Der er læst 4666=4666 forskellige navne Venstreside: 2624 Ikke-venstreside: 2042 ********** Liste med samtlige variabelnavne ********** * AAA endogen ( 290), feed-back : 290:AAA 153:FAE0 265:KVMA 1521:VA * AAB endogen ( 440), feed-back : 440:AAB 153:FAE0 276:KVMB 1532:VB * AACF endogen ( 572), feed-back : 572:AACF 153:FAE0 1540:PNCF * AACI endogen ( 585), feed-back : 585:AACI 153:FAE0 1542:PNCI * AACO endogen ( 629), feed-back : 153:FAE0 AAE2 eksogen : 153:FAE0 1599:PE2 AAIT eksogen : 153:FAE0 1558:PIT * AANB endogen ( 361), feed-back : 361:AANB 153:FAE0 271:KVMNB 1527:VNB * AANE endogen ( 618), feed-back : 153:FAE0 249:KVENE 1632:PVENE 1524:VNE * AANF endogen ( 331), feed-back : 331:AANF 153:FAE0 269:KVMNF 1525:VNF * AANN endogen ( 346), feed-back : 346:AANN 153:FAE0 270:KVMNN 1526:VNN * AAO endogen ( 551), feed-back : 551:AAO 153:FAE0 283:KVMO 1539:VO * ABA endogen ( 297), feed-back : 297:ABA 647:FXB 265:KVMA 1521:VA * ABB endogen ( 447), feed-back : 447:ABB 647:FXB 276:KVMB 1532:VB ABCH eksogen : 647:FXB 1448:PXH ABCO endogen ( 630) : 647:FXB * ABH endogen ( 534), feed-back : 534:ABH 647:FXB 282:KVMH 1538:VH ABIB eksogen : 647:FXB 1554:PNIB * ABNE endogen ( 321), feed-back : 321:ABNE 647:FXB 268:KVMNE 1524:VNE * ABO endogen ( 562), feed-back : 562:ABO 647:FXB 283:KVMO 1539:VO * ABQF endogen ( 501), feed-back : 501:ABQF 647:FXB 280:KVMQF 1536:VQF * ABQH endogen ( 464), feed-back : 464:ABQH 647:FXB 277:KVMQH 1533:VQH * ABQQ endogen ( 523), feed-back : 523:ABQQ 647:FXB 281:KVMQQ 1537:VQQ * ABQT endogen ( 488), feed-back : 488:ABQT 647:FXB 279:KVMQT 1535:VQT AECE eksogen : 620:AEE3 1543:PNCE AEE3 endogen ( 620) : 621:ANGE3 1600:PE3 * AEIM endogen ( 609), feed-back : 620:AEE3 609:AEIM 284:KAIM 1551:PNIM * AENE endogen ( 619), feed-back : 249:KVENE 1632:PVENE 1524:VNE * AENG endogen ( 617), feed-back : 248:KVENG 1631:PVENG 1523:VNG * AEO endogen ( 552), feed-back : 620:AEE3 552:AEO 264:KVEO 1647:PVEO 1539:VO AF eksogen : 2216:TIORE AHCH eksogen : 13:CHE 10:FCHE 653:FXH 1448:PXH * AHO endogen ( 568), feed-back : 568:AHO 653:FXH 283:KVMO 1539:VO * AM0A endogen ( 285), feed-back : 285:AM0A 293:ANFA 176:FAM0 265:KVMA 1521:VA * AM0CF endogen ( 571), feed-back : 572:AACF 571:AM0CF 573:ANFCF 176:FAM0 1540:PNCF * AM0CI endogen ( 578), feed-back : 585:AACI 578:AM0CI 176:FAM0 1542:PNCI * AM0CN endogen ( 574), feed-back : 574:AM0CN 576:ANFCN 176:FAM0 1541:PNCN AM0E0 eksogen : 194:FMU0 AM0IT eksogen : 194:FMU0 1558:PIT * AM0NF endogen ( 324), feed-back : 331:AANF 324:AM0NF 334:ANFNF 176:FAM0 269:KVMNF 1525:VNF * AM0O endogen ( 537), feed-back : 537:AM0O 194:FMU0 283:KVMO 1539:VO * AM0QQ endogen ( 507), feed-back : 507:AM0QQ 517:ANFQQ 176:FAM0 281:KVMQQ 1537:VQQ * AM1CI endogen ( 579), feed-back : 585:AACI 579:AM1CI 177:FAM1 1542:PNCI * AM1CN endogen ( 575), feed-back : 575:AM1CN 577:ANNCN 177:FAM1 1541:PNCN AM1E1 eksogen : 198:FMU1 1598:PE1 * AM1NN endogen ( 342), feed-back : 342:AM1NN 349:ANNNN 177:FAM1 270:KVMNN 1526:VNN * AM1O endogen ( 538), feed-back : 538:AM1O 198:FMU1 283:KVMO 1539:VO * AM1QQ endogen ( 508), feed-back : 508:AM1QQ 518:ANNQQ 177:FAM1 281:KVMQQ 1537:VQQ * AM2A endogen ( 286), feed-back : 286:AM2A 293:ANFA 178:FAM2 265:KVMA 1521:VA * AM2B endogen ( 432), feed-back : 432:AM2B 443:ANBB 178:FAM2 276:KVMB 1532:VB * AM2CI endogen ( 580), feed-back : 585:AACI 580:AM2CI 178:FAM2 1542:PNCI AM2E2 eksogen : 165:FE2 202:FMU2 1599:PE2 * AM2NB endogen ( 355), feed-back : 355:AM2NB 364:ANBNB 178:FAM2 271:KVMNB 1527:VNB * AM2NF endogen ( 325), feed-back : 331:AANF 325:AM2NF 334:ANFNF 178:FAM2 269:KVMNF 1525:VNF * AM2NK endogen ( 399), feed-back : 399:AM2NK 409:ANKNK 178:FAM2 274:KVMNK 1530:VNK * AM2NQ endogen ( 415), feed-back : 415:AM2NQ 427:ANQNQ 178:FAM2 275:KVMNQ 1531:VNQ * AM2O endogen ( 539), feed-back : 539:AM2O 202:FMU2 283:KVMO 1539:VO * AM3KA endogen ( 287), feed-back : 287:AM3KA 204:FM3K 246:KVEA 1629:PVEA 1521:VA AM3KCE eksogen : 204:FM3K 1543:PNCE AM3KE3 eksogen : 621:ANGE3 204:FM3K 1600:PE3 * AM3KNB endogen ( 356), feed-back : 356:AM3KNB 204:FM3K 252:KVENB 1635:PVENB 1527:VNB * AM3KNE endogen ( 623), feed-back : 623:AM3KNE 204:FM3K 249:KVENE 1632:PVENE 1524:VNE * AM3KNF endogen ( 326), feed-back : 326:AM3KNF 204:FM3K 250:KVENF 1633:PVENF 1525:VNF * AM3KNN endogen ( 343), feed-back : 343:AM3KNN 204:FM3K 251:KVENN 1634:PVENN 1526:VNN * AM3KNQ endogen ( 416), feed-back : 416:AM3KNQ 204:FM3K 256:KVENQ 1639:PVENQ 1531:VNQ * AM3KO endogen ( 540), feed-back : 540:AM3KO 204:FM3K 264:KVEO 1647:PVEO 1539:VO * AM3QA endogen ( 288), feed-back : 288:AM3QA 291:ANGA 179:FAM3Q 246:KVEA 1629:PVEA 1521:VA * AM3QB endogen ( 433), feed-back : 433:AM3QB 441:ANGB 179:FAM3Q 257:KVEB 1640:PVEB 1532:VB * AM3QCE endogen ( 588), feed-back : 588:AM3QCE 589:ANGCE 179:FAM3Q 1543:PNCE * AM3QCG endogen ( 590), feed-back : 590:AM3QCG 591:ANGCG 179:FAM3Q 1544:PNCG * AM3QCI endogen ( 581), feed-back : 581:AM3QCI 586:ANKCI 179:FAM3Q 1542:PNCI * AM3QE endogen ( 302), feed-back : 302:AM3QE 207:FMU3Q 247:KVEE 1630:PVEE 1522:VE AM3QE3 eksogen : 621:ANGE3 207:FMU3Q 1600:PE3 * AM3QH endogen ( 530), feed-back : 530:AM3QH 532:ANGH 179:FAM3Q 263:KVEH 1646:PVEH 1538:VH * AM3QNB endogen ( 357), feed-back : 357:AM3QNB 362:ANGNB 179:FAM3Q 252:KVENB 1635:PVENB 1527:VNB * AM3QNE endogen ( 624), feed-back : 624:AM3QNE 207:FMU3Q 249:KVENE 1632:PVENE 1524:VNE * AM3QNF endogen ( 327), feed-back : 327:AM3QNF 332:ANGNF 179:FAM3Q 250:KVENF 1633:PVENF 1525:VNF * AM3QNG endogen ( 311), feed-back : 311:AM3QNG 207:FMU3Q 248:KVENG 1631:PVENG 1523:VNG * AM3QNK endogen ( 400), feed-back : 400:AM3QNK 405:ANGNK 179:FAM3Q 255:KVENK 1638:PVENK 1530:VNK * AM3QNM endogen ( 370), feed-back : 370:AM3QNM 377:ANGNM 179:FAM3Q 253:KVENM 1636:PVENM 1528:VNM * AM3QNN endogen ( 344), feed-back : 344:AM3QNN 347:ANGNN 179:FAM3Q 251:KVENN 1634:PVENN 1526:VNN * AM3QNQ endogen ( 417), feed-back : 417:AM3QNQ 422:ANGNQ 179:FAM3Q 256:KVENQ 1639:PVENQ 1531:VNQ * AM3QNT endogen ( 386), feed-back : 386:AM3QNT 392:ANGNT 179:FAM3Q 254:KVENT 1637:PVENT 1529:VNT * AM3QO endogen ( 542), feed-back : 542:AM3QO 207:FMU3Q 264:KVEO 1647:PVEO 1539:VO * AM3QQF endogen ( 496), feed-back : 496:AM3QQF 498:ANGQF 179:FAM3Q 261:KVEQF 1644:PVEQF 1536:VQF * AM3QQH endogen ( 454), feed-back : 454:AM3QQH 459:ANGQH 179:FAM3Q 258:KVEQH 1641:PVEQH 1533:VQH * AM3QQQ endogen ( 509), feed-back : 509:AM3QQQ 515:ANGQQ 179:FAM3Q 262:KVEQQ 1645:PVEQQ 1537:VQQ * AM3QQS endogen ( 472), feed-back : 472:AM3QQS 474:ANGQS 179:FAM3Q 259:KVEQS 1642:PVEQS 1534:VQS * AM3QQT endogen ( 481), feed-back : 481:AM3QQT 485:ANGQT 179:FAM3Q 260:KVEQT 1643:PVEQT 1535:VQT AM3RE3 eksogen : 621:ANGE3 205:FM3R 1600:PE3 * AM3RNG endogen ( 622), feed-back : 622:AM3RNG 205:FM3R 248:KVENG 1631:PVENG 1523:VNG * AM3RO endogen ( 541), feed-back : 541:AM3RO 205:FM3R 264:KVEO 1647:PVEO 1539:VO * AM5A endogen ( 289), feed-back : 289:AM5A 296:ANKA 180:FAM5 265:KVMA 1521:VA * AM5B endogen ( 434), feed-back : 434:AM5B 445:ANKB 180:FAM5 276:KVMB 1532:VB * AM5CI endogen ( 582), feed-back : 582:AM5CI 586:ANKCI 180:FAM5 1542:PNCI AM5E5 eksogen : 211:FMU5 1601:PE5 AM5IB eksogen : 1554:PNIB * AM5NB endogen ( 358), feed-back : 358:AM5NB 364:ANBNB 180:FAM5 271:KVMNB 1527:VNB * AM5NF endogen ( 328), feed-back : 328:AM5NF 336:ANKNF 180:FAM5 269:KVMNF 1525:VNF * AM5NG endogen ( 312), feed-back : 312:AM5NG 315:ANMNG 180:FAM5 267:KVMNG 1523:VNG * AM5NK endogen ( 401), feed-back : 401:AM5NK 409:ANKNK 180:FAM5 274:KVMNK 1530:VNK * AM5NM endogen ( 371), feed-back : 371:AM5NM 380:ANKNM 180:FAM5 272:KVMNM 1528:VNM * AM5NQ endogen ( 418), feed-back : 418:AM5NQ 427:ANQNQ 180:FAM5 275:KVMNQ 1531:VNQ * AM5O endogen ( 543), feed-back : 543:AM5O 211:FMU5 283:KVMO 1539:VO * AM5QH endogen ( 455), feed-back : 455:AM5QH 462:ANKQH 180:FAM5 277:KVMQH 1533:VQH * AM5QQ endogen ( 510), feed-back : 510:AM5QQ 521:ANKQQ 180:FAM5 281:KVMQQ 1537:VQQ * AM6MB endogen ( 435), feed-back : 435:AM6MB 444:ANMB 181:FAM6M 276:KVMB 1532:VB * AM6MCV endogen ( 594), feed-back : 594:AM6MCV 598:ANMCV 181:FAM6M 1546:PNCV AM6ME6 eksogen : 214:FMU6M 1602:PE6 * AM6MIM endogen ( 603), feed-back : 603:AM6MIM 611:ANMIM 181:FAM6M 284:KAIM 1551:PNIM * AM6MNB endogen ( 359), feed-back : 359:AM6MNB 364:ANBNB 181:FAM6M 271:KVMNB 1527:VNB * AM6MNF endogen ( 329), feed-back : 329:AM6MNF 335:ANMNF 181:FAM6M 269:KVMNF 1525:VNF * AM6MNK endogen ( 402), feed-back : 402:AM6MNK 408:ANMNK 181:FAM6M 274:KVMNK 1530:VNK * AM6MNM endogen ( 372), feed-back : 372:AM6MNM 379:ANMNM 181:FAM6M 272:KVMNM 1528:VNM * AM6MNQ endogen ( 419), feed-back : 419:AM6MNQ 425:ANMNQ 181:FAM6M 275:KVMNQ 1531:VNQ * AM6MNT endogen ( 387), feed-back : 387:AM6MNT 394:ANMNT 181:FAM6M 273:KVMNT 1529:VNT * AM6MO endogen ( 544), feed-back : 544:AM6MO 214:FMU6M 283:KVMO 1539:VO * AM6QB endogen ( 436), feed-back : 436:AM6QB 443:ANBB 182:FAM6Q 276:KVMB 1532:VB * AM6QCI endogen ( 583), feed-back : 583:AM6QCI 587:ANQCI 182:FAM6Q 1542:PNCI * AM6QCS endogen ( 601), feed-back : 601:AM6QCS 602:ANQCS * AM6QCV endogen ( 595), feed-back : 595:AM6QCV 600:ANQCV 182:FAM6Q 1546:PNCV AM6QE6 eksogen : 218:FMU6Q 1602:PE6 AM6QIB eksogen : 1554:PNIB * AM6QIM endogen ( 604), feed-back : 604:AM6QIM 613:ANQIM 182:FAM6Q 284:KAIM 1551:PNIM * AM6QNB endogen ( 360), feed-back : 360:AM6QNB 364:ANBNB 182:FAM6Q 271:KVMNB 1527:VNB * AM6QNF endogen ( 330), feed-back : 330:AM6QNF 337:ANQNF 182:FAM6Q 269:KVMNF 1525:VNF * AM6QNK endogen ( 403), feed-back : 403:AM6QNK 410:ANQNK 182:FAM6Q 274:KVMNK 1530:VNK * AM6QNM endogen ( 373), feed-back : 373:AM6QNM 380:ANKNM 182:FAM6Q 272:KVMNM 1528:VNM * AM6QNN endogen ( 345), feed-back : 345:AM6QNN 351:ANQNN 182:FAM6Q 270:KVMNN 1526:VNN * AM6QNQ endogen ( 420), feed-back : 420:AM6QNQ 427:ANQNQ 182:FAM6Q 275:KVMNQ 1531:VNQ * AM6QNT endogen ( 388), feed-back : 388:AM6QNT 395:ANTNT 182:FAM6Q 273:KVMNT 1529:VNT * AM6QO endogen ( 545), feed-back : 545:AM6QO 218:FMU6Q 283:KVMO 1539:VO * AM6QQH endogen ( 456), feed-back : 456:AM6QQH 463:ANQQH 182:FAM6Q 277:KVMQH 1533:VQH * AM6QQQ endogen ( 511), feed-back : 511:AM6QQQ 522:ANQQQ 182:FAM6Q 281:KVMQQ 1537:VQQ AM7BCB eksogen : 220:FM7B 1545:PNCB AM7BE7Q eksogen : 220:FM7B 1604:PE7Q * AM7BIM endogen ( 605), feed-back : 605:AM7BIM 220:FM7B 284:KAIM 242:KFMZ7B 1551:PNIM * AM7BNT endogen ( 389), feed-back : 389:AM7BNT 220:FM7B 273:KVMNT 1529:VNT * AM7BO endogen ( 546), feed-back : 546:AM7BO 220:FM7B 283:KVMO 1539:VO * AM7QB endogen ( 437), feed-back : 437:AM7QB 444:ANMB 183:FAM7Q 276:KVMB 1532:VB * AM7QCB endogen ( 592), feed-back : 592:AM7QCB 593:ANTCB 183:FAM7Q 1545:PNCB * AM7QCV endogen ( 596), feed-back : 596:AM7QCV 598:ANMCV 183:FAM7Q 1546:PNCV * AM7QE endogen ( 303), feed-back : 303:AM7QE 225:FMU7Q 266:KVME 1522:VE AM7QE7Q eksogen : 225:FMU7Q 1604:PE7Q * AM7QIM endogen ( 606), feed-back : 606:AM7QIM 611:ANMIM 183:FAM7Q 284:KAIM 1551:PNIM * AM7QNE endogen ( 318), feed-back : 321:ABNE 318:AM7QNE 183:FAM7Q 268:KVMNE 1524:VNE * AM7QNM endogen ( 374), feed-back : 374:AM7QNM 379:ANMNM 183:FAM7Q 272:KVMNM 1528:VNM * AM7QNT endogen ( 391), feed-back : 391:AM7QNT 394:ANMNT 395:ANTNT 183:FAM7Q 273:KVMNT 1529:VNT * AM7QO endogen ( 548), feed-back : 548:AM7QO 225:FMU7Q 283:KVMO 1539:VO * AM7QQQ endogen ( 512), feed-back : 512:AM7QQQ 522:ANQQQ 183:FAM7Q 281:KVMQQ 1537:VQQ * AM7QQT endogen ( 483), feed-back : 483:AM7QQT 491:AQTQT 183:FAM7Q 279:KVMQT 1535:VQT AM7YCV eksogen : 222:FM7Y 1546:PNCV AM7YE7Y eksogen : 222:FM7Y 1603:PNE7Y * AM7YIM endogen ( 627), feed-back : 222:FM7Y 284:KAIM 1551:PNIM * AM7YNT endogen ( 390), feed-back : 390:AM7YNT 222:FM7Y 273:KVMNT 1529:VNT * AM7YO endogen ( 547), feed-back : 547:AM7YO 222:FM7Y 283:KVMO 1539:VO * AM7YQT endogen ( 482), feed-back : 482:AM7YQT 222:FM7Y 279:KVMQT 1535:VQT * AM8B endogen ( 438), feed-back : 438:AM8B 445:ANKB 444:ANMB 184:FAM8 276:KVMB 1532:VB * AM8CI endogen ( 584), feed-back : 584:AM8CI 586:ANKCI 587:ANQCI 184:FAM8 1542:PNCI * AM8CV endogen ( 597), feed-back : 597:AM8CV 599:ANKCV 598:ANMCV 600:ANQCV 184:FAM8 1546:PNCV AM8E8 eksogen : 229:FMU8 1605:PE8 * AM8H endogen ( 531), feed-back : 534:ABH 531:AM8H 184:FAM8 282:KVMH 1538:VH * AM8IM endogen ( 607), feed-back : 607:AM8IM 611:ANMIM 613:ANQIM 184:FAM8 284:KAIM 1551:PNIM * AM8NK endogen ( 404), feed-back : 404:AM8NK 410:ANQNK 184:FAM8 274:KVMNK 1530:VNK * AM8NM endogen ( 375), feed-back : 375:AM8NM 379:ANMNM 184:FAM8 272:KVMNM 1528:VNM * AM8NQ endogen ( 421), feed-back : 421:AM8NQ 427:ANQNQ 184:FAM8 275:KVMNQ 1531:VNQ * AM8O endogen ( 549), feed-back : 549:AM8O 229:FMU8 283:KVMO 1539:VO * AM8QH endogen ( 457), feed-back : 457:AM8QH 463:ANQQH 184:FAM8 277:KVMQH 1533:VQH * AM8QQ endogen ( 513), feed-back : 513:AM8QQ 522:ANQQQ 184:FAM8 281:KVMQQ 1537:VQQ * AMSB endogen ( 439), feed-back : 439:AMSB 232:FMS 276:KVMB 1532:VB AMSCK eksogen : 232:FMS 1548:PNCK AMSCS eksogen : 626:AQQCS 232:FMS 1549:PNCS * AMSE endogen ( 304), feed-back : 304:AMSE 232:FMS 266:KVME 1522:VE * AMSIM endogen ( 608), feed-back : 608:AMSIM 232:FMS 284:KAIM 1551:PNIM * AMSNM endogen ( 376), feed-back : 376:AMSNM 232:FMS 272:KVMNM 1528:VNM * AMSO endogen ( 550), feed-back : 550:AMSO 232:FMS 283:KVMO 1539:VO * AMSQF endogen ( 497), feed-back : 497:AMSQF 232:FMS 280:KVMQF 1536:VQF * AMSQH endogen ( 458), feed-back : 458:AMSQH 232:FMS 277:KVMQH 1533:VQH * AMSQQ endogen ( 514), feed-back : 514:AMSQQ 232:FMS 281:KVMQQ 1537:VQQ * AMSQS endogen ( 473), feed-back : 473:AMSQS 476:ANTQS 232:FMS 245:KFMZS 278:KVMQS 1534:VQS * AMSQT endogen ( 484), feed-back : 484:AMSQT 232:FMS 279:KVMQT 1535:VQT * ANBB endogen ( 443), feed-back : 443:ANBB 642:FXNB 276:KVMB 1532:VB ANBCV eksogen : 642:FXNB 1546:PNCV ANBE2 eksogen : 642:FXNB 1599:PE2 ANBE6 eksogen : 642:FXNB 1602:PE6 * ANBIM endogen ( 610), feed-back : 610:ANBIM 642:FXNB 284:KAIM 1551:PNIM * ANBNB endogen ( 364), feed-back : 364:ANBNB 642:FXNB 271:KVMNB 1527:VNB * ANBNQ endogen ( 424), feed-back : 424:ANBNQ 642:FXNB 275:KVMNQ 1531:VNQ * ANBO endogen ( 557), feed-back : 557:ANBO 642:FXNB 283:KVMO 1539:VO * ANEA endogen ( 292), feed-back : 292:ANEA 640:FXNE 246:KVEA 1629:PVEA 1521:VA * ANEB endogen ( 442), feed-back : 442:ANEB 640:FXNE 257:KVEB 1640:PVEB 1532:VB ANECE eksogen : 640:FXNE 1543:PNCE ANEE3 eksogen : 621:ANGE3 640:FXNE 1600:PE3 * ANEH endogen ( 533), feed-back : 533:ANEH 640:FXNE 263:KVEH 1646:PVEH 1538:VH * ANENB endogen ( 363), feed-back : 363:ANENB 640:FXNE 252:KVENB 1635:PVENB 1527:VNB * ANENE endogen ( 320), feed-back : 320:ANENE 640:FXNE 249:KVENE 1632:PVENE 1524:VNE * ANENF endogen ( 333), feed-back : 333:ANENF 640:FXNE 250:KVENF 1633:PVENF 1525:VNF * ANENG endogen ( 314), feed-back : 314:ANENG 640:FXNE 248:KVENG 1631:PVENG 1523:VNG * ANENK endogen ( 406), feed-back : 406:ANENK 640:FXNE 255:KVENK 1638:PVENK 1530:VNK * ANENM endogen ( 378), feed-back : 378:ANENM 640:FXNE 253:KVENM 1636:PVENM 1528:VNM * ANENN endogen ( 348), feed-back : 348:ANENN 640:FXNE 251:KVENN 1634:PVENN 1526:VNN * ANENQ endogen ( 423), feed-back : 423:ANENQ 640:FXNE 256:KVENQ 1639:PVENQ 1531:VNQ * ANENT endogen ( 393), feed-back : 393:ANENT 640:FXNE 254:KVENT 1637:PVENT 1529:VNT * ANEO endogen ( 554), feed-back : 554:ANEO 640:FXNE 264:KVEO 1647:PVEO 1539:VO * ANEQF endogen ( 499), feed-back : 499:ANEQF 640:FXNE 261:KVEQF 1644:PVEQF 1536:VQF * ANEQH endogen ( 460), feed-back : 460:ANEQH 640:FXNE 258:KVEQH 1641:PVEQH 1533:VQH * ANEQQ endogen ( 516), feed-back : 516:ANEQQ 640:FXNE 262:KVEQQ 1645:PVEQQ 1537:VQQ * ANEQS endogen ( 475), feed-back : 475:ANEQS 640:FXNE 259:KVEQS 1642:PVEQS 1534:VQS * ANEQT endogen ( 486), feed-back : 486:ANEQT 640:FXNE 260:KVEQT 1643:PVEQT 1535:VQT * ANFA endogen ( 293), feed-back : 293:ANFA 154:FNFE0 265:KVMA 1521:VA * ANFCF endogen ( 573), feed-back : 573:ANFCF 154:FNFE0 1540:PNCF * ANFCN endogen ( 576), feed-back : 576:ANFCN 154:FNFE0 1541:PNCN ANFE2 eksogen : 154:FNFE0 1599:PE2 ANFE5 eksogen : 154:FNFE0 1601:PE5 * ANFNF endogen ( 334), feed-back : 334:ANFNF 154:FNFE0 269:KVMNF 1525:VNF * ANFNK endogen ( 407), feed-back : 407:ANFNK 154:FNFE0 274:KVMNK 1530:VNK * ANFO endogen ( 555), feed-back : 555:ANFO 154:FNFE0 283:KVMO 1539:VO * ANFQQ endogen ( 517), feed-back : 517:ANFQQ 154:FNFE0 281:KVMQQ 1537:VQQ * ANGA endogen ( 291), feed-back : 291:ANGA 639:FXNG 246:KVEA 1629:PVEA 1521:VA * ANGB endogen ( 441), feed-back : 441:ANGB 639:FXNG 257:KVEB 1640:PVEB 1532:VB * ANGCE endogen ( 589), feed-back : 589:ANGCE 639:FXNG 1543:PNCE * ANGCG endogen ( 591), feed-back : 591:ANGCG 639:FXNG 1544:PNCG * ANGE endogen ( 305), feed-back : 305:ANGE 639:FXNG 247:KVEE 1630:PVEE 1522:VE ANGE3 endogen ( 621) : 639:FXNG 1600:PE3 * ANGH endogen ( 532), feed-back : 532:ANGH 639:FXNG 263:KVEH 1646:PVEH 1538:VH * ANGNB endogen ( 362), feed-back : 362:ANGNB 639:FXNG 252:KVENB 1635:PVENB 1527:VNB * ANGNE endogen ( 319), feed-back : 319:ANGNE 639:FXNG 249:KVENE 1632:PVENE 1524:VNE * ANGNF endogen ( 332), feed-back : 332:ANGNF 639:FXNG 250:KVENF 1633:PVENF 1525:VNF * ANGNG endogen ( 313), feed-back : 313:ANGNG 639:FXNG 248:KVENG 1631:PVENG 1523:VNG * ANGNK endogen ( 405), feed-back : 405:ANGNK 639:FXNG 255:KVENK 1638:PVENK 1530:VNK * ANGNM endogen ( 377), feed-back : 377:ANGNM 639:FXNG 253:KVENM 1636:PVENM 1528:VNM * ANGNN endogen ( 347), feed-back : 347:ANGNN 639:FXNG 251:KVENN 1634:PVENN 1526:VNN * ANGNQ endogen ( 422), feed-back : 422:ANGNQ 639:FXNG 256:KVENQ 1639:PVENQ 1531:VNQ * ANGNT endogen ( 392), feed-back : 392:ANGNT 639:FXNG 254:KVENT 1637:PVENT 1529:VNT * ANGO endogen ( 553), feed-back : 553:ANGO 639:FXNG 264:KVEO 1647:PVEO 1539:VO * ANGQF endogen ( 498), feed-back : 498:ANGQF 639:FXNG 261:KVEQF 1644:PVEQF 1536:VQF * ANGQH endogen ( 459), feed-back : 459:ANGQH 639:FXNG 258:KVEQH 1641:PVEQH 1533:VQH * ANGQQ endogen ( 515), feed-back : 515:ANGQQ 639:FXNG 262:KVEQQ 1645:PVEQQ 1537:VQQ * ANGQS endogen ( 474), feed-back : 474:ANGQS 639:FXNG 259:KVEQS 1642:PVEQS 1534:VQS * ANGQT endogen ( 485), feed-back : 485:ANGQT 639:FXNG 260:KVEQT 1643:PVEQT 1535:VQT * ANKA endogen ( 296), feed-back : 296:ANKA 645:FXNK 265:KVMA 1521:VA * ANKB endogen ( 445), feed-back : 445:ANKB 645:FXNK 276:KVMB 1532:VB * ANKCI endogen ( 586), feed-back : 586:ANKCI 645:FXNK 1542:PNCI * ANKCV endogen ( 599), feed-back : 599:ANKCV 645:FXNK 1546:PNCV ANKE2 eksogen : 645:FXNK 1599:PE2 ANKE5 eksogen : 645:FXNK 1601:PE5 ANKE6 eksogen : 645:FXNK 1602:PE6 ANKE8 eksogen : 645:FXNK 1605:PE8 * ANKIM endogen ( 612), feed-back : 612:ANKIM 645:FXNK 284:KAIM 1551:PNIM * ANKNF endogen ( 336), feed-back : 336:ANKNF 645:FXNK 269:KVMNF 1525:VNF * ANKNK endogen ( 409), feed-back : 409:ANKNK 645:FXNK 274:KVMNK 1530:VNK * ANKNM endogen ( 380), feed-back : 380:ANKNM 645:FXNK 272:KVMNM 1528:VNM * ANKNQ endogen ( 426), feed-back : 426:ANKNQ 645:FXNK 275:KVMNQ 1531:VNQ * ANKO endogen ( 560), feed-back : 560:ANKO 645:FXNK 283:KVMO 1539:VO * ANKQH endogen ( 462), feed-back : 462:ANKQH 645:FXNK 277:KVMQH 1533:VQH * ANKQQ endogen ( 521), feed-back : 521:ANKQQ 645:FXNK 281:KVMQQ 1537:VQQ * ANMA endogen ( 294), feed-back : 294:ANMA 643:FXNM 265:KVMA 1521:VA * ANMB endogen ( 444), feed-back : 444:ANMB 643:FXNM 276:KVMB 1532:VB ANMCS eksogen : 626:AQQCS 643:FXNM 1549:PNCS * ANMCV endogen ( 598), feed-back : 598:ANMCV 643:FXNM 1546:PNCV * ANME endogen ( 306), feed-back : 306:ANME 643:FXNM 266:KVME 1522:VE ANME2 eksogen : 643:FXNM 1599:PE2 ANME6 eksogen : 643:FXNM 1602:PE6 ANME7Q eksogen : 643:FXNM 1604:PE7Q ANME8 eksogen : 643:FXNM 1605:PE8 * ANMIM endogen ( 611), feed-back : 611:ANMIM 643:FXNM 284:KAIM 1551:PNIM * ANMNB endogen ( 365), feed-back : 365:ANMNB 643:FXNM 271:KVMNB 1527:VNB * ANMNF endogen ( 335), feed-back : 335:ANMNF 643:FXNM 269:KVMNF 1525:VNF * ANMNG endogen ( 315), feed-back : 315:ANMNG 643:FXNM 267:KVMNG 1523:VNG * ANMNK endogen ( 408), feed-back : 408:ANMNK 643:FXNM 274:KVMNK 1530:VNK * ANMNM endogen ( 379), feed-back : 379:ANMNM 643:FXNM 272:KVMNM 1528:VNM * ANMNN endogen ( 350), feed-back : 350:ANMNN 643:FXNM 270:KVMNN 1526:VNN * ANMNQ endogen ( 425), feed-back : 425:ANMNQ 643:FXNM 275:KVMNQ 1531:VNQ * ANMNT endogen ( 394), feed-back : 394:ANMNT 643:FXNM 273:KVMNT 1529:VNT * ANMO endogen ( 558), feed-back : 558:ANMO 643:FXNM 283:KVMO 1539:VO * ANMQH endogen ( 461), feed-back : 461:ANMQH 643:FXNM 277:KVMQH 1533:VQH * ANMQQ endogen ( 519), feed-back : 519:ANMQQ 643:FXNM 281:KVMQQ 1537:VQQ * ANNCN endogen ( 577), feed-back : 577:ANNCN 641:FXNN 1541:PNCN ANNE0 eksogen : 641:FXNN ANNE1 eksogen : 641:FXNN 1598:PE1 * ANNNN endogen ( 349), feed-back : 349:ANNNN 641:FXNN 270:KVMNN 1526:VNN * ANNO endogen ( 556), feed-back : 556:ANNO 641:FXNN 283:KVMO 1539:VO * ANNQQ endogen ( 518), feed-back : 518:ANNQQ 641:FXNN 281:KVMQQ 1537:VQQ * ANQB endogen ( 446), feed-back : 446:ANQB 646:FXNQ 276:KVMB 1532:VB * ANQCI endogen ( 587), feed-back : 587:ANQCI 646:FXNQ 1542:PNCI * ANQCS endogen ( 602), feed-back : 602:ANQCS 626:AQQCS 646:FXNQ 1549:PNCS * ANQCV endogen ( 600), feed-back : 600:ANQCV 646:FXNQ 1546:PNCV ANQE6 eksogen : 646:FXNQ 1602:PE6 ANQE8 eksogen : 646:FXNQ 1605:PE8 * ANQIM endogen ( 613), feed-back : 613:ANQIM 646:FXNQ 284:KAIM 1551:PNIM * ANQNF endogen ( 337), feed-back : 337:ANQNF 646:FXNQ 269:KVMNF 1525:VNF * ANQNK endogen ( 410), feed-back : 410:ANQNK 646:FXNQ 274:KVMNK 1530:VNK * ANQNM endogen ( 381), feed-back : 381:ANQNM 646:FXNQ 272:KVMNM 1528:VNM * ANQNN endogen ( 351), feed-back : 351:ANQNN 646:FXNQ 270:KVMNN 1526:VNN * ANQNQ endogen ( 427), feed-back : 427:ANQNQ 646:FXNQ 275:KVMNQ 1531:VNQ * ANQO endogen ( 561), feed-back : 561:ANQO 646:FXNQ 283:KVMO 1539:VO * ANQQF endogen ( 500), feed-back : 500:ANQQF 646:FXNQ 280:KVMQF 1536:VQF * ANQQH endogen ( 463), feed-back : 463:ANQQH 646:FXNQ 277:KVMQH 1533:VQH * ANQQQ endogen ( 522), feed-back : 522:ANQQQ 646:FXNQ 281:KVMQQ 1537:VQQ * ANQQT endogen ( 487), feed-back : 487:ANQQT 646:FXNQ 279:KVMQT 1535:VQT * ANTA endogen ( 295), feed-back : 295:ANTA 644:FXNT 265:KVMA 1521:VA * ANTCB endogen ( 593), feed-back : 593:ANTCB 644:FXNT 1545:PNCB ANTCV eksogen : 644:FXNT 1546:PNCV * ANTE endogen ( 307), feed-back : 307:ANTE 644:FXNT 266:KVME 1522:VE ANTE7Q eksogen : 644:FXNT 1604:PE7Q ANTE7Y eksogen : 644:FXNT 1603:PNE7Y * ANTIM endogen ( 628), feed-back : 628:ANTIM 644:FXNT 284:KAIM 1551:PNIM * ANTNT endogen ( 395), feed-back : 395:ANTNT 644:FXNT 273:KVMNT 1529:VNT * ANTO endogen ( 559), feed-back : 559:ANTO 644:FXNT 283:KVMO 1539:VO * ANTQQ endogen ( 520), feed-back : 520:ANTQQ 644:FXNT 281:KVMQQ 1537:VQQ * ANTQS endogen ( 476), feed-back : 476:ANTQS 644:FXNT 278:KVMQS 1534:VQS * AOB endogen ( 452), feed-back : 452:AOB 1169:FOCO 276:KVMB 1532:VB AOCO endogen ( 635), ikke-bestemmende. * AOCS endogen ( 625), feed-back : 625:AOCS 626:AQQCS 1169:FOCO 1549:PNCS AOESQ eksogen : 1169:FOCO 1606:PESQ * AOO endogen ( 569), feed-back : 569:AOO 1169:FOCO 283:KVMO 1539:VO * AOQF endogen ( 506), feed-back : 506:AOQF 1169:FOCO 280:KVMQF 1536:VQF * AOQH endogen ( 470), feed-back : 470:AOQH 1169:FOCO 277:KVMQH 1533:VQH * AOQQ endogen ( 528), feed-back : 528:AOQQ 1169:FOCO 281:KVMQQ 1537:VQQ * AOQT endogen ( 494), feed-back : 494:AOQT 1169:FOCO 279:KVMQT 1535:VQT * AQFB endogen ( 450), feed-back : 450:AQFB 651:FXQF 276:KVMB 1532:VB AQFCS eksogen : 626:AQQCS 651:FXQF 1549:PNCS AQFESQ eksogen : 651:FXQF 1606:PESQ * AQFO endogen ( 566), feed-back : 566:AQFO 651:FXQF 283:KVMO 1539:VO * AQFQF endogen ( 503), feed-back : 503:AQFQF 651:FXQF 280:KVMQF 1536:VQF * AQFQH endogen ( 468), feed-back : 468:AQFQH 651:FXQF 277:KVMQH 1533:VQH * AQFQQ endogen ( 526), feed-back : 526:AQFQQ 651:FXQF 281:KVMQQ 1537:VQQ * AQFQT endogen ( 492), feed-back : 492:AQFQT 651:FXQF 279:KVMQT 1535:VQT * AQHA endogen ( 298), feed-back : 298:AQHA 648:FXQH 265:KVMA 1521:VA * AQHB endogen ( 448), feed-back : 448:AQHB 648:FXQH 276:KVMB 1532:VB AQHCB eksogen : 648:FXQH 1545:PNCB AQHCE eksogen : 648:FXQH 1543:PNCE AQHCF eksogen : 648:FXQH 1540:PNCF AQHCG eksogen : 648:FXQH 1544:PNCG AQHCI eksogen : 648:FXQH 1542:PNCI AQHCN eksogen : 648:FXQH 1541:PNCN AQHCO endogen ( 631) : 648:FXQH AQHCS eksogen : 626:AQQCS 648:FXQH 1549:PNCS AQHCV eksogen : 648:FXQH 1546:PNCV AQHE0 eksogen : 648:FXQH AQHE1 eksogen : 648:FXQH 1598:PE1 AQHE2 eksogen : 648:FXQH 1599:PE2 AQHE3 eksogen : 621:ANGE3 648:FXQH 1600:PE3 AQHE5 eksogen : 648:FXQH 1601:PE5 AQHE6 eksogen : 648:FXQH 1602:PE6 AQHE7Q eksogen : 648:FXQH 1604:PE7Q AQHE8 eksogen : 648:FXQH 1605:PE8 AQHESQ eksogen : 648:FXQH 1606:PESQ * AQHIM endogen ( 614), feed-back : 614:AQHIM 648:FXQH 284:KAIM 1551:PNIM * AQHNB endogen ( 366), feed-back : 366:AQHNB 648:FXQH 271:KVMNB 1527:VNB * AQHNF endogen ( 338), feed-back : 338:AQHNF 648:FXQH 269:KVMNF 1525:VNF * AQHNK endogen ( 411), feed-back : 411:AQHNK 648:FXQH 274:KVMNK 1530:VNK * AQHNM endogen ( 382), feed-back : 382:AQHNM 648:FXQH 272:KVMNM 1528:VNM * AQHNQ endogen ( 428), feed-back : 428:AQHNQ 648:FXQH 275:KVMNQ 1531:VNQ * AQHNT endogen ( 396), feed-back : 396:AQHNT 648:FXQH 273:KVMNT 1529:VNT * AQHO endogen ( 563), feed-back : 563:AQHO 648:FXQH 283:KVMO 1539:VO * AQHQH endogen ( 465), feed-back : 465:AQHQH 648:FXQH 277:KVMQH 1533:VQH * AQHQQ endogen ( 524), feed-back : 524:AQHQQ 648:FXQH 281:KVMQQ 1537:VQQ * AQHQT endogen ( 489), feed-back : 489:AQHQT 648:FXQH 279:KVMQT 1535:VQT * AQQA endogen ( 300), feed-back : 300:AQQA 652:FXQQ 265:KVMA 1521:VA * AQQB endogen ( 451), feed-back : 451:AQQB 652:FXQQ 276:KVMB 1532:VB AQQCH eksogen : 652:FXQQ 1448:PXH AQQCO endogen ( 633) : 652:FXQQ AQQCS endogen ( 626) : 652:FXQQ 1549:PNCS * AQQE endogen ( 309), feed-back : 309:AQQE 652:FXQQ 266:KVME 1522:VE AQQE8 eksogen : 652:FXQQ 1605:PE8 AQQESQ eksogen : 652:FXQQ 1606:PESQ * AQQH endogen ( 535), feed-back : 535:AQQH 652:FXQQ 282:KVMH 1538:VH AQQIB eksogen : 652:FXQQ 1554:PNIB * AQQIM endogen ( 615), feed-back : 615:AQQIM 652:FXQQ 284:KAIM 1551:PNIM * AQQNB endogen ( 368), feed-back : 368:AQQNB 652:FXQQ 271:KVMNB 1527:VNB * AQQNE endogen ( 322), feed-back : 322:AQQNE 652:FXQQ 268:KVMNE 1524:VNE * AQQNF endogen ( 340), feed-back : 340:AQQNF 652:FXQQ 269:KVMNF 1525:VNF * AQQNK endogen ( 413), feed-back : 413:AQQNK 652:FXQQ 274:KVMNK 1530:VNK * AQQNM endogen ( 384), feed-back : 384:AQQNM 652:FXQQ 272:KVMNM 1528:VNM * AQQNN endogen ( 353), feed-back : 353:AQQNN 652:FXQQ 270:KVMNN 1526:VNN * AQQNQ endogen ( 430), feed-back : 430:AQQNQ 652:FXQQ 275:KVMNQ 1531:VNQ * AQQNT endogen ( 397), feed-back : 397:AQQNT 652:FXQQ 273:KVMNT 1529:VNT * AQQO endogen ( 567), feed-back : 567:AQQO 652:FXQQ 283:KVMO 1539:VO * AQQQF endogen ( 504), feed-back : 504:AQQQF 652:FXQQ 280:KVMQF 1536:VQF * AQQQH endogen ( 469), feed-back : 469:AQQQH 652:FXQQ 277:KVMQH 1533:VQH * AQQQQ endogen ( 527), feed-back : 527:AQQQQ 652:FXQQ 281:KVMQQ 1537:VQQ * AQQQS endogen ( 479), feed-back : 479:AQQQS 652:FXQQ 278:KVMQS 1534:VQS * AQQQT endogen ( 493), feed-back : 493:AQQQT 652:FXQQ 279:KVMQT 1535:VQT AQSCK eksogen : 649:FXQS 1548:PNCK * AQSO endogen ( 564), feed-back : 564:AQSO 649:FXQS 283:KVMO 1539:VO * AQSQH endogen ( 466), feed-back : 466:AQSQH 649:FXQS 277:KVMQH 1533:VQH * AQSQS endogen ( 477), feed-back : 477:AQSQS 649:FXQS 278:KVMQS 1534:VQS * AQSQT endogen ( 490), feed-back : 490:AQSQT 649:FXQS 279:KVMQT 1535:VQT * AQTA endogen ( 299), feed-back : 299:AQTA 650:FXQT 265:KVMA 1521:VA * AQTB endogen ( 449), feed-back : 449:AQTB 650:FXQT 276:KVMB 1532:VB AQTCK eksogen : 650:FXQT 1548:PNCK AQTCO endogen ( 632) : 650:FXQT AQTCS eksogen : 626:AQQCS 650:FXQT 1549:PNCS * AQTE endogen ( 308), feed-back : 308:AQTE 650:FXQT 266:KVME 1522:VE AQTESQ eksogen : 650:FXQT 1606:PESQ * AQTNB endogen ( 367), feed-back : 367:AQTNB 650:FXQT 271:KVMNB 1527:VNB * AQTNF endogen ( 339), feed-back : 339:AQTNF 650:FXQT 269:KVMNF 1525:VNF * AQTNG endogen ( 316), feed-back : 316:AQTNG 650:FXQT 267:KVMNG 1523:VNG * AQTNK endogen ( 412), feed-back : 412:AQTNK 650:FXQT 274:KVMNK 1530:VNK * AQTNM endogen ( 383), feed-back : 383:AQTNM 650:FXQT 272:KVMNM 1528:VNM * AQTNN endogen ( 352), feed-back : 352:AQTNN 650:FXQT 270:KVMNN 1526:VNN * AQTNQ endogen ( 429), feed-back : 429:AQTNQ 650:FXQT 275:KVMNQ 1531:VNQ * AQTO endogen ( 565), feed-back : 565:AQTO 650:FXQT 283:KVMO 1539:VO * AQTQF endogen ( 502), feed-back : 502:AQTQF 650:FXQT 280:KVMQF 1536:VQF * AQTQH endogen ( 467), feed-back : 467:AQTQH 650:FXQT 277:KVMQH 1533:VQH * AQTQQ endogen ( 525), feed-back : 525:AQTQQ 650:FXQT 281:KVMQQ 1537:VQQ * AQTQS endogen ( 478), feed-back : 478:AQTQS 650:FXQT 278:KVMQS 1534:VQS * AQTQT endogen ( 491), feed-back : 491:AQTQT 650:FXQT 279:KVMQT 1535:VQT * ASIA endogen ( 301), feed-back : 301:ASIA 265:KVMA * ASIB endogen ( 453), feed-back : 453:ASIB 276:KVMB ASICO endogen ( 634), ikke-bestemmende. ASICS eksogen : 626:AQQCS * ASIE endogen ( 310), feed-back : 310:ASIE 266:KVME ASIE3 eksogen : 621:ANGE3 * ASIH endogen ( 536), feed-back : 536:ASIH 282:KVMH * ASIIM endogen ( 616), feed-back : 616:ASIIM 284:KAIM * ASINB endogen ( 369), feed-back : 369:ASINB 271:KVMNB * ASINE endogen ( 323), feed-back : 323:ASINE 268:KVMNE * ASINF endogen ( 341), feed-back : 341:ASINF 269:KVMNF * ASING endogen ( 317), feed-back : 317:ASING 267:KVMNG * ASINK endogen ( 414), feed-back : 414:ASINK 274:KVMNK * ASINM endogen ( 385), feed-back : 385:ASINM 272:KVMNM * ASINN endogen ( 354), feed-back : 354:ASINN 270:KVMNN * ASINQ endogen ( 431), feed-back : 431:ASINQ 275:KVMNQ * ASINT endogen ( 398), feed-back : 398:ASINT 273:KVMNT * ASIO endogen ( 570), feed-back : 570:ASIO 283:KVMO * ASIQF endogen ( 505), feed-back : 505:ASIQF 280:KVMQF * ASIQH endogen ( 471), feed-back : 471:ASIQH 277:KVMQH * ASIQQ endogen ( 529), feed-back : 529:ASIQQ 281:KVMQQ * ASIQS endogen ( 480), feed-back : 480:ASIQS 278:KVMQS * ASIQT endogen ( 495), feed-back : 495:ASIQT 279:KVMQT BAFD eksogen : 75:FKBHW BENE eksogen : 620:AEE3 619:AENE BENG eksogen : 620:AEE3 617:AENG BFKBNE1 eksogen : 1064:FKBNE 1063:FKBNEW1 1056:PKZNE1 BFKMNE1 eksogen : 1072:FKMNE 1071:FKMNEW1 1056:PKZNE1 BFVMNE1 eksogen : 1087:FVMNE 1086:FVMNEW1 1056:PKZNE1 BHQNE1 eksogen : 1080:HQNE1 1079:HQNEW1 1056:PKZNE1 BHVEA eksogen : 1629:PVEA BHVEB eksogen : 1640:PVEB BHVEE eksogen : 1630:PVEE BHVEH eksogen : 1646:PVEH BHVENB eksogen : 1635:PVENB BHVENE eksogen : 1632:PVENE BHVENF eksogen : 1633:PVENF BHVENG eksogen : 1631:PVENG BHVENK eksogen : 1638:PVENK BHVENM eksogen : 1636:PVENM BHVENN eksogen : 1634:PVENN BHVENQ eksogen : 1639:PVENQ BHVENT eksogen : 1637:PVENT BHVEO eksogen : 1647:PVEO BHVEQF eksogen : 1644:PVEQF BHVEQH eksogen : 1641:PVEQH BHVEQQ eksogen : 1645:PVEQQ BHVEQS eksogen : 1642:PVEQS BHVEQT eksogen : 1643:PVEQT BINVBA eksogen : 1192:INVBA BINVBB eksogen : 1282:INVBB BINVBE eksogen : 1108:INVBE BINVBH eksogen : 82:INVBH 90:INVBHE BINVBNB eksogen : 1232:INVBNB BINVBNE eksogen : 1068:INVBNE BINVBNF eksogen : 1212:INVBNF BINVBNG eksogen : 1202:INVBNG BINVBNK eksogen : 1262:INVBNK BINVBNM eksogen : 1242:INVBNM BINVBNN eksogen : 1222:INVBNN BINVBNQ eksogen : 1272:INVBNQ BINVBNT eksogen : 1252:INVBNT BINVBO eksogen : 1145:INVBO BINVBQF eksogen : 1322:INVBQF BINVBQH eksogen : 1292:INVBQH BINVBQQ eksogen : 1332:INVBQQ BINVBQS eksogen : 1302:INVBQS BINVBQT eksogen : 1312:INVBQT BINVCB eksogen : 54:INVCB BINVMA eksogen : 766:INVMA BINVMB eksogen : 944:INVMB BINVME eksogen : 1097:INVME BINVMH eksogen : 1121:INVMH BINVMNB eksogen : 844:INVMNB BINVMNE eksogen : 1076:INVMNE BINVMNF eksogen : 804:INVMNF BINVMNG eksogen : 785:INVMNG BINVMNK eksogen : 904:INVMNK BINVMNM eksogen : 864:INVMNM BINVMNN eksogen : 824:INVMNN BINVMNQ eksogen : 924:INVMNQ BINVMNT eksogen : 884:INVMNT BINVMO eksogen : 1136:INVMO BINVMQF eksogen : 1021:INVMQF BINVMQH eksogen : 964:INVMQH BINVMQQ eksogen : 1040:INVMQQ BINVMQS eksogen : 983:INVMQS BINVMQT eksogen : 1002:INVMQT BIVBA eksogen : 1189:FIBA BIVBB eksogen : 1279:FIBB BIVBE eksogen : 1105:FKBE BIVBH eksogen : 79:FIBH 87:FKBHL BIVBNB eksogen : 1229:FIBNB BIVBNE eksogen : 1065:FIBNE BIVBNF eksogen : 1209:FIBNF BIVBNG eksogen : 1199:FIBNG BIVBNK eksogen : 1259:FIBNK BIVBNM eksogen : 1239:FIBNM BIVBNN eksogen : 1219:FIBNN BIVBNQ eksogen : 1269:FIBNQ BIVBNT eksogen : 1249:FIBNT BIVBO eksogen : 1142:FKBO BIVBP eksogen : 97:BIVBU 1721:IVBPS1 BIVBP0 eksogen : 97:BIVBU 1721:IVBPS1 BIVBP1 eksogen : 97:BIVBU BIVBPW eksogen : 97:BIVBU 1721:IVBPS1 BIVBQF eksogen : 1319:FIBQF BIVBQH eksogen : 1289:FIBQH BIVBQQ eksogen : 1329:FIBQQ BIVBQS eksogen : 1299:FIBQS BIVBQT eksogen : 1309:FIBQT BIVBU endogen ( 97) : 1185:YCBA 1275:YCBB 1103:YCBE 1225:YCBNB 1051:YCBNE 1205:YCBNF 1195:YCBNG 1255:YCBNK 1235:YCBNM 1215:YCBNN 1265:YCBNQ 1245:YCBNT 1148:YCBO 1315:YCBQF 1285:YCBQH 1325:YCBQQ 1295:YCBQS 1305:YCBQT BIVCB eksogen : 51:FCB BIVMA eksogen : 763:FIMA BIVMB eksogen : 941:FIMB BIVME eksogen : 1095:FKME BIVMH eksogen : 1119:FKMH BIVMNB eksogen : 841:FIMNB BIVMNE eksogen : 1073:FIMNE BIVMNF eksogen : 801:FIMNF BIVMNG eksogen : 782:FIMNG BIVMNK eksogen : 901:FIMNK BIVMNM eksogen : 861:FIMNM BIVMNN eksogen : 821:FIMNN BIVMNQ eksogen : 921:FIMNQ BIVMNT eksogen : 881:FIMNT BIVMO eksogen : 1134:FKMO BIVMP eksogen : 96:BIVMU 1720:IVMPS1 BIVMP0 eksogen : 96:BIVMU 1720:IVMPS1 BIVMP1 eksogen : 96:BIVMU 1720:IVMPS1 BIVMQF eksogen : 1018:FIMQF BIVMQH eksogen : 961:FIMQH BIVMQQ eksogen : 1037:FIMQQ BIVMQS eksogen : 980:FIMQS BIVMQT eksogen : 999:FIMQT BIVMU endogen ( 96) : 758:YCMA 936:YCMB 1101:YCME 1125:YCMH 836:YCMNB 1054:YCMNE 796:YCMNF 778:YCMNG 896:YCMNK 856:YCMNM 816:YCMNN 916:YCMNQ 876:YCMNT 1140:YCMO 1014:YCMQF 956:YCMQH 1032:YCMQQ 976:YCMQS 994:YCMQT BIVSK eksogen : 1723:IVSK * BIWB endogen (2190), feed-back : 2192:TIFP_CF_H 2181:TIIN_CR 2179:TIIN_E 2180:TIIN_H 2182:TIIN_OK 2183:TIIN_OO 2186:TIIR_Z_OS BM1IL eksogen : 140:FILM1 BNFIL eksogen : 130:FILNF BNGIL eksogen : 128:FILNG BNTIL eksogen : 134:FILNT BOIL eksogen : 1436:PEE3R * BOWB endogen (2539), feed-back : 2437:OWBCP_Z_CF 2441:OWBP_Z_CF 2475:OWB_Z_OS 2445:OWNBR_CF 2407:OWNB_CR 2387:OWNB_H 2498:OWNB_OK 2509:OWNB_OO BOWBM endogen (2537) : 2539:BOWB BOWBS endogen (2538) : 2539:BOWB BOWCP endogen (2542) : 2623:OLB * BOWSD endogen (2541), feed-back : 2438:OWSCP_D_CF 2442:OWSP_D_CF 2446:OWSR_D_CF 2409:OWS_D_CR 2389:OWS_D_H 2510:OWS_X_OO * BOWSE endogen (2540), feed-back : 2439:OWSCP_E_CF 2443:OWSP_E_CF 2447:OWSR_E_CF 2410:OWS_E_CR 2390:OWS_E_H 2500:OWS_E_OK BQ1 eksogen : 1365:HAK 1993:SAFMA 1994:SAFME 1965:SDU 2111:SIQU 2591:TPATPI BQAK eksogen : 1353:QAK BQLTF eksogen : 1355:QLTF BQLTJ eksogen : 1354:QLTJ BQLTR eksogen : 1357:QLTR BQLTS eksogen : 1356:QLTS BQN1 eksogen : 1665:LNAHK1 1663:LNAK1 1662:LNAKK1 BQO eksogen : 1155:FYFO 1991:SAQO 1153:YWO2 BQP1 eksogen : 1992:SAQP BQSA1 eksogen : 1403:HGA 113:IPH 2367:KNH 771:QA1 772:QSA1 2363:YRP BQSB1 eksogen : 1414:HGB 113:IPH 2367:KNH 949:QB1 950:QSB1 2363:YRP BQSE1 eksogen : 1404:HGE 113:IPH 2367:KNH 1112:QE1 1113:QSE1 2363:YRP BQSH1 eksogen : 1420:HGH 1128:QH1 1129:QSH1 BQSNB1 eksogen : 1409:HGNB 113:IPH 2367:KNH 849:QNB1 850:QSNB1 2363:YRP BQSNE1 eksogen : 1406:HGNE 2367:KNH 1081:QNE1 1082:QSNE1 BQSNF1 eksogen : 1407:HGNF 2367:KNH 809:QNF1 810:QSNF1 2363:YRP BQSNG1 eksogen : 1405:HGNG 113:IPH 2367:KNH 790:QNG1 791:QSNG1 2363:YRP BQSNK1 eksogen : 1412:HGNK 113:IPH 2367:KNH 909:QNK1 910:QSNK1 2363:YRP BQSNM1 eksogen : 1410:HGNM 113:IPH 2367:KNH 869:QNM1 870:QSNM1 2363:YRP BQSNN1 eksogen : 1408:HGNN 113:IPH 2367:KNH 829:QNN1 830:QSNN1 2363:YRP BQSNQ1 eksogen : 1413:HGNQ 113:IPH 2367:KNH 929:QNQ1 930:QSNQ1 2363:YRP BQSNT1 eksogen : 1411:HGNT 113:IPH 2367:KNH 889:QNT1 890:QSNT1 2363:YRP BQSO2 eksogen : 1421:HGO 1152:HQO2 1150:QSO2 BQSQF1 eksogen : 1418:HGQF 1026:QQF1 1027:QSQF1 BQSQH1 eksogen : 1415:HGQH 113:IPH 2367:KNH 969:QQH1 970:QSQH1 2363:YRP BQSQQ1 eksogen : 1419:HGQQ 113:IPH 2367:KNH 1045:QQQ1 1046:QSQQ1 2363:YRP BQSQS1 eksogen : 1416:HGQS 113:IPH 2367:KNH 988:QQS1 989:QSQS1 2363:YRP BQSQT1 eksogen : 1417:HGQT 113:IPH 2367:KNH 1007:QQT1 1008:QSQT1 2363:YRP BRWBD_OS_Z eksogen : 2482:NWBD_OS_Z 2484:OWBD_OS_Z 2483:TFBD_OS_Z 2481:TFBGD_OS_Z 2185:TISUI BRWBE_OS_Z eksogen : 2479:TFBGE_OS_Z 2184:TISUU 2480:WBE_OS_Z BRWBM_CF_X eksogen : 2188:TIIM_CF_X BSAFME1 eksogen : 1994:SAFME * BSDR endogen (2557), feed-back : 71:KWPS 1982:SDRP 1983:SDRPP BSDS eksogen : 1973:SDSR 94:TSDSU1 BTATP eksogen : 1661:LNA1 BTB2 endogen (1673) : 1713:PCRS1 1674:PTTY1 BTFS_CF eksogen : 2430:TFS_CF_Z BTFS_CR eksogen : 2401:TFS_CR_Z BTGB eksogen : 1615:PCB 2107:SIGC BTGE eksogen : 1613:PCE 2107:SIGC BTGF eksogen : 1610:PCF 2107:SIGC BTGG eksogen : 1614:PCG 2107:SIGC BTGH eksogen : 1617:PCH 2107:SIGC BTGI eksogen : 1612:PCI 2107:SIGC BTGIBH eksogen : 1624:PIBH 2108:SIGI1 BTGIBO1 eksogen : 1623:PIBO11 2108:SIGI1 BTGIBP1 eksogen : 1622:PIBP11 2108:SIGI1 BTGIL eksogen : 1627:PIL 2108:SIGI1 BTGIMO1 eksogen : 1621:PIMO11 2108:SIGI1 BTGIMP1 eksogen : 1620:PIMP11 2108:SIGI1 BTGK eksogen : 1618:PCK 2107:SIGC BTGN eksogen : 1611:PCN 2107:SIGC BTGO eksogen : 1171:CO 2107:SIGC BTGS eksogen : 1619:PCS 2107:SIGC BTGV eksogen : 1616:PCV 2107:SIGC BTGXA eksogen : 1629:PVEA 2087:SIGXA BTGXB eksogen : 1640:PVEB 2098:SIGXB BTGXE eksogen : 1630:PVEE 2088:SIGXE BTGXH eksogen : 1646:PVEH 2104:SIGXH BTGXNB eksogen : 1635:PVENB 2093:SIGXNB BTGXNE eksogen : 1632:PVENE 2090:SIGXNE BTGXNF eksogen : 1633:PVENF 2091:SIGXNF BTGXNG eksogen : 1631:PVENG 2089:SIGXNG BTGXNK eksogen : 1638:PVENK 2096:SIGXNK BTGXNM eksogen : 1636:PVENM 2094:SIGXNM BTGXNN eksogen : 1634:PVENN 2092:SIGXNN BTGXNQ eksogen : 1639:PVENQ 2097:SIGXNQ BTGXNT eksogen : 1637:PVENT 2095:SIGXNT BTGXO eksogen : 1647:PVEO 2105:SIGXO BTGXQF eksogen : 1644:PVEQF 2102:SIGXQF BTGXQH eksogen : 1641:PVEQH 2099:SIGXQH BTGXQQ eksogen : 1645:PVEQQ 2103:SIGXQQ BTGXQS eksogen : 1642:PVEQS 2100:SIGXQS BTGXQT eksogen : 1643:PVEQT 2101:SIGXQT BTYD1 endogen (1648) : 1657:BYWNW 1661:LNA1 BTYD1E eksogen : 1657:BYWNW * BTYDD endogen (1427), feed-back : 1422:DTLNAP BTYDDE eksogen : 1422:DTLNAP BUAKX eksogen : 1360:UAKX BUKAK eksogen : 1361:UKAK BUL1 endogen (1337) : 1657:BYWNW 1661:LNA1 1428:YDUA BWB eksogen : 1423:DTHAW 1422:DTLNAP BWBS_Z_OS eksogen : 2254:WZZOMUXA BWLM_CR eksogen : 2400:TFLM_CR_CF BWLM_H eksogen : 2379:TFLM_H_CF BWLM_OK eksogen : 2493:TFLM_OK_CF BWM eksogen : 1423:DTHAW 1422:DTLNAP BWNBR_CF eksogen : 2433:TFNBR_CF 2434:TFSR_D_CF 2435:TFSR_E_CF BWNB_CR eksogen : 2404:TFNB_CR BWNB_H eksogen : 2383:TFNB_H BWNB_OK eksogen : 2495:TFNB_OK 2496:TFS_D_OK 2497:TFS_E_OK BWNB_OO eksogen : 2507:TFNB_OO 2508:TFS_X_OO BWPE eksogen : 2386:OWCP_CF_H 2391:OWP_CF_H 2378:TFCP_CF_H 2380:TFP_CF_H BWQ1_CR eksogen : 2402:TFNQ1_CR BWQ1_H eksogen : 2381:TFNQ1_H BWSD_E endogen (2544) : 2546:BWSE_CF 2547:BWSE_CR 2545:BWSE_H 2548:BWSE_OK * BWSE_CF endogen (2546), feed-back : 2425:TFSCP_D_CF 2424:TFSCP_E_CF 2429:TFSP_D_CF 2428:TFSP_E_CF 2434:TFSR_D_CF 2435:TFSR_E_CF 2453:WSCP_D_CF 2454:WSCP_E_CF 2599:WSDKATP 2563:WSDKP_Z_IQ 2598:WSEATP 2562:WSEP_Z_IQ BWSE_CR endogen (2547), ikke-bestemmende. BWSE_H endogen (2545), ikke-bestemmende. * BWSE_OK endogen (2548), feed-back : 2496:TFS_D_OK 2497:TFS_E_OK BWSI_CF eksogen : 2471:PWS_CF 2430:TFS_CF_Z BWSI_CR eksogen : 2420:PWS_CR 2401:TFS_CR_Z * BWSP endogen (2549), feed-back : 2423:TFBCP_Z_CF 2427:TFBP_Z_CF 2425:TFSCP_D_CF 2424:TFSCP_E_CF 2429:TFSP_D_CF 2428:TFSP_E_CF 2600:WBATP 2564:WBP_Z_IQ 2599:WSDKATP 2563:WSDKP_Z_IQ 2598:WSEATP 2562:WSEP_Z_IQ BWS_CR eksogen : 2405:TFS_D_CR BWS_H eksogen : 2385:TFS_D_H BWT eksogen : 1423:DTHAW 1422:DTLNAP BYS10 endogen (1912) : 1932:KBYS1 1954:TSS0 1937:YS1 BYS10E eksogen : 1912:BYS10 BYS10EF eksogen : 1912:BYS10 2006:TSS0EF 1828:YSEF1 BYS10FP eksogen : 1912:BYS10 1855:YSFP1 BYS10L eksogen : 1912:BYS10 2007:TSS0L 1801:YSL1 BYS10Q eksogen : 1912:BYS10 1882:YSQ1 BYS10S eksogen : 1912:BYS10 1747:YSS1 BYS10W eksogen : 1912:BYS10 1999:TSS0W 1774:YSW1 BYS10WB eksogen : 2000:TSS0WB BYS10WM eksogen : 2002:TSS0WM BYS10WT eksogen : 2004:TSS0WT BYS11 endogen (1917) : 1932:KBYS1 1955:TSS1 1937:YS1 BYS11E eksogen : 1917:BYS11 BYS11EF eksogen : 1917:BYS11 2006:TSS0EF 1828:YSEF1 BYS11FP eksogen : 1917:BYS11 1855:YSFP1 BYS11L eksogen : 1917:BYS11 2007:TSS0L 1801:YSL1 BYS11Q eksogen : 1917:BYS11 1882:YSQ1 BYS11S eksogen : 1917:BYS11 1747:YSS1 BYS11W eksogen : 1917:BYS11 1999:TSS0W 1774:YSW1 BYS11WB eksogen : 2000:TSS0WB BYS11WM eksogen : 2002:TSS0WM BYS11WT eksogen : 2004:TSS0WT BYS20 endogen (1913) : 1933:KBYS2 1954:TSS0 1938:YS2 BYS20E eksogen : 1913:BYS20 BYS20EF eksogen : 1913:BYS20 2006:TSS0EF 1829:YSEF2 BYS20FP eksogen : 1913:BYS20 1856:YSFP2 BYS20L eksogen : 1913:BYS20 2007:TSS0L 1802:YSL2 BYS20Q eksogen : 1913:BYS20 1883:YSQ2 BYS20S eksogen : 1913:BYS20 1748:YSS2 BYS20W eksogen : 1913:BYS20 1999:TSS0W 1775:YSW2 BYS20WB eksogen : 2000:TSS0WB BYS20WM eksogen : 2002:TSS0WM BYS20WT eksogen : 2004:TSS0WT BYS21 endogen (1918) : 1933:KBYS2 1955:TSS1 1938:YS2 BYS21E eksogen : 1918:BYS21 BYS21EF eksogen : 1918:BYS21 2006:TSS0EF 1829:YSEF2 BYS21FP eksogen : 1918:BYS21 1856:YSFP2 BYS21L eksogen : 1918:BYS21 2007:TSS0L 1802:YSL2 BYS21Q eksogen : 1918:BYS21 1883:YSQ2 BYS21S eksogen : 1918:BYS21 1748:YSS2 BYS21W eksogen : 1918:BYS21 1999:TSS0W 1775:YSW2 BYS21WB eksogen : 2000:TSS0WB BYS21WM eksogen : 2002:TSS0WM BYS21WT eksogen : 2004:TSS0WT BYS30 endogen (1914) : 1934:KBYS3 1954:TSS0 1939:YS3 BYS30E eksogen : 1914:BYS30 BYS30EF eksogen : 1914:BYS30 2006:TSS0EF 1830:YSEF3 BYS30FP eksogen : 1914:BYS30 1857:YSFP3 BYS30L eksogen : 1914:BYS30 2007:TSS0L 1803:YSL3 BYS30Q eksogen : 1914:BYS30 1884:YSQ3 BYS30S eksogen : 1914:BYS30 1749:YSS3 BYS30W eksogen : 1914:BYS30 1999:TSS0W 1776:YSW3 BYS30WB eksogen : 2000:TSS0WB BYS30WM eksogen : 2002:TSS0WM BYS30WT eksogen : 2004:TSS0WT BYS31 endogen (1919) : 1934:KBYS3 1955:TSS1 1939:YS3 BYS31E eksogen : 1919:BYS31 BYS31EF eksogen : 1919:BYS31 2006:TSS0EF 1830:YSEF3 BYS31FP eksogen : 1919:BYS31 1857:YSFP3 BYS31L eksogen : 1919:BYS31 2007:TSS0L 1803:YSL3 BYS31Q eksogen : 1919:BYS31 1884:YSQ3 BYS31S eksogen : 1919:BYS31 1749:YSS3 BYS31W eksogen : 1919:BYS31 1999:TSS0W 1776:YSW3 BYS31WB eksogen : 2000:TSS0WB BYS31WM eksogen : 2002:TSS0WM BYS31WT eksogen : 2004:TSS0WT BYS40 endogen (1915) : 1935:KBYS4 1954:TSS0 1940:YS4 BYS40E eksogen : 1915:BYS40 BYS40EF eksogen : 1915:BYS40 2006:TSS0EF 1831:YSEF4 BYS40FP eksogen : 1915:BYS40 1858:YSFP4 BYS40L eksogen : 1915:BYS40 2007:TSS0L 1804:YSL4 BYS40Q eksogen : 1915:BYS40 1885:YSQ4 BYS40S eksogen : 1915:BYS40 1750:YSS4 BYS40W eksogen : 1915:BYS40 1999:TSS0W 1777:YSW4 BYS40WB eksogen : 2000:TSS0WB BYS40WM eksogen : 2002:TSS0WM BYS40WT eksogen : 2004:TSS0WT BYS41 endogen (1920) : 1935:KBYS4 1955:TSS1 1940:YS4 BYS41E eksogen : 1920:BYS41 BYS41EF eksogen : 1920:BYS41 2006:TSS0EF 1831:YSEF4 BYS41FP eksogen : 1920:BYS41 1858:YSFP4 BYS41L eksogen : 1920:BYS41 2007:TSS0L 1804:YSL4 BYS41Q eksogen : 1920:BYS41 1885:YSQ4 BYS41S eksogen : 1920:BYS41 1750:YSS4 BYS41W eksogen : 1920:BYS41 1999:TSS0W 1777:YSW4 BYS41WB eksogen : 2000:TSS0WB BYS41WM eksogen : 2002:TSS0WM BYS41WT eksogen : 2004:TSS0WT BYS50 endogen (1916) : 1936:KBYS5 1954:TSS0 1941:YS5 BYS50E eksogen : 1916:BYS50 BYS50EF eksogen : 1916:BYS50 2006:TSS0EF 1832:YSEF5 BYS50FP eksogen : 1916:BYS50 1859:YSFP5 BYS50L eksogen : 1916:BYS50 2007:TSS0L 1805:YSL5 BYS50Q eksogen : 1916:BYS50 1886:YSQ5 BYS50S eksogen : 1916:BYS50 1751:YSS5 BYS50W eksogen : 1916:BYS50 1999:TSS0W 1778:YSW5 BYS50WB eksogen : 2000:TSS0WB BYS50WM eksogen : 2002:TSS0WM BYS50WT eksogen : 2004:TSS0WT BYS51 endogen (1921) : 1936:KBYS5 1955:TSS1 1941:YS5 BYS51E eksogen : 1921:BYS51 BYS51EF eksogen : 1921:BYS51 2006:TSS0EF 1832:YSEF5 BYS51FP eksogen : 1921:BYS51 1859:YSFP5 BYS51L eksogen : 1921:BYS51 2007:TSS0L 1805:YSL5 BYS51Q eksogen : 1921:BYS51 1886:YSQ5 BYS51S eksogen : 1921:BYS51 1751:YSS5 BYS51W eksogen : 1921:BYS51 1999:TSS0W 1778:YSW5 BYS51WB eksogen : 2000:TSS0WB BYS51WM eksogen : 2002:TSS0WM BYS51WT eksogen : 2004:TSS0WT BYSP10 endogen (1902) : 1922:KBYSP1 1952:TSSP0 1927:YSP1 BYSP10E eksogen : 1902:BYSP10 BYSP10EF eksogen : 1902:BYSP10 2006:TSS0EF 1823:YSPEF1 BYSP10FP eksogen : 1902:BYSP10 1850:YSPFP1 BYSP10L eksogen : 1902:BYSP10 2007:TSS0L 1796:YSPL1 BYSP10Q eksogen : 1902:BYSP10 1877:YSPQ1 BYSP10S eksogen : 1902:BYSP10 1742:YSPS1 BYSP10W eksogen : 1902:BYSP10 1999:TSS0W 1769:YSPW1 BYSP10WB eksogen : 2000:TSS0WB BYSP10WM eksogen : 2002:TSS0WM BYSP10WT eksogen : 2004:TSS0WT BYSP11 endogen (1907) : 1922:KBYSP1 1953:TSSP1 1927:YSP1 BYSP11E eksogen : 1907:BYSP11 BYSP11EF eksogen : 1907:BYSP11 2006:TSS0EF 1823:YSPEF1 BYSP11FP eksogen : 1907:BYSP11 1850:YSPFP1 BYSP11L eksogen : 1907:BYSP11 2007:TSS0L 1796:YSPL1 BYSP11Q eksogen : 1907:BYSP11 1877:YSPQ1 BYSP11S eksogen : 1907:BYSP11 1742:YSPS1 BYSP11W eksogen : 1907:BYSP11 1999:TSS0W 1769:YSPW1 BYSP11WB eksogen : 2000:TSS0WB BYSP11WM eksogen : 2002:TSS0WM BYSP11WT eksogen : 2004:TSS0WT BYSP20 endogen (1903) : 1923:KBYSP2 1952:TSSP0 1928:YSP2 BYSP20E eksogen : 1903:BYSP20 BYSP20EF eksogen : 1903:BYSP20 2006:TSS0EF 1824:YSPEF2 BYSP20FP eksogen : 1903:BYSP20 1851:YSPFP2 BYSP20L eksogen : 1903:BYSP20 2007:TSS0L 1797:YSPL2 BYSP20Q eksogen : 1903:BYSP20 1878:YSPQ2 BYSP20S eksogen : 1903:BYSP20 1743:YSPS2 BYSP20W eksogen : 1903:BYSP20 1999:TSS0W 1770:YSPW2 BYSP20WB eksogen : 2000:TSS0WB BYSP20WM eksogen : 2002:TSS0WM BYSP20WT eksogen : 2004:TSS0WT BYSP21 endogen (1908) : 1923:KBYSP2 1953:TSSP1 1928:YSP2 BYSP21E eksogen : 1908:BYSP21 BYSP21EF eksogen : 1908:BYSP21 2006:TSS0EF 1824:YSPEF2 BYSP21FP eksogen : 1908:BYSP21 1851:YSPFP2 BYSP21L eksogen : 1908:BYSP21 2007:TSS0L 1797:YSPL2 BYSP21Q eksogen : 1908:BYSP21 1878:YSPQ2 BYSP21S eksogen : 1908:BYSP21 1743:YSPS2 BYSP21W eksogen : 1908:BYSP21 1999:TSS0W 1770:YSPW2 BYSP21WB eksogen : 2000:TSS0WB BYSP21WM eksogen : 2002:TSS0WM BYSP21WT eksogen : 2004:TSS0WT BYSP30 endogen (1904) : 1924:KBYSP3 1952:TSSP0 1929:YSP3 BYSP30E eksogen : 1904:BYSP30 BYSP30EF eksogen : 1904:BYSP30 2006:TSS0EF 1825:YSPEF3 BYSP30FP eksogen : 1904:BYSP30 1852:YSPFP3 BYSP30L eksogen : 1904:BYSP30 2007:TSS0L 1798:YSPL3 BYSP30Q eksogen : 1904:BYSP30 1879:YSPQ3 BYSP30S eksogen : 1904:BYSP30 1744:YSPS3 BYSP30W eksogen : 1904:BYSP30 1999:TSS0W 1771:YSPW3 BYSP30WB eksogen : 2000:TSS0WB BYSP30WM eksogen : 2002:TSS0WM BYSP30WT eksogen : 2004:TSS0WT BYSP31 endogen (1909) : 1924:KBYSP3 1953:TSSP1 1929:YSP3 BYSP31E eksogen : 1909:BYSP31 BYSP31EF eksogen : 1909:BYSP31 2006:TSS0EF 1825:YSPEF3 BYSP31FP eksogen : 1909:BYSP31 1852:YSPFP3 BYSP31L eksogen : 1909:BYSP31 2007:TSS0L 1798:YSPL3 BYSP31Q eksogen : 1909:BYSP31 1879:YSPQ3 BYSP31S eksogen : 1909:BYSP31 1744:YSPS3 BYSP31W eksogen : 1909:BYSP31 1999:TSS0W 1771:YSPW3 BYSP31WB eksogen : 2000:TSS0WB BYSP31WM eksogen : 2002:TSS0WM BYSP31WT eksogen : 2004:TSS0WT BYSP40 endogen (1905) : 1925:KBYSP4 1952:TSSP0 1930:YSP4 BYSP40E eksogen : 1905:BYSP40 BYSP40EF eksogen : 1905:BYSP40 2006:TSS0EF 1826:YSPEF4 BYSP40FP eksogen : 1905:BYSP40 1853:YSPFP4 BYSP40L eksogen : 1905:BYSP40 2007:TSS0L 1799:YSPL4 BYSP40Q eksogen : 1905:BYSP40 1880:YSPQ4 BYSP40S eksogen : 1905:BYSP40 1745:YSPS4 BYSP40W eksogen : 1905:BYSP40 1999:TSS0W 1772:YSPW4 BYSP40WB eksogen : 2000:TSS0WB BYSP40WM eksogen : 2002:TSS0WM BYSP40WT eksogen : 2004:TSS0WT BYSP41 endogen (1910) : 1925:KBYSP4 1953:TSSP1 1930:YSP4 BYSP41E eksogen : 1910:BYSP41 BYSP41EF eksogen : 1910:BYSP41 2006:TSS0EF 1826:YSPEF4 BYSP41FP eksogen : 1910:BYSP41 1853:YSPFP4 BYSP41L eksogen : 1910:BYSP41 2007:TSS0L 1799:YSPL4 BYSP41Q eksogen : 1910:BYSP41 1880:YSPQ4 BYSP41S eksogen : 1910:BYSP41 1745:YSPS4 BYSP41W eksogen : 1910:BYSP41 1999:TSS0W 1772:YSPW4 BYSP41WB eksogen : 2000:TSS0WB BYSP41WM eksogen : 2002:TSS0WM BYSP41WT eksogen : 2004:TSS0WT BYSP50 endogen (1906) : 1926:KBYSP5 1952:TSSP0 1931:YSP5 BYSP50E eksogen : 1906:BYSP50 BYSP50EF eksogen : 1906:BYSP50 2006:TSS0EF 1827:YSPEF5 BYSP50FP eksogen : 1906:BYSP50 1854:YSPFP5 BYSP50L eksogen : 1906:BYSP50 2007:TSS0L 1800:YSPL5 BYSP50Q eksogen : 1906:BYSP50 1881:YSPQ5 BYSP50S eksogen : 1906:BYSP50 1746:YSPS5 BYSP50W eksogen : 1906:BYSP50 1999:TSS0W 1773:YSPW5 BYSP50WB eksogen : 2000:TSS0WB BYSP50WM eksogen : 2002:TSS0WM BYSP50WT eksogen : 2004:TSS0WT BYSP51 endogen (1911) : 1926:KBYSP5 1953:TSSP1 1931:YSP5 BYSP51E eksogen : 1911:BYSP51 BYSP51EF eksogen : 1911:BYSP51 2006:TSS0EF 1827:YSPEF5 BYSP51FP eksogen : 1911:BYSP51 1854:YSPFP5 BYSP51L eksogen : 1911:BYSP51 2007:TSS0L 1800:YSPL5 BYSP51Q eksogen : 1911:BYSP51 1881:YSPQ5 BYSP51S eksogen : 1911:BYSP51 1746:YSPS5 BYSP51W eksogen : 1911:BYSP51 1999:TSS0W 1773:YSPW5 BYSP51WB eksogen : 2000:TSS0WB BYSP51WM eksogen : 2002:TSS0WM BYSP51WT eksogen : 2004:TSS0WT BYWA1 endogen (1440), ikke-bestemmende. BYWB1 endogen (1491) : 1496:PXB BYWE1 endogen (1443), ikke-bestemmende. BYWH1 endogen (1447), ikke-bestemmende. BYWNB1 endogen (1461) : 1466:PXNB BYWNE1 endogen (1091) : 1092:PXNE BYWNF1 endogen (1449), ikke-bestemmende. BYWNG1 endogen (1445), ikke-bestemmende. BYWNK1 endogen (1479) : 1484:PXNK BYWNL endogen (1660) : 1661:LNA1 BYWNM1 endogen (1467) : 1472:PXNM BYWNN1 endogen (1455) : 1460:PXNN BYWNQ1 endogen (1485) : 1490:PXNQ BYWNT1 endogen (1473) : 1478:PXNT BYWNW endogen (1657) : 1661:LNA1 BYWQF1 endogen (1515) : 1518:PXQF BYWQH1 endogen (1497) : 1502:PXQH BYWQQ1 endogen (1509) : 1514:PXQQ BYWQT1 endogen (1503) : 1508:PXQT CB endogen ( 53) : 55:INCB * CBU endogen ( 45), feed-back : 44:FCBU 46:UCB1 CGK endogen ( 57) : 60:FCG 59:FCGW 61:FCK CHE endogen ( 13) : 14:PCHE CHU endogen ( 16) : 20:CPU 18:FCHU 17:PCHU CO endogen (1171) : 2250:COK 1172:PCO 2228:TFOINY 2232:TFON 2229:TFOU 2230:TFOUNY 1174:XO11 2258:Y * COII endogen (1182), feed-back : 1182:COII * COIM endogen (1183), feed-back : 1183:COIM 2228:TFOINY 2230:TFOUNY * COK endogen (2250), feed-back : 2242:TAOSK 2241:TFKN COO eksogen : 2238:TFFON CP endogen ( 63) : 64:PCP 2235:TFPHN1 2258:Y CPDK endogen ( 65) : 67:PCPDK CPU endogen ( 20) : 75:FKBHW 21:PCPU * CPUXH endogen ( 23), feed-back : 20:CPU 23:CPUXH 37:FCE 34:FCF 38:FCGBK1 36:FCI 35:FCN 40:FCS 41:FCT 39:FCV 75:FKBHW 19:PCPUXH 76:PHK CPUXHW endogen ( 22) : 23:CPUXH CZM endogen ( 33) : 37:FCE 34:FCF 38:FCGBK1 36:FCI 35:FCN 40:FCS 41:FCT 39:FCV D1WB eksogen : 2001:TSSMWB D1WM eksogen : 2003:TSSMWM D1WT eksogen : 2005:TSSMWT D2WB eksogen : 2001:TSSMWB D2WM eksogen : 2003:TSSMWM D2WT eksogen : 2005:TSSMWT D3WB eksogen : 2001:TSSMWB D3WM eksogen : 2003:TSSMWM D3WT eksogen : 2005:TSSMWT D4703 eksogen : 1972:SDSK 2216:TIORE 1703:TYRBF D4778 eksogen : 1363:UEF 1362:UEFW D4781 eksogen : 31:FCSM D4787 eksogen : 2242:TAOSK 2223:TAPHU 2244:TASOON 2238:TFFON 2243:TYO 2239:YDK 2237:YDOO 2252:YDSS D4794 eksogen : 2254:WZZOMUXA D4799 eksogen : 1427:BTYDD 1422:DTLNAP 1900:KKYS 1899:KKYSP 1355:QLTF 1356:QLTS 1363:UEF 1362:UEFW 1426:YDL 1424:YDNA 1430:YDUEF D4WB eksogen : 2001:TSSMWB D4WM eksogen : 2003:TSSMWM D4WT eksogen : 2005:TSSMWT D5WB eksogen : 2001:TSSMWB D5WM eksogen : 2003:TSSMWM D5WT eksogen : 2005:TSSMWT D6680 eksogen : 1104:UIBE D7092 eksogen : 672:FVEAW1 689:FVEB 688:FVEBW1 679:FVENB 678:FVENBW1 675:FVENF 674:FVENFW1 681:FVENM 680:FVENMW1 676:FVENNW1 687:FVENQ 686:FVENQW1 682:FVENTW1 691:FVEO 690:FVEOW1 697:FVEQF 696:FVEQFW1 693:FVEQH 692:FVEQHW1 698:FVEQQW1 694:FVEQTW1 D7100 eksogen : 1361:UKAK D7184 eksogen : 1352:UA1 1364:UUXA D7193 eksogen : 1360:UAKX D7194 eksogen : 1353:QAK 1354:QLTJ 1357:QLTR D7376 eksogen : 1661:LNA1 D7377 eksogen : 684:FVENKW1 D81 eksogen : 1064:FKBNE 1072:FKMNE 1060:FKZNE1 1059:FKZNEW1 1062:FVENE 1061:FVENEW1 1087:FVMNE 1080:HQNE1 D8291 eksogen : 1721:IVBPS1 1720:IVMPS1 95:IWBZSU D84 eksogen : 1977:TSDR D87 eksogen : 1661:LNA1 D93 eksogen : 1959:KBYSP 1922:KBYSP1 1923:KBYSP2 1924:KBYSP3 1925:KBYSP4 1926:KBYSP5 D94 eksogen : 48:FKCB 47:FKCBW D9696 eksogen : 1298:FKBQS D99 eksogen : 1422:DTLNAP 1363:UEF 1362:UEFW DATP eksogen : 2600:WBATP 2599:WSDKATP 2598:WSEATP DBYW eksogen : 1491:BYWB1 1461:BYWNB1 1091:BYWNE1 1479:BYWNK1 1467:BYWNM1 1455:BYWNN1 1485:BYWNQ1 1473:BYWNT1 1515:BYWQF1 1497:BYWQH1 1509:BYWQQ1 1503:BYWQT1 1496:PXB 1466:PXNB 1092:PXNE 1484:PXNK 1472:PXNM 1460:PXNN 1490:PXNQ 1478:PXNT 1518:PXQF 1502:PXQH 1514:PXQQ 1508:PXQT DDEU eksogen : 158:FE2W 166:FE5 159:FE5W 167:FE6 160:FE6W 168:FE7Q 161:FE7QW 169:FE8 162:FE8W 163:FETW DDTHAW eksogen : 1423:DTHAW 1367:HA DDTLNAP eksogen : 1657:BYWNW 1422:DTLNAP 1661:LNA1 DEUSIM eksogen : 2135:SIAFE 2152:TEUB DFCE eksogen : 33:CZM 34:FCF 38:FCGBK1 36:FCI 35:FCN 40:FCS 41:FCT 39:FCV DFCF eksogen : 33:CZM 37:FCE 38:FCGBK1 36:FCI 35:FCN 40:FCS 41:FCT 39:FCV DFCGBK1 eksogen : 33:CZM 37:FCE 34:FCF 36:FCI 35:FCN 40:FCS 41:FCT 39:FCV DFCI eksogen : 33:CZM 37:FCE 34:FCF 38:FCGBK1 35:FCN 40:FCS 41:FCT 39:FCV DFCN eksogen : 33:CZM 37:FCE 34:FCF 38:FCGBK1 36:FCI 40:FCS 41:FCT 39:FCV DFCP eksogen : 23:CPUXH DFCS eksogen : 33:CZM 37:FCE 34:FCF 38:FCGBK1 36:FCI 35:FCN 41:FCT 39:FCV DFCT eksogen : 33:CZM 37:FCE 34:FCF 38:FCGBK1 36:FCI 35:FCN 40:FCS 39:FCV DFCV eksogen : 33:CZM 37:FCE 34:FCF 38:FCGBK1 36:FCI 35:FCN 40:FCS 41:FCT DFIL eksogen : 126:FILA 127:FILE 139:FILM0 140:FILM1 141:FILM2 142:FILM3K 144:FILM3Q 143:FILM3R 145:FILM5 146:FILM6M 147:FILM6Q 148:FILM7B 150:FILM7Q 149:FILM7Y 151:FILM8 132:FILNB 129:FILNE 130:FILNF 128:FILNG 135:FILNK 133:FILNM 131:FILNN 136:FILNQ 134:FILNT 137:FILQH 138:FILQQ DFKBE eksogen : 1105:FKBE DFM3KNE eksogen : 623:AM3KNE 249:KVENE DFM3RNG eksogen : 622:AM3RNG 248:KVENG DFM7BIM eksogen : 242:KFMZ7B DFMSQS eksogen : 245:KFMZS DLISA eksogen : 1672:RLISA DLP eksogen : 2564:WBP_Z_IQ 2563:WSDKP_Z_IQ 2562:WSEP_Z_IQ DP1WB eksogen : 2001:TSSMWB DP1WM eksogen : 2003:TSSMWM DP1WT eksogen : 2005:TSSMWT DP2WB eksogen : 2001:TSSMWB DP2WM eksogen : 2003:TSSMWM DP2WT eksogen : 2005:TSSMWT DP3WB eksogen : 2001:TSSMWB DP3WM eksogen : 2003:TSSMWM DP3WT eksogen : 2005:TSSMWT DP4WB eksogen : 2001:TSSMWB DP4WM eksogen : 2003:TSSMWM DP4WT eksogen : 2005:TSSMWT DP5WB eksogen : 2001:TSSMWB DP5WM eksogen : 2003:TSSMWM DP5WT eksogen : 2005:TSSMWT DPXB eksogen : 1496:PXB DPXNB eksogen : 1466:PXNB DPXNE eksogen : 1092:PXNE DPXNK eksogen : 1484:PXNK DPXNM eksogen : 1472:PXNM DPXNN eksogen : 1460:PXNN DPXNQ eksogen : 1490:PXNQ DPXNT eksogen : 1478:PXNT DPXQF eksogen : 1518:PXQF DPXQH eksogen : 1502:PXQH DPXQQ eksogen : 1514:PXQQ DPXQT eksogen : 1508:PXQT DRML eksogen : 2170:IWLO DSK1 eksogen : 1961:KBYS 1959:KBYSP 1962:SSYS 1960:SSYSP 1954:TSS0 1955:TSS1 1952:TSSP0 1953:TSSP1 1901:USY DSK2 eksogen : 1912:BYS10 1917:BYS11 1913:BYS20 1918:BYS21 1914:BYS30 1919:BYS31 1915:BYS40 1920:BYS41 1916:BYS50 1921:BYS51 1902:BYSP10 1907:BYSP11 1903:BYSP20 1908:BYSP21 1904:BYSP30 1909:BYSP31 1905:BYSP40 1910:BYSP41 1906:BYSP50 1911:BYSP51 1932:KBYS1 1933:KBYS2 1934:KBYS3 1935:KBYS4 1936:KBYS5 1822:KBYSEF 1849:KBYSFP 1795:KBYSL 1922:KBYSP1 1923:KBYSP2 1924:KBYSP3 1925:KBYSP4 1926:KBYSP5 1821:KBYSPEF 1848:KBYSPFP 1794:KBYSPL 1875:KBYSPQ 1740:KBYSPS 1767:KBYSPW 1876:KBYSQ 1741:KBYSS 1768:KBYSW 1947:SSYS1 1948:SSYS2 1949:SSYS3 1950:SSYS4 1951:SSYS5 1942:SSYSP1 1943:SSYSP2 1944:SSYSP3 1945:SSYSP4 1946:SSYSP5 1901:USY 1937:YS1 1938:YS2 1939:YS3 1940:YS4 1941:YS5 1927:YSP1 1928:YSP2 1929:YSP3 1930:YSP4 1931:YSP5 DSR2 eksogen : 1674:PTTY1 1701:TYRKR 1700:TYRKS DTFCG eksogen : 60:FCG 59:FCGW 58:PCGK DTFCK eksogen : 58:PCGK DTFETW eksogen : 163:FETW DTFKBA eksogen : 1187:FKBAW DTFKBB eksogen : 1277:FKBBW DTFKBNB eksogen : 1227:FKBNBW DTFKBNE1 eksogen : 1058:DTFKZNE1 1063:FKBNEW1 DTFKBNF eksogen : 1207:FKBNFW DTFKBNG eksogen : 1197:FKBNGW DTFKBNK eksogen : 1257:FKBNKW DTFKBNM eksogen : 1237:FKBNMW DTFKBNN eksogen : 1217:FKBNNW DTFKBNQ eksogen : 1267:FKBNQW DTFKBNT eksogen : 1247:FKBNTW DTFKBQF eksogen : 1317:FKBQFW DTFKBQH eksogen : 1287:FKBQHW DTFKBQQ eksogen : 1327:FKBQQW DTFKBQS eksogen : 1297:FKBQSW DTFKBQT eksogen : 1307:FKBQTW DTFKMA1 eksogen : 760:FKMAW1 769:HQAN1 776:HQAW1 655:PKLEA1 DTFKMB1 eksogen : 938:FKMBW1 947:HQBN1 954:HQBW1 656:PKLEB1 DTFKME eksogen : 1093:FIME DTFKMH eksogen : 1117:FIMH DTFKMNB1 eksogen : 838:FKMNBW1 847:HQNBN1 854:HQNBW1 657:PKLENB1 DTFKMNE1 eksogen : 1058:DTFKZNE1 1071:FKMNEW1 DTFKMNF1 eksogen : 798:FKMNFW1 807:HQNFN1 814:HQNFW1 658:PKLENF1 DTFKMNG1 eksogen : 780:FKMNGW1 788:HQNGW1 DTFKMNK1 eksogen : 898:FKMNKW1 907:HQNKN1 914:HQNKW1 659:PKLENK1 DTFKMNM1 eksogen : 858:FKMNMW1 867:HQNMN1 874:HQNMW1 660:PKLENM1 DTFKMNN1 eksogen : 818:FKMNNW1 827:HQNNN1 834:HQNNW1 661:PKLENN1 DTFKMNQ1 eksogen : 918:FKMNQW1 927:HQNQN1 934:HQNQW1 662:PKLENQ1 DTFKMNT1 eksogen : 878:FKMNTW1 887:HQNTN1 894:HQNTW1 663:PKLENT1 DTFKMO1 eksogen : 668:PKLEO1 DTFKMQF1 eksogen : 1016:FKMQFW1 1024:HQQFW1 664:PKLEQF1 DTFKMQH1 eksogen : 958:FKMQHW1 967:HQQHN1 974:HQQHW1 665:PKLEQH1 DTFKMQQ1 eksogen : 1034:FKMQQW1 1043:HQQQN1 1050:HQQQW1 666:PKLEQQ1 DTFKMQS1 eksogen : 978:FKMQSW1 986:HQQSW1 DTFKMQT1 eksogen : 996:FKMQTW1 1005:HQQTN1 1012:HQQTW1 667:PKLEQT1 DTFKN eksogen : 2242:TAOSK 2241:TFKN * DTFKZNE1 endogen (1058), feed-back : 1064:FKBNE 1063:FKBNEW1 1072:FKMNE 1071:FKMNEW1 1060:FKZNE1 1059:FKZNEW1 1087:FVMNE 1086:FVMNEW1 1080:HQNE1 1079:HQNEW1 1057:PWNE2 DTFVEA1 eksogen : 672:FVEAW1 655:PKLEA1 DTFVEB1 eksogen : 689:FVEB 688:FVEBW1 656:PKLEB1 DTFVEH eksogen : 670:FVEH DTFVENB1 eksogen : 679:FVENB 678:FVENBW1 657:PKLENB1 DTFVENE1 eksogen : 1062:FVENE 1061:FVENEW1 1057:PWNE2 DTFVENF1 eksogen : 675:FVENF 674:FVENFW1 658:PKLENF1 DTFVENG eksogen : 669:FVENG DTFVENK1 eksogen : 684:FVENKW1 659:PKLENK1 DTFVENM1 eksogen : 681:FVENM 680:FVENMW1 660:PKLENM1 DTFVENN1 eksogen : 676:FVENNW1 661:PKLENN1 DTFVENQ1 eksogen : 687:FVENQ 686:FVENQW1 662:PKLENQ1 DTFVENT1 eksogen : 682:FVENTW1 663:PKLENT1 DTFVEO1 eksogen : 691:FVEO 690:FVEOW1 668:PKLEO1 DTFVEQF1 eksogen : 697:FVEQF 696:FVEQFW1 664:PKLEQF1 DTFVEQH1 eksogen : 693:FVEQH 692:FVEQHW1 665:PKLEQH1 DTFVEQQ1 eksogen : 698:FVEQQW1 666:PKLEQQ1 DTFVEQS eksogen : 671:FVEQS DTFVEQT1 eksogen : 694:FVEQTW1 667:PKLEQT1 DTFVMNE1 eksogen : 1058:DTFKZNE1 1086:FVMNEW1 * DTHAW endogen (1423), feed-back : 1367:HA 1366:HAW DTHQA1 eksogen : 760:FKMAW1 769:HQAN1 776:HQAW1 655:PKLEA1 DTHQB1 eksogen : 938:FKMBW1 947:HQBN1 954:HQBW1 656:PKLEB1 DTHQE eksogen : 1111:HQE1 DTHQH eksogen : 1127:HQH1 DTHQNB1 eksogen : 838:FKMNBW1 847:HQNBN1 854:HQNBW1 657:PKLENB1 DTHQNE1 eksogen : 1058:DTFKZNE1 1079:HQNEW1 DTHQNF1 eksogen : 798:FKMNFW1 807:HQNFN1 814:HQNFW1 658:PKLENF1 DTHQNG1 eksogen : 780:FKMNGW1 788:HQNGW1 DTHQNK1 eksogen : 898:FKMNKW1 907:HQNKN1 914:HQNKW1 659:PKLENK1 DTHQNM1 eksogen : 858:FKMNMW1 867:HQNMN1 874:HQNMW1 660:PKLENM1 DTHQNN1 eksogen : 818:FKMNNW1 827:HQNNN1 834:HQNNW1 661:PKLENN1 DTHQNQ1 eksogen : 918:FKMNQW1 927:HQNQN1 934:HQNQW1 662:PKLENQ1 DTHQNT1 eksogen : 878:FKMNTW1 887:HQNTN1 894:HQNTW1 663:PKLENT1 DTHQO1 eksogen : 668:PKLEO1 DTHQQF1 eksogen : 1016:FKMQFW1 1024:HQQFW1 664:PKLEQF1 DTHQQH1 eksogen : 958:FKMQHW1 967:HQQHN1 974:HQQHW1 665:PKLEQH1 DTHQQQ1 eksogen : 1034:FKMQQW1 1043:HQQQN1 1050:HQQQW1 666:PKLEQQ1 DTHQQS1 eksogen : 978:FKMQSW1 986:HQQSW1 DTHQQT1 eksogen : 996:FKMQTW1 1005:HQQTN1 1012:HQQTW1 667:PKLEQT1 DTLNAP endogen (1422) : 1657:BYWNW 1661:LNA1 DTP eksogen : 2011:TPB 2013:TPE 2008:TPF 2014:TPG 2012:TPH 2010:TPI 2020:TPIBH 2022:TPIBO1 2021:TPIBP1 2023:TPIL 2018:TPIMO1 2019:TPIMP1 2017:TPKR 2009:TPN 2016:TPS 2015:TPV 2043:TVEA 2054:TVEB 2044:TVEE 2060:TVEH 2049:TVENB 2046:TVENE 2047:TVENF 2045:TVENG 2052:TVENK 2050:TVENM 2048:TVENN 2053:TVENQ 2051:TVENT 2061:TVEO 2058:TVEQF 2055:TVEQH 2059:TVEQQ 2056:TVEQS 2057:TVEQT 2024:TVMA 2035:TVMB 2025:TVME 2041:TVMH 2030:TVMNB 2027:TVMNE 2028:TVMNF 2026:TVMNG 2033:TVMNK 2031:TVMNM 2029:TVMNN 2034:TVMNQ 2032:TVMNT 2042:TVMO 2039:TVMQF 2036:TVMQH 2040:TVMQQ 2037:TVMQS 2038:TVMQT DTSDA eksogen : 2112:TQAB 1968:TSDA * DTTIFP_CF_H endogen (2191), feed-back : 2191:DTTIFP_CF_H 2192:TIFP_CF_H * DTTIIN_CR endogen (2175), feed-back : 2175:DTTIIN_CR 2181:TIIN_CR * DTTIIN_E endogen (2173), feed-back : 2173:DTTIIN_E 2179:TIIN_E * DTTIIN_H endogen (2174), feed-back : 2174:DTTIIN_H 2180:TIIN_H * DTTIIN_OK endogen (2176), feed-back : 2176:DTTIIN_OK 2182:TIIN_OK * DTTIIN_OO endogen (2177), feed-back : 2177:DTTIIN_OO 2183:TIIN_OO * DTTIIR_Z_OS endogen (2178), feed-back : 2178:DTTIIR_Z_OS 2186:TIIR_Z_OS DUEF eksogen : 1363:UEF 1362:UEFW DUSY eksogen : 1901:USY DUWXA eksogen : 1351:UWXA DW86 eksogen : 2170:IWLO DWRAD eksogen : 2169:IWDE DWRAL eksogen : 2170:IWLO E endogen (2140) : 2149:ENVT 2142:PE 2161:TFEN 2258:Y 2264:YTR EBTYDDL eksogen : 1422:DTLNAP EHGWL eksogen : 1422:DTLNAP EKPFE2 eksogen : 165:FE2 EKPFE5 eksogen : 166:FE5 EKPFE6 eksogen : 167:FE6 EKPFE7Q eksogen : 168:FE7Q EKPFE8 eksogen : 169:FE8 EKPFESQ eksogen : 171:FESQ EKPFET eksogen : 170:FET EKPFXA eksogen : 637:FXA EKYFE2 eksogen : 165:FE2 EKYFE5 eksogen : 166:FE5 EKYFE6 eksogen : 167:FE6 EKYFE7Q eksogen : 168:FE7Q EKYFE8 eksogen : 169:FE8 EKYFESQ eksogen : 171:FESQ EKYFET eksogen : 170:FET ELPFE2 eksogen : 158:FE2W ELPFE5 eksogen : 159:FE5W ELPFE6 eksogen : 160:FE6W ELPFE7Q eksogen : 161:FE7QW ELPFE8 eksogen : 162:FE8W ELPFESQ eksogen : 164:FESQW ELPFET eksogen : 163:FETW ELPFXA eksogen : 636:FXAW ENL endogen (2163), ikke-bestemmende. ENLRES eksogen : 2163:ENL ENVT endogen (2149), ikke-bestemmende. EPCPH eksogen : 1423:DTHAW EPCPL eksogen : 1422:DTLNAP ES endogen (2138) : 2140:E * ET endogen (2139), feed-back : 33:CZM 2140:E 34:FCF 25:FCFM 38:FCGBK1 29:FCGBK1M 36:FCI 27:FCIM 35:FCN 26:FCNM 40:FCS 31:FCSM 39:FCV 30:FCVM ETSS0WH eksogen : 1423:DTHAW ETSS0WL eksogen : 1422:DTLNAP ETSSMWH eksogen : 1423:DTHAW ETSSMWL eksogen : 1422:DTLNAP EUEFYL eksogen : 1362:UEFW EUEFYS eksogen : 1363:UEF EV endogen (2137) : 2140:E 2141:PEV EWDM eksogen : 2480:WBE_OS_Z EWUS eksogen : 1436:PEE3R * FACO endogen (1163), feed-back : 629:AACO 1171:CO 1163:FACO 1170:FCO FAE0 endogen ( 153) : 155:FE0 * FAM0 endogen ( 176), feed-back : 176:FAM0 193:FMZ0 192:FMZ0W 235:KFMZ0 * FAM1 endogen ( 177), feed-back : 177:FAM1 197:FMZ1 196:FMZ1W 236:KFMZ1 * FAM2 endogen ( 178), feed-back : 178:FAM2 201:FMZ2 200:FMZ2W 237:KFMZ2 * FAM3Q endogen ( 179), feed-back : 179:FAM3Q 206:FMZ3Q 238:KFMZ3Q * FAM5 endogen ( 180), feed-back : 180:FAM5 210:FMZ5 209:FMZ5W 240:KFMZ5 * FAM6M endogen ( 181), feed-back : 181:FAM6M 213:FMZ6M 239:KFMZ6M * FAM6Q endogen ( 182), feed-back : 182:FAM6Q 217:FMZ6Q 216:FMZ6QW 241:KFMZ6Q * FAM7Q endogen ( 183), feed-back : 183:FAM7Q 224:FMZ7Q 223:FMZ7QW 243:KFMZ7Q * FAM8 endogen ( 184), feed-back : 184:FAM8 228:FMZ8 227:FMZ8W 244:KFMZ8 FANE eksogen : 618:AANE * FBCO endogen (1164), feed-back : 630:ABCO 1171:CO 1164:FBCO 1170:FCO * FCB endogen ( 51), feed-back : 53:CB 63:CP 65:CPDK 23:CPUXH 183:FAM7Q 62:FCP 66:FCPDK 220:FM7B 644:FXNT 648:FXQH 1976:PCPN 21:PCPU 2107:SIGC 2085:SIPC 2110:SIR 2381:TFNQ1_H * FCBU endogen ( 44), feed-back : 57:CGK 23:CPUXH 24:PCGBK1 21:PCPU 19:PCPUXH * FCE endogen ( 37), feed-back : 620:AEE3 63:CP 65:CPDK 179:FAM3Q 28:FCEM 62:FCP 66:FCPDK 204:FM3K 640:FXNE 639:FXNG 648:FXQH 1976:PCPN 19:PCPUXH 2107:SIGC 2085:SIPC FCEM endogen ( 28) : 33:CZM 37:FCE * FCF endogen ( 34), feed-back : 63:CP 65:CPDK 153:FAE0 176:FAM0 25:FCFM 62:FCP 66:FCPDK 154:FNFE0 648:FXQH 1976:PCPN 19:PCPUXH 2107:SIGC 2085:SIPC FCFM endogen ( 25) : 33:CZM 34:FCF * FCG endogen ( 60), feed-back : 63:CP 65:CPDK 179:FAM3Q 60:FCG 61:FCK 62:FCP 66:FCPDK 639:FXNG 648:FXQH 24:PCGBK1 1976:PCPN 19:PCPUXH 2107:SIGC 2085:SIPC * FCGBK1 endogen ( 38), feed-back : 57:CGK 29:FCGBK1M FCGBK1M endogen ( 29) : 33:CZM 38:FCGBK1 FCGW endogen ( 59) : 60:FCG * FCH endogen ( 6), feed-back : 13:CHE 63:CP 65:CPDK 23:CPUXH 6:FCH 10:FCHE 62:FCP 66:FCPDK 647:FXB 653:FXH 652:FXQQ 1976:PCPN 21:PCPU 2107:SIGC 2085:SIPC FCHE endogen ( 10) : 16:CHU 14:PCHE 17:PCHU * FCHL endogen ( 7), feed-back : 16:CHU 7:FCHL 17:PCHU FCHU endogen ( 18) : 21:PCPU * FCI endogen ( 36), feed-back : 63:CP 65:CPDK 153:FAE0 176:FAM0 177:FAM1 178:FAM2 179:FAM3Q 180:FAM5 182:FAM6Q 184:FAM8 27:FCIM 62:FCP 66:FCPDK 645:FXNK 646:FXNQ 648:FXQH 1976:PCPN 19:PCPUXH 2107:SIGC 2085:SIPC FCIM endogen ( 27) : 33:CZM 36:FCI * FCK endogen ( 61), feed-back : 63:CP 65:CPDK 62:FCP 66:FCPDK 232:FMS 649:FXQS 650:FXQT 24:PCGBK1 1976:PCPN 19:PCPUXH 2107:SIGC 2085:SIPC 2084:TPK * FCN endogen ( 35), feed-back : 63:CP 65:CPDK 176:FAM0 177:FAM1 26:FCNM 62:FCP 66:FCPDK 154:FNFE0 641:FXNN 648:FXQH 1976:PCPN 19:PCPUXH 2107:SIGC 2085:SIPC FCNM endogen ( 26) : 33:CZM 35:FCN * FCO endogen (1170), feed-back : 629:AACO 630:ABCO 635:AOCO 631:AQHCO 633:AQQCO 632:AQTCO 634:ASICO 153:FAE0 647:FXB 648:FXQH 652:FXQQ 650:FXQT 2257:FY 1172:PCO 2107:SIGC * FCP endogen ( 62), feed-back : 2257:FY 64:PCP 21:PCPU FCPDK endogen ( 66) : 67:PCPDK * FCS endogen ( 40), feed-back : 625:AOCS 63:CP 65:CPDK 62:FCP 66:FCPDK 31:FCSM 232:FMS 1169:FOCO 643:FXNM 646:FXNQ 651:FXQF 648:FXQH 652:FXQQ 650:FXQT 1976:PCPN 19:PCPUXH 2107:SIGC 2085:SIPC 2124:SIPUR2 FCSM endogen ( 31) : 33:CZM 40:FCS * FCT endogen ( 41), feed-back : 63:CP 62:FCP 32:FCTM 233:FMT 1976:PCPN 19:PCPUXH FCTM endogen ( 32) : 33:CZM 41:FCT * FCV endogen ( 39), feed-back : 63:CP 65:CPDK 181:FAM6M 182:FAM6Q 183:FAM7Q 184:FAM8 62:FCP 66:FCPDK 30:FCVM 222:FM7Y 642:FXNB 645:FXNK 643:FXNM 646:FXNQ 644:FXNT 648:FXQH 1976:PCPN 19:PCPUXH 2107:SIGC 2085:SIPC FCVM endogen ( 30) : 33:CZM 39:FCV FE endogen ( 175) : 2257:FY 2263:FYTR 2142:PE * FE0 endogen ( 155), feed-back : 2137:EV 155:FE0 156:FE0K 173:FEV 194:FMU0 641:FXNN 648:FXQH 1597:PNE0 2125:SIPEE FE0K endogen ( 156) : 157:FE1 FE1 endogen ( 157) : 2137:EV 173:FEV 198:FMU1 641:FXNN 648:FXQH * FE2 endogen ( 165), feed-back : 2137:EV 153:FAE0 165:FE2 173:FEV 202:FMU2 154:FNFE0 642:FXNB 645:FXNK 643:FXNM 648:FXQH FE2W endogen ( 158) : 165:FE2 FE3 eksogen : 620:AEE3 2137:EV 173:FEV 204:FM3K 205:FM3R 207:FMU3Q 640:FXNE 639:FXNG 648:FXQH * FE5 endogen ( 166), feed-back : 2137:EV 166:FE5 173:FEV 211:FMU5 154:FNFE0 645:FXNK 648:FXQH FE5W endogen ( 159) : 166:FE5 * FE6 endogen ( 167), feed-back : 2137:EV 167:FE6 173:FEV 214:FMU6M 218:FMU6Q 642:FXNB 645:FXNK 643:FXNM 646:FXNQ 648:FXQH FE6W endogen ( 160) : 167:FE6 * FE7Q endogen ( 168), feed-back : 2137:EV 168:FE7Q 172:FE7Y 173:FEV 220:FM7B 225:FMU7Q 643:FXNM 644:FXNT 648:FXQH FE7QW endogen ( 161) : 168:FE7Q FE7Y endogen ( 172) : 2137:EV 173:FEV 222:FM7Y 644:FXNT 1628:PE7Y * FE8 endogen ( 169), feed-back : 2137:EV 169:FE8 173:FEV 229:FMU8 645:FXNK 643:FXNM 646:FXNQ 648:FXQH 652:FXQQ FE8W endogen ( 162) : 169:FE8 FEE2 eksogen : 165:FE2 158:FE2W FEE5 eksogen : 166:FE5 159:FE5W FEE6 eksogen : 167:FE6 160:FE6W FEE7Q eksogen : 168:FE7Q 161:FE7QW FEE8 eksogen : 169:FE8 162:FE8W FEESQ eksogen : 171:FESQ 164:FESQW FEET eksogen : 170:FET 163:FETW FES endogen ( 174) : 2138:ES 175:FE 1608:PES * FESQ endogen ( 171), feed-back : 174:FES 171:FESQ 1169:FOCO 651:FXQF 648:FXQH 652:FXQQ 650:FXQT 1608:PES FESQW endogen ( 164) : 171:FESQ FESS eksogen : 174:FES 649:FXQS 1608:PES * FET endogen ( 170), feed-back : 63:CP 2139:ET 62:FCP 175:FE 170:FET 19:PCPUXH FETW endogen ( 163) : 170:FET FEV endogen ( 173) : 175:FE 2141:PEV FIB endogen ( 120) : 123:FIBP11 647:FXB 652:FXQQ 2257:FY 121:PIB * FIBA endogen (1189), feed-back : 100:FIBP 1190:IBA 113:IPH * FIBB endogen (1279), feed-back : 100:FIBP 1280:IBB 113:IPH FIBE eksogen : 100:FIBP 1105:FKBE 1106:IBE 113:IPH FIBH endogen ( 79) : 120:FIB 123:FIBP11 124:I 119:IB 81:IBH 113:IPH 121:PIB 2108:SIGI1 2085:SIPC FIBHL endogen ( 85) : 87:FKBHL 86:IBHE * FIBNB endogen (1229), feed-back : 100:FIBP 1230:IBNB 113:IPH * FIBNE endogen (1065), feed-back : 100:FIBP 1066:IBNE * FIBNF endogen (1209), feed-back : 100:FIBP 1210:IBNF * FIBNG endogen (1199), feed-back : 100:FIBP 1200:IBNG 113:IPH * FIBNK endogen (1259), feed-back : 100:FIBP 1260:IBNK 113:IPH * FIBNM endogen (1239), feed-back : 100:FIBP 1240:IBNM 113:IPH * FIBNN endogen (1219), feed-back : 100:FIBP 1220:IBNN 113:IPH * FIBNQ endogen (1269), feed-back : 100:FIBP 1270:IBNQ 113:IPH * FIBNT endogen (1249), feed-back : 100:FIBP 1250:IBNT 113:IPH FIBO eksogen : 120:FIB 102:FIBO11 1142:FKBO 1143:IBO FIBO1 endogen ( 110), ikke-bestemmende. FIBO11 endogen ( 102) : 110:FIBO1 123:FIBP11 107:FIO1 1178:FIO11 124:I 119:IB 103:IBO11 121:PIB 1179:PIO11 2108:SIGI1 2085:SIPC FIBP endogen ( 100) : 120:FIB * FIBP11 endogen ( 123), feed-back : 124:I 119:IB 1721:IVBPS1 121:PIB 2108:SIGI1 2085:SIPC * FIBQF endogen (1319), feed-back : 100:FIBP 1320:IBQF * FIBQH endogen (1289), feed-back : 100:FIBP 1290:IBQH 113:IPH * FIBQQ endogen (1329), feed-back : 100:FIBP 1330:IBQQ 113:IPH * FIBQS endogen (1299), feed-back : 100:FIBP 1300:IBQS 113:IPH * FIBQT endogen (1309), feed-back : 100:FIBP 1310:IBQT 113:IPH * FIL endogen ( 152), feed-back : 2257:FY 124:I 1559:PNIL 2108:SIGI1 2085:SIPC * FILA endogen ( 126), feed-back : 153:FAE0 152:FIL 126:FILA 1559:PNIL * FILE endogen ( 127), feed-back : 620:AEE3 152:FIL 127:FILE 1559:PNIL * FILM0 endogen ( 139), feed-back : 152:FIL 139:FILM0 194:FMU0 1559:PNIL * FILM1 endogen ( 140), feed-back : 152:FIL 140:FILM1 198:FMU1 1559:PNIL * FILM2 endogen ( 141), feed-back : 152:FIL 141:FILM2 202:FMU2 1559:PNIL * FILM3K endogen ( 142), feed-back : 152:FIL 142:FILM3K 204:FM3K 1559:PNIL * FILM3Q endogen ( 144), feed-back : 152:FIL 144:FILM3Q 207:FMU3Q 1559:PNIL * FILM3R endogen ( 143), feed-back : 152:FIL 143:FILM3R 205:FM3R 1559:PNIL * FILM5 endogen ( 145), feed-back : 152:FIL 145:FILM5 211:FMU5 1559:PNIL * FILM6M endogen ( 146), feed-back : 152:FIL 146:FILM6M 214:FMU6M 1559:PNIL * FILM6Q endogen ( 147), feed-back : 152:FIL 147:FILM6Q 218:FMU6Q 1559:PNIL * FILM7B endogen ( 148), feed-back : 152:FIL 148:FILM7B 220:FM7B 1559:PNIL * FILM7Q endogen ( 150), feed-back : 152:FIL 150:FILM7Q 225:FMU7Q 1559:PNIL * FILM7Y endogen ( 149), feed-back : 152:FIL 149:FILM7Y 222:FM7Y 1559:PNIL * FILM8 endogen ( 151), feed-back : 152:FIL 151:FILM8 229:FMU8 1559:PNIL * FILNB endogen ( 132), feed-back : 152:FIL 132:FILNB 642:FXNB 1559:PNIL * FILNE endogen ( 129), feed-back : 152:FIL 129:FILNE 640:FXNE 1559:PNIL * FILNF endogen ( 130), feed-back : 152:FIL 130:FILNF 154:FNFE0 1559:PNIL * FILNG endogen ( 128), feed-back : 152:FIL 128:FILNG 639:FXNG 1559:PNIL * FILNK endogen ( 135), feed-back : 152:FIL 135:FILNK 645:FXNK 1559:PNIL * FILNM endogen ( 133), feed-back : 152:FIL 133:FILNM 643:FXNM 1559:PNIL * FILNN endogen ( 131), feed-back : 152:FIL 131:FILNN 641:FXNN 1559:PNIL * FILNQ endogen ( 136), feed-back : 152:FIL 136:FILNQ 646:FXNQ 1559:PNIL * FILNT endogen ( 134), feed-back : 152:FIL 134:FILNT 644:FXNT 1559:PNIL * FILQH endogen ( 137), feed-back : 152:FIL 137:FILQH 648:FXQH 1559:PNIL * FILQQ endogen ( 138), feed-back : 152:FIL 138:FILQQ 652:FXQQ 1559:PNIL FILSI eksogen : 152:FIL FIM endogen ( 117) : 620:AEE3 627:AM7YIM 628:ANTIM 181:FAM6M 182:FAM6Q 183:FAM7Q 184:FAM8 122:FIMP11 220:FM7B 222:FM7Y 232:FMS 642:FXNB 645:FXNK 643:FXNM 646:FXNQ 644:FXNT 648:FXQH 652:FXQQ 2257:FY 242:KFMZ7B 118:PIM * FIMA endogen ( 763), feed-back : 98:FIMP 764:IMA 113:IPH * FIMB endogen ( 941), feed-back : 98:FIMP 942:IMB 113:IPH * FIME endogen (1093), feed-back : 1093:FIME 98:FIMP 1095:FKME 1094:IME 113:IPH * FIMH endogen (1117), feed-back : 1117:FIMH 98:FIMP 1119:FKMH 1118:IMH 113:IPH FIMK endogen ( 114) : 117:FIM * FIMNB endogen ( 841), feed-back : 98:FIMP 842:IMNB 113:IPH * FIMNE endogen (1073), feed-back : 98:FIMP 1074:IMNE * FIMNF endogen ( 801), feed-back : 98:FIMP 802:IMNF * FIMNG endogen ( 782), feed-back : 98:FIMP 783:IMNG 113:IPH * FIMNK endogen ( 901), feed-back : 98:FIMP 902:IMNK 113:IPH * FIMNM endogen ( 861), feed-back : 98:FIMP 862:IMNM 113:IPH * FIMNN endogen ( 821), feed-back : 98:FIMP 822:IMNN 113:IPH * FIMNQ endogen ( 921), feed-back : 98:FIMP 922:IMNQ 113:IPH * FIMNT endogen ( 881), feed-back : 98:FIMP 882:IMNT 113:IPH FIMO eksogen : 117:FIM 104:FIMO11 1134:FKMO 1133:IMO FIMO11 endogen ( 104) : 122:FIMP11 107:FIO1 1178:FIO11 124:I 116:IM 105:IMO11 118:PIM 1179:PIO11 2108:SIGI1 2085:SIPC FIMP endogen ( 98) : 117:FIM 114:FIMK * FIMP11 endogen ( 122), feed-back : 124:I 116:IM 1720:IVMPS1 118:PIM 2108:SIGI1 2085:SIPC 2110:SIR * FIMQF endogen (1018), feed-back : 98:FIMP 1019:IMQF * FIMQH endogen ( 961), feed-back : 98:FIMP 962:IMQH 113:IPH * FIMQQ endogen (1037), feed-back : 98:FIMP 1038:IMQQ 113:IPH * FIMQS endogen ( 980), feed-back : 628:ANTIM 98:FIMP 221:FM7YIM 981:IMQS 113:IPH * FIMQT endogen ( 999), feed-back : 98:FIMP 1000:IMQT 113:IPH FIO1 endogen ( 107) : 109:PIO1 FIO11 endogen (1178), ikke-bestemmende. FIT eksogen : 153:FAE0 194:FMU0 2257:FY 124:I * FKBA endogen (1188), feed-back : 1189:FIBA 1188:FKBA 1186:UIBA FKBAW endogen (1187) : 1188:FKBA 1441:PWAW1 * FKBB endogen (1278), feed-back : 1279:FIBB 1278:FKBB 1276:UIBB FKBBW endogen (1277) : 1278:FKBB 1492:PWBW1 * FKBE endogen (1105), feed-back : 1105:FKBE 1104:UIBE * FKBH endogen ( 78), feed-back : 13:CHE 6:FCH 10:FCHE 79:FIBH 78:FKBH 88:FKBHE 76:PHK * FKBHE endogen ( 88), feed-back : 13:CHE 10:FCHE 1547:PNCH 12:UIBHE * FKBHL endogen ( 87), feed-back : 7:FCHL 88:FKBHE 87:FKBHL 1547:PNCH FKBHW endogen ( 75) : 78:FKBH 76:PHK * FKBNB endogen (1228), feed-back : 1229:FIBNB 1228:FKBNB 1226:UIBNB FKBNBW endogen (1227) : 1228:FKBNB 1462:PWNBW1 * FKBNE endogen (1064), feed-back : 1065:FIBNE 1064:FKBNE 1052:UIBNE FKBNEW1 endogen (1063) : 1064:FKBNE * FKBNF endogen (1208), feed-back : 1209:FIBNF 1208:FKBNF 1206:UIBNF FKBNFW endogen (1207) : 1208:FKBNF 1450:PWNFW1 * FKBNG endogen (1198), feed-back : 1199:FIBNG 1198:FKBNG 1196:UIBNG FKBNGW endogen (1197) : 1198:FKBNG * FKBNK endogen (1258), feed-back : 1259:FIBNK 1258:FKBNK 1256:UIBNK FKBNKW endogen (1257) : 1258:FKBNK 1480:PWNKW1 * FKBNM endogen (1238), feed-back : 1239:FIBNM 1238:FKBNM 1236:UIBNM FKBNMW endogen (1237) : 1238:FKBNM 1468:PWNMW1 * FKBNN endogen (1218), feed-back : 1219:FIBNN 1218:FKBNN 1216:UIBNN FKBNNW endogen (1217) : 1218:FKBNN 1456:PWNNW1 * FKBNQ endogen (1268), feed-back : 1269:FIBNQ 1268:FKBNQ 1266:UIBNQ FKBNQW endogen (1267) : 1268:FKBNQ 1486:PWNQW1 * FKBNT endogen (1248), feed-back : 1249:FIBNT 1248:FKBNT 1246:UIBNT FKBNTW endogen (1247) : 1248:FKBNT 1474:PWNTW1 * FKBO endogen (1142), feed-back : 1142:FKBO 1149:UIBO * FKBQF endogen (1318), feed-back : 1319:FIBQF 1318:FKBQF 1316:UIBQF FKBQFW endogen (1317) : 1318:FKBQF 1516:PWQFW1 * FKBQH endogen (1288), feed-back : 1289:FIBQH 1288:FKBQH 1286:UIBQH FKBQHW endogen (1287) : 1288:FKBQH 1498:PWQHW1 * FKBQQ endogen (1328), feed-back : 1329:FIBQQ 1328:FKBQQ 1326:UIBQQ FKBQQW endogen (1327) : 1328:FKBQQ 1510:PWQQW1 * FKBQS endogen (1298), feed-back : 1299:FIBQS 1298:FKBQS 1296:UIBQS FKBQSW endogen (1297) : 1298:FKBQS * FKBQT endogen (1308), feed-back : 1309:FIBQT 1308:FKBQT 1306:UIBQT FKBQTW endogen (1307) : 1308:FKBQT 1504:PWQTW1 * FKCB endogen ( 48), feed-back : 51:FCB 48:FKCB 50:NKCB 1970:SDV 46:UCB1 FKCBW endogen ( 47) : 48:FKCB * FKMA endogen ( 761), feed-back : 763:FIMA 761:FKMA 762:FKMAK 655:PKLEA1 759:UIMA FKMAK endogen ( 762) : 769:HQAN1 FKMAW1 endogen ( 760) : 761:FKMA 1441:PWAW1 * FKMB endogen ( 939), feed-back : 941:FIMB 939:FKMB 940:FKMBK 656:PKLEB1 937:UIMB FKMBK endogen ( 940) : 947:HQBN1 FKMBW1 endogen ( 938) : 939:FKMB 1492:PWBW1 * FKME endogen (1095), feed-back : 1095:FKME 1102:UIME * FKMH endogen (1119), feed-back : 1119:FKMH 1126:UIMH * FKMNB endogen ( 839), feed-back : 841:FIMNB 839:FKMNB 840:FKMNBK 657:PKLENB1 837:UIMNB FKMNBK endogen ( 840) : 847:HQNBN1 FKMNBW1 endogen ( 838) : 839:FKMNB 1462:PWNBW1 * FKMNE endogen (1072), feed-back : 1073:FIMNE 1072:FKMNE 1055:UIMNE FKMNEW1 endogen (1071) : 1072:FKMNE * FKMNF endogen ( 799), feed-back : 801:FIMNF 799:FKMNF 800:FKMNFK 658:PKLENF1 797:UIMNF FKMNFK endogen ( 800) : 807:HQNFN1 FKMNFW1 endogen ( 798) : 799:FKMNF 1450:PWNFW1 * FKMNG endogen ( 781), feed-back : 782:FIMNG 779:UIMNG FKMNGW1 endogen ( 780) : 781:FKMNG * FKMNK endogen ( 899), feed-back : 901:FIMNK 899:FKMNK 900:FKMNKK 659:PKLENK1 897:UIMNK FKMNKK endogen ( 900) : 907:HQNKN1 FKMNKW1 endogen ( 898) : 899:FKMNK 1480:PWNKW1 * FKMNM endogen ( 859), feed-back : 861:FIMNM 859:FKMNM 860:FKMNMK 660:PKLENM1 857:UIMNM FKMNMK endogen ( 860) : 867:HQNMN1 FKMNMW1 endogen ( 858) : 859:FKMNM 1468:PWNMW1 * FKMNN endogen ( 819), feed-back : 821:FIMNN 819:FKMNN 820:FKMNNK 661:PKLENN1 817:UIMNN FKMNNK endogen ( 820) : 827:HQNNN1 FKMNNW1 endogen ( 818) : 819:FKMNN 1456:PWNNW1 * FKMNQ endogen ( 919), feed-back : 921:FIMNQ 919:FKMNQ 920:FKMNQK 662:PKLENQ1 917:UIMNQ FKMNQK endogen ( 920) : 927:HQNQN1 FKMNQW1 endogen ( 918) : 919:FKMNQ 1486:PWNQW1 * FKMNT endogen ( 879), feed-back : 881:FIMNT 879:FKMNT 880:FKMNTK 663:PKLENT1 877:UIMNT FKMNTK endogen ( 880) : 887:HQNTN1 FKMNTW1 endogen ( 878) : 879:FKMNT 1474:PWNTW1 * FKMO endogen (1134), feed-back : 1134:FKMO 668:PKLEO1 1141:UIMO * FKMQF endogen (1017), feed-back : 1018:FIMQF 664:PKLEQF1 1015:UIMQF FKMQFW1 endogen (1016) : 1017:FKMQF 1516:PWQFW1 * FKMQH endogen ( 959), feed-back : 961:FIMQH 959:FKMQH 960:FKMQHK 665:PKLEQH1 957:UIMQH FKMQHK endogen ( 960) : 967:HQQHN1 FKMQHW1 endogen ( 958) : 959:FKMQH 1498:PWQHW1 * FKMQQ endogen (1035), feed-back : 1037:FIMQQ 1035:FKMQQ 1036:FKMQQK 666:PKLEQQ1 1033:UIMQQ FKMQQK endogen (1036) : 1043:HQQQN1 FKMQQW1 endogen (1034) : 1035:FKMQQ 1510:PWQQW1 * FKMQS endogen ( 979), feed-back : 980:FIMQS 977:UIMQS FKMQSW1 endogen ( 978) : 979:FKMQS * FKMQT endogen ( 997), feed-back : 999:FIMQT 997:FKMQT 998:FKMQTK 667:PKLEQT1 995:UIMQT FKMQTK endogen ( 998) : 1005:HQQTN1 FKMQTW1 endogen ( 996) : 997:FKMQT 1504:PWQTW1 * FKZNE1 endogen (1060), feed-back : 1060:FKZNE1 FKZNEW1 endogen (1059) : 1063:FKBNEW1 1071:FKMNEW1 1060:FKZNE1 1086:FVMNEW1 1079:HQNEW1 1088:PWNEW1 FM endogen ( 234) : 2257:FY 2263:FYTR 2147:PM * FM0 endogen ( 195), feed-back : 139:FILM0 231:FMV 2143:MV 2062:SIM * FM1 endogen ( 199), feed-back : 140:FILM1 231:FMV 2143:MV 2062:SIM * FM2 endogen ( 203), feed-back : 141:FILM2 231:FMV 2143:MV 2062:SIM * FM3K endogen ( 204), feed-back : 142:FILM3K 231:FMV 2143:MV 2062:SIM * FM3Q endogen ( 208), feed-back : 144:FILM3Q 231:FMV 2143:MV 2062:SIM * FM3R endogen ( 205), feed-back : 143:FILM3R 231:FMV 2143:MV 2062:SIM * FM5 endogen ( 212), feed-back : 145:FILM5 231:FMV 2143:MV 2062:SIM * FM6M endogen ( 215), feed-back : 146:FILM6M 231:FMV 2143:MV 2062:SIM * FM6Q endogen ( 219), feed-back : 147:FILM6Q 231:FMV 2143:MV 2062:SIM * FM7B endogen ( 220), feed-back : 148:FILM7B 231:FMV 2143:MV 2062:SIM * FM7Q endogen ( 226), feed-back : 150:FILM7Q 231:FMV 2143:MV 2062:SIM * FM7Y endogen ( 222), feed-back : 149:FILM7Y 231:FMV 2143:MV 2062:SIM FM7YIM endogen ( 221) : 627:AM7YIM 628:ANTIM * FM8 endogen ( 230), feed-back : 151:FILM8 231:FMV 2143:MV 2062:SIM FMS endogen ( 232) : 234:FM 2144:MS FMT endogen ( 233) : 234:FM 2145:MT FMU0 endogen ( 194) : 195:FM0 FMU1 endogen ( 198) : 199:FM1 FMU2 endogen ( 202) : 203:FM2 FMU3Q endogen ( 207) : 208:FM3Q FMU5 endogen ( 211) : 212:FM5 FMU6M endogen ( 214) : 215:FM6M FMU6Q endogen ( 218) : 219:FM6Q FMU7Q endogen ( 225) : 226:FM7Q FMU8 endogen ( 229) : 230:FM8 FMV endogen ( 231) : 234:FM 2148:PMV * FMZ0 endogen ( 193), feed-back : 176:FAM0 195:FM0 193:FMZ0 235:KFMZ0 FMZ0W endogen ( 192) : 193:FMZ0 * FMZ1 endogen ( 197), feed-back : 177:FAM1 199:FM1 197:FMZ1 236:KFMZ1 FMZ1W endogen ( 196) : 197:FMZ1 * FMZ2 endogen ( 201), feed-back : 178:FAM2 203:FM2 201:FMZ2 237:KFMZ2 FMZ2W endogen ( 200) : 201:FMZ2 * FMZ3Q endogen ( 206), feed-back : 179:FAM3Q 208:FM3Q 206:FMZ3Q 238:KFMZ3Q * FMZ5 endogen ( 210), feed-back : 180:FAM5 212:FM5 210:FMZ5 240:KFMZ5 FMZ5W endogen ( 209) : 210:FMZ5 * FMZ6M endogen ( 213), feed-back : 181:FAM6M 215:FM6M 213:FMZ6M 239:KFMZ6M * FMZ6Q endogen ( 217), feed-back : 182:FAM6Q 219:FM6Q 217:FMZ6Q 241:KFMZ6Q FMZ6QW endogen ( 216) : 217:FMZ6Q * FMZ7Q endogen ( 224), feed-back : 183:FAM7Q 226:FM7Q 224:FMZ7Q 243:KFMZ7Q FMZ7QW endogen ( 223) : 224:FMZ7Q * FMZ8 endogen ( 228), feed-back : 184:FAM8 230:FM8 228:FMZ8 244:KFMZ8 FMZ8W endogen ( 227) : 228:FMZ8 FNFE0 endogen ( 154) : 155:FE0 * FOCO endogen (1169), feed-back : 635:AOCO 1171:CO 1170:FCO 1174:XO11 * FQHCO endogen (1165), feed-back : 631:AQHCO 1171:CO 1170:FCO 1165:FQHCO * FQQCO endogen (1167), feed-back : 633:AQQCO 1171:CO 1170:FCO 1167:FQQCO * FQTCO endogen (1166), feed-back : 632:AQTCO 1171:CO 1170:FCO 1166:FQTCO FROS eksogen : 28:FCEM 672:FVEAW1 689:FVEB 688:FVEBW1 679:FVENB 678:FVENBW1 675:FVENF 674:FVENFW1 684:FVENKW1 681:FVENM 680:FVENMW1 676:FVENNW1 687:FVENQ 686:FVENQW1 682:FVENTW1 691:FVEO 690:FVEOW1 697:FVEQF 696:FVEQFW1 693:FVEQH 692:FVEQHW1 698:FVEQQW1 694:FVEQTW1 * FSICO endogen (1168), feed-back : 634:ASICO 1170:FCO 1168:FSICO * FVEA endogen ( 673), feed-back : 179:FAM3Q 737:FYFA 246:KVEA 655:PKLEA1 1629:PVEA 718:PVMA 2124:SIPUR2 2064:SIPXA FVEAW1 endogen ( 672) : 673:FVEA 1441:PWAW1 * FVEB endogen ( 689), feed-back : 179:FAM3Q 689:FVEB 748:FYFB 257:KVEB 656:PKLEB1 1640:PVEB 729:PVMB 2075:SIPXB FVEBW1 endogen ( 688) : 689:FVEB 1492:PWBW1 FVEE eksogen : 738:FYFE 247:KVEE 1630:PVEE 719:PVME 2065:SIPXE * FVEH endogen ( 670), feed-back : 179:FAM3Q 8:FVH 754:FYFH 263:KVEH 1646:PVEH 735:PVMH 2081:SIPXH * FVENB endogen ( 679), feed-back : 179:FAM3Q 679:FVENB 743:FYFNB 252:KVENB 657:PKLENB1 1635:PVENB 724:PVMNB 2070:SIPXNB FVENBW1 endogen ( 678) : 679:FVENB 1462:PWNBW1 * FVENE endogen (1062), feed-back : 1062:FVENE 740:FYFNE 249:KVENE 1632:PVENE 721:PVMNE 1089:PWNEVE 2067:SIPXNE FVENEW1 endogen (1061) : 1062:FVENE 1088:PWNEW1 * FVENF endogen ( 675), feed-back : 179:FAM3Q 675:FVENF 741:FYFNF 250:KVENF 658:PKLENF1 1633:PVENF 722:PVMNF 2068:SIPXNF FVENFW1 endogen ( 674) : 675:FVENF 1450:PWNFW1 * FVENG endogen ( 669), feed-back : 739:FYFNG 248:KVENG 1631:PVENG 720:PVMNG 2066:SIPXNG * FVENK endogen ( 685), feed-back : 179:FAM3Q 746:FYFNK 255:KVENK 659:PKLENK1 1638:PVENK 727:PVMNK 2073:SIPXNK FVENKW1 endogen ( 684) : 685:FVENK 1480:PWNKW1 * FVENM endogen ( 681), feed-back : 179:FAM3Q 681:FVENM 744:FYFNM 253:KVENM 660:PKLENM1 1636:PVENM 725:PVMNM 2071:SIPXNM FVENMW1 endogen ( 680) : 681:FVENM 1468:PWNMW1 * FVENN endogen ( 677), feed-back : 179:FAM3Q 742:FYFNN 251:KVENN 661:PKLENN1 1634:PVENN 723:PVMNN 2069:SIPXNN FVENNW1 endogen ( 676) : 677:FVENN 1456:PWNNW1 * FVENQ endogen ( 687), feed-back : 179:FAM3Q 687:FVENQ 747:FYFNQ 256:KVENQ 662:PKLENQ1 1639:PVENQ 728:PVMNQ 2074:SIPXNQ FVENQW1 endogen ( 686) : 687:FVENQ 1486:PWNQW1 * FVENT endogen ( 683), feed-back : 179:FAM3Q 745:FYFNT 254:KVENT 663:PKLENT1 1637:PVENT 726:PVMNT 2072:SIPXNT FVENTW1 endogen ( 682) : 683:FVENT 1474:PWNTW1 * FVEO endogen ( 691), feed-back : 691:FVEO 1157:FVO 264:KVEO 668:PKLEO1 1647:PVEO 736:PVMO 2082:SIPXO 1160:XO FVEOW1 endogen ( 690) : 691:FVEO * FVEQF endogen ( 697), feed-back : 179:FAM3Q 697:FVEQF 752:FYFQF 261:KVEQF 664:PKLEQF1 1644:PVEQF 733:PVMQF 2079:SIPXQF FVEQFW1 endogen ( 696) : 697:FVEQF 1516:PWQFW1 1517:PWQFWV1 * FVEQH endogen ( 693), feed-back : 179:FAM3Q 693:FVEQH 749:FYFQH 258:KVEQH 665:PKLEQH1 1641:PVEQH 730:PVMQH 2076:SIPXQH FVEQHW1 endogen ( 692) : 693:FVEQH 1498:PWQHW1 * FVEQQ endogen ( 699), feed-back : 179:FAM3Q 753:FYFQQ 262:KVEQQ 666:PKLEQQ1 1645:PVEQQ 734:PVMQQ 2124:SIPUR2 2080:SIPXQQ FVEQQW1 endogen ( 698) : 699:FVEQQ 1510:PWQQW1 * FVEQS endogen ( 671), feed-back : 179:FAM3Q 750:FYFQS 259:KVEQS 1642:PVEQS 731:PVMQS 2077:SIPXQS * FVEQT endogen ( 695), feed-back : 179:FAM3Q 751:FYFQT 260:KVEQT 667:PKLEQT1 1643:PVEQT 732:PVMQT 2078:SIPXQT FVEQTW1 endogen ( 694) : 695:FVEQT 1504:PWQTW1 FVH endogen ( 8) : 10:FCHE 9:PVH * FVMA endogen ( 700), feed-back : 176:FAM0 178:FAM2 180:FAM5 737:FYFA 265:KVMA 718:PVMA 1441:PWAW1 2124:SIPUR2 2064:SIPXA * FVMB endogen ( 710), feed-back : 178:FAM2 180:FAM5 181:FAM6M 182:FAM6Q 183:FAM7Q 184:FAM8 748:FYFB 276:KVMB 729:PVMB 1492:PWBW1 2075:SIPXB * FVME endogen ( 701), feed-back : 738:FYFE 266:KVME 719:PVME 2065:SIPXE * FVMH endogen ( 716), feed-back : 184:FAM8 8:FVH 754:FYFH 282:KVMH 735:PVMH 2081:SIPXH * FVMNB endogen ( 705), feed-back : 178:FAM2 180:FAM5 181:FAM6M 182:FAM6Q 743:FYFNB 271:KVMNB 724:PVMNB 1462:PWNBW1 2070:SIPXNB * FVMNE endogen (1087), feed-back : 183:FAM7Q 1087:FVMNE 740:FYFNE 268:KVMNE 721:PVMNE 2067:SIPXNE FVMNEW1 endogen (1086) : 1087:FVMNE * FVMNF endogen ( 703), feed-back : 176:FAM0 178:FAM2 180:FAM5 181:FAM6M 182:FAM6Q 741:FYFNF 269:KVMNF 722:PVMNF 1450:PWNFW1 2068:SIPXNF * FVMNG endogen ( 702), feed-back : 180:FAM5 739:FYFNG 267:KVMNG 720:PVMNG 2066:SIPXNG * FVMNK endogen ( 708), feed-back : 178:FAM2 180:FAM5 181:FAM6M 182:FAM6Q 184:FAM8 746:FYFNK 274:KVMNK 727:PVMNK 1480:PWNKW1 2073:SIPXNK * FVMNM endogen ( 706), feed-back : 180:FAM5 181:FAM6M 182:FAM6Q 183:FAM7Q 184:FAM8 744:FYFNM 272:KVMNM 725:PVMNM 1468:PWNMW1 2071:SIPXNM * FVMNN endogen ( 704), feed-back : 177:FAM1 182:FAM6Q 742:FYFNN 270:KVMNN 723:PVMNN 1456:PWNNW1 2069:SIPXNN * FVMNQ endogen ( 709), feed-back : 178:FAM2 180:FAM5 181:FAM6M 182:FAM6Q 184:FAM8 747:FYFNQ 275:KVMNQ 728:PVMNQ 1486:PWNQW1 2074:SIPXNQ * FVMNT endogen ( 707), feed-back : 181:FAM6M 182:FAM6Q 183:FAM7Q 745:FYFNT 273:KVMNT 726:PVMNT 1474:PWNTW1 2072:SIPXNT * FVMO endogen ( 717), feed-back : 717:FVMO 1157:FVO 283:KVMO 736:PVMO 2082:SIPXO 1160:XO * FVMOX endogen (1173), feed-back : 717:FVMO * FVMQF endogen ( 714), feed-back : 752:FYFQF 280:KVMQF 733:PVMQF 1516:PWQFW1 1517:PWQFWV1 2079:SIPXQF * FVMQH endogen ( 711), feed-back : 180:FAM5 182:FAM6Q 184:FAM8 749:FYFQH 277:KVMQH 730:PVMQH 1498:PWQHW1 2076:SIPXQH * FVMQQ endogen ( 715), feed-back : 176:FAM0 177:FAM1 180:FAM5 182:FAM6Q 183:FAM7Q 184:FAM8 753:FYFQQ 281:KVMQQ 734:PVMQQ 1510:PWQQW1 2124:SIPUR2 2080:SIPXQQ * FVMQS endogen ( 712), feed-back : 750:FYFQS 278:KVMQS 731:PVMQS 2077:SIPXQS * FVMQT endogen ( 713), feed-back : 183:FAM7Q 751:FYFQT 279:KVMQT 732:PVMQT 1504:PWQTW1 2078:SIPXQT * FVO endogen (1157), feed-back : 1158:FXO 736:PVMO 1161:PVO 2105:SIGXO * FXA endogen ( 637), feed-back : 153:FAE0 176:FAM0 178:FAM2 179:FAM3Q 180:FAM5 126:FILA 1188:FKBA 1187:FKBAW 760:FKMAW1 204:FM3K 154:FNFE0 672:FVEAW1 700:FVMA 637:FXA 647:FXB 640:FXNE 638:FXNF 639:FXNG 645:FXNK 643:FXNM 644:FXNT 648:FXQH 652:FXQQ 650:FXQT 737:FYFA 769:HQAN1 776:HQAW1 246:KVEA 265:KVMA 1629:PVEA 1441:PWAW1 1521:VA 2304:YFA FXAE eksogen : 637:FXA 636:FXAW FXAW endogen ( 636) : 637:FXA * FXB endogen ( 647), feed-back : 153:FAE0 178:FAM2 179:FAM3Q 180:FAM5 181:FAM6M 182:FAM6Q 183:FAM7Q 184:FAM8 1278:FKBB 1277:FKBBW 938:FKMBW1 232:FMS 1169:FOCO 689:FVEB 688:FVEBW1 710:FVMB 647:FXB 642:FXNB 640:FXNE 639:FXNG 645:FXNK 643:FXNM 646:FXNQ 651:FXQF 648:FXQH 652:FXQQ 650:FXQT 748:FYFB 947:HQBN1 954:HQBW1 257:KVEB 276:KVMB 1640:PVEB 1494:PWBVL1 1493:PWBVV 1492:PWBW1 1496:PXB 1532:VB 2315:YFB FXE eksogen : 620:AEE3 619:AENE 617:AENG 127:FILE 1093:FIME 232:FMS 207:FMU3Q 225:FMU7Q 701:FVME 639:FXNG 643:FXNM 644:FXNT 652:FXQQ 650:FXQT 738:FYFE 1111:HQE1 247:KVEE 266:KVME 1630:PVEE 2216:TIORE 1522:VE 2305:YFE * FXH endogen ( 653), feed-back : 179:FAM3Q 184:FAM8 1117:FIMH 670:FVEH 716:FVMH 647:FXB 640:FXNE 639:FXNG 652:FXQQ 754:FYFH 1127:HQH1 263:KVEH 282:KVMH 1646:PVEH 1538:VH 2321:YFH FXN endogen ( 654), ikke-bestemmende. * FXNB endogen ( 642), feed-back : 153:FAE0 178:FAM2 179:FAM3Q 180:FAM5 181:FAM6M 182:FAM6Q 132:FILNB 1228:FKBNB 1227:FKBNBW 838:FKMNBW1 204:FM3K 679:FVENB 678:FVENBW1 705:FVMNB 654:FXN 642:FXNB 640:FXNE 639:FXNG 643:FXNM 648:FXQH 652:FXQQ 650:FXQT 743:FYFNB 847:HQNBN1 854:HQNBW1 252:KVENB 271:KVMNB 1635:PVENB 1464:PWNBVL1 1463:PWNBVV 1462:PWNBW1 1519:PXN 1466:PXNB 1527:VNB 2310:YFNB * FXNE endogen ( 640), feed-back : 618:AANE 619:AENE 623:AM3KNE 153:FAE0 183:FAM7Q 129:FILNE 1064:FKBNE 1072:FKMNE 1060:FKZNE1 1059:FKZNEW1 204:FM3K 207:FMU3Q 1062:FVENE 1061:FVENEW1 1087:FVMNE 647:FXB 654:FXN 640:FXNE 639:FXNG 652:FXQQ 740:FYFNE 1080:HQNE1 249:KVENE 268:KVMNE 1632:PVENE 1089:PWNEVE 1088:PWNEW1 1519:PXN 1092:PXNE 1524:VNE 2307:YFNE * FXNF endogen ( 638), feed-back : 153:FAE0 176:FAM0 178:FAM2 179:FAM3Q 180:FAM5 181:FAM6M 182:FAM6Q 130:FILNF 1208:FKBNF 1207:FKBNFW 798:FKMNFW1 204:FM3K 154:FNFE0 675:FVENF 674:FVENFW1 703:FVMNF 654:FXN 640:FXNE 639:FXNG 645:FXNK 643:FXNM 646:FXNQ 648:FXQH 652:FXQQ 650:FXQT 741:FYFNF 807:HQNFN1 814:HQNFW1 250:KVENF 269:KVMNF 1633:PVENF 1452:PWNFVL1 1451:PWNFVV 1450:PWNFW1 1519:PXN 1525:VNF 2308:YFNF * FXNG endogen ( 639), feed-back : 617:AENG 622:AM3RNG 180:FAM5 128:FILNG 1198:FKBNG 1197:FKBNGW 780:FKMNGW1 205:FM3R 207:FMU3Q 669:FVENG 702:FVMNG 654:FXN 640:FXNE 639:FXNG 643:FXNM 650:FXQT 739:FYFNG 788:HQNGW1 248:KVENG 267:KVMNG 1631:PVENG 1519:PXN 1523:VNG 2306:YFNG * FXNK endogen ( 645), feed-back : 178:FAM2 179:FAM3Q 180:FAM5 181:FAM6M 182:FAM6Q 184:FAM8 135:FILNK 1258:FKBNK 1257:FKBNKW 898:FKMNKW1 154:FNFE0 684:FVENKW1 708:FVMNK 654:FXN 640:FXNE 639:FXNG 645:FXNK 643:FXNM 646:FXNQ 648:FXQH 652:FXQQ 650:FXQT 746:FYFNK 907:HQNKN1 914:HQNKW1 255:KVENK 274:KVMNK 1638:PVENK 1482:PWNKVL1 1481:PWNKVV 1480:PWNKW1 1519:PXN 1484:PXNK 1530:VNK 2313:YFNK * FXNM endogen ( 643), feed-back : 179:FAM3Q 180:FAM5 181:FAM6M 182:FAM6Q 183:FAM7Q 184:FAM8 133:FILNM 1238:FKBNM 1237:FKBNMW 858:FKMNMW1 232:FMS 681:FVENM 680:FVENMW1 706:FVMNM 654:FXN 640:FXNE 639:FXNG 645:FXNK 643:FXNM 646:FXNQ 648:FXQH 652:FXQQ 650:FXQT 744:FYFNM 867:HQNMN1 874:HQNMW1 253:KVENM 272:KVMNM 1636:PVENM 1470:PWNMVL1 1469:PWNMVV 1468:PWNMW1 1519:PXN 1472:PXNM 1528:VNM 2311:YFNM * FXNN endogen ( 641), feed-back : 153:FAE0 177:FAM1 179:FAM3Q 182:FAM6Q 131:FILNN 1218:FKBNN 1217:FKBNNW 818:FKMNNW1 204:FM3K 676:FVENNW1 704:FVMNN 654:FXN 640:FXNE 639:FXNG 643:FXNM 641:FXNN 646:FXNQ 652:FXQQ 650:FXQT 742:FYFNN 827:HQNNN1 834:HQNNW1 251:KVENN 270:KVMNN 1634:PVENN 1458:PWNNVL1 1457:PWNNVV 1456:PWNNW1 1519:PXN 1460:PXNN 1526:VNN 2309:YFNN * FXNQ endogen ( 646), feed-back : 178:FAM2 179:FAM3Q 180:FAM5 181:FAM6M 182:FAM6Q 184:FAM8 136:FILNQ 1268:FKBNQ 1267:FKBNQW 918:FKMNQW1 204:FM3K 687:FVENQ 686:FVENQW1 709:FVMNQ 654:FXN 642:FXNB 640:FXNE 639:FXNG 645:FXNK 643:FXNM 646:FXNQ 648:FXQH 652:FXQQ 650:FXQT 747:FYFNQ 927:HQNQN1 934:HQNQW1 256:KVENQ 275:KVMNQ 1639:PVENQ 1488:PWNQVL1 1487:PWNQVV 1486:PWNQW1 1519:PXN 1490:PXNQ 1531:VNQ 2314:YFNQ * FXNT endogen ( 644), feed-back : 179:FAM3Q 181:FAM6M 182:FAM6Q 183:FAM7Q 134:FILNT 1248:FKBNT 1247:FKBNTW 878:FKMNTW1 220:FM7B 222:FM7Y 682:FVENTW1 707:FVMNT 654:FXN 640:FXNE 639:FXNG 643:FXNM 644:FXNT 648:FXQH 652:FXQQ 745:FYFNT 887:HQNTN1 894:HQNTW1 254:KVENT 273:KVMNT 1637:PVENT 1476:PWNTVL1 1475:PWNTVV 1474:PWNTW1 1519:PXN 1478:PXNT 1529:VNT 2312:YFNT * FXO endogen (1158), feed-back : 620:AEE3 1163:FACO 153:FAE0 1164:FBCO 204:FM3K 205:FM3R 220:FM7B 222:FM7Y 232:FMS 194:FMU0 198:FMU1 202:FMU2 207:FMU3Q 211:FMU5 214:FMU6M 218:FMU6Q 225:FMU7Q 229:FMU8 154:FNFE0 1169:FOCO 1165:FQHCO 1167:FQQCO 1166:FQTCO 1168:FSICO 691:FVEO 690:FVEOW1 647:FXB 653:FXH 642:FXNB 640:FXNE 639:FXNG 645:FXNK 643:FXNM 641:FXNN 646:FXNQ 644:FXNT 651:FXQF 648:FXQH 652:FXQQ 649:FXQS 650:FXQT 264:KVEO 283:KVMO 1647:PVEO 1162:PXO 1539:VO * FXQF endogen ( 651), feed-back : 179:FAM3Q 1318:FKBQF 1317:FKBQFW 1016:FKMQFW1 232:FMS 1169:FOCO 697:FVEQF 696:FVEQFW1 714:FVMQF 647:FXB 640:FXNE 639:FXNG 646:FXNQ 651:FXQF 652:FXQQ 650:FXQT 752:FYFQF 1024:HQQFW1 261:KVEQF 280:KVMQF 1644:PVEQF 1516:PWQFW1 1517:PWQFWV1 1520:PXQ 1518:PXQF 1536:VQF 2319:YFQF * FXQH endogen ( 648), feed-back : 179:FAM3Q 180:FAM5 182:FAM6Q 184:FAM8 137:FILQH 1288:FKBQH 1287:FKBQHW 958:FKMQHW1 232:FMS 1169:FOCO 693:FVEQH 692:FVEQHW1 711:FVMQH 647:FXB 640:FXNE 639:FXNG 645:FXNK 643:FXNM 646:FXNQ 651:FXQF 648:FXQH 652:FXQQ 649:FXQS 650:FXQT 749:FYFQH 967:HQQHN1 974:HQQHW1 258:KVEQH 277:KVMQH 1641:PVEQH 1500:PWQHVL1 1499:PWQHVV 1498:PWQHW1 1520:PXQ 1502:PXQH 1533:VQH 2316:YFQH * FXQQ endogen ( 652), feed-back : 176:FAM0 177:FAM1 179:FAM3Q 180:FAM5 182:FAM6Q 183:FAM7Q 184:FAM8 138:FILQQ 1328:FKBQQ 1327:FKBQQW 1034:FKMQQW1 232:FMS 154:FNFE0 1169:FOCO 698:FVEQQW1 715:FVMQQ 647:FXB 640:FXNE 639:FXNG 645:FXNK 643:FXNM 641:FXNN 646:FXNQ 644:FXNT 651:FXQF 648:FXQH 652:FXQQ 650:FXQT 753:FYFQQ 1043:HQQQN1 1050:HQQQW1 262:KVEQQ 281:KVMQQ 1645:PVEQQ 1512:PWQQVL1 1511:PWQQVV 1510:PWQQW1 1520:PXQ 1514:PXQQ 1537:VQQ 2320:YFQQ * FXQS endogen ( 649), feed-back : 179:FAM3Q 1298:FKBQS 1297:FKBQSW 978:FKMQSW1 232:FMS 671:FVEQS 712:FVMQS 640:FXNE 639:FXNG 644:FXNT 652:FXQQ 649:FXQS 650:FXQT 750:FYFQS 986:HQQSW1 245:KFMZS 259:KVEQS 278:KVMQS 1642:PVEQS 1520:PXQ 1534:VQS 2317:YFQS * FXQT endogen ( 650), feed-back : 179:FAM3Q 183:FAM7Q 1308:FKBQT 1307:FKBQTW 996:FKMQTW1 222:FM7Y 232:FMS 1169:FOCO 694:FVEQTW1 713:FVMQT 647:FXB 640:FXNE 639:FXNG 646:FXNQ 651:FXQF 648:FXQH 652:FXQQ 649:FXQS 650:FXQT 751:FYFQT 1005:HQQTN1 1012:HQQTW1 260:KVEQT 279:KVMQT 1643:PVEQT 1506:PWQTVL1 1505:PWQTVV 1504:PWQTW1 1520:PXQ 1508:PXQT 1535:VQT 2318:YFQT FY endogen (2257) : 2263:FYTR 2259:PY FYF endogen ( 756) : 2261:PYF FYFA endogen ( 737) : 756:FYF 2323:PYFA FYFB endogen ( 748) : 756:FYF 2335:PYFB FYFE endogen ( 738) : 756:FYF 2324:PYFE FYFH endogen ( 754) : 756:FYF 2326:PYFH FYFN endogen ( 755) : 1653:KQYFN1 2342:PYFN FYFNB endogen ( 743) : 756:FYF 755:FYFN 1650:FYFNL 2330:PYFNB FYFNE endogen ( 740) : 756:FYF 755:FYFN 2327:PYFNE FYFNF endogen ( 741) : 756:FYF 755:FYFN 1650:FYFNL 2328:PYFNF FYFNG endogen ( 739) : 756:FYF 755:FYFN 2325:PYFNG FYFNK endogen ( 746) : 756:FYF 755:FYFN 1650:FYFNL 2333:PYFNK FYFNL endogen (1650) : 1652:KQYFNL1 1651:PYFNL FYFNM endogen ( 744) : 756:FYF 755:FYFN 1650:FYFNL 2331:PYFNM FYFNN endogen ( 742) : 756:FYF 755:FYFN 1650:FYFNL 2329:PYFNN FYFNQ endogen ( 747) : 756:FYF 755:FYFN 1650:FYFNL 2334:PYFNQ FYFNT endogen ( 745) : 756:FYF 755:FYFN 1650:FYFNL 2332:PYFNT * FYFO endogen (1155), feed-back : 625:AOCS 717:FVMO 1158:FXO 756:FYF 1156:PWO 2341:PYFO FYFQF endogen ( 752) : 756:FYF 2339:PYFQF FYFQH endogen ( 749) : 756:FYF 2336:PYFQH FYFQQ endogen ( 753) : 756:FYF 2340:PYFQQ FYFQS endogen ( 750) : 756:FYF 2337:PYFQS FYFQT endogen ( 751) : 756:FYF 2338:PYFQT FYTR endogen (2263) : 2265:PYTR * HA endogen (1367), feed-back : 1155:FYFO 1367:HA 1365:HAK 1664:LAH1 1672:RLISA 1425:TTYD HAK endogen (1365) : 1388:HGSA 1396:HGSB 1401:HGSH 1391:HGSNB 1389:HGSNF 1394:HGSNK 1392:HGSNM 1390:HGSNN 1395:HGSNQ 1393:HGSNT 1402:HGSO 1397:HGSQH 1400:HGSQQ 1398:HGSQS 1399:HGSQT 1368:HGWA 1379:HGWB 1369:HGWE 1385:HGWH 1374:HGWNB 1371:HGWNE 1372:HGWNF 1370:HGWNG 1377:HGWNK 1375:HGWNM 1373:HGWNN 1378:HGWNQ 1376:HGWNT 1386:HGWO 1383:HGWQF 1380:HGWQH 1384:HGWQQ 1381:HGWQS 1382:HGWQT HAW endogen (1366) : 1422:DTLNAP 1367:HA HAWE eksogen : 1422:DTLNAP 1366:HAW HDAG eksogen : 1365:HAK * HGA endogen (1403), feed-back : 770:HQA1 * HGB endogen (1414), feed-back : 948:HQB1 HGE endogen (1404), ikke-bestemmende. HGH endogen (1420), ikke-bestemmende. * HGNB endogen (1409), feed-back : 848:HQNB1 HGNE endogen (1406), ikke-bestemmende. * HGNF endogen (1407), feed-back : 808:HQNF1 * HGNG endogen (1405), feed-back : 789:HQNG1 * HGNK endogen (1412), feed-back : 908:HQNK1 * HGNM endogen (1410), feed-back : 868:HQNM1 * HGNN endogen (1408), feed-back : 828:HQNN1 * HGNQ endogen (1413), feed-back : 928:HQNQ1 * HGNT endogen (1411), feed-back : 888:HQNT1 HGO endogen (1421), ikke-bestemmende. * HGQF endogen (1418), feed-back : 1025:HQQF1 * HGQH endogen (1415), feed-back : 968:HQQH1 * HGQQ endogen (1419), feed-back : 1044:HQQQ1 * HGQS endogen (1416), feed-back : 987:HQQS1 * HGQT endogen (1417), feed-back : 1006:HQQT1 * HGSA endogen (1388), feed-back : 1403:HGA 1388:HGSA 771:QA1 * HGSB endogen (1396), feed-back : 1414:HGB 1396:HGSB 949:QB1 HGSE eksogen : 1404:HGE 1112:QE1 * HGSH endogen (1401), feed-back : 1420:HGH 1401:HGSH 1128:QH1 * HGSNB endogen (1391), feed-back : 1409:HGNB 1391:HGSNB 849:QNB1 HGSNE eksogen : 1406:HGNE 1081:QNE1 * HGSNF endogen (1389), feed-back : 1407:HGNF 1389:HGSNF 809:QNF1 HGSNG eksogen : 1405:HGNG 790:QNG1 * HGSNK endogen (1394), feed-back : 1412:HGNK 1394:HGSNK 909:QNK1 * HGSNM endogen (1392), feed-back : 1410:HGNM 1392:HGSNM 869:QNM1 * HGSNN endogen (1390), feed-back : 1408:HGNN 1390:HGSNN 829:QNN1 * HGSNQ endogen (1395), feed-back : 1413:HGNQ 1395:HGSNQ 929:QNQ1 * HGSNT endogen (1393), feed-back : 1411:HGNT 1393:HGSNT 889:QNT1 * HGSO endogen (1402), feed-back : 1421:HGO 1402:HGSO 1152:HQO2 HGSQF eksogen : 1418:HGQF 1026:QQF1 * HGSQH endogen (1397), feed-back : 1415:HGQH 1397:HGSQH 969:QQH1 * HGSQQ endogen (1400), feed-back : 1419:HGQQ 1400:HGSQQ 1045:QQQ1 * HGSQS endogen (1398), feed-back : 1416:HGQS 1398:HGSQS 988:QQS1 * HGSQT endogen (1399), feed-back : 1417:HGQT 1399:HGSQT 1007:QQT1 * HGWA endogen (1368), feed-back : 1403:HGA 1368:HGWA 775:LA1 771:QA1 774:YWA1 * HGWB endogen (1379), feed-back : 1414:HGB 1379:HGWB 953:LB1 949:QB1 952:YWB1 * HGWE endogen (1369), feed-back : 1404:HGE 1369:HGWE 1116:LE1 1112:QE1 1115:YWE1 * HGWH endogen (1385), feed-back : 1420:HGH 1385:HGWH 1132:LH1 1128:QH1 1131:YWH1 HGWN endogen (1387) : 1665:LNAHK1 1663:LNAK1 1662:LNAKK1 1655:TATP 1424:YDNA * HGWNB endogen (1374), feed-back : 1409:HGNB 1387:HGWN 1374:HGWNB 853:LNB1 849:QNB1 852:YWNB1 * HGWNE endogen (1371), feed-back : 1406:HGNE 1387:HGWN 1371:HGWNE 1085:LNE1 1081:QNE1 1084:YWNE1 * HGWNF endogen (1372), feed-back : 1407:HGNF 1387:HGWN 1372:HGWNF 813:LNF1 809:QNF1 812:YWNF1 * HGWNG endogen (1370), feed-back : 1405:HGNG 1387:HGWN 1370:HGWNG 794:LNG1 790:QNG1 793:YWNG1 * HGWNK endogen (1377), feed-back : 1412:HGNK 1387:HGWN 1377:HGWNK 913:LNK1 909:QNK1 912:YWNK1 * HGWNM endogen (1375), feed-back : 1410:HGNM 1387:HGWN 1375:HGWNM 873:LNM1 869:QNM1 872:YWNM1 * HGWNN endogen (1373), feed-back : 1408:HGNN 1387:HGWN 1373:HGWNN 833:LNN1 829:QNN1 832:YWNN1 * HGWNQ endogen (1378), feed-back : 1413:HGNQ 1387:HGWN 1378:HGWNQ 933:LNQ1 929:QNQ1 932:YWNQ1 * HGWNT endogen (1376), feed-back : 1411:HGNT 1387:HGWN 1376:HGWNT 893:LNT1 889:QNT1 892:YWNT1 * HGWO endogen (1386), feed-back : 1421:HGO 1386:HGWO 1152:HQO2 1154:LO1 * HGWQF endogen (1383), feed-back : 1418:HGQF 1383:HGWQF 1030:LQF1 1026:QQF1 1029:YWQF1 * HGWQH endogen (1380), feed-back : 1415:HGQH 1380:HGWQH 973:LQH1 969:QQH1 972:YWQH1 * HGWQQ endogen (1384), feed-back : 1419:HGQQ 1384:HGWQQ 1049:LQQ1 1045:QQQ1 1048:YWQQ1 * HGWQS endogen (1381), feed-back : 1416:HGQS 1381:HGWQS 992:LQS1 988:QQS1 991:YWQS1 * HGWQT endogen (1382), feed-back : 1417:HGQT 1382:HGWQT 1011:LQT1 1007:QQT1 1010:YWQT1 HOSTKOR eksogen : 156:FE0K 126:FILA 1188:FKBA 1187:FKBAW 760:FKMAW1 672:FVEAW1 700:FVMA 638:FXNF 769:HQAN1 776:HQAW1 * HQA1 endogen ( 770), feed-back : 770:HQA1 655:PKLEA1 771:QA1 HQAN1 endogen ( 769) : 770:HQA1 HQAW1 endogen ( 776) : 1441:PWAW1 * HQB1 endogen ( 948), feed-back : 948:HQB1 656:PKLEB1 949:QB1 HQBN1 endogen ( 947) : 948:HQB1 1494:PWBVL1 HQBW1 endogen ( 954) : 1492:PWBW1 * HQE1 endogen (1111), feed-back : 1111:HQE1 1112:QE1 * HQH1 endogen (1127), feed-back : 1127:HQH1 1128:QH1 * HQNB1 endogen ( 848), feed-back : 848:HQNB1 1653:KQYFN1 1652:KQYFNL1 657:PKLENB1 849:QNB1 HQNBN1 endogen ( 847) : 848:HQNB1 1464:PWNBVL1 HQNBW1 endogen ( 854) : 1462:PWNBW1 * HQNE1 endogen (1080), feed-back : 1080:HQNE1 1653:KQYFN1 1081:QNE1 HQNEW1 endogen (1079) : 1080:HQNE1 * HQNF1 endogen ( 808), feed-back : 808:HQNF1 1653:KQYFN1 1652:KQYFNL1 658:PKLENF1 809:QNF1 HQNFN1 endogen ( 807) : 808:HQNF1 1452:PWNFVL1 HQNFW1 endogen ( 814) : 1450:PWNFW1 HQNG1 endogen ( 789) : 1653:KQYFN1 790:QNG1 HQNGW1 endogen ( 788) : 789:HQNG1 * HQNK1 endogen ( 908), feed-back : 908:HQNK1 1653:KQYFN1 1652:KQYFNL1 659:PKLENK1 909:QNK1 HQNKN1 endogen ( 907) : 908:HQNK1 1482:PWNKVL1 HQNKW1 endogen ( 914) : 1480:PWNKW1 * HQNM1 endogen ( 868), feed-back : 868:HQNM1 1653:KQYFN1 1652:KQYFNL1 660:PKLENM1 869:QNM1 HQNMN1 endogen ( 867) : 868:HQNM1 1470:PWNMVL1 HQNMW1 endogen ( 874) : 1468:PWNMW1 * HQNN1 endogen ( 828), feed-back : 828:HQNN1 1653:KQYFN1 1652:KQYFNL1 661:PKLENN1 829:QNN1 HQNNN1 endogen ( 827) : 828:HQNN1 1458:PWNNVL1 HQNNW1 endogen ( 834) : 1456:PWNNW1 * HQNQ1 endogen ( 928), feed-back : 928:HQNQ1 1653:KQYFN1 1652:KQYFNL1 662:PKLENQ1 929:QNQ1 HQNQN1 endogen ( 927) : 928:HQNQ1 1488:PWNQVL1 HQNQW1 endogen ( 934) : 1486:PWNQW1 * HQNT1 endogen ( 888), feed-back : 888:HQNT1 1653:KQYFN1 1652:KQYFNL1 663:PKLENT1 889:QNT1 HQNTN1 endogen ( 887) : 888:HQNT1 1476:PWNTVL1 HQNTW1 endogen ( 894) : 1474:PWNTW1 * HQO2 endogen (1152), feed-back : 668:PKLEO1 * HQQF1 endogen (1025), feed-back : 664:PKLEQF1 1026:QQF1 HQQFW1 endogen (1024) : 1025:HQQF1 1516:PWQFW1 1517:PWQFWV1 * HQQH1 endogen ( 968), feed-back : 968:HQQH1 665:PKLEQH1 969:QQH1 HQQHN1 endogen ( 967) : 968:HQQH1 1500:PWQHVL1 HQQHW1 endogen ( 974) : 1498:PWQHW1 * HQQQ1 endogen (1044), feed-back : 1044:HQQQ1 666:PKLEQQ1 1045:QQQ1 HQQQN1 endogen (1043) : 1044:HQQQ1 1512:PWQQVL1 HQQQW1 endogen (1050) : 1510:PWQQW1 HQQS1 endogen ( 987) : 988:QQS1 HQQSW1 endogen ( 986) : 987:HQQS1 * HQQT1 endogen (1006), feed-back : 1006:HQQT1 667:PKLEQT1 1007:QQT1 HQQTN1 endogen (1005) : 1006:HQQT1 1506:PWQTVL1 HQQTW1 endogen (1012) : 1504:PWQTW1 I endogen ( 124) : 2258:Y 1724:YRR2 1971:YSDS IB endogen ( 119), ikke-bestemmende. IBA endogen (1190) : 1193:INBA IBB endogen (1280) : 1283:INBB IBE endogen (1106) : 1109:INBE 1723:IVSK IBH endogen ( 81) : 86:IBHE 83:INBH IBHE endogen ( 86) : 91:INBHE IBNB endogen (1230) : 1233:INBNB IBNE endogen (1066) : 1069:INBNE IBNF endogen (1210) : 1213:INBNF IBNG endogen (1200) : 1203:INBNG IBNK endogen (1260) : 1263:INBNK IBNM endogen (1240) : 1243:INBNM IBNN endogen (1220) : 1223:INBNN IBNQ endogen (1270) : 1273:INBNQ IBNT endogen (1250) : 1253:INBNT IBO endogen (1143) : 1146:INBO IBO11 endogen ( 103) : 106:IO11 1179:PIO11 IBQF endogen (1320) : 1323:INBQF IBQH endogen (1290) : 1293:INBQH IBQQ endogen (1330) : 1333:INBQQ IBQS endogen (1300) : 1303:INBQS IBQT endogen (1310) : 1313:INBQT IKU endogen (2171), ikke-bestemmende. ILO1 eksogen : 2232:TFON 2229:TFOU ILPH eksogen : 2235:TFPHN1 IM endogen ( 116), ikke-bestemmende. IMA endogen ( 764) : 767:INMA IMB endogen ( 942) : 945:INMB IME endogen (1094) : 1098:INME 1723:IVSK IMH endogen (1118) : 1122:INMH IMNB endogen ( 842) : 845:INMNB IMNE endogen (1074) : 1077:INMNE IMNF endogen ( 802) : 805:INMNF IMNG endogen ( 783) : 786:INMNG IMNK endogen ( 902) : 905:INMNK IMNM endogen ( 862) : 865:INMNM IMNN endogen ( 822) : 825:INMNN IMNQ endogen ( 922) : 925:INMNQ IMNT endogen ( 882) : 885:INMNT IMO endogen (1133) : 1137:INMO IMO11 endogen ( 105) : 106:IO11 1179:PIO11 IMQF endogen (1019) : 1022:INMQF IMQH endogen ( 962) : 965:INMQH IMQQ endogen (1038) : 1041:INMQQ IMQS endogen ( 981) : 984:INMQS IMQT endogen (1000) : 1003:INMQT * INBA endogen (1193), feed-back : 1194:KNBA 1191:OKNBA 1185:YCBA * INBB endogen (1283), feed-back : 1284:KNBB 1281:OKNBB 1275:YCBB * INBE endogen (1109), feed-back : 1110:KNBE 1107:OKNBE 1103:YCBE * INBH endogen ( 83), feed-back : 84:KNBH 80:OKNBH 1547:PNCH * INBHE endogen ( 91), feed-back : 92:KNBHE 89:OKNBHE 11:YCBHE * INBNB endogen (1233), feed-back : 1234:KNBNB 1231:OKNBNB 1225:YCBNB * INBNE endogen (1069), feed-back : 1070:KNBNE 1067:OKNBNE 1051:YCBNE * INBNF endogen (1213), feed-back : 1214:KNBNF 1211:OKNBNF 1205:YCBNF * INBNG endogen (1203), feed-back : 1204:KNBNG 1201:OKNBNG 1195:YCBNG * INBNK endogen (1263), feed-back : 1264:KNBNK 1261:OKNBNK 1255:YCBNK * INBNM endogen (1243), feed-back : 1244:KNBNM 1241:OKNBNM 1235:YCBNM * INBNN endogen (1223), feed-back : 1224:KNBNN 1221:OKNBNN 1215:YCBNN * INBNQ endogen (1273), feed-back : 1274:KNBNQ 1271:OKNBNQ 1265:YCBNQ * INBNT endogen (1253), feed-back : 1254:KNBNT 1251:OKNBNT 1245:YCBNT * INBO endogen (1146), feed-back : 1147:KNBO 1144:OKNBO 1148:YCBO * INBQF endogen (1323), feed-back : 1324:KNBQF 1321:OKNBQF 1315:YCBQF * INBQH endogen (1293), feed-back : 1294:KNBQH 1291:OKNBQH 1285:YCBQH * INBQQ endogen (1333), feed-back : 1334:KNBQQ 1331:OKNBQQ 1325:YCBQQ * INBQS endogen (1303), feed-back : 1304:KNBQS 1301:OKNBQS 1295:YCBQS * INBQT endogen (1313), feed-back : 1314:KNBQT 1311:OKNBQT 1305:YCBQT * INCB endogen ( 55), feed-back : 45:CBU 56:KNCB 52:OKNCB INDTIL eksogen : 2216:TIORE * INMA endogen ( 767), feed-back : 768:KNMA 765:OKNMA 758:YCMA * INMB endogen ( 945), feed-back : 946:KNMB 943:OKNMB 936:YCMB * INME endogen (1098), feed-back : 1099:KNME 1096:OKNME 1101:YCME * INMH endogen (1122), feed-back : 1123:KNMH 1120:OKNMH 1125:YCMH * INMNB endogen ( 845), feed-back : 846:KNMNB 843:OKNMNB 836:YCMNB * INMNE endogen (1077), feed-back : 1078:KNMNE 1075:OKNMNE 1054:YCMNE * INMNF endogen ( 805), feed-back : 806:KNMNF 803:OKNMNF 796:YCMNF * INMNG endogen ( 786), feed-back : 787:KNMNG 784:OKNMNG 778:YCMNG * INMNK endogen ( 905), feed-back : 906:KNMNK 903:OKNMNK 896:YCMNK * INMNM endogen ( 865), feed-back : 866:KNMNM 863:OKNMNM 856:YCMNM * INMNN endogen ( 825), feed-back : 826:KNMNN 823:OKNMNN 816:YCMNN * INMNQ endogen ( 925), feed-back : 926:KNMNQ 923:OKNMNQ 916:YCMNQ * INMNT endogen ( 885), feed-back : 886:KNMNT 883:OKNMNT 876:YCMNT * INMO endogen (1137), feed-back : 1138:KNMO 1135:OKNMO 1140:YCMO * INMQF endogen (1022), feed-back : 1023:KNMQF 1020:OKNMQF 1014:YCMQF * INMQH endogen ( 965), feed-back : 966:KNMQH 963:OKNMQH 956:YCMQH * INMQQ endogen (1041), feed-back : 1042:KNMQQ 1039:OKNMQQ 1032:YCMQQ * INMQS endogen ( 984), feed-back : 985:KNMQS 982:OKNMQS 976:YCMQS * INMQT endogen (1003), feed-back : 1004:KNMQT 1001:OKNMQT 994:YCMQT * INVBA endogen (1192), feed-back : 1193:INBA 101:INVBP 1185:YCBA * INVBB endogen (1282), feed-back : 1283:INBB 101:INVBP 1275:YCBB * INVBE endogen (1108), feed-back : 1109:INBE 101:INVBP 1103:YCBE INVBH endogen ( 82) : 83:INBH 125:IV 1547:PNCH * INVBHE endogen ( 90), feed-back : 91:INBHE 11:YCBHE * INVBNB endogen (1232), feed-back : 1233:INBNB 101:INVBP 1225:YCBNB * INVBNE endogen (1068), feed-back : 1069:INBNE 101:INVBP 1051:YCBNE * INVBNF endogen (1212), feed-back : 1213:INBNF 101:INVBP 1205:YCBNF * INVBNG endogen (1202), feed-back : 1203:INBNG 101:INVBP 1195:YCBNG * INVBNK endogen (1262), feed-back : 1263:INBNK 101:INVBP 1255:YCBNK * INVBNM endogen (1242), feed-back : 1243:INBNM 101:INVBP 1235:YCBNM * INVBNN endogen (1222), feed-back : 1223:INBNN 101:INVBP 1215:YCBNN * INVBNQ endogen (1272), feed-back : 1273:INBNQ 101:INVBP 1265:YCBNQ * INVBNT endogen (1252), feed-back : 1253:INBNT 101:INVBP 1245:YCBNT * INVBO endogen (1145), feed-back : 1155:FYFO 1146:INBO 125:IV 112:IVO1 1156:PWO 1148:YCBO 1159:YFO INVBP endogen ( 101) : 125:IV * INVBQF endogen (1322), feed-back : 1323:INBQF 101:INVBP 1315:YCBQF * INVBQH endogen (1292), feed-back : 1293:INBQH 101:INVBP 1285:YCBQH * INVBQQ endogen (1332), feed-back : 1333:INBQQ 101:INVBP 1325:YCBQQ * INVBQS endogen (1302), feed-back : 1303:INBQS 101:INVBP 1295:YCBQS * INVBQT endogen (1312), feed-back : 1313:INBQT 101:INVBP 1305:YCBQT * INVCB endogen ( 54), feed-back : 45:CBU 55:INCB * INVMA endogen ( 766), feed-back : 767:INMA 99:INVMP 758:YCMA * INVMB endogen ( 944), feed-back : 945:INMB 99:INVMP 936:YCMB * INVME endogen (1097), feed-back : 1098:INME 99:INVMP 1101:YCME * INVMH endogen (1121), feed-back : 1122:INMH 99:INVMP 1125:YCMH * INVMNB endogen ( 844), feed-back : 845:INMNB 99:INVMP 836:YCMNB * INVMNE endogen (1076), feed-back : 1077:INMNE 99:INVMP 1054:YCMNE * INVMNF endogen ( 804), feed-back : 805:INMNF 99:INVMP 796:YCMNF * INVMNG endogen ( 785), feed-back : 786:INMNG 99:INVMP 778:YCMNG * INVMNK endogen ( 904), feed-back : 905:INMNK 99:INVMP 896:YCMNK * INVMNM endogen ( 864), feed-back : 865:INMNM 99:INVMP 856:YCMNM * INVMNN endogen ( 824), feed-back : 825:INMNN 99:INVMP 816:YCMNN * INVMNQ endogen ( 924), feed-back : 925:INMNQ 99:INVMP 916:YCMNQ * INVMNT endogen ( 884), feed-back : 885:INMNT 99:INVMP 876:YCMNT * INVMO endogen (1136), feed-back : 1155:FYFO 1137:INMO 125:IV 112:IVO1 1156:PWO 1140:YCMO 1159:YFO INVMP endogen ( 99) : 125:IV * INVMQF endogen (1021), feed-back : 1022:INMQF 99:INVMP 1014:YCMQF * INVMQH endogen ( 964), feed-back : 965:INMQH 99:INVMP 956:YCMQH * INVMQQ endogen (1040), feed-back : 1041:INMQQ 99:INVMP 1032:YCMQQ * INVMQS endogen ( 983), feed-back : 984:INMQS 99:INVMP 976:YCMQS * INVMQT endogen (1002), feed-back : 1003:INMQT 99:INVMP 994:YCMQT IO1 endogen ( 108) : 109:PIO1 IO11 endogen ( 106) : 108:IO1 2251:IOK1 2232:TFON 2229:TFOU 1724:YRR2 1971:YSDS * IOK1 endogen (2251), feed-back : 2242:TAOSK 2241:TFKN 2493:TFLM_OK_CF IOO1 eksogen : 2238:TFFON IPH endogen ( 113) : 2235:TFPHN1 1724:YRR2 1971:YSDS * IUWP endogen (2204), feed-back : 2551:IWPP 2179:TIIN_E 2180:TIIN_H IUWSD eksogen : 2192:TIFP_CF_H 2195:TIU_CF_Z 2194:TIU_CR_Z 2198:TIU_Z_CR 2197:TIU_Z_E 2199:TIU_Z_H 2200:TIU_Z_OO IUWSE eksogen : 2192:TIFP_CF_H 2196:TIU_E_Z 2198:TIU_Z_CR 2199:TIU_Z_H * IV endogen ( 125), feed-back : 3:YDPL1 * IVBPS1 endogen (1721), feed-back : 1721:IVBPS1 1722:IVPS1 * IVMPS1 endogen (1720), feed-back : 1720:IVMPS1 1722:IVPS1 * IVO1 endogen ( 112), feed-back : 2249:IVOK1 2227:TFOI 2228:TFOINY 2231:YDO 2233:YDP 3:YDPL1 2364:YRS1 1177:YWO11 * IVOK1 endogen (2249), feed-back : 2242:TAOSK 2493:TFLM_OK_CF 2239:YDK IVOO1 eksogen : 2237:YDOO IVPS1 endogen (1722) : 1724:YRR2 1971:YSDS * IVSK endogen (1723), feed-back : 1723:IVSK 1972:SDSK 2216:TIORE * IWBDM endogen (2172), feed-back : 2165:IWBOS 2154:IWBU IWBOS endogen (2165) : 2167:IWBOSU 2166:IWBZ 2185:TISUI 2184:TISUU IWBOSU endogen (2167) : 2484:OWBD_OS_Z IWBR endogen (1975) : 1977:TSDR IWBU endogen (2154), ikke-bestemmende. IWBUD eksogen : 2154:IWBU * IWBZ endogen (2166), feed-back : 1975:IWBR 2166:IWBZ 95:IWBZSU 2169:IWDE 2170:IWLO 71:KWPS 1547:PNCH 1956:SSYA 2188:TIIM_CF_X 1185:YCBA 1275:YCBB 1103:YCBE 11:YCBHE 1225:YCBNB 1051:YCBNE 1205:YCBNF 1195:YCBNG 1255:YCBNK 1235:YCBNM 1215:YCBNN 1265:YCBNQ 1245:YCBNT 1148:YCBO 1315:YCBQF 1285:YCBQH 1325:YCBQQ 1295:YCBQS 1305:YCBQT IWBZSU endogen ( 95) : 97:BIVBU 96:BIVMU IWDE endogen (2169), ikke-bestemmende. IWDI eksogen : 2169:IWDE 2170:IWLO 2186:TIIR_Z_OS IWDM eksogen : 2172:IWBDM 2168:IWMM * IWLO endogen (2170), feed-back : 45:CBU 2171:IKU 2169:IWDE 758:YCMA 936:YCMB 1101:YCME 1125:YCMH 836:YCMNB 1054:YCMNE 796:YCMNF 778:YCMNG 896:YCMNK 856:YCMNM 816:YCMNN 916:YCMNQ 876:YCMNT 1140:YCMO 1014:YCMQF 956:YCMQH 1032:YCMQQ 976:YCMQS 994:YCMQT IWMM endogen (2168) : 2169:IWDE 2170:IWLO 2181:TIIN_CR 2179:TIIN_E 2180:TIIN_H 2182:TIIN_OK 2183:TIIN_OO IWPP endogen (2551) : 2593:TIATP 2605:TIDMP 2581:TIHHL1 2587:TIHSK1 2614:TILD 2555:TIPPHLP 2552:TIPPHP 2575:TISHK1 2569:TISHL1 2610:TISP IWPPD endogen (2556) : 2580:TPHHLU 2568:TYPSHL JBYS11 eksogen : 1917:BYS11 JBYS21 eksogen : 1918:BYS21 JBYS31 eksogen : 1919:BYS31 JBYS41 eksogen : 1920:BYS41 JBYS51 eksogen : 1921:BYS51 JBYSP11 eksogen : 1907:BYSP11 JBYSP21 eksogen : 1908:BYSP21 JBYSP31 eksogen : 1909:BYSP31 JBYSP41 eksogen : 1910:BYSP41 JBYSP51 eksogen : 1911:BYSP51 JCPUXH eksogen : 23:CPUXH JDAAA eksogen : 290:AAA 265:KVMA JDAAB eksogen : 440:AAB 276:KVMB JDAACF eksogen : 572:AACF JDAACI eksogen : 585:AACI JDAANB eksogen : 361:AANB 271:KVMNB JDAANF eksogen : 331:AANF 269:KVMNF JDAANN eksogen : 346:AANN 270:KVMNN JDAAO eksogen : 551:AAO 283:KVMO JDABA eksogen : 297:ABA 265:KVMA JDABB eksogen : 447:ABB 276:KVMB JDABH eksogen : 534:ABH 282:KVMH JDABNE eksogen : 321:ABNE 268:KVMNE JDABO eksogen : 562:ABO 283:KVMO JDABQF eksogen : 501:ABQF 280:KVMQF JDABQH eksogen : 464:ABQH 277:KVMQH JDABQQ eksogen : 523:ABQQ 281:KVMQQ JDABQT eksogen : 488:ABQT 279:KVMQT JDAEIM eksogen : 609:AEIM 284:KAIM JDAEO eksogen : 552:AEO 264:KVEO JDAHO eksogen : 568:AHO 283:KVMO JDAM0A eksogen : 285:AM0A 293:ANFA 265:KVMA JDAM0CF eksogen : 572:AACF 571:AM0CF 573:ANFCF JDAM0CI eksogen : 585:AACI 578:AM0CI JDAM0CN eksogen : 574:AM0CN 576:ANFCN JDAM0NF eksogen : 331:AANF 324:AM0NF 334:ANFNF 269:KVMNF JDAM0O eksogen : 537:AM0O 283:KVMO JDAM0QQ eksogen : 507:AM0QQ 517:ANFQQ 281:KVMQQ JDAM1CI eksogen : 585:AACI 579:AM1CI JDAM1CN eksogen : 575:AM1CN 577:ANNCN JDAM1NN eksogen : 342:AM1NN 349:ANNNN 270:KVMNN JDAM1O eksogen : 538:AM1O 283:KVMO JDAM1QQ eksogen : 508:AM1QQ 518:ANNQQ 281:KVMQQ JDAM2A eksogen : 286:AM2A 293:ANFA 265:KVMA JDAM2B eksogen : 432:AM2B 443:ANBB 276:KVMB JDAM2CI eksogen : 585:AACI 580:AM2CI JDAM2NB eksogen : 355:AM2NB 364:ANBNB 271:KVMNB JDAM2NF eksogen : 331:AANF 325:AM2NF 334:ANFNF 269:KVMNF JDAM2NK eksogen : 399:AM2NK 409:ANKNK 274:KVMNK JDAM2NQ eksogen : 415:AM2NQ 427:ANQNQ 275:KVMNQ JDAM2O eksogen : 539:AM2O 283:KVMO JDAM3KA eksogen : 287:AM3KA 246:KVEA JDAM3KNB eksogen : 356:AM3KNB 252:KVENB JDAM3KNE eksogen : 623:AM3KNE 249:KVENE JDAM3KNF eksogen : 326:AM3KNF 250:KVENF JDAM3KNN eksogen : 343:AM3KNN 251:KVENN JDAM3KNQ eksogen : 416:AM3KNQ 256:KVENQ JDAM3KO eksogen : 540:AM3KO 264:KVEO JDAM3QA eksogen : 288:AM3QA 291:ANGA 246:KVEA JDAM3QB eksogen : 433:AM3QB 441:ANGB 257:KVEB JDAM3QCE eksogen : 588:AM3QCE 589:ANGCE JDAM3QCG eksogen : 590:AM3QCG 591:ANGCG JDAM3QCI eksogen : 581:AM3QCI 586:ANKCI JDAM3QE eksogen : 302:AM3QE 247:KVEE JDAM3QH eksogen : 530:AM3QH 532:ANGH 263:KVEH JDAM3QNB eksogen : 357:AM3QNB 362:ANGNB 252:KVENB JDAM3QNE eksogen : 624:AM3QNE 249:KVENE JDAM3QNF eksogen : 327:AM3QNF 332:ANGNF 250:KVENF JDAM3QNG eksogen : 311:AM3QNG 248:KVENG JDAM3QNK eksogen : 400:AM3QNK 405:ANGNK 255:KVENK JDAM3QNM eksogen : 370:AM3QNM 377:ANGNM 253:KVENM JDAM3QNN eksogen : 344:AM3QNN 347:ANGNN 251:KVENN JDAM3QNQ eksogen : 417:AM3QNQ 422:ANGNQ 256:KVENQ JDAM3QNT eksogen : 386:AM3QNT 392:ANGNT 254:KVENT JDAM3QO eksogen : 542:AM3QO 264:KVEO JDAM3QQF eksogen : 496:AM3QQF 498:ANGQF 261:KVEQF JDAM3QQH eksogen : 454:AM3QQH 459:ANGQH 258:KVEQH JDAM3QQQ eksogen : 509:AM3QQQ 515:ANGQQ 262:KVEQQ JDAM3QQS eksogen : 472:AM3QQS 474:ANGQS 259:KVEQS JDAM3QQT eksogen : 481:AM3QQT 485:ANGQT 260:KVEQT JDAM3RNG eksogen : 622:AM3RNG 248:KVENG JDAM3RO eksogen : 541:AM3RO 264:KVEO JDAM5A eksogen : 289:AM5A 296:ANKA 265:KVMA JDAM5B eksogen : 434:AM5B 445:ANKB 276:KVMB JDAM5CI eksogen : 582:AM5CI 586:ANKCI JDAM5NB eksogen : 358:AM5NB 364:ANBNB 271:KVMNB JDAM5NF eksogen : 328:AM5NF 336:ANKNF 269:KVMNF JDAM5NG eksogen : 312:AM5NG 315:ANMNG 267:KVMNG JDAM5NK eksogen : 401:AM5NK 409:ANKNK 274:KVMNK JDAM5NM eksogen : 371:AM5NM 380:ANKNM 272:KVMNM JDAM5NQ eksogen : 418:AM5NQ 427:ANQNQ 275:KVMNQ JDAM5O eksogen : 543:AM5O 283:KVMO JDAM5QH eksogen : 455:AM5QH 462:ANKQH 277:KVMQH JDAM5QQ eksogen : 510:AM5QQ 521:ANKQQ 281:KVMQQ JDAM6MB eksogen : 435:AM6MB 444:ANMB 276:KVMB JDAM6MCV eksogen : 594:AM6MCV 598:ANMCV JDAM6MIM eksogen : 603:AM6MIM 611:ANMIM 284:KAIM JDAM6MNB eksogen : 359:AM6MNB 364:ANBNB 271:KVMNB JDAM6MNF eksogen : 329:AM6MNF 335:ANMNF 269:KVMNF JDAM6MNK eksogen : 402:AM6MNK 408:ANMNK 274:KVMNK JDAM6MNM eksogen : 372:AM6MNM 379:ANMNM 272:KVMNM JDAM6MNQ eksogen : 419:AM6MNQ 425:ANMNQ 275:KVMNQ JDAM6MNT eksogen : 387:AM6MNT 394:ANMNT 273:KVMNT JDAM6MO eksogen : 544:AM6MO 283:KVMO JDAM6QB eksogen : 436:AM6QB 443:ANBB 276:KVMB JDAM6QCI eksogen : 583:AM6QCI 587:ANQCI JDAM6QCS eksogen : 601:AM6QCS 602:ANQCS JDAM6QCV eksogen : 595:AM6QCV 600:ANQCV JDAM6QIM eksogen : 604:AM6QIM 613:ANQIM 284:KAIM JDAM6QNB eksogen : 360:AM6QNB 364:ANBNB 271:KVMNB JDAM6QNF eksogen : 330:AM6QNF 337:ANQNF 269:KVMNF JDAM6QNK eksogen : 403:AM6QNK 410:ANQNK 274:KVMNK JDAM6QNM eksogen : 373:AM6QNM 380:ANKNM 272:KVMNM JDAM6QNN eksogen : 345:AM6QNN 351:ANQNN 270:KVMNN JDAM6QNQ eksogen : 420:AM6QNQ 427:ANQNQ 275:KVMNQ JDAM6QNT eksogen : 388:AM6QNT 395:ANTNT 273:KVMNT JDAM6QO eksogen : 545:AM6QO 283:KVMO JDAM6QQH eksogen : 456:AM6QQH 463:ANQQH 277:KVMQH JDAM6QQQ eksogen : 511:AM6QQQ 522:ANQQQ 281:KVMQQ JDAM7BIM eksogen : 605:AM7BIM 284:KAIM 242:KFMZ7B JDAM7BNT eksogen : 389:AM7BNT 273:KVMNT JDAM7BO eksogen : 546:AM7BO 283:KVMO JDAM7QB eksogen : 437:AM7QB 444:ANMB 276:KVMB JDAM7QCB eksogen : 592:AM7QCB 593:ANTCB JDAM7QCV eksogen : 596:AM7QCV 598:ANMCV JDAM7QE eksogen : 303:AM7QE 266:KVME JDAM7QIM eksogen : 606:AM7QIM 611:ANMIM 284:KAIM JDAM7QNE eksogen : 321:ABNE 318:AM7QNE 268:KVMNE JDAM7QNM eksogen : 374:AM7QNM 379:ANMNM 272:KVMNM JDAM7QNT eksogen : 391:AM7QNT 394:ANMNT 395:ANTNT 273:KVMNT JDAM7QO eksogen : 548:AM7QO 283:KVMO JDAM7QQQ eksogen : 512:AM7QQQ 522:ANQQQ 281:KVMQQ JDAM7QQT eksogen : 483:AM7QQT 491:AQTQT 279:KVMQT JDAM7YNT eksogen : 390:AM7YNT 273:KVMNT JDAM7YO eksogen : 547:AM7YO 283:KVMO JDAM7YQT eksogen : 482:AM7YQT 279:KVMQT JDAM8B eksogen : 438:AM8B 445:ANKB 444:ANMB 276:KVMB JDAM8CI eksogen : 584:AM8CI 586:ANKCI 587:ANQCI JDAM8CV eksogen : 597:AM8CV 599:ANKCV 598:ANMCV 600:ANQCV JDAM8H eksogen : 534:ABH 531:AM8H 282:KVMH JDAM8IM eksogen : 607:AM8IM 611:ANMIM 613:ANQIM 284:KAIM JDAM8NK eksogen : 404:AM8NK 410:ANQNK 274:KVMNK JDAM8NM eksogen : 375:AM8NM 379:ANMNM 272:KVMNM JDAM8NQ eksogen : 421:AM8NQ 427:ANQNQ 275:KVMNQ JDAM8O eksogen : 549:AM8O 283:KVMO JDAM8QH eksogen : 457:AM8QH 463:ANQQH 277:KVMQH JDAM8QQ eksogen : 513:AM8QQ 522:ANQQQ 281:KVMQQ JDAMSB eksogen : 439:AMSB 276:KVMB JDAMSE eksogen : 304:AMSE 266:KVME JDAMSIM eksogen : 608:AMSIM 284:KAIM JDAMSNM eksogen : 376:AMSNM 272:KVMNM JDAMSO eksogen : 550:AMSO 283:KVMO JDAMSQF eksogen : 497:AMSQF 280:KVMQF JDAMSQH eksogen : 458:AMSQH 277:KVMQH JDAMSQQ eksogen : 514:AMSQQ 281:KVMQQ JDAMSQS eksogen : 473:AMSQS 476:ANTQS 245:KFMZS 278:KVMQS JDAMSQT eksogen : 484:AMSQT 279:KVMQT JDANBB eksogen : 443:ANBB 276:KVMB JDANBIM eksogen : 610:ANBIM 284:KAIM JDANBNB eksogen : 364:ANBNB 271:KVMNB JDANBNQ eksogen : 424:ANBNQ 275:KVMNQ JDANBO eksogen : 557:ANBO 283:KVMO JDANEA eksogen : 292:ANEA 246:KVEA JDANEB eksogen : 442:ANEB 257:KVEB JDANEH eksogen : 533:ANEH 263:KVEH JDANENB eksogen : 363:ANENB 252:KVENB JDANENE eksogen : 320:ANENE 249:KVENE JDANENF eksogen : 333:ANENF 250:KVENF JDANENG eksogen : 314:ANENG 248:KVENG JDANENK eksogen : 406:ANENK 255:KVENK JDANENM eksogen : 378:ANENM 253:KVENM JDANENN eksogen : 348:ANENN 251:KVENN JDANENQ eksogen : 423:ANENQ 256:KVENQ JDANENT eksogen : 393:ANENT 254:KVENT JDANEO eksogen : 554:ANEO 264:KVEO JDANEQF eksogen : 499:ANEQF 261:KVEQF JDANEQH eksogen : 460:ANEQH 258:KVEQH JDANEQQ eksogen : 516:ANEQQ 262:KVEQQ JDANEQS eksogen : 475:ANEQS 259:KVEQS JDANEQT eksogen : 486:ANEQT 260:KVEQT JDANFA eksogen : 293:ANFA 265:KVMA JDANFCF eksogen : 573:ANFCF JDANFCN eksogen : 576:ANFCN JDANFNF eksogen : 334:ANFNF 269:KVMNF JDANFNK eksogen : 407:ANFNK 274:KVMNK JDANFO eksogen : 555:ANFO 283:KVMO JDANFQQ eksogen : 517:ANFQQ 281:KVMQQ JDANGA eksogen : 291:ANGA 246:KVEA JDANGB eksogen : 441:ANGB 257:KVEB JDANGCE eksogen : 589:ANGCE JDANGCG eksogen : 591:ANGCG JDANGE eksogen : 305:ANGE 247:KVEE JDANGH eksogen : 532:ANGH 263:KVEH JDANGNB eksogen : 362:ANGNB 252:KVENB JDANGNE eksogen : 319:ANGNE 249:KVENE JDANGNF eksogen : 332:ANGNF 250:KVENF JDANGNG eksogen : 313:ANGNG 248:KVENG JDANGNK eksogen : 405:ANGNK 255:KVENK JDANGNM eksogen : 377:ANGNM 253:KVENM JDANGNN eksogen : 347:ANGNN 251:KVENN JDANGNQ eksogen : 422:ANGNQ 256:KVENQ JDANGNT eksogen : 392:ANGNT 254:KVENT JDANGO eksogen : 553:ANGO 264:KVEO JDANGQF eksogen : 498:ANGQF 261:KVEQF JDANGQH eksogen : 459:ANGQH 258:KVEQH JDANGQQ eksogen : 515:ANGQQ 262:KVEQQ JDANGQS eksogen : 474:ANGQS 259:KVEQS JDANGQT eksogen : 485:ANGQT 260:KVEQT JDANKA eksogen : 296:ANKA 265:KVMA JDANKB eksogen : 445:ANKB 276:KVMB JDANKCI eksogen : 586:ANKCI JDANKCV eksogen : 599:ANKCV JDANKIM eksogen : 612:ANKIM 284:KAIM JDANKNF eksogen : 336:ANKNF 269:KVMNF JDANKNK eksogen : 409:ANKNK 274:KVMNK JDANKNM eksogen : 380:ANKNM 272:KVMNM JDANKNQ eksogen : 426:ANKNQ 275:KVMNQ JDANKO eksogen : 560:ANKO 283:KVMO JDANKQH eksogen : 462:ANKQH 277:KVMQH JDANKQQ eksogen : 521:ANKQQ 281:KVMQQ JDANMA eksogen : 294:ANMA 265:KVMA JDANMB eksogen : 444:ANMB 276:KVMB JDANMCV eksogen : 598:ANMCV JDANME eksogen : 306:ANME 266:KVME JDANMIM eksogen : 611:ANMIM 284:KAIM JDANMNB eksogen : 365:ANMNB 271:KVMNB JDANMNF eksogen : 335:ANMNF 269:KVMNF JDANMNG eksogen : 315:ANMNG 267:KVMNG JDANMNK eksogen : 408:ANMNK 274:KVMNK JDANMNM eksogen : 379:ANMNM 272:KVMNM JDANMNN eksogen : 350:ANMNN 270:KVMNN JDANMNQ eksogen : 425:ANMNQ 275:KVMNQ JDANMNT eksogen : 394:ANMNT 273:KVMNT JDANMO eksogen : 558:ANMO 283:KVMO JDANMQH eksogen : 461:ANMQH 277:KVMQH JDANMQQ eksogen : 519:ANMQQ 281:KVMQQ JDANNCN eksogen : 577:ANNCN JDANNNN eksogen : 349:ANNNN 270:KVMNN JDANNO eksogen : 556:ANNO 283:KVMO JDANNQQ eksogen : 518:ANNQQ 281:KVMQQ JDANQB eksogen : 446:ANQB 276:KVMB JDANQCI eksogen : 587:ANQCI JDANQCS eksogen : 602:ANQCS JDANQCV eksogen : 600:ANQCV JDANQIM eksogen : 613:ANQIM 284:KAIM JDANQNF eksogen : 337:ANQNF 269:KVMNF JDANQNK eksogen : 410:ANQNK 274:KVMNK JDANQNM eksogen : 381:ANQNM 272:KVMNM JDANQNN eksogen : 351:ANQNN 270:KVMNN JDANQNQ eksogen : 427:ANQNQ 275:KVMNQ JDANQO eksogen : 561:ANQO 283:KVMO JDANQQF eksogen : 500:ANQQF 280:KVMQF JDANQQH eksogen : 463:ANQQH 277:KVMQH JDANQQQ eksogen : 522:ANQQQ 281:KVMQQ JDANQQT eksogen : 487:ANQQT 279:KVMQT JDANTA eksogen : 295:ANTA 265:KVMA JDANTCB eksogen : 593:ANTCB JDANTE eksogen : 307:ANTE 266:KVME JDANTIM eksogen : 628:ANTIM JDANTNT eksogen : 395:ANTNT 273:KVMNT JDANTO eksogen : 559:ANTO 283:KVMO JDANTQQ eksogen : 520:ANTQQ 281:KVMQQ JDANTQS eksogen : 476:ANTQS 278:KVMQS JDAOB eksogen : 452:AOB 276:KVMB JDAOO eksogen : 569:AOO 283:KVMO JDAOQF eksogen : 506:AOQF 280:KVMQF JDAOQH eksogen : 470:AOQH 277:KVMQH JDAOQQ eksogen : 528:AOQQ 281:KVMQQ JDAOQT eksogen : 494:AOQT 279:KVMQT JDAQFB eksogen : 450:AQFB 276:KVMB JDAQFO eksogen : 566:AQFO 283:KVMO JDAQFQF eksogen : 503:AQFQF 280:KVMQF JDAQFQH eksogen : 468:AQFQH 277:KVMQH JDAQFQQ eksogen : 526:AQFQQ 281:KVMQQ JDAQFQT eksogen : 492:AQFQT 279:KVMQT JDAQHA eksogen : 298:AQHA 265:KVMA JDAQHB eksogen : 448:AQHB 276:KVMB JDAQHIM eksogen : 614:AQHIM 284:KAIM JDAQHNB eksogen : 366:AQHNB 271:KVMNB JDAQHNF eksogen : 338:AQHNF 269:KVMNF JDAQHNK eksogen : 411:AQHNK 274:KVMNK JDAQHNM eksogen : 382:AQHNM 272:KVMNM JDAQHNQ eksogen : 428:AQHNQ 275:KVMNQ JDAQHNT eksogen : 396:AQHNT 273:KVMNT JDAQHO eksogen : 563:AQHO 283:KVMO JDAQHQH eksogen : 465:AQHQH 277:KVMQH JDAQHQQ eksogen : 524:AQHQQ 281:KVMQQ JDAQHQT eksogen : 489:AQHQT 279:KVMQT JDAQQA eksogen : 300:AQQA 265:KVMA JDAQQB eksogen : 451:AQQB 276:KVMB JDAQQE eksogen : 309:AQQE 266:KVME JDAQQH eksogen : 535:AQQH 282:KVMH JDAQQIM eksogen : 615:AQQIM 284:KAIM JDAQQNB eksogen : 368:AQQNB 271:KVMNB JDAQQNE eksogen : 322:AQQNE 268:KVMNE JDAQQNF eksogen : 340:AQQNF 269:KVMNF JDAQQNK eksogen : 413:AQQNK 274:KVMNK JDAQQNM eksogen : 384:AQQNM 272:KVMNM JDAQQNN eksogen : 353:AQQNN 270:KVMNN JDAQQNQ eksogen : 430:AQQNQ 275:KVMNQ JDAQQNT eksogen : 397:AQQNT 273:KVMNT JDAQQO eksogen : 567:AQQO 283:KVMO JDAQQQF eksogen : 504:AQQQF 280:KVMQF JDAQQQH eksogen : 469:AQQQH 277:KVMQH JDAQQQQ eksogen : 527:AQQQQ 281:KVMQQ JDAQQQS eksogen : 479:AQQQS 278:KVMQS JDAQQQT eksogen : 493:AQQQT 279:KVMQT JDAQSO eksogen : 564:AQSO 283:KVMO JDAQSQH eksogen : 466:AQSQH 277:KVMQH JDAQSQS eksogen : 477:AQSQS 278:KVMQS JDAQSQT eksogen : 490:AQSQT 279:KVMQT JDAQTA eksogen : 299:AQTA 265:KVMA JDAQTB eksogen : 449:AQTB 276:KVMB JDAQTE eksogen : 308:AQTE 266:KVME JDAQTNB eksogen : 367:AQTNB 271:KVMNB JDAQTNF eksogen : 339:AQTNF 269:KVMNF JDAQTNG eksogen : 316:AQTNG 267:KVMNG JDAQTNK eksogen : 412:AQTNK 274:KVMNK JDAQTNM eksogen : 383:AQTNM 272:KVMNM JDAQTNN eksogen : 352:AQTNN 270:KVMNN JDAQTNQ eksogen : 429:AQTNQ 275:KVMNQ JDAQTO eksogen : 565:AQTO 283:KVMO JDAQTQF eksogen : 502:AQTQF 280:KVMQF JDAQTQH eksogen : 467:AQTQH 277:KVMQH JDAQTQQ eksogen : 525:AQTQQ 281:KVMQQ JDAQTQS eksogen : 478:AQTQS 278:KVMQS JDAQTQT eksogen : 491:AQTQT 279:KVMQT JDASIA eksogen : 301:ASIA 265:KVMA JDASIB eksogen : 453:ASIB 276:KVMB JDASIE eksogen : 310:ASIE 266:KVME JDASIH eksogen : 536:ASIH 282:KVMH JDASIIM eksogen : 616:ASIIM 284:KAIM JDASINB eksogen : 369:ASINB 271:KVMNB JDASINE eksogen : 323:ASINE 268:KVMNE JDASINF eksogen : 341:ASINF 269:KVMNF JDASING eksogen : 317:ASING 267:KVMNG JDASINK eksogen : 414:ASINK 274:KVMNK JDASINM eksogen : 385:ASINM 272:KVMNM JDASINN eksogen : 354:ASINN 270:KVMNN JDASINQ eksogen : 431:ASINQ 275:KVMNQ JDASINT eksogen : 398:ASINT 273:KVMNT JDASIO eksogen : 570:ASIO 283:KVMO JDASIQF eksogen : 505:ASIQF 280:KVMQF JDASIQH eksogen : 471:ASIQH 277:KVMQH JDASIQQ eksogen : 529:ASIQQ 281:KVMQQ JDASIQS eksogen : 480:ASIQS 278:KVMQS JDASIQT eksogen : 495:ASIQT 279:KVMQT JDFACO eksogen : 1163:FACO JDFBCO eksogen : 1164:FBCO JDFQHCO eksogen : 1165:FQHCO JDFQQCO eksogen : 1167:FQQCO JDFQTCO eksogen : 1166:FQTCO JDFSICO eksogen : 1168:FSICO JDFVMO eksogen : 717:FVMO JDTPB eksogen : 2011:TPB JDTPE eksogen : 