YWE optræder endogent flere gange! Der er læst 7359=7359 forskellige navne Venstreside: 5419 Ikke-venstreside: 1941 NB! Jf. ovenfor er der ens venstresidenavne. De udgør 1 som ikke er med i tælleren "venstreside". ********** Liste med samtlige variabelnavne ********** AFCO endogen (3945), ikke-bestemmende. AFCP endogen (3944), ikke-bestemmende. AFE endogen (3943), ikke-bestemmende. AFIBH endogen (3949), ikke-bestemmende. AFIFP1XH endogen (3947), ikke-bestemmende. AFIL endogen (3950), ikke-bestemmende. AFIO1 endogen (3948), ikke-bestemmende. AFIP1 endogen (3946), ikke-bestemmende. AFM endogen (3942), ikke-bestemmende. * AM01_CB endogen (1089), feed-back : 1089:AM01_CB 1081:AXNF_CB 1660:FAM01 2531:FDSPXZ_C 1688:FM01 4773:JDAM01_CB 5266:JDAXNF_CB 4620:JSPM_CB 3596:M_CB 1538:PNCB 2473:SPM_CB 3665:TJKCB 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3753:TJKD_M01 3644:TJKFMZ01 * AM01_CE endogen (1047), feed-back : 1047:AM01_CE 1039:AXNF_CE 1660:FAM01 2531:FDSPXZ_C 1688:FM01 4774:JDAM01_CE 5267:JDAXNF_CE 4618:JSPM_CE 3594:M_CE 1536:PNCE 2471:SPM_CE 3663:TJKCE 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3753:TJKD_M01 3644:TJKFMZ01 * AM01_CF endogen (1005), feed-back : 1005:AM01_CF 997:AXNF_CF 1660:FAM01 2531:FDSPXZ_C 1688:FM01 4775:JDAM01_CF 5268:JDAXNF_CF 4616:JSPM_CF 3592:M_CF 1534:PNCF 2469:SPM_CF 3661:TJKCF 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3753:TJKD_M01 3644:TJKFMZ01 * AM01_CG endogen (1068), feed-back : 1068:AM01_CG 1060:AXNF_CG 1660:FAM01 2531:FDSPXZ_C 1688:FM01 4776:JDAM01_CG 5269:JDAXNF_CG 4619:JSPM_CG 3595:M_CG 1537:PNCG 2472:SPM_CG 3664:TJKCG 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3753:TJKD_M01 3644:TJKFMZ01 * AM01_CH endogen (1110), feed-back : 1110:AM01_CH 1102:AXNF_CH 1660:FAM01 2531:FDSPXZ_C 1688:FM01 4777:JDAM01_CH 5270:JDAXNF_CH 4621:JSPM_CH 3597:M_CH 1539:PNCH 2474:SPM_CH 3666:TJKCH 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3753:TJKD_M01 3644:TJKFMZ01 * AM01_CO endogen (1150), feed-back : 1150:AM01_CO 1144:AXNF_CO 1660:FAM01 2531:FDSPXZ_C 1688:FM01 664:FXO_CO 4778:JDAM01_CO 5271:JDAXNF_CO 4623:JSPM_CO 3599:M_CO 665:PXO_CO 2476:SPM_CO 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3753:TJKD_M01 3644:TJKFMZ01 * AM01_CS endogen (1131), feed-back : 1131:AM01_CS 1123:AXNF_CS 1660:FAM01 2531:FDSPXZ_C 1688:FM01 4779:JDAM01_CS 5272:JDAXNF_CS 4622:JSPM_CS 3598:M_CS 1540:PNCS 2475:SPM_CS 3667:TJKCS 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3753:TJKD_M01 3644:TJKFMZ01 * AM01_CV endogen (1026), feed-back : 1026:AM01_CV 1018:AXNF_CV 1660:FAM01 2531:FDSPXZ_C 1688:FM01 4780:JDAM01_CV 5273:JDAXNF_CV 4617:JSPM_CV 3593:M_CV 1535:PNCV 2470:SPM_CV 3662:TJKCV 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3753:TJKD_M01 3644:TJKFMZ01 * AM01_E01 endogen (1251), feed-back : 1251:AM01_E01 2533:FDSPXZ_E 1688:FM01 4781:JDAM01_E01 4628:JSPM_E01 3605:M_E01 1650:PXANF 2481:SPM_E01 3687:TJKD_E01 3753:TJKD_M01 * AM01_E2 endogen (1272), feed-back : 1272:AM01_E2 2533:FDSPXZ_E 1688:FM01 4782:JDAM01_E2 4629:JSPM_E2 3606:M_E2 1651:PE2 2482:SPM_E2 3688:TJKD_E2 3753:TJKD_M01 * AM01_E3X endogen (1292), feed-back : 1292:AM01_E3X 2533:FDSPXZ_E 1688:FM01 4783:JDAM01_E3X 4630:JSPM_E3 3607:M_E3 189:PE3X 2483:SPM_E3 3689:TJKD_E3 3753:TJKD_M01 * AM01_E59 endogen (1313), feed-back : 1313:AM01_E59 2533:FDSPXZ_E 1688:FM01 4784:JDAM01_E59 4631:JSPM_E59 3608:M_E59 1652:PE59 2484:SPM_E59 3690:TJKD_E59 3753:TJKD_M01 * AM01_E7Y endogen (1334), feed-back : 1334:AM01_E7Y 2533:FDSPXZ_E 1688:FM01 4785:JDAM01_E7Y 4632:JSPM_E7Y 3609:M_E7Y 1653:PE7Y 2485:SPM_E7Y 3691:TJKD_E7Y 3753:TJKD_M01 * AM01_ESQ endogen (1354), feed-back : 1354:AM01_ESQ 2533:FDSPXZ_E 1688:FM01 4786:JDAM01_ESQ 4633:JSPM_ES 3610:M_ES 1654:PESQ 2486:SPM_ES 3692:TJKD_ES 3753:TJKD_M01 * AM01_IB endogen (1190), feed-back : 1190:AM01_IB 1660:FAM01 2532:FDSPXZ_I 1688:FM01 4787:JDAM01_IB 4624:JSPM_IB 3601:M_IB 1542:PNIB 2477:SPM_IB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3753:TJKD_M01 3644:TJKFMZ01 3669:TJKIB * AM01_IKN endogen (1232), feed-back : 1232:AM01_IKN 2532:FDSPXZ_I 1688:FM01 4788:JDAM01_IKN 4626:JSPM_IKN 3603:M_IKN 1543:PIKN 2479:SPM_IKN 3697:TJKD_IKN 3753:TJKD_M01 3670:TJKIKN * AM01_IMXO7Y endogen (1170), feed-back : 1170:AM01_IMXO7Y 1163:AXNF_IMXO7Y 1660:FAM01 2532:FDSPXZ_I 1688:FM01 4789:JDAM01_IMXO7Y 5281:JDAXNF_IMXO7Y 4625:JSPM_IM 3600:M_IM 1541:PNIMXO7Y 2478:SPM_IM 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3753:TJKD_M01 3644:TJKFMZ01 3668:TJKIMXO7Y * AM01_IT endogen (1211), feed-back : 1211:AM01_IT 1688:FM01 4790:JDAM01_IT 3602:M_IT 1550:PIT 3701:TJKD_IT 3753:TJKD_M01 * AM01_VMA endogen ( 753), feed-back : 753:AM01_VMA 745:AXNF_VMA 1660:FAM01 2518:FDSPXZ_VA 1688:FM01 4791:JDAM01_VMA 5283:JDAXNF_VMA 4604:JSPM_XA 3580:M_XA 1477:PVA 2457:SPM_XA 3753:TJKD_M01 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3705:TJKD_VMA 3644:TJKFMZ01 3649:TJKVA * AM01_VMB endogen ( 879), feed-back : 879:AM01_VMB 871:AXNF_VMB 1660:FAM01 2524:FDSPXZ_VB 1688:FM01 4792:JDAM01_VMB 5284:JDAXNF_VMB 4610:JSPM_XB 3586:M_XB 1482:PVB 2463:SPM_XB 3753:TJKD_M01 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3644:TJKFMZ01 3654:TJKVB * AM01_VME endogen ( 774), feed-back : 774:AM01_VME 2519:FDSPXZ_VE 1688:FM01 4793:JDAM01_VME 4605:JSPM_XE 3581:M_XE 1483:PVE 2458:SPM_XE 3753:TJKD_M01 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3655:TJKVE * AM01_VMH endogen ( 963), feed-back : 963:AM01_VMH 955:AXNF_VMH 1660:FAM01 2528:FDSPXZ_VH 1688:FM01 4794:JDAM01_VMH 5286:JDAXNF_VMH 4614:JSPM_XH 3590:M_XH 1488:PVH 2467:SPM_XH 3753:TJKD_M01 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3644:TJKFMZ01 3660:TJKVH * AM01_VMNE endogen ( 816), feed-back : 816:AM01_VMNE 808:AXNF_VMNE 1660:FAM01 2521:FDSPXZ_VNE 1688:FM01 4795:JDAM01_VMNE 5287:JDAXNF_VMNE 4607:JSPM_XNE 3583:M_XNE 1491:PVMNE 1479:PVNE 2460:SPM_XNE 3753:TJKD_M01 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3644:TJKFMZ01 3651:TJKVNE * AM01_VMNF endogen ( 837), feed-back : 837:AM01_VMNF 829:AXNF_VMNF 1660:FAM01 2522:FDSPXZ_VNF 1688:FM01 4796:JDAM01_VMNF 5288:JDAXNF_VMNF 4608:JSPM_XNF 3584:M_XNF 1480:PVNF 2461:SPM_XNF 3753:TJKD_M01 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3644:TJKFMZ01 3652:TJKVNF * AM01_VMNG endogen ( 795), feed-back : 795:AM01_VMNG 787:AXNF_VMNG 1660:FAM01 2520:FDSPXZ_VNG 1688:FM01 4797:JDAM01_VMNG 5289:JDAXNF_VMNG 4606:JSPM_XNG 3582:M_XNG 1490:PVMNG 1478:PVNG 2459:SPM_XNG 3753:TJKD_M01 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3644:TJKFMZ01 3650:TJKVNG * AM01_VMNZ endogen ( 858), feed-back : 858:AM01_VMNZ 850:AXNF_VMNZ 1660:FAM01 2523:FDSPXZ_VNZ 1688:FM01 4798:JDAM01_VMNZ 5290:JDAXNF_VMNZ 4609:JSPM_XNZ 3585:M_XNZ 1481:PVNZ 2462:SPM_XNZ 3753:TJKD_M01 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3644:TJKFMZ01 3653:TJKVNZ * AM01_VMO endogen ( 984), feed-back : 984:AM01_VMO 2529:FDSPXZ_VO 1688:FM01 4799:JDAM01_VMO 4615:JSPM_XO 3591:M_XO 1487:PVO 2468:SPM_XO 3753:TJKD_M01 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3659:TJKVO * AM01_VMQF endogen ( 942), feed-back : 942:AM01_VMQF 934:AXNF_VMQF 1660:FAM01 2527:FDSPXZ_VQF 1688:FM01 4800:JDAM01_VMQF 5292:JDAXNF_VMQF 4613:JSPM_XQF 3589:M_XQF 1486:PVQF 2466:SPM_XQF 3753:TJKD_M01 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3644:TJKFMZ01 3658:TJKVQF * AM01_VMQS endogen ( 921), feed-back : 921:AM01_VMQS 913:AXNF_VMQS 1660:FAM01 2526:FDSPXZ_VQS 1688:FM01 4801:JDAM01_VMQS 5293:JDAXNF_VMQS 4612:JSPM_XQS 3588:M_XQS 1485:PVQS 2465:SPM_XQS 3753:TJKD_M01 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3644:TJKFMZ01 3657:TJKVQS * AM01_VMQZ endogen ( 900), feed-back : 900:AM01_VMQZ 892:AXNF_VMQZ 1660:FAM01 2525:FDSPXZ_VQZ 1688:FM01 4802:JDAM01_VMQZ 5294:JDAXNF_VMQZ 4611:JSPM_XQZ 3587:M_XQZ 1484:PVQZ 2464:SPM_XQZ 3753:TJKD_M01 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3644:TJKFMZ01 3656:TJKVQZ * AM2_CB endogen (1090), feed-back : 1090:AM2_CB 1082:AXNZ_CB 1661:FAM2 2531:FDSPXZ_C 1689:FM2 4803:JDAM2_CB 5325:JDAXNZ_CB 4620:JSPM_CB 3596:M_CB 1538:PNCB 2473:SPM_CB 3665:TJKCB 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3754:TJKD_M2 3645:TJKFMZ2 * AM2_CE endogen (1048), feed-back : 1048:AM2_CE 1040:AXNZ_CE 1661:FAM2 2531:FDSPXZ_C 1689:FM2 4804:JDAM2_CE 5326:JDAXNZ_CE 4618:JSPM_CE 3594:M_CE 1536:PNCE 2471:SPM_CE 3663:TJKCE 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3754:TJKD_M2 3645:TJKFMZ2 * AM2_CF endogen (1006), feed-back : 1006:AM2_CF 998:AXNZ_CF 1661:FAM2 2531:FDSPXZ_C 1689:FM2 4805:JDAM2_CF 5327:JDAXNZ_CF 4616:JSPM_CF 3592:M_CF 1534:PNCF 2469:SPM_CF 3661:TJKCF 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3754:TJKD_M2 3645:TJKFMZ2 * AM2_CG endogen (1069), feed-back : 1069:AM2_CG 1061:AXNZ_CG 1661:FAM2 2531:FDSPXZ_C 1689:FM2 4806:JDAM2_CG 5328:JDAXNZ_CG 4619:JSPM_CG 3595:M_CG 1537:PNCG 2472:SPM_CG 3664:TJKCG 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3754:TJKD_M2 3645:TJKFMZ2 * AM2_CH endogen (1111), feed-back : 1111:AM2_CH 1103:AXNZ_CH 1661:FAM2 2531:FDSPXZ_C 1689:FM2 4807:JDAM2_CH 5329:JDAXNZ_CH 4621:JSPM_CH 3597:M_CH 1539:PNCH 2474:SPM_CH 3666:TJKCH 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3754:TJKD_M2 3645:TJKFMZ2 * AM2_CO endogen (1151), feed-back : 1151:AM2_CO 1145:AXNZ_CO 1661:FAM2 2531:FDSPXZ_C 1689:FM2 664:FXO_CO 4808:JDAM2_CO 5330:JDAXNZ_CO 4623:JSPM_CO 3599:M_CO 665:PXO_CO 2476:SPM_CO 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3754:TJKD_M2 3645:TJKFMZ2 * AM2_CS endogen (1132), feed-back : 1132:AM2_CS 1124:AXNZ_CS 1661:FAM2 2531:FDSPXZ_C 1689:FM2 4809:JDAM2_CS 5331:JDAXNZ_CS 4622:JSPM_CS 3598:M_CS 1540:PNCS 2475:SPM_CS 3667:TJKCS 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3754:TJKD_M2 3645:TJKFMZ2 * AM2_CV endogen (1027), feed-back : 1027:AM2_CV 1019:AXNZ_CV 1661:FAM2 2531:FDSPXZ_C 1689:FM2 4810:JDAM2_CV 5332:JDAXNZ_CV 4617:JSPM_CV 3593:M_CV 1535:PNCV 2470:SPM_CV 3662:TJKCV 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3754:TJKD_M2 3645:TJKFMZ2 * AM2_E01 endogen (1252), feed-back : 1252:AM2_E01 2533:FDSPXZ_E 1689:FM2 4811:JDAM2_E01 4628:JSPM_E01 3605:M_E01 1650:PXANF 2481:SPM_E01 3687:TJKD_E01 3754:TJKD_M2 * AM2_E2 endogen (1273), feed-back : 1273:AM2_E2 2533:FDSPXZ_E 206:FE2 3436:FE2W 1689:FM2 4812:JDAM2_E2 4629:JSPM_E2 3606:M_E2 1651:PE2 2482:SPM_E2 3688:TJKD_E2 3754:TJKD_M2 * AM2_E3X endogen (1293), feed-back : 1293:AM2_E3X 2533:FDSPXZ_E 1689:FM2 4813:JDAM2_E3X 4630:JSPM_E3 3607:M_E3 189:PE3X 2483:SPM_E3 3689:TJKD_E3 3754:TJKD_M2 * AM2_E59 endogen (1314), feed-back : 1314:AM2_E59 2533:FDSPXZ_E 1689:FM2 4814:JDAM2_E59 4631:JSPM_E59 3608:M_E59 1652:PE59 2484:SPM_E59 3690:TJKD_E59 3754:TJKD_M2 * AM2_E7Y endogen (1335), feed-back : 1335:AM2_E7Y 2533:FDSPXZ_E 1689:FM2 4815:JDAM2_E7Y 4632:JSPM_E7Y 3609:M_E7Y 1653:PE7Y 2485:SPM_E7Y 3691:TJKD_E7Y 3754:TJKD_M2 * AM2_ESQ endogen (1355), feed-back : 1355:AM2_ESQ 2533:FDSPXZ_E 1689:FM2 4816:JDAM2_ESQ 4633:JSPM_ES 3610:M_ES 1654:PESQ 2486:SPM_ES 3692:TJKD_ES 3754:TJKD_M2 * AM2_IB endogen (1191), feed-back : 1191:AM2_IB 1661:FAM2 2532:FDSPXZ_I 1689:FM2 4817:JDAM2_IB 4624:JSPM_IB 3601:M_IB 1542:PNIB 2477:SPM_IB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3754:TJKD_M2 3645:TJKFMZ2 3669:TJKIB * AM2_IKN endogen (1233), feed-back : 1233:AM2_IKN 2532:FDSPXZ_I 1689:FM2 4818:JDAM2_IKN 4626:JSPM_IKN 3603:M_IKN 1543:PIKN 2479:SPM_IKN 3697:TJKD_IKN 3754:TJKD_M2 3670:TJKIKN * AM2_IMXO7Y endogen (1171), feed-back : 1171:AM2_IMXO7Y 1164:AXNZ_IMXO7Y 1661:FAM2 2532:FDSPXZ_I 1689:FM2 4819:JDAM2_IMXO7Y 5341:JDAXNZ_IMXO7Y 4625:JSPM_IM 3600:M_IM 1541:PNIMXO7Y 2478:SPM_IM 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3754:TJKD_M2 3645:TJKFMZ2 3668:TJKIMXO7Y * AM2_IT endogen (1212), feed-back : 1212:AM2_IT 1689:FM2 4820:JDAM2_IT 3602:M_IT 3701:TJKD_IT 3754:TJKD_M2 * AM2_VMA endogen ( 754), feed-back : 754:AM2_VMA 746:AXNZ_VMA 1661:FAM2 2518:FDSPXZ_VA 1689:FM2 4821:JDAM2_VMA 5343:JDAXNZ_VMA 4604:JSPM_XA 3580:M_XA 1477:PVA 2457:SPM_XA 3754:TJKD_M2 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3705:TJKD_VMA 3645:TJKFMZ2 3649:TJKVA * AM2_VMB endogen ( 880), feed-back : 880:AM2_VMB 872:AXNZ_VMB 1661:FAM2 2524:FDSPXZ_VB 1689:FM2 4822:JDAM2_VMB 5344:JDAXNZ_VMB 4610:JSPM_XB 3586:M_XB 1482:PVB 2463:SPM_XB 3754:TJKD_M2 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3645:TJKFMZ2 3654:TJKVB * AM2_VME endogen ( 775), feed-back : 775:AM2_VME 2519:FDSPXZ_VE 1689:FM2 4823:JDAM2_VME 4605:JSPM_XE 3581:M_XE 1483:PVE 2458:SPM_XE 3754:TJKD_M2 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3655:TJKVE * AM2_VMH endogen ( 964), feed-back : 964:AM2_VMH 956:AXNZ_VMH 1661:FAM2 2528:FDSPXZ_VH 1689:FM2 4824:JDAM2_VMH 5346:JDAXNZ_VMH 4614:JSPM_XH 3590:M_XH 1488:PVH 2467:SPM_XH 3754:TJKD_M2 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3645:TJKFMZ2 3660:TJKVH * AM2_VMNE endogen ( 817), feed-back : 817:AM2_VMNE 809:AXNZ_VMNE 1661:FAM2 2521:FDSPXZ_VNE 1689:FM2 4825:JDAM2_VMNE 5347:JDAXNZ_VMNE 4607:JSPM_XNE 3583:M_XNE 1491:PVMNE 1479:PVNE 2460:SPM_XNE 3754:TJKD_M2 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3645:TJKFMZ2 3651:TJKVNE * AM2_VMNF endogen ( 838), feed-back : 838:AM2_VMNF 830:AXNZ_VMNF 1661:FAM2 2522:FDSPXZ_VNF 1689:FM2 4826:JDAM2_VMNF 5348:JDAXNZ_VMNF 4608:JSPM_XNF 3584:M_XNF 1480:PVNF 2461:SPM_XNF 3754:TJKD_M2 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3645:TJKFMZ2 3652:TJKVNF * AM2_VMNG endogen ( 796), feed-back : 796:AM2_VMNG 788:AXNZ_VMNG 1661:FAM2 2520:FDSPXZ_VNG 1689:FM2 4827:JDAM2_VMNG 5349:JDAXNZ_VMNG 4606:JSPM_XNG 3582:M_XNG 1490:PVMNG 1478:PVNG 2459:SPM_XNG 3754:TJKD_M2 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3645:TJKFMZ2 3650:TJKVNG * AM2_VMNZ endogen ( 859), feed-back : 859:AM2_VMNZ 851:AXNZ_VMNZ 1661:FAM2 2523:FDSPXZ_VNZ 1689:FM2 4828:JDAM2_VMNZ 5350:JDAXNZ_VMNZ 4609:JSPM_XNZ 3585:M_XNZ 1481:PVNZ 2462:SPM_XNZ 3754:TJKD_M2 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3645:TJKFMZ2 3653:TJKVNZ * AM2_VMO endogen ( 985), feed-back : 985:AM2_VMO 2529:FDSPXZ_VO 1689:FM2 4829:JDAM2_VMO 4615:JSPM_XO 3591:M_XO 1487:PVO 2468:SPM_XO 3754:TJKD_M2 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3659:TJKVO * AM2_VMQF endogen ( 943), feed-back : 943:AM2_VMQF 935:AXNZ_VMQF 1661:FAM2 2527:FDSPXZ_VQF 1689:FM2 4830:JDAM2_VMQF 5352:JDAXNZ_VMQF 4613:JSPM_XQF 3589:M_XQF 1486:PVQF 2466:SPM_XQF 3754:TJKD_M2 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3645:TJKFMZ2 3658:TJKVQF * AM2_VMQS endogen ( 922), feed-back : 922:AM2_VMQS 914:AXNZ_VMQS 1661:FAM2 2526:FDSPXZ_VQS 1689:FM2 4831:JDAM2_VMQS 5353:JDAXNZ_VMQS 4612:JSPM_XQS 3588:M_XQS 1485:PVQS 2465:SPM_XQS 3754:TJKD_M2 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3645:TJKFMZ2 3657:TJKVQS * AM2_VMQZ endogen ( 901), feed-back : 901:AM2_VMQZ 893:AXNZ_VMQZ 1661:FAM2 2525:FDSPXZ_VQZ 1689:FM2 4832:JDAM2_VMQZ 5354:JDAXNZ_VMQZ 4611:JSPM_XQZ 3587:M_XQZ 1484:PVQZ 2464:SPM_XQZ 3754:TJKD_M2 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3645:TJKFMZ2 3656:TJKVQZ * AM3K_CB endogen (1092), feed-back : 1092:AM3K_CB 2531:FDSPXZ_C 1691:FM3K 4833:JDAM3K_CB 4620:JSPM_CB 3596:M_CB 1538:PNCB 2473:SPM_CB 3665:TJKCB 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3756:TJKD_M3K * AM3K_CE endogen (1050), feed-back : 1050:AM3K_CE 2531:FDSPXZ_C 1691:FM3K 4834:JDAM3K_CE 4618:JSPM_CE 3594:M_CE 1536:PNCE 2471:SPM_CE 3663:TJKCE 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3756:TJKD_M3K * AM3K_CF endogen (1008), feed-back : 1008:AM3K_CF 2531:FDSPXZ_C 1691:FM3K 4835:JDAM3K_CF 4616:JSPM_CF 3592:M_CF 1534:PNCF 2469:SPM_CF 3661:TJKCF 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3756:TJKD_M3K * AM3K_CG endogen (1071), feed-back : 1071:AM3K_CG 2531:FDSPXZ_C 1691:FM3K 4836:JDAM3K_CG 4619:JSPM_CG 3595:M_CG 1537:PNCG 2472:SPM_CG 3664:TJKCG 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3756:TJKD_M3K * AM3K_CH endogen (1113), feed-back : 1113:AM3K_CH 2531:FDSPXZ_C 1691:FM3K 4837:JDAM3K_CH 4621:JSPM_CH 3597:M_CH 1539:PNCH 2474:SPM_CH 3666:TJKCH 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3756:TJKD_M3K * AM3K_CO endogen (1153), feed-back : 1153:AM3K_CO 2531:FDSPXZ_C 1691:FM3K 664:FXO_CO 4838:JDAM3K_CO 4623:JSPM_CO 3599:M_CO 665:PXO_CO 2476:SPM_CO 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3756:TJKD_M3K * AM3K_CS endogen (1134), feed-back : 1134:AM3K_CS 2531:FDSPXZ_C 1691:FM3K 4839:JDAM3K_CS 4622:JSPM_CS 3598:M_CS 1540:PNCS 2475:SPM_CS 3667:TJKCS 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3756:TJKD_M3K * AM3K_CV endogen (1029), feed-back : 1029:AM3K_CV 2531:FDSPXZ_C 1691:FM3K 4840:JDAM3K_CV 4617:JSPM_CV 3593:M_CV 1535:PNCV 2470:SPM_CV 3662:TJKCV 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3756:TJKD_M3K * AM3K_E01 endogen (1254), feed-back : 1254:AM3K_E01 2533:FDSPXZ_E 1691:FM3K 4841:JDAM3K_E01 4628:JSPM_E01 3605:M_E01 1650:PXANF 2481:SPM_E01 3687:TJKD_E01 3756:TJKD_M3K * AM3K_E2 endogen (1275), feed-back : 1275:AM3K_E2 2533:FDSPXZ_E 1691:FM3K 4842:JDAM3K_E2 4629:JSPM_E2 3606:M_E2 1651:PE2 2482:SPM_E2 3688:TJKD_E2 3756:TJKD_M3K * AM3K_E3X endogen (1295), feed-back : 1295:AM3K_E3X 2533:FDSPXZ_E 1691:FM3K 4843:JDAM3K_E3X 4630:JSPM_E3 3607:M_E3 189:PE3X 2483:SPM_E3 3689:TJKD_E3 3756:TJKD_M3K * AM3K_E59 endogen (1316), feed-back : 1316:AM3K_E59 2533:FDSPXZ_E 1691:FM3K 4844:JDAM3K_E59 4631:JSPM_E59 3608:M_E59 1652:PE59 2484:SPM_E59 3690:TJKD_E59 3756:TJKD_M3K * AM3K_E7Y endogen (1337), feed-back : 1337:AM3K_E7Y 2533:FDSPXZ_E 1691:FM3K 4845:JDAM3K_E7Y 4632:JSPM_E7Y 3609:M_E7Y 1653:PE7Y 2485:SPM_E7Y 3691:TJKD_E7Y 3756:TJKD_M3K * AM3K_ESQ endogen (1357), feed-back : 1357:AM3K_ESQ 2533:FDSPXZ_E 1691:FM3K 4846:JDAM3K_ESQ 4633:JSPM_ES 3610:M_ES 1654:PESQ 2486:SPM_ES 3692:TJKD_ES 3756:TJKD_M3K * AM3K_IB endogen (1193), feed-back : 1193:AM3K_IB 2532:FDSPXZ_I 1691:FM3K 4847:JDAM3K_IB 4624:JSPM_IB 3601:M_IB 1542:PNIB 2477:SPM_IB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3756:TJKD_M3K 3669:TJKIB * AM3K_IKN endogen (1235), feed-back : 1235:AM3K_IKN 2532:FDSPXZ_I 1691:FM3K 4848:JDAM3K_IKN 4626:JSPM_IKN 3603:M_IKN 1543:PIKN 2479:SPM_IKN 3697:TJKD_IKN 3756:TJKD_M3K 3670:TJKIKN * AM3K_IMXO7Y endogen (1173), feed-back : 1173:AM3K_IMXO7Y 2532:FDSPXZ_I 1691:FM3K 4849:JDAM3K_IMXO7Y 4625:JSPM_IM 3600:M_IM 1541:PNIMXO7Y 2478:SPM_IM 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3756:TJKD_M3K 3668:TJKIMXO7Y * AM3K_IT endogen (1214), feed-back : 1214:AM3K_IT 1691:FM3K 4850:JDAM3K_IT 3602:M_IT 3701:TJKD_IT 3756:TJKD_M3K * AM3K_VEA endogen ( 756), feed-back : 756:AM3K_VEA 2518:FDSPXZ_VA 1691:FM3K 4851:JDAM3K_VEA 4604:JSPM_XA 3580:M_XA 1477:PVA 1489:PVEA 2457:SPM_XA 3756:TJKD_M3K 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3704:TJKD_VEA 3649:TJKVA * AM3K_VEB endogen ( 882), feed-back : 882:AM3K_VEB 2524:FDSPXZ_VB 1691:FM3K 4852:JDAM3K_VEB 4610:JSPM_XB 3586:M_XB 1482:PVB 1494:PVEB 2463:SPM_XB 3756:TJKD_M3K 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3654:TJKVB * AM3K_VEE endogen ( 777), feed-back : 777:AM3K_VEE 2519:FDSPXZ_VE 1691:FM3K 4853:JDAM3K_VEE 4605:JSPM_XE 3581:M_XE 1483:PVE 1497:PVEE 2458:SPM_XE 3756:TJKD_M3K 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3655:TJKVE * AM3K_VEH endogen ( 966), feed-back : 966:AM3K_VEH 2528:FDSPXZ_VH 1691:FM3K 4854:JDAM3K_VEH 4614:JSPM_XH 3590:M_XH 1499:PVEH 1488:PVH 2467:SPM_XH 3756:TJKD_M3K 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3660:TJKVH * AM3K_VENE endogen ( 819), feed-back : 819:AM3K_VENE 2521:FDSPXZ_VNE 1691:FM3K 4855:JDAM3K_VENE 4607:JSPM_XNE 3583:M_XNE 1479:PVNE 2460:SPM_XNE 3756:TJKD_M3K 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3651:TJKVNE * AM3K_VENF endogen ( 840), feed-back : 840:AM3K_VENF 2522:FDSPXZ_VNF 1691:FM3K 4856:JDAM3K_VENF 4608:JSPM_XNF 3584:M_XNF 1492:PVENF 1480:PVNF 2461:SPM_XNF 3756:TJKD_M3K 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3652:TJKVNF * AM3K_VENG endogen ( 798), feed-back : 798:AM3K_VENG 2520:FDSPXZ_VNG 1691:FM3K 4857:JDAM3K_VENG 4606:JSPM_XNG 3582:M_XNG 1478:PVNG 2459:SPM_XNG 3756:TJKD_M3K 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3650:TJKVNG * AM3K_VENZ endogen ( 861), feed-back : 861:AM3K_VENZ 2523:FDSPXZ_VNZ 1691:FM3K 4858:JDAM3K_VENZ 4609:JSPM_XNZ 3585:M_XNZ 1493:PVENZ 1481:PVNZ 2462:SPM_XNZ 3756:TJKD_M3K 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3653:TJKVNZ * AM3K_VEO endogen ( 987), feed-back : 987:AM3K_VEO 2529:FDSPXZ_VO 1691:FM3K 4859:JDAM3K_VEO 4615:JSPM_XO 3591:M_XO 1500:PVEO 1487:PVO 2468:SPM_XO 3756:TJKD_M3K 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3659:TJKVO * AM3K_VEQF endogen ( 945), feed-back : 945:AM3K_VEQF 2527:FDSPXZ_VQF 1691:FM3K 4860:JDAM3K_VEQF 4613:JSPM_XQF 3589:M_XQF 1498:PVEQF 1486:PVQF 2466:SPM_XQF 3756:TJKD_M3K 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3658:TJKVQF * AM3K_VEQS endogen ( 924), feed-back : 924:AM3K_VEQS 2526:FDSPXZ_VQS 1691:FM3K 4861:JDAM3K_VEQS 4612:JSPM_XQS 3588:M_XQS 1496:PVEQS 1485:PVQS 2465:SPM_XQS 3756:TJKD_M3K 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3657:TJKVQS * AM3K_VEQZ endogen ( 903), feed-back : 903:AM3K_VEQZ 2525:FDSPXZ_VQZ 1691:FM3K 4862:JDAM3K_VEQZ 4611:JSPM_XQZ 3587:M_XQZ 1495:PVEQZ 1484:PVQZ 2464:SPM_XQZ 3756:TJKD_M3K 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3656:TJKVQZ * AM3Q_CB endogen (1093), feed-back : 1093:AM3Q_CB 1079:AXNG_CB 1662:FAM3Q 2531:FDSPXZ_C 1692:FM3Q 4863:JDAM3Q_CB 5295:JDAXNG_CB 4620:JSPM_CB 3596:M_CB 1538:PNCB 2473:SPM_CB 3665:TJKCB 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3757:TJKD_M3Q 3646:TJKFMZ3Q * AM3Q_CE endogen (1051), feed-back : 1051:AM3Q_CE 1037:AXNG_CE 1662:FAM3Q 2531:FDSPXZ_C 1692:FM3Q 4864:JDAM3Q_CE 5296:JDAXNG_CE 4618:JSPM_CE 3594:M_CE 1536:PNCE 2471:SPM_CE 3663:TJKCE 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3757:TJKD_M3Q 3646:TJKFMZ3Q * AM3Q_CF endogen (1009), feed-back : 1009:AM3Q_CF 995:AXNG_CF 1662:FAM3Q 2531:FDSPXZ_C 1692:FM3Q 4865:JDAM3Q_CF 5297:JDAXNG_CF 4616:JSPM_CF 3592:M_CF 1534:PNCF 2469:SPM_CF 3661:TJKCF 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3757:TJKD_M3Q 3646:TJKFMZ3Q * AM3Q_CG endogen (1072), feed-back : 1072:AM3Q_CG 1058:AXNG_CG 1662:FAM3Q 2531:FDSPXZ_C 1692:FM3Q 4866:JDAM3Q_CG 5298:JDAXNG_CG 4619:JSPM_CG 3595:M_CG 1537:PNCG 2472:SPM_CG 3664:TJKCG 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3757:TJKD_M3Q 3646:TJKFMZ3Q * AM3Q_CH endogen (1114), feed-back : 1114:AM3Q_CH 1100:AXNG_CH 1662:FAM3Q 2531:FDSPXZ_C 1692:FM3Q 4867:JDAM3Q_CH 5299:JDAXNG_CH 4621:JSPM_CH 3597:M_CH 1539:PNCH 2474:SPM_CH 3666:TJKCH 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3757:TJKD_M3Q 3646:TJKFMZ3Q * AM3Q_CO endogen (1154), feed-back : 1154:AM3Q_CO 1142:AXNG_CO 1662:FAM3Q 2531:FDSPXZ_C 1692:FM3Q 664:FXO_CO 4868:JDAM3Q_CO 5300:JDAXNG_CO 4623:JSPM_CO 3599:M_CO 665:PXO_CO 2476:SPM_CO 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3757:TJKD_M3Q 3646:TJKFMZ3Q * AM3Q_CS endogen (1135), feed-back : 1135:AM3Q_CS 1121:AXNG_CS 1662:FAM3Q 2531:FDSPXZ_C 1692:FM3Q 4869:JDAM3Q_CS 5301:JDAXNG_CS 4622:JSPM_CS 3598:M_CS 1540:PNCS 2475:SPM_CS 3667:TJKCS 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3757:TJKD_M3Q 3646:TJKFMZ3Q * AM3Q_CV endogen (1030), feed-back : 1030:AM3Q_CV 1016:AXNG_CV 1662:FAM3Q 2531:FDSPXZ_C 1692:FM3Q 4870:JDAM3Q_CV 5302:JDAXNG_CV 4617:JSPM_CV 3593:M_CV 1535:PNCV 2470:SPM_CV 3662:TJKCV 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3757:TJKD_M3Q 3646:TJKFMZ3Q * AM3Q_E01 endogen (1255), feed-back : 1255:AM3Q_E01 2533:FDSPXZ_E 1692:FM3Q 4871:JDAM3Q_E01 4628:JSPM_E01 3605:M_E01 1650:PXANF 2481:SPM_E01 3687:TJKD_E01 3757:TJKD_M3Q * AM3Q_E2 endogen (1276), feed-back : 1276:AM3Q_E2 2533:FDSPXZ_E 1692:FM3Q 4872:JDAM3Q_E2 4629:JSPM_E2 3606:M_E2 1651:PE2 2482:SPM_E2 3688:TJKD_E2 3757:TJKD_M3Q * AM3Q_E3X endogen (1296), feed-back : 1296:AM3Q_E3X 2533:FDSPXZ_E 1692:FM3Q 4873:JDAM3Q_E3X 4630:JSPM_E3 3607:M_E3 189:PE3X 2483:SPM_E3 3689:TJKD_E3 3757:TJKD_M3Q * AM3Q_E59 endogen (1317), feed-back : 1317:AM3Q_E59 2533:FDSPXZ_E 1692:FM3Q 4874:JDAM3Q_E59 4631:JSPM_E59 3608:M_E59 1652:PE59 2484:SPM_E59 3690:TJKD_E59 3757:TJKD_M3Q * AM3Q_E7Y endogen (1338), feed-back : 1338:AM3Q_E7Y 2533:FDSPXZ_E 1692:FM3Q 4875:JDAM3Q_E7Y 4632:JSPM_E7Y 3609:M_E7Y 1653:PE7Y 2485:SPM_E7Y 3691:TJKD_E7Y 3757:TJKD_M3Q * AM3Q_ESQ endogen (1358), feed-back : 1358:AM3Q_ESQ 2533:FDSPXZ_E 1692:FM3Q 4876:JDAM3Q_ESQ 4633:JSPM_ES 3610:M_ES 1654:PESQ 2486:SPM_ES 3692:TJKD_ES 3757:TJKD_M3Q * AM3Q_IB endogen (1194), feed-back : 1194:AM3Q_IB 1180:AXNG_IB 1662:FAM3Q 2532:FDSPXZ_I 1692:FM3Q 4877:JDAM3Q_IB 5309:JDAXNG_IB 4624:JSPM_IB 3601:M_IB 1542:PNIB 2477:SPM_IB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3757:TJKD_M3Q 3646:TJKFMZ3Q 3669:TJKIB * AM3Q_IKN endogen (1236), feed-back : 1236:AM3Q_IKN 2532:FDSPXZ_I 1692:FM3Q 4878:JDAM3Q_IKN 4626:JSPM_IKN 3603:M_IKN 1543:PIKN 2479:SPM_IKN 3697:TJKD_IKN 3757:TJKD_M3Q 3670:TJKIKN * AM3Q_IMXO7Y endogen (1174), feed-back : 1174:AM3Q_IMXO7Y 1161:AXNG_IMXO7Y 1662:FAM3Q 2532:FDSPXZ_I 1692:FM3Q 4879:JDAM3Q_IMXO7Y 5311:JDAXNG_IMXO7Y 4625:JSPM_IM 3600:M_IM 1541:PNIMXO7Y 2478:SPM_IM 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3757:TJKD_M3Q 3646:TJKFMZ3Q 3668:TJKIMXO7Y * AM3Q_IT endogen (1215), feed-back : 1215:AM3Q_IT 1692:FM3Q 4880:JDAM3Q_IT 3602:M_IT 3701:TJKD_IT 3757:TJKD_M3Q * AM3Q_VEA endogen ( 757), feed-back : 757:AM3Q_VEA 743:AXNG_VEA 1662:FAM3Q 2518:FDSPXZ_VA 1692:FM3Q 4881:JDAM3Q_VEA 5313:JDAXNG_VEA 4604:JSPM_XA 3580:M_XA 1477:PVA 1489:PVEA 2457:SPM_XA 3757:TJKD_M3Q 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3704:TJKD_VEA 3646:TJKFMZ3Q 3649:TJKVA * AM3Q_VEB endogen ( 883), feed-back : 883:AM3Q_VEB 869:AXNG_VEB 1662:FAM3Q 2524:FDSPXZ_VB 1692:FM3Q 4882:JDAM3Q_VEB 5314:JDAXNG_VEB 4610:JSPM_XB 3586:M_XB 1482:PVB 1494:PVEB 2463:SPM_XB 3757:TJKD_M3Q 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3646:TJKFMZ3Q 3654:TJKVB * AM3Q_VEE endogen ( 778), feed-back : 778:AM3Q_VEE 2519:FDSPXZ_VE 1692:FM3Q 4883:JDAM3Q_VEE 4605:JSPM_XE 3581:M_XE 1483:PVE 1497:PVEE 2458:SPM_XE 3757:TJKD_M3Q 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3655:TJKVE * AM3Q_VEH endogen ( 967), feed-back : 967:AM3Q_VEH 953:AXNG_VEH 1662:FAM3Q 2528:FDSPXZ_VH 1692:FM3Q 4884:JDAM3Q_VEH 5316:JDAXNG_VEH 4614:JSPM_XH 3590:M_XH 1499:PVEH 1488:PVH 2467:SPM_XH 3757:TJKD_M3Q 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3646:TJKFMZ3Q 3660:TJKVH * AM3Q_VENE endogen ( 820), feed-back : 820:AM3Q_VENE 806:AXNG_VENE 1662:FAM3Q 2521:FDSPXZ_VNE 1692:FM3Q 4885:JDAM3Q_VENE 5317:JDAXNG_VENE 4607:JSPM_XNE 3583:M_XNE 1479:PVNE 2460:SPM_XNE 3757:TJKD_M3Q 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3646:TJKFMZ3Q 3651:TJKVNE * AM3Q_VENF endogen ( 841), feed-back : 841:AM3Q_VENF 827:AXNG_VENF 1662:FAM3Q 2522:FDSPXZ_VNF 1692:FM3Q 4886:JDAM3Q_VENF 5318:JDAXNG_VENF 4608:JSPM_XNF 3584:M_XNF 1492:PVENF 1480:PVNF 2461:SPM_XNF 3757:TJKD_M3Q 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3646:TJKFMZ3Q 3652:TJKVNF * AM3Q_VENG endogen ( 799), feed-back : 799:AM3Q_VENG 2520:FDSPXZ_VNG 1692:FM3Q 4887:JDAM3Q_VENG 4606:JSPM_XNG 3582:M_XNG 1478:PVNG 2459:SPM_XNG 3757:TJKD_M3Q 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3650:TJKVNG * AM3Q_VENZ endogen ( 862), feed-back : 862:AM3Q_VENZ 848:AXNG_VENZ 1662:FAM3Q 2523:FDSPXZ_VNZ 1692:FM3Q 4888:JDAM3Q_VENZ 5320:JDAXNG_VENZ 4609:JSPM_XNZ 3585:M_XNZ 1493:PVENZ 1481:PVNZ 2462:SPM_XNZ 3757:TJKD_M3Q 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3646:TJKFMZ3Q 3653:TJKVNZ * AM3Q_VEO endogen ( 988), feed-back : 988:AM3Q_VEO 2529:FDSPXZ_VO 1692:FM3Q 4889:JDAM3Q_VEO 4615:JSPM_XO 3591:M_XO 1500:PVEO 1487:PVO 2468:SPM_XO 3757:TJKD_M3Q 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3659:TJKVO * AM3Q_VEQF endogen ( 946), feed-back : 946:AM3Q_VEQF 932:AXNG_VEQF 1662:FAM3Q 2527:FDSPXZ_VQF 1692:FM3Q 4890:JDAM3Q_VEQF 5322:JDAXNG_VEQF 4613:JSPM_XQF 3589:M_XQF 1498:PVEQF 1486:PVQF 2466:SPM_XQF 3757:TJKD_M3Q 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3646:TJKFMZ3Q 3658:TJKVQF * AM3Q_VEQS endogen ( 925), feed-back : 925:AM3Q_VEQS 2526:FDSPXZ_VQS 1692:FM3Q 4891:JDAM3Q_VEQS 4612:JSPM_XQS 3588:M_XQS 1496:PVEQS 1485:PVQS 2465:SPM_XQS 3757:TJKD_M3Q 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3657:TJKVQS * AM3Q_VEQZ endogen ( 904), feed-back : 904:AM3Q_VEQZ 890:AXNG_VEQZ 1662:FAM3Q 2525:FDSPXZ_VQZ 1692:FM3Q 4892:JDAM3Q_VEQZ 5324:JDAXNG_VEQZ 4611:JSPM_XQZ 3587:M_XQZ 1495:PVEQZ 1484:PVQZ 2464:SPM_XQZ 3757:TJKD_M3Q 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3646:TJKFMZ3Q 3656:TJKVQZ * AM3R_CB endogen (1091), feed-back : 1091:AM3R_CB 2531:FDSPXZ_C 1690:FM3R 5218:JDAM3R_CB 4620:JSPM_CB 3596:M_CB 1538:PNCB 2473:SPM_CB 3665:TJKCB 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3755:TJKD_M3R * AM3R_CE endogen (1049), feed-back : 1049:AM3R_CE 2531:FDSPXZ_C 1690:FM3R 5219:JDAM3R_CE 4618:JSPM_CE 3594:M_CE 1536:PNCE 2471:SPM_CE 3663:TJKCE 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3755:TJKD_M3R * AM3R_CF endogen (1007), feed-back : 1007:AM3R_CF 2531:FDSPXZ_C 1690:FM3R 5220:JDAM3R_CF 4616:JSPM_CF 3592:M_CF 1534:PNCF 2469:SPM_CF 3661:TJKCF 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3755:TJKD_M3R * AM3R_CG endogen (1070), feed-back : 1070:AM3R_CG 2531:FDSPXZ_C 1690:FM3R 5221:JDAM3R_CG 4619:JSPM_CG 3595:M_CG 1537:PNCG 2472:SPM_CG 3664:TJKCG 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3755:TJKD_M3R * AM3R_CH endogen (1112), feed-back : 1112:AM3R_CH 2531:FDSPXZ_C 1690:FM3R 5222:JDAM3R_CH 4621:JSPM_CH 3597:M_CH 1539:PNCH 2474:SPM_CH 3666:TJKCH 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3755:TJKD_M3R * AM3R_CO endogen (1152), feed-back : 1152:AM3R_CO 2531:FDSPXZ_C 1690:FM3R 664:FXO_CO 5223:JDAM3R_CO 4623:JSPM_CO 3599:M_CO 665:PXO_CO 2476:SPM_CO 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3755:TJKD_M3R * AM3R_CS endogen (1133), feed-back : 1133:AM3R_CS 2531:FDSPXZ_C 1690:FM3R 5224:JDAM3R_CS 4622:JSPM_CS 3598:M_CS 1540:PNCS 2475:SPM_CS 3667:TJKCS 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3755:TJKD_M3R * AM3R_CV endogen (1028), feed-back : 1028:AM3R_CV 2531:FDSPXZ_C 1690:FM3R 5225:JDAM3R_CV 4617:JSPM_CV 3593:M_CV 1535:PNCV 2470:SPM_CV 3662:TJKCV 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3755:TJKD_M3R * AM3R_E01 endogen (1253), feed-back : 1253:AM3R_E01 2533:FDSPXZ_E 1690:FM3R 5226:JDAM3R_E01 4628:JSPM_E01 3605:M_E01 1650:PXANF 2481:SPM_E01 3687:TJKD_E01 3755:TJKD_M3R * AM3R_E2 endogen (1274), feed-back : 1274:AM3R_E2 2533:FDSPXZ_E 1690:FM3R 5227:JDAM3R_E2 4629:JSPM_E2 3606:M_E2 1651:PE2 2482:SPM_E2 3688:TJKD_E2 3755:TJKD_M3R * AM3R_E3X endogen (1294), feed-back : 1294:AM3R_E3X 2533:FDSPXZ_E 1690:FM3R 5228:JDAM3R_E3X 4630:JSPM_E3 3607:M_E3 189:PE3X 2483:SPM_E3 3689:TJKD_E3 3755:TJKD_M3R * AM3R_E59 endogen (1315), feed-back : 1315:AM3R_E59 2533:FDSPXZ_E 1690:FM3R 5229:JDAM3R_E59 4631:JSPM_E59 3608:M_E59 1652:PE59 2484:SPM_E59 3690:TJKD_E59 3755:TJKD_M3R * AM3R_E7Y endogen (1336), feed-back : 1336:AM3R_E7Y 2533:FDSPXZ_E 1690:FM3R 5230:JDAM3R_E7Y 4632:JSPM_E7Y 3609:M_E7Y 1653:PE7Y 2485:SPM_E7Y 3691:TJKD_E7Y 3755:TJKD_M3R * AM3R_ESQ endogen (1356), feed-back : 1356:AM3R_ESQ 2533:FDSPXZ_E 1690:FM3R 5231:JDAM3R_ESQ 4633:JSPM_ES 3610:M_ES 1654:PESQ 2486:SPM_ES 3692:TJKD_ES 3755:TJKD_M3R * AM3R_IB endogen (1192), feed-back : 1192:AM3R_IB 2532:FDSPXZ_I 1690:FM3R 5232:JDAM3R_IB 4624:JSPM_IB 3601:M_IB 1542:PNIB 2477:SPM_IB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3755:TJKD_M3R 3669:TJKIB * AM3R_IKN endogen (1234), feed-back : 1234:AM3R_IKN 2532:FDSPXZ_I 1690:FM3R 5233:JDAM3R_IKN 4626:JSPM_IKN 3603:M_IKN 1543:PIKN 2479:SPM_IKN 3697:TJKD_IKN 3755:TJKD_M3R 3670:TJKIKN * AM3R_IMXO7Y endogen (1172), feed-back : 1172:AM3R_IMXO7Y 2532:FDSPXZ_I 1690:FM3R 5234:JDAM3R_IMXO7Y 4625:JSPM_IM 3600:M_IM 1541:PNIMXO7Y 2478:SPM_IM 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3755:TJKD_M3R 3668:TJKIMXO7Y * AM3R_IT endogen (1213), feed-back : 1213:AM3R_IT 1690:FM3R 5235:JDAM3R_IT 3602:M_IT 3701:TJKD_IT 3755:TJKD_M3R * AM3R_VEA endogen ( 755), feed-back : 755:AM3R_VEA 2518:FDSPXZ_VA 1690:FM3R 5236:JDAM3R_VEA 4604:JSPM_XA 3580:M_XA 1477:PVA 1489:PVEA 2457:SPM_XA 3755:TJKD_M3R 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3704:TJKD_VEA 3649:TJKVA * AM3R_VEB endogen ( 881), feed-back : 881:AM3R_VEB 2524:FDSPXZ_VB 1690:FM3R 5237:JDAM3R_VEB 4610:JSPM_XB 3586:M_XB 1482:PVB 1494:PVEB 2463:SPM_XB 3755:TJKD_M3R 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3654:TJKVB * AM3R_VEE endogen ( 776), feed-back : 776:AM3R_VEE 2519:FDSPXZ_VE 1690:FM3R 5238:JDAM3R_VEE 4605:JSPM_XE 3581:M_XE 1483:PVE 1497:PVEE 2458:SPM_XE 3755:TJKD_M3R 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3655:TJKVE * AM3R_VEH endogen ( 965), feed-back : 965:AM3R_VEH 2528:FDSPXZ_VH 1690:FM3R 5239:JDAM3R_VEH 4614:JSPM_XH 3590:M_XH 1499:PVEH 1488:PVH 2467:SPM_XH 3755:TJKD_M3R 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3660:TJKVH * AM3R_VENE endogen ( 818), feed-back : 818:AM3R_VENE 2521:FDSPXZ_VNE 1690:FM3R 5240:JDAM3R_VENE 4607:JSPM_XNE 3583:M_XNE 1479:PVNE 2460:SPM_XNE 3755:TJKD_M3R 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3651:TJKVNE * AM3R_VENF endogen ( 839), feed-back : 839:AM3R_VENF 2522:FDSPXZ_VNF 1690:FM3R 5241:JDAM3R_VENF 4608:JSPM_XNF 3584:M_XNF 1492:PVENF 1480:PVNF 2461:SPM_XNF 3755:TJKD_M3R 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3652:TJKVNF * AM3R_VENG endogen ( 797), feed-back : 797:AM3R_VENG 2520:FDSPXZ_VNG 1690:FM3R 5242:JDAM3R_VENG 4606:JSPM_XNG 3582:M_XNG 1478:PVNG 2459:SPM_XNG 3755:TJKD_M3R 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3650:TJKVNG * AM3R_VENZ endogen ( 860), feed-back : 860:AM3R_VENZ 2523:FDSPXZ_VNZ 1690:FM3R 5243:JDAM3R_VENZ 4609:JSPM_XNZ 3585:M_XNZ 1493:PVENZ 1481:PVNZ 2462:SPM_XNZ 3755:TJKD_M3R 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3653:TJKVNZ * AM3R_VEO endogen ( 986), feed-back : 986:AM3R_VEO 2529:FDSPXZ_VO 1690:FM3R 5244:JDAM3R_VEO 4615:JSPM_XO 3591:M_XO 1500:PVEO 1487:PVO 2468:SPM_XO 3755:TJKD_M3R 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3659:TJKVO * AM3R_VEQF endogen ( 944), feed-back : 944:AM3R_VEQF 2527:FDSPXZ_VQF 1690:FM3R 5245:JDAM3R_VEQF 4613:JSPM_XQF 3589:M_XQF 1498:PVEQF 1486:PVQF 2466:SPM_XQF 3755:TJKD_M3R 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3658:TJKVQF * AM3R_VEQS endogen ( 923), feed-back : 923:AM3R_VEQS 2526:FDSPXZ_VQS 1690:FM3R 5246:JDAM3R_VEQS 4612:JSPM_XQS 3588:M_XQS 1496:PVEQS 1485:PVQS 2465:SPM_XQS 3755:TJKD_M3R 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3657:TJKVQS * AM3R_VEQZ endogen ( 902), feed-back : 902:AM3R_VEQZ 2525:FDSPXZ_VQZ 1690:FM3R 5247:JDAM3R_VEQZ 4611:JSPM_XQZ 3587:M_XQZ 1495:PVEQZ 1484:PVQZ 2464:SPM_XQZ 3755:TJKD_M3R 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3656:TJKVQZ * AM59_CB endogen (1096), feed-back : 1096:AM59_CB 1082:AXNZ_CB 1663:FAM59 2531:FDSPXZ_C 1693:FM59 4893:JDAM59_CB 5325:JDAXNZ_CB 4620:JSPM_CB 3596:M_CB 1538:PNCB 2473:SPM_CB 3665:TJKCB 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3758:TJKD_M59 3647:TJKFMZ59 * AM59_CE endogen (1054), feed-back : 1054:AM59_CE 1040:AXNZ_CE 1663:FAM59 2531:FDSPXZ_C 1693:FM59 4894:JDAM59_CE 5326:JDAXNZ_CE 4618:JSPM_CE 3594:M_CE 1536:PNCE 2471:SPM_CE 3663:TJKCE 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3758:TJKD_M59 3647:TJKFMZ59 * AM59_CF endogen (1012), feed-back : 1012:AM59_CF 998:AXNZ_CF 1663:FAM59 2531:FDSPXZ_C 1693:FM59 4895:JDAM59_CF 5327:JDAXNZ_CF 4616:JSPM_CF 3592:M_CF 1534:PNCF 2469:SPM_CF 3661:TJKCF 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3758:TJKD_M59 3647:TJKFMZ59 * AM59_CG endogen (1075), feed-back : 1075:AM59_CG 1061:AXNZ_CG 1663:FAM59 2531:FDSPXZ_C 1693:FM59 4896:JDAM59_CG 5328:JDAXNZ_CG 4619:JSPM_CG 3595:M_CG 1537:PNCG 2472:SPM_CG 3664:TJKCG 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3758:TJKD_M59 3647:TJKFMZ59 * AM59_CH endogen (1117), feed-back : 1117:AM59_CH 1103:AXNZ_CH 1663:FAM59 2531:FDSPXZ_C 1693:FM59 4897:JDAM59_CH 5329:JDAXNZ_CH 4621:JSPM_CH 3597:M_CH 1539:PNCH 2474:SPM_CH 3666:TJKCH 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3758:TJKD_M59 3647:TJKFMZ59 * AM59_CO endogen (1157), feed-back : 1157:AM59_CO 1145:AXNZ_CO 1663:FAM59 2531:FDSPXZ_C 1693:FM59 664:FXO_CO 4898:JDAM59_CO 5330:JDAXNZ_CO 4623:JSPM_CO 3599:M_CO 665:PXO_CO 2476:SPM_CO 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3758:TJKD_M59 3647:TJKFMZ59 * AM59_CS endogen (1138), feed-back : 1138:AM59_CS 1124:AXNZ_CS 1663:FAM59 2531:FDSPXZ_C 1693:FM59 4899:JDAM59_CS 5331:JDAXNZ_CS 4622:JSPM_CS 3598:M_CS 1540:PNCS 2475:SPM_CS 3667:TJKCS 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3758:TJKD_M59 3647:TJKFMZ59 * AM59_CV endogen (1033), feed-back : 1033:AM59_CV 1019:AXNZ_CV 1663:FAM59 2531:FDSPXZ_C 1693:FM59 4900:JDAM59_CV 5332:JDAXNZ_CV 4617:JSPM_CV 3593:M_CV 1535:PNCV 2470:SPM_CV 3662:TJKCV 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3758:TJKD_M59 3647:TJKFMZ59 * AM59_E01 endogen (1258), feed-back : 1258:AM59_E01 2533:FDSPXZ_E 1693:FM59 4901:JDAM59_E01 4628:JSPM_E01 3605:M_E01 1650:PXANF 2481:SPM_E01 3687:TJKD_E01 3758:TJKD_M59 * AM59_E2 endogen (1279), feed-back : 1279:AM59_E2 2533:FDSPXZ_E 1693:FM59 4902:JDAM59_E2 4629:JSPM_E2 3606:M_E2 1651:PE2 2482:SPM_E2 3688:TJKD_E2 3758:TJKD_M59 * AM59_E3X endogen (1299), feed-back : 1299:AM59_E3X 2533:FDSPXZ_E 1693:FM59 4903:JDAM59_E3X 4630:JSPM_E3 3607:M_E3 189:PE3X 2483:SPM_E3 3689:TJKD_E3 3758:TJKD_M59 * AM59_E59 endogen (1320), feed-back : 1320:AM59_E59 2533:FDSPXZ_E 1693:FM59 4904:JDAM59_E59 4631:JSPM_E59 3608:M_E59 1652:PE59 2484:SPM_E59 3690:TJKD_E59 3758:TJKD_M59 * AM59_E7Y endogen (1341), feed-back : 1341:AM59_E7Y 2533:FDSPXZ_E 1693:FM59 4905:JDAM59_E7Y 4632:JSPM_E7Y 3609:M_E7Y 1653:PE7Y 2485:SPM_E7Y 3691:TJKD_E7Y 3758:TJKD_M59 * AM59_ESQ endogen (1361), feed-back : 1361:AM59_ESQ 2533:FDSPXZ_E 1693:FM59 4906:JDAM59_ESQ 4633:JSPM_ES 3610:M_ES 1654:PESQ 2486:SPM_ES 3692:TJKD_ES 3758:TJKD_M59 * AM59_IB endogen (1197), feed-back : 1197:AM59_IB 1663:FAM59 2532:FDSPXZ_I 1693:FM59 4907:JDAM59_IB 4624:JSPM_IB 3601:M_IB 1542:PNIB 2477:SPM_IB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3758:TJKD_M59 3647:TJKFMZ59 3669:TJKIB * AM59_IKN endogen (1239), feed-back : 1239:AM59_IKN 2532:FDSPXZ_I 1693:FM59 4908:JDAM59_IKN 4626:JSPM_IKN 3603:M_IKN 1543:PIKN 2479:SPM_IKN 3697:TJKD_IKN 3758:TJKD_M59 3670:TJKIKN * AM59_IMXO7Y endogen (1176), feed-back : 1176:AM59_IMXO7Y 1164:AXNZ_IMXO7Y 1663:FAM59 2532:FDSPXZ_I 1693:FM59 4909:JDAM59_IMXO7Y 5341:JDAXNZ_IMXO7Y 4625:JSPM_IM 3600:M_IM 1541:PNIMXO7Y 2478:SPM_IM 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3758:TJKD_M59 3647:TJKFMZ59 3668:TJKIMXO7Y * AM59_IT endogen (1218), feed-back : 1218:AM59_IT 1693:FM59 4910:JDAM59_IT 3602:M_IT 3701:TJKD_IT 3758:TJKD_M59 * AM59_VMA endogen ( 760), feed-back : 760:AM59_VMA 746:AXNZ_VMA 1663:FAM59 2518:FDSPXZ_VA 1693:FM59 4911:JDAM59_VMA 5343:JDAXNZ_VMA 4604:JSPM_XA 3580:M_XA 1477:PVA 2457:SPM_XA 3758:TJKD_M59 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3705:TJKD_VMA 3647:TJKFMZ59 3649:TJKVA * AM59_VMB endogen ( 886), feed-back : 886:AM59_VMB 872:AXNZ_VMB 1663:FAM59 2524:FDSPXZ_VB 1693:FM59 4912:JDAM59_VMB 5344:JDAXNZ_VMB 4610:JSPM_XB 3586:M_XB 1482:PVB 2463:SPM_XB 3758:TJKD_M59 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3647:TJKFMZ59 3654:TJKVB * AM59_VME endogen ( 781), feed-back : 781:AM59_VME 2519:FDSPXZ_VE 1693:FM59 4913:JDAM59_VME 4605:JSPM_XE 3581:M_XE 1483:PVE 2458:SPM_XE 3758:TJKD_M59 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3655:TJKVE * AM59_VMH endogen ( 970), feed-back : 970:AM59_VMH 956:AXNZ_VMH 1663:FAM59 2528:FDSPXZ_VH 1693:FM59 4914:JDAM59_VMH 5346:JDAXNZ_VMH 4614:JSPM_XH 3590:M_XH 1488:PVH 2467:SPM_XH 3758:TJKD_M59 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3647:TJKFMZ59 3660:TJKVH * AM59_VMNE endogen ( 823), feed-back : 823:AM59_VMNE 809:AXNZ_VMNE 1663:FAM59 2521:FDSPXZ_VNE 1693:FM59 4915:JDAM59_VMNE 5347:JDAXNZ_VMNE 4607:JSPM_XNE 3583:M_XNE 1491:PVMNE 1479:PVNE 2460:SPM_XNE 3758:TJKD_M59 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3647:TJKFMZ59 3651:TJKVNE * AM59_VMNF endogen ( 844), feed-back : 844:AM59_VMNF 830:AXNZ_VMNF 1663:FAM59 2522:FDSPXZ_VNF 1693:FM59 4916:JDAM59_VMNF 5348:JDAXNZ_VMNF 4608:JSPM_XNF 3584:M_XNF 1480:PVNF 2461:SPM_XNF 3758:TJKD_M59 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3647:TJKFMZ59 3652:TJKVNF * AM59_VMNG endogen ( 802), feed-back : 802:AM59_VMNG 788:AXNZ_VMNG 1663:FAM59 2520:FDSPXZ_VNG 1693:FM59 4917:JDAM59_VMNG 5349:JDAXNZ_VMNG 4606:JSPM_XNG 3582:M_XNG 1490:PVMNG 1478:PVNG 2459:SPM_XNG 3758:TJKD_M59 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3647:TJKFMZ59 3650:TJKVNG * AM59_VMNZ endogen ( 865), feed-back : 865:AM59_VMNZ 851:AXNZ_VMNZ 1663:FAM59 2523:FDSPXZ_VNZ 1693:FM59 4918:JDAM59_VMNZ 5350:JDAXNZ_VMNZ 4609:JSPM_XNZ 3585:M_XNZ 1481:PVNZ 2462:SPM_XNZ 3758:TJKD_M59 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3647:TJKFMZ59 3653:TJKVNZ * AM59_VMO endogen ( 991), feed-back : 991:AM59_VMO 2529:FDSPXZ_VO 1693:FM59 4919:JDAM59_VMO 4615:JSPM_XO 3591:M_XO 1487:PVO 2468:SPM_XO 3758:TJKD_M59 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3659:TJKVO * AM59_VMQF endogen ( 949), feed-back : 949:AM59_VMQF 935:AXNZ_VMQF 1663:FAM59 2527:FDSPXZ_VQF 1693:FM59 4920:JDAM59_VMQF 5352:JDAXNZ_VMQF 4613:JSPM_XQF 3589:M_XQF 1486:PVQF 2466:SPM_XQF 3758:TJKD_M59 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3647:TJKFMZ59 3658:TJKVQF * AM59_VMQS endogen ( 928), feed-back : 928:AM59_VMQS 914:AXNZ_VMQS 1663:FAM59 2526:FDSPXZ_VQS 1693:FM59 4921:JDAM59_VMQS 5353:JDAXNZ_VMQS 4612:JSPM_XQS 3588:M_XQS 1485:PVQS 2465:SPM_XQS 3758:TJKD_M59 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3647:TJKFMZ59 3657:TJKVQS * AM59_VMQZ endogen ( 907), feed-back : 907:AM59_VMQZ 893:AXNZ_VMQZ 1663:FAM59 2525:FDSPXZ_VQZ 1693:FM59 4922:JDAM59_VMQZ 5354:JDAXNZ_VMQZ 4611:JSPM_XQZ 3587:M_XQZ 1484:PVQZ 2464:SPM_XQZ 3758:TJKD_M59 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3647:TJKFMZ59 3656:TJKVQZ * AM7B_CB endogen (1094), feed-back : 1094:AM7B_CB 2531:FDSPXZ_C 1694:FM7B 4923:JDAM7B_CB 4620:JSPM_CB 3596:M_CB 1538:PNCB 2473:SPM_CB 3665:TJKCB 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3759:TJKD_M7B * AM7B_CE endogen (1052), feed-back : 1052:AM7B_CE 2531:FDSPXZ_C 1694:FM7B 4924:JDAM7B_CE 4618:JSPM_CE 3594:M_CE 1536:PNCE 2471:SPM_CE 3663:TJKCE 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3759:TJKD_M7B * AM7B_CF endogen (1010), feed-back : 1010:AM7B_CF 2531:FDSPXZ_C 1694:FM7B 4925:JDAM7B_CF 4616:JSPM_CF 3592:M_CF 1534:PNCF 2469:SPM_CF 3661:TJKCF 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3759:TJKD_M7B * AM7B_CG endogen (1073), feed-back : 1073:AM7B_CG 2531:FDSPXZ_C 1694:FM7B 4926:JDAM7B_CG 4619:JSPM_CG 3595:M_CG 1537:PNCG 2472:SPM_CG 3664:TJKCG 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3759:TJKD_M7B * AM7B_CH endogen (1115), feed-back : 1115:AM7B_CH 2531:FDSPXZ_C 1694:FM7B 4927:JDAM7B_CH 4621:JSPM_CH 3597:M_CH 1539:PNCH 2474:SPM_CH 3666:TJKCH 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3759:TJKD_M7B * AM7B_CO endogen (1155), feed-back : 1155:AM7B_CO 2531:FDSPXZ_C 1694:FM7B 664:FXO_CO 4928:JDAM7B_CO 4623:JSPM_CO 3599:M_CO 665:PXO_CO 2476:SPM_CO 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3759:TJKD_M7B * AM7B_CS endogen (1136), feed-back : 1136:AM7B_CS 2531:FDSPXZ_C 1694:FM7B 4929:JDAM7B_CS 4622:JSPM_CS 3598:M_CS 1540:PNCS 2475:SPM_CS 3667:TJKCS 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3759:TJKD_M7B * AM7B_CV endogen (1031), feed-back : 1031:AM7B_CV 2531:FDSPXZ_C 1694:FM7B 4930:JDAM7B_CV 4617:JSPM_CV 3593:M_CV 1535:PNCV 2470:SPM_CV 3662:TJKCV 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3759:TJKD_M7B * AM7B_E01 endogen (1256), feed-back : 1256:AM7B_E01 2533:FDSPXZ_E 1694:FM7B 4931:JDAM7B_E01 4628:JSPM_E01 3605:M_E01 1650:PXANF 2481:SPM_E01 3687:TJKD_E01 3759:TJKD_M7B * AM7B_E2 endogen (1277), feed-back : 1277:AM7B_E2 2533:FDSPXZ_E 1694:FM7B 4932:JDAM7B_E2 4629:JSPM_E2 3606:M_E2 1651:PE2 2482:SPM_E2 3688:TJKD_E2 3759:TJKD_M7B * AM7B_E3X endogen (1297), feed-back : 1297:AM7B_E3X 2533:FDSPXZ_E 1694:FM7B 4933:JDAM7B_E3X 4630:JSPM_E3 3607:M_E3 189:PE3X 2483:SPM_E3 3689:TJKD_E3 3759:TJKD_M7B * AM7B_E59 endogen (1318), feed-back : 1318:AM7B_E59 2533:FDSPXZ_E 1694:FM7B 4934:JDAM7B_E59 4631:JSPM_E59 3608:M_E59 1652:PE59 2484:SPM_E59 3690:TJKD_E59 3759:TJKD_M7B * AM7B_E7Y endogen (1339), feed-back : 1339:AM7B_E7Y 2533:FDSPXZ_E 1694:FM7B 4935:JDAM7B_E7Y 4632:JSPM_E7Y 3609:M_E7Y 1653:PE7Y 2485:SPM_E7Y 3691:TJKD_E7Y 3759:TJKD_M7B * AM7B_ESQ endogen (1359), feed-back : 1359:AM7B_ESQ 2533:FDSPXZ_E 1694:FM7B 4936:JDAM7B_ESQ 4633:JSPM_ES 3610:M_ES 1654:PESQ 2486:SPM_ES 3692:TJKD_ES 3759:TJKD_M7B * AM7B_IB endogen (1195), feed-back : 1195:AM7B_IB 2532:FDSPXZ_I 1694:FM7B 4937:JDAM7B_IB 4624:JSPM_IB 3601:M_IB 1542:PNIB 2477:SPM_IB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3759:TJKD_M7B 3669:TJKIB * AM7B_IKN endogen (1237), feed-back : 1237:AM7B_IKN 2532:FDSPXZ_I 1694:FM7B 4938:JDAM7B_IKN 4626:JSPM_IKN 3603:M_IKN 1543:PIKN 2479:SPM_IKN 3697:TJKD_IKN 3759:TJKD_M7B 3670:TJKIKN * AM7B_IMXO7Y endogen (1175), feed-back : 1175:AM7B_IMXO7Y 2532:FDSPXZ_I 1694:FM7B 4939:JDAM7B_IMXO7Y 4625:JSPM_IM 3600:M_IM 1541:PNIMXO7Y 2478:SPM_IM 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3759:TJKD_M7B 3668:TJKIMXO7Y * AM7B_IT endogen (1216), feed-back : 1216:AM7B_IT 1694:FM7B 4940:JDAM7B_IT 3602:M_IT 3701:TJKD_IT 3759:TJKD_M7B * AM7B_VMA endogen ( 758), feed-back : 758:AM7B_VMA 2518:FDSPXZ_VA 1694:FM7B 4941:JDAM7B_VMA 4604:JSPM_XA 3580:M_XA 1477:PVA 2457:SPM_XA 3759:TJKD_M7B 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3705:TJKD_VMA 3649:TJKVA * AM7B_VMB endogen ( 884), feed-back : 884:AM7B_VMB 2524:FDSPXZ_VB 1694:FM7B 4942:JDAM7B_VMB 4610:JSPM_XB 3586:M_XB 1482:PVB 2463:SPM_XB 3759:TJKD_M7B 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3654:TJKVB * AM7B_VME endogen ( 779), feed-back : 779:AM7B_VME 2519:FDSPXZ_VE 1694:FM7B 4943:JDAM7B_VME 4605:JSPM_XE 3581:M_XE 1483:PVE 2458:SPM_XE 3759:TJKD_M7B 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3655:TJKVE * AM7B_VMH endogen ( 968), feed-back : 968:AM7B_VMH 2528:FDSPXZ_VH 1694:FM7B 4944:JDAM7B_VMH 4614:JSPM_XH 3590:M_XH 1488:PVH 2467:SPM_XH 3759:TJKD_M7B 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3660:TJKVH * AM7B_VMNE endogen ( 821), feed-back : 821:AM7B_VMNE 2521:FDSPXZ_VNE 1694:FM7B 4945:JDAM7B_VMNE 4607:JSPM_XNE 3583:M_XNE 1491:PVMNE 1479:PVNE 2460:SPM_XNE 3759:TJKD_M7B 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3651:TJKVNE * AM7B_VMNF endogen ( 842), feed-back : 842:AM7B_VMNF 2522:FDSPXZ_VNF 1694:FM7B 4946:JDAM7B_VMNF 4608:JSPM_XNF 3584:M_XNF 1480:PVNF 2461:SPM_XNF 3759:TJKD_M7B 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3652:TJKVNF * AM7B_VMNG endogen ( 800), feed-back : 800:AM7B_VMNG 2520:FDSPXZ_VNG 1694:FM7B 4947:JDAM7B_VMNG 4606:JSPM_XNG 3582:M_XNG 1490:PVMNG 1478:PVNG 2459:SPM_XNG 3759:TJKD_M7B 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3650:TJKVNG * AM7B_VMNZ endogen ( 863), feed-back : 863:AM7B_VMNZ 2523:FDSPXZ_VNZ 1694:FM7B 4948:JDAM7B_VMNZ 4609:JSPM_XNZ 3585:M_XNZ 1481:PVNZ 2462:SPM_XNZ 3759:TJKD_M7B 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3653:TJKVNZ * AM7B_VMO endogen ( 989), feed-back : 989:AM7B_VMO 2529:FDSPXZ_VO 1694:FM7B 4949:JDAM7B_VMO 4615:JSPM_XO 3591:M_XO 1487:PVO 2468:SPM_XO 3759:TJKD_M7B 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3659:TJKVO * AM7B_VMQF endogen ( 947), feed-back : 947:AM7B_VMQF 2527:FDSPXZ_VQF 1694:FM7B 4950:JDAM7B_VMQF 4613:JSPM_XQF 3589:M_XQF 1486:PVQF 2466:SPM_XQF 3759:TJKD_M7B 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3658:TJKVQF * AM7B_VMQS endogen ( 926), feed-back : 926:AM7B_VMQS 2526:FDSPXZ_VQS 1694:FM7B 4951:JDAM7B_VMQS 4612:JSPM_XQS 3588:M_XQS 1485:PVQS 2465:SPM_XQS 3759:TJKD_M7B 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3657:TJKVQS * AM7B_VMQZ endogen ( 905), feed-back : 905:AM7B_VMQZ 2525:FDSPXZ_VQZ 1694:FM7B 4952:JDAM7B_VMQZ 4611:JSPM_XQZ 3587:M_XQZ 1484:PVQZ 2464:SPM_XQZ 3759:TJKD_M7B 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3656:TJKVQZ * AM7Y_CB endogen (1095), feed-back : 1095:AM7Y_CB 2531:FDSPXZ_C 1698:FM7YXIM 4953:JDAM7Y_CB 4620:JSPM_CB 3596:M_CB 1538:PNCB 2473:SPM_CB 3665:TJKCB 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3760:TJKD_M7Y * AM7Y_CE endogen (1053), feed-back : 1053:AM7Y_CE 2531:FDSPXZ_C 1698:FM7YXIM 4954:JDAM7Y_CE 4618:JSPM_CE 3594:M_CE 1536:PNCE 2471:SPM_CE 3663:TJKCE 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3760:TJKD_M7Y * AM7Y_CF endogen (1011), feed-back : 1011:AM7Y_CF 2531:FDSPXZ_C 1698:FM7YXIM 4955:JDAM7Y_CF 4616:JSPM_CF 3592:M_CF 1534:PNCF 2469:SPM_CF 3661:TJKCF 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3760:TJKD_M7Y * AM7Y_CG endogen (1074), feed-back : 1074:AM7Y_CG 2531:FDSPXZ_C 1698:FM7YXIM 4956:JDAM7Y_CG 4619:JSPM_CG 3595:M_CG 1537:PNCG 2472:SPM_CG 3664:TJKCG 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3760:TJKD_M7Y * AM7Y_CH endogen (1116), feed-back : 1116:AM7Y_CH 2531:FDSPXZ_C 1698:FM7YXIM 4957:JDAM7Y_CH 4621:JSPM_CH 3597:M_CH 1539:PNCH 2474:SPM_CH 3666:TJKCH 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3760:TJKD_M7Y * AM7Y_CO endogen (1156), feed-back : 1156:AM7Y_CO 2531:FDSPXZ_C 1698:FM7YXIM 664:FXO_CO 4958:JDAM7Y_CO 4623:JSPM_CO 3599:M_CO 665:PXO_CO 2476:SPM_CO 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3760:TJKD_M7Y * AM7Y_CS endogen (1137), feed-back : 1137:AM7Y_CS 2531:FDSPXZ_C 1698:FM7YXIM 4959:JDAM7Y_CS 4622:JSPM_CS 3598:M_CS 1540:PNCS 2475:SPM_CS 3667:TJKCS 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3760:TJKD_M7Y * AM7Y_CV endogen (1032), feed-back : 1032:AM7Y_CV 2531:FDSPXZ_C 1698:FM7YXIM 4960:JDAM7Y_CV 4617:JSPM_CV 3593:M_CV 1535:PNCV 2470:SPM_CV 3662:TJKCV 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3760:TJKD_M7Y * AM7Y_E01 endogen (1257), feed-back : 1257:AM7Y_E01 2533:FDSPXZ_E 1698:FM7YXIM 4961:JDAM7Y_E01 4628:JSPM_E01 3605:M_E01 1650:PXANF 2481:SPM_E01 3687:TJKD_E01 3760:TJKD_M7Y * AM7Y_E2 endogen (1278), feed-back : 1278:AM7Y_E2 2533:FDSPXZ_E 1698:FM7YXIM 4962:JDAM7Y_E2 4629:JSPM_E2 3606:M_E2 1651:PE2 2482:SPM_E2 3688:TJKD_E2 3760:TJKD_M7Y * AM7Y_E3X endogen (1298), feed-back : 1298:AM7Y_E3X 2533:FDSPXZ_E 1698:FM7YXIM 4963:JDAM7Y_E3X 4630:JSPM_E3 3607:M_E3 189:PE3X 2483:SPM_E3 3689:TJKD_E3 3760:TJKD_M7Y * AM7Y_E59 endogen (1319), feed-back : 1319:AM7Y_E59 2533:FDSPXZ_E 1698:FM7YXIM 4964:JDAM7Y_E59 4631:JSPM_E59 3608:M_E59 1652:PE59 2484:SPM_E59 3690:TJKD_E59 3760:TJKD_M7Y * AM7Y_E7Y endogen (1340), feed-back : 1340:AM7Y_E7Y 2533:FDSPXZ_E 1698:FM7YXIM 4965:JDAM7Y_E7Y 4632:JSPM_E7Y 3609:M_E7Y 1653:PE7Y 2485:SPM_E7Y 3691:TJKD_E7Y 3760:TJKD_M7Y * AM7Y_ESQ endogen (1360), feed-back : 1360:AM7Y_ESQ 2533:FDSPXZ_E 1698:FM7YXIM 4966:JDAM7Y_ESQ 4633:JSPM_ES 3610:M_ES 1654:PESQ 2486:SPM_ES 3692:TJKD_ES 3760:TJKD_M7Y * AM7Y_IB endogen (1196), feed-back : 1196:AM7Y_IB 2532:FDSPXZ_I 1698:FM7YXIM 4967:JDAM7Y_IB 4624:JSPM_IB 3601:M_IB 1542:PNIB 2477:SPM_IB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3760:TJKD_M7Y 3669:TJKIB * AM7Y_IKN endogen (1238), feed-back : 1238:AM7Y_IKN 2532:FDSPXZ_I 1698:FM7YXIM 4968:JDAM7Y_IKN 4626:JSPM_IKN 3603:M_IKN 1543:PIKN 2479:SPM_IKN 3697:TJKD_IKN 3760:TJKD_M7Y 3670:TJKIKN * AM7Y_IT endogen (1217), feed-back : 1217:AM7Y_IT 1698:FM7YXIM 4969:JDAM7Y_IT 3602:M_IT 3701:TJKD_IT 3760:TJKD_M7Y * AM7Y_VMA endogen ( 759), feed-back : 759:AM7Y_VMA 2518:FDSPXZ_VA 1698:FM7YXIM 4970:JDAM7Y_VMA 4604:JSPM_XA 3580:M_XA 1477:PVA 2457:SPM_XA 3760:TJKD_M7Y 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3705:TJKD_VMA 3649:TJKVA * AM7Y_VMB endogen ( 885), feed-back : 885:AM7Y_VMB 2524:FDSPXZ_VB 1698:FM7YXIM 4971:JDAM7Y_VMB 4610:JSPM_XB 3586:M_XB 1482:PVB 2463:SPM_XB 3760:TJKD_M7Y 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3654:TJKVB * AM7Y_VME endogen ( 780), feed-back : 780:AM7Y_VME 2519:FDSPXZ_VE 1698:FM7YXIM 4972:JDAM7Y_VME 4605:JSPM_XE 3581:M_XE 1483:PVE 2458:SPM_XE 3760:TJKD_M7Y 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3655:TJKVE * AM7Y_VMH endogen ( 969), feed-back : 969:AM7Y_VMH 2528:FDSPXZ_VH 1698:FM7YXIM 4973:JDAM7Y_VMH 4614:JSPM_XH 3590:M_XH 1488:PVH 2467:SPM_XH 3760:TJKD_M7Y 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3660:TJKVH * AM7Y_VMNE endogen ( 822), feed-back : 822:AM7Y_VMNE 2521:FDSPXZ_VNE 1698:FM7YXIM 4974:JDAM7Y_VMNE 4607:JSPM_XNE 3583:M_XNE 1491:PVMNE 1479:PVNE 2460:SPM_XNE 3760:TJKD_M7Y 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3651:TJKVNE * AM7Y_VMNF endogen ( 843), feed-back : 843:AM7Y_VMNF 2522:FDSPXZ_VNF 1698:FM7YXIM 4975:JDAM7Y_VMNF 4608:JSPM_XNF 3584:M_XNF 1480:PVNF 2461:SPM_XNF 3760:TJKD_M7Y 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3652:TJKVNF * AM7Y_VMNG endogen ( 801), feed-back : 801:AM7Y_VMNG 2520:FDSPXZ_VNG 1698:FM7YXIM 4976:JDAM7Y_VMNG 4606:JSPM_XNG 3582:M_XNG 1490:PVMNG 1478:PVNG 2459:SPM_XNG 3760:TJKD_M7Y 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3650:TJKVNG * AM7Y_VMNZ endogen ( 864), feed-back : 864:AM7Y_VMNZ 2523:FDSPXZ_VNZ 1698:FM7YXIM 4977:JDAM7Y_VMNZ 4609:JSPM_XNZ 3585:M_XNZ 1481:PVNZ 2462:SPM_XNZ 3760:TJKD_M7Y 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3653:TJKVNZ * AM7Y_VMO endogen ( 990), feed-back : 990:AM7Y_VMO 2529:FDSPXZ_VO 1698:FM7YXIM 4978:JDAM7Y_VMO 4615:JSPM_XO 3591:M_XO 1487:PVO 2468:SPM_XO 3760:TJKD_M7Y 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3659:TJKVO * AM7Y_VMQF endogen ( 948), feed-back : 948:AM7Y_VMQF 2527:FDSPXZ_VQF 1698:FM7YXIM 4979:JDAM7Y_VMQF 4613:JSPM_XQF 3589:M_XQF 1486:PVQF 2466:SPM_XQF 3760:TJKD_M7Y 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3658:TJKVQF * AM7Y_VMQS endogen ( 927), feed-back : 927:AM7Y_VMQS 2526:FDSPXZ_VQS 1698:FM7YXIM 4980:JDAM7Y_VMQS 4612:JSPM_XQS 3588:M_XQS 1485:PVQS 2465:SPM_XQS 3760:TJKD_M7Y 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3657:TJKVQS * AM7Y_VMQZ endogen ( 906), feed-back : 906:AM7Y_VMQZ 2525:FDSPXZ_VQZ 1698:FM7YXIM 4981:JDAM7Y_VMQZ 4611:JSPM_XQZ 3587:M_XQZ 1484:PVQZ 2464:SPM_XQZ 3760:TJKD_M7Y 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3656:TJKVQZ * AMS_CB endogen (1097), feed-back : 1097:AMS_CB 1084:AXQZ_CB 1664:FAMS 1703:FMS 4982:JDAMS_CB 3596:M_CB 1538:PNCB 3665:TJKCB 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3761:TJKD_MS 3648:TJKFMZS * AMS_CE endogen (1055), feed-back : 1055:AMS_CE 1042:AXQZ_CE 1664:FAMS 1703:FMS 4983:JDAMS_CE 3594:M_CE 1536:PNCE 3663:TJKCE 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3761:TJKD_MS 3648:TJKFMZS * AMS_CF endogen (1013), feed-back : 1013:AMS_CF 1000:AXQZ_CF 1664:FAMS 1703:FMS 4984:JDAMS_CF 3592:M_CF 1534:PNCF 3661:TJKCF 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3761:TJKD_MS 3648:TJKFMZS * AMS_CG endogen (1076), feed-back : 1076:AMS_CG 1063:AXQZ_CG 1664:FAMS 1703:FMS 4985:JDAMS_CG 3595:M_CG 1537:PNCG 3664:TJKCG 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3761:TJKD_MS 3648:TJKFMZS * AMS_CH endogen (1118), feed-back : 1118:AMS_CH 1105:AXQZ_CH 1664:FAMS 1703:FMS 4986:JDAMS_CH 3597:M_CH 1539:PNCH 3666:TJKCH 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3761:TJKD_MS 3648:TJKFMZS * AMS_CO endogen (1158), feed-back : 1158:AMS_CO 1664:FAMS 1703:FMS 664:FXO_CO 4987:JDAMS_CO 3599:M_CO 665:PXO_CO 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3761:TJKD_MS 3648:TJKFMZS * AMS_CS endogen (1139), feed-back : 1139:AMS_CS 1126:AXQZ_CS 1664:FAMS 1703:FMS 4988:JDAMS_CS 3598:M_CS 1540:PNCS 3667:TJKCS 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3761:TJKD_MS 3648:TJKFMZS * AMS_CV endogen (1034), feed-back : 1034:AMS_CV 1021:AXQZ_CV 1664:FAMS 1703:FMS 4989:JDAMS_CV 3593:M_CV 1535:PNCV 3662:TJKCV 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3761:TJKD_MS 3648:TJKFMZS * AMS_E01 endogen (1259), feed-back : 1259:AMS_E01 1703:FMS 4990:JDAMS_E01 3605:M_E01 1650:PXANF 3687:TJKD_E01 3761:TJKD_MS * AMS_E2 endogen (1280), feed-back : 1280:AMS_E2 1703:FMS 4991:JDAMS_E2 3606:M_E2 1651:PE2 3688:TJKD_E2 3761:TJKD_MS * AMS_E3X endogen (1300), feed-back : 1300:AMS_E3X 1703:FMS 4992:JDAMS_E3X 3607:M_E3 189:PE3X 3689:TJKD_E3 3761:TJKD_MS * AMS_E59 endogen (1321), feed-back : 1321:AMS_E59 1703:FMS 4993:JDAMS_E59 3608:M_E59 1652:PE59 3690:TJKD_E59 3761:TJKD_MS * AMS_E7Y endogen (1342), feed-back : 1342:AMS_E7Y 1703:FMS 4994:JDAMS_E7Y 3609:M_E7Y 1653:PE7Y 3691:TJKD_E7Y 3761:TJKD_MS * AMS_ESQ endogen (1362), feed-back : 1362:AMS_ESQ 1703:FMS 4995:JDAMS_ESQ 3610:M_ES 1654:PESQ 3692:TJKD_ES 3761:TJKD_MS * AMS_ESS endogen (1364), feed-back : 1364:AMS_ESS 1703:FMS 4996:JDAMS_ESS 1655:PESS 3692:TJKD_ES 3761:TJKD_MS * AMS_IB endogen (1198), feed-back : 1198:AMS_IB 1185:AXQZ_IB 1664:FAMS 1703:FMS 4997:JDAMS_IB 3601:M_IB 1542:PNIB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3761:TJKD_MS 3648:TJKFMZS 3669:TJKIB * AMS_IKN endogen (1240), feed-back : 1240:AMS_IKN 1703:FMS 4998:JDAMS_IKN 3603:M_IKN 1543:PIKN 3697:TJKD_IKN 3761:TJKD_MS 3670:TJKIKN * AMS_IMXO7Y endogen (1177), feed-back : 1177:AMS_IMXO7Y 1166:AXQZ_IMXO7Y 1664:FAMS 1703:FMS 4999:JDAMS_IMXO7Y 3600:M_IM 1541:PNIMXO7Y 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3761:TJKD_MS 3648:TJKFMZS 3668:TJKIMXO7Y * AMS_IT endogen (1219), feed-back : 1219:AMS_IT 1703:FMS 5000:JDAMS_IT 3602:M_IT 3701:TJKD_IT 3761:TJKD_MS * AMS_VMA endogen ( 761), feed-back : 761:AMS_VMA 748:AXQZ_VMA 1664:FAMS 1703:FMS 5001:JDAMS_VMA 3580:M_XA 1477:PVA 3761:TJKD_MS 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3705:TJKD_VMA 3648:TJKFMZS 3649:TJKVA * AMS_VMB endogen ( 887), feed-back : 887:AMS_VMB 874:AXQZ_VMB 1664:FAMS 1703:FMS 5002:JDAMS_VMB 3586:M_XB 1482:PVB 3761:TJKD_MS 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3648:TJKFMZS 3654:TJKVB * AMS_VME endogen ( 782), feed-back : 782:AMS_VME 769:AXQZ_VME 1703:FMS 5003:JDAMS_VME 3581:M_XE 1483:PVE 3761:TJKD_MS 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3655:TJKVE * AMS_VMH endogen ( 971), feed-back : 971:AMS_VMH 958:AXQZ_VMH 1664:FAMS 1703:FMS 5004:JDAMS_VMH 3590:M_XH 1488:PVH 3761:TJKD_MS 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3648:TJKFMZS 3660:TJKVH * AMS_VMNE endogen ( 824), feed-back : 824:AMS_VMNE 811:AXQZ_VMNE 1664:FAMS 1703:FMS 5005:JDAMS_VMNE 3583:M_XNE 1491:PVMNE 1479:PVNE 3761:TJKD_MS 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3648:TJKFMZS 3651:TJKVNE * AMS_VMNF endogen ( 845), feed-back : 845:AMS_VMNF 1664:FAMS 1703:FMS 5006:JDAMS_VMNF 3584:M_XNF 1480:PVNF 3761:TJKD_MS 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3648:TJKFMZS 3652:TJKVNF * AMS_VMNG endogen ( 803), feed-back : 803:AMS_VMNG 790:AXQZ_VMNG 1664:FAMS 1703:FMS 5007:JDAMS_VMNG 3582:M_XNG 1490:PVMNG 1478:PVNG 3761:TJKD_MS 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3648:TJKFMZS 3650:TJKVNG * AMS_VMNZ endogen ( 866), feed-back : 866:AMS_VMNZ 853:AXQZ_VMNZ 1664:FAMS 1703:FMS 5008:JDAMS_VMNZ 3585:M_XNZ 1481:PVNZ 3761:TJKD_MS 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3648:TJKFMZS 3653:TJKVNZ * AMS_VMO endogen ( 992), feed-back : 992:AMS_VMO 1703:FMS 5009:JDAMS_VMO 3591:M_XO 1487:PVO 3761:TJKD_MS 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3659:TJKVO * AMS_VMQF endogen ( 950), feed-back : 950:AMS_VMQF 937:AXQZ_VMQF 1664:FAMS 1703:FMS 5010:JDAMS_VMQF 3589:M_XQF 1486:PVQF 3761:TJKD_MS 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3648:TJKFMZS 3658:TJKVQF * AMS_VMQS endogen ( 929), feed-back : 929:AMS_VMQS 1703:FMS 5011:JDAMS_VMQS 3588:M_XQS 1485:PVQS 3761:TJKD_MS 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3657:TJKVQS * AMS_VMQZ endogen ( 908), feed-back : 908:AMS_VMQZ 895:AXQZ_VMQZ 1664:FAMS 1703:FMS 5012:JDAMS_VMQZ 3587:M_XQZ 1484:PVQZ 3761:TJKD_MS 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3648:TJKFMZS 3656:TJKVQZ ARFCP_FCB endogen (3333), ikke-bestemmende. ARFCP_FCE endogen (3334), ikke-bestemmende. ARFCP_FCF endogen (3331), ikke-bestemmende. ARFCP_FCFV endogen (3330), ikke-bestemmende. ARFCP_FCG endogen (3335), ikke-bestemmende. ARFCP_FCH endogen (3336), ikke-bestemmende. ARFCP_FCS endogen (3337), ikke-bestemmende. ARFCP_FCT endogen (3338), ikke-bestemmende. ARFCP_FCV endogen (3332), ikke-bestemmende. ARFCP_FET endogen (3339), ikke-bestemmende. * AXANF_E01 endogen (1366), feed-back : 1366:AXANF_E01 192:FE01 5041:JDAXANF_E01 1650:PXANF 3687:TJKD_E01 * AXA_CB endogen (1077), feed-back : 1077:AXA_CB 5013:JDAXA_CB 1538:PNCB 3665:TJKCB 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3472:XA_CP 179:XA_E01 3566:X_CB * AXA_CE endogen (1035), feed-back : 1035:AXA_CE 5014:JDAXA_CE 1536:PNCE 3663:TJKCE 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3472:XA_CP 179:XA_E01 3564:X_CE * AXA_CF endogen ( 993), feed-back : 993:AXA_CF 5015:JDAXA_CF 1534:PNCF 3661:TJKCF 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3472:XA_CP 179:XA_E01 3562:X_CF * AXA_CG endogen (1056), feed-back : 1056:AXA_CG 5016:JDAXA_CG 1537:PNCG 3664:TJKCG 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3472:XA_CP 179:XA_E01 3565:X_CG * AXA_CH endogen (1098), feed-back : 1098:AXA_CH 5017:JDAXA_CH 1539:PNCH 3666:TJKCH 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3472:XA_CP 179:XA_E01 3567:X_CH * AXA_CO endogen (1140), feed-back : 1140:AXA_CO 664:FXO_CO 5018:JDAXA_CO 665:PXO_CO 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3484:XA_C 179:XA_E01 * AXA_CS endogen (1119), feed-back : 1119:AXA_CS 5019:JDAXA_CS 1540:PNCS 3667:TJKCS 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3472:XA_CP 179:XA_E01 3568:X_CS * AXA_CV endogen (1014), feed-back : 1014:AXA_CV 5020:JDAXA_CV 1535:PNCV 3662:TJKCV 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3472:XA_CP 179:XA_E01 3563:X_CV AXA_E01 endogen (3458) : 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3508:XA_E 3574:X_E01 * AXA_E2 endogen (1260), feed-back : 1260:AXA_E2 5021:JDAXA_E2 1651:PE2 3688:TJKD_E2 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3508:XA_E 179:XA_E01 3575:X_E2 * AXA_E3X endogen (1281), feed-back : 1281:AXA_E3X 5022:JDAXA_E3X 189:PE3X 3689:TJKD_E3 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3508:XA_E 179:XA_E01 3576:X_E3 * AXA_E59 endogen (1301), feed-back : 1301:AXA_E59 5023:JDAXA_E59 1652:PE59 3690:TJKD_E59 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3508:XA_E 179:XA_E01 3577:X_E59 * AXA_E7Y endogen (1322), feed-back : 1322:AXA_E7Y 5024:JDAXA_E7Y 1653:PE7Y 3691:TJKD_E7Y 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3508:XA_E 179:XA_E01 3578:X_E7Y * AXA_ESQ endogen (1343), feed-back : 1343:AXA_ESQ 5025:JDAXA_ESQ 1654:PESQ 3692:TJKD_ES 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3508:XA_E 179:XA_E01 3579:X_ES * AXA_IB endogen (1178), feed-back : 1178:AXA_IB 5026:JDAXA_IB 1542:PNIB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3669:TJKIB 179:XA_E01 3496:XA_I 3570:X_IB * AXA_IKN endogen (1220), feed-back : 1220:AXA_IKN 5027:JDAXA_IKN 1543:PIKN 3697:TJKD_IKN 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3670:TJKIKN 179:XA_E01 3496:XA_I 3572:X_IKN * AXA_IMXO7Y endogen (1159), feed-back : 1159:AXA_IMXO7Y 5028:JDAXA_IMXO7Y 1541:PNIMXO7Y 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3668:TJKIMXO7Y 179:XA_E01 3496:XA_I 3569:X_IM * AXA_IT endogen (1199), feed-back : 1199:AXA_IT 1550:PIT 3701:TJKD_IT 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 179:XA_E01 3496:XA_I 3571:X_IT * AXA_VENE endogen ( 804), feed-back : 804:AXA_VENE 5029:JDAXA_VENE 1479:PVNE 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3651:TJKVNE 179:XA_E01 3460:XA_X 3553:X_XNE * AXA_VMA endogen ( 741), feed-back : 741:AXA_VMA 5030:JDAXA_VMA 1477:PVA 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3705:TJKD_VMA 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3649:TJKVA 179:XA_E01 3460:XA_X 3550:X_XA * AXA_VMB endogen ( 867), feed-back : 867:AXA_VMB 5031:JDAXA_VMB 1482:PVB 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3654:TJKVB 179:XA_E01 3460:XA_X 3556:X_XB * AXA_VME endogen ( 762), feed-back : 762:AXA_VME 5032:JDAXA_VME 1483:PVE 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3655:TJKVE 179:XA_E01 3460:XA_X 3551:X_XE * AXA_VMH endogen ( 951), feed-back : 951:AXA_VMH 5033:JDAXA_VMH 1488:PVH 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3660:TJKVH 179:XA_E01 3460:XA_X 3560:X_XH * AXA_VMNF endogen ( 825), feed-back : 825:AXA_VMNF 5034:JDAXA_VMNF 1480:PVNF 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3652:TJKVNF 179:XA_E01 3460:XA_X 3554:X_XNF * AXA_VMNG endogen ( 783), feed-back : 783:AXA_VMNG 5035:JDAXA_VMNG 1490:PVMNG 1478:PVNG 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3650:TJKVNG 179:XA_E01 3460:XA_X 3552:X_XNG * AXA_VMNZ endogen ( 846), feed-back : 846:AXA_VMNZ 5036:JDAXA_VMNZ 1481:PVNZ 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3653:TJKVNZ 179:XA_E01 3460:XA_X 3555:X_XNZ * AXA_VMO endogen ( 972), feed-back : 972:AXA_VMO 5037:JDAXA_VMO 1487:PVO 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3659:TJKVO 179:XA_E01 3460:XA_X 3561:X_XO * AXA_VMQF endogen ( 930), feed-back : 930:AXA_VMQF 5038:JDAXA_VMQF 1486:PVQF 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3658:TJKVQF 179:XA_E01 3460:XA_X 3559:X_XQF * AXA_VMQS endogen ( 909), feed-back : 909:AXA_VMQS 5039:JDAXA_VMQS 1485:PVQS 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3657:TJKVQS 179:XA_E01 3460:XA_X 3558:X_XQS * AXA_VMQZ endogen ( 888), feed-back : 888:AXA_VMQZ 5040:JDAXA_VMQZ 1484:PVQZ 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3656:TJKVQZ 179:XA_E01 3460:XA_X 3557:X_XQZ * AXB_CB endogen (1083), feed-back : 1083:AXB_CB 1416:FXB 5042:JDAXB_CB 1538:PNCB 3665:TJKCB 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3478:XB_CP 3566:X_CB * AXB_CE endogen (1041), feed-back : 1041:AXB_CE 1416:FXB 5043:JDAXB_CE 1536:PNCE 3663:TJKCE 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3478:XB_CP 3564:X_CE * AXB_CF endogen ( 999), feed-back : 999:AXB_CF 1416:FXB 5044:JDAXB_CF 1534:PNCF 3661:TJKCF 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3478:XB_CP 3562:X_CF * AXB_CG endogen (1062), feed-back : 1062:AXB_CG 1416:FXB 5045:JDAXB_CG 1537:PNCG 3664:TJKCG 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3478:XB_CP 3565:X_CG * AXB_CH endogen (1104), feed-back : 1104:AXB_CH 1416:FXB 5046:JDAXB_CH 1539:PNCH 3666:TJKCH 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3478:XB_CP 3567:X_CH * AXB_CO endogen (1146), feed-back : 1146:AXB_CO 1416:FXB 664:FXO_CO 5047:JDAXB_CO 665:PXO_CO 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3490:XB_C * AXB_CS endogen (1125), feed-back : 1125:AXB_CS 1416:FXB 5048:JDAXB_CS 1540:PNCS 3667:TJKCS 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3478:XB_CP 3568:X_CS * AXB_CV endogen (1020), feed-back : 1020:AXB_CV 1416:FXB 5049:JDAXB_CV 1535:PNCV 3662:TJKCV 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3478:XB_CP 3563:X_CV * AXB_E01 endogen (1245), feed-back : 1245:AXB_E01 1416:FXB 5050:JDAXB_E01 1650:PXANF 3687:TJKD_E01 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3514:XB_E 3574:X_E01 * AXB_E2 endogen (1266), feed-back : 1266:AXB_E2 1416:FXB 5051:JDAXB_E2 1651:PE2 3688:TJKD_E2 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3514:XB_E 3575:X_E2 * AXB_E3X endogen (1286), feed-back : 1286:AXB_E3X 1416:FXB 5052:JDAXB_E3X 189:PE3X 3689:TJKD_E3 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3514:XB_E 3576:X_E3 * AXB_E59 endogen (1307), feed-back : 1307:AXB_E59 1416:FXB 5053:JDAXB_E59 1652:PE59 3690:TJKD_E59 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3514:XB_E 3577:X_E59 * AXB_E7Y endogen (1328), feed-back : 1328:AXB_E7Y 1416:FXB 5054:JDAXB_E7Y 1653:PE7Y 3691:TJKD_E7Y 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3514:XB_E 3578:X_E7Y * AXB_ESQ endogen (1349), feed-back : 1349:AXB_ESQ 1416:FXB 5055:JDAXB_ESQ 1654:PESQ 3692:TJKD_ES 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3514:XB_E 3579:X_ES * AXB_IB endogen (1184), feed-back : 1184:AXB_IB 1416:FXB 5056:JDAXB_IB 1542:PNIB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3669:TJKIB 3502:XB_I 3570:X_IB * AXB_IKN endogen (1226), feed-back : 1226:AXB_IKN 1416:FXB 5057:JDAXB_IKN 1543:PIKN 3697:TJKD_IKN 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3670:TJKIKN 3502:XB_I 3572:X_IKN * AXB_IMXO7Y endogen (1165), feed-back : 1165:AXB_IMXO7Y 1416:FXB 5058:JDAXB_IMXO7Y 1541:PNIMXO7Y 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3668:TJKIMXO7Y 3502:XB_I 3569:X_IM * AXB_IT endogen (1205), feed-back : 1205:AXB_IT 1416:FXB 5059:JDAXB_IT 3701:TJKD_IT 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3502:XB_I 3571:X_IT * AXB_VMA endogen ( 747), feed-back : 747:AXB_VMA 1416:FXB 5060:JDAXB_VMA 1477:PVA 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3705:TJKD_VMA 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3649:TJKVA 3466:XB_X 3550:X_XA * AXB_VMB endogen ( 873), feed-back : 873:AXB_VMB 1416:FXB 5061:JDAXB_VMB 1482:PVB 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3654:TJKVB 3466:XB_X 3556:X_XB * AXB_VME endogen ( 768), feed-back : 768:AXB_VME 1416:FXB 5062:JDAXB_VME 1483:PVE 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3655:TJKVE 3466:XB_X 3551:X_XE * AXB_VMH endogen ( 957), feed-back : 957:AXB_VMH 1416:FXB 5063:JDAXB_VMH 1488:PVH 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3660:TJKVH 3466:XB_X 3560:X_XH * AXB_VMNE endogen ( 810), feed-back : 810:AXB_VMNE 1416:FXB 5064:JDAXB_VMNE 1491:PVMNE 1479:PVNE 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3651:TJKVNE 3466:XB_X 3553:X_XNE * AXB_VMNF endogen ( 831), feed-back : 831:AXB_VMNF 1416:FXB 5065:JDAXB_VMNF 1480:PVNF 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3652:TJKVNF 3466:XB_X 3554:X_XNF * AXB_VMNG endogen ( 789), feed-back : 789:AXB_VMNG 1416:FXB 5066:JDAXB_VMNG 1490:PVMNG 1478:PVNG 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3650:TJKVNG 3466:XB_X 3552:X_XNG * AXB_VMNZ endogen ( 852), feed-back : 852:AXB_VMNZ 1416:FXB 5067:JDAXB_VMNZ 1481:PVNZ 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3653:TJKVNZ 3466:XB_X 3555:X_XNZ * AXB_VMO endogen ( 978), feed-back : 978:AXB_VMO 1416:FXB 5068:JDAXB_VMO 1487:PVO 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3659:TJKVO 3466:XB_X 3561:X_XO * AXB_VMQF endogen ( 936), feed-back : 936:AXB_VMQF 1416:FXB 5069:JDAXB_VMQF 1486:PVQF 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3658:TJKVQF 3466:XB_X 3559:X_XQF * AXB_VMQS endogen ( 915), feed-back : 915:AXB_VMQS 1416:FXB 5070:JDAXB_VMQS 1485:PVQS 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3657:TJKVQS 3466:XB_X 3558:X_XQS * AXB_VMQZ endogen ( 894), feed-back : 894:AXB_VMQZ 1416:FXB 5071:JDAXB_VMQZ 1484:PVQZ 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3656:TJKVQZ 3466:XB_X 3557:X_XQZ * AXE_CB endogen (1078), feed-back : 1078:AXE_CB 181:FXEXE3 5072:JDAXE_CB 1538:PNCB 3665:TJKCB 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3473:XE_CP 3566:X_CB * AXE_CE endogen (1036), feed-back : 1036:AXE_CE 181:FXEXE3 5073:JDAXE_CE 1536:PNCE 3663:TJKCE 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3473:XE_CP 3564:X_CE * AXE_CF endogen ( 994), feed-back : 994:AXE_CF 181:FXEXE3 5074:JDAXE_CF 1534:PNCF 3661:TJKCF 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3473:XE_CP 3562:X_CF * AXE_CG endogen (1057), feed-back : 1057:AXE_CG 181:FXEXE3 5075:JDAXE_CG 1537:PNCG 3664:TJKCG 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3473:XE_CP 3565:X_CG * AXE_CH endogen (1099), feed-back : 1099:AXE_CH 181:FXEXE3 5076:JDAXE_CH 1539:PNCH 3666:TJKCH 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3473:XE_CP 3567:X_CH * AXE_CO endogen (1141), feed-back : 1141:AXE_CO 181:FXEXE3 664:FXO_CO 5077:JDAXE_CO 665:PXO_CO 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3485:XE_C * AXE_CS endogen (1120), feed-back : 1120:AXE_CS 181:FXEXE3 5078:JDAXE_CS 1540:PNCS 3667:TJKCS 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3473:XE_CP 3568:X_CS * AXE_CV endogen (1015), feed-back : 1015:AXE_CV 181:FXEXE3 5079:JDAXE_CV 1535:PNCV 3662:TJKCV 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3473:XE_CP 3563:X_CV * AXE_E01 endogen (1241), feed-back : 1241:AXE_E01 181:FXEXE3 5080:JDAXE_E01 1650:PXANF 3687:TJKD_E01 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3509:XE_E 3574:X_E01 * AXE_E2 endogen (1261), feed-back : 1261:AXE_E2 181:FXEXE3 5081:JDAXE_E2 1651:PE2 3688:TJKD_E2 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3509:XE_E 3575:X_E2 * AXE_E59 endogen (1302), feed-back : 1302:AXE_E59 181:FXEXE3 5082:JDAXE_E59 1652:PE59 3690:TJKD_E59 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3509:XE_E 3577:X_E59 * AXE_E7Y endogen (1323), feed-back : 1323:AXE_E7Y 181:FXEXE3 5083:JDAXE_E7Y 1653:PE7Y 3691:TJKD_E7Y 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3509:XE_E 3578:X_E7Y * AXE_ESQ endogen (1344), feed-back : 1344:AXE_ESQ 181:FXEXE3 5084:JDAXE_ESQ 1654:PESQ 3692:TJKD_ES 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3509:XE_E 3579:X_ES * AXE_IB endogen (1179), feed-back : 1179:AXE_IB 181:FXEXE3 5085:JDAXE_IB 1542:PNIB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3669:TJKIB 3497:XE_I 3570:X_IB * AXE_IKN endogen (1221), feed-back : 1221:AXE_IKN 181:FXEXE3 5086:JDAXE_IKN 1543:PIKN 3697:TJKD_IKN 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3670:TJKIKN 3497:XE_I 3572:X_IKN * AXE_IMXO7Y endogen (1160), feed-back : 1160:AXE_IMXO7Y 181:FXEXE3 5087:JDAXE_IMXO7Y 1541:PNIMXO7Y 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3668:TJKIMXO7Y 3497:XE_I 3569:X_IM * AXE_IT endogen (1200), feed-back : 1200:AXE_IT 181:FXEXE3 5088:JDAXE_IT 3701:TJKD_IT 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3497:XE_I 3571:X_IT * AXE_VEA endogen ( 742), feed-back : 742:AXE_VEA 181:FXEXE3 5089:JDAXE_VEA 1477:PVA 1489:PVEA 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3704:TJKD_VEA 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3649:TJKVA 3461:XE_X 3550:X_XA * AXE_VEB endogen ( 868), feed-back : 868:AXE_VEB 181:FXEXE3 5090:JDAXE_VEB 1482:PVB 1494:PVEB 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3654:TJKVB 3461:XE_X 3556:X_XB * AXE_VEE endogen ( 763), feed-back : 763:AXE_VEE 181:FXEXE3 5091:JDAXE_VEE 1483:PVE 1497:PVEE 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3655:TJKVE 3461:XE_X 3551:X_XE * AXE_VEH endogen ( 952), feed-back : 952:AXE_VEH 181:FXEXE3 5092:JDAXE_VEH 1499:PVEH 1488:PVH 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3660:TJKVH 3461:XE_X 3560:X_XH * AXE_VENE endogen ( 805), feed-back : 819:AM3K_VENE 181:FXEXE3 4855:JDAM3K_VENE 1479:PVNE 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3651:TJKVNE 3461:XE_X 3553:X_XNE * AXE_VENF endogen ( 826), feed-back : 826:AXE_VENF 181:FXEXE3 5093:JDAXE_VENF 1492:PVENF 1480:PVNF 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3652:TJKVNF 3461:XE_X 3554:X_XNF * AXE_VENG endogen ( 784), feed-back : 797:AM3R_VENG 181:FXEXE3 5242:JDAM3R_VENG 1478:PVNG 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3650:TJKVNG 3461:XE_X 3552:X_XNG * AXE_VENZ endogen ( 847), feed-back : 847:AXE_VENZ 181:FXEXE3 5094:JDAXE_VENZ 1493:PVENZ 1481:PVNZ 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3653:TJKVNZ 3461:XE_X 3555:X_XNZ * AXE_VEO endogen ( 973), feed-back : 973:AXE_VEO 181:FXEXE3 5095:JDAXE_VEO 1500:PVEO 1487:PVO 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3659:TJKVO 3461:XE_X 3561:X_XO * AXE_VEQF endogen ( 931), feed-back : 931:AXE_VEQF 181:FXEXE3 5096:JDAXE_VEQF 1498:PVEQF 1486:PVQF 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3658:TJKVQF 3461:XE_X 3559:X_XQF * AXE_VEQS endogen ( 910), feed-back : 910:AXE_VEQS 181:FXEXE3 5097:JDAXE_VEQS 1496:PVEQS 1485:PVQS 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3657:TJKVQS 3461:XE_X 3558:X_XQS * AXE_VEQZ endogen ( 889), feed-back : 889:AXE_VEQZ 181:FXEXE3 5098:JDAXE_VEQZ 1495:PVEQZ 1484:PVQZ 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3656:TJKVQZ 3461:XE_X 3557:X_XQZ * AXH_CB endogen (1087), feed-back : 1087:AXH_CB 1422:FCH 5099:JDAXH_CB 1538:PNCB 3665:TJKCB 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3482:XH_CP 3566:X_CB * AXH_CE endogen (1045), feed-back : 1045:AXH_CE 1422:FCH 5100:JDAXH_CE 1536:PNCE 3663:TJKCE 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3482:XH_CP 3564:X_CE * AXH_CF endogen (1003), feed-back : 1003:AXH_CF 1422:FCH 5101:JDAXH_CF 1534:PNCF 3661:TJKCF 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3482:XH_CP 3562:X_CF * AXH_CG endogen (1066), feed-back : 1066:AXH_CG 1422:FCH 5102:JDAXH_CG 1537:PNCG 3664:TJKCG 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3482:XH_CP 3565:X_CG * AXH_CH endogen (1108), feed-back : 1108:AXH_CH 1422:FCH 5103:JDAXH_CH 1539:PNCH 3666:TJKCH 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3482:XH_CP 3567:X_CH * AXH_CO endogen (1149), feed-back : 1149:AXH_CO 1422:FCH 664:FXO_CO 5104:JDAXH_CO 665:PXO_CO 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3494:XH_C * AXH_CS endogen (1129), feed-back : 1129:AXH_CS 1422:FCH 5105:JDAXH_CS 1540:PNCS 3667:TJKCS 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3482:XH_CP 3568:X_CS * AXH_CV endogen (1024), feed-back : 1024:AXH_CV 1422:FCH 5106:JDAXH_CV 1535:PNCV 3662:TJKCV 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3482:XH_CP 3563:X_CV * AXH_E01 endogen (1249), feed-back : 1249:AXH_E01 1422:FCH 5107:JDAXH_E01 1650:PXANF 3687:TJKD_E01 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3518:XH_E 3574:X_E01 * AXH_E2 endogen (1270), feed-back : 1270:AXH_E2 1422:FCH 5108:JDAXH_E2 1651:PE2 3688:TJKD_E2 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3518:XH_E 3575:X_E2 * AXH_E3X endogen (1290), feed-back : 1290:AXH_E3X 1422:FCH 5109:JDAXH_E3X 189:PE3X 3689:TJKD_E3 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3518:XH_E 3576:X_E3 * AXH_E59 endogen (1311), feed-back : 1311:AXH_E59 1422:FCH 5110:JDAXH_E59 1652:PE59 3690:TJKD_E59 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3518:XH_E 3577:X_E59 * AXH_E7Y endogen (1332), feed-back : 1332:AXH_E7Y 1422:FCH 5111:JDAXH_E7Y 1653:PE7Y 3691:TJKD_E7Y 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3518:XH_E 3578:X_E7Y * AXH_ESQ endogen (1352), feed-back : 1352:AXH_ESQ 1422:FCH 5112:JDAXH_ESQ 1654:PESQ 3692:TJKD_ES 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3518:XH_E 3579:X_ES * AXH_IB endogen (1188), feed-back : 1188:AXH_IB 1422:FCH 5113:JDAXH_IB 1542:PNIB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3669:TJKIB 3506:XH_I 3570:X_IB * AXH_IKN endogen (1230), feed-back : 1230:AXH_IKN 1422:FCH 5114:JDAXH_IKN 1543:PIKN 3697:TJKD_IKN 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3670:TJKIKN 3506:XH_I 3572:X_IKN * AXH_IMXO7Y endogen (1169), feed-back : 1169:AXH_IMXO7Y 1422:FCH 5115:JDAXH_IMXO7Y 1541:PNIMXO7Y 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3668:TJKIMXO7Y 3506:XH_I 3569:X_IM * AXH_IT endogen (1209), feed-back : 1209:AXH_IT 1422:FCH 5116:JDAXH_IT 3701:TJKD_IT 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3506:XH_I 3571:X_IT * AXH_VMA endogen ( 751), feed-back : 751:AXH_VMA 1422:FCH 5117:JDAXH_VMA 1477:PVA 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3705:TJKD_VMA 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3649:TJKVA 3470:XH_X 3550:X_XA * AXH_VMB endogen ( 877), feed-back : 877:AXH_VMB 1422:FCH 5118:JDAXH_VMB 1482:PVB 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3654:TJKVB 3470:XH_X 3556:X_XB * AXH_VME endogen ( 772), feed-back : 772:AXH_VME 1422:FCH 5119:JDAXH_VME 1483:PVE 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3655:TJKVE 3470:XH_X 3551:X_XE * AXH_VMH endogen ( 961), feed-back : 961:AXH_VMH 1422:FCH 5120:JDAXH_VMH 1488:PVH 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3660:TJKVH 3470:XH_X 3560:X_XH * AXH_VMNE endogen ( 814), feed-back : 814:AXH_VMNE 1422:FCH 5121:JDAXH_VMNE 1491:PVMNE 1479:PVNE 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3651:TJKVNE 3470:XH_X 3553:X_XNE * AXH_VMNF endogen ( 835), feed-back : 835:AXH_VMNF 1422:FCH 5122:JDAXH_VMNF 1480:PVNF 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3652:TJKVNF 3470:XH_X 3554:X_XNF * AXH_VMNG endogen ( 793), feed-back : 793:AXH_VMNG 1422:FCH 5123:JDAXH_VMNG 1490:PVMNG 1478:PVNG 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3650:TJKVNG 3470:XH_X 3552:X_XNG * AXH_VMNZ endogen ( 856), feed-back : 856:AXH_VMNZ 1422:FCH 5124:JDAXH_VMNZ 1481:PVNZ 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3653:TJKVNZ 3470:XH_X 3555:X_XNZ * AXH_VMO endogen ( 982), feed-back : 982:AXH_VMO 1422:FCH 5125:JDAXH_VMO 1487:PVO 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3659:TJKVO 3470:XH_X 3561:X_XO * AXH_VMQF endogen ( 940), feed-back : 940:AXH_VMQF 1422:FCH 5126:JDAXH_VMQF 1486:PVQF 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3658:TJKVQF 3470:XH_X 3559:X_XQF * AXH_VMQS endogen ( 919), feed-back : 919:AXH_VMQS 1422:FCH 5127:JDAXH_VMQS 1485:PVQS 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3657:TJKVQS 3470:XH_X 3558:X_XQS * AXH_VMQZ endogen ( 898), feed-back : 898:AXH_VMQZ 1422:FCH 5128:JDAXH_VMQZ 1484:PVQZ 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3656:TJKVQZ 3470:XH_X 3557:X_XQZ * AXNE_CB endogen (1080), feed-back : 1080:AXNE_CB 1414:FXNE 5248:JDAXNE_CB 1538:PNCB 3665:TJKCB 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3475:XNE_CP 3566:X_CB * AXNE_CE endogen (1038), feed-back : 1038:AXNE_CE 1414:FXNE 5249:JDAXNE_CE 1536:PNCE 3663:TJKCE 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3475:XNE_CP 3564:X_CE * AXNE_CF endogen ( 996), feed-back : 996:AXNE_CF 1414:FXNE 5250:JDAXNE_CF 1534:PNCF 3661:TJKCF 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3475:XNE_CP 3562:X_CF * AXNE_CG endogen (1059), feed-back : 1059:AXNE_CG 1414:FXNE 5251:JDAXNE_CG 1537:PNCG 3664:TJKCG 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3475:XNE_CP 3565:X_CG * AXNE_CH endogen (1101), feed-back : 1101:AXNE_CH 1414:FXNE 5252:JDAXNE_CH 1539:PNCH 3666:TJKCH 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3475:XNE_CP 3567:X_CH * AXNE_CO endogen (1143), feed-back : 1143:AXNE_CO 1414:FXNE 664:FXO_CO 5253:JDAXNE_CO 665:PXO_CO 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3487:XNE_C * AXNE_CS endogen (1122), feed-back : 1122:AXNE_CS 1414:FXNE 5254:JDAXNE_CS 1540:PNCS 3667:TJKCS 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3475:XNE_CP 3568:X_CS * AXNE_CV endogen (1017), feed-back : 1017:AXNE_CV 1414:FXNE 5255:JDAXNE_CV 1535:PNCV 3662:TJKCV 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3475:XNE_CP 3563:X_CV * AXNE_E01 endogen (1243), feed-back : 1243:AXNE_E01 1414:FXNE 5256:JDAXNE_E01 1650:PXANF 3687:TJKD_E01 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3511:XNE_E 3574:X_E01 * AXNE_E2 endogen (1263), feed-back : 1263:AXNE_E2 1414:FXNE 5257:JDAXNE_E2 1651:PE2 3688:TJKD_E2 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3511:XNE_E 3575:X_E2 * AXNE_E3X endogen (1283), feed-back : 1283:AXNE_E3X 1414:FXNE 5258:JDAXNE_E3X 189:PE3X 3689:TJKD_E3 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3511:XNE_E 3576:X_E3 * AXNE_E59 endogen (1304), feed-back : 1304:AXNE_E59 1414:FXNE 5259:JDAXNE_E59 1652:PE59 3690:TJKD_E59 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3511:XNE_E 3577:X_E59 * AXNE_E7Y endogen (1325), feed-back : 1325:AXNE_E7Y 1414:FXNE 5260:JDAXNE_E7Y 1653:PE7Y 3691:TJKD_E7Y 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3511:XNE_E 3578:X_E7Y * AXNE_ESQ endogen (1346), feed-back : 1346:AXNE_ESQ 1414:FXNE 5261:JDAXNE_ESQ 1654:PESQ 3692:TJKD_ES 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3511:XNE_E 3579:X_ES * AXNE_IB endogen (1181), feed-back : 1181:AXNE_IB 1414:FXNE 5262:JDAXNE_IB 1542:PNIB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3669:TJKIB 3499:XNE_I 3570:X_IB * AXNE_IKN endogen (1223), feed-back : 1223:AXNE_IKN 1414:FXNE 5263:JDAXNE_IKN 1543:PIKN 3697:TJKD_IKN 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3670:TJKIKN 3499:XNE_I 3572:X_IKN * AXNE_IMXO7Y endogen (1162), feed-back : 1162:AXNE_IMXO7Y 1414:FXNE 5264:JDAXNE_IMXO7Y 1541:PNIMXO7Y 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3668:TJKIMXO7Y 3499:XNE_I 3569:X_IM * AXNE_IT endogen (1202), feed-back : 1202:AXNE_IT 1414:FXNE 5265:JDAXNE_IT 3701:TJKD_IT 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3499:XNE_I 3571:X_IT * AXNE_VEA endogen ( 744), feed-back : 744:AXNE_VEA 1414:FXNE 1477:PVA 1489:PVEA 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3704:TJKD_VEA 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3649:TJKVA 3463:XNE_X 3550:X_XA * AXNE_VEB endogen ( 870), feed-back : 870:AXNE_VEB 1414:FXNE 1482:PVB 1494:PVEB 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3654:TJKVB 3463:XNE_X 3556:X_XB * AXNE_VEE endogen ( 765), feed-back : 765:AXNE_VEE 1414:FXNE 1483:PVE 1497:PVEE 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3655:TJKVE 3463:XNE_X 3551:X_XE * AXNE_VEH endogen ( 954), feed-back : 954:AXNE_VEH 1414:FXNE 1499:PVEH 1488:PVH 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3660:TJKVH 3463:XNE_X 3560:X_XH * AXNE_VENE endogen ( 807), feed-back : 807:AXNE_VENE 1414:FXNE 1479:PVNE 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3651:TJKVNE 3463:XNE_X 3553:X_XNE * AXNE_VENF endogen ( 828), feed-back : 828:AXNE_VENF 1414:FXNE 1492:PVENF 1480:PVNF 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3652:TJKVNF 3463:XNE_X 3554:X_XNF * AXNE_VENG endogen ( 786), feed-back : 786:AXNE_VENG 1414:FXNE 1478:PVNG 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3650:TJKVNG 3463:XNE_X 3552:X_XNG * AXNE_VENZ endogen ( 849), feed-back : 849:AXNE_VENZ 1414:FXNE 1493:PVENZ 1481:PVNZ 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3653:TJKVNZ 3463:XNE_X 3555:X_XNZ * AXNE_VEO endogen ( 975), feed-back : 975:AXNE_VEO 1414:FXNE 1500:PVEO 1487:PVO 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3659:TJKVO 3463:XNE_X 3561:X_XO * AXNE_VEQF endogen ( 933), feed-back : 933:AXNE_VEQF 1414:FXNE 1498:PVEQF 1486:PVQF 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3658:TJKVQF 3463:XNE_X 3559:X_XQF * AXNE_VEQS endogen ( 912), feed-back : 912:AXNE_VEQS 1414:FXNE 1496:PVEQS 1485:PVQS 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3657:TJKVQS 3463:XNE_X 3558:X_XQS * AXNE_VEQZ endogen ( 891), feed-back : 891:AXNE_VEQZ 1414:FXNE 1495:PVEQZ 1484:PVQZ 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3656:TJKVQZ 3463:XNE_X 3557:X_XQZ * AXNF_CB endogen (1081), feed-back : 1081:AXNF_CB 5266:JDAXNF_CB 1538:PNCB 3665:TJKCB 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3476:XNF_CP 180:XNF_E01 3566:X_CB * AXNF_CE endogen (1039), feed-back : 1039:AXNF_CE 5267:JDAXNF_CE 1536:PNCE 3663:TJKCE 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3476:XNF_CP 180:XNF_E01 3564:X_CE * AXNF_CF endogen ( 997), feed-back : 997:AXNF_CF 5268:JDAXNF_CF 1534:PNCF 3661:TJKCF 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3476:XNF_CP 180:XNF_E01 3562:X_CF * AXNF_CG endogen (1060), feed-back : 1060:AXNF_CG 5269:JDAXNF_CG 1537:PNCG 3664:TJKCG 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3476:XNF_CP 180:XNF_E01 3565:X_CG * AXNF_CH endogen (1102), feed-back : 1102:AXNF_CH 5270:JDAXNF_CH 1539:PNCH 3666:TJKCH 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3476:XNF_CP 180:XNF_E01 3567:X_CH * AXNF_CO endogen (1144), feed-back : 1144:AXNF_CO 664:FXO_CO 5271:JDAXNF_CO 665:PXO_CO 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3488:XNF_C 180:XNF_E01 * AXNF_CS endogen (1123), feed-back : 1123:AXNF_CS 5272:JDAXNF_CS 1540:PNCS 3667:TJKCS 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3476:XNF_CP 180:XNF_E01 3568:X_CS * AXNF_CV endogen (1018), feed-back : 1018:AXNF_CV 5273:JDAXNF_CV 1535:PNCV 3662:TJKCV 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3476:XNF_CP 180:XNF_E01 3563:X_CV AXNF_E01 endogen (3459) : 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3512:XNF_E 3574:X_E01 * AXNF_E2 endogen (1264), feed-back : 1264:AXNF_E2 5274:JDAXNF_E2 1651:PE2 3688:TJKD_E2 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3512:XNF_E 180:XNF_E01 3575:X_E2 * AXNF_E3X endogen (1284), feed-back : 1284:AXNF_E3X 5275:JDAXNF_E3X 189:PE3X 3689:TJKD_E3 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3512:XNF_E 180:XNF_E01 3576:X_E3 * AXNF_E59 endogen (1305), feed-back : 1305:AXNF_E59 5276:JDAXNF_E59 1652:PE59 3690:TJKD_E59 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3512:XNF_E 180:XNF_E01 3577:X_E59 * AXNF_E7Y endogen (1326), feed-back : 1326:AXNF_E7Y 5277:JDAXNF_E7Y 1653:PE7Y 3691:TJKD_E7Y 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3512:XNF_E 180:XNF_E01 3578:X_E7Y * AXNF_ESQ endogen (1347), feed-back : 1347:AXNF_ESQ 5278:JDAXNF_ESQ 1654:PESQ 3692:TJKD_ES 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3512:XNF_E 180:XNF_E01 3579:X_ES * AXNF_IB endogen (1182), feed-back : 1182:AXNF_IB 5279:JDAXNF_IB 1542:PNIB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3669:TJKIB 180:XNF_E01 3500:XNF_I 3570:X_IB * AXNF_IKN endogen (1224), feed-back : 1224:AXNF_IKN 5280:JDAXNF_IKN 1543:PIKN 3697:TJKD_IKN 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3670:TJKIKN 180:XNF_E01 3500:XNF_I 3572:X_IKN * AXNF_IMXO7Y endogen (1163), feed-back : 1163:AXNF_IMXO7Y 5281:JDAXNF_IMXO7Y 1541:PNIMXO7Y 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3668:TJKIMXO7Y 180:XNF_E01 3500:XNF_I 3569:X_IM * AXNF_IT endogen (1203), feed-back : 1203:AXNF_IT 5282:JDAXNF_IT 3701:TJKD_IT 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 180:XNF_E01 3500:XNF_I 3571:X_IT * AXNF_VMA endogen ( 745), feed-back : 745:AXNF_VMA 5283:JDAXNF_VMA 1477:PVA 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3705:TJKD_VMA 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3649:TJKVA 180:XNF_E01 3464:XNF_X 3550:X_XA * AXNF_VMB endogen ( 871), feed-back : 871:AXNF_VMB 5284:JDAXNF_VMB 1482:PVB 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3654:TJKVB 180:XNF_E01 3464:XNF_X 3556:X_XB * AXNF_VME endogen ( 766), feed-back : 766:AXNF_VME 5285:JDAXNF_VME 1483:PVE 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3655:TJKVE 180:XNF_E01 3464:XNF_X 3551:X_XE * AXNF_VMH endogen ( 955), feed-back : 955:AXNF_VMH 5286:JDAXNF_VMH 1488:PVH 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3660:TJKVH 180:XNF_E01 3464:XNF_X 3560:X_XH * AXNF_VMNE endogen ( 808), feed-back : 808:AXNF_VMNE 5287:JDAXNF_VMNE 1491:PVMNE 1479:PVNE 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3651:TJKVNE 180:XNF_E01 3464:XNF_X 3553:X_XNE * AXNF_VMNF endogen ( 829), feed-back : 829:AXNF_VMNF 5288:JDAXNF_VMNF 1480:PVNF 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3652:TJKVNF 180:XNF_E01 3464:XNF_X 3554:X_XNF * AXNF_VMNG endogen ( 787), feed-back : 787:AXNF_VMNG 5289:JDAXNF_VMNG 1490:PVMNG 1478:PVNG 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3650:TJKVNG 180:XNF_E01 3464:XNF_X 3552:X_XNG * AXNF_VMNZ endogen ( 850), feed-back : 850:AXNF_VMNZ 5290:JDAXNF_VMNZ 1481:PVNZ 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3653:TJKVNZ 180:XNF_E01 3464:XNF_X 3555:X_XNZ * AXNF_VMO endogen ( 976), feed-back : 976:AXNF_VMO 5291:JDAXNF_VMO 1487:PVO 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3659:TJKVO 180:XNF_E01 3464:XNF_X 3561:X_XO * AXNF_VMQF endogen ( 934), feed-back : 934:AXNF_VMQF 5292:JDAXNF_VMQF 1486:PVQF 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3658:TJKVQF 180:XNF_E01 3464:XNF_X 3559:X_XQF * AXNF_VMQS endogen ( 913), feed-back : 913:AXNF_VMQS 5293:JDAXNF_VMQS 1485:PVQS 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3657:TJKVQS 180:XNF_E01 3464:XNF_X 3558:X_XQS * AXNF_VMQZ endogen ( 892), feed-back : 892:AXNF_VMQZ 5294:JDAXNF_VMQZ 1484:PVQZ 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3656:TJKVQZ 180:XNF_E01 3464:XNF_X 3557:X_XQZ * AXNG_CB endogen (1079), feed-back : 1079:AXNG_CB 1413:FXNG 5295:JDAXNG_CB 1538:PNCB 3665:TJKCB 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3474:XNG_CP 3566:X_CB * AXNG_CE endogen (1037), feed-back : 1037:AXNG_CE 1413:FXNG 5296:JDAXNG_CE 1536:PNCE 3663:TJKCE 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3474:XNG_CP 3564:X_CE * AXNG_CF endogen ( 995), feed-back : 995:AXNG_CF 1413:FXNG 5297:JDAXNG_CF 1534:PNCF 3661:TJKCF 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3474:XNG_CP 3562:X_CF * AXNG_CG endogen (1058), feed-back : 1058:AXNG_CG 1413:FXNG 5298:JDAXNG_CG 1537:PNCG 3664:TJKCG 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3474:XNG_CP 3565:X_CG * AXNG_CH endogen (1100), feed-back : 1100:AXNG_CH 1413:FXNG 5299:JDAXNG_CH 1539:PNCH 3666:TJKCH 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3474:XNG_CP 3567:X_CH * AXNG_CO endogen (1142), feed-back : 1142:AXNG_CO 1413:FXNG 664:FXO_CO 5300:JDAXNG_CO 665:PXO_CO 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3486:XNG_C * AXNG_CS endogen (1121), feed-back : 1121:AXNG_CS 1413:FXNG 5301:JDAXNG_CS 1540:PNCS 3667:TJKCS 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3474:XNG_CP 3568:X_CS * AXNG_CV endogen (1016), feed-back : 1016:AXNG_CV 1413:FXNG 5302:JDAXNG_CV 1535:PNCV 3662:TJKCV 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3474:XNG_CP 3563:X_CV * AXNG_E01 endogen (1242), feed-back : 1242:AXNG_E01 1413:FXNG 5303:JDAXNG_E01 1650:PXANF 3687:TJKD_E01 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3510:XNG_E 3574:X_E01 * AXNG_E2 endogen (1262), feed-back : 1262:AXNG_E2 1413:FXNG 5304:JDAXNG_E2 1651:PE2 3688:TJKD_E2 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3510:XNG_E 3575:X_E2 * AXNG_E3X endogen (1282), feed-back : 1282:AXNG_E3X 1413:FXNG 5305:JDAXNG_E3X 189:PE3X 3689:TJKD_E3 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3510:XNG_E 3576:X_E3 * AXNG_E59 endogen (1303), feed-back : 1303:AXNG_E59 1413:FXNG 5306:JDAXNG_E59 1652:PE59 3690:TJKD_E59 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3510:XNG_E 3577:X_E59 * AXNG_E7Y endogen (1324), feed-back : 1324:AXNG_E7Y 1413:FXNG 5307:JDAXNG_E7Y 1653:PE7Y 3691:TJKD_E7Y 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3510:XNG_E 3578:X_E7Y * AXNG_ESQ endogen (1345), feed-back : 1345:AXNG_ESQ 1413:FXNG 5308:JDAXNG_ESQ 1654:PESQ 3692:TJKD_ES 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3510:XNG_E 3579:X_ES * AXNG_IB endogen (1180), feed-back : 1180:AXNG_IB 1413:FXNG 5309:JDAXNG_IB 1542:PNIB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3669:TJKIB 3498:XNG_I 3570:X_IB * AXNG_IKN endogen (1222), feed-back : 1222:AXNG_IKN 1413:FXNG 5310:JDAXNG_IKN 1543:PIKN 3697:TJKD_IKN 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3670:TJKIKN 3498:XNG_I 3572:X_IKN * AXNG_IMXO7Y endogen (1161), feed-back : 1161:AXNG_IMXO7Y 1413:FXNG 5311:JDAXNG_IMXO7Y 1541:PNIMXO7Y 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3668:TJKIMXO7Y 3498:XNG_I 3569:X_IM * AXNG_IT endogen (1201), feed-back : 1201:AXNG_IT 1413:FXNG 5312:JDAXNG_IT 3701:TJKD_IT 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3498:XNG_I 3571:X_IT * AXNG_VEA endogen ( 743), feed-back : 743:AXNG_VEA 1413:FXNG 5313:JDAXNG_VEA 1477:PVA 1489:PVEA 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3704:TJKD_VEA 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3649:TJKVA 3462:XNG_X 3550:X_XA * AXNG_VEB endogen ( 869), feed-back : 869:AXNG_VEB 1413:FXNG 5314:JDAXNG_VEB 1482:PVB 1494:PVEB 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3654:TJKVB 3462:XNG_X 3556:X_XB * AXNG_VEE endogen ( 764), feed-back : 764:AXNG_VEE 1413:FXNG 5315:JDAXNG_VEE 1483:PVE 1497:PVEE 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3655:TJKVE 3462:XNG_X 3551:X_XE * AXNG_VEH endogen ( 953), feed-back : 953:AXNG_VEH 1413:FXNG 5316:JDAXNG_VEH 1499:PVEH 1488:PVH 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3660:TJKVH 3462:XNG_X 3560:X_XH * AXNG_VENE endogen ( 806), feed-back : 806:AXNG_VENE 1413:FXNG 5317:JDAXNG_VENE 1479:PVNE 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3651:TJKVNE 3462:XNG_X 3553:X_XNE * AXNG_VENF endogen ( 827), feed-back : 827:AXNG_VENF 1413:FXNG 5318:JDAXNG_VENF 1492:PVENF 1480:PVNF 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3652:TJKVNF 3462:XNG_X 3554:X_XNF * AXNG_VENG endogen ( 785), feed-back : 785:AXNG_VENG 1413:FXNG 5319:JDAXNG_VENG 1478:PVNG 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3650:TJKVNG 3462:XNG_X 3552:X_XNG * AXNG_VENZ endogen ( 848), feed-back : 848:AXNG_VENZ 1413:FXNG 5320:JDAXNG_VENZ 1493:PVENZ 1481:PVNZ 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3653:TJKVNZ 3462:XNG_X 3555:X_XNZ * AXNG_VEO endogen ( 974), feed-back : 974:AXNG_VEO 1413:FXNG 5321:JDAXNG_VEO 1500:PVEO 1487:PVO 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3659:TJKVO 3462:XNG_X 3561:X_XO * AXNG_VEQF endogen ( 932), feed-back : 932:AXNG_VEQF 1413:FXNG 5322:JDAXNG_VEQF 1498:PVEQF 1486:PVQF 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3658:TJKVQF 3462:XNG_X 3559:X_XQF * AXNG_VEQS endogen ( 911), feed-back : 911:AXNG_VEQS 1413:FXNG 5323:JDAXNG_VEQS 1496:PVEQS 1485:PVQS 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3657:TJKVQS 3462:XNG_X 3558:X_XQS * AXNG_VEQZ endogen ( 890), feed-back : 890:AXNG_VEQZ 1413:FXNG 5324:JDAXNG_VEQZ 1495:PVEQZ 1484:PVQZ 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3656:TJKVQZ 3462:XNG_X 3557:X_XQZ * AXNZ_CB endogen (1082), feed-back : 1082:AXNZ_CB 1415:FXNZ 5325:JDAXNZ_CB 1538:PNCB 3665:TJKCB 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3477:XNZ_CP 3566:X_CB * AXNZ_CE endogen (1040), feed-back : 1040:AXNZ_CE 1415:FXNZ 5326:JDAXNZ_CE 1536:PNCE 3663:TJKCE 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3477:XNZ_CP 3564:X_CE * AXNZ_CF endogen ( 998), feed-back : 998:AXNZ_CF 1415:FXNZ 5327:JDAXNZ_CF 1534:PNCF 3661:TJKCF 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3477:XNZ_CP 3562:X_CF * AXNZ_CG endogen (1061), feed-back : 1061:AXNZ_CG 1415:FXNZ 5328:JDAXNZ_CG 1537:PNCG 3664:TJKCG 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3477:XNZ_CP 3565:X_CG * AXNZ_CH endogen (1103), feed-back : 1103:AXNZ_CH 1415:FXNZ 5329:JDAXNZ_CH 1539:PNCH 3666:TJKCH 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3477:XNZ_CP 3567:X_CH * AXNZ_CO endogen (1145), feed-back : 1145:AXNZ_CO 1415:FXNZ 664:FXO_CO 5330:JDAXNZ_CO 665:PXO_CO 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3489:XNZ_C * AXNZ_CS endogen (1124), feed-back : 1124:AXNZ_CS 1415:FXNZ 5331:JDAXNZ_CS 1540:PNCS 3667:TJKCS 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3477:XNZ_CP 3568:X_CS * AXNZ_CV endogen (1019), feed-back : 1019:AXNZ_CV 1415:FXNZ 5332:JDAXNZ_CV 1535:PNCV 3662:TJKCV 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3477:XNZ_CP 3563:X_CV * AXNZ_E01 endogen (1244), feed-back : 1244:AXNZ_E01 1415:FXNZ 5333:JDAXNZ_E01 1650:PXANF 3687:TJKD_E01 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3513:XNZ_E 3574:X_E01 * AXNZ_E2 endogen (1265), feed-back : 1265:AXNZ_E2 1415:FXNZ 5334:JDAXNZ_E2 1651:PE2 3688:TJKD_E2 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3513:XNZ_E 3575:X_E2 * AXNZ_E3X endogen (1285), feed-back : 1285:AXNZ_E3X 1415:FXNZ 5335:JDAXNZ_E3X 189:PE3X 3689:TJKD_E3 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3513:XNZ_E 3576:X_E3 * AXNZ_E59 endogen (1306), feed-back : 1306:AXNZ_E59 1415:FXNZ 5336:JDAXNZ_E59 1652:PE59 3690:TJKD_E59 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3513:XNZ_E 3577:X_E59 * AXNZ_E7Y endogen (1327), feed-back : 1327:AXNZ_E7Y 1415:FXNZ 5337:JDAXNZ_E7Y 1653:PE7Y 3691:TJKD_E7Y 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3513:XNZ_E 3578:X_E7Y * AXNZ_ESQ endogen (1348), feed-back : 1348:AXNZ_ESQ 1415:FXNZ 5338:JDAXNZ_ESQ 1654:PESQ 3692:TJKD_ES 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3513:XNZ_E 3579:X_ES * AXNZ_IB endogen (1183), feed-back : 1183:AXNZ_IB 1415:FXNZ 5339:JDAXNZ_IB 1542:PNIB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3669:TJKIB 3501:XNZ_I 3570:X_IB * AXNZ_IKN endogen (1225), feed-back : 1225:AXNZ_IKN 1415:FXNZ 5340:JDAXNZ_IKN 1543:PIKN 3697:TJKD_IKN 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3670:TJKIKN 3501:XNZ_I 3572:X_IKN * AXNZ_IMXO7Y endogen (1164), feed-back : 1164:AXNZ_IMXO7Y 1415:FXNZ 5341:JDAXNZ_IMXO7Y 1541:PNIMXO7Y 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3668:TJKIMXO7Y 3501:XNZ_I 3569:X_IM * AXNZ_IT endogen (1204), feed-back : 1204:AXNZ_IT 1415:FXNZ 5342:JDAXNZ_IT 3701:TJKD_IT 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3501:XNZ_I 3571:X_IT * AXNZ_VMA endogen ( 746), feed-back : 746:AXNZ_VMA 1415:FXNZ 5343:JDAXNZ_VMA 1477:PVA 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3705:TJKD_VMA 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3649:TJKVA 3465:XNZ_X 3550:X_XA * AXNZ_VMB endogen ( 872), feed-back : 872:AXNZ_VMB 1415:FXNZ 5344:JDAXNZ_VMB 1482:PVB 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3654:TJKVB 3465:XNZ_X 3556:X_XB * AXNZ_VME endogen ( 767), feed-back : 767:AXNZ_VME 1415:FXNZ 5345:JDAXNZ_VME 1483:PVE 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3655:TJKVE 3465:XNZ_X 3551:X_XE * AXNZ_VMH endogen ( 956), feed-back : 956:AXNZ_VMH 1415:FXNZ 5346:JDAXNZ_VMH 1488:PVH 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3660:TJKVH 3465:XNZ_X 3560:X_XH * AXNZ_VMNE endogen ( 809), feed-back : 809:AXNZ_VMNE 1415:FXNZ 5347:JDAXNZ_VMNE 1491:PVMNE 1479:PVNE 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3651:TJKVNE 3465:XNZ_X 3553:X_XNE * AXNZ_VMNF endogen ( 830), feed-back : 830:AXNZ_VMNF 1415:FXNZ 5348:JDAXNZ_VMNF 1480:PVNF 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3652:TJKVNF 3465:XNZ_X 3554:X_XNF * AXNZ_VMNG endogen ( 788), feed-back : 788:AXNZ_VMNG 1415:FXNZ 5349:JDAXNZ_VMNG 1490:PVMNG 1478:PVNG 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3650:TJKVNG 3465:XNZ_X 3552:X_XNG * AXNZ_VMNZ endogen ( 851), feed-back : 851:AXNZ_VMNZ 1415:FXNZ 5350:JDAXNZ_VMNZ 1481:PVNZ 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3653:TJKVNZ 3465:XNZ_X 3555:X_XNZ * AXNZ_VMO endogen ( 977), feed-back : 977:AXNZ_VMO 1415:FXNZ 5351:JDAXNZ_VMO 1487:PVO 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3659:TJKVO 3465:XNZ_X 3561:X_XO * AXNZ_VMQF endogen ( 935), feed-back : 935:AXNZ_VMQF 1415:FXNZ 5352:JDAXNZ_VMQF 1486:PVQF 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3658:TJKVQF 3465:XNZ_X 3559:X_XQF * AXNZ_VMQS endogen ( 914), feed-back : 914:AXNZ_VMQS 1415:FXNZ 5353:JDAXNZ_VMQS 1485:PVQS 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3657:TJKVQS 3465:XNZ_X 3558:X_XQS * AXNZ_VMQZ endogen ( 893), feed-back : 893:AXNZ_VMQZ 1415:FXNZ 5354:JDAXNZ_VMQZ 1484:PVQZ 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3656:TJKVQZ 3465:XNZ_X 3557:X_XQZ * AXO_CB endogen (1088), feed-back : 1088:AXO_CB 3455:FXOXC 662:FXO_P 5129:JDAXO_CB 1538:PNCB 3665:TJKCB 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3483:XO_CP 3566:X_CB * AXO_CE endogen (1046), feed-back : 1046:AXO_CE 3455:FXOXC 662:FXO_P 5130:JDAXO_CE 1536:PNCE 3663:TJKCE 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3483:XO_CP 3564:X_CE * AXO_CF endogen (1004), feed-back : 1004:AXO_CF 3455:FXOXC 662:FXO_P 5131:JDAXO_CF 1534:PNCF 3661:TJKCF 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3483:XO_CP 3562:X_CF * AXO_CG endogen (1067), feed-back : 1067:AXO_CG 3455:FXOXC 662:FXO_P 5132:JDAXO_CG 1537:PNCG 3664:TJKCG 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3483:XO_CP 3565:X_CG * AXO_CH endogen (1109), feed-back : 1109:AXO_CH 3455:FXOXC 662:FXO_P 5133:JDAXO_CH 1539:PNCH 3666:TJKCH 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3483:XO_CP 3567:X_CH * AXO_CS endogen (1130), feed-back : 1130:AXO_CS 3455:FXOXC 662:FXO_P 5134:JDAXO_CS 1540:PNCS 3667:TJKCS 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3483:XO_CP 3568:X_CS * AXO_CV endogen (1025), feed-back : 1025:AXO_CV 3455:FXOXC 662:FXO_P 5135:JDAXO_CV 1535:PNCV 3662:TJKCV 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3483:XO_CP 3563:X_CV * AXO_E01 endogen (1250), feed-back : 1250:AXO_E01 3455:FXOXC 662:FXO_P 5136:JDAXO_E01 1650:PXANF 3687:TJKD_E01 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3519:XO_E 3574:X_E01 * AXO_E2 endogen (1271), feed-back : 1271:AXO_E2 3455:FXOXC 662:FXO_P 5137:JDAXO_E2 1651:PE2 3688:TJKD_E2 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3519:XO_E 3575:X_E2 * AXO_E3X endogen (1291), feed-back : 1291:AXO_E3X 3455:FXOXC 662:FXO_P 5138:JDAXO_E3X 189:PE3X 3689:TJKD_E3 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3519:XO_E 3576:X_E3 * AXO_E59 endogen (1312), feed-back : 1312:AXO_E59 3455:FXOXC 662:FXO_P 5139:JDAXO_E59 1652:PE59 3690:TJKD_E59 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3519:XO_E 3577:X_E59 * AXO_E7Y endogen (1333), feed-back : 1333:AXO_E7Y 3455:FXOXC 662:FXO_P 5140:JDAXO_E7Y 1653:PE7Y 3691:TJKD_E7Y 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3519:XO_E 3578:X_E7Y * AXO_ESQ endogen (1353), feed-back : 1353:AXO_ESQ 3455:FXOXC 662:FXO_P 5141:JDAXO_ESQ 1654:PESQ 3692:TJKD_ES 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3519:XO_E 3579:X_ES * AXO_IB endogen (1189), feed-back : 1189:AXO_IB 3455:FXOXC 662:FXO_P 5142:JDAXO_IB 1542:PNIB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3669:TJKIB 3507:XO_I 3570:X_IB * AXO_IKN endogen (1231), feed-back : 1231:AXO_IKN 662:FXO_P 5143:JDAXO_IKN 1543:PIKN 3697:TJKD_IKN 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3670:TJKIKN 3507:XO_I 3572:X_IKN * AXO_IT endogen (1210), feed-back : 1210:AXO_IT 3455:FXOXC 662:FXO_P 5144:JDAXO_IT 3701:TJKD_IT 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3507:XO_I 3571:X_IT * AXO_VMA endogen ( 752), feed-back : 752:AXO_VMA 3455:FXOXC 662:FXO_P 5145:JDAXO_VMA 1477:PVA 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3705:TJKD_VMA 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3649:TJKVA 3471:XO_X 3550:X_XA * AXO_VMB endogen ( 878), feed-back : 878:AXO_VMB 3455:FXOXC 662:FXO_P 5146:JDAXO_VMB 1482:PVB 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3654:TJKVB 3471:XO_X 3556:X_XB * AXO_VME endogen ( 773), feed-back : 773:AXO_VME 3455:FXOXC 662:FXO_P 5147:JDAXO_VME 1483:PVE 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3655:TJKVE 3471:XO_X 3551:X_XE * AXO_VMH endogen ( 962), feed-back : 962:AXO_VMH 3455:FXOXC 662:FXO_P 5148:JDAXO_VMH 1488:PVH 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3660:TJKVH 3471:XO_X 3560:X_XH * AXO_VMNE endogen ( 815), feed-back : 815:AXO_VMNE 3455:FXOXC 662:FXO_P 5149:JDAXO_VMNE 1491:PVMNE 1479:PVNE 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3651:TJKVNE 3471:XO_X 3553:X_XNE * AXO_VMNF endogen ( 836), feed-back : 836:AXO_VMNF 3455:FXOXC 662:FXO_P 5150:JDAXO_VMNF 1480:PVNF 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3652:TJKVNF 3471:XO_X 3554:X_XNF * AXO_VMNG endogen ( 794), feed-back : 794:AXO_VMNG 3455:FXOXC 662:FXO_P 5151:JDAXO_VMNG 1490:PVMNG 1478:PVNG 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3650:TJKVNG 3471:XO_X 3552:X_XNG * AXO_VMNZ endogen ( 857), feed-back : 857:AXO_VMNZ 3455:FXOXC 662:FXO_P 5152:JDAXO_VMNZ 1481:PVNZ 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3653:TJKVNZ 3471:XO_X 3555:X_XNZ * AXO_VMO endogen ( 983), feed-back : 983:AXO_VMO 3455:FXOXC 662:FXO_P 5153:JDAXO_VMO 1487:PVO 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3659:TJKVO 3471:XO_X 3561:X_XO * AXO_VMQF endogen ( 941), feed-back : 941:AXO_VMQF 3455:FXOXC 662:FXO_P 5154:JDAXO_VMQF 1486:PVQF 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3658:TJKVQF 3471:XO_X 3559:X_XQF * AXO_VMQS endogen ( 920), feed-back : 920:AXO_VMQS 3455:FXOXC 662:FXO_P 5155:JDAXO_VMQS 1485:PVQS 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3657:TJKVQS 3471:XO_X 3558:X_XQS * AXO_VMQZ endogen ( 899), feed-back : 899:AXO_VMQZ 3455:FXOXC 662:FXO_P 5156:JDAXO_VMQZ 1484:PVQZ 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3656:TJKVQZ 3471:XO_X 3557:X_XQZ * AXQF_CB endogen (1086), feed-back : 1086:AXQF_CB 1421:FXQF 5157:JDAXQF_CB 1538:PNCB 3665:TJKCB 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3481:XQF_CP 3566:X_CB * AXQF_CE endogen (1044), feed-back : 1044:AXQF_CE 1421:FXQF 5158:JDAXQF_CE 1536:PNCE 3663:TJKCE 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3481:XQF_CP 3564:X_CE * AXQF_CF endogen (1002), feed-back : 1002:AXQF_CF 1421:FXQF 5159:JDAXQF_CF 1534:PNCF 3661:TJKCF 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3481:XQF_CP 3562:X_CF * AXQF_CG endogen (1065), feed-back : 1065:AXQF_CG 1421:FXQF 5160:JDAXQF_CG 1537:PNCG 3664:TJKCG 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3481:XQF_CP 3565:X_CG * AXQF_CH endogen (1107), feed-back : 1107:AXQF_CH 1421:FXQF 5161:JDAXQF_CH 1539:PNCH 3666:TJKCH 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3481:XQF_CP 3567:X_CH * AXQF_CO endogen (1148), feed-back : 1148:AXQF_CO 664:FXO_CO 1421:FXQF 5162:JDAXQF_CO 665:PXO_CO 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3493:XQF_C * AXQF_CS endogen (1128), feed-back : 1128:AXQF_CS 1421:FXQF 5163:JDAXQF_CS 1540:PNCS 3667:TJKCS 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3481:XQF_CP 3568:X_CS * AXQF_CV endogen (1023), feed-back : 1023:AXQF_CV 1421:FXQF 5164:JDAXQF_CV 1535:PNCV 3662:TJKCV 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3481:XQF_CP 3563:X_CV * AXQF_E01 endogen (1248), feed-back : 1248:AXQF_E01 1421:FXQF 5165:JDAXQF_E01 1650:PXANF 3687:TJKD_E01 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3517:XQF_E 3574:X_E01 * AXQF_E2 endogen (1269), feed-back : 1269:AXQF_E2 1421:FXQF 5166:JDAXQF_E2 1651:PE2 3688:TJKD_E2 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3517:XQF_E 3575:X_E2 * AXQF_E3X endogen (1289), feed-back : 1289:AXQF_E3X 1421:FXQF 5167:JDAXQF_E3X 189:PE3X 3689:TJKD_E3 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3517:XQF_E 3576:X_E3 * AXQF_E59 endogen (1310), feed-back : 1310:AXQF_E59 1421:FXQF 5168:JDAXQF_E59 1652:PE59 3690:TJKD_E59 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3517:XQF_E 3577:X_E59 * AXQF_E7Y endogen (1331), feed-back : 1331:AXQF_E7Y 1421:FXQF 5169:JDAXQF_E7Y 1653:PE7Y 3691:TJKD_E7Y 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3517:XQF_E 3578:X_E7Y * AXQF_ESQ endogen (1351), feed-back : 1351:AXQF_ESQ 1421:FXQF 5170:JDAXQF_ESQ 1654:PESQ 3692:TJKD_ES 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3517:XQF_E 3579:X_ES * AXQF_IB endogen (1187), feed-back : 1187:AXQF_IB 1421:FXQF 5171:JDAXQF_IB 1542:PNIB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3669:TJKIB 3505:XQF_I 3570:X_IB * AXQF_IKN endogen (1229), feed-back : 1229:AXQF_IKN 1421:FXQF 5172:JDAXQF_IKN 1543:PIKN 3697:TJKD_IKN 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3670:TJKIKN 3505:XQF_I 3572:X_IKN * AXQF_IMXO7Y endogen (1168), feed-back : 1168:AXQF_IMXO7Y 1421:FXQF 5173:JDAXQF_IMXO7Y 1541:PNIMXO7Y 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3668:TJKIMXO7Y 3505:XQF_I 3569:X_IM * AXQF_IT endogen (1208), feed-back : 1208:AXQF_IT 1421:FXQF 5174:JDAXQF_IT 3701:TJKD_IT 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3505:XQF_I 3571:X_IT * AXQF_VMA endogen ( 750), feed-back : 750:AXQF_VMA 1421:FXQF 5175:JDAXQF_VMA 1477:PVA 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3705:TJKD_VMA 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3649:TJKVA 3469:XQF_X 3550:X_XA * AXQF_VMB endogen ( 876), feed-back : 876:AXQF_VMB 1421:FXQF 5176:JDAXQF_VMB 1482:PVB 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3654:TJKVB 3469:XQF_X 3556:X_XB * AXQF_VME endogen ( 771), feed-back : 771:AXQF_VME 1421:FXQF 5177:JDAXQF_VME 1483:PVE 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3655:TJKVE 3469:XQF_X 3551:X_XE * AXQF_VMH endogen ( 960), feed-back : 960:AXQF_VMH 1421:FXQF 5178:JDAXQF_VMH 1488:PVH 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3660:TJKVH 3469:XQF_X 3560:X_XH * AXQF_VMNE endogen ( 813), feed-back : 813:AXQF_VMNE 1421:FXQF 5179:JDAXQF_VMNE 1491:PVMNE 1479:PVNE 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3651:TJKVNE 3469:XQF_X 3553:X_XNE * AXQF_VMNF endogen ( 834), feed-back : 834:AXQF_VMNF 1421:FXQF 5180:JDAXQF_VMNF 1480:PVNF 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3652:TJKVNF 3469:XQF_X 3554:X_XNF * AXQF_VMNG endogen ( 792), feed-back : 792:AXQF_VMNG 1421:FXQF 5181:JDAXQF_VMNG 1490:PVMNG 1478:PVNG 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3650:TJKVNG 3469:XQF_X 3552:X_XNG * AXQF_VMNZ endogen ( 855), feed-back : 855:AXQF_VMNZ 1421:FXQF 5182:JDAXQF_VMNZ 1481:PVNZ 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3653:TJKVNZ 3469:XQF_X 3555:X_XNZ * AXQF_VMO endogen ( 981), feed-back : 981:AXQF_VMO 1421:FXQF 5183:JDAXQF_VMO 1487:PVO 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3659:TJKVO 3469:XQF_X 3561:X_XO * AXQF_VMQF endogen ( 939), feed-back : 939:AXQF_VMQF 1421:FXQF 5184:JDAXQF_VMQF 1486:PVQF 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3658:TJKVQF 3469:XQF_X 3559:X_XQF * AXQF_VMQS endogen ( 918), feed-back : 918:AXQF_VMQS 1421:FXQF 5185:JDAXQF_VMQS 1485:PVQS 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3657:TJKVQS 3469:XQF_X 3558:X_XQS * AXQF_VMQZ endogen ( 897), feed-back : 897:AXQF_VMQZ 1421:FXQF 5186:JDAXQF_VMQZ 1484:PVQZ 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3656:TJKVQZ 3469:XQF_X 3557:X_XQZ * AXQS_CB endogen (1085), feed-back : 1085:AXQS_CB 1420:FXQS 5187:JDAXQS_CB 1538:PNCB 3665:TJKCB 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3480:XQS_CP 3566:X_CB * AXQS_CE endogen (1043), feed-back : 1043:AXQS_CE 1420:FXQS 5188:JDAXQS_CE 1536:PNCE 3663:TJKCE 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3480:XQS_CP 3564:X_CE * AXQS_CF endogen (1001), feed-back : 1001:AXQS_CF 1420:FXQS 5189:JDAXQS_CF 1534:PNCF 3661:TJKCF 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3480:XQS_CP 3562:X_CF * AXQS_CG endogen (1064), feed-back : 1064:AXQS_CG 1420:FXQS 5190:JDAXQS_CG 1537:PNCG 3664:TJKCG 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3480:XQS_CP 3565:X_CG * AXQS_CH endogen (1106), feed-back : 1106:AXQS_CH 1420:FXQS 5191:JDAXQS_CH 1539:PNCH 3666:TJKCH 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3480:XQS_CP 3567:X_CH * AXQS_CO endogen (1147), feed-back : 1147:AXQS_CO 664:FXO_CO 1420:FXQS 5192:JDAXQS_CO 665:PXO_CO 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3492:XQS_C * AXQS_CS endogen (1127), feed-back : 1127:AXQS_CS 1420:FXQS 5193:JDAXQS_CS 1540:PNCS 3667:TJKCS 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3480:XQS_CP 3568:X_CS * AXQS_CV endogen (1022), feed-back : 1022:AXQS_CV 1420:FXQS 5194:JDAXQS_CV 1535:PNCV 3662:TJKCV 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3480:XQS_CP 3563:X_CV * AXQS_E01 endogen (1247), feed-back : 1247:AXQS_E01 1420:FXQS 5195:JDAXQS_E01 1650:PXANF 3687:TJKD_E01 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3516:XQS_E 3574:X_E01 * AXQS_E2 endogen (1268), feed-back : 1268:AXQS_E2 1420:FXQS 5196:JDAXQS_E2 1651:PE2 3688:TJKD_E2 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3516:XQS_E 3575:X_E2 * AXQS_E3X endogen (1288), feed-back : 1288:AXQS_E3X 1420:FXQS 5197:JDAXQS_E3X 189:PE3X 3689:TJKD_E3 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3516:XQS_E 3576:X_E3 * AXQS_E59 endogen (1309), feed-back : 1309:AXQS_E59 1420:FXQS 5198:JDAXQS_E59 1652:PE59 3690:TJKD_E59 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3516:XQS_E 3577:X_E59 * AXQS_E7Y endogen (1330), feed-back : 1330:AXQS_E7Y 1420:FXQS 5199:JDAXQS_E7Y 1653:PE7Y 3691:TJKD_E7Y 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3516:XQS_E 3578:X_E7Y * AXQS_ESS endogen (1363), feed-back : 1363:AXQS_ESS 1420:FXQS 5200:JDAXQS_ESS 1655:PESS 3692:TJKD_ES 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 * AXQS_IB endogen (1186), feed-back : 1186:AXQS_IB 1420:FXQS 5201:JDAXQS_IB 1542:PNIB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3669:TJKIB 3504:XQS_I 3570:X_IB * AXQS_IKN endogen (1228), feed-back : 1228:AXQS_IKN 1420:FXQS 5202:JDAXQS_IKN 1543:PIKN 3697:TJKD_IKN 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3670:TJKIKN 3504:XQS_I 3572:X_IKN * AXQS_IMXO7Y endogen (1167), feed-back : 1167:AXQS_IMXO7Y 1420:FXQS 5203:JDAXQS_IMXO7Y 1541:PNIMXO7Y 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3668:TJKIMXO7Y 3504:XQS_I 3569:X_IM * AXQS_IT endogen (1207), feed-back : 1207:AXQS_IT 1420:FXQS 5204:JDAXQS_IT 3701:TJKD_IT 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3504:XQS_I 3571:X_IT * AXQS_VMA endogen ( 749), feed-back : 749:AXQS_VMA 1420:FXQS 5205:JDAXQS_VMA 1477:PVA 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3705:TJKD_VMA 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3649:TJKVA 3468:XQS_X 3550:X_XA * AXQS_VMB endogen ( 875), feed-back : 875:AXQS_VMB 1420:FXQS 5206:JDAXQS_VMB 1482:PVB 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3654:TJKVB 3468:XQS_X 3556:X_XB * AXQS_VME endogen ( 770), feed-back : 770:AXQS_VME 1420:FXQS 5207:JDAXQS_VME 1483:PVE 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3655:TJKVE 3468:XQS_X 3551:X_XE * AXQS_VMH endogen ( 959), feed-back : 959:AXQS_VMH 1420:FXQS 5208:JDAXQS_VMH 1488:PVH 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3660:TJKVH 3468:XQS_X 3560:X_XH * AXQS_VMNE endogen ( 812), feed-back : 812:AXQS_VMNE 1420:FXQS 5209:JDAXQS_VMNE 1491:PVMNE 1479:PVNE 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3651:TJKVNE 3468:XQS_X 3553:X_XNE * AXQS_VMNF endogen ( 833), feed-back : 833:AXQS_VMNF 1420:FXQS 5210:JDAXQS_VMNF 1480:PVNF 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3652:TJKVNF 3468:XQS_X 3554:X_XNF * AXQS_VMNG endogen ( 791), feed-back : 791:AXQS_VMNG 1420:FXQS 5211:JDAXQS_VMNG 1490:PVMNG 1478:PVNG 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3650:TJKVNG 3468:XQS_X 3552:X_XNG * AXQS_VMNZ endogen ( 854), feed-back : 854:AXQS_VMNZ 1420:FXQS 5212:JDAXQS_VMNZ 1481:PVNZ 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3653:TJKVNZ 3468:XQS_X 3555:X_XNZ * AXQS_VMO endogen ( 980), feed-back : 980:AXQS_VMO 1420:FXQS 5213:JDAXQS_VMO 1487:PVO 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3659:TJKVO 3468:XQS_X 3561:X_XO * AXQS_VMQF endogen ( 938), feed-back : 938:AXQS_VMQF 1420:FXQS 5214:JDAXQS_VMQF 1486:PVQF 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3658:TJKVQF 3468:XQS_X 3559:X_XQF * AXQS_VMQS endogen ( 917), feed-back : 917:AXQS_VMQS 1420:FXQS 5215:JDAXQS_VMQS 1485:PVQS 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3657:TJKVQS 3468:XQS_X 3558:X_XQS * AXQS_VMQZ endogen ( 896), feed-back : 896:AXQS_VMQZ 1420:FXQS 5216:JDAXQS_VMQZ 1484:PVQZ 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3656:TJKVQZ 3468:XQS_X 3557:X_XQZ * AXQZ_CB endogen (1084), feed-back : 1084:AXQZ_CB 1417:FXQZXO 1538:PNCB 3665:TJKCB 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3479:XQZ_CP 3566:X_CB * AXQZ_CE endogen (1042), feed-back : 1042:AXQZ_CE 1417:FXQZXO 1536:PNCE 3663:TJKCE 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3479:XQZ_CP 3564:X_CE * AXQZ_CF endogen (1000), feed-back : 1000:AXQZ_CF 1417:FXQZXO 1534:PNCF 3661:TJKCF 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3479:XQZ_CP 3562:X_CF * AXQZ_CG endogen (1063), feed-back : 1063:AXQZ_CG 1417:FXQZXO 1537:PNCG 3664:TJKCG 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3479:XQZ_CP 3565:X_CG * AXQZ_CH endogen (1105), feed-back : 1105:AXQZ_CH 1417:FXQZXO 1539:PNCH 3666:TJKCH 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3479:XQZ_CP 3567:X_CH * AXQZ_CS endogen (1126), feed-back : 1126:AXQZ_CS 1417:FXQZXO 1540:PNCS 3667:TJKCS 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3479:XQZ_CP 3568:X_CS * AXQZ_CV endogen (1021), feed-back : 1021:AXQZ_CV 1417:FXQZXO 1535:PNCV 3662:TJKCV 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3479:XQZ_CP 3563:X_CV * AXQZ_E01 endogen (1246), feed-back : 1246:AXQZ_E01 1417:FXQZXO 1650:PXANF 3687:TJKD_E01 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3515:XQZ_E 3574:X_E01 * AXQZ_E2 endogen (1267), feed-back : 1267:AXQZ_E2 1417:FXQZXO 1651:PE2 3688:TJKD_E2 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3515:XQZ_E 3575:X_E2 * AXQZ_E3X endogen (1287), feed-back : 1287:AXQZ_E3X 1417:FXQZXO 189:PE3X 3689:TJKD_E3 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3515:XQZ_E 3576:X_E3 * AXQZ_E59 endogen (1308), feed-back : 1308:AXQZ_E59 1417:FXQZXO 1652:PE59 3690:TJKD_E59 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3515:XQZ_E 3577:X_E59 * AXQZ_E7Y endogen (1329), feed-back : 1329:AXQZ_E7Y 1417:FXQZXO 1653:PE7Y 3691:TJKD_E7Y 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3515:XQZ_E 3578:X_E7Y * AXQZ_ESQ endogen (1350), feed-back : 1350:AXQZ_ESQ 1417:FXQZXO 1654:PESQ 3692:TJKD_ES 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3515:XQZ_E 3579:X_ES * AXQZ_ESS endogen (1365), feed-back : 1365:AXQZ_ESS 1417:FXQZXO 1655:PESS 3692:TJKD_ES 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 * AXQZ_IB endogen (1185), feed-back : 1185:AXQZ_IB 1417:FXQZXO 1542:PNIB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3669:TJKIB 3503:XQZ_I 3570:X_IB * AXQZ_IKN endogen (1227), feed-back : 1227:AXQZ_IKN 1417:FXQZXO 1543:PIKN 3697:TJKD_IKN 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3670:TJKIKN 3503:XQZ_I 3572:X_IKN * AXQZ_IMXO7Y endogen (1166), feed-back : 1166:AXQZ_IMXO7Y 1417:FXQZXO 1541:PNIMXO7Y 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3668:TJKIMXO7Y 3503:XQZ_I 3569:X_IM * AXQZ_IT endogen (1206), feed-back : 1206:AXQZ_IT 1417:FXQZXO 5217:JDAXQZ_IT 3701:TJKD_IT 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3503:XQZ_I 3571:X_IT * AXQZ_VMA endogen ( 748), feed-back : 748:AXQZ_VMA 1417:FXQZXO 1477:PVA 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3705:TJKD_VMA 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3649:TJKVA 3467:XQZ_X 3550:X_XA * AXQZ_VMB endogen ( 874), feed-back : 874:AXQZ_VMB 1417:FXQZXO 1482:PVB 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3654:TJKVB 3467:XQZ_X 3556:X_XB * AXQZ_VME endogen ( 769), feed-back : 769:AXQZ_VME 1417:FXQZXO 1483:PVE 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3655:TJKVE 3467:XQZ_X 3551:X_XE * AXQZ_VMH endogen ( 958), feed-back : 958:AXQZ_VMH 1417:FXQZXO 1488:PVH 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3660:TJKVH 3467:XQZ_X * AXQZ_VMNE endogen ( 811), feed-back : 811:AXQZ_VMNE 1417:FXQZXO 1491:PVMNE 1479:PVNE 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3651:TJKVNE 3467:XQZ_X 3553:X_XNE * AXQZ_VMNF endogen ( 832), feed-back : 832:AXQZ_VMNF 1417:FXQZXO 1480:PVNF 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3652:TJKVNF 3467:XQZ_X 3554:X_XNF * AXQZ_VMNG endogen ( 790), feed-back : 790:AXQZ_VMNG 1417:FXQZXO 1490:PVMNG 1478:PVNG 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3650:TJKVNG 3467:XQZ_X 3552:X_XNG * AXQZ_VMNZ endogen ( 853), feed-back : 853:AXQZ_VMNZ 1417:FXQZXO 1481:PVNZ 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3653:TJKVNZ 3467:XQZ_X 3555:X_XNZ * AXQZ_VMO endogen ( 979), feed-back : 979:AXQZ_VMO 1417:FXQZXO 1487:PVO 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3659:TJKVO 3467:XQZ_X 3561:X_XO * AXQZ_VMQF endogen ( 937), feed-back : 937:AXQZ_VMQF 1417:FXQZXO 1486:PVQF 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3658:TJKVQF 3467:XQZ_X 3559:X_XQF * AXQZ_VMQS endogen ( 916), feed-back : 916:AXQZ_VMQS 1417:FXQZXO 1485:PVQS 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3657:TJKVQS 3467:XQZ_X 3558:X_XQS * AXQZ_VMQZ endogen ( 895), feed-back : 895:AXQZ_VMQZ 1417:FXQZXO 1484:PVQZ 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3656:TJKVQZ 3467:XQZ_X 3557:X_XQZ * BAFD endogen ( 98), feed-back : 97:BUIBHX BCP endogen (3322), ikke-bestemmende. BCPUXH endogen (3320), ikke-bestemmende. BCPXH endogen (3321), ikke-bestemmende. BCPY endogen (3323), ikke-bestemmende. BCPYD_H endogen (3340), ikke-bestemmende. BCPYF endogen (3324), ikke-bestemmende. BEF eksogen : 2629:TPEF BES eksogen : 3673:TJKD_CB 3675:TJKD_CE 3671:TJKD_CF 3677:TJKD_CG 3679:TJKD_CH 3681:TJKD_CO 3683:TJKD_CS 3685:TJKD_CV 3687:TJKD_E01 3688:TJKD_E2 3689:TJKD_E3 3690:TJKD_E59 3691:TJKD_E7Y 3692:TJKD_ES BETB eksogen : 13:FETB BETE eksogen : 14:FETE BETF eksogen : 15:FETF BETG eksogen : 12:FETG BETS eksogen : 18:FETS BETT eksogen : 17:FETT BETV eksogen : 16:FETV * BFCBU endogen ( 53), feed-back : 53:BFCBU 61:FCBU 4524:JRBFCBU 59:KFC 4515:ZBFCBU * BFCBUW endogen ( 46), feed-back : 53:BFCBU 44:DTBFCS 4524:JRBFCBU BFCBUWX endogen ( 32) : 53:BFCBU 46:BFCBUW 4524:JRBFCBU * BFCE endogen ( 54), feed-back : 54:BFCE 62:FCE 4525:JRBFCE 59:KFC 4516:ZBFCE * BFCEW endogen ( 47), feed-back : 54:BFCE 44:DTBFCS 4525:JRBFCE BFCEWX endogen ( 33) : 54:BFCE 47:BFCEW 4525:JRBFCE * BFCF endogen ( 55), feed-back : 55:BFCF 63:FCF 4526:JRBFCF 59:KFC 4517:ZBFCF * BFCFW endogen ( 48), feed-back : 55:BFCF 44:DTBFCS 4526:JRBFCF BFCFWX endogen ( 34) : 55:BFCF 48:BFCFW 4526:JRBFCF * BFCGU endogen ( 52), feed-back : 52:BFCGU 60:FCGU 4523:JRBFCGU 59:KFC 4514:ZBFCGU * BFCGUW endogen ( 45), feed-back : 52:BFCGU 44:DTBFCS 4523:JRBFCGU BFCGUWX endogen ( 31) : 52:BFCGU 45:BFCGUW 4523:JRBFCGU * BFCS endogen ( 58), feed-back : 58:BFCS 66:FCS 4529:JRBFCS 59:KFC 4520:ZBFCS BFCSW endogen ( 51) : 58:BFCS 4529:JRBFCS BFCSWX endogen ( 37) : 58:BFCS 51:BFCSW 44:DTBFCS 4529:JRBFCS * BFCT endogen ( 57), feed-back : 57:BFCT 65:FCT 4528:JRBFCT 59:KFC 4519:ZBFCT * BFCTW endogen ( 50), feed-back : 57:BFCT 44:DTBFCS 4528:JRBFCT BFCTWX endogen ( 36) : 57:BFCT 50:BFCTW 4528:JRBFCT * BFCV endogen ( 56), feed-back : 56:BFCV 64:FCV 4527:JRBFCV 59:KFC 4518:ZBFCV * BFCVW endogen ( 49), feed-back : 56:BFCV 44:DTBFCS 4527:JRBFCV BFCVWX endogen ( 35) : 56:BFCV 49:BFCVW 4527:JRBFCV BFINVBA eksogen : 211:BFINVBAE 235:FIBA 236:FINVBA * BFINVBAE endogen ( 211), feed-back : 211:BFINVBAE 212:UIBA BFINVBB eksogen : 252:BFINVBBE 276:FIBB 277:FINVBB * BFINVBBE endogen ( 252), feed-back : 252:BFINVBBE 253:UIBB BFINVBE eksogen : 701:BFINVBEE 712:FINVBE 708:FKNBE * BFINVBEE endogen ( 701), feed-back : 701:BFINVBEE 702:UIBE BFINVBH eksogen : 93:BFINVBHE 117:FINVBH 115:FKNBHL 737:PXH * BFINVBHE endogen ( 93), feed-back : 93:BFINVBHE 97:BUIBHX BFINVBNE eksogen : 458:BFINVBNEE 482:FIBNE 483:FINVBNE * BFINVBNEE endogen ( 458), feed-back : 458:BFINVBNEE 459:UIBNE BFINVBNF eksogen : 293:BFINVBNFE 317:FIBNF 318:FINVBNF * BFINVBNFE endogen ( 293), feed-back : 293:BFINVBNFE 294:UIBNF BFINVBNG eksogen : 499:BFINVBNGE 523:FIBNG 524:FINVBNG * BFINVBNGE endogen ( 499), feed-back : 499:BFINVBNGE 500:UIBNG BFINVBNZ eksogen : 334:BFINVBNZE 358:FIBNZ 359:FINVBNZ * BFINVBNZE endogen ( 334), feed-back : 334:BFINVBNZE 335:UIBNZ BFINVBO eksogen : 651:BFINVBOE 658:FINVBO 660:FKNBO BFINVBO1 eksogen : 592:FINVBO1 585:FKNBO1 * BFINVBOE endogen ( 651), feed-back : 651:BFINVBOE 652:UIBO BFINVBQF eksogen : 375:BFINVBQFE 399:FIBQF 400:FINVBQF * BFINVBQFE endogen ( 375), feed-back : 375:BFINVBQFE 376:UIBQF BFINVBQS eksogen : 540:BFINVBQSE 564:FIBQS 565:FINVBQS * BFINVBQSE endogen ( 540), feed-back : 540:BFINVBQSE 541:UIBQS BFINVBQZ eksogen : 416:BFINVBQZE 440:FIBQZ 441:FINVBQZ * BFINVBQZE endogen ( 416), feed-back : 416:BFINVBQZE 417:UIBQZ BFINVCB eksogen : 53:BFCBU 8:BFINVCBE 27:CPUXH 70:FCB 4522:JRCPUXH 4521:ZFCP * BFINVCBE endogen ( 8), feed-back : 8:BFINVCBE 9:UCB BFINVMA eksogen : 214:BFINVMAE 237:FIMA 238:FINVMA * BFINVMAE endogen ( 214), feed-back : 214:BFINVMAE 215:UIMA BFINVMB eksogen : 255:BFINVMBE 278:FIMB 279:FINVMB * BFINVMBE endogen ( 255), feed-back : 255:BFINVMBE 256:UIMB BFINVME eksogen : 704:BFINVMEE 711:FINVME 709:FKNME * BFINVMEE endogen ( 704), feed-back : 704:BFINVMEE 705:UIME BFINVMNE eksogen : 461:BFINVMNEE 484:FIMNE 485:FINVMNE * BFINVMNEE endogen ( 461), feed-back : 461:BFINVMNEE 462:UIMNE BFINVMNF eksogen : 296:BFINVMNFE 319:FIMNF 320:FINVMNF * BFINVMNFE endogen ( 296), feed-back : 296:BFINVMNFE 297:UIMNF BFINVMNG eksogen : 502:BFINVMNGE 525:FIMNG 526:FINVMNG * BFINVMNGE endogen ( 502), feed-back : 502:BFINVMNGE 503:UIMNG BFINVMNZ eksogen : 337:BFINVMNZE 360:FIMNZ 361:FINVMNZ * BFINVMNZE endogen ( 337), feed-back : 337:BFINVMNZE 338:UIMNZ BFINVMO eksogen : 654:BFINVMOE 659:FINVMO 661:FKNMO BFINVMO1 eksogen : 591:FINVMO1 586:FKNMO1 * BFINVMOE endogen ( 654), feed-back : 654:BFINVMOE 655:UIMO BFINVMQF eksogen : 378:BFINVMQFE 401:FIMQF 402:FINVMQF * BFINVMQFE endogen ( 378), feed-back : 378:BFINVMQFE 379:UIMQF BFINVMQS eksogen : 543:BFINVMQSE 566:FIMQS 567:FINVMQS * BFINVMQSE endogen ( 543), feed-back : 543:BFINVMQSE 544:UIMQS BFINVMQZ eksogen : 419:BFINVMQZE 442:FIMQZ 443:FINVMQZ * BFINVMQZE endogen ( 419), feed-back : 419:BFINVMQZE 420:UIMQZ BFIVBH eksogen : 105:FIVBH 104:FKBH BFM endogen (3424), ikke-bestemmende. BFMZ59 endogen (3426), ikke-bestemmende. BFREK endogen (3786), ikke-bestemmende. BHVEA eksogen : 1489:PVEA 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3704:TJKD_VEA 3705:TJKD_VMA BHVEB eksogen : 1494:PVEB 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 BHVEE eksogen : 1497:PVEE 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 BHVEH eksogen : 1499:PVEH 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 BHVENE eksogen : 1491:PVMNE 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 BHVENF eksogen : 1492:PVENF 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 BHVENG eksogen : 1490:PVMNG 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 BHVENZ eksogen : 1493:PVENZ 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 BHVEO eksogen : 1500:PVEO 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 BHVEQF eksogen : 1498:PVEQF 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 BHVEQS eksogen : 1496:PVEQS 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 BHVEQZ eksogen : 1495:PVEQZ 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 BI9 endogen (4401), ikke-bestemmende. BIB9 endogen (4400), ikke-bestemmende. BIBBY endogen (4403), ikke-bestemmende. BIBY endogen (4404), ikke-bestemmende. BIM9 endogen (4399), ikke-bestemmende. BIMBY endogen (4402), ikke-bestemmende. BIPBP endogen (4406), ikke-bestemmende. BIPMP endogen (4405), ikke-bestemmende. BIVBP eksogen : 174:BIVBU 177:BIVBU1 2024:IVBPS BIVBP0 eksogen : 174:BIVBU 177:BIVBU1 2024:IVBPS BIVBP1 eksogen : 174:BIVBU 177:BIVBU1 BIVBPW eksogen : 174:BIVBU 177:BIVBU1 2024:IVBPS BIVBU endogen ( 174) : 212:UIBA 253:UIBB 702:UIBE 459:UIBNE 294:UIBNF 500:UIBNG 335:UIBNZ 652:UIBO 376:UIBQF 541:UIBQS 417:UIBQZ BIVBU1 endogen ( 177) : 212:UIBA 253:UIBB 702:UIBE 459:UIBNE 294:UIBNF 500:UIBNG 335:UIBNZ 652:UIBO 376:UIBQF 541:UIBQS 417:UIBQZ BIVMP eksogen : 173:BIVMU 176:BIVMU1 2023:IVMPS BIVMP0 eksogen : 173:BIVMU 176:BIVMU1 2023:IVMPS BIVMP1 eksogen : 173:BIVMU 176:BIVMU1 2023:IVMPS BIVMU endogen ( 173) : 215:UIMA 256:UIMB 705:UIME 462:UIMNE 297:UIMNF 503:UIMNG 338:UIMNZ 655:UIMO 379:UIMQF 544:UIMQS 420:UIMQZ BIVMU1 endogen ( 176) : 215:UIMA 256:UIMB 705:UIME 462:UIMNE 297:UIMNF 503:UIMNG 338:UIMNZ 655:UIMO 379:UIMQF 544:UIMQS 420:UIMQZ BIVSK eksogen : 2026:IVSK * BIWB endogen (2585), feed-back : 3299:TICP_CF_Z 2575:TIIN_CR 2573:TIIN_E 2574:TIIN_H 2576:TIIN_OK 2577:TIIN_OO 3311:TIIP_H 2581:TII_Z_OS 3257:TIPCR_ATP 3093:TIP_B 3094:TIP_BXH 3092:TIP_F BKS eksogen : 2621:TRKS BM endogen (3425), ikke-bestemmende. BM7Y_IL eksogen : 4576:JM7Y_IL 1446:M7Y_IL BMS_IL eksogen : 4577:JMS_IL 1447:MS_IL BNBS eksogen : 102:NBS BOBL eksogen : 98:BAFD BOBL30 eksogen : 97:BUIBHX BOBLANNU eksogen : 98:BAFD BOIL eksogen : 2721:PEE3R * BOWB endogen (3074), feed-back : 2967:OWBCP_Z_CF 2971:OWBP_Z_CF 2911:OWBP_Z_H 3008:OWB_Z_OS 2975:OWNBR_CF 2910:OWNBR_H 2941:OWNB_CR 3032:OWNB_OK 3043:OWNB_OO 2899:TFBP_Z_H * BOWBM endogen (3072), feed-back : 3074:BOWB 2978:OWBM_CF_Z 2986:WBM_CF_Z 2997:WLM_CF_CF 2946:WLM_CR_CF 3058:WLM_E_CF 2919:WLM_H_CF 3036:WLM_OK_CF BOWBS endogen (3073) : 3074:BOWB BOWP_B endogen (3077), ikke-bestemmende. * BOWSD endogen (3076), feed-back : 3260:OWPSDK_ATP 3102:OWPSDK_F 3113:OWPSD_B 2968:OWSCP_D_CF 2972:OWSP_D_CF 2914:OWSP_D_H 2976:OWSR_D_CF 2912:OWSR_D_H 2942:OWS_D_CR 3044:OWS_X_OO 2900:TFSP_D_H BOWSDX eksogen : 3089:IWP_BF 5366:JDWPSDK_ATP 5358:JDWPSDK_F 5362:JDWPSD_B 5365:JDWPSE_ATP 5361:JDWPSE_B 5357:JDWPSE_F 3084:OWN_CFX 3082:OWN_CRX 3087:OWN_OX 2963:TFNBR_CF 2938:TFNB_CR 2962:TFNF_CF 2937:TFNF_CR 2964:TFSR_D_CF 2905:TFSR_D_H 2965:TFSR_E_CF 2939:TFS_D_CR 3045:WNB_OO 3266:WPB_ATP 3118:WPB_B 3107:WPB_F 3265:WPSDK_ATP 3106:WPSDK_F 3117:WPSD_B 3264:WPSE_ATP 3116:WPSE_B 3105:WPSE_F 3046:WS_X_OO * BOWSE endogen (3075), feed-back : 3258:OWPSE_ATP 3111:OWPSE_B 3100:OWPSE_F 2913:OWSR_E_H 2901:TFSP_E_H BOWSEX eksogen : 3089:IWP_BF 5366:JDWPSDK_ATP 5358:JDWPSDK_F 5362:JDWPSD_B 5365:JDWPSE_ATP 5361:JDWPSE_B 5357:JDWPSE_F 3084:OWN_CFX 3082:OWN_CRX 3087:OWN_OX 2963:TFNBR_CF 2938:TFNB_CR 2962:TFNF_CF 2937:TFNF_CR 2964:TFSR_D_CF 2965:TFSR_E_CF 2904:TFSR_E_H 2939:TFS_D_CR 3031:TFS_E_OK 3266:WPB_ATP 3118:WPB_B 3107:WPB_F 3265:WPSDK_ATP 3106:WPSDK_F 3117:WPSD_B 3264:WPSE_ATP 3116:WPSE_B 3105:WPSE_F BPE endogen (3430), ikke-bestemmende. BPE59 endogen (3432), ikke-bestemmende. BPES endogen (3434), ikke-bestemmende. BPEST endogen (3435), ikke-bestemmende. BPET endogen (3433), ikke-bestemmende. BPEV endogen (3431), ikke-bestemmende. BPR endogen (4483), ikke-bestemmende. BPRA endogen (4468), ikke-bestemmende. BPRB endogen (4474), ikke-bestemmende. BPRE endogen (4469), ikke-bestemmende. BPRH endogen (4478), ikke-bestemmende. BPRN endogen (4481), ikke-bestemmende. BPRNE endogen (4471), ikke-bestemmende. BPRNF endogen (4472), ikke-bestemmende. BPRNG endogen (4470), ikke-bestemmende. BPRNZ endogen (4473), ikke-bestemmende. BPRO endogen (4479), ikke-bestemmende. BPRP endogen (4482), ikke-bestemmende. BPRQ endogen (4480), ikke-bestemmende. BPRQF endogen (4477), ikke-bestemmende. BPRQS endogen (4476), ikke-bestemmende. BPRQZ endogen (4475), ikke-bestemmende. BPWBVL endogen (2749) : 4547:JRPXB 2752:PXB BPWBVV endogen (2750) : 4547:JRPXB 2752:PXB BPWNEVL endogen (2757) : 4550:JRPXNE 2760:PXNE BPWNEVV endogen (2758) : 4550:JRPXNE 2760:PXNE BPWNFVL endogen (2741), ikke-bestemmende. BPWNFVV endogen (2742), ikke-bestemmende. BPWNZVL endogen (2765) : 4553:JRPXNZ 2768:PXNZ BPWNZVV endogen (2766) : 4553:JRPXNZ 2768:PXNZ BPWQFVL endogen (2773) : 4556:JRPXQF 2776:PXQF BPWQFVV