Cpdk Forbrug dansk område (mio.kr.) Kilde: Identitet: Cpdk = Cf+Cn+Ci+Ce+Cg+Cb+Cv+Ch+Ck+Cs ---------- Esq Eksport af øvrige tjenester ekskl. søtransport (mio.kr.) Kilde: ADAMs io-tabeller ---------- Ess Eksport af søtransport (mio.kr.) Kilde: ADAMs io-tabeller ---------- fCpdk Forbrug på dansk område (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Identitet: fCpdk = (fCf*pcf(-1)+fCn*pcn(-1)+fCi*pci(-1)+fCe*pce(-1)+fCg*pcg(-1)+fCb*pcb(-1)+fCv*pcv(-1)+fCh*pch(-1)+fCk*pck(-1)+fCs*pcs(-1))/pcpdk(-1) ---------- fYfnl Bruttoværditilvækst i fremstillingsvirksomhed, excl. ne og ng, til brug i lønrelation (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: fYfnl = (fYfnf*pyfnf(-1)+fYfnn*pyfnn(-1)+fYfnb*pyfnb(-1)+fYfnk*pyfnk(-1)+fYfnm*pyfnm(-1)+fYfnq*pyfnq(-1)+fYfnt*pyfnt(-1))/pyfnl(-1) --------- kcpuxhw Niveaukorrektion i Cpuxhw, pga basisår skifter 1995 til 2000 --------- kfime1 Korrektionsfaktor i ligning for fIme Kilde: Notat DGR 02.01.02 ---------- Kn1 Nettokapitalbeholdning i alt (mio.kr.) Kilde: NR ---------- ksipur2 Korrektionsfaktor i Sipur2-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kvo11 Korrektionsfaktor for forhold ml. sektor og erhverv i Vo11 relation Beregning: Vo1/Vo ---------- kxo11 Korrektionsfaktor for den offentlige sektors leverancer i Xo11 relation Beregning: Jf. relation ---------- pcpdk Prisen på Cpdk (2000=1, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- pio1 Prisen på fIo1 (2000=1, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- pio11 Prisen på fIo11 (2000=1, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- ptty2 Indeks til pristalsregulering af overførselsindkomster Kilde: ---------- Sdrppk Realrenteafgift, Privattegnede ordninger med engangsudbetalinger (mio. kr.) Kilde: ---------- Sdrppl Realrenteafgift, Privattegnede ordninger med løbende udbetalingernger (mio. kr.) Kilde: ---------- Sdrpsk Realrenteafgift, Arbejdsgiveradministrerede ordninger med engangsudbetalinger (mio. kr.) Kilde: ---------- Sdrpsl Realrenteafgift, Arbejdsgiveradministrerede ordninger med løbende udbetalingernger (mio. kr.) Kilde: ---------- Sipsuo Produktsubsidier, danske (mio. kr.) Beregning: Sipsuo = Sipsu - Sipsue ---------- Sipur2 Hjælpevariabel i Sipsu-relationen vedr. bruttoberegning af indirekte skatter (mio. kr.) Beregning: Residual, jf. Sipsu-relationen ---------- Tfcp_cf_e Husholdningernes nettoindbetalinger til pensionsordninger i udlandet (mio.kr.) Beregning: Tfcp_cf_e = Tfcp_cf_x-Tfcp_cf_h ---------- Tihhl1 Afkast, Privattegnede ordninger med løbende udbetalingernger (mio.kr.) Beregning: jr. relation ---------- Tihsk1 Afkast, Privattegnede ordninger med engangsudbetalinger (mio.kr.) Beregning: jr. relation ---------- Tild Afkast, LD (mio.kr.) Beregning: jr. relation ---------- Tishk1 Afkast, Arbejdsgiveradministrerede ordninger med engangsudbetalinger (mio.kr.) Beregning: jr. relation ---------- Tishl1 Afkast, Arbejdsgiveradministrerede ordninger med engangsudbetalinger (mio.kr.) Beregning: jr. relation ---------- Tops Hjælpevariabel i Ysp-relationen, fradrag for pensionsordninger (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.10, jf. notat TMK 22.06.99 ---------- ttyrbf1 Gennemsnitlig årlig sats for børnefamilieydelse efter 2003 (pristalsreguleret) Beregning: Residual jf. Tyrbf-relationen ---------- Wzzomuxg ØMU-gæld eksklusive genudlån (mio. kr.) Kilde: ---------- Yfnl Bruttoværditilvækst i fremstillingsvirksomhed, excl. ne og ng, til brug i lønrelation (mio.kr.) Beregning: Yfnl = Yfnf+Yfnn+Yfnb+Yfnk+Yfnm+Yfnq+Yfnt --------- Chu Boligbenyttelse, ADAM definition (mio.kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Cpu Privat forbrug i alt, ADAM definition (mio.kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Cpuxh Privat forbrug i alt undtagen boligydelser (mio.kr.) Beregning: Cpuxh=Cpu-Chu ---------- Cpuxhw Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i Cpuxh-relationen (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- pcbu Prisen på Cbu (2000=1, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- pchu Prisen på Chu (2000=1, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- pcpu Prisen på Cpu (2000=1, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- pcpuxh Prisen på Cpuxh (2000=1, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- fCbu Kapitalomkostninger for køretøjer i husholdningerne (mio. kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- fChu Boligbenyttelse, ADAM definition (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- Ycb{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,o Kapitalomkostninger for bygninger og anlæg i erhverv {j} (mio.kr.) ---------- Ycm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Kapitalomkostninger for maskiner, transportmidler og inventar i erhverv {j} (mio.kr.) ---------- Ycbhe Kapitalomkostninger for ejerboliger (mio.kr.) ---------- Wycb Sammensat indkomst-formue udtryk i bilkøbsrelationen (mio. kr.) ---------- Cbu Kapitalomkostninger for køretøjer i husholdningerne (mio.kr.) ---------- uib{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,o Usercost for kapitalmængden for bygninger og anlæg i erhverv {j} ---------- uim{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Usercost for kapitalmængden for maskiner, transportmidler og inventar i erhverv {j} ---------- uibhe Usercost for ejerboliger ---------- uicb1 Usercost for privat forbrug af køretøjer ---------- bivb{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Primoafgangsrate for nettokapital for bygninger og anlæg i erhverv {j} Beregning: bivb{j} = (fKb{j}(-1)+((0.5*pib{j}(-1)+0.5*pib{j})/pkb{j})*fIb{j}-fKb{j})/fKb{j}(-1) ---------- bivm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Primoafgangsrate for nettokapital for maskiner, transportmidler og inventar i erhverv {j} Beregning: bivm{j} = (fKm{j}(-1)+((0.5*pim{j}(-1)+0.5*pim{j})/pkm{j})*fIm{j}-fKm{j})/fKm{j}(-1) ---------- bivcb Primoafgangsrate for køretøjer i husholdningerne Beregning: bivcb = (fKcb(-1)+((0.5*pcb(-1)+0.5*pcb)/pkcb)*fCb-fKcb)/fKcb(-1) ---------- kfib{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Primoprisforhold mellem bruttokapital og investeringer for bygninger og anlæg i erhverv{j} Beregning: kfib{j} = pkb{j}(-1)/(0.5*pib{j}(-1)+0.5*pib{j}) ---------- kfim{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Primoprisforhold mellem bruttokapital og investeringer for maskiner, transport og inventar i erhverv{j} Beregning: kfim{j} = pkm{j}(-1)/(0.5*pim{j}(-1)+0.5*pim{j}) ---------- kfcb Primoprisforhold mellem bruttokapital og investeringer for køretøjer i husholdningerne Beregning: kfcb = pkcb(-1)/(0.5*pcb(-1)+0.5*pcb) ---------- Ibhe Investeringer i ejerboliger (mio.kr.) ---------- Oknb{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Omvurdering af nettokapitalmængden for bygninger og anlæg i erhverv {j} (mio.kr.) Beregning: Oknb{j} = Knb{j}-Knb{j}(-1)-Inb{j} ---------- Oknm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Omvurdering af nettokapitalmængden for maskiner, transportmidler og inventar i erhverv {j} (mio.kr.) Beregning: Oknm{j} = Knm{j}-Knm{j}(-1)-Inm{j} ---------- Oknbhe Omvurdering af nettokapitalmængden for ejerboliger (mio.kr.) Beregning: Oknbhe = Knbhe-Knbhe(-1)-Inbhe ---------- Okncb Omvurdering af nettokapitalmængden for køretøjer i husholdningerne (mio.kr.) Beregning: Okncb = Kncb-Kncb(-1)-Incb ---------- binvb{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Primoafskrivningsrate for nettokapital for bygninger og anlæg i erhverv {j} Beregning: binvb{j} = (0.5*pinvb{j}(-1)+0.5*pinvb{j})*fInvb{j}/Knb{j}(-1) ---------- binvm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Primoafskrivningsrate for nettokapital for maskiner, transportmidler og inventar i erhverv {j} Beregning: binvm{j} = (0.5*pinvm{j}(-1)+0.5*pinvm{j})*fInvm{j}/Knm{j}(-1) ---------- binvcb Primoafskrivningsrate for køretøjer i husholdningerne Beregning: binvcb = (0.5*pinvcb(-1)+0.5*pinvcb)*fInvcb/Kncb(-1) ---------- Invb{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Afskrivning af nettokapitalmængden for bygninger og anlæg i erhverv {j} (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, kapital- og investeringsmatricer ---------- Invm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Afskrivning af nettokapitalmængden for maskiner, transportmidler og inventar i erhverv {j} (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, kapital- og investeringsmatricer ---------- Invbp Afskrivning af nettokapitalmængden for bygninger og anlæg i de private erhverv (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, kapital- og investeringsmatricer ---------- Invmp Afskrivning af nettokapitalmængden for maskiner, transportmidler og inventar i de private erhverv (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, kapital- og investeringsmatricer ---------- Invbhe Afskrivning af nettokapitalmængden for ejerboliger (mio.kr.) ---------- Invcb Afskrivning af nettokapitalmængden for køretøjer i husholdningerne (mio.kr.) ---------- Inb{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Nettoinvestering af nettokapitalmængden for bygninger og anlæg i erhverv {j} (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, kapital- og investeringsmatricer ---------- Inm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Nettoinvestering af nettokapitalmængden for maskiner, transportmidler og inventar i erhverv {j} (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, kapital- og investeringsmatricer ---------- Inbhe Nettoinvestering af nettokapitalmængden for ejerboliger (mio.kr.) ---------- Incb Nettoinvestering af nettokapitalmængden for køretøjer i husholdningerne (mio.kr.) ---------- Knb{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Nettokapitalværdi af bygninger og anlæg i erhverv {j} (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, kapital- og investeringsmatricer ---------- Knm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Nettokapitalværdi af maskiner, transportmidler og inventar i erhverv {j} (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, kapital- og investeringsmatricer ---------- Knbp Nettokapitalværdi af bygninger og anlæg i de private erhverv (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, kapital- og investeringsmatricer ---------- Knmp Nettokapitalværdi af maskiner, transportmidler og inventar i de private erhverv (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, kapital- og investeringsmatricer ---------- Knbhe Nettokapitalværdi af ejerboliger (mio.kr.) ---------- Knbhl Nettokapitalværdi af lejerboliger (mio.kr.) ---------- Kncb Nettokapitalværdi af køretøjer i husholdningerne (mio.kr.) ---------- nKcb Bilparken, ultimo året (1000 stk.) Kilde: SE, Motorparken, fx 2006:11, tabel 1, privat kørsel+skolekørsel ---------- kpimk Korrektionsfaktor for pimk i forhold til pimp ---------- pimk Prisen på fImk (2000=1, kædede værdier) Beregning: pimk=Imk/fImk ---------- BOWB Omvurderingsgrad, obligationer Beregning: bowb = Wbm_cf_x.1/(Wbe_os_z.1 + Wbd_os_z.1 + wbm_cf_x.1)*bowbm + (Wbe_os_z.1 + wbd_os_z.1)/(Wbe_os_z.1 + Wbd_os_z.1 + wbm_cf_x.1)*bowbs ---------- BOWCP Omvurderingsgrad, pensionsindskud i pengeinstitutter, samlet Beregning: bowcp = (olb + odmp + osp + old)/(wppb.1 + wdmp.1 + wsp.1 + wld.1) ---------- BOWBM Omvurderingsgrad, realkreditobligationer Beregning: Owbm_cf_x/Wbm_cf_x.1 ---------- BOWP Omvurderingsgrad, livsforsikringsselskaber og pensionskasser, samlet Beregning: bowp = owp_cf_x/Wp_cf_x.1 ---------- BOWBS Omvurderingsgrad, statobligationer Beregning: Owbd_os_z/(Wbe_os_z.1 + Wbd_os_z.1) ---------- BOWSD Omvurderingsgrad, danske aktier beregning: (OWs_cr_z+Ows_cf_z)/(Ws_d_h.1 + Ws_d_cr.1 + Wsp_d_cf.1 + Wscp_d_cf.1 +Wsr_d_cf.1 + Ws_d_oo.1 + Ws_z_e.1) ---------- BOWSE Omvurderingsgrad, udenlandske aktier Beregning: OWs_e_z/(Ws_e_h.1 + Ws_e_cr.1 + Wsp_e_cf.1 + Wscp_e_cf.1 + Wsr_e_cf.1 + Ws_e_oo.1) ---------- btfcr_e Kvote i relationen for Tfcr_cf_e ---------- BRWBD_OS_Z Afdragsandel for statens indenlandske gæld Kilde: Statsregnskabet, jf. St. Ti og JAO06604 ---------- BRWBE_OS_Z Afdragsandel for statens udenlandske gæld Kilde: Statsregnskabet, jf. St. Ti og JAO06604 ---------- brwbm_cf_x Afdragsandel for realkreditgæld Kilde: Nationalbanken, balance- og strømstatistik for mfi-sektoren, fx maj 2006, tabel 34+52, jf. JAO?? ---------- BWBF_OS Obligationsfinansieringsgrad for staten Beregning: Residual fra relation, sættes ofte=1 i fremskrivninger ---------- BWLM_CR langsigtet realkreditbelåningsgrad, cr-sektor ---------- BWLM_H langsigtet realkreditbelåningsgrad, husholdninger ---------- BWLM_OK langsigtet realkreditbelåningsgrad, kommuner ---------- BWPE Udlandets andel af pensionsformuen beregning: bwpe = wp_cf_e/Wp_cf_x ---------- BWS_{i} i=cf,cr Aktieemissioner fra sektor i i forhold til aktiestockens indre værdi Beregning: mean(Tfs_{i}_z/wsi_{i}_z) ---------- BWSD_E Forhold mellem værdien af udlandet beholdning af danske aktier og samlet værdi af danske aktier Beregning: bwsd_e = ws_z_e/(ws_cr_z+ws_cf_z) ---------- BWSE_CF Udenlandske aktiers andel af samlet aktiebeholdning, CF-sektoren Beregning: bwse_cf = ws_e_cf/ws_z_cf ---------- BWSE_CR Udenlandske aktiers andel af samlet aktiebeholdning, CR-sektoren Beregning: bwse_cr = ws_e_cr/ws_z_cr ---------- BWSE_H Udenlandske aktiers andel af samlet aktiebeholdning, H-sektoren Beregning: bwse_cr = ws_e_cr/ws_z_cr ---------- BWSE_OK Udenlandske aktiers andel af samlet aktiebeholdning, OK-sektoren Beregning: bwse_cr = ws_e_cr/ws_z_cr ---------- BWSI_{j} j=cr,cf Langsigtet forhold mellem aktiestockens kursværdi og aktiestockens indre værdi Beregning: bwsi_{j} = mean(Ws_{j}_z/Wsi_{j}_z); ---------- BWSP Andelen af pensionsformuen placeret i aktier Beregning: bwsp = wsp_z_cf/Wp_cf_x ---------- dttifp_cf_h Niveautilpasningsled for afkast af pensionsordninger henført til husholdninger Beregning: Residualt af relation ---------- dttiin_{i} i=cr,h,e,ok,oo Niveautilpasningsled for nettorenteindtægter Beregning: Residualt af relation ---------- dttiir_z_os Niveautilpasningsled for statens renteindtægter Beregning: Residualt af relation ---------- IWBOSU Gennemsnitlig effektiv rente af statsobligationer, ultimo Kilde: Danmarks Nationalbank ---------- IWBOS Gennemsnitlig effektiv rente af statsobligationer, årsgennemsnit Kilde: Danmarks Nationalbank ---------- kbwse_{j} j=cf,cr,h,ok Korrektionsfaktor i bwse_{j} relationen Beregning: kbwse_{j} = EXP(1/BWSD_E*LOG(1/BWSE_{j})) ---------- KG_E_CF Adfærdsvariabel, finansielle konti, angiver CF-sektorens anskaffelse af G-fordringen relativt til TFN_CF ---------- KKN Korrektionsfaktor i relationen for Kncr Beregning: jf. relation ---------- KKN{i} i=cf,h,o1 Korrektionsfaktor i relationen for Kn{i} Beregning: jf. relation ---------- KN{i} i=cf,cr,h,o1 Nettokapitalbeholdning, sektor {i} (mio.kr.) Kilde: NR ---------- KNBR_CF Adfærdsvariabel, finansielle konti, angiver CF-sektorens nettoplacering i BR-fordringen relativit til TFN_CF ---------- KNB_{i} i=cr,h,ok,oo Adfærdsvariabel, finansielle konti, angiver {i}-sektorens nettoplacering i B-fordringen relativit til TFN_{i} ---------- KNL_OO Adfærdsvariabel, finansielle konti, angiver oo-sektorens nettoplacering i L-fordringen relativit til TFN_OO ---------- KNLR_{i} i=cf,cr,h,ok Adfærdsvariabel, finansielle konti, angiver {i}-sektorens nettoplacering i LR-fordringen relativit til TFN_{i} ---------- KNQ_{i} i=cf,cr,h,ok,oo Adfærdsvariabel, finansielle konti, angiver {i}-sektorens nettoplacering i Q-fordringen relativit til TFN_{i} ---------- KNWB_Z_OS Korrektionsfaktor til DSPs obligationskøb, for statistisk overgang mellem nr og SLOG Beregning: Residualt fra relation ---------- KSR_Z_CF adfærdsvariabel, finansielle konti, angiver cf-sektorens køb af aktier, der ikke indgår i pensionsformuen, relativt til Tfn_{i} ---------- KS_{i}_Z i=cf,cr adfærdsvariabel, finansielle konti, angiver {i}-sektorens udstedelse af aktier relativt til Tfn_{i} ---------- KS_X_{i} i=h,ok,oo adfærdsvariabel, finansielle konti, angiver {i}-sektorens køb af aktier relativt til Tfn_{i} ---------- KS_Z_CR adfærdsvariabel, finansielle konti, angiver cr-sektorens køb af aktier relativt til Tfn_cr ---------- ktfbe_os_z Andel af statens placeringsbehov dækket ved bevægelser i udenlandsk låneoptagelse Beregning: Residualt fra relation ---------- ktfbgd_os_z Emissionskurs for indenlandske statslån Kilde: St. Ti, jf. jao06604 ---------- KTFBGE_OS_Z Emissionskurs for udenlandske statslån Kilde: St. Ti, jf. jao06604 ---------- ktfbgslog Korrektionsfaktor til nettooptagelse af indenlandske statslån, for overgang fra nr til SLOG definition Beregning: Residualt fra relation ---------- ktflm_cf_x Korrektionsfaktor til realkreditlåneoptagelse for pålydende rente, emissionskurs mv. Normalt =1 ---------- ktfp Forholdet mellem indbetalinger og tilgangen til pensionsreserver i PL-sektoren Beregning: ktfp = tfp_cf_x/(tffpi - tffpu + tipphlp - sdrpp + Tpatpi - Tpatpu + Tidatp) ---------- KVS Korrektionsfaktor til varighed af indenslandsk statsgæld ? ---------- KWBD_OSSLOG Korrektionsfaktor til indenlandsk statsgæld, for overgang fra nr til SLOG definition Beregning: Residualt fra relation ---------- NWBD_OS_Z Indenlandsk statsgæld, nominel (mio.kr.) Beregning: Wbd_os_z/pwbs ---------- NWBD_OS_ZSLOG Indenlandsk statsgæld, nominel, SLOG definition (mio.kr.) Kilde: Statens låntagning og gæld (SLOG), fx. 2002, bilagstabel 1 ---------- NWB_Z_OS Den Sociale pensionsfonds beholdning af obligationer, nominelt, SLOG definition (mio.kr.) Kilde: Statens låntagning og gæld (SLOG), fx. 2002, bilagstabel 1, C ---------- OAB_OO_CF Overflytning af SPs obligationsbeholdning fra oo til cf-sektoren (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab og betalingsbalance SE 2005:7, Finansielle konti ---------- OANC_OO_CF Overflytning af SPs beholdning af sedler, mønt samt indskud fra oo til cf-sektoren (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab og betalingsbalance SE 2005:7, Finansielle konti ---------- OAS_OO_CF Overflytning af SPs aktiebeholdning fra oo til cf-sektoren (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab og betalingsbalance SE 2005:7, Finansielle konti ---------- OLB Omvurdering af pensionsindskud i pengeinstitutter (mio.kr.) Beregning: series olb = wppb - wppb.1 - tffbi + tffbu - tipphpb + sdrph; ---------- OLP1 Omvurdering af pensionsindskud i PL-sektor, kontrolvariabel (mio.kr.) Kilde: som olp ---------- OWBD_OS_Z Omvurderinger af statens obligationsgæld (mio.kr.) Beregning: OWbd_os_z = Wbd_os_z - Wbd_os_z[-1] - tfbd_os_z ---------- OWBM_CF_X Omvurderinger af cf-sektorens udestående realkreditobligationer (mio.kr.) Beregning: owbm_cf_x = (pwbm/pwbm.1-1)*Wbm_cf_x.1; ---------- OWCP_CF_X Omvurderinger af pensionsindskud i pengeinstitutter (mio.kr.) Beregning: owcp_cf_x = Wcp_cf_x.1*bowcp ---------- Owlm_{i}_cf i=h,cr Omvurderinger af realkreditlån optaget af sektor {i} (mio.kr.) Beregning: Owlm_{i}_cf = Diff(Wlm_{i}_cf) - Tflm_{i}_cf ---------- OWP_CF_X Omvurderinger af pensionsreserver i livs- og pensionsforsikringsselskaber (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.12, passiv, konto III.3.1+III.3.2, instr: AF.61 ---------- OWS_CF_Z Omvurdering af aktier udstedt af finansielle selskaber (mio. kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.12, passiv, konto III.3.1+III.3.2, instr: AF.61 ---------- OWS_CR_Z Omvurdering af aktier udstedt af ikke-finansielle selskaber (mio. kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.11, passiv, konto III.3.1+III.3.2, instr: AF.61 ---------- OWS_E_Z Omvurdering af aktier udstedt i udlandet (mio. kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.2, passiv, konto III.3.1+III.3.2, instr: AF.61 ---------- Owbcp_z_cf Omvurderinger pensionsformuen i pengeinstitutter, placeret i obligationer (mio.kr.) beregning: owbcp_z_cf = Owcp_cf_x - ( owscp_d_cf + owscp_e_cf ) ---------- Owbp_z_cf Omvurderinger af obligationsbeholdninger i pensionsformuen i pensions- og livsforsikringsselskaber (mio.kr.) beregning: owbp_z_cf = Owp_cf_x - ( owsp_d_cf + owsp_e_cf ) ---------- Owcp_cf_e Omvurderinger af udenlandske pensionsindskud i pengeinstitutterne (mio.kr.) beregning: owcp_cf_e = owcp_cf_x - owcp_cf_h ---------- Owcp_cf_h Omvurderinger af husholdningernes pensionsindskud i pengeinstitutterne (mio.kr.) beregning: Owcp_cf_h = (1-bwpe)*Owcp_cf_x ---------- Owc_e_x Omvurdering af sedler, mønt og indskud i udlandet (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, konsolideret, sektor: S.2, passiv, konto: III.3.1+III.3.2, instr: AF.2 ---------- Owlm_e_cf Omvurderinger af udlandet skyldige realkreditlån (mio.kr.) beregning: Owlm_e_cf = (pwbm/pwbm.1-1)*wlm_e_cf.1 ---------- Owlm_x_cf Omvurderinger af finansielle selskabers udestående realkreditlån, konsolideret (mio.kr.) beregning: owlm_x_cf = owbm_cf_x ---------- Ownb_cr Omvurdering af nettoobligationsbeholdning, ikke-finansielle selskaber (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.11, aktiv-passiv, konto: III.3.1+III.3.2, instr: AF.2 ---------- Ownb_e Omvurdering af nettoobligationsbeholdning, udland (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.2, aktiv-passiv, konto: III.3.1+III.3.2, instr: AF.2 ---------- Ownb_h Omvurdering af nettoobligationsbeholdning, husholdninger (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.14+S.15, aktiv-passiv, konto: III.3.1+III.3.2, instr: AF.2 ---------- Ownb_ok Omvurdering af nettoobligationsbeholdning, kommuner (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.1313, aktiv-passiv, konto: III.3.1+III.3.2, instr: AF.2 ---------- Ownlr_e Omvurderinger af øvrige nettolån fra udlandet (mio.kr.) beregning: ownlr_e = (Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.2, aktiv-passiv, konto: III.3.1+III.3.2, instr: AF.4) + owlm_e_cf ---------- Ownq_e Omvurderinger af øvrige fordringer fra udlandet (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.2, aktiv-passiv, konto: III.3.1+III.3.2, instr: AF.62+AF.7 ---------- Owp_cf_e Omvurderinger af udlandets pensionsformue i cf-sektoren (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, konsolideret, sektor: S.2, aktiv, konto III.3.1+III.3.2, instr: AF.61 ---------- Owp_cf_h Omvurderinger af husholdningernes pensionsformue i cf-sektoren (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, konsolideret, sektor: S.14+S.15, aktiv, konto III.3.1+III.3.2, instr: AF.61 ---------- Owscp_d_cf Omvurderinger af pensionsformuen i pengeinstitutter, placeret i danske aktier (mio.kr.) Beregning: owscp_d_cf = Wscp_d_cf.1/(wsp_d_cf.1 + wscp_d_cf.1 + wsr_d_cf.1)*ows_d_cf ---------- Owscp_e_cf Omvurderinger af pensionsformuen i pengeinstitutter,placeret i udenlanske aktier (mio.kr.) Beregning: owscp_e_cf = Wscp_e_cf.1/(wsp_e_cf.1+wscp_e_cf.1+wsr_e_cf.1)*ows_e_cf ---------- Owsp_d_cf Omvurderinger af pensionsformuen i cf-sektoren, placeret i danske aktier (mio.kr.) Beregning: owsp_d_cf = Wsp_d_cf.1 /(wsp_d_cf.1 + wscp_d_cf.1 + wsr_d_cf.1)*ows_d_cf ---------- Owsp_e_cf Omvurderinger af pensionsformuen i cf-sektoren, placeret i udenlandske aktier (mio.kr.) Beregning: owsp_e_cf = Wsp_e_cf.1/(wsp_e_cf.1+wscp_e_cf.1+wsr_e_cf.1)*ows_e_cf ---------- Owsr_d_cf Omvurderinger af den del af cf-sektorens beholdning af danske aktier, der ikke vedrører pensionsformuer (mio.kr.) Beregning: owsr_d_cf = Wsr_d_cf.1 /(wsp_d_cf.1 + wscp_d_cf.1 + wsr_d_cf.1)*ows_d_cf ---------- Owsr_e_cf Omvurderinger af den del af cf-sektorens beholdning af udenlandske aktier, der ikke vedrører pensionsformuer (mio.kr.) Beregning: owsr_e_cf = Wsr_e_cf.1/(wsp_e_cf.1+wscp_e_cf.1+wsr_e_cf.1)*ows_e_cf ---------- Ows_d_cr Omvurderinger af cr-sektorens beholdning af danske aktier (mio.kr.) Beregning: Ows_d_cr = (Nationalregnskabet, Finansielle konti, ukonsolideret, sektor S.11, aktiv, konto: III.3.1+III.3.2, instr: AF.5) - Ows_e_cr ---------- Ows_d_h Omvurderinger af h-sektorens beholdning af danske aktier (mio.kr.) Beregning: Ows_d_h = (Nationalregnskabet, Finansielle konti, ukonsolideret, sektor S.14+S.15, aktiv, konto: III.3.1+III.3.2, instr: AF.5) - Ows_e_h ---------- Ows_e_cr Omvurderinger af cr-sektorens beholdning af udenlandske aktier (mio.kr.) beregning: Ows_e_cr = Ws_e_cr.1/Ws_e_z.1*Ows_e_z ---------- Ows_e_h Omvurderinger af h-sektorens beholdning af udenlandske aktier (mio.kr.) beregning: Ows_e_h = Ws_e_h.1/Ws_e_z.1*Ows_e_z ---------- Ows_e_ok Omvurderinger af ok-sektorens beholdning af udenlandske aktier (mio.kr.) beregning: Ows_e_ok = Ws_e_ok.1/Ws_e_z.1*Ows_e_z ---------- Ows_z_e Omvurderinger af udlandet beholdning af danske aktier (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, ukonsolideret, sektor S.2, aktiv, konto: III.3.1+III.3.2, instr: AF.5 ---------- pws_cf Aktiekurs, sektor cf Kilde: Københavns Fondsbørs, OMX Copenhagen Finans ---------- pws_cr Aktiekurs, sektor cr Beregning: pws_cr = (ws_cr_z+Ws_cf_z)/ws_cr_z*(pws_kax - Ws_cf_z/(ws_cf_z+ws_cr_z)*pws_cf) ---------- TIFP_CF_H Formueindkomst henført til forsikringstagere i husholdninger fra livsforsikring og pension (pensionsafkast) (mio. kr.) Kilde: NR, institutionelle konti, indtægt, s1415 husholdninger samt NPISH, ENS D.44=Tifp_cf_h+Tifs_cf_h ---------- TIFS_CF_H Formueindkomst henført til forsikringstagere i husholdninger fra skadesforsikring (mio. kr.) Kilde: NR, institutionelle konti, indtægt, s1415 husholdninger samt NPISH, ENS D.44=Tifp_cf_h+Tifs_cf_h ---------- Tiim_cf_x Renteudgifter på realkreditlån, ekskl. bidrag (mio. kr.) Kilde: NR, institutionelle konti, internt materiale ---------- Tiin_{i} i=cr,os,ok,oo,e Renteindtægter netto i sektor {i} (mio. kr.) Kilde: NR, institutionelle konti, nettoindtægt i sektor, ENS D.41+ENS D.44 ---------- Tiin_h Renteindtægter netto i husholdninger (mio. kr.) Kilde: NR, institutionelle konti, nettoindtægt i husholdninger, ENS D.41 ---------- Tiin_cf Renteindtægter netto i finansielle selskaber (mio. kr.) Kilde: NR, institutionelle konti, nettoindtægt i finansielle selskaber, ENS D.41+ENS.D44+Tifp_cf_h ---------- TIIR_Z_OS Anden renteindkomst, staten (mio. kr.) Beregning: Tiir_z_os=Tiin_os+Tisui+Tisuu ---------- Tin_{i} i=cr,cf,os,ok,oo,h,e Formueindkomst netto i sektor {i} (mio. kr.) Kilde: NR, institutionelle konti, nettoindtægt i sektor, ENS D.4 ---------- Tiu_{i}_z i=cf,cr,e Udbytter af aktier og ejerandelsbeviser, udgift i sektor {i} (mio. kr.) Kilde: NR, institutionelle konti, udgift i sektor, ENS D.42 ---------- Tiu_z_{i} i=cr,cf,os,ok,oo,h,e Udbytter af aktier og ejerandelsbeviser, indtægt i sektor {i} (mio. kr.) Kilde: NR, institutionelle sektorer, indtægt i sektor, ENS D.42 ---------- dttifp_cf_h Niveautilpasningsled for afkast af pensionsordninger henført til husholdninger (mio. kr.) Beregning: Residualt af relation. Henfalder i kørsler med rate rhotti. ---------- dttiin_{i} i=cr,h,e,ok,oo Niveautilpasningsled for nettorenteindtægter Beregning: Residualt af relation. Henfalder i kørsler med rate rhotti. ---------- dttiir_z_os Niveautilpasningsled for statens renteindtægter Beregning: Residualt af relation. Henfalder i kørsler med rate rhotti. ---------- IWBOSU Effektiv rente på 10-årig statsobligation (stående lån), ultimo Kilde: Danmarks Nationalbank, A:CSO:10Y:DK:E (jf. også Statistikbanken, MPK3) ---------- IWBOS Effektiv rente på 10-årig statsobligation (stående lån), årsgennemsnit Kilde: Danmarks Nationalbank, '10-årige statsobligationsrenter i udvalgte lande', M:CSO:10Y:DK:A ---------- TFBD_OS_Z Statens indenlandske nettolåneoptagelse (mio.kr.) Beregning: NR, finansielle konti, staten (s1311), transaktioner, passiver, f.3, ukonsolideret, fratrukket Tfbe_os_z ---------- TFBE_OS_Z Statens udenlandske nettolåneoptagelse (mio.kr.) Kilde: St. Ti (fra Statsregnskabet), jf JAO06604 ---------- Tfbgd_os_z Statens indenlandske bruttolåneoptagelse (mio.kr.) Kilde: St. Ti (fra Statsregnskabet), jf. JAO06604 ---------- Tfbge_os_z Statens udenlandske bruttolåneoptagelse (mio.kr.) Kilde: St. Ti (fra Statsregnskabet), jf. JAO06604 ---------- Tfb_z_os Statens køb af obligationer (den sociale pensionsfond mv) (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.1311, aktiv, konto III.2, instr: F.3 ---------- Tfcp_cf_h Husholdningernes Nettoindbetalinger til pensionsordninger i pengeinstitutter (mio.kr.) Beregning: tfcp_cf_h = (1-bwpe)*tfcp_cf_x ---------- Tfcp_cf_x Nettoindbetalinger til pensionsordninger i pengeinstitutter (mio.kr.) Beregning: tfcp_cf_x = ktfp*(tffbi - tffbu + tipphpb - sdrph+ tpspi - tpspu + tidsp - tpldu + tidld - tpdmpu + tiddmp) ---------- Tfg_e_cf Nationalbankens nettoanskaffelse af guld og SDR (mio. kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.12, aktiv, konto III.2, instr: F.1 ---------- Tffbi Indbetalinger til pensionsordninger i pengeinstitutter ekskl. indbetalinger til SP, DMP og LD (mio. kr.) Beregning: tffbi = tbhsl + tbhsk + tphhki + tphhli - tffpi ---------- Tffbu UDbetalinger fra pensionsordninger i pengeinstitutter, ekskl. udbetalinger fra SP, DMP og LD (mio. kr.) Beregning: tffbu = typshl + typshk + tphhku + tphhlu - Tffpu ---------- Tflm_{i}_cf i=cr,h,ok,e Nettooptagelse af realkreditlån, sektor i (mio. kr.) Kilde: ---------- Tfnbr_cf Nettoanskaffelse af Værdipapirer undt. aktier ekskl. placering af pensionsindbetalinger, cf-sektoren (mio. kr.) Beregning: tfnbr_cf = tfnb_cf - (1-bwsp)*(tfp_cf_x + tfcp_cf_x) + tfbm_cf_x; ---------- Tfnb_cr Nettoanskaffelse af værdipapirer undt. aktier i ikke finansielle selskaber (mio. kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.11, aktiv-passiv, konto III.2, instr: F.3 ---------- Tfnb_h Nettoanskaffelse af værdipapirer undt. aktier i husholdningerne (mio. kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.14+S.15, aktiv-passiv, konto III.2, instr: F.3 ---------- Tfnb_ok Nettoanskaffelse af værdipapirer undt. aktier i kommunerne (mio. kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.1313, aktiv-passiv, konto III.2, instr: F.3 ---------- Tfnb_oo Nettoanskaffelse af værdipapirer undt. aktier i sociale kasser og fonde (mio. kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.1314, aktiv-passiv, konto III.2, instr: F.3 ---------- Tfncr_cf Nettotransaktion i sedler,mønt og indskud ekskl. pensionsindbetalinger til pengeinstitutter, cf-sektoren (mio. kr.) Beregning: tfncr_cf = tfnc_cf + tfcp_cf_x ---------- Tfncr_h Nettotransaktion i sedler,mønt og indskud ekskl. pensionsindbetalinger til pengeinstitutter, h-sektoren (mio. kr.) Beregning: (Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.14+S.15, aktiv-passiv, konto III.2, instr: F.3) - tfcp_cf_h ---------- Tfnc_cr Nettotransaktion i sedler, mønt og indskud, ikke-finansielle selskaber (mio. kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.11, aktiv-passiv, konto III.2, instr: F.2 ---------- Tfnc_ok Nettotransaktion i sedler, mønt og indskud, kommuner (mio. kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.1313, aktiv-passiv, konto III.2, instr: F.2 ---------- Tfnc_os Nettotransaktion i sedler, mønt og indskud, staten (mio. kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.1311, aktiv-passiv, konto III.2, instr: F.2 ---------- Tfnc_oo Nettotransaktion i sedler, mønt og indskud, offentlige kasser og fonde (mio. kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.1314, aktiv-passiv, konto: III.2, instr: F.2 ---------- Tfnf_os Statens placeringsbehov (negativt finansieringsbehov) Beregning: Tfn_os - Tfnl_os - Tfs_x_os - Tfnq_os Identitet: Tfnf_os = Tfnc_os + Tfb_z_os - Tfbe_os_z - Tfbd_os_z ---------- Tfnlr_cf Nettotransaktion i lån ekskl. realkreditlån, finansielle selskaber (mio.kr.) Beregning: (Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.12, aktiv-passiv, konto: III.2, instr: F.4) - tflm_x_cf ---------- Tfnlr_cr Nettotransaktion i lån ekskl. realkreditlån, ikke-fuinansielle selskaber (mio.kr.) Beregning: (Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.11, aktiv-passiv, konto: III.2, instr: F.4) - tflm_cr_cf ---------- Tfnlr_h Nettotransaktion i lån ekskl. realkreditlån, husholdninger (mio.kr.) Beregning: (Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.14+S.15, aktiv-passiv, konto: III.2, instr: F.4) - tflm_h_cf ---------- Tfnlr_ok Nettotransaktion i lån ekskl. realkreditlån, kommuner (mio.kr.) Beregning: (Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.1313, aktiv-passiv, konto: III.2, instr: F.4) - tflm_ok_cf ---------- Tfnl_os Nettotransaktion i lån, staten (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.1311, aktiv-passiv, konto: III.2, instr: F.4 ---------- Tfnl_oo Nettotransaktion i lån ekskl. realkreditlån i sektor {i} (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.1314, aktiv-passiv, konto: III.2, instr: F.4 ---------- Tfnq_cf Nettotransaktion i Præmier og erstatningsreserver + andre forfaldne ikke-betalte mellemværender, finansielle selskaber (mio. kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.12, aktiv-passiv, konto: III.2, instr: F.62+F.7 ---------- Tfnq_cr Nettotransaktion i Præmier og erstatningsreserver + andre forfaldne ikke-betalte mellemværender, ikke-finansielle selskaber (mio. kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.11, aktiv-passiv, konto: III.2, instr: F.62+F.7 ---------- Tfnq_h Nettotransaktion i Præmier og erstatningsreserver + andre forfaldne ikke-betalte mellemværender, husholdninger (mio. kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.14+S.15, aktiv-passiv, konto: III.2, instr: F.62+F.7 ---------- Tfnq_ok Nettotransaktion i Præmier og erstatningsreserver + andre forfaldne ikke-betalte mellemværender, kommuner (mio. kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.1313, aktiv-passiv, konto: III.2, instr: F.62+F.7 ---------- Tfnq_oo Nettotransaktion i Præmier og erstatningsreserver + andre forfaldne ikke-betalte mellemværender, off. kasser og fonde (mio. kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.1314, aktiv-passiv, konto: III.2, instr: F.62+F.7 ---------- Tfnq_os Nettotransaktion i Præmier og erstatningsreserver + andre forfaldne ikke-betalte mellemværender, staten (mio. kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.1311, aktiv-passiv, konto: III.2, instr: F.62+F.7 ---------- Tfnq_e Nettotransaktion i Præmier og erstatningsreserver + andre forfaldne ikke-betalte mellemværender, udland (mio. kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.2, aktiv-passiv, konto: III.2, instr: F.62+F.7 ---------- Tfn_cf Nettofordringserhvervelse, finansielle selskaber (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.12, aktiv-passiv, konto: III.2, instr: F. ---------- Tfn_cr Nettofordringserhvervelse, ikke-finansielle selskaber (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.11, aktiv-passiv, konto: III.2, instr: F. ---------- Tfn_h Nettofordringserhvervelse, husholdninger (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.14+S.15, aktiv-passiv, konto: III.2, instr: F. ---------- Tfn_os Nettofordringserhvervelse, staten (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.1311, aktiv-passiv, konto: III.2, instr: F. ---------- Tfn_ok Nettofordringserhvervelse, kommuner (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.1313, aktiv-passiv, konto: III.2, instr: F. ---------- Tfn_oo Nettofordringserhvervelse, off. kasser og fonde (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.1314, aktiv-passiv, konto: III.2, instr: F. ---------- Tfn_e Nettofordringserhvervelse, udland (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.2, aktiv-passiv, konto: III.2, instr: F. ---------- Tfp_cf_x Nettotilgang til Nettoformue i livsforsikrings- og pensionsreserver, finansielle selskaber (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.12, passiv, konto: III.2, instr: F.61 ---------- Tfp_cf_h Nettottilgang til nettoformue i livsforsikrings- og pensionsreserver, husholdninger (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.14+S.15, aktiv, konto: III.2, instr: F.61 ---------- Tfp_cf_e Nettotilgang til nettoformue i livsforsikrings- og pensionsreserver, udland (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.2, aktiv, konto: III.2, instr: F.61 ---------- Tfsr_z_cf Nettotransaktion i aktier ekskl. placering af pensionsindskud (mio.kr.) Beregning: tfsr_z_cf = diff(wsr_z_cf) - owsr_e_cf - owsr_d_cf ---------- Tfs_cf_z Udstedelse af aktier, finansielle selskaber (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.12, passiv, konto: III.2, instr. F.5 ---------- Tfs_cr_z Udstedelse af aktier, ikke-finansielle sleskaber (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.11, passiv, konto: III.2, instr. F.5 ---------- Tfs_x_os Anskaffelse af aktier, sektor {i} (mio.kr} Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, konsolideret, sektor: S.1311, aktiv, konto: III.2, instr. F.5 ---------- Tfs_x_oo Anskaffelse af aktier, sektor {i} (mio.kr} Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, konsolideret, sektor: S.1314, aktiv, konto: III.2, instr. F.5 ---------- Tfbcp_z_cf Transaktioner vedrørende formuekomponenten Wbcp_z_cf ('pensionspuljeindskud i pengeinstitutter placeret i obligationer') (mio.kr) Beregning: tfbcp_z_cf = diff(wbcp_z_cf)- owbcp_z_cf + oab_oo_cf ---------- Tfbp_z_cf Transaktioner vedrørende formuekomponenten Wbp_z_cf ('pensionsreserver placeret i obligationer') (mio.kr) Beregning: tfbp_z_cf = diff(wbp_z_cf) - owbp_z_cf ---------- Tfcr_cf_e e-sektorens transaktion i fordring cr (sedler, mønt og indskud, ekskl. udlandets pensionsindb. til pengeinstitutter) udstedt af cf-sektoren (mio.kr) Beregning: tfcr_cf_e = (Nationalregnskabet, Finansielle konti, konsolideret, sektor: S.2, aktiv, konto: III.2, instr. F.2) - bwpe*tfcp_cf_x ---------- Tfcr_cf_x transaktion i fordring cr (sedler, mønt og indskud, ekskl. udlandets pensionsindb. til pengeinstitutter) udstedt af cf-sektoren (mio.kr) Beregning: tfcr_cf_x= (Nationalregnskabet, Finansielle konti, konsolideret, sektor: S.12, passiv, konto: III.2, instr. F.2) - tfcp_cf_x ---------- Tfc_cf_cr cr-sektorens transaktion i fordring c (sedler, mønt og indskud) udstedt af cf-sektoren (mio.kr) Beregning: tfc_cf_cr = (Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.11, aktiv-passiv, konto: III.2, instr. F.2) - tfc_e_cr ---------- Tfc_e_cf cf-sektorens transaktion i fordring c (sedler, mønt og indskud) (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, konsolideret, sektor: S.12, aktiv, konto: III.2, instr. F.2 ---------- Tfc_e_cr cr-sektorens transaktion i fordring c (sedler, mønt og indskud) udstedt af e-sektoren (mio.kr) Beregning: tfc_e_cr = tfc_e_x - tfc_e_cf ---------- Tfc_e_x transaktion i fordring cr (sedler, mønt og indskud) udstedt af e-sektoren (mio.kr) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, konsolideret, sektor: S.2, passiv, konto: III.2, instr. F.2 ---------- Tflm_x_cf cf-sektorens udstedelse af realkreditlån (mio.kr) Beregning: tflm_x_cf = diff(wlm_x_cf) - bowbm*wlm_x_cf.1; ---------- Tfnb_e udlandets nettoanskaffelse af fordring b (værdipapirer undt. aktier) (mio.kr) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.2, aktiv-passiv, konto: III.2, instr. F.3 ---------- Tfnf_cf Nettoplaceringsbehov i cf-sektoren (mio.kr) Beregning: Tfnf_cf = Tfn_cf - Tfg_e_cf + Tfcr_cf_x - Tfnlr_cf + Tfs_cf_z - Tfnq_cf ---------- Tfnf_cr Nettoplaceringsbehov i cr-sektoren (mio.kr) Beregning: Tfnf_cr = Tfn_cr - tfnlr_cr + tflm_cr_cf + tfs_cr_z - Tfnq_cr ---------- Tfnf_h Nettoplaceringsbehov i h-sektoren (mio.kr) Beregning: Tfnf_h = tfn_h + tflm_h_cf - tfnlr_h -tfcp_cf_h - tfp_cf_h - Tfnq_h ---------- Tfnf_ok Nettoplaceringsbehov i ok-sektoren (mio.kr) Beregning: Tfnf_ok = Tfn_ok - Tfnlr_ok + Tflm_ok_cf - Tfnq_ok ---------- Tfnf_oo Nettoplaceringsbehov i oo-sektoren (mio.kr) Beregning: Tfnf_oo = Tfn_oo - Tfnl_oo - Tfnq_oo ---------- Tfnlr_e udlandets transaktion i fordring lr (lån ekskl. realkreditlån) (mio.kr) Beregning: tfnlr_e = (Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.2, aktiv-passiv, konto: III.2, instr: F.4) + tflm_e_cf ---------- Tfnq_e Udlandets nettotransaktion i q-fordringen (præmie- og erstatningsreserver + andre forfaldne ikke betalte mellemværender) (mio.kr) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.2, aktiv-passiv, konto: III.2, instr: F.62+F.7 ---------- Tfp_cf_e Udlandets pensionsindbetalinger til cf-sektoren (mio.kr) Kilde: Nationalregnskabet, Finansielle konti, sektor: S.2, aktiv, konto: III.2, instr: F.61 ---------- Tfscp_d_cf Transaktioner vedrørende formuekomponenten Wscp_d_cf (mio.kr) Beregning: tfscp_d_cf = diff(wscp_d_cf) - owscp_d_cf + (1-bwse_cf)*oas_oo_cf ---------- Tfscp_e_cf Transaktioner vedrørende formuekomponenten Wscp_e_cf (mio.kr) Beregning: tfscp_e_cf = diff(Wscp_e_cf) - owscp_e_cf + bwse_cf*oas_oo_cf ---------- Tfsp_d_cf Transaktioner vedrørende formuekomponenten Wsp_d_cf (mio.kr) Beregning: tfsp_d_cf = diff(wsp_d_cf)-owsp_d_cf ---------- Tfsp_e_cf Transaktioner vedrørende formuekomponenten Wsp_e_cf (mio.kr) Beregning: tfsp_e_cf = diff(wsp_e_cf)-owsp_e_cf ---------- Tfsr_d_cf