2013:TPE JDTPF eksogen : 2008:TPF JDTPG eksogen : 2014:TPG JDTPH eksogen : 2012:TPH JDTPI eksogen : 2010:TPI JDTPIBH eksogen : 2020:TPIBH JDTPIBO1 eksogen : 2022:TPIBO1 JDTPIBP1 eksogen : 2021:TPIBP1 JDTPIL eksogen : 2023:TPIL JDTPIMO1 eksogen : 2018:TPIMO1 JDTPIMP1 eksogen : 2019:TPIMP1 JDTPKR eksogen : 2017:TPKR JDTPN eksogen : 2009:TPN JDTPS eksogen : 2016:TPS JDTPV eksogen : 2015:TPV JDTVEA eksogen : 2043:TVEA JDTVEB eksogen : 2054:TVEB JDTVEE eksogen : 2044:TVEE JDTVEH eksogen : 2060:TVEH JDTVENB eksogen : 2049:TVENB JDTVENE eksogen : 2046:TVENE JDTVENF eksogen : 2047:TVENF JDTVENG eksogen : 2045:TVENG JDTVENK eksogen : 2052:TVENK JDTVENM eksogen : 2050:TVENM JDTVENN eksogen : 2048:TVENN JDTVENQ eksogen : 2053:TVENQ JDTVENT eksogen : 2051:TVENT JDTVEO eksogen : 2061:TVEO JDTVEQF eksogen : 2058:TVEQF JDTVEQH eksogen : 2055:TVEQH JDTVEQQ eksogen : 2059:TVEQQ JDTVEQS eksogen : 2056:TVEQS JDTVEQT eksogen : 2057:TVEQT JDTVMA eksogen : 2024:TVMA JDTVMB eksogen : 2035:TVMB JDTVME eksogen : 2025:TVME JDTVMH eksogen : 2041:TVMH JDTVMNB eksogen : 2030:TVMNB JDTVMNE eksogen : 2027:TVMNE JDTVMNF eksogen : 2028:TVMNF JDTVMNG eksogen : 2026:TVMNG JDTVMNK eksogen : 2033:TVMNK JDTVMNM eksogen : 2031:TVMNM JDTVMNN eksogen : 2029:TVMNN JDTVMNQ eksogen : 2034:TVMNQ JDTVMNT eksogen : 2032:TVMNT JDTVMO eksogen : 2042:TVMO JDTVMQF eksogen : 2039:TVMQF JDTVMQH eksogen : 2036:TVMQH JDTVMQQ eksogen : 2040:TVMQQ JDTVMQS eksogen : 2037:TVMQS JDTVMQT eksogen : 2038:TVMQT JDUUXA eksogen : 1364:UUXA JDWSDKATP eksogen : 2600:WBATP 2599:WSDKATP JDWSDKP_Z_IQ eksogen : 2564:WBP_Z_IQ 2563:WSDKP_Z_IQ JDWSEATP eksogen : 2600:WBATP 2598:WSEATP JDWSEP_Z_IQ eksogen : 2564:WBP_Z_IQ 2562:WSEP_Z_IQ JFCE eksogen : 33:CZM JFCF eksogen : 33:CZM JFCGBK1 eksogen : 33:CZM JFCI eksogen : 33:CZM JFCN eksogen : 33:CZM JFCS eksogen : 33:CZM JFCT eksogen : 33:CZM JFCV eksogen : 33:CZM JFIBHL eksogen : 85:FIBHL JFILA eksogen : 126:FILA JFILE eksogen : 127:FILE JFILM0 eksogen : 139:FILM0 JFILM1 eksogen : 140:FILM1 JFILM2 eksogen : 141:FILM2 JFILM3K eksogen : 142:FILM3K JFILM3Q eksogen : 144:FILM3Q JFILM3R eksogen : 143:FILM3R JFILM5 eksogen : 145:FILM5 JFILM6M eksogen : 146:FILM6M JFILM6Q eksogen : 147:FILM6Q JFILM7B eksogen : 148:FILM7B JFILM7Q eksogen : 150:FILM7Q JFILM7Y eksogen : 149:FILM7Y JFILM8 eksogen : 151:FILM8 JFILNB eksogen : 132:FILNB JFILNE eksogen : 129:FILNE JFILNF eksogen : 130:FILNF JFILNG eksogen : 128:FILNG JFILNK eksogen : 135:FILNK JFILNM eksogen : 133:FILNM JFILNN eksogen : 131:FILNN JFILNQ eksogen : 136:FILNQ JFILNT eksogen : 134:FILNT JFILQH eksogen : 137:FILQH JFILQQ eksogen : 138:FILQQ JKBYS eksogen : 1961:KBYS JKBYS1 eksogen : 1932:KBYS1 JKBYS2 eksogen : 1933:KBYS2 JKBYS3 eksogen : 1934:KBYS3 JKBYS4 eksogen : 1935:KBYS4 JKBYS5 eksogen : 1936:KBYS5 JKBYSP eksogen : 1959:KBYSP JKBYSP1 eksogen : 1922:KBYSP1 JKBYSP2 eksogen : 1923:KBYSP2 JKBYSP3 eksogen : 1924:KBYSP3 JKBYSP4 eksogen : 1925:KBYSP4 JKBYSP5 eksogen : 1926:KBYSP5 JRCPUXH eksogen : 23:CPUXH JRFKBE eksogen : 1105:FKBE JRKTBHSK eksogen : 2573:TBHSK JRKTBHSL eksogen : 2567:TBHSL JRLOH eksogen : 1666:LOH1 JRPXB eksogen : 1496:PXB JRPXNB eksogen : 1466:PXNB JRPXNE eksogen : 1092:PXNE JRPXNK eksogen : 1484:PXNK JRPXNM eksogen : 1472:PXNM JRPXNN eksogen : 1460:PXNN JRPXNQ eksogen : 1490:PXNQ JRPXNT eksogen : 1478:PXNT JRPXQF eksogen : 1518:PXQF JRPXQH eksogen : 1502:PXQH JRPXQQ eksogen : 1514:PXQQ JRPXQT eksogen : 1508:PXQT JRQAK eksogen : 1353:QAK JRQLTF eksogen : 1355:QLTF JRQLTJ eksogen : 1354:QLTJ JRQLTR eksogen : 1357:QLTR JRQLTS eksogen : 1356:QLTS JRSIQAM eksogen : 2116:SIQAM JRSSSYEJ eksogen : 1957:SSYEJ JRSSYS1 eksogen : 1947:SSYS1 JRSSYS2 eksogen : 1948:SSYS2 JRSSYS3 eksogen : 1949:SSYS3 JRSSYS4 eksogen : 1950:SSYS4 JRSSYS5 eksogen : 1951:SSYS5 JRSSYSP1 eksogen : 1942:SSYSP1 JRSSYSP2 eksogen : 1943:SSYSP2 JRSSYSP3 eksogen : 1944:SSYSP3 1945:SSYSP4 1946:SSYSP5 JRTAOERFO eksogen : 2157:TAOERFO JRTAOERFP eksogen : 2156:TAOERFP JRTIATP eksogen : 2593:TIATP JRTIDMP eksogen : 2605:TIDMP JRTIHHL eksogen : 2581:TIHHL1 JRTIHSK eksogen : 2587:TIHSK1 JRTILD eksogen : 2614:TILD JRTISHK eksogen : 2575:TISHK1 JRTISHL eksogen : 2569:TISHL1 JRTISP eksogen : 2610:TISP JRTPATPU eksogen : 2592:TPATPU JRTPDMPU eksogen : 2604:TPDMPU JRTPHHKI eksogen : 2585:TPHHKI JRTPHHLI eksogen : 2579:TPHHLI JRTPLDU eksogen : 2613:TPLDU JRTPSPI eksogen : 2608:TPSPI JRTPSPU eksogen : 2609:TPSPU JRUAKX eksogen : 1360:UAKX JRUEF eksogen : 1363:UEF JRUEFW eksogen : 1362:UEFW JRUKAK eksogen : 1361:UKAK JSIQA eksogen : 2303:SIQQQ JSIQAL eksogen : 2284:SIQQQL JSIQB eksogen : 2303:SIQQQ JSIQBL eksogen : 2284:SIQQQL JSIQE eksogen : 2303:SIQQQ JSIQEL eksogen : 2284:SIQQQL JSIQH eksogen : 2303:SIQQQ JSIQHL eksogen : 2284:SIQQQL JSIQNB eksogen : 2303:SIQQQ JSIQNBL eksogen : 2284:SIQQQL JSIQNE eksogen : 2303:SIQQQ JSIQNEL eksogen : 2284:SIQQQL JSIQNF eksogen : 2303:SIQQQ JSIQNFL eksogen : 2284:SIQQQL JSIQNG eksogen : 2303:SIQQQ JSIQNGL eksogen : 2284:SIQQQL JSIQNK eksogen : 2303:SIQQQ JSIQNKL eksogen : 2284:SIQQQL JSIQNM eksogen : 2303:SIQQQ JSIQNML eksogen : 2284:SIQQQL JSIQNN eksogen : 2303:SIQQQ JSIQNNL eksogen : 2284:SIQQQL JSIQNQ eksogen : 2303:SIQQQ JSIQNQL eksogen : 2284:SIQQQL JSIQNT eksogen : 2303:SIQQQ JSIQNTL eksogen : 2284:SIQQQL JSIQO eksogen : 2303:SIQQQ JSIQOL eksogen : 2284:SIQQQL JSIQQF eksogen : 2303:SIQQQ JSIQQFL eksogen : 2284:SIQQQL JSIQQH eksogen : 2303:SIQQQ JSIQQHL eksogen : 2284:SIQQQL JSIQQS eksogen : 2303:SIQQQ JSIQQSL eksogen : 2284:SIQQQL JSIQQT eksogen : 2303:SIQQQ JSIQQTL eksogen : 2284:SIQQQL JUSY eksogen : 1901:USY KAIM endogen ( 284) : 609:AEIM 603:AM6MIM 604:AM6QIM 605:AM7BIM 606:AM7QIM 607:AM8IM 608:AMSIM 610:ANBIM 612:ANKIM 611:ANMIM 613:ANQIM 614:AQHIM 615:AQQIM 616:ASIIM KBATPI eksogen : 2591:TPATPI KBATPU eksogen : 2592:TPATPU KBDMPU eksogen : 2604:TPDMPU KBHK2 eksogen : 2585:TPHHKI KBHL2 eksogen : 2579:TPHHLI KBLD eksogen : 2613:TPLDU KBPK eksogen : 2586:TPHHKU KBSPI eksogen : 2608:TPSPI KBSPU eksogen : 2609:TPSPU KBW eksogen : 2568:TYPSHL KBWP eksogen : 2580:TPHHLU KBWSE_CF eksogen : 2546:BWSE_CF KBWSE_CR eksogen : 2547:BWSE_CR KBWSE_H eksogen : 2545:BWSE_H KBWSE_OK eksogen : 2548:BWSE_OK KBYK eksogen : 2574:TYPSHK KBYS endogen (1961) : 1962:SSYS KBYS1 endogen (1932) : 1937:YS1 KBYS2 endogen (1933) : 1938:YS2 KBYS3 endogen (1934) : 1939:YS3 KBYS4 endogen (1935) : 1940:YS4 KBYS5 endogen (1936) : 1941:YS5 KBYSEF endogen (1822) : 2006:TSS0EF 1828:YSEF1 1829:YSEF2 1830:YSEF3 1831:YSEF4 1832:YSEF5 KBYSFP endogen (1849) : 1855:YSFP1 1856:YSFP2 1857:YSFP3 1858:YSFP4 1859:YSFP5 KBYSL endogen (1795) : 2007:TSS0L 1801:YSL1 1802:YSL2 1803:YSL3 1804:YSL4 1805:YSL5 KBYSP endogen (1959) : 1960:SSYSP KBYSP1 endogen (1922) : 1927:YSP1 KBYSP2 endogen (1923) : 1928:YSP2 KBYSP3 endogen (1924) : 1929:YSP3 KBYSP4 endogen (1925) : 1930:YSP4 KBYSP5 endogen (1926) : 1931:YSP5 KBYSPEF endogen (1821) : 2006:TSS0EF 1823:YSPEF1 1824:YSPEF2 1825:YSPEF3 1826:YSPEF4 1827:YSPEF5 KBYSPFP endogen (1848) : 1850:YSPFP1 1851:YSPFP2 1852:YSPFP3 1853:YSPFP4 1854:YSPFP5 KBYSPL endogen (1794) : 2007:TSS0L 1796:YSPL1 1797:YSPL2 1798:YSPL3 1799:YSPL4 1800:YSPL5 KBYSPQ endogen (1875) : 1877:YSPQ1 1878:YSPQ2 1879:YSPQ3 1880:YSPQ4 1881:YSPQ5 KBYSPS endogen (1740) : 1742:YSPS1 1743:YSPS2 1744:YSPS3 1745:YSPS4 1746:YSPS5 KBYSPW endogen (1767) : 1999:TSS0W 2000:TSS0WB 2002:TSS0WM 2004:TSS0WT 1769:YSPW1 1770:YSPW2 1771:YSPW3 1772:YSPW4 1773:YSPW5 KBYSQ endogen (1876) : 1882:YSQ1 1883:YSQ2 1884:YSQ3 1885:YSQ4 1886:YSQ5 KBYSS endogen (1741) : 1747:YSS1 1748:YSS2 1749:YSS3 1750:YSS4 1751:YSS5 KBYSW endogen (1768) : 1999:TSS0W 2000:TSS0WB 2002:TSS0WM 2004:TSS0WT 1774:YSW1 1775:YSW2 1776:YSW3 1777:YSW4 1778:YSW5 KCOK eksogen : 2250:COK KEN endogen (2164), ikke-bestemmende. KFCB eksogen : 51:FCB KFE2W eksogen : 158:FE2W KFE5W eksogen : 159:FE5W KFE6W eksogen : 160:FE6W KFE7QW eksogen : 161:FE7QW KFE8W eksogen : 162:FE8W KFETW eksogen : 163:FETW KFIBA eksogen : 1189:FIBA KFIBB eksogen : 1279:FIBB KFIBE eksogen : 1105:FKBE KFIBH eksogen : 79:FIBH 87:FKBHL KFIBNB eksogen : 1229:FIBNB KFIBNE eksogen : 1065:FIBNE KFIBNF eksogen : 1209:FIBNF KFIBNG eksogen : 1199:FIBNG KFIBNK eksogen : 1259:FIBNK KFIBNM eksogen : 1239:FIBNM KFIBNN eksogen : 1219:FIBNN KFIBNQ eksogen : 1269:FIBNQ KFIBNT eksogen : 1249:FIBNT KFIBO eksogen : 1142:FKBO KFIBO1 eksogen : 110:FIBO1 KFIBO11 eksogen : 102:FIBO11 KFIBQF eksogen : 1319:FIBQF KFIBQH eksogen : 1289:FIBQH KFIBQQ eksogen : 1329:FIBQQ KFIBQS eksogen : 1299:FIBQS KFIBQT eksogen : 1309:FIBQT KFIMA eksogen : 763:FIMA KFIMB eksogen : 941:FIMB KFIME eksogen : 1095:FKME KFIME1 eksogen : 1093:FIME KFIMH eksogen : 1119:FKMH KFIMK eksogen : 114:FIMK KFIMNB eksogen : 841:FIMNB KFIMNE eksogen : 1073:FIMNE KFIMNF eksogen : 801:FIMNF KFIMNG eksogen : 782:FIMNG KFIMNK eksogen : 901:FIMNK KFIMNM eksogen : 861:FIMNM KFIMNN eksogen : 821:FIMNN KFIMNQ eksogen : 921:FIMNQ KFIMNT eksogen : 881:FIMNT KFIMO eksogen : 1134:FKMO KFIMO11 eksogen : 104:FIMO11 KFIMQF eksogen : 1018:FIMQF KFIMQH eksogen : 961:FIMQH KFIMQQ eksogen : 1037:FIMQQ KFIMQS eksogen : 980:FIMQS KFIMQT eksogen : 999:FIMQT KFIO1 eksogen : 107:FIO1 KFM7YIM eksogen : 221:FM7YIM KFMZ0 endogen ( 235) : 285:AM0A 571:AM0CF 578:AM0CI 574:AM0CN 324:AM0NF 507:AM0QQ KFMZ1 endogen ( 236) : 579:AM1CI 575:AM1CN 342:AM1NN 508:AM1QQ KFMZ2 endogen ( 237) : 286:AM2A 432:AM2B 580:AM2CI 355:AM2NB 325:AM2NF 399:AM2NK 415:AM2NQ KFMZ3Q endogen ( 238) : 288:AM3QA 433:AM3QB 588:AM3QCE 590:AM3QCG 581:AM3QCI 530:AM3QH 357:AM3QNB 327:AM3QNF 400:AM3QNK 370:AM3QNM 344:AM3QNN 417:AM3QNQ 386:AM3QNT 496:AM3QQF 454:AM3QQH 509:AM3QQQ 472:AM3QQS 481:AM3QQT KFMZ5 endogen ( 240) : 289:AM5A 434:AM5B 582:AM5CI 358:AM5NB 328:AM5NF 312:AM5NG 401:AM5NK 371:AM5NM 418:AM5NQ 455:AM5QH 510:AM5QQ KFMZ6M endogen ( 239) : 435:AM6MB 594:AM6MCV 603:AM6MIM 359:AM6MNB 329:AM6MNF 402:AM6MNK 372:AM6MNM 419:AM6MNQ 387:AM6MNT KFMZ6Q endogen ( 241) : 436:AM6QB 583:AM6QCI 601:AM6QCS 595:AM6QCV 604:AM6QIM 360:AM6QNB 330:AM6QNF 403:AM6QNK 373:AM6QNM 345:AM6QNN 420:AM6QNQ 388:AM6QNT 456:AM6QQH 511:AM6QQQ KFMZ7B endogen ( 242) : 605:AM7BIM KFMZ7Q endogen ( 243) : 437:AM7QB 592:AM7QCB 596:AM7QCV 606:AM7QIM 318:AM7QNE 374:AM7QNM 391:AM7QNT 512:AM7QQQ 483:AM7QQT KFMZ8 endogen ( 244) : 438:AM8B 584:AM8CI 597:AM8CV 531:AM8H 607:AM8IM 404:AM8NK 375:AM8NM 421:AM8NQ 457:AM8QH 513:AM8QQ KFMZS endogen ( 245) : 473:AMSQS KFVMO eksogen : 1173:FVMOX KFVMO0 eksogen : 1173:FVMOX KFVMO1 eksogen : 1173:FVMOX KFVMO2 eksogen : 1173:FVMOX KFVMO3 eksogen : 1173:FVMOX KFXA eksogen : 637:FXA 636:FXAW KHA eksogen : 1367:HA KIKU eksogen : 2171:IKU KIOK11 eksogen : 2251:IOK1 KIPH eksogen : 113:IPH KIV eksogen : 125:IV KIVO1 eksogen : 112:IVO1 KIVO2 eksogen : 1159:YFO KIVOK1 eksogen : 2249:IVOK1 KIWBDM eksogen : 2172:IWBDM KIWBND eksogen : 2185:TISUI KIWBNU eksogen : 2184:TISUU KIWBOS eksogen : 2165:IWBOS KIWMM eksogen : 2168:IWMM KIWPP eksogen : 2551:IWPP KKBATPIUL eksogen : 2591:TPATPI KKN eksogen : 2366:KN1 KKNCF eksogen : 2369:KNCF KKNH eksogen : 2367:KNH KKNO1 eksogen : 2368:KNO1 * KKP endogen (2365), feed-back : 2365:KKP 1545:PNCB 1543:PNCE 1540:PNCF 1544:PNCG 1542:PNCI 1548:PNCK 1541:PNCN 1549:PNCS 1546:PNCV 1554:PNIB 1551:PNIM * KKYS endogen (1900), feed-back : 1900:KKYS 1820:YSEF 1847:YSFP 1793:YSL 1874:YSQ 1739:YSS 1766:YSW * KKYSP endogen (1899), feed-back : 1899:KKYSP 1819:YSPEF 1846:YSPFP 1792:YSPL 1873:YSPQ 1738:YSPS 1765:YSPW KLA1 eksogen : 774:YWA1 KLB1 eksogen : 952:YWB1 KLE1 eksogen : 1115:YWE1 KLH1 eksogen : 1131:YWH1 KLNB1 eksogen : 852:YWNB1 KLNE1 eksogen : 1084:YWNE1 KLNF1 eksogen : 812:YWNF1 KLNG1 eksogen : 793:YWNG1 KLNK1 eksogen : 912:YWNK1 KLNM1 eksogen : 872:YWNM1 KLNN1 eksogen : 832:YWNN1 KLNQ1 eksogen : 932:YWNQ1 KLNT1 eksogen : 892:YWNT1 KLOHH1 eksogen : 1155:FYFO KLQF1 eksogen : 1029:YWQF1 KLQH1 eksogen : 972:YWQH1 KLQQ1 eksogen : 1048:YWQQ1 KLQS1 eksogen : 991:YWQS1 KLQT1 eksogen : 1010:YWQT1 KN1 endogen (2366) : 2370:KNCR * KNBA endogen (1194), feed-back : 1192:INVBA 2366:KN1 1194:KNBA 69:KNBP 2367:KNH 1191:OKNBA 1185:YCBA * KNBB endogen (1284), feed-back : 1282:INVBB 2366:KN1 1284:KNBB 69:KNBP 2367:KNH 1281:OKNBB 1275:YCBB * KNBE endogen (1110), feed-back : 1108:INVBE 2366:KN1 1110:KNBE 69:KNBP 2367:KNH 1107:OKNBE 1103:YCBE * KNBH endogen ( 84), feed-back : 82:INVBH 2366:KN1 84:KNBH 93:KNBHL 2367:KNH 80:OKNBH 1547:PNCH 2114:SIQEJ 2115:SIQEJH 2379:TFLM_H_CF 11:YCBHE * KNBHE endogen ( 92), feed-back : 90:INVBHE 92:KNBHE 93:KNBHL 89:OKNBHE 1957:SSYEJ 72:WCP 11:YCBHE 1730:YRPHS * KNBHL endogen ( 93), feed-back : 72:WCP * KNBNB endogen (1234), feed-back : 1232:INVBNB 2366:KN1 1234:KNBNB 69:KNBP 2367:KNH 1231:OKNBNB 1225:YCBNB * KNBNE endogen (1070), feed-back : 1068:INVBNE 2366:KN1 1070:KNBNE 69:KNBP 2367:KNH 1067:OKNBNE 1051:YCBNE * KNBNF endogen (1214), feed-back : 1212:INVBNF 2366:KN1 1214:KNBNF 69:KNBP 2367:KNH 1211:OKNBNF 1205:YCBNF * KNBNG endogen (1204), feed-back : 1202:INVBNG 2366:KN1 1204:KNBNG 69:KNBP 2367:KNH 1201:OKNBNG 1195:YCBNG * KNBNK endogen (1264), feed-back : 1262:INVBNK 2366:KN1 1264:KNBNK 69:KNBP 2367:KNH 1261:OKNBNK 1255:YCBNK * KNBNM endogen (1244), feed-back : 1242:INVBNM 2366:KN1 1244:KNBNM 69:KNBP 2367:KNH 1241:OKNBNM 1235:YCBNM * KNBNN endogen (1224), feed-back : 1222:INVBNN 2366:KN1 1224:KNBNN 69:KNBP 2367:KNH 1221:OKNBNN 1215:YCBNN * KNBNQ endogen (1274), feed-back : 1272:INVBNQ 2366:KN1 1274:KNBNQ 69:KNBP 2367:KNH 1271:OKNBNQ 1265:YCBNQ * KNBNT endogen (1254), feed-back : 1252:INVBNT 2366:KN1 1254:KNBNT 69:KNBP 2367:KNH 1251:OKNBNT 1245:YCBNT * KNBO endogen (1147), feed-back : 1145:INVBO 2366:KN1 1147:KNBO 2368:KNO1 1144:OKNBO 1148:YCBO KNBP endogen ( 69) : 2114:SIQEJ 2115:SIQEJH 1956:SSYA 72:WCP * KNBQF endogen (1324), feed-back : 1322:INVBQF 2366:KN1 69:KNBP 1324:KNBQF 2369:KNCF 1321:OKNBQF 1315:YCBQF * KNBQH endogen (1294), feed-back : 1292:INVBQH 2366:KN1 69:KNBP 1294:KNBQH 2367:KNH 1291:OKNBQH 1285:YCBQH * KNBQQ endogen (1334), feed-back : 1332:INVBQQ 2366:KN1 69:KNBP 1334:KNBQQ 2367:KNH 1331:OKNBQQ 1325:YCBQQ * KNBQS endogen (1304), feed-back : 1302:INVBQS 2366:KN1 69:KNBP 1304:KNBQS 2367:KNH 1301:OKNBQS 1295:YCBQS * KNBQT endogen (1314), feed-back : 1312:INVBQT 2366:KN1 69:KNBP 1314:KNBQT 2367:KNH 1311:OKNBQT 1305:YCBQT * KNCB endogen ( 56), feed-back : 45:CBU 54:INVCB 56:KNCB 52:OKNCB 72:WCP KNCF endogen (2369) : 2370:KNCR 2430:TFS_CF_Z 2470:WSI_CF_Z KNCR endogen (2370) : 2400:TFLM_CR_CF 2402:TFNQ1_CR 2401:TFS_CR_Z 2419:WSI_CR_Z KNH endogen (2367) : 2370:KNCR * KNMA endogen ( 768), feed-back : 766:INVMA 2366:KN1 2367:KNH 768:KNMA 68:KNMP 765:OKNMA 758:YCMA * KNMB endogen ( 946), feed-back : 944:INVMB 2366:KN1 2367:KNH 946:KNMB 68:KNMP 943:OKNMB 936:YCMB * KNME endogen (1099), feed-back : 1097:INVME 2366:KN1 2367:KNH 1099:KNME 68:KNMP 1096:OKNME 1101:YCME * KNMH endogen (1123), feed-back : 1121:INVMH 2366:KN1 2367:KNH 1123:KNMH 68:KNMP 1120:OKNMH 1125:YCMH * KNMNB endogen ( 846), feed-back : 844:INVMNB 2366:KN1 2367:KNH 846:KNMNB 68:KNMP 843:OKNMNB 836:YCMNB * KNMNE endogen (1078), feed-back : 1076:INVMNE 2366:KN1 2367:KNH 1078:KNMNE 68:KNMP 1075:OKNMNE 1054:YCMNE * KNMNF endogen ( 806), feed-back : 804:INVMNF 2366:KN1 2367:KNH 806:KNMNF 68:KNMP 803:OKNMNF 796:YCMNF * KNMNG endogen ( 787), feed-back : 785:INVMNG 2366:KN1 2367:KNH 787:KNMNG 68:KNMP 784:OKNMNG 778:YCMNG * KNMNK endogen ( 906), feed-back : 904:INVMNK 2366:KN1 2367:KNH 906:KNMNK 68:KNMP 903:OKNMNK 896:YCMNK * KNMNM endogen ( 866), feed-back : 864:INVMNM 2366:KN1 2367:KNH 866:KNMNM 68:KNMP 863:OKNMNM 856:YCMNM * KNMNN endogen ( 826), feed-back : 824:INVMNN 2366:KN1 2367:KNH 826:KNMNN 68:KNMP 823:OKNMNN 816:YCMNN * KNMNQ endogen ( 926), feed-back : 924:INVMNQ 2366:KN1 2367:KNH 926:KNMNQ 68:KNMP 923:OKNMNQ 916:YCMNQ * KNMNT endogen ( 886), feed-back : 884:INVMNT 2366:KN1 2367:KNH 886:KNMNT 68:KNMP 883:OKNMNT 876:YCMNT * KNMO endogen (1138), feed-back : 1136:INVMO 2366:KN1 1138:KNMO 2368:KNO1 1135:OKNMO 1140:YCMO KNMP endogen ( 68) : 1956:SSYA 72:WCP * KNMQF endogen (1023), feed-back : 1021:INVMQF 2366:KN1 2369:KNCF 68:KNMP 1023:KNMQF 1020:OKNMQF 1014:YCMQF * KNMQH endogen ( 966), feed-back : 964:INVMQH 2366:KN1 2367:KNH 68:KNMP 966:KNMQH 963:OKNMQH 956:YCMQH * KNMQQ endogen (1042), feed-back : 1040:INVMQQ 2366:KN1 2367:KNH 68:KNMP 1042:KNMQQ 1039:OKNMQQ 1032:YCMQQ * KNMQS endogen ( 985), feed-back : 983:INVMQS 2366:KN1 2367:KNH 68:KNMP 985:KNMQS 982:OKNMQS 976:YCMQS * KNMQT endogen (1004), feed-back : 1002:INVMQT 2366:KN1 2367:KNH 68:KNMP 1004:KNMQT 1001:OKNMQT 994:YCMQT KNO1 endogen (2368) : 2370:KNCR KNWB_Z_OS eksogen : 2477:NWB_Z_OS KPE1 eksogen : 1598:PE1 KPE2 eksogen : 1599:PE2 KPE3 eksogen : 1600:PE3 KPE5 eksogen : 1601:PE5 KPE6 eksogen : 1602:PE6 KPE7Q eksogen : 1604:PE7Q KPE8 eksogen : 1605:PE8 KPEE3R eksogen : 1436:PEE3R KPESQ eksogen : 1606:PESQ KPESS eksogen : 1607:PESS KPET eksogen : 1609:PET KPHGK eksogen : 77:PHGK KPHV eksogen : 73:PHV KPIBA eksogen : 1560:PIBA KPIBB eksogen : 1571:PIBB KPIBE eksogen : 1561:PIBE KPIBNB eksogen : 1566:PIBNB KPIBNE eksogen : 1563:PIBNE KPIBNF eksogen : 1564:PIBNF KPIBNG eksogen : 1562:PIBNG KPIBNK eksogen : 1569:PIBNK KPIBNM eksogen : 1567:PIBNM KPIBNN eksogen : 1565:PIBNN KPIBNQ eksogen : 1570:PIBNQ KPIBNT eksogen : 1568:PIBNT KPIBO1 eksogen : 1577:PIBO KPIBO2 eksogen : 111:PIBO1 KPIBP eksogen : 1625:PIBP KPIBQF eksogen : 1575:PIBQF KPIBQH eksogen : 1572:PIBQH KPIBQQ eksogen : 1576:PIBQQ KPIBQS eksogen : 1573:PIBQS KPIBQT eksogen : 1574:PIBQT KPIMA eksogen : 1578:PIMA KPIMB eksogen : 1589:PIMB KPIME eksogen : 1579:PIME KPIMH eksogen : 1595:PIMH KPIMK eksogen : 115:PIMK KPIMNB eksogen : 1584:PIMNB KPIMNE eksogen : 1581:PIMNE KPIMNF eksogen : 1582:PIMNF KPIMNG eksogen : 1580:PIMNG KPIMNK eksogen : 1587:PIMNK KPIMNM eksogen : 1585:PIMNM KPIMNN eksogen : 1583:PIMNN KPIMNQ eksogen : 1588:PIMNQ KPIMNT eksogen : 1586:PIMNT KPIMO1 eksogen : 1596:PIMO KPIMP eksogen : 1626:PIMP KPIMQF eksogen : 1593:PIMQF KPIMQH eksogen : 1590:PIMQH KPIMQQ eksogen : 1594:PIMQQ KPIMQS eksogen : 1591:PIMQS KPIMQT eksogen : 1592:PIMQT KPNCB eksogen : 1545:PNCB KPNCE eksogen : 1543:PNCE KPNCF eksogen : 1540:PNCF KPNCG eksogen : 1544:PNCG KPNCI eksogen : 1542:PNCI KPNCK eksogen : 1548:PNCK KPNCN eksogen : 1541:PNCN KPNCO eksogen : 1171:CO KPNCS eksogen : 1549:PNCS KPNCV eksogen : 1546:PNCV KPNE7Y eksogen : 1603:PNE7Y KPNIB eksogen : 1554:PNIB KPNIBH eksogen : 1557:PNIBH KPNIBO1 eksogen : 1556:PNIBO11 KPNIBP1 eksogen : 1555:PNIBP11 KPNIM eksogen : 1551:PNIM KPNIMO1 eksogen : 1553:PNIMO11 KPNIMP1 eksogen : 1552:PNIMP11 KPNVA eksogen : 1521:VA KPNVB eksogen : 1532:VB KPNVE eksogen : 1522:VE KPNVH eksogen : 1538:VH KPNVNB eksogen : 1527:VNB KPNVNE eksogen : 1524:VNE KPNVNF eksogen : 1525:VNF KPNVNG eksogen : 1523:VNG KPNVNK eksogen : 1530:VNK KPNVNM eksogen : 1528:VNM KPNVNN eksogen : 1526:VNN KPNVNQ eksogen : 1531:VNQ KPNVNT eksogen : 1529:VNT KPNVO eksogen : 1539:VO KPNVQF eksogen : 1536:VQF KPNVQH eksogen : 1533:VQH KPNVQQ eksogen : 1537:VQQ KPNVQS eksogen : 1534:VQS KPNVQT eksogen : 1535:VQT KPVEA eksogen : 1629:PVEA KPVEB eksogen : 1640:PVEB KPVEE eksogen : 1630:PVEE KPVEH eksogen : 1646:PVEH KPVENB eksogen : 1635:PVENB KPVENE eksogen : 1632:PVENE KPVENF eksogen : 1633:PVENF KPVENG eksogen : 1631:PVENG KPVENK eksogen : 1638:PVENK KPVENM eksogen : 1636:PVENM KPVENN eksogen : 1634:PVENN KPVENQ eksogen : 1639:PVENQ KPVENT eksogen : 1637:PVENT KPVEO eksogen : 1647:PVEO KPVEQF eksogen : 1644:PVEQF KPVEQH eksogen : 1641:PVEQH KPVEQQ eksogen : 1645:PVEQQ KPVEQS eksogen : 1642:PVEQS KPVEQT eksogen : 1643:PVEQT KPXH eksogen : 1448:PXH KQFO eksogen : 1345:QFO KQFP eksogen : 1341:QFP KQO2 eksogen : 1180:QO11 KQSS eksogen : 1349:QSS KQYFN1 endogen (1653) : 1661:LNA1 KQYFNL1 endogen (1652), ikke-bestemmende. KSDA eksogen : 1989:SAQWY 1969:SDA 2608:TPSPI KSDAS eksogen : 1728:SDAS KSDKK eksogen : 2247:SDKK KSDP eksogen : 1986:SDP1 KSDRATP eksogen : 1981:SDRATP KSDRDMP eksogen : 1979:SDRDMP KSDRLD eksogen : 1978:SDRLD KSDRP eksogen : 1982:SDRP KSDRPP eksogen : 1983:SDRPP KSDRSP eksogen : 1980:SDRSP KSDSK eksogen : 1972:SDSK KSDSR eksogen : 1973:SDSR KSIAFOK eksogen : 2245:SIAFOK KSIPUR2 eksogen : 2124:SIPUR2 KSIQAB eksogen : 2113:SIQAB KSIQO1 eksogen : 2230:TFOUNY 1177:YWO11 KSISUOKK eksogen : 2246:SISUOKK KSSYA eksogen : 1956:SSYA KSSYEJ eksogen : 1957:SSYEJ KSSYS eksogen : 1961:KBYS 1962:SSYS KSSYSP eksogen : 1959:KBYSP 1960:SSYSP KSSYV eksogen : 1958:SSYV KTAOERR eksogen : 2158:TAOERR KTAOOS eksogen : 2244:TASOON KTASOO eksogen : 2244:TASOON KTBHSK2 eksogen : 2573:TBHSK KTBHSL2 eksogen : 2567:TBHSL KTBHSP eksogen : 2619:TBHSP 2622:TFFBI KTFBE_OS_Z eksogen : 2478:TFBE_OS_Z KTFBGD_OS_Z eksogen : 2482:NWBD_OS_Z 2484:OWBD_OS_Z 2483:TFBD_OS_Z 2185:TISUI KTFBGE_OS_Z eksogen : 2184:TISUU 2480:WBE_OS_Z KTFBGSLOG eksogen : 2481:TFBGD_OS_Z KTFLM_CF_X eksogen : 2188:TIIM_CF_X KTFP eksogen : 2422:TFCP_CF_X 2426:TFP_CF_X KTIFS_CF_H eksogen : 2193:TIFS_CF_H KTIHSP eksogen : 2618:TIHSP KTIORE eksogen : 2216:TIORE KTIPPHP eksogen : 2552:TIPPHP KTIPPHPP eksogen : 2553:TIPPHPP KTIPPPS1 eksogen : 1731:TIPPPS1 KTIU_Z_OK eksogen : 2202:TIU_Z_OK KTIU_Z_OS eksogen : 2201:TIU_Z_OS KTOPS eksogen : 1726:TOPS KTPHI eksogen : 2622:TFFBI 2224:TFFPI KTPHU eksogen : 2621:TFFBU 2225:TFFPU KTSDS eksogen : 1973:SDSR 94:TSDSU1 KTYKK eksogen : 2248:TYKK KTYPSHP eksogen : 2621:TFFBU 2620:TYPSHP KUEFSY eksogen : 1818:UEFSY KUFDP eksogen : 1340:UFDP KUFOU eksogen : 1347:UFOU KUFPSY eksogen : 1845:UFPSY KUFPU eksogen : 1343:UFPU KULDP eksogen : 1338:ULDP KULSY eksogen : 1791:ULSY KUQSY eksogen : 1872:UQSY KUSSY eksogen : 1737:USSY KUSY1 eksogen : 1901:USY KUSY2 eksogen : 1901:USY KUWSY eksogen : 1764:UWSY KVEA endogen ( 246) : 287:AM3KA 288:AM3QA 292:ANEA 291:ANGA KVEB endogen ( 257) : 433:AM3QB 442:ANEB 441:ANGB KVEE endogen ( 247) : 302:AM3QE 305:ANGE KVEH endogen ( 263) : 530:AM3QH 533:ANEH 532:ANGH KVENB endogen ( 252) : 356:AM3KNB 357:AM3QNB 363:ANENB 362:ANGNB KVENE endogen ( 249) : 623:AM3KNE 624:AM3QNE 320:ANENE 319:ANGNE KVENF endogen ( 250) : 326:AM3KNF 327:AM3QNF 333:ANENF 332:ANGNF KVENG endogen ( 248) : 311:AM3QNG 622:AM3RNG 314:ANENG 313:ANGNG KVENK endogen ( 255) : 400:AM3QNK 406:ANENK 405:ANGNK KVENM endogen ( 253) : 370:AM3QNM 378:ANENM 377:ANGNM KVENN endogen ( 251) : 343:AM3KNN 344:AM3QNN 348:ANENN 347:ANGNN KVENQ endogen ( 256) : 416:AM3KNQ 417:AM3QNQ 423:ANENQ 422:ANGNQ KVENT endogen ( 254) : 386:AM3QNT 393:ANENT 392:ANGNT KVEO endogen ( 264) : 552:AEO 540:AM3KO 542:AM3QO 541:AM3RO 554:ANEO 553:ANGO KVEQF endogen ( 261) : 496:AM3QQF 499:ANEQF 498:ANGQF KVEQH endogen ( 258) : 454:AM3QQH 460:ANEQH 459:ANGQH KVEQQ endogen ( 262) : 509:AM3QQQ 516:ANEQQ 515:ANGQQ KVEQS endogen ( 259) : 472:AM3QQS 475:ANEQS 474:ANGQS KVEQT endogen ( 260) : 481:AM3QQT 486:ANEQT 485:ANGQT KVMA endogen ( 265) : 290:AAA 297:ABA 285:AM0A 286:AM2A 289:AM5A 293:ANFA 296:ANKA 294:ANMA 295:ANTA 298:AQHA 300:AQQA 299:AQTA 301:ASIA KVMB endogen ( 276) : 440:AAB 447:ABB 432:AM2B 434:AM5B 435:AM6MB 436:AM6QB 437:AM7QB 438:AM8B 439:AMSB 443:ANBB 445:ANKB 444:ANMB 446:ANQB 452:AOB 450:AQFB 448:AQHB 451:AQQB 449:AQTB 453:ASIB KVME endogen ( 266) : 303:AM7QE 304:AMSE 306:ANME 307:ANTE 309:AQQE 308:AQTE 310:ASIE KVMH endogen ( 282) : 534:ABH 531:AM8H 535:AQQH 536:ASIH KVMNB endogen ( 271) : 361:AANB 355:AM2NB 358:AM5NB 359:AM6MNB 360:AM6QNB 364:ANBNB 365:ANMNB 366:AQHNB 368:AQQNB 367:AQTNB 369:ASINB KVMNE endogen ( 268) : 321:ABNE 318:AM7QNE 322:AQQNE 323:ASINE KVMNF endogen ( 269) : 331:AANF 324:AM0NF 325:AM2NF 328:AM5NF 329:AM6MNF 330:AM6QNF 334:ANFNF 336:ANKNF 335:ANMNF 337:ANQNF 338:AQHNF 340:AQQNF 339:AQTNF 341:ASINF KVMNG endogen ( 267) : 312:AM5NG 315:ANMNG 316:AQTNG 317:ASING KVMNK endogen ( 274) : 399:AM2NK 401:AM5NK 402:AM6MNK 403:AM6QNK 404:AM8NK 407:ANFNK 409:ANKNK 408:ANMNK 410:ANQNK 411:AQHNK 413:AQQNK 412:AQTNK 414:ASINK KVMNM endogen ( 272) : 371:AM5NM 372:AM6MNM 373:AM6QNM 374:AM7QNM 375:AM8NM 376:AMSNM 380:ANKNM 379:ANMNM 381:ANQNM 382:AQHNM 384:AQQNM 383:AQTNM 385:ASINM KVMNN endogen ( 270) : 346:AANN 342:AM1NN 345:AM6QNN 350:ANMNN 349:ANNNN 351:ANQNN 353:AQQNN 352:AQTNN 354:ASINN KVMNQ endogen ( 275) : 415:AM2NQ 418:AM5NQ 419:AM6MNQ 420:AM6QNQ 421:AM8NQ 424:ANBNQ 426:ANKNQ 425:ANMNQ 427:ANQNQ 428:AQHNQ 430:AQQNQ 429:AQTNQ 431:ASINQ KVMNT endogen ( 273) : 387:AM6MNT 388:AM6QNT 389:AM7BNT 391:AM7QNT 390:AM7YNT 394:ANMNT 395:ANTNT 396:AQHNT 397:AQQNT 398:ASINT KVMO endogen ( 283) : 551:AAO 562:ABO 568:AHO 537:AM0O 538:AM1O 539:AM2O 543:AM5O 544:AM6MO 545:AM6QO 546:AM7BO 548:AM7QO 547:AM7YO 549:AM8O 550:AMSO 557:ANBO 555:ANFO 560:ANKO 558:ANMO 556:ANNO 561:ANQO 559:ANTO 569:AOO 566:AQFO 563:AQHO 567:AQQO 564:AQSO 565:AQTO 570:ASIO KVMQF endogen ( 280) : 501:ABQF 497:AMSQF 500:ANQQF 506:AOQF 503:AQFQF 504:AQQQF 502:AQTQF 505:ASIQF KVMQH endogen ( 277) : 464:ABQH 455:AM5QH 456:AM6QQH 457:AM8QH 458:AMSQH 462:ANKQH 461:ANMQH 463:ANQQH 470:AOQH 468:AQFQH 465:AQHQH 469:AQQQH 466:AQSQH 467:AQTQH 471:ASIQH KVMQQ endogen ( 281) : 523:ABQQ 507:AM0QQ 508:AM1QQ 510:AM5QQ 511:AM6QQQ 512:AM7QQQ 513:AM8QQ 514:AMSQQ 517:ANFQQ 521:ANKQQ 519:ANMQQ 518:ANNQQ 522:ANQQQ 520:ANTQQ 528:AOQQ 526:AQFQQ 524:AQHQQ 527:AQQQQ 525:AQTQQ 529:ASIQQ * KVMQS endogen ( 278), feed-back : 473:AMSQS 476:ANTQS 479:AQQQS 477:AQSQS 478:AQTQS 480:ASIQS 245:KFMZS KVMQT endogen ( 279) : 488:ABQT 483:AM7QQT 482:AM7YQT 484:AMSQT 487:ANQQT 494:AOQT 492:AQFQT 489:AQHQT 493:AQQQT 490:AQSQT 491:AQTQT 495:ASIQT KVO11 eksogen : 1175:VO11 KVS eksogen : 2484:OWBD_OS_Z KWBD_OSSLOG eksogen : 2488:NWBD_OS_ZSLOG KWFGDM eksogen : 2154:IWBU KWFGUD eksogen : 2154:IWBU KWPS endogen ( 71) : 72:WCP KXO11 eksogen : 1174:XO11 KYAS eksogen : 1714:YAS 1716:YASD 1717:YASE 1718:YASP 1715:YASW KYL3S eksogen : 1733:YL3S KYLWS eksogen : 1732:YLWS KYRP2 eksogen : 5:YDPHK2 4:YDPSK2 2363:YRP KYRPHS eksogen : 1730:YRPHS KYRPSS3 eksogen : 1725:YRPSS1 KYSEF eksogen : 1820:YSEF KYSFP eksogen : 1847:YSFP KYSL eksogen : 1793:YSL KYSPEF eksogen : 1819:YSPEF KYSPFP eksogen : 1846:YSPFP KYSPL eksogen : 1792:YSPL KYSPPS eksogen : 1727:YSPPS KYSPQ eksogen : 1873:YSPQ KYSPRS eksogen : 1729:YSPRS KYSPS eksogen : 1738:YSPS KYSPW eksogen : 1765:YSPW KYSQ eksogen : 1874:YSQ KYSRS eksogen : 1734:YSRS KYSS eksogen : 1739:YSS KYSW eksogen : 1766:YSW * LA1 endogen ( 775), feed-back : 760:FKMAW1 776:HQAW1 655:PKLEA1 1441:PWAW1 * LAH1 endogen (1664), feed-back : 1648:BTYD1 1666:LOH1 * LB1 endogen ( 953), feed-back : 938:FKMBW1 954:HQBW1 656:PKLEB1 1494:PWBVL1 1492:PWBW1 LE1 endogen (1116), ikke-bestemmende. LH1 endogen (1132), ikke-bestemmende. * LIH endogen (1669), feed-back : 1669:LIH 1672:RLISA 1425:TTYD * LNA1 endogen (1661), feed-back : 1664:LAH1 1661:LNA1 1662:LNAKK1 1656:LNAP LNAHK1 endogen (1665), ikke-bestemmende. LNAK1 endogen (1663) : 1665:LNAHK1 * LNAKK1 endogen (1662), feed-back : 1663:LNAK1 774:YWA1 952:YWB1 1115:YWE1 1131:YWH1 852:YWNB1 1084:YWNE1 812:YWNF1 793:YWNG1 912:YWNK1 872:YWNM1 832:YWNN1 932:YWNQ1 892:YWNT1 1029:YWQF1 972:YWQH1 1048:YWQQ1 991:YWQS1 1010:YWQT1 * LNAP endogen (1656), feed-back : 1423:DTHAW 1669:LIH 1424:YDNA LNAPE eksogen : 1423:DTHAW * LNB1 endogen ( 853), feed-back : 838:FKMNBW1 854:HQNBW1 657:PKLENB1 1464:PWNBVL1 1462:PWNBW1 LNDEU eksogen : 1661:LNA1 * LNE1 endogen (1085), feed-back : 1056:PKZNE1 * LNF1 endogen ( 813), feed-back : 798:FKMNFW1 814:HQNFW1 658:PKLENF1 1452:PWNFVL1 1450:PWNFW1 * LNG1 endogen ( 794), feed-back : 780:FKMNGW1 788:HQNGW1 * LNK1 endogen ( 913), feed-back : 898:FKMNKW1 914:HQNKW1 659:PKLENK1 1482:PWNKVL1 1480:PWNKW1 * LNM1 endogen ( 873), feed-back : 858:FKMNMW1 874:HQNMW1 660:PKLENM1 1470:PWNMVL1 1468:PWNMW1 * LNN1 endogen ( 833), feed-back : 818:FKMNNW1 834:HQNNW1 661:PKLENN1 1458:PWNNVL1 1456:PWNNW1 * LNQ1 endogen ( 933), feed-back : 918:FKMNQW1 934:HQNQW1 662:PKLENQ1 1488:PWNQVL1 1486:PWNQW1 * LNT1 endogen ( 893), feed-back : 878:FKMNTW1 894:HQNTW1 663:PKLENT1 1476:PWNTVL1 1474:PWNTW1 * LO1 endogen (1154), feed-back : 668:PKLEO1 * LOH1 endogen (1666), feed-back : 1666:LOH1 1667:LOHKK1 LOHK1 endogen (1668), ikke-bestemmende. * LOHKK1 endogen (1667), feed-back : 1668:LOHK1 1153:YWO2 * LQF1 endogen (1030), feed-back : 1016:FKMQFW1 1024:HQQFW1 664:PKLEQF1 1516:PWQFW1 1517:PWQFWV1 * LQH1 endogen ( 973), feed-back : 958:FKMQHW1 974:HQQHW1 665:PKLEQH1 1500:PWQHVL1 1498:PWQHW1 * LQQ1 endogen (1049), feed-back : 1034:FKMQQW1 1050:HQQQW1 666:PKLEQQ1 1512:PWQQVL1 1510:PWQQW1 * LQS1 endogen ( 992), feed-back : 978:FKMQSW1 986:HQQSW1 * LQT1 endogen (1011), feed-back : 996:FKMQTW1 1012:HQQTW1 667:PKLEQT1 1506:PWQTVL1 1504:PWQTW1 M endogen (2146) : 2149:ENVT 2147:PM 2161:TFEN 2258:Y 2264:YTR MS endogen (2144) : 2146:M MT endogen (2145) : 2146:M MV endogen (2143) : 2146:M 2148:PMV NBS eksogen : 85:FIBHL 78:FKBH NHL eksogen : 2580:TPHHLU 2568:TYPSHL NIVSK eksogen : 1723:IVSK NKCB endogen ( 50) : 60:FCG * NWBD_OS_Z endogen (2482), feed-back : 2482:NWBD_OS_Z 2488:NWBD_OS_ZSLOG 2484:OWBD_OS_Z 2486:PWBS 2483:TFBD_OS_Z 2481:TFBGD_OS_Z 2491:WN_OSSLOG NWBD_OS_ZSLOG endogen (2488), ikke-bestemmende. * NWB_Z_OS endogen (2477), feed-back : 2477:NWB_Z_OS 2491:WN_OSSLOG 2254:WZZOMUXA OAB_OO_CF eksogen : 2518:OWNB_E 2452:WBCP_Z_CF 2511:WNB_OO OAS_OO_CF eksogen : 2520:OWS_Z_E 2453:WSCP_D_CF 2454:WSCP_E_CF 2512:WS_X_OO * OATP endogen (2597), feed-back : 2592:TPATPU * OBATP endogen (2596), feed-back : 2597:OATP 2601:PWATP 1981:SDRATP 2600:WBATP * OBLP endogen (2561), feed-back : 2566:PWZ 1983:SDRPP 2564:WBP_Z_IQ * ODMP endogen (2606), feed-back : 1979:SDRDMP 2604:TPDMPU 2607:WDMP * OHPK endogen (2589), feed-back : 1982:SDRP 2586:TPHHKU 2590:WPHPK * OHPL endogen (2583), feed-back : 1982:SDRP 2580:TPHHLU 2584:WPHPL OKNBA endogen (1191) : 1194:KNBA OKNBB endogen (1281) : 1284:KNBB OKNBE endogen (1107) : 1110:KNBE OKNBH endogen ( 80) : 84:KNBH OKNBHE endogen ( 89) : 92:KNBHE OKNBNB endogen (1231) : 1234:KNBNB OKNBNE endogen (1067) : 1070:KNBNE OKNBNF endogen (1211) : 1214:KNBNF OKNBNG endogen (1201) : 1204:KNBNG OKNBNK endogen (1261) : 1264:KNBNK OKNBNM endogen (1241) : 1244:KNBNM OKNBNN endogen (1221) : 1224:KNBNN OKNBNQ endogen (1271) : 1274:KNBNQ OKNBNT endogen (1251) : 1254:KNBNT OKNBO endogen (1144) : 1147:KNBO OKNBQF endogen (1321) : 1324:KNBQF OKNBQH endogen (1291) : 1294:KNBQH OKNBQQ endogen (1331) : 1334:KNBQQ OKNBQS endogen (1301) : 1304:KNBQS OKNBQT endogen (1311) : 1314:KNBQT OKNCB endogen ( 52) : 56:KNCB OKNMA endogen ( 765) : 768:KNMA OKNMB endogen ( 943) : 946:KNMB OKNME endogen (1096) : 1099:KNME OKNMH endogen (1120) : 1123:KNMH OKNMNB endogen ( 843) : 846:KNMNB OKNMNE endogen (1075) : 1078:KNMNE OKNMNF endogen ( 803) : 806:KNMNF OKNMNG endogen ( 784) : 787:KNMNG OKNMNK endogen ( 903) : 906:KNMNK OKNMNM endogen ( 863) : 866:KNMNM OKNMNN endogen ( 823) : 826:KNMNN OKNMNQ endogen ( 923) : 926:KNMNQ OKNMNT endogen ( 883) : 886:KNMNT OKNMO endogen (1135) : 1138:KNMO OKNMQF endogen (1020) : 1023:KNMQF OKNMQH endogen ( 963) : 966:KNMQH OKNMQQ endogen (1039) : 1042:KNMQQ OKNMQS endogen ( 982) : 985:KNMQS OKNMQT endogen (1001) : 1004:KNMQT OLB endogen (2623) : 2624:WPPB * OLD endogen (2615), feed-back : 1978:SDRLD 2613:TPLDU 2616:WLD * OSDKATP endogen (2595), feed-back : 2597:OATP 2601:PWATP 1981:SDRATP 2599:WSDKATP * OSDKLP endogen (2560), feed-back : 2566:PWZ 1983:SDRPP 2563:WSDKP_Z_IQ * OSEATP endogen (2594), feed-back : 2597:OATP 2601:PWATP 1981:SDRATP 2598:WSEATP * OSELP endogen (2559), feed-back : 2566:PWZ 1983:SDRPP 2562:WSEP_Z_IQ * OSP endogen (2611), feed-back : 1980:SDRSP 2609:TPSPU 2612:WSP * OSPK endogen (2577), feed-back : 1982:SDRP 2574:TYPSHK 2578:WPSPK * OSPL endogen (2571), feed-back : 1982:SDRP 2568:TYPSHL 2572:WPSPL OWBCP_Z_CF endogen (2437) : 2542:BOWCP 2440:OWCP_CF_X 2518:OWNB_E 2452:WBCP_Z_CF OWBD_OS_Z endogen (2484) : 2538:BOWBS 2518:OWNB_E 2485:WBD_OS_Z OWBM_CF_X endogen (2449) : 2537:BOWBM 2518:OWNB_E OWBP_Z_CF endogen (2441) : 2518:OWNB_E 2444:OWP_CF_X 2462:WBP_Z_CF OWB_Z_OS endogen (2475) : 2518:OWNB_E 2476:WB_Z_OS OWCP_CF_E endogen (2517) : 2523:WCP_CF_E OWCP_CF_H endogen (2386) : 2517:OWCP_CF_E * OWCP_CF_X endogen (2440), feed-back : 2517:OWCP_CF_E 2386:OWCP_CF_H OWLM_CR_CF endogen (2408) : 2413:WLM_CR_CF OWLM_E_CF endogen (2519) : 2525:WLM_E_CF OWLM_H_CF endogen (2388) : 2394:WLM_H_CF OWLM_OK_CF endogen (2499) : 2502:WLM_OK_CF OWLM_X_CF endogen (2448) : 2449:OWBM_CF_X 2459:WLM_X_CF OWNBR_CF endogen (2445) : 2518:OWNB_E 2456:WNBR_CF OWNB_CR endogen (2407) : 2518:OWNB_E 2412:WNB_CR OWNB_E endogen (2518) : 2531:TFNB_E OWNB_H endogen (2387) : 2518:OWNB_E 2393:WNB_H OWNB_OK endogen (2498) : 2518:OWNB_E 2501:WNB_OK OWNB_OO endogen (2509) : 2518:OWNB_E 2511:WNB_OO OWNQ1_E endogen (2522) : 2535:TFNQ1_E OWP_CF_E endogen (2521) : 2528:WP_CF_E OWP_CF_H endogen (2391) : 2521:OWP_CF_E 2397:WP_CF_H * OWP_CF_X endogen (2444), feed-back : 2521:OWP_CF_E 2391:OWP_CF_H OWSCP_D_CF endogen (2438) : 2542:BOWCP 2440:OWCP_CF_X 2520:OWS_Z_E 2453:WSCP_D_CF OWSCP_E_CF endogen (2439) : 2542:BOWCP 2440:OWCP_CF_X 2454:WSCP_E_CF OWSP_D_CF endogen (2442) : 2444:OWP_CF_X 2520:OWS_Z_E 2463:WSP_D_CF OWSP_E_CF endogen (2443) : 2444:OWP_CF_X 2464:WSP_E_CF OWSR_D_CF endogen (2446) : 2520:OWS_Z_E 2460:WSR_D_CF OWSR_E_CF endogen (2447) : 2461:WSR_E_CF OWS_CF_Z endogen (2450) : 2541:BOWSD 2520:OWS_Z_E 2466:WS_CF_Z OWS_CR_Z endogen (2411) : 2541:BOWSD 2520:OWS_Z_E 2416:WS_CR_Z OWS_D_CR endogen (2409) : 2520:OWS_Z_E 2414:WS_D_CR OWS_D_H endogen (2389) : 2520:OWS_Z_E 2396:WS_D_H OWS_E_CR endogen (2410) : 2415:WS_E_CR OWS_E_H endogen (2390) : 2395:WS_E_H OWS_E_OK endogen (2500) : 2503:WS_E_OK OWS_E_Z endogen (2516) : 2540:BOWSE 2533:TFS_E_Z OWS_X_OO endogen (2510) : 2520:OWS_Z_E 2512:WS_X_OO OWS_Z_E endogen (2520) : 2532:TFS_Z_E * PCB endogen (1615), feed-back : 53:CB 63:CP 65:CPDK 23:CPUXH 62:FCP 66:FCPDK 54:INVCB 52:OKNCB 21:PCPU 2107:SIGC 2110:SIR 2381:TFNQ1_H * PCBU endogen ( 49), feed-back : 57:CGK 23:CPUXH 44:FCBU 24:PCGBK1 21:PCPU 19:PCPUXH * PCE endogen (1613), feed-back : 63:CP 65:CPDK 33:CZM 37:FCE 62:FCP 66:FCPDK 19:PCPUXH 2107:SIGC * PCF endogen (1610), feed-back : 63:CP 65:CPDK 33:CZM 34:FCF 25:FCFM 62:FCP 66:FCPDK 19:PCPUXH 1609:PET 2107:SIGC * PCG endogen (1614), feed-back : 63:CP 65:CPDK 60:FCG 59:FCGW 61:FCK 62:FCP 66:FCPDK 24:PCGBK1 58:PCGK 19:PCPUXH 1609:PET 2107:SIGC * PCGBK1 endogen ( 24), feed-back : 57:CGK 33:CZM 38:FCGBK1 29:FCGBK1M 24:PCGBK1 PCGK endogen ( 58) : 60:FCG 59:FCGW * PCH endogen (1617), feed-back : 13:CHE 63:CP 65:CPDK 23:CPUXH 10:FCHE 62:FCP 66:FCPDK 15:PCHL 21:PCPU 2107:SIGC * PCHE endogen ( 14), feed-back : 16:CHU 10:FCHE 75:FKBHW 17:PCHU 76:PHK * PCHL endogen ( 15), feed-back : 16:CHU 15:PCHL 17:PCHU * PCHU endogen ( 17), feed-back : 23:CPUXH 18:FCHU 17:PCHU 21:PCPU * PCI endogen (1612), feed-back : 63:CP 65:CPDK 33:CZM 36:FCI 27:FCIM 62:FCP 66:FCPDK 19:PCPUXH 1609:PET 2107:SIGC * PCK endogen (1618), feed-back : 63:CP 65:CPDK 61:FCK 62:FCP 66:FCPDK 24:PCGBK1 58:PCGK 19:PCPUXH 1609:PET 2107:SIGC * PCN endogen (1611), feed-back : 63:CP 65:CPDK 33:CZM 35:FCN 26:FCNM 62:FCP 66:FCPDK 19:PCPUXH 1609:PET 2107:SIGC PCO endogen (1172) : 2257:FY 2107:SIGC * PCP endogen ( 64), feed-back : 23:CPUXH 1423:DTHAW 1422:DTLNAP 62:FCP 2257:FY 21:PCPU * PCPDK endogen ( 67), feed-back : 66:FCPDK 1675:PTTY2 PCPE eksogen : 1423:DTHAW 1422:DTLNAP * PCPN endogen (1976), feed-back : 1657:BYWNW 1661:LNA1 1976:PCPN 1672:RLISA 2011:TPB 2013:TPE 2008:TPF 2014:TPG 2012:TPH 2010:TPI 2020:TPIBH 2022:TPIBO1 2021:TPIBP1 2023:TPIL 2018:TPIMO1 2019:TPIMP1 2017:TPKR 2009:TPN 2016:TPS 2015:TPV 1977:TSDR 2043:TVEA 2054:TVEB 2044:TVEE 2060:TVEH 2049:TVENB 2046:TVENE 2047:TVENF 2045:TVENG 2052:TVENK 2050:TVENM 2048:TVENN 2053:TVENQ 2051:TVENT 2061:TVEO 2058:TVEQF 2055:TVEQH 2059:TVEQQ 2056:TVEQS 2057:TVEQT 2024:TVMA 2035:TVMB 2025:TVME 2041:TVMH 2030:TVMNB 2027:TVMNE 2028:TVMNF 2026:TVMNG 2033:TVMNK 2031:TVMNM 2029:TVMNN 2034:TVMNQ 2032:TVMNT 2042:TVMO 2039:TVMQF 2036:TVMQH 2040:TVMQQ 2037:TVMQS 2038:TVMQT * PCPU endogen ( 21), feed-back : 22:CPUXHW 75:FKBHW 48:FKCB 47:FKCBW 21:PCPU * PCPUXH endogen ( 19), feed-back : 23:CPUXH 22:CPUXHW 75:FKBHW 19:PCPUXH 76:PHK * PCRS1 endogen (1713), feed-back : 1961:KBYS 1932:KBYS1 1933:KBYS2 1934:KBYS3 1935:KBYS4 1936:KBYS5 1822:KBYSEF 1849:KBYSFP 1795:KBYSL 1959:KBYSP 1922:KBYSP1 1923:KBYSP2 1924:KBYSP3 1925:KBYSP4 1926:KBYSP5 1821:KBYSPEF 1848:KBYSPFP 1794:KBYSPL 1875:KBYSPQ 1740:KBYSPS 1767:KBYSPW 1876:KBYSQ 1741:KBYSS 1768:KBYSW 1713:PCRS1 PCRS1E eksogen : 1961:KBYS 1932:KBYS1 1933:KBYS2 1934:KBYS3 1935:KBYS4 1936:KBYS5 1822:KBYSEF 1849:KBYSFP 1795:KBYSL 1959:KBYSP 1922:KBYSP1 1923:KBYSP2 1924:KBYSP3 1925:KBYSP4 1926:KBYSP5 1821:KBYSPEF 1848:KBYSPFP 1794:KBYSPL 1875:KBYSPQ 1740:KBYSPS 1767:KBYSPW 1876:KBYSQ 1741:KBYSS 1768:KBYSW * PCS endogen (1619), feed-back : 63:CP 65:CPDK 33:CZM 62:FCP 66:FCPDK 40:FCS 31:FCSM 19:PCPUXH 1609:PET 2107:SIGC * PCT endogen (1550), feed-back : 63:CP 33:CZM 62:FCP 41:FCT 1976:PCPN 19:PCPUXH * PCV endogen (1616), feed-back : 63:CP 65:CPDK 33:CZM 62:FCP 66:FCPDK 39:FCV 30:FCVM 19:PCPUXH 1609:PET 2107:SIGC * PE endogen (2142), feed-back : 175:FE 2257:FY 2263:FYTR PE0 eksogen : 2137:EV 173:FEV 1597:PNE0 * PE1 endogen (1598), feed-back : 2137:EV 173:FEV * PE2 endogen (1599), feed-back : 2137:EV 165:FE2 158:FE2W 173:FEV * PE3 endogen (1600), feed-back : 2137:EV 173:FEV * PE5 endogen (1601), feed-back : 2137:EV 166:FE5 159:FE5W 173:FEV * PE6 endogen (1602), feed-back : 2137:EV 167:FE6 160:FE6W 173:FEV * PE7Q endogen (1604), feed-back : 2137:EV 168:FE7Q 161:FE7QW 173:FEV * PE7Y endogen (1628), feed-back : 2137:EV 173:FEV * PE8 endogen (1605), feed-back : 2137:EV 169:FE8 162:FE8W 173:FEV PEE2 eksogen : 165:FE2 158:FE2W PEE3R endogen (1436) : 1438:PM3K 1439:PM3Q 1437:PM3R PEE5 eksogen : 166:FE5 159:FE5W PEE6 eksogen : 167:FE6 160:FE6W PEE7Q eksogen : 168:FE7Q 161:FE7QW PEE8 eksogen : 169:FE8 162:FE8W PEESQ eksogen : 171:FESQ 164:FESQW PEET eksogen : 170:FET 163:FETW * PES endogen (1608), feed-back : 2138:ES 175:FE * PESQ endogen (1606), feed-back : 171:FESQ 164:FESQW 1608:PES PESS endogen (1607) : 1608:PES * PET endogen (1609), feed-back : 63:CP 2139:ET 62:FCP 175:FE 170:FET 163:FETW 19:PCPUXH * PEV endogen (2141), feed-back : 175:FE 173:FEV PHGK endogen ( 77) : 78:FKBH 2114:SIQEJ * PHK endogen ( 76), feed-back : 78:FKBH 77:PHGK 76:PHK 73:PHV 2379:TFLM_H_CF 72:WCP 11:YCBHE PHV endogen ( 73) : 1957:SSYEJ 1730:YRPHS * PIB endogen ( 121), feed-back : 120:FIB 123:FIBP11 2257:FY * PIBA endogen (1560), feed-back : 100:FIBP 1190:IBA 1192:INVBA 113:IPH 1191:OKNBA * PIBB endogen (1571), feed-back : 100:FIBP 1280:IBB 1282:INVBB 113:IPH 1281:OKNBB * PIBE endogen (1561), feed-back : 100:FIBP 1106:IBE 1108:INVBE 113:IPH 1107:OKNBE * PIBH endogen (1624), feed-back : 120:FIB 123:FIBP11 78:FKBH 124:I 119:IB 81:IBH 86:IBHE 82:INVBH 90:INVBHE 113:IPH 80:OKNBH 89:OKNBHE 121:PIB 1547:PNCH 74:RPIBHE 2108:SIGI1 2114:SIQEJ 1957:SSYEJ 2379:TFLM_H_CF 72:WCP 11:YCBHE 1730:YRPHS * PIBNB endogen (1566), feed-back : 100:FIBP 1230:IBNB 1232:INVBNB 113:IPH 1231:OKNBNB * PIBNE endogen (1563), feed-back : 100:FIBP 1066:IBNE 1068:INVBNE 1067:OKNBNE * PIBNF endogen (1564), feed-back : 100:FIBP 1210:IBNF 1212:INVBNF 1211:OKNBNF * PIBNG endogen (1562), feed-back : 100:FIBP 1200:IBNG 1202:INVBNG 113:IPH 1201:OKNBNG * PIBNK endogen (1569), feed-back : 100:FIBP 1260:IBNK 1262:INVBNK 113:IPH 1261:OKNBNK * PIBNM endogen (1567), feed-back : 100:FIBP 1240:IBNM 1242:INVBNM 113:IPH 1241:OKNBNM * PIBNN endogen (1565), feed-back : 100:FIBP 1220:IBNN 1222:INVBNN 113:IPH 1221:OKNBNN * PIBNQ endogen (1570), feed-back : 100:FIBP 1270:IBNQ 1272:INVBNQ 113:IPH 1271:OKNBNQ * PIBNT endogen (1568), feed-back : 100:FIBP 1250:IBNT 1252:INVBNT 113:IPH 1251:OKNBNT * PIBO endogen (1577), feed-back : 120:FIB 1155:FYFO 1143:IBO 1145:INVBO 1144:OKNBO 1156:PWO PIBO1 endogen ( 111), ikke-bestemmende. * PIBO11 endogen (1623), feed-back : 123:FIBP11 107:FIO1 1178:FIO11 124:I 119:IB 103:IBO11 121:PIB 1577:PIBO 111:PIBO1 1179:PIO11 2108:SIGI1 * PIBP endogen (1625), feed-back : 120:FIB 100:FIBP 1560:PIBA 1571:PIBB 1561:PIBE 1566:PIBNB 1563:PIBNE 1564:PIBNF 1562:PIBNG 1569:PIBNK 1567:PIBNM 1565:PIBNN 1570:PIBNQ 1568:PIBNT 1575:PIBQF 1572:PIBQH 1576:PIBQQ 1573:PIBQS 1574:PIBQT 1184:RPIBPE * PIBP11 endogen (1622), feed-back : 123:FIBP11 124:I 119:IB 1721:IVBPS1 121:PIB 1625:PIBP 2108:SIGI1 * PIBQF endogen (1575), feed-back : 100:FIBP 1320:IBQF 1322:INVBQF 1321:OKNBQF * PIBQH endogen (1572), feed-back : 100:FIBP 1290:IBQH 1292:INVBQH 113:IPH 1291:OKNBQH * PIBQQ endogen (1576), feed-back : 100:FIBP 1330:IBQQ 1332:INVBQQ 113:IPH 1331:OKNBQQ * PIBQS endogen (1573), feed-back : 100:FIBP 1300:IBQS 1302:INVBQS 113:IPH 1301:OKNBQS * PIBQT endogen (1574), feed-back : 100:FIBP 1310:IBQT 1312:INVBQT 113:IPH 1311:OKNBQT * PIL endogen (1627), feed-back : 2257:FY 124:I 2108:SIGI1 * PIM endogen ( 118), feed-back : 117:FIM 122:FIMP11 2257:FY * PIMA endogen (1578), feed-back : 98:FIMP 764:IMA 766:INVMA 113:IPH 765:OKNMA 757:RPIMAE * PIMB endogen (1589), feed-back : 98:FIMP 942:IMB 944:INVMB 113:IPH 943:OKNMB 935:RPIMBE * PIME endogen (1579), feed-back : 98:FIMP 1094:IME 1097:INVME 113:IPH 1096:OKNME 1100:RPIMEE * PIMH endogen (1595), feed-back : 98:FIMP 1118:IMH 1121:INVMH 113:IPH 1120:OKNMH 1124:RPIMHE PIMK endogen ( 115) : 117:FIM * PIMNB endogen (1584), feed-back : 98:FIMP 842:IMNB 844:INVMNB 113:IPH 843:OKNMNB 835:RPIMNBE * PIMNE endogen (1581), feed-back : 98:FIMP 1074:IMNE 1076:INVMNE 1075:OKNMNE 1053:RPIMNEE * PIMNF endogen (1582), feed-back : 98:FIMP 802:IMNF 804:INVMNF 803:OKNMNF 795:RPIMNFE * PIMNG endogen (1580), feed-back : 98:FIMP 783:IMNG 785:INVMNG 113:IPH 784:OKNMNG 777:RPIMNGE * PIMNK endogen (1587), feed-back : 98:FIMP 902:IMNK 904:INVMNK 113:IPH 903:OKNMNK 895:RPIMNKE * PIMNM endogen (1585), feed-back : 98:FIMP 862:IMNM 864:INVMNM 113:IPH 863:OKNMNM 855:RPIMNME * PIMNN endogen (1583), feed-back : 98:FIMP 822:IMNN 824:INVMNN 113:IPH 823:OKNMNN 815:RPIMNNE * PIMNQ endogen (1588), feed-back : 98:FIMP 922:IMNQ 924:INVMNQ 113:IPH 923:OKNMNQ 915:RPIMNQE * PIMNT endogen (1586), feed-back : 98:FIMP 882:IMNT 884:INVMNT 113:IPH 883:OKNMNT 875:RPIMNTE * PIMO endogen (1596), feed-back : 117:FIM 1155:FYFO 1133:IMO 1136:INVMO 1135:OKNMO 1156:PWO 1139:RPIMOE * PIMO11 endogen (1621), feed-back : 122:FIMP11 107:FIO1 1178:FIO11 124:I 116:IM 105:IMO11 118:PIM 1596:PIMO 1179:PIO11 2108:SIGI1 * PIMP endogen (1626), feed-back : 117:FIM 98:FIMP 1578:PIMA 1589:PIMB 1579:PIME 1595:PIMH 115:PIMK 1584:PIMNB 1581:PIMNE 1582:PIMNF 1580:PIMNG 1587:PIMNK 1585:PIMNM 1583:PIMNN 1588:PIMNQ 1586:PIMNT 1593:PIMQF 1590:PIMQH 1594:PIMQQ 1591:PIMQS 1592:PIMQT * PIMP11 endogen (1620), feed-back : 122:FIMP11 124:I 116:IM 1720:IVMPS1 118:PIM 1626:PIMP 2108:SIGI1 2110:SIR * PIMQF endogen (1593), feed-back : 98:FIMP 1019:IMQF 1021:INVMQF 1020:OKNMQF 1013:RPIMQFE * PIMQH endogen (1590), feed-back : 98:FIMP 962:IMQH 964:INVMQH 113:IPH 963:OKNMQH 955:RPIMQHE * PIMQQ endogen (1594), feed-back : 98:FIMP 1038:IMQQ 1040:INVMQQ 113:IPH 1039:OKNMQQ 1031:RPIMQQE * PIMQS endogen (1591), feed-back : 98:FIMP 981:IMQS 983:INVMQS 113:IPH 982:OKNMQS 975:RPIMQSE * PIMQT endogen (1592), feed-back : 98:FIMP 1000:IMQT 1002:INVMQT 113:IPH 1001:OKNMQT 993:RPIMQTE * PIO1 endogen ( 109), feed-back : 107:FIO1 * PIO11 endogen (1179), feed-back : 1178:FIO11 1179:PIO11 * PIT endogen (1558), feed-back : 2257:FY 124:I PKLEA1 endogen ( 655) : 672:FVEAW1 PKLEB1 endogen ( 656) : 689:FVEB 688:FVEBW1 PKLENB1 endogen ( 657) : 679:FVENB 678:FVENBW1 PKLENF1 endogen ( 658) : 675:FVENF 674:FVENFW1 PKLENK1 endogen ( 659) : 684:FVENKW1 PKLENM1 endogen ( 660) : 681:FVENM 680:FVENMW1 PKLENN1 endogen ( 661) : 676:FVENNW1 PKLENQ1 endogen ( 662) : 687:FVENQ 686:FVENQW1 PKLENT1 endogen ( 663) : 682:FVENTW1 PKLEO1 endogen ( 668) : 691:FVEO 690:FVEOW1 PKLEQF1 endogen ( 664) : 697:FVEQF 696:FVEQFW1 PKLEQH1 endogen ( 665) : 693:FVEQH 692:FVEQHW1 PKLEQQ1 endogen ( 666) : 698:FVEQQW1 PKLEQT1 endogen ( 667) : 694:FVEQTW1 * PKZNE1 endogen (1056), feed-back : 1064:FKBNE 1072:FKMNE 1060:FKZNE1 1059:FKZNEW1 1087:FVMNE 1080:HQNE1 1056:PKZNE1 1057:PWNE2 1088:PWNEW1 * PM endogen (2147), feed-back : 234:FM 2257:FY 2263:FYTR PM0 eksogen : 231:FMV 2143:MV 1558:PIT 1540:PNCF 1542:PNCI 1541:PNCN 1559:PNIL 185:PXM0 1521:VA 1525:VNF 1539:VO 1537:VQQ PM1 eksogen : 231:FMV 2143:MV 1598:PE1 1542:PNCI 1541:PNCN 1559:PNIL 186:PXM1 1526:VNN 1539:VO 1537:VQQ PM2 eksogen : 231:FMV 2143:MV 1599:PE2 1542:PNCI 1559:PNIL 187:PXM2 1521:VA 1532:VB 1527:VNB 1525:VNF 1530:VNK 1531:VNQ 1539:VO * PM3K endogen (1438), feed-back : 231:FMV 2143:MV 1600:PE3 1438:PM3K 1543:PNCE 1559:PNIL 1629:PVEA 1635:PVENB 1632:PVENE 1633:PVENF 1634:PVENN 1639:PVENQ 1647:PVEO 1521:VA 1527:VNB 1524:VNE 1525:VNF 1526:VNN 1531:VNQ 1539:VO * PM3Q endogen (1439), feed-back : 231:FMV 2143:MV 1600:PE3 1439:PM3Q 1543:PNCE 1544:PNCG 1542:PNCI 1559:PNIL 1629:PVEA 1640:PVEB 1630:PVEE 1646:PVEH 1635:PVENB 1632:PVENE 1633:PVENF 1631:PVENG 1638:PVENK 1636:PVENM 1634:PVENN 1639:PVENQ 1637:PVENT 1647:PVEO 1644:PVEQF 1641:PVEQH 1645:PVEQQ 1642:PVEQS 1643:PVEQT 1446:PXNG 1521:VA 1532:VB 1522:VE 1538:VH 1527:VNB 1524:VNE 1525:VNF 1523:VNG 1530:VNK 1528:VNM 1526:VNN 1531:VNQ 1529:VNT 1539:VO 1536:VQF 1533:VQH 1537:VQQ 1534:VQS 1535:VQT * PM3R endogen (1437), feed-back : 231:FMV 2143:MV 1600:PE3 1437:PM3R 1559:PNIL 1631:PVENG 1647:PVEO 1444:PXE 1523:VNG 1539:VO PM5 eksogen : 231:FMV 2143:MV 1601:PE5 1542:PNCI 1554:PNIB 1559:PNIL 188:PXM5 1521:VA 1532:VB 1527:VNB 1525:VNF 1523:VNG 1530:VNK 1528:VNM 1531:VNQ 1539:VO 1533:VQH 1537:VQQ PM6M eksogen : 231:FMV 2143:MV 1602:PE6 1546:PNCV 1559:PNIL 1551:PNIM 1532:VB 1527:VNB 1525:VNF 1530:VNK 1528:VNM 1531:VNQ 1529:VNT 1539:VO PM6Q eksogen : 231:FMV 2143:MV 1602:PE6 1542:PNCI 1546:PNCV 1554:PNIB 1559:PNIL 1551:PNIM 189:PXM6Q 1532:VB 1527:VNB 1525:VNF 1530:VNK 1528:VNM 1526:VNN 1531:VNQ 1529:VNT 1539:VO 1533:VQH 1537:VQQ PM7B eksogen : 231:FMV 2143:MV 1604:PE7Q 1545:PNCB 1559:PNIL 1551:PNIM 43:RPCBE 1529:VNT 1539:VO PM7Q eksogen : 231:FMV 2143:MV 1604:PE7Q 1545:PNCB 1546:PNCV 1559:PNIL 1551:PNIM 190:PXM7Q 1532:VB 1522:VE 1524:VNE 1528:VNM 1529:VNT 1539:VO 1537:VQQ 1535:VQT PM7Y eksogen : 231:FMV 2143:MV 1546:PNCV 1603:PNE7Y 1559:PNIL 1551:PNIM 1529:VNT 1539:VO 1535:VQT PM8 eksogen : 231:FMV 2143:MV 1605:PE8 1542:PNCI 1546:PNCV 1559:PNIL 1551:PNIM 191:PXM8 1532:VB 1538:VH 1530:VNK 1528:VNM 1531:VNQ 1539:VO 1533:VQH 1537:VQQ PMS eksogen : 234:FM 2144:MS 1548:PNCK 1549:PNCS 1551:PNIM 1532:VB 1522:VE 1528:VNM 1539:VO 1536:VQF 1533:VQH 1537:VQQ 1534:VQS 1535:VQT PMT eksogen : 234:FM 2145:MT 1550:PCT * PMV endogen (2148), feed-back : 234:FM 231:FMV PNCB endogen (1545) : 1615:PCB 1976:PCPN PNCE endogen (1543) : 1613:PCE 1976:PCPN PNCF endogen (1540) : 1610:PCF 1976:PCPN PNCG endogen (1544) : 1614:PCG 1976:PCPN * PNCH endogen (1547), feed-back : 1617:PCH 1976:PCPN 1448:PXH PNCI endogen (1542) : 1612:PCI 1976:PCPN PNCK endogen (1548) : 1618:PCK 1976:PCPN PNCN endogen (1541) : 1611:PCN 1976:PCPN PNCS endogen (1549) : 1976:PCPN 1619:PCS PNCV endogen (1546) : 1976:PCPN 1616:PCV * PNE0 endogen (1597), feed-back : 637:FXA 636:FXAW 1442:PXA 1454:PXNF 2125:SIPEE PNE7Y endogen (1603) : 1628:PE7Y PNIB endogen (1554) : 1557:PNIBH 1556:PNIBO11 1555:PNIBP11 PNIBH endogen (1557) : 1624:PIBH PNIBO11 endogen (1556) : 1623:PIBO11 PNIBP11 endogen (1555) : 1622:PIBP11 PNIL endogen (1559) : 1627:PIL PNIM endogen (1551) : 1553:PNIMO11 1552:PNIMP11 PNIMO11 endogen (1553) : 1621:PIMO11 PNIMP11 endogen (1552) : 1620:PIMP11 PRODUKTIONSV eksogen : 2216:TIORE * PTTY1 endogen (1674), feed-back : 1721:IVBPS1 1720:IVMPS1 95:IWBZSU 1674:PTTY1 1993:SAFMA 1994:SAFME 2118:SIQAK 2117:SIQLT 2157:TAOERFO 2156:TAOERFP 1429:TTYSAE1 1676:TYD 1685:TYMB 1686:TYMF 1683:TYMFDP 1684:TYMS 1694:TYPDP 1690:TYPEF 1689:TYPFO 1688:TYPFP 1695:TYPI 1691:TYPOV 1693:TYPPT 1692:TYPT 1703:TYRBF 1704:TYRHS 1705:TYRHY 1701:TYRKR 1700:TYRKS 1708:TYRRR 1707:TYRRS 1678:TYUAK 1677:TYULY 1679:TYUREV 1680:TYUSU 1430:YDUEF * PTTY2 endogen (1675), feed-back : 1675:PTTY2 1703:TYRBF * PVEA endogen (1629), feed-back : 672:FVEAW1 655:PKLEA1 718:PVMA 1441:PWAW1 * PVEB endogen (1640), feed-back : 689:FVEB 688:FVEBW1 656:PKLEB1 729:PVMB 1492:PWBW1 * PVEE endogen (1630), feed-back : 719:PVME * PVEH endogen (1646), feed-back : 735:PVMH * PVENB endogen (1635), feed-back : 679:FVENB 678:FVENBW1 657:PKLENB1 724:PVMNB 1462:PWNBW1 * PVENE endogen (1632), feed-back : 1062:FVENE 1061:FVENEW1 721:PVMNE 1057:PWNE2 1089:PWNEVE 1088:PWNEW1 * PVENF endogen (1633), feed-back : 675:FVENF 674:FVENFW1 658:PKLENF1 722:PVMNF 1450:PWNFW1 * PVENG endogen (1631), feed-back : 720:PVMNG * PVENK endogen (1638), feed-back : 684:FVENKW1 659:PKLENK1 727:PVMNK 1480:PWNKW1 * PVENM endogen (1636), feed-back : 681:FVENM 680:FVENMW1 660:PKLENM1 725:PVMNM 1468:PWNMW1 * PVENN endogen (1634), feed-back : 676:FVENNW1 661:PKLENN1 723:PVMNN 1456:PWNNW1 * PVENQ endogen (1639), feed-back : 687:FVENQ 686:FVENQW1 662:PKLENQ1 728:PVMNQ 1486:PWNQW1 * PVENT endogen (1637), feed-back : 682:FVENTW1 663:PKLENT1 726:PVMNT 1474:PWNTW1 * PVEO endogen (1647), feed-back : 691:FVEO 690:FVEOW1 668:PKLEO1 736:PVMO 1160:XO * PVEQF endogen (1644), feed-back : 697:FVEQF 696:FVEQFW1 664:PKLEQF1 733:PVMQF 1516:PWQFW1 1517:PWQFWV1 * PVEQH endogen (1641), feed-back : 693:FVEQH 692:FVEQHW1 665:PKLEQH1 730:PVMQH 1498:PWQHW1 * PVEQQ endogen (1645), feed-back : 698:FVEQQW1 666:PKLEQQ1 734:PVMQQ 1510:PWQQW1 * PVEQS endogen (1642), feed-back : 731:PVMQS * PVEQT endogen (1643), feed-back : 694:FVEQTW1 667:PKLEQT1 732:PVMQT 1504:PWQTW1 PVH endogen ( 9) : 10:FCHE PVMA endogen ( 718) : 1441:PWAW1 PVMB endogen ( 729) : 1492:PWBW1 PVME endogen ( 719), ikke-bestemmende. PVMH endogen ( 735), ikke-bestemmende. PVMNB endogen ( 724) : 1462:PWNBW1 PVMNE endogen ( 721) : 1056:PKZNE1 PVMNF endogen ( 722) : 1450:PWNFW1 PVMNG endogen ( 720), ikke-bestemmende. PVMNK endogen ( 727) : 1480:PWNKW1 PVMNM endogen ( 725) : 1468:PWNMW1 PVMNN endogen ( 723) : 1456:PWNNW1 PVMNQ endogen ( 728) : 1486:PWNQW1 PVMNT endogen ( 726) : 1474:PWNTW1 PVMO endogen ( 736) : 1160:XO PVMQF endogen ( 733) : 1516:PWQFW1 1517:PWQFWV1 PVMQH endogen ( 730) : 1498:PWQHW1 PVMQQ endogen ( 734) : 1510:PWQQW1 PVMQS endogen ( 731), ikke-bestemmende. PVMQT endogen ( 732) : 1504:PWQTW1 * PVO endogen (1161), feed-back : 1158:FXO 736:PVMO 2105:SIGXO * PWATP endogen (2601), feed-back : 2606:ODMP 2615:OLD 2611:OSP 2601:PWATP * PWAW1 endogen (1441), feed-back : 637:FXA 636:FXAW * PWBM endogen (2543), feed-back : 2596:OBATP 2561:OBLP 2408:OWLM_CR_CF 2519:OWLM_E_CF 2388:OWLM_H_CF 2499:OWLM_OK_CF 2448:OWLM_X_CF * PWBS endogen (2486), feed-back : 2484:OWBD_OS_Z 2543:PWBM PWBVL1 endogen (1494) : 1496:PXB PWBVV endogen (1493) : 1496:PXB PWBW1 endogen (1492) : 1495:PXBW1 PWNBVL1 endogen (1464) : 1466:PXNB PWNBVV endogen (1463) : 1466:PXNB PWNBW1 endogen (1462) : 1465:PXNBW1 PWNE2 endogen (1057) : 1064:FKBNE 1072:FKMNE 1060:FKZNE1 1059:FKZNEW1 1062:FVENE 1061:FVENEW1 1087:FVMNE 1080:HQNE1 PWNEVE endogen (1089) : 1092:PXNE PWNEW1 endogen (1088) : 1090:PXNEW1 PWNFVL1 endogen (1452), ikke-bestemmende. PWNFVV endogen (1451), ikke-bestemmende. PWNFW1 endogen (1450) : 1453:PXNFW1 PWNKVL1 endogen (1482) : 1484:PXNK PWNKVV endogen (1481) : 1484:PXNK PWNKW1 endogen (1480) : 1483:PXNKW1 PWNMVL1 endogen (1470) : 1472:PXNM PWNMVV endogen (1469) : 1472:PXNM PWNMW1 endogen (1468) : 1471:PXNMW1 PWNNVL1 endogen (1458) : 1460:PXNN PWNNVV endogen (1457) : 1460:PXNN PWNNW1 endogen (1456) : 1459:PXNNW1 PWNQVL1 endogen (1488) : 1490:PXNQ PWNQVV endogen (1487) : 1490:PXNQ PWNQW1 endogen (1486) : 1489:PXNQW1 PWNTVL1 endogen (1476) : 1478:PXNT PWNTVV endogen (1475) : 1478:PXNT PWNTW1 endogen (1474) : 1477:PXNTW1 * PWO endogen (1156), feed-back : 1155:FYFO 1156:PWO PWQFW1 endogen (1516) : 1518:PXQF PWQFWV1 endogen (1517) : 1518:PXQF PWQHVL1 endogen (1500) : 1502:PXQH PWQHVV endogen (1499) : 1502:PXQH PWQHW1 endogen (1498) : 1501:PXQHW1 PWQQVL1 endogen (1512) : 1514:PXQQ PWQQVV endogen (1511) : 1514:PXQQ PWQQW1 endogen (1510) : 1513:PXQQW1 PWQTVL1 endogen (1506) : 1508:PXQT PWQTVV endogen (1505) : 1508:PXQT PWQTW1 endogen (1504) : 1507:PXQTW1 * PWS_CF endogen (2471), feed-back : 2450:OWS_CF_Z 2471:PWS_CF 2550:PWS_KAX * PWS_CR endogen (2420), feed-back : 2411:OWS_CR_Z 2420:PWS_CR 2550:PWS_KAX PWS_KAX endogen (2550) : 2595:OSDKATP 2560:OSDKLP PWS_LSE eksogen : 2594:OSEATP 2559:OSELP 2516:OWS_E_Z * PWZ endogen (2566), feed-back : 2589:OHPK 2583:OHPL 2577:OSPK 2571:OSPL 2566:PWZ * PXA endogen (1442), feed-back : 1171:CO 1187:FKBAW 737:FYFA 1599:PE2 1558:PIT 1540:PNCF 1542:PNCI 1559:PNIL 1632:PVENE 187:PXM2 1521:VA 1532:VB 1527:VNB 1524:VNE 1525:VNF 1526:VNN 1539:VO 2304:YFA * PXB endogen (1496), feed-back : 1171:CO 1277:FKBBW 748:FYFB 1554:PNIB 1496:PXB 1448:PXH 1521:VA 1532:VB 1538:VH 1524:VNE 1539:VO 1536:VQF 1533:VQH 1537:VQQ 1535:VQT 2315:YFB PXBW1 endogen (1495) : 1496:PXB * PXE endogen (1444), feed-back : 738:FYFE 1600:PE3 1543:PNCE 1559:PNIL 1551:PNIM 1632:PVENE 1631:PVENG 1647:PVEO 1444:PXE 2216:TIORE 1524:VNE 1523:VNG 1539:VO 2305:YFE * PXH endogen (1448), feed-back : 13:CHE 10:FCHE 754:FYFH 1539:VO 2321:YFH PXM0 endogen ( 185) : 192:FMZ0W PXM1 endogen ( 186) : 197:FMZ1 196:FMZ1W PXM2 endogen ( 187) : 201:FMZ2 200:FMZ2W PXM5 endogen ( 188) : 210:FMZ5 209:FMZ5W PXM6Q endogen ( 189) : 217:FMZ6Q 216:FMZ6QW PXM7Q endogen ( 190) : 224:FMZ7Q 223:FMZ7QW PXM8 endogen ( 191) : 228:FMZ8 227:FMZ8W * PXN endogen (1519), feed-back : 1657:BYWNW 654:FXN 1661:LNA1 1519:PXN * PXNB endogen (1466), feed-back : 1227:FKBNBW 654:FXN 743:FYFNB 1599:PE2 1602:PE6 1546:PNCV 1559:PNIL 1551:PNIM 187:PXM2 189:PXM6Q 1519:PXN 1466:PXNB 1532:VB 1527:VNB 1531:VNQ 1539:VO 2310:YFNB PXNBW1 endogen (1465) : 1466:PXNB * PXNE endogen (1092), feed-back : 654:FXN 740:FYFNE 1600:PE3 1543:PNCE 1559:PNIL 1629:PVEA 1640:PVEB 1646:PVEH 1635:PVENB 1632:PVENE 1633:PVENF 1631:PVENG 1638:PVENK 1636:PVENM 1634:PVENN 1639:PVENQ 1637:PVENT 1647:PVEO 1644:PVEQF 1641:PVEQH 1645:PVEQQ 1642:PVEQS 1643:PVEQT 1519:PXN 1092:PXNE 1521:VA 1532:VB 1538:VH 1527:VNB 1524:VNE 1525:VNF 1523:VNG 1530:VNK 1528:VNM 1526:VNN 1531:VNQ 1529:VNT 1539:VO 1536:VQF 1533:VQH 1537:VQQ 1534:VQS 1535:VQT 2307:YFNE PXNEW1 endogen (1090) : 1092:PXNE * PXNF endogen (1454), feed-back : 1207:FKBNFW 654:FXN 741:FYFNF 1599:PE2 1601:PE5 1540:PNCF 1541:PNCN 1559:PNIL 185:PXM0 187:PXM2 1519:PXN 1521:VA 1525:VNF 1530:VNK 1539:VO 1537:VQQ 2308:YFNF PXNFW1 endogen (1453), ikke-bestemmende. * PXNG endogen (1446), feed-back : 1197:FKBNGW 654:FXN 739:FYFNG 1600:PE3 1543:PNCE 1544:PNCG 1559:PNIL 1629:PVEA 1640:PVEB 1630:PVEE 1646:PVEH 1635:PVENB 1632:PVENE 1633:PVENF 1631:PVENG 1638:PVENK 1636:PVENM 1634:PVENN 1639:PVENQ 1637:PVENT 1647:PVEO 1644:PVEQF 1641:PVEQH 1645:PVEQQ 1642:PVEQS 1643:PVEQT 1519:PXN 1446:PXNG 1521:VA 1532:VB 1522:VE 1538:VH 1527:VNB 1524:VNE 1525:VNF 1523:VNG 1530:VNK 1528:VNM 1526:VNN 1531:VNQ 1529:VNT 1539:VO 1536:VQF 1533:VQH 1537:VQQ 1534:VQS 1535:VQT 2306:YFNG * PXNK endogen (1484), feed-back : 1257:FKBNKW 654:FXN 746:FYFNK 1599:PE2 1601:PE5 1602:PE6 1605:PE8 1542:PNCI 1546:PNCV 1559:PNIL 1551:PNIM 188:PXM5 189:PXM6Q 191:PXM8 1519:PXN 1484:PXNK 1521:VA 1532:VB 1525:VNF 1530:VNK 1528:VNM 1531:VNQ 1539:VO 1533:VQH 1537:VQQ 2313:YFNK PXNKW1 endogen (1483) : 1484:PXNK * PXNM endogen (1472), feed-back : 1237:FKBNMW 654:FXN 744:FYFNM 1599:PE2 1602:PE6 1604:PE7Q 1605:PE8 1549:PNCS 1546:PNCV 1559:PNIL 1551:PNIM 190:PXM7Q 191:PXM8 1519:PXN 1472:PXNM 1521:VA 1532:VB 1522:VE 1527:VNB 1525:VNF 1523:VNG 1530:VNK 1528:VNM 1526:VNN 1531:VNQ 1529:VNT 1539:VO 1533:VQH 1537:VQQ 2311:YFNM PXNMW1 endogen (1471) : 1472:PXNM * PXNN endogen (1460), feed-back : 1217:FKBNNW 654:FXN 742:FYFNN 1598:PE1 1541:PNCN 1559:PNIL 186:PXM1 1519:PXN 1460:PXNN 1526:VNN 1539:VO 1537:VQQ 2309:YFNN PXNNW1 endogen (1459) : 1460:PXNN * PXNQ endogen (1490), feed-back : 1267:FKBNQW 654:FXN 747:FYFNQ 1602:PE6 1605:PE8 1542:PNCI 1549:PNCS 1546:PNCV 1559:PNIL 1551:PNIM 189:PXM6Q 191:PXM8 1519:PXN 1490:PXNQ 1532:VB 1525:VNF 1530:VNK 1528:VNM 1526:VNN 1531:VNQ 1539:VO 1536:VQF 1533:VQH 1537:VQQ 1535:VQT 2314:YFNQ PXNQW1 endogen (1489) : 1490:PXNQ * PXNT endogen (1478), feed-back : 1247:FKBNTW 654:FXN 745:FYFNT 1604:PE7Q 1545:PNCB 1546:PNCV 1603:PNE7Y 1559:PNIL 1551:PNIM 190:PXM7Q 1519:PXN 1478:PXNT 1521:VA 1522:VE 1529:VNT 1539:VO 1537:VQQ 1534:VQS 2312:YFNT PXNTW1 endogen (1477) : 1478:PXNT * PXO endogen (1162), feed-back : 1171:CO 1158:FXO 1606:PESQ 1549:PNCS 1532:VB 1539:VO 1536:VQF 1533:VQH 1537:VQQ 1535:VQT 1174:XO11 * PXQ endogen (1520), feed-back : 1520:PXQ * PXQF endogen (1518), feed-back : 1317:FKBQFW 752:FYFQF 1606:PESQ 1549:PNCS 1520:PXQ 1518:PXQF 1532:VB 1539:VO 1536:VQF 1533:VQH 1537:VQQ 1535:VQT 2319:YFQF * PXQH endogen (1502), feed-back : 1171:CO 1287:FKBQHW 749:FYFQH 1598:PE1 1599:PE2 1600:PE3 1601:PE5 1602:PE6 1604:PE7Q 1605:PE8 1606:PESQ 1545:PNCB 1543:PNCE 1540:PNCF 1544:PNCG 1542:PNCI 1541:PNCN 1549:PNCS 1546:PNCV 1559:PNIL 1551:PNIM 1629:PVEA 1640:PVEB 1630:PVEE 1646:PVEH 1635:PVENB 1632:PVENE 1633:PVENF 1631:PVENG 1638:PVENK 1636:PVENM 1634:PVENN 1639:PVENQ 1637:PVENT 1647:PVEO 1644:PVEQF 1641:PVEQH 1645:PVEQQ 1642:PVEQS 1643:PVEQT 1520:PXQ 1502:PXQH 1521:VA 1532:VB 1527:VNB 1525:VNF 1530:VNK 1528:VNM 1531:VNQ 1529:VNT 1539:VO 1533:VQH 1537:VQQ 1535:VQT 2316:YFQH PXQHW1 endogen (1501) : 1502:PXQH * PXQQ endogen (1514), feed-back : 1171:CO 1327:FKBQQW 753:FYFQQ 1605:PE8 1606:PESQ 1549:PNCS 1554:PNIB 1559:PNIL 1551:PNIM 1448:PXH 1520:PXQ 1514:PXQQ 1521:VA 1532:VB 1522:VE 1538:VH 1527:VNB 1524:VNE 1525:VNF 1530:VNK 1528:VNM 1526:VNN 1531:VNQ 1529:VNT 1539:VO 1536:VQF 1533:VQH 1537:VQQ 1534:VQS 1535:VQT 2320:YFQQ PXQQW1 endogen (1513) : 1514:PXQQ PXQS eksogen : 1297:FKBQSW 750:FYFQS 1607:PESS 1548:PNCK 1520:PXQ 1539:VO 1533:VQH 1534:VQS 1535:VQT 2317:YFQS * PXQT endogen (1508), feed-back : 1171:CO 1307:FKBQTW 751:FYFQT 1606:PESQ 1548:PNCK 1549:PNCS 1520:PXQ 1508:PXQT 1521:VA 1532:VB 1522:VE 1527:VNB 1525:VNF 1523:VNG 1530:VNK 1528:VNM 1526:VNN 1531:VNQ 1539:VO 1536:VQF 1533:VQH 1537:VQQ 1534:VQS 1535:VQT 2318:YFQT PXQTW1 endogen (1507) : 1508:PXQT * PY endogen (2259), feed-back : 2257:FY 2263:FYTR * PYF endogen (2261), feed-back : 756:FYF * PYFA endogen (2323), feed-back : 756:FYF 737:FYFA * PYFB endogen (2335), feed-back : 756:FYF 748:FYFB * PYFE endogen (2324), feed-back : 756:FYF 738:FYFE * PYFH endogen (2326), feed-back : 756:FYF 754:FYFH * PYFN endogen (2342), feed-back : 755:FYFN 1661:LNA1 * PYFNB endogen (2330), feed-back : 756:FYF 755:FYFN 743:FYFNB 1650:FYFNL * PYFNE endogen (2327), feed-back : 756:FYF 755:FYFN 740:FYFNE * PYFNF endogen (2328), feed-back : 756:FYF 755:FYFN 741:FYFNF 1650:FYFNL * PYFNG endogen (2325), feed-back : 756:FYF 755:FYFN 739:FYFNG * PYFNK endogen (2333), feed-back : 756:FYF 755:FYFN 746:FYFNK 1650:FYFNL * PYFNL endogen (1651), feed-back : 1650:FYFNL * PYFNM endogen (2331), feed-back : 756:FYF 755:FYFN 1650:FYFNL 744:FYFNM * PYFNN endogen (2329), feed-back : 756:FYF 755:FYFN 1650:FYFNL 742:FYFNN * PYFNQ endogen (2334), feed-back : 756:FYF 755:FYFN 1650:FYFNL 747:FYFNQ * PYFNT endogen (2332), feed-back : 756:FYF 755:FYFN 1650:FYFNL 745:FYFNT * PYFO endogen (2341), feed-back : 1158:FXO 756:FYF 1155:FYFO 1156:PWO * PYFQF endogen (2339), feed-back : 756:FYF 752:FYFQF * PYFQH endogen (2336), feed-back : 756:FYF 749:FYFQH * PYFQQ endogen (2340), feed-back : 756:FYF 753:FYFQQ * PYFQS endogen (2337), feed-back : 756:FYF 750:FYFQS * PYFQT endogen (2338), feed-back : 756:FYF 751:FYFQT * PYTR endogen (2265), feed-back : 2263:FYTR * Q1 endogen (1431), feed-back : 1181:QP11 1433:QS1 1432:QW1 1335:UAW 1336:UL 1737:USSY 1364:UUXA QA1 endogen ( 771) : 1431:Q1 772:QSA1 773:QWA1 * QAK endogen (1353), feed-back : 1353:QAK 1359:QMF 2118:SIQAK QB1 endogen ( 949) : 1431:Q1 950:QSB1 951:QWB1 QE1 endogen (1112) : 1431:Q1 1113:QSE1 1114:QWE1 QFO endogen (1345) : 1689:TYPFO 1705:TYRHY 1348:UFO 1346:UFOI 1347:UFOU QFP endogen (1341) : 1688:TYPFP 1705:TYRHY 1342:UFPI 1343:UFPU 1344:UP QH1 endogen (1128) : 1431:Q1 1129:QSH1 1130:QWH1 QLT endogen (1358) : 1359:QMF 2117:SIQLT * QLTF endogen (1355), feed-back : 1358:QLT 1355:QLTF * QLTJ endogen (1354), feed-back : 1358:QLT 1354:QLTJ * QLTR endogen (1357), feed-back : 1358:QLT 1357:QLTR * QLTS endogen (1356), feed-back : 1358:QLT 1356:QLTS QMF endogen (1359), ikke-bestemmende. QNB1 endogen ( 849) : 1431:Q1 850:QSNB1 851:QWNB1 QNE1 endogen (1081) : 1431:Q1 1082:QSNE1 1083:QWNE1 QNF1 endogen ( 809) : 1431:Q1 810:QSNF1 811:QWNF1 QNG1 endogen ( 790) : 1431:Q1 791:QSNG1 792:QWNG1 QNK1 endogen ( 909) : 1431:Q1 910:QSNK1 911:QWNK1 QNM1 endogen ( 869) : 1431:Q1 870:QSNM1 871:QWNM1 QNN1 endogen ( 829) : 1431:Q1 830:QSNN1 831:QWNN1 QNQ1 endogen ( 929) : 1431:Q1 930:QSNQ1 931:QWNQ1 QNT1 endogen ( 889) : 1431:Q1 890:QSNT1 891:QWNT1 QO11 endogen (1180) : 1181:QP11 QO2 endogen (1151) : 1152:HQO2 1431:Q1 1180:QO11 QP11 endogen (1181), ikke-bestemmende. QQF1 endogen (1026) : 1431:Q1 1027:QSQF1 1028:QWQF1 QQH1 endogen ( 969) : 1431:Q1 970:QSQH1 971:QWQH1 QQQ1 endogen (1045) : 1431:Q1 1046:QSQQ1 1047:QWQQ1 QQS1 endogen ( 988) : 1431:Q1 989:QSQS1 990:QWQS1 QQT1 endogen (1007) : 1431:Q1 1008:QSQT1 1009:QWQT1 QRES1 eksogen : 1431:Q1 QS1 endogen (1433) : 1435:QSP1 1993:SAFMA 1994:SAFME QSA1 endogen ( 772) : 1432:QW1 773:QWA1 QSB1 endogen ( 950) : 1432:QW1 951:QWB1 QSE1 endogen (1113) : 1432:QW1 1114:QWE1 QSH1 endogen (1129) : 1432:QW1 1130:QWH1 QSNB1 endogen ( 850) : 1432:QW1 851:QWNB1 QSNE1 endogen (1082) : 1432:QW1 1083:QWNE1 QSNF1 endogen ( 810) : 1432:QW1 811:QWNF1 QSNG1 endogen ( 791) : 1432:QW1 792:QWNG1 QSNK1 endogen ( 910) : 1432:QW1 911:QWNK1 QSNM1 endogen ( 870) : 1432:QW1 871:QWNM1 QSNN1 endogen ( 830) : 1432:QW1 831:QWNN1 QSNQ1 endogen ( 930) : 1432:QW1 931:QWNQ1 QSNT1 endogen ( 890) : 1432:QW1 891:QWNT1 QSO2 endogen (1150) : 1151:QO2 