endogen (2774) : 4556:JRPXQF 2776:PXQF BPWQZVL endogen (2781) : 4559:JRPXQZ 2784:PXQZ BPWQZVV endogen (2782) : 4559:JRPXQZ 2784:PXQZ BQ eksogen : 1788:HAK 2488:SPZAUD 2304:SYAUD 2628:TPAF 3251:TPATPA 2629:TPEF BQLTF eksogen : 1859:BQLTF_S 1729:QLTF BQLTF_S endogen (1859) : 1905:QLTF_S BQLTJD eksogen : 1857:BQLTJD_S 1726:QLTJD BQLTJD_S endogen (1857) : 1902:QLTJD_S BQLTJK eksogen : 1858:BQLTJK_S 1727:QLTJK BQLTJKI eksogen : 1862:BQLTJKI_S 1759:QLTJKI BQLTJKI_S endogen (1862) : 1909:QLTJKI_S BQLTJK_S endogen (1858) : 1903:QLTJK_S BQLTR eksogen : 1861:BQLTR_S 1731:QLTR BQLTR_S endogen (1861) : 1907:QLTR_S BQLTS eksogen : 1860:BQLTS_S 1730:QLTS BQLTS_S endogen (1860) : 1906:QLTS_S BQN eksogen : 1944:LNAHK 1942:LNAK 1941:LNAKK BQO eksogen : 2311:SAQO BQP eksogen : 2312:SAQP BQS9 endogen (3817), ikke-bestemmende. BQSA eksogen : 2889:FKNCR 1810:HGA 149:IF_H 150:IL_H 2888:KNCR 2894:KNUH 239:QA 241:QSA 2842:YR_H BQSB eksogen : 1816:HGB 149:IF_H 280:QB 282:QSB 2842:YR_H BQSBY endogen (3818), ikke-bestemmende. BQSE eksogen : 1811:HGE 149:IF_H 713:QE 715:QSE 2842:YR_H BQSH eksogen : 1820:HGH 728:QH 730:QSH 2842:YR_H BQSN endogen (3815), ikke-bestemmende. BQSNE eksogen : 1813:HGNE 486:QNE 488:QSNE BQSNF eksogen : 1814:HGNF 321:QNF 323:QSNF 2842:YR_H BQSNG eksogen : 1812:HGNG 149:IF_H 527:QNG 529:QSNG 2842:YR_H BQSNZ eksogen : 1815:HGNZ 149:IF_H 362:QNZ 364:QSNZ 2842:YR_H BQSO eksogen : 1821:HGO 688:HQO 685:QSO BQSP endogen (1781) : 2889:FKNCR 2888:KNCR 2894:KNUH BQSQ endogen (3816), ikke-bestemmende. BQSQF eksogen : 2886:FKNCF 1819:HGQF 2885:KNCF 2893:KNUCF 403:QQF 405:QSQF 2842:YR_H BQSQS eksogen : 1818:HGQS 149:IF_H 568:QQS 570:QSQS 2842:YR_H BQSQZ eksogen : 1817:HGQZ 149:IF_H 150:IL_H 444:QQZ 447:QSQZ 2842:YR_H BRWBD_OS_Z eksogen : 2580:GWBD_OS_Z 3023:NWBD_OS_ZSLOG 3016:PWBS 3022:TFBGD_OS_Z 2579:TIID_OS_Z BRWBE_OS_Z eksogen : 3013:PWBSE 3021:TFBGE_OS_Z 2578:TIIE_OS_Z BRWBM_CF_Z eksogen : 2583:TIIM_CF_X BS endogen (3875), ikke-bestemmende. BSB endogen (3883), ikke-bestemmende. BSF endogen (3879), ikke-bestemmende. BSP endogen (3873), ikke-bestemmende. BSPB endogen (3881), ikke-bestemmende. BSPF endogen (3877), ikke-bestemmende. BSPPPSO_CE eksogen : 2356:SPPPSO_CE BSPPPSO_E3 eksogen : 2355:SPPPSO_E3 BSPPPSO_VEA eksogen : 4762:JSPPPSO_VEA 2357:SPPPSO_VEA BSPPPSO_VEB eksogen : 4768:JSPPPSO_VEB 2363:SPPPSO_VEB BSPPPSO_VEE eksogen : 4763:JSPPPSO_VEE 2358:SPPPSO_VEE BSPPPSO_VEH eksogen : 4771:JSPPPSO_VEH 2366:SPPPSO_VEH BSPPPSO_VENE eksogen : 4765:JSPPPSO_VENE 2360:SPPPSO_VENE BSPPPSO_VENF eksogen : 4766:JSPPPSO_VENF 2361:SPPPSO_VENF BSPPPSO_VENG eksogen : 4764:JSPPPSO_VENG 2359:SPPPSO_VENG BSPPPSO_VENZ eksogen : 4767:JSPPPSO_VENZ 2362:SPPPSO_VENZ BSPPPSO_VEO eksogen : 4772:JSPPPSO_VEO 2367:SPPPSO_VEO BSPPPSO_VEQF eksogen : 4770:JSPPPSO_VEQF 2365:SPPPSO_VEQF BSPPPSO_VEQS eksogen : 4769:JSPPPSO_VEQS 2364:SPPPSO_VEQS BSPTR endogen (3869), ikke-bestemmende. BSPZAB_XA eksogen : 2692:SPZL_XA BSPZAB_XB eksogen : 2698:SPZL_XB BSPZAB_XE eksogen : 2693:SPZL_XE BSPZAB_XH eksogen : 2701:SPZL_XH BSPZAB_XNE eksogen : 2695:SPZL_XNE BSPZAB_XNF eksogen : 2696:SPZL_XNF BSPZAB_XNG eksogen : 2694:SPZL_XNG BSPZAB_XNZ eksogen : 2697:SPZL_XNZ BSPZAB_XO eksogen : 2702:SPZL_XO BSPZAB_XQF eksogen : 2700:SPZL_XQF BSPZAB_XQS eksogen : 2699:SPZL_XQS BSPZAM_XA eksogen : 2692:SPZL_XA BSPZAM_XB eksogen : 2698:SPZL_XB BSPZAM_XE eksogen : 2693:SPZL_XE BSPZAM_XH eksogen : 2701:SPZL_XH BSPZAM_XNE eksogen : 2695:SPZL_XNE BSPZAM_XNF eksogen : 2696:SPZL_XNF BSPZAM_XNG eksogen : 2694:SPZL_XNG BSPZAM_XNZ eksogen : 2697:SPZL_XNZ BSPZAM_XO eksogen : 2702:SPZL_XO BSPZAM_XQF eksogen : 2700:SPZL_XQF BSPZAM_XQS eksogen : 2699:SPZL_XQS BSPZAUD_XA eksogen : 2692:SPZL_XA BSPZAUD_XB eksogen : 2698:SPZL_XB BSPZAUD_XE eksogen : 2693:SPZL_XE BSPZAUD_XH eksogen : 2701:SPZL_XH BSPZAUD_XNE eksogen : 2695:SPZL_XNE BSPZAUD_XNF eksogen : 2696:SPZL_XNF BSPZAUD_XNG eksogen : 2694:SPZL_XNG BSPZAUD_XNZ eksogen : 2697:SPZL_XNZ BSPZAUD_XO eksogen : 2702:SPZL_XO BSPZAUD_XQF eksogen : 2700:SPZL_XQF BSPZAUD_XQS eksogen : 2699:SPZL_XQS BSPZCO2_XA eksogen : 2705:SPZ_XA BSPZCO2_XB eksogen : 2711:SPZ_XB BSPZCO2_XE eksogen : 2706:SPZ_XE BSPZCO2_XH eksogen : 2714:SPZ_XH BSPZCO2_XNE eksogen : 2708:SPZ_XNE BSPZCO2_XNF eksogen : 2709:SPZ_XNF BSPZCO2_XNG eksogen : 2707:SPZ_XNG BSPZCO2_XNZ eksogen : 2710:SPZ_XNZ BSPZCO2_XO eksogen : 2715:SPZ_XO BSPZCO2_XQF eksogen : 2713:SPZ_XQF BSPZCO2_XQS eksogen : 2712:SPZ_XQS BSPZEJ_XA eksogen : 2717:BSPZEJ_XQZ 4452:PWA 2729:PWAW 2705:SPZ_XA BSPZEJ_XB eksogen : 2717:BSPZEJ_XQZ 4458:PWB 2746:PWBW 2711:SPZ_XB BSPZEJ_XE eksogen : 2717:BSPZEJ_XQZ 4453:PWE 2706:SPZ_XE BSPZEJ_XH eksogen : 2717:BSPZEJ_XQZ 2714:SPZ_XH BSPZEJ_XNE eksogen : 2717:BSPZEJ_XQZ 4455:PWNE 2754:PWNEW 2708:SPZ_XNE BSPZEJ_XNF eksogen : 2717:BSPZEJ_XQZ 4456:PWNF 2738:PWNFW 2709:SPZ_XNF BSPZEJ_XNG eksogen : 2717:BSPZEJ_XQZ 4454:PWNG 4448:PWNGW 2707:SPZ_XNG BSPZEJ_XNZ eksogen : 2717:BSPZEJ_XQZ 4457:PWNZ 2762:PWNZW 2710:SPZ_XNZ BSPZEJ_XO eksogen : 2717:BSPZEJ_XQZ 4463:PWO 2715:SPZ_XO BSPZEJ_XQF eksogen : 2717:BSPZEJ_XQZ 4461:PWQF 2770:PWQFW 2713:SPZ_XQF BSPZEJ_XQS eksogen : 2717:BSPZEJ_XQZ 4460:PWQS 4449:PWQSW 2712:SPZ_XQS BSPZEJ_XQZ endogen (2717) : 4459:PWQZ 2778:PWQZW BSPZR_XA eksogen : 2705:SPZ_XA BSPZR_XB eksogen : 2711:SPZ_XB BSPZR_XE eksogen : 2706:SPZ_XE BSPZR_XH eksogen : 2714:SPZ_XH BSPZR_XNE eksogen : 2708:SPZ_XNE BSPZR_XNF eksogen : 2709:SPZ_XNF BSPZR_XNG eksogen : 2707:SPZ_XNG BSPZR_XNZ eksogen : 2710:SPZ_XNZ BSPZR_XO eksogen : 2715:SPZ_XO BSPZR_XQF eksogen : 2713:SPZ_XQF BSPZR_XQS eksogen : 2712:SPZ_XQS BSPZUL_XA eksogen : 2692:SPZL_XA BSPZUL_XB eksogen : 2698:SPZL_XB BSPZUL_XE eksogen : 2693:SPZL_XE BSPZUL_XH eksogen : 2701:SPZL_XH BSPZUL_XNE eksogen : 2695:SPZL_XNE BSPZUL_XNF eksogen : 2696:SPZL_XNF BSPZUL_XNG eksogen : 2694:SPZL_XNG BSPZUL_XNZ eksogen : 2697:SPZL_XNZ BSPZUL_XO eksogen : 2702:SPZL_XO BSPZUL_XQF eksogen : 2700:SPZL_XQF BSPZUL_XQS eksogen : 2699:SPZL_XQS BSPZUQ_XA eksogen : 2705:SPZ_XA BSPZUQ_XB eksogen : 2711:SPZ_XB BSPZUQ_XE eksogen : 2706:SPZ_XE BSPZUQ_XH eksogen : 2714:SPZ_XH BSPZUQ_XNE eksogen : 2708:SPZ_XNE BSPZUQ_XNF eksogen : 2709:SPZ_XNF BSPZUQ_XNG eksogen : 2707:SPZ_XNG BSPZUQ_XNZ eksogen : 2710:SPZ_XNZ BSPZUQ_XO eksogen : 2715:SPZ_XO BSPZUQ_XQF eksogen : 2713:SPZ_XQF BSPZUQ_XQS eksogen : 2712:SPZ_XQS BSPZV_XA eksogen : 2705:SPZ_XA BSPZV_XB eksogen : 2711:SPZ_XB BSPZV_XE eksogen : 2706:SPZ_XE BSPZV_XH eksogen : 2714:SPZ_XH BSPZV_XNE eksogen : 2708:SPZ_XNE BSPZV_XNF eksogen : 2709:SPZ_XNF BSPZV_XNG eksogen : 2707:SPZ_XNG BSPZV_XNZ eksogen : 2710:SPZ_XNZ BSPZV_XO eksogen : 2715:SPZ_XO BSPZV_XQF eksogen : 2713:SPZ_XQF BSPZV_XQS eksogen : 2712:SPZ_XQS BSP_CP endogen (3870), ikke-bestemmende. BSSYN0 eksogen : 2040:SSYN BSSYN1 eksogen : 2040:SSYN BSY endogen (3872), ikke-bestemmende. BSYB endogen (3880), ikke-bestemmende. BSYC eksogen : 2287:SYC_CF 2288:SYC_CR 171:TSYCU BSYF endogen (3876), ikke-bestemmende. BSYP endogen (3874), ikke-bestemmende. BSYPB endogen (3882), ikke-bestemmende. BSYPF endogen (3878), ikke-bestemmende. BSYPTYPCO1_LD eksogen : 2303:SYP BSYPTYPCO2_LD eksogen : 2303:SYP BSYPTYPCR_ATP eksogen : 2303:SYP 2022:YAS 2046:YASP BSYPTYPCR_SP eksogen : 2303:SYP 2022:YAS 2046:YASP BSYPTYPO1_BF eksogen : 2303:SYP BSYPTYPO2_BF eksogen : 2303:SYP BSYPTYPR_BF eksogen : 2303:SYP 2022:YAS 2046:YASP * BSYWP endogen (3095), feed-back : 3097:IWPD_B 3096:IWPD_BF 3098:IWPD_F 82:KWPS 2299:SYWP_BF 2300:SYWP_F BSYWPC_F eksogen : 3304:TPC_Z_CF BTB endogen (1949) : 2021:PCRS 1950:PTTYL BTFS_CF eksogen : 3001:PWS_CF BTFS_CR eksogen : 2954:PWS_CR BTGCB eksogen : 1568:PCB 2446:SPG_CB BTGCE eksogen : 1564:PCE 2441:SPG_CE BTGCF eksogen : 1562:PCF 2439:SPG_CF BTGCG eksogen : 1565:PCG 2442:SPG_CG BTGCH eksogen : 1566:PCH 2443:SPG_CH BTGCO eksogen : 2445:SPG_CO BTGCS eksogen : 1567:PCS 2444:SPG_CS BTGCV eksogen : 1563:PCV 2440:SPG_CV BTGIBH eksogen : 2532:FDSPXZ_I 1573:PIBH 2447:SPG_IBH 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH BTGIBO1 eksogen : 2532:FDSPXZ_I 1572:PIBO1 2449:SPG_IBO1 3693:TJKD_IB 3694:TJKD_IBO1 BTGIBP1 eksogen : 2532:FDSPXZ_I 1571:PIBP1 2448:SPG_IBP1 3845:SPG_IP1 3693:TJKD_IB 3696:TJKD_IBP1 BTGIKN eksogen : 2455:SPG_IKN BTGIL eksogen : 2532:FDSPXZ_I 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 1551:PIL 2454:SPG_IL BTGIMO1 eksogen : 2532:FDSPXZ_I 2451:SPG_IMO1 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 BTGIMP1 eksogen : 2532:FDSPXZ_I 2450:SPG_IMP1 3845:SPG_IP1 3698:TJKD_IM 3700:TJKD_IMP1 BTGXA eksogen : 1489:PVEA 2427:SPG_XA 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3704:TJKD_VEA 3705:TJKD_VMA BTGXB eksogen : 1494:PVEB 2433:SPG_XB 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 BTGXE eksogen : 1497:PVEE 2428:SPG_XE 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 BTGXH eksogen : 1499:PVEH 2437:SPG_XH 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 BTGXNE eksogen : 1491:PVMNE 2430:SPG_XNE 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 BTGXNF eksogen : 1492:PVENF 2431:SPG_XNF 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 BTGXNG eksogen : 1490:PVMNG 2429:SPG_XNG 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 BTGXNZ eksogen : 1493:PVENZ 2432:SPG_XNZ 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 BTGXO eksogen : 1500:PVEO 2438:SPG_XO 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 BTGXQF eksogen : 1498:PVEQF 2436:SPG_XQF 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 BTGXQS eksogen : 1496:PVEQS 2435:SPG_XQS 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 BTGXQZ eksogen : 1495:PVEQZ 2434:SPG_XQZ 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 BTIIN_CF endogen (3996), ikke-bestemmende. BTIIN_CR endogen (3990), ikke-bestemmende. BTIIN_E endogen (3988), ikke-bestemmende. BTIIN_H endogen (3989), ikke-bestemmende. BTIIN_OK endogen (3991), ikke-bestemmende. BTIIN_OO endogen (3992), ikke-bestemmende. BTIIR_Z_OS endogen (3995), ikke-bestemmende. BTIPC_F eksogen : 3301:TIPC_FATP BTISUI endogen (3994), ikke-bestemmende. BTISUU endogen (3993), ikke-bestemmende. BTPAF eksogen : 2628:TPAF BTPATPO eksogen : 1951:PTTYO BTPCO1_BF eksogen : 3141:TPCO1_BF BTPCO2_BF eksogen : 3160:TPCO2_BF BTPCR_BF eksogen : 3122:TPCR_BF BTPCR_SP eksogen : 3274:TPCR_SP BTPC_F eksogen : 3303:TPC_FATP 3308:TP_B 2626:TP_F 3157:WPCO1_B 3158:WPCO1_F 3176:WPCO2_B 3177:WPCO2_F 3138:WPCR_B 3139:WPCR_F BTPEF eksogen : 2629:TPEF BTPIO1_BF eksogen : 3204:TPIO1_BF BTPIO1_F eksogen : 3308:TP_B 2626:TP_F 3220:WPIO1_B 3221:WPIO1_F BTPIO2_BF eksogen : 3223:TPIO2_BF BTPIR_BF eksogen : 3185:TPIR_BF BTPI_F eksogen : 3308:TP_B 2626:TP_F 3239:WPIO2_B 3240:WPIO2_F 3201:WPIR_B 3202:WPIR_F BTYD endogen (1932) : 1933:BTYDE 1939:BULBW BTYDE endogen (1933) : 1939:BULBW BTYPCO1E_B eksogen : 3142:BTYPCO1_B 5377:JBTYPCO1_B BTYPCO1E_F eksogen : 3144:BTYPCO1_F 5378:JBTYPCO1_F BTYPCO1_B endogen (3142) : 5377:JBTYPCO1_B 5381:JTYPCO1_B 3143:TYPCO1_B 5375:ZBTYPCO1_B BTYPCO1_BF endogen (3147), ikke-bestemmende. BTYPCO1_F endogen (3144) : 5378:JBTYPCO1_F 5382:JTYPCO1_F 3145:TYPCO1_F 5376:ZBTYPCO1_F BTYPCO1_LD eksogen : 3279:TYPCO1_LD BTYPCO2E_B eksogen : 3161:BTYPCO2_B 5385:JBTYPCO2_B BTYPCO2E_F eksogen : 3163:BTYPCO2_F 5386:JBTYPCO2_F BTYPCO2_B endogen (3161) : 5385:JBTYPCO2_B 5389:JTYPCO2_B 3162:TYPCO2_B 5383:ZBTYPCO2_B BTYPCO2_BF endogen (3166), ikke-bestemmende. BTYPCO2_F endogen (3163) : 5386:JBTYPCO2_F 5390:JTYPCO2_F 3164:TYPCO2_F 5384:ZBTYPCO2_F BTYPCO2_LD eksogen : 3283:TYPCO2_LD BTYPCRE_ATP eksogen : 3255:BTYPCR_ATP 5418:JBTYPCR_ATP BTYPCRE_B eksogen : 3123:BTYPCR_B 5369:JBTYPCR_B BTYPCRE_F eksogen : 3125:BTYPCR_F 5370:JBTYPCR_F BTYPCR_ATP endogen (3255) : 5418:JBTYPCR_ATP 5417:JRTYPCR_ATP 3256:TYPCR_ATP 5415:ZBTYPCR_ATP BTYPCR_B endogen (3123) : 5369:JBTYPCR_B 5373:JTYPCR_B 3124:TYPCR_B 5367:ZBTYPCR_B BTYPCR_BF endogen (3128), ikke-bestemmende. BTYPCR_DMP eksogen : 3270:TYPCR_DMP BTYPCR_F endogen (3125) : 5370:JBTYPCR_F 5374:JTYPCR_F 3126:TYPCR_F 5368:ZBTYPCR_F BTYPCR_SP eksogen : 3275:TYPCR_SP BTYPC_F eksogen : 3305:TYPC_FATP BTYPIO1E_B eksogen : 3205:BTYPIO1_B 5401:JBTYPIO1_B BTYPIO1E_F eksogen : 3207:BTYPIO1_F 5402:JBTYPIO1_F BTYPIO1_B endogen (3205) : 5401:JBTYPIO1_B 5405:JTYPIO1_B 3206:TYPIO1_B 5399:ZBTYPIO1_B BTYPIO1_BF endogen (3210), ikke-bestemmende. BTYPIO1_F endogen (3207) : 5402:JBTYPIO1_F 5406:JTYPIO1_F 3208:TYPIO1_F 5400:ZBTYPIO1_F BTYPIO2E_B eksogen : 3224:BTYPIO2_B 5409:JBTYPIO2_B BTYPIO2E_F eksogen : 3226:BTYPIO2_F 5410:JBTYPIO2_F BTYPIO2_B endogen (3224) : 5409:JBTYPIO2_B 5413:JTYPIO2_B 3225:TYPIO2_B 5407:ZBTYPIO2_B BTYPIO2_BF endogen (3229), ikke-bestemmende. BTYPIO2_F endogen (3226) : 5410:JBTYPIO2_F 5414:JTYPIO2_F 3227:TYPIO2_F 5408:ZBTYPIO2_F BTYPIRE_B eksogen : 3186:BTYPIR_B 5393:JBTYPIR_B BTYPIRE_F eksogen : 3188:BTYPIR_F 5394:JBTYPIR_F BTYPIR_B endogen (3186) : 5393:JBTYPIR_B 5397:JTYPIR_B 3187:TYPIR_B 5391:ZBTYPIR_B BTYPIR_BF endogen (3191), ikke-bestemmende. BTYPIR_F endogen (3188) : 5394:JBTYPIR_F 5398:JTYPIR_F 3189:TYPIR_F 5392:ZBTYPIR_F BUADA eksogen : 1733:UADA BUADR eksogen : 1830:BUADR_S 1734:UADR BUADR_S endogen (1830) : 1881:UADR_S BUAKBI eksogen : 1833:BUAKBI_S 1725:BULB 1723:UAKB BUAKBI_S endogen (1833) : 1879:UAKB_S 1880:ULB_S BUAKBR eksogen : 1832:BUAKBR_S 1725:BULB 1723:UAKB BUAKBR_S endogen (1832) : 1879:UAKB_S 1880:ULB_S BUAKI eksogen : 1863:BUAKI_S 1761:UAKI BUAKI_S endogen (1863) : 1911:UAKI_S BUAKK eksogen : 1831:BUAKK_S 1737:UAKK BUAKK_S endogen (1831) : 1883:UAKK_S BUAKLY eksogen : 1864:BUAKLY_S 1762:UAKLY BUAKLY_S endogen (1864) : 1912:UAKLY_S BUAKRY eksogen : 1865:BUAKRY_S 1763:UAKRY BUAKRY_S endogen (1865) : 1913:UAKRY_S BUAKS eksogen : 1866:BUAKS_S 1764:UAKS BUAKS_S endogen (1866) : 1914:UAKS_S BUAKU eksogen : 1736:UAKU BUIBHX endogen ( 97) : 99:FKBHW 100:PHK 3378:UIBHX BUL endogen (1714), ikke-bestemmende. BULA endogen (4441), ikke-bestemmende. BULB endogen (1725) : 1940:LNA BULBA endogen (4442), ikke-bestemmende. * BULBW endogen (1939), feed-back : 1825:BULBW_S 1940:LNA BULBW_S endogen (1825) : 1880:ULB_S BULDA eksogen : 1827:BULDA_S 1716:ULDA BULDA_S endogen (1827) : 1872:ULDA_S BULKI eksogen : 1867:BULKI_S 1766:ULKI BULKI_S endogen (1867) : 1916:ULKI_S BULKU eksogen : 1828:BULKU_S 1719:ULKU BULKU_S endogen (1828) : 1875:ULKU_S BULU endogen (1739) : 1741:BUUXA 1740:BUUXAW BULU_S endogen (1885) : 1886:BUUXAW_S 1887:BUUXA_S * BUUXA endogen (1741), feed-back : 1741:BUUXA 1742:UUXA BUUXAW endogen (1740) : 1741:BUUXA BUUXAW_S endogen (1886) : 1887:BUUXA_S * BUUXA_S endogen (1887), feed-back : 1887:BUUXA_S 1888:UUXA_S BVE endogen (4269), ikke-bestemmende. BVE9 endogen (4379), ikke-bestemmende. BVEA endogen (4020), ikke-bestemmende. BVEB endogen (4021), ikke-bestemmende. BVEBY endogen (4380), ikke-bestemmende. BVEE endogen (4125), ikke-bestemmende. BVEH endogen (4126), ikke-bestemmende. BVEN endogen (4266), ikke-bestemmende. BVENE endogen (4022), ikke-bestemmende. BVENF endogen (4023), ikke-bestemmende. BVENG endogen (4024), ikke-bestemmende. BVENZ endogen (4025), ikke-bestemmende. BVEO endogen (4127), ikke-bestemmende. BVEP endogen (4268), ikke-bestemmende. BVEQ endogen (4267), ikke-bestemmende. BVEQF endogen (4026), ikke-bestemmende. BVEQS endogen (4027), ikke-bestemmende. BVEQZ endogen (4028), ikke-bestemmende. BWBS_Z_OS eksogen : 2679:WZZOMUXA BWCP endogen (3325), ikke-bestemmende. BXB_IL eksogen : 4578:JXB_IL 1448:XB_IL BXE_VENE eksogen : 805:AXE_VENE BXE_VENG eksogen : 784:AXE_VENG BXH_IL eksogen : 4579:JXH_IL 1449:XH_IL BXO_IL eksogen : 4582:JXO_IL 1452:XO_IL BXQF_IL eksogen : 4580:JXQF_IL 1450:XQF_IL BXQS_IL eksogen : 4581:JXQS_IL 1451:XQS_IL BYD_HNR endogen (3342), ikke-bestemmende. BYD_HNRX endogen (3343), ikke-bestemmende. * BYRHH endogen ( 121), feed-back : 2889:FKNCR 149:IF_H 2282:IPS 2284:IPS_CR 2888:KNCR 2894:KNUH 6:YDK_C 5:YDK_H 2027:YRR 2842:YR_H BYS10 endogen (2223) : 4654:BYS10E 2243:KBYS1 2265:TSS0 2248:YS1 * BYS10E endogen (4654), feed-back : 2223:BYS10 BYS10EF eksogen : 2223:BYS10 2139:YSEF1 BYS10FP eksogen : 2223:BYS10 2166:YSFP1 BYS10L eksogen : 2223:BYS10 2112:YSL1 BYS10Q eksogen : 2223:BYS10 2193:YSQ1 BYS10S eksogen : 2223:BYS10 2058:YSS1 BYS10W eksogen : 2223:BYS10 2085:YSW1 BYS11 endogen (2228) : 4659:BYS11E 4669:JBYS11 2243:KBYS1 2266:TSS1 2248:YS1 * BYS11E endogen (4659), feed-back : 2228:BYS11 BYS11EF eksogen : 2228:BYS11 4669:JBYS11 2139:YSEF1 BYS11FP eksogen : 2228:BYS11 4669:JBYS11 2166:YSFP1 BYS11L eksogen : 2228:BYS11 4669:JBYS11 2112:YSL1 BYS11Q eksogen : 2228:BYS11 4669:JBYS11 2193:YSQ1 BYS11S eksogen : 2228:BYS11 4669:JBYS11 2058:YSS1 BYS11W eksogen : 2228:BYS11 4669:JBYS11 2085:YSW1 BYS20 endogen (2224) : 4655:BYS20E 2244:KBYS2 2265:TSS0 2249:YS2 * BYS20E endogen (4655), feed-back : 2224:BYS20 BYS20EF eksogen : 2224:BYS20 2140:YSEF2 BYS20FP eksogen : 2224:BYS20 2167:YSFP2 BYS20L eksogen : 2224:BYS20 2113:YSL2 BYS20Q eksogen : 2224:BYS20 2194:YSQ2 BYS20S eksogen : 2224:BYS20 2059:YSS2 BYS20W eksogen : 2224:BYS20 2086:YSW2 BYS21 endogen (2229) : 4660:BYS21E 4670:JBYS21 2244:KBYS2 2266:TSS1 2249:YS2 * BYS21E endogen (4660), feed-back : 2229:BYS21 BYS21EF eksogen : 2229:BYS21 4670:JBYS21 2140:YSEF2 BYS21FP eksogen : 2229:BYS21 4670:JBYS21 2167:YSFP2 BYS21L eksogen : 2229:BYS21 4670:JBYS21 2113:YSL2 BYS21Q eksogen : 2229:BYS21 4670:JBYS21 2194:YSQ2 BYS21S eksogen : 2229:BYS21 4670:JBYS21 2059:YSS2 BYS21W eksogen : 2229:BYS21 4670:JBYS21 2086:YSW2 BYS30 endogen (2225) : 4656:BYS30E 2245:KBYS3 2265:TSS0 2250:YS3 * BYS30E endogen (4656), feed-back : 2225:BYS30 BYS30EF eksogen : 2225:BYS30 2141:YSEF3 BYS30FP eksogen : 2225:BYS30 2168:YSFP3 BYS30L eksogen : 2225:BYS30 2114:YSL3 BYS30Q eksogen : 2225:BYS30 2195:YSQ3 BYS30S eksogen : 2225:BYS30 2060:YSS3 BYS30W eksogen : 2225:BYS30 2087:YSW3 BYS31 endogen (2230) : 4661:BYS31E 4671:JBYS31 2245:KBYS3 2266:TSS1 2250:YS3 * BYS31E endogen (4661), feed-back : 2230:BYS31 BYS31EF eksogen : 2230:BYS31 4671:JBYS31 2141:YSEF3 BYS31FP eksogen : 2230:BYS31 4671:JBYS31 2168:YSFP3 BYS31L eksogen : 2230:BYS31 4671:JBYS31 2114:YSL3 BYS31Q eksogen : 2230:BYS31 4671:JBYS31 2195:YSQ3 BYS31S eksogen : 2230:BYS31 4671:JBYS31 2060:YSS3 BYS31W eksogen : 2230:BYS31 4671:JBYS31 2087:YSW3 BYS40 endogen (2226) : 4657:BYS40E 2246:KBYS4 2265:TSS0 2251:YS4 * BYS40E endogen (4657), feed-back : 2226:BYS40 BYS40EF eksogen : 2226:BYS40 2142:YSEF4 BYS40FP eksogen : 2226:BYS40 2169:YSFP4 BYS40L eksogen : 2226:BYS40 2115:YSL4 BYS40Q eksogen : 2226:BYS40 2196:YSQ4 BYS40S eksogen : 2226:BYS40 2061:YSS4 BYS40W eksogen : 2226:BYS40 2088:YSW4 BYS41 endogen (2231) : 4662:BYS41E 4672:JBYS41 2246:KBYS4 2266:TSS1 2251:YS4 * BYS41E endogen (4662), feed-back : 2231:BYS41 BYS41EF eksogen : 2231:BYS41 4672:JBYS41 2142:YSEF4 BYS41FP eksogen : 2231:BYS41 4672:JBYS41 2169:YSFP4 BYS41L eksogen : 2231:BYS41 4672:JBYS41 2115:YSL4 BYS41Q eksogen : 2231:BYS41 4672:JBYS41 2196:YSQ4 BYS41S eksogen : 2231:BYS41 4672:JBYS41 2061:YSS4 BYS41W eksogen : 2231:BYS41 4672:JBYS41 2088:YSW4 BYS50 endogen (2227) : 4658:BYS50E 2247:KBYS5 2265:TSS0 2252:YS5 * BYS50E endogen (4658), feed-back : 2227:BYS50 BYS50EF eksogen : 2227:BYS50 2143:YSEF5 BYS50FP eksogen : 2227:BYS50 2170:YSFP5 BYS50L eksogen : 2227:BYS50 2116:YSL5 BYS50Q eksogen : 2227:BYS50 2197:YSQ5 BYS50S eksogen : 2227:BYS50 2062:YSS5 BYS50W eksogen : 2227:BYS50 2089:YSW5 BYS51 endogen (2232) : 4663:BYS51E 4673:JBYS51 2247:KBYS5 2266:TSS1 2252:YS5 * BYS51E endogen (4663), feed-back : 2232:BYS51 BYS51EF eksogen : 2232:BYS51 4673:JBYS51 2143:YSEF5 BYS51FP eksogen : 2232:BYS51 4673:JBYS51 2170:YSFP5 BYS51L eksogen : 2232:BYS51 4673:JBYS51 2116:YSL5 BYS51Q eksogen : 2232:BYS51 4673:JBYS51 2197:YSQ5 BYS51S eksogen : 2232:BYS51 4673:JBYS51 2062:YSS5 BYS51W eksogen : 2232:BYS51 4673:JBYS51 2089:YSW5 BYSP10 endogen (2213) : 4644:BYSP10E 2233:KBYSP1 2263:TSSP0 2238:YSP1 * BYSP10E endogen (4644), feed-back : 2213:BYSP10 BYSP10EF eksogen : 2213:BYSP10 2134:YSPEF1 BYSP10FP eksogen : 2213:BYSP10 2161:YSPFP1 BYSP10L eksogen : 2213:BYSP10 2107:YSPL1 BYSP10Q eksogen : 2213:BYSP10 2188:YSPQ1 BYSP10S eksogen : 2213:BYSP10 2053:YSPS1 BYSP10W eksogen : 2213:BYSP10 2080:YSPW1 BYSP11 endogen (2218) : 4649:BYSP11E 4664:JBYSP11 2233:KBYSP1 2264:TSSP1 2238:YSP1 * BYSP11E endogen (4649), feed-back : 2218:BYSP11 BYSP11EF eksogen : 2218:BYSP11 4664:JBYSP11 2134:YSPEF1 BYSP11FP eksogen : 2218:BYSP11 4664:JBYSP11 2161:YSPFP1 BYSP11L eksogen : 2218:BYSP11 4664:JBYSP11 2107:YSPL1 BYSP11Q eksogen : 2218:BYSP11 4664:JBYSP11 2188:YSPQ1 BYSP11S eksogen : 2218:BYSP11 4664:JBYSP11 2053:YSPS1 BYSP11W eksogen : 2218:BYSP11 4664:JBYSP11 2080:YSPW1 BYSP20 endogen (2214) : 4645:BYSP20E 2234:KBYSP2 2263:TSSP0 2239:YSP2 * BYSP20E endogen (4645), feed-back : 2214:BYSP20 BYSP20EF eksogen : 2214:BYSP20 2135:YSPEF2 BYSP20FP eksogen : 2214:BYSP20 2162:YSPFP2 BYSP20L eksogen : 2214:BYSP20 2108:YSPL2 BYSP20Q eksogen : 2214:BYSP20 2189:YSPQ2 BYSP20S eksogen : 2214:BYSP20 2054:YSPS2 BYSP20W eksogen : 2214:BYSP20 2081:YSPW2 BYSP21 endogen (2219) : 4650:BYSP21E 4665:JBYSP21 2234:KBYSP2 2264:TSSP1 2239:YSP2 * BYSP21E endogen (4650), feed-back : 2219:BYSP21 BYSP21EF eksogen : 2219:BYSP21 4665:JBYSP21 2135:YSPEF2 BYSP21FP eksogen : 2219:BYSP21 4665:JBYSP21 2162:YSPFP2 BYSP21L eksogen : 2219:BYSP21 4665:JBYSP21 2108:YSPL2 BYSP21Q eksogen : 2219:BYSP21 4665:JBYSP21 2189:YSPQ2 BYSP21S eksogen : 2219:BYSP21 4665:JBYSP21 2054:YSPS2 BYSP21W eksogen : 2219:BYSP21 4665:JBYSP21 2081:YSPW2 BYSP30 endogen (2215) : 4646:BYSP30E 2235:KBYSP3 2263:TSSP0 2240:YSP3 * BYSP30E endogen (4646), feed-back : 2215:BYSP30 BYSP30EF eksogen : 2215:BYSP30 2136:YSPEF3 BYSP30FP eksogen : 2215:BYSP30 2163:YSPFP3 BYSP30L eksogen : 2215:BYSP30 2109:YSPL3 BYSP30Q eksogen : 2215:BYSP30 2190:YSPQ3 BYSP30S eksogen : 2215:BYSP30 2055:YSPS3 BYSP30W eksogen : 2215:BYSP30 2082:YSPW3 BYSP31 endogen (2220) : 4651:BYSP31E 4666:JBYSP31 2235:KBYSP3 2264:TSSP1 2240:YSP3 * BYSP31E endogen (4651), feed-back : 2220:BYSP31 BYSP31EF eksogen : 2220:BYSP31 4666:JBYSP31 2136:YSPEF3 BYSP31FP eksogen : 2220:BYSP31 4666:JBYSP31 2163:YSPFP3 BYSP31L eksogen : 2220:BYSP31 4666:JBYSP31 2109:YSPL3 BYSP31Q eksogen : 2220:BYSP31 4666:JBYSP31 2190:YSPQ3 BYSP31S eksogen : 2220:BYSP31 4666:JBYSP31 2055:YSPS3 BYSP31W eksogen : 2220:BYSP31 4666:JBYSP31 2082:YSPW3 BYSP40 endogen (2216) : 4647:BYSP40E 2236:KBYSP4 2263:TSSP0 2241:YSP4 * BYSP40E endogen (4647), feed-back : 2216:BYSP40 BYSP40EF eksogen : 2216:BYSP40 2137:YSPEF4 BYSP40FP eksogen : 2216:BYSP40 2164:YSPFP4 BYSP40L eksogen : 2216:BYSP40 2110:YSPL4 BYSP40Q eksogen : 2216:BYSP40 2191:YSPQ4 BYSP40S eksogen : 2216:BYSP40 2056:YSPS4 BYSP40W eksogen : 2216:BYSP40 2083:YSPW4 BYSP41 endogen (2221) : 4652:BYSP41E 4667:JBYSP41 2236:KBYSP4 2264:TSSP1 2241:YSP4 * BYSP41E endogen (4652), feed-back : 2221:BYSP41 BYSP41EF eksogen : 2221:BYSP41 4667:JBYSP41 2137:YSPEF4 BYSP41FP eksogen : 2221:BYSP41 4667:JBYSP41 2164:YSPFP4 BYSP41L eksogen : 2221:BYSP41 4667:JBYSP41 2110:YSPL4 BYSP41Q eksogen : 2221:BYSP41 4667:JBYSP41 2191:YSPQ4 BYSP41S eksogen : 2221:BYSP41 4667:JBYSP41 2056:YSPS4 BYSP41W eksogen : 2221:BYSP41 4667:JBYSP41 2083:YSPW4 BYSP50 endogen (2217) : 4648:BYSP50E 2237:KBYSP5 2263:TSSP0 2242:YSP5 * BYSP50E endogen (4648), feed-back : 2217:BYSP50 BYSP50EF eksogen : 2217:BYSP50 2138:YSPEF5 BYSP50FP eksogen : 2217:BYSP50 2165:YSPFP5 BYSP50L eksogen : 2217:BYSP50 2111:YSPL5 BYSP50Q eksogen : 2217:BYSP50 2192:YSPQ5 BYSP50S eksogen : 2217:BYSP50 2057:YSPS5 BYSP50W eksogen : 2217:BYSP50 2084:YSPW5 BYSP51 endogen (2222) : 4653:BYSP51E 4668:JBYSP51 2237:KBYSP5 2264:TSSP1 2242:YSP5 * BYSP51E endogen (4653), feed-back : 2222:BYSP51 BYSP51EF eksogen : 2222:BYSP51 4668:JBYSP51 2138:YSPEF5 BYSP51FP eksogen : 2222:BYSP51 4668:JBYSP51 2165:YSPFP5 BYSP51L eksogen : 2222:BYSP51 4668:JBYSP51 2111:YSPL5 BYSP51Q eksogen : 2222:BYSP51 4668:JBYSP51 2192:YSPQ5 BYSP51S eksogen : 2222:BYSP51 4668:JBYSP51 2057:YSPS5 BYSP51W eksogen : 2222:BYSP51 4668:JBYSP51 2084:YSPW5 BYW endogen (3825), ikke-bestemmende. BYWA endogen (2728), ikke-bestemmende. BYWB endogen (2745) : 2752:PXB 4549:ZBYWB BYWE endogen (2733), ikke-bestemmende. BYWH endogen (2736), ikke-bestemmende. BYWNE endogen (2753) : 2760:PXNE 4552:ZBYWNE BYWNF endogen (2737), ikke-bestemmende. BYWNG endogen (2734), ikke-bestemmende. BYWNZ endogen (2761) : 2768:PXNZ 4555:ZBYWNZ BYWO endogen (3828), ikke-bestemmende. BYWO1 endogen (3829), ikke-bestemmende. BYWP endogen (3830), ikke-bestemmende. BYWP1 endogen (3831), ikke-bestemmende. BYWQ endogen (3826), ikke-bestemmende. BYWQF endogen (2769) : 2776:PXQF 4558:ZBYWQF BYWQS endogen (3827), ikke-bestemmende. BYWQZ endogen (2777) : 2784:PXQZ 4561:ZBYWQZ CB endogen ( 73) : 3333:ARFCP_FCB 3320:BCPUXH CBU endogen ( 74), ikke-bestemmende. CE endogen ( 75) : 3334:ARFCP_FCE 2441:SPG_CE CF endogen ( 76) : 3331:ARFCP_FCF 3326:CFV 2439:SPG_CF CFV endogen (3326) : 3330:ARFCP_FCFV 3328:PCFV CG endogen ( 72) : 3335:ARFCP_FCG 2442:SPG_CG CH endogen ( 80) : 3336:ARFCP_FCH 2443:SPG_CH CO endogen ( 639) : 3945:AFCO 2676:COK 3997:COY 646:COZ 641:PCO 645:PCOGL 2445:SPG_CO 3981:TFD_OS_Z 2645:TFD_O_Z 2647:TFNY_O_Z 2649:TFN_O 2682:Y COI endogen (3457), ikke-bestemmende. * COII endogen ( 635), feed-back : 3457:COI 635:COII COIM endogen ( 634) : 639:CO 3457:COI 2647:TFNY_O_Z * COK endogen (2676), feed-back : 3974:TFD_OK_Z 3981:TFD_OS_Z 2667:TFN_OK 2668:TR_OS_OK COO eksogen : 3978:TFD_OO_Z 3981:TFD_OS_Z 2664:TFN_OO COY endogen (3997), ikke-bestemmende. COZ endogen ( 646) : 648:PCOZ 650:PCOZGL CP endogen ( 86) : 3944:AFCP 3333:ARFCP_FCB 3334:ARFCP_FCE 3331:ARFCP_FCF 3330:ARFCP_FCFV 3335:ARFCP_FCG 3336:ARFCP_FCH 3337:ARFCP_FCS 3338:ARFCP_FCT 3332:ARFCP_FCV 3339:ARFCP_FET 3322:BCP 3320:BCPUXH 3321:BCPXH 3323:BCPY 3340:BCPYD_H 3324:BCPYF 3870:BSP_CP 3316:CPXH 87:PCP 2655:TFN_H 2682:Y 3341:YD_HNR CPDK endogen ( 88) : 90:PCPDK CPUETXH endogen ( 29) : 30:FCPUETXH * CPUXH endogen ( 27), feed-back : 29:CPUETXH 27:CPUXH 28:FCPUXH 99:FKBHW 4522:JRCPUXH 100:PHK CPUXHW endogen ( 26) : 27:CPUXH 4522:JRCPUXH CPXH endogen (3316) : 3318:PCPXH CS endogen ( 79) : 3337:ARFCP_FCS 2444:SPG_CS CT endogen ( 78) : 3338:ARFCP_FCT CV endogen ( 77) : 3332:ARFCP_FCV 3326:CFV 2440:SPG_CV D00 eksogen : 96:TSUIH D01 eksogen : 96:TSUIH D06 eksogen : 100:PHK D4703 eksogen : 2614:TIRE_O 2615:TIRK 1999:TYRBF D4706 eksogen : 1772:UAKY 1922:UAKY_S 1768:UKIY 1918:UKIY_S 1773:ULKY 1923:ULKY_S 1769:ULYY 1919:ULYY_S 1771:UMSY 1921:UMSY_S 1770:URYY 1920:URYY_S D4707 eksogen : 1741:BUUXA 1740:BUUXAW 1886:BUUXAW_S 1887:BUUXA_S D4708 eksogen : 27:CPUXH 26:CPUXHW 4522:JRCPUXH D4711 eksogen : 2040:SSYN 2038:TSSYN 96:TSUIH D4794 eksogen : 2679:WZZOMUXA D4799 eksogen : 2211:KKYS 2210:KKYSP D6608 eksogen : 104:FKBH D7184 eksogen : 1758:UA 1900:UA_S D8291 eksogen : 2024:IVBPS 2023:IVMPS 172:IWBZSU 175:IWBZSU1 D84 eksogen : 2293:TSYWP D8587 eksogen : 1940:LNA D93 eksogen : 4684:JKBYSP 4674:JKBYSP1 4675:JKBYSP2 4676:JKBYSP3 4677:JKBYSP4 4678:JKBYSP5 2267:KBYSP 2233:KBYSP1 2234:KBYSP2 2235:KBYSP3 2236:KBYSP4 2237:KBYSP5 D9498 eksogen : 96:TSUIH DBFCBU eksogen : 53:BFCBU DBFCE eksogen : 54:BFCE DBFCF eksogen : 55:BFCF DBFCGU eksogen : 52:BFCGU DBFCS eksogen : 58:BFCS DBFCT eksogen : 57:BFCT DBFCV eksogen : 56:BFCV DBTYPCO1_B eksogen : 3142:BTYPCO1_B DBTYPCO1_F eksogen : 3144:BTYPCO1_F DBTYPCO2_B eksogen : 3161:BTYPCO2_B DBTYPCO2_F eksogen : 3163:BTYPCO2_F DBTYPCR_ATP eksogen : 3255:BTYPCR_ATP DBTYPCR_B eksogen : 3123:BTYPCR_B DBTYPCR_F eksogen : 3125:BTYPCR_F DBTYPIO1_B eksogen : 3205:BTYPIO1_B DBTYPIO1_F eksogen : 3207:BTYPIO1_F DBTYPIO2_B eksogen : 3224:BTYPIO2_B DBTYPIO2_F eksogen : 3226:BTYPIO2_F DBTYPIR_B eksogen : 3186:BTYPIR_B DBTYPIR_F eksogen : 3188:BTYPIR_F DBYW eksogen : 2745:BYWB 2753:BYWNE 2761:BYWNZ 2769:BYWQF 2777:BYWQZ 2752:PXB 2760:PXNE 2768:PXNZ 2776:PXQF 2784:PXQZ DCO eksogen : 582:FIBO1 583:FIMO1 584:FIMRO1 581:QO1 DDEU eksogen : 201:FE2K 197:FE2KW 202:FE59 198:FE59W 200:FESQW 199:FETW DDLOGLNA endogen (1937) : 1940:LNA DEUSPM eksogen : 2514:SPTEU 2549:T_Z_EU DFCB eksogen : 53:BFCBU 27:CPUXH 4522:JRCPUXH 59:KFC 4521:ZFCP DFCE eksogen : 54:BFCE 27:CPUXH 4522:JRCPUXH 59:KFC 4521:ZFCP DFCF eksogen : 55:BFCF 27:CPUXH 4522:JRCPUXH 59:KFC 4521:ZFCP DFCG eksogen : 52:BFCGU 27:CPUXH 4522:JRCPUXH 59:KFC 4521:ZFCP DFCP eksogen : 27:CPUXH DFCS eksogen : 58:BFCS 27:CPUXH 4522:JRCPUXH 59:KFC 4521:ZFCP DFCT eksogen : 57:BFCT 27:CPUXH 4522:JRCPUXH 59:KFC 4521:ZFCP DFCV eksogen : 56:BFCV 27:CPUXH 4522:JRCPUXH 59:KFC 4521:ZFCP DFIL eksogen : 1439:M01_IL 1440:M2_IL 1441:M3K_IL 1443:M3Q_IL 1442:M3R_IL 1444:M59_IL 1445:M7B_IL 1446:M7Y_IL 1447:MS_IL 1432:XA_IL 1448:XB_IL 1433:XE_IL 1449:XH_IL 1434:XNE_IL 1435:XNF_IL 1436:XNG_IL 1437:XNZ_IL 1452:XO_IL 1450:XQF_IL 1451:XQS_IL 1438:XQZ_IL DFYFU eksogen : 195:FYFU DGEJ eksogen : 2493:SPZEJ DLISA eksogen : 1948:RLISA DPXB eksogen : 2752:PXB DPXNE eksogen : 2760:PXNE DPXNZ eksogen : 2768:PXNZ DPXQF eksogen : 2776:PXQF DPXQZ eksogen : 2784:PXQZ DRML eksogen : 2565:IWLO DSK1 eksogen : 4637:JUSY 2269:KBYS 2267:KBYSP 2270:SSYS 2268:SSYSP 2265:TSS0 2266:TSS1 2263:TSSP0 2264:TSSP1 2212:USY DSK2 eksogen : 2223:BYS10 2228:BYS11 2224:BYS20 2229:BYS21 2225:BYS30 2230:BYS31 2226:BYS40 2231:BYS41 2227:BYS50 2232:BYS51 2213:BYSP10 2218:BYSP11 2214:BYSP20 2219:BYSP21 2215:BYSP30 2220:BYSP31 2216:BYSP40 2221:BYSP41 2217:BYSP50 2222:BYSP51 4637:JUSY 2243:KBYS1 2244:KBYS2 2245:KBYS3 2246:KBYS4 2247:KBYS5 2133:KBYSEF 2160:KBYSFP 2106:KBYSL 2233:KBYSP1 2234:KBYSP2 2235:KBYSP3 2236:KBYSP4 2237:KBYSP5 2132:KBYSPEF 2159:KBYSPFP 2105:KBYSPL 2186:KBYSPQ 2051:KBYSPS 2078:KBYSPW 2187:KBYSQ 2052:KBYSS 2079:KBYSW 2258:SSYS1 2259:SSYS2 2260:SSYS3 2261:SSYS4 2262:SSYS5 2253:SSYSP1 2254:SSYSP2 2255:SSYSP3 2256:SSYSP4 2257:SSYSP5 2212:USY 2248:YS1 2249:YS2 2250:YS3 2251:YS4 2252:YS5 2238:YSP1 2239:YSP2 2240:YSP3 2241:YSP4 2242:YSP5 DSR2 eksogen : 1950:PTTYL 1994:TYRKI 1992:TYRKK 1997:TYRKR 1996:TYRKRR 1995:TYRKRS 1993:TYRKU * DT9 endogen (4439), feed-back : 4439:DT9 * DTA endogen (4110), feed-back : 4110:DTA * DTB endogen (4111), feed-back : 4111:DTB * DTB9 endogen (4433), feed-back : 4439:DT9 4433:DTB9 4437:PKLEBM9 DTBA eksogen : 4110:DTA 4433:DTB9 4418:DTBP 221:FKNBAWX 218:PKLEBA 219:PKLEBMA DTBB eksogen : 4111:DTB 4433:DTB9 4434:DTBBY 4418:DTBP 262:FKNBBWX 259:PKLEBB 260:PKLEBMB * DTBBY endogen (4434), feed-back : 4434:DTBBY 4440:DTBY 4438:PKLEBMBY DTBFCBU endogen ( 39) : 46:BFCBUW DTBFCE endogen ( 40) : 54:BFCE 47:BFCEW 4525:JRBFCE DTBFCF endogen ( 41) : 48:BFCFW DTBFCGU endogen ( 38) : 45:BFCGUW DTBFCS endogen ( 44) : 51:BFCSW DTBFCT endogen ( 43) : 50:BFCTW DTBFCV endogen ( 42) : 49:BFCVW * DTBN endogen (4416), feed-back : 4433:DTB9 4434:DTBBY 4416:DTBN 4418:DTBP 4424:DTN 4422:PKLEBMN DTBNE eksogen : 4416:DTBN 4112:DTNE 469:FKNBNEWX 466:PKLBMENE 465:PKLBMNE 464:PKLBNE DTBNF eksogen : 4416:DTBN 4113:DTNF 303:FKNBNFWX 301:PKLEBMNF 300:PKLEBNF DTBNG eksogen : 4416:DTBN 4114:DTNG 510:FKNBNGWX 507:PKLBMENG 506:PKLBMNG 505:PKLBNG DTBNZ eksogen : 4416:DTBN 4115:DTNZ 344:FKNBNZWX 342:PKLEBMNZ 341:PKLEBNZ * DTBO endogen ( 675), feed-back : 675:DTBO DTBO1 eksogen : 675:DTBO 616:FXO1 * DTBP endogen (4418), feed-back : 4418:DTBP 4426:DTP * DTBQ endogen (4417), feed-back : 4433:DTB9 4434:DTBBY 4418:DTBP 4417:DTBQ 4425:DTQ 4423:PKLEBMQ DTBQF eksogen : 4417:DTBQ 4116:DTQF 385:FKNBQFWX 383:PKLEBMQF 382:PKLEBQF DTBQS eksogen : 4434:DTBBY 4417:DTBQ 4117:DTQS 551:FKNBQSWX 548:PKLBMEQS 547:PKLBMQS 546:PKLBQS DTBQZ eksogen : 4417:DTBQ 4118:DTQZ 426:FKNBQZWX 424:PKLEBMQZ 423:PKLEBQZ * DTBY endogen (4440), feed-back : 4440:DTBY * DTE9 endogen (4431), feed-back : 4439:DT9 4431:DTE9 4437:PKLEBM9 DTEA eksogen : 4110:DTA 4431:DTE9 4415:DTEP 222:FVEAWX 217:PKLEA 218:PKLEBA 219:PKLEBMA DTEB eksogen : 4111:DTB 4431:DTE9 4432:DTEBY 4415:DTEP 263:FVEBWX 258:PKLEB 259:PKLEBB 260:PKLEBMB * DTEBY endogen (4432), feed-back : 4440:DTBY 4432:DTEBY 4438:PKLEBMBY DTEH eksogen : 4415:DTEP 726:FVEH * DTEN endogen (4413), feed-back : 4431:DTE9 4432:DTEBY 4413:DTEN 4415:DTEP 4424:DTN 4422:PKLEBMN DTENE eksogen : 4413:DTEN 4112:DTNE 467:FVENEWX 466:PKLBMENE DTENF eksogen : 4413:DTEN 4113:DTNF 304:FVENFWX 301:PKLEBMNF 300:PKLEBNF 299:PKLENF DTENG eksogen : 4413:DTEN 4114:DTNG 508:FVENGWX 507:PKLBMENG DTENZ eksogen : 4413:DTEN 4115:DTNZ 345:FVENZWX 342:PKLEBMNZ 341:PKLEBNZ 340:PKLENZ * DTEO endogen ( 676), feed-back : 676:DTEO 678:FVEO DTEO1 eksogen : 676:DTEO 678:FVEO 620:FVEO1 616:FXO1 * DTEP endogen (4415), feed-back : 4415:DTEP 4426:DTP * DTEQ endogen (4414), feed-back : 4431:DTE9 4432:DTEBY 4415:DTEP 4414:DTEQ 4425:DTQ 4423:PKLEBMQ DTEQF eksogen : 4414:DTEQ 4116:DTQF 386:FVEQFWX 383:PKLEBMQF 382:PKLEBQF 381:PKLEQF DTEQS eksogen : 4432:DTEBY 4414:DTEQ 4117:DTQS 549:FVEQSWX 548:PKLBMEQS DTEQZ eksogen : 4414:DTEQ 4118:DTQZ 427:FVEQZWX 424:PKLEBMQZ 423:PKLEBQZ 422:PKLEQZ DTFETW eksogen : 199:FETW DTFN_OK eksogen : 2667:TFN_OK 2668:TR_OS_OK * DTK9 endogen (4427), feed-back : 4439:DT9 4427:DTK9 4437:PKLEBM9 DTKA eksogen : 4110:DTA 4427:DTK9 4409:DTKP 223:FKNMAWX 216:PKLA 217:PKLEA 218:PKLEBA 219:PKLEBMA DTKB eksogen : 4111:DTB 4427:DTK9 4428:DTKBY 4409:DTKP 264:FKNMBWX 257:PKLB 258:PKLEB 259:PKLEBB 260:PKLEBMB * DTKBY endogen (4428), feed-back : 4440:DTBY 4428:DTKBY 4438:PKLEBMBY DTKE eksogen : 4409:DTKP 706:FIME * DTKN endogen (4407), feed-back : 4427:DTK9 4428:DTKBY 4407:DTKN 4409:DTKP 4424:DTN 4422:PKLEBMN DTKNE eksogen : 4407:DTKN 4112:DTNE 470:FKNMNEWX 466:PKLBMENE 465:PKLBMNE 464:PKLBNE 463:PKLNE DTKNF eksogen : 4407:DTKN 4113:DTNF 305:FKNMNFWX 301:PKLEBMNF 300:PKLEBNF 299:PKLENF 298:PKLNF DTKNG eksogen : 4407:DTKN 4114:DTNG 511:FKNMNGWX 507:PKLBMENG 506:PKLBMNG 505:PKLBNG 504:PKLNG DTKNZ eksogen : 4407:DTKN 4115:DTNZ 346:FKNMNZWX 342:PKLEBMNZ 341:PKLEBNZ 340:PKLENZ 339:PKLNZ * DTKO endogen ( 674), feed-back : 674:DTKO DTKO1 eksogen : 674:DTKO 616:FXO1 * DTKP endogen (4409), feed-back : 4409:DTKP 4426:DTP * DTKQ endogen (4408), feed-back : 4427:DTK9 4428:DTKBY 4409:DTKP 4408:DTKQ 4425:DTQ 4423:PKLEBMQ DTKQF eksogen : 4408:DTKQ 4116:DTQF 387:FKNMQFWX 383:PKLEBMQF 382:PKLEBQF 381:PKLEQF 380:PKLQF DTKQS eksogen : 4428:DTKBY 4408:DTKQ 4117:DTQS 552:FKNMQSWX 548:PKLBMEQS 547:PKLBMQS 546:PKLBQS 545:PKLQS DTKQZ eksogen : 4408:DTKQ 4118:DTQZ 428:FKNMQZWX 424:PKLEBMQZ 423:PKLEBQZ 422:PKLEQZ 421:PKLQZ * DTL9 endogen (4429), feed-back : 4439:DT9 4429:DTL9 4437:PKLEBM9 DTLA eksogen : 4110:DTA 4429:DTL9 4412:DTLP 224:HQAWX 216:PKLA 217:PKLEA 218:PKLEBA 219:PKLEBMA DTLB eksogen : 4111:DTB 4429:DTL9 4430:DTLBY 4412:DTLP 265:HQBWX 257:PKLB 258:PKLEB 259:PKLEBB 260:PKLEBMB * DTLBY endogen (4430), feed-back : 4440:DTBY 4430:DTLBY 4438:PKLEBMBY DTLE eksogen : 4412:DTLP 710:HQE DTLH eksogen : 4412:DTLP 727:HQH * DTLN endogen (4410), feed-back : 4429:DTL9 4430:DTLBY 4410:DTLN 4412:DTLP 4424:DTN 4422:PKLEBMN DTLNE eksogen : 4410:DTLN 4112:DTNE 471:HQNEWX 466:PKLBMENE 465:PKLBMNE 464:PKLBNE 463:PKLNE DTLNF eksogen : 4410:DTLN 4113:DTNF 306:HQNFWX 301:PKLEBMNF 300:PKLEBNF 299:PKLENF 298:PKLNF DTLNG eksogen : 4410:DTLN 4114:DTNG 512:HQNGWX 507:PKLBMENG 506:PKLBMNG 505:PKLBNG 504:PKLNG DTLNZ eksogen : 4410:DTLN 4115:DTNZ 347:HQNZWX 342:PKLEBMNZ 341:PKLEBNZ 340:PKLENZ 339:PKLNZ * DTLO endogen ( 673), feed-back : 673:DTLO 683:QO DTLO1 eksogen : 673:DTLO 616:FXO1 683:QO * DTLP endogen (4412), feed-back : 4412:DTLP 4426:DTP * DTLQ endogen (4411), feed-back : 4429:DTL9 4430:DTLBY 4412:DTLP 4411:DTLQ 4425:DTQ 4423:PKLEBMQ DTLQF eksogen : 4411:DTLQ 4116:DTQF 388:HQQFWX 383:PKLEBMQF 382:PKLEBQF 381:PKLEQF 380:PKLQF DTLQS eksogen : 4430:DTLBY 4411:DTLQ 4117:DTQS 553:HQQSWX 548:PKLBMEQS 547:PKLBMQS 546:PKLBQS 545:PKLQS DTLQZ eksogen : 4411:DTLQ 4118:DTQZ 429:HQQZWX 424:PKLEBMQZ 423:PKLEBQZ 422:PKLEQZ 421:PKLQZ * DTM9 endogen (4435), feed-back : 4439:DT9 4435:DTM9 4437:PKLEBM9 DTMA eksogen : 4110:DTA 4435:DTM9 4421:DTMP 220:FVMAWX 219:PKLEBMA DTMB eksogen : 4111:DTB 4435:DTM9 4436:DTMBY 4421:DTMP 261:FVMBWX 260:PKLEBMB * DTMBY endogen (4436), feed-back : 4440:DTBY 4436:DTMBY 4438:PKLEBMBY DTME eksogen : 4421:DTMP 707:FVME DTMH eksogen : 4421:DTMP 725:FVMH * DTMN endogen (4419), feed-back : 4435:DTM9 4436:DTMBY 4419:DTMN 4421:DTMP 4424:DTN 4422:PKLEBMN DTMNE eksogen : 4419:DTMN 4112:DTNE 468:FVMNEWX 466:PKLBMENE 465:PKLBMNE DTMNF eksogen : 4419:DTMN 4113:DTNF 302:FVMNFWX 301:PKLEBMNF DTMNG eksogen : 4419:DTMN 4114:DTNG 509:FVMNGWX 507:PKLBMENG 506:PKLBMNG DTMNZ eksogen : 4419:DTMN 4115:DTNZ 343:FVMNZWX 342:PKLEBMNZ * DTMO endogen ( 677), feed-back : 677:DTMO 679:FVMO DTMO1 eksogen : 677:DTMO 679:FVMO 621:FVMO1 616:FXO1 * DTMP endogen (4421), feed-back : 4421:DTMP 4426:DTP * DTMQ endogen (4420), feed-back : 4435:DTM9 4436:DTMBY 4421:DTMP 4420:DTMQ 4425:DTQ 4423:PKLEBMQ DTMQF eksogen : 4420:DTMQ 4116:DTQF 384:FVMQFWX 383:PKLEBMQF DTMQS eksogen : 4436:DTMBY 4420:DTMQ 4117:DTQS 550:FVMQSWX 548:PKLBMEQS 547:PKLBMQS DTMQZ eksogen : 4420:DTMQ 4118:DTQZ 425:FVMQZWX 424:PKLEBMQZ * DTN endogen (4424), feed-back : 4424:DTN * DTNE endogen (4112), feed-back : 4112:DTNE * DTNF endogen (4113), feed-back : 4113:DTNF * DTNG endogen (4114), feed-back : 4114:DTNG * DTNZ endogen (4115), feed-back : 4115:DTNZ * DTP endogen (4426), feed-back : 4426:DTP DTP1 eksogen : 2320:TPCB 2319:TPCF 2321:TPCH 2324:TPCO 2323:TPCS 2322:TPCV 2327:TPIBH 2329:TPIBO1 2328:TPIBP1 2330:TPIL 2325:TPIMO1 2326:TPIMP1 2331:TPP_VMA 2332:TPP_VMNF 2337:TVMB 2333:TVME 2341:TVMH 2335:TVMNE 2334:TVMNG 2336:TVMNZ 2342:TVMO 2339:TVMQF 2338:TVMQS 2340:TVMQZ DTP2 eksogen : 2317:TPCEX 2318:TPCG 2343:TVEAX 2349:TVEBX 2344:TVEEX 2353:TVEHX 2346:TVENEX 2347:TVENFX 2345:TVENGX 2348:TVENZX 2354:TVEOX 2351:TVEQFX 2350:TVEQSX 2352:TVEQZX * DTQ endogen (4425), feed-back : 4425:DTQ * DTQF endogen (4116), feed-back : 4116:DTQF * DTQS endogen (4117), feed-back : 4117:DTQS * DTQZ endogen (4118), feed-back : 4118:DTQZ DTSYA eksogen : 2489:TSPZAB 2278:TSYA * DTTIIN_CR endogen (2569), feed-back : 2569:DTTIIN_CR 2575:TIIN_CR * DTTIIN_E endogen (2567), feed-back : 2567:DTTIIN_E 2573:TIIN_E * DTTIIN_H endogen (2568), feed-back : 2568:DTTIIN_H 2574:TIIN_H * DTTIIN_OK endogen (2570), feed-back : 2570:DTTIIN_OK 2576:TIIN_OK * DTTIIN_OO endogen (2571), feed-back : 2571:DTTIIN_OO 2577:TIIN_OO * DTTII_Z_OS endogen (2572), feed-back : 2572:DTTII_Z_OS 2581:TII_Z_OS * DTTIP_CF_Z endogen (2586), feed-back : 2586:DTTIP_CF_Z 3257:TIPCR_ATP 3094:TIP_BXH 3092:TIP_F DTYPCO1_B eksogen : 3142:BTYPCO1_B 3143:TYPCO1_B DTYPCO1_F eksogen : 3144:BTYPCO1_F 3145:TYPCO1_F DTYPCO2_B eksogen : 3161:BTYPCO2_B 3162:TYPCO2_B DTYPCO2_F eksogen : 3163:BTYPCO2_F 3164:TYPCO2_F DTYPCR_ATP eksogen : 3255:BTYPCR_ATP 3256:TYPCR_ATP DTYPCR_B eksogen : 3123:BTYPCR_B 3124:TYPCR_B DTYPCR_F eksogen : 3125:BTYPCR_F 3126:TYPCR_F DTYPIO1_B eksogen : 3205:BTYPIO1_B 3206:TYPIO1_B DTYPIO1_F eksogen : 3207:BTYPIO1_F 3208:TYPIO1_F DTYPIO2_B eksogen : 3224:BTYPIO2_B 3225:TYPIO2_B DTYPIO2_F eksogen : 3226:BTYPIO2_F 3227:TYPIO2_F DTYPIR_B eksogen : 3186:BTYPIR_B 3187:TYPIR_B DTYPIR_F eksogen : 3188:BTYPIR_F 3189:TYPIR_F DUSY eksogen : 2212:USY DUWXA eksogen : 1757:UWXA DUWXA_S eksogen : 1856:UQ_S 1899:UWXA_S DW86 eksogen : 2565:IWLO DWPS_ATP eksogen : 3266:WPB_ATP 3265:WPSDK_ATP 3264:WPSE_ATP DWPS_B eksogen : 3118:WPB_B 3117:WPSD_B 3116:WPSE_B DWPS_F eksogen : 3107:WPB_F 3106:WPSDK_F 3105:WPSE_F DWRAD eksogen : 2564:IWDE DWRAL eksogen : 2565:IWLO DWS eksogen : 2952:RWS_CR 3000:WS_CF_Z E endogen (2538) : 3943:AFE 3430:BPE 3869:BSPTR 2546:EN 2540:PE 2556:TFN_E 2682:Y 2689:YTR E01 endogen ( 193), ikke-bestemmende. E2 endogen (3393) : 3405:E237Y E237Y endogen (3405) : 3407:PE237Y E3 endogen (3394) : 3405:E237Y 3402:EVX3 E59 endogen (3395), ikke-bestemmende. E7Y endogen (3396) : 3405:E237Y EFREK endogen (3785), ikke-bestemmende. EKPFE2K eksogen : 201:FE2K EKPFE59 eksogen : 202:FE59 EKPFESQ eksogen : 204:FESQ EKPFET eksogen : 203:FET EKPFXA eksogen : 1409:FXA EKYFE2K eksogen : 201:FE2K EKYFE59 eksogen : 202:FE59 EKYFESQ eksogen : 204:FESQ EKYFET eksogen : 203:FET ELFYFU eksogen : 196:KFEE ELPFE2K eksogen : 197:FE2KW ELPFE59 eksogen : 198:FE59W ELPFESQ eksogen : 200:FESQW ELPFET eksogen : 199:FETW ELPFXA eksogen : 1408:FXAW EN endogen (2546), ikke-bestemmende. EN01 endogen (3392), ikke-bestemmende. ENL endogen (2557) : 3938:ENLY ENLRES eksogen : 2557:ENL ENLY endogen (3938), ikke-bestemmende. ENST endogen (3934) : 3937:ENSTY ENSTY endogen (3937), ikke-bestemmende. ENV endogen (3933) : 3936:ENVY ENVY endogen (3936), ikke-bestemmende. ES endogen (2536) : 3435:BPEST 2538:E 3934:ENST 3399:EST 3401:PEST ESQ endogen (3397), ikke-bestemmende. ESS endogen (3398) : 3516:XQS_E 3579:X_ES EST endogen (3399), ikke-bestemmende. * ET endogen (2537), feed-back : 3339:ARFCP_FET 3435:BPEST 2538:E 3934:ENST 3399:EST 13:FETB 14:FETE 15:FETF 12:FETG 18:FETS 17:FETT 16:FETV 3401:PEST EV endogen (2535) : 3431:BPEV 2538:E 3933:ENV 3402:EVX3 2539:PEV EVX3 endogen (3402) : 3404:PEVX3 EWEU eksogen : 3013:PWBSE EWUS eksogen : 2721:PEE3R * FAM01 endogen (1660), feed-back : 1660:FAM01 1674:FMZ01 1670:FMZ01W 1683:KFMZ01 * FAM2 endogen (1661), feed-back : 1661:FAM2 1675:FMZ2 1671:FMZ2W 1684:KFMZ2 * FAM3Q endogen (1662), feed-back : 1662:FAM3Q 1678:FMZ3Q 1685:KFMZ3Q * FAM59 endogen (1663), feed-back : 3426:BFMZ59 1663:FAM59 1676:FMZ59 1672:FMZ59W 1686:KFMZ59 * FAMS endogen (1664), feed-back : 1664:FAMS 1677:FMZSNR 1673:FMZSNRW 1687:KFMZS * FCB endogen ( 70), feed-back : 3333:ARFCP_FCB 3870:BSP_CP 73:CB 86:CP 88:CPDK 27:CPUXH 1660:FAM01 1661:FAM2 1662:FAM3Q 1663:FAM59 1664:FAMS 1422:FCH 85:FCP 89:FCPDK 2531:FDSPXZ_C 1688:FM01 1689:FM2 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 2517:FSPXZ 1416:FXB 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 1415:FXNZ 3455:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 4634:JFSPXZ 4620:JSPM_CB 3596:M_CB 2292:PCPN 1538:PNCB 2446:SPG_CB 2473:SPM_CB 2407:SPP_CB 2422:SPR_CB 3665:TJKCB 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3753:TJKD_M01 3754:TJKD_M2 3756:TJKD_M3K 3757:TJKD_M3Q 3755:TJKD_M3R 3758:TJKD_M59 3759:TJKD_M7B 3760:TJKD_M7Y 3761:TJKD_MS 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3644:TJKFMZ01 3645:TJKFMZ2 3646:TJKFMZ3Q 3647:TJKFMZ59 3648:TJKFMZS 3472:XA_CP 179:XA_E01 3478:XB_CP 3473:XE_CP 3482:XH_CP 3475:XNE_CP 3476:XNF_CP 180:XNF_E01 3474:XNG_CP 3477:XNZ_CP 3483:XO_CP 3481:XQF_CP 3480:XQS_CP 3479:XQZ_CP 3566:X_CB 4508:ZFCB 4521:ZFCP * FCBU endogen ( 61), feed-back : 74:CBU 27:CPUXH 67:FKNCB 24:PCGBU 25:PCPUETXH 23:PCPUXH 4521:ZFCP * FCE endogen ( 62), feed-back : 3334:ARFCP_FCE 3870:BSP_CP 75:CE 86:CP 88:CPDK 1660:FAM01 1661:FAM2 1662:FAM3Q 1663:FAM59 1664:FAMS 1422:FCH 85:FCP 89:FCPDK 2531:FDSPXZ_C 1688:FM01 1689:FM2 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 2517:FSPXZ 1416:FXB 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 1415:FXNZ 3455:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 4634:JFSPXZ 4618:JSPM_CE 3594:M_CE 22:PCEFVTS 2292:PCPN 25:PCPUETXH 23:PCPUXH 1536:PNCE 2471:SPM_CE 2402:SPP_CE 3663:TJKCE 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3753:TJKD_M01 3754:TJKD_M2 3756:TJKD_M3K 3757:TJKD_M3Q 3755:TJKD_M3R 3758:TJKD_M59 3759:TJKD_M7B 3760:TJKD_M7Y 3761:TJKD_MS 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3644:TJKFMZ01 3645:TJKFMZ2 3646:TJKFMZ3Q 3647:TJKFMZ59 3648:TJKFMZS 2370:TPCE 3472:XA_CP 179:XA_E01 3478:XB_CP 3473:XE_CP 3482:XH_CP 3475:XNE_CP 3476:XNF_CP 180:XNF_E01 3474:XNG_CP 3477:XNZ_CP 3483:XO_CP 3481:XQF_CP 3480:XQS_CP 3479:XQZ_CP 3564:X_CE 4509:ZFCE * FCF endogen ( 63), feed-back : 3331:ARFCP_FCF 3870:BSP_CP 76:CF 86:CP 88:CPDK 1660:FAM01 1661:FAM2 1662:FAM3Q 1663:FAM59 1664:FAMS 3327:FCFV 1422:FCH 85:FCP 89:FCPDK 2531:FDSPXZ_C 1688:FM01 1689:FM2 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 2517:FSPXZ 1416:FXB 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 1415:FXNZ 3455:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 4634:JFSPXZ 4616:JSPM_CF 3592:M_CF 22:PCEFVTS 21:PCFVTS 2292:PCPN 25:PCPUETXH 23:PCPUXH 1534:PNCF 2469:SPM_CF 2400:SPP_CF 3661:TJKCF 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3753:TJKD_M01 3754:TJKD_M2 3756:TJKD_M3K 3757:TJKD_M3Q 3755:TJKD_M3R 3758:TJKD_M59 3759:TJKD_M7B 3760:TJKD_M7Y 3761:TJKD_MS 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3644:TJKFMZ01 3645:TJKFMZ2 3646:TJKFMZ3Q 3647:TJKFMZ59 3648:TJKFMZS 3472:XA_CP 179:XA_E01 3478:XB_CP 3473:XE_CP 3482:XH_CP 3475:XNE_CP 3476:XNF_CP 180:XNF_E01 3474:XNG_CP 3477:XNZ_CP 3483:XO_CP 3481:XQF_CP 3480:XQS_CP 3479:XQZ_CP 3562:X_CF 4510:ZFCF FCFV endogen (3327) : 3330:ARFCP_FCFV 3328:PCFV FCG endogen ( 71) : 3335:ARFCP_FCG 3870:BSP_CP 72:CG 86:CP 88:CPDK 1660:FAM01 1661:FAM2 1662:FAM3Q 1663:FAM59 1664:FAMS 1422:FCH 85:FCP 89:FCPDK 2531:FDSPXZ_C 1688:FM01 1689:FM2 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 2517:FSPXZ 1416:FXB 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 1415:FXNZ 3455:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 4634:JFSPXZ 4619:JSPM_CG 3595:M_CG 2292:PCPN 1537:PNCG 2472:SPM_CG 2403:SPP_CG 3664:TJKCG 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3753:TJKD_M01 3754:TJKD_M2 3756:TJKD_M3K 3757:TJKD_M3Q 3755:TJKD_M3R 3758:TJKD_M59 3759:TJKD_M7B 3760:TJKD_M7Y 3761:TJKD_MS 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3644:TJKFMZ01 3645:TJKFMZ2 3646:TJKFMZ3Q 3647:TJKFMZ59 3648:TJKFMZS 3472:XA_CP 179:XA_E01 3478:XB_CP 3473:XE_CP 3482:XH_CP 3475:XNE_CP 3476:XNF_CP 180:XNF_E01 3474:XNG_CP 3477:XNZ_CP 3483:XO_CP 3481:XQF_CP 3480:XQS_CP 3479:XQZ_CP 3565:X_CG 4507:ZFCG * FCGU endogen ( 60), feed-back : 71:FCG 24:PCGBU 25:PCPUETXH 23:PCPUXH * FCH endogen (1422), feed-back : 3336:ARFCP_FCH 3320:BCPUXH 3321:BCPXH 3870:BSP_CP 80:CH 86:CP 88:CPDK 27:CPUXH 3316:CPXH 1660:FAM01 1661:FAM2 1662:FAM3Q 1663:FAM59 1664:FAMS 85:FCP 89:FCPDK 3317:FCPXH 2531:FDSPXZ_C 1688:FM01 1689:FM2 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 2517:FSPXZ 1416:FXB 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 1415:FXNZ 3455:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 4634:JFSPXZ 4621:JSPM_CH 3597:M_CH 2292:PCPN 1539:PNCH 2474:SPM_CH 2404:SPP_CH 3666:TJKCH 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3753:TJKD_M01 3754:TJKD_M2 3756:TJKD_M3K 3757:TJKD_M3Q 3755:TJKD_M3R 3758:TJKD_M59 3759:TJKD_M7B 3760:TJKD_M7Y 3761:TJKD_MS 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3644:TJKFMZ01 3645:TJKFMZ2 3646:TJKFMZ3Q 3647:TJKFMZ59 3648:TJKFMZS 3472:XA_CP 179:XA_E01 3478:XB_CP 3473:XE_CP 3482:XH_CP 3475:XNE_CP 3476:XNF_CP 180:XNF_E01 3474:XNG_CP 3477:XNZ_CP 3483:XO_CP 3481:XQF_CP 3480:XQS_CP 3479:XQZ_CP 3567:X_CH 4521:ZFCP * FCO endogen ( 640), feed-back : 3945:AFCO 1660:FAM01 1661:FAM2 1662:FAM3Q 1663:FAM59 1664:FAMS 1422:FCH 632:FCOIM 647:FCOZ 2531:FDSPXZ_C 1688:FM01 1689:FM2 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 2517:FSPXZ 1416:FXB 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 1415:FXNZ 664:FXO_CO 1421:FXQF 1420:FXQS 1418:FXQZ_CO 2683:FY 4634:JFSPXZ 4623:JSPM_CO 3599:M_CO 641:PCO 665:PXO_CO 2476:SPM_CO 2406:SPP_CO 2423:SPR_CO 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3753:TJKD_M01 3754:TJKD_M2 3756:TJKD_M3K 3757:TJKD_M3Q 3755:TJKD_M3R 3758:TJKD_M59 3759:TJKD_M7B 3760:TJKD_M7Y 3761:TJKD_MS 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3644:TJKFMZ01 3645:TJKFMZ2 3646:TJKFMZ3Q 3647:TJKFMZ59 3648:TJKFMZS 3484:XA_C 179:XA_E01 3490:XB_C 3485:XE_C 3494:XH_C 3487:XNE_C 3488:XNF_C 180:XNF_E01 3486:XNG_C 3489:XNZ_C 3493:XQF_C 3492:XQS_C FCOGL endogen ( 644) : 649:FCOZGL 645:PCOGL * FCOIM endogen ( 632), feed-back : 634:COIM 640:FCO 644:FCOGL 632:FCOIM 1418:FXQZ_CO 2785:PXQZ_CO FCOZ endogen ( 647) : 648:PCOZ FCOZGL endogen ( 649) : 650:PCOZGL FCP endogen ( 85) : 3944:AFCP 3317:FCPXH 2683:FY 87:PCP 3329:RFCP 4521:ZFCP FCPDK endogen ( 89) : 90:PCPDK FCPUETXH endogen ( 30), ikke-bestemmende. FCPUXH endogen ( 28) : 53:BFCBU 54:BFCE 55:BFCF 52:BFCGU 58:BFCS 57:BFCT 56:BFCV 39:DTBFCBU 40:DTBFCE 41:DTBFCF 38:DTBFCGU 43:DTBFCT 42:DTBFCV 61:FCBU 62:FCE 63:FCF 60:FCGU 66:FCS 65:FCT 64:FCV 104:FKBH 4524:JRBFCBU 4525:JRBFCE 4526:JRBFCF 4523:JRBFCGU 4529:JRBFCS 4528:JRBFCT 4527:JRBFCV FCPXH endogen (3317) : 3318:PCPXH * FCS endogen ( 66), feed-back : 3337:ARFCP_FCS 3870:BSP_CP 86:CP 88:CPDK 79:CS 1660:FAM01 1661:FAM2 1662:FAM3Q 1663:FAM59 1664:FAMS 1422:FCH 85:FCP 89:FCPDK 2531:FDSPXZ_C 1688:FM01 1689:FM2 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 2517:FSPXZ 1416:FXB 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 1415:FXNZ 3455:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 4634:JFSPXZ 4622:JSPM_CS 3598:M_CS 22:PCEFVTS 21:PCFVTS 2292:PCPN 25:PCPUETXH 23:PCPUXH 19:PCTS 20:PCVTS 1540:PNCS 2475:SPM_CS 2502:SPPUR 2405:SPP_CS 3667:TJKCS 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3753:TJKD_M01 3754:TJKD_M2 3756:TJKD_M3K 3757:TJKD_M3Q 3755:TJKD_M3R 3758:TJKD_M59 3759:TJKD_M7B 3760:TJKD_M7Y 3761:TJKD_MS 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3644:TJKFMZ01 3645:TJKFMZ2 3646:TJKFMZ3Q 3647:TJKFMZ59 3648:TJKFMZS 3472:XA_CP 179:XA_E01 3478:XB_CP 3473:XE_CP 3482:XH_CP 3475:XNE_CP 3476:XNF_CP 180:XNF_E01 3474:XNG_CP 3477:XNZ_CP 3483:XO_CP 3481:XQF_CP 3480:XQS_CP 3479:XQZ_CP 3568:X_CS 4513:ZFCS * FCT endogen ( 65), feed-back : 3338:ARFCP_FCT 86:CP 78:CT 85:FCP 1681:FMT 22:PCEFVTS 21:PCFVTS 2292:PCPN 25:PCPUETXH 23:PCPUXH 19:PCTS 20:PCVTS 4512:ZFCT * FCV endogen ( 64), feed-back : 3332:ARFCP_FCV 3870:BSP_CP 86:CP 88:CPDK 77:CV 1660:FAM01 1661:FAM2 1662:FAM3Q 1663:FAM59 1664:FAMS 3327:FCFV 1422:FCH 85:FCP 89:FCPDK 2531:FDSPXZ_C 1688:FM01 1689:FM2 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 2517:FSPXZ 1416:FXB 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 1415:FXNZ 3455:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 4634:JFSPXZ 4617:JSPM_CV 3593:M_CV 22:PCEFVTS 21:PCFVTS 2292:PCPN 25:PCPUETXH 23:PCPUXH 20:PCVTS 1535:PNCV 2470:SPM_CV 2401:SPP_CV 3662:TJKCV 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3753:TJKD_M01 3754:TJKD_M2 3756:TJKD_M3K 3757:TJKD_M3Q 3755:TJKD_M3R 3758:TJKD_M59 3759:TJKD_M7B 3760:TJKD_M7Y 3761:TJKD_MS 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3644:TJKFMZ01 3645:TJKFMZ2 3646:TJKFMZ3Q 3647:TJKFMZ59 3648:TJKFMZS 3472:XA_CP 179:XA_E01 3478:XB_CP 3473:XE_CP 3482:XH_CP 3475:XNE_CP 3476:XNF_CP 180:XNF_E01 3474:XNG_CP 3477:XNZ_CP 3483:XO_CP 3481:XQF_CP 3480:XQS_CP 3479:XQZ_CP 3563:X_CV 4511:ZFCV FDIL endogen (1459) : 1460:FIL 3728:TJKD_DIL FDSPXZ_C endogen (2531) : 2534:FSPXZ1 4635:JFSPXZ1 FDSPXZ_E endogen (2533) : 2534:FSPXZ1 4635:JFSPXZ1 FDSPXZ_I endogen (2532) : 2534:FSPXZ1 4635:JFSPXZ1 FDSPXZ_V endogen (2530) : 2534:FSPXZ1 4635:JFSPXZ1 FDSPXZ_VA endogen (2518) : 2530:FDSPXZ_V FDSPXZ_VB endogen (2524) : 2530:FDSPXZ_V FDSPXZ_VE endogen (2519) : 2530:FDSPXZ_V FDSPXZ_VH endogen (2528) : 2530:FDSPXZ_V FDSPXZ_VNE endogen (2521) : 2530:FDSPXZ_V FDSPXZ_VNF endogen (2522) : 2530:FDSPXZ_V FDSPXZ_VNG endogen (2520) : 2530:FDSPXZ_V FDSPXZ_VNZ endogen (2523) : 2530:FDSPXZ_V FDSPXZ_VO endogen (2529) : 2530:FDSPXZ_V FDSPXZ_VQF endogen (2527) : 2530:FDSPXZ_V FDSPXZ_VQS endogen (2526) : 2530:FDSPXZ_V FDSPXZ_VQZ endogen (2525) : 2530:FDSPXZ_V FE endogen ( 209) : 3943:AFE 3430:BPE 2683:FY 2688:FYTR 2540:PE * FE01 endogen ( 192), feed-back : 3458:AXA_E01 3459:AXNF_E01 193:E01 3392:EN01 2535:EV 1422:FCH 2533:FDSPXZ_E 194:FE01K 208:FEV 3438:FEVW 1688:FM01 1689:FM2 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 2517:FSPXZ 1416:FXB 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 1415:FXNZ 3455:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 4634:JFSPXZ 4628:JSPM_E01 3605:M_E01 1656:PNE01 1650:PXANF 2481:SPM_E01 2387:SPP_E01 3687:TJKD_E01 3753:TJKD_M01 3754:TJKD_M2 3756:TJKD_M3K 3757:TJKD_M3Q 3755:TJKD_M3R 3758:TJKD_M59 3759:TJKD_M7B 3760:TJKD_M7Y 3761:TJKD_MS 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3508:XA_E 3514:XB_E 3509:XE_E 3518:XH_E 3511:XNE_E 3512:XNF_E 3510:XNG_E 3513:XNZ_E 3519:XO_E 3517:XQF_E 3516:XQS_E 3515:XQZ_E 3574:X_E01 FE01K endogen ( 194), ikke-bestemmende. * FE2 endogen ( 206), feed-back : 3393:E2 2535:EV 1422:FCH 2533:FDSPXZ_E 206:FE2 3406:FE237Y 3436:FE2W 208:FEV 1688:FM01 1689:FM2 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 2517:FSPXZ 1416:FXB 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 1415:FXNZ 3455:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 4634:JFSPXZ 4629:JSPM_E2 3606:M_E2 1651:PE2 2482:SPM_E2 2417:SPP_E2 3688:TJKD_E2 3753:TJKD_M01 3754:TJKD_M2 3756:TJKD_M3K 3757:TJKD_M3Q 3755:TJKD_M3R 3758:TJKD_M59 3759:TJKD_M7B 3760:TJKD_M7Y 3761:TJKD_MS 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3508:XA_E 179:XA_E01 3514:XB_E 3509:XE_E 3518:XH_E 3511:XNE_E 3512:XNF_E 180:XNF_E01 3510:XNG_E 3513:XNZ_E 3519:XO_E 3517:XQF_E 3516:XQS_E 3515:XQZ_E 3575:X_E2 FE237Y endogen (3406) : 3407:PE237Y * FE2K endogen ( 201), feed-back : 206:FE2 201:FE2K FE2KW endogen ( 197) : 201:FE2K 3436:FE2W FE2W endogen (3436) : 3438:FEVW * FE3 endogen ( 191), feed-back : 3394:E3 2535:EV 3406:FE237Y 208:FEV 3438:FEVW 3403:FEVX3 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 190:PE3 3689:TJKD_E3 FE3X eksogen : 1422:FCH 2533:FDSPXZ_E 191:FE3 1688:FM01 1689:FM2 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 2517:FSPXZ 1416:FXB 1414:FXNE 1413:FXNG 1415:FXNZ 3455:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 4634:JFSPXZ 4630:JSPM_E3 3607:M_E3 190:PE3 189:PE3X 2483:SPM_E3 2502:SPPUR 2418:SPP_E3 3689:TJKD_E3 3753:TJKD_M01 3754:TJKD_M2 3756:TJKD_M3K 3757:TJKD_M3Q 3755:TJKD_M3R 3758:TJKD_M59 3759:TJKD_M7B 3760:TJKD_M7Y 3761:TJKD_MS 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 2369:TPE3 3508:XA_E 179:XA_E01 3514:XB_E 3518:XH_E 3511:XNE_E 3512:XNF_E 180:XNF_E01 3510:XNG_E 3513:XNZ_E 3519:XO_E 3517:XQF_E 3516:XQS_E 3515:XQZ_E 3576:X_E3 * FE59 endogen ( 202), feed-back : 3395:E59 2535:EV 1422:FCH 2533:FDSPXZ_E 202:FE59 207:FE7Y 3437:FE7YW 208:FEV 1688:FM01 1689:FM2 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 2517:FSPXZ 1416:FXB 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 1415:FXNZ 3455:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 4634:JFSPXZ 4631:JSPM_E59 3608:M_E59 1652:PE59 2484:SPM_E59 2419:SPP_E59 3690:TJKD_E59 3753:TJKD_M01 3754:TJKD_M2 3756:TJKD_M3K 3757:TJKD_M3Q 3755:TJKD_M3R 3758:TJKD_M59 3759:TJKD_M7B 3760:TJKD_M7Y 3761:TJKD_MS 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3508:XA_E 179:XA_E01 3514:XB_E 3509:XE_E 3518:XH_E 3511:XNE_E 3512:XNF_E 180:XNF_E01 3510:XNG_E 3513:XNZ_E 3519:XO_E 3517:XQF_E 3516:XQS_E 3515:XQZ_E 3577:X_E59 FE59W endogen ( 198) : 202:FE59 3437:FE7YW 3438:FEVW * FE7Y endogen ( 207), feed-back : 3396:E7Y 2535:EV 1422:FCH 2533:FDSPXZ_E 3406:FE237Y 3437:FE7YW 208:FEV 1688:FM01 1689:FM2 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 2517:FSPXZ 1416:FXB 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 1415:FXNZ 3455:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 4634:JFSPXZ 4632:JSPM_E7Y 3609:M_E7Y 1653:PE7Y 2485:SPM_E7Y 2420:SPP_E7Y 3691:TJKD_E7Y 3753:TJKD_M01 3754:TJKD_M2 3756:TJKD_M3K 3757:TJKD_M3Q 3755:TJKD_M3R 3758:TJKD_M59 3759:TJKD_M7B 3760:TJKD_M7Y 3761:TJKD_MS 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3508:XA_E 179:XA_E01 3514:XB_E 3509:XE_E 3518:XH_E 3511:XNE_E 3512:XNF_E 180:XNF_E01 3510:XNG_E 3513:XNZ_E 3519:XO_E 3517:XQF_E 3516:XQS_E 3515:XQZ_E 3578:X_E7Y FE7YW endogen (3437) : 3438:FEVW FEE2 eksogen : 201:FE2K 197:FE2KW FEE59 eksogen : 202:FE59 198:FE59W FEESQ eksogen : 204:FESQ 200:FESQW FEET eksogen : 203:FET 199:FETW FES endogen (1657) : 3435:BPEST 2536:ES 3400:FEST 1658:PES 2421:SPP_ES 3692:TJKD_ES * FESQ endogen ( 204), feed-back : 3397:ESQ 1422:FCH 2533:FDSPXZ_E 209:FE 1657:FES 204:FESQ 1688:FM01 1689:FM2 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 2517:FSPXZ 1416:FXB 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 1415:FXNZ 3455:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1417:FXQZXO 4634:JFSPXZ 4633:JSPM_ES 3610:M_ES 1658:PES 1654:PESQ 2486:SPM_ES 3692:TJKD_ES 3753:TJKD_M01 3754:TJKD_M2 3756:TJKD_M3K 3757:TJKD_M3Q 3755:TJKD_M3R 3758:TJKD_M59 3759:TJKD_M7B 3760:TJKD_M7Y 3761:TJKD_MS 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3508:XA_E 179:XA_E01 3514:XB_E 3509:XE_E 3518:XH_E 3511:XNE_E 3512:XNF_E 180:XNF_E01 3510:XNG_E 3513:XNZ_E 3519:XO_E 3517:XQF_E 3515:XQZ_E 3579:X_ES FESQW endogen ( 200) : 204:FESQ 3439:FEW FESS endogen ( 205) : 3398:ESS 209:FE 1657:FES 3439:FEW 1703:FMS 1420:FXQS 1417:FXQZXO 1658:PES 3692:TJKD_ES 3761:TJKD_MS 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 FESSE eksogen : 205:FESS FEST endogen (3400) : 3401:PEST * FET endogen ( 203), feed-back : 3339:ARFCP_FET 3435:BPEST 86:CP 29:CPUETXH 2537:ET 85:FCP 209:FE 3400:FEST 203:FET 4521:ZFCP FETB endogen ( 13) : 53:BFCBU 27:CPUXH 70:FCB 61:FCBU 67:FKNCB 4522:JRCPUXH 24:PCGBU 23:PCPUXH 1659:PET FETE endogen ( 14) : 54:BFCE 27:CPUXH 62:FCE 4522:JRCPUXH 22:PCEFVTS 23:PCPUXH 1659:PET FETF endogen ( 15) : 55:BFCF 27:CPUXH 63:FCF 4522:JRCPUXH 22:PCEFVTS 21:PCFVTS 23:PCPUXH 1659:PET FETG endogen ( 12) : 52:BFCGU 27:CPUXH 60:FCGU 4522:JRCPUXH 24:PCGBU 23:PCPUXH 1659:PET FETS endogen ( 18) : 58:BFCS 27:CPUXH 66:FCS 4522:JRCPUXH 22:PCEFVTS 21:PCFVTS 23:PCPUXH 19:PCTS 20:PCVTS 1659:PET FETT endogen ( 17) : 57:BFCT 27:CPUXH 65:FCT 4522:JRCPUXH 22:PCEFVTS 21:PCFVTS 23:PCPUXH 19:PCTS 20:PCVTS 1659:PET FETV endogen ( 16) : 56:BFCV 27:CPUXH 64:FCV 4522:JRCPUXH 22:PCEFVTS 21:PCFVTS 23:PCPUXH 20:PCVTS 1659:PET FETW endogen ( 199) : 203:FET 3439:FEW FEV endogen ( 208) : 3431:BPEV 209:FE 3403:FEVX3 2539:PEV FEVW endogen (3438) : 3439:FEW FEVX3 endogen (3403) : 3404:PEVX3 FEW endogen (3439), ikke-bestemmende. FI endogen ( 164) : 2683:FY 165:PI FIB endogen ( 125) : 1660:FAM01 1661:FAM2 1662:FAM3Q 1663:FAM59 1664:FAMS 1422:FCH 2532:FDSPXZ_I 136:FIBP1 3383:FIBP1NY 168:FIF 1688:FM01 1689:FM2 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 2517:FSPXZ 1416:FXB 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 1415:FXNZ 3455:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 1548:IB 4634:JFSPXZ 4624:JSPM_IB 3601:M_IB 1549:PIB 1601:PIBP 1542:PNIB 1558:PNIBP1 2477:SPM_IB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3753:TJKD_M01 3754:TJKD_M2 3756:TJKD_M3K 3757:TJKD_M3Q 3755:TJKD_M3R 3758:TJKD_M59 3759:TJKD_M7B 3760:TJKD_M7Y 3761:TJKD_MS 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3644:TJKFMZ01 3645:TJKFMZ2 3646:TJKFMZ3Q 3647:TJKFMZ59 3648:TJKFMZS 3669:TJKIB 179:XA_E01 3496:XA_I 3502:XB_I 3497:XE_I 3506:XH_I 3499:XNE_I 180:XNF_E01 3500:XNF_I 3498:XNG_I 3501:XNZ_I 3507:XO_I 3505:XQF_I 3504:XQS_I 3503:XQZ_I 3570:X_IB FIB9 endogen (4333) : 4335:PIB9 * FIBA endogen ( 235), feed-back : 4333:FIB9 123:FIBP 4038:FIFA 248:IBA 149:IF_H 1587:KKPIB * FIBB endogen ( 276), feed-back : 4333:FIB9 4334:FIBBY 123:FIBP 4039:FIFB 289:IBB 149:IF_H 1587:KKPIB FIBBY endogen (4334) : 4336:PIBBY FIBE eksogen : 123:FIBP 4130:FIFE 708:FKNBE 721:IBE 149:IF_H 1587:KKPIB FIBH endogen ( 106) : 3949:AFIBH 2532:FDSPXZ_I 164:FI 125:FIB 3367:FIBHE 136:FIBP1 3383:FIBP1NY 4131:FIFH 3348:FIFP 3357:FIFP1 3345:FIP 3360:FIP1 114:FKNBH 2517:FSPXZ 163:I 151:IBH 3388:IBP1NY 3347:IFP 149:IF_H 3389:IMP1NY 3344:IP 2282:IPS 2284:IPS_CR 4634:JFSPXZ 109:KBH 1587:KKPIB 112:KNBH 1601:PIBP 1558:PNIBP1 2447:SPG_IBH 2408:SPP_IBH 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 2027:YRR FIBHE endogen (3367), ikke-bestemmende. FIBHL endogen ( 107) : 3367:FIBHE 115:FKNBHL FIBN endogen (4185) : 4333:FIB9 4334:FIBBY 4187:PIBN * FIBNE endogen ( 482), feed-back : 4185:FIBN 123:FIBP 4040:FIFNE 495:IBNE 1587:KKPIB * FIBNF endogen ( 317), feed-back : 4185:FIBN 123:FIBP 4041:FIFNF 330:IBNF 1587:KKPIB * FIBNG endogen ( 523), feed-back : 4185:FIBN 123:FIBP 4042:FIFNG 536:IBNG 149:IF_H 1587:KKPIB * FIBNZ endogen ( 358), feed-back : 4185:FIBN 123:FIBP 4043:FIFNZ 371:IBNZ 149:IF_H 1587:KKPIB * FIBO endogen ( 656), feed-back : 125:FIB 3351:FIFO 3354:FIO 660:FKNBO 693:IBO 3350:IFO 1587:KKPIB 1601:PIBP * FIBO1 endogen ( 582), feed-back : 2532:FDSPXZ_I 164:FI 656:FIBO 582:FIBO1 147:FIBO1NY 136:FIBP1 3365:FIFO1 141:FIFO1NY 144:FIFRO1NY 3363:FIO1 585:FKNBO1 2517:FSPXZ 163:I 600:IBO1 4634:JFSPXZ 4541:JRFIBO1 1558:PNIBP1 2449:SPG_IBO1 2410:SPP_IBO1 3848:SPP_IO1 3693:TJKD_IB 3694:TJKD_IBO1 4542:ZFIBO1 FIBO1NY endogen ( 147) : 3383:FIBP1NY 3379:FIMO1NY 3380:IBO1NY FIBP endogen ( 123) : 125:FIB 3348:FIFP 3370:FIFPXH 3345:FIP 3347:IFP 3369:IFPXH 3344:IP 1601:PIBP FIBP1 endogen ( 136) : 4406:BIPBP 2532:FDSPXZ_I 164:FI 582:FIBO1 3357:FIFP1 3373:FIFP1XH 3360:FIP1 2517:FSPXZ 163:I 3362:IBP1 3372:IFP1XH 2024:IVBPS 4634:JFSPXZ 4541:JRFIBO1 1558:PNIBP1 2448:SPG_IBP1 3845:SPG_IP1 2409:SPP_IBP1 3847:SPP_IP1 3693:TJKD_IB 3696:TJKD_IBP1 FIBP1NY endogen (3383) : 3390:PIBP1NY FIBQ endogen (4186) : 4333:FIB9 4334:FIBBY 4188:PIBQ * FIBQF endogen ( 399), feed-back : 123:FIBP 4186:FIBQ 4044:FIFQF 412:IBQF 1587:KKPIB * FIBQS endogen ( 564), feed-back : 4334:FIBBY 123:FIBP 4186:FIBQ 4045:FIFQS 577:IBQS 149:IF_H 1587:KKPIB * FIBQZ endogen ( 440), feed-back : 123:FIBP 4186:FIBQ 4046:FIFQZ 454:IBQZ 149:IF_H 1587:KKPIB FIF endogen ( 168) : 3386:FIFP1NY 169:PIF FIF9 endogen (4355) : 4357:PIF9 FIFA endogen (4038) : 4355:FIF9 4047:PIFA FIFB endogen (4039) : 4355:FIF9 4356:FIFBY 4048:PIFB FIFBY endogen (4356) : 4358:PIFBY FIFE endogen (4130) : 4132:PIFE FIFH endogen (4131) : 4133:PIFH FIFN endogen (4215) : 4355:FIF9 4356:FIFBY 4217:PIFN FIFNE endogen (4040) : 4215:FIFN 4049:PIFNE FIFNF endogen (4041) : 4215:FIFN 4050:PIFNF FIFNG endogen (4042) : 4215:FIFN 4051:PIFNG FIFNZ endogen (4043) : 4215:FIFN 4052:PIFNZ FIFO endogen (3351) : 3352:PIFO FIFO1 endogen (3365) : 3366:PIFO1 FIFO1NY endogen ( 141) : 3386:FIFP1NY 3379:FIMO1NY 143:PIFO1NY FIFP endogen (3348) : 3349:PIFP FIFP1 endogen (3357) : 3358:PIFP1 FIFP1NY endogen (3386) : 3387:PIFP1NY FIFP1XH endogen (3373) : 3947:AFIFP1XH 3374:PIFP1XH FIFPXH endogen (3370) : 3371:PIFPXH FIFQ endogen (4216) : 4355:FIF9 4356:FIFBY 4218:PIFQ FIFQF endogen (4044) : 4216:FIFQ 4053:PIFQF FIFQS endogen (4045) : 4356:FIFBY 4216:FIFQ 4054:PIFQS FIFQZ endogen (4046) : 4216:FIFQ 4055:PIFQZ FIFRO1NY endogen ( 144) : 146:PIFRO1NY FIKN eksogen : 1422:FCH 2532:FDSPXZ_I 164:FI 3345:FIP 3360:FIP1 1688:FM01 1689:FM2 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 2517:FSPXZ 1416:FXB 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 1415:FXNZ 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 163:I 167:IF 166:IKN 2656:IKN_H 3344:IP 4634:JFSPXZ 4626:JSPM_IKN 3603:M_IKN 1543:PIKN 2455:SPG_IKN 2479:SPM_IKN 2416:SPP_IKN 3697:TJKD_IKN 3753:TJKD_M01 3754:TJKD_M2 3756:TJKD_M3K 3757:TJKD_M3Q 3755:TJKD_M3R 3758:TJKD_M59 3759:TJKD_M7B 3760:TJKD_M7Y 3761:TJKD_MS 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3670:TJKIKN 179:XA_E01 3496:XA_I 3502:XB_I 3497:XE_I 3506:XH_I 3499:XNE_I 180:XNF_E01 3500:XNF_I 3498:XNG_I 3501:XNZ_I 3507:XO_I 3505:XQF_I 3504:XQS_I 3503:XQZ_I 3572:X_IKN * FIL endogen (1460), feed-back : 3950:AFIL 2532:FDSPXZ_I 164:FI 1460:FIL 3345:FIP 3360:FIP1 2517:FSPXZ 3970:FYTRXIL 163:I 167:IF 3344:IP 4634:JFSPXZ 1544:PNIL 2454:SPG_IL 2415:SPP_IL 3728:TJKD_DIL FILO endogen (1455) : 3354:FIO FILO1 endogen (1458) : 3363:FIO1 FIM endogen ( 124) : 168:FIF 156:FIMD 135:FIMP1 3384:FIMP1NY 126:FIMX 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 1547:PIM 1600:PIMP 3698:TJKD_IM FIM9 endogen (4311) : 4313:PIM9 * FIMA endogen ( 237), feed-back : 4038:FIFA 4311:FIM9 122:FIMP 149:IF_H 251:IMA 1599:KKPIM * FIMB endogen ( 278), feed-back : 4039:FIFB 4311:FIM9 4312:FIMBY 122:FIMP 149:IF_H 292:IMB 1599:KKPIM FIMBY endogen (4312) : 4314:PIMBY * FIMD endogen ( 156), feed-back : 156:FIMD 160:FIMDP1 158:IMD FIMDP1 endogen ( 160) : 161:PIMDP1 * FIME endogen ( 706), feed-back : 4130:FIFE 706:FIME 122:FIMP 709:FKNME 149:IF_H 724:IME 1599:KKPIM FIMN endogen (4158) : 4311:FIM9 4312:FIMBY 4160:PIMN * FIMNE endogen ( 484), feed-back : 4040:FIFNE 4158:FIMN 122:FIMP 498:IMNE 1599:KKPIM * FIMNF endogen ( 319), feed-back : 4041:FIFNF 4158:FIMN 122:FIMP 333:IMNF 1599:KKPIM * FIMNG endogen ( 525), feed-back : 4042:FIFNG 4158:FIMN 122:FIMP 149:IF_H 539:IMNG 1599:KKPIM * FIMNZ endogen ( 360), feed-back : 4043:FIFNZ 4158:FIMN 122:FIMP 149:IF_H 374:IMNZ 1599:KKPIM * FIMO endogen ( 657), feed-back : 3351:FIFO 124:FIM 3354:FIO 661:FKNMO 3350:IFO 696:IMO 1599:KKPIM 1600:PIMP * FIMO1 endogen ( 583), feed-back : 164:FI 3365:FIFO1 141:FIFO1NY 657:FIMO 583:FIMO1 133:FIMO1X 135:FIMP1 584:FIMRO1 3363:FIO1 586:FKNMO1 2517:FSPXZ 163:I 602:IMO1 132:IMO1X 4634:JFSPXZ 4543:JRFIMO1 1569:PIMO1 1553:PNIMO1 3848:SPP_IO1 3699:TJKD_IMO1 4544:ZFIMRO1 FIMO1NY endogen (3379) : 3384:FIMP1NY 3382:PIMO1NY FIMO1X endogen ( 133) : 2532:FDSPXZ_I 134:PIMO1X 1553:PNIMO1 1555:PNIMP1 1554:PNIMP1X7Y 2451:SPG_IMO1 2413:SPP_IMO1 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 FIMP endogen ( 122) : 3348:FIFP 3370:FIFPXH 124:FIM 3345:FIP 3347:IFP 3369:IFPXH 3344:IP 1600:PIMP FIMP1 endogen ( 135) : 4405:BIPMP 164:FI 3357:FIFP1 3373:FIFP1XH 583:FIMO1 139:FIMP1X7Y 3360:FIP1 2517:FSPXZ 163:I 3372:IFP1XH 137:IMP1 4634:JFSPXZ 4543:JRFIMO1 1570:PIMP1 1555:PNIMP1 3845:SPG_IP1 3847:SPP_IP1 3700:TJKD_IMP1 FIMP1NY endogen (3384) : 3391:PIMP1NY FIMP1X7Y endogen ( 139) : 2532:FDSPXZ_I 140:PIMP1X7Y 1554:PNIMP1X7Y 2450:SPG_IMP1 2412:SPP_IMP1 2424:SPR_IMP1 3698:TJKD_IM 3700:TJKD_IMP1 FIMQ endogen (4159) : 4311:FIM9 4312:FIMBY 4161:PIMQ * FIMQF endogen ( 401), feed-back : 4044:FIFQF 122:FIMP 4159:FIMQ 415:IMQF 1599:KKPIM * FIMQS endogen ( 566), feed-back : 4045:FIFQS 4312:FIMBY 122:FIMP 4159:FIMQ 1695:FM7Y_IM 149:IF_H 580:IMQS 1599:KKPIM * FIMQZ endogen ( 442), feed-back : 4046:FIFQZ 122:FIMP 4159:FIMQ 149:IF_H 457:IMQZ 1599:KKPIM * FIMRO1 endogen ( 584), feed-back : 144:FIFRO1NY 583:FIMO1 601:PIMRO1 FIMX endogen ( 126) : 129:FIMXO7Y 128:PIMX FIMXO7Y endogen ( 129) : 1660:FAM01 1661:FAM2 1662:FAM3Q 1663:FAM59 1664:FAMS 1422:FCH 2532:FDSPXZ_I 1688:FM01 1689:FM2 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1693:FM59 1694:FM7B 1703:FMS 1416:FXB 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 1415:FXNZ 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 1546:IM 4625:JSPM_IM 3600:M_IM 131:PIMXO7Y 1555:PNIMP1 1554:PNIMP1X7Y 1541:PNIMXO7Y 2478:SPM_IM 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3753:TJKD_M01 3754:TJKD_M2 3756:TJKD_M3K 3757:TJKD_M3Q 3755:TJKD_M3R 3758:TJKD_M59 3759:TJKD_M7B 3761:TJKD_MS 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3644:TJKFMZ01 3645:TJKFMZ2 3646:TJKFMZ3Q 3647:TJKFMZ59 3648:TJKFMZS 3668:TJKIMXO7Y 179:XA_E01 3496:XA_I 3502:XB_I 3497:XE_I 3506:XH_I 3499:XNE_I 180:XNF_E01 3500:XNF_I 3498:XNG_I 3501:XNZ_I 3505:XQF_I 3504:XQS_I 3503:XQZ_I 3569:X_IM FIN endogen (4248) : 4249:IN FINB1 endogen (4202), ikke-bestemmende. FINBH endogen (4203), ikke-bestemmende. FINBP endogen (4201), ikke-bestemmende. FINBQ endogen (4200), ikke-bestemmende. FINM endogen (4174), ikke-bestemmende. FINMP endogen (4173), ikke-bestemmende. FINV endogen (4222) : 4231:PINV FINV9 endogen (4359) : 4363:PINV9 FINVA endogen (4056) : 4359:FINV9 4074:PINVA FINVB endogen (4057) : 4359:FINV9 4360:FINVBY 4075:PINVB FINVB1 endogen (4192) : 4199:PINVB1 FINVB9 endogen (4337) : 4341:PINVB9 FINVBA endogen ( 