Transaktioner vedrørende formuekomponenten Wsr_d_cf (mio.kr) Beregning: tfsr_d_cf = diff(wsr_d_cf)-owsr_d_cf ---------- Tfsr_e_cf Transaktioner vedrørende formuekomponenten Wsr_e_cf (mio.kr) Beregning: (nationalregnskabet, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.12, aktiv, Konto III:2, instr: F.5) - Sum(Tfsr_d_cf,Tfsp_d_cf,Tfsp_e_cf,Tfscp_d_cf,Tfscp_e_cf) Identitet: diff(wsr_e_cf) = tfsr_e_cf + owsr_e_cf ---------- Tfs_d_cr cr-sektorens køb af indenlandske aktier (mio.kr.) Beregning: tfs_d_cr = (nationalregnskabet, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.11, aktiv, Konto III:2, instr: F.5) - tfs_e_cr ---------- Tfs_d_h h-sektorens køb af indenlandske aktier (mio.kr.) Beregning: tfs_d_h = (nationalregnskabet, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.14+S.15, aktiv, Konto III:2, instr: F.5) - tfs_e_h ---------- Tfs_d_ok ok-sektorens køb af indenlandske aktier (mio.kr.) Beregning: tfs_d_ok = (nationalregnskabet, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.1313, aktiv, Konto III:2, instr: F.5) - tfs_e_ok ---------- Tfs_e_cr cr-sektorens køb af udenlanske aktier (mio.kr) Beregning: tfs_e_cr = diff(ws_e_cr) - ows_e_cr ---------- Tfs_e_h h-sektorens køb af udenlanske aktier (mio.kr) Beregning: tfs_e_h = diff(ws_e_h) - ows_e_h ---------- Tfs_e_ok ok-sektorens køb af udenlanske aktier (mio.kr) Beregning: tfs_e_ok = diff(ws_e_ok) - ows_e_ok ---------- Tfs_e_z Indlandets samlede anskaffelse af udenlandske aktier (mio.kr) Kilde: Nationalregnskabet, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.2, passiv, Konto III:2, instr: F.5 ---------- Tfs_z_e Udlandet anskaffelse af indenlandske aktier (mio.kr) Kilde: Nationalregnskabet, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.2, aktiv, Konto III:2, instr: F.5 ---------- VS Varigheden af den indenlandske statsgæld Kilde: Statens låntagning og gæld (SLOG) ---------- WBCP_Z_CF Pnsionsindskud i pengeinstitutterne placeret i obligationer, kursværdi (mio.kr.) Beregning: wbcp_z_cf = (1-bwsp)*wcp_cf_x ---------- Wbd_os_z Statens indenlandske obligationsgæld, kursværdi (mio.kr.) Kilde: NR finansielle konti, staten, passiver, f.3, ultimo, ukonsolideret - fratrukket Wbe_os_z ---------- WBE_OS_Z Statens udenlandske gæld, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Statens låntagning og Gæld (SLOG); det antages, at kursværdi er lig med nominel værdi. ---------- WBM_CF_X Realkreditobligationer udstedt af cf-sektoren (udestående beholdning) (mio.kr.) Kilde: Nationalbanken: Balance- og strømstatistik for MFI-sektoren, fx maj 2006, tabel 34, passiver, kursværdi, ultimo (konsolideret, jf. JAO??). ---------- WBP_Z_CF Pensionsindskud i cf-sektoren placeret i obligationer (mio.kr.) Beregning: wbp_z_cf = (1-bwsp)*wp_cf_x ---------- WB_Z_OS Den Sociale Pensionsfonds beholdning af obligationer, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.1311, aktiv, konto: IV.3, instr: AF.2 ---------- WCP_CF_E Udlandets pensionsreserver i pengeinstitutter, kursværdi (mio.kr.) Beregning: wcp_cf_e = bwpe*wcp_cf_x; ---------- WCP_CF_H Husholdningernes pensionsreserver i pengeinstitutter, kursværdi (mio.kr.) Beregning: wcp_cf_h = (1-bwpe)*wcp_cf_x ---------- WCP_CF_X Pensionsreserver i pengeinstitutter i alt, kursværdi (mio.kr.) Beregning: wcp_cf_x = (wppb + wsp + wld + wdmp)*Wp_cf_x/(Wp_z_iq+watp) - (oab_oo_cf + oas_oo_cf) ---------- WG_E_CF Beholdning af monetært guld og særlige trækningsrettigheder, cf-sektoren, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.12, aktiv, konto: IV.3, instr: AF.1 ---------- WLM_{i}_CF i=e,cr,h,ok Realkreditgæld i sektor {i}, kursværdi (mio.kr.) kilde: Nationalbanken. Balance- og strømstatistik for MFI-sektorenfx maj 2006, tabel 36; omregnet til kursværdi jf. JAO?? ---------- WLM_X_CF Samlet realkreditgæld, kursværdi, konsolideret (mio.kr.) Kilde: Nationalbanken. Balance- og strømstatistik for MFI-sektoren, fx maj 2006, tabel 36; omregnet til kursværdi jf. JAO?? Identitet: Wlm_x_cf = Wbm_cf_x ---------- WNBR_CF Nettoobligationsbeholdning i cf-sektoren ekskl. obligationsbeholdninger knyttet til pensionsindskud og udstedte realkreditobligationer, kursværdi, ultimo (mio.kr.) Beregning: wnbr_cf = Wnb_cf - wbcp_z_cf - wbp_z_cf + wbm_cf_x; ---------- WNB_CR Nettoobligationsbeholdning i sektor cr, kursværdi, ultimo (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.11, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF.3 ---------- WNB_CF Nettoobligationsbeholdning i sektor cf, kursværdi, ultimo (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.12, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF.3 ---------- WNB_E Nettoobligationsbeholdning i sektor e, kursværdi, ultimo (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.2, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF.3 ---------- WNB_H Nettoobligationsbeholdning i sektor h, kursværdi, ultimo (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.14+S.15, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF.3 ---------- WNB_OK Nettoobligationsbeholdning i sektor ok, kursværdi, ultimo (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.1313, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF.3 ---------- WNB_OO Nettoobligationsbeholdning i sektor oo, kursværdi, ultimo (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.1314, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF.3 ---------- WNB_OS Nettoobligationsbeholdning i sektor {i}, kursværdi, ultimo (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.1311, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF.3 ---------- WNCR_E Udlandets nettobeholdning af sedler,mønt og indskud ekskl. pensionsindskud i pengeinstitutterne, kursværdi, ultimo (mio.kr.) Beregning: Wncr_e = (Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.2, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF.2) - wcp_cf_e ---------- WNCR_H Husholdningernes nettobeholdning af sedler,mønt og indskud ekskl. pensionsindskud i pengeinstitutterne, kursværdi, ultimo (mio.kr.) Beregning: Wncr_h = (Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.14+S.15, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF.2) - wcp_cf_h ---------- WNCR_CF cf-sektorens nettobeholdning af sedler,mønt og indskud ekskl. pensionsindskud i pengeinstitutterne, kursværdi, ultimo (mio.kr.) Beregning: Wncr_cf = (Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.12, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF.2) + wcp_cf_x ---------- WNC_CR Ikke-finansielle selskabers nettobeholdning af sedler,mønt og indskud, kursværdi, ultimo (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.11, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF.2 ---------- WNC_OK Kommunernes nettobeholdning af sedler,mønt og indskud, kursværdi, ultimo (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.1313, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF.2 ---------- WNC_OO Off. kasser og fondes nettobeholdning af sedler,mønt og indskud, kursværdi, ultimo (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.1314, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF.2 ---------- WNC_OS Statens nettobeholdning af sedler,mønt og indskud, kursværdi, ultimo (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.1311, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF.2 ---------- WNC_OSSLOG Statens indestående i Danmarks Nationalbank, SLOG definition (mio.kr.) Kilde: Statens låntagning og Gæld (SLOG), fx. 2002, bilagstabel 1, B ---------- WNLR_CR Nettobeholdning af lån ekskl. realkreditlån, ikke-finansielle selskaber, kursværdi (mio.kr.) Beregning: Wnlr_cr = (Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.11, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF.4) + Wlm_cr_cf ---------- WNLR_E Nettobeholdning af lån ekskl. realkreditlån, Udland, kursværdi (mio.kr.) Beregning: Wnlr_e = (Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.2, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF.4) + Wlm_e_cf ---------- WNLR_H Nettobeholdning af lån ekskl. realkreditlån, Husholdninger, kursværdi (mio.kr.) Beregning: Wnlr_h = (Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.14+S.15, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF.4) + Wlm_h_cf ---------- WNLR_OK Nettobeholdning af lån ekskl. realkreditlån, Kommuner, kursværdi (mio.kr.) Beregning: Wnlr_ok = (Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.1313, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF.4) + Wlm_ok_cf ---------- WNLR_cf Nettobeholdning af lån ekskl. realkreditlån, cf-sektoren, kursværdi (mio.kr.) Beregning: wnlr_cf = (Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.12, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF.4) - wlm_x_cf; ---------- WNL_OS Nettobeholdning af lån, staten, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.1311, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF.4 ---------- WNL_OO Nettobeholdning af lån, Offentlige kasser og fonde, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.1314, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF.4 ---------- WNQ_CF Nettobeholdning af øvrige fordringer, finansielle selskaber, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.12, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF.62+AF.7 ---------- WNQ_CR Nettobeholdning af øvrige fordringer, ikke-finansielle selskaber, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.11, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF.62+AF.7 ---------- WNQ_E Nettobeholdning af øvrige fordringer, udland, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.2, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF.62+AF.7 ---------- WNQ_H Nettobeholdning af øvrige fordringer, husholdninger, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.14+S.15, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF.62+AF.7 ---------- WNQ_OK Nettobeholdning af øvrige fordringer, kommuner, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.1313, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF.62+AF.7 ---------- WNQ_OO Nettobeholdning af øvrige fordringer, offenltige kasser og fonde, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.1314, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF.62+AF.7 ---------- WNQ_OS Nettobeholdning af øvrige fordringer, staten, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.1311, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF.62+AF.7 ---------- WN_CF Nettoformue, finansielle selskaber, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.12, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF. ---------- WN_CR Nettoformue, ikke-finansielle selskaber, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.11, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF. ---------- WN_E Nettoformue, udland, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.2, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF. ---------- WN_H Nettoformue, husholdninger, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.14+S.15, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF. ---------- WN_O Nettoformue, Offentlig sektor, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.13, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF. ---------- WN_OK Nettoformue, kommuner, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.1313, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF. ---------- WN_OO Nettoformue, offenltige kasser og fonde, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.1314, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF. ---------- WN_OS Nettoformue, staten, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.1311, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF. ---------- WN_OSSLOG Samlet statsgæld, nominel, SLOG definition (mio.kr.) Kilde: Statens låntagning og Gæld (SLOG), fx. 2002, bilagstabel 1, A+B+C ---------- WP_CF_E Pensionsreserver i livsforsikringsselskaber og pensionskasser, udland, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, konsolideret, sektor: S.2, aktiv, konto: IV.3, instr: AF.61 ---------- WP_CF_H Pensionsreserver i livsforsikringsselskaber og pensionskasser, husholdninger, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, konsolideret, sektor: S.14+S.15, aktiv, konto: IV.3, instr: AF.61 ---------- WP_CF_X Pensionsreserver i livsforsikringsselskaber og pensionskasser, finansielle selskaber, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, konsolideret, sektor: S.12, passiv, konto: IV.3, instr: AF.61 ---------- WPPB Pensionsindskud i pengeinstitutterne ekskl. formue i SP, DMP og LD (mio.kr.) Beregning: wppb = wpp - wp_z_iq ---------- WSCP_D_CF Del af pensionsindskud i pengeinstitutter placeret i danske aktier, kursværdi (mio.kr.) beregning: wscp_d_cf = bwsp*(1-bwse_cf)*wcp_cf_x ---------- WSCP_E_CF Del af pensionsindskud i pengeinstitutter placeret i udenlandske aktier, kursværdi (mio.kr.) beregning: wscp_e_cf = bwsp*bwse_cf*wcp_cf_x ---------- WSI_CF_Z Aktiebeholdningens indre værdi, finansielle selskaber (mio.kr.) Beregning: wsi_cf_z = kncf + wn_cf + ws_cf_z Identitet: Wsi_cf_z = Kncf+Wg_e_cf+Wc_e_cf-Wcr_cf_x+Wnbr_cf+Wnlr_cf+Wsr_e_cf+Wsr_d_cf+Wnq_cf ---------- WSI_CR_Z Aktiebeholdningens indre værdi, ikke-finansielle selskaber (mio.kr.) Beregning: wsi_cr_z = kncr + wn_cr + ws_cr_z Identitet: Wsi_cr_z = Kncr+Wnc_cr+Wnb_cr+Wnlr_cr-Wlm_cr_cf+Ws_e_cr+Ws_d_cr+Wnq_cr ---------- WSP_D_CF Del af pensionsindskud i livsforsikr. og pensionsselskaber placeret i danske aktier, kursværdi (mio.kr.) beregning: wsp_d_cf = bwsp*(1-bwse_cf)*wp_cf_x ---------- WSP_E_CF Del af pensionsindskud i livsforsikr. og pensionsselskaber placeret i udenlandkse aktier, kursværdi (mio.kr.) beregning: wsp_e_cf = bwsp*bwse_cf*wp_cf_x ---------- WSR_D_CF Beholdning af danske aktier ekskl. aktiebeholdninger knyttet til pensionsindbetalinger, cf-sektoren, kursværdi (mio.kr.) beregning: wsr_d_cf = (1-bwse_cf)*(Nationalregnskab, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.12, aktiv, konto: IV.3, instr: AF.5) - (wsp_d_cf + wscp_d_cf) ---------- WSR_E_CF Beholdning af udenlandske aktier ekskl. aktiebeholdninger knyttet til pensionsindbetalinger, cf-sektoren, kursværdi (mio.kr.) beregning: Wsr_e_cf = bwse_cf*(Nationalregnskab, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.12, aktiv, konto: IV.3, instr: AF.5) - (wsp_d_cf + wscp_d_cf) ---------- WS_CR_Z Aktier og andre ejerandelsbeviser udstedt af ikke-finansielle selskaber, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.11, passiv, konto: IV.3, instr: AF.5 ---------- WS_CF_Z Aktier og andre ejerandelsbeviser udstedt af finansielle selskaber, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.12, passiv, konto: IV.3, instr: AF.5 ---------- WS_D_CR Beholdning af danske aktier, ikke-finansielle selskaber, kursværdi (mio.kr.) Beregning: ws_d_cr = (Nationalregnskab, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.11, aktiv, konto: IV.3, instr: AF.5) - ws_e_cr; ---------- WS_D_H Beholdning af danske aktier, husholdninger, kursværdi (mio.kt.) Beregning: ws_d_h = (Nationalregnskab, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.14+S.15, aktiv, konto: IV.3, instr: AF.5) - ws_e_h; ---------- WS_D_OK Beholdning af danske aktier, kommuner, kursværdi (mio.kr.) Beregning: ws_d_ok = (Nationalregnskab, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.1313, aktiv, konto: IV.3, instr: AF.5) - ws_e_ok; ---------- WS_E_CR Beholdning af udenlandske aktier, ikke-finansielle selskaber, kursværdi (mio.kr.) Kilde: ---------- WS_E_H Beholdning af udenlandske aktier, husholdninger, kursværdi (mio.kr.) Kilde: ---------- WS_E_OK Beholdning af udenlandske aktier, kommuner, kursværdi (mio.kr.) Kilde: ---------- WS_E_Z Samlet danske beholdning af udenlandske aktier, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.2, Passiv, konto: IV.3, instr: AF.5 ---------- WS_X_OO Aktiebeholdning, offentlige kasser og fonde, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.1314, aktiv, konto: IV.3, instr: AF.5 ---------- WS_Z_E Udlandets beholdning af danske aktier, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.2, aktiv, konto: IV.3, instr: AF.5 ---------- WS_X_OS Statens aktiebeholdning, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.1314, aktiv, konto: IV.3, instr: AF.5 ---------- BIWB Forrentningsgrad på statsobligationer Beregning: biwb = Tisui/Wbd_os_z[-1] ---------- IUWP Afkastgrad på pensions- og livsforsikringsordninger Beregning: iuwp = Tifp_cf_h/Wp_cf_h[-1] ---------- IUWSD Udbyttegrad af danske aktier Beregning: iuwsd = (Tiu_cr_z+Tiu_cf_z)/(Ws_cr_z[-1]+Ws_cf_z[-1]) ---------- IUWSE Udbyttegrad af udenlandske aktier Beregning: iuwse = Tiu_e_z/Ws_e_z[-1] ---------- KIWBOS Rentespænd mellem danske statsobligationer og tyske obligationer, relativt Beregning: kiwbos = iwbos/iwbdm ---------- KIWBND Korrektionsfaktor for forholdet mellem pålydende rente og markedsrente på nye statsobligationer Beregning: Standardværdi 1.1 ---------- KIWBNU Korrektionsfaktor for forholdet mellem pålydende rente og markedsrente på nye udenlandske statslån Beregning: Standardværdi 1.1 ---------- KIWMM Rentespænd mellem dansk pengemarkedsrente og tysk, relativt Beregning: kiwmm = iwmm/iwdm ---------- KTIFS_cf_h Korrektionsfaktor for tifs_cf_h Beregning: Residual fra relation ---------- KTIU_Z_OK Korrektionsfaktor for tiu_z_ok Beregning: Residual fra relation ---------- KTIU_Z_OS Korrektionsfaktor for tiu_z_os Beregning: Residual fra relation ---------- TIFP_CF_H Formueindkomst henført til forsikringstagere i husholdninger fra livsforsikring og pension (pensionsafkast) Kilde: NR, institutionelle konti ---------- TIFS_CF_H Formueindkomst henført til forsikringstagere i husholdninger fra skadesforsikring Kilde: NR, institutionelle konti ---------- Tiim_cf_x Renteudgifter på realkreditlån, ekskl. bidrag Kilde: NR, institutionelle konti, internt materiale ---------- Tiin_{i} i=cr,cf,os,ok,oo,h,e Renteindtægter netto i sektor {i} Kilde: NR, institutionelle konti ---------- TIIR_Z_OS Anden renteindkomst, staten Kilde: NR, institutionelle konti ---------- Tin_{i} i=cr,cf,os,ok,oo,h,e Formueindkomst netto i sektor {i} Kilde: NR, institutionelle konti ---------- Tiu_{i}_z i=cf,cr,e Udbytter af aktier og ejerandelsbeviser, udgift i sektor {i} Kilde: NR, institutionelle konti ---------- Tiu_z_{i} i=cr,cf,os,ok,oo,h,e Udbytter af aktier og ejerandelsbeviser, indtægt i sektor {i} Kilde: NR, institutionelle sektorer ---------- pwbs Gennemsnitlig obligationskurs, statsobligationer Kilde: Statistikbanken, OBL1, kursværdi/nominel værdi, jf. JAO ?? ---------- pwbm Gennemsnitlig obligationskurs, realkreditobligationer Kilde: Statistikbanken, OBL1, realkreditobligationer, kursværdi/nominel værdi (konsolideret mv., jf. JAO??) ---------- rhotii Henfaldsparameter for dtti{i} Sættes af brugeren, mellem 0 og 1 ---------- O{i}atp i=b,sdk,se Omvurderinger af atps beholdninger af type {i} Kilde: Pbank ---------- O{i}lp i=b,sdk,se Omvurderinger af livsforsikrings- og pensionssektorens beholdninger af type {i} Kilde: pbank ---------- Wcr_cf_e Udlandets beholdning af fordring cr (sedler og mønt samt indskud ekskl. pensionsindskud) i finansielle selskaber, kursværdi (mio.kr.) Beregning: Wcr_cf_e = (Nationalregnskab, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.2, aktiv, konto: IV.3, instr: AF.2) - Wcp_cf_e ---------- Wcr_cf_x Sektorernes indskud mv. ekskl. pensionsindskud (fordring cr) i finansielle selskaber, kursværdi (mio.kr.) Beregning: Wcr_cf_x = (Nationalregnskab, finansielle konti, konsolideret, sektor: S.12, passiv, konto: IV.3, instr: AF.2) - wcp_cf_x ---------- Wc_cf_cr Indskud mv. (fordring c) fra ikke-finansielle selskaber i finansielle selskaber i alt, kursværdi (mio.kr.) Beregning: wc_cf_cr = (Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.12, aktiv-passiv, konto: IV.3, instr: AF.2) - wc_e_cr ---------- Wc_e_cf Indskud mv. (fordring c) i udlandet fra finansielle selskaber, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, konsolideret, sektor: S.12, aktiv, konto: IV.3, instr: AF.2 ---------- Wc_e_cr Indskud mv. (fordring c) i udlandet fra ikke-finansielle selskaber, kursværdi (mio.kr.) Beregning: wc_e_cr = wc_e_x - wc_e_cf; ---------- Wc_e_x Indskud (fordring c) i udlandet fra Danmark i alt, kursværdi (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, konsolideret, sektor: S.2, passiv, konto: IV.3, instr: AF.2 ---------- Ws_z_cf Finansielle selskabers beholdning af aktier (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.12, aktiv, konto: IV.3, instr: AF.5 ---------- bwlr_cr Belåningsgrad af nettoinvestringerne i ikke-finansielle selskaber Beregning: bwlr_cr = mean(tfnlr_cr/kncr) ---------- bwlr_ok Belåningsgrad af nettoinvestringerne i kommunerne Beregning: bwlr_ok = mean(tfnlr_ok/(iok1-ivok1)) ---------- bwlr_h Bilbeholdningens belåningsgrad Beregning: bwlr_h = mean(Wnlr_h/(pcb*fKcb)) ---------- bwl_oo Belåningsgrad af nettoinvestringerne i offentlige kasser og fonde ---------- bwnb_{i} i=cr,h,ok,oo Andel af placeringsbehov, der placeres obligationer, sektor {i} ---------- bws_d_{i} i=cr,h,ok Andel af placeringsbehov, der placeres i danske aktier, sektor {i} ---------- bws_e_{i} i=cr,h,ok Andel af placeringsbehov, der placeres i udenlandske aktier, sektor {i} ---------- bws_x_oo Andel af placeringsbehov, der placeres i aktier, sektor {i} ---------- bwnbr_cf Andel af finansielle selskabers placeringsbehov, der placeres i obligationer ekskl. realkredit ---------- bwsr_d_cf Andel af finansielle selskabers placeringsbehov, der placeres i danske obligationer ---------- bwsr_e_cf Andel af finansielle selskabers placeringsbehov, der placeres i udenlandske obligationer ---------- bwnlr_cf kvote i relationen for bwlre ---------- bwsi_{i} i=cf,cr Langsigtet forhold mellem kursværdi af udstedte aktier og indreværdi, sektor {i} Kilde: ---------- bwlre Andel af indenlandsk låntagning, der optages i udlandet Beregning: ---------- bwcd_cr Markedsandel for danske lån i ikke-finansielle selskaber Kilde: ---------- owb_z_os Omvurdering af Den Sociale Pensionsfonds beholdning af obligationer (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, ukonsolideret, sektor: S.1311, aktiv, konto: III.3.1+III.3.2, instr: AF.3 ---------- owlm_ok_cf Omvurdering af kommunernes realkreditgæld (mio.kr.) Beregning: Owlm_ok_cf = (pwbm/pwbm.1-1)*wlm_ok_cf.1; ---------- ownb_oo Omvurdering af offentlige kasser og fondes nettobeholdning af obligationer (fordring b) (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.1314, aktiv-passiv, konto: III.3.1+III.3.2, instr: AF.3 ---------- ownbr_cf Omvurdering af finansielle sektors nettobeholdning af obligation ekskl. udestedte realkredit obligationer og obligationer vedr. pensionsformuer (mio.kr.) Beregning: ownbr_cf = (Nationalregnskab, finansielle konti, sektor: S.12, aktiv-passiv, konto: III.3.1+III.3.2, instr: AF.3) - (owbcp_z_cf + owbp_z_cf - owbm_cf_x) ---------- ows_x_oo Omvurdering af offentlige kasser og fondes aktiebeholdning (mio.kr.) Kilde: Nationalregnskab, finansielle konti, konsolideret, sektor: S.1314, aktiv, konto: III.3.1+III.3.2, instr: AF.3 ---------- btfs_{i} i=cf,cr andel af stigningen i indre værdi ekskl. omvurderinger, der emiteres ---------- kbwse_{i} i=cf,cr,h,ok Korrektionsfaktor i relationen for bwse_{i} ---------- Wzzomua ØMU-gæld inkl. ATP (mio. kr.) Kilde: ---------- Wzzomuaxg ØMU-gæld inkl. ATP eksklusive genudlån (mio. kr.) Beregning: Wzzomuaxg = Wzzomua - Wlg_z_os ---------- Wzzomuxa ØMU-gæld ekskl. ATP eksklusive genudlån (mio. kr.) ---------- Wlg_z_os Statens genudlån til div. offentlige virksomheder (mio. kr.) Beregning: Wzzomuaxg = Wzzomua - Wlg_z_os ---------- kwzzomu Andel af statspapirer i ATP (mio. kr.) Beregning: Residual, jf. relation ---------- byw{j}1 j=a,e,b,h,nb,ne,nf,ng,nk,nm,nn,nq,nt,qh,qt,qf,qq Lønkvoten i erhverv j Beregning: yw{j}1/(yw{j}1+yr{j}1); ---------- kfkb{j}w j=a,ng,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq Korrektionsfaktor i relation for fKb{j}, grundet skift fra 95 priser til 2000 priser i NR ---------- kfve{j}w1 j=a,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qf,qq,o Korrektionsfaktor i relation for fVe{j}, grundet skift fra 95 priser til 2000 priser i NR ---------- kpx{j}w1 j=ne,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qf,qq Korrektionsfaktor i relation for px{j}, grundet skift fra 95 priser til 2000 priser i NR ---------- kpee3r Korrektionsfaktor i relation for peer3 Beregning: Jf relation ---------- boil Prisnoteringen på råolie, brent (dollar/tønde) Kilde: International Energy Agency (IEA), Oil Market Report ---------- pee3r Indeks for prisen i kr/tønde for råolie (2000 = 1) Kilde: Danmarks Statistik, Konjunkturstatistikken, tabel 72 ---------- ewus Dollarkursen, DKK/Dollar Kilde: Danmarks Statistik, Konjunkturstatistikken, tabel 77 ---------- bTatp Andel af ATP, der opfattes som substitut til lønindkomst af lønmodtagere ---------- OATP Omvurderinger, ATP Beregning: Oatp = Oseatp+Osdkatp+Obatp ---------- Obatp Omvurderinger af atps beholdninger af type b Beregning: Oatp/Oatpk*Wbatp(-1)*(pwbm/pwbm(-1)-1) ---------- ODMP Omvurderinger, DMP Beregning: Residual i ligningen: Wdmp = (Wdmp(-1)-tpdmpu+tpdmpi+tiddmp)+Odmp ---------- OHPK Omvurderinger, arbejdsgiveradministreret kapitalordning Beregning: Residual i ligningen: Wphpk = Wphpk(-1)+Tphhki-Tphhku+Tihsk+Ohpk ---------- OHPL Omvurderinger, arbejdsgiveradministreret løbende ordning Kilde: Residual i ligningen: Wphpl = Wphpl(-1)+Tphhli-Tphhlu+Tihhl+Ohpl ---------- OLB Omvurdering af pensionsindskud i pengeinstitutter (mio.kr.) Kilde: Residual i ligningen: wppb = wppb(-1) - tffbi + tffbu - tipphpb + sdrph + olb ---------- OLD Omvurderinger, Lønmodtagernes dyrtidsfond Beregning: Residual i ligningen: Wld= Wld(-1)+Tpldi-Tpldu+Tidld+Old ---------- OLP Omvurderinger, Livs- og pensionsforsikringssektoren, Nationalregnskabet Beregning: Residual, jf. relation ---------- Osdkatp Omvurderinger af atps beholdninger af type sdk Kilde: MAJ03n05 ---------- Osdklp Omvurderinger af livsforsikrings- og pensionssektorens beholdninger af type sdk Kilde: MAJ03n05 ---------- Oseatp Omvurderinger af atps beholdninger af type se Kilde: MAJ03n05 ---------- OSP Omvurderinger, Den særlige pensionsopsparing Beregning: Residual i ligningen: Wsp = Wsp(-1)+Tpspi-Tpspu+Tidsp+Osp ---------- OSPK Omvurderinger, Privattegnet kapitalordning Beregning: Residual i ligningen: Wpspk = Wpspk(-1)+Tbhsk-Typshk+Tishk+Ospk ---------- OSPL Omvurderinger, privattegnet løbende ordning Beregning: Residual i ligningen: Wpspl = Wpspl(-1)+Tbhsl-Typshl+Tishl+Ospl ---------- PWATP Kursgevinster, I alt på ATP Beregning, jr. relation ---------- PWZ Kursgevinster, I alt på Livs- og pensionsforsikringssektoren, NR Beregning, jr. relation ---------- SDRATP Pensionsafgiftsskat, ATP Kilde: Danmarks Statistik, 5. kt. ---------- TIATP Afkast før skat, ATP Kilde: Danmarks Statistik, NR, sektor 125ATP (internt materiale) ---------- TIDATP Afkast efter skat, ATP Beregning: Formueindkomst henført til forsikringstagere, ATP - sdrpp Kilde til formueindkomst henført til forsikringstagere, ATP: NR, sektor 125ATP (internt materiale), ENS-kode: D.44 ---------- Tiddmp Efter skat afkast, den midlertidige pensionsordning (DMP) (mio.kr.) Beregning: tidmp - sdrdmp ---------- Tidld Efter skat afkast, LD (mio.kr.) Beregning: tidld - sdrld ---------- Tidsp Efter skat afkast, SP (mio.kr.) Beregning: tidsp - sdrsp ---------- TIPPHLP Afkast, livs og pensionsforsikrioing, NR Beregning: Sum af formueindkomst henført til forsikringstagere i livs-og pensionsforsikring samt pensionsfinansiering minus formueindkomst henført til forsikringstagere i ATP. Kilde: NR, Formueindkomst henført til forsikringstagere (ENS:D.44) sektor 125A, 125B og 125ATP (internt materiale) ---------- TPATPI Indbetalinger til ATP Beregning: Produktionsværdi, basispriser + Bidrag til sociale ordninger - Tidatp Kilde: NR, sektor 125ATP (internt materiale) ---------- TPATPU Udbetalinger fra ATP Kilde: NR, sektor 125ATP (internt materiale) ---------- WATP Formue (aktiver) i ATP Kilde: Årsregnskab, ATP ---------- WBATP Obligationsformue (aktiver), ATP Kilde: Årsregnskab, ATP ---------- WBP_Z_IQ Obligationsformue (hensættelser), Livs- og pensionsforsikring Kilde: MAJ03n05 ---------- WP_Z_IQ Formue (hensættelser), Livs- og pensionsforsikring Beregning: wp_z_iq = wsdkp_z_iq+wsep_z_iq+wbp_z_iq ---------- WSATP Aktie formue (aktiver), ATP Beregning: Watp-Wbatp ---------- WSDKATP Danske aktier (aktiver), ATP Beregning: wsdkatp = wsatp-wseatp ---------- WSDKP_Z_IQ Danske aktier (hensættelser), Livs- og pensionsforsikring Kilde: MAJ03n05 ---------- WSEATP Udenlandske aktier (aktiver), ATP Kilde: Årsregnskab, ATP ---------- WSEP_Z_IQ Udenlandske aktier (hensættelser), Livs- og pensionsforsikring Kilde: MAJ03n05 ---------- KBATPI Korrektionsfaktor i Tpatpi relationen Beregning: jf. relation ---------- KBATPU Korrektionsfaktor i Tpatpu relationen Kilde: MAJ03n05 ---------- KKBATPIUL korrektionsfaktor i Tpatpi relationen Beregning: ktaqwul = ( (t_dagp*Ulfhk+t_kont*Ulu)/(Ulfhk+Ulu) )/t_priv, hvor t_dagp, t_kont og t_priv er ATP-satserne for hhv. dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og privatansatte ---------- KSDRATP Korrektionsfaktor i sdratp relationen Beregning: jf. relation ---------- KTIPPHP Korrektionsfaktor i TIPPHP relationen Beregning: jf. relation ---------- PWS_KAX Aktiekursen på KAX Kilde: Danmarks Nationalbank ---------- PWS_LSE Aktiekursen, LSE (London Stock Exchange) Kilde: London Stock Exchange --------- KCp4xhw Niveaukorrektion i cp4xhw, pga basis år skifter 1995 til 2000 --------- KfKbh Niveaukorrektion i Dlog(fkbh) relation, pga. basis år skifter fra 1995 til 2000 --------- KfKbhw Niveaukorrektion i phk relation, pga. basis år skifter fra 1995 til 2000 --------- KfKcbw Niveaukorrektion i fkcbw relation, pga. basis år skifter fra 1995 til 2000 --------- Tatp ATP-sats pr. time (kr./time) --------- Ktihsp Korrektionsfaktor i Tihsp relationen Beregning: jf. relation --------- Tflpn Fordringserhvervelse i liv og pensionsforsikring (NR sektor) (Mio. kr.) Beregning: Tflpn = Tffpi-Tffpu+Tipphlp-sdrpp --------- Tihsp Afkast af kollektive ordninger i liv og pensionsforsikring (NR sektor) (Mio. kr.) Kilde: NR, Formueindkomst henført til forsikringstagere (ENS:D.44), sektor 125A, 125B og 125ATP (internt materiale) --------- Sakk Kapitalskatter til kommuner (mill. kr.) ---------- Tfoiny Offentlige indtægter i alt, juni 2005 definition ---------- Tfouny Offentlige udgifter i alt, juni 2005 definition ---------- dtp Dummy for indeksering af stykafgifterne tp{i}, tve{i} og tvm{i} ---------- ekp{j} j=fXa,fE2,fE5,fE6,fE7q,fE8,fEsq,fEt Priselasticitet 1. år i relation {j} ---------- eky{j} j=fE2,fE5,fE6,fE7q,fE8,fEsq,fEt Indkomstelasticitet 1. år i relation {j} ---------- elp{j} j=fXa,fE2,fE5,fE6,fE7q,fE8,fEsq,fEt Priselasticitet på langt sigt i relation {j} ---------- t{j} j=fXa, fE2,fE5,fE6,fE7q,fE8,fEsq,fEt Fejlkorrektionsparameter i relation {j} ---------- bqak Elasticitet for aktiverede kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse, Qak, mht. ledighed ---------- bqltf Elasticitet for flexjob med løntilskud i beskæftigelse, Qltj, mht. ledighed ---------- bqltj Elasticitet for jobtræning med løntilskud i beskæftigelse, Qltj, mht. ledighed ---------- bqltr Elasticitet for øvrige med løntilskud i beskæftigelse, Qltr, mht. ledighed ---------- bqlts Elasticitet for skånejob med løntilskud i beskæftigelse, Qlts, mht. ledighed ---------- buakx Elasticitet i aktivering i uddannelse, Uakx, mht. ledighed Kilde: Notat RHM 10.02.04 ---------- bukak Elasticitet i kontanthjælpsaktivering, Ukak, mht. ledighed Kilde: Notat RHM 10.02.04 ---------- fM3 Import af SITC 3 (mio.kr.,95) --------- kfe2w Niveaukorrektion i fe2w relation, pga. basis år skifter fra 1995 til 2000 --------- kfe5w Niveaukorrektion i fe5w relation, pga. basis år skifter fra 1995 til 2000 --------- kfe6w Niveaukorrektion i fe6w relation, pga. basis år skifter fra 1995 til 2000 --------- kfe7qw Niveaukorrektion i fe7qw relation, pga. basis år skifter fra 1995 til 2000 --------- kfe8w Niveaukorrektion i fe8w relation, pga. basis år skifter fra 1995 til 2000 --------- kfetw Niveaukorrektion i fetw relation, pga. basis år skifter fra 1995 til 2000 --------- kimk Korrektionsfiktor i Imk-relationen, investeringer i værdigenstande Beregning: Residual jf. Imk-relationen ---------- kfMz0w Niveaukorrektion i fMz0w relation, pga. basis år skifter fra 1995 til 2000 --------- kfMz1w Niveaukorrektion i fMz1w relation, pga. basis år skifter fra 1995 til 2000 --------- kfMz2w Niveaukorrektion i fMz2w relation, pga. basis år skifter fra 1995 til 2000 --------- kfMz5w Niveaukorrektion i fMz5w relation, pga. basis år skifter fra 1995 til 2000 --------- kfMz6qw Niveaukorrektion i fMz6qw relation, pga. basis år skifter fra 1995 til 2000 --------- kfMz7qw Niveaukorrektion i fMz7qw relation, pga. basis år skifter fra 1995 til 2000 --------- kfMz8w Niveaukorrektion i fMz8w relation, pga. basis år skifter fra 1995 til 2000 --------- M3 Import af SITC 3 (mio.kr.) --------- pm3 Prisen på M3 (2000=1) --------- Qak Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (individual jobtræning) i beskæftigelsen i alt, NR definition (1000 personer) Kilde: NR intent materiale ---------- Qss Personer på sygedagpenge fra beskæftigelse, RAS definition (medio beregning) (1000 personer) Kilde: Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS), samt egne beregninger ---------- Qfo Førtidspensionister i beskæftigelse, RAS definition (medio beregning) (1000 personer) Kilde: Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS), samt egne beregninger ---------- Qfp Førtidspensionister i beskæftigelse i alt, RAS definition (medio beregning) (1000 personer) Kilde: Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS), samt egne beregninger ---------- Qlt Aktiverede med løntilskud i alt, Amfora definition (1000 personer) Kilde: Arbejdsmarkeds politikske foranstaltninger (Amfora) ---------- Qltj Jobtræning (aktiverede med løntilskud) i alt, Amfora definition (1000 personer) Kilde: Arbejdsmarkeds politikske foranstaltninger (Amfora)n ---------- Qltf Flexjob (aktiverede med løntilskud) i alt, Amfora definition (1000 personer) Kilde: Arbejdsmarkeds politikske foranstaltninger (Amfora) ---------- Qlts Skånejob (aktiverede med løntilskud) i alt, Amfora definition (1000 personer) Kilde: Arbejdsmarkeds politikske foranstaltninger (Amfora) ---------- Qltr Øvrig aktivering (aktiverede med løntilskud) i alt, Amfora definition (1000 personer) Kilde: Arbejdsmarkeds politikske foranstaltninger (Amfora) ---------- Sipafo Provenu af punktafgifter (brutto) til offentlig sektor (mio. kr.) ---------- Siqak Tilskud til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (mio. kr.) ---------- Siqlt Løntilskud (mio. kr.) ---------- ttymb Gennemsnitlig årlig sats for ydelser ved barselsorlov Beregning: Residual jf. Tymb-relationen ---------- ttymf Gennemsnitlig årlig sats for ydelser ved arbejdsmarkssorlov Beregning: Residual jf. Tymf-relationen ---------- ttyms Gennemsnitlig årlig sats for ydelser ved sygedagpenge Beregning: Residual jf. Tyms-relationen ---------- ttypef Gennemsnitlig årlig sats for efterløn Beregning: Residual jf. Typef-relationen ---------- ttypfp Gennemsnitlig årlig sats for folkepension Beregning: Residual jf. Typfp-relationen ---------- ttypfo Gennemsnitlig årlig sats for førtidspension Beregning: Residual jf. Typfo-relationen ---------- ttypov Gennemsnitlig årlig sats for overgangsydelse Beregning: Residual jf. Typov-relationen ---------- ttyrbf Gennemsnitlig årlig sats for børnefamilieydelse Beregning: Residual jf. Tyrbf-relationen ---------- ttyrhy Gennemsnitlig årlig sats for boligydelse Beregning: Residual jf. Tyrhy-relationen ---------- ttyrks Gennemsnitlig årlig sats for kontanthjælp, skattepligtig del Beregning: Residual jf. Tyrks-relationen ---------- ttyuak Gennemsnitlig årlig sats for aktiverede udenf. arbejdsstyrken, Beregning: Residual jf. Tyuak-relationen ---------- ttyuly Gennemsnitlig årlig sats for ledigedsydelse Beregning: Residual jf. Tyuly-relationen ---------- ttyurev Gennemsnitlig årlig sats for revalideringsydelse Beregning: Residual jf. Tyurev-relationen ---------- ttyusu Gennemsnitlig årlig sats for statens uddannelsesstøtte (SU) Beregning: Residual jf. Tyusu-relationen ---------- Tyrhsd Boligsikring, Tyrhs, deflateret Beregning: Tyrhsd = Tyrhs/ptty1 ---------- Tyrkrd Kontanthjælp (skattefri del), Tyrkr, deflateret Beregning: Tyrkrd = Tyrkr/ptty1 ---------- Tyrrrd Resterende indkomstoverførsler (skattefri del), Tyrrr, deflateret Beregning: Tyrrrd = Tyrrr/ptty1 ---------- Tyrrsd Resterende indkomstoverførsler (skattepligtig del), Tyrrs, deflateret Beregning: Tyrrsd = Tyrrs/ptty1 ---------- Tyr Øvrige indkomstoverførsler (mill. kr.) ---------- Ub Børn i alt (personer under 15) (1000 personer) Kilde: Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS), medioberegning ---------- Uakx Af aktivering (individuel jobtræning) udenfor arbejdsstyrken i alt (1000 personer) Kilde: Arbejdsmarkeds politikske foranstaltninger (Amfora) ---------- Ulfdp Forsikrede dagpengeberettigede (1000 personer) ---------- Up Alderspensionister i alt (1000 helårspersoner) Beregning: Up = Ufp + Upt ---------- Usk Modtagere af skattepligtig kontanthjælp (1000 helårspersoner berørt af ydelse) Kilde: Sammenhængende socialstatistik ---------- Ysds Selskabers skattepligtige indkomst (mill. kr.) Beregning: jf. relation ---------- Tym Overførsler til midlertidigt fraværende fra arbejdsstyrken (mio. kr.) ---------- Tymb Overførsler til barselsdagpenge (mio. kr.) ---------- Tymf Overførsler til arbejdsmarkedsorlov (mio. kr.) ---------- Tyms Overførsler til dygedagpenge (mio. kr.) ---------- Typef Overførsler til efterløn (mio. kr.) ---------- Typfo Overførsler til førtidspension (mio. kr.) ---------- Typfp Overførsler til folkepension (mio. kr.) ---------- Typov Overførsler til overgangsydelse (mio. kr.) ---------- Typr Overførsler til Resten (mio. kr.) ---------- Tyrbf Børnefamilieydelse (mio. kr.) ---------- Tyrh Boligsikring og boligydelse (mio. kr.) ---------- Tyrhs Boligsikring (mio. kr.) ---------- Tyrhy Boligydelse (mio. kr.) ---------- Tyrk Kontanthjælp (mio. kr.) ---------- Tyrkr Kontanthjælp, ikke skattepligtig (mio. kr.) ---------- Tyrks Kontanthjælp, skattepligtig (mio. kr.) ---------- Tyrrr Øvrige overførsler, ikke skattepligtige (mio. kr.) ---------- Tyrrs Øvrige overførsler, skattepligtige (mio. kr.) ---------- Tys Indkomstoverførsler, skattepligtige (mio. kr.) ---------- Tyu Overførsler til uddannelse og aktivering mv (mio. kr.) ---------- Tyuak Overførsler til aktiverede udenfor arbejdsstyrken (mio. kr.) ---------- Tyuly Ledighedsydelse (mio. kr.) ---------- Tyurev Revalideringsydelse (mio. kr.) ---------- Tyusu Statens uddannelsesstøtte (mio. kr.) ---------- Ufpu Folkepensionister bosat i udland (1000 personer) Kilde: Socialstatistikken ---------- Ufpx Folkepensionister uden for arbejdsstyrken (1000 personer) Beregning: Ufpx = Ufp - Qfp - Ufpu ---------- Ufpi Folkepensionister bosat i Danmark (1000 personer) Beregning: Ufpi = Ufp - Ufpu ---------- Upt Modtagere af tjenestemandspenion i alt, medioberegning (1000 personer) Kilde: Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) ---------- Uly Personer på ledighedsydelse (1000 helårspersoner berørt af ydelsen) Kilde: Sammenhængende socialstatistik ---------- Uk Modtagere af kontanthjælp i alt (ekskl. individuel jobtræning) (1000 helårspersoner berørt af ydelsen) Beregning: Uk = Ukxa + Ulu + Ukak ---------- Ukak Modtagere af kontanthjælp, aktiverede (ekskl. individuel jobtræning) (1000 personer) Kilde: Arbejdsmarkeds politikske foranstaltninger (Amfora) ---------- Ufox Førtidspensionister uden for arbejdsstyrken (1000 personer) ---------- Ufou Førtidspensionister bosat i udland (1000 personer) ---------- Ufoi Førtidspensionister bosat i Danmark (1000 personer) ---------- kufou Korrektionsfaktor for førtidspensionister bosiddende i udlandet Kilde: Socialstatistikken ---------- kufpu Korrektionsfaktor for folkepensionister bosiddende i udlandet Kilde: Socialstatistikken ---------- Ssyd Slutskatteprovenue vedr. dødsboskat Kilde: Internt materiale ---------- tsaqw1 Gennemsnitlig sats for bidrag til lønmodtagernes Garantifond Mv Beregning: Residual jf. Saqw1-relation ---------- tsiqak Gennemsnitlig sats for tilskud til aktiverede kontanthjælpsmodtagere Beregning: Residual jf. Siqak-relation ---------- tsiqlt Gennemsnitlig sats for løntilskud aktiverede med løntilskud Beregning: Residual jf. Siqlt-relation ---------- kqfo Korrektionsfaktor i relation for førtidspensionister i beskæftigelse Beregning: Residual, jf. Qfo-relationen ---------- kqfp Korrektionsfaktor i relation for folkepensionister i beskæftigelse Beregning: Residual, jf. Qfp-relationen ---------- kqss Korrektionsfaktor