1435:QSP1 1432:QW1 QSP1 endogen (1435), ikke-bestemmende. QSQF1 endogen (1027) : 1432:QW1 1028:QWQF1 QSQH1 endogen ( 970) : 1432:QW1 971:QWQH1 QSQQ1 endogen (1046) : 1432:QW1 1047:QWQQ1 QSQS1 endogen ( 989) : 1432:QW1 990:QWQS1 QSQT1 endogen (1008) : 1432:QW1 1009:QWQT1 QSS endogen (1349) : 1682:USS * QW1 endogen (1432), feed-back : 1667:LOHKK1 1433:QS1 1349:QSS 1434:QWP1 1993:SAFMA 1994:SAFME 1988:SAQW1 1965:SDU 2111:SIQU 1655:TATP 1670:TIQAB1 2591:TPATPI 1335:UAW 1737:USSY 1764:UWSY QWA1 endogen ( 773) : 775:LA1 774:YWA1 QWB1 endogen ( 951) : 953:LB1 952:YWB1 QWE1 endogen (1114) : 1116:LE1 1115:YWE1 QWH1 endogen (1130) : 1132:LH1 1131:YWH1 QWNB1 endogen ( 851) : 1387:HGWN 853:LNB1 852:YWNB1 QWNE1 endogen (1083) : 1387:HGWN 1085:LNE1 1084:YWNE1 QWNF1 endogen ( 811) : 1387:HGWN 813:LNF1 812:YWNF1 QWNG1 endogen ( 792) : 1387:HGWN 794:LNG1 793:YWNG1 QWNK1 endogen ( 911) : 1387:HGWN 913:LNK1 912:YWNK1 QWNM1 endogen ( 871) : 1387:HGWN 873:LNM1 872:YWNM1 QWNN1 endogen ( 831) : 1387:HGWN 833:LNN1 832:YWNN1 QWNQ1 endogen ( 931) : 1387:HGWN 933:LNQ1 932:YWNQ1 QWNT1 endogen ( 891) : 1387:HGWN 893:LNT1 892:YWNT1 QWO2 eksogen : 1155:FYFO 1154:LO1 1151:QO2 1150:QSO2 1434:QWP1 1991:SAQO 1153:YWO2 QWP1 endogen (1434) : 1992:SAQP QWQF1 endogen (1028) : 1030:LQF1 1029:YWQF1 QWQH1 endogen ( 971) : 973:LQH1 972:YWQH1 QWQQ1 endogen (1047) : 1049:LQQ1 1048:YWQQ1 QWQS1 endogen ( 990) : 992:LQS1 991:YWQS1 QWQT1 endogen (1009) : 1011:LQT1 1010:YWQT1 RDIEN eksogen : 2216:TIORE RHOTII eksogen : 2191:DTTIFP_CF_H 2175:DTTIIN_CR 2173:DTTIIN_E 2174:DTTIIN_H 2176:DTTIIN_OK 2177:DTTIIN_OO 2178:DTTIIR_Z_OS RLISA endogen (1672) : 1713:PCRS1 1674:PTTY1 ROFKBA eksogen : 1188:FKBA ROFKBB eksogen : 1278:FKBB ROFKBNB eksogen : 1228:FKBNB ROFKBNF eksogen : 1208:FKBNF ROFKBNG eksogen : 1198:FKBNG ROFKBNK eksogen : 1258:FKBNK ROFKBNM eksogen : 1238:FKBNM ROFKBNN eksogen : 1218:FKBNN ROFKBNQ eksogen : 1268:FKBNQ ROFKBNT eksogen : 1248:FKBNT ROFKBQF eksogen : 1318:FKBQF ROFKBQH eksogen : 1288:FKBQH ROFKBQQ eksogen : 1328:FKBQQ ROFKBQS eksogen : 1298:FKBQS ROFKBQT eksogen : 1308:FKBQT ROFKMA1 eksogen : 761:FKMA ROFKMB1 eksogen : 939:FKMB ROFKMNB1 eksogen : 839:FKMNB ROFKMNF1 eksogen : 799:FKMNF ROFKMNK1 eksogen : 899:FKMNK ROFKMNM1 eksogen : 859:FKMNM ROFKMNN1 eksogen : 819:FKMNN ROFKMNQ1 eksogen : 919:FKMNQ ROFKMNT1 eksogen : 879:FKMNT ROFKMQH1 eksogen : 959:FKMQH ROFKMQQ1 eksogen : 1035:FKMQQ ROFKMQT1 eksogen : 997:FKMQT ROHQA1 eksogen : 770:HQA1 ROHQB1 eksogen : 948:HQB1 ROHQNB1 eksogen : 848:HQNB1 ROHQNF1 eksogen : 808:HQNF1 ROHQNK1 eksogen : 908:HQNK1 ROHQNM1 eksogen : 868:HQNM1 ROHQNN1 eksogen : 828:HQNN1 ROHQNQ1 eksogen : 928:HQNQ1 ROHQNT1 eksogen : 888:HQNT1 ROHQQH1 eksogen : 968:HQQH1 ROHQQQ1 eksogen : 1044:HQQQ1 ROHQQT1 eksogen : 1006:HQQT1 ROYALTY eksogen : 2216:TIORE * RPCBE endogen ( 43), feed-back : 45:CBU 43:RPCBE * RPIBHE endogen ( 74), feed-back : 1547:PNCH 74:RPIBHE 11:YCBHE * RPIBPE endogen (1184), feed-back : 1184:RPIBPE 1185:YCBA 1275:YCBB 1103:YCBE 1225:YCBNB 1051:YCBNE 1205:YCBNF 1195:YCBNG 1255:YCBNK 1235:YCBNM 1215:YCBNN 1265:YCBNQ 1245:YCBNT 1148:YCBO 1315:YCBQF 1285:YCBQH 1325:YCBQQ 1295:YCBQS 1305:YCBQT * RPIMAE endogen ( 757), feed-back : 757:RPIMAE 758:YCMA * RPIMBE endogen ( 935), feed-back : 935:RPIMBE 936:YCMB * RPIMEE endogen (1100), feed-back : 1100:RPIMEE 1101:YCME * RPIMHE endogen (1124), feed-back : 1124:RPIMHE 1125:YCMH * RPIMNBE endogen ( 835), feed-back : 835:RPIMNBE 836:YCMNB * RPIMNEE endogen (1053), feed-back : 1053:RPIMNEE 1054:YCMNE * RPIMNFE endogen ( 795), feed-back : 795:RPIMNFE 796:YCMNF * RPIMNGE endogen ( 777), feed-back : 777:RPIMNGE 778:YCMNG * RPIMNKE endogen ( 895), feed-back : 895:RPIMNKE 896:YCMNK * RPIMNME endogen ( 855), feed-back : 855:RPIMNME 856:YCMNM * RPIMNNE endogen ( 815), feed-back : 815:RPIMNNE 816:YCMNN * RPIMNQE endogen ( 915), feed-back : 915:RPIMNQE 916:YCMNQ * RPIMNTE endogen ( 875), feed-back : 875:RPIMNTE 876:YCMNT * RPIMOE endogen (1139), feed-back : 1139:RPIMOE 1140:YCMO * RPIMQFE endogen (1013), feed-back : 1013:RPIMQFE 1014:YCMQF * RPIMQHE endogen ( 955), feed-back : 955:RPIMQHE 956:YCMQH * RPIMQQE endogen (1031), feed-back : 1031:RPIMQQE 1032:YCMQQ * RPIMQSE endogen ( 975), feed-back : 975:RPIMQSE 976:YCMQS * RPIMQTE endogen ( 993), feed-back : 993:RPIMQTE 994:YCMQT S endogen (1998), ikke-bestemmende. SA endogen (1997) : 1998:S SAEN eksogen : 2161:TFEN 2233:YDP 2234:YDPH1 * SAFM endogen (1995), feed-back : 1996:SASO 1967:TARN 1732:YLWS SAFMA endogen (1993) : 1995:SAFM 2244:TASOON SAFME endogen (1994) : 1995:SAFM 2244:TASOON SAK eksogen : 1997:SA 2227:TFOI 2232:TFON 2235:TFPHN1 * SAKK endogen (2240), feed-back : 2240:SAKK 2241:TFKN * SAQO endogen (1991), feed-back : 1996:SASO 2238:TFFON 1714:YAS * SAQP endogen (1992), feed-back : 1996:SASO 1967:TARN 1714:YAS SAQW endogen (1990) : 1996:SASO 2238:TFFON SAQW1 endogen (1988) : 1990:SAQW * SAQWY endogen (1989), feed-back : 1990:SAQW 1727:YSPPS SASO endogen (1996) : 1997:SA 2227:TFOI 2231:YDO 2237:YDOO 2233:YDP 2234:YDPH1 SASR eksogen : 1996:SASO 2237:YDOO SD endogen (1987) : 1998:S 2227:TFOI 2231:YDO 2233:YDP 2234:YDPH1 * SDA endogen (1969), feed-back : 1987:SD 1728:SDAS SDAS endogen (1728) : 1735:YSP 1819:YSPEF 1846:YSPFP 1792:YSPL 1873:YSPQ 1738:YSPS 1765:YSPW SDEN eksogen : 2161:TFEN 2233:YDP 2234:YDPH1 SDK1 endogen (1964) : 1987:SD 2247:SDKK * SDKK endogen (2247), feed-back : 2242:TAOSK 2239:YDK SDP1 endogen (1986) : 1987:SD 2247:SDKK SDPR eksogen : 2247:SDKK 1986:SDP1 * SDR endogen (1985), feed-back : 1987:SD 5:YDPHK2 3:YDPL1 SDRATP endogen (1981) : 1985:SDR 2619:TBHSP 2224:TFFPI 2426:TFP_CF_X 2600:WBATP 2599:WSDKATP 2598:WSEATP SDRDMP endogen (1979) : 1985:SDR 2422:TFCP_CF_X 2607:WDMP SDRLD endogen (1978) : 1985:SDR 2422:TFCP_CF_X 2616:WLD SDRP endogen (1982) : 1985:SDR 1984:SDRPH SDRPH endogen (1984) : 2422:TFCP_CF_X 2624:WPPB SDRPP endogen (1983) : 2556:IWPPD 1984:SDRPH 2588:SDRPPK 2582:SDRPPL 2576:SDRPSK 2570:SDRPSL 2226:TFFPN 2558:TFLPN 2426:TFP_CF_X SDRPPK endogen (2588) : 2590:WPHPK SDRPPL endogen (2582) : 2584:WPHPL * SDRPSK endogen (2576), feed-back : 2619:TBHSP 2224:TFFPI 2578:WPSPK * SDRPSL endogen (2570), feed-back : 2619:TBHSP 2224:TFFPI 2572:WPSPL SDRSP endogen (1980) : 1985:SDR 2422:TFCP_CF_X 2612:WSP SDS endogen (1974) : 1987:SD 2247:SDKK 2234:YDPH1 SDSK endogen (1972) : 1974:SDS SDSR endogen (1973) : 1974:SDS * SDU endogen (1965), feed-back : 1987:SD 1714:YAS * SDV endogen (1970), feed-back : 45:CBU 1987:SD SI endogen (2123) : 2134:SIAF 2260:YF * SIAF endogen (2134), feed-back : 1998:S 2136:SIAFO SIAFE endogen (2135) : 2136:SIAFO 2161:TFEN 2262:YI SIAFO endogen (2136) : 2227:TFOI 2231:YDO * SIAFOK endogen (2245), feed-back : 2242:TAOSK 2239:YDK SIG endogen (2109) : 2123:SI 2151:TEUBG SIGC endogen (2107) : 2109:SIG SIGI1 endogen (2108) : 2109:SIG SIGX endogen (2106) : 2109:SIG * SIGXA endogen (2087), feed-back : 2106:SIGX 1521:VA * SIGXB endogen (2098), feed-back : 2106:SIGX 1532:VB * SIGXE endogen (2088), feed-back : 2106:SIGX 1522:VE * SIGXH endogen (2104), feed-back : 2106:SIGX 1538:VH * SIGXNB endogen (2093), feed-back : 2106:SIGX 1527:VNB * SIGXNE endogen (2090), feed-back : 2106:SIGX 1524:VNE * SIGXNF endogen (2091), feed-back : 2106:SIGX 1525:VNF * SIGXNG endogen (2089), feed-back : 2106:SIGX 1523:VNG * SIGXNK endogen (2096), feed-back : 2106:SIGX 1530:VNK * SIGXNM endogen (2094), feed-back : 2106:SIGX 1528:VNM * SIGXNN endogen (2092), feed-back : 2106:SIGX 1526:VNN * SIGXNQ endogen (2097), feed-back : 2106:SIGX 1531:VNQ * SIGXNT endogen (2095), feed-back : 2106:SIGX 1529:VNT * SIGXO endogen (2105), feed-back : 2106:SIGX 1539:VO * SIGXQF endogen (2102), feed-back : 2106:SIGX 1536:VQF * SIGXQH endogen (2099), feed-back : 2106:SIGX 1533:VQH * SIGXQQ endogen (2103), feed-back : 2106:SIGX 1537:VQQ * SIGXQS endogen (2100), feed-back : 2106:SIGX 1534:VQS * SIGXQT endogen (2101), feed-back : 2106:SIGX 1535:VQT SIM endogen (2062) : 2123:SI 2135:SIAFE 2152:TEUB SIP endogen (2086) : 2123:SI 2129:SIPAF SIPAA eksogen : 2126:SIPSUE SIPAF endogen (2129) : 2130:SIPAFO SIPAFO endogen (2130), ikke-bestemmende. SIPC endogen (2085) : 2086:SIP * SIPE0 endogen (2063), feed-back : 1597:PNE0 2085:SIPC SIPE7Y eksogen : 1628:PE7Y 2085:SIPC 2127:SIPSU * SIPEE endogen (2125), feed-back : 2063:SIPE0 2126:SIPSUE SIPEEM eksogen : 2125:SIPEE SIPEQ eksogen : 2063:SIPE0 SIPEU eksogen : 2135:SIAFE 2130:SIPAFO 2152:TEUB SIPKTO eksogen : 2127:SIPSU 2084:TPK SIPSU endogen (2127) : 2129:SIPAF 2128:SIPSUO 2131:SISU 2246:SISUOKK SIPSUE endogen (2126) : 2127:SIPSU 2128:SIPSUO 2132:SISUE 2246:SISUOKK 2153:TEUN SIPSUER eksogen : 2126:SIPSUE SIPSUO endogen (2128), ikke-bestemmende. SIPUR2 endogen (2124) : 2127:SIPSU SIPX endogen (2083) : 2086:SIP * SIPXA endogen (2064), feed-back : 2083:SIPX 1521:VA * SIPXB endogen (2075), feed-back : 2083:SIPX 1532:VB * SIPXE endogen (2065), feed-back : 1972:SDSK 2083:SIPX 1522:VE * SIPXH endogen (2081), feed-back : 2083:SIPX 1538:VH * SIPXNB endogen (2070), feed-back : 2083:SIPX 1527:VNB * SIPXNE endogen (2067), feed-back : 2083:SIPX 1524:VNE * SIPXNF endogen (2068), feed-back : 2083:SIPX 1525:VNF * SIPXNG endogen (2066), feed-back : 2083:SIPX 1523:VNG * SIPXNK endogen (2073), feed-back : 2083:SIPX 1530:VNK * SIPXNM endogen (2071), feed-back : 2083:SIPX 1528:VNM * SIPXNN endogen (2069), feed-back : 2083:SIPX 1526:VNN * SIPXNQ endogen (2074), feed-back : 2083:SIPX 1531:VNQ * SIPXNT endogen (2072), feed-back : 2083:SIPX 1529:VNT * SIPXO endogen (2082), feed-back : 2083:SIPX 1539:VO * SIPXQF endogen (2079), feed-back : 2083:SIPX 1536:VQF * SIPXQH endogen (2076), feed-back : 2083:SIPX 1533:VQH * SIPXQQ endogen (2080), feed-back : 2083:SIPX 1537:VQQ * SIPXQS endogen (2077), feed-back : 2083:SIPX 1534:VQS * SIPXQT endogen (2078), feed-back : 2083:SIPX 1535:VQT SIQ endogen (2120) : 2123:SI 2260:YF 2343:YR1 * SIQA endogen (2285), feed-back : 1441:PWAW1 2344:YRA1 SIQAA eksogen : 2285:SIQA 2122:SIQEU 2119:SIQS 2246:SISUOKK * SIQAB endogen (2113), feed-back : 2120:SIQ 2266:SIQAL 2277:SIQBL 2267:SIQEL 2282:SIQHL 2272:SIQNBL 2269:SIQNEL 2270:SIQNFL 2268:SIQNGL 2275:SIQNKL 2273:SIQNML 2271:SIQNNL 2276:SIQNQL 2274:SIQNTL 2283:SIQOL 2281:SIQQFL 2278:SIQQHL 2284:SIQQQL 2279:SIQQSL 2280:SIQQTL 1670:TIQAB1 SIQAK endogen (2118) : 2266:SIQAL 2277:SIQBL 2267:SIQEL 2282:SIQHL 2272:SIQNBL 2269:SIQNEL 2270:SIQNFL 2268:SIQNGL 2275:SIQNKL 2273:SIQNML 2271:SIQNNL 2276:SIQNQL 2274:SIQNTL 2283:SIQOL 2281:SIQQFL 2278:SIQQHL 2284:SIQQQL 2279:SIQQSL 2280:SIQQTL 2119:SIQS 2246:SISUOKK * SIQAL endogen (2266), feed-back : 775:LA1 1441:PWAW1 2285:SIQA SIQAM endogen (2116) : 2120:SIQ 2266:SIQAL 2277:SIQBL 2267:SIQEL 2282:SIQHL 2272:SIQNBL 2269:SIQNEL 2270:SIQNFL 2268:SIQNGL 2275:SIQNKL 2273:SIQNML 2271:SIQNNL 2276:SIQNQL 2274:SIQNTL 2283:SIQOL 2281:SIQQFL 2278:SIQQHL 2284:SIQQQL 2279:SIQQSL 2280:SIQQTL * SIQB endogen (2296), feed-back : 1492:PWBW1 1496:PXB 2355:YRB1 * SIQBL endogen (2277), feed-back : 953:LB1 1492:PWBW1 2296:SIQB SIQE endogen (2286) : 2345:YRE1 * SIQEJ endogen (2114), feed-back : 1441:PWAW1 1492:PWBW1 1462:PWNBW1 1088:PWNEW1 1450:PWNFW1 1480:PWNKW1 1468:PWNMW1 1456:PWNNW1 1486:PWNQW1 1474:PWNTW1 1516:PWQFW1 1498:PWQHW1 1510:PWQQW1 1504:PWQTW1 2245:SIAFOK 2120:SIQ 2285:SIQA 2296:SIQB 2286:SIQE 2115:SIQEJH 2291:SIQNB 2288:SIQNE 2289:SIQNF 2287:SIQNG 2294:SIQNK 2292:SIQNM 2290:SIQNN 2295:SIQNQ 2293:SIQNT 2302:SIQO 2300:SIQQF 2297:SIQQH 2303:SIQQQ 2298:SIQQS 2299:SIQQT * SIQEJH endogen (2115), feed-back : 1547:PNCH 2285:SIQA 2296:SIQB 2286:SIQE 2301:SIQH 2291:SIQNB 2288:SIQNE 2289:SIQNF 2287:SIQNG 2294:SIQNK 2292:SIQNM 2290:SIQNN 2295:SIQNQ 2293:SIQNT 2302:SIQO 2300:SIQQF 2297:SIQQH 2303:SIQQQ 2298:SIQQS 2299:SIQQT 11:YCBHE * SIQEL endogen (2267), feed-back : 1116:LE1 2286:SIQE SIQEU endogen (2122) : 2132:SISUE 2153:TEUN SIQEUR eksogen : 2122:SIQEU 2119:SIQS 2121:SIQSQ 2246:SISUOKK * SIQH endogen (2301), feed-back : 1547:PNCH 2361:YRH1 * SIQHL endogen (2282), feed-back : 1132:LH1 2301:SIQH SIQLT endogen (2117) : 2266:SIQAL 2277:SIQBL 2267:SIQEL 2282:SIQHL 2272:SIQNBL 2269:SIQNEL 2270:SIQNFL 2268:SIQNGL 2275:SIQNKL 2273:SIQNML 2271:SIQNNL 2276:SIQNQL 2274:SIQNTL 2283:SIQOL 2281:SIQQFL 2278:SIQQHL 2284:SIQQQL 2279:SIQQSL 2280:SIQQTL 2119:SIQS * SIQNB endogen (2291), feed-back : 1462:PWNBW1 1466:PXNB 2350:YRNB1 * SIQNBL endogen (2272), feed-back : 853:LNB1 1462:PWNBW1 2291:SIQNB * SIQNE endogen (2288), feed-back : 1088:PWNEW1 1092:PXNE 2347:YRNE1 * SIQNEL endogen (2269), feed-back : 1085:LNE1 1088:PWNEW1 2288:SIQNE * SIQNF endogen (2289), feed-back : 1450:PWNFW1 2348:YRNF1 * SIQNFL endogen (2270), feed-back : 813:LNF1 1450:PWNFW1 2289:SIQNF SIQNG endogen (2287) : 2346:YRNG1 * SIQNGL endogen (2268), feed-back : 794:LNG1 2287:SIQNG * SIQNK endogen (2294), feed-back : 1480:PWNKW1 1484:PXNK 2353:YRNK1 * SIQNKL endogen (2275), feed-back : 913:LNK1 1480:PWNKW1 2294:SIQNK * SIQNM endogen (2292), feed-back : 1468:PWNMW1 1472:PXNM 2351:YRNM1 * SIQNML endogen (2273), feed-back : 873:LNM1 1468:PWNMW1 2292:SIQNM * SIQNN endogen (2290), feed-back : 1456:PWNNW1 1460:PXNN 2349:YRNN1 * SIQNNL endogen (2271), feed-back : 833:LNN1 1456:PWNNW1 2290:SIQNN * SIQNQ endogen (2295), feed-back : 1486:PWNQW1 1490:PXNQ 2354:YRNQ1 * SIQNQL endogen (2276), feed-back : 933:LNQ1 1486:PWNQW1 2295:SIQNQ * SIQNT endogen (2293), feed-back : 1474:PWNTW1 1478:PXNT 2352:YRNT1 * SIQNTL endogen (2274), feed-back : 893:LNT1 1474:PWNTW1 2293:SIQNT * SIQO endogen (2302), feed-back : 2230:TFOUNY 1159:YFO 2362:YRO1 1177:YWO11 * SIQOL endogen (2283), feed-back : 1154:LO1 2302:SIQO * SIQQF endogen (2300), feed-back : 1516:PWQFW1 1518:PXQF 2359:YRQF1 * SIQQFL endogen (2281), feed-back : 1030:LQF1 1516:PWQFW1 2300:SIQQF * SIQQH endogen (2297), feed-back : 1498:PWQHW1 1502:PXQH 2356:YRQH1 * SIQQHL endogen (2278), feed-back : 973:LQH1 1498:PWQHW1 2297:SIQQH * SIQQQ endogen (2303), feed-back : 1510:PWQQW1 1514:PXQQ 2360:YRQQ1 * SIQQQL endogen (2284), feed-back : 1049:LQQ1 1510:PWQQW1 2303:SIQQQ SIQQS endogen (2298) : 2357:YRQS1 * SIQQSL endogen (2279), feed-back : 992:LQS1 2298:SIQQS * SIQQT endogen (2299), feed-back : 1504:PWQTW1 1508:PXQT 2358:YRQT1 * SIQQTL endogen (2280), feed-back : 1011:LQT1 1504:PWQTW1 2299:SIQQT SIQR eksogen : 2120:SIQ 2285:SIQA 2296:SIQB 2286:SIQE 2301:SIQH 2291:SIQNB 2288:SIQNE 2289:SIQNF 2287:SIQNG 2294:SIQNK 2292:SIQNM 2290:SIQNN 2295:SIQNQ 2293:SIQNT 2302:SIQO 2300:SIQQF 2297:SIQQH 2303:SIQQQ 2298:SIQQS 2299:SIQQT SIQS endogen (2119) : 2120:SIQ 2131:SISU 2246:SISUOKK SIQSH eksogen : 2301:SIQH 2119:SIQS SIQSQ endogen (2121) : 2285:SIQA 2296:SIQB 2286:SIQE 2291:SIQNB 2288:SIQNE 2289:SIQNF 2287:SIQNG 2294:SIQNK 2292:SIQNM 2290:SIQNN 2295:SIQNQ 2293:SIQNT 2302:SIQO 2300:SIQQF 2297:SIQQH 2303:SIQQQ 2298:SIQQS 2299:SIQQT SIQSQR eksogen : 2119:SIQS 2121:SIQSQ SIQU endogen (2111) : 2120:SIQ 2266:SIQAL 2277:SIQBL 2267:SIQEL 2282:SIQHL 2272:SIQNBL 2269:SIQNEL 2270:SIQNFL 2268:SIQNGL 2275:SIQNKL 2273:SIQNML 2271:SIQNNL 2276:SIQNQL 2274:SIQNTL 2283:SIQOL 2281:SIQQFL 2278:SIQQHL 2284:SIQQQL 2279:SIQQSL 2280:SIQQTL SIQV eksogen : 2120:SIQ 2285:SIQA 2296:SIQB 2286:SIQE 2301:SIQH 2291:SIQNB 2288:SIQNE 2289:SIQNF 2287:SIQNG 2294:SIQNK 2292:SIQNM 2290:SIQNN 2295:SIQNQ 2293:SIQNT 2302:SIQO 2300:SIQQF 2297:SIQQH 2303:SIQQQ 2298:SIQQS 2299:SIQQT SIR endogen (2110) : 2123:SI SISU endogen (2131) : 2134:SIAF 2133:SISUO SISUE endogen (2132) : 2133:SISUO 2161:TFEN 2262:YI SISUO endogen (2133) : 2229:TFOU 2231:YDO * SISUOKK endogen (2246), feed-back : 2242:TAOSK 2239:YDK SISUOO eksogen : 2237:YDOO SKSI1 eksogen : 1964:SDK1 SSF eksogen : 1964:SDK1 SSSO eksogen : 1964:SDK1 SSY2 endogen (1963) : 1964:SDK1 SSYA endogen (1956) : 1963:SSY2 SSYD eksogen : 1963:SSY2 * SSYEJ endogen (1957), feed-back : 1963:SSY2 11:YCBHE * SSYS endogen (1962), feed-back : 1961:KBYS 1963:SSY2 SSYS1 endogen (1947) : 1962:SSYS SSYS2 endogen (1948) : 1962:SSYS SSYS3 endogen (1949) : 1962:SSYS SSYS4 endogen (1950) : 1962:SSYS SSYS5 endogen (1951) : 1962:SSYS SSYSEF endogen (1844), ikke-bestemmende. SSYSEF1 endogen (1839) : 1947:SSYS1 1844:SSYSEF SSYSEF2 endogen (1840) : 1948:SSYS2 1844:SSYSEF SSYSEF3 endogen (1841) : 1949:SSYS3 1844:SSYSEF SSYSEF4 endogen (1842) : 1950:SSYS4 1844:SSYSEF SSYSEF5 endogen (1843) : 1951:SSYS5 1844:SSYSEF SSYSFP endogen (1871), ikke-bestemmende. SSYSFP1 endogen (1866) : 1947:SSYS1 1871:SSYSFP SSYSFP2 endogen (1867) : 1948:SSYS2 1871:SSYSFP SSYSFP3 endogen (1868) : 1949:SSYS3 1871:SSYSFP SSYSFP4 endogen (1869) : 1950:SSYS4 1871:SSYSFP SSYSFP5 endogen (1870) : 1951:SSYS5 1871:SSYSFP SSYSL endogen (1817), ikke-bestemmende. SSYSL1 endogen (1812) : 1947:SSYS1 1817:SSYSL SSYSL2 endogen (1813) : 1948:SSYS2 1817:SSYSL SSYSL3 endogen (1814) : 1949:SSYS3 1817:SSYSL SSYSL4 endogen (1815) : 1950:SSYS4 1817:SSYSL SSYSL5 endogen (1816) : 1951:SSYS5 1817:SSYSL * SSYSP endogen (1960), feed-back : 1959:KBYSP 1963:SSY2 SSYSP1 endogen (1942) : 1960:SSYSP SSYSP2 endogen (1943) : 1960:SSYSP SSYSP3 endogen (1944) : 1960:SSYSP SSYSP4 endogen (1945) : 1960:SSYSP SSYSP5 endogen (1946) : 1960:SSYSP SSYSPEF endogen (1838), ikke-bestemmende. SSYSPEF1 endogen (1833) : 1942:SSYSP1 1838:SSYSPEF SSYSPEF2 endogen (1834) : 1943:SSYSP2 1838:SSYSPEF SSYSPEF3 endogen (1835) : 1944:SSYSP3 1838:SSYSPEF SSYSPEF4 endogen (1836) : 1945:SSYSP4 1838:SSYSPEF SSYSPEF5 endogen (1837) : 1946:SSYSP5 1838:SSYSPEF SSYSPFP endogen (1865), ikke-bestemmende. SSYSPFP1 endogen (1860) : 1942:SSYSP1 1865:SSYSPFP SSYSPFP2 endogen (1861) : 1943:SSYSP2 1865:SSYSPFP SSYSPFP3 endogen (1862) : 1944:SSYSP3 1865:SSYSPFP SSYSPFP4 endogen (1863) : 1945:SSYSP4 1865:SSYSPFP SSYSPFP5 endogen (1864) : 1946:SSYSP5 1865:SSYSPFP SSYSPL endogen (1811), ikke-bestemmende. SSYSPL1 endogen (1806) : 1942:SSYSP1 1811:SSYSPL SSYSPL2 endogen (1807) : 1943:SSYSP2 1811:SSYSPL SSYSPL3 endogen (1808) : 1944:SSYSP3 1811:SSYSPL SSYSPL4 endogen (1809) : 1945:SSYSP4 1811:SSYSPL SSYSPL5 endogen (1810) : 1946:SSYSP5 1811:SSYSPL SSYSPQ endogen (1892), ikke-bestemmende. SSYSPQ1 endogen (1887) : 1942:SSYSP1 1892:SSYSPQ SSYSPQ2 endogen (1888) : 1943:SSYSP2 1892:SSYSPQ SSYSPQ3 endogen (1889) : 1944:SSYSP3 1892:SSYSPQ SSYSPQ4 endogen (1890) : 1945:SSYSP4 1892:SSYSPQ SSYSPQ5 endogen (1891) : 1946:SSYSP5 1892:SSYSPQ SSYSPS endogen (1757), ikke-bestemmende. SSYSPS1 endogen (1752) : 1942:SSYSP1 1757:SSYSPS SSYSPS2 endogen (1753) : 1943:SSYSP2 1757:SSYSPS SSYSPS3 endogen (1754) : 1944:SSYSP3 1757:SSYSPS SSYSPS4 endogen (1755) : 1945:SSYSP4 1757:SSYSPS SSYSPS5 endogen (1756) : 1946:SSYSP5 1757:SSYSPS SSYSPW endogen (1784), ikke-bestemmende. SSYSPW1 endogen (1779) : 1942:SSYSP1 1784:SSYSPW SSYSPW2 endogen (1780) : 1943:SSYSP2 1784:SSYSPW SSYSPW3 endogen (1781) : 1944:SSYSP3 1784:SSYSPW SSYSPW4 endogen (1782) : 1945:SSYSP4 1784:SSYSPW SSYSPW5 endogen (1783) : 1946:SSYSP5 1784:SSYSPW SSYSQ endogen (1898), ikke-bestemmende. SSYSQ1 endogen (1893) : 1947:SSYS1 1898:SSYSQ SSYSQ2 endogen (1894) : 1948:SSYS2 1898:SSYSQ SSYSQ3 endogen (1895) : 1949:SSYS3 1898:SSYSQ SSYSQ4 endogen (1896) : 1950:SSYS4 1898:SSYSQ SSYSQ5 endogen (1897) : 1951:SSYS5 1898:SSYSQ SSYSS endogen (1763), ikke-bestemmende. SSYSS1 endogen (1758) : 1947:SSYS1 1763:SSYSS SSYSS2 endogen (1759) : 1948:SSYS2 1763:SSYSS SSYSS3 endogen (1760) : 1949:SSYS3 1763:SSYSS SSYSS4 endogen (1761) : 1950:SSYS4 1763:SSYSS SSYSS5 endogen (1762) : 1951:SSYS5 1763:SSYSS SSYSW endogen (1790), ikke-bestemmende. SSYSW1 endogen (1785) : 1947:SSYS1 1790:SSYSW SSYSW2 endogen (1786) : 1948:SSYS2 1790:SSYSW SSYSW3 endogen (1787) : 1949:SSYS3 1790:SSYSW SSYSW4 endogen (1788) : 1950:SSYS4 1790:SSYSW SSYSW5 endogen (1789) : 1951:SSYS5 1790:SSYSW SSYV endogen (1958) : 1963:SSY2 TADF eksogen : 1662:LNAKK1 TAEO eksogen : 2161:TFEN 2227:TFOI 2231:YDO TAEOK eksogen : 2242:TAOSK 2239:YDK TAEP eksogen : 2222:TAPHN 2161:TFEN 2233:YDP TAFMA1 eksogen : 1993:SAFMA TAFME eksogen : 1994:SAFME TAKOS eksogen : 2242:TAOSK 2239:YDK TAOE endogen (2160) : 2161:TFEN 2229:TFOU 2231:YDO TAOEFO eksogen : 2160:TAOE TAOEGR eksogen : 2160:TAOE TAOER endogen (2159) : 2160:TAOE TAOERFO endogen (2157) : 2159:TAOER TAOERFP endogen (2156) : 2159:TAOER TAOERR endogen (2158) : 2159:TAOER TAOKP eksogen : 2242:TAOSK 2239:YDK TAOP eksogen : 2222:TAPHN 2229:TFOU 2231:YDO 2233:YDP * TAOSK endogen (2242), feed-back : 2239:YDK TAOSKX eksogen : 2242:TAOSK TAPE eksogen : 2222:TAPHN 2223:TAPHU 2161:TFEN 2233:YDP TAPHN endogen (2222) : 2234:YDPH1 TAPHR eksogen : 2223:TAPHU TAPHU endogen (2223), ikke-bestemmende. TAPO eksogen : 2222:TAPHN 2223:TAPHU 2227:TFOI 2231:YDO 2233:YDP TAPOK eksogen : 2242:TAOSK 2239:YDK TAPOO eksogen : 2237:YDOO TAQO1 eksogen : 1991:SAQO TAQP1 eksogen : 1662:LNAKK1 1992:SAQP TAQWY1 eksogen : 1989:SAQWY 1426:YDL 1424:YDNA TARN endogen (1967) : 2112:TQAB 1968:TSDA TARNE eksogen : 2112:TQAB 1968:TSDA * TASOON endogen (2244), feed-back : 2237:YDOO TATP endogen (1655) : 1661:LNA1 1662:LNAKK1 1656:LNAP * TBHSK endogen (2573), feed-back : 1673:BTB2 1989:SAQWY 1728:SDAS 2619:TBHSP 2622:TFFBI 2:TPPUN 2608:TPSPI 2578:WPSPK 1714:YAS * TBHSL endogen (2567), feed-back : 1673:BTB2 1989:SAQWY 1728:SDAS 2619:TBHSP 2622:TFFBI 2:TPPUN 2608:TPSPI 2572:WPSPL 1714:YAS * TBHSP endogen (2619), feed-back : 2224:TFFPI 2235:TFPHN1 2234:YDPH1 5:YDPHK2 4:YDPSK2 TBPHO eksogen : 2227:TFOI 2231:YDO 2233:YDP 2234:YDPH1 TDU1 eksogen : 1965:SDU TEUB endogen (2152) : 2153:TEUN TEUBG endogen (2151) : 2152:TEUB 2161:TFEN 2229:TFOU 2231:YDO TEUBR eksogen : 2152:TEUB 2161:TFEN 2229:TFOU 2231:YDO TEUBY endogen (2150) : 2152:TEUB 2161:TFEN 2229:TFOU 2231:YDO TEUN endogen (2153), ikke-bestemmende. TEUR eksogen : 2153:TEUN 2161:TFEN 2227:TFOI 2231:YDO TFBCP_Z_CF endogen (2423) : 2452:WBCP_Z_CF TFBD_OS_Z endogen (2483) : 2485:WBD_OS_Z TFBE_OS_Z endogen (2478) : 2538:BOWBS 2518:OWNB_E 2481:TFBGD_OS_Z 2479:TFBGE_OS_Z * TFBGD_OS_Z endogen (2481), feed-back : 2482:NWBD_OS_Z 2483:TFBD_OS_Z 2185:TISUI * TFBGE_OS_Z endogen (2479), feed-back : 2184:TISUU 2480:WBE_OS_Z TFBP_Z_CF endogen (2427) : 2462:WBP_Z_CF TFB_Z_OS eksogen : 2477:NWB_Z_OS 2481:TFBGD_OS_Z 2476:WB_Z_OS * TFCP_CF_E endogen (2530), feed-back : 2523:WCP_CF_E TFCP_CF_H endogen (2378) : 2530:TFCP_CF_E 2382:TFNF1_H * TFCP_CF_X endogen (2422), feed-back : 2423:TFBCP_Z_CF 2530:TFCP_CF_E 2378:TFCP_CF_H 2425:TFSCP_D_CF 2424:TFSCP_E_CF TFE2 eksogen : 165:FE2 TFE5 eksogen : 166:FE5 TFE6 eksogen : 167:FE6 TFE7Q eksogen : 168:FE7Q TFE8 eksogen : 169:FE8 TFEN endogen (2161) : 2163:ENL 2377:TFN_CR 2372:TFN_E TFESQ eksogen : 171:FESQ TFET eksogen : 170:FET * TFFBI endogen (2622), feed-back : 2422:TFCP_CF_X 2624:WPPB * TFFBU endogen (2621), feed-back : 2422:TFCP_CF_X 2624:WPPB TFFON endogen (2238) : 2374:TFN_OO 2253:TFSN TFFONR1 eksogen : 2238:TFFON TFFPI endogen (2224) : 2226:TFFPN 2558:TFLPN 2426:TFP_CF_X TFFPN endogen (2226), ikke-bestemmende. TFFPNR eksogen : 2226:TFFPN TFFPU endogen (2225) : 2226:TFFPN 2558:TFLPN 2426:TFP_CF_X * TFG_E_CF endogen (2421), feed-back : 2421:TFG_E_CF 2432:TFNF1_CF 2451:WG_E_CF TFKN endogen (2241) : 2242:TAOSK 2373:TFN_OK 2253:TFSN 2254:WZZOMUXA TFKNX eksogen : 2241:TFKN * TFLM_CR_CF endogen (2400), feed-back : 2431:TFLM_X_CF 2403:TFNF1_CR 2188:TIIM_CF_X 2413:WLM_CR_CF TFLM_E_CF eksogen : 2431:TFLM_X_CF 2188:TIIM_CF_X 2525:WLM_E_CF * TFLM_H_CF endogen (2379), feed-back : 2431:TFLM_X_CF 2382:TFNF1_H 2188:TIIM_CF_X 2394:WLM_H_CF * TFLM_OK_CF endogen (2493), feed-back : 2431:TFLM_X_CF 2494:TFNF1_OK 2188:TIIM_CF_X 2502:WLM_OK_CF TFLM_X_CF endogen (2431) : 2459:WLM_X_CF TFLPN endogen (2558) : 2564:WBP_Z_IQ 2563:WSDKP_Z_IQ 2562:WSEP_Z_IQ TFNBR_CF endogen (2433) : 2456:WNBR_CF TFNB_CR endogen (2404) : 2406:TFS_E_CR 2412:WNB_CR TFNB_E endogen (2531), ikke-bestemmende. TFNB_H endogen (2383) : 2384:TFS_E_H 2393:WNB_H TFNB_OK endogen (2495) : 2501:WNB_OK TFNB_OO endogen (2507) : 2511:WNB_OO TFNF1_CF endogen (2432) : 2433:TFNBR_CF 2434:TFSR_D_CF 2435:TFSR_E_CF TFNF1_CR endogen (2403) : 2404:TFNB_CR 2405:TFS_D_CR 2406:TFS_E_CR TFNF1_H endogen (2382) : 2383:TFNB_H 2385:TFS_D_H 2384:TFS_E_H TFNF1_OK endogen (2494) : 2495:TFNB_OK 2496:TFS_D_OK 2497:TFS_E_OK TFNF1_OO endogen (2506) : 2507:TFNB_OO 2508:TFS_X_OO TFNF1_OS endogen (2474) : 2478:TFBE_OS_Z 2481:TFBGD_OS_Z TFNQ1_CF eksogen : 2522:OWNQ1_E 2432:TFNF1_CF 2468:WNQ1_CF TFNQ1_CR endogen (2402) : 2522:OWNQ1_E 2403:TFNF1_CR 2417:WNQ1_CR TFNQ1_E endogen (2535), ikke-bestemmende. TFNQ1_H endogen (2381) : 2522:OWNQ1_E 2382:TFNF1_H 2398:WNQ1_H TFNQ1_OK eksogen : 2522:OWNQ1_E 2494:TFNF1_OK 2505:WNQ1_OK TFNQ1_OO eksogen : 2522:OWNQ1_E 2506:TFNF1_OO 2513:WNQ1_OO TFNQ1_OS eksogen : 2522:OWNQ1_E 2474:TFNF1_OS 2473:WNQ1_OS TFN_CF endogen (2376) : 2432:TFNF1_CF 2377:TFN_CR 2430:TFS_CF_Z TFN_CR endogen (2377) : 2403:TFNF1_CR 2401:TFS_CR_Z TFN_E endogen (2372), ikke-bestemmende. TFN_H endogen (2371) : 2382:TFNF1_H TFN_OK endogen (2373) : 2494:TFNF1_OK TFN_OO endogen (2374) : 2506:TFNF1_OO TFN_OS endogen (2375) : 2474:TFNF1_OS TFOI endogen (2227) : 2228:TFOINY TFOINY endogen (2228), ikke-bestemmende. * TFON endogen (2232), feed-back : 1173:FVMOX 2377:TFN_CR 2253:TFSN TFOU endogen (2229) : 2230:TFOUNY TFOUNY endogen (2230), ikke-bestemmende. TFPHN1 endogen (2235) : 2377:TFN_CR 2371:TFN_H * TFP_CF_E endogen (2534), feed-back : 2528:WP_CF_E TFP_CF_H endogen (2380) : 2382:TFNF1_H 2534:TFP_CF_E 2397:WP_CF_H * TFP_CF_X endogen (2426), feed-back : 2427:TFBP_Z_CF 2534:TFP_CF_E 2380:TFP_CF_H 2429:TFSP_D_CF 2428:TFSP_E_CF TFSCP_D_CF endogen (2425) : 2453:WSCP_D_CF TFSCP_E_CF endogen (2424) : 2454:WSCP_E_CF TFSN endogen (2253) : 2375:TFN_OS 2254:WZZOMUXA TFSP_D_CF endogen (2429) : 2463:WSP_D_CF TFSP_E_CF endogen (2428) : 2464:WSP_E_CF TFSR_D_CF endogen (2434) : 2436:TFSR_Z_CF 2460:WSR_D_CF TFSR_E_CF endogen (2435) : 2436:TFSR_Z_CF 2461:WSR_E_CF TFSR_Z_CF endogen (2436), ikke-bestemmende. TFS_CF_Z endogen (2430) : 2471:PWS_CF 2432:TFNF1_CF 2466:WS_CF_Z TFS_CR_Z endogen (2401) : 2420:PWS_CR 2403:TFNF1_CR 2416:WS_CR_Z TFS_D_CR endogen (2405) : 2406:TFS_E_CR 2414:WS_D_CR * TFS_D_H endogen (2385), feed-back : 2384:TFS_E_H 2396:WS_D_H TFS_D_OK endogen (2496) : 2520:OWS_Z_E 2504:WS_D_OK TFS_E_CR endogen (2406) : 2415:WS_E_CR TFS_E_H endogen (2384) : 2395:WS_E_H TFS_E_OK endogen (2497) : 2503:WS_E_OK TFS_E_Z endogen (2533), ikke-bestemmende. TFS_X_OO endogen (2508) : 2512:WS_X_OO TFS_X_OS eksogen : 2520:OWS_Z_E 2474:TFNF1_OS 2472:WS_X_OS TFS_Z_E endogen (2532), ikke-bestemmende. TFXA eksogen : 637:FXA TG eksogen : 1171:CO 1615:PCB 1613:PCE 1610:PCF 1614:PCG 1617:PCH 1612:PCI 1618:PCK 1611:PCN 1619:PCS 1616:PCV 1624:PIBH 1623:PIBO11 1622:PIBP11 1627:PIL 1621:PIMO11 1620:PIMP11 1629:PVEA 1640:PVEB 1630:PVEE 1646:PVEH 1635:PVENB 1632:PVENE 1633:PVENF 1631:PVENG 1638:PVENK 1636:PVENM 1634:PVENN 1639:PVENQ 1637:PVENT 1647:PVEO 1644:PVEQF 1641:PVEQH 1645:PVEQQ 1642:PVEQS 1643:PVEQT 2107:SIGC 2108:SIGI1 2087:SIGXA 2098:SIGXB 2088:SIGXE 2104:SIGXH 2093:SIGXNB 2090:SIGXNE 2091:SIGXNF 2089:SIGXNG 2096:SIGXNK 2094:SIGXNM 2092:SIGXNN 2097:SIGXNQ 2095:SIGXNT 2105:SIGXO 2102:SIGXQF 2099:SIGXQH 2103:SIGXQQ 2100:SIGXQS 2101:SIGXQT 2151:TEUBG * TIATP endogen (2593), feed-back : 1981:SDRATP 2426:TFP_CF_X 2618:TIHSP 2600:WBATP 2599:WSDKATP 2598:WSEATP TID eksogen : 192:FMZ0W 200:FMZ2W 209:FMZ5W 216:FMZ6QW 223:FMZ7QW 227:FMZ8W 50:NKCB * TIDMP endogen (2605), feed-back : 1979:SDRDMP 2422:TFCP_CF_X 1:TIPHP 2607:WDMP TIEN endogen (2155) : 2158:TAOERR 2161:TFEN 2221:TIPN 2262:YI TIFOI endogen (2214) : 2238:TFFON 2215:TIOII 2237:YDOO TIFOU endogen (2213) : 2238:TFFON 2214:TIFOI 2219:TIOU 2237:YDOO * TIFP_CF_H endogen (2192), feed-back : 2204:IUWP 2193:TIFS_CF_H 2207:TIN_CF 2205:TIN_H 1:TIPHP TIFS_CF_H endogen (2193) : 2207:TIN_CF 2205:TIN_H TIHHL1 endogen (2581) : 2584:WPHPL TIHSK1 endogen (2587) : 2590:WPHPK * TIHSP endogen (2618), feed-back : 2619:TBHSP 2224:TFFPI * TIIM_CF_X endogen (2188), feed-back : 2190:BIWB 2188:TIIM_CF_X TIIN_CF endogen (2189) : 2193:TIFS_CF_H 2207:TIN_CF TIIN_CR endogen (2181) : 2189:TIIN_CF 2206:TIN_CR TIIN_E endogen (2179) : 2189:TIIN_CF 2211:TIN_E * TIIN_H endogen (2180), feed-back : 2189:TIIN_CF 2205:TIN_H 1731:TIPPPS1 TIIN_OK endogen (2182) : 2189:TIIN_CF 2209:TIN_OK TIIN_OO endogen (2183) : 2189:TIIN_CF 2210:TIN_OO TIIN_OS endogen (2187) : 2189:TIIN_CF 2208:TIN_OS TIIR_Z_OS endogen (2186) : 2187:TIIN_OS 2215:TIOII TIKI endogen (2212) : 2242:TAOSK 2215:TIOII 2239:YDK TIKOV eksogen : 2242:TAOSK 2212:TIKI 2215:TIOII 2202:TIU_Z_OK 2201:TIU_Z_OS 2239:YDK TIKU eksogen : 2242:TAOSK 2212:TIKI 2219:TIOU 2239:YDK * TILD endogen (2614), feed-back : 1978:SDRLD 2422:TFCP_CF_X 1:TIPHP 2616:WLD * TIN_CF endogen (2207), feed-back : 2376:TFN_CF 1971:YSDS * TIN_CR endogen (2206), feed-back : 1971:YSDS * TIN_E endogen (2211), feed-back : 2155:TIEN TIN_H endogen (2205) : 2234:YDPH1 TIN_OK endogen (2209) : 2212:TIKI TIN_OO endogen (2210) : 2214:TIFOI TIN_OS endogen (2208), ikke-bestemmende. TIOI endogen (2218) : 2227:TFOI TIOII endogen (2215) : 2218:TIOI 2220:TION TIOKR eksogen : 2242:TAOSK 2212:TIKI 2209:TIN_OK 2208:TIN_OS 2239:YDK TION endogen (2220) : 2221:TIPN 2231:YDO TIOOV eksogen : 2215:TIOII 2237:YDOO * TIOR endogen (2217), feed-back : 2206:TIN_CR 2208:TIN_OS 2218:TIOI 2220:TION * TIORE endogen (2216), feed-back : 1972:SDSK 2217:TIOR 1971:YSDS TIORR eksogen : 2217:TIOR TIOU endogen (2219) : 2229:TFOU 2220:TION TIOV eksogen : 2218:TIOI 2215:TIOII 2220:TION 2201:TIU_Z_OS TIPHP endogen ( 1) : 5:YDPHK2 3:YDPL1 TIPN endogen (2221) : 2233:YDP * TIPPHLP endogen (2555), feed-back : 1975:IWBR 2556:IWPPD 2558:TFLPN 2426:TFP_CF_X TIPPHP endogen (2552) : 2554:TIPPHPB 2553:TIPPHPP * TIPPHPB endogen (2554), feed-back : 1982:SDRP 2422:TFCP_CF_X 1:TIPHP 2624:WPPB * TIPPHPP endogen (2553), feed-back : 1982:SDRP 1983:SDRPP 2226:TFFPN 2554:TIPPHPB TIPPPS1 endogen (1731) : 1736:YS 1820:YSEF 1847:YSFP 1793:YSL 1874:YSQ 1739:YSS 1766:YSW * TIQAB1 endogen (1670), feed-back : 1663:LNAK1 1668:LOHK1 TISHK1 endogen (2575) : 2618:TIHSP 2578:WPSPK TISHL1 endogen (2569) : 2618:TIHSP 2572:WPSPL * TISP endogen (2610), feed-back : 1980:SDRSP 2422:TFCP_CF_X 1:TIPHP 2612:WSP * TISUI endogen (2185), feed-back : 2190:BIWB 2187:TIIN_OS 2219:TIOU 2185:TISUI * TISUU endogen (2184), feed-back : 2187:TIIN_OS 2219:TIOU 2184:TISUU * TIU_CF_Z endogen (2195), feed-back : 2207:TIN_CF 2203:TIU_Z_CF 1971:YSDS * TIU_CR_Z endogen (2194), feed-back : 2206:TIN_CR 2203:TIU_Z_CF 1971:YSDS TIU_E_Z endogen (2196) : 2211:TIN_E 2203:TIU_Z_CF TIU_Z_CF endogen (2203) : 2207:TIN_CF TIU_Z_CR endogen (2198) : 2206:TIN_CR 2203:TIU_Z_CF TIU_Z_E endogen (2197) : 2211:TIN_E 2203:TIU_Z_CF TIU_Z_H endogen (2199) : 2205:TIN_H 2203:TIU_Z_CF TIU_Z_OK endogen (2202) : 2209:TIN_OK 2203:TIU_Z_CF TIU_Z_OO endogen (2200) : 2210:TIN_OO 2203:TIU_Z_CF TIU_Z_OS endogen (2201) : 2208:TIN_OS 2215:TIOII 2203:TIU_Z_CF TKEN endogen (2162) : 2163:ENL TKEO eksogen : 2161:TFEN 2227:TFOI 2232:TFON 2162:TKEN TKEPSN eksogen : 2161:TFEN 2162:TKEN TKKOSN eksogen : 2242:TAOSK 2241:TFKN TKOE eksogen : 2161:TFEN 2232:TFON 2229:TFOU 2162:TKEN TKOEK eksogen : 2242:TAOSK 2241:TFKN TKOJR eksogen : 2232:TFON 2229:TFOU TKOKJR eksogen : 2242:TAOSK 2241:TFKN TKOKUBI eksogen : 2242:TAOSK 2241:TFKN TKOOUBI eksogen : 2238:TFFON TKOPH eksogen : 2232:TFON 2229:TFOU 2235:TFPHN1 TKOPHK eksogen : 2242:TAOSK 2241:TFKN TKOPS eksogen : 2232:TFON 2229:TFOU TKOPSK eksogen : 2242:TAOSK 2241:TFKN TKOUBI eksogen : 107:FIO1 108:IO1 TKPHE eksogen : 2161:TFEN 2235:TFPHN1 2162:TKEN TKPHJR eksogen : 2235:TFPHN1 TKPO eksogen : 2227:TFOI 2232:TFON TKPOK eksogen : 2242:TAOSK 2241:TFKN TKPOON eksogen : 2238:TFFON TM0 eksogen : 1558:PIT 1540:PNCF 1542:PNCI 1541:PNCN 1559:PNIL 185:PXM0 2062:SIM 1521:VA 1525:VNF 1539:VO 1537:VQQ TM1 eksogen : 1598:PE1 1542:PNCI 1541:PNCN 1559:PNIL 186:PXM1 2062:SIM 1526:VNN 1539:VO 1537:VQQ TM2 eksogen : 1599:PE2 1542:PNCI 1559:PNIL 187:PXM2 2062:SIM 1521:VA 1532:VB 1527:VNB 1525:VNF 1530:VNK 1531:VNQ 1539:VO TM3K eksogen : 1600:PE3 1543:PNCE 1559:PNIL 1629:PVEA 1635:PVENB 1632:PVENE 1633:PVENF 1634:PVENN 1639:PVENQ 1647:PVEO 2062:SIM 1521:VA 1527:VNB 1524:VNE 1525:VNF 1526:VNN 1531:VNQ 1539:VO TM3Q eksogen : 1600:PE3 1543:PNCE 1544:PNCG 1542:PNCI 1559:PNIL 1629:PVEA 1640:PVEB 1630:PVEE 1646:PVEH 1635:PVENB 1632:PVENE 1633:PVENF 1631:PVENG 1638:PVENK 1636:PVENM 1634:PVENN 1639:PVENQ 1637:PVENT 1647:PVEO 1644:PVEQF 1641:PVEQH 1645:PVEQQ 1642:PVEQS 1643:PVEQT 1446:PXNG 2062:SIM 1521:VA 1532:VB 1522:VE 1538:VH 1527:VNB 1524:VNE 1525:VNF 1523:VNG 1530:VNK 1528:VNM 1526:VNN 1531:VNQ 1529:VNT 1539:VO 1536:VQF 1533:VQH 1537:VQQ 1534:VQS 1535:VQT TM3R eksogen : 1600:PE3 1559:PNIL 1631:PVENG 1647:PVEO 1444:PXE 2062:SIM 1523:VNG 1539:VO TM5 eksogen : 1601:PE5 1542:PNCI 1554:PNIB 1559:PNIL 188:PXM5 2062:SIM 1521:VA 1532:VB 1527:VNB 1525:VNF 1523:VNG 1530:VNK 1528:VNM 1531:VNQ 1539:VO 1533:VQH 1537:VQQ TM6M eksogen : 1602:PE6 1546:PNCV 1559:PNIL 1551:PNIM 2062:SIM 1532:VB 1527:VNB 1525:VNF 1530:VNK 1528:VNM 1531:VNQ 1529:VNT 1539:VO TM6Q eksogen : 1602:PE6 1542:PNCI 1546:PNCV 1554:PNIB 1559:PNIL 1551:PNIM 189:PXM6Q 2062:SIM 1532:VB 1527:VNB 1525:VNF 1530:VNK 1528:VNM 1526:VNN 1531:VNQ 1529:VNT 1539:VO 1533:VQH 1537:VQQ TM7B eksogen : 1604:PE7Q 1545:PNCB 1559:PNIL 1551:PNIM 2062:SIM 1529:VNT 1539:VO TM7Q eksogen : 1604:PE7Q 1545:PNCB 1546:PNCV 1559:PNIL 1551:PNIM 190:PXM7Q 2062:SIM 1532:VB 1522:VE 1524:VNE 1528:VNM 1529:VNT 1539:VO 1537:VQQ 1535:VQT TM7Y eksogen : 1546:PNCV 1603:PNE7Y 1559:PNIL 1551:PNIM 2062:SIM 1529:VNT 1539:VO 1535:VQT TM8 eksogen : 1605:PE8 1542:PNCI 1546:PNCV 1559:PNIL 1551:PNIM 191:PXM8 2062:SIM 1532:VB 1538:VH 1530:VNK 1528:VNM 1531:VNQ 1539:VO 1533:VQH 1537:VQQ TOPS endogen (1726) : 1735:YSP 1819:YSPEF 1846:YSPFP 1792:YSPL 1873:YSPQ 1738:YSPS 1765:YSPW * TPATPI endogen (2591), feed-back : 1673:BTB2 1667:LOHKK1 1655:TATP 2619:TBHSP 2224:TFFPI 2426:TFP_CF_X 2:TPPUN 2600:WBATP 2599:WSDKATP 2598:WSEATP 1714:YAS * TPATPU endogen (2592), feed-back : 2225:TFFPU 2426:TFP_CF_X 2:TPPUN 2620:TYPSHP 2600:WBATP 2599:WSDKATP 2598:WSEATP 1714:YAS * TPB endogen (2011), feed-back : 1615:PCB 2085:SIPC 2011:TPB TPDMPI eksogen : 2:TPPUN 2607:WDMP 1727:YSPPS * TPDMPU endogen (2604), feed-back : 2422:TFCP_CF_X 2:TPPUN 2607:WDMP 1714:YAS * TPE endogen (2013), feed-back : 1613:PCE 2085:SIPC 2013:TPE TPE0 eksogen : 2125:SIPEE * TPF endogen (2008), feed-back : 1610:PCF 2085:SIPC 2008:TPF * TPG endogen (2014), feed-back : 1614:PCG 2085:SIPC 2014:TPG * TPH endogen (2012), feed-back : 1617:PCH 2085:SIPC 2012:TPH * TPHHKI endogen (2585), feed-back : 2622:TFFBI 2224:TFFPI 1726:TOPS 2:TPPUN 2590:WPHPK * TPHHKU endogen (2586), feed-back : 1986:SDP1 2621:TFFBU 2225:TFFPU 2:TPPUN 2590:WPHPK * TPHHLI endogen (2579), feed-back : 2622:TFFBI 2224:TFFPI 1726:TOPS 2:TPPUN 2584:WPHPL * TPHHLU endogen (2580), feed-back : 2621:TFFBU 2225:TFFPU 2:TPPUN 2584:WPHPL 1714:YAS * TPI endogen (2010), feed-back : 1612:PCI 2085:SIPC 2010:TPI * TPIBH endogen (2020), feed-back : 1624:PIBH 2085:SIPC 2020:TPIBH * TPIBO1 endogen (2022), feed-back : 1623:PIBO11 2085:SIPC 2022:TPIBO1 * TPIBP1 endogen (2021), feed-back : 1622:PIBP11 2085:SIPC 2021:TPIBP1 * TPIL endogen (2023), feed-back : 1627:PIL 2085:SIPC 2023:TPIL * TPIMO1 endogen (2018), feed-back : 1621:PIMO11 2085:SIPC 2018:TPIMO1 * TPIMP1 endogen (2019), feed-back : 1620:PIMP11 2085:SIPC 2019:TPIMP1 * TPK endogen (2084), feed-back : 1618:PCK 2085:SIPC * TPKR endogen (2017), feed-back : 2084:TPK 2017:TPKR TPLDI eksogen : 2:TPPUN 2616:WLD * TPLDU endogen (2613), feed-back : 1986:SDP1 2422:TFCP_CF_X 2:TPPUN 2616:WLD * TPN endogen (2009), feed-back : 1611:PCN 2085:SIPC 2009:TPN TPPUN endogen ( 2) : 5:YDPHK2 3:YDPL1 * TPS endogen (2016), feed-back : 1619:PCS 2085:SIPC 2016:TPS * TPSPI endogen (2608), feed-back : 2422:TFCP_CF_X 2:TPPUN 2612:WSP 1727:YSPPS * TPSPU endogen (2609), feed-back : 2422:TFCP_CF_X 2:TPPUN 2612:WSP 1714:YAS * TPV endogen (2015), feed-back : 1616:PCV 2085:SIPC 2015:TPV TQAB endogen (2112) : 2113:SIQAB TQABE eksogen : 2112:TQAB TQEJ eksogen : 2114:SIQEJ 1185:YCBA 1275:YCBB 1103:YCBE 1225:YCBNB 1051:YCBNE 1205:YCBNF 1195:YCBNG 1255:YCBNK 1235:YCBNM 1215:YCBNN 1265:YCBNQ 1245:YCBNT 1148:YCBO 1315:YCBQF 1285:YCBQH 1325:YCBQQ 1295:YCBQS 1305:YCBQT TQKEJ eksogen : 1957:SSYEJ TQU1 eksogen : 1663:LNAK1 1668:LOHK1 2111:SIQU TRB eksogen : 1615:PCB 2107:SIGC 2110:SIR TRIMP1 eksogen : 1620:PIMP11 2108:SIGI1 2110:SIR TSAQW1 eksogen : 1988:SAQW1 1424:YDNA * TSDA endogen (1968), feed-back : 1648:BTYD1 1423:DTHAW 1422:DTLNAP 1713:PCRS1 1674:PTTY1 1969:SDA 1728:SDAS 2573:TBHSK 2567:TBHSL 2591:TPATPI 1654:TSS0U 1714:YAS 1424:YDNA TSDAE eksogen : 1423:DTHAW 1422:DTLNAP 1968:TSDA TSDL eksogen : 1730:YRPHS TSDP eksogen : 1986:SDP1 72:WCP * TSDR endogen (1977), feed-back : 71:KWPS 1981:SDRATP 1979:SDRDMP 1978:SDRLD 1982:SDRP 1983:SDRPP 1980:SDRSP TSDRA eksogen : 1981:SDRATP 1979:SDRDMP 1978:SDRLD 1982:SDRP 1983:SDRPP 1980:SDRSP TSDS1 eksogen : 1972:SDSK 1973:SDSR 1958:SSYV 94:TSDSU1 TSDSK eksogen : 1972:SDSK TSDSU1 endogen ( 94) : 95:IWBZSU 1185:YCBA 1275:YCBB 1103:YCBE 1225:YCBNB 1051:YCBNE 1205:YCBNF 1195:YCBNG 1255:YCBNK 1235:YCBNM 1215:YCBNN 1265:YCBNQ 1245:YCBNT 1148:YCBO 1315:YCBQF 1285:YCBQH 1325:YCBQQ 1295:YCBQS 1305:YCBQT 758:YCMA 936:YCMB 1101:YCME 1125:YCMH 836:YCMNB 1054:YCMNE 796:YCMNF 778:YCMNG 896:YCMNK 856:YCMNM 816:YCMNN 916:YCMNQ 876:YCMNT 1140:YCMO 1014:YCMQF 956:YCMQH 1032:YCMQQ 976:YCMQS 994:YCMQT TSDV1 eksogen : 1970:SDV TSIQAK eksogen : 2118:SIQAK TSIQAM eksogen : 2116:SIQAM TSIQAMF eksogen : 2116:SIQAM TSIQLT eksogen : 2117:SIQLT * TSS0 endogen (1954), feed-back : 1961:KBYS 71:KWPS 1962:SSYS 1654:TSS0U 72:WCP TSS0E eksogen : 1954:TSS0 * TSS0EF endogen (2006), feed-back : 1430:YDUEF * TSS0L endogen (2007), feed-back : 1426:YDL TSS0U endogen (1654), ikke-bestemmende. * TSS0W endogen (1999), feed-back : 1424:YDNA * TSS0WB endogen (2000), feed-back : 1423:DTHAW 1422:DTLNAP TSS0WBE eksogen : 1423:DTHAW 1422:DTLNAP * TSS0WM endogen (2002), feed-back : 1423:DTHAW 1422:DTLNAP TSS0WME eksogen : 1423:DTHAW 1422:DTLNAP * TSS0WT endogen (2004), feed-back : 1423:DTHAW 1422:DTLNAP TSS0WTE eksogen : 1423:DTHAW 1422:DTLNAP * TSS1 endogen (1955), feed-back : 1961:KBYS 71:KWPS 1962:SSYS 72:WCP TSS1E eksogen : 1955:TSS1 * TSSMWB endogen (2001), feed-back : 1423:DTHAW 1422:DTLNAP TSSMWBE eksogen : 1423:DTHAW 1422:DTLNAP * TSSMWM endogen (2003), feed-back : 1423:DTHAW 1422:DTLNAP TSSMWME eksogen : 1423:DTHAW 1422:DTLNAP * TSSMWT endogen (2005), feed-back : 1423:DTHAW 1422:DTLNAP TSSMWTE eksogen : 1423:DTHAW 1422:DTLNAP * TSSP0 endogen (1952), feed-back : 1959:KBYSP 71:KWPS 1960:SSYSP 1654:TSS0U 72:WCP TSSP0E eksogen : 1952:TSSP0 * TSSP1 endogen (1953), feed-back : 1959:KBYSP 71:KWPS 1960:SSYSP 72:WCP TSSP1E eksogen : 1953:TSSP1 TSUIH eksogen : 45:CBU 11:YCBHE TSYS1 eksogen : 1947:SSYS1 1839:SSYSEF1 1866:SSYSFP1 1812:SSYSL1 1893:SSYSQ1 1758:SSYSS1 1785:SSYSW1 1954:TSS0 2006:TSS0EF 2007:TSS0L 1999:TSS0W 2000:TSS0WB 2002:TSS0WM 2004:TSS0WT 1955:TSS1 2001:TSSMWB 2003:TSSMWM 2005:TSSMWT TSYS2 eksogen : 1948:SSYS2 1840:SSYSEF2 1867:SSYSFP2 1813:SSYSL2 1894:SSYSQ2 1759:SSYSS2 1786:SSYSW2 1954:TSS0 2006:TSS0EF 2007:TSS0L 1999:TSS0W 2000:TSS0WB 2002:TSS0WM 2004:TSS0WT 1955:TSS1 2001:TSSMWB 2003:TSSMWM 2005:TSSMWT TSYS3 eksogen : 1949:SSYS3 1841:SSYSEF3 1868:SSYSFP3 1814:SSYSL3 1895:SSYSQ3 1760:SSYSS3 1787:SSYSW3 1954:TSS0 2006:TSS0EF 2007:TSS0L 1999:TSS0W 2000:TSS0WB 2002:TSS0WM 2004:TSS0WT 1955:TSS1 2001:TSSMWB 2003:TSSMWM 2005:TSSMWT TSYS4 eksogen : 1950:SSYS4 1842:SSYSEF4 1869:SSYSFP4 1815:SSYSL4 1896:SSYSQ4 1761:SSYSS4 1788:SSYSW4 1954:TSS0 2006:TSS0EF 2007:TSS0L 1999:TSS0W 2000:TSS0WB 2002:TSS0WM 2004:TSS0WT 1955:TSS1 2001:TSSMWB 2003:TSSMWM 2005:TSSMWT TSYS5 eksogen : 1951:SSYS5 1843:SSYSEF5 1870:SSYSFP5 1816:SSYSL5 1897:SSYSQ5 1762:SSYSS5 1789:SSYSW5 1954:TSS0 2006:TSS0EF 2007:TSS0L 1999:TSS0W 2000:TSS0WB 2002:TSS0WM 2004:TSS0WT 1955:TSS1 2001:TSSMWB 2003:TSSMWM 2005:TSSMWT TSYSP1 eksogen : 1942:SSYSP1 1833:SSYSPEF1 1860:SSYSPFP1 1806:SSYSPL1 1887:SSYSPQ1 1752:SSYSPS1 1779:SSYSPW1 2006:TSS0EF 2007:TSS0L 1999:TSS0W 2000:TSS0WB 2002:TSS0WM 2004:TSS0WT 2001:TSSMWB 2003:TSSMWM 2005:TSSMWT 1952:TSSP0 1953:TSSP1 TSYSP2 eksogen : 1943:SSYSP2 1834:SSYSPEF2 1861:SSYSPFP2 1807:SSYSPL2 1888:SSYSPQ2 1753:SSYSPS2 1780:SSYSPW2 2006:TSS0EF 2007:TSS0L 1999:TSS0W 2000:TSS0WB 2002:TSS0WM 2004:TSS0WT 2001:TSSMWB 2003:TSSMWM 2005:TSSMWT 1952:TSSP0 1953:TSSP1 TSYSP3 eksogen : 1944:SSYSP3 1835:SSYSPEF3 1862:SSYSPFP3 1808:SSYSPL3 1889:SSYSPQ3 1754:SSYSPS3 1781:SSYSPW3 2006:TSS0EF 2007:TSS0L 1999:TSS0W 2000:TSS0WB 2002:TSS0WM 2004:TSS0WT 2001:TSSMWB 2003:TSSMWM 2005:TSSMWT 1952:TSSP0 1953:TSSP1 TSYSP4 eksogen : 1945:SSYSP4 1836:SSYSPEF4 1863:SSYSPFP4 1809:SSYSPL4 1890:SSYSPQ4 1755:SSYSPS4 1782:SSYSPW4 2006:TSS0EF 2007:TSS0L 1999:TSS0W 2000:TSS0WB 2002:TSS0WM 2004:TSS0WT 2001:TSSMWB 2003:TSSMWM 2005:TSSMWT 1952:TSSP0 1953:TSSP1 TSYSP5 eksogen : 1946:SSYSP5 1837:SSYSPEF5 1864:SSYSPFP5 1810:SSYSPL5 1891:SSYSPQ5 1756:SSYSPS5 1783:SSYSPW5 2006:TSS0EF 2007:TSS0L 1999:TSS0W 2000:TSS0WB 2002:TSS0WM 2004:TSS0WT 2001:TSSMWB 2003:TSSMWM 2005:TSSMWT 1952:TSSP0 1953:TSSP1 TTEUBG eksogen : 2151:TEUBG TTEUBY eksogen : 2150:TEUBY TTIORE eksogen : 2216:TIORE * TTYD endogen (1425), feed-back : 1425:TTYD 1426:YDL TTYD1 eksogen : 1676:TYD TTYK1 eksogen : 1701:TYRKR TTYMB eksogen : 1685:TYMB TTYMF eksogen : 1686:TYMF TTYMFDP eksogen : 1683:TYMFDP TTYMS eksogen : 1684:TYMS TTYOEFO eksogen : 2157:TAOERFO TTYOEFP eksogen : 2156:TAOERFP TTYPEF eksogen : 1690:TYPEF TTYPFO eksogen : 1689:TYPFO TTYPFP eksogen : 1688:TYPFP TTYPOV eksogen : 1691:TYPOV TTYRBF eksogen : 1703:TYRBF TTYRBF1 eksogen : 1703:TYRBF TTYRHY eksogen : 1705:TYRHY TTYRKS eksogen : 1700:TYRKS TTYSAE1 endogen (1429) : 1430:YDUEF TTYUAK eksogen : 1678:TYUAK TTYULY eksogen : 1677:TYULY TTYUREV eksogen : 1679:TYUREV TTYUSU eksogen : 1680:TYUSU * TVEA endogen (2043), feed-back : 1629:PVEA 2064:SIPXA 2043:TVEA * TVEB endogen (2054), feed-back : 1640:PVEB 2075:SIPXB 2054:TVEB * TVEE endogen (2044), feed-back : 1630:PVEE 2065:SIPXE 2044:TVEE * TVEH endogen (2060), feed-back : 1646:PVEH 2081:SIPXH 2060:TVEH * TVENB endogen (2049), feed-back : 1635:PVENB 2070:SIPXNB 2049:TVENB * TVENE endogen (2046), feed-back : 1632:PVENE 2067:SIPXNE 2046:TVENE * TVENF endogen (2047), feed-back : 1633:PVENF 2068:SIPXNF 2047:TVENF * TVENG endogen (2045), feed-back : 1631:PVENG 2066:SIPXNG 2045:TVENG * TVENK endogen (2052), feed-back : 1638:PVENK 2073:SIPXNK 2052:TVENK * TVENM endogen (2050), feed-back : 1636:PVENM 2071:SIPXNM 2050:TVENM * TVENN endogen (2048), feed-back : 1634:PVENN 2069:SIPXNN 2048:TVENN * TVENQ endogen (2053), feed-back : 1639:PVENQ 2074:SIPXNQ 2053:TVENQ * TVENT endogen (2051), feed-back : 1637:PVENT 2072:SIPXNT 2051:TVENT * TVEO endogen (2061), feed-back : 1647:PVEO 2082:SIPXO 2061:TVEO * TVEQF endogen (2058), feed-back : 1644:PVEQF 2079:SIPXQF 2058:TVEQF * TVEQH endogen (2055), feed-back : 1641:PVEQH 2076:SIPXQH 2055:TVEQH * TVEQQ endogen (2059), feed-back : 1645:PVEQQ 2080:SIPXQQ 2059:TVEQQ * TVEQS endogen (2056), feed-back : 1642:PVEQS 2077:SIPXQS 2056:TVEQS * TVEQT endogen (2057), feed-back : 1643:PVEQT 2078:SIPXQT 2057:TVEQT * TVMA endogen (2024), feed-back : 2064:SIPXA 2024:TVMA * TVMB endogen (2035), feed-back : 2075:SIPXB 2035:TVMB * TVME endogen (2025), feed-back : 2065:SIPXE 2025:TVME * TVMH endogen (2041), feed-back : 2081:SIPXH 2041:TVMH * TVMNB endogen (2030), feed-back : 2070:SIPXNB 2030:TVMNB * TVMNE endogen (2027), feed-back : 2067:SIPXNE 2027:TVMNE * TVMNF endogen (2028), feed-back : 2068:SIPXNF 2028:TVMNF * TVMNG endogen (2026), feed-back : 2066:SIPXNG 2026:TVMNG * TVMNK endogen (2033), feed-back : 2073:SIPXNK 2033:TVMNK * TVMNM endogen (2031), feed-back : 2071:SIPXNM 2031:TVMNM * TVMNN endogen (2029), feed-back : 2069:SIPXNN 2029:TVMNN * TVMNQ endogen (2034), feed-back : 2074:SIPXNQ 2034:TVMNQ * TVMNT endogen (2032), feed-back : 2072:SIPXNT 2032:TVMNT * TVMO endogen (2042), feed-back : 2082:SIPXO 2042:TVMO * TVMQF endogen (2039), feed-back : 2079:SIPXQF 2039:TVMQF * TVMQH endogen (2036), feed-back : 2076:SIPXQH 2036:TVMQH * TVMQQ endogen (2040), feed-back : 2080:SIPXQQ 2040:TVMQQ * TVMQS endogen (2037), feed-back : 2077:SIPXQS 2037:TVMQS * TVMQT endogen (2038), feed-back : 2078:SIPXQT 2038:TVMQT TWEN eksogen : 2158:TAOERR 2161:TFEN 1714:YAS 1715:YASW 2233:YDP 2234:YDPH1 2262:YI TY endogen (1711) : 2229:TFOU 1712:TYS 2231:YDO 2233:YDP 2234:YDPH1 * TYD endogen (1676), feed-back : 1648:BTYD1 1989:SAQWY 1967:TARN 2244:TASOON 2608:TPSPI 1711:TY 2243:TYO 1716:YASD TYEN eksogen : 2161:TFEN 2233:YDP 2234:YDPH1 * TYKK endogen (2248), feed-back : 2242:TAOSK 2239:YDK TYM endogen (1687) : 1967:TARN 1711:TY TYMB endogen (1685) : 1989:SAQWY 2608:TPSPI 1687:TYM TYMF endogen (1686) : 2248:TYKK 1687:TYM TYMFDP endogen (1683) : 1989:SAQWY 2244:TASOON 2608:TPSPI 1687:TYM 2243:TYO 1716:YASD TYMS endogen (1684) : 1989:SAQWY 2608:TPSPI 2248:TYKK 1687:TYM * TYO endogen (2243), feed-back : 2237:YDOO TYP endogen (1698) : 1711:TY TYPDP endogen (1694) : 1696:TYPR TYPDPD eksogen : 1694:TYPDP * TYPEF endogen (1690), feed-back : 1967:TARN 2244:TASOON 1429:TTYSAE1 2243:TYO 1698:TYP 1717:YASE TYPFO endogen (1689) : 2248:TYKK 1698:TYP TYPFP endogen (1688) : 2248:TYKK 1698:TYP 1718:YASP TYPI endogen (1695) : 1696:TYPR TYPID eksogen : 1695:TYPI TYPLG eksogen : 2244:TASOON 2243:TYO * TYPOV endogen (1691), feed-back : 1967:TARN 2244:TASOON 1429:TTYSAE1 2243:TYO 1698:TYP 1717:YASE TYPPT endogen (1693) : 1696:TYPR TYPPTD eksogen : 1693:TYPPT TYPR endogen (1696) : 2248:TYKK 1698:TYP * TYPRI endogen (1697), feed-back : 2113:SIQAB 2227:TFOI 2112:TQAB 1697:TYPRI 1714:YAS 1715:YASW 2231:YDO 2233:YDP 2234:YDPH1 1966:YSDA3 TYPRIK eksogen : 2242:TAOSK 2239:YDK * TYPSHK endogen (2574), feed-back : 1986:SDP1 2621:TFFBU 2:TPPUN 2620:TYPSHP 2578:WPSPK * TYPSHL endogen (2568), feed-back : 2621:TFFBU 2:TPPUN 2620:TYPSHP 2572:WPSPL 1714:YAS * TYPSHP endogen (2620), feed-back : 2225:TFFPU 2235:TFPHN1 2234:YDPH1 5:YDPHK2 4:YDPSK2 TYPT endogen (1692) : 1696:TYPR TYPTD eksogen : 1692:TYPT TYR endogen (1710) : 1711:TY TYRBF endogen (1703) : 1710:TYR 1712:TYS TYRH endogen (1706) : 2248:TYKK 1710:TYR 1712:TYS TYRHS endogen (1704) : 1706:TYRH TYRHSD eksogen : 1704:TYRHS TYRHY endogen (1705) : 1706:TYRH TYRK endogen (1702) : 2248:TYKK 1710:TYR TYRKR endogen (1701) : 1702:TYRK 1712:TYS TYRKRD eksogen : 1701:TYRKR TYRKS endogen (1700) : 1989:SAQWY 2608:TPSPI 1702:TYRK TYRR endogen (1709) : 2248:TYKK 1710:TYR TYRRR endogen (1708) : 1709:TYRR 1712:TYS TYRRRD eksogen : 1708:TYRRR TYRRS endogen (1707) : 1709:TYRR TYRRSD eksogen : 1707:TYRRS TYS endogen (1712) : 1714:YAS TYU endogen (1681) : 1711:TY TYUAK endogen (1678) : 1989:SAQWY 1967:TARN 2608:TPSPI 1681:TYU TYULY endogen (1677) : 1989:SAQWY 2608:TPSPI 1681:TYU TYUREV endogen (1679) : 1989:SAQWY 2608:TPSPI 1681:TYU TYUSU endogen (1680) : 1681:TYU U eksogen : 33:CZM 37:FCE 28:FCEM 34:FCF 25:FCFM 38:FCGBK1 29:FCGBK1M 36:FCI 27:FCIM 35:FCN 26:FCNM 40:FCS 31:FCSM 41:FCT 32:FCTM 39:FCV 30:FCVM 75:FKBHW 1350:UW U1529 eksogen : 1364:UUXA U1564 eksogen : 1364:UUXA * UA1 endogen (1352), feed-back : 1335:UAW 1336:UL 1901:USY UA1E eksogen : 1352:UA1 * UAKX endogen (1360), feed-back : 1678:TYUAK 1360:UAKX 1351:UWXA UAW endogen (1335) : 1337:BUL1 UB eksogen : 1703:TYRBF 1350:UW UCB1 endogen ( 46) : 48:FKCB 47:FKCBW 49:PCBU * UEF endogen (1363), feed-back : 1993:SAFMA 1429:TTYSAE1 1690:TYPEF 1363:UEF 1818:UEFSY 1872:UQSY 1901:USY 1351:UWXA UEFE eksogen : 1363:UEF 1362:UEFW UEFSY endogen (1818) : 1822:KBYSEF 1821:KBYSPEF 1901:USY UEFSYE eksogen : 1822:KBYSEF 1821:KBYSPEF UEFW endogen (1362) : 1363:UEF UFDP endogen (1340) : 1683:TYMFDP 1791:ULSY 1351:UWXA UFO endogen (1348), ikke-bestemmende. UFOI endogen (1346), ikke-bestemmende. UFOU endogen (1347) : 2157:TAOERFO 1348:UFO UFOX eksogen : 1345:QFO 1689:TYPFO 1705:TYRHY 1348:UFO 1346:UFOI 1347:UFOU 1901:USY 1351:UWXA UFPI endogen (1342), ikke-bestemmende. UFPSY endogen (1845) : 1849:KBYSFP 1848:KBYSPFP 1901:USY UFPSYE eksogen : 1849:KBYSFP 1848:KBYSPFP UFPU endogen (1343) : 2156:TAOERFP 1344:UP UFPX eksogen : 1341:QFP 1688:TYPFP 1705:TYRHY 1342:UFPI 1845:UFPSY 1343:UFPU 1344:UP 1901:USY 1350:UW UIBA endogen (1186) : 1187:FKBAW 1441:PWAW1 UIBB endogen (1276) : 1277:FKBBW 1492:PWBW1 UIBE endogen (1104), ikke-bestemmende. UIBHE endogen ( 12), ikke-bestemmende. UIBNB endogen (1226) : 1227:FKBNBW 1462:PWNBW1 UIBNE endogen (1052) : 1056:PKZNE1 UIBNF endogen (1206) : 1207:FKBNFW 1450:PWNFW1 UIBNG endogen (1196) : 1197:FKBNGW UIBNK endogen (1256) : 1257:FKBNKW 1480:PWNKW1 UIBNM endogen (1236) : 1237:FKBNMW 1468:PWNMW1 UIBNN endogen (1216) : 1217:FKBNNW 1456:PWNNW1 UIBNQ endogen (1266) : 1267:FKBNQW 1486:PWNQW1 UIBNT endogen (1246) : 1247:FKBNTW 1474:PWNTW1 UIBO endogen (1149), ikke-bestemmende. UIBQF endogen (1316) : 1317:FKBQFW 1516:PWQFW1 UIBQH endogen (1286) : 1287:FKBQHW 1498:PWQHW1 UIBQQ endogen (1326) : 1327:FKBQQW 1510:PWQQW1 UIBQS endogen (1296) : 1297:FKBQSW UIBQT endogen (1306) : 1307:FKBQTW 1504:PWQTW1 * UIMA endogen ( 759), feed-back : 760:FKMAW1 776:HQAW1 655:PKLEA1 1441:PWAW1 * UIMB endogen ( 937), feed-back : 938:FKMBW1 954:HQBW1 656:PKLEB1 1492:PWBW1 UIME endogen (1102), ikke-bestemmende. UIMH endogen (1126), ikke-bestemmende. * UIMNB endogen ( 837), feed-back : 838:FKMNBW1 854:HQNBW1 657:PKLENB1 1462:PWNBW1 UIMNE endogen (1055) : 1056:PKZNE1 * UIMNF endogen ( 797), feed-back : 798:FKMNFW1 814:HQNFW1 658:PKLENF1 1450:PWNFW1 UIMNG endogen ( 779) : 780:FKMNGW1 788:HQNGW1 * UIMNK endogen ( 897), feed-back : 898:FKMNKW1 914:HQNKW1 659:PKLENK1 1480:PWNKW1 * UIMNM endogen ( 857), feed-back : 858:FKMNMW1 874:HQNMW1 660:PKLENM1 1468:PWNMW1 * UIMNN endogen ( 817), feed-back : 818:FKMNNW1 834:HQNNW1 661:PKLENN1 1456:PWNNW1 * UIMNQ endogen ( 917), feed-back : 918:FKMNQW1 934:HQNQW1 662:PKLENQ1 1486:PWNQW1 * UIMNT endogen ( 877), feed-back : 878:FKMNTW1 894:HQNTW1 663:PKLENT1 1474:PWNTW1 * UIMO endogen (1141), feed-back : 668:PKLEO1 * UIMQF endogen (1015), feed-back : 1016:FKMQFW1 1024:HQQFW1 664:PKLEQF1 1516:PWQFW1 * UIMQH endogen ( 957), feed-back : 958:FKMQHW1 974:HQQHW1 665:PKLEQH1 1498:PWQHW1 * UIMQQ endogen (1033), feed-back : 1034:FKMQQW1 1050:HQQQW1 666:PKLEQQ1 1510:PWQQW1 UIMQS endogen ( 977) : 978:FKMQSW1 986:HQQSW1 * UIMQT endogen ( 995), feed-back : 996:FKMQTW1 1012:HQQTW1 667:PKLEQT1 1504:PWQTW1 UK endogen (1699) : 1701:TYRKR 1700:TYRKS * UKAK endogen (1361), feed-back : 2118:SIQAK 1701:TYRKR 1700:TYRKS 1699:UK 1361:UKAK 1351:UWXA UKXA eksogen : 1699:UK 1351:UWXA UL endogen (1336) : 1337:BUL1 1353:QAK 1355:QLTF 1354:QLTJ 1357:QLTR 1356:QLTS 2591:TPATPI 1360:UAKX 1361:UKAK 1338:ULDP 1791:ULSY 1339:ULU ULDP endogen (1338) : 1648:BTYD1 1993:SAFMA 1994:SAFME 1676:TYD 1340:UFDP 1339:ULU ULSY endogen (1791) : 1795:KBYSL 1794:KBYSPL 1901:USY ULSYE eksogen : 1795:KBYSL 1794:KBYSPL ULU endogen (1339) : 1699:UK ULY eksogen : 1677:TYULY 1351:UWXA UMF eksogen : 1993:SAFMA 1994:SAFME 1686:TYMF 1901:USY 1351:UWXA UOV eksogen : 1429:TTYSAE1 1691:TYPOV 1818:UEFSY 1872:UQSY 1901:USY 1351:UWXA UP endogen (1344), ikke-bestemmende. UPT eksogen : 1344:UP 1350:UW UQSY endogen (1872) : 1875:KBYSPQ 1876:KBYSQ 1901:USY UQSYE eksogen : 1875:KBYSPQ 1876:KBYSQ UR eksogen : 1351:UWXA UR1 eksogen : 1351:UWXA UR2 eksogen : 1351:UWXA UREV eksogen : 1679:TYUREV 1351:UWXA USB eksogen : 1685:TYMB 1351:UWXA USS endogen (1682) : 1684:TYMS USSY endogen (1737) : 1740:KBYSPS 1741:KBYSS 1901:USY USSYE eksogen : 1740:KBYSPS 1741:KBYSS USU eksogen : 1680:TYUSU USXA eksogen : 1682:USS 1351:UWXA USY endogen (1901) : 1961:KBYS 1932:KBYS1 1933:KBYS2 1934:KBYS3 1935:KBYS4 1936:KBYS5 1959:KBYSP 1922:KBYSP1 1923:KBYSP2 1924:KBYSP3 1925:KBYSP4 1926:KBYSP5 USYE eksogen : 1961:KBYS 1932:KBYS1 1933:KBYS2 1934:KBYS3 1935:KBYS4 1936:KBYS5 1959:KBYSP 1922:KBYSP1 1923:KBYSP2 1924:KBYSP3 1925:KBYSP4 1926:KBYSP5 * UUXA endogen (1364), feed-back : 1364:UUXA 1351:UWXA UW endogen (1350) : 1352:UA1 1901:USY UWSY endogen (1764) : 1767:KBYSPW 1768:KBYSW 1901:USY UWSYE eksogen : 1767:KBYSPW 1768:KBYSW UWXA endogen (1351) : 1352:UA1 1872:UQSY * VA endogen (1521), feed-back : 737:FYFA 718:PVMA 2087:SIGXA 2304:YFA * VB endogen (1532), feed-back : 748:FYFB 729:PVMB 1493:PWBVV 1496:PXB 2098:SIGXB 2315:YFB * VE endogen (1522), feed-back : 738:FYFE 719:PVME 2088:SIGXE 2305:YFE * VH endogen (1538), feed-back : 13:CHE 754:FYFH 9:PVH 735:PVMH 2104:SIGXH 2321:YFH * VNB endogen (1527), feed-back : 743:FYFNB 724:PVMNB 1463:PWNBVV 1466:PXNB 2093:SIGXNB 2310:YFNB * VNE endogen (1524), feed-back : 740:FYFNE 721:PVMNE 1092:PXNE 2090:SIGXNE 2307:YFNE * VNF endogen (1525), feed-back : 741:FYFNF 722:PVMNF 1451:PWNFVV 2091:SIGXNF 2308:YFNF * VNG endogen (1523), feed-back : 739:FYFNG 720:PVMNG 2089:SIGXNG 2306:YFNG * VNK endogen (1530), feed-back : 746:FYFNK 727:PVMNK 1481:PWNKVV 1484:PXNK 2096:SIGXNK 2313:YFNK * VNM endogen (1528), feed-back : 744:FYFNM 725:PVMNM 1469:PWNMVV 1472:PXNM 2094:SIGXNM 2311:YFNM * VNN endogen (1526), feed-back : 742:FYFNN 723:PVMNN 1457:PWNNVV 1460:PXNN 2092:SIGXNN 2309:YFNN * VNQ endogen (1531), feed-back : 747:FYFNQ 728:PVMNQ 1487:PWNQVV 1490:PXNQ 2097:SIGXNQ 2314:YFNQ * VNT endogen (1529), feed-back : 745:FYFNT 726:PVMNT 1475:PWNTVV 1478:PXNT 2095:SIGXNT 2312:YFNT * VO endogen (1539), feed-back : 1161:PVO 1175:VO11 VO11 endogen (1175) : 2230:TFOUNY 1176:YFO11 * VQF endogen (1536), feed-back : 752:FYFQF 733:PVMQF 1518:PXQF 2102:SIGXQF 2319:YFQF * VQH endogen (1533), feed-back : 749:FYFQH 730:PVMQH 1499:PWQHVV 1502:PXQH 2099:SIGXQH 2316:YFQH * VQQ endogen (1537), feed-back : 753:FYFQQ 734:PVMQQ 1511:PWQQVV 1514:PXQQ 2103:SIGXQQ 2320:YFQQ * VQS endogen (1534), feed-back : 750:FYFQS 731:PVMQS 2100:SIGXQS 2317:YFQS * VQT endogen (1535), feed-back : 751:FYFQT 732:PVMQT 1505:PWQTVV 1508:PXQT 2101:SIGXQT 2318:YFQT VS eksogen : 2484:OWBD_OS_Z * WATP endogen (2603), feed-back : 2557:BSDR 2601:PWATP 2593:TIATP 2592:TPATPU 70:WP * WBATP endogen (2600), feed-back : 2596:OBATP 2603:WATP 2600:WBATP * WBCP_Z_CF endogen (2452), feed-back : 2437:OWBCP_Z_CF 2455:WCP_CF_X 2458:WNB_CF 2524:WNB_E * WBD_OS_Z endogen (2485), feed-back : 2190:BIWB 2539:BOWB 2538:BOWBS 2484:OWBD_OS_Z 2486:PWBS 2485:WBD_OS_Z 2487:WNB_OS * WBE_OS_Z endogen (2480), feed-back : 2539:BOWB 2538:BOWBS 2518:OWNB_E 2479:TFBGE_OS_Z 2480:WBE_OS_Z 2487:WNB_OS 2491:WN_OSSLOG * WBM_CF_X endogen (2457), feed-back : 2190:BIWB 2539:BOWB 2537:BOWBM 2188:TIIM_CF_X 2458:WNB_CF 2524:WNB_E * WBP_Z_CF endogen (2462), feed-back : 2441:OWBP_Z_CF 2192:TIFP_CF_H 2458:WNB_CF 2524:WNB_E 2467:WP_CF_X * WBP_Z_IQ endogen (2564), feed-back : 2561:OBLP 2564:WBP_Z_IQ 2565:WP_Z_IQ * WB_Z_OS endogen (2476), feed-back : 2475:OWB_Z_OS 2186:TIIR_Z_OS 2487:WNB_OS * WCP endogen ( 72), feed-back : 23:CPUXH 22:CPUXHW 42:WYCB * WCP_CF_E endogen (2523), feed-back : 2392:WCP_CF_H 2536:WN_E * WCP_CF_H endogen (2392), feed-back : 2180:TIIN_H 2399:WN_H * WCP_CF_X endogen (2455), feed-back : 2542:BOWCP 2392:WCP_CF_H * WDMP endogen (2607), feed-back : 2606:ODMP 2605:TIDMP 2604:TPDMPU 2607:WDMP 70:WP * WG_E_CF endogen (2451), feed-back : 2164:KEN 2469:WN_CF 2470:WSI_CF_Z * WLD endogen (2616), feed-back : 2615:OLD 2614:TILD 2613:TPLDU 2616:WLD 70:WP WLG_Z_OS eksogen : 2255:WZZOMUXG * WLM_CR_CF endogen (2413), feed-back : 2408:OWLM_CR_CF 2181:TIIN_CR 2418:WN_CR 2419:WSI_CR_Z * WLM_E_CF endogen (2525), feed-back : 2519:OWLM_E_CF 2179:TIIN_E 2536:WN_E * WLM_H_CF endogen (2394), feed-back : 2388:OWLM_H_CF 2379:TFLM_H_CF 2180:TIIN_H 2399:WN_H * WLM_OK_CF endogen (2502), feed-back : 2499:OWLM_OK_CF 2182:TIIN_OK 2492:WN_OK * WLM_X_CF endogen (2459), feed-back : 2448:OWLM_X_CF 2457:WBM_CF_X * WNBR_CF endogen (2456), feed-back : 2445:OWNBR_CF 2458:WNB_CF 2524:WNB_E 2469:WN_CF 2470:WSI_CF_Z WNB_CF endogen (2458), ikke-bestemmende. * WNB_CR endogen (2412), feed-back : 2407:OWNB_CR 2181:TIIN_CR 2524:WNB_E 2418:WN_CR 2419:WSI_CR_Z * WNB_E endogen (2524), feed-back : 2531:TFNB_E 2179:TIIN_E 2536:WN_E * WNB_H endogen (2393), feed-back : 2387:OWNB_H 2180:TIIN_H 2524:WNB_E 2399:WN_H * WNB_OK endogen (2501), feed-back : 2498:OWNB_OK 2182:TIIN_OK 2524:WNB_E 2492:WN_OK * WNB_OO endogen (2511), feed-back : 2509:OWNB_OO 2183:TIIN_OO 2524:WNB_E 2514:WN_OO WNB_OS endogen (2487) : 2524:WNB_E 2489:WN_OS WNC_OSSLOG endogen (2490) : 2491:WN_OSSLOG WNQ1_CF endogen (2468) : 2522:OWNQ1_E 2529:WNQ1_E 2469:WN_CF 2470:WSI_CF_Z * WNQ1_CR endogen (2417), feed-back : 2522:OWNQ1_E 2181:TIIN_CR 2529:WNQ1_E 2418:WN_CR 2419:WSI_CR_Z * WNQ1_E endogen (2529), feed-back : 2535:TFNQ1_E 2179:TIIN_E 2536:WN_E * WNQ1_H endogen (2398), feed-back : 2522:OWNQ1_E 2180:TIIN_H 2529:WNQ1_E 2399:WN_H * WNQ1_OK endogen (2505), feed-back : 2522:OWNQ1_E 2182:TIIN_OK 2529:WNQ1_E 2492:WN_OK * WNQ1_OO endogen (2513), feed-back : 2522:OWNQ1_E 2183:TIIN_OO 2529:WNQ1_E 2514:WN_OO * WNQ1_OS endogen (2473), feed-back : 2522:OWNQ1_E 2186:TIIR_Z_OS 2490:WNC_OSSLOG 2529:WNQ1_E 2489:WN_OS * WN_CF endogen (2469), feed-back : 72:WCP * WN_CR endogen (2418), feed-back : 72:WCP * WN_E endogen (2536), feed-back : 2164:KEN * WN_H endogen (2399), feed-back : 72:WCP * WN_O endogen (2515), feed-back : 2256:WON WN_OK endogen (2492) : 2515:WN_O WN_OO endogen (2514) : 2515:WN_O WN_OS endogen (2489) : 2515:WN_O WN_OSSLOG endogen (2491), ikke-bestemmende. WON endogen (2256), ikke-bestemmende. WP endogen ( 70) : 72:WCP * WPHPK endogen (2590), feed-back : 2589:OHPK 2588:SDRPPK 2587:TIHSK1 2586:TPHHKU 72:WCP 70:WP 2590:WPHPK 2617:WPP * WPHPL endogen (2584), feed-back : 2583:OHPL 2582:SDRPPL 2581:TIHHL1 2580:TPHHLU 70:WP 2584:WPHPL 2617:WPP * WPP endogen (2617), feed-back : 2557:BSDR 2552:TIPPHP * WPPB endogen (2624), feed-back : 2623:OLB 2624:WPPB * WPSPK endogen (2578), feed-back : 2577:OSPK 2576:SDRPSK 2575:TISHK1 2574:TYPSHK 72:WCP 70:WP 2617:WPP 2578:WPSPK * WPSPL endogen (2572), feed-back : 2571:OSPL 2570:SDRPSL 2569:TISHL1 2568:TYPSHL 70:WP 2617:WPP 2572:WPSPL * WP_CF_E endogen (2528), feed-back : 2179:TIIN_E 2536:WN_E * WP_CF_H endogen (2397), feed-back : 2204:IUWP 2399:WN_H WP_CF_X endogen (2467) : 2549:BWSP * WP_Z_IQ endogen (2565), feed-back : 1975:IWBR 2556:IWPPD 2566:PWZ 2588:SDRPPK 2582:SDRPPL 2576:SDRPSK 2570:SDRPSL 2555:TIPPHLP WSATP endogen (2602), ikke-bestemmende. * WSCP_D_CF endogen (2453), feed-back : 2541:BOWSD 2438:OWSCP_D_CF 2455:WCP_CF_X 2465:WS_Z_CF 2527:WS_Z_E * WSCP_E_CF endogen (2454), feed-back : 2540:BOWSE 2439:OWSCP_E_CF 2455:WCP_CF_X 2526:WS_E_Z 2465:WS_Z_CF * WSDKATP endogen (2599), feed-back : 2595:OSDKATP 2603:WATP 2602:WSATP 2599:WSDKATP * WSDKP_Z_IQ endogen (2563), feed-back : 2560:OSDKLP 2565:WP_Z_IQ 2563:WSDKP_Z_IQ * WSEATP endogen (2598), feed-back : 2594:OSEATP 2603:WATP 2602:WSATP 2598:WSEATP * WSEP_Z_IQ endogen (2562), feed-back : 2559:OSELP 2565:WP_Z_IQ 2562:WSEP_Z_IQ WSI_CF_Z endogen (2470) : 2471:PWS_CF WSI_CR_Z endogen (2419) : 2420:PWS_CR * WSP endogen (2612), feed-back : 2611:OSP 2610:TISP 2609:TPSPU 70:WP 2612:WSP * WSP_D_CF endogen (2463), feed-back : 2541:BOWSD 2549:BWSP 2442:OWSP_D_CF 2192:TIFP_CF_H 2467:WP_CF_X 2465:WS_Z_CF 2527:WS_Z_E * WSP_E_CF endogen (2464), feed-back : 2540:BOWSE 2549:BWSP 2443:OWSP_E_CF 2192:TIFP_CF_H 2467:WP_CF_X 2526:WS_E_Z 2465:WS_Z_CF * WSR_D_CF endogen (2460), feed-back : 2541:BOWSD 2446:OWSR_D_CF 2469:WN_CF 2470:WSI_CF_Z 2465:WS_Z_CF 2527:WS_Z_E * WSR_E_CF endogen (2461), feed-back : 2540:BOWSE 2447:OWSR_E_CF 2469:WN_CF 2470:WSI_CF_Z 2526:WS_E_Z 2465:WS_Z_CF * WS_CF_Z endogen (2466), feed-back : 2544:BWSD_E 2450:OWS_CF_Z 2471:PWS_CF 2550:PWS_KAX 2195:TIU_CF_Z 2469:WN_CF 2527:WS_Z_E * WS_CR_Z endogen (2416), feed-back : 2544:BWSD_E 2411:OWS_CR_Z 2420:PWS_CR 2550:PWS_KAX 2194:TIU_CR_Z 2418:WN_CR 2527:WS_Z_E * WS_D_CR endogen (2414), feed-back : 2541:BOWSD 2409:OWS_D_CR 2198:TIU_Z_CR 2418:WN_CR 2419:WSI_CR_Z 2527:WS_Z_E * WS_D_H endogen (2396), feed-back : 2541:BOWSD 2389:OWS_D_H 2199:TIU_Z_H 2399:WN_H 2527:WS_Z_E * WS_D_OK endogen (2504), feed-back : 2411:OWS_CR_Z 2520:OWS_Z_E 2420:PWS_CR 2492:WN_OK 2527:WS_Z_E * WS_E_CR endogen (2415), feed-back : 2540:BOWSE 2410:OWS_E_CR 2198:TIU_Z_CR 2418:WN_CR 2419:WSI_CR_Z 2526:WS_E_Z * WS_E_H endogen (2395), feed-back : 2540:BOWSE 2390:OWS_E_H 2199:TIU_Z_H 2399:WN_H 2526:WS_E_Z * WS_E_OK endogen (2503), feed-back : 2540:BOWSE 2500:OWS_E_OK 2492:WN_OK 2526:WS_E_Z * WS_E_Z endogen (2526), feed-back : 2516:OWS_E_Z 2533:TFS_E_Z 2196:TIU_E_Z 2536:WN_E * WS_X_OO endogen (2512), feed-back : 2541:BOWSD 2510:OWS_X_OO 2200:TIU_Z_OO 2514:WN_OO 2527:WS_Z_E * WS_X_OS endogen (2472), feed-back : 2411:OWS_CR_Z 2520:OWS_Z_E 2420:PWS_CR 2489:WN_OS 2527:WS_Z_E WS_Z_CF endogen (2465), ikke-bestemmende. * WS_Z_E endogen (2527), feed-back : 2541:BOWSD 2544:BWSD_E 2532:TFS_Z_E 2197:TIU_Z_E 2536:WN_E WYCB endogen ( 42) : 48:FKCB 47:FKCBW * WZZOMUXA endogen (2254), feed-back : 2254:WZZOMUXA 2255:WZZOMUXG WZZOMUXG endogen (2255), ikke-bestemmende. XO endogen (1160) : 1162:PXO 1174:XO11 XO11 endogen (1174) : 1182:COII 1183:COIM 2228:TFOINY 1176:YFO11 * Y endogen (2258), feed-back : 2259:PY 2158:TAOERR 2260:YF 2262:YI 2264:YTR YAS endogen (1714) : 1719:YASR 1735:YSP YASD endogen (1716) : 1719:YASR 1819:YSPEF 1846:YSPFP 1792:YSPL 1873:YSPQ 1738:YSPS 1765:YSPW YASE endogen (1717) : 1719:YASR 1819:YSPEF 1846:YSPFP 1792:YSPL 1873:YSPQ 1738:YSPS 1765:YSPW YASP endogen (1718) : 1719:YASR 1819:YSPEF 1846:YSPFP 1792:YSPL 1873:YSPQ 1738:YSPS 1765:YSPW YASR endogen (1719) : 1819:YSPEF 1846:YSPFP 1792:YSPL 1873:YSPQ 1738:YSPS 1765:YSPW YASW endogen (1715) : 1719:YASR 1819:YSPEF 1846:YSPFP 1792:YSPL 1873:YSPQ 1738:YSPS 1765:YSPW YCBA endogen (1185) : 1186:UIBA YCBB endogen (1275) : 1276:UIBB YCBE endogen (1103) : 1104:UIBE * YCBHE endogen ( 11), feed-back : 13:CHE 10:FCHE 12:UIBHE YCBNB endogen (1225) : 1226:UIBNB YCBNE endogen (1051) : 1052:UIBNE YCBNF endogen (1205) : 1206:UIBNF YCBNG endogen (1195) : 1196:UIBNG YCBNK