236) : 4056:FINVA 4337:FINVB9 4191:FINVBP 247:INVBA FINVBB endogen ( 277) : 4057:FINVB 4337:FINVB9 4338:FINVBBY 4191:FINVBP 288:INVBB FINVBBY endogen (4338) : 4342:PINVBBY FINVBE endogen ( 712) : 4191:FINVBP 4134:FINVE 720:INVBE * FINVBH endogen ( 117), feed-back : 4222:FINV 4135:FINVH 4221:FINVP 114:FKNBH 120:INVBH 112:KNBH FINVBN endogen (4189) : 4337:FINVB9 4338:FINVBBY 4191:FINVBP 4196:PINVBN FINVBNE endogen ( 483) : 4189:FINVBN 4058:FINVNE 494:INVBNE FINVBNF endogen ( 318) : 4189:FINVBN 4059:FINVNF 329:INVBNF FINVBNG endogen ( 524) : 4189:FINVBN 4060:FINVNG 535:INVBNG FINVBNZ endogen ( 359) : 4189:FINVBN 4061:FINVNZ 370:INVBNZ FINVBO endogen ( 658) : 4222:FINV 4192:FINVB1 4136:FINVO 692:INVBO FINVBO1 endogen ( 592) : 593:FINVO1 616:FXO1 598:INVBO1 FINVBP endogen (4191) : 4222:FINV 4192:FINVB1 4221:FINVP 4223:FINVPXH 4198:PINVBP FINVBQ endogen (4190) : 4337:FINVB9 4338:FINVBBY 4191:FINVBP 4197:PINVBQ FINVBQF endogen ( 400) : 4190:FINVBQ 4062:FINVQF 411:INVBQF FINVBQS endogen ( 565) : 4338:FINVBBY 4190:FINVBQ 4063:FINVQS 576:INVBQS FINVBQZ endogen ( 441) : 4190:FINVBQ 4064:FINVQZ 453:INVBQZ FINVBY endogen (4360) : 4364:PINVBY FINVE endogen (4134) : 4140:PINVE FINVH endogen (4135) : 4141:PINVH FINVM endogen (4171) : 4172:PINVM FINVM9 endogen (4316) : 4317:PINVM9 FINVMA endogen ( 238) : 4056:FINVA 4316:FINVM9 4168:FINVMP 250:INVMA FINVMB endogen ( 279) : 4057:FINVB 4316:FINVM9 4319:FINVMBY 4168:FINVMP 291:INVMB FINVMBY endogen (4319) : 4320:PINVMBY FINVME endogen ( 711) : 4134:FINVE 4168:FINVMP 723:INVME FINVMN endogen (4163) : 4316:FINVM9 4319:FINVMBY 4168:FINVMP 4164:PINVMN FINVMNE endogen ( 485) : 4163:FINVMN 4058:FINVNE 497:INVMNE FINVMNF endogen ( 320) : 4163:FINVMN 4059:FINVNF 332:INVMNF FINVMNG endogen ( 526) : 4163:FINVMN 4060:FINVNG 538:INVMNG FINVMNZ endogen ( 361) : 4163:FINVMN 4061:FINVNZ 373:INVMNZ FINVMO endogen ( 659) : 4222:FINV 4171:FINVM 4136:FINVO 695:INVMO FINVMO1 endogen ( 591) : 593:FINVO1 616:FXO1 599:INVMO1 FINVMP endogen (4168) : 4222:FINV 4171:FINVM 4221:FINVP 4223:FINVPXH 4169:PINVMP FINVMQ endogen (4166) : 4316:FINVM9 4319:FINVMBY 4168:FINVMP 4167:PINVMQ FINVMQF endogen ( 402) : 4166:FINVMQ 4062:FINVQF 414:INVMQF FINVMQS endogen ( 567) : 4319:FINVMBY 4166:FINVMQ 4063:FINVQS 579:INVMQS FINVMQZ endogen ( 443) : 4166:FINVMQ 4064:FINVQZ 456:INVMQZ FINVN endogen (4219) : 4359:FINV9 4360:FINVBY 4228:PINVN FINVNE endogen (4058) : 4219:FINVN 4076:PINVNE FINVNF endogen (4059) : 4219:FINVN 4077:PINVNF FINVNG endogen (4060) : 4219:FINVN 4078:PINVNG FINVNZ endogen (4061) : 4219:FINVN 4079:PINVNZ FINVO endogen (4136) : 4142:PINVO FINVO1 endogen ( 593) : 647:FCOZ 649:FCOZGL 612:FYFO1GL 607:PINVO1 FINVP endogen (4221) : 4230:PINVP FINVPXH endogen (4223) : 4232:PINVPXH FINVQ endogen (4220) : 4359:FINV9 4360:FINVBY 4229:PINVQ FINVQF endogen (4062) : 4220:FINVQ 4080:PINVQF FINVQS endogen (4063) : 4360:FINVBY 4220:FINVQ 4081:PINVQS FINVQZ endogen (4064) : 4220:FINVQ 4082:PINVQZ FIO endogen (3354) : 3355:PIO FIO1 endogen (3363) : 3948:AFIO1 3364:PIO1 FIP endogen (3345) : 3346:PIP FIP1 endogen (3360) : 3946:AFIP1 3361:PIP1 FIT eksogen : 1422:FCH 164:FI 168:FIF 3348:FIFP 3357:FIFP1 3373:FIFP1XH 3370:FIFPXH 3345:FIP 3360:FIP1 738:FKNT 1688:FM01 1689:FM2 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 1416:FXB 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 1415:FXNZ 3455:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 163:I 3347:IFP 3372:IFP1XH 3369:IFPXH 3389:IMP1NY 3344:IP 3368:IT 3602:M_IT 1550:PIT 3701:TJKD_IT 3753:TJKD_M01 3754:TJKD_M2 3756:TJKD_M3K 3757:TJKD_M3Q 3755:TJKD_M3R 3758:TJKD_M59 3759:TJKD_M7B 3760:TJKD_M7Y 3761:TJKD_MS 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 179:XA_E01 3496:XA_I 3502:XB_I 3497:XE_I 3506:XH_I 3499:XNE_I 180:XNF_E01 3500:XNF_I 3498:XNG_I 3501:XNZ_I 3507:XO_I 3505:XQF_I 3504:XQS_I 3503:XQZ_I 3571:X_IT FIVBH endogen ( 105) : 106:FIBH 109:KBH * FKBH endogen ( 104), feed-back : 106:FIBH 105:FIVBH 104:FKBH 4211:FKNBHW 109:KBH 102:NBS 100:PHK 110:PKBH FKBHW endogen ( 99) : 4211:FKNBHW 100:PHK FKN endogen (4236) : 4248:FIN 4243:PKN FKN9 endogen (4365) : 4369:PKN9 FKNA endogen (4083) : 4365:FKN9 4101:PKNA FKNB endogen (4084) : 4365:FKN9 4366:FKNBY 4102:PKNB 4207:UIB FKNB1 endogen (2880) : 4202:FINB1 2889:FKNCR 2884:PKNB1 FKNB1W endogen (4212), ikke-bestemmende. FKNB9 endogen (4343) : 4439:DT9 4433:DTB9 4437:PKLEBM9 4347:PKNB9 4349:UIB9 FKNB9W endogen (4351), ikke-bestemmende. * FKNBA endogen ( 231), feed-back : 4110:DTA 4433:DTB9 4418:DTBP 235:FIBA 236:FINVBA 4083:FKNA 4343:FKNB9 231:FKNBA 2879:FKNBP 246:KNBA 218:PKLEBA 219:PKLEBMA 4452:PWA 4349:UIB9 4206:UIBP FKNBAW endogen ( 226) : 4351:FKNB9W 231:FKNBA 4210:FKNBPW 2729:PWAW FKNBAWX endogen ( 221) : 231:FKNBA 226:FKNBAW * FKNBB endogen ( 272), feed-back : 4111:DTB 4433:DTB9 4434:DTBBY 4418:DTBP 276:FIBB 277:FINVBB 4084:FKNB 4343:FKNB9 272:FKNBB 4344:FKNBBY 2879:FKNBP 287:KNBB 259:PKLEBB 260:PKLEBMB 4458:PWB 4349:UIB9 4350:UIBBY 4206:UIBP FKNBBW endogen ( 267) : 4351:FKNB9W 272:FKNBB 4352:FKNBBYW 4210:FKNBPW 2746:PWBW FKNBBWX endogen ( 262) : 272:FKNBB 267:FKNBBW FKNBBY endogen (4344) : 4434:DTBBY 4440:DTBY 4438:PKLEBMBY 4348:PKNBBY 4350:UIBBY FKNBBYW endogen (4352), ikke-bestemmende. * FKNBE endogen ( 708), feed-back : 4418:DTBP 712:FINVBE 708:FKNBE 2879:FKNBP 4210:FKNBPW 4143:FKNE 719:KNBE 4453:PWE 4206:UIBP * FKNBH endogen ( 114), feed-back : 97:BUIBHX 106:FIBH 4203:FINBH 117:FINVBH 4236:FKN 2880:FKNB1 114:FKNBH 116:FKNBHE 4211:FKNBHW 2889:FKNCR 4144:FKNH 4235:FKNP 735:FXH 109:KBH 113:PKNBH 4462:PWH 737:PXH 4207:UIB * FKNBHE endogen ( 116), feed-back : 97:BUIBHX 119:KNBHE 83:KNBHK_H 737:PXH 2271:SSYEJ 2033:YRPHS * FKNBHL endogen ( 115), feed-back : 116:FKNBHE 115:FKNBHL 118:KNBHL 737:PXH FKNBHR eksogen : 106:FIBH 114:FKNBH 109:KBH 112:KNBH FKNBHW endogen (4211) : 4212:FKNB1W FKNBN endogen (2877) : 4433:DTB9 4434:DTBBY 4416:DTBN 4418:DTBP 4424:DTN 4343:FKNB9 4344:FKNBBY 2879:FKNBP 4422:PKLEBMN 2881:PKNBN 4349:UIB9 4350:UIBBY 4204:UIBN 4206:UIBP * FKNBNE endogen ( 479), feed-back : 4416:DTBN 4112:DTNE 482:FIBNE 483:FINVBNE 2877:FKNBN 479:FKNBNE 4085:FKNNE 493:KNBNE 466:PKLBMENE 465:PKLBMNE 464:PKLBNE 4455:PWNE 4204:UIBN FKNBNEW endogen ( 474) : 479:FKNBNE 4208:FKNBNW 2754:PWNEW FKNBNEWX endogen ( 469) : 479:FKNBNE 474:FKNBNEW * FKNBNF endogen ( 313), feed-back : 4416:DTBN 4113:DTNF 317:FIBNF 318:FINVBNF 2877:FKNBN 313:FKNBNF 4086:FKNNF 328:KNBNF 301:PKLEBMNF 300:PKLEBNF 4456:PWNF 4204:UIBN FKNBNFW endogen ( 308) : 313:FKNBNF 4208:FKNBNW 2738:PWNFW FKNBNFWX endogen ( 303) : 313:FKNBNF 308:FKNBNFW * FKNBNG endogen ( 520), feed-back : 4416:DTBN 4114:DTNG 523:FIBNG 524:FINVBNG 2877:FKNBN 520:FKNBNG 4087:FKNNG 534:KNBNG 507:PKLBMENG 506:PKLBMNG 505:PKLBNG 4454:PWNG 4204:UIBN FKNBNGW endogen ( 515) : 520:FKNBNG 4208:FKNBNW 4448:PWNGW FKNBNGWX endogen ( 510) : 520:FKNBNG 515:FKNBNGW FKNBNW endogen (4208) : 4351:FKNB9W 4352:FKNBBYW 4210:FKNBPW * FKNBNZ endogen ( 354), feed-back : 4416:DTBN 4115:DTNZ 358:FIBNZ 359:FINVBNZ 2877:FKNBN 354:FKNBNZ 4088:FKNNZ 369:KNBNZ 342:PKLEBMNZ 341:PKLEBNZ 4457:PWNZ 4204:UIBN FKNBNZW endogen ( 349) : 4208:FKNBNW 354:FKNBNZ 2762:PWNZW FKNBNZWX endogen ( 344) : 354:FKNBNZ 349:FKNBNZW * FKNBO endogen ( 660), feed-back : 658:FINVBO 4236:FKN 2880:FKNB1 4212:FKNB1W 660:FKNBO 4145:FKNO 691:KNBO 4463:PWO 4207:UIB * FKNBO1 endogen ( 585), feed-back : 592:FINVBO1 585:FKNBO1 2889:FKNCR 596:KNBO1 FKNBP endogen (2879) : 4418:DTBP 4426:DTP 4201:FINBP 4200:FINBQ 4236:FKN 2880:FKNB1 2889:FKNCR 4235:FKNP 4237:FKNPXH 2883:PKNBP 4207:UIB 4206:UIBP FKNBPW endogen (4210) : 4212:FKNB1W FKNBQ endogen (2878) : 4433:DTB9 4434:DTBBY 4418:DTBP 4417:DTBQ 4425:DTQ 4343:FKNB9 4344:FKNBBY 2879:FKNBP 4423:PKLEBMQ 2882:PKNBQ 4349:UIB9 4350:UIBBY 4206:UIBP 4205:UIBQ * FKNBQF endogen ( 395), feed-back : 4417:DTBQ 4116:DTQF 399:FIBQF 400:FINVBQF 2878:FKNBQ 395:FKNBQF 2886:FKNCF 4089:FKNQF 410:KNBQF 383:PKLEBMQF 382:PKLEBQF 4461:PWQF 4205:UIBQ FKNBQFW endogen ( 390) : 395:FKNBQF 4209:FKNBQW 2770:PWQFW FKNBQFWX endogen ( 385) : 395:FKNBQF 390:FKNBQFW * FKNBQS endogen ( 561), feed-back : 4434:DTBBY 4417:DTBQ 4117:DTQS 564:FIBQS 565:FINVBQS 4344:FKNBBY 2878:FKNBQ 561:FKNBQS 4090:FKNQS 575:KNBQS 548:PKLBMEQS 547:PKLBMQS 546:PKLBQS 4460:PWQS 4350:UIBBY 4205:UIBQ FKNBQSW endogen ( 556) : 4352:FKNBBYW 561:FKNBQS 4209:FKNBQW 4449:PWQSW FKNBQSWX endogen ( 551) : 561:FKNBQS 556:FKNBQSW FKNBQW endogen (4209) : 4351:FKNB9W 4352:FKNBBYW 4210:FKNBPW * FKNBQZ endogen ( 436), feed-back : 4417:DTBQ 4118:DTQZ 440:FIBQZ 441:FINVBQZ 2878:FKNBQ 436:FKNBQZ 4091:FKNQZ 452:KNBQZ 424:PKLEBMQZ 423:PKLEBQZ 4459:PWQZ 4205:UIBQ FKNBQZW endogen ( 431) : 4209:FKNBQW 436:FKNBQZ 2778:PWQZW FKNBQZWX endogen ( 426) : 436:FKNBQZ 431:FKNBQZW FKNBY endogen (4366) : 4370:PKNBY * FKNCB endogen ( 67), feed-back : 3320:BCPUXH 53:BFCBU 27:CPUXH 70:FCB 4522:JRCPUXH 69:KNCB 68:NKCB 2305:SYV 9:UCB 4521:ZFCP FKNCF endogen (2886) : 2889:FKNCR 2887:PKNCF 3001:PWS_CF FKNCR endogen (2889) : 2890:PKNCR 2954:PWS_CR FKNE endogen (4143) : 4149:PKNE FKNH endogen (4144) : 4150:PKNH FKNM endogen (2868) : 4174:FINM 2889:FKNCR 2872:PKNM FKNM9 endogen (4323) : 4439:DT9 4427:DTK9 4437:PKLEBM9 4325:PKNM9 4327:UIM9 FKNM9W endogen (4329), ikke-bestemmende. * FKNMA endogen ( 233), feed-back : 4110:DTA 4427:DTK9 4409:DTKP 237:FIMA 238:FINVMA 4083:FKNA 4323:FKNM9 233:FKNMA 2867:FKNMP 249:KNMA 216:PKLA 217:PKLEA 218:PKLEBA 219:PKLEBMA 4452:PWA 4327:UIM9 4177:UIMP FKNMAW endogen ( 228) : 4329:FKNM9W 233:FKNMA 4181:FKNMPW 2729:PWAW FKNMAWX endogen ( 223) : 233:FKNMA 228:FKNMAW * FKNMB endogen ( 274), feed-back : 4111:DTB 4427:DTK9 4428:DTKBY 4409:DTKP 278:FIMB 279:FINVMB 4084:FKNB 4323:FKNM9 274:FKNMB 4324:FKNMBY 2867:FKNMP 290:KNMB 257:PKLB 258:PKLEB 259:PKLEBB 260:PKLEBMB 4458:PWB 4327:UIM9 4328:UIMBY 4177:UIMP FKNMBW endogen ( 269) : 4329:FKNM9W 274:FKNMB 4330:FKNMBYW 4181:FKNMPW 2746:PWBW FKNMBWX endogen ( 264) : 274:FKNMB 269:FKNMBW FKNMBY endogen (4324) : 4440:DTBY 4428:DTKBY 4438:PKLEBMBY 4326:PKNMBY 4328:UIMBY FKNMBYW endogen (4330), ikke-bestemmende. * FKNME endogen ( 709), feed-back : 4409:DTKP 711:FINVME 4143:FKNE 709:FKNME 2867:FKNMP 4181:FKNMPW 722:KNME 4453:PWE 4177:UIMP FKNMN endogen (2865) : 4427:DTK9 4428:DTKBY 4407:DTKN 4409:DTKP 4424:DTN 4323:FKNM9 4324:FKNMBY 2867:FKNMP 4422:PKLEBMN 2869:PKNMN 4327:UIM9 4328:UIMBY 4175:UIMN 4177:UIMP * FKNMNE endogen ( 480), feed-back : 4407:DTKN 4112:DTNE 484:FIMNE 485:FINVMNE 2865:FKNMN 480:FKNMNE 4085:FKNNE 496:KNMNE 466:PKLBMENE 465:PKLBMNE 464:PKLBNE 463:PKLNE 4455:PWNE 4175:UIMN FKNMNEW endogen ( 475) : 480:FKNMNE 4179:FKNMNW 2754:PWNEW FKNMNEWX endogen ( 470) : 480:FKNMNE 475:FKNMNEW * FKNMNF endogen ( 315), feed-back : 4407:DTKN 4113:DTNF 319:FIMNF 320:FINVMNF 2865:FKNMN 315:FKNMNF 4086:FKNNF 331:KNMNF 301:PKLEBMNF 300:PKLEBNF 299:PKLENF 298:PKLNF 4456:PWNF 4175:UIMN FKNMNFW endogen ( 310) : 315:FKNMNF 4179:FKNMNW 2738:PWNFW FKNMNFWX endogen ( 305) : 315:FKNMNF 310:FKNMNFW * FKNMNG endogen ( 521), feed-back : 4407:DTKN 4114:DTNG 525:FIMNG 526:FINVMNG 2865:FKNMN 521:FKNMNG 4087:FKNNG 537:KNMNG 507:PKLBMENG 506:PKLBMNG 505:PKLBNG 504:PKLNG 4454:PWNG 4175:UIMN FKNMNGW endogen ( 516) : 521:FKNMNG 4179:FKNMNW 4448:PWNGW FKNMNGWX endogen ( 511) : 521:FKNMNG 516:FKNMNGW FKNMNW endogen (4179) : 4329:FKNM9W 4330:FKNMBYW 4181:FKNMPW * FKNMNZ endogen ( 356), feed-back : 4407:DTKN 4115:DTNZ 360:FIMNZ 361:FINVMNZ 2865:FKNMN 356:FKNMNZ 4088:FKNNZ 372:KNMNZ 342:PKLEBMNZ 341:PKLEBNZ 340:PKLENZ 339:PKLNZ 4457:PWNZ 4175:UIMN FKNMNZW endogen ( 351) : 4179:FKNMNW 356:FKNMNZ 2762:PWNZW FKNMNZWX endogen ( 346) : 356:FKNMNZ 351:FKNMNZW * FKNMO endogen ( 661), feed-back : 659:FINVMO 4236:FKN 2868:FKNM 661:FKNMO 4182:FKNMW 4145:FKNO 694:KNMO 4463:PWO 4178:UIM * FKNMO1 endogen ( 586), feed-back : 591:FINVMO1 2889:FKNCR 586:FKNMO1 597:KNMO1 FKNMP endogen (2867) : 4409:DTKP 4426:DTP 4173:FINMP 4236:FKN 2889:FKNCR 2868:FKNM 4235:FKNP 4237:FKNPXH 2871:PKNMP 4178:UIM 4177:UIMP FKNMPW endogen (4181) : 4182:FKNMW FKNMQ endogen (2866) : 4427:DTK9 4428:DTKBY 4409:DTKP 4408:DTKQ 4425:DTQ 4323:FKNM9 4324:FKNMBY 2867:FKNMP 4423:PKLEBMQ 2870:PKNMQ 4327:UIM9 4328:UIMBY 4177:UIMP 4176:UIMQ * FKNMQF endogen ( 397), feed-back : 4408:DTKQ 4116:DTQF 401:FIMQF 402:FINVMQF 2886:FKNCF 2866:FKNMQ 397:FKNMQF 4089:FKNQF 413:KNMQF 383:PKLEBMQF 382:PKLEBQF 381:PKLEQF 380:PKLQF 4461:PWQF 4176:UIMQ FKNMQFW endogen ( 392) : 397:FKNMQF 4180:FKNMQW 2770:PWQFW FKNMQFWX endogen ( 387) : 397:FKNMQF 392:FKNMQFW * FKNMQS endogen ( 562), feed-back : 4428:DTKBY 4408:DTKQ 4117:DTQS 566:FIMQS 567:FINVMQS 4324:FKNMBY 2866:FKNMQ 562:FKNMQS 4090:FKNQS 578:KNMQS 548:PKLBMEQS 547:PKLBMQS 546:PKLBQS 545:PKLQS 4460:PWQS 4328:UIMBY 4176:UIMQ FKNMQSW endogen ( 557) : 4330:FKNMBYW 562:FKNMQS 4180:FKNMQW 4449:PWQSW FKNMQSWX endogen ( 552) : 562:FKNMQS 557:FKNMQSW FKNMQW endogen (4180) : 4329:FKNM9W 4330:FKNMBYW 4181:FKNMPW * FKNMQZ endogen ( 438), feed-back : 4408:DTKQ 4118:DTQZ 442:FIMQZ 443:FINVMQZ 2866:FKNMQ 438:FKNMQZ 4091:FKNQZ 455:KNMQZ 424:PKLEBMQZ 423:PKLEBQZ 422:PKLEQZ 421:PKLQZ 4459:PWQZ 4176:UIMQ FKNMQZW endogen ( 433) : 4180:FKNMQW 438:FKNMQZ 2778:PWQZW FKNMQZWX endogen ( 428) : 438:FKNMQZ 433:FKNMQZW FKNMW endogen (4182), ikke-bestemmende. FKNN endogen (4233) : 4365:FKN9 4366:FKNBY 4244:PKNN FKNNE endogen (4085) : 4233:FKNN 4103:PKNNE FKNNF endogen (4086) : 4233:FKNN 4104:PKNNF FKNNG endogen (4087) : 4233:FKNN 4105:PKNNG FKNNZ endogen (4088) : 4233:FKNN 4106:PKNNZ FKNO endogen (4145) : 4151:PKNO FKNP endogen (4235) : 4246:PKNP FKNPXH endogen (4237) : 4247:PKNPXH FKNQ endogen (4234) : 4365:FKN9 4366:FKNBY 4245:PKNQ FKNQF endogen (4089) : 4234:FKNQ 4107:PKNQF FKNQS endogen (4090) : 4366:FKNBY 4234:FKNQ 4108:PKNQS FKNQZ endogen (4091) : 4234:FKNQ 4109:PKNQZ * FKNT endogen ( 738), feed-back : 4236:FKN 2889:FKNCR 4235:FKNP 4237:FKNPXH 738:FKNT 740:KNT FM endogen (1682) : 3942:AFM 3424:BFM 3430:BPE 2683:FY 3930:FYST 2688:FYTR 2544:PM * FM01 endogen (1688), feed-back : 1680:FMV 4569:JM01_IL 1704:M01 1439:M01_IL 2541:MV 3753:TJKD_M01 * FM2 endogen (1689), feed-back : 3422:FM237Y 1680:FMV 4570:JM2_IL 1705:M2 1440:M2_IL 2541:MV 3754:TJKD_M2 FM237Y endogen (3422) : 3423:PM237Y FM3 endogen (3409) : 3422:FM237Y 3416:FMVX3 3410:PM3 * FM3K endogen (1691), feed-back : 3409:FM3 1680:FMV 4571:JM3K_IL 1707:M3K 1441:M3K_IL 2541:MV 3756:TJKD_M3K * FM3Q endogen (1692), feed-back : 3409:FM3 1680:FMV 4573:JM3Q_IL 1708:M3Q 1443:M3Q_IL 2541:MV 3757:TJKD_M3Q * FM3R endogen (1690), feed-back : 3409:FM3 1680:FMV 4572:JM3R_IL 1706:M3R 1442:M3R_IL 2541:MV 3755:TJKD_M3R * FM59 endogen (1693), feed-back : 3419:FM597B 1680:FMV 4574:JM59_IL 1709:M59 1444:M59_IL 2541:MV 3758:TJKD_M59 FM597B endogen (3419) : 3420:PM597B * FM7B endogen (1694), feed-back : 3419:FM597B 1680:FMV 4575:JM7B_IL 1710:M7B 1445:M7B_IL 2541:MV 3759:TJKD_M7B * FM7Y endogen (1700), feed-back : 3422:FM237Y 1680:FMV 4576:JM7Y_IL 1446:M7Y_IL 2541:MV 1702:PM7Y 3760:TJKD_M7Y FM7YXIM endogen (1698) : 1700:FM7Y 1699:M7YXIM * FM7Y_IM endogen (1695), feed-back : 2532:FDSPXZ_I 139:FIMP1X7Y 129:FIMXO7Y 1700:FM7Y 1546:IM 130:IMXO7Y 4625:JSPM_IM 1697:M7Y_IM 3600:M_IM 1555:PNIMP1 1541:PNIMXO7Y 2478:SPM_IM 3698:TJKD_IM 3700:TJKD_IMP1 3760:TJKD_M7Y * FMS endogen (1703), feed-back : 3435:BPEST 1682:FM 3412:FMST 4577:JMS_IL 1711:MS 1447:MS_IL 3761:TJKD_MS FMST endogen (3412) : 3413:PMST FMT endogen (1681) : 3435:BPEST 1682:FM 3412:FMST 2542:MT FMV endogen (1680) : 3431:BPEV 1682:FM 3416:FMVX3 2545:PMV FMVX3 endogen (3416) : 3417:PMVX3 FMZ endogen (3414), ikke-bestemmende. * FMZ01 endogen (1674), feed-back : 1660:FAM01 3414:FMZ 1674:FMZ01 1683:KFMZ01 3644:TJKFMZ01 FMZ01W endogen (1670) : 1674:FMZ01 * FMZ2 endogen (1675), feed-back : 1661:FAM2 3414:FMZ 1675:FMZ2 1684:KFMZ2 3645:TJKFMZ2 FMZ2W endogen (1671) : 1675:FMZ2 * FMZ3Q endogen (1678), feed-back : 1662:FAM3Q 3414:FMZ 1678:FMZ3Q 1685:KFMZ3Q 3646:TJKFMZ3Q * FMZ59 endogen (1676), feed-back : 3426:BFMZ59 1663:FAM59 3414:FMZ 1676:FMZ59 1686:KFMZ59 3647:TJKFMZ59 FMZ59W endogen (1672) : 1676:FMZ59 * FMZS endogen (1679), feed-back : 1664:FAMS 3414:FMZ 1687:KFMZS 3648:TJKFMZS * FMZSNR endogen (1677), feed-back : 1679:FMZS 1677:FMZSNR FMZSNRW endogen (1673) : 1677:FMZSNR * FSPXZ endogen (2517), feed-back : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 3642:TJKFYF * FSPXZ1 endogen (2534), feed-back : 2534:FSPXZ1 4635:JFSPXZ1 3643:TJKFYF1 * FSPZ_XO endogen ( 699), feed-back : 699:FSPZ_XO 700:PSPZ_XO * FSPZ_XO1 endogen ( 610), feed-back : 699:FSPZ_XO 610:FSPZ_XO1 616:FXO1 612:FYFO1GL 611:PSPZ_XO1 FV endogen (4299) : 4303:PV FV9 endogen (4395) : 4397:PV9 FVA endogen (1466) : 2518:FDSPXZ_VA 2517:FSPXZ 4395:FV9 4298:FVP 4634:JFSPXZ 1477:PVA 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3649:TJKVA 1501:VA 1513:VMA FVB endogen (1472) : 2524:FDSPXZ_VB 2517:FSPXZ 4395:FV9 4396:FVBY 4298:FVP 4634:JFSPXZ 1482:PVB 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3654:TJKVB 1506:VB 1518:VMB FVBY endogen (4396) : 4398:PVBY FVE endogen (1467) : 2519:FDSPXZ_VE 2517:FSPXZ 4298:FVP 4634:JFSPXZ 1483:PVE 1531:PVME 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3655:TJKVE 1507:VE FVE1 endogen (4257) : 4261:PVE1 FVE1W endogen (4265), ikke-bestemmende. FVE9 endogen (4373) : 4439:DT9 4431:DTE9 4437:PKLEBM9 4375:PVE9 4381:TVE9 FVE9W endogen (4377), ikke-bestemmende. * FVEA endogen ( 232), feed-back : 4110:DTA 4431:DTE9 4415:DTEP 1662:FAM3Q 2518:FDSPXZ_VA 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1466:FVA 4373:FVE9 232:FVEA 4256:FVEP 4305:FVEX 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 2789:FYFA 4604:JSPM_XA 3580:M_XA 217:PKLEA 218:PKLEBA 219:PKLEBMA 1477:PVA 4452:PWA 2457:SPM_XA 2502:SPPUR 2383:SPP_VEA 3756:TJKD_M3K 3757:TJKD_M3Q 3755:TJKD_M3R 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3704:TJKD_VEA 3705:TJKD_VMA 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3646:TJKFMZ3Q 3649:TJKVA 2371:TVEA 4013:VEA 1513:VMA 3461:XE_X 3463:XNE_X 3462:XNG_X 3550:X_XA FVEAW endogen ( 227) : 4377:FVE9W 232:FVEA 4264:FVEPW 2729:PWAW FVEAWX endogen ( 222) : 232:FVEA 227:FVEAW * FVEB endogen ( 273), feed-back : 4111:DTB 4431:DTE9 4432:DTEBY 4415:DTEP 1662:FAM3Q 2524:FDSPXZ_VB 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1472:FVB 4373:FVE9 273:FVEB 4374:FVEBY 4256:FVEP 4305:FVEX 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 2795:FYFB 4610:JSPM_XB 3586:M_XB 258:PKLEB 259:PKLEBB 260:PKLEBMB 1482:PVB 4458:PWB 2463:SPM_XB 3857:SPP_VEB 2394:SPP_XB 3756:TJKD_M3K 3757:TJKD_M3Q 3755:TJKD_M3R 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3646:TJKFMZ3Q 3654:TJKVB 2377:TVEB 4014:VEB 1518:VMB 3461:XE_X 3463:XNE_X 3462:XNG_X 3556:X_XB FVEBW endogen ( 268) : 4377:FVE9W 273:FVEB 4378:FVEBYW 4264:FVEPW 2748:PWBVV 2746:PWBW FVEBWX endogen ( 263) : 273:FVEB 268:FVEBW FVEBY endogen (4374) : 4440:DTBY 4432:DTEBY 4438:PKLEBMBY 4376:PVEBY 4382:TVEBY FVEBYW endogen (4378), ikke-bestemmende. FVEE eksogen : 4125:BVEE 4415:DTEP 2519:FDSPXZ_VE 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1467:FVE 4256:FVEP 4264:FVEPW 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 2790:FYFE 4605:JSPM_XE 3581:M_XE 1483:PVE 1531:PVME 4453:PWE 2458:SPM_XE 3849:SPP_VEE 2390:SPP_XE 3756:TJKD_M3K 3757:TJKD_M3Q 3755:TJKD_M3R 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3655:TJKVE 2372:TVEE 4122:VEE 3461:XE_X 3463:XNE_X 3462:XNG_X 3551:X_XE * FVEH endogen ( 726), feed-back : 4126:BVEH 4415:DTEP 1662:FAM3Q 2528:FDSPXZ_VH 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 726:FVEH 4256:FVEP 4264:FVEPW 4305:FVEX 1476:FVH 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 736:FYFH 4614:JSPM_XH 3590:M_XH 1488:PVH 1532:PVMH 4462:PWH 2467:SPM_XH 3865:SPP_VEH 2398:SPP_XH 3756:TJKD_M3K 3757:TJKD_M3Q 3755:TJKD_M3R 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3646:TJKFMZ3Q 3660:TJKVH 2381:TVEH 4123:VEH 3461:XE_X 3463:XNE_X 3462:XNG_X 3560:X_XH FVEN endogen (4254) : 4431:DTE9 4432:DTEBY 4413:DTEN 4415:DTEP 4424:DTN 4373:FVE9 4374:FVEBY 4256:FVEP 4422:PKLEBMN 4258:PVEN 4270:TVEN * FVENE endogen ( 477), feed-back : 805:AXE_VENE 4413:DTEN 4112:DTNE 1662:FAM3Q 2521:FDSPXZ_VNE 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 4254:FVEN 477:FVENE 1469:FVNE 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 2792:FYFNE 4607:JSPM_XNE 3583:M_XNE 466:PKLBMENE 1524:PVENE 1491:PVMNE 1479:PVNE 4455:PWNE 2460:SPM_XNE 3853:SPP_VENE 2392:SPP_XNE 3756:TJKD_M3K 3757:TJKD_M3Q 3755:TJKD_M3R 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3646:TJKFMZ3Q 3651:TJKVNE 2374:TVENE 179:XA_E01 3460:XA_X 3461:XE_X 3463:XNE_X 3462:XNG_X 3553:X_XNE FVENEW endogen ( 472) : 477:FVENE 4262:FVENW 2756:PWNEVV 2754:PWNEW FVENEWX endogen ( 467) : 477:FVENE 472:FVENEW * FVENF endogen ( 314), feed-back : 4413:DTEN 4113:DTNF 1662:FAM3Q 2522:FDSPXZ_VNF 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 4254:FVEN 314:FVENF 4305:FVEX 1470:FVNF 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 2793:FYFNF 4608:JSPM_XNF 3584:M_XNF 301:PKLEBMNF 300:PKLEBNF 299:PKLENF 1480:PVNF 4456:PWNF 2461:SPM_XNF 2384:SPP_VENF 3756:TJKD_M3K 3757:TJKD_M3Q 3755:TJKD_M3R 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3646:TJKFMZ3Q 3652:TJKVNF 2375:TVENF 4015:VENF 1516:VMNF 3461:XE_X 3463:XNE_X 3462:XNG_X 3554:X_XNF FVENFW endogen ( 309) : 314:FVENF 4262:FVENW 2740:PWNFVV 2738:PWNFW FVENFWX endogen ( 304) : 314:FVENF 309:FVENFW * FVENG endogen ( 518), feed-back : 784:AXE_VENG 4413:DTEN 4114:DTNG 2520:FDSPXZ_VNG 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 4254:FVEN 518:FVENG 1468:FVNG 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 2791:FYFNG 4606:JSPM_XNG 3582:M_XNG 507:PKLBMENG 1523:PVENG 1490:PVMNG 1478:PVNG 4454:PWNG 2459:SPM_XNG 3851:SPP_VENG 2391:SPP_XNG 3756:TJKD_M3K 3757:TJKD_M3Q 3755:TJKD_M3R 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3650:TJKVNG 2373:TVENG 3461:XE_X 3463:XNE_X 3462:XNG_X 3552:X_XNG FVENGW endogen ( 513) : 518:FVENG 4262:FVENW 4448:PWNGW FVENGWX endogen ( 508) : 518:FVENG 513:FVENGW FVENW endogen (4262) : 4377:FVE9W 4378:FVEBYW 4264:FVEPW * FVENZ endogen ( 355), feed-back : 4413:DTEN 4115:DTNZ 1662:FAM3Q 2523:FDSPXZ_VNZ 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 4254:FVEN 355:FVENZ 4305:FVEX 1471:FVNZ 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 2794:FYFNZ 4609:JSPM_XNZ 3585:M_XNZ 342:PKLEBMNZ 341:PKLEBNZ 340:PKLENZ 1481:PVNZ 4457:PWNZ 2462:SPM_XNZ 3855:SPP_VENZ 2393:SPP_XNZ 3756:TJKD_M3K 3757:TJKD_M3Q 3755:TJKD_M3R 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3646:TJKFMZ3Q 3653:TJKVNZ 2376:TVENZ 4016:VENZ 1517:VMNZ 3461:XE_X 3463:XNE_X 3462:XNG_X 3555:X_XNZ FVENZW endogen ( 350) : 4262:FVENW 355:FVENZ 2764:PWNZVV 2762:PWNZW FVENZWX endogen ( 345) : 355:FVENZ 350:FVENZW * FVEO endogen ( 678), feed-back : 4127:BVEO 2529:FDSPXZ_VO 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 4257:FVE1 4265:FVE1W 678:FVEO 4305:FVEX 680:FVO 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 682:FYFO 4615:JSPM_XO 3591:M_XO 1533:PVMO 1487:PVO 4463:PWO 2468:SPM_XO 3867:SPP_VEO 2399:SPP_XO 3756:TJKD_M3K 3757:TJKD_M3Q 3755:TJKD_M3R 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3659:TJKVO 2382:TVEO 4124:VEO 3461:XE_X 3463:XNE_X 3462:XNG_X 3561:X_XO * FVEO1 endogen ( 620), feed-back : 678:FVEO 620:FVEO1 626:FVO1 616:FXO1 624:VEO1 FVEP endogen (4256) : 4415:DTEP 4426:DTP 4257:FVE1 4260:PVEP 4272:TVEP FVEPW endogen (4264) : 4265:FVE1W FVEQ endogen (4255) : 4431:DTE9 4432:DTEBY 4415:DTEP 4414:DTEQ 4425:DTQ 4373:FVE9 4374:FVEBY 4256:FVEP 4423:PKLEBMQ 4259:PVEQ 4271:TVEQ * FVEQF endogen ( 396), feed-back : 4414:DTEQ 4116:DTQF 1662:FAM3Q 2527:FDSPXZ_VQF 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 4255:FVEQ 396:FVEQF 4305:FVEX 1474:FVQF 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 2798:FYFQF 4613:JSPM_XQF 3589:M_XQF 383:PKLEBMQF 382:PKLEBQF 381:PKLEQF 1486:PVQF 4461:PWQF 2466:SPM_XQF 3863:SPP_VEQF 2397:SPP_XQF 3756:TJKD_M3K 3757:TJKD_M3Q 3755:TJKD_M3R 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3646:TJKFMZ3Q 3658:TJKVQF 2379:TVEQF 4017:VEQF 1521:VMQF 3461:XE_X 3463:XNE_X 3462:XNG_X 3559:X_XQF FVEQFW endogen ( 391) : 396:FVEQF 4263:FVEQW 2772:PWQFVV 2770:PWQFW FVEQFWX endogen ( 386) : 396:FVEQF 391:FVEQFW * FVEQS endogen ( 559), feed-back : 4432:DTEBY 4414:DTEQ 4117:DTQS 2526:FDSPXZ_VQS 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 4374:FVEBY 4255:FVEQ 559:FVEQS 4305:FVEX 1475:FVQS 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 2797:FYFQS 4612:JSPM_XQS 3588:M_XQS 548:PKLBMEQS 1485:PVQS 4460:PWQS 2465:SPM_XQS 3861:SPP_VEQS 2396:SPP_XQS 3756:TJKD_M3K 3757:TJKD_M3Q 3755:TJKD_M3R 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3657:TJKVQS 2378:TVEQS 4018:VEQS 1520:VMQS 3461:XE_X 3463:XNE_X 3462:XNG_X 3558:X_XQS FVEQSW endogen ( 554) : 4378:FVEBYW 559:FVEQS 4263:FVEQW 4449:PWQSW FVEQSWX endogen ( 549) : 559:FVEQS 554:FVEQSW FVEQW endogen (4263) : 4377:FVE9W 4378:FVEBYW 4264:FVEPW * FVEQZ endogen ( 437), feed-back : 4414:DTEQ 4118:DTQZ 1662:FAM3Q 2525:FDSPXZ_VQZ 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 4255:FVEQ 437:FVEQZ 4305:FVEX 1473:FVQZ 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 2796:FYFQZ 4611:JSPM_XQZ 3587:M_XQZ 424:PKLEBMQZ 423:PKLEBQZ 422:PKLEQZ 1484:PVQZ 4459:PWQZ 2464:SPM_XQZ 2502:SPPUR 3859:SPP_VEQZ 2395:SPP_XQZ 3756:TJKD_M3K 3757:TJKD_M3Q 3755:TJKD_M3R 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3646:TJKFMZ3Q 3656:TJKVQZ 2380:TVEQZ 4019:VEQZ 1519:VMQZ 3461:XE_X 3463:XNE_X 3462:XNG_X 3557:X_XQZ FVEQZW endogen ( 432) : 4263:FVEQW 437:FVEQZ 2780:PWQZVV 2778:PWQZW FVEQZWX endogen ( 427) : 437:FVEQZ 432:FVEQZW FVEX endogen (4305) : 4306:PVEX FVH endogen (1476) : 2528:FDSPXZ_VH 2517:FSPXZ 4298:FVP 4634:JFSPXZ 1488:PVH 1532:PVMH 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3660:TJKVH 1508:VH FVM endogen (4280) : 4284:PVM FVM9 endogen (4385) : 4439:DT9 4435:DTM9 4437:PKLEBM9 4387:PVM9 4391:TVM9 FVM9W endogen (4389), ikke-bestemmende. * FVMA endogen ( 230), feed-back : 4110:DTA 4435:DTM9 4421:DTMP 1660:FAM01 1661:FAM2 1663:FAM59 1664:FAMS 1422:FCH 2518:FDSPXZ_VA 1688:FM01 1689:FM2 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 1466:FVA 4385:FVM9 230:FVMA 4279:FVMP 1416:FXB 1415:FXNZ 3455:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 2789:FYFA 4604:JSPM_XA 3580:M_XA 219:PKLEBMA 1477:PVA 1522:PVMA 4452:PWA 2457:SPM_XA 2502:SPPUR 2385:SPP_VMA 3753:TJKD_M01 3754:TJKD_M2 3758:TJKD_M59 3759:TJKD_M7B 3760:TJKD_M7Y 3761:TJKD_MS 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3705:TJKD_VMA 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3644:TJKFMZ01 3645:TJKFMZ2 3647:TJKFMZ59 3648:TJKFMZS 3649:TJKVA 179:XA_E01 3460:XA_X 3466:XB_X 3470:XH_X 180:XNF_E01 3464:XNF_X 3465:XNZ_X 3471:XO_X 3469:XQF_X 3468:XQS_X 3467:XQZ_X 3550:X_XA FVMAW endogen ( 225) : 4389:FVM9W 230:FVMA 4287:FVMPW 2729:PWAW FVMAWX endogen ( 220) : 230:FVMA 225:FVMAW * FVMB endogen ( 271), feed-back : 4111:DTB 4435:DTM9 4436:DTMBY 4421:DTMP 1660:FAM01 1661:FAM2 1663:FAM59 1664:FAMS 1422:FCH 2524:FDSPXZ_VB 1688:FM01 1689:FM2 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 1472:FVB 4385:FVM9 271:FVMB 4386:FVMBY 4279:FVMP 1416:FXB 1415:FXNZ 3455:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 2795:FYFB 4610:JSPM_XB 3586:M_XB 260:PKLEBMB 1482:PVB 1529:PVMB 4458:PWB 2463:SPM_XB 3858:SPP_VMB 2394:SPP_XB 3753:TJKD_M01 3754:TJKD_M2 3758:TJKD_M59 3759:TJKD_M7B 3760:TJKD_M7Y 3761:TJKD_MS 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3644:TJKFMZ01 3645:TJKFMZ2 3647:TJKFMZ59 3648:TJKFMZS 3654:TJKVB 179:XA_E01 3460:XA_X 3466:XB_X 3470:XH_X 180:XNF_E01 3464:XNF_X 3465:XNZ_X 3471:XO_X 3469:XQF_X 3468:XQS_X 3467:XQZ_X 3556:X_XB FVMBW endogen ( 266) : 4389:FVM9W 271:FVMB 4390:FVMBYW 4287:FVMPW 2748:PWBVV 2746:PWBW FVMBWX endogen ( 261) : 271:FVMB 266:FVMBW FVMBY endogen (4386) : 4440:DTBY 4436:DTMBY 4438:PKLEBMBY 4388:PVMBY 4392:TVMBY FVMBYW endogen (4390), ikke-bestemmende. * FVME endogen ( 707), feed-back : 4421:DTMP 1422:FCH 2519:FDSPXZ_VE 1688:FM01 1689:FM2 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 1467:FVE 707:FVME 4279:FVMP 4287:FVMPW 1416:FXB 1415:FXNZ 3455:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 2790:FYFE 4605:JSPM_XE 3581:M_XE 1483:PVE 1531:PVME 4453:PWE 2458:SPM_XE 3850:SPP_VME 2390:SPP_XE 2616:TIRO 3753:TJKD_M01 3754:TJKD_M2 3758:TJKD_M59 3759:TJKD_M7B 3760:TJKD_M7Y 3761:TJKD_MS 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3655:TJKVE 4119:VME 179:XA_E01 3460:XA_X 3466:XB_X 3470:XH_X 180:XNF_E01 3464:XNF_X 3465:XNZ_X 3471:XO_X 3469:XQF_X 3468:XQS_X 3467:XQZ_X 3551:X_XE * FVMH endogen ( 725), feed-back : 4421:DTMP 1660:FAM01 1661:FAM2 1663:FAM59 1664:FAMS 1422:FCH 2528:FDSPXZ_VH 1688:FM01 1689:FM2 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 1476:FVH 725:FVMH 4279:FVMP 4287:FVMPW 1416:FXB 1415:FXNZ 3455:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 736:FYFH 4614:JSPM_XH 3590:M_XH 1488:PVH 1532:PVMH 4462:PWH 2467:SPM_XH 3866:SPP_VMH 2398:SPP_XH 3753:TJKD_M01 3754:TJKD_M2 3758:TJKD_M59 3759:TJKD_M7B 3760:TJKD_M7Y 3761:TJKD_MS 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3644:TJKFMZ01 3645:TJKFMZ2 3647:TJKFMZ59 3648:TJKFMZS 3660:TJKVH 4120:VMH 179:XA_E01 3460:XA_X 3466:XB_X 3470:XH_X 180:XNF_E01 3464:XNF_X 3465:XNZ_X 3471:XO_X 3469:XQF_X 3468:XQS_X 3467:XQZ_X 3560:X_XH FVMN endogen (4277) : 4435:DTM9 4436:DTMBY 4419:DTMN 4421:DTMP 4424:DTN 4385:FVM9 4386:FVMBY 4279:FVMP 4422:PKLEBMN 4281:PVMN 4289:TVMN * FVMNE endogen ( 478), feed-back : 4419:DTMN 4112:DTNE 1660:FAM01 1661:FAM2 1663:FAM59 1664:FAMS 1422:FCH 2521:FDSPXZ_VNE 1688:FM01 1689:FM2 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 4277:FVMN 478:FVMNE 1469:FVNE 1416:FXB 1415:FXNZ 3455:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 2792:FYFNE 3583:M_XNE 466:PKLBMENE 465:PKLBMNE 1491:PVMNE 1479:PVNE 4455:PWNE 3854:SPP_VMNE 2392:SPP_XNE 3753:TJKD_M01 3754:TJKD_M2 3758:TJKD_M59 3759:TJKD_M7B 3760:TJKD_M7Y 3761:TJKD_MS 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3644:TJKFMZ01 3645:TJKFMZ2 3647:TJKFMZ59 3648:TJKFMZS 3651:TJKVNE 1515:VENE 4011:VMNE 3466:XB_X 3470:XH_X 180:XNF_E01 3464:XNF_X 3465:XNZ_X 3471:XO_X 3469:XQF_X 3468:XQS_X 3467:XQZ_X 3553:X_XNE FVMNEW endogen ( 473) : 478:FVMNE 4285:FVMNW 2756:PWNEVV 2754:PWNEW FVMNEWX endogen ( 468) : 478:FVMNE 473:FVMNEW * FVMNF endogen ( 312), feed-back : 4419:DTMN 4113:DTNF 1660:FAM01 1661:FAM2 1663:FAM59 1664:FAMS 1422:FCH 2522:FDSPXZ_VNF 1688:FM01 1689:FM2 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 4277:FVMN 312:FVMNF 1470:FVNF 1416:FXB 1415:FXNZ 3455:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 2793:FYFNF 4608:JSPM_XNF 3584:M_XNF 301:PKLEBMNF 1525:PVMNF 1480:PVNF 4456:PWNF 2461:SPM_XNF 2386:SPP_VMNF 3753:TJKD_M01 3754:TJKD_M2 3758:TJKD_M59 3759:TJKD_M7B 3760:TJKD_M7Y 3761:TJKD_MS 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3644:TJKFMZ01 3645:TJKFMZ2 3647:TJKFMZ59 3648:TJKFMZS 3652:TJKVNF 179:XA_E01 3460:XA_X 3466:XB_X 3470:XH_X 180:XNF_E01 3464:XNF_X 3465:XNZ_X 3471:XO_X 3469:XQF_X 3468:XQS_X 3467:XQZ_X 3554:X_XNF FVMNFW endogen ( 307) : 312:FVMNF 4285:FVMNW 2740:PWNFVV 2738:PWNFW FVMNFWX endogen ( 302) : 312:FVMNF 307:FVMNFW * FVMNG endogen ( 519), feed-back : 4419:DTMN 4114:DTNG 1660:FAM01 1661:FAM2 1663:FAM59 1664:FAMS 1422:FCH 2521:FDSPXZ_VNE 2520:FDSPXZ_VNG 1688:FM01 1689:FM2 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 4277:FVMN 519:FVMNG 1468:FVNG 1416:FXB 1415:FXNZ 3455:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 2791:FYFNG 4607:JSPM_XNE 4606:JSPM_XNG 3582:M_XNG 507:PKLBMENG 506:PKLBMNG 1490:PVMNG 1478:PVNG 4454:PWNG 2460:SPM_XNE 2459:SPM_XNG 3852:SPP_VMNG 2391:SPP_XNG 3753:TJKD_M01 3754:TJKD_M2 3758:TJKD_M59 3759:TJKD_M7B 3760:TJKD_M7Y 3761:TJKD_MS 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3644:TJKFMZ01 3645:TJKFMZ2 3647:TJKFMZ59 3648:TJKFMZS 3650:TJKVNG 1514:VENG 4012:VMNG 179:XA_E01 3460:XA_X 3466:XB_X 3470:XH_X 180:XNF_E01 3464:XNF_X 3465:XNZ_X 3471:XO_X 3469:XQF_X 3468:XQS_X 3467:XQZ_X 3552:X_XNG FVMNGW endogen ( 514) : 519:FVMNG 4285:FVMNW 4448:PWNGW FVMNGWX endogen ( 509) : 519:FVMNG 514:FVMNGW FVMNW endogen (4285) : 4389:FVM9W 4390:FVMBYW 4287:FVMPW * FVMNZ endogen ( 353), feed-back : 4419:DTMN 4115:DTNZ 1660:FAM01 1661:FAM2 1663:FAM59 1664:FAMS 1422:FCH 2523:FDSPXZ_VNZ 1688:FM01 1689:FM2 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 4277:FVMN 353:FVMNZ 1471:FVNZ 1416:FXB 1415:FXNZ 3455:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 2794:FYFNZ 4609:JSPM_XNZ 3585:M_XNZ 342:PKLEBMNZ 1526:PVMNZ 1481:PVNZ 4457:PWNZ 2462:SPM_XNZ 3856:SPP_VMNZ 2393:SPP_XNZ 3753:TJKD_M01 3754:TJKD_M2 3758:TJKD_M59 3759:TJKD_M7B 3760:TJKD_M7Y 3761:TJKD_MS 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3644:TJKFMZ01 3645:TJKFMZ2 3647:TJKFMZ59 3648:TJKFMZS 3653:TJKVNZ 179:XA_E01 3460:XA_X 3466:XB_X 3470:XH_X 180:XNF_E01 3464:XNF_X 3465:XNZ_X 3471:XO_X 3469:XQF_X 3468:XQS_X 3467:XQZ_X 3555:X_XNZ FVMNZW endogen ( 348) : 4285:FVMNW 353:FVMNZ 2764:PWNZVV 2762:PWNZW FVMNZWX endogen ( 343) : 353:FVMNZ 348:FVMNZW * FVMO endogen ( 679), feed-back : 1422:FCH 2529:FDSPXZ_VO 1688:FM01 1689:FM2 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 4280:FVM 679:FVMO 4288:FVMW 680:FVO 1416:FXB 1415:FXNZ 3455:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 682:FYFO 4615:JSPM_XO 3591:M_XO 1533:PVMO 1487:PVO 4463:PWO 2468:SPM_XO 3868:SPP_VMO 2399:SPP_XO 3753:TJKD_M01 3754:TJKD_M2 3758:TJKD_M59 3759:TJKD_M7B 3760:TJKD_M7Y 3761:TJKD_MS 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3659:TJKVO 4121:VMO 179:XA_E01 3460:XA_X 3466:XB_X 3470:XH_X 180:XNF_E01 3464:XNF_X 3465:XNZ_X 3471:XO_X 3469:XQF_X 3468:XQS_X 3467:XQZ_X 3561:X_XO * FVMO1 endogen ( 621), feed-back : 679:FVMO 621:FVMO1 626:FVO1 616:FXO1 625:VMO1 FVMP endogen (4279) : 4421:DTMP 4426:DTP 4280:FVM 4283:PVMP 4291:TVMP FVMPW endogen (4287) : 4288:FVMW FVMQ endogen (4278) : 4435:DTM9 4436:DTMBY 4421:DTMP 4420:DTMQ 4425:DTQ 4385:FVM9 4386:FVMBY 4279:FVMP 4423:PKLEBMQ 4282:PVMQ 4290:TVMQ * FVMQF endogen ( 394), feed-back : 4420:DTMQ 4116:DTQF 1660:FAM01 1661:FAM2 1663:FAM59 1664:FAMS 1422:FCH 2527:FDSPXZ_VQF 1688:FM01 1689:FM2 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 4278:FVMQ 394:FVMQF 1474:FVQF 1416:FXB 1415:FXNZ 3455:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 2798:FYFQF 4613:JSPM_XQF 3589:M_XQF 383:PKLEBMQF 1527:PVMQF 1486:PVQF 4461:PWQF 2466:SPM_XQF 3864:SPP_VMQF 2397:SPP_XQF 3753:TJKD_M01 3754:TJKD_M2 3758:TJKD_M59 3759:TJKD_M7B 3760:TJKD_M7Y 3761:TJKD_MS 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3644:TJKFMZ01 3645:TJKFMZ2 3647:TJKFMZ59 3648:TJKFMZS 3658:TJKVQF 179:XA_E01 3460:XA_X 3466:XB_X 3470:XH_X 180:XNF_E01 3464:XNF_X 3465:XNZ_X 3471:XO_X 3469:XQF_X 3468:XQS_X 3467:XQZ_X 3559:X_XQF FVMQFW endogen ( 389) : 394:FVMQF 4286:FVMQW 2772:PWQFVV 2770:PWQFW FVMQFWX endogen ( 384) : 394:FVMQF 389:FVMQFW * FVMQS endogen ( 560), feed-back : 4436:DTMBY 4420:DTMQ 4117:DTQS 1660:FAM01 1661:FAM2 1663:FAM59 1422:FCH 2526:FDSPXZ_VQS 1688:FM01 1689:FM2 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 4386:FVMBY 4278:FVMQ 560:FVMQS 1475:FVQS 1416:FXB 1415:FXNZ 3455:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 2797:FYFQS 4612:JSPM_XQS 3588:M_XQS 548:PKLBMEQS 547:PKLBMQS 1530:PVMQS 1485:PVQS 4460:PWQS 2465:SPM_XQS 3862:SPP_VMQS 2396:SPP_XQS 3753:TJKD_M01 3754:TJKD_M2 3758:TJKD_M59 3759:TJKD_M7B 3760:TJKD_M7Y 3761:TJKD_MS 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3644:TJKFMZ01 3645:TJKFMZ2 3647:TJKFMZ59 3657:TJKVQS 179:XA_E01 3460:XA_X 3466:XB_X 3470:XH_X 180:XNF_E01 3464:XNF_X 3465:XNZ_X 3471:XO_X 3469:XQF_X 3468:XQS_X 3467:XQZ_X 3558:X_XQS FVMQSW endogen ( 555) : 4390:FVMBYW 560:FVMQS 4286:FVMQW 4449:PWQSW FVMQSWX endogen ( 550) : 560:FVMQS 555:FVMQSW FVMQW endogen (4286) : 4389:FVM9W 4390:FVMBYW 4287:FVMPW * FVMQZ endogen ( 435), feed-back : 4420:DTMQ 4118:DTQZ 1660:FAM01 1661:FAM2 1663:FAM59 1664:FAMS 1422:FCH 2525:FDSPXZ_VQZ 1688:FM01 1689:FM2 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 4278:FVMQ 435:FVMQZ 1473:FVQZ 1416:FXB 1415:FXNZ 3455:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 2796:FYFQZ 4611:JSPM_XQZ 3587:M_XQZ 424:PKLEBMQZ 1528:PVMQZ 1484:PVQZ 4459:PWQZ 2464:SPM_XQZ 2502:SPPUR 3860:SPP_VMQZ 2395:SPP_XQZ 3753:TJKD_M01 3754:TJKD_M2 3758:TJKD_M59 3759:TJKD_M7B 3760:TJKD_M7Y 3761:TJKD_MS 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3644:TJKFMZ01 3645:TJKFMZ2 3647:TJKFMZ59 3648:TJKFMZS 3656:TJKVQZ 179:XA_E01 3460:XA_X 3466:XB_X 3470:XH_X 180:XNF_E01 3464:XNF_X 3465:XNZ_X 3471:XO_X 3469:XQF_X 3468:XQS_X 3467:XQZ_X 3557:X_XQZ FVMQZW endogen ( 430) : 4286:FVMQW 435:FVMQZ 2780:PWQZVV 2778:PWQZW FVMQZWX endogen ( 425) : 435:FVMQZ 430:FVMQZW FVMW endogen (4288), ikke-bestemmende. FVN endogen (4296) : 4395:FV9 4396:FVBY 4298:FVP 4300:PVN FVNE endogen (1469) : 2521:FDSPXZ_VNE 2517:FSPXZ 4296:FVN 4634:JFSPXZ 1479:PVNE 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3651:TJKVNE 1515:VENE 1503:VNE FVNF endogen (1470) : 2522:FDSPXZ_VNF 2517:FSPXZ 4296:FVN 4634:JFSPXZ 1480:PVNF 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3652:TJKVNF 1516:VMNF 1504:VNF FVNG endogen (1468) : 2520:FDSPXZ_VNG 2517:FSPXZ 4296:FVN 4634:JFSPXZ 1478:PVNG 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3650:TJKVNG 1514:VENG 1502:VNG FVNZ endogen (1471) : 2523:FDSPXZ_VNZ 2517:FSPXZ 4296:FVN 4634:JFSPXZ 1481:PVNZ 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3653:TJKVNZ 1517:VMNZ 1505:VNZ FVO endogen ( 680) : 2529:FDSPXZ_VO 2517:FSPXZ 4299:FV 4634:JFSPXZ 1533:PVMO 1487:PVO 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3659:TJKVO 1512:VO * FVO1 endogen ( 626), feed-back : 613:FXO1GL 619:FYFO1 628:PVO1 FVP endogen (4298) : 4299:FV 4302:PVP FVQ endogen (4297) : 4395:FV9 4396:FVBY 4298:FVP 4301:PVQ FVQF endogen (1474) : 2527:FDSPXZ_VQF 2517:FSPXZ 4297:FVQ 4634:JFSPXZ 1486:PVQF 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3658:TJKVQF 1521:VMQF 1511:VQF FVQS endogen (1475) : 2526:FDSPXZ_VQS 2517:FSPXZ 4396:FVBY 4297:FVQ 4634:JFSPXZ 1485:PVQS 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3657:TJKVQS 1520:VMQS 1510:VQS FVQZ endogen (1473) : 2525:FDSPXZ_VQZ 2517:FSPXZ 4297:FVQ 4634:JFSPXZ 1484:PVQZ 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3656:TJKVQZ 1519:VMQZ 1509:VQZ FWCP endogen (3315), ikke-bestemmende. FX endogen (3443) : 4467:PW 3445:PX FX9 endogen (3450) : 3451:PX9 * FXA endogen (1409), feed-back : 231:FKNBA 226:FKNBAW 233:FKNMA 228:FKNMAW 232:FVEA 227:FVEAW 230:FVMA 225:FVMAW 3443:FX 3450:FX9 1409:FXA 1410:FXNF 3447:FXP 2789:FYFA 234:HQA 229:HQAW 4562:JXA_IL 4467:PW 4452:PWA 2732:PWAV 2731:PWAVL 2730:PWAVV 2729:PWAW 4466:PWP 3763:QXA 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3630:TJKSXA 1411:XA 179:XA_E01 1432:XA_IL 2802:YFA FXAE eksogen : 1409:FXA 1408:FXAW FXAW endogen (1408) : 1409:FXA * FXB endogen (1416), feed-back : 272:FKNBB 267:FKNBBW 274:FKNMB 269:FKNMBW 273:FVEB 268:FVEBW 271:FVMB 266:FVMBW 3443:FX 3450:FX9 3453:FXBY 3447:FXP 2795:FYFB 275:HQB 270:HQBW 4578:JXB_IL 4467:PW 4458:PWB 2747:PWBVL 2748:PWBVV 2746:PWBW 4466:PWP 2752:PXB 3769:QXB 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3636:TJKSXB 1426:XB 1448:XB_IL 2808:YFB FXBY endogen (3453) : 3454:PXBY FXE eksogen : 805:AXE_VENE 784:AXE_VENG 706:FIME 707:FVME 3443:FX 184:FXE_E3 3447:FXP 2790:FYFE 710:HQE 4467:PW 4453:PWE 4466:PWP 188:PXE 3764:QXE 2614:TIRE_O 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3631:TJKSXE 2803:YFE FXEXE3 endogen ( 181) : 184:FXE_E3 4563:JXE_IL 183:XEXE3 1433:XE_IL FXE_E3 endogen ( 184) : 191:FE3 190:PE3 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 186:XE_E3 * FXH endogen ( 735), feed-back : 1422:FCH 3443:FX 735:FXH 3447:FXP 736:FYFH 4579:JXH_IL 4467:PW 4462:PWH 4466:PWP 3773:QXH 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3640:TJKSXH 1430:XH 1449:XH_IL 2812:YFH FXN endogen (1431) : 3443:FX 3450:FX9 3453:FXBY 3447:FXP 3762:KHN 4464:PWN 4450:PWNW * FXNE endogen (1414), feed-back : 479:FKNBNE 474:FKNBNEW 480:FKNMNE 475:FKNMNEW 477:FVENE 472:FVENEW 478:FVMNE 473:FVMNEW 1431:FXN 2792:FYFNE 481:HQNE 476:HQNEW 4564:JXNE_IL 4467:PW 4464:PWN 4455:PWNE 2755:PWNEVL 2756:PWNEVV 2754:PWNEW 4450:PWNW 4466:PWP 2787:PXN 2760:PXNE 3775:QXN 3766:QXNE 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3634:TJKSXNE 1424:XNE 1434:XNE_IL 2805:YFNE * FXNF endogen (1410), feed-back : 313:FKNBNF 308:FKNBNFW 315:FKNMNF 310:FKNMNFW 314:FVENF 309:FVENFW 312:FVMNF 307:FVMNFW 1431:FXN 2793:FYFNF 316:HQNF 311:HQNFW 4565:JXNF_IL 4467:PW 4464:PWN 4456:PWNF 2739:PWNFVL 2740:PWNFVV 2738:PWNFW 4450:PWNW 4466:PWP 2787:PXN 3775:QXN 3767:QXNF 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3632:TJKSXNF 1412:XNF 180:XNF_E01 1435:XNF_IL 2806:YFNF * FXNG endogen (1413), feed-back : 520:FKNBNG 515:FKNBNGW 521:FKNMNG 516:FKNMNGW 518:FVENG 513:FVENGW 519:FVMNG 514:FVMNGW 1431:FXN 2791:FYFNG 522:HQNG 517:HQNGW 4566:JXNG_IL 4467:PW 4464:PWN 4454:PWNG 4448:PWNGW 4450:PWNW 4466:PWP 2787:PXN 3775:QXN 3765:QXNG 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3633:TJKSXNG 1423:XNG 1436:XNG_IL 2804:YFNG * FXNZ endogen (1415), feed-back : 354:FKNBNZ 349:FKNBNZW 356:FKNMNZ 351:FKNMNZW 355:FVENZ 350:FVENZW 353:FVMNZ 348:FVMNZW 1431:FXN 2794:FYFNZ 357:HQNZ 352:HQNZW 4567:JXNZ_IL 4467:PW 4464:PWN 4450:PWNW 4457:PWNZ 2763:PWNZVL 2764:PWNZVV 2762:PWNZW 4466:PWP 2787:PXN 2768:PXNZ 3775:QXN 3768:QXNZ 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3635:TJKSXNZ 1425:XNZ 1437:XNZ_IL 2807:YFNZ FXO endogen ( 669) : 678:FVEO 679:FVMO 3443:FX 682:FYFO 4582:JXO_IL 4467:PW 4463:PWO 670:PXO 3774:QXO 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3641:TJKSXO 1452:XO_IL FXO1 endogen ( 616) : 640:FCO 678:FVEO 620:FVEO1 679:FVMO 621:FVMO1 636:FXO1I 619:FYFO1 617:PXO1 FXO1GL endogen ( 613) : 644:FCOGL 614:PXO1GL * FXO1I endogen ( 636), feed-back : 640:FCO 644:FCOGL 160:FIMDP1 583:FIMO1 584:FIMRO1 636:FXO1I 666:FXO_IM 638:XO1I 4544:ZFIMRO1 * FXO1_P endogen ( 629), feed-back : 640:FCO 629:FXO1_P 642:FXO1_PGL 631:XO1_P FXO1_PGL endogen ( 642) : 644:FCOGL FXOXC endogen (3455), ikke-bestemmende. FXO_CO endogen ( 664) : 669:FXO 665:PXO_CO 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 668:XO 3456:XOXC 3495:XO_C * FXO_IM endogen ( 666), feed-back : 133:FIMO1X 126:FIMX 669:FXO 3455:FXOXC 666:FXO_IM 1546:IM 132:IMO1X 127:IMX 1553:PNIMO1 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 668:XO 3507:XO_I 3569:X_IM * FXO_P endogen ( 662), feed-back : 669:FXO 629:FXO1_P 668:XO FXP endogen (3447) : 4466:PWP 3448:PXP FXQ endogen (3444) : 3450:FX9 3453:FXBY 3447:FXP 4465:PWQ 4451:PWQW * FXQF endogen (1421), feed-back : 395:FKNBQF 390:FKNBQFW 397:FKNMQF 392:FKNMQFW 396:FVEQF 391:FVEQFW 394:FVMQF 389:FVMQFW 3443:FX 3444:FXQ 2798:FYFQF 398:HQQF 393:HQQFW 4580:JXQF_IL 4467:PW 4466:PWP 4465:PWQ 4461:PWQF 2771:PWQFVL 2772:PWQFVV 2770:PWQFW 4451:PWQW 2788:PXQ 2776:PXQF 3776:QXQ 3771:QXQF 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3639:TJKSXQF 1429:XQF 1450:XQF_IL 2811:YFQF * FXQS endogen (1420), feed-back : 561:FKNBQS 556:FKNBQSW 562:FKNMQS 557:FKNMQSW 559:FVEQS 554:FVEQSW 560:FVMQS 555:FVMQSW 3443:FX 3453:FXBY 3444:FXQ 2797:FYFQS 563:HQQS 558:HQQSW 4581:JXQS_IL 4467:PW 4466:PWP 4465:PWQ 4460:PWQS 4449:PWQSW 4451:PWQW 2788:PXQ 3776:QXQ 3770:QXQS 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3638:TJKSXQS 1428:XQS 1451:XQS_IL 2810:YFQS * FXQZ endogen (1419), feed-back : 436:FKNBQZ 431:FKNBQZW 438:FKNMQZ 433:FKNMQZW 437:FVEQZ 432:FVEQZW 435:FVMQZ 430:FVMQZW 3443:FX 3444:FXQ 2796:FYFQZ 439:HQQZ 434:HQQZW 4467:PW 4466:PWP 4465:PWQ 4451:PWQW 4459:PWQZ 2779:PWQZVL 2780:PWQZVV 2778:PWQZW 2788:PXQ 2784:PXQZ 2786:PXQZXO 3776:QXQ 3772:QXQZ 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3637:TJKSXQZ 1427:XQZ FXQZXO endogen (1417) : 1419:FXQZ 4568:JXQZ_IL 2786:PXQZXO 1438:XQZ_IL 2809:YFQZ * FXQZ_CO endogen (1418), feed-back : 664:FXO_CO 1419:FXQZ 1418:FXQZ_CO 665:PXO_CO 2786:PXQZXO 2785:PXQZ_CO 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3491:XQZ_C 2809:YFQZ FY endogen (2683) : 3424:BFM 3930:FYST 2688:FYTR 2684:PY 2859:QFY 3941:RFY 3642:TJKFYF 3643:TJKFYF1 FYDP endogen (3312), ikke-bestemmende. FYDPH endogen (3313), ikke-bestemmende. FYDPS endogen (3314), ikke-bestemmende. * FYF endogen (2801), feed-back : 3952:FYFP 3955:FYFP1 2857:KQYF 2686:PYF 2858:QFYF 3642:TJKFYF 3643:TJKFYF1 FYF9 endogen (3961) : 3965:KQYF9 3963:PYF9 FYFA endogen (2789) : 2801:FYF 3961:FYF9 2843:KQYFA 2813:PYFA * FYFB endogen (2795), feed-back : 2801:FYF 3961:FYF9 3962:FYFBY 2849:KQYFB 2819:PYFB 1938:PYFBX FYFBY endogen (3962) : 3966:KQYFBY 3964:PYFBY FYFE endogen (2790) : 2801:FYF 2844:KQYFE 2814:PYFE * FYFH endogen ( 736), feed-back : 726:FVEH 725:FVMH 2801:FYF 727:HQH 2853:KQYFH 2823:PYFH FYFN endogen (2799) : 3961:FYF9 3962:FYFBY 2825:PYFN FYFNE endogen (2792) : 2801:FYF 2799:FYFN 2855:KQYFN 2846:KQYFNE 2816:PYFNE * FYFNF endogen (2793), feed-back : 2801:FYF 2799:FYFN 2855:KQYFN 2847:KQYFNF 1938:PYFBX 2817:PYFNF FYFNG endogen (2791) : 2801:FYF 2799:FYFN 2855:KQYFN 2845:KQYFNG 2815:PYFNG * FYFNZ endogen (2794), feed-back : 2801:FYF 2799:FYFN 2855:KQYFN 2848:KQYFNZ 1938:PYFBX 2818:PYFNZ FYFO endogen ( 682) : 2801:FYF 3952:FYFP 2854:KQYFO 2824:PYFO 683:QO FYFO1 endogen ( 619) : 3955:FYFP1 2827:PYFO1 683:QO FYFO1GL endogen ( 612) : 613:FXO1GL 2828:PYFO1GL FYFP endogen (3952) : 3967:KQYFP 3953:PYFP FYFP1 endogen (3955) : 3968:KQYFP1 3956:PYFP1 FYFQ endogen (2800) : 3961:FYF9 3962:FYFBY 2826:PYFQ FYFQF endogen (2798) : 2801:FYF 2800:FYFQ 2856:KQYFQ 2851:KQYFQF 2822:PYFQF FYFQS endogen (2797) : 2801:FYF 3962:FYFBY 2800:FYFQ 2856:KQYFQ 2850:KQYFQS 2821:PYFQS * FYFQZ endogen (2796), feed-back : 2801:FYF 2800:FYFQ 2856:KQYFQ 2852:KQYFQZ 1938:PYFBX 2820:PYFQZ FYFU endogen ( 195) : 4531:JRFYFU 196:KFEE 4530:ZFYFU FYST endogen (3930) : 3932:PYST FYTR endogen (2688) : 3970:FYTRXIL 2690:PYTR FYTRXIL endogen (3970) : 3971:PYTRXIL FYWO1GL endogen ( 609) : 610:FSPZ_XO1 616:FXO1 612:FYFO1GL FYWOGL endogen ( 698), ikke-bestemmende. GBFCBU eksogen : 53:BFCBU 4524:JRBFCBU GBFCE eksogen : 54:BFCE 4525:JRBFCE GBFCF eksogen : 55:BFCF 4526:JRBFCF GBFCGU eksogen : 52:BFCGU 4523:JRBFCGU GBFCS eksogen : 58:BFCS 4529:JRBFCS GBFCT eksogen : 57:BFCT 4528:JRBFCT GBFCV eksogen : 56:BFCV 4527:JRBFCV GBUUXA eksogen : 1741:BUUXA 1835:GBUUXA_S GBUUXA_S endogen (1835) : 1887:BUUXA_S GCPUXH eksogen : 27:CPUXH 4522:JRCPUXH GFE2K eksogen : 201:FE2K GFE59 eksogen : 202:FE59 GFESQ eksogen : 204:FESQ GFET eksogen : 203:FET GFKBH eksogen : 104:FKBH GFKNBA eksogen : 231:FKNBA GFKNBB eksogen : 272:FKNBB GFKNBNE eksogen : 479:FKNBNE GFKNBNF eksogen : 313:FKNBNF GFKNBNG eksogen : 520:FKNBNG GFKNBNZ eksogen : 354:FKNBNZ GFKNBQF eksogen : 395:FKNBQF GFKNBQS eksogen : 561:FKNBQS GFKNBQZ eksogen : 436:FKNBQZ GFKNMA eksogen : 233:FKNMA GFKNMB eksogen : 274:FKNMB GFKNMNE eksogen : 480:FKNMNE GFKNMNF eksogen : 315:FKNMNF GFKNMNG eksogen : 521:FKNMNG GFKNMNZ eksogen : 356:FKNMNZ GFKNMQF eksogen : 397:FKNMQF GFKNMQS eksogen : 562:FKNMQS GFKNMQZ eksogen : 438:FKNMQZ GFMZ01 eksogen : 1674:FMZ01 GFMZ2 eksogen : 1675:FMZ2 GFMZ59 eksogen : 1676:FMZ59 GFMZS eksogen : 1677:FMZSNR GFVEA eksogen : 232:FVEA GFVEB eksogen : 273:FVEB GFVENE eksogen : 477:FVENE GFVENF eksogen : 314:FVENF GFVENG eksogen : 518:FVENG GFVENZ eksogen : 355:FVENZ GFVEQF eksogen : 396:FVEQF GFVEQS eksogen : 559:FVEQS GFVEQZ eksogen : 437:FVEQZ GFVMA eksogen : 230:FVMA GFVMB eksogen : 271:FVMB GFVMNE eksogen : 478:FVMNE GFVMNF eksogen : 312:FVMNF GFVMNG eksogen : 519:FVMNG GFVMNZ eksogen : 353:FVMNZ GFVMQF eksogen : 394:FVMQF GFVMQS eksogen : 560:FVMQS GFVMQZ eksogen : 435:FVMQZ GHQA eksogen : 234:HQA GHQB eksogen : 275:HQB GHQNE eksogen : 481:HQNE GHQNF eksogen : 316:HQNF GHQNG eksogen : 522:HQNG GHQNZ eksogen : 357:HQNZ GHQQF eksogen : 398:HQQF GHQQS eksogen : 563:HQQS GHQQZ eksogen : 439:HQQZ GLNA eksogen : 1940:LNA GPHK eksogen : 100:PHK GPM3K eksogen : 2726:PM3K GPM3Q eksogen : 2727:PM3Q GPM3R eksogen : 2725:PM3R GPXB eksogen : 4547:JRPXB 2752:PXB GPXNE eksogen : 4550:JRPXNE 2760:PXNE GPXNZ eksogen : 4553:JRPXNZ 2768:PXNZ GPXQF eksogen : 4556:JRPXQF 2776:PXQF GPXQZ eksogen : 4559:JRPXQZ 2784:PXQZ GRADDAG eksogen : 40:DTBFCE GSPZEJ eksogen : 2493:SPZEJ * GWBD_OS_Z endogen (2580), feed-back : 2580:GWBD_OS_Z 2579:TIID_OS_Z GWZ eksogen : 2955:OWG_E_CF 3084:OWN_CFX 2952:RWS_CR 3059:TFLM_E_CF 3027:TFLM_OK_CF 2903:TFNBR_H 3029:TFNB_OK 2962:TFNF_CF 3006:TFNQ_OS 2905:TFSR_D_H 2904:TFSR_E_H 3030:TFS_D_OK 3031:TFS_E_OK 3005:TFS_X_OS 2578:TIIE_OS_Z 2583:TIIM_CF_X 2575:TIIN_CR 2573:TIIN_E 2574:TIIN_H 2576:TIIN_OK 2577:TIIN_OO 2581:TII_Z_OS 2591:TIU_CF_Z 2590:TIU_CR_Z 3000:WS_CF_Z HA eksogen : 1788:HAK 1943:LAH 1948:RLISA * HAK endogen (1788), feed-back : 587:HGO1 1802:HGSA 1805:HGSB 1808:HGSH 1803:HGSNF 1804:HGSNZ 1809:HGSO 1807:HGSQS 1806:HGSQZ 1789:HGWA 1795:HGWB 1790:HGWE 1799:HGWH 1792:HGWNE 1793:HGWNF 1791:HGWNG 1794:HGWNZ 1800:HGWO 1798:HGWQF 1797:HGWQS 1796:HGWQZ HDAG eksogen : 1788:HAK * HG endogen (1824), feed-back : 195:FYFU 4531:JRFYFU 196:KFEE 2857:KQYF HG9 endogen (3807), ikke-bestemmende. HGA endogen (1810) : 1824:HG 3807:HG9 3799:HGP HGB endogen (1816) : 1824:HG 3807:HG9 3814:HGBY 3799:HGP HGBY endogen (3814), ikke-bestemmende. HGE endogen (1811) : 1824:HG 3799:HGP HGH endogen (1820) : 1824:HG 3799:HGP HGN endogen (1822) : 1824:HG 3807:HG9 3814:HGBY 3799:HGP HGNE endogen (1813) : 1822:HGN HGNF endogen (1814) : 1822:HGN HGNG endogen (1812) : 1822:HGN HGNZ endogen (1815) : 1822:HGN HGO endogen (1821) : 1824:HG * HGO1 endogen ( 587), feed-back : 587:HGO1 590:HQO1 HGP endogen (3799), ikke-bestemmende. HGP1 endogen (3800), ikke-bestemmende. HGQ endogen (1823) : 1824:HG 3807:HG9 3814:HGBY 3799:HGP HGQF endogen (1819) : 1823:HGQ HGQS endogen (1818) : 3814:HGBY 1823:HGQ HGQZ endogen (1817) : 1823:HGQ HGS endogen (3798), ikke-bestemmende. HGS9 endogen (3806), ikke-bestemmende. * HGSA endogen (1802), feed-back : 1810:HGA 3806:HGS9 1802:HGSA 3797:HGSP 239:QA * HGSB endogen (1805), feed-back : 1816:HGB 3806:HGS9 1805:HGSB 3813:HGSBY 3797:HGSP 280:QB HGSBY endogen (3813), ikke-bestemmende. HGSE eksogen : 1811:HGE 713:QE * HGSH endogen (1808), feed-back : 1820:HGH 1808:HGSH 3797:HGSP 728:QH HGSN endogen (3795) : 3806:HGS9 3813:HGSBY 3797:HGSP HGSNE eksogen : 1813:HGNE 486:QNE * HGSNF endogen (1803), feed-back : 1814:HGNF 3795:HGSN 1803:HGSNF 321:QNF HGSNG eksogen : 1812:HGNG 527:QNG * HGSNZ endogen (1804), feed-back : 1815:HGNZ 3795:HGSN 1804:HGSNZ 362:QNZ * HGSO endogen (1809), feed-back : 1821:HGO 3798:HGS 1809:HGSO 688:HQO HGSP endogen (3797) : 3798:HGS HGSQ endogen (3796) : 3806:HGS9 3813:HGSBY 3797:HGSP HGSQF eksogen : 1819:HGQF 403:QQF * HGSQS endogen (1807), feed-back : 1818:HGQS 3813:HGSBY 3796:HGSQ 1807:HGSQS 568:QQS * HGSQZ endogen (1806), feed-back : 1817:HGQZ 3796:HGSQ 1806:HGSQZ 444:QQZ HGW endogen (3794), ikke-bestemmende. HGW9 endogen (3805), ikke-bestemmende. * HGWA endogen (1789), feed-back : 1810:HGA 3805:HGW9 1789:HGWA 3793:HGWP 244:LA 239:QA 243:YWA * HGWB endogen (1795), feed-back : 1816:HGB 3805:HGW9 1795:HGWB 3812:HGWBY 3793:HGWP 285:LB 280:QB 284:YWB HGWBY endogen (3812), ikke-bestemmende. * HGWE endogen (1790), feed-back : 1811:HGE 1790:HGWE 3793:HGWP 713:QE 717:YWE * HGWH endogen (1799), feed-back : 1820:HGH 1799:HGWH 3793:HGWP 733:LH 728:QH 732:YWH HGWN endogen (1801) : 3805:HGW9 3812:HGWBY 3793:HGWP 1944:LNAHK 1942:LNAK 1941:LNAKK 1935:TTPATP * HGWNE endogen (1792), feed-back : 1813:HGNE 1801:HGWN 1792:HGWNE 491:LNE 486:QNE 490:YWNE * HGWNF endogen (1793), feed-back : 1814:HGNF 1801:HGWN 1793:HGWNF 326:LNF 321:QNF 325:YWNF * HGWNG endogen (1791), feed-back : 1812:HGNG 1801:HGWN 1791:HGWNG 532:LNG 527:QNG 531:YWNG * HGWNZ endogen (1794), feed-back : 1815:HGNZ 1801:HGWN 1794:HGWNZ 367:LNZ 362:QNZ 366:YWNZ * HGWO endogen (1800), feed-back : 1821:HGO 3794:HGW 1800:HGWO 688:HQO 690:LO HGWP endogen (3793) : 3794:HGW HGWQ endogen (3792) : 3805:HGW9 3812:HGWBY 3793:HGWP * HGWQF endogen (1798), feed-back : 1819:HGQF 3792:HGWQ 1798:HGWQF 408:LQF 403:QQF 407:YWQF * HGWQS endogen (1797), feed-back : 1818:HGQS 3812:HGWBY 3792:HGWQ 1797:HGWQS 573:LQS 568:QQS 572:YWQS * HGWQZ endogen (1796), feed-back : 1817:HGQZ 3792:HGWQ 1796:HGWQZ 450:LQZ 444:QQZ 449:YWQZ HOSTKOR eksogen : 194:FE01K 231:FKNBA 226:FKNBAW 233:FKNMA 228:FKNMAW 232:FVEA 227:FVEAW 230:FVMA 225:FVMAW 1410:FXNF 234:HQA 229:HQAW 4562:JXA_IL 1432:XA_IL HQ endogen (3790) : 3791:HQP1 3835:L HQ9 endogen (3801) : 4439:DT9 4429:DTL9 3965:KQYF9 3836:L9 4437:PKLEBM9 HQ9W endogen (4307), ikke-bestemmende. * HQA endogen ( 234), feed-back : 4110:DTA 4429:DTL9 4412:DTLP 3801:HQ9 234:HQA 3789:HQP 2843:KQYFA 3836:L9 3834:LP 216:PKLA 217:PKLEA 218:PKLEBA 219:PKLEBMA 4452:PWA 2732:PWAV 2731:PWAVL 239:QA HQAW endogen ( 229) : 4307:HQ9W 234:HQA 4154:HQPW 2729:PWAW HQAWX endogen ( 224) : 234:HQA 229:HQAW * HQB endogen ( 275), feed-back : 4111:DTB 4429:DTL9 4430:DTLBY 4412:DTLP 3801:HQ9 275:HQB 3808:HQBY 3789:HQP 2849:KQYFB 3836:L9 3837:LBY 3834:LP 257:PKLB 258:PKLEB 259:PKLEBB 260:PKLEBMB 4458:PWB 280:QB HQBW endogen ( 270) : 4307:HQ9W 275:HQB 4308:HQBYW 4154:HQPW 2747:PWBVL 2746:PWBW HQBWX endogen ( 265) : 275:HQB 270:HQBW HQBY endogen (3808) : 4440:DTBY 4430:DTLBY 3966:KQYFBY 3837:LBY 4438:PKLEBMBY HQBYW endogen (4308), ikke-bestemmende. * HQE endogen ( 710), feed-back : 4412:DTLP 710:HQE 3789:HQP 4154:HQPW 2844:KQYFE 3834:LP 4453:PWE 713:QE * HQH endogen ( 727), feed-back : 4412:DTLP 727:HQH 3789:HQP 4154:HQPW 2853:KQYFH 3834:LP 4462:PWH 728:QH HQN endogen (3787) : 4429:DTL9 4430:DTLBY 4410:DTLN 4412:DTLP 4424:DTN 3801:HQ9 3808:HQBY 3789:HQP 3836:L9 3837:LBY 3832:LN 3834:LP 4422:PKLEBMN * HQNE endogen ( 481), feed-back : 4410:DTLN 4112:DTNE 3787:HQN 481:HQNE 3762:KHN 2855:KQYFN 2846:KQYFNE 3832:LN 466:PKLBMENE 465:PKLBMNE 464:PKLBNE 463:PKLNE 4455:PWNE 486:QNE HQNEW endogen ( 476) : 481:HQNE 4152:HQNW 2755:PWNEVL 2754:PWNEW HQNEWX endogen ( 471) : 481:HQNE 476:HQNEW * HQNF endogen ( 316), feed-back : 4410:DTLN 4113:DTNF 3787:HQN 316:HQNF 3762:KHN 2855:KQYFN 2847:KQYFNF 3832:LN 301:PKLEBMNF 300:PKLEBNF 299:PKLENF 298:PKLNF 4456:PWNF 321:QNF HQNFW endogen ( 311) : 316:HQNF 4152:HQNW 2739:PWNFVL 2738:PWNFW HQNFWX endogen ( 306) : 316:HQNF 311:HQNFW * HQNG endogen ( 522), feed-back : 4410:DTLN 4114:DTNG 3787:HQN 522:HQNG 3762:KHN 2855:KQYFN 2845:KQYFNG 3832:LN 507:PKLBMENG 506:PKLBMNG 505:PKLBNG 504:PKLNG 4454:PWNG 527:QNG HQNGW endogen ( 517) : 522:HQNG 4152:HQNW 4448:PWNGW HQNGWX endogen ( 512) : 522:HQNG 517:HQNGW HQNW endogen (4152) : 4307:HQ9W 4308:HQBYW 4154:HQPW * HQNZ endogen ( 357), feed-back : 4410:DTLN 4115:DTNZ 3787:HQN 357:HQNZ 3762:KHN 2855:KQYFN 2848:KQYFNZ 3832:LN 342:PKLEBMNZ 341:PKLEBNZ 340:PKLENZ 339:PKLNZ 4457:PWNZ 362:QNZ HQNZW endogen ( 352) : 4152:HQNW 357:HQNZ 2763:PWNZVL 2762:PWNZW HQNZWX endogen ( 347) : 357:HQNZ 352:HQNZW HQO endogen ( 688) : 3790:HQ 4155:HQW 2854:KQYFO 3835:L 4463:PWO 689:YWO HQO1 endogen ( 590) : 3791:HQP1 595:LO1 594:YWO1 HQP endogen (3789) : 4412:DTLP 4426:DTP 3790:HQ 3967:KQYFP 3835:L 3834:LP HQP1 endogen (3791) : 3800:HGP1 3968:KQYFP1 HQPW endogen (4154) : 4155:HQW HQQ endogen (3788) : 4429:DTL9 4430:DTLBY 4412:DTLP 4411:DTLQ 4425:DTQ 3801:HQ9 3808:HQBY 3789:HQP 3836:L9 3837:LBY 3834:LP 3833:LQ 4423:PKLEBMQ * HQQF endogen ( 398), feed-back : 4411:DTLQ 4116:DTQF 3788:HQQ 398:HQQF 2856:KQYFQ 2851:KQYFQF 3833:LQ 383:PKLEBMQF 382:PKLEBQF 381:PKLEQF 380:PKLQF 4461:PWQF 403:QQF HQQFW endogen ( 393) : 398:HQQF 4153:HQQW 2771:PWQFVL 2770:PWQFW HQQFWX endogen ( 388) : 398:HQQF 393:HQQFW * HQQS endogen ( 563), feed-back : 4430:DTLBY 4411:DTLQ 4117:DTQS 3808:HQBY 3788:HQQ 563:HQQS 2856:KQYFQ 2850:KQYFQS 3837:LBY 3833:LQ 548:PKLBMEQS 547:PKLBMQS 546:PKLBQS 545:PKLQS 4460:PWQS 568:QQS HQQSW endogen ( 558) : 4308:HQBYW 563:HQQS 4153:HQQW 4449:PWQSW HQQSWX endogen ( 553) : 563:HQQS 558:HQQSW HQQW endogen (4153) : 4307:HQ9W 4308:HQBYW 4154:HQPW * HQQZ endogen ( 439), feed-back : 4411:DTLQ 4118:DTQZ 3788:HQQ 439:HQQZ 2856:KQYFQ 2852:KQYFQZ 3833:LQ 424:PKLEBMQZ 423:PKLEBQZ 422:PKLEQZ 421:PKLQZ 4459:PWQZ 444:QQZ HQQZW endogen ( 434) : 4153:HQQW 439:HQQZ 2779:PWQZVL 2778:PWQZW HQQZWX endogen ( 429) : 439:HQQZ 434:HQQZW HQW endogen (4155), ikke-bestemmende. I endogen ( 163) : 167:IF 3359:IP1 165:PI 2682:Y IB endogen (1548) : 3388:IBP1NY 1587:KKPIB 1549:PIB IB9 endogen (4331) : 4400:BIB9 4335:PIB9 * IBA endogen ( 248), feed-back : 4331:IB9 152:IBP 4029:IFA * IBB endogen ( 289), feed-back : 4331:IB9 4332:IBBY 152:IBP 4030:IFB IBBY endogen (4332) : 4403:BIBBY 4336:PIBBY * IBE endogen ( 721), feed-back : 152:IBP 4128:IFE 2026:IVSK IBH endogen ( 151) : 4129:IFH IBN endogen (4183) : 4331:IB9 4332:IBBY 4187:PIBN * IBNE endogen ( 495), feed-back : 4183:IBN 152:IBP 4031:IFNE * IBNF endogen ( 330), feed-back : 4183:IBN 152:IBP 4032:IFNF * IBNG endogen ( 536), feed-back : 4183:IBN 152:IBP 4033:IFNG * IBNZ endogen ( 371), feed-back : 4183:IBN 152:IBP 4034:IFNZ IBO endogen ( 693) : 3353:IO * IBO1 endogen ( 600), feed-back : 604:IFO1 145:IFRO1NY 605:IO1 IBO1NY endogen (3380) : 3388:IBP1NY 3381:IMO1NY IBP endogen ( 152), ikke-bestemmende. IBP1 endogen (3362), ikke-bestemmende. IBP1NY endogen (3388) : 3389:IMP1NY 3390:PIBP1NY IBQ endogen (4184) : 4331:IB9 4332:IBBY 4188:PIBQ * IBQF endogen ( 412), feed-back : 152:IBP 4184:IBQ 4035:IFQF 2660:I_CF * IBQS endogen ( 577), feed-back : 4332:IBBY 152:IBP 4184:IBQ 4036:IFQS * IBQZ endogen ( 454), feed-back : 152:IBP 4184:IBQ 4037:IFQZ IF endogen ( 167) : 3356:IFP1 3385:IFP1NY 2282:IPS 169:PIF IF9 endogen (4353) : 4401:BI9 4357:PIF9 IFA endogen (4029) : 4353:IF9 4047:PIFA IFB endogen (4030) : 4353:IF9 4354:IFBY 4048:PIFB IFBY endogen (4354) : 4404:BIBY 4358:PIFBY IFE endogen (4128) : 4132:PIFE IFH endogen (4129) : 4133:PIFH IFN endogen (4213) : 4353:IF9 4354:IFBY 4217:PIFN IFNE endogen (4031) : 4213:IFN 4049:PIFNE IFNF endogen (4032) : 4213:IFN 4050:PIFNF IFNG endogen (4033) : 4213:IFN 4051:PIFNG IFNZ endogen (4034) : 4213:IFN 4052:PIFNZ IFO endogen (3350) : 3352:PIFO * IFO1 endogen ( 604), feed-back : 142:IFO1NY 3356:IFP1 2282:IPS 3366:PIFO1 2646:TFK_O_Z 2649:TFN_O IFO1NY endogen ( 142) : 3385:IFP1NY 3381:IMO1NY 143:PIFO1NY IFP endogen (3347) : 3349:PIFP IFP1 endogen (3356) : 3358:PIFP1 IFP1NY endogen (3385) : 3389:IMP1NY 3387:PIFP1NY IFP1XH endogen (3372) : 3947:AFIFP1XH 3374:PIFP1XH IFPXH endogen (3369) : 3371:PIFPXH IFQ endogen (4214) : 4353:IF9 4354:IFBY 4218:PIFQ IFQF endogen (4035) : 4214:IFQ 4053:PIFQF IFQS endogen (4036) : 4354:IFBY 4214:IFQ 4054:PIFQS IFQZ endogen (4037) : 4214:IFQ 4055:PIFQZ IFRO1NY endogen ( 145) : 146:PIFRO1NY IF_H endogen ( 149) : 2284:IPS_CR 2657:I_H 2655:TFN_H 2027:YRR IF_OK eksogen : 3983:TFK_OS_Z 2667:TFN_OK 2668:TR_OS_OK IF_OO eksogen : 3983:TFK_OS_Z 2664:TFN_OO IKN endogen ( 166), ikke-bestemmende. * IKN_E endogen (2558), feed-back : 2557:ENL 2556:TFN_E * IKN_H endogen (2656), feed-back : 2657:I_H 2655:TFN_H IKN_O endogen (2641) : 2646:TFK_O_Z * IL endogen (1461), feed-back : 3950:AFIL 1460:FIL 1544:PNIL 3969:YTRXIL ILM endogen (1464), ikke-bestemmende. ILN endogen (1462), ikke-bestemmende. ILO endogen (1453) : 1455:FILO 3353:IO * ILO1 endogen (1456), feed-back : 1458:FILO1 605:IO1 3983:TFK_OS_Z 2646:TFK_O_Z 2649:TFN_O ILQ endogen (1463), ikke-bestemmende. ILX endogen (1465), ikke-bestemmende. IL_H endogen ( 150) : 2657:I_H 2655:TFN_H * IM endogen (1546), feed-back : 127:IMX 1599:KKPIM 1547:PIM IM9 endogen (4309) : 4399:BIM9 4313:PIM9 * IMA endogen ( 251), feed-back : 4029:IFA 4309:IM9 153:IMP * IMB endogen ( 292), feed-back : 4030:IFB 4309:IM9 4310:IMBY 153:IMP IMBY endogen (4310) : 4402:BIMBY 4314:PIMBY IMD endogen ( 158) : 159:IMDP1 IMDP1 endogen ( 159) : 173:BIVMU 176:BIVMU1 162:IMPXD1 2023:IVMPS 161:PIMDP1 * IME endogen ( 724), feed-back : 4128:IFE 153:IMP 2026:IVSK IMN endogen (4156) : 4309:IM9 4310:IMBY 4160:PIMN * IMNE endogen ( 498), feed-back : 4031:IFNE 4156:IMN 153:IMP * IMNF endogen ( 333), feed-back : 4032:IFNF 4156:IMN 153:IMP * IMNG endogen ( 539), feed-back : 4033:IFNG 4156:IMN 153:IMP * IMNZ endogen ( 374), feed-back : 4034:IFNZ 4156:IMN 153:IMP IMO endogen ( 696) : 3353:IO IMO1 endogen ( 602) : 604:IFO1 603:IMRO1 605:IO1 IMO1NY endogen (3381) : 3382:PIMO1NY IMO1X endogen ( 132) : 134:PIMO1X IMP endogen ( 153), ikke-bestemmende. IMP1 endogen ( 137) : 173:BIVMU 176:BIVMU1 138:IMP1X7Y 162:IMPXD1 IMP1NY endogen (3389) : 3391:PIMP1NY IMP1X7Y endogen ( 138) : 140:PIMP1X7Y IMPXD1 endogen ( 162) : 173:BIVMU 176:BIVMU1 2023:IVMPS IMQ endogen (4157) : 4309:IM9 4310:IMBY 4161:PIMQ * IMQF endogen ( 415), feed-back : 4035:IFQF 153:IMP 4157:IMQ 2660:I_CF * IMQS endogen ( 580), feed-back : 4036:IFQS 4310:IMBY 153:IMP 4157:IMQ * IMQZ endogen ( 457), feed-back : 4037:IFQZ 153:IMP 4157:IMQ * IMRO1 endogen ( 603), feed-back : 145:IFRO1NY 601:PIMRO1 IMX endogen ( 127) : 130:IMXO7Y 128:PIMX IMXO7Y endogen ( 130) : 131:PIMXO7Y IN endogen (4249), ikke-bestemmende. * INV endogen ( 170), feed-back : 4231:PINV 4:YDL_HC INV9 endogen (4361) : 4363:PINV9 INVA endogen (4065) : 4361:INV9 4074:PINVA INVB endogen (4066) : 4361:INV9 4362:INVBY 4075:PINVB INVB1 endogen (4195) : 4199:PINVB1 INVB9 endogen (4339) : 4341:PINVB9 * INVBA endogen ( 247), feed-back : 4065:INVA 4195:INVB1 4339:INVB9 155:INVBP * INVBB endogen ( 288), feed-back : 4066:INVB 4195:INVB1 4339:INVB9 4340:INVBBY 155:INVBP INVBBY endogen (4340) : 4342:PINVBBY * INVBE endogen ( 720), feed-back : 4195:INVB1 155:INVBP 4137:INVE INVBH endogen ( 120) : 170:INV 4138:INVH 4226:INVP INVBN endogen (4193) : 4195:INVB1 4339:INVB9 4340:INVBBY 4196:PINVBN * INVBNE endogen ( 494), feed-back : 4193:INVBN 155:INVBP 4067:INVNE * INVBNF endogen ( 329), feed-back : 4193:INVBN 155:INVBP 4068:INVNF * INVBNG endogen ( 535), feed-back : 4193:INVBN 155:INVBP 4069:INVNG * INVBNZ endogen ( 370), feed-back : 4193:INVBN 155:INVBP 4070:INVNZ * INVBO endogen ( 692), feed-back : 170:INV 4195:INVB1 4139:INVO INVBO1 endogen ( 598) : 606:INVO1 INVBP endogen ( 155) : 170:INV 4226:INVP 4227:INVPXH 4198:PINVBP INVBQ endogen (4194) : 4195:INVB1 4339:INVB9 4340:INVBBY 4197:PINVBQ * INVBQF endogen ( 411), feed-back : 155:INVBP 4194:INVBQ 4071:INVQF * INVBQS endogen ( 576), feed-back : 4340:INVBBY 155:INVBP 4194:INVBQ 4072:INVQS * INVBQZ endogen ( 453), feed-back : 155:INVBP 4194:INVBQ 4073:INVQZ INVBY endogen (4362) : 4364:PINVBY INVE endogen (4137) : 4140:PINVE INVH endogen (4138) : 4141:PINVH INVM endogen (4170) : 4172:PINVM INVM9 endogen (4315) : 4317:PINVM9 * INVMA endogen ( 250), feed-back : 4065:INVA 4170:INVM 4315:INVM9 154:INVMP * INVMB endogen ( 291), feed-back : 4066:INVB 4170:INVM 4315:INVM9 4318:INVMBY 154:INVMP INVMBY endogen (4318) : 4320:PINVMBY * INVME endogen ( 723), feed-back : 4137:INVE 4170:INVM 154:INVMP INVMN endogen (4162) : 4170:INVM 4315:INVM9 4318:INVMBY 4164:PINVMN * INVMNE endogen ( 497), feed-back : 4162:INVMN 154:INVMP 4067:INVNE * INVMNF endogen ( 332), feed-back : 4162:INVMN 154:INVMP 4068:INVNF * INVMNG endogen ( 538), feed-back : 4162:INVMN 154:INVMP 4069:INVNG * INVMNZ endogen ( 373), feed-back : 4162:INVMN 154:INVMP 4070:INVNZ * INVMO endogen ( 695), feed-back : 170:INV 4170:INVM 4139:INVO INVMO1 endogen ( 599) : 606:INVO1 INVMP endogen ( 154) : 170:INV 4226:INVP 4227:INVPXH 4169:PINVMP INVMQ endogen (4165) : 4170:INVM 4315:INVM9 4318:INVMBY 4167:PINVMQ * INVMQF endogen ( 414), feed-back : 154:INVMP 4165:INVMQ 4071:INVQF * INVMQS endogen ( 579), feed-back : 4318:INVMBY 154:INVMP 4165:INVMQ 4072:INVQS * INVMQZ endogen ( 456), feed-back : 154:INVMP 4165:INVMQ 4073:INVQZ INVN endogen (4224) : 4361:INV9 4362:INVBY 4228:PINVN INVNE endogen (4067) : 4224:INVN 4076:PINVNE INVNF endogen (4068) : 4224:INVN 4077:PINVNF INVNG endogen (4069) : 4224:INVN 4078:PINVNG INVNZ endogen (4070) : 4224:INVN 4079:PINVNZ INVO endogen (4139) : 4142:PINVO * INVO1 endogen ( 606), feed-back : 646:COZ 2675:IVOK 607:PINVO1 2634:TFD_Z_O 3985:TFD_Z_OS 2643:TFNY_Z_O 615:XO1 4:YDL_HC 2650:YD_HC 2648:YD_O 3823:YRO1 2280:YR_C INVP endogen (4226) : 4230:PINVP INVPXH endogen (4227) : 4232:PINVPXH INVQ endogen (4225) : 4361:INV9 4362:INVBY 4229:PINVQ INVQF endogen (4071) : 4225:INVQ 4080:PINVQF INVQS endogen (4072) : 4362:INVBY 4225:INVQ 4081:PINVQS INVQZ endogen (4073) : 4225:INVQ 4082:PINVQZ IO endogen (3353) : 3355:PIO 3673:TJKD_CB 3675:TJKD_CE 3671:TJKD_CF 3677:TJKD_CG 3679:TJKD_CH 3681:TJKD_CO 3683:TJKD_CS 3685:TJKD_CV 3687:TJKD_E01 3688:TJKD_E2 3689:TJKD_E3 3690:TJKD_E59 3691:TJKD_E7Y 3692:TJKD_ES IO1 endogen ( 605) : 3948:AFIO1 3359:IP1 3364:PIO1 3983:TFK_OS_Z IO1A eksogen : 141:FIFO1NY 144:FIFRO1NY 142:IFO1NY 145:IFRO1NY IP endogen (3344) : 3346:PIP IP1 endogen (3359) : 3946:AFIP1 3361:PIP1 * IPS endogen (2282), feed-back : 2284:IPS_CR 2027:YRR 2285:YSYC_CF 2286:YSYC_CR IPS_CF endogen (2283) : 2284:IPS_CR 2285:YSYC_CF IPS_CR endogen (2284) : 2286:YSYC_CR IT endogen (3368), ikke-bestemmende. * IUWCP endogen (3300), feed-back : 2573:TIIN_E 2574:TIIN_H 3311:TIIP_H IUWP endogen (2588) : 2589:TIP_CF_H IUWSD endogen (2593) : 3299:TICP_CF_Z 3257:TIPCR_ATP 3093:TIP_B 3094:TIP_BXH 3092:TIP_F 3310:TIUP_H 2597:TIU_Z_CR 2596:TIU_Z_E 2598:TIU_Z_H 2599:TIU_Z_OO 2600:TIU_Z_OS IUWSDK eksogen : 2593:IUWSD 2601:TIU_Z_OK IUWSE eksogen : 3299:TICP_CF_Z 3257:TIPCR_ATP 3093:TIP_B 3094:TIP_BXH 3092:TIP_F 3310:TIUP_H 2592:TIU_E_Z 2597:TIU_Z_CR 2598:TIU_Z_H 2601:TIU_Z_OK * IVBPS endogen (2024), feed-back : 2024:IVBPS 2025:IVPS * IVMPS endogen (2023), feed-back : 2023:IVMPS 2025:IVPS * IVOK endogen (2675), feed-back : 3975:TFD_Z_OK 3985:TFD_Z_OS 2668:TR_OS_OK 2665:YD_OK IVOO eksogen : 3979:TFD_Z_OO 3985:TFD_Z_OS 2663:YD_OO IVPS endogen (2025) : 2027:YRR 2285:YSYC_CF 2286:YSYC_CR * IVSK endogen (2026), feed-back : 2026:IVSK 2614:TIRE_O 2615:TIRK IWB30 endogen ( 94) : 98:BAFD 97:BUIBHX * IWBEU endogen (2566), feed-back : 2560:IWBOS 2551:IWBU IWBFLX endogen ( 95) : 97:BUIBHX IWBID eksogen : 97:BUIBHX IWBOS endogen (2560) : 2562:IWBOSU 2561:IWBZ 2579:TIID_OS_Z 2578:TIIE_OS_Z IWBOSU endogen (2562) : 3016:PWBS IWBR endogen (2291) : 2293:TSYWP IWBU endogen (2551), ikke-bestemmende. IWBUS eksogen : 2551:IWBU * IWBZ endogen (2561), feed-back : 94:IWB30 95:IWBFLX 2291:IWBR 2561:IWBZ 3375:IWBZH 172:IWBZSU 175:IWBZSU1 2564:IWDE 2565:IWLO 82:KWPS 737:PXH 2272:SSYA 2583:TIIM_CF_X 212:UIBA 253:UIBB 702:UIBE 459:UIBNE 294:UIBNF 500:UIBNG 335:UIBNZ 652:UIBO 376:UIBQF 541:UIBQS 417:UIBQZ IWBZH endogen (3375), ikke-bestemmende. IWBZSU endogen ( 172) : 174:BIVBU 173:BIVMU IWBZSU1 endogen ( 175) : 177:BIVBU1 176:BIVMU1 IWDE endogen (2564), ikke-bestemmende. IWDI eksogen : 2564:IWDE 2565:IWLO 2581:TII_Z_OS IWEU eksogen : 2566:IWBEU 2563:IWMM 3013:PWBSE * IWLO endogen (2565), feed-back : 2564:IWDE 9:UCB 215:UIMA 256:UIMB 705:UIME 462:UIMNE 297:UIMNF 503:UIMNG 338:UIMNZ 655:UIMO 379:UIMQF 544:UIMQS 420:UIMQZ IWMM endogen (2563) : 2564:IWDE 2565:IWLO 2575:TIIN_CR 2573:TIIN_E 2574:TIIN_H 2576:TIIN_OK 2577:TIIN_OO IWPD_B endogen (3097) : 3123:BTYPCR_B 3186:BTYPIR_B 5373:JTYPCR_B 5397:JTYPIR_B 3124:TYPCR_B 3187:TYPIR_B IWPD_BF endogen (3096) : 3128:BTYPCR_BF 3191:BTYPIR_BF