i relation for modtagere af sygedagpenge fra beskæftigelse Beregning: Residual, jf. Qss-relationen ---------- Taoerfo Overførsler til førtidspensionister bosat i udlandet, jf. relation for Taoer, Andre løbende overførsler til udland i øvrigt (mill. kr.) Kilde: Internt materiale ---------- ttyoefo Gennemsnitlig årlig sats for førtidspensionister bosat i udlandet Beregning: Residual jf. Taoerfo-relationen ---------- Taoerfp Overførsler til folkepensionister bosat i udlandet, jf. relation for Taoer, Andre løbende overførsler til udland i øvrigt (mill. kr.) Kilde: Internt materiale ---------- ttyoefp Gennemsnitlig årlig sats for folkepensionister bosat i udlandet Beregning: Residual jf. Taoerfp-relationen ---------- Taoerr Udlandsbistand mv., jf. relation for Taoer, Andre løbende overførsler til udland i øvrigt (mill. kr.) Beregning: Residual, jf. Taoer-realtionen ---------- ktaoerr Korrektionsfaktor i Taoerr-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- Typdp Delpension (mill. kr.) ---------- Typdpd Delpension, Typdp, deflateret Beregning: Typdpd = Typdp/ptty1 ---------- Typi Indekstillæg (mill. kr.) ---------- Typid Indekstillæg, Typi, deflateret Beregning: Typid = Typi/ptty1 ---------- Typpt Personlige tillæg (mill. kr.) ---------- Typptd Personlige tillæg, Typpt, deflateret Beregning: Typptd = Typpt/ptty1 ---------- Typt Tjenestemandspension (mill. kr.) ---------- Typtd Tjenestemandspension, Typt, deflateret Beregning: Typtd = Typt/ptty1 ---------- ktypt Korrektionsfaktor i Typri-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- D1WB ---------- D1WM ---------- D1WT ---------- D2WB ---------- D2WM ---------- D2WT ---------- D3WB ---------- D3WM ---------- D3WT ---------- D4WB ---------- D4WM ---------- D4WT ---------- D5WB ---------- D5WM ---------- D5WT ---------- D7092 ---------- D7184 ---------- D7193 ---------- D7194 ---------- D7199 ---------- D72 ---------- DDTHAW ---------- DDTLNAP ---------- DFCGBK1 ---------- DP1WB ---------- DP1WM ---------- DP1WT ---------- DP2WB ---------- DP2WM ---------- DP2WT ---------- DP3WB ---------- DP3WM ---------- DP3WT ---------- DP4WB ---------- DP4WM ---------- DP4WT ---------- DP5WB ---------- DP5WM ---------- DP5WT ---------- DSK1 ---------- DSK2 ---------- DTFKBNE1 ---------- DTFKMA1 ---------- DTFKMB1 ---------- DTFKMNB1 ---------- DTFKMNE1 ---------- DTFKMNF1 ---------- DTFKMNG1 ---------- DTFKMNK1 ---------- DTFKMNM1 ---------- DTFKMNN1 ---------- DTFKMNQ1 ---------- DTFKMNT1 ---------- DTFKMO1 ---------- DTFKMQF1 ---------- DTFKMQH1 ---------- DTFKMQQ1 ---------- DTFKMQS1 ---------- DTFKMQT1 ---------- DTFVEA1 ---------- DTFVEB1 ---------- DTFVENB1 ---------- DTFVENE1 ---------- DTFVENF1 ---------- DTFVENK1 ---------- DTFVENM1 ---------- DTFVENN1 ---------- DTFVENQ1 ---------- DTFVENT1 ---------- DTFVEO1 ---------- DTFVEQF1 ---------- DTFVEQH1 ---------- DTFVEQQ1 ---------- DTFVEQT1 ---------- DTFVMNE1 ---------- DTHQA1 ---------- DTHQB1 ---------- DTHQNB1 ---------- DTHQNE1 ---------- DTHQNF1 ---------- DTHQNG1 ---------- DTHQNK1 ---------- DTHQNM1 ---------- DTHQNN1 ---------- DTHQNQ1 ---------- DTHQNT1 ---------- DTHQO1 ---------- DTHQQF1 ---------- DTHQQH1 ---------- DTHQQQ1 ---------- DTHQQS1 ---------- DTHQQT1 ---------- be{j} j=ng,ne Andel af erhverv e`s produktion, der leveres til anvendelse {j} Beregning: Fra ADAM input-output tabeller ---------- bfcb1 Afskrivningsrate i bilkøbet Beregning: Jf. bfcb1-relationen ---------- bfcb2 Afskrivningsrate i bilkøbet Beregning: Jf. relationen ---------- bfibv{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Afgangsrate for kapitalmængde for bygninger og anlæg Kilde: jf. notat DGR02102; Foreløbige år bfibv{j} = 0.5*bfibv{j}(-1) + 0.3*bfibv{j}(-2) + 0.2*bfibv{j}(-3); ---------- bfimv{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Afgangsrate for kapitalmængde for maskiner og transportmidler Kilde: jf. notat DGR02102; Foreløbige år bfimv{j} = 0.5*bfimv{j}(-1) + 0.3*bfimv{j}(-2) + 0.2*bfimv{j}(-3); ---------- bfinvcb Afskrivningsrate på kapitalværdien af biler i husholdningerne Beregning: bfinvcb = finvcb / fknCb(-1) ---------- bfinvb{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Afskrivningsrate for kapitalværdi for bygninger og anlæg Kilde: jf. notat DGR02102; Foreløbige år bfinvb{j} = 0.5*bfinvb{j}(-1) + 0.3*bfinvb{j}(-2) + 0.2*bfinvb{j}(-3); ---------- bfinvm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Afskrivningsrate for kapitalværdi for maskiner og transportmidler Kilde: jf. notat DGR02102; Foreløbige år bfinvm{j} = 0.5*bfinvm{j}(-1) + 0.3*bfinvm{j}(-2) + 0.2*bfinvm{j}(-3); ---------- bfivb{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Afgangsrate for kapitalmængde for bygninger og anlæg Kilde: jf. notat DGR02102; Foreløbige år bfivb{j} = 0.5*bfivb{j}(-1) + 0.3*bfivb{j}(-2) + 0.2*bfivb{j}(-3); ---------- bfivcb Afgangsrate for kapitalmængden af biler i husholdningerne Beregning: bfivcb = fivcb / fkCb(-1) ---------- bfivm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Afgangsrate for kapitalmængde for maskiner og transportmidler Kilde: jf. notat DGR02102; Foreløbige år bfivm{j} = 0.5*bfivm{j}(-1) + 0.3*bfivm{j}(-2) + 0.2*bfivm{j}(-3); ---------- bfkbne Bygningskapitalmængdens andel af kapaciteten i erhverv ne Beregning: bfkbne=fKbne/fKzne ---------- bfkbne1 Bygningskapitalmængdens andel af kapaciteten i erhverv ne Beregning: bfkbne1=fKbne1/fKzne1 ---------- bfkmne Maskinkapitalmængdens andel af kapaciteten i erhverv ne Beregning: bfkmne=fKmne/fKzne ---------- bfkmne1 Maskinkapitalmængdens andel af kapaciteten i erhverv ne Beregning: bfkmne1=fKmne1/fKzne1 ---------- bfknb{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Kapitalværdikvote for bygninger og anlæg Beregning: bfknb{j}=fKnb{j}/fKb{j} ---------- bfknm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Kapitalværdikvote for maskiner og transportmidler Beregning: bfknm{j}=fKnm{j}/fKm{j} ---------- bfvmne Materialeforbrugets andel af kapaciteten i erhverv ne Beregning: bfvmne=fVmne/fKzne ---------- bfvmne1 Materialeforbrugets andel af kapaciteten i erhverv ne Beregning: bfvmne1=fVmne1/fKzne1 ---------- bhqne Erlagte arbejdstimers andel af kapaciteten i erhverv ne Beregning: bhqne=HQne/fKzne ---------- bhqne1 Erlagte arbejdstimers andel af kapaciteten i erhverv ne Beregning: bhqne1=HQne1/fKzne1 ---------- bhve{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Energiavancesats i erhverv {j} Kilde: NR, i-o tabeller ---------- bivbpw Afskrivningsberettiget andel ved en bygningsinvestering Kilde: Skatteministeriet, samt notat THV 14.08.01 ---------- bivpb{i} i=0,1,2,3 Rate for skattemæssige afskrivninger af bygninger og anlæg (fra år t) i år t+{i} Kilde: DØRS ---------- bivpm{i} i=0,1,2,3 Rater for skattemæssige afskrivninger af maskiner mv. (fra år t) i år t+{i} Kilde: DØRS ---------- bivp{i} i=b,m Tilbagediskonterede værdi af forventede skattemæssige afskrivninger ved en investering af type {i}, relativt Beregning: Jf. relation ---------- biv{i}p i=b,m Afskrivningrate for skattemæssige afskrivninger ved en investering af type {i} Kilde: Skatteministeriet, samt notat TMK 08.03.01 og notat THV 14.08.01 ---------- biv{i}p0 i=b,m Afskrivningrate for skattemæssige afskrivninger ved en investering af type {i} i anskaffelsesåret Kilde: Skatteministeriet, samt notat TMK 08.03.01 og notat THV 14.08.01 ---------- biv{i}p1 i=b,m Afskrivningrate for skattemæssige afskrivninger ved en investering af type {i} i anskaffelsesåret, ekskl investeringsfradrag Kilde: Skatteministeriet, samt notat TMK 08.03.01 og notat THV 14.08.01 ---------- biv{i}u i=b,m Tilbagediskonterede værdi af forventede skattemæssige afskrivninger ved en investering af type {i}, relativt Beregning: Jf. relation, samt notat TMK 08.03.01 og notat THV 14.08.01 ---------- bkcb Afskrivningsrate for personbilparken Beregning: Residual, jf. Kcb-relationen ---------- bq Deltidsfrekvens for lønmodtagere i erhvervene under et Beregning: Jf. relation ---------- bq1 Deltidsfrekvens for lønmodtagere i erhvervene under et ---------- bqmf Elasticitet i støttet beskæftigelse, Qmf, mht. ledighed Kilde: Notat RHM 10.02.04 ---------- bqn Deltidsfrekvens for arbejdere i fremstillingserhvervene under et Beregning: Jf. relation ---------- bqn1 Deltidsfrekvens for arbejdere i fremstillingserhvervene under et ---------- bqp Deltidsfrekvens for lønmodtagere i de private erhverv under et Beregning: Jf. relation ---------- bqp1 Deltidsfrekvens for lønmodtagere i de private erhverv under et ---------- bqsn Selvstændigkvote i fremstillingserhvervene under et Beregning: Jf. relation ---------- bqso2 Selvstændigkvote i erhverv o Beregning: bqso2=Qso2/Qo2 ---------- bqsp Selvstændigkvote for private erhverv under et Beregning: Jf. relation ---------- bqsq Selvstændigkvote i tjenesteydende erhverv under et Beregning: Jf. relation ---------- bqs{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Selvstændigkvote i erhverv {j} Beregning: bqs{j}=Qs{j}/Q{j}1 ---------- bqs{j}1 j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h Selvstændigkvote i erhverv {j} Beregning: bqs{j}1=Qs{j}1/Q{j}1 ---------- bq{j} j=a,b,e,nb,ne,nf,ng,nk,nm,nn,nq,nt,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Deltidsfrekvens for lønmodtagere i erhverv {j} Kilde: Arbejdsstyrkeundersøgelser samt notater IB 03.01.83, IB 16.08.84 og PUD,MB 27.12.89 ---------- bsafme Deltagelsesgrad i efterlønsordning Beregning: Jf. relation ---------- bsafme1 Deltagelsesgrad i efterlønsordning, ADAM April 2004 Beregning: Jf. relation ---------- bsdr Friholdelsesbrøk vedr. realrenteafgiftspligtige obligationer Beregning: 1-229064/(Wpp+Watp) ---------- bsds Andel af selskabers indkomst, som beskattes efter acontoordningen Kilde: Skatteministeriet, samt notat THV 14.03.01 ---------- bsdsbk Andel af pengeinstituttersindkomst, som beeskattes efter acontoordning Kilde: Skatteministeriet, samt notat THV 13.09.01 ---------- bssy{j} j=0,1,2 Andel af slutskatter vedr. år t, der er kildeskat i år t+{j} Kilde: Notat JAO 25.01.95 ---------- btaqwh Andel af ATP, der opfattes som substitut til lønindkomst af lønmodtagere ---------- btb Hjælpevariabel i relation for regulering af overførselsesindkomster Beregning: (Tbhsl+Tbhsk+Saqw+Tqwmi)/Ysda1, jf. notat GHE 21.11.99 ---------- btb1 Hjælpevariabel i relation for regulering af overførselsesindkomster Beregning: jf. relation ---------- btb2 Hjælpevariabel i relation for regulering af overførselsesindkomster, ADAM april 2004 Beregning: jf. relation ---------- btgb Belastningsgrad for generel afgift vedr. Cb Beregning: btgb=Sigb/((Cb-Sigb-Sirb)¨ tg) ---------- btgimp Belastningsgrad for generel afgift vedr. Imp Beregning: btgimp=Sigimp/((Imp-Sigimp-Sirimp)¨ tg) ---------- btgi{j} j=bp,bh,mo,bo,l Belastningsgrad for generel afgift vedr. I{j} Beregning: btgi{j}=Sigi{j}/((I{j}-Sigi{j})¨ tg) ---------- btgi{j}1 j=bp,mp,mo,bo, Belastningsgrad for generel afgift vedr. I{j}, ADAM April 2004 Beregning: btgi{j}=Sigi{j}/((I{j}-Sigi{j})*tg) ---------- btgx{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Belastningsgrad for generel afgift vedr. V{j} Beregning: btgx{j}=Sigx{j}/((V{j}-Sigx{j})¨ tg) ---------- btg{j} j=f,n,i,e,g,v,h,k,s,o Belastningsgrad for generel afgift vedr. C{j} Beregning: btg{j}=Sig{j}/((C{j}-Sig{j})¨ tg) ---------- btii afdragsdandel i Tii-relationen Kilde: MOW10901 ---------- btyd Arbejdsløshedsdagpengenes kompensationsgrad for en arbejder i industrien Beregning: Jf. relation ---------- btyd1 Arbejdsløshedsdagpengenes kompensationsgrad for en arbejder i industrien Beregning: Jf. relation ---------- btyd1e Udgansskøn for btyd1 Beregning: btyd1e = btyd1 ---------- btydd Arbejdsløshedsdagpengenes disponible kompensationsgrad for en arbejder i industrien Beregning: Jf. relation ---------- btydde Udgansskøn for btydd Beregning: btydde = btydd ---------- buak Elasticitet i aktivering i uddannelse, Uak, mht. ledighed Kilde: Notat RHM 10.02.04 ---------- buibh hjælpevariabel for usercost for enfamiliehuse Beregning: Jf. relation ---------- buibh1 Hjælpevariabel for usercost for enfamiliehuse Beregning: buibh1 = Che/(fChe*phk), samt notat RHM 13.02.02 ---------- bul Ledighedsgrad Beregning: bul=Ul/Uw ---------- bul1 Ledighedsgrad Beregning: bul=Ul/Uaw ---------- bulf Omregningsfaktor i Ulf-relationen Beregning: bulf=Ulf/Ul ---------- bulfd Omregningsfaktor i Ulfd-relationen Beregning: bulfd=Ulfd/Ulf ---------- bulfu Omregningsfaktor i Ulfu-relationen Beregning: bulfu=Ulfu/(Ulf-Ulfd) ---------- bwb Andel af lønmodtagere, der højest betaler bundskat Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumantationen) ---------- bwm Andel af lønmodtagere, der højest betaler mellemskat Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumantationen) ---------- bwt Andel af lønmodtagere, der højest betaler topskat Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumantationen) ---------- bysk Andel af Ys til kommunal personbeskatning, for Ys=Yse Kilde: Notat TMK 17.02.03 ---------- bysk1 Ændring i bysk for hvert procentpoint, Ys afviger fra Yse Kilde: Notat TMK 17.02.03 ---------- bysn{i}0 i=1,2,3,4 Andel af Ys i {i}`te indkomsttrin, for Ys=Yse Kilde: Notat TMK 17.02.03 ---------- bysn{i}1 i=1,2,3,4 Ændring i bys{i} for hvert procentpoint, Ys afviger fra Yse Kilde: Notat TMK 17.02.03 ---------- byspn{i}0 i=1,2,3 Andel af Ysp i {i}`te trin for tillægsskat, for Ysp=Yspe Kilde: Notat TMK 17.02.03 ---------- byspn{i}1 i=1,2,3 Ændring i bysp{i} for hvert procentpoint, Ysp afviger fra Yspe Kilde: Notat TMK 17.02.03 ---------- bysp{i}0 i=1,2,3,4,5 Andel af personlig indkomst Ysp i {i}`te indkomsttrin for alle skatteydere, for Ysp=Yspe, ADAM april 2004 Kilde: ---------- bysp{i}0e i=1,2,3,4,5 Andel af personlig indkomst, Ysp, i {i}`te indkomsttrin for alle skatteydere, for Ysp=Yspe (hvis dsk2 = 0), ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumantationen) ---------- bysp{i}0ef i=1,2,3,4,5 Andel af personlig indkomst, Yspef, i {i}`te indkomsttrin for skatteydende efterlønnere, for Yspef=Yspefe, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bysp{i}0fp i=1,2,3,4,5 Andel af personlig indkomst, Yspfp, i {i}`te indkomsttrin for skatteydende folkepensionister, for Yspfp=Yspfpe, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bysp{i}0l i=1,2,3,4,5 Andel af personlig indkomst, Yspl, i {i}`te indkomsttrin for skatteydende ledige, for Yspl=Ysple, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bysp{i}0q i=1,2,3,4,5 Andel af personlig indkomst, Yspq, i {i}`te indkomsttrin for øvrige skatteydere, for Yspq=Yspqe, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bysp{i}0s i=1,2,3,4,5 Andel af personlig indkomst, Ysps, i {i}`te indkomsttrin for skatteydende selvstændige, for Ysps=Yspse, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bysp{i}0w i=1,2,3,4,5 Andel af personlig indkomst, Yspw, i {i}`te indkomsttrin for skatteydende lønmodtagere, for Yspw=Yspwe, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bysp{i}0wb i=1,2,3,4,5 Vægt til dannelse af gennemsnitsskattesats for lønmodtagere, der højest betaler bundskat Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumantationen) ---------- bysp{i}0wm i=1,2,3,4,5 Vægt til dannelse af gennemsnitsskattesats for lønmodtagere, der højest betaler mellemskat Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumantationen) ---------- bysp{i}0wt i=1,2,3,4,5 Vægt til dannelse af gennemsnitsskattesats for lønmodtagere, der højest betaler topskat Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumantationen) ---------- bysp{i}1 i=1,2,3,4,5 Ændring i bysp{i} for hvert procentpoint, Ysp afviger fra Yspe, ADAM april 2004 Kilde: ---------- bysp{i}1e i=1,2,3,4,5 Ændring i bysp{i}0 for hvert procentpoint Ysp afviger fra Yspe, alle skatteydere, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bysp{i}1ef i=1,2,3,4,5 Ændring i bysp{i}0ef for hvert procentpoint Yspef afviger fra Yspefe for skatteydende efterlønnere, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bysp{i}1fp i=1,2,3,4,5 Ændring i bysp{i}0fp for hvert procentpoint Yspfp afviger fra Yspfpe for skatteydende folkepensionister, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bysp{i}1l i=1,2,3,4,5 Ændring i bysp{i}0l for hvert procentpoint Yspl afviger fra Ysple for skatteydende ledige, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bysp{i}1q i=1,2,3,4,5 Ændring i bysp{i}0q for hvert procentpoint Yspq afviger fra Yspqe for øvrige skatteydere, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bysp{i}1s i=1,2,3,4,5 Ændring i bysp{i}0s for hvert procentpoint Ysps afviger fra Yspse for skatteydende selvstændige, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bysp{i}1w i=1,2,3,4,5 Ændring i bysp{i}0w for hvert procentpoint Yspw afviger fra Yspwe for skatteydende lonmodtagere, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bysp{i}1wb i=1,2,3,4,5 Ændring i bysp{i}0{j} for hvert procentpoint Ys afviger fra Yse, for lønmodtagere Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumantationen) ---------- bysp{i}1wm i=1,2,3,4,5 Ændring i bysp{i}0{j} for hvert procentpoint Ys afviger fra Yse, for lønmodtagere Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumantationen) ---------- bysp{i}1wt i=1,2,3,4,5 Ændring i bysp{i}0{j} for hvert procentpoint Ys afviger fra Yse, for lønmodtagere Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumantationen) ---------- bys{i}0 i=1,2,3,4,5 Andel af skattepligtig indkomst Ys i {i}`te indkomsttrin for alle skatteydere, for Ys=Yse, ADAM april 2004 Kilde: ---------- bys{i}0e i=1,2,3,4,5 Andel af skattepligtig indkomst, Ys, i {i}`te indkomsttrin for alle skatteydere, for Ys=Yse (hvis dsk2 = 0), ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumantationen) ---------- bys{i}0ef i=1,2,3,4,5 Andel af skattepligtig indkomst, Ysef, i {i}`te indkomsttrin for skatteydende efterlønnere, for Ysef=Ysefe, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bys{i}0fp i=1,2,3,4,5 Andel af skattepligtig indkomst, Ysfp, i {i}`te indkomsttrin for skatteydende folkepensionister, for Ysfp=Ysfpe, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bys{i}0l i=1,2,3,4,5 Andel af skattepligtig indkomst, Ysl, i {i}`te indkomsttrin for skatteydende ledige, for Ysl=Ysle, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bys{i}0q i=1,2,3,4,5 Andel af skattepligtig indkomst, Ysq, i {i}`te indkomsttrin for øvrige skatteydere, for Ysq=Ysqe, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bys{i}0s i=1,2,3,4,5 Andel af skattepligtig indkomst, Yss, i {i}`te indkomsttrin for skatteydende selvstændige, for Yss=Ysse, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bys{i}0w i=1,2,3,4,5 Andel af skattepligtig indkomst, Ysw, i {i}`te indkomsttrin for skatteydende lønmodtagere, for Ysw=Yswe, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bys{i}0wb i=1,2,3,4,5 Vægt til dannelse af gennemsnitsskattesats for lønmodtagere, der højest betaler bundskat Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumantationen) ---------- bys{i}0wm i=1,2,3,4,5 Vægt til dannelse af gennemsnitsskattesats for lønmodtagere, der højest betaler mellemskat Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumantationen) ---------- bys{i}0wt i=1,2,3,4,5 Vægt til dannelse af gennemsnitsskattesats for lønmodtagere, der højest betaler topskat Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumantationen) ---------- bys{i}1 i=1,2,3,4,5 Ændring i bys{i} for hvert procentpoint, Ys afviger fra Yse, ADAM april 2004 Kilde: ---------- bys{i}1e i=1,2,3,4,5 Ændring i bys{i}0 for hvert procentpoint Ys afviger fra Yse, alle skatteydere, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bys{i}1ef i=1,2,3,4,5 Ændring i bys{i}0ef for hvert procentpoint Ysef afviger fra Ysefe for skatteydende efterlønnere, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bys{i}1fp i=1,2,3,4,5 Ændring i bys{i}0fp for hvert procentpoint Ysfp afviger fra Ysfpe for skatteydende folkepensionister, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bys{i}1l i=1,2,3,4,5 Ændring i bys{i}0l for hvert procentpoint Ysl afviger fra Ysle for skatteydende ledige, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bys{i}1q i=1,2,3,4,5 Ændring i bys{i}0q for hvert procentpoint Ysq afviger fra Ysqe for øvrige skatteydere, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bys{i}1s i=1,2,3,4,5 Ændring i bys{i}0s for hvert procentpoint Yss afviger fra Ysse for skatteydende selvstændige, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bys{i}1w i=1,2,3,4,5 Ændring i bys{i}0w for hvert procentpoint Ysw afviger fra Yswe for skatteydende lonmodtagere, ADAM April 2004 Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumentationen) ---------- bys{i}1wb i=1,2,3,4,5 Ændring i bys{i}0wb for hvert procentpoint Ys afviger fra Yse Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumantationen) ---------- bys{i}1wm i=1,2,3,4,5 Ændring i bys{i}0wb for hvert procentpoint Ys afviger fra Yse Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumantationen) ---------- bys{i}1wt i=1,2,3,4,5 Ændring i bys{i}0wb for hvert procentpoint Ys afviger fra Yse Kilde: MISKMASK, Skatteorienteret indkomststatistik (se i øvrigt MISKMASK dokumantationen) ---------- b{j}il j=ne,ng,qq,m0,m7y Hjælpevariabel i visse lagerinvesteringsrelationer, hvor der ikke er estimeret en marginal lagerkvote, normalt = 0 ---------- Cb Privat forbrug af køretøjer (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgruppe 7100 ---------- Cbs Ydelsen fra bruttostocken af biler i husholdningerne (mio. kr.) Beregning: ucb1*fkcb(-1) ---------- Ce Privat forbrug af brændsel mv. (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 4500 ---------- Cf Privat forbrug af fødevarer (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 1000,1210 ---------- Cg Privat forbrug af benzin og olie til køretøjer (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgruppe 7220 ---------- Cgbk1 Transportaggregat af Cg, Cbs og Ck. Bestemmemes i DLU ---------- Cgk Privatforbrug af transport eksklusiv biler (mio. kr.) Kilde: Notat RHM 25.01.01 ---------- Ch Privat forbrug af boligbenyttelse (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgruppe 4100,4200,4300,4430 ---------- Ch1 Bolig benyttelse, ADAM Beregning: Ch1 = fChl*pchl + fChe*pche ---------- Che Boligforbrug, ejere (mio. kr.) Kilde: Notat, JAO, 28. november 2001 ---------- Chl Boligforbrug, lejere (mio. kr.) Kilde: Notat, JAO, 28. november 2001 ---------- Ci Privat forbrug af øvrige ikke-varige varer (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 3110,3200,5610,6111,9140,9300,9510,9530,9912 ---------- Ck Privat forbrug af kollektiv transport mv. (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 7300,8100,9600 ---------- Cn Privat forbrug af nydelsesmidler (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 1220,2110,2130,2210 ---------- Co Offentligt forbrug (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.1, løbenr. 15, jf. SE Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.6 ---------- Coii Offentlig individuel konsumudgift (sociale ydelser i naturalier), ikke-markedsmæssig (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.1, løbenr. 16, fratrukket Coim ---------- Coim Offentlig individuel konsumudgift (sociale ydelser i naturalier), markedsmæssig (mio. kr.) Kilde: SE Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.4 ---------- Cos Salg af varer og tjenester (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr I.5 ---------- Co{i} i=o,k Den offentlige delsektor {i} offentligt forbrug (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2-4, løbenr. I.6 Identitet: Co = Coss + Coo + Cok ---------- Cp Privat forbrug i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.1, løbenr. 14 (se tillige tabel 7.1) Identitet: Cp=Cf+Cn+Ci+Ce+Cg+Cb+Cv+Ch+Ck+Cs+Ct-Et ---------- Cp4 Privat forbrug i alt, hvor forbrugskomponent b er repræsenteret med et fordelt lag (mio. kr.) Beregning: Cp4=Cp-Cb+fCb2¨ pcb ---------- Cp411 Privat forbrug i alt, ADAM definition (mio. kr.) Beregning: Cp411 = Cp - Cb + Cbs - Ch + Ch1 ---------- Cp4w Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i Cp4-relationen (mio. kr.) Beregning: Jf. Relation ---------- Cp4xh Privat forbrug i alt undtagen boligydelser, hvor forbrugskomponent b er repræsenteret med et fordelt lag (mio. kr.) Beregning: Cp4xh=Cp4-Ch ---------- Cp4xh1 Privat forbrug i alt undtagen boligydelser (mio. kr.) Beregning: Cp4xh1 = Cp - Cb + Cbs - Ch ---------- Cp4xhw Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i Cp4xh1-relationen (mio. kr.) Beregning: Jf. Relation ---------- Cs Privat forbrug af øvrige tjenester (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 3140,4410,5330,5620,6200,6300,7210,7240,9150,9400,9700,9810,9820,9911,9931,9932,9940,9950,9960,NPISH ---------- Ct Privat forbrug af turistrejser (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgruppe 9990 Identitet: Ct=Mt ---------- Cv Privat forbrug af øvrige varige varer (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 5100,5200,5310,5400,5500,6112,9110,9120,9130,9200,9921,9922 ---------- czm Værdi af minimumsforbrug Beregning: Jf. relation ---------- d4795 Dummy i lna-relationen, 1 før 1996, 0 ellers ---------- d6672 Dummy i fVe-relationer, 1966-1972 = 1, 0 ellers ---------- d6680 Dummy i relationer vedr. bygningsusercost i e-erhvervet, 1966-1980 = 1, 0 ellers Kilde: Notat DGR 10.10.01 ---------- d6692 Dummy i fVe-relationer, 1966-1992 = 1, 0 ellers ---------- d7092 Dummy i fVe-relationerne, 1970-92 = 1, ellers 0 ---------- d72 Dummy i Cp4xh1-relationen, d72 = 1 i 1972 ellers 0 ---------- D7273 Dummy i fkbh-relationen, 1972-73 = 1, ellers 0 ---------- d73 Dummy i Hgn-relationen, 1973 = 1 ellers 0 ---------- d7377 Dummy i fVe-relationen, 1973-77 = 1, ellers 0 ---------- d73z Dummy i fVe-relationen, 1973 og fremefter = 1 ---------- D76 Dummy i fkbh-relationen, 1976 = 1, ellers 0 ---------- d82 Dummy i fCs-relationen, 1947-81 = 0, derefter 1 ---------- d4781 Dummy i fCsm-relationen, 1947-81 = 1, derefter 0 ---------- d84 Dummy i tsdr-relationen, 1984 = 1, ellers 0 ---------- d85 Dummy i Hgn-relationen, 1985 = 1 ellers 0 ---------- d8593 Dummy i Sdsr-relationen, 1985 = 1, 1986 - 1, 1990 = -1, 1991-93 = 1/3, ellers 0 ---------- d86 Dummy i fIlm7b-relationen, 1986 = 1, ellers=0 ---------- d88 Dummy i Sdsbk-relationen, 1988 = 1, 1989 = -1, ellers 0 ---------- d93 Dummy i kbysp-relationen, frem til og med 1993 = 1, ellers 0 ---------- d93z Dummy i fVe-relationen, 1993 og fremefter = 1 ---------- d94 Dummy i fCb-relationen, 1994 = 1,ellers 0 ---------- d99 Dummykonstruktion for andre mængdesmæssige ændringer i bygningskapital Kilde: notat DGR 02.01.02 ---------- ddeu Dummy vedr genforeningen af Tyskland, 1948-1990 = 1, ellers 0 ---------- ddthaw eksogeniseringsdummy for dthaw (default = 1) Dokumentation: Notat MOW 16.02.04 ---------- ddtlnap eksogeniseringsdummy for dtlnap (default = 1) Dokumentation: Notat MOW 16.02.04 ---------- deusim Dummy vedr told til EU, 1948-1972 = 0, 1973 = 0.854, ellers 1 ---------- Dfcgbk1 Dummy for relationen: fcgbk1 ---------- dhhnn Dummy i Hhnn1-relationen, 1948-79 = -2.94, ellers 0, ADAM, oktober 1991 ---------- dhhnn2 Dummy i Hhnn-relationen, 1948-79 = -2.89, ellers 0 ---------- dpcrs Dummy i pcrs-relationen, normalt = 0 ---------- dp{i}wb i=1,2,3,4,5 dummykonstruktion til dannelse af marginalskattesats for gruppe wb ---------- dp{i}wm i=1,2,3,4,5 dummykonstruktion til dannelse af marginalskattesats for gruppe wm ---------- dp{i}wt i=1,2,3,4,5 dummykonstruktion til dannelse af marginalskattesats for gruppe wt ---------- drml Dummy i iwlo-relationen, 1976-78 = 1, ellers 0 ---------- dsdr Dummy i Sdr-relationen, 1983 = 1, ellers 0 ---------- dsdsk Dummy i Sdsbk-relationen for ændret regnskabspraksis i pengeinstitutter vedr. skattemæssig opgørelse af kursgevinster, 1948-1983 = 1, ellers 0 Kilde: Notat KTH,JAO, 22. august 1991 ---------- dsk1 Dummy i skatterelationer, hvis dsk1=0 beregnes personlige indkomstskatteprovenuer for skattearter, ADAM april 2004 ---------- dsk2 Dummy i skatterelationer, hvis dsk2=1 beregnes personlige indkomstskatteprovenuer for socioøkonomiske grupper, ADAM april 2004 ---------- dsr Dummy for ændring af skatteregler, 1970-86 = 1 ellers 0 ---------- dsr2 Dummy for ændring af skatteregler, 1970-93 = 1, ellers 0 ---------- dst Dummy i personlige indkomstskatter, for dsk = 1 forenkles skatterelationerne, jf. notat TMK 17.02.03 ---------- dtefb Dummy i Tefb-relationen, 1948-72 = 1, ellers 0 ---------- dtfcg Trend i bestemmelsen af pcgk Beregning: dtfcg = exp( 0.010128*(tid-1967)) ---------- dtfck Trend i bestemmelsen af pcgk Beregning: dtfck = exp(-0.00956358*(tid-1967)) ---------- dtfetw Tidsvarierende dummy for fEtw-relationen Beregning: dtfetw = -1.3878/(1+exp(0.3350*(tid+1-1960))) ---------- dtfkbne Tidsvarierende effektivitetsindeks i fKbne Kilde: EBJ/DGR 31.05.02; historisk er dtfkbne=dtfkzne ---------- dtfkbne1 Tidsvarierende effektivitetsindeks i fKbne Kilde: EBJ/DGR 31.05.02; historisk er dtfkbne1=dtfkzne1 ---------- dtfkb{j} j=a,e,ng,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h Tidsvarierende effektivitetsindeks i fKb{j}, niveau Kilde: Notat MMP 13.06.97 ---------- dtfkmne Tidsvarierende effektivitetsindeks i fKmne Kilde: EBJ/DGR 31.05.02; historisk er dtfkmne=dtfkzne ---------- dtfkmne1 Tidsvarierende effektivitetsindeks i fKmne Kilde: EBJ/DGR 31.05.02; historisk er dtfkmne1=dtfkzne1 ---------- dtfkm{j} j=a,e,ng,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h Tidsvarierende effektivitetsindeks i fKm{j}, niveau (1992=1) Kilde: Notat TTH 28.02.95, MMP 18.06.97 ---------- dtfkm{j}1 j=a,e,ng,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Tidsvarierende effektivitetsindeks i fKm{j}, niveau (1992=1) Kilde: Notat TTH 28.02.95, MMP 18.06.97 ---------- dtfkn Dummy i tfkn-relationen ---------- dtfkzne Tidsvarierende effektivitetsindeks i fKzne Kilde: EBJ/DGR 31.05.02 ---------- dtfkzne1 Tidsvarierende effektivitetsindeks i fKzne Kilde: EBJ/DGR 31.05.02 ---------- dtfMz{j}w j=5,7q Tidsvarierende trend i fMz{j} ---------- dtfvene Tidsvarierende effektivitetsindeks i fvene Kilde: EBJ/DGR 31.05.02 ---------- dtfvene1 Tidsvarierende effektivitetsindeks i fvene Kilde: EBJ/DGR 31.05.02 ---------- dtfve{j} j=a,e,ng,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Tidsvarierende effektivitetsindeks i fVe{j}, niveau Kilde: Notat JSM, FKN 24.01.95 ---------- dtfVe{j}1 j=a,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qf,qq,o Tidsvarierende effektivitetsindeks i fVe{j}, niveau Kilde: ---------- dtfvmne Tidsvarierende effektivitetsindeks i fVmne Kilde: EBJ/DGR 31.05.02; historisk er dtfvmne=dtfkzne ---------- dtfvmne1 Tidsvarierende effektivitetsindeks i fVmne Kilde: EBJ/DGR 31.05.02; historisk er dtfvmne1=dtfkzne1 ---------- dthaw Endogen trend i relationen for Haw ---------- dthqne Tidsvarierende effektivitetsindeks i HQne Kilde: EBJ/DGR 31.05.02; historisk er dthqne=dtfkzne ---------- dthqne1 Tidsvarierende effektivitetsindeks i HQne1 Kilde: EBJ/DGR 31.05.02; historisk er dthqne1=dtfkzne1 ---------- dthq{j} j=a,e,ng,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h Tidsvarierende effektivitetsindeks i HQ{j}, niveau (1992=1) Kilde: Notat TTH 28.02.95, MMP 18.06.97 ---------- dthq{j}1 j=a,e,ng,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Tidsvarierende effektivitetsindeks i HQ{j}, niveau (1992=1) Kilde: Notat TTH 28.02.95, MMP 18.06.97 ---------- dtlnap Endogen trend i relationen for lnap ---------- dtpxne Tidsvarierende effektivitetsindeks i pxne, niveau (1966=1) Kilde: Notat AJI 07.12.99 ---------- Dtrfy Hjælpevariabel for afvigelsen i normalvæksten i bfcb2-relationen Beregning: Jf. Relation, samt RHM 10.09.01 ---------- dtsda Dummy i tsda-relationen, normalt = 0, dvs. eksogen sats for arbejdsmarkedsbidrag ---------- dtua Tidsvarierende dummy for Ua-relationen Beregning: dtua = 0.34322/(1+exp(-0.20616*(tid-1976.91))) ---------- dtwfbz Tidsvarierende dummy i Wfbz-relationen Beregning: dtwfbz = 191165/(1+exp(-0.316141*(tid+0.75-1993))) ---------- duef eksogeniseringsdummy for Uef (default = 1) Kilde: Notat RHM 10.02.04 ---------- duwxa eksogeniseringsdummy for Uwxa ---------- dw84 Dummy i Wpm-relationen, 1947-83 = 0, 1984 = 0.25, derefter 1 ---------- dw86 Dummy i iwlo-relationen, 1947-85 = 0, derefter 1 ---------- dwrad Dummy i iwde-relationen, 1978-82 = 1, ellers 0 ---------- dwral Dummy i iwlo-relationen, 1978-80 = 1, ellers 0 ---------- d{i}wb i=1,2,3,4,5 dummykonstruktion til dannelse af marginalskattesats for gruppe wb ---------- d{i}wm i=1,2,3,4,5 dummykonstruktion til dannelse af marginalskattesats for gruppe wm ---------- d{i}wt i=1,2,3,4,5 dummykonstruktion til dannelse af marginalskattesats for gruppe wt ---------- E Eksport af varer og tjenester i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.1, løbenr. 20 Identitet: E=Ev+Es+Et ---------- E0 Eksport af SITC 0 - næringsmidler, levende dyr (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller; for foreløbige tal udenrigshandelsstatistik afstemt med samlet vareeksport efter NR, jf. Ev ---------- E1 Eksport af SITC 1 - drikkevarer og tobak (mio. kr.) Kilde: Som E0 ---------- E2 Eksport af SITC 2 og 4 - ubearbejdede varer, ikke spiselige, undt. brændsel, samt animalske og vegetabilske olier mv. (mio. kr.) Kilde: Som E0 ---------- E3 Eksport af SITC 3 - brændselsstoffer, smøreolier mv. (mio. kr.) Kilde: Som E0 ---------- E5 Eksport af SITC 5 - kemikalier (mio. kr.) Kilde: Som E0 ---------- E6 Eksport af SITC 6 - bearbejdede varer (mio. kr.) Kilde: Som E0 ---------- E7q Eksport af SITC 7 - maskiner og transportmidler ekskl. skibe, fly og boreplatforme (mio. kr.) Kilde: Som E0, jf. endv. E7y ---------- E7y Eksport af del af SITC 79 - skibe, fly og bore- platforme (CCCN 88.02.150-490, 89.01.201-630 og 89.03.191) (mio. kr.) Kilde: Som E0 ---------- E8 Eksport af SITC 8 og 9 - andre færdigvarer plus diverse (mio. kr.) Kilde: Som E0 ---------- efesq priselasticitet i eksporten af øverige tjenester ekskl. søtransport Kilde: MOW05901 ---------- efxal langsigtet udbudselasticitet i landbrugsproduktionen Kilde: MOW12601 ---------- efxas kortsigtet udbudselasticitet i landbrugsproduktionen Kilde: MOW12601 ---------- Enl Saldo på den officelle betalingsbalances løbende poster (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.52, løbenr. 14, jf. Betalingsbalancestatistikken Identitet: Enl=Tfen+Enlres ---------- Enlnr Saldo på betalingsbalancens løbende poster ifølge nationalregnskabsstatistikken (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.3, løbenr. 26 Identitet: Enlnr=Envt+Twen+Tenf+Tien+Tenu ---------- Enlres Residualpost mellem NRs nettofordringserhvervelse og den officielle betalingsbalance (mio. kr.) Beregning: Jf. Enl-relation ---------- Envt Vare- og tjenestebalancens saldo ifølge NR (mio. kr.) Beregning: Envt=E-M ---------- Es Eksport af øvrige tjenester (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.3, løbenr. 3 (se tillige tabel 4.5, løbenr. 3) ---------- Et Turistindtægter (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.3, løbenr. 2 (se tillige tabel 7.1, konsumgruppe 9980) ---------- euefy{j} j=l,s Uefs elasticitet mht ordningens disponible kompensationsgrad, på sigt j Kilde: Notat RHM 10.02.04 ---------- Ev Vareeksport i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.3, løbenr. 1 Identitet: Ev=E0+E1+E2+E3+E5+E6+E7q+E7y+E8 ---------- ewdm D-mark kurs (kr. pr. 100 DEM) Kilde: SM 1990:3, tabel 46 ---------- ewdme Forventet værdi af ewdm (kr. pr. 100 DEM) Kilde: Notat TCJ 30.10.87 ---------- e{j}h j=btydd,hgw,pcp,tss0w,tssmw haws langsigtede elasticitet mht til j Kilde: Notat MOW 16.02.04 ---------- e{j}l j=btydd,hgw,pcp,tss0w,tssmw lnaks langsigtede elasticitet mht til j Kilde: Notat MOW 16.02.04 ---------- faE0 Leverance fra a-erhvervet til eksport af SITC 0 (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAMs io-tabeller ---------- fAm{h} h=0,1,2,3q,5,6m,6q,7q,8 Efterspørgselsudtryk for importgruppe {h}, indeks Kilde: Notat JAO 01.12.94 ---------- fane Leverance fra erhverv a til erhverv ne (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) ---------- fCb Privat forbrug af køretøjer (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgruppe 7100 ---------- fCb2 Fordelt lag af fCb (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- fCbs Ydelsen fra bruttostocken af biler i husholdningerne (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: ucb1[2000]*fkcb(-1) ---------- fCe Privat forbrug af brændsel mv. (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 4500 ---------- fCf Privat forbrug af fødevarer (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 1000,1210 ---------- fCg Privat forbrug af benzin og olie til køretøjer (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgruppe 7220 ---------- fCgbk Privatforbrug af transport (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: (Cg+fCb2¨ pcb+Ck)/pcgbk ---------- fCgbk1 Privatforbrug af transport (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: (Cg+fCbs*pcbs+Ck)/pcgbk1 ---------- fCgk Aggregat af fCg og fCk ---------- fCgw Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fCg-relationen (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- fCh Privat forbrug af boligbenyttelse (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgruppe 4100,4200,4300,4430 ---------- fCh1 Bolig benyttelse, ADAM (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: fCh1 = Ch1/pch1 ---------- fChe Boligforbrug, ejere (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Notat, JAO, 28. november 2001 ---------- fChl Boligforbrug, lejere (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Notat, JAO, 28. november 2001 ---------- fCi Privat forbrug af øvrige ikke-varige varer (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 3110,3200,5610,6111,9140,9300,9510,9530,9912 ---------- fCk Privat forbrug af kollektiv transport mv. (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 7300,8100,9600 ---------- fCkw Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fCk-relationen (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- fCn Privat forbrug af nydelsesmidler (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 1220,2110,2130,2210 ---------- fCo Offentligt forbrug (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 4.1, 2000-priser, løbenr. 13 ---------- fCp Privat forbrug i alt (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 3.1, løbenr. 14 (se tillige tabel 7.1) Identitet: fCp=fCf+fCn+fCi+fCe+fCg+fCb+fCv+fCh+fCk+fCs+fCt-fEt ---------- fCp4 Privat forbrug i alt, hvor forbrugskomponent b er repræsenteret med et fordelt lag (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: fCp4=fCp-fCb+fCb2 ---------- fCp411 Privat forbrug i alt, ADAM definition (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: fCp411 = fCp - fCb + fCbs - fCh + fCh1 ---------- fCs Privat forbrug af øvrige tjenester (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 3140,4410,5330,5620,6200,6300,7210,7240,9150,9400,9700,9810,9820,9911,9931,9932,9940,9950,9960,NPISH ---------- fCt Privat forbrug af turistrejser (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgruppe 9990 Identitet: fCt=fMt ---------- fCv Privat forbrug af øvrige varige varer (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgrupper 5100,5200,5310,5400,5500,6112,9110,9120,9130,9200,9921,9922 ---------- fC{j}m j=e,f,gbk1,i,n,s,t,v Minimumsforbrug af komponent {j} (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Jf. relation ---------- fE Eksport af varer og tjenester i alt (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 3.1, 2000-priser, løbenr. 16 Identitet: fE=fEv+fEs+fEt ---------- fE0 Eksport af SITC 0 - næringsmidler og levende dyr (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller; for foreløbige tal udenrigshandelsstatistiktal divideret med indeks for enhedsværdier, afstemt med samlet vareeksport efter NR, jf. fEv ---------- fE0k fE0, korrigeret for afvigelse fra normalhøst (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: fE0k = fE0 -.33333*(HOSTkor+HOSTkor(-1)+HOSTkor(-2)) ---------- fE1 Eksport af SITC 1 - drikkevarer og tobak (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fE0 ---------- fE2 Eksport af SITC 2 og 4 - ubearbejdede varer, ikke spiselige, undt. brændsel, samt animalske og vegetabilske olier mv. (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fE0 ---------- fE3 Eksport af SITC 3 - brændselsstoffer, smøreolier mv. (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fE0 ---------- fE5 Eksport af SITC 5 - kemikalier (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fE0 ---------- fE6 Eksport af SITC 6 - bearbejdede varer (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fE0 ---------- fE7q Eksport af SITC 7 - maskiner og transportmidler, ekskl. skibe, fly og boreplatforme (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fE0, jf. endv. fE7y ---------- fE7y Eksport af del af SITC 79 - skibe, fly og bore- platforme (CCCN 88.02.150-490, 89.01.201-630 og 89.03.191) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fE0 ---------- fE8 Eksport af SITC 8 og 9 - andre færdigvarer plus diverse (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fE0 ---------- fEesq Udgangsskøn for eksportguppe sq (2000-priser, 2000=1) Beregning: I databanken =fEsq ---------- fEe{j} j=0,1,2,5,6,7q,8,t Sammenvejet markedsudtryk for eksportgruppe {j} (2000-priser, 2000=1) Kilde: OECD outlook 57 og nyere og udenrigshandelsdata, jf. Notat JAO, AMB, TMK 05.09.95 ---------- fEs Eksport af >vrige tjenester (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, (tabel 3.1, 2000-priser, løbenr. 18) - fEt ---------- fEsq Eksport af øvrige tjenester ekskl. søtransport (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAMs io-tabeller ---------- fEsqe udgangsskøn for øvrig tjenesteeksport ekskl. søtransport. Sættes historisk lig fEsq Kilde: MOW05901 ---------- fEsqw Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fEsq relationen. Sættes historisk lig fEsq (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) ---------- fEss Eksport af søtransport (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAMs io-tabeller ---------- fEt Turistindtægter (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 7.2, 2000-priser, konsumgruppe 9980 (med modsat fortegn) ---------- fEv Vareeksport i alt (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 3.1, 2000-priser, løbenr. 17 Identitet: fEv=fE0+fE1+fE2+fE3+fE5+fE6+fE7q+fE7y+fE8 ---------- fe{j}w j=0k,2,5,6,7q,8,t Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fE{j}-relationen (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Jf. Relation ---------- fI Investeringer i alt (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: fI=fIf+fIl ---------- fIb Investeringer i bygninger og anlæg (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 3.17, 2000-priser, løbenr. 3 (=4+5+6) Identitet: fIb=fIbp1+fIbh+fIbo1 ---------- fIbh Investeringer i boliger (dvs. bygninger i erhverv h) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 3.22, løbenr. 4 ---------- fIbhe Bruttoinvesteringer i ejerboliger (inkl. boliger, der skifter status fra lejer til ejer) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Notat, JAO, 28. november 2001 ---------- fIbhl Bruttoinvesteringer i lejerboliger (inkl.boliger, der skifter status fra ejer til lejer) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Notat, JAO, 28. november 2001 ---------- fIbo1 Bygningsinvesteringer i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, internt materiale ---------- fIbo11 Bygningsinvesteringer i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, internt materiale ---------- fIbp Investeringer i bygninger og anlæg i private erhverv (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Aggregat over fIb{j} ekskl. h,o ---------- fIbp1 Bygningsinvesteringer i privat SEKTOR (ikke identisk med de private erhverv) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, Identitet: fIbp1 = fI - fIbh - fIo1 ---------- fIbp11 Bygningsinvesteringer i privat SEKTOR (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Identitet: fIbp11 = fIb-fIbh-fIbo11 Kilde: NR, internt materiale ---------- fIbvp Afgang for bygninger og anlæg i private erhverv (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Sum over bfIbv{j}*fKb{j}[-1] j=a,b,nb,nf,nn,nk,nm,nq,nt,qf,qh,qq,qt ---------- fIb{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,o Investeringer i bygninger og anlæg i erhverv {j} (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, investeringsmatricer, jf. tabel 6.4 ---------- fIf Faste bruttoinvesteringer i alt (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 3.17, 2000-priser, løbenr. 12 Identitet: fIf=fImp1+fIbp1+fIbh+fImo1+fIbo1+fIt; fIf=fIm+fIb+fIt ---------- fIfp1xh Faste private bruttoinvesteringer ekskl. boliger (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: fIfp1xh=fIbp1+fImp1+fIt ---------- fIl Lagerinvesteringer i alt (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 3.17, 2000-priser, løbenr. 13 ---------- fIla Lagerinvesteringer hidrørende fra landbrug mv. (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIle Lagerinvesteringer hidrørende fra udvinding af råolie mv. (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlm0 Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC 0 - næringsmidler, levende dyr (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlm1 Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC 1 - drikkevarer og tobak (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlm2 Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC2 og 4 - ubearbejdede varer (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlm3k Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC 32 - kul og koks (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlm3q Lagerinvesteringer hidrørende fra import af rest af SITC 3 - olieprodukter (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) ---------- fIlm3r Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC 333 - råolie (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlm5 Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC 5 - kemikalier (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlm6m Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC 67-69, jern- og metalvarer (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlm6q Lagerinvesteringer hidrørende fra import af rest af SITC 6, andre bearbejdede varer (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlm7b Lagerinvesteringer hidrørende fra import af del af SITC 78 - person- og lastbiler (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlm7q Lagerinvesteringer hidrørende fra import af rest af SITC 7 - maskiner m.m. (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) ---------- fIlm7y Lagerinvesteringer hidrørende fra import af skibe, fly og boreplatforme (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlm8 Lagerinvesteringer hidrørende fra import af SITC 8 og 9 - andre færdigvarer plus diverse (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlnb Lagerinvesteringer hidrørende fra leverandører til byggeri (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlne Lagerinvesteringer hidrørende fra el-, gas- og fjernvarmeforsyning (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlnf Lagerinvesteringer hidrørende fra næringsmiddelindustri (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlng Lagerinvesteringer hidrørende fra olieraffinaderier (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlnk Lagerinvesteringer hidrørende fra kemisk industri mv. (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlnm Lagerinvesteringer hidrørende fra jern- og metalindustri (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlnn Lagerinvesteringer hidrørende fra nydelsesmiddelindustri (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlnq Lagerinvesteringer hidrørende fra anden fremstillingsvirksomhed (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlnt Lagerinvesteringer hidrørende fra transportmiddelindustri (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlqh Lagerinvesteringer hidrørende fra handel (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlqq Lagerinvesteringer hidrørende fra andre tjenesteydende erhverv (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIlsi Indirekte skatter på lagerinvesteringer (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- fIm Investeringer i maskiner, transportmidler og inventar (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 3.17, 2000-priser, løbenr. 1+2+8+9+10+11 Identitet: fIm=fImp1+fImo1 ---------- fImk Investeringer i værdigenstande (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 3.17, 2000-priser, løbenr. 8 ---------- fImo1 Maskininvesteringer i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, ---------- fImo11 Maskininvesteringer i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Identitet: fImo11 = fIo11 - fIbo11 Kilde: NR, internt materiale ---------- fImp Investeringer i maskiner og transportmidler i private erhverv (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Aggregat over fIm{j} j ekskl. o ---------- fImp1 Maskininvesteringer i privat sektor (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, Identitet: fImp1 = fIm - fImo1 ---------- fImp11 Bygningsinvesteringer i privat SEKTOR (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Identitet: fImp11 = fIm - fImo11 Kilde: NR, internt materiale ---------- fImvp Afgang for maskiner og transportmidler i private erhverv (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Aggregat over bfImv{j}*fKm{j}[-1] ekskl. o ---------- fImv{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Afskrivninger på fKm{j} (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: fImv{j}=fIm{j}-fImn{j}, jf. fKm{j} ---------- fIm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Investeringer i maskiner, transportmidler og inventar i erhverv {j} (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, investeringsmatricer, jf. tabel 6.4 Identitet: fIm{j}=fImn{j}+fImv{j} ---------- fIn Faste nettoinvesteringer i alt (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: fIn=fIf-fIv ---------- fInbv Afskrivning af bygninger og anlæg i alle erhverv (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Aggregat over bfInbv{j}*fKnb{j}[-1] ---------- fInbvp Afskrivning af bygninger og anlæg i private erhverv (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Aggregat over bfInbv{j}*fKnb{j}[-1] ekskl. o,h ---------- fInbvxx Afskrivning af bygninger og anlæg i xx erhverv (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Aggregat over bfInbv{j}*fKnb{j}[-1] j=a,b,nb,nf,nn,nk,nm,nq,nt,qf,qh,qq,qt ---------- fInbv{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Afskrivning af bygningskapitalværdien i erhverv {j} (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal, se notat MAR 16.01.98 ---------- fInmv Afskrivning af maskiner og transportmidler i alle erhverv (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Aggregat over bfInmv{j}*fKnm{j}[-1] ---------- fInmvp Afskrivning af maskiner og transportmidler i private erhverv (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Aggregat over bfInmv{j}*fKnm{j}[-1] ekskl. o ---------- fInmvxx Afskrivning af maskiner og transportmidler i xx-erhverv (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Aggregat over bfInmv{j}*fKnm{j}[-1] j=a,b,nb,nf,nn,nk,nm,nq,nt,qf,qh,qq,qt ---------- fInmv{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Afskrivning af maskinkapitalværdien i erhverv {j} (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal, se notat MAR 16.01.98 ---------- fInvbh Afskrivning af kapitalværdien for boliger (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal, se notat MAR 16.01.98 ---------- fInvbo Afskrivning af kapitalværdien for bygninger i erhverv o (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; Foreløbige tal: jf relation ---------- fInvbp Afskrivning af kapitalværdien for bygninger i private erhverv (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal: jf relation ---------- fInvmo Afskrivning af kapitalværdien for maskiner og transportmidler i erhverv o (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal: jf relation ---------- fInvmp Afskrivning af kapitalværdien for maskiner og transportmidler i private erhverv (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal: jf relation ---------- fIo1 Nyinvesteringer i offentlig SEKTOR (memoposten) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: SE, Nationalregnskab og Betalingsbalance 2004:5 tabel 23A ---------- fIo11 Faste bruttoinvesteringer i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: SE, Nationalregnskab og Betalingsbalance 2004:6 tabel 17. (kun endelige år+1) ---------- fIo1res Forskellen mellem nyinvesteringer og faste bruttoinvesteringer. (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Identitet: fIo11 - fIo1 ---------- fIp1 Investeringer i privat sektor (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, Identitet: fIp1 = fI - fIo1 ---------- fIp11 Investeringer i privat sektor (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Identitet: fIp11 = fI - fIo11 ---------- fIt Investeringer i stambesætninger (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 3.17, 2000-priser, løbenr. 7 ---------- fIv Afskrivninger i alt (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 3.17, 2000-priser, løbenr. 15 ---------- fIvbp Afgang af kapitalmængde for bygninger og anlæg i private erhverv Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal jf relation ---------- fIvmp Afgang af kapitalmængde for maskiner og transportmidler i private erhverv Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal jf relation ---------- fIy Investeringer i skibe, fly og boreplatforme (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR investeringsmatricer, investeringer i varerne CCCN 8802, 8901 og 8903 ---------- fKb Bygningskapitalmængde (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Aggregat over fKb{j}, alle erhverv ---------- fKbhe Kapitalmængde af ejerboliger (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Notat, JAO, 28. november 2001 ---------- fKbhl Kapitalmængde af lejerboliger (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Notat, JAO, 28. november 2001 ---------- fKbne1 Kapitalmængde for bygninger og anlæg i erhverv ne (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal, se notat MAR 16.01.98 ---------- fKbnew Langsigtet bygningskapitalmængde i erhverv ne Beregning: Jf. Notat EBJ/DGR 31.05.02 ---------- fKbnew1 Langsigtet bygningskapitalmængde i erhverv ne Beregning: Jf. Notat EBJ/DGR 31.05.02 ---------- fKbp Bygningskapitalmængde i private erhverv (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Aggregat over fKb{j}, private erhverv ---------- fKb{j} j=a,e,ne,ng,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Kapitalmængde for bygninger og anlæg i erhverv {j} (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal, se notat MAR 16.01.98 ---------- fKb{j}w j=a,ng,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h Ønsket kapitalmængde for bygninger og anlæg i erhverv {j} (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- fKcb Kapitalmængde for biler i husholdningerne (bruttokapital) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Jf. relation. Kilde: Vedr. tal før 1993: PRJ12204, Tal fra 1993 og frem: SE, Nationalregnskab og Betalingsbalance, 2003:14 ---------- fKcbw Ønsket kapitalmængde for biler i husholdningerne (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Jf. relation. ---------- fKm Maskinkapitalmængde (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Aggregat over fKm{j}, alle erhverv ---------- fKmnew Langsigtet maskinkapitalmængde i erhverv ne Beregning: Jf. Notat EBJ/DGR 31.05.02 ---------- fKmp Maskinkapitalmængde i private erhverv (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Aggregat over fKm{j}, private erhverv ---------- fKm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Kapitalmængde for maskiner og transportmidler i erhverv {j} (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal, se notat MAR 16.01.98 ---------- fKm{j}k j=a,ng,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qq Udnyttelseskorrigeret fKm{j} i HQ{j}n-relationen (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: fKm{j}k=fKm{j} ---------- fKm{j}m j=a,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qq Kapacitetsgrænse for fKm{j}k i HQ{j}n-relationen (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- fKm{j}w j=a,ng,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq Ønsket langsigtet kapitalmængde for maskiner og transportmidler i erhverv {j} (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- fKm{j}w1 j=a,ne,ng,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq Ønsket langsigtet kapitalmængde for maskiner og transportmidler i erhverv {j} (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- fKnb Bygningskapitalværdi (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Aggregat over fKnb{j}, alle erhverv ---------- fKnbhe Kapitalværdi af ejerboliger (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Notat, JAO, 28. november 2001 ---------- fKnbhl Kapitalværdi af lejerboliger (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Notat, JAO, 28. november 2001 ---------- fKnbp Kapitalværdi for bygninger og anlæg i private erhverv (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Aggregat over erhverv ekskl. o,h ---------- fKnb{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Kapitalværdi for bygninger og anlæg i erhverv {j} (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal, se notat MAR 16.01.98 ---------- fKncb Kapitalværdi for biler i husholdningerne (nettokapital) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Jf. relation. Kilde: Vedr. tal før 1993: PRJ12204, Tal fra 1993 og frem: SE, Nationalregnskab og Betalingsbalance, 2003:14 ---------- fKnm Maskinkapitalværdi (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Aggregat over fKnm{j}, alle erhverv ---------- fKnmp Kapitalværdi for maskiner og transportmidler i private erhverv (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Aggregat over erhverv ekskl. o ---------- fKnmxx Bygningskapitalværdi Beregning: Sum over fKnb{j} j=a,b,nb,nf,nn,nk,nm,nq,nt,qf,qh,qq,qt ---------- fKnm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Kapitalværdi for maskiner og transportmidler i erhverv {j} (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, kapital- og investeringsmatricer; foreløbige tal, se notat MAR 16.01.98 ---------- fKzne Kapaciteten i ne erhvervet - aggregat af fKbne, fKmne, fVmne og HQne Kilde: EBJ/DGR 31.05.02 ---------- fKzne1 Kapaciteten i ne erhvervet - aggregat af fKbne, fKmne, fVmne og HQne1 Kilde: EBJ/DGR 31.05.02 ---------- fKznew Ønsket Kapacitet i ne erhvervet Beregning: Jf. relation ---------- fKznew1 Ønsket Kapacitet i ne erhvervet Beregning: Jf. relation ---------- fM Import af varer og tjenester i alt (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 3.1, 2000-priser, løbenr. 6 Identitet: fM=fMv+fMs+fMt ---------- fM0 Import af SITC 0 - næringsmidler og levende dyr (1960-) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAM i-o tabeller; for foreløbige tal udenrigshandelsstatistiktal divideret med indeks for enhedsværdier, afstemt med samlet vareimport efter NR, jf. fMv ---------- fM1 Import af SITC 1 - drikkevarer og tobak (1960-) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fM0 ---------- fM2 Import af SITC 2 og 4 - ubearbejdede varer, ikke spiselige, undt. brændsel, samt animalske og vegetabilske olier mv. (1960-) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fM0 ---------- fM3k Import af SITC 32 - kul og koks (1960-) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fM0 ---------- fM3q Import af rest af SITC 3, olieprodukter, el og gas (1960-) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fM0 ---------- fM3r Import af SITC 333 - råolie (1960-) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fM0 ---------- fM5 Import af SITC 5 - kemikalier (1960-) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fM0 ---------- fM6m Import af SITC 67-69 jern- og metalvarer (1960-) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fM0 ---------- fM6q Import af rest af SITC 6, andre bearbejdede varer (1960-) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fM0 ---------- fM7b Import af del af SITC 78, person- og lastbiler (1960-) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fM0 ---------- fM7q Import af rest af SITC 7, maskiner m.m. (1960-) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fM0 ---------- fM7y Import af del af SITC 79 - skibe, fly og bore- platforme (CCCN 88.02.150-490. 89.01.201-630 og 89.03.191) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fM0 ---------- fm7yim Investeringer i skibe, fly og boreplatforme hidrørende fra import (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: fm7yim=am7yim¨ fIm ---------- fM8 Import af SITC 8 og 9 - andre færdigvarer plus diverse (1960-) (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Som fM0 ---------- fMs Import af øvrige tjenester (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, (tabel 3.1, 2000-priser, løbenr. 8) - fMt ---------- fMt Turistudgifter (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 7.2, 2000-priser, konsumgruppe 9990 ---------- fMu{i} i=0,1,2,3q,5,6m,6q,7q,8 Restdel af importgruppe {i}, jf. fMz{i} (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- fMv Vareimport i alt (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 3.1, 2000-priser, løbenr. 7 Identitet: fMv=fM0+fM1+fM2+fM3k+fM3r+fM3q+fM5+fM6m+fM6q+fM7b+fM7y+fM7q+fM8 ---------- fMz{i} i=0,1,2,3q,5,6m,6q,7q,8 Den del af importgruppe {i}, der har en generel substitutionselasticitet til dansk produktion (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: fMz{i}=fM{i} - fMu{i} ---------- fMz{j}w j=0,1,2,5,6q,7q,8 Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fMz{j}-relationen (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Jf. Relation ---------- fMz{j}w1 j=0,1,2,5,6q,7q,8 Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fMz{j}-relationen (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Jf. Relation ---------- fnfE0 Leverance fra nf-erhvervet til eksport af SITC 0 (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: ADAMs io-tabeller ---------- fros Frostdøgn (døgn) Kilde: St.Å. 2000, tabel 11, løbenr. 4 ---------- fSiv Varefordelte indirekte skatter (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 3.2, 2000-priser, løbenr. 2 ---------- fV Energi- og materialeforbrug i erhvervene i alt (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: fV=fX-fYf ---------- fVenew1 Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fVene-relationen (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Jf. Relation ---------- fVe{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Energiforbrug i erhverv {j} (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- fVe{j}w j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fVe{j}-relationen (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Jf. Notat LNI 13.09.01 ---------- fVe{j}w1 j=a,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qf,qq,o Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fVe{j}-relationen (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Jf. Relation ---------- fVmnew Langsigtet materialeforbrug i erhverv ne Beregning: Jf. Notat EBJ/DGR 31.05.02 ---------- fVmnew1 Langsigtet materialeforbrug i erhverv ne Beregning: Jf. Notat EBJ/DGR 31.05.02 ---------- fVm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Materialeforbrug i erhverv {j} (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: fVm{j}=fV{j}-fVe{j} ---------- fV{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Energi- og materialeforbrug i erhverv {j} (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: fV{j}=fX{j}-fYf{i} ---------- fX Produktionsværdi i alt (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 3.1, 2000-priser, løbenr. 1 ---------- fXa Produktionsværdi i landbrug mv. (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 011009,011209,014000,020000,050000 ---------- fXae Udgangskøn for landbrugsproduktionen. Sættes historisk lig fXa ---------- fXaw Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i fXa relationen. Sættes historisk lig fXa (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) ---------- fXb Produktionsværdi i bygge- og anlægsvirksomhed (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 450001,450002,450003,450004 ---------- fXe Produktionsværdi i udvinding af brunkul, råolie og naturgas (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 110000 ---------- fXh Produktionsværdi i boligbenyttelse (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 702009 ---------- fXn Produktionsværdi i fremstillingserhvervene i alt (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: fXn=fXng+fXne+fXnf+fXnn+fXnb+fXnm+fXnt+fXnk+fXnq ---------- fXnb Produktionsværdi i leverandører til byggeri (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 140009,200000,263053,266080 ---------- fXne Produktionsværdi i el-, gas- og fjernvarmeforsyning (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 401000,402000,403000 ---------- fXnf Produktionsværdi i næringsmiddelindustri (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 151000,152000,153000,154000,155000,156009,158109,158120,158300 ---------- fXng Produktionsværdi i olieraffinaderier (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 230000 ---------- fXnk Produktionsværdi i kemisk industri mv. (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 241109,241209,241500,241617,242000,243000,244000,245070,251122,252300,252400,362060 ---------- fXnm Produktionsværdi i jern- og metalindustri (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 271000,272030,274000,275000,281009,286009,291000,292000,293000,294009,297000,300000,310000,320000,330000 ---------- fXnn Produktionsværdi i nydelsesmiddelindustri (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 159000,160000 ---------- fXnq Produktionsværdi i anden fremstillingsvirksomhed (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 170000,180000,190000,210000,221200,221309,222009,261126,361000 ---------- fXnt Produktionsværdi i transportmiddelindustri (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 340000,351000,352050 ---------- fXo Produktionsværdi i erhvervet offentlige tjenester (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 730002,751100,751209,751300,752000,801000,802000,803000,804002,851100,853109,853209,920002 Identitet: fXo=fVo+fYfo ---------- fXq Produktionsværdi i q-erhvervene i alt (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: fXq=fXqh+fXqs+fXqt+fXqf+fXqq ---------- fXqf Produktionsværdi i finansiel virksomhed (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 651000,652000,660102,660300,670000 ---------- fXqh Produktionsværdi i handel (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 370000,501009,505000,510000,521090,522990,523000,524190,524490 ---------- fXqi Produktionsværdi i imputerede finansielle tjenester (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 99005, per definition = 0 ---------- fXqq Produktionsværdi i andre tjenesteyd. erhverv (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 410000,502000,551009,553009,701109,702040,710000,721009,722000,730001,741100,741200,742009,744000,747000,748009,804001,851209,900010,900020,900030,910000,920001,930009,95 ---------- fXqs Produktionsværdi i søtransport (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 610000 ---------- fXqt Produktionsværdi i anden transport mv. (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 601000,602100,602223,602409,620000,631130,634000,640000 ---------- fY Bruttonationalproduktet (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 3.2, 2000-priser, konto 1, løbenr. 5 (se tillige tabel 3.2, konto 2.1.1, løbenr. 1 og tabel 3.4, 1990-priser, løbenr. 1) ---------- fYf Bruttoværditilvækst i alt (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 3.2, 2000-priser, konto 2.1.1, løbenr. 3 ---------- fYfn Bruttoværditilvækst i fremstillingserhverv i alt (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Jf. Yfn ---------- fYfq Bruttoværditilvækst i q-erhverv i alt (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Jf. Yfq ---------- fYf{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o,qi Bruttoværditilvækst i erhverv {j} (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: NR, tabel 6.1 ---------- fYtr Indenlandsk efterspørgsel (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: fYtr=fY+fM-fE ---------- f{i}co i=a,b,o,qh,qq,qt,si Leverance fra erhverv {i} til kollektivt konsum (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: f{j}co = a{j}co*fCo Identitet: fCo = faco+fbco+fqhco+fqtco+fqqco+foco+fsico ---------- Ha Aftalt arbejdstid (timer) Kilde: Rapport nr. 3, kap. 5 samt notater HJ 26.04.79 (variablen kaldes haalt i notatet) og MB 15.06.87 ---------- Hak Aftalt arbejdstid korrigeret for normalår og deltid Beregning: Jf. relation ---------- Haw Ønsket arbejdstid for en fuldtidsbeskæftiget Beregning: Jf. relation ---------- HAWE Udgansskøn for HAW Beregning: HAWE = HAW ---------- Hdag Arbejdsårets afvigelse fra normalåret som følge af visse skæve helligdage mv. (timer) Kilde: Notater HJ 26.04.79 og AMB 23.05.94 ---------- Hgn Gennemsnitlig arbejdstid for arbejdere i industri (timer) Kilde: Industristatistik 1988,tabel 2.01, løbenr. 2+3, (kol. 11)/(kol. 8). Revideret serie jf. notat JAO 07.02.94. ---------- Hgs{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Gennemsnitlig arbejdstid for selvstændige i erhverv j (timer) Beregning: Hqs{j}/Qs{j} ---------- Hgw Gennemsnitlig arbejdstid for lønmodtagere (timer) Beregning: Hqw1/Qw1 ---------- Hgwn Gennemsnitlig arbejdstid for lønmodtagere i fremstillingserhvervene (timer) Beregning: Jf. relation ---------- Hgw{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Gennemsnitlig arbejdstid for lønmodtagere i erhverv j (timer) Beregning: Hqw{j}1/Qw{j}1 ---------- Hg{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Gennemsnitlig arbejdstid i erhverv j (timer) Beregning: Hq{j}1/Q{j}1 ---------- Hhnn Normalarbejdstid for heltidsansatte i industri (timer) Kilde: Notat LAE 30.05.95 ---------- Hhnn1 Normalarbejdstid for heltidsansatte i industri (timer) Kilde: Notat LAE 30.05.95 ---------- Hnn Normalarbejdstid i industri (timer) Beregning: Jf. relation ---------- Hnn1 Normalarbejdstid i industri (timer) Beregning: Jf. relation ---------- hostkor Den relative afvigelse fra normalhøsten Kilde: Notat Jf. notat EBJ 06.09.01 ---------- HQnew Langsigtet arbejdskraftefterspørgsel i erhverv ne Beregning: Jf. Notat EBJ/DGR 31.05.02 ---------- HQO2 Erlagte arbejdstimer i erhverv o (mio. timer) Kilde: NR, tabel 6.1 ---------- HQ{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Erlagte arbejdstimer i erhverv {j} (mio. timer) Beregning: HQ{j}=Q{j}*Hgn/1000 ---------- HQ{j}1 j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h Erlagte arbejdstimer i erhverv {j} (mio. timer) Kilde: NR, tabel 6.1 ---------- HQ{j}n j=a,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qq Nødvendigt antal arbejdstimer i erhverv {j} (mio. timer) Beregning: Jf. relation ---------- HQ{j}n1 j=a,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qq Nødvendigt antal arbejdstimer i erhverv {j} (mio. timer) Beregning: Jf. relation ---------- HQ{j}w j=a,ng,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq Optimalt langsigtet antal arbejdstimer i erhverv {j} (mio. timer) Beregning: Jf. relation ---------- HQ{j}w1 j=a,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq Optimalt langsigtet antal arbejdstimer i erhverv {j} (mio. timer) Beregning: Jf. relation ---------- I Investeringer i alt (mio. kr.) Beregning: I=If+Il ---------- Ib Investeringer i bygninger og anlæg (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.17, løbenr. 3 (=4+5+6) Identitet: Ib=Ibp1+Ibh+Ibo1 ---------- Ibh Investeringer i boliger (dvs. i erhverv h) (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.17, løbenr 4 ---------- Ibo1 Offentlig sektors investeringer i bygninger og anlæg (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.3, erhverv 98099 ---------- Ibo11 Bygningsinvesteringer i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) (mio.kr.) Kilde: NR, internt materiale ---------- Ibp Investeringer i bygninger og anlæg (ekskl. boliger) i private erhverv (mio. kr.) Beregning: Sum over Ib{j}, j forskellig fra h,o ---------- Ibp1 Bygge og anlægsinvesteringer ekskl. boliger i privat sektor (mio. kr.) Beregning: Ibp1=Ib-Ibh-Ibo1, jf. Ib ---------- Ibp11 Bygningsinvesteringer i privat SEKTOR (mio.kr.) Identitet: Ibp11 = Ib-Ibh-Ibo11 Kilde: NR, internt materiale ---------- Ib{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,o Investeringer i bygninger og anlæg i erhverv {j} (mio. kr.) Kilde: NR, investeringsmatricer, jf. tabel 6.3 ---------- If Faste bruttoinvesteringer i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.17, løbenr. 12 Identitet: If=Imp1+Ibp1+Ibo1+Imo1+Ibh+It; If=Im+Ib+It ---------- iku Banker og sparekassers gennemsnitlige udlånsrente Kilde: Notat AL 28.09.81 ---------- Il Lagerinvesteringer i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.17, løbenr. 13 ---------- Ilo1 Lagerændring i den offentlige sektor (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.14 ---------- Ilo{i}1 i=s Lagerændring i den statslige sektor (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2, løbenr. I.14 ---------- Ilph Lagerændringer i husholdningerne (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.6 (3.1.9) ---------- Ilps Lagerændringer i selskaber (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.3 (3.1.8) ---------- Im Investeringer i maskiner, transportmidler og inventar (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.17, løbenr. 1+2+8+9+10+11 Identitet: Im=Imp1+Imo1 ---------- Imk Investeringer i værdigenstande (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.17, løbenr. 8 ---------- Imo1 Offentlig sektors investeringer i maskiner mv. (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.3, erhverv 98099 ---------- Imo11 Maskininvesteringer i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) (mio.kr.) Identitet: Imo11 = Io11 - Ibo11 Kilde: NR, internt materiale ---------- Imp Maskininvesteringer i private erhverv (mio. kr.) Beregning: Sum over Im{j}, j forskellig fra o ---------- Imp1 Maskininvesteringer i privat sektor (mio. kr.) Beregning: Imp1=Im-Imo1, jf. Im ---------- Imp11 Bygningsinvesteringer i privat SEKTOR (mio.kr.) Identitet: Imp11 = Im - Imo11 Kilde: NR, internt materiale ---------- Im{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Investeringer i maskiner, transportmidler og inventar i erhverv {j} (mio. kr.) Kilde: NR, investeringsmatricer, jf. tabel 6.3 ---------- Io1 Nyinvesteringer i offentlig SEKTOR (memoposten) (mio. kr.) Kilde: SE, Nationalregnskab og Betalingsbalance 2004:5 tabel 23A ---------- Io11 Faste bruttoinvesteringer i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) (mio. kr.) Kilde: SE, Natinalregnskab og Betalingsbalance 2004:6 tabel 17. ---------- Io1res Forskellen mellem nyinvesteringer og faste bruttoinvesteringer. Fra 1993 = tkoubi (mio. kr.) Identitet: Io11 - Io1 ---------- Io{i}1 i=s,o,k Faste nyinvesteringer i offentlig delsektor {i} (ikke identisk med det off. erhverv) (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2-4, løbenr. I.12 Identitet: Io1 = Ios1 + Ioo1 + Iok1 ---------- Ip1 Investeringer i privat sektor (mio. kr.) Kilde: NR, Identitet: Ip1 = I - Io1 ---------- Ip11 Investeringer i privat SEKTOR (mio. kr.) Identitet: Ip11 = I - Io11 ---------- Iph Faste bruttoinvesteringer mv. i husholdningerne (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.6 (3.1.8) ---------- Ips Faste bruttoinvesteringer mv. i selskaber (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.3 (3.1.7) + tabel 5.4 (3.1.7) ---------- Ipv4 Hjælpevariabel for skattemæssige afskrivninger til Ys-beskrivelsen (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Ipv4bk Hjælpevariabel for skattemæssige afskrivninger for pengeinstitutter (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- It Investeringer i stambesætninger (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.17, løbenr. 7 ---------- Iv Afskrivninger i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.17, løbenr. 15 ---------- Ivo1 Offentlig sektors afskrivninger (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.2, jf, nr. II.1 ---------- Ivo{i}1 i=s,o,k Afskrivninger i offentlig delsektor {i} (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2-4, løbenr. II.1 Identitet: Ivo1 = ivos1 + ivoo1 + ivok1 ---------- Ivps Skattemæssige afskrivninger (mio.kr.) Beregning: jf. relation ---------- Ivps1 Skattemæssige afskrivninger, ADAM april 2004 (mio.kr.) Beregning: jf. relation ---------- Ivpsbk Hjælpevariabel for pengeinstitutters skattemæssige afskrivninger (mio.kr.) Beregning: jf. relation ---------- Ivpsbk1 Hjælpevariabel for pengeinstitutters skattemæssige afskrivninger, ADAM april 2004 (mio.kr.) Beregning: jf. relation ---------- Iv{i}ps i=b,m Skattemæssige afskrivninger vedr. investeringer af type {i} (mio.kr.) Beregning: jf. relation, samt notat TMK 08.03.01 og notat THV 14.08.01 ---------- Iv{i}ps1 i=b,m Skattemæssige afskrivninger vedr. investeringer af type {i}, ADAM april 2004 (mio.kr.) Beregning: jf. relation, samt notat TMK 08.03.01 og notat THV 14.08.01 ---------- iwbdm Vesttysklands effektive rente af langfristede obligationer Kilde: SM 1990:3, tabel 78 (DSTB, S7001201005) ---------- iwbn Gennemsnitlig nominel (pålydende) obligationsrente Kilde: Arbejdsnotat nr. 24, s. 90 ff ---------- iwbr Afkastprocenten til brug i beregningen af satsen for realrenteafgift Kilde: Skatter og afgifter 1995, s. 58 ---------- iwbu Sammenvejet udenlandsk rentesats Beregning: Jf. relation ---------- iwbud USA`s effektive rente af langfristede obligationer Kilde: SM 1990:3, tabel 78, (DSTB, S7001201011) ---------- iwbz Effektiv obligationsrente Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1989, tabel 41, før 1973 notat AL 28.09.81 ---------- iwbze Forventet værdi af iwbz Kilde: Notat TCJ 30.10.87 ---------- iwbzsu Rentesats for diskontering af afskrivninger, korrigeret for pristalsregulering Beregning: jf. relation, samt notat TMK 08.03.01 ---------- iwbzu Effektiv obligationsrente, ultimo Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1990, tabel 41 ---------- iwbzv Hjælpevariabel i Wfbz-relationen for ligevægtsskabende rente Beregning: Jf. relation ---------- iwde Pengeinstitutternes effektive indskudsrente Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:2, tabel 11, og FINBK, afsnit 14.9 ---------- iwdi Diskontoen Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1989, tabel 38 ---------- iwdm D-mark rente (libor for 3 måneders D-mark indskud) Kilde: International Financial Statistics, IMF, serie 60EA for Vesttyskland ---------- iwdme Forventet værdi af iwdm, kursjusteret Beregning: iwdme=iwdm+((ewdme/ewdm)-1) ---------- iwlo Pengeinstitutternes effektive udlånsrente Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:2, tabel 10, og FINBK, afsnit 14.12 ---------- iwmm Pengemarkedsrenten Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1989, tabel 39 ---------- iwnz Marginalrenten ved træk under lånerammerne/pengemarkedsrenten (1973-85 marginalrenten; 1986-pengemarkedsrenten) Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1986, tabel 38 og 39 ---------- iwpp Afkast før skat, Livs- og pensionsforsikring Beregning: tipphlp/wp_z_iq(-1) ---------- iwppd Efter skat afkastrate, pensionsordninger, privat sektor ekskl. LD Beregning: (Tipphlp-Sdrpp)/Wp_z_iq(-1) ---------- iw{j}x j=bze,bz,mm,nz Udgangsskøn for iw{j}e ---------- Iy Investeringer i skibe, fly og boreplatforme (mio. kr.) Kilde: NR investeringsmatricer, investeringer i varerne CCCN 8802, 8901 og 8903 ---------- kaim Modelteknisk korrektionsfaktor for i-o koefficienter for maskininvesteringer Beregning: Jf. relation ---------- kbdmpu Udbetalingsandel, den midlertidige pensionsordning (DMP) Kilde: residualberegnet jf. relation Tpdmpu ---------- kbhk1 Indbetalingsandel, engangs ydelser, private ordninger Kilde: residualberegnet jf. relation Tphhki ---------- kbhk2 Indbetalingsandel, engangs ydelser, private ordninger Beregning: Residualberegnet jf. relationen Tphhki ---------- kbhl1 Indbetalingsandel, løbende ydelser, private ordninger Kilde: residualberegnet jf. relation Tphhli ---------- kbhl2 Indbetalingsandel, løbende ydelser, private ordninger Beregning: Residualberegnet jf. relationen Tphhli ---------- kbld Udbetalingsandel LD Kilde: residualberegnet jf. relation Tpldu ---------- kbpk Udbetalingsandel, engangs ydelser, private ordninger Kilde: residualberegnet jf. relation Tphhku ---------- kbspi Sats for indbetaling, den særlige pensionsordning (SP) Kilde: Skatter og afgifter 2002 s. 50 ---------- kbspty Korrektionsfaktor for dagpengemodtagere mv. Tpspi-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kbspu Udbetalingsandel, den særlige pensionsordning (SP) Kilde: residualberegnet jf. relation Tpspu ---------- kbw Udbetalingsandel, løbende ydelser, kollektive ordninger Kilde: residualberegnet jf. relation Typshl ---------- kbWp Udbetalingsandel, løbende ydelser, private ordninger Kilde: residualberegnet jf. relation Tphhlu ---------- kbyk Udbetalingsandel, engangs ydelser, kollektive ordninger Kilde: residualberegnet jf. relation Typshk ---------- kbys Korrektionsfaktor i Ssy-relation for ændring i indkomst, reguleringsindeks og antal skatteydere Beregning: Jf. kbys-relationen, udgangsværdi = 0 ---------- kbysef Korrektionsfaktor i Ysef-relation for ændring i indkomst, reguleringsindeks og antal skatteydere, ADAM april 2004 Beregning: Jf. kbysef-relationen, udgangsværdi = 0 ---------- kbysfp Korrektionsfaktor i Ysfp-relation for ændring i indkomst, reguleringsindeks og antal skatteydere, ADAM april 2004 Beregning: Jf. kbysfp-relationen, udgangsværdi = 0 ---------- kbysl Korrektionsfaktor i Ysl-relation for ændring i indkomst, reguleringsindeks og antal skatteydere, ADAM april 2004 Beregning: Jf. kbysl-relationen, udgangsværdi = 0 ---------- kbysp Korrektionsfaktor i Ssyp-relation for ændring i indkomst, reguleringsindeks og antal skatteydere Beregning: Jf. kbysp-relationen, udgangsværdi = 0 ---------- kbyspef Korrektionsfaktor i Yspef-relation for ændring i indkomst, reguleringsindeks og antal skatteydere, ADAM april 2004 Beregning: Jf. kbyspef-relationen, udgangsværdi = 0 ---------- kbyspfp Korrektionsfaktor i Yspfp-relation for ændring i indkomst, reguleringsindeks og antal skatteydere, ADAM april 2004 Beregning: Jf. kbyspfp-relationen, udgangsværdi = 0 ---------- kbyspl Korrektionsfaktor i Yspl-relation for ændring i indkomst, reguleringsindeks og antal skatteydere, ADAM april 2004 Beregning: Jf. kbyspl-relationen, udgangsværdi = 0 ---------- kbyspq Korrektionsfaktor i Yspq-relation for ændring i indkomst, reguleringsindeks og antal skatteydere, ADAM april 2004 Beregning: Jf. kbyspq-relationen, udgangsværdi = 0 ---------- kbysps Korrektionsfaktor i Ysps-relation for ændring i indkomst, reguleringsindeks og antal skatteydere, ADAM april 2004 Beregning: Jf. kbysps-relationen, udgangsværdi = 0 ---------- kbyspw Korrektionsfaktor i Yspw-relation for ændring i indkomst, reguleringsindeks og antal skatteydere, ADAM april 2004 Beregning: Jf. kbyspw-relationen, udgangsværdi = 0 ---------- kbysp{j} j=1,2,3,4,5 Korrektionsfaktor i Ysp{j}-relation for ændring i indkomst, reguleringsindeks og antal skatteydere, ADAM april 2004 Beregning: Jf. kbysp{j}-relationen, udgangsværdi = 0 ---------- kbysq Korrektionsfaktor i Ysq-relation for ændring i indkomst, reguleringsindeks og antal skatteydere, ADAM april 2004 Beregning: Jf. kbysq-relationen, udgangsværdi = 0 ---------- kbyss Korrektionsfaktor i Yss-relation for ændring i indkomst, reguleringsindeks og antal skatteydere, ADAM april 2004 Beregning: Jf. kbyss-relationen, udgangsværdi = 0 ---------- kbysw Korrektionsfaktor i Ysw-relation for ændring i indkomst, reguleringsindeks og antal skatteydere, ADAM april 2004 Beregning: Jf. kbysw-relationen, udgangsværdi = 0 ---------- kbys{j} j=1,2,3,4,5 Korrektionsfaktor i Ys{j}-relation for ændring i indkomst, reguleringsindeks og antal skatteydere, ADAM april 2004 Beregning: Jf. kbys{j}-relationen, udgangsværdi = 0 ---------- Kcb Bilparken, ultimo året (1000 stk.) Kilde: SE, Motorparken, fx 2006:11, tabel 1, privat kørsel+skolekørsel ---------- Kcb2 Imputeret bilbeholdning (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- kcok Korrektionsfaktor for amter og kommuners andel af Co (offentligt forbrug) Beregning: Jf. relation ---------- Ken Danmarks nettotilgodehavender i udlandet, ult. året (mio. kr.) Kilde: Betalingsbalancestatistikken, kapitalbalancen over for udlandet ---------- kfibo1 Korrektionsfaktor for forhold ml. sektor og erhverv i fIbo1-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kfibo11 Korrektionsfaktor for forhold ml. sektor og erhverv i fIbo11-relationen Beregning: Jf. relation. ---------- kfibp Korrektionsfaktor i fIb{j}-relationerne Beregning: Jf. relation ---------- kfibp1 Korrektionsfaktor for dataforskel ml. sum over erhverv og aggregat i fIbp1-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kfime Korrektionsfaktor i ligning for fIme Kilde: Notat DGR 02.01.02 ---------- kfimk Korrektionsfaktor for investeringer i værdigenstandes andel af fImp Beregning: Jf. relation ---------- kfimo1 Korrektionsfaktor for forhold ml. sektor og erhverv i fImo1-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kfimo11 Korrektionsfaktor for forhold ml. sektor og erhverv i fIbo11-relationen Beregning: Jf. relation. ---------- kfimp1 Korrektionsfaktor for dataforskel ml. sum over erhverv og aggregat i fImp1-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kfIo1 Korrektionsfaktor i bestemmelsen af fio1 Beregning: kfio1 = fio1 / (fibo11+fimo11) ---------- kfm7yim Korrektionsfaktor for investeringer i skibe, fly og boreplatforme hidrørende fra import Beregning: kfm7yim=fm7yim/fImp1 ---------- kfmz{i} i=0,1,2,3q,5,6m,6q,7b,7q,8,s Input-output teknisk korrektionsfaktor for udviklingen i fMz{i} Beregning: Jf. relation ---------- kfvmo Målsætning for offentlig fordringserhvervelse ved brug af offentlig reaktionsfunktion ---------- kfvmo{i} i=0,1,2,3 Korrektionsfaktorer for tidsprofil ved brug af offentlig reaktionsfunktion ---------- kfXa invers marginal profitrate i a-erhvervet Beregning: kfXa=pwaqw/pnE0 ---------- kha Korrektionsfaktor i ha relationen ---------- kiku Korrektionsfaktor i iku-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kiok1 Korrektionsfaktor for amter og kommuners andel af Io1 (offentlige investeringer) (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- kiok11 Korrektionsfaktor for amter og kommuners andel af Io11 Beregning: Jf. Relation ---------- kip korrektionsfaktor i Iph-relationen Kilde: residualberegnet jf. relation ---------- kiph korrektionsfaktor i Iph-relationen Kilde: residualberegnet jf. relation ---------- kiph1 korrektionsfaktor i Iph-relationen, ADAM April 2004 Kilde: residualberegnet jf. relation ---------- kiv Korrektionsfaktor for Iv-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kivo Korrektionsfaktor for afskrivninger i Yfo-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kivo1 Korrektionsfaktor for Ivo1-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kivo2 Korrektionsfaktor for afskrivninger i Yfo-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kivok1 Korrektionsfaktor for amter og kommuners andel af Ivo1 (offentlige afskrivninger) (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- kiw Hjælpevariabel i iwbze-relationen ---------- kiwbdm Korrektionsfaktor i iwbdm-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kiwpp Korrektionsfaktor i iwpp-relationen Kilde: residualberegnet jf. relation ---------- kkp Modelteknisk korrektionsfaktor til priser på endelig anvendelse Kilde: Notat JAO 02.06.94; udgangsværdi=1 ---------- kkys Modelteknisk korrektionsfaktor til personlig indkomst i indkomstskatten Kilde: Notat TMK 21.09.04; udgangsværdi=1 ---------- kkysp Modelteknisk korrektionsfaktor til personlig indkomst i indkomstskatten Kilde: Notat TMK 21.09.04; udgangsværdi=1 ---------- klohh Omregningsfaktor i fYfo-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- klohh1 Omregningsfaktor i fYfo-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kl{j}1 j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Korrektionsfaktor i Yw{j}-relationen Beregning: kl{j}1 = 1000*Yw{j}1/(lnakk1*Hqw{j}) ---------- kpes{i} i=q,s korrektionsfaktor i pes{i}-relationen ---------- kpe{i} i=1,2,3,5,6,7q,8,s,t Korrektionsfaktor i pe{i}-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kphkg Omregningsfaktor mellem kontantpris på huse og grunde Beregning: kphkg=phk/phgh ---------- kphv Korrektionsfaktor i phv-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kphv1 Korrektionsfaktor i phv1-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kpibm Korrektionsfaktor for investeringspriser i I-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kpibo1 Korrektionsfaktor i pibo relation for overgangen mellem erhverv og sektor Beregning: kpibo1 = pibo / pibo11 ---------- kpibo2 Bro mellem pibo1 og pibo11 (gl. og ny definition) Beregning: kpibo2 = pibo1/pibo11 ---------- kpibp Korrektionsfaktor for forhold ml. erhverv og sektor i pibp-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kpibp1 Korrektionsfaktor i pibp relation for overgangen mellem erhverv og sektor Beregning: kpibo1 = pibp / pibp11 ---------- kpib{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Korrektionsfaktor i uib{j}-relationen Beregning: kpib{j}=pib{j}/pibp ---------- kpimo1 Korrektionsfaktor i pimo relation for overgangen mellem erhverv og sektor Beregning: kpimo1 = pimo / pimo11 ---------- kpimp Korrektionsfaktor for forhold ml. erhverv og sektor i pimp-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kpimp1 Korrektionsfaktor i pimp relation for overgangen mellem erhverv og sektor Beregning: kpimp1 = pimp / pimp11 ---------- kpim{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Korrektionsfaktor i uim{j}-relationen Beregning: kpim{j}=pim{j}/pimp ---------- kpm{i} i=3k,3q Korrektionsfaktor i pm{i}-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kpnc{i} i=f,n,i,e,g,b,v,h,k,s,o Korrektionsfaktor i pnc{i}-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kpne{i} i=0,7y Korrektionsfaktor i pne{i}-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kpnib Korrektionsfaktor i pnib-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kpnibh Korrektionsfaktor for forhold ml. sektorpris og aggregeret pris i pnibh-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kpnibo1 Korrektionsfaktor for forholdet mellem nettopris på byggeri i offentlig sektor og samlet byggeri Beregning: kpnibo1 = pnibo11/pnib ---------- kpnibp1 Korrektionsfaktor for forholdet mellem nettopris på byggeri i privat sektor og samlet byggeri Beregning: kpnibp1 = pnibp11/pnib ---------- kpnib{i} i=p,o Korrektionsfaktor for forhold ml. pris på private bygn. inv. og aggregeret pris for type {i} i pnib{j}1-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kpnim Korrektionsfaktor i pnim-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kpnimo1 Korrektionsfaktor for forholdet mellem nettopris på maskiner mv. i offentlig sektor og samlede maskininvesteringer Beregning: kpnimo1 = pnimo11/pnim ---------- kpnimp1 Korrektionsfaktor for forholdet mellem nettopris på maskiner mv. i privat sektor og samlede maskininvesteringer Beregning: kpnimp1 = pnimp11/pnim ---------- kpnim{i} i=p,o Korrektionsfaktor for forhold ml. pris på private mask. inv. og aggregeret pris for type {i} i pnim{j}1-relationen Beregning: Jf. relation ---------- kpnv{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Korrektionsfaktor i V{j}-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kpve{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Korrektionsfaktor i pve{j}-relationen Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- kpxh Korrektionsfaktor i pxh-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kpyqi Korrektionsfaktor i pyqi-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kqo1 Korrektionsfaktor for forhold ml. sektor og erhverv i Qo1 relation Beregning: Qo1/Qo ---------- kqo2 Korrektionsfaktor for forhold ml. sektor og erhverv i Qo1 relation Beregning: Qo1/Qo2 ---------- kqyfn Timeproduktivitet i fremstillingsvirksomhed (1990-kr./time) Beregning: Jf. relation ---------- kqyfnl Timeproduktivitet i fremstillingsvirksomhed, excl. ne og ng, til brug i lønrelation (1990-kr./time) Beregning: kqyfnl = (fyfnf+fyfnn+fyfnb+fyfnk+fyfnm+fyfnq+fyfnt)/(hqnf+hqnn+hqnb+hqnk+hqnm+hqnq+hqnt) ---------- kqyfnl1 Timeproduktivitet i fremstillingsvirksomhed, excl. ne og ng, til brug i lønrelation (2000-kr./time) Beregning: kqyfnl = (fyfnf+fyfnn+fyfnb+fyfnk+fyfnm+fyfnq+fyfnt)/(hqnf1+hqnn1+hqnb1+hqnk1+hqnm1+hqnq1+hqnt1) ---------- krea0 Pengeinstitutternes placeringsandel ved overskridelse af basisstigningstakten Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1989, s. 29 ---------- krea1 Basisstigningstakt for indlån i pengeinstitutterne Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1989, s. 29 ---------- krea2 Hjælpevariabel i Wnbz-relationen til neutralisering af likviditetseffekten fra betalingsbalancens løbende poster ---------- krea3 Hjælpevariabel i Wnbz-relationen til neutralisering af likviditetseffekten fra betalingsbalancens kapitalposter ---------- krea4 Hjælpevariabel i iwnz- og iwmm-relationerne, normalt = 0 ---------- krea5 Hjælpevariabel i Wzbg-relationen til neutralisering af likviditetseffekten fra statens nettofordringserhvervelse ---------- krea6 Hjælpevariabel i Wflg-relationen ---------- ksaqwy Korrektionsfaktor for dagpengemodtagere mv. i Saqwy-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksaqwy1 Korrektionsfaktor for dagpengemodtagere mv. i Saqwy-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksda Korrektionsfaktor i Sda-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksda1 Korrektionsfaktor i Sda-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksda2 Korrektionsfaktor i Sda-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksda3 Korrektionsfaktor i Sda-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksdas Korrektionsfaktor i Ysrs-relationen vedr. arbejdsmarkedsbidrag Kilde: Skattestatistik og NR, jf. notat TMK 18.06.97 ---------- ksdas1 Korrektionsfaktor i Ysp-relationen vedr. fradrag fra arbejdsmarkedsbidrag Kilde: Skattestatistik og NR, jf. notat TMK 18.06.97 ---------- ksdkk Korrektionsfaktor for amter og kommuners andel af Sdk (kildeskatter) (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- ksdp Korrektionsfaktor i Sdp1-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksdr Korrektionsfaktor i Sdr-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksdra Korrektionsfaktor i Sdra-relation Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksdra1 Korrektionsfaktor i Sdra-relation, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksdrdmp Korrektionsfaktor i Sdrdmp-relation Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksdrh Korrektionsfaktor i Sdrh-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksdrld Korrektionsfaktor i Sdrld-relation Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksdrp Korrektionsfaktor i Sdrp-relation Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksdrp1 Korrektionsfaktor i Sdrp-relation Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksdrpp Korrektionsfaktor i Sdrpp-relation Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksdrqwm Korrektionsfaktor i Sdrqwm-relation Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksdrsp Korrektionsfaktor i Sdrsp-relation Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksdsbk Korrektionsfaktor i Sdsbk-relationen Kilde: Notat SBO 17.05.95, tabel 9 ---------- ksdsbk1 Korrektionsfaktor i Sdsbk-relationen Kilde: Notat THV 13.09.01, tabel 2 ---------- ksdsbk2 Korrektionsfaktor i Sdsbk-relationen, ADAM april 2004 Kilde: Notat THV 16.04.04 ---------- ksdsr Korrektionsfaktor i Sdsr-relationen Kilde: Notat SBO 17.05.95, tabel 6 ---------- ksdsr1 Korrektionsfaktor i Sdsr-relationen Kilde: Notat THV 13.09.01, tabel 3 ---------- ksdsr2 Korrektionsfaktor i Sdsr-relationen, ADAM april 2004 Kilde: Notat THV 16.04.04 ---------- ksiafok Korrektionsfaktor for amter og kommuners andel af Siafo (afgifter) (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- ksipur Korrektionsfaktor i Sipur-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksipur1 Korrektionsfaktor i Sipur1-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksiqab Korrektionsfaktor i Siqab-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksiqab1 Korrektionsfaktor i Siqab-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksiqam Korrektionsfaktor i Siqam-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ksiqo1 Korrektionsfaktor for indirekte ikke-varefordelte skatter i Ywo1-relationen Beregning: Jf. relation ---------- ksisuokk Korrektionsfaktor for amter og kommuners andel af Sisuo (subsidier) (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- kssy Korrektionsfaktor i Ssy-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kssy1 Korrektionsfaktor i Ssys-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kssya Korrektionsfaktor i Ssya-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kssya1 Korrektionsfaktor i Ssya-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kssyej Korrektionsfaktor i Ssyej-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kssyp Korrektionsfaktor i Ssysp-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kssys Korrektionsfaktor i Ssys-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kssysp Korrektionsfaktor i Ssyp-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- Kssyv Korrektionsfaktor i ssyv-relationen Kilde: Jf. relation ---------- kssyv1 Korrektionsfaktor i Ssyv-relationen, ADAM april 2004 Kilde: Jf. relation ---------- ktaoer Korrektionsfaktor i Taoer-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ktaoos Korrektionsfaktor i Tasoon-relationen Beregning: ktaoos = Taoos/(-0.8*(Tasir+Safma+Safme)) ---------- Ktaqwul Korrektionsfaktor i Saqw1-relation Kilde: Beregning jf. notat tmk ---------- ktaqwul1 Korrektionsfaktor i Saqw1-relation, ADAM april 2004 Kilde: Beregning jf. notat tmk ---------- ktasir Korrektionsfaktor i Tasir-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ktasoo Korrektionsfaktor i Tasoon-relationen Beregning: ktasoo = Tasoo/(Tyd+Tysae+Typlg) ---------- ktbhsk1 Indbetalingsandel, engangs ydelser, kollektive ordninger Kilde: residualberegnet jf. relation Tbhsk ---------- ktbhsk2 Indbetalingsandel, engangs ydelser, kollektive ordninger Beregning: ktbhsk2 = tbhsk/(Ysda3*(1-tsda)) ---------- ktbhsl1 Indbetalingsandel, løbende ydelser, kollektive ordninger Kilde: residualberegnet jf. relation Tbhsl ---------- ktbhsl2 Indbetalingsandel, løbende ydelser, kollektive ordninger Beregning: ktbhsl2 = tbhsl/(Ysda3*(1-tsda)) ---------- ktbhsp korrektionsfaktor i Tbhsp-relationen Kilde: residualberegnet jf. relation ---------- ktffpn Korrektionsfaktor i Tffpn-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ktii Korrektionsfaktor i Tii-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ktimp Korrektionsfaktor i Timp-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ktipphpp korrektionsfaktor i Tipphpp-relationen Kilde: residualberegnet jf. relation ---------- ktippp Korrektionsfaktor i Tippp-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ktippps Korrektionsfaktor i Tippps-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ktippps1 Korrektionsfaktor i Tippps-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ktopk Korrektionsfaktor i Topk-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ktopl Korrektionsfaktor i Topl-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ktops Korrektionsfaktor i Ysrs-relationen vedr. pensioner Kilde: Skattestatistik og NR, jf. notat TMK 18.06.97 ---------- ktops1 Korrektionsfaktor i Ysp-relationen vedr. fradrag for pensionerordninger Kilde: Skattestatistik og NR, jf. notat TMK 22.06.99 ---------- ktphi korrektionsfaktor i Tffpi-relationen Kilde: residualberegnet jf. relation ---------- ktphu korrektionsfaktor i Tffpu-relationen Kilde: residualberegnet jf. relation ---------- ktqwmu Udbetalingsandel, den midlertidige pensionsordning Kilde: residualberegnet jf. relation Tqwmu ---------- ktsds Omregningsfaktor fra aconto skattesats til restskattesats for selskabs Kilde: Skatter og afgifter 2002, s. 119, samt http://www.skat.dk/tal/satser/skat-selskabsskat.php3 § 30 A stk.1 ---------- ktsy1 Korrektionsfaktor til personfradrag Kilde: MISKMASK, jf. notat AO 30.11.90 ---------- ktsyp{i} i=2,3,4 Korrektionsfaktor til {i}. grænse for tillægsskat, ADAM december 1999 Beregning: MISKMASK ---------- ktsy{i} i=2,3,4 Korrektionsfaktor til {i}. grænse på statsskatteskalaen Kilde: MISKMASK, jf. notat AO 30.11.90 ---------- ktykk Korrektionsfaktor for amter og kommuners andel af Tyk (kontanthjælp) (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- ktypr Korrektionsfaktor i Typr-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ktypr1 Korrektionsfaktor i Typri-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- ktypshp korrektionsfaktor i Typshp-relationen Kilde: residualberegnet jf. relation ---------- ktypw Udbetalingsandel, ATP-ordningerne Kilde: residualberegnet jf. relation Typw ---------- Kuef Korrektionsfaktor i relationen for Uef og Uefw ---------- kuefsy Korrektionsfaktor i Uefsy-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kufpsy Korrektionsfaktor i Ufpsy-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kulsy Korrektionsfaktor i Ulsy-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kuqsy Korrektionsfaktor i Uqsy-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kussy Korrektionsfaktor i Ussy-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kusy1 Korrektionsfaktor i Usy-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kusy2 Korrektionsfaktor i Usy-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kuwsy Korrektionsfaktor i Uwsy-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kve{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Modelteknisk korrektionsfaktor til i-o koefficienter for energiforbrug Beregning: Jf. relation ---------- kvhstk Effekten på fyfa af vhstk (mio.kr., 2000-priser, kædede værdier) Kilde: Jf. notat EBJ 06.09.01 ---------- kvm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Modelteknisk korrektionsfaktor til i-o koefficienter for materialeforbrug Beregning: Jf. relation ---------- kvo1 Korrektionsfaktor for forhold ml. sektor og erhverv i Vo1 relation Beregning: Vo1/Vo ---------- kwabz Korrektionsfaktor i Wabz-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kwblpwpb Korrektionsfaktor i Wblp-relationen for nettoobligationsbeholdningens påvirkning af lån i pengeinstitutter, normalt = 0 ---------- kwbr Kurs for realkreditobligationer Beregning: Jf. relation ---------- kwfga Afdragsandelen for statens udenlandske lån Beregning: kwfga=Wfga/Wflkg ---------- kwfgdm Hjælpevariabel i iwbu-relationen Beregning: kwfgdm=Wflkgdm/(Wflkgud+Wflkgdm) ---------- kwfgud Hjælpevariabel i iwbu-relationen Beregning: kwfgud=Wflkgud/(Wflkgud+Wflkgdm) ---------- kwflkg Korrektionsfaktor i Wflkg-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kwo Korrektionsled i relationen for ØMU-gæld Beregning: Jf. relation ---------- kwobz Andel af statsobligationer i offentlige fonde Kilde: NR, fx SE 2001:16, oversigtstabel 3, Obligationer, staten ---------- kwomu residualled i relationen for Wzzomu residualberegnet fra relation ---------- kwosfp Andel af statsobligationer i den sociale pensionsfond Kilde: Nationalbanken, Statsfinanser og Statsgæld, Tabel 104a (som andel af Wspbz) ---------- kwpb Kurs for obligationsbeholdninger Beregning: Jf. relation ---------- kwpbu Kurs for obligationsbeholdning (Wbbzk) Beregning: Jf. relation ---------- kwpmwpb Korrektionsfaktor i Wpm-relationen for nettoobligationsbeholdningens påvirkning af pengeefterspørgslen, normalt = 0 ---------- kxo1 Korrektionsfaktor for den offentlige sektors leverancer i Xo1 relation Beregning: Jf. relation ---------- kyas Korrektionsfaktor i Yas-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyas1 Korrektionsfaktor i Yas-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyas2 Korrektionsfaktor i Yas-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyas3 Korrektionsfaktor i Yas-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyfqi Korrektionsfaktor i Yfqi-relationen for definitionsforskelle mellem Tibn og Yfqi (fx fordelte emissionskurstab) Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyl3s Korrektionsfaktor i Ysrs-relationen vedr. 3 pct. fradrag Kilde: Skattestatistik og NR, jf. notat TMK 18.06.97 ---------- kyl3s1 Korrektionsfaktor i Ysp-relationen vedr. 3 pct. fradrag Kilde: Skattestatistik og NR, jf. notat TMK 18.06.97 ---------- kyl3s2 Korrektionsfaktor i Ysp-relationen vedr. 3 pct. fradrag, ADAM april 2004 Kilde: Skattestatistik og NR, jf. notat TMK 18.06.97 ---------- kylws Korrektionsfaktor i Ysrs-relationen vedr. lønmodtagerfradrag Kilde: Skattestatistik og NR, jf. notat TMK 18.06.97 ---------- kylws1 Korrektionsfaktor i Ysrs-relationen vedr. lønmodtagerfradrag, ADAM april 2004 Kilde: Skattestatistik og NR, jf. notat TMK 18.06.97 ---------- kyrp Korrektionsfaktor i Yrp-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyrp1 Korrektionsfaktor i Yrp-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyrp2 Korrektionsfaktor i Yrp-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyrphs Korrektionsfaktor i Yrphs-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyrphs1 Korrektionsfaktor i Yrphs-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyrpss Korrektionsfaktor i Yrpss-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyrpss1 Korrektionsfaktor i Yrpss-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyrpss2 Korrektionsfaktor i Yrpss-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyrpss3 Korrektionsfaktor i Yrpss-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kysef Korrektionsfaktor i Ysef-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kysfp Korrektionsfaktor i Ysfp-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kysl Korrektionsfaktor i Ysl-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyspef Korrektionsfaktor i Yspef-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyspfp Korrektionsfaktor i Yspfp-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyspl Korrektionsfaktor i Yspl-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyspps Korrektionsfaktor i Yspps-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyspq Korrektionsfaktor i Yspq-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyspqws Korrektionsfaktor i Yspqws-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kysprs Korrektionsfaktor i Ysp-relationen vedr. resterende personlig indkomst Beregning: Residual, jf. relation ---------- kysprs1 Korrektionsfaktor i Ysp-relationen vedr. resterende personlig indkomst Beregning: Residual, jf. relation ---------- kysprs2 Korrektionsfaktor i Ysp-relationen vedr. resterende personlig indkomst, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kysps Korrektionsfaktor i Ysps-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyspw Korrektionsfaktor i Yspw-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kysp{i} i=1,2,3 Korrektionsfaktor i Ysp{i}-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kysq Korrektionsfaktor i Ysq-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kysrs Korrektionsfaktor i Ysrs-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kysrs1 Korrektionsfaktor i Ys-relationen vedr. resterende skattepligtig indkomst Beregning: Residual, jf. relation ---------- kysrs2 Korrektionsfaktor i Ys-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kysrs3 Korrektionsfaktor i Ys-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kyss Korrektionsfaktor i Yss-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kysw Korrektionsfaktor i Ysw-relationen, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. relation ---------- kys{i} i=k,1,2,3,4 Korrektionsfaktor i Ys{i}-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- kywqf Korrektionsfaktor til Ywqf i Siqam-relationen Kilde: Regler ---------- la Implicit timeløn i erhverv a (kr.) Beregning: la=1000*(Ywa + 0.00*Siqam + 0.02*Siqu)/(Qwa*Hgn) ---------- lah Hjælpevariabel for årsløn (kr.) Beregning: lah=lna¨Ha ---------- lah1 Hjælpevariabel for årsløn (kr.) Beregning: lah=lna1*Ha ---------- lb Implicit timeløn i erhverv b (kr.) Beregning: lb=1000*(Ywb + 0.00*Siqam + 0.08*Siqu)/(Qwb*Hgn) ---------- le Implicit timeløn i erhverv e (kr.) Beregning: le=1000*(Ywe + 0.00*Siqam + 0.00*Siqu)/(Qwe*Hgn) ---------- lh Implicit timeløn i erhverv h (kr.) Beregning: lh=1000*(Ywh + 0.03*Siqam + 0.01*Siqu)/(Qwh*Hgn) ---------- lih Timeløn for arbejdere i industri og håndværk (kr.) Kilde: St.Å. 1995, tabel 231, gennemsnitlig timefortjeneste tilsammen ---------- lisa Løntal til brug ved reguleringer (kr.) Beregning: lisa=lih[-2]¨Ha[-2] ---------- lna Gennemsnitlig timeløn for arbejdere i industrien (kr.) Kilde: Industristatistik 1988, tabel 2.01, løbenr.2+3, (kol. 14)/(kol. 11) ---------- lna1 Gennemsnitlig timeløn for arbejdere i industrien, excl. ATP-bidrag (kr.) Beregning: lna1 = lnap-taqwh ---------- lnahk Gennemsnitlig bruttoløn pr. år for heltidsbeskæftigede arbejdere i industrien (kr.) Beregning: Jf. relation ---------- lnahk1 Gennemsnitlig bruttoløn pr. år for heltidsbeskæftigede arbejdere i industrien (kr.) Beregning: lnahk1 = lnak1*Hgwn/(1-bqn/2) ---------- lnak Timeløn for industriens arbejdere, inkl. alle indirekte omkostninger (kr.) Beregning: Jf. relation ---------- lnak1 Timeløn for industriens arbejdere, inkl. ind. omk. som indgår i lønsummerne (kr.) Beregning: Jf. relation ---------- lnak2 Timeløn for industriens arbejdere, inkl. alle indirekte omkostninger (kr.) Beregning: lnak2 = lnakk + (tqu+tiqab)*(1-bqn/2)/Hgn ---------- lnakk Timeløn for industriens arbejdere, inkl. ind. omk. som indgår i lønsummerne (kr.) Beregning: lnakk = lna1 + taqwh + (taqp+tadf)*(1-bqn/2)/Hgn ---------- lnakk1 Timeløn for industriens arbejdere, inkl. ind. omk. som indgår i lønsummerne (kr.) Beregning: Jf. relation ---------- lnap Gennemsnitlig timeløn for arbejdere i industrien, inkl. ATP-bidrag (kr.) Kilde: Niveau (1996): Løn- og indkomststat., 1998:2B, udvikling: Konjunkturstat. tab. 23 (industri) tidligere: Industristatistik 1988, tabel 2.01, løbenr.2+3, (kol. 14)/(kol. 11) og S.M. ---------- LNAPE Udgansskøn for LNAP Beregning: LNAPE = LNAP ---------- lnat Timeløn (i DEM) for industriarbejdere i Tyskland, indeks Kilde: DSTB s7011602160 ---------- lnb Implicit timeløn i erhverv nb (kr.) Beregning: lnb=1000*(Ywnb + 0.00*Siqam + 0.02*Siqu)/(Qwnb*Hgn) ---------- lne Implicit timeløn i erhverv ne (kr.) Beregning: lne=1000*(Ywne + 0.00*Siqam + 0.01*Siqu)/(Qwne*Hgn) ---------- lnf Implicit timeløn i erhverv nf (kr.) Beregning: lnf=1000*(Ywnf + 0.00*Siqam + 0.04*Siqu)/(Qwnf*Hgn) ---------- lng Implicit timeløn i erhverv ng (kr.) Beregning: lng=1000*(Ywng + 0.00*Siqam + 0.00*Siqu)/(Qwng*Hgn) ---------- lnk Implicit timeløn i erhverv nk (kr.) Beregning: lnk=1000*(Ywnk + 0.00*Siqam + 0.03*Siqu)/(Qwnk*Hgn) ---------- lnm Implicit timeløn i erhverv nm (kr.) Beregning: lnm=1000*(Ywnm + 0.00*Siqam + 0.09*Siqu)/(Qwnm*Hgn) ---------- lnn Implicit timeløn i erhverv nn (kr.) Beregning: lnn=1000*(Ywnn + 0.00*Siqam + 0.01*Siqu)/(Qwnn*Hgn) ---------- lnq Implicit timeløn i erhverv nq (kr.) lnq=1000*(Ywnq + 0.00*Siqam + 0.06*Siqu)/(Qwnq*Hgn) ---------- lnt Implicit timeløn i erhverv nt (kr.) Beregning: lnt=1000*(Ywnt + 0.00*Siqam + 0.01*Siqu)/(Qwnt*Hgn) ---------- lo Implicit timeløn i erhverv o (kr.) Beregning: lo=1000*(Ywo + 0.00*Siqam + 0.21*Siqu)/(Qwo*Hgn) ---------- loh Gennemsnitlig nettoløn pr. år for heltidsbeskæftigede offentligt ansatte (kr.) Beregning: loh=lohk-(taqw+taqo+2/3¨ tqu+tdu) ---------- loh1 Gennemsnitlig nettoløn pr. år for heltidsbeskæftigede offentligt ansatte (kr.) Beregning: loh1 = lohkk1 - Saqw1/(Qw1*0.001) ---------- lohk Gennemsnitlig årsløn for offentligt ansatte, inkl. alle indirekte omkostninger (kr.) Beregning: Jf. relation ---------- lohk1 Gennemsnitlig årsløn for offentligt ansatte, inkl. alle indirekte omkostninger (kr.) Beregning: Jf. relation ---------- lohk2 Gennemsnitlig årsløn for offentligt ansatte, inkl. alle indirekte omkostninger (kr.) Beregning: lohk2 = lohk2 + 2/3tqu + tiqab ---------- lohkk Gennemsnitlig årsløn for offentligt ansatte, inkl. indirekte omkostninger, der indgår i lønsummer (kr.) Beregning: lohkk = Ywo/((Qwo¨(1-bqo/2))¨.001) ---------- lohkk1 Gennemsnitlig årsløn for offentligt ansatte, inkl. indirekte omkostninger, der indgår i lønsummer (kr.) Beregning: lohkk1 = Ywo2/((Qwo1¨(1-bqo/2))¨.001) ---------- lqf Implicit timeløn i erhverv qf (kr.) Beregning: lqf=1000*(Ywqf + 0.85*Siqam + 0.05*Siqu)/(Qwqf*Hgn) ---------- lqh Implicit timeløn i erhverv qh (kr.) Beregning: lqh=1000*(Ywqh + 0.00*Siqam + 0.13*Siqu)/(Qwqh*Hgn) ---------- lqq Implicit timeløn i erhverv qq (kr.) Beregning: lqq=1000*(Ywqq + 0.14*Siqam + 0.12*Siqu)/(Qwqq*Hgn) ---------- lqs Implicit timeløn i erhverv qs (kr.) Beregning: lqs=1000*(Ywqs + 0.00*Siqam + 0.01*Siqu)/(Qwqs*Hgn) ---------- lqt Implicit timeløn i erhverv qt (kr.) Beregning: lqt=1000*(Ywqt + 0.00*Siqam + 0.08*Siqu)/(Qwqt*Hgn) ---------- l{j}1 j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Implicit timeløn i erhverv j (kr.) Beregning: la1=1000*(Ywa1 + siq{j}l)/(Qw{j}1*Hgw{j}) ---------- M Import af varer og tjenester i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.1, løbenr. 8 Identitet: M=Mv+Ms+Mt ---------- M0 Import af SITC 0 - næringsmidler, levende dyr (1960-) (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller; for foreløbige tal udenrigshandelsstatistik afstemt med samlet vareimport efter NR, jf. Mv ---------- M1 Import af SITC 1 - drikkevarer og tobak (1960-) (mio. kr.) Kilde: Som M0 ---------- M2 Import af SITC 2 og 4 - ubearbejdede varer, ikke spiselige, undt. brændsel, samt animalske og vegetabilske olier mv. (1960-) (mio. kr.) Kilde: Som M0 ---------- M3k Import af SITC 32 - kul og koks (1960-) (mio. kr.) Kilde: Som M0 ---------- M3q Import af rest af SITC 3, olieprodukter, el og gas (1960-) (mio. kr.) Kilde: Som M0 ---------- M3r Import af SITC 333 - råolie (1960-) (mio. kr.) Kilde: Som M0 ---------- M5 Import af SITC 5 - kemikalier (1960-) (mio. kr.) Kilde: Som M0 ---------- M6m Import af SITC 67-69, jern- og metalvarer (1960-) (mio. kr.) Kilde: Som M0 ---------- M6q Import af rest af SITC 6, andre bearbejdede varer (1960-) (mio. kr.) Kilde: Som M0 ---------- M7b Import af del af SITC 78, person- og lastbiler (1960-) (mio. kr.) Kilde: Som M0 ---------- M7q Import af rest af SITC 7, maskiner m.m. (mio. kr.) Kilde: Som M0 ---------- M7y Import af del af SITC 79 - skibe, fly og boreplatforme (CCCN 88.02.150-490, 89.01.201-630 og 89.03.191) (mio. kr.) Kilde: Som M0 ---------- M8 Import af SITC 8 og 9 - andre færdigvarer plus diverse (1960-) (mio. kr.) Kilde: Som M0 ---------- Ms Import af øvrige tjenester (mio. kr.) Kilde: NR, (tabel 3.1, årets priser, løbenr. 10) - Mt ---------- Mt Turistudgifter (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 7.1, konsumgruppe 9990 ---------- Mv Vareimport i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.3, løbenr. 12 (se tillige tabel 3.1, løbenr. 9) Identitet: Mv=M0+M1+M2+M3k+M3r+M3q+M5+M6m+M6q+M7b+M7y+M7q+M8 ---------- nbs Antallet af boliger under opførelse med offentlig støtte (stk.) Kilde: Byggestatistik, arbejdsmateriale ---------- nhl Gennemsnitlig forventet levetid for personer over 64 år Kilde: Egne beregninger, DS befolkningsstatistik ---------- nwbr Gennemsnitlig restløbetid for realkreditobligationer (år) Kilde: Arbejdsnotat nr. 24, s. 90 ff ---------- nwpb Gennemsnitlig restløbetid for obligationsbeholdninger (Wpbkz og Wabk) (år) Kilde: Arbejdsnotat nr. 24, s. 90 ff ---------- pcb Prisen på Cb (2000=1, kædede værdier) Beregning: pcb=Cb/fCb ---------- pcbs Prisen på ydelsen fra bruttostocken af biler i husholdningerne (2000=1) Beregning: Cbs/fcbs ---------- pce Prisen på Ce (2000=1, kædede værdier) Beregning: pce=Ce/fCe ---------- pcf Prisen på Cf (2000=1, kædede værdier) Beregning: pcf=Cf/fCf ---------- pcg Prisen på Cg (2000=1, kædede værdier) Beregning: pcg=Cg/fCg ---------- pcgbk Prisen på privatforbrug af transport (2000=1, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- pcgbk1 Prisen på privatforbrug af transport (2000=1, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- pcgk Pris på Cgk (2000=1, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- pch Prisen på Ch (2000=1, kædede værdier) Beregning: pch=Ch/fCh ---------- pch1 Pris på boligforbrug, med opdeling på ejer/lejer (2000=1, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- pche Pris på boligforbrug, ejere (2000=1, kædede værdier) Kilde: Notat, JAO, 28. november 2001 ---------- pchl Pris på boligforbrug, lejere (2000=1, kædede værdier) Kilde: Notat, JAO, 28. november 2001 ---------- pci Prisen på Ci (2000=1, kædede værdier) Beregning: pci=Ci/fCi ---------- pck Prisen på Ck (2000=1, kædede værdier) Beregning: pck=Ck/fCk ---------- pcn Prisen på Cn (2000=1, kædede værdier) Beregning: pcn=Cn/fCn ---------- pcnt Prisen (i DEM) på nydelsesmidler i Tyskland (2000=1, kædede værdier) Kilde: Statistisches Jahrbuch 1988, tabel 22.13.1, Getränke, Tabakwaren ---------- pco Prisen på Co (2000=1, kædede værdier) Beregning: pco=Co/fCo ---------- pcp Prisen på Cp (2000=1, kædede værdier) Beregning: pcp=Cp/fCp ---------- pcp4v Prisudtryk for Cp4 sammenvejet med laggede mængder Beregning: Jf. relation, dog er pcp4v=pcp¨pcp4v(1954)/pcp(1954) før 1954 ---------- pcp4v1 Prisudtryk for forbrugsfunktion (2000=1, kædede værdier) Beregning: Jf. relation, samt notat JAO 20.11.01 ---------- pcp4v2 Prisudtryk for forbrugsfunktion (2000=1, kædede værdier) Beregning: Jf. relation, samt notat JAO 20.11.01 ---------- pcp4xh Prisen på Cp4xh (2000=1, kædede værdier) Beregning: pcp4xh=Cp4xh/(fCp4-fCh) ---------- pcp4xhv Prisudtryk for Cp4xh sammenvejet med laggede mængder (2000=1, kædede værdier) Beregning: Jf. relation, samt notat JAO 20.11.01 ---------- pcp4xhv1 Prisudtryk for Cp4xh1 sammenvejet med laggede mængder (2000=1, kædede værdier) Beregning: Jf. relation, samt notat JAO 20.11.01 ---------- PCPE Udgansskøn for PCP Beregning: PCPE = PCP ---------- pcpn Prisvariabel i tsdr-relationen (2000=1, kædede værdier) Beregning: Jf. relation ---------- pcpt Tysk forbrugerprisindeks (2000=1, kædede værdier) Kilde: International Financial Statistics, landeafsnit, serie 64 ---------- pcrs Indeks til regulering af progressionsgrænser Beregning: pcrs=lisa/76816.484 ---------- pcrs1 Indeks til regulering af progressionsgrænser Kilde: Økonomisk Oversigt, dog før 1990 jf notat aji 14.09.99 ---------- pcrs1e Udgangsskøn for pcrs1 ---------- pcrse Udgangsskøn for pcrs ---------- pcs Prisen på Cs (2000=1, kædede værdier) Beregning: pcs=Cs/fCs ---------- pct Prisen på Ct (2000=1, kædede værdier) Beregning: pct=Ct/fCt ---------- pcv Prisen på Cv (2000=1, kædede værdier) Beregning: pcv=Cv/fCv ---------- pe Prisen på E (2000=1, kædede værdier) Beregning: pe=E/fE ---------- pe0 Prisen på E0 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pe0=E0/fE0 ---------- pe1 Prisen på E1 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pe1=E1/fE1 ---------- pe2 Prisen på E2 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pe2=E2/fE2 ---------- pe3 Prisen på E3 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pe3=E3/fE3 ---------- pe5 Prisen på E5 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pe5=E5/fE5 ---------- pe6 Prisen på E6 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pe6=E6/fE6 ---------- pe7q Prisen på E7q (2000=1, kædede værdier) Beregning: pe7q=E7q/fE7q ---------- pe7y Prisen på E7y (2000=1, kædede værdier) Beregning: pe7y=E7y/fE7y ---------- pe8 Prisen på E8 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pe8=E8/fE8 ---------- peesq konkurrentpris på markedet for esq. Sættes historisk lig pesq ---------- pee{j} j=0,1,2,5,6,7q,8,t Sammenvejet konkurrentprisudtryk for eksportgruppe {j} (2000=1, kædede værdier) Kilde: OECD outlook 57 og nyere og udenrigshandelsdata, jf. Notat JAO, AMB, TMK 05.09.95 ---------- pes Prisen på Es (2000=1, kædede værdier) Beregning: pes=Es/fEs ---------- pesq Prisen på Esq (2000=1, kædede værdier) Beregning: pEsq=Esq/fEsq ---------- pess Prisen på Ess (2000=1, kædede værdier) Beregning: pEss=Ess/fEss ---------- pet Prisen på Et (2000=1, kædede værdier) Beregning: pet=Et/fEt ---------- pev Prisen på Ev (2000=1, kædede værdier) Beregning: pev=Ev/fEv ---------- phgk Kontantprisen på byggegrunde (2000=1, kædede værdier) Kilde: Ejendomssalg, Statsskattedirektoratet ---------- phk Kontantprisen på enfamiliehuse (2000=1, kædede værdier) Kilde: Som phgk ---------- phv Vurderingsprisen for huse, der danner grundlag for beregning af lejeværdi (2000=1, kædede værdier) Kilde: Arbejdsnotat nr. 24, s. 169, se også notat jao 28. november 2001 ---------- phv1 Vurderingsprisen for huse, der danner grundlag for beregning af lejeværdi (2000=1, kædede værdier) Kilde: Indeks for udviklingen i ejendomsværdier for identiske ejendomme, enfamliehuse. Statistsik tiårsoversigt 2001 s. 79 ---------- pi Prisen på I (2000=1, kædede værdier) Beregning: pi=I/fI ---------- pib Prisen på Ib (2000=1, kædede værdier) Beregning: pib=Ib/fIb ---------- pibo1 Prisen på Ibo1 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pibo1=Ibo1/fIbo1 ---------- pibo11 Prisen på Ibo11 (2000=1, kædede værdier) Beregning: Ibo11/fIbo11 ---------- pibp Prisen på bygnings- og anlægsinvesteringer i private erhverv (2000=1, kædede værdier) Beregning: pibp=Ibp/fIbp ---------- pibp1 Prisen på Ibp1 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pibp1=Ibp1/fIbp1 ---------- pibp11 Prisen på Ibp11 (2000=1, kædede værdier) Beregning: Ibp11/fIbp11 ---------- pib{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Prisen på fIb{j} (2000=1, kædede værdier) Beregning: pib{j}=Ib{j}/fIb{j} ---------- pif Prisen på If (2000=1, kædede værdier) Beregning: pif=If/fIf ---------- pil Prisen på Il (2000=1, kædede værdier) Beregning: pil=Il/fIl ---------- pim Prisen på Im (2000=1, kædede værdier) Beregning: pim=Im/fIm ---------- pimo1 Prisen på Imo1 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pimo1=Imo1/fImo1 ---------- pimo11 Prisen på Imo11 (2000=1, kædede værdier) Beregning: Imo11/fImo11 ---------- pimp Prisen på maskininvesteringer i private erhverv (2000=1, kædede værdier) Beregning: pimp=Imp/fImp ---------- pimp1 Prisen på Imp1 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pimp1=Imp1/fImp1 ---------- pimp11 Prisen på Imp11 (2000=1, kædede værdier) Beregning: Imp11/fImp11 ---------- pim{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Prisen på fIm{j} (2000=1, kædede værdier) Beregning: pim{j}=Im{j}/fIm{j} ---------- pip11 Pris på ip11 (private sektors samlede investeringer) (2000=1, kædede værdier) Beregning: pip11 = ip11 / fip11 ---------- pit Prisen på It (2000=1, kædede værdier) Beregning: pit=It/fIt ---------- piv Prisen på Iv (2000=1, kædede værdier) Beregning: piv=Iv/fIv ---------- piy Prisen på Iy (2000=1, kædede værdier) Beregning: piy=Iy/fIy ---------- pkle{j} j=a,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qf,qq,o Relativ pris i energirelationerne, sammenvejer uim{j}, l{j} og pve{j} (2000=1, kædede værdier) Beregning: Jf. notat LNI23502 ---------- pkle{j}1 j=a,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qf,qq,o Relativ pris i energirelationerne, sammenvejer uim{j}, l{j} og pve{j} (2000=1, kædede værdier) Beregning: Jf. notat LNI23502 ---------- pkzne Prisen på fKzne Beregning: Tørnqvistprisindeks ---------- pkzne1 Prisen på fKzne Beregning: Tørnqvistprisindeks ---------- pm Prisen på M (2000=1, kædede værdier) Beregning: pm=M/fM ---------- pm0 Prisen på M0 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pm0=M0/fM0 ---------- pm1 Prisen på M1 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pm1=M1/fM1 ---------- pm2 Prisen på M2 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pm2=M2/fM2 ---------- pm3k Prisen på M3k (2000=1, kædede værdier) Beregning: pm3k=M3k/fM3k ---------- pm3q Prisen på M3q (2000=1, kædede værdier) Beregning: pm3q=M3q/fM3q ---------- pm3r Prisen på M3r (2000=1, kædede værdier) Beregning: pm3r=M3r/fM3r ---------- pm5 Prisen på M5 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pm5=M5/fM5 ---------- pm6m Prisen på M6m (2000=1, kædede værdier) Beregning: pm6m=M6m/fM6m ---------- pm6q Prisen på M6q (2000=1, kædede værdier) Beregning: pm6q=M6q/fM6q ---------- pm7b Prisen på M7b (2000=1, kædede værdier) Beregning: pm7b=M7b/fM7b ---------- pm7q Prisen på M7q (2000=1, kædede værdier) Beregning: pm7q=M7q/fM7q ---------- pm7y Prisen på M7y (2000=1, kædede værdier) Beregning: pm7y=M7y/fM7y ---------- pm8 Prisen på M8 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pm8=M8/fM8 ---------- pms Prisen på Ms (2000=1, kædede værdier) Beregning: pms=Ms/fMs ---------- pmt Prisen på Mt (2000=1, kædede værdier) Beregning: pmt=Mt/fMt ---------- pmv Prisen på Mv (2000=1, kædede værdier) Beregning: pmv=Mv/fMv ---------- pnibo11 Nettopris vedrørende pibo11 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pnibo11 = pnib * kpnibo1 (Jf. rapport nr. 4, s. 6.15) ---------- pnibp11 Nettopris vedrørende pibp11 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pnibp11 = pnib * kpnibp1 (Jf. rapport nr. 4, s. 6.15) ---------- pnimo11 Nettopris vedrørende pimo11 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pnimo11 = pnim * kpnimo1 (Jf. rapport nr. 4, s. 6.15) ---------- pnimp11 Nettopris vedrørende pimp11 (2000=1, kædede værdier) Beregning: pnimp11 = pnim * kpnimp1 (Jf. rapport nr. 4, s. 6.15) ---------- pn{j} j=cf,cn,ci,ce,cg,cb,cv,ch,ck,cs,im,ib,imp1,ibp1,ibh,imo1,ibo1,il,e0,e7y,vo Nettopris vedrørende p{j} Beregning: Jf. rapport nr. 4, s. 6.15, bcx, fx pncf=(Cf-Sipf-Sigf)/fCf ---------- ptty Indeks til regulering af overførselsindkomster Beregning: ptty=ptty[-1]*(lisa+lisa[-1])*(1-tsda)/(1-tsda[-1]), dog før 1994: ptty=0.5*(lisa+lisa[-1])/73401.391 ---------- ptty1 Indeks til regulering af overførselsindkomster Kilde: Økonomisk Oversigt, før 1990 jf. notat aji 14.09.99 ---------- pve{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Prisen på Ve{j} Beregning: pve{j}=Ve{j}/fVe{j} ---------- pvm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Prisen på Vm{j} Beregning: pvm{j}=Vm{j}/fVm{j} ---------- pv{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Prisen på V{j} (2000=1, kædede værdier) Beregning: pv{j}=V{j}/fV{j}; (bemærk pvo=pvo) ---------- pwne1 CES prisindeks for fVene og fKzne Beregning: Jf. relation ---------- pwne2 CES prisindeks for fVene og fKzne Beregning: Jf. relation ---------- pwneve Faktiske energiomkostninger pr. produceret enhed i ne erhvervet Beregning: Jf. relation ---------- pw{j}nv j=nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qq Nødvendige variable enhedsomkostninger Beregning: Jf. relation, Notat MMP 01.08.97 ---------- pw{j}vl j=nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qq Nødvendige lønomkostninger pr. produceret enhed Beregning: Jf. relation ---------- pw{j}vl1 j=nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qq Nødvendige lønomkostninger pr. produceret enhed Beregning: Jf. relation ---------- pw{j}vv j=nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qq Nødvendige materiale- og energiomkostninger pr. produceret enhed Beregning: Jf. relation ---------- pw{j}vv1 j=nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qq Nødvendige materiale- og energiomkostninger pr. produceret enhed Beregning: Jf. relation ---------- pw{j}w j=a,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qf,qq Optimale langsigtede enhedsomkostninger Beregning: Jf. relation, Notat MMP 01.08.97 ---------- pw{j}w1 j=a,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qf,qq Optimale langsigtede enhedsomkostninger Beregning: Jf. relation, Notat MMP 01.08.97 ---------- pw{j}wv j=ne,qf Ønskede/optimale/langsigtede variable enhedsomkostninger Beregning: Jf. relation ---------- pw{j}wv1 j=qf Ønskede/optimale/langsigtede variable enhedsomkostninger Beregning: Jf. relation ---------- px Prisen på X (2000=1, kædede værdier) Beregning: px=X/fX ---------- pxm{i} i=0,1,2,5,6q,7q,8 Prisudtryk i fMz{i}-relationen Beregning: Jf. relation ---------- pxn Prisen på Xn (2000=1, kædede værdier) Beregning: pxn=Xn/fXn ---------- pxq Prisen på Xq (2000=1, kædede værdier) Beregning: pxq=Xq/fXq ---------- px{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Prisen på produktionsværdi i erhverv {j} (2000=1, kædede værdier) Beregning: px{j}=X{j}/fX{j} ---------- px{j}w j=ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qf,qt,qq Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i px{j}-relation (2000 tæt på 1) Beregning: Jf. relation ---------- px{j}w1 j=ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qf,qt,qq Hjælpevariabel for fejlkorrigerende niveau i px{j}-relation (2000 tæt på 1) Beregning: Jf. relation ---------- py Prisen på Y (2000=1, kædede værdier) Beregning: py=Y/fY ---------- pyf Prisen på Yf (2000=1, kædede værdier) Beregning: pyf=Yf/fYf ---------- pyfn Prisen på Yfn (2000=1, kædede værdier) Beregning: pyfn=Yfn/fYfn ---------- pyfnl BVT-deflator for fremstillingserhverv excl. ne og ng, til brug i lønrelation (2000=1, kædede værdier) Beregning: pyfnl = (yfnf+yfnn+yfnb+yfnk+yfnm+yfnq+yfnt)/(fyfnf+fyfnn+fyfnb+fyfnk+fyfnm+fyfnq+fyfnt) ---------- pyf{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Prisen på Yf{j} (2000=1, kædede værdier) Beregning: pyf{j}=Yf{j}/fYf{j} ---------- pyqi Prisen på imputerede finansielle tjenester (2000=1, kædede værdier) Beregning: pyqi=Yfqi/fYfqi ---------- pytr Prisen på Ytr (2000=1, kædede værdier) Beregning: pytr=Ytr/fYtr ---------- pytr1 Prisen på Ytr1 (1980=1) Beregning: pytr/0.5076 ---------- Q Beskæftigede i alt (1000 pers.) Kilde: NR, tabel 3.14; før 1975 internt materiale Identitet: Q=sum af Q{j}, j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o,res ---------- Q1 Beskæftigede i alt (1000 pers.) Kilde: NR, tabel 3.14; før 1975 internt materiale Identitet: Q=sum af Q{j}1, j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o,res ---------- Qmf Personer i støttet beskæftigelse (1000 pers.) Kilde: Uadam ---------- Qmf1 Beskæftigede i arbejdsmarkedsforanstaltninger, eksklusive individuelle ordninger (1000 pers.) Kilde: AMFORA, Arbejdsmarked (St.E) 2000:24, tabel 1 ---------- Qn Beskæftigede lønmodt. i fremstillingserhvervene i alt (1000 pers.) Beregning: Qn=Qnf=Qng+Qne+Qnf+Qnn+Qnb+Qnm+Qnt+Qnk+Qnq ---------- Qo1 Beskæftigelse i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) (1000) Kilde: NR, tabel 3.14, memopost ---------- Qo11 Beskæftigelse i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) (1000 pers.) Kilde: NR, tabel 3.14, memopost ---------- Qo2 Antal beskæftigede personer i alt i erhverv o (1000 pers.) Beregning: Q2=Qso1+Qw01 ---------- Qp1 Beskæftigede i privat SEKTOR (ikke identisk med private erhverv) (1000 pers.) Beregning: Q-Qo1 ---------- Qp11 Beskæftigede i privat SEKTOR (ikke identisk med private erhverv) (1000 pers.) Beregning: Q-Qo11 ---------- Qp12 Beskæftigede i privat SEKTOR (ikke identisk med private erhverv) (1000 pers.) Beregning: Q1-Qo1 ---------- Qq Beskæftigede lønmodtagere i q-erhvervene i alt (1000 pers.) Beregning: Qq=Qqh+Qqs+Qqt+Qqf+Qqq ---------- Qres Residualbeskæftigelse, Qres=0 fra 1975 (1000 pers.) Beregning: Residual, jf. Q ---------- Qres1 Residualbeskæftigelse, Qres=0 fra 1975 (1000 pers.) Beregning: Residual, jf. Q ---------- Qs Antal selvstændige i alt (1000 pers.) Kilde: NR, tabel 6.1 (se desuden notat PBR, TTH, KTH 09.04.93) ---------- Qs1 Antal selvstændige i alt (1000 pers.) Kilde: NR, tabel 6.1 (se desuden notat PBR, TTH, KTH 09.04.93) ---------- QSO2 Antal selvstændige i erhverv o (1000 pers.) Kilde: NR, tabel 6.1 (se desuden notat PBR, TTH, KTH 09.04.93) ---------- Qsp Beskæftigede selvstændige i private erhverv (1000 pers.) Beregning: Sum over Qs{j}, j forskellig fra o ---------- Qsp1 Beskæftigede selvstændige i private erhverv (1000 pers.) Beregning: Sum over Qs{j}1, j forskellig fra o ---------- Qs{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Antal selvstændige i erhverv {j} (1000 pers.) Kilde: NR, tabel 6.1 (se desuden notat PBR, TTH, KTH 09.04.93) ---------- Qs{j}1 j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Antal selvstændige i erhverv {j} (1000 pers.) Kilde: NR, tabel 6.1 (se desuden notat PBR, TTH, KTH 09.04.93) ---------- Qw Beskæftigede lønmodtagere (1000 pers.) Beregning: Jf. relation ---------- Qw1 Beskæftigede lønmodtagere i alt (1000 pers.) Beregning: Jf. Relation ---------- Qwo2 Antal lønmodtagere i erhverv o (1000 pers.) Beregning: Qwo2 = Qo2 ---------- Qwp Beskæftigede lønmodtagere i private erhverv (1000 pers.) Beregning: Sum over Qw{j}, j forskellig fra o ---------- Qwp1 Beskæftigede lønmodtagere i private erhverv (1000 pers.) Beregning: Sum over Qw{j}1, j forskellig fra o ---------- Qw{j} j=a,e,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Antal lønmodtagere i erhverv {j} (1000 pers.) Beregning: Qw{j} = Q{j} ---------- Qw{j} j=ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b Antal lønmodtagere i erhverv {j} (1000 pers.) Beregning: Qw{j} = Q{j}a + Q{j}f ---------- Qw{j}1 j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h Antal lønmodtagere i erhverv {j} (1000 pers.) Kilde: NR, tabel 6.1 ---------- Q{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Antal beskæftigede personer i alt i erhverv {j} (1000 pers.) Beregning: Q{j}=Qs{j}+Qw{j} ---------- Q{j}1 j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h Antal beskæftigede personer i alt i erhverv {j} (1000 pers.) Beregning: Q{j}1=Qs{j}1+Qw{j}1 ---------- Rlisa Lønstigningstakt; relativ ændring i lisa Beregning: Rlisa=(lisa/lisa[-1])-1 ---------- rofkb{j} j=a,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq Autokorrelationsparameter i fKb{j}-relationen Kilde: Notat LBT 04.02.02 ---------- rofkm{j} j=a,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qq Autokorrelationsparameter i fKm{j}-relationen Kilde: Notat MMP 18.06.97 ---------- rofkm{j}1 j=a,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qq Autokorrelationsparameter i fKm{j}-relationen Kilde: Notat MMP 18.06.97 ---------- rohq{j} j=a,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qq Autokorrelationsparameter i HQ{j}-relationen Kilde: Notat MMP 18.06.97 ---------- rohq{j}1 j=a,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qq Autokorrelationsparameter i HQ{j}-relationen Kilde: Notat MMP 18.06.97 ---------- rpcbe Inflationsforventningsudtryk i bilkøbsrelationen Beregning: Jf. relation ---------- Rpcp4v1e Forventet relativ ændring i pcp4v1 Beregning: Jf. relation ---------- Rpcp4ve Forventet relativ ændring i pcp4v (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- rpiboe Forventet stigning i pibo Beregning: Jf. relation ---------- rpibpe Forventet stigning i pibp Kilde: Notat LBT 04.02.02 ---------- rpib{j}e j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h Forventet stigning i pib{j} Beregning: Jf. relation ---------- rpim{j}e j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Forventet stigning i pim{j} Beregning: Jf. relation ---------- S Skatter og afgifter i alt (mio. kr.) Beregning: S=Sd+Siaf+Sa, jf. Skatter og afgifter 1995, tabel 2.4 og 2.6 ---------- Sa Andre skatter i alt (mio. kr.) Beregning: Sa=Sak+Sagb+Saso ---------- Saen Bidrag til sociale ordninger fra udlandet, netto (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.5 (12) - tabel 4.5 (35) ---------- Safm Sociale bidrag fra medlemmer til arbejdsløshedsforsikring og efterlønsordning (mio. kr.) Kilde: Safm = Safma + Safme Identitet: ---------- Safma Sociale bidrag fra medlemmer til arbejdsløshedsforsikring (mio. kr.) Kilde: Skatter of Afgifter, Tabel 2.6., løbenr. 3.1.1 ---------- Safme Sociale bidrag fra medlemmer til efterlønsordning (mio. kr.) Kilde: Skatter of Afgifter, Tabel 2.6., løbenr. 3.1.9 ---------- Sagb Obligatoriske gebyrer og bøder mv. (mio. kr.) Kilde: NR (ST.E) 1997:21, tabel 11, løbenr. 2 ---------- Sak Kapitalskatter (afgift af arv og gave) (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. II.12 ---------- Saqo Sociale bidrag til ATP fra offentlige arbejdsgivere (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 2.6, løbenr. 3.2.8 (siden januar 1992 := 0) ---------- Saqp Sociale bidrag fra arbejdsgivere til invalideforsikring og arbejdsløshedsforsikring (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 2.6, løbenr. 3.2.1 og 3.2.2 ---------- Saqw Sociale bidrag til ATP, særlig ATP-ordning og lønmodtagernes garantifond (mio. kr.) Beregning: Saqw = Saqw1 + Saqwy ---------- Saqw1 Sociale bidrag til ATP og lønmodtagernes garantifond (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Tabel 2.6., løbenr 3.1.3+3.1.4+3.2.5+3.2.8-10 ---------- Saqwy Sociale bidrag til særlig ATP-ordning (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Tabel 2.6., løbenr 3.1.8 ---------- Saso Obligatoriske bidrag til sociale ordninger i alt (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. II.7 Identitet: Saso=Safm+Saqw+Saqp+Saqo+Sasr ---------- Saso{i} i=o,s Obligatoriske bidrag til sociale ordninger i offentlig delsektor {i} (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2 og 3, løbenr. II.7 Identitet : Saso = Sasos + Sasoo ---------- Sasr Øvrige bidrag til sociale ordninger (mio. kr.) Beregning: Residual, jf. Saso ---------- Sb Egentlige forskudsskatter (mio. kr.) Beregning: Sb=Sba+Sbb+Sbu ---------- Sd Direkte skatter i alt (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, II.6 Identitet:Sd=Sdk+Sdu+Sda+Sdp+Sdv+Sds+Sdr ---------- Sda Arbejdsmarkedsbidrag (bruttoskat) (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 10, løbenr. B.1.1.2 ---------- Sdas Hjælpevariabel i Ysp-relationen, arbejdsmarkedsbidrag ved slutligningen (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.10, jf. notat tmk 22.06.99 ---------- Sden Løbende indkomst- og formueskatter mv. fra udlandet, netto (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.5 (11) - tabel 4.5 (34) ---------- Sdk Kildeskatter i alt (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1997 tabel 2.6, løbenr. 1.1.(1+2+3+5+6+7+8+10)+5.1.1 ---------- Sdk1 Kildeskatter i alt (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999 tabel 2.6, løbenr. 1.1.(1+2+3+4+5+6+7+8+10)+5.1.1 ---------- Sdkk Løbende indkomst- og formueskatter til samlet kommunal forvaltning og service. (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 4 , løbenr.II.6 Identitet: Sd = Sdss + Sdkk ---------- Sdp Andre personlige indkomstskatter (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995 tabel 2.6, løbenr. 1.1.4+1.1.9+1.1.11-16+1.3.2+5.1.2, jf. Sdk ---------- Sdp1 Andre personlige indkomstskatter (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999 tabel 2.6, løbenr. 1.1.9+1.1.11-16+1.3.2+5.1.2, jf. Sdk1 ---------- Sdpr Andre personlige indkomstskatter, resterende (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999 tabel 2.6, løbenr. 1.1.11-14+1.1.16+1.3.2+5.1.2, jf. Sdp1 ---------- Sdr Realrenteafgift (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 10, løbenr. B.1.3 ---------- Sdra Aktieafkastskat (mio. kr.) Kilde: ---------- sdraqwm Aktieafkastskat, den midlertidige pensionsordning Kilde:DMP, regnskab ---------- Sdrdmp Realrenteafgift, Den midlertidige pensionsordning (DMP) (mio. kr.) Kilde : DMP, regnskab ---------- Sdrld Realrenteafgift, Lønmodtagernes Dyrtidsfond (mio. kr.) Kilde : DS 5.kt. internt materiale ---------- Sdrp Realrenteafgift, privat sektor ekskl. LD og DMP (mio. kr.) Beregning: Sdrp=Sdr-Sdrld-Sdrqwm ---------- Sdrph Realrenteafgift for husholdninger (mio. kr.) Kilde : Skatter og afgifter 1997, tabel 2.6, løbenr. 1.3.1 ---------- Sdrpp Realrenteafgift, pensionskasser mv. (mio. kr.) Beregning: Sdrpp=Sdrp-Sdrph ---------- Sdrqwm Realrenteafgift, Den midlertidige pensionsordning (mio. kr.) Kilde : DMP, regnskab ---------- Sdrsp Realrenteafgift, Den særlige pensionsordning (SP) (mio. kr.) Kilde : ---------- Sds Selskabsskat mv. (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 10, løbenr.1.2 ---------- Sdsbk Selskabsskat for pengeinstitutterne (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 6.7, løbenr. 7, banker og sparekasser ---------- Sdsr Selskabsskat for øvrige erhverv (mio. kr.) Beregning: Sdsr=Sds-Sdsbk ---------- Sdss Løbende indkomst- og formueskatter til statslig forvaltning og service. (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2 , løbenr.II.6 Identitet: Sd = Sdss + Sdkk ---------- Sdu Aud-bidrag fra husholdningerne (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1997, tabel 2.6, løbenr. 4.1 ---------- Sdv Vægtafgifter fra husholdningerne (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 10, løbenr. B.5.3.1 ---------- Si Indirekte skatter i alt, netto (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller, jf. NR, tabel 2.3, løbenr. A3-A2 Identitet: Si=Siaf+Sisu; Si=Sim+Simam+Sip+Sig+Sir+Siq ---------- Siaf Indirekte skatter i alt, afgifter (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.6, konto 2.1.2, løbenr. 2 (se tillige Skatter og afgifter 1995, tabel 2.4) Identitet: Siaf=Siafo+Siafe ---------- Siafe Indirekte skatter til eu (mio. kr.) Kilde: 6 kt. Identitet: Siafe = Sim + Tefbp ---------- Siafo Indirekte skatter til offentlig sektor (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. II.5 Identitet: Siafo = Siaf - Siafe ---------- Siafo{i} i=s,o,k Indirekte skatter til offentlig delsektor {i} (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2-4, løbenr. II.5 Identitet: Siafo = Siafos + siafoo + Siafok ---------- Sig Generelle afgiftsprovenu (oms/moms) (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller, jf. Skatter og afgifter 1995, tabel 2.6, løbenr. 6.1+6.6(til 1989) ---------- Sigi{j} j=m,b,mp,mo,bp,bo,h,l Oms/moms-provenu på investeringskomponent {j} (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- Sigx{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Oms/moms-provenu på råstofomkostninger i erhverv {j} (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- Sig{h} h=c,x,i1 Hjælpevariabel, momsprovenu på anvendelsestype {h} Beregning: Jf. relation ---------- Sig{j} j=f,n,i,e,g,b,v,h,k,s,o Oms/moms-provenu på forbrugskomponent {j} (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- Sim Toldprovenu (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller, jf. Skatter og afgifter 1995, tabel 2.6, løbenr. 6.2 ---------- Sim11 Hjælpevariabel, ADAM, november 1989 Beregning: Sim11=Sim+Simam ---------- Simam Provenu af arbejdsmarkedsbidrag (AMBI) vedr. import, ADAM, november 1989 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1989, tabel 2.7, løbenr. 6.2.1.1 ---------- Sime Toldprovenu til EU (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 2.6, løbenr. 6.2 + notat tmk 22.06.99 ---------- Sim{j} j=0,1,2,3r,3k,3q,5,6m,6q,7b,7y,7q,8 Toldprovenu (og AMBI) fra importgruppe {j} (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- Sip Provenu af punktafgifter minus subsidier (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller samt Sir, jf. Skatter og afgifter 1995, tabel 2.6, løbenr. 6.3+6.4+6.5+6.6(fra 1991)-Sir+Sipsu ---------- Sipaa Hektarstøtte (mio.kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 7, løbenr. 1.1.4 ---------- Sipaf Sip regnet brutto for subsidier (mio. kr.) Beregning: Sipaf=Sip-Sipsu, jf. relation ---------- Sipc Hjælpevariabel Beregning: Jf. relation ---------- Sipe0 Punktafgiftsprovenu for øvrige eksportkomponenter (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- Sipe7y Punktafgiftsprovenu for eksportkomponent E7y (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- Sipee Eksportstøtte fra EU (mio.kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 7, løbenr. 1.1.1 ---------- Sipeem Monetære udligningsbeløb fra EU (mio.kr.) Kilde: ---------- Sipeq Punktafgiftsprovenu, residual, for eksport (mio. kr.) Beregning: Sipeq=Sipe0-(-Tefe) ---------- Sipeu Produktafgifter til EU (mio.kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Tabel 2.6. løbenr. 6.3.11+6.3.31+6.3.36+6.3.41+6.3.49 ---------- Sipi{j} j=b,m,mp,mo,bp,bh,bo,l Punktafgiftsprovenu på investeringskomponent {j} (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller samt Sirimp ---------- Sipkto Subsidie til DSB (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 7, løbenr. 1.2.5 ---------- Sipsu Varefordelte subsidier (mio. kr.) Beregning: Residual, jf. Sisu, jf. i øvrigt SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 7, løbenr. 1 ---------- Sipsue Produktsubsidier fra EU (mio.kr.) Kilde: SE,Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 7, løbenr. 1.1 Identitet: Sipsue = Sipee + Sipaa + Sipsuer ---------- Sipsuer Andre produktsubsidier fra EU (mio.kr) Kilde: Residual jf. Sipsue-relation Identitet: Sipsue = Sipee + Sipaa + Sipsuer ---------- Sipur Hjælpevariabel i Sipsu-relationen vedr. bruttoberegning af indirekte skatter (mio. kr.) Beregning: Residual, jf. Sipsu-relationen ---------- Sipur1 Hjælpevariabel i Sipsu-relationen vedr. bruttoberegning af indirekte skatter (mio. kr.) Beregning: Residual, jf. Sipsu-relationen ---------- Sipve{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Punktafgiftsprovenu på energiforbrug i erhverv {j} (mio. kr.) Kilde: NR, i-o tabeller ---------- Sipx Punktafgiftsprovenu på råstofomk. i erhvervene i alt (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- Sipx{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Punktafgiftsprovenu på råstofomk. i erhverv {j} (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- Sip{j} j=f,n,i,e,g,b,v,h,k,s Punktafgiftsprovenu på forbrugskomponent {j} (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller samt Sirb ---------- Siq Ikke-varefordelte indirekte skatter, netto (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.2, konto 2.1.1, løbenr. 9 Identitet: Siq=Siqu+Siqv+Siqej+Siqam+Siqab+Siqr+Siqs ---------- Siqaa Støtte til braklægning (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 7, løbenr. løbenr. 2.1.3 ---------- Siqab Arbejdsmarkedsbidrag (bruttoskat) betalt af arbejdsgivere (mio. kr.) Kilde: Foreløbig = 0, jf. tqab ---------- Siqam Provenu af arbejdsmarkedsbidrag (AMBI) vedr. værditilvækst eller lønsum (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 2.6, løbenr. 6.1.(2.3+3) ---------- Siqej Ejendomsskatter (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 2.6, løbenr.5.4 ---------- Siqejh Ejendomsskatter på boliger (mio. kr.) Beregning: Siqejh = Siqh-Siqsh1.001*Siqv-.007*Siqr-Siqhl ---------- Siqeu Andre produktionsafgifter til EU (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 7, løbenr. 2.1-II.2 Identitet: Siqeu = Siqaa + Siqeur ---------- Siqeur Øvrige andre pruduktionsafgifter (mio. kr.) Kilde: Residual jf. Siqeu-relation Identitet: Siqeu = Siqaa + Siqeur ---------- Siqo1 Andre produktionsskatter, i den offentlige sektor (mio. kr.) Kilde: NR, ---------- Siqr Andre produktionsskatter (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 2.6, løbenr. 7 ---------- Siqs Andre produktionssubsidier (ikke-varefordelte) (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 7, løbenr. 2 ---------- Siqsh Subsidier på boligbenyttelse (rentesikring mv.) (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 7, løbenr. 2.2.2 ---------- Siqsk Subsidieudtryk i Siq{j}-relationen (mio. kr.) Beregning: Siqsk = Siqs-Siqaa ---------- Siqskr Subsidieudtryk i Siq{j}-relationen (mio. kr.) Beregning: Siqskr = Siqsk+Tefqr ---------- Siqsq Subsidieudtryk i Siq{j}-relationen (Andre subsidier end braklægningsstøtte og rentesikring til boliger) (mio. kr.) Beregning: Siqsq = Siqs-Siqaa-Siqsh ---------- Siqsqr Subsidieudtryk i Siq{j}-relationen (mio. kr.) Beregning: Siqsqr = Siqsq-siqeur ---------- Siqu Aud-bidrag mv. fra erhvervene (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 2.6, løbenr. 4.2 ---------- Sique Andre produktionssubsidier fra EU (mio.kr) Beregning: Sique = - Tefq ---------- Siquer Øvrige andre produktionssubsidier fra EU (mio.kr) Beregning: Siquer = - Tefqr ---------- Siqv Vægtafgifter fra erhvervene (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 2.6, løbenr. 5.3.2 ---------- Siq{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Ikke-varefordelte indirekte skatter i erhverv {j} (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller, jf. NR, tabel 5.1 ---------- Siq{j}l j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Ikke-varefordelte indirekte afgifter vedrørende lønsum (mio. kr.) Beregning: jf. relation ---------- Sir Registreringsafgiftsprovenu (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 2.6, løbenr. 6.3.2+6.3.32 ---------- Sirb Registreringsafgiftsprovenu på Cb (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- Sirim Registreringsafgiftsprovenu på Im (mio. kr.) Beregning: Sirim=Sirimp ---------- Sirimp Registreringsafgiftsprovenu på Imp (mio. kr.) Beregning: Sirimp=Sir-Sirb ---------- Sisu Subsidier i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 2.3, løbenr. 2, jf., jf. tabel 7, løbenr. 1+2 (=I+II.1) Identitet: Sisu=Sipsu+Siqs; Sisu=Sisue+Sisuo ---------- Sisue Subsidier finansieret af EU (mio. kr.) Kilde: NR, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 7, løbenr. II.1 Identitet: Sisue = Sipsue+Siqeu ---------- Sisuo Subsidier, dansk finansierede i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.3, løbenr. 15, jf. SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. I.8, jf. tabel 7, løbenr. I Identitet: Sisuo = Sisu - Sisue ---------- Sisuok Subsidier til offentlige kvasi-selskaber (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.8.1 ---------- Sisuor Subsidier til andre virksomheder (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.8.2 ---------- Sisu{i} i=os, oo, okk Subsidier til offentlig delsektor {i} (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2-4, løbenr. I.8 Identitet: Sisuo = Sisuos + sisuoo + Sisuok ---------- Skrc Rekoncilieringsled i indkomstskattebestemmelsen (mio. kr.) Beregning: Skrc = Sdk-Sk ---------- Skrc1 Rekoncilieringsled i indkomstskattebestemmelsen (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Sksi Særlig indkomstskat (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1991, tabel 5.8, løbenr. I.1 ---------- Sksi1 Særlig indkomstskat (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1991, tabel 5.8, løbenr. I.1 ---------- Sok Overskydende skat, alm.def., inkl. rentetillæg mv. (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1991, tabel 5.8, løbenr. H.2.1 ---------- Soo Overskydende skat, alm.def., ekskl.rentetillæg, mv. (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1991, tabel 5.8, løbenr. H.1.1(1) ---------- Sov Par. 55-beløb (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1991, tabel 5.8, D.1.6 (med modsat fortegn) ---------- Srk Restskat, alm. def., inkl. rentetillæg mv. (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1991, tabel 5.8, løbenr. H.2.2 ---------- Srrk Resterende restskatter, inkl. rentetillæg mv. (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1991, tabel 5.8, løbenr. H.2.2.2 ---------- Srv Frivillige indbetalinger (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1991, tabel 5.8, løbenr. D.1.5 ---------- Ssf Formueskat (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1991, tabel 5.8, løbenr. G.1.9 ---------- Ssso Sømandsskat (Mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1991, tabel 5.8, løbenr. G.1.8, jf. notat TMK 17.02.03 ---------- Ssy Slutskatter vedr. indkomster (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1991, tabel 5.8, løbenr. G.1.(1+2+3+4+5+6+7+10) ---------- Ssy1 Slutskatter vedr. indkomster (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.7, løbenr. G.1.(1+2+3+4+5+7+8) ---------- Ssy2 Slutskatter vedr. indkomster, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Beregning jf. relation for Sdk1, se notat TMK 22.05.03 ---------- Ssya Slutskatter vedr. aktieskat (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.7, løbenr. G.1.8 ---------- Ssyej Slutskatter vedr. ejendomsværdiskat (mio. kr.) Kilde: ---------- Ssys Slutskatter vedr. skattepligtig indkomst (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.7, løbenr. G.1.(1.1-1.5+2+3+4+5+7) ---------- Ssysef Slutskatter vedr. skattepligtig indkomst for efterlønnere, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssysef{i} i=1,2,3,4,5 Slutskatter vedr. skattepligtig indkomst for skatteart {i} for efterlønnere, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssysfp Slutskatter vedr. skattepligtig indkomst for folkepensionister, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssysfp{i} i=1,2,3,4,5 Slutskatter vedr. skattepligtig indkomst for skatteart {i} for folkepensionister, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssysl Slutskatter vedr. skattepligtig indkomst for ledige, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssysl{i} i=1,2,3,4,5 Slutskatter vedr. skattepligtig indkomst for skatteart {i} for ledige, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssysp Slutskatter vedr. personlig indkomst (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.7, løbenr. G.1.1.6 ---------- Ssyspef Slutskatter vedr. personlig indkomst for efterlønnere, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssyspef{i} i=1,2,3,4,5 Slutskatter vedr. personlig indkomst for skatteart {i} for efterlønnere, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssyspfp Slutskatter vedr. personlig indkomst for folkepensionister, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssyspfp{i} i=1,2,3,4,5 Slutskatter vedr. personlig indkomst for skatteart {i} for folkepensionister, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssyspl Slutskatter vedr. personlig indkomst for ledige, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssyspl{i} i=1,2,3,4,5 Slutskatter vedr. personlig indkomst for skatteart {i} for ledige, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssyspq Slutskatter vedr. personlig indkomst for øvrige skatteyderee, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssyspq{i} i=1,2,3,4,5 Slutskatter vedr. personlig indkomst for skatteart {i} for øvrige skatteydere, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssysps Slutskatter vedr. personlig indkomst for selvstændige, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssysps{i} i=1,2,3,4,5 Slutskatter vedr. personlig indkomst for skatteart {i} for selvstændige, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssyspw Slutskatter vedr. personlig indkomst for lønmodtagere, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssyspw{i} i=1,2,3,4,5 Slutskatter vedr. personlig indkomst for skatteart {i} for lønmodtagere, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssysp{i} i=1,2,3,4,5 Slutskatter vedr. personlig indkomst for skattearterne {i}, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 2001, tabel 2.6 og tabel 5.6, jf. notat TMK 17.02.03 ---------- Ssysq Slutskatter vedr. skattepligtig indkomst for øvrige skatteyderee, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssysq{i} i=1,2,3,4,5 Slutskatter vedr. skattepligtig indkomst for skatteart {i} for øvrige skatteydere, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssyss Slutskatter vedr. skattepligtig indkomst for selvstændige, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssyss{i} i=1,2,3,4,5 Slutskatter vedr. skattepligtig indkomst for skatteart {i} for selvstændige, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssysw Slutskatter vedr. skattepligtig indkomst for lønmodtagere, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssysw{i} i=1,2,3,4,5 Slutskatter vedr. skattepligtig indkomst for skatteart {i} for lønmodtagere, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, Skatteorienteret indkomststatitsik og MISKMASK (se dokumentation for MISKMASK) ---------- Ssys{i} i=1,2,3,4,5 Slutskatter vedr. skattepligtig indkomst for skattearterne {i}, ADAM april 2004 (Mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 2001, tabel 2.6 og tabel 5.6, jf. notat TMK 17.02.03 ---------- Ssyt Tillægsskatter vedr. indkomster (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1991, tabel 5.8, løbenr. G.1.(2+3) ---------- Ssyv Slutskatter vedr. virksomhedsskat, ADAM februar 2002 patch pr. marts 2003 (Mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 2001, tabel 5.6, løbenr. F.1.6, jf. notat TMK 17.02.03 ---------- tadf Sats for sociale bidrag fra arbejdsgivere til dagpengefond (1961-1973) (kr.) Kilde: Arbejdsmateriale ---------- Taeo Andre løbende overførsler fra udland i øvrigt til den offentlige sektor (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. II.10.3.2 ---------- Taep Andre løbende overførsler fra udlandet til den private sektor (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.5 (14) = Taep + Tefr + Taeo ---------- Tae{i} i= os,ok Andre løbende overførsler fra udland i øvrigt til den offentlige delsektor {i} (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2 og 4, løbenr. II.10.3.2 Identitet: Taeo = Taeos + Taeok ---------- tafm Sats for Safm (kr.) Beregning: Residual, jf. Safm-relationen ---------- tafma Sats for Safma Kilde: Residual, jf. Safma-relation ---------- tafma1 Sats for Safma, ADAM april 2004 Kilde: Residual, jf. Safma-relation ---------- tafme Sats for Safme Kilde: ---------- Takos Andre løbende overførsler fra ok til os (mio.kr.) Kilde:Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2, løbenr. I.9.1.3 + I.9.1.4 ---------- Taoe Andre løbende overførsler fra den offentlige sektor til udlandet (mio. kr.) Beregning: Taoe = Taoefo + Taoegr + Taoer ---------- Taoeeu Andre løbende overførsler til udland, EU, (mio.kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.9.4.3 = Tefby + Tefbr + Tefbg ---------- Taoefo Andre løbende overførsler til Færøerne, netto (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.9.4.1 ---------- Taoegr Andre løbende overførsler til Grønland, netto (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.9.4.2 ---------- Taoer Andre løbende overførsler til udland i øvrigt (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr I.9.4.4 ---------- Taoi Andre off. driftsindtægter (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. II.(8+9+10) ---------- Taoir Hjælpevariabel i Taoi-relationen (mio. kr.) Beregning: Residual, jf. Taoi-relationen ---------- Taoos Andre løbende overførsler fra oo til s (mio.kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 3, løbenr. I.9.1.1 ---------- Taoosr Andre løbende overførsler fra oo til os (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 3, løbenr. I.9.1.1-Tasir-Safma ---------- Taop Andre løbende overførsler fra den offentlige til den private sektor (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.9.3 ---------- Taosk Andre løbende overførsler fra stat til kommuner (mio.kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2, løbenr. I.9.1.3+I.9.1.4 ---------- Taoskx Målvariabel for Taosk (andre løbende overførsler fra stat til kommuner) (mio.kr.) ---------- Taou Andre off. driftsudgifter (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. I.(9.3+9.4) ---------- Taour Hjælpevariabel i Taou-relationen (mio. kr.) Beregning: Residual, jf. Taou-relationen ---------- Tape Andre løbende overførsler fra den private sektor til udlandet (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.5 (37) - tabel 4.5 (40) = Tape + Tefby ---------- Tapen Andre løbende overførsler, netto, fra udlandet til den private sektor (mio. kr.) Beregning: Tapen = Taep - Tape ---------- Taphn Andre løbende overførsler, netto, til husholdninger (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.6 (2.2.3) - tabel 5.6 (2.2.11) ---------- Taphr Andre løbende overførsler fra husholdninger, resterende (mio. kr.) Beregning: Residual, jf. Taphu-relation ---------- Taphu Andre løbende overførsler fra husholdninger (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.6 (2.2.11) ---------- Tapo Andre løbende overførsler fra den private til den offentlige sektor (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. II.10.2 ---------- Tap{i} i= os,oo,ok Andre løbende overførsler fra den private til den offentlige delsektor {i} (mio. kr.) Kilde:SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2-4, løbenr. II.10.2 Identitet: Tapo = Tapos + Tapok + Tapoo ---------- taqo Sats for Saqo (kr.) Beregning: Residual, jf. Saqo-relationen ---------- taqo1 Sats for Saqo, ADAM april 2004 (kr.) Beregning: Residual, jf. Saqo-relationen ---------- taqp Sats for Saqp (kr.) Beregning: Residual, jf. Saqp-relationen ---------- taqp1 Sats for Saqp (kr.) Beregning: Residual, jf. Saqp-relationen ---------- taqw Sats for Saqw (kr.) Beregning: Residual, jf. Saqw-relationen ---------- taqw1 Sats for Saqw1 Kilde: Residual, jf Saqw1-relation ---------- taqwh ATP-sats pr. time (kr./time) Beregning: taqwh = Saqw/(Qw*hgn*0.001) ---------- taqwh1 ATP-sats pr. time (kr./time) Beregning: taqwh1 = Saqw1/(Qw1*hgwn*0.001) ---------- taqwy Sats for Saqwy Kilde: ---------- taqwy1 Sats for for bidrag til særlig ATP-ordning Kilde: Skatter og afgifter 2002, s 50 ---------- Tarn Bidragsregulerende nettoudgifter (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Tarne Udgangsskøn for Tarn ---------- Tasir Realrenteafgift fra de sociale kasser og fonde (mio. kr.) Kilde: NR, arbejdsmateriale, offentlig sektor ---------- Tasoo Andre overførsler fra stat til sociale kasser og fonde (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 3 løbenr. II.10.1.1, jf. tabel 2 løbenr. I.9.1.2 Identitet: tasoon=tyd+tysafe+tysaov+tasoor-tasir-safma-taoosr ---------- Tasoon Andre overførsler fra stat til sociale kasser og fonde, netto (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 3 løbenr. II.10.1.1 fratrukket I.9.1.1, jf. tabel 2 løbenr. I.9.1.2 fratrukket II.10.1.2 Identitet: tasoon=tyd+tysafe+tysaov+tasoor-tasir-safma-taoosr ---------- Tasoor Andre løbende overførsler fra os til oo (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 3, løbenr. II.10.1.1-Tyd-Tysafe+Tysaov ---------- Ta{i}p i=os,ok Andre løbende overførsler fra den offentlige delsektor {i} til den private sektor (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2 og 4 løbenr. I.9.3 Identitet: Taop = Taosp + Taokp ---------- Tatp ATP-Sats Beregning: tatp = Tpatpi/(Qw1*Hgwn*0.001) ---------- Tbhsk Pensionsindbetalinger, engangs ydelser, kollektive ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tbhsl Pensionsindbetalinger, løbende ydelser, kollektive ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tbhsp Indbetalinger fra husholdninger til pensionskasser og livsforsikringsselskaber, kollektive ordninger (mio.kr.) Kilde: NRs Årspublikation Tabel 5.4.5,konto 2.2,lbnr.2, ENS-kode: D.61 ---------- Tbpho Frivillige bidrag til sociale ordninger (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr II.8 ---------- tdu Sats for Sdu (kr.) Beregning: Residual, jf. Sdu-relationen ---------- tdu1 Sats for Sdu, ADAM april 2004 (kr.) Beregning: Residual, jf. Sdu-relationen ---------- Tef Overførsler fra EU (mio.kr.) Kilde: Internt materiale 5.kt. ---------- Tefb Danmarks bidrag til EF`s budget (mio. kr.) Beregning: Tefb=Tefby+Tefbg+Sim+Tefp ---------- Tefbg Momsbidrag til EU fra offentlig sektor (mio. kr.) Kilde: 5 kt. ---------- Tefbp Punktafgifter til EU fra privat sektor (mio. kr.) Kilde: 5 kt. ---------- Tefbr Resterende overførsler til EU (mio. kr.) Kilde: 5 kt. ---------- Tefby BNI bidrag til EU fra offentlig sektor (mio. kr.) Kilde: 5 kt. ---------- Tefe Feoga eksportstøtte (mio. kr.) Kilde: DØS ---------- Tefem Monetære udligningsbeløb (del af Tefe) (mio. kr.) Kilde: DØS ---------- Tefp Feoga produktionsstøtte (mio. kr.) Kilde: DØS ---------- Tefpr Produktsubsidier fra EU til private undt. hektarstøtte (mio. kr.) Beregning: Residual jf. Tefp-relation ---------- Tefq Produktionssubsidier fra EU til private i alt (mio. kr.) Kilde: 5 kt. ---------- Tefqr Produktionssubsidier fra EU til private undt. braklægningsstøtte (mio. kr.) Beregning: Residual jf. Tefq-relation ---------- Tefr Resterende overførsler fra EU (mio. kr.) Kilde: 5. kt. ---------- Tenf EF-overførsler i alt, netto (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 2.7, løbenr. (15+16)-(6+7) Identitet: Tenf=Tefe+Tefp+Tefr-Tefb ---------- Tenfr Residualpost i Tenf identiteten (mio. kr.) Beregning: Residual jf. Tenf-relation ---------- Tenu Ensidige overførsler i øvrigt (mio. kr.) Beregning: Tenu=Enlnr-Envt-Twen-Tien-Tenf ---------- Teu Overførsler fra EU (mio.kr.) Beregning: Teu = (-Sipsue - Siqeu) + Teur Definition: Teu = (-Sipsue - Siqeu) + Teur ---------- Teub Danmarks bidrag til EU (mio.kr) Kilde: Teuby+Teubg+Teubr=SE, Off. forv. og service, fx 2002:16,, tabel 1, løbenr. I.9.4.3; jf. i øvrigt deusim, Sim og Sipeu Definition: Teub = Teuby + Teubg + Teubr + deusim*Sim + Sipeu ---------- Teubg Momsbidrag til EU (mio.kr) Kilde: Internt materiale 5.kt ---------- Teubr Øvrig bidrag til EU (mio.kr) Beregning: Residual jf Teub-relation ---------- Teuby BNI-bidrag til EU (mio.kr) Kilde: Internt materiale 5.kt. ---------- Teun Nettooverførsler til EU (mio. kr.) Beregning: Jf. relation Definition: Teun = (-Sipsue - Siqeu) + Teur - Teub ---------- Teur Øvrige overførsler fra EU (mio.kr) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. II.10.3.1; ---------- Tfen Fordringserhvervelse over for udlandet, netto (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.2, konto 3.1, løbenr. 6 (se tillige tabel 3.3, løbenr. 27) ---------- Tfenw Udlandets finansielle opsparing (mio. kr.) Beregning: Tfenw=-(Wfqf-Wfqf[-1]) ---------- Tffi Pensionsindbetalinger, privat sektor ekskl. LD,DMP (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tffki Pensionsindbetalinger til ordn. med engangsydelser, privat sektor ekskl. LD,DMP (mio.kr.) Kilde: CPS-registret, GHE27999 ---------- Tffku Pensionsudbetalinger fra ordn. med engangsydelser, privat sektor ekskl. LD,DMP (mio.kr.) Kilde: PAF-registret, GHE27999 ---------- Tffli Pensionsindbetalinger til ordn. med løbende ydelser,privat sektor ekskl. LD,DMP (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tfflu Pensionsudbetalinger fra ordn. med løbende ydelser, privat sektor ekskl. LD,DMP (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tffn Livsforsikringsselskaber og pensionskasser og sociale kasser og fondes fordringserhvervelse, netto (mio. kr.) Beregning: Tffn=Tffpn+Tffon ---------- Tffon Sociale kasser og fondes fordringserhvervelse, netto (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 4, løbenr. II.15-I.20 ---------- Tffonr Hjælpevariabel i Tffon-relationen (mio. kr.) Beregning: Residual, jf. Tffon-relationen ---------- Tffonr1 Residual i Tffon-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- Tffonw Offentlige fondes finansielle opsparing (mio. kr.) Beregning: Tffonw=Wobz-Wobz[-1] ---------- Tffpi Indbetalinger til pensionskasser og livsforsikringsselskaber fra husholdningerne (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tffpn Livsforsikringsselskaber og pensionskassers fordringserhvervelse, netto (mio. kr.) Beregning: Tffpn=Wall+Walp+Wabz-(Wall[-1]+Walp[-1]+Wabz[-1]) ---------- Tffpnr Residual i Tffpn-relationen Beregning: Residual, jf. relation ---------- Tffpnw Private fondes finansielle opsparing (mio. kr.) Beregning: Tffpnw=Wazz-Wazz[-1] ---------- Tffpu Udbetalinger fra pensionskasser og livsforsikringsselskaber til husholdningerne (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tffu Pensionsudbetalinger, privat sektor ekskl. LD,DMP (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tfkn Kommunale sektors fordringserhvervelse, netto (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 5, løbenr. II.15-I.20 ---------- Tfknw Kommunernes finansielle opsparing (mio. kr.) Beregning: Tfknw=Wlql-Wlql[-1] ---------- Tfknx Målvariabel for Tfkn (kommunale sektors fordringserhvervelse, netto) (mio. kr.) ---------- Tfoi Off. drifts- og kapitalindtægter i alt (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. II.15 ---------- Tfon Off. sektors fordringserhvervelse, netto (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, løbenr. II.15-I.20 Identitet: Tfon=Tfoi-Tfou ---------- Tfou Off. drifts- og kapitaludgifter i alt (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. I.20 ---------- Tfp1n Private sektor ekskl. livsforsikringsselskaber og pensionskassers fordringserhvervelse, netto (mio. kr.) Beregning: Tfp1n=Tfpn-Tffpn ---------- Tfphn Fordringserhvervelse, netto (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.6 (3.1.11) ---------- Tfphn1 Fordringserhvervelse, netto, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.6 (3.1.11) ---------- Tfpinw Private sektors finansielle opsparing (mio. kr.) Beregning: Tfpinw=Wpqp-Wpqp[-1]+Wnqn-Wnqn[-1] ---------- Tfpn Private sektors fordringserhvervelse, netto (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.2, løbenr. 13 ---------- Tfpsn Nettofordringserhvervelse i selskaber (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.3 (3.1.10) + tabel 5.4 (3.1.9) ---------- Tfrn Fordringserhvervelse på afstemningskonto, netto (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.51, løbenr. 7 ---------- Tfsn Statslige sektors fordringserhvervelse, netto (mio. kr.) Beregning: Tfsn=Tfon-Tfkn-Tffon ---------- Tfsnw Statens finansielle opsparing (mio. kr.) Beregning: Tfsnw=(Wgbz+Wglf+Wgln+Wgll+Wglp-Wflg-Wfqg-Wilg-Wzbg)-(Wgbz[-1]+Wglf[-1]+Wgln[-1]+Wgll[-1]+Wglp[-1]-Wflg[-1]-Wfqg[-1]-Wilg[-1]-Wzbg[-1]) ---------- Tfsnxw Udgangsskøn for Tfsnw ---------- tg Generel afgiftssats (momssats) Kilde: Skatter og afgifter 1995, s. 184 ---------- Tibn Pengeinstitutters, andelskassers og postgirokontorets nettoindtægter i form af renter og udbytter (mio. kr.) Kilde: NR, internt materiale fra 6. kontor jf. Mickey Petersen, før 1971 se notat KS 03.02.87 ---------- tid Trend Beregning: tid=årstallet ---------- Tidmp Efter skat afkast, den midlertidige pensionsordning (DMP) (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tidpld Efter skat afkast, LD (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tien Renter og udbytter fra udlandet, netto (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.5, løbenr. 6-29 ---------- Tifoi Sociale kasser og fondes renteindtægter (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 4, løbenr. II.3 ---------- Tifou Sociale kasser og fondes renteudgifter (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 4, løbenr. I.7 ---------- Tifpn Livsforsikringsselskaber og pensionskassers renteindtægter, netto (mio. kr.) Kilde: Beretning fra Finanstilsynet ---------- Tihhl Afkast, efter skat, løbende ydelser, private ordninger (mio.kr.) Beregning: jr. relation ---------- Tihsk Afkast, efter skat, engangs ydelser, private ordninger (mio.kr.) Bregning: jf. relation ---------- Tii Forsikringssektorens nettorenteindtægter plus imputerede renter af forsikringstekniske reserver (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.4.5, konto 2.1.2, løbenr. 5+11 ---------- Tiki Kommunale sektors renteindtægter (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 5, løbenr. II.3 ---------- Tikn Pensionskassers nettorenteindtægter (mio. kr.) Kilde: Beretning fra Finanstilsynet ---------- Tiku Kommunale sektors renteudgifter (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 5, løbenr. I.7 ---------- Tiln Livsforsikringsselskabers nettorenteindtægter (mio. kr.) Kilde: Som Tikn ---------- Timp Formueindkomst henført til forsikringstagere (fra forsikringsselskaber og pensionskasser) (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.6, konto 2.1.2, løbenr. 13 ---------- Tinn Nationalbankens nettorenteindtægter (mio. kr.) Kilde: Danmarks Nationalbank 1994, s. 84, nettorenteindt. - provision mv. ---------- Tioi Off. sektors indtægter af renter og udbytter mv. (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.5, konto 2.1.2, løbenr. 14+17+19 Identitet: Tioi=Tiov+Tioii+Tior ---------- Tioii Off. indtægter af renter og udbytter (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. II.3 ---------- Tion Offentlig sektors indtægter af renter og udbytter, netto (mio. kr.) Beregning: Tion=Tioi-Tiou ---------- Tior Off. indtægter af jord og rettigheder (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. II.4 ---------- Tiou Off. sektors udgifter til renter og udbytter (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. I.7 ---------- Tiov Overskud af offentlige virksomheder mv. (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. II.2 ---------- Tio{i}r i= s, k Indtægter af jord og rettigheder i offentlig delsektor {i} (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16,, tabel 2 og 4, løbenr. II.4 Identitet: Tior = Tiosr + Tiokr ---------- Tiphp Formueindkomst henført til forsikringstagere (fra pensionskasser og andre ordninger med særlige beskatningsregler) Beregning: Jf. relationen ---------- Tipn Private sektors indtægter af renter og udbytter, netto (mio. kr.) Beregning: Tipn=Tien-Tion ---------- Tipp2 Private ikke-finansielle sektors renteindtægter, netto (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Tipph Husholdningssektorens nettorenter, inkl. imputerede renter (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.6, konto 2.1.2, løbenr. 7 ---------- Tipphp Afkast, pensionsordninger, privat sektor ekskl. LD, DMP (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tipphpb Afkast, pensionsordninger, pengeinstitutter (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tipphph Afkast efter skat, privat tegnede pensionsordninger, privat sektor ekskl. LD,DMP (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tipphpk Afkast efter skat, pensionsordninger med engangsydelser, privat sektor ekskl. LD,DMP (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tipphpl Afkast efter skat, pensionsordninger med løbende ydelser, privat sektor ekskl. LD,DMP (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tipphpp Afkast, pensionsordninger, pensionskasser og livsforsikringsselskaber (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tipphps Afkast efter skat, kollektive pensionsordninger, privat sektor ekskl. LD,DMP (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tippp Husholdningssektorens nettorenter, ekskl.imputerede renter (mio. kr.) Beregning: Tipph-Timp ---------- Tippps Hjælpevariabel i Ys-relationen, nettorenteindtægter (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1996, tabel 5.10, jf. notat TMK 18.06.97 ---------- Tippps1 Hjælpevariabel i Ys-relationen, nettorenteindtægter (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.10, jf. notat TMK 22.06.99 ---------- Tipps Selskabssektorens nettorenter (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- tiqab Sats for arbejdsgivernes arbejdsmarkedsbidrag, kr. pr. heltidsbeskæftiget pr. år Beregning: Jf. relation ---------- tiqab1 Sats for arbejdsgivernes arbejdsmarkedsbidrag, ADAM april 2004 kr. pr. heltidsbeskæftiget pr. år Beregning: Jf. relation ---------- Tiqwm Efter skat afkast, den midlertidige pensionsordning (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tishk Afkast, efter skat, engangs ydelser, kollektive ordninger (mio.kr.) Beregning: jr. relation ---------- Tishl Afkast, efter skat, løbende ydelser, kollektive ordninger (mio.kr.) Beregning: jr. relation ---------- Tisii Statslige sektors renteindtægter, indland (mio. kr.) Kilde: NR, arbejdsmateriale, off. sektor; Tisii+Tisiu=SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 3, løbenr. II.3 ---------- Tisiu Statslige sektors renteindtægter, udland (mio. kr.) Kilde: NR, arbejdsmateriale, off. sektor; jf. Tisii ---------- Tisp Efter skat afkast, den særlige pensionsordning (SP) (mio.kr.) Kilde: ---------- Tisui Statslige sektors renteudgifter, indland (mio. kr.) Kilde: NR, arbejdsmateriale, off. sektor; Tisui+Tisuu=SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 3, løbenr. I.7 ---------- Tisuu Statslige sektors renteudgifter, udland (mio. kr.) Kilde: NR, arbejdsmateriale, off. sektor; jf. Tisui ---------- Ti{i}ov i=o,s,k Udtræk af overskud fra kvasiselskaber i offentlig delsektor {i} (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2-4, løbenr. II.2 Identitet: Tiov = Tiosv + Tioov + Tiokv ---------- Tken Kapitaloverførsler fra udlandet, netto (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.3, løbenr. 10-21 ---------- Tkeo Kapitaloverførsler fra udland til den offentlige sektor (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. II.13.3 ---------- Tkep Kapitaloverførsler fra udlandet til den private sektor (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.5 (20) = Tkep + Tkeo ---------- Tkepn Kapitaloverførsler, netto, fra udlandet til den private sektor (mio. kr.) Beregning: Tkepn = Tkep - Tkpe ---------- Tkepsn Kapitaloverførsler, netto, fra udlandet til selskaber (mio. kr.) Beregning: Tkepsn = Tkepn + Tkphe ---------- Tkkosn Kapitaloverførsler fra kommuner til stat (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2, nr. I.17.6 ---------- Tkoe Kapitaloverførsler fra den offentlige sektor til udlandet (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.17.6 ---------- Tkoefo Kapitaloverførsler til Færøerne, netto (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.17.6.1 ---------- Tkoegr Kapitaloverførsler til Grønland, netto (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.17.6.2 ---------- Tkoek Kapitaloverførsler fra kommuner og amtskommuner til udlandet (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 4, nr. I.17.6 ---------- Tkoeoeu Andre kapitaloverførsler fra EU (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. II.13.3.1 ---------- Tkoeor Andre kapitaloverførsler fra udland i øvrigt (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. II.13.3.2 ---------- Tkoer Kapitaloverførsler til udland i øvrigt (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.17.6.4 ---------- Tkoi Andre off. kapitalindtægter (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. II.13 ---------- Tkojr Køb af jord og rettigheder, netto, i den offentlige sektor (mio. kr.) Kilde: SE, tabel 1, nr. I.15 ---------- Tkop Kapitaloverførsler fra den offentlige til den private sektor (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.17 - I.17.6 ---------- Tkoph Kapitaloverførsler fra den offentlige sektor til husholdningerne (mio. kr.) Beregning: Tkoph = Tkophh + Tkophno ---------- Tkophh Kapitaloverførsler til husholdninger (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.17.4 ---------- Tkophk Kapitaloverførsler fra kommuner til husholdninger (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16,, tabel 4, løbenr. I.17.4+I.17.5 ---------- Tkophno Kapitaloverførsler til NPIHer (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.17.5 ---------- Tkops Kapitaloverførsler fra den offentlige sektor til selskaber (dvs. til andre offentlige kvasi-selskaber og til andre virksomheder) (mio. kr.) Beregning: Tkops = Tkopsq + Tkopss ---------- Tkopsk Kapitaloverførsler fra kommuner til selskaber (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 4, løbenr. I.17.1+I.17.2 ---------- Tkopsq Kapitaloverførsler til andre offentlige kvasi-selskaber (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr I.17.1 ---------- Tkopss Kapitaloverførsler til andre virksomheder (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.17.2 ---------- Tkou Andre off. kapitaludgifter (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. I.(13+14+15+18) ---------- Tkoubi Køb af bygninger o.a. eksisterende investeringsgoder, netto, i den offentlige sektor (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.13 ---------- Tkpe Kapitaloverførsler fra den private sektor til udlandet (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.5 (43) = Tkpe + Tkoe ---------- Tkphe Kapitaloverførsler, netto, fra husholdningerne til udlandet (mio. kr.) Beregning: Tkoph - Sak - Tkphe = NR, tabel 5.6 (3.1.2) ---------- Tkphjr Anskaffelser af ikke-finansielle ikke-producerede aktiver, netto (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.6 (3.1.10) ---------- Tkphn Kapitaloverførsler, netto, i husholdningerne (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.6 (3.1.2) ---------- Tkpo Kapitaloverførsler fra den private til den offentlige sektor (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. II.13.2 ---------- Tkpoon Kapitaloverførsler til sociale kasser og fonde fra private, netto (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 3, løbenr. II.13.2-I.17.4 ---------- Tkpsjr Anskaffelser af ikke-finansielle ikke-producerede aktiver, netto, i selskaber (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.3 (3.1.9) + tabel 5.4 (3.1.8) ---------- Tkp{i} i=os,oo,ok Kapitaloverførsler fra den private til den offentlige delsektor {i} (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2-4, løbenr. II.13.2 Identitet: Tkpo = Tkpos + Tkpok + Tkpoo ---------- Tk{i}jr i= os,ok Køb af jord og rettigheder, netto, i den offentlige delsektor {i} (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2 og 4 løbenr. I.15 Identitet: Tkjr = Tkosjr + Tkokjr ---------- Tk{i}ph i= os,oo,ok Kapitaloverførsler fra den offentlige delsektor {i} til husholdningerne (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2-4, løbenr. I.9.2 + I.9.3 Beregning: Tkoph = Tkosph + Tkooph + Tkokph ---------- Tk{i}ps i= os,ok Kapitaloverførsler fra den offentlige delsekor {i} til selskaber (dvs. til andre offentlige kvasi-selskaber og til andre virksomheder) (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2 og 4, løbenr. I.8.1 Identitet: Tkps = Tkosps + Tkokps ---------- Tk{i}ubi i= os,oo,ok Køb af bygninger o.a. eksisterende investeringsgoder, netto, i den offentlige delsektor {i} (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2-4, løbenr. I.13 Identitet: Tkoubi = Tkosubi + Tkooubi + Tkokubi ---------- tm{j} j=0,1,2,3r,3k,3q,5,6m,6q,7b,7y,7q,8 Toldsats for importgruppe {j} Beregning: tm{j}=Sim{j}/fM{j} ---------- Tono Overskud udbetalt fra Nationalbanken til staten i hht. nationalbanklovens §19 (mio. kr.) Kilde: Danmarks Nationalbank 1994, s. 85, årets resultat ---------- Topk Nettoindbetalinger til pensionskasser (mio. kr.) Kilde: Som Tikn ---------- Topl Nettoindbetalinger til livsforsikringsselskaber (mio. kr.) Kilde: Som Tikn ---------- Tops1 Hjælpevariabel i Ysp-relationen, fradrag for pensionsordninger (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.10, jf. notat TMK 22.06.99 ---------- Tpdmpi Indbetaling, den midlertidige pensionsordning (DMP) (mio.kr.) Kilde: DMP, regnskab ---------- Tpdmpu Udbetalinger, den midlertidige pensionsordning (DMP) (mio.kr.) Kilde: DMP, regnskab ---------- tpe0 Sats for FEOGA eksportstøtte Beregning: tpe0 = ttefe ---------- Tphhbi Pensionsindbetalinger til priv.tegn. ordninger i pengeinstitutter (mio.kr.) Kilde: CPS-registret, GHE27999 ---------- Tphhbu Pensionsudbetalinger fra priv.tegn. ordninger i pengeinstitutter (mio.kr.) Kilde: PAF-registret, GHE27999 ---------- Tphhi Pensionsindbetalinger til priv.tegn. ordn., privat sektor ekskl. LD,DMP (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tphhki Pensionsindbetalinger, engangs ydelser, private ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tphhku Pensionsudbetalinger, engangs ydelser, private ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tphhli Pensionsindbetalinger, løbende ydelser, private ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tphhlu Pensionsudbetalinger, løbende ydelser, private ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tphhpi Pensionsindbetalinger til priv.tegn. ordn. i pensionsinstitutter (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tphhpu Pensionsudbetalinger fra priv.tegn. ordn. i pensionsinstitutter (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Tphhu Pensionsudbetalinger fra priv.tegn. ordn., privat sektor ekskl. LD,DMP (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- tpi{j} j=mp,mo,bp,bh,bo,l Punktafgiftssats vedr. fI{j} Beregning: tpi{j}=Sipi{j}/fI{j} ---------- tpi{j}1 j=mp,mo,bp,bo Punktafgiftssats vedr. fI{j}, ADAM april 2004 Beregning: tpi{j}=Sipi{j}/fI{j} ---------- tpkr Punktafgiftssats vedr. fCk, brutto for subsidiet til DSB mv. Kilde: Residual jf. tpk-relation ---------- Tpldi Indbetaling, LD (mio.kr.) Kilde: DS 5.kt., LD`s regnskaber ---------- Tpldu Udbetalinger, LD (mio.kr.) Kilde: DS 5.kt., LD`s regnskab ---------- Tppun Nettoudbetalinger fra pensionskasser til private (mio. kr.) Beregning: Jf. relationen ---------- Tpspi Indbetaling, den særlige pensionsordning (SP) (mio.kr.) Kilde: Den Særlige Pensionsopsparing, Årsrapport ---------- Tpspu Udbetalinger, den særlige pensionsordning (SP) (mio.kr.) Kilde: Den Særlige Pensionsopsparing, Årsrapport ---------- tp{j} j=f,n,i,e,g,b,v,h,k,s Punktafgiftssats vedr. fC{j} Beregning: tp{j}=Sip{j}/fC{j} ---------- tqab Sats for Siqab Kilde: Skatter og afgifter 1998, s. 70 (Satserne for arbejdmarkedsbidraget) ---------- tqabe Udgangsskøn for tqab ---------- tqej Sats for Siqej Kilde: Notat PUD,SBO 23.11.94 ---------- tqkej Sats for Ssyej ---------- tqu Sats for Siqu Beregning: Residual, jf. Siqu-relationen ---------- tqu1 Sats for Siqu, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. Siqu-relationen ---------- Tqwmi Indbetaling, den midlertidige pensionsordning (mio.kr.) Kilde: DMP, regnskab ---------- Tqwmu Udbetalinger, den midlertidige pensionsordning (mio.kr.) Kilde: DMP, regnskab ---------- trb Registreringsafgiftssats vedr. Cb Beregning trb=Sirb/(Cb-Sirb) ---------- trimp Registreringsafgiftssats vedr. Imp Beregning: trimp=Sirimp/(Imp-Sirimp) ---------- trimp1 Registreringsafgiftssats vedr. Imp, ADAM april 2004 Beregning: trimp1=Sirimp/(Imp11-Sirimp) ---------- tsda Sats for arbejdsmarkedsbidrag Kilde: Skatter og afgifter 1995, s. 76 ---------- tsdae Udgangsskøn for tsda ---------- tsdl Lejeværdiprocent Kilde: Skatter og afgifter 1994, tabel 5.6, løbenr. I (den lave sats); for 1948-82 Michael Møller, Det danske boligmarked, Institut for Finansiering, Handelshøjskolen, 1983, tabel 6.1 ---------- tsdp Afgiftsats ved udbetalinger fra kapitalpensioner og LD mv. Kilde: Pensionsbeskatningsloven ---------- tsdr Sats for realrenteafgift Kilde: Skatter og afgifter 1995, s. 58 ---------- tsdra Sats for Sdra Kilde: ---------- tsds Selskabsskattesats Kilde: Skatter og afgifter 1995, s. 139f ---------- tsds1 Selskabsskattesats acontoordning Kilde: Skatter og afgifter 2002, s 119, samt http://www.skat.dk/tal/satser/skat-selskabsskat.php3 § 17 stk.1 ---------- tsdsu Forventede marginale selskabsskattesats Kilde: Skatter og afgifter 1995, s. 139f samt notat PT 15.03.84, s.12 og 2/1 ---------- tsdsu1 Forventede marginale selskabsskattesats Beregning: jf. relation, samt notat TMK 13.09.01 ---------- tsdv Vægtafgiftssats for køretøjer hos husholdningerne Beregning: tsdv=Sdv/((Kcb+Kcb[-1])/2) ---------- tsdv1 Vægtafgiftssats for køretøjer hos husholdningerne, ADAM april 2004 Beregning: tsdv1=Sdv/fkcb(-1) ---------- tsiqam Sats for lønsumafgift Kilde: Notat GHE 10.05.99 ---------- tsiqamf Sats for lønsumsafgift, finansiel sektor Kilde: Notat GHE 10.05.99 ---------- tsk Kommuneskattesats Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 5.3, løbenr. X+XI ---------- tsp Pensionsbidragssats Kilde: Skatter og afgifter 1991, tabel 5.4, løbenr. V ---------- tss0 Gennemsnitlig indkomstskattesats vedr. skattepligtig indkomst, udgangsværdi Beregning: Jf. relation ---------- tss0e Gennemsnitlig indkomstskattesats vedr. skattepligtig indkomst, for dsk = 1 Beregning: Jf. relation ---------- tss0u Sats for gennemsnitlig indkomstskat i relationen for lna Beregning: tss0u=tss0; før 1970: tss0u=(.314643/.34)tsa0u1 ---------- TSS0WBE Udgansskøn for TSS0WBE Beregning: TSS0WBE = TSS0WB ---------- TSS0WME Udgansskøn for TSS0WME Beregning: TSS0WME = TSS0WM ---------- TSS0WTE Udgansskøn for TSS0WTE Beregning: TSS0WTE = TSS0WT ---------- tss0{j} j=ef,l,w,wb,wm,wt Gennemsnitlig skattesats for personer i gruppe j Beregning: Jf. relation ---------- tss1 Del af marginal indkomstskattesats vedr. skattepligtig indkomst, som overstiger tss0 Beregning: Jf. relation ---------- tss1e Del af marginal indkomstskattesats vedr. skattepligtig indkomst, som overstiger tss0, for dsk = 1 Beregning: Jf. relation ---------- TSSMWBE Udgansskøn for TSSMWBE Beregning: TSSMWBE = TSSMWB ---------- TSSMWME Udgansskøn for TSSMWME Beregning: TSSMWME = TSSMWM ---------- TSSMWTE Udgansskøn for TSSMWTE Beregning: TSSMWTE = TSSMWT ---------- tssm{j} j=wb,wm,wt Marginalskattesats for personer i gruppe j Beregning Jf. relation ---------- tssp0 Gennemsnitlig indkomstskattesats vedr. personlig indkomst, udgangsværdi Kilde: Jf. relation ---------- tssp0e Gennemsnitlig indkomstskattesats vedr. personlig indkomst, for dsk = 1 Kilde: Jf. relation ---------- tssp1 Del af marginal indkomstskattesats vedr. personlig indkomst, som overstiger tssp0 Kilde: Jf. relation ---------- tssp1e Del af marginal indkomstskattesats vedr. personlig indkomst, som overstiger tssp0e, for dsk = 1 Kilde: Jf. relation ---------- tst{i} i=1,2,3 Tillægsskattesats, {i}`te trin Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 5.3, løbenr. VI (mellem, 6 pct, top) ---------- tsu Udskrivningsprocent for indkomstskat til staten Kilde: Skatter og afgifter 1991, tabel 5.4, løbenr. III (fra 1987=1) ---------- tsuih Skattesats i uih1-relationen Beregning: Jf. relation ---------- tsus{i} i=1,2,3,4 Skatteprocent på {i}`te indkomsttrin, personlig indkomst Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.3, løbenr. II - VII ---------- tsu{i} i=2,3,4,5 Skatteprocent på {i}`te indkomsttrin, skattepligtig indkomst Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.3, løbenr. II - VII ---------- tsy1k Kommunalt personfradrag (kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 5.3, løbenr. I ---------- tsy1s Statsligt personfradrag (kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 5.3, løbenr. I ---------- tsy2 1. grænse på statsskatteskalaen (kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 5.3, løbenr. VII ---------- tsy3 2. grænse på statsskatteskalaen (kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 5.3, løbenr. VII ---------- tsy4 3. grænse på statskatteskalaen (kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 5.3, løbenr. VII ---------- tsysp{i} i=1,2,3,4,5 Sats for skatter baseret på personlig indkomst for skatterarterne {i}, ADAM april 2004 Kilde: Skatter og afgifter 2001, tabel 5.6, løbenr. F.1.6, jf. notat TMK 17.02.03 ---------- tsys{i} i=1,2,3,4,5 Sats for skatter baseret på skattepligtig indkomst for skatterarterne {i}, ADAM april 2004 Kilde: Skatter og afgifter 2001, tabel 5.6, løbenr. F.1.6, jf. notat TMK 17.02.03 ---------- ttefbg Sats for momsbidrag til EU Beregning: ttegb=Tefbg/(Sig/tg) ---------- ttefby Sats for BNI-bidrag til EU Beregning: ttefby=Tefby/Yi ---------- ttefe Sats for feogaeksportstøtte Beregning: ttefe=(Tefe-Tefem)/(fE0¨ pne0) ---------- ttenu Sats for ensidige overførsler i.f.t. nationalindkomsten Beregning: Residual, jf. Tenu-relationen ---------- tteubg Sats for momsbidrag til EU (mio.kr) Beregning: tteubg = ttefbg ---------- tteuby Sats for BNI-bidrag til EU Beregning: tteuby = ttefby ---------- ttyd Gennemsnitlig årlig sats for arbejdsløshedsdagpenge Beregning: ttyd = ttyd1*ptty1 ---------- ttyd1 Gennemsnitlig årlig sats for arbejdsløshedsdagpenge, reguleret for lønudviklingen Beregning: Residual, jf. Tyd-relationen ---------- ttyk Gennemsnitlig årlig sats for kontantydelser ifølge bistandsloven, reguleret Beregning: Residual, jf. Tyk-relationen ---------- ttyk1 Gennemsnitlig årlig sats for kontantydelser ifølge bistandsloven, reguleret Beregning: Residual, jf. Tyk-relationen ---------- ttyks Gennemsnitlig årlig sats for kontantydelser ifølge bistandsloven, reguleret Beregning: Residual jf. Tyks-relationen ---------- ttyks1 Gennemsnitlig årlig sats for kontantydelser ifølge bistandsloven, reguleret Beregning: Residual jf. Tyks-relationen ---------- ttyp ttypl deflateret Beregning: ttyp=ttypl/ptty ---------- ttypl Gennemsnitlig årlig sats for folkepension (kr.) Kilde: Notat JMJ 15.06.81 ---------- ttypsfo Gennemsnitlig årlig sats for førtidspension, reguleret Beregning: Residual jf. Typsfo-relationen ---------- ttypsfp Gennemsnitlig årlig sats for folkepension, reguleret Beregning: Residual jf. Typsfp-relationen ---------- ttysae Gennemsnitlig årlig sats for efterløn, reguleret Beregning: Residual, jf. Tysae-relationen ---------- ttysae1 Gennemsnitlig årlig sats for efterløn og overgangsydelse, reguleret Beregning: Residual, jf. Tysae-relationen ---------- ttysafe Gennemsnitlig årlig sats for efterløn, reguleret Kilde: Notat ghe 21.11.99 ---------- ttysao Gennemsnitlig årlig sats for orlovsydelser, reguleret Beregning: Residual, jf. Tysao-relationen ---------- ttysao1 Gennemsnitlig årlig sats for orlovsydelser, reguleret Beregning: Residual, jf. Tysao-relationen ---------- ttysaob Gennemsnitlig årlig sats for ydelse til børnepasningsorlov , reguleret Beregning: Notat tmk 04.02.97 ---------- ttysaos Gennemsnitlig årlig sats for ydelse til sabbatorlov , reguleret Beregning: Notat tmk 04.02.97 ---------- ttysaou Gennemsnitlig årlig sats for ydelse til uddannelsesorlov , reguleret Beregning: Notat tmk 04.02.97 ---------- ttysaov Gennemsnitlig årlig sats for overgangsydelse, reguleret Beregning: Notat tmk 04.02.97 ---------- ttysarev Gennemsnitlig årlig sats for revalideringsydelse, reguleret Beregning: Notat tmk 04.02.97 ---------- ttysas Gennemsnitlig årlig sats for syge- og barselsdagpenge, reguleret Beregning: Residual, jf. Tysas-relationen ---------- ttysas1 Gennemsnitlig årlig sats for syge- og barselsdagpenge, reguleret Beregning: Residual, jf. Tysas-relationen ---------- ttysas2 Gennemsnitlig årlig sats for syge- og barselsdagpenge, reguleret, ADAM april 2004 Beregning: Residual, jf. Tysas-relationen ---------- ttysasbb Gennemsnitlig årlig sats for barselsdagpenge, reguleret Beregning: Notat tmk 04.02.97 ---------- ttysasbs Gennemsnitlig årlig sats for sygepenge, reguleret Beregning: Notat tmk xx.xx.xx ---------- ttysasu Gennemsnitlig årlig sats for SU uddannelsesstøtte, reguleret Beregning: Notat tmk 04.02.97 ---------- tve{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Punktafgiftssats vedr. fVe{j} Beregning: tve{j}=Sipve{j}/fVe{j} ---------- tvmo Punktafgiftssats vedr. fVmo Beregning: tvmo=(Sipxo-Sipveo)/fVmo ---------- tvm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h Punktafgiftssats vedr. fVm{j} Beregning: tvm{j}=(Sipx{j}-Sipve{j})/fVm{j} ---------- Twen Lønninger og arbejdsgiverbidrag fra udlandet, netto (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.3, løbenr. 4-15 ---------- Ty Indkomstoverførsler til husholdningerne i alt (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. I.9.2 Identitet: Ty=Typs+Typr+Tyd+Tysa+Tysb+Tyk+Tyrr ---------- Tyd Arbejdsløshedsdagpenge (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. 1.1.5 ---------- Tyen Sociale ydelser undtagen sociale overførsler i naturalier fra udlandet, netto (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.5 (13) - tabel 4.5 (36) ---------- Tyk Kontantydelser ifølge bistandsloven (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. 1.6 Identitet: Tyk=Tyks+Tykr ---------- Tykr Kontantydelser, skattefrie (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, nr. 1.6.2 ---------- Tykrd Tykr deflateret Beregning: Tykrd = Tykr/ptty ---------- Tykrd1 Tykr deflateret Beregning: Tykrd1 = Tykr/ptty1 ---------- Tyks Kontantydelser, skattepligtige (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, nr. 1.6.1 ---------- Tyop Sociale ydelser i naturalier (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, nr. I.4 ---------- Typ Pensioner (mio.kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. B.I+B.II Identitet: Typ = Typs + Typw + Typr1 ---------- Typlg Andre overførsler udbetalt af sociale kasser og fonde (mio.kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 3, løbenr. I.9.2 frtrukket (tyd+typw+tysafe+tysaov) Identitet: ---------- Typr Resterende pensioner (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, B.II ---------- Typr1 Resterende pensioner (mio.kr.) Beregning: Residual, jf. Typ-relation ---------- Typrd Typr deflateret Beregning: Typrd=Typr/ptty ---------- Typrd1 Typr1 deflateret Beregning: Typrd1 = Typr1/ptty1 ---------- Typri Imputerede bidrag til sociale sikringsordninger (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 1, løbenr. II.9 ---------- Typri{i} i=k, s Imputerede bidrag til sociale sikringsordninger i offentlig delsektor {i} (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2 og 4, løbenr. II.9 Identitet: Typri = Typris + Typrik ---------- Typs Generelle pensioner (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. 1.2 Identitet: Typs = Typsfp + Typsfo + Typsr ---------- Typsfo Førtidspension (mio.kr) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. 1.2.2+1.2.3 ---------- Typsfp Folkepension (mio.kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. 1.2.1 ---------- Typsh Pensionsudbetalinger fra kollektive ordninger, privat sektor ekskl. LD,DMP (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Typshk Pensionsudbetalinger, engangs ydelser, kollektive ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Typshl Pensionsudbetalinger, løbende ydelser, kollektive ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Typshp Udbetalinger fra pensionskasser og livsforsikringsselskaber til husholdninger, kollektive ordninger (mio.kr.) Kilde: NRs årspublikation, Tabel 5.4.5, konto 2.2, lbnr.10, ENS-kode: D.62 ---------- Typsr Øvrige generelle pensioner (mio.kr.) Beregning: Residual jf. Typs-relation ---------- Typsrd Typsr deflateret Beregning: Typsrd = Typsr/ptty1 ---------- Typw Udbetalinger, ATP-ordningerne (mio.kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, 1.3.1 ---------- Tyrbf Børnefamilieydelse (mio.kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. 1.13 ---------- Tyrkb Boligsikring og boligydelse (mio.kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. 1.15 Identitet: Tyrkb = Tyrkbs + Tyrkby ---------- Tyrkbs Boligsikring (mio.kr.) Kilde: Internt materiale 5.kt ---------- Tyrkby Boligydelse (mio.kr.) Kilde: Internt materiale 5.kt ---------- Tyrr Resterende indkomstoverførsler (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. B.VII ---------- Tyrrd Tyrr deflateret Beregning: Tyrrd=Tyrr/ptty ---------- Tyrrd1 Tyrr deflateret Beregning: Tyrrd1 = Tyrr/ptty1 ---------- Tysa Andre A-skattepligtige indkomstoverførsler (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. B.IV Identitet: Tysa=Tysae+Tysas+Tysao+Tysar ---------- Tysae Efterløn og overgangsydelse (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. 1.4 Identitet: Tysae = Tysafe + Tysaov ---------- Tysafe Efterløn (mio.kr.) Kilde: Internt materiale 5.kt ---------- Tysao Orlovsydelser (mio. kr.) Beregning: Tysao = Tysaob + Tysaou + Tysaos + Tysaor ---------- Tysaob Orlovsydelse til forældre til børnepasning (mio.kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. 1.11 ---------- Tysaor Uddannelsesydelser og -godtgørelser (mio.kr) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. 2.4 ---------- Tysaos Orlovsydelse til sabbat (mio.kr) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. 1.18.1 ---------- Tysaou Orlovsydelse til uddannelse (mio.kr) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. 2.5 ---------- Tysaov Overgangsydelse (mio.kr.) Kilde: Internt materiale 5.kt ---------- Tysar Andre A-skattepligtige indkomstoverførsler, rest (mio. kr.) Beregning: Residual, jf. Tysa ---------- Tysar1 Andre A-skattepligtige indkomstoverførsler, rest (mio. kr.) Beregning: Residual, jf. Tysa-relation ---------- Tysard Tysar deflateret Beregning: Tysard = Tysar/ptty ---------- Tysard1 Tysar1 deflateret Beregning: Tysard1 = Tysar1/ptty1 ---------- Tysarev Bruttorevalideringsydelse (mio.kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. 1.7 ---------- Tysas Syge- og barselsdagpenge (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. 1.8 Identitet: Tysas = Tysasbb + Tysasbs ---------- Tysasbb Barselsdagpenge (mio.kr) Kilde: Internt materiale 5.kt. ---------- Tysasbs Sygedagpenge (mio.kr.) Kilde: Internt materiale 5.kt. ---------- Tysasu Statens Udddannelsesstøtte (mio.kr) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. 2.2.1 ---------- Tysb B-skattepligtige indkomstoverførsler (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 8, løbenr. B.V ---------- Tysbd Tysb deflateret Beregning: Tysbd=Tysb/ptty ---------- Tysbd1 Tysb defalteret Beregning: Tysbd1 = Tysb/ptty1 ---------- Ty{i} i=s,o,kk Indkomstoverførsler til husholdningerne i offentlig delsektor {i} (mio. kr.) Kilde: SE, Off. forv. og service, fx 2002:16, tabel 2-4, løbenr. I.9.2 Identitet: Ty = Tys + Tyo + Tykk ---------- U Befolkningstal pr. 1.juli (1000 pers.) Kilde: St.Å. 1995, tabel 43 ---------- U1529 Befolkningen i aldersklassen 15 til 29 år (1000 pers.) Kilde: Uadam ---------- U1564 Befolkning fra 15 til 64 år pr. 1. januar (1000 pers.) Kilde: St.Å. 1995, tabel 45 ---------- Ua Samlet arbejdsstyrke (1000 pers.) Beregning: Ua=Q+Ul ---------- Ua1 Samlet arbejdsstyrke (1000 pers.) Beregning: Ua = Uw-Uwxa ---------- UA1E Udgansskøn for UA1E Beregning: UA1E = UA1 ---------- Uak Personer aktiveret i uddannelse (1000 pers.) Kilde: Uadam ---------- Uaw Udbud af arbejdskraft i alt (1000 pers.) Beregning: Uaw = Ua1-(Q1-Qw1) ---------- ucb Usercost for privat forbrug af køretøjer Beregning: Jf. relation ---------- ucb1 Usercost for privat forbrug af køretøjer Beregning: Jf. relation ---------- Uef Efterlønsmodtagere (inkl. overgangsydelse-modtagere), ADAM april 2004 (1000 pers.) Kilde: AMFORA og Uadam, jf. dokumentation af Uadam ---------- Uefe Udgangsskøn (demografisk baseret) for Uefe, ADAM april 2004 ---------- Uefsy Antal skatteydende efterlønnere, ADAM april 2004 (1000 pers.) Kilde: Skatteorienteret indkomststatistik og MISKMASK, jf dokumentation af MISKMASK ---------- Uefsye Udgangsskøn for Uefsy, ADAM april 2004 ---------- Uefw Deltagelse i efterlønsorningen, langt sigt (1000 pers.) Kilde: Uadam ---------- Ufo Modtagere af førtidspension (berørte), helårspersoner (1000 pers.) Kilde: Sammenhængende socialstatistik, internt materiale 10.kt ---------- Ufox Førtidspensionister udenfor arbejdstyrken, berørte helårspersoner, ADAM april 2004 Kilde: Sammenhængende socialstatistik, Uadam (se dokumentation for Uadam) ---------- Ufp Modtagere af folkepension (berørte), helårspersoner (1000 pers.) Kilde: Sammenhængende socialstatistik, internt materiale 10.kt ---------- Ufpsy Antal skatteydende folkepensionister, ADAM april 2004 (1000 pers.) Kilde: Skatteorienteret indkomststatistik og MISKMASK, jf dokumentation af MISKMASK ---------- Ufpsye Udgangsskøn for Ufpsy, ADAM april 2004 ---------- uibh Usercost for enfamiliehuse Beregning: uibh = (buibh*phk*fChe)/fKbhe(-1) ---------- uib{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,o Usercost for kapitalmængden for bygninger og anlæg i erhverv {j} Beregning: Jf. relation, Notat LBT 04.02.02 ---------- uim{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Usercost for kapitalmængden for maskiner og transportmidler i erhverv {j} Beregning: Jf. relation, Notat DGR 02.02.02 ---------- uizne Usercost for kapitalmængden, vægtet udtryk for dels bygninger og anlæg og dels maskiner og transportmidler i erhverv ne Beregning: Jf. relation, Notat AJI 07.12.99 ---------- Ukxa Kontanthjælpsmodtagere udenfor arbejdsmarkedet (1000 pers.) Kilde: Uadam ---------- Ul Ledige (fuldtidsledige) i alt (1000 pers.) Kilde: Arbejdsmarked (St.E.) 1995:4, tabel 2, gnstl. antal ledige, ialt, før 1977 gult memo nr. 64., app.1 Identitet: Ul=Ulf+Ulu-Ulfu; Ul=Ulf+Uli ---------- Ulf Forsikrede ledige i alt (1000 pers.) Beregning: Ulf=Ulfh+Ulfd ---------- Ulfd Deltidsforsikrede ledige (1000 pers.) Kilde: Arbejdsmarked (St.E.) 1995:4, tabel 6, s. 8, gnstl. antal ledige, mænd+kvinder. ---------- Ulfh Heltidsforsikrede ledige (1000 pers.) Kilde: Arbejdsmarked (St.E.) 1995:4, tabel 6, s. 8, gnstl. antal ledige, mænd+kvinder. ---------- Ulfhk Dagpengeberettigede ledige, heltidsbasis (1000 pers.) Beregning: Ulfhk=Ulf-1/2¨Ulfd-Ulfu, jf. relation ---------- Ulfu Forsikrede ledige uden dagpengeret (1000 pers.) Beregning: Ulfu=Ulu-(Ul-Ulf) ---------- Uli Ikke-forsikrede ledige (1000 pers.) Beregning: Uli=Ul-Ulf ---------- Ulsy Antal skatteydende ledige, ADAM april 2004 (1000 pers.) Kilde: Skatteorienteret indkomststatistik og MISKMASK, jf dokumentation af MISKMASK ---------- Ulsye Udgangsskøn for Ulsy, ADAM april 2004 ---------- Ulu Ledige med bistandsydelse (1000 pers.) Kilde: Arbejdsmarked (St.E.) 1995:3, tabel 3, s. 6, gnstl. antal ledige med bistandsydelse. Simpelt gennemsnit af de enkelte uger i året fra uge 51 til uge 50. ---------- Umf Personer på arbejdsmarkedsorlov (1000 pers.) Kilde: AMFORA, Arbejdsmarked (St.E) 1995:24, tabel 1 ---------- Umfb Orlov til børnepasning, gennmsnitlige antal deltagere (1000 pers.) Kilde: AMFORA, Arbejdsmarked (St.E) 2000:8, tabel 1 ---------- Umfs Orlov til sabbat, gennmsnitlige antal deltagere (1000 pers.) Kilde: AMFORA, Arbejdsmarked (St.E) 2000:8, tabel 1 ---------- Umfu Orlov til uddannelse, gennmsnitlige antal deltagere (1000 pers.) Kilde: AMFORA, Arbejdsmarked (St.E) 2000:8, tabel 1 ---------- Uov Overgangsydelse, gennemsnitlige antal deltagere (1000 pers.) Kilde: AMFORA, Arbejdsmarked (St.E) 2000:8, tabel 1 ---------- Upe Efterlønsmodtagere (inkl. overgangsydelse-modtagere) (1000 pers.) Kilde: Arbejdsmarked (St.E.) 1991:25, oversigtstabel 1, jf. notat PUD 24.10.89 ---------- Upe1 Efterløn, gennemsnitlige antal deltagere (1000 pers.) Kilde: AMFORA, Arbejdsmarked (St.E) 2000:8, tabel 1 ---------- Upn Pensionister uden for arbejdsstyrken (1000 pers.) Kilde: Arbejdsmarked (St.E.) 1991:25, oversigtstabel 1, jf. Upn ---------- Uqsy Antal øvrige skatteydere, ADAM april 2004 (1000 pers.) Kilde: Skatteorienteret indkomststatistik og MISKMASK, jf dokumentation af MISKMASK ---------- Uqsye Udgangsskøn for Uqsy, ADAM april 2004 ---------- Ur Residualgruppe af personer udenfor arbejdsmarkedet (1000 pers.) Kilde: Uadam ---------- Ur1 Korrektion for dobbeltælling, Jf Dokumentationen for Uadam (1000 pers.) Kilde: Uadam ---------- Ur2 Korrektion for dobbeltælling, Jf Dokumentationen for Uadam (1000 pers.) Kilde: Uadam ---------- Urev Personer på revalideringsydelse (berørte) helårsmodtagere (1000 pers.) Kilde: Uadam ---------- Usb Personer på barselsorlov (berørte) helårspersoner (1000 pers.) Kilde: Uadam ---------- Uss Modtagere af sygedagpenge (berørte) helårspersoner (1000 pers.) Kilde: Sammenhængende socialstatistik, internt materiale 10.kt ---------- Ussy Antal skatteydende selvstændige, ADAM april 2004 (1000 pers.) Kilde: Skatteorienteret indkomststatistik og MISKMASK, jf dokumentation af MISKMASK ---------- Ussye Udgangsskøn for Ussy, ADAM april 2004 ---------- Usu Statens Uddannelsesstøtte, støttemodtagere i alt (1000 pers.) Kilde: Statistisk Årbog 1998, tabel 122 ---------- Usxa Personer på sygedagpenge (1000 pers.) Kilde: Uadam ---------- Usy Skatteydere (skattepligtige med skattepligtig indkomst større end nul) (1000 pers.) Kilde: Notat JAO 17.03.81 ---------- Usye Udgangsskøn for Usy ---------- Uu Elevbestand pr. 1. oktober ved almene gymnasiale og videregående uddannelser (1000 pers.) Kilde: St.Å. 1995, tabel 107 og 108 ---------- Uuxa Uddannelsessøgende udenfor arbejdsstyrken (1000 pers.) Kilde: Uadam ---------- Uw Potentiel arbejdsstyrke, befolkningen i alderen 15-66 år plus beskæftigede ældre end 66 år (1000 pers.) Kilde: Uadam ---------- Uwsy Antal skatteydende lønmodtagere, ADAM april 2004 (1000 pers.) Kilde: Skatteorienteret indkomststatistik og MISKMASK, jf dokumentation af MISKMASK ---------- Uwsye Udgangsskøn for Uwsy, ADAM april 2004 ---------- Uwxa Befolkning i den arbejdsdygtige alder udenfor arbejdsstyrken, ADAM april 2004 (1000 pers.) Kilde: Se dokumentation af Uadam ---------- V Energi- og materialeforbrug i erhvervene i alt (mio.kr) Beregning: V=X-Yf ---------- Ve{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Energiforbrug i erhverv {j} (mio. kr.) Kilde: ADAM i-o tabeller ---------- vhstk Den relative afvigelse fra normalhøsten Kilde: Notat JSM,FKN,KTH,JAO 25.01.95 ---------- Vkihw Kumulerede boliginvesteringer (mio. kr.) Beregning: Vkihw=Ibh+Vkihw[-1] ---------- Vkipw Kumulerede private erhvervsinvesteringer (mio. kr.) Beregning: Vkipw=Imp+Ibp+Vkipw[-1] ---------- vki{j}wres j=h,p Residualvariabel for overgang mellem ENS79 og ENS95 (mio. kr.) Beregning: Residual, jf. relation ---------- Vm{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Materialeforbrug i erhverv {j} (mio. kr.) Beregning: Vm{j}=V{j}-Ve{j} ---------- Vo1 Vareinput i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) (mio. kr.) Kilde: NR, ---------- Vo11 Vareinput i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) (mio. kr.) Kilde: NR, ---------- vrho{j}k j=a,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qq Autokorrelationsparameter i fKm{j}-relationen Kilde: Notat TTH 28.02.95 ---------- vrho{j}l j=a,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qt,qq Autokorrelationsparameter i HQ{j}-relationen Kilde: Arbejdspapir TTH 28.02.95 ---------- V{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Energi- og materialeforbrug i erhverv {j} (mio. kr.) Beregning: V{j}=X{j}-Yf{j} ---------- Wabk Obligationsbeholdning til kursværdi i pensionskasser, livs- og skadesforsikringsselskaber, offentlige fonde samt realkreditinstitutter (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Wabz Livsforsikringsselskabers og pensionskassers obligationsbeholdning (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:5, s. 11, tabel 1 og 2, og FINBK afsnit 9.4 ---------- Wall Fondssektorens lån til kommunerne (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:3, tabel 5, og FINBK afsnit 9.1 ---------- Walp Fondssektorens lån til den private ikke-finansielle sektor (mio. kr.) Beregning: Walp=Wazz-Wall-Wabz ---------- Wazz Livsforsikringsselskabers og pensionskassers samlede aktiver (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:5, s. 11, tabel 1 og 2 ---------- Wbbz Pengeinstitutternes obligationsbeholdning (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:5, s. 11, tabel 1 og 2 og FINBK afsnit 10.4 ---------- Wbbzk Pengeinstitutternes obligationsbeholdning til kursværdi (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Wbcz Pengeinstitutternes beholdning af sedler, mønt giroindskud (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:2, tabel 2, og FINBK afsnit 10.1 og 10.2 ---------- Wbdn Pengeinstitutternes samlede indskud i Nationalbanken (mio. kr.) Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1989, tabel 20, og FINBK afsnit 10.3 ---------- Wbdsn Pengeinstitutternes særlige indskud i Nationalbanken (mio. kr.) Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1989, tabel 20, og FINBK afsnit 11.4 ---------- Wbll Pengeinstitutternes udlån til kommuner (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:6, oversigtstabel og tabel 3 og 4 samt FINBK afsnit 10.6 ---------- Wblp Pengeinstitutternes udlån til den private ikke-finansielle sektor (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:2, tabel 2, og FINBK afsnit 10.5 og 10.6 ---------- Wbqb Pengeinstitutternes egenkapital (mio. kr.) Beregning: Wbqb=Wbdn+Wbcz+Wbvf+Wblp+Wbll+Wbqf+Wbbz+Wbdn-(Wpdb+Wldb+Wflb+Wnlb+Wplb) ---------- Wbqf Pengeinstitutternes fordringer på udlandet i øvrigt (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:2, tabel 2, og FINBK afsnit 10.8 ---------- Wbvf Pengeinstitutternes nettovalutastillling (mio. kr.) Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1989, tabel 1 ---------- Wcp Formue-udtryk i Cp4-relationen (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Wcp2 Formue-udtryk i Cp4xh-relationen (mio. kr.) Beregning: Jf. relation, samt notat JAO 20.11.01 ---------- wcp3 Formue-udtryk i Cp4xh1-relationen (mio. kr.) Beregning: Jf. relation, samt notat JAO 20.11.01 ---------- Wdmp Formuen, Den midlertidige pensionsordning (DMP) (mio.kr.) Kilde: DMP, regnskab ---------- Welf Eksportfinansieringsfondens lån til udlandet (mio. kr.) Kilde: Dansk Eksportfinansieringsfonds beretning 1989, og FINBK afsnit 12.12 ---------- Welp Eksportfinansieringsfondens lån til den private ikke-finansielle sektor (mio. kr.) Kilde: Dansk Eksportfinansieringsfonds beretning 1989, og FINBK afsnit 13.9 ---------- Wfbz Udlandets beholdning af danske krone-obligationer (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:5, s. 11, tabel 1 og 2 og FINBK afsnit 12.8 ---------- Wfga Afgang af udenlandske statslån (mio. kr.) Kilde: Statsregnskabet for finansåret 1988, § 36, s.163, 01.02 ---------- Wfgv Variabelt forrentede udenlandske statslån (mio. kr.) Kilde: Statens låntagning og gæld 1989, tabel 2.1.3 og 2.3.2. Før 1985 Danske Statslån 1984, s. 132, kol. 5 ---------- Wflb Udlandets ansvarlige indskudskapital i danske pengeinstitutter (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:2, tabel 2, og FINBK afsnit 10.9 ---------- Wfle Udlandets lån til eksportfinansieringsfonden (mio. kr.) Kilde: FINBK afsnit 12.7 ---------- Wflg Udlandets lån til staten (mio. kr.) Kilde: Statens låntagning og gæld 1989, bilagstabel 1, og FINBK afsnit 12.2 ---------- Wflh Udlandets lån til hypotekbanken (mio. kr.) Kilde: Hypotekbankens beretning, og FINBK afsnit 12.5 ---------- Wflkg Udlandets lån til staten, kursværdi (mio. kr.) Kilde: Statens låntagning og gæld 1989, bilagstabel 1, og FINBK afsnit 12.2 ---------- Wflkgdm Statens udenlandske lån i D-mark (mio. kr.) Kilde: Statens låntagning og gæld 1989, bilagstabel 1. Før 1985 Danske Statslån 1984, s.16, II.3 ---------- Wflkgud Statens udenlandske lån i US-dollar (mio. kr.) Kilde: Statens låntagning og gæld 1989, bilagstabel 1. Før 1985 Danske Statslån 1984, s.16, II.1 ---------- Wfll Udlandets lån til kommunerne (mio. kr.) Kilde: FINBK afsnit 12.4 ---------- Wflp Udlandets lån til private ikke-finansielle sektor (mio. kr.) Kilde: FINBK afsnit 12.1 ---------- Wflt Udlandets lån til koncessionerede selskaber mv. (mio. kr.) Kilde: FINBK afsnit 12.6 ---------- Wfqf Danmarks Udlandsgæld (mio. kr.) Kilde: FINBK afsnit 12.13 ---------- Wfqg Udlandets fordringer på staten i øvrigt (mio. kr.) Kilde: FINBK afsnit 12.3 ---------- Wfqp Udlandets fordringer på private ikke-finansielle sektor i øvrigt (mio. kr.) Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1989, tabel 13, Penge og kap.m. (St.E.) 1990:5, s. 11, tabel 1 og 2 samt FINBK afsnit 12.9 ---------- Wgbz Statens beholdning af obligationer (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:5, s. 11, tabel 1 og 2, og FINBK afsnit 7.2 ---------- Wglf Statens lån til udlandet (mio. kr.) Kilde: FINBK afsnit 7.1.2 ---------- Wglkf Statens lån til udlandet, kursværdi (mio. kr.) Kilde: NR (St.E.) 1987:9, tabel 11, og FINBK afsnit 7.1.2 ---------- Wgll Statens lån til kommunerne (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:6, s. 8, tabel 3 og 4 samt FINBK afsnit 7.1.1 ---------- Wgln Statens løbende konto i Nationalbanken (mio. kr.) Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1989, tabel 15, og FINBK afsnit 7.5 ---------- Wglp Statens lån til private ikke-finansielle sektor (mio. kr.) Kilde: FINBK afsnit 7.1.3 ---------- Whbz Hypotekbankens obligationsbeholdning (mio. kr.) Kilde: FINBK afsnit 13.3 ---------- Whll Hypotekbankens lån til kommunerne (mio. kr.) Kilde: Hypotekbankens Årsberetning, status og FINBK afsnit 13.7 ---------- Wibz Postgirokontorets obligationsbeholdning (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:5, s. 11, tabel 1 og 2, og FINBK afsnit 11.2 ---------- Wilg Postgirokontorets lån til staten (mio. kr.) Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1989, tabel 15 og FINBK afsnit 7.4 ---------- Wlbz Kommunernes obligationsbeholdning (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:5, s. 11, tabel 1 og 2, og FINBK afsnit 8.1 ---------- Wld Formuen, LD, bogført værdi (mio.kr.) Kilde: LD`s regnskab ---------- Wldb Kommunernes indskud i pengeinstitutterne (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:6, s. 8, tabel 1, og FINBK afsnit 10.11 ---------- Wlik Pengeinstitutternes placerings-potentiale (mio. kr.) Beregning: Wlik=Wflb+Wplb+Wldb+Wpdb+Wbqb-Wbcz-Wbdsn-Wbqf-Wbvf ---------- Wlql Kommunernes egenkapital (mio. kr.) Beregning: Wlql=Wldb+Wlbz-(Wgll+Wfll+Whll+Wall+Wbll+Wzbl) ---------- Wnbz Nationalbankens obligationsbeholdning (mio. kr.) Kilde: FINBK afsnit 11.1 ---------- Wnlb Nationalbankens udlån til pengeinstitutterne (mio. kr.) Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1989, tabel 20 og FINBK afsnit 10.17 ---------- Wnqn Nationalbankens egenkapital (mio. kr.) Beregning: Wnqn=Wnvf+Wnbz+Wibz+Welp+Welf+Wilg+Wnlb-(Wpz+Wbcz+Wgln+Wfle+Wbdn+Wbdsn) ---------- Wnvf Officiel likviditet, netto (mio. kr.) Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1989, tabel 1 og FINBK afsnit 11.3 ---------- Wo ØMU gæld, brutto (mio. kr) Kilde: NR, fx SE 2001:16, oversigtstabel 4, ØMU, brutto ---------- Wobz Offentlige fondes obligationsbeholdning (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:5, s. 11, tabel 1 og 2, og FINBK afsnit 9.3 ---------- Won (mio. kr) NR-gæld, markedsværdi Kilde: NR, fx SE 2001:16, oversigtstabel 4, NR-gæld, markedsværdi, netto ---------- Wp Nutidsværdien af pensionsindbetalinger (mio. kr.) Beregning jf. relation ---------- Wpbkz Privates obligationsbeholdning til kursværdi (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Wpbnz Private ikke-finansielle sektors obligationsbeholdning, netto (mio. kr.) Beregning: Wpbnz=Wpbz-Wzbr ---------- Wpbz Private ikke-finansielle sektors beholdning af obligationer (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:5, s. 11, tabel 1 og 2, og FINBK afsnit 13.1 ---------- Wpcz Private ikke-finansielle sektors beholdning af sedler, mønt og postgiroindskud (mio. kr.) Kilde: Nationalbankens Årsberetning 1989, tabel 30, og FINBK afsnit 13.5 og 13.6 ---------- Wpdb Private ikke-finansielle sektors indskud i pengeinstitutterne (mio. kr.) Kilde: FINBK afsnit 10.12 ---------- Wpdsb Private ikke-finansielle sektors særlige indskud i pengeinstitutterne (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:2, tabel 2, og FINBK afsnit 10.14 ---------- Wphp Formue, privat tegnede ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Wphpk Formue, engangs ydelser, private ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Wphpl Formue, løbende ydelser, private ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Wplb Private ikke-finansielle sektors ansvarlige indskudskapital i pengeinstitutterne (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:2, tabel 2, og FINBK afsnit 10.16 ---------- Wpm Private ikke-finansielle sektors beholdning af penge (mio. kr.) Beregning: Wpm=Wpdb+Wpcz-Wpdsb ---------- Wpp Pensionsformuen, private sektor ekskl. LD og DMP (mio. kr.) Beregning: Wpp=Wpspk+Wpspl+Wphpk+Wphpl ---------- Wppk Pensionsformuen, engangsydelser, private sektor ekskl. LD og DMP (mio. kr.) Beregning: Wpp=Wpspk+Wpspl+Wphpk+Wphpl ---------- Wppl Pensionsformuen, løbende ydelser, private sektor ekskl. LD og DMP (mio. kr.) Beregning: Wpp=Wpspk+Wpspl+Wphpk+Wphpl ---------- Wpqe Husholdninger og virksomheders finansielle formue, placeret i penge og obligationer med fradrag af lån i pengeinstitutterne og lån i udlandet (mio. kr.) Beregning: Wpqe=Wpqnp-Wpqx ---------- Wpqkpc Private ikke-finansielle sektors finansielle nettostilling, som indgår i Wcp4 (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Wpqkpc1 Private ikke-finansielle sektors finansielle nettostilling, indgår i Wcp2 (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Wpqnp Husholdninger og virksomheders finansielle formue (mio. kr.) Beregning: Wpqnp=Wpqp-Wbqb-(Wabz+Wall+Walp+Wobz) ---------- Wpqp Private sektors finansielle formue (mio. kr.) Beregning: Wpqp=Wazz+Wobz+Wbqb+Whbz+Whll+Wpbnz+Wpcz+Wpdb+Wrbz+Wsbz+Wtlf+Wzbf+Wplb-(Walp+Wblp+Welp+Wflh+Wflp+Wflt+Wfqp+Wglp+Wzbr) ---------- Wpqwm Formuen, Den midlertidige pensionsordning (mio.kr.) Kilde: DMP, regnskab ---------- Wpqx Hjælpevariabel i Wpqe-relationen (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Wps Nutidsværdien af fremtidige skattebetalinger vedr. pensionsudbetalinger (mio. kr.) Beregning jf. relation ---------- Wps1 Nutidsværdien af fremtidige skattebetalinger vedr. pensionsudbetalinger fra pensioner med engangsudbetaling (mio. kr.) Beregning jf. relation ---------- Wps2 Nutidsværdien af fremtidige skattebetalinger vedr. pensionsudbetalinger fra pensioner med løbende udbetaling (mio. kr.) Beregning jf. relation ---------- Wpsp Formue, kollektive ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Wpspk Formue, engangs ydelser, kollektive ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Wpspl Formue, løbende ydelser, kollektive ordninger (mio.kr.) Kilde: GHE27999 ---------- Wrbz Realkreditinstitutionernes obligationsbeholdning (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:5, s. 11, tabel 1 og 2, og FINBK afsnit 13.4 ---------- Wsbz Skadesforsikringsselskabers obligationsbeholdning (mio. kr.) Kilde: Penge og kap.m. (St.E.) 1990:3, tabel 2, og FINBK afsnit 13.2 ---------- Wsdsbk Hjælpevariabel for skat af kursgevinster i Sdsbk-relation (mio. kr.) Beregning: jf. relation, samt THV 13.09.01 ---------- Wsp Formuen, Den midlertidige pensionsordning (SP) (mio.kr.) Kilde: Årsrapport, Den særlige pensionsordning ---------- Wspbz Obligationer i den sociale pensionsfond. (mio. kr) Kilde: NR, fx SE 2001:16, oversigtstabel1, DSP ---------- Wtlf Skibskreditfondens lån til udlandet (mio. kr.) Kilde: Danmarks Skibskreditfond, Beretning og regnskab 1989, og FINBK afsnit 12.11 ---------- Wwe Private ikke-finansielle sektors samlede formue (mio. kr.) Beregning: Wwe=Wpqe+Vkihw+Vkipw ---------- Wzbf Passiv kapitalanbringelse i udlandet (mio. kr.) Kilde: FINBK afsnit 12.10 ---------- Wzbg Statens Obligationsgæld (mio. kr.) Kilde: FINBK afsnit 7.3 ---------- Wzbkr Privates obligationsgæld (realkredit) til kursværdi (mio. kr.). Beregning: Jf. relation ---------- Wzbl Kommunernes obligationsgæld (mio. kr.) Kilde: FINBK afsnit 8.2 ---------- Wzbr Private ikke-finansielle sektors obligationsgæld (mio. kr.) Kilde: FINBK afsnit 13.8 ---------- Wzzl Kommunernes samlede passiver (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Wzzomu ØMU gæld, brutto (mio. kr) Kilde: NR, fx SE 2001:16, oversigtstabel 4, ØMU, brutto ---------- W{i}x i=bqf,elf,fbz,flb,fle,flg,flh,fll,flp,flt,fqf,fqp,nbz,nvf,tlf,zbf,zbg Udgangsskøn for W{i} ---------- X Produktionsværdi i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.1, løbenr. 1 ---------- Xa Produktionsværdi i landbrug mv. (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 011009,011209,014000,020000,050000 ---------- Xb Produktionsværdi i bygge- og anlægsvirksomhed (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 450001,450002,450003,450004 ---------- Xe Produktionsværdi i udvinding af brunkul, råolie og naturgas (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 110000 ---------- Xh Produktionsværdi i boligbenyttelse (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 702009 ---------- Xn Produktionsværdi i fremstillingserhvervene i alt (mio. kr.) Beregning: Xn=Xng+Xne+Xnf+Xnn+Xnb+Xnm+Xnt+Xnk+Xnq ---------- Xnb Produktionsværdi i leverandører til byggeri (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 140009,200000,263053,266080 ---------- Xne Produktionsværdi i el-, gas- og fjernvarmeforsyning (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 401000,402000,403000 ---------- Xnf Produktionsværdi i næringsmiddelindustri (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 151000,152000,153000,154000,155000,156009,158109,158120,158300 ---------- Xng Produktionsværdi i olieraffinaderier (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 230000 ---------- Xnk Produktionsværdi i kemisk industri mv. (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 241109,241209,241500,241617,242000,243000,244000,245070,251122,252300,252400,362060 ---------- Xnm Produktionsværdi i jern- og metalindustri (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 271000,272030,274000,275000,281009,286009,291000,292000,293000,294009,297000,300000,310000,320000,330000 ---------- Xnn Produktionsværdi i nydelsesmiddelindustri (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 159000,160000 ---------- Xnq Produktionsværdi i anden fremstillingsvirks. (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 170000,180000,190000,210000,221200,221309,222009,261126,361000 ---------- Xnt Produktionsværdi i transportmiddelindustri (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 340000,351000,352050 ---------- Xo Produktionsværdi i erhvervet offentlige tjenester (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 730002,751100,751209,751300,752000,801000,802000,803000,804002,851100,853109,853209,920002 Identitet: Xo=Vo+Yfo ---------- Xo1 Produktion i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) (mio. kr.) Kilde: NR, ---------- Xo11 Produktion i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) (mio. kr.) Kilde: NR, ---------- Xq Produktionsværdi i q-erhvervene i alt (mio. kr.) Beregning: Xq=Xqh+Xqs+Xqt+Xqf+Xqq ---------- Xqf Produktionsværdi i finansiel virksomhed (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 651000,652000,660102,660300,670000 ---------- Xqh Produktionsværdi i handel (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 370000,501009,505000,510000,521090,522990,523000,524190,524490 ---------- Xqi Produktionsværdi i imputerede finans. tjenester (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 99005, per definition = 0 ---------- Xqq Produktionsværdi i andre tjenesteyd. erhverv (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 410000,502000,551009,553009,701109,702040,710000,721009,722000,730001,741100,741200,742009,744000,747000,748009,804001,851209,900010,900020,900030,910000,920001,930009,95 ---------- Xqs Produktionsværdi i søtransport (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 610000 ---------- Xqt Produktionsværdi i anden transport mv. (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 601000,602100,602223,602409,620000,631130,634000,640000 ---------- Y Bruttonationalproduktet (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.2, konto 1, løbenr. 5 (se tillige tabel 3.2, konto 2.1.1, løbenr. 1 og tabel 3.4, løbenr. 1) ---------- Ya A-indkomst (mio. kr.) Kilde: Skattestatistik, DØS ---------- Yas Hjælpevariabel i Ys-relationen, A-indkomst (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1996, tabel 5.10, jf. notat TMK 18.06.97 ---------- Yasd Hjælpevariabel i Ys-relationen, A-indkomst vedr. dagpenge, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. notat TMK 04.05.04 ---------- Yase Hjælpevariabel i Ys-relationen, A-indkomst vedr. efterløn, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. notat TMK 04.05.04 ---------- Yasp Hjælpevariabel i Ys-relationen, A-indkomst vedr. folkepension, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. notat TMK 04.05.04 ---------- Yasr Hjælpevariabel i Ys-relationen, øvrig A-indkomst, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. notat TMK 04.05.04 ---------- Yasw Hjælpevariabel i Ys-relationen, A-indkomst vedr. lønindkomst, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. notat TMK 04.05.04 ---------- Ycb Sammensat indkomst-formue udtryk i bilkøbsrelationen (mio. kr.) Beregning: (Ydpl1**0.87)*(Wcp3(-1)**0.13) ---------- Yd Disponibel indkomst (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Ydo Disponibel bruttoindkomst i offentlig sektor (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.5 (2.3.1) ---------- Ydp Disponibel bruttoindkomst i privat sektor (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.2 (2.3.1) ---------- Ydph Disponibel bruttoindkomst i husholdningerne (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.6 (2.2.15) ---------- Ydph1 Disponibel bruttoindkomst i husholdningerne, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.6 (2.2.15) ---------- Ydphk Disponibel indkomst for husholdninger, kort sigt (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Ydphk1 Disponibel indkomst for husholdninger, kort sigt (mio. kr.) Beregning: Jf. relation, samt notat JAO 20.11.01 ---------- ydphk2 Disponibel indkomst for husholdninger, forbrugsbestemmende indkomst, kort sigt (mio. kr.) Beregning: Jf. relation, samt notat JAO 20.11.01 ---------- Ydpl Disponibel indkomst, langt sigt (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Ydpl1 Disponibel indkomst, forbrugsbestemmende indkomst, langt sigt (mio. kr.) Beregning: Jf. relation, samt notat JAO 20.11.01 ---------- Ydps Disponibel bruttoindkomst i selskaber (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.3 (2.2.11) + tabel 5.4 (2.2.15) ---------- Ydps1 Disponibel bruttoindkomst i selskaber, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.3 (2.2.11) + tabel 5.4 (2.2.15) ---------- Ydpsk Disponibel indkomst for selskaber, kort sigt (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Ydpsk1 Disponibel indkomst for selskaber, kort sigt (mio. kr.) Beregning: Jf. relation, samt notat JAO 20.11.01 ---------- ydpsk2 Disponibel indkomst for selskaber, kort sigt (mio. kr.) Beregning: Jf. relation, samt notat JAO 20.11.01 ---------- Ydr Disponibel restindkomst (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Ydua Forventet disponible indkomst ved arbejdsmarkedsdeltagelse (kr.) Beregning: Jf. relation ---------- YDUAE Udgansskøn for YDUA Beregning: YDUAE = YDUA ---------- YDUEFE Udgansskøn for YDUEF Beregning: YDUEFE = YDUEF ---------- Yd{i} i=oo,k,ss Disponibel bruttoindkomst i offentlig sektor (mio. kr.) Kilde: NR 1999, tabel 5.5, løbenr. konto 2.15 Identitet: Yd = Ydoo + Ydk + Ydss ---------- Yd{j} j=l,na,uef Disponibel gennemsnitsindkomst for personer i gruppe j (kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Yf Bruttoværditilvækst i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 3.2, konto 2.1.1, løbenr. 3 Identitet: Yf=sum af Yf{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o,qi ---------- Yfa Bruttoværditilvækst i landbrug mv. (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 011009,011209,014000,020000,050000 ---------- Yfb Bruttoværditilvækst i bygge- og anlægsvirksomhed (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 450001,450002,450003,450004 ---------- Yfe Bruttoværditilvækst i udvinding af brunkul, råolie og naturgas (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 110000 ---------- Yfh Bruttoværditilvækst i boligbenyttelse (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 702009 ---------- Yfn Bruttoværditilvækst i fremstillingserhverv i alt (mio. kr.) Beregning: Yfn=Yfng+Yfne+Yfnf+Yfnn+Yfnb+Yfnm+Yfnt+Yfnk+Yfnq ---------- Yfnb Bruttoværditilvækst i leverandører til byggeri (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 140009,200000,263053,266080 ---------- Yfne Bruttoværditilvækst i el-, gas- og fjernvarmeforsyning (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 401000,402000,403000 ---------- Yfnf Bruttoværditilvækst i næringsmiddelindustri (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 151000,152000,153000,154000,155000,156009,158109,158120,158300 ---------- Yfng Bruttoværditilvækst i olieraffinaderier (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 230000 ---------- Yfnk Bruttoværditilvækst i kemisk industri mv. (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 241109,241209,241500,241617,242000,243000,244000,245070,251122,252300,252400,362060 ---------- Yfnm Bruttoværditilvækst i jern- og metalindustri (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 271000,272030,274000,275000,281009,286009,291000,292000,293000,294009,297000,300000,310000,320000,330000 ---------- Yfnn Bruttoværditilvækst i nydelsesmiddelindustri (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 159000,160000 ---------- Yfnq Bruttoværditilvækst i anden fremstillingsvirks. (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 170000,180000,190000,210000,221200,221309,222009,261126,361000 ---------- Yfnt Bruttoværditilvækst i transportmiddelindustri (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 340000,351000,352050 ---------- Yfo Bruttoværditilvækst i offentligt erhverv (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 730002,751100,751209,751300,752000,801000,802000,803000,804002,851100,853109,853209,920002 ---------- Yfo1 Bruttoværditilvækst i offentlig SEKTOR (ikke identisk med offentligt erhverv) (mio. kr.) Kilde: NR, ---------- Yfo11 Bruttoværditilvækst i offentlig SEKTOR (ikke identisk med offentligt erhverv) (mio. kr.) Kilde: NR, ---------- Yfq Bruttoværditilvækst i q-erhverv i alt (mio. kr.) Beregning: Yfq=Yfqh+Yfqs+Yfqt+Yfqf+Yfqq+Yfqi ---------- Yfqf Bruttoværditilvækst i finansiel virksomhed (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 651000,652000,660102,660300,670000 ---------- Yfqh Bruttoværditilvækst i handel (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 370000,501009,505000,510000,521090,522990,523000,524190,524490 ---------- Yfqi Bruttoværditilvækst i imputerede finans. tjenester (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 99005, per definition = 0 ---------- Yfqq Bruttoværditilvækst i andre tjenesteydende erhverv (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 410000,502000,551009,553009,701109,702040,710000,721009,722000,730001,741100,741200,742009,744000,747000,748009,804001,851209,900010,900020,900030,910000,920001,930009,95 ---------- Yfqs Bruttoværditilvækst i søtransport (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 610000 ---------- Yfqt Bruttoværditilvækst i anden transport mv. (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1, erhverv 601000,602100,602223,602409,620000,631130,634000,640000 ---------- Yi Bruttonationalindkomst (mio. kr.) Kilde: 6.kt Identitet: Yi=Twen+Tien+Tefe+Tefp+Tefq-Sim-Tefbp ---------- Yl3s Hjælpevariabel i Ys-relationen, 3 pct.'s fradrag (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.10, jf. notat TMK 22.06.99 ---------- Ylws Hjælpevariabel i Ys-relationen, lønmodtagerfradrag (mio.kr.) Beregning: ---------- Yr Bruttorestindkomst i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.2, konto 2.1.1, løbenr. 18 ---------- Yr1 Bruttorestindkomst i alt, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.2, konto 2.1.1, løbenr. 18 ---------- Yrp Restindkomst i husholdningssektoren (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.6, konto 2.1.2, løbenr. 1 ---------- Yrphs Hjælpevariabel i Ys-relationen, overskud af egen bolig (lejeværdi) (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1996, tabel 5.10, jf. notat TMK 18.06.97; tilbageført vha udviklingen i tsdl*phv*fKnbh[-1] ---------- Yrps Bruttooverskud af produktionen i selskaber (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 5.3 (2.1.2.1) + tabel 5.4 (2.1.2.1) = Yr-Ivo1-Yfqi-Yrp ---------- Yrpss Hjælpevariabel i Ys-relationen, overskud af egen virksomhed (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1996, tabel 5.10, jf. notat TMK 18.06.97 ---------- Yrpss1 Hjælpevariabel i Ys-relationen, overskud af egen virksomhed (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.10, jf notat tmk 22.06.99 ---------- Yrr Hjælpevariabel for restindkomst i Ys-relationen (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Yrr1 Hjælpevariabel for restindkomst i Ys-relationen (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Yrr2 Hjælpevariabel for restindkomst i Ys-relationen, ADAM april 2004 (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Yrs Restindkomst i selskabssektoren (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Yrs1 Restindkomst i selskabssektoren, ADAM april 2004 (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Yr{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Bruttorestindkomst i erhverv {j} (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1 ---------- Yr{j}1 j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Bruttorestindkomst i erhverv {j}, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1 ---------- Ys Skattepligtig personlig indkomst (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1995, tabel 5.7, løbenr. F.1 ---------- Ysda Indkomstudtryk i Sda-relationen (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Ysda1 Indkomstudtryk i Sda-relationen (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Ysda2 Indkomstudtryk i Sda-relationen (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Ysda3 Indkomstudtryk i Sda-relationen, ADAM april 2004 (mio. kr.) Beregning: Jf. relation ---------- Ysdsbk Hjælpevariabel for skat af indkomst i Sdsbk-relation (mio. kr.) Beregning: jf. relation, samt THV 13.09.01 ---------- Ysdsbk1 Hjælpevariabel for skat af indkomst i Sdsbk-relation, ADAM april 2004 (mio. kr.) Beregning: jf. relation, samt THV 14.04.04 ---------- Ysdsr Hjælpevariabel for skat af indkomst i Sdsr-relation (mio. kr.) Beregning: jf. relation, samt THV 13.09.01 ---------- Ysdsr1 Hjælpevariabel for skat af indkomst i Sdsr-relation, ADAM april 2004 (mio. kr.) Beregning: jf. relation, samt THV 14.04.04 ---------- Yse Udgangsskøn for Ys (mio. kr.) ---------- Ysef Skattepligtig indkomst, efterlønnere, personlige indkomstskatter, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Ysefe Udgangsskøn for Ysef (mio. kr.) ---------- Ysef{i} i=1,2,3,4,5 Udskrivningsgrundlag for skatter baseret på skattepligtig indkomst for skattearterne {i} for efterønnere, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Ysfp Skattepligtig indkomst, folkepensionister, personlige indkomstskatter, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Ysfpe Udgangsskøn for Ysfp (mio. kr.) ---------- Ysfp{i} i=1,2,3,4,5 Udskrivningsgrundlag for skatter baseret på skattepligtig indkomst for skattearterne {i} for folkepensionister, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Ysl Skattepligtig indkomst, ledige, personlige indkomstskatter, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Ysle Udgangsskøn for Ysl (mio. kr.) ---------- Ysl{i} i=1,2,3,4,5 Udskrivningsgrundlag for skatter baseret på skattepligtig indkomst for skattearterne {i} for ledige, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Ysp Personlig indkomst (mio.kr) Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.10, jf notat tmk 22.06.99 ---------- Yspe Udgangsskøn for Ysp ---------- Yspef Personlig indkomst, efterlønnere, personlige indkomstskatter, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Yspefe Udgangsskøn for Yspef (mio. kr.) ---------- Yspef{i} i=1,2,3,4,5 Udskrivningsgrundlag for skatter baseret på personlig indkomst for skattearterne {i} for efterønnere, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Yspfp Personlig indkomst, folkepensionister, personlige indkomstskatter, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Yspfpe Udgangsskøn for Yspfp (mio. kr.) ---------- Yspfp{i} i=1,2,3,4,5 Udskrivningsgrundlag for skatter baseret på personlig indkomst for skattearterne {i} for folkepensionister, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Yspl Personlig indkomst, ledige, personlige indkomstskatter, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Ysple Udgangsskøn for Yspl (mio. kr.) ---------- Yspl{i} i=1,2,3,4,5 Udskrivningsgrundlag for skatter baseret på personlig indkomst for skattearterne {i} for ledige, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Yspps Hjælpevariabel i Ysp-relationen, fradrag vedr. midlertidig og særlig ATP (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.10 ---------- Yspq Personlig indkomst, øvrige skatteydere, personlige indkomstskatter, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Yspqe Udgangsskøn for Yspq (mio. kr.) ---------- Yspqws Hjælpevariabel i Ysp-relationen, fradrag vedr. midlertidig og særlig ATP (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter 1999, tabel 5.10, jf notat tmk 22.06.99 ---------- Yspq{i} i=1,2,3,4,5 Udskrivningsgrundlag for skatter baseret på personlig indkomst for skattearterne {i} for øvrige skatteydere, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Ysprs Hjælpevariabel i Ysp-relationen, resterende personlig indkomst (mio. kr.) Beregning: Ysprs = Ysp-(Yas+Yrpss1-Tops1-Sdas-Yspqws) ---------- Ysps Personlig indkomst, selvstændige, personlige indkomstskatter, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Yspse Udgangsskøn for Ysps (mio. kr.) ---------- Ysps{i} i=1,2,3,4,5 Udskrivningsgrundlag for skatter baseret på personlig indkomst for skattearterne {i} for selvstændige, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Yspw Personlig indkomst, lønmodtagere, personlige indkomstskatter, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Yspwe Udgangsskøn for Yspw (mio. kr.) ---------- Yspw{i} i=1,2,3,4,5 Udskrivningsgrundlag for skatter baseret på personlig indkomst for skattearterne {i} for lønmodtagere, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Ysp{i} i=1,2,3,4,5 Udskrivningsgrundlag for skatter baseret på personlig indkomst for skattearterne {i}, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Beregning jf. relation ---------- Ysq Skattepligtig indkomst, øvrige skatteydere, personlige indkomstskatter, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Ysqe Udgangsskøn for Ysq (mio. kr.) ---------- Ysq{i} i=1,2,3,4,5 Udskrivningsgrundlag for skatter baseret på skattepligtig indkomst for skattearterne {i} for øvrige skatteydere, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Ysrs Hjælpevariabel i Ys-relationen, resterende skattepligtig personlig indkomst (mio. kr.) Beregning: Ysrs = Ys-Yas-Yrhss-Yrhkhs-Tippps ---------- Ysrs1 Hjælpevariabel i Ys-relationen, resterende skattepligtig personlig indkomst (mio. kr.) Beregning: Ysrs1 = Ys-(Ysp+Yrphs+Tippps1-Ylws-Yl3s+Tysb) ---------- Yss Skattepligtig indkomst, selvstændige, personlige indkomstskatter, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Ysse Udgangsskøn for Yss (mio. kr.) ---------- Yss{i} i=1,2,3,4,5 Udskrivningsgrundlag for skatter baseret på skattepligtig indkomst for skattearterne {i} for selvstændige, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Ysw Skattepligtig indkomst, lønmodtagere, personlige indkomstskatter, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Yswe Udgangsskøn for Ysw (mio. kr.) ---------- Ysw{i} i=1,2,3,4,5 Udskrivningsgrundlag for skatter baseret på skattepligtig indkomst for skattearterne {i} for lønmodtagere, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Skatter og afgifter, samt skatteorienteret indkomststatistik, jf. dokumentation for MISKMASK ---------- Ys{i} i=1,2,3,4,5 Udskrivningsgrundlag for skatter baseret på skattepligtig indkomst for skattearterne {i}, ADAM april 2004 (mio. kr.) Kilde: Beregning jf. relation ---------- Ytr Indenlandsk efterspørgsel (mio. kr.) Beregning: Ytr=Y+M-E ---------- Ytr1 Hjælpevariabel, Ytr niveaukorrigeret til NR i 1980-priser (mio.kr.) Beregning: Ytr1 = Ytr*9681 ---------- Yw Lønsum i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.2, konto 2.1.1, løbenr. 13 ---------- Yw1 Lønsum i alt (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 4.2, konto 2.1.1, løbenr. 13 ---------- Ywn Lønsum i fremstillingserhvervene i alt (mio. kr.) Beregning: Ywn=Ywng+Ywne+Ywnf+Ywnn+Ywnb+Ywnm+Ywnt+Ywnk+Ywnq ---------- Ywo1 Lønsum i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) (mio. kr.) Kilde: NR, ---------- Ywo11 Lønsum i offentlig SEKTOR (ikke identisk med det off. erhverv) (mio. kr.) Kilde: NR, ---------- Ywo2 Lønsum i erhverv o, jf. Yf (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1 ---------- Ywq Lønsum i q-erhvervene i alt (mio. kr.) Beregning: Ywq=Ywqh+Ywqs+Ywqt+Ywqf+Ywqq ---------- Yw{j} j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h,o Lønsum i erhverv {j}, jf. Yf (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1 ---------- Yw{j}1 j=a,e,ng,ne,nf,nn,nb,nm,nt,nk,nq,b,qh,qs,qt,qf,qq,h Lønsum i erhverv {j}, jf. Yf (mio. kr.) Kilde: NR, tabel 6.1 ----------