endogen (1255) : 1256:UIBNK YCBNM endogen (1235) : 1236:UIBNM YCBNN endogen (1215) : 1216:UIBNN YCBNQ endogen (1265) : 1266:UIBNQ YCBNT endogen (1245) : 1246:UIBNT YCBO endogen (1148) : 1149:UIBO YCBQF endogen (1315) : 1316:UIBQF YCBQH endogen (1285) : 1286:UIBQH YCBQQ endogen (1325) : 1326:UIBQQ YCBQS endogen (1295) : 1296:UIBQS YCBQT endogen (1305) : 1306:UIBQT YCMA endogen ( 758) : 759:UIMA YCMB endogen ( 936) : 937:UIMB YCME endogen (1101) : 1102:UIME YCMH endogen (1125) : 1126:UIMH YCMNB endogen ( 836) : 837:UIMNB YCMNE endogen (1054) : 1055:UIMNE YCMNF endogen ( 796) : 797:UIMNF YCMNG endogen ( 778) : 779:UIMNG YCMNK endogen ( 896) : 897:UIMNK YCMNM endogen ( 856) : 857:UIMNM YCMNN endogen ( 816) : 817:UIMNN YCMNQ endogen ( 916) : 917:UIMNQ YCMNT endogen ( 876) : 877:UIMNT YCMO endogen (1140) : 1141:UIMO YCMQF endogen (1014) : 1015:UIMQF YCMQH endogen ( 956) : 957:UIMQH YCMQQ endogen (1032) : 1033:UIMQQ YCMQS endogen ( 976) : 977:UIMQS YCMQT endogen ( 994) : 995:UIMQT YDK endogen (2239) : 2241:TFKN 2252:YDSS YDL endogen (1426) : 1427:BTYDD 1428:YDUA YDNA endogen (1424) : 1427:BTYDD 1428:YDUA YDO endogen (2231) : 2232:TFON 2252:YDSS YDOO endogen (2237) : 2238:TFFON 2252:YDSS * YDP endogen (2233), feed-back : 3:YDPL1 2236:YDPS1 4:YDPSK2 * YDPH1 endogen (2234), feed-back : 2235:TFPHN1 2585:TPHHKI 2579:TPHHLI 5:YDPHK2 2236:YDPS1 4:YDPSK2 YDPHK2 endogen ( 5) : 23:CPUXH YDPL1 endogen ( 3) : 22:CPUXHW 42:WYCB YDPS1 endogen (2236), ikke-bestemmende. YDPSK2 endogen ( 4), ikke-bestemmende. YDSS endogen (2252), ikke-bestemmende. * YDUA endogen (1428), feed-back : 1363:UEF 1362:UEFW YDUAE eksogen : 1363:UEF 1362:UEFW * YDUEF endogen (1430), feed-back : 1363:UEF 1362:UEFW YDUEFE eksogen : 1363:UEF 1362:UEFW YF endogen (2260) : 2365:KKP 2343:YR1 * YFA endogen (2304), feed-back : 2365:KKP 2261:PYF 2323:PYFA 2344:YRA1 2363:YRP * YFB endogen (2315), feed-back : 2365:KKP 2261:PYF 2335:PYFB 2355:YRB1 2363:YRP * YFE endogen (2305), feed-back : 2365:KKP 2261:PYF 2324:PYFE 2345:YRE1 2363:YRP * YFH endogen (2321), feed-back : 2365:KKP 2261:PYF 2326:PYFH 5:YDPHK2 3:YDPL1 4:YDPSK2 2361:YRH1 2363:YRP YFN endogen (2322), ikke-bestemmende. * YFNB endogen (2310), feed-back : 2365:KKP 2261:PYF 2342:PYFN 2330:PYFNB 2322:YFN 1649:YFNL 2350:YRNB1 2363:YRP * YFNE endogen (2307), feed-back : 2365:KKP 2261:PYF 2342:PYFN 2327:PYFNE 2322:YFN 2347:YRNE1 * YFNF endogen (2308), feed-back : 2365:KKP 2261:PYF 2342:PYFN 2328:PYFNF 2322:YFN 1649:YFNL 2348:YRNF1 2363:YRP * YFNG endogen (2306), feed-back : 2365:KKP 2261:PYF 2342:PYFN 2325:PYFNG 2322:YFN 2346:YRNG1 2363:YRP * YFNK endogen (2313), feed-back : 2365:KKP 2261:PYF 2342:PYFN 2333:PYFNK 2322:YFN 1649:YFNL 2353:YRNK1 2363:YRP YFNL endogen (1649) : 1651:PYFNL * YFNM endogen (2311), feed-back : 2365:KKP 2261:PYF 2342:PYFN 2331:PYFNM 2322:YFN 1649:YFNL 2351:YRNM1 2363:YRP * YFNN endogen (2309), feed-back : 2365:KKP 2261:PYF 2342:PYFN 2329:PYFNN 2322:YFN 1649:YFNL 2349:YRNN1 2363:YRP * YFNQ endogen (2314), feed-back : 2365:KKP 2261:PYF 2342:PYFN 2334:PYFNQ 2322:YFN 1649:YFNL 2354:YRNQ1 2363:YRP * YFNT endogen (2312), feed-back : 2365:KKP 2261:PYF 2342:PYFN 2332:PYFNT 2322:YFN 1649:YFNL 2352:YRNT1 2363:YRP YFO endogen (1159) : 2365:KKP 2261:PYF 2341:PYFO 1160:XO 2362:YRO1 YFO11 endogen (1176) : 1177:YWO11 * YFQF endogen (2319), feed-back : 2365:KKP 2261:PYF 2339:PYFQF 2359:YRQF1 * YFQH endogen (2316), feed-back : 2365:KKP 2261:PYF 2336:PYFQH 2363:YRP 2356:YRQH1 * YFQQ endogen (2320), feed-back : 2365:KKP 2261:PYF 2340:PYFQQ 2363:YRP 2360:YRQQ1 * YFQS endogen (2317), feed-back : 2365:KKP 2261:PYF 2337:PYFQS 2363:YRP 2357:YRQS1 * YFQT endogen (2318), feed-back : 2365:KKP 2261:PYF 2338:PYFQT 2363:YRP 2358:YRQT1 * YI endogen (2262), feed-back : 2150:TEUBY YL3S endogen (1733) : 1736:YS 1820:YSEF 1847:YSFP 1793:YSL 1874:YSQ 1739:YSS 1766:YSW YLWS endogen (1732) : 1736:YS 1820:YSEF 1847:YSFP 1793:YSL 1874:YSQ 1739:YSS 1766:YSW * YR1 endogen (2343), feed-back : 2233:YDP 2364:YRS1 * YRA1 endogen (2344), feed-back : 1440:BYWA1 * YRB1 endogen (2355), feed-back : 1491:BYWB1 * YRE1 endogen (2345), feed-back : 1443:BYWE1 1972:SDSK 2216:TIORE * YRH1 endogen (2361), feed-back : 1447:BYWH1 1547:PNCH 1724:YRR2 YRN1 endogen (1659) : 1660:BYWNL * YRNB1 endogen (2350), feed-back : 1461:BYWNB1 1659:YRN1 * YRNE1 endogen (2347), feed-back : 1091:BYWNE1 1660:BYWNL 1659:YRN1 * YRNF1 endogen (2348), feed-back : 1449:BYWNF1 1659:YRN1 * YRNG1 endogen (2346), feed-back : 1445:BYWNG1 1660:BYWNL 1659:YRN1 * YRNK1 endogen (2353), feed-back : 1479:BYWNK1 1659:YRN1 * YRNM1 endogen (2351), feed-back : 1467:BYWNM1 1659:YRN1 * YRNN1 endogen (2349), feed-back : 1455:BYWNN1 1659:YRN1 * YRNQ1 endogen (2354), feed-back : 1485:BYWNQ1 1659:YRN1 * YRNT1 endogen (2352), feed-back : 1473:BYWNT1 1659:YRN1 YRO1 endogen (2362), ikke-bestemmende. * YRP endogen (2363), feed-back : 2234:YDPH1 1724:YRR2 2364:YRS1 * YRPHS endogen (1730), feed-back : 11:YCBHE 1736:YS 1820:YSEF 1847:YSFP 1793:YSL 1874:YSQ 1739:YSS 1766:YSW YRPSS1 endogen (1725) : 1735:YSP 1819:YSPEF 1846:YSPFP 1792:YSPL 1873:YSPQ 1738:YSPS 1765:YSPW * YRQF1 endogen (2359), feed-back : 1515:BYWQF1 2364:YRS1 1971:YSDS * YRQH1 endogen (2356), feed-back : 1497:BYWQH1 * YRQQ1 endogen (2360), feed-back : 1509:BYWQQ1 YRQS1 endogen (2357), ikke-bestemmende. * YRQT1 endogen (2358), feed-back : 1503:BYWQT1 YRR2 endogen (1724) : 1733:YL3S 1725:YRPSS1 1966:YSDA3 1729:YSPRS 1734:YSRS * YRS1 endogen (2364), feed-back : 1971:YSDS YS endogen (1736) : 1912:BYS10 1917:BYS11 1913:BYS20 1918:BYS21 1914:BYS30 1919:BYS31 1915:BYS40 1920:BYS41 1916:BYS50 1921:BYS51 1961:KBYS 1932:KBYS1 1933:KBYS2 1934:KBYS3 1935:KBYS4 1936:KBYS5 1900:KKYS 1962:SSYS 1937:YS1 1938:YS2 1939:YS3 1940:YS4 1941:YS5 * YS1 endogen (1937), feed-back : 1932:KBYS1 1947:SSYS1 * YS2 endogen (1938), feed-back : 1933:KBYS2 1948:SSYS2 * YS3 endogen (1939), feed-back : 1934:KBYS3 1949:SSYS3 * YS4 endogen (1940), feed-back : 1935:KBYS4 1950:SSYS4 * YS5 endogen (1941), feed-back : 1936:KBYS5 1951:SSYS5 * YSDA3 endogen (1966), feed-back : 1673:BTB2 1989:SAQWY 1969:SDA 2573:TBHSK 2567:TBHSL 2608:TPSPI 1968:TSDA * YSDS endogen (1971), feed-back : 1973:SDSR 1958:SSYV YSE eksogen : 1961:KBYS 1932:KBYS1 1933:KBYS2 1934:KBYS3 1935:KBYS4 1936:KBYS5 YSEF endogen (1820) : 1912:BYS10 1917:BYS11 1913:BYS20 1918:BYS21 1914:BYS30 1919:BYS31 1915:BYS40 1920:BYS41 1916:BYS50 1921:BYS51 1822:KBYSEF 1900:KKYS 1828:YSEF1 1829:YSEF2 1830:YSEF3 1831:YSEF4 1832:YSEF5 YSEF1 endogen (1828) : 1839:SSYSEF1 1937:YS1 YSEF2 endogen (1829) : 1840:SSYSEF2 1938:YS2 YSEF3 endogen (1830) : 1841:SSYSEF3 1939:YS3 YSEF4 endogen (1831) : 1842:SSYSEF4 1940:YS4 YSEF5 endogen (1832) : 1843:SSYSEF5 1941:YS5 YSEFE eksogen : 1822:KBYSEF YSFP endogen (1847) : 1912:BYS10 1917:BYS11 1913:BYS20 1918:BYS21 1914:BYS30 1919:BYS31 1915:BYS40 1920:BYS41 1916:BYS50 1921:BYS51 1849:KBYSFP 1900:KKYS 1855:YSFP1 1856:YSFP2 1857:YSFP3 1858:YSFP4 1859:YSFP5 YSFP1 endogen (1855) : 1866:SSYSFP1 1937:YS1 YSFP2 endogen (1856) : 1867:SSYSFP2 1938:YS2 YSFP3 endogen (1857) : 1868:SSYSFP3 1939:YS3 YSFP4 endogen (1858) : 1869:SSYSFP4 1940:YS4 YSFP5 endogen (1859) : 1870:SSYSFP5 1941:YS5 YSFPE eksogen : 1849:KBYSFP YSL endogen (1793) : 1912:BYS10 1917:BYS11 1913:BYS20 1918:BYS21 1914:BYS30 1919:BYS31 1915:BYS40 1920:BYS41 1916:BYS50 1921:BYS51 1795:KBYSL 1900:KKYS 1801:YSL1 1802:YSL2 1803:YSL3 1804:YSL4 1805:YSL5 YSL1 endogen (1801) : 1812:SSYSL1 1937:YS1 YSL2 endogen (1802) : 1813:SSYSL2 1938:YS2 YSL3 endogen (1803) : 1814:SSYSL3 1939:YS3 YSL4 endogen (1804) : 1815:SSYSL4 1940:YS4 YSL5 endogen (1805) : 1816:SSYSL5 1941:YS5 YSLE eksogen : 1795:KBYSL YSP endogen (1735) : 1902:BYSP10 1907:BYSP11 1903:BYSP20 1908:BYSP21 1904:BYSP30 1909:BYSP31 1905:BYSP40 1910:BYSP41 1906:BYSP50 1911:BYSP51 1959:KBYSP 1922:KBYSP1 1923:KBYSP2 1924:KBYSP3 1925:KBYSP4 1926:KBYSP5 1899:KKYSP 1960:SSYSP 1736:YS 1927:YSP1 1928:YSP2 1929:YSP3 1930:YSP4 1931:YSP5 * YSP1 endogen (1927), feed-back : 1922:KBYSP1 1942:SSYSP1 * YSP2 endogen (1928), feed-back : 1923:KBYSP2 1943:SSYSP2 * YSP3 endogen (1929), feed-back : 1924:KBYSP3 1944:SSYSP3 * YSP4 endogen (1930), feed-back : 1925:KBYSP4 1945:SSYSP4 * YSP5 endogen (1931), feed-back : 1926:KBYSP5 1946:SSYSP5 YSPE eksogen : 1959:KBYSP 1922:KBYSP1 1923:KBYSP2 1924:KBYSP3 1925:KBYSP4 1926:KBYSP5 YSPEF endogen (1819) : 1902:BYSP10 1907:BYSP11 1903:BYSP20 1908:BYSP21 1904:BYSP30 1909:BYSP31 1905:BYSP40 1910:BYSP41 1906:BYSP50 1911:BYSP51 1821:KBYSPEF 1899:KKYSP 1820:YSEF 1823:YSPEF1 1824:YSPEF2 1825:YSPEF3 1826:YSPEF4 1827:YSPEF5 YSPEF1 endogen (1823) : 1833:SSYSPEF1 1927:YSP1 YSPEF2 endogen (1824) : 1834:SSYSPEF2 1928:YSP2 YSPEF3 endogen (1825) : 1835:SSYSPEF3 1929:YSP3 YSPEF4 endogen (1826) : 1836:SSYSPEF4 1930:YSP4 YSPEF5 endogen (1827) : 1837:SSYSPEF5 1931:YSP5 YSPEFE eksogen : 1821:KBYSPEF YSPFP endogen (1846) : 1902:BYSP10 1907:BYSP11 1903:BYSP20 1908:BYSP21 1904:BYSP30 1909:BYSP31 1905:BYSP40 1910:BYSP41 1906:BYSP50 1911:BYSP51 1848:KBYSPFP 1899:KKYSP 1847:YSFP 1850:YSPFP1 1851:YSPFP2 1852:YSPFP3 1853:YSPFP4 1854:YSPFP5 YSPFP1 endogen (1850) : 1860:SSYSPFP1 1927:YSP1 YSPFP2 endogen (1851) : 1861:SSYSPFP2 1928:YSP2 YSPFP3 endogen (1852) : 1862:SSYSPFP3 1929:YSP3 YSPFP4 endogen (1853) : 1863:SSYSPFP4 1930:YSP4 YSPFP5 endogen (1854) : 1864:SSYSPFP5 1931:YSP5 YSPFPE eksogen : 1848:KBYSPFP YSPL endogen (1792) : 1902:BYSP10 1907:BYSP11 1903:BYSP20 1908:BYSP21 1904:BYSP30 1909:BYSP31 1905:BYSP40 1910:BYSP41 1906:BYSP50 1911:BYSP51 1794:KBYSPL 1899:KKYSP 1793:YSL 1796:YSPL1 1797:YSPL2 1798:YSPL3 1799:YSPL4 1800:YSPL5 YSPL1 endogen (1796) : 1806:SSYSPL1 1927:YSP1 YSPL2 endogen (1797) : 1807:SSYSPL2 1928:YSP2 YSPL3 endogen (1798) : 1808:SSYSPL3 1929:YSP3 YSPL4 endogen (1799) : 1809:SSYSPL4 1930:YSP4 YSPL5 endogen (1800) : 1810:SSYSPL5 1931:YSP5 YSPLE eksogen : 1794:KBYSPL YSPPS endogen (1727) : 1735:YSP 1819:YSPEF 1846:YSPFP 1792:YSPL 1873:YSPQ 1738:YSPS 1765:YSPW YSPQ endogen (1873) : 1902:BYSP10 1907:BYSP11 1903:BYSP20 1908:BYSP21 1904:BYSP30 1909:BYSP31 1905:BYSP40 1910:BYSP41 1906:BYSP50 1911:BYSP51 1875:KBYSPQ 1899:KKYSP 1877:YSPQ1 1878:YSPQ2 1879:YSPQ3 1880:YSPQ4 1881:YSPQ5 1874:YSQ YSPQ1 endogen (1877) : 1887:SSYSPQ1 1927:YSP1 YSPQ2 endogen (1878) : 1888:SSYSPQ2 1928:YSP2 YSPQ3 endogen (1879) : 1889:SSYSPQ3 1929:YSP3 YSPQ4 endogen (1880) : 1890:SSYSPQ4 1930:YSP4 YSPQ5 endogen (1881) : 1891:SSYSPQ5 1931:YSP5 YSPQE eksogen : 1875:KBYSPQ YSPRS endogen (1729) : 1735:YSP 1819:YSPEF 1846:YSPFP 1792:YSPL 1873:YSPQ 1738:YSPS 1765:YSPW YSPS endogen (1738) : 1902:BYSP10 1907:BYSP11 1903:BYSP20 1908:BYSP21 1904:BYSP30 1909:BYSP31 1905:BYSP40 1910:BYSP41 1906:BYSP50 1911:BYSP51 1740:KBYSPS 1899:KKYSP 1742:YSPS1 1743:YSPS2 1744:YSPS3 1745:YSPS4 1746:YSPS5 1739:YSS YSPS1 endogen (1742) : 1752:SSYSPS1 1927:YSP1 YSPS2 endogen (1743) : 1753:SSYSPS2 1928:YSP2 YSPS3 endogen (1744) : 1754:SSYSPS3 1929:YSP3 YSPS4 endogen (1745) : 1755:SSYSPS4 1930:YSP4 YSPS5 endogen (1746) : 1756:SSYSPS5 1931:YSP5 YSPSE eksogen : 1740:KBYSPS YSPW endogen (1765) : 1902:BYSP10 1907:BYSP11 1903:BYSP20 1908:BYSP21 1904:BYSP30 1909:BYSP31 1905:BYSP40 1910:BYSP41 1906:BYSP50 1911:BYSP51 1767:KBYSPW 1899:KKYSP 1769:YSPW1 1770:YSPW2 1771:YSPW3 1772:YSPW4 1773:YSPW5 1766:YSW YSPW1 endogen (1769) : 1779:SSYSPW1 1927:YSP1 YSPW2 endogen (1770) : 1780:SSYSPW2 1928:YSP2 YSPW3 endogen (1771) : 1781:SSYSPW3 1929:YSP3 YSPW4 endogen (1772) : 1782:SSYSPW4 1930:YSP4 YSPW5 endogen (1773) : 1783:SSYSPW5 1931:YSP5 YSPWE eksogen : 1767:KBYSPW YSQ endogen (1874) : 1912:BYS10 1917:BYS11 1913:BYS20 1918:BYS21 1914:BYS30 1919:BYS31 1915:BYS40 1920:BYS41 1916:BYS50 1921:BYS51 1876:KBYSQ 1900:KKYS 1882:YSQ1 1883:YSQ2 1884:YSQ3 1885:YSQ4 1886:YSQ5 YSQ1 endogen (1882) : 1893:SSYSQ1 1937:YS1 YSQ2 endogen (1883) : 1894:SSYSQ2 1938:YS2 YSQ3 endogen (1884) : 1895:SSYSQ3 1939:YS3 YSQ4 endogen (1885) : 1896:SSYSQ4 1940:YS4 YSQ5 endogen (1886) : 1897:SSYSQ5 1941:YS5 YSQE eksogen : 1876:KBYSQ YSRS endogen (1734) : 1736:YS 1820:YSEF 1847:YSFP 1793:YSL 1874:YSQ 1739:YSS 1766:YSW YSS endogen (1739) : 1912:BYS10 1917:BYS11 1913:BYS20 1918:BYS21 1914:BYS30 1919:BYS31 1915:BYS40 1920:BYS41 1916:BYS50 1921:BYS51 1741:KBYSS 1900:KKYS 1747:YSS1 1748:YSS2 1749:YSS3 1750:YSS4 1751:YSS5 YSS1 endogen (1747) : 1758:SSYSS1 1937:YS1 YSS2 endogen (1748) : 1759:SSYSS2 1938:YS2 YSS3 endogen (1749) : 1760:SSYSS3 1939:YS3 YSS4 endogen (1750) : 1761:SSYSS4 1940:YS4 YSS5 endogen (1751) : 1762:SSYSS5 1941:YS5 YSSE eksogen : 1741:KBYSS YSW endogen (1766) : 1912:BYS10 1917:BYS11 1913:BYS20 1918:BYS21 1914:BYS30 1919:BYS31 1915:BYS40 1920:BYS41 1916:BYS50 1921:BYS51 1768:KBYSW 1900:KKYS 1774:YSW1 1775:YSW2 1776:YSW3 1777:YSW4 1778:YSW5 YSW1 endogen (1774) : 1785:SSYSW1 1937:YS1 YSW2 endogen (1775) : 1786:SSYSW2 1938:YS2 YSW3 endogen (1776) : 1787:SSYSW3 1939:YS3 YSW4 endogen (1777) : 1788:SSYSW4 1940:YS4 YSW5 endogen (1778) : 1789:SSYSW5 1941:YS5 YSWE eksogen : 1768:KBYSW YTR endogen (2264) : 2265:PYTR YW1 endogen (1671) : 2113:SIQAB 2112:TQAB 1714:YAS 1715:YASW 2233:YDP 2234:YDPH1 1733:YL3S 1732:YLWS 2343:YR1 1966:YSDA3 1729:YSPRS 1734:YSRS YWA1 endogen ( 774) : 1440:BYWA1 775:LA1 2344:YRA1 1671:YW1 YWB1 endogen ( 952) : 1491:BYWB1 953:LB1 1496:PXB 2355:YRB1 1671:YW1 YWE1 endogen (1115) : 1443:BYWE1 1116:LE1 2345:YRE1 1671:YW1 YWH1 endogen (1131) : 1447:BYWH1 1132:LH1 1547:PNCH 2116:SIQAM 2361:YRH1 1671:YW1 YWN1 endogen (1658) : 1660:BYWNL YWNB1 endogen ( 852) : 1461:BYWNB1 853:LNB1 1466:PXNB 2350:YRNB1 1671:YW1 1658:YWN1 YWNE1 endogen (1084) : 1091:BYWNE1 1660:BYWNL 1085:LNE1 1092:PXNE 2347:YRNE1 1671:YW1 1658:YWN1 YWNF1 endogen ( 812) : 1449:BYWNF1 813:LNF1 2348:YRNF1 1671:YW1 1658:YWN1 YWNG1 endogen ( 793) : 1445:BYWNG1 1660:BYWNL 794:LNG1 2346:YRNG1 1671:YW1 1658:YWN1 YWNK1 endogen ( 912) : 1479:BYWNK1 913:LNK1 1484:PXNK 2353:YRNK1 1671:YW1 1658:YWN1 YWNM1 endogen ( 872) : 1467:BYWNM1 873:LNM1 1472:PXNM 2351:YRNM1 1671:YW1 1658:YWN1 YWNN1 endogen ( 832) : 1455:BYWNN1 833:LNN1 1460:PXNN 2349:YRNN1 1671:YW1 1658:YWN1 YWNQ1 endogen ( 932) : 1485:BYWNQ1 933:LNQ1 1490:PXNQ 2354:YRNQ1 1671:YW1 1658:YWN1 YWNT1 endogen ( 892) : 1473:BYWNT1 893:LNT1 1478:PXNT 2352:YRNT1 1671:YW1 1658:YWN1 YWO11 endogen (1177) : 2230:TFOUNY YWO2 endogen (1153) : 1154:LO1 1697:TYPRI 1159:YFO 2362:YRO1 1671:YW1 YWQF1 endogen (1029) : 1515:BYWQF1 1030:LQF1 1518:PXQF 2116:SIQAM 2359:YRQF1 1671:YW1 YWQH1 endogen ( 972) : 1497:BYWQH1 973:LQH1 1502:PXQH 2356:YRQH1 1671:YW1 YWQQ1 endogen (1048) : 1509:BYWQQ1 1049:LQQ1 1514:PXQQ 2116:SIQAM 2360:YRQQ1 1671:YW1 YWQS1 endogen ( 991) : 992:LQS1 2357:YRQS1 1671:YW1 YWQT1 endogen (1010) : 1503:BYWQT1 1011:LQT1 1508:PXQT 2358:YRQT1 1671:YW1 ZBYWB1 eksogen : 1491:BYWB1 ZBYWNB1 eksogen : 1461:BYWNB1 ZBYWNE1 eksogen : 1091:BYWNE1 ZBYWNK1 eksogen : 1479:BYWNK1 ZBYWNM1 eksogen : 1467:BYWNM1 ZBYWNN1 eksogen : 1455:BYWNN1 ZBYWNQ1 eksogen : 1485:BYWNQ1 ZBYWNT1 eksogen : 1473:BYWNT1 ZBYWQF1 eksogen : 1515:BYWQF1 ZBYWQH1 eksogen : 1497:BYWQH1 ZBYWQQ1 eksogen : 1509:BYWQQ1 ZBYWQT1 eksogen : 1503:BYWQT1 ZDTHAW eksogen : 1423:DTHAW ZDTLNAP eksogen : 1422:DTLNAP ZFCE eksogen : 33:CZM ZFCF eksogen : 33:CZM ZFCGBK1 eksogen : 33:CZM ZFCI eksogen : 33:CZM ZFCN eksogen : 33:CZM ZFCP eksogen : 23:CPUXH ZFCS eksogen : 33:CZM ZFCT eksogen : 33:CZM ZFCV eksogen : 33:CZM ZFILA eksogen : 126:FILA ZFILE eksogen : 127:FILE ZFILM0 eksogen : 139:FILM0 ZFILM1 eksogen : 140:FILM1 ZFILM2 eksogen : 141:FILM2 ZFILM3K eksogen : 142:FILM3K ZFILM3Q eksogen : 144:FILM3Q ZFILM3R eksogen : 143:FILM3R ZFILM5 eksogen : 145:FILM5 ZFILM6M eksogen : 146:FILM6M ZFILM6Q eksogen : 147:FILM6Q ZFILM7B eksogen : 148:FILM7B ZFILM7Q eksogen : 150:FILM7Q ZFILM7Y eksogen : 149:FILM7Y ZFILM8 eksogen : 151:FILM8 ZFILNB eksogen : 132:FILNB ZFILNE eksogen : 129:FILNE ZFILNF eksogen : 130:FILNF ZFILNG eksogen : 128:FILNG ZFILNK eksogen : 135:FILNK ZFILNM eksogen : 133:FILNM ZFILNN eksogen : 131:FILNN ZFILNQ eksogen : 136:FILNQ ZFILNT eksogen : 134:FILNT ZFILQH eksogen : 137:FILQH ZFILQQ eksogen : 138:FILQQ ZFKBE eksogen : 1105:FKBE ZFM3KNE eksogen : 623:AM3KNE ZFM3RNG eksogen : 622:AM3RNG ZFM7BIM eksogen : 242:KFMZ7B ZFMSQS eksogen : 245:KFMZS ZHA eksogen : 1367:HA ZPXB eksogen : 1496:PXB ZPXNB eksogen : 1466:PXNB ZPXNE eksogen : 1092:PXNE ZPXNK eksogen : 1484:PXNK ZPXNM eksogen : 1472:PXNM ZPXNN eksogen : 1460:PXNN ZPXNQ eksogen : 1490:PXNQ ZPXNT eksogen : 1478:PXNT ZPXQF eksogen : 1518:PXQF ZPXQH eksogen : 1502:PXQH ZPXQQ eksogen : 1514:PXQQ ZPXQT eksogen : 1508:PXQT ZTPB eksogen : 2011:TPB ZTPE eksogen : 2013:TPE ZTPF eksogen : 2008:TPF ZTPG eksogen : 2014:TPG ZTPH eksogen : 2012:TPH ZTPI eksogen : 2010:TPI ZTPIBH eksogen : 2020:TPIBH ZTPIBO1 eksogen : 2022:TPIBO1 ZTPIBP1 eksogen : 2021:TPIBP1 ZTPIL eksogen : 2023:TPIL ZTPIMO1 eksogen : 2018:TPIMO1 ZTPIMP1 eksogen : 2019:TPIMP1 ZTPKR eksogen : 2017:TPKR ZTPN eksogen : 2009:TPN ZTPS eksogen : 2016:TPS ZTPV eksogen : 2015:TPV ZTVEA eksogen : 2043:TVEA ZTVEB eksogen : 2054:TVEB ZTVEE eksogen : 2044:TVEE ZTVEH eksogen : 2060:TVEH ZTVENB eksogen : 2049:TVENB ZTVENE eksogen : 2046:TVENE ZTVENF eksogen : 2047:TVENF ZTVENG eksogen : 2045:TVENG ZTVENK eksogen : 2052:TVENK ZTVENM eksogen : 2050:TVENM ZTVENN eksogen : 2048:TVENN ZTVENQ eksogen : 2053:TVENQ ZTVENT eksogen : 2051:TVENT ZTVEO eksogen : 2061:TVEO ZTVEQF eksogen : 2058:TVEQF ZTVEQH eksogen : 2055:TVEQH ZTVEQQ eksogen : 2059:TVEQQ ZTVEQS eksogen : 2056:TVEQS ZTVEQT eksogen : 2057:TVEQT ZTVMA eksogen : 2024:TVMA ZTVMB eksogen : 2035:TVMB ZTVME eksogen : 2025:TVME ZTVMH eksogen : 2041:TVMH ZTVMNB eksogen : 2030:TVMNB ZTVMNE eksogen : 2027:TVMNE ZTVMNF eksogen : 2028:TVMNF ZTVMNG eksogen : 2026:TVMNG ZTVMNK eksogen : 2033:TVMNK ZTVMNM eksogen : 2031:TVMNM ZTVMNN eksogen : 2029:TVMNN ZTVMNQ eksogen : 2034:TVMNQ ZTVMNT eksogen : 2032:TVMNT ZTVMO eksogen : 2042:TVMO ZTVMQF eksogen : 2039:TVMQF ZTVMQH eksogen : 2036:TVMQH ZTVMQQ eksogen : 2040:TVMQQ ZTVMQS eksogen : 2037:TVMQS ZTVMQT eksogen : 2038:TVMQT ZUEF eksogen : 1363:UEF 1362:UEFW ZUSY eksogen : 1901:USY ZUWXA eksogen : 1351:UWXA ZWBATP eksogen : 2600:WBATP ZWBP_Z_IQ eksogen : 2564:WBP_Z_IQ ZWSDKATP eksogen : 2599:WSDKATP ZWSDKP_Z_IQ eksogen : 2563:WSDKP_Z_IQ ZWSEATP eksogen : 2598:WSEATP ZWSEP_Z_IQ eksogen : 2562:WSEP_Z_IQ ****************** udskrift af modellen ********************* () ADAM Apr 2008 - februar 2009 () () ### FORBRUG.F08 ### () () () PRIVAT FORBRUG () () 1 _D__ Tiphp = Tifp_cf_h + Tipphpb + Tisp + Tidmp + Tild $ 2 _D__ Tppun = Typshl - Tbhsl + Typshk - Tbhsk + Tphhlu - Tphhli + Tphhku - Tphhki + Tpatpu - Tpatpi + Tpspu - Tpspi + Tpdmpu - Tpdmpi + Tpldu - Tpldi $ 3 _D__ Ydpl1 = Ydp - Tiphp + Sdr + Tppun - Yfh - (Iv-Ivo1) $ 4 _D__ Ydpsk2 = Ydp - (Ydph1+Tbhsp-Typshp) - (Yfh-kyrp2*0.82*Yfh) $ 5 _D__ Ydphk2 = (Ydph1+Tbhsp-Typshp) - Tiphp + Sdr + Tppun - kyrp2*0.82*Yfh $ 6 _G___ fCh = fCh(-1)*(0.5*fKbh(-1)+0.5*fKbh)/(0.5*fKbh(-2)+0.5*fKbh(-1)) $ 7 _G___ fChl = fChl(-1)*(0.5*fKbhl(-1)+0.5*fKbhl)/(0.5*fKbhl(-2)+0.5*fKbhl(-1)) $ 8 _I fVh = fVeh + fVmh $ 9 _I pvh = Vh/fVh $ 10 _D fChe = (((0.5*fKbhe(-1)+0.5*fKbhe)/(0.5*fKbh(-1)+0.5*fKbh)) *(fVh*pvh(-1)+fCh*pch(-1)-ahch*fCh*pxh(-1)) +Ycbhe(-1)*(0.5*fKbhe(-1)+0.5*fKbhe)/(0.5*fkbhe(-2)+0.5*fkbhe(-1))) /pche(-1) $ 11 _D___ Ycbhe = (phk/pibh)*(Invbhe+(Knbhe(-1)+0.5*Inbhe)*((1-tsuih)*iwbz-0.50*rpibhe)) + (tsuih*Yrphs+Ssyej+Siqejh*Knbhe(-2)/Knbh(-2)) $ 12 _D uibhe = Ycbhe/(0.5*fKbhe(-1)+0.5*fKbhe) $ 13 _D Che = ((0.5*fKbhe(-1)+0.5*fKbhe)/(0.5*fKbh(-1)+0.5*fKbh)) *(Vh+(pch-ahch*pxh)*fCh) + Ycbhe $ 14 _D pche = Che/fChe $ 15 _G___ pchl = pchl(-1)*pch/pch(-1) $ 16 _I Chu = fChl*pchl+fChe*pche $ 17 _D pchu = pchu(-1)*Chu/(pchl(-1)*fChl+pche(-1)*fChe) $ 18 _I fChu = Chu/pchu $ 19 _I pcpuxh = pcpuxh(-1)*Cpuxh /( pcbu(-1)*fCbu+pce(-1)*fCe+pcf(-1)*fCf+pcg(-1)*fCg +pci(-1)*fCi+pck(-1)*fCk+pcn(-1)*fCn+pcs(-1)*fCs +pcv(-1)*fCv+pct(-1)*fCt-pet(-1)*fEt ) $ 20 _D Cpu = Cpuxh+Chu $ 21 _D pcpu = pcpu(-1)*Cpu /(fCp*pcp(-1)-fCb*pcb(-1)+fCbu*pcbu(-1)-fCh*pch(-1)+fChu*pchu(-1)) $ 22 _D___FZ Log(Cpuxhw) = 0.872167*Log(Ydpl1/pcpu) + (1-0.872167)*Log(Wcp(-1)/pcpu) -0.300000*Log(pcpuxh/pcpu) -0.292620 + Log(pcpuxh) $ 23 _S___FZ Cpuxh = (1-Dfcp) *( Exp ( 0.365845*Dlog(Ydphk2) +0.097410*Dlog(Wcp(-1)) -0.531462*Dlog(pcpuxh)+0.077129*Dlog(pchu) -0.347112*Log(Cpuxh(-1)/Cpuxhw(-1)) +Log(Cpuxh(-1)/pcpuxh(-1))+Log(pcpuxh) +JRcpuxh ) +Jcpuxh) + Dfcp*(Zfcp*pcp-fCb*pcb+fCbu*pcbu-fCh*pch) $ 24 _I pcgbk1 = pcgbk1(-1)*(fcg*pcg+fcbu*pcbu+fck*pck)/(fcg*pcg(-1)+fcbu*pcbu(-1)+fck*pck(-1))$ 25 _D FCfm = 4.29538 + 0.53173*(fCf(-1)-.25*Et(-1)/pcf(-1))/U(-1)$ 26 _D fCnm = 0.50202 + 0.87205*(fCn(-1)-.14*Et(-1)/pcn(-1))/U(-1)$ 27 _D fCim = 1.91020 + 0.61714*(fCi(-1)-.05*Et(-1)/pci(-1))/U(-1)$ 28 _D fCem = 0.45553 + 0.74439*fCe(-1)/U(-1)+0.0025527*fros$ 29 _D fCgbk1m = 1.27052 + 0.76342*(fCgbk1(-1)-.13*Et(-1)/pcgbk1(-1))/U(-1)$ 30 _D fCvm = -0.34689 + 0.94651*(fCv(-1)-.05*Et(-1)/pcv(-1))/U(-1) $ 31 _D fCsm = 1.50159 + 0.83117*(fCs(-1)-.38*Et(-1)/pcs(-1))/U(-1) -0.44662 *(1-D4781) $ 32 _D fCtm = 0.065455 + 0.68346*fCt(-1)/U(-1) $ 33 _D Czm = pcf*( (1-Dfcf)*fCfm+(1-Dfcf)*JfCf/U + Dfcf*(Zfcf/U-0.25*Et/(pcf*U)) ) +pcn*( (1-Dfcn)*fCnm+(1-Dfcn)*JfCn/U + Dfcn*(Zfcn/U-0.14*Et/(pcn*U)) ) +pci*( (1-Dfci)*fCim+(1-Dfci)*JfCi/U + Dfci*(Zfci/U-0.05*Et/(pci*U)) ) +pce*( (1-Dfce)*fCem+(1-Dfce)*JfCe/U + Dfce*Zfce/U ) +pcgbk1*( (1-Dfcgbk1)*fCgbk1m+(1-Dfcgbk1)*Jfcgbk1/U +Dfcgbk1*(Zfcgbk1/U-0.13*Et/(pcgbk1*U)) ) +pcv*( (1-Dfcv)*fCvm+(1-Dfcv)*JfCv/U + Dfcv*(Zfcv/U-0.05*Et/(pcv*U)) ) +pcs*( (1-Dfcs)*fCsm+(1-Dfcs)*JfCs/U + Dfcs*(Zfcs/U-0.38*Et/(pcs*U)) ) +pct*( (1-Dfct)*fCtm+(1-Dfct)*JfCt/U + Dfct*Zfct/U ) $ 34 _S___ fCf = ( fCfm +(0.076643 /( 1-Dfcn*0.030000-Dfci*0.22154-Dfce*0.072550-Dfcgbk1*0.14761 -Dfcv*0.098149-Dfcs*0.24976-Dfct*0.103748) ) *(Cpuxh/U-Czm)/pcf ) *U + 0.25*Et/pcf $ 35 _S___ fCn = ( fCnm +( 0.030000 /( 1-Dfcf*0.076643-Dfci*0.22154-Dfce*0.072550-Dfcgbk1*0.14761 -Dfcv*0.098149-Dfcs*0.24976-Dfct*0.103748)) *(Cpuxh/U-Czm)/pcn ) *U + 0.14*Et/pcn $ 36 _S___ fCi = ( fCim +( 0.22154 /( 1-Dfcf*0.076643-Dfcn*0.030000-Dfce*0.072550-Dfcgbk1*0.14761 -Dfcv*0.098149-Dfcs*0.24976-Dfct*0.103748) ) *(Cpuxh/U-Czm)/pci ) *U + 0.05*Et/pci $ 37 _S___ fCe = ( fCem +( 0.072550 /( 1-Dfcf*0.076643-Dfcn*0.030000-Dfci*0.22154-Dfcgbk1*0.14761 -Dfcv*0.098149-Dfcs*0.24976-Dfct*0.103748) ) *(Cpuxh/U-Czm)/pce ) *U $ 38 _S___ fCgbk1 = ( fCgbk1m +(0.14761 /( 1-Dfcf*0.076643-Dfcn*0.030000-Dfci*0.22154-Dfce*0.072550 -Dfcv*0.098149-Dfcs*0.24976-Dfct*0.103748) ) *(Cpuxh/U-Czm)/pcgbk1 ) *U + 0.13*Et/pcgbk1 $ 39 _S___ fCv = ( fCvm +(0.098149 /( 1-Dfcf*0.076643-Dfcn*0.030000-Dfci*0.22154-Dfce*0.072550 -Dfcgbk1*0.14761-Dfcs*0.24976-Dfct*0.103748) ) *(Cpuxh/U-Czm)/pcv ) *U + 0.05*Et/pcv $ 40 _S___ fCs = ( fCsm +(0.24976 /( 1-Dfcf*0.076643-Dfcn*0.030000-Dfci*0.22154-Dfce*0.072550 -Dfcgbk1*0.14761-Dfcv*0.098149-Dfct*0.103748) ) *(Cpuxh/U-Czm)/pcs ) *U + 0.38*Et/pcs $ 41 _S___ fCt = ( fCtm +(0.103748 /( 1-Dfcf*0.076643-Dfcn*0.030000-Dfci*0.22154-Dfce*0.072550 -Dfcgbk1*0.14761-Dfcv*0.098149-Dfcs*0.24976 ) ) *(Cpuxh/U-Czm)/pct ) *U $ 42 _D__ Wycb = (Ydpl1**0.87)*(Wcp(-1)**0.13) $ 43 _D___ rpcbe = .4*(pm7b/pm7b(-1)-1)+(1-.4)*rpcbe(-1) $ 44 _I fCbu = Cbu/pcbu $ 45 _D___ Cbu = Invcb+(Kncb(-1)+0.5*Incb)*((iwlo*(1-tsuih))-0.5*rpcbe)+Sdv $ 46 _D ucb1 = Cbu/(0.5*fKcb(-1)+0.5*fKcb) $ 47 _D___ Log(fKcbw) = (-3.31864)+1.08648*Log(Wycb/pcpu) + .423715/(1+(Log(Wycb/pcpu)/12.87)**(-110)) + (-.498319)*Log(ucb1/pcpu)+(-.014903)*D94 $ 48 _S___ Dlog(fKcb) = .188352*Dlog(Wycb/pcpu) + (-0.05)*Dlog(ucb1/pcpu) + (-.014903)*(D94-D94(-1)) + (-.199952)*(Log(fKcb(-1))-Log(fKcbw(-1))) + 0.4*Dlog(fKcb(-1)) $ 49 _D pcbu = ucb1/0.10990 $ 50 _S___ Dlog(nkcb) = 0.83196*Dlog(fKcb)-0.00021*(tid-1957) $ 51 _I fCb = kfCb*( Dif(fKcb) + bivcb*fKcb(-1) ) $ 52 _G___ Okncb = (pcb/pcb(-1)-1)*(Kncb(-1)+0.5*Incb) $ 53 _D Cb = pcb*fCb $ 54 _G___ Invcb = (pcb/(0.5*pcb(-1)+0.5*pcb))*binvcb*Kncb(-1) $ 55 _D Incb = Cb-Invcb $ 56 _I Kncb = Kncb(-1) + Incb + Okncb $ 57 _D Cgk = fCgbk1*pcgbk1 - pcbu*fCbu $ 58 _D___ pcgk = ( ((0.382311)**0.604368)*(pcg/dtfcg)**(1-0.604368) +((1-0.382311)**0.604368)*(pck/dtfck)**(1-0.604368) ) **(1/(1-0.604368)) $ 59 _S___ Log(fCgw) = Log(Cgk/pcgk) - 0.604368*Log(pcg/pcgk) - (1-0.604368)*Log(dtfcg) + 0.604368*Log(0.382311) $ 60 _S___ Dlog(fCg) = Dlog(Cgk/pcgk) - 0.256071*Dlog(pcg/pcgk) + 0.330319*(1-0.604368)*Dlog(dtfcg) + .8*Dlog(nKcb) + 0.330319*(-Log(fCg(-1)) + Log(fCgw(-1))) $ 61 _I fCk = (Cgk-fCg*pcg)/pck $ 62 _I fCp = (fCh*pch(-1)+fCf*pcf(-1)+fCn*pcn(-1)+fCi*pci(-1)+fCe*pce(-1)+fCg*pcg(-1) +fCb*pcb(-1)+fCk*pck(-1)+fCv*pcv(-1)+fCs*pcs(-1)+fCt*pct(-1)-fEt*pet(-1))/pcp(-1) $ 63 _I Cp = fCf*pcf + fCn*pcn + fCi*pci + fCe*pce + fCg*pcg + fCb*pcb + fCv*pcv + fCh*pch + fCk*pck + fCs*pcs + fCt*pct - fEt*pet $ 64 _I pcp = Cp/fCp $ 65 _I Cpdk = fCf*pcf+fCn*pcn+fCi*pci+fCe*pce+fCg*pcg+fCb*pcb+fCv*pcv+fCh*pch+fCk*pck+fCs*pcs $ 66 _I fCpdk = (fCf*pcf(-1)+fCn*pcn(-1)+fCi*pci(-1)+fCe*pce(-1)+fCg*pcg(-1)+fCb*pcb(-1) +fCv*pcv(-1)+fCh*pch(-1)+fCk*pck(-1)+fCs*pcs(-1))/pcpdk(-1) $ 67 _I pcpdk = Cpdk/fCpdk $ 68 _D Knmp = Knma + Knme + Knmb + Knmh + Knmng + Knmne + Knmnf + Knmnn + Knmnb + Knmnm + Knmnt + Knmnk + Knmnq + Knmqh+ Knmqs + Knmqt + Knmqf + Knmqq $ 69 _D Knbp = Knba + Knbe + Knbb + Knbng + Knbne + Knbnf + Knbnn + Knbnb + Knbnm + Knbnt + Knbnk + Knbnq + Knbqh + Knbqs + Knbqt + Knbqf + Knbqq $ () Wp, samlet pensionsformue på særlige skattemæssige vilkår, omdefineres () Ny variabel kwps, "Korrektionsfaktor for pensionsafkastskat" () Wcp, Ny variabel erstatter Wcp3 70 _D Wp = Wphpk+Wphpl+Wpspl+Wpspk+Watp+Wdmp+Wsp+Wld $ 71 _D kwps = (1+iwbz*(1-0.8*tsdr*bsdr))**12/ (1+iwbz*(1-(tss0+tssp0+tss1+tssp1)))**12 $ 72 _D___F Wcp = Knbhl+phk*Knbhe/pibh+Kncb+Wn_h+Wn_cr+Wn_cf+Knmp+Knbp - Wp + ((Wphpk+wpspk)*(1-tsdp)+(Wp-Wphpk-wpspk)*(1-tss0-tssp0-tss1-tssp1))*kwps $ () ### BOLIG.F08 ### () () () BOLIGINVESTERINGER () () 73 _K__ phv = (0.5*phk+0.5*phk(-1))*kphv $ 74 _D___ rpibhe = 0.75*rpibhe(-1) + 0.25*(pibh/pibh(-1)-1) $ 75 _D___ fKbhw = U*Exp( 1.0000*Log(Cpuxh/(U*pcpuxh)) +.214899/(1+(Cpu/(U*pcpu)/Exp(4.3))**(-25)) -0.30000*Log(pche/pcpuxh) -0.025500*bafd + 1.56692 ) $ 76 _S___ Dlog(phk) = 1.11319*Dlog((Cpuxh/pcpuxh)/fkbh) -.439594*Dlog(pche/phk)+Dlog(pcpuxh) -1.04680*Log(fKbh(-1)/fKbhw(-1)) $ 77 _K___ phgk = phk*kphgk $ 78 _S___ Dlog(fKbh) = 0.3*.025549*Dlog(phk/(.8*pibh+.2*phgk)) + 0.025549*Log(phk(-1)/(.8*pibh(-1)+.2*phgk(-1))) + 2.91208*nbs/fKbh(-1) + 0.035436*Log(fKbhw(-1)/fKbh(-1)) + 0.010998 - 0.6*( 0.3*0.025549*Dlog(phk(-1)/ (.8*pibh(-1)+.2*phgk(-1))) +0.025549*Log(phk(-2)/(.8*pibh(-2)+.2*phgk(-2))) +2.91208*nbs(-1)/fKbh(-2) +0.035436*Log(fKbhw(-2)/fKbh(-2)) +0.010998 - Dlog(fKbh(-1)) ) $ 79 _I fIbh = kfIbh*( Dif(fKbh) + bivbh*fKbh(-1) ) $ 80 _G___ Oknbh = (pibh/pibh(-1)-1)*( Knbh(-1) + 0.5*Inbh ) $ 81 _D Ibh = pibh*fIbh $ 82 _G___ Invbh = (pibh/(0.5*pibh(-1)+0.5*pibh))*binvbh*Knbh(-1) $ 83 _D Inbh = Ibh-Invbh $ 84 _I Knbh = Knbh(-1) + Inbh + Oknbh $ 85 _G___ fIbhl = 1.6*nbs+Jfibhl $ 86 _I Ibhe = Ibh - pibh*fibhl $ 87 _I Dif(fKbhl) = fIbhl/kfIbh - bivbh*fKbhl(-1) $ 88 _I fKbhe = fKbh - fKbhl $ 89 _G___ Oknbhe = (pibh/pibh(-1)-1)*( Knbhe(-1) + 0.5*Inbhe ) $ 90 _G___ Invbhe = (pibh/(0.5*pibh(-1)+0.5*pibh))*binvbh*Knbhe(-1) $ 91 _D Inbhe = Ibhe-Invbhe $ 92 _I Knbhe = Knbhe(-1) + Inbhe + Oknbhe $ 93 _I Knbhl = Knbh - Knbhe $ () ### INVEST.F08 ### () () () FASTE INVESTERINGER I ØVRIGT () () 94 _D___ tsdsu1 = bsds*tsds1 +(1-bsds)*ktsds*tsds1 $ 95 _D___ iwbzsu = ((1-tsdsu1)*iwbz-D8291*(ptty1/ptty1(-1)-1)) /(1+D8291*(ptty1/ptty1(-1)-1)) $ 96 _D__ bivmu = bivmp0 + bivmp*(1-bivmp1)/(bivmp+iwbzsu) $ 97 _D__ bivbu = bivbp0 + bivbp*(bivbpw-bivbp1)/(bivbp+iwbzsu) $ 98 _I fImp = (fIma *pima(-1) +fIme *pime(-1) +fImb *pimb(-1) +fImh *pimh(-1) +fImng*pimng(-1) +fImne*pimne(-1)+fImnf*pimnf(-1)+fImnn*pimnn(-1)+fImnb*pimnb(-1)+fImnm*pimnm(-1) +fImnt*pimnt(-1)+fImnk*pimnk(-1)+fImnq*pimnq(-1)+fImqh*pimqh(-1)+fImqs*pimqs(-1) +fImqt*pimqt(-1)+fImqf*pimqf(-1)+fImqq*pimqq(-1))/pimp(-1) $ 99 _I Invmp = Invma+Invme+Invmb+Invmh +Invmng+Invmne+Invmnf+Invmnn+Invmnb+Invmnm+Invmnt+Invmnk+Invmnq +Invmqh+Invmqs+Invmqt+Invmqf+Invmqq $ 100 _I fIbp = (fIba *piba(-1) +fIbe *pibe(-1) +fIbb *pibb(-1) +fIbng*pibng(-1)+fIbne*pibne(-1) +fIbnf*pibnf(-1)+fIbnn*pibnn(-1)+fIbnb*pibnb(-1)+fIbnm*pibnm(-1)+fIbnt*pibnt(-1) +fIbnk*pibnk(-1)+fIbnq*pibnq(-1)+fIbqh*pibqh(-1)+fIbqs*pibqs(-1)+fIbqt*pibqt(-1) +fIbqf*pibqf(-1)+fIbqq*pibqq(-1))/pibp(-1) $ 101 _I Invbp = Invba+Invbe+Invbb +Invbng+Invbne+Invbnf+Invbnn+Invbnb+Invbnm+Invbnt+Invbnk+Invbnq +Invbqh+Invbqs+Invbqt+Invbqf+Invbqq $ 102 _K fIbo11 = fIbo*kfibo11 $ 103 _I Ibo11 = fIbo11*pibo11 $ 104 _K fImo11 = fImo*kfimo11 $ 105 _I Imo11 = fImo11*pimo11 $ 106 _G Io11 = Imo11 + Ibo11 $ 107 _K fIo1 = (fImo11*pimo11(-1)+fIbo11*pibo11(-1)-Tkoubi*(pibo11(-1)/pibo11)*kfio1)/pio1(-1) $ 108 _I Io1 = Io11 - Tkoubi $ 109 _I pio1 = Io1/fIo1 $ 110 _K fIbo1 = kfibo1*fIbo11 $ 111 _K pibo1 = kpibo2*pibo11 $ 112 _K Ivo1 = (Invmo + Invbo)*kivo1 $ 113 _K Iph = kiph *(bqsa1*(pima*fIma+piba*fIba) +bqse1*(pime*fIme+pibe*fIbe) +bqsng1*(pimng*fImng+pibng*fIbng) +bqsnn1*(pimnn*fImnn+pibnn*fIbnn) +bqsnb1*(pimnb*fImnb+pibnb*fIbnb) +bqsnm1*(pimnm*fImnm+pibnm*fIbnm) +bqsnt1*(pimnt*fImnt+pibnt*fIbnt) +bqsnk1*(pimnk*fImnk+pibnk*fIbnk) +bqsnq1*(pimnq*fImnq+pibnq*fIbnq) +bqsb1*(pimb*fImb+pibb*fIbb) +bqsqh1* (pimqh*fImqh+pibqh*fIbqh) +bqsqs1*(pimqs*fImqs+pibqs*fIbqs) +bqsqt1*(pimqt*fImqt+pibqt*fIbqt) +bqsqq1*(pimqq*fImqq+pibqq*fIbqq) +0.82*(pimh*fImh+pibh*fIbh) ) $ 114 _K fImk = fImp*kfimk $ 115 _K pimk = pimp*kpimk $ 116 _I Im = pimp11*fImp11 + pimo11*fImo11 $ 117 _I fIm = (fImp*pimp(-1)+fImo*pimo(-1)+fImk*pimk(-1))/pim(-1) $ 118 _I pim = (pimp11*fImp11 + pimo11*fImo11)/fIm $ 119 _I Ib = pibp11*fIbp11 + pibo11*fIbo11 + pibh*fIbh $ 120 _I fIb = (fIbp*pibp(-1)+fIbo*pibo(-1)+fIbh*pibh(-1))/pib(-1) $ 121 _I pib = (pibp11*fIbp11 + pibh*fIbh + pibo11*fIbo11)/fIb $ 122 _I fImp11 = (fIm*pim(-1)-fImo11*pimo11(-1))/pimp11(-1) $ 123 _I fIbp11 = (fIb*pib(-1)-fIbo11*pibo11(-1)-fIbh*pibh(-1))/pibp11(-1) $ 124 _I I = fImp11*pimp11 + fImo11*pimo11 + fIbp11*pibp11 + fIbo11*pibo11 + fIbh*pibh + fIt*pit + fIl*pil $ 125 _K Iv = (Invbo+Invmo+Invbh+Invbp+Invmp)*kiv $ () ### LAGER.F08 ### () INDSÆT SELV PARAMETERESTIMATER, EVT. EKSOGENE LAGERKVOTER RETTES _G () () () Lagerinvesteringer () () 126 _S fIla = (1-dfil) *( 0.20394*(0.75*(Dif(fXa)-Dif(fIla)) +(1-0.75)*(Dif(fXa(-1))-Dif(fIla(-1)))) +0.66667*(hostkor-0.5*hostkor(-1)-0.5*hostkor(-2)) +Jfila ) + dfil*zfila $ 127 _S fIle = (1-dfil) *( 0.05217*(0.75*(Dif(fXe)-Dif(fIle)) +(1-0.75)*(Dif(fXe(-1))-Dif(fIle(-1)))) +Jfile ) + dfil*zfile $ 128 _G fIlng = (1-dfil) *( bngil*(Dif(fXng)-Dif(fIlng)) +Jfilng ) + dfil*zfilng $ 129 _S fIlne = (1-dfil) *( 0.03845*(0.00*(Dif(fXne)-Dif(fIlne)) +(1-0.00)*(Dif(fXne(-1))-Dif(fIlne(-1)))) +Jfilne ) + dfil*zfilne $ 130 _G fIlnf = (1-dfil) *( bnfil*(Dif(fXnf)-Dif(fIlnf)) +Jfilnf ) + dfil*zfilnf $ 131 _S fIlnn = (1-dfil) *( 0.37875*(0.75*(Dif(fXnn)-Dif(fIlnn)) +(1-0.75)*(Dif(fXnn(-1))-Dif(fIlnn(-1)))) +Jfilnn ) + dfil*zfilnn $ 132 _S fIlnb = (1-dfil) *( 0.19120*(0.75*(Dif(fXnb)-Dif(fIlnb)) +(1-0.75)*(Dif(fXnb(-1))-Dif(fIlnb(-1)))) +Jfilnb ) + dfil*zfilnb $ 133 _S fIlnm = (1-dfil) *( 0.18587*(0.00*(Dif(fXnm)-Dif(fIlnm)) +(1-0.00)*(Dif(fXnm(-1))-Dif(fIlnm(-1)))) +Jfilnm ) + dfil*zfilnm $ 134 _G fIlnt = (1-dfil) *( bntil*(Dif(fXnt)-Dif(fIlnt)) +Jfilnt ) + dfil*zfilnt $ 135 _S fIlnk = (1-dfil) *( 0.14686*(0.25*(Dif(fXnk)-Dif(fIlnk)) +(1-0.25)*(Dif(fXnk(-1))-Dif(fIlnk(-1)))) +Jfilnk ) + dfil*zfilnk $ 136 _S fIlnq = (1-dfil) *( 0.14348*(0.50*(Dif(fXnq)-Dif(fIlnq)) +(1-0.50)*(Dif(fXnq(-1))-Dif(fIlnq(-1)))) +Jfilnq ) + dfil*zfilnq $ 137 _S fIlqh = (1-dfil) *( 0.01967*(0.50*(Dif(fXqh)-Dif(fIlqh)) +(1-0.50)*(Dif(fXqh(-1))-Dif(fIlqh(-1)))) +Jfilqh ) + dfil*zfilqh $ 138 _S fIlqq = (1-dfil) *( 0.00920*(0.50*(Dif(fXqq)-Dif(fIlqq)) +(1-0.50)*(Dif(fXqq(-1))-Dif(fIlqq(-1)))) +Jfilqq ) + dfil*zfilqq $ 139 _S fIlm0 = (1-dfil) *( 0.05276*(Dif(fM0)-Dif(fIlm0)) +Jfilm0 ) + dfil*zfilm0 $ 140 _G fIlm1 = (1-dfil) *( bm1il*(Dif(fM1)-Dif(fIlm1)) +Jfilm1 ) + dfil*zfilm1 $ 141 _S fIlm2 = (1-dfil) *( 0.06441*(0.00*(Dif(fM2)-Dif(fIlm2)) +(1-0.00)*(Dif(fM2(-1))-Dif(fIlm2(-1)))) +Jfilm2 ) + dfil*zfilm2 $ 142 _S fIlm3K = (1-dfil) *( 0.41176*(0.00*(Dif(fM3K)-Dif(fIlm3K)) +(1-0.00)*(Dif(fM3K(-1))-Dif(fIlm3K(-1)))) +Jfilm3K ) + dfil*zfilm3K $ 143 _S fIlm3R = (1-dfil) *( 0.05948*(0.00*(Dif(fM3R)-Dif(fIlm3R)) +(1-0.00)*(Dif(fM3R(-1))-Dif(fIlm3R(-1)))) +Jfilm3R ) + dfil*zfilm3R $ 144 _S fIlm3Q = (1-dfil) *( 0.30000*(Dif(fM3Q(-1))-Dif(fIlm3Q(-1))) +Jfilm3Q ) + dfil*zfilm3Q $ 145 _S fIlm5 = (1-dfil) *( 0.13059*(0.50*(Dif(fM5)-Dif(fIlm5)) +(1-0.50)*(Dif(fM5(-1))-Dif(fIlm5(-1)))) +Jfilm5 ) + dfil*zfilm5 $ 146 _S fIlm6M = (1-dfil) *( 0.26917*(0.75*(Dif(fM6M)-Dif(fIlm6M)) +(1-0.75)*(Dif(fM6M(-1))-Dif(fIlm6M(-1)))) +Jfilm6M ) + dfil*zfilm6M $ 147 _S fIlm6Q = (1-dfil) *( 0.12061*((Dif(fM6Q)-Dif(fIlm6Q))) +Jfilm6Q ) + dfil*zfilm6Q $ 148 _S fIlm7B = (1-dfil) *( 0.19654*(0.25*(Dif(fM7B)-Dif(fIlm7B)) +(1-0.25)*(Dif(fM7B(-1))-Dif(fIlm7B(-1)))) +Jfilm7B ) + dfil*zfilm7B $ 149 _S fIlm7Y = (1-dfil) *( 0.00848*((Dif(fM7Y)-Dif(fIlm7Y))) +Jfilm7Y ) + dfil*zfilm7Y $ 150 _S fIlm7Q = (1-dfil) *( 0.10938*(Dif(fM7Q)-Dif(fIlm7Q)) +Jfilm7Q ) + dfil*zfilm7Q $ 151 _S fIlm8 = (1-dfil) *( 0.11208*(0.75*(Dif(fM8)-Dif(fIlm8)) +(1-0.75)*(Dif(fM8(-1))-Dif(fIlm8(-1)))) +Jfilm8 ) + dfil*zfilm8 $ 152 _I fIl = fIla+fIle+fIlne+fIlng+fIlnf+fIlnn+fIlnb+fIlnm+fIlnt +fIlnk+fIlnq+fIlqh+fIlqq +fIlm0+fIlm1+fIlm2+fIlm3r+fIlm3k+fIlm3q+fIlm5+fIlm6m +fIlm6q+fIlm7b+fIlm7q+fIlm7y+fIlm8+fIlsi $ () ### EKSPORT.F08 ### () ### EKSPORT.F08 ### () () () EKSPORT I FASTE PRISER () () Elast: konst Efterspørgsel Pris Fejlkorrektionsparameter () Vare langsigt kort sigt langsigt kort sigt tilpasningshastighed () kfew ely eky elp ekp t () fE2 9.81159 1 .284965 -1.85157 -.277735 0.1500 () fE5 11.3034 1 .517661 -3.26586 -.743486 0.1500 () fE6 10.7907 1 .592185 -3.18634 -.893811 0.1500 () fE7q 11.7303 1 .595329 -1.00000 -.590788 0.1500 () fE8 11.1468 1 .736635 -3.10549 -.519240 0.1500 () fEt 10.3970 1 1 -2.23187 -.662125 0.2000 () fEsq 1 1 -1.50000 -0.22500 0.1500 153 _D faE0 = fXa -( aaa*fXa+aane*fXne+aanf*fXnf+aann*fXnn+aanb*fXnb+aab*fXb+aao*fXo +aacf*fCf+aaci*fCi+aaco*fCo+aait*fIt+fIla+aae2*fE2 ) $ 154 _D fnfe0 = fXnf-( anfa*fXa+anfnf*fXnf+anfnk*fXnk+anfqq*fXqq+anfo*fXo+anfcf*fCf +anfcn*fCn +fIlnf+anfe2*fE2+anfe5*fE5) $ 155 _G___ fE0 = fE0(-1)*((faE0+fnfe0)/(faE0(-1)+fnfe0(-1))) $ 156 _G___ fE0k = fE0 -.33333*(hostkor+hostkor(-1)+hostkor(-2)) $ 157 _G___ Dlog(fE1) = Dlog(fE0k) $ 158 _D___ Log(fE2w) = kfe2w +Log(fEe2 )*(1-.1992*ddeu)+elpfe2 *Log(pe2 /pee2 ) $ 159 _D___ Log(fE5w) = kfe5w +Log(fEe5 )*(1-.4742*ddeu)+elpfe5 *Log(pe5 /pee5 ) $ 160 _D___ Log(fE6w) = kfe6w +Log(fEe6 )*(1-.2998*ddeu)+elpfe6 *Log(pe6 /pee6 ) $ 161 _D___ Log(fE7qw) = kfe7qw+Log(fEe7q)*(1-.0000*ddeu)+elpfe7q*Log(pe7q/pee7q) $ 162 _D___ Log(fE8w) = kfe8w +Log(fEe8 )*(1-.5179*ddeu)+elpfe8 *Log(pe8 /pee8 ) $ 163 _D___ Log(fEtw) = kfetw +Log(fEet )*(1-.0000*ddeu)+elpfet *Log(pet /peet ) + dtfetw $ 164 _G___ Log(fEsqw) = Log(fEesq) +elpfesq*Log(pesq/peesq) $ 165 _S___ Dlog(fE2) = ekyfe2 *Dlog(fEe2) +ekpfe2 *Dlog(pe2/pee2) -tfe2 *Log((fE2(-1)*(1-am2e2(-1)))/fE2w(-1))-Dlog(1-am2e2) $ 166 _S___ Dlog(fE5) = ekyfe5 *Dlog(fEe5) +ekpfe5 *Dlog(pe5/pee5) -.0781*(ddeu-ddeu(-1)) -tfe5 *Log(fE5(-1)/fE5w(-1)) $ 167 _S___ Dlog(fE6) = ekyfe6 *Dlog(fEe6) +ekpfe6 *Dlog(pe6/pee6) -.0499*(ddeu-ddeu(-1)) -tfe6 *Log(fE6(-1)/fE6w(-1)) $ 168 _S___ Dlog(fE7q) = ekyfe7q*Dlog(fEe7q)+ekpfe7q*Dlog(pe7q/pee7q)-.0000*(ddeu-ddeu(-1)) -tfe7q*Log(fE7q(-1)/fE7qw(-1)) $ 169 _S___ Dlog(fE8) = ekyfe8 *Dlog(fEe8) +ekpfe8 *Dlog(pe8/pee8) -.1277*(ddeu-ddeu(-1)) -tfe8 *Log(fE8(-1)/fE8w(-1)) $ 170 _S___ Dlog(fEt) = ekyfet *Dlog(fEet) +ekpfet *Dlog(pet/peet) -tfet *Log(fEt(-1)/fEtw(-1)) $ 171 _G___ Dlog(fEsq) = ekyfesq*Dlog(fEesq)+ekpfesq*Dlog(pesq/peesq) -tfesq*Log(fEsq(-1)/fEsqw(-1)) $ 172 _G___ fE7y = 0.1*fE7q $ 173 _I fEv = (fE0*pe0(-1)+fE1*pe1(-1)+fE2*pe2(-1)+fE3*pe3(-1) +fE5*pe5(-1)+fE6*pe6(-1)+fE7y*pe7y(-1)+fE7q*pe7q(-1)+fE8*pe8(-1))/pev(-1) $ 174 _I fEs = fEss + fEsq $ 175 _I fE = (fEv*pev(-1)+fEs*pes(-1)+fEt*pet(-1))/pe(-1) $ () ### IMPORT.F08 ### () () () EFTERSPØRGSELSUDTRYK, FASTE PRISER, INDEKS () () 176 _D fAm0 = ( am0a(-1)*fXa(-1)*fVma/fVma(-1) +am0nf(-1)*fXnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1) +am0qq(-1)*fXqq(-1)*fVmqq/fVmqq(-1) +am0cf(-1)*fCf +am0cn(-1)*fCn +am0ci(-1)*fCi ) *fAm0(-1)/fMz0(-1)$ 177 _D fAm1 = ( am1nn(-1)*fXnn(-1)*fVmnn/fVmnn(-1) +am1qq(-1)*fXqq(-1)*fVmqq/fVmqq(-1) +am1cn(-1)*fCn +am1ci(-1)*fCi ) *fAm1(-1)/fMz1(-1)$ 178 _D fAm2 = ( am2a(-1)*fXa(-1)*fVma/fVma(-1) +am2nf(-1)*fXnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1) +am2nb(-1)*fXnb(-1)*fVmnb/fVmnb(-1) +am2nk(-1)*fXnk(-1)*fVmnk/fVmnk(-1) +am2nq(-1)*fXnq(-1)*fVmnq/fVmnq(-1) +am2b(-1)*fXb(-1)*fVmb/fVmb(-1) +am2ci(-1)*fCi ) *fAm2(-1)/fMz2(-1)$ 179 _D fAm3q = ( am3qa(-1)*fXa(-1)*fVea/fVea(-1) +am3qnf(-1)*fXnf(-1)*fVenf/fVenf(-1) +am3qnn(-1)*fXnn(-1)*fVenn/fVenn(-1) +am3qnb(-1)*fXnb(-1)*fVenb/fVenb(-1) +am3qnm(-1)*fXnm(-1)*fVenm/fVenm(-1) +am3qnt(-1)*fXnt(-1)*fVent/fVent(-1) +am3qnk(-1)*fXnk(-1)*fVenk/fVenk(-1) +am3qnq(-1)*fXnq(-1)*fVenq/fVenq(-1) +am3qb(-1)*fXb(-1)*fVeb/fVeb(-1) +am3qqh(-1)*fXqh(-1)*fVeqh/fVeqh(-1) +am3qqs(-1)*fXqs(-1)*fVeqs/fVeqs(-1) +am3qqt(-1)*fXqt(-1)*fVeqt/fVeqt(-1) +am3qqf(-1)*fXqf(-1)*fVeqf/fVeqf(-1) +am3qqq(-1)*fXqq(-1)*fVeqq/fVeqq(-1) +am3qh(-1)*fXh(-1)*fVeh/fVeh(-1) +am3qci(-1)*fCi +am3qce(-1)*fCe +am3qcg(-1)*fCg ) *fAm3q(-1)/fMz3q(-1)$ 180 _D fAm5 = ( am5a(-1)*fXa(-1)*fVma/fVma(-1) +am5ng(-1)*fXng(-1)*fVmng/fVmng(-1) +am5nf(-1)*fXnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1) +am5nb(-1)*fXnb(-1)*fVmnb/fVmnb(-1) +am5nm(-1)*fXnm(-1)*fVmnm/fVmnm(-1) +am5nk(-1)*fXnk(-1)*fVmnk/fVmnk(-1) +am5nq(-1)*fXnq(-1)*fVmnq/fVmnq(-1) +am5b(-1)*fXb(-1)*fVmb/fVmb(-1) +am5qh(-1)*fXqh(-1)*fVmqh/fVmqh(-1) +am5qq(-1)*fXqq(-1)*fVmqq/fVmqq(-1) +am5ci(-1)*fCi ) *fAm5(-1)/fMz5(-1)$ 181 _D fAm6m = ( am6mnf(-1)*fXnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1) +am6mnb(-1)*fXnb(-1)*fVmnb/fVmnb(-1) +am6mnm(-1)*fXnm(-1)*fVmnm/fVmnm(-1) +am6mnt(-1)*fXnt(-1)*fVmnt/fVmnt(-1) +am6mnk(-1)*fXnk(-1)*fVmnk/fVmnk(-1) +am6mnq(-1)*fXnq(-1)*fVmnq/fVmnq(-1) +am6mb(-1)*fXb(-1)*fVmb/fVmb(-1) +am6mcv(-1)*fCv +am6mim(-1)*fIm ) *fAm6m(-1)/fMz6m(-1)$ 182 _D fAm6q = ( am6qnf(-1)*fXnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1) +am6qnn(-1)*fXnn(-1)*fVmnn/fVmnn(-1) +am6qnb(-1)*fXnb(-1)*fVmnb/fVmnb(-1) +am6qnm(-1)*fXnm(-1)*fVmnm/fVmnm(-1) +am6qnt(-1)*fXnt(-1)*fVmnt/fVmnt(-1) +am6qnk(-1)*fXnk(-1)*fVmnk/fVmnk(-1) +am6qnq(-1)*fXnq(-1)*fVmnq/fVmnq(-1) +am6qb(-1)*fXb(-1)*fVmb/fVmb(-1) +am6qqh(-1)*fXqh(-1)*fVmqh/fVmqh(-1) +am6qqq(-1)*fXqq(-1)*fVmqq/fVmqq(-1) +am6qci(-1)*fCi +am6qcv(-1)*fCv +am6qim(-1)*fIm ) *fAm6q(-1)/fMz6q(-1)$ 183 _D fAm7q = ( am7qne(-1)*fXne(-1)*fVmne/fVmne(-1) +am7qnm(-1)*fXnm(-1)*fVmnm/fVmnm(-1) +am7qnt(-1)*fXnt(-1)*fVmnt/fVmnt(-1) +am7qb(-1)*fXb(-1)*fVmb/fVmb(-1) +am7qqt(-1)*fXqt(-1)*fVmqt/fVmqt(-1) +am7qqq(-1)*fXqq(-1)*fVmqq/fVmqq(-1) +am7qcb(-1)*fCb +am7qcv(-1)*fCv +am7qim(-1)*fIm ) *fAm7q(-1)/fMz7q(-1)$ 184 _D fAm8 = ( am8nm(-1)*fXnm(-1)*fVmnm/fVmnm(-1) +am8nk(-1)*fXnk(-1)*fVmnk/fVmnk(-1) +am8nq(-1)*fXnq(-1)*fVmnq/fVmnq(-1) +am8b(-1)*fXb(-1)*fVmb/fVmb(-1) +am8qh(-1)*fXqh(-1)*fVmqh/fVmqh(-1) +am8qq(-1)*fXqq(-1)*fVmqq/fVmqq(-1) +am8h(-1)*fXh(-1)*fVmh/fVmh(-1) +am8ci(-1)*fCi +am8cv(-1)*fCv +am8im(-1)*fIm) *fAm8(-1)/fMz8(-1)$ () () () UDTRYK FOR RELATIV PRIS () () 185 _D pxm0 = (pm0+tm0)/pxnf $ 186 _D pxm1 = (pm1+tm1)/pxnn $ 187 _D pxm2 = (pm2+tm2)/(0.30*pxa+0.20*pxnf+0.50*pxnb) $ 188 _D pxm5 = (pm5+tm5)/pxnk $ 189 _D pxm6q = (pm6q+tm6q)/(0.15*pxnb+0.10*pxnk+0.75*pxnq) $ 190 _D pxm7q = (pm7q+tm7q)/(0.90*pxnm+0.10*pxnt) $ 191 _D pxm8 = (pm8+tm8)/(0.25*pxnm+0.20*pxnk+0.55*pxnq) $ () () () IMPORT I FASTE PRISER () () 192 _D___ Log(fMz0w) = 9.060624+Log(fAm0)-.136857*Log(pxm0) +1.76221/(1+(1-.073909)**(tid-1992.13+1)) $ 193 _S___ Dlog(fMz0) = 1.8388*Dlog(fAm0)-.64001*Log(fMz0(-1)/fMz0w(-1)) $ 194 _D fMu0 = am0o*fXo + am0it*fIt + fIlm0 + am0e0*fE0 $ 195 _I fM0 = fMz0 + fMu0 $ 196 _D___ Log(fMz1w) = 8.266337+Log(fAm1)-1.032064*Log(pxm1) $ 197 _S___ Dlog(fMz1) = 0.674657*Dlog(fAm1)-1.032064*Dlog(pxm1) -.56293*Log(fMz1(-1)/fMz1w(-1)) $ 198 _D fMu1 = am1o*fXo + fIlm1 + am1e1*fE1 $ 199 _I fM1 = fMz1 + fMu1 $ 200 _D___ Log(fMz2w) = 9.424215+Log(fAm2)-0.269263*Log(pxm2) -.207473/(1+(1-0.466889)**(tid-1973+1)) $ 201 _S___ Dlog(fMz2) = 1.268333*Dlog(fAm2)-.269263*Dlog(pxm2) -.243853*Log(fMz2(-1)/fMz2w(-1)) $ 202 _D fMu2 = am2o*fXo + fIlm2 + am2e2*fE2 $ 203 _I fM2 = fMz2 + fMu2 $ 204 _D fM3k = am3ka*fXa+am3kne*fXne+am3knf*fXnf+am3knn*fXnn+am3knb*fXnb +am3knq*fXnq+am3ko*fXo+am3kce*fCe+fIlm3k+am3ke3*fE3 $ 205 _I fM3r = am3rng*fXng + am3ro*fXo + fIlm3r + am3re3*fE3 $ 206 _S___ fMz3q = fMz3q(-1)*fAm3q/fAm3q(-1) $ 207 _D fMu3q = am3qe*fXe+am3qng*fXng+am3qne*fXne+am3qo*fXo +fIlm3q+am3qe3*fE3 $ 208 _I fM3q = fMz3q + fMu3q $ 209 _D___ Log(fMz5w) = 9.141759+Log(fAm5)-.38519*Log(pxm5) +1.106572/(1+(1-0.157452)**(tid-1963+1)) $ 210 _S___ Dlog(fMz5) = 1.0601*Dlog(fAm5)-.08346*Dlog(pxm5) -.51383*Log(fMz5(-1)/fMz5w(-1)) $ 211 _D fMu5 = am5o*fXo + fIlm5 + am5e5*fE5 $ 212 _I fM5 = fMz5 + fMu5 $ 213 _S___ fMz6m = fMz6m(-1)*fAm6m/fAm6m(-1) $ 214 _D fMu6m = am6mo*fXo + fIlm6m + am6me6*fE6 $ 215 _I fM6m = fMz6m + fMu6m $ 216 _D___ Log(fMz6qw) = 10.63639+Log(fAm6q)-1.409363*Log(pxm6q) -.52219/(1+(1-0.278192)**(tid-1988.24+1)) $ 217 _S___ Dlog(fMz6q) = 1.55432*Dlog(fAm6q)-.41699*Dlog(pxm6q) -.42339*Log(fMz6q(-1)/fMz6qw(-1)) $ 218 _D fMu6q = am6qo*fXo + fIlm6q + am6qe6*fE6 $ 219 _I fM6q = fMz6q + fMu6q $ 220 _I fM7b = am7bnt*fXnt+am7bo*fXo+am7bcb*fCb+am7bim*fIm+fIlm7b+am7be7q*fE7q $ 221 _G___ fM7yim = kfm7yim*fImqs $ 222 _I fM7y = am7ynt*fXnt+am7yqt*fXqt+am7ycv*fCv+am7yo*fXo+am7yim*fIm +fIlm7y+am7ye7y*fE7y $ 223 _D___ Log(fMz7qw) = 10.924983+Log(fAm7q)-0.920163*Log(pxm7q) +0.292032/(1+(1-0.658099)**(tid-1967.25+1)) $ 224 _S___ Dlog(fMz7q) = 1.099355*Dlog(fAm7q)-0.920163*Dlog(pxm7q) -.456745*Log(fMz7q(-1)/fMz7qw(-1)) $ 225 _D fMu7q = am7qe*fXe + am7qo*fXo + fIlm7q + am7qe7q*fE7q $ 226 _I fM7q = fMz7q+fMu7q $ 227 _D___ Log(fMz8w) = 9.462498+Log(fAm8)-1.182543*Log(pxm8) +0.977406/(1+(1-.199539)**(tid-1965+1)) $ 228 _S___ Dlog(fMz8) = 1.32999*Dlog(fAm8)-1.182543*Dlog(pxm8) -.387577*Log(fMz8(-1)/fMz8w(-1)) $ 229 _D fMu8 = am8o*fXo + fIlm8 + am8e8*fE8 $ 230 _I fM8 = fMz8 + fMu8 $ 231 _I fMv = (fM0*pm0(-1)+fM1*pm1(-1)+fM2*pm2(-1)+fM3r*pm3r(-1)+fM3k*pm3k(-1)+fM3q*pm3q(-1)+fM5*pm5(-1) +fM6m*pm6m(-1)+fM6q*pm6q(-1)+fM7b*pm7b(-1)+fM7y*pm7y(-1)+fM7q*pm7q(-1)+fM8*pm8(-1))/pmv(-1) $ 232 _I fMs = amse*fXe+amsnm*fXnm+amsb*fXb+amsqh*fXqh+amsqs*fXqs +amsqt*fXqt+amsqf*fXqf+amsqq*fXqq+amso*fXo+amsck*fCk +amscs*fCs+amsim*fIm $ 233 _I fMt = fCt $ 234 _I fM = (fMv*pmv(-1)+fMs*pms(-1)+fMt*pmt(-1))/pm(-1) $ () () () KORREKTIONSFAKTORER TIL I-O SYSTEMET () () 235 _D kfmz0 = (fMz0/fAm0)/(fMz0(-1)/fAm0(-1)) $ 236 _D kfmz1 = (fMz1/fAm1)/(fMz1(-1)/fAm1(-1)) $ 237 _D kfmz2 = (fMz2/fAm2)/(fMz2(-1)/fAm2(-1)) $ 238 _D kfmz3q = (fMz3q/fAm3q)/(fMz3q(-1)/fAm3q(-1)) $ 239 _D kfmz6m = (fMz6m/fAm6m)/(fMz6m(-1)/fAm6m(-1)) $ 240 _D kfmz5 = (fMz5/fAm5)/(fMz5(-1)/fAm5(-1)) $ 241 _D kfmz6q = (fMz6q/fAm6q)/(fMz6q(-1)/fAm6q(-1)) $ 242 _D kfmz7b = (1-Dfm7bim) + (Dfm7bim*Zfm7bim)/((am7bim(-1)+JDam7bim)*fIm) $ 243 _D kfmz7q = (fMz7q/fAm7q)/(fMz7q(-1)/fAm7q(-1)) $ 244 _D kfmz8 = (fMz8/fAm8)/(fMz8(-1)/fAm8(-1)) $ 245 _D kfmzs = (1-Dfmsqs) + (Dfmsqs*Zfmsqs)/((amsqs(-1)+JDamsqs)*kvmqs*fXqs) $ () ### I-0.F08 ### () () () KORREKTIONSFAKTORER FOR ÆNDREDE ENERGI- OG MATERIALEKVOTER I ERHVERV () () 246 _D kvea = (fVea/fXa) /( (anga(-1)+JDanga) +(anea(-1)+JDanea) +(am3ka(-1)+JDam3ka) +(am3qa(-1)+JDam3qa) ) $ 247 _D kvee = (fVee/fXe) /( (ange(-1)+JDange) +(am3qe(-1)+JDam3qe) ) $ 248 _D kveng = (fVeng/fXng-Dfm3rng*am3rng-aeng) /( (angng(-1)+JDangng) +(aneng(-1)+JDaneng) +(am3rng(-1)+JDam3rng)*(1-Dfm3rng) +(am3qng(-1)+JDam3qng) ) $ 249 _D kvene = (fVene/fXne-Dfm3kne*am3kne-aane-aene) /( (angne(-1)+JDangne) +(anene(-1)+JDanene) +(am3kne(-1)+JDam3kne)*(1-Dfm3kne) +(am3qne(-1)+JDam3qne) ) $ 250 _D kvenf = (fVenf/fXnf) /( (angnf(-1)+JDangnf) +(anenf(-1)+JDanenf) +(am3knf(-1)+JDam3knf) +(am3qnf(-1)+JDam3qnf) ) $ 251 _D kvenn = (fVenn/fXnn) /( (angnn(-1)+JDangnn) +(anenn(-1)+JDanenn) +(am3knn(-1)+JDam3knn) +(am3qnn(-1)+JDam3qnn) ) $ 252 _D kvenb = (fVenb/fXnb) /( (angnb(-1)+JDangnb) +(anenb(-1)+JDanenb) +(am3knb(-1)+JDam3knb) +(am3qnb(-1)+JDam3qnb) ) $ 253 _D kvenm = (fVenm/fXnm) /( (angnm(-1)+JDangnm) +(anenm(-1)+JDanenm) +(am3qnm(-1)+JDam3qnm) ) $ 254 _D kvent = (fVent/fXnt) /( (angnt(-1)+JDangnt) +(anent(-1)+JDanent) +(am3qnt(-1)+JDam3qnt) ) $ 255 _D kvenk = (fVenk/fXnk) /( (angnk(-1)+JDangnk) +(anenk(-1)+JDanenk) +(am3qnk(-1)+JDam3qnk) ) $ 256 _D kvenq = (fVenq/fXnq) /( (angnq(-1)+JDangnq) +(anenq(-1)+JDanenq) +(am3knq(-1)+JDam3knq) +(am3qnq(-1)+JDam3qnq) ) $ 257 _D kveb = (fVeb/fXb) /( (angb(-1)+JDangb) +(aneb(-1)+JDaneb) +(am3qb(-1)+JDam3qb) ) $ 258 _D kveqh = (fVeqh/fXqh) /( (angqh(-1)+JDangqh) +(aneqh(-1)+JDaneqh) +(am3qqh(-1)+JDam3qqh) ) $ 259 _D kveqs = (fVeqs/fXqs) /( (angqs(-1)+JDangqs) +(aneqs(-1)+JDaneqs) +(am3qqs(-1)+JDam3qqs) ) $ 260 _D kveqt = (fVeqt/fXqt) /( (angqt(-1)+JDangqt) +(aneqt(-1)+JDaneqt) +(am3qqt(-1)+JDam3qqt) ) $ 261 _D kveqf = (fVeqf/fXqf) /( (angqf(-1)+JDangqf) +(aneqf(-1)+JDaneqf) +(am3qqf(-1)+JDam3qqf) ) $ 262 _D kveqq = (fVeqq/fXqq) /( (angqq(-1)+JDangqq) +(aneqq(-1)+JDaneqq) +(am3qqq(-1)+JDam3qqq) ) $ 263 _D kveh = (fVeh/fXh) /( (angh(-1)+JDangh) +(aneh(-1)+JDaneh) +(am3qh(-1)+JDam3qh) ) $ 264 _D kveo = (fVeo/fXo) /( (aeo(-1)+JDaeo) +(ango(-1)+JDango) +(aneo(-1)+JDaneo) +(am3ko(-1)+JDam3ko) +(am3ro(-1)+JDam3ro) +(am3qo(-1)+JDam3qo) ) $ 265 _D kvma = (fVma/fXa) /( (aaa(-1)+JDaaa) +(anfa(-1)+JDanfa) +(anma(-1)+JDanma) +(anta(-1)+JDanta) +(anka(-1)+JDanka) +(aba(-1)+JDaba) +(aqha(-1)+JDaqha) +(aqta(-1)+JDaqta) +(aqqa(-1)+JDaqqa) +(am0a(-1)+JDam0a) +(am2a(-1)+JDam2a) +(am5a(-1)+JDam5a) +(asia(-1)+JDasia) ) $ 266 _D kvme = (fVme/fXe) /( (anme(-1)+JDanme) +(ante(-1)+JDante) +(aqte(-1)+JDaqte) +(aqqe(-1)+JDaqqe) +(am7qe(-1)+JDam7qe) +(amse(-1)+JDamse) +(asie(-1)+JDasie) ) $ 267 _D kvmng = (fVmng/fXng) /( (anmng(-1)+JDanmng) +(aqtng(-1)+JDaqtng) +(am5ng(-1)+JDam5ng) +(asing(-1)+JDasing) ) $ 268 _D kvmne = (fVmne/fXne) /( (abne(-1)+JDabne) +(aqqne(-1)+JDaqqne) +(am7qne(-1)+JDam7qne) +(asine(-1)+JDasine) ) $ 269 _D kvmnf = (fVmnf/fXnf) /( (aanf(-1)+JDaanf) +(anfnf(-1)+JDanfnf) +(anmnf(-1)+JDanmnf) +(anknf(-1)+JDanknf) +(anqnf(-1)+JDanqnf) +(aqhnf(-1)+JDaqhnf) +(aqtnf(-1)+JDaqtnf) +(aqqnf(-1)+JDaqqnf) +(am0nf(-1)+JDam0nf) +(am2nf(-1)+JDam2nf) +(am5nf(-1)+JDam5nf) +(am6mnf(-1)+JDam6mnf) +(am6qnf(-1)+JDam6qnf) +(asinf(-1)+JDasinf) ) $ 270 _D kvmnn = (fVmnn/fXnn) /( (aann(-1)+JDaann) +(annnn(-1)+JDannnn) +(anmnn(-1)+JDanmnn) +(anqnn(-1)+JDanqnn) +(aqtnn(-1)+JDaqtnn) +(aqqnn(-1)+JDaqqnn) +(am1nn(-1)+JDam1nn) +(am6qnn(-1)+JDam6qnn) +(asinn(-1)+JDasinn) ) $ 271 _D kvmnb = (fVmnb/fXnb) /( (aanb(-1)+JDaanb) +(anbnb(-1)+JDanbnb) +(anmnb(-1)+JDanmnb) +(aqhnb(-1)+JDaqhnb) +(aqtnb(-1)+JDaqtnb) +(aqqnb(-1)+JDaqqnb) +(am2nb(-1)+JDam2nb) +(am5nb(-1)+JDam5nb) +(am6mnb(-1)+JDam6mnb) +(am6qnb(-1)+JDam6qnb) +(asinb(-1)+JDasinb) ) $ 272 _D kvmnm = (fVmnm/fXnm) /( (anmnm(-1)+JDanmnm) +(anknm(-1)+JDanknm) +(anqnm(-1)+JDanqnm) +(aqhnm(-1)+JDaqhnm) +(aqtnm(-1)+JDaqtnm) +(aqqnm(-1)+JDaqqnm) +(am5nm(-1)+JDam5nm) +(am6mnm(-1)+JDam6mnm) +(am6qnm(-1)+JDam6qnm) +(am7qnm(-1)+JDam7qnm) +(am8nm(-1)+JDam8nm) +(amsnm(-1)+JDamsnm) +(asinm(-1)+JDasinm) ) $ 273 _D kvmnt = (fVmnt/fXnt) /( (anmnt(-1)+JDanmnt) +(antnt(-1)+JDantnt) +(aqhnt(-1)+JDaqhnt) +(aqqnt(-1)+JDaqqnt) +(am6mnt(-1)+JDam6mnt) +(am6qnt(-1)+JDam6qnt) +(am7bnt(-1)+JDam7bnt) +(am7ynt(-1)+JDam7ynt) +(am7qnt(-1)+JDam7qnt) +(asint(-1)+JDasint) ) $ 274 _D kvmnk = (fVmnk/fXnk) /( (anfnk(-1)+JDanfnk) +(anmnk(-1)+JDanmnk) +(anknk(-1)+JDanknk) +(anqnk(-1)+JDanqnk) +(aqhnk(-1)+JDaqhnk) +(aqtnk(-1)+JDaqtnk) +(aqqnk(-1)+JDaqqnk) +(am2nk(-1)+JDam2nk) +(am5nk(-1)+JDam5nk) +(am6mnk(-1)+JDam6mnk) +(am6qnk(-1)+JDam6qnk) +(am8nk(-1)+JDam8nk) +(asink(-1)+JDasink) ) $ 275 _D kvmnq = (fVmnq/fXnq) /( (anbnq(-1)+JDanbnq) +(anmnq(-1)+JDanmnq) +(anknq(-1)+JDanknq) +(anqnq(-1)+JDanqnq) +(aqhnq(-1)+JDaqhnq) +(aqtnq(-1)+JDaqtnq) +(aqqnq(-1)+JDaqqnq) +(am2nq(-1)+JDam2nq) +(am5nq(-1)+JDam5nq) +(am6mnq(-1)+JDam6mnq) +(am6qnq(-1)+JDam6qnq) +(am8nq(-1)+JDam8nq) +(asinq(-1)+JDasinq) ) $ 276 _D kvmb = (fVmb/fXb) /( (aab(-1)+JDaab) +(anbb(-1)+JDanbb) +(anmb(-1)+JDanmb) +(ankb(-1)+JDankb) +(anqb(-1)+JDanqb) +(abb(-1)+JDabb) +(aqhb(-1)+JDaqhb) +(aqtb(-1)+JDaqtb) +(aqfb(-1)+JDaqfb) +(aqqb(-1)+JDaqqb) +(aob(-1)+JDaob) +(am2b(-1)+JDam2b) +(am5b(-1)+JDam5b) +(am6mb(-1)+JDam6mb) +(am6qb(-1)+JDam6qb) +(am7qb(-1)+JDam7qb) +(am8b(-1)+JDam8b) +(amsb(-1)+JDamsb) +(asib(-1)+JDasib) ) $ 277 _D kvmqh = (fVmqh/fXqh) /( (anmqh(-1)+JDanmqh) +(ankqh(-1)+JDankqh) +(anqqh(-1)+JDanqqh) +(abqh(-1)+JDabqh) +(aqhqh(-1)+JDaqhqh) +(aqsqh(-1)+JDaqsqh) +(aqtqh(-1)+JDaqtqh) +(aqfqh(-1)+JDaqfqh) +(aqqqh(-1)+JDaqqqh) +(aoqh(-1)+JDaoqh) +(am5qh(-1)+JDam5qh) +(am6qqh(-1)+JDam6qqh) +(am8qh(-1)+JDam8qh) +(amsqh(-1)+JDamsqh) +(asiqh(-1)+JDasiqh) ) $ 278 _D kvmqs = (fVmqs/fXqs) /( (antqs(-1)+JDantqs) +(aqsqs(-1)+JDaqsqs) +(aqtqs(-1)+JDaqtqs) +(aqqqs(-1)+JDaqqqs) +(amsqs(-1)+JDamsqs) +(asiqs(-1)+JDasiqs) ) $ 279 _D kvmqt = (fVmqt/fXqt) /( (anqqt(-1)+JDanqqt) +(abqt(-1)+JDabqt) +(aqhqt(-1)+JDaqhqt) +(aqsqt(-1)+JDaqsqt) +(aqtqt(-1)+JDaqtqt) +(aqfqt(-1)+JDaqfqt) +(aqqqt(-1)+JDaqqqt) +(aoqt(-1)+JDaoqt) +(am7yqt(-1)+JDam7yqt) +(am7qqt(-1)+JDam7qqt) +(amsqt(-1)+JDamsqt) +(asiqt(-1)+JDasiqt) ) $ 280 _D kvmqf = (fVmqf/fXqf) /( (anqqf(-1)+JDanqqf) +(abqf(-1)+JDabqf) +(aqtqf(-1)+JDaqtqf) +(aqfqf(-1)+JDaqfqf) +(aqqqf(-1)+JDaqqqf) +(aoqf(-1)+JDaoqf) +(amsqf(-1)+JDamsqf) +(asiqf(-1)+JDasiqf) ) $ 281 _D kvmqq = (fVmqq/fXqq) /( (anfqq(-1)+JDanfqq) +(annqq(-1)+JDannqq) +(anmqq(-1)+JDanmqq) +(antqq(-1)+JDantqq) +(ankqq(-1)+JDankqq) +(anqqq(-1)+JDanqqq) +(abqq(-1)+JDabqq) +(aqhqq(-1)+JDaqhqq) +(aqtqq(-1)+JDaqtqq) +(aqfqq(-1)+JDaqfqq) +(aqqqq(-1)+JDaqqqq) +(aoqq(-1)+JDaoqq) +(am0qq(-1)+JDam0qq) +(am1qq(-1)+JDam1qq) +(am5qq(-1)+JDam5qq) +(am6qqq(-1)+JDam6qqq) +(am7qqq(-1)+JDam7qqq) +(am8qq(-1)+JDam8qq) +(amsqq(-1)+JDamsqq) +(asiqq(-1)+JDasiqq) ) $ 282 _D kvmh = (fVmh/fXh) /( (abh(-1)+JDabh) +(aqqh(-1)+JDaqqh) +(am8h(-1)+JDam8h) +(asih(-1)+JDasih) ) $ 283 _D kvmo = (fVmo/fXo) /( (aao(-1)+JDaao) +(anfo(-1)+JDanfo) +(anno(-1)+JDanno) +(anbo(-1)+JDanbo) +(anmo(-1)+JDanmo) +(anto(-1)+JDanto) +(anko(-1)+JDanko) +(anqo(-1)+JDanqo) +(abo(-1)+JDabo) +(aqho(-1)+JDaqho) +(aqso(-1)+JDaqso) +(aqto(-1)+JDaqto) +(aqfo(-1)+JDaqfo) +(aqqo(-1)+JDaqqo) +(aho(-1)+JDaho) +(aoo(-1)+JDaoo) +(am0o(-1)+JDam0o) +(am1o(-1)+JDam1o) +(am2o(-1)+JDam2o) +(am5o(-1)+JDam5o) +(am6mo(-1)+JDam6mo) +(am6qo(-1)+JDam6qo) +(am7bo(-1)+JDam7bo) +(am7yo(-1)+JDam7yo) +(am7qo(-1)+JDam7qo) +(am8o(-1)+JDam8o) +(amso(-1)+JDamso) +(asio(-1)+JDasio) ) $ 284 _D kaim = (1 - antim - am7yim) /( aeim(-1) + JDaeim + anbim(-1) + JDanbim + anmim(-1) + JDanmim + ankim(-1) + JDankim + anqim(-1) + JDanqim + aqhim(-1) + JDaqhim + aqqim(-1) + JDaqqim + am6mim(-1) + JDam6mim + am6qim(-1) + JDam6qim + am7bim(-1) + JDam7bim + am7qim(-1) + JDam7qim + am8im(-1) + JDam8im + amsim(-1) + JDamsim + asiim(-1) + JDasiim ) $ () () () INPUTKOEFFICIENTER FOR ERHVERV () () 285 _G am0a = (am0a(-1)+JDam0a)*kvma*kfmz0 $ 286 _G am2a = (am2a(-1)+JDam2a)*kvma*kfmz2 $ 287 _G am3ka = (am3ka(-1)+JDam3ka)*kvea $ 288 _G am3qa = (am3qa(-1)+JDam3qa)*kvea*kfmz3q $ 289 _G am5a = (am5a(-1)+JDam5a)*kvma*kfmz5 $ 290 _G aaa = (aaa(-1)+JDaaa)*kvma $ 291 _G anga = (anga(-1)+JDanga)*kvea + ((am3qa(-1)+JDam3qa)*kvea-am3qa) $ 292 _G anea = (anea(-1)+JDanea)*kvea $ 293 _G anfa = (anfa(-1)+JDanfa)*kvma + ((am0a(-1)+JDam0a)*kvma-am0a) + ((am2a(-1)+JDam2a)*kvma-am2a) $ 294 _G anma = (anma(-1)+JDanma)*kvma $ 295 _G anta = (anta(-1)+JDanta)*kvma $ 296 _G anka = (anka(-1)+JDanka)*kvma + ((am5a(-1)+JDam5a)*kvma-am5a) $ 297 _G aba = (aba(-1)+JDaba)*kvma $ 298 _G aqha = (aqha(-1)+JDaqha)*kvma $ 299 _G aqta = (aqta(-1)+JDaqta)*kvma $ 300 _G aqqa = (aqqa(-1)+JDaqqa)*kvma $ 301 _G asia = (asia(-1)+JDasia)*kvma $ 302 _G am3qe = (am3qe(-1)+JDam3qe)*kvee $ 303 _G am7qe = (am7qe(-1)+JDam7qe)*kvme $ 304 _G amse = (amse(-1)+JDamse)*kvme $ 305 _G ange = (ange(-1)+JDange)*kvee $ 306 _G anme = (anme(-1)+JDanme)*kvme $ 307 _G ante = (ante(-1)+JDante)*kvme $ 308 _G aqte = (aqte(-1)+JDaqte)*kvme $ 309 _G aqqe = (aqqe(-1)+JDaqqe)*kvme $ 310 _G asie = (asie(-1)+JDasie)*kvme $ 311 _G am3qng = (am3qng(-1)+JDam3qng)*kveng $ 312 _G am5ng = (am5ng(-1)+JDam5ng)*kvmng*kfmz5 $ 313 _G angng = (angng(-1)+JDangng)*kveng $ 314 _G aneng = (aneng(-1)+JDaneng)*kveng $ 315 _G anmng = (anmng(-1)+JDanmng)*kvmng + ((am5ng(-1)+JDam5ng)*kvmng-am5ng) $ 316 _G aqtng = (aqtng(-1)+JDaqtng)*kvmng $ 317 _G asing = (asing(-1)+JDasing)*kvmng $ 318 _G am7qne = (am7qne(-1)+JDam7qne)*kvmne*kfmz7q $ 319 _G angne = (angne(-1)+JDangne)*kvene $ 320 _G anene = (anene(-1)+JDanene)*kvene $ 321 _G abne = (abne(-1)+JDabne)*kvmne + ((am7qne(-1)+JDam7qne)*kvmne-am7qne) $ 322 _G aqqne = (aqqne(-1)+JDaqqne)*kvmne $ 323 _G asine = (asine(-1)+JDasine)*kvmne $ 324 _G am0nf = (am0nf(-1)+JDam0nf)*kvmnf*kfmz0 $ 325 _G am2nf = (am2nf(-1)+JDam2nf)*kvmnf*kfmz2 $ 326 _G am3knf = (am3knf(-1)+JDam3knf)*kvenf $ 327 _G am3qnf = (am3qnf(-1)+JDam3qnf)*kvenf*kfmz3q $ 328 _G am5nf = (am5nf(-1)+JDam5nf)*kvmnf*kfmz5 $ 329 _G am6mnf = (am6mnf(-1)+JDam6mnf)*kvmnf*kfmz6m $ 330 _G am6qnf = (am6qnf(-1)+JDam6qnf)*kvmnf*kfmz6q $ 331 _G aanf = (aanf(-1)+JDaanf)*kvmnf + ((am0nf(-1)+JDam0nf)*kvmnf-am0nf)* 0.60 + ((am2nf(-1)+JDam2nf)*kvmnf-am2nf)* 0.60 $ 332 _G angnf = (angnf(-1)+JDangnf)*kvenf + ((am3qnf(-1)+JDam3qnf)*kvenf-am3qnf) $ 333 _G anenf = (anenf(-1)+JDanenf)*kvenf $ 334 _G anfnf = (anfnf(-1)+JDanfnf)*kvmnf + ((am0nf(-1)+JDam0nf)*kvmnf-am0nf)* 0.40 + ((am2nf(-1)+JDam2nf)*kvmnf-am2nf)* 0.40 $ 335 _G anmnf = (anmnf(-1)+JDanmnf)*kvmnf + ((am6mnf(-1)+JDam6mnf)*kvmnf-am6mnf) $ 336 _G anknf = (anknf(-1)+JDanknf)*kvmnf + ((am5nf(-1)+JDam5nf)*kvmnf-am5nf) $ 337 _G anqnf = (anqnf(-1)+JDanqnf)*kvmnf + ((am6qnf(-1)+JDam6qnf)*kvmnf-am6qnf) $ 338 _G aqhnf = (aqhnf(-1)+JDaqhnf)*kvmnf $ 339 _G aqtnf = (aqtnf(-1)+JDaqtnf)*kvmnf $ 340 _G aqqnf = (aqqnf(-1)+JDaqqnf)*kvmnf $ 341 _G asinf = (asinf(-1)+JDasinf)*kvmnf $ 342 _G am1nn = (am1nn(-1)+JDam1nn)*kvmnn*kfmz1 $ 343 _G am3knn = (am3knn(-1)+JDam3knn)*kvenn $ 344 _G am3qnn = (am3qnn(-1)+JDam3qnn)*kvenn*kfmz3q $ 345 _G am6qnn = (am6qnn(-1)+JDam6qnn)*kvmnn*kfmz6q $ 346 _G aann = (aann(-1)+JDaann)*kvmnn $ 347 _G angnn = (angnn(-1)+JDangnn)*kvenn + ((am3qnn(-1)+JDam3qnn)*kvenn-am3qnn) $ 348 _G anenn = (anenn(-1)+JDanenn)*kvenn $ 349 _G annnn = (annnn(-1)+JDannnn)*kvmnn + ((am1nn(-1)+JDam1nn)*kvmnn-am1nn) $ 350 _G anmnn = (anmnn(-1)+JDanmnn)*kvmnn $ 351 _G anqnn = (anqnn(-1)+JDanqnn)*kvmnn + ((am6qnn(-1)+JDam6qnn)*kvmnn-am6qnn) $ 352 _G aqtnn = (aqtnn(-1)+JDaqtnn)*kvmnn $ 353 _G aqqnn = (aqqnn(-1)+JDaqqnn)*kvmnn $ 354 _G asinn = (asinn(-1)+JDasinn)*kvmnn $ 355 _G am2nb = (am2nb(-1)+JDam2nb)*kvmnb*kfmz2 $ 356 _G am3knb = (am3knb(-1)+JDam3knb)*kvenb $ 357 _G am3qnb = (am3qnb(-1)+JDam3qnb)*kvenb*kfmz3q $ 358 _G am5nb = (am5nb(-1)+JDam5nb)*kvmnb*kfmz5 $ 359 _G am6mnb = (am6mnb(-1)+JDam6mnb)*kvmnb*kfmz6m $ 360 _G am6qnb = (am6qnb(-1)+JDam6qnb)*kvmnb*kfmz6q $ 361 _G aanb = (aanb(-1)+JDaanb)*kvmnb $ 362 _G angnb = (angnb(-1)+JDangnb)*kvenb + ((am3qnb(-1)+JDam3qnb)*kvenb-am3qnb) $ 363 _G anenb = (anenb(-1)+JDanenb)*kvenb $ 364 _G anbnb = (anbnb(-1)+JDanbnb)*kvmnb + ((am2nb(-1)+JDam2nb)*kvmnb-am2nb) + ((am5nb(-1)+JDam5nb)*kvmnb-am5nb) + ((am6mnb(-1)+JDam6mnb)*kvmnb-am6mnb) + ((am6qnb(-1)+JDam6qnb)*kvmnb-am6qnb) $ 365 _G anmnb = (anmnb(-1)+JDanmnb)*kvmnb $ 366 _G aqhnb = (aqhnb(-1)+JDaqhnb)*kvmnb $ 367 _G aqtnb = (aqtnb(-1)+JDaqtnb)*kvmnb $ 368 _G aqqnb = (aqqnb(-1)+JDaqqnb)*kvmnb $ 369 _G asinb = (asinb(-1)+JDasinb)*kvmnb $ 370 _G am3qnm = (am3qnm(-1)+JDam3qnm)*kvenm*kfmz3q $ 371 _G am5nm = (am5nm(-1)+JDam5nm)*kvmnm*kfmz5 $ 372 _G am6mnm = (am6mnm(-1)+JDam6mnm)*kvmnm*kfmz6m $ 373 _G am6qnm = (am6qnm(-1)+JDam6qnm)*kvmnm*kfmz6q $ 374 _G am7qnm = (am7qnm(-1)+JDam7qnm)*kvmnm*kfmz7q $ 375 _G am8nm = (am8nm(-1)+JDam8nm)*kvmnm*kfmz8 $ 376 _G amsnm = (amsnm(-1)+JDamsnm)*kvmnm $ 377 _G angnm = (angnm(-1)+JDangnm)*kvenm + ((am3qnm(-1)+JDam3qnm)*kvenm-am3qnm) $ 378 _G anenm = (anenm(-1)+JDanenm)*kvenm $ 379 _G anmnm = (anmnm(-1)+JDanmnm)*kvmnm + ((am6mnm(-1)+JDam6mnm)*kvmnm-am6mnm) + ((am7qnm(-1)+JDam7qnm)*kvmnm-am7qnm) + ((am8nm(-1)+JDam8nm)*kvmnm-am8nm) $ 380 _G anknm = (anknm(-1)+JDanknm)*kvmnm + ((am5nm(-1)+JDam5nm)*kvmnm-am5nm) + ((am6qnm(-1)+JDam6qnm)*kvmnm-am6qnm) $ 381 _G anqnm = (anqnm(-1)+JDanqnm)*kvmnm $ 382 _G aqhnm = (aqhnm(-1)+JDaqhnm)*kvmnm $ 383 _G aqtnm = (aqtnm(-1)+JDaqtnm)*kvmnm $ 384 _G aqqnm = (aqqnm(-1)+JDaqqnm)*kvmnm $ 385 _G asinm = (asinm(-1)+JDasinm)*kvmnm $ 386 _G am3qnt = (am3qnt(-1)+JDam3qnt)*kvent*kfmz3q $ 387 _G am6mnt = (am6mnt(-1)+JDam6mnt)*kvmnt*kfmz6m $ 388 _G am6qnt = (am6qnt(-1)+JDam6qnt)*kvmnt*kfmz6q $ 389 _G am7bnt = (am7bnt(-1)+JDam7bnt)*kvmnt $ 390 _G am7ynt = (am7ynt(-1)+JDam7ynt)*kvmnt $ 391 _G am7qnt = (am7qnt(-1)+JDam7qnt)*kvmnt*kfmz7q $ 392 _G angnt = (angnt(-1)+JDangnt)*kvent + ((am3qnt(-1)+JDam3qnt)*kvent-am3qnt) $ 393 _G anent = (anent(-1)+JDanent)*kvent $ 394 _G anmnt = (anmnt(-1)+JDanmnt)*kvmnt + ((am6mnt(-1)+JDam6mnt)*kvmnt-am6mnt) + ((am7qnt(-1)+JDam7qnt)*kvmnt-am7qnt)* 0.60 $ 395 _G antnt = (antnt(-1)+JDantnt)*kvmnt + ((am6qnt(-1)+JDam6qnt)*kvmnt-am6qnt) + ((am7qnt(-1)+JDam7qnt)*kvmnt-am7qnt)* 0.40 $ 396 _G aqhnt = (aqhnt(-1)+JDaqhnt)*kvmnt $ 397 _G aqqnt = (aqqnt(-1)+JDaqqnt)*kvmnt $ 398 _G asint = (asint(-1)+JDasint)*kvmnt $ 399 _G am2nk = (am2nk(-1)+JDam2nk)*kvmnk*kfmz2 $ 400 _G am3qnk = (am3qnk(-1)+JDam3qnk)*kvenk*kfmz3q $ 401 _G am5nk = (am5nk(-1)+JDam5nk)*kvmnk*kfmz5 $ 402 _G am6mnk = (am6mnk(-1)+JDam6mnk)*kvmnk*kfmz6m $ 403 _G am6qnk = (am6qnk(-1)+JDam6qnk)*kvmnk*kfmz6q $ 404 _G am8nk = (am8nk(-1)+JDam8nk)*kvmnk*kfmz8 $ 405 _G angnk = (angnk(-1)+JDangnk)*kvenk + ((am3qnk(-1)+JDam3qnk)*kvenk-am3qnk) $ 406 _G anenk = (anenk(-1)+JDanenk)*kvenk $ 407 _G anfnk = (anfnk(-1)+JDanfnk)*kvmnk $ 408 _G anmnk = (anmnk(-1)+JDanmnk)*kvmnk + ((am6mnk(-1)+JDam6mnk)*kvmnk-am6mnk) $ 409 _G anknk = (anknk(-1)+JDanknk)*kvmnk + ((am2nk(-1)+JDam2nk)*kvmnk-am2nk) + ((am5nk(-1)+JDam5nk)*kvmnk-am5nk) $ 410 _G anqnk = (anqnk(-1)+JDanqnk)*kvmnk + ((am6qnk(-1)+JDam6qnk)*kvmnk-am6qnk) + ((am8nk(-1)+JDam8nk)*kvmnk-am8nk) $ 411 _G aqhnk = (aqhnk(-1)+JDaqhnk)*kvmnk $ 412 _G aqtnk = (aqtnk(-1)+JDaqtnk)*kvmnk $ 413 _G aqqnk = (aqqnk(-1)+JDaqqnk)*kvmnk $ 414 _G asink = (asink(-1)+JDasink)*kvmnk $ 415 _G am2nq = (am2nq(-1)+JDam2nq)*kvmnq*kfmz2 $ 416 _G am3knq = (am3knq(-1)+JDam3knq)*kvenq $ 417 _G am3qnq = (am3qnq(-1)+JDam3qnq)*kvenq*kfmz3q $ 418 _G am5nq = (am5nq(-1)+JDam5nq)*kvmnq*kfmz5 $ 419 _G am6mnq = (am6mnq(-1)+JDam6mnq)*kvmnq*kfmz6m $ 420 _G am6qnq = (am6qnq(-1)+JDam6qnq)*kvmnq*kfmz6q $ 421 _G am8nq = (am8nq(-1)+JDam8nq)*kvmnq*kfmz8 $ 422 _G angnq = (angnq(-1)+JDangnq)*kvenq + ((am3qnq(-1)+JDam3qnq)*kvenq-am3qnq) $ 423 _G anenq = (anenq(-1)+JDanenq)*kvenq $ 424 _G anbnq = (anbnq(-1)+JDanbnq)*kvmnq $ 425 _G anmnq = (anmnq(-1)+JDanmnq)*kvmnq + ((am6mnq(-1)+JDam6mnq)*kvmnq-am6mnq) $ 426 _G anknq = (anknq(-1)+JDanknq)*kvmnq $ 427 _G anqnq = (anqnq(-1)+JDanqnq)*kvmnq + ((am2nq(-1)+JDam2nq)*kvmnq-am2nq) + ((am5nq(-1)+JDam5nq)*kvmnq-am5nq) + ((am6qnq(-1)+JDam6qnq)*kvmnq-am6qnq) + ((am8nq(-1)+JDam8nq)*kvmnq-am8nq) $ 428 _G aqhnq = (aqhnq(-1)+JDaqhnq)*kvmnq $ 429 _G aqtnq = (aqtnq(-1)+JDaqtnq)*kvmnq $ 430 _G aqqnq = (aqqnq(-1)+JDaqqnq)*kvmnq $ 431 _G asinq = (asinq(-1)+JDasinq)*kvmnq $ 432 _G am2b = (am2b(-1)+JDam2b)*kvmb*kfmz2 $ 433 _G am3qb = (am3qb(-1)+JDam3qb)*kveb*kfmz3q $ 434 _G am5b = (am5b(-1)+JDam5b)*kvmb*kfmz5 $ 435 _G am6mb = (am6mb(-1)+JDam6mb)*kvmb*kfmz6m $ 436 _G am6qb = (am6qb(-1)+JDam6qb)*kvmb*kfmz6q $ 437 _G am7qb = (am7qb(-1)+JDam7qb)*kvmb*kfmz7q $ 438 _G am8b = (am8b(-1)+JDam8b)*kvmb*kfmz8 $ 439 _G amsb = (amsb(-1)+JDamsb)*kvmb $ 440 _G aab = (aab(-1)+JDaab)*kvmb $ 441 _G angb = (angb(-1)+JDangb)*kveb + ((am3qb(-1)+JDam3qb)*kveb-am3qb) $ 442 _G aneb = (aneb(-1)+JDaneb)*kveb $ 443 _G anbb = (anbb(-1)+JDanbb)*kvmb + ((am2b(-1)+JDam2b)*kvmb-am2b) + ((am6qb(-1)+JDam6qb)*kvmb-am6qb) $ 444 _G anmb = (anmb(-1)+JDanmb)*kvmb + ((am6mb(-1)+JDam6mb)*kvmb-am6mb) + ((am7qb(-1)+JDam7qb)*kvmb-am7qb) + ((am8b(-1)+JDam8b)*kvmb-am8b)* 0.60 $ 445 _G ankb = (ankb(-1)+JDankb)*kvmb + ((am5b(-1)+JDam5b)*kvmb-am5b) + ((am8b(-1)+JDam8b)*kvmb-am8b)* 0.40 $ 446 _G anqb = (anqb(-1)+JDanqb)*kvmb $ 447 _G abb = (abb(-1)+JDabb)*kvmb $ 448 _G aqhb = (aqhb(-1)+JDaqhb)*kvmb $ 449 _G aqtb = (aqtb(-1)+JDaqtb)*kvmb $ 450 _G aqfb = (aqfb(-1)+JDaqfb)*kvmb $ 451 _G aqqb = (aqqb(-1)+JDaqqb)*kvmb $ 452 _G aob = (aob(-1)+JDaob)*kvmb $ 453 _G asib = (asib(-1)+JDasib)*kvmb $ 454 _G am3qqh = (am3qqh(-1)+JDam3qqh)*kveqh*kfmz3q $ 455 _G am5qh = (am5qh(-1)+JDam5qh)*kvmqh*kfmz5 $ 456 _G am6qqh = (am6qqh(-1)+JDam6qqh)*kvmqh*kfmz6q $ 457 _G am8qh = (am8qh(-1)+JDam8qh)*kvmqh*kfmz8 $ 458 _G amsqh = (amsqh(-1)+JDamsqh)*kvmqh $ 459 _G angqh = (angqh(-1)+JDangqh)*kveqh + ((am3qqh(-1)+JDam3qqh)*kveqh-am3qqh) $ 460 _G aneqh = (aneqh(-1)+JDaneqh)*kveqh $ 461 _G anmqh = (anmqh(-1)+JDanmqh)*kvmqh $ 462 _G ankqh = (ankqh(-1)+JDankqh)*kvmqh + ((am5qh(-1)+JDam5qh)*kvmqh-am5qh) $ 463 _G anqqh = (anqqh(-1)+JDanqqh)*kvmqh + ((am6qqh(-1)+JDam6qqh)*kvmqh-am6qqh) + ((am8qh(-1)+JDam8qh)*kvmqh-am8qh) $ 464 _G abqh = (abqh(-1)+JDabqh)*kvmqh $ 465 _G aqhqh = (aqhqh(-1)+JDaqhqh)*kvmqh $ 466 _G aqsqh = (aqsqh(-1)+JDaqsqh)*kvmqh $ 467 _G aqtqh = (aqtqh(-1)+JDaqtqh)*kvmqh $ 468 _G aqfqh = (aqfqh(-1)+JDaqfqh)*kvmqh $ 469 _G aqqqh = (aqqqh(-1)+JDaqqqh)*kvmqh $ 470 _G aoqh = (aoqh(-1)+JDaoqh)*kvmqh $ 471 _G asiqh = (asiqh(-1)+JDasiqh)*kvmqh $ 472 _G am3qqs = (am3qqs(-1)+JDam3qqs)*kveqs*kfmz3q $ 473 _G amsqs = (amsqs(-1)+JDamsqs)*kvmqs*kfmzs $ 474 _G angqs = (angqs(-1)+JDangqs)*kveqs + ((am3qqs(-1)+JDam3qqs)*kveqs-am3qqs) $ 475 _G aneqs = (aneqs(-1)+JDaneqs)*kveqs $ 476 _G antqs = (antqs(-1)+JDantqs)*kvmqs + ((amsqs(-1)+JDamsqs)*kvmqs-amsqs) $ 477 _G aqsqs = (aqsqs(-1)+JDaqsqs)*kvmqs $ 478 _G aqtqs = (aqtqs(-1)+JDaqtqs)*kvmqs $ 479 _G aqqqs = (aqqqs(-1)+JDaqqqs)*kvmqs $ 480 _G asiqs = (asiqs(-1)+JDasiqs)*kvmqs $ 481 _G am3qqt = (am3qqt(-1)+JDam3qqt)*kveqt*kfmz3q $ 482 _G am7yqt = (am7yqt(-1)+JDam7yqt)*kvmqt $ 483 _G am7qqt = (am7qqt(-1)+JDam7qqt)*kvmqt*kfmz7q $ 484 _G amsqt = (amsqt(-1)+JDamsqt)*kvmqt $ 485 _G angqt = (angqt(-1)+JDangqt)*kveqt + ((am3qqt(-1)+JDam3qqt)*kveqt-am3qqt) $ 486 _G aneqt = (aneqt(-1)+JDaneqt)*kveqt $ 487 _G anqqt = (anqqt(-1)+JDanqqt)*kvmqt $ 488 _G abqt = (abqt(-1)+JDabqt)*kvmqt $ 489 _G aqhqt = (aqhqt(-1)+JDaqhqt)*kvmqt $ 490 _G aqsqt = (aqsqt(-1)+JDaqsqt)*kvmqt $ 491 _G aqtqt = (aqtqt(-1)+JDaqtqt)*kvmqt + ((am7qqt(-1)+JDam7qqt)*kvmqt-am7qqt) $ 492 _G aqfqt = (aqfqt(-1)+JDaqfqt)*kvmqt $ 493 _G aqqqt = (aqqqt(-1)+JDaqqqt)*kvmqt $ 494 _G aoqt = (aoqt(-1)+JDaoqt)*kvmqt $ 495 _G asiqt = (asiqt(-1)+JDasiqt)*kvmqt $ 496 _G am3qqf = (am3qqf(-1)+JDam3qqf)*kveqf*kfmz3q $ 497 _G amsqf = (amsqf(-1)+JDamsqf)*kvmqf $ 498 _G angqf = (angqf(-1)+JDangqf)*kveqf + ((am3qqf(-1)+JDam3qqf)*kveqf-am3qqf) $ 499 _G aneqf = (aneqf(-1)+JDaneqf)*kveqf $ 500 _G anqqf = (anqqf(-1)+JDanqqf)*kvmqf $ 501 _G abqf = (abqf(-1)+JDabqf)*kvmqf $ 502 _G aqtqf = (aqtqf(-1)+JDaqtqf)*kvmqf $ 503 _G aqfqf = (aqfqf(-1)+JDaqfqf)*kvmqf $ 504 _G aqqqf = (aqqqf(-1)+JDaqqqf)*kvmqf $ 505 _G asiqf = (asiqf(-1)+JDasiqf)*kvmqf $ 506 _G aoqf = (aoqf(-1)+JDaoqf)*kvmqf $ 507 _G am0qq = (am0qq(-1)+JDam0qq)*kvmqq*kfmz0 $ 508 _G am1qq = (am1qq(-1)+JDam1qq)*kvmqq*kfmz1 $ 509 _G am3qqq = (am3qqq(-1)+JDam3qqq)*kveqq*kfmz3q $ 510 _G am5qq = (am5qq(-1)+JDam5qq)*kvmqq*kfmz5 $ 511 _G am6qqq = (am6qqq(-1)+JDam6qqq)*kvmqq*kfmz6q $ 512 _G am7qqq = (am7qqq(-1)+JDam7qqq)*kvmqq*kfmz7q $ 513 _G am8qq = (am8qq(-1)+JDam8qq)*kvmqq*kfmz8 $ 514 _G amsqq = (amsqq(-1)+JDamsqq)*kvmqq $ 515 _G angqq = (angqq(-1)+JDangqq)*kveqq + ((am3qqq(-1)+JDam3qqq)*kveqq-am3qqq) $ 516 _G aneqq = (aneqq(-1)+JDaneqq)*kveqq $ 517 _G anfqq = (anfqq(-1)+JDanfqq)*kvmqq + ((am0qq(-1)+JDam0qq)*kvmqq-am0qq) $ 518 _G annqq = (annqq(-1)+JDannqq)*kvmqq + ((am1qq(-1)+JDam1qq)*kvmqq-am1qq) $ 519 _G anmqq = (anmqq(-1)+JDanmqq)*kvmqq $ 520 _G antqq = (antqq(-1)+JDantqq)*kvmqq $ 521 _G ankqq = (ankqq(-1)+JDankqq)*kvmqq + ((am5qq(-1)+JDam5qq)*kvmqq-am5qq) $ 522 _G anqqq = (anqqq(-1)+JDanqqq)*kvmqq + ((am6qqq(-1)+JDam6qqq)*kvmqq-am6qqq) + ((am7qqq(-1)+JDam7qqq)*kvmqq-am7qqq) + ((am8qq(-1)+JDam8qq)*kvmqq-am8qq) $ 523 _G abqq = (abqq(-1)+JDabqq)*kvmqq $ 524 _G aqhqq = (aqhqq(-1)+JDaqhqq)*kvmqq $ 525 _G aqtqq = (aqtqq(-1)+JDaqtqq)*kvmqq $ 526 _G aqfqq = (aqfqq(-1)+JDaqfqq)*kvmqq $ 527 _G aqqqq = (aqqqq(-1)+JDaqqqq)*kvmqq $ 528 _G aoqq = (aoqq(-1)+JDaoqq)*kvmqq $ 529 _G asiqq = (asiqq(-1)+JDasiqq)*kvmqq $ 530 _G am3qh = (am3qh(-1)+JDam3qh)*kveh*kfmz3q $ 531 _G am8h = (am8h(-1)+JDam8h)*kvmh*kfmz8 $ 532 _G angh = (angh(-1)+JDangh)*kveh + ((am3qh(-1)+JDam3qh)*kveh-am3qh) $ 533 _G aneh = (aneh(-1)+JDaneh)*kveh $ 534 _G abh = (abh(-1)+JDabh)*kvmh + ((am8h(-1)+JDam8h)*kvmh-am8h) $ 535 _G aqqh = (aqqh(-1)+JDaqqh)*kvmh $ 536 _G asih = (asih(-1)+JDasih)*kvmh $ 537 _G am0o = (am0o(-1)+JDam0o)*kvmo $ 538 _G am1o = (am1o(-1)+JDam1o)*kvmo $ 539 _G am2o = (am2o(-1)+JDam2o)*kvmo $ 540 _G am3ko = (am3ko(-1)+JDam3ko)*kveo $ 541 _G am3ro = (am3ro(-1)+JDam3ro)*kveo $ 542 _G am3qo = (am3qo(-1)+JDam3qo)*kveo $ 543 _G am5o = (am5o(-1)+JDam5o)*kvmo $ 544 _G am6mo = (am6mo(-1)+JDam6mo)*kvmo $ 545 _G am6qo = (am6qo(-1)+JDam6qo)*kvmo $ 546 _G am7bo = (am7bo(-1)+JDam7bo)*kvmo $ 547 _G am7yo = (am7yo(-1)+JDam7yo)*kvmo $ 548 _G am7qo = (am7qo(-1)+JDam7qo)*kvmo $ 549 _G am8o = (am8o(-1)+JDam8o)*kvmo $ 550 _G amso = (amso(-1)+JDamso)*kvmo $ 551 _G aao = (aao(-1)+JDaao)*kvmo $ 552 _G aeo = (aeo(-1)+JDaeo)*kveo $ 553 _G ango = (ango(-1)+JDango)*kveo $ 554 _G aneo = (aneo(-1)+JDaneo)*kveo $ 555 _G anfo = (anfo(-1)+JDanfo)*kvmo $ 556 _G anno = (anno(-1)+JDanno)*kvmo $ 557 _G anbo = (anbo(-1)+JDanbo)*kvmo $ 558 _G anmo = (anmo(-1)+JDanmo)*kvmo $ 559 _G anto = (anto(-1)+JDanto)*kvmo $ 560 _G anko = (anko(-1)+JDanko)*kvmo $ 561 _G anqo = (anqo(-1)+JDanqo)*kvmo $ 562 _G abo = (abo(-1)+JDabo)*kvmo $ 563 _G aqho = (aqho(-1)+JDaqho)*kvmo $ 564 _G aqso = (aqso(-1)+JDaqso)*kvmo $ 565 _G aqto = (aqto(-1)+JDaqto)*kvmo $ 566 _G aqfo = (aqfo(-1)+JDaqfo)*kvmo $ 567 _G aqqo = (aqqo(-1)+JDaqqo)*kvmo $ 568 _G aho = (aho(-1)+JDaho)*kvmo $ 569 _G aoo = (aoo(-1)+JDaoo)*kvmo $ 570 _G asio = (asio(-1)+JDasio)*kvmo $ () () () KOEFFICIENTER FOR ENDELIG ANVENDELSE () () 571 _G am0cf = (am0cf(-1)+JDam0cf)*kfmz0 $ 572 _G aacf = (aacf(-1)+JDaacf) + ((am0cf(-1)+JDam0cf)-am0cf)*0.25 $ 573 _G anfcf = (anfcf(-1)+JDanfcf) + ((am0cf(-1)+JDam0cf)-am0cf)*0.75 $ 574 _G am0cn = (am0cn(-1)+JDam0cn)*kfmz0 $ 575 _G am1cn = (am1cn(-1)+JDam1cn)*kfmz1 $ 576 _G anfcn = (anfcn(-1)+JDanfcn) + ((am0cn(-1)+JDam0cn)-am0cn) $ 577 _G anncn = (anncn(-1)+JDanncn) + ((am1cn(-1)+JDam1cn)-am1cn) $ 578 _G am0ci = (am0ci(-1)+JDam0ci)*kfmz0 $ 579 _G am1ci = (am1ci(-1)+JDam1ci)*kfmz1 $ 580 _G am2ci = (am2ci(-1)+JDam2ci)*kfmz2 $ 581 _G am3qci = (am3qci(-1)+JDam3qci)*kfmz3q $ 582 _G am5ci = (am5ci(-1)+JDam5ci)*kfmz5 $ 583 _G am6qci = (am6qci(-1)+JDam6qci)*kfmz6q $ 584 _G am8ci = (am8ci(-1)+JDam8ci)*kfmz8 $ 585 _G aaci = (aaci(-1)+JDaaci) + ((am0ci(-1)+JDam0ci)-am0ci) + ((am1ci(-1)+JDam1ci)-am1ci) + ((am2ci(-1)+JDam2ci)-am2ci) $ 586 _G ankci = (ankci(-1)+JDankci) + ((am3qci(-1)+JDam3qci)-am3qci) + ((am5ci(-1)+JDam5ci)-am5ci) + ((am8ci(-1)+JDam8ci)-am8ci)*0.15 $ 587 _G anqci = (anqci(-1)+JDanqci) + ((am6qci(-1)+JDam6qci)-am6qci) + ((am8ci(-1)+JDam8ci)-am8ci)*0.85 $ 588 _G am3qce = (am3qce(-1)+JDam3qce)*kfmz3q $ 589 _G angce = (angce(-1)+JDangce) + ((am3qce(-1)+JDam3qce)-am3qce) $ 590 _G am3qcg = (am3qcg(-1)+JDam3qcg)*kfmz3q $ 591 _G angcg = (angcg(-1)+JDangcg) + ((am3qcg(-1)+JDam3qcg)-am3qcg) $ 592 _G am7qcb = (am7qcb(-1)+JDam7qcb)*kfmz7q $ 593 _G antcb = (antcb(-1)+JDantcb) + ((am7qcb(-1)+JDam7qcb)-am7qcb) $ 594 _G am6mcv = (am6mcv(-1)+JDam6mcv)*kfmz6m $ 595 _G am6qcv = (am6qcv(-1)+JDam6qcv)*kfmz6q $ 596 _G am7qcv = (am7qcv(-1)+JDam7qcv)*kfmz7q $ 597 _G am8cv = (am8cv(-1)+JDam8cv)*kfmz8 $ 598 _G anmcv = (anmcv(-1)+JDanmcv) + ((am6mcv(-1)+JDam6mcv)-am6mcv) + ((am7qcv(-1)+JDam7qcv)-am7qcv) + ((am8cv(-1)+JDam8cv)-am8cv)*0.30 $ 599 _G ankcv = (ankcv(-1)+JDankcv) + ((am8cv(-1)+JDam8cv)-am8cv)*0.20 $ 600 _G anqcv = (anqcv(-1)+JDanqcv) + ((am6qcv(-1)+JDam6qcv)-am6qcv) + ((am8cv(-1)+JDam8cv)-am8cv)*0.50 $ 601 _G am6qcs = (am6qcs(-1)+JDam6qcs)*kfmz6q $ 602 _G anqcs = (anqcs(-1)+JDanqcs) + ((am6qcs(-1)+JDam6qcs)-am6qcs) $ 603 _G am6mim = (am6mim(-1)+JDam6mim)*kfmz6m*kaim $ 604 _G am6qim = (am6qim(-1)+JDam6qim)*kfmz6q*kaim $ () am7yim er S‘rbehandlet 605 _G am7bim = (am7bim(-1)+JDam7bim)*kfmz7b*kaim $ 606 _G am7qim = (am7qim(-1)+JDam7qim)*kfmz7q*kaim $ 607 _G am8im = (am8im(-1)+JDam8im)*kfmz8*kaim $ 608 _G amsim = (amsim(-1)+JDamsim)*kaim $ 609 _G aeim = (aeim(-1)+JDaeim)*kaim $ 610 _G anbim = (anbim(-1)+JDanbim)*kaim $ 611 _G anmim = (anmim(-1)+JDanmim)*kaim + ((am6mim(-1)+JDam6mim)*kaim-am6mim) + ((am7qim(-1)+JDam7qim)*kaim-am7qim) + ((am8im(-1)+JDam8im)*kaim-am8im)*0.75 $ () antim er S‘rbehandlet 612 _G ankim = (ankim(-1)+JDankim)*kaim $ 613 _G anqim = (anqim(-1)+JDanqim)*kaim + ((am6qim(-1)+JDam6qim)*kaim-am6qim) + ((am8im(-1)+JDam8im)*kaim-am8im)*0.25 $ 614 _G aqhim = (aqhim(-1)+JDaqhim)*kaim $ 615 _G aqqim = (aqqim(-1)+JDaqqim)*kaim $ 616 _G asiim = (asiim(-1)+JDasiim)*kaim $ () () () SÆRBEHANDLEDE SAMMENBINDINGSKOEFFICIENTER () () 617 _G aeng = (beng*fXe)/fXng $ 618 _G aane = fane/fXne $ 619 _G aene = (bene*fXe)/fXne $ 620 _G aee3 = ((1-beng-bene)*fXe-aeo*fXo-aece*fCe-aeim*fIm-fIle)/ fE3 $ 621 _G ange3 = 1-aee3-anee3-aqhe3-am3re3-am3ke3 -am3qe3-asie3 $ 622 _G am3rng = Dfm3rng*Zfm3rng/fXng + (1-Dfm3rng)*(am3rng(-1)+JDam3rng)*kveng $ 623 _G am3kne = Dfm3kne*Zfm3kne/fXne + (1-Dfm3kne)*(am3kne(-1)+JDam3kne)*kvene $ 624 _G am3qne = (am3qne(-1)+JDam3qne)*kvene $ 625 _G__ aocs = aocs(-1)*(fCs(-1)/fCs)*(fYfo/fYfo(-1)) $ 626 _G aqqcs = 1-anmcs-anqcs-aqhcs-aqtcs-aqfcs-aocs -amscs-asics $ 627 _G am7yim = fM7yim/fIm $ 628 _G antim = (fImqs-fM7yim)/fIm + antim(-1) - (fImqs(-1)-fM7yim(-1))/fIm(-1) + JDantim$ 629 _I aaco = faco /fCo $ 630 _I abco = fbco /fCo $ 631 _I aqhco = fqhco /fCo $ 632 _I aqtco = fqtco /fCo $ 633 _I aqqco = fqqco /fCo $ 634 _I asico = fsico /fCo $ 635 _I aoco = foco /fCo $ () ### PRODV.F08 ### () () () PRODUKTIONSVÆRDIER I FASTE PRISER () () Elasticiteter: Efterspørgsel Pris Fejlkorrektionsparameter () langsigt kort sigt langsigt kort sigt tilpasningshastighed () fXa 1 1 elpfxa -1.2767 ekpfxa -0.1915 Tfxa 0.2000 636 _G___ Log(fXaw) = Log(fXae) + elpfxa*Log((pne0/pwaw1)*kfxa) $ 637 _G___ Dlog(fXa) = Dlog(fXae) + ekpfxa*Dlog((pne0/pwaw1)*kfxa) - Tfxa*Log(fXa(-1)/fXaw(-1)) $ 638 _G___ Dlog(fXnf) = Dlog(fXa-hostkor) $ 639 _I fXng = anga*fXa + ange*fXe + angng*fXng + angne*fXne + angnf*fXnf + angnn*fXnn + angnb*fXnb + angnm*fXnm + angnt*fXnt + angnk*fXnk + angnq*fXnq + angb*fXb + angqh*fXqh + angqs*fXqs + angqt*fXqt + angqf*fXqf + angqq*fXqq + angh*fXh + ango*fXo + angce*fCe + angcg*fCg + fIlng + ange3*fE3$ 640 _I fXne = anea*fXa + aneng*fXng + anene*fXne + anenf*fXnf + anenn*fXnn + anenb*fXnb + anenm*fXnm + anent*fXnt + anenk*fXnk + anenq*fXnq + aneb*fXb + aneqh*fXqh + aneqs*fXqs + aneqt*fXqt + aneqf*fXqf + aneqq*fXqq + aneh*fXh + aneo*fXo + anece*fCe + fIlne + anee3*fE3$ 641 _I fXnn = annnn*fXnn + annqq*fXqq + anno*fXo + anncn*fCn + fIlnn + anne0*fE0 + anne1*fE1$ 642 _I fXnb = anbnb*fXnb + anbnq*fXnq + anbb*fXb + anbo*fXo + anbcv*fCv + anbim*fIm + fIlnb + anbe2*fE2 + anbe6*fE6$ 643 _I fXnm = anma*fXa + anme*fXe + anmng*fXng + anmnf*fXnf + anmnn*fXnn + anmnb*fXnb + anmnm*fXnm + anmnt*fXnt + anmnk*fXnk + anmnq*fXnq + anmb*fXb + anmqh*fXqh + anmqq*fXqq + anmo*fXo + anmcv*fCv + anmcs*fCs + anmim*fIm + fIlnm + anme2*fE2 + anme6*fE6 + anme7q*fE7q + anme8*fE8$ 644 _I fXnt = anta*fXa + ante*fXe + antnt*fXnt + antqs*fXqs + antqq*fXqq + anto*fXo + antcb*fCb + antcv*fCv + antim*fIm + fIlnt + ante7y*fE7y + ante7q*fE7q $ 645 _I fXnk = anka*fXa + anknf*fXnf + anknm*fXnm + anknk*fXnk + anknq*fXnq + ankb*fXb + ankqh*fXqh + ankqq*fXqq + anko*fXo + ankci*fCi + ankcv*fCv + ankim*fIm + fIlnk + anke2*fE2 + anke5*fE5 + anke6*fE6 + anke8*fE8$ 646 _I fXnq = anqnf*fXnf + anqnn*fXnn + anqnm*fXnm + anqnk*fXnk + anqnq*fXnq + anqb*fXb + anqqh*fXqh + anqqt*fXqt + anqqf*fXqf + anqqq*fXqq + anqo*fXo + anqci*fCi + anqcv*fCv + anqcs*fCs + anqim*fIm + fIlnq + anqe6*fE6 + anqe8*fE8$ 647 _I fXb = aba*fXa + abne*fXne + abb*fXb + abqh*fXqh + abqt*fXqt + abqf*fXqf + abqq*fXqq + abh*fXh + abo*fXo + abch*fCh + abco*fCo + abib*fIb $ 648 _I fXqh = aqha*fXa + aqhnf*fXnf + aqhnb*fXnb + aqhnm*fXnm + aqhnt*fXnt + aqhnk*fXnk + aqhnq*fXnq + aqhb*fXb + aqhqh*fXqh + aqhqt*fXqt + aqhqq*fXqq + aqho*fXo + aqhcf*fCf + aqhcn*fCn + aqhci*fCi + aqhce*fCe + aqhcg*fCg + aqhcb*fCb + aqhcv*fCv + aqhcs*fCs + aqhco*fCo + aqhim*fIm + fIlqh + aqhe0*fE0 + aqhe1*fE1 + aqhe2*fE2 + aqhe3*fE3 + aqhe5*fE5 + aqhe6*fE6 + aqhe7q*fE7q + aqhe8*fE8 + aqhesq*fEsq $ 649 _I fXqs = aqsqh*fXqh + aqsqs*fXqs + aqsqt*fXqt + aqso*fXo + aqsck*fCk + fEss $ 650 _I fXqt = aqta*fXa + aqte*fXe + aqtng*fXng + aqtnf*fXnf + aqtnn*fXnn + aqtnb*fXnb + aqtnm*fXnm + aqtnk*fXnk + aqtnq*fXnq + aqtb*fXb + aqtqh*fXqh + aqtqs*fXqs + aqtqt*fXqt + aqtqf*fXqf + aqtqq*fXqq + aqto*fXo + aqtck*fCk + aqtcs*fCs + aqtco*fCo + aqtesq*fEsq $ 651 _I fXqf = aqfb*fXb + aqfqh*fXqh + aqfqt*fXqt + aqfqf*fXqf + aqfqq*fXqq + aqfo*fXo + aqfcs*fCs + aqfesq*fEsq $ 652 _I fXqq = aqqa*fXa + aqqe*fXe + aqqne*fXne + aqqnf*fXnf + aqqnn*fXnn + aqqnb*fXnb + aqqnm*fXnm + aqqnt*fXnt + aqqnk*fXnk + aqqnq*fXnq + aqqb*fXb + aqqqh*fXqh + aqqqs*fXqs + aqqqt*fXqt + aqqqf*fXqf + aqqqq*fXqq + aqqh*fXh + aqqo*fXo + aqqch*fCh + aqqcs*fCs + aqqco*fCo + aqqim*fIm + aqqib*fIb + fIlqq + aqqe8*fE8 + aqqesq*fEsq$ $ 653 _I fXh = aho*fXo + ahch*fCh $ 654 _I fXn = (pxng(-1)*fXng + pxne(-1)*fXne + pxnf(-1)*fXnf + pxnn(-1)*fXnn +pxnb(-1)*fXnb + pxnm(-1)*fXnm + pxnt(-1)*fXnt + pxnk(-1)*fXnk +pxnq(-1)*fXnq)/pxn(-1) $ () ### ENERGI.F08 ### 655 _D___ pkleA1 = 1 * ((LA1/DTHQA1)/(104.44016/0.95452)) **(0.5*((104.44016*154.69100) /(0+104.44016*154.69100+0.08629*117304.000+1.56259*2584.15928) +(LA1*HQA1) /(0+LA1*HQA1+UIMA*FKMA+PVEA*FVEA))) * ((UIMA/DTFKMA1)/(0.08629/0.78915)) **(0.5*((0.08629*117304.000) /(0+104.44016*154.69100+0.08629*117304.000+1.56259*2584.15928) +(UIMA*FKMA) /(0+LA1*HQA1+UIMA*FKMA+PVEA*FVEA))) * ((PVEA/DTFVEA1)/(1.56259/1.00000)) **(0.5*((1.56259*2584.15928) /(0+104.44016*154.69100+0.08629*117304.000+1.56259*2584.15928) +(PVEA*FVEA) /(0+LA1*HQA1+UIMA*FKMA+PVEA*FVEA ))) $ 656 _D___ pkleB1 = 1 * ((LB1/DTHQB1)/(181.38849/1.04385)) **(0.5*((181.38849*290.47600) /(0+181.38849*290.47600+0.12309*50487.0000+1.94664*1278.68650) +(LB1*HQB1) /(0+LB1*HQB1+UIMB*FKMB+PVEB*FVEB))) * ((UIMB/DTFKMB1)/(0.12309/0.98825)) **(0.5*((0.12309*50487.0000) /(0+181.38849*290.47600+0.12309*50487.0000+1.94664*1278.68650) +(UIMB*FKMB) /(0+LB1*HQB1+UIMB*FKMB+PVEB*FVEB))) * ((PVEB/DTFVEB1)/(1.94664/1.00000)) **(0.5*((1.94664*1278.68650) /(0+181.38849*290.47600+0.12309*50487.0000+1.94664*1278.68650) +(PVEB*FVEB) /(0+LB1*HQB1+UIMB*FKMB+PVEB*FVEB))) $ 657 _D___ pkleNB1 = 1 * ((LNB1/DTHQNB1)/(162.41229/0.95442)) **(0.5*((162.41229*53.66100) /(0+162.41229*53.66100+0.09428*26209.8529+1.26658*1201.95793) +(LNB1*HQNB1) /(0+LNB1*HQNB1+UIMNB*FKMNB+PVENB*FVENB))) * ((UIMNB/DTFKMNB1)/(0.09428/0.94818)) **(0.5*((0.09428*26209.8529) /(0+162.41229*53.66100+0.09428*26209.8529+1.26658*1201.95793) +(UIMNB*FKMNB) /(0+LNB1*HQNB1+UIMNB*FKMNB+PVENB*FVENB))) * ((PVENB/DTFVENB1)/(1.26658/1.00000)) **(0.5*((1.26658*1201.95793) /(0+162.41229*53.66100+0.09428*26209.8529+1.26658*1201.95793) +(PVENB*FVENB) /(0+LNB1*HQNB1+UIMNB*FKMNB+PVENB*FVENB))) $ 658 _D___ pkleNF1 = 1 * ((LNF1/DTHQNF1)/(165.90667/0.92234)) **(0.5*((165.90667*108.41100) /(0+165.90667*108.41100+0.09601*54689.8082+1.25514*1513.05388) +(LNF1*HQNF1) /(0+LNF1*HQNF1+UIMNF*FKMNF+PVENF*FVENF))) * ((UIMNF/DTFKMNF1)/(0.09601/ 0.92847)) **(0.5*((0.09601*54689.8082) /(0+165.90667*108.41100+0.09601*54689.8082+1.25514*1513.05388) +(UIMNF*FKMNF) /(0+LNF1*HQNF1+UIMNF*FKMNF+PVENF*FVENF))) * ((PVENF/DTFVENF1)/(1.25514/1.00000)) **(0.5*((1.25514*1513.05388) /(0+165.90667*108.41100+0.09601*54689.8082+1.25514*1513.05388) +(PVENF*FVENF) /(0+LNF1*HQNF1+UIMNF*FKMNF+PVENF*FVENF))) $ 659 _D___ pkleNK1 = 1 * ((LNK1/DTHQNK1)/( 187.76461/0.90088)) **(0.5*((187.76461* 90.40800) /(0+187.76461*90.40800+0.09090*61857.6260+1.28091*1551.04310) +(LNK1*HQNK1) /(0+LNK1*HQNK1+UIMNK*FKMNK+PVENK*FVENK))) * ((UIMNK/DTFKMNK1)/(0.09090/0.82161)) **(0.5*((0.09090*61857.6260) /(0+187.76461*90.40800+0.09090*61857.6260+1.28091*1551.04310) +(UIMNK*FKMNK) /(0+LNK1*HQNK1+UIMNK*FKMNK+PVENK*FVENK))) * ((PVENK/DTFVENK1)/(1.28091/1.00000)) **(0.5*((1.28091*1551.04310) /(0+187.76461*90.40800+0.09090*61857.6260+1.28091*1551.04310) +(PVENK*FVENK) /(0+LNK1*HQNK1+UIMNK*FKMNK+PVENK*FVENK))) $ 660 _D___ pkleNM1 = 1 * ((LNM1/DTHQNM1)/(170.68751/0.88328)) **(0.5*((170.68751*285.85100) /(0+170.68751*285.85100+0.10983*89217.0000+1.42094*1629.34711) +(LNM1*HQNM1) /(0+LNM1*HQNM1+UIMNM*FKMNM+PVENM*FVENM))) * ((UIMNM/DTFKMNM1)/(0.10983/0.94814)) **(0.5*((0.10983*89217.0000) /(0+170.68751*285.85100+0.10983*89217.0000+1.42094*1629.34711) +(UIMNM*FKMNM) /(0+LNM1*HQNM1+UIMNM*FKMNM+PVENM*FVENM))) * ((PVENM/DTFVENM1)/(1.42094/1.00000)) **(0.5*((1.42094*1629.34711) /(0+170.68751*285.85100+0.10983*89217.0000+1.42094*1629.34711) +(PVENM*FVENM) /(0+LNM1*HQNM1+UIMNM*FKMNM+PVENM*FVENM))) $ 661 _D___ pkleNN1 = 1 * ((LNN1/DTHQNN1)/(197.19230/1.07765)) **(0.5*((197.19230*12.18000) /(0+197.19230*12.18000+0.09985*5894.19180+1.56411*156.87409) +(LNN1*HQNN1) /(0+LNN1*HQNN1+UIMNN*FKMNN+PVENN*FVENN))) * ((UIMNN/DTFKMNN1)/(0.09985/1.11404)) **(0.5*((0.09985*5894.19180) /(0+197.19230*12.18000+0.09985*5894.19180+1.56411*156.87409) +(UIMNN*FKMNN) /(0+LNN1*HQNN1+UIMNN*FKMNN+PVENN*FVENN))) * ((PVENN/DTFVENN1)/(1.56411/1.00000)) **(0.5*((1.56411* 156.87409) /(0+197.19230*12.18000+0.09985*5894.19180+1.56411*156.87409) +(PVENN*FVENN) /(0 +LNN1*HQNN1+UIMNN*FKMNN+PVENN*FVENN))) $ 662 _D___ pkleNQ1 = 1 * ((LNQ1/DTHQNQ1)/(166.26571/0.91237)) **(0.5*((166.26571*153.12400) /(0+166.26571*153.12400+0.10915*60642.4102+1.29330*1106.46935) +(LNQ1*HQNQ1) /(0 +LNQ1*HQNQ1+UIMNQ*FKMNQ+PVENQ*FVENQ))) * ((UIMNQ/DTFKMNQ1)/(0.10915/0.98489)) **(0.5*((0.10915*60642.4102) /(0+166.26571*153.12400+0.10915*60642.4102+1.29330*1106.46935) +(UIMNQ*FKMNQ) /(0 +LNQ1*HQNQ1+UIMNQ*FKMNQ+PVENQ*FVENQ))) * ((PVENQ/DTFVENQ1)/(1.29330/1.00000)) **(0.5*((1.29330*1106.46935) /(0+166.26571*153.12400+0.10915*60642.4102+1.29330*1106.46935) +(PVENQ*FVENQ) /(0+LNQ1*HQNQ1+UIMNQ*FKMNQ+PVENQ*FVENQ))) $ 663 _D___ pkleNT1 = 1 * ((LNT1/DTHQNT1)/(169.92736/0.83290)) **(0.5*((169.92736*27.73400) /(0+169.92736*27.73400+0.12861*6482.00000+1.51526*129.30427) +(LNT1*HQNT1) /(0+LNT1*HQNT1+UIMNT*FKMNT+PVENT*FVENT))) * ((UIMNT/DTFKMNT1)/(0.12861/1.35506)) **(0.5*((0.12861*6482.00000) /(0+169.92736*27.73400+0.12861*6482.00000+1.51526*129.30427) +(UIMNT*FKMNT) /(0+LNT1*HQNT1+UIMNT*FKMNT+PVENT*FVENT))) * ((PVENT/DTFVENT1)/(1.51526/1.00000)) **(0.5*((1.51526*129.30427) /(0+169.92736*27.73400+0.12861*6482.00000+1.51526*129.30427) +(PVENT*FVENT) /(0+LNT1*HQNT1+UIMNT*FKMNT+PVENT*FVENT))) $ 664 _D___ pkleQF1 = 1 * ((LQF1/DTHQQF1)/(276.98400/0.87736)) **(0.5*((276.98400*118.43400) /(0+276.98400*118.43400+0.14457*38047.0000+2.28060*220.01185) +(LQF1*HQQF1) /(0+LQF1*HQQF1+UIMQF*FKMQF+PVEQF*FVEQF))) * ((UIMQF/DTFKMQF1)/(0.14457/0.97222)) **(0.5*((0.14457*38047.0000) /(0+276.98400*118.43400+0.14457*38047.0000+2.28060*220.01185) +(UIMQF*FKMQF) /(0+LQF1*HQQF1+UIMQF*FKMQF+PVEQF*FVEQF))) * ((PVEQF/DTFVEQF1)/(2.28060/1.00000)) **(0.5*((2.28060*220.01185) /(0+276.98400*118.43400+0.14457*38047.0000+2.28060*220.01185) +(PVEQF*FVEQF) /(0+LQF1*HQQF1+UIMQF*FKMQF+PVEQF*FVEQF))) $ 665 _D___ pkleQH1 = 1 * ((LQH1/DTHQQH1)/(170.36054/0.91451)) **(0.5*((170.36054*614.19700) /(0+170.36054*614.19700+0.12108*159317.910+1.66875*2820.83949) +(LQH1*HQQH1) /(0+LQH1*HQQH1+UIMQH*FKMQH+PVEQH*FVEQH))) * ((UIMQH/DTFKMQH1)/(0.12108/0.87662)) **(0.5*((0.12108*159317.910) /(0+170.36054*614.19700+0.12108*159317.910+1.66875*2820.83949) +(UIMQH*FKMQH) /(0+LQH1*HQQH1+UIMQH*FKMQH+PVEQH*FVEQH))) * ((PVEQH/DTFVEQH1)/(1.66875/1.00000)) **(0.5*((1.66875*2820.83949) /(0+170.36054*614.19700+0.12108*159317.910+1.66875*2820.83949) +(PVEQH*FVEQH) /(0+LQH1*HQQH1+UIMQH*FKMQH+PVEQH*FVEQH))) $ 666 _D___ pkleQQ1 = 1 * ((LQQ1/DTHQQQ1)/(156.83078/1.00166)) **(0.5*((156.83078*847.56500) /(0+156.83078*847.56500+0.14822*218851.557+1.75618*2839.88622) +(LQQ1*HQQQ1) /(0+LQQ1*HQQQ1+UIMQQ*FKMQQ+PVEQQ*FVEQQ))) * ((UIMQQ/DTFKMQQ1)/(0.14822/1.10704)) **(0.5*((0.14822*218851.557) /(0+156.83078*847.56500+0.14822*218851.557+1.75618*2839.88622) +(UIMQQ*FKMQQ) /(0+LQQ1*HQQQ1+UIMQQ*FKMQQ+PVEQQ*FVEQQ))) * ((PVEQQ/DTFVEQQ1)/(1.75618/1.00000)) **(0.5*((1.75618*2839.88622) /(0+156.83078*847.56500+0.14822*218851.557+1.75618*2839.88622) +(PVEQQ*FVEQQ) /(0+LQQ1*HQQQ1+UIMQQ*FKMQQ+PVEQQ*FVEQQ))) $ 667 _D___ pkleQT1 = 1 * ((LQT1/DTHQQT1)/(164.94231/0.87338)) **(0.5*((164.94231*292.31200) /(0+164.94231*292.31200+0.10905*162944.000+1.82889*4391.98215) +(LQT1*HQQT1) /(0+LQT1*HQQT1+UIMQT*FKMQT+PVEQT*FVEQT))) * ((UIMQT/DTFKMQT1)/(0.10905/1.01709)) **(0.5*((0.10905*162944.000) /(0+164.94231*292.31200+0.10905*162944.000+1.82889*4391.98215) +(UIMQT*FKMQT) /(0+LQT1*HQQT1+UIMQT*FKMQT+PVEQT*FVEQT))) * ((PVEQT/DTFVEQT1)/(1.82889/1.00000)) **(0.5*((1.82889*4391.98215) /(0+164.94231*292.31200+0.10905*162944.000+1.82889*4391.98215) +(PVEQT*FVEQT) /(0+LQT1*HQQT1+UIMQT*FKMQT+PVEQT*FVEQT))) $ 668 _D___ pkleo1 = 1 * ((LO1/DTHQO1)/(183.20104/1.00000)) **(0.5*((183.20104*1151.78800) /(0+183.20104*1151.78800+0.12287*83544.0000+2.28103*2848.34508) +(LO1*HQO2) /(0+LO1*HQO2+UIMO*FKMO+PVEO*FVEO))) * ((UIMO/DTFKMO1)/(0.12287/1.00000)) **(0.5*((0.12287*83544.0000) /(0+183.20104*1151.78800+0.12287*83544.0000+2.28103*2848.34508) +(UIMO*FKMO) /(0+LO1*HQO2+UIMO*FKMO+PVEO*FVEO))) * ((PVEO/DTFVEO1)/(2.28103/1.00000)) **(0.5*((2.28103*2848.34508) /(0+183.20104*1151.78800+0.12287*83544.0000+2.28103*2848.34508) +(PVEO*FVEO) /(0+LO1*HQO2+UIMO*FKMO+PVEO*FVEO))) $ () () ENERGIFORBRUG I FASTE PRISER () 669 _G___F Dlog(fVeng) = Dlog(fXng) - Dlog(dtfveng) $ 670 _G___F Dlog(fVeh) = Dlog(fXh) - Dlog(dtfveh) $ 671 _G___F Dlog(fVeqs) = Dlog(fXqs) - Dlog(dtfveqs) $ 672 _D___ LOG(FVEAW1) = LOG(FXA-hostkor)-0.32205*LOG(PVEA/PKLEA1) -(1-0.32205)*log(DTFVEA1)-3.14486 + 0.00000*FROS + 0.00000*D7092 $ 673 _S___ LOG(FVEA) = LOG(FVEAW1) $ 674 _D___ LOG(FVENFW1) = LOG(FXNF) -0.23218*LOG(PVENF/PKLENF1) -(1-0.23218)*log(DTFVENF1)-4.03877 +0.00000*FROS+0.00000*D7092 $ 675 _S___ DLOG(FVENF) = 0.10000*DLOG(FXNF) +0.90000*(-0.23218)*DLOG(PVENF/PKLENF1) +0.00000*DIF(FROS)+0.00000*DIF(D7092)-0.44054*(1-0.23218)*DLOG(DTFVENF1) -0.44054*(LOG(FVENF(-1)/FVENFW1(-1)) ) $ 676 _D___ LOG(FVENNW1) = LOG(FXNN) -0.478218*LOG(PVENN/PKLENN1) -(1-0.478218)*log(DTFVENN1)-3.98524 -0.000429716*FROS-0.175747*D7092 $ 677 _S___ LOG(FVENN) = LOG(FVENNW1) $ 678 _D___ LOG(FVENBW1) = LOG(FXNB) -0.20000*LOG(PVENB/PKLENB1) -(1-0.20000)*log(DTFVENB1)-3.15130 +0.0011598*FROS+0.00000*D7092 $ 679 _S___ DLOG(FVENB) = 0.58800*DLOG(FXNB) +0.10000*(-0.20000)*DLOG(PVENB/PKLENB1) +0.0011598*DIF(FROS) +0.00000*DIF(D7092) -0.59048*(1-0.20000)*DLOG(DTFVENB1) -0.59048*(LOG(FVENB(-1)/FVENBW1(-1)) ) $ 680 _D___ LOG(FVENMW1) = LOG(FXNM) -0.064866*LOG(PVENM/PKLENM1) -(1-0.064866)*log(DTFVENM1)-4.60101 +0.0017468*FROS+0.00000*D7092 $ 681 _S___ DLOG(FVENM) = 0.61167*DLOG(FXNM) +0.10000*(-0.064866)*DLOG(PVENM/PKLENM1) +0.0017468*DIF(FROS) +0.00000*DIF(D7092) -0.58080*(1-0.064866)*DLOG(DTFVENM1) -0.58080*(LOG(FVENM(-1)/FVENMW1(-1)) ) $ 682 _D___ LOG(FVENTW1) = LOG(FXNT) -0.18589*LOG(PVENT/PKLENT1) -(1-0.18589)*log(DTFVENT1)-4.91781 +0.0023120*FROS+0.19706*D7092 $ 683 _S___ LOG(FVENT) = LOG(FVENTW1) $ 684 _D___ LOG(FVENKW1) = LOG(FXNK) -0.25371*LOG(PVENK/PKLENK1) -(1-0.25371)*log(DTFVENK1)-3.79615 -0.00035053*FROS+0.29301*D7377 $ 685 _S___ LOG(FVENK) = LOG(FVENKW1) $ 686 _D___ LOG(FVENQW1) = LOG(FXNQ) -0.14575*LOG(PVENQ/PKLENQ1) -(1-0.14575)*log(DTFVENQ1)-4.48329 + 0.0017148*FROS+0.00000*D7092 $ 687 _S___ DLOG(FVENQ) = 0.59627*DLOG(FXNQ) +0.90000*(-0.14575)*DLOG(PVENQ/PKLENQ1) +0.0017148*DIF(FROS) +0.00000*DIF(D7092) -0.73857*(1-0.14575)*DLOG(DTFVENQ1) -0.73857*(LOG(FVENQ(-1)/FVENQW1(-1)) ) $ 688 _D___ LOG(FVEBW1) = LOG(FXB) -0.15547*LOG(PVEB/PKLEB1) -(1-0.15547)*log(DTFVEB1)-4.71091 +0.00010498*FROS + 0.27141*D7092 $ 689 _S___ DLOG(FVEB) = 0.71401*DLOG(FXB) +0.90000*(-0.15547)*DLOG(PVEB/PKLEB1) +0.00010498*DIF(FROS) +0.27141*DIF(D7092) -0.65345*(1-0.15547)*DLOG(DTFVEB1) -0.65345*(LOG(FVEB(-1)/FVEBW1(-1)) ) $ 690 _D___ LOG(FVEOW1) = LOG(FXO) -0.20056*LOG(PVEO/PKLEO1) -(1-0.20056)*log(DTFVEO1)-4.55744 +0.00037315*FROS+0.30219*D7092 $ 691 _S___ DLOG(FVEO) = 0.90000*DLOG(FXO) +0.66658*(-0.20056)*DLOG(PVEO/PKLEO1) +0.00037315*DIF(FROS) +0.30219*DIF(D7092) -0.83159*(1-0.20056)*DLOG(DTFVEO1) -0.83159*(LOG(FVEO(-1)/FVEOW1(-1)) ) $ 692 _D___ LOG(FVEQHW1) = LOG(FXQH) -0.10000*LOG(PVEQH/PKLEQH1) -(1-0.10000)*log(DTFVEQH1)-4.20802 +0.00098639*FROS+0.13877*D7092 $ 693 _S___ DLOG(FVEQH) = 0.38486*DLOG(FXQH) +0.10000*(-0.10000)*DLOG(PVEQH/PKLEQH1) +0.00098639*DIF(FROS) +0.13877*DIF(D7092) -0.40787*(1-0.10000)*DLOG(DTFVEQH1) -0.40787*(LOG(FVEQH(-1)/FVEQHW1(-1)) ) $ 694 _D___ LOG(FVEQTW1) = LOG(FXQT) -0.13907*LOG(PVEQT/PKLEQT1) -(1-0.13907)*log(DTFVEQT1)-3.39540 +0.0012293*FROS+0.077685*D7092 $ 695 _S___ LOG(FVEQT) = LOG(FVEQTW1) $ 696 _D___ LOG(FVEQFW1) = LOG(FXQF) -0.10000*LOG(PVEQF/PKLEQF1) -(1-0.10000)*log(DTFVEQF1)-5.49518 +0.00000*FROS+0.00000*D7092 $ 697 _S___ DLOG(FVEQF) = 1.31887*DLOG(FXQF) +0.10000*(-0.10000)*DLOG(PVEQF/PKLEQF1) +0.00000*DIF(FROS) +0.00000*DIF(D7092) -0.30789*(1-0.10000)*DLOG(DTFVEQF1) -0.30789*(LOG(FVEQF(-1)/FVEQFW1(-1)) ) $ 698 _D___ LOG(FVEQQW1) = LOG(FXQQ) -0.17368*LOG(PVEQQ/PKLEQQ1) -(1-0.17368)*log(DTFVEQQ1)-4.72113 +0.0014587*FROS+0.27116*D7092 $ 699 _S___ LOG(FVEQQ) = LOG(FVEQQW1) $ () ### MATERIAL.F08 ### () () () MATERIALEFORBRUG I FASTE PRISER () () 700 _G___F Dlog(fVma) = Dlog(fXa-hostkor) $ 701 _G___F Dlog(fVme) = Dlog(fXe) $ 702 _G___F Dlog(fVmng) = Dlog(fXng) $ 703 _G___F Dlog(fVmnf) = Dlog(fXnf) $ 704 _G___F Dlog(fVmnn) = Dlog(fXnn) $ 705 _G___F Dlog(fVmnb) = Dlog(fXnb) $ 706 _G___F Dlog(fVmnm) = Dlog(fXnm) $ 707 _G___F Dlog(fVmnt) = Dlog(fXnt) $ 708 _G___F Dlog(fVmnk) = Dlog(fXnk) $ 709 _G___F Dlog(fVmnq) = Dlog(fXnq) $ 710 _G___F Dlog(fVmb) = Dlog(fXb) $ 711 _G___F Dlog(fVmqh) = Dlog(fXqh) $ 712 _G___F Dlog(fVmqs) = Dlog(fXqs) $ 713 _G___F Dlog(fVmqt) = Dlog(fXqt) $ 714 _G___F Dlog(fVmqf) = Dlog(fXqf) $ 715 _G___F Dlog(fVmqq) = Dlog(fXqq) $ 716 _G___F Dlog(fVmh) = Dlog(fXh) $ 717 _G___F fVmo = fVmo(-1)*fYfo/fYfo(-1)+fVmox+JDfVmo $ () () () PRISER PÅ MATERIALFORBRUG () () 718 _I pvma = (Va -pvea *fVea )/fVma $ 719 _I pvme = (Ve -pvee *fVee )/fVme $ 720 _I pvmng = (Vng-pveng*fVeng)/fVmng $ 721 _I pvmne = (Vne-pvene*fVene)/fVmne $ 722 _I pvmnf = (Vnf-pvenf*fVenf)/fVmnf $ 723 _I pvmnn = (Vnn-pvenn*fVenn)/fVmnn $ 724 _I pvmnb = (Vnb-pvenb*fVenb)/fVmnb $ 725 _I pvmnm = (Vnm-pvenm*fVenm)/fVmnm $ 726 _I pvmnt = (Vnt-pvent*fVent)/fVmnt $ 727 _I pvmnk = (Vnk-pvenk*fVenk)/fVmnk $ 728 _I pvmnq = (Vnq-pvenq*fVenq)/fVmnq $ 729 _I pvmb = (Vb -pveb*fVeb )/fVmb $ 730 _I pvmqh = (Vqh-pveqh*fVeqh)/fVmqh $ 731 _I pvmqs = (Vqs-pveqs*fVeqs)/fVmqs $ 732 _I pvmqt = (Vqt-pveqt*fVeqt)/fVmqt $ 733 _I pvmqf = (Vqf-pveqf*fVeqf)/fVmqf $ 734 _I pvmqq = (Vqq-pveqq*fVeqq)/fVmqq $ 735 _I pvmh = (Vh -pveh*fVeh )/fVmh $ 736 _I pvmo = (fVo*pvo-pveo*fVeo)/fVmo $ () ### VAREINPU.F08 ### () () () BRUTTOFAKTORINDKOMST I FASTE PRISER () () 737 _I fYfa = (fXa *pxa(-1) -(fVma +fVea )*Va(-1) /(fVma(-1) +fVea(-1) ))/pyfa(-1) $ 738 _I fYfe = (fXe *pxe(-1) -(fVme +fVee )*Ve(-1) /(fVme(-1) +fVee(-1) ))/pyfe(-1) $ 739 _I fYfng = (fXng*pxng(-1)-(fVmng+fVeng)*Vng(-1)/(fVmng(-1)+fVeng(-1)))/pyfng(-1) $ 740 _I fYfne = (fXne*pxne(-1)-(fVmne+fVene)*Vne(-1)/(fVmne(-1)+fVene(-1)))/pyfne(-1) $ 741 _I fYfnf = (fXnf*pxnf(-1)-(fVmnf+fVenf)*Vnf(-1)/(fVmnf(-1)+fVenf(-1)))/pyfnf(-1) $ 742 _I fYfnn = (fXnn*pxnn(-1)-(fVmnn+fVenn)*Vnn(-1)/(fVmnn(-1)+fVenn(-1)))/pyfnn(-1) $ 743 _I fYfnb = (fXnb*pxnb(-1)-(fVmnb+fVenb)*Vnb(-1)/(fVmnb(-1)+fVenb(-1)))/pyfnb(-1) $ 744 _I fYfnm = (fXnm*pxnm(-1)-(fVmnm+fVenm)*Vnm(-1)/(fVmnm(-1)+fVenm(-1)))/pyfnm(-1) $ 745 _I fYfnt = (fXnt*pxnt(-1)-(fVmnt+fVent)*Vnt(-1)/(fVmnt(-1)+fVent(-1)))/pyfnt(-1) $ 746 _I fYfnk = (fXnk*pxnk(-1)-(fVmnk+fVenk)*Vnk(-1)/(fVmnk(-1)+fVenk(-1)))/pyfnk(-1) $ 747 _I fYfnq = (fXnq*pxnq(-1)-(fVmnq+fVenq)*Vnq(-1)/(fVmnq(-1)+fVenq(-1)))/pyfnq(-1) $ 748 _I fYfb = (fXb *pxb(-1) -(fVmb +fVeb )*Vb(-1) /(fVmb(-1) +fVeb(-1) ))/pyfb(-1) $ 749 _I fYfqh = (fXqh*pxqh(-1)-(fVmqh+fVeqh)*Vqh(-1)/(fVmqh(-1)+fVeqh(-1)))/pyfqh(-1) $ 750 _I fYfqs = (fXqs*pxqs(-1)-(fVmqs+fVeqs)*Vqs(-1)/(fVmqs(-1)+fVeqs(-1)))/pyfqs(-1) $ 751 _I fYfqt = (fXqt*pxqt(-1)-(fVmqt+fVeqt)*Vqt(-1)/(fVmqt(-1)+fVeqt(-1)))/pyfqt(-1) $ 752 _I fYfqf = (fXqf*pxqf(-1)-(fVmqf+fVeqf)*Vqf(-1)/(fVmqf(-1)+fVeqf(-1)))/pyfqf(-1) $ 753 _I fYfqq = (fXqq*pxqq(-1)-(fVmqq+fVeqq)*Vqq(-1)/(fVmqq(-1)+fVeqq(-1)))/pyfqq(-1) $ 754 _I fYfh = (fXh *pxh(-1) -(fVmh +fVeh) *Vh(-1) /(fVmh(-1) +fVeh(-1) ))/pyfh(-1) $ 755 _I fYfn = (fYfng*pyfng(-1)+fYfne*pyfne(-1)+fYfnf*pyfnf(-1)+fYfnn*pyfnn(-1)+fYfnb*pyfnb(-1) +fYfnm*pyfnm(-1)+fYfnt*pyfnt(-1)+fYfnk*pyfnk(-1)+fYfnq*pyfnq(-1))/pyfn(-1) $ 756 _I fYf = (fYfa *pyfa(-1) +fYfe *pyfe(-1) +fYfng*pyfng(-1)+fYfne*pyfne(-1)+fYfnf*pyfnf(-1) +fYfnn*pyfnn(-1)+fYfnb*pyfnb(-1)+fYfnm*pyfnm(-1)+fYfnt*pyfnt(-1)+fYfnk*pyfnk(-1) +fYfnq*pyfnq(-1)+fYfb *pyfb(-1) +fYfqh*pyfqh(-1)+fYfqs*pyfqs(-1)+fYfqt*pyfqt(-1) +fYfqf*pyfqf(-1)+fYfqq*pyfqq(-1)+fYfh *pyfh(-1) +fYfo*pyfo(-1))/pyf(-1) $ () ### FAKTOR.F08 ### () ----------------------------------------------------- () a-erhvervet () ----------------------------------------------------- () 757 _D___ rpimae = 0.25*rpimae(-1) + 0.75*(pima/pima(-1)-1) $ 758 _D___ ycma = (1-tsdsu1*bivmu)/(1-tsdsu1) *( Invma + (Knma(-1)+0.5*Inma)*((1-tsdsu1)*iwlo-0.5*rpimae) ) $ 759 _D uima = ycma / (0.5*fKma(-1)+0.5*fKma) $ 760 _D___ fkmaw1 = (1/dtfkma1)*0.29543**(0.51000/(1-0.51000)) *(((fXa-hostkor)/68665.63080)/1.09417) *( ( ((la1*154.69099)/(uima*117304.00000)) *(dtfkma1/dthqa1) ) **(1-0.51000) *((1-0.29543)/0.29543)**0.51000+1 ) **(0.51000/(1-0.51000))*117304.00000 $ 761 _S___F Dlog(fKma) = 0.14000*Dlog(fKmaw1) + 0.24105*(log(fKmaw1(-1))-log(fKma(-1))) + rofKma1 *( Dlog(fKma(-1)) -0.14000*Dlog(fKmaw1(-1)) -0.24105*(log(fKmaw1(-2))-log(fKma(-2))) ) $ 762 _D___ fKmak = fKma $ 763 _K___ fIma = kfIma * ( Dif(fKma) + bivma*fKma(-1) ) $ 764 _I Ima = fIma*pima $ 765 _G___ Oknma = (pima/pima(-1)-1) * ( Knma(-1) + 0.5*Inma ) $ 766 _G___ Invma = (pima/(0.5*pima(-1)+0.5*pima))*binvma*Knma(-1) $ 767 _I Inma = Ima-Invma $ 768 _I Knma = Knma(-1) + Inma + oKnma $ 769 _D___ HQan1 = (1/dthqa1) *( (1/(1-0.29543)) *(((fXa-hostkor)/68665.63080)/1.09417) **(-(1/0.51000-1)) -(0.29543/(1-0.29543)) *(dtfkma1*fKmak/117304.00000)**(-(1/0.51000-1)) ) **(-(1/(1/0.51000-1)))*154.69099 $ 770 _S___F log(HQa1) = 0.44413*(log(HQan1)-log(Hga))+log(Hga) + (1-0.44413+(-0.37743)) *(log(HQan1(-1))-log(Hga(-1))) - (-0.37743)*(log(HQan1(-2))-log(Hga(-2))) + rohqa1 *( log(HQa1(-1)) -( 0.44413*(log(HQan1(-1))-log(Hga(-1))) +(1-0.44413+(-0.37743)) *(log(HQan1(-2))-log(Hga(-2)))-(-0.37743) *(log(HQan1(-3))-log(Hga(-3)))+log(Hga(-1)) ) ) $ 771 _D___ Qa1 = HQa1/(bqsa1*hgsa + (1-bqsa1)*hgwa)*1000 $ 772 _D Qsa1 = bqsa1*Qa1 $ 773 _I Qwa1 = Qa1-Qsa1 $ 774 _D Ywa1 = lnakk1*Hgwa*Qwa1*0.001*kla1 $ 775 _D__ la1 = (Ywa1+siqal) /(Qwa1*Hgwa)*1000 $ 776 _D___ HQaw1 = (1/dthqa1)*(1-0.29543)**(0.51000/(1-0.51000)) *(((fXa-hostkor)/68665.63080)/1.09417) *( ( ((uima*117304.00000)/(la1*154.69099)) *(dthqa1/dtfkma1) ) **(1-0.51000) *(0.29543/(1-0.29543))**0.51000+1 ) **(0.51000/(1-0.51000))*154.69099 $ () ----------------------------------------------------- () ng-erhvervet () ----------------------------------------------------- () 777 _D___ rpimnge = 0.25*rpimnge(-1) + 0.75*(pimng/pimng(-1)-1) $ 778 _D___ ycmng = (1-tsdsu1*bivmu)/(1-tsdsu1) *( Invmng + (Knmng(-1)+0.5*Inmng)*((1-tsdsu1)*iwlo-0.5*rpimnge) ) $ 779 _D uimng = ycmng / (0.5*fKmng(-1)+0.5*fKmng) $ 780 _D___ fkmngw1 = (1/dtfkmng1)*0.76159**(0.16000/(1-0.16000)) *((fXng/19023.00000)/0.97537) *( ( ((lng1*1.04300)/(uimng*13496.00000)) *(dtfkmng1/dthqng1) ) **(1-0.16000) *((1-0.76159)/0.76159)**0.16000+1 ) **(0.16000/(1-0.16000))*13496.00000 $ 781 _S___F Dlog(fKmng) = 0.20*Dlog(fKmngw1) + 0.20*Dlog(fKmngw1(-1)) + 0.20*Dlog(fKmngw1(-2)) + 0.20*Dlog(fKmngw1(-3)) + 0.20*Dlog(fKmngw1(-4)) $ 782 _K___ fImng = kfImng * ( Dif(fKmng) + bivmng*fKmng(-1) ) $ 783 _I Imng = fImng*pimng $ 784 _G___ Oknmng = (pimng/pimng(-1)-1) * ( Knmng(-1) + 0.5*Inmng ) $ 785 _G___ Invmng = (pimng/(0.5*pimng(-1)+0.5*pimng))*binvmng*Knmng(-1) $ 786 _I Inmng = Imng-Invmng $ 787 _I Knmng = Knmng(-1) + Inmng + oKnmng $ 788 _D___ HQngw1 = (1/dthqng1)*(1-0.76159)**(0.16000/(1-0.16000)) *((fXng/19023.00000)/0.97537) *( ( ((uimng*13496.00000)/(lng1*1.04300)) *(dthqng1/dtfkmng1) ) **(1-0.16000) *(0.76159/(1-0.76159))**0.16000+1 ) **(0.16000/(1-0.16000))*1.04300 $ 789 _S___F Dlog(HQng1) = 0.65*(Dlog(HQngw1)-Dlog(Hgng)) + Dlog(Hgng) + 0.20*(Dlog(HQngw1(-1))-Dlog(Hgng(-1))) + 0.15*(Dlog(HQngw1(-2))-Dlog(Hgng(-2))) $ 790 _D___ Qng1 = HQng1/(bqsng1*hgsng + (1-bqsng1)*hgwng)*1000 $ 791 _D Qsng1 = bqsng1*Qng1 $ 792 _I Qwng1 = Qng1-Qsng1 $ 793 _D Ywng1 = lnakk1*Hgwng*Qwng1*0.001*klng1 $ 794 _D__ lng1 = (Ywng1+siqngl) /(Qwng1*Hgwng)*1000 $ () ----------------------------------------------------- () nf-erhvervet () ----------------------------------------------------- 795 _D___ rpimnfe = 0.25*rpimnfe(-1) + 0.75*(pimnf/pimnf(-1)-1) $ 796 _D___ ycmnf = (1-tsdsu1*bivmu)/(1-tsdsu1) *( Invmnf + (Knmnf(-1)+0.5*Inmnf)*((1-tsdsu1)*iwlo-0.5*rpimnfe) ) $ 797 _D uimnf = ycmnf / (0.5*fKmnf(-1)+0.5*fKmnf) $ 798 _D___ fkmnfw1 = (1/dtfkmnf1)*0.26547**(0.39545/(1-0.39545)) *((fXnf/104171.00000)/1.12177) *( ( ((lnf1*108.41100)/(uimnf*54689.80859)) *(dtfkmnf1/dthqnf1) ) **(1-0.39545) *((1-0.26547)/0.26547)**0.39545+1 ) **(0.39545/(1-0.39545))*54689.80859 $ 799 _S___F Dlog(fKmnf) = 0.15749*Dlog(fKmnfw1) + 0.19393*(log(fKmnfw1(-1))-log(fKmnf(-1))) + rofKmnf1 *( Dlog(fKmnf(-1)) -0.15749*Dlog(fKmnfw1(-1)) -0.19393*(log(fKmnfw1(-2))-log(fKmnf(-2))) ) $ 800 _D___ fKmnfk = fKmnf $ 801 _K___ fImnf = kfImnf * ( Dif(fKmnf) + bivmnf*fKmnf(-1) ) $ 802 _I Imnf = fImnf*pimnf $ 803 _G___ Oknmnf = (pimnf/pimnf(-1)-1) * ( Knmnf(-1) + 0.5*Inmnf ) $ 804 _G___ Invmnf = (pimnf/(0.5*pimnf(-1)+0.5*pimnf))*binvmnf*Knmnf(-1) $ 805 _I Inmnf = Imnf-Invmnf $ 806 _I Knmnf = Knmnf(-1) + Inmnf + oKnmnf $ 807 _D___ HQnfn1 = (1/dthqnf1) *( (1/(1-0.26547)) *((fXnf/104171.00000)/1.12177) **(-(1/0.39545-1)) -(0.26547/(1-0.26547)) *(dtfkmnf1*fKmnfk/54689.80859)**(-(1/0.39545-1)) ) **(-(1/(1/0.39545-1)))*108.41100 $ 808 _S___F log(HQnf1) = 0.55635*(log(HQnfn1)-log(Hgnf))+log(Hgnf) + (1-0.55635+(-0.37380)) *(log(HQnfn1(-1))-log(Hgnf(-1))) - (-0.37380)*(log(HQnfn1(-2))-log(Hgnf(-2))) + rohqnf1 *( log(HQnf1(-1)) -( 0.55635*(log(HQnfn1(-1))-log(Hgnf(-1))) +(1-0.55635+(-0.37380)) *(log(HQnfn1(-2))-log(Hgnf(-2)))-(-0.37380) *(log(HQnfn1(-3))-log(Hgnf(-3)))+log(Hgnf(-1)) ) ) $ 809 _D___ Qnf1 = HQnf1/(bqsnf1*hgsnf + (1-bqsnf1)*hgwnf)*1000 $ 810 _D Qsnf1 = bqsnf1*Qnf1 $ 811 _I Qwnf1 = Qnf1-Qsnf1 $ 812 _D Ywnf1 = lnakk1*Hgwnf*Qwnf1*0.001*klnf1 $ 813 _D__ lnf1 = (Ywnf1+siqnfl) /(Qwnf1*Hgwnf)*1000 $ 814 _D___ HQnfw1 = (1/dthqnf1)*(1-0.26547)**(0.39545/(1-0.39545)) *((fXnf/104171.00000)/1.12177) *( ( ((uimnf*54689.80859)/(lnf1*108.41100)) *(dthqnf1/dtfkmnf1) ) **(1-0.39545) *(0.26547/(1-0.26547))**0.39545+1 ) **(0.39545/(1-0.39545))*108.41100 $ () ----------------------------------------------------- () nn-erhvervet () ----------------------------------------------------- 815 _D___ rpimnne = 0.25*rpimnne(-1) + 0.75*(pimnn/pimnn(-1)-1) $ 816 _D___ ycmnn = (1-tsdsu1*bivmu)/(1-tsdsu1) *( Invmnn + (Knmnn(-1)+0.5*Inmnn)*((1-tsdsu1)*iwlo-0.5*rpimnne) ) $ 817 _D uimnn = ycmnn / (0.5*fKmnn(-1)+0.5*fKmnn) $ 818 _D___ fkmnnw1 = (1/dtfkmnn1)*0.300710**(0.28/(1-0.28)) *((fXnn/12519.00000)/1.06121) *( ( ((lnn1*12.18000)/(uimnn*5894.19189)) *(dtfkmnn1/dthqnn1) ) **(1-0.28) *((1-0.300710)/0.300710)**0.28+1 ) **(0.28/(1-0.28))*5894.19189 $ 819 _S___F Dlog(fKmnn) = 0.124791*Dlog(fKmnnw1) + 0.20*(log(fKmnnw1(-1))-log(fKmnn(-1))) + rofKmnn1 *( Dlog(fKmnn(-1)) -0.124791*Dlog(fKmnnw1(-1)) -0.20*(log(fKmnnw1(-2))-log(fKmnn(-2))) ) $ 820 _D___ fKmnnk = fKmnn $ 821 _K___ fImnn = kfImnn * ( Dif(fKmnn) + bivmnn*fKmnn(-1) ) $ 822 _I Imnn = fImnn*pimnn $ 823 _G___ Oknmnn = (pimnn/pimnn(-1)-1) * ( Knmnn(-1) + 0.5*Inmnn ) $ 824 _G___ Invmnn = (pimnn/(0.5*pimnn(-1)+0.5*pimnn))*binvmnn*Knmnn(-1) $ 825 _I Inmnn = Imnn-Invmnn $ 826 _I Knmnn = Knmnn(-1) + Inmnn + oKnmnn $ 827 _D___ HQnnn1 = (1/dthqnn1) *( (1/(1-0.300710)) *((fXnn/12519.00000)/1.06121) **(-(1/0.28-1)) -(0.300710/(1-0.300710)) *(dtfkmnn1*fKmnnk/5894.19189)**(-(1/0.28-1)) ) **(-(1/(1/0.28-1)))*12.18000 $ 828 _S___F log(HQnn1) = 0.377797*(log(HQnnn1)-log(Hgnn))+log(Hgnn) + (1-0.377797+(-0.326448)) *(log(HQnnn1(-1))-log(Hgnn(-1))) - (-0.326448)*(log(HQnnn1(-2))-log(Hgnn(-2))) + rohqnn1 *( log(HQnn1(-1)) -( 0.377797*(log(HQnnn1(-1))-log(Hgnn(-1))) +(1-0.377797+(-0.326448)) *(log(HQnnn1(-2))-log(Hgnn(-2)))-(-0.326448) *(log(HQnnn1(-3))-log(Hgnn(-3)))+log(Hgnn(-1)) ) ) $ 829 _D___ Qnn1 = HQnn1/(bqsnn1*hgsnn + (1-bqsnn1)*hgwnn)*1000 $ 830 _D Qsnn1 = bqsnn1*Qnn1 $ 831 _I Qwnn1 = Qnn1-Qsnn1 $ 832 _D Ywnn1 = lnakk1*Hgwnn*Qwnn1*0.001*klnn1 $ 833 _D__ lnn1 = (Ywnn1+siqnnl) /(Qwnn1*Hgwnn)*1000 $ 834 _D___ HQnnw1 = (1/dthqnn1)*(1-0.300710)**(0.28/(1-0.28)) *((fXnn/12519.00000)/1.06121) *( ( ((uimnn*5894.19189)/(lnn1*12.18000)) *(dthqnn1/dtfkmnn1) ) **(1-0.28) *(0.300710/(1-0.300710))**0.28+1 ) **(0.28/(1-0.28))*12.18000 $ () ----------------------------------------------------- () nb-erhvervet () ----------------------------------------------------- 835 _D___ rpimnbe = 0.25*rpimnbe(-1) + 0.75*(pimnb/pimnb(-1)-1) $ 836 _D___ ycmnb = (1-tsdsu1*bivmu)/(1-tsdsu1) *( Invmnb + (Knmnb(-1)+0.5*Inmnb)*((1-tsdsu1)*iwlo-0.5*rpimnbe) ) $ 837 _D uimnb = ycmnb / (0.5*fKmnb(-1)+0.5*fKmnb) $ 838 _D___ fkmnbw1 = (1/dtfkmnb1)*0.27719**(0.32641/(1-0.32641)) *((fXnb/31585.00000)/1.05009) *( ( ((lnb1*53.66100)/(uimnb*26209.85352)) *(dtfkmnb1/dthqnb1) ) **(1-0.32641) *((1-0.27719)/0.27719)**0.32641+1 ) **(0.32641/(1-0.32641))*26209.85352 $ 839 _S___F Dlog(fKmnb) = 0.082781*Dlog(fKmnbw1) + 0.20000*(log(fKmnbw1(-1))-log(fKmnb(-1))) + rofKmnb1 *( Dlog(fKmnb(-1)) -0.082781*Dlog(fKmnbw1(-1)) -0.20000*(log(fKmnbw1(-2))-log(fKmnb(-2))) ) $ 840 _D___ fKmnbk = fKmnb $ 841 _K___ fImnb = kfImnb * ( Dif(fKmnb) + bivmnb*fKmnb(-1) ) $ 842 _I Imnb = fImnb*pimnb $ 843 _G___ Oknmnb = (pimnb/pimnb(-1)-1) * ( Knmnb(-1) + 0.5*Inmnb ) $ 844 _G___ Invmnb = (pimnb/(0.5*pimnb(-1)+0.5*pimnb))*binvmnb*Knmnb(-1) $ 845 _I Inmnb = Imnb-Invmnb $ 846 _I Knmnb = Knmnb(-1) + Inmnb + oKnmnb $ 847 _D___ HQnbn1 = (1/dthqnb1) *( (1/(1-0.27719)) *((fXnb/31585.00000)/1.05009) **(-(1/0.32641-1)) -(0.27719/(1-0.27719)) *(dtfkmnb1*fKmnbk/26209.85352)**(-(1/0.32641-1)) ) **(-(1/(1/0.32641-1)))*53.66100 $ 848 _S___F log(HQnb1) = 0.45941*(log(HQnbn1)-log(Hgnb))+log(Hgnb) + (1-0.45941+(-0.21547)) *(log(HQnbn1(-1))-log(Hgnb(-1))) - (-0.21547)*(log(HQnbn1(-2))-log(Hgnb(-2))) + rohqnb1 *( log(HQnb1(-1)) -( 0.45941*(log(HQnbn1(-1))-log(Hgnb(-1))) +(1-0.45941+(-0.21547)) *(log(HQnbn1(-2))-log(Hgnb(-2)))-(-0.21547) *(log(HQnbn1(-3))-log(Hgnb(-3)))+log(Hgnb(-1)) ) ) $ 849 _D___ Qnb1 = HQnb1/(bqsnb1*hgsnb + (1-bqsnb1)*hgwnb)*1000 $ 850 _D Qsnb1 = bqsnb1*Qnb1 $ 851 _I Qwnb1 = Qnb1-Qsnb1 $ 852 _D Ywnb1 = lnakk1*Hgwnb*Qwnb1*0.001*klnb1 $ 853 _D__ lnb1 = (Ywnb1+siqnbl) /(Qwnb1*Hgwnb)*1000 $ 854 _D___ HQnbw1 = (1/dthqnb1)*(1-0.27719)**(0.32641/(1-0.32641)) *((fXnb/31585.00000)/1.05009) *( ( ((uimnb*26209.85352)/(lnb1*53.66100)) *(dthqnb1/dtfkmnb1) ) **(1-0.32641) *(0.27719/(1-0.27719))**0.32641+1 ) **(0.32641/(1-0.32641))*53.66100 $ () ----------------------------------------------------- () nm-erhvervet () ----------------------------------------------------- 855 _D___ rpimnme = 0.25*rpimnme(-1) + 0.75*(pimnm/pimnm(-1)-1) $ 856 _D___ ycmnm = (1-tsdsu1*bivmu)/(1-tsdsu1) *( Invmnm + (Knmnm(-1)+0.5*Inmnm)*((1-tsdsu1)*iwlo-0.5*rpimnme) ) $ 857 _D uimnm = ycmnm / (0.5*fKmnm(-1)+0.5*fKmnm) $ 858 _D___ fkmnmw1 = (1/dtfkmnm1)*0.27303**(0.29399/(1-0.29399)) *((fXnm/170085.00000)/1.09775) *( ( ((lnm1*285.85101)/(uimnm*89217.00000)) *(dtfkmnm1/dthqnm1) ) **(1-0.29399) *((1-0.27303)/0.27303)**0.29399+1 ) **(0.29399/(1-0.29399))*89217.00000 $ 859 _S___F Dlog(fKmnm) = 0.16872*Dlog(fKmnmw1) + 0.20000*(log(fKmnmw1(-1))-log(fKmnm(-1))) + rofKmnm1 *( Dlog(fKmnm(-1)) -0.16872*Dlog(fKmnmw1(-1)) -0.20000*(log(fKmnmw1(-2))-log(fKmnm(-2))) ) $ 860 _D___ fKmnmk = fKmnm $ 861 _K___ fImnm = kfImnm * ( Dif(fKmnm) + bivmnm*fKmnm(-1) ) $ 862 _I Imnm = fImnm*pimnm $ 863 _G___ Oknmnm = (pimnm/pimnm(-1)-1) * ( Knmnm(-1) + 0.5*Inmnm ) $ 864 _G___ Invmnm = (pimnm/(0.5*pimnm(-1)+0.5*pimnm))*binvmnm*Knmnm(-1) $ 865 _I Inmnm = Imnm-Invmnm $ 866 _I Knmnm = Knmnm(-1) + Inmnm + oKnmnm $ 867 _D___ HQnmn1 = (1/dthqnm1) *( (1/(1-0.27303)) *((fXnm/170085.00000)/1.09775) **(-(1/0.29399-1)) -(0.27303/(1-0.27303)) *(dtfkmnm1*fKmnmk/89217.00000)**(-(1/0.29399-1)) ) **(-(1/(1/0.29399-1)))*285.85101 $ 868 _S___F log(HQnm1) = 0.58743*(log(HQnmn1)-log(Hgnm))+log(Hgnm) + (1-0.58743+(-0.14880)) *(log(HQnmn1(-1))-log(Hgnm(-1))) - (-0.14880)*(log(HQnmn1(-2))-log(Hgnm(-2))) + rohqnm1 *( log(HQnm1(-1)) -( 0.58743*(log(HQnmn1(-1))-log(Hgnm(-1))) +(1-0.58743+(-0.14880)) *(log(HQnmn1(-2))-log(Hgnm(-2)))-(-0.14880) *(log(HQnmn1(-3))-log(Hgnm(-3)))+log(Hgnm(-1)) ) ) $ 869 _D___ Qnm1 = HQnm1/(bqsnm1*hgsnm + (1-bqsnm1)*hgwnm)*1000 $ 870 _D Qsnm1 = bqsnm1*Qnm1 $ 871 _I Qwnm1 = Qnm1-Qsnm1 $ 872 _D Ywnm1 = lnakk1*Hgwnm*Qwnm1*0.001*klnm1 $ 873 _D__ lnm1 = (Ywnm1+siqnml) /(Qwnm1*Hgwnm)*1000 $ 874 _D___ HQnmw1 = (1/dthqnm1)*(1-0.27303)**(0.29399/(1-0.29399)) *((fXnm/170085.00000)/1.09775) *( ( ((uimnm*89217.00000)/(lnm1*285.85101)) *(dthqnm1/dtfkmnm1) ) **(1-0.29399) *(0.27303/(1-0.27303))**0.29399+1 ) **(0.29399/(1-0.29399))*285.85101 $ () ----------------------------------------------------- () nt-erhvervet () ----------------------------------------------------- 875 _D___ rpimnte = 0.25*rpimnte(-1) + 0.75*(pimnt/pimnt(-1)-1) $ 876 _D___ ycmnt = (1-tsdsu1*bivmu)/(1-tsdsu1) *( Invmnt + (Knmnt(-1)+0.5*Inmnt)*((1-tsdsu1)*iwlo-0.5*rpimnte) ) $ 877 _D uimnt = ycmnt / (0.5*fKmnt(-1)+0.5*fKmnt) $ 878 _D___ fkmntw1 = (1/dtfkmnt1)*0.49605**(0.28450/(1-0.28450)) *((fXnt/17358.00000)/1.09363) *( ( ((lnt1*27.73400)/(uimnt*6482.00000)) *(dtfkmnt1/dthqnt1) ) **(1-0.28450) *((1-0.49605)/0.49605)**0.28450+1 ) **(0.28450/(1-0.28450))*6482.00000 $ 879 _S___F Dlog(fKmnt) = 0.17888*Dlog(fKmntw1) + 0.28589*(log(fKmntw1(-1))-log(fKmnt(-1))) + rofKmnt1 *( Dlog(fKmnt(-1)) -0.17888*Dlog(fKmntw1(-1)) -0.28589*(log(fKmntw1(-2))-log(fKmnt(-2))) ) $ 880 _D___ fKmntk = fKmnt $ 881 _K___ fImnt = kfImnt * ( Dif(fKmnt) + bivmnt*fKmnt(-1) ) $ 882 _I Imnt = fImnt*pimnt $ 883 _G___ Oknmnt = (pimnt/pimnt(-1)-1) * ( Knmnt(-1) + 0.5*Inmnt ) $ 884 _G___ Invmnt = (pimnt/(0.5*pimnt(-1)+0.5*pimnt))*binvmnt*Knmnt(-1) $ 885 _I Inmnt = Imnt-Invmnt $ 886 _I Knmnt = Knmnt(-1) + Inmnt + oKnmnt $ 887 _D___ HQntn1 = (1/dthqnt1) *( (1/(1-0.49605)) *((fXnt/17358.00000)/1.09363) **(-(1/0.28450-1)) -(0.49605/(1-0.49605)) *(dtfkmnt1*fKmntk/6482.00000)**(-(1/0.28450-1)) ) **(-(1/(1/0.28450-1)))*27.73400 $ 888 _S___F log(HQnt1) = 0.39777*(log(HQntn1)-log(Hgnt))+log(Hgnt) + (1-0.39777+(-0.20928)) *(log(HQntn1(-1))-log(Hgnt(-1))) - (-0.20928)*(log(HQntn1(-2))-log(Hgnt(-2))) + rohqnt1 *( log(HQnt1(-1)) -( 0.39777*(log(HQntn1(-1))-log(Hgnt(-1))) +(1-0.39777+(-0.20928)) *(log(HQntn1(-2))-log(Hgnt(-2)))-(-0.20928) *(log(HQntn1(-3))-log(Hgnt(-3)))+log(Hgnt(-1)) ) ) $ 889 _D___ Qnt1 = HQnt1/(bqsnt1*hgsnt + (1-bqsnt1)*hgwnt)*1000 $ 890 _D Qsnt1 = bqsnt1*Qnt1 $ 891 _I Qwnt1 = Qnt1-Qsnt1 $ 892 _D Ywnt1 = lnakk1*Hgwnt*Qwnt1*0.001*klnt1 $ 893 _D__ lnt1 = (Ywnt1+siqntl) /(Qwnt1*Hgwnt)*1000 $ 894 _D___ HQntw1 = (1/dthqnt1)*(1-0.49605)**(0.28450/(1-0.28450)) *((fXnt/17358.00000)/1.09363) *( ( ((uimnt*6482.00000)/(lnt1*27.73400)) *(dthqnt1/dtfkmnt1) ) **(1-0.28450) *(0.49605/(1-0.49605))**0.28450+1 ) **(0.28450/(1-0.28450))*27.73400 $ () ----------------------------------------------------- () nk-erhvervet () ----------------------------------------------------- 895 _D___ rpimnke = 0.25*rpimnke(-1) + 0.75*(pimnk/pimnk(-1)-1) $ 896 _D___ ycmnk = (1-tsdsu1*bivmu)/(1-tsdsu1) *( Invmnk + (Knmnk(-1)+0.5*Inmnk)*((1-tsdsu1)*iwlo-0.5*rpimnke) ) $ 897 _D uimnk = ycmnk / (0.5*fKmnk(-1)+0.5*fKmnk) $ 898 _D___ fkmnkw1 = (1/dtfkmnk1)*0.27552**(0.33760/(1-0.33760)) *((fXnk/75161.00000)/1.06813) *( ( ((lnk1*90.40800)/(uimnk*61857.62500)) *(dtfkmnk1/dthqnk1) ) **(1-0.33760) *((1-0.27552)/0.27552)**0.33760+1 ) **(0.33760/(1-0.33760))*61857.62500 $ 899 _S___F Dlog(fKmnk) = 0.10000*Dlog(fKmnkw1) + 0.20000*(log(fKmnkw1(-1))-log(fKmnk(-1))) + rofKmnk1 *( Dlog(fKmnk(-1)) -0.10000*Dlog(fKmnkw1(-1)) -0.20000*(log(fKmnkw1(-2))-log(fKmnk(-2))) ) $ 900 _D___ fKmnkk = fKmnk $ 901 _K___ fImnk = kfImnk * ( Dif(fKmnk) + bivmnk*fKmnk(-1) ) $ 902 _I Imnk = fImnk*pimnk $ 903 _G___ Oknmnk = (pimnk/pimnk(-1)-1) * ( Knmnk(-1) + 0.5*Inmnk ) $ 904 _G___ Invmnk = (pimnk/(0.5*pimnk(-1)+0.5*pimnk))*binvmnk*Knmnk(-1) $ 905 _I Inmnk = Imnk-Invmnk $ 906 _I Knmnk = Knmnk(-1) + Inmnk + oKnmnk $ 907 _D___ HQnkn1 = (1/dthqnk1) *( (1/(1-0.27552)) *((fXnk/75161.00000)/1.06813) **(-(1/0.33760-1)) -(0.27552/(1-0.27552)) *(dtfkmnk1*fKmnkk/61857.62500)**(-(1/0.33760-1)) ) **(-(1/(1/0.33760-1)))*90.40800 $ 908 _S___F log(HQnk1) = 0.47789*(log(HQnkn1)-log(Hgnk))+log(Hgnk) + (1-0.47789+(-0.23319)) *(log(HQnkn1(-1))-log(Hgnk(-1))) - (-0.23319)*(log(HQnkn1(-2))-log(Hgnk(-2))) + rohqnk1 *( log(HQnk1(-1)) -( 0.47789*(log(HQnkn1(-1))-log(Hgnk(-1))) +(1-0.47789+(-0.23319)) *(log(HQnkn1(-2))-log(Hgnk(-2)))-(-0.23319) *(log(HQnkn1(-3))-log(Hgnk(-3)))+log(Hgnk(-1)) ) ) $ 909 _D___ Qnk1 = HQnk1/(bqsnk1*hgsnk + (1-bqsnk1)*hgwnk)*1000 $ 910 _D Qsnk1 = bqsnk1*Qnk1 $ 911 _I Qwnk1 = Qnk1-Qsnk1 $ 912 _D Ywnk1 = lnakk1*Hgwnk*Qwnk1*0.001*klnk1 $ 913 _D__ lnk1 = (Ywnk1+siqnkl) /(Qwnk1*Hgwnk)*1000 $ 914 _D___ HQnkw1 = (1/dthqnk1)*(1-0.27552)**(0.33760/(1-0.33760)) *((fXnk/75161.00000)/1.06813) *( ( ((uimnk*61857.62500)/(lnk1*90.40800)) *(dthqnk1/dtfkmnk1) ) **(1-0.33760) *(0.27552/(1-0.27552))**0.33760+1 ) **(0.33760/(1-0.33760))*90.40800 $ () ----------------------------------------------------- () nq-erhvervet () ----------------------------------------------------- 915 _D___ rpimnqe = 0.25*rpimnqe(-1) + 0.75*(pimnq/pimnq(-1)-1) $ 916 _D___ ycmnq = (1-tsdsu1*bivmu)/(1-tsdsu1) *( Invmnq + (Knmnq(-1)+0.5*Inmnq)*((1-tsdsu1)*iwlo-0.5*rpimnqe) ) $ 917 _D uimnq = ycmnq / (0.5*fKmnq(-1)+0.5*fKmnq) $ 918 _D___ fkmnqw1 = (1/dtfkmnq1)*0.29729**(0.27128/(1-0.27128)) *((fXnq/86920.00000)/1.07949) *( ( ((lnq1*153.12399)/(uimnq*60642.41016)) *(dtfkmnq1/dthqnq1) ) **(1-0.27128) *((1-0.29729)/0.29729)**0.27128+1 ) **(0.27128/(1-0.27128))*60642.41016 $ 919 _S___F Dlog(fKmnq) = 0.11664*Dlog(fKmnqw1) + 0.26607*(log(fKmnqw1(-1))-log(fKmnq(-1))) + rofKmnq1 *( Dlog(fKmnq(-1)) -0.11664*Dlog(fKmnqw1(-1)) -0.26607*(log(fKmnqw1(-2))-log(fKmnq(-2))) ) $ 920 _D___ fKmnqk = fKmnq $ 921 _K___ fImnq = kfImnq * ( Dif(fKmnq) + bivmnq*fKmnq(-1) ) $ 922 _I Imnq = fImnq*pimnq $ 923 _G___ Oknmnq = (pimnq/pimnq(-1)-1) * ( Knmnq(-1) + 0.5*Inmnq ) $ 924 _G___ Invmnq = (pimnq/(0.5*pimnq(-1)+0.5*pimnq))*binvmnq*Knmnq(-1) $ 925 _I Inmnq = Imnq-Invmnq $ 926 _I Knmnq = Knmnq(-1) + Inmnq + oKnmnq $ 927 _D___ HQnqn1 = (1/dthqnq1) *( (1/(1-0.29729)) *((fXnq/86920.00000)/1.07949) **(-(1/0.27128-1)) -(0.29729/(1-0.29729)) *(dtfkmnq1*fKmnqk/60642.41016)**(-(1/0.27128-1)) ) **(-(1/(1/0.27128-1)))*153.12399 $ 928 _S___F log(HQnq1) = 0.55180*(log(HQnqn1)-log(Hgnq))+log(Hgnq) + (1-0.55180+(-0.13581)) *(log(HQnqn1(-1))-log(Hgnq(-1))) - (-0.13581)*(log(HQnqn1(-2))-log(Hgnq(-2))) + rohqnq1 *( log(HQnq1(-1)) -( 0.55180*(log(HQnqn1(-1))-log(Hgnq(-1))) +(1-0.55180+(-0.13581)) *(log(HQnqn1(-2))-log(Hgnq(-2)))-(-0.13581) *(log(HQnqn1(-3))-log(Hgnq(-3)))+log(Hgnq(-1)) ) ) $ 929 _D___ Qnq1 = HQnq1/(bqsnq1*hgsnq + (1-bqsnq1)*hgwnq)*1000 $ 930 _D Qsnq1 = bqsnq1*Qnq1 $ 931 _I Qwnq1 = Qnq1-Qsnq1 $ 932 _D Ywnq1 = lnakk1*Hgwnq*Qwnq1*0.001*klnq1 $ 933 _D__ lnq1 = (Ywnq1+siqnql) /(Qwnq1*Hgwnq)*1000 $ 934 _D___ HQnqw1 = (1/dthqnq1)*(1-0.29729)**(0.27128/(1-0.27128)) *((fXnq/86920.00000)/1.07949) *( ( ((uimnq*60642.41016)/(lnq1*153.12399)) *(dthqnq1/dtfkmnq1) ) **(1-0.27128) *(0.29729/(1-0.29729))**0.27128+1 ) **(0.27128/(1-0.27128))*153.12399 $ () ----------------------------------------------------- () b-erhvervet () ----------------------------------------------------- 935 _D___ rpimbe = 0.25*rpimbe(-1) + 0.75*(pimb/pimb(-1)-1) $ 936 _D___ ycmb = (1-tsdsu1*bivmu)/(1-tsdsu1) *( Invmb + (Knmb(-1)+0.5*Inmb)*((1-tsdsu1)*iwlo-0.5*rpimbe) ) $ 937 _D uimb = ycmb / (0.5*fKmb(-1)+0.5*fKmb) $ 938 _D___ fkmbw1 = (1/dtfkmb1)*0.11696**(0.25749/(1-0.25749)) *((fXb/153175.00000)/1.02076) *( ( ((lb1*290.47601)/(uimb*50487.00000)) *(dtfkmb1/dthqb1) ) **(1-0.25749) *((1-0.11696)/0.11696)**0.25749+1 ) **(0.25749/(1-0.25749))*50487.00000 $ 939 _S___F Dlog(fKmb) = 0.29590*Dlog(fKmbw1) + 0.25517*(log(fKmbw1(-1))-log(fKmb(-1))) + rofKmb1 *( Dlog(fKmb(-1)) -0.29590*Dlog(fKmbw1(-1)) -0.25517*(log(fKmbw1(-2))-log(fKmb(-2))) ) $ 940 _D___ fKmbk = fKmb $ 941 _K___ fImb = kfImb * ( Dif(fKmb) + bivmb*fKmb(-1) ) $ 942 _I Imb = fImb*pimb $ 943 _G___ Oknmb = (pimb/pimb(-1)-1) * ( Knmb(-1) + 0.5*Inmb ) $ 944 _G___ Invmb = (pimb/(0.5*pimb(-1)+0.5*pimb))*binvmb*Knmb(-1) $ 945 _I Inmb = Imb-Invmb $ 946 _I Knmb = Knmb(-1) + Inmb + oKnmb $ 947 _D___ HQbn1 = (1/dthqb1) *( (1/(1-0.11696)) *((fXb/153175.00000)/1.02076) **(-(1/0.25749-1)) -(0.11696/(1-0.11696)) *(dtfkmb1*fKmbk/50487.00000)**(-(1/0.25749-1)) ) **(-(1/(1/0.25749-1)))*290.47601 $ 948 _S___F log(HQb1) = 0.75079*(log(HQbn1)-log(Hgb))+log(Hgb) + (1-0.75079+(-0.18091)) *(log(HQbn1(-1))-log(Hgb(-1))) - (-0.18091)*(log(HQbn1(-2))-log(Hgb(-2))) + rohqb1 *( log(HQb1(-1)) -( 0.75079*(log(HQbn1(-1))-log(Hgb(-1))) +(1-0.75079+(-0.18091)) *(log(HQbn1(-2))-log(Hgb(-2)))-(-0.18091) *(log(HQbn1(-3))-log(Hgb(-3)))+log(Hgb(-1)) ) ) $ 949 _D___ Qb1 = HQb1/(bqsb1*hgsb + (1-bqsb1)*hgwb)*1000 $ 950 _D Qsb1 = bqsb1*Qb1 $ 951 _I Qwb1 = Qb1-Qsb1 $ 952 _D Ywb1 = lnakk1*Hgwb*Qwb1*0.001*klb1 $ 953 _D__ lb1 = (Ywb1+siqbl) /(Qwb1*Hgwb)*1000 $ 954 _D___ HQbw1 = (1/dthqb1)*(1-0.11696)**(0.25749/(1-0.25749)) *((fXb/153175.00000)/1.02076) *( ( ((uimb*50487.00000)/(lb1*290.47601)) *(dthqb1/dtfkmb1) ) **(1-0.25749) *(0.11696/(1-0.11696))**0.25749+1 ) **(0.25749/(1-0.25749))*290.47601 $ () ----------------------------------------------------- () qh-erhvervet () ----------------------------------------------------- 955 _D___ rpimqhe = 0.25*rpimqhe(-1) + 0.75*(pimqh/pimqh(-1)-1) $ 956 _D___ ycmqh = (1-tsdsu1*bivmu)/(1-tsdsu1) *( Invmqh + (Knmqh(-1)+0.5*Inmqh)*((1-tsdsu1)*iwlo-0.5*rpimqhe) ) $ 957 _D uimqh = ycmqh / (0.5*fKmqh(-1)+0.5*fKmqh) $ 958 _D___ fkmqhw1 = (1/dtfkmqh1)*0.12654**(0.099370/(1-0.099370)) *((fXqh/228529.00000)/1.10133) *( ( ((lqh1*614.19702)/(uimqh*159317.90625)) *(dtfkmqh1/dthqqh1) ) **(1-0.099370) *((1-0.12654)/0.12654)**0.099370+1 ) **(0.099370/(1-0.099370))*159317.90625 $ 959 _S___F Dlog(fKmqh) = 0.30037*Dlog(fKmqhw1) + 0.51413*(log(fKmqhw1(-1))-log(fKmqh(-1))) + rofKmqh1 *( Dlog(fKmqh(-1)) -0.30037*Dlog(fKmqhw1(-1)) -0.51413*(log(fKmqhw1(-2))-log(fKmqh(-2))) ) $ 960 _D___ fKmqhk = fKmqh $ 961 _K___ fImqh = kfImqh * ( Dif(fKmqh) + bivmqh*fKmqh(-1) ) $ 962 _I Imqh = fImqh*pimqh $ 963 _G___ Oknmqh = (pimqh/pimqh(-1)-1) * ( Knmqh(-1) + 0.5*Inmqh ) $ 964 _G___ Invmqh = (pimqh/(0.5*pimqh(-1)+0.5*pimqh))*binvmqh*Knmqh(-1) $ 965 _I Inmqh = Imqh-Invmqh $ 966 _I Knmqh = Knmqh(-1) + Inmqh + oKnmqh $ 967 _D___ HQqhn1 = (1/dthqqh1) *( (1/(1-0.12654)) *((fXqh/228529.00000)/1.10133) **(-(1/0.099370-1)) -(0.12654/(1-0.12654)) *(dtfkmqh1*fKmqhk/159317.90625)**(-(1/0.099370-1)) ) **(-(1/(1/0.099370-1)))*614.19702 $ 968 _S___F log(HQqh1) = 0.48881*(log(HQqhn1)-log(Hgqh))+log(Hgqh) + (1-0.48881+(-0.27444)) *(log(HQqhn1(-1))-log(Hgqh(-1))) - (-0.27444)*(log(HQqhn1(-2))-log(Hgqh(-2))) + rohqqh1 *( log(HQqh1(-1)) -( 0.48881*(log(HQqhn1(-1))-log(Hgqh(-1))) +(1-0.48881+(-0.27444)) *(log(HQqhn1(-2))-log(Hgqh(-2)))-(-0.27444) *(log(HQqhn1(-3))-log(Hgqh(-3)))+log(Hgqh(-1)) ) ) $ 969 _D___ Qqh1 = HQqh1/(bqsqh1*hgsqh + (1-bqsqh1)*hgwqh)*1000 $ 970 _D Qsqh1 = bqsqh1*Qqh1 $ 971 _I Qwqh1 = Qqh1-Qsqh1 $ 972 _D Ywqh1 = lnakk1*Hgwqh*Qwqh1*0.001*klqh1 $ 973 _D__ lqh1 = (Ywqh1+siqqhl) /(Qwqh1*Hgwqh)*1000 $ 974 _D___ HQqhw1 = (1/dthqqh1)*(1-0.12654)**(0.099370/(1-0.099370)) *((fXqh/228529.00000)/1.10133) *( ( ((uimqh*159317.90625)/(lqh1*614.19702)) *(dthqqh1/dtfkmqh1) ) **(1-0.099370) *(0.12654/(1-0.12654))**0.099370+1 ) **(0.099370/(1-0.099370))*614.19702 $ () ----------------------------------------------------- () qs-erhvervet () ----------------------------------------------------- () 975 _D___ rpimqse = 0.25*rpimqse(-1) + 0.75*(pimqs/pimqs(-1)-1) $ 976 _D___ ycmqs = (1-tsdsu1*bivmu)/(1-tsdsu1) *( Invmqs + (Knmqs(-1)+0.5*Inmqs)*((1-tsdsu1)*iwlo-0.5*rpimqse) ) $ 977 _D uimqs = ycmqs / (0.5*fKmqs(-1)+0.5*fKmqs) $ 978 _D___ fkmqsw1 = (1/dtfkmqs1)*0.87009**(0.10000/(1-0.10000)) *((fXqs/93403.00000)/1.20750) *( ( ((lqs1*34.72500)/(uimqs*133477.00000)) *(dtfkmqs1/dthqqs1) ) **(1-0.10000) *((1-0.87009)/0.87009)**0.10000+1 ) **(0.10000/(1-0.10000))*133477.00000 $ 979 _S___F Dlog(fKmqs) = 0.20*Dlog(fKmqsw1) + 0.20*Dlog(fKmqsw1(-1)) + 0.20*Dlog(fKmqsw1(-2)) + 0.20*Dlog(fKmqsw1(-3)) + 0.20*Dlog(fKmqsw1(-4)) $ 980 _K___ fImqs = kfImqs * ( Dif(fKmqs) + bivmqs*fKmqs(-1) ) $ 981 _I Imqs = fImqs*pimqs $ 982 _G___ Oknmqs = (pimqs/pimqs(-1)-1) * ( Knmqs(-1) + 0.5*Inmqs ) $ 983 _G___ Invmqs = (pimqs/(0.5*pimqs(-1)+0.5*pimqs))*binvmqs*Knmqs(-1) $ 984 _I Inmqs = Imqs-Invmqs $ 985 _I Knmqs = Knmqs(-1) + Inmqs + oKnmqs $ 986 _D___ HQqsw1 = (1/dthqqs1)*(1-0.87009)**(0.10000/(1-0.10000)) *((fXqs/93403.00000)/1.20750) *( ( ((uimqs*133477.00000)/(lqs1*34.72500)) *(dthqqs1/dtfkmqs1) ) **(1-0.10000) *(0.87009/(1-0.87009))**0.10000+1 ) **(0.10000/(1-0.10000))*34.72500 $ 987 _S___F Dlog(HQqs1) = 0.65*(Dlog(HQqsw1)-Dlog(Hgqs)) + Dlog(Hgqs) + 0.20*(Dlog(HQqsw1(-1))-Dlog(Hgqs(-1))) + 0.15*(Dlog(HQqsw1(-2))-Dlog(Hgqs(-2))) $ 988 _D___ Qqs1 = HQqs1/(bqsqs1*hgsqs + (1-bqsqs1)*hgwqs)*1000 $ 989 _D Qsqs1 = bqsqs1*Qqs1 $ 990 _I Qwqs1 = Qqs1-Qsqs1 $ 991 _D Ywqs1 = lnakk1*Hgwqs*Qwqs1*0.001*klqs1 $ 992 _D__ lqs1 = (Ywqs1+siqqsl) /(Qwqs1*Hgwqs)*1000 $ () ----------------------------------------------------- () qt-erhvervet () ----------------------------------------------------- 993 _D___ rpimqte = 0.25*rpimqte(-1) + 0.75*(pimqt/pimqt(-1)-1) $ 994 _D___ ycmqt = (1-tsdsu1*bivmu)/(1-tsdsu1) *( Invmqt + (Knmqt(-1)+0.5*Inmqt)*((1-tsdsu1)*iwlo-0.5*rpimqte) ) $ 995 _D uimqt = ycmqt / (0.5*fKmqt(-1)+0.5*fKmqt) $ 996 _D___ fkmqtw1 = (1/dtfkmqt1)*0.51091**(0.30910/(1-0.30910)) *((fXqt/155453.00000)/1.04963) *( ( ((lqt1*292.31201)/(uimqt*162944.00000)) *(dtfkmqt1/dthqqt1) ) **(1-0.30910) *((1-0.51091)/0.51091)**0.30910+1 ) **(0.30910/(1-0.30910))*162944.00000 $ 997 _S___F Dlog(fKmqt) = 0.15064*Dlog(fKmqtw1) + 0.31559*(log(fKmqtw1(-1))-log(fKmqt(-1))) + rofKmqt1 *( Dlog(fKmqt(-1)) -0.15064*Dlog(fKmqtw1(-1)) -0.31559*(log(fKmqtw1(-2))-log(fKmqt(-2))) ) $ 998 _D___ fKmqtk = fKmqt $ 999 _K___ fImqt = kfImqt * ( Dif(fKmqt) + bivmqt*fKmqt(-1) ) $ 1000 _I Imqt = fImqt*pimqt $ 1001 _G___ Oknmqt = (pimqt/pimqt(-1)-1) * ( Knmqt(-1) + 0.5*Inmqt ) $ 1002 _G___ Invmqt = (pimqt/(0.5*pimqt(-1)+0.5*pimqt))*binvmqt*Knmqt(-1) $ 1003 _I Inmqt = Imqt-Invmqt $ 1004 _I Knmqt = Knmqt(-1) + Inmqt + oKnmqt $ 1005 _D___ HQqtn1 = (1/dthqqt1) *( (1/(1-0.51091)) *((fXqt/155453.00000)/1.04963) **(-(1/0.30910-1)) -(0.51091/(1-0.51091)) *(dtfkmqt1*fKmqtk/162944.00000)**(-(1/0.30910-1)) ) **(-(1/(1/0.30910-1)))*292.31201 $ 1006 _S___F log(HQqt1) = 0.54668*(log(HQqtn1)-log(Hgqt))+log(Hgqt) + (1-0.54668+(-0.31433)) *(log(HQqtn1(-1))-log(Hgqt(-1))) - (-0.31433)*(log(HQqtn1(-2))-log(Hgqt(-2))) + rohqqt1 *( log(HQqt1(-1)) -( 0.54668*(log(HQqtn1(-1))-log(Hgqt(-1))) +(1-0.54668+(-0.31433)) *(log(HQqtn1(-2))-log(Hgqt(-2)))-(-0.31433) *(log(HQqtn1(-3))-log(Hgqt(-3)))+log(Hgqt(-1)) ) ) $ 1007 _D___ Qqt1 = HQqt1/(bqsqt1*hgsqt + (1-bqsqt1)*hgwqt)*1000 $ 1008 _D Qsqt1 = bqsqt1*Qqt1 $ 1009 _I Qwqt1 = Qqt1-Qsqt1 $ 1010 _D Ywqt1 = lnakk1*Hgwqt*Qwqt1*0.001*klqt1 $ 1011 _D__ lqt1 = (Ywqt1+siqqtl) /(Qwqt1*Hgwqt)*1000 $ 1012 _D___ HQqtw1 = (1/dthqqt1)*(1-0.51091)**(0.30910/(1-0.30910)) *((fXqt/155453.00000)/1.04963) *( ( ((uimqt*162944.00000)/(lqt1*292.31201)) *(dthqqt1/dtfkmqt1) ) **(1-0.30910) *(0.51091/(1-0.51091))**0.30910+1 ) **(0.30910/(1-0.30910))*292.31201 $ () ----------------------------------------------------- () qf-erhvervet () ----------------------------------------------------- () 1013 _D___ rpimqfe = 0.25*rpimqfe(-1) + 0.75*(pimqf/pimqf(-1)-1) $ 1014 _D___ ycmqf = (1-tsdsu1*bivmu)/(1-tsdsu1) *( Invmqf + (Knmqf(-1)+0.5*Inmqf)*((1-tsdsu1)*iwlo-0.5*rpimqfe) ) $ 1015 _D uimqf = ycmqf / (0.5*fKmqf(-1)+0.5*fKmqf) $ 1016 _D___ fkmqfw1 = (1/dtfkmqf1)*0.35737**(0.10000/(1-0.10000)) *((fXqf/89354.00000)/1.13369) *( ( ((lqf1*118.43400)/(uimqf*38047.00000)) *(dtfkmqf1/dthqqf1) ) **(1-0.10000) *((1-0.35737)/0.35737)**0.10000+1 ) **(0.10000/(1-0.10000))*38047.00000 $ 1017 _S___F Dlog(fKmqf) = 0.20*Dlog(fKmqfw1) + 0.20*Dlog(fKmqfw1(-1)) + 0.20*Dlog(fKmqfw1(-2)) + 0.20*Dlog(fKmqfw1(-3)) + 0.20*Dlog(fKmqfw1(-4)) $ 1018 _K___ fImqf = kfImqf * ( Dif(fKmqf) + bivmqf*fKmqf(-1) ) $ 1019 _I Imqf = fImqf*pimqf $ 1020 _G___ Oknmqf = (pimqf/pimqf(-1)-1) * ( Knmqf(-1) + 0.5*Inmqf ) $ 1021 _G___ Invmqf = (pimqf/(0.5*pimqf(-1)+0.5*pimqf))*binvmqf*Knmqf(-1) $ 1022 _I Inmqf = Imqf-Invmqf $ 1023 _I Knmqf = Knmqf(-1) + Inmqf + oKnmqf $ 1024 _D___ HQqfw1 = (1/dthqqf1)*(1-0.35737)**(0.10000/(1-0.10000)) *((fXqf/89354.00000)/1.13369) *( ( ((uimqf*38047.00000)/(lqf1*118.43400)) *(dthqqf1/dtfkmqf1) ) **(1-0.10000) *(0.35737/(1-0.35737))**0.10000+1 ) **(0.10000/(1-0.10000))*118.43400 $ 1025 _S___F Dlog(HQqf1) = 0.65*(Dlog(HQqfw1)-Dlog(Hgqf)) + Dlog(Hgqf) + 0.20*(Dlog(HQqfw1(-1))-Dlog(Hgqf(-1))) + 0.15*(Dlog(HQqfw1(-2))-Dlog(Hgqf(-2))) $ 1026 _D___ Qqf1 = HQqf1/(bqsqf1*hgsqf + (1-bqsqf1)*hgwqf)*1000 $ 1027 _D Qsqf1 = bqsqf1*Qqf1 $ 1028 _I Qwqf1 = Qqf1-Qsqf1 $ 1029 _D Ywqf1 = lnakk1*Hgwqf*Qwqf1*0.001*klqf1 $ 1030 _D__ lqf1 = (Ywqf1+siqqfl) /(Qwqf1*Hgwqf)*1000 $ () ----------------------------------------------------- () qq-erhvervet () ----------------------------------------------------- 1031 _D___ rpimqqe = 0.25*rpimqqe(-1) + 0.75*(pimqq/pimqq(-1)-1) $ 1032 _D___ ycmqq = (1-tsdsu1*bivmu)/(1-tsdsu1) *( Invmqq + (Knmqq(-1)+0.5*Inmqq)*((1-tsdsu1)*iwlo-0.5*rpimqqe) ) $ 1033 _D uimqq = ycmqq / (0.5*fKmqq(-1)+0.5*fKmqq) $ 1034 _D___ fkmqqw1 = (1/dtfkmqq1)*0.28818**(0.40000/(1-0.40000)) *((fXqq/352530.00000)/0.96152) *( ( ((lqq1*847.56500)/(uimqq*218851.56250)) *(dtfkmqq1/dthqqq1) ) **(1-0.40000) *((1-0.28818)/0.28818)**0.40000+1 ) **(0.40000/(1-0.40000))*218851.56250 $ 1035 _S___F Dlog(fKmqq) = 0.099435*Dlog(fKmqqw1) + 0.25864*(log(fKmqqw1(-1))-log(fKmqq(-1))) + rofKmqq1 *( Dlog(fKmqq(-1)) -0.099435*Dlog(fKmqqw1(-1)) -0.25864*(log(fKmqqw1(-2))-log(fKmqq(-2))) ) $ 1036 _D___ fKmqqk = fKmqq $ 1037 _K___ fImqq = kfImqq * ( Dif(fKmqq) + bivmqq*fKmqq(-1) ) $ 1038 _I Imqq = fImqq*pimqq $ 1039 _G___ Oknmqq = (pimqq/pimqq(-1)-1) * ( Knmqq(-1) + 0.5*Inmqq ) $ 1040 _G___ Invmqq = (pimqq/(0.5*pimqq(-1)+0.5*pimqq))*binvmqq*Knmqq(-1) $ 1041 _I Inmqq = Imqq-Invmqq $ 1042 _I Knmqq = Knmqq(-1) + Inmqq + oKnmqq $ 1043 _D___ HQqqn1 = (1/dthqqq1) *( (1/(1-0.28818)) *((fXqq/352530.00000)/0.96152) **(-(1/0.40000-1)) -(0.28818/(1-0.28818)) *(dtfkmqq1*fKmqqk/218851.56250)**(-(1/0.40000-1)) ) **(-(1/(1/0.40000-1)))*847.56500 $ 1044 _S___F log(HQqq1) = 0.47796*(log(HQqqn1)-log(Hgqq))+log(Hgqq) + (1-0.47796+(-0.10580)) *(log(HQqqn1(-1))-log(Hgqq(-1))) - (-0.10580)*(log(HQqqn1(-2))-log(Hgqq(-2))) + rohqqq1 *( log(HQqq1(-1)) -( 0.47796*(log(HQqqn1(-1))-log(Hgqq(-1))) +(1-0.47796+(-0.10580)) *(log(HQqqn1(-2))-log(Hgqq(-2)))-(-0.10580) *(log(HQqqn1(-3))-log(Hgqq(-3)))+log(Hgqq(-1)) ) ) $ 1045 _D___ Qqq1 = HQqq1/(bqsqq1*hgsqq + (1-bqsqq1)*hgwqq)*1000 $ 1046 _D Qsqq1 = bqsqq1*Qqq1 $ 1047 _I Qwqq1 = Qqq1-Qsqq1 $ 1048 _D Ywqq1 = lnakk1*Hgwqq*Qwqq1*0.001*klqq1 $ 1049 _D__ lqq1 = (Ywqq1+siqqql) /(Qwqq1*Hgwqq)*1000 $ 1050 _D___ HQqqw1 = (1/dthqqq1)*(1-0.28818)**(0.40000/(1-0.40000)) *((fXqq/352530.00000)/0.96152) *( ( ((uimqq*218851.56250)/(lqq1*847.56500)) *(dthqqq1/dtfkmqq1) ) **(1-0.40000) *(0.28818/(1-0.28818))**0.40000+1 ) **(0.40000/(1-0.40000))*847.56500 $ () ### EOHNE.F08 ### () () EL, GAS OG FJERNVARME (NE) () () Usercost 1051 _D___ Ycbne = (1-tsdsu1*bivbu)/(1-tsdsu1) *(Invbne+(Knbne(-1)+0.5*Inbne)*((1-tsdsu1)*iwbz+0.2*tqej-0.50*rpibpe)) $ 1052 _D uibne = Ycbne/(0.5*fKbne(-1)+0.5*fKbne) $ 1053 _D___ rpimnee = 0.25*rpimnee(-1) + 0.75*(pimne/pimne(-1)-1) $ 1054 _D___ ycmne = (1-tsdsu1*bivmu)/(1-tsdsu1) *( Invmne + (Knmne(-1)+0.5*Inmne)*((1-tsdsu1)*iwlo-0.5*rpimnee) ) $ 1055 _D uimne = ycmne / (0.5*fKmne(-1)+0.5*fKmne) $ () Kapacitet (PK, K*, K) 1056 _D___ pkzne1 = pkzne1(-1) *(pvmne/pvmne(-1)) **(0.5*( (pvmne*bfvmne1) /(pvmne*bfvmne1+lne1*bhqne1+uimne*bfkmne1+uibne*bfkbne1) +(pvmne(-1)*bfvmne1(-1)) /(pvmne(-1)*bfvmne1(-1)+lne1(-1)*bhqne1(-1) +uimne(-1)*bfkmne1(-1)+uibne(-1)*bfkbne1(-1)) )) *(lne1/lne1(-1)) **(0.5*( (lne1*bhqne1) /(pvmne*bfvmne1+lne1*bhqne1+uimne*bfkmne1+uibne*bfkbne1) +(lne1(-1)*bhqne1(-1)) /(pvmne(-1)*bfvmne1(-1)+lne1(-1)*bhqne1(-1) +uimne(-1)*bfkmne1(-1)+uibne(-1)*bfkbne1(-1)) )) *(uimne/uimne(-1)) **(0.5*( (uimne*bfkmne1) /(pvmne*bfvmne1+lne1*bhqne1+uimne*bfkmne1+uibne*bfkbne1) +(uimne(-1)*bfkmne1(-1)) /(pvmne(-1)*bfvmne1(-1)+lne1(-1)*bhqne1(-1) +uimne(-1)*bfkmne1(-1)+uibne(-1)*bfkbne1(-1)) )) *(uibne/uibne(-1)) **(0.5*( (uibne*bfkbne1) /(pvmne*bfvmne1+lne1*bhqne1+uimne*bfkmne1+uibne*bfkbne1) +(uibne(-1)*bfkbne1(-1)) /(pvmne(-1)*bfvmne1(-1)+lne1(-1)*bhqne1(-1) +uimne(-1)*bfkmne1(-1)+uibne(-1)*bfkbne1(-1)) )) $ 1057 _D___ log(pwne2) = (1/(1-0.12397)) *log( 1.09599**0.12397 * (pkzne1/dtfkzne1)**(1-0.12397) +0.000077003**0.12397 * (pvene/dtfvene1)**(1-0.12397) ) $ 1058 _D log(dtfkzne1) = 0.20*log(dthqne1) + 0.12*log(dtfkmne1) + 0.52*log(dtfkbne1) + 0.16*log(dtfvmne1) $ 1059 _D___ log(fKznew1) = log(fXne/1.00000) - 0.12397*log(pkzne1/pwne2) - (1-0.12397)*log(dtfkzne1) + 0.076694*d81 + 0.12397*log(1.09599) $ 1060 _S___ Dlog(fKzne1) = 0.17828*Dlog(fXne) + 0.17828*(-0.12397)*Dlog(pkzne1/pwne2) - 0.30000*(1-0.12397)*Dlog(dtfkzne1) + 0.076694*Dif(d81) - 0.30000*(log(fKzne1(-1))-log(fKznew1(-1))) $ () ENERGI (E*, E) 1061 _D___ log(fVenew1) = log(fXne/1.00000) - 