IWPD_F endogen (3098) : 3125:BTYPCR_F 3188:BTYPIR_F 5374:JTYPCR_F 5398:JTYPIR_F 3126:TYPCR_F 3189:TYPIR_F IWPE_B eksogen : 3142:BTYPCO1_B 3161:BTYPCO2_B 3123:BTYPCR_B 3205:BTYPIO1_B 3224:BTYPIO2_B 3186:BTYPIR_B 5377:JBTYPCO1_B 5385:JBTYPCO2_B 5369:JBTYPCR_B 5401:JBTYPIO1_B 5409:JBTYPIO2_B 5393:JBTYPIR_B IWPE_BF eksogen : 3255:BTYPCR_ATP 5418:JBTYPCR_ATP IWPE_F eksogen : 3144:BTYPCO1_F 3163:BTYPCO2_F 3125:BTYPCR_F 3207:BTYPIO1_F 3226:BTYPIO2_F 3188:BTYPIR_F 5378:JBTYPCO1_F 5386:JBTYPCO2_F 5370:JBTYPCR_F 5402:JBTYPIO1_F 5410:JBTYPIO2_F 5394:JBTYPIR_F IWP_B endogen (3090) : 3142:BTYPCO1_B 3161:BTYPCO2_B 3123:BTYPCR_B 3205:BTYPIO1_B 3224:BTYPIO2_B 3186:BTYPIR_B 3097:IWPD_B 5377:JBTYPCO1_B 5385:JBTYPCO2_B 5369:JBTYPCR_B 5401:JBTYPIO1_B 5409:JBTYPIO2_B 5393:JBTYPIR_B 3148:TIPCO1_B 3280:TIPCO1_LD 3167:TIPCO2_B 3284:TIPCO2_LD 3129:TIPCR_B 3211:TIPIO1_B 3230:TIPIO2_B 3192:TIPIR_B IWP_BF endogen (3089) : 3255:BTYPCR_ATP 3096:IWPD_BF 5418:JBTYPCR_ATP 3271:TIPCR_DMP 3276:TIPCR_SP IWP_F endogen (3091) : 3144:BTYPCO1_F 3163:BTYPCO2_F 3125:BTYPCR_F 3207:BTYPIO1_F 3226:BTYPIO2_F 3188:BTYPIR_F 3098:IWPD_F 5378:JBTYPCO1_F 5386:JBTYPCO2_F 5370:JBTYPCR_F 5402:JBTYPIO1_F 5410:JBTYPIO2_F 5394:JBTYPIR_F 3149:TIPCO1_F 3168:TIPCO2_F 3130:TIPCR_F 3212:TIPIO1_F 3231:TIPIO2_F 3193:TIPIR_F IZN_CF eksogen : 2661:TFN_CF IZN_E eksogen : 2557:ENL 2556:TFN_E IZN_H eksogen : 2655:TFN_H IZN_O eksogen : 3983:TFK_OS_Z 2646:TFK_O_Z 2649:TFN_O IZN_OK eksogen : 3983:TFK_OS_Z 2667:TFN_OK 2668:TR_OS_OK * I_CF endogen (2660), feed-back : 2283:IPS_CF 2661:TFN_CF I_H endogen (2657), ikke-bestemmende. * JBTYPCO1_B endogen (5377), feed-back : 3142:BTYPCO1_B * JBTYPCO1_F endogen (5378), feed-back : 3144:BTYPCO1_F * JBTYPCO2_B endogen (5385), feed-back : 3161:BTYPCO2_B * JBTYPCO2_F endogen (5386), feed-back : 3163:BTYPCO2_F * JBTYPCR_ATP endogen (5418), feed-back : 3255:BTYPCR_ATP * JBTYPCR_B endogen (5369), feed-back : 3123:BTYPCR_B * JBTYPCR_F endogen (5370), feed-back : 3125:BTYPCR_F * JBTYPIO1_B endogen (5401), feed-back : 3205:BTYPIO1_B * JBTYPIO1_F endogen (5402), feed-back : 3207:BTYPIO1_F * JBTYPIO2_B endogen (5409), feed-back : 3224:BTYPIO2_B * JBTYPIO2_F endogen (5410), feed-back : 3226:BTYPIO2_F * JBTYPIR_B endogen (5393), feed-back : 3186:BTYPIR_B * JBTYPIR_F endogen (5394), feed-back : 3188:BTYPIR_F * JBYS11 endogen (4669), feed-back : 2228:BYS11 * JBYS21 endogen (4670), feed-back : 2229:BYS21 * JBYS31 endogen (4671), feed-back : 2230:BYS31 * JBYS41 endogen (4672), feed-back : 2231:BYS41 * JBYS51 endogen (4673), feed-back : 2232:BYS51 * JBYSP11 endogen (4664), feed-back : 2218:BYSP11 * JBYSP21 endogen (4665), feed-back : 2219:BYSP21 * JBYSP31 endogen (4666), feed-back : 2220:BYSP31 * JBYSP41 endogen (4667), feed-back : 2221:BYSP41 * JBYSP51 endogen (4668), feed-back : 2222:BYSP51 JCPUXH eksogen : 27:CPUXH 4522:JRCPUXH * JDAM01_CB endogen (4773), feed-back : 1089:AM01_CB 1081:AXNF_CB 5266:JDAXNF_CB * JDAM01_CE endogen (4774), feed-back : 1047:AM01_CE 1039:AXNF_CE 5267:JDAXNF_CE * JDAM01_CF endogen (4775), feed-back : 1005:AM01_CF 997:AXNF_CF 5268:JDAXNF_CF * JDAM01_CG endogen (4776), feed-back : 1068:AM01_CG 1060:AXNF_CG 5269:JDAXNF_CG * JDAM01_CH endogen (4777), feed-back : 1110:AM01_CH 1102:AXNF_CH 5270:JDAXNF_CH * JDAM01_CO endogen (4778), feed-back : 1150:AM01_CO 1144:AXNF_CO 5271:JDAXNF_CO * JDAM01_CS endogen (4779), feed-back : 1131:AM01_CS 1123:AXNF_CS 5272:JDAXNF_CS * JDAM01_CV endogen (4780), feed-back : 1026:AM01_CV 1018:AXNF_CV 5273:JDAXNF_CV * JDAM01_E01 endogen (4781), feed-back : 1251:AM01_E01 1246:AXQZ_E01 * JDAM01_E2 endogen (4782), feed-back : 1272:AM01_E2 1267:AXQZ_E2 * JDAM01_E3X endogen (4783), feed-back : 1292:AM01_E3X 1287:AXQZ_E3X * JDAM01_E59 endogen (4784), feed-back : 1313:AM01_E59 1308:AXQZ_E59 * JDAM01_E7Y endogen (4785), feed-back : 1334:AM01_E7Y 1329:AXQZ_E7Y * JDAM01_ESQ endogen (4786), feed-back : 1354:AM01_ESQ 1350:AXQZ_ESQ * JDAM01_IB endogen (4787), feed-back : 1190:AM01_IB 1182:AXNF_IB 5279:JDAXNF_IB * JDAM01_IKN endogen (4788), feed-back : 1232:AM01_IKN 1224:AXNF_IKN 5280:JDAXNF_IKN * JDAM01_IMXO7Y endogen (4789), feed-back : 1170:AM01_IMXO7Y 1163:AXNF_IMXO7Y 5281:JDAXNF_IMXO7Y * JDAM01_IT endogen (4790), feed-back : 1211:AM01_IT 1369:RJAXA_IT * JDAM01_VMA endogen (4791), feed-back : 753:AM01_VMA 745:AXNF_VMA 5283:JDAXNF_VMA * JDAM01_VMB endogen (4792), feed-back : 879:AM01_VMB 871:AXNF_VMB 5284:JDAXNF_VMB * JDAM01_VME endogen (4793), feed-back : 774:AM01_VME 766:AXNF_VME 5285:JDAXNF_VME * JDAM01_VMH endogen (4794), feed-back : 963:AM01_VMH 955:AXNF_VMH 5286:JDAXNF_VMH * JDAM01_VMNE endogen (4795), feed-back : 816:AM01_VMNE 808:AXNF_VMNE 5287:JDAXNF_VMNE * JDAM01_VMNF endogen (4796), feed-back : 837:AM01_VMNF 829:AXNF_VMNF 5288:JDAXNF_VMNF * JDAM01_VMNG endogen (4797), feed-back : 795:AM01_VMNG 787:AXNF_VMNG 5289:JDAXNF_VMNG * JDAM01_VMNZ endogen (4798), feed-back : 858:AM01_VMNZ 850:AXNF_VMNZ 5290:JDAXNF_VMNZ * JDAM01_VMO endogen (4799), feed-back : 984:AM01_VMO 976:AXNF_VMO 5291:JDAXNF_VMO * JDAM01_VMQF endogen (4800), feed-back : 942:AM01_VMQF 934:AXNF_VMQF 5292:JDAXNF_VMQF * JDAM01_VMQS endogen (4801), feed-back : 921:AM01_VMQS 913:AXNF_VMQS 5293:JDAXNF_VMQS * JDAM01_VMQZ endogen (4802), feed-back : 900:AM01_VMQZ 892:AXNF_VMQZ 5294:JDAXNF_VMQZ * JDAM2_CB endogen (4803), feed-back : 1090:AM2_CB 1082:AXNZ_CB 5325:JDAXNZ_CB * JDAM2_CE endogen (4804), feed-back : 1048:AM2_CE 1040:AXNZ_CE 5326:JDAXNZ_CE * JDAM2_CF endogen (4805), feed-back : 1006:AM2_CF 998:AXNZ_CF 5327:JDAXNZ_CF * JDAM2_CG endogen (4806), feed-back : 1069:AM2_CG 1061:AXNZ_CG 5328:JDAXNZ_CG * JDAM2_CH endogen (4807), feed-back : 1111:AM2_CH 1103:AXNZ_CH 5329:JDAXNZ_CH * JDAM2_CO endogen (4808), feed-back : 1151:AM2_CO 1145:AXNZ_CO 5330:JDAXNZ_CO * JDAM2_CS endogen (4809), feed-back : 1132:AM2_CS 1124:AXNZ_CS 5331:JDAXNZ_CS * JDAM2_CV endogen (4810), feed-back : 1027:AM2_CV 1019:AXNZ_CV 5332:JDAXNZ_CV * JDAM2_E01 endogen (4811), feed-back : 1252:AM2_E01 1244:AXNZ_E01 5333:JDAXNZ_E01 * JDAM2_E2 endogen (4812), feed-back : 1273:AM2_E2 1265:AXNZ_E2 5334:JDAXNZ_E2 * JDAM2_E3X endogen (4813), feed-back : 1293:AM2_E3X 1285:AXNZ_E3X 5335:JDAXNZ_E3X * JDAM2_E59 endogen (4814), feed-back : 1314:AM2_E59 1306:AXNZ_E59 5336:JDAXNZ_E59 * JDAM2_E7Y endogen (4815), feed-back : 1335:AM2_E7Y 1327:AXNZ_E7Y 5337:JDAXNZ_E7Y * JDAM2_ESQ endogen (4816), feed-back : 1355:AM2_ESQ 1348:AXNZ_ESQ 5338:JDAXNZ_ESQ * JDAM2_IB endogen (4817), feed-back : 1191:AM2_IB 1183:AXNZ_IB 5339:JDAXNZ_IB * JDAM2_IKN endogen (4818), feed-back : 1233:AM2_IKN 1227:AXQZ_IKN * JDAM2_IMXO7Y endogen (4819), feed-back : 1171:AM2_IMXO7Y 1164:AXNZ_IMXO7Y 5341:JDAXNZ_IMXO7Y * JDAM2_IT endogen (4820), feed-back : 1212:AM2_IT * JDAM2_VMA endogen (4821), feed-back : 754:AM2_VMA 746:AXNZ_VMA 5343:JDAXNZ_VMA * JDAM2_VMB endogen (4822), feed-back : 880:AM2_VMB 872:AXNZ_VMB 5344:JDAXNZ_VMB * JDAM2_VME endogen (4823), feed-back : 775:AM2_VME 767:AXNZ_VME 5345:JDAXNZ_VME * JDAM2_VMH endogen (4824), feed-back : 964:AM2_VMH 956:AXNZ_VMH 5346:JDAXNZ_VMH * JDAM2_VMNE endogen (4825), feed-back : 817:AM2_VMNE 809:AXNZ_VMNE 5347:JDAXNZ_VMNE * JDAM2_VMNF endogen (4826), feed-back : 838:AM2_VMNF 830:AXNZ_VMNF 5348:JDAXNZ_VMNF * JDAM2_VMNG endogen (4827), feed-back : 796:AM2_VMNG 788:AXNZ_VMNG 5349:JDAXNZ_VMNG * JDAM2_VMNZ endogen (4828), feed-back : 859:AM2_VMNZ 851:AXNZ_VMNZ 5350:JDAXNZ_VMNZ * JDAM2_VMO endogen (4829), feed-back : 985:AM2_VMO 977:AXNZ_VMO 5351:JDAXNZ_VMO * JDAM2_VMQF endogen (4830), feed-back : 943:AM2_VMQF 935:AXNZ_VMQF 5352:JDAXNZ_VMQF * JDAM2_VMQS endogen (4831), feed-back : 922:AM2_VMQS 914:AXNZ_VMQS 5353:JDAXNZ_VMQS * JDAM2_VMQZ endogen (4832), feed-back : 901:AM2_VMQZ 893:AXNZ_VMQZ 5354:JDAXNZ_VMQZ * JDAM3K_CB endogen (4833), feed-back : 1092:AM3K_CB 1080:AXNE_CB 5248:JDAXNE_CB * JDAM3K_CE endogen (4834), feed-back : 1050:AM3K_CE 1038:AXNE_CE 5249:JDAXNE_CE * JDAM3K_CF endogen (4835), feed-back : 1008:AM3K_CF 996:AXNE_CF 5250:JDAXNE_CF * JDAM3K_CG endogen (4836), feed-back : 1071:AM3K_CG 1059:AXNE_CG 5251:JDAXNE_CG * JDAM3K_CH endogen (4837), feed-back : 1113:AM3K_CH 1101:AXNE_CH 5252:JDAXNE_CH * JDAM3K_CO endogen (4838), feed-back : 1153:AM3K_CO 1143:AXNE_CO 5253:JDAXNE_CO * JDAM3K_CS endogen (4839), feed-back : 1134:AM3K_CS 1122:AXNE_CS 5254:JDAXNE_CS * JDAM3K_CV endogen (4840), feed-back : 1029:AM3K_CV 1017:AXNE_CV 5255:JDAXNE_CV * JDAM3K_E01 endogen (4841), feed-back : 1254:AM3K_E01 1243:AXNE_E01 5256:JDAXNE_E01 * JDAM3K_E2 endogen (4842), feed-back : 1275:AM3K_E2 1263:AXNE_E2 5257:JDAXNE_E2 * JDAM3K_E3X endogen (4843), feed-back : 1295:AM3K_E3X 1283:AXNE_E3X 5258:JDAXNE_E3X * JDAM3K_E59 endogen (4844), feed-back : 1316:AM3K_E59 1304:AXNE_E59 5259:JDAXNE_E59 * JDAM3K_E7Y endogen (4845), feed-back : 1337:AM3K_E7Y 1325:AXNE_E7Y 5260:JDAXNE_E7Y * JDAM3K_ESQ endogen (4846), feed-back : 1357:AM3K_ESQ 1346:AXNE_ESQ 5261:JDAXNE_ESQ * JDAM3K_IB endogen (4847), feed-back : 1193:AM3K_IB 1181:AXNE_IB 5262:JDAXNE_IB * JDAM3K_IKN endogen (4848), feed-back : 1235:AM3K_IKN 1223:AXNE_IKN 5263:JDAXNE_IKN * JDAM3K_IMXO7Y endogen (4849), feed-back : 1173:AM3K_IMXO7Y 1162:AXNE_IMXO7Y 5264:JDAXNE_IMXO7Y * JDAM3K_IT endogen (4850), feed-back : 1214:AM3K_IT * JDAM3K_VEA endogen (4851), feed-back : 756:AM3K_VEA 744:AXNE_VEA * JDAM3K_VEB endogen (4852), feed-back : 882:AM3K_VEB 870:AXNE_VEB * JDAM3K_VEE endogen (4853), feed-back : 777:AM3K_VEE 765:AXNE_VEE * JDAM3K_VEH endogen (4854), feed-back : 966:AM3K_VEH 954:AXNE_VEH * JDAM3K_VENE endogen (4855), feed-back : 819:AM3K_VENE 807:AXNE_VENE * JDAM3K_VENF endogen (4856), feed-back : 840:AM3K_VENF 828:AXNE_VENF * JDAM3K_VENG endogen (4857), feed-back : 798:AM3K_VENG 786:AXNE_VENG * JDAM3K_VENZ endogen (4858), feed-back : 861:AM3K_VENZ 849:AXNE_VENZ * JDAM3K_VEO endogen (4859), feed-back : 987:AM3K_VEO 975:AXNE_VEO * JDAM3K_VEQF endogen (4860), feed-back : 945:AM3K_VEQF 933:AXNE_VEQF * JDAM3K_VEQS endogen (4861), feed-back : 924:AM3K_VEQS 912:AXNE_VEQS * JDAM3K_VEQZ endogen (4862), feed-back : 903:AM3K_VEQZ 891:AXNE_VEQZ * JDAM3Q_CB endogen (4863), feed-back : 1093:AM3Q_CB 1079:AXNG_CB 5295:JDAXNG_CB * JDAM3Q_CE endogen (4864), feed-back : 1051:AM3Q_CE 1037:AXNG_CE 5296:JDAXNG_CE * JDAM3Q_CF endogen (4865), feed-back : 1009:AM3Q_CF 995:AXNG_CF 5297:JDAXNG_CF * JDAM3Q_CG endogen (4866), feed-back : 1072:AM3Q_CG 1058:AXNG_CG 5298:JDAXNG_CG * JDAM3Q_CH endogen (4867), feed-back : 1114:AM3Q_CH 1100:AXNG_CH 5299:JDAXNG_CH * JDAM3Q_CO endogen (4868), feed-back : 1154:AM3Q_CO 1142:AXNG_CO 5300:JDAXNG_CO * JDAM3Q_CS endogen (4869), feed-back : 1135:AM3Q_CS 1121:AXNG_CS 5301:JDAXNG_CS * JDAM3Q_CV endogen (4870), feed-back : 1030:AM3Q_CV 1016:AXNG_CV 5302:JDAXNG_CV * JDAM3Q_E01 endogen (4871), feed-back : 1255:AM3Q_E01 1242:AXNG_E01 5303:JDAXNG_E01 * JDAM3Q_E2 endogen (4872), feed-back : 1276:AM3Q_E2 1262:AXNG_E2 5304:JDAXNG_E2 * JDAM3Q_E3X endogen (4873), feed-back : 1296:AM3Q_E3X 1282:AXNG_E3X 5305:JDAXNG_E3X * JDAM3Q_E59 endogen (4874), feed-back : 1317:AM3Q_E59 1303:AXNG_E59 5306:JDAXNG_E59 * JDAM3Q_E7Y endogen (4875), feed-back : 1338:AM3Q_E7Y 1324:AXNG_E7Y 5307:JDAXNG_E7Y * JDAM3Q_ESQ endogen (4876), feed-back : 1358:AM3Q_ESQ 1345:AXNG_ESQ 5308:JDAXNG_ESQ * JDAM3Q_IB endogen (4877), feed-back : 1194:AM3Q_IB 1180:AXNG_IB 5309:JDAXNG_IB * JDAM3Q_IKN endogen (4878), feed-back : 1236:AM3Q_IKN 1222:AXNG_IKN 5310:JDAXNG_IKN * JDAM3Q_IMXO7Y endogen (4879), feed-back : 1174:AM3Q_IMXO7Y 1161:AXNG_IMXO7Y 5311:JDAXNG_IMXO7Y * JDAM3Q_IT endogen (4880), feed-back : 1215:AM3Q_IT * JDAM3Q_VEA endogen (4881), feed-back : 757:AM3Q_VEA 743:AXNG_VEA 5313:JDAXNG_VEA * JDAM3Q_VEB endogen (4882), feed-back : 883:AM3Q_VEB 869:AXNG_VEB 5314:JDAXNG_VEB * JDAM3Q_VEE endogen (4883), feed-back : 778:AM3Q_VEE 764:AXNG_VEE 5315:JDAXNG_VEE * JDAM3Q_VEH endogen (4884), feed-back : 967:AM3Q_VEH 953:AXNG_VEH 5316:JDAXNG_VEH * JDAM3Q_VENE endogen (4885), feed-back : 820:AM3Q_VENE 806:AXNG_VENE 5317:JDAXNG_VENE * JDAM3Q_VENF endogen (4886), feed-back : 841:AM3Q_VENF 827:AXNG_VENF 5318:JDAXNG_VENF * JDAM3Q_VENG endogen (4887), feed-back : 799:AM3Q_VENG 785:AXNG_VENG 5319:JDAXNG_VENG * JDAM3Q_VENZ endogen (4888), feed-back : 862:AM3Q_VENZ 848:AXNG_VENZ 5320:JDAXNG_VENZ * JDAM3Q_VEO endogen (4889), feed-back : 988:AM3Q_VEO 974:AXNG_VEO 5321:JDAXNG_VEO * JDAM3Q_VEQF endogen (4890), feed-back : 946:AM3Q_VEQF 932:AXNG_VEQF 5322:JDAXNG_VEQF * JDAM3Q_VEQS endogen (4891), feed-back : 925:AM3Q_VEQS 911:AXNG_VEQS 5323:JDAXNG_VEQS * JDAM3Q_VEQZ endogen (4892), feed-back : 904:AM3Q_VEQZ 890:AXNG_VEQZ 5324:JDAXNG_VEQZ * JDAM3R_CB endogen (5218), feed-back : 1091:AM3R_CB 1080:AXNE_CB 5248:JDAXNE_CB * JDAM3R_CE endogen (5219), feed-back : 1049:AM3R_CE 1038:AXNE_CE 5249:JDAXNE_CE * JDAM3R_CF endogen (5220), feed-back : 1007:AM3R_CF 996:AXNE_CF 5250:JDAXNE_CF * JDAM3R_CG endogen (5221), feed-back : 1070:AM3R_CG 1059:AXNE_CG 5251:JDAXNE_CG * JDAM3R_CH endogen (5222), feed-back : 1112:AM3R_CH 1101:AXNE_CH 5252:JDAXNE_CH * JDAM3R_CO endogen (5223), feed-back : 1152:AM3R_CO 1143:AXNE_CO 5253:JDAXNE_CO * JDAM3R_CS endogen (5224), feed-back : 1133:AM3R_CS 1122:AXNE_CS 5254:JDAXNE_CS * JDAM3R_CV endogen (5225), feed-back : 1028:AM3R_CV 1017:AXNE_CV 5255:JDAXNE_CV * JDAM3R_E01 endogen (5226), feed-back : 1253:AM3R_E01 1243:AXNE_E01 5256:JDAXNE_E01 * JDAM3R_E2 endogen (5227), feed-back : 1274:AM3R_E2 1263:AXNE_E2 5257:JDAXNE_E2 * JDAM3R_E3X endogen (5228), feed-back : 1294:AM3R_E3X 1283:AXNE_E3X 5258:JDAXNE_E3X * JDAM3R_E59 endogen (5229), feed-back : 1315:AM3R_E59 1304:AXNE_E59 5259:JDAXNE_E59 * JDAM3R_E7Y endogen (5230), feed-back : 1336:AM3R_E7Y 1325:AXNE_E7Y 5260:JDAXNE_E7Y * JDAM3R_ESQ endogen (5231), feed-back : 1356:AM3R_ESQ 1346:AXNE_ESQ 5261:JDAXNE_ESQ * JDAM3R_IB endogen (5232), feed-back : 1192:AM3R_IB 1181:AXNE_IB 5262:JDAXNE_IB * JDAM3R_IKN endogen (5233), feed-back : 1234:AM3R_IKN 1223:AXNE_IKN 5263:JDAXNE_IKN * JDAM3R_IMXO7Y endogen (5234), feed-back : 1172:AM3R_IMXO7Y 1162:AXNE_IMXO7Y 5264:JDAXNE_IMXO7Y * JDAM3R_IT endogen (5235), feed-back : 1213:AM3R_IT * JDAM3R_VEA endogen (5236), feed-back : 755:AM3R_VEA 744:AXNE_VEA * JDAM3R_VEB endogen (5237), feed-back : 881:AM3R_VEB 870:AXNE_VEB * JDAM3R_VEE endogen (5238), feed-back : 776:AM3R_VEE 765:AXNE_VEE * JDAM3R_VEH endogen (5239), feed-back : 965:AM3R_VEH 954:AXNE_VEH * JDAM3R_VENE endogen (5240), feed-back : 818:AM3R_VENE 807:AXNE_VENE * JDAM3R_VENF endogen (5241), feed-back : 839:AM3R_VENF 828:AXNE_VENF * JDAM3R_VENG endogen (5242), feed-back : 797:AM3R_VENG 786:AXNE_VENG * JDAM3R_VENZ endogen (5243), feed-back : 860:AM3R_VENZ 849:AXNE_VENZ * JDAM3R_VEO endogen (5244), feed-back : 986:AM3R_VEO 975:AXNE_VEO * JDAM3R_VEQF endogen (5245), feed-back : 944:AM3R_VEQF 933:AXNE_VEQF * JDAM3R_VEQS endogen (5246), feed-back : 923:AM3R_VEQS 912:AXNE_VEQS * JDAM3R_VEQZ endogen (5247), feed-back : 902:AM3R_VEQZ 891:AXNE_VEQZ * JDAM59_CB endogen (4893), feed-back : 1096:AM59_CB 1082:AXNZ_CB 5325:JDAXNZ_CB * JDAM59_CE endogen (4894), feed-back : 1054:AM59_CE 1040:AXNZ_CE 5326:JDAXNZ_CE * JDAM59_CF endogen (4895), feed-back : 1012:AM59_CF 998:AXNZ_CF 5327:JDAXNZ_CF * JDAM59_CG endogen (4896), feed-back : 1075:AM59_CG 1061:AXNZ_CG 5328:JDAXNZ_CG * JDAM59_CH endogen (4897), feed-back : 1117:AM59_CH 1103:AXNZ_CH 5329:JDAXNZ_CH * JDAM59_CO endogen (4898), feed-back : 1157:AM59_CO 1145:AXNZ_CO 5330:JDAXNZ_CO * JDAM59_CS endogen (4899), feed-back : 1138:AM59_CS 1124:AXNZ_CS 5331:JDAXNZ_CS * JDAM59_CV endogen (4900), feed-back : 1033:AM59_CV 1019:AXNZ_CV 5332:JDAXNZ_CV * JDAM59_E01 endogen (4901), feed-back : 1258:AM59_E01 1244:AXNZ_E01 5333:JDAXNZ_E01 * JDAM59_E2 endogen (4902), feed-back : 1279:AM59_E2 1265:AXNZ_E2 5334:JDAXNZ_E2 * JDAM59_E3X endogen (4903), feed-back : 1299:AM59_E3X 1285:AXNZ_E3X 5335:JDAXNZ_E3X * JDAM59_E59 endogen (4904), feed-back : 1320:AM59_E59 1306:AXNZ_E59 5336:JDAXNZ_E59 * JDAM59_E7Y endogen (4905), feed-back : 1341:AM59_E7Y 1327:AXNZ_E7Y 5337:JDAXNZ_E7Y * JDAM59_ESQ endogen (4906), feed-back : 1361:AM59_ESQ 1348:AXNZ_ESQ 5338:JDAXNZ_ESQ * JDAM59_IB endogen (4907), feed-back : 1197:AM59_IB 1183:AXNZ_IB 5339:JDAXNZ_IB * JDAM59_IKN endogen (4908), feed-back : 1239:AM59_IKN 1225:AXNZ_IKN 5340:JDAXNZ_IKN * JDAM59_IMXO7Y endogen (4909), feed-back : 1176:AM59_IMXO7Y 1164:AXNZ_IMXO7Y 5341:JDAXNZ_IMXO7Y * JDAM59_IT endogen (4910), feed-back : 1218:AM59_IT * JDAM59_VMA endogen (4911), feed-back : 760:AM59_VMA 746:AXNZ_VMA 5343:JDAXNZ_VMA * JDAM59_VMB endogen (4912), feed-back : 886:AM59_VMB 872:AXNZ_VMB 5344:JDAXNZ_VMB * JDAM59_VME endogen (4913), feed-back : 781:AM59_VME 767:AXNZ_VME 5345:JDAXNZ_VME * JDAM59_VMH endogen (4914), feed-back : 970:AM59_VMH 956:AXNZ_VMH 5346:JDAXNZ_VMH * JDAM59_VMNE endogen (4915), feed-back : 823:AM59_VMNE 809:AXNZ_VMNE 5347:JDAXNZ_VMNE * JDAM59_VMNF endogen (4916), feed-back : 844:AM59_VMNF 830:AXNZ_VMNF 5348:JDAXNZ_VMNF * JDAM59_VMNG endogen (4917), feed-back : 802:AM59_VMNG 788:AXNZ_VMNG 5349:JDAXNZ_VMNG * JDAM59_VMNZ endogen (4918), feed-back : 865:AM59_VMNZ 851:AXNZ_VMNZ 5350:JDAXNZ_VMNZ * JDAM59_VMO endogen (4919), feed-back : 991:AM59_VMO 977:AXNZ_VMO 5351:JDAXNZ_VMO * JDAM59_VMQF endogen (4920), feed-back : 949:AM59_VMQF 935:AXNZ_VMQF 5352:JDAXNZ_VMQF * JDAM59_VMQS endogen (4921), feed-back : 928:AM59_VMQS 914:AXNZ_VMQS 5353:JDAXNZ_VMQS * JDAM59_VMQZ endogen (4922), feed-back : 907:AM59_VMQZ 893:AXNZ_VMQZ 5354:JDAXNZ_VMQZ * JDAM7B_CB endogen (4923), feed-back : 1094:AM7B_CB 1084:AXQZ_CB * JDAM7B_CE endogen (4924), feed-back : 1052:AM7B_CE 1042:AXQZ_CE * JDAM7B_CF endogen (4925), feed-back : 1010:AM7B_CF 1000:AXQZ_CF * JDAM7B_CG endogen (4926), feed-back : 1073:AM7B_CG 1063:AXQZ_CG * JDAM7B_CH endogen (4927), feed-back : 1115:AM7B_CH 1105:AXQZ_CH * JDAM7B_CO endogen (4928), feed-back : 1155:AM7B_CO * JDAM7B_CS endogen (4929), feed-back : 1136:AM7B_CS 1126:AXQZ_CS * JDAM7B_CV endogen (4930), feed-back : 1031:AM7B_CV 1021:AXQZ_CV * JDAM7B_E01 endogen (4931), feed-back : 1256:AM7B_E01 1246:AXQZ_E01 * JDAM7B_E2 endogen (4932), feed-back : 1277:AM7B_E2 1267:AXQZ_E2 * JDAM7B_E3X endogen (4933), feed-back : 1297:AM7B_E3X 1287:AXQZ_E3X * JDAM7B_E59 endogen (4934), feed-back : 1318:AM7B_E59 1308:AXQZ_E59 * JDAM7B_E7Y endogen (4935), feed-back : 1339:AM7B_E7Y 1329:AXQZ_E7Y * JDAM7B_ESQ endogen (4936), feed-back : 1359:AM7B_ESQ 1350:AXQZ_ESQ * JDAM7B_IB endogen (4937), feed-back : 1195:AM7B_IB 1185:AXQZ_IB * JDAM7B_IKN endogen (4938), feed-back : 1237:AM7B_IKN 1227:AXQZ_IKN * JDAM7B_IMXO7Y endogen (4939), feed-back : 1175:AM7B_IMXO7Y 1166:AXQZ_IMXO7Y * JDAM7B_IT endogen (4940), feed-back : 1216:AM7B_IT * JDAM7B_VMA endogen (4941), feed-back : 758:AM7B_VMA 748:AXQZ_VMA * JDAM7B_VMB endogen (4942), feed-back : 884:AM7B_VMB 874:AXQZ_VMB * JDAM7B_VME endogen (4943), feed-back : 779:AM7B_VME 769:AXQZ_VME * JDAM7B_VMH endogen (4944), feed-back : 968:AM7B_VMH 958:AXQZ_VMH * JDAM7B_VMNE endogen (4945), feed-back : 821:AM7B_VMNE 811:AXQZ_VMNE * JDAM7B_VMNF endogen (4946), feed-back : 842:AM7B_VMNF 832:AXQZ_VMNF * JDAM7B_VMNG endogen (4947), feed-back : 800:AM7B_VMNG 790:AXQZ_VMNG * JDAM7B_VMNZ endogen (4948), feed-back : 863:AM7B_VMNZ 853:AXQZ_VMNZ * JDAM7B_VMO endogen (4949), feed-back : 989:AM7B_VMO 979:AXQZ_VMO * JDAM7B_VMQF endogen (4950), feed-back : 947:AM7B_VMQF 937:AXQZ_VMQF * JDAM7B_VMQS endogen (4951), feed-back : 926:AM7B_VMQS 916:AXQZ_VMQS * JDAM7B_VMQZ endogen (4952), feed-back : 905:AM7B_VMQZ 895:AXQZ_VMQZ * JDAM7Y_CB endogen (4953), feed-back : 1095:AM7Y_CB 1084:AXQZ_CB * JDAM7Y_CE endogen (4954), feed-back : 1053:AM7Y_CE 1042:AXQZ_CE * JDAM7Y_CF endogen (4955), feed-back : 1011:AM7Y_CF 1000:AXQZ_CF * JDAM7Y_CG endogen (4956), feed-back : 1074:AM7Y_CG 1063:AXQZ_CG * JDAM7Y_CH endogen (4957), feed-back : 1116:AM7Y_CH 1105:AXQZ_CH * JDAM7Y_CO endogen (4958), feed-back : 1156:AM7Y_CO * JDAM7Y_CS endogen (4959), feed-back : 1137:AM7Y_CS 1126:AXQZ_CS * JDAM7Y_CV endogen (4960), feed-back : 1032:AM7Y_CV 1021:AXQZ_CV * JDAM7Y_E01 endogen (4961), feed-back : 1257:AM7Y_E01 1244:AXNZ_E01 5333:JDAXNZ_E01 * JDAM7Y_E2 endogen (4962), feed-back : 1278:AM7Y_E2 1265:AXNZ_E2 5334:JDAXNZ_E2 * JDAM7Y_E3X endogen (4963), feed-back : 1298:AM7Y_E3X 1285:AXNZ_E3X 5335:JDAXNZ_E3X * JDAM7Y_E59 endogen (4964), feed-back : 1319:AM7Y_E59 1306:AXNZ_E59 5336:JDAXNZ_E59 * JDAM7Y_E7Y endogen (4965), feed-back : 1340:AM7Y_E7Y 1327:AXNZ_E7Y 5337:JDAXNZ_E7Y * JDAM7Y_ESQ endogen (4966), feed-back : 1360:AM7Y_ESQ 1348:AXNZ_ESQ 5338:JDAXNZ_ESQ * JDAM7Y_IB endogen (4967), feed-back : 1196:AM7Y_IB 1185:AXQZ_IB * JDAM7Y_IKN endogen (4968), feed-back : 1238:AM7Y_IKN 1227:AXQZ_IKN * JDAM7Y_IT endogen (4969), feed-back : 1217:AM7Y_IT * JDAM7Y_VMA endogen (4970), feed-back : 759:AM7Y_VMA 748:AXQZ_VMA * JDAM7Y_VMB endogen (4971), feed-back : 885:AM7Y_VMB 874:AXQZ_VMB * JDAM7Y_VME endogen (4972), feed-back : 780:AM7Y_VME 769:AXQZ_VME * JDAM7Y_VMH endogen (4973), feed-back : 969:AM7Y_VMH 958:AXQZ_VMH * JDAM7Y_VMNE endogen (4974), feed-back : 822:AM7Y_VMNE 811:AXQZ_VMNE * JDAM7Y_VMNF endogen (4975), feed-back : 843:AM7Y_VMNF 832:AXQZ_VMNF * JDAM7Y_VMNG endogen (4976), feed-back : 801:AM7Y_VMNG 790:AXQZ_VMNG * JDAM7Y_VMNZ endogen (4977), feed-back : 864:AM7Y_VMNZ 853:AXQZ_VMNZ * JDAM7Y_VMO endogen (4978), feed-back : 990:AM7Y_VMO 979:AXQZ_VMO * JDAM7Y_VMQF endogen (4979), feed-back : 948:AM7Y_VMQF 937:AXQZ_VMQF * JDAM7Y_VMQS endogen (4980), feed-back : 927:AM7Y_VMQS 916:AXQZ_VMQS * JDAM7Y_VMQZ endogen (4981), feed-back : 906:AM7Y_VMQZ 895:AXQZ_VMQZ * JDAMS_CB endogen (4982), feed-back : 1097:AMS_CB 1084:AXQZ_CB * JDAMS_CE endogen (4983), feed-back : 1055:AMS_CE 1042:AXQZ_CE * JDAMS_CF endogen (4984), feed-back : 1013:AMS_CF 1000:AXQZ_CF * JDAMS_CG endogen (4985), feed-back : 1076:AMS_CG 1063:AXQZ_CG * JDAMS_CH endogen (4986), feed-back : 1118:AMS_CH 1105:AXQZ_CH * JDAMS_CO endogen (4987), feed-back : 1158:AMS_CO * JDAMS_CS endogen (4988), feed-back : 1139:AMS_CS 1126:AXQZ_CS * JDAMS_CV endogen (4989), feed-back : 1034:AMS_CV 1021:AXQZ_CV * JDAMS_E01 endogen (4990), feed-back : 1259:AMS_E01 1246:AXQZ_E01 * JDAMS_E2 endogen (4991), feed-back : 1280:AMS_E2 1267:AXQZ_E2 * JDAMS_E3X endogen (4992), feed-back : 1300:AMS_E3X 1287:AXQZ_E3X * JDAMS_E59 endogen (4993), feed-back : 1321:AMS_E59 1308:AXQZ_E59 * JDAMS_E7Y endogen (4994), feed-back : 1342:AMS_E7Y 1329:AXQZ_E7Y * JDAMS_ESQ endogen (4995), feed-back : 1362:AMS_ESQ 1350:AXQZ_ESQ * JDAMS_ESS endogen (4996), feed-back : 1364:AMS_ESS 1365:AXQZ_ESS * JDAMS_IB endogen (4997), feed-back : 1198:AMS_IB 1185:AXQZ_IB * JDAMS_IKN endogen (4998), feed-back : 1240:AMS_IKN 1227:AXQZ_IKN * JDAMS_IMXO7Y endogen (4999), feed-back : 1177:AMS_IMXO7Y 1166:AXQZ_IMXO7Y * JDAMS_IT endogen (5000), feed-back : 1219:AMS_IT * JDAMS_VMA endogen (5001), feed-back : 761:AMS_VMA 748:AXQZ_VMA * JDAMS_VMB endogen (5002), feed-back : 887:AMS_VMB 874:AXQZ_VMB * JDAMS_VME endogen (5003), feed-back : 782:AMS_VME 769:AXQZ_VME * JDAMS_VMH endogen (5004), feed-back : 971:AMS_VMH 958:AXQZ_VMH * JDAMS_VMNE endogen (5005), feed-back : 824:AMS_VMNE 811:AXQZ_VMNE * JDAMS_VMNF endogen (5006), feed-back : 845:AMS_VMNF 832:AXQZ_VMNF * JDAMS_VMNG endogen (5007), feed-back : 803:AMS_VMNG 790:AXQZ_VMNG * JDAMS_VMNZ endogen (5008), feed-back : 866:AMS_VMNZ 853:AXQZ_VMNZ * JDAMS_VMO endogen (5009), feed-back : 992:AMS_VMO 979:AXQZ_VMO * JDAMS_VMQF endogen (5010), feed-back : 950:AMS_VMQF 937:AXQZ_VMQF * JDAMS_VMQS endogen (5011), feed-back : 929:AMS_VMQS 916:AXQZ_VMQS * JDAMS_VMQZ endogen (5012), feed-back : 908:AMS_VMQZ 895:AXQZ_VMQZ * JDAXANF_E01 endogen (5041), feed-back : 1366:AXANF_E01 * JDAXA_CB endogen (5013), feed-back : 1077:AXA_CB 1371:RJAXQZ_CB * JDAXA_CE endogen (5014), feed-back : 1035:AXA_CE 1372:RJAXQZ_CE * JDAXA_CF endogen (5015), feed-back : 993:AXA_CF 1373:RJAXQZ_CF * JDAXA_CG endogen (5016), feed-back : 1056:AXA_CG 1374:RJAXQZ_CG * JDAXA_CH endogen (5017), feed-back : 1098:AXA_CH 1375:RJAXQZ_CH * JDAXA_CO endogen (5018), feed-back : 1140:AXA_CO * JDAXA_CS endogen (5019), feed-back : 1119:AXA_CS 1376:RJAXQZ_CS * JDAXA_CV endogen (5020), feed-back : 1014:AXA_CV 1377:RJAXQZ_CV * JDAXA_E2 endogen (5021), feed-back : 1260:AXA_E2 1379:RJAXQZ_E2 * JDAXA_E3X endogen (5022), feed-back : 1281:AXA_E3X 1380:RJAXQZ_E3X * JDAXA_E59 endogen (5023), feed-back : 1301:AXA_E59 1381:RJAXQZ_E59 * JDAXA_E7Y endogen (5024), feed-back : 1322:AXA_E7Y 1382:RJAXQZ_E7Y * JDAXA_ESQ endogen (5025), feed-back : 1343:AXA_ESQ 1383:RJAXQZ_ESQ * JDAXA_IB endogen (5026), feed-back : 1178:AXA_IB 1367:RJAXQZ_IB * JDAXA_IKN endogen (5027), feed-back : 1220:AXA_IKN 1370:RJAXQZ_IKN * JDAXA_IMXO7Y endogen (5028), feed-back : 1159:AXA_IMXO7Y 1368:RJAXQZ_IMXO7Y * JDAXA_VENE endogen (5029), feed-back : 804:AXA_VENE 1407:RJAXNE_VENE * JDAXA_VMA endogen (5030), feed-back : 741:AXA_VMA 1384:RJAXQZ_VMA * JDAXA_VMB endogen (5031), feed-back : 867:AXA_VMB 1385:RJAXQZ_VMB * JDAXA_VME endogen (5032), feed-back : 762:AXA_VME 1386:RJAXQZ_VME * JDAXA_VMH endogen (5033), feed-back : 951:AXA_VMH 1387:RJAXQZ_VMH * JDAXA_VMNF endogen (5034), feed-back : 825:AXA_VMNF 1389:RJAXQZ_VMNF * JDAXA_VMNG endogen (5035), feed-back : 783:AXA_VMNG 1390:RJAXQZ_VMNG * JDAXA_VMNZ endogen (5036), feed-back : 846:AXA_VMNZ 1391:RJAXQZ_VMNZ * JDAXA_VMO endogen (5037), feed-back : 972:AXA_VMO 1392:RJAXQZ_VMO * JDAXA_VMQF endogen (5038), feed-back : 930:AXA_VMQF 1393:RJAXQZ_VMQF * JDAXA_VMQS endogen (5039), feed-back : 909:AXA_VMQS 1394:RJAXQZ_VMQS * JDAXA_VMQZ endogen (5040), feed-back : 888:AXA_VMQZ 1395:RJAXQZ_VMQZ * JDAXB_CB endogen (5042), feed-back : 1083:AXB_CB 1371:RJAXQZ_CB * JDAXB_CE endogen (5043), feed-back : 1041:AXB_CE 1372:RJAXQZ_CE * JDAXB_CF endogen (5044), feed-back : 999:AXB_CF 1373:RJAXQZ_CF * JDAXB_CG endogen (5045), feed-back : 1062:AXB_CG 1374:RJAXQZ_CG * JDAXB_CH endogen (5046), feed-back : 1104:AXB_CH 1375:RJAXQZ_CH * JDAXB_CO endogen (5047), feed-back : 1146:AXB_CO * JDAXB_CS endogen (5048), feed-back : 1125:AXB_CS 1376:RJAXQZ_CS * JDAXB_CV endogen (5049), feed-back : 1020:AXB_CV 1377:RJAXQZ_CV * JDAXB_E01 endogen (5050), feed-back : 1245:AXB_E01 1378:RJAXQZ_E01 * JDAXB_E2 endogen (5051), feed-back : 1266:AXB_E2 1379:RJAXQZ_E2 * JDAXB_E3X endogen (5052), feed-back : 1286:AXB_E3X 1380:RJAXQZ_E3X * JDAXB_E59 endogen (5053), feed-back : 1307:AXB_E59 1381:RJAXQZ_E59 * JDAXB_E7Y endogen (5054), feed-back : 1328:AXB_E7Y 1382:RJAXQZ_E7Y * JDAXB_ESQ endogen (5055), feed-back : 1349:AXB_ESQ 1383:RJAXQZ_ESQ * JDAXB_IB endogen (5056), feed-back : 1184:AXB_IB 1367:RJAXQZ_IB * JDAXB_IKN endogen (5057), feed-back : 1226:AXB_IKN 1370:RJAXQZ_IKN * JDAXB_IMXO7Y endogen (5058), feed-back : 1165:AXB_IMXO7Y 1368:RJAXQZ_IMXO7Y * JDAXB_IT endogen (5059), feed-back : 1205:AXB_IT * JDAXB_VMA endogen (5060), feed-back : 747:AXB_VMA 1384:RJAXQZ_VMA * JDAXB_VMB endogen (5061), feed-back : 873:AXB_VMB 1385:RJAXQZ_VMB * JDAXB_VME endogen (5062), feed-back : 768:AXB_VME 1386:RJAXQZ_VME * JDAXB_VMH endogen (5063), feed-back : 957:AXB_VMH 1387:RJAXQZ_VMH * JDAXB_VMNE endogen (5064), feed-back : 810:AXB_VMNE 1388:RJAXQZ_VMNE * JDAXB_VMNF endogen (5065), feed-back : 831:AXB_VMNF 1389:RJAXQZ_VMNF * JDAXB_VMNG endogen (5066), feed-back : 789:AXB_VMNG 1390:RJAXQZ_VMNG * JDAXB_VMNZ endogen (5067), feed-back : 852:AXB_VMNZ 1391:RJAXQZ_VMNZ * JDAXB_VMO endogen (5068), feed-back : 978:AXB_VMO 1392:RJAXQZ_VMO * JDAXB_VMQF endogen (5069), feed-back : 936:AXB_VMQF 1393:RJAXQZ_VMQF * JDAXB_VMQS endogen (5070), feed-back : 915:AXB_VMQS 1394:RJAXQZ_VMQS * JDAXB_VMQZ endogen (5071), feed-back : 894:AXB_VMQZ 1395:RJAXQZ_VMQZ * JDAXE_CB endogen (5072), feed-back : 1078:AXE_CB 1371:RJAXQZ_CB * JDAXE_CE endogen (5073), feed-back : 1036:AXE_CE 1372:RJAXQZ_CE * JDAXE_CF endogen (5074), feed-back : 994:AXE_CF 1373:RJAXQZ_CF * JDAXE_CG endogen (5075), feed-back : 1057:AXE_CG 1374:RJAXQZ_CG * JDAXE_CH endogen (5076), feed-back : 1099:AXE_CH 1375:RJAXQZ_CH * JDAXE_CO endogen (5077), feed-back : 1141:AXE_CO * JDAXE_CS endogen (5078), feed-back : 1120:AXE_CS 1376:RJAXQZ_CS * JDAXE_CV endogen (5079), feed-back : 1015:AXE_CV 1377:RJAXQZ_CV * JDAXE_E01 endogen (5080), feed-back : 1253:AM3R_E01 1241:AXE_E01 5226:JDAM3R_E01 * JDAXE_E2 endogen (5081), feed-back : 1274:AM3R_E2 1261:AXE_E2 5227:JDAM3R_E2 * JDAXE_E59 endogen (5082), feed-back : 1315:AM3R_E59 1302:AXE_E59 5229:JDAM3R_E59 * JDAXE_E7Y endogen (5083), feed-back : 1336:AM3R_E7Y 1323:AXE_E7Y 5230:JDAM3R_E7Y * JDAXE_ESQ endogen (5084), feed-back : 1356:AM3R_ESQ 1344:AXE_ESQ 5231:JDAM3R_ESQ * JDAXE_IB endogen (5085), feed-back : 1179:AXE_IB 1367:RJAXQZ_IB * JDAXE_IKN endogen (5086), feed-back : 1221:AXE_IKN 1370:RJAXQZ_IKN * JDAXE_IMXO7Y endogen (5087), feed-back : 1160:AXE_IMXO7Y 1368:RJAXQZ_IMXO7Y * JDAXE_IT endogen (5088), feed-back : 1200:AXE_IT * JDAXE_VEA endogen (5089), feed-back : 742:AXE_VEA 1396:RJAXNE_VEA * JDAXE_VEB endogen (5090), feed-back : 868:AXE_VEB 1397:RJAXNE_VEB * JDAXE_VEE endogen (5091), feed-back : 763:AXE_VEE 1398:RJAXNE_VEE * JDAXE_VEH endogen (5092), feed-back : 952:AXE_VEH 1399:RJAXNE_VEH JDAXE_VENE eksogen : 1407:RJAXNE_VENE * JDAXE_VENF endogen (5093), feed-back : 826:AXE_VENF 1400:RJAXNE_VENF JDAXE_VENG eksogen : 1401:RJAXNE_VENG * JDAXE_VENZ endogen (5094), feed-back : 847:AXE_VENZ 1402:RJAXNE_VENZ * JDAXE_VEO endogen (5095), feed-back : 973:AXE_VEO 1403:RJAXNE_VEO * JDAXE_VEQF endogen (5096), feed-back : 931:AXE_VEQF 1404:RJAXNE_VEQF * JDAXE_VEQS endogen (5097), feed-back : 910:AXE_VEQS 1405:RJAXNE_VEQS * JDAXE_VEQZ endogen (5098), feed-back : 889:AXE_VEQZ 1406:RJAXNE_VEQZ * JDAXH_CB endogen (5099), feed-back : 1087:AXH_CB 1371:RJAXQZ_CB * JDAXH_CE endogen (5100), feed-back : 1045:AXH_CE 1372:RJAXQZ_CE * JDAXH_CF endogen (5101), feed-back : 1003:AXH_CF 1373:RJAXQZ_CF * JDAXH_CG endogen (5102), feed-back : 1066:AXH_CG 1374:RJAXQZ_CG * JDAXH_CH endogen (5103), feed-back : 1108:AXH_CH 1375:RJAXQZ_CH * JDAXH_CO endogen (5104), feed-back : 1149:AXH_CO * JDAXH_CS endogen (5105), feed-back : 1129:AXH_CS 1376:RJAXQZ_CS * JDAXH_CV endogen (5106), feed-back : 1024:AXH_CV 1377:RJAXQZ_CV * JDAXH_E01 endogen (5107), feed-back : 1249:AXH_E01 1378:RJAXQZ_E01 * JDAXH_E2 endogen (5108), feed-back : 1270:AXH_E2 1379:RJAXQZ_E2 * JDAXH_E3X endogen (5109), feed-back : 1290:AXH_E3X 1380:RJAXQZ_E3X * JDAXH_E59 endogen (5110), feed-back : 1311:AXH_E59 1381:RJAXQZ_E59 * JDAXH_E7Y endogen (5111), feed-back : 1332:AXH_E7Y 1382:RJAXQZ_E7Y * JDAXH_ESQ endogen (5112), feed-back : 1352:AXH_ESQ 1383:RJAXQZ_ESQ * JDAXH_IB endogen (5113), feed-back : 1188:AXH_IB 1367:RJAXQZ_IB * JDAXH_IKN endogen (5114), feed-back : 1230:AXH_IKN 1370:RJAXQZ_IKN * JDAXH_IMXO7Y endogen (5115), feed-back : 1169:AXH_IMXO7Y 1368:RJAXQZ_IMXO7Y * JDAXH_IT endogen (5116), feed-back : 1209:AXH_IT * JDAXH_VMA endogen (5117), feed-back : 751:AXH_VMA 1384:RJAXQZ_VMA * JDAXH_VMB endogen (5118), feed-back : 877:AXH_VMB 1385:RJAXQZ_VMB * JDAXH_VME endogen (5119), feed-back : 772:AXH_VME 1386:RJAXQZ_VME * JDAXH_VMH endogen (5120), feed-back : 961:AXH_VMH 1387:RJAXQZ_VMH * JDAXH_VMNE endogen (5121), feed-back : 814:AXH_VMNE 1388:RJAXQZ_VMNE * JDAXH_VMNF endogen (5122), feed-back : 835:AXH_VMNF 1389:RJAXQZ_VMNF * JDAXH_VMNG endogen (5123), feed-back : 793:AXH_VMNG 1390:RJAXQZ_VMNG * JDAXH_VMNZ endogen (5124), feed-back : 856:AXH_VMNZ 1391:RJAXQZ_VMNZ * JDAXH_VMO endogen (5125), feed-back : 982:AXH_VMO 1392:RJAXQZ_VMO * JDAXH_VMQF endogen (5126), feed-back : 940:AXH_VMQF 1393:RJAXQZ_VMQF * JDAXH_VMQS endogen (5127), feed-back : 919:AXH_VMQS 1394:RJAXQZ_VMQS * JDAXH_VMQZ endogen (5128), feed-back : 898:AXH_VMQZ 1395:RJAXQZ_VMQZ * JDAXNE_CB endogen (5248), feed-back : 1080:AXNE_CB 1371:RJAXQZ_CB * JDAXNE_CE endogen (5249), feed-back : 1038:AXNE_CE 1372:RJAXQZ_CE * JDAXNE_CF endogen (5250), feed-back : 996:AXNE_CF 1373:RJAXQZ_CF * JDAXNE_CG endogen (5251), feed-back : 1059:AXNE_CG 1374:RJAXQZ_CG * JDAXNE_CH endogen (5252), feed-back : 1101:AXNE_CH 1375:RJAXQZ_CH * JDAXNE_CO endogen (5253), feed-back : 1143:AXNE_CO * JDAXNE_CS endogen (5254), feed-back : 1122:AXNE_CS 1376:RJAXQZ_CS * JDAXNE_CV endogen (5255), feed-back : 1017:AXNE_CV 1377:RJAXQZ_CV * JDAXNE_E01 endogen (5256), feed-back : 1243:AXNE_E01 1378:RJAXQZ_E01 * JDAXNE_E2 endogen (5257), feed-back : 1263:AXNE_E2 1379:RJAXQZ_E2 * JDAXNE_E3X endogen (5258), feed-back : 1283:AXNE_E3X 1380:RJAXQZ_E3X * JDAXNE_E59 endogen (5259), feed-back : 1304:AXNE_E59 1381:RJAXQZ_E59 * JDAXNE_E7Y endogen (5260), feed-back : 1325:AXNE_E7Y 1382:RJAXQZ_E7Y * JDAXNE_ESQ endogen (5261), feed-back : 1346:AXNE_ESQ 1383:RJAXQZ_ESQ * JDAXNE_IB endogen (5262), feed-back : 1181:AXNE_IB 1367:RJAXQZ_IB * JDAXNE_IKN endogen (5263), feed-back : 1223:AXNE_IKN 1370:RJAXQZ_IKN * JDAXNE_IMXO7Y endogen (5264), feed-back : 1162:AXNE_IMXO7Y 1368:RJAXQZ_IMXO7Y * JDAXNE_IT endogen (5265), feed-back : 1202:AXNE_IT * JDAXNF_CB endogen (5266), feed-back : 1081:AXNF_CB 1371:RJAXQZ_CB * JDAXNF_CE endogen (5267), feed-back : 1039:AXNF_CE 1372:RJAXQZ_CE * JDAXNF_CF endogen (5268), feed-back : 997:AXNF_CF 1373:RJAXQZ_CF * JDAXNF_CG endogen (5269), feed-back : 1060:AXNF_CG 1374:RJAXQZ_CG * JDAXNF_CH endogen (5270), feed-back : 1102:AXNF_CH 1375:RJAXQZ_CH * JDAXNF_CO endogen (5271), feed-back : 1144:AXNF_CO * JDAXNF_CS endogen (5272), feed-back : 1123:AXNF_CS 1376:RJAXQZ_CS * JDAXNF_CV endogen (5273), feed-back : 1018:AXNF_CV 1377:RJAXQZ_CV * JDAXNF_E2 endogen (5274), feed-back : 1264:AXNF_E2 1379:RJAXQZ_E2 * JDAXNF_E3X endogen (5275), feed-back : 1284:AXNF_E3X 1380:RJAXQZ_E3X * JDAXNF_E59 endogen (5276), feed-back : 1305:AXNF_E59 1381:RJAXQZ_E59 * JDAXNF_E7Y endogen (5277), feed-back : 1326:AXNF_E7Y 1382:RJAXQZ_E7Y * JDAXNF_ESQ endogen (5278), feed-back : 1347:AXNF_ESQ 1383:RJAXQZ_ESQ * JDAXNF_IB endogen (5279), feed-back : 1182:AXNF_IB 1367:RJAXQZ_IB * JDAXNF_IKN endogen (5280), feed-back : 1224:AXNF_IKN 1370:RJAXQZ_IKN * JDAXNF_IMXO7Y endogen (5281), feed-back : 1163:AXNF_IMXO7Y 1368:RJAXQZ_IMXO7Y * JDAXNF_IT endogen (5282), feed-back : 1203:AXNF_IT * JDAXNF_VMA endogen (5283), feed-back : 745:AXNF_VMA 1384:RJAXQZ_VMA * JDAXNF_VMB endogen (5284), feed-back : 871:AXNF_VMB 1385:RJAXQZ_VMB * JDAXNF_VME endogen (5285), feed-back : 766:AXNF_VME 1386:RJAXQZ_VME * JDAXNF_VMH endogen (5286), feed-back : 955:AXNF_VMH 1387:RJAXQZ_VMH * JDAXNF_VMNE endogen (5287), feed-back : 808:AXNF_VMNE 1388:RJAXQZ_VMNE * JDAXNF_VMNF endogen (5288), feed-back : 829:AXNF_VMNF 1389:RJAXQZ_VMNF * JDAXNF_VMNG endogen (5289), feed-back : 787:AXNF_VMNG 1390:RJAXQZ_VMNG * JDAXNF_VMNZ endogen (5290), feed-back : 850:AXNF_VMNZ 1391:RJAXQZ_VMNZ * JDAXNF_VMO endogen (5291), feed-back : 976:AXNF_VMO 1392:RJAXQZ_VMO * JDAXNF_VMQF endogen (5292), feed-back : 934:AXNF_VMQF 1393:RJAXQZ_VMQF * JDAXNF_VMQS endogen (5293), feed-back : 913:AXNF_VMQS 1394:RJAXQZ_VMQS * JDAXNF_VMQZ endogen (5294), feed-back : 892:AXNF_VMQZ 1395:RJAXQZ_VMQZ * JDAXNG_CB endogen (5295), feed-back : 1079:AXNG_CB 1371:RJAXQZ_CB * JDAXNG_CE endogen (5296), feed-back : 1037:AXNG_CE 1372:RJAXQZ_CE * JDAXNG_CF endogen (5297), feed-back : 995:AXNG_CF 1373:RJAXQZ_CF * JDAXNG_CG endogen (5298), feed-back : 1058:AXNG_CG 1374:RJAXQZ_CG * JDAXNG_CH endogen (5299), feed-back : 1100:AXNG_CH 1375:RJAXQZ_CH * JDAXNG_CO endogen (5300), feed-back : 1142:AXNG_CO * JDAXNG_CS endogen (5301), feed-back : 1121:AXNG_CS 1376:RJAXQZ_CS * JDAXNG_CV endogen (5302), feed-back : 1016:AXNG_CV 1377:RJAXQZ_CV * JDAXNG_E01 endogen (5303), feed-back : 1242:AXNG_E01 1378:RJAXQZ_E01 * JDAXNG_E2 endogen (5304), feed-back : 1262:AXNG_E2 1379:RJAXQZ_E2 * JDAXNG_E3X endogen (5305), feed-back : 1282:AXNG_E3X 1380:RJAXQZ_E3X * JDAXNG_E59 endogen (5306), feed-back : 1303:AXNG_E59 1381:RJAXQZ_E59 * JDAXNG_E7Y endogen (5307), feed-back : 1324:AXNG_E7Y 1382:RJAXQZ_E7Y * JDAXNG_ESQ endogen (5308), feed-back : 1345:AXNG_ESQ 1383:RJAXQZ_ESQ * JDAXNG_IB endogen (5309), feed-back : 1180:AXNG_IB 1367:RJAXQZ_IB * JDAXNG_IKN endogen (5310), feed-back : 1222:AXNG_IKN 1370:RJAXQZ_IKN * JDAXNG_IMXO7Y endogen (5311), feed-back : 1161:AXNG_IMXO7Y 1368:RJAXQZ_IMXO7Y * JDAXNG_IT endogen (5312), feed-back : 1201:AXNG_IT * JDAXNG_VEA endogen (5313), feed-back : 743:AXNG_VEA 1396:RJAXNE_VEA * JDAXNG_VEB endogen (5314), feed-back : 869:AXNG_VEB 1397:RJAXNE_VEB * JDAXNG_VEE endogen (5315), feed-back : 764:AXNG_VEE 1398:RJAXNE_VEE * JDAXNG_VEH endogen (5316), feed-back : 953:AXNG_VEH 1399:RJAXNE_VEH * JDAXNG_VENE endogen (5317), feed-back : 806:AXNG_VENE 1407:RJAXNE_VENE * JDAXNG_VENF endogen (5318), feed-back : 827:AXNG_VENF 1400:RJAXNE_VENF * JDAXNG_VENG endogen (5319), feed-back : 785:AXNG_VENG 1401:RJAXNE_VENG * JDAXNG_VENZ endogen (5320), feed-back : 848:AXNG_VENZ 1402:RJAXNE_VENZ * JDAXNG_VEO endogen (5321), feed-back : 974:AXNG_VEO 1403:RJAXNE_VEO * JDAXNG_VEQF endogen (5322), feed-back : 932:AXNG_VEQF 1404:RJAXNE_VEQF * JDAXNG_VEQS endogen (5323), feed-back : 911:AXNG_VEQS 1405:RJAXNE_VEQS * JDAXNG_VEQZ endogen (5324), feed-back : 890:AXNG_VEQZ 1406:RJAXNE_VEQZ * JDAXNZ_CB endogen (5325), feed-back : 1082:AXNZ_CB 1371:RJAXQZ_CB * JDAXNZ_CE endogen (5326), feed-back : 1040:AXNZ_CE 1372:RJAXQZ_CE * JDAXNZ_CF endogen (5327), feed-back : 998:AXNZ_CF 1373:RJAXQZ_CF * JDAXNZ_CG endogen (5328), feed-back : 1061:AXNZ_CG 1374:RJAXQZ_CG * JDAXNZ_CH endogen (5329), feed-back : 1103:AXNZ_CH 1375:RJAXQZ_CH * JDAXNZ_CO endogen (5330), feed-back : 1145:AXNZ_CO * JDAXNZ_CS endogen (5331), feed-back : 1124:AXNZ_CS 1376:RJAXQZ_CS * JDAXNZ_CV endogen (5332), feed-back : 1019:AXNZ_CV 1377:RJAXQZ_CV * JDAXNZ_E01 endogen (5333), feed-back : 1244:AXNZ_E01 1378:RJAXQZ_E01 * JDAXNZ_E2 endogen (5334), feed-back : 1265:AXNZ_E2 1379:RJAXQZ_E2 * JDAXNZ_E3X endogen (5335), feed-back : 1285:AXNZ_E3X 1380:RJAXQZ_E3X * JDAXNZ_E59 endogen (5336), feed-back : 1306:AXNZ_E59 1381:RJAXQZ_E59 * JDAXNZ_E7Y endogen (5337), feed-back : 1327:AXNZ_E7Y 1382:RJAXQZ_E7Y * JDAXNZ_ESQ endogen (5338), feed-back : 1348:AXNZ_ESQ 1383:RJAXQZ_ESQ * JDAXNZ_IB endogen (5339), feed-back : 1183:AXNZ_IB 1367:RJAXQZ_IB * JDAXNZ_IKN endogen (5340), feed-back : 1225:AXNZ_IKN 1370:RJAXQZ_IKN * JDAXNZ_IMXO7Y endogen (5341), feed-back : 1164:AXNZ_IMXO7Y 1368:RJAXQZ_IMXO7Y * JDAXNZ_IT endogen (5342), feed-back : 1204:AXNZ_IT * JDAXNZ_VMA endogen (5343), feed-back : 746:AXNZ_VMA 1384:RJAXQZ_VMA * JDAXNZ_VMB endogen (5344), feed-back : 872:AXNZ_VMB 1385:RJAXQZ_VMB * JDAXNZ_VME endogen (5345), feed-back : 767:AXNZ_VME 1386:RJAXQZ_VME * JDAXNZ_VMH endogen (5346), feed-back : 956:AXNZ_VMH 1387:RJAXQZ_VMH * JDAXNZ_VMNE endogen (5347), feed-back : 809:AXNZ_VMNE 1388:RJAXQZ_VMNE * JDAXNZ_VMNF endogen (5348), feed-back : 830:AXNZ_VMNF 1389:RJAXQZ_VMNF * JDAXNZ_VMNG endogen (5349), feed-back : 788:AXNZ_VMNG 1390:RJAXQZ_VMNG * JDAXNZ_VMNZ endogen (5350), feed-back : 851:AXNZ_VMNZ 1391:RJAXQZ_VMNZ * JDAXNZ_VMO endogen (5351), feed-back : 977:AXNZ_VMO 1392:RJAXQZ_VMO * JDAXNZ_VMQF endogen (5352), feed-back : 935:AXNZ_VMQF 1393:RJAXQZ_VMQF * JDAXNZ_VMQS endogen (5353), feed-back : 914:AXNZ_VMQS 1394:RJAXQZ_VMQS * JDAXNZ_VMQZ endogen (5354), feed-back : 893:AXNZ_VMQZ 1395:RJAXQZ_VMQZ * JDAXO_CB endogen (5129), feed-back : 1088:AXO_CB 1371:RJAXQZ_CB * JDAXO_CE endogen (5130), feed-back : 1046:AXO_CE 1372:RJAXQZ_CE * JDAXO_CF endogen (5131), feed-back : 1004:AXO_CF 1373:RJAXQZ_CF * JDAXO_CG endogen (5132), feed-back : 1067:AXO_CG 1374:RJAXQZ_CG * JDAXO_CH endogen (5133), feed-back : 1109:AXO_CH 1375:RJAXQZ_CH * JDAXO_CS endogen (5134), feed-back : 1130:AXO_CS 1376:RJAXQZ_CS * JDAXO_CV endogen (5135), feed-back : 1025:AXO_CV 1377:RJAXQZ_CV * JDAXO_E01 endogen (5136), feed-back : 1250:AXO_E01 1378:RJAXQZ_E01 * JDAXO_E2 endogen (5137), feed-back : 1271:AXO_E2 1379:RJAXQZ_E2 * JDAXO_E3X endogen (5138), feed-back : 1291:AXO_E3X 1380:RJAXQZ_E3X * JDAXO_E59 endogen (5139), feed-back : 1312:AXO_E59 1381:RJAXQZ_E59 * JDAXO_E7Y endogen (5140), feed-back : 1333:AXO_E7Y 1382:RJAXQZ_E7Y * JDAXO_ESQ endogen (5141), feed-back : 1353:AXO_ESQ 1383:RJAXQZ_ESQ * JDAXO_IB endogen (5142), feed-back : 1189:AXO_IB 1367:RJAXQZ_IB * JDAXO_IKN endogen (5143), feed-back : 1231:AXO_IKN 1370:RJAXQZ_IKN * JDAXO_IT endogen (5144), feed-back : 1210:AXO_IT * JDAXO_VMA endogen (5145), feed-back : 752:AXO_VMA 1384:RJAXQZ_VMA * JDAXO_VMB endogen (5146), feed-back : 878:AXO_VMB 1385:RJAXQZ_VMB * JDAXO_VME endogen (5147), feed-back : 773:AXO_VME 1386:RJAXQZ_VME * JDAXO_VMH endogen (5148), feed-back : 962:AXO_VMH 1387:RJAXQZ_VMH * JDAXO_VMNE endogen (5149), feed-back : 815:AXO_VMNE 1388:RJAXQZ_VMNE * JDAXO_VMNF endogen (5150), feed-back : 836:AXO_VMNF 1389:RJAXQZ_VMNF * JDAXO_VMNG endogen (5151), feed-back : 794:AXO_VMNG 1390:RJAXQZ_VMNG * JDAXO_VMNZ endogen (5152), feed-back : 857:AXO_VMNZ 1391:RJAXQZ_VMNZ * JDAXO_VMO endogen (5153), feed-back : 983:AXO_VMO 1392:RJAXQZ_VMO * JDAXO_VMQF endogen (5154), feed-back : 941:AXO_VMQF 1393:RJAXQZ_VMQF * JDAXO_VMQS endogen (5155), feed-back : 920:AXO_VMQS 1394:RJAXQZ_VMQS * JDAXO_VMQZ endogen (5156), feed-back : 899:AXO_VMQZ 1395:RJAXQZ_VMQZ * JDAXQF_CB endogen (5157), feed-back : 1086:AXQF_CB 1371:RJAXQZ_CB * JDAXQF_CE endogen (5158), feed-back : 1044:AXQF_CE 1372:RJAXQZ_CE * JDAXQF_CF endogen (5159), feed-back : 1002:AXQF_CF 1373:RJAXQZ_CF * JDAXQF_CG endogen (5160), feed-back : 1065:AXQF_CG 1374:RJAXQZ_CG * JDAXQF_CH endogen (5161), feed-back : 1107:AXQF_CH 1375:RJAXQZ_CH * JDAXQF_CO endogen (5162), feed-back : 1148:AXQF_CO * JDAXQF_CS endogen (5163), feed-back : 1128:AXQF_CS 1376:RJAXQZ_CS * JDAXQF_CV endogen (5164), feed-back : 1023:AXQF_CV 1377:RJAXQZ_CV * JDAXQF_E01 endogen (5165), feed-back : 1248:AXQF_E01 1378:RJAXQZ_E01 * JDAXQF_E2 endogen (5166), feed-back : 1269:AXQF_E2 1379:RJAXQZ_E2 * JDAXQF_E3X endogen (5167), feed-back : 1289:AXQF_E3X 1380:RJAXQZ_E3X * JDAXQF_E59 endogen (5168), feed-back : 1310:AXQF_E59 1381:RJAXQZ_E59 * JDAXQF_E7Y endogen (5169), feed-back : 1331:AXQF_E7Y 1382:RJAXQZ_E7Y * JDAXQF_ESQ endogen (5170), feed-back : 1351:AXQF_ESQ 1383:RJAXQZ_ESQ * JDAXQF_IB endogen (5171), feed-back : 1187:AXQF_IB 1367:RJAXQZ_IB * JDAXQF_IKN endogen (5172), feed-back : 1229:AXQF_IKN 1370:RJAXQZ_IKN * JDAXQF_IMXO7Y endogen (5173), feed-back : 1168:AXQF_IMXO7Y 1368:RJAXQZ_IMXO7Y * JDAXQF_IT endogen (5174), feed-back : 1208:AXQF_IT * JDAXQF_VMA endogen (5175), feed-back : 750:AXQF_VMA 1384:RJAXQZ_VMA * JDAXQF_VMB endogen (5176), feed-back : 876:AXQF_VMB 1385:RJAXQZ_VMB * JDAXQF_VME endogen (5177), feed-back : 771:AXQF_VME 1386:RJAXQZ_VME * JDAXQF_VMH endogen (5178), feed-back : 960:AXQF_VMH 1387:RJAXQZ_VMH * JDAXQF_VMNE endogen (5179), feed-back : 813:AXQF_VMNE 1388:RJAXQZ_VMNE * JDAXQF_VMNF endogen (5180), feed-back : 834:AXQF_VMNF 1389:RJAXQZ_VMNF * JDAXQF_VMNG endogen (5181), feed-back : 792:AXQF_VMNG 1390:RJAXQZ_VMNG * JDAXQF_VMNZ endogen (5182), feed-back : 855:AXQF_VMNZ 1391:RJAXQZ_VMNZ * JDAXQF_VMO endogen (5183), feed-back : 981:AXQF_VMO 1392:RJAXQZ_VMO * JDAXQF_VMQF endogen (5184), feed-back : 939:AXQF_VMQF 1393:RJAXQZ_VMQF * JDAXQF_VMQS endogen (5185), feed-back : 918:AXQF_VMQS 1394:RJAXQZ_VMQS * JDAXQF_VMQZ endogen (5186), feed-back : 897:AXQF_VMQZ 1395:RJAXQZ_VMQZ * JDAXQS_CB endogen (5187), feed-back : 1085:AXQS_CB 1371:RJAXQZ_CB * JDAXQS_CE endogen (5188), feed-back : 1043:AXQS_CE 1372:RJAXQZ_CE * JDAXQS_CF endogen (5189), feed-back : 1001:AXQS_CF 1373:RJAXQZ_CF * JDAXQS_CG endogen (5190), feed-back : 1064:AXQS_CG 1374:RJAXQZ_CG * JDAXQS_CH endogen (5191), feed-back : 1106:AXQS_CH 1375:RJAXQZ_CH * JDAXQS_CO endogen (5192), feed-back : 1147:AXQS_CO * JDAXQS_CS endogen (5193), feed-back : 1127:AXQS_CS 1376:RJAXQZ_CS * JDAXQS_CV endogen (5194), feed-back : 1022:AXQS_CV 1377:RJAXQZ_CV * JDAXQS_E01 endogen (5195), feed-back : 1247:AXQS_E01 1378:RJAXQZ_E01 * JDAXQS_E2 endogen (5196), feed-back : 1268:AXQS_E2 1379:RJAXQZ_E2 * JDAXQS_E3X endogen (5197), feed-back : 1288:AXQS_E3X 1380:RJAXQZ_E3X * JDAXQS_E59 endogen (5198), feed-back : 1309:AXQS_E59 1381:RJAXQZ_E59 * JDAXQS_E7Y endogen (5199), feed-back : 1330:AXQS_E7Y 1382:RJAXQZ_E7Y * JDAXQS_ESS endogen (5200), feed-back : 1363:AXQS_ESS 1365:AXQZ_ESS * JDAXQS_IB endogen (5201), feed-back : 1186:AXQS_IB 1367:RJAXQZ_IB * JDAXQS_IKN endogen (5202), feed-back : 1228:AXQS_IKN 1370:RJAXQZ_IKN * JDAXQS_IMXO7Y endogen (5203), feed-back : 1167:AXQS_IMXO7Y 1368:RJAXQZ_IMXO7Y * JDAXQS_IT endogen (5204), feed-back : 1207:AXQS_IT * JDAXQS_VMA endogen (5205), feed-back : 749:AXQS_VMA 1384:RJAXQZ_VMA * JDAXQS_VMB endogen (5206), feed-back : 875:AXQS_VMB 1385:RJAXQZ_VMB * JDAXQS_VME endogen (5207), feed-back : 770:AXQS_VME 1386:RJAXQZ_VME * JDAXQS_VMH endogen (5208), feed-back : 959:AXQS_VMH 1387:RJAXQZ_VMH * JDAXQS_VMNE endogen (5209), feed-back : 812:AXQS_VMNE 1388:RJAXQZ_VMNE * JDAXQS_VMNF endogen (5210), feed-back : 833:AXQS_VMNF 1389:RJAXQZ_VMNF * JDAXQS_VMNG endogen (5211), feed-back : 791:AXQS_VMNG 1390:RJAXQZ_VMNG * JDAXQS_VMNZ endogen (5212), feed-back : 854:AXQS_VMNZ 1391:RJAXQZ_VMNZ * JDAXQS_VMO endogen (5213), feed-back : 980:AXQS_VMO 1392:RJAXQZ_VMO * JDAXQS_VMQF endogen (5214), feed-back : 938:AXQS_VMQF 1393:RJAXQZ_VMQF * JDAXQS_VMQS endogen (5215), feed-back : 917:AXQS_VMQS 1394:RJAXQZ_VMQS * JDAXQS_VMQZ endogen (5216), feed-back : 896:AXQS_VMQZ 1395:RJAXQZ_VMQZ * JDAXQZ_IT endogen (5217), feed-back : 1206:AXQZ_IT * JDTPCB endogen (4726), feed-back : 2320:TPCB * JDTPCEX endogen (4724), feed-back : 2317:TPCEX * JDTPCF endogen (4725), feed-back : 2319:TPCF * JDTPCG endogen (4728), feed-back : 2318:TPCG * JDTPCH endogen (4727), feed-back : 2321:TPCH * JDTPCO endogen (4731), feed-back : 2324:TPCO * JDTPCS endogen (4730), feed-back : 2323:TPCS * JDTPCV endogen (4729), feed-back : 2322:TPCV * JDTPIBH endogen (4734), feed-back : 2327:TPIBH * JDTPIBO1 endogen (4736), feed-back : 2329:TPIBO1 * JDTPIBP1 endogen (4735), feed-back : 2328:TPIBP1 * JDTPIL endogen (4737), feed-back : 2330:TPIL * JDTPIMO1 endogen (4732), feed-back : 2325:TPIMO1 * JDTPIMP1 endogen (4733), feed-back : 2326:TPIMP1 * JDTPP_VMA endogen (4738), feed-back : 2331:TPP_VMA * JDTPP_VMNF endogen (4739), feed-back : 2332:TPP_VMNF * JDTVEAX endogen (4750), feed-back : 2343:TVEAX * JDTVEBX endogen (4756), feed-back : 2349:TVEBX * JDTVEEX endogen (4751), feed-back : 2344:TVEEX * JDTVEHX endogen (4760), feed-back : 2353:TVEHX * JDTVENEX endogen (4753), feed-back : 2346:TVENEX * JDTVENFX endogen (4754), feed-back : 2347:TVENFX * JDTVENGX endogen (4752), feed-back : 2345:TVENGX * JDTVENZX endogen (4755), feed-back : 2348:TVENZX * JDTVEOX endogen (4761), feed-back : 2354:TVEOX * JDTVEQFX endogen (4758), feed-back : 2351:TVEQFX * JDTVEQSX endogen (4757), feed-back : 2350:TVEQSX * JDTVEQZX endogen (4759), feed-back : 2352:TVEQZX * JDTVMB endogen (4744), feed-back : 2337:TVMB * JDTVME endogen (4740), feed-back : 2333:TVME * JDTVMH endogen (4748), feed-back : 2341:TVMH * JDTVMNE endogen (4742), feed-back : 2335:TVMNE * JDTVMNG endogen (4741), feed-back : 2334:TVMNG * JDTVMNZ endogen (4743), feed-back : 2336:TVMNZ * JDTVMO endogen (4749), feed-back : 2342:TVMO * JDTVMQF endogen (4746), feed-back : 2339:TVMQF * JDTVMQS endogen (4745), feed-back : 2338:TVMQS * JDTVMQZ endogen (4747), feed-back : 2340:TVMQZ * JDWPSDK_ATP endogen (5366), feed-back : 3266:WPB_ATP 3265:WPSDK_ATP * JDWPSDK_F endogen (5358), feed-back : 3107:WPB_F 3106:WPSDK_F * JDWPSD_B endogen (5362), feed-back : 3118:WPB_B 3117:WPSD_B * JDWPSE_ATP endogen (5365), feed-back : 3266:WPB_ATP 3264:WPSE_ATP * JDWPSE_B endogen (5361), feed-back : 3118:WPB_B 3116:WPSE_B * JDWPSE_F endogen (5357), feed-back : 3107:WPB_F 3105:WPSE_F JFIBHL eksogen : 107:FIBHL * JFSPXZ endogen (4634), feed-back : 2517:FSPXZ * JFSPXZ1 endogen (4635), feed-back : 2534:FSPXZ1 JFXO_CO eksogen : 664:FXO_CO * JKBYS endogen (4685), feed-back : 2269:KBYS * JKBYS1 endogen (4679), feed-back : 2243:KBYS1 * JKBYS2 endogen (4680), feed-back : 2244:KBYS2 * JKBYS3 endogen (4681), feed-back : 2245:KBYS3 * JKBYS4 endogen (4682), feed-back : 2246:KBYS4 * JKBYS5 endogen (4683), feed-back : 2247:KBYS5 * JKBYSP endogen (4684), feed-back : 2267:KBYSP * JKBYSP1 endogen (4674), feed-back : 2233:KBYSP1 * JKBYSP2 endogen (4675), feed-back : 2234:KBYSP2 * JKBYSP3 endogen (4676), feed-back : 2235:KBYSP3 * JKBYSP4 endogen (4677), feed-back : 2236:KBYSP4 * JKBYSP5 endogen (4678), feed-back : 2237:KBYSP5 JLED eksogen : 3673:TJKD_CB 3675:TJKD_CE 3671:TJKD_CF 3677:TJKD_CG 3679:TJKD_CH 3681:TJKD_CO 3683:TJKD_CS 3685:TJKD_CV 3687:TJKD_E01 3688:TJKD_E2 3689:TJKD_E3 3690:TJKD_E59 3691:TJKD_E7Y 3692:TJKD_ES * JM01_IL endogen (4569), feed-back : 1439:M01_IL * JM2_IL endogen (4570), feed-back : 1440:M2_IL * JM3K_IL endogen (4571), feed-back : 1441:M3K_IL * JM3Q_IL endogen (4573), feed-back : 1443:M3Q_IL * JM3R_IL endogen (4572), feed-back : 1442:M3R_IL * JM59_IL endogen (4574), feed-back : 1444:M59_IL * JM7B_IL endogen (4575), feed-back : 1445:M7B_IL * JM7Y_IL endogen (4576), feed-back : 1446:M7Y_IL * JMS_IL endogen (4577), feed-back : 1447:MS_IL * JRBFCBU endogen (4524), feed-back : 53:BFCBU * JRBFCE endogen (4525), feed-back : 54:BFCE * JRBFCF endogen (4526), feed-back : 55:BFCF * JRBFCGU endogen (4523), feed-back : 52:BFCGU * JRBFCS endogen (4529), feed-back : 58:BFCS * JRBFCT endogen (4528), feed-back : 57:BFCT * JRBFCV endogen (4527), feed-back : 56:BFCV * JRCPUXH endogen (4522), feed-back : 27:CPUXH JRFESS eksogen : 205:FESS * JRFIBO1 endogen (4541), feed-back : 582:FIBO1 * JRFIMO1 endogen (4543), feed-back : 583:FIMO1 * JRFYFU endogen (4531), feed-back : 195:FYFU JRPM01_CB eksogen : 1089:AM01_CB 1688:FM01 4773:JDAM01_CB 3673:TJKD_CB JRPM01_CE eksogen : 1047:AM01_CE 1688:FM01 4774:JDAM01_CE 3675:TJKD_CE JRPM01_CF eksogen : 1005:AM01_CF 1688:FM01 4775:JDAM01_CF 3671:TJKD_CF JRPM01_CG eksogen : 1068:AM01_CG 1688:FM01 4776:JDAM01_CG 3677:TJKD_CG JRPM01_CH eksogen : 1110:AM01_CH 1688:FM01 4777:JDAM01_CH 3679:TJKD_CH JRPM01_CO eksogen : 1150:AM01_CO 1688:FM01 4778:JDAM01_CO 3681:TJKD_CO JRPM01_CS eksogen : 1131:AM01_CS 1688:FM01 4779:JDAM01_CS 3683:TJKD_CS JRPM01_CV eksogen : 1026:AM01_CV 1688:FM01 4780:JDAM01_CV 3685:TJKD_CV JRPM01_E01 eksogen : 1251:AM01_E01 1688:FM01 4781:JDAM01_E01 3687:TJKD_E01 JRPM01_E2 eksogen : 1272:AM01_E2 1688:FM01 4782:JDAM01_E2 3688:TJKD_E2 JRPM01_E3X eksogen : 1292:AM01_E3X 1688:FM01 4783:JDAM01_E3X 3689:TJKD_E3 JRPM01_E59 eksogen : 1313:AM01_E59 1688:FM01 4784:JDAM01_E59 3690:TJKD_E59 JRPM01_E7Y eksogen : 1334:AM01_E7Y 1688:FM01 4785:JDAM01_E7Y 3691:TJKD_E7Y JRPM01_ESQ eksogen : 1354:AM01_ESQ 1688:FM01 4786:JDAM01_ESQ 3692:TJKD_ES JRPM01_IB eksogen : 1190:AM01_IB 1688:FM01 4787:JDAM01_IB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 JRPM01_IKN eksogen : 1232:AM01_IKN 1688:FM01 4788:JDAM01_IKN 3697:TJKD_IKN JRPM01_IMXO7Y eksogen : 1170:AM01_IMXO7Y 1688:FM01 4789:JDAM01_IMXO7Y 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 JRPM01_IT eksogen : 1211:AM01_IT 1688:FM01 4790:JDAM01_IT 3701:TJKD_IT JRPM01_VMA eksogen : 753:AM01_VMA 1688:FM01 4791:JDAM01_VMA 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3705:TJKD_VMA JRPM01_VMB eksogen : 879:AM01_VMB 1688:FM01 4792:JDAM01_VMB 3706:TJKD_VB JRPM01_VME eksogen : 774:AM01_VME 1688:FM01 4793:JDAM01_VME 3708:TJKD_VE JRPM01_VMH eksogen : 963:AM01_VMH 1688:FM01 4794:JDAM01_VMH 3710:TJKD_VH JRPM01_VMNE eksogen : 816:AM01_VMNE 1688:FM01 4795:JDAM01_VMNE 3712:TJKD_VNE JRPM01_VMNF eksogen : 837:AM01_VMNF 1688:FM01 4796:JDAM01_VMNF 3714:TJKD_VNF JRPM01_VMNG eksogen : 795:AM01_VMNG 1688:FM01 4797:JDAM01_VMNG 3716:TJKD_VNG JRPM01_VMNZ eksogen : 858:AM01_VMNZ 1688:FM01 4798:JDAM01_VMNZ 3718:TJKD_VNZ JRPM01_VMO eksogen : 984:AM01_VMO 1688:FM01 4799:JDAM01_VMO 3726:TJKD_VO JRPM01_VMQF eksogen : 942:AM01_VMQF 1688:FM01 4800:JDAM01_VMQF 3720:TJKD_VQF JRPM01_VMQS eksogen : 921:AM01_VMQS 1688:FM01 4801:JDAM01_VMQS 3722:TJKD_VQS JRPM01_VMQZ eksogen : 900:AM01_VMQZ 1688:FM01 4802:JDAM01_VMQZ 3724:TJKD_VQZ JRPM2_CB eksogen : 1090:AM2_CB 1689:FM2 4803:JDAM2_CB 3673:TJKD_CB JRPM2_CE eksogen : 1048:AM2_CE 1689:FM2 4804:JDAM2_CE 3675:TJKD_CE JRPM2_CF eksogen : 1006:AM2_CF 1689:FM2 4805:JDAM2_CF 3671:TJKD_CF JRPM2_CG eksogen : 1069:AM2_CG 1689:FM2 4806:JDAM2_CG 3677:TJKD_CG JRPM2_CH eksogen : 1111:AM2_CH 1689:FM2 4807:JDAM2_CH 3679:TJKD_CH JRPM2_CO eksogen : 1151:AM2_CO 1689:FM2 4808:JDAM2_CO 3681:TJKD_CO JRPM2_CS eksogen : 1132:AM2_CS 1689:FM2 4809:JDAM2_CS 3683:TJKD_CS JRPM2_CV eksogen : 1027:AM2_CV 1689:FM2 4810:JDAM2_CV 3685:TJKD_CV JRPM2_E01 eksogen : 1252:AM2_E01 1689:FM2 4811:JDAM2_E01 3687:TJKD_E01 JRPM2_E2 eksogen : 1273:AM2_E2 1689:FM2 4812:JDAM2_E2 3688:TJKD_E2 JRPM2_E3X eksogen : 1293:AM2_E3X 1689:FM2 4813:JDAM2_E3X 3689:TJKD_E3 JRPM2_E59 eksogen : 1314:AM2_E59 1689:FM2 4814:JDAM2_E59 3690:TJKD_E59 JRPM2_E7Y eksogen : 1335:AM2_E7Y 1689:FM2 4815:JDAM2_E7Y 3691:TJKD_E7Y JRPM2_ESQ eksogen : 1355:AM2_ESQ 1689:FM2 4816:JDAM2_ESQ 3692:TJKD_ES JRPM2_IB eksogen : 1191:AM2_IB 1689:FM2 4817:JDAM2_IB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 JRPM2_IKN eksogen : 1233:AM2_IKN 1689:FM2 4818:JDAM2_IKN 3697:TJKD_IKN JRPM2_IMXO7Y eksogen : 1171:AM2_IMXO7Y 1689:FM2 4819:JDAM2_IMXO7Y 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 JRPM2_IT eksogen : 1212:AM2_IT 1689:FM2 4820:JDAM2_IT 3701:TJKD_IT JRPM2_VMA eksogen : 754:AM2_VMA 1689:FM2 4821:JDAM2_VMA 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3705:TJKD_VMA JRPM2_VMB eksogen : 880:AM2_VMB 1689:FM2 4822:JDAM2_VMB 3706:TJKD_VB JRPM2_VME eksogen : 775:AM2_VME 1689:FM2 4823:JDAM2_VME 3708:TJKD_VE JRPM2_VMH eksogen : 964:AM2_VMH 1689:FM2 4824:JDAM2_VMH 3710:TJKD_VH JRPM2_VMNE eksogen : 817:AM2_VMNE 1689:FM2 4825:JDAM2_VMNE 3712:TJKD_VNE JRPM2_VMNF eksogen : 838:AM2_VMNF 1689:FM2 4826:JDAM2_VMNF 3714:TJKD_VNF JRPM2_VMNG eksogen : 796:AM2_VMNG 1689:FM2 4827:JDAM2_VMNG 3716:TJKD_VNG JRPM2_VMNZ eksogen : 859:AM2_VMNZ 1689:FM2 4828:JDAM2_VMNZ 3718:TJKD_VNZ JRPM2_VMO eksogen : 985:AM2_VMO 1689:FM2 4829:JDAM2_VMO 3726:TJKD_VO JRPM2_VMQF eksogen : 943:AM2_VMQF 1689:FM2 4830:JDAM2_VMQF 3720:TJKD_VQF JRPM2_VMQS eksogen : 922:AM2_VMQS 1689:FM2 4831:JDAM2_VMQS 3722:TJKD_VQS JRPM2_VMQZ eksogen : 901:AM2_VMQZ 1689:FM2 4832:JDAM2_VMQZ 3724:TJKD_VQZ JRPM3K_CB eksogen : 1092:AM3K_CB 1691:FM3K 4833:JDAM3K_CB 3673:TJKD_CB JRPM3K_CE eksogen : 1050:AM3K_CE 1691:FM3K 4834:JDAM3K_CE 3675:TJKD_CE JRPM3K_CF eksogen : 1008:AM3K_CF 1691:FM3K 4835:JDAM3K_CF 3671:TJKD_CF JRPM3K_CG eksogen : 1071:AM3K_CG 1691:FM3K 4836:JDAM3K_CG 3677:TJKD_CG JRPM3K_CH eksogen : 1113:AM3K_CH 1691:FM3K 4837:JDAM3K_CH 3679:TJKD_CH JRPM3K_CO eksogen : 1153:AM3K_CO 1691:FM3K 4838:JDAM3K_CO 3681:TJKD_CO JRPM3K_CS eksogen : 1134:AM3K_CS 1691:FM3K 4839:JDAM3K_CS 3683:TJKD_CS JRPM3K_CV eksogen : 1029:AM3K_CV 1691:FM3K 4840:JDAM3K_CV 3685:TJKD_CV JRPM3K_E01 eksogen : 1254:AM3K_E01 1691:FM3K 4841:JDAM3K_E01 3687:TJKD_E01 JRPM3K_E2 eksogen : 1275:AM3K_E2 1691:FM3K 4842:JDAM3K_E2 3688:TJKD_E2 JRPM3K_E3X eksogen : 1295:AM3K_E3X 1691:FM3K 4843:JDAM3K_E3X 3689:TJKD_E3 JRPM3K_E59 eksogen : 1316:AM3K_E59 1691:FM3K 4844:JDAM3K_E59 3690:TJKD_E59 JRPM3K_E7Y eksogen : 1337:AM3K_E7Y 1691:FM3K 4845:JDAM3K_E7Y 3691:TJKD_E7Y JRPM3K_ESQ eksogen : 1357:AM3K_ESQ 1691:FM3K 4846:JDAM3K_ESQ 3692:TJKD_ES JRPM3K_IB eksogen : 1193:AM3K_IB 1691:FM3K 4847:JDAM3K_IB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 JRPM3K_IKN eksogen : 1235:AM3K_IKN 1691:FM3K 4848:JDAM3K_IKN 3697:TJKD_IKN JRPM3K_IMXO7Y eksogen : 1173:AM3K_IMXO7Y 1691:FM3K 4849:JDAM3K_IMXO7Y 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 JRPM3K_IT eksogen : 1214:AM3K_IT 1691:FM3K 4850:JDAM3K_IT 3701:TJKD_IT JRPM3K_VEA eksogen : 756:AM3K_VEA 798:AM3K_VENG 1691:FM3K 4851:JDAM3K_VEA 4857:JDAM3K_VENG 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3704:TJKD_VEA JRPM3K_VEB eksogen : 882:AM3K_VEB 1691:FM3K 4852:JDAM3K_VEB 3706:TJKD_VB JRPM3K_VEE eksogen : 777:AM3K_VEE 1691:FM3K 4853:JDAM3K_VEE 3708:TJKD_VE JRPM3K_VEH eksogen : 966:AM3K_VEH 1691:FM3K 4854:JDAM3K_VEH 3710:TJKD_VH JRPM3K_VENE eksogen : 819:AM3K_VENE 1691:FM3K 4855:JDAM3K_VENE 3712:TJKD_VNE JRPM3K_VENF eksogen : 840:AM3K_VENF 1691:FM3K 4856:JDAM3K_VENF 3714:TJKD_VNF JRPM3K_VENG eksogen : 1691:FM3K 5242:JDAM3R_VENG 3716:TJKD_VNG JRPM3K_VENZ eksogen : 861:AM3K_VENZ 1691:FM3K 4858:JDAM3K_VENZ 3718:TJKD_VNZ JRPM3K_VEO eksogen : 987:AM3K_VEO 1691:FM3K 4859:JDAM3K_VEO 3726:TJKD_VO JRPM3K_VEQF eksogen : 945:AM3K_VEQF 1691:FM3K 4860:JDAM3K_VEQF 3720:TJKD_VQF JRPM3K_VEQS eksogen : 924:AM3K_VEQS 1691:FM3K 4861:JDAM3K_VEQS 3722:TJKD_VQS JRPM3K_VEQZ eksogen : 903:AM3K_VEQZ 1691:FM3K 4862:JDAM3K_VEQZ 3724:TJKD_VQZ JRPM3Q_CB eksogen : 1093:AM3Q_CB 1692:FM3Q 4863:JDAM3Q_CB 3673:TJKD_CB JRPM3Q_CE eksogen : 1051:AM3Q_CE 1692:FM3Q 4864:JDAM3Q_CE 3675:TJKD_CE JRPM3Q_CF eksogen : 1009:AM3Q_CF 1692:FM3Q 4865:JDAM3Q_CF 3671:TJKD_CF JRPM3Q_CG eksogen : 1072:AM3Q_CG 1692:FM3Q 4866:JDAM3Q_CG 3677:TJKD_CG JRPM3Q_CH eksogen : 1114:AM3Q_CH 1692:FM3Q 4867:JDAM3Q_CH 3679:TJKD_CH JRPM3Q_CO eksogen : 1154:AM3Q_CO 1692:FM3Q 4868:JDAM3Q_CO 3681:TJKD_CO JRPM3Q_CS eksogen : 1135:AM3Q_CS 1692:FM3Q 4869:JDAM3Q_CS 3683:TJKD_CS JRPM3Q_CV eksogen : 1030:AM3Q_CV 1692:FM3Q 4870:JDAM3Q_CV 3685:TJKD_CV JRPM3Q_E01 eksogen : 1255:AM3Q_E01 1692:FM3Q 4871:JDAM3Q_E01 3687:TJKD_E01 JRPM3Q_E2 eksogen : 1276:AM3Q_E2 1692:FM3Q 4872:JDAM3Q_E2 3688:TJKD_E2 JRPM3Q_E3X eksogen : 1296:AM3Q_E3X 1692:FM3Q 4873:JDAM3Q_E3X 3689:TJKD_E3 JRPM3Q_E59 eksogen : 1317:AM3Q_E59 1692:FM3Q 4874:JDAM3Q_E59 3690:TJKD_E59 JRPM3Q_E7Y eksogen : 1338:AM3Q_E7Y 1692:FM3Q 4875:JDAM3Q_E7Y 3691:TJKD_E7Y JRPM3Q_ESQ eksogen : 1358:AM3Q_ESQ 1692:FM3Q 4876:JDAM3Q_ESQ 3692:TJKD_ES JRPM3Q_IB eksogen : 1194:AM3Q_IB 1692:FM3Q 4877:JDAM3Q_IB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 JRPM3Q_IKN eksogen : 1236:AM3Q_IKN 1692:FM3Q 4878:JDAM3Q_IKN 3697:TJKD_IKN JRPM3Q_IMXO7Y eksogen : 1174:AM3Q_IMXO7Y 1692:FM3Q 4879:JDAM3Q_IMXO7Y 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 JRPM3Q_IT eksogen : 1215:AM3Q_IT 1692:FM3Q 4880:JDAM3Q_IT 3701:TJKD_IT JRPM3Q_VEA eksogen : 757:AM3Q_VEA 1692:FM3Q 4881:JDAM3Q_VEA 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3704:TJKD_VEA JRPM3Q_VEB eksogen : 883:AM3Q_VEB 1692:FM3Q 4882:JDAM3Q_VEB 3706:TJKD_VB JRPM3Q_VEE eksogen : 778:AM3Q_VEE 1692:FM3Q 4883:JDAM3Q_VEE 3708:TJKD_VE JRPM3Q_VEH eksogen : 967:AM3Q_VEH 1692:FM3Q 4884:JDAM3Q_VEH 3710:TJKD_VH JRPM3Q_VENE eksogen : 820:AM3Q_VENE 1692:FM3Q 4885:JDAM3Q_VENE 3712:TJKD_VNE JRPM3Q_VENF eksogen : 841:AM3Q_VENF 1692:FM3Q 4886:JDAM3Q_VENF 3714:TJKD_VNF JRPM3Q_VENG eksogen : 799:AM3Q_VENG 1692:FM3Q 4887:JDAM3Q_VENG 3716:TJKD_VNG JRPM3Q_VENZ eksogen : 862:AM3Q_VENZ 1692:FM3Q 4888:JDAM3Q_VENZ 3718:TJKD_VNZ JRPM3Q_VEO eksogen : 988:AM3Q_VEO 1692:FM3Q 4889:JDAM3Q_VEO 3726:TJKD_VO JRPM3Q_VEQF eksogen : 946:AM3Q_VEQF 1692:FM3Q 4890:JDAM3Q_VEQF 3720:TJKD_VQF JRPM3Q_VEQS eksogen : 925:AM3Q_VEQS 1692:FM3Q 4891:JDAM3Q_VEQS 3722:TJKD_VQS JRPM3Q_VEQZ eksogen : 904:AM3Q_VEQZ 1692:FM3Q 4892:JDAM3Q_VEQZ 3724:TJKD_VQZ JRPM3R_CB eksogen : 1091:AM3R_CB 1690:FM3R 5218:JDAM3R_CB 3673:TJKD_CB JRPM3R_CE eksogen : 1049:AM3R_CE 1690:FM3R 5219:JDAM3R_CE 3675:TJKD_CE JRPM3R_CF eksogen : 1007:AM3R_CF 1690:FM3R 5220:JDAM3R_CF 3671:TJKD_CF JRPM3R_CG eksogen : 1070:AM3R_CG 1690:FM3R 5221:JDAM3R_CG 3677:TJKD_CG JRPM3R_CH eksogen : 1112:AM3R_CH 1690:FM3R 5222:JDAM3R_CH 3679:TJKD_CH JRPM3R_CO eksogen : 1152:AM3R_CO 1690:FM3R 5223:JDAM3R_CO 3681:TJKD_CO JRPM3R_CS eksogen : 1133:AM3R_CS 1690:FM3R 5224:JDAM3R_CS 3683:TJKD_CS JRPM3R_CV eksogen : 1028:AM3R_CV 1690:FM3R 5225:JDAM3R_CV 3685:TJKD_CV JRPM3R_E01 eksogen : 1253:AM3R_E01 1690:FM3R 5226:JDAM3R_E01 3687:TJKD_E01 JRPM3R_E2 eksogen : 1274:AM3R_E2 1690:FM3R 5227:JDAM3R_E2 3688:TJKD_E2 JRPM3R_E3X eksogen : 1294:AM3R_E3X 1690:FM3R 5228:JDAM3R_E3X 3689:TJKD_E3 JRPM3R_E59 eksogen : 1315:AM3R_E59 1690:FM3R 5229:JDAM3R_E59 3690:TJKD_E59 JRPM3R_E7Y eksogen : 1336:AM3R_E7Y 1690:FM3R 5230:JDAM3R_E7Y 3691:TJKD_E7Y JRPM3R_ESQ eksogen : 1356:AM3R_ESQ 1690:FM3R 5231:JDAM3R_ESQ 3692:TJKD_ES JRPM3R_IB eksogen : 1192:AM3R_IB 1690:FM3R 5232:JDAM3R_IB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 JRPM3R_IKN eksogen : 1234:AM3R_IKN 1690:FM3R 5233:JDAM3R_IKN 3697:TJKD_IKN JRPM3R_IMXO7Y eksogen : 1172:AM3R_IMXO7Y 1690:FM3R 5234:JDAM3R_IMXO7Y 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 JRPM3R_IT eksogen : 1213:AM3R_IT 1690:FM3R 5235:JDAM3R_IT 3701:TJKD_IT JRPM3R_VEA eksogen : 755:AM3R_VEA 1690:FM3R 5236:JDAM3R_VEA 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3704:TJKD_VEA JRPM3R_VEB eksogen : 881:AM3R_VEB 1690:FM3R 5237:JDAM3R_VEB 3706:TJKD_VB JRPM3R_VEE eksogen : 776:AM3R_VEE 1690:FM3R 5238:JDAM3R_VEE 3708:TJKD_VE JRPM3R_VEH eksogen : 965:AM3R_VEH 1690:FM3R 5239:JDAM3R_VEH 3710:TJKD_VH JRPM3R_VENE eksogen : 818:AM3R_VENE 1690:FM3R 5240:JDAM3R_VENE 3712:TJKD_VNE JRPM3R_VENF eksogen : 839:AM3R_VENF 1690:FM3R 5241:JDAM3R_VENF 3714:TJKD_VNF JRPM3R_VENG eksogen : 797:AM3R_VENG 1690:FM3R 3716:TJKD_VNG JRPM3R_VENZ eksogen : 860:AM3R_VENZ 1690:FM3R 5243:JDAM3R_VENZ 3718:TJKD_VNZ JRPM3R_VEO eksogen : 986:AM3R_VEO 1690:FM3R 5244:JDAM3R_VEO 3726:TJKD_VO JRPM3R_VEQF eksogen : 944:AM3R_VEQF 1690:FM3R 5245:JDAM3R_VEQF 3720:TJKD_VQF JRPM3R_VEQS eksogen : 923:AM3R_VEQS 1690:FM3R 5246:JDAM3R_VEQS 3722:TJKD_VQS JRPM3R_VEQZ eksogen : 902:AM3R_VEQZ 1690:FM3R 5247:JDAM3R_VEQZ 3724:TJKD_VQZ JRPM59_CB eksogen : 1096:AM59_CB 1693:FM59 4893:JDAM59_CB 3673:TJKD_CB JRPM59_CE eksogen : 1054:AM59_CE 1693:FM59 4894:JDAM59_CE 3675:TJKD_CE JRPM59_CF eksogen : 1012:AM59_CF 1693:FM59 4895:JDAM59_CF 3671:TJKD_CF JRPM59_CG eksogen : 1075:AM59_CG 1693:FM59 4896:JDAM59_CG 3677:TJKD_CG JRPM59_CH eksogen : 1117:AM59_CH 1693:FM59 4897:JDAM59_CH 3679:TJKD_CH JRPM59_CO eksogen : 1157:AM59_CO 1693:FM59 4898:JDAM59_CO 3681:TJKD_CO JRPM59_CS eksogen : 1138:AM59_CS 1693:FM59 4899:JDAM59_CS 3683:TJKD_CS JRPM59_CV eksogen : 1033:AM59_CV 1693:FM59 4900:JDAM59_CV 3685:TJKD_CV JRPM59_E01 eksogen : 1258:AM59_E01 1693:FM59 4901:JDAM59_E01 3687:TJKD_E01 JRPM59_E2 eksogen : 1279:AM59_E2 1693:FM59 4902:JDAM59_E2 3688:TJKD_E2 JRPM59_E3X eksogen : 1299:AM59_E3X 1693:FM59 4903:JDAM59_E3X 3689:TJKD_E3 JRPM59_E59 eksogen : 1320:AM59_E59 1693:FM59 4904:JDAM59_E59 3690:TJKD_E59 JRPM59_E7Y eksogen : 1341:AM59_E7Y 1693:FM59 4905:JDAM59_E7Y 3691:TJKD_E7Y JRPM59_ESQ eksogen : 1361:AM59_ESQ 1693:FM59 4906:JDAM59_ESQ 3692:TJKD_ES JRPM59_IB eksogen : 1197:AM59_IB 1693:FM59 4907:JDAM59_IB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 JRPM59_IKN eksogen : 1239:AM59_IKN 1693:FM59 4908:JDAM59_IKN 3697:TJKD_IKN JRPM59_IMXO7Y eksogen : 1176:AM59_IMXO7Y 1693:FM59 4909:JDAM59_IMXO7Y 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 JRPM59_IT eksogen : 1218:AM59_IT 1693:FM59 4910:JDAM59_IT 3701:TJKD_IT JRPM59_VMA eksogen : 760:AM59_VMA 1693:FM59 4911:JDAM59_VMA 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3705:TJKD_VMA JRPM59_VMB eksogen : 886:AM59_VMB 1693:FM59 4912:JDAM59_VMB 3706:TJKD_VB JRPM59_VME eksogen : 781:AM59_VME 1693:FM59 4913:JDAM59_VME 3708:TJKD_VE JRPM59_VMH eksogen : 970:AM59_VMH 1693:FM59 4914:JDAM59_VMH 3710:TJKD_VH JRPM59_VMNE eksogen : 823:AM59_VMNE 1693:FM59 4915:JDAM59_VMNE 3712:TJKD_VNE JRPM59_VMNF eksogen : 844:AM59_VMNF 1693:FM59 4916:JDAM59_VMNF 3714:TJKD_VNF JRPM59_VMNG eksogen : 802:AM59_VMNG 1693:FM59 4917:JDAM59_VMNG 3716:TJKD_VNG JRPM59_VMNZ eksogen : 865:AM59_VMNZ 1693:FM59 4918:JDAM59_VMNZ 3718:TJKD_VNZ JRPM59_VMO eksogen : 991:AM59_VMO 1693:FM59 4919:JDAM59_VMO 3726:TJKD_VO JRPM59_VMQF eksogen : 949:AM59_VMQF 1693:FM59 4920:JDAM59_VMQF 3720:TJKD_VQF JRPM59_VMQS eksogen : 928:AM59_VMQS 1693:FM59 4921:JDAM59_VMQS 3722:TJKD_VQS JRPM59_VMQZ eksogen : 907:AM59_VMQZ 1693:FM59 4922:JDAM59_VMQZ 3724:TJKD_VQZ JRPM7B_CB eksogen : 1094:AM7B_CB 1694:FM7B 4923:JDAM7B_CB 3673:TJKD_CB JRPM7B_CE eksogen : 1052:AM7B_CE 1694:FM7B 4924:JDAM7B_CE 3675:TJKD_CE JRPM7B_CF eksogen : 1010:AM7B_CF 1694:FM7B 4925:JDAM7B_CF 3671:TJKD_CF JRPM7B_CG eksogen : 1073:AM7B_CG 1694:FM7B 4926:JDAM7B_CG 3677:TJKD_CG JRPM7B_CH eksogen : 1115:AM7B_CH 1694:FM7B 4927:JDAM7B_CH 3679:TJKD_CH JRPM7B_CO eksogen : 1155:AM7B_CO 1694:FM7B 4928:JDAM7B_CO 3681:TJKD_CO JRPM7B_CS eksogen : 1136:AM7B_CS 1694:FM7B 4929:JDAM7B_CS 3683:TJKD_CS JRPM7B_CV eksogen : 1031:AM7B_CV 1694:FM7B 4930:JDAM7B_CV 3685:TJKD_CV JRPM7B_E01 eksogen : 1256:AM7B_E01 1694:FM7B 4931:JDAM7B_E01 3687:TJKD_E01 JRPM7B_E2 eksogen : 1277:AM7B_E2 1694:FM7B 4932:JDAM7B_E2 3688:TJKD_E2 JRPM7B_E3X eksogen : 1297:AM7B_E3X 1694:FM7B 4933:JDAM7B_E3X 3689:TJKD_E3 JRPM7B_E59 eksogen : 1694:FM7B 3690:TJKD_E59 JRPM7B_E7Y eksogen : 1339:AM7B_E7Y 1694:FM7B 4935:JDAM7B_E7Y 3691:TJKD_E7Y JRPM7B_ESQ eksogen : 1359:AM7B_ESQ 1694:FM7B 4936:JDAM7B_ESQ 3692:TJKD_ES JRPM7B_IB eksogen : 1195:AM7B_IB 1694:FM7B 4937:JDAM7B_IB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 JRPM7B_IKN eksogen : 1237:AM7B_IKN 1694:FM7B 4938:JDAM7B_IKN 3697:TJKD_IKN JRPM7B_IMXO7Y eksogen : 1175:AM7B_IMXO7Y 1694:FM7B 4939:JDAM7B_IMXO7Y 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 JRPM7B_IT eksogen : 1216:AM7B_IT 1694:FM7B 4940:JDAM7B_IT 3701:TJKD_IT JRPM7B_VMA eksogen : 758:AM7B_VMA 1694:FM7B 4941:JDAM7B_VMA 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3705:TJKD_VMA JRPM7B_VMB eksogen : 884:AM7B_VMB 1694:FM7B 4942:JDAM7B_VMB 3706:TJKD_VB JRPM7B_VME eksogen : 779:AM7B_VME 1694:FM7B 4943:JDAM7B_VME 3708:TJKD_VE JRPM7B_VMH eksogen : 968:AM7B_VMH 1694:FM7B 4944:JDAM7B_VMH 3710:TJKD_VH JRPM7B_VMNE eksogen : 821:AM7B_VMNE 1694:FM7B 4945:JDAM7B_VMNE 3712:TJKD_VNE JRPM7B_VMNF eksogen : 842:AM7B_VMNF 1694:FM7B 4946:JDAM7B_VMNF 3714:TJKD_VNF JRPM7B_VMNG eksogen : 800:AM7B_VMNG 1694:FM7B 4947:JDAM7B_VMNG 3716:TJKD_VNG JRPM7B_VMNZ eksogen : 863:AM7B_VMNZ 1694:FM7B 4948:JDAM7B_VMNZ 3718:TJKD_VNZ JRPM7B_VMO eksogen : 989:AM7B_VMO 1694:FM7B 4949:JDAM7B_VMO 3726:TJKD_VO JRPM7B_VMQF eksogen : 947:AM7B_VMQF 1694:FM7B 4950:JDAM7B_VMQF 3720:TJKD_VQF JRPM7B_VMQS eksogen : 926:AM7B_VMQS 1694:FM7B 4951:JDAM7B_VMQS 3722:TJKD_VQS JRPM7B_VMQZ eksogen : 905:AM7B_VMQZ 1694:FM7B 4952:JDAM7B_VMQZ 3724:TJKD_VQZ JRPM7YXIM_CB eksogen : 3673:TJKD_CB JRPM7YXIM_CE eksogen : 3675:TJKD_CE JRPM7YXIM_CF eksogen : 3671:TJKD_CF JRPM7YXIM_CG eksogen : 3677:TJKD_CG JRPM7YXIM_CH eksogen : 3679:TJKD_CH JRPM7YXIM_CO eksogen : 3681:TJKD_CO JRPM7YXIM_CS eksogen : 3683:TJKD_CS JRPM7YXIM_CV eksogen : 3685:TJKD_CV JRPM7YXIM_E01 eksogen : 3687:TJKD_E01 JRPM7YXIM_E2 eksogen : 3688:TJKD_E2 JRPM7YXIM_E3X eksogen : 3689:TJKD_E3 JRPM7YXIM_E59 eksogen : 3690:TJKD_E59 JRPM7YXIM_E7Y eksogen : 3691:TJKD_E7Y JRPM7YXIM_ESQ eksogen : 3692:TJKD_ES JRPM7Y_CB eksogen : 1095:AM7Y_CB 1698:FM7YXIM 4953:JDAM7Y_CB 3673:TJKD_CB JRPM7Y_CE eksogen : 1053:AM7Y_CE 1698:FM7YXIM 4954:JDAM7Y_CE 3675:TJKD_CE JRPM7Y_CF eksogen : 1011:AM7Y_CF 1698:FM7YXIM 4955:JDAM7Y_CF 3671:TJKD_CF JRPM7Y_CG eksogen : 1074:AM7Y_CG 1698:FM7YXIM 4956:JDAM7Y_CG 3677:TJKD_CG JRPM7Y_CH eksogen : 1116:AM7Y_CH 1698:FM7YXIM 4957:JDAM7Y_CH 3679:TJKD_CH JRPM7Y_CO eksogen : 1156:AM7Y_CO 1698:FM7YXIM 4958:JDAM7Y_CO 3681:TJKD_CO JRPM7Y_CS eksogen : 1137:AM7Y_CS 1698:FM7YXIM 4959:JDAM7Y_CS 3683:TJKD_CS JRPM7Y_CV eksogen : 1032:AM7Y_CV 1698:FM7YXIM 4960:JDAM7Y_CV 3685:TJKD_CV JRPM7Y_E01 eksogen : 1257:AM7Y_E01 1698:FM7YXIM 4961:JDAM7Y_E01 3687:TJKD_E01 JRPM7Y_E2 eksogen : 1278:AM7Y_E2 1698:FM7YXIM 4962:JDAM7Y_E2 