsypf bsypf = (Sy_o+Sp)/Yf $ FRML Ibsf bsf = (S)/Yf $ FRML Ibsyb bsyb = Sy_o/(Yf+Ty_o) $ FRML Ibspb bspb = Sp/(Yf+Ty_o) $ FRML Ibsypb bsypb = (Sy_o+Sp)/(Yf+Ty_o) $ FRML Ibsb bsb = (S)/(Yf+Ty_o) $ FRML ISyy Syy = 100*Sy_o/Y $ FRML ISpy Spy = 100*Sp/Y $ FRML Ispuy Spuy = 100*(-Spu)/Y $ FRML Ispty Spty = 100*Spt/Y $ FRML ISypy Sypy = 100*(Sy_o+Sp)/Y $ FRML ISy Sy = 100*S/Y $ FRML IYsy Ysy = 100*Ys/Y $ FRML IYspy Yspy = 100*Ysp/Y $ () Friholdt indkomst FRML IYsp1r Ysp1r = Ysp-Ysp1 $ FRML IYsp2r Ysp2r = Ysp-Ysp2 $ FRML IYsp3r Ysp3r = Ysp-Ysp3 $ FRML IYsp4r Ysp4r = Ysp-Ysp4 $ FRML IYsp5r Ysp5r = Ysp-Ysp5 $ FRML IYs1r Ys1r = Ys-Ys1 $ FRML IYs2r Ys2r = Ys-Ys2 $ FRML IYs3r Ys3r = Ys-Ys3 $ FRML IYs4r Ys4r = Ys-Ys4 $ FRML IYs5r Ys5r = Ys-Ys5 $ () Samlet indkomstskattegerundlag laves som en skatteprovenuevægtet sum af indkomsterne FRML DYsyw Ysyw = (Ssyspw *Yspw + Ssysw *Ysw + tsya*(Yw-Tpt_o)*(Yw-Tpt_o)) /(Ssyspw + Ssysw + tsya*(Yw-Tpt_o)) $ FRML DYsys Ysys = (Ssysps *Ysps + Ssyss *Yss + tsya*0.75*(0.5*Yrr+0.5*Yrr(-1))*0.75*(0.5*Yrr+0.5*Yrr(-1))) /(Ssysps + Ssyss + tsya*0.75*(0.5*Yrr+0.5*Yrr(-1))) $ FRML DYsyl Ysyl = (Ssyspl *Yspl + Ssysl *Ysl )/(Ssyspl + Ssysl ) $ FRML DYsyef Ysyef = (Ssyspef*Yspef + Ssysef*Ysef)/(Ssyspef+ Ssysef) $ FRML DYsyfp Ysyfp = (Ssyspfp*Yspfp + Ssysfp*Ysfp)/(Ssyspfp+ Ssysfp) $ FRML DYsyq Ysyq = (Ssyspq *Yspq + Ssysq *Ysq )/(Ssyspq + Ssysq ) $ () Makroskattesatsen er skat ifht til indkomst FRML Dtsyw tsyw = (Ssyspw + Ssysw + tsya*(Yw-Tpt_o))/Ysyw $ FRML Dtsys tsys = (Ssysps + Ssyss + tsya*0.75*(0.5*Yrr+0.5*Yrr(-1)))/Ysys $ FRML Dtsyl tsyl = (Ssyspl + Ssysl )/Ysyl $ FRML Dtsyef tsyef = (Ssyspef+ Ssysef)/Ysyef $ FRML Dtsyfp tsyfp = (Ssyspfp+ Ssysfp)/Ysyfp $ FRML Dtsyq tsyq = (Ssyspq + Ssysq )/Ysyq $ () Sipve FRML ISpp_ven Spp_ven = Spp_veng+Spp_vene+Spp_venf+Spp_venz $ FRML ISpp_veq Spp_veq = Spp_veqz+Spp_veqs+Spp_veqf $ FRML ISpp_vep Spp_vep = Spp_vea+Spp_vee+Spp_ven+Spp_veb+Spp_veq+Spp_veh $ FRML ISpp_ve Spp_ve = Spp_vep+Spp_veo $ () Sipvm FRML ISpp_vmn Spp_vmn = Spp_vmng+Spp_vmne+Spp_vmnf+Spp_vmnz $ FRML ISpp_vmq Spp_vmq = Spp_vmqz+Spp_vmqs+Spp_vmqf $ FRML ISpp_vmp Spp_vmp = Spp_vma+Spp_vme+Spp_vmn+Spp_vmb+Spp_vmq+Spp_vmh $ FRML ISpp_vm Spp_vm = Spp_vmp+Spp_vmo $ () Sipx FRML ISpp_xn Spp_xn = Spp_xng+Spp_xne+Spp_xnf+Spp_xnz $ FRML ISpp_xq Spp_xq = Spp_xqz+Spp_xqs+Spp_xqf $ FRML ISpp_xp Spp_xp = Spp_xa+Spp_xe+Spp_xn+Spp_xb+Spp_xq+Spp_xh $ FRML ISpp_ve9 Spp_ve9 = Spp_ven+Spp_veq+Spp_vea+Spp_veb $ FRML ISpp_vm9 Spp_vm9 = Spp_vmn+Spp_vmq+Spp_vma+Spp_vmb $ FRML ISpp_x9 Spp_x9 = Spp_xn+Spp_xq+Spp_xa+Spp_xb $ FRML ISpp_veby Spp_veby = Spp_ven+Spp_veq-Spp_veqs+Spp_veb $ FRML ISpp_vmby Spp_vmby = Spp_vmn+Spp_vmq-Spp_vmqs+Spp_vmb $ () ### BNPBFI.T09 ### () () BRUTTONATIONALPRODUKT, BRUTTOVÆRDITILVÆKST () OG ANDRE INDKOMSTBEGREBER M.V. () FRML IFYST fYst = (fY*py(-1)+fM*pm(-1))/pyst(-1) $ FRML IYST Yst = (Y) + (M) $ FRML IPYST pyst = Yst/fYst $ FRML IENV Env = Ev - Mv $ FRML IENST Enst = Es + Et - Ms - Mt $ FRML IYRT1 Yrt = Yf-Yw+Tin_hc $ FRML IYAB1 Yab = Yw+Ty_o $ FRML IYSAM Ysam = Yf + Ty_o $ FRML IYSAM1 Ysam1 = Yf+Ty_o+Tin_hc $ FRML IYSMPC Ysmpcd = (Yf+Ty_o+Tin_hc)/pcp $ FRML IENVY Envy = 100*Env/Y $ FRML IENSTY Ensty = 100*Enst/Y $ FRML IENLY Enly = 100*Enl/Y $ FRML IYWY Ywy = 100*Yw/Y $ FRML IYRY Yry = 100*Yr/Y $ () () BIDRAG TIL BNP-VÆKST () FRML IRFY RfY = (fY - fY(-1))/fY(-1) $ FRML IAFM afm = (fM/fM(-1)-1)*100*(M(-1)/Y(-1)) $ FRML IAFE afe = (fE/fE(-1)-1)*100*(E(-1)/Y(-1)) $ FRML IAFCP afcp = (fCp/fCp(-1)-1)*100*(Cp(-1)/Y(-1)) $ FRML IAFCO afco = (fCo/fCo(-1)-1)*100*(Co(-1)/Y(-1)) $ FRML IAFIP1 afip1 = (fIp1/fIp1(-1)-1)*100*(Ip1(-1)/Y(-1)) $ FRML IAFIFP1XH afifp1xh = (fIfp1xh/fIfp1xh(-1)-1)*100*(Ifp1xh(-1)/Y(-1)) $ FRML IAFIO1 afio1 = (fIo1/fIo1(-1)-1)*100*(Io1(-1)/Y(-1)) $ FRML IAFIBH afibh = (fIbh/fIbh(-1)-1)*100*(fIbh(-1)*pibh(-1)/Y(-1)) $ FRML IAFIL afil = (fIl/fIl(-1)-1)*Il(-1)/Y(-1) $ () () ERHVERVSFORDELT BRUTTOVÆRDITILVÆKST I ÅRETS PRISER () FRML IYFP Yfp = Yf-Yfo $ FRML IfYfp fYfp = (fYf*pyf(-1)-fYfo*pyfo(-1))/pyfp(-1) $ FRML Ipyfp pyfp = Yfp/fYfp $ FRML IYFP1 Yfp1 = Yf-Yfo1 $ FRML IYfn Yfn = Yfne+Yfnf+Yfng+Yfnz $ FRML IYFQ Yfq = Yfqz+Yfqs+Yfqf $ () BVT FRML IYf9 Yf9 = Yfn+Yfq+Yfa+Yfb $ FRML IYfby Yfby = Yfn+Yfq-Yfqs+Yfb $ FRML IfYf9 fYf9 = (fYfn*pyfn(-1)+fYfq*pyfq(-1)+fYfa*pyfa(-1)+fYfb*pyfb(-1))/pyf9(-1) $ FRML IfYfby fYfby = (fYfn*pyfn(-1)+fYfq*pyfq(-1)-fYfqs*pyfqs(-1)+fYfb*pyfb(-1))/pyfby(-1) $ FRML Ipyf9 pyf9 = Yf9/fYf9 $ FRML Ipyfby pyfby = Yfby/fYfby $ () Arbejdskraftproduktivitet FRML Ikqyf9 kqyf9 = fYf9/Hq9 $ FRML Ikqyfby kqyfby = fYfby/Hqby $ FRML Ikqyfp kqyfp = fYfp/Hqp $ FRML Ikqyf kqyf = fYf/Hq $ () Investeringskvoter FRML Ibim9 bim9 = 100*Im9/Yf9 $ FRML Ibib9 bib9 = 100*Ib9/Yf9 $ FRML Ibi9 bi9 = 100*If9/Yf9 $ FRML Ibimby bimby = 100*Imby/Yfby $ FRML Ibibby bibby = 100*Ibby/Yfby $ FRML Ibiby biby = 100*Ifby/Yfby $ FRML Ibipmp bipmp = 100*pimp1*fImp1/Yfp $ FRML Ibipbp bipbp = 100*pibp1*fIbp1/Yfp $ FRML IYtrxil Ytrxil = Ytr-Il $ FRML IfYtrxil fYtrxil = (pytr(-1)*fYtr-pil(-1)*fIl)/pytrxil(-1) $ FRML Ipytrxil pytrxil = Ytrxil/fYtrxil $ () ### BALANCER.T09 ### () () Sektorbalancer, samleposter () FRML ITaoi Taoi = Tr_eu_o+Tr_er_o+Tr_hc_o $ FRML ITaou Taou = try_o_eu+trr_o_eu+Trg_o_eu+Tr_o_er+Tr_o_hc $ FRML ITkoi Tkoi = Sk_h_o+Tk_e_o+Tk_hc_o $ FRML ITkou Tkou = Tk_o_e+Tk_o_c+Tk_o_h $ FRML ITfoud Taoos = 0.8*(Safma+Safme)*ktr_oo_os $ FRML ITfoid Tasoo = (Tyd+Tymfdp+Typef+Typov+Tylg_oo)*ktr_os_oo $ FRML ITfoud Tfoud = Coo+Ti_oo_z-(-Spu_oo)+Ty_oo+Taoos $ FRML ITfoid Tfoid = Ivoo+Ti_z_oo+Tiuo_z_oo+Stp_o-Sasr+Tasoo+Tr_hc_oo $ FRML ITaous Taous = Tasoo+Tr_os_ok+(Ty_o-Ty_ok-Ty_oo) +(Tr_o_hc-Tr_ok_hc)+(Taou-Tr_o_hc) $ FRML ITfsud Tfsud = (Co-Cok-Coo)+Tiid_os_z+Tiie_os_z+(-Spu_ok)+(-Spu_oo)-(-Spu_o)+Taous $ FRML ITfsuk1 Tfsuk1 = (Io1-Io1a)-Iny_ok-Iny_oo+Io1a-Ian_ok-Ian_oo+Ilo1+Izn_o -Izn_ok $ FRML ITksu Tksu = Tk_o_c-Tk_ok_c-Tk_ok_os+Tk_o_h-Tk_ok_h+Tkn_oo+Tk_o_e-Tk_ok_e $ FRML ITfsuk Tfsuk = Tfsuk1+Tksu $ FRML ITaois Taois = Taoos+Tr_ok_os+Tr_hc_o-Tr_hc_oo- Tr_hc_ok+Tr_eu_o+Tr_er_o-Tr_e_ok $ FRML ITfsid Tfsid = Ivo1-Ivok-Ivoo+Tiuo_z_o-Tiuo_z_ok-Tiuo_z_oo+Tii_z_os+Tirn_o -Tirn_ok+Spt_o-Spt_ok+Sy_o-Sy_ok+Sasr+Tp_h_o+Tpt_o-Tpt_ok +Taois $ FRML _I Tii_ok = Tin_ok + Ti_ok_z - Tiuo_z_ok - Tirn_ok $ FRML _I Tioii = Tii_z_os + Tiu_z_os - (Tiuo_z_o - Tiuo_z_ok -Tiuo_z_oo) + Tii_ok + Ti_z_oo $ FRML ITfkud Tfkud = Cok+Ti_ok_z-(-Spu_ok)+Ty_ok+Tr_ok_os+Tr_ok_hc $ FRML ITfkid Tfkid = Ivok+Tii_ok+Tiuo_z_ok+Tirn_ok+Spt_ok+Sy_ok+Stp_ok+Tpt_ok +Tr_e_ok+Tr_hc_ok+Tr_os_ok $ FRML Ibtiin_e btiin_e = Tiin_e/( (Wnq_e(-1)+Wnq_e)/2 +(Wnb_e(-1)-Wlm_e_cf(-1)) + Wp_cf_e(-1) ) $ FRML Ibtiin_h btiin_h = Tiin_h/( (Wnq_h(-1)+Wnq_h)/2 +(Wnb_h(-1)-Wlm_h_cf(-1)) + Wcp_cf_h(-1) ) $ FRML Ibtiin_cr btiin_cr = Tiin_cr/( (Wnq_cr(-1)+Wnq_cr)/2 +(Wnb_cr(-1)-Wlm_cr_cf(-1)) ) $ FRML Ibtiin_ok btiin_ok = Tiin_ok/( (Wnq_ok(-1)+Wnq_ok)/2 +(Wnb_ok(-1)-Wlm_ok_cf(-1)) )$ FRML Ibtiin_oo btiin_oo = Tiin_oo/( (Wnq_oo(-1)+Wnq_oo)/2 +Wnb_oo(-1) ) $ FRML Ibtisuu btisuu = Tiie_os_z/Wbe_os_z(-1) $ FRML Ibtisui btisui = Tiid_os_z/Wbd_os_z(-1) $ FRML Ibtiir_z_os btiir_z_os = Tii_z_os/( (Wnq_os(-1)+Wnq_os)/2 +Wb_z_os(-1) ) $ FRML Ibtiin_cf btiin_cf = Tiin_cf*2/(Wnb_cf+Wbm_cf_x+Wnq_cf +Wnb_cf(-1)+Wbm_cf_x(-1)+Wnq_cf(-1) )$ FRML ITFN_HC Tfn_hc = -Tfn_e-Tfn_o $ FRML ITFN_C Tfn_c = Tfn_hc-Tfn_h $ FRML ICOY Coy = 100*Co/Y $ FRML IFOUY Tfouy = 100*Tf_o_z/Y $ FRML IFOIY Tfoiy = 100*Tf_z_o/Y $ FRML ITIONY Tiony = 100*Tin_o/Y $ FRML ITIENY Tieny = -100*Tin_e/Y $ FRML ITFONY Tfony = 100*Tfn_o/Y $ FRML ITFSNY Tfsny = 100*Tfn_os/Y $ FRML ITFKNY Tfkny = 100*Tfn_ok/Y $ FRML ITFFONY Tffony = 100*Tfn_oo/Y $ FRML ITFENY Tfeny = -100*Tfn_e/Y $ FRML ITFN_HCY Tfn_hcy = 100*Tfn_hc/Y $ FRML ITFN_HY Tfn_hy = 100*Tfn_h/Y $ FRML ITFP_CY Tfn_cy = 100*Tfn_c/Y $ FRML IKeny Keny = 100*Wnnb_e/Y $ () ### FAKTOR.T09 ### () --------------------------------------------------------------------------------- () De 9 estimerede erhverv (a,b,ne,nf,ng,nz,qf,Qs,qz) () --------------------------------------------------------------------------------- () MATERIALEFORBRUG, lØBENDE PRISER FRML IVma Vma = fVma*pvma $ FRML IVmng Vmng = fVmng*pvmng $ FRML IVmne Vmne = fVmne*pvmne $ FRML IVmnf Vmnf = fVmnf*pvmnf $ FRML IVmnz Vmnz = fVmnz*pvmnz $ FRML IVmb Vmb = fVmb*pvmb $ FRML IVmqz Vmqz = fVmqz*pvmqz $ FRML IVmqs Vmqs = fVmqs*pvmqs $ FRML IVmqf Vmqf = fVmqf*pvmqf $ () ENERGIFORBRUG, lØBENDE PRISER FRML IVea Vea = fVea*pvea $ FRML IVeng Veng = fVeng*pveng $ FRML IVene Vene = fVene*pvene $ FRML IVenf Venf = fVenf*pvenf $ FRML IVenz Venz = fVenz*pvenz $ FRML IVeb Veb = fVeb*pveb $ FRML IVeqz Veqz = fVeqz*pveqz $ FRML IVeqs Veqs = fVeqs*pveqs $ FRML IVeqf Veqf = fVeqf*pveqf $ () Energikvoter FRML Ibvea bvea = Vea /Xa $ FRML Ibveb bveb = Veb /Xb $ FRML Ibvenz bvenz = Venz/Xnz $ FRML Ibvenf bvenf = Venf/Xnf $ FRML Ibveqf bveqf = Veqf/Xqf $ FRML Ibveqz bveqz = Veqz/Xqz $ FRML Ibveng bveng = Veng/Xng $ FRML Ibveqs bveqs = Veqs/Xqs $ FRML Ibvene bvene = Vene/Xne $ () Afskrivningsmængder, samlet bygning+maskin, faste priser FRML IfInva fInva = (fInvma *pinvma(-1) + fInvba *pinvba(-1)) /pinva(-1) $ FRML IfInvnz fInvnz = (fInvmnz*pinvmnz(-1) + fInvbnz*pinvbnz(-1))/pinvnz(-1) $ FRML IfInvng fInvng = (fInvmng*pinvmng(-1) + fInvbng*pinvbng(-1))/pinvng(-1) $ FRML IfInvne fInvne = (fInvmne*pinvmne(-1) + fInvbne*pinvbne(-1))/pinvne(-1) $ FRML IfInvnf fInvnf = (fInvmnf*pinvmnf(-1) + fInvbnf*pinvbnf(-1))/pinvnf(-1) $ FRML IfInvb fInvb = (fInvmb *pinvmb(-1) + fInvbb *pinvbb(-1)) /pinvb(-1) $ FRML IfInvqz fInvqz = (fInvmqz*pinvmqz(-1) + fInvbqz*pinvbqz(-1))/pinvqz(-1) $ FRML IfInvqs fInvqs = (fInvmqs*pinvmqs(-1) + fInvbqs*pinvbqs(-1))/pinvqs(-1) $ FRML IfInvqf fInvqf = (fInvmqf*pinvmqf(-1) + fInvbqf*pinvbqf(-1))/pinvqf(-1) $ () Afskrivningsværdier, samlet bygning+maskin, løb. priser FRML IInva Inva = Invma + Invba $ FRML IInvnz Invnz = Invmnz + Invbnz $ FRML IInvng Invng = Invmng + Invbng $ FRML IInvne Invne = Invmne + Invbne $ FRML IInvnf Invnf = Invmnf + Invbnf $ FRML IInvb Invb = Invmb + Invbb $ FRML IInvqz Invqz = Invmqz + Invbqz $ FRML IInvqs Invqs = Invmqs + Invbqs $ FRML IInvqf Invqf = Invmqf + Invbqf $ () Afskrivningspriser, samlet bygning+maskin, priser FRML Ipinva pinva = Inva /fInva $ FRML Ipinvnz pinvnz = Invnz/fInvnz $ FRML Ipinvng pinvng = Invng/fInvng $ FRML Ipinvne pinvne = Invne/fInvne $ FRML Ipinvnf pinvnf = Invnf/fInvnf $ FRML Ipinvb pinvb = Invb/fInvb $ FRML Ipinvqz pinvqz = Invqz/fInvqz $ FRML Ipinvqs pinvqs = Invqs/fInvqs $ FRML Ipinvqf pinvqf = Invqf/fInvqf $ () Kapitalmængder, samlet bygning+maskin, faste priser FRML IfKna fKna = (fKnma *pknma(-1) + fKnba *pknba(-1)) /pkna(-1) $ () Ekskl. Stambesætninger FRML IfKnnz fKnnz = (fKnmnz*pknmnz(-1) + fKnbnz*pknbnz(-1))/pknnz(-1) $ FRML IfKnng fKnng = (fKnmng*pknmng(-1) + fKnbng*pknbng(-1))/pknng(-1) $ FRML IfKnne fKnne = (fKnmne*pknmne(-1) + fKnbne*pknbne(-1))/pknne(-1) $ FRML IfKnnf fKnnf = (fKnmnf*pknmnf(-1) + fKnbnf*pknbnf(-1))/pknnf(-1) $ FRML IfKnb fKnb = (fKnmb *pknmb(-1) + fKnbb *pknbb(-1)) /pknb(-1) $ FRML IfKnqz fKnqz = (fKnmqz*pknmqz(-1) + fKnbqz*pknbqz(-1))/pknqz(-1) $ FRML IfKnqs fKnqs = (fKnmqs*pknmqs(-1) + fKnbqs*pknbqs(-1))/pknqs(-1) $ FRML IfKnqf fKnqf = (fKnmqf*pknmqf(-1) + fKnbqf*pknbqf(-1))/pknqf(-1) $ () Kapitalværdier, samlet bygning+maskin, løb. priser FRML Ikna Kna = Knma + Knba $ FRML Iknnz Knnz = Knmnz + Knbnz $ FRML Iknng Knng = Knmng + Knbng $ FRML Iknne Knne = Knmne + Knbne $ FRML Iknnf Knnf = Knmnf + Knbnf $ FRML Iknb Knb = Knmb + Knbb $ FRML Iknqz Knqz = Knmqz + Knbqz $ FRML Iknqs Knqs = Knmqs + Knbqs $ FRML Iknqf Knqf = Knmqf + Knbqf $ () Kapitalpriser, samlet bygning+maskin, priser FRML Ipkna pkna = Kna /fKna $ () Ekskl. StambesætnKnnger FRML Ipknnz pknnz = Knnz/fKnnz $ FRML Ipknng pknng = Knng/fKnng $ FRML Ipknne pknne = Knne/fKnne $ FRML Ipknnf pknnf = Knnf/fKnnf $ FRML Ipknb pknb = Knb/fKnb $ FRML Ipknqz pknqz = Knqz/fKnqz $ FRML Ipknqs pknqs = Knqs/fKnqs $ FRML Ipknqf pknqf = Knqf/fKnqf $ () ENERGI+MATERIALER FRML IfVa fVa = (pvma(-1)*fVma+pvea(-1)*fVea)/pva(-1) $ FRML IfVng fVng = (pvmng(-1)*fVmng+pveng(-1)*fVeng)/pvng(-1) $ FRML IfVne fVne = (pvmne(-1)*fVmne+pvene(-1)*fVene)/pvne(-1) $ FRML IfVnf fVnf = (pvmnf(-1)*fVmnf+pvenf(-1)*fVenf)/pvnf(-1) $ FRML IfVnz fVnz = (pvmnz(-1)*fVmnz+pvenz(-1)*fVenz)/pvnz(-1) $ FRML IfVb fVb = (pvmb(-1)*fVmb+pveb(-1)*fVeb)/pvb(-1) $ FRML IfVqz fVqz = (pvmqz(-1)*fVmqz+pveqz(-1)*fVeqz)/pvqz(-1) $ FRML IfVqs fVqs = (pvmqs(-1)*fVmqs+pveqs(-1)*fVeqs)/pvqs(-1) $ FRML IfVqf fVqf = (pvmqf(-1)*fVmqf+pveqf(-1)*fVeqf)/pvqf(-1) $ FRML Ipva pva = Va /fva $ FRML Ipvng pvng = Vng/fvng $ FRML Ipvne pvne = Vne/fvne $ FRML Ipvnf pvnf = Vnf/fvnf $ FRML Ipvnz pvnz = Vnz/fvnz $ FRML Ipvb pvb = Vb /fvb $ FRML Ipvqz pvqz = Vqz/fvqz $ FRML Ipvqs pvqs = Vqs/fvqs $ FRML Ipvqf pvqf = Vqf/fvqf $ () STRUKTUREL-PRODUKTIVITET FRML Idta dta = dta(-1)*(dtla/dtla(-1) +uima(-1)*fKnma(-1)/(la(-1)*Hqa(-1))*(dtka/dtka(-1)-1) +pvea(-1)*fVea(-1) /(la(-1)*Hqa(-1))*(dtea/dtea(-1)-1) +uiba(-1)*fKnba(-1)/(la(-1)*Hqa(-1))*(dtba/dtba(-1)-1) +pvma(-1)*fVma(-1) /(la(-1)*Hqa(-1))*(dtma/dtma(-1)-1)) $ FRML Idtng dtng = dtng(-1)*(dtlng/dtlng(-1) +uimng(-1)*fKnmng(-1)/(lng(-1)*Hqng(-1))*(dtkng/dtkng(-1)-1) +pveng(-1)*fVeng(-1) /(lng(-1)*Hqng(-1))*(dteng/dteng(-1)-1) +uibng(-1)*fKnbng(-1)/(lng(-1)*Hqng(-1))*(dtbng/dtbng(-1)-1) +pvmng(-1)*fVmng(-1) /(lng(-1)*Hqng(-1))*(dtmng/dtmng(-1)-1)) $ FRML Idtne dtne = dtne(-1)*(dtlne/dtlne(-1) +uimne(-1)*fKnmne(-1)/(lne(-1)*Hqne(-1))*(dtkne/dtkne(-1)-1) +pvene(-1)*fVene(-1) /(lne(-1)*Hqne(-1))*(dtene/dtene(-1)-1) +uibne(-1)*fKnbne(-1)/(lne(-1)*Hqne(-1))*(dtbne/dtbne(-1)-1) +pvmne(-1)*fVmne(-1) /(lne(-1)*Hqne(-1))*(dtmne/dtmne(-1)-1)) $ FRML Idtnf dtnf = dtnf(-1)*(dtlnf/dtlnf(-1) +uimnf(-1)*fKnmnf(-1)/(lnf(-1)*Hqnf(-1))*(dtknf/dtknf(-1)-1) +pvenf(-1)*fVenf(-1) /(lnf(-1)*Hqnf(-1))*(dtenf/dtenf(-1)-1) +uibnf(-1)*fKnbnf(-1)/(lnf(-1)*Hqnf(-1))*(dtbnf/dtbnf(-1)-1) +pvmnf(-1)*fVmnf(-1) /(lnf(-1)*Hqnf(-1))*(dtmnf/dtmnf(-1)-1)) $ FRML Idtnz dtnz = dtnz(-1)*(dtlnz/dtlnz(-1) +uimnz(-1)*fKnmnz(-1)/(lnz(-1)*hqnz(-1))*(dtknz/dtknz(-1)-1) +pvenz(-1)*fVenz(-1) /(lnz(-1)*hqnz(-1))*(dtenz/dtenz(-1)-1) +uibnz(-1)*fKnbnz(-1)/(lnz(-1)*hqnz(-1))*(dtbnz/dtbnz(-1)-1) +pvmnz(-1)*fVmnz(-1) /(lnz(-1)*hqnz(-1))*(dtmnz/dtmnz(-1)-1)) $ FRML Idtb dtb = dtb(-1)*(dtlb/dtlb(-1) +uimb(-1)*fKnmb(-1)/(lb(-1)*Hqb(-1))*(dtkb/dtkb(-1)-1) +pveb(-1)*fVeb(-1) /(lb(-1)*Hqb(-1))*(dteb/dteb(-1)-1) +uibb(-1)*fKnbb(-1)/(lb(-1)*Hqb(-1))*(dtbb/dtbb(-1)-1) +pvmb(-1)*fVmb(-1) /(lb(-1)*Hqb(-1))*(dtmb/dtmb(-1)-1)) $ FRML Idtqz dtqz = dtqz(-1)*(dtlqz/dtlqz(-1) +uimqz(-1)*fKnmqz(-1)/(lqz(-1)*hqqz(-1))*(dtkqz/dtkqz(-1)-1) +pveqz(-1)*fVeqz(-1) /(lqz(-1)*hqqz(-1))*(dteqz/dteqz(-1)-1) +uibqz(-1)*fKnbqz(-1)/(lqz(-1)*hqqz(-1))*(dtbqz/dtbqz(-1)-1) +pvmqz(-1)*fVmqz(-1) /(lqz(-1)*hqqz(-1))*(dtmqz/dtmqz(-1)-1)) $ FRML Idtqs dtqs = dtqs(-1)*(dtlqs/dtlqs(-1) +uimqs(-1)*fKnmqs(-1)/(lqs(-1)*Hqqs(-1))*(dtkqs/dtkqs(-1)-1) +pveqs(-1)*fVeqs(-1) /(lqs(-1)*Hqqs(-1))*(dteqs/dteqs(-1)-1) +uibqs(-1)*fKnbqs(-1)/(lqs(-1)*Hqqs(-1))*(dtbqs/dtbqs(-1)-1) +pvmqs(-1)*fVmqs(-1) /(lqs(-1)*Hqqs(-1))*(dtmqs/dtmqs(-1)-1)) $ FRML Idtqf dtqf = dtqf(-1)*(dtlqf/dtlqf(-1) +uimqf(-1)*fKnmqf(-1)/(lqf(-1)*Hqqf(-1))*(dtkqf/dtkqf(-1)-1) +pveqf(-1)*fVeqf(-1) /(lqf(-1)*Hqqf(-1))*(dteqf/dteqf(-1)-1) +uibqf(-1)*fKnbqf(-1)/(lqf(-1)*Hqqf(-1))*(dtbqf/dtbqf(-1)-1) +pvmqf(-1)*fVmqf(-1) /(lqf(-1)*Hqqf(-1))*(dtmqf/dtmqf(-1)-1)) $ () --------------------------------------------------------------------------------- () Aggregater for de estimerede erhverv () N = 4 FREMSTILLINGSERHVERV (ne, nf, ng, nz) () Q = 3 SERVICEERHVERV (qf, Qs, qz) () 9 = 9 ESTIMEREDE ERHVERV (n, Q, a, b) () BY = 7 BYERHVERV (n, qf, qz, b) () --------------------------------------------------------------------------------- () ARBEJDSKRAFT () HQw FRML IHqnw Hqnw = Hqngw+Hqnew+Hqnfw+hqnzw $ FRML IHqqw Hqqw = hqqzw+Hqqsw+Hqqfw $ FRML IHq9w Hq9w = Hqnw+Hqqw+Hqaw+Hqbw $ FRML IHqbyw Hqbyw = Hqnw+Hqqw-Hqqsw+Hqbw $ () MASKINER () fInvm (afskrivninger) FRML IInvmn Invmn = Invmng+Invmne+Invmnf+Invmnz $ FRML IfInvmn fInvmn = (fInvmng*pinvmng(-1)+fInvmne*pinvmne(-1)+fInvmnf*pinvmnf(-1)+fInvmnz*pinvmnz(-1))/pinvmn(-1) $ FRML Ipinvmn pinvmn = Invmn/fInvmn $ FRML IInvmq Invmq = Invmqz+Invmqs+Invmqf $ FRML IfInvmq fInvmq = (fInvmqz*pinvmqz(-1)+fInvmqs*pinvmqs(-1)+fInvmqf*pinvmqf(-1))/pinvmq(-1) $ FRML Ipinvmq pinvmq = Invmq/fInvmq $ FRML IInvm9 Invm9 = Invmn+Invmq+Invma+Invmb $ FRML IfInvm9 fInvm9 = (fInvmn*pinvmn(-1)+fInvmq*pinvmq(-1)+fInvma*pinvma(-1)+fInvmb*pinvmb(-1))/pinvm9(-1) $ FRML Ipinvm9 pinvm9 = Invm9/fInvm9 $ FRML IInvmby Invmby = Invmn+Invmq-Invmqs+Invmb $ FRML IfInvmby fInvmby = (fInvmn*pinvmn(-1)+fInvmq*pinvmq(-1)-fInvmqs*pinvmqs(-1)+fInvmb*pinvmb(-1))/pinvmby(-1) $ FRML Ipinvmby pinvmby = Invmby/fInvmby $ () Knm (kapitalværdi) FRML IKnmn Knmn = Knmng+Knmne+Knmnf+Knmnz $ FRML IfKnmn fKnmn = (fKnmng*pknmng(-1)+fKnmne*pknmne(-1) +fKnmnf*pknmnf(-1)+fKnmnz*pknmnz(-1))/pknmn(-1) $ FRML Ipknmn pknmn = Knmn/fKnmn $ FRML IKnmq Knmq = Knmqz+Knmqs+Knmqf $ FRML IfKnmq fKnmq = (fKnmqz*pknmqz(-1)+fKnmqs*pknmqs(-1)+fKnmqf*pknmqf(-1))/pknmq(-1) $ FRML Ipknmq pknmq = Knmq/fKnmq $ FRML IKnm9 Knm9 = Knmn+Knmq+Knma+Knmb $ FRML IfKnm9 fKnm9 = (fKnmn*pknmn(-1)+fKnmq*pknmq(-1) +fKnma*pknma(-1)+fKnmb*pknmb(-1))/pknm9(-1) $ FRML Ipknm9 pknm9 = Knm9/fKnm9 $ FRML IKnmby Knmby = Knmn+Knmq-Knmqs+Knmb $ FRML IfKnmby fKnmby = (fKnmn*pknmn(-1)+fKnmq*pknmq(-1) -fKnmqs*pknmqs(-1)+fKnmb*pknmb(-1))/pknmby(-1) $ FRML Ipknmby pknmby = Knmby/fKnmby $ () uim (usercost) FRML Iuimn uimn = (uimng*fKnmng+uimne*fKnmne+uimnf*fKnmnf+uimnz*fKnmnz)/fKnmn $ FRML Iuimq uimq = (uimqz*fKnmqz+uimqs*fKnmqs+uimqf*fKnmqf)/fKnmq $ FRML Iuim9 uim9 = (uimn*fKnmn+uimq*fKnmq+uima*fKnma+uimb*fKnmb)/fKnm9 $ FRML Iuimby uimby = (uimn*fKnmn+uimq*fKnmq-uimqs*fKnmqs+uimb*fKnmb)/fKnmby $ () fKnmw (ønsket maskinkapital) FRML IfKnmnw fKnmnw = (fKnmngw*pknmng+fKnmnew*pknmne+fKnmnfw*pknmnf+fKnmnzw*pknmnz)/pknmn $ FRML IfKnmqw fKnmqw = (fKnmqzw*pknmqz+fKnmqsw*pknmqs+fKnmqfw*pknmqf)/pknmq $ FRML IfKnm9w fKnm9w = (fKnmnw*pknmn+fKnmqw*pknmq+fKnmaw*pknma+fKnmbw*pknmb)/pknm9 $ FRML IfKnmbyw fKnmbyw = (fKnmnw*pknmn+fKnmqw*pknmq-fKnmqsw*pknmqs+fKnmbw*pknmb)/pknmby $ () BYGNINGER () fInvb (afskrivninger) FRML IfInvbn fInvbn = (fInvbng*pinvbng(-1)+fInvbne*pinvbne(-1)+fInvbnf*pinvbnf(-1)+fInvbnz*pinvbnz(-1))/pinvbn(-1) $ FRML IfInvbq fInvbq = (fInvbqz*pinvbqz(-1)+fInvbqs*pinvbqs(-1)+fInvbqf*pinvbqf(-1))/pinvbq(-1) $ FRML IfInvb9 fInvb9 = (fInvbn*pinvbn(-1)+fInvbq*pinvbq(-1)+fInvba*pinvba(-1)+fInvbb*pinvbb(-1))/pinvb9(-1) $ FRML IfInvbby fInvbby = (fInvbn*pinvbn(-1)+fInvbq*pinvbq(-1)-fInvbqs*pinvbqs(-1)+fInvbb*pinvbb(-1))/pinvbby(-1) $ () Invb FRML IInvbn Invbn = Invbng+Invbne+Invbnf+Invbnz $ FRML IInvbq Invbq = Invbqz+Invbqs+Invbqf $ FRML IInvb9 Invb9 = Invbn+Invbq+Invba+Invbb $ FRML IInvbby Invbby = Invbn+Invbq-Invbqs+Invbb $ () pinvb FRML Ipinvbn pinvbn = Invbn/fInvbn $ FRML Ipinvbq pinvbq = Invbq/fInvbq $ FRML Ipinvb9 pinvb9 = Invb9/fInvb9 $ FRML Ipinvbby pinvbby = Invbby/fInvbby $ () fKnbn (kapitalmængde) FRML IfKnbn fKnbn = (fKnbng*pknbng(-1)+fKnbne*pknbne(-1)+fKnbnf*pknbnf(-1)+fKnbnz*pknbnz(-1)) /pknbn(-1) $ FRML IfKnbq fKnbq = (fKnbqz*pknbqz(-1)+fKnbqs*pknbqs(-1)+fKnbqf*pknbqf(-1))/pknbq(-1) $ FRML IfKnb9 fKnb9 = (fKnbn*pknbn(-1)+fKnbq*pknbq(-1) +fKnba*pknba(-1)+fKnbb*pknbb(-1))/pknb9(-1) $ FRML IfKnbby fKnbby = (fKnbn*pknbn(-1)+fKnbq*pknbq(-1) -fKnbqs*pknbqs(-1)+fKnbb*pknbb(-1))/pknbby(-1) $ () Knb (kapitalværdi) FRML IKnbn Knbn = Knbng+Knbne+Knbnf+Knbnz $ FRML IKnbq Knbq = Knbqz+Knbqs+Knbqf $ FRML IKnb9 Knb9 = Knbn+Knbq+Knba+Knbb $ FRML IKnbby Knbby = Knbn+Knbq-Knbqs+Knbb $ () pknb (kapitalpriser) FRML Ipknbn pknbn = Knbn/fKnbn $ FRML Ipknbq pknbq = Knbq/fKnbq $ FRML Ipknb9 pknb9 = Knb9/fKnb9 $ FRML Ipknbby pknbby = Knbby/fKnbby $ () uib (usercost) FRML Iuibn uibn = (uibng*fKnbng+uibne*fKnbne+uibnf*fKnbnf+uibnz*fKnbnz)/fKnbn $ FRML Iuibq uibq = (uibqz*fKnbqz+uibqs*fKnbqs+uibqf*fKnbqf)/fKnbq $ FRML Iuib9 uib9 = (uibn*fKnbn+uibq*fKnbq+uiba*fKnba+uibb*fKnbb)/fKnb9 $ FRML Iuibby uibby = (uibn*fKnbn+uibq*fKnbq-uibqs*fKnbqs+uibb*fKnbb)/fKnbby $ () fKnbw (ønsket bygningskapital) FRML IfKnbnw fKnbnw = (fKnbngw*pknbng+fKnbnew*pknbne+fKnbnfw*pknbnf+fKnbnzw*pknbnz)/pknbn $ FRML IfKnbqw fKnbqw = (fKnbqzw*pknbqz+fKnbqsw*pknbqs+fKnbqfw*pknbqf)/pknbq $ FRML IfKnb9w fKnb9w = (fKnbnw*pknbn+fKnbqw*pknbq+fKnbaw*pknba+fKnbbw*pknbb)/pknb9 $ FRML IfKnbbyw fKnbbyw = (fKnbnw*pknbn+fKnbqw*pknbq-fKnbqsw*pknbqs+fKnbbw*pknbb)/pknbby $ () Samlet bygnings- og maskinkapital FRML IfInvn fInvn = (fInvng*pinvng(-1)+fInvne*pinvne(-1)+fInvnf*pinvnf(-1)+fInvnz*pinvnz(-1))/pinvn(-1) $ FRML IfInvq fInvq = (fInvqz*pinvqz(-1)+fInvqs*pinvqs(-1)+fInvqf*pinvqf(-1))/pinvq(-1) $ FRML IfInv9 fInv9 = (fInvn*pinvn(-1)+fInvq*pinvq(-1)+fInva*pinva(-1)+fInvb*pinvb(-1))/pinv9(-1) $ FRML IfInvby fInvby = (fInvn*pinvn(-1)+fInvq*pinvq(-1)-fInvqs*pinvqs(-1)+fInvb*pinvb(-1))/pinvby(-1) $ FRML IInvn Invn = Invng+Invne+Invnf+Invnz $ FRML IInvq Invq = Invqz+Invqs+Invqf $ FRML IInv9 Inv9 = Invn+Invq+Inva+Invb $ FRML IInvby Invby = Invn+Invq-Invqs+Invb $ FRML Ipinvn pinvn = Invn/fInvn $ FRML Ipinvq pinvq = Invq/fInvq $ FRML Ipinv9 pinv9 = Inv9/fInv9 $ FRML Ipinvby pinvby = Invby/fInvby $ FRML IfKnn fKnn = (fKnnz*pknnz(-1)+fKnng*pknng(-1)+fKnne*pknne(-1)+fKnnf*pknnf(-1))/pknn(-1) $ FRML IfKnq fKnq = (fKnqz*pknqz(-1)+fKnqs*pknqs(-1)+fKnqf*pknqf(-1))/pknq(-1) $ FRML IfKn9 fKn9 = (fKnn*pknn(-1)+fKnq*pknq(-1)+fKna*pkna(-1)+fKnb*pknb(-1))/pknn(-1) $ FRML IfKnby fKnby = (fKnn*pknn(-1)+fKnq*pknq(-1)-fKnqs*pknqs(-1)+fKnb*pknb(-1))/pknn(-1) $ FRML IKnn Knn = Knnz+Knng+Knne+Knnf $ FRML IKnq Knq = Knqz+Knqs+Knqf $ FRML IKn9 Kn9 = Knn+Knq+Kna+Knb $ FRML IKnby Knby = Knn+Knq-Knqs+Knb $ FRML Ipknn pknn = Knn /fKnn $ FRML Ipknq pknq = Knq /fKnq $ FRML Ipkn9 pkn9 = Kn9 /fKn9 $ FRML Ipknby pknby = Knby/fKnby $ () ENERGI () Ve FRML IVen Ven = Veng+Vene+Venf+Venz $ FRML IVeq Veq = Veqz+Veqs+Veqf $ FRML IVe9 Ve9 = Ven+Veq+Vea+Veb $ FRML IVeby Veby = Ven+Veq-Veqs+Veb $ () fVe FRML IfVen fVen = (pveng(-1)*fVeng+pvene(-1)*fVene+pvenf(-1)*fVenf+pvenz(-1)*fVenz)/pven(-1) $ FRML IfVeq fVeq = (pveqz(-1)*fVeqz+pveqs(-1)*fVeqs+pveqf(-1)*fVeqf)/pveq(-1) $ FRML IfVe9 fVe9 = (pven(-1)*fVen+pveq(-1)*fVeq+pvea(-1)*fVea+pveb(-1)*fVeb)/pve9(-1) $ FRML IfVeby fVeby = (pven(-1)*fVen+pveq(-1)*fVeq-pveqs(-1)*fVeqs+pveb(-1)*fVeb)/pveby(-1) $ () pve FRML Ipven pven = Ven/fVen $ FRML Ipveq pveq = Veq/fVeq $ FRML Ipve9 pve9 = Ve9/fVe9 $ FRML Ipveby pveby = Veby/fVeby $ () () fVew FRML IfVenw fVenw = (pveng(-1)*fVengw+pvene(-1)*fVenew+pvenf(-1)*fVenfw+pvenz(-1)*fVenzw)/pven(-1) $ FRML IfVeqw fVeqw = (pveqz(-1)*fVeqzw+pveqs(-1)*fVeqsw+pveqf(-1)*fVeqfw)/pveq(-1) $ FRML IfVe9w fVe9w = (pven(-1)*fVenw+pveq(-1)*fVeqw+pvea(-1)*fVeaw+pveb(-1)*fVebw)/pve9(-1) $ FRML IfVebyw fVebyw = (pven(-1)*fVenw+pveq(-1)*fVeqw-pveqs(-1)*fVeqsw+pveb(-1)*fVebw)/pveby(-1) $ () bve FRML Ibven bven = Ven/Xn $ FRML Ibveq bveq = Veq/Xq $ FRML Ibve9 bve9 = Veo/X9 $ FRML Ibveby bveby = Veby/Xby $ () tve FRML Itven tven = Spp_ven/fVen $ FRML Itveq tveq = Spp_veq/fVeq $ FRML Itve9 tve9 = Spp_ve9/fVe9 $ FRML Itveby tveby = Spp_veby/fVeby $ () MATERIALER () Vm FRML IVmn Vmn = Vmng+Vmne+Vmnf+Vmnz $ FRML IVmq Vmq = Vmqz+Vmqs+Vmqf $ FRML IVm9 Vm9 = Vmn+Vmq+Vma+Vmb $ FRML IVmby Vmby = Vmn+Vmq-Vmqs+Vmb $ () fVm FRML IfVmn fVmn = (pvmng(-1)*fVmng+pvmne(-1)*fVmne+pvmnf(-1)*fVmnf+pvmnz(-1)*fVmnz)/pvmn(-1) $ FRML IfVmq fVmq = (pvmqz(-1)*fVmqz+pvmqs(-1)*fVmqs+pvmqf(-1)*fVmqf)/pvmq(-1) $ FRML IfVm9 fVm9 = (pvmn(-1)*fVmn+pvmq(-1)*fVmq+pvma(-1)*fVma+pvmb(-1)*fVmb)/pvm9(-1) $ FRML IfVmby fVmby = (pvmn(-1)*fVmn+pvmq(-1)*fVmq-pvmqs(-1)*fVmqs+pvmb(-1)*fVmb)/pvmby(-1) $ () pvm FRML Ipvmn pvmn = Vmn/fVmn $ FRML Ipvmq pvmq = Vmq/fVmq $ FRML Ipvm9 pvm9 = Vm9/fVm9 $ FRML Ipvmby pvmby = Vmby/fVmby $ () fVmw FRML IfVmnw fVmnw = (pvmng(-1)*fVmngw+pvmne(-1)*fVmnew+pvmnf(-1)*fVmnfw+pvmnz(-1)*fVmnzw)/pvmn(-1) $ FRML IfVmqw fVmqw = (pvmqz(-1)*fVmqzw+pvmqs(-1)*fVmqsw+pvmqf(-1)*fVmqfw)/pvmq(-1) $ FRML IfVm9w fVm9w = (pvmn(-1)*fVmnw+pvmq(-1)*fVmqw+pvma(-1)*fVmaw+pvmb(-1)*fVmbw)/pvm9(-1) $ FRML IfVmbyw fVmbyw = (pvmn(-1)*fVmnw+pvmq(-1)*fVmqw-pvmqs(-1)*fVmqsw+pvmb(-1)*fVmbw)/pvmby(-1) $ () tvm FRML Itvmn tvmn = Spp_vmn/fVmn $ FRML Itvmq tvmq = Spp_vmq/fVmq $ FRML Itvm9 tvm9 = Spp_vm9/fVm9 $ FRML Itvmby tvmby = Spp_vmby/fVmby $ () VAREKØB FRML Ivn Vn = Vng+Vne+Vnf+Vnz $ FRML Ivq Vq = Vqz+Vqs+Vqf $ FRML IV9 V9 = Vn+Vq+Va+Vb $ FRML IVby Vby = Vn+Vq-Vqs+Vb $ FRML Ifvn fVn = (fVng*pvng(-1)+fVne*pvne(-1)+fVnf*pvnf(-1)+fVnz*pvnz(-1))/pvn(-1) $ FRML Ifvq fVq = (fVqz*pvqz(-1)+fVqs*pvqs(-1)+fVqf*pvqf(-1))/pvq(-1) $ FRML IfV9 fV9 = (pvn(-1)*fVn+pvq(-1)*fVq+pva(-1)*fVa+pvb(-1)*fVb)/pv9(-1) $ FRML IfVby fVby = (pvn(-1)*fVn+pvq(-1)*fVq-pvqs(-1)*fVqs+pvb(-1)*fVb)/pvby(-1) $ FRML Ipvn pvn = Vn/fVn $ FRML Ipvq pvq = Vq/fVq $ FRML Ipv9 pv9 = V9/fV9 $ FRML Ipvby pvby = Vby/fVby $ ()EFFEKTIVITETSINDEKS () Maskineffektivitet FRML Idtkn dtkn = ((uimng(-1)/dtkng(-1))*(dtkng*fKnmng)+(uimne(-1)/dtkne(-1))*(dtkne*fKnmne) +(uimnf(-1)/dtknf(-1))*(dtknf*fKnmnf)+(uimnz(-1)/dtknz(-1))*(dtknz*fKnmnz)) /(uimn(-1)/dtkn(-1)*fKnmn) $ FRML Idtkq dtkq = ((uimqz(-1)/dtkqz(-1))*(dtkqz*fKnmqz)+(uimqs(-1)/dtkqs(-1))*(dtkqs*fKnmqs) +(uimqf(-1)/dtkqf(-1))*(dtkqf*fKnmqf)) / (uimq(-1)/dtkq(-1)*fKnmq) $ FRML Idtk9 dtk9 = ((uimn(-1)/dtkn(-1))*(dtkn*fKnmn)+(uimq(-1)/dtkq(-1))*(dtkq*fKnmq) +(uima(-1)/dtka(-1))*(dtka*fKnma)+(uimb(-1)/dtkb(-1))*(dtkb*fKnmb)) / (uim9(-1)/dtk9(-1)*fKnm9) $ FRML Idtkby dtkby = ((uimn(-1)/dtkn(-1))*(dtkn*fKnmn)+(uimq(-1)/dtkq(-1))*(dtkq*fKnmq) -(uimqs(-1)/dtkqs(-1))*(dtkqs*fKnmqs)+(uimb(-1)/dtkb(-1))*(dtkb*fKnmb)) / (uimby(-1)/dtkby(-1)*fKnmby) $ () Arbejdskraftseffektivitet FRML Idtln dtln = ((lng(-1)/dtlng(-1))*(dtlng*Hqng)+(lne(-1)/dtlne(-1))*(dtlne*Hqne) +(lnf(-1)/dtlnf(-1))*(dtlnf*Hqnf)+(lnz(-1)/dtlnz(-1))*(dtlnz*hqnz)) /(ln(-1)/dtln(-1)*Hqn) $ FRML Idtlq dtlq = ((lqz(-1)/dtlqz(-1))*(dtlqz*hqqz)+(lqs(-1)/dtlqs(-1))*(dtlqs*Hqqs) +(lqf(-1)/dtlqf(-1))*(dtlqf*Hqqf)) / (lq(-1)/dtlq(-1)*Hqq) $ FRML Idtl9 dtl9 = ((ln(-1)/dtln(-1))*(dtln*Hqn)+(lq(-1)/dtlq(-1))*(dtlq*Hqq) +(la(-1)/dtla(-1))*(dtla*Hqa)+(lb(-1)/dtlb(-1))*(dtlb*Hqb)) /(l9(-1)/dtl9(-1)*Hq9) $ FRML Idtlby dtlby = ((ln(-1)/dtln(-1))*(dtln*Hqn)+(lq(-1)/dtlq(-1))*(dtlq*Hqq) -(lqs(-1)/dtlqs(-1))*(dtlqs*Hqqs)+(lb(-1)/dtlb(-1))*(dtlb*Hqb)) /(lby(-1)/dtlby(-1)*Hqby) $ () Energieffektivitet FRML Idten dten = ((pveng(-1)/dteng(-1))*(dteng*fVeng)+(pvene(-1)/dtene(-1))*(dtene*fVene) +(pvenf(-1)/dtenf(-1))*(dtenf*fVenf)+(pvenz(-1)/dtenz(-1))*(dtenz*fVenz)) /(pven(-1)/dten(-1)*fVen) $ FRML Idteq dteq = ((pveqz(-1)/dteqz(-1))*(dteqz*fVeqz)+(pveqs(-1)/dteqs(-1))*(dteqs*fVeqs) +(pveqf(-1)/dteqf(-1))*(dteqf*fVeqf)) / (pveq(-1)/dteq(-1)*fVeq) $ FRML Idte9 dte9 = ((pven(-1)/dten(-1))*(dten*fVen)+(pveq(-1)/dteq(-1))*(dteq*fVeq) +(pvea(-1)/dtea(-1))*(dtea*fVea)+(pveb(-1)/dteb(-1))*(dteb*fVeb)) / (pve9(-1)/dte9(-1)*fve9) $ FRML Idteby dteby = ((pven(-1)/dten(-1))*(dten*fVen)+(pveq(-1)/dteq(-1))*(dteq*fVeq) -(pveqs(-1)/dteqs(-1))*(dteqs*fVeqs)+(pveb(-1)/dteb(-1))*(dteb*fVeb)) / (pveby(-1)/dteby(-1)*fVeby) $ () Bygningseffektivitet FRML Idtbn dtbn = ((uibng(-1)/dtbng(-1))*(dtbng*fKnbng)+(uibne(-1)/dtbne(-1))*(dtbne*fKnbne) +(uibnf(-1)/dtbnf(-1))*(dtbnf*fKnbnf)+(uibnz(-1)/dtbnz(-1))*(dtbnz*fKnbnz)) /(uibn(-1)/dtbn(-1)*fKnbn) $ FRML Idtbq dtbq = ((uibqz(-1)/dtbqz(-1))*(dtbqz*fKnbqz)+(uibqs(-1)/dtbqs(-1))*(dtbqs*fKnbqs) +(uibqf(-1)/dtbqf(-1))*(dtbqf*fKnbqf)) / (uibq(-1)/dtbq(-1)*fKnbq) $ FRML Idtb9 dtb9 = ((uibn(-1)/dtbn(-1))*(dtbn*fKnbn)+(uibq(-1)/dtbq(-1))*(dtbq*fKnbq) +(uiba(-1)/dtba(-1))*(dtba*fKnba)+(uibb(-1)/dtbb(-1))*(dtbb*fKnbb)) / (uib9(-1)/dtb9(-1)*fKnb9) $ FRML Idtbby dtbby = ((uibn(-1)/dtbn(-1))*(dtbn*fKnbn)+(uibq(-1)/dtbq(-1))*(dtbq*fKnbq) -(uibqs(-1)/dtbqs(-1))*(dtbqs*fKnbqs)+(uibb(-1)/dtbb(-1))*(dtbb*fKnbb)) / (uibby(-1)/dtbby(-1)*fKnbby) $ () Materialeeffektivitet FRML Idtmn dtmn = ((pvmng(-1)/dtmng(-1))*(dtmng*fVmng)+(pvmne(-1)/dtmne(-1))*(dtmne*fVmne) +(pvmnf(-1)/dtmnf(-1))*(dtmnf*fVmnf)+(pvmnz(-1)/dtmnz(-1))*(dtmnz*fVmnz)) /(pvmn(-1)/dtmn(-1)*fVmn) $ FRML Idtmq dtmq = ((pvmqz(-1)/dtmqz(-1))*(dtmqz*fVmqz)+(pvmqs(-1)/dtmqs(-1))*(dtmqs*fVmqs) +(pvmqf(-1)/dtmqf(-1))*(dtmqf*fVmqf)) / (pvmq(-1)/dtmq(-1)*fVmq) $ FRML Idtm9 dtm9 = ((pvmn(-1)/dtmn(-1))*(dtmn*fVmn)+(pvmq(-1)/dtmq(-1))*(dtmq*fVmq) +(pvma(-1)/dtma(-1))*(dtma*fVma)+(pvmb(-1)/dtmb(-1))*(dtmb*fVmb)) / (pvm9(-1)/dtm9(-1)*fvm9) $ FRML Idtmby dtmby = ((pvmn(-1)/dtmn(-1))*(dtmn*fVmn)+(pvmq(-1)/dtmq(-1))*(dtmq*fVmqs) -(pvmqs(-1)/dtmqs(-1))*(dtmqs*fVmqs)+(pvmb(-1)/dtmb(-1))*(dtmb*fVmb)) / (pvmby(-1)/dtmby(-1)*fVmby) $ () Effektivitetskorrigeret faktorprisindeks FRML Ipklebmn pklebmn = pklebmn(-1) * (uimn*fKnmn+ln*Hqn+pven*fVen+uibn*fKnbn+pvmn*fVmn) / ( (uimn(-1)/dtkn(-1))*(dtkn*fKnmn)+(ln(-1)/dtln(-1))*(dtln*Hqn) +(pven(-1)/dten(-1))*(dten*fVen)+(uibn(-1)/dtbn(-1))*(dtbn*fKnbn) +(pvmn(-1)/dtmn(-1))*(dtmn*fVmn) ) $ FRML Ipklebmq pklebmq = pklebmq(-1) * (uimq*fKnmq+lq*Hqq+pveq*fVeq+uibq*fKnbq+pvmq*fVmq) / ( (uimq(-1)/dtkq(-1))*(dtkq*fKnmq)+(lq(-1)/dtlq(-1))*(dtlq*Hqq) +(pveq(-1)/dteq(-1))*(dteq*fVeq)+(uibq(-1)/dtbq(-1))*(dtbq*fKnbq) +(pvmq(-1)/dtmq(-1))*(dtmq*fVmq) ) $ FRML Ipklebm9 pklebm9 = pklebm9(-1) * (uim9*fKnm9+l9*hq9+pve9*fVe9+uib9*fKnb9+pvm9*fVm9) / ( (uim9(-1)/dtk9(-1))*(dtk9*fKnm9)+(l9(-1)/dtl9(-1))*(dtl9*hq9) +(pve9(-1)/dte9(-1))*(dte9*fVe9)+(uib9(-1)/dtb9(-1))*(dtb9*fKnb9) +(pvm9(-1)/dtm9(-1))*(dtm9*fVm9) ) $ FRML Ipklebmby pklebmby = pklebmby(-1) * (uimby*fKnmby+lby*Hqby+pveby*fVeby+uibby*fKnbby+pvmby*fVmby) / ( (uimby(-1)/dtkby(-1))*(dtkby*fKnmby)+(lby(-1)/dtlby(-1))*(dtlby*Hqby) +(pveby(-1)/dteby(-1))*(dteby*fVeby)+(uibby(-1)/dtbby(-1))*(dtbby*fKnbby) +(pvmby(-1)/dtmby(-1))*(dtmby*fVmby) ) $ () STRUKTUREL PRODUKTIVITET FRML Idtn dtn = dtn(-1)*(dtln/dtln(-1) +uimn(-1)*fKnmn(-1)/(ln(-1)*Hqn(-1))*(dtkn/dtkn(-1)-1) +pven(-1)*fVen(-1) /(ln(-1)*Hqn(-1))*(dten/dten(-1)-1) +uibn(-1)*fKnbn(-1)/(ln(-1)*Hqn(-1))*(dtbn/dtbn(-1)-1) +pvmn(-1)*fVmn(-1) /(ln(-1)*Hqn(-1))*(dtmn/dtmn(-1)-1)) $ FRML Idtq dtq = dtq(-1)*(dtlq/dtlq(-1) +uimq(-1)*fKnmq(-1)/(lq(-1)*Hqq(-1))*(dtkq/dtkq(-1)-1) +pveq(-1)*fVeq(-1) /(lq(-1)*Hqq(-1))*(dteq/dteq(-1)-1) +uibq(-1)*fKnbq(-1)/(lq(-1)*Hqq(-1))*(dtbq/dtbq(-1)-1) +pvmq(-1)*fVmq(-1) /(lq(-1)*Hqq(-1))*(dtmq/dtmq(-1)-1)) $ FRML Idt9 dt9 = dt9(-1)*(dtl9/dtl9(-1) +uim9(-1)*fKnm9(-1)/(l9(-1)*Hq9(-1))*(dtk9/dtk9(-1)-1) +pve9(-1)*fVe9(-1) /(l9(-1)*Hq9(-1))*(dte9/dte9(-1)-1) +uib9(-1)*fKnb9(-1)/(l9(-1)*Hq9(-1))*(dtb9/dtb9(-1)-1) +pvm9(-1)*fVm9(-1) /(l9(-1)*Hq9(-1))*(dtm9/dtm9(-1)-1)) $ FRML Idtby dtby = dtby(-1)*(dtlby/dtlby(-1) +uimby(-1)*fKnmby(-1)/(lby(-1)*Hqby(-1))*(dtkby/dtkby(-1)-1) +pveby(-1)*fVeby(-1) /(lby(-1)*Hqby(-1))*(dteby/dteby(-1)-1) +uibby(-1)*fKnbby(-1)/(lby(-1)*Hqby(-1))*(dtbby/dtbby(-1)-1) +pvmby(-1)*fVmby(-1) /(lby(-1)*Hqby(-1))*(dtmby/dtmby(-1)-1)) $ () --------------------------------------------------------------------------------- () EHO () --------------------------------------------------------------------------------- () MATERIALEFORBRUG, lØBENDE PRISER FRML IVme Vme = fVme*pvme $ FRML IVmh Vmh = fVmh*pvmh $ FRML IVmo Vmo = fVmo*pvmo $ () ENERGIFORBRUG, lØBENDE PRISER FRML IVee Vee = fVee*pvee $ FRML IVeh Veh = fVeh*pveh $ FRML IVeo Veo = fVeo*pveo $ () Energikvoter FRML Ibvee bvee = pvee *fVee /Xe $ FRML Ibveh bveh = pveh *fVeh /Xh $ FRML Ibveo bveo = pveo *fVeo /Xo $ () Afskrivninger, samlet bygning+maskin, faste priser FRML IfInve fInve = (fInvme *pinvme(-1) + fInvbe *pinvbe(-1))/pinve(-1) $ FRML IfInvh fInvh = fInvbh $ FRML IfInvo fInvo = (fInvmo*pinvmo(-1) + fInvbo*pinvbo(-1))/pinvo(-1) $ () Afskrivninger, samlet bygning+maskin, løb. priser FRML Iinve Inve = Invme + Invbe $ FRML IInvh Invh = Invbh $ FRML Iinvo Invo = Invmo + Invbo $ () Afskrivninger, samlet bygning+maskin, priser FRML Ipinve pinve = Inve /fInve $ FRML Ipinvh pinvh = Invh /fInvh $ FRML Ipinvo pinvo = Invo /fInvo $ () Kapitalmængder, samlet bygning+maskin, faste priser FRML IfKne fKne = (fKnme *pknme(-1) + fKnbe *pknbe(-1))/pkne(-1) $ FRML IfKnh fKnh = fKnbh $ FRML IfKno fKno = (fKnmo*pknmo(-1) + fKnbo*pknbo(-1))/pkno(-1) $ () Kapitalværdier, samlet bygning+maskin, løb. priser FRML Ikne Kne = Knme + Knbe $ FRML Ikno Kno = Knmo + Knbo $ () Kapitalpriser, samlet bygning+maskin, priser FRML Ipkne pkne = Kne /fKne $ FRML Ipknh pknh = Knh /fKnh $ FRML Ipkno pkno = Kno /fKno $ () ENERGI+MATERIALER FRML IfVe fVe = (pvme(-1)*fVme+pvee(-1)*fVee)/pve(-1) $ FRML Ipve pve = Ve /fVe $ () --------------------------------------------------------------------------------- () Aggregater inkl. E, h og/eller o () P = 11 PRIVATE ERHVERV (KAPITAL DOG UDEN H-ERHVERV) (n, Q, a, b, E, h) () --------------------------------------------------------------------------------- () ARBEJDSKRAFT () HQw FRML IHqpw Hqpw = Hqaw+Hqbw+Hqnw+Hqqw+Hqe+Hqh $ FRML IHqw Hqw = Hqpw+Hqo $ () SÆRLIGE ENERGIFORBRUG-AGGREGATER () Endelig energianvendelse, erhverv FRML IVex Vex = Vea+Venf+Venz+Veb+Veqz+Veqs+Veqf+Veh+Veo $ FRML IfVex fVex = (pvea(-1)*fVea+pvenf(-1)*fVenf+pvenz(-1)*fVenz+pveb(-1)*fVeb +pveqz(-1)*fVeqz+pveqs(-1)*fVeqs+pveqf(-1)*fVeqf +pveh(-1)*fVeh+pveo(-1)*fVeo)/pvex(-1) $ FRML Ipvex pvex = Vex/fVex $ () MASKINER () Im FRML IImp Imp = Im9+Ime $ () Afskrivninger FRML IInvm Invm = Invmn+Invmq+Invma+Invmb+Invme+Invmo $ FRML IfInvmp fInvmp = (fInvma *pinvma(-1) +fInvme *pinvme(-1) +fInvmn*pinvmn(-1) +fInvmb *pinvmb(-1) +fInvmq* pinvmq(-1) )/pinvmp(-1) $ FRML IfInvm fInvm = (fInvmp*pinvmp(-1)+fInvmo*pinvmo(-1))/pinvm(-1) $ FRML Ipinvmp pinvmp = Invmp/fInvmp $ FRML Ipinvm pinvm = Invm/fInvm $ () Knm (kapitalværdi) FRML IKnm Knm = Knmn+Knmq+Knma+Knmb+Knme+Knmo $ () fKnm (kapitalmængde) FRML IfKnmp fKnmp = (fKnma *pknma(-1) +fKnme *pknme(-1) +fKnmn*pknmn(-1) +fKnmb *pknmb(-1) +fKnmq* pknmq(-1) )/pknmp(-1) $ FRML IfKnm fKnm = (fKnmp*pknmp(-1)+fKnmo*pknmo(-1))/pknm(-1) $ () pknm (kapitalpriser) FRML Ipknmp pknmp = Knmp/fKnmp $ FRML Ipknm pknm = Knm/fKnm $ () fIn (nettoinvesteringer) FRML IfInmp fInmp = (fKnmp-fKnmp(-1))*pknmp(-1)/(0.5*pimp(-1)+0.5*pimp) $ FRML IfInm fInm = (fKnm-fKnm(-1))*pknm(-1)/(0.5*pim(-1)+0.5*pim) $ () uim (usercost) FRML Iuimp uimp = (uima*fKnma+uimb*fKnmb+uime*fKnme+uimn*fKnmn+uimq*fKnmq)/fKnmp $ FRML Iuim uim = (uimp*fKnmp+uimo*fKnmo)/fKnmp $ () fKnmw (ønsket maskinkapital) FRML IfKnmpw fKnmpw = (fKnmaw*pknma+fKnmbw*pknmb+fKnmnw*pknmn+fKnmqw*pknmq+fKnme*pknme)/pknmp $ FRML IfKnmw fKnmw = (fKnmpw*pknmp+fKnmo*pknmo)/pknm $ () BYGNINGER () Afskrivninger FRML IInvb1 Invb1 = Invbn+Invbq+Invba+Invbb+Invbe+Invbo $ FRML IfInvbp fInvbp = (fInvba *pinvba(-1) +fInvbe *pinvbe(-1) +fInvbn*pinvbn(-1) +fInvbb *pinvbb(-1) +fInvbq* pinvbq(-1) )/pinvbp(-1) $ FRML IfInvb1 fInvb1 = (fInvbp*pinvbp(-1)+fInvbo*pinvbo(-1))/pinvb1(-1) $ FRML Ipinvbp pinvbp = Invbp/fInvbp $ FRML Ipinvb1 pinvb1 = Invb1/fInvb1 $ () fKnbn (kapitalmængde) FRML IfKnbp fKnbp = (fKnba*pknba(-1)+fKnbe*pknbe(-1)+fKnbn*pknbn(-1)+fKnbb*pknbb(-1) +fKnbq*pknbq(-1))/pknbp(-1) $ FRML IfKnb1 fKnb1 = (fKnbp*pknbp(-1)+fKnbh*pknbh(-1)+fKnbo*pknbo(-1))/pknb1(-1) $ () Knb (kapitalværdi) FRML IKnb1 Knb1 = Knbp+Knbh+Knbo $ () pknb (kapitalpriser) FRML Ipknbp pknbp = Knbp/fKnbp $ FRML Ipknb1 pknb1 = Knb1/fKnb1 $ () fIn (nettoinvesteringer) FRML IfInbh fInbh = (fKnbh-fKnbh(-1))*pknbh(-1)/(0.5*pibh(-1)+0.5*pibh) $ FRML IfInbp fInbp = (fKnbp-fKnbp(-1))*pknbp(-1)/(0.5*pibp(-1)+0.5*pibp) $ FRML IfInb1 fInb1 = (fKnb1-fKnb1(-1))*pknb1(-1)/(0.5*pib(-1)+0.5*pib) $ () uib (usercost) FRML Iuibp uibp = (uiba*fKnba+uibe*fKnbe+uibn*fKnbn+uibb*fKnbb+uibq*fKnbq)/fKnbp $ FRML Iuib uib = (uibp*fKnbp+uibhx*fKnbh+uibo*fKnbo)/fKnb $ () fKnbw (ønsket bygningskapital) FRML IfKnbpw fKnbpw = (fKnbaw*pknba+fKnbbw*pknbb+fKnbnw*pknbn+fKnbqw*pknbq+fKnbe*pknbe)/pknbp $ FRML IfKnbhw fKnbhw = fKnbh*fKbhw/fKbh $ FRML IfKnbw fKnbw = (fKnbpw*pknbp+fKnbhw*pknbh+fKnbo*pknbo)/pknb $ () Samlet bygnings- og maskinafskrivninger FRML IfInv fInv = (fInvmp*pinvmp(-1)+fInvbp*pinvbp(-1)+fInvbh*pinvbh(-1) +fInvmo*pinvmo(-1)+fInvbo*pinvbo(-1))/pinv(-1) $ FRML IfInvp fInvp = (fInvmp*pinvmp(-1)+fInvbp*pinvbp(-1)+fInvbh*pinvbh(-1))/pinvp(-1) $ FRML IfInvpxh fInvpxh = (fInvmp*pinvmp(-1)+fInvbp*pinvbp(-1))/pinvpxh(-1) $ FRML IInvp Invp = Invmp+Invbp+Invbh $ FRML IInvpxh Invpxh = Invmp+Invbp $ FRML Ipinv pinv = Inv/fInv $ FRML Ipinvpxh pinvpxh = Invpxh/fInvpxh $ FRML Ipinvp pinvp = Invp/fInvp $ () Samlet kapital FRML IfKn fKn = (fKnmp*pknmp(-1)+fKnbp*pknbp(-1)+fKnbh*pknbh(-1) +fKnmo*pknmo(-1)+fKnbo*pknbo(-1)+fKnt*pknt(-1))/pkn(-1) $ FRML IfKnp fKnp = (fKnmp*pknmp(-1)+fKnbp*pknbp(-1)+fKnbh*pknbh(-1)+fKnt*pknt(-1))/pknp(-1) $ FRML IfKnpxh fKnpxh = (fKnmp*pknmp(-1)+fKnbp*pknbp(-1)+fKnt*pknt(-1))/pknpxh(-1) $ FRML IKnp Knp = Knmp+Knbp+Knbh+Knt $ FRML IKnpxh Knpxh = Knmp+Knbp+Knt $ FRML Ipkn pkn = Kn/fKn $ FRML Ipknpxh pknpxh = Knpxh/fKnpxh $ FRML Ipknp pknp = Knp/fKnp $ () Nettoinvesteringer FRML IFIN fIn = (fKn-fKn(-1))*pkn(-1)/(0.5*pi(-1)+0.5*pi) $ FRML IIN In = pi*fIn $ () ENERGI () Ve FRML IVep Vep = Vea+Vee+Ven+Veb+Veq+Veh $ FRML IVe1 Ve1 = Vep+Veo $ () fVe FRML IfVep fVep = (pvea(-1)*fVea+pvee(-1)*fVee+pven(-1)*fVen+pveb(-1)*fVeb +pveq(-1)*fVeq+pveh(-1)*fVeh)/pvep(-1) $ FRML IfVe1 fVe1 = (pvep(-1)*fVep+pveo(-1)*fVeo)/pve1(-1) $ () pve FRML Ipvep pvep = Vep/fVep $ FRML Ipve1 pve1 = Ve1/fVe1 $ () () fVew FRML IfVepw fVepw = (pvea*fVeaw+pvee*fVee+pven*fVenw+pveb*fVebw+pveq*fVeqw+pveh*fVeh)/pvep $ FRML IfVew fVew = (pvep*fVepw+pveo*fVeo)/pve $ () Kvoter FRML Ibvep bvep = Vep/Xp $ FRML Ibve bve = Ve1/X $ () tve FRML Itvep tvep = Spp_vep/fVep $ () MATERIALER () Vm FRML IVmp Vmp = Vma+Vme+Vmn+Vmb+Vmq+Vmh $ FRML IVm Vm = Vmp+Vmo $ () fVm FRML IfVmp fVmp = (pvma(-1)*fVma+pvme(-1)*fVme+pvmn(-1)*fVmn+pvmb(-1)*fVmb +pvmq(-1)*fVmq+pvmh(-1)*fVmh)/pvmp(-1) $ FRML IfVm fVm = (pvmp(-1)*fVmp+pvmo(-1)*fVmo)/pvm(-1) $ () pvm FRML Ipvmp pvmp = Vmp/fVmp $ FRML Ipvm pvm = Vm/fVm $ () () fVmw FRML IfVmpw fVmpw = (pvma*fVmaw+pvme*fVme+pvmn*fVmnw+pvmb*fVmbw+pvmq*fVmqw+pvmh*fVmh)/pvmp $ FRML IfVmw fVmw = (pvmp*fVmpw+pvmo*fVmo)/pvm $ () tvm FRML Itvmp tvmp = Spp_vmp/fVmp $ () VAREKØB FRML IVp Vp = Va+Ve+Vn+Vb+Vq+Vh $ FRML Iv V = Vp+Vo $ FRML Ifvp fVp = (fVa*pva(-1)+fVe*pve(-1)+fVn*pvn(-1)+fVb*pvb(-1) +fVq*pvq(-1)+fVh*pvh(-1))/pvp(-1) $ FRML IfV fV = (fVp*pvp(-1) + fVo*pvo(-1))/pv(-1) $ FRML Ipvp pvp = Vp/fVp $ FRML Ipv pv = V /fV $ () EFFEKTIVITETSINDEKS () dtk (maskineffektivitet) FRML Idtkp dtkp = ((uimn(-1)/dtkn(-1))*(dtkn*fKnmn)+(uimq(-1)/dtkq(-1))*(dtkq*fKnmqs) +(uima(-1)/dtka(-1))*(dtka*fKnma)+(uimb(-1)/dtkb(-1))*(dtkb*fKnmb) +(uime(-1)/dtke(-1))*(dtke*fKnme)) / (uimp(-1)/dtkp(-1)*fKnmp) $ () dtb (bygningseffektivitet) FRML Idtbp dtbp = ((uibn(-1)/dtbn(-1))*(dtbn*fKnbn)+(uibq(-1)/dtbq(-1))*(dtbq*fKnbqs) +(uiba(-1)/dtba(-1))*(dtba*fKnba)+(uibb(-1)/dtbb(-1))*(dtbb*fKnbb) +(uibe(-1)*fKnbe)) / (uibp(-1)/dtbp(-1)*fKnbp) $ () Arbejdskraftseffektivitet FRML Idtlp dtlp = ((ln(-1)/dtln(-1))*(dtln*Hqn)+(lq(-1)/dtlq(-1))*(dtlq*Hqqs) +(la(-1)/dtla(-1))*(dtla*Hqa)+(lb(-1)/dtlb(-1))*(dtlb*Hqb) +(le(-1)/dtle(-1))*(dtle*Hqe)+(lh(-1)/dtlh(-1))*(dtlh*Hqh)) / (lp(-1)/dtlp(-1)*Hqp) $ () Energiseffektivitet FRML Idtep dtep = ((pven(-1)/dten(-1))*(dten*fVen)+(pveq(-1)/dteq(-1))*(dteq*fVeqs) +(pvea(-1)/dtea(-1))*(dtea*fVea)+(pveb(-1)/dteb(-1))*(dteb*fVeb) +(pvee(-1)*fVee)+(pveh(-1)/dteh(-1))*(dteh*fVeh)) / (pvep(-1)/dtep(-1)*fVep) $ () Materialeeffektivitet FRML Idtmp dtmp = ((pvmn(-1)/dtmn(-1))*(dtmn*fVmn)+(pvmq(-1)/dtmq(-1))*(dtmq*fVmqs) +(pvma(-1)/dtma(-1))*(dtma*fVma)+(pvmb(-1)/dtmb(-1))*(dtmb*fVmb) +(pvme(-1)/dtme(-1))*(dtme*fVme)+(pvmh(-1)/dtmh(-1))*(dtmh*fVmh)) / (pvmp(-1)/dtmp(-1)*fVmp) $ () Samlet Fisher-produktivitet FRML Idtp Dtp = Dtp(-1)*(dtlp/dtlp(-1) +uimp(-1)*fKnmp(-1)/(lp(-1)*Hqp(-1))*(dtkp/dtkp(-1)-1) +pvep(-1)*fVep(-1) /(lp(-1)*Hqp(-1))*(dtep/dtep(-1)-1) +uibp(-1)*fKnbp(-1)/(lp(-1)*Hqp(-1))*(dtbp/dtbp(-1)-1) +pvmp(-1)*fVmp(-1) /(lp(-1)*Hqp(-1))*(dtmp/dtmp(-1)-1)) $ () ### ARBMARK.T09 ### () () () ARBEJDSLØSHED () () FRML Ibula bula = 100*(Ul/Ua) $ () ### PRISER.T09 ### () () SEKTOR- OG IMPORTPRISER () () () FORSKELLIGE OMKOSTNINGSUDTRYK OG AGGREGATER () FRML Ipwavv pwavv = Va/fXa $ FRML Ipwavl pwavl = (la*Hqa)/fXa $ FRML Ipwanv pwanv = pwavv+pwavl $ FRML Ipwnfnv pwnfnv = pwnfvv+pwnfvl $ FRML Ipwnnnv pwnznv = pwnzvv+pwnzvl $ FRML Ipwbnv pwbnv = pwbvv+pwbvl $ FRML Ipwqznv pwqznv = pwqzvv+pwqzvl $ FRML Ipwngw pwngw = (uimng*fKnmngw+uibng*fKnbngw+lng*Hqngw+pveng*fVengw +pvmng*fVmngw+Spz_xng-.000*Spzej-Spzl_xng)/fXng $ FRML Ipwqsw pwqsw = (uimqs*fKnmqsw+uibqs*fKnbqsw+lqs*Hqqsw+pveqs*fVeqsw +pvmqs*fVmqsw+Spz_xqs-.006*Spzej-Spzl_xqs)/fXqs $ FRML Ipwnw pwnw = (pwngw*fXng+pwnew*fXne+pwnfw*fXnf+pwnzw*fXnz)/fXn $ FRML Ipwqw pwqw = (pwqzw*fXqz+pwqsw*fXqs+pwqfw*fXqf)/fXq $ () () FAKTISKE OMKOSTNINGER () FRML Ipwa pwa = (uima*fKnma+uiba*fKnba+la*Hqa+pvea*fVea+pvma*fVma +Spz_xa-.094*Spzej-Spzl_xa)/fXa $ FRML Ipwe pwe = (uime*fKnme+uibe*fKnbe+le*Hqe+pvee*fVee+pvme*fVme +Spz_xe-.000*Spzej-Spzl_xe)/fXe $ FRML Ipwng pwng = (uimng*fKnmng+uibng*fKnbng+lng*Hqng+pveng*fVeng+pvmng*fVmng +Spz_xng-.000*Spzej-Spzl_xng)/fXng $ FRML Ipwne pwne = (uimne*fKnmne+uibne*fKnbne+lne*Hqne+pvene*fVene+pvmne*fVmne +Spz_xne-.006*Spzej-Spzl_xne)/fXne $ FRML Ipwnf pwnf = (uimnf*fKnmnf+uibnf*fKnbnf+lnf*Hqnf+pvenf*fVenf+pvmnf*fVmnf +Spz_xnf-.008*Spzej-Spzl_xnf)/fXnf $ FRML Ipwnz pwnz = (uimnz*fKnmnz+uibnz*fKnbnz+lnz*hqnz+pvenz*fVenz+pvmnz*fVmnz +Spz_xnz-.003*Spzej-Spzl_xnz)/fXnz $ FRML Ipwb pwb = (uimb*fKnmb+uibb*fKnbb+lb*Hqb+pveb*fVeb+pvmb*fVmb +Spz_xb-.006*Spzej-Spzl_xb)/fXb $ FRML Ipwqz pwqz = (uimqz*fKnmqz+uibqz*fKnbqz+lqz*hqqz+pveqz*fVeqz+pvmqz*fVmqz +Spz_xqz-.056*Spzej-Spzl_xqz)/fXqz $ FRML Ipwqs pwqs = (uimqs*fKnmqs+uibqs*fKnbqs+lqs*Hqqs+pveqs*fVeqs+pvmqs*fVmqs +Spz_xqs-.006*Spzej-Spzl_xqs)/fXqs $ FRML Ipwqf pwqf = (uimqf*fKnmqf+uibqf*fKnbqf+lqf*Hqqf+pveqf*fVeqf+pvmqf*fVmqf +Spz_xqf-.016*Spzej-Spzl_xqf)/fXqf $ FRML Ipwh pwh = (uibhx*fKnbh+lh*Hqh+pveh*fVeh+pvmh*fVmh +Spz_xh-.565*Spzej-Spzl_xh)/fXh $ FRML Ipwo pwo = (uimo*fKnmo+uibo*fKnbo+lo*Hqo+pveo*fVeo+pvmo*fVmo +Spz_xo-.040*Spzej-Spzl_xo)/fXo $ FRML Ipwn pwn = (pwng*fXng+pwne*fXne+pwnf*fXnf+pwnz*fXnz)/fXn $ FRML Ipwq pwq = (pwqz*fXqz+pwqs*fXqs+pwqf*fXqf)/fXq $ FRML Ipwp pwp = (pwa*fXa+pwe *fXe +pwng*fXng+pwne*fXne+pwnf*fXnf+pwnz*fXnz +pwb*fXb+pwqz*fXqz+pwqs*fXqs+pwqf*fXqf+pwh *fXh)/fXp $ FRML Ipw pw = (pwa*fXa+pwe *fXe +pwng*fXng+pwne*fXne+pwnf*fXnf+pwnz*fXnz +pwb*fXb+pwqz*fXqz+pwqs*fXqs+pwqf*fXqf+pwh *fXh +pwo *fXo )/fX $ () () PROFITRATER () FRML Ibpra bpra = 1 - pwa/pxa $ FRML Ibpre bpre = 1 - pwe/pxe $ FRML Ibprng bprng = 1 - pwng/pxng $ FRML Ibprne bprne = 1 - pwne/pxne $ FRML Ibprnf bprnf = 1 - pwnf/pxnf $ FRML Ibprnz bprnz = 1 - pwnz/pxnz $ FRML Ibprb bprb = 1 - pwb/pxb $ FRML Ibprqz bprqz = 1 - pwqz/pxqz $ FRML Ibprqs bprqs = 1 - pwqs/pxqs $ FRML Ibprqf bprqf = 1 - pwqf/pxqf $ FRML Ibprh bprh = 1 - pwh/pxh $ FRML Ibpro bpro = 1 - pwo/pxo $ FRML Ibprq bprq = 1 - pwq/pxq $ FRML Ibprn bprn = 1 - pwn/pxn $ FRML Ibprp bprp = 1 - pwp/pxp $ FRML Ibpr bpr = 1 - pw/px $ () ### PENSION.T09 ### () () () Pensioner () () FRML ITPR_BF Tpr_bf = Tpcr_bf+Tpir_bf $ FRML ITYPR_BF Typr_bf = Typcr_bf+Typir_bf $ FRML ITPO_BF Tpo_bf = Tpco_bf+Tpio_bf $ FRML ITYPO_BF Typo_bf = Typco_bf+Typio_bf $ FRML ITP_BF Tp_bf = Tpr_bf+Tpo_bf $ FRML ITYP_BF Typ_bf = Typr_bf+Typo_bf $ FRML ITPC_BF Tpc_bf = Tpcr_bf+Tpco_bf $ FRML ITPI_BF Tpi_bf = Tpir_bf+Tpio_bf $ FRML ITYPC_BF Typc_bf = Typcr_bf+Typco_bf $ FRML ITYPI_BF Typi_bf = Typir_bf+Typio_bf $ FRML ITIPR_BF Tipr_bf = Tipcr_bf+Tipir_bf $ FRML ITIPO_BF Tipo_bf = Tipco_bf+Tipio_bf $ FRML ITIPC_BF Tipc_bf = Tipcr_bf+Tipco_bf $ FRML ITIPI_BF Tipi_bf = Tipir_bf+Tipio_bf $ FRML IWPI_BF Wpi_bf = Wpio_bf+Wpir_bf $ FRML IWPC_BF Wpc_bf = Wpco_bf+Wpcr_bf $ FRML IWPO_BF Wpo_bf = Wpco_bf+Wpio_bf $ FRML IWPR_BF Wpr_bf = Wp_bf-Wpo_bf $ FRML ITPI_F Tpi_f = tp_f-(Tpc_h_cf-Tpcr_atp-(Tipc_fatp-Sywpcr_bf-Sywpco_bf-Sywpcr_atp)) $ FRML ITPI_B Tpi_b = Tpi_bf-Tpi_f $ FRML ITYPI_F Typi_f = Typ_f-Typc_cf_h $ FRML ITYPI_B Typi_b = Typi_bf-Typi_f $ FRML IOWP_F Owp_f = Owpse_f+Owpsdk_f+Owpb_f $ () ### FORBRUG.G09 ### () () GENERERING AF J-LED () FRML YZFCP Zfcp = fCp $ FRML YZfcg Zfcg = fCg $ FRML YZfcb Zfcb = fCb $ FRML YZfce Zfce = fCe $ FRML YZfcf Zfcf = fCf $ FRML YZfcv Zfcv = fCv $ FRML YZfct Zfct = fCt $ FRML YZfcs Zfcs = fCs $ FRML YZbfcgu Zbfcgu = bfcgu $ FRML YZbfcbu Zbfcbu = bfcbu $ FRML YZbfce Zbfce = bfce $ FRML YZbfcf Zbfcf = bfcf $ FRML YZbfcv Zbfcv = bfcv $ FRML YZbfct Zbfct = bfct $ FRML YZbfcs Zbfcs = bfcs $ FRML YJCpuxh JRcpuxh = Log(Cpuxh-Jcpuxh) -( 0.4000*Dlog(Ydk_h/pcpuxh) -0.40698*Log(Cpuxh(-1)/Cpuxhw(-1)) + gcpuxh + Log(Cpuxh(-1)/pcpuxh(-1))+Log(pcpuxh) ) $ FRML YJRbfcgu JRbfcgu = Dlog(bfcgu) -( 0.73076*Dlog(bfcguwx)+(-0.81271)*Dlog(fCpuetxh/U) -0.54792*(Log(bfcgu(-1))-Log(bfcguw(-1))) + gbfcgu ) $ FRML YJRbfcbu JRbfcbu = Dlog(bfcbu) -( 0.20000*Dlog(bfcbuwx)+(-0.23086)*Dlog(fCpuetxh/U) -0.45481*(Log(bfcbu(-1))-Log(bfcbuw(-1))) + gbfcbu +0.62497*(Dlog(bfcbu(-1)) -(0.20000*Dlog(bfcbuwx(-1)) +(-0.23086)*Dlog(fCpuetxh(-1)/U(-1))+gbfcbu(-1) -0.45481*(Log(bfcbu(-2))-Log(bfcbuw(-2))))) ) $ FRML YJRbfce JRbfce = Dlog(bfce) -( 0.68203*Dlog(bfcewx)+(-0.71717)*Dlog(fCpuetxh/U) -0.45036*(Log(bfce(-1))-Log(bfcew(-1)))+gbfce ) $ FRML YJRbfcf JRbfcf = Dlog(bfcf) -( 0.70712*Dlog(bfcfwx)+(-0.50453)*Dlog(fCpuetxh/U) -0.39917*(Log(bfcf(-1))-Log(bfcfw(-1))) + gbfcf ) $ FRML YJRbfcv JRbfcv = Dlog(bfcv) -( 1.00000*Dlog(bfcvwx)+(0.67942)*Dlog(fCpuetxh/U) -0.17060*(Log(bfcv(-1))-Log(bfcvw(-1))) + gbfcv ) $ FRML YJRbfct JRbfct = Dlog(bfct) -( 0.51796*Dlog(bfctwx)+(0.61375)*Dlog(fCpuetxh/U) -0.13125*(Log(bfct(-1))-Log(bfctw(-1))) + gbfct ) $ FRML YJRbfcs JRbfcs = Dlog(bfcs) -( 0.68160*Dlog(bfcswx)+(0.00000)*Dlog(fCpuetxh/U) -0.086080*(Log(bfcs(-1))-Log(bfcsw(-1))) + gbfcs ) $ () ### ARBMARK.G09 ### FRML YJDUuxa JDuuxa = Uuxa-(0.54432*(2*Dif(Ul/U1564)+Dif(Ul(-1)/U1564(-1)))/3 +0.03857*Dif(dtuuxa) +Uuxa(-1)/U1534(-1))*U1534*(1-D7184) $ FRML YJRQak JRqak = (Qak+D7194(-1)) /(D7194(-1)+(bqak*(Ul/Ul(-1)-1)+1)*Qak(-1))-1 $ FRML YJRQltj JRqltj = (Qltj+D7194(-1)) /(D7194(-1)+(bqltj*(Ul/Ul(-1)-1)+1)*Qltj(-1))-1 $ FRML YJRQltf JRqltf = (Qltf+D4799(-1)) /(D4799(-1)+(bqltf*(Ul/Ul(-1)-1)+1)*Qltf(-1))-1 $ FRML YJRQlts JRqlts = (Qlts+D4799(-1)) /(D4799(-1)+(bqlts*(Ul/Ul(-1)-1)+1)*Qlts(-1))-1 $ FRML YJRQltr JRqltr = (Qltr+D7194(-1)) /(D7194(-1)+(bqltr*(Ul/Ul(-1)-1)+1)*Qltr(-1))-1 $ FRML YJRUakx JRuakx = (Uakx+D7193(-1)) /(D7193(-1)+(buakx*(Ul/Ul(-1)-1)+1)*Uakx(-1))-1 $ FRML YJRUkak JRukak = (Ukak+d7100(-1)) /(d7100(-1)+(bukak*(Ul/Ul(-1)-1)+1)*Ukak(-1))-1 $ FRML YJRUefw JRuefw = (Uefw+D4778)/(Exp( Log(Uefe*(1-D4778)+D4778) +euefyl*Log(((Yduef+D99(-1))*(1-D4799)+D4799) /((Ydua+D99(-1))*(1-D4799)+D4799) *((Yduae+D99(-1))*(1-D4799)+D4799) /((Yduefe+D99(-1))*(1-D4799)+D4799)))) -1 $ FRML YJRUef JRuef = (Uef+D4778)/(Exp(Dlog((Uefe)*(1-D4778)+D4778) +euefys*Dlog(((Yduef+D99(-1))*(1-D4799)+D4799) /((Ydua+D99(-1))*(1-D4799)+D4799) *((Yduae+D99(-1))*(1-D4799)+D4799) /((Yduefe+D99(-1))*(1-D4799)+D4799)) +0.25*Log(((Uefw(-1))*(1-D4778(-1))+D4778(-1)) /((Uef(-1))*(1-D4778(-1))+D4778(-1))) +Log((Uef(-1))*(1-D4778(-1))+D4778(-1)))) -1 $ FRML YZUef Zuef = Uef $ FRML YZUwxa Zuwxa = Uwxa $ FRML YUwxa Ur = Uwxa - ( Uuxa+Uakx+Urev+Uly+Ufdp+Usxa+Usb+Umf+Uef+Uov+Ufy+Ufox+Ukxa+Ukak -(Ur1+Ur2)) $ () ### PRISER.G09 ### FRML YJRPXnz JRPXnz = pxnz/(Exp(Log(pxnz(-1))+ 0.73267*(Dlog(pwnzvl))*pwnzvl(-1)/pxnz(-1)+ 0.89554*(Dlog(pwnzvv))*pwnzvv(-1)/pxnz(-1)+ 0.26733*(Dlog(pwnzvl(-1)))*pwnzvl(-1)/pxnz(-1)+ 0.10446*(Dlog(pwnzvv(-1)))*pwnzvv(-1)/pxnz(-1)- 0.20000*Log(pxnz(-1)/pxnzw(-1))+gpxnz))-1 $ FRML YZPXnz Zpxnz = pxnz $ FRML YZBYWnz Zbywnz = bywnz $ FRML YJRPXqz JRPXqz = pxqz/(Exp(Log(pxqz(-1))+ 0.64666*(Dlog(pwqzvl))*pwqzvl(-1)/pxqz(-1)+ 0.88594*(Dlog(pwqzvv))*pwqzvv(-1)/pxqz(-1)+ 0.35334*(Dlog(pwqzvl(-1)))*pwqzvl(-1)/pxqz(-1)+ 0.11406*(Dlog(pwqzvv(-1)))*pwqzvv(-1)/pxqz(-1)- 0.20000*Log(pxqz(-1)/pxqzw(-1))+gpxqz))-1 $ FRML YZPXqz Zpxqz = pxqz $ FRML YZBYWqz Zbywqz = bywqz $ FRML YJRPXqf JRpxqf = pxqf/(Exp(Log(pxqf(-1))+ 1.00000*(Dlog(pwqfvl))*pwqfvl(-1)/pxqf(-1)+ 1.00000*(Dlog(pwqfvv))*pwqfvv(-1)/pxqf(-1)+ 0.00000*(Dlog(pwqfvl(-1)))*pwqfvl(-1)/pxqf(-1)+ 0.00000*(Dlog(pwqfvv(-1)))*pwqfvv(-1)/pxqf(-1)- 0.20000*Log(pxqf(-1)/pxqfw(-1))+gpxqf))-1 $ FRML YZPXqf Zpxqf = pxqf $ FRML YZBYWqf Zbywqf = bywqf $ FRML YJRPXne JRpxne = pxne/(Exp(Log(pxne(-1))+ 1.00000*(Dlog(pwnevl))*pwnevl(-1)/pxne(-1)+ 1.00000*(Dlog(pwnevv))*pwnevv(-1)/pxne(-1)+ 0.00000*(Dlog(pwnevl(-1)))*pwnevl(-1)/pxne(-1)+ 0.00000*(Dlog(pwnevv(-1)))*pwnevv(-1)/pxne(-1)- 0.20000*Log(pxne(-1)/pxnew(-1))+gpxne))-1 $ FRML YZPXne Zpxne = pxne $ FRML YZBYWne Zbywne = bywne $ FRML YJRPXb JRpxb = pxb/(Exp(Log(pxb(-1))+ 0.81730*(Dlog(pwbvl))*pwbvl(-1)/pxb(-1)+ 0.95475*(Dlog(pwbvv))*pwbvv(-1)/pxb(-1)+ 0.18270*(Dlog(pwbvl(-1)))*pwbvl(-1)/pxb(-1)+ 0.045249*(Dlog(pwbvv(-1)))*pwbvv(-1)/pxb(-1)- 0.20000*Log(pxb(-1)/pxbw(-1))+gpxb))-1 $ FRML YZPXb Zpxb = pxb $ FRML YZBYWb Zbywb = bywb $ () ### INVEST.G09 ### () () () Lagerinvesteringer () () FRML YJFDILA JfdIla = (fdIla /pxa(-1) ) - ( 0.13441* (Dif(fXa(-1)) -Dif(fdIla(-1) /pxa(-2) )) +0.66667*(hostkor-0.6000*hostkor(-1)-0.4000*hostkor(-2)) ) $ FRML YJFDILE JfdIle = (fdIle /pxe(-1) ) - ( 0.02863* (Dif(fXe(-1)) -Dif(fdIle(-1) /pxe(-2) )) ) $ FRML YJFDILNE JfdIlne = (fdIlne/pxne(-1)) - ( 0.01501* (Dif(fXne(-1))-Dif(fdIlne(-1)/pxne(-2))) ) $ FRML YJFDILNF JfdIlnf = (fdIlnf/pxnf(-1)) - ( 0.02166* (Dif(fXnf(-1))-Dif(fdIlnf(-1)/pxnf(-2))) ) $ FRML YJFDIING JfdIlng = (fdIlng/pxng(-1)) - ( 0.02482* (Dif(fXng(-1))-Dif(fdIlng(-1)/pxng(-2))) +0.54565*fdIlng(-1)/pxng(-2) ) $ FRML YJFDILNZ JfdIlnz = (fdIlnz/pxnz(-1)) - ( 0.17341*( 0.75*(Dif(fXnz) -Dif(fdIlnz /pxnz(-1))) +(1-0.75)*(Dif(fXnz(-1))-Dif(fdIlnz(-1)/pxnz(-2)) )) ) $ FRML YJFDILQZ JfdIlqz = (fdIlqz/pxqz(-1)) - ( 0.01389* (Dif(fXqz)- Dif(fdIlqz /pxqz(-1))) ) $ FRML YJFDILM01 JfdIlm01 = (fdIlm01/pm01(-1)) - ( 0.07069*(0.75*(Dif(fM01) -Dif(fdIlm01 /pm01(-1))) +(1-0.75)*(Dif(fM01(-1))-Dif(fdIlm01(-1)/pm01(-2)))) ) $ FRML YJFDILM2 JfdIlm2 = (fdIlm2 /pm2(-1) ) - ( 0.07580* (Dif(fM2(-1)) -Dif(fdIlm2(-1) /pm2(-2) )) ) $ FRML YJFDILM3K JfdIlm3K = (fdIlm3k/pm3k(-1)) - ( 0.36725* (Dif(fM3k(-1))-Dif(fdIlm3k(-1)/pm3k(-2))) ) $ FRML YJFDILM3R JfdIlm3R = (fdIlm3r/pm3r(-1)) - ( 0.03043* (Dif(fM3r(-1))-Dif(fdIlm3r(-1)/pm3r(-2))) ) $ FRML YJFDILM3Q JfdIlm3Q = (fdIlm3q/pm3q(-1)) - ( 0.16532* (Dif(fM3q(-1))-Dif(fdIlm3q(-1)/pm3q(-2))) +0.45471*fdIlm3q(-1)/pm3q(-2) ) $ FRML YJFDILM59 JfdIlm59 = (fdIlm59/pm59(-1)) - ( 0.13696* (Dif(fM59) -Dif(fdIlm59 /pm59(-1))) ) $ FRML YJFDILM7B JfdIlm7B = (fdIlm7b/pm7b(-1)) - ( 0.25504*(0.25*(Dif(fM7b) -Dif(fdIlm7b /pm7b(-1))) +(1-0.25)*(Dif(fM7b(-1))-Dif(fdIlm7b(-1)/pm7b(-2)))) ) $ () Eksogene lagerrelationer FRML YJFDILM7Y JfdIlm7Y = (fdIlm7y/pm7y(-1)) - (bm7yil*(Dif(fM7y)-Dif(fdIlm7y/pm7y(-1)))) $ FRML YJFDILH JfdIlh = (fdIlh /pxh(-1) ) - (bhil *(Dif(fXh) -Dif(fdIlh /pxh(-1) ))) $ FRML YJFDILB JfdIlb = (fdIlb /pxb(-1) ) - (bbil *(Dif(fXb) -Dif(fdIlb /pxb(-1) ))) $ FRML YJFDILQF JfdIlqf = (fdIlqf /pxqf(-1)) - (bqfil *(Dif(fXqf)-Dif(fdIlqf /pxqf(-1)))) $ FRML YJFDILO JfdIlo = (fdIlo /pxo(-1) ) - (bofil *(Dif(fXo) -Dif(fdIlo /pxo(-1) ))) $ FRML YZFDILA ZfdIla = fdIla $ FRML YZFDILE ZfdIle = fdIle $ FRML YZFDILNE ZfdIlne = fdIlne $ FRML YZFDILNF ZfdIlnf = fdIlnf $ FRML YZFDIING ZfdIlng = fdIlng $ FRML YZFDILNZ ZfdIlnz = fdIlnz $ FRML YZFDILQZ ZfdIlqz = fdIlqz $ FRML YZFDILM01 ZfdIlm01 = fdIlm01 $ FRML YZFDILM2 ZfdIlm2 = fdIlm2 $ FRML YZFDILM3K ZfdIlm3K = fdIlm3k $ FRML YZFDILM3R ZfdIlm3R = fdIlm3r $ FRML YZFDILM3Q ZfdIlm3Q = fdIlm3q $ FRML YZFDILM59 ZfdIlm59 = fdIlm59 $ FRML YZFDILM7B ZfdIlm7B = fdIlm7b $ FRML YZFDILM7Y ZfdIlm7Y = fdIlm7y $ FRML YZFDILH ZfdIlh = fdIlh $ FRML YZFDILB ZfdIlb = fdIlb $ FRML YZFDILQF ZfdIlqf = fdIlqf $ FRML YZFDILO ZfdIlo = fdIlo $ () ### skattran.G09 ### FRML YZUsy Zusy = Usy $ FRML YJUsy Jusy = Usy -(1-Dsk2)*((Uw+Ufpx)*kusy7083*(1-Dsk1)+Dsk1*(Ua+Ufpx+Ufox+Uef+Umf)*kusy8499) -Dsk2*(Ussy+Uwsy+Ulsy+Uefsy+Ufpsy+Uqsy) $ FRML Ykusy8499 kusy8499 = (Usy-Jusy)/(Ua+Ufpx+Ufox+Uef+Umf) $ FRML Ykusy7083 kusy7083 = (Usy-Jusy)/(Uw+Ufpx) $ FRML Ytssp0e tssp0e = tssp0 $ FRML Ytssp1e tssp1e = tssp1 $ FRML Ytss0e tss0e = tss0 $ FRML Ytss1e tss1e = tss1 $ FRML Ybysp10e bysp10e = bysp10 $ FRML Ybysp20e bysp20e = bysp20 $ FRML Ybysp30e bysp30e = bysp30 $ FRML Ybysp40e bysp40e = bysp40 $ FRML Ybysp50e bysp50e = bysp50 $ FRML Ybysp11e bysp11e = bysp11 $ FRML Ybysp21e bysp21e = bysp21 $ FRML Ybysp31e bysp31e = bysp31 $ FRML Ybysp41e bysp41e = bysp41 $ FRML Ybysp51e bysp51e = bysp51 $ FRML Ybys10e bys10e = bys10 $ FRML Ybys20e bys20e = bys20 $ FRML Ybys30e bys30e = bys30 $ FRML Ybys40e bys40e = bys40 $ FRML Ybys50e bys50e = bys50 $ FRML Ybys11e bys11e = bys11 $ FRML Ybys21e bys21e = bys21 $ FRML Ybys31e bys31e = bys31 $ FRML Ybys41e bys41e = bys41 $ FRML Ybys51e bys51e = bys51 $ FRML YJbysp11 Jbysp11 = bysp11-((bysp11s*Ysps+bysp11w*Yspw+bysp11l*Yspl+bysp11ef*Yspef+bysp11fp*Yspfp+bysp11q*Yspq)/Ysp) $ FRML YJbysp21 Jbysp21 = bysp21-((bysp21s*Ysps+bysp21w*Yspw+bysp21l*Yspl+bysp21ef*Yspef+bysp21fp*Yspfp+bysp21q*Yspq)/Ysp) $ FRML YJbysp31 Jbysp31 = bysp31-((bysp31s*Ysps+bysp31w*Yspw+bysp31l*Yspl+bysp31ef*Yspef+bysp31fp*Yspfp+bysp31q*Yspq)/Ysp) $ FRML YJbysp41 Jbysp41 = bysp41-((bysp41s*Ysps+bysp41w*Yspw+bysp41l*Yspl+bysp41ef*Yspef+bysp41fp*Yspfp+bysp41q*Yspq)/Ysp) $ FRML YJbysp51 Jbysp51 = bysp51-((bysp51s*Ysps+bysp51w*Yspw+bysp51l*Yspl+bysp51ef*Yspef+bysp51fp*Yspfp+bysp51q*Yspq)/Ysp) $ FRML YJbys11 Jbys11 = bys11-((bys11s*Yss+bys11w*Ysw+bys11l*Ysl+bys11ef*Ysef+bys11fp*Ysfp+bys11q*Ysq)/Ys) $ FRML YJbys21 Jbys21 = bys21-((bys21s*Yss+bys21w*Ysw+bys21l*Ysl+bys21ef*Ysef+bys21fp*Ysfp+bys21q*Ysq)/Ys) $ FRML YJbys31 Jbys31 = bys31-((bys31s*Yss+bys31w*Ysw+bys31l*Ysl+bys31ef*Ysef+bys31fp*Ysfp+bys31q*Ysq)/Ys) $ FRML YJbys41 Jbys41 = bys41-((bys41s*Yss+bys41w*Ysw+bys41l*Ysl+bys41ef*Ysef+bys41fp*Ysfp+bys41q*Ysq)/Ys) $ FRML YJbys51 Jbys51 = bys51-((bys51s*Yss+bys51w*Ysw+bys51l*Ysl+bys51ef*Ysef+bys51fp*Ysfp+bys51q*Ysq)/Ys) $ FRML YJkbysp1 Jkbysp1 = kbysp1-(((Ysp+D93)*Usye*pcrse-(Yspe+D93)*Usy*pcrs)/((Yspe+D93)*Usy*pcrs)) $ FRML YJkbysp2 Jkbysp2 = kbysp2-(((Ysp+D93)*Usye*pcrse-(Yspe+D93)*Usy*pcrs)/((Yspe+D93)*Usy*pcrs)) $ FRML YJkbysp3 Jkbysp3 = kbysp3-(((Ysp+D93)*Usye*pcrse-(Yspe+D93)*Usy*pcrs)/((Yspe+D93)*Usy*pcrs)) $ FRML YJkbysp4 Jkbysp4 = kbysp4-(((Ysp+D93)*Usye*pcrse-(Yspe+D93)*Usy*pcrs)/((Yspe+D93)*Usy*pcrs)) $ FRML YJkbysp5 Jkbysp5 = kbysp5-(((Ysp+D93)*Usye*pcrse-(Yspe+D93)*Usy*pcrs)/((Yspe+D93)*Usy*pcrs)) $ FRML YJkbys1 Jkbys1 = kbys1-((Ys*Usye*pcrse-Yse*Usy*pcrs)/(Yse*Usy*pcrs)) $ FRML YJkbys2 Jkbys2 = kbys2-((Ys*Usye*pcrse-Yse*Usy*pcrs)/(Yse*Usy*pcrs)) $ FRML YJkbys3 Jkbys3 = kbys3-((Ys*Usye*pcrse-Yse*Usy*pcrs)/(Yse*Usy*pcrs)) $ FRML YJkbys4 Jkbys4 = kbys4-((Ys*Usye*pcrse-Yse*Usy*pcrs)/(Yse*Usy*pcrs)) $ FRML YJkbys5 Jkbys5 = kbys5-((Ys*Usye*pcrse-Yse*Usy*pcrs)/(Yse*Usy*pcrs)) $ FRML YJkbysp Jkbysp = kbysp-((Ysp+D93)*Usye*pcrse-(Yspe+D93)*Usy*pcrs) /((Yspe+D93)*Usy*pcrs) $ FRML YJkbys Jkbys = kbys -((Ys*Usye*pcrse-Yse*Usy*pcrs) /(Yse*Usy*pcrs)) $ () ### Tp.G09 ### () Stykafgifter, Målvariabler () Forbrug FRML Ytpcf Ztpcf = tpcf $ FRML Ytpcb Ztpcb = tpcb $ FRML Ytpch Ztpch = tpch $ FRML Ytpce Ztpce = tpce $ FRML Ytpcg Ztpcg = tpcg $ FRML Ytpcv Ztpcv = tpcv $ FRML Ytpcs Ztpcs = tpcs $ FRML Ytpco Ztpco = tpco $ () Investeringer FRML Ytpimo1 Ztpimo1 = tpimo1 $ FRML Ytpimp1 Ztpimp1 = tpimp1 $ FRML Ytpibh Ztpibh = tpibh $ FRML Ytpibp1 Ztpibp1 = tpibp1 $ FRML Ytpibo1 Ztpibo1 = tpibo1 $ FRML Ytpil Ztpil = tpil $ () Materialer FRML Ytvma Ztvma = tvma $ FRML Ytvme Ztvme = tvme $ FRML Ytvmng Ztvmng = tvmng $ FRML Ytvmne Ztvmne = tvmne $ FRML Ytvmnf Ztvmnf = tvmnf $ FRML Ytvmnz Ztvmnz = tvmnz $ FRML Ytvmb Ztvmb = tvmb $ FRML Ytvmqs Ztvmqs = tvmqs $ FRML Ytvmqf Ztvmqf = tvmqf $ FRML Ytvmqz Ztvmqz = tvmqz $ FRML Ytvmh Ztvmh = tvmh $ FRML Ytvmo Ztvmo = tvmo $ () Energi FRML Ytvea Ztvea = tvea $ FRML Ytvee Ztvee = tvee $ FRML Ytveng Ztveng = tveng $ FRML Ytvene Ztvene = tvene $ FRML Ytvenf Ztvenf = tvenf $ FRML Ytvenz Ztvenz = tvenz $ FRML Ytveb Ztveb = tveb $ FRML Ytveqs Ztveqs = tveqs $ FRML Ytveqf Ztveqf = tveqf $ FRML Ytveqz Ztveqz = tveqz $ FRML Ytveh Ztveh = tveh $ FRML Ytveo Ztveo = tveo $ () Stykafgifter, restled () Forbrug FRML YJDtpcf JDtpcf = tpcf - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpcf(-1) $ FRML YJDtpcb JDtpcb = tpcb - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpcb(-1) $ FRML YJDtpch JDtpch = tpch - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpch(-1) $ FRML YJDtpce JDtpce = tpce - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpce(-1) $ FRML YJDtpcg JDtpcg = tpcg - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpcg(-1) $ FRML YJDtpcv JDtpcv = tpcv - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpcv(-1) $ FRML YJDtpcs JDtpcs = tpcs - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpcs(-1) $ FRML YJDtpco JDtpco = tpco - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpco(-1) $ () Investeringer FRML YJDtpimo1 JDtpimo1 = tpimo1 - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpimo1(-1) $ FRML YJDtpimp1 JDtpimp1 = tpimp1 - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpimp1(-1) $ FRML YJDtpibh JDtpibh = tpibh - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpibh(-1) $ FRML YJDtpibp1 JDtpibp1 = tpibp1 - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpibp1(-1) $ FRML YJDtpibo1 JDtpibo1 = tpibo1 - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpibo1(-1) $ FRML YJDtpil JDtpil = tpil - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpil(-1) $ () Materialer FRML YJDtvma JDtvma = tvma - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvma(-1) $ FRML YJDtvme JDtvme = tvme - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvme(-1) $ FRML YJDtvmng JDtvmng = tvmng - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmng(-1) $ FRML YJDtvmne JDtvmne = tvmne - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmne(-1) $ FRML YJDtvmnf JDtvmnf = tvmnf - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmnf(-1) $ FRML YJDtvmnz JDtvmnz = tvmnz - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmnz(-1) $ FRML YJDtvmb JDtvmb = tvmb - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmb(-1) $ FRML YJDtvmqs JDtvmqs = tvmqs - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmqs(-1) $ FRML YJDtvmqf JDtvmqf = tvmqf - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmqf(-1) $ FRML YJDtvmqz JDtvmqz = tvmqz - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmqz(-1) $ FRML YJDtvmh JDtvmh = tvmh - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmh(-1) $ FRML YJDtvmo JDtvmo = tvmo - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmo(-1) $ () Energi FRML YJDtvea JDtvea = tvea - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvea(-1) $ FRML YJDtvee JDtvee = tvee - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvee(-1) $ FRML YJDtveng JDtveng = tveng - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveng(-1) $ FRML YJDtvene JDtvene = tvene - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvene(-1) $ FRML YJDtvenf JDtvenf = tvenf - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvenf(-1) $ FRML YJDtvenz JDtvenz = tvenz - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvenz(-1) $ FRML YJDtveb JDtveb = tveb - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveb(-1) $ FRML YJDtveqs JDtveqs = tveqs - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveqs(-1) $ FRML YJDtveqf JDtveqf = tveqf - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveqf(-1) $ FRML YJDtveqz JDtveqz = tveqz - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveqz(-1) $ FRML YJDtveh JDtveh = tveh - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveh(-1) $ FRML YJDtveo JDtveo = tveo - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveo(-1) $ () ### I-O.G09 ### () get g:\dec09o\i-o\i-o.g0f () ### PENSION.G09 ### FRML YZWsep_z_iq Zwpse_f = Wpse_f $ FRML YZWsdkp_z_iq Zwpsdk_f = Wpsdk_f $ FRML YZWbp_z_iq Zwpb_f = Wpb_f $ FRML YJDWsep_z_iq JDwpse_f = Wpse_f -(Wpse_f(-1) +Tfn_f*bwps*bwse_cf + Owpse_f) $ FRML YJDWsdkp_z_iq JDwpsdk_f = Wpsdk_f -(Wpsdk_f(-1)+Tfn_f*bwps*(1-bwse_cf) + Owpsdk_f)$ FRML YZWseatp Zwpse_atp = Wpse_atp $ FRML YZWsdkatp Zwpsdk_atp = Wpsdk_atp $ FRML YZWbatp Zwpb_atp = Wpb_atp $ FRML YJDWseatp JDwpse_atp = Wpse_atp - (Wpse_atp(-1) +(Tpcr_atp-Typcr_atp+Tipcr_atp-Sywpcr_atp)*bwps*bwse_cf + Owpse_atp) $ FRML YJDWsdkatp JDwpsdk_atp = Wpsdk_atp - (Wpsdk_atp(-1)+(Tpcr_atp-Typcr_atp+Tipcr_atp-Sywpcr_atp)*bwps*(1-bwse_cf) + Owpsdk_atp) $