0.12397*log(pvene/pwne2) - (1-0.12397)*log(dtfvene1) + (-0.33779)*d81 + 0.12397*log(0.000077003) $ 1062 _S___F Dlog(fVene) = 1.31078*Dlog(fXne) + 1.31078*(-0.12397)*Dlog(pvene/pwne2) - 0.46820*(1-0.12397)*Dlog(dtfvene1) + (-0.33779)*Dif(d81) - 0.46820*(log(fVene(-1))-log(fVenew1(-1))) $ () Udsplitning af Kapacitet på underliggende faktorer () Bygningskapital 1063 _D___ fKbnew1 = bfkbne1*fKznew1*(dtfkzne1/dtfkbne1) $ 1064 _G___F Dlog(fKbne) = Dlog(bfkbne1) + 0.17828*Dlog(fXne) + 0.17828*(-0.12397)*Dlog(pkzne1/pwne2) - 0.30000*(1-0.12397)*Dlog(dtfkzne1) + 0.076694*Dif(d81) - 0.30000*log(fKbne(-1)/fKbnew1(-1)) $ 1065 _K___ fIbne = kfibne*( Dif(fKbne) + bivbne*fKbne(-1) ) $ 1066 _I Ibne = pibne*fIbne $ 1067 _G___ Oknbne = (pibne/pibne(-1)-1)*( Knbne(-1) + 0.5*Inbne ) $ 1068 _G___ Invbne = (1+0.5*(pibne/pibne(-1)-1))*binvbne*Knbne(-1) $ 1069 _I Inbne = Ibne-Invbne $ 1070 _I Knbne = Knbne(-1) + Inbne + oKnbne $ () Maskinkapital 1071 _D___ fKmnew1 = bfkmne1*fKznew1*(dtfkzne1/dtfkmne1) $ 1072 _G___F Dlog(fKmne) = Dlog(bfkmne1)+0.17828*Dlog(fXne) + 0.17828*(-0.12397)*Dlog(pkzne1/pwne2) - 0.30000*(1-0.12397)*Dlog(dtfkzne1) + 0.076694*Dif(d81) - 0.30000*log(fKmne(-1)/fKmnew1(-1)) $ 1073 _K___ fImne = kfImne * ( Dif(fKmne) + bivmne*fKmne(-1) ) $ 1074 _I Imne = fImne*pimne $ 1075 _G___ Oknmne = (pimne/pimne(-1)-1) * ( Knmne(-1) + 0.5*Inmne ) $ 1076 _G___ Invmne = (1+0.5*(pimne/pimne(-1)-1))*binvmne*Knmne(-1) $ 1077 _I Inmne = Imne-Invmne $ 1078 _I Knmne = Knmne(-1) + Inmne + oKnmne $ () Arbejdskraft 1079 _D___ HQnew1 = bhqne1*fKznew1*(dtfkzne1/dthqne1) $ 1080 _G___F Dlog(HQne1) = Dlog(bhqne1)+0.17828*Dlog(fXne) + 0.17828*(-0.12397)*Dlog(pkzne1/pwne2) - 0.30000*(1-0.12397)*Dlog(dtfkzne1) + 0.076694*Dif(d81) - 0.30000*log(HQne1(-1)/HQnew1(-1)) $ 1081 _D___ Qne1 = Hqne1/(bqsne1*Hgsne+(1-bqsne1)*Hgwne)*1000 $ 1082 _D Qsne1 = bqsne1*Qne1 $ 1083 _I Qwne1 = Qne1-Qsne1 $ 1084 _D Ywne1 = lnakk1*Hgwne*Qwne1*0.001*klne1 $ 1085 _D___ lne1 = (Ywne1+Siqnel)/(Qwne1*Hgwne)*1000 $ () Materialer 1086 _D___ fVmnew1 = bfvmne1*fKznew1*(dtfkzne1/dtfvmne1) $ 1087 _G___F Dlog(fVmne) = Dlog(bfvmne1)+0.17828*Dlog(fXne) + 0.17828*(-0.12397)*Dlog(pkzne1/pwne2) - 0.30000*(1-0.12397)*Dlog(dtfkzne1) + 0.076694*Dif(d81) - 0.30000*log(fVmne(-1)/fVmnew1(-1)) $ () SEKTORPRIS 1088 _D pwnew1 = (pvene*fVenew1+pkzne1*fKznew1 +Siqne-Siqnel-.006*Siqej)/fXne $ 1089 _D pwneve = pvene*fVene/fXne $ 1090 _D___ Log(pxnew1) = Log(pwnew1) $ 1091 _I bywne1 = (Ywne1/(Yrne1+Ywne1))*(1-Dbyw)+Dbyw*Zbywne1 $ 1092 _S pxne = (1-Dbyw)*((1-Dpxne)*((Exp(Log(pxne(-1)) +0.85453*Dlog(pwneve)*(pwneve(-1)/pxne(-1)) + (1-0.85453)*Dlog(pwneve(-1))*(pwneve(-1)/pxne(-1)) - 0.50000*(Log(pxne(-1))-Log(pxnew1(-1))))) * (1+JRpxne)) + Dpxne*Zpxne) + Dbyw*(((Ywne1/bywne1)+ Siqne + Vne)/fXne) $ () () BRUNKUL, RÅOLIE OG NATURGAS () 1093 _K___ fIme = kfime1*(1/dtfkme)*(dtfkme(-1)*fIme(-1)) *(fXe/fXe(-3))**(1/3) $ 1094 _I Ime = fIme*pime $ 1095 _G___ fKme = fIme/kfime + (1-bivme)*fKme(-1) $ 1096 _G___ Oknme = (pime/pime(-1)-1) * ( Knme(-1) + 0.5*Inme ) $ 1097 _G___ Invme = (1+0.5*(pime/pime(-1)-1))*binvme*Knme(-1) $ 1098 _I Inme = Ime-Invme $ 1099 _I Knme = Knme(-1) + Inme + oKnme $ 1100 _D___ rpimee = 0.25*rpimee(-1) + 0.75*(pime/pime(-1)-1) $ 1101 _D___ ycme = (1-tsdsu1*bivmu)/(1-tsdsu1) *( Invme + (Knme(-1)+0.5*Inme)*((1-tsdsu1)*iwlo-0.5*rpimee) ) $ 1102 _D uime = ycme / (0.5*fKme(-1)+0.5*fKme) $ 1103 _D___ Ycbe = (1-tsdsu1*bivbu)/(1-tsdsu1) *(Invbe+(Knbe(-1)+0.5*Inbe)*((1-tsdsu1)*iwbz+0.2*tqej-0.50*rpibpe)) $ 1104 _D uibe = Ycbe/(0.5*fKbe(-1)+0.5*fKbe+D6680) $ 1105 _G___ fKbe = (fIbe/kfibe + (1-bivbe)*fKbe(-1))*(1+JRfkbe)*(1-Dfkbe)+Dfkbe*Zfkbe $ 1106 _I Ibe = fIbe*pibe $ 1107 _G___ Oknbe = (pibe/pibe(-1)-1)*( Knbe(-1) + 0.5*Inbe ) $ 1108 _G___ Invbe = (1+0.5*(pibe/pibe(-1)-1))*binvbe*Knbe(-1) $ 1109 _I Inbe = Ibe-Invbe $ 1110 _I Knbe = Knbe(-1) + Inbe + oKnbe $ 1111 _G___ Hqe1 = 1/dthqe*(dthqe(-1)*Hqe1(-1))*(fXe/fXe(-1)) $ 1112 _D___ Qe1 = Hqe1/(bqse1*Hgse+(1-bqse1)*Hgwe)*1000 $ 1113 _D Qse1 = bqse1*Qe1 $ 1114 _I Qwe1 = Qe1-Qse1 $ 1115 _G Ywe1 = lnakk1*Hgwe*Qwe1*0.001*kle1 $ 1116 _D___ le1 = (Ywe1+Siqel)/(Qwe1*Hgwe)*1000 $ () () BOLIGBENYTTELSE () 1117 _G___ fImh = 1/dtfkmh*(dtfkmh(-1)*fImh(-1))*(fXh/fXh(-3))**(1/3) $ 1118 _I Imh = fImh*pimh $ 1119 _G___ fKmh = fImh/kfimh + (1-bivmh)*fKmh(-1) $ 1120 _G___ Oknmh = (pimh/pimh(-1)-1) * ( Knmh(-1) + 0.5*Inmh ) $ 1121 _G___ Invmh = (1+0.5*(pimh/pimh(-1)-1))*binvmh*Knmh(-1) $ 1122 _I Inmh = Imh-Invmh $ 1123 _I Knmh = Knmh(-1) + Inmh + oKnmh $ 1124 _D___ rpimhe = 0.25*rpimhe(-1) + 0.75*(pimh/pimh(-1)-1) $ 1125 _D___ ycmh = (1-tsdsu1*bivmu)/(1-tsdsu1) *( Invmh + (Knmh(-1)+0.5*Inmh)*((1-tsdsu1)*iwlo-0.5*rpimhe) ) $ 1126 _D uimh = ycmh / (0.5*fKmh(-1)+0.5*fKmh) $ 1127 _G___ Hqh1 = 1/dthqh*(dthqh(-1)*Hqh1(-1))*(fXh/fXh(-1)) $ 1128 _D___ Qh1 = Hqh1/(bqsh1*Hgsh+(1-bqsh1)*Hgwh)*1000 $ 1129 _D Qsh1 = bqsh1*Qh1 $ 1130 _I Qwh1 = Qh1-Qsh1 $ 1131 _G Ywh1 = lnakk1*Hgwh*Qwh1*0.001*klh1 $ 1132 _D___ lh1 = (Ywh1+Siqhl)/(Qwh1*Hgwh)*1000 $ () () OFFENTLIGE TJENESTER () 1133 _I Imo = fImo*pimo $ 1134 _G___ fKmo = fImo/kfimo + (1-bivmo)*fKmo(-1) $ 1135 _G___ Oknmo = (pimo/pimo(-1)-1) * ( Knmo(-1) + 0.5*Inmo ) $ 1136 _G___ Invmo = (1+0.5*(pimo/pimo(-1)-1))*binvmo*Knmo(-1) $ 1137 _I Inmo = Imo-Invmo $ 1138 _I Knmo = Knmo(-1) + Inmo + oKnmo $ 1139 _D___ rpimoe = 0.25*rpimoe(-1) + 0.75*(pimo/pimo(-1)-1) $ 1140 _D___ ycmo = (1-tsdsu1*bivmu)/(1-tsdsu1) *( Invmo + (Knmo(-1)+0.5*Inmo)*((1-tsdsu1)*iwlo-0.5*rpimoe) ) $ 1141 _D uimo = ycmo / (0.5*fKmo(-1)+0.5*fKmo) $ 1142 _G___ fKbo = fIbo/kfibo + (1-bivbo)*fKbo(-1) $ 1143 _I Ibo = fIbo*pibo $ 1144 _G___ Oknbo = (pibo/pibo(-1)-1)*( Knbo(-1) + 0.5*Inbo ) $ 1145 _G___ Invbo = (1+0.5*(pibo/pibo(-1)-1))*binvbo*Knbo(-1) $ 1146 _I Inbo = Ibo-Invbo $ 1147 _I Knbo = Knbo(-1) + Inbo + oKnbo $ 1148 _D___ Ycbo = (1-tsdsu1*bivbu)/(1-tsdsu1) *(Invbo+(Knbo(-1)+0.5*Inbo)*((1-tsdsu1)*iwbz+0.2*tqej-0.50*rpibpe)) $ 1149 _D uibo = Ycbo/(0.5*fKbo(-1)+0.5*fKbo) $ 1150 _D Qso2 = bqso2/(1-bqso2)*Qwo2 $ 1151 _I Qo2 = Qwo2+Qso2 $ 1152 _D___ Hqo2 = (Qo2*((bqso2*Hgso+(1-bqso2)*Hgwo)))/1000 $ 1153 _G___ Ywo2 = lohkk1*Qwo2*(1-bqo/2)*0.001 $ 1154 _D___ lo1 = (Ywo2+Siqol)/(Qwo2*Hgwo)*1000 $ 1155 _D fYfo = (klohh1*Ha*Qwo2*(1-bqo/2)*pwo(-1) +(Invmo/pimo)*pimo(-1) +(Invbo/pibo)*pibo(-1))/pyfo(-1) $ 1156 _D pwo = pwo(-1)*(fYfo*pyfo-Invmo-Invbo) /(fYfo*pyfo(-1)-(Invmo/pimo)*pimo(-1)-(Invbo/pibo)*pibo(-1)) $ 1157 _I fVo = fVeo+fVmo $ 1158 _I fXo = (fYfo*pyfo(-1)+fVo*pvo(-1))/pxo(-1) $ 1159 _I Yfo = Ywo2+(Invmo+Invbo)*kivo2+Siqo $ 1160 _I Xo = Yfo + pveo*fVeo + pvmo*fVmo $ 1161 _I pvo = Vo/fVo $ 1162 _I pxo = Xo/fXo $ 1163 _G___F faco = faco(-1)*fXo/fXo(-1)+JDfaco $ 1164 _G___F fbco = fbco(-1)*fXo/fXo(-1)+JDfbco $ 1165 _G___F fqhco = fqhco(-1)*fXo/fXo(-1)+JDfqhco $ 1166 _G___F fqtco = fqtco(-1)*fXo/fXo(-1)+JDfqtco $ 1167 _G___F fqqco = fqqco(-1)*fXo/fXo(-1)+JDfqqco $ 1168 _G___F fsico = fsico(-1)*fXo/fXo(-1)+JDfsico $ 1169 _I foco = fXo-(aob*fXb+aoqh*fXqh+aoqt*fXqt+aoqf*fXqf +aoqq*fXqq+aoo*fXo+aocs*fCs+aoesq*fEsq) $ 1170 _I fCo = foco+faco+fbco+fqhco+fqtco+fqqco+fsico $ 1171 _G Co = (foco*pxo +faco*pxa+fbco*pxb+fqhco*pxqh+fqtco*pxqt+fqqco*pxqq )*kpnco*(1+btgo*tg) $ 1172 _I pco = Co/fCo $ 1173 _G___ fVmox = (Tfon-kfvmo)*kfvmo0 + (Tfon(-1)-kfvmo)*kfvmo1 + (Tfon(-2)-kfvmo)*kfvmo2 + (Tfon(-3)-kfvmo)*kfvmo3 $ () Memoposter 1174 _K Xo11 = Co+(Xo-pxo*foco)*kxo11 $ 1175 _K Vo11 = Vo*kvo11 $ 1176 _I Yfo11 = Xo11-Vo11 $ 1177 _G Ywo11 = Yfo11-Ivo1-Siqo*ksiqo1 $ 1178 _I fIo11 = (fImo11*pimo11(-1)+fIbo11*pibo11(-1))/pio11(-1) $ 1179 _I pio11 = pio11(-1)*(Imo11+Ibo11)/(fImo11*pimo11(-1)+fIbo11*pibo11(-1)) $ 1180 _K Qo11 = Qo2*kqo2 $ 1181 _I Qp11 = Q1-Qo11 $ 1182 _G___ Coii = Coii(-1)*Xo11/Xo11(-1) $ 1183 _G___ Coim = Coim(-1)*Xo11/Xo11(-1) $ () ### BYGNING.F08 ### () () () FAKTOREFTERSPØRGSEL (BYGNINGSKAPITAL) () () INFLATIONSFORVENTNINGER 1184 _D___ rpibpe = 0.75*rpibpe(-1) + 0.25*(pibp/pibp(-1)-1) $ () () LANDBRUG Mv. () 1185 _D___ Ycba = (1-tsdsu1*bivbu)/(1-tsdsu1) *(Invba+(Knba(-1)+0.5*Inba)*((1-tsdsu1)*iwbz+0.2*tqej-0.50*rpibpe)) $ 1186 _D uiba = Ycba/(0.5*fKba(-1)+0.5*fKba) $ 1187 _D___F LOG(fKbaw) = 1.25131+LOG(fXa-hostkor)+ (-0.12000)*LOG(uiba/pXa)-LOG(dtfkba) $ 1188 _S___F DLOG(FKBA) = 0.040000*DLOG(fXa-hostkor)-0.1*(LOG(fKba(-1))- LOG(fKbaw(-1))) +rofkba*(DLog(fKba(-1))-(0.040000*DLog(fXa(-1)-hostkor(-1))-0.1*(LOG(fKba(-2)) - LOG(fKbaw(-2))))) $ 1189 _K___ fIba = kfiba*( Dif(fKba) + bivba*fKba(-1) ) $ 1190 _I Iba = piba*fIba $ 1191 _G___ Oknba = (piba/piba(-1)-1)*( Knba(-1) + 0.5*Inba ) $ 1192 _G___ Invba = (piba/(0.5*piba(-1)+0.5*piba))*binvba*Knba(-1) $ 1193 _I Inba = Iba-Invba $ 1194 _I Knba = Knba(-1) + Inba + oKnba $ () () OLIERAFFINADERIER () 1195 _D___ Ycbng = (1-tsdsu1*bivbu)/(1-tsdsu1) *(Invbng+(Knbng(-1)+0.5*Inbng)*((1-tsdsu1)*iwbz+0.2*tqej-0.50*rpibpe)) $ 1196 _D uibng = Ycbng/(0.5*fKbng(-1)+0.5*fKbng) $ 1197 _D___F LOG(fKbNGw) = -1.18791+LOG(fXNG)+ (-0.12000)*LOG(uibNG/pXNG)- LOG(dtfkbNG) $ 1198 _S___F DLOG(FKBNG) = 0.040000*DLog(fXNG)-0.1*(LOG(fKbNG(-1)) - LOG(fKbNGw(-1))) +rofkbNG*(DLog(fKbNG(-1))-(0.040000*DLog(fXNG(-1))-0.1*(LOG(fKbNG(-2))-LOG(fKbNGw(-2))))) $ 1199 _K___ fIbng = kfibng*( Dif(fKbng) + bivbng*fKbng(-1) ) $ 1200 _I Ibng = pibng*fIbng $ 1201 _G___ Oknbng = (pibng/pibng(-1)-1)*( Knbng(-1) + 0.5*Inbng ) $ 1202 _G___ Invbng = (pibng/(0.5*pibng(-1)+0.5*pibng))*binvbng*Knbng(-1) $ 1203 _I Inbng = Ibng-Invbng $ 1204 _I Knbng = Knbng(-1) + Inbng + oKnbng $ () () NÆRINGSMIDDELINDUSTRI () 1205 _D___ Ycbnf = (1-tsdsu1*bivbu)/(1-tsdsu1) *(Invbnf+(Knbnf(-1)+0.5*Inbnf)*((1-tsdsu1)*iwbz+0.2*tqej-0.50*rpibpe)) $ 1206 _D uibnf = Ycbnf/(0.5*fKbnf(-1)+0.5*fKbnf) $ 1207 _D___F LOG(fKbNFw) = -1.01430+LOG(fXNF)+ (-0.12000)*LOG(uibNF/pXNF) - LOG(dtfkbNF) $ 1208 _S___F DLOG(FKBNF) = 0.040000*DLog(fXNF)-0.1*(LOG(fKbNF(-1)) - LOG(fKbNFw(-1))) +rofkbNF*(DLog(fKbNF(-1))-(0.040000*DLog(fXNF(-1))-0.1*(LOG(fKbNF(-2))-LOG(fKbNFw(-2))))) $ 1209 _K___ fIbnf = kfibnf*( Dif(fKbnf) + bivbnf*fKbnf(-1) ) $ 1210 _I Ibnf = pibnf*fIbnf $ 1211 _G___ Oknbnf = (pibnf/pibnf(-1)-1)*( Knbnf(-1) + 0.5*Inbnf ) $ 1212 _G___ Invbnf = (pibnf/(0.5*pibnf(-1)+0.5*pibnf))*binvbnf*Knbnf(-1) $ 1213 _I Inbnf = Ibnf-Invbnf $ 1214 _I Knbnf = Knbnf(-1) + Inbnf + oKnbnf $ () () NYDELSESMIDDELINDUSTRI () 1215 _D___ Ycbnn = (1-tsdsu1*bivbu)/(1-tsdsu1) *(Invbnn+(Knbnn(-1)+0.5*Inbnn)*((1-tsdsu1)*iwbz+0.2*tqej-0.50*rpibpe)) $ 1216 _D uibnn = Ycbnn/(0.5*fKbnn(-1)+0.5*fKbnn) $ 1217 _D___F LOG(fKbNNw) = -1.47972+LOG(fXNN)+ (-0.12000)*LOG(uibNN/pXNN) - LOG(dtfkbNN) $ 1218 _S___F DLOG(FKBNN) = 0.040000*DLog(fXNN)-0.1*(LOG(fKbNN(-1)) - LOG(fKbNNw(-1))) +rofkbNN*(DLog(fKbNN(-1))-(0.040000*DLog(fXNN(-1))-0.1*(LOG(fKbNN(-2))-LOG(fKbNNw(-2)))))$ 1219 _K___ fIbnn = kfibnn*( Dif(fKbnn) + bivbnn*fKbnn(-1) ) $ 1220 _I Ibnn = pibnn*fIbnn $ 1221 _G___ Oknbnn = (pibnn/pibnn(-1)-1)*( Knbnn(-1) + 0.5*Inbnn ) $ 1222 _G___ Invbnn = (pibnn/(0.5*pibnn(-1)+0.5*pibnn))*binvbnn*Knbnn(-1) $ 1223 _I Inbnn = Ibnn-Invbnn $ 1224 _I Knbnn = Knbnn(-1) + Inbnn + oKnbnn $ () () LEVERANDØRER TIL BYGGERI () 1225 _D___ Ycbnb = (1-tsdsu1*bivbu)/(1-tsdsu1) *(Invbnb+(Knbnb(-1)+0.5*Inbnb)*((1-tsdsu1)*iwbz+0.2*tqej-0.50*rpibpe)) $ 1226 _D uibnb = Ycbnb/(0.5*fKbnb(-1)+0.5*fKbnb) $ 1227 _D___F LOG(fKbNBw) = -0.79113+LOG(fXNB)+ (-0.12000)*LOG(uibNB/pXNB) - LOG(dtfkbNB) $ 1228 _S___F DLOG(FKBNB) = 0.040000*DLog(fXNB)-0.1*(LOG(fKbNB(-1)) - LOG(fKbNBw(-1))) +rofkbNB*(DLog(fKbNB(-1))-(0.040000*DLog(fXNB(-1))-0.1*(LOG(fKbNB(-2))-LOG(fKbNBw(-2))))) $ 1229 _K___ fIbnb = kfibnb*( Dif(fKbnb) + bivbnb*fKbnb(-1) ) $ 1230 _I Ibnb = pibnb*fIbnb $ 1231 _G___ Oknbnb = (pibnb/pibnb(-1)-1)*( Knbnb(-1) + 0.5*Inbnb ) $ 1232 _G___ Invbnb = (pibnb/(0.5*pibnb(-1)+0.5*pibnb))*binvbnb*Knbnb(-1) $ 1233 _I Inbnb = Ibnb-Invbnb $ 1234 _I Knbnb = Knbnb(-1) + Inbnb + oKnbnb $ () () JERN- OG METALINDUSTRI () 1235 _D___ Ycbnm = (1-tsdsu1*bivbu)/(1-tsdsu1) *(Invbnm+(Knbnm(-1)+0.5*Inbnm)*((1-tsdsu1)*iwbz+0.2*tqej-0.50*rpibpe)) $ 1236 _D uibnm = Ycbnm/(0.5*fKbnm(-1)+0.5*fKbnm) $ 1237 _D___F LOG(fKbNMw) = -0.93188+LOG(fXNM)+ (-0.12000)*LOG(uibNM/pXNM)- LOG(dtfkbNM) $ 1238 _S___F DLOG(FKBNM) = 0.040000*DLog(fXNM)-0.1*(LOG(fKbNM(-1)) - LOG(fKbNMw(-1))) +rofkbNM*(DLog(fKbNM(-1)) -(0.040000*DLog(fXNM(-1))-0.1*(LOG(fKbNM(-2))-LOG(fKbNMw(-2))))) $ 1239 _K___ fIbnm = kfibnm*( Dif(fKbnm) + bivbnm*fKbnm(-1) ) $ 1240 _I Ibnm = pibnm*fIbnm $ 1241 _G___ Oknbnm = (pibnm/pibnm(-1)-1)*( Knbnm(-1) + 0.5*Inbnm ) $ 1242 _G___ Invbnm = (pibnm/(0.5*pibnm(-1)+0.5*pibnm))*binvbnm*Knbnm(-1) $ 1243 _I Inbnm = Ibnm-Invbnm $ 1244 _I Knbnm = Knbnm(-1) + Inbnm + oKnbnm $ () () TRANSPORTMIDDELINDUSTRI () 1245 _D___ Ycbnt = (1-tsdsu1*bivbu)/(1-tsdsu1) *(Invbnt+(Knbnt(-1)+0.5*Inbnt)*((1-tsdsu1)*iwbz+0.2*tqej-0.50*rpibpe)) $ 1246 _D uibnt = Ycbnt/(0.5*fKbnt(-1)+0.5*fKbnt) $ 1247 _D___F LOG(fKbNTw) = -1.32441+LOG(fXNT)+ (-0.12000)*LOG(uibNT/pXNT) - LOG(dtfkbNT) $ 1248 _S___F DLOG(FKBNT) = 0.040000*DLog(fXNT)-0.1*(LOG(fKbNT(-1)) - LOG(fKbNTw(-1))) +rofkbNT*(DLog(fKbNT(-1))-(0.040000*DLog(fXNT(-1))-0.1*(LOG(fKbNT(-2))-LOG(fKbNTw(-2))))) $ 1249 _K___ fIbnt = kfibnt*( Dif(fKbnt) + bivbnt*fKbnt(-1) ) $ 1250 _I Ibnt = pibnt*fIbnt $ 1251 _G___ Oknbnt = (pibnt/pibnt(-1)-1)*( Knbnt(-1) + 0.5*Inbnt ) $ 1252 _G___ Invbnt = (pibnt/(0.5*pibnt(-1)+0.5*pibnt))*binvbnt*Knbnt(-1) $ 1253 _I Inbnt = Ibnt-Invbnt $ 1254 _I Knbnt = Knbnt(-1) + Inbnt + oKnbnt $ () () KEMISK INDUSTRI Mv. () 1255 _D___ Ycbnk = (1-tsdsu1*bivbu)/(1-tsdsu1) *(Invbnk+(Knbnk(-1)+0.5*Inbnk)*((1-tsdsu1)*iwbz+0.2*tqej-0.50*rpibpe)) $ 1256 _D uibnk = Ycbnk/(0.5*fKbnk(-1)+0.5*fKbnk) $ 1257 _D___F LOG(fKbNKw) = -0.36620+LOG(fXNK)+ (-0.12000)*LOG(uibNK/pXNK)- LOG(dtfkbNK) $ 1258 _S___F DLOG(FKBNK) = 0.040000*DLog(fXNK)-0.1*(LOG(fKbNK(-1)) - LOG(fKbNKw(-1))) +rofkbNK*(DLog(fKbNK(-1))-(0.040000*DLog(fXNK(-1))-0.1*(LOG(fKbNK(-2))-LOG(fKbNKw(-2))))) $ 1259 _K___ fIbnk = kfibnk*( Dif(fKbnk) + bivbnk*fKbnk(-1) ) $ 1260 _I Ibnk = pibnk*fIbnk $ 1261 _G___ Oknbnk = (pibnk/pibnk(-1)-1)*( Knbnk(-1) + 0.5*Inbnk ) $ 1262 _G___ Invbnk = (pibnk/(0.5*pibnk(-1)+0.5*pibnk))*binvbnk*Knbnk(-1) $ 1263 _I Inbnk = Ibnk-Invbnk $ 1264 _I Knbnk = Knbnk(-1) + Inbnk + oKnbnk $ () () ANDEN FREMSTILLINGSVIRKSOMHED () 1265 _D___ Ycbnq = (1-tsdsu1*bivbu)/(1-tsdsu1) *(Invbnq+(Knbnq(-1)+0.5*Inbnq)*((1-tsdsu1)*iwbz+0.2*tqej-0.50*rpibpe)) $ 1266 _D uibnq = Ycbnq/(0.5*fKbnq(-1)+0.5*fKbnq) $ 1267 _D___F LOG(fKbNQw) = -1.17281+LOG(fXNQ)+ (-0.12000)*LOG(uibNQ/pXNQ) - LOG(dtfkbNQ) $ 1268 _S___F DLOG(FKBNQ) = 0.040000*DLog(fXNQ)-0.1*(LOG(fKbNQ(-1)) - LOG(fKbNQw(-1))) +rofkbNQ*(DLog(fKbNQ(-1))-(0.040000*DLog(fXNQ(-1)) -0.1*(LOG(fKbNQ(-2))-LOG(fKbNQw(-2)))))$ 1269 _K___ fIbnq = kfibnq*( Dif(fKbnq) + bivbnq*fKbnq(-1) ) $ 1270 _I Ibnq = pibnq*fIbnq $ 1271 _G___ Oknbnq = (pibnq/pibnq(-1)-1)*( Knbnq(-1) + 0.5*Inbnq ) $ 1272 _G___ Invbnq = (pibnq/(0.5*pibnq(-1)+0.5*pibnq))*binvbnq*Knbnq(-1) $ 1273 _I Inbnq = Ibnq-Invbnq $ 1274 _I Knbnq = Knbnq(-1) + Inbnq + oKnbnq $ () () BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED () 1275 _D___ Ycbb = (1-tsdsu1*bivbu)/(1-tsdsu1) *(Invbb+(Knbb(-1)+0.5*Inbb)*((1-tsdsu1)*iwbz+0.2*tqej-0.50*rpibpe)) $ 1276 _D uibb = Ycbb/(0.5*fKbb(-1)+0.5*fKbb) $ 1277 _D___F LOG(fKbBw) = -1.60220+LOG(fXB)+ (0.00)*LOG(uibB/pXB) - LOG(dtfkbB) $ 1278 _S___F DLOG(FKBB) = 0.040000*DLog(fXB) -0.1*(LOG(fKbB(-1)) - LOG(fKbBw(-1))) +rofkbB*(DLog(fKbB(-1))-(0.040000*DLog(fXB(-1)) -0.1*(LOG(fKbB(-2))-LOG(fKbBw(-2))))) $ 1279 _K___ fIbb = kfibb*( Dif(fKbb) + bivbb*fKbb(-1) ) $ 1280 _I Ibb = pibb*fIbb $ 1281 _G___ Oknbb = (pibb/pibb(-1)-1)*( Knbb(-1) + 0.5*Inbb ) $ 1282 _G___ Invbb = (pibb/(0.5*pibb(-1)+0.5*pibb))*binvbb*Knbb(-1) $ 1283 _I Inbb = Ibb-Invbb $ 1284 _I Knbb = Knbb(-1) + Inbb + oKnbb $ () () HANDEL () 1285 _D___ Ycbqh = (1-tsdsu1*bivbu)/(1-tsdsu1) *(Invbqh+(Knbqh(-1)+0.5*Inbqh)*((1-tsdsu1)*iwbz+0.2*tqej-0.50*rpibpe)) $ 1286 _D uibqh = Ycbqh/(0.5*fKbqh(-1)+0.5*fKbqh) $ 1287 _D___F LOG(fKbQHw) = 0.26369+LOG(fXQH)+ (0.000)*LOG(uibQH/pXQH)- LOG(dtfkbQH) $ 1288 _S___F DLOG(FKBQH) = 0.040000*DLog(fXQH)-0.1*(LOG(fKbQH(-1)) - LOG(fKbQHw(-1))) +rofkbQH*(DLog(fKbQH(-1))-(0.040000*DLog(fXQH(-1))-0.1*(LOG(fKbQH(-2))-LOG(fKbQHw(-2)))))$ 1289 _K___ fIbqh = kfibqh*( Dif(fKbqh) + bivbqh*fKbqh(-1) ) $ 1290 _I Ibqh = pibqh*fIbqh $ 1291 _G___ Oknbqh = (pibqh/pibqh(-1)-1)*( Knbqh(-1) + 0.5*Inbqh ) $ 1292 _G___ Invbqh = (pibqh/(0.5*pibqh(-1)+0.5*pibqh))*binvbqh*Knbqh(-1) $ 1293 _I Inbqh = Ibqh-Invbqh $ 1294 _I Knbqh = Knbqh(-1) + Inbqh + oKnbqh $ () () SØTRANSPORT () 1295 _D___ Ycbqs = (1-tsdsu1*bivbu)/(1-tsdsu1) *(Invbqs+(Knbqs(-1)+0.5*Inbqs)*((1-tsdsu1)*iwbz+0.2*tqej-0.50*rpibpe)) $ 1296 _D uibqs = Ycbqs/(0.5*fKbqs(-1)+0.5*fKbqs) $ 1297 _D___F LOG(fKbqsw) = -1.32231+LOG(fXqs)+ (-0.12000)*LOG(uibqs/pXqs)- LOG(dtfkbqs) $ 1298 _S___F DLOG(FKBqs) = 0.040000*DLog(fXqs) -0.1*(LOG(fKbqs(-1)) - LOG(fKbqsw(-1)))+0.14507*d9696 +rofkbqs*(DLog(fKbqs(-1))-(0.040000*DLog(fXqs(-1))-0.1*(LOG(fKbqs(-2))-LOG(fKbqsw(-2))))) $ 1299 _K___ fIbqs = kfibqs*( Dif(fKbqs) + bivbqs*fKbqs(-1) ) $ 1300 _I Ibqs = pibqs*fIbqs $ 1301 _G___ Oknbqs = (pibqs/pibqs(-1)-1)*( Knbqs(-1) + 0.5*Inbqs ) $ 1302 _G___ Invbqs = (pibqs/(0.5*pibqs(-1)+0.5*pibqs))*binvbqs*Knbqs(-1) $ 1303 _I Inbqs = Ibqs-Invbqs $ 1304 _I Knbqs = Knbqs(-1) + Inbqs + oKnbqs $ () () ANDEN TRANSPORT Mv. () 1305 _D___ Ycbqt = (1-tsdsu1*bivbu)/(1-tsdsu1) *(Invbqt+(Knbqt(-1)+0.5*Inbqt)*((1-tsdsu1)*iwbz+0.2*tqej-0.50*rpibpe)) $ 1306 _D uibqt = Ycbqt/(0.5*fKbqt(-1)+0.5*fKbqt) $ 1307 _D___F LOG(fKbQTw) = 0.58993+LOG(fXQT)+ (0.00)*LOG(uibQT/pXQT) - LOG(dtfkbQT) $ 1308 _S___F DLOG(FKBQT) = 0.040000*DLog(fXQT) -0.1*(LOG(fKbQT(-1)) - LOG(fKbQTw(-1))) +rofkbQT*(DLog(fKbQT(-1))-(0.040000*DLog(fXQT(-1))-0.1*(LOG(fKbQT(-2))-LOG(fKbQTw(-2)))))$ 1309 _K___ fIbqt = kfibqt*( Dif(fKbqt) + bivbqt*fKbqt(-1) ) $ 1310 _I Ibqt = pibqt*fIbqt $ 1311 _G___ Oknbqt = (pibqt/pibqt(-1)-1)*( Knbqt(-1) + 0.5*Inbqt ) $ 1312 _G___ Invbqt = (pibqt/(0.5*pibqt(-1)+0.5*pibqt))*binvbqt*Knbqt(-1) $ 1313 _I Inbqt = Ibqt-Invbqt $ 1314 _I Knbqt = Knbqt(-1) + Inbqt + oKnbqt $ () () FINANSIEL VIRKSOMHED () 1315 _D___ Ycbqf = (1-tsdsu1*bivbu)/(1-tsdsu1) *(Invbqf+(Knbqf(-1)+0.5*Inbqf)*((1-tsdsu1)*iwbz+0.2*tqej-0.50*rpibpe)) $ 1316 _D uibqf = Ycbqf/(0.5*fKbqf(-1)+0.5*fKbqf) $ 1317 _D___F LOG(fKbQFw) = 1.26879+LOG(fXQF)+ (0.00)*LOG(uibQF/pXQF) - LOG(dtfkbQF) $ 1318 _S___F DLOG(FKBQF) = 0.040000*DLog(fXQF) -0.1*(LOG(fKbQF(-1)) - LOG(fKbQFw(-1))) +rofkbQF*(DLog(fKbQF(-1))-(0.040000*DLog(fXQF(-1))-0.1*(LOG(fKbQF(-2))-LOG(fKbQFw(-2)))))$ 1319 _K___ fIbqf = kfibqf*( Dif(fKbqf) + bivbqf*fKbqf(-1) ) $ 1320 _I Ibqf = pibqf*fIbqf $ 1321 _G___ Oknbqf = (pibqf/pibqf(-1)-1)*( Knbqf(-1) + 0.5*Inbqf ) $ 1322 _G___ Invbqf = (pibqf/(0.5*pibqf(-1)+0.5*pibqf))*binvbqf*Knbqf(-1) $ 1323 _I Inbqf = Ibqf-Invbqf $ 1324 _I Knbqf = Knbqf(-1) + Inbqf + oKnbqf $ () () ANDRE TJENESTEYDENDE ERHVERV () 1325 _D___ Ycbqq = (1-tsdsu1*bivbu)/(1-tsdsu1) *(Invbqq+(Knbqq(-1)+0.5*Inbqq)*((1-tsdsu1)*iwbz+0.2*tqej-0.50*rpibpe)) $ 1326 _D uibqq = Ycbqq/(0.5*fKbqq(-1)+0.5*fKbqq) $ 1327 _D___F LOG(fKbQQw) = 0.51251+LOG(fXQQ)+ (-0.12000)*LOG(uibQQ/pXQQ) - LOG(dtfkbQQ) $ 1328 _S___F DLOG(FKBQQ) = 0.040000*DLog(fXQQ)-0.1*(LOG(fKbQQ(-1)) - LOG(fKbQQw(-1))) +rofkbQQ*(DLog(fKbQQ(-1))-(0.040000*DLog(fXQQ(-1)) -0.1*(LOG(fKbQQ(-2))-LOG(fKbQQw(-2)))))$ 1329 _K___ fIbqq = kfibqq*( Dif(fKbqq) + bivbqq*fKbqq(-1) ) $ 1330 _I Ibqq = pibqq*fIbqq $ 1331 _G___ Oknbqq = (pibqq/pibqq(-1)-1)*( Knbqq(-1) + 0.5*Inbqq ) $ 1332 _G___ Invbqq = (pibqq/(0.5*pibqq(-1)+0.5*pibqq))*binvbqq*Knbqq(-1) $ 1333 _I Inbqq = Ibqq-Invbqq $ 1334 _I Knbqq = Knbqq(-1) + Inbqq + oKnbqq $ () ### ARBMARK.F08 ### () ARBEJDSMARKED () () () ARBEJDSLØSHED () () 1335 _I Uaw = Ua1 - (Q1-Qw1) $ 1336 _D Ul = Ua1 - Q1 $ 1337 _D bul1 = Ul/Uaw $ 1338 _K Uldp = kuldp*Ul $ 1339 _D Ulu = Ul - Uldp $ 1340 _G Ufdp = kufdp*(.75*Uldp(-1)+.25*Uldp(-2)) $ () ARBEJDSUDBUD 1341 _K___ Qfp = kqfp*Ufpx $ () Folkepensionister i beskæftigelse 1342 _D Ufpi = Ufpx+Qfp $ () Folkepensionister bosat i Danmark 1343 _K___ Ufpu = kufpu*(Ufpx+Qfp) $ () Folkepensionister bosat i udland 1344 _D Up = Upt+Ufpx+Qfp+Ufpu $ () Ufpx folkepensionister uden for arb.styr., Upt tjenestemænd 1345 _K___ Qfo = kqfo*Ufox $ () Førtidspensionister i beskæftigelse 1346 _D Ufoi = Qfo+Ufox $ () Førtidpensionister bosat i Danmark 1347 _K___ Ufou = kufou*(Qfo+Ufox) $ () Førtidpensionister bosat i udland 1348 _D Ufo = Ufox+Qfo+Ufou $ () Ufox førtidspensionister uden for arb.styr. 1349 _K___ Qss = kqss*Qw1 $ () Sygedagpenge fra beskæftigelse 1350 _D Uw = U-Ub-Ufpx-Upt $ () Arbejdsduelige 1351 _I Uwxa = ( Uuxa+Uakx+Urev+Uly+Ufdp+Usxa+Usb+Umf+Uef+Uov+Ufox+Ukxa+Ukak +Ur-(Ur1+Ur2))*(1-Duwxa) + Duwxa*Zuwxa $ () Udenfor arbejdsudbud 1352 _D Ua1 = (Uw-Uwxa)*(1-D7184) + Ua1e*D7184 $ () Arbejdsudbud () AKTIVERING () Støttet beskæftigelse 1353 _G___ Qak = (D7194(-1)+(bqak *(Ul/Ul(-1)-1)+1)*Qak(-1)) *(1+JRqak) -D7194(-1) $ () Aktiverede kontanthjælpsmodatgere 1354 _G___ Qltj = (D7194(-1)+(bqltj*(Ul/Ul(-1)-1)+1)*Qltj(-1))*(1+JRqltj)-D7194(-1) $ () løntilskud, Jobtræning 1355 _G___ Qltf = (D4799(-1)+(bqltf*(Ul/Ul(-1)-1)+1)*Qltf(-1))*(1+JRqltf)-D4799(-1) $ () løntilskud, Flexjob 1356 _G___ Qlts = (D4799(-1)+(bqlts*(Ul/Ul(-1)-1)+1)*Qlts(-1))*(1+JRqlts)-D4799(-1) $ () løntilskud, Skånejob 1357 _G___ Qltr = (D7194(-1)+(bqltr*(Ul/Ul(-1)-1)+1)*Qltr(-1))*(1+JRqltr)-D7194(-1) $ () løntilskud, Øvrige 1358 _D Qlt = Qltj+Qltf+Qlts+Qltr $ 1359 _D Qmf = Qak + Qlt $ () Støttet beskæftigelse I alt () AF aktivering uden for arbejdsstyrke 1360 _G___ Uakx = (D7193(-1)+(buakx*(Ul/Ul(-1)-1)+1)*Uakx(-1)) *(1+JRuakx)-D7193(-1) $ () Kontanthjælpaktivering uden for arbejdsstyrke 1361 _G___ Ukak = (D7100(-1)+(bukak*(Ul/Ul(-1)-1)+1)*Ukak(-1)) *(1+JRukak)-D7100(-1) $ () EFTERLØN 1362 _G___ Uefw = (Exp( Log(Uefe*(1-D4778)+D4778) +euefyl*Log(((Yduef+D99(-1))*(1-D4799)+D4799) /((Ydua+D99(-1))*(1-D4799)+D4799) *((Yduae+D99(-1))*(1-D4799)+D4799) /((Yduefe+D99(-1))*(1-D4799)+D4799))) -D4778)*(1+JRuefw)*(1-Duef) +Duef*Zuef $ 1363 _G__ Uef = (Exp(Dlog((Uefe)*(1-D4778)+D4778) +euefys*Dlog(((Yduef+D99(-1))*(1-D4799)+D4799) /((Ydua+D99(-1))*(1-D4799)+D4799) *((Yduae+D99(-1))*(1-D4799)+D4799) /((Yduefe+D99(-1))*(1-D4799)+D4799)) +0.25*Log(((Uefw(-1))*(1-D4778(-1))+D4778(-1)) /((Uef(-1))*(1-D4778(-1))+D4778(-1))) +Log((Uef(-1))*(1-D4778(-1))+D4778(-1))) -D4778)*(1+JRuef)*(1-Duef) +Duef*Zuef $ () UDDANNELSE 1364 _S___ Uuxa = (-0.52017*Dif(Q1/U1564) + Uuxa(-1)/U1529(-1))*U1529 *(1-D7184) + JDuuxa $ () INDIVIDUEL ARBEJDSTID 1365 _G___ Log(Hak) = Log((Ha+Hdag)*(1-bq1/2)) $ 1366 _G Log(Haw) = Log(dthaw) + Log(hawe) $ 1367 _G___ Log(Ha) = (Log(Ha(-1)) + 0.15*Dlog(dthaw) + 0.15*(Log(Haw(-1))-Log(Ha(-1))) + kha)*(1-Ddthaw) + Ddthaw*Log(Zha) $ () ARBEJDStid 1368 _G___ Hgwa = Hgwa(-1) *Hak/Hak(-1) $ 1369 _G___ Hgwe = Hgwe(-1) *Hak/Hak(-1) $ 1370 _G___ Hgwng = Hgwng(-1)*Hak/Hak(-1) $ 1371 _G___ Hgwne = Hgwne(-1)*Hak/Hak(-1) $ 1372 _G___ Hgwnf = Hgwnf(-1)*Hak/Hak(-1) $ 1373 _G___ Hgwnn = Hgwnn(-1)*Hak/Hak(-1) $ 1374 _G___ Hgwnb = Hgwnb(-1)*Hak/Hak(-1) $ 1375 _G___ Hgwnm = Hgwnm(-1)*Hak/Hak(-1) $ 1376 _G___ Hgwnt = Hgwnt(-1)*Hak/Hak(-1) $ 1377 _G___ Hgwnk = Hgwnk(-1)*Hak/Hak(-1) $ 1378 _G___ Hgwnq = Hgwnq(-1)*Hak/Hak(-1) $ 1379 _G___ Hgwb = Hgwb(-1) *Hak/Hak(-1) $ 1380 _G___ Hgwqh = Hgwqh(-1)*Hak/Hak(-1) $ 1381 _G___ Hgwqs = Hgwqs(-1)*Hak/Hak(-1) $ 1382 _G___ Hgwqt = Hgwqt(-1)*Hak/Hak(-1) $ 1383 _G___ Hgwqf = Hgwqf(-1)*Hak/Hak(-1) $ 1384 _G___ Hgwqq = Hgwqq(-1)*Hak/Hak(-1) $ 1385 _G___ Hgwh = Hgwh(-1) *Hak/Hak(-1) $ 1386 _G___ Hgwo = Hgwo(-1) *Hak/Hak(-1) $ 1387 _D Hgwn = (Hgwng*Qwng1 + Hgwne*Qwne1 + Hgwnf*Qwnf1 + Hgwnn*Qwnn1+ Hgwnb*Qwnb1 + Hgwnm*Qwnm1 + Hgwnt*Qwnt1 + Hgwnk*Qwnk1+ Hgwnq*Qwnq1) /(Qwng1 + Qwne1 + Qwnf1 + Qwnn1 + Qwnb1 + Qwnm1 + Qwnt1 + Qwnk1 + Qwnq1) $ 1388 _G___ Hgsa = Hgsa(-1) *Hak/Hak(-1) $ 1389 _G___ Hgsnf = Hgsnf(-1)*Hak/Hak(-1) $ 1390 _G___ Hgsnn = Hgsnn(-1)*Hak/Hak(-1) $ 1391 _G___ Hgsnb = Hgsnb(-1)*Hak/Hak(-1) $ 1392 _G___ Hgsnm = Hgsnm(-1)*Hak/Hak(-1) $ 1393 _G___ Hgsnt = Hgsnt(-1)*Hak/Hak(-1) $ 1394 _G___ Hgsnk = Hgsnk(-1)*Hak/Hak(-1) $ 1395 _G___ Hgsnq = Hgsnq(-1)*Hak/Hak(-1) $ 1396 _G___ Hgsb = Hgsb(-1) *Hak/Hak(-1) $ 1397 _G___ Hgsqh = Hgsqh(-1)*Hak/Hak(-1) $ 1398 _G___ Hgsqs = Hgsqs(-1)*Hak/Hak(-1) $ 1399 _G___ Hgsqt = Hgsqt(-1)*Hak/Hak(-1) $ 1400 _G___ Hgsqq = Hgsqq(-1)*Hak/Hak(-1) $ 1401 _G___ Hgsh = Hgsh(-1) *Hak/Hak(-1) $ 1402 _G___ Hgso = Hgso(-1) *Hak/Hak(-1) $ 1403 _D Hga = bqsa1 *Hgsa +(1-bqsa1) *Hgwa $ 1404 _D Hge = bqse1 *Hgse +(1-bqse1) *Hgwe $ 1405 _D Hgng = bqsng1*Hgsng+(1-bqsng1)*Hgwng $ 1406 _D Hgne = bqsne1*Hgsne+(1-bqsne1)*Hgwne $ 1407 _D Hgnf = bqsnf1*Hgsnf+(1-bqsnf1)*Hgwnf $ 1408 _D Hgnn = bqsnn1*Hgsnn+(1-bqsnn1)*Hgwnn $ 1409 _D Hgnb = bqsnb1*Hgsnb+(1-bqsnb1)*Hgwnb $ 1410 _D Hgnm = bqsnm1*Hgsnm+(1-bqsnm1)*Hgwnm $ 1411 _D Hgnt = bqsnt1*Hgsnt+(1-bqsnt1)*Hgwnt $ 1412 _D Hgnk = bqsnk1*Hgsnk+(1-bqsnk1)*Hgwnk $ 1413 _D Hgnq = bqsnq1*Hgsnq+(1-bqsnq1)*Hgwnq $ 1414 _D Hgb = bqsb1 *Hgsb +(1-bqsb1) *Hgwb $ 1415 _D Hgqh = bqsqh1*Hgsqh+(1-bqsqh1)*Hgwqh $ 1416 _D Hgqs = bqsqs1*Hgsqs+(1-bqsqs1)*Hgwqs $ 1417 _D Hgqt = bqsqt1*Hgsqt+(1-bqsqt1)*Hgwqt $ 1418 _D Hgqf = bqsqf1*Hgsqf+(1-bqsqf1)*Hgwqf $ 1419 _D Hgqq = bqsqq1*Hgsqq+(1-bqsqq1)*Hgwqq $ 1420 _D Hgh = bqsh1 *Hgsh +(1-bqsh1) *Hgwh $ 1421 _D Hgo = bqso2 *Hgso +(1-bqso2) *Hgwo $ () HJÆLPESYSTEM TIL ENDOGENISERING AF SKATTER MM. I lØN OG ARBEJDSTID () () TRENDÆNDRING () 1422 _G dtlnap = (1 + ehgwl*Log(Haw/hawe) +ebtyddl*Log(((btydd+D99(-1))*(1-D4799)+D4799) /((btydde+D99(-1))*(1-D4799)+D4799)) +bwb * etss0wl * Log((1-tss0wb)/(1-tss0wbe)) +bwm * etss0wl * Log((1-tss0wm)/(1-tss0wme)) +bwt * etss0wl * Log((1-tss0wt)/(1-tss0wte)) +bwb * etssmwl * Log((1-tssmwb)/(1-tssmwbe)) +bwm * etssmwl * Log((1-tssmwm)/(1-tssmwme)) +bwt * etssmwl * Log((1-tssmwt)/(1-tssmwte)) +epcpl * Log((1-tsda)/(1-tsdae)) +epcpl*Log(pcp/pcpe))*(1-Ddtlnap) +Ddtlnap*Zdtlnap $ 1423 _G dthaw = (1 + bwb * etss0wh * Log((1-tss0wb)/(1-tss0wbe)) +bwm * etss0wh * Log((1-tss0wm)/(1-tss0wme)) +bwt * etss0wh * Log((1-tss0wt)/(1-tss0wte)) +bwb * etssmwh * Log((1-tssmwb)/(1-tssmwbe)) +bwm * etssmwh * Log((1-tssmwm)/(1-tssmwme)) +bwt * etssmwh * Log((1-tssmwt)/(1-tssmwte)) + epcph * Log((1-tsda)/(1-tsdae)) +epcph*Log((pcp/lnap)*(lnape/pcpe)))*(1-Ddthaw) +Ddthaw*Zdthaw $ () Disponible gennemsnitsindkomster 1424 _G___ Ydna = (lnap*Hgwn*(1-(tsda+taqwy1))-tsaqw1)*(1-tss0w)*(1-D4799) $ 1425 _G___ ttyd = ttyd(-1)*(1+Dlog(lih*Ha)) $ 1426 _G___ Ydl = ttyd*(1-taqwy1)*(1-tss0l)*(1-D4799) $ 1427 _G___ btydd = (Ydl*(1-D4799)+D4799)/(Ydna*(1-D4799)+D4799)-D4799 $ 1428 _G___ Ydua = bul1*Ydl+(1-bul1)*Ydna $ 1429 _D ttysae1 = (Typef+Typov)/((Uef+Uov)*ptty1*0.001) $ 1430 _G___ Yduef = ttysae1*ptty1*(1-tss0ef)*(1-D4799) $ () SAMLEt BESKÆFTIGELSE 1431 _I Q1 = Qa1+Qe1+Qb1+Qh1+Qo2 +Qng1+Qne1+Qnf1+Qnn1+Qnb1+Qnm1+Qnt1+Qnk1+Qnq1 +Qqh1+Qqs1+Qqt1+Qqf1+Qqq1+Qres1 $ 1432 _I Qw1 = Q1-Qsa1-Qse1-Qsb1-Qsh1-Qso2 -Qsng1-Qsne1-Qsnf1-Qsnn1-Qsnb1-Qsnm1-Qsnt1-Qsnk1-Qsnq1 -Qsqh1-Qsqs1-Qsqt1-Qsqf1-Qsqq1 $ 1433 _I Qs1 = Q1-Qw1 $ 1434 _I Qwp1 = Qw1-Qwo2 $ 1435 _I Qsp1 = Qs1-Qso2 $ () ### PRISER.F08 ### () () IMPORTPRISER () 1436 _I pee3r = (boil/28.37000)*(ewus/8.09029)*kpee3r $ 1437 _S___F Dlog(pm3r) = 0.79812*Dlog(pee3r)+(1-0.79812)*(1-0.43561)*Dlog(pee3r(-1)) -0.43561*(Log(pm3r(-1))-Log(pee3r(-1)))-0.022252 $ 1438 _S___F Dlog(pm3k) = 0.35404*Dlog(pee3r)-0.87310*(Log(pm3k(-1))-0.63923*Log(pee3r(-1)))+0.247535 $ 1439 _S___F Dlog(pm3q) = 0.68961*Dlog(pee3r)+(0.88159-0.68961)*(1-0.47655)*Dlog(pee3r(-1)) -0.47655*(Log(pm3q(-1))-0.88159*Log(pee3r(-1)))+0.017361 $ () () () PRISER PÅ ERHVERVENES PRODUKTIONSVÆRDIER (SEKTORPRISER) () () LANDBRUG Mv. () 1440 _I bywa1 = Ywa1/(Yra1+Ywa1) $ 1441 _D___ pwaw1 = ( uima*fKmaw1+uiba*fKbaw+la1*Hqaw1+pvea*fVeaw1 +pvma*fVma+Siqa-.094*Siqej-Siqal)/fXa $ 1442 _S___ Dlog(pxa) = 0.89219*Dlog(pne0)+0.10781*Dlog(pne0(-1)) $ () () BRUNKUL, RÅOLIE OG NATURGAS () 1443 _I bywe1 = Ywe1/(Yre1+Ywe1) $ 1444 _G__ pxe = pxe(-1)*((pm3r+tm3r)/(pm3r(-1)+tm3r(-1))) $ () () OLIERAFFINADERIER () 1445 _I bywng1 = Ywng1/(Yrng1+Ywng1) $ 1446 _G__ pxng = pxng(-1)*((pm3q+tm3q)/(pm3q(-1)+tm3q(-1))) $ () () BOLIGBENYTTELSE () 1447 _I bywh1 = Ywh1/(Yrh1+Ywh1) $ 1448 _G___ pxh = kpxh*(pnch - ( abch*pxb + aqqch*pxqq))/ahch $ () () NÆRINGSMIDDELINDUSTRI () 1449 _I bywnf1 = Ywnf1/(Yrnf1+Ywnf1) $ 1450 _D pwnfw1 = ( uimnf*fKmnfw1+uibnf*fKbnfw+lnf1*Hqnfw1+pvenf*fVenfw1 +pvmnf*fVmnf+Siqnf-.008*Siqej-Siqnfl)/fXnf $ 1451 _D pwnfvv = Vnf/fXnf $ 1452 _D pwnfvl1 = (lnf1*Hqnfn1)/fXnf $ 1453 _D___ Log(pxnfw1) = Log(pwnfw1) $ () Retvending af landbruget 1454 _S___ Dlog(pxnf) = 0.83994*Dlog(pne0)+0.16006*Dlog(pne0(-1)) $ () () NYDELSESMIDDELINDUSTRI () 1455 _I bywnn1 = (Ywnn1/(Yrnn1+Ywnn1))*(1-Dbyw)+Dbyw*Zbywnn1 $ 1456 _D pwnnw1 = ( uimnn*fKmnnw1+uibnn*fKbnnw+lnn1*HQnnw1 +pvenn*fVennw1+pvmnn*fVmnn+Siqnn-0.0030000*Siqej-Siqnnl)/fXnn $ 1457 _D pwnnvv = Vnn/fXnn $ 1458 _D pwnnvl1 = (lnn1*HQnnn1)/fXnn $ 1459 _D___ log(pxnnw1) = log(pwnnw1) + 0.047655/0.20000 $ 1460 _S pxnn = (1-dbyw)*(((exp(log(pxnn(-1)) +0.50371*dlog(pwnnvl1)*pwnnvl1(-1)/pxnn(-1) +0.65486*dlog(pwnnvv)*pwnnvv(-1)/pxnn(-1) +0.49629*dlog(pwnnvl1(-1))*pwnnvl1(-1)/pxnn(-1) +0.34514*dlog(pwnnvv(-1))*pwnnvv(-1)/pxnn(-1) -0.20000*log(pxnn(-1)/pxnnw1(-1))))*(1.0+JRpxnn)) *(1.0-Dpxnn)+Dpxnn*Zpxnn) +Dbyw*(((Ywnn1/bywnn1)+ Siqnn + Vnn)/fXnn) $ () () LEVERANDØRER TIL BYGGERI () 1461 _I bywnb1 = (Ywnb1/(Yrnb1+Ywnb1))*(1-Dbyw)+Dbyw*Zbywnb1 $ 1462 _D pwnbw1 = ( uimnb*fKmnbw1+uibnb*fKbnbw+lnb1*HQnbw1 +pvenb*fVenbw1+pvmnb*fVmnb+Siqnb-0.0060000*Siqej-Siqnbl)/fXnb $ 1463 _D pwnbvv = Vnb/fXnb $ 1464 _D pwnbvl1 = (lnb1*HQnbn1)/fXnb $ 1465 _D___ log(pxnbw1) = log(pwnbw1) + 0.0064149/0.20000 $ 1466 _S pxnb = (1-dbyw)*(((exp(log(pxnb(-1)) +0.66081*dlog(pwnbvl1)*pwnbvl1(-1)/pxnb(-1) +0.95405*dlog(pwnbvv)*pwnbvv(-1)/pxnb(-1) +0.33919*dlog(pwnbvl1(-1))*pwnbvl1(-1)/pxnb(-1) +0.21207*dlog(pwnbvv(-1))*pwnbvv(-1)/pxnb(-1) -0.20000*log(pxnb(-1)/pxnbw1(-1))))*(1.0+JRpxnb)) *(1.0-Dpxnb)+Dpxnb*Zpxnb) +Dbyw*(((Ywnb1/bywnb1)+ Siqnb + Vnb)/fXnb) $ () () JERN- OG METALINDUSTRI () 1467 _I bywnm1 = (Ywnm1/(Yrnm1+Ywnm1))*(1-Dbyw)+Dbyw*Zbywnm1 $ 1468 _D pwnmw1 = ( uimnm*fKmnmw1+uibnm*fKbnmw+lnm1*Hqnmw1 +pvenm*fVenmw1+pvmnm*fVmnm+Siqnm-0.018000*Siqej-Siqnml)/fXnm $ 1469 _D pwnmvv = Vnm/fXnm $ 1470 _D pwnmvl1 = (lnm1*Hqnmn1)/fXnm $ 1471 _D___ Log(pxnmw1) = Log(pwnmw1) + 0.0053746/0.20000 $ 1472 _S pxnm = (1-Dbyw)*(((Exp(Log(pxnm(-1)) +0.46913*Dlog(pwnmvl1)*pwnmvl1(-1)/pxnm(-1) +0.74061*Dlog(pwnmvv)*pwnmvv(-1)/pxnm(-1) +0.53087*Dlog(pwnmvl1(-1))*pwnmvl1(-1)/pxnm(-1) +0.25939*Dlog(pwnmvv(-1))*pwnmvv(-1)/pxnm(-1) -0.20000*Log(pxnm(-1)/pxnmw1(-1))))*(1.0+JRpxnm)) *(1.0-Dpxnm)+Dpxnm*Zpxnm) +Dbyw*(((Ywnm1/bywnm1)+ Siqnm + Vnm)/fXnm) $ () () TRANSPORTMIDDELINDUSTRI () 1473 _I bywnt1 = (Ywnt1/(Yrnt1+Ywnt1))*(1-Dbyw)+Dbyw*Zbywnt1 $ 1474 _D pwntw1 = ( uimnt*fKmntw1+uibnt*fKbntw+lnt1*HQntw1 +pvent*fVentw1+pvmnt*fVmnt+Siqnt-0.0030000*Siqej-Siqntl)/fXnt $ 1475 _D pwntvv = Vnt/fXnt $ 1476 _D pwntvl1 = (lnt1*HQntn1)/fXnt $ 1477 _D___ log(pxntw1) = log(pwntw1) + 0.0071235/0.20000 $ 1478 _S pxnt = (1-dbyw)*(((exp(log(pxnt(-1)) +0.09876*dlog(pwntvl1)*pwntvl1(-1)/pxnt(-1) +0.749374*dlog(pwntvv)*pwntvv(-1)/pxnt(-1) +0.90124*dlog(pwntvl1(-1))*pwntvl1(-1)/pxnt(-1) +0.25063*dlog(pwntvv(-1))*pwntvv(-1)/pxnt(-1) -0.20000*log(pxnt(-1)/pxntw1(-1))))*(1.0+JRpxnt)) *(1.0-Dpxnt)+Dpxnt*Zpxnt) +Dbyw*(((Ywnt1/bywnt1) + Siqnt + Vnt)/fXnt) $ () () KEMISK INDUSTRI Mv. () 1479 _I bywnk1 = (Ywnk1/(Yrnk1+Ywnk1))*(1-Dbyw)+Dbyw*Zbywnk1 $ 1480 _D pwnkw1 = ( uimnk*fKmnkw1+uibnk*fKbnkw+lnk1*Hqnkw1 +pvenk*fVenkw1+pvmnk*fVmnk+Siqnk-0.0090000*Siqej-Siqnkl)/fXnk $ 1481 _D pwnkvv = Vnk/fXnk $ 1482 _D pwnkvl1 = (lnk1*Hqnkn1)/fXnk $ 1483 _D___ Log(pxnkw1) = Log(pwnkw1) + (0.0081281/0.20000) $ 1484 _S pxnk = (1-Dbyw)*(((Exp(Log(pxnk(-1)) +0.32028*Dlog(pwnkvl1)*pwnkvl1(-1)/pxnk(-1) +0.87126*Dlog(pwnkvv)*pwnkvv(-1)/pxnk(-1) +0.67972*Dlog(pwnkvl1(-1))*pwnkvl1(-1)/pxnk(-1) +0.12874*Dlog(pwnkvv(-1))*pwnkvv(-1)/pxnk(-1) -0.20000*Log(pxnk(-1)/pxnkw1(-1))))*(1.0+JRpxnk)) *(1.0-Dpxnk)+Dpxnk*Zpxnk) +Dbyw*(((Ywnk1/bywnk1)+ Siqnk + Vnk)/fXnk) $ () () ANDEN FREMSTILLINGSVIRKSOMHED () 1485 _I bywnq1 = (Ywnq1/(Yrnq1+Ywnq1))*(1-Dbyw)+Dbyw*Zbywnq1 $ 1486 _D pwnqw1 = ( uimnq*fKmnqw1+uibnq*fKbnqw+lnq1*HQnqw1 +pvenq*fVenqw1+pvmnq*fVmnq+Siqnq-0.011000*Siqej-Siqnql)/fXnq $ 1487 _D pwnqvv = Vnq/fXnq $ 1488 _D pwnqvl1 = (lnq1*HQnqn1)/fXnq $ 1489 _D___ log(pxnqw1) = log(pwnqw1) + 0.00186155/0.26889 $ 1490 _S pxnq = (1-dbyw)*(((exp(log(pxnq(-1)) +0.645322*dlog(pwnqvl1)*pwnqvl1(-1)/pxnq(-1) +0.855308*dlog(pwnqvv)*pwnqvv(-1)/pxnq(-1) +0.354678*dlog(pwnqvl1(-1))*pwnqvl1(-1)/pxnq(-1) +0.184350*dlog(pwnqvv(-1))*pwnqvv(-1)/pxnq(-1) -.268886*log(pxnq(-1)/pxnqw1(-1))))*(1.0+JRpxnq)) *(1.0-Dpxnq)+Dpxnq*Zpxnq) +Dbyw*(((Ywnq1/bywnq1)+ Siqnq + Vnq)/fXnq) $ () () BYGGE- OG ANL'GSVIRKSOMHED () 1491 _I bywb1 = (Ywb1/(Yrb1+Ywb1))*(1-Dbyw)+Dbyw*Zbywb1 $ 1492 _D pwbw1 = ( uimb*fKmbw1+uibb*fKbbw+lb1*Hqbw1 +pveb*fVebw1+pvmb*fVmb+Siqb-0.0060000*Siqej-Siqbl)/fXb $ 1493 _D pwbvv = Vb/fXb $ 1494 _D pwbvl1 = (lb1*Hqbn1)/fXb $ 1495 _D___ Log(pxbw1) = Log(pwbw1) -0.00216234/0.20000 $ 1496 _S pxb = (1-Dbyw)*(((Exp(Log(pxb(-1)) +0.539263*Dlog(pwbvl1)*pwbvl1(-1)/pxb(-1) +0.751764*Dlog(pwbvv)*pwbvv(-1)/pxb(-1) +0.460737*Dlog(pwbvl1(-1))*pwbvl1(-1)/pxb(-1) +0.248236*Dlog(pwbvv(-1))*pwbvv(-1)/pxb(-1) -0.20000*Log(pxb(-1)/pxbw1(-1))))*(1.0+JRpxb)) *(1.0-Dpxb)+Dpxb*Zpxb) +Dbyw*(((Ywb1/bywb1)+ Siqb + Vb)/fXb) $ () () HANDEL () 1497 _I bywqh1 = (Ywqh1/(Yrqh1+Ywqh1))*(1-Dbyw)+Dbyw*Zbywqh1 $ 1498 _D pwqhw1 = ( uimqh*fKmqhw1+uibqh*fKbqhw+lqh1*HQqhw1 +pveqh*fVeqhw1+pvmqh*fVmqh+Siqqh-0.056000*Siqej-Siqqhl)/fXqh $ 1499 _D pwqhvv = Vqh/fXqh $ 1500 _D pwqhvl1 = (lqh1*HQqhn1)/fXqh $ 1501 _D___ log(pxqhw1) = log(pwqhw1) + 0.0049781/0.20000 $ 1502 _S pxqh = (1-dbyw)*(((exp(log(pxqh(-1)) +1.01665*dlog(pwqhvl1)*pwqhvl1(-1)/pxqh(-1) +1.21235*dlog(pwqhvv)*pwqhvv(-1)/pxqh(-1) +0.29358*dlog(pwqhvl1(-1))*pwqhvl1(-1)/pxqh(-1) +0.00000*dlog(pwqhvv(-1))*pwqhvv(-1)/pxqh(-1) -0.20000*log(pxqh(-1)/pxqhw1(-1))))*(1.0+JRpxqh)) *(1.0-Dpxqh)+Dpxqh*Zpxqh) +Dbyw*(((Ywqh1/bywqh1)+ Siqqh + Vqh)/fXqh) $ () () ANDEN TRANSPORT Mv. () 1503 _I bywqt1 = (Ywqt1/(Yrqt1+Ywqt1))*(1-Dbyw)+Dbyw*Zbywqt1 $ 1504 _D pwqtw1 = ( uimqt*fKmqtw1+uibqt*fKbqtw+lqt1*Hqqtw1 +pveqt*fVeqtw1+pvmqt*fVmqt+Siqqt-0.016000*Siqej-Siqqtl)/fXqt $ 1505 _D pwqtvv = Vqt/fXqt $ 1506 _D pwqtvl1 = (lqt1*Hqqtn1)/fXqt $ 1507 _D___ Log(pxqtw1) = Log(pwqtw1) + 0.00000 $ 1508 _S pxqt = (1-Dbyw)*(((Exp(Log(pxqt(-1)) +0.356266*Dlog(pwqtvl1)*pwqtvl1(-1)/pxqt(-1) +0.85*Dlog(pwqtvv)*pwqtvv(-1)/pxqt(-1) +0.00000*Dlog(pwqtvl1(-1))*pwqtvl1(-1)/pxqt(-1) +0.00000*Dlog(pwqtvv(-1))*pwqtvv(-1)/pxqt(-1) -0.20000*Log(pxqt(-1)/pxqtw1(-1))))*(1.0+JRpxqt)) *(1.0-Dpxqt)+Dpxqt*Zpxqt) +Dbyw*(((Ywqt1/bywqt1)+ Siqqt + Vqt)/fXqt) $ () () ANDRE TJENESTEYDENDE ERHVERV () 1509 _I bywqq1 = (Ywqq1/(Yrqq1+Ywqq1))*(1-Dbyw)+Dbyw*Zbywqq1 $ 1510 _D pwqqw1 = ( uimqq*fKmqqw1+uibqq*fKbqqw+lqq1*HQqqw1 +pveqq*fVeqqw1+pvmqq*fVmqq+Siqqq-0.13600*Siqej-Siqqql)/fXqq $ 1511 _D pwqqvv = Vqq/fXqq $ 1512 _D pwqqvl1 = (lqq1*HQqqn1)/fXqq $ 1513 _D___ log(pxqqw1) = log(pwqqw1) + 0.0039855/0.20000 $ 1514 _S pxqq = (1-dbyw)*(((exp(log(pxqq(-1)) +0.67039*dlog(pwqqvl1)*pwqqvl1(-1)/pxqq(-1) +0.88296*dlog(pwqqvv)*pwqqvv(-1)/pxqq(-1) +0.49131*dlog(pwqqvl1(-1))*pwqqvl1(-1)/pxqq(-1) +0.11704*dlog(pwqqvv(-1))*pwqqvv(-1)/pxqq(-1) -0.20000*log(pxqq(-1)/pxqqw1(-1))))*(1.0+JRpxqq)) *(1.0-Dpxqq)+Dpxqq*Zpxqq) +Dbyw*(((Ywqq1/bywqq1)+ Siqqq + Vqq)/fXqq) $ () () FINANSIEL VIRKSOMHED () 1515 _I bywqf1 = (Ywqf1/(Yrqf1+Ywqf1))*(1-Dbyw)+Dbyw*Zbywqf1 $ 1516 _D pwqfw1 = ( uimqf*fKmqfw1+uibqf*fKbqfw+lqf1*HQqfw1 +pveqf*fVeqfw1+pvmqf*fVmqf +Siqqf-0.016000*Siqej-Siqqfl)/fXqf $ 1517 _D pwqfwv1 = (lqf1*HQqfw1+pveqf*fVeqfw1+pvmqf*fVmqf)/fXqf $ 1518 _S pxqf = (1-dbyw)*((1-dpxqf)*(exp(log(pxqf(-1)) +0.30074*(dlog(pwqfwv1)-dlog(pwqfwv1(-1))) -0.78730*(dlog(pxqf(-1))-dlog(pwqfw1(-1))) +dlog(pxqf(-1)) + (log(1+jrpxqf) -Log(1.+JRpxqf(-1)))))+Dpxqf*Zpxqf) +Dbyw*(((Ywqf1/bywqf1) + Siqqf + Vqf)/fXqf) $ 1519 _I pxn = pxn(-1)*(pxne*fXne+pxng*fXng+pxnf*fXnf+pxnn*fXnn+pxnb*fXnb +pxnk*fXnk+pxnq*fXnq+pxnm*fXnm+pxnt*fXnt ) /(pxne(-1)*fXne+pxng(-1)*fXng+pxnf(-1)*fXnf+pxnn(-1)*fXnn+pxnb(-1)*fXnb +pxnk(-1)*fXnk+pxnq(-1)*fXnq+pxnm(-1)*fXnm+pxnt(-1)*fXnt ) $ 1520 _I pxq = pxq(-1)*(pxqf*fXqf+pxqh*fXqh+pxqt*fXqt+pxqs*fXqs+pxqq*fXqq) /(pxqf(-1)*fXqf+pxqh(-1)*fXqh+pxqt(-1)*fXqt+pxqs(-1)*fXqs+pxqq(-1)*fXqq) $ () ### PRISSAM.F08 ### () () () Erhvervenes køb af varer og tjenester I løbende priser () () 1521 _G___ Va = ( aaa*pxa + anga*pxng + anea*pxne + anfa*pxnf + anma*pxnm + anta*pxnt + anka*pxnk + aba*pxb + aqha*pxqh + aqta*pxqt + aqqa*pxqq + am0a*(pm0+tm0) + am2a*(pm2+tm2) + am3ka*(pm3k+tm3k) + am3qa*(pm3q+tm3q) + am5a*(pm5+tm5) ) *kpnva*fXa + Sipxa + Sigxa $ 1522 _G___ Ve = ( ange*pxng + anme*pxnm + ante*pxnt + aqte*pxqt + aqqe*pxqq + am3qe*(pm3q+tm3q) + am7qe*(pm7q+tm7q) + amse*pms ) *kpnve*fXe + Sipxe + Sigxe $ 1523 _G___ Vng = ( aeng*pxe + angng*pxng + aneng*pxne + anmng*pxnm + aqtng*pxqt + am3rng*(pm3r+tm3r) + am3qng*(pm3q+tm3q) + am5ng*(pm5+tm5) ) *kpnvng*fXng + Sipxng + Sigxng $ 1524 _G___ Vne = ( aane*pxa + aene*pxe + angne*pxng + anene*pxne + abne*pxb + aqqne*pxqq + am3kne*(pm3k+tm3k) + am3qne*(pm3q+tm3q) + am7qne*(pm7q+tm7q) ) *kpnvne*fXne + Sipxne + Sigxne $ 1525 _G___ Vnf = ( aanf*pxa + angnf*pxng + anenf*pxne + anfnf*pxnf + anmnf*pxnm + anknf*pxnk + anqnf*pxnq + aqhnf*pxqh + aqtnf*pxqt + aqqnf*pxqq + am0nf*(pm0+tm0) + am2nf*(pm2+tm2) + am3knf*(pm3k+tm3k) + am3qnf*(pm3q+tm3q) + am5nf*(pm5+tm5) + am6mnf*(pm6m+tm6m) + am6qnf*(pm6q+tm6q) ) *kpnvnf*fXnf + Sipxnf + Sigxnf $ 1526 _G___ Vnn = ( aann*pxa + angnn*pxng + anenn*pxne + annnn*pxnn + anmnn*pxnm + anqnn*pxnq + aqtnn*pxqt + aqqnn*pxqq + am1nn*(pm1+tm1) + am3knn*(pm3k+tm3k) + am3qnn*(pm3q+tm3q) + am6qnn*(pm6q+tm6q) ) *kpnvnn*fXnn + Sipxnn + Sigxnn $ 1527 _G___ Vnb = ( aanb*pxa + angnb*pxng + anenb*pxne + anbnb*pxnb + anmnb*pxnm + aqhnb*pxqh + aqtnb*pxqt + aqqnb*pxqq + am2nb*(pm2+tm2) + am3knb*(pm3k+tm3k) + am3qnb*(pm3q+tm3q) + am5nb*(pm5+tm5) + am6mnb*(pm6m+tm6m) + am6qnb*(pm6q+tm6q) ) *kpnvnb*fXnb + Sipxnb + Sigxnb $ 1528 _G___ Vnm = ( angnm*pxng + anenm*pxne + anmnm*pxnm + anknm*pxnk + anqnm*pxnq + aqhnm*pxqh + aqtnm*pxqt + aqqnm*pxqq + am3qnm*(pm3q+tm3q) + am5nm*(pm5+tm5) + am6mnm*(pm6m+tm6m) + am6qnm*(pm6q+tm6q) + am7qnm*(pm7q+tm7q) + am8nm*(pm8+tm8) + amsnm*pms ) *kpnvnm*fXnm + Sipxnm + Sigxnm $ 1529 _G___ Vnt = ( angnt*pxng + anent*pxne + anmnt*pxnm + antnt*pxnt + aqhnt*pxqh + aqqnt*pxqq + am3qnt*(pm3q+tm3q) + am6mnt*(pm6m+tm6m) + am6qnt*(pm6q+tm6q) + am7bnt*(pm7b+tm7b) + am7ynt*(pm7y+tm7y) + am7qnt*(pm7q+tm7q) ) *kpnvnt*fXnt + Sipxnt + Sigxnt $ 1530 _G___ Vnk = ( angnk*pxng + anenk*pxne + anfnk*pxnf + anmnk*pxnm + anknk*pxnk + anqnk*pxnq + aqhnk*pxqh + aqtnk*pxqt + aqqnk*pxqq + am2nk*(pm2+tm2) + am3qnk*(pm3q+tm3q) + am5nk*(pm5+tm5) + am6mnk*(pm6m+tm6m) + am6qnk*(pm6q+tm6q) + am8nk*(pm8+tm8) ) *kpnvnk*fXnk + Sipxnk + Sigxnk $ 1531 _G___ Vnq = ( angnq*pxng + anenq*pxne + anbnq*pxnb + anmnq*pxnm + anknq*pxnk + anqnq*pxnq + aqhnq*pxqh + aqtnq*pxqt + aqqnq*pxqq + am2nq*(pm2+tm2) + am3knq*(pm3k+tm3k) + am3qnq*(pm3q+tm3q) + am5nq*(pm5+tm5) + am6mnq*(pm6m+tm6m) + am6qnq*(pm6q+tm6q) + am8nq*(pm8+tm8) ) *kpnvnq*fXnq + Sipxnq + Sigxnq $ 1532 _G___ Vb = ( aab*pxa + angb*pxng + aneb*pxne + anbb*pxnb + anmb*pxnm + ankb*pxnk + anqb*pxnq + abb*pxb + aqhb*pxqh + aqtb*pxqt + aqfb*pxqf + aqqb*pxqq + aob*pxo + am2b*(pm2+tm2) + am3qb*(pm3q+tm3q) + am5b*(pm5+tm5) + am6mb*(pm6m+tm6m) + am6qb*(pm6q+tm6q) + am7qb*(pm7q+tm7q) + am8b*(pm8+tm8) + amsb*pms ) *kpnvb*fXb + Sipxb + Sigxb $ 1533 _G___ Vqh = ( angqh*pxng + aneqh*pxne + anmqh*pxnm + ankqh*pxnk + anqqh*pxnq + abqh*pxb + aqhqh*pxqh + aqsqh*pxqs + aqtqh*pxqt + aqfqh*pxqf + aqqqh*pxqq + aoqh*pxo + am3qqh*(pm3q+tm3q) + am5qh*(pm5+tm5) + am6qqh*(pm6q+tm6q) + am8qh*(pm8+tm8) + amsqh*pms ) *kpnvqh*fXqh + Sipxqh + Sigxqh $ 1534 _G___ Vqs = ( angqs*pxng + aneqs*pxne + antqs*pxnt + aqsqs*pxqs + aqtqs*pxqt + aqqqs*pxqq + am3qqs*(pm3q+tm3q) + amsqs*pms ) *kpnvqs*fXqs + Sipxqs + Sigxqs $ 1535 _G___ Vqt = ( angqt*pxng + aneqt*pxne + anqqt*pxnq + abqt*pxb + aqhqt*pxqh + aqsqt*pxqs + aqtqt*pxqt + aqfqt*pxqf + aqqqt*pxqq + aoqt*pxo + am3qqt*(pm3q+tm3q) + am7yqt*(pm7y+tm7y) + am7qqt*(pm7q+tm7q) + amsqt*pms ) *kpnvqt*fXqt + Sipxqt + Sigxqt $ 1536 _G___ Vqf = ( angqf*pxng + aneqf*pxne + anqqf*pxnq + abqf*pxb + aqtqf*pxqt + aqfqf*pxqf + aqqqf*pxqq + aoqf*pxo + am3qqf*(pm3q+tm3q) + amsqf*pms ) *kpnvqf*fXqf + Sipxqf + Sigxqf $ 1537 _G___ Vqq = ( angqq*pxng + aneqq*pxne + anfqq*pxnf + annqq*pxnn + anmqq*pxnm + antqq*pxnt + ankqq*pxnk + anqqq*pxnq + abqq*pxb + aqhqq*pxqh + aqtqq*pxqt + aqfqq*pxqf + aqqqq*pxqq + aoqq*pxo + am0qq*(pm0+tm0) + am1qq*(pm1+tm1) + am3qqq*(pm3q+tm3q) + am5qq*(pm5+tm5) + am6qqq*(pm6q+tm6q) + am7qqq*(pm7q+tm7q) + am8qq*(pm8+tm8) + amsqq*pms ) *kpnvqq*fXqq + Sipxqq + Sigxqq $ 1538 _G___ Vh = ( angh*pxng + aneh*pxne + abh*pxb + aqqh*pxqq + am3qh*(pm3q+tm3q) + am8h*(pm8+tm8) ) *kpnvh*fXh + Sipxh + Sigxh $ 1539 _G___ Vo = ( aao*pxa + aeo*pxe + ango*pxng + aneo*pxne + anfo*pxnf + anno*pxnn + anbo*pxnb + anmo*pxnm + anto*pxnt + anko*pxnk + anqo*pxnq + abo*pxb + aqho*pxqh + aqso*pxqs + aqto*pxqt + aqfo*pxqf + aqqo*pxqq + aho*pxh + aoo*pxo + am0o*(pm0+tm0) + am1o*(pm1+tm1) + am2o*(pm2+tm2) + am3ko*(pm3k+tm3k) + am3ro*(pm3r+tm3r) + am3qo*(pm3q+tm3q) + am5o*(pm5+tm5) + am6mo*(pm6m+tm6m) + am6qo*(pm6q+tm6q) + am7bo*(pm7b+tm7b) + am7yo*(pm7y+tm7y) + am7qo*(pm7q+tm7q) + am8o*(pm8+tm8) + amso*pms ) *kpnvo*fXo + Sipxo + Sigxo $ 1540 _K___ pncf = ( aacf*pxa + anfcf*pxnf + aqhcf*pxqh + am0cf*(pm0+tm0) )*kpncf*kkp $ 1541 _K___ pncn = ( anfcn*pxnf + anncn*pxnn + aqhcn*pxqh + am0cn*(pm0+tm0) + am1cn*(pm1+tm1) )*kpncn*kkp $ 1542 _K___ pnci = ( aaci*pxa + ankci*pxnk + anqci*pxnq + aqhci*pxqh + am0ci*(pm0+tm0) + am1ci*(pm1+tm1) + am2ci*(pm2+tm2) + am3qci*(pm3q+tm3q) + am5ci*(pm5+tm5) + am6qci*(pm6q+tm6q) + am8ci*(pm8+tm8) )*kpnci*kkp $ 1543 _K___ pnce = ( aece*pxe + angce*pxng + anece*pxne + aqhce*pxqh + am3kce*(pm3k+tm3k) + am3qce*(pm3q+tm3q) )*kpnce*kkp $ 1544 _K___ pncg = ( angcg*pxng + aqhcg*pxqh + am3qcg*(pm3q+tm3q) )*kpncg*kkp $ 1545 _K___ pncb = ( antcb*pxnt + aqhcb*pxqh + am7bcb*(pm7b+tm7b) + am7qcb*(pm7q+tm7q) )*kpncb*kkp $ 1546 _K___ pncv = ( anbcv*pxnb + anmcv*pxnm + antcv*pxnt + ankcv*pxnk + anqcv*pxnq + aqhcv*pxqh + am6mcv*(pm6m+tm6m) + am6qcv*(pm6q+tm6q) + am7ycv*(pm7y+tm7y) + am7qcv*(pm7q+tm7q) + am8cv*(pm8+tm8) )*kpncv*kkp $ 1547 _G___ Dlog(pnch) = 0.1488*Dlog(pibh) +0.06808*Log( (Invbh(-1)+(Knbh(-2)+0.5*Inbh(-1))*(iwbz(-1)-0.5*rpibhe(-1))) /(Yrh1(-1)-fKbhe(-1)/fKbhl(-1)*(Ywh1+Siqh-Siqejh)) ) $ 1548 _K___ pnck = ( aqsck*pxqs + aqtck*pxqt + amsck*pms )*kpnck*kkp $ 1549 _K___ pncs = ( anmcs*pxnm + anqcs*pxnq + aqhcs*pxqh + aqtcs*pxqt + aqfcs*pxqf + aqqcs*pxqq + aocs*pxo + amscs*pms )*kpncs*kkp $ 1550 _I pct = pmt $ 1551 _K___ pnim = ( aeim*pxe + anbim*pxnb + anmim*pxnm + antim*pxnt + ankim*pxnk + anqim*pxnq + aqhim*pxqh + aqqim*pxqq + am6mim*(pm6m+tm6m) + am6qim*(pm6q+tm6q) + am7bim*(pm7b+tm7b) + am7yim*(pm7y+tm7y) + am7qim*(pm7q+tm7q) + am8im*(pm8+tm8) + amsim*pms )*kpnim*kkp $ 1552 _K__ pnimp11 = pnim*kpnimp1 $ 1553 _K__ pnimo11 = pnim*kpnimo1 $ 1554 _K___ pnib = ( abib*pxb + aqqib*pxqq + am5ib*(pm5+tm5) + am6qib*(pm6q+tm6q) )*kpnib*kkp $ 1555 _K__ pnibp11 = pnib*kpnibp1 $ 1556 _K__ pnibo11 = pnib*kpnibo1 $ 1557 _K__ pnibh = pnib*kpnibh $ 1558 _G__ pit = aait*pxa + am0it*(pm0+tm0) $ 1559 _G___ pnil = ( ( fIla*pxa+fIle*pxe+fIlng*pxng +fIlne*pxne+fIlnf*pxnf+fIlnn*pxnn+fIlnb*pxnb +fIlnm*pxnm+fIlnt*pxnt+fIlnk*pxnk+fIlnq*pxnq +fIlqh*pxqh+fIlqq*pxqq +fIlm0*(pm0+tm0)+fIlm1*(pm1+tm1)+fIlm2*(pm2+tm2) +fIlm3k*(pm3k+tm3k)+fIlm3r*(pm3r+tm3r) +fIlm3q*(pm3q+tm3q)+fIlm5*(pm5+tm5) +fIlm6m*(pm6m+tm6m)+fIlm6q*(pm6q+tm6q) +fIlm7b*(pm7b+tm7b)+fIlm7q*(pm7q+tm7q) +fIlm8*(pm8 +tm8)+ fIlm7y*(pm7y+tm7y) ) /fIl ) $ () () () INVESTERINGSPRISER () () 1560 _I piba = kpiba*pibp $ 1561 _I pibe = kpibe*pibp $ 1562 _I pibng = kpibng*pibp $ 1563 _I pibne = kpibne*pibp $ 1564 _I pibnf = kpibnf*pibp $ 1565 _I pibnn = kpibnn*pibp $ 1566 _I pibnb = kpibnb*pibp $ 1567 _I pibnm = kpibnm*pibp $ 1568 _I pibnt = kpibnt*pibp $ 1569 _I pibnk = kpibnk*pibp $ 1570 _I pibnq = kpibnq*pibp $ 1571 _I pibb = kpibb*pibp $ 1572 _I pibqh = kpibqh*pibp $ 1573 _I pibqs = kpibqs*pibp $ 1574 _I pibqt = kpibqt*pibp $ 1575 _I pibqf = kpibqf*pibp $ 1576 _I pibqq = kpibqq*pibp $ 1577 _I pibo = kpibo1*pibo11 $ 1578 _I pima = kpima*pimp $ 1579 _I pime = kpime*pimp $ 1580 _I pimng = kpimng*pimp $ 1581 _I pimne = kpimne*pimp $ 1582 _I pimnf = kpimnf*pimp $ 1583 _I pimnn = kpimnn*pimp $ 1584 _I pimnb = kpimnb*pimp $ 1585 _I pimnm = kpimnm*pimp $ 1586 _I pimnt = kpimnt*pimp $ 1587 _I pimnk = kpimnk*pimp $ 1588 _I pimnq = kpimnq*pimp $ 1589 _I pimb = kpimb*pimp $ 1590 _I pimqh = kpimqh*pimp $ 1591 _I pimqs = kpimqs*pimp $ 1592 _I pimqt = kpimqt*pimp $ 1593 _I pimqf = kpimqf*pimp $ 1594 _I pimqq = kpimqq*pimp $ 1595 _I pimh = kpimh*pimp $ 1596 _I pimo = kpimo1*pimo11 $ 1597 _G___ pne0 = pe0 - Sipe0/fE0 $ 1598 _K___ pe1 = ( anne1*pxnn + aqhe1*pxqh + am1e1*(pm1+tm1) )*kpe1 $ 1599 _K___ pe2 = ( aae2*pxa + anfe2*pxnf + anbe2*pxnb + anme2*pxnm + anke2*pxnk + aqhe2*pxqh + am2e2*(pm2+tm2) )*kpe2 $ 1600 _K___ pe3 = ( aee3*pxe + ange3*pxng + anee3*pxne + aqhe3*pxqh + am3ke3*(pm3k+tm3k) + am3re3*(pm3r+tm3r) + am3qe3*(pm3q+tm3q) )*kpe3 $ 1601 _K___ pe5 = ( anfe5*pxnf + anke5*pxnk + aqhe5*pxqh + am5e5*(pm5+tm5) )*kpe5 $ 1602 _K___ pe6 = ( anbe6*pxnb + anme6*pxnm + anke6*pxnk + anqe6*pxnq + aqhe6*pxqh + am6me6*(pm6m+tm6m) + am6qe6*(pm6q+tm6q) )*kpe6 $ 1603 _K___ pne7y = ( ante7y*pxnt + am7ye7y*(pm7y+tm7y) )*kpne7y $ 1604 _K___ pe7q = ( anme7q*pxnm + ante7q*pxnt + aqhe7q*pxqh + am7be7q*(pm7b+tm7b) + am7qe7q*(pm7q+tm7q) )*kpe7q $ 1605 _K___ pe8 = ( anme8*pxnm + anke8*pxnk + anqe8*pxnq + aqhe8*pxqh + aqqe8*pxqq + am8e8*(pm8+tm8) )*kpe8 $ 1606 _K___ pesq = ( aqhesq*pxqh +aqtesq*pxqt +aqfesq*pxqf +aqqesq*pxqq +aoesq*pxo)*kpesq $ 1607 _K___ pess = pxqs*kpess $ 1608 _G___ pes = (fEsq/fEs)*pesq+(fEss/fEs)*pess $ 1609 _K___ pet = ( 0.25*pcf+0.14*pcn+0.05*pci+0.06*pcg +0.05*pcv+0.07*pck+0.38*pcs ) *kpet $ () () () Overgang fra nettopriser til priser () () 1610 _G pcf = (1+btgf*tg)*(pncf+tpf) $ 1611 _G pcn = (1+btgn*tg)*(pncn+tpn) $ 1612 _G pci = (1+btgi*tg)*(pnci+tpi) $ 1613 _G pce = (1+btge*tg)*(pnce+tpe) $ 1614 _G pcg = (1+btgg*tg)*(pncg+tpg) $ 1615 _G pcb = (1+btgb*tg)*(pncb+tpb)*(1+trb) $ 1616 _G pcv = (1+btgv*tg)*(pncv+tpv) $ 1617 _G pch = (1+btgh*tg)*(pnch+tph) $ 1618 _G pck = (1+btgk*tg)*(pnck+tpk) $ 1619 _G pcs = (1+btgs*tg)*(pncs+tps) $ 1620 _G pimp11 = (1+btgimp1*tg)*(pnimp11+tpimp1)*(1+trimp1) $ 1621 _G pimo11 = (1+btgimo1*tg)*(pnimo11+tpimo1) $ 1622 _G pibp11 = (1+btgibp1*tg)*(pnibp11+tpibp1) $ 1623 _G pibo11 = (1+btgibo1*tg)*(pnibo11+tpibo1) $ 1624 _G pibh = (1+btgibh*tg)*(pnibh+tpibh) $ 1625 _K pibp = pibp11*kpibp $ 1626 _K pimp = pimp11*kpimp $ 1627 _G pil = (1+btgil*tg)*(pnil+tpil) $ 1628 _G pe7y = pne7y + Sipe7y/fE7y $ () () () PRISER PÅ ERHVERVENES ENERGIFORBRUG () () 1629 _K pvea = (1+btgxa*tg)*(tvea+bhvea*pxqh + (anga*pxng + anea*pxne + am3ka*(pm3k+tm3k) + am3qa*(pm3q+tm3q) ) *kpvea*fXa/fVea) $ 1630 _K pvee = (1+btgxe*tg)*(tvee+bhvee*pxqh + (ange*pxng + am3qe*(pm3q+tm3q) ) *kpvee*fXe/fVee) $ 1631 _K pveng = (1+btgxng*tg)*(tveng+bhveng*pxqh + (aeng*pxe + angng*pxng + aneng*pxne + am3rng*(pm3r+tm3r) + am3qng*(pm3q+tm3q) ) *kpveng*fXng/fVeng) $ 1632 _K pvene = (1+btgxne*tg)*(tvene+bhvene*pxqh + (aane*pxa + aene*pxe + angne*pxng + anene*pxne + am3kne*(pm3k+tm3k) + am3qne*(pm3q+tm3q) ) *kpvene*fXne/fVene) $ 1633 _K pvenf = (1+btgxnf*tg)*(tvenf+bhvenf*pxqh + (angnf*pxng + anenf*pxne + am3knf*(pm3k+tm3k) + am3qnf*(pm3q+tm3q) ) *kpvenf*fXnf/fVenf) $ 1634 _K pvenn = (1+btgxnn*tg)*(tvenn+bhvenn*pxqh + (angnn*pxng + anenn*pxne + am3knn*(pm3k+tm3k) + am3qnn*(pm3q+tm3q) ) *kpvenn*fXnn/fVenn) $ 1635 _K pvenb = (1+btgxnb*tg)*(tvenb+bhvenb*pxqh + (angnb*pxng + anenb*pxne + am3knb*(pm3k+tm3k) + am3qnb*(pm3q+tm3q) ) *kpvenb*fXnb/fVenb) $ 1636 _K pvenm = (1+btgxnm*tg)*(tvenm+bhvenm*pxqh + (angnm*pxng + anenm*pxne + am3qnm*(pm3q+tm3q) ) *kpvenm*fXnm/fVenm) $ 1637 _K pvent = (1+btgxnt*tg)*(tvent+bhvent*pxqh + (angnt*pxng + anent*pxne + am3qnt*(pm3q+tm3q) ) *kpvent*fXnt/fVent) $ 1638 _K pvenk = (1+btgxnk*tg)*(tvenk+bhvenk*pxqh + (angnk*pxng + anenk*pxne + am3qnk*(pm3q+tm3q) ) *kpvenk*fXnk/fVenk) $ 1639 _K pvenq = (1+btgxnq*tg)*(tvenq+bhvenq*pxqh + (angnq*pxng + anenq*pxne + am3knq*(pm3k+tm3k) + am3qnq*(pm3q+tm3q) ) *kpvenq*fXnq/fVenq) $ 1640 _K pveb = (1+btgxb*tg)*(tveb+bhveb*pxqh + (angb*pxng + aneb*pxne + am3qb*(pm3q+tm3q) ) *kpveb*fXb/fVeb) $ 1641 _K pveqh = (1+btgxqh*tg)*(tveqh+bhveqh*pxqh + (angqh*pxng + aneqh*pxne + am3qqh*(pm3q+tm3q) ) *kpveqh*fXqh/fVeqh) $ 1642 _K pveqs = (1+btgxqs*tg)*(tveqs+bhveqs*pxqh + (angqs*pxng + aneqs*pxne + am3qqs*(pm3q+tm3q) ) *kpveqs*fXqs/fVeqs) $ 1643 _K pveqt = (1+btgxqt*tg)*(tveqt+bhveqt*pxqh + (angqt*pxng + aneqt*pxne + am3qqt*(pm3q+tm3q) ) *kpveqt*fXqt/fVeqt) $ 1644 _K pveqf = (1+btgxqf*tg)*(tveqf+bhveqf*pxqh + (angqf*pxng + aneqf*pxne + am3qqf*(pm3q+tm3q) ) *kpveqf*fXqf/fVeqf) $ 1645 _K pveqq = (1+btgxqq*tg)*(tveqq+bhveqq*pxqh + (angqq*pxng + aneqq*pxne + am3qqq*(pm3q+tm3q) ) *kpveqq*fXqq/fVeqq) $ 1646 _K pveh = (1+btgxh*tg)*(tveh+bhveh*pxqh + (angh*pxng + aneh*pxne + am3qh*(pm3q+tm3q) )* kpveh*fXh/fVeh) $ 1647 _K pveo = (1+btgxo*tg)*(tveo+bhveo*pxqh + (aeo*pxe + ango*pxng + aneo*pxne + am3ko*(pm3k+tm3k) + am3ro*(pm3r+tm3r) + am3qo*(pm3q+tm3q) ) *kpveo*fXo/fVeo) $ () ### LOEN.F08 ### () () () LØN () () 1648 _D___ btyd1 = (Tyd/Uldp)/(lah1*(1-tsda)*0.001) $ 1649 _D Yfnl = Yfnf+Yfnn+Yfnb+Yfnk+Yfnm+Yfnq+Yfnt $ 1650 _D fYfnl = (fYfnf*pyfnf(-1)+fYfnn*pyfnn(-1)+fYfnb*pyfnb(-1)+fYfnk*pyfnk(-1) +fYfnm*pyfnm(-1)+fYfnq*pyfnq(-1)+fYfnt*pyfnt(-1))/pyfnl(-1) $ 1651 _D pyfnl = Yfnl/fYfnl $ 1652 _D kqyfnl1 = fYfnl/ (Hqnf1+Hqnn1+Hqnb1+Hqnk1+Hqnm1+Hqnq1+Hqnt1) $ 1653 _D kqyfn1 = fYfn/(Hqng1+Hqne1+Hqnf1+Hqnn1+Hqnb1+Hqnm1+Hqnt1+Hqnk1+Hqnq1) $ 1654 _D___ tss0u = tsda + (1-tsda)*(tss0 + tssp0) $ 1655 _D tatp = Tpatpi/(Qw1*Hgwn*0.001) $ 1656 _D lnap = lna1 + tatp $ 1657 _S___F log(bywnw) = 1.24994*log(pcpn/pxn)-3.00000*bul1+1.59679*btyd1*Ddtlnap +(1-Ddtlnap)*(1.59679*btyd1e+Log(dtlnap))-1.14834 $ 1658 _I Ywn1 = Ywng1+Ywne1+Ywnf1+Ywnn1+Ywnb1+Ywnm1+Ywnt1+Ywnk1+Ywnq1 $ 1659 _I Yrn1 = Yrng1+Yrne1+Yrnf1+Yrnn1+Yrnb1+Yrnm1+Yrnt1+Yrnk1+Yrnq1 $ 1660 _D bywnl = (Ywn1-Ywne1-Ywng1)/(Ywn1-Ywne1-Ywng1+Yrn1-Yrne1-Yrng1) $ 1661 _S___F Dlog(lna1) = 0.655083*dlog(pyfn)+0.544074*dlog(kqyfn1) +(1-0.655083)*dlog(pyfn(-1))+(1-0.544074)*dlog(kqyfn1(-1)) - Dlog((lna1+btatp*tatp)/lna1) -0.760890*(((1/3)*(bul1-bul1(-1))+(2/3)*(bul1(-1)-bul1(-2)))) +0.238705*dlog(lndeu)+0.532259*dlog(pcpn/pxn) +0.000000*(btyd1-btyd1(-1)) +0.100000*(1-Ddtlnap)*(Log(dtlnap)-Log(dtlnap(-1))) -0.100000*(log(bywnl(-1))-log(bywnw(-1)))+0.030787*d87+0.046271*d7376 $ 1662 _G__ lnakk1 = lna1 + tatp + (taqp1+tadf)*(1-bqn1/2)/Hgwn $ 1663 _G__ lnak1 = lnakk1 + (tqu1+tiqab1)*(1-bqn1/2)/Hgwn $ 1664 _G__ lah1 = lna1*Ha $ 1665 _G__ lnahk1 = lnak1*Hgwn/(1-bqn1/2) $ 1666 _G___ loh1 = loh1(-1)*((lah1/lah1(-1))*(1+JRloh)) $ 1667 _G__ lohkk1 = loh1 + (Tpatpi/(Qw1*.001)) $ 1668 _G__ lohk1 = lohkk1 + 2/3*tqu1 + tiqab1 $ 1669 _G___ lih = lih(-1)*(lnap/lnap(-1)) $ 1670 _I tiqab1 = Siqab/Qw1*1000 $ 1671 _I Yw1 = Ywa1 +Ywe1+Ywng1+Ywne1+Ywnf1+Ywnn1+Ywnb1+Ywnm1 +Ywnt1+Ywnk1+Ywnq1+Ywb1+Ywqh1+Ywqs1+Ywqt1 +Ywqf1+Ywqq1+Ywh1+Ywo2 $ () ### TRANSF.F08 ### () INDKOMSTOVERFØRSLER Mv. () () Reguleringsindexks 1672 _G___ Rlisa = ((lih(-2)*Ha(-2))/(lih(-3)*Ha(-3))-1)*(1-Dlisa) + Dlisa*(pcpn(-2)/pcpn(-3)-1) $ 1673 _G___ btb2 = (Tbhsl+Tbhsk+Tpatpi)/Ysda3 $ 1674 _G___ ptty1 = ptty1(-1)*(1+0.5*(Rlisa+Rlisa(-1)))*Dsr2 + ptty1(-1)*(1+Rlisa)*((1-tsda)/(1-tsda(-1))) *(1-btb2(-2))/(1-btb2(-3))*(1-Dsr2) $ 1675 _G___ ptty2 = ptty2(-1)*(pcpdk(-2)/pcpdk(-3)) $ () Forbrugerprisindekset beskriver prisudviklingen på dansk område, men bruger faste vægte (pt 2003) () Dagpenge (Tyd) 1676 _G___ Tyd = .001*ttyd1*ptty1*Uldp $ () Ledige på dagpenge () Uddannelse og aktiviering Mv (Tyu) 1677 _G___ Tyuly = .001*ttyuly*ptty1*Uly $ () Ledighedsydelse 1678 _G___ Tyuak = .001*ttyuak*ptty1*Uakx $ () Aktiverede udenfor arbejdsstyrken 1679 _G___ Tyurev = .001*ttyurev*ptty1*Urev $ () Revalideringsydelsen 1680 _G___ Tyusu = .001*ttyusu*ptty1*Usu $ () SU 1681 _I Tyu = Tyuly + Tyuak + Tyurev + Tyusu $ () Midlertidig fraværende fra arbejdsstyrken (Tym) 1682 _D Uss = Usxa + Qss $ 1683 _G___ Tymfdp = .001*ttymfdp*ptty1*Ufdp $ () Feriedagpenge 1684 _G___ Tyms = .001*ttyms*ptty1*Uss $ () Sygedagpenge 1685 _G___ Tymb = .001*ttymb*ptty1*Usb $ () Barselsdagpenge 1686 _G___ Tymf = .001*ttymf*ptty1*Umf $ () Arbejdsmarkedsorlov 1687 _I Tym = Tymfdp + Tyms + Tymb + Tymf $ () Tilbagetrækning (Typ) 1688 _G___ Typfp = .001*ttypfp*ptty1*(Ufpx+Qfp) $ () Folkepension 1689 _G___ Typfo = .001*ttypfo*ptty1*(Ufox+Qfo) $ () Førtidspension 1690 _G___ Typef = .001*ttypef*ptty1*Uef $ () Efterløn 1691 _G___ Typov = .001*ttypov*ptty1*Uov $ () Overgangsydelse 1692 _G___ Typt = Typtd*ptty1 $ () Tjenestemandspension 1693 _G___ Typpt = Typptd*ptty1 $ () Personlige tillæg 1694 _G___ Typdp = Typdpd*ptty1 $ () Delpension 1695 _G___ Typi = Typid*ptty1 $ () Indekstillæg 1696 _I Typr = Typt + Typpt + Typdp + Typi $ 1697 _G___ Typri = Typri(-1)*(Ywo2/Ywo2(-1)) $ () Imp. bidrag til tjenestemandspension 1698 _I Typ = Typfp + Typfo + Typef + Typov + Typr $ () Øvrige (Tyr) 1699 _D Uk = Ukxa + Ulu + Ukak $ 1700 _G___ Tyrks = .001*ttyrks*ptty1*(Uk-Ukak)*(1-Dsr2) $ () Kontanthjælp skattepligtig 1701 _G___ Tyrkr = Tyrkrd*ptty1*(1-Dsr2) + (.001*ttyk1*ptty1*(Uk-Ukak))*Dsr2 $ () Kontanthjælp ikke skattepligtig 1702 _I Tyrk = Tyrks+Tyrkr $ 1703 _G___ Tyrbf = D4703*.001*ptty1*ttyrbf*Ub +(1-D4703)*.001*ptty2*ttyrbf1*Ub $ () Børnefamilieydelse 1704 _G___ Tyrhs = Tyrhsd*ptty1 $ () Boligsikring 1705 _G___ Tyrhy = 0.001*ttyrhy*ptty1 *(Ufpx+Ufox+Qfp+Qfo) $ () Boligydelse 1706 _I Tyrh = Tyrhs+Tyrhy $ 1707 _G___ Tyrrs = Tyrrsd*ptty1 $ () Øvrige overførsler skattepligtig 1708 _G___ Tyrrr = Tyrrrd*ptty1 $ () Øvrige overførsler ikke skattepligtig 1709 _I Tyrr = Tyrrs +Tyrrr $ 1710 _I Tyr = Tyrk + Tyrbf + Tyrh + Tyrr $ () Samleposter 1711 _I Ty = Tyu+Tyd+Tym+Typ+Tyr $ () Indkomstoverførsler I alt 1712 _I Tys = Ty-(Tyrkr+Tyrbf+Tyrh+Tyrrr) $ () heraf skattepligtig () ### SKAT.F08 ### () () () DIREKTE SKATTER Mv. () () 1713 _G___ pcrs1 = pcrs1(-1)*(1+Rlisa)*(1-btb2(-2))/(1-btb2(-3))*(1-tsda)/(1-tsda(-1)) $ () Indkomster og fradrag () A-indkomst 1714 _K___ Yas = ( Yw1+Twen+Tys+Typshl+Tphhlu+Tpdmpu+Tpspu+Tpatpu -Sdu-Tpatpi/(1-tsda)-Saqp-Saqo-(Tbhsl+Tbhsk)/(1-tsda)-Typri)*kyas $ () Fordeling af A-indkomst på løn, dagpenge, efterløn, folkepension og øvrig a-indkomst 1715 _G___ Yasw = kyas*(Yw1+Twen-Typri) $ 1716 _G___ Yasd = kyas*(Tyd+Tymfdp) $ 1717 _G___ Yase = kyas*(Typef+Typov)$ 1718 _G___ Yasp = kyas*Typfp $ 1719 _D Yasr = Yas-(Yasw+Yasd+Yase+Yasp) $ () Overskud af egen virksomhed 1720 _D___ Ivmps1 = bivmp0*pimp11*fImp11 + (1+D8291*(ptty1/ptty1(-1)-1)) *( (bivmp(-1)*(1-bivmp1(-1)) -(1-bivmp(-1))*bivmp0(-1) )*pimp11(-1)*fImp11(-1) +(1-(bivmp+bivmp(-1))/2)*Ivmps1(-1)*bivmp/bivmp(-1)) $ 1721 _D___ Ivbps1 = bivbp0*pibp11*fIbp11 + (1+D8291*(ptty1/ptty1(-1)-1)) *( (bivbp(-1)*(bivbpw(-1)-bivbp0(-1)) -(1-bivbp(-1))*bivbp0(-1) )*pibp11(-1)*fIbp11(-1) +(1-(bivbp+bivbp(-1))/2)*Ivbps1(-1)*bivbp/bivbp(-1) ) $ 1722 _D Ivps1 = Ivmps1 + Ivbps1 $ 1723 _G___ Ivsk = bivsk*(Ibe+Ime) + (1 - ((bivsk+bivsk(-1))/2)/(nivsk*bivsk))*Ivsk(-1) $ 1724 _D Yrr2 = Yrp - 0.85*Yrh1 - (Iph/(I-Io11))*Ivps1 $ () Øvrige komponenter 1725 _K___ Yrpss1 = (0.5*Yrr2+0.5*Yrr2(-1))*kyrpss3 $ 1726 _K___ Tops = ktops*(Tphhli+Tphhki) $ () Pensionsopsparing 1727 _K___ Yspps = (Tpdmpi+Saqwy+Tpspi)*kyspps $ () Bidrag til ld,sp,dmp mv 1728 _K___ Sdas = ksdas*(Sda-tsda*(Tbhsk+Tbhsl)) $ () Arbejdsmarkedsbidrag 1729 _K___ Ysprs = kysprs*(Yw1+Yrr2) $ () Øvrige personlige indkomster og fradag netto 1730 _K___ Yrphs = phv*(Knbhe(-1)/pibh(-1))*tsdl*kyrphs $ () Lejeværdi af egen bolig 1731 _K___ Tippps1 = Tiin_h*ktippps1 $ () Renteindtægter netto 1732 _K___ Ylws = Safm + kylws*Yw1 $ () Lønmodtagerfradrag 1733 _K___ Yl3s = kyl3s*(Yw1+Yrr2) $ () 3% fradrag 1734 _K___ Ysrs = kysrs*(Yw1+Yrr2) $ () Øvrige skattepligtig indkomster og fradrag netto () Personlig indkomst 1735 _D___ Ysp = Yas+Yrpss1-Tops-Sdas-Yspps+Ysprs $ () Skattepligtig indkomst 1736 _D___ Ys = Ysp+Yrphs+Tippps1-Ylws-Yl3s+Ysrs $ () Selvstændige (S) () """""""""""""""" 1737 _K___ Ussy = kussy*(Q1-Qw1) $ 1738 _K___ Ysps = kkysp*kysps*(.017*Yasw+.000*Yasd+.000*Yase+.000*Yasp+.036*Yasr +.852*Yrpss1-.260*Tops-.032*Sdas-.032*Yspps+.034*Ysprs) $ 1739 _K___ Yss = kkys*kyss*(Ysps+.033*(Yrphs+Tippps1)-.017*Ylws-.034*Yl3s+.034*Ysrs ) $ 1740 _D kbysps = ((Ysps*Ussye+(1-Dsk2))*pcrs1e-(Yspse*Ussy+(1-Dsk2))*pcrs1)/((Yspse*Ussy+(1-Dsk2))*pcrs1) $ 1741 _D kbyss = ((Yss*Ussye+(1-Dsk2))*pcrs1e-(Ysse*Ussy+(1-Dsk2))*pcrs1)/((Ysse*Ussy+(1-Dsk2))*pcrs1) $ 1742 _G Ysps1 = (bysp10s+100*bysp11s*kbysps)*Ysps $ 1743 _G Ysps2 = (bysp20s+100*bysp21s*kbysps)*Ysps $ 1744 _G Ysps3 = (bysp30s+100*bysp31s*kbysps)*Ysps $ 1745 _G Ysps4 = (bysp40s+100*bysp41s*kbysps)*Ysps $ 1746 _G Ysps5 = (bysp50s+100*bysp51s*kbysps)*Ysps $ 1747 _G Yss1 = (bys10s+100*bys11s*kbyss)*Yss $ 1748 _G Yss2 = (bys20s+100*bys21s*kbyss)*Yss $ 1749 _G Yss3 = (bys30s+100*bys31s*kbyss)*Yss $ 1750 _G Yss4 = (bys40s+100*bys41s*kbyss)*Yss $ 1751 _G Yss5 = (bys50s+100*bys51s*kbyss)*Yss $ 1752 _G Ssysps1 = tsysp1*Ysps1 $ 1753 _G Ssysps2 = tsysp2*Ysps2 $ 1754 _G Ssysps3 = tsysp3*Ysps3 $ 1755 _G Ssysps4 = tsysp4*Ysps4 $ 1756 _G Ssysps5 = tsysp5*Ysps5 $ 1757 _D Ssysps = Ssysps1+Ssysps2+Ssysps3+Ssysps4+Ssysps5 $ 1758 _G Ssyss1 = tsys1*Yss1 $ 1759 _G Ssyss2 = tsys2*Yss2 $ 1760 _G Ssyss3 = tsys3*Yss3 $ 1761 _G Ssyss4 = tsys4*Yss4 $ 1762 _G Ssyss5 = tsys5*Yss5 $ 1763 _D Ssyss = Ssyss1+Ssyss2+Ssyss3+Ssyss4+Ssyss5 $ () lønmodtagere (w) () """""""""""""""" 1764 _K___ Uwsy = kuwsy*Qw1 $ 1765 _K___ Yspw = kkysp*kyspw*(.969*Yasw+.421*Yasd+.000*Yase+.000*Yasp+.192*Yasr +.127*Yrpss1-.581*Tops-.953*Sdas-.953*Yspps+.951*Ysprs ) $ 1766 _K___ Ysw = kkys*kysw*(Yspw+1.003*(Yrphs+Tippps1)-.969*Ylws-.951*Yl3s+.951*Ysrs ) $ 1767 _D kbyspw = ((Yspw*Uwsye+(1-Dsk2))*pcrs1e-(Yspwe*Uwsy+(1-Dsk2))*pcrs1)/((Yspwe*Uwsy+(1-Dsk2))*pcrs1) $ 1768 _D kbysw = ((Ysw*Uwsye+(1-Dsk2))*pcrs1e-(Yswe*Uwsy+(1-Dsk2))*pcrs1)/((Yswe*Uwsy+(1-Dsk2))*pcrs1) $ 1769 _G Yspw1 = (bysp10w+100*bysp11w*kbyspw)*Yspw $ 1770 _G Yspw2 = (bysp20w+100*bysp21w*kbyspw)*Yspw $ 1771 _G Yspw3 = (bysp30w+100*bysp31w*kbyspw)*Yspw $ 1772 _G Yspw4 = (bysp40w+100*bysp41w*kbyspw)*Yspw $ 1773 _G Yspw5 = (bysp50w+100*bysp51w*kbyspw)*Yspw $ 1774 _G Ysw1 = (bys10w+100*bys11w*kbysw)*Ysw $ 1775 _G Ysw2 = (bys20w+100*bys21w*kbysw)*Ysw $ 1776 _G Ysw3 = (bys30w+100*bys31w*kbysw)*Ysw $ 1777 _G Ysw4 = (bys40w+100*bys41w*kbysw)*Ysw $ 1778 _G Ysw5 = (bys50w+100*bys51w*kbysw)*Ysw $ 1779 _G Ssyspw1 = tsysp1*Yspw1 $ 1780 _G Ssyspw2 = tsysp2*Yspw2 $ 1781 _G Ssyspw3 = tsysp3*Yspw3 $ 1782 _G Ssyspw4 = tsysp4*Yspw4 $ 1783 _G Ssyspw5 = tsysp5*Yspw5 $ 1784 _D Ssyspw = Ssyspw1+Ssyspw2+Ssyspw3+Ssyspw4+Ssyspw5 $ 1785 _G Ssysw1 = tsys1*Ysw1 $ 1786 _G Ssysw2 = tsys2*Ysw2 $ 1787 _G Ssysw3 = tsys3*Ysw3 $ 1788 _G Ssysw4 = tsys4*Ysw4 $ 1789 _G Ssysw5 = tsys5*Ysw5 $ 1790 _D Ssysw = Ssysw1+Ssysw2+Ssysw3+Ssysw4+Ssysw5 $ () Dagpengemodtagere (l) () """"""""""""""""""""" 1791 _K___ Ulsy = kulsy*(Ul+Ufdp) $ 1792 _K___ Yspl = kkysp*kyspl*(.005*Yasw+.579*Yasd+.000*Yase+.000*Yasp+.013*Yasr +.000*Yrpss1-.086*Tops-.006*Sdas-.006*Yspps+.006*Ysprs ) $ 1793 _K___ Ysl = kkys*kysl*(Yspl+.021*(Yrphs+Tippps1)-.005*Ylws-.006*Yl3s+.006*Ysrs ) $ 1794 _D kbyspl = ((Yspl*Ulsye+(1-Dsk2))*pcrs1e-(Ysple*Ulsy+(1-Dsk2))*pcrs1)/((Ysple*Ulsy+(1-Dsk2))*pcrs1) $ 1795 _D kbysl = ((Ysl*Ulsye+(1-Dsk2))*pcrs1e-(Ysle*Ulsy+(1-Dsk2))*pcrs1)/((Ysle*Ulsy+(1-Dsk2))*pcrs1) $ 1796 _G Yspl1 = (bysp10l+100*bysp11l*kbyspl)*Yspl $ 1797 _G Yspl2 = (bysp20l+100*bysp21l*kbyspl)*Yspl $ 1798 _G Yspl3 = (bysp30l+100*bysp31l*kbyspl)*Yspl $ 1799 _G Yspl4 = (bysp40l+100*bysp41l*kbyspl)*Yspl $ 1800 _G Yspl5 = (bysp50l+100*bysp51l*kbyspl)*Yspl $ 1801 _G Ysl1 = (bys10l+100*bys11l*kbysl)*Ysl $ 1802 _G Ysl2 = (bys20l+100*bys21l*kbysl)*Ysl $ 1803 _G Ysl3 = (bys30l+100*bys31l*kbysl)*Ysl $ 1804 _G Ysl4 = (bys40l+100*bys41l*kbysl)*Ysl $ 1805 _G Ysl5 = (bys50l+100*bys51l*kbysl)*Ysl $ 1806 _G Ssyspl1 = tsysp1*Yspl1 $ 1807 _G Ssyspl2 = tsysp2*Yspl2 $ 1808 _G Ssyspl3 = tsysp3*Yspl3 $ 1809 _G Ssyspl4 = tsysp4*Yspl4 $ 1810 _G Ssyspl5 = tsysp5*Yspl5 $ 1811 _D Ssyspl = Ssyspl1+Ssyspl2+Ssyspl3+Ssyspl4+Ssyspl5 $ 1812 _G Ssysl1 = tsys1*Ysl1 $ 1813 _G Ssysl2 = tsys2*Ysl2 $ 1814 _G Ssysl3 = tsys3*Ysl3 $ 1815 _G Ssysl4 = tsys4*Ysl4 $ 1816 _G Ssysl5 = tsys5*Ysl5 $ 1817 _D Ssysl = Ssysl1+Ssysl2+Ssysl3+Ssysl4+Ssysl5 $ () Efterlønnere (ef) () """"""""""""""""" 1818 _K___ Uefsy = kuefsy*(Uef+Uov) $ 1819 _K___ Yspef = kkysp*kyspef*(.001*Yasw+.000*Yasd+1.00*Yase+.000*Yasp+.057*Yasr +.000*Yrpss1-.000*Tops-.001*Sdas-.001*Yspps+.001*Ysprs ) $ 1820 _K___ Ysef = kkys*kysef*(Yspef+.010*(Yrphs+Tippps1)-.001*Ylws-.001*Yl3s+.001*Ysrs ) $ 1821 _D kbyspef = ((Yspef*Uefsye+(1-Dsk2))*pcrs1e-(Yspefe*Uefsy+(1-Dsk2))*pcrs1)/((Yspefe*Uefsy+(1-Dsk2))*pcrs1) $ 1822 _D kbysef = ((Ysef*Uefsye+(1-Dsk2))*pcrs1e-(Ysefe*Uefsy+(1-Dsk2))*pcrs1)/((Ysefe*Uefsy+(1-Dsk2))*pcrs1) $ 1823 _G Yspef1 = (bysp10ef+100*bysp11ef*kbyspef)*Yspef $ 1824 _G Yspef2 = (bysp20ef+100*bysp21ef*kbyspef)*Yspef $ 1825 _G Yspef3 = (bysp30ef+100*bysp31ef*kbyspef)*Yspef $ 1826 _G Yspef4 = (bysp40ef+100*bysp41ef*kbyspef)*Yspef $ 1827 _G Yspef5 = (bysp50ef+100*bysp51ef*kbyspef)*Yspef $ 1828 _G