3688:TJKD_E2 JRPM7Y_E3X eksogen : 1298:AM7Y_E3X 1698:FM7YXIM 4963:JDAM7Y_E3X 3689:TJKD_E3 JRPM7Y_E59 eksogen : 1318:AM7B_E59 1319:AM7Y_E59 1698:FM7YXIM 4934:JDAM7B_E59 4964:JDAM7Y_E59 3690:TJKD_E59 JRPM7Y_E7Y eksogen : 1340:AM7Y_E7Y 1698:FM7YXIM 4965:JDAM7Y_E7Y 3691:TJKD_E7Y JRPM7Y_ESQ eksogen : 1360:AM7Y_ESQ 1698:FM7YXIM 4966:JDAM7Y_ESQ 3692:TJKD_ES JRPM7Y_IB eksogen : 1196:AM7Y_IB 1698:FM7YXIM 4967:JDAM7Y_IB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 JRPM7Y_IKN eksogen : 1238:AM7Y_IKN 1698:FM7YXIM 4968:JDAM7Y_IKN 3697:TJKD_IKN JRPM7Y_IT eksogen : 1217:AM7Y_IT 1698:FM7YXIM 4969:JDAM7Y_IT 3701:TJKD_IT JRPM7Y_VMA eksogen : 759:AM7Y_VMA 1698:FM7YXIM 4970:JDAM7Y_VMA 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3705:TJKD_VMA JRPM7Y_VMB eksogen : 885:AM7Y_VMB 1698:FM7YXIM 4971:JDAM7Y_VMB 3706:TJKD_VB JRPM7Y_VME eksogen : 780:AM7Y_VME 1698:FM7YXIM 4972:JDAM7Y_VME 3708:TJKD_VE JRPM7Y_VMH eksogen : 969:AM7Y_VMH 1698:FM7YXIM 4973:JDAM7Y_VMH 3710:TJKD_VH JRPM7Y_VMNE eksogen : 822:AM7Y_VMNE 1698:FM7YXIM 4974:JDAM7Y_VMNE 3712:TJKD_VNE JRPM7Y_VMNF eksogen : 843:AM7Y_VMNF 1698:FM7YXIM 4975:JDAM7Y_VMNF 3714:TJKD_VNF JRPM7Y_VMNG eksogen : 801:AM7Y_VMNG 1698:FM7YXIM 4976:JDAM7Y_VMNG 3716:TJKD_VNG JRPM7Y_VMNZ eksogen : 864:AM7Y_VMNZ 1698:FM7YXIM 4977:JDAM7Y_VMNZ 3718:TJKD_VNZ JRPM7Y_VMO eksogen : 990:AM7Y_VMO 1698:FM7YXIM 4978:JDAM7Y_VMO 3726:TJKD_VO JRPM7Y_VMQF eksogen : 948:AM7Y_VMQF 1698:FM7YXIM 4979:JDAM7Y_VMQF 3720:TJKD_VQF JRPM7Y_VMQS eksogen : 927:AM7Y_VMQS 1698:FM7YXIM 4980:JDAM7Y_VMQS 3722:TJKD_VQS JRPM7Y_VMQZ eksogen : 906:AM7Y_VMQZ 1698:FM7YXIM 4981:JDAM7Y_VMQZ 3724:TJKD_VQZ JRPMS_CB eksogen : 1097:AMS_CB 1703:FMS 4982:JDAMS_CB 3673:TJKD_CB JRPMS_CE eksogen : 1055:AMS_CE 1703:FMS 4983:JDAMS_CE 3675:TJKD_CE JRPMS_CF eksogen : 1013:AMS_CF 1703:FMS 4984:JDAMS_CF 3671:TJKD_CF JRPMS_CG eksogen : 1076:AMS_CG 1703:FMS 4985:JDAMS_CG 3677:TJKD_CG JRPMS_CH eksogen : 1118:AMS_CH 1703:FMS 4986:JDAMS_CH 3679:TJKD_CH JRPMS_CO eksogen : 1158:AMS_CO 1703:FMS 4987:JDAMS_CO 3681:TJKD_CO JRPMS_CS eksogen : 1139:AMS_CS 1703:FMS 4988:JDAMS_CS 3683:TJKD_CS JRPMS_CV eksogen : 1034:AMS_CV 1703:FMS 4989:JDAMS_CV 3685:TJKD_CV JRPMS_E01 eksogen : 1259:AMS_E01 1703:FMS 4990:JDAMS_E01 3687:TJKD_E01 JRPMS_E2 eksogen : 1280:AMS_E2 1703:FMS 4991:JDAMS_E2 3688:TJKD_E2 JRPMS_E3X eksogen : 1300:AMS_E3X 1703:FMS 4992:JDAMS_E3X 3689:TJKD_E3 JRPMS_E59 eksogen : 1321:AMS_E59 1703:FMS 4993:JDAMS_E59 3690:TJKD_E59 JRPMS_E7Y eksogen : 1342:AMS_E7Y 1703:FMS 4994:JDAMS_E7Y 3691:TJKD_E7Y JRPMS_ESQ eksogen : 1362:AMS_ESQ 1703:FMS 4995:JDAMS_ESQ 3692:TJKD_ES JRPMS_ESS eksogen : 1364:AMS_ESS 1703:FMS 4996:JDAMS_ESS 3692:TJKD_ES JRPMS_IB eksogen : 1198:AMS_IB 1703:FMS 4997:JDAMS_IB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 JRPMS_IKN eksogen : 1240:AMS_IKN 1703:FMS 4998:JDAMS_IKN 3697:TJKD_IKN JRPMS_IMXO7Y eksogen : 1177:AMS_IMXO7Y 1703:FMS 4999:JDAMS_IMXO7Y 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 JRPMS_IT eksogen : 1219:AMS_IT 1703:FMS 5000:JDAMS_IT 3701:TJKD_IT JRPMS_VMA eksogen : 761:AMS_VMA 1703:FMS 5001:JDAMS_VMA 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3705:TJKD_VMA JRPMS_VMB eksogen : 887:AMS_VMB 1703:FMS 5002:JDAMS_VMB 3706:TJKD_VB JRPMS_VME eksogen : 782:AMS_VME 1703:FMS 5003:JDAMS_VME 3708:TJKD_VE JRPMS_VMH eksogen : 971:AMS_VMH 1703:FMS 5004:JDAMS_VMH 3710:TJKD_VH JRPMS_VMNE eksogen : 824:AMS_VMNE 1703:FMS 5005:JDAMS_VMNE 3712:TJKD_VNE JRPMS_VMNF eksogen : 845:AMS_VMNF 1703:FMS 5006:JDAMS_VMNF 3714:TJKD_VNF JRPMS_VMNG eksogen : 803:AMS_VMNG 1703:FMS 5007:JDAMS_VMNG 3716:TJKD_VNG JRPMS_VMNZ eksogen : 866:AMS_VMNZ 1703:FMS 5008:JDAMS_VMNZ 3718:TJKD_VNZ JRPMS_VMO eksogen : 992:AMS_VMO 1703:FMS 5009:JDAMS_VMO 3726:TJKD_VO JRPMS_VMQF eksogen : 950:AMS_VMQF 1703:FMS 5010:JDAMS_VMQF 3720:TJKD_VQF JRPMS_VMQS eksogen : 929:AMS_VMQS 1703:FMS 5011:JDAMS_VMQS 3722:TJKD_VQS JRPMS_VMQZ eksogen : 908:AMS_VMQZ 1703:FMS 5012:JDAMS_VMQZ 3724:TJKD_VQZ JRPTTYP eksogen : 1952:PTTYP JRPVEA eksogen : 3704:TJKD_VEA 3705:TJKD_VMA JRPXANF_E01 eksogen : 1366:AXANF_E01 5041:JDAXANF_E01 3687:TJKD_E01 JRPXA_CB eksogen : 1077:AXA_CB 5013:JDAXA_CB 3673:TJKD_CB 3729:TJKD_XA JRPXA_CE eksogen : 1035:AXA_CE 5014:JDAXA_CE 3675:TJKD_CE 3729:TJKD_XA JRPXA_CF eksogen : 993:AXA_CF 5015:JDAXA_CF 3671:TJKD_CF 3729:TJKD_XA JRPXA_CG eksogen : 1056:AXA_CG 5016:JDAXA_CG 3677:TJKD_CG 3729:TJKD_XA JRPXA_CH eksogen : 1098:AXA_CH 5017:JDAXA_CH 3679:TJKD_CH 3729:TJKD_XA JRPXA_CO eksogen : 1140:AXA_CO 5018:JDAXA_CO 3681:TJKD_CO 3729:TJKD_XA JRPXA_CS eksogen : 1119:AXA_CS 5019:JDAXA_CS 3683:TJKD_CS 3729:TJKD_XA JRPXA_CV eksogen : 1014:AXA_CV 5020:JDAXA_CV 3685:TJKD_CV 3729:TJKD_XA JRPXA_E01 eksogen : 3729:TJKD_XA JRPXA_E2 eksogen : 1260:AXA_E2 5021:JDAXA_E2 3688:TJKD_E2 3729:TJKD_XA JRPXA_E3X eksogen : 1281:AXA_E3X 5022:JDAXA_E3X 3689:TJKD_E3 3729:TJKD_XA JRPXA_E59 eksogen : 1301:AXA_E59 5023:JDAXA_E59 3690:TJKD_E59 3729:TJKD_XA JRPXA_E7Y eksogen : 1322:AXA_E7Y 5024:JDAXA_E7Y 3691:TJKD_E7Y 3729:TJKD_XA JRPXA_ESQ eksogen : 1343:AXA_ESQ 5025:JDAXA_ESQ 3692:TJKD_ES 3729:TJKD_XA JRPXA_IB eksogen : 1178:AXA_IB 5026:JDAXA_IB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3729:TJKD_XA JRPXA_IKN eksogen : 1220:AXA_IKN 5027:JDAXA_IKN 3697:TJKD_IKN 3729:TJKD_XA JRPXA_IMXO7Y eksogen : 1159:AXA_IMXO7Y 5028:JDAXA_IMXO7Y 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3729:TJKD_XA JRPXA_IT eksogen : 1199:AXA_IT 3701:TJKD_IT 3729:TJKD_XA JRPXA_VENE eksogen : 804:AXA_VENE 5029:JDAXA_VENE 3712:TJKD_VNE 3729:TJKD_XA JRPXA_VMA eksogen : 741:AXA_VMA 5030:JDAXA_VMA 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3705:TJKD_VMA 3729:TJKD_XA JRPXA_VMB eksogen : 867:AXA_VMB 5031:JDAXA_VMB 3706:TJKD_VB 3729:TJKD_XA JRPXA_VME eksogen : 762:AXA_VME 5032:JDAXA_VME 3708:TJKD_VE 3729:TJKD_XA JRPXA_VMH eksogen : 951:AXA_VMH 5033:JDAXA_VMH 3710:TJKD_VH 3729:TJKD_XA JRPXA_VMNF eksogen : 825:AXA_VMNF 5034:JDAXA_VMNF 3714:TJKD_VNF 3729:TJKD_XA JRPXA_VMNG eksogen : 783:AXA_VMNG 5035:JDAXA_VMNG 3716:TJKD_VNG 3729:TJKD_XA JRPXA_VMNZ eksogen : 846:AXA_VMNZ 5036:JDAXA_VMNZ 3718:TJKD_VNZ 3729:TJKD_XA JRPXA_VMO eksogen : 972:AXA_VMO 5037:JDAXA_VMO 3726:TJKD_VO 3729:TJKD_XA JRPXA_VMQF eksogen : 930:AXA_VMQF 5038:JDAXA_VMQF 3720:TJKD_VQF 3729:TJKD_XA JRPXA_VMQS eksogen : 909:AXA_VMQS 5039:JDAXA_VMQS 3722:TJKD_VQS 3729:TJKD_XA JRPXA_VMQZ eksogen : 888:AXA_VMQZ 5040:JDAXA_VMQZ 3724:TJKD_VQZ 3729:TJKD_XA * JRPXB endogen (4547), feed-back : 2752:PXB JRPXB_CB eksogen : 1083:AXB_CB 1416:FXB 5042:JDAXB_CB 3673:TJKD_CB 3733:TJKD_XB JRPXB_CE eksogen : 1041:AXB_CE 1416:FXB 5043:JDAXB_CE 3675:TJKD_CE 3733:TJKD_XB JRPXB_CF eksogen : 999:AXB_CF 1416:FXB 5044:JDAXB_CF 3671:TJKD_CF 3733:TJKD_XB JRPXB_CG eksogen : 1062:AXB_CG 1416:FXB 5045:JDAXB_CG 3677:TJKD_CG 3733:TJKD_XB JRPXB_CH eksogen : 1104:AXB_CH 1416:FXB 5046:JDAXB_CH 3679:TJKD_CH 3733:TJKD_XB JRPXB_CO eksogen : 1146:AXB_CO 1416:FXB 5047:JDAXB_CO 3681:TJKD_CO 3733:TJKD_XB JRPXB_CS eksogen : 1125:AXB_CS 1416:FXB 5048:JDAXB_CS 3683:TJKD_CS 3733:TJKD_XB JRPXB_CV eksogen : 1020:AXB_CV 1416:FXB 5049:JDAXB_CV 3685:TJKD_CV 3733:TJKD_XB JRPXB_E01 eksogen : 1245:AXB_E01 1416:FXB 5050:JDAXB_E01 3687:TJKD_E01 3733:TJKD_XB JRPXB_E2 eksogen : 1266:AXB_E2 1416:FXB 5051:JDAXB_E2 3688:TJKD_E2 3733:TJKD_XB JRPXB_E3X eksogen : 1286:AXB_E3X 1416:FXB 5052:JDAXB_E3X 3689:TJKD_E3 3733:TJKD_XB JRPXB_E59 eksogen : 1307:AXB_E59 1416:FXB 5053:JDAXB_E59 3690:TJKD_E59 3733:TJKD_XB JRPXB_E7Y eksogen : 1328:AXB_E7Y 1416:FXB 5054:JDAXB_E7Y 3691:TJKD_E7Y 3733:TJKD_XB JRPXB_ESQ eksogen : 1349:AXB_ESQ 1416:FXB 5055:JDAXB_ESQ 3692:TJKD_ES 3733:TJKD_XB JRPXB_IB eksogen : 1184:AXB_IB 1416:FXB 5056:JDAXB_IB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3733:TJKD_XB JRPXB_IKN eksogen : 1226:AXB_IKN 1416:FXB 5057:JDAXB_IKN 3697:TJKD_IKN 3733:TJKD_XB JRPXB_IMXO7Y eksogen : 1165:AXB_IMXO7Y 1416:FXB 5058:JDAXB_IMXO7Y 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3733:TJKD_XB JRPXB_IT eksogen : 1205:AXB_IT 1416:FXB 5059:JDAXB_IT 3701:TJKD_IT 3733:TJKD_XB JRPXB_VMA eksogen : 747:AXB_VMA 1416:FXB 5060:JDAXB_VMA 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3705:TJKD_VMA 3733:TJKD_XB JRPXB_VMB eksogen : 873:AXB_VMB 1416:FXB 5061:JDAXB_VMB 3706:TJKD_VB 3733:TJKD_XB JRPXB_VME eksogen : 768:AXB_VME 1416:FXB 5062:JDAXB_VME 3708:TJKD_VE 3733:TJKD_XB JRPXB_VMH eksogen : 957:AXB_VMH 1416:FXB 5063:JDAXB_VMH 3710:TJKD_VH 3733:TJKD_XB JRPXB_VMNE eksogen : 810:AXB_VMNE 1416:FXB 5064:JDAXB_VMNE 3712:TJKD_VNE 3733:TJKD_XB JRPXB_VMNF eksogen : 831:AXB_VMNF 1416:FXB 5065:JDAXB_VMNF 3714:TJKD_VNF 3733:TJKD_XB JRPXB_VMNG eksogen : 789:AXB_VMNG 1416:FXB 5066:JDAXB_VMNG 3716:TJKD_VNG 3733:TJKD_XB JRPXB_VMNZ eksogen : 852:AXB_VMNZ 1416:FXB 5067:JDAXB_VMNZ 3718:TJKD_VNZ 3733:TJKD_XB JRPXB_VMO eksogen : 978:AXB_VMO 1416:FXB 5068:JDAXB_VMO 3726:TJKD_VO 3733:TJKD_XB JRPXB_VMQF eksogen : 936:AXB_VMQF 1416:FXB 5069:JDAXB_VMQF 3720:TJKD_VQF 3733:TJKD_XB JRPXB_VMQS eksogen : 915:AXB_VMQS 1416:FXB 5070:JDAXB_VMQS 3722:TJKD_VQS 3733:TJKD_XB JRPXB_VMQZ eksogen : 894:AXB_VMQZ 1416:FXB 5071:JDAXB_VMQZ 3724:TJKD_VQZ 3733:TJKD_XB JRPXEXE3_CB eksogen : 3673:TJKD_CB JRPXEXE3_CE eksogen : 3675:TJKD_CE JRPXEXE3_CF eksogen : 3671:TJKD_CF JRPXEXE3_CG eksogen : 3677:TJKD_CG JRPXEXE3_CH eksogen : 3679:TJKD_CH JRPXEXE3_CO eksogen : 3681:TJKD_CO JRPXEXE3_CS eksogen : 3683:TJKD_CS JRPXEXE3_CV eksogen : 3685:TJKD_CV JRPXEXE3_E01 eksogen : 3687:TJKD_E01 JRPXEXE3_E2 eksogen : 3688:TJKD_E2 JRPXEXE3_E59 eksogen : 3690:TJKD_E59 JRPXEXE3_E7Y eksogen : 3691:TJKD_E7Y JRPXEXE3_ESQ eksogen : 3692:TJKD_ES JRPXE_CB eksogen : 1078:AXE_CB 181:FXEXE3 5072:JDAXE_CB 3673:TJKD_CB 3751:TJKD_XE JRPXE_CE eksogen : 1036:AXE_CE 181:FXEXE3 5073:JDAXE_CE 3675:TJKD_CE 3751:TJKD_XE JRPXE_CF eksogen : 994:AXE_CF 181:FXEXE3 5074:JDAXE_CF 3671:TJKD_CF 3751:TJKD_XE JRPXE_CG eksogen : 1057:AXE_CG 181:FXEXE3 5075:JDAXE_CG 3677:TJKD_CG 3751:TJKD_XE JRPXE_CH eksogen : 1099:AXE_CH 181:FXEXE3 5076:JDAXE_CH 3679:TJKD_CH 3751:TJKD_XE JRPXE_CO eksogen : 1141:AXE_CO 181:FXEXE3 5077:JDAXE_CO 3681:TJKD_CO 3751:TJKD_XE JRPXE_CS eksogen : 1120:AXE_CS 181:FXEXE3 5078:JDAXE_CS 3683:TJKD_CS 3751:TJKD_XE JRPXE_CV eksogen : 1015:AXE_CV 181:FXEXE3 5079:JDAXE_CV 3685:TJKD_CV 3751:TJKD_XE JRPXE_E01 eksogen : 1241:AXE_E01 181:FXEXE3 5080:JDAXE_E01 3687:TJKD_E01 3751:TJKD_XE JRPXE_E2 eksogen : 1261:AXE_E2 181:FXEXE3 5081:JDAXE_E2 3688:TJKD_E2 3751:TJKD_XE JRPXE_E59 eksogen : 1302:AXE_E59 181:FXEXE3 5082:JDAXE_E59 3690:TJKD_E59 3751:TJKD_XE JRPXE_E7Y eksogen : 1323:AXE_E7Y 181:FXEXE3 5083:JDAXE_E7Y 3691:TJKD_E7Y 3751:TJKD_XE JRPXE_ESQ eksogen : 1344:AXE_ESQ 181:FXEXE3 5084:JDAXE_ESQ 3692:TJKD_ES 3751:TJKD_XE JRPXE_IB eksogen : 1179:AXE_IB 181:FXEXE3 5085:JDAXE_IB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3751:TJKD_XE JRPXE_IKN eksogen : 1221:AXE_IKN 181:FXEXE3 5086:JDAXE_IKN 3697:TJKD_IKN 3751:TJKD_XE JRPXE_IMXO7Y eksogen : 1160:AXE_IMXO7Y 181:FXEXE3 5087:JDAXE_IMXO7Y 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3751:TJKD_XE JRPXE_IT eksogen : 1200:AXE_IT 181:FXEXE3 5088:JDAXE_IT 3701:TJKD_IT 3751:TJKD_XE JRPXE_VEA eksogen : 742:AXE_VEA 181:FXEXE3 5089:JDAXE_VEA 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3704:TJKD_VEA 3751:TJKD_XE JRPXE_VEB eksogen : 868:AXE_VEB 181:FXEXE3 5090:JDAXE_VEB 3706:TJKD_VB 3751:TJKD_XE JRPXE_VEE eksogen : 763:AXE_VEE 181:FXEXE3 5091:JDAXE_VEE 3708:TJKD_VE 3751:TJKD_XE JRPXE_VEH eksogen : 952:AXE_VEH 181:FXEXE3 5092:JDAXE_VEH 3710:TJKD_VH 3751:TJKD_XE JRPXE_VENE eksogen : 805:AXE_VENE 181:FXEXE3 3712:TJKD_VNE 3751:TJKD_XE JRPXE_VENF eksogen : 826:AXE_VENF 181:FXEXE3 5093:JDAXE_VENF 3714:TJKD_VNF 3751:TJKD_XE JRPXE_VENG eksogen : 784:AXE_VENG 181:FXEXE3 3716:TJKD_VNG 3751:TJKD_XE JRPXE_VENZ eksogen : 847:AXE_VENZ 181:FXEXE3 5094:JDAXE_VENZ 3718:TJKD_VNZ 3751:TJKD_XE JRPXE_VEO eksogen : 973:AXE_VEO 181:FXEXE3 5095:JDAXE_VEO 3726:TJKD_VO 3751:TJKD_XE JRPXE_VEQF eksogen : 931:AXE_VEQF 181:FXEXE3 5096:JDAXE_VEQF 3720:TJKD_VQF 3751:TJKD_XE JRPXE_VEQS eksogen : 910:AXE_VEQS 181:FXEXE3 5097:JDAXE_VEQS 3722:TJKD_VQS 3751:TJKD_XE JRPXE_VEQZ eksogen : 889:AXE_VEQZ 181:FXEXE3 5098:JDAXE_VEQZ 3724:TJKD_VQZ 3751:TJKD_XE JRPXH_CB eksogen : 1087:AXH_CB 1422:FCH 5099:JDAXH_CB 3673:TJKD_CB 3749:TJKD_XH JRPXH_CE eksogen : 1045:AXH_CE 1422:FCH 5100:JDAXH_CE 3675:TJKD_CE 3749:TJKD_XH JRPXH_CF eksogen : 1003:AXH_CF 1422:FCH 5101:JDAXH_CF 3671:TJKD_CF 3749:TJKD_XH JRPXH_CG eksogen : 1066:AXH_CG 1422:FCH 5102:JDAXH_CG 3677:TJKD_CG 3749:TJKD_XH JRPXH_CH eksogen : 1108:AXH_CH 1422:FCH 5103:JDAXH_CH 3679:TJKD_CH 3749:TJKD_XH JRPXH_CO eksogen : 1149:AXH_CO 1422:FCH 5104:JDAXH_CO 3681:TJKD_CO 3749:TJKD_XH JRPXH_CS eksogen : 1129:AXH_CS 1422:FCH 5105:JDAXH_CS 3683:TJKD_CS 3749:TJKD_XH JRPXH_CV eksogen : 1024:AXH_CV 1422:FCH 5106:JDAXH_CV 3685:TJKD_CV 3749:TJKD_XH JRPXH_E01 eksogen : 1249:AXH_E01 1422:FCH 5107:JDAXH_E01 3687:TJKD_E01 3749:TJKD_XH JRPXH_E2 eksogen : 1270:AXH_E2 1422:FCH 5108:JDAXH_E2 3688:TJKD_E2 3749:TJKD_XH JRPXH_E3X eksogen : 1290:AXH_E3X 1422:FCH 5109:JDAXH_E3X 3689:TJKD_E3 3749:TJKD_XH JRPXH_E59 eksogen : 1311:AXH_E59 1422:FCH 5110:JDAXH_E59 3690:TJKD_E59 3749:TJKD_XH JRPXH_E7Y eksogen : 1332:AXH_E7Y 1422:FCH 5111:JDAXH_E7Y 3691:TJKD_E7Y 3749:TJKD_XH JRPXH_ESQ eksogen : 1352:AXH_ESQ 1422:FCH 5112:JDAXH_ESQ 3692:TJKD_ES 3749:TJKD_XH JRPXH_IB eksogen : 1188:AXH_IB 1422:FCH 5113:JDAXH_IB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3749:TJKD_XH JRPXH_IKN eksogen : 1230:AXH_IKN 1422:FCH 5114:JDAXH_IKN 3697:TJKD_IKN 3749:TJKD_XH JRPXH_IMXO7Y eksogen : 1169:AXH_IMXO7Y 1422:FCH 5115:JDAXH_IMXO7Y 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3749:TJKD_XH JRPXH_IT eksogen : 1209:AXH_IT 1422:FCH 5116:JDAXH_IT 3701:TJKD_IT 3749:TJKD_XH JRPXH_VMA eksogen : 751:AXH_VMA 1422:FCH 5117:JDAXH_VMA 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3705:TJKD_VMA 3749:TJKD_XH JRPXH_VMB eksogen : 877:AXH_VMB 1422:FCH 5118:JDAXH_VMB 3706:TJKD_VB 3749:TJKD_XH JRPXH_VME eksogen : 772:AXH_VME 1422:FCH 5119:JDAXH_VME 3708:TJKD_VE 3749:TJKD_XH JRPXH_VMH eksogen : 961:AXH_VMH 1422:FCH 5120:JDAXH_VMH 3710:TJKD_VH 3749:TJKD_XH JRPXH_VMNE eksogen : 814:AXH_VMNE 1422:FCH 5121:JDAXH_VMNE 3712:TJKD_VNE 3749:TJKD_XH JRPXH_VMNF eksogen : 835:AXH_VMNF 1422:FCH 5122:JDAXH_VMNF 3714:TJKD_VNF 3749:TJKD_XH JRPXH_VMNG eksogen : 793:AXH_VMNG 1422:FCH 5123:JDAXH_VMNG 3716:TJKD_VNG 3749:TJKD_XH JRPXH_VMNZ eksogen : 856:AXH_VMNZ 1422:FCH 5124:JDAXH_VMNZ 3718:TJKD_VNZ 3749:TJKD_XH JRPXH_VMO eksogen : 982:AXH_VMO 1422:FCH 5125:JDAXH_VMO 3726:TJKD_VO 3749:TJKD_XH JRPXH_VMQF eksogen : 940:AXH_VMQF 1422:FCH 5126:JDAXH_VMQF 3720:TJKD_VQF 3749:TJKD_XH JRPXH_VMQS eksogen : 919:AXH_VMQS 1422:FCH 5127:JDAXH_VMQS 3722:TJKD_VQS 3749:TJKD_XH JRPXH_VMQZ eksogen : 898:AXH_VMQZ 1422:FCH 5128:JDAXH_VMQZ 3724:TJKD_VQZ 3749:TJKD_XH * JRPXNE endogen (4550), feed-back : 2760:PXNE JRPXNE_CB eksogen : 1080:AXNE_CB 1414:FXNE 5248:JDAXNE_CB 3673:TJKD_CB 3735:TJKD_XNE JRPXNE_CE eksogen : 1038:AXNE_CE 1414:FXNE 5249:JDAXNE_CE 3675:TJKD_CE 3735:TJKD_XNE JRPXNE_CF eksogen : 996:AXNE_CF 1414:FXNE 5250:JDAXNE_CF 3671:TJKD_CF 3735:TJKD_XNE JRPXNE_CG eksogen : 1059:AXNE_CG 1414:FXNE 5251:JDAXNE_CG 3677:TJKD_CG 3735:TJKD_XNE JRPXNE_CH eksogen : 1101:AXNE_CH 1414:FXNE 5252:JDAXNE_CH 3679:TJKD_CH 3735:TJKD_XNE JRPXNE_CO eksogen : 1143:AXNE_CO 1414:FXNE 5253:JDAXNE_CO 3681:TJKD_CO 3735:TJKD_XNE JRPXNE_CS eksogen : 1122:AXNE_CS 1414:FXNE 5254:JDAXNE_CS 3683:TJKD_CS 3735:TJKD_XNE JRPXNE_CV eksogen : 1017:AXNE_CV 1414:FXNE 5255:JDAXNE_CV 3685:TJKD_CV 3735:TJKD_XNE JRPXNE_E01 eksogen : 1243:AXNE_E01 1414:FXNE 5256:JDAXNE_E01 3687:TJKD_E01 3735:TJKD_XNE JRPXNE_E2 eksogen : 1263:AXNE_E2 1414:FXNE 5257:JDAXNE_E2 3688:TJKD_E2 3735:TJKD_XNE JRPXNE_E3X eksogen : 1283:AXNE_E3X 1414:FXNE 5258:JDAXNE_E3X 3689:TJKD_E3 3735:TJKD_XNE JRPXNE_E59 eksogen : 1304:AXNE_E59 1414:FXNE 5259:JDAXNE_E59 3690:TJKD_E59 3735:TJKD_XNE JRPXNE_E7Y eksogen : 1325:AXNE_E7Y 1414:FXNE 5260:JDAXNE_E7Y 3691:TJKD_E7Y 3735:TJKD_XNE JRPXNE_ESQ eksogen : 1346:AXNE_ESQ 1414:FXNE 5261:JDAXNE_ESQ 3692:TJKD_ES 3735:TJKD_XNE JRPXNE_IB eksogen : 1181:AXNE_IB 1414:FXNE 5262:JDAXNE_IB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3735:TJKD_XNE JRPXNE_IKN eksogen : 1223:AXNE_IKN 1414:FXNE 5263:JDAXNE_IKN 3697:TJKD_IKN 3735:TJKD_XNE JRPXNE_IMXO7Y eksogen : 1162:AXNE_IMXO7Y 1414:FXNE 5264:JDAXNE_IMXO7Y 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3735:TJKD_XNE JRPXNE_IT eksogen : 1202:AXNE_IT 1414:FXNE 5265:JDAXNE_IT 3701:TJKD_IT 3735:TJKD_XNE JRPXNE_VEA eksogen : 744:AXNE_VEA 1414:FXNE 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3704:TJKD_VEA 3735:TJKD_XNE JRPXNE_VEB eksogen : 870:AXNE_VEB 1414:FXNE 3706:TJKD_VB 3735:TJKD_XNE JRPXNE_VEE eksogen : 765:AXNE_VEE 1414:FXNE 3708:TJKD_VE 3735:TJKD_XNE JRPXNE_VEH eksogen : 954:AXNE_VEH 1414:FXNE 3710:TJKD_VH 3735:TJKD_XNE JRPXNE_VENE eksogen : 807:AXNE_VENE 1414:FXNE 3712:TJKD_VNE 3735:TJKD_XNE JRPXNE_VENF eksogen : 828:AXNE_VENF 1414:FXNE 3714:TJKD_VNF 3735:TJKD_XNE JRPXNE_VENG eksogen : 786:AXNE_VENG 1414:FXNE 3716:TJKD_VNG 3735:TJKD_XNE JRPXNE_VENZ eksogen : 849:AXNE_VENZ 1414:FXNE 3718:TJKD_VNZ 3735:TJKD_XNE JRPXNE_VEO eksogen : 975:AXNE_VEO 1414:FXNE 3726:TJKD_VO 3735:TJKD_XNE JRPXNE_VEQF eksogen : 933:AXNE_VEQF 1414:FXNE 3720:TJKD_VQF 3735:TJKD_XNE JRPXNE_VEQS eksogen : 912:AXNE_VEQS 1414:FXNE 3722:TJKD_VQS 3735:TJKD_XNE JRPXNE_VEQZ eksogen : 891:AXNE_VEQZ 1414:FXNE 3724:TJKD_VQZ 3735:TJKD_XNE JRPXNF_CB eksogen : 1081:AXNF_CB 5266:JDAXNF_CB 3673:TJKD_CB 3731:TJKD_XNF JRPXNF_CE eksogen : 1039:AXNF_CE 5267:JDAXNF_CE 3675:TJKD_CE 3731:TJKD_XNF JRPXNF_CF eksogen : 997:AXNF_CF 5268:JDAXNF_CF 3671:TJKD_CF 3731:TJKD_XNF JRPXNF_CG eksogen : 1060:AXNF_CG 5269:JDAXNF_CG 3677:TJKD_CG 3731:TJKD_XNF JRPXNF_CH eksogen : 1102:AXNF_CH 5270:JDAXNF_CH 3679:TJKD_CH 3731:TJKD_XNF JRPXNF_CO eksogen : 1144:AXNF_CO 5271:JDAXNF_CO 3681:TJKD_CO 3731:TJKD_XNF JRPXNF_CS eksogen : 1123:AXNF_CS 5272:JDAXNF_CS 3683:TJKD_CS 3731:TJKD_XNF JRPXNF_CV eksogen : 1018:AXNF_CV 5273:JDAXNF_CV 3685:TJKD_CV 3731:TJKD_XNF JRPXNF_E01 eksogen : 3731:TJKD_XNF JRPXNF_E2 eksogen : 1264:AXNF_E2 5274:JDAXNF_E2 3688:TJKD_E2 3731:TJKD_XNF JRPXNF_E3X eksogen : 1284:AXNF_E3X 5275:JDAXNF_E3X 3689:TJKD_E3 3731:TJKD_XNF JRPXNF_E59 eksogen : 1305:AXNF_E59 5276:JDAXNF_E59 3690:TJKD_E59 3731:TJKD_XNF JRPXNF_E7Y eksogen : 1326:AXNF_E7Y 5277:JDAXNF_E7Y 3691:TJKD_E7Y 3731:TJKD_XNF JRPXNF_ESQ eksogen : 1347:AXNF_ESQ 5278:JDAXNF_ESQ 3692:TJKD_ES 3731:TJKD_XNF JRPXNF_IB eksogen : 1182:AXNF_IB 5279:JDAXNF_IB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3731:TJKD_XNF JRPXNF_IKN eksogen : 1224:AXNF_IKN 5280:JDAXNF_IKN 3697:TJKD_IKN 3731:TJKD_XNF JRPXNF_IMXO7Y eksogen : 1163:AXNF_IMXO7Y 5281:JDAXNF_IMXO7Y 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3731:TJKD_XNF JRPXNF_IT eksogen : 1203:AXNF_IT 5282:JDAXNF_IT 3701:TJKD_IT 3731:TJKD_XNF JRPXNF_VMA eksogen : 745:AXNF_VMA 5283:JDAXNF_VMA 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3705:TJKD_VMA 3731:TJKD_XNF JRPXNF_VMB eksogen : 871:AXNF_VMB 5284:JDAXNF_VMB 3706:TJKD_VB 3731:TJKD_XNF JRPXNF_VME eksogen : 766:AXNF_VME 5285:JDAXNF_VME 3708:TJKD_VE 3731:TJKD_XNF JRPXNF_VMH eksogen : 955:AXNF_VMH 5286:JDAXNF_VMH 3710:TJKD_VH 3731:TJKD_XNF JRPXNF_VMNE eksogen : 808:AXNF_VMNE 5287:JDAXNF_VMNE 3712:TJKD_VNE 3731:TJKD_XNF JRPXNF_VMNF eksogen : 829:AXNF_VMNF 5288:JDAXNF_VMNF 3714:TJKD_VNF 3731:TJKD_XNF JRPXNF_VMNG eksogen : 787:AXNF_VMNG 5289:JDAXNF_VMNG 3716:TJKD_VNG 3731:TJKD_XNF JRPXNF_VMNZ eksogen : 850:AXNF_VMNZ 5290:JDAXNF_VMNZ 3718:TJKD_VNZ 3731:TJKD_XNF JRPXNF_VMO eksogen : 976:AXNF_VMO 5291:JDAXNF_VMO 3726:TJKD_VO 3731:TJKD_XNF JRPXNF_VMQF eksogen : 934:AXNF_VMQF 5292:JDAXNF_VMQF 3720:TJKD_VQF 3731:TJKD_XNF JRPXNF_VMQS eksogen : 913:AXNF_VMQS 5293:JDAXNF_VMQS 3722:TJKD_VQS 3731:TJKD_XNF JRPXNF_VMQZ eksogen : 892:AXNF_VMQZ 5294:JDAXNF_VMQZ 3724:TJKD_VQZ 3731:TJKD_XNF JRPXNG_CB eksogen : 1079:AXNG_CB 1413:FXNG 5295:JDAXNG_CB 3673:TJKD_CB 3737:TJKD_XNG JRPXNG_CE eksogen : 1037:AXNG_CE 1413:FXNG 5296:JDAXNG_CE 3675:TJKD_CE 3737:TJKD_XNG JRPXNG_CF eksogen : 995:AXNG_CF 1413:FXNG 5297:JDAXNG_CF 3671:TJKD_CF 3737:TJKD_XNG JRPXNG_CG eksogen : 1058:AXNG_CG 1413:FXNG 5298:JDAXNG_CG 3677:TJKD_CG 3737:TJKD_XNG JRPXNG_CH eksogen : 1100:AXNG_CH 1413:FXNG 5299:JDAXNG_CH 3679:TJKD_CH 3737:TJKD_XNG JRPXNG_CO eksogen : 1142:AXNG_CO 1413:FXNG 5300:JDAXNG_CO 3681:TJKD_CO 3737:TJKD_XNG JRPXNG_CS eksogen : 1121:AXNG_CS 1413:FXNG 5301:JDAXNG_CS 3683:TJKD_CS 3737:TJKD_XNG JRPXNG_CV eksogen : 1016:AXNG_CV 1413:FXNG 5302:JDAXNG_CV 3685:TJKD_CV 3737:TJKD_XNG JRPXNG_E01 eksogen : 1242:AXNG_E01 1413:FXNG 5303:JDAXNG_E01 3687:TJKD_E01 3737:TJKD_XNG JRPXNG_E2 eksogen : 1262:AXNG_E2 1413:FXNG 5304:JDAXNG_E2 3688:TJKD_E2 3737:TJKD_XNG JRPXNG_E3X eksogen : 1282:AXNG_E3X 1413:FXNG 5305:JDAXNG_E3X 3689:TJKD_E3 3737:TJKD_XNG JRPXNG_E59 eksogen : 1303:AXNG_E59 1413:FXNG 5306:JDAXNG_E59 3690:TJKD_E59 3737:TJKD_XNG JRPXNG_E7Y eksogen : 1324:AXNG_E7Y 1413:FXNG 5307:JDAXNG_E7Y 3691:TJKD_E7Y 3737:TJKD_XNG JRPXNG_ESQ eksogen : 1345:AXNG_ESQ 1413:FXNG 5308:JDAXNG_ESQ 3692:TJKD_ES 3737:TJKD_XNG JRPXNG_IB eksogen : 1180:AXNG_IB 1413:FXNG 5309:JDAXNG_IB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3737:TJKD_XNG JRPXNG_IKN eksogen : 1222:AXNG_IKN 1413:FXNG 5310:JDAXNG_IKN 3697:TJKD_IKN 3737:TJKD_XNG JRPXNG_IMXO7Y eksogen : 1161:AXNG_IMXO7Y 1413:FXNG 5311:JDAXNG_IMXO7Y 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3737:TJKD_XNG JRPXNG_IT eksogen : 1201:AXNG_IT 1413:FXNG 5312:JDAXNG_IT 3701:TJKD_IT 3737:TJKD_XNG JRPXNG_VEA eksogen : 743:AXNG_VEA 1413:FXNG 5313:JDAXNG_VEA 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3704:TJKD_VEA 3737:TJKD_XNG JRPXNG_VEB eksogen : 869:AXNG_VEB 1413:FXNG 5314:JDAXNG_VEB 3706:TJKD_VB 3737:TJKD_XNG JRPXNG_VEE eksogen : 764:AXNG_VEE 1413:FXNG 5315:JDAXNG_VEE 3708:TJKD_VE 3737:TJKD_XNG JRPXNG_VEH eksogen : 953:AXNG_VEH 1413:FXNG 5316:JDAXNG_VEH 3710:TJKD_VH 3737:TJKD_XNG JRPXNG_VENE eksogen : 806:AXNG_VENE 1413:FXNG 5317:JDAXNG_VENE 3712:TJKD_VNE 3737:TJKD_XNG JRPXNG_VENF eksogen : 827:AXNG_VENF 1413:FXNG 5318:JDAXNG_VENF 3714:TJKD_VNF 3737:TJKD_XNG JRPXNG_VENG eksogen : 785:AXNG_VENG 1413:FXNG 5319:JDAXNG_VENG 3716:TJKD_VNG 3737:TJKD_XNG JRPXNG_VENZ eksogen : 848:AXNG_VENZ 1413:FXNG 5320:JDAXNG_VENZ 3718:TJKD_VNZ 3737:TJKD_XNG JRPXNG_VEO eksogen : 974:AXNG_VEO 1413:FXNG 5321:JDAXNG_VEO 3726:TJKD_VO 3737:TJKD_XNG JRPXNG_VEQF eksogen : 932:AXNG_VEQF 1413:FXNG 5322:JDAXNG_VEQF 3720:TJKD_VQF 3737:TJKD_XNG JRPXNG_VEQS eksogen : 911:AXNG_VEQS 1413:FXNG 5323:JDAXNG_VEQS 3722:TJKD_VQS 3737:TJKD_XNG JRPXNG_VEQZ eksogen : 890:AXNG_VEQZ 1413:FXNG 5324:JDAXNG_VEQZ 3724:TJKD_VQZ 3737:TJKD_XNG * JRPXNZ endogen (4553), feed-back : 2768:PXNZ JRPXNZ_CB eksogen : 1082:AXNZ_CB 1415:FXNZ 5325:JDAXNZ_CB 3673:TJKD_CB 3739:TJKD_XNZ JRPXNZ_CE eksogen : 1040:AXNZ_CE 1415:FXNZ 5326:JDAXNZ_CE 3675:TJKD_CE 3739:TJKD_XNZ JRPXNZ_CF eksogen : 998:AXNZ_CF 1415:FXNZ 5327:JDAXNZ_CF 3671:TJKD_CF 3739:TJKD_XNZ JRPXNZ_CG eksogen : 1061:AXNZ_CG 1415:FXNZ 5328:JDAXNZ_CG 3677:TJKD_CG 3739:TJKD_XNZ JRPXNZ_CH eksogen : 1103:AXNZ_CH 1415:FXNZ 5329:JDAXNZ_CH 3679:TJKD_CH 3739:TJKD_XNZ JRPXNZ_CO eksogen : 1145:AXNZ_CO 1415:FXNZ 5330:JDAXNZ_CO 3681:TJKD_CO 3739:TJKD_XNZ JRPXNZ_CS eksogen : 1124:AXNZ_CS 1415:FXNZ 5331:JDAXNZ_CS 3683:TJKD_CS 3739:TJKD_XNZ JRPXNZ_CV eksogen : 1019:AXNZ_CV 1415:FXNZ 5332:JDAXNZ_CV 3685:TJKD_CV 3739:TJKD_XNZ JRPXNZ_E01 eksogen : 1244:AXNZ_E01 1415:FXNZ 5333:JDAXNZ_E01 3687:TJKD_E01 3739:TJKD_XNZ JRPXNZ_E2 eksogen : 1265:AXNZ_E2 1415:FXNZ 5334:JDAXNZ_E2 3688:TJKD_E2 3739:TJKD_XNZ JRPXNZ_E3X eksogen : 1285:AXNZ_E3X 1415:FXNZ 5335:JDAXNZ_E3X 3689:TJKD_E3 3739:TJKD_XNZ JRPXNZ_E59 eksogen : 1306:AXNZ_E59 1415:FXNZ 5336:JDAXNZ_E59 3690:TJKD_E59 3739:TJKD_XNZ JRPXNZ_E7Y eksogen : 1327:AXNZ_E7Y 1415:FXNZ 5337:JDAXNZ_E7Y 3691:TJKD_E7Y 3739:TJKD_XNZ JRPXNZ_ESQ eksogen : 1348:AXNZ_ESQ 1415:FXNZ 5338:JDAXNZ_ESQ 3692:TJKD_ES 3739:TJKD_XNZ JRPXNZ_IB eksogen : 1183:AXNZ_IB 1415:FXNZ 5339:JDAXNZ_IB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3739:TJKD_XNZ JRPXNZ_IKN eksogen : 1225:AXNZ_IKN 1415:FXNZ 5340:JDAXNZ_IKN 3697:TJKD_IKN 3739:TJKD_XNZ JRPXNZ_IMXO7Y eksogen : 1164:AXNZ_IMXO7Y 1415:FXNZ 5341:JDAXNZ_IMXO7Y 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3739:TJKD_XNZ JRPXNZ_IT eksogen : 1204:AXNZ_IT 1415:FXNZ 5342:JDAXNZ_IT 3701:TJKD_IT 3739:TJKD_XNZ JRPXNZ_VMA eksogen : 746:AXNZ_VMA 1415:FXNZ 5343:JDAXNZ_VMA 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3705:TJKD_VMA 3739:TJKD_XNZ JRPXNZ_VMB eksogen : 872:AXNZ_VMB 1415:FXNZ 5344:JDAXNZ_VMB 3706:TJKD_VB 3739:TJKD_XNZ JRPXNZ_VME eksogen : 767:AXNZ_VME 1415:FXNZ 5345:JDAXNZ_VME 3708:TJKD_VE 3739:TJKD_XNZ JRPXNZ_VMH eksogen : 956:AXNZ_VMH 1415:FXNZ 5346:JDAXNZ_VMH 3710:TJKD_VH 3739:TJKD_XNZ JRPXNZ_VMNE eksogen : 809:AXNZ_VMNE 1415:FXNZ 5347:JDAXNZ_VMNE 3712:TJKD_VNE 3739:TJKD_XNZ JRPXNZ_VMNF eksogen : 830:AXNZ_VMNF 1415:FXNZ 5348:JDAXNZ_VMNF 3714:TJKD_VNF 3739:TJKD_XNZ JRPXNZ_VMNG eksogen : 788:AXNZ_VMNG 1415:FXNZ 5349:JDAXNZ_VMNG 3716:TJKD_VNG 3739:TJKD_XNZ JRPXNZ_VMNZ eksogen : 851:AXNZ_VMNZ 1415:FXNZ 5350:JDAXNZ_VMNZ 3718:TJKD_VNZ 3739:TJKD_XNZ JRPXNZ_VMO eksogen : 977:AXNZ_VMO 1415:FXNZ 5351:JDAXNZ_VMO 3726:TJKD_VO 3739:TJKD_XNZ JRPXNZ_VMQF eksogen : 935:AXNZ_VMQF 1415:FXNZ 5352:JDAXNZ_VMQF 3720:TJKD_VQF 3739:TJKD_XNZ JRPXNZ_VMQS eksogen : 914:AXNZ_VMQS 1415:FXNZ 5353:JDAXNZ_VMQS 3722:TJKD_VQS 3739:TJKD_XNZ JRPXNZ_VMQZ eksogen : 893:AXNZ_VMQZ 1415:FXNZ 5354:JDAXNZ_VMQZ 3724:TJKD_VQZ 3739:TJKD_XNZ JRPXO_CB eksogen : 1088:AXO_CB 662:FXO_P 5129:JDAXO_CB 3673:TJKD_CB 3747:TJKD_XO JRPXO_CE eksogen : 1046:AXO_CE 662:FXO_P 5130:JDAXO_CE 3675:TJKD_CE 3747:TJKD_XO JRPXO_CF eksogen : 1004:AXO_CF 662:FXO_P 5131:JDAXO_CF 3671:TJKD_CF 3747:TJKD_XO JRPXO_CG eksogen : 1067:AXO_CG 662:FXO_P 5132:JDAXO_CG 3677:TJKD_CG 3747:TJKD_XO JRPXO_CH eksogen : 1109:AXO_CH 662:FXO_P 5133:JDAXO_CH 3679:TJKD_CH 3747:TJKD_XO JRPXO_CS eksogen : 1130:AXO_CS 662:FXO_P 5134:JDAXO_CS 3683:TJKD_CS 3747:TJKD_XO JRPXO_CV eksogen : 1025:AXO_CV 662:FXO_P 5135:JDAXO_CV 3685:TJKD_CV 3747:TJKD_XO JRPXO_E01 eksogen : 1250:AXO_E01 662:FXO_P 5136:JDAXO_E01 3687:TJKD_E01 3747:TJKD_XO JRPXO_E2 eksogen : 1271:AXO_E2 662:FXO_P 5137:JDAXO_E2 3688:TJKD_E2 3747:TJKD_XO JRPXO_E3X eksogen : 1291:AXO_E3X 662:FXO_P 5138:JDAXO_E3X 3689:TJKD_E3 3747:TJKD_XO JRPXO_E59 eksogen : 1312:AXO_E59 662:FXO_P 5139:JDAXO_E59 3690:TJKD_E59 3747:TJKD_XO JRPXO_E7Y eksogen : 1333:AXO_E7Y 662:FXO_P 5140:JDAXO_E7Y 3691:TJKD_E7Y 3747:TJKD_XO JRPXO_ESQ eksogen : 1353:AXO_ESQ 662:FXO_P 5141:JDAXO_ESQ 3692:TJKD_ES 3747:TJKD_XO JRPXO_IB eksogen : 1189:AXO_IB 662:FXO_P 5142:JDAXO_IB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3747:TJKD_XO JRPXO_IKN eksogen : 1231:AXO_IKN 662:FXO_P 5143:JDAXO_IKN 3697:TJKD_IKN 3747:TJKD_XO JRPXO_IT eksogen : 1210:AXO_IT 662:FXO_P 5144:JDAXO_IT 3701:TJKD_IT 3747:TJKD_XO JRPXO_P_CB eksogen : 3673:TJKD_CB JRPXO_P_CE eksogen : 3675:TJKD_CE JRPXO_P_CF eksogen : 3671:TJKD_CF JRPXO_P_CG eksogen : 3677:TJKD_CG JRPXO_P_CH eksogen : 3679:TJKD_CH JRPXO_P_CO eksogen : 3681:TJKD_CO JRPXO_P_CS eksogen : 3683:TJKD_CS JRPXO_P_CV eksogen : 3685:TJKD_CV JRPXO_P_E01 eksogen : 3687:TJKD_E01 JRPXO_P_E2 eksogen : 3688:TJKD_E2 JRPXO_P_E3 eksogen : 3689:TJKD_E3 JRPXO_P_E59 eksogen : 3690:TJKD_E59 JRPXO_P_E7Y eksogen : 3691:TJKD_E7Y JRPXO_P_ESQ eksogen : 3692:TJKD_ES JRPXO_VMA eksogen : 752:AXO_VMA 662:FXO_P 5145:JDAXO_VMA 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3705:TJKD_VMA 3747:TJKD_XO JRPXO_VMB eksogen : 878:AXO_VMB 662:FXO_P 5146:JDAXO_VMB 3706:TJKD_VB 3747:TJKD_XO JRPXO_VME eksogen : 773:AXO_VME 662:FXO_P 5147:JDAXO_VME 3708:TJKD_VE 3747:TJKD_XO JRPXO_VMH eksogen : 962:AXO_VMH 662:FXO_P 5148:JDAXO_VMH 3710:TJKD_VH 3747:TJKD_XO JRPXO_VMNE eksogen : 815:AXO_VMNE 662:FXO_P 5149:JDAXO_VMNE 3712:TJKD_VNE 3747:TJKD_XO JRPXO_VMNF eksogen : 836:AXO_VMNF 662:FXO_P 5150:JDAXO_VMNF 3714:TJKD_VNF 3747:TJKD_XO JRPXO_VMNG eksogen : 794:AXO_VMNG 662:FXO_P 5151:JDAXO_VMNG 3716:TJKD_VNG 3747:TJKD_XO JRPXO_VMNZ eksogen : 857:AXO_VMNZ 662:FXO_P 5152:JDAXO_VMNZ 3718:TJKD_VNZ 3747:TJKD_XO JRPXO_VMO eksogen : 983:AXO_VMO 662:FXO_P 5153:JDAXO_VMO 3726:TJKD_VO 3747:TJKD_XO JRPXO_VMQF eksogen : 941:AXO_VMQF 662:FXO_P 5154:JDAXO_VMQF 3720:TJKD_VQF 3747:TJKD_XO JRPXO_VMQS eksogen : 920:AXO_VMQS 662:FXO_P 5155:JDAXO_VMQS 3722:TJKD_VQS 3747:TJKD_XO JRPXO_VMQZ eksogen : 899:AXO_VMQZ 662:FXO_P 5156:JDAXO_VMQZ 3724:TJKD_VQZ 3747:TJKD_XO * JRPXQF endogen (4556), feed-back : 2776:PXQF JRPXQF_CB eksogen : 1086:AXQF_CB 1421:FXQF 5157:JDAXQF_CB 3673:TJKD_CB 3741:TJKD_XQF JRPXQF_CE eksogen : 1044:AXQF_CE 1421:FXQF 5158:JDAXQF_CE 3675:TJKD_CE 3741:TJKD_XQF JRPXQF_CF eksogen : 1002:AXQF_CF 1421:FXQF 5159:JDAXQF_CF 3671:TJKD_CF 3741:TJKD_XQF JRPXQF_CG eksogen : 1065:AXQF_CG 1421:FXQF 5160:JDAXQF_CG 3677:TJKD_CG 3741:TJKD_XQF JRPXQF_CH eksogen : 1107:AXQF_CH 1421:FXQF 5161:JDAXQF_CH 3679:TJKD_CH 3741:TJKD_XQF JRPXQF_CO eksogen : 1148:AXQF_CO 1421:FXQF 5162:JDAXQF_CO 3681:TJKD_CO 3741:TJKD_XQF JRPXQF_CS eksogen : 1128:AXQF_CS 1421:FXQF 5163:JDAXQF_CS 3683:TJKD_CS 3741:TJKD_XQF JRPXQF_CV eksogen : 1023:AXQF_CV 1421:FXQF 5164:JDAXQF_CV 3685:TJKD_CV 3741:TJKD_XQF JRPXQF_E01 eksogen : 1248:AXQF_E01 1421:FXQF 5165:JDAXQF_E01 3687:TJKD_E01 3741:TJKD_XQF JRPXQF_E2 eksogen : 1269:AXQF_E2 1421:FXQF 5166:JDAXQF_E2 3688:TJKD_E2 3741:TJKD_XQF JRPXQF_E3X eksogen : 1289:AXQF_E3X 1421:FXQF 5167:JDAXQF_E3X 3689:TJKD_E3 3741:TJKD_XQF JRPXQF_E59 eksogen : 1310:AXQF_E59 1421:FXQF 5168:JDAXQF_E59 3690:TJKD_E59 3741:TJKD_XQF JRPXQF_E7Y eksogen : 1331:AXQF_E7Y 1421:FXQF 5169:JDAXQF_E7Y 3691:TJKD_E7Y 3741:TJKD_XQF JRPXQF_ESQ eksogen : 1351:AXQF_ESQ 1421:FXQF 5170:JDAXQF_ESQ 3692:TJKD_ES 3741:TJKD_XQF JRPXQF_IB eksogen : 1187:AXQF_IB 1421:FXQF 5171:JDAXQF_IB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3741:TJKD_XQF JRPXQF_IKN eksogen : 1229:AXQF_IKN 1421:FXQF 5172:JDAXQF_IKN 3697:TJKD_IKN 3741:TJKD_XQF JRPXQF_IMXO7Y eksogen : 1168:AXQF_IMXO7Y 1421:FXQF 5173:JDAXQF_IMXO7Y 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3741:TJKD_XQF JRPXQF_IT eksogen : 1208:AXQF_IT 1421:FXQF 5174:JDAXQF_IT 3701:TJKD_IT 3741:TJKD_XQF JRPXQF_VMA eksogen : 750:AXQF_VMA 1421:FXQF 5175:JDAXQF_VMA 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3705:TJKD_VMA 3741:TJKD_XQF JRPXQF_VMB eksogen : 876:AXQF_VMB 1421:FXQF 5176:JDAXQF_VMB 3706:TJKD_VB 3741:TJKD_XQF JRPXQF_VME eksogen : 771:AXQF_VME 1421:FXQF 5177:JDAXQF_VME 3708:TJKD_VE 3741:TJKD_XQF JRPXQF_VMH eksogen : 960:AXQF_VMH 1421:FXQF 5178:JDAXQF_VMH 3710:TJKD_VH 3741:TJKD_XQF JRPXQF_VMNE eksogen : 813:AXQF_VMNE 1421:FXQF 5179:JDAXQF_VMNE 3712:TJKD_VNE 3741:TJKD_XQF JRPXQF_VMNF eksogen : 834:AXQF_VMNF 1421:FXQF 5180:JDAXQF_VMNF 3714:TJKD_VNF 3741:TJKD_XQF JRPXQF_VMNG eksogen : 792:AXQF_VMNG 1421:FXQF 5181:JDAXQF_VMNG 3716:TJKD_VNG 3741:TJKD_XQF JRPXQF_VMNZ eksogen : 855:AXQF_VMNZ 1421:FXQF 5182:JDAXQF_VMNZ 3718:TJKD_VNZ 3741:TJKD_XQF JRPXQF_VMO eksogen : 981:AXQF_VMO 1421:FXQF 5183:JDAXQF_VMO 3726:TJKD_VO 3741:TJKD_XQF JRPXQF_VMQF eksogen : 939:AXQF_VMQF 1421:FXQF 5184:JDAXQF_VMQF 3720:TJKD_VQF 3741:TJKD_XQF JRPXQF_VMQS eksogen : 918:AXQF_VMQS 1421:FXQF 5185:JDAXQF_VMQS 3722:TJKD_VQS 3741:TJKD_XQF JRPXQF_VMQZ eksogen : 897:AXQF_VMQZ 1421:FXQF 5186:JDAXQF_VMQZ 3724:TJKD_VQZ 3741:TJKD_XQF JRPXQS_CB eksogen : 1085:AXQS_CB 1420:FXQS 5187:JDAXQS_CB 3673:TJKD_CB 3743:TJKD_XQS JRPXQS_CE eksogen : 1043:AXQS_CE 1420:FXQS 5188:JDAXQS_CE 3675:TJKD_CE 3743:TJKD_XQS JRPXQS_CF eksogen : 1001:AXQS_CF 1420:FXQS 5189:JDAXQS_CF 3671:TJKD_CF 3743:TJKD_XQS JRPXQS_CG eksogen : 1064:AXQS_CG 1420:FXQS 5190:JDAXQS_CG 3677:TJKD_CG 3743:TJKD_XQS JRPXQS_CH eksogen : 1106:AXQS_CH 1420:FXQS 5191:JDAXQS_CH 3679:TJKD_CH 3743:TJKD_XQS JRPXQS_CO eksogen : 1147:AXQS_CO 1420:FXQS 5192:JDAXQS_CO 3681:TJKD_CO 3743:TJKD_XQS JRPXQS_CS eksogen : 1127:AXQS_CS 1420:FXQS 5193:JDAXQS_CS 3683:TJKD_CS 3743:TJKD_XQS JRPXQS_CV eksogen : 1022:AXQS_CV 1420:FXQS 5194:JDAXQS_CV 3685:TJKD_CV 3743:TJKD_XQS JRPXQS_E01 eksogen : 1247:AXQS_E01 1420:FXQS 5195:JDAXQS_E01 3687:TJKD_E01 3743:TJKD_XQS JRPXQS_E2 eksogen : 1268:AXQS_E2 1420:FXQS 5196:JDAXQS_E2 3688:TJKD_E2 3743:TJKD_XQS JRPXQS_E3X eksogen : 1288:AXQS_E3X 1420:FXQS 5197:JDAXQS_E3X 3689:TJKD_E3 3743:TJKD_XQS JRPXQS_E59 eksogen : 1309:AXQS_E59 1420:FXQS 5198:JDAXQS_E59 3690:TJKD_E59 3743:TJKD_XQS JRPXQS_E7Y eksogen : 1330:AXQS_E7Y 1420:FXQS 5199:JDAXQS_E7Y 3691:TJKD_E7Y 3743:TJKD_XQS JRPXQS_ESS eksogen : 1363:AXQS_ESS 1420:FXQS 5200:JDAXQS_ESS 3692:TJKD_ES 3743:TJKD_XQS JRPXQS_IB eksogen : 1186:AXQS_IB 1420:FXQS 5201:JDAXQS_IB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3743:TJKD_XQS JRPXQS_IKN eksogen : 1228:AXQS_IKN 1420:FXQS 5202:JDAXQS_IKN 3697:TJKD_IKN 3743:TJKD_XQS JRPXQS_IMXO7Y eksogen : 1167:AXQS_IMXO7Y 1420:FXQS 5203:JDAXQS_IMXO7Y 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3743:TJKD_XQS JRPXQS_IT eksogen : 1207:AXQS_IT 1420:FXQS 5204:JDAXQS_IT 3701:TJKD_IT 3743:TJKD_XQS JRPXQS_VMA eksogen : 749:AXQS_VMA 1420:FXQS 5205:JDAXQS_VMA 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3705:TJKD_VMA 3743:TJKD_XQS JRPXQS_VMB eksogen : 875:AXQS_VMB 1420:FXQS 5206:JDAXQS_VMB 3706:TJKD_VB 3743:TJKD_XQS JRPXQS_VME eksogen : 770:AXQS_VME 1420:FXQS 5207:JDAXQS_VME 3708:TJKD_VE 3743:TJKD_XQS JRPXQS_VMH eksogen : 959:AXQS_VMH 1420:FXQS 5208:JDAXQS_VMH 3710:TJKD_VH 3743:TJKD_XQS JRPXQS_VMNE eksogen : 812:AXQS_VMNE 1420:FXQS 5209:JDAXQS_VMNE 3712:TJKD_VNE 3743:TJKD_XQS JRPXQS_VMNF eksogen : 833:AXQS_VMNF 1420:FXQS 5210:JDAXQS_VMNF 3714:TJKD_VNF 3743:TJKD_XQS JRPXQS_VMNG eksogen : 791:AXQS_VMNG 1420:FXQS 5211:JDAXQS_VMNG 3716:TJKD_VNG 3743:TJKD_XQS JRPXQS_VMNZ eksogen : 854:AXQS_VMNZ 1420:FXQS 5212:JDAXQS_VMNZ 3718:TJKD_VNZ 3743:TJKD_XQS JRPXQS_VMO eksogen : 980:AXQS_VMO 1420:FXQS 5213:JDAXQS_VMO 3726:TJKD_VO 3743:TJKD_XQS JRPXQS_VMQF eksogen : 938:AXQS_VMQF 1420:FXQS 5214:JDAXQS_VMQF 3720:TJKD_VQF 3743:TJKD_XQS JRPXQS_VMQS eksogen : 917:AXQS_VMQS 1420:FXQS 5215:JDAXQS_VMQS 3722:TJKD_VQS 3743:TJKD_XQS JRPXQS_VMQZ eksogen : 896:AXQS_VMQZ 1420:FXQS 5216:JDAXQS_VMQZ 3724:TJKD_VQZ 3743:TJKD_XQS * JRPXQZ endogen (4559), feed-back : 2784:PXQZ JRPXQZXO_CB eksogen : 3673:TJKD_CB JRPXQZXO_CE eksogen : 3675:TJKD_CE JRPXQZXO_CF eksogen : 3671:TJKD_CF JRPXQZXO_CG eksogen : 3677:TJKD_CG JRPXQZXO_CH eksogen : 3679:TJKD_CH JRPXQZXO_CS eksogen : 3683:TJKD_CS JRPXQZXO_CV eksogen : 3685:TJKD_CV JRPXQZXO_E01 eksogen : 3687:TJKD_E01 JRPXQZXO_E2 eksogen : 3688:TJKD_E2 JRPXQZXO_E3X eksogen : 3689:TJKD_E3 JRPXQZXO_E59 eksogen : 3690:TJKD_E59 JRPXQZXO_E7Y eksogen : 3691:TJKD_E7Y JRPXQZXO_ESQ eksogen : 3692:TJKD_ES JRPXQZXO_ESS eksogen : 3692:TJKD_ES JRPXQZ_CB eksogen : 1084:AXQZ_CB 1417:FXQZXO 3673:TJKD_CB 3745:TJKD_XQZ JRPXQZ_CE eksogen : 1042:AXQZ_CE 1417:FXQZXO 3675:TJKD_CE 3745:TJKD_XQZ JRPXQZ_CF eksogen : 1000:AXQZ_CF 1417:FXQZXO 3671:TJKD_CF 3745:TJKD_XQZ JRPXQZ_CG eksogen : 1063:AXQZ_CG 1417:FXQZXO 3677:TJKD_CG 3745:TJKD_XQZ JRPXQZ_CH eksogen : 1105:AXQZ_CH 1417:FXQZXO 3679:TJKD_CH 3745:TJKD_XQZ JRPXQZ_CS eksogen : 1126:AXQZ_CS 1417:FXQZXO 3683:TJKD_CS 3745:TJKD_XQZ JRPXQZ_CV eksogen : 1021:AXQZ_CV 1417:FXQZXO 3685:TJKD_CV 3745:TJKD_XQZ JRPXQZ_E01 eksogen : 1246:AXQZ_E01 1417:FXQZXO 3687:TJKD_E01 3745:TJKD_XQZ JRPXQZ_E2 eksogen : 1267:AXQZ_E2 1417:FXQZXO 3688:TJKD_E2 3745:TJKD_XQZ JRPXQZ_E3X eksogen : 1287:AXQZ_E3X 1417:FXQZXO 3689:TJKD_E3 3745:TJKD_XQZ JRPXQZ_E59 eksogen : 1308:AXQZ_E59 1417:FXQZXO 3690:TJKD_E59 3745:TJKD_XQZ JRPXQZ_E7Y eksogen : 1329:AXQZ_E7Y 1417:FXQZXO 3691:TJKD_E7Y 3745:TJKD_XQZ JRPXQZ_ESQ eksogen : 1350:AXQZ_ESQ 1417:FXQZXO 3692:TJKD_ES 3745:TJKD_XQZ JRPXQZ_ESS eksogen : 1365:AXQZ_ESS 1417:FXQZXO 3692:TJKD_ES 3745:TJKD_XQZ JRPXQZ_IB eksogen : 1185:AXQZ_IB 1417:FXQZXO 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3745:TJKD_XQZ JRPXQZ_IKN eksogen : 1227:AXQZ_IKN 1417:FXQZXO 3697:TJKD_IKN 3745:TJKD_XQZ JRPXQZ_IMXO7Y eksogen : 1166:AXQZ_IMXO7Y 1417:FXQZXO 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3745:TJKD_XQZ JRPXQZ_IT eksogen : 1206:AXQZ_IT 1417:FXQZXO 5217:JDAXQZ_IT 3701:TJKD_IT 3745:TJKD_XQZ JRPXQZ_VMA eksogen : 748:AXQZ_VMA 1417:FXQZXO 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3705:TJKD_VMA 3745:TJKD_XQZ JRPXQZ_VMB eksogen : 874:AXQZ_VMB 1417:FXQZXO 3706:TJKD_VB 3745:TJKD_XQZ JRPXQZ_VME eksogen : 769:AXQZ_VME 1417:FXQZXO 3708:TJKD_VE 3745:TJKD_XQZ JRPXQZ_VMH eksogen : 958:AXQZ_VMH 1417:FXQZXO 3710:TJKD_VH 3745:TJKD_XQZ JRPXQZ_VMNE eksogen : 811:AXQZ_VMNE 1417:FXQZXO 3712:TJKD_VNE 3745:TJKD_XQZ JRPXQZ_VMNF eksogen : 832:AXQZ_VMNF 1417:FXQZXO 3714:TJKD_VNF 3745:TJKD_XQZ JRPXQZ_VMNG eksogen : 790:AXQZ_VMNG 1417:FXQZXO 3716:TJKD_VNG 3745:TJKD_XQZ JRPXQZ_VMNZ eksogen : 853:AXQZ_VMNZ 1417:FXQZXO 3718:TJKD_VNZ 3745:TJKD_XQZ JRPXQZ_VMO eksogen : 979:AXQZ_VMO 1417:FXQZXO 3726:TJKD_VO 3745:TJKD_XQZ JRPXQZ_VMQF eksogen : 937:AXQZ_VMQF 1417:FXQZXO 3720:TJKD_VQF 3745:TJKD_XQZ JRPXQZ_VMQS eksogen : 916:AXQZ_VMQS 1417:FXQZXO 3722:TJKD_VQS 3745:TJKD_XQZ JRPXQZ_VMQZ eksogen : 895:AXQZ_VMQZ 1417:FXQZXO 3724:TJKD_VQZ 3745:TJKD_XQZ JRQLTF eksogen : 1729:QLTF JRQLTJD eksogen : 1726:QLTJD JRQLTJK eksogen : 1727:QLTJK JRQLTR eksogen : 1731:QLTR JRQLTS eksogen : 1730:QLTS * JRQO1 endogen (4545), feed-back : 581:QO1 JRSPZAM eksogen : 2495:SPZAM JRSSSYEJ eksogen : 2271:SSYEJ JRSSYS eksogen : 2270:SSYS JRSSYS1 eksogen : 2258:SSYS1 JRSSYS2 eksogen : 2259:SSYS2 JRSSYS3 eksogen : 2260:SSYS3 JRSSYS4 eksogen : 2261:SSYS4 JRSSYS5 eksogen : 2262:SSYS5 JRSSYSP eksogen : 2268:SSYSP JRSSYSP1 eksogen : 2253:SSYSP1 JRSSYSP2 eksogen : 2254:SSYSP2 JRSSYSP3 eksogen : 2255:SSYSP3 2256:SSYSP4 2257:SSYSP5 JRTIPCO1_B eksogen : 3148:TIPCO1_B JRTIPCO1_F eksogen : 3149:TIPCO1_F JRTIPCO1_LD eksogen : 3280:TIPCO1_LD JRTIPCO2_B eksogen : 3167:TIPCO2_B JRTIPCO2_F eksogen : 3168:TIPCO2_F JRTIPCO2_LD eksogen : 3284:TIPCO2_LD JRTIPCR_ATP eksogen : 3257:TIPCR_ATP JRTIPCR_B eksogen : 3129:TIPCR_B JRTIPCR_DMP eksogen : 3271:TIPCR_DMP JRTIPCR_F eksogen : 3130:TIPCR_F JRTIPCR_SP eksogen : 3276:TIPCR_SP JRTIPIO1_B eksogen : 3211:TIPIO1_B JRTIPIO1_F eksogen : 3212:TIPIO1_F JRTIPIO2_B eksogen : 3230:TIPIO2_B JRTIPIO2_F eksogen : 3231:TIPIO2_F JRTIPIR_B eksogen : 3192:TIPIR_B JRTIPIR_F eksogen : 3193:TIPIR_F JRTPCO1_BF eksogen : 3141:TPCO1_BF JRTPCO2_BF eksogen : 3160:TPCO2_BF JRTPCR_BF eksogen : 3122:TPCR_BF JRTPIO1_BF eksogen : 3204:TPIO1_BF JRTPIO2_BF eksogen : 3223:TPIO2_BF JRTPIR_BF eksogen : 3185:TPIR_BF * JRTYPCR_ATP endogen (5417), feed-back : 3255:BTYPCR_ATP 3256:TYPCR_ATP JRTYPCR_DMP eksogen : 3270:TYPCR_DMP JRTYPCR_SP eksogen : 3275:TYPCR_SP JRUADA eksogen : 1733:UADA JRUADR eksogen : 1734:UADR JRUAKK eksogen : 1737:UAKK JRUAKU eksogen : 1736:UAKU * JSPM_CB endogen (4620), feed-back : 2531:FDSPXZ_C 2473:SPM_CB * JSPM_CE endogen (4618), feed-back : 2531:FDSPXZ_C 2471:SPM_CE * JSPM_CF endogen (4616), feed-back : 2531:FDSPXZ_C 2469:SPM_CF * JSPM_CG endogen (4619), feed-back : 2531:FDSPXZ_C 2472:SPM_CG * JSPM_CH endogen (4621), feed-back : 2531:FDSPXZ_C 2474:SPM_CH * JSPM_CO endogen (4623), feed-back : 2531:FDSPXZ_C 2476:SPM_CO * JSPM_CS endogen (4622), feed-back : 2531:FDSPXZ_C 2475:SPM_CS * JSPM_CV endogen (4617), feed-back : 2531:FDSPXZ_C 2470:SPM_CV * JSPM_E01 endogen (4628), feed-back : 2533:FDSPXZ_E 2481:SPM_E01 * JSPM_E2 endogen (4629), feed-back : 2533:FDSPXZ_E 2482:SPM_E2 * JSPM_E3 endogen (4630), feed-back : 2533:FDSPXZ_E 2483:SPM_E3 * JSPM_E59 endogen (4631), feed-back : 2533:FDSPXZ_E 2484:SPM_E59 * JSPM_E7Y endogen (4632), feed-back : 2533:FDSPXZ_E 2485:SPM_E7Y * JSPM_ES endogen (4633), feed-back : 2533:FDSPXZ_E 2486:SPM_ES * JSPM_IB endogen (4624), feed-back : 2532:FDSPXZ_I 2477:SPM_IB 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 * JSPM_IKN endogen (4626), feed-back : 2532:FDSPXZ_I 2479:SPM_IKN * JSPM_IL endogen (4627), feed-back : 2532:FDSPXZ_I 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 2480:SPM_IL * JSPM_IM endogen (4625), feed-back : 2532:FDSPXZ_I 2478:SPM_IM 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 * JSPM_XA endogen (4604), feed-back : 2518:FDSPXZ_VA 2457:SPM_XA 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3705:TJKD_VMA * JSPM_XB endogen (4610), feed-back : 2524:FDSPXZ_VB 2463:SPM_XB 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 * JSPM_XE endogen (4605), feed-back : 2519:FDSPXZ_VE 2458:SPM_XE 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 * JSPM_XH endogen (4614), feed-back : 2528:FDSPXZ_VH 2467:SPM_XH 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 * JSPM_XNE endogen (4607), feed-back : 2521:FDSPXZ_VNE 2460:SPM_XNE 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 * JSPM_XNF endogen (4608), feed-back : 2522:FDSPXZ_VNF 2461:SPM_XNF 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 * JSPM_XNG endogen (4606), feed-back : 2520:FDSPXZ_VNG 2459:SPM_XNG 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 * JSPM_XNZ endogen (4609), feed-back : 2523:FDSPXZ_VNZ 2462:SPM_XNZ 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 * JSPM_XO endogen (4615), feed-back : 2529:FDSPXZ_VO 2468:SPM_XO 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 * JSPM_XQF endogen (4613), feed-back : 2527:FDSPXZ_VQF 2466:SPM_XQF 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 * JSPM_XQS endogen (4612), feed-back : 2526:FDSPXZ_VQS 2465:SPM_XQS 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 * JSPM_XQZ endogen (4611), feed-back : 2525:FDSPXZ_VQZ 2464:SPM_XQZ 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 * JSPPPSO_VEA endogen (4762), feed-back : 2357:SPPPSO_VEA * JSPPPSO_VEB endogen (4768), feed-back : 2363:SPPPSO_VEB * JSPPPSO_VEE endogen (4763), feed-back : 2358:SPPPSO_VEE * JSPPPSO_VEH endogen (4771), feed-back : 2366:SPPPSO_VEH * JSPPPSO_VENE endogen (4765), feed-back : 2360:SPPPSO_VENE * JSPPPSO_VENF endogen (4766), feed-back : 2361:SPPPSO_VENF * JSPPPSO_VENG endogen (4764), feed-back : 2359:SPPPSO_VENG * JSPPPSO_VENZ endogen (4767), feed-back : 2362:SPPPSO_VENZ * JSPPPSO_VEO endogen (4772), feed-back : 2367:SPPPSO_VEO * JSPPPSO_VEQF endogen (4770), feed-back : 2365:SPPPSO_VEQF * JSPPPSO_VEQS endogen (4769), feed-back : 2364:SPPPSO_VEQS * JTYPCO1_B endogen (5381), feed-back : 3143:TYPCO1_B * JTYPCO1_F endogen (5382), feed-back : 3145:TYPCO1_F * JTYPCO2_B endogen (5389), feed-back : 3162:TYPCO2_B * JTYPCO2_F endogen (5390), feed-back : 3164:TYPCO2_F * JTYPCR_B endogen (5373), feed-back : 3124:TYPCR_B * JTYPCR_F endogen (5374), feed-back : 3126:TYPCR_F * JTYPIO1_B endogen (5405), feed-back : 3206:TYPIO1_B * JTYPIO1_F endogen (5406), feed-back : 3208:TYPIO1_F * JTYPIO2_B endogen (5413), feed-back : 3225:TYPIO2_B * JTYPIO2_F endogen (5414), feed-back : 3227:TYPIO2_F * JTYPIR_B endogen (5397), feed-back : 3187:TYPIR_B * JTYPIR_F endogen (5398), feed-back : 3189:TYPIR_F * JUSY endogen (4637), feed-back : 4639:KUSY7083 4638:KUSY8499 2212:USY * JXA_IL endogen (4562), feed-back : 1432:XA_IL * JXB_IL endogen (4578), feed-back : 1448:XB_IL * JXE_IL endogen (4563), feed-back : 1433:XE_IL * JXH_IL endogen (4579), feed-back : 1449:XH_IL * JXNE_IL endogen (4564), feed-back : 1434:XNE_IL * JXNF_IL endogen (4565), feed-back : 1435:XNF_IL * JXNG_IL endogen (4566), feed-back : 1436:XNG_IL * JXNZ_IL endogen (4567), feed-back : 1437:XNZ_IL * JXO_IL endogen (4582), feed-back : 1452:XO_IL * JXQF_IL endogen (4580), feed-back : 1450:XQF_IL * JXQS_IL endogen (4581), feed-back : 1451:XQS_IL * JXQZ_IL endogen (4568), feed-back : 1438:XQZ_IL * KBH endogen ( 109), feed-back : 109:KBH 108:OKBH 110:PKBH KBSSYN endogen (2039) : 2040:SSYN KBSYO endogen (3871), ikke-bestemmende. KBSYWP eksogen : 3095:BSYWP KBULU eksogen : 1739:BULU 1834:KBULU_S KBULU_S endogen (1834) : 1885:BULU_S KBYRHH eksogen : 121:BYRHH KBYS endogen (2269) : 4685:JKBYS 2270:SSYS KBYS1 endogen (2243) : 4679:JKBYS1 2248:YS1 KBYS2 endogen (2244) : 4680:JKBYS2 2249:YS2 KBYS3 endogen (2245) : 4681:JKBYS3 2250:YS3 KBYS4 endogen (2246) : 4682:JKBYS4 2251:YS4 KBYS5 endogen (2247) : 4683:JKBYS5 2252:YS5 KBYSEF endogen (2133) : 2139:YSEF1 2140:YSEF2 2141:YSEF3 2142:YSEF4 2143:YSEF5 KBYSFP endogen (2160) : 2166:YSFP1 2167:YSFP2 2168:YSFP3 2169:YSFP4 2170:YSFP5 KBYSL endogen (2106) : 2112:YSL1 2113:YSL2 2114:YSL3 2115:YSL4 2116:YSL5 KBYSP endogen (2267) : 4684:JKBYSP 2268:SSYSP KBYSP1 endogen (2233) : 4674:JKBYSP1 2238:YSP1 KBYSP2 endogen (2234) : 4675:JKBYSP2 2239:YSP2 KBYSP3 endogen (2235) : 4676:JKBYSP3 2240:YSP3 KBYSP4 endogen (2236) : 4677:JKBYSP4 2241:YSP4 KBYSP5 endogen (2237) : 4678:JKBYSP5 2242:YSP5 KBYSPEF endogen (2132) : 2134:YSPEF1 2135:YSPEF2 2136:YSPEF3 2137:YSPEF4 2138:YSPEF5 KBYSPFP endogen (2159) : 2161:YSPFP1 2162:YSPFP2 2163:YSPFP3 2164:YSPFP4 2165:YSPFP5 KBYSPL endogen (2105) : 2107:YSPL1 2108:YSPL2 2109:YSPL3 2110:YSPL4 2111:YSPL5 KBYSPQ endogen (2186) : 2188:YSPQ1 2189:YSPQ2 2190:YSPQ3 2191:YSPQ4 2192:YSPQ5 KBYSPS endogen (2051) : 2053:YSPS1 2054:YSPS2 2055:YSPS3 2056:YSPS4 2057:YSPS5 KBYSPW endogen (2078) : 2080:YSPW1 2081:YSPW2 2082:YSPW3 2083:YSPW4 2084:YSPW5 KBYSQ endogen (2187) : 2193:YSQ1 2194:YSQ2 2195:YSQ3 2196:YSQ4 2197:YSQ5 KBYSS endogen (2052) : 2058:YSS1 2059:YSS2 2060:YSS3 2061:YSS4 2062:YSS5 KBYSW endogen (2079) : 2085:YSW1 2086:YSW2 2087:YSW3 2088:YSW4 2089:YSW5 KCOK eksogen : 2676:COK KDWBD_OS_Z eksogen : 2580:GWBD_OS_Z KENY endogen (4010), ikke-bestemmende. * KFC endogen ( 59), feed-back : 53:BFCBU 54:BFCE 55:BFCF 52:BFCGU 58:BFCS 57:BFCT 56:BFCV 61:FCBU 62:FCE 63:FCF 60:FCGU 66:FCS 65:FCT 64:FCV KFCB eksogen : 53:BFCBU 27:CPUXH 70:FCB 4522:JRCPUXH 4521:ZFCP KFEE endogen ( 196) : 197:FE2KW 198:FE59W 200:FESQW 205:FESS 199:FETW 1408:FXAW KFIBO eksogen : 656:FIBO KFIBO1NY eksogen : 147:FIBO1NY KFIFO1NY eksogen : 141:FIFO1NY 144:FIFRO1NY KFIME eksogen : 706:FIME KFIMO eksogen : 657:FIMO KFKNT eksogen : 738:FKNT KFM7Y_IM eksogen : 1695:FM7Y_IM * KFMZ01 endogen (1683), feed-back : 1089:AM01_CB 1047:AM01_CE 1005:AM01_CF 1068:AM01_CG 1110:AM01_CH 1150:AM01_CO 1131:AM01_CS 1026:AM01_CV 1170:AM01_IMXO7Y 753:AM01_VMA 879:AM01_VMB 963:AM01_VMH 816:AM01_VMNE 837:AM01_VMNF 795:AM01_VMNG 858:AM01_VMNZ 942:AM01_VMQF 921:AM01_VMQS 900:AM01_VMQZ 1081:AXNF_CB 1039:AXNF_CE 997:AXNF_CF 1060:AXNF_CG 1102:AXNF_CH 1144:AXNF_CO 1123:AXNF_CS 1018:AXNF_CV 1163:AXNF_IMXO7Y 745:AXNF_VMA 871:AXNF_VMB 955:AXNF_VMH 808:AXNF_VMNE 829:AXNF_VMNF 787:AXNF_VMNG 850:AXNF_VMNZ 934:AXNF_VMQF 913:AXNF_VMQS 892:AXNF_VMQZ 4773:JDAM01_CB 4774:JDAM01_CE 4775:JDAM01_CF 4776:JDAM01_CG 4777:JDAM01_CH 4778:JDAM01_CO 4779:JDAM01_CS 4780:JDAM01_CV 4789:JDAM01_IMXO7Y 4791:JDAM01_VMA 4792:JDAM01_VMB 4794:JDAM01_VMH 4795:JDAM01_VMNE 4796:JDAM01_VMNF 4797:JDAM01_VMNG 4798:JDAM01_VMNZ 4800:JDAM01_VMQF 4801:JDAM01_VMQS 4802:JDAM01_VMQZ 5266:JDAXNF_CB 5267:JDAXNF_CE 5268:JDAXNF_CF 5269:JDAXNF_CG 5270:JDAXNF_CH 5271:JDAXNF_CO 5272:JDAXNF_CS 5273:JDAXNF_CV 5281:JDAXNF_IMXO7Y 5283:JDAXNF_VMA 5284:JDAXNF_VMB 5286:JDAXNF_VMH 5287:JDAXNF_VMNE 5288:JDAXNF_VMNF 5289:JDAXNF_VMNG 5290:JDAXNF_VMNZ 5292:JDAXNF_VMQF 5293:JDAXNF_VMQS 5294:JDAXNF_VMQZ * KFMZ2 endogen (1684), feed-back : 1090:AM2_CB 1048:AM2_CE 1006:AM2_CF 1069:AM2_CG 1111:AM2_CH 1151:AM2_CO 1132:AM2_CS 1027:AM2_CV 1171:AM2_IMXO7Y 754:AM2_VMA 880:AM2_VMB 964:AM2_VMH 817:AM2_VMNE 838:AM2_VMNF 796:AM2_VMNG 859:AM2_VMNZ 943:AM2_VMQF 922:AM2_VMQS 901:AM2_VMQZ 1082:AXNZ_CB 1040:AXNZ_CE 998:AXNZ_CF 1061:AXNZ_CG 1103:AXNZ_CH 1145:AXNZ_CO 1124:AXNZ_CS 1019:AXNZ_CV 1164:AXNZ_IMXO7Y 746:AXNZ_VMA 872:AXNZ_VMB 956:AXNZ_VMH 809:AXNZ_VMNE 830:AXNZ_VMNF 788:AXNZ_VMNG 851:AXNZ_VMNZ 935:AXNZ_VMQF 914:AXNZ_VMQS 893:AXNZ_VMQZ 4803:JDAM2_CB 4804:JDAM2_CE 4805:JDAM2_CF 4806:JDAM2_CG 4807:JDAM2_CH 4808:JDAM2_CO 4809:JDAM2_CS 4810:JDAM2_CV 4819:JDAM2_IMXO7Y 4821:JDAM2_VMA 4822:JDAM2_VMB 4824:JDAM2_VMH 4825:JDAM2_VMNE 4826:JDAM2_VMNF 4827:JDAM2_VMNG 4828:JDAM2_VMNZ 4830:JDAM2_VMQF 4831:JDAM2_VMQS 4832:JDAM2_VMQZ 5325:JDAXNZ_CB 5326:JDAXNZ_CE 5327:JDAXNZ_CF 5328:JDAXNZ_CG 5329:JDAXNZ_CH 5330:JDAXNZ_CO 5331:JDAXNZ_CS 5332:JDAXNZ_CV 5341:JDAXNZ_IMXO7Y 5343:JDAXNZ_VMA 5344:JDAXNZ_VMB 5346:JDAXNZ_VMH 5347:JDAXNZ_VMNE 5348:JDAXNZ_VMNF 5349:JDAXNZ_VMNG 5350:JDAXNZ_VMNZ 5352:JDAXNZ_VMQF 5353:JDAXNZ_VMQS 5354:JDAXNZ_VMQZ * KFMZ3Q endogen (1685), feed-back : 1093:AM3Q_CB 1051:AM3Q_CE 1009:AM3Q_CF 1072:AM3Q_CG 1114:AM3Q_CH 1154:AM3Q_CO 1135:AM3Q_CS 1030:AM3Q_CV 1194:AM3Q_IB 1174:AM3Q_IMXO7Y 757:AM3Q_VEA 883:AM3Q_VEB 967:AM3Q_VEH 820:AM3Q_VENE 841:AM3Q_VENF 862:AM3Q_VENZ 946:AM3Q_VEQF 904:AM3Q_VEQZ 1079:AXNG_CB 1037:AXNG_CE 995:AXNG_CF 1058:AXNG_CG 1100:AXNG_CH 1142:AXNG_CO 1121:AXNG_CS 1016:AXNG_CV 1180:AXNG_IB 1161:AXNG_IMXO7Y 743:AXNG_VEA 869:AXNG_VEB 953:AXNG_VEH 806:AXNG_VENE 827:AXNG_VENF 848:AXNG_VENZ 932:AXNG_VEQF 890:AXNG_VEQZ 4863:JDAM3Q_CB 4864:JDAM3Q_CE 4865:JDAM3Q_CF 4866:JDAM3Q_CG 4867:JDAM3Q_CH 4868:JDAM3Q_CO 4869:JDAM3Q_CS 4870:JDAM3Q_CV 4877:JDAM3Q_IB 4879:JDAM3Q_IMXO7Y 4881:JDAM3Q_VEA 4882:JDAM3Q_VEB 4884:JDAM3Q_VEH 4885:JDAM3Q_VENE 4886:JDAM3Q_VENF 4888:JDAM3Q_VENZ 4890:JDAM3Q_VEQF 4892:JDAM3Q_VEQZ 5295:JDAXNG_CB 5296:JDAXNG_CE 5297:JDAXNG_CF 5298:JDAXNG_CG 5299:JDAXNG_CH 5300:JDAXNG_CO 5301:JDAXNG_CS 5302:JDAXNG_CV 5309:JDAXNG_IB 5311:JDAXNG_IMXO7Y 5313:JDAXNG_VEA 5314:JDAXNG_VEB 5316:JDAXNG_VEH 5317:JDAXNG_VENE 5318:JDAXNG_VENF 5320:JDAXNG_VENZ 5322:JDAXNG_VEQF 5324:JDAXNG_VEQZ * KFMZ59 endogen (1686), feed-back : 1096:AM59_CB 1054:AM59_CE 1012:AM59_CF 1075:AM59_CG 1117:AM59_CH 1157:AM59_CO 1138:AM59_CS 1033:AM59_CV 1176:AM59_IMXO7Y 760:AM59_VMA 886:AM59_VMB 970:AM59_VMH 823:AM59_VMNE 844:AM59_VMNF 802:AM59_VMNG 865:AM59_VMNZ 949:AM59_VMQF 928:AM59_VMQS 907:AM59_VMQZ 1082:AXNZ_CB 1040:AXNZ_CE 998:AXNZ_CF 1061:AXNZ_CG 1103:AXNZ_CH 1145:AXNZ_CO 1124:AXNZ_CS 1019:AXNZ_CV 1164:AXNZ_IMXO7Y 746:AXNZ_VMA 872:AXNZ_VMB 956:AXNZ_VMH 809:AXNZ_VMNE 830:AXNZ_VMNF 788:AXNZ_VMNG 851:AXNZ_VMNZ 935:AXNZ_VMQF 914:AXNZ_VMQS 893:AXNZ_VMQZ 4893:JDAM59_CB 4894:JDAM59_CE 4895:JDAM59_CF 4896:JDAM59_CG 4897:JDAM59_CH 4898:JDAM59_CO 4899:JDAM59_CS 4900:JDAM59_CV 4909:JDAM59_IMXO7Y 4911:JDAM59_VMA 4912:JDAM59_VMB 4914:JDAM59_VMH 4915:JDAM59_VMNE 4916:JDAM59_VMNF 4917:JDAM59_VMNG 4918:JDAM59_VMNZ 4920:JDAM59_VMQF 4921:JDAM59_VMQS 4922:JDAM59_VMQZ 5325:JDAXNZ_CB 5326:JDAXNZ_CE 5327:JDAXNZ_CF 5328:JDAXNZ_CG 5329:JDAXNZ_CH 5330:JDAXNZ_CO 5331:JDAXNZ_CS 5332:JDAXNZ_CV 5341:JDAXNZ_IMXO7Y 5343:JDAXNZ_VMA 5344:JDAXNZ_VMB 5346:JDAXNZ_VMH 5347:JDAXNZ_VMNE 5348:JDAXNZ_VMNF 5349:JDAXNZ_VMNG 5350:JDAXNZ_VMNZ 5352:JDAXNZ_VMQF 5353:JDAXNZ_VMQS 5354:JDAXNZ_VMQZ * KFMZS endogen (1687), feed-back : 1097:AMS_CB 1055:AMS_CE 1013:AMS_CF 1076:AMS_CG 1118:AMS_CH 1158:AMS_CO 1139:AMS_CS 1034:AMS_CV 1198:AMS_IB 1177:AMS_IMXO7Y 761:AMS_VMA 887:AMS_VMB 971:AMS_VMH 824:AMS_VMNE 845:AMS_VMNF 803:AMS_VMNG 866:AMS_VMNZ 950:AMS_VMQF 908:AMS_VMQZ 1084:AXQZ_CB 1042:AXQZ_CE 1000:AXQZ_CF 1063:AXQZ_CG 1105:AXQZ_CH 1126:AXQZ_CS 1021:AXQZ_CV 1185:AXQZ_IB 1166:AXQZ_IMXO7Y 748:AXQZ_VMA 874:AXQZ_VMB 769:AXQZ_VME 958:AXQZ_VMH 811:AXQZ_VMNE 790:AXQZ_VMNG 853:AXQZ_VMNZ 937:AXQZ_VMQF 895:AXQZ_VMQZ 4982:JDAMS_CB 4983:JDAMS_CE 4984:JDAMS_CF 4985:JDAMS_CG 4986:JDAMS_CH 4987:JDAMS_CO 4988:JDAMS_CS 4989:JDAMS_CV 4997:JDAMS_IB 4999:JDAMS_IMXO7Y 5001:JDAMS_VMA 5002:JDAMS_VMB 5004:JDAMS_VMH 5005:JDAMS_VMNE 5006:JDAMS_VMNF 5007:JDAMS_VMNG 5008:JDAMS_VMNZ 5010:JDAMS_VMQF 5012:JDAMS_VMQZ KFXA eksogen : 1409:FXA 1408:FXAW KHN endogen (3762), ikke-bestemmende. KIF_H eksogen : 149:IF_H 2282:IPS 2284:IPS_CR 2027:YRR KIVOK eksogen : 2675:IVOK KIWB30 eksogen : 94:IWB30 KIWBEU eksogen : 2566:IWBEU KIWBFLX eksogen : 95:IWBFLX KIWBND eksogen : 2579:TIID_OS_Z KIWBNU eksogen : 2578:TIIE_OS_Z KIWBOS eksogen : 2560:IWBOS KIWMM eksogen : 2563:IWMM KIWP_BF eksogen : 3089:IWP_BF KI_CF eksogen : 2660:I_CF KKNBEJ eksogen : 2491:KNBEJ KKNBHL eksogen : 84:WCP KKP endogen (2860), ikke-bestemmende. * KKPIB endogen (1587), feed-back : 1577:PIBA 1583:PIBB 1578:PIBE 1580:PIBNE 1581:PIBNF 1579:PIBNG 1582:PIBNZ 1585:PIBQF 1584:PIBQS 1586:PIBQZ * KKPIM endogen (1599), feed-back : 1589:PIMA 1595:PIMB 1590:PIME 1592:PIMNE 1593:PIMNF 1591:PIMNG 1594:PIMNZ 1597:PIMQF 1596:PIMQS 1598:PIMQZ * KKYS endogen (2211), feed-back : 2211:KKYS 2131:YSEF 2158:YSFP 2104:YSL 2185:YSQ 2050:YSS 2077:YSW * KKYSP endogen (2210), feed-back : 2210:KKYSP 2130:YSPEF 2157:YSPFP 2103:YSPL 2184:YSPQ 2049:YSPS 2076:YSPW KLA eksogen : 243:YWA KLB eksogen : 284:YWB KLE eksogen : 717:YWE KLH eksogen : 732:YWH KLNE eksogen : 490:YWNE KLNF eksogen : 325:YWNF KLNG eksogen : 531:YWNG KLNZ eksogen : 366:YWNZ * KLO endogen ( 671), feed-back : 671:KLO 697:PYWOGL 689:YWO KLO1 eksogen : 671:KLO 608:PYWO1GL 594:YWO1 KLQF eksogen : 407:YWQF KLQS eksogen : 572:YWQS KLQZ eksogen : 449:YWQZ KN endogen (4241) : 4243:PKN KN9 endogen (4367) : 4369:PKN9 KNA endogen (4092) : 4367:KN9 4101:PKNA KNB endogen (4093) : 4367:KN9 4368:KNBY 4102:PKNB KNB1 endogen (2876) : 2888:KNCR 2891:KNU 2884:PKNB1 KNB9 endogen (4345) : 4347:PKNB9 KNBA endogen ( 246) : 4092:KNA 4345:KNB9 2875:KNBP KNBB endogen ( 287) : 4093:KNB 4345:KNB9 4346:KNBBY 2875:KNBP KNBBY endogen (4346) : 4348:PKNBBY KNBE endogen ( 719) : 2875:KNBP 4146:KNE KNBEJ endogen (2491) : 2493:SPZEJ 2492:SPZEJW * KNBH endogen ( 112), feed-back : 121:BYRHH 4241:KN 2876:KNB1 2491:KNBEJ 112:KNBH 2888:KNCR 4147:KNH 4240:KNP 2894:KNUH 111:OKNBH 113:PKNBH 2494:SPZEJH 2897:TFLM_H_CF KNBHE endogen ( 119) : 121:BYRHH * KNBHK_H endogen ( 83), feed-back : 83:KNBHK_H 84:WCP * KNBHL endogen ( 118), feed-back : 84:WCP KNBN endogen (2873) : 4345:KNB9 4346:KNBBY 2875:KNBP 2881:PKNBN KNBNE endogen ( 493) : 2873:KNBN 4094:KNNE KNBNF endogen ( 328) : 2873:KNBN 4095:KNNF KNBNG endogen ( 534) : 2873:KNBN 4096:KNNG KNBNZ endogen ( 369) : 2873:KNBN 4097:KNNZ KNBO endogen ( 691) : 4241:KN 2876:KNB1 4148:KNO KNBO1 endogen ( 596) : 2888:KNCR 2892:KNUO1 * KNBP endogen (2875), feed-back : 4241:KN 2876:KNB1 2491:KNBEJ 2888:KNCR 4240:KNP 4242:KNPXH 2894:KNUH 2883:PKNBP 2494:SPZEJH 2272:SSYA KNBQ endogen (2874) : 4345:KNB9 4346:KNBBY 2875:KNBP 2882:PKNBQ KNBQF endogen ( 410) : 2874:KNBQ 2885:KNCF 4098:KNQF 2893:KNUCF KNBQS endogen ( 575) : 4346:KNBBY 2874:KNBQ 4099:KNQS KNBQZ endogen ( 452) : 2874:KNBQ 4100:KNQZ KNBY endogen (4368) : 4370:PKNBY KNCB endogen ( 69) : 84:WCP KNCF endogen (2885) : 2888:KNCR 2887:PKNCF KNCR endogen (2888) : 2890:PKNCR KNE endogen (4146) : 4149:PKNE KNH endogen (4147) : 4150:PKNH KNM endogen (2864) : 2888:KNCR 2891:KNU 2872:PKNM KNM9 endogen (4321) : 4325:PKNM9 KNMA endogen ( 249) : 4092:KNA 4321:KNM9 2863:KNMP KNMB endogen ( 290) : 4093:KNB 4321:KNM9 4322:KNMBY 2863:KNMP KNMBY endogen (4322) : 4326:PKNMBY KNME endogen ( 722) : 4146:KNE 2863:KNMP KNMN endogen (2861) : 4321:KNM9 4322:KNMBY 2863:KNMP 2869:PKNMN KNMNE endogen ( 496) : 2861:KNMN 4094:KNNE KNMNF endogen ( 331) : 2861:KNMN 4095:KNNF KNMNG endogen ( 537) : 2861:KNMN 4096:KNNG KNMNZ endogen ( 372) : 2861:KNMN 4097:KNNZ KNMO endogen ( 694) : 4241:KN 2864:KNM 4148:KNO KNMO1 endogen ( 597) : 2888:KNCR 2892:KNUO1 * KNMP endogen (2863), feed-back : 4241:KN 2888:KNCR 2864:KNM 4240:KNP 4242:KNPXH 2894:KNUH 2871:PKNMP 2272:SSYA KNMQ endogen (2862) : 4321:KNM9 4322:KNMBY 2863:KNMP 2870:PKNMQ KNMQF endogen ( 413) : 2885:KNCF 2862:KNMQ 4098:KNQF 2893:KNUCF KNMQS endogen ( 578) : 4322:KNMBY 2862:KNMQ 4099:KNQS KNMQZ endogen ( 455) : 2862:KNMQ 4100:KNQZ KNN endogen (4238) : 4367:KN9 4368:KNBY 4244:PKNN KNNE endogen (4094) : 4238:KNN 4103:PKNNE KNNF endogen (4095) : 4238:KNN 4104:PKNNF KNNG endogen (4096) : 4238:KNN 4105:PKNNG KNNZ endogen (4097) : 4238:KNN 4106:PKNNZ KNO endogen (4148) : 4151:PKNO KNP endogen (4240) : 4246:PKNP KNPXH endogen (4242) : 4247:PKNPXH KNQ endogen (4239) : 4367:KN9 4368:KNBY 4245:PKNQ KNQF endogen (4098) : 4239:KNQ 4107:PKNQF KNQS endogen (4099) : 4368:KNBY 4239:KNQ 4108:PKNQS KNQZ endogen (4100) : 4239:KNQ 4109:PKNQZ KNT endogen ( 740) : 4241:KN 2888:KNCR 4240:KNP 4242:KNPXH 2891:KNU 2894:KNUH KNU endogen (2891) : 2895:KNUCR KNUCF endogen (2893) : 2895:KNUCR 2959:TFLM_CF_CF 2999:WSI_CF_Z KNUCR endogen (2895) : 2934:TFLM_CR_CF 2951:WSI_CR_Z KNUH endogen (2894) : 2895:KNUCR KNUO1 endogen (2892) : 2895:KNUCR KNWB_Z_OS eksogen : 3010:NWB_Z_OS KP2E endogen (3427), ikke-bestemmende. KP59E endogen (3428), ikke-bestemmende. KPCGU eksogen : 11:PCGU KPEE3R eksogen : 2721:PEE3R KPFIBA eksogen : 235:FIBA KPFIBB eksogen : 276:FIBB KPFIBE eksogen : 708:FKNBE KPFIBH eksogen : 115:FKNBHL KPFIBNE eksogen : 482:FIBNE KPFIBNF eksogen : 317:FIBNF KPFIBNG eksogen : 523:FIBNG KPFIBNZ eksogen : 358:FIBNZ KPFIBO eksogen : 660:FKNBO KPFIBO1 eksogen : 585:FKNBO1 KPFIBQF eksogen : 399:FIBQF KPFIBQS eksogen : 564:FIBQS KPFIBQZ eksogen : 440:FIBQZ KPFIMA eksogen : 237:FIMA KPFIMB eksogen : 278:FIMB KPFIME eksogen : 709:FKNME KPFIMNE eksogen : 484:FIMNE KPFIMNF eksogen : 319:FIMNF KPFIMNG eksogen : 525:FIMNG KPFIMNZ eksogen : 360:FIMNZ KPFIMO eksogen : 661:FKNMO KPFIMO1 eksogen : 586:FKNMO1 KPFIMQF eksogen : 401:FIMQF KPFIMQS eksogen : 566:FIMQS KPFIMQZ eksogen : 442:FIMQZ KPFINVBA eksogen : 236:FINVBA KPFINVBB eksogen : 277:FINVBB KPFINVBE eksogen : 712:FINVBE KPFINVBNE eksogen : 483:FINVBNE KPFINVBNF eksogen : 318:FINVBNF KPFINVBNG eksogen : 524:FINVBNG KPFINVBNZ eksogen : 359:FINVBNZ KPFINVBO eksogen : 658:FINVBO KPFINVBO1 eksogen : 592:FINVBO1 KPFINVBQF eksogen : 400:FINVBQF KPFINVBQS eksogen : 565:FINVBQS KPFINVBQZ eksogen : 441:FINVBQZ KPFINVMA eksogen : 238:FINVMA KPFINVMB eksogen : 279:FINVMB KPFINVME eksogen : 711:FINVME KPFINVMNE eksogen : 485:FINVMNE KPFINVMNF eksogen : 320:FINVMNF KPFINVMNG eksogen : 526:FINVMNG KPFINVMNZ eksogen : 361:FINVMNZ KPFINVMO eksogen : 659:FINVMO KPFINVMO1 eksogen : 591:FINVMO1 KPFINVMQF eksogen : 402:FINVMQF KPFINVMQS eksogen : 567:FINVMQS KPFINVMQZ eksogen : 443:FINVMQZ KPHGK eksogen : 101:PHGK KPHV eksogen : 91:PHV KPIBA eksogen : 1577:PIBA KPIBB eksogen : 1583:PIBB KPIBE eksogen : 1578:PIBE KPIBNE eksogen : 1580:PIBNE KPIBNF eksogen : 1581:PIBNF KPIBNG eksogen : 1579:PIBNG KPIBNZ eksogen : 1582:PIBNZ KPIBO eksogen : 1576:PIBO KPIBO1NY eksogen : 148:PIBO1NY KPIBQF eksogen : 1585:PIBQF KPIBQS eksogen : 1584:PIBQS KPIBQZ eksogen : 1586:PIBQZ KPIMA eksogen : 1589:PIMA KPIMB eksogen : 1595:PIMB KPIME eksogen : 1590:PIME KPIMNE eksogen : 1592:PIMNE KPIMNF eksogen : 1593:PIMNF KPIMNG eksogen : 1591:PIMNG KPIMNZ eksogen : 1594:PIMNZ KPIMO eksogen : 1588:PIMO KPIMQF eksogen : 1597:PIMQF KPIMQS eksogen : 1596:PIMQS KPIMQZ eksogen : 1598:PIMQZ KPKNT eksogen : 739:PKNT KPNIBH eksogen : 1557:PNIBH 3695:TJKD_IBH KPNIBO1 eksogen : 1556:PNIBO1 3694:TJKD_IBO1 KPNIBP1 endogen (1561) : 3696:TJKD_IBP1 KPNIMO1X eksogen : 1552:PNIMO1X 3699:TJKD_IMO1 KPNIMP1 endogen (1560), ikke-bestemmende. KPNIMP1X7Y endogen (1559) : 3700:TJKD_IMP1 KPTE endogen (3429), ikke-bestemmende. KPVEO1 eksogen : 622:PVEO1 KPVMO1 eksogen : 623:PVMO1 KQMXA eksogen : 240:QMXA KQMXB eksogen : 281:QMXB KQMXE eksogen : 714:QMXE KQMXH eksogen : 729:QMXH KQMXNE eksogen : 487:QMXNE KQMXNF eksogen : 322:QMXNF KQMXNG eksogen : 528:QMXNG KQMXNZ eksogen : 363:QMXNZ KQMXO eksogen : 686:QMXO KQMXQF eksogen : 404:QMXQF KQMXQS eksogen : 569:QMXQS KQPFO eksogen : 1837:KQPFO_S 1746:QPFO KQPFO_S endogen (1837) : 1889:QPFO_S KQPFP eksogen : 1743:QPFP KQPTP eksogen : 1840:KQPTP_S 1749:QPTP KQPTP_S endogen (1840) : 1892:QPTP_S * KQYF endogen (2857), feed-back : 195:FYFU 4531:JRFYFU 196:KFEE KQYF9 endogen (3965), ikke-bestemmende. KQYFA endogen (2843), ikke-bestemmende. KQYFB endogen (2849), ikke-bestemmende. KQYFBY endogen (3966), ikke-bestemmende. KQYFE endogen (2844), ikke-bestemmende. KQYFH endogen (2853), ikke-bestemmende. KQYFN endogen (2855), ikke-bestemmende. KQYFNE endogen (2846), ikke-bestemmende. KQYFNF endogen (2847), ikke-bestemmende. KQYFNG endogen (2845), ikke-bestemmende. KQYFNZ endogen (2848), ikke-bestemmende. KQYFO endogen (2854), ikke-bestemmende. KQYFP endogen (3967), ikke-bestemmende. KQYFP1 endogen (3968), ikke-bestemmende. KQYFQ endogen (2856), ikke-bestemmende. KQYFQF endogen (2851), ikke-bestemmende. KQYFQS endogen (2850), ikke-bestemmende. KQYFQZ endogen (2852), ikke-bestemmende. KSPPTPSO eksogen : 2504:SPPTPSO KSPPUR eksogen : 2502:SPPUR KSPT_OK eksogen : 2671:SPT_OK KSPZAB eksogen : 2490:SPZAB KSPZL_XO1 eksogen : 2719:SPZU_XO1 KSPZ_XO1 eksogen : 2718:SPZ_XO1 KSP_OK_Z eksogen : 2672:SPU_OK KSSYA eksogen : 2272:SSYA KSSYEJ eksogen : 2271:SSYEJ KSSYS eksogen : 2269:KBYS 2270:SSYS KSSYSP eksogen : 2267:KBYSP 2268:SSYSP KSSYV eksogen : 2273:SSYV KSYA eksogen : 2309:SAQWY 2279:SYA 3274:TPCR_SP KSYAS eksogen : 2031:SYAS KSYC_CF eksogen : 2287:SYC_CF KSYC_CR eksogen : 2288:SYC_CR KSYC_H eksogen : 2289:SYC_H KSYM eksogen : 2306:SYM KSYP eksogen : 2303:SYP KSYPCO_LD eksogen : 2303:SYP KSYWPATP eksogen : 2298:SYWPCR_ATP KSYWPDMP eksogen : 2296:SYWPCR_DMP KSYWPLD1 eksogen : 2294:SYWPCO1_LD KSYWPLD2 eksogen : 2295:SYWPCO2_LD KSYWPSP eksogen : 2297:SYWPCR_SP KSYWP_BF eksogen : 2299:SYWP_BF KSYWP_F eksogen : 2300:SYWP_F KSY_OK eksogen : 2673:SY_OK KTFBE_OS_Z eksogen : 3011:TFBE_OS_Z KTFBGD_OS_Z eksogen : 3023:NWBD_OS_ZSLOG 2579:TIID_OS_Z KTFBGE_OS_Z eksogen : 2578:TIIE_OS_Z KTFBGSLOG eksogen : 3022:TFBGD_OS_Z KTFLM_CF_X eksogen : 2583:TIIM_CF_X KTFP eksogen : 2956:TFCP_CF_X 2957:TFP_CF_X KTIPC_F eksogen : 3302:TIPC_CF_H KTIPPPS eksogen : 2034:TIPPPS KTIRE_O eksogen : 2614:TIRE_O KTIRK eksogen : 2615:TIRK KTOPS eksogen : 2029:TOPS KTPATPA eksogen : 3251:TPATPA KTPATPD eksogen : 3248:TPATPD KTPATPK eksogen : 3249:TPATPK KTPATPQ eksogen : 3250:TPATPQ KTPATPTY eksogen : 3252:TPATPTY KTPC_F eksogen : 3304:TPC_Z_CF KTPS eksogen : 2035:YLWS KTRR_O_E eksogen : 2635:TRR_O_E KTR_OO_OS eksogen : 2670:TRN_OS_OO 3976:TR_OO_OS KTR_OS_OO eksogen : 2670:TRN_OS_OO 3977:TR_OS_OO KTSYC eksogen : 2287:SYC_CF 2288:SYC_CR 171:TSYCU KTYPC_CF_E eksogen : 2555:TYPC_CF_E KTYPC_F eksogen : 3306:TYPC_CF_Z KTYRMC eksogen : 2001:TYRMC KTY_OK eksogen : 2674:TY_OK KTY_O_E eksogen : 2010:TY_O_E KUEFSY eksogen : 2129:UEFSY KUFPSY eksogen : 2156:UFPSY KULD eksogen : 1826:KULD_S 1715:ULD KULD_S endogen (1826) : 1871:ULD_S KULF eksogen : 1829:KULF_S 1721:ULF KULF_S endogen (1829) : 1877:ULF_S KULSY eksogen : 2102:ULSY KUPFOU eksogen : 1838:KUPFOU_S 1748:UPFOU KUPFOU_S endogen (1838) : 1891:UPFOU_S KUPFPU eksogen : 1745:UPFPU KUPTPU eksogen : 1841:KUPTPU_S 1751:UPTPU KUPTPU_S endogen (1841) : 1894:UPTPU_S KUQSY eksogen : 2183:UQSY KUSSY eksogen : 2048:USSY * KUSY7083 endogen (4639), feed-back : 4637:JUSY 2212:USY * KUSY8499 endogen (4638), feed-back : 4637:JUSY 2212:USY KUWSY eksogen : 2075:UWSY KWFGEU eksogen : 2551:IWBU KWFGUS eksogen : 2551:IWBU KWPS endogen ( 82) : 84:WCP KYAS eksogen : 2022:YAS 2044:YASD 2045:YASE 2046:YASP 2043:YASW KYL3S eksogen : 2036:YL3S KYLWS eksogen : 2035:YLWS KYRPHS eksogen : 2033:YRPHS KYRPSS eksogen : 2028:YRPSS KYR_CF eksogen : 2659:YR_CF KYR_H eksogen : 6:YDK_C 5:YDK_H 2027:YRR 2842:YR_H KYSEF eksogen : 2131:YSEF KYSFP eksogen : 2158:YSFP KYSL eksogen : 2104:YSL KYSPEF eksogen : 2130:YSPEF KYSPFP eksogen : 2157:YSPFP KYSPL eksogen : 2103:YSPL KYSPPS eksogen : 2030:YSPPS KYSPQ eksogen : 2184:YSPQ KYSPRS eksogen : 2032:YSPRS KYSPS eksogen : 2049:YSPS KYSPW eksogen : 2076:YSPW KYSQ eksogen : 2185:YSQ KYSRS eksogen : 2037:YSRS KYSS eksogen : 2050:YSS KYSW eksogen : 2077:YSW L endogen (3835), ikke-bestemmende. L9 endogen (3836) : 4439:DT9 4429:DTL9 4437:PKLEBM9 * LA endogen ( 244), feed-back : 4110:DTA 4429:DTL9 4412:DTLP 224:HQAWX 3836:L9 3834:LP 216:PKLA 217:PKLEA 218:PKLEBA 219:PKLEBMA 4452:PWA 2732:PWAV 2731:PWAVL 2729:PWAW * LAH endogen (1943), feed-back : 1932:BTYD * LB endogen ( 285), feed-back : 4111:DTB 4429:DTL9 4430:DTLBY 4412:DTLP 265:HQBWX 3836:L9 3837:LBY 3834:LP 257:PKLB 258:PKLEB 259:PKLEBB 260:PKLEBMB 4458:PWB 2747:PWBVL 2746:PWBW LBY endogen (3837) : 4440:DTBY 4430:DTLBY 4438:PKLEBMBY LH endogen ( 733) : 4412:DTLP 3834:LP 4462:PWH * LIH endogen (1945), feed-back : 1945:LIH 1948:RLISA LN endogen (3832) : 4429:DTL9 4430:DTLBY 4410:DTLN 4412:DTLP 4424:DTN 3836:L9 3837:LBY 3834:LP 4422:PKLEBMN * LNA endogen (1940), feed-back : 1937:DDLOGLNA 1943:LAH 1941:LNAKK 1936:LNAP LNAHK endogen (1944), ikke-bestemmende. LNAK endogen (1942) : 1944:LNAHK * LNAKK endogen (1941), feed-back : 1942:LNAK 608:PYWO1GL 697:PYWOGL 2313:STPT 2554:TPC_E_Z 243:YWA 284:YWB 717:YWE 732:YWH 490:YWNE 325:YWNF 531:YWNG 366:YWNZ 689:YWO 594:YWO1 407:YWQF 572:YWQS 449:YWQZ LNAP endogen (1936) : 1945:LIH * LNE endogen ( 491), feed-back : 4410:DTLN 4112:DTNE 471:HQNEWX 3832:LN 466:PKLBMENE 465:PKLBMNE 464:PKLBNE 463:PKLNE 4455:PWNE 2755:PWNEVL 2754:PWNEW * LNF endogen ( 326), feed-back : 4410:DTLN 4113:DTNF 306:HQNFWX 3832:LN 301:PKLEBMNF 300:PKLEBNF 299:PKLENF 298:PKLNF 4456:PWNF 2739:PWNFVL 2738:PWNFW * LNG endogen ( 532), feed-back : 4410:DTLN 4114:DTNG 512:HQNGWX 3832:LN 507:PKLBMENG 506:PKLBMNG 505:PKLBNG 504:PKLNG 4454:PWNG 4448:PWNGW * LNZ endogen ( 367), feed-back : 4410:DTLN 4115:DTNZ 347:HQNZWX 3832:LN 342:PKLEBMNZ 341:PKLEBNZ 340:PKLENZ 339:PKLNZ 4457:PWNZ 2763:PWNZVL 2762:PWNZW LO endogen ( 690) : 3835:L 4463:PWO LO1 endogen ( 595), ikke-bestemmende. LP endogen (3834) : 4412:DTLP 4426:DTP 3835:L LQ endogen (3833) : 4429:DTL9 4430:DTLBY 4412:DTLP 4411:DTLQ 4425:DTQ 3836:L9 3837:LBY 3834:LP 4423:PKLEBMQ * LQF endogen ( 408), feed-back : 4411:DTLQ 4116:DTQF 388:HQQFWX 3833:LQ 383:PKLEBMQF 382:PKLEBQF 381:PKLEQF 380:PKLQF 4461:PWQF 2771:PWQFVL 2770:PWQFW * LQS endogen ( 573), feed-back : 4430:DTLBY 4411:DTLQ 4117:DTQS 553:HQQSWX 3837:LBY 3833:LQ 548:PKLBMEQS 547:PKLBMQS 546:PKLBQS 545:PKLQS 4460:PWQS 4449:PWQSW * LQZ endogen ( 450), feed-back : 4411:DTLQ 4118:DTQZ 429:HQQZWX 3833:LQ 424:PKLEBMQZ 423:PKLEBQZ 422:PKLEQZ 421:PKLQZ 4459:PWQZ 2779:PWQZVL 2778:PWQZW M endogen (2543) : 3942:AFM 3425:BM 3430:BPE 3869:BSPTR 2546:EN 2544:PM 2556:TFN_E 2682:Y 3931:YST 2689:YTR M01 endogen (1704), ikke-bestemmende. * M01_IL endogen (1439), feed-back : 1459:FDIL 2532:FDSPXZ_I 1688:FM01 2517:FSPXZ 1461:IL 1464:ILM 150:IL_H 4634:JFSPXZ 4569:JM01_IL 4627:JSPM_IL 1439:M01_IL 3604:M_IL 2480:SPM_IL 3753:TJKD_M01 4589:ZM01_IL M2 endogen (1705) : 3421:M237Y M237Y endogen (3421) : 3423:PM237Y * M2_IL endogen (1440), feed-back : 1459:FDIL 2532:FDSPXZ_I 1689:FM2 2517:FSPXZ 1461:IL 1464:ILM 4634:JFSPXZ 4570:JM2_IL 4627:JSPM_IL 1440:M2_IL 3604:M_IL 2480:SPM_IL 3754:TJKD_M2 4590:ZM2_IL M3 endogen (3408) : 3421:M237Y 3415:MVX3 3410:PM3 M3K endogen (1707) : 3408:M3 * M3K_IL endogen (1441), feed-back : 1459:FDIL 2532:FDSPXZ_I 1691:FM3K 2517:FSPXZ 1461:IL 1464:ILM 4634:JFSPXZ 4571:JM3K_IL 4627:JSPM_IL 1441:M3K_IL 3604:M_IL 2480:SPM_IL 3756:TJKD_M3K 4591:ZM3K_IL M3Q endogen (1708) : 3408:M3 * M3Q_IL endogen (1443), feed-back : 1459:FDIL 2532:FDSPXZ_I 1692:FM3Q 2517:FSPXZ 1461:IL 1464:ILM 4634:JFSPXZ 4573:JM3Q_IL 4627:JSPM_IL 1443:M3Q_IL 3604:M_IL 2480:SPM_IL 3757:TJKD_M3Q 4593:ZM3Q_IL M3R endogen (1706) : 3408:M3 * M3R_IL endogen (1442), feed-back : 1459:FDIL 2532:FDSPXZ_I 1690:FM3R 2517:FSPXZ 1461:IL 1464:ILM 4634:JFSPXZ 4572:JM3R_IL 4627:JSPM_IL 1442:M3R_IL 3604:M_IL 2480:SPM_IL 3755:TJKD_M3R 4592:ZM3R_IL M59 endogen (1709) : 3418:M597B M597B endogen (3418) : 3420:PM597B * M59_IL endogen (1444), feed-back : 1459:FDIL 2532:FDSPXZ_I 1693:FM59 2517:FSPXZ 1461:IL 1464:ILM 4634:JFSPXZ 4574:JM59_IL 4627:JSPM_IL 1444:M59_IL 