Ysef1 = (bys10ef+100*bys11ef*kbysef)*Ysef $ 1829 _G Ysef2 = (bys20ef+100*bys21ef*kbysef)*Ysef $ 1830 _G Ysef3 = (bys30ef+100*bys31ef*kbysef)*Ysef $ 1831 _G Ysef4 = (bys40ef+100*bys41ef*kbysef)*Ysef $ 1832 _G Ysef5 = (bys50ef+100*bys51ef*kbysef)*Ysef $ 1833 _G Ssyspef1 = tsysp1*Yspef1 $ 1834 _G Ssyspef2 = tsysp2*Yspef2 $ 1835 _G Ssyspef3 = tsysp3*Yspef3 $ 1836 _G Ssyspef4 = tsysp4*Yspef4 $ 1837 _G Ssyspef5 = tsysp5*Yspef5 $ 1838 _D Ssyspef = Ssyspef1+Ssyspef2+Ssyspef3+Ssyspef4+Ssyspef5 $ 1839 _G Ssysef1 = tsys1*Ysef1 $ 1840 _G Ssysef2 = tsys2*Ysef2 $ 1841 _G Ssysef3 = tsys3*Ysef3 $ 1842 _G Ssysef4 = tsys4*Ysef4 $ 1843 _G Ssysef5 = tsys5*Ysef5 $ 1844 _D Ssysef = Ssysef1+Ssysef2+Ssysef3+Ssysef4+Ssysef5 $ () Pensionister (fp) () """"""""""""""""" 1845 _K___ Ufpsy = kufpsy*Ufpx $ 1846 _K___ Yspfp = kkysp*kyspfp*(.001*Yasw+.000*Yasd+.000*Yase+1.00*Yasp+.045*Yasr +.021*Yrpss1-.000*Tops-.001*Sdas-.001*Yspps+.001*Ysprs ) $ 1847 _K___ Ysfp = kkys*kysfp*(Yspfp-.108*(Yrphs+Tippps1)-.001*Ylws-.001*Yl3s+.001*Ysrs ) $ 1848 _D kbyspfp = ((Yspfp*Ufpsye+(1-Dsk2))*pcrs1e-(Yspfpe*Ufpsy+(1-Dsk2))*pcrs1)/((Yspfpe*Ufpsy+(1-Dsk2))*pcrs1) $ 1849 _D kbysfp = ((Ysfp*Ufpsye+(1-Dsk2))*pcrs1e-(Ysfpe*Ufpsy+(1-Dsk2))*pcrs1)/((Ysfpe*Ufpsy+(1-Dsk2))*pcrs1) $ 1850 _G Yspfp1 = (bysp10fp+100*bysp11fp*kbyspfp)*Yspfp $ 1851 _G Yspfp2 = (bysp20fp+100*bysp21fp*kbyspfp)*Yspfp $ 1852 _G Yspfp3 = (bysp30fp+100*bysp31fp*kbyspfp)*Yspfp $ 1853 _G Yspfp4 = (bysp40fp+100*bysp41fp*kbyspfp)*Yspfp $ 1854 _G Yspfp5 = (bysp50fp+100*bysp51fp*kbyspfp)*Yspfp $ 1855 _G Ysfp1 = (bys10fp+100*bys11fp*kbysfp)*Ysfp $ 1856 _G Ysfp2 = (bys20fp+100*bys21fp*kbysfp)*Ysfp $ 1857 _G Ysfp3 = (bys30fp+100*bys31fp*kbysfp)*Ysfp $ 1858 _G Ysfp4 = (bys40fp+100*bys41fp*kbysfp)*Ysfp $ 1859 _G Ysfp5 = (bys50fp+100*bys51fp*kbysfp)*Ysfp $ 1860 _G Ssyspfp1 = tsysp1*Yspfp1 $ 1861 _G Ssyspfp2 = tsysp2*Yspfp2 $ 1862 _G Ssyspfp3 = tsysp3*Yspfp3 $ 1863 _G Ssyspfp4 = tsysp4*Yspfp4 $ 1864 _G Ssyspfp5 = tsysp5*Yspfp5 $ 1865 _D Ssyspfp = Ssyspfp1+Ssyspfp2+Ssyspfp3+Ssyspfp4+Ssyspfp5 $ 1866 _G Ssysfp1 = tsys1*Ysfp1 $ 1867 _G Ssysfp2 = tsys2*Ysfp2 $ 1868 _G Ssysfp3 = tsys3*Ysfp3 $ 1869 _G Ssysfp4 = tsys4*Ysfp4 $ 1870 _G Ssysfp5 = tsys5*Ysfp5 $ 1871 _D Ssysfp = Ssysfp1+Ssysfp2+Ssysfp3+Ssysfp4+Ssysfp5 $ () Øvrige (Q) () """""""""" 1872 _K___ Uqsy = kuqsy*(Uwxa-Uef-Uov) $ 1873 _K___ Yspq = kkysp*kyspq*(.007*Yasw+.000*Yasd+.000*Yase+.000*Yasp+.647*Yasr +.000*Yrpss1-.073*Tops-.007*Sdas-.007*Yspps+.007*Ysprs ) $ 1874 _K___ Ysq = kkys*kysq*(Yspq+.041*(Yrphs+Tippps1)-.007*Ylws-.007*Yl3s+.007*Ysrs ) $ 1875 _D kbyspq = ((Yspq*Uqsye+(1-Dsk2))*pcrs1e-(Yspqe*Uqsy+(1-Dsk2))*pcrs1)/((Yspqe*Uqsy+(1-Dsk2))*pcrs1) $ 1876 _D kbysq = ((Ysq*Uqsye+(1-Dsk2))*pcrs1e-(Ysqe*Uqsy+(1-Dsk2))*pcrs1)/((Ysqe*Uqsy+(1-Dsk2))*pcrs1) $ 1877 _G Yspq1 = (bysp10q+100*bysp11q*kbyspq)*Yspq $ 1878 _G Yspq2 = (bysp20q+100*bysp21q*kbyspq)*Yspq $ 1879 _G Yspq3 = (bysp30q+100*bysp31q*kbyspq)*Yspq $ 1880 _G Yspq4 = (bysp40q+100*bysp41q*kbyspq)*Yspq $ 1881 _G Yspq5 = (bysp50q+100*bysp51q*kbyspq)*Yspq $ 1882 _G Ysq1 = (bys10q+100*bys11q*kbysq)*Ysq $ 1883 _G Ysq2 = (bys20q+100*bys21q*kbysq)*Ysq $ 1884 _G Ysq3 = (bys30q+100*bys31q*kbysq)*Ysq $ 1885 _G Ysq4 = (bys40q+100*bys41q*kbysq)*Ysq $ 1886 _G Ysq5 = (bys50q+100*bys51q*kbysq)*Ysq $ 1887 _G Ssyspq1 = tsysp1*Yspq1 $ 1888 _G Ssyspq2 = tsysp2*Yspq2 $ 1889 _G Ssyspq3 = tsysp3*Yspq3 $ 1890 _G Ssyspq4 = tsysp4*Yspq4 $ 1891 _G Ssyspq5 = tsysp5*Yspq5 $ 1892 _D Ssyspq = Ssyspq1+Ssyspq2+Ssyspq3+Ssyspq4+Ssyspq5 $ 1893 _G Ssysq1 = tsys1*Ysq1 $ 1894 _G Ssysq2 = tsys2*Ysq2 $ 1895 _G Ssysq3 = tsys3*Ysq3 $ 1896 _G Ssysq4 = tsys4*Ysq4 $ 1897 _G Ssysq5 = tsys5*Ysq5 $ 1898 _D Ssysq = Ssysq1+Ssysq2+Ssysq3+Ssysq4+Ssysq5 $ 1899 _D____Z kkysp = kkysp*(1-D4799) + 1 - ((Ysps+Yspw+Yspl+Yspef+Yspfp+Yspq)/Ysp)*(1-D4799) $ 1900 _D____Z kkys = kkys*(1-D4799) + 1 - ((Yss+Ysw+Ysl+Ysef+Ysfp+Ysq)/Ys)*(1-D4799) $ () Alle () Uw+Ufp burde Være Uw+Ufpxa (? udenfor dk) 1901 _G Usy = (1-Dusy)*((1-Dsk2)*((Uw+Ufpx)*kusy2*(1-Dsk1)+Dsk1*(Ua1+Ufpx+Ufox+Uef+Uov+Umf)*kusy1) +Dsk2*(Ussy+Uwsy+Ulsy+Uefsy+Ufpsy+Uqsy)+Jusy) +Dusy*Zusy$ 1902 _G bysp10 = Dsk2*((bysp10s*Ysps+bysp10w*Yspw+bysp10l*Yspl+bysp10ef*Yspef+bysp10fp*Yspfp+bysp10q*Yspq)/Ysp) +(1-Dsk2)*bysp10e $ 1903 _G bysp20 = Dsk2*((bysp20s*Ysps+bysp20w*Yspw+bysp20l*Yspl+bysp20ef*Yspef+bysp20fp*Yspfp+bysp20q*Yspq)/Ysp) +(1-Dsk2)*bysp20e $ 1904 _G bysp30 = Dsk2*((bysp30s*Ysps+bysp30w*Yspw+bysp30l*Yspl+bysp30ef*Yspef+bysp30fp*Yspfp+bysp30q*Yspq)/Ysp) +(1-Dsk2)*bysp30e $ 1905 _G bysp40 = Dsk2*((bysp40s*Ysps+bysp40w*Yspw+bysp40l*Yspl+bysp40ef*Yspef+bysp40fp*Yspfp+bysp40q*Yspq)/Ysp) +(1-Dsk2)*bysp40e $ 1906 _G bysp50 = Dsk2*((bysp50s*Ysps+bysp50w*Yspw+bysp50l*Yspl+bysp50ef*Yspef+bysp50fp*Yspfp+bysp50q*Yspq)/Ysp) +(1-Dsk2)*bysp50e $ 1907 _G bysp11 = Dsk2*((bysp11s*Ysps+bysp11w*Yspw+bysp11l*Yspl+bysp11ef*Yspef+bysp11fp*Yspfp+bysp11q*Yspq)/Ysp+Jbysp11) +(1-Dsk2)*bysp11e $ 1908 _G bysp21 = Dsk2*((bysp21s*Ysps+bysp21w*Yspw+bysp21l*Yspl+bysp21ef*Yspef+bysp21fp*Yspfp+bysp21q*Yspq)/Ysp+Jbysp21) +(1-Dsk2)*bysp21e $ 1909 _G bysp31 = Dsk2*((bysp31s*Ysps+bysp31w*Yspw+bysp31l*Yspl+bysp31ef*Yspef+bysp31fp*Yspfp+bysp31q*Yspq)/Ysp+Jbysp31) +(1-Dsk2)*bysp31e $ 1910 _G bysp41 = Dsk2*((bysp41s*Ysps+bysp41w*Yspw+bysp41l*Yspl+bysp41ef*Yspef+bysp41fp*Yspfp+bysp41q*Yspq)/Ysp+Jbysp41) +(1-Dsk2)*bysp41e $ 1911 _G bysp51 = Dsk2*((bysp51s*Ysps+bysp51w*Yspw+bysp51l*Yspl+bysp51ef*Yspef+bysp51fp*Yspfp+bysp51q*Yspq)/Ysp+Jbysp51) +(1-Dsk2)*bysp51e $ 1912 _G bys10 = Dsk2*((bys10s*Yss+bys10w*Ysw+bys10l*Ysl+bys10ef*Ysef+bys10fp*Ysfp+bys10q*Ysq)/Ys) +(1-Dsk2)*bys10e $ 1913 _G bys20 = Dsk2*((bys20s*Yss+bys20w*Ysw+bys20l*Ysl+bys20ef*Ysef+bys20fp*Ysfp+bys20q*Ysq)/Ys) +(1-Dsk2)*bys20e $ 1914 _G bys30 = Dsk2*((bys30s*Yss+bys30w*Ysw+bys30l*Ysl+bys30ef*Ysef+bys30fp*Ysfp+bys30q*Ysq)/Ys) +(1-Dsk2)*bys30e $ 1915 _G bys40 = Dsk2*((bys40s*Yss+bys40w*Ysw+bys40l*Ysl+bys40ef*Ysef+bys40fp*Ysfp+bys40q*Ysq)/Ys) +(1-Dsk2)*bys40e $ 1916 _G bys50 = Dsk2*((bys50s*Yss+bys50w*Ysw+bys50l*Ysl+bys50ef*Ysef+bys50fp*Ysfp+bys50q*Ysq)/Ys) +(1-Dsk2)*bys50e $ 1917 _G bys11 = Dsk2*((bys11s*Yss+bys11w*Ysw+bys11l*Ysl+bys11ef*Ysef+bys11fp*Ysfp+bys11q*Ysq)/Ys+Jbys11) +(1-Dsk2)*bys11e $ 1918 _G bys21 = Dsk2*((bys21s*Yss+bys21w*Ysw+bys21l*Ysl+bys21ef*Ysef+bys21fp*Ysfp+bys21q*Ysq)/Ys+Jbys21) +(1-Dsk2)*bys21e $ 1919 _G bys31 = Dsk2*((bys31s*Yss+bys31w*Ysw+bys31l*Ysl+bys31ef*Ysef+bys31fp*Ysfp+bys31q*Ysq)/Ys+Jbys31) +(1-Dsk2)*bys31e $ 1920 _G bys41 = Dsk2*((bys41s*Yss+bys41w*Ysw+bys41l*Ysl+bys41ef*Ysef+bys41fp*Ysfp+bys41q*Ysq)/Ys+Jbys41) +(1-Dsk2)*bys41e $ 1921 _G bys51 = Dsk2*((bys51s*Yss+bys51w*Ysw+bys51l*Ysl+bys51ef*Ysef+bys51fp*Ysfp+bys51q*Ysq)/Ys+Jbys51) +(1-Dsk2)*bys51e $ () Udskrivningsgrundlag () Personlig indkomst 1922 _D kbysp1 = (1-Dsk2)*(((Ysp+D93)*Usye*pcrs1e-(Yspe+D93)*Usy*pcrs1)/((Yspe+D93)*Usy*pcrs1)+Jkbysp1) +Dsk2*(((Ysp1/Ysp)-bysp10)/(100*bysp11+10**(-15))) $ 1923 _D kbysp2 = (1-Dsk2)*(((Ysp+D93)*Usye*pcrs1e-(Yspe+D93)*Usy*pcrs1)/((Yspe+D93)*Usy*pcrs1)+Jkbysp2) +Dsk2*(((Ysp2/Ysp)-bysp20)/(100*bysp21+10**(-15))) $ 1924 _D kbysp3 = (1-Dsk2)*(((Ysp+D93)*Usye*pcrs1e-(Yspe+D93)*Usy*pcrs1)/((Yspe+D93)*Usy*pcrs1)+Jkbysp3) +Dsk2*(((Ysp3/Ysp)-bysp30)/(100*bysp31+10**(-15))) $ 1925 _D kbysp4 = (1-Dsk2)*(((Ysp+D93)*Usye*pcrs1e-(Yspe+D93)*Usy*pcrs1)/((Yspe+D93)*Usy*pcrs1)+Jkbysp4) +Dsk2*(((Ysp4/Ysp)-bysp40)/(100*bysp41+10**(-15))) $ 1926 _D kbysp5 = (1-Dsk2)*(((Ysp+D93)*Usye*pcrs1e-(Yspe+D93)*Usy*pcrs1)/((Yspe+D93)*Usy*pcrs1)+Jkbysp5) +Dsk2*(((Ysp5/Ysp)-bysp50)/(100*bysp51+10**(-15))) $ 1927 _G___ Ysp1 = (1-Dsk2)*(bysp10+100*bysp11*kbysp1)*Ysp + Dsk2*(Ysps1+Yspw1+Yspl1+Yspef1+Yspfp1+Yspq1) $ 1928 _G___ Ysp2 = (1-Dsk2)*(bysp20+100*bysp21*kbysp2)*Ysp + Dsk2*(Ysps2+Yspw2+Yspl2+Yspef2+Yspfp2+Yspq2) $ 1929 _G___ Ysp3 = (1-Dsk2)*(bysp30+100*bysp31*kbysp3)*Ysp + Dsk2*(Ysps3+Yspw3+Yspl3+Yspef3+Yspfp3+Yspq3) $ 1930 _G___ Ysp4 = (1-Dsk2)*(bysp40+100*bysp41*kbysp4)*Ysp + Dsk2*(Ysps4+Yspw4+Yspl4+Yspef4+Yspfp4+Yspq4) $ 1931 _G___ Ysp5 = (1-Dsk2)*(bysp50+100*bysp51*kbysp5)*Ysp + Dsk2*(Ysps5+Yspw5+Yspl5+Yspef5+Yspfp5+Yspq5) $ () Skattepligtig indkomst 1932 _D kbys1 = (1-Dsk2)*((Ys*Usye*pcrs1e-Yse*Usy*pcrs1)/(Yse*Usy*pcrs1)+Jkbys1) +Dsk2*(((Ys1/Ys)-bys10)/(100*bys11+10**(-15))) $ 1933 _D kbys2 = (1-Dsk2)*((Ys*Usye*pcrs1e-Yse*Usy*pcrs1)/(Yse*Usy*pcrs1)+Jkbys2) +Dsk2*(((Ys2/Ys)-bys20)/(100*bys21+10**(-15))) $ 1934 _D kbys3 = (1-Dsk2)*((Ys*Usye*pcrs1e-Yse*Usy*pcrs1)/(Yse*Usy*pcrs1)+Jkbys3) +Dsk2*(((Ys3/Ys)-bys30)/(100*bys31+10**(-15))) $ 1935 _D kbys4 = (1-Dsk2)*((Ys*Usye*pcrs1e-Yse*Usy*pcrs1)/(Yse*Usy*pcrs1)+Jkbys4) +Dsk2*(((Ys4/Ys)-bys40)/(100*bys41+10**(-15))) $ 1936 _D kbys5 = (1-Dsk2)*((Ys*Usye*pcrs1e-Yse*Usy*pcrs1)/(Yse*Usy*pcrs1)+Jkbys5) +Dsk2*(((Ys5/Ys)-bys50)/(100*bys51+10**(-15))) $ 1937 _G___ Ys1 = (1-Dsk2)*(bys10+100*bys11*kbys1)*Ys + Dsk2*(Yss1+Ysw1+Ysl1+Ysef1+Ysfp1+Ysq1) $ 1938 _G___ Ys2 = (1-Dsk2)*(bys20+100*bys21*kbys2)*Ys + Dsk2*(Yss2+Ysw2+Ysl2+Ysef2+Ysfp2+Ysq2) $ 1939 _G___ Ys3 = (1-Dsk2)*(bys30+100*bys31*kbys3)*Ys + Dsk2*(Yss3+Ysw3+Ysl3+Ysef3+Ysfp3+Ysq3) $ 1940 _G___ Ys4 = (1-Dsk2)*(bys40+100*bys41*kbys4)*Ys + Dsk2*(Yss4+Ysw4+Ysl4+Ysef4+Ysfp4+Ysq4) $ 1941 _G___ Ys5 = (1-Dsk2)*(bys50+100*bys51*kbys5)*Ys + Dsk2*(Yss5+Ysw5+Ysl5+Ysef5+Ysfp5+Ysq5) $ () Slutskatter, personlig indkomst 1942 _G___ Ssysp1 = (1-Dsk2)*tsysp1*Ysp1*(1+JRssysp1) +Dsk2*(Ssysps1+Ssyspw1+Ssyspl1+Ssyspef1+Ssyspfp1+Ssyspq1) $ 1943 _G___ Ssysp2 = (1-Dsk2)*tsysp2*Ysp2*(1+JRssysp2) +Dsk2*(Ssysps2+Ssyspw2+Ssyspl2+Ssyspef2+Ssyspfp2+Ssyspq2) $ 1944 _G___ Ssysp3 = (1-Dsk2)*tsysp3*Ysp3*(1+JRssysp3) +Dsk2*(Ssysps3+Ssyspw3+Ssyspl3+Ssyspef3+Ssyspfp3+Ssyspq3) $ 1945 _G___ Ssysp4 = (1-Dsk2)*tsysp4*Ysp4*(1+JRssysp3) +Dsk2*(Ssysps4+Ssyspw4+Ssyspl4+Ssyspef4+Ssyspfp4+Ssyspq4) $ 1946 _G___ Ssysp5 = (1-Dsk2)*tsysp5*Ysp5*(1+JRssysp3) +Dsk2*(Ssysps5+Ssyspw5+Ssyspl5+Ssyspef5+Ssyspfp5+Ssyspq5) $ () Slutskatter, skattepligtig indkomst 1947 _G___ Ssys1 = (1-Dsk2)*tsys1*Ys1*(1+JRssys1) +Dsk2*(Ssyss1+Ssysw1+Ssysl1+Ssysef1+Ssysfp1+Ssysq1) $ 1948 _G___ Ssys2 = (1-Dsk2)*tsys2*Ys2*(1+JRssys2) +Dsk2*(Ssyss2+Ssysw2+Ssysl2+Ssysef2+Ssysfp2+Ssysq2) $ 1949 _G___ Ssys3 = (1-Dsk2)*tsys3*Ys3*(1+JRssys3) +Dsk2*(Ssyss3+Ssysw3+Ssysl3+Ssysef3+Ssysfp3+Ssysq3) $ 1950 _G___ Ssys4 = (1-Dsk2)*tsys4*Ys4*(1+JRssys4) +Dsk2*(Ssyss4+Ssysw4+Ssysl4+Ssysef4+Ssysfp4+Ssysq4) $ 1951 _G___ Ssys5 = (1-Dsk2)*tsys5*Ys5*(1+JRssys5) +Dsk2*(Ssyss5+Ssysw5+Ssysl5+Ssysef5+Ssysfp5+Ssysq5) $ () Makrosatser 1952 _G tssp0 = (1-Dsk1)*(tsysp1*bysp10+tsysp2*bysp20+tsysp3*bysp30+tsysp4*bysp40+tsysp5*bysp50) +Dsk1*tssp0e $ 1953 _G tssp1 = (1-Dsk1)*100*(tsysp1*bysp11+tsysp2*bysp21+tsysp3*bysp31+tsysp4*bysp41+tsysp5*bysp51) +Dsk1*tssp1e $ 1954 _G tss0 = (1-Dsk1)*(tsys1*bys10+tsys2*bys20+tsys3*bys30+tsys4*bys40+tsys5*bys50) +Dsk1*tss0e $ 1955 _G tss1 = (1-Dsk1)*100*(tsys1*bys11+tsys2*bys21+tsys3*bys31+tsys4*bys41+tsys5*bys51) +Dsk1*tss1e $ () Slutskattet, komponenter 1956 _K___ Ssya = (Knmp+Knbp)*iwbz*kssya $ 1957 _K___ Ssyej = (Knbhe(-1)/pibh(-1))*phv*tqkej*kssyej*(1+JRsssyej) $ 1958 _K___ Ssyv = tsds1*Ysds*kssyv $ 1959 _D kbysp = Dsk1*(((Ysp+D93)*Usye*pcrs1e-(Yspe+D93)*Usy*pcrs1)/((Yspe+D93)*Usy*pcrs1) + Jkbysp ) +(1-Dsk1)*(((Ssysp/(kssysp*Ysp))-tssp0)/(tssp1+10**(-15))) $ 1960 _G___ Ssysp = Dsk1*(tssp0+tssp1*kbysp)*Ysp*kssysp + (1-Dsk1)*(Ssysp1+Ssysp2+Ssysp3+Ssysp4+Ssysp5) $ 1961 _D kbys = Dsk1*((Ys*Usye*pcrs1e-Yse*Usy*pcrs1)/(Yse*Usy*pcrs1) + Jkbys) +(1-Dsk1)*(((Ssys/(kssys*Ys))-tss0)/tss1) $ 1962 _G___ Ssys = Dsk1*(tss0+tss1*kbys)*Ys*kssys + (1-Dsk1)*(Ssys1+Ssys2+Ssys3+Ssys4+Ssys5) $ 1963 _G Ssy2 = Ssys + Ssysp + Ssyej + Ssya + Ssyv + Ssyd $ 1964 _G Sdk1 = Ssy2+ Sksi1(-1) + Ssf + Ssso $ 1965 _G Sdu = tdu1*Qw1*(1-bq1/2)*0.001 $ 1966 _D___ Ysda3 = Yw1 - Typri + 0.75*(0.5*Yrr2+0.5*Yrr2(-1)) $ 1967 _D___ Tarn = Tyd+Typef+Typov+Tym+Tyuak-Safm-Saqp $ 1968 _G tsda = tsdae + ((Tarn(-2)-Tarne(-2))/(Ysda3(-2)*3))*(1-Dtsda) $ 1969 _K___ Sda = tsda*(Ysda3*ksda) $ 1970 _G___ Sdv = tsdv1*fKcb(-1) $ 1971 _D___ Ysds = Yrs1+(Tin_cr+Tiu_cr_z)+Yrqf1+(Tin_cf+Tiu_cf_z)-Tiore -( (1-(Iph/(I-Io11)))*Ivps1+(1-Iph(-1)/(I(-1)-Io11(-1)))*Ivps1(-1))/2 $ 1972 _K___ Sdsk = ksdsk*tsdsk*((1-tsds1)*Yre1-Tiore-Ivsk)-(1-d4703)*Sipxe $ 1973 _K___ Sdsr = ksdsr*tsds1*(bsds+ktsds*(1-bsds))*(Ysds+Ysds(-1))/2 $ 1974 _I Sds = Sdsr + Sdsk $ 1975 _G___ iwbr = 0.9*((Tipphlp(-1)+Tipphlp(-2))/(2*Wp_z_iq(-2))) + 0.1*iwbz - 0.0003 $ 1976 _D pcpn = pcpn(-1)*(pncb*fCb+pnce*fCe+pncf*fCf+pncg*fCg+pnch*fCh+pnci*fCi +pnck*fCk+pncn*fCn+pncs*fCs+pct*fCt+pncv*fCv) /(pncb(-1)*fCb+pnce(-1)*fCe+pncf(-1)*fCf+pncg(-1)*fCg+pnch(-1)*fCh+pnci(-1)*fCi +pnck(-1)*fCk+pncn(-1)*fCn+pncs(-1)*fCs+pct(-1)*fCt+pncv(-1)*fCv) $ 1977 _G___ tsdr = 0.99 *( ( ( iwbr-0.035 -( 1.035*(1/2+(1/2*D84)) *( ((pcpn(-1)/pcpn(-2))-1)+(1-D84) *((pcpn(-2)/pcpn(-3))-1) ) ) ) )/iwbr )$ 1978 _K___ Sdrld = ksdrld *(tsdr*Tild + tsdra*Old ) $ 1979 _K___ Sdrdmp = ksdrdmp*(tsdr*Tidmp + tsdra*Odmp) $ 1980 _K___ Sdrsp = ksdrsp *(tsdr*Tisp + tsdra*Osp ) $ 1981 _K___ Sdratp = ksdratp*(tsdr*Tiatp + tsdra*(Oseatp+Osdkatp+Obatp)) $ 1982 _K___ Sdrp = ksdrp *(tsdr*bsdr*(Tipphpp+Tipphpb) + tsdra*(Ospl+Ospk+Ohpl+Ohpk)) $ 1983 _K___ Sdrpp = ksdrpp *(tsdr*bsdr*Tipphpp + tsdra*(Oselp+Osdklp+Oblp)) $ 1984 _I Sdrph = Sdrp-Sdrpp $ 1985 _I Sdr = Sdrp+Sdrld+Sdrdmp+Sdrsp+Sdratp $ 1986 _K___ Sdp1 = ksdp*tsdp*(Typshk+Tphhku+Tpldu) + Sdpr $ 1987 _I Sd = Sdk1 + Sda + Sdu + Sdp1 + Sdv + Sds + Sdr $ 1988 _G Saqw1 = tsaqw1*Qw1 $ 1989 _G Saqwy = taqwy1*(ksda*Ysda3 - (Tbhsk+Tbhsl) + (Tyd+Tymfdp+Tyms+Tymb+Tyrks+Tyuly+Tyuak+Tyurev)) $ 1990 _I Saqw = Saqw1+Saqwy $ ; () Nu kun LG 1991 _G Saqo = taqo1*Qwo2*(1-bqo/2)*0.001 $ 1992 _G Saqp = taqp1*Qwp1*(1-bqp1/2)*0.001 $ 1993 _G___ Safma = tafma1*ptty1*(Qw1*(1-bq1/2)+Uldp+Umf+Uef+Qs1)*0.001 $ 1994 _G___ Safme = Tafme*ptty1*bsafme1*(Qw1*(1-bq1/2)+Uldp+Umf+Qs1)*0.001 $ 1995 _I Safm = Safma+Safme $ 1996 _I Saso = Saqw + Saqo + Saqp + Safm + Sasr $ 1997 _I Sa = Sak + Saso $ 1998 _I S = Sd + Siaf + Sa $ () ### INDSKAT.F08 ### () lØNMODTAGERE () ALLE 1999 _G tss0w = tsys1 *(bys10w + 100*bys11w *kbysw ) + tsys2 *(bys20w + 100*bys21w *kbysw ) + tsys3 *(bys30w + 100*bys31w *kbysw ) + tsys4 *(bys40w + 100*bys41w *kbysw ) + tsys5 *(bys50w + 100*bys51w *kbysw ) + tsysp1*(bysp10w + 100*bysp11w *kbyspw) + tsysp2*(bysp20w + 100*bysp21w *kbyspw) + tsysp3*(bysp30w + 100*bysp31w *kbyspw) + tsysp4*(bysp40w + 100*bysp41w *kbyspw) + tsysp5*(bysp50w + 100*bysp51w *kbyspw) $ () BUNDSKAT () gennemsnit 2000 _G tss0wb = tsys1 *(bys10wb + 100*bys11wb *kbysw ) + tsys2 *(bys20wb + 100*bys21wb *kbysw ) + tsys3 *(bys30wb + 100*bys31wb *kbysw ) + tsys4 *(bys40wb + 100*bys41wb *kbysw ) + tsys5 *(bys50wb + 100*bys51wb *kbysw ) + tsysp1*(bysp10wb+ 100*bysp11wb*kbyspw) + tsysp2*(bysp20wb+ 100*bysp21wb*kbyspw) + tsysp3*(bysp30wb+ 100*bysp31wb*kbyspw) + tsysp4*(bysp40wb+ 100*bysp41wb*kbyspw) + tsysp5*(bysp50wb+ 100*bysp51wb*kbyspw) $ () marginal 2001 _G tssmwb = tsys1 *D1wb +tsys2 *D2wb +tsys3 *D3wb +tsys4 *D4wb +tsys5 *D5wb + tsysp1*Dp1wb+tsysp2*Dp2wb+tsysp3*Dp3wb+tsysp4*Dp4wb+tsysp5*Dp5wb $ () MELLEMSKAT () gennemsnit 2002 _G tss0wm = tsys1 *(bys10wm + 100*bys11wm *kbysw ) + tsys2 *(bys20wm + 100*bys21wm *kbysw ) + tsys3 *(bys30wm + 100*bys31wm *kbysw ) + tsys4 *(bys40wm + 100*bys41wm *kbysw ) + tsys5 *(bys50wm + 100*bys51wm *kbysw ) + tsysp1*(bysp10wm+ 100*bysp11wm*kbyspw) + tsysp2*(bysp20wm+ 100*bysp21wm*kbyspw) + tsysp3*(bysp30wm+ 100*bysp31wm*kbyspw) + tsysp4*(bysp40wm+ 100*bysp41wm*kbyspw) + tsysp5*(bysp50wm+ 100*bysp51wm*kbyspw) $ () marginal 2003 _G tssmwm = tsys1 *D1wm +tsys2 *D2wm + tsys3 *D3wm + tsys4 *D4wm + tsys5 *D5wm + tsysp1*Dp1wm+tsysp2*Dp2wm+ tsysp3*Dp3wm+ tsysp4*Dp4wm+ tsysp5*Dp5wm $ () TOPSKAT () gennemsnit 2004 _G tss0wt = tsys1 *(bys10wt + 100*bys11wt *kbysw ) + tsys2 *(bys20wt + 100*bys21wt *kbysw ) + tsys3 *(bys30wt + 100*bys31wt *kbysw ) + tsys4 *(bys40wt + 100*bys41wt *kbysw ) + tsys5 *(bys50wt + 100*bys51wt *kbysw ) + tsysp1*(bysp10wt+ 100*bysp11wt*kbyspw) + tsysp2*(bysp20wt+ 100*bysp21wt*kbyspw) + tsysp3*(bysp30wt+ 100*bysp31wt*kbyspw) + tsysp4*(bysp40wt+ 100*bysp41wt*kbyspw) + tsysp5*(bysp50wt+ 100*bysp51wt*kbyspw) $ () marginal 2005 _G tssmwt = tsys1 *D1wt +tsys2 *D2wt +tsys3 *D3wt +tsys4 *D4wt +tsys5 *D5wt + tsysp1*Dp1wt+tsysp2*Dp2wt+tsysp3*Dp3wt+tsysp4*Dp4wt+tsysp5*Dp5wt $ () EFTERLØNNERE 2006 _G tss0ef = tsys1 *(bys10ef + 100*bys11ef *kbysef ) + tsys2 *(bys20ef + 100*bys21ef *kbysef ) + tsys3 *(bys30ef + 100*bys31ef *kbysef ) + tsys4 *(bys40ef + 100*bys41ef *kbysef ) + tsys5 *(bys50ef + 100*bys51ef *kbysef ) + tsysp1*(bysp10ef+ 100*bysp11ef *kbyspef) + tsysp2*(bysp20ef+ 100*bysp21ef *kbyspef) + tsysp3*(bysp30ef+ 100*bysp31ef *kbyspef) + tsysp4*(bysp40ef+ 100*bysp41ef *kbyspef) + tsysp5*(bysp50ef+ 100*bysp51ef *kbyspef) $ () LEDIGE 2007 _G tss0l = tsys1 *(bys10l + 100*bys11l *kbysl ) + tsys2 *(bys20l + 100*bys21l *kbysl ) + tsys3 *(bys30l + 100*bys31l *kbysl ) + tsys4 *(bys40l + 100*bys41l *kbysl ) + tsys5 *(bys50l + 100*bys51l *kbysl ) + tsysp1*(bysp10l + 100*bysp11l *kbyspl) + tsysp2*(bysp20l + 100*bysp21l *kbyspl) + tsysp3*(bysp30l + 100*bysp31l *kbyspl) + tsysp4*(bysp40l + 100*bysp41l *kbyspl) + tsysp5*(bysp50l + 100*bysp51l *kbyspl) $ () ### TP.F08 ### () Stykafgifter () Forbrug 2008 _G tpf = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpf(-1) + JDtpf) + Dtp*Ztpf $ 2009 _G tpn = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpn(-1) + JDtpn) + Dtp*Ztpn $ 2010 _G tpi = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpi(-1) + JDtpi) + Dtp*Ztpi $ 2011 _G tpb = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpb(-1) + JDtpb) + Dtp*Ztpb $ 2012 _G tph = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tph(-1) + JDtph) + Dtp*Ztph $ 2013 _G tpe = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpe(-1) + JDtpe) + Dtp*Ztpe $ 2014 _G tpg = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpg(-1) + JDtpg) + Dtp*Ztpg $ 2015 _G tpv = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpv(-1) + JDtpv) + Dtp*Ztpv $ 2016 _G tps = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tps(-1) + JDtps) + Dtp*Ztps $ 2017 _G tpkr = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpkr(-1) + JDtpkr) + Dtp*Ztpkr $ () Investeringer 2018 _G tpimo1 = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpimo1(-1) + JDtpimo1) + Dtp*Ztpimo1 $ 2019 _G tpimp1 = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpimp1(-1) + JDtpimp1) + Dtp*Ztpimp1 $ 2020 _G tpibh = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpibh(-1) + JDtpibh) + Dtp*Ztpibh $ 2021 _G tpibp1 = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpibp1(-1) + JDtpibp1) + Dtp*Ztpibp1 $ 2022 _G tpibo1 = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpibo1(-1) + JDtpibo1) + Dtp*Ztpibo1 $ 2023 _G tpil = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpil(-1) + JDtpil) + Dtp*Ztpil $ () Materialer 2024 _G tvma = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvma(-1) + JDtvma) + Dtp*Ztvma $ 2025 _G tvme = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvme(-1) + JDtvme) + Dtp*Ztvme $ 2026 _G tvmng = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmng(-1) + JDtvmng) + Dtp*Ztvmng $ 2027 _G tvmne = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmne(-1) + JDtvmne) + Dtp*Ztvmne $ 2028 _G tvmnf = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmnf(-1) + JDtvmnf) + Dtp*Ztvmnf $ 2029 _G tvmnn = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmnn(-1) + JDtvmnn) + Dtp*Ztvmnn $ 2030 _G tvmnb = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmnb(-1) + JDtvmnb) + Dtp*Ztvmnb $ 2031 _G tvmnm = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmnm(-1) + JDtvmnm) + Dtp*Ztvmnm $ 2032 _G tvmnt = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmnt(-1) + JDtvmnt) + Dtp*Ztvmnt $ 2033 _G tvmnk = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmnk(-1) + JDtvmnk) + Dtp*Ztvmnk $ 2034 _G tvmnq = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmnq(-1) + JDtvmnq) + Dtp*Ztvmnq $ 2035 _G tvmb = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmb(-1) + JDtvmb) + Dtp*Ztvmb $ 2036 _G tvmqh = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmqh(-1) + JDtvmqh) + Dtp*Ztvmqh $ 2037 _G tvmqs = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmqs(-1) + JDtvmqs) + Dtp*Ztvmqs $ 2038 _G tvmqt = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmqt(-1) + JDtvmqt) + Dtp*Ztvmqt $ 2039 _G tvmqf = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmqf(-1) + JDtvmqf) + Dtp*Ztvmqf $ 2040 _G tvmqq = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmqq(-1) + JDtvmqq) + Dtp*Ztvmqq $ 2041 _G tvmh = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmh(-1) + JDtvmh) + Dtp*Ztvmh $ 2042 _G tvmo = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmo(-1) + JDtvmo) + Dtp*Ztvmo $ () Energi 2043 _G tvea = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvea(-1) + JDtvea) + Dtp*Ztvea $ 2044 _G tvee = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvee(-1) + JDtvee) + Dtp*Ztvee $ 2045 _G tveng = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveng(-1) + JDtveng) + Dtp*Ztveng $ 2046 _G tvene = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvene(-1) + JDtvene) + Dtp*Ztvene $ 2047 _G tvenf = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvenf(-1) + JDtvenf) + Dtp*Ztvenf $ 2048 _G tvenn = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvenn(-1) + JDtvenn) + Dtp*Ztvenn $ 2049 _G tvenb = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvenb(-1) + JDtvenb) + Dtp*Ztvenb $ 2050 _G tvenm = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvenm(-1) + JDtvenm) + Dtp*Ztvenm $ 2051 _G tvent = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvent(-1) + JDtvent) + Dtp*Ztvent $ 2052 _G tvenk = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvenk(-1) + JDtvenk) + Dtp*Ztvenk $ 2053 _G tvenq = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvenq(-1) + JDtvenq) + Dtp*Ztvenq $ 2054 _G tveb = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveb(-1) + JDtveb) + Dtp*Ztveb $ 2055 _G tveqh = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveqh(-1) + JDtveqh) + Dtp*Ztveqh $ 2056 _G tveqs = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveqs(-1) + JDtveqs) + Dtp*Ztveqs $ 2057 _G tveqt = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveqt(-1) + JDtveqt) + Dtp*Ztveqt $ 2058 _G tveqf = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveqf(-1) + JDtveqf) + Dtp*Ztveqf $ 2059 _G tveqq = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveqq(-1) + JDtveqq) + Dtp*Ztveqq $ 2060 _G tveh = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveh(-1) + JDtveh) + Dtp*Ztveh $ 2061 _G tveo = (1-Dtp)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveo(-1) + JDtveo) + Dtp*Ztveo $ () ### AFGIFT.F08 ### () () () INDIREKTE SKATTER () () 2062 _G Sim = fM0*tm0+fM1*tm1+fM2*tm2+fM3k*tm3k+fM3r*tm3r+fM3q*tm3q+fM5*tm5 +fM6m*tm6m+fM6q*tm6q+fM7b*tm7b+fM7y*tm7y+fM7q*tm7q+fM8*tm8 $ 2063 _G Sipe0 = Sipee + Sipeq $ 2064 _G Sipxa = tvea*fVea + tvma*fVma $ 2065 _G Sipxe = tvee*fVee + tvme*fVme $ 2066 _G Sipxng = tveng*fVeng + tvmng*fVmng $ 2067 _G Sipxne = tvene*fVene + tvmne*fVmne $ 2068 _G Sipxnf = tvenf*fVenf + tvmnf*fVmnf $ 2069 _G Sipxnn = tvenn*fVenn + tvmnn*fVmnn $ 2070 _G Sipxnb = tvenb*fVenb + tvmnb*fVmnb $ 2071 _G Sipxnm = tvenm*fVenm + tvmnm*fVmnm $ 2072 _G Sipxnt = tvent*fVent + tvmnt*fVmnt $ 2073 _G Sipxnk = tvenk*fVenk + tvmnk*fVmnk $ 2074 _G Sipxnq = tvenq*fVenq + tvmnq*fVmnq $ 2075 _G Sipxb = tveb*fVeb + tvmb*fVmb $ 2076 _G Sipxqh = tveqh*fVeqh + tvmqh*fVmqh $ 2077 _G Sipxqs = tveqs*fVeqs + tvmqs*fVmqs $ 2078 _G Sipxqt = tveqt*fVeqt + tvmqt*fVmqt $ 2079 _G Sipxqf = tveqf*fVeqf + tvmqf*fVmqf $ 2080 _G Sipxqq = tveqq*fVeqq + tvmqq*fVmqq $ 2081 _G Sipxh = tveh*fVeh + tvmh*fVmh $ 2082 _G Sipxo = tveo*fVeo + tvmo*fVmo $ 2083 _I Sipx = Sipxa+Sipxe+Sipxng+Sipxne+Sipxnf+Sipxnn+Sipxnb+Sipxnm+Sipxnt+Sipxnk +Sipxnq+Sipxb+Sipxqh+Sipxqs+Sipxqt+Sipxqf+Sipxqq+Sipxh+Sipxo $ 2084 _G tpk = tpkr + Sipkto/fCk $ 2085 _G Sipc = tpf*fCf+tpn*fCn+tpi*fCi+tpe*fCe+tpg*fCg+tpb*fCb+tpv*fCv+tph*fCh+tpk*fCk+tps*fCs +tpibp1*fIbp11+tpimp1*fImp11+tpimo1*fImo11+tpibo1*fIbo11+tpibh*fIbh+tpil*fIl +Sipe0+Sipe7y $ 2086 _I Sip = Sipx + Sipc $ 2087 _G Sigxa = btgxa*tg*Va/(1+btgxa*tg) $ 2088 _G Sigxe = btgxe*tg*Ve/(1+btgxe*tg) $ 2089 _G Sigxng = btgxng*tg*Vng/(1+btgxng*tg) $ 2090 _G Sigxne = btgxne*tg*Vne/(1+btgxne*tg) $ 2091 _G Sigxnf = btgxnf*tg*Vnf/(1+btgxnf*tg) $ 2092 _G Sigxnn = btgxnn*tg*Vnn/(1+btgxnn*tg) $ 2093 _G Sigxnb = btgxnb*tg*Vnb/(1+btgxnb*tg) $ 2094 _G Sigxnm = btgxnm*tg*Vnm/(1+btgxnm*tg) $ 2095 _G Sigxnt = btgxnt*tg*Vnt/(1+btgxnt*tg) $ 2096 _G Sigxnk = btgxnk*tg*Vnk/(1+btgxnk*tg) $ 2097 _G Sigxnq = btgxnq*tg*Vnq/(1+btgxnq*tg) $ 2098 _G Sigxb = btgxb*tg*Vb/(1+btgxb*tg) $ 2099 _G Sigxqh = btgxqh*tg*Vqh/(1+btgxqh*tg) $ 2100 _G Sigxqs = btgxqs*tg*Vqs/(1+btgxqs*tg) $ 2101 _G Sigxqt = btgxqt*tg*Vqt/(1+btgxqt*tg) $ 2102 _G Sigxqf = btgxqf*tg*Vqf/(1+btgxqf*tg) $ 2103 _G Sigxqq = btgxqq*tg*Vqq/(1+btgxqq*tg) $ 2104 _G Sigxh = btgxh*tg*Vh/(1+btgxh*tg) $ 2105 _G Sigxo = btgxo*tg*pvo*fVo/(1+btgxo*tg) $ 2106 _I Sigx = Sigxa+Sigxe+Sigxng+Sigxne+Sigxnf+Sigxnn+Sigxnb+Sigxnm+Sigxnt+Sigxnk +Sigxnq+Sigxb+Sigxqh+Sigxqs+Sigxqt+Sigxqf+Sigxqq+Sigxh+Sigxo $ 2107 _G Sigc = btgf*tg*pcf*fCf/(1+btgf*tg)+btgn*tg*pcn*fCn/(1+btgn*tg) + btgi*tg*pci*fCi/(1+btgi*tg)+btge*tg*pce*fCe/(1+btge*tg) + btgg*tg*pcg*fCg/(1+btgg*tg)+btgv*tg*pcv*fCv/(1+btgv*tg) + btgh*tg*pch*fCh/(1+btgh*tg)+btgk*tg*pck*fCk/(1+btgk*tg) + btgs*tg*pcs*fCs/(1+btgs*tg)+btgo*tg*pco*fCo/(1+btgo*tg) + btgb*tg*pcb*fCb/((1+trb)*(1+btgb*tg)) $ 2108 _G Sigi1 = btgibh*tg*pibh*fIbh/(1+btgibh*tg) + btgimp1*tg*pimp11*fImp11/((1+trimp1)*(1+btgimp1*tg)) + btgimo1*tg*pimo11*fImo11/(1+btgimo1*tg) + btgibo1*tg*pibo11*fIbo11/(1+btgibo1*tg) + btgibp1*tg*pibp11*fIbp11/(1+btgibp1*tg) + btgil*tg*pil*fIl/(1+btgil*tg) $ 2109 _I Sig = Sigx + Sigc + Sigi1 $ 2110 _G Sir = trb*fCb*pcb/(1+trb) + trimp1*fImp11*pimp11/(1+trimp1) $ 2111 _G Siqu = tqu1*Qw1*(1-bq1/2)*0.001 $ 2112 _G tqab = tqabe + ((Tarn(-2)-Tarne(-2))/((Yw1(-2)-Typri(-2))*3))*(1-Dtsda) $ 2113 _K___ Siqab = tqab*(Yw1-Typri)*ksiqab $ 2114 _G___ Siqej = 0.21044*((Knbp(-2)+Knbh(-2))/pibh(-2))*(phgk(-1)+phgk(-2))/2*tqej $ 2115 _G__ Siqejh = 0.8*Siqej*Knbh(-2)/(Knbp(-2)+Knbh(-2)) $ 2116 _G___ Siqam = 1.9*(tsiqamf*Ywqf1+tsiqam*(0.07*Ywqq1+Ywh1))*(1+JRsiqam) $ 2117 _G Siqlt = .001*tsiqlt*ptty1*Qlt $ () Løntilskud 2118 _G Siqak = .001*tsiqak*ptty1*(Qak+Ukak) $ () Kommunalt aktiverede i beskæftigelsen 2119 _I Siqs = Siqsqr + Siqeur + Siqlt + Siqak + Siqaa + Siqsh $ 2120 _I Siq = Siqu + Siqab + Siqej + Siqv + Siqam + Siqr + Siqs $ 2121 _I Siqsq = Siqsqr + Siqeur $ 2122 _I Siqeu = Siqaa + Siqeur $ 2123 _I Si = Sim + Sip + Sig + Sir + Siq $ 2124 _K___ Sipur2 = -ksipur2*( 0.006007*fCs+ 0.031287*(fVeqq+fVmqq) + 0.00445*(fVea+fVma)+ 0.002297*(fVeqq+fVmqq) ) $ 2125 _G___ Sipee = Sipeem + tpe0*fE0*pne0 $ 2126 _I Sipsue = Sipee + Sipaa + Sipsuer $ 2127 _I Sipsu = Sipkto + Sipe7y + Sipur2 + Sipsue $ 2128 _I Sipsuo = Sipsu -Sipsue $ 2129 _I Sipaf = Sip - Sipsu $ 2130 _I Sipafo = Sipaf - Sipeu $ 2131 _I Sisu = Siqs + Sipsu $ 2132 _I Sisue = Sipsue + Siqeu $ 2133 _I Sisuo = Sisu - Sisue $ 2134 _I Siaf = Si - Sisu $ 2135 _I Siafe = deusim*Sim + Sipeu $ 2136 _I Siafo = Siaf - Siafe $ () ### BALANCER.F08 ### () Mangler bruttoficering af offentlige renter (Tiku,Tiki,Tifoi,Tifou) () endogeniserig af iuwp () () EKSPORT I ÅRETS PRISER () 2137 _I Ev = fE0*pe0 + fE1*pe1 + fE2*pe2 + fE3*pe3 + fE5*pe5 +fE6*pe6 + fE7y*pe7y + fE7q*pe7q + fE8*pe8 $ 2138 _I Es = fEs*pes $ 2139 _I Et = fEt*pet $ 2140 _I E = Ev + Es + Et $ 2141 _I pev = Ev/fEv $ 2142 _I pe = E/fE $ () () IMPORT I ÅRETS PRISER () 2143 _I Mv = fM0*pm0 + fM1*pm1 + fM2*pm2 + fM3k*pm3k + fM3r*pm3r + fM3q*pm3q + fM5*pm5 + fM6m*pm6m + fM6q*pm6q + fM7b*pm7b + fM7y*pm7y + fM7q*pm7q + fM8*pm8 $ 2144 _I Ms = fMs*pms $ 2145 _I Mt = fMt*pmt $ 2146 _I M = Mv + Ms + Mt $ 2147 _I pm = M/fM $ 2148 _I pmv = Mv/fMv $ () () BETALINGSBALANCE () 2149 _I Envt = E - M $ 2150 _G___ Teuby = tteuby*(Yi) $ 2151 _G___ Teubg = tteubg*(Sig/tg) $ 2152 _G___ Teub = Teuby + Teubg + Teubr + deusim*Sim + Sipeu $ 2153 _I Teun = (-Sipsue - Siqeu) + Teur - Teub $ 2154 _G___ iwbu = kwfgud*iwbud + kwfgdm*iwbdm $ 2155 _I Tien = -Tin_e $ 2156 _G___ Taoerfp = .001*ptty1*ttyoefp*Ufpu*(1+JRtaoerfp) $ () Folkepensioner til udland 2157 _G___ Taoerfo = .001*ptty1*ttyoefo*Ufou*(1+JRtaoerfo) $ () Førtidspension til udland 2158 _G___ Taoerr = ktaoerr*0.5*(Y(-1)+Tien(-1)+Twen(-1)+Y(-2)+Tien(-2)+Twen(-2)) $ 2159 _I Taoer = Taoerfp + Taoerfo + Taoerr $ 2160 _I Taoe = Taoefo + Taoegr + Taoer $ 2161 _I Tfen = E - M + Twen - Siafe - Sisue + Tien + Sden + Saen + Tyen + Teur + Taeo + Taep - Tape - (Teuby + Teubr + Teubg + Taoe) + Tkeo + Tkepsn - Tkphe - Tkoe $ 2162 _I Tken = Tkeo-Tkoe+Tkepsn-Tkphe $ 2163 _I Enl = Tfen - Tken + Enlres $ 2164 _G__ Ken = -(Wn_e-Wg_e_cf) $ () () RENTESTRØMME () () () () () RENTER OG KURSER () () () Et bud på en næsten Uændret relation, uden brug af gamle findan variabler () Førsteårseffekt fra iwbdm til iwbz hævet fra ca. 0.8 til 0.95 (kan vel egentlig Sættes til 1?) () Tilpasningshastigheden mod langtsigt hævet fra 1/3 til 1/2 () Ligevægtsrentespænd tidligere 3.3 procentpoint for ligevægt på betalingsbalance og inflationsparitet () Nu givet ved logistisk tidstrend (Værdier: 3.3 procentpoint I 80'erne og 0.1 I 2004ff) - bøR fittes bedre () Uændrede effekter fra inflationsforskelle og betalingsbalanceled () Især sidstnævnte påvirker over-crowding problemet 2165 _K__ iwbos = iwbdm*kiwbos $ 2166 _G___F iwbz = iwbz(-1)*iwbos/iwbos(-1) $ 2167 _G__ iwbosu = iwbos $ 2168 _K__ iwmm = iwdm*kiwmm $ 2169 _G___F iwde = 1.16169 *( 0.257815*Dwrad*iwbz+.686266*Dwrad*iwdi +0.408538*(1-Dwrad)*iwlo+0.0895399*(1-Dwrad)*iwmm -0.0338057*Dwrad+0.0003984 ) $ 2170 _G___F iwlo = 1.237028 *( 0.152856*(1-Dwral)*iwbz +0.854339*Dwral*iwdi+0.521494*(1-Dwral-dw86)*iwdi +0.0733236*(1-Dwral)*iwmm+0.328907*dw86*iwmm -0.00637343*Drml+0.057674 ) $ 2171 _K iku = kiku*iwlo $ 2172 _K iwbdm = kiwbdm*iwdm $ () Egentlige renter 2173 _G__ dttiin_e = dttiin_e(-1)*rhotii $ 2174 _G__ dttiin_h = dttiin_h(-1)*rhotii $ 2175 _G__ dttiin_cr = dttiin_cr(-1)*rhotii $ 2176 _G__ dttiin_ok = dttiin_ok(-1)*rhotii $ 2177 _G__ dttiin_oo = dttiin_oo(-1)*rhotii $ 2178 _G__ dttiir_z_os = dttiir_z_os(-1)*rhotii $ 2179 _G___ Tiin_e = iwmm*(Wnq1_e(-1)+Wnq1_e)/2 +biwb*(Wnb_e(-1)-Wlm_e_cf(-1)) +iuwp* Wp_cf_e(-1) + dttiin_e $ 2180 _G___ Tiin_h = iwmm*(Wnq1_h(-1)+Wnq1_h)/2 +biwb*(Wnb_h(-1)-Wlm_h_cf(-1)) +iuwp*Wcp_cf_h(-1) + dttiin_h $ 2181 _G___ Tiin_cr = iwmm*(Wnq1_cr(-1)+Wnq1_cr)/2 +biwb*(Wnb_cr(-1)-Wlm_cr_cf(-1)) + dttiin_cr $ 2182 _G___ Tiin_ok = iwmm*(Wnq1_ok(-1)+Wnq1_ok)/2 +biwb*(Wnb_ok(-1)-Wlm_ok_cf(-1)) + dttiin_ok $ 2183 _G___ Tiin_oo = iwmm*(Wnq1_oo(-1)+Wnq1_oo)/2 +biwb*Wnb_oo(-1) + dttiin_oo $ 2184 _G___ Tisuu = Tisuu(-1)*(1-brwbe_os_z) + kiwbnu*iwbos*Tfbge_os_z/ktfbge_os_z $ 2185 _G___ Tisui = Tisui(-1)*(1-brwbd_os_z) + kiwbnd*iwbos*Tfbgd_os_z/ktfbgd_os_z $ 2186 _G___ Tiir_z_os = iwdi*(Wnq1_os(-1)+Wnq1_os)/2 +biwb*Wb_z_os(-1) + dttiir_z_os $ 2187 _I Tiin_os = Tiir_z_os - Tisui - Tisuu $ 2188 _G___ Tiim_cf_x = Tiim_cf_x(-1)*(1-brwbm_cf_x) + (Tflm_h_cf + Tflm_cr_cf + Tflm_ok_cf + Tflm_e_cf +brwbm_cf_x*Wbm_cf_x(-1) )*iwbz*ktflm_cf_x $ 2189 _I Tiin_cf = -(Tiin_e+Tiin_os+Tiin_ok+Tiin_oo+Tiin_cr+Tiin_h)$ 2190 _D biwb = (Tisui+Tiim_cf_x)/(Wbd_os_z(-1)+Wbm_cf_x(-1)) $ () Formueindkomst henført til forsikringstagere 2191 _G__ dttifp_cf_h = dttifp_cf_h(-1)*rhotii $ 2192 _G___ Tifp_cf_h = iuwsd*Wsp_d_cf(-1) + iuwse*Wsp_e_cf(-1) + biwb*Wbp_z_cf(-1) + dttifp_cf_h $ 2193 _K___ Tifs_cf_h = ktifs_cf_h*(Tiin_cf-Tifp_cf_h) $ () Udbytter af aktier, betalt 2194 _G___ Tiu_cr_z = Ws_cr_z(-1)*iuwsd $ 2195 _G___ Tiu_cf_z = Ws_cf_z(-1)*iuwsd $ 2196 _G___ Tiu_e_z = Ws_e_z(-1)*iuwse $ () Udlandets aktiebeholdning er kun af danske aktier 2197 _G___ Tiu_z_e = iuwsd*Ws_z_e(-1) $ () Andre sektorers udbytter 2198 _G___ Tiu_z_cr = iuwsd*Ws_d_cr(-1) + iuwse*Ws_e_cr(-1) $ 2199 _G___ Tiu_z_h = iuwsd*Ws_d_h(-1) + iuwse*Ws_e_h(-1) $ 2200 _G___ Tiu_z_oo = iuwsd*Ws_x_oo(-1) $ 2201 _K___ Tiu_z_os = (Tiov-Tikov)*ktiu_z_os $ 2202 _K___ Tiu_z_ok = Tikov*ktiu_z_ok $ 2203 _I Tiu_z_cf = Tiu_cr_z+Tiu_cf_z+Tiu_e_z-Tiu_z_h-Tiu_z_cr-Tiu_z_e-Tiu_z_oo-Tiu_z_os-Tiu_z_ok $ () Pensionsafkast, formueindkomst 2204 _D iuwp = Tifp_cf_h/Wp_cf_h(-1) $ () De andre fåR en aggregeret udbytteprocent af resten 2205 _I Tin_h = Tiin_h + Tifp_cf_h + Tifs_cf_h + Tiu_z_h $ 2206 _I Tin_cr = Tiin_cr + Tiu_z_cr - Tiu_cr_z - Tior $ 2207 _I Tin_cf = Tiin_cf - Tifp_cf_h - Tifs_cf_h + Tiu_z_cf - Tiu_cf_z $ 2208 _I Tin_os = Tiin_os + (Tior-Tiokr) + Tiu_z_os $ 2209 _I Tin_ok = Tiin_ok + Tiokr + Tiu_z_ok $ 2210 _I Tin_oo = Tiin_oo + Tiu_z_oo $ 2211 _I Tin_e = Tiin_e + Tiu_z_e - Tiu_e_z$ () Udspredningsligninger til brutto 2212 _I Tiki = Tin_ok + Tiku - Tikov - Tiokr $ 2213 _G___ Tifou = 0 $ 2214 _I Tifoi = Tin_oo + Tifou $ () () OFFENTLIGE OG PRIVATE SEKTORBALANCER () 2215 _I Tioii = Tiir_z_os + Tiu_z_os - (Tiov - Tikov -Tioov) + Tiki + Tifoi $ 2216 _K___ Tiore = d4703*ktiore*ttiore*pxe(-1)*fXe(-1) () Royalty indtil 2003 8.5% af produktionsværdien +(1-d4703)*ktiore*ttiore*(Yre1-Ivsk) $ () 2004-2012 20% af skattepl. + nettorenteindtægter 2217 _D Tior = Tiore + Tiorr $ 2218 _I Tioi = Tiov + Tioii + Tior $ 2219 _I Tiou = Tisui + Tisuu + Tiku + Tifou $ 2220 _I Tion = Tiov + Tioii + Tior - Tiou $ 2221 _I Tipn = Tien - Tion $ 2222 _G___ Dif(Taphn) = Dif(Taop - Tapo +.5*(Taep-Tape)) $ 2223 _G Taphu = (1-D4787)*(Tapo + 0.5*Tape + Taphr) $ 2224 _G Tffpi = Tbhsp - Tihsp - Tpatpi + Sdrpsl+Sdrpsk + Sdratp + ktphi*(Tphhli + Tphhki) $ 2225 _G Tffpu = Typshp-Tpatpu + ktphu*(Tphhlu + Tphhku) $ 2226 _G Tffpn = Tffpi - Tffpu + Tipphpp - Sdrpp + Tffpnr $ 2227 _I Tfoi = Ivo1 + Tioi + Siafo + Sd + Saso + Typri + Tbpho + Teur + Taeo + Tapo + Sak + Tkeo + Tkpo $ 2228 _I Tfoiny = Tfoi - Ivo1 + (Xo11-Co+Coim) $ 2229 _I Tfou = Co + Io11+Ilo1 + Tkojr - Sisuo + Ty + Tiou + Teuby + Teubr + Teubg + Taoe + Taop + Tkoe + Tkops + Tkoph $ 2230 _I Tfouny = Tfou + Ywo11 + Vo11 + Siqo*ksiqo1 - Co + Coim $ 2231 _I Ydo = Ivo1 + Siafo + Sisuo + Tion + Sd + Saso + Typri + Tbpho - Ty + Teur + Taeo + Tapo - (Teuby + Teubr + Teubg + Taoe + Taop) $ 2232 _I Tfon = Ydo - Co + Sak + Tkeo + Tkpo - (Tkoe + Tkops + Tkoph) - Io11 - Ilo1 - Tkojr $ 2233 _I Ydp = Yr1 - Ivo1 + Yw1 + Twen + Tipn -(Sd-Sden) - Saso- Typri- Tbpho + Saen + Ty + Tyen + Taop + Taep - Tapo - Tape $ 2234 _I Ydph1 = Yrp + Yw1+ Twen + Tin_h - (Sd - Sds - Sden) - (Typri + Saso + Tbpho + Tbhsp - Saen) + (Ty + Typshp + Tyen) + Taphn $ 2235 _I Tfphn1 = Ydph1-Cp-(Typshp-Tbhsp)+(Tkoph-Sak-Tkphe) -(Iph+Ilph+Tkphjr) $ 2236 _I Ydps1 = Ydp - Ydph1 $ () () SEKTORBALANCE FOR STAT, KOMMUNER OG OFFENTLIGE FONDE () 2237 _I Ydoo = (1-D4787)*(Ivoo1+Sisuoo+Tifoi-Tifou+Tioov+(Saso-Sasr) -Tyo+Tapoo+Tasoon) $ 2238 _I Tffon = (1-D4787)*(Ydoo-Coo+Tkpoon-Ioo1-Tkooubi) +D4787*(Saqw+Saqo+Tifoi+Tffonr1-Tifou) $ 2239 _I Ydk = (1-D4787)*(Ivok1+Siafok+Sisuokk+Tiki-Tiku+Tikov +Tiokr+Sdkk+Typrik-Tykk+Taeok+Tapok -Taokp+Taosk-Takos) $ () En switch dummy konstruktion, der kan eksogenisere Tfkn 2240 _G__ Sakk = Sakk(-1) $ 2241 _G Tfkn = (1-dtfkn)*(Ydk-Cok+Sakk+Tkpok-Tkopsk-Tkophk -Tkoek-Tkkosn-Iok1-Tkokubi-Tkokjr) +dtfkn*Tfknx $ 2242 _G Taosk = (1-D4787)* ( dtfkn*(Tfkn-(Ivok1+Siafok+Sisuokk+Tiki-Tiku +Tikov+Tiokr+Sdkk+Typrik-Tykk+Taeok +Tapok-Taokp-Takos -Cok+Tkpok-Tkopsk-Tkophk-Tkoek-Tkkosn -Iok1-Tkokubi-Tkokjr)) +(1-dtfkn)*Taoskx ) $ 2243 _I Tyo = (1-D4787)*(Tyd+Tymfdp+Typef+Typov+Typlg) $ 2244 _I Tasoon = (1-D4787)*((Tyd+Tymfdp+Typef+Typov+Typlg)*ktasoo -0.8*(Safma+Safme)*ktaoos) $ 2245 _K___ Siafok = ksiafok*Siqej $ 2246 _K___ Sisuokk = ksisuokk*(Siqak+0.17*(Siqs-Siqak-Siqaa-Siqeur) +0.18*(Sipsu-Sipsue)) $ () Siqak aktiverede kontanthjælp er nok en kommunal udgift 2247 _K___ Sdkk = ksdkk*(0.69*Sdk1+0.33*(Sdp1-Sdpr)+0.25*Sdpr+0.11*Sds) $ 2248 _K___ Tykk = ktykk*(Typfp+Typfo+0.24*Typr+Tyms+0.04*Tymf +0.99*Tyrk+0.55*(Tyrh+Tyrr)) $ () Nye variabler indkomstoverførslerne 2249 _K___ Ivok1 = kivok1*Ivo1 $ 2250 _K___ Cok = kcok*Co $ 2251 _K___ Iok1 = kiok11*Io11 $ 2252 _I Ydss = (1-D4787)*(Ydo-Ydoo-Ydk) $ 2253 _I Tfsn = Tfon-Tffon-Tfkn $ () ØMU-GÆLD OG OFFENTLIG NETTOGÆLD () Uden atp 2254 _G___ Wzzomuxa = (1-D4794)*(Wzzomuxa(-1) - Tfsn - Tfkn + Dif((1-bwbs_z_os)*nwb_z_os)) $ () med atp () GRML _G___ Wzzomu = Wzzomuxa - kwzzomu*(Wbatp/pwbm) $ 2255 _D Wzzomuxg = Wzzomuxa - Wlg_z_os $ () Alternativt Wzzomu = wzzumo(-1) + diff(Wzzomuxa) + kdwzzomu*Diff(Watp/pwatp) ; () GRML _G___ Dif(Won) = (1-D4794)*( (D4794(-1)-D4794)*246882 - Tfon) $ 2256 _I Won = -Wn_o $ () ### BNPBFI.F08 ### () () () BRUTTONATIONALPRODUKT, BRUTTOVÆRDITILVÆKST OG BRUTTONATIONALINDKOMST () () 2257 _I fY = (fCp*pcp(-1) + fCo*pco(-1) + fIm*pim(-1) + fIb*pib(-1) + fIt*pit(-1) + fIl*pil(-1) - fM*pm(-1) + fE*pe(-1))/py(-1) $ 2258 _I Y = Cp + Co + I + E - M $ 2259 _I py = (Y)/fY $ 2260 _I Yf = Y - Si + Siq $ 2261 _I pyf = (Yfa+Yfe+Yfng+Yfne+Yfnf+Yfnn+Yfnb+Yfnm+Yfnt+Yfnk+Yfnq+Yfb +Yfqh+Yfqs+Yfqt+Yfqf+Yfqq+Yfh+Yfo)/fYf $ 2262 _D__ Yi = Y + (Twen+Tien) + (-Sisue-Siafe) $ () () () SAMLET INDENLANDSK EFTERSPØRGSEL () () 2263 _I fYtr = (fY*py(-1) + fM*pm(-1) - fE*pe(-1))/pytr(-1) $ 2264 _I Ytr = Y + M - E $ 2265 _I pytr = Ytr/fYtr $ () ### SIQJ.F08 ### () () () IKKE-VAREFORDELTE INDIREKTE SKATTER () () () ### Nøgler for Siqak og Siqlt Siqo11 og Siqp11 fra Michael Osterwald () Antagelse Siqo = siqo11, siqp efter antal lønmodtagere I 2000 () Siql vedr. arbejdskraft 2266 _G__ Siqal = .017*Siqu+.014*Siqab+.000*Siqam+.008*Siqak+.013*Siqlt $ 2267 _G__ Siqel = .000*Siqu+.001*Siqab+.000*Siqam+.000*Siqak+.000*Siqlt $ 2268 _G__ Siqngl = .000*Siqu+.001*Siqab+.000*Siqam+.000*Siqak+.000*Siqlt $ 2269 _G__ Siqnel = .006*Siqu+.008*Siqab+.000*Siqam+.002*Siqak+.004*Siqlt $ 2270 _G__ Siqnfl = .030*Siqu+.031*Siqab+.000*Siqam+.011*Siqak+.020*Siqlt $ 2271 _G__ Siqnnl = .003*Siqu+.004*Siqab+.000*Siqam+.001*Siqak+.002*Siqlt $ 2272 _G__ Siqnbl = .008*Siqu+.013*Siqab+.000*Siqam+.005*Siqak+.009*Siqlt $ 2273 _G__ Siqnml = .069*Siqu+.072*Siqab+.000*Siqam+.027*Siqak+.047*Siqlt $ 2274 _G__ Siqntl = .010*Siqu+.010*Siqab+.000*Siqam+.003*Siqak+.005*Siqlt $ 2275 _G__ Siqnkl = .022*Siqu+.027*Siqab+.000*Siqam+.009*Siqak+.015*Siqlt $ 2276 _G__ Siqnql = .041*Siqu+.043*Siqab+.000*Siqam+.015*Siqak+.026*Siqlt $ 2277 _G__ Siqbl = .053*Siqu+.061*Siqab+.000*Siqam+.024*Siqak+.041*Siqlt $ 2278 _G__ Siqqhl = .090*Siqu+.132*Siqab+.000*Siqam+.062*Siqak+.107*Siqlt $ 2279 _G__ Siqqsl = .006*Siqu+.009*Siqab+.000*Siqam+.002*Siqak+.004*Siqlt $ 2280 _G__ Siqqtl = .056*Siqu+.067*Siqab+.000*Siqam+.026*Siqak+.045*Siqlt $ 2281 _G__ Siqqfl = .040*Siqu+.047*Siqab+.823*Siqam+.013*Siqak+.022*Siqlt $ 2282 _G__ Siqhl = .004*Siqu+.006*Siqab+.034*Siqam+.003*Siqak+.005*Siqlt $ 2283 _G__ Siqol = .433*Siqu+.299*Siqab+.000*Siqam+.713*Siqak+.502*Siqlt $ 2284 _G Siqqql = .112*Siqu+.155*Siqab+.143*Siqam+.076*Siqak+.133*Siqlt -Jsiqal-Jsiqel-Jsiqngl-Jsiqnel-Jsiqnfl -Jsiqnnl-Jsiqnbl-Jsiqnml-Jsiqntl-Jsiqnkl -Jsiqnql-Jsiqbl-Jsiqqhl-Jsiqqsl-Jsiqqtl -Jsiqqfl-Jsiqhl-Jsiqol $ () Mangler genberegning af nøgler /TMK 2285 _G__ Siqa = Siqal +(.094/(1-.565))*(Siqej-Siqejh)+.070*Siqv+.020*Siqr+(.113/(1-.262))*Siqsq+Siqaa $ 2286 _G__ Siqe = Siqel +(.000/(1-.565))*(Siqej-Siqejh)+.000*Siqv+.006*Siqr+(.000/(1-.262))*Siqsq $ 2287 _G__ Siqng = Siqngl+(.000/(1-.565))*(Siqej-Siqejh)+.000*Siqv+.015*Siqr+(.003/(1-.262))*Siqsq $ 2288 _G__ Siqne = Siqnel+(.006/(1-.565))*(Siqej-Siqejh)+.003*Siqv+.018*Siqr+(.004/(1-.262))*Siqsq $ 2289 _G__ Siqnf = Siqnfl+(.008/(1-.565))*(Siqej-Siqejh)+.032*Siqv+.058*Siqr+(.042/(1-.262))*Siqsq $ 2290 _G__ Siqnn = Siqnnl+(.003/(1-.565))*(Siqej-Siqejh)+.005*Siqv+.008*Siqr+(.004/(1-.262))*Siqsq $ 2291 _G__ Siqnb = Siqnbl+(.006/(1-.565))*(Siqej-Siqejh)+.004*Siqv+.009*Siqr+(.009/(1-.262))*Siqsq $ 2292 _G__ Siqnm = Siqnml+(.018/(1-.565))*(Siqej-Siqejh)+.020*Siqv+.058*Siqr+(.050/(1-.262))*Siqsq $ 2293 _G__ Siqnt = Siqntl+(.003/(1-.565))*(Siqej-Siqejh)+.001*Siqv+.011*Siqr+(.008/(1-.262))*Siqsq $ 2294 _G__ Siqnk = Siqnkl+(.009/(1-.565))*(Siqej-Siqejh)+.007*Siqv+.046*Siqr+(.017/(1-.262))*Siqsq $ 2295 _G__ Siqnq = Siqnql+(.011/(1-.565))*(Siqej-Siqejh)+.013*Siqv+.041*Siqr+(.034/(1-.262))*Siqsq $ 2296 _G__ Siqb = Siqbl +(.006/(1-.565))*(Siqej-Siqejh)+.149*Siqv+.022*Siqr+(.041/(1-.262))*Siqsq $ 2297 _G__ Siqqh = Siqqhl+(.056/(1-.565))*(Siqej-Siqejh)+.208*Siqv+.508*Siqr+(.112/(1-.262))*Siqsq $ 2298 _G__ Siqqs = Siqqsl+(.006/(1-.565))*(Siqej-Siqejh)+.002*Siqv+.023*Siqr+(.009/(1-.262))*Siqsq $ 2299 _G__ Siqqt = Siqqtl+(.017/(1-.565))*(Siqej-Siqejh)+.392*Siqv+.027*Siqr+(.124/(1-.262))*Siqsq $ 2300 _G__ Siqqf = Siqqfl+(.016/(1-.565))*(Siqej-Siqejh)+.002*Siqv+.006*Siqr+(.018/(1-.262))*Siqsq $ 2301 _G__ Siqh = Siqhl + Siqejh +.001*Siqv+.007*Siqr+Siqsh $ 2302 _G__ Siqo = Siqol +(.040/(1-.565))*(Siqej-Siqejh)+.018*Siqv+.000*Siqr+(.002/(1-.262))*Siqsq $ 2303 _G Siqqq = Siqqql+(.136/(1-.565))*(Siqej-Siqejh)+.073*Siqv+.117*Siqr+(.148/(1-.262))*Siqsq -Jsiqa-Jsiqe-Jsiqng-Jsiqne-Jsiqnf-Jsiqnn-Jsiqnb -Jsiqnm-Jsiqnt-Jsiqnk-Jsiqnq-Jsiqb-Jsiqqh-Jsiqqs -Jsiqqt-Jsiqqf-Jsiqh-Jsiqo $ () ### YWYRYRP.F08 ### () () () BRUTTOVÆRDITILVÆKST I ÅRETS PRISER () () 2304 _I Yfa = fXa*pxa - Va $ 2305 _I Yfe = fXe*pxe - Ve $ 2306 _I Yfng = fXng*pxng - Vng $ 2307 _I Yfne = fXne*pxne - Vne $ 2308 _I Yfnf = fXnf*pxnf - Vnf $ 2309 _I Yfnn = fXnn*pxnn - Vnn $ 2310 _I Yfnb = fXnb*pxnb - Vnb $ 2311 _I Yfnm = fXnm*pxnm - Vnm $ 2312 _I Yfnt = fXnt*pxnt - Vnt $ 2313 _I Yfnk = fXnk*pxnk - Vnk $ 2314 _I Yfnq = fXnq*pxnq - Vnq $ 2315 _I Yfb = fXb*pxb - Vb $ 2316 _I Yfqh = fXqh*pxqh - Vqh $ 2317 _I Yfqs = fXqs*pxqs - Vqs $ 2318 _I Yfqt = fXqt*pxqt - Vqt $ 2319 _I Yfqf = fXqf*pxqf - Vqf $ 2320 _I Yfqq = fXqq*pxqq - Vqq $ 2321 _I Yfh = fXh*pxh - Vh $ 2322 _I Yfn = Yfng+Yfne+Yfnf+Yfnn+Yfnb+Yfnm+Yfnt+Yfnk+Yfnq $ () () () PRISER PÅ BRUTTOVÆRDITILVÆKST () () 2323 _I pyfa = Yfa/fYfa $ 2324 _I pyfe = Yfe/fYfe $ 2325 _I pyfng = Yfng/fYfng $ 2326 _I pyfh = Yfh/fYfh $ 2327 _I pyfne = Yfne/fYfne $ 2328 _I pyfnf = Yfnf/fYfnf $ 2329 _I pyfnn = Yfnn/fYfnn $ 2330 _I pyfnb = Yfnb/fYfnb $ 2331 _I pyfnm = Yfnm/fYfnm $ 2332 _I pyfnt = Yfnt/fYfnt $ 2333 _I pyfnk = Yfnk/fYfnk $ 2334 _I pyfnq = Yfnq/fYfnq $ 2335 _I pyfb = Yfb/fYfb $ 2336 _I pyfqh = Yfqh/fYfqh $ 2337 _I pyfqs = Yfqs/fYfqs $ 2338 _I pyfqt = Yfqt/fYfqt $ 2339 _I pyfqf = Yfqf/fYfqf $ 2340 _I pyfqq = Yfqq/fYfqq $ 2341 _I pyfo = Yfo/fYfo $ 2342 _I pyfn = (Yfng+Yfne+Yfnf+Yfnn+Yfnb+Yfnm+Yfnt+Yfnk+Yfnq)/fYfn $ () () () BRUTTORESTINDKOMST () () 2343 _I Yr1 = Yf - Siq - Yw1 $ 2344 _I Yra1 = Yfa - Siqa - Ywa1 $ 2345 _I Yre1 = Yfe - Siqe - Ywe1 $ 2346 _I Yrng1 = Yfng - Siqng - Ywng1 $ 2347 _I Yrne1 = Yfne - Siqne - Ywne1 $ 2348 _I Yrnf1 = Yfnf - Siqnf - Ywnf1 $ 2349 _I Yrnn1 = Yfnn - Siqnn - Ywnn1 $ 2350 _I Yrnb1 = Yfnb - Siqnb - Ywnb1 $ 2351 _I Yrnm1 = Yfnm - Siqnm - Ywnm1 $ 2352 _I Yrnt1 = Yfnt - Siqnt - Ywnt1 $ 2353 _I Yrnk1 = Yfnk - Siqnk - Ywnk1 $ 2354 _I Yrnq1 = Yfnq - Siqnq - Ywnq1 $ 2355 _I Yrb1 = Yfb - Siqb - Ywb1 $ 2356 _I Yrqh1 = Yfqh - Siqqh - Ywqh1 $ 2357 _I Yrqs1 = Yfqs - Siqqs - Ywqs1 $ 2358 _I Yrqt1 = Yfqt - Siqqt - Ywqt1 $ 2359 _I Yrqf1 = Yfqf - Siqqf - Ywqf1 $ 2360 _I Yrqq1 = Yfqq - Siqqq - Ywqq1 $ 2361 _I Yrh1 = Yfh - Siqh - Ywh1 $ 2362 _I Yro1 = Yfo - Siqo - Ywo2 $ 2363 _G Yrp = kyrp2 *( bqsa1*Yfa+bqse1*Yfe+bqsng1*Yfng+bqsnf1*Yfnf +bqsnn1*Yfnn+bqsnb1*Yfnb+bqsnm1*Yfnm+bqsnt1*Yfnt +bqsnk1*Yfnk+bqsnq1*Yfnq+bqsb1*Yfb+bqsqh1*Yfqh +bqsqs1*Yfqs+bqsqt1*Yfqt+bqsqq1*Yfqq+0.82*Yfh ) $ 2364 _D Yrs1 = Yr1 - Yrqf1 - Ivo1 - Yrp $ () () () KORREKTIONSFAKTOR TIL PRISSAMMENBINDINGSRELATIONER () () 2365 _D____Z kkp = kkp + 1 - Yf /( Yfa+Yfe+Yfng+Yfne+Yfnf+Yfnn+Yfnb+Yfnm+Yfnt+Yfnk +Yfnq+Yfb+Yfqh+Yfqs+Yfqt+Yfqf+Yfqq+Yfh+Yfo ) $ () ### FINK.F08 ### () FINANSIELLE KONTI () () SEKTORFORDELT NETTOKAPITAL 2366 _K___ Kn1 = kkn*((Knma +Knba )+(Knme +Knbe )+(Knmne+Knbne)+(Knmng+Knbng) +(Knmnn+Knbnn)+(Knmnf+Knbnf)+(Knmnb+Knbnb)+(Knmnm+Knbnm) +(Knmnt+Knbnt)+(Knmnk+Knbnk)+(Knmnq+Knbnq)+(Knmb +Knbb ) +(Knmqh+Knbqh)+(Knmqs+Knbqs)+(Knmqt+Knbqt)+(Knmqf+Knbqf) +(Knmqq+Knbqq)+(Knmh +Knbh )+(Knmo +Knbo )) $ 2367 _K___ Knh = kknh*(bqsa1 *(Knma +Knba )+bqse1 *(Knme +Knbe )+bqsne1*(Knmne+Knbne) +bqsng1*(Knmng+Knbng)+bqsnn1*(Knmnn+Knbnn)+bqsnf1*(Knmnf+Knbnf) +bqsnb1*(Knmnb+Knbnb)+bqsnm1*(Knmnm+Knbnm)+bqsnt1*(Knmnt+Knbnt) +bqsnk1*(Knmnk+Knbnk)+bqsnq1*(Knmnq+Knbnq)+bqsb1 *(Knmb +Knbb ) +bqsqh1*(Knmqh+Knbqh)+bqsqs1*(Knmqs+Knbqs)+bqsqt1*(Knmqt+Knbqt) +bqsqq1*(Knmqq+Knbqq)+0.82 *(Knmh +Knbh ) ) $ ; () Husholdningssektoren 2368 _K___ Kno1 = kkno1*(Knmo+Knbo) $ ; () Offentlig sektor 2369 _K___ Kncf = kkncf*(Knmqf+Knbqf) $ ; () Finansel sektor 2370 _I___ Kncr = Kn1-Knh-Kncf-Kno1 $ ; () Ikke-finansiel sektor () OVERGANGSLIGNINGER FOR NETTOFORDRINGSERHV: 2371 _G__ Tfn_h = Tfphn1 $ 2372 _G__ Tfn_e = -Tfen $ 2373 _G__ Tfn_ok = Tfkn $ 2374 _G__ Tfn_oo = Tffon $ 2375 _G__ Tfn_os = Tfsn $ 2376 _G__ Dif(Tfn_cf) = Dif(Tin_cf) $ 2377 _G__ Tfn_cr = Tfen-Tfon-Tfphn1-Tfn_cf $ () HUSHOLDNINGER () Transaktioner 2378 _G___ Tfcp_cf_h = (1-bwpe)*Tfcp_cf_x $ 2379 _G___ Tflm_h_cf = 0.5*bwlm_h*Dif(phk*Knbh/pibh)+0.7*(bwlm_h*phk(-1)*Knbh(-1)/pibh(-1)-Wlm_h_cf(-1)) $ 2380 _G___ Tfp_cf_h = (1-bwpe)*Tfp_cf_x $ 2381 _G___ Tfnq1_h = bwq1_h*(pcb*fCb) $ () placeringsbehov 2382 _D Tfnf1_h = Tfn_h+Tflm_h_cf-Tfcp_cf_h-Tfp_cf_h-Tfnq1_h $ () Placeringer 2383 _G___ Tfnb_h = bwnb_h *Tfnf1_h $ 2384 _G___ Tfs_e_h = Tfnf1_h - (Tfnb_h+Tfs_d_h) $ 2385 _G___ Tfs_d_h = bws_h*Tfnf1_h $ () Omvurderinger 2386 _G____Z Owcp_cf_h = (1-bwpe)*Owcp_cf_x $ 2387 _G____Z Ownb_h = bowb*Wnb_h(-1) $ 2388 _G____Z Owlm_h_cf = (pwbm/pwbm(-1)-1)*Wlm_h_cf(-1) $ 2389 _G____Z Ows_d_h = bowsd*Ws_d_h(-1) $ 2390 _G____Z Ows_e_h = bowse*Ws_e_h(-1) $ 2391 _G____Z Owp_cf_h = (1-bwpe)*Owp_cf_x $ () Dynamiske "identitetet" 2392 _D Wcp_cf_h = Wcp_cf_x - Wcp_cf_e $ 2393 _D Dif(Wnb_h) = Tfnb_h+Ownb_h $ 2394 _D Dif(Wlm_h_cf) = Tflm_h_cf+Owlm_h_cf $ 2395 _D Dif(Ws_e_h) = Tfs_e_h+Ows_e_h $ 2396 _D Dif(Ws_d_h) = Tfs_d_h+Ows_d_h $ 2397 _D Dif(Wp_cf_h) = Tfp_cf_h+Owp_cf_h $ 2398 _G___ Dif(Wnq1_h) = Tfnq1_h $ () Finansiel nettoformue 2399 _I Wn_h = Wcp_cf_h+Wnb_h-Wlm_h_cf+Ws_e_h+Ws_d_h+Wp_cf_h+Wnq1_h $ () IKKE-FINANSIELLE SELSKABER () Transaktioner 2400 _G___ Tflm_cr_cf = bwlm_cr*Dif(Kncr) $ 2401 _G____Z Tfs_cr_z = bwsi_cr/(1-bwsi_cr)*btfs_cr*(Tfn_cr+Dif(Kncr)) $ 2402 _G___ Tfnq1_cr = bwq1_cr*Dif(Kncr) $ () Placeringsbehov 2403 _D Tfnf1_cr = Tfn_cr+Tflm_cr_cf+Tfs_cr_z-Tfnq1_cr $ () Placeringer 2404 _G___ Tfnb_cr = bwnb_cr *Tfnf1_cr $ 2405 _G___ Tfs_d_cr = bws_cr*Tfnf1_cr $ 2406 _G___ Tfs_e_cr = Tfnf1_cr-(Tfnb_cr+Tfs_d_cr) $ () Omvurderinger 2407 _G____Z Ownb_cr = bowb*Wnb_cr(-1) $ 2408 _G____Z Owlm_cr_cf = (pwbm/pwbm(-1)-1)*Wlm_cr_cf(-1) $ 2409 _G____Z Ows_d_cr = bowsd*Ws_d_cr(-1) $ 2410 _G____Z Ows_e_cr = bowse*Ws_e_cr(-1) $ 2411 _G____Z Ows_cr_z = (pws_cr/pws_cr(-1)-1)*(Ws_cr_z(-1)-Ws_x_os(-1)-Ws_d_ok(-1)) $ () Dynamiske "identiteter" 2412 _D Dif(Wnb_cr) = Tfnb_cr+Ownb_cr $ 2413 _D Dif(Wlm_cr_cf) = Tflm_cr_cf+Owlm_cr_cf $ 2414 _D Dif(Ws_d_cr) = Tfs_d_cr+Ows_d_cr $ 2415 _D Dif(Ws_e_cr) = Tfs_e_cr+Ows_e_cr $ 2416 _D Dif(Ws_cr_z) = Tfs_cr_z+Ows_cr_z $ 2417 _G___ Dif(Wnq1_cr) = Tfnq1_cr $ () Finansiel nettoformue 2418 _I Wn_cr = Wnb_cr-Wlm_cr_cf+Ws_e_cr+Ws_d_cr-Ws_cr_z+Wnq1_cr $ () Indre Værdi og aktiekurs 2419 _D Wsi_cr_z = Kncr+Wnb_cr-Wlm_cr_cf+Ws_e_cr+Ws_d_cr+Wnq1_cr $ 2420 _G____Z pws_cr = ((bwsi_cr*Dif(Wsi_cr_z) - Tfs_cr_z)/(Ws_cr_z(-1)-Ws_x_os(-1)-Ws_d_ok(-1))+1)*pws_cr(-1) + 0.5*(bwsi_cr-Ws_cr_z(-1)/Wsi_cr_z(-1))*pws_cr(-1) $ () FINANSIELLE SELSKABER () Transaktioner 2421 _G___ Tfg_e_cf = 0.5*Tfg_e_cf(-1) $ 2422 _G___ Tfcp_cf_x = ktfp*(Tffbi-Tffbu+Tipphpb-Sdrph+Tpspi-Tpspu+Tisp-Sdrsp -Tpldu+Tild-Sdrld-Tpdmpu+Tidmp-Sdrdmp) $ 2423 _G___ Tfbcp_z_cf = (1-bwsp)*Tfcp_cf_x $ 2424 _G___ Tfscp_e_cf = bwse_cf*bwsp*Tfcp_cf_x $ 2425 _G___ Tfscp_d_cf = (1-bwse_cf)*bwsp*Tfcp_cf_x $ 2426 _G___ Tfp_cf_x = ktfp*(Tffpi-Tffpu+Tipphlp-Sdrpp+Tpatpi-Tpatpu+Tiatp-Sdratp) $ 2427 _G___ Tfbp_z_cf = (1-bwsp)*Tfp_cf_x $ 2428 _G___ Tfsp_e_cf = bwse_cf*bwsp*Tfp_cf_x $ 2429 _G___ Tfsp_d_cf = (1-bwse_cf)*bwsp*Tfp_cf_x $ 2430 _G____Z Tfs_cf_z = bwsi_cf/(1-bwsi_cf)*btfs_cf*(Tfn_cf+dif(kncf)) $ 2431 _D Tflm_x_cf = Tflm_h_cf+Tflm_cr_cf+Tflm_ok_cf+Tflm_e_cf $ () Placeringsbehov 2432 _D Tfnf1_cf = Tfn_cf-Tfg_e_cf+Tfs_cf_z-Tfnq1_cf $ () Placeringer 2433 _G___ Tfnbr_cf = bwnbr_cf*Tfnf1_cf $ 2434 _G___ Tfsr_d_cf = (1-bwnbr_cf)*(1-bwse_cf)*Tfnf1_cf $ 2435 _G___ Tfsr_e_cf = (1-bwnbr_cf)*bwse_cf*Tfnf1_cf $ 2436 _G___ Tfsr_z_cf = Tfsr_d_cf+Tfsr_e_cf $ () Omvurderinger 2437 _G____Z Owbcp_z_cf = bowb*Wbcp_z_cf(-1) $ 2438 _G____Z Owscp_d_cf = bowsd*Wscp_d_cf(-1) $ 2439 _G____Z Owscp_e_cf = bowse*Wscp_e_cf(-1) $ 2440 _D____Z Owcp_cf_x = Owbcp_z_cf+Owscp_d_cf+Owscp_e_cf $ 2441 _G____Z Owbp_z_cf = bowb*Wbp_z_cf(-1) $ 2442 _G____Z Owsp_d_cf = bowsd*Wsp_d_cf(-1) $ 2443 _G____Z Owsp_e_cf = bowse*Wsp_e_cf(-1) $ 2444 _D____Z Owp_cf_x = Owbp_z_cf+Owsp_d_cf+Owsp_e_cf $ 2445 _G____Z Ownbr_cf = bowb*Wnbr_cf(-1) $ 2446 _G____Z Owsr_d_cf = bowsd*Wsr_d_cf(-1) $ 2447 _G____Z Owsr_e_cf = bowse*Wsr_e_cf(-1) $ 2448 _G____Z Owlm_x_cf = (pwbm/pwbm(-1)-1)*Wlm_x_cf(-1) $ 2449 _G____Z Owbm_cf_x = Owlm_x_cf $ 2450 _G____Z Ows_cf_z = (pws_cf/pws_cf(-1)-1)*Ws_cf_z(-1) $ () Nettobeholdninger 2451 _G___ Dif(Wg_e_cf) = Tfg_e_cf $ 2452 _D Dif(Wbcp_z_cf) = Tfbcp_z_cf+Owbcp_z_cf-Oab_oo_cf $ 2453 _D Dif(Wscp_d_cf) = Tfscp_d_cf+Owscp_d_cf-(1-bwse_cf)*Oas_oo_cf $ 2454 _D Dif(Wscp_e_cf) = Tfscp_e_cf+Owscp_e_cf-bwse_cf*Oas_oo_cf $ 2455 _D Wcp_cf_x = Wbcp_z_cf+Wscp_d_cf+Wscp_e_cf $ 2456 _G___ Dif(Wnbr_cf) = Tfnbr_cf+Ownbr_cf $ 2457 _G___ Wbm_cf_x = Wlm_x_cf $ 2458 _D Wnb_cf = Wbcp_z_cf+Wbp_z_cf+Wnbr_cf-Wbm_cf_x $ 2459 _G___ Dif(Wlm_x_cf) = Tflm_x_cf+Owlm_x_cf $ 2460 _D Dif(Wsr_d_cf) = Tfsr_d_cf+Owsr_d_cf $ 2461 _D Dif(Wsr_e_cf) = Tfsr_e_cf+Owsr_e_cf $ 2462 _D Dif(Wbp_z_cf) = Tfbp_z_cf+Owbp_z_cf $ 2463 _D Dif(Wsp_d_cf) = Tfsp_d_cf+Owsp_d_cf $ 2464 _D Dif(Wsp_e_cf) = Tfsp_e_cf+Owsp_e_cf $ 2465 _D Ws_z_cf = Wscp_e_cf+Wscp_d_cf+Wsp_e_cf+Wsp_d_cf+Wsr_d_cf+Wsr_e_cf $ 2466 _G___ Dif(Ws_cf_z) = Tfs_cf_z+Ows_cf_z $ 2467 _D Wp_cf_x = Wbp_z_cf+Wsp_e_cf+Wsp_d_cf $ 2468 _G___ Dif(Wnq1_cf) = Tfnq1_cf $ () Finansiel nettoformue mm 2469 _I Wn_cf = Wg_e_cf+Wnbr_cf+Wsr_e_cf+Wsr_d_cf-Ws_cf_z+Wnq1_cf $ () Indre Værdi og aktiekurs 2470 _D Wsi_cf_z = Kncf+Wg_e_cf+Wnbr_cf+Wsr_e_cf+Wsr_d_cf+Wnq1_cf $ 2471 _G____Z pws_cf = ((bwsi_cf*Dif(Wsi_cf_z) - Tfs_cf_z)/Ws_cf_z(-1)+1)*pws_cf(-1) + 0.5*(bwsi_cf-Ws_cf_z(-1)/Wsi_cf_z(-1))*pws_cf(-1) $ () STATEN 2472 _G___ Dif(Ws_x_os) = Tfs_x_os $ 2473 _G___ Dif(Wnq1_os) = Tfnq1_os $ () Statens nettoplaceringsbehov (=negativt finansieringsbehov) 2474 _D Tfnf1_os = Tfn_os-Tfs_x_os-Tfnq1_os $ () Statens finansiering () Den sociale pensionsfond Mv. 2475 _G____Z Owb_z_os = bowb*Wb_z_os(-1) $ 2476 _D Dif(Wb_z_os) = Tfb_z_os+Owb_z_os $ 2477 _G___ nWb_z_os = nWb_z_os(-1)+Tfb_z_os*knwb_z_os $ () Statens udenlandske gæld (SLOG definition - nominel, men valutakurskorrigeret) 2478 _G___ Tfbe_os_z = ktfbe_os_z*Tfnf1_os $ () Nettolåneoptagelse, udland 2479 _G__ Tfbge_os_z = Tfbe_os_z+Wbe_os_z(-1)*brwbe_os_z $ () Bruttolåneoptagelse, udland 2480 _G___ Wbe_os_z = Wbe_os_z(-1)*(1+Dlog(ewdm)) + Tfbge_os_z/ktfbge_os_z - Wbe_os_z(-1)*brwbe_os_z $ () Statens "indenlandske" obligationsgæld () Bruttoudstedelse, Slog definition 2481 _G___ Tfbgd_os_z = (-Tfnf1_os+Tfb_z_os-Tfbe_os_z)*ktfbgslog + brwbd_os_z*nWbd_os_z(-1) $ () Nominel gæld (SLOG definition) 2482 _I nWbd_os_z = nWbd_os_z(-1)*(1-brwbd_os_z) + Tfbgd_os_z/ktfbgd_os_z $ () Tilgang til gælden opgjort til kursværdi 2483 _G___ Tfbd_os_z = (ktfbgd_os_z+(1-ktfbgd_os_z)*(1-brwbd_os_z))*(Tfbgd_os_z/ktfbgd_os_z-brwbd_os_z*nWbd_os_z(-1)) $ () kurs,gæld og omvurderinger 2484 _G____Z Owbd_os_z = (ktfbgd_os_z+(1-ktfbgd_os_z)*(1-brwbd_os_z)-pwbs(-1))*brwbd_os_z*nWbd_os_z(-1) +Wbd_os_z(-1)*kvs*vs*Dlog(1+iwbosu) $ 2485 _G___ Wbd_os_z = Wbd_os_z(-1)+Tfbd_os_z+Owbd_os_z $ 2486 _D____Z pwbs = Wbd_os_z/nWbd_os_z $ () netto- og sloggæld 2487 _I Wnb_os = Wb_z_os-Wbe_os_z-Wbd_os_z $ 2488 _G nWbd_os_zslog = kwbd_osslog*nWbd_os_z $ () Statens Nationalbankindestående (Residual, men hvis bwbf_os=1 er den konstant) 2489 _I Wn_os = Wnb_os+Ws_x_os+Wnq1_os $ () SLOG definitioner 2490 _G___ Dif(Wnc_osslog) = Dif(Wnq1_os) $ 2491 _D Wn_osslog = nWb_z_os+Wnc_osslog-nWbd_os_z-Wbe_os_z $ () KOMMUNER () Finansiel nettoformue 2492 _I Wn_ok = Wnb_ok-Wlm_ok_cf+Ws_e_ok+Ws_d_ok+Wnq1_ok $ () transaktioner 2493 _G___ Tflm_ok_cf = bwlm_ok*(Iok1-Ivok1) $ () Placeringsbehov 2494 _D Tfnf1_ok = Tfn_ok+Tflm_ok_cf-Tfnq1_ok $ () Placeringer 2495 _G___ Tfnb_ok = bwnb_ok*Tfnf1_ok $ 2496 _G___ Tfs_d_ok = (1-bwnb_ok)*(1-bwse_ok)*Tfnf1_ok $ 2497 _G___ Tfs_e_ok = (1-bwnb_ok)*bwse_ok*Tfnf1_ok $ () Omvurderinger 2498 _G____Z Ownb_ok = bowb*Wnb_ok(-1) $ 2499 _G____Z Owlm_ok_cf = (pwbm/pwbm(-1)-1)*Wlm_ok_cf(-1) $ 2500 _G____Z Ows_e_ok = bowse*Ws_e_ok(-1) $ () nettobeholdninger 2501 _D Dif(Wnb_ok) = Tfnb_ok+Ownb_ok $ 2502 _D Dif(Wlm_ok_cf) = Tflm_ok_cf + Owlm_ok_cf $ 2503 _D Dif(Ws_e_ok) = Tfs_e_ok+Ows_e_ok $ 2504 _G___ Dif(Ws_d_ok) = Tfs_d_ok $ 2505 _G___ Dif(Wnq1_ok) = Tfnq1_ok $ () SOCIALE KASSER OG FONDE () transaktioner () GRML _G___ Tfnl_oo = bwl_oo*(Ioo1 - Ivoo1) $ () GRML _G___ Tfnq1_oo = Tfn_oo-(Tfnb_oo+Tfs_x_oo) $ () Placeringsbehov 2506 _D Tfnf1_oo = Tfn_oo-Tfnq1_oo $ () Placeringer 2507 _G___ Tfnb_oo = bwnb_oo*Tfnf1_oo $ 2508 _G___ Tfs_x_oo = (1-bwnb_oo)*Tfnf1_oo $ () Omvurderinger 2509 _G____Z Ownb_oo = bowb*Wnb_oo(-1) $ 2510 _G____Z Ows_x_oo = bowsd*Ws_x_oo(-1) $ () Nettobeholdninger 2511 _G___ Dif(Wnb_oo) = Tfnb_oo+Ownb_oo+Oab_oo_cf $ 2512 _G___ Dif(Ws_x_oo) = Tfs_x_oo+Ows_x_oo+Oas_oo_cf $ 2513 _G___ Dif(Wnq1_oo) = Tfnq1_oo $ () Finansiel nettoformue 2514 _I Wn_oo = Wnb_oo+Ws_x_oo+Wnq1_oo $ () Offentlig sektors nettoformue 2515 _I Wn_o = Wn_os+Wn_ok+Wn_oo $ () UDLAND () Omvurderinger 2516 _G____Z Ows_e_z = (pws_lse/pws_lse(-1)-1)*Ws_e_z(-1) $ 2517 _D____Z Owcp_cf_e = Owcp_cf_x-Owcp_cf_h $ 2518 _D____Z Ownb_e = Owbm_cf_x + Owbd_os_z + Dif(Wbe_os_z) - Tfbe_os_z - (Ownb_h + Ownb_cr + Ownbr_cf + Owbcp_z_cf +Owbp_z_cf + Owb_z_os + Ownb_ok + Ownb_oo + Oab_oo_cf ) $ 2519 _D____Z Owlm_e_cf = (pwbm/pwbm(-1)-1)*Wlm_e_cf(-1) $ 2520 _D____Z Ows_z_e = Ows_cr_z + Ows_cf_z - ( Ows_d_h + Ows_d_cr + Owsr_d_cf + Owsp_d_cf + Owscp_d_cf + Ows_x_oo + Oas_oo_cf + (Dif(Ws_x_os) - Tfs_x_os) + (Dif(Ws_d_ok) - Tfs_d_ok)) $ 2521 _D____Z Owp_cf_e = Owp_cf_x-Owp_cf_h $ 2522 _D____Z Ownq1_e = - ( (Dif(Wnq1_h) - Tfnq1_h) + (Dif(Wnq1_cr) - Tfnq1_cr) + (Dif(Wnq1_cf) - Tfnq1_cf) + (Dif(Wnq1_os) - Tfnq1_os) + (Dif(Wnq1_ok) - Tfnq1_ok) + (Dif(Wnq1_oo) - Tfnq1_oo) ) $ () Beholdninger 2523 _D Dif(Wcp_cf_e) = Tfcp_cf_e+Owcp_cf_e $ 2524 _D Wnb_e = -(Wnb_h+Wnb_cr+Wnbr_cf+Wbcp_z_cf+Wbp_z_cf-Wbm_cf_x +Wnb_os+Wnb_ok+Wnb_oo ) $ 2525 _G___ Dif(Wlm_e_cf) = Tflm_e_cf + Owlm_e_cf $ 2526 _D Ws_e_z = Ws_e_h+Ws_e_cr+Wsp_e_cf+Wscp_e_cf+Wsr_e_cf+Ws_e_ok $ 2527 _D Ws_z_e = Ws_cr_z+Ws_cf_z-(Ws_d_h+Ws_d_cr+Wsp_d_cf+Wscp_d_cf +Wsr_d_cf+Ws_x_os+Ws_d_ok+Ws_x_oo) $ 2528 _D Dif(Wp_cf_e) = Tfp_cf_e + Owp_cf_e $ 2529 _D Wnq1_e = -(Wnq1_h+Wnq1_cr+Wnq1_cf+Wnq1_os+Wnq1_ok+Wnq1_oo) $ () Transaktioner 2530 _D Tfcp_cf_e = Tfcp_cf_x-Tfcp_cf_h $ 2531 _D Tfnb_e = Dif(Wnb_e)-Ownb_e $ 2532 _D Tfs_z_e = Dif(Ws_z_e)-Ows_z_e $ 2533 _D Tfs_e_z = Dif(Ws_e_z)-Ows_e_z $ 2534 _D Tfp_cf_e = Tfp_cf_x-Tfp_cf_h $ 2535 _D Tfnq1_e = Dif(Wnq1_e)-Ownq1_e $ 2536 _I Wn_e = Wcp_cf_e+Wnb_e-Wlm_e_cf+Ws_z_e-Ws_e_z+Wp_cf_e+Wnq1_e $ () Kursgevinstgrader 2537 _D____Z bowbm = Owbm_cf_x/Wbm_cf_x(-1) $ 2538 _D____Z bowbs = (Owbd_os_z+Dif(Wbe_os_z)-Tfbe_os_z)/(Wbe_os_z(-1)+Wbd_os_z(-1)) $ 2539 _D____Z bowb = Wbm_cf_x(-1)/(Wbe_os_z(-1) + Wbd_os_z(-1) + Wbm_cf_x(-1))*bowbm +(Wbe_os_z(-1)+Wbd_os_z(-1))/(Wbe_os_z(-1)+Wbd_os_z(-1)+Wbm_cf_x(-1))*bowbs $ 2540 _D____Z bowse = Ows_e_z/(Ws_e_h(-1)+Ws_e_cr(-1)+Wsp_e_cf(-1)+Wscp_e_cf(-1) +Wsr_e_cf(-1)+ Ws_e_ok(-1)) $ 2541 _D____Z bowsd = (Ows_cr_z+Ows_cf_z)/(Ws_d_h(-1)+Ws_d_cr(-1)+Wsp_d_cf(-1)+Wscp_d_cf(-1) +Wsr_d_cf(-1)+Ws_x_oo(-1)+Ws_z_e(-1)) $ 2542 _D____Z bowcp = (Owbcp_z_cf+Owscp_d_cf+Owscp_e_cf)/Wcp_cf_x(-1) $ () Kurser og kvoter 2543 _G____Z Dlog(pwbm) = Dlog(pwbs) $ 2544 _D____Z bwsd_e = Ws_z_e/(Ws_cf_z+Ws_cr_z) $ 2545 _G____Z bwse_h = 1/(kbwse_h**bwsd_e) $ 2546 _G____Z bwse_cf = 1/(kbwse_cf**bwsd_e) $ 2547 _G____Z bwse_cr = 1/(kbwse_cr**bwsd_e) $ 2548 _G____Z bwse_ok = 1/(kbwse_ok**bwsd_e) $ 2549 _G____Z bwsp = (Wsp_d_cf+Wsp_e_cf)/Wp_cf_x $ 2550 _I____Z pws_kax = Ws_cf_z/(Ws_cf_z+Ws_cr_z)*pws_cf +Ws_cr_z/(Ws_cf_z+Ws_cr_z)*pws_cr $ () ### PENSION.F08 ### () () PENSIONSMODEL () 2551 _K___ iwpp = kiwpp*iuwp $ 2552 _K Tipphp = ktipphp*iwpp*Wpp(-1) $ 2553 _K Tipphpp = ktipphpp*Tipphp $ 2554 _D Tipphpb = Tipphp-Tipphpp $ 2555 _G Tipphlp = iwpp*Wp_z_iq(-1) $ 2556 _D___ iwppd = (Tipphlp-Sdrpp)/Wp_z_iq(-1) $ () NRML _D___ iwppd = iwpp*(1-tsdr) $ 2557 _D___ bsdr = 1-229064/(Wpp+Watp) $ () portefølje I lp-sektor ekskl. ATP () 2558 _D Tflpn = Tffpi-Tffpu+Tipphlp-Sdrpp $ 2559 _G___ Oselp = (pws_lse/pws_lse(-1)-1)*Wsep_z_iq(-1) $ 2560 _G___ Osdklp = (pws_kax/pws_kax(-1)-1)*Wsdkp_z_iq(-1) $ 2561 _G___ Oblp = (pwbm/pwbm(-1)-1)*Wbp_z_iq(-1) $ 2562 _G Wsep_z_iq = (Wsep_z_iq(-1) + Tflpn*bwsp*bwse_cf + Oselp + JDwsep_z_iq )*(1-dlp) + dlp*Zwsep_z_iq $ 2563 _G Wsdkp_z_iq = (Wsdkp_z_iq(-1)+Tflpn*bwsp*(1-bwse_cf)+ Osdklp + JDWsdkp_z_iq )*(1-dlp) + dlp*Zwsdkp_z_iq $ 2564 _G Wbp_z_iq = (Wbp_z_iq(-1) +Tflpn*(1-bwsp) + Oblp - JDwsep_z_iq-JDWsdkp_z_iq)*(1-dlp) + dlp*Zwbp_z_iq $ 2565 _D Wp_z_iq = Wsep_z_iq + Wsdkp_z_iq + Wbp_z_iq $ 2566 _D____Z pwz = pwz(-1)*(Oselp+Osdklp+Oblp+Wp_z_iq(-1))/Wp_z_iq(-1) $ () Arbejdsgiveradministrerede løbende ordninger 2567 _K___ Tbhsl = ktbhsl2*(1+JRktbhsl)*Ysda3*(1-tsda) $ 2568 _K___ Typshl = kbw*(Wpspl(-1)-0.5*Ospl(-1))*(iwppd/(1-(1+iwppd)**(-nhl))) $ 2569 _G___ Tishl1 = iwpp*Wpspl(-1)*(1+JRtishl) $ 2570 _G___ Sdrpsl = Sdrpp*Wpspl(-1)/Wp_z_iq(-1) $ 2571 _G___ Ospl = Wpspl(-1)*(pwz/pwz(-1)-1) $ 2572 _D___ Wpspl = Wpspl(-1)+Tbhsl-Typshl+Tishl1-Sdrpsl+Ospl $ () Arbejdsgiveradministrerede engangsydelser 2573 _K___ Tbhsk = ktbhsk2*(1+JRktbhsk)*Ysda3*(1-tsda) $ 2574 _K___ Typshk = kbyk*(Wpspk(-1)-0.5*Ospk(-1)) $ 2575 _G___ Tishk1 = iwpp*Wpspk(-1)*(1+JRtishk) $ 2576 _G___ Sdrpsk = Sdrpp*Wpspk(-1)/Wp_z_iq(-1) $ 2577 _G___ Ospk = Wpspk(-1)*(pwz/pwz(-1)-1) $ 2578 _D___ Wpspk = Wpspk(-1)+Tbhsk-Typshk+Tishk1-Sdrpsk+Ospk $ () Privattegnede løbende ordninger 2579 _K___ Tphhli = kbhl2*(1+JRtphhli)*Ydph1 $ 2580 _K___ Tphhlu = kbwp*(Wphpl(-1)-0.5*Ohpl(-1))*(iwppd/(1-(1+iwppd)**(-nhl))) $ 2581 _G___ Tihhl1 = iwpp*Wphpl(-1)*(1+JRtihhl) $ 2582 _G___ Sdrppl = Sdrpp*Wphpl(-1)/Wp_z_iq(-1) $ 2583 _G___ Ohpl = Wphpl(-1)*(pwz/pwz(-1)-1) $ 2584 _D___ Wphpl = Wphpl(-1)+Tphhli-Tphhlu+Tihhl1-Sdrppl+Ohpl $ () Privattegnede ordninger med engangsudbetalinger 2585 _K___ Tphhki = kbhk2*(1+JRtphhki)*Ydph1 $ 2586 _K___ Tphhku = kbpk*(Wphpk(-1)-0.5*Ohpk(-1)) $ 2587 _G___ Tihsk1 = iwpp*Wphpk(-1)*(1+JRtihsk) $ 2588 _G___ Sdrppk = Sdrpp*Wphpk(-1)/Wp_z_iq(-1) $ 2589 _G___ Ohpk = Wphpk(-1)*(pwz/pwz(-1)-1) $ 2590 _D___ Wphpk = Wphpk(-1)+Tphhki-Tphhku+Tihsk1-Sdrppk+Ohpk $ () Ordinær atp 2591 _K___ Tpatpi = kbatpi*(1-tsda)*(Qw1*(1-bq1/2)+kkbatpiul*Ul)*.001 $ 2592 _K___ Tpatpu = kbatpu*(Watp(-1)-0.5*Oatp(-1))*(1+JRtpatpu) $ 2593 _G___ Tiatp = Watp(-1)*iwpp*(1+JRtiatp) $ 2594 _G___ Oseatp = Wseatp(-1)*(pws_lse/pws_lse(-1)-1) $ 2595 _G___ Osdkatp = Wsdkatp(-1)*(pws_kax/pws_kax(-1)-1) $ 2596 _G___ Obatp = Wbatp(-1)*(pwbm/pwbm(-1)-1) $ 2597 _D Oatp = Oseatp + Osdkatp + Obatp $ 2598 _G___ Wseatp = (Wseatp(-1) +(Tpatpi-Tpatpu+Tiatp-Sdratp)*bwsp*bwse_cf + Oseatp + JDwseatp )*(1-datp) +datp*Zwseatp $ 2599 _G___ Wsdkatp = (Wsdkatp(-1)+(Tpatpi-Tpatpu+Tiatp-Sdratp)*bwsp*(1-bwse_cf) + Osdkatp + JDwsdkatp )*(1-datp) +datp*Zwsdkatp $ 2600 _G___ Wbatp = (Wbatp(-1) +(Tpatpi-Tpatpu+Tiatp-Sdratp)*(1-bwsp) + Obatp - JDwseatp-JDwsdkatp)*(1-datp) +datp*Zwbatp $ 2601 _D____Z pwatp = pwatp(-1)*(Oseatp+Osdkatp+Obatp+Watp(-1))/Watp(-1) $ 2602 _I___ Wsatp = Wsdkatp + Wseatp $ 2603 _I___ Watp = Wseatp + Wsdkatp + Wbatp $ () Den midlertidige pensionordning (DMP) - midlertidig ATP 2604 _K___ Tpdmpu = kbdmpu*(Wdmp(-1)-0.5*Odmp(-1))*(1+JRtpdmpu) $ 2605 _G___ Tidmp = Wdmp(-1)*iwpp*(1+JRtidmp) $ 2606 _G___ Odmp = Wdmp(-1)*(pwatp/pwatp(-1)-1) $ 2607 _D___ Wdmp = Wdmp(-1)+Tpdmpi-Tpdmpu+Tidmp-Sdrdmp+Odmp $ () Den Særlige pensionsordning (SP)- Særlig ATP - evt fra 2002 2608 _K___ Tpspi = kbspi*(ksda*Ysda3-(Tbhsk+Tbhsl)+Tyd+Tymfdp+Tyms+Tymb +Tyrks+Tyuly+Tyuak+Tyurev)*(1+JRtpspi) $ 2609 _K___ Tpspu = kbspu*(Wsp(-1)-0.5*Osp(-1))*(1+JRtpspu) $ 2610 _G___ Tisp = Wsp(-1)*iwpp*(1+JRtisp) $ 2611 _G___ Osp = Wsp(-1)*(pwatp/pwatp(-1)-1) $ 2612 _D___ Wsp = Wsp(-1)+Tpspi-Tpspu+Tisp-Sdrsp+Osp $ () lønmodtagernes dyrtidsfond (LD) 2613 _K___ Tpldu = kbld*(Wld(-1)-0.5*Old(-1))*(1+JRtpldu) $ 2614 _G___ Tild = Wld(-1)*iwpp*(1+JRtild) $ 2615 _G___ Old = Wld(-1)*(pwatp/pwatp(-1)-1) $ 2616 _D___ Wld = Wld(-1)+Tpldi-Tpldu+Tild-Sdrld+Old $ 2617 _D Wpp = Wphpk+Wphpl+Wpspl+Wpspk $ 2618 _K___ Tihsp = ktihsp*(Tishl1+Tishk1) + Tiatp $ 2619 _K___ Tbhsp = ktbhsp*(Tbhsl+Tbhsk) + Tpatpi + Tihsp-Sdrpsl-Sdrpsk-Sdratp $ 2620 _K___ Typshp = ktypshp*(Typshl+Typshk)+Tpatpu $ () Andre ligninger, private pensionsindbetalinger, -udbetalinger og -formue i pengeinstitutter 2621 _G___ Tffbu = (1-ktypshp)*(Typshl+Typshk) + (1-ktphu)*(Tphhku + Tphhlu) $ 2622 _G Tffbi = (1-ktbhsp)*(Tbhsl + Tbhsk) + (1-ktphi)*(Tphhki + Tphhli) $ () Mangler indbetaling af afkast efter skat? 2623 _G___ Olb = bowcp*Wppb(-1) $ () kursgevinstgraden bowcp skal vel i princippet så bruges på ld, sp og dmp 2624 _D Wppb = Wppb(-1) + Tffbi - Tffbu + Tipphpb - Sdrph + Olb $ () Hvis Tffbi er for lille, så er Olb vel for stor?