3604:M_IL 2480:SPM_IL 3758:TJKD_M59 4594:ZM59_IL M7B endogen (1710) : 3418:M597B * M7B_IL endogen (1445), feed-back : 1459:FDIL 2532:FDSPXZ_I 1694:FM7B 1461:IL 1464:ILM 4575:JM7B_IL 4627:JSPM_IL 1445:M7B_IL 3604:M_IL 2480:SPM_IL 3759:TJKD_M7B 4595:ZM7B_IL M7Y endogen (1701) : 3421:M237Y 1702:PM7Y M7YXIM endogen (1699) : 1701:M7Y * M7Y_IL endogen (1446), feed-back : 1459:FDIL 2532:FDSPXZ_I 1698:FM7YXIM 2517:FSPXZ 1461:IL 1464:ILM 4634:JFSPXZ 4576:JM7Y_IL 4627:JSPM_IL 1446:M7Y_IL 3604:M_IL 2480:SPM_IL 3760:TJKD_M7Y 4596:ZM7Y_IL * M7Y_IM endogen (1697), feed-back : 138:IMP1X7Y 1701:M7Y MS endogen (1711) : 3435:BPEST 3934:ENST 2543:M 3411:MST 3413:PMST MST endogen (3411), ikke-bestemmende. * MS_IL endogen (1447), feed-back : 1459:FDIL 1703:FMS 1461:IL 1464:ILM 4577:JMS_IL 1447:MS_IL 3604:M_IL 3761:TJKD_MS 4597:ZMS_IL MT endogen (2542) : 3435:BPEST 3934:ENST 2543:M 3411:MST 3413:PMST MV endogen (2541) : 3431:BPEV 3933:ENV 2543:M 3415:MVX3 2545:PMV MVX3 endogen (3415) : 3417:PMVX3 M_C endogen (3622), ikke-bestemmende. M_CB endogen (3596) : 3622:M_C M_CE endogen (3594) : 3622:M_C M_CF endogen (3592) : 3622:M_C M_CG endogen (3595) : 3622:M_C M_CH endogen (3597) : 3622:M_C M_CO endogen (3599), ikke-bestemmende. M_CS endogen (3598) : 3622:M_C M_CV endogen (3593) : 3622:M_C M_E endogen (3624), ikke-bestemmende. M_E01 endogen (3605) : 3624:M_E M_E2 endogen (3606) : 3624:M_E M_E3 endogen (3607) : 3624:M_E M_E59 endogen (3608) : 3624:M_E M_E7Y endogen (3609) : 3624:M_E M_ES endogen (3610) : 3624:M_E M_I endogen (3623), ikke-bestemmende. M_IB endogen (3601) : 3623:M_I M_IKN endogen (3603) : 3623:M_I M_IL endogen (3604) : 3623:M_I M_IM endogen (3600) : 3623:M_I M_IT endogen (3602) : 3623:M_I M_X endogen (3621), ikke-bestemmende. M_X9 endogen (3616) : 3620:M_XP M_XA endogen (3580) : 3616:M_X9 M_XB endogen (3586) : 3616:M_X9 3618:M_XBY M_XBY endogen (3618), ikke-bestemmende. M_XE endogen (3581) : 3620:M_XP M_XH endogen (3590) : 3620:M_XP M_XN endogen (3612) : 3616:M_X9 3618:M_XBY M_XNE endogen (3583) : 3612:M_XN M_XNF endogen (3584) : 3612:M_XN M_XNG endogen (3582) : 3612:M_XN M_XNZ endogen (3585) : 3612:M_XN M_XO endogen (3591) : 3621:M_X M_XP endogen (3620) : 3621:M_X M_XQ endogen (3614) : 3616:M_X9 3618:M_XBY M_XQF endogen (3589) : 3614:M_XQ M_XQS endogen (3588) : 3618:M_XBY 3614:M_XQ M_XQZ endogen (3587) : 3614:M_XQ NBS endogen ( 102) : 107:FIBHL 104:FKBH NHL eksogen : 3123:BTYPCR_B 3128:BTYPCR_BF 3125:BTYPCR_F 3186:BTYPIR_B 3191:BTYPIR_BF 3188:BTYPIR_F 5373:JTYPCR_B 5374:JTYPCR_F 5397:JTYPIR_B 5398:JTYPIR_F 3124:TYPCR_B 3126:TYPCR_F 3187:TYPIR_B 3189:TYPIR_F NHLA eksogen : 98:BAFD NHLO eksogen : 98:BAFD NIVSK eksogen : 2026:IVSK NKCB endogen ( 68), ikke-bestemmende. * NWBD_OS_ZSLOG endogen (3023), feed-back : 3023:NWBD_OS_ZSLOG 3022:TFBGD_OS_Z 3025:WN_OSSLOG * NWB_Z_OS endogen (3010), feed-back : 3010:NWB_Z_OS 3025:WN_OSSLOG 2679:WZZOMUXA OAB_OO_CF eksogen : 3052:OWNB_E 3041:TFNB_OO 3045:WNB_OO OAS_OO_CF eksogen : 3053:OWS_Z_E 3042:TFS_X_OO 3046:WS_X_OO OKBH endogen ( 108) : 109:KBH OKNBH endogen ( 111) : 112:KNBH OMD eksogen : 3673:TJKD_CB 3675:TJKD_CE 3671:TJKD_CF 3677:TJKD_CG 3679:TJKD_CH 3681:TJKD_CO 3683:TJKD_CS 3685:TJKD_CV 3687:TJKD_E01 3688:TJKD_E2 3689:TJKD_E3 3690:TJKD_E59 3691:TJKD_E7Y 3692:TJKD_ES OWBCP_Z_CF endogen (2967) : 3077:BOWP_B 2970:OWCP_CF_X 3052:OWNB_E OWBD_OS_Z endogen (3017) : 3052:OWNB_E 3086:OWN_O 3018:WBD_OS_Z OWBE_OS_Z endogen (3014) : 3052:OWNB_E 3086:OWN_O 3015:WBE_OS_Z OWBM_CF_Z endogen (2978) : 3052:OWNB_E OWBP_Z_CF endogen (2971) : 3052:OWNB_E OWBP_Z_H endogen (2911) : 3052:OWNB_E 3085:OWN_H 2920:WBP_Z_H OWB_Z_OS endogen (3008) : 3052:OWNB_E 3086:OWN_O 3009:WB_Z_OS OWCP_CF_E endogen (3051) : 3088:OWN_E OWCP_CF_H endogen (2907) : 3051:OWCP_CF_E 3085:OWN_H 2909:WCP_CF_H * OWCP_CF_X endogen (2970), feed-back : 3051:OWCP_CF_E 2908:PWP_WCP OWG_E_CF endogen (2955) : 2980:WG_E_CF OWNBR_CF endogen (2975) : 3052:OWNB_E 3083:OWN_CF 2985:WNBR_CF OWNBR_H endogen (2910) : 3052:OWNB_E 3085:OWN_H 2918:WNBR_H OWNB_CR endogen (2941) : 3052:OWNB_E 3081:OWN_CR 2945:WNB_CR OWNB_E endogen (3052) : 3088:OWN_E 3065:TFNB_E OWNB_OK endogen (3032) : 3052:OWNB_E 3086:OWN_O 3035:WNB_OK * OWNB_OO endogen (3043), feed-back : 3052:OWNB_E 3086:OWN_O 3041:TFNB_OO 3045:WNB_OO OWNQ_E endogen (3055) : 3088:OWN_E 3069:TFNQ_E OWN_CF endogen (3083), ikke-bestemmende. * OWN_CFX endogen (3084), feed-back : 2591:TIU_CF_Z OWN_CR endogen (3081), ikke-bestemmende. * OWN_CRX endogen (3082), feed-back : 2590:TIU_CR_Z OWN_E endogen (3088), ikke-bestemmende. OWN_H endogen (3085), ikke-bestemmende. OWN_O endogen (3086), ikke-bestemmende. OWN_OX endogen (3087), ikke-bestemmende. * OWPB_ATP endogen (3262), feed-back : 3263:OWPCR_ATP 3267:PWP_ATP 2298:SYWPCR_ATP 3266:WPB_ATP OWPB_B endogen (3115) : 3121:PWP_B 3118:WPB_B * OWPB_F endogen (3104), feed-back : 4506:OWP_F 3109:PWP_F 2300:SYWP_F 3107:WPB_F * OWPCO1_B endogen (3154), feed-back : 3142:BTYPCO1_B 5381:JTYPCO1_B 3156:OWPCO1_BF 3309:OWP_B 3143:TYPCO1_B 3157:WPCO1_B * OWPCO1_BF endogen (3156), feed-back : 3147:BTYPCO1_BF 3183:OWPCO_BF * OWPCO1_F endogen (3155), feed-back : 3144:BTYPCO1_F 5382:JTYPCO1_F 3156:OWPCO1_BF 3145:TYPCO1_F 3158:WPCO1_F * OWPCO1_LD endogen (3281), feed-back : 3291:OWPCO_LD 2294:SYWPCO1_LD 3279:TYPCO1_LD 3282:WPCO1_LD * OWPCO2_B endogen (3173), feed-back : 3161:BTYPCO2_B 5389:JTYPCO2_B 3175:OWPCO2_BF 3309:OWP_B 3162:TYPCO2_B 3176:WPCO2_B * OWPCO2_BF endogen (3175), feed-back : 3166:BTYPCO2_BF 3183:OWPCO_BF * OWPCO2_F endogen (3174), feed-back : 3163:BTYPCO2_F 5390:JTYPCO2_F 3175:OWPCO2_BF 3164:TYPCO2_F 3177:WPCO2_F * OWPCO2_LD endogen (3285), feed-back : 3291:OWPCO_LD 2295:SYWPCO2_LD 3283:TYPCO2_LD 3286:WPCO2_LD * OWPCO_BF endogen (3183), feed-back : 2299:SYWP_BF OWPCO_LD endogen (3291), ikke-bestemmende. * OWPCR_ATP endogen (3263), feed-back : 3255:BTYPCR_ATP 5417:JRTYPCR_ATP 3256:TYPCR_ATP * OWPCR_B endogen (3135), feed-back : 3123:BTYPCR_B 5373:JTYPCR_B 3137:OWPCR_BF 3309:OWP_B 3124:TYPCR_B 3138:WPCR_B * OWPCR_BF endogen (3137), feed-back : 3128:BTYPCR_BF 2299:SYWP_BF * OWPCR_DMP endogen (3272), feed-back : 2296:SYWPCR_DMP 3270:TYPCR_DMP 3273:WPCR_DMP * OWPCR_F endogen (3136), feed-back : 3125:BTYPCR_F 5374:JTYPCR_F 3137:OWPCR_BF 3126:TYPCR_F 3139:WPCR_F * OWPCR_SP endogen (3277), feed-back : 2297:SYWPCR_SP 3275:TYPCR_SP 3278:WPCR_SP * OWPIO1_B endogen (3217), feed-back : 3205:BTYPIO1_B 5405:JTYPIO1_B 3219:OWPIO1_BF 3309:OWP_B 3206:TYPIO1_B 3220:WPIO1_B * OWPIO1_BF endogen (3219), feed-back : 3210:BTYPIO1_BF 3246:OWPIO_BF * OWPIO1_F endogen (3218), feed-back : 3207:BTYPIO1_F 5406:JTYPIO1_F 3219:OWPIO1_BF 3208:TYPIO1_F 3221:WPIO1_F * OWPIO2_B endogen (3236), feed-back : 3224:BTYPIO2_B 5413:JTYPIO2_B 3238:OWPIO2_BF 3309:OWP_B 3225:TYPIO2_B 3239:WPIO2_B * OWPIO2_BF endogen (3238), feed-back : 3229:BTYPIO2_BF 3246:OWPIO_BF * OWPIO2_F endogen (3237), feed-back : 3226:BTYPIO2_F 5414:JTYPIO2_F 3238:OWPIO2_BF 3227:TYPIO2_F 3240:WPIO2_F * OWPIO_BF endogen (3246), feed-back : 2299:SYWP_BF * OWPIR_B endogen (3198), feed-back : 3186:BTYPIR_B 5397:JTYPIR_B 3200:OWPIR_BF 3309:OWP_B 3187:TYPIR_B 3201:WPIR_B * OWPIR_BF endogen (3200), feed-back : 3191:BTYPIR_BF 2299:SYWP_BF * OWPIR_F endogen (3199), feed-back : 3188:BTYPIR_F 5398:JTYPIR_F 3200:OWPIR_BF 3189:TYPIR_F 3202:WPIR_F * OWPSDK_ATP endogen (3260), feed-back : 5366:JDWPSDK_ATP 3263:OWPCR_ATP 3267:PWP_ATP 2298:SYWPCR_ATP 3261:TFPSDK_ATP 3266:WPB_ATP 3265:WPSDK_ATP * OWPSDK_F endogen (3102), feed-back : 5358:JDWPSDK_F 4506:OWP_F 3109:PWP_F 2300:SYWP_F 3103:TFPSDK_F 3107:WPB_F 3106:WPSDK_F OWPSD_B endogen (3113) : 5362:JDWPSD_B 3121:PWP_B 3114:TFPSD_B 3118:WPB_B 3117:WPSD_B * OWPSE_ATP endogen (3258), feed-back : 5365:JDWPSE_ATP 3263:OWPCR_ATP 3267:PWP_ATP 2298:SYWPCR_ATP 3259:TFPSE_ATP 3266:WPB_ATP 3264:WPSE_ATP OWPSE_B endogen (3111) : 5361:JDWPSE_B 3121:PWP_B 3112:TFPSE_B 3118:WPB_B 3116:WPSE_B * OWPSE_F endogen (3100), feed-back : 5357:JDWPSE_F 4506:OWP_F 3109:PWP_F 2300:SYWP_F 3101:TFPSE_F 3107:WPB_F 3105:WPSE_F OWP_B endogen (3309), ikke-bestemmende. OWP_CF_E endogen (3054) : 3088:OWN_E OWP_CF_H endogen (2916) : 3085:OWN_H 3054:OWP_CF_E 2925:WP_CF_H * OWP_CF_X endogen (2974), feed-back : 3054:OWP_CF_E 2917:PWP_WP OWP_F endogen (4506), ikke-bestemmende. OWSCP_D_CF endogen (2968) : 3077:BOWP_B 2970:OWCP_CF_X 3053:OWS_Z_E OWSCP_E_CF endogen (2969) : 3077:BOWP_B 2970:OWCP_CF_X OWSP_D_CF endogen (2972) : 3053:OWS_Z_E OWSP_D_H endogen (2914) : 3085:OWN_H 3053:OWS_Z_E 2924:WSP_D_H OWSP_E_CF endogen (2973), ikke-bestemmende. OWSP_E_H endogen (2915) : 3085:OWN_H 2923:WSP_E_H OWSR_D_CF endogen (2976) : 3083:OWN_CF 3053:OWS_Z_E 2989:WSR_D_CF OWSR_D_H endogen (2912) : 3085:OWN_H 3053:OWS_Z_E 2922:WSR_D_H OWSR_E_CF endogen (2977) : 3083:OWN_CF 2990:WSR_E_CF OWSR_E_H endogen (2913) : 3085:OWN_H 2921:WSR_E_H * OWS_CF_Z endogen (2979), feed-back : 3076:BOWSD 3083:OWN_CF 3053:OWS_Z_E 2958:TFS_CF_Z * OWS_CR_Z endogen (2944), feed-back : 3076:BOWSD 3081:OWN_CR 3053:OWS_Z_E 2935:TFS_CR_Z OWS_D_CR endogen (2942) : 3081:OWN_CR 3053:OWS_Z_E 2947:WS_D_CR * OWS_D_OK endogen (3034), feed-back : 2944:OWS_CR_Z 3038:WS_D_OK OWS_E_CR endogen (2943) : 3081:OWN_CR 2948:WS_E_CR OWS_E_OK endogen (3033) : 3086:OWN_O 3037:WS_E_OK OWS_E_Z endogen (3050) : 3088:OWN_E 3067:TFS_E_Z * OWS_X_OO endogen (3044), feed-back : 3086:OWN_O 3053:OWS_Z_E 3042:TFS_X_OO 3005:TFS_X_OS 3046:WS_X_OO * OWS_X_OS endogen (3003), feed-back : 2944:OWS_CR_Z 3002:WS_X_OS OWS_Z_E endogen (3053) : 3088:OWN_E 3066:TFS_Z_E * PCB endogen (1568), feed-back : 53:BFCBU 3870:BSP_CP 73:CB 86:CP 88:CPDK 27:CPUXH 70:FCB 85:FCP 89:FCPDK 2531:FDSPXZ_C 4522:JRCPUXH 1575:PKNCB 2446:SPG_CB 2407:SPP_CB 2422:SPR_CB 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 9:UCB 4521:ZFCP * PCBU endogen ( 10), feed-back : 53:BFCBU 32:BFCBUWX 74:CBU 27:CPUXH 44:DTBFCS 70:FCB 13:FETB 67:FKNCB 4522:JRCPUXH 59:KFC 10:PCBU 24:PCGBU 25:PCPUETXH 23:PCPUXH 1659:PET 4521:ZFCP * PCE endogen (1564), feed-back : 33:BFCEWX 75:CE 86:CP 88:CPDK 27:CPUXH 44:DTBFCS 85:FCP 89:FCPDK 14:FETE 4522:JRCPUXH 59:KFC 22:PCEFVTS 25:PCPUETXH 23:PCPUXH 1659:PET 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 4521:ZFCP * PCEFVTS endogen ( 22), feed-back : 33:BFCEWX 34:BFCFWX 37:BFCSWX 36:BFCTWX 35:BFCVWX 22:PCEFVTS * PCF endogen (1562), feed-back : 34:BFCFWX 76:CF 86:CP 88:CPDK 27:CPUXH 44:DTBFCS 3327:FCFV 85:FCP 89:FCPDK 15:FETF 4522:JRCPUXH 59:KFC 22:PCEFVTS 21:PCFVTS 25:PCPUETXH 23:PCPUXH 1659:PET 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 4521:ZFCP * PCFV endogen (3328), feed-back : 3327:FCFV * PCFVTS endogen ( 21), feed-back : 34:BFCFWX 37:BFCSWX 36:BFCTWX 35:BFCVWX 21:PCFVTS * PCG endogen (1565), feed-back : 52:BFCGU 72:CG 86:CP 88:CPDK 27:CPUXH 71:FCG 85:FCP 89:FCPDK 4522:JRCPUXH 11:PCGU 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 4521:ZFCP * PCGBU endogen ( 24), feed-back : 32:BFCBUWX 31:BFCGUWX 24:PCGBU PCGU endogen ( 11) : 52:BFCGU 31:BFCGUWX 27:CPUXH 44:DTBFCS 71:FCG 12:FETG 4522:JRCPUXH 59:KFC 24:PCGBU 25:PCPUETXH 23:PCPUXH 1659:PET * PCH endogen (1566), feed-back : 3320:BCPUXH 3321:BCPXH 80:CH 86:CP 88:CPDK 27:CPUXH 3316:CPXH 85:FCP 89:FCPDK 3317:FCPXH 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 4521:ZFCP * PCO endogen ( 641), feed-back : 640:FCO 647:FCOZ 2531:FDSPXZ_C 664:FXO_CO 2683:FY 665:PXO_CO 2406:SPP_CO 2423:SPR_CO 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 * PCOGL endogen ( 645), feed-back : 644:FCOGL 649:FCOZGL * PCOIM endogen ( 633), feed-back : 634:COIM 640:FCO 644:FCOGL 633:PCOIM 2785:PXQZ_CO * PCOZ endogen ( 648), feed-back : 647:FCOZ * PCOZGL endogen ( 650), feed-back : 649:FCOZGL * PCP endogen ( 87), feed-back : 27:CPUXH 85:FCP 3317:FCPXH 3315:FWCP 2683:FY 3312:FYDP 3313:FYDPH 3314:FYDPS 4521:ZFCP * PCPDK endogen ( 90), feed-back : 89:FCPDK 1952:PTTYP * PCPN endogen (2292), feed-back : 4726:JDTPCB 4724:JDTPCEX 4725:JDTPCF 4728:JDTPCG 4727:JDTPCH 4731:JDTPCO 4730:JDTPCS 4729:JDTPCV 4734:JDTPIBH 4736:JDTPIBO1 4735:JDTPIBP1 4737:JDTPIL 4732:JDTPIMO1 4733:JDTPIMP1 4738:JDTPP_VMA 4739:JDTPP_VMNF 4750:JDTVEAX 4756:JDTVEBX 4751:JDTVEEX 4760:JDTVEHX 4753:JDTVENEX 4754:JDTVENFX 4752:JDTVENGX 4755:JDTVENZX 4761:JDTVEOX 4758:JDTVEQFX 4757:JDTVEQSX 4759:JDTVEQZX 4744:JDTVMB 4740:JDTVME 4748:JDTVMH 4742:JDTVMNE 4741:JDTVMNG 4743:JDTVMNZ 4749:JDTVMO 4746:JDTVMQF 4745:JDTVMQS 4747:JDTVMQZ 1940:LNA 2292:PCPN 1948:RLISA 2320:TPCB 2317:TPCEX 2319:TPCF 2318:TPCG 2321:TPCH 2324:TPCO 2323:TPCS 2322:TPCV 2327:TPIBH 2329:TPIBO1 2328:TPIBP1 2330:TPIL 2325:TPIMO1 2326:TPIMP1 2331:TPP_VMA 2332:TPP_VMNF 2293:TSYWP 2343:TVEAX 2349:TVEBX 2344:TVEEX 2353:TVEHX 2346:TVENEX 2347:TVENFX 2345:TVENGX 2348:TVENZX 2354:TVEOX 2351:TVEQFX 2350:TVEQSX 2352:TVEQZX 2337:TVMB 2333:TVME 2341:TVMH 2335:TVMNE 2334:TVMNG 2336:TVMNZ 2342:TVMO 2339:TVMQF 2338:TVMQS 2340:TVMQZ * PCPUETXH endogen ( 25), feed-back : 30:FCPUETXH 25:PCPUETXH * PCPUXH endogen ( 23), feed-back : 32:BFCBUWX 33:BFCEWX 34:BFCFWX 31:BFCGUWX 37:BFCSWX 36:BFCTWX 35:BFCVWX 27:CPUXH 26:CPUXHW 44:DTBFCS 28:FCPUXH 99:FKBHW 4522:JRCPUXH 59:KFC 23:PCPUXH 100:PHK * PCPXH endogen (3318), feed-back : 3317:FCPXH * PCRS endogen (2021), feed-back : 4685:JKBYS 4679:JKBYS1 4680:JKBYS2 4681:JKBYS3 4682:JKBYS4 4683:JKBYS5 4684:JKBYSP 4674:JKBYSP1 4675:JKBYSP2 4676:JKBYSP3 4677:JKBYSP4 4678:JKBYSP5 2269:KBYS 2243:KBYS1 2244:KBYS2 2245:KBYS3 2246:KBYS4 2247:KBYS5 2133:KBYSEF 2160:KBYSFP 2106:KBYSL 2267:KBYSP 2233:KBYSP1 2234:KBYSP2 2235:KBYSP3 2236:KBYSP4 2237:KBYSP5 2132:KBYSPEF 2159:KBYSPFP 2105:KBYSPL 2186:KBYSPQ 2051:KBYSPS 2078:KBYSPW 2187:KBYSQ 2052:KBYSS 2079:KBYSW 2021:PCRS PCRSE eksogen : 4685:JKBYS 4679:JKBYS1 4680:JKBYS2 4681:JKBYS3 4682:JKBYS4 4683:JKBYS5 4684:JKBYSP 4674:JKBYSP1 4675:JKBYSP2 4676:JKBYSP3 4677:JKBYSP4 4678:JKBYSP5 2269:KBYS 2243:KBYS1 2244:KBYS2 2245:KBYS3 2246:KBYS4 2247:KBYS5 2133:KBYSEF 2160:KBYSFP 2106:KBYSL 2267:KBYSP 2233:KBYSP1 2234:KBYSP2 2235:KBYSP3 2236:KBYSP4 2237:KBYSP5 2132:KBYSPEF 2159:KBYSPFP 2105:KBYSPL 2186:KBYSPQ 2051:KBYSPS 2078:KBYSPW 2187:KBYSQ 2052:KBYSS 2079:KBYSW * PCS endogen (1567), feed-back : 37:BFCSWX 86:CP 88:CPDK 27:CPUXH 79:CS 44:DTBFCS 85:FCP 89:FCPDK 18:FETS 4522:JRCPUXH 59:KFC 22:PCEFVTS 21:PCFVTS 25:PCPUETXH 23:PCPUXH 19:PCTS 20:PCVTS 1659:PET 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 4521:ZFCP * PCT endogen (1545), feed-back : 36:BFCTWX 86:CP 27:CPUXH 78:CT 44:DTBFCS 85:FCP 17:FETT 4522:JRCPUXH 59:KFC 22:PCEFVTS 21:PCFVTS 2292:PCPN 25:PCPUETXH 23:PCPUXH 19:PCTS 20:PCVTS 1659:PET 4521:ZFCP * PCTS endogen ( 19), feed-back : 37:BFCSWX 36:BFCTWX 19:PCTS * PCV endogen (1563), feed-back : 35:BFCVWX 86:CP 88:CPDK 27:CPUXH 77:CV 44:DTBFCS 3327:FCFV 85:FCP 89:FCPDK 16:FETV 4522:JRCPUXH 59:KFC 22:PCEFVTS 21:PCFVTS 25:PCPUETXH 23:PCPUXH 20:PCVTS 1659:PET 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 4521:ZFCP * PCVTS endogen ( 20), feed-back : 37:BFCSWX 36:BFCTWX 35:BFCVWX 20:PCVTS * PE endogen (2540), feed-back : 209:FE 3439:FEW 2683:FY 2688:FYTR PE01 eksogen : 193:E01 2535:EV 208:FEV 3438:FEVW 1656:PNE01 3687:TJKD_E01 * PE2 endogen (1651), feed-back : 3393:E2 2535:EV 206:FE2 3406:FE237Y 201:FE2K 197:FE2KW 3436:FE2W 208:FEV 3438:FEVW 3427:KP2E 3688:TJKD_E2 * PE237Y endogen (3407), feed-back : 3406:FE237Y PE3 endogen ( 190) : 3394:E3 2535:EV 3406:FE237Y 191:FE3 208:FEV 3438:FEVW 3403:FEVX3 3689:TJKD_E3 PE3X endogen ( 189) : 191:FE3 190:PE3 * PE59 endogen (1652), feed-back : 3432:BPE59 3395:E59 2535:EV 202:FE59 198:FE59W 208:FEV 3438:FEVW 3428:KP59E 3690:TJKD_E59 * PE7Y endogen (1653), feed-back : 3396:E7Y 2535:EV 3406:FE237Y 208:FEV 3438:FEVW 3691:TJKD_E7Y PEE2 eksogen : 201:FE2K 197:FE2KW 3427:KP2E PEE3R endogen (2721) : 2726:PM3K 2723:PM3KW 2727:PM3Q 2724:PM3QW 2725:PM3R 2722:PM3RW PEE59 eksogen : 202:FE59 198:FE59W 3428:KP59E PEESQ eksogen : 204:FESQ 200:FESQW PEET eksogen : 203:FET 199:FETW 3429:KPTE * PES endogen (1658), feed-back : 3434:BPES 2536:ES 1657:FES 3400:FEST 3692:TJKD_ES * PESQ endogen (1654), feed-back : 3397:ESQ 209:FE 1657:FES 204:FESQ 200:FESQW 3439:FEW 1658:PES * PESS endogen (1655), feed-back : 3398:ESS 209:FE 1657:FES 3439:FEW 1658:PES * PEST endogen (3401), feed-back : 3400:FEST * PET endogen (1659), feed-back : 3433:BPET 86:CP 29:CPUETXH 2537:ET 85:FCP 209:FE 3400:FEST 203:FET 199:FETW 3439:FEW 3429:KPTE 1659:PET 4521:ZFCP * PEV endogen (2539), feed-back : 209:FE 208:FEV 3438:FEVW 3403:FEVX3 3439:FEW * PEVX3 endogen (3404), feed-back : 3403:FEVX3 PHGK endogen ( 101) : 104:FKBH 2491:KNBEJ 103:PHKW 3376:PIBHG * PHK endogen ( 100), feed-back : 97:BUIBHX 104:FKBH 99:FKBHW 83:KNBHK_H 101:PHGK 100:PHK 3377:PHKHG 91:PHV 2897:TFLM_H_CF 3378:UIBHX PHKHG endogen (3377), ikke-bestemmende. PHKW endogen ( 103) : 104:FKBH PHV endogen ( 91) : 2271:SSYEJ 2033:YRPHS * PI endogen ( 165), feed-back : 164:FI 4248:FIN 2683:FY 4249:IN * PIB endogen (1549), feed-back : 125:FIB 136:FIBP1 3383:FIBP1NY 168:FIF 4202:FINB1 2891:KNU 1601:PIBP 3693:TJKD_IB * PIB9 endogen (4335), feed-back : 4333:FIB9 * PIBA endogen (1577), feed-back : 4333:FIB9 235:FIBA 123:FIBP 4038:FIFA 248:IBA 149:IF_H 1587:KKPIB 1605:PINVBA 1602:PKNBA 212:UIBA * PIBB endogen (1583), feed-back : 4333:FIB9 276:FIBB 4334:FIBBY 123:FIBP 4039:FIFB 289:IBB 149:IF_H 1587:KKPIB 1629:PINVBB 1626:PKNBB 253:UIBB * PIBBY endogen (4336), feed-back : 4334:FIBBY * PIBE endogen (1578), feed-back : 123:FIBP 4130:FIFE 708:FKNBE 721:IBE 149:IF_H 1587:KKPIB 1609:PINVBE 1606:PKNBE 702:UIBE * PIBH endogen (1573), feed-back : 3949:AFIBH 2532:FDSPXZ_I 164:FI 125:FIB 106:FIBH 136:FIBP1 3383:FIBP1NY 3348:FIFP 3357:FIFP1 4203:FINBH 3345:FIP 3360:FIP1 104:FKBH 114:FKNBH 115:FKNBHL 163:I 151:IBH 3388:IBP1NY 3347:IFP 149:IF_H 3389:IMP1NY 3344:IP 2282:IPS 2284:IPS_CR 109:KBH 1587:KKPIB 2491:KNBEJ 112:KNBH 2894:KNUH 108:OKBH 111:OKNBH 103:PHKW 3376:PIBHG 1601:PIBP 1574:PINVBH 737:PXH 92:RPIBHE 2447:SPG_IBH 2897:TFLM_H_CF 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 2027:YRR PIBHG endogen (3376) : 3377:PHKHG * PIBN endogen (4187), feed-back : 4333:FIB9 4334:FIBBY 4185:FIBN * PIBNE endogen (1580), feed-back : 4185:FIBN 482:FIBNE 123:FIBP 4040:FIFNE 495:IBNE 1587:KKPIB 1617:PINVBNE 1614:PKNBNE 459:UIBNE * PIBNF endogen (1581), feed-back : 4185:FIBN 317:FIBNF 123:FIBP 4041:FIFNF 330:IBNF 1587:KKPIB 1621:PINVBNF 1618:PKNBNF 294:UIBNF * PIBNG endogen (1579), feed-back : 4185:FIBN 523:FIBNG 123:FIBP 4042:FIFNG 536:IBNG 149:IF_H 1587:KKPIB 1613:PINVBNG 1610:PKNBNG 500:UIBNG * PIBNZ endogen (1582), feed-back : 4185:FIBN 358:FIBNZ 123:FIBP 4043:FIFNZ 371:IBNZ 149:IF_H 1587:KKPIB 1625:PINVBNZ 1622:PKNBNZ 335:UIBNZ * PIBO endogen (1576), feed-back : 125:FIB 3351:FIFO 3354:FIO 660:FKNBO 693:IBO 3350:IFO 1587:KKPIB 1601:PIBP 1645:PINVBO 1642:PKNBO 652:UIBO * PIBO1 endogen (1572), feed-back : 2532:FDSPXZ_I 164:FI 136:FIBP1 3365:FIFO1 141:FIFO1NY 144:FIFRO1NY 3363:FIO1 585:FKNBO1 163:I 600:IBO1 2892:KNUO1 1576:PIBO 148:PIBO1NY 1647:PINVBO1 1649:PKNBO1 2449:SPG_IBO1 3693:TJKD_IB 3694:TJKD_IBO1 PIBO1NY endogen ( 148) : 3383:FIBP1NY 3379:FIMO1NY 3380:IBO1NY * PIBP endogen (1601), feed-back : 125:FIB 123:FIBP 3348:FIFP 3370:FIFPXH 4201:FINBP 4200:FINBQ 3345:FIP 3347:IFP 3369:IFPXH 3344:IP 2894:KNUH 210:RPIBPE * PIBP1 endogen (1571), feed-back : 4406:BIPBP 2532:FDSPXZ_I 164:FI 136:FIBP1 3357:FIFP1 3373:FIFP1XH 3360:FIP1 163:I 3362:IBP1 3372:IFP1XH 2024:IVBPS 1577:PIBA 1583:PIBB 1578:PIBE 1580:PIBNE 1581:PIBNF 1579:PIBNG 1582:PIBNZ 1585:PIBQF 1584:PIBQS 1586:PIBQZ 2448:SPG_IBP1 3845:SPG_IP1 3693:TJKD_IB 3696:TJKD_IBP1 * PIBP1NY endogen (3390), feed-back : 3383:FIBP1NY * PIBQ endogen (4188), feed-back : 4333:FIB9 4334:FIBBY 4186:FIBQ * PIBQF endogen (1585), feed-back : 123:FIBP 4186:FIBQ 399:FIBQF 4044:FIFQF 412:IBQF 1587:KKPIB 2893:KNUCF 1641:PINVBQF 1638:PKNBQF 376:UIBQF * PIBQS endogen (1584), feed-back : 4334:FIBBY 123:FIBP 4186:FIBQ 564:FIBQS 4045:FIFQS 577:IBQS 149:IF_H 1587:KKPIB 1637:PINVBQS 1634:PKNBQS 541:UIBQS * PIBQZ endogen (1586), feed-back : 123:FIBP 4186:FIBQ 440:FIBQZ 4046:FIFQZ 454:IBQZ 149:IF_H 1587:KKPIB 1633:PINVBQZ 1630:PKNBQZ 417:UIBQZ * PIF endogen ( 169), feed-back : 168:FIF 3386:FIFP1NY * PIF9 endogen (4357), feed-back : 4355:FIF9 * PIFA endogen (4047), feed-back : 4355:FIF9 4038:FIFA * PIFB endogen (4048), feed-back : 4355:FIF9 4039:FIFB 4356:FIFBY * PIFBY endogen (4358), feed-back : 4356:FIFBY * PIFE endogen (4132), feed-back : 4130:FIFE PIFH endogen (4133), ikke-bestemmende. * PIFN endogen (4217), feed-back : 4355:FIF9 4356:FIFBY 4215:FIFN * PIFNE endogen (4049), feed-back : 4215:FIFN 4040:FIFNE * PIFNF endogen (4050), feed-back : 4215:FIFN 4041:FIFNF * PIFNG endogen (4051), feed-back : 4215:FIFN 4042:FIFNG * PIFNZ endogen (4052), feed-back : 4215:FIFN 4043:FIFNZ * PIFO endogen (3352), feed-back : 3351:FIFO * PIFO1 endogen (3366), feed-back : 3365:FIFO1 * PIFO1NY endogen ( 143), feed-back : 141:FIFO1NY 3386:FIFP1NY 3379:FIMO1NY * PIFP endogen (3349), feed-back : 3348:FIFP * PIFP1 endogen (3358), feed-back : 3357:FIFP1 * PIFP1NY endogen (3387), feed-back : 3386:FIFP1NY * PIFP1XH endogen (3374), feed-back : 3373:FIFP1XH * PIFPXH endogen (3371), feed-back : 3370:FIFPXH * PIFQ endogen (4218), feed-back : 4355:FIF9 4356:FIFBY 4216:FIFQ * PIFQF endogen (4053), feed-back : 4216:FIFQ 4044:FIFQF * PIFQS endogen (4054), feed-back : 4356:FIFBY 4216:FIFQ 4045:FIFQS * PIFQZ endogen (4055), feed-back : 4216:FIFQ 4046:FIFQZ * PIFRO1NY endogen ( 146), feed-back : 144:FIFRO1NY * PIKN endogen (1543), feed-back : 164:FI 3345:FIP 3360:FIP1 163:I 167:IF 166:IKN 2656:IKN_H 3344:IP 2455:SPG_IKN 3697:TJKD_IKN 3670:TJKIKN * PIL endogen (1551), feed-back : 2532:FDSPXZ_I 164:FI 3345:FIP 3360:FIP1 2517:FSPXZ 3970:FYTRXIL 163:I 167:IF 3344:IP 4634:JFSPXZ 2454:SPG_IL 3728:TJKD_DIL PILO endogen (1454) : 1455:FILO 3354:FIO PILO1 endogen (1457) : 1458:FILO1 3363:FIO1 * PIM endogen (1547), feed-back : 168:FIF 124:FIM 135:FIMP1 3384:FIMP1NY 126:FIMX 4174:FINM 2891:KNU 157:PIMD 1600:PIMP 3698:TJKD_IM * PIM9 endogen (4313), feed-back : 4311:FIM9 * PIMA endogen (1589), feed-back : 4038:FIFA 4311:FIM9 237:FIMA 122:FIMP 149:IF_H 251:IMA 1599:KKPIM 1604:PINVMA 1603:PKNMA 213:RPIMAE 215:UIMA * PIMB endogen (1595), feed-back : 4039:FIFB 4311:FIM9 278:FIMB 4312:FIMBY 122:FIMP 149:IF_H 292:IMB 1599:KKPIM 1628:PINVMB 1627:PKNMB 254:RPIMBE 256:UIMB * PIMBY endogen (4314), feed-back : 4312:FIMBY * PIMD endogen ( 157), feed-back : 160:FIMDP1 158:IMD 157:PIMD * PIMDP1 endogen ( 161), feed-back : 160:FIMDP1 * PIME endogen (1590), feed-back : 4130:FIFE 122:FIMP 709:FKNME 149:IF_H 724:IME 1599:KKPIM 1608:PINVME 1607:PKNME 703:RPIMEE 705:UIME * PIMN endogen (4160), feed-back : 4311:FIM9 4312:FIMBY 4158:FIMN * PIMNE endogen (1592), feed-back : 4040:FIFNE 4158:FIMN 484:FIMNE 122:FIMP 498:IMNE 1599:KKPIM 1616:PINVMNE 1615:PKNMNE 460:RPIMNEE 462:UIMNE * PIMNF endogen (1593), feed-back : 4041:FIFNF 4158:FIMN 319:FIMNF 122:FIMP 333:IMNF 1599:KKPIM 1620:PINVMNF 1619:PKNMNF 295:RPIMNFE 297:UIMNF * PIMNG endogen (1591), feed-back : 4042:FIFNG 4158:FIMN 525:FIMNG 122:FIMP 149:IF_H 539:IMNG 1599:KKPIM 1612:PINVMNG 1611:PKNMNG 501:RPIMNGE 503:UIMNG * PIMNZ endogen (1594), feed-back : 4043:FIFNZ 4158:FIMN 360:FIMNZ 122:FIMP 149:IF_H 374:IMNZ 1599:KKPIM 1624:PINVMNZ 1623:PKNMNZ 336:RPIMNZE 338:UIMNZ * PIMO endogen (1588), feed-back : 3351:FIFO 124:FIM 3354:FIO 661:FKNMO 3350:IFO 696:IMO 1599:KKPIM 1600:PIMP 1644:PINVMO 1643:PKNMO 653:RPIMOE 655:UIMO * PIMO1 endogen (1569), feed-back : 164:FI 3365:FIFO1 141:FIFO1NY 583:FIMO1 133:FIMO1X 135:FIMP1 584:FIMRO1 3363:FIO1 586:FKNMO1 163:I 602:IMO1 132:IMO1X 2892:KNUO1 1588:PIMO 1646:PINVMO1 1648:PKNMO1 3699:TJKD_IMO1 4544:ZFIMRO1 * PIMO1NY endogen (3382), feed-back : 3379:FIMO1NY 3384:FIMP1NY * PIMO1X endogen ( 134), feed-back : 2532:FDSPXZ_I 133:FIMO1X 2451:SPG_IMO1 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 * PIMP endogen (1600), feed-back : 3348:FIFP 3370:FIFPXH 124:FIM 122:FIMP 4173:FINMP 3345:FIP 3347:IFP 3369:IFPXH 3344:IP 2894:KNUH * PIMP1 endogen (1570), feed-back : 4405:BIPMP 164:FI 3357:FIFP1 3373:FIFP1XH 135:FIMP1 139:FIMP1X7Y 3360:FIP1 163:I 3372:IFP1XH 137:IMP1 1589:PIMA 1595:PIMB 1590:PIME 1592:PIMNE 1593:PIMNF 1591:PIMNG 1594:PIMNZ 1597:PIMQF 1596:PIMQS 1598:PIMQZ 3845:SPG_IP1 3847:SPP_IP1 3700:TJKD_IMP1 * PIMP1NY endogen (3391), feed-back : 3384:FIMP1NY * PIMP1X7Y endogen ( 140), feed-back : 2532:FDSPXZ_I 139:FIMP1X7Y 2450:SPG_IMP1 2412:SPP_IMP1 2424:SPR_IMP1 3698:TJKD_IM 3700:TJKD_IMP1 * PIMQ endogen (4161), feed-back : 4311:FIM9 4312:FIMBY 4159:FIMQ * PIMQF endogen (1597), feed-back : 4044:FIFQF 122:FIMP 4159:FIMQ 401:FIMQF 415:IMQF 1599:KKPIM 2893:KNUCF 1640:PINVMQF 1639:PKNMQF 377:RPIMQFE 379:UIMQF * PIMQS endogen (1596), feed-back : 4045:FIFQS 4312:FIMBY 122:FIMP 4159:FIMQ 566:FIMQS 149:IF_H 580:IMQS 1599:KKPIM 1636:PINVMQS 1635:PKNMQS 542:RPIMQSE 544:UIMQS * PIMQZ endogen (1598), feed-back : 4046:FIFQZ 122:FIMP 4159:FIMQ 442:FIMQZ 149:IF_H 457:IMQZ 1599:KKPIM 1632:PINVMQZ 1631:PKNMQZ 418:RPIMQZE 420:UIMQZ * PIMRO1 endogen ( 601), feed-back : 144:FIFRO1NY 583:FIMO1 584:FIMRO1 4544:ZFIMRO1 * PIMX endogen ( 128), feed-back : 126:FIMX 129:FIMXO7Y * PIMXO7Y endogen ( 131), feed-back : 129:FIMXO7Y * PINV endogen (4231), feed-back : 4222:FINV * PINV9 endogen (4363), feed-back : 4359:FINV9 * PINVA endogen (4074), feed-back : 4359:FINV9 4056:FINVA * PINVB endogen (4075), feed-back : 4359:FINV9 4057:FINVB 4360:FINVBY * PINVB1 endogen (4199), feed-back : 4192:FINVB1 * PINVB9 endogen (4341), feed-back : 4337:FINVB9 * PINVBA endogen (1605), feed-back : 4056:FINVA 4337:FINVB9 236:FINVBA 4191:FINVBP 247:INVBA 1605:PINVBA * PINVBB endogen (1629), feed-back : 4057:FINVB 4337:FINVB9 277:FINVBB 4338:FINVBBY 4191:FINVBP 288:INVBB 1629:PINVBB * PINVBBY endogen (4342), feed-back : 4338:FINVBBY * PINVBE endogen (1609), feed-back : 712:FINVBE 4191:FINVBP 4134:FINVE 720:INVBE 1609:PINVBE * PINVBH endogen (1574), feed-back : 4222:FINV 4221:FINVP 114:FKNBH 120:INVBH 112:KNBH 1574:PINVBH * PINVBN endogen (4196), feed-back : 4337:FINVB9 4338:FINVBBY 4189:FINVBN 4191:FINVBP * PINVBNE endogen (1617), feed-back : 4189:FINVBN 483:FINVBNE 4058:FINVNE 494:INVBNE 1617:PINVBNE * PINVBNF endogen (1621), feed-back : 4189:FINVBN 318:FINVBNF 4059:FINVNF 329:INVBNF 1621:PINVBNF * PINVBNG endogen (1613), feed-back : 4189:FINVBN 524:FINVBNG 4060:FINVNG 535:INVBNG 1613:PINVBNG * PINVBNZ endogen (1625), feed-back : 4189:FINVBN 359:FINVBNZ 4061:FINVNZ 370:INVBNZ 1625:PINVBNZ * PINVBO endogen (1645), feed-back : 4222:FINV 4192:FINVB1 658:FINVBO 4136:FINVO 692:INVBO 1645:PINVBO * PINVBO1 endogen (1647), feed-back : 592:FINVBO1 593:FINVO1 616:FXO1 598:INVBO1 1647:PINVBO1 * PINVBP endogen (4198), feed-back : 4222:FINV 4192:FINVB1 4191:FINVBP 4221:FINVP 4223:FINVPXH * PINVBQ endogen (4197), feed-back : 4337:FINVB9 4338:FINVBBY 4191:FINVBP 4190:FINVBQ * PINVBQF endogen (1641), feed-back : 4190:FINVBQ 400:FINVBQF 4062:FINVQF 411:INVBQF 1641:PINVBQF * PINVBQS endogen (1637), feed-back : 4338:FINVBBY 4190:FINVBQ 565:FINVBQS 4063:FINVQS 576:INVBQS 1637:PINVBQS * PINVBQZ endogen (1633), feed-back : 4190:FINVBQ 441:FINVBQZ 4064:FINVQZ 453:INVBQZ 1633:PINVBQZ * PINVBY endogen (4364), feed-back : 4360:FINVBY * PINVE endogen (4140), feed-back : 4134:FINVE PINVH endogen (4141), ikke-bestemmende. * PINVM endogen (4172), feed-back : 4171:FINVM * PINVM9 endogen (4317), feed-back : 4316:FINVM9 * PINVMA endogen (1604), feed-back : 4056:FINVA 4316:FINVM9 238:FINVMA 4168:FINVMP 250:INVMA 1604:PINVMA * PINVMB endogen (1628), feed-back : 4057:FINVB 4316:FINVM9 279:FINVMB 4319:FINVMBY 4168:FINVMP 291:INVMB 1628:PINVMB * PINVMBY endogen (4320), feed-back : 4319:FINVMBY * PINVME endogen (1608), feed-back : 4134:FINVE 711:FINVME 4168:FINVMP 723:INVME 1608:PINVME * PINVMN endogen (4164), feed-back : 4316:FINVM9 4319:FINVMBY 4163:FINVMN 4168:FINVMP * PINVMNE endogen (1616), feed-back : 4163:FINVMN 485:FINVMNE 4058:FINVNE 497:INVMNE 1616:PINVMNE * PINVMNF endogen (1620), feed-back : 4163:FINVMN 320:FINVMNF 4059:FINVNF 332:INVMNF 1620:PINVMNF * PINVMNG endogen (1612), feed-back : 4163:FINVMN 526:FINVMNG 4060:FINVNG 538:INVMNG 1612:PINVMNG * PINVMNZ endogen (1624), feed-back : 4163:FINVMN 361:FINVMNZ 4061:FINVNZ 373:INVMNZ 1624:PINVMNZ * PINVMO endogen (1644), feed-back : 4222:FINV 4171:FINVM 659:FINVMO 4136:FINVO 695:INVMO 1644:PINVMO * PINVMO1 endogen (1646), feed-back : 591:FINVMO1 593:FINVO1 616:FXO1 599:INVMO1 1646:PINVMO1 * PINVMP endogen (4169), feed-back : 4222:FINV 4171:FINVM 4168:FINVMP 4221:FINVP 4223:FINVPXH * PINVMQ endogen (4167), feed-back : 4316:FINVM9 4319:FINVMBY 4168:FINVMP 4166:FINVMQ * PINVMQF endogen (1640), feed-back : 4166:FINVMQ 402:FINVMQF 4062:FINVQF 414:INVMQF 1640:PINVMQF * PINVMQS endogen (1636), feed-back : 4319:FINVMBY 4166:FINVMQ 567:FINVMQS 4063:FINVQS 579:INVMQS 1636:PINVMQS * PINVMQZ endogen (1632), feed-back : 4166:FINVMQ 443:FINVMQZ 4064:FINVQZ 456:INVMQZ 1632:PINVMQZ * PINVN endogen (4228), feed-back : 4359:FINV9 4360:FINVBY 4219:FINVN * PINVNE endogen (4076), feed-back : 4219:FINVN 4058:FINVNE * PINVNF endogen (4077), feed-back : 4219:FINVN 4059:FINVNF * PINVNG endogen (4078), feed-back : 4219:FINVN 4060:FINVNG * PINVNZ endogen (4079), feed-back : 4219:FINVN 4061:FINVNZ * PINVO endogen (4142), feed-back : 4136:FINVO * PINVO1 endogen ( 607), feed-back : 647:FCOZ 649:FCOZGL 593:FINVO1 612:FYFO1GL * PINVP endogen (4230), feed-back : 4221:FINVP * PINVPXH endogen (4232), feed-back : 4223:FINVPXH * PINVQ endogen (4229), feed-back : 4359:FINV9 4360:FINVBY 4220:FINVQ * PINVQF endogen (4080), feed-back : 4220:FINVQ 4062:FINVQF * PINVQS endogen (4081), feed-back : 4360:FINVBY 4220:FINVQ 4063:FINVQS * PINVQZ endogen (4082), feed-back : 4220:FINVQ 4064:FINVQZ * PIO endogen (3355), feed-back : 3354:FIO * PIO1 endogen (3364), feed-back : 3363:FIO1 * PIP endogen (3346), feed-back : 3345:FIP * PIP1 endogen (3361), feed-back : 3360:FIP1 * PIT endogen (1550), feed-back : 164:FI 168:FIF 3348:FIFP 3357:FIFP1 3373:FIFP1XH 3370:FIFPXH 3345:FIP 3360:FIP1 738:FKNT 163:I 3347:IFP 3372:IFP1XH 3369:IFPXH 3389:IMP1NY 3344:IP 3368:IT 739:PKNT 3701:TJKD_IT * PKBH endogen ( 110), feed-back : 106:FIBH * PKLA endogen ( 216), feed-back : 223:FKNMAWX 224:HQAWX 216:PKLA * PKLB endogen ( 257), feed-back : 264:FKNMBWX 265:HQBWX 257:PKLB * PKLBMENE endogen ( 466), feed-back : 469:FKNBNEWX 470:FKNMNEWX 467:FVENEWX 468:FVMNEWX 471:HQNEWX 466:PKLBMENE * PKLBMENG endogen ( 507), feed-back : 510:FKNBNGWX 511:FKNMNGWX 508:FVENGWX 509:FVMNGWX 512:HQNGWX 507:PKLBMENG * PKLBMEQS endogen ( 548), feed-back : 551:FKNBQSWX 552:FKNMQSWX 549:FVEQSWX 550:FVMQSWX 553:HQQSWX 548:PKLBMEQS * PKLBMNE endogen ( 465), feed-back : 469:FKNBNEWX 470:FKNMNEWX 468:FVMNEWX 471:HQNEWX 465:PKLBMNE * PKLBMNG endogen ( 506), feed-back : 510:FKNBNGWX 511:FKNMNGWX 509:FVMNGWX 512:HQNGWX 506:PKLBMNG * PKLBMQS endogen ( 547), feed-back : 551:FKNBQSWX 552:FKNMQSWX 550:FVMQSWX 553:HQQSWX 547:PKLBMQS * PKLBNE endogen ( 464), feed-back : 469:FKNBNEWX 470:FKNMNEWX 471:HQNEWX 464:PKLBNE * PKLBNG endogen ( 505), feed-back : 510:FKNBNGWX 511:FKNMNGWX 512:HQNGWX 505:PKLBNG * PKLBQS endogen ( 546), feed-back : 551:FKNBQSWX 552:FKNMQSWX 553:HQQSWX 546:PKLBQS * PKLEA endogen ( 217), feed-back : 223:FKNMAWX 222:FVEAWX 224:HQAWX 217:PKLEA * PKLEB endogen ( 258), feed-back : 264:FKNMBWX 263:FVEBWX 265:HQBWX 258:PKLEB * PKLEBA endogen ( 218), feed-back : 221:FKNBAWX 223:FKNMAWX 222:FVEAWX 224:HQAWX 218:PKLEBA * PKLEBB endogen ( 259), feed-back : 262:FKNBBWX 264:FKNMBWX 263:FVEBWX 265:HQBWX 259:PKLEBB * PKLEBM9 endogen (4437), feed-back : 4437:PKLEBM9 * PKLEBMA endogen ( 219), feed-back : 221:FKNBAWX 223:FKNMAWX 222:FVEAWX 220:FVMAWX 224:HQAWX 219:PKLEBMA * PKLEBMB endogen ( 260), feed-back : 262:FKNBBWX 264:FKNMBWX 263:FVEBWX 261:FVMBWX 265:HQBWX 260:PKLEBMB * PKLEBMBY endogen (4438), feed-back : 4438:PKLEBMBY * PKLEBMN endogen (4422), feed-back : 4422:PKLEBMN * PKLEBMNF endogen ( 301), feed-back : 303:FKNBNFWX 305:FKNMNFWX 304:FVENFWX 302:FVMNFWX 306:HQNFWX 301:PKLEBMNF * PKLEBMNZ endogen ( 342), feed-back : 344:FKNBNZWX 346:FKNMNZWX 345:FVENZWX 343:FVMNZWX 347:HQNZWX 342:PKLEBMNZ * PKLEBMQ endogen (4423), feed-back : 4423:PKLEBMQ * PKLEBMQF endogen ( 383), feed-back : 385:FKNBQFWX 387:FKNMQFWX 386:FVEQFWX 384:FVMQFWX 388:HQQFWX 383:PKLEBMQF * PKLEBMQZ endogen ( 424), feed-back : 426:FKNBQZWX 428:FKNMQZWX 427:FVEQZWX 425:FVMQZWX 429:HQQZWX 424:PKLEBMQZ * PKLEBNF endogen ( 300), feed-back : 303:FKNBNFWX 305:FKNMNFWX 304:FVENFWX 306:HQNFWX 300:PKLEBNF * PKLEBNZ endogen ( 341), feed-back : 344:FKNBNZWX 346:FKNMNZWX 345:FVENZWX 347:HQNZWX 341:PKLEBNZ * PKLEBQF endogen ( 382), feed-back : 385:FKNBQFWX 387:FKNMQFWX 386:FVEQFWX 388:HQQFWX 382:PKLEBQF * PKLEBQZ endogen ( 423), feed-back : 426:FKNBQZWX 428:FKNMQZWX 427:FVEQZWX 429:HQQZWX 423:PKLEBQZ * PKLENF endogen ( 299), feed-back : 305:FKNMNFWX 304:FVENFWX 306:HQNFWX 299:PKLENF * PKLENZ endogen ( 340), feed-back : 346:FKNMNZWX 345:FVENZWX 347:HQNZWX 340:PKLENZ * PKLEQF endogen ( 381), feed-back : 387:FKNMQFWX 386:FVEQFWX 388:HQQFWX 381:PKLEQF * PKLEQZ endogen ( 422), feed-back : 428:FKNMQZWX 427:FVEQZWX 429:HQQZWX 422:PKLEQZ * PKLNE endogen ( 463), feed-back : 470:FKNMNEWX 471:HQNEWX 463:PKLNE * PKLNF endogen ( 298), feed-back : 305:FKNMNFWX 306:HQNFWX 298:PKLNF * PKLNG endogen ( 504), feed-back : 511:FKNMNGWX 512:HQNGWX 504:PKLNG * PKLNZ endogen ( 339), feed-back : 346:FKNMNZWX 347:HQNZWX 339:PKLNZ * PKLQF endogen ( 380), feed-back : 387:FKNMQFWX 388:HQQFWX 380:PKLQF * PKLQS endogen ( 545), feed-back : 552:FKNMQSWX 553:HQQSWX 545:PKLQS * PKLQZ endogen ( 421), feed-back : 428:FKNMQZWX 429:HQQZWX 421:PKLQZ * PKN endogen (4243), feed-back : 4248:FIN 4236:FKN * PKN9 endogen (4369), feed-back : 4365:FKN9 * PKNA endogen (4101), feed-back : 4365:FKN9 4083:FKNA * PKNB endogen (4102), feed-back : 4365:FKN9 4084:FKNB 4366:FKNBY * PKNB1 endogen (2884), feed-back : 4202:FINB1 2880:FKNB1 4212:FKNB1W 2889:FKNCR * PKNB9 endogen (4347), feed-back : 4343:FKNB9 4351:FKNB9W * PKNBA endogen (1602), feed-back : 235:FIBA 236:FINVBA 4083:FKNA 4343:FKNB9 4351:FKNB9W 2879:FKNBP 4210:FKNBPW 246:KNBA 1602:PKNBA * PKNBB endogen (1626), feed-back : 276:FIBB 277:FINVBB 4084:FKNB 4343:FKNB9 4351:FKNB9W 4344:FKNBBY 4352:FKNBBYW 2879:FKNBP 4210:FKNBPW 287:KNBB 1626:PKNBB * PKNBBY endogen (4348), feed-back : 4344:FKNBBY 4352:FKNBBYW * PKNBE endogen (1606), feed-back : 712:FINVBE 708:FKNBE 2879:FKNBP 4210:FKNBPW 4143:FKNE 719:KNBE 1606:PKNBE PKNBH endogen ( 113) : 4203:FINBH 4236:FKN 2880:FKNB1 4212:FKNB1W 114:FKNBH 116:FKNBHE 115:FKNBHL 2889:FKNCR 4235:FKNP 119:KNBHE 118:KNBHL * PKNBN endogen (2881), feed-back : 4343:FKNB9 4351:FKNB9W 4344:FKNBBY 4352:FKNBBYW 2877:FKNBN 4208:FKNBNW 2879:FKNBP 4210:FKNBPW * PKNBNE endogen (1614), feed-back : 482:FIBNE 483:FINVBNE 2877:FKNBN 4208:FKNBNW 4085:FKNNE 493:KNBNE 1614:PKNBNE * PKNBNF endogen (1618), feed-back : 317:FIBNF 318:FINVBNF 2877:FKNBN 4208:FKNBNW 4086:FKNNF 328:KNBNF 1618:PKNBNF * PKNBNG endogen (1610), feed-back : 523:FIBNG 524:FINVBNG 2877:FKNBN 4208:FKNBNW 4087:FKNNG 534:KNBNG 1610:PKNBNG * PKNBNZ endogen (1622), feed-back : 358:FIBNZ 359:FINVBNZ 2877:FKNBN 4208:FKNBNW 4088:FKNNZ 369:KNBNZ 1622:PKNBNZ * PKNBO endogen (1642), feed-back : 658:FINVBO 4236:FKN 2880:FKNB1 4212:FKNB1W 660:FKNBO 4145:FKNO 691:KNBO 1642:PKNBO * PKNBO1 endogen (1649), feed-back : 592:FINVBO1 585:FKNBO1 2889:FKNCR 596:KNBO1 1649:PKNBO1 * PKNBP endogen (2883), feed-back : 4201:FINBP 4200:FINBQ 4236:FKN 2880:FKNB1 4212:FKNB1W 2879:FKNBP 4210:FKNBPW 2889:FKNCR 4235:FKNP 4237:FKNPXH * PKNBQ endogen (2882), feed-back : 4343:FKNB9 4351:FKNB9W 4344:FKNBBY 4352:FKNBBYW 2879:FKNBP 4210:FKNBPW 2878:FKNBQ 4209:FKNBQW * PKNBQF endogen (1638), feed-back : 399:FIBQF 400:FINVBQF 2878:FKNBQ 4209:FKNBQW 2886:FKNCF 4089:FKNQF 410:KNBQF 1638:PKNBQF * PKNBQS endogen (1634), feed-back : 564:FIBQS 565:FINVBQS 4344:FKNBBY 4352:FKNBBYW 2878:FKNBQ 4209:FKNBQW 4090:FKNQS 575:KNBQS 1634:PKNBQS * PKNBQZ endogen (1630), feed-back : 440:FIBQZ 441:FINVBQZ 2878:FKNBQ 4209:FKNBQW 4091:FKNQZ 452:KNBQZ 1630:PKNBQZ * PKNBY endogen (4370), feed-back : 4366:FKNBY * PKNCB endogen (1575), feed-back : 53:BFCBU 27:CPUXH 70:FCB 4522:JRCPUXH 69:KNCB 1575:PKNCB 4521:ZFCP * PKNCF endogen (2887), feed-back : 2886:FKNCF 2889:FKNCR * PKNCR endogen (2890), feed-back : 2889:FKNCR * PKNE endogen (4149), feed-back : 4143:FKNE PKNH endogen (4150), ikke-bestemmende. * PKNM endogen (2872), feed-back : 4174:FINM 2889:FKNCR 2868:FKNM 4182:FKNMW * PKNM9 endogen (4325), feed-back : 4323:FKNM9 4329:FKNM9W * PKNMA endogen (1603), feed-back : 237:FIMA 238:FINVMA 4083:FKNA 4323:FKNM9 4329:FKNM9W 2867:FKNMP 4181:FKNMPW 249:KNMA 1603:PKNMA * PKNMB endogen (1627), feed-back : 278:FIMB 279:FINVMB 4084:FKNB 4323:FKNM9 4329:FKNM9W 4324:FKNMBY 4330:FKNMBYW 2867:FKNMP 4181:FKNMPW 290:KNMB 1627:PKNMB * PKNMBY endogen (4326), feed-back : 4324:FKNMBY 4330:FKNMBYW * PKNME endogen (1607), feed-back : 711:FINVME 4143:FKNE 709:FKNME 2867:FKNMP 4181:FKNMPW 722:KNME 1607:PKNME * PKNMN endogen (2869), feed-back : 4323:FKNM9 4329:FKNM9W 4324:FKNMBY 4330:FKNMBYW 2865:FKNMN 4179:FKNMNW 2867:FKNMP 4181:FKNMPW * PKNMNE endogen (1615), feed-back : 484:FIMNE 485:FINVMNE 2865:FKNMN 4179:FKNMNW 4085:FKNNE 496:KNMNE 1615:PKNMNE * PKNMNF endogen (1619), feed-back : 319:FIMNF 320:FINVMNF 2865:FKNMN 4179:FKNMNW 4086:FKNNF 331:KNMNF 1619:PKNMNF * PKNMNG endogen (1611), feed-back : 525:FIMNG 526:FINVMNG 2865:FKNMN 4179:FKNMNW 4087:FKNNG 537:KNMNG 1611:PKNMNG * PKNMNZ endogen (1623), feed-back : 360:FIMNZ 361:FINVMNZ 2865:FKNMN 4179:FKNMNW 4088:FKNNZ 372:KNMNZ 1623:PKNMNZ * PKNMO endogen (1643), feed-back : 659:FINVMO 4236:FKN 2868:FKNM 661:FKNMO 4182:FKNMW 4145:FKNO 694:KNMO 1643:PKNMO * PKNMO1 endogen (1648), feed-back : 591:FINVMO1 2889:FKNCR 586:FKNMO1 597:KNMO1 1648:PKNMO1 * PKNMP endogen (2871), feed-back : 4173:FINMP 4236:FKN 2889:FKNCR 2868:FKNM 2867:FKNMP 4181:FKNMPW 4182:FKNMW 4235:FKNP 4237:FKNPXH * PKNMQ endogen (2870), feed-back : 4323:FKNM9 4329:FKNM9W 4324:FKNMBY 4330:FKNMBYW 2867:FKNMP 4181:FKNMPW 2866:FKNMQ 4180:FKNMQW * PKNMQF endogen (1639), feed-back : 401:FIMQF 402:FINVMQF 2886:FKNCF 2866:FKNMQ 4180:FKNMQW 4089:FKNQF 413:KNMQF 1639:PKNMQF * PKNMQS endogen (1635), feed-back : 566:FIMQS 567:FINVMQS 4324:FKNMBY 4330:FKNMBYW 2866:FKNMQ 4180:FKNMQW 4090:FKNQS 578:KNMQS 1635:PKNMQS * PKNMQZ endogen (1631), feed-back : 442:FIMQZ 443:FINVMQZ 2866:FKNMQ 4180:FKNMQW 4091:FKNQZ 455:KNMQZ 1631:PKNMQZ * PKNN endogen (4244), feed-back : 4365:FKN9 4366:FKNBY 4233:FKNN * PKNNE endogen (4103), feed-back : 4233:FKNN 4085:FKNNE * PKNNF endogen (4104), feed-back : 4233:FKNN 4086:FKNNF * PKNNG endogen (4105), feed-back : 4233:FKNN 4087:FKNNG * PKNNZ endogen (4106), feed-back : 4233:FKNN 4088:FKNNZ * PKNO endogen (4151), feed-back : 4145:FKNO * PKNP endogen (4246), feed-back : 4235:FKNP * PKNPXH endogen (4247), feed-back : 4237:FKNPXH * PKNQ endogen (4245), feed-back : 4365:FKN9 4366:FKNBY 4234:FKNQ * PKNQF endogen (4107), feed-back : 4234:FKNQ 4089:FKNQF * PKNQS endogen (4108), feed-back : 4366:FKNBY 4234:FKNQ 4090:FKNQS * PKNQZ endogen (4109), feed-back : 4234:FKNQ 4091:FKNQZ * PKNT endogen ( 739), feed-back : 4236:FKN 2889:FKNCR 4235:FKNP 4237:FKNPXH 738:FKNT 740:KNT * PM endogen (2544), feed-back : 1682:FM 3414:FMZ 2683:FY 3930:FYST 2688:FYTR PM01 eksogen : 1081:AXNF_CB 1039:AXNF_CE 997:AXNF_CF 1060:AXNF_CG 1102:AXNF_CH 1144:AXNF_CO 1123:AXNF_CS 1018:AXNF_CV 1182:AXNF_IB 1224:AXNF_IKN 1163:AXNF_IMXO7Y 745:AXNF_VMA 871:AXNF_VMB 766:AXNF_VME 955:AXNF_VMH 808:AXNF_VMNE 829:AXNF_VMNF 787:AXNF_VMNG 850:AXNF_VMNZ 976:AXNF_VMO 934:AXNF_VMQF 913:AXNF_VMQS 892:AXNF_VMQZ 1246:AXQZ_E01 1267:AXQZ_E2 1287:AXQZ_E3X 1308:AXQZ_E59 1329:AXQZ_E7Y 1350:AXQZ_ESQ 1459:FDIL 2532:FDSPXZ_I 1688:FM01 1680:FMV 3414:FMZ 2517:FSPXZ 664:FXO_CO 5266:JDAXNF_CB 5267:JDAXNF_CE 5268:JDAXNF_CF 5269:JDAXNF_CG 5270:JDAXNF_CH 5271:JDAXNF_CO 5272:JDAXNF_CS 5273:JDAXNF_CV 5279:JDAXNF_IB 5280:JDAXNF_IKN 5281:JDAXNF_IMXO7Y 5283:JDAXNF_VMA 5284:JDAXNF_VMB 5285:JDAXNF_VME 5286:JDAXNF_VMH 5287:JDAXNF_VMNE 5288:JDAXNF_VMNF 5289:JDAXNF_VMNG 5290:JDAXNF_VMNZ 5291:JDAXNF_VMO 5292:JDAXNF_VMQF 5293:JDAXNF_VMQS 5294:JDAXNF_VMQZ 4634:JFSPXZ 4569:JM01_IL 4627:JSPM_IL 1704:M01 1439:M01_IL 2541:MV 3596:M_CB 3594:M_CE 3592:M_CF 3595:M_CG 3597:M_CH 3599:M_CO 3598:M_CS 3593:M_CV 3605:M_E01 3606:M_E2 3607:M_E3 3608:M_E59 3609:M_E7Y 3610:M_ES 3601:M_IB 3603:M_IKN 3600:M_IM 3602:M_IT 3580:M_XA 3586:M_XB 3581:M_XE 3590:M_XH 3583:M_XNE 3584:M_XNF 3582:M_XNG 3585:M_XNZ 3591:M_XO 3589:M_XQF 3588:M_XQS 3587:M_XQZ 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1543:PIKN 1550:PIT 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1541:PNIMXO7Y 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1488:PVH 1491:PVMNE 1490:PVMNG 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 1650:PXANF 1665:PXM01 665:PXO_CO 1369:RJAXA_IT 2480:SPM_IL 3665:TJKCB 3663:TJKCE 3661:TJKCF 3664:TJKCG 3666:TJKCH 3667:TJKCS 3662:TJKCV 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3687:TJKD_E01 3688:TJKD_E2 3689:TJKD_E3 3690:TJKD_E59 3691:TJKD_E7Y 3692:TJKD_ES 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3697:TJKD_IKN 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3701:TJKD_IT 3753:TJKD_M01 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3705:TJKD_VMA 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3669:TJKIB 3670:TJKIKN 3668:TJKIMXO7Y 3649:TJKVA 3654:TJKVB 3655:TJKVE 3660:TJKVH 3651:TJKVNE 3652:TJKVNF 3650:TJKVNG 3653:TJKVNZ 3659:TJKVO 3658:TJKVQF 3657:TJKVQS 3656:TJKVQZ PM2 eksogen : 1082:AXNZ_CB 1040:AXNZ_CE 998:AXNZ_CF 1061:AXNZ_CG 1103:AXNZ_CH 1145:AXNZ_CO 1124:AXNZ_CS 1019:AXNZ_CV 1244:AXNZ_E01 1265:AXNZ_E2 1285:AXNZ_E3X 1306:AXNZ_E59 1327:AXNZ_E7Y 1348:AXNZ_ESQ 1183:AXNZ_IB 1164:AXNZ_IMXO7Y 746:AXNZ_VMA 872:AXNZ_VMB 767:AXNZ_VME 956:AXNZ_VMH 809:AXNZ_VMNE 830:AXNZ_VMNF 788:AXNZ_VMNG 851:AXNZ_VMNZ 977:AXNZ_VMO 935:AXNZ_VMQF 914:AXNZ_VMQS 893:AXNZ_VMQZ 1227:AXQZ_IKN 1459:FDIL 2532:FDSPXZ_I 206:FE2 3436:FE2W 1689:FM2 3422:FM237Y 1680:FMV 3414:FMZ 2517:FSPXZ 664:FXO_CO 5325:JDAXNZ_CB 5326:JDAXNZ_CE 5327:JDAXNZ_CF 5328:JDAXNZ_CG 5329:JDAXNZ_CH 5330:JDAXNZ_CO 5331:JDAXNZ_CS 5332:JDAXNZ_CV 5333:JDAXNZ_E01 5334:JDAXNZ_E2 5335:JDAXNZ_E3X 5336:JDAXNZ_E59 5337:JDAXNZ_E7Y 5338:JDAXNZ_ESQ 5339:JDAXNZ_IB 5341:JDAXNZ_IMXO7Y 5343:JDAXNZ_VMA 5344:JDAXNZ_VMB 5345:JDAXNZ_VME 5346:JDAXNZ_VMH 5347:JDAXNZ_VMNE 5348:JDAXNZ_VMNF 5349:JDAXNZ_VMNG 5350:JDAXNZ_VMNZ 5351:JDAXNZ_VMO 5352:JDAXNZ_VMQF 5353:JDAXNZ_VMQS 5354:JDAXNZ_VMQZ 4634:JFSPXZ 4570:JM2_IL 4627:JSPM_IL 1705:M2 1440:M2_IL 2541:MV 3596:M_CB 3594:M_CE 3592:M_CF 3595:M_CG 3597:M_CH 3599:M_CO 3598:M_CS 3593:M_CV 3605:M_E01 3606:M_E2 3607:M_E3 3608:M_E59 3609:M_E7Y 3610:M_ES 3601:M_IB 3603:M_IKN 3600:M_IM 3602:M_IT 3580:M_XA 3586:M_XB 3581:M_XE 3590:M_XH 3583:M_XNE 3584:M_XNF 3582:M_XNG 3585:M_XNZ 3591:M_XO 3589:M_XQF 3588:M_XQS 3587:M_XQZ 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1543:PIKN 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1541:PNIMXO7Y 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1488:PVH 1491:PVMNE 1490:PVMNG 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 1650:PXANF 1666:PXM2 665:PXO_CO 2480:SPM_IL 3665:TJKCB 3663:TJKCE 3661:TJKCF 3664:TJKCG 3666:TJKCH 3667:TJKCS 3662:TJKCV 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3687:TJKD_E01 3688:TJKD_E2 3689:TJKD_E3 3690:TJKD_E59 3691:TJKD_E7Y 3692:TJKD_ES 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3697:TJKD_IKN 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3701:TJKD_IT 3754:TJKD_M2 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3705:TJKD_VMA 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3669:TJKIB 3670:TJKIKN 3668:TJKIMXO7Y 3649:TJKVA 3654:TJKVB 3655:TJKVE 3660:TJKVH 3651:TJKVNE 3652:TJKVNF 3650:TJKVNG 3653:TJKVNZ 3659:TJKVO 3658:TJKVQF 3657:TJKVQS 3656:TJKVQZ * PM237Y endogen (3423), feed-back : 3422:FM237Y * PM3 endogen (3410), feed-back : 3422:FM237Y 3409:FM3 3416:FMVX3 * PM3K endogen (2726), feed-back : 819:AM3K_VENE 1080:AXNE_CB 1038:AXNE_CE 996:AXNE_CF 1059:AXNE_CG 1101:AXNE_CH 1143:AXNE_CO 1122:AXNE_CS 1017:AXNE_CV 1243:AXNE_E01 1263:AXNE_E2 1283:AXNE_E3X 1304:AXNE_E59 1325:AXNE_E7Y 1346:AXNE_ESQ 1181:AXNE_IB 1223:AXNE_IKN 1162:AXNE_IMXO7Y 744:AXNE_VEA 870:AXNE_VEB 765:AXNE_VEE 954:AXNE_VEH 807:AXNE_VENE 828:AXNE_VENF 786:AXNE_VENG 849:AXNE_VENZ 975:AXNE_VEO 933:AXNE_VEQF 912:AXNE_VEQS 891:AXNE_VEQZ 1459:FDIL 2532:FDSPXZ_I 3409:FM3 1691:FM3K 1680:FMV 2517:FSPXZ 664:FXO_CO 4855:JDAM3K_VENE 5248:JDAXNE_CB 5249:JDAXNE_CE 5250:JDAXNE_CF 5251:JDAXNE_CG 5252:JDAXNE_CH 5253:JDAXNE_CO 5254:JDAXNE_CS 5255:JDAXNE_CV 5256:JDAXNE_E01 5257:JDAXNE_E2 5258:JDAXNE_E3X 5259:JDAXNE_E59 5260:JDAXNE_E7Y 5261:JDAXNE_ESQ 5262:JDAXNE_IB 5263:JDAXNE_IKN 5264:JDAXNE_IMXO7Y 4634:JFSPXZ 4571:JM3K_IL 4627:JSPM_IL 1707:M3K 1441:M3K_IL 2541:MV 3596:M_CB 3594:M_CE 3592:M_CF 3595:M_CG 3597:M_CH 3599:M_CO 3598:M_CS 3593:M_CV 3605:M_E01 3606:M_E2 3607:M_E3 3608:M_E59 3609:M_E7Y 3610:M_ES 3601:M_IB 3603:M_IKN 3600:M_IM 3602:M_IT 3580:M_XA 3586:M_XB 3581:M_XE 3590:M_XH 3583:M_XNE 3584:M_XNF 3582:M_XNG 3585:M_XNZ 3591:M_XO 3589:M_XQF 3588:M_XQS 3587:M_XQZ 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1543:PIKN 2726:PM3K 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1541:PNIMXO7Y 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1489:PVEA 1494:PVEB 1497:PVEE 1499:PVEH 1492:PVENF 1493:PVENZ 1500:PVEO 1498:PVEQF 1496:PVEQS 1495:PVEQZ 1488:PVH 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 1650:PXANF 665:PXO_CO 2480:SPM_IL 3665:TJKCB 3663:TJKCE 3661:TJKCF 3664:TJKCG 3666:TJKCH 3667:TJKCS 3662:TJKCV 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3687:TJKD_E01 3688:TJKD_E2 3689:TJKD_E3 3690:TJKD_E59 3691:TJKD_E7Y 3692:TJKD_ES 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3697:TJKD_IKN 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3701:TJKD_IT 3756:TJKD_M3K 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3704:TJKD_VEA 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3669:TJKIB 3670:TJKIKN 3668:TJKIMXO7Y 3649:TJKVA 3654:TJKVB 3655:TJKVE 3660:TJKVH 3651:TJKVNE 3652:TJKVNF 3650:TJKVNG 3653:TJKVNZ 3659:TJKVO 3658:TJKVQF 3657:TJKVQS 3656:TJKVQZ PM3KW endogen (2723) : 2726:PM3K * PM3Q endogen (2727), feed-back : 1079:AXNG_CB 1037:AXNG_CE 995:AXNG_CF 1058:AXNG_CG 1100:AXNG_CH 1142:AXNG_CO 1121:AXNG_CS 1016:AXNG_CV 1242:AXNG_E01 1262:AXNG_E2 1282:AXNG_E3X 1303:AXNG_E59 1324:AXNG_E7Y 1345:AXNG_ESQ 1180:AXNG_IB 1222:AXNG_IKN 1161:AXNG_IMXO7Y 743:AXNG_VEA 869:AXNG_VEB 764:AXNG_VEE 953:AXNG_VEH 806:AXNG_VENE 827:AXNG_VENF 785:AXNG_VENG 848:AXNG_VENZ 974:AXNG_VEO 932:AXNG_VEQF 911:AXNG_VEQS 890:AXNG_VEQZ 1459:FDIL 2532:FDSPXZ_I 3409:FM3 1692:FM3Q 1680:FMV 3414:FMZ 2517:FSPXZ 664:FXO_CO 5295:JDAXNG_CB 5296:JDAXNG_CE 5297:JDAXNG_CF 5298:JDAXNG_CG 5299:JDAXNG_CH 5300:JDAXNG_CO 5301:JDAXNG_CS 5302:JDAXNG_CV 5303:JDAXNG_E01 5304:JDAXNG_E2 5305:JDAXNG_E3X 5306:JDAXNG_E59 5307:JDAXNG_E7Y 5308:JDAXNG_ESQ 5309:JDAXNG_IB 5310:JDAXNG_IKN 5311:JDAXNG_IMXO7Y 5313:JDAXNG_VEA 5314:JDAXNG_VEB 5315:JDAXNG_VEE 5316:JDAXNG_VEH 5317:JDAXNG_VENE 5318:JDAXNG_VENF 5319:JDAXNG_VENG 5320:JDAXNG_VENZ 5321:JDAXNG_VEO 5322:JDAXNG_VEQF 5323:JDAXNG_VEQS 5324:JDAXNG_VEQZ 4634:JFSPXZ 4573:JM3Q_IL 4627:JSPM_IL 1708:M3Q 1443:M3Q_IL 2541:MV 3596:M_CB 3594:M_CE 3592:M_CF 3595:M_CG 3597:M_CH 3599:M_CO 3598:M_CS 3593:M_CV 3605:M_E01 3606:M_E2 3607:M_E3 3608:M_E59 3609:M_E7Y 3610:M_ES 3601:M_IB 3603:M_IKN 3600:M_IM 3602:M_IT 3580:M_XA 3586:M_XB 3581:M_XE 3590:M_XH 3583:M_XNE 3584:M_XNF 3582:M_XNG 3585:M_XNZ 3591:M_XO 3589:M_XQF 3588:M_XQS 3587:M_XQZ 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1543:PIKN 2727:PM3Q 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1541:PNIMXO7Y 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1489:PVEA 1494:PVEB 1497:PVEE 1499:PVEH 1492:PVENF 1493:PVENZ 1500:PVEO 1498:PVEQF 1496:PVEQS 1495:PVEQZ 1488:PVH 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 1650:PXANF 665:PXO_CO 2480:SPM_IL 3665:TJKCB 3663:TJKCE 3661:TJKCF 3664:TJKCG 3666:TJKCH 3667:TJKCS 3662:TJKCV 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3687:TJKD_E01 3688:TJKD_E2 3689:TJKD_E3 3690:TJKD_E59 3691:TJKD_E7Y 3692:TJKD_ES 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3697:TJKD_IKN 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3701:TJKD_IT 3757:TJKD_M3Q 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3704:TJKD_VEA 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3669:TJKIB 3670:TJKIKN 3668:TJKIMXO7Y 3649:TJKVA 3654:TJKVB 3655:TJKVE 3660:TJKVH 3651:TJKVNE 3652:TJKVNF 3650:TJKVNG 3653:TJKVNZ 3659:TJKVO 3658:TJKVQF 3657:TJKVQS 3656:TJKVQZ PM3QW endogen (2724) : 2727:PM3Q * PM3R endogen (2725), feed-back : 1253:AM3R_E01 1274:AM3R_E2 1315:AM3R_E59 1336:AM3R_E7Y 1356:AM3R_ESQ 797:AM3R_VENG 1080:AXNE_CB 1038:AXNE_CE 996:AXNE_CF 1059:AXNE_CG 1101:AXNE_CH 1143:AXNE_CO 1122:AXNE_CS 1017:AXNE_CV 1243:AXNE_E01 1263:AXNE_E2 1283:AXNE_E3X 1304:AXNE_E59 1325:AXNE_E7Y 1346:AXNE_ESQ 1181:AXNE_IB 1223:AXNE_IKN 1162:AXNE_IMXO7Y 744:AXNE_VEA 870:AXNE_VEB 765:AXNE_VEE 954:AXNE_VEH 807:AXNE_VENE 828:AXNE_VENF 786:AXNE_VENG 849:AXNE_VENZ 975:AXNE_VEO 933:AXNE_VEQF 912:AXNE_VEQS 891:AXNE_VEQZ 1459:FDIL 2532:FDSPXZ_I 3409:FM3 1690:FM3R 1680:FMV 2517:FSPXZ 664:FXO_CO 5226:JDAM3R_E01 5227:JDAM3R_E2 5229:JDAM3R_E59 5230:JDAM3R_E7Y 5231:JDAM3R_ESQ 5242:JDAM3R_VENG 5248:JDAXNE_CB 5249:JDAXNE_CE 5250:JDAXNE_CF 5251:JDAXNE_CG 5252:JDAXNE_CH 5253:JDAXNE_CO 5254:JDAXNE_CS 5255:JDAXNE_CV 5256:JDAXNE_E01 5257:JDAXNE_E2 5258:JDAXNE_E3X 5259:JDAXNE_E59 5260:JDAXNE_E7Y 5261:JDAXNE_ESQ 5262:JDAXNE_IB 5263:JDAXNE_IKN 5264:JDAXNE_IMXO7Y 4634:JFSPXZ 4572:JM3R_IL 4627:JSPM_IL 1706:M3R 1442:M3R_IL 2541:MV 3596:M_CB 3594:M_CE 3592:M_CF 3595:M_CG 3597:M_CH 3599:M_CO 3598:M_CS 3593:M_CV 3605:M_E01 3606:M_E2 3607:M_E3 3608:M_E59 3609:M_E7Y 3610:M_ES 3601:M_IB 3603:M_IKN 3600:M_IM 3602:M_IT 3580:M_XA 3586:M_XB 3581:M_XE 3590:M_XH 3583:M_XNE 3584:M_XNF 3582:M_XNG 3585:M_XNZ 3591:M_XO 3589:M_XQF 3588:M_XQS 3587:M_XQZ 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1543:PIKN 2725:PM3R 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1541:PNIMXO7Y 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1489:PVEA 1494:PVEB 1497:PVEE 1499:PVEH 1492:PVENF 1493:PVENZ 1500:PVEO 1498:PVEQF 1496:PVEQS 1495:PVEQZ 1488:PVH 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 1650:PXANF 182:PXEXE3 2735:PXNG 665:PXO_CO 2480:SPM_IL 3665:TJKCB 3663:TJKCE 3661:TJKCF 3664:TJKCG 3666:TJKCH 3667:TJKCS 3662:TJKCV 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3687:TJKD_E01 3688:TJKD_E2 3689:TJKD_E3 3690:TJKD_E59 3691:TJKD_E7Y 3692:TJKD_ES 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3697:TJKD_IKN 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3701:TJKD_IT 3755:TJKD_M3R 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3704:TJKD_VEA 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3669:TJKIB 3670:TJKIKN 3668:TJKIMXO7Y 3649:TJKVA 3654:TJKVB 3655:TJKVE 3660:TJKVH 3651:TJKVNE 3652:TJKVNF 3650:TJKVNG 3653:TJKVNZ 3659:TJKVO 3658:TJKVQF 3657:TJKVQS 3656:TJKVQZ PM3RW endogen (2722) : 2725:PM3R PM59 eksogen : 1082:AXNZ_CB 1040:AXNZ_CE 998:AXNZ_CF 1061:AXNZ_CG 1103:AXNZ_CH 1145:AXNZ_CO 1124:AXNZ_CS 1019:AXNZ_CV 1244:AXNZ_E01 1265:AXNZ_E2 1285:AXNZ_E3X 1306:AXNZ_E59 1327:AXNZ_E7Y 1348:AXNZ_ESQ 1183:AXNZ_IB 1225:AXNZ_IKN 1164:AXNZ_IMXO7Y 746:AXNZ_VMA 872:AXNZ_VMB 767:AXNZ_VME 956:AXNZ_VMH 809:AXNZ_VMNE 830:AXNZ_VMNF 788:AXNZ_VMNG 851:AXNZ_VMNZ 977:AXNZ_VMO 935:AXNZ_VMQF 914:AXNZ_VMQS 893:AXNZ_VMQZ 3432:BPE59 1459:FDIL 2532:FDSPXZ_I 1693:FM59 3419:FM597B 1680:FMV 3414:FMZ 2517:FSPXZ 664:FXO_CO 5325:JDAXNZ_CB 5326:JDAXNZ_CE 5327:JDAXNZ_CF 5328:JDAXNZ_CG 5329:JDAXNZ_CH 5330:JDAXNZ_CO 5331:JDAXNZ_CS 5332:JDAXNZ_CV 5333:JDAXNZ_E01 5334:JDAXNZ_E2 5335:JDAXNZ_E3X 5336:JDAXNZ_E59 5337:JDAXNZ_E7Y 5338:JDAXNZ_ESQ 5339:JDAXNZ_IB 5340:JDAXNZ_IKN 5341:JDAXNZ_IMXO7Y 5343:JDAXNZ_VMA 5344:JDAXNZ_VMB 5345:JDAXNZ_VME 5346:JDAXNZ_VMH 5347:JDAXNZ_VMNE 5348:JDAXNZ_VMNF 5349:JDAXNZ_VMNG 5350:JDAXNZ_VMNZ 5351:JDAXNZ_VMO 5352:JDAXNZ_VMQF 5353:JDAXNZ_VMQS 5354:JDAXNZ_VMQZ 4634:JFSPXZ 4574:JM59_IL 4627:JSPM_IL 1709:M59 1444:M59_IL 2541:MV 3596:M_CB 3594:M_CE 3592:M_CF 3595:M_CG 3597:M_CH 3599:M_CO 3598:M_CS 3593:M_CV 3605:M_E01 3606:M_E2 3607:M_E3 3608:M_E59 3609:M_E7Y 3610:M_ES 3601:M_IB 3603:M_IKN 3600:M_IM 3602:M_IT 3580:M_XA 3586:M_XB 3581:M_XE 3590:M_XH 3583:M_XNE 3584:M_XNF 3582:M_XNG 3585:M_XNZ 3591:M_XO 3589:M_XQF 3588:M_XQS 3587:M_XQZ 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1543:PIKN 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1541:PNIMXO7Y 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1488:PVH 1491:PVMNE 1490:PVMNG 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 1650:PXANF 1667:PXM59 665:PXO_CO 2480:SPM_IL 3665:TJKCB 3663:TJKCE 3661:TJKCF 3664:TJKCG 3666:TJKCH 3667:TJKCS 3662:TJKCV 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3687:TJKD_E01 3688:TJKD_E2 3689:TJKD_E3 3690:TJKD_E59 3691:TJKD_E7Y 3692:TJKD_ES 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3697:TJKD_IKN 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3701:TJKD_IT 3758:TJKD_M59 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3705:TJKD_VMA 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3669:TJKIB 3670:TJKIKN 3668:TJKIMXO7Y 3649:TJKVA 3654:TJKVB 3655:TJKVE 3660:TJKVH 3651:TJKVNE 3652:TJKVNF 3650:TJKVNG 3653:TJKVNZ 3659:TJKVO 3658:TJKVQF 3657:TJKVQS 3656:TJKVQZ * PM597B endogen (3420), feed-back : 3419:FM597B PM7B eksogen : 1084:AXQZ_CB 1042:AXQZ_CE 1000:AXQZ_CF 1063:AXQZ_CG 1105:AXQZ_CH 1126:AXQZ_CS 1021:AXQZ_CV 1246:AXQZ_E01 1267:AXQZ_E2 1287:AXQZ_E3X 1308:AXQZ_E59 1329:AXQZ_E7Y 1350:AXQZ_ESQ 1185:AXQZ_IB 1227:AXQZ_IKN 1166:AXQZ_IMXO7Y 748:AXQZ_VMA 874:AXQZ_VMB 769:AXQZ_VME 958:AXQZ_VMH 811:AXQZ_VMNE 832:AXQZ_VMNF 790:AXQZ_VMNG 853:AXQZ_VMNZ 979:AXQZ_VMO 937:AXQZ_VMQF 916:AXQZ_VMQS 895:AXQZ_VMQZ 1459:FDIL 2532:FDSPXZ_I 3419:FM597B 1694:FM7B 1680:FMV 664:FXO_CO 4575:JM7B_IL 4627:JSPM_IL 1710:M7B 1445:M7B_IL 2541:MV 3596:M_CB 3594:M_CE 3592:M_CF 3595:M_CG 3597:M_CH 3599:M_CO 3598:M_CS 3593:M_CV 3605:M_E01 3606:M_E2 3607:M_E3 3608:M_E59 3609:M_E7Y 3610:M_ES 3601:M_IB 3603:M_IKN 3600:M_IM 3602:M_IT 3580:M_XA 3586:M_XB 3581:M_XE 3590:M_XH 3583:M_XNE 3584:M_XNF 3582:M_XNG 3585:M_XNZ 3591:M_XO 3589:M_XQF 3588:M_XQS 3587:M_XQZ 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1543:PIKN 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1541:PNIMXO7Y 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1488:PVH 1491:PVMNE 1490:PVMNG 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 1650:PXANF 665:PXO_CO 7:RPCBE 2480:SPM_IL 3665:TJKCB 3663:TJKCE 3661:TJKCF 3664:TJKCG 3666:TJKCH 3667:TJKCS 3662:TJKCV 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3687:TJKD_E01 3688:TJKD_E2 3689:TJKD_E3 3690:TJKD_E59 3691:TJKD_E7Y 3692:TJKD_ES 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3697:TJKD_IKN 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3701:TJKD_IT 3759:TJKD_M7B 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3705:TJKD_VMA 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3669:TJKIB 3670:TJKIKN 3668:TJKIMXO7Y 3649:TJKVA 3654:TJKVB 3655:TJKVE 3660:TJKVH 3651:TJKVNE 3652:TJKVNF 3650:TJKVNG 3653:TJKVNZ 3659:TJKVO 3658:TJKVQF 3657:TJKVQS 3656:TJKVQZ * PM7Y endogen (1702), feed-back : 1244:AXNZ_E01 1265:AXNZ_E2 1285:AXNZ_E3X 1306:AXNZ_E59 1327:AXNZ_E7Y 1348:AXNZ_ESQ 1084:AXQZ_CB 1042:AXQZ_CE 1000:AXQZ_CF 1063:AXQZ_CG 1105:AXQZ_CH 1126:AXQZ_CS 1021:AXQZ_CV 1185:AXQZ_IB 1227:AXQZ_IKN 748:AXQZ_VMA 874:AXQZ_VMB 769:AXQZ_VME 958:AXQZ_VMH 811:AXQZ_VMNE 832:AXQZ_VMNF 790:AXQZ_VMNG 853:AXQZ_VMNZ 979:AXQZ_VMO 937:AXQZ_VMQF 916:AXQZ_VMQS 895:AXQZ_VMQZ 1459:FDIL 2532:FDSPXZ_I 3422:FM237Y 1700:FM7Y 1698:FM7YXIM 1680:FMV 2517:FSPXZ 5333:JDAXNZ_E01 5334:JDAXNZ_E2 5335:JDAXNZ_E3X 5336:JDAXNZ_E59 5337:JDAXNZ_E7Y 5338:JDAXNZ_ESQ 4634:JFSPXZ 4576:JM7Y_IL 1446:M7Y_IL 2541:MV 3760:TJKD_M7Y PM7YXIM eksogen : 1700:FM7Y 664:FXO_CO 4627:JSPM_IL 1699:M7YXIM 3596:M_CB 3594:M_CE 3592:M_CF 3595:M_CG 3597:M_CH 3599:M_CO 3598:M_CS 3593:M_CV 3605:M_E01 3606:M_E2 3607:M_E3 3608:M_E59 3609:M_E7Y 3610:M_ES 3601:M_IB 3603:M_IKN 3602:M_IT 3580:M_XA 3586:M_XB 3581:M_XE 3590:M_XH 3583:M_XNE 3584:M_XNF 3582:M_XNG 3585:M_XNZ 3591:M_XO 3589:M_XQF 3588:M_XQS 3587:M_XQZ 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1543:PIKN 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1488:PVH 1491:PVMNE 1490:PVMNG 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 1650:PXANF 665:PXO_CO 2480:SPM_IL 3665:TJKCB 3663:TJKCE 3661:TJKCF 3664:TJKCG 3666:TJKCH 3667:TJKCS 3662:TJKCV 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3687:TJKD_E01 3688:TJKD_E2 3689:TJKD_E3 3690:TJKD_E59 3691:TJKD_E7Y 3692:TJKD_ES 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3697:TJKD_IKN 3701:TJKD_IT 3760:TJKD_M7Y 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3705:TJKD_VMA 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3669:TJKIB 3670:TJKIKN 3649:TJKVA 3654:TJKVB 3655:TJKVE 3660:TJKVH 3651:TJKVNE 3652:TJKVNF 3650:TJKVNG 3653:TJKVNZ 3659:TJKVO 3658:TJKVQF 3657:TJKVQS 3656:TJKVQZ * PM7Y_IM endogen (1696), feed-back : 139:FIMP1X7Y 129:FIMXO7Y 1700:FM7Y 1546:IM 130:IMXO7Y 1697:M7Y_IM 3600:M_IM 1555:PNIMP1 3698:TJKD_IM 3700:TJKD_IMP1 3760:TJKD_M7Y PMS eksogen : 1084:AXQZ_CB 1042:AXQZ_CE 1000:AXQZ_CF 1063:AXQZ_CG 1105:AXQZ_CH 1126:AXQZ_CS 1021:AXQZ_CV 1246:AXQZ_E01 1267:AXQZ_E2 1287:AXQZ_E3X 1308:AXQZ_E59 1329:AXQZ_E7Y 1350:AXQZ_ESQ 1365:AXQZ_ESS 1185:AXQZ_IB 1227:AXQZ_IKN 1166:AXQZ_IMXO7Y 748:AXQZ_VMA 874:AXQZ_VMB 769:AXQZ_VME 958:AXQZ_VMH 811:AXQZ_VMNE 832:AXQZ_VMNF 790:AXQZ_VMNG 853:AXQZ_VMNZ 979:AXQZ_VMO 937:AXQZ_VMQF 916:AXQZ_VMQS 895:AXQZ_VMQZ 3434:BPES 1459:FDIL 1682:FM 1703:FMS 3412:FMST 3414:FMZ 664:FXO_CO 4577:JMS_IL 1711:MS 1447:MS_IL 3596:M_CB 3594:M_CE 3592:M_CF 3595:M_CG 3597:M_CH 3599:M_CO 3598:M_CS 3593:M_CV 3605:M_E01 3606:M_E2 3607:M_E3 3608:M_E59 3609:M_E7Y 3610:M_ES 3601:M_IB 3603:M_IKN 3600:M_IM 3602:M_IT 3580:M_XA 3586:M_XB 3581:M_XE 3590:M_XH 3583:M_XNE 3584:M_XNF 3582:M_XNG 3585:M_XNZ 3591:M_XO 3589:M_XQF 3588:M_XQS 3587:M_XQZ 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1655:PESS 1543:PIKN 1668:PMSNR 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1541:PNIMXO7Y 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1488:PVH 1491:PVMNE 1490:PVMNG 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 1650:PXANF 665:PXO_CO 3665:TJKCB 3663:TJKCE 3661:TJKCF 3664:TJKCG 3666:TJKCH 3667:TJKCS 3662:TJKCV 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3687:TJKD_E01 3688:TJKD_E2 3689:TJKD_E3 3690:TJKD_E59 3691:TJKD_E7Y 3692:TJKD_ES 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3697:TJKD_IKN 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3701:TJKD_IT 3761:TJKD_MS 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3705:TJKD_VMA 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3669:TJKIB 3670:TJKIKN 3668:TJKIMXO7Y 3649:TJKVA 3654:TJKVB 3655:TJKVE 3660:TJKVH 3651:TJKVNE 3652:TJKVNF 3650:TJKVNG 3653:TJKVNZ 3659:TJKVO 3658:TJKVQF 3657:TJKVQS 3656:TJKVQZ PMSNR endogen (1668) : 1669:PXMS * PMST endogen (3413), feed-back : 3412:FMST PMT eksogen : 3433:BPET 1682:FM 3412:FMST 2542:MT 1545:PCT * PMV endogen (2545), feed-back : 1682:FM 1680:FMV 3416:FMVX3 * PMVX3 endogen (3417), feed-back : 3416:FMVX3 PNCB endogen (1538) : 1568:PCB 2292:PCPN 3665:TJKCB PNCE endogen (1536) : 1564:PCE 2292:PCPN 3663:TJKCE PNCF endogen (1534) : 1562:PCF 2292:PCPN 3661:TJKCF PNCG endogen (1537) : 1565:PCG 2292:PCPN 3664:TJKCG PNCH endogen (1539) : 1566:PCH 2292:PCPN 3666:TJKCH PNCS endogen (1540) : 2292:PCPN 1567:PCS 3667:TJKCS PNCV endogen (1535) : 2292:PCPN 1563:PCV 3662:TJKCV * PNE01 endogen (1656), feed-back : 3392:EN01 1409:FXA 1408:FXAW 1650:PXANF PNIB endogen (1542) : 1548:IB 1561:KPNIBP1 1557:PNIBH 1556:PNIBO1 1558:PNIBP1 3669:TJKIB PNIBH endogen (1557) : 1573:PIBH 1558:PNIBP1 PNIBO1 endogen (1556) : 1572:PIBO1 1558:PNIBP1 PNIBP1 endogen (1558) : 1561:KPNIBP1 1571:PIBP1 PNIL endogen (1544) : 1551:PIL PNIMO1 endogen (1553) : 1569:PIMO1 PNIMO1X endogen (1552) : 1553:PNIMO1 1555:PNIMP1 1554:PNIMP1X7Y PNIMP1 endogen (1555) : 1560:KPNIMP1 1570:PIMP1 PNIMP1X7Y endogen (1554) : 1559:KPNIMP1X7Y PNIMXO7Y endogen (1541) : 1546:IM 1560:KPNIMP1 1559:KPNIMP1X7Y 1552:PNIMO1X 1555:PNIMP1 1554:PNIMP1X7Y 3668:TJKIMXO7Y PNM7Y_IM eksogen : 1696:PM7Y_IM PSPZ_XO endogen ( 700), ikke-bestemmende. PSPZ_XO1 endogen ( 611) : 616:FXO1 612:FYFO1GL * PTTYL endogen (1950), feed-back : 1932:BTYD 2024:IVBPS 2023:IVMPS 172:IWBZSU 175:IWBZSU1 1950:PTTYL 1951:PTTYO 2496:SPZUL 2306:SYM 3253:TPATPO 2636:TRR_O_H 1954:TYDA 1953:TYDD 1970:TYMB 1968:TYMLF 1971:TYMO 1972:TYMR 1969:TYMS 1979:TYPEF 1977:TYPFO 1978:TYPFO_E 1975:TYPFP 1976:TYPFP_E 1981:TYPFY 1988:TYPI 1980:TYPOV 1987:TYPPT 1989:TYPQ 1985:TYPT 1983:TYPTP 1984:TYPTP_E 1999:TYRBF 2002:TYRHS 2003:TYRHY 1992:TYRKK 1997:TYRKR 1996:TYRKRR 1995:TYRKRS 1993:TYRKU 2001:TYRMC 2006:TYRRR 2005:TYRRS 1958:TYUADA 1959:TYUADJ 1960:TYUADR 1963:TYUAKR 1962:TYUAKU 1957:TYULY 1965:TYURY 1966:TYUSU 2044:YASD 2045:YASE 2043:YASW * PTTYO endogen (1951), feed-back : 1932:BTYD 1951:PTTYO 2628:TPAF 3253:TPATPO 2629:TPEF 1994:TYRKI 2044:YASD 2045:YASE 2043:YASW * PTTYP endogen (1952), feed-back : 1952:PTTYP 1999:TYRBF * PV endogen (4303), feed-back : 4299:FV * PV9 endogen (4397), feed-back : 4395:FV9 * PVA endogen (1477), feed-back : 4395:FV9 1466:FVA 4298:FVP 3649:TJKVA 1501:VA 1513:VMA * PVB endogen (1482), feed-back : 4395:FV9 1472:FVB 4396:FVBY 4298:FVP 3654:TJKVB 1506:VB 1518:VMB * PVBY endogen (4398), feed-back : 4396:FVBY * PVE endogen (1483), feed-back : 1467:FVE 4298:FVP 1531:PVME 3655:TJKVE 1507:VE * PVE1 endogen (4261), feed-back : 4257:FVE1 4265:FVE1W * PVE9 endogen (4375), feed-back : 4439:DT9 4431:DTE9 4373:FVE9 4377:FVE9W 4437:PKLEBM9 * PVEA endogen (1489), feed-back : 4110:DTA 4431:DTE9 4415:DTEP 1466:FVA 4373:FVE9 4377:FVE9W 222:FVEAWX 4256:FVEP 4264:FVEPW 4305:FVEX 2789:FYFA 217:PKLEA 218:PKLEBA 219:PKLEBMA 4452:PWA 2729:PWAW 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3704:TJKD_VEA 3705:TJKD_VMA 4013:VEA 1513:VMA * PVEB endogen (1494), feed-back : 4111:DTB 4431:DTE9 4432:DTEBY 4415:DTEP 1472:FVB 4373:FVE9 4377:FVE9W 263:FVEBWX 4374:FVEBY 4378:FVEBYW 4256:FVEP 4264:FVEPW 4305:FVEX 2795:FYFB 258:PKLEB 259:PKLEBB 260:PKLEBMB 4458:PWB 2748:PWBVV 2746:PWBW 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 4014:VEB 1518:VMB * PVEBY endogen (4376), feed-back : 4440:DTBY 4432:DTEBY 4374:FVEBY 4378:FVEBYW 4438:PKLEBMBY * PVEE endogen (1497), feed-back : 4125:BVEE 4415:DTEP 1467:FVE 4256:FVEP 4264:FVEPW 2790:FYFE 1531:PVME 4453:PWE 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 4122:VEE * PVEH endogen (1499), feed-back : 4126:BVEH 4415:DTEP 4256:FVEP 4264:FVEPW 4305:FVEX 1476:FVH 736:FYFH 1532:PVMH 4462:PWH 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 4123:VEH * PVEN endogen (4258), feed-back : 4431:DTE9 4432:DTEBY 4413:DTEN 4415:DTEP 4424:DTN 4373:FVE9 4377:FVE9W 4374:FVEBY 4378:FVEBYW 4254:FVEN 4262:FVENW 4256:FVEP 4264:FVEPW 4422:PKLEBMN * PVENE endogen (1524), feed-back : 4413:DTEN 4112:DTNE 4254:FVEN 467:FVENEWX 4262:FVENW 1469:FVNE 2792:FYFNE 466:PKLBMENE 4455:PWNE 2756:PWNEVV 2754:PWNEW 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 * PVENF endogen (1492), feed-back : 4413:DTEN 4113:DTNF 4254:FVEN 304:FVENFWX 4262:FVENW 4305:FVEX 1470:FVNF 2793:FYFNF 301:PKLEBMNF 300:PKLEBNF 299:PKLENF 4456:PWNF 2740:PWNFVV 2738:PWNFW 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 4015:VENF 1516:VMNF * PVENG endogen (1523), feed-back : 4413:DTEN 4114:DTNG 4254:FVEN 508:FVENGWX 4262:FVENW 1468:FVNG 2791:FYFNG 507:PKLBMENG 4454:PWNG 4448:PWNGW 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 * PVENZ endogen (1493), feed-back : 4413:DTEN 4115:DTNZ 4254:FVEN 4262:FVENW 345:FVENZWX 4305:FVEX 1471:FVNZ 2794:FYFNZ 342:PKLEBMNZ 341:PKLEBNZ 340:PKLENZ 4457:PWNZ 2764:PWNZVV 2762:PWNZW 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 4016:VENZ 1517:VMNZ * PVEO endogen (1500), feed-back : 4127:BVEO 4257:FVE1 4265:FVE1W 4305:FVEX 680:FVO 682:FYFO 622:PVEO1 1533:PVMO 4463:PWO 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 4124:VEO * PVEO1 endogen ( 622), feed-back : 626:FVO1 616:FXO1 624:VEO1 * PVEP endogen (4260), feed-back : 4415:DTEP 4426:DTP 4257:FVE1 4265:FVE1W 4256:FVEP 4264:FVEPW * PVEQ endogen (4259), feed-back : 4431:DTE9 4432:DTEBY 4415:DTEP 4414:DTEQ 4425:DTQ 4373:FVE9 4377:FVE9W 4374:FVEBY 4378:FVEBYW 4256:FVEP 4264:FVEPW 4255:FVEQ 4263:FVEQW 4423:PKLEBMQ * PVEQF endogen (1498), feed-back : 4414:DTEQ 4116:DTQF 4255:FVEQ 386:FVEQFWX 4263:FVEQW 4305:FVEX 1474:FVQF 2798:FYFQF 383:PKLEBMQF 382:PKLEBQF 381:PKLEQF 4461:PWQF 2772:PWQFVV 2770:PWQFW 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 4017:VEQF 1521:VMQF * PVEQS endogen (1496), feed-back : 4432:DTEBY 4414:DTEQ 4117:DTQS 4374:FVEBY 4378:FVEBYW 4255:FVEQ 549:FVEQSWX 4263:FVEQW 4305:FVEX 1475:FVQS 2797:FYFQS 548:PKLBMEQS 4460:PWQS 4449:PWQSW 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 4018:VEQS 1520:VMQS * PVEQZ endogen (1495), feed-back : 4414:DTEQ 4118:DTQZ 4255:FVEQ 4263:FVEQW 427:FVEQZWX 4305:FVEX 1473:FVQZ 2796:FYFQZ 424:PKLEBMQZ 423:PKLEBQZ 422:PKLEQZ 4459:PWQZ 2780:PWQZVV 2778:PWQZW 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 4019:VEQZ 1519:VMQZ * PVEX endogen (4306), feed-back : 4305:FVEX * PVH endogen (1488), feed-back : 1476:FVH 4298:FVP 1532:PVMH 3660:TJKVH 1508:VH * PVM endogen (4284), feed-back : 4280:FVM 4288:FVMW * PVM9 endogen (4387), feed-back : 4439:DT9 4435:DTM9 4385:FVM9 4389:FVM9W 4437:PKLEBM9 * PVMA endogen (1522), feed-back : 4110:DTA 4435:DTM9 4421:DTMP 1466:FVA 4385:FVM9 4389:FVM9W 220:FVMAWX 4279:FVMP 4287:FVMPW 2789:FYFA 219:PKLEBMA 4452:PWA 2729:PWAW 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3705:TJKD_VMA * PVMB endogen (1529), feed-back : 4111:DTB 4435:DTM9 4436:DTMBY 4421:DTMP 1472:FVB 4385:FVM9 4389:FVM9W 261:FVMBWX 4386:FVMBY 4390:FVMBYW 4279:FVMP 4287:FVMPW 2795:FYFB 260:PKLEBMB 4458:PWB 2748:PWBVV 2746:PWBW 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 * PVMBY endogen (4388), feed-back : 4440:DTBY 4436:DTMBY 4386:FVMBY 4390:FVMBYW 4438:PKLEBMBY * PVME endogen (1531), feed-back : 4421:DTMP 1467:FVE 4279:FVMP 4287:FVMPW 2790:FYFE 4453:PWE 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 4119:VME * PVMH endogen (1532), feed-back : 4421:DTMP 1476:FVH 4279:FVMP 4287:FVMPW 736:FYFH 4462:PWH 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 4120:VMH * PVMN endogen (4281), feed-back : 4435:DTM9 4436:DTMBY 4419:DTMN 4421:DTMP 4424:DTN 4385:FVM9 4389:FVM9W 4386:FVMBY 4390:FVMBYW 4277:FVMN 4285:FVMNW 4279:FVMP 4287:FVMPW 4422:PKLEBMN * PVMNE endogen (1491), feed-back : 4419:DTMN 4112:DTNE 4277:FVMN 468:FVMNEWX 4285:FVMNW 1469:FVNE 2792:FYFNE 466:PKLBMENE 465:PKLBMNE 4455:PWNE 2756:PWNEVV 2754:PWNEW 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 1515:VENE 4011:VMNE * PVMNF endogen (1525), feed-back : 4419:DTMN 4113:DTNF 4277:FVMN 302:FVMNFWX 4285:FVMNW 1470:FVNF 2793:FYFNF 301:PKLEBMNF 4456:PWNF 2740:PWNFVV 2738:PWNFW 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 * PVMNG endogen (1490), feed-back : 4419:DTMN 4114:DTNG 4277:FVMN 509:FVMNGWX 4285:FVMNW 1468:FVNG 2791:FYFNG 507:PKLBMENG 506:PKLBMNG 4454:PWNG 4448:PWNGW 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 1514:VENG 4012:VMNG * PVMNZ endogen (1526), feed-back : 4419:DTMN 4115:DTNZ 4277:FVMN 4285:FVMNW 343:FVMNZWX 1471:FVNZ 2794:FYFNZ 342:PKLEBMNZ 4457:PWNZ 2764:PWNZVV 2762:PWNZW 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 * PVMO endogen (1533), feed-back : 4280:FVM 4288:FVMW 680:FVO 682:FYFO 623:PVMO1 4463:PWO 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 4121:VMO * PVMO1 endogen ( 623), feed-back : 626:FVO1 616:FXO1 625:VMO1 * PVMP endogen (4283), feed-back : 4421:DTMP 4426:DTP 4280:FVM 4279:FVMP 4287:FVMPW 4288:FVMW * PVMQ endogen (4282), feed-back : 4435:DTM9 4436:DTMBY 4421:DTMP 4420:DTMQ 4425:DTQ 4385:FVM9 4389:FVM9W 4386:FVMBY 4390:FVMBYW 4279:FVMP 4287:FVMPW 4278:FVMQ 4286:FVMQW 4423:PKLEBMQ * PVMQF endogen (1527), feed-back : 4420:DTMQ 4116:DTQF 4278:FVMQ 384:FVMQFWX 4286:FVMQW 1474:FVQF 2798:FYFQF 383:PKLEBMQF 4461:PWQF 2772:PWQFVV 2770:PWQFW 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 * PVMQS endogen (1530), feed-back : 4436:DTMBY 4420:DTMQ 4117:DTQS 4386:FVMBY 4390:FVMBYW 4278:FVMQ 550:FVMQSWX 4286:FVMQW 1475:FVQS 2797:FYFQS 548:PKLBMEQS 547:PKLBMQS 4460:PWQS 4449:PWQSW 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 * PVMQZ endogen (1528), feed-back : 4420:DTMQ 4118:DTQZ 4278:FVMQ 4286:FVMQW 425:FVMQZWX 1473:FVQZ 2796:FYFQZ 424:PKLEBMQZ 4459:PWQZ 2780:PWQZVV 2778:PWQZW 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 * PVN endogen (4300), feed-back : 4395:FV9 4396:FVBY 4296:FVN 4298:FVP * PVNE endogen (1479), feed-back : 4296:FVN 1469:FVNE 3651:TJKVNE 1515:VENE 1503:VNE * PVNF endogen (1480), feed-back : 4296:FVN 1470:FVNF 3652:TJKVNF 1516:VMNF 1504:VNF * PVNG endogen (1478), feed-back : 4296:FVN 1468:FVNG 3650:TJKVNG 1514:VENG 1502:VNG * PVNZ endogen (1481), feed-back : 4296:FVN 1471:FVNZ 3653:TJKVNZ 1517:VMNZ 1505:VNZ * PVO endogen (1487), feed-back : 4299:FV 680:FVO 1533:PVMO 3659:TJKVO 1512:VO * PVO1 endogen ( 628), feed-back : 626:FVO1 613:FXO1GL 619:FYFO1 * PVP endogen (4302), feed-back : 4299:FV 4298:FVP * PVQ endogen (4301), feed-back : 4395:FV9 4396:FVBY 4298:FVP 4297:FVQ * PVQF endogen (1486), feed-back : 4297:FVQ 1474:FVQF 3658:TJKVQF 1521:VMQF 1511:VQF * PVQS endogen (1485), feed-back : 4396:FVBY 4297:FVQ 1475:FVQS 3657:TJKVQS 1520:VMQS 1510:VQS * PVQZ endogen (1484), feed-back : 4297:FVQ 1473:FVQZ 3656:TJKVQZ 1519:VMQZ 1509:VQZ PW endogen (4467) : 4483:BPR PWA endogen (4452) : 4468:BPRA 4467:PW 4466:PWP PWANV endogen (4443), ikke-bestemmende. * PWAV endogen (2732), feed-back : 1409:FXA PWAVL endogen (2731) : 4443:PWANV PWAVV endogen (2730) : 4443:PWANV * PWAW endogen (2729), feed-back : 1408:FXAW PWB endogen (4458) : 4474:BPRB 4467:PW 4466:PWP * PWBM endogen (3078), feed-back : 3072:BOWBM 3262:OWPB_ATP 3115:OWPB_B 3104:OWPB_F PWBNV endogen (4446), ikke-bestemmende. * PWBS endogen (3016), feed-back : 3073:BOWBS 3017:OWBD_OS_Z 3078:PWBM 3016:PWBS * PWBSE endogen (3013), feed-back : 3014:OWBE_OS_Z 3013:PWBSE PWBVL endogen (2747) : 2749:BPWBVL 4547:JRPXB 4446:PWBNV 2752:PXB PWBVV endogen (2748) : 2750:BPWBVV 4547:JRPXB 4446:PWBNV 2752:PXB PWBW endogen (2746) : 2751:PXBW PWE endogen (4453) : 4469:BPRE 4467:PW 4466:PWP PWH endogen (4462) : 4478:BPRH 4467:PW 4466:PWP PWN endogen (4464) : 4481:BPRN PWNE endogen (4455) : 4471:BPRNE 4467:PW 4464:PWN 4466:PWP PWNEVL endogen (2755) : 2757:BPWNEVL 4550:JRPXNE 2760:PXNE PWNEVV endogen (2756) : 2758:BPWNEVV 4550:JRPXNE 2760:PXNE PWNEW endogen (2754) : 4450:PWNW 2759:PXNEW PWNF endogen (4456) : 4472:BPRNF 4467:PW 4464:PWN 4466:PWP PWNFNV endogen (4444), ikke-bestemmende. PWNFVL endogen (2739) : 2741:BPWNFVL 4444:PWNFNV PWNFVV endogen (2740) : 2742:BPWNFVV 4444:PWNFNV PWNFW endogen (2738) : 4450:PWNW 2743:PXNFW PWNG endogen (4454) : 4470:BPRNG 4467:PW 4464:PWN 4466:PWP PWNGW endogen (4448) : 4450:PWNW PWNW endogen (4450), ikke-bestemmende. PWNZ endogen (4457) : 4473:BPRNZ 4467:PW 4464:PWN 4466:PWP PWNZNV endogen (4445), ikke-bestemmende. PWNZVL endogen (2763) : 2765:BPWNZVL 4553:JRPXNZ 4445:PWNZNV 2768:PXNZ PWNZVV endogen (2764) : 2766:BPWNZVV 4553:JRPXNZ 4445:PWNZNV 2768:PXNZ PWNZW endogen (2762) : 4450:PWNW 2767:PXNZW PWO endogen (4463) : 4479:BPRO 4467:PW PWP endogen (4466) : 4482:BPRP * PWP_ATP endogen (3267), feed-back : 3272:OWPCR_DMP 3277:OWPCR_SP 3267:PWP_ATP * PWP_B endogen (3121), feed-back : 3154:OWPCO1_B 3281:OWPCO1_LD 3173:OWPCO2_B 3285:OWPCO2_LD 3135:OWPCR_B 3217:OWPIO1_B 3236:OWPIO2_B 3198:OWPIR_B 3121:PWP_B * PWP_F endogen (3109), feed-back : 3155:OWPCO1_F 3174:OWPCO2_F 3136:OWPCR_F 3218:OWPIO1_F 3237:OWPIO2_F 3199:OWPIR_F 3109:PWP_F * PWP_WCP endogen (2908), feed-back : 2907:OWCP_CF_H 2908:PWP_WCP * PWP_WP endogen (2917), feed-back : 2916:OWP_CF_H 2917:PWP_WP PWQ endogen (4465) : 4480:BPRQ PWQF endogen (4461) : 4477:BPRQF 4467:PW 4466:PWP 4465:PWQ PWQFVL endogen (2771) : 2773:BPWQFVL 4556:JRPXQF 2776:PXQF PWQFVV endogen (2772) : 2774:BPWQFVV 4556:JRPXQF 2776:PXQF PWQFW endogen (2770) : 4451:PWQW 2775:PXQFW PWQS endogen (4460) : 4476:BPRQS 4467:PW 4466:PWP 4465:PWQ PWQSW endogen (4449) : 4451:PWQW PWQW endogen (4451), ikke-bestemmende. PWQZ endogen (4459) : 4475:BPRQZ 4467:PW 4466:PWP 4465:PWQ PWQZNV endogen (4447), ikke-bestemmende. PWQZVL endogen (2779) : 2781:BPWQZVL 4559:JRPXQZ 4447:PWQZNV 2784:PXQZ PWQZVV endogen (2780) : 2782:BPWQZVV 4559:JRPXQZ 4447:PWQZNV 2784:PXQZ PWQZW endogen (2778) : 4451:PWQW 2783:PXQZW * PWS_CF endogen (3001), feed-back : 2979:OWS_CF_Z 3001:PWS_CF 3080:PWS_D 3079:PWS_KAX * PWS_CR endogen (2954), feed-back : 2944:OWS_CR_Z 2954:PWS_CR 3080:PWS_D 3079:PWS_KAX * PWS_D endogen (3080), feed-back : 3080:PWS_D * PWS_KAX endogen (3079), feed-back : 3079:PWS_KAX PWS_LSE eksogen : 3075:BOWSE 2969:OWSCP_E_CF 2973:OWSP_E_CF 2915:OWSP_E_H 2977:OWSR_E_CF 2943:OWS_E_CR 3033:OWS_E_OK 3050:OWS_E_Z * PWULO endogen ( 672), feed-back : 672:PWULO 697:PYWOGL PWULO1 eksogen : 672:PWULO 608:PYWO1GL * PX endogen (3445), feed-back : 4483:BPR 3443:FX * PX9 endogen (3451), feed-back : 3450:FX9 * PXA endogen ( 178), feed-back : 3458:AXA_E01 4468:BPRA 1459:FDIL 3443:FX 3450:FX9 664:FXO_CO 3447:FXP 2789:FYFA 4562:JXA_IL 2891:KNU 2894:KNUH 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1543:PIKN 1550:PIT 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1541:PNIMXO7Y 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1488:PVH 1490:PVMNG 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 178:PXA 665:PXO_CO 1369:RJAXA_IT 1407:RJAXNE_VENE 1371:RJAXQZ_CB 1372:RJAXQZ_CE 1373:RJAXQZ_CF 1374:RJAXQZ_CG 1375:RJAXQZ_CH 1376:RJAXQZ_CS 1377:RJAXQZ_CV 1379:RJAXQZ_E2 1380:RJAXQZ_E3X 1381:RJAXQZ_E59 1382:RJAXQZ_E7Y 1383:RJAXQZ_ESQ 1367:RJAXQZ_IB 1370:RJAXQZ_IKN 1368:RJAXQZ_IMXO7Y 1384:RJAXQZ_VMA 1385:RJAXQZ_VMB 1386:RJAXQZ_VME 1387:RJAXQZ_VMH 1389:RJAXQZ_VMNF 1390:RJAXQZ_VMNG 1391:RJAXQZ_VMNZ 1392:RJAXQZ_VMO 1393:RJAXQZ_VMQF 1394:RJAXQZ_VMQS 1395:RJAXQZ_VMQZ 3665:TJKCB 3663:TJKCE 3661:TJKCF 3664:TJKCG 3666:TJKCH 3667:TJKCS 3662:TJKCV 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3688:TJKD_E2 3689:TJKD_E3 3690:TJKD_E59 3691:TJKD_E7Y 3692:TJKD_ES 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3697:TJKD_IKN 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3701:TJKD_IT 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3705:TJKD_VMA 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3729:TJKD_XA 3730:TJKD_XA1 3669:TJKIB 3670:TJKIKN 3668:TJKIMXO7Y 3630:TJKSXA 3649:TJKVA 3654:TJKVB 3655:TJKVE 3660:TJKVH 3651:TJKVNE 3652:TJKVNF 3650:TJKVNG 3653:TJKVNZ 3659:TJKVO 3658:TJKVQF 3657:TJKVQS 3656:TJKVQZ 1411:XA 3484:XA_C 3472:XA_CP 3508:XA_E 179:XA_E01 3496:XA_I 1432:XA_IL 3460:XA_X 3566:X_CB 3564:X_CE 3562:X_CF 3565:X_CG 3567:X_CH 3568:X_CS 3563:X_CV 3574:X_E01 3575:X_E2 3576:X_E3 3577:X_E59 3578:X_E7Y 3579:X_ES 3570:X_IB 3572:X_IKN 3569:X_IM 3571:X_IT 3550:X_XA 3556:X_XB 3551:X_XE 3560:X_XH 3553:X_XNE 3554:X_XNF 3552:X_XNG 3555:X_XNZ 3561:X_XO 3559:X_XQF 3558:X_XQS 3557:X_XQZ 2802:YFA * PXANF endogen (1650), feed-back : 192:FE01 178:PXA 3687:TJKD_E01 * PXB endogen (2752), feed-back : 4474:BPRB 2749:BPWBVL 2750:BPWBVV 1459:FDIL 3443:FX 3450:FX9 1416:FXB 3453:FXBY 664:FXO_CO 3447:FXP 2795:FYFB 4547:JRPXB 4578:JXB_IL 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1543:PIKN 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1541:PNIMXO7Y 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1488:PVH 1491:PVMNE 1490:PVMNG 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 1650:PXANF 2752:PXB 665:PXO_CO 1371:RJAXQZ_CB 1372:RJAXQZ_CE 1373:RJAXQZ_CF 1374:RJAXQZ_CG 1375:RJAXQZ_CH 1376:RJAXQZ_CS 1377:RJAXQZ_CV 1378:RJAXQZ_E01 1379:RJAXQZ_E2 1380:RJAXQZ_E3X 1381:RJAXQZ_E59 1382:RJAXQZ_E7Y 1383:RJAXQZ_ESQ 1367:RJAXQZ_IB 1370:RJAXQZ_IKN 1368:RJAXQZ_IMXO7Y 1384:RJAXQZ_VMA 1385:RJAXQZ_VMB 1386:RJAXQZ_VME 1387:RJAXQZ_VMH 1388:RJAXQZ_VMNE 1389:RJAXQZ_VMNF 1390:RJAXQZ_VMNG 1391:RJAXQZ_VMNZ 1392:RJAXQZ_VMO 1393:RJAXQZ_VMQF 1394:RJAXQZ_VMQS 1395:RJAXQZ_VMQZ 3665:TJKCB 3663:TJKCE 3661:TJKCF 3664:TJKCG 3666:TJKCH 3667:TJKCS 3662:TJKCV 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3687:TJKD_E01 3688:TJKD_E2 3689:TJKD_E3 3690:TJKD_E59 3691:TJKD_E7Y 3692:TJKD_ES 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3697:TJKD_IKN 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3701:TJKD_IT 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3705:TJKD_VMA 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3733:TJKD_XB 3734:TJKD_XB1 3669:TJKIB 3670:TJKIKN 3668:TJKIMXO7Y 3636:TJKSXB 3649:TJKVA 3654:TJKVB 3655:TJKVE 3660:TJKVH 3651:TJKVNE 3652:TJKVNF 3650:TJKVNG 3653:TJKVNZ 3659:TJKVO 3658:TJKVQF 3657:TJKVQS 3656:TJKVQZ 1426:XB 3490:XB_C 3478:XB_CP 3514:XB_E 3502:XB_I 1448:XB_IL 3466:XB_X 3566:X_CB 3564:X_CE 3562:X_CF 3565:X_CG 3567:X_CH 3568:X_CS 3563:X_CV 3574:X_E01 3575:X_E2 3576:X_E3 3577:X_E59 3578:X_E7Y 3579:X_ES 3570:X_IB 3572:X_IKN 3569:X_IM 3571:X_IT 3550:X_XA 3556:X_XB 3551:X_XE 3560:X_XH 3553:X_XNE 3554:X_XNF 3552:X_XNG 3555:X_XNZ 3561:X_XO 3559:X_XQF 3558:X_XQS 3557:X_XQZ 2808:YFB 4548:ZPXB PXBW endogen (2751) : 4547:JRPXB 2752:PXB * PXBY endogen (3454), feed-back : 3453:FXBY * PXE endogen ( 188), feed-back : 4469:BPRE 3443:FX 184:FXE_E3 3447:FXP 2790:FYFE 2614:TIRE_O 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3631:TJKSXE 2803:YFE * PXEXE3 endogen ( 182), feed-back : 819:AM3K_VENE 1253:AM3R_E01 1274:AM3R_E2 1315:AM3R_E59 1336:AM3R_E7Y 1356:AM3R_ESQ 797:AM3R_VENG 1459:FDIL 181:FXEXE3 184:FXE_E3 664:FXO_CO 4855:JDAM3K_VENE 5226:JDAM3R_E01 5227:JDAM3R_E2 5229:JDAM3R_E59 5230:JDAM3R_E7Y 5231:JDAM3R_ESQ 5242:JDAM3R_VENG 4563:JXE_IL 1651:PE2 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1543:PIKN 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1541:PNIMXO7Y 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1489:PVEA 1494:PVEB 1497:PVEE 1499:PVEH 1492:PVENF 1493:PVENZ 1500:PVEO 1498:PVEQF 1496:PVEQS 1495:PVEQZ 1488:PVH 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 1650:PXANF 182:PXEXE3 185:PXE_E3 665:PXO_CO 1396:RJAXNE_VEA 1397:RJAXNE_VEB 1398:RJAXNE_VEE 1399:RJAXNE_VEH 1407:RJAXNE_VENE 1400:RJAXNE_VENF 1401:RJAXNE_VENG 1402:RJAXNE_VENZ 1403:RJAXNE_VEO 1404:RJAXNE_VEQF 1405:RJAXNE_VEQS 1406:RJAXNE_VEQZ 1371:RJAXQZ_CB 1372:RJAXQZ_CE 1373:RJAXQZ_CF 1374:RJAXQZ_CG 1375:RJAXQZ_CH 1376:RJAXQZ_CS 1377:RJAXQZ_CV 1367:RJAXQZ_IB 1370:RJAXQZ_IKN 1368:RJAXQZ_IMXO7Y 3665:TJKCB 3663:TJKCE 3661:TJKCF 3664:TJKCG 3666:TJKCH 3667:TJKCS 3662:TJKCV 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3687:TJKD_E01 3688:TJKD_E2 3690:TJKD_E59 3691:TJKD_E7Y 3692:TJKD_ES 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3697:TJKD_IKN 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3701:TJKD_IT 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3704:TJKD_VEA 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 3669:TJKIB 3670:TJKIKN 3668:TJKIMXO7Y 3649:TJKVA 3654:TJKVB 3655:TJKVE 3660:TJKVH 3651:TJKVNE 3652:TJKVNF 3650:TJKVNG 3653:TJKVNZ 3659:TJKVO 3658:TJKVQF 3657:TJKVQS 3656:TJKVQZ 183:XEXE3 3485:XE_C 3473:XE_CP 3509:XE_E 3497:XE_I 1433:XE_IL 3461:XE_X 3566:X_CB 3564:X_CE 3562:X_CF 3565:X_CG 3567:X_CH 3568:X_CS 3563:X_CV 3574:X_E01 3575:X_E2 3577:X_E59 3578:X_E7Y 3579:X_ES 3570:X_IB 3572:X_IKN 3569:X_IM 3571:X_IT 3550:X_XA 3556:X_XB 3551:X_XE 3560:X_XH 3553:X_XNE 3554:X_XNF 3552:X_XNG 3555:X_XNZ 3561:X_XO 3559:X_XQF 3558:X_XQS 3557:X_XQZ * PXE_E3 endogen ( 185), feed-back : 191:FE3 184:FXE_E3 190:PE3 185:PXE_E3 3689:TJKD_E3 3751:TJKD_XE 3752:TJKD_XE1 186:XE_E3 * PXH endogen ( 737), feed-back : 4478:BPRH 1422:FCH 3443:FX 664:FXO_CO 3447:FXP 736:FYFH 4579:JXH_IL 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1543:PIKN 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1541:PNIMXO7Y 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1488:PVH 1491:PVMNE 1490:PVMNG 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 1650:PXANF 665:PXO_CO 1371:RJAXQZ_CB 1372:RJAXQZ_CE 1373:RJAXQZ_CF 1374:RJAXQZ_CG 1375:RJAXQZ_CH 1376:RJAXQZ_CS 1377:RJAXQZ_CV 1378:RJAXQZ_E01 1379:RJAXQZ_E2 1380:RJAXQZ_E3X 1381:RJAXQZ_E59 1382:RJAXQZ_E7Y 1383:RJAXQZ_ESQ 1367:RJAXQZ_IB 1370:RJAXQZ_IKN 1368:RJAXQZ_IMXO7Y 1384:RJAXQZ_VMA 1385:RJAXQZ_VMB 1386:RJAXQZ_VME 1387:RJAXQZ_VMH 1388:RJAXQZ_VMNE 1389:RJAXQZ_VMNF 1390:RJAXQZ_VMNG 1391:RJAXQZ_VMNZ 1392:RJAXQZ_VMO 1393:RJAXQZ_VMQF 1394:RJAXQZ_VMQS 1395:RJAXQZ_VMQZ 3665:TJKCB 3663:TJKCE 3661:TJKCF 3664:TJKCG 3666:TJKCH 3667:TJKCS 3662:TJKCV 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3687:TJKD_E01 3688:TJKD_E2 3689:TJKD_E3 3690:TJKD_E59 3691:TJKD_E7Y 3692:TJKD_ES 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3697:TJKD_IKN 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3701:TJKD_IT 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3705:TJKD_VMA 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3749:TJKD_XH 3750:TJKD_XH1 3669:TJKIB 3670:TJKIKN 3668:TJKIMXO7Y 3640:TJKSXH 3649:TJKVA 3654:TJKVB 3655:TJKVE 3660:TJKVH 3651:TJKVNE 3652:TJKVNF 3650:TJKVNG 3653:TJKVNZ 3659:TJKVO 3658:TJKVQF 3657:TJKVQS 3656:TJKVQZ 1430:XH 3494:XH_C 3482:XH_CP 3518:XH_E 3506:XH_I 1449:XH_IL 3470:XH_X 3566:X_CB 3564:X_CE 3562:X_CF 3565:X_CG 3567:X_CH 3568:X_CS 3563:X_CV 3574:X_E01 3575:X_E2 3576:X_E3 3577:X_E59 3578:X_E7Y 3579:X_ES 3570:X_IB 3572:X_IKN 3569:X_IM 3571:X_IT 3550:X_XA 3556:X_XB 3551:X_XE 3560:X_XH 3553:X_XNE 3554:X_XNF 3552:X_XNG 3555:X_XNZ 3561:X_XO 3559:X_XQF 3558:X_XQS 3557:X_XQZ 2812:YFH PXM01 endogen (1665) : 1674:FMZ01 1670:FMZ01W PXM2 endogen (1666) : 1675:FMZ2 1671:FMZ2W PXM59 endogen (1667) : 1676:FMZ59 1672:FMZ59W PXMS endogen (1669) : 1677:FMZSNR 1673:FMZSNRW * PXN endogen (2787), feed-back : 4481:BPRN 3443:FX 3450:FX9 3453:FXBY 1431:FXN 3447:FXP 2787:PXN 3775:QXN * PXNE endogen (2760), feed-back : 1080:AXNE_CB 1038:AXNE_CE 996:AXNE_CF 1059:AXNE_CG 1101:AXNE_CH 1143:AXNE_CO 1122:AXNE_CS 1017:AXNE_CV 1243:AXNE_E01 1263:AXNE_E2 1283:AXNE_E3X 1304:AXNE_E59 1325:AXNE_E7Y 1346:AXNE_ESQ 1181:AXNE_IB 1223:AXNE_IKN 1162:AXNE_IMXO7Y 744:AXNE_VEA 870:AXNE_VEB 765:AXNE_VEE 954:AXNE_VEH 807:AXNE_VENE 828:AXNE_VENF 786:AXNE_VENG 849:AXNE_VENZ 975:AXNE_VEO 933:AXNE_VEQF 912:AXNE_VEQS 891:AXNE_VEQZ 4471:BPRNE 2757:BPWNEVL 2758:BPWNEVV 1459:FDIL 1431:FXN 1414:FXNE 664:FXO_CO 2792:FYFNE 5248:JDAXNE_CB 5249:JDAXNE_CE 5250:JDAXNE_CF 5251:JDAXNE_CG 5252:JDAXNE_CH 5253:JDAXNE_CO 5254:JDAXNE_CS 5255:JDAXNE_CV 5256:JDAXNE_E01 5257:JDAXNE_E2 5258:JDAXNE_E3X 5259:JDAXNE_E59 5260:JDAXNE_E7Y 5261:JDAXNE_ESQ 5262:JDAXNE_IB 5263:JDAXNE_IKN 5264:JDAXNE_IMXO7Y 4550:JRPXNE 4564:JXNE_IL 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1543:PIKN 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1541:PNIMXO7Y 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1489:PVEA 1494:PVEB 1497:PVEE 1499:PVEH 1492:PVENF 1493:PVENZ 1500:PVEO 1498:PVEQF 1496:PVEQS 1495:PVEQZ 1488:PVH 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 1650:PXANF 2787:PXN 2760:PXNE 665:PXO_CO 3775:QXN 1396:RJAXNE_VEA 1397:RJAXNE_VEB 1398:RJAXNE_VEE 1399:RJAXNE_VEH 1407:RJAXNE_VENE 1400:RJAXNE_VENF 1401:RJAXNE_VENG 1402:RJAXNE_VENZ 1403:RJAXNE_VEO 1404:RJAXNE_VEQF 1405:RJAXNE_VEQS 1406:RJAXNE_VEQZ 1371:RJAXQZ_CB 1372:RJAXQZ_CE 1373:RJAXQZ_CF 1374:RJAXQZ_CG 1375:RJAXQZ_CH 1376:RJAXQZ_CS 1377:RJAXQZ_CV 1378:RJAXQZ_E01 1379:RJAXQZ_E2 1380:RJAXQZ_E3X 1381:RJAXQZ_E59 1382:RJAXQZ_E7Y 1383:RJAXQZ_ESQ 1367:RJAXQZ_IB 1370:RJAXQZ_IKN 1368:RJAXQZ_IMXO7Y 3665:TJKCB 3663:TJKCE 3661:TJKCF 3664:TJKCG 3666:TJKCH 3667:TJKCS 3662:TJKCV 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3687:TJKD_E01 3688:TJKD_E2 3689:TJKD_E3 3690:TJKD_E59 3691:TJKD_E7Y 3692:TJKD_ES 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3697:TJKD_IKN 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3701:TJKD_IT 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3704:TJKD_VEA 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3735:TJKD_XNE 3736:TJKD_XNE1 3669:TJKIB 3670:TJKIKN 3668:TJKIMXO7Y 3634:TJKSXNE 3649:TJKVA 3654:TJKVB 3655:TJKVE 3660:TJKVH 3651:TJKVNE 3652:TJKVNF 3650:TJKVNG 3653:TJKVNZ 3659:TJKVO 3658:TJKVQF 3657:TJKVQS 3656:TJKVQZ 1424:XNE 3487:XNE_C 3475:XNE_CP 3511:XNE_E 3499:XNE_I 1434:XNE_IL 3463:XNE_X 3566:X_CB 3564:X_CE 3562:X_CF 3565:X_CG 3567:X_CH 3568:X_CS 3563:X_CV 3574:X_E01 3575:X_E2 3576:X_E3 3577:X_E59 3578:X_E7Y 3579:X_ES 3570:X_IB 3572:X_IKN 3569:X_IM 3571:X_IT 3550:X_XA 3556:X_XB 3551:X_XE 3560:X_XH 3553:X_XNE 3554:X_XNF 3552:X_XNG 3555:X_XNZ 3561:X_XO 3559:X_XQF 3558:X_XQS 3557:X_XQZ 2805:YFNE 4551:ZPXNE PXNEW endogen (2759) : 4550:JRPXNE 2760:PXNE * PXNF endogen (2744), feed-back : 1081:AXNF_CB 1039:AXNF_CE 997:AXNF_CF 1060:AXNF_CG 1102:AXNF_CH 1144:AXNF_CO 1123:AXNF_CS 1018:AXNF_CV 3459:AXNF_E01 1182:AXNF_IB 1224:AXNF_IKN 1163:AXNF_IMXO7Y 745:AXNF_VMA 871:AXNF_VMB 766:AXNF_VME 955:AXNF_VMH 808:AXNF_VMNE 829:AXNF_VMNF 787:AXNF_VMNG 850:AXNF_VMNZ 976:AXNF_VMO 934:AXNF_VMQF 913:AXNF_VMQS 892:AXNF_VMQZ 4472:BPRNF 2741:BPWNFVL 2742:BPWNFVV 1459:FDIL 1431:FXN 664:FXO_CO 2793:FYFNF 5266:JDAXNF_CB 5267:JDAXNF_CE 5268:JDAXNF_CF 5269:JDAXNF_CG 5270:JDAXNF_CH 5271:JDAXNF_CO 5272:JDAXNF_CS 5273:JDAXNF_CV 5279:JDAXNF_IB 5280:JDAXNF_IKN 5281:JDAXNF_IMXO7Y 5283:JDAXNF_VMA 5284:JDAXNF_VMB 5285:JDAXNF_VME 5286:JDAXNF_VMH 5287:JDAXNF_VMNE 5288:JDAXNF_VMNF 5289:JDAXNF_VMNG 5290:JDAXNF_VMNZ 5291:JDAXNF_VMO 5292:JDAXNF_VMQF 5293:JDAXNF_VMQS 5294:JDAXNF_VMQZ 4565:JXNF_IL 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1543:PIKN 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1541:PNIMXO7Y 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1488:PVH 1491:PVMNE 1490:PVMNG 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 178:PXA 1665:PXM01 1666:PXM2 2787:PXN 665:PXO_CO 3775:QXN 1371:RJAXQZ_CB 1372:RJAXQZ_CE 1373:RJAXQZ_CF 1374:RJAXQZ_CG 1375:RJAXQZ_CH 1376:RJAXQZ_CS 1377:RJAXQZ_CV 1379:RJAXQZ_E2 1380:RJAXQZ_E3X 1381:RJAXQZ_E59 1382:RJAXQZ_E7Y 1383:RJAXQZ_ESQ 1367:RJAXQZ_IB 1370:RJAXQZ_IKN 1368:RJAXQZ_IMXO7Y 1384:RJAXQZ_VMA 1385:RJAXQZ_VMB 1386:RJAXQZ_VME 1387:RJAXQZ_VMH 1388:RJAXQZ_VMNE 1389:RJAXQZ_VMNF 1390:RJAXQZ_VMNG 1391:RJAXQZ_VMNZ 1392:RJAXQZ_VMO 1393:RJAXQZ_VMQF 1394:RJAXQZ_VMQS 1395:RJAXQZ_VMQZ 3665:TJKCB 3663:TJKCE 3661:TJKCF 3664:TJKCG 3666:TJKCH 3667:TJKCS 3662:TJKCV 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3688:TJKD_E2 3689:TJKD_E3 3690:TJKD_E59 3691:TJKD_E7Y 3692:TJKD_ES 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3697:TJKD_IKN 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3701:TJKD_IT 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3705:TJKD_VMA 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3731:TJKD_XNF 3732:TJKD_XNF1 3669:TJKIB 3670:TJKIKN 3668:TJKIMXO7Y 3632:TJKSXNF 3649:TJKVA 3654:TJKVB 3655:TJKVE 3660:TJKVH 3651:TJKVNE 3652:TJKVNF 3650:TJKVNG 3653:TJKVNZ 3659:TJKVO 3658:TJKVQF 3657:TJKVQS 3656:TJKVQZ 1412:XNF 3488:XNF_C 3476:XNF_CP 3512:XNF_E 180:XNF_E01 3500:XNF_I 1435:XNF_IL 3464:XNF_X 3566:X_CB 3564:X_CE 3562:X_CF 3565:X_CG 3567:X_CH 3568:X_CS 3563:X_CV 3574:X_E01 3575:X_E2 3576:X_E3 3577:X_E59 3578:X_E7Y 3579:X_ES 3570:X_IB 3572:X_IKN 3569:X_IM 3571:X_IT 3550:X_XA 3556:X_XB 3551:X_XE 3560:X_XH 3553:X_XNE 3554:X_XNF 3552:X_XNG 3555:X_XNZ 3561:X_XO 3559:X_XQF 3558:X_XQS 3557:X_XQZ 2806:YFNF PXNFW endogen (2743) : 2744:PXNF * PXNG endogen (2735), feed-back : 1079:AXNG_CB 1037:AXNG_CE 995:AXNG_CF 1058:AXNG_CG 1100:AXNG_CH 1142:AXNG_CO 1121:AXNG_CS 1016:AXNG_CV 1242:AXNG_E01 1262:AXNG_E2 1282:AXNG_E3X 1303:AXNG_E59 1324:AXNG_E7Y 1345:AXNG_ESQ 1180:AXNG_IB 1222:AXNG_IKN 1161:AXNG_IMXO7Y 743:AXNG_VEA 869:AXNG_VEB 764:AXNG_VEE 953:AXNG_VEH 806:AXNG_VENE 827:AXNG_VENF 785:AXNG_VENG 848:AXNG_VENZ 974:AXNG_VEO 932:AXNG_VEQF 911:AXNG_VEQS 890:AXNG_VEQZ 4470:BPRNG 1459:FDIL 1431:FXN 1413:FXNG 664:FXO_CO 2791:FYFNG 5295:JDAXNG_CB 5296:JDAXNG_CE 5297:JDAXNG_CF 5298:JDAXNG_CG 5299:JDAXNG_CH 5300:JDAXNG_CO 5301:JDAXNG_CS 5302:JDAXNG_CV 5303:JDAXNG_E01 5304:JDAXNG_E2 5305:JDAXNG_E3X 5306:JDAXNG_E59 5307:JDAXNG_E7Y 5308:JDAXNG_ESQ 5309:JDAXNG_IB 5310:JDAXNG_IKN 5311:JDAXNG_IMXO7Y 5313:JDAXNG_VEA 5314:JDAXNG_VEB 5315:JDAXNG_VEE 5316:JDAXNG_VEH 5317:JDAXNG_VENE 5318:JDAXNG_VENF 5319:JDAXNG_VENG 5320:JDAXNG_VENZ 5321:JDAXNG_VEO 5322:JDAXNG_VEQF 5323:JDAXNG_VEQS 5324:JDAXNG_VEQZ 4566:JXNG_IL 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1543:PIKN 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1541:PNIMXO7Y 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1489:PVEA 1494:PVEB 1497:PVEE 1499:PVEH 1492:PVENF 1493:PVENZ 1500:PVEO 1498:PVEQF 1496:PVEQS 1495:PVEQZ 1488:PVH 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 1650:PXANF 2787:PXN 2735:PXNG 665:PXO_CO 3775:QXN 1396:RJAXNE_VEA 1397:RJAXNE_VEB 1398:RJAXNE_VEE 1399:RJAXNE_VEH 1407:RJAXNE_VENE 1400:RJAXNE_VENF 1401:RJAXNE_VENG 1402:RJAXNE_VENZ 1403:RJAXNE_VEO 1404:RJAXNE_VEQF 1405:RJAXNE_VEQS 1406:RJAXNE_VEQZ 1371:RJAXQZ_CB 1372:RJAXQZ_CE 1373:RJAXQZ_CF 1374:RJAXQZ_CG 1375:RJAXQZ_CH 1376:RJAXQZ_CS 1377:RJAXQZ_CV 1378:RJAXQZ_E01 1379:RJAXQZ_E2 1380:RJAXQZ_E3X 1381:RJAXQZ_E59 1382:RJAXQZ_E7Y 1383:RJAXQZ_ESQ 1367:RJAXQZ_IB 1370:RJAXQZ_IKN 1368:RJAXQZ_IMXO7Y 3665:TJKCB 3663:TJKCE 3661:TJKCF 3664:TJKCG 3666:TJKCH 3667:TJKCS 3662:TJKCV 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3687:TJKD_E01 3688:TJKD_E2 3689:TJKD_E3 3690:TJKD_E59 3691:TJKD_E7Y 3692:TJKD_ES 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3697:TJKD_IKN 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3701:TJKD_IT 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3704:TJKD_VEA 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3737:TJKD_XNG 3738:TJKD_XNG1 3669:TJKIB 3670:TJKIKN 3668:TJKIMXO7Y 3633:TJKSXNG 3649:TJKVA 3654:TJKVB 3655:TJKVE 3660:TJKVH 3651:TJKVNE 3652:TJKVNF 3650:TJKVNG 3653:TJKVNZ 3659:TJKVO 3658:TJKVQF 3657:TJKVQS 3656:TJKVQZ 1423:XNG 3486:XNG_C 3474:XNG_CP 3510:XNG_E 3498:XNG_I 1436:XNG_IL 3462:XNG_X 3566:X_CB 3564:X_CE 3562:X_CF 3565:X_CG 3567:X_CH 3568:X_CS 3563:X_CV 3574:X_E01 3575:X_E2 3576:X_E3 3577:X_E59 3578:X_E7Y 3579:X_ES 3570:X_IB 3572:X_IKN 3569:X_IM 3571:X_IT 3550:X_XA 3556:X_XB 3551:X_XE 3560:X_XH 3553:X_XNE 3554:X_XNF 3552:X_XNG 3555:X_XNZ 3561:X_XO 3559:X_XQF 3558:X_XQS 3557:X_XQZ 2804:YFNG * PXNZ endogen (2768), feed-back : 1082:AXNZ_CB 1040:AXNZ_CE 998:AXNZ_CF 1061:AXNZ_CG 1103:AXNZ_CH 1145:AXNZ_CO 1124:AXNZ_CS 1019:AXNZ_CV 1244:AXNZ_E01 1265:AXNZ_E2 1285:AXNZ_E3X 1306:AXNZ_E59 1327:AXNZ_E7Y 1348:AXNZ_ESQ 1183:AXNZ_IB 1164:AXNZ_IMXO7Y 746:AXNZ_VMA 872:AXNZ_VMB 767:AXNZ_VME 956:AXNZ_VMH 809:AXNZ_VMNE 830:AXNZ_VMNF 788:AXNZ_VMNG 851:AXNZ_VMNZ 977:AXNZ_VMO 935:AXNZ_VMQF 914:AXNZ_VMQS 893:AXNZ_VMQZ 1227:AXQZ_IKN 4473:BPRNZ 2765:BPWNZVL 2766:BPWNZVV 1459:FDIL 1431:FXN 1415:FXNZ 664:FXO_CO 2794:FYFNZ 5325:JDAXNZ_CB 5326:JDAXNZ_CE 5327:JDAXNZ_CF 5328:JDAXNZ_CG 5329:JDAXNZ_CH 5330:JDAXNZ_CO 5331:JDAXNZ_CS 5332:JDAXNZ_CV 5333:JDAXNZ_E01 5334:JDAXNZ_E2 5335:JDAXNZ_E3X 5336:JDAXNZ_E59 5337:JDAXNZ_E7Y 5338:JDAXNZ_ESQ 5339:JDAXNZ_IB 5341:JDAXNZ_IMXO7Y 5343:JDAXNZ_VMA 5344:JDAXNZ_VMB 5345:JDAXNZ_VME 5346:JDAXNZ_VMH 5347:JDAXNZ_VMNE 5348:JDAXNZ_VMNF 5349:JDAXNZ_VMNG 5350:JDAXNZ_VMNZ 5351:JDAXNZ_VMO 5352:JDAXNZ_VMQF 5353:JDAXNZ_VMQS 5354:JDAXNZ_VMQZ 4553:JRPXNZ 4567:JXNZ_IL 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1543:PIKN 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1541:PNIMXO7Y 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1488:PVH 1491:PVMNE 1490:PVMNG 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 1650:PXANF 1667:PXM59 2787:PXN 2768:PXNZ 665:PXO_CO 3775:QXN 1371:RJAXQZ_CB 1372:RJAXQZ_CE 1373:RJAXQZ_CF 1374:RJAXQZ_CG 1375:RJAXQZ_CH 1376:RJAXQZ_CS 1377:RJAXQZ_CV 1378:RJAXQZ_E01 1379:RJAXQZ_E2 1380:RJAXQZ_E3X 1381:RJAXQZ_E59 1382:RJAXQZ_E7Y 1383:RJAXQZ_ESQ 1367:RJAXQZ_IB 1370:RJAXQZ_IKN 1368:RJAXQZ_IMXO7Y 1384:RJAXQZ_VMA 1385:RJAXQZ_VMB 1386:RJAXQZ_VME 1387:RJAXQZ_VMH 1388:RJAXQZ_VMNE 1389:RJAXQZ_VMNF 1390:RJAXQZ_VMNG 1391:RJAXQZ_VMNZ 1392:RJAXQZ_VMO 1393:RJAXQZ_VMQF 1394:RJAXQZ_VMQS 1395:RJAXQZ_VMQZ 3665:TJKCB 3663:TJKCE 3661:TJKCF 3664:TJKCG 3666:TJKCH 3667:TJKCS 3662:TJKCV 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3687:TJKD_E01 3688:TJKD_E2 3689:TJKD_E3 3690:TJKD_E59 3691:TJKD_E7Y 3692:TJKD_ES 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3697:TJKD_IKN 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3701:TJKD_IT 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3705:TJKD_VMA 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3739:TJKD_XNZ 3740:TJKD_XNZ1 3669:TJKIB 3670:TJKIKN 3668:TJKIMXO7Y 3635:TJKSXNZ 3649:TJKVA 3654:TJKVB 3655:TJKVE 3660:TJKVH 3651:TJKVNE 3652:TJKVNF 3650:TJKVNG 3653:TJKVNZ 3659:TJKVO 3658:TJKVQF 3657:TJKVQS 3656:TJKVQZ 1425:XNZ 3489:XNZ_C 3477:XNZ_CP 3513:XNZ_E 3501:XNZ_I 1437:XNZ_IL 3465:XNZ_X 3566:X_CB 3564:X_CE 3562:X_CF 3565:X_CG 3567:X_CH 3568:X_CS 3563:X_CV 3574:X_E01 3575:X_E2 3576:X_E3 3577:X_E59 3578:X_E7Y 3579:X_ES 3570:X_IB 3572:X_IKN 3569:X_IM 3571:X_IT 3550:X_XA 3556:X_XB 3551:X_XE 3560:X_XH 3553:X_XNE 3554:X_XNF 3552:X_XNG 3555:X_XNZ 3561:X_XO 3559:X_XQF 3558:X_XQS 3557:X_XQZ 2807:YFNZ 4554:ZPXNZ PXNZW endogen (2767) : 4553:JRPXNZ 2768:PXNZ * PXO endogen ( 670), feed-back : 4479:BPRO 3443:FX 669:FXO 3455:FXOXC 682:FYFO 4582:JXO_IL 1454:PILO 3665:TJKCB 3663:TJKCE 3661:TJKCF 3664:TJKCG 3666:TJKCH 3667:TJKCS 3662:TJKCV 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 3669:TJKIB 3670:TJKIKN 3641:TJKSXO 3649:TJKVA 3654:TJKVB 3655:TJKVE 3660:TJKVH 3651:TJKVNE 3652:TJKVNF 3650:TJKVNG 3653:TJKVNZ 3659:TJKVO 3658:TJKVQF 3657:TJKVQS 3656:TJKVQZ * PXO1 endogen ( 617), feed-back : 640:FCO 616:FXO1 619:FYFO1 633:PCOIM 1457:PILO1 637:PXO1I 630:PXO1_P 2785:PXQZ_CO * PXO1GL endogen ( 614), feed-back : 644:FCOGL 613:FXO1GL 643:PXO1_PGL * PXO1I endogen ( 637), feed-back : 640:FCO 644:FCOGL 160:FIMDP1 583:FIMO1 584:FIMRO1 637:PXO1I 667:PXO_IM 638:XO1I 4544:ZFIMRO1 * PXO1_P endogen ( 630), feed-back : 640:FCO 642:FXO1_PGL 630:PXO1_P 663:PXO_P 631:XO1_P * PXO1_PGL endogen ( 643), feed-back : 644:FCOGL 642:FXO1_PGL 643:PXO1_PGL * PXO_CO endogen ( 665), feed-back : 669:FXO 664:FXO_CO 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 668:XO 3456:XOXC 3495:XO_C * PXO_IM endogen ( 667), feed-back : 133:FIMO1X 126:FIMX 669:FXO 3455:FXOXC 1546:IM 132:IMO1X 127:IMX 1553:PNIMO1 667:PXO_IM 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 668:XO 3507:XO_I 3569:X_IM * PXO_P endogen ( 663), feed-back : 1459:FDIL 669:FXO 662:FXO_P 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1543:PIKN 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1488:PVH 1491:PVMNE 1490:PVMNG 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 1650:PXANF 663:PXO_P 1371:RJAXQZ_CB 1372:RJAXQZ_CE 1373:RJAXQZ_CF 1374:RJAXQZ_CG 1375:RJAXQZ_CH 1376:RJAXQZ_CS 1377:RJAXQZ_CV 1378:RJAXQZ_E01 1379:RJAXQZ_E2 1380:RJAXQZ_E3X 1381:RJAXQZ_E59 1382:RJAXQZ_E7Y 1383:RJAXQZ_ESQ 1367:RJAXQZ_IB 1370:RJAXQZ_IKN 1384:RJAXQZ_VMA 1385:RJAXQZ_VMB 1386:RJAXQZ_VME 1387:RJAXQZ_VMH 1388:RJAXQZ_VMNE 1389:RJAXQZ_VMNF 1390:RJAXQZ_VMNG 1391:RJAXQZ_VMNZ 1392:RJAXQZ_VMO 1393:RJAXQZ_VMQF 1394:RJAXQZ_VMQS 1395:RJAXQZ_VMQZ 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3687:TJKD_E01 3688:TJKD_E2 3689:TJKD_E3 3690:TJKD_E59 3691:TJKD_E7Y 3692:TJKD_ES 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3697:TJKD_IKN 3701:TJKD_IT 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3705:TJKD_VMA 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3747:TJKD_XO 3748:TJKD_XO1 668:XO 3483:XO_CP 3519:XO_E 3507:XO_I 1452:XO_IL 3471:XO_X 3566:X_CB 3564:X_CE 3562:X_CF 3565:X_CG 3567:X_CH 3568:X_CS 3563:X_CV 3574:X_E01 3575:X_E2 3576:X_E3 3577:X_E59 3578:X_E7Y 3579:X_ES 3570:X_IB 3572:X_IKN 3571:X_IT 3550:X_XA 3556:X_XB 3551:X_XE 3560:X_XH 3553:X_XNE 3554:X_XNF 3552:X_XNG 3555:X_XNZ 3561:X_XO 3559:X_XQF 3558:X_XQS 3557:X_XQZ * PXP endogen (3448), feed-back : 4482:BPRP 3447:FXP * PXQ endogen (2788), feed-back : 4480:BPRQ 3450:FX9 3453:FXBY 3447:FXP 3444:FXQ 2788:PXQ 3776:QXQ * PXQF endogen (2776), feed-back : 4477:BPRQF 2773:BPWQFVL 2774:BPWQFVV 1459:FDIL 3443:FX 664:FXO_CO 3444:FXQ 1421:FXQF 2798:FYFQF 4556:JRPXQF 4580:JXQF_IL 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1543:PIKN 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1541:PNIMXO7Y 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1488:PVH 1491:PVMNE 1490:PVMNG 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 1650:PXANF 665:PXO_CO 2788:PXQ 2776:PXQF 3776:QXQ 1371:RJAXQZ_CB 1372:RJAXQZ_CE 1373:RJAXQZ_CF 1374:RJAXQZ_CG 1375:RJAXQZ_CH 1376:RJAXQZ_CS 1377:RJAXQZ_CV 1378:RJAXQZ_E01 1379:RJAXQZ_E2 1380:RJAXQZ_E3X 1381:RJAXQZ_E59 1382:RJAXQZ_E7Y 1383:RJAXQZ_ESQ 1367:RJAXQZ_IB 1370:RJAXQZ_IKN 1368:RJAXQZ_IMXO7Y 1384:RJAXQZ_VMA 1385:RJAXQZ_VMB 1386:RJAXQZ_VME 1387:RJAXQZ_VMH 1388:RJAXQZ_VMNE 1389:RJAXQZ_VMNF 1390:RJAXQZ_VMNG 1391:RJAXQZ_VMNZ 1392:RJAXQZ_VMO 1393:RJAXQZ_VMQF 1394:RJAXQZ_VMQS 1395:RJAXQZ_VMQZ 3665:TJKCB 3663:TJKCE 3661:TJKCF 3664:TJKCG 3666:TJKCH 3667:TJKCS 3662:TJKCV 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3687:TJKD_E01 3688:TJKD_E2 3689:TJKD_E3 3690:TJKD_E59 3691:TJKD_E7Y 3692:TJKD_ES 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3697:TJKD_IKN 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3701:TJKD_IT 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3705:TJKD_VMA 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3741:TJKD_XQF 3742:TJKD_XQF1 3669:TJKIB 3670:TJKIKN 3668:TJKIMXO7Y 3639:TJKSXQF 3649:TJKVA 3654:TJKVB 3655:TJKVE 3660:TJKVH 3651:TJKVNE 3652:TJKVNF 3650:TJKVNG 3653:TJKVNZ 3659:TJKVO 3658:TJKVQF 3657:TJKVQS 3656:TJKVQZ 1429:XQF 3493:XQF_C 3481:XQF_CP 3517:XQF_E 3505:XQF_I 1450:XQF_IL 3469:XQF_X 3566:X_CB 3564:X_CE 3562:X_CF 3565:X_CG 3567:X_CH 3568:X_CS 3563:X_CV 3574:X_E01 3575:X_E2 3576:X_E3 3577:X_E59 3578:X_E7Y 3579:X_ES 3570:X_IB 3572:X_IKN 3569:X_IM 3571:X_IT 3550:X_XA 3556:X_XB 3551:X_XE 3560:X_XH 3553:X_XNE 3554:X_XNF 3552:X_XNG 3555:X_XNZ 3561:X_XO 3559:X_XQF 3558:X_XQS 3557:X_XQZ 2811:YFQF 4557:ZPXQF PXQFW endogen (2775) : 4556:JRPXQF 2776:PXQF PXQS eksogen : 1365:AXQZ_ESS 4476:BPRQS 1459:FDIL 3443:FX 3453:FXBY 664:FXO_CO 3444:FXQ 1420:FXQS 2797:FYFQS 4581:JXQS_IL 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1655:PESS 1543:PIKN 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1541:PNIMXO7Y 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1488:PVH 1491:PVMNE 1490:PVMNG 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 1650:PXANF 665:PXO_CO 2788:PXQ 3776:QXQ 1371:RJAXQZ_CB 1372:RJAXQZ_CE 1373:RJAXQZ_CF 1374:RJAXQZ_CG 1375:RJAXQZ_CH 1376:RJAXQZ_CS 1377:RJAXQZ_CV 1378:RJAXQZ_E01 1379:RJAXQZ_E2 1380:RJAXQZ_E3X 1381:RJAXQZ_E59 1382:RJAXQZ_E7Y 1367:RJAXQZ_IB 1370:RJAXQZ_IKN 1368:RJAXQZ_IMXO7Y 1384:RJAXQZ_VMA 1385:RJAXQZ_VMB 1386:RJAXQZ_VME 1387:RJAXQZ_VMH 1388:RJAXQZ_VMNE 1389:RJAXQZ_VMNF 1390:RJAXQZ_VMNG 1391:RJAXQZ_VMNZ 1392:RJAXQZ_VMO 1393:RJAXQZ_VMQF 1394:RJAXQZ_VMQS 1395:RJAXQZ_VMQZ 3665:TJKCB 3663:TJKCE 3661:TJKCF 3664:TJKCG 3666:TJKCH 3667:TJKCS 3662:TJKCV 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3687:TJKD_E01 3688:TJKD_E2 3689:TJKD_E3 3690:TJKD_E59 3691:TJKD_E7Y 3692:TJKD_ES 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3697:TJKD_IKN 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3701:TJKD_IT 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3705:TJKD_VMA 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3743:TJKD_XQS 3744:TJKD_XQS1 3669:TJKIB 3670:TJKIKN 3668:TJKIMXO7Y 3638:TJKSXQS 3649:TJKVA 3654:TJKVB 3655:TJKVE 3660:TJKVH 3651:TJKVNE 3652:TJKVNF 3650:TJKVNG 3653:TJKVNZ 3659:TJKVO 3658:TJKVQF 3657:TJKVQS 3656:TJKVQZ 1428:XQS 3492:XQS_C 3480:XQS_CP 3516:XQS_E 3504:XQS_I 1451:XQS_IL 3468:XQS_X 3566:X_CB 3564:X_CE 3562:X_CF 3565:X_CG 3567:X_CH 3568:X_CS 3563:X_CV 3574:X_E01 3575:X_E2 3576:X_E3 3577:X_E59 3578:X_E7Y 3570:X_IB 3572:X_IKN 3569:X_IM 3571:X_IT 3550:X_XA 3556:X_XB 3551:X_XE 3560:X_XH 3553:X_XNE 3554:X_XNF 3552:X_XNG 3555:X_XNZ 3561:X_XO 3559:X_XQF 3558:X_XQS 3557:X_XQZ 2810:YFQS * PXQZ endogen (2784), feed-back : 4475:BPRQZ 2781:BPWQZVL 2782:BPWQZVV 3443:FX 3444:FXQ 1419:FXQZ 2796:FYFQZ 4559:JRPXQZ 2788:PXQ 2784:PXQZ 2786:PXQZXO 3776:QXQ 3665:TJKCB 3663:TJKCE 3661:TJKCF 3664:TJKCG 3666:TJKCH 3667:TJKCS 3662:TJKCV 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3669:TJKIB 3670:TJKIKN 3668:TJKIMXO7Y 3637:TJKSXQZ 3649:TJKVA 3654:TJKVB 3655:TJKVE 3660:TJKVH 3651:TJKVNE 3652:TJKVNF 3650:TJKVNG 3653:TJKVNZ 3659:TJKVO 3658:TJKVQF 3657:TJKVQS 3656:TJKVQZ 1427:XQZ 3479:XQZ_CP 3515:XQZ_E 3503:XQZ_I 3467:XQZ_X 3566:X_CB 3564:X_CE 3562:X_CF 3565:X_CG 3567:X_CH 3568:X_CS 3563:X_CV 3574:X_E01 3575:X_E2 3576:X_E3 3577:X_E59 3578:X_E7Y 3579:X_ES 3570:X_IB 3572:X_IKN 3569:X_IM 3571:X_IT 3550:X_XA 3556:X_XB 3551:X_XE 3553:X_XNE 3554:X_XNF 3552:X_XNG 3555:X_XNZ 3561:X_XO 3559:X_XQF 3558:X_XQS 3557:X_XQZ 4560:ZPXQZ PXQZW endogen (2783) : 4559:JRPXQZ 2784:PXQZ * PXQZXO endogen (2786), feed-back : 1225:AXNZ_IKN 1084:AXQZ_CB 1042:AXQZ_CE 1000:AXQZ_CF 1063:AXQZ_CG 1105:AXQZ_CH 1126:AXQZ_CS 1021:AXQZ_CV 1246:AXQZ_E01 1267:AXQZ_E2 1287:AXQZ_E3X 1308:AXQZ_E59 1329:AXQZ_E7Y 1350:AXQZ_ESQ 1365:AXQZ_ESS 1185:AXQZ_IB 1227:AXQZ_IKN 1166:AXQZ_IMXO7Y 748:AXQZ_VMA 874:AXQZ_VMB 769:AXQZ_VME 958:AXQZ_VMH 811:AXQZ_VMNE 832:AXQZ_VMNF 790:AXQZ_VMNG 853:AXQZ_VMNZ 979:AXQZ_VMO 937:AXQZ_VMQF 916:AXQZ_VMQS 895:AXQZ_VMQZ 1459:FDIL 1419:FXQZ 1417:FXQZXO 5340:JDAXNZ_IKN 4568:JXQZ_IL 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1655:PESS 1543:PIKN 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1541:PNIMXO7Y 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1489:PVEA 1494:PVEB 1497:PVEE 1499:PVEH 1492:PVENF 1493:PVENZ 1500:PVEO 1498:PVEQF 1496:PVEQS 1495:PVEQZ 1488:PVH 1491:PVMNE 1490:PVMNG 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 1650:PXANF 1669:PXMS 1371:RJAXQZ_CB 1372:RJAXQZ_CE 1373:RJAXQZ_CF 1374:RJAXQZ_CG 1375:RJAXQZ_CH 1376:RJAXQZ_CS 1377:RJAXQZ_CV 1378:RJAXQZ_E01 1379:RJAXQZ_E2 1380:RJAXQZ_E3X 1381:RJAXQZ_E59 1382:RJAXQZ_E7Y 1383:RJAXQZ_ESQ 1367:RJAXQZ_IB 1370:RJAXQZ_IKN 1368:RJAXQZ_IMXO7Y 1384:RJAXQZ_VMA 1385:RJAXQZ_VMB 1386:RJAXQZ_VME 1387:RJAXQZ_VMH 1388:RJAXQZ_VMNE 1389:RJAXQZ_VMNF 1390:RJAXQZ_VMNG 1391:RJAXQZ_VMNZ 1392:RJAXQZ_VMO 1393:RJAXQZ_VMQF 1394:RJAXQZ_VMQS 1395:RJAXQZ_VMQZ 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3687:TJKD_E01 3688:TJKD_E2 3689:TJKD_E3 3690:TJKD_E59 3691:TJKD_E7Y 3692:TJKD_ES 3693:TJKD_IB 3695:TJKD_IBH 3694:TJKD_IBO1 3696:TJKD_IBP1 3697:TJKD_IKN 3698:TJKD_IM 3699:TJKD_IMO1 3700:TJKD_IMP1 3701:TJKD_IT 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3706:TJKD_VB 3707:TJKD_VB1 3708:TJKD_VE 3709:TJKD_VE1 3704:TJKD_VEA 3710:TJKD_VH 3711:TJKD_VH1 3705:TJKD_VMA 3712:TJKD_VNE 3713:TJKD_VNE1 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 3716:TJKD_VNG 3717:TJKD_VNG1 3718:TJKD_VNZ 3719:TJKD_VNZ1 3726:TJKD_VO 3727:TJKD_VO1 3720:TJKD_VQF 3721:TJKD_VQF1 3722:TJKD_VQS 3723:TJKD_VQS1 3724:TJKD_VQZ 3725:TJKD_VQZ1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 1438:XQZ_IL 2809:YFQZ * PXQZ_CO endogen (2785), feed-back : 664:FXO_CO 1419:FXQZ 665:PXO_CO 2786:PXQZXO 2785:PXQZ_CO 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3745:TJKD_XQZ 3746:TJKD_XQZ1 3491:XQZ_C 2809:YFQZ * PY endogen (2684), feed-back : 2683:FY 3930:FYST 2688:FYTR 3642:TJKFYF 3643:TJKFYF1 PYF endogen (2686) : 2801:FYF 3952:FYFP 3955:FYFP1 3642:TJKFYF 3643:TJKFYF1 * PYF9 endogen (3963), feed-back : 3961:FYF9 * PYFA endogen (2813), feed-back : 2801:FYF 3961:FYF9 2789:FYFA * PYFB endogen (2819), feed-back : 2801:FYF 3961:FYF9 2795:FYFB 3962:FYFBY 1938:PYFBX * PYFBX endogen (1938), feed-back : 1940:LNA 1938:PYFBX * PYFBY endogen (3964), feed-back : 3962:FYFBY * PYFE endogen (2814), feed-back : 2801:FYF 2790:FYFE * PYFH endogen (2823), feed-back : 2801:FYF 736:FYFH * PYFN endogen (2825), feed-back : 3961:FYF9 3962:FYFBY 2799:FYFN 2855:KQYFN * PYFNE endogen (2816), feed-back : 2801:FYF 2799:FYFN 2792:FYFNE 2855:KQYFN * PYFNF endogen (2817), feed-back : 2801:FYF 2799:FYFN 2793:FYFNF 2855:KQYFN 1938:PYFBX * PYFNG endogen (2815), feed-back : 2801:FYF 2799:FYFN 2791:FYFNG 2855:KQYFN * PYFNZ endogen (2818), feed-back : 2801:FYF 2799:FYFN 2794:FYFNZ 2855:KQYFN 1938:PYFBX * PYFO endogen (2824), feed-back : 2801:FYF 682:FYFO 3952:FYFP * PYFO1 endogen (2827), feed-back : 619:FYFO1 3955:FYFP1 * PYFO1GL endogen (2828), feed-back : 613:FXO1GL 612:FYFO1GL * PYFP endogen (3953), feed-back : 3952:FYFP * PYFP1 endogen (3956), feed-back : 3955:FYFP1 * PYFQ endogen (2826), feed-back : 3961:FYF9 3962:FYFBY 2800:FYFQ 2856:KQYFQ * PYFQF endogen (2822), feed-back : 2801:FYF 2800:FYFQ 2798:FYFQF 2856:KQYFQ * PYFQS endogen (2821), feed-back : 2801:FYF 3962:FYFBY 2800:FYFQ 2797:FYFQS 2856:KQYFQ * PYFQZ endogen (2820), feed-back : 2801:FYF 2800:FYFQ 2796:FYFQZ 2856:KQYFQ 1938:PYFBX * PYST endogen (3932), feed-back : 3930:FYST * PYTR endogen (2690), feed-back : 2688:FYTR 3970:FYTRXIL * PYTRXIL endogen (3971), feed-back : 3970:FYTRXIL * PYWO1GL endogen ( 608), feed-back : 616:FXO1 612:FYFO1GL 609:FYWO1GL 608:PYWO1GL * PYWOGL endogen ( 697), feed-back : 698:FYWOGL 697:PYWOGL * Q endogen (1774), feed-back : 3786:BFREK 1781:BQSP 195:FYFU 1824:HG 4531:JRFYFU 4545:JRQO1 196:KFEE 2857:KQYF 1787:QB1 2859:QFY 2858:QFYF 1731:QLTR 1784:QMB 1782:QMS 240:QMXA 281:QMXB 714:QMXE 729:QMXH 487:QMXNE 322:QMXNF 528:QMXNG 363:QMXNZ 686:QMXO 404:QMXQF 569:QMXQS 581:QO1 3784:QP1 3783:QSU 1924:QS_S 3782:QU 1778:QW 1925:QW_S 3251:TPATPA 1712:UAW 1713:UL 2048:USSY Q9 endogen (3802) : 3817:BQS9 3807:HG9 QA endogen ( 239) : 1824:HG 3807:HG9 3799:HGP 1774:Q 3802:Q9 245:QBA 240:QMXA 3777:QP 241:QSA 3782:QU 242:QWA 3763:QXA QB endogen ( 280) : 1824:HG 3807:HG9 3814:HGBY 3799:HGP 1774:Q 3802:Q9 286:QBB 3809:QBY 281:QMXB 3777:QP 282:QSB 283:QWB 3769:QXB QB1 endogen (1787), ikke-bestemmende. QB1_S endogen (1931), ikke-bestemmende. QBA endogen ( 245), ikke-bestemmende. QBB endogen ( 286), ikke-bestemmende. QBE endogen ( 718), ikke-bestemmende. QBH endogen ( 734), ikke-bestemmende. QBNE endogen ( 492), ikke-bestemmende. QBNF endogen ( 327), ikke-bestemmende. QBNG endogen ( 533), ikke-bestemmende. QBNZ endogen ( 368), ikke-bestemmende. QBO endogen ( 687), ikke-bestemmende. QBO1 endogen ( 589), ikke-bestemmende. QBQF endogen ( 409), ikke-bestemmende. QBQS endogen ( 574), ikke-bestemmende. QBQZ endogen ( 451), ikke-bestemmende. QBY endogen (3809) : 3818:BQSBY 3814:HGBY QE endogen ( 713) : 1824:HG 3799:HGP 1774:Q 718:QBE 714:QMXE 3777:QP 715:QSE 3782:QU 716:QWE 3764:QXE QFY endogen (2859), ikke-bestemmende. QFYF endogen (2858), ikke-bestemmende. QH endogen ( 728) : 1824:HG 3799:HGP 1774:Q 734:QBH 729:QMXH 3777:QP 730:QSH 731:QWH 3773:QXH QLT endogen (1732) : 2496:SPZUL 3841:UO QLTF endogen (1729) : 1732:QLT QLTF_S endogen (1905) : 1908:QLT_S QLTJ endogen (1728) : 1732:QLT * QLTJD endogen (1726), feed-back : 1728:QLTJ 1959:TYUADJ 1722:UADB * QLTJD_S endogen (1902), feed-back : 1904:QLTJ_S 1878:UADB_S * QLTJK endogen (1727), feed-back : 1725:BULB 1728:QLTJ 1759:QLTJKI 1760:QLTJKR 1723:UAKB QLTJKI endogen (1759) : 1760:QLTJKR 1768:UKIY QLTJKI_S endogen (1909) : 1910:QLTJKR_S 1918:UKIY_S QLTJKR endogen (1760), ikke-bestemmende. QLTJKR_S endogen (1910), ikke-bestemmende. * QLTJK_S endogen (1903), feed-back : 1909:QLTJKI_S 1910:QLTJKR_S 1904:QLTJ_S 1879:UAKB_S 1880:ULB_S QLTJ_S endogen (1904) : 1908:QLT_S QLTR endogen (1731) : 1732:QLT QLTR_S endogen (1907) : 1908:QLT_S QLTS endogen (1730) : 1732:QLT QLTS_S endogen (1906) : 1908:QLT_S QLT_S endogen (1908), ikke-bestemmende. * QM endogen (1786), feed-back : 1787:QB1 240:QMXA 281:QMXB 714:QMXE 729:QMXH 487:QMXNE 322:QMXNF 528:QMXNG 363:QMXNZ 686:QMXO 404:QMXQF 569:QMXQS 445:QMXQZ QMB endogen (1784) : 1786:QM 1785:UMBXA QMB_S endogen (1928) : 1930:QM_S 1929:UMBXA_S QMO eksogen : 1786:QM 1868:QMO_S QMO_S endogen (1868) : 1930:QM_S QMR eksogen : 1786:QM 446:QMRQZ 240:QMXA 281:QMXB 714:QMXE 729:QMXH 487:QMXNE 322:QMXNF 528:QMXNG 363:QMXNZ 686:QMXO 404:QMXQF 569:QMXQS 1930:QM_S QMRA eksogen : 446:QMRQZ 240:QMXA QMRB eksogen : 446:QMRQZ 281:QMXB QMRE eksogen : 446:QMRQZ 714:QMXE QMRH eksogen : 446:QMRQZ 729:QMXH QMRNE eksogen : 446:QMRQZ 487:QMXNE QMRNF eksogen : 446:QMRQZ 322:QMXNF QMRNG eksogen : 446:QMRQZ 528:QMXNG QMRNZ eksogen : 446:QMRQZ 363:QMXNZ QMRO eksogen : 446:QMRQZ 686:QMXO QMRQF eksogen : 446:QMRQZ 404:QMXQF QMRQS eksogen : 446:QMRQZ 569:QMXQS QMRQZ endogen ( 446), ikke-bestemmende. QMS endogen (1782) : 1786:QM 1783:UMSXA QMS_S endogen (1926) : 1930:QM_S 1927:UMSXA_S QMXA endogen ( 240) : 245:QBA 445:QMXQZ QMXB endogen ( 281) : 286:QBB 445:QMXQZ * QMXE endogen ( 714), feed-back : 718:QBE 445:QMXQZ * QMXH endogen ( 729), feed-back : 734:QBH 445:QMXQZ * QMXNE endogen ( 487), feed-back : 492:QBNE 445:QMXQZ QMXNF endogen ( 322) : 327:QBNF 445:QMXQZ * QMXNG endogen ( 528), feed-back : 533:QBNG 445:QMXQZ QMXNZ endogen ( 363) : 368:QBNZ 445:QMXQZ * QMXO endogen ( 686), feed-back : 687:QBO 588:QMXO1 445:QMXQZ QMXO1 endogen ( 588) : 589:QBO1 QMXQF endogen ( 404) : 409:QBQF 445:QMXQZ * QMXQS endogen ( 569), feed-back : 574:QBQS 445:QMXQZ QMXQZ endogen ( 445) : 451:QBQZ QM_S endogen (1930) : 1931:QB1_S QN endogen (1775) : 3815:BQSN 1824:HG 3807:HG9 3814:HGBY 3799:HGP 3802:Q9 3809:QBY 3777:QP QNE endogen ( 486) : 1822:HGN 1774:Q 492:QBNE 487:QMXNE 1775:QN 488:QSNE 489:QWNE 3775:QXN 3766:QXNE QNF endogen ( 321) : 1822:HGN 1774:Q 327:QBNF 322:QMXNF 1775:QN 323:QSNF 324:QWNF 3775:QXN 3767:QXNF QNG endogen ( 527) : 1822:HGN 1774:Q 533:QBNG 528:QMXNG 1775:QN 529:QSNG 530:QWNG 3775:QXN 3765:QXNG QNZ endogen ( 362) : 1822:HGN 1774:Q 368:QBNZ 363:QMXNZ 1775:QN 364:QSNZ 365:QWNZ 3775:QXN 3768:QXNZ * QO endogen ( 683), feed-back : 1781:BQSP 1824:HG 688:HQO 1774:Q 687:QBO 686:QMXO 588:QMXO1 683:QO 684:QWO 3774:QXO * QO1 endogen ( 581), feed-back : 590:HQO1 4545:JRQO1 589:QBO1 588:QMXO1 683:QO 581:QO1 3784:QP1 4546:ZQO1 QP endogen (3777) : 3799:HGP QP1 endogen (3784) : 3800:HGP1 QPFO endogen (1746) : 3253:TPATPO 3252:TPATPTY 1977:TYPFO 3841:UO 1747:UPFOI 1748:UPFOU QPFO_S endogen (1889) : 1890:UPFOI_S 1891:UPFOU_S QPFP endogen (1743) : 1975:TYPFP 3841:UO 1744:UPFPI 1745:UPFPU QPTP endogen (1749) : 1983:TYPTP 3841:UO 1750:UPTPI 1751:UPTPU QPTP_S endogen (1892) : 1893:UPTPI_S 1894:UPTPU_S QQ endogen (1776) : 3816:BQSQ 1824:HG 3807:HG9 3814:HGBY 3799:HGP 3802:Q9 3809:QBY 3777:QP 3781:QSQ QQF endogen ( 403) : 1823:HGQ 1774:Q 409:QBQF 404:QMXQF 1776:QQ 405:QSQF 406:QWQF 3776:QXQ 3771:QXQF QQS endogen ( 568) : 3814:HGBY 1823:HGQ 1774:Q 574:QBQS 3809:QBY 569:QMXQS 1776:QQ 570:QSQS 571:QWQS 3776:QXQ 3770:QXQS QQZ endogen ( 444) : 1823:HGQ 1774:Q 451:QBQZ 1776:QQ 447:QSQZ 448:QWQZ 3776:QXQ 3772:QXQZ QRES eksogen : 1774:Q QS endogen (1777) : 3798:HGS 1780:QSP 1924:QS_S 1778:QW 2628:TPAF 2629:TPEF QS9 endogen (3804) : 3817:BQS9 3806:HGS9 QSA endogen ( 241) : 3806:HGS9 3797:HGSP 1777:QS 3804:QS9 3783:QSU 242:QWA QSB endogen ( 282) : 3806:HGS9 3813:HGSBY 3797:HGSP 1777:QS 3804:QS9 3811:QSBY 283:QWB QSBY endogen (3811) : 3818:BQSBY 3813:HGSBY QSE endogen ( 715) : 1777:QS 716:QWE QSH endogen ( 730) : 3797:HGSP 1777:QS 731:QWH QSN endogen (3780) : 3815:BQSN 3806:HGS9 3813:HGSBY 3795:HGSN 3797:HGSP 3804:QS9 3811:QSBY QSNE endogen ( 488) : 1777:QS 3780:QSN 489:QWNE QSNF endogen ( 323) : 3795:HGSN 1777:QS 3780:QSN 324:QWNF QSNG endogen ( 529) : 1777:QS 3780:QSN 530:QWNG QSNZ endogen ( 364) : 3795:HGSN 1777:QS 3780:QSN 365:QWNZ * QSO endogen ( 685), feed-back : 3798:HGS 1777:QS 1780:QSP 684:QWO QSP endogen (1780) : 1781:BQSP 3798:HGS 3797:HGSP QSQ endogen (3781) : 3816:BQSQ 3806:HGS9 3813:HGSBY 3797:HGSP 3796:HGSQ 3804:QS9 3811:QSBY QSQF endogen ( 405) : 1777:QS 406:QWQF QSQS endogen ( 570) : 3813:HGSBY 3796:HGSQ 1777:QS 3811:QSBY 571:QWQS QSQZ endogen ( 447) : 3796:HGSQ 1777:QS 448:QWQZ QSU endogen (3783), ikke-bestemmende. * QS_S endogen (1924), feed-back : 1869:UAW_S QU endogen (3782), ikke-bestemmende. * QW endogen (1778), feed-back : 3794:HGW 3783:QSU 1779:QWP 1925:QW_S 2308:SAQWLG 2488:SPZAUD 2304:SYAUD 2628:TPAF 2629:TPEF 1946:TPZAB 1935:TTPATP 1712:UAW 2048:USSY 2075:UWSY QW9 endogen (3803) : 3805:HGW9 QWA endogen ( 242) : 3805:HGW9 3793:HGWP 244:LA 3803:QW9 243:YWA QWB endogen ( 283) : 3805:HGW9 3812:HGWBY 3793:HGWP 285:LB 3803:QW9 3810:QWBY 284:YWB QWBY endogen (3810) : 3812:HGWBY QWE endogen ( 716) : 3793:HGWP 717:YWE QWH endogen ( 731) : 3793:HGWP 733:LH 732:YWH QWN endogen (3778) : 3805:HGW9 3812:HGWBY 3793:HGWP 3803:QW9 3810:QWBY QWNE endogen ( 489) : 1801:HGWN 491:LNE 3778:QWN 490:YWNE QWNF endogen ( 324) : 1801:HGWN 326:LNF 3778:QWN 325:YWNF QWNG endogen ( 530) : 1801:HGWN 532:LNG 3778:QWN 531:YWNG QWNZ endogen ( 365) : 1801:HGWN 367:LNZ 3778:QWN 366:YWNZ QWO endogen ( 684) : 3794:HGW 690:LO 685:QSO 1779:QWP 2311:SAQO QWP endogen (1779) : 3794:HGW 3793:HGWP 2312:SAQP QWQ endogen (3779) : 3805:HGW9 3812:HGWBY 3793:HGWP 3792:HGWQ 3781:QSQ 3803:QW9 3810:QWBY QWQF endogen ( 406) : 3792:HGWQ 408:LQF 3779:QWQ 407:YWQF QWQS endogen ( 571) : 3812:HGWBY 3792:HGWQ 573:LQS 3810:QWBY 3779:QWQ 572:YWQS QWQZ endogen ( 448) : 3792:HGWQ 450:LQZ 3779:QWQ 449:YWQZ QW_S endogen (1925), ikke-bestemmende. QXA endogen (3763), ikke-bestemmende. QXB endogen (3769), ikke-bestemmende. QXE endogen (3764), ikke-bestemmende. QXH endogen (3773), ikke-bestemmende. QXN endogen (3775), ikke-bestemmende. QXNE endogen (3766), ikke-bestemmende. QXNF endogen (3767), ikke-bestemmende. QXNG endogen (3765), ikke-bestemmende. QXNZ endogen (3768), ikke-bestemmende. QXO endogen (3774), ikke-bestemmende. QXQ endogen (3776), ikke-bestemmende. QXQF endogen (3771), ikke-bestemmende. QXQS endogen (3770), ikke-bestemmende. QXQZ endogen (3772), ikke-bestemmende. Q_S endogen (1901) : 1931:QB1_S 1907:QLTR_S 1928:QMB_S 1926:QMS_S 1924:QS_S 1925:QW_S RFCP endogen (3329), ikke-bestemmende. RFY endogen (3941), ikke-bestemmende. RHOTII eksogen : 2569:DTTIIN_CR 2567:DTTIIN_E 2568:DTTIIN_H 2570:DTTIIN_OK 2571:DTTIIN_OO 2572:DTTII_Z_OS 2586:DTTIP_CF_Z * RJAXA_IT endogen (1369), feed-back : 1199:AXA_IT * RJAXNE_VEA endogen (1396), feed-back : 744:AXNE_VEA * RJAXNE_VEB endogen (1397), feed-back : 870:AXNE_VEB * RJAXNE_VEE endogen (1398), feed-back : 765:AXNE_VEE * RJAXNE_VEH endogen (1399), feed-back : 954:AXNE_VEH * RJAXNE_VENE endogen (1407), feed-back : 807:AXNE_VENE * RJAXNE_VENF endogen (1400), feed-back : 828:AXNE_VENF * RJAXNE_VENG endogen (1401), feed-back : 786:AXNE_VENG * RJAXNE_VENZ endogen (1402), feed-back : 849:AXNE_VENZ * RJAXNE_VEO endogen (1403), feed-back : 975:AXNE_VEO * RJAXNE_VEQF endogen (1404), feed-back : 933:AXNE_VEQF * RJAXNE_VEQS endogen (1405), feed-back : 912:AXNE_VEQS * RJAXNE_VEQZ endogen (1406), feed-back : 891:AXNE_VEQZ * RJAXQZ_CB endogen (1371), feed-back : 1084:AXQZ_CB * RJAXQZ_CE endogen (1372), feed-back : 1042:AXQZ_CE * RJAXQZ_CF endogen (1373), feed-back : 1000:AXQZ_CF * RJAXQZ_CG endogen (1374), feed-back : 1063:AXQZ_CG * RJAXQZ_CH endogen (1375), feed-back : 1105:AXQZ_CH * RJAXQZ_CS endogen (1376), feed-back : 1126:AXQZ_CS * RJAXQZ_CV endogen (1377), feed-back : 1021:AXQZ_CV * RJAXQZ_E01 endogen (1378), feed-back : 1246:AXQZ_E01 * RJAXQZ_E2 endogen (1379), feed-back : 1267:AXQZ_E2 * RJAXQZ_E3X endogen (1380), feed-back : 1287:AXQZ_E3X * RJAXQZ_E59 endogen (1381), feed-back : 1308:AXQZ_E59 * RJAXQZ_E7Y endogen (1382), feed-back : 1329:AXQZ_E7Y * RJAXQZ_ESQ endogen (1383), feed-back : 1350:AXQZ_ESQ * RJAXQZ_IB endogen (1367), feed-back : 1185:AXQZ_IB * RJAXQZ_IKN endogen (1370), feed-back : 1227:AXQZ_IKN * RJAXQZ_IMXO7Y endogen (1368), feed-back : 1166:AXQZ_IMXO7Y * RJAXQZ_VMA endogen (1384), feed-back : 748:AXQZ_VMA * RJAXQZ_VMB endogen (1385), feed-back : 874:AXQZ_VMB * RJAXQZ_VME endogen (1386), feed-back : 769:AXQZ_VME * RJAXQZ_VMH endogen (1387), feed-back : 958:AXQZ_VMH * RJAXQZ_VMNE endogen (1388), feed-back : 811:AXQZ_VMNE * RJAXQZ_VMNF endogen (1389), feed-back : 832:AXQZ_VMNF * RJAXQZ_VMNG endogen (1390), feed-back : 790:AXQZ_VMNG * RJAXQZ_VMNZ endogen (1391), feed-back : 853:AXQZ_VMNZ * RJAXQZ_VMO endogen (1392), feed-back : 979:AXQZ_VMO * RJAXQZ_VMQF endogen (1393), feed-back : 937:AXQZ_VMQF * RJAXQZ_VMQS endogen (1394), feed-back : 916:AXQZ_VMQS * RJAXQZ_VMQZ endogen (1395), feed-back : 895:AXQZ_VMQZ RLISA endogen (1948) : 2021:PCRS 1950:PTTYL * RPCBE endogen ( 7), feed-back : 7:RPCBE 9:UCB * RPIBHE endogen ( 92), feed-back : 97:BUIBHX 737:PXH 92:RPIBHE * RPIBPE endogen ( 210), feed-back : 210:RPIBPE 212:UIBA 253:UIBB 702:UIBE 459:UIBNE 294:UIBNF 500:UIBNG 335:UIBNZ 652:UIBO 376:UIBQF 541:UIBQS 417:UIBQZ * RPIMAE endogen ( 213), feed-back : 213:RPIMAE 215:UIMA * RPIMBE endogen ( 254), feed-back : 254:RPIMBE 256:UIMB * RPIMEE endogen ( 703), feed-back : 703:RPIMEE 705:UIME * RPIMNEE endogen ( 460), feed-back : 460:RPIMNEE 462:UIMNE * RPIMNFE endogen ( 295), feed-back : 295:RPIMNFE 297:UIMNF * RPIMNGE endogen ( 501), feed-back : 501:RPIMNGE 503:UIMNG * RPIMNZE endogen ( 336), feed-back : 336:RPIMNZE 338:UIMNZ * RPIMOE endogen ( 653), feed-back : 653:RPIMOE 655:UIMO * RPIMQFE endogen ( 377), feed-back : 377:RPIMQFE 379:UIMQF * RPIMQSE endogen ( 542), feed-back : 542:RPIMQSE 544:UIMQS * RPIMQZE endogen ( 418), feed-back : 418:RPIMQZE 420:UIMQZ RWS_CR endogen (2952) : 2953:WS_CR_Z S endogen (2316) : 3875:BS 3883:BSB 3879:BSF 3871:KBSYO 3889:SY SA endogen (2315) : 2316:S * SAQO endogen (2311), feed-back : 2314:STP_O 2022:YAS 2043:YASW * SAQP endogen (2312), feed-back : 2314:STP_O 2277:TARN 2022:YAS 2043:YASW SAQW endogen (2310) : 2314:STP_O 2663:YD_OO SAQWLG endogen (2308) : 2310:SAQW * SAQWY endogen (2309), feed-back : 2310:SAQW 2030:YSPPS SASR eksogen : 2314:STP_O 3979:TFD_Z_OO 3985:TFD_Z_OS SKSI eksogen : 2275:SYK SK_H_O eksogen : 2315:SA 2655:TFN_H 2639:TK_Z_O * SK_OK endogen (2666), feed-back : 2666:SK_OK 2667:TFN_OK 2668:TR_OS_OK SP endogen (2501) : 3873:BSP 3881:BSPB 3877:BSPF 3869:BSPTR 3874:BSYP 3882:BSYPB 3878:BSYPF 2513:SPT 3885:SPY 3888:SYPY 2685:YF SPG endogen (2456) : 2501:SP 2516:SPXZ 3626:TJKSPG 2548:TRG_O_EU SPG_CB endogen (2446) : 2531:FDSPXZ_C 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 2456:SPG 3844:SPG_CP 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3626:TJKSPG SPG_CE endogen (2441) : 2531:FDSPXZ_C 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 2456:SPG 3844:SPG_CP 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3626:TJKSPG SPG_CF endogen (2439) : 2531:FDSPXZ_C 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 2456:SPG 3844:SPG_CP 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3626:TJKSPG SPG_CG endogen (2442) : 2531:FDSPXZ_C 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 2456:SPG 3844:SPG_CP 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3626:TJKSPG SPG_CH endogen (2443) : 2531:FDSPXZ_C 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 2456:SPG 3844:SPG_CP 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3626:TJKSPG * SPG_CO endogen (2445), feed-back : 2531:FDSPXZ_C 2517:FSPXZ 664:FXO_CO 4634:JFSPXZ 665:PXO_CO 2456:SPG 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3626:TJKSPG SPG_CP endogen (3844) : 3870:BSP_CP 3846:SP_CP SPG_CS endogen (2444) : 2531:FDSPXZ_C 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 2456:SPG 3844:SPG_CP 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3626:TJKSPG SPG_CV endogen (2440) : 2531:FDSPXZ_C 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 2456:SPG 3844:SPG_CP 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3626:TJKSPG * SPG_IB endogen (2452), feed-back : 1548:IB 2456:SPG 3626:TJKSPG SPG_IBH endogen (2447) : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 2452:SPG_IB SPG_IBO1 endogen (2449) : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 2452:SPG_IB SPG_IBP1 endogen (2448) : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 2452:SPG_IB * SPG_IKN endogen (2455), feed-back : 2532:FDSPXZ_I 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 1543:PIKN 2456:SPG 3697:TJKD_IKN 3626:TJKSPG * SPG_IL endogen (2454), feed-back : 1459:FDIL 1461:IL 1544:PNIL 2456:SPG 3626:TJKSPG * SPG_IM endogen (2453), feed-back : 1546:IM 2456:SPG 3626:TJKSPG * SPG_IMO1 endogen (2451), feed-back : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 1569:PIMO1 2453:SPG_IM * SPG_IMP1 endogen (2450), feed-back : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 1570:PIMP1 2453:SPG_IM SPG_IP1 endogen (3845), ikke-bestemmende. SPG_IT eksogen : 1550:PIT 3701:TJKD_IT * SPG_XA endogen (2427), feed-back : 2518:FDSPXZ_VA 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 1477:PVA 2456:SPG 3626:TJKSPG 3649:TJKVA * SPG_XB endogen (2433), feed-back : 2524:FDSPXZ_VB 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 1482:PVB 2456:SPG 3626:TJKSPG 3654:TJKVB * SPG_XE endogen (2428), feed-back : 2519:FDSPXZ_VE 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 1483:PVE 2456:SPG 3626:TJKSPG 3655:TJKVE * SPG_XH endogen (2437), feed-back : 2528:FDSPXZ_VH 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 1488:PVH 2456:SPG 3626:TJKSPG 3660:TJKVH * SPG_XNE endogen (2430), feed-back : 2521:FDSPXZ_VNE 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 1479:PVNE 2456:SPG 3626:TJKSPG 3651:TJKVNE * SPG_XNF endogen (2431), feed-back : 2522:FDSPXZ_VNF 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 1480:PVNF 2456:SPG 3626:TJKSPG 3652:TJKVNF * SPG_XNG endogen (2429), feed-back : 2520:FDSPXZ_VNG 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 1478:PVNG 2456:SPG 3626:TJKSPG 3650:TJKVNG * SPG_XNZ endogen (2432), feed-back : 2523:FDSPXZ_VNZ 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 1481:PVNZ 2456:SPG 3626:TJKSPG 3653:TJKVNZ * SPG_XO endogen (2438), feed-back : 2529:FDSPXZ_VO 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 1487:PVO 2456:SPG 3626:TJKSPG 3659:TJKVO * SPG_XQF endogen (2436), feed-back : 2527:FDSPXZ_VQF 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 1486:PVQF 2456:SPG 3626:TJKSPG 3658:TJKVQF * SPG_XQS endogen (2435), feed-back : 2526:FDSPXZ_VQS 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 1485:PVQS 2456:SPG 3626:TJKSPG 3657:TJKVQS * SPG_XQZ endogen (2434), feed-back : 2525:FDSPXZ_VQZ 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 1484:PVQZ 2456:SPG 3626:TJKSPG 3656:TJKVQZ SPM endogen (2487) : 2501:SP 2514:SPTEU 2516:SPXZ 3627:TJKSPM 2549:T_Z_EU * SPM_CB endogen (2473), feed-back : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 4620:JSPM_CB 1538:PNCB 2487:SPM 3665:TJKCB 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3627:TJKSPM * SPM_CE endogen (2471), feed-back : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 4618:JSPM_CE 1536:PNCE 2487:SPM 3663:TJKCE 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3627:TJKSPM * SPM_CF endogen (2469), feed-back : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 4616:JSPM_CF 1534:PNCF 2487:SPM 3661:TJKCF 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3627:TJKSPM * SPM_CG endogen (2472), feed-back : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 4619:JSPM_CG 1537:PNCG 2487:SPM 3664:TJKCG 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3627:TJKSPM * SPM_CH endogen (2474), feed-back : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 4621:JSPM_CH 1539:PNCH 2487:SPM 3666:TJKCH 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3627:TJKSPM * SPM_CO endogen (2476), feed-back : 2517:FSPXZ 664:FXO_CO 4634:JFSPXZ 4623:JSPM_CO 665:PXO_CO 2487:SPM 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3627:TJKSPM * SPM_CS endogen (2475), feed-back : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 4622:JSPM_CS 1540:PNCS 2487:SPM 3667:TJKCS 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3627:TJKSPM * SPM_CV endogen (2470), feed-back : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 4617:JSPM_CV 1535:PNCV 2487:SPM 3662:TJKCV 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3627:TJKSPM * SPM_E01 endogen (2481), feed-back : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 4628:JSPM_E01 1650:PXANF 2487:SPM 3687:TJKD_E01 3627:TJKSPM * SPM_E2 endogen (2482), feed-back : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 4629:JSPM_E2 1651:PE2 2487:SPM 3688:TJKD_E2 3627:TJKSPM * SPM_E3 endogen (2483), feed-back : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 4630:JSPM_E3 189:PE3X 2487:SPM 3689:TJKD_E3 3627:TJKSPM * SPM_E59 endogen (2484), feed-back : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 4631:JSPM_E59 1652:PE59 2487:SPM 3690:TJKD_E59 3627:TJKSPM * SPM_E7Y endogen (2485), feed-back : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 4632:JSPM_E7Y 1653:PE7Y 2487:SPM 3691:TJKD_E7Y 3627:TJKSPM * SPM_ES endogen (2486), feed-back : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 4633:JSPM_ES 1654:PESQ 2487:SPM 3692:TJKD_ES 3627:TJKSPM * SPM_IB endogen (2477), feed-back : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 4624:JSPM_IB 1542:PNIB 2487:SPM 3669:TJKIB 3627:TJKSPM * SPM_IKN endogen (2479), feed-back : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 4626:JSPM_IKN 1543:PIKN 2487:SPM 3697:TJKD_IKN 3670:TJKIKN 3627:TJKSPM * SPM_IL endogen (2480), feed-back : 1459:FDIL 1461:IL 4627:JSPM_IL 2487:SPM 3627:TJKSPM * SPM_IM endogen (2478), feed-back : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 4625:JSPM_IM 1541:PNIMXO7Y 2487:SPM 3668:TJKIMXO7Y 3627:TJKSPM SPM_IT eksogen : 1550:PIT 3701:TJKD_IT * SPM_XA endogen (2457), feed-back : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 4604:JSPM_XA 1477:PVA 2487:SPM 3627:TJKSPM 3649:TJKVA * SPM_XB endogen (2463), feed-back : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 4610:JSPM_XB 1482:PVB 2487:SPM 3627:TJKSPM 3654:TJKVB * SPM_XE endogen (2458), feed-back : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 4605:JSPM_XE 1483:PVE 2487:SPM 3627:TJKSPM 3655:TJKVE * SPM_XH endogen (2467), feed-back : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 4614:JSPM_XH 1488:PVH 2487:SPM 3627:TJKSPM 3660:TJKVH * SPM_XNE endogen (2460), feed-back : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 4607:JSPM_XNE 1479:PVNE 2487:SPM 3627:TJKSPM 3651:TJKVNE * SPM_XNF endogen (2461), feed-back : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 4608:JSPM_XNF 1480:PVNF 2487:SPM 3627:TJKSPM 3652:TJKVNF * SPM_XNG endogen (2459), feed-back : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 4606:JSPM_XNG 1478:PVNG 2487:SPM 3627:TJKSPM 3650:TJKVNG * SPM_XNZ endogen (2462), feed-back : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 4609:JSPM_XNZ 1481:PVNZ 2487:SPM 3627:TJKSPM 3653:TJKVNZ * SPM_XO endogen (2468), feed-back : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 4615:JSPM_XO 1487:PVO 2487:SPM 3627:TJKSPM 3659:TJKVO * SPM_XQF endogen (2466), feed-back : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 4613:JSPM_XQF 1486:PVQF 2487:SPM 3627:TJKSPM 3658:TJKVQF * SPM_XQS endogen (2465), feed-back : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 4612:JSPM_XQS 1485:PVQS 2487:SPM 3627:TJKSPM 3657:TJKVQS * SPM_XQZ endogen (2464), feed-back : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 4611:JSPM_XQZ 1484:PVQZ 2487:SPM 3627:TJKSPM 3656:TJKVQZ SPP endogen (2426) : 2501:SP 2508:SPPT 2516:SPXZ 3625:TJKSPP * SPPPSO endogen (2505), feed-back : 4762:JSPPPSO_VEA 4768:JSPPPSO_VEB 4763:JSPPPSO_VEE 4771:JSPPPSO_VEH 4765:JSPPPSO_VENE 4766:JSPPPSO_VENF 4764:JSPPPSO_VENG 4767:JSPPPSO_VENZ 4772:JSPPPSO_VEO 4770:JSPPPSO_VEQF 4769:JSPPPSO_VEQS 2356:SPPPSO_CE 2357:SPPPSO_VEA 2363:SPPPSO_VEB 2358:SPPPSO_VEE 2366:SPPPSO_VEH 2360:SPPPSO_VENE 2361:SPPPSO_VENF 2359:SPPPSO_VENG 2362:SPPPSO_VENZ 2367:SPPPSO_VEO 2365:SPPPSO_VEQF 2364:SPPPSO_VEQS 2368:SPPPSO_VEQZ SPPPSO_CE endogen (2356) : 4762:JSPPPSO_VEA 4768:JSPPPSO_VEB 4763:JSPPPSO_VEE 4771:JSPPPSO_VEH 4765:JSPPPSO_VENE 4766:JSPPPSO_VENF 4764:JSPPPSO_VENG 4767:JSPPPSO_VENZ 4772:JSPPPSO_VEO 4770:JSPPPSO_VEQF 4769:JSPPPSO_VEQS 2357:SPPPSO_VEA 2363:SPPPSO_VEB 2358:SPPPSO_VEE 2366:SPPPSO_VEH 2360:SPPPSO_VENE 2361:SPPPSO_VENF 2359:SPPPSO_VENG 2362:SPPPSO_VENZ 2367:SPPPSO_VEO 2365:SPPPSO_VEQF 2364:SPPPSO_VEQS 2368:SPPPSO_VEQZ 2370:TPCE SPPPSO_E3 endogen (2355) : 4762:JSPPPSO_VEA 4768:JSPPPSO_VEB 4763:JSPPPSO_VEE 4771:JSPPPSO_VEH 4765:JSPPPSO_VENE 4766:JSPPPSO_VENF 4764:JSPPPSO_VENG 4767:JSPPPSO_VENZ 4772:JSPPPSO_VEO 4770:JSPPPSO_VEQF 4769:JSPPPSO_VEQS 2356:SPPPSO_CE 2357:SPPPSO_VEA 2363:SPPPSO_VEB 2358:SPPPSO_VEE 2366:SPPPSO_VEH 2360:SPPPSO_VENE 2361:SPPPSO_VENF 2359:SPPPSO_VENG 2362:SPPPSO_VENZ 2367:SPPPSO_VEO 2365:SPPPSO_VEQF 2364:SPPPSO_VEQS 2368:SPPPSO_VEQZ 2369:TPE3 SPPPSO_VEA endogen (2357) : 4762:JSPPPSO_VEA 2368:SPPPSO_VEQZ 2371:TVEA SPPPSO_VEB endogen (2363) : 4768:JSPPPSO_VEB 2368:SPPPSO_VEQZ 2377:TVEB SPPPSO_VEE endogen (2358) : 4763:JSPPPSO_VEE 2368:SPPPSO_VEQZ 2372:TVEE SPPPSO_VEH endogen (2366) : 4771:JSPPPSO_VEH 2368:SPPPSO_VEQZ 2381:TVEH SPPPSO_VENE endogen (2360) : 4765:JSPPPSO_VENE 2368:SPPPSO_VEQZ 2374:TVENE SPPPSO_VENF endogen (2361) : 4766:JSPPPSO_VENF 2368:SPPPSO_VEQZ 2375:TVENF SPPPSO_VENG endogen (2359) : 4764:JSPPPSO_VENG 2368:SPPPSO_VEQZ 2373:TVENG SPPPSO_VENZ endogen (2362) : 4767:JSPPPSO_VENZ 2368:SPPPSO_VEQZ 2376:TVENZ SPPPSO_VEO endogen (2367) : 4772:JSPPPSO_VEO 2368:SPPPSO_VEQZ 2382:TVEO SPPPSO_VEQF endogen (2365) : 4770:JSPPPSO_VEQF 2368:SPPPSO_VEQZ 2379:TVEQF SPPPSO_VEQS endogen (2364) : 4769:JSPPPSO_VEQS 2368:SPPPSO_VEQZ 2378:TVEQS SPPPSO_VEQZ endogen (2368) : 2380:TVEQZ SPPT endogen (2508) : 2509:SPPT_O SPPTEU eksogen : 2509:SPPT_O 2514:SPTEU 2549:T_Z_EU SPPTPSO endogen (2504) : 2505:SPPPSO SPPT_O endogen (2509), ikke-bestemmende. SPPU endogen (2506) : 2508:SPPT 2507:SPPU_O 2510:SPU 2672:SPU_OK SPPUEU endogen (2503) : 2506:SPPU 2507:SPPU_O 2511:SPUEU 2672:SPU_OK 2550:TN_EU SPPUEUA eksogen : 2518:FDSPXZ_VA 2522:FDSPXZ_VNF 2503:SPPUEU 2387:SPP_E01 2385:SPP_VMA 2386:SPP_VMNF 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3705:TJKD_VMA 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 SPPUEUE eksogen : 2503:SPPUEU 2387:SPP_E01 SPPUEUR eksogen : 2518:FDSPXZ_VA 2522:FDSPXZ_VNF 2503:SPPUEU 2387:SPP_E01 2385:SPP_VMA 2386:SPP_VMNF 3702:TJKD_VA 3703:TJKD_VA1 3705:TJKD_VMA 3714:TJKD_VNF 3715:TJKD_VNF1 SPPUKTO eksogen : 2506:SPPU SPPUPSO eksogen : 2505:SPPPSO 2355:SPPPSO_E3 2504:SPPTPSO 2506:SPPU SPPUR endogen (2502) : 2506:SPPU SPPU_O endogen (2507), ikke-bestemmende. SPP_CB endogen (2407) : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 2426:SPP 3846:SP_CP 3673:TJKD_CB 3674:TJKD_CB1 3625:TJKSPP SPP_CE endogen (2402) : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 2426:SPP 3846:SP_CP 3675:TJKD_CE 3676:TJKD_CE1 3625:TJKSPP SPP_CF endogen (2400) : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 2426:SPP 3846:SP_CP 3671:TJKD_CF 3672:TJKD_CF1 3625:TJKSPP SPP_CG endogen (2403) : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 2426:SPP 3846:SP_CP 3677:TJKD_CG 3678:TJKD_CG1 3625:TJKSPP SPP_CH endogen (2404) : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 2426:SPP 3846:SP_CP 3679:TJKD_CH 3680:TJKD_CH1 3625:TJKSPP * SPP_CO endogen (2406), feed-back : 2517:FSPXZ 664:FXO_CO 4634:JFSPXZ 665:PXO_CO 2426:SPP 3681:TJKD_CO 3682:TJKD_CO1 3625:TJKSPP SPP_CS endogen (2405) : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 2426:SPP 3846:SP_CP 3683:TJKD_CS 3684:TJKD_CS1 3625:TJKSPP SPP_CV endogen (2401) : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 2426:SPP 3846:SP_CP 3685:TJKD_CV 3686:TJKD_CV1 3625:TJKSPP * SPP_E01 endogen (2387), feed-back : 3869:BSPTR 2533:FDSPXZ_E 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 1656:PNE01 2426:SPP 3687:TJKD_E01 3625:TJKSPP * SPP_E2 endogen (2417), feed-back : 2533:FDSPXZ_E 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 1651:PE2 2426:SPP 3688:TJKD_E2 3625:TJKSPP * SPP_E3 endogen (2418), feed-back : 2533:FDSPXZ_E 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 189:PE3X 2426:SPP 3689:TJKD_E3 3625:TJKSPP * SPP_E59 endogen (2419), feed-back : 2533:FDSPXZ_E 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 1652:PE59 2426:SPP 3690:TJKD_E59 3625:TJKSPP * SPP_E7Y endogen (2420), feed-back : 3869:BSPTR 2533:FDSPXZ_E 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 1653:PE7Y 2426:SPP 2506:SPPU 3691:TJKD_E7Y 3625:TJKSPP * SPP_ES endogen (2421), feed-back : 2533:FDSPXZ_E 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 1654:PESQ 2426:SPP 3692:TJKD_ES 3625:TJKSPP * SPP_IB endogen (2411), feed-back : 1548:IB 2426:SPP 3625:TJKSPP SPP_IBH endogen (2408) : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 2411:SPP_IB SPP_IBO1 endogen (2410) : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 2411:SPP_IB SPP_IBP1 endogen (2409) : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 2411:SPP_IB * SPP_IKN endogen (2416), feed-back : 2532:FDSPXZ_I 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 1543:PIKN 2426:SPP 3697:TJKD_IKN 3625:TJKSPP * SPP_IL endogen (2415), feed-back : 1459:FDIL 1461:IL 1544:PNIL 2426:SPP 3625:TJKSPP * SPP_IM endogen (2414), feed-back : 1546:IM 2426:SPP 3625:TJKSPP * SPP_IMO1 endogen (2413), feed-back : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 1569:PIMO1 2414:SPP_IM * SPP_IMP1 endogen (2412), feed-back : 2517:FSPXZ 4634:JFSPXZ 1570:PIMP1 2414:SPP_IM SPP_IO1 endogen (3848), ikke-bestemmende. SPP_IP1 endogen (3847), ikke-bestemmende. SPP_IT eksogen : 1550:PIT 3701:TJKD_IT SPP_VE endogen (3905), ikke-bestemmende. SPP_VE9 endogen (3913) : 4381:TVE9 SPP_VEA endogen (2383) : 3913:SPP_VE9 3904:SPP_VEP 2388:SPP_XA SPP_VEB endogen (3857) : 3913:SPP_VE9 3916:SPP_VEBY 3904:SPP_VEP SPP_VEBY endogen (3916) : 4382:TVEBY SPP_VEE endogen (3849) : 3904:SPP_VEP SPP_VEH endogen (3865) : 3904:SPP_VEP SPP_VEN endogen (3902) : 3913:SPP_VE9 3916:SPP_VEBY 3904:SPP_VEP 4270:TVEN SPP_VENE endogen (3853) : 3902:SPP_VEN SPP_VENF endogen (2384) : 3902:SPP_VEN 2389:SPP_XNF SPP_VENG endogen (3851) : 3902: