SEKVENS;KODE;NIVEAU;TITEL;GENERELLE_NOTER;INKLUDERER;INKLUDERER_OGSÅ;EKSKLUDERER;PARAGRAF;MÅLEENHED 1;"0-9";1;I alt;;;;;; 2;"0";1;Næringsmidler og levende dyr;;;;;; 3;"00";2;Levende dyr, spiselige;;;;;; 4;"00111";3;Hornkvæg til avlsbrug;;;;;; 5;"00119";3;Levende hornkvæg, undt. til avlsbrug;;;;;; 6;"00121";3;Levende får;;;;;; 7;"00122";3;Levende geder;;;;;; 8;"00131";3;Svin til avlsbrug;;;;;; 9;"00139";3;Levende svin, undt. til avlsbrug;;;;;; 10;"00141";3;Levende fjerkræ af vægt max 185 gram;;;;;; 11;"00149";3;Levende fjerkræ af vægt over 185 gram;;;;;; 12;"00150";3;Levende heste, hesteæsler, muldyr og mulæsler;;;;;; 13;"00151";3;Levende heste;;;;;; 14;"00152";3;Levende æsler, muldyr og mulæsler;;;;;; 15;"00190";3;Levende dyr, i.a.n.;;;;;; 16;"01";2;Kød og kødvarer;;;;;; 17;"01111";3;Kød af hornkvæg, fersk el. kølet, ikke udbenet;;;;;; 18;"01112";3;Kød af hornkvæg, fersk el. kølet, udbenet;;;;;; 19;"01121";3;Kød af hornkvæg, frosset, ikke udbenet;;;;;; 20;"01122";3;Kød af hornkvæg, frosset, udbenet;;;;;; 21;"01211";3;Kød af får, fersk el. kølet;;;;;; 22;"01212";3;Kød af får, frosset;;;;;; 23;"01213";3;Kød af geder, fersk, kølet el. frosset;;;;;; 24;"01221";3;Kød af svin, fersk el. kølet;;;;;; 25;"01222";3;Kød af svin, frosset;;;;;; 26;"01231";3;Kød af fjerkræ, ikke udskåret, fersk el. kølet;;;;;; 27;"01232";3;Kød af fjerkræ, ikke udskåret, frosset;;;;;; 28;"01233";3;Lever af overfedede gæs og ænder, fersk el. kølet;;;;;; 29;"01234";3;Kød af fjerkræ, udskåret, samt slagteaffald, fersk el. kølet, undt. lever af overfedede gæs og ænder;;;;;; 30;"01235";3;Kød af fjerkræ, udskåret, samt slagteaffald, frosset;;;;;; 31;"01236";3;Fjerkrælever, frosset;;;;;; 32;"01240";3;Kød af heste, æsler, muldyr og mulæsler, fersk, kølet el. frosset;;;;;; 33;"01251";3;Spiseligt slagteaffald af hornkvæg, fersk el. kølet;;;;;; 34;"01252";3;Spiseligt slagteaffald af hornkvæg, frosset;;;;;; 35;"01253";3;Spiseligt slagteaffald af svin, fersk el. kølet;;;;;; 36;"01254";3;Spiseligt slagteaffald af svin, frosset;;;;;; 37;"01255";3;Spiseligt slagteaffald af får, geder, heste, æsler, muldyr og mulæsler, fersk el. kølet;;;;;; 38;"01256";3;Spiseligt slagteaffald af får, geder, heste, æsler, muldyr og mulæsler, frosset;;;;;; 39;"01291";3;Kød og spiseligt slagteaffald af harer el. kaniner, fersk, kølet el. frosset;;;;;; 40;"01292";3;Frølår, fersk, kølet el. frosset;;;;;; 41;"01293";3;Snegle, undt. havsnegle, fersk, kølet el. frosset;;;;;; 42;"01299";3;Kød og spiseligt slagteaffald, fersk, kølet el. frosset, i.a.n.;;;;;; 43;"01611";3;Skinke og bov af svin, ikke udbenet, saltet, tørret el. røget;;;;;; 44;"01612";3;Brystflæsk og stykker deraf af svin, saltet, tørret el. røget;;;;;; 45;"01619";3;Kød af svin, saltet, tørret el. røget, i.a.n.;;;;;; 46;"01681";3;Kød af hornkvæg, saltet, i saltlage, tørret el. røget;;;;;; 47;"01689";3;Kød, i.a.n. og spiseligt slagteaffald, saltet, i saltlage, tørret el. røget, samt spiseligt mel og pulver deraf;;;;;; 48;"01710";3;Ekstrakter og safter af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr el. andre hvirvelløse vanddyr;;;;;; 49;"01720";3;Pølser o l, af kød, slagteaffald el. blod, tilberedte næringsmidler deraf;;;;;; 50;"01730";3;Varer af lever fra dyr af enhver art, tilberedt el. konserveret, i.a.n.;;;;;; 51;"01740";3;Varer af kød og affald, (undt. lever) af fjerkræ under 001.4, tilberedt el. konserveret, i.a.n.;;;;;; 52;"01750";3;Varer af kød og affald, (undt. lever) af svin, tilberedt el. konserveret, i.a.n.;;;;;; 53;"01760";3;Varer af kød og affald, (undt. lever) af hornkvæg, tilberedt el. konserveret, i.a.n.;;;;;; 54;"01790";3;Tilberedte el. konserverede varer af kød el. slagteaffald, i.a.n.;;;;;; 55;"02";2;Mejeriprodukter og fugleæg;;;;;; 56;"02211";3;Mælk, ikke koncentreret eller sødet, med fedtindhold på max 1 vægt%;;;;;; 57;"02212";3;Mælk og fløde, ikke koncentreret eller sødet, med fedtindhold over 1 vægt%, max 6 vægt%;;;;;; 58;"02213";3;Fløde, ikke koncentreret eller sødet, med fedtindhold over 6 vægt%;;;;;; 59;"02221";3;Mælk, koncentreret el. sødet, i fast form med fedtindhold på max 1,5 vægt%;;;;;; 60;"02222";3;Mælk og fløde, koncentreret el. sødet, i fast form med fedtindhold over 1,5 vægt%;;;;;; 61;"02223";3;Mælk og fløde, koncentreret, i anden end fast form, ikke sødet;;;;;; 62;"02224";3;Mælk og fløde, koncentreret, i anden end fast form, sødet;;;;;; 63;"02231";3;Yoghurt;;;;;; 64;"02232";3;Kærnemælk, koaguleret, fermenteret el. syrnet mælk el. fløde, også med indhold af sukker, frugt el. kakao;;;;;; 65;"02233";3;Konsumis, også med indhold af kakao;;;;;; 66;"02241";3;Valle;;;;;; 67;"02249";3;Varer bestående af naturlige mælkebestanddele, i.a.n.;;;;;; 68;"02300";3;Smør og andre mælkefedtstoffer;;;;;; 69;"02410";3;Ost af alle slags, revet el. i pulverform;;;;;; 70;"02420";3;Smelteost, undt. revet el. i pulverform;;;;;; 71;"02430";3;Blåskimmelost;;;;;; 72;"02491";3;Frisk ost, (herunder valleost), ikke fermenteret, ostemasse;;;;;; 73;"02499";3;Anden ost;;;;;; 74;"02510";3;Fugleæg med skal, friske, konserverede el. kogte;;;;;; 75;"02521";3;Fugleæg uden skal, og æggeblommer, tørrede;;;;;; 76;"02522";3;Fugleæg uden skal, og æggeblommer, undt. tørrede;;;;;; 77;"02530";3;Ægalbumin;;;;;; 78;"03";2;Fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf;;;;;; 79;"03411";3;Levende fisk;;;;;; 80;"03412";3;Laks, fersk el. kølet (undt. filet, hakket fisk, lever, rogn og mælke);;;;;; 81;"03413";3;Fladfisk, fersk el. kølet (undt. filet, hakket fisk, lever, rogn og mælke);;;;;; 82;"03414";3;Tun og bugstribet bonit, fersk el. kølet (undt. filet, hakket fisk, lever, rogn og mælke);;;;;; 83;"03415";3;Sild, sardiner, sardineller og brislinger, fersk el. kølet (undt. filet, hakket fisk, lever, rogn og mælke);;;;;; 84;"03416";3;Torsk, fersk el. kølet (undt. filet, hakket fisk, lever, rogn og mælke);;;;;; 85;"03417";3;Makrel, fersk el. kølet (undt. filet, hakket fisk, lever, rogn og mælke);;;;;; 86;"03418";3;Fisk, fersk el. kølet, i.a.n. (undt. filet, hakket fisk, lever, rogn og mælke);;;;;; 87;"03419";3;Fiskelever, -rogn og -mælke, fersk el. kølet;;;;;; 88;"03421";3;Laks, frosset (undt. filet, hakket fisk, lever, rogn og mælke);;;;;; 89;"03422";3;Fladfisk, frosset (undt. filet, hakket fisk, lever, rogn og mælke);;;;;; 90;"03423";3;Tun og bugstribet bonit, (undt. filet, hakket fisk, lever, rogn og mælke);;;;;; 91;"03424";3;Sild, sardiner, sardineller og brislinger, frosset (undt. filet, hakket fisk, lever, rogn og mælke);;;;;; 92;"03425";3;Torsk, frosset (undt. filet, hakket fisk, lever, rogn og mælke);;;;;; 93;"03426";3;Makrel, frosset (undt. filet, hakket fisk, lever, rogn og mælke);;;;;; 94;"03427";3;Kulmule, frosset (undt. filet, hakket fisk, lever, rogn og mælke) , frosset (undt. lever, rogn og mælke);;;;;; 95;"03428";3;Fisk, frosset, i.a.n. (undt. filet, hakket fisk, lever, rogn og mælke);;;;;; 96;"03429";3;Fiskelever, -rogn og -mælke, frosset;;;;;; 97;"03440";3;Fiskefilet, frosset;;;;;; 98;"03451";3;Fiskefilet og andet fiskekød, også hakket, fersk el. kølet;;;;;; 99;"03455";3;Fiskekød, også hakket, undt. filet, frosset;;;;;; 100;"03511";3;Torsk, tørret, også saltet, ikke røget, undt. filet;;;;;; 101;"03512";3;Fiskefilet, tørret, saltet el. i saltlage, ikke røget;;;;;; 102;"03513";3;Fisk, tørret, også saltet, i.a.n., ikke røget;;;;;; 103;"03521";3;Torsk, saltet el. i saltlage, undt. tørret el. røget;;;;;; 104;"03522";3;Ansjos, saltet el. i saltlage, undt. tørret el. røget;;;;;; 105;"03529";3;Fisk, saltet el. i saltlage, undt. tørret el. røget, i.a.n.;;;;;; 106;"03530";3;Fisk, herunder fiskefilet, røget;;;;;; 107;"03540";3;Fiskelever, -rogn og -mælke, tørret, røget, saltet el. i saltlage;;;;;; 108;"03550";3;Fiskemel, egnet til menneskeføde;;;;;; 109;"03611";3;Rejer, frosne;;;;;; 110;"03619";3;Krebsdyr, undt. rejer, frosne;;;;;; 111;"03620";3;Krebsdyr, undt. frosne;;;;;; 112;"03631";3;Østers, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede el. i saltlage;;;;;; 113;"03633";3;Blæksprutte, levende, ferske el. kølede;;;;;; 114;"03635";3;Bløddyr og hvirvelløse vanddyr,undt. østers og blæksprutte, ferske el. kølede;;;;;; 115;"03637";3;Blæksprutte, frosne, tørrede, saltede el. i saltlage;;;;;; 116;"03639";3;Bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, undt. blæksprutte, frosne, tørrede, saltede el. i saltlage;;;;;; 117;"03711";3;Laks, hele el. i stykker, undt. hakket, tilberedt el. konserveret, i.a.n.;;;;;; 118;"03712";3;Sild, sardiner, sardineller og brislinger, hele el. i stykker, undt. hakket, tilberedt el. konserveret, i.a.n.;;;;;; 119;"03713";3;Tun og atlantisk bonit, hele el. i stykker, undt. hakket, tilberedt el. konserveret, i.a.n.;;;;;; 120;"03714";3;Makrel, hele el. i stykker, undt. hakket, tilberedt el. konserveret, i.a.n.;;;;;; 121;"03715";3;Fisk, hele el. i stykker, undt. hakket, tilberedt el. konserveret, i.a.n.;;;;;; 122;"03716";3;"Fisk, tilberedt el. konserveret, i.a.n.;""";;;;;; 123;"03717";3;Kaviar og kaviarerstatning;;;;;; 124;"03721";3;Krebsdyr, tilberedt el. konserveret, i.a.n.;;;;;; 125;"03722";3;Bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, tilberedt el. konserveret, i.a.n.;;;;;; 126;"04";2;Korn og kornvarer;;;;;; 127;"04110";3;Hård hvede, umalet;;;;;; 128;"04120";3;Blød hvede (heru spelt) og blandsæd af hvede og rug, umalet;;;;;; 129;"04210";3;Uafskallet ris;;;;;; 130;"04220";3;Afskallet ris, (hinderis), ikke yderligere bearbejdet;;;;;; 131;"04231";3;"Helt el. delvis sleben ris, også poleret el. glaseret;""";;;;;; 132;"04232";3;Brudris;;;;;; 133;"04300";3;Byg, umalet;;;;;; 134;"04410";3;Majs, til udsæd;;;;;; 135;"04490";3;Majs, umalet, undt. til udsæd;;;;;; 136;"04510";3;Rug, umalet;;;;;; 137;"04520";3;Havre, umalet;;;;;; 138;"04530";3;Sorghum, umalet;;;;;; 139;"04591";3;Hirse, umalet;;;;;; 140;"04592";3;Boghvede, umalet;;;;;; 141;"04593";3;Kanariefrø, umalet;;;;;; 142;"04599";3;Korn, umalet, i.a.n.;;;;;; 143;"04610";3;Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug;;;;;; 144;"04620";3;Gryn, groft mel og pellets af hvede;;;;;; 145;"04711";3;Majsmel;;;;;; 146;"04719";3;Mel af korn, undt. af hvede, blandsæd af hvede og rug og af majs;;;;;; 147;"04721";3;Gryn og groft mel af majs;;;;;; 148;"04722";3;Gryn og groft mel af korn, i.a.n.;;;;;; 149;"04723";3;Pellets af korn;;;;;; 150;"04729";3;Pellets af korn, undt. af hvede;;;;;; 151;"04811";3;Varer fremstillet ved ekspandering el. ristning af korn el. kornprodukter (fx cornflakes);;;;;; 152;"04812";3;Varer, i form af korn, undt. majs, forkogt el. på anden måde tilberedt;;;;;; 153;"04813";3;Varer, af korn, valset el. i flager, undt. ris under 042.3;;;;;; 154;"04814";3;Bearbejdet korn, i.a.n. (fx afskallet, afrundet, skåret el. knust), undt. ris under 042.3;;;;;; 155;"04815";3;Kim af korn, hel, valset, i flager el. formalet;;;;;; 156;"04820";3;Malt, også brændt (heru maltmel);;;;;; 157;"04830";3;Makaroni, spaghetti o.l. produkter, ikke fyldt el. på anden måde tilberedt;;;;;; 158;"04841";3;Knækbrød, tvebakker, kryddere, ristet brød o.l.;;;;;; 159;"04842";3;Biscuits, vafler, kiks, småkager o.l.;;;;;; 160;"04849";3;Bageriprodukter og andet bagværk, fremstillet af mel el. stivelse, også tilsat kakao, i.a.n.;;;;;; 161;"04850";3;Blandinger og dej til fremstilling af bagværk, under 048.4;;;;;; 162;"05";2;Frugt og grøntsager;;;;;; 163;"05410";3;Kartofler, friske el. kølede (undt. søde kartofler);;;;;; 164;"05421";3;Ærter, tørrede og udbælgede, også afskallede el. flækkede;;;;;; 165;"05422";3;Kikærter, tørrede og udbælgede, også afskallede el. flækkede;;;;;; 166;"05423";3;Bønner, undt. valsk- og hestebønner, tørrede og udbælgede, også afskallede el. flækkede;;;;;; 167;"05424";3;Linser, tørrede og udbælgede, også afskallede el. flækkede;;;;;; 168;"05425";3;Valskbønner og hestebønner, tørrede og udbælgede, også afskallede el. flækkede;;;;;; 169;"05429";3;Bælgfrugter, i.a.n., tørrede og udbælgede, også afskallede el. flækkede;;;;;; 170;"05440";3;Tomater, friske el. kølede;;;;;; 171;"05451";3;Skalotteløg og andre spiseløg, friske el. kølede;;;;;; 172;"05452";3;Hvidløg, porrer og andre allium-arter, friske el. kølede;;;;;; 173;"05453";3;Kål, frisk el. kølet;;;;;; 174;"05454";3;Salat og cikorie, (inkl. endivie), frisk el. kølet;;;;;; 175;"05455";3;Gulerødder, turnips, rødbeder, skorzoner, knoldselleri o.l., friske el. kølede;;;;;; 176;"05456";3;Agurker og asier, friske el. kølede;;;;;; 177;"05457";3;Bælgfrugter, også udbælgede, friske el. kølede;;;;;; 178;"05458";3;Svampe og trøfler, friske el. kølede;;;;;; 179;"05459";3;Grøntsager, friske el. kølede, i.a.n.;;;;;; 180;"05461";3;Sukkermajs, også kogt i vand el. dampkogt, frosne;;;;;; 181;"05469";3;Grøntsager, undt. sukkermajs, og blandinger af grøntsager, også kogt i vand el. dampkogt, frosne;;;;;; 182;"05470";3;Grøntsager, foreløbigt konserv. fx med svovldioxid, saltlage, el andre konserverede opløsninger, ikke til umiddelbar fortæring;;;;;; 183;"05481";3;Maniokrod, spiselige, friske el. tørrede, hele el. snittede;;;;;; 184;"05483";3;"Arrowroot, saleprod, jordskokker, søde kartofler o.l. rødder og rodknolde, spiselige, friske el. tørrede, hele el. snittede; marv af sagopalmer""";;;;;; 185;"05484";3;"Humle, frisk el. tørret, også formalet, pulveriseret el. som pellets; humlemel""";;;;;; 186;"05485";3;Sten og kerner af abrikos, fersken el. blomme, spiselige, friske el. tørrede;;;;;; 187;"05487";3;Sukkerroer, spiselige, friske el. tørrede;;;;;; 188;"05488";3;Sukkerrør, spiselige, friske el. tørrede;;;;;; 189;"05489";3;Vegetabilske produkter, spiselige, friske el. tørrede, i.a.n.;;;;;; 190;"05611";3;Tørrede kartofler, også snittede, men ikke yderligere tilberedte;;;;;; 191;"05612";3;Tørrede løg, også snittede, men ikke yderligere tilberedte;;;;;; 192;"05613";3;Svampe og trøfler, tørrede, også snittede, men ikke yderligere tilberedte;;;;;; 193;"05619";3;Grøntsager og blandinger af grøntsager, tørrede, også snittede, men ikke yderligere tilberedte, i.a.n.;;;;;; 194;"05641";3;Kartoffelmel;;;;;; 195;"05642";3;Kartoffelflager;;;;;; 196;"05645";3;Flager, gryn o l, af tapioka og tapiokaerstatninger, fremstillet af stivelse;;;;;; 197;"05646";3;Mel af tørrede bælgfrugter henhørende under 054.2;;;;;; 198;"05647";3;Mel af sago, rødder el. rodknolde under 054.81 og 054.83;;;;;; 199;"05648";3;Mel og pulver af varer under 057;;;;;; 200;"05661";3;Kartofler, tilberedt el. konserveret på anden måde end med eddike el. eddikesyre, frosne;;;;;; 201;"05669";3;Grøntsager, i.a.n., og blandinger af grøntsager, tilberedt el. konserveret på anden måde end med eddike el. eddikesyre, frosne;;;;;; 202;"05671";3;Grøntsager, frugter, nødder o a spiselige plantedele, tilberedt el. konserveret med eddike el. eddikesyre;;;;;; 203;"05672";3;Tomater, tilberedte el. konserverede på anden måde end i eddike/eddikesyre, hele el. i styk ker;;;;;; 204;"05673";3;Tomater, tilberedte el. konserverede på anden måde end i eddike/eddikesyre, i.a.n.;;;;;; 205;"05674";3;Svampe og trøfler, tilberedte el. konserverede på anden måde end i eddike/eddikesyre;;;;;; 206;"05675";3;Surkål, tilberedt el. konserveret på anden måde end eddike/eddikesyre, undt. frosset;;;;;; 207;"05676";3;Kartofler, tilberedte el. konserverede på anden måde end i eddike/eddikesyre, undt. frosne;;;;;; 208;"05677";3;Sukkermajs, tilberedt el. konserveret på anden måde end i eddike/eddikesyre, undt. frosne;;;;;; 209;"05679";3;Grøntsager, tilberedte el. konserverede på anden måde end i eddike/eddikesyre, undt. frosne, i.a.n.;;;;;; 210;"05711";3;Appelsiner og pommeraner, friske el. tørrede;;;;;; 211;"05712";3;Mandariner, clementiner, wilkings o.l. citrushybrider, friske el. tørrede;;;;;; 212;"05721";3;Citroner og limefrugter, friske el. tørrede;;;;;; 213;"05722";3;Grapefrugter, friske el. tørrede;;;;;; 214;"05729";3;Citrusfrugter, i.a.n., friske el. tørrede;;;;;; 215;"05730";3;Bananer, heru pisang, friske el. tørrede;;;;;; 216;"05740";3;Æbler, friske;;;;;; 217;"05751";3;Vindruer, friske;;;;;; 218;"05752";3;Tørrede vindruer (rosiner) og korender;;;;;; 219;"05760";3;Figner, friske el. tørrede;;;;;; 220;"05771";3;Kokosnødder, friske el. tørrede, også uden skal, undt. til olieudvinding;;;;;; 221;"05772";3;Paranødder, friske el. tørrede, også uden skal, undt. til olieudvinding;;;;;; 222;"05773";3;Akajounødder, friske el. tørrede, også uden skal, undt. til olieudvinding;;;;;; 223;"05774";3;Mandler, friske el. tørrede, også uden skal, undt. til olieudvinding;;;;;; 224;"05775";3;Hasselnødder, friske el. tørrede, også uden skal, undt. til olieudvinding;;;;;; 225;"05776";3;Valnødder, friske el. tørrede, også uden skal, undt. til olieudvinding;;;;;; 226;"05777";3;Kastanjer, friske el. tørrede, også uden skal, undt. til olieudvinding;;;;;; 227;"05778";3;Pistacienødder, friske el. tørrede, også uden skal, undt. til olieudvinding;;;;;; 228;"05779";3;Spiselige nødder, i.a.n., undt. blandinger, friske el. tørrede, også uden skal, undt. til olieudvinding;;;;;; 229;"05791";3;Meloner, heraf vandmeloner og papayafrugter, friske;;;;;; 230;"05792";3;Pærer og kvæder, friske;;;;;; 231;"05793";3;Abrikoser, kirsebær, ferskner, blommer og slåen;;;;;; 232;"05794";3;Bær, i.a.n., friske;;;;;; 233;"05795";3;Ananas, frisk el. tørret;;;;;; 234;"05796";3;Dadler, frisk el. tørret;;;;;; 235;"05797";3;Avocado, guavabær, mango og mangostaner, friske el. tørrede;;;;;; 236;"05798";3;Frisk frugt, i.a.n.;;;;;; 237;"05799";3;Tørret frugt, i.a.n. og blandinger af nødder el. tørret frugt under 057;;;;;; 238;"05810";3;Syltetøj, frugtgele, marmelade, o l, tilberedt ved kogning, også sødet, undt homogen. tilberedning;;;;;; 239;"05821";3;Frugter og nødder, foreløbig konserveret, ikke til umiddelbar fortæring;;;;;; 240;"05822";3;Skaller af citrusfrugter og melon, ferske, frosne, tørrede/foreløbig konserveret i saltlage o.l.;;;;;; 241;"05831";3;Jordbær, også kogte i vand el. dampkogte, frosne, også sødet;;;;;; 242;"05832";3;Hindbær, brombær, morbær, loganbær, ribs, solbær og stikkelsbær, også kogte i vand el. dampkogte, frosne, også sødet;;;;;; 243;"05839";3;Anden frugt, også kogte i vand el. dampkogte, frosne, også sødet;;;;;; 244;"05892";3;Nødder, jordnødder samt andre kærner og frø, også blandinger, tilberedt/konserveret, også sødet el. med alkohol;;;;;; 245;"05893";3;Ananas, tilberedt/konserveret, også sødet el. med alkohol;;;;;; 246;"05894";3;Citrusfrugter, tilberedt/konserveret, også sødet el. med alkohol;;;;;; 247;"05895";3;Abrikoser, kirsebær og ferskner, tilberedt/konserveret, også sødet el. med alkohol;;;;;; 248;"05896";3;Frugt og andre spiselige plantedele, i.a.n., tilberedt el. konserveret, også sødet el. med alkohol;;;;;; 249;"05897";3;Blandinger af frugt og andre spiselige plantedele, i.a.n., tilberedt el. konserveret;;;;;; 250;"05910";3;Appelsinsaft;;;;;; 251;"05920";3;Grapefrugtsaft;;;;;; 252;"05930";3;Saft af andre citrusfrugter;;;;;; 253;"05991";3;Ananassaft;;;;;; 254;"05992";3;Tomatsaft;;;;;; 255;"05993";3;Druesaft (herunder druemost);;;;;; 256;"05994";3;Æblesaft;;;;;; 257;"05995";3;Saft af andre frugt el. grøntsager (undt. af citrus);;;;;; 258;"05996";3;Saftblandinger af frugt el. grønsager (undt. af citrus);;;;;; 259;"06";2;Sukker, sukkerprodukter og honning;;;;;; 260;"06111";3;Rå rørsukker i fast form uden tilsætningsstoffer;;;;;; 261;"06112";3;Rå roesukker i fast form uden tilsætningsstoffer;;;;;; 262;"06121";3;Andet sukker fra roe- og rørsukker samt kemisk ren saccharose, i fast form med indhold af tilsatte smagsstoffer el. farvestoffer;;;;;; 263;"06129";3;Andet sukker fra roe- og rørsukker samt kemisk ren saccharose, i fast form uden indhold af tilsatte smagsstoffer el. farvestoffer;;;;;; 264;"06151";3;Melasse fra udvinding el. raffinering af rørsukker;;;;;; 265;"06159";3;Melasse fra udvinding el. raffinering af roesukker og anden melasse;;;;;; 266;"06160";3;Honning, naturlig;;;;;; 267;"06191";3;Lactose og lactosesirup;;;;;; 268;"06192";3;Ahornsukker og ahornsirup;;;;;; 269;"06193";3;Glucose og glucosesirup uden indh af fructose/med et fructoseindh i tør form max 20 vægt pct.;;;;;; 270;"06194";3;Glucose og glucosesirup med et fructoseindh i tør form min 20 vægt pct. og max 50 vægt pct.;;;;;; 271;"06195";3;Kemisk ren fructose;;;;;; 272;"06196";3;Anden fructose og fructosesirup med fructoseindhold i tør form på over 50 vægt pct.;;;;;; 273;"06199";3;Andet sukker i.a.n., heru invertsukker;;;;;; 274;"06210";3;Frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele, tilberedt med sukker, glaserede/kandiserede o.l.;;;;;; 275;"06221";3;Tyggegummi, også overtrukket med sukker;;;;;; 276;"06229";3;Andre sukkervarer uden indhold af kakao, (heru hvid chokolade);;;;;; 277;"07";2;Kaffe, te, kakao, chokolade, krydderier;;;;;; 278;"07111";3;Rå kaffe med koffeinindhold;;;;;; 279;"07112";3;Rå kaffe, koffeinfri;;;;;; 280;"07113";3;Skaller og hinder af kaffe;;;;;; 281;"07120";3;Brændt kaffe;;;;;; 282;"07131";3;Kaffeekstrakt, -essens og -koncentrat, varer deraf;;;;;; 283;"07132";3;"Skaller og hinder af kaffe; Kaffeerstatninger med indhold af kaffe""";;;;;; 284;"07133";3;Brændt cikorie o a brændte kaffeerstatninger, samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf;;;;;; 285;"07210";3;Kakaobønner, hele el. brækkede, også brændte;;;;;; 286;"07220";3;Kakaopulver, usødet;;;;;; 287;"07231";3;Kakaomasse, ikke affedtet;;;;;; 288;"07232";3;Kakaomasse, helt el. delvis affedtet;;;;;; 289;"07240";3;Kakaosmør, -fedt el. olie;;;;;; 290;"07250";3;Kakaoskaller, -hinder og andet kakaoaffald;;;;;; 291;"07310";3;Kakaopulver, tilsat sukker el. andre sødemidler;;;;;; 292;"07320";3;Andre tilberedte varer med kakao, i blokke,plader ol, el. flydende, pasta, pulver ol, vægt min 2kg;;;;;; 293;"07330";3;Andre tilberedte varer med kakao, i blokke, plader el. stænger;;;;;; 294;"07390";3;Tilberedte næringsmidler med kakao, i.a.n.;;;;;; 295;"07411";3;Grøn te, (ikke fermenteret), i pakninger af nettovægt max 3 kg;;;;;; 296;"07412";3;Anden grøn te, (ikke fermenteret);;;;;; 297;"07413";3;Sort te (fermenteret) og delvis fermenteret te, i pakninger af nettovægt max 3 kg;;;;;; 298;"07414";3;Anden sort te (fermenteret) og anden delvis fermenteret te;;;;;; 299;"07431";3;Mate;;;;;; 300;"07432";3;Ekstrakter, essenser og koncentrater af te el. mate, samt varer tilberedt deraf;;;;;; 301;"07511";3;Peber af slægten Piper, ikke knust el. formalet;;;;;; 302;"07512";3;"Peber af slægten Piper; knust el. formalet""";;;;;; 303;"07513";3;Krydderier af slægterne Capsicum el. Pimenta, tørrede, knuste el. formalede;;;;;; 304;"07521";3;Vanilie;;;;;; 305;"07522";3;Kanel og kanelblomster, ikke knust el. formalet;;;;;; 306;"07523";3;Kanel og kanelblomster, knust el. formalet;;;;;; 307;"07524";3;Kryddernelliker, modernelliker og nellikestilke;;;;;; 308;"07525";3;Muskatnød, muskatblomme og kardemomme;;;;;; 309;"07526";3;Anis, stjerneanis, fennikel, koriander, spidskommen, kommen og enebær;;;;;; 310;"07527";3;Ingefær (undt. ingefær konserveret i sukker el. sukkeropløsning);;;;;; 311;"07528";3;Timian, safran og laurbærblade;;;;;; 312;"07529";3;"Andre krydderier; blandinger af to el. flere krydderier af varer under 075""";;;;;; 313;"08";2;Foderstoffer (undt. Umalet korn);;;;;; 314;"08111";3;Halm og avner af korn, ubearbejdet el. hakket, formalet, presset el. som pellets, til anvendelse som foderstoffer;;;;;; 315;"08112";3;Mel og pellets af lucerne, til anvendelse som foderstoffer;;;;;; 316;"08113";3;Kålroer, runkelroer, andre foderrodfrugter, hø, kløver o.l. foderprodukter, også som pellets, til anvendelse som foderstoffer;;;;;; 317;"08119";3;Vegetabilske produkter og affald til anvendelse som foderstoffer, også som pellets, i.a.n.;;;;;; 318;"08123";3;Klid o a restprodukter fra sigtning, formaling og anden bearbejdning af bælgfrugter;;;;;; 319;"08124";3;Klid o a restprodukter fra sigtning, formaling og anden bearbejdning af majs;;;;;; 320;"08125";3;Klid o a restprodukter fra sigtning, formaling og anden bearbejdning af ris;;;;;; 321;"08126";3;Klid o a restprodukter fra sigtning, formaling og anden bearbejdning af hvede;;;;;; 322;"08129";3;Klid o a restprodukter fra sigtning, formaling og anden bearbejdning af korn, undt af ris og majs;;;;;; 323;"08131";3;Oliekager og andre restprodukter fra udvinding af vegetabilske olier, også som pellets af sojabønner;;;;;; 324;"08132";3;Oliekager og andre restprodukter fra udvinding af vegetabilske olier, også som pellets af jordnødder;;;;;; 325;"08133";3;Oliekager og andre restprodukter fra udvinding af vegetabilske olier, også som pellets af bomuldsfrø;;;;;; 326;"08134";3;Oliekager og andre restprodukter fra udvinding af vegetabilske olier, også som pellets af hørfrø;;;;;; 327;"08135";3;Oliekager og andre restprodukter fra udvinding af vegetabilske olier, også som pellets af solsikkefrø;;;;;; 328;"08136";3;Oliekager og andre restprodukter fra udvinding af vegetabilske olier, også som pellets af raps- og rybsfrø;;;;;; 329;"08137";3;Oliekager og andre restprodukter fra udvinding af vegetabilske olier, også som pellets af kokosnødder el. kopra;;;;;; 330;"08138";3;Oliekager og andre restprodukter fra udvinding af vegetabilske olier, også som pellets af palmenødder og -kerner;;;;;; 331;"08139";3;Oliekager og andre restprodukter fra udvinding af vegetabilske olier, også som pellets af andre olieholdige frø og frugter;;;;;; 332;"08141";3;"Mel og pulver af kød el. slagteaffald; fedtegrever""";;;;;; 333;"08142";3;Mel og pulver fisk, krebsdyr, bløddyr o.l.;;;;;; 334;"08151";3;Restprodukter fra stivelsesfremstilling o.l. restprodukter, også i form af pellets;;;;;; 335;"08152";3;Roeaffald, bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling, også i form af pellets;;;;;; 336;"08153";3;Mask, bærme, o a restprodukter fra øl- el. alkoholfremstilling, også i form af pellets;;;;;; 337;"08194";3;Vinbærme, rå vinsten;;;;;; 338;"08195";3;Hunde- og kattefoder, i detailsalgsemballage;;;;;; 339;"08199";3;Tilberedt dyrefoder, i.a.n.;;;;;; 340;"09";2;Diverse næringsmidler i.a.n.;;;;;; 341;"09101";3;Margarine, undt. flydende margarine;;;;;; 342;"09109";3;Spiselige blandinger/tilberedninger af animalsk/vegetabilsk fedtstoffer el. olie, undt. 431.2;;;;;; 343;"09811";3;Homogeniserede tilberedte næringsmidler af kød og spiseligt slagteaffald;;;;;; 344;"09812";3;Homogeniserede grøntsager;;;;;; 345;"09813";3;Homogeniserede tilberedninger af frugt, kogte;;;;;; 346;"09814";3;Homogeniserede sammensatte næringsmidler;;;;;; 347;"09841";3;Sojasauce;;;;;; 348;"09842";3;Tomatketchup og andre tomatsauce;;;;;; 349;"09843";3;sennepsmel og tilberedt sennep;;;;;; 350;"09844";3;eddike og eddikeerstatninger fremstillet af eddikesyre;;;;;; 351;"09849";3;"Andre saucer og tilberedninger deraf; sammensatte smagspræparater""";;;;;; 352;"09850";3;Suppe og bouillon samt tilberedninger dertil;;;;;; 353;"09860";3;"Gær,(aktiv og inaktiv); andre inaktive encellede mikroorganismer; tilberedte bagepulvere""";;;;;; 354;"09891";3;"Pastaprodukter, kogte el. fyldte; couscous også tilberedt""";;;;;; 355;"09892";3;Spiselige produkter af animalsk oprindelse i.a.n.;;;;;; 356;"09893";3;Tilberedte næringsmidler, fremstillet af mel, stivelse el. maltekstrakt til børn, i detailsalgspakke;;;;;; 357;"09894";3;"Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, stivelse/maltekstrakt, undt. til børn""";;;;;; 358;"09899";3;Tilberedte næringsmidler, i.a.n.;;;;;; 359;"1";1;Drikkevarer og tobak;;;;;; 360;"11";2;Drikkevarer;;;;;; 361;"11101";3;"Vand, mineralvand og vand tilsat kulsyre, ikke sødet el. tilsat aroma; is og sne""";;;;;; 362;"11102";3;Vand, mineralvand tilsat kulsyre, sødet/tilsat aroma o a ikke-alkoholholdige drikkevarer i.a.n.;;;;;; 363;"11211";3;Druemost i gæring samt druemost, hvis gæring er standset ved tilsætning af alkohol;;;;;; 364;"11213";3;Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromastoffer;;;;;; 365;"11215";3;Mousserende vin;;;;;; 366;"11217";3;"Vin af friske druer (undt. mousserende vin); druemost, hvis gæring er standset ved tilsætning af alkohol""";;;;;; 367;"11220";3;Gærede drikkevarer, i.a.n.;;;;;; 368;"11230";3;Øl, brygget på malt;;;;;; 369;"11241";3;Whisky;;;;;; 370;"11242";3;Spiritus fremstillet ved destillering af druevin el. druekvas;;;;;; 371;"11243";3;Sammensatte alkoholholdige tilberedninger af den art, der anvendes til fremstilling af drikkevarer;;;;;; 372;"11244";3;Rom og tafia;;;;;; 373;"11245";3;Gin og genever;;;;;; 374;"11249";3;Spiritus og andre spiritusholdige drikkevarer i.a.n.;;;;;; 375;"12";2;Tobak og tobaksvarer;;;;;; 376;"12110";3;Tobak, ikke strippet;;;;;; 377;"12120";3;Tobak, delvis el. helt strippet;;;;;; 378;"12130";3;Tobaksaffald;;;;;; 379;"12210";3;Cigarer, cerutter og cigarillos, med indhold af tobak;;;;;; 380;"12220";3;Cigaretter, med indhold af tobak;;;;;; 381;"12231";3;Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter af tobakserstatning;;;;;; 382;"12232";3;Røgtobak, også med indhold af tobakserstatning, uanset mængdeforholdet;;;;;; 383;"12239";3;Fabrikerede tobaksvarer, ekstrakter og essenser i.a.n.;;;;;; 384;"2";1;Råstoffer, ikke spiselige;;;;;; 385;"21";2;Huder,skind og pelsskind, uberedte;;;;;; 386;"21111";3;Huder og skin af hornkvæg (undt. varer under 211.2), uberedte, friske el. vådsaltede;;;;;; 387;"21112";3;Andre huder og skind af hornkvæg, uberedte, på anden måde konserveret;;;;;; 388;"21113";3;Huder og skind af hestefamilien, uberedte;;;;;; 389;"21120";3;Hele huder og skind af hornkvæg, vægt pr stk max 8 kg,tørret,10 kg tørsaltet el. 14 kg, vådsaltet, uberedte;;;;;; 390;"21121";3;Hele huder og skind, af vægt pr. skind max 8 kg, kun i tørret stand, 10 i saltet el 16 kg i frisk, vådsaltet el på a. måde konserveret;;;;;; 391;"21129";3;Hele huder og skind, af vægt over 16 kg/stk;;;;;; 392;"21140";3;Gedeskind og gedekidskind, uberedte, også afhårede el. spaltede;;;;;; 393;"21160";3;Fåre- og lammeskind med uld (undt. astrakan, persianer o l), uberedte,også afhårede el. spaltede;;;;;; 394;"21170";3;Fåre- og lammeskind uden uld, uberedte, også afhårede el. spaltede;;;;;; 395;"21191";3;Afklip og andet affald af læder, kunstlæder, læderstøv o.l.;;;;;; 396;"21199";3;Huder og skind, uberedte, også afhårede el. spaltede i.a.n.;;;;;; 397;"21210";3;Minkskind, rå;;;;;; 398;"21220";3;Pelsskind, rå, i.a.n.;;;;;; 399;"21221";3;Pelsskind af kanin el. hare, rå;;;;;; 400;"21222";3;Pelsskind af astrakan, breitschwanz, caracul, persianer o.l. lammeskind, rå;;;;;; 401;"21223";3;Pelsskind af bæver, rå;;;;;; 402;"21224";3;Pelsskind af bisamrotte, rå;;;;;; 403;"21225";3;Pelsskind af ræv, rå;;;;;; 404;"21226";3;Pelsskind af sæl, rå;;;;;; 405;"21229";3;Pelsskind hele, også uden hoved, hale el ben, rå, af pelsdyr, i.a.n.;;;;;; 406;"21230";3;Stykker og afklip af rå pelsskind, heru hoveder, ben og haler, anvendelig til bundtmagerarbejde;;;;;; 407;"22";2;Olieholdige frø og frugter;;;;;; 408;"22211";3;Friske jordnødder med skal, friske;;;;;; 409;"22212";3;Friske jordnødder, afskallede også knuste;;;;;; 410;"22220";3;Sojabønner, også knuste;;;;;; 411;"22230";3;Bomuldsfrø, også knuste;;;;;; 412;"22240";3;Solsikkefrø, også knuste;;;;;; 413;"22250";3;Sesamfrø, også knuste;;;;;; 414;"22261";3;Raps- og rybsfrø, også knuste;;;;;; 415;"22262";3;Sennepsfrø, også knuste;;;;;; 416;"22270";3;Saflorfrø, også knuste;;;;;; 417;"22310";3;Kopra;;;;;; 418;"22320";3;Palmenødder og -kerner, også knuste;;;;;; 419;"22340";3;Hørfrø, også knuste;;;;;; 420;"22350";3;Ricinusfrø, også knuste;;;;;; 421;"22370";3;Olieholdige frø og frugter, i.a.n., også knuste;;;;;; 422;"22390";3;Mel af olieholdige frø og frugter, undt. sennepsmel;;;;;; 423;"23";2;Gummi, rå, heru. Syntetisk og regenereret;;;;;; 424;"23110";3;Naturlig gummilatex, også forvulkaniseret;;;;;; 425;"23121";3;Naturgummi Smoked sheets;;;;;; 426;"23125";3;Teknisk specificeret naturgummi (TSNR);;;;;; 427;"23129";3;Andet naturgummi;;;;;; 428;"23130";3;Balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi o.l. naturlige gummiarter;;;;;; 429;"23211";3;"Styrengummi (SBR); karboxylstyrengummi (XSBR), ubearbejdet el. som plader el. bånd""";;;;;; 430;"23212";3;Butadiengummi (BR), ubearbejdet el. som plader el. bånd;;;;;; 431;"23213";3;"Isobutenisoprengummi (butylgummi) (IIR); halogenereret isobutenisoprengummi (CIIR el. BIR), ubearbejdet el. som plade el. bånd""";;;;;; 432;"23214";3;Chloroprengummi (chlorbutadiengummi) (CH), ubearbejdet el. som plade el. bånd;;;;;; 433;"23215";3;Acrylonitril-butadien-gummi (NBR), ubearbejdet el. som plade el. bånd;;;;;; 434;"23216";3;Isoprengummi (IR), ubearbejdet el. som plade el. bånd;;;;;; 435;"23217";3;Gummi af ethylen-propylen-dien (EDPM), ubearbejdet el. som plade el. bånd;;;;;; 436;"23218";3;Blandinger af produkter under 231 med produkter under 232.1, ubearbejdet el. som plade el. bånd;;;;;; 437;"23219";3;Andet syntetgummi og faktisk fremstillet af olier, ubearbejdet el. som plade el. bånd;;;;;; 438;"23221";3;Regenereret gummi, i ubearbejdet form el. som plade el. bånd;;;;;; 439;"23222";3;Affald, afklip og skrot af gummi samt pulver el. granulater deraf;;;;;; 440;"24";2;Træ og kork;;;;;; 441;"24402";3;Naturkork, afbarket el. tilskåret i rektangulær el. kvadratisk blokke, plader, folie el. bånd;;;;;; 442;"24403";3;Naturkork, rå el. groft bearbejdet;;;;;; 443;"24404";3;Affald af naturkork, samt knust granuleret el. pulveriseret kork;;;;;; 444;"24501";3;Brænde;;;;;; 445;"24502";3;Trækul;;;;;; 446;"24611";3;Flis el. spåner af nåletræ;;;;;; 447;"24615";3;Flis el. spåner, undt. af nåletræ;;;;;; 448;"24620";3;Savsmuld og træaffald, også agglomereret til briketter el. lign former;;;;;; 449;"24730";3;Træ, malet, bejdset el. behandlet med kreosot el. andre træbeskyttelsesmidler;;;;;; 450;"24740";3;Nåletræ, afbarket, afgrenet el. groft tildannet, men ikke yderligere bearbejdet;;;;;; 451;"24750";3;Mørkerød- og lyserød meranti, meranti Bakau, hvid lauan, hvid meranti o.l. tropiske træsorter, afbarket, afgrenet/groft tildannet, ikke yderligere bearbejdet;;;;;; 452;"24751";3;Mørkerød- og lyserød meranti, meranti Bakau, hvid lauan, hvid meranti o.l. tropiske træsorter, afbarket, afgrenet/groft tildannet, ikke yderligere bearbej;;;;;; 453;"24752";3;Andet løvtræ, afbarket, afgrenet/groft tildannet, ikke yderligere bearbejdet;;;;;; 454;"24790";3;Andet løvtræ, afbarket, afgrenet/groft tildannet, ikke yderligere bearbejdet;;;;;; 455;"24811";3;Jernbane- og sporvejssveller af træ, ikke imprægnerede;;;;;; 456;"24819";3;Jernbane- og sporvejssveller af træ, imprægnerede;;;;;; 457;"24820";3;Nåletræ, savet/tilhugget i længderetningen, skåret/skrællet, høvlet ol, tykkelse o 6 mm;;;;;; 458;"24830";3;Nåletræ, profileret i hele længden el. på en/flere kanter, også høvlet el. slebet;;;;;; 459;"24840";3;Træ,undt nåletræ,savet/tilhugget i længderetningen,skåret,skrællet,høvlet o l, tykkelse o 6 mm;;;;;; 460;"24850";3;Træ, undt. nåletræ, profileret i hele længden el. på en/flere kanter, også høvlet el. slebet;;;;;; 461;"25";2;Papirmasse og papiraffald;;;;;; 462;"25111";3;Affald af ubleget kraftpapir el. kraftpap samt af bølgepapir og bølgepap;;;;;; 463;"25112";3;Affald af andet papir og pap, hovedsagelig af bleget kemisk papirmasse, ikke farvet i massen;;;;;; 464;"25113";3;Affald af papir el. pap, hovedsagelig af mekanisk masse (fx aviser, blade ol tryksager);;;;;; 465;"25119";3;Andet affald af papir og pap, heru usorteret affald;;;;;; 466;"25120";3;Mekanisk træmasse;;;;;; 467;"25130";3;Kemisk træmasse, dissolvingmasse;;;;;; 468;"25141";3;Kemisk træmasse, ubleget, undt. dissolvingmasse, af nåletræ;;;;;; 469;"25142";3;Kemisk træmasse, ubleget, undt. dissolvingmasse, af træ, undt. nåletræ;;;;;; 470;"25151";3;Kemisk træmasse, halvbleget el. bleget, undt. dissolvingmasse, af nåletræ;;;;;; 471;"25152";3;Kemisk træmasse, halvbleget el. bleget, undt. dissolvingmasse, af træ, undt. nåletræ;;;;;; 472;"25161";3;Kemisk træmasse, sulfitmasse, undt. dissolvingmasse, ubleget;;;;;; 473;"25162";3;Kemisk træmasse, sulfitmasse, undt. dissolvingmasse, halvbleget el. bleget;;;;;; 474;"25191";3;Halvkemisk træmasse;;;;;; 475;"25192";3;Papirmasse af andre celluloseholdige material;;;;;; 476;"26";2;Tekstilfibre (undt. Uldtops) og affald;;;;;; 477;"26130";3;Natursilke, usnoet;;;;;; 478;"26141";3;Silkekokoner, anvendelige til afhaspning;;;;;; 479;"26142";3;Natursilkeaffald, ikke kartet el. kæmmet;;;;;; 480;"26149";3;Affald af natursilke( herunder kokoner, samt garnaffald og opkradset tekstilmateriale;;;;;; 481;"26310";3;Bomuld, (undt. bomuldslinters), ikke kartet el. kæmmet;;;;;; 482;"26320";3;Bomuldslinters;;;;;; 483;"26331";3;Garnaffald af bomuld;;;;;; 484;"26332";3;Opkradset tekstilmateriale af bomuld;;;;;; 485;"26339";3;Andet affald af bomuld;;;;;; 486;"26340";3;Bomuld, kartet el. kæmmet;;;;;; 487;"26410";3;Jute o a bastfibre, i.a.n., rå el. rødnet;;;;;; 488;"26490";3;Jute o a bastfibre, i.a.n., rå el. beredte, men ikke spundne, blår og affald deraf;;;;;; 489;"26511";3;Hør, rå el. rødnet;;;;;; 490;"26512";3;Hør, brækket, skættet, heglet el. på anden måde beredt, men ikkesp undet;;;;;; 491;"26513";3;Blår og affald af hør;;;;;; 492;"26521";3;Hamp, (Cannabis sativa L.), rå el. rødnet;;;;;; 493;"26529";3;"Hamp, (Cannabis sativa L.), undt. rå el. rødnet; blår og affald af hamp""";;;;;; 494;"26541";3;Sisal o a agavefibre, rå;;;;;; 495;"26549";3;"Sisal o a agavefibre, beredte, men ikke spundne; affald af af agavefibre""";;;;;; 496;"26551";3;Abaca,(Manilahamp el. Musa textilis Nee),rå, men ikke spundet;;;;;; 497;"26559";3;"Abaca,(Manilahamp el. Musa textilis Nee), i.a.n., beredt, men ikke spundet; blår og affald af manila""";;;;;; 498;"26571";3;Kokosfibre, rå;;;;;; 499;"26579";3;"Kokosfibre, undt. rå; affald af kokosfibre""";;;;;; 500;"26580";3;"Kokos, abaca, ramie og andre vegetabilske tekstilfibre, i.a.n., rå el beredte; blår og affald deraf""";;;;;; 501;"26581";3;Vegetabilske tekstilfibre, i.a.n., rå, men ikke spundne;;;;;; 502;"26589";3;Vegetabilske tekstilfibre, i.a.n. samt affald deraf, undt. rå;;;;;; 503;"26651";3;Korte syntetiske fibre af nylon el. andre polyamider, ikke kartede, kæmmede el. på anden måde beredte til spinding;;;;;; 504;"26652";3;Korte syntetiske fibre af polyester, ikke kartede, kæmmede eller på anden måde beredt til spinding;;;;;; 505;"26653";3;Korte syntetiske fibre af acryl el. modacryl, ikke kartede, kæmmede el. på anden måde beredt til spinding;;;;;; 506;"26659";3;Korte syntetiske fibre i.a.n., ikke kartede, kæmmede el. på anden måde beredt til spinding;;;;;; 507;"26661";3;Bånd (tow) af nylon el. andre polyamider;;;;;; 508;"26662";3;Bånd (tow) af polyestere;;;;;; 509;"26663";3;Bånd (tow) af acryl el. modacryl;;;;;; 510;"26669";3;Bånd (tow) af syntetiske filamenter i.a.n.;;;;;; 511;"26671";3;Korte syntetiske fibre af nylon el. andre polyamider, kartet, kæmmet el. på anden måde beredt til spinding;;;;;; 512;"26672";3;Korte syntetiske fibre af polyestere, kartet, kæmmet el. på anden måde beredt til spinding;;;;;; 513;"26673";3;Korte syntetiske fibre af acryl el. modacryl, kartet, kæmmet el. på anden måde beredt til spinding;;;;;; 514;"26679";3;Andre korte syntetiske fibre i.a.n., kartet, kæmmet el. på anden måde beredt til spinding;;;;;; 515;"26711";3;Korte regenererede fibre, ikke kartet, kæmmede el. på anden måde beredte til spinding;;;;;; 516;"26712";3;Bånd (tow) af korte regenererede fibre;;;;;; 517;"26713";3;Korte regenererede fibre, kartet, kæmmet el. på anden måde beredt til spinding;;;;;; 518;"26721";3;Affald af syntetiske fibre, heru kæmlinge, garnaffald og opkradset tekstilmateriale;;;;;; 519;"26722";3;Affald af regenererede fibre, heru kæmlinge, garnaffald og opkradset tekstilmateriale;;;;;; 520;"26811";3;Klippet uld, uvasket el. skindvasket;;;;;; 521;"26819";3;Uld, undt. klippet uld, uvasket el. skindvasket;;;;;; 522;"26821";3;Uld, ikke kartet el. kæmmet, affedtet, ikke carboniseret;;;;;; 523;"26829";3;Uld, ikke kartet el. kæmmet, carboniseret;;;;;; 524;"26830";3;Fine dyrehår, ikke kartede el. kæmmede;;;;;; 525;"26850";3;Grove dyrehår, ikke kartet eller spundet;;;;;; 526;"26851";3;Hestehår og affald deraf, ikke kartede el. kæmmede, også i lag, med el. uden støttemateriale;;;;;; 527;"26859";3;Andre grove dyrehår, ikke kartede el. kæmmede;;;;;; 528;"26862";3;Opkradset tekstilmateriale af uld el. af fine el. grove dyrehår i.a.n.;;;;;; 529;"26863";3;Kæmlinge af uld el. fine dyrehår i.a.n.;;;;;; 530;"26869";3;Affald af uld el. af fine el. grove dyrehår, i.a.n, undt. opkradset tekstilmateriale;;;;;; 531;"26871";3;"Kartet uld; kæmmet uld i småstykker""";;;;;; 532;"26873";3;Uldtops og andet kæmmet uld;;;;;; 533;"26877";3;Fine dyrehår, kartede el. kæmmede;;;;;; 534;"26901";3;Brugte beklædningsgenstande o a brugte tekstilvarer;;;;;; 535;"26902";3;"Brugte og nye klude; affald af sejlgarn, reb og tovværk af tekstilmateriale""";;;;;; 536;"27";2;Gødningsstoffer og mineraler, rå;;;;;; 537;"27210";3;"Anim/vegetab gødningstof. også sammenbl.;gødningsstof.frems. ved kemisk behand.anim/veg prod.""";;;;;; 538;"27220";3;Natriumnitrat;;;;;; 539;"27231";3;"Naturlige calcium- og calciumaluminiumphosphater; calciumphosphatholdigt kridt, ikke formalede""";;;;;; 540;"27232";3;"Naturlige calcium- og calciumaluminiumphosphater; calciumphosphatholdigt kridt, formalede""";;;;;; 541;"27240";3;Karnallit, sylvinit og andre rå, naturlige kaliumsalte;;;;;; 542;"27311";3;Bygnings- og monomentsten, groft kløvet, kanthugget el. kantsavet af skifer;;;;;; 543;"27312";3;Bygnings- og monomentsten, groft kløvet, kanthugget el. kantsavet af marmor, travertin o.l. sten med en densitet på min 2500 kg kubikm, sam t alabast;;;;;; 544;"27313";3;Bygnings- og monomentsten, groft kløvet, kanthugget el. kantsavet af granit, porfyr, basalt, sandsten og andre monoment- og bygningssten,i .a.n.;;;;;; 545;"27322";3;Kalksten til fremstilling af kalk el. cement;;;;;; 546;"27323";3;Gipssten og anhydrit;;;;;; 547;"27324";3;Brændt gips;;;;;; 548;"27331";3;Kvartssand, naturligt, også farvet (undt. metalholdig sand);;;;;; 549;"27339";3;Sand, undt. kvartssand, naturligt også farvet, (undt. metalholdigts and;;;;;; 550;"27340";3;"Småsten og knuste sten, grus, makadam og tjæremakadam; flindt, singels mv.""";;;;;; 551;"27410";3;Svovl af enhver art, undtagen sublimeret, fældet og kolloid svovl;;;;;; 552;"27411";3;Svovl, (undt. sublimeret, fældet el. kolloid svovl), rå el. uraffineret;;;;;; 553;"27419";3;Svovl, (undt. sublimeret, fældet el. kolloid svovl), undt. rå el. uraffineret;;;;;; 554;"27420";3;Svovlkis og andre naturlige jernsulfider, ikke brændte;;;;;; 555;"27711";3;Industridiamanter, sorterede, ubearbejdede el. kun savet, kløvet el. groft slebet;;;;;; 556;"27719";3;Industridiamanter, sorterede, slebne el. på anden måde bearbejdet;;;;;; 557;"27721";3;Naturlige slibemidler, i.a.n. af støv og pulver af naturlige og syntetiske ædel- og halvædelsten;;;;;; 558;"27722";3;"Naturlige slibemidler, i.a.n. af pimpsten; smergel; naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slibemidler, rå""";;;;;; 559;"27723";3;Pimpsten;;;;;; 560;"27729";3;"Naturlige slibemidler, i.a.n. af pimpsten; smergel; naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slibemidler, undt. rå""";;;;;; 561;"27822";3;Naturlig grafit;;;;;; 562;"27823";3;"Dolomit, også brændt, samt groft tildannet dolomit; agglomereret dolomit""";;;;;; 563;"27824";3;Naturlig magnesiumcarbonat, (magnesit);;;;;; 564;"27825";3;"Smeltet magnesia; dødbrændt megnesia, anden magnesiumoxid, også rent""";;;;;; 565;"27826";3;Kaolin o a kaolinholdige lerarter, også brændte;;;;;; 566;"27827";3;Bentonit;;;;;; 567;"27829";3;"Andet ler, undt. ekspanderet ler under 663.5; andalusit, cyanit, sillimanit, også brændt""";;;;;; 568;"27830";3;"Salt (heru bordsalt og denatureret salt) natriumchlorid, også opløst i vand; havvand""";;;;;; 569;"27840";3;Asbest;;;;;; 570;"27851";3;"Kvarts; kvartsit, også groft tildannet""";;;;;; 571;"27852";3;"Glimmer (heru glimmerblade); glimmeraffald""";;;;;; 572;"27853";3;"Feldspat; leucit; nephelin og nephelinsyenit""";;;;;; 573;"27854";3;Flusspat;;;;;; 574;"27855";3;"Naturlig kryolit; naturlig chiolit""";;;;;; 575;"27861";3;Granulerede slagger fra fremstillingen af jern og stål;;;;;; 576;"27862";3;Slagger, undt. granulerede slagger, hammerskæl o a affald fra fremstillingen af jern og stål;;;;;; 577;"27869";3;Slagger og aske i.a.n., heru tangaske;;;;;; 578;"27891";3;Kridt, rå;;;;;; 579;"27892";3;Naturlig bariumsulfat (tungspat), bariumcarbonat (witherit), også brændt, rå, undt. bariumoxid;;;;;; 580;"27893";3;"Naturlig steatit, også groft tildannet; talkum, rå""";;;;;; 581;"27894";3;"Naturlige borater og koncentrater deraf; naturlig borsyre, rå""";;;;;; 582;"27895";3;Fossilt kiselmel og andre lignende kiselholdige jordarter, rå;;;;;; 583;"27896";3;Bitumeniøs skifer og olieskifer, samt naturligt bitomenholdigt sand, rå;;;;;; 584;"27897";3;Naturligt bitumen og asfalt, naturligt asfaltit og asfaltsten, rå faltsten;;;;;; 585;"27898";3;Vermiculit, perlit og chlorit, ikke ekspanderet, rå;;;;;; 586;"27899";3;Mineralske substanser, i.a.n., rå;;;;;; 587;"28";2;Malme og metalaffald;;;;;; 588;"28140";3;Jernsulfider, brændte;;;;;; 589;"28150";3;Jernmalme og koncentrater deraf, ikke agglomereret;;;;;; 590;"28160";3;Jernmalme og koncentrater deraf, agglomereret;;;;;; 591;"28210";3;Affald og skrot af støbejern;;;;;; 592;"28221";3;Affald og skrot af rustfrit stål;;;;;; 593;"28229";3;Affald og skrot af andet legeret stål;;;;;; 594;"28231";3;Affald og skrot af fortinnet jern og stål, undt. af støbejern og legeret stål;;;;;; 595;"28232";3;Dreje- og fræseaffald, spåner, slibe-, save-, høvle-, stansnings- og klipningsaffald, undt. af støbejern og legeret stål;;;;;; 596;"28233";3;Omsmeltet ingots af jern og stålaffald, undt. af støbejern og legeret stål;;;;;; 597;"28239";3;Affald og skrot af jern og stål i.a.n.;;;;;; 598;"28310";3;Kobbermalm og koncentrater;;;;;; 599;"28320";3;"Kobbersten; cementkobber (udfældet kobber)""";;;;;; 600;"28321";3;Kobbersten;;;;;; 601;"28322";3;Cementkobber (udfældet kobber);;;;;; 602;"28410";3;Nikkelmalm og koncentrater deraf;;;;;; 603;"28421";3;Nikkelsten;;;;;; 604;"28422";3;Nikkeloxidsinter o a mellemprodukter fra fremstillingen af nikkel;;;;;; 605;"28510";3;Aluminiummalm og koncentrater deraf;;;;;; 606;"28520";3;Aluminiumoxid;;;;;; 607;"28610";3;Uranmalm og koncentrater deraf;;;;;; 608;"28620";3;Thoriummalm og koncentrater deraf;;;;;; 609;"28740";3;Blymalm og koncentrater deraf;;;;;; 610;"28750";3;Zinkmalm og koncentrater deraf;;;;;; 611;"28760";3;Tinmalm og koncentrater deraf;;;;;; 612;"28770";3;Manganmalm (heru manganholdig jernmalm med manganindhold på 20 vægt% og derover);;;;;; 613;"28781";3;Molypdenmalm og koncentrater deraf, brændt;;;;;; 614;"28782";3;Molypdenmalm og koncentrater deraf, undt. brændt;;;;;; 615;"28783";3;Titanmalm og koncentrater deraf;;;;;; 616;"28784";3;Zirconiummalm og koncentrater deraf;;;;;; 617;"28785";3;Niobium-, tantal-, vanadium el. zirconiummalm og koncentrater deraf;;;;;; 618;"28791";3;Chrommalm og koncentrater deraf;;;;;; 619;"28792";3;Wolframmalm og koncentrater deraf;;;;;; 620;"28793";3;Coboltmalm og koncentrater deraf;;;;;; 621;"28799";3;Malme og koncentrater deraf i.a.n.;;;;;; 622;"28810";3;Aske og restprodukter indeholdende metaller eller metalforbindelser, i.a.n.;;;;;; 623;"28821";3;Affald og skrot af kobber;;;;;; 624;"28822";3;Affald og skrot af nikkel;;;;;; 625;"28823";3;Affald og skrot af aluminium;;;;;; 626;"28824";3;Affald og skrot af bly;;;;;; 627;"28825";3;Affald og skrot af zink (undt. zinkstøv);;;;;; 628;"28826";3;Affald og skrot af tin;;;;;; 629;"28911";3;Sølvmalm og koncentrater deraf;;;;;; 630;"28919";3;Ædelmetalmalm og koncentrater deraf, undt. sølvmalm;;;;;; 631;"28921";3;Affald og skrot af platin el. platinduble, undt. opfejning indeholdende andre ædle metaller;;;;;; 632;"28929";3;Affald og skrot af andre ædle metaller i.a.n. el. af ædelmetalduble;;;;;; 633;"29";2;Animalske og vegetabilske materialer, rå, i.a.n.;;;;;; 634;"29111";3;Ben, hornkærner, rå, affedtet, også simpelt bearbejdet, samt affald deraf;;;;;; 635;"29115";3;Koraller og skaller af bløddyr, rå, også simpelt bearbejdet, samt affald deraf;;;;;; 636;"29116";3;Elfenben, skildpaddeskal, horn, hove, kløer og næb, rå, også simpelt bearbejdet og affald deraf;;;;;; 637;"29191";3;"Menneskehår, ubearbejdet; affald af menneskehår""";;;;;; 638;"29192";3;"Svine-, vildsvinebørster, grævlingehår o a hår til børstenbinderarbejder; affald deraf""";;;;;; 639;"29193";3;Tarme, blærer og maver af andre dyr end fisk;;;;;; 640;"29194";3;Tyresæd;;;;;; 641;"29195";3;"Skind mv. af fugle med fjer; fjer og dele af fjer; pulver og affald af fjer""";;;;;; 642;"29196";3;"Produkter af fisk/krebsdyr,bløddyr el. andre hvirvelløse vanddyr; døde dyr, der er nævnt i 03""";;;;;; 643;"29197";3;Vaskesvampe, naturlige;;;;;; 644;"29198";3;"Ambra, bævergejl, civet mv; animalske produkter anvendelige til pharmaceutisk brug""";;;;;; 645;"29199";3;"Animalske produkter, i.a.n.; døde dyr uegnet til menneskeføde""";;;;;; 646;"29221";3;Schellak o.l.;;;;;; 647;"29222";3;Gummi arabicum;;;;;; 648;"29229";3;Andre naturlige gummiarter, harpikser og balsamer, undt. gummi arabicum;;;;;; 649;"29231";3;Bambus;;;;;; 650;"29232";3;Spanskrør;;;;;; 651;"29239";3;Andre vegetabilske materialer, undt. bambus og spanskrør;;;;;; 652;"29241";3;Lakridsros;;;;;; 653;"29242";3;Ginsengrod;;;;;; 654;"29249";3;Andre planter og dele til fremstilling af parfume, pharmaceutiske produkter, insektbekæmpelsesmidler o l, undt. lakridsrod og ginsengrod;;;;;; 655;"29251";3;Sukkerroefrø til udsæd;;;;;; 656;"29252";3;Grøntfoderfrø til udsæd, undt. roefrø;;;;;; 657;"29253";3;Blomsterfrø til udsæd;;;;;; 658;"29254";3;Andet grønsagsfrø til udsæd;;;;;; 659;"29259";3;Andre frø og sporer til udsæd, undt. sukkerroe-, grøntfoder-, blomster- og grøntsagsfrø;;;;;; 660;"29261";3;"Løg, rodknolde og jordstængler; undt. cikorierødder under 054.8""";;;;;; 661;"29269";3;"Andre levende planter (heru rødder), stiklinger og podekviste; mycelium""";;;;;; 662;"29271";3;Afskårne blomster og blomsterknopper, friske, tørrede, farvede, blegede o.l.;;;;;; 663;"29272";3;Blade, grene og andre plantedele samt mos, lav og græs, friske, tørrede, farvede, blegede o.l.;;;;;; 664;"29292";3;Vegetabilske materialer, der hovedsagelig anvendes som stoppematerialer;;;;;; 665;"29293";3;Vegetabilske materialer, der hovedsagelig anvendes til børstenbinderarbejde;;;;;; 666;"29294";3;Plantesafter og planteekstrakter;;;;;; 667;"29295";3;Pectinstoffer, pectinater og pectater;;;;;; 668;"29296";3;Plantelimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer;;;;;; 669;"29297";3;Tang og andre alger;;;;;; 670;"29299";3;Vegetabilske materialer og produkter i.a.n.;;;;;; 671;"3";1;Mineral. brændsels- og smørestoffer;;;;;; 672;"32";2;Kul, koks og briketter;;;;;; 673;"32110";3;Anthracit, også pulveriseret, ikke agglomereret;;;;;; 674;"32121";3;Bituminøst stenkul, også pulveriseret, ikke agglomereret;;;;;; 675;"32122";3;Andre stenkul, undt. bituminøst stenkul, også pulveriseret, ikke agglomereret;;;;;; 676;"32210";3;Briketter o.l. fast brændsel fremstillet af stenkul;;;;;; 677;"32221";3;Brunkul og brunkulsbriketter, ikke agglomereret, undt. jet;;;;;; 678;"32222";3;Brunkul og brunkulsbriketter, også agglomereret, undt. jet;;;;;; 679;"32230";3;Tørv samt tørvesmuld og tørvestrøelse, også agglomereret;;;;;; 680;"32500";3;"Koks og halvkoks; retortkul""";;;;;; 681;"33";2;Rå mineralolier og produkter deraf;;;;;; 682;"33300";3;Jordolie og rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler;;;;;; 683;"33400";3;Affaldsolier;;;;;; 684;"33411";3;Motorbenzin, heru flyvebenzin;;;;;; 685;"33412";3;Jetbenzin;;;;;; 686;"33419";3;Andre lette olier;;;;;; 687;"33421";3;Petroleum, heru jetpetroleum;;;;;; 688;"33429";3;Andre mellemsvære olier;;;;;; 689;"33430";3;Gasolier;;;;;; 690;"33440";3;Fuelolier, i.a.n.;;;;;; 691;"33450";3;Smøreolier og andre svære olier, i.a.n.;;;;;; 692;"33460";3;Jordolier og olier fra bituminiøse mineraler (undt råolie), indh min 70 vægt% jordolier o l, undt affaldsolie;;;;;; 693;"33470";3;Affaldsolier;;;;;; 694;"33511";3;Vaselin;;;;;; 695;"33512";3;Paraffin, mikrovoks, ozokerit, montanvoks, tørvevoks o a mineralvoks o.l. produkter;;;;;; 696;"33521";3;Mineraltjære;;;;;; 697;"33522";3;Benzen;;;;;; 698;"33523";3;Toluen;;;;;; 699;"33524";3;Xylen;;;;;; 700;"33525";3;Andre produkter fremstillet ved destillering af mineraltjære;;;;;; 701;"33531";3;Stenkulstjærebeg o a mineraltjærebeg;;;;;; 702;"33532";3;Begkoks;;;;;; 703;"33541";3;Kunstig asfaltbitumen o.l. restprodukter fra jordolie el. fra olie af bitumenøse mineraler;;;;;; 704;"33542";3;Jordoliekoks;;;;;; 705;"33543";3;Bituminøse blandninger på basis af naturlig asfalt, bitumen, mineraltjære el. mineraltjærebeg;;;;;; 706;"34";2;Gas;;;;;; 707;"34210";3;Propan, flydende;;;;;; 708;"34250";3;Butan, flydende;;;;;; 709;"34310";3;Naturgas, flydende;;;;;; 710;"34320";3;Naturgas, i gasformig tilstand;;;;;; 711;"34410";3;Ethylen, propylen, butylen og butadien, flydende;;;;;; 712;"34420";3;Andre gasformige carbonhydrider, i.a.n., flydende;;;;;; 713;"34490";3;Andre gasformige carbonhydrider, i.a.n., i gasformig tilstand;;;;;; 714;"34500";3;Kulgas, vandgas, generatorgas o.l. gasser, (undt. jordoliegas);;;;;; 715;"35";2;Elektrisk strøm;;;;;; 716;"35100";3;Elektrisk strøm;;;;;; 717;"4";1;Animalske og veg. olier, fedtstoffer og voks;;;;;; 718;"41";2;Animalske olier og fedtstoffer;;;;;; 719;"41111";3;Olier af fiskelever samt fraktioner deraf;;;;;; 720;"41112";3;Olier og fedtstoffer af fisk, samt fraktioner deraf, undt. fiskeleverolie;;;;;; 721;"41113";3;Olie og fedtstoffer af havpattedyr, samt fraktioner deraf;;;;;; 722;"41120";3;Fedt af svin og fjerkræ, udsmeltet, også udpresset el. ekstraheret med opløsningsmidler;;;;;; 723;"41131";3;Fedt af svin og fjerkræ, ikke udsmeltet;;;;;; 724;"41132";3;"Fedt af hornkvæg, får el. geder, rå el. udsmeltet; talg""";;;;;; 725;"41133";3;Lardstearin og -olie, oleostearin og -olie, talgstearin og -olie, ikke emulgeret;;;;;; 726;"41134";3;Uldfedt, rå;;;;;; 727;"41135";3;Uldfedt og fedtstoffer udvundet deraf, (heru lanolin);;;;;; 728;"41139";3;Animalske olier og fedtstoffer, samt fraktioner deraf, i.a.n.;;;;;; 729;"42";2;Vegetabilske olier og fedtstoffer;;;;;; 730;"42111";3;Rå sojabønneolie, også afslimet;;;;;; 731;"42119";3;Raffineret sojabønneolie og fraktioner deraf;;;;;; 732;"42121";3;Rå bomuldsfrøolie, også befriet for gossypol;;;;;; 733;"42129";3;Raffineret bomuldsfrøolie og fraktioner deraf;;;;;; 734;"42131";3;Rå jordnøddeolie;;;;;; 735;"42139";3;Raffineret jordnøddeolie og fraktioner deraf;;;;;; 736;"42141";3;Jomfruolivenolie;;;;;; 737;"42142";3;Anden olivenolie og fraktioner deraf;;;;;; 738;"42149";3;Anden olie fremstillet af oliven, samt fraktioner deraf, blandinger af olie under 421, 41 el. 421.42;;;;;; 739;"42151";3;Rå solsikkeolie;;;;;; 740;"42159";3;Raffineret solsikkeolie og saflorolie, samt fraktioner deraf;;;;;; 741;"42161";3;Rå majsolie;;;;;; 742;"42169";3;Raffineret majsolie og fraktioner deraf;;;;;; 743;"42171";3;Rå rybs-, raps- el. sennepsolie;;;;;; 744;"42179";3;Raffineret rybs-, raps- og sennepsolie, samt fraktioner deraf;;;;;; 745;"42180";3;Sesamolie og fraktioner deraf;;;;;; 746;"42211";3;Rå linolie;;;;;; 747;"42219";3;Raffineret linolie og frationer deraf;;;;;; 748;"42221";3;Rå palmeolie;;;;;; 749;"42229";3;Raffineret palmeolie og fraktioner deraf;;;;;; 750;"42231";3;Rå kokosolie;;;;;; 751;"42239";3;Raffineret kokosolie og fraktioner deraf;;;;;; 752;"42241";3;Rå palmekerneolie og babassuolie;;;;;; 753;"42249";3;Raffinerer palmekerneolie og babassuolie, samt fraktioner deraf;;;;;; 754;"42250";3;Ricinusolie og fraktioner deraf;;;;;; 755;"42290";3;Vegetabilske fedtstoffer og olier, samt fraktioner deraf, rå el raffinerede, undt bløde olier;;;;;; 756;"42291";3;Træolie (tungolie) og fraktioner deraf, rå, raffinerede, fraktionerede, undt. varer under 421;;;;;; 757;"42299";3;Andre vegetabilske fedtstoffer og olier, rå, raffinerede, fraktionerede, undt. varer under 421;;;;;; 758;"43";2;"Anim. Og veg. Olier m.v., bearbejdede; voks""";;;;;; 759;"43110";3;Anim og vegetab fedtstoffer og olier, kogte, oxyderede el. på anden måde modificerede;;;;;; 760;"43121";3;Animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt el. delvis hydrerede;;;;;; 761;"43122";3;Vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt el. delvis hydrerede;;;;;; 762;"43130";3;"Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier el. animalsk og vegetabilsk voks""";;;;;; 763;"43131";3;"Fedtsyrer; sure olier fra raffinering""";;;;;; 764;"43133";3;"Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer el. animalsk og vegetabilsk voks""";;;;;; 765;"43141";3;Vegetabilsk voks;;;;;; 766;"43142";3;Bivoks og anden insektvoks, samt spermacet;;;;;; 767;"5";1;Kemikalier og kemiske produkter;;;;;; 768;"51";2;Organiske kemikalier;;;;;; 769;"51111";3;Ethylen;;;;;; 770;"51112";3;Propen, (propylen);;;;;; 771;"51113";3;Butener og isomere deraf, butadien og isopren;;;;;; 772;"51114";3;Mættede acycliske carbonhydrider;;;;;; 773;"51119";3;Andre acycliske carbonhydrider;;;;;; 774;"51121";3;Cyclohexan;;;;;; 775;"51122";3;Benzen, ren;;;;;; 776;"51123";3;Toluen, ren;;;;;; 777;"51124";3;Xylener, ren;;;;;; 778;"51125";3;Styren;;;;;; 779;"51126";3;Ethylbenzen;;;;;; 780;"51127";3;Cumen;;;;;; 781;"51129";3;Andre cycliske carbonhydrider, i.a.n.;;;;;; 782;"51131";3;Vinylchlorid, (chlorethylen);;;;;; 783;"51132";3;Trichlorethylen;;;;;; 784;"51133";3;Tetrachlorethylen, (perchlorethyl);;;;;; 785;"51134";3;Andre umættede chlorderivater af acycliske carbonhydrider;;;;;; 786;"51135";3;1,2-dichlorethan (ethylendichlorid);;;;;; 787;"51136";3;Andre mættede chlorderivater af acycliske carbonhydrider;;;;;; 788;"51137";3;Fluor-, brom- og jodderivater af acycliske carbonhydrider;;;;;; 789;"51138";3;Halogenderivater af acycliske carbonhydrider, der indeholder mindst to forskellige halogener;;;;;; 790;"51139";3;Halogenderivater af carbonhydrider;;;;;; 791;"51140";3;Sulfo-, nitro- og nitrosoderivater af carbonhydrider, også halogenerede;;;;;; 792;"51211";3;Methanol, (methylalkohol);;;;;; 793;"51212";3;Propyl- og isopropylalkoholer;;;;;; 794;"51213";3;Butylalkoholer, (butanoler);;;;;; 795;"51214";3;Octanol, (octylalkohol), og isomere deraf;;;;;; 796;"51215";3;Ethanol,(ethylalkohol), ikke denatureret med et alkoholindhold på min 80 % vol;;;;;; 797;"51216";3;Ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus,denatureret uanset alkoh olindholdet;;;;;; 798;"51217";3;Industrielle fedtalkoholer;;;;;; 799;"51218";3;"Industrielle monocarboxyelfedtsyrer; sure olier fra raffinering""";;;;;; 800;"51219";3;Andre acycliske monoalkoholer;;;;;; 801;"51221";3;Ethylenglycol (ethandiol);;;;;; 802;"51222";3;Glycerol (glycerin), glycerolvand og glycerollud;;;;;; 803;"51223";3;Pentaerythitol;;;;;; 804;"51224";3;Mannitol;;;;;; 805;"51225";3;D-glucitol (sorbitol);;;;;; 806;"51229";3;Andre acycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivanter deraf;;;;;; 807;"51231";3;Cycloakan-, cycloaken- el. cycloterpenalkoholer;;;;;; 808;"51235";3;Aromatiske alkoholer;;;;;; 809;"51241";3;Phenol (hydroxybenzen) og salte deraf;;;;;; 810;"51242";3;Cresoler og salte deraf;;;;;; 811;"51243";3;Andre phenoler og phenolalkoholer;;;;;; 812;"51244";3;Halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater af phenoler og phenolalkoholer;;;;;; 813;"51371";3;"Eddikesyre og salte deraf; eddikesyreanhydrid""";;;;;; 814;"51372";3;estere af eddikesyre;;;;;; 815;"51373";3;Methacrylsyre samt salte og estere deraf;;;;;; 816;"51374";3;Myresyre samt salte og estere deraf;;;;;; 817;"51375";3;Smørsyre og valerianesyre samt salte og estere deraf;;;;;; 818;"51376";3;Palmitinsyre og stearinsyre samt salte og estere deraf;;;;;; 819;"51377";3;Andre mættede acycliske monocarboxylsyrer og deres anhydrider;;;;;; 820;"51378";3;Oliesyre, linolsyre og linolensyre samt salte og estere deraf;;;;;; 821;"51379";3;Andre umættede acycliske el. cycliske monocarboxylsyrer samt deres anhydrider og derivater;;;;;; 822;"51381";3;Maleinsyreanhydrid;;;;;; 823;"51382";3;Phthalsyreanhydrid;;;;;; 824;"51383";3;Dioctylorthophtalater;;;;;; 825;"51384";3;Dimethylterephthalat;;;;;; 826;"51385";3;Cycloalkan-, cycloaken-, el. cycloterpen polycarboxylsyrer og deres anhydrider, derivater deraf;;;;;; 827;"51389";3;Andre polycarboxylsyrer og deres anhydrider samt derivater deraf;;;;;; 828;"51391";3;Mælkesyre, vinsyre og citronsyre samt salte og estere deraf;;;;;; 829;"51392";3;Andre corboxylsyrer med alkoholgrupper, men uden andre oxygengrupper, samt deres anhydrider;;;;;; 830;"51393";3;Salicylsyre samt salte og estere deraf;;;;;; 831;"51394";3;Andre carboxylsyrer medphenolgrupper, men uden andre oxygengrupper og deres anhydrider;;;;;; 832;"51395";3;Carboxylsyrer med aldehyd- og keton-, men uden oxygengrupper, samt salte og estere deraf;;;;;; 833;"51396";3;Carboxylsyrer o a oxygenholdige grupper og deres anhydrider, samt derivater deraf, i.a.n.;;;;;; 834;"51451";3;"Acycliske monoaminer og derivater; salte deraf""";;;;;; 835;"51452";3;"Acycliske polyaminer og derivater; salte deraf""";;;;;; 836;"51453";3;"Cycloalkan-,cycloalken-, el. cycloterpenmonoaminer og -polyaminer og derivater; salte deraf""";;;;;; 837;"51454";3;"Aromatiske polyaminer og derivater; salte deraf""";;;;;; 838;"51455";3;"Aromatiske monoaminer og derivater; salte deraf""";;;;;; 839;"51461";3;"Aminoalkoholer, ethere og estere deraf, undt. med flere forskellige oxygenholdige grupper; salte deraf""";;;;;; 840;"51462";3;"Aminonaphtholer o a aminophenoler, ethere og estere, undt. med flere forskellige oxygenholdige grupper; salte deraf""";;;;;; 841;"51463";3;"Aminoaldehyder, aminoketoner, aminoquinaner, undt. med flere forskellige oxygenholdige grupper; salte deraf""";;;;;; 842;"51464";3;"Lysin og estere deraf; salte af disse produkter; glutaminsyre og salte deraf""";;;;;; 843;"51465";3;"Andre aminosyrer og estere deraf, undt. med flere forskellige oxygenholdige grupper; salte deraf""";;;;;; 844;"51467";3;Aminoalkoholphenoler, aminosyre o a aminer med oxygenholdige grupper;;;;;; 845;"51471";3;"Acycliske amider (heru acycliske carbamater) og derivater deraf; salte deraf""";;;;;; 846;"51473";3;Ureiner og derivater deraf, salte af disse produkter;;;;;; 847;"51479";3;"Andre acycliske amider (heru cycliske carbamater) og derivater deraf; salte deraf""";;;;;; 848;"51481";3;"Kvaternære ammoniumsalte og -hydroxider; lecithiner og andre phospheaminolipider""";;;;;; 849;"51482";3;Imider af carboxylsyrer, samt limider;;;;;; 850;"51483";3;Acrylonitril;;;;;; 851;"51484";3;Andre nitriler;;;;;; 852;"51485";3;Diazo-, azo- og azoxyforbindelser;;;;;; 853;"51486";3;Organiske derivater af hydrazin el. hydroxylamin;;;;;; 854;"51489";3;Forbindelser med andre nitrogenholdige grupper;;;;;; 855;"51541";3;Dithiocarbonater, (xanthater);;;;;; 856;"51542";3;Thiocarbamater og dithiocarbamater;;;;;; 857;"51543";3;Mono-, di- el. tetrasulfider af thiura;;;;;; 858;"51544";3;Methionin;;;;;; 859;"51549";3;Andre organiske svovlforbindelser;;;;;; 860;"51550";3;Andre uorganiske-organiske forbindelser;;;;;; 861;"51561";3;Lactamer;;;;;; 862;"51562";3;Cumarin, methylcumariner og ethylcumariner;;;;;; 863;"51563";3;Andre lactomer;;;;;; 864;"51569";3;Andre heterocycliske forbindelser udelukkende med oxygen som heteroatom(er);;;;;; 865;"51571";3;"Andre heterocycliske forbindelser; nucleinsyrer; udelukkende med nitrogen som heteratom(er),hvis struktur omfatter ikke kondenseret pyrazolring""";;;;;; 866;"51572";3;Hydantoin og derivater deraf;;;;;; 867;"51573";3;"Andre heterocycliske forbindelser; nucleinsyrer; udelukkende med nitrogen som heteratom(er)hvis struktur omfatter ikke kondenseret imidazolring""";;;;;; 868;"51574";3;"Andre heterocycliske forbindelser; nucleinsyrer; udelukkende med nitrogen som heteratom(er)hvis struktur omfatter ikke kondenseret pyridinring""";;;;;; 869;"51575";3;"Andre heterocycliske forbindelser; nucleinsyrer; udeluk. med nitrogen som heteratom(er) der omfatter en quinolin- el. isoquinolinringstruktur""";;;;;; 870;"51576";3;"Andre heterocycliske forbindelser; nucleinsyrer; udeluk.m nitrogen som heteratom(er)hvis struktur omfat.en pyrimidin-/piperazinring;nucleinsyre""";;;;;; 871;"51577";3;Andre heterocycliske forbindelser, udelukkende med nitrogen som heteroatom(er);;;;;; 872;"51578";3;Heterocycliske forbindelser, der omfatter en phenothiazinringsstruktur;;;;;; 873;"51579";3;Heterocycliske forbindelser, i.a.n.;;;;;; 874;"51580";3;Sulfoamider;;;;;; 875;"51612";3;Acataler, hemiacetaler o a oxygenholdige grupper, halogen-, sulfo, nitro- og nitrosoderivater deraf;;;;;; 876;"51613";3;Oxiran (ethlenoxid);;;;;; 877;"51614";3;Methyloxirand (propylenoxid);;;;;; 878;"51615";3;Andre epoxider, epoxyphenoler og epoxyethere med treleddede, samt derivater deraf;;;;;; 879;"51616";3;Acycliske ethere, cycloalkan-, cycloalken- og cycloterpenethere, aromatiske ethere, derivater;;;;;; 880;"51617";3;Etheralkoholer, etherphenoler, etheralkoholphenoler, alkoholperoxider, etherperoxider, derivater;;;;;; 881;"51621";3;Acycliske aldehyder uden andre oxygenholdige grupper;;;;;; 882;"51622";3;"Andre aldehyder, også medandre oxygenholdige grupper; cycliske polymere; paraformaldehyd""";;;;;; 883;"51623";3;Acetone;;;;;; 884;"51624";3;Butanon (methylethylketon);;;;;; 885;"51625";3;Andre acycliske ketoner, uden andre oxygenholdige grupper;;;;;; 886;"51626";3;Halogen-, sulfo-, nitro- og notrosoderivater af produkter under 516.21 og 516.22;;;;;; 887;"51627";3;Campher;;;;;; 888;"51628";3;Andre cycloalkan-, cycloalken- og cycloterpenketoner, uden andre oxygenholdige grupper;;;;;; 889;"51629";3;"Aromatiske ketoner; ketonalalkoholer, -aldehyder og -phenoler; kinoner; derivater af ketoner og kinoner""";;;;;; 890;"51631";3;"Estere af phosphersyre og deres salte; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf""";;;;;; 891;"51639";3;Estere af uorganiske syrer og salte, undt. af phosphersyre samt halogen-, sulfo-, nitro- og notrosoderivater deraf;;;;;; 892;"51691";3;"Enzymer; tilberedte enzymer, i.a.n.""";;;;;; 893;"51692";3;"Sukkerarter,kemisk rene,undt saccharose o l; sukkerethere, -estere, salte, undt. 541.4, 541.5/541.61""";;;;;; 894;"51699";3;Andre organiske forbindelser, i.a.n.;;;;;; 895;"52";2;Uorganiske kemikalier;;;;;; 896;"52210";3;Carbon (kønrøg og carbon i andre former), i.a.n.;;;;;; 897;"52221";3;Hydrogen og inaktive gasser, nitrogen og oxygen;;;;;; 898;"52222";3;Selen, tellur, phosphor, arsen og bor;;;;;; 899;"52223";3;Silicium;;;;;; 900;"52224";3;Chlor;;;;;; 901;"52225";3;Fluor, brom og jod;;;;;; 902;"52226";3;"Svovl, sublimeret el. fældet; kolloid svovl""";;;;;; 903;"52227";3;Kviksølv;;;;;; 904;"52228";3;Natrium;;;;;; 905;"52229";3;"Calcium, strontium, barium; sjældne jordarters metaller, scandium, yttium, også blandede/legerede""";;;;;; 906;"52231";3;"Hydrogenchlorid og saltsyre; chlorsvovlsyre""";;;;;; 907;"52232";3;"Svovlsyre; rygende svovlsyre""";;;;;; 908;"52233";3;"Salpetersyre; nitrersyre""";;;;;; 909;"52234";3;"Diphosphorpentaoxid; phosphersyre og polyphosphersyre""";;;;;; 910;"52235";3;"Oxider af bor; borsyre""";;;;;; 911;"52236";3;Andre uorganiske syrer af ikke-metaller;;;;;; 912;"52237";3;Siliciumdioxid;;;;;; 913;"52238";3;Svovldioxid;;;;;; 914;"52239";3;Andre uorganiske oxider af ikke-metaller;;;;;; 915;"52241";3;Halogenider og oxidhalogenider af ikke-metaller;;;;;; 916;"52242";3;"Sulfider af ikke-metaller; kommercielt phosphertrisulfid""";;;;;; 917;"52251";3;Metalliske oxider af zink;;;;;; 918;"52252";3;Metalliske oxider af chrom;;;;;; 919;"52253";3;Metalliske oxider af mangan;;;;;; 920;"52254";3;"Metalliske oxider af jern; jordpigmenter med indh af min 70 vægt% bundet jern""";;;;;; 921;"52255";3;Metalliske oxider af cobalt;;;;;; 922;"52256";3;Metalliske oxider af titan;;;;;; 923;"52257";3;"Metalliske oxider af bly; mønje og orangemønje""";;;;;; 924;"52261";3;Ammoniak;;;;;; 925;"52262";3;Natriumhydroxid (kaustisk natron), i fast form;;;;;; 926;"52263";3;Natriumhydroxid (kaustisk natron), i vandig opløsning;;;;;; 927;"52264";3;"Kaliumhydroxid (kaustisk kali); peroxider af natrium og kalium""";;;;;; 928;"52265";3;"Hydroxid og peroxid af magnesium; oxider, hydroxider og peroxider ad stronium el. barium""";;;;;; 929;"52266";3;Aluminiumhydroxid;;;;;; 930;"52267";3;Kunstig korund;;;;;; 931;"52268";3;Hydrazin og hydroxylamin, samt deres uorganiske salte;;;;;; 932;"52269";3;Uorganiske baser, oxider, hydroxider og peroxider af metaller, i.a.n.;;;;;; 933;"52310";3;"Fluorider; fluorosilicater, fluoroaluminater o a komplekse fluorsalte""";;;;;; 934;"52321";3;Ammoniumchlorid;;;;;; 935;"52322";3;Calciumchlorid;;;;;; 936;"52329";3;"Andre Chlorider, oxychlorider og hydroxychlorider; bromider og oxybromider; jodider og oxyjodider""";;;;;; 937;"52331";3;"Hypochloriter; kommercielt calciumhypochlorit; chloriter; hypobromiter""";;;;;; 938;"52332";3;Natriumchlorater;;;;;; 939;"52339";3;"Andre chlorater og perchlorater; bromater og perbromater; jodater og perjodater""";;;;;; 940;"52341";3;Natriumsulfider;;;;;; 941;"52342";3;"Andre sulfider; polysulfider""";;;;;; 942;"52343";3;Dithoniter og sulfoxylater;;;;;; 943;"52344";3;"Sulfiter;thiosulfater""";;;;;; 944;"52345";3;Natriumsulfater;;;;;; 945;"52349";3;"Andre sulfater; aluner; peroxosulfater""";;;;;; 946;"52351";3;Nitriter;;;;;; 947;"52352";3;Kaliumnitrat;;;;;; 948;"52359";3;Andre nitrater;;;;;; 949;"52361";3;Phosphinater (hypophosphiter) og phosphonater (phosphiter);;;;;; 950;"52362";3;Triammoniumphosphater;;;;;; 951;"52363";3;Andre phosphater;;;;;; 952;"52364";3;Natriumtriphosphater (natriumpolyphosphat);;;;;; 953;"52365";3;Andre polyphosphater;;;;;; 954;"52371";3;Kommercielt ammoniumcarbonat og andre ammoniumcarbonater;;;;;; 955;"52372";3;Dinatriumcarbonat;;;;;; 956;"52373";3;Natriumhydrogencarbonat (natriumbicarbonat);;;;;; 957;"52374";3;Kaliumcarbonater;;;;;; 958;"52375";3;Blycarbonat;;;;;; 959;"52379";3;"Andre carbonater; peroxocarbonats (percarbonates)""";;;;;; 960;"52381";3;Cyanider, oxidcyanider og cyanosalte;;;;;; 961;"52382";3;Fulminater, cyanater og thiocyanater;;;;;; 962;"52383";3;"Silicater; kommercielle silicater af alkalimetaller""";;;;;; 963;"52384";3;"Borater; peroxoborater (perborater)""";;;;;; 964;"52389";3;Salte af uorganiske syrer el. peroxosyrer, i.a.n.;;;;;; 965;"52431";3;Salte af oxometalsyrer el. peroxometalsyrer;;;;;; 966;"52432";3;"Kolloide ædle metaller; uorganiske/organiske forbindelser af ædle metaller; amalganer af ædle metaller""";;;;;; 967;"52491";3;Hydrogenperoxid (brintoverilte), også bragt i fast form med urinstof;;;;;; 968;"52492";3;Phosphider, også ikke kemisk definerede, bortset fra ferrophospherisk definerede, bortset fra ferrophosphor;;;;;; 969;"52493";3;Calcium carbider, også ikke kemisk definerede;;;;;; 970;"52494";3;Carbider, (undt. af calcium), også ikke kemisk definerede;;;;;; 971;"52495";3;Hydrider, nitrider, azider, sillicider og borider, også ikke kemisk definerede;;;;;; 972;"52496";3;Uorganiske eller organiske forbindelser af kviksølv, bortset fra amalgamer;;;;;; 973;"52499";3;"Andre uorganiske forbindelser i.a.n.; flydende atmosfærisk luft; komprimeret atmosfærisk luft""";;;;;; 974;"52511";3;Naturligt uran, legeringer, dispersioner, keramiske stoffer, forbindelser og blandinger deraf;;;;;; 975;"52513";3;"Uran beriget med U235; plutonium; legeringer, dispersioner, keramiske stoffer, forbindelser og blandinger deraf""";;;;;; 976;"52515";3;"Uran med formindsket indhold af U235; thorium, legeringer, dispersioner, forbindelser og blandinger deraf""";;;;;; 977;"52517";3;Brugte (afladede) brændstofelementer (ladninger) fra atomreaktorer;;;;;; 978;"52519";3;"Radioaktive grundstoffer og forbindelser deraf i.a.n.; radioaktive restprodukter""";;;;;; 979;"52591";3;Andre isotoper og forbindelser deraf (undt. under 525.1);;;;;; 980;"52595";3;Uorganiske el. organiske forbindelser og blandinger af de sjældne jordarters metaller, yttrium el. scandium;;;;;; 981;"53";2;Farve- og garvestoffer;;;;;; 982;"53111";3;Dispersionsfarvestoffer, samt præparater deraf;;;;;; 983;"53112";3;"Syre-farvestoffer også metalliserede; bejdsefarvestoffer, samt præparater deraf""";;;;;; 984;"53113";3;Basiske farvestoffer, samt præparater deraf;;;;;; 985;"53114";3;Direkt-farvestoffer, samt præparater deraf;;;;;; 986;"53115";3;Kype-farvestoffer (også som pigmenter), samt præparater deraf;;;;;; 987;"53116";3;Indikator-farvestoffer, samt præparater deraf;;;;;; 988;"53117";3;Pigmenter, samt præparater deraf;;;;;; 989;"53119";3;Syntetiske organiske farvestoffer, (heru balndinger henhørende under mindst to numre u 531.1);;;;;; 990;"53121";3;Syntetiske organiske optiske blegemidler el. som luminophorer;;;;;; 991;"53122";3;"Substratpigmenter; præparater på basis af substratpigmenter""";;;;;; 992;"53221";3;"Vegetabilske garvestofekstrakter; garvesyrer og derivater deraf""";;;;;; 993;"53222";3;Vegetabilske og animalske farvestoffer;;;;;; 994;"53231";3;Syntetiske organiske garvestoffer;;;;;; 995;"53232";3;"Uorganiske garvestoffer; præparater til garvning; enzymholdige præparater""";;;;;; 996;"53311";3;Pigmenter og præparater på basis af titandioxid;;;;;; 997;"53312";3;Pigmenter og præparater på basis af chromforbindelser;;;;;; 998;"53313";3;Pigmenter og præparater på basis af cadmiumforbindelser;;;;;; 999;"53314";3;Pigmenter og præparater på basis af ultramarin;;;;;; 1000;"53315";3;Lipotone samt andre pigmenter og præparater på basis af zinksulfid;;;;;; 1001;"53316";3;Pigmenter og præparater på basis af hexacyanoferater(ferrocyanider el. ferricyanider);;;;;; 1002;"53317";3;Farvestoffer og andre præparater i.a.n.;;;;;; 1003;"53318";3;Uorganiske luminophorer;;;;;; 1004;"53321";3;Sorte trykfarver;;;;;; 1005;"53329";3;Trykfarver, undt. sorte;;;;;; 1006;"53341";3;Maling og lakker, klare el. pigmenterede, dispergerede el. opløste i et vandigt medium;;;;;; 1007;"53342";3;Maling og lakker, klare el. pigmenterede, dispergerede el. opløste i et ikke-vandigt medium;;;;;; 1008;"53343";3;"Anden maling o a lakker, klare el. pigmenterede, limfarver o l; tilberedte koldtvandsfarver""";;;;;; 1009;"53344";3;"Pigmenter, dipergerede, flydende el. som pasta, prægefolie; farvestoffer i detailsalgspakninger""";;;;;; 1010;"53351";3;Tilberedte pigmenter, porcelæns-, glas- og emaljefarver mv, ikke-frittet glasur- og emaljemasse mv;;;;;; 1011;"53352";3;Kunstnerfarver;;;;;; 1012;"53353";3;Tilberedte siccativer;;;;;; 1013;"53354";3;"Kit; podevoks; spartelmasse; præparater til belægning, udfyldning, tætning o.l.""";;;;;; 1014;"53355";3;"Sammensatte organiske opløsnings- og fortyndingsmidler i.a.n.; maling- og lakfjerner""";;;;;; 1015;"54";2;Medicinske og pharmaceutiske produkter;;;;;; 1016;"54111";3;Provitaminer, ublandede, undt. som lægemidler;;;;;; 1017;"54112";3;Vitamin A og derivater deraf, ublandede, undt. som lægemidler;;;;;; 1018;"54113";3;Vitamin B og derivater deraf, ublandede, undt. som lægemidler;;;;;; 1019;"54114";3;Vitamin C og derivater deraf, ublandede, undt. som lægemidler;;;;;; 1020;"54115";3;Vitamin E og derivater deraf, ublandede, undt. som lægemidler;;;;;; 1021;"54116";3;Andre vitaminer og derivater deraf, ublandede, undt. som lægemidler derivater deraf, ublandede;;;;;; 1022;"54117";3;Blandinger af provitaminer og vitaminer, (heru naturlige koncentrater, undt. som lægemidler;;;;;; 1023;"54131";3;"Penicilliner og derivater deraf; salte af disse produkter; undt. som lægemidler""";;;;;; 1024;"54132";3;"Streptomyciner og derivater deraf; salte af disse produkter; undt. som lægemidler""";;;;;; 1025;"54133";3;"Tetracycliner og derivater deraf; salte af disse produkter; undt. som lægemidler""";;;;;; 1026;"54139";3;Andre antibiotika, undt. som lægemidler;;;;;; 1027;"54141";3;"Opiumalkaloider og derivater deraf; salte af disse produkter; undt. som lægemidler""";;;;;; 1028;"54142";3;"Cinchona-alkaloider og derivater deraf; salte af disse produkter; undt. som lægemidler""";;;;;; 1029;"54143";3;Coffein og salte deraf, undt. som lægemidler;;;;;; 1030;"54144";3;Ephedriner og salte deraf, undt. som lægemidler;;;;;; 1031;"54145";3;"Thephyllin og aminophyllin og derivater deraf; salte af disse produkter; undt. som lægemidler""";;;;;; 1032;"54146";3;"Alkaloider af meldrøje samt derivater deraf; salte af disse produkter; undt. som lægemidler""";;;;;; 1033;"54147";3;Nicotin og salte deraf, undt. som lægemidler;;;;;; 1034;"54149";3;"Andre plantealkaloider, salte deraf; derivater af alkaloider i.a.n., salte deraf; undt. som lægemidler""";;;;;; 1035;"54150";3;Polypeptihormoner, proteinhormoner og glycoproteinhormoner samt derivater og struktuelle analogstoffer deraf, undt somatotropin og insulin og salte deraf;;;;;; 1036;"54151";3;Insulin og salte deraf, undt. som lægemidler;;;;;; 1037;"54152";3;Hormoner fra hypofysens forlap o.l. hormoner, samt derivater deraf, undt. som lægemidler;;;;;; 1038;"54153";3;Steroide hormoner samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf;;;;;; 1039;"54154";3;Polypeptidhormoner, proteinhomener og glycoproteinhormoner samt derivater ogstrukturelle analogestoffer deraf;;;;;; 1040;"54155";3;Katekolaminhormoner samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf;;;;;; 1041;"54156";3;Prostaglandiner, thomboxaner og leukotriener samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf;;;;;; 1042;"54159";3;"Andre hormoner og derivater deraf; andre steorider, der hovedsagelig anvendes som hormoner, undt. som lægemidler""";;;;;; 1043;"54161";3;Glycosider samt salte og derivater deraf, undt. som lægemidler;;;;;; 1044;"54162";3;Kirtler og andre organer til organoterapeutisk brug, ekstrakter, heparin og salte deraf i.a.n., undt. som lægemidler;;;;;; 1045;"54163";3;"Antisera o a blodbestandele; vacciner, undt. som lægemidler""";;;;;; 1046;"54164";3;"Menneskeblod; dyreblod; toxiner og mikrobekulturer o.l. produkter; undt. som lægemidler""";;;;;; 1047;"54190";3;Pharmaceutiske produkter i form af affald;;;;;; 1048;"54191";3;Vat, bind o l, imprægneret el. overtrukket el. i detailsalgspakninger, undt. lægemidler;;;;;; 1049;"54192";3;Reagensmidler til blodtypebestemmelser, undt. lægemidler;;;;;; 1050;"54193";3;Kontrastmidler til røntgenundersøgelser, diagnostiske reagensmidler til ind- el. udvortes brug, undt. lægemidler;;;;;; 1051;"54199";3;"Andre pharmaceutiske produkter, undt. lægemidler; pharmaceutiske produkter i form af affald""";;;;;; 1052;"54211";3;Lægemidler med indhold af penicillin, streptomycin og derivater deraf, ikke doseret el. i detailsalgspakning;;;;;; 1053;"54212";3;Lægemidler med indhold af andre antibiotika, ikke doseret el. i detailsalgspakning;;;;;; 1054;"54213";3;Lægemidler med indhold af penicillin, streptomycin og derivater deraf, doseret el. i detailsalgspakning;;;;;; 1055;"54219";3;Lægemidler med indhold af andre antibiotika, doseret el. i detailsalgspakning;;;;;; 1056;"54221";3;Lægemidler med indhold af insulin, ikke doseret el. i detailsalgspakning;;;;;; 1057;"54222";3;Lægemidler med indhold af andre hormoner el. andre varer under 541.5, ikke doseret el. i detailsalgspakning;;;;;; 1058;"54223";3;Lægemidler med indhold af insulin, doseret el. i detailsalgspakning;;;;;; 1059;"54224";3;Lægemidler med indhold af binyrebarkhormoner, doseret el. i detailsalgspakning;;;;;; 1060;"54229";3;Lægemidler med indhold af andre hormoner el. andre varer under 541.5, ikke doseret el. i detailsalgspakning;;;;;; 1061;"54231";3;Lægemidler med indhold af alkaloider og derivater deraf, undt. indhold af hormoner, andre varer u 541.5 og antibiotika, ikke doseret el. i detailsalgspakn;;;;;; 1062;"54232";3;Lægemidler med indhold af alkaloider og derivater deraf, undt. indhold af hormoner, andre varer u 541.5 og antibiotika, doseret el. i detailsalgspakninger;;;;;; 1063;"54291";3;Lægemidler, i.a.n., ikke doseret el. i detailsalgspakninger;;;;;; 1064;"54292";3;Lægemidler, i.a.n. med indhold af vitaminer el. andre varer under 541.5, doseret el. i detailsalgspakninger;;;;;; 1065;"54293";3;Lægemidler, i.a.n., doseret el. i detailsalgspakninger;;;;;; 1066;"55";2;Flygtige olier, parfume, toilet- og rensemidler;;;;;; 1067;"55131";3;Flygtige olier af citrusfrugter;;;;;; 1068;"55132";3;Flygtige olier, undt. af citrusfrugter;;;;;; 1069;"55133";3;Resinoider;;;;;; 1070;"55135";3;"Koncentrater af af flygtige vegetabilske olier i fedtstoffer; ikke-flygtige olier; voks o.l.""";;;;;; 1071;"55141";3;Blandinger af lugtstoffer til anvendelse i levnedsmiddel- el. drikkevareindustrien;;;;;; 1072;"55149";3;Andre blandinger af lugtstoffer til brug som råvarer i industrien;;;;;; 1073;"55310";3;Parfumer og toiletvand;;;;;; 1074;"55320";3;"Produkter til skønhedspleje,make-up,hudpleje,solbeskyttelse og solbruning;manicure-og pedicure""";;;;;; 1075;"55330";3;Hårplejemidler;;;;;; 1076;"55340";3;Præparater til mund- el. tandhygiejne, heru pulver og creme til fastgørelse af tandproteser;;;;;; 1077;"55351";3;Præparater til brug før, under og efter barbering;;;;;; 1078;"55352";3;Desodoriserings- og antitranspirationsmidler, til personlig brug;;;;;; 1079;"55353";3;Parfumeret badesalt og andre præparater til badebrug;;;;;; 1080;"55354";3;Præparater til parfumering el. desodorisering af rum, heru til religiøse ceremonier;;;;;; 1081;"55359";3;Hårfjerningsmidler, parfumevarer, andre kosmetik- og toiletmidler i.a.n.;;;;;; 1082;"55411";3;Sæbe til toiletbrug i form af stænger, blokke el. støbte figurer;;;;;; 1083;"55415";3;Sæbe i form af stænger, blokke el. støbte figurer, undt. til toiletbrug;;;;;; 1084;"55419";3;Sæbe i anden form;;;;;; 1085;"55421";3;Organiske overfladeaktive stoffer, også i detailsalgspakninger;;;;;; 1086;"55422";3;Organiske overfladeaktive præparater, tilberedte vaske-, rengørings- og rensemidler, i detailsalgspakninger;;;;;; 1087;"55423";3;Organiske overfladeaktive præparater, tilberedte vaske-, rengørings- og rensemidler, ej i detailsalgspakninger;;;;;; 1088;"55431";3;Skocreme o.l. præparater til behandling af fortøj el. læder;;;;;; 1089;"55432";3;Polermidler o.l. præparater til vedligeholdelse af træmøbler, gulve el. andet træværk;;;;;; 1090;"55433";3;Polermidler o.l. præparater til automobiler, undt. polermidler til metalvarer;;;;;; 1091;"55434";3;Skurepasta og skurepulver samt andre skurepræparater;;;;;; 1092;"55435";3;Pudse- og polermidler o.l. præparater til glas el. metal;;;;;; 1093;"56";2;Gødningsstoffer, bearbejdede;;;;;; 1094;"56211";3;Ammoniumnitrat, også i vandig opløsning;;;;;; 1095;"56212";3;Dobbeltsalte og blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat;;;;;; 1096;"56213";3;Ammoniumsulfat;;;;;; 1097;"56214";3;Dobbeltsalte og blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat;;;;;; 1098;"56215";3;Calciumcyanamid;;;;;; 1099;"56216";3;Urinstof, også i vandig opløsning;;;;;; 1100;"56217";3;Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig el. ammoniakalsk opløsning;;;;;; 1101;"56219";3;Andre nitrogenholdige gødningsstoffer (heru blandinger i.a.n.);;;;;; 1102;"56221";3;Thomasslange;;;;;; 1103;"56222";3;Superphosphater;;;;;; 1104;"56229";3;Phosphorholdige gødningsstoffer i.a.n.;;;;;; 1105;"56231";3;KaliumChlorid;;;;;; 1106;"56232";3;Kaliumsulfat;;;;;; 1107;"56239";3;Kaliumholdige gødningsstoffer i.a.n.;;;;;; 1108;"56291";3;Gødningsstoffer, i.a.n., indeholdende både: nitrogen, phospher og kalium;;;;;; 1109;"56292";3;Gødningsstoffer, i.a.n., indeholdende både: phospher og kalium;;;;;; 1110;"56293";3;Diammoniumhydrogenorthophosphat (diammoniumphosphat);;;;;; 1111;"56294";3;Ammoniumdihydrogenorthophosphat også blandet med diammoniumhydrogenorthophosphat;;;;;; 1112;"56295";3;Gødningsstoffer, i.a.n., indeholdende både: nitrogen og phospher;;;;;; 1113;"56296";3;Gødningsstoffer i form af tabletter o.l. el. i pakninger af max 10 kg;;;;;; 1114;"56299";3;Gødningsstoffer, i.a.n.;;;;;; 1115;"57";2;Plast, ubearbejdet;;;;;; 1116;"57111";3;Polyethylen med densitet under 0,94, ubearbejdet;;;;;; 1117;"57112";3;Polyethylen med densitet min 0,94, ubearbejdet;;;;;; 1118;"57120";3;Copolymere af ethylen og vinylacatat, ubearbejdet;;;;;; 1119;"57190";3;Andre polymere af ethylen, i ubearbejdet form;;;;;; 1120;"57211";3;Ekspanderbart polystyren, ubearbejdet;;;;;; 1121;"57219";3;Anden polystyren, ubearbejdet;;;;;; 1122;"57291";3;Copolymere af styren og acrylonitril, ubearbejdet;;;;;; 1123;"57292";3;Copolymere af acrylonitril og butadienstyren, ubearbejdet;;;;;; 1124;"57299";3;Andre polymere af styren, ubearbejdet;;;;;; 1125;"57311";3;Polyvinylchlorid, ikke blandet med andre stoffer, ubearbejdet;;;;;; 1126;"57312";3;Andet polyvinylchlorid, ikke blødgjort, ubearbejdet;;;;;; 1127;"57313";3;Andet polyvinylchlorid, blødgjort, ubearbejdet;;;;;; 1128;"57391";3;Copolymere af vinylchlorid og vinylacetat, ubearbejdet;;;;;; 1129;"57392";3;Andre copolymere af vinylchlorid, ubearbejdet;;;;;; 1130;"57393";3;Polymere af vinylidenchlorid, ubearbejdet;;;;;; 1131;"57394";3;Fluorholdige polymere, ubearbejdet;;;;;; 1132;"57399";3;Andre polymere af vinylchlorid el. af andre halogenerede olefiner, ubearbejdet;;;;;; 1133;"57411";3;Polyacetaler, ubearbejdet;;;;;; 1134;"57419";3;Andre polyethere, ubearbejdet;;;;;; 1135;"57420";3;Expoxyharpikser, ubearbejdet;;;;;; 1136;"57431";3;Polycarbonater, ubearbejdet;;;;;; 1137;"57432";3;Alkydharpikser, ubearbejdet;;;;;; 1138;"57433";3;Polyethylenterephtalat, ubearbejdet;;;;;; 1139;"57434";3;Andre polyestere, umættede, ubearbejdet;;;;;; 1140;"57439";3;Andre polyestere, ubearbejdet i,a.n.;;;;;; 1141;"57511";3;Polypropylen, ubearbejdet;;;;;; 1142;"57512";3;Polyisobutylen, ubearbejdet;;;;;; 1143;"57513";3;Copolymere af propylen, ubearbejdet;;;;;; 1144;"57519";3;Polymere af andre olefiner, ubearbejdet;;;;;; 1145;"57521";3;Polymethylmethacrylat, ubearbejdet;;;;;; 1146;"57529";3;Andre polymere af acryl, ubearbejdet;;;;;; 1147;"57531";3;Polyamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 el. -6,12, ubearbejdet;;;;;; 1148;"57539";3;Andre polyamider, ubearbejdet;;;;;; 1149;"57541";3;Carbamidplast, thiocarbamidplast, ubearbejdet;;;;;; 1150;"57542";3;Melaminplast, ubearbejdet;;;;;; 1151;"57543";3;Anden aminoplast, ubearbejdet;;;;;; 1152;"57544";3;Phenolplast, ubearbejdet;;;;;; 1153;"57545";3;Polyurethaner, ubearbejdet;;;;;; 1154;"57551";3;Celluloseacetater, ikke blødgjorte, ubearbejdet;;;;;; 1155;"57552";3;Celluloseacetater, blødgjorte, ubearbejdet;;;;;; 1156;"57553";3;Cellulosenitrater, (heru collodium), ubearbejdet;;;;;; 1157;"57554";3;Celluloseethere, ubearbejdet;;;;;; 1158;"57559";3;Anden cellulose og kemiske derivater deraf, ubearbejdet;;;;;; 1159;"57591";3;Polymere af vinylacetat, ubearbejdet;;;;;; 1160;"57592";3;"Polymere af andre vinylacetater; andre vinylpolymere, ubearbejdet ere""";;;;;; 1161;"57593";3;Siliconer, ubearbejdet;;;;;; 1162;"57594";3;Alginsyre, samt salte og estere deraf, ubearbejdet;;;;;; 1163;"57595";3;Andre naturlige polymere og modificerede naturlige polymere, i.a.n., ubearbejdet;;;;;; 1164;"57596";3;Jordolieharpikser, cumaronindenharpikser, polyterpener, polysulfider, polysulfoner o a produkter i.a.n., ubearbejdet;;;;;; 1165;"57597";3;Ionbyttere på basis af polymere under 571 til 575.9, ubearbejdet .9;;;;;; 1166;"57910";3;Affald, afklip og skrot af polymere af ethylen;;;;;; 1167;"57920";3;Affald, afklip og skrot af polymere af styren;;;;;; 1168;"57930";3;Affald, afklip og skrot af polymere af vinylchlorid;;;;;; 1169;"57990";3;Affald, afklip og skrot af anden plast;;;;;; 1170;"58";2;Plast, bearbejdet;;;;;; 1171;"58110";3;Kunsttarme af hærdede proteiner el. celluloseplast;;;;;; 1172;"58120";3;Stive rør og slanger;;;;;; 1173;"58130";3;Bøjelige rør og slanger med et sprængningstryk på min 27,6 MPa;;;;;; 1174;"58140";3;Andre rør og slanger, ikke forstærkede el. på anden måde i forbindelse med andre materialer, uden fittings;;;;;; 1175;"58150";3;Andre rør og slanger, ikke forstærkede el. på anden måde i forbindelse med andre materialer, med fittings;;;;;; 1176;"58160";3;Andre rør og slanger;;;;;; 1177;"58170";3;Fittings til rør og slanger;;;;;; 1178;"58211";3;Plader, ark, film, folier, o a flade former af plast,selvklæbende undt. varer under 893.31 i ruller af bredde max 20 cm;;;;;; 1179;"58219";3;Andre plader, ark, film, folier, o a flade former af plast, selvklæbende undt. varer under 893.31, også i ruller undt. af bredde max 20 cm;;;;;; 1180;"58221";3;Andre plader, ark, film, o.l. af plast, undt. celleplast, u underlag ikke forstærket, lamineret af polymere af ethylen;;;;;; 1181;"58222";3;Andre plader, ark, film, o.l. af plast, undt. celleplast, u underlag ikke forstærket, lamineret af polymere af propylen;;;;;; 1182;"58223";3;Andre plader, ark, film, o.l. af plast, undt. celleplast, u underlag ikke forstærket, lamineret af polymere af styren;;;;;; 1183;"58224";3;Andre plader, ark, film, o.l. af plast, undt. celleplast, u underlag ikke forstærket, lamineret af polymere af vinylcholrid;;;;;; 1184;"58225";3;Andre plader, ark, film, o.l. af plast, undt. celleplast, u underlag ikke forstærket, lamineret af polymere af acryl;;;;;; 1185;"58226";3;Andre plader, ark, film, o.l. af plast, undt. celleplast, u underlag ikke forstærket, lamineret af polycarbonater, alkydharpikser, polyallylestere el. and;;;;;; 1186;"58227";3;Andre plader, ark, film, o.l. af plast, undt. celleplast, u underlag ikke forstærket, lamineret af vulcanfibre;;;;;; 1187;"58228";3;Andre plader, ark, film, o.l. af plast, undt. celleplast, u underlag ikke forstærket, lamineret af cellulose el. kemiske derivater deraf, i.a.n.;;;;;; 1188;"58229";3;Andre plader, ark, film, o.l. af plast, undt. celleplast, u underlag ikke forstærket, lamineret af anden plast;;;;;; 1189;"58291";3;Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af celleplast;;;;;; 1190;"58299";3;Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af andre varer undt. celleplast;;;;;; 1191;"58310";3;Monofilament af polymere af ethylen, hvis største tværmål overstiger 1 mm, rør, stænger og profiler, kun overfladebehandling af plast;;;;;; 1192;"58320";3;Monofilament af polymere af vinylchlorid, hvis største tværmål overstiger 1 mm, rør, stænger og profiler, kun overfladebehandling af plast;;;;;; 1193;"58390";3;Monofilament af anden plast, hvis største tværmål overstiger 1 mm, rør, stænger og profiler, kun overfladebehandling af plast;;;;;; 1194;"59";2;Kemiske materialer og produkter i.a.n.;;;;;; 1195;"59110";3;Insektbekæmpelsesmidler;;;;;; 1196;"59120";3;Afsvampningsmidler;;;;;; 1197;"59130";3;Ukrudtbekæmpelsesmidler, antispiringsmidler og plantevækstregulatorer;;;;;; 1198;"59140";3;Desinfektionsmidler;;;;;; 1199;"59141";3;Desinfektionsmidler i detailsalgspakning el. færdige artikler;;;;;; 1200;"59149";3;Rotteudryddelsesmidler o.l. produkter i detailsalgspakning el. færdige artikler;;;;;; 1201;"59190";3;Andre produkter under 591, i detailsalgspakning el som tilberedninger eller varer, i.a.n.;;;;;; 1202;"59211";3;Hvedestivelse;;;;;; 1203;"59212";3;Majsstivelse;;;;;; 1204;"59213";3;Kartoffelstivelse;;;;;; 1205;"59214";3;Maniokstivelse;;;;;; 1206;"59215";3;Anden stivelse;;;;;; 1207;"59216";3;Inulin;;;;;; 1208;"59217";3;Hvedegluten, også tørret;;;;;; 1209;"59221";3;Casein;;;;;; 1210;"59222";3;"Caseinater o a caseinderivater; caseinlim""";;;;;; 1211;"59223";3;"Albumin, undt. ægalbumin; albuminater o a albuminderivater""";;;;;; 1212;"59224";3;"Gelatine og gelatinederivater; husblas; anden lim af animalsk oprindelse, i.a.n.""";;;;;; 1213;"59225";3;"Peptoner og derivater deraf; andre proteinstoffer og derivater deraf; hudpulver""";;;;;; 1214;"59226";3;Dextrin og anden modificeret stivelse;;;;;; 1215;"59227";3;Lim på basis af stivelse, dextrin el. andenmodificeret stivelse;;;;;; 1216;"59229";3;"Tilberedt lim og klister, i.a.n.; varer anvendelig som lim el. klister i pakninger med max 1 kg""";;;;;; 1217;"59311";3;Krudt;;;;;; 1218;"59312";3;Tilberedte sprængstoffer, undt. krudt;;;;;; 1219;"59320";3;"Tændsnore, også detonerede; fænghætter og sprængkapsler; tændsatser; eletriske detonatorer""";;;;;; 1220;"59331";3;Fyrværkeriartikler;;;;;; 1221;"59333";3;Signalraketter, tågesignaler, livredningsraketter samt andre pyrotekniske artikler;;;;;; 1222;"59721";3;Præparater til modvirkning af bankning;;;;;; 1223;"59725";3;Additiver til smøreolie;;;;;; 1224;"59729";3;Tilberedte additiver til andre væsker, som anvendes til samme formal som mineralolier, i.a.n.;;;;;; 1225;"59731";3;Hydrauliske bremsevæsker, uden indh el. max 70 vægt% af olier udvundet af jordolie el. rå olier;;;;;; 1226;"59733";3;Antifrostpræparater og tilberedte væsker til afrimning;;;;;; 1227;"59771";3;Præparater til behandling af tekstilvarer, læder og skind o.l. med indh af olier udvundet af rå olie;;;;;; 1228;"59772";3;Smøremidler med indhold af olier udvundet af jordolie el. af rå olier fra bituminøse mineraler;;;;;; 1229;"59773";3;Præparater til behandling af tekstilvarer, læder og skind o.l. undt. med indh af jord- eller rå olie;;;;;; 1230;"59774";3;Smøremidler med indhold af olier, undt. af jordolie el. af rå olier fra bituminøse mineraler;;;;;; 1231;"59811";3;Tallolie, også raffineret;;;;;; 1232;"59812";3;Affaldslud;;;;;; 1233;"59813";3;"Terpentinolie og andre terpenopløsningsmidler; rå dipenten; rå paracymen; pine-oil""";;;;;; 1234;"59814";3;"Harpiks, harpikssyre og derivater deraf, i.a.n.; harpiksessens og harpiksolier""";;;;;; 1235;"59818";3;"Trætjære; trætjæreolier; træcreosot; rå methanol; vegetabilsk beg; bryggerbeg o.l.""";;;;;; 1236;"59831";3;Montanvoks, kemisk modificeret;;;;;; 1237;"59835";3;Polyethylenglycolvoks;;;;;; 1238;"59839";3;Anden syntetisk voks og anden tilberedt voks;;;;;; 1239;"59840";3;Blandede alkydbenzenerog blandede alkylnaphthalener, undt varer u 335.2 og 511.2;;;;;; 1240;"59841";3;Blandede alkydbenzener, i.a.n.;;;;;; 1241;"59845";3;Blandede alkylnaphthalener, i.a.n.;;;;;; 1242;"59850";3;Kemiske grundstof. og kemiske forbind. doteret til anv i elektronik.i form af skiver,wafers ol;;;;;; 1243;"59861";3;"Kunstig graphit, kolloid el. semicolloid graphit; præparater af graphit el. andet kul, pasta o.l.""";;;;;; 1244;"59863";3;Tilberedte vulkaniseringsacceleratorer;;;;;; 1245;"59864";3;Aktiveret kul;;;;;; 1246;"59865";3;"Aktiverede naturlige mineraler; dyrekul""";;;;;; 1247;"59867";3;Tilberedte substrater til dyrkníng af mikroorganismer;;;;;; 1248;"59869";3;Sammensatte reagensmidler tildiagnostisk brug el. laboratoriebrug i.a.n.;;;;;; 1249;"59881";3;Katalysatorer på bærestof med nikkel el. nikkelforbindelser som aktivt stof;;;;;; 1250;"59883";3;Katalysatorer på bærestof med ædelmetal el. ædelmetalforbindelser som aktivt stof;;;;;; 1251;"59885";3;Katalysatorer på bærestof undt. med nikkel el. ædelmetal og forbindelser deraf som aktivt stof;;;;;; 1252;"59889";3;Reaktionsstartere, -acceleratorer og katalytiske præparater, undt. katalysatorer på bærestof;;;;;; 1253;"59891";3;Tilberedte glitte-, appretur- og bejdsemidler, i.a.n.;;;;;; 1254;"59893";3;Sammensatte blødgøringsmidler, antioxyderingspræparater o a stabilisatorer til gummi og plast;;;;;; 1255;"59894";3;"Præparater og ladninger til ildslukningsapparater; ildslukkere""";;;;;; 1256;"59895";3;"Modellermasse; dentalvoks og aftrykningsmasse til dentalbrug""";;;;;; 1257;"59896";3;"Metalbejdser; flusmidler o a hjælpemidler til lodning og svejsning""";;;;;; 1258;"59897";3;Tilberedte additiver til cement, mørtel el. beton;;;;;; 1259;"59898";3;Ikke-ildfast mørtel og beton;;;;;; 1260;"59899";3;Kemiske produkter og præparater, i.a.n.;;;;;; 1261;"59910";3;"Kommunalt affald; Kloark slam""";;;;;; 1262;"59920";3;Klinisk affald;;;;;; 1263;"59930";3;Organiske opløsningsmidler i form af affald;;;;;; 1264;"59940";3;Affald i form af væsker fra metalbejdsning, hydrauliske væsker, bremsevæsker og antifrostvæsker;;;;;; 1265;"59990";3;Andet affald fra kemiske og nærstående industrier;;;;;; 1266;"6";1;Bearbejdede varer, hovedsagligt halvfabrikata;;;;;; 1267;"61";2;"Læder og lædervarer i.a.n.; beredte pelsskind""";;;;;; 1268;"61120";3;Kunstlæder på basis af læder el. læderfibre, i plader el. bånd, også i ruller;;;;;; 1269;"61130";3;Læder af hele huder af hornkvæg, uden hår, med areal max 2,6 kvm, undt. læder under 611.8;;;;;; 1270;"61141";3;Andet læder af hornkvæg el. dyr af hestefamilien, uden hår, garvet el. eftergarvet, ikke yderligere beredt;;;;;; 1271;"61142";3;Andet læder af hornkvæg el. dyr af hestefamilien, uden hår, pergamentbehandlet el. beredt efter garvning;;;;;; 1272;"61143";3;Garvede eller crust huder og skind af hornkvæg, i våd tilstand;;;;;; 1273;"61144";3;Garvede eller crust huder og skind af hornkvæg, i tør tilstand;;;;;; 1274;"61145";3;Læder, yderligere beredte efter gavning el crusting, heru pergamentbehandlet læder, af hornkvæg el dyr af hestefamilien, uden hår, også spaltet;;;;;; 1275;"61151";3;Læder af fåre- og lammeskind, uden uld, garvet el. eftergarvet, men ikke yderligere beredt, også spaltet;;;;;; 1276;"61152";3;Læder af fåre- og lammeskind, uden uld, pergamentbehandlet el. beredt efter garvningen;;;;;; 1277;"61161";3;Læder af gede- og gedekidskind, uden hår, garvet el. eftergarvet, men ikke yderligere beredt, også spaltet;;;;;; 1278;"61162";3;Læder af gede- og gedekidskind, uden hår, pergamentbehandlet el. beredt efter garvningen;;;;;; 1279;"61171";3;Læder svin, uden hår, undt. under 611.8;;;;;; 1280;"61172";3;Læder af reptiler, uden hår, undt. under 611.8;;;;;; 1281;"61179";3;Læder af andre dyr, uden hår, undt. under 611.8;;;;;; 1282;"61181";3;Semsgarvet læder (vaskeskind);;;;;; 1283;"61183";3;"Laklæder og lamineret laklæder; metalliseret læder""";;;;;; 1284;"61210";3;Varer af læder el. kunstlæder, til teknisk brug;;;;;; 1285;"61220";3;Sadelmagerarbejder til dyr (heru skagler, benbeskyttere, mundkurve o l) af ethvert materiale;;;;;; 1286;"61290";3;Varer af læder el. kunstlæder, i.a.n.;;;;;; 1287;"61311";3;Pelsskind af mink, hele, også uden hoved, hale el. ben, garvede og beredte, ikke sammensatte;;;;;; 1288;"61312";3;Pelsskind af kanin el. hare, hele, også uden hoved, hale el. ben, garvede el. beredte, ikke sammensatte;;;;;; 1289;"61313";3;Pelsskind af astrakan, breitschwanz o.l. lammeskind, samt skind af indiske, kinesiske o.l. lam, garvede el. beredte, ikke sammensatte;;;;;; 1290;"61319";3;Andre pelsskind, hele, også uden hoved, hale el. ben, garvede el. beredte, ikke sammensatte;;;;;; 1291;"61320";3;Hoveder, haler, ben og andre stykker og afklip, ikke sammensatte;;;;;; 1292;"61330";3;Pelsskind, hele, samt stykker og afklip deraf, sammensatte;;;;;; 1293;"62";2;Gummi, bearbejdet, i.a.n.;;;;;; 1294;"62111";3;Gummi tilsat kønrøg el. siliciumdioxid, ikke-vulkaniseret, i ubearbejdet form el. som plade el. bånd;;;;;; 1295;"62112";3;"Gummi opløsninger; dispersioner, ikke-vulkaniseret, i ubearbejdet for el. som plade el. bånd""";;;;;; 1296;"62119";3;Andet blandet gummi, ikke-vulkaniseret, i ubearbejdet form el. som plade el. bånd;;;;;; 1297;"62121";3;Slidbanegummi (camelback), ikke-vulkaniseret;;;;;; 1298;"62129";3;Andre varer af ikke-vulkaniseret gummi;;;;;; 1299;"62131";3;Tråde og snore af blødgummi;;;;;; 1300;"62132";3;Plader, bånd, strimler, stænger og profiler af cellegummi (skumgummi o l);;;;;; 1301;"62133";3;Plader, bånd, strimler, stænger og profiler af blødgummi undt. cellegummi;;;;;; 1302;"62141";3;Rør og slanger af blødgummi, ikke forstærket el. på anden måde i forbindelse med andre materialer, uden fittings;;;;;; 1303;"62142";3;Rør og slanger af blødgummi, uden fittings, forstærket el. på anden måde i forbindelse kun med metal;;;;;; 1304;"62143";3;Rør og slanger af blødgummi, uden fittings, forstærket el. på anden måde i forbindelse kun med tekstilmaterialer;;;;;; 1305;"62144";3;Rør og slanger af blødgummi, uden fittings, forstærket el. på anden måde i forbindelse med andre materialer;;;;;; 1306;"62145";3;Rør og slanger af blødgummi, med fittings;;;;;; 1307;"62510";3;Nye dæk, ikke massive, til personautomobiler (herunder stationcars og racerbiler);;;;;; 1308;"62520";3;Nye dæk, ikke massive, til lastbiler og busser;;;;;; 1309;"62530";3;Nye dæk, ikke massive, til luftfartøjer;;;;;; 1310;"62541";3;Nye dæk, ikke massive, til motorcykler;;;;;; 1311;"62542";3;Nye dæk, ikke massive, til cykler;;;;;; 1312;"62551";3;Nye dæk, ikke massive, med slidbane med sildebensmønster el. lignende mønster;;;;;; 1313;"62559";3;Nye dæk, ikke massive, i andre tilfælde;;;;;; 1314;"62591";3;Slanger;;;;;; 1315;"62592";3;Regummierede dæk;;;;;; 1316;"62593";3;Brugte dæk, ikke massive;;;;;; 1317;"62594";3;Massive dæk, udskiftelige slidbaner og fælgbånd;;;;;; 1318;"62911";3;Præservativer;;;;;; 1319;"62919";3;Andre hygiejniske og pharmaceutiske artikler af blødgummi, også med dele af hårdgummi;;;;;; 1320;"62921";3;Drivremme af blødgummi;;;;;; 1321;"62922";3;Transportremme af blødgummi;;;;;; 1322;"62929";3;Andre driv- el. transportremme af blødgummi;;;;;; 1323;"62991";3;"Hårdgummi (fx ebonit) i enhver form, heru affald og skrot; varer aa hårdgummi""";;;;;; 1324;"62992";3;Varer af cellegummi (skumgummi o l), i.a.n.;;;;;; 1325;"62999";3;Varer af andet blødgummi, i.a.n.;;;;;; 1326;"63";2;Træ- og korkvarer, undt. Møbler;;;;;; 1327;"63311";3;Propper af naturkork;;;;;; 1328;"63319";3;Andre varer af naturkork;;;;;; 1329;"63321";3;"Blokke, tavler,plader, folier, bånd, fliser af enhver form; massi ve cylindre, heru rondeller af preskork (med el. uden bindemiddel)""";;;;;; 1330;"63329";3;Andre varer af preskork (med el. uden bindemiddel);;;;;; 1331;"63411";3;Finerplader og plader til krydsfiner, andet træ, savet i længderetningen mv., max 6 mm tykkelse af nåletræ;;;;;; 1332;"63412";3;Finerplader og plader til krydsfiner, andet træ, savet i længderetningen mv., max 6 mm tykkelse af løvtræ;;;;;; 1333;"63421";3;Træ med forøget densitet i blokke, plader, lameller el. profiler;;;;;; 1334;"63422";3;Spånplader o.l. plader af træ, også agglomereret med harpiks el. andre organiske bindemidler;;;;;; 1335;"63423";3;Spånplader o.l. plader af andre træagtige materialer, også agglomereret med harpiks el. andre organiske bindemidler;;;;;; 1336;"63431";3;Krydsfiner udelukkende bestående af træplader, hvoraf hver enkelt er af max 6 mm tykkelse med mindst et udvendigt lag af løvtræ, undt af bambus;;;;;; 1337;"63432";3;Krydsfiner, finerede plader o l laminerede træprodukter, af bambus;;;;;; 1338;"63433";3;Krydsfiner, finerede plader o l laminedere plader, stavlimet eller bloklimet;;;;;; 1339;"63439";3;Anden krydsfiner udelukkende bestående af træplader, hvoraf hver enkelt er af max 6 mm tykkelse;;;;;; 1340;"63441";3;Anden krydsfiner, finerede plader o.l. laminerede træprodukter med mindst et udvendigt lag af andet træ end nåletræ;;;;;; 1341;"63449";3;Krydsfiner, finerede plader o.l. laminerede træprodukter, i.a.n.;;;;;; 1342;"63451";3;Fiberplader af træ oa træagtige materialer, også agglomereret med harpiks el. a org.bindemidler, med densitet over 0,80 g/kubikcm;;;;;; 1343;"63452";3;Fiberplader af træ oa træagtige materialer, også agglomereret med harpiks el. a org.bindemidler, med densitet over 0,50 g/kubikcm max 0,80 g/kubikcm;;;;;; 1344;"63453";3;Fiberplader af træ oa træagtige materialer, også agglomereret med harpiks el. a org.bindemidler, med densitet over 0,35 g/kubikcm max 0,50 g/kubikcm;;;;;; 1345;"63454";3;Halvhårde fiberplader (MDF) af træ oa træagtige materialer, også agglomereret med harpiks el. a org.bindemidler;;;;;; 1346;"63459";3;Andre fiberplader af træ o a træagtige materialer, også agglomereret med harpiks el. andre organiske bindemidler;;;;;; 1347;"63491";3;"Emner af træ til tøndebånd, paraply-, værktøjsskafter o l; stolper o.l. kun kløvede mv; træspåner""";;;;;; 1348;"63493";3;Træuld og træmel;;;;;; 1349;"63511";3;"Pakkasser, tremmekasser, tromler o.l. pakningsgenstande af træ; kabeltromler af træ""";;;;;; 1350;"63512";3;Lastpaller, bokspaller o.l.;;;;;; 1351;"63520";3;Fade, tønder, kar, baljer, bøtter o a bødkerarbejder samt dele dertil, af træ;;;;;; 1352;"63531";3;Vinduer, glasdøre og rammer dertil, af træ;;;;;; 1353;"63532";3;Døre og rammer dertil samt dørtærskler, af træ;;;;;; 1354;"63533";3;Tagspån (shingles og shakes), af træ;;;;;; 1355;"63534";3;Sammensatte gulvbrædder;;;;;; 1356;"63539";3;Andre tømrer- og snedkerarbejder af træ til bygningsbrug;;;;;; 1357;"63541";3;Trærammer til malerier, fotografier, spejle o.l.;;;;;; 1358;"63542";3;Bordservice og køkkenudstyraf træ;;;;;; 1359;"63549";3;"Indlagt træ og træmosaik; æsker, skrin o l; statuetter o l; boligudstyr af træ, i.a.n.""";;;;;; 1360;"63591";3;"Værktøj og redskaber af træ, samt skafterog håndtag hertil; blokk e og læster til fodtøj""";;;;;; 1361;"63599";3;Artikler af træ, i.a.n.;;;;;; 1362;"64";2;"Papir og pap; varer af papir, pap og papirmasse""";;;;;; 1363;"64100";3;Papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, også tilskåret el varer deraf, i.a.n;;;;;; 1364;"64110";3;Avispapir, i ruller og ark;;;;;; 1365;"64120";3;Trykpapir (undt avispapir), skrivepapir o l. i ruller og ark, i.a.n.;;;;;; 1366;"64121";3;Håndgjort papir og pap;;;;;; 1367;"64122";3;Råpapir og pap til lysfølsomt, varmefølsomt el. elektrofølsomt papir og pap;;;;;; 1368;"64123";3;Karbonråpapir;;;;;; 1369;"64124";3;Tapetråpapir;;;;;; 1370;"64125";3;Papir og pap med indh af mekanisk træmasse max 10 vægt%, af vægt under 40 g/kvm;;;;;; 1371;"64126";3;Papir og pap med indhold af mekanisk træmasse max 10 vægt%;;;;;; 1372;"64127";3;Papir og pap med indh af mekanisk træmasse max 10 vægt%, af vægt over 150 g/kvm;;;;;; 1373;"64129";3;Papir og pap med indh af mekanisk træmasse over 10 vægt%;;;;;; 1374;"64130";3;Trykpapir, skrivepapir o l, belagt, imprægneret, overflade-farvet mv., i ruller el ark, i.a.n.;;;;;; 1375;"64131";3;Karbonpapir, selvkopierende papir o l, i ruller og ark;;;;;; 1376;"64132";3;Papir og pap, af den art der anvendes skrivning, trykning el a grafisk brug, indhold af mekanisk træmasse max 10 vægt%;;;;;; 1377;"64133";3;Papir og pap, belagt, imprægneret, overflade-farvet mv, med indh af mekanisk træmasse max 10 vægt%, af vægt over 150 g/kvm;;;;;; 1378;"64134";3;Papir og pap, af den art der anvendes skrivning, trykning el a grafisk brug, indhold af mekanisk træmasse over 10 vægt%;;;;;; 1379;"64141";3;Kraftliner;;;;;; 1380;"64142";3;Sækkepapir;;;;;; 1381;"64146";3;Andet kraftpapir og -pap, af vægt max 150 g/kvm;;;;;; 1382;"64147";3;Andet kraftpapir og -pap, af vægt over 150 g/kvm og under 225 g/kvm;;;;;; 1383;"64148";3;Andet kraftpapir og -pap, af vægt min 225 g/kvm;;;;;; 1384;"64150";3;Papir i ruller og atk, i.a.n.;;;;;; 1385;"64151";3;Halvkemisk papir til indlæg i bølgepap (fluting);;;;;; 1386;"64152";3;Sulfitpapir til indpakning;;;;;; 1387;"64153";3;Pergamentpapir og -pap, klakerpapir, pergamyn o.l.;;;;;; 1388;"64154";3;Testliner (af genbrugspapir);;;;;; 1389;"64155";3;Cigaretpapir, i.a.n.;;;;;; 1390;"64156";3;"Filtrerpapir og - pap; kludepapir og- pap""";;;;;; 1391;"64157";3;Andet papir og pap, af vægt max 150 g/kvm;;;;;; 1392;"64158";3;Andet papir og pap, af vægt over 150 g/kvm og under 225 g/kvm;;;;;; 1393;"64159";3;Andet papir og pap, ikke belagt, i ruller og ark, ikke yderligere behandlet, i.a.n.;;;;;; 1394;"64161";3;Sækkepapir, kreppet el. plisseret, også mønsterpresset o.l.;;;;;; 1395;"64162";3;Andet kraftpapir, kreppet el. plisseret, også mønsterpresset o.l.;;;;;; 1396;"64163";3;Papir til husholdning- el. toiletbrug, samt cellulosevat og -fiberdug, af bredde over 36 cm;;;;;; 1397;"64164";3;Bølgepapir og -pap, også perforeret;;;;;; 1398;"64169";3;"Bølgepapir og -pap; kreppet, plisseret, mønsterpresset o.l. papir og pap, i.a.n.""";;;;;; 1399;"64171";3;Papir og pap, overtrukket, imprægneret el. belagt med plast, bleget, af vægt over 150 g/kvm;;;;;; 1400;"64172";3;Papir og pap, overtrukket, imprægneret el. belagt med plast, i.a.n.;;;;;; 1401;"64173";3;Papir og pap, behandlet med tjære, bitumen el. asfalt;;;;;; 1402;"64174";3;Kraftpapir og -pap, belagt med uorganiske stoffer, over 95 vægt% kemisk træmasse, vægt max 150 g/kvm;;;;;; 1403;"64175";3;Kraftpapir og -pap, belagt med uorganiske stoffer, over 95 vægt% kemisk træmasse, vægt over 150 g/kvm;;;;;; 1404;"64176";3;Kraftpapir og -pap, belagt med uorganiske stoffer, i.a.n.;;;;;; 1405;"64177";3;Papir og pap, belagt med uorganiske stoffer, i.a.n.;;;;;; 1406;"64178";3;Papir og pap, belagt med klæbestof;;;;;; 1407;"64179";3;"Papir, pap, overtrukket el belagt med voks, parafin o l; andet papir og pap samt cellulosevat og -fiberdug, overtrukker, belagt o.l.""";;;;;; 1408;"64191";3;Papir og pap med bindemiddel af bitumen, tjære el. asfalt, i ruller og ark;;;;;; 1409;"64192";3;Andet sammensat papir og pap, uden imprægnering el. belægning, i ruller og ark;;;;;; 1410;"64193";3;Filtrerblokke og -plader af papirmasse;;;;;; 1411;"64194";3;"Tapet o.l. vægbeklædning; gennemskinneligt vinduespapir""";;;;;; 1412;"64211";3;Æsker og kartoner af bølgepapir og -pap;;;;;; 1413;"64212";3;Sammenfoldelige æsker og kartoner, ikke af bølgepapir el. -pap;;;;;; 1414;"64213";3;Sækker og poser af bredde i bunden min 40 cm;;;;;; 1415;"64214";3;Andre sække og poser, heru kræmmerhuse;;;;;; 1416;"64215";3;Andre emballagegenstande, heru omslag til grammofonplader;;;;;; 1417;"64216";3;Kartoteksæsker, brevbakker o.l. varer til kontor- og butiksbrug;;;;;; 1418;"64221";3;Konvolutter;;;;;; 1419;"64222";3;Lukkede brevkort, ikke-illustrerede postkort samt korrespondancekort;;;;;; 1420;"64223";3;Æsker, mapper o.l. af papir el. pap, indh assortimenteraf brevpapir , konvolutter mv;;;;;; 1421;"64231";3;Protokoller, regnskabsbøger, dagbøger, kvitteringsblokke, notesblokke o.l. varer;;;;;; 1422;"64232";3;Stilehæfter;;;;;; 1423;"64233";3;Samlebind og dokumentomslag;;;;;; 1424;"64234";3;Blanketsæt, også med karbonark;;;;;; 1425;"64235";3;Album til prøver el. samlinger;;;;;; 1426;"64239";3;"Bogomslag; skriveunderlag o.l. varer""";;;;;; 1427;"64241";3;Cigaretpapir, også tilskåret, i hæfter el. i hylstre;;;;;; 1428;"64242";3;Karbonpapir og andet kopierings- og overføringspapir, stencils og offsetplader af papir;;;;;; 1429;"64243";3;Toiletpapir;;;;;; 1430;"64244";3;Papir med klæbestof, i strimler el. ruller;;;;;; 1431;"64245";3;Filtrerpapir og -pap;;;;;; 1432;"64248";3;Papir og pap af den art, der anvendes til skrivning, trykning el. anden grafisk brug, i.a.n.;;;;;; 1433;"64291";3;Bobiner, spoler o.l. varer, også perforerede el. hærdede;;;;;; 1434;"64292";3;Kort og strimler, ikke hullet, til hulkortmaskiner;;;;;; 1435;"64293";3;Bakker, fade, tallerkner, bægre o.l. varer af papir el. pap;;;;;; 1436;"64294";3;Lommetørklæder, renseservietter, håndklæder, duge, servietter, beklædningsgenstande o.l. varer;;;;;; 1437;"64295";3;Hygiejnebind og -tamponer, bleer og bleindlæg o.l. varer til hygiejnebrug;;;;;; 1438;"64299";3;Andre varer af papirmasse, papir, pap cellulosevat og -fiberdug i.a.n.;;;;;; 1439;"65";2;Tekstilgarn, tekstilstof, tekstilvarer;;;;;; 1440;"65112";3;Garn af kartet uld, indh min 85 vægt% uld, ikke i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1441;"65113";3;Garn af kæmmet uld, indh min 85 vægt% uld, ikke i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1442;"65114";3;Garn af fine dyrehår, kartet el. kæmmet, ikke i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1443;"65115";3;Garn af grove dyrehår el. af hestehår, også i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1444;"65116";3;Garn af uld el. fine dyrehår, indh min 85 vægt% uld el. dyrehår, i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1445;"65117";3;Garn af kartet uld, indh under 85 vægt% uld, ikke i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1446;"65118";3;Garn af kæmmet uld, indh under 85 vægt% uld, ikke i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1447;"65119";3;Garn af uld el. dyrehår, indh under 85 vægt% uld el. dyrehår, i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1448;"65121";3;Sytråd af bomuld, ikke i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1449;"65122";3;Sytråd af bomuld, i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1450;"65131";3;Garn af bomuld, undt. sytråd indeholdende min 85 vægt% bomuld, i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1451;"65132";3;Garn af bomuld, undt. sytråd indeholdende under 85 Vægt% bomuld, i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1452;"65133";3;Garn af bomuld, undt. sytråd indeholdende min 85 vægt% bomuld, ikke i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1453;"65134";3;Garn af bomuld, undt. sytråd indeholdende under 85 vægt% bomuld, ikke i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1454;"65141";3;Sytråd af endeløse syntetiske fibre, også i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1455;"65142";3;Sytråd af endeløse regenererede fibre, også i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1456;"65143";3;Sytråd af korte syntetiske fibre, også i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1457;"65144";3;Sytråd af korte regenererede fibre, også i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1458;"65151";3;Garn af nylon el. andre polyamider, textureret, ikke i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1459;"65152";3;Garn af polyestere, textureret, ikke i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1460;"65159";3;Garn af andre syntetiske fibre, textureret, ikke i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1461;"65161";3;Andet garn af endeløse syntetiske fibre, i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1462;"65162";3;Andet garn med høj styrke, af nylon, andre polyamider el. polyestere, ikke i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1463;"65163";3;Andet garn, enkelttrådet, snoet max 50 omgange på meter, ikke i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1464;"65164";3;Andet garn, enkelttrådet, snoet mere end 50 omgange på meter, ikke i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1465;"65169";3;Andet garn af endeløse syntetiske fibre, flertrådet el. kabelslået, ikke i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1466;"65171";3;Garn af endeløse regenererede fibre, i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1467;"65172";3;Textureret garn, ikke i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1468;"65173";3;Garn med høj styrke, af viskose, ike i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1469;"65174";3;Andet garn, enkelttrådet, af viskose, snoet max 120 omgange/meter, ikke i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1470;"65175";3;Andet garn, enkelttrådet;;;;;; 1471;"65176";3;Andet garn af endeløse regenererede fibre, flertrådet el. kabelslået, ikke i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1472;"65177";3;"Regenererede monofilamenter af finhed min 67 decitex; strimler o.l. af regenereret materiale""";;;;;; 1473;"65178";3;Garn af endeløse kemofibre (undtagen sytråd) i detalsalgsoplægninger;;;;;; 1474;"65181";3;Garn af korte syntetiske fibre, indh min 85 vægt% fibre, i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1475;"65182";3;Garn af korte syntetiske fibre, indh min 85 vægt% fibre, ikke i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1476;"65183";3;Garn af korte syntetiske fibre, indh under 85 vægt% fibre, i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1477;"65184";3;Garn af korte syntetiske fibre, indh under 85 vægt% fibre, ikke i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1478;"65185";3;Garn af korte regenererede fibre, i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1479;"65186";3;Garn af korte regenererede fibre, indh min 85 vægt% fibre, ikke i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1480;"65187";3;Garn af korte regenererede fibre, indh under 85 vægt% fibre, ikke i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1481;"65188";3;"Syntetiske monofilamenter af finhed min 67 decitex; strimler o.l. af syntetisk materiale""";;;;;; 1482;"65191";3;Metalliseret garn bestående af tekstilgarn el. strimler, forbundet med metal i form af tråd, bånd mv;;;;;; 1483;"65192";3;Garn af natursilke, ikke i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1484;"65193";3;Garn af affald af natursilke, ikke i detailsalgsoplægninger;;;;;; 1485;"65194";3;"Garn af natursilke el. affald af natursilke, i detailsalgsoplægninger; fishgut""";;;;;; 1486;"65195";3;Fiberbånd, rovings, garn og afhuggede tråde af glasfibre;;;;;; 1487;"65196";3;Garn af hør;;;;;; 1488;"65197";3;Garn af jute el. andre bastfibre henhørende under 264;;;;;; 1489;"65199";3;"Garn af andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn""";;;;;; 1490;"65211";3;Drejervævet bomuldsstof;;;;;; 1491;"65212";3;Håndklædefrottestof o.l. vævet frottestof af bomuld, ubleget;;;;;; 1492;"65213";3;Håndklædefrottestof o.l. vævet frottestof af bomuld, undt. ubleget og varer under 656;;;;;; 1493;"65214";3;Fløjls- og plysstof af bomuld, vævet, uopskåret;;;;;; 1494;"65215";3;Andet fløjls-, plys- og chenillestofaf bomuld, vævet, uopskåret;;;;;; 1495;"65221";3;Vævet stof af bomuld, ubleget (undt. varer under 652.1), med indh af bomuld på min 85 vægt%, af vægt max 200 g/kvm;;;;;; 1496;"65222";3;Vævet stof af bomuld, ubleget (undt. varer under 652.1), med indh af bomuld på min 85 vægt%, af vægt over 200 g/kvm;;;;;; 1497;"65223";3;Vævet stof af bomuld, ubleget (undt. varer under 652.1), med indh af bomuld på under 85 vægt% blandet med kemofibre, af vægt max 200 g/kvm;;;;;; 1498;"65224";3;Vævet stof af bomuld, ubleget (undt. varer under 652.1), med indh af bomuld på under 85 vægt% blandet med kemofibre, af vægt over 200 g/kvm;;;;;; 1499;"65225";3;Andet vævet stof af bomuld, ubleget, af vægt max 200 g/kvm;;;;;; 1500;"65226";3;Andet vævet stof af bomuld, ubleget, af vægt over 200 g/kvm;;;;;; 1501;"65231";3;Andet vævet stof, indh min 85 vægt% bomuld, bleget, af vægt max 200 g/kvm;;;;;; 1502;"65232";3;Andet vævet stof, indh min 85 vægt% bomuld, farvet, af vægt max 200 g/kvm;;;;;; 1503;"65233";3;Andet vævet stof, indh min 85 vægt% bomuld, fremstillet af garn af forskellige farver, af vægt max 200 g/kvm;;;;;; 1504;"65234";3;Andet vævet stof, indh min 85 vægt% bomuld, trykt, af vægt max 200 g/kvm;;;;;; 1505;"65241";3;Andet vævet stof, indh min 85 vægt% bomuld, bleget, af vægt over 200 g/kvm;;;;;; 1506;"65242";3;Andet vævet stof, indh min 85 vægt% bomuld, farvet, af vægt over 200 g/kvm;;;;;; 1507;"65243";3;Andet vævet stof, indh min 85 vægt% bomuld, denimstof, af vægt over 200 g/kvm;;;;;; 1508;"65244";3;Andet vævet stof, indh min 85 vægt% bomuld, fremstillet af garn af forskellige farver (undt. denimstof), af vægt over 200 g/kvm;;;;;; 1509;"65245";3;Andet vævet stof, indh min 85 vægt% bomuld, trykt, af vægt over 200 g/kvm;;;;;; 1510;"65251";3;Andet vævet stof, under 85 vægt% bomuld, med kemofibre, bleget, under 200 g/kvm;;;;;; 1511;"65252";3;Andet vævet stof, under 85 vægt% bomuld, med kemofibre, farvet, under 200 g/kvm;;;;;; 1512;"65253";3;Andet vævet stof, under 85 vægt% bomuld, med kemofibre, fremstillet af garn af forskellige farver, under 200 g/kvm;;;;;; 1513;"65254";3;Andet vævet stof, under 85 vægt% bomuld, med kemofibre, trykt, under 200 g/kvm;;;;;; 1514;"65261";3;Andet vævet stof, under 85 vægt% bomuld, med kemofibre, bleget, over 200 g/kvm;;;;;; 1515;"65262";3;Andet vævet stof, under 85 vægt% bomuld, med kemofibre, farvet, over 200 g/kvm;;;;;; 1516;"65263";3;Andet vævet stof, under 85 vægt% bomuld, med kemofibre, denimstof, over 200 g/kvm;;;;;; 1517;"65264";3;Andet vævet stof, under 85 vægt% bomuld, med kemofibre, fremstillet af garn af forskellige farver, over 200 g/kvm;;;;;; 1518;"65265";3;Andet vævet stof, under 85 vægt% bomuld, med kemofibre, trykt, over 200 g/kvm;;;;;; 1519;"65291";3;Andet vævet stof af bomuld, i.a.n., bleget, af vægt max 200 g/kvm;;;;;; 1520;"65292";3;Andet vævet stof af bomuld, i.a.n., farvet, af vægt max 200 g/kvm;;;;;; 1521;"65293";3;Andet vævet stof af bomuld, i.a.n., fremstillet af garn af forskellige farver, af vægt max 200 g/kvm;;;;;; 1522;"65294";3;Andet vævet stof af bomuld, i.a.n., trykt, af vægt max 200 g/kvm;;;;;; 1523;"65295";3;Andet vævet stof af bomuld, i.a.n., bleget, af vægt over 200 g/kvm;;;;;; 1524;"65296";3;Andet vævet stof af bomuld, i.a.n., farvet, af vægt over 200 g/kvm;;;;;; 1525;"65297";3;Andet vævet stof af bomuld, i.a.n., fremstillet af garn af forskellige farver, af vægt over 200 g/kvm;;;;;; 1526;"65298";3;Andet vævet stof af bomuld, i.a.n., trykt, af vægt over 200 g/kvm;;;;;; 1527;"65311";3;Vævet stof af garn af høj styrke, af nylon el. andre polyamider el. af polyestere, undt. fløjs-, plys- og chenillestof;;;;;; 1528;"65312";3;Vævet stof fremstillet af strimler el. lignende, undt. fløjls-, plys- og chenillestof;;;;;; 1529;"65313";3;Stof bestående af lag af parallellagte tekstilgarner, sammenholdes v.h.a. klæbemiddel el. varmebehandling, undt. fløjs-, plys- og chenillestof sammenholde;;;;;; 1530;"65314";3;Andet vævet stof, indh af endeløse fibre af nylon el. andre polyamider på min 85 vægt%, undt. fløjs-, plys- og chenillestof;;;;;; 1531;"65315";3;Andet vævet stof, indh af textuerede endeløse polyesterfibre på min 85 vægt%, undt. fløjs-, plys- og chenillestof;;;;;; 1532;"65316";3;Andet vævet stof, indh af ikke-textuerede endeløse polyesterfibre på min 85 vægt%, undt. fløjs-, plys- og chenillestof;;;;;; 1533;"65317";3;Andet vævet stof, indh af endeløse syntetiske fibre på min 85 vægt%, undt. fløjs-, plys- og chenillestof;;;;;; 1534;"65318";3;Andet vævet stof, indh af endeløse syntetiske fibre på under 85 vægt%, blandet med bomuld, undt. fløjs-, plys- og chenillestof;;;;;; 1535;"65319";3;Andet vævet stof af endeløse syntetiske fibre, undt. fløjls-, plys- og chenillestof;;;;;; 1536;"65321";3;Vævet stof af korte polyester fibre på min 85 vægt%;;;;;; 1537;"65325";3;Vævet stof af korte fibre af acryl el. modacryl på min 85 vægt%;;;;;; 1538;"65329";3;Vævet stof af andre korte syntetiske fibre på min 85 vægt%;;;;;; 1539;"65331";3;Vævet stof af korte polyester fibre på under 85 vægt%, blandet med bomuld af vægt max 170 g/kvm;;;;;; 1540;"65332";3;Vævet stof af andre korte syntetiske fibre på under 85 vægt%, blandet med bomuld af vægt max 170 g/kvm;;;;;; 1541;"65333";3;Vævet stof af korte polyester fibre på under 85 vægt%, blandet med bomuld af vægt over 170 g/kvm;;;;;; 1542;"65334";3;Vævet stof af andre korte syntetiske fibre på under 85 vægt%, blandet med bomuld af vægt over 170 g/kvm;;;;;; 1543;"65335";3;Vævet stof af korte syntetiske fibre på under 85 vægt%, blandet med bomuld af vægt max 170 g/kvm, flerfarvet;;;;;; 1544;"65341";3;Vævet stof, indh af korte syntetiske fibre på under 85 vægt%, blanet med uld el. fine dyrehår;;;;;; 1545;"65342";3;Vævet stof, indh af korte syntetiske fibre på under 85 vægt%, blanet med endeløse kemofibre;;;;;; 1546;"65343";3;Vævet stof, indh af korte syntetiske fibre på under 85 vægt%, blanet med andet end bomuld, uld, fine dyrehår;;;;;; 1547;"65351";3;Vævet stof af garn af endeløse regenererede fibre, fremstilletaf garn med høj styrke, af viskose;;;;;; 1548;"65352";3;Andet vævet stof, indh af endeløse regenererede fibre, strimler o.l. på min 85 vægt%;;;;;; 1549;"65359";3;Andet vævet stof af endeløse regenererede fibre;;;;;; 1550;"65360";3;Vævet stof, indh af korte regenererede fibre på min 85 vægt%;;;;;; 1551;"65381";3;Vævet stof, indh af korte regenererede fibre på under 85 vægt%, blandet med bomuld;;;;;; 1552;"65382";3;Vævet stof, indh af korte regenererede fibre på under 85 vægt%, blandet med uld el. fine dyrehår;;;;;; 1553;"65383";3;Vævet stof, indh af korte regenererede fibre på under 85 vægt%, blandet med endeløse kemofibre;;;;;; 1554;"65389";3;Vævet stof, indh af korte regenererede fibre på under 85 vægt%, blandet med andet end bomuld, uld, fine dyrehår el. endeløse kemofibre;;;;;; 1555;"65391";3;Vævet fløjls-, plys- og chenillestof af kemofibre, uopskåret;;;;;; 1556;"65393";3;Andet fløjls-, plys- og chenillestof af kemofibre;;;;;; 1557;"65411";3;Vævet stof af bourettesilke;;;;;; 1558;"65413";3;Andre varer, indh af min 85 vægt% natursilke el. affald af natursilke;;;;;; 1559;"65419";3;Andet vævet stof af natursilke;;;;;; 1560;"65421";3;Vævet stof, indh af uld el. fine dyrehår på min 85 vægt%, af kartet uld el. kartede fine dyrehår;;;;;; 1561;"65422";3;Vævet stof, indh af uld el. fine dyrehår på min 85 vægt%, af kæmmet uld el. kæmmede fine dyrehår;;;;;; 1562;"65431";3;Vævet stof med indh af kartet uld eller kartede fine dyrehår på under 85 vægt% blandet med kemofibre;;;;;; 1563;"65432";3;Vævet stof med indh af kæmmet uld eller kæmmede fine dyrehår på under 85 vægt% blandet med kemofibre;;;;;; 1564;"65433";3;Vævet stof med indh af kartet uld eller kartede fine dyrehår på under 85 vægt% blandet med andet end kemofibre;;;;;; 1565;"65434";3;Vævet stof med indh af kæmmet uld eller kæmmede fine dyrehår på under 85 vægt% blandet med andet end kemofibre;;;;;; 1566;"65435";3;Vævet Fløjls-, plys- og chenillestof af uld el. fine dyrehår;;;;;; 1567;"65441";3;Vævet stof med indh af hør på min 85 vægt%;;;;;; 1568;"65442";3;Vævet stof med indh af hør på under 85 vægt%;;;;;; 1569;"65450";3;Vævet stof af jute el. andre bastfibre henhørende under 264;;;;;; 1570;"65460";3;Vævet stof af glasfibre;;;;;; 1571;"65491";3;Vævet stof af metaltråd el. metalliseret garn under 651.91, anvendeligt til beklædning, møbelstof o.l.;;;;;; 1572;"65492";3;Vævet stof af grove dyrehår el. hestehår;;;;;; 1573;"65493";3;"Vævet stof af vegetabilske fibre, i.a.n.; af papirgarn""";;;;;; 1574;"65494";3;Drejervævet stof af tekstilmaterialer, undt. bomuld;;;;;; 1575;"65495";3;Fløjls-, plys- og chenillestof, af andre tekstilmaterialer, undt. af uld, bomuld el. kunstfibre;;;;;; 1576;"65496";3;Håndklædefrottestof o.l. frottestof af tekstilmaterialer undt. bomuld;;;;;; 1577;"65497";3;Tuffet tekstilstof;;;;;; 1578;"65511";3;Fløjls- og plysstof med lang luv af trikotage;;;;;; 1579;"65512";3;Fløjls- og plysstof med uopskåren luv af trikotage;;;;;; 1580;"65519";3;Andet fløjls- og plysstof af trikotage;;;;;; 1581;"65521";3;Andet trikotagestof, ikke imprægneret, belagt, overtrukket el. lamineret af bredde max 30 cm;;;;;; 1582;"65522";3;Andet trikotagestof, ikke imprægneret, belagt, overtrukket el. lamineret af bredde over 30 cm, indh af elastomergarn el. gummitråde på min 5 vægt%;;;;;; 1583;"65523";3;Andet trikotagestof, kædestolsvarer (heru varer fremstillet på hæklegallonmaskiner), ikke imprægneret, belagt, overtrukket el. lamineret;;;;;; 1584;"65529";3;Andet trikotagestof, ikke imprægneret, belagt, overtrukket el. lamineret, i.a.n.;;;;;; 1585;"65611";3;Vævede bånd med luv, heru frotte;;;;;; 1586;"65612";3;Andre vævede bånd med indh af elastomergarn el. gummitråde på min 5 vægt%;;;;;; 1587;"65613";3;Andre vævede bånd;;;;;; 1588;"65614";3;Bånd bestående af sammenlimede parallellagte garner el. fibre;;;;;; 1589;"65621";3;Etiketter, emblemer o.l. af tekstilmat., ikke broderede, i løbende længder el. tilskårne stykker, vævede;;;;;; 1590;"65629";3;Etiketter, emblemer o.l. af tekstilmat., ikke broderede, i løbende længder el. tilskårne stykker, i andre tilfælde;;;;;; 1591;"65631";3;"Overspundet garn samt overspundne strimler o l; chenillegarn; krimmergarn (-chainettegarn)""";;;;;; 1592;"65632";3;"Flettede bånd og snore; agramaner o.l. uden broderi, undt. trikotage; kvaster, pomponer o.l.""";;;;;; 1593;"65641";3;Tyl o a netstoffer;;;;;; 1594;"65642";3;Blonder og kniplinger i løbende længder, strimler el. motiver, maskinfremstillede;;;;;; 1595;"65643";3;Blonder og kniplinger i løbende længder, strimler el. motover, håndfremstillede;;;;;; 1596;"65651";3;Broderier i løbende længder, strimler el. motiver uden synlog bund;;;;;; 1597;"65659";3;Andre broderier i løbende længder, strimler el. motiver;;;;;; 1598;"65711";3;Nålefilt og stof fremstillet v.h.a. kædesting (stitch-bonding);;;;;; 1599;"65712";3;Anden filt, hverken imprægneret, overtrukket, belagt el. lamineret;;;;;; 1600;"65719";3;Filt, imprægneret, overtrukket, belagt el. lamineret;;;;;; 1601;"65720";3;Fiberdug, også imprægneret, overtrukket, belagt el. lamineret, i.a.n.;;;;;; 1602;"65731";3;"Tekstilstoffer overtrukket med vegetabilske carbohydratgummier o l; kalkerlærred; præpareret malerlærred; buckram o.l.""";;;;;; 1603;"65732";3;Tekstilstoffer, imprægneret, overtrukker, belagt el. lamineret med plast, undt. 656.93;;;;;; 1604;"65733";3;Gummeret tekstilstoffer, undt. varer under 657.93;;;;;; 1605;"65734";3;"Tekstilstoffer, imprægnerede, overtrukket el. belagt på anden måde; malede teaterkulisser, atelierbagtæpper""";;;;;; 1606;"65735";3;Vægbeklædning af tekstilstoffer;;;;;; 1607;"65740";3;Vatterede tekstilstoffer, bestående af lag af tekstilmaterialer, i.a.n.;;;;;; 1608;"65751";3;Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet, imprægneret, overtrukket, belagt el. beklædt med gummi el. plast;;;;;; 1609;"65752";3;"Knyttede netstoffet af sejlgarn, reb og tovværk; konfektionerede fiskenet o a net af tekstil""";;;;;; 1610;"65759";3;Varer fremstillet af garn, strimler o.l. under 651.77 og 651.88, sejlgarn, reb og tovværk, i.a.n.;;;;;; 1611;"65761";3;"Hattestumper; hatteemner, af filt, hverken formpressede el. med udformede skygger; plane og cylindriske hatteemner""";;;;;; 1612;"65762";3;"Hattestumper; hatteemner, flettede el. fremst af bånd el. strimler, uanset materiale, hverken formpressede, forede o.l.""";;;;;; 1613;"65771";3;"Vat af tekstilmaterialer samt varer deraf; tekstilfibre af længde under 5 mm, støv og nopper""";;;;;; 1614;"65772";3;"Væger af tekstil, vævede, flettede o l; glødenet og glødestumper samt emner til fremstilling deraf""";;;;;; 1615;"65773";3;Tekstilstoffer og varer deraf til teknisk brug;;;;;; 1616;"65781";3;Garn og snore af gummi, overtrukket med tekstil;;;;;; 1617;"65785";3;Garn af høj styrke, af polyestere af nylon o.l. el. af viskose, imprægneret eller overtrukket;;;;;; 1618;"65789";3;"Garn og snore af gummi, overtrukket med tekstil; tekstilgarn o l, belagt mv. med gummi el. plast, i.a.n.""";;;;;; 1619;"65791";3;Brandslanger o.l. slanger, af tekstil, også med foring, armering, armaturer af andre materialer;;;;;; 1620;"65792";3;Driv- og transportremme af tekstil, også forstærket med metal el. andet materiale;;;;;; 1621;"65793";3;Cordvæv (stræklærred) fremstillet af garn med høj styrke, af nylon o l, polyestere el. viskose;;;;;; 1622;"65811";3;Sække og poser af jute el. andre bastfibre under 264, til emballage;;;;;; 1623;"65812";3;Sække og poser af bomuld, til emballage;;;;;; 1624;"65813";3;Sække og poser af kemofibre, til emballage;;;;;; 1625;"65819";3;Sække og poser af andre tekstilmaterialer, til emballage;;;;;; 1626;"65821";3;Presenninger og markiser;;;;;; 1627;"65822";3;Telte;;;;;; 1628;"65823";3;Sejl;;;;;; 1629;"65824";3;Luftmadrasser;;;;;; 1630;"65829";3;Campingudstyr helt el. hovedsagelig af tekstil, i.a.n.;;;;;; 1631;"65831";3;Plaider o.l. tæpper (undt. elektriske), af uld el. fine dyrehår;;;;;; 1632;"65832";3;Plaider o.l. tæpper (undt. elektriske), af bomuld;;;;;; 1633;"65833";3;Plaider o.l. tæpper (undt. elektriske), af syntetiske fibre;;;;;; 1634;"65839";3;Plaider o.l. tæpper (undt. elektriske), af andre tekstilmaterialer;;;;;; 1635;"65841";3;Sengelinned af trikotage;;;;;; 1636;"65842";3;Sengelinned, undt. trikotage, af bomuld;;;;;; 1637;"65843";3;Sengelinned, undt. trikotage, af andre tekstilmaterialer;;;;;; 1638;"65844";3;Dækketøj af trikotage;;;;;; 1639;"65845";3;Dækketøj, undt. af trikotage, af bomuld;;;;;; 1640;"65846";3;Dækketøj, undt. trikotage, af andre tekstilmaterialer;;;;;; 1641;"65847";3;Håndklæder, vaskeklude, viskestykker o.l. varer af bomuld;;;;;; 1642;"65848";3;Håndklæder, vaskeklude, viskestykker o.l. varer af andre fibre;;;;;; 1643;"65851";3;Gardiner, rullegardiner, gardinkapper og sengekapper;;;;;; 1644;"65852";3;Sengetæpper;;;;;; 1645;"65859";3;Boligtekstiler i.a.n.;;;;;; 1646;"65891";3;Håndvævede tapisserier (typerne Gobelin, Flandern o l), broderede tapisserier (korssting o l);;;;;; 1647;"65892";3;Gulvklude, karklude, støveklude o.l. rengøringsklude;;;;;; 1648;"65893";3;Redningsveste og redningsbælter o a konfektionerede varer (heru snitmønstre);;;;;; 1649;"65899";3;Håndarbejdssæt bestående af vævet stof samt garn, også med tilbehør, i detailsalgspakninger;;;;;; 1650;"65910";3;"Linoleum, også tilskåret; gulvbelægning bestående af tekstilunderlag med overtræk el. belægning også i tilskårne stykker""";;;;;; 1651;"65911";3;Gulvbelægningsmaterialer på basis af papir el. pap, også tilskåret;;;;;; 1652;"65912";3;"Linoleum, også tilskåret; gulvbelægning bestående af tekstilunderlag med overtræk el. belægning""";;;;;; 1653;"65921";3;Gulvtæpper o a gulvbelægning af uld el. fine dyrehår, knyttede, også, også konfektionerede;;;;;; 1654;"65929";3;Gulvtæpper o a gulvbelægning af andre tekstilmaterialer, knyttede, også konfektionerede;;;;;; 1655;"65930";3;Kelim-, sumach- og karamanietæpper o.l. håndvævede tæpper;;;;;; 1656;"65941";3;Gulvtæpper o a gulvbelægning af uld el. fine dyrehår, tuftede, også konfektionerede;;;;;; 1657;"65942";3;Gulvtæpper o a gulvbelægning af nylon el. andre polyamider, tuftede, også konfektionerede;;;;;; 1658;"65943";3;Gulvtæpper o a gulvbelægning af andre kemofibre, tuftede, også konfektionerede;;;;;; 1659;"65949";3;Gulvtæpper o a gulvbelægning af andre tekstilmaterialer, tuftede, også konfektionerede;;;;;; 1660;"65951";3;Gulvtæpper o a gulvbelægning af uld el. fine dyrehår, vævede, også konfektionerede;;;;;; 1661;"65952";3;Gulvtæpper o a gulvbelægning af kemofibre, vævede, også konfektionerede;;;;;; 1662;"65953";3;Gulvtæpper o a gulvbelægning af andre tekstilmaterialer, vævede, uden luv, ikke konfektionerede;;;;;; 1663;"65959";3;Gulvtæpper o a gulvbelægning af andre tekstilmaterialer, vævede, også konfektionerede;;;;;; 1664;"65961";3;Gulvtæpper o a gulvbelægning af , ikke tuftede el. fremstillet ved flocking, også konfektionerede;;;;;; 1665;"65969";3;Andre gulvtæpper og gulvbelægninger af tekstilmaterialer, i.a.n., også konfektionerede;;;;;; 1666;"66";2;Varer af ikke-metalliske mineraler i.a.n.;;;;;; 1667;"66111";3;Brændt kalk;;;;;; 1668;"66112";3;Læsket kalk;;;;;; 1669;"66113";3;Hydraulisk kalk;;;;;; 1670;"66121";3;Cementklinker;;;;;; 1671;"66122";3;Portland cement;;;;;; 1672;"66123";3;Aluminatcement (ciment fondu);;;;;; 1673;"66129";3;Anden hydraulisk cement;;;;;; 1674;"66131";3;Brosten, kantsten og fortovssten af naturlige stenarter (undt. skifer);;;;;; 1675;"66132";3;Bearbejdet skifer og varer deraf (heru varer af agglomereret skifer);;;;;; 1676;"66133";3;"Fliser, terninger o l, indh i kvadrat med sidelængde under 7 cm; granulater, pulvere o l, farvet""";;;;;; 1677;"66134";3;Marmor, travertin og alabast, kun tilhuggede el. udsavede, med plan el. jævn overflade;;;;;; 1678;"66135";3;Monument- og bygningssten og varer deraf, i.a.n., kun tilhuggede el. udsavede, jævn overflade;;;;;; 1679;"66136";3;Marmor, travertin og alabast, formede, polerede, dekorerede el. på anden måde bearbejdet;;;;;; 1680;"66139";3;Andre monument- og bygningssten, formede, polerede, dekorerede el. på anden måde bearbejdet;;;;;; 1681;"66181";3;Varer af asfalt el. lignende materialer (fx af kunstig asfaltbitumen el. stenkulstjærebeg);;;;;; 1682;"66182";3;Tavler, plader, blokke o.l. af vegetabilske fibre, agglomreret med mineralske bindemidler;;;;;; 1683;"66183";3;Varer af asbestcement, cellulosecement o.l.;;;;;; 1684;"66231";3;Sten, blokke, fliser o a keramiske varer af fossilt kiselmel o.l. kiselholdige jordarter;;;;;; 1685;"66232";3;Ildfaste sten, blokke, fliser o.l. ildfast keramisk konstruktionsmateriale (undt. under 662.31);;;;;; 1686;"66233";3;Ildfast cement, mørtel, beton o l, i.a.n.;;;;;; 1687;"66241";3;Keramiske mursten, sten til gulvunderlag, dæksten o l, ikke-ildfaste;;;;;; 1688;"66242";3;Tagsten, skorstenspiper, røghætter, skorstensforinger, arkitektoniske ornamenter o.l. produkter, ikke-ildfaste;;;;;; 1689;"66243";3;Keramiske rør, tagrender og rørfittings, ikke ild-faste;;;;;; 1690;"66244";3;"Uglaserede sten og fliser til bro- og gulvbelægning el. beklædning; terninger o.l. til mosaikarbejde, ikke-ildfaste""";;;;;; 1691;"66245";3;"Glaserede sten og fliser til bro- og gulvbelægning el. beklædning; terninger o.l. til mosaikarbejde, ikke-ildfaste""";;;;;; 1692;"66311";3;Møllesten og slibesten til maling, slibning el. defibrering;;;;;; 1693;"66312";3;Andre møllesten og slibesten o.l. varer;;;;;; 1694;"66313";3;Hvæssesten og polersten til til brug i hånden;;;;;; 1695;"66321";3;Slibemidler, naturlige el. kunstige, som pulver el. korn, på underlag kun af vævet tekstilstof;;;;;; 1696;"66322";3;Slibemidler, naturlige el. kunstige, som pulver el. korn, på underlag kun af papir el. pap;;;;;; 1697;"66329";3;Slibemidler, naturlige el. kunstige, som pulver el. korn, på underlag af andre materialer;;;;;; 1698;"66331";3;Varer af gips el. af blandinger på basis af gips;;;;;; 1699;"66332";3;Tagsten, fliser, mursten o l, ikke keramiske;;;;;; 1700;"66333";3;Præfabrikerede elementer til bygge- el. konstruktionsarbejder;;;;;; 1701;"66334";3;Andre varer af cement, beton el. kunststen, også forstærkede;;;;;; 1702;"66335";3;Bearbejdet glimmer og varer af glimmer, heru agglomereret el. rekonstitueret glimmer;;;;;; 1703;"66336";3;Varer af grafit el. andet karbon undt. til elektrisk brug;;;;;; 1704;"66337";3;Varer af tørv;;;;;; 1705;"66338";3;Andre varer af mineralske materialer med indh af magnesit, dolomit el. chromit;;;;;; 1706;"66339";3;Andre varer af sten el. andre mineralske stoffer;;;;;; 1707;"66351";3;Slaggeuld, stenuld o.l. mineralsk uld, i løs masse, plader el. i ruller;;;;;; 1708;"66352";3;Ekspanderet vermiculit og ler, skumslagger o.l. (heru indbyrdes blandinger af disse;;;;;; 1709;"66353";3;Blandinger og varer af varme- og lydisolerende el. lydabsorberende mineralske stoffer;;;;;; 1710;"66370";3;Andre ildfaste keramiske varer (fx retorter, digler mv.), undt. varer af kiselholdige jordarter;;;;;; 1711;"66381";3;"Bearbejdede asbestfibre; varer af asbest (undt. varer under 661.83 og 663.82)""";;;;;; 1712;"66382";3;Friktionsmateriale og varer deraf, ikke monterede, til bremser, koblinger o l, af asbest o.l.;;;;;; 1713;"66391";3;"Varer af keramiske materialer, i.a.n., til teknisk brug; trug, kar o.l. til landbrug; krukker, dunke o.l. til transport el. emballage""";;;;;; 1714;"66399";3;Varer af keramiske materialer, i.a.n.;;;;;; 1715;"66411";3;"Glasmasse; glasskår og andet glasaffald""";;;;;; 1716;"66412";3;Glas i form af kugler (undt. mikrokugler under 665.93), stænger el. rør, ubearbejdet;;;;;; 1717;"66431";3;Planglas, trukket el. blæst, også med absorberende el. reflekterende lag, ikke bearbejdet, farvet i massen, matteret, overfanget el. med et absorberende e;;;;;; 1718;"66439";3;Planglas, trukket el. blæst, også med absorberende el. reflekterende lag, ikke bearbejdet, andet;;;;;; 1719;"66441";3;Floatglas o a planglas, slebet el. poleret, også med absorberende el. reflekterende lag, ubearb., ikke armeret;;;;;; 1720;"66442";3;Floatglas o a planglas, slebet el. poleret, også med absorberende el. reflekterende lag, ubearb., armeret;;;;;; 1721;"66451";3;Ikke-armeret planglas, støbt el. valset, også med absorberende el. reflekterende lag;;;;;; 1722;"66452";3;Armeret planglas, støbt el. valset, også med absorberende el. reflekterende lag;;;;;; 1723;"66453";3;Glasprofiler, støbt el. valset, også med absorberende el. reflekterende lag;;;;;; 1724;"66471";3;Hærdet sikkerhedsglas;;;;;; 1725;"66472";3;Lamineret sikkerhedsglas;;;;;; 1726;"66481";3;Bakspejle til køretøjer;;;;;; 1727;"66489";3;Andre glasspejle, også indrammede;;;;;; 1728;"66491";3;Glas som nævnt i 664.3, 664.4 el. 664.5, bøjet, slebet, emaljeret mv, men ikke indrammet;;;;;; 1729;"66492";3;Isolationsruder, bestående af flere lag glas;;;;;; 1730;"66493";3;Åbne glaskolber og glasrør, uden montering, samt dele dertil af glas, til glødelamper o.l.;;;;;; 1731;"66494";3;"Urglas o.l. samt brilleglas, hvælvede, bøjede o l, ikke optisk bearbejdet; hule glaskugler""";;;;;; 1732;"66495";3;Glasfibre (heru glasuld) og varer deraf, i.a.n.;;;;;; 1733;"66496";3;"Glasvarer til bygnings- el. konstruktionsbrug; glasterninger; blyindfattede ruder o l; porøst glas""";;;;;; 1734;"66510";3;"Balloner, flasker, krukker o.l. transport- og emballagegenstande; henkogningsglas; propper, låg, af glas""";;;;;; 1735;"66511";3;"Balloner, flasker, krukker o.l. transport- og emballagegenstande; henkogningsglas; propper, løg, af glas""";;;;;; 1736;"66512";3;Glaskolber til termoflasker o.l. isotermiske beholdere;;;;;; 1737;"66521";3;Bordservice, køkken-, toilet- og kontorartikler, dekorationsgenstande o.l. af glaskeramisk materiale;;;;;; 1738;"66522";3;Drikkeglas undt. af glaskeramisk materiale;;;;;; 1739;"66523";3;Bordservice (undt. drikkeglas) og køkkenartikler, undt. af glaskeramisk materiale;;;;;; 1740;"66529";3;Bordservice, køkken-, toilet- og kontorartikler, dekorationsgenstande o.l. af glas, andet;;;;;; 1741;"66591";3;Laboratorieartikler, hygiejniske artikler og pharmaceutiske artikler af glas;;;;;; 1742;"66592";3;Ampuller af glas;;;;;; 1743;"66593";3;"Glasperler, imitationer af perler og sten; glasøjne, undt. proteser; statuetter o l; mikrokugler""";;;;;; 1744;"66594";3;Glasterninger o a små glasstykker til mosaikker o.l.;;;;;; 1745;"66595";3;Refleksglas og optiske artikler af glas (undt. 664.94), ikke optisk bearbejdet;;;;;; 1746;"66599";3;Glasvarer, i.a.n.;;;;;; 1747;"66611";3;Bordservice og køkkenartikler af porcelæn;;;;;; 1748;"66612";3;Andre husholdnings- og toiletartikler af porcelæn;;;;;; 1749;"66613";3;Bordservice, køkkenartikler og andre husholdnings- og toiletartikler af andet keramisk materiale;;;;;; 1750;"66621";3;Statuetter og andre dekorationsgenstande af porcelæn;;;;;; 1751;"66629";3;Statuetter og andre dekorationsgenstande af andet keramisk materiale;;;;;; 1752;"66711";3;Naturperler, ikke trukket på snor, monterede el. indfattede;;;;;; 1753;"66712";3;Ubearbejdede kulturperler, ikke trukket på snor, monterede el. indfattede;;;;;; 1754;"66713";3;Bearbejdede kulturperler, ikke trukket på snor, monterede el. indfattede;;;;;; 1755;"66721";3;Rå, usorterede diamanter, ikke monterede el. indfattede;;;;;; 1756;"66722";3;Sorterede (undt. til industriel anvendelse) diamante, ubearbejdede el. kun savet, kløvet el. groft slebet, ikke monterede el. indfattede;;;;;; 1757;"66729";3;Diamanter (undt. sorterede til industriel anvendelse), på anden måde bearbejdede , men ikke monterede el. indfattede;;;;;; 1758;"66731";3;Ædelsten (undt. diamanter) og halvædelsten, ikke monterede el. indfattede, ubearbejdede el. kun savet el. groft formet;;;;;; 1759;"66739";3;Ædelsten (undt. diamanter) og halvædelsten, ikke monterede el. indfattede, på anden måde bearbejdede;;;;;; 1760;"66741";3;Piezo-elektisk kvarts, ikke monterede el. indfattede;;;;;; 1761;"66742";3;Andre syntetiske el. rekonstruerede ædel- og halvædelsten, ubearbejdede el. kun savet el. groft formet, ikke monterede el. indfattede;;;;;; 1762;"66749";3;Andre syntetiske el. rekonstruerede ædel- og halvædelsten, ikke monterede el. indfattede, i.a.n.;;;;;; 1763;"67";2;Jern og stål;;;;;; 1764;"67121";3;Ulegeret råjern med indh af phospher på max 0,5 vægt%, i blokke, klumper el. andre ubearbejdede former;;;;;; 1765;"67122";3;Ulegeret råjern med indh af phospher på over 0,5 vægt%, i blokke, klumper el. andre ubearbejdede former;;;;;; 1766;"67123";3;Legeret råjern og spejljern, i blokke, klumper el. andre ubearbejdede former;;;;;; 1767;"67131";3;Granulater af råjern, spejljern el. andet jern og stål;;;;;; 1768;"67132";3;Pulver af råjern, spejljern el. andet jern og stål;;;;;; 1769;"67133";3;Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm o l, renhed min 99,94 vægt%;;;;;; 1770;"67141";3;Ferromangan med indhold af kulstof på over 2 vægt%;;;;;; 1771;"67149";3;Ferromangan med indhold af kulstof på under 2 vægt%;;;;;; 1772;"67151";3;Ferrosilicium;;;;;; 1773;"67152";3;Ferrosiliciummangan;;;;;; 1774;"67153";3;Ferrochrom;;;;;; 1775;"67154";3;Ferrosiliciumchrom;;;;;; 1776;"67155";3;Ferronikkel;;;;;; 1777;"67159";3;Andre ferrolegeringer;;;;;; 1778;"67241";3;Ingots af jern (undt. under 671.33) el. ulegeret stål;;;;;; 1779;"67245";3;Andre primære former af jern (undt. under 671.33) ogulegeret stål;;;;;; 1780;"67247";3;Ingots og andre primære former af rustfrit stål;;;;;; 1781;"67249";3;Ingots og andre primære former af legeret stål;;;;;; 1782;"67261";3;Halvfabrikata af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på under 0,25 vægt%, med kvadratisk el. rektangulært tværsnit, hvis bredde er mindre end to;;;;;; 1783;"67262";3;Halvfabrikata af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på under 0,25 vægt%, andre, med rektangulært tværsnit;;;;;; 1784;"67269";3;Halvfabrikata af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på under 0,25 vægt%, andre;;;;;; 1785;"67270";3;Halvfabrikata af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på min 0,25 vægt%;;;;;; 1786;"67281";3;Halvfabrikata af rustfrit stål;;;;;; 1787;"67282";3;Halvfabrikata af andet legeret stål;;;;;; 1788;"67311";3;Fladval.jern/ulegeret stål,varmtvals. u 3mm tykk og min 275MPa el. min 3mm tykk og min 355MPa, af bredde min 600 mm og tykkelse min 4,75 mm, i oprullet st;;;;;; 1789;"67312";3;Fladval.jern/ulegeret stål,varmtvals. u 3mm tykk og min 275MPa el. min 3mm tykk og min 355MPa, af bredde min 600 mm og tykkelse under 4,75 mm, i oprullet;;;;;; 1790;"67313";3;Fladval.jern/ulegeret stål,varmtvals. u 3mm tykk og min 275MPa el. min 3mm tykk og min 355MPa, valset på fire sider, bredde min 600 max 1250 mm og tykkkel;;;;;; 1791;"67314";3;Fladval.jern/ulegeret stål,varmtvals. u 3mm tykk og min 275MPa el. min 3mm tykk og min 355MPa, andre, af bredde min 600 mm og tykkelse min 4,75 mm, undt.;;;;;; 1792;"67315";3;Fladval.jern/ulegeret stål,varmtvals. u 3mm tykk og min 275MPa el. min 3mm tykk og min 355MPa, andre, af bredde min 600 mm og tykkelse under 4,75 mm, undt;;;;;; 1793;"67316";3;Fladval.jern/ulegeret stål,varmtvals. u 3mm tykk og min 275MPa el. min 3mm tykk og min 355MPa, valset på fire sider, bredde o 150 under 600 mm og tykkelse;;;;;; 1794;"67317";3;Fladval.jern/ulegeret stål,varmtvals. u 3mm tykk og min 275MPa el. min 3mm tykk og min 355MPa, andre, af bredde under 600 mm og tykkelse min 4,75 mm;;;;;; 1795;"67319";3;Fladval.jern/ulegeret stål,varmtvals. u 3mm tykk og min 275MPa el. min 3mm tykk og min 355MPa, andre, af bredde under 600 mm;;;;;; 1796;"67321";3;Fladvalsede prod.af jern/ulegeret stål, kun varmtvals.,ej pletteret, belagt el overtrukne, af bredde min 600 mm, i oprullet stand;;;;;; 1797;"67322";3;Fladvals.prod.af jern/ulegeret stål,varmtvals.,ej plett.,belagt/overtrukne,undt varer u 673.1, af bredde min 600 mm og tykkelse under 4,75 mm, i oprullet;;;;;; 1798;"67323";3;Fladvals.prod.af jern/ulegeret stål,varmtvals.,ej plett.,belagt/overtrukne,undt varer u 673.1, valset på fire sider, bredde min 600 max 1250 mm og tykkels;;;;;; 1799;"67324";3;Fladvalsede prod.af jern/ulegeret stål, kun varmtvals.,ej pletteret ,belagt el overtrukne, af bredde min 600 mm, undt. i oprullet stand;;;;;; 1800;"67325";3;Fladvals.prod.af jern/ulegeret stål,varmtvals.,ej plett.,belagt/overtrukne,undt varer u 673.1, andre, af bredde min 600 mm og tykkelse under 4,75 mm, undt;;;;;; 1801;"67326";3;Fladvals.prod.af jern/ulegeret stål,varmtvals.,ej plett.,belagt/overtrukne,undt varer u 673.1, valset på fire sider,bredde o 150 under 600 mm og tykk.min;;;;;; 1802;"67327";3;Fladvalsede prod.af jern/ulegeret stål, kun varmtvals.,ej pletteret, belagt el overtrukne, af bredde under 600 mm og tykkelse min 4 mm;;;;;; 1803;"67329";3;Fladvalsede prod.af jern/ulegeret stål, kun varmtvals.,ej pletteret,belagt el overtrukne, af bredde under 600 mm, undt af tykk. min 4 mm;;;;;; 1804;"67331";3;Fladval.jern/ulegeret stål,koldtvals.,u 3mm tykk og min 275MPa el. min 3mm tykk og min 355MPa, af bredde min 600 mm og tykkelse min 3 mm, i oprullet stand;;;;;; 1805;"67332";3;Fladval.jern/ulegeret stål,koldtvals.,u 3mm tykk og min 275MPa el. min 3mm tykk og min 355MPa, af bredde min 600 mm og tykkelse over 1 mm under 3 mm, i op;;;;;; 1806;"67333";3;Fladval.jern/ulegeret stål,koldtvals.,u 3mm tykk og min 275MPa el. min 3mm tykk og min 355MPa, af bredde min 600 mm og tykkelse min 0,5 mm max 1 mm, i opr;;;;;; 1807;"67334";3;Fladval.jern/ulegeret stål,koldtvals.,u 3mm tykk og min 275MPa el. min 3mm tykk og min 355MPa, af bredde min 600 mm og tykkelse under 0,5 mm, i oprullet s;;;;;; 1808;"67335";3;Fladval.jern/ulegeret stål,koldtvals.,u 3mm tykk og min 275MPa el. min 3mm tykk og min 355MPa, af bredde min 600 mm og tykkelse min 3 mm, undt. i oprullet;;;;;; 1809;"67336";3;Fladval.jern/ulegeret stål,koldtvals.,u 3mm tykk og min 275MPa el. min 3mm tykk og min 355MPa, af bredde min 600 mm og tykkelse min 1 mm under 3 mm, undt.;;;;;; 1810;"67337";3;Fladval.jern/ulegeret stål,koldtvals.,u 3mm tykk og min 275MPa el. min 3mm tykk og min 355MPa, af bredde min 600 mm og tykkelse min 0,5 mm max 1 mm, undt.;;;;;; 1811;"67338";3;Fladval.jern/ulegeret stål,koldtvals.,u 3mm tykk og min 275MPa el. min 3mm tykk og min 355MPa, af bredde min 600 mm og tykkelse under 0,5 mm, undt. i opru;;;;;; 1812;"67339";3;Fladval.jern/ulegeret stål,koldtvals.,u 3mm tykk og min 275MPa el. min 3mm tykk og min 355MPa, af bredde under 600 mm;;;;;; 1813;"67341";3;Fladvalsede prod.af jern/ulegeret stål, koldtvals.,ej pletteret, belagt el overtrukne,af bredde min 600 mm, i oprullet stand;;;;;; 1814;"67342";3;Fladvals.prod.af jern/ulegeret stål,koldtvals.,ej plett.,belagt/overtrukne,undt varer u 673.3, af bredde min 600 mm og tykkelse over 1 mm under 3 mm, i op;;;;;; 1815;"67343";3;Fladvals.prod.af jern/ulegeret stål,koldtvals.,ej plett.,belagt/overtrukne,undt varer u 673.3, af bredde min 600 mm og tykkelse min 0,5 mm max 1 mm, i opr;;;;;; 1816;"67344";3;Fladvals.prod.af jern/ulegeret stål,koldtvals.,ej plett.,belagt/overtrukne,undt varer u 673.3, af bredde min 600 mm og tykkelse under 0,5 mm, i oprullet s;;;;;; 1817;"67345";3;Fladvals.prod.af jern/ulegeret stål,koldtvals.,ej plett.,belagt/overtrukne,undt varer u 673.3, af bredde min 600 mm og tykkelse min 3 mm, undt. i oprullet;;;;;; 1818;"67346";3;Fladvalsede prod.af jern/ulegeret stål, kun koldtvals.,ej pletteret, belagt el overtrukne, af bredde min 600 mm, undt. i oprullet stand;;;;;; 1819;"67347";3;Fladvals.prod.af jern/ulegeret stål,koldtvals.,ej plett.,belagt/overtrukne,undt varer u 673.3, af bredde min 600 mm og tykkelse min 0,5 mm max 1 mm, undt.;;;;;; 1820;"67348";3;Fladvals.prod.af jern/ulegeret stål,koldtvals.,ej plett.,belagt/overtrukne,undt varer u 673.3, af bredde min 600 mm og tykkelse under 0,5 mm, undt. i opru;;;;;; 1821;"67349";3;Fladvalsede prod.af jern/ulegeret stål, ej pletteret, belagt el overtrukne, af bredde under 600 mm;;;;;; 1822;"67351";3;Fladvalsede produkter af jern el. ulegeret stål,ikke pletterede, belagte el. overtrukne, i.a.n., af bredde min 600 mm, varmtvalsede;;;;;; 1823;"67352";3;Fladvalsede produkter af jern el. ulegeret stål,ikke pletterede, belagte el. overtrukne, i.a.n., af bredde min 600 mm, koldtvalsede;;;;;; 1824;"67353";3;Fladvalsede produkter af jern el. ulegeret stål,ikke pletterede, belagte el. overtrukne, i.a.n., af bredde under 600 mm;;;;;; 1825;"67411";3;Fladvalsede produkter af jern og ulegeret stål, elektrolytisk belagt el. overtrukket med zink, af bredde min 600 mm;;;;;; 1826;"67412";3;Fladvalsede produkter af jern og ulegeret stål, elektrolytisk belagt el. overtrukket med zink, af bredde under 600 mm;;;;;; 1827;"67413";3;Fladvalsede produkter af jern og ulegeret stål, belagt el. overtrukket med zink på anden måde, af bredde min 600 mm;;;;;; 1828;"67414";3;Fladvalsede produkter af jern og ulegeret stål, belagt el. overtrukket med zink på anden måde, af bredde under 600 mm;;;;;; 1829;"67421";3;Fladvalsede produkter af jern og ulegeret stål, belagt el. overtrukket med tin,undt pletterede, af bredde min 600 mm;;;;;; 1830;"67422";3;Fladvalsede produkter af jern og ulegeret stål, belagt el. overtrukket med tin,undt pletterede, af bredde under 600 mm;;;;;; 1831;"67431";3;Fladvalsede produkter af jern og ulegeret stål, malet, lakeret el. overtrukket med plast, af bredde min 600 mm;;;;;; 1832;"67432";3;Fladvalsede produkter af jern og ulegeret stål, malet, lakeret el. overtrukket med plast, af bredde under 600 mm;;;;;; 1833;"67441";3;Andre fladvalsede prod. af jern/ulegeret stål,pletteret,belagt el. overtrukket med bly, heru terneplader, af bredde min 600 mm;;;;;; 1834;"67442";3;Andre fladvalsede prod. af jern/ulegeret stål,pletteret,belagt el. overtrukket med chromoxider el. med chrom og chromoxider, af bredde min 600 mm;;;;;; 1835;"67443";3;Andre fladvalsede prod. af jern/ulegeret stål,pletteret,belagt el. overtrukket med alluminium, af bredde min 600 mm;;;;;; 1836;"67444";3;Andre fladvalsede prod. af jern/ulegeret stål,pletteret,belagt el. overtrukket, heru pletterede, andre, af bredde min 600 mm;;;;;; 1837;"67451";3;Andre fladvalsede prod. af jern/ulegeret stål, belagt el. overtrukket, undt. platterede, af bredde under 600 mm;;;;;; 1838;"67452";3;Andre fladvalsede prod. af jern/ulegeret stål, pletterede, af bredde under 600 mm;;;;;; 1839;"67511";3;Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde min 600 mm;;;;;; 1840;"67512";3;Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde under 600 mm;;;;;; 1841;"67520";3;Fladvalsede produkter af hurtigstål af bredde under 600 mm;;;;;; 1842;"67521";3;Fladvalsede produkter af hurtigstål af bredde min 600 mm;;;;;; 1843;"67522";3;Fladvalsede produkter af hurtigstål af bredde under 600 mm;;;;;; 1844;"67531";3;Fladvalsede produkter af rustfrit stål, kun varmtvalsede, af bredde min 600 mm og tykkelse min 4,75 mm, i oprullet stand;;;;;; 1845;"67532";3;Fladvalsede produkter af rustfrit stål, kun varmtvalsede, af bredde min 600 mm og tykkelse min 3 under 4,75 mm, i oprullet stand;;;;;; 1846;"67533";3;Fladvalsede produkter af rustfrit stål, kun varmtvalsede, af bredde min 600 mm og tykkelse under 3 mm, i oprullet stand;;;;;; 1847;"67534";3;Fladvalsede produkter af rustfrit stål, kun varmtvalsede, af bredde min 600 mm og tykkelse min 4,75 mm, undt. i oprullet stand;;;;;; 1848;"67535";3;Fladvalsede produkter af rustfrit stål, kun varmtvalsede, af bredde min 600 mm og tykkelse min 3 under 4,75 mm, undt. i oprullet stand;;;;;; 1849;"67536";3;Fladvalsede produkter af rustfrit stål, kun varmtvalsede, af bredde min 600 mm og tykkelse under 3 mm, undt. i oprullet stand;;;;;; 1850;"67537";3;Fladvalsede produkter af rustfrit stål, kun varmtvalsede, af bredde max 600 mm og tykkelse min 4,75 mm;;;;;; 1851;"67538";3;Fladvalsede produkter af rustfrit stål, kun varmtvalsede, af bredde max 600 mm og tykkelse under 4,75 mm;;;;;; 1852;"67541";3;Fladvalsede produkter af andet legeret stål, kun varmtvalsede, af bredde min 600 mm, i oprullet stand;;;;;; 1853;"67542";3;Fladvalsede produkter af andet legeret stål, kun varmtvalsede, af bredde min 600 mm, undt. i oprullet stand;;;;;; 1854;"67543";3;Fladvalsede produkter af andet legeret stål, kun varmtvalsede, af bredde under 600 mm;;;;;; 1855;"67551";3;Fladvalsede produkter af rustfrit stål, kun koldtvalsede, af bredde min 600 mm og tykkelse min 4,75 mm;;;;;; 1856;"67552";3;Fladvalsede produkter af rustfrit stål, kun koldtvalsede, af bredde min 600 mm og tykkelse min 3 under 4,75 mm;;;;;; 1857;"67553";3;Fladvalsede produkter af rustfrit stål, kun koldtvalsede, af bredde min 600 mm og tykkelse min 1 under 3 mm;;;;;; 1858;"67554";3;Fladvalsede produkter af rustfrit stål, kun koldtvalsede, af bredde min 600 mm og tykkelse min 0,5 max 1 mmm;;;;;; 1859;"67555";3;Fladvalsede produkter af rustfrit stål, kun koldtvalsede, af bredde min 600 mm og tykkelse under 0,5 mm;;;;;; 1860;"67556";3;Fladvalsede produkter af rustfrit stål, kun koldtvalsede, af bredde under 600 mm;;;;;; 1861;"67561";3;Fladvalsede produkter af andet legeret stål, kun koldtvalsede, af bredde min 600 mm;;;;;; 1862;"67562";3;Fladvalsede produkter af andet legeret stål, kun koldtvalsede, af bredde under 600 mm;;;;;; 1863;"67571";3;Andre fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde min 600 mm;;;;;; 1864;"67572";3;Andre fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde under 600 mm;;;;;; 1865;"67573";3;Andre fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde min 600 mm;;;;;; 1866;"67574";3;Andre fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde under 600 mm;;;;;; 1867;"67611";3;Stænger, varmtvalsede, i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern og ulegeret stål, med indsnit, riller, ribber o l, der er fremkommet under valsningen;;;;;; 1868;"67612";3;Stænger, varmtvalsede, i uregelmæssigt oprullede ringe, af automatstål;;;;;; 1869;"67613";3;Stænger, varmtvalsede, i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern ogulegeret stål, andre, med indhold af kulstof under 0,6 vægt%;;;;;; 1870;"67614";3;Stænger, varmtvalsede, i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern ogulegeret stål, andre, med indhold af kulstof min 0,6 vægt%;;;;;; 1871;"67615";3;Stænger, varmtvalsede, i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål;;;;;; 1872;"67617";3;Stænger, varmtvalsede, i uregelmæssigt oprullede ringe, af hurtigstål;;;;;; 1873;"67619";3;Stænger, varmtvalsede, i uregelmæssigt oprullede ringe, af andet legeret stål;;;;;; 1874;"67621";3;Stænger,varmtvals.varmttruk./varmtstrengpres.,heru varer snoet efter valsn.,af jern og ulegeret stål,med indsnit,riller,ol,;;;;;; 1875;"67622";3;Stænger,varmtvals.varmttruk./varmtstrengpres.,heru varer snoet efter valsn.,af automatstål;;;;;; 1876;"67623";3;Stænger,varmtvals.varmttruk./varmtstrengpres.,heru varer snoet efter valsn., af jern og ulegeret stål, andre, med indhold af kulstof under 0,6 vægt%;;;;;; 1877;"67624";3;Stænger,varmtvals.varmttruk./varmtstrengpres.,heru varer snoet efter valsn., af jern og ulegeret stål, andre, med indhold af kulstof min 0,6 vægt%;;;;;; 1878;"67625";3;Stænger,varmtvals.varmttruk./varmtstrengpres.,heru varer snoet efter valsn.,af rustfrit stål;;;;;; 1879;"67629";3;Stænger, kun varmtvalsede, varmttrukne el strengpressede, af andet legeret stål, i.a.n.;;;;;; 1880;"67631";3;Stænger (undt. stænger under 676.1 og 676.2) af automatstål, kun koldtbehandlede;;;;;; 1881;"67632";3;Stænger (undt. stænger under 676.1 og 676.2) af jern og ulegeret stål, andre, kun koldtbehandlede, med indhold af kulstof under 0,6 vægt%;;;;;; 1882;"67633";3;Stænger af jern og ulegeret stål, kun koldtbehandlede, i.a.n;;;;;; 1883;"67634";3;Stænger af rustfrit stål, kun koldtbehandlede;;;;;; 1884;"67639";3;Stænger af andet legeret stål, kun koldtbehandlet, i.a.n.;;;;;; 1885;"67641";3;Andre stænger, af hurtigstål;;;;;; 1886;"67642";3;Andre stænger, af siliciummanganstål;;;;;; 1887;"67643";3;Andre stænger, af jern og ulegeret stål, kun smedet;;;;;; 1888;"67644";3;Andre stænger, af jern og ulegeret stål;;;;;; 1889;"67645";3;Andre stænger, af rustfrit stål;;;;;; 1890;"67646";3;Andre stænger, af andet legeret stål (undt. hurtigstål el. siliciummanganstål), kun smedet;;;;;; 1891;"67647";3;Andre stænger, af legeret stål, i.a.n.;;;;;; 1892;"67648";3;Hule borestænger af ulegeret og legeret stål;;;;;; 1893;"67681";3;U-,I-,H-,L- el. T-profiler, varmtvalsede, varmttrukne el. strengpressede, af højde u 80 mm, jern el. ulegeret stål;;;;;; 1894;"67682";3;U-,I-,H-,L- el. T-profiler, varmtvalsede, varmttrukne el. strengpressede, af højde min 80 mm, jern el. ulegeret stål;;;;;; 1895;"67683";3;Andre profiler, af jern og ulegeret stål, varmtvalsede, varmtrukne el. strengpressede;;;;;; 1896;"67684";3;Profiler, kun koldtbehandlede, af jern og ulegeret stål;;;;;; 1897;"67685";3;Andre profiler, af jern og ulegeret stål;;;;;; 1898;"67686";3;Spunsvægjern, også borede el. lokkede huller, el. sammensatte og svejsede profiler af jern og stål;;;;;; 1899;"67687";3;Profiler af rustfrit stål;;;;;; 1900;"67688";3;Profiler af andet legeret stål;;;;;; 1901;"67701";3;Jernbane- og sporvejsskinner af jern og stål;;;;;; 1902;"67709";3;Andet materiale til jernbaner og sporveje af jern og stål;;;;;; 1903;"67811";3;Tråd af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof under 0,25 vægt%;;;;;; 1904;"67812";3;Tråd af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på min 0,25 under 0,6 vægt%;;;;;; 1905;"67813";3;Tråd af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på min 0,6 vægt%;;;;;; 1906;"67814";3;Tråd af jern og ulegeret stål, ikke belagt eller overtrukket, også poleret;;;;;; 1907;"67815";3;Tråd af jern og ulegeret stål, belagt eller overtrukket med zink eller med andre uædle metaller;;;;;; 1908;"67819";3;Tråd af jern og ulegeret stål, i.a.n.;;;;;; 1909;"67821";3;Tråd af rustfrit stål;;;;;; 1910;"67829";3;Tråd af andet legeret stål;;;;;; 1911;"67911";3;Rør og hule profiler, sømløse, af støbejern;;;;;; 1912;"67912";3;Sømløse rør af den art, der anvendes til olie- og gasledninger;;;;;; 1913;"67913";3;Sømløse foringsrør, produktionsrør og borerør af den art, der anvedes ved udvinding af olie og gas;;;;;; 1914;"67914";3;Andre sømløse rør med cirkulært tværsnit af jern og ulegeret stål;;;;;; 1915;"67915";3;Andre sømløse rør med cirkulært tværsnit af rustfrit stål;;;;;; 1916;"67916";3;Andre sømløse rør med cirkulært tværsnit af andet legeret stål;;;;;; 1917;"67917";3;Andre sømløse rør og hule profiler;;;;;; 1918;"67931";3;Andre rør,med cirkulært indv. og udv. tværsnit, med udvendig diameter o 406,4 mm,af jern/stål af den art, der anvendes til olie- og gasledninger;;;;;; 1919;"67932";3;Andre foringsrør, med cirkulært indv. og udv. tværsnit, med udvendig diameter o 406,4 mm af jern/stål af den art, der anvendes ved udvinding af olie og ga;;;;;; 1920;"67933";3;Andre rør,med cirkulært indv. og udv. tværsnit, med udvendig diameter o 406,4 mm,af jern/stål, svejsede;;;;;; 1921;"67939";3;Andre rør,med cirkulært indv. og udv. tværsnit, med udvendig diameter o 406,4 mm,af jern/stål;;;;;; 1922;"67941";3;Andre rør og hule profiler, af jern og stål af den art, der anvendes til olie- og gasledninger;;;;;; 1923;"67942";3;Andre foringsrør, af jern og stål af den art, der anvendes ved udvinding af olie og gas;;;;;; 1924;"67943";3;Andre svejsede rør, af jern og stål, med cirkulært tværsnit;;;;;; 1925;"67944";3;Andre svejsede rør, af jern og stål, med ikke-cirkulært tværsnit;;;;;; 1926;"67949";3;Andre rør og hule profiler, af jern og stål;;;;;; 1927;"67951";3;Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af jern og stål, støbte, hårdstøbt;;;;;; 1928;"67952";3;Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af jern og stål, støbte, undt. hårdstøbt;;;;;; 1929;"67953";3;Flanger af rustfrit stål;;;;;; 1930;"67954";3;Rørknæ, rørbøjninger og muffer med gevind, af rustfrit stål;;;;;; 1931;"67955";3;Rørfittings til stuksvejsning, af rustfrit stål;;;;;; 1932;"67956";3;Andre rørfittings, af rustfrit stål;;;;;; 1933;"67959";3;Rørfittings, af jern og stål, i.a.n.;;;;;; 1934;"68";2;Ikke jernholdige metaller;;;;;; 1935;"68112";3;Sølvduble, ubearbejdet el. i form af halvfabrikata;;;;;; 1936;"68113";3;Sølv, ubearbejdet;;;;;; 1937;"68114";3;Sølv, i form af halvfabrikata el. pulver;;;;;; 1938;"68122";3;Platinduble på uædle metaller, sølv el. guld, ubearbejdet el. i form af halvfabrikata;;;;;; 1939;"68123";3;Platin og platinlegeringer, ubearbejdet el. som pulver;;;;;; 1940;"68124";3;Andre platinmetaller og legeringer, ubearbejdet el. som pulver;;;;;; 1941;"68125";3;Platin og platinlegeringer, også andre platinmetaller og legeringer i form af halvfabrikata;;;;;; 1942;"68211";3;Uraffineret kobber, kobberanoder til elektrolytisk raffinering;;;;;; 1943;"68212";3;Raffineret kobber;;;;;; 1944;"68213";3;Kobberforlegeringer;;;;;; 1945;"68214";3;Kobberlegeringer, undt. kobberforlegeringer;;;;;; 1946;"68231";3;Stænger og profiler, af raffineret kobber;;;;;; 1947;"68232";3;Stænger og profiler, af kobberlegeringer;;;;;; 1948;"68241";3;Tråd, af raffineret kobber;;;;;; 1949;"68242";3;Tråd, af kobberlegeringer;;;;;; 1950;"68251";3;Plader og bånd, af tykkelse over 0,15 mm, af raffineret kobber;;;;;; 1951;"68252";3;Plader og bånd, af tykkelse over 0,15 mm, af kobberlegeringer;;;;;; 1952;"68261";3;Folie af kobber med tyk.max 0,15 mm,også med påtryk/med underlag af papir,pap,ol;;;;;; 1953;"68262";3;Pulver og flager af kobber;;;;;; 1954;"68271";3;Rør af kobber;;;;;; 1955;"68272";3;Rørfittings af kobber;;;;;; 1956;"68311";3;Nikkelsten;;;;;; 1957;"68312";3;Nikkeloxider o a mellemprodukter fra fremstillingen af nikkel;;;;;; 1958;"68321";3;Stænger, profiler og tråd af nikkel;;;;;; 1959;"68322";3;Rør og rørfittings af nikkel;;;;;; 1960;"68323";3;Nikkelpulver og -flager;;;;;; 1961;"68324";3;Plader, bånd og folie af nikkel;;;;;; 1962;"68411";3;Aluminium, ubearbejdet, ulegeret;;;;;; 1963;"68412";3;Aluminiumlegeringer, ubearbejdet;;;;;; 1964;"68421";3;Stænger og profiler af aluminium;;;;;; 1965;"68422";3;Tråd af aluminium;;;;;; 1966;"68423";3;Plader og bånd af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm;;;;;; 1967;"68424";3;Folie af aluminium, af tykkelse max 0,2 mm, også med påtryk el. underlag af papir, pap, plast o.l.;;;;;; 1968;"68425";3;Pulver og flager af aluminium;;;;;; 1969;"68426";3;Rør af aluminium;;;;;; 1970;"68427";3;Rørfittings af aluminium;;;;;; 1971;"68511";3;Bly og blylegeringer, ubearbejdet, uraffineret;;;;;; 1972;"68512";3;Bly og blylegeringer, ubearbejdet, raffineret;;;;;; 1973;"68520";3;"Plader, bånd og folie af bly; pulver og flager, af bly""";;;;;; 1974;"68521";3;Stænger, profiler og tråd af bly og blylegeringer;;;;;; 1975;"68522";3;"Plader, bånd og folie af bly; pulver og flager""";;;;;; 1976;"68524";3;Rør og rørfittings af bly og blylegeringer;;;;;; 1977;"68611";3;Zink, ubearbejdet, ulegeret;;;;;; 1978;"68612";3;Zinklegeringer, ubearbejdet;;;;;; 1979;"68631";3;Stænger, profiler og tråd af zink og zinklegeringer;;;;;; 1980;"68632";3;Plader, bånd og folie af zink og zinklegeringer;;;;;; 1981;"68633";3;Støv, pulver og flager af zink og zinklegeringer;;;;;; 1982;"68634";3;Rør og rørfittings af zink og zinklegeringer;;;;;; 1983;"68711";3;Tin, ubearbejdet, ulegeret;;;;;; 1984;"68712";3;Tinlegeringer, ubearbejdet;;;;;; 1985;"68720";3;Stænger, profiler og tråd, af tin;;;;;; 1986;"68721";3;Stænger, profiler og tråd af tin og tinlegeringer;;;;;; 1987;"68722";3;Plader og bånd af tin og tinlegeringer;;;;;; 1988;"68723";3;"Folie af tykkelse max 0,2 mm, også med påtryk/underlag af papir, pap, plast o l; pulver, flager af tin og tinlegeringer""";;;;;; 1989;"68724";3;Rør og rørfittings af tin og tinlegeringer;;;;;; 1990;"68911";3;Wolfram, ubearbejdet;;;;;; 1991;"68912";3;Molybden, ubearbejdet;;;;;; 1992;"68913";3;Tantal, ubearbejdet;;;;;; 1993;"68914";3;Magnesiumaffald og skrot, ubearbejdet;;;;;; 1994;"68915";3;Magnesium, ubearbejdet;;;;;; 1995;"68981";3;"Cobaltsten o a mellemprodukter fra fremstilling af cobalt; ubearbejdet cobalt; affald og skrot; pulver""";;;;;; 1996;"68982";3;"Cadmium, ubearbejdet; affald og skrot; pulver""";;;;;; 1997;"68983";3;"Titan, ubearbejdet; affald og skrot; pulver""";;;;;; 1998;"68984";3;"Zirconium, ubearbejdet; affald og skrot; pulver""";;;;;; 1999;"68991";3;"Beryllium, ubearbejdet; affald og skrot; pulver""";;;;;; 2000;"68992";3;Bismuth og varer deraf, heru affald og skrot;;;;;; 2001;"68993";3;Antimon og varer deraf, heru affald og skrot;;;;;; 2002;"68994";3;Mangan og varer deraf, heru affald og skrot;;;;;; 2003;"68995";3;Chrom og varer deraf, heru affald og skrot;;;;;; 2004;"68996";3;Germanium og varer deraf, heru affald og skrot;;;;;; 2005;"68997";3;Vanadium og varer deraf, heru affald og skrot;;;;;; 2006;"68998";3;"Andre uædle metaller, ubearbejdet; affald og skrot; pulver""";;;;;; 2007;"68999";3;Sintrede keramiske metaller og varer deraf, heru affald og skrot;;;;;; 2008;"69";2;Metalvarer, i.a.n.;;;;;; 2009;"69111";3;Broer og brosektioner af jern og stål;;;;;; 2010;"69112";3;Tårne og gittermaster af jern og stål;;;;;; 2011;"69113";3;Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler af jern og stål;;;;;; 2012;"69114";3;Pitprops o.l. stillads- og afstivningsmateriel af jern og stål;;;;;; 2013;"69119";3;Andre jern- og stålkonstruktioner samt dele dertil af jern og stål;;;;;; 2014;"69121";3;Døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler af aluminium;;;;;; 2015;"69129";3;"Andre konstruktioner og dele dertil; plader, stænger, profiler o.l. til konstruktioner, af aluminium""";;;;;; 2016;"69211";3;Tanke,kar o l,beholdere,rumindhold over 300 l til opvarmning/afkøling, af jern og stål;;;;;; 2017;"69212";3;Tanke,kar o l,beholdere,rumindhold over 300 l til opvarmning/afkøling, af aluminium;;;;;; 2018;"69241";3;Tanke,fade,tromler o l,beholdere rumindhold max 300 l til opvarm./afkøl., af jern og stål;;;;;; 2019;"69242";3;Tanke,fade,tromler o l,beholdere rumindhold max 300 l til opvarm./afkøl., af aluminium;;;;;; 2020;"69243";3;Beholdere til komprimerede el. flydende gasser, rumindhold max 300 l, af jern og stål;;;;;; 2021;"69244";3;Beholdere til komprimerede el. flydende gasser, rumindhold max 300 l, af aluminium;;;;;; 2022;"69311";3;Snoet tråd, kabler, tovværk, flettede bånd o l, af jern el. stål;;;;;; 2023;"69312";3;Snoet tråd, kabler, tovværk, flettede bånd o l, af kobber;;;;;; 2024;"69313";3;Snoet tråd, kabler, tovværk, flettede bånd o l, af aluminium;;;;;; 2025;"69320";3;Pigtråd og andet hegnstråd af jern og stål;;;;;; 2026;"69350";3;Trådvæv, trådnet, tråddug, trådgitter o l, samt strækmetal, af jern el. stål;;;;;; 2027;"69351";3;Trådvæv, trådnet, tråddug, trådgitter o l, samt strækmetal, af jern el. stål;;;;;; 2028;"69352";3;Trådvæv, trådnet, tråddug, trådgitter o l, samt strækmetal, af kobber;;;;;; 2029;"69410";3;Søm,spiger,stifter,kramper,bolte,ol,af jern og stål,også med hoved af andet mat., undt. kobber;;;;;; 2030;"69421";3;Underlagsskiver o l, uden gevind, af jern el. stål;;;;;; 2031;"69422";3;Skruer, bolte, møtrikker o l, med gevind af jern el. stål;;;;;; 2032;"69431";3;Stifter, søm, tegnstifter, hæfteklammer o.l. af kobber/jern og stål med hoved af kobber;;;;;; 2033;"69432";3;Skruer, bolte o l, uden gevind, af kobber;;;;;; 2034;"69433";3;Skruer, bolte o l, med gevind, af kobber;;;;;; 2035;"69440";3;Stifter,søm,tegnestifter,hæfteklammer,skruer,bolte,møtrikker,skruekroge o l, af aluminium;;;;;; 2036;"69510";3;Håndværktøj til anvendelse i land-, have- og skovbrug;;;;;; 2037;"69521";3;Håndsave;;;;;; 2038;"69522";3;File, raspe o.l. værktøj;;;;;; 2039;"69523";3;Knibtænger, bidetænger, niptænger, pincetter, bliksakse, huggepiber, rørskærere, boltsakse o.l.;;;;;; 2040;"69530";3;"Skruenøgler til brug i hånden (heru momentnøgler); topnøglehoveder, også med håndtag""";;;;;; 2041;"69541";3;Bore og gevind værktøj;;;;;; 2042;"69542";3;Hamre værktøj;;;;;; 2043;"69543";3;Høvle, stemmejern, mejsler og andet skærende værktøj til træbehandling;;;;;; 2044;"69544";3;Skruetrækkere;;;;;; 2045;"69545";3;Andet håndværktøj og andre håndredskaber, til husholdningsbrug;;;;;; 2046;"69546";3;"Andet håndværktøj (heru glarmesterdiamanter); blæselamper""";;;;;; 2047;"69547";3;Skruestikker, skruetvinger o.l.;;;;;; 2048;"69548";3;"Ambolte; feltesser; hånd- el. foddrevne slibesten med stativ""";;;;;; 2049;"69549";3;Sæt af varer under mindst to af de ovennævnte positioner 695.41 til 695.48;;;;;; 2050;"69551";3;Båndsavblade;;;;;; 2051;"69552";3;Rundsavblade (heru slidse- og notningssavblade) med virksom del af stål;;;;;; 2052;"69553";3;Rundsavblade (heru slidse- og notningssavblade) med virksom del af andet materiale;;;;;; 2053;"69554";3;Savkæder;;;;;; 2054;"69555";3;Lige savblade, til metalbearbejdning;;;;;; 2055;"69559";3;Andre savblade, i.a.n.;;;;;; 2056;"69561";3;Knive og skær til maskiner og mekaniske apparater;;;;;; 2057;"69562";3;Plader, stænger, spidser o.l. umonterede dele til værktøj, af sintrede metalcorbider el. cermets;;;;;; 2058;"69563";3;Værktøj til bjerg- el. jordboring;;;;;; 2059;"69564";3;Udskifteligt værktøj til håndværktøj, mekaniske og til værktøjsmaskiner, undt. til bjerg- el. jordboring;;;;;; 2060;"69570";3;Værktøj henhørende under mindst to af positionerne 695.2 til 695.5, i sæt i detailsalgpak.;;;;;; 2061;"69631";3;Sikkerhedsbarbermaskiner med ikke-udskifteligt blad;;;;;; 2062;"69635";3;Blade til sikkerhedsbarbermaskiner, heru emner i båndform;;;;;; 2063;"69638";3;Barberknive og barbermaskiner (ikke elektriske), samt klinger og blade dertil, andre dele, undt. dele af plast;;;;;; 2064;"69640";3;Sakse og blade dertil;;;;;; 2065;"69651";3;Papirknive, brevåbnere, raderknive, lommeblyantspidsere og blade dertil;;;;;; 2066;"69655";3;Redskaber til manicure el. pedicure (heru neglefile), også i sæt;;;;;; 2067;"69659";3;Andre skære- og klipperedskaber, i.a.n.;;;;;; 2068;"69661";3;Skeer,gafler,potageskeer,hulskeer,kageskeer,fiskeknive,smørknive o.l. til køkken- og bordbrug, sæt, der indeholder min 1 forsølvet, forgyldt el. platinere;;;;;; 2069;"69662";3;Skeer,gafler,potageskeer,hulskeer,kageskeer,fiskeknive,smørknive o.l. til køkken- og bordbrug, andre sæt, undt. forsølvet, forgyldt el. platineret;;;;;; 2070;"69663";3;Skeer,gafler,potageskeer,hulskeer,kageskeer,fiskeknive,smørknive o.l. til køkken- og bordbrug, andre varer, forsølvet, forgyldt el. platineret;;;;;; 2071;"69669";3;Skeer,gafler,potageskeer,hulskeer,kageskeer,fiskeknive,smørknive o.l. til køkken- og bordbrug, andre varer, undt. forsølvet, forgyldt el. platineret;;;;;; 2072;"69680";3;Knive med skærende el. savtakket æg, samt blade dertil, undt. varer under 695.6;;;;;; 2073;"69731";3;Kogeapparater og vermeplader med brænder o l, af jern el. stål;;;;;; 2074;"69732";3;Kakkelovne, kaminer, pejse, varmeovne o l, af jern og stål;;;;;; 2075;"69733";3;Dele til apparater under 697.31 og 697.32;;;;;; 2076;"69734";3;Koge og varmeapparater samt dele dertil, af kobber;;;;;; 2077;"69741";3;Husholdningsartikler og dele dertil, i.a.n., af jern og stål;;;;;; 2078;"69742";3;Husholdningsartik. og dele dertil, gryderensere, svampe, handsker o l, af kobber;;;;;; 2079;"69743";3;Husholdningsartik. og dele dertil, gryderensere, svampe, handsker o l, af aluminium;;;;;; 2080;"69744";3;Jern- og ståluld, gryderensere, svampe, handsker o.l. varer til rensning el. polering;;;;;; 2081;"69751";3;Sanitetsartikler og dele dertil, i.a.n., af jern og stål;;;;;; 2082;"69752";3;Sanitetsartikler og dele dertil, i.a.n., af kobber;;;;;; 2083;"69753";3;Sanitetsartikler og dele dertil, i.a.n., af aluminium;;;;;; 2084;"69781";3;Mekaniske husholdningsredskaber til tilberedning af førde- og drikkevarer, max 10 kg/stk;;;;;; 2085;"69782";3;Dekorationsgenstande, billedrammer, spejle o l, af uædle metaller;;;;;; 2086;"69911";3;Låse, hængelåse, spænder og taskebøjler, og nøgler dertil, af uædle metaller;;;;;; 2087;"69912";3;Pengeskabe, bokse, boksudstyr, pengekasser o.l.;;;;;; 2088;"69913";3;Hængsler;;;;;; 2089;"69914";3;Møbelruller;;;;;; 2090;"69915";3;Andre beslag, tilbehør o.l. varer, til automobiler;;;;;; 2091;"69916";3;Andre beslag, tilbehør o.l. varer, til bygninger;;;;;; 2092;"69917";3;Andre beslag, tilbehør o.l. varer, til møbler;;;;;; 2093;"69919";3;"Andre beslag o.l. varer; knager, knagerækker, hyldeknægte o.l.""";;;;;; 2094;"69921";3;Snekæder af jern og stål;;;;;; 2095;"69922";3;Andre kæder og dele dertil, af jern og stål, undt. snekæder;;;;;; 2096;"69931";3;Synåle, stoppenåle, brodernåle, strikkepinde o.l. til anvendelse i hånden, af jern og stål;;;;;; 2097;"69932";3;Sikkerhedsnåle, knappenåle o.l. nåle, af jern og stål;;;;;; 2098;"69933";3;Lukketøjer, spænder, taskebøjler, hægter o l, perler og pailleter, af uædle metaller;;;;;; 2099;"69940";3;Fjedre og blade til fjedre, af jern og stål;;;;;; 2100;"69941";3;Fjedre og blade til fjedre, af jern og stål;;;;;; 2101;"69942";3;Fjedre, af kobber;;;;;; 2102;"69951";3;Rørslanger, også med fittings, af uædle metaller;;;;;; 2103;"69952";3;Klokker, gongonger o l, af uædle metaller;;;;;; 2104;"69953";3;Propper, hætter og låg (heru crown corks o l), flaskekapsler o a emballagetilbehør, af uædle metaller;;;;;; 2105;"69954";3;Skilte, navneplader, tal, bogstaver o l, af uædle metaller, undt. varer under 813;;;;;; 2106;"69955";3;Tråd, stænger, rør, plader o l, til brug ved lodning og svejsning mv, af uædle metaller;;;;;; 2107;"69961";3;Ankere, dræg og dele dertil, af jern og stål;;;;;; 2108;"69962";3;Jernstøbegodt, hårdstøbt;;;;;; 2109;"69963";3;Jernstøbegods, undt. hårdstøbt;;;;;; 2110;"69965";3;Varer af jern og stål, frismedet el. sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet;;;;;; 2111;"69967";3;Varer af af jern- og ståltråd;;;;;; 2112;"69969";3;Andre varer af jern og stål, i.a.n.;;;;;; 2113;"69971";3;Kæder og dele dertil af kobber;;;;;; 2114;"69973";3;Andre varer af kobber, i.a.n.;;;;;; 2115;"69975";3;Andre varer af nikkel, i.a.n.;;;;;; 2116;"69976";3;Andre varer af bly, i.a.n.;;;;;; 2117;"69977";3;Andre varer af zink, i.a.n.;;;;;; 2118;"69978";3;Andre varer af tin, i.a.n.;;;;;; 2119;"69979";3;Andre varer af aluminium, i.a.n.;;;;;; 2120;"69981";3;Varer af cobalt, i.a.n.;;;;;; 2121;"69983";3;Varer af cadmium, i.a.n.;;;;;; 2122;"69985";3;Varer af titan, i.a.n.;;;;;; 2123;"69987";3;Varer af zirconium, i.a.n.;;;;;; 2124;"69991";3;Varer af wolfram, i.a.n.;;;;;; 2125;"69992";3;Varer af molybden, i.a.n.;;;;;; 2126;"69993";3;Varer af tantal, i.a.n.;;;;;; 2127;"69994";3;Varer af magnesium, i.a.n.;;;;;; 2128;"69995";3;Varer af beryllium, i.a.n.;;;;;; 2129;"69999";3;Varer af andre uædle metaller, i.a.n;;;;;; 2130;"7";1;Maskiner og transportmidler;;;;;; 2131;"71";2;Kraftmaskiner og motorer;;;;;; 2132;"71111";3;Dampkedler;;;;;; 2133;"71112";3;Kedler med overhedning;;;;;; 2134;"71121";3;Hjælpeapparater til kedler under 711.1 el. 812.1;;;;;; 2135;"71122";3;Kondensatorer til dampmaskiner;;;;;; 2136;"71191";3;Dele til dampkedler 711.1;;;;;; 2137;"71192";3;Dele til hjælpeapparater under 711.2;;;;;; 2138;"71211";3;Dampturbiner til fremdrift af skibe og både;;;;;; 2139;"71219";3;Dampturbiner, undt. til fremdrift af skibe og både;;;;;; 2140;"71280";3;Dele til dampturbiner under 712.1;;;;;; 2141;"71311";3;Flyvemaskinemotorer med gnisttænding, frem- og tilbagegående el. roterende rotor;;;;;; 2142;"71319";3;dele, i.a.n. til flyvemaskinemotorer under 713.11;;;;;; 2143;"71321";3;Forbrændingsmotorer med stempel til køretøjer (heru traktorer), med gnisttænding til fremdrift af køretøjer, og med slagvolumen max 1000 kubikcm;;;;;; 2144;"71322";3;Forbrændingsmotorer med stempel til køretøjer (heru traktorer), med gnisttænding til fremdrift af køretøjer, og med slagvolumen o 1000 kubikcm;;;;;; 2145;"71323";3;Forbrændingsmotorer med stempel til køretøjer (heru traktorer), med kompressionstænding (diesel- el. semidieselmotorer);;;;;; 2146;"71331";3;Påhængsmoterer med stempel, til både;;;;;; 2147;"71332";3;Andre forbrændingsmotorer med gnisttænding, til både, undt. påhængsmotorer;;;;;; 2148;"71333";3;Forbrændingsmotorer med stempel, til både, med kompressionstænding (diesel- el. semidieselmotorer);;;;;; 2149;"71381";3;Andre forbrændingsmotorer, i.a.n., med gnisttænding, med frem- og tibagegående el. roterende stempel;;;;;; 2150;"71382";3;Andre forbrændingsmotorer, i.a.n., med kompressionstænding med stempel (diesel- el. semidieselmotorer);;;;;; 2151;"71391";3;Dele, i.a.n. til forbrændingsmotorer med stempel (undt. til flyvemaskinemotorer), udelukkende el. hovedsagelig bestemt til stempelmotorer med gnisttænding;;;;;; 2152;"71392";3;Dele, i.a.n. til forbrændingsmotorer med stempel (undt. til flyvemaskinemotorer), udelukkende el. hovedsagelig bestemt til forbrændingsmotorer med kompres;;;;;; 2153;"71441";3;Turboreaktorer;;;;;; 2154;"71449";3;Reaktionsmotorer, undt. turboreaktorer;;;;;; 2155;"71481";3;Propelturbiner (turbo-propellers);;;;;; 2156;"71489";3;Andre gasturbiner, i.a.n.;;;;;; 2157;"71491";3;Dele til turboreaktorer og propelturbiner under 714.41 og 714.81;;;;;; 2158;"71499";3;Dele til gasturbiner under 714.89;;;;;; 2159;"71610";3;Elektriske motorer, effekt max 37,5 watt;;;;;; 2160;"71620";3;Jævnstrømsmotorer,(undt. motorer med effekt max 37,5 watt) og jævnstrømsgeneratorer;;;;;; 2161;"71631";3;Vekselstrømsmotorer,(undt. motorer med effekt max 7,5 watt);;;;;; 2162;"71632";3;Vekselstrømsgeneratorer;;;;;; 2163;"71640";3;Roterende elektriske omformere;;;;;; 2164;"71651";3;Elektriske generatorsæt med forbrændingsmotor;;;;;; 2165;"71652";3;Andre elektriske generatorsæt;;;;;; 2166;"71690";3;Dele, i.a.n. som udelukkende el. hovedsagelig anvendes under 716;;;;;; 2167;"71811";3;Hydrauliske turbiner og vandhjul;;;;;; 2168;"71819";3;Dele til hydrauliske turbiner og vandhjul, heru regulatorer;;;;;; 2169;"71871";3;Atomreaktorer;;;;;; 2170;"71877";3;Ikke-bestrålede brændelseselementer til atomreaktorer;;;;;; 2171;"71878";3;Dele til atomreaktorer;;;;;; 2172;"71891";3;Hydrauliske kraftmaskiner og motorer med lineær bevægelse (cylindre);;;;;; 2173;"71892";3;Pneumatiske kraftmaskiner og motorer med lineær bevægelse (cylindre);;;;;; 2174;"71893";3;Andre kraftmaskiner og motorer;;;;;; 2175;"71899";3;Dele til kraftmaskiner og motorer under 714.49, 718.91, 718.92, 718.93;;;;;; 2176;"72";2;Specialmaskiner til forskellige industrier;;;;;; 2177;"72111";3;Plove;;;;;; 2178;"72112";3;Såmaskiner, plantemaskiner og gødningsspredere;;;;;; 2179;"72113";3;Kultivatorer, luge-, hakke- og hyppemaskiner samt harver;;;;;; 2180;"72118";3;"Maskiner til jordens bearbejdning og dyrkning; tromler til plæner og sportspladser""";;;;;; 2181;"72119";3;Dele til maskiner under 721.1;;;;;; 2182;"72121";3;Plæneklippere;;;;;; 2183;"72122";3;Mejetærskere;;;;;; 2184;"72123";3;"Andre maskiner og apparater til høstning; tærskeværker""";;;;;; 2185;"72126";3;Maskiner til rensning el. sortering af æg, frugt el. andre landbrugsprodukter;;;;;; 2186;"72127";3;Maskiner og apparater til rensning og sortering af frø, korn el. tørrede bælgfrugter, undt. varer under 727.11;;;;;; 2187;"72129";3;Dele til maskiner under 721.21 til 721.26;;;;;; 2188;"72131";3;Malkemaskiner;;;;;; 2189;"72138";3;Mejerimaskiner;;;;;; 2190;"72139";3;Dele til malke- og mejerimaskiner;;;;;; 2191;"72191";3;Maskiner og apparater til brug ved vinfremstilling o.l.;;;;;; 2192;"72195";3;"Maskiner og apparater til fjerkræavl; rugemaskiner og kyllingemødre""";;;;;; 2193;"72196";3;Maskiner til land-, have- og skovbrug;;;;;; 2194;"72198";3;Dele til maskiner under 721.91;;;;;; 2195;"72199";3;Dele til maskiner og apparater under 721.95 og 721.96;;;;;; 2196;"72230";3;Traktorer på larvebånd;;;;;; 2197;"72241";3;Enakslede have- og landbrugstraktorer på hjul (undt. traktorer under 744.14 og 744.15);;;;;; 2198;"72249";3;Andre traktorer på hjul (undt. traktorer under 744.14 og 744.15);;;;;; 2199;"72311";3;Bulldozere og angledozere, selvkørende;;;;;; 2200;"72312";3;Vejhøvle, selvkørende;;;;;; 2201;"72321";3;Læssemaskiner med frontmonteret læsseblad, selvkørende;;;;;; 2202;"72322";3;Grave- og læssemaskiner, hvis overbygning kan drejes 360 grader, selvkørende;;;;;; 2203;"72329";3;Andre grave- og læssemaskiner, selvkørende;;;;;; 2204;"72331";3;Scapere, selvkørende;;;;;; 2205;"72333";3;Stampemaskiner og vejtromler, selvkørende;;;;;; 2206;"72335";3;Skrammaskiner til brydning af kul, malm o l, samt maskiner og apparater til tunnelboring, selvkørende;;;;;; 2207;"72337";3;Andre maskiner til boring el. dybdeboremaskiner, selvkørende;;;;;; 2208;"72339";3;Andre maskiner og apparater til gravning, høvling, planering, udgravning o l, selvkørende;;;;;; 2209;"72341";3;Piloteringsmaskiner (rambukke) og maskiner til optrækning af pæle;;;;;; 2210;"72342";3;Sneplove og sneblæsere;;;;;; 2211;"72343";3;Skrammaskiner til brydning af kul, malm o l, samt maskiner og apparater til tunnelboring, ej selvkørende;;;;;; 2212;"72344";3;Andre maskiner til boring el. dybdeboring, ikke selvkørende;;;;;; 2213;"72345";3;Maskiner og apparater til stampning og komprimering, ikke selvkørende;;;;;; 2214;"72346";3;Scrapere, ikke selvkørende;;;;;; 2215;"72347";3;Andre maskiner til gravning, høvling, planering, udgravning o l, ikke selvkørende;;;;;; 2216;"72348";3;Maskiner og apparater til bygge- og anlægsarbejder o l, i.a.n.;;;;;; 2217;"72391";3;Spande, grabber, gribere el. skovle til maskiner under 723 og 744.3;;;;;; 2218;"72392";3;Blade til buldozere el. angledozere;;;;;; 2219;"72393";3;Dele til boring- el. dybdeboringsmaskiner under 723.37 el. 723.44;;;;;; 2220;"72399";3;Andre dele til maskiner under 723 og 744.3;;;;;; 2221;"72433";3;Symaskiner,(undt. varer under 726.81), til husholdningsbrug;;;;;; 2222;"72435";3;Symaskiner,(undt. varer under 726.81), undt. til husholdningsbrug;;;;;; 2223;"72439";3;"Symaskinenåle; møbler, stativ og overtræk til symaskiner, samt dele til symaskiner og møbler""";;;;;; 2224;"72441";3;Maskiner til fremstilling, trækning, textuering og skæring af kemofibre;;;;;; 2225;"72442";3;Maskiner til bearbejdning af tekstilfibre;;;;;; 2226;"72443";3;Spinde-, tvinde- og spolemaskiner;;;;;; 2227;"72449";3;Dele og tilbehør til maskiner under 724.4 el. 724.54 el. til deres hjælpemaskiner;;;;;; 2228;"72451";3;Vævestole;;;;;; 2229;"72452";3;Strikkemaskiner;;;;;; 2230;"72453";3;Maskiner til fremstilling af overspunden tråd, tyl, blonder og kniplinger, broderier o.l.;;;;;; 2231;"72454";3;Maskiner til fremstilling af tekstilgarn til brug i maskiner under 724.51 og 724.53;;;;;; 2232;"72455";3;"Maskiner og apparater til fremstilling og efterbehandling af filt; blokke til hatte""";;;;;; 2233;"72461";3;Hjælpemaskiner til maskiner under 724.41 til 724.43 og 724.51 til 724.53;;;;;; 2234;"72467";3;Dele og tilbehør til vævestole under 724.51, el. til hjælpemaskiner til vævestole;;;;;; 2235;"72468";3;Dele og tilbehør til maskiner el. hjælpemaskiner under 724.52 og 724.53;;;;;; 2236;"72471";3;Vaskemaskiner, kapacitet over 10 kg tørt tøj;;;;;; 2237;"72472";3;Tørrerensemaskiner (kemisk rensning);;;;;; 2238;"72473";3;Tørremaskiner, kapacitet over 10 kg tørt tøj (undt. maskiner under 741.8 og 743.5);;;;;; 2239;"72474";3;Maskiner til behandling af tekstiler og tekstilvarer, i.a.n.;;;;;; 2240;"72481";3;Maskiner og apparater (undt. symask.)til beredning, garvning og forarbejdning af huder, skind el. læder;;;;;; 2241;"72483";3;Maskiner og apparater (undt. symask.)til fremstilling el. reparation af fodtøj;;;;;; 2242;"72485";3;Maskiner og apparater (undt. symask.)til fremstilling el. reparation af varer af hud, skind el. læder undt. fodtøj;;;;;; 2243;"72488";3;Dele til maskiner og apparater under 724.8;;;;;; 2244;"72491";3;Dele til vaskemaskiner og tørremaskiner, til husholdningsbrug under 724.71 og 775.11;;;;;; 2245;"72492";3;Dele til maskiner og apparater under 724.72 til 724.74 og 775.12;;;;;; 2246;"72511";3;Maskiner og apparater til fremstilling af papirmasse;;;;;; 2247;"72512";3;Maskiner og apparater til fremstilling og efterbehandling af papir og pap;;;;;; 2248;"72521";3;Skære maskiner, til papir og pap;;;;;; 2249;"72523";3;Maskiner til fremstilling af sække, poser og konvulutter, af papir og pap;;;;;; 2250;"72525";3;Maskiner til fremstilling af æsker, kasser, rør, tromler kartoner o.l. varer, ikke ved formpresning;;;;;; 2251;"72527";3;Maskiner til formpresning af varer af papirmasse, papir el. pap;;;;;; 2252;"72529";3;Andre maskiner og apparater til bearbejdning af papirmasse, papir og pap;;;;;; 2253;"72591";3;Dele til maskiner og apparater under 725.1;;;;;; 2254;"72599";3;Dele til maskiner og apparater under 725.2;;;;;; 2255;"72631";3;Maskiner, apparater og redskaber til støbning og sætning af typer mv;;;;;; 2256;"72635";3;Typer, matricer, klicheer o.l. tilbehør til trykkeribrug;;;;;; 2257;"72651";3;Offset-maskiner, med papirtilførsel fra ruller;;;;;; 2258;"72655";3;Offset-maskiner, med papirtilførsel af ark, af format max 22 x 36 cm;;;;;; 2259;"72659";3;Andre offset-maskiner;;;;;; 2260;"72661";3;Bogtrykkemaskiner (højtrykspresser), undt. til flexografisk trykning;;;;;; 2261;"72663";3;Flexografitrykkemaskiner og -apparater;;;;;; 2262;"72665";3;Dybtrykmaskiner og -apparater;;;;;; 2263;"72667";3;Andre trykkemaskiner og -apparater;;;;;; 2264;"72668";3;Hjælpemaskiner til trykning;;;;;; 2265;"72669";3;Andre trykkemaskiner, i.a.n.;;;;;; 2266;"72681";3;Maskiner og apparater til bogbinding, heru symaskiner til hæftning af bøger;;;;;; 2267;"72689";3;Dele til maskiner og apparater til bogbinding;;;;;; 2268;"72691";3;Dele til maskiner og apparater under 726.31;;;;;; 2269;"72699";3;Dele til maskiner og apparater under 726.5 og 726.6;;;;;; 2270;"72711";3;Maskiner og apparater til møllerier el. til bearbejdning af frø, korn el. tørrede bælgfrugter;;;;;; 2271;"72719";3;Dele til maskiner og apparater under 727.11 og 721.27;;;;;; 2272;"72721";3;Maskiner og apparater til bearbejdning af animalske og vegetabilske olier og fedtstoffer;;;;;; 2273;"72722";3;Maskiner og apparater til næringsmiddels- og drikkevareindustrien, i.a.n.;;;;;; 2274;"72729";3;Dele til maskiner og apparater under 727.22;;;;;; 2275;"72811";3;Værktøjsmaskiner til bearbejdning af sten, beton, keramiske og mineralske materialer mv;;;;;; 2276;"72812";3;Værktøjsmaskiner til bearbejdning af træ, kork, ben, gummi, plast o.l.;;;;;; 2277;"72819";3;Dele og tilbehør, der udelukkende el. hovedsagelig anvendes til maskiner under 728.1;;;;;; 2278;"72821";3;Maskiner/apparter, der hovedsagelig anvendes til fremstilling af halvlederstave,-skiver,-komponenter samt elektroniske integrerede kredsløb og fladskærme;;;;;; 2279;"72822";3;Maskiner og apparater, der udelukkende el hovedsaglig anvendes til fremstilling el reparation af masker el retikler;;;;;; 2280;"72829";3;Dele og tilbehør til maskiner under 728.21 og 728.22;;;;;; 2281;"72831";3;Maskiner og apparater til sortering, harpning el. vaskning af mineraler;;;;;; 2282;"72832";3;Maskiner til knusning og formaling af mineraler;;;;;; 2283;"72833";3;Maskiner til blanding og æltning af mineraler;;;;;; 2284;"72834";3;Maskiner og apparater til agglomerering og formning af faste brændselstoffer, uhærdet cement mv;;;;;; 2285;"72839";3;Dele til maskiner og apparater under 728.3;;;;;; 2286;"72841";3;Maskiner til fremstilling og bearbejdning af varme glasvarer o.l.;;;;;; 2287;"72842";3;Maskiner og apparater til gummi- og plastindustrien, i.a.n.;;;;;; 2288;"72843";3;Maskiner og apparater til tobaksindustrien, i.a.n.;;;;;; 2289;"72844";3;Pressere, andre maskiner og apparater til behandling af træ, i.a.n.;;;;;; 2290;"72846";3;Maskiner, apparater og mekaniske redskaber til bearbejdning af metaller, i.a.n.;;;;;; 2291;"72847";3;Isotopseparatorer og dele dertil;;;;;; 2292;"72849";3;Maskiner, apparater og mekaniske apparater med selvstændig funktion, i.a.n.;;;;;; 2293;"72851";3;Dele, i.a.n. til maskiner og mekaniske apparater under 728.41;;;;;; 2294;"72852";3;Dele, i.a.n. til maskiner og apparater under 728.42;;;;;; 2295;"72853";3;Dele, i.a.n. til maskiner og apparater under 723.43;;;;;; 2296;"72855";3;Dele, i.a.n. til maskiner og apparater under 723.48, 727.21, 728.44, 728.46 og 728.49;;;;;; 2297;"73";2;Maskiner til metalbearbejdning;;;;;; 2298;"73111";3;Værktøjsmaskiner som fjerner materiale, fungerer v.h.a. laserstråle el. andre lys- og fotonstråler;;;;;; 2299;"73112";3;Værktøjsmaskiner som fjerner materiale, fungerer v.h.a. ultralyd;;;;;; 2300;"73113";3;Værktøjsmaskiner som fjerner materiale, fungerer v.h.a. elektroerosion;;;;;; 2301;"73114";3;Værktøjsmaskiner som fjerner materiale, fungerer v.h.a. elektrokemiske processer, elektrostråler, ionstråler el. plasmebue;;;;;; 2302;"73121";3;Maskincentre;;;;;; 2303;"73122";3;Enkeltstationsmaskiner med flere bearbejdningsenheder;;;;;; 2304;"73123";3;Transfermaskiner;;;;;; 2305;"73131";3;Horisontale drejebænke, numerisk styrede, til fjernelse af metal;;;;;; 2306;"73135";3;Andre drejebænke, numerisk styrede, til fjernelse af metal;;;;;; 2307;"73137";3;Horisontale drejebænke, ikke numerisk styrede, til fjernelse af metal;;;;;; 2308;"73139";3;Andre drejebænke, ikke numerisk styrede, til fjernelse af metal;;;;;; 2309;"73141";3;Kombinerede bore-, fræse- og gevindskæremaskiner til boring i metal;;;;;; 2310;"73142";3;Andre boremaskiner, numerisk styrede, til boring i metal;;;;;; 2311;"73143";3;Andre boremaskiner, ikke numerisk styrede, til boring i metal;;;;;; 2312;"73144";3;Kombinerede bore- og fræsemaskiner, numerisk styrede, til boring i metal;;;;;; 2313;"73145";3;Kombinerede bore- og fræsemaskiner, ikke numerisk styrede, til boring i metal;;;;;; 2314;"73146";3;Andre boremaskiner til boring i metal;;;;;; 2315;"73151";3;Fræsemaskiner på stativ, numerisk styrede, undt. varer under 731.3, 731.1, 731.2 og 731.4;;;;;; 2316;"73152";3;Fræsemaskiner på stativ, ikke numerisk styrede, undt. varer under 731.3, 731.1, 731.2 og 731.4;;;;;; 2317;"73153";3;Andre fræsemaskiner, numerisk styrede, undt. varer under 731.3, 731.1, 731.2 og 731.4;;;;;; 2318;"73154";3;Andre fræsemaskiner, ikke numerisk styrede, undt. varer under 731.3, 731.1, 731.2 og 731.4;;;;;; 2319;"73157";3;Andre gevindskæremaskiner, undt. varer under 731.3, 731.1, 731.2 og 731.4;;;;;; 2320;"73161";3;Planslibemaskiner, nøjagtighed på min 0,01 mm, numerisk styrede, undt. 731.7, til overfladebehandling af metal;;;;;; 2321;"73162";3;Planslibemaskiner, nøjagtighed på min 0,01 mm, ikke numerisk styrede, undt. 731.7, til overfladebehandling af metal;;;;;; 2322;"73163";3;Andre slibemaskiner, nøjagtighed på min 0,01 mm, numerisk styrede, undt. 731.7, til overfladebehandling af metal;;;;;; 2323;"73164";3;Andre slibemaskiner, nøjagtighed på min 0,01 mm, ikke numerisk styrede, undt. 731.7, til overfladebehandling af metal;;;;;; 2324;"73165";3;Slibe- og hvæssemaskiner, numerisk styrede, undt. 731.7, til overfladebehandling af metal;;;;;; 2325;"73166";3;Slibe- og hvæssemaskiner, ikke numerisk styrede, undt. 731.7, til overfladebehandling af metal;;;;;; 2326;"73167";3;Honemaskiner og lappemaskiner, undt. 731.7, til overfladebehandling af metal;;;;;; 2327;"73169";3;Værktøjsmaskiner til slibning, polering el. anden overfladebehandling af metal, i.a.n.;;;;;; 2328;"73171";3;Shaping- og notstikkemaskiner, til metal;;;;;; 2329;"73173";3;Rømmemaskiner, til metal;;;;;; 2330;"73175";3;Maskiner til fremstilling og færdigbearbejdning af tandhjul, af metal;;;;;; 2331;"73177";3;Maskinsave og afskæremaskiner, til metal;;;;;; 2332;"73178";3;Høvlemaskiner, til metal;;;;;; 2333;"73179";3;Andre værtøjsmaskiner til fremstilling el. bearbejdning af metal, metalcarbider el. cermets, i.a.n.;;;;;; 2334;"73311";3;Maskiner til frismedning, sænksmedning og hamring (heru presser), til metal;;;;;; 2335;"73312";3;Bøje-, bukke-, kantbukke- og rettemaskiner (heru presser), numerisk styret, til metal;;;;;; 2336;"73313";3;Bøje-, bukke-, kantbukke- og rettemaskiner (heru presser), ikke numerisk styret, til metal;;;;;; 2337;"73314";3;Klippemaskiner (heru presser), undt. kombinerede klippe-, lokke- og stansemaskiner, numerisk styret;;;;;; 2338;"73315";3;Klippemaskiner (heru presser), undt. kombinerede klippe-, lokke- og stansemaskiner, ikke numerisk styret;;;;;; 2339;"73316";3;Stansemaskiner (heru presser) og kombinerede klippe-, lokke- og stansemaskiner, numerisk styret;;;;;; 2340;"73317";3;Stansemaskiner (heru presser) og kombinerede klippe-, lokke- og stansemaskiner, ikke numerisk styret;;;;;; 2341;"73318";3;Pressere til bearbejdning af metal el. metalcarbider, i.a.n.;;;;;; 2342;"73391";3;Trækkebænke til stænger, rør, profiler, tråd o l, bearbejdning af metal;;;;;; 2343;"73393";3;Gevindvalsemaskiner, til bearbejdning af metal;;;;;; 2344;"73395";3;Maskiner til bearbejdning af tråd, af metal;;;;;; 2345;"73399";3;Andre ikke-spåntagende værktøjsmaskiner til bearbejdning af metal, sintrede metalcarbider, cermets;;;;;; 2346;"73511";3;Værktøjsholdere og selvåbende gevindskærehoveder til værktøjsmaskiner;;;;;; 2347;"73513";3;Materialeholdere til værktøjsmaskiner;;;;;; 2348;"73515";3;Delehoveder og andet specialudstyr til værktøjsmaskiner;;;;;; 2349;"73591";3;Dele og tilbehør, der udelukkende el. hovedsagelig anvendes til værktøjsmaskiner under 731;;;;;; 2350;"73595";3;Dele og tilbehør, der udelukkende el. hovedsagelig anvendes til værktøjsmaskiner under 733;;;;;; 2351;"73711";3;Konvertorer, støbeskeer og kokiller, til bearbejdning af metaller;;;;;; 2352;"73712";3;Støbemaskiner, til bearbejdning af metaller;;;;;; 2353;"73719";3;Dele til maskiner under 737.1;;;;;; 2354;"73721";3;Valsemaskiner, til bearbejdning af metaller;;;;;; 2355;"73729";3;Valser og andre dele, til valsemaskiner;;;;;; 2356;"73731";3;Loddekolber og loddepistoler;;;;;; 2357;"73732";3;Andre maskiner og apparater til lodning;;;;;; 2358;"73733";3;Maskiner og apparater til modstandssvejsning af metal, hel- el. halvautomatiske;;;;;; 2359;"73734";3;Maskiner og apparater til modstandssvejsning af metal, ikke automatiske;;;;;; 2360;"73735";3;Maskiner og apparater til lysbue- og plasmasvejsning af metal, hel- el. halvautomatiske;;;;;; 2361;"73736";3;Maskiner og apparater til lysbue- og plasmasvejsning af metal, ikkk automatiske;;;;;; 2362;"73737";3;Andre maskiner og apparater til svejsning, lodning og skæring, elektriske;;;;;; 2363;"73739";3;Dele til maskiner og apparater under 737.3;;;;;; 2364;"73741";3;Svejsebrændere, som holdes i hånden, undt. varer under 737.3;;;;;; 2365;"73742";3;Andre gasdrevne maskiner og apparater, til lodning, svejsning el. skæring, undt. varer under 737.3;;;;;; 2366;"73743";3;Andre maskiner og apparater til lodning, svejsning el. skæring, undt. varer under 737.3;;;;;; 2367;"73749";3;Dele til maskiner og apparater under 737.4;;;;;; 2368;"74";2;Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n.;;;;;; 2369;"74121";3;Fyringsaggregater til flydende brændstoffer;;;;;; 2370;"74123";3;Andre fyringsaggregater, heru kombinerede brændere;;;;;; 2371;"74125";3;Mekaniske stokere, riste, askeudtømningsapparater o.l.;;;;;; 2372;"74128";3;Dele til fyringsaggregater og andre artikler undr 741.2;;;;;; 2373;"74131";3;Varmeovne med modstandsopvarmning;;;;;; 2374;"74132";3;Induktionsovne og dielektriske ovne;;;;;; 2375;"74133";3;Andre elektriske industri- og laboratorieovne;;;;;; 2376;"74134";3;Andre apparater til varmebehandling af materialer ved induktion el. ad dielektrisk vej;;;;;; 2377;"74135";3;Dele til ovne og apparater under 741.31 til 741.34;;;;;; 2378;"74136";3;Ovne til ristning, smeltning el. anden varmebehandling af malm el. metal;;;;;; 2379;"74137";3;Bageriovne, heru ovne til bagning af biscuits;;;;;; 2380;"74138";3;Andre ikke elektriske industri- og laboratorieovne;;;;;; 2381;"74139";3;Dele til ovne under 741.36 til 741.38;;;;;; 2382;"74143";3;Køle- og frysediske, andre køle- og fryseskabe, køle- og frysereoler o l, undt. til husholdningsbrug;;;;;; 2383;"74145";3;"Andet køle- og fryseudstyr; varmepumper, undt. til husholdningsbrug""";;;;;; 2384;"74149";3;Dele og tilbehør, møbler bestemt til indbygning af køle- og fryseudstyr;;;;;; 2385;"74151";3;Luftkonditioneringsmaskiner til montering på vægge el. i vinduer, sammenbygget til en enhed;;;;;; 2386;"74155";3;Andre luftkonditioneringsmaskiner;;;;;; 2387;"74159";3;Dele til luftkonditioneringsmaskiner under 741.5;;;;;; 2388;"74171";3;"Luftgas- og vandgasgeneratorer, også med renseapparater; acetylgasgeneratorer o.l.""";;;;;; 2389;"74172";3;Dele til generatorer under 741.71;;;;;; 2390;"74173";3;Apparater til destillation el. rektifikation;;;;;; 2391;"74174";3;Varmeudvekslere;;;;;; 2392;"74175";3;Apparater til fremstilling af flydende luft el. andre gasser;;;;;; 2393;"74181";3;Gasvandvarmere af gennemstrømningstypen;;;;;; 2394;"74182";3;Andre vandvarmere, ikke elektriske;;;;;; 2395;"74183";3;Sterillisationsapparater til medicinsk el. kirugisk formål el. til laboratoriebrug;;;;;; 2396;"74184";3;Maskiner, apparater og anlæg til tørring af landbrugsprodukter;;;;;; 2397;"74185";3;Maskiner, apparater og anlæg til tørring af træ, papirmasse, papir el. pap;;;;;; 2398;"74186";3;Andre maskiner, apparater og anlæg til tørring, i.a.n.;;;;;; 2399;"74187";3;Andre maskiner, apparater og anlæg til tilberedning af varme drikke, til madlavning el. opvarmning af næringsmidler;;;;;; 2400;"74189";3;Andre maskiner, apparater og anlæg til behandling ved opvarmning, kogning o.l.;;;;;; 2401;"74190";3;Dele til maskiner, apparater og anlæg under 741.73 til 741.89;;;;;; 2402;"74211";3;Pumper til fordeling af brændstof el. smøremidler af typer der anvendes på tankstationer el. bilværksteder;;;;;; 2403;"74219";3;Andre pumper med måleanordning el. konstrueret til indbygning af måleanordning;;;;;; 2404;"74220";3;Brændstof-, smøremiddel- og kølevæskepumper til stempeldrevne forbrændningsmotorer;;;;;; 2405;"74230";3;Betonpumper;;;;;; 2406;"74240";3;Andre fortrægningspumper med stempel el. membran;;;;;; 2407;"74250";3;Andre roterende fortrængningspumper;;;;;; 2408;"74260";3;Andre centrifugalpumper;;;;;; 2409;"74271";3;Andre væskepumper, i.a.n.;;;;;; 2410;"74275";3;Væskeelevatorer;;;;;; 2411;"74291";3;Dele til væskepumper under 742;;;;;; 2412;"74295";3;Dele til væskeelevatorer under 742;;;;;; 2413;"74311";3;Vakuumpumper;;;;;; 2414;"74313";3;Hånd- el. fodbetjente luftpumper;;;;;; 2415;"74315";3;Kompressorer til kølemaskiner o.l.;;;;;; 2416;"74317";3;Luftkompressorer monteret på et chassis med hjul, til bugsering;;;;;; 2417;"74319";3;Andre luft- og vakuumpumper, luft- og gaskompressorer;;;;;; 2418;"74341";3;Bord-,gulv-,væg-,vindues-,loft-og tagventilatorer med indbygget elektrisk motor, effekt max 125 W;;;;;; 2419;"74343";3;Andre ventilatorer;;;;;; 2420;"74345";3;Emhætter, med største vandrette side max 120 cm;;;;;; 2421;"74351";3;Mælkeseparatorer;;;;;; 2422;"74355";3;Tørrecentrifuger til tøj;;;;;; 2423;"74359";3;Andre centrifuger, i.a.n.;;;;;; 2424;"74361";3;Maskiner og apparater til filtrering el. rensning af vand;;;;;; 2425;"74362";3;Maskiner og apparater til filtrering el. rensning af drikkevarer, undt. vand;;;;;; 2426;"74363";3;Olie- og benzinfiltre til forbrændingsmotorer;;;;;; 2427;"74364";3;Luftfiltre til forbrændingsmotorer;;;;;; 2428;"74367";3;Andre maskiner og apparater til filtrering el. rensning af væsker;;;;;; 2429;"74369";3;Andre maskiner og apparater til filtrering el. rensning af gasser;;;;;; 2430;"74380";3;Dele til pumper, kompressorer, ventilatorer og emhætter under 743.1 og 743.4;;;;;; 2431;"74391";3;Dele til centrifuger (heru tørrecentrifuger) under 743.5;;;;;; 2432;"74395";3;Dele til maskiner og apparater til filtrering og rensning af væsker og gasser under 743.6;;;;;; 2433;"74411";3;Selvbevægende trucks med elektromotor, med anordning til løftning og flytning;;;;;; 2434;"74412";3;Andre selvbevægende trucks, med anordning til løftning og flytning;;;;;; 2435;"74413";3;Trucks med anordning til løftning og flytning, ikke selvbevægende;;;;;; 2436;"74414";3;Motortrucks og traktorer, elektriske, uden løftemekanisme;;;;;; 2437;"74415";3;Andre motortrucks og traktorer, undt. elektriske, uden løftemekanisme;;;;;; 2438;"74419";3;Dele til motortrucks og traktorer under 744.14 og 744.15;;;;;; 2439;"74421";3;Taljer og hejseværker;;;;;; 2440;"74423";3;Spil til op- og nedhejsning af hejsespande, el-kurve i mineskakter, og spil til underjordiske miner;;;;;; 2441;"74425";3;"Andre spil; ankerspil""";;;;;; 2442;"74431";3;Løbekraner på skinner;;;;;; 2443;"74432";3;Mobile portalkraner på gummi hjul samt portalløftetrucks;;;;;; 2444;"74433";3;Krantransportører, brokraner, løbekraner, portalkraner, undt. mobile portalkraner på hjul;;;;;; 2445;"74434";3;Tårnkraner;;;;;; 2446;"74435";3;Portalkraner af svingtypen;;;;;; 2447;"74437";3;Svingkraner og krantrucks, selvbevægende;;;;;; 2448;"74439";3;Svingkraner og krantrucks, ikke selvbevægende;;;;;; 2449;"74441";3;Stationære autoløftere til værksteder og garager;;;;;; 2450;"74443";3;Donkrafte, hydrauliske, undt, stationære autoløftere til værksteder;;;;;; 2451;"74449";3;Donkrafte, ikke hydrauliske, undt. stationære autoløftere til værksteder;;;;;; 2452;"74471";3;Pneumatiske elevatorer og transportører;;;;;; 2453;"74472";3;Elevatorer og transportører til kontinuerlig transport, specielt konstrueret til underjordisk brug;;;;;; 2454;"74473";3;Elevatorer og transportører til kontinuerlig transport af varer med spande, undt. til underjordisk brug;;;;;; 2455;"74474";3;Elevatorer og transportører til kontinuerlig transport af varer med bånd eller remme;;;;;; 2456;"74479";3;Andre elevatorer og transportører til kontinuerlig transport;;;;;; 2457;"74481";3;Person og vareelevatorer, herunder hejseværker med spande;;;;;; 2458;"74485";3;Rulletrapper og rullende fortove;;;;;; 2459;"74489";3;Andre maskiner og apparater til løftning, lastning, losning el. flytning;;;;;; 2460;"74491";3;Dele, udeluk./hovedsag.bestemt til maskiner og apparater under 744.2 og 744.4;;;;;; 2461;"74492";3;Dele, udeluk./hovedsag.bestemt til maskiner og apparater under 744.11 til 744.13;;;;;; 2462;"74493";3;Dele til person- og vareelevatorer el. rulletrapper;;;;;; 2463;"74494";3;Dele til andre maskiner og apparater til løftning, lastning, losning el. flytning under 744.8;;;;;; 2464;"74511";3;Pneumatisk håndværktøj;;;;;; 2465;"74512";3;Håndværktøj med indbygget ikke-elektrisk motor;;;;;; 2466;"74519";3;Dele til håndværktøj under 745.1;;;;;; 2467;"74521";3;Opvaskemaskiner, undt. til husholdning;;;;;; 2468;"74523";3;Maskiner og apparater til rensning el. tørring af flasker og andre beholdere;;;;;; 2469;"74527";3;Andre maskiner og apparater til påfyldning, emballering mv.;;;;;; 2470;"74529";3;Dele til maskiner og apparater under 745.2 og 775.3;;;;;; 2471;"74531";3;Vægte (undt. person- og husholdningsvægte), heru tælle og kontrolvægte, undt. vægte følsomme for under 5 centigram;;;;;; 2472;"74532";3;"Personvægte, heru vægte til vejning af spædbørn; husholdningsvægte""";;;;;; 2473;"74539";3;"Vægtlodder af enhver art; dele til vægte under 745.3""";;;;;; 2474;"74561";3;Ildslukningsapparater, også med ladning;;;;;; 2475;"74562";3;Sprøjtepistoler o.l. apparater til spredning/sprøjtning o.l. af væsker/pulver;;;;;; 2476;"74563";3;Dampstråle- og sandstråleblæsere o.l. maskiner;;;;;; 2477;"74564";3;Mek.apparater til spredning, udsprøjtning/forstøvning af væsker el. pulver til land- el. havebrug;;;;;; 2478;"74565";3;Andre mekaniske maskiner og apparater til spredning, udsprøjtning el. forstøvning af væsker/pulver;;;;;; 2479;"74568";3;Dele til mekaniske apparater under 745.6;;;;;; 2480;"74591";3;Kalandere og andre valsemaskiner, undt. maskiner til metal el. glas;;;;;; 2481;"74593";3;Valser og andre dele til maskiner under 745.91;;;;;; 2482;"74595";3;Salgsautomater (fx frimærke-, cigaret-,fødevare- og drikkevareautomater), heru veksleautomater;;;;;; 2483;"74597";3;Dele til automater under 745.95;;;;;; 2484;"74610";3;Kuglelejer;;;;;; 2485;"74620";3;Koniske rullelejer, heru monteringssæt til koniske rullelejer;;;;;; 2486;"74630";3;Sfæriske rullelejer;;;;;; 2487;"74640";3;Nålelejer;;;;;; 2488;"74650";3;Andre cylindriske rullelejer;;;;;; 2489;"74680";3;Andre rulle- og kuglelejer, heru kombinerede rulle- og kuglelejer;;;;;; 2490;"74691";3;Dele til rulle- og kuglelejer:kugler, nåle og ruller;;;;;; 2491;"74699";3;Andre dele til rulle- og kuglelejer;;;;;; 2492;"74710";3;Trykreguleringsventiler;;;;;; 2493;"74720";3;Ventiler til oliehydrauliske og pneumatiske transmissioner;;;;;; 2494;"74730";3;Kontraventiler;;;;;; 2495;"74740";3;Sikkerheds- og aflastningsventiler;;;;;; 2496;"74780";3;Andre haner, ventiler o.l.;;;;;; 2497;"74790";3;Dele til varer under 747;;;;;; 2498;"74810";3;Transmissionsaksler (heru kamaksler og krumtapaksler) og krumtappe;;;;;; 2499;"74821";3;Lejehuse med kugle- og rullellejer;;;;;; 2500;"74822";3;"Lejehuse uden kugle- og rullelejer; aksellejer""";;;;;; 2501;"74831";3;Rullekæder, af jern og stål;;;;;; 2502;"74832";3;Andre ledboltkæde, af jern og stål;;;;;; 2503;"74839";3;Dele til ledboltkæder, af jern og stål;;;;;; 2504;"74840";3;Tandhjulsudvekslinger og friktionsgear, gearkasser o.l. regulerbare gear;;;;;; 2505;"74850";3;Svinghjul og remskiver, heru taljeblokke;;;;;; 2506;"74860";3;Akselkoblinger o a koblinger, heru universalkoblinger;;;;;; 2507;"74890";3;Dele, i.a.n. til varer under 748;;;;;; 2508;"74911";3;Formkasser til metalstøbning;;;;;; 2509;"74912";3;Bundplader til støbeforme;;;;;; 2510;"74913";3;Støbeformsmodeller;;;;;; 2511;"74914";3;Støbeforme til metaller el. metalcarbider, til sprøjtestøbning el. presning;;;;;; 2512;"74915";3;Støbeforme til metal el. metalcarbider, undt. til sprøjtestøbning el. presning;;;;;; 2513;"74916";3;Støbeforme til glas;;;;;; 2514;"74917";3;Støbeforme til mineralske materialer;;;;;; 2515;"74918";3;Støbeforme til gummi og plast, til sprøjtestøbning el. presning;;;;;; 2516;"74919";3;Støbeforme til gummi og plast, undt. til sprøjtestøbning el. presning;;;;;; 2517;"74920";3;"Pakning.o l af metalplad.i forb.med andet material./af to el. flere lag metal; sæt af pakn. o.l.""";;;;;; 2518;"74991";3;Skruer til skibe og både,samt plader dertil;;;;;; 2519;"74999";3;Andre dele til maskiner, apparater og mekaniske redskaber, i.a.n. ikke forsynet med elektriske forbindelsesdele, isolatorer, spoler, kontakter o.l.;;;;;; 2520;"75";2;"Kontormaskiner; autom.databehandlingsudstyr""";;;;;; 2521;"75110";3;"Skrivemaskiner, undt printere under 726.5, 726.6 og 751.9; tekstbehandlingsmaskiner""";;;;;; 2522;"75113";3;Automatiske skrivemaskiner og tekstbehandlingsmaskiner;;;;;; 2523;"75115";3;Skrivemaskiner, elektriske, af vægt uden kuffert max 12 kg;;;;;; 2524;"75116";3;Skrivemaskiner, elektriske, af vægt uden kuffert o 12 kg;;;;;; 2525;"75118";3;Skrivemaskiner, ikke-elektriske, vægt uden kuffert max 12 kg;;;;;; 2526;"75119";3;Skrivemaskiner, ikke-elektriske, vægt uden kuffert o 12 kg;;;;;; 2527;"75121";3;Regnemaskiner, elektroniske, der kan fungerer uden ekstern energikilde;;;;;; 2528;"75122";3;Regnemaskiner, der fungerer med ekstern energikilde;;;;;; 2529;"75123";3;Bogholderimaskiner;;;;;; 2530;"75124";3;Kasseapparater;;;;;; 2531;"75128";3;Bogholderimaskiner, frankeringsmaskiner, billetmaskiner o.l. maskiner med indbygget regnemekanisme;;;;;; 2532;"75131";3;Fotokopieringsapparater, elektrostatiske, med direkte reproduktion af originalen på kopien;;;;;; 2533;"75132";3;Fotokopieringsapparater, elektrostatiske, med reproduktion af originalen på kopien via et andet medium;;;;;; 2534;"75133";3;Fotokopieringsapparater med optisk system;;;;;; 2535;"75134";3;Fotokopieringsapparater af kontakttypen;;;;;; 2536;"75135";3;Varmekopieringsapparater;;;;;; 2537;"75191";3;Duplikatorer;;;;;; 2538;"75192";3;Adresseringsmaskiner og maskiner til prægning af adresseplader;;;;;; 2539;"75193";3;Maskiner til brevbehandling, undt. adresseringsmaskiner;;;;;; 2540;"75194";3;Maskiner, der udfører to el flere af funktionerne trykning, kopiering el faxtransmission og kan tilsluttes en aut. databehandlingsmaskine el netværk;;;;;; 2541;"75195";3;Andre maskiner, der kan tilsluttes en aut. databehandlingsmaskine eller netværk;;;;;; 2542;"75196";3;Printere, kopimaskiner og telefaxapparater, i.a.n.;;;;;; 2543;"75197";3;Dele og tilbehør til trykkemaskiner, i.a.n.;;;;;; 2544;"75199";3;Andre maskiner og apparater til kontorbrug, i.a.n.;;;;;; 2545;"75210";3;Analoge og hybride automatiske databehandlingsmaskiner;;;;;; 2546;"75220";3;Digitale aut. databehandlingsmaskiner, sammenbygget central-, indlæse- og udlæseendhed;;;;;; 2547;"75230";3;Digitale bearbejdningsenh., sammenbygget med en/to af følgende:lager-, indlæse- og udlæseenh.;;;;;; 2548;"75260";3;Indlæse-, el. udlæseenhed, sammenbygget med dele af anlæg el. lagerenhed;;;;;; 2549;"75270";3;Lagerenheder, også sammen med øvrige dele af anlæg;;;;;; 2550;"75280";3;Andre enheder til automatiske databehandlingsmaskiner, i.a.n.;;;;;; 2551;"75290";3;Maskiner til bearbejdning af data, i.a.n.;;;;;; 2552;"75910";3;Dele og tilbehør til fotokopieringsapparater og varmekopieringsapparater under 751.3;;;;;; 2553;"75980";3;Dele og tilbehør, der er lige anvendelige til maskiner/apparater under 751.1, 751.2, 751.9 og 752;;;;;; 2554;"75991";3;Dele og tilbehør til maskiner under 751.1;;;;;; 2555;"75993";3;Dele og tilbehør til maskiner under 751.9;;;;;; 2556;"75995";3;Dele og tilbehør til maskiner under 751.2;;;;;; 2557;"75997";3;Dele og tilbehør til maskiner under 752;;;;;; 2558;"76";2;App. Til telekomm., lydoptagelse og -gengivelse;;;;;; 2559;"76110";3;Farvefjernsynsmodtagere;;;;;; 2560;"76120";3;Sort/hvidt fjernsynsmodtagere;;;;;; 2561;"76130";3;Monitorer med katodestrålerør;;;;;; 2562;"76140";3;Monitorer, undt med katodestrålerør;;;;;; 2563;"76150";3;Projektionsapparater;;;;;; 2564;"76160";3;Fjersynsmodtagere, også med indbyggede radiomodtagere, lydoptagere el lydgengivere el videooptagere el -gengivere;;;;;; 2565;"76211";3;Modtagere til radiofoni-, telefoni-, telegrafi til biler, sammenbygget med lydoptagere el. lydgengivere;;;;;; 2566;"76212";3;Modtagere til radiofoni-, telefoni-, telegrafi til biler, ikke sammenbygget med lydoptagere el. lydgengivere;;;;;; 2567;"76221";3;Modtagere,fungerer uden ekstern energi. heru app.,der kan modtage radiotelefoni/radiotelegrafi,sammenbygget med l ydoptagere el. lydgengivere;;;;;; 2568;"76222";3;Modtagere,fungerer uden ekstern energi. heru app.,der kan modtage radiotelefoni/radiotelegrafi,ikke sammen bygget med lydoptagere el. lydgengivere;;;;;; 2569;"76281";3;Andre modtagere, heru apparater, der også kan modtage radiotelefoni el. radiotelegrafi,sammenbygget med lydoptagere el. lydgengivere;;;;;; 2570;"76282";3;Andre modtagere, heru apparater, der også kan modtage radiotelefoni el. radiotelegrafi,ikke sammenbygget med lydopta gere el. lydgengivere, men med et ur;;;;;; 2571;"76289";3;Modtagere til radiofoni, i.a.n.;;;;;; 2572;"76331";3;Apparater, der aktiveres af mønter, pengesedler, bankkort, spillemønter el lign. betalingsmidler;;;;;; 2573;"76333";3;Pladespillere uden musikautomater;;;;;; 2574;"76335";3;Pladetallerkener;;;;;; 2575;"76336";3;Telefonsvarerapparater;;;;;; 2576;"76339";3;Lydoptagere eller gengivere, også kombinerede, undt app. der aktiveres ved mønter ol, pladetallerkener og telefonsvarer;;;;;; 2577;"76381";3;Videooptagere el videogengivere, også kombinerede, også med indbygget videotunere, til magnetbånd;;;;;; 2578;"76382";3;Dikteremaskiner (kun til gengivelse);;;;;; 2579;"76383";3;Andre lydgengivere;;;;;; 2580;"76384";3;Videooptagere el videogengivere, også kombinerede, også med indbygget videotunere, undt til magnetbånd;;;;;; 2581;"76411";3;Telefonapparater, heru telefoner til celleopdelt radiotelefoni el andre trådløse net;;;;;; 2582;"76412";3;Apparater til at sende el modtage tale, billede el andre data,heru app. til telekumm. via kabelnet el trådløsnetværk, undt telefonapparater;;;;;; 2583;"76413";3;Fjernskrivere;;;;;; 2584;"76415";3;Koblingsapparater til telefoni og telegrafi;;;;;; 2585;"76417";3;Andre apparater til bærefrekvenstrådsystemer;;;;;; 2586;"76418";3;Dele til apparater. under 764.11 og 764.12;;;;;; 2587;"76419";3;Andre apparater til trådtelefoni og trådtelegrafi;;;;;; 2588;"76421";3;Mikrofoner og stativer;;;;;; 2589;"76422";3;Højttalere, også monteret i kabinet;;;;;; 2590;"76423";3;Højttalere, ikke monteret i kabinet;;;;;; 2591;"76424";3;Hovedtelefoner og øretelefoner, også kombineret med mikrofon;;;;;; 2592;"76425";3;Lavfrekvensforstærkere, elektriske;;;;;; 2593;"76426";3;Lydforstærkere, elektriske;;;;;; 2594;"76431";3;"Sendere til radiotelefoni, -telegrafi, -radiofoni og fjernsyn; også sammenbyg.med modtager mv.""";;;;;; 2595;"76432";3;Sendere-modtager til radiotelefoni, -telegrafi, -radiofoni og fjernsyn, også sammenbyg.med modtager mv.;;;;;; 2596;"76481";3;Modtagere til radiotelegrafi og -telefoni, i.a.n.;;;;;; 2597;"76482";3;Fjernsynskameraer;;;;;; 2598;"76483";3;Radarapparater, radionavigeringsapparater og fjernbetjeningsapparater;;;;;; 2599;"76484";3;Fjernsynskameraer, digitalkameraer og videokameraer;;;;;; 2600;"76491";3;Dele og tilbehør til apparater under 764.1;;;;;; 2601;"76492";3;Dele og tilbehør til apparater under 764.2;;;;;; 2602;"76493";3;Dele og tilbehør til apparater under 761 og 762 samt 764.3 og 764.8;;;;;; 2603;"76499";3;Dele og tilbehør til apparater under 763;;;;;; 2604;"77";2;"Elektriske maskiner og apparater i.a.n.; tilbehør""";;;;;; 2605;"77111";3;Elektriske transformatorer med væskeisolation;;;;;; 2606;"77119";3;Andre elektriske transformatorer;;;;;; 2607;"77121";3;Statiske omformere;;;;;; 2608;"77123";3;Reaktorer til udladningslamper og -rør;;;;;; 2609;"77125";3;Andre induktionspoler;;;;;; 2610;"77129";3;Dele til elektriske maskiner under 771;;;;;; 2611;"77220";3;Trykte kredsløb;;;;;; 2612;"77231";3;Faste kulnodstande (agglomererede el. af filmtype), undt. varmemodstande;;;;;; 2613;"77232";3;Andre faste modstande, undt. kulmodstande og varmemodstande;;;;;; 2614;"77233";3;Variable spolemodstande (heru reostater og potentiometre), undt. varmemodstande;;;;;; 2615;"77235";3;Andre variable modstande (heru reostater og potentiometre), undt. kulmodstande og varmemodstande;;;;;; 2616;"77238";3;Dele til elektriske modstande under 772.3;;;;;; 2617;"77241";3;Sikringer, driftspænding o 1000 V;;;;;; 2618;"77242";3;Automatiske afbrydere, driftspænding u 72,5 kV og o 1000 V;;;;;; 2619;"77243";3;Andre automatiske afbrydere, driftspænding min 72,5 kV;;;;;; 2620;"77244";3;Ledningsadskillerede og afbrydere, driftspænding o 1000 V;;;;;; 2621;"77245";3;Overspændingsafledere, spændingsstabilisatorer og overspændingsbeskyttere, til driftspænding o 1000 V;;;;;; 2622;"77249";3;Andre elekt. app. til at slutte, afbryde, beskytte elekt. kredsløb mv., til driftspænding o 1000 V;;;;;; 2623;"77251";3;Sikringer, til driftspænding max 1000 V;;;;;; 2624;"77252";3;Automatiske afbrydere, driftspænding max 1000 V;;;;;; 2625;"77253";3;Andre elektriske apparater til beskyttelse af elektriske kredsløb,til driftspænding max 1000 V;;;;;; 2626;"77254";3;Relæer, til driftspænding max 1000 V;;;;;; 2627;"77255";3;Andre afbryder, til driftspænding max 1000 V;;;;;; 2628;"77256";3;Konnektorer til optiske fibre samt bundter og kabler af optiske fibre;;;;;; 2629;"77257";3;Lampefatninger, til driftspænding max 1000 V;;;;;; 2630;"77258";3;Stikpropper og -dåser, til driftspænding max 1000 V;;;;;; 2631;"77259";3;Andre elekt. app. til at slutte, afbryde, beskytte elekt. kredsløb mv. til driftspænding max 1000 V;;;;;; 2632;"77261";3;Tavler,plader,konsol.o l sammensat af to/flere app.under 772.4/772.5,undt koblingsapp.u 764.1,til driftspænding max 1000 V;;;;;; 2633;"77262";3;Tavler,plader,konsol.o l sammensat af to/flere app.under 772.4/772.5,undt koblingsapp.u 764.1,til driftspænding o 1 000 V;;;;;; 2634;"77281";3;Tavler, plader, konsoller, kabinetter o l, til apparater under 772.6, uden de indbyggede apparater;;;;;; 2635;"77282";3;Andre dele, som udelukkende el. hovedsagelig anvendes i apparater under 72.4 til 772.6;;;;;; 2636;"77311";3;Beviklingstråd til elektriske ledninger;;;;;; 2637;"77312";3;Koaksialkabler og andre koaksiale elektriske ledere;;;;;; 2638;"77313";3;Tændtørskabler og andre sammensatte kabler til anvendelse i transportmidler;;;;;; 2639;"77314";3;Andre elektriske ledere, spænding max 80 V;;;;;; 2640;"77315";3;Andre elektriske ledere, spænding o 80 V max 1000 V;;;;;; 2641;"77316";3;Andre elektriske ledere, til spænding max 1 000 volt;;;;;; 2642;"77317";3;Andre elektriske ledere, spænding o 1000 V;;;;;; 2643;"77318";3;Optiske fiberkabler;;;;;; 2644;"77322";3;Elektriske isolatorer, af glas;;;;;; 2645;"77323";3;Elektriske isolatorer, af keramisk materiale;;;;;; 2646;"77324";3;Elektriske isolatorer, af andre materialer end glas og keramisk materiale;;;;;; 2647;"77326";3;Isolationsdele til maskiner mv., til elektrisk isolering, af keramisk materiale;;;;;; 2648;"77328";3;Isolationsdele til maskiner, til elektrisk isolering, af plast;;;;;; 2649;"77329";3;Isolationsdele til maskiner mv, til elektrisk isolering, af andre materialer end glas, keramisk og plast materiale;;;;;; 2650;"77411";3;Elektrokardiografer;;;;;; 2651;"77412";3;Elektrodiagnost. apparater (heru apparater til funktionsundersøgegelse/til overvågning af fysiologiske parametre);;;;;; 2652;"77413";3;Apparater til ultraviolet el. infrarød bestråling;;;;;; 2653;"77421";3;Røntgenapparater, også til medicinsk, kirurgisk, dental el. veterinær brug, heru apparater til røntgenforo el. -terapi;;;;;; 2654;"77422";3;Apparater,der anvender alfa-,beta- el. gammastråler, dele og tilbehør dertil;;;;;; 2655;"77423";3;Røntgenrør;;;;;; 2656;"77429";3;Andre røntgenapparater og apparater, der anvender alfa-, beta- el. gammastråler, heru dele og tilbehør;;;;;; 2657;"77511";3;Vaskemaskiner, til husholdningsbrug, fuldautomatiske, kapacitet max 10 kg tørt tøj;;;;;; 2658;"77512";3;Tørremaskiner, til husholdningsbrug, kapacitet max 10 kg tørt tøj;;;;;; 2659;"77521";3;Køleskabe, kombinerede køle- og frysesakbe med separate udvendige døre, til husholdningsbrug;;;;;; 2660;"77522";3;Frysebokse med rumindhold max 800 l, fryseskabe med rumindhold max 900 l, til husholdningsbrug;;;;;; 2661;"77530";3;Opvaskemaskiner til husholdningsbrug;;;;;; 2662;"77541";3;Barbermaskiner med indbygget elektromotor;;;;;; 2663;"77542";3;Hårklippemaskiner med indbygget elektromotor;;;;;; 2664;"77549";3;Dele til barbermaskiner og hårklippemaskiner med indbygget elektromotor;;;;;; 2665;"77551";3;Støvsugere med indbygget elektromotor;;;;;; 2666;"77556";3;Støvsugere, undt med indbygget elektromotor;;;;;; 2667;"77557";3;Dele til støvsugere;;;;;; 2668;"77571";3;Støvsugere og bonemaskiner med indbygget elektromotor, til husholdningsbrug;;;;;; 2669;"77572";3;"Apparater til formaling, hakning og blanding af levnedsmidler; frugt og grøntsagssaftspressere, med indbygget elektromotor""";;;;;; 2670;"77573";3;"Apparater til formaling, hakning el blanding af levnedsmidler; frugt- og grøntsagssaftpressere""";;;;;; 2671;"77579";3;Dele til elektromekaniske husholdningsapparater;;;;;; 2672;"77581";3;Elektriske vandvarmere og dyppevarmere;;;;;; 2673;"77582";3;Elektriske apparater til rum- og jordbundsopvarmning;;;;;; 2674;"77583";3;Elektriske hårbehandlingsapparater og håndtørreapparater;;;;;; 2675;"77584";3;Elektriske strygejern;;;;;; 2676;"77585";3;Elektriske varmetæpper;;;;;; 2677;"77586";3;Mikrobølgeovne, andre ovne og komfurer, kogeapparater og grillapparater;;;;;; 2678;"77587";3;Andre elektrotermiske varmeapparater;;;;;; 2679;"77588";3;Elektriske varmelegemer;;;;;; 2680;"77589";3;Dele til elektriske og elektrotermiske apparater under 775.8;;;;;; 2681;"77611";3;Billedrør (katodestrålerør) til farvefjernsyn;;;;;; 2682;"77612";3;Billedrør (katodestrålerør) til sort/hvidt fjernsyn el. andre monokrome gengivere;;;;;; 2683;"77621";3;"Fjernsynskamerarør; billedomdanner og billedforstækerrør; andre fotokatoderør""";;;;;; 2684;"77623";3;Andre katodestrålerør;;;;;; 2685;"77625";3;Mikrobølgerør (fx magnetroner, klystroner, vandrebølgerør, karcinotroner), undt. rør med styregitter;;;;;; 2686;"77627";3;Andre elektronrør;;;;;; 2687;"77629";3;Dele til elektronrør under 776.1 og 776.2;;;;;; 2688;"77631";3;Dioder, undt. lysfølsomme dioder og lys emitterende dioder;;;;;; 2689;"77632";3;Transistorer, effektafsætning under 1 W, undt. lysfølsomme transistorer;;;;;; 2690;"77633";3;Transistorer, effektafsætning min 1 W, undt. lysfølsomme transistorer;;;;;; 2691;"77635";3;Thyristorer, diacs og triacs, undt. lysfølsommekomponenter;;;;;; 2692;"77637";3;"Lysfølsomme halvlederkomponenter, heru solceller også samlet i moduler el. paneler; lysemitterende dioder""";;;;;; 2693;"77639";3;Andre halvlederkomponenter;;;;;; 2694;"77641";3;Digitale monolitiske integrerede kredsløb;;;;;; 2695;"77642";3;Processorer og kontrol- og styreenheder, også kombinerede med hukommelser,omformere,logiske kredsløb, forstærkere, ure o l.;;;;;; 2696;"77643";3;Andre monolitiske integrerede kredsløb;;;;;; 2697;"77644";3;Hukommelser (memories);;;;;; 2698;"77645";3;Hybride integrerede kredsløb;;;;;; 2699;"77646";3;Forstærkere;;;;;; 2700;"77649";3;Andre elektroniske integrerede kredsløb og andre elektroniske mikrokredsløb;;;;;; 2701;"77681";3;Monterede piezo-elektriske krystaller;;;;;; 2702;"77688";3;Dele til elektroniske komponenter og elementer under 776.3 og til piezo-elektriske krystaller under 776.81;;;;;; 2703;"77689";3;Dele til elektroniske komponenter under 776.4;;;;;; 2704;"77811";3;Primærelementer og primærbatterier;;;;;; 2705;"77812";3;Elektriske akkumulatorer, heru separatorer;;;;;; 2706;"77813";3;"Affald og skrot af primærelementer, -batterier og elektriske akkumulatorer; brugte primærelementer, -batterier, elektriske akkumularorer; elektriske dele til maskiner og app., i.a.n.""";;;;;; 2707;"77817";3;Dele til primærelementer og primærbatterier;;;;;; 2708;"77819";3;Dele til elektriske akkumulatorer;;;;;; 2709;"77821";3;Elektriske glødelamper;;;;;; 2710;"77822";3;Elektriske udladningslamper, undt. ultraviolette og infrarøde lamper;;;;;; 2711;"77823";3;Sealed beam-lamper;;;;;; 2712;"77824";3;"Elektriske ultraviolette og infrarøde lamper; buelamper""";;;;;; 2713;"77829";3;Dele til lamper under 778.2;;;;;; 2714;"77831";3;Elektrisk start- og tændingsudstyr til forbrændingsmotorer og generatorer dertil;;;;;; 2715;"77833";3;Dele til udstyr under 778.31;;;;;; 2716;"77834";3;Elektrisk lys- og signaludstyr, vindspejlsviskere og defrostere;;;;;; 2717;"77835";3;Dele til udstyr under 778.34;;;;;; 2718;"77841";3;Boremasiner med indbygget elektromotor;;;;;; 2719;"77843";3;Save med indbygget elektromotor;;;;;; 2720;"77845";3;Andet elektromekanisk håndværktøj med indbygget elektromotor;;;;;; 2721;"77848";3;Dele til elektromekanisk håndværktøj under 778.4;;;;;; 2722;"77861";3;Kraftkondensatorer, faste, til elektriske 50 el. 60 hz-kredsløb, med en reaktiv effekt på min 0,5 kVar;;;;;; 2723;"77862";3;Tantalkondensatorer, faste;;;;;; 2724;"77863";3;Elektrolytiske kondensatorer med aluminiumsplade, faste;;;;;; 2725;"77864";3;Dielektriske kondensatorer med et enkelt lag keramisk materiale, faste;;;;;; 2726;"77865";3;Dielektriske kondensatorer med flere lag keramisk materiale, faste;;;;;; 2727;"77866";3;Dielektriske kondensatorer med papir el. plast, faste;;;;;; 2728;"77867";3;Andre elektriske kondensatorer, faste, variable el. justerbare;;;;;; 2729;"77868";3;Elektriske kondensatorer, variable el. justerbare;;;;;; 2730;"77869";3;Dele til elektriske kondensatorer, faste, variable el. justerbare;;;;;; 2731;"77871";3;Partikelaccelerator;;;;;; 2732;"77878";3;Andre elektriske maskiner og apparater med selvstændig funktion, i.a.n.;;;;;; 2733;"77879";3;Dele til maskiner og apparater under 778.7;;;;;; 2734;"77881";3;Elektromagneter, permanente magneter og elektromagnetiske apparater;;;;;; 2735;"77882";3;Elektrisk trafikreguleringsudstyr til jernbaner, sporveje, veje, floder mv, undt. varer under 791.82;;;;;; 2736;"77883";3;Dele til udstyr under 778.82;;;;;; 2737;"77884";3;Elektrisk signalapparater, akustiske el. visuelle (fx ringeapparater, sirener o l) undt. varer under 778.34 el. 778.82;;;;;; 2738;"77885";3;Dele til udstyr under 778.84;;;;;; 2739;"77886";3;"Kulelektroder, børstekul; lampekul, batterikul o a varer af grafit el. andet kul, til elektrisk brug""";;;;;; 2740;"77889";3;Elektriske dele til maskiner og apparater, i.a.n.;;;;;; 2741;"78";2;Køretøjer;;;;;; 2742;"78110";3;Automobiler til personbefordring, specielt til kørsel på sne, golfbaner o.l.;;;;;; 2743;"78120";3;automobiler hovedsagelig konstrueret til personbefordring;;;;;; 2744;"78211";3;Dumpers til godsbefordring, ikke til landevejskørsel;;;;;; 2745;"78219";3;Andre automobiler til godsbefordring;;;;;; 2746;"78221";3;Autokraner;;;;;; 2747;"78223";3;Mobile boretårne;;;;;; 2748;"78225";3;Brandbiler;;;;;; 2749;"78227";3;Betonblandevogne;;;;;; 2750;"78229";3;Andre automobiler til specielle formål;;;;;; 2751;"78311";3;Automobiler til kollektiv transport, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- el. semi-dieselmotor);;;;;; 2752;"78319";3;Andre automobiler til kollektiv transport;;;;;; 2753;"78320";3;Traktorer (motorforvogne) til sættevogne;;;;;; 2754;"78410";3;Chassiser med motor, til motorkøretøjer under 722 og 783;;;;;; 2755;"78421";3;Karrosserier og førerhuse til motorkøretøjer under 781;;;;;; 2756;"78425";3;Karrosserier og førerhuse til motorkøretøjer under 722, 782 og 783;;;;;; 2757;"78431";3;Kofangere og dele dertil til motorkøretøjer under 722, 782 og 783 re og dele dertil;;;;;; 2758;"78432";3;Andre dele og tilbehør til karrosserier og førerhuse til motorkøretøjer under 722, 782 og 783;;;;;; 2759;"78433";3;Bremser, servobremser og dele dertil til motorkøretøjer under 722, 782 og 783;;;;;; 2760;"78434";3;Gearkasser til motorkøretøjer under 722, 782 og 783;;;;;; 2761;"78435";3;"Drivaksler med differentiale, også med andre transmissionsdele og bæreaksler; dele dertil""";;;;;; 2762;"78436";3;Bæreaksler og dele dertil til motorkøretøjer under 722, 782 og 783;;;;;; 2763;"78439";3;Andre dele og tilbehør til motorkøretøjer under 722, 782 og 783;;;;;; 2764;"78511";3;"Motorcykler, (heru knallerter) og cykler med hjælpemotor, også med sidevogn; med forbrændingsmotor med frem- og tilbagegående stempel og slagvolumen max 5""";;;;;; 2765;"78513";3;"Motorcykler, (heru knallerter) og cykler med hjælpemotor, også med sidevogn; med forbrændingsmotor med frem- og tilbagegående stempel og slagvolumen o 50,""";;;;;; 2766;"78515";3;"Motorcykler, (heru knallerter) og cykler med hjælpemotor, også med sidevogn; med forbrændingsmotor med frem- og tilbagegående stempel og slagvolumen o 250""";;;;;; 2767;"78516";3;"Motorcykler, (heru knallerter) og cykler med hjælpemotor, også med sidevogn; med forbrændingsmotor med frem- og tilbagegående stempel og slagvolumen o 500""";;;;;; 2768;"78517";3;"Motorcykler, (heru knallerter) og cykler med hjælpemotor, også med sidevogn; med forbrændingsmotor med stempel og slagvolumen over 800 kubikcm""";;;;;; 2769;"78519";3;"Motorcykler, knallerter og cykler med hjælpemotor, også med sidevogn, i.a.n.; sidevogne""";;;;;; 2770;"78520";3;Cykler uden motor (heru trehjulede transportcykler);;;;;; 2771;"78531";3;Invalidekøretøjer,også med motor el. anden fremdrivningsmekanisme;;;;;; 2772;"78535";3;Dele og tilbehør til motorcykler;;;;;; 2773;"78536";3;Dele og tilbehør til invalidekøretøjer;;;;;; 2774;"78537";3;Andre dele og tilbehør til motorkøretøjer under 785;;;;;; 2775;"78610";3;Påhængsvogne og sættevogne til beboelse el. camping;;;;;; 2776;"78621";3;Selvlæssende og selvaflæssende påhængsvogne og sættevogne til godstransport til anvendelse i landbruget;;;;;; 2777;"78622";3;Påhængsvogne og sættevogne til godstransport med påmonteret tank;;;;;; 2778;"78629";3;Andre påhængsvogne og sættevogne til godstransport;;;;;; 2779;"78630";3;Godsbeholdere, også til væsker og gasser, spec. konstrueret til en el. flere transportformer;;;;;; 2780;"78683";3;Andre påhængsvogne og sættevogne uden fremdrivningsmekanisme;;;;;; 2781;"78685";3;Andre køretøjer uden fremdrivningsmekanisme;;;;;; 2782;"78689";3;Dele til køretøjer under 786;;;;;; 2783;"79";2;Andre transportmidler;;;;;; 2784;"79111";3;Lokomotiver, elektriske til ledningsdrift;;;;;; 2785;"79115";3;Lokomotiver, elektriske til akkumulatordrift;;;;;; 2786;"79121";3;Diesel-elektriske lokomotiver;;;;;; 2787;"79129";3;"Andre lokomotiver; tendere""";;;;;; 2788;"79160";3;"Motorvogne,motordræsiner o a selvkør. vogne til jernbaner og sporveje; undt. varer under 791.81""";;;;;; 2789;"79170";3;Person-,bagage-,post-,o a specialvogne til transport,ikke selvkørende,undt varer under 791.81;;;;;; 2790;"79181";3;Arbejds- el. servicevogne til jernbaner og sporveje;;;;;; 2791;"79182";3;Godsvogne, ikke selvkørende, til jernbaner og sporveje;;;;;; 2792;"79191";3;Ikke-elektrisk trafikreguleringsudstyr og dele dertil;;;;;; 2793;"79199";3;Dele til lokomotiver o a rullende jernbane- og sporvejsmateriel;;;;;; 2794;"79211";3;Helikoptere med egenvægt max 2000 kg;;;;;; 2795;"79215";3;Helikoptere med egenvægt o 2000 kg;;;;;; 2796;"79220";3;Flyvemaskiner og andre luftfartøjer med egenvægt max 2000 kg;;;;;; 2797;"79230";3;Flyvemaskiner og andre luftfartøjer med egenvægt o 2000 kg max 15000 kg;;;;;; 2798;"79240";3;Flyvemaskiner og andre luftfartøjer med egenvægt o 15000 kg;;;;;; 2799;"79250";3;Rumfartøjer (heru satellitter) og startanordninger til opsendelse af disse;;;;;; 2800;"79281";3;Svæveplaner og dragefly;;;;;; 2801;"79282";3;Balloner og luftskibe;;;;;; 2802;"79283";3;"Startanordninger; landingsanordninger; flyvetræningsudstyr; dele til varer under 792""";;;;;; 2803;"79284";3;"Balloner og luftskibe; svæveplaner, dragefly og andre luftfartøjer, uden motorfremdrift""";;;;;; 2804;"79291";3;Propeller og rotorer, samt dele dertil til luftfartøjer under 792;;;;;; 2805;"79293";3;Landingsstel og dele dertil til luftfartøjer under 792;;;;;; 2806;"79295";3;Andre dele til flyvemaskiner og helikoptere;;;;;; 2807;"79297";3;Andre dele til varer under 792;;;;;; 2808;"79311";3;Oppustelige både, heru robåde og kanoer;;;;;; 2809;"79312";3;Sejlbåde, ikke oppustelige, også med hjælpemotor;;;;;; 2810;"79319";3;Motorbåde, kanoer, kajakker, robåde o.l. fartøjer, ikke oppustelige;;;;;; 2811;"79322";3;Tankskibe;;;;;; 2812;"79324";3;Fiske- og fangstfartøjer og andre fartøjer til behandling el. konservering af fisk;;;;;; 2813;"79326";3;Køle- og fryseskibe, undt. tankskibe;;;;;; 2814;"79327";3;Andre fragtskibe samt skibe til kombineret passager- og godstransport;;;;;; 2815;"79328";3;"Passagerskibe, krydstogtskibe o.l. fartøjer, hovedsagelig beregnet til passagertransport; færger""";;;;;; 2816;"79329";3;Andre fartøjer, heru krigsskibe og redningsmateriel, undt. robåde;;;;;; 2817;"79330";3;Skibe, både og andet flydende materiel til ophugning;;;;;; 2818;"79351";3;Opmudringsfartøjer;;;;;; 2819;"79355";3;Bore- og produktionsplatforme, flydende el. til nedsænkning;;;;;; 2820;"79359";3;"Fyrskibe, havnesprøjter, flydekraner o l, hvis hovedfunktion er en anden end sejladsen; flydedokke""";;;;;; 2821;"79370";3;Bugserbåde og fartøjer til skubning;;;;;; 2822;"79391";3;Oppustelige flåder;;;;;; 2823;"79399";3;Andet flydende materiel (fx flåder, tanke, sænkekasser, landgangsbroer og sømærker);;;;;; 2824;"8";1;Bearbejdede varer i.a.n.;;;;;; 2825;"81";2;Sanitets-, varme- og belysningsartikler;;;;;; 2826;"81100";3;Præfabrikerede bygninger;;;;;; 2827;"81211";3;Radiatorer, ikke el. opvarmede, til centralvarmeanlæg og dele dertil, af jern og stål;;;;;; 2828;"81215";3;Varmluftgeneratorer og varmluftfordele, ikke el-opvarmede, til centralvarmeanlæg, samt dele dertil, af jern og stål;;;;;; 2829;"81217";3;Kedler til centralopvarmning, af støbejern;;;;;; 2830;"81219";3;Dele til kedler til centralopvarmning, af støbejern;;;;;; 2831;"81221";3;Køkkenvaske, vaskekummer, klosetskåle, badekar o.l. sanitetsartikler af porcelæn;;;;;; 2832;"81229";3;Køkkenvaske, vaskekummer, klosetskåle, badekar o.l. sanitetsartikler af keramisk materiale, ej porcelæn;;;;;; 2833;"81311";3;Lysekroner o a elektriske belysningsartikler til loft og væg, undt. til offentlige veje;;;;;; 2834;"81312";3;Lommelygter, håndlygter o.l. transportable elektriske lygter med egen strømkilde;;;;;; 2835;"81313";3;Bord-, skrivebords-, senge- og standerlamper, elektriske;;;;;; 2836;"81315";3;Elektriske lamper, i.a.n.;;;;;; 2837;"81317";3;Ikke-elektriske belysningsartikler;;;;;; 2838;"81320";3;Lysskilte, navneplader med lys o.l.;;;;;; 2839;"81380";3;Dele til lommelygter, håndlygter o.l. transportable elektriske lygter;;;;;; 2840;"81391";3;Dele til elektriske og ikke-elektriske belysningsartikler, i.a.n., af glas;;;;;; 2841;"81392";3;Dele til elektriske og ikke-elektriske belysningsartikler, i.a.n., af plast;;;;;; 2842;"81399";3;Dele til elektriske og ikke-elektriske belysningsartikler, i.a.n., undt. af glas el. plast;;;;;; 2843;"82";2;Møbler;;;;;; 2844;"82111";3;Siddemøbler til anvendelse i luftfartøjer;;;;;; 2845;"82112";3;Siddemøbler til anvendelse i motorkøretøjer;;;;;; 2846;"82113";3;Siddemøbler af spanskrør, vidjer, bambus o.l.;;;;;; 2847;"82114";3;Drejestole med højdeindstilling;;;;;; 2848;"82115";3;Siddemøbler, der kan omdannes til senge, undt. camping- og havemøbler;;;;;; 2849;"82116";3;Siddemøbler, i.a.n. med stel af træ;;;;;; 2850;"82117";3;Siddemøbler, i.a.n. med stel af metal;;;;;; 2851;"82118";3;Siddemøbler, i.a.n., undt. med stel af træ el. metal;;;;;; 2852;"82119";3;Dele til siddemøbler;;;;;; 2853;"82121";3;Sengebunde, forsynet med fjedre el. med stopning;;;;;; 2854;"82123";3;Madrasser af cellegummi el. plast;;;;;; 2855;"82125";3;Madrasser, undt. af cellegummi el. plast;;;;;; 2856;"82127";3;Soveposer;;;;;; 2857;"82129";3;Andet sengeudstyr o.l.;;;;;; 2858;"82131";3;Kontormøbler af metal;;;;;; 2859;"82139";3;Møbler, i.a.n. af metal;;;;;; 2860;"82151";3;Kontormøbler af træ;;;;;; 2861;"82153";3;Køkkenmøbler af træ;;;;;; 2862;"82155";3;Soveværelsesmøbler af træ;;;;;; 2863;"82159";3;Møbler, i.a.n. af træ;;;;;; 2864;"82171";3;Møbler af plast;;;;;; 2865;"82179";3;Møbler, i.a.n., undt. af metal el. træ;;;;;; 2866;"82180";3;Dele til møbler, under 821.3 til 821.7;;;;;; 2867;"83";2;Rejseartikler, kufferter, tasker o.l.;;;;;; 2868;"83111";3;Håndtasker med yderside af læder, kunstlæder el. laklæder, også med skulderrem, heru også uden hank;;;;;; 2869;"83112";3;Håndtasker med yderside af plast el. tekstilmaterialer, også med skulderrem, heru også uden hank;;;;;; 2870;"83119";3;Andre håndtasker, også med skulderrem, heru også uden hank;;;;;; 2871;"83121";3;Kufferter, dokumentmapper, skoletasker o.l. med yderside af læder, kunstlæder el. laklæder;;;;;; 2872;"83122";3;Kufferter, dokumentmapper, skoletasker o.l. med yderside af plast el. tekstilmaterialer;;;;;; 2873;"83129";3;Kufferter, dokumentmapper, skoletasker o l, i.a.n.;;;;;; 2874;"83130";3;Rejsesæt til toiletbrug, til syning, til rengøring af fodtøj el. beklædningsgenstande;;;;;; 2875;"83191";3;Etuier til briller, kikkerter, musikinstrumenter o l, som almindeligvis bæres i lommen el. i håndtasken;;;;;; 2876;"83199";3;Etuier, rejsetasker, toilettasker, rygsække o l, i.a.n.;;;;;; 2877;"84";2;Beklædningsgenstande og -tilbehør;;;;;; 2878;"84111";3;Frakker, pjækkerter, kapper, slag o l, til mænd el. dreng, af uld el. fine dyrehår, undt. trikotage, imprægneret o.l.;;;;;; 2879;"84112";3;Frakker, pjækkerter, kapper, slag o l, til mænd el. dreng, undt. af uld el. fine dyrehår, undt. trikotage, imprægneret o.l.;;;;;; 2880;"84119";3;Anorakker, skijakker, vindjakker o.l. til mænd el. drenge af tekstilstof, undt. trikotage, imprægneret o.l.;;;;;; 2881;"84121";3;Jakkesæt og habitter, til mænd el. drenge, af uld el. fine dyrehår, undt. trikotage;;;;;; 2882;"84122";3;Jakkesæt og habitter, til mænd el. drenge, af andre tekstilmaterialer, undt. trikotage;;;;;; 2883;"84123";3;Kombinerede jakkesæt og habitter, til mænd el. drenge, af tekstilmaterialer, undt. trikotage;;;;;; 2884;"84130";3;Jakker og blazere, til mænd el. drenge, undt. af trikotage;;;;;; 2885;"84140";3;Benklæder, overall, knickers og shorts, til mænd el. drenge, undt. trikotage;;;;;; 2886;"84151";3;Skjorter, til mænd el. drenge, af bomuld, undt. af trikotage;;;;;; 2887;"84159";3;Skjorter, til mænd el. drenge, af andre tekstilmaterialer, undt. af trikotage;;;;;; 2888;"84161";3;Trusser og underbenklæder til mænd el. drenge, undt. trikotage;;;;;; 2889;"84162";3;Natskjorter og pyjamas til mænd el. drenge, undt. trikotage;;;;;; 2890;"84169";3;Undertrøjer, badekåber, morgenkåber o.l. til mænd el. drenge, undt. trikotage;;;;;; 2891;"84211";3;Frakker, kapper, pjækkerter, slag o l, til kvinder el. piger, af tekstilstof, undt. trikotage;;;;;; 2892;"84219";3;Anorakker, skijakker, vindjakker o l, til kvinder el. piger, af tekstilstof, undt. trikotage;;;;;; 2893;"84221";3;Dragter, til kvinder el. piger, undt. trikotage;;;;;; 2894;"84222";3;Kombinerede sæt, til kvinder el. piger, undt. trikotage;;;;;; 2895;"84230";3;Jakker og blazere til kvinder el. piger, undt. trikotage;;;;;; 2896;"84240";3;Kjoler, undt. trikotage;;;;;; 2897;"84250";3;Nederdele og buksenederdele, undt. trikotage;;;;;; 2898;"84260";3;Benklæder, overalls, knickers og shorts, til kvinder el. piger, undt. trikotage;;;;;; 2899;"84270";3;Bluser, skjorter og skjortebluser, til kvinder el. piger, undt. trikotage;;;;;; 2900;"84281";3;Underkjoler og underskørter, til kvinder og piger, undt. trikotage;;;;;; 2901;"84282";3;Natkjoler og pyjamas, til kvinder el. piger, undt. trikotage;;;;;; 2902;"84289";3;Negligeer, badekåber, housecoats o l, til kvinder el. piger, undt. trikotage;;;;;; 2903;"84310";3;Frakker, kapper, slag o l, til mænd el. drenge, af trikotage, undt. imprægneret, overtrukket o.l.;;;;;; 2904;"84321";3;Jakkesæt og habitter, til mænd el. drenge, af trikotage;;;;;; 2905;"84322";3;Kombinerede sæt, til mænd el. drenge, af trikotage;;;;;; 2906;"84323";3;Jakker og blazere, til mænd el. drenge, af trikotage;;;;;; 2907;"84324";3;Benklæder, overalls, knickers og shorts, til mænd el. drenge, af trikotage;;;;;; 2908;"84371";3;Skjorter af bomuld, til mænd el. drenge, af trikotage;;;;;; 2909;"84379";3;Skjorter af andet tekstilstoffer, til mænd el. drenge, af trikotage;;;;;; 2910;"84381";3;Trusser og underbenklæder til mænd el. drenge, af trikotage;;;;;; 2911;"84382";3;Natsjorter og pyjamas, til mænd el. drenge, af trikotage;;;;;; 2912;"84389";3;Badekåber, slåbrokker o l, til mænd el. drenge, af trikotage;;;;;; 2913;"84410";3;Frakker, kapper, slag, vindjakker o l, til kvinder el. piger, af trikotage;;;;;; 2914;"84421";3;Dragter til kvinder el. piger, af trikotage;;;;;; 2915;"84422";3;Kombinerede sæt, til kvinder el. piger, af trikotage;;;;;; 2916;"84423";3;Jakker og blazere, til kvinder el. piger, af trikotage;;;;;; 2917;"84424";3;Kjoler, til kvinder el. piger, af trikotage;;;;;; 2918;"84425";3;Nederdele og buksenederdele, til kvinder og piger, af trikotage;;;;;; 2919;"84426";3;Benklæder, overalls, knickers og shorts, til kvinder el. piger, af trikotage;;;;;; 2920;"84470";3;Bluser, skjorter og skjortebluser, til kvinder el. piger, af trikotage;;;;;; 2921;"84481";3;Underkjoler og underskørter, til kvinder el. piger, af trikotage;;;;;; 2922;"84482";3;Trusser og underbenklæder, til kvinder el. piger, af trikotage;;;;;; 2923;"84483";3;Natkjoler og pyjamas, til kvinder el. piger, af trikotage;;;;;; 2924;"84489";3;Negligeer, badekåber, housecoats o l, til kvinder el. piger, af trikotage;;;;;; 2925;"84511";3;Beklædningsgenstande og tilbehør dertil, til spædbørn, af andet end trikotage;;;;;; 2926;"84512";3;Beklædningsgenstande og tilbehør dertil, til spædbørn, af trikotage;;;;;; 2927;"84521";3;Beklædningsgenstande af imprægneret, overtrukket el. gummeret filt el. fiberdug;;;;;; 2928;"84522";3;Frakker, kapper, anorakker o l, til mænd og drenge, af imprægneret, overtrukket el. gummeret tekstilstof;;;;;; 2929;"84523";3;Frakker, kapper, anorakker o l, til kvinder el. piger, af imprægneret, overtrukket el. gummeret tekstilstof;;;;;; 2930;"84524";3;Beklædningsgenstande af imprægneret, overtrukket el. gummeret trikotagestof;;;;;; 2931;"84530";3;Sweatere, pullovere, cardigans, veste o l, af trikotage;;;;;; 2932;"84540";3;T-shirts og undertrøjer, af trikotage;;;;;; 2933;"84551";3;Brystholdere, også af trikotage;;;;;; 2934;"84552";3;Hofteholdere, korsetter, seler, sokkeholdere, strømpeholdere o.l. og dele dertil, også af trikotage;;;;;; 2935;"84561";3;Badebeklædning til mænd el. drenge, undt. trikotage;;;;;; 2936;"84562";3;Badebeklædning til mænd el. drenge, af trikotage;;;;;; 2937;"84563";3;Badebeklædning til kvinder el. piger, undt. trikotage;;;;;; 2938;"84564";3;Badebeklædning til kvinder el. piger, af trikotage;;;;;; 2939;"84581";3;Skidragter, undt. af trikotage;;;;;; 2940;"84587";3;Beklædningsgenstande, i.a.n., undt. trikotage, til mænd el. drenge;;;;;; 2941;"84589";3;Beklædningsgenstande, i.a.n., undt. trikotage, til kvinder el. piger;;;;;; 2942;"84591";3;Træninngsdragte, af trikotage;;;;;; 2943;"84592";3;Skidragte, af trikotage;;;;;; 2944;"84599";3;Andre beklædningsgenstande, i.a.n., af trikotage;;;;;; 2945;"84611";3;Lommetørklæder, af tekstilstof, undt. trikotage;;;;;; 2946;"84612";3;Sjaler, tørklæder, mantiller, slør o l, af tekstilstof, undt. trikotage;;;;;; 2947;"84613";3;Slips, butterflies og halsbind, af tekstilstof, undt. trikotage;;;;;; 2948;"84614";3;Handsker, vanter og luffer, at tekstilstof, undt. trikotage;;;;;; 2949;"84619";3;Andet beklædningstilbehør, af tekstilstof, undt. trikotage;;;;;; 2950;"84621";3;Strømpebenklæder, af trikotage;;;;;; 2951;"84622";3;Strømper og knæstrømper, til kvinder, af finhed under 67 decitex, af trikotage;;;;;; 2952;"84623";3;Graduerede kompressionsstrømper og -strømpebenklæder (fx mod åreknuder);;;;;; 2953;"84624";3;Andre strømpebenklæder, undt støttestrømper;;;;;; 2954;"84625";3;Andre strømper og knæstrømper til kvinder, af finhed pr. enkeltgarn u 67 decitex;;;;;; 2955;"84629";3;Andre strømper af trikotage;;;;;; 2956;"84691";3;Handsker, imprægneret, overtrukket el. belagt med plast el. gummi, af trikotage;;;;;; 2957;"84692";3;Andre handsker og vanter, af trikotage;;;;;; 2958;"84693";3;Sjaler, tørklæder, mantiller, slør o l, af trikotage;;;;;; 2959;"84694";3;Slips, butterflies og halsbind, af trikotage;;;;;; 2960;"84699";3;Andet konfektioneret tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage;;;;;; 2961;"84811";3;Beklædningsgenstande af læder el. kunstlæder;;;;;; 2962;"84812";3;Handsker og luffer, undt. til sportsbrug, af læder el. kunstlæder;;;;;; 2963;"84813";3;Bælter og skulderremme, af læder el. kunstlæder;;;;;; 2964;"84819";3;Andet tilbehør til beklædningsgenstande af læder el. kunstlæder;;;;;; 2965;"84821";3;Beklædningsgenstande og tilbehør dertil, til alle formål, af plast;;;;;; 2966;"84822";3;Gummihandsker;;;;;; 2967;"84829";3;Beklædningsgenstande og tilbehør dertil, til alle formål, af blødgummi;;;;;; 2968;"84831";3;Beklædningsgenstande og tilbehør dertil samt andre varer af pelsskind;;;;;; 2969;"84832";3;Beklædningsgenstande og tilbehør dertil samt andre varer af kunstigt pelsskind;;;;;; 2970;"84841";3;Hovedbeklædning af filt, fremstillet af stumper el. plane hatteemner;;;;;; 2971;"84842";3;Flettet hovedbeklædning;;;;;; 2972;"84843";3;Hovedbeklædning, af trikotage el. tekstilstof, i.a.n.;;;;;; 2973;"84844";3;Sikkerhedshovedbeklædning;;;;;; 2974;"84845";3;Hovedbeklædning gummi el. plast, i.a.n., også foret el. garneret;;;;;; 2975;"84848";3;Svederemme, for, overtræk, forme, stel, skygger og hageremme;;;;;; 2976;"84849";3;Hovedbeklædning, i.a.n.;;;;;; 2977;"85";2;Fodtøj;;;;;; 2978;"85111";3;Vandtæt fodtøj med ydersål og overdel af gummi el. plast med indbygget beskyttelseståkappe af metal, undt. til sport;;;;;; 2979;"85113";3;Anden fodtøj med ydersål og overdel af gummi el. plast med indbygget beskyttelseståkappe af metal, undt. til sport;;;;;; 2980;"85115";3;Fodtøj med ydersål af gummi, plast, læder el. kunstlæder og overdel af læder med indbygget beskyttelseståkappe af metal, undt. til sport;;;;;; 2981;"85121";3;Skistøvler med ydersål og overdel af gummi el. plast;;;;;; 2982;"85122";3;Skistøvler med ydersål af gummi, plast, læder el. kunstlæder og overdel af læder;;;;;; 2983;"85123";3;Anden sportsfodtøj med ydersål og overdel af gummi el. plast;;;;;; 2984;"85124";3;Anden sportsfodtøj med ydersål af gummi, plast, læder el. kunstlæder og overdel af læder;;;;;; 2985;"85125";3;Sportsfodtøj med ydersål af gummi el. plast og overdel af tekstilmaterialer;;;;;; 2986;"85131";3;Vandtæt fodtøj med ydersål og overdel af gummi el. plast, hvor overdelen hverken er fastgjort til sålen ved syning, nitning, sømning o.l.;;;;;; 2987;"85132";3;Anden fodtøj med ydersål og overdel af gummi el. plast, i.a.n.;;;;;; 2988;"85141";3;Fodtøj med ydersål af læder og overdel af remme af læder, der går over vrist og rundt om storetå;;;;;; 2989;"85142";3;Fodtøj med hovedsål af træ og overdel af læder el. kunstlæder, uden bindsål el. indbygget beskyttelseståkappe af metal;;;;;; 2990;"85148";3;Anden fodtøj med ydersål af læder og overdel af læder el. kunstlæder, i.a.n.;;;;;; 2991;"85149";3;Anden fodtøj med overdel af læder el. kunstlæder, i.a.n.;;;;;; 2992;"85151";3;Fodtøj med ydersål af gummi el. plast og overdel af tekstilmaterialer;;;;;; 2993;"85152";3;Fodtøj med ydersål af læder el. kunstlæder og overdel af tekstilmaterialer;;;;;; 2994;"85159";3;Fodtøj med overdel af tekstilmaterialer, i.a.n.;;;;;; 2995;"85170";3;Fodtøj, i.a.n.;;;;;; 2996;"85190";3;Dele til fodtøj;;;;;; 2997;"87";2;Tekniske og videnskabelige instrumenter i.a.n.;;;;;; 2998;"87111";3;Binokulære kikkerter med og uden prismer;;;;;; 2999;"87115";3;Andre kikkerter, optiske teleskoper og andre astronomiske instrumenter;;;;;; 3000;"87119";3;Dele og tilbehør til kikkerter o a astronomiske instrumenter;;;;;; 3001;"87131";3;Mikroskoper, undt. optiske samt difraktografter;;;;;; 3002;"87139";3;Dele og tilbehør til mikroskoper samt difraktografer;;;;;; 3003;"87141";3;Stereoskopiske mikroskoper;;;;;; 3004;"87143";3;Andre mikroskoper til mikrofotografi, -kinematografi el. -projektion;;;;;; 3005;"87145";3;Andre mikroskoper;;;;;; 3006;"87149";3;Dele og tilbehør til optiske mikroskoper;;;;;; 3007;"87191";3;"Kikkertsigter til våben; periskoper; teleskoper til maskiner under afsnit 7, 87, 881, 884 el. 899.6""";;;;;; 3008;"87192";3;Lasere, undt. laserdioder;;;;;; 3009;"87193";3;Andre anordninger, apparater og instrumenter med flydende krystaller el. optiske;;;;;; 3010;"87199";3;Dele og tilbehør til varer under 871.9;;;;;; 3011;"87211";3;Tandlægeboremaskine, også kombineret på en fælles sokkel;;;;;; 3012;"87219";3;Andre maskiner, instrumenter og apparater til dental brug, i.a.n.;;;;;; 3013;"87221";3;Sprøjter, katetre, nåle, kanyler o.l. til medicinsk, kirurgisk el. veterinær brug;;;;;; 3014;"87225";3;Maskiner og instrumenter til øjenlæger;;;;;; 3015;"87229";3;Instrumenter og apparater til medicinsk, kirurgisk el. veterinær brug, i.a.n.;;;;;; 3016;"87231";3;"Apparater til mekanoterapi; massageapparater, apparater til psykotekniske undersøgelser""";;;;;; 3017;"87233";3;Apparater til ozon-, oxygen- el. aerosolterapi, respirationsapparater til kunstigt åndedræt;;;;;; 3018;"87235";3;Andre respirationsapparater og gasmasker, undt. beskyttelsesmasker uden mekanisk el. udskiftelig filtre;;;;;; 3019;"87240";3;"Møbler til medicinsk, kirurgisk, dental el. veterinær brug;frisørstole o l;dele til disse varer""";;;;;; 3020;"87311";3;Gasmålere;;;;;; 3021;"87313";3;Væskemålere;;;;;; 3022;"87315";3;Elektricitetsmålere;;;;;; 3023;"87319";3;Dele og tilbehør til gas-, væske- el. elektricitetsmålere;;;;;; 3024;"87321";3;Omdrejnings-, produktions-, kilometer- og skridttællere, taxametre o.l.;;;;;; 3025;"87325";3;"Hastighedsmålere og takometre; stroboskoper""";;;;;; 3026;"87329";3;Dele og tilbehør til instrumenter under 873.29;;;;;; 3027;"87411";3;Kompasser o a instrumenter til navigation;;;;;; 3028;"87412";3;Dele og tilbehør til instrumenter til navigation;;;;;; 3029;"87413";3;"Instrumenter til geodæsi, topografi, landmåling, nivellering o l; afstandsmålere""";;;;;; 3030;"87414";3;Dele og tilbehør til instrumenter under 874.13;;;;;; 3031;"87422";3;"Tegneborde og - maskiner, også automatiske; andre instrumenter til beregning, afstikning, tegning""";;;;;; 3032;"87423";3;Instrumenter til brug i hånden til længdemåling, i.a.n.;;;;;; 3033;"87424";3;Dele og tilbehør til varer under 874.22 og 874.23;;;;;; 3034;"87425";3;"Instrumenter, apparater og maskiner til måling el. kontrol, i.a.n.; profilprojektionsapparater""";;;;;; 3035;"87426";3;Dele og tilbehør til varer under 874.25;;;;;; 3036;"87431";3;Instrumenter til måling el. kontrollering af væskers gennemstrømningshastighed el. standhøjde;;;;;; 3037;"87435";3;Instrumenter til måling el. kontrollering af tryk;;;;;; 3038;"87437";3;Andre instrumenter til måling el. kontrollering;;;;;; 3039;"87439";3;Dele og tilbehør til instrumenter under 874.3;;;;;; 3040;"87441";3;Gas- el. røganalyseapparater;;;;;; 3041;"87442";3;Instrumenter el. apparater til kromografi og elektroforese;;;;;; 3042;"87443";3;Spektrometre, spektrofotometre og spetrografer, der anvender optiske stråler;;;;;; 3043;"87444";3;Belysningsmålere;;;;;; 3044;"87445";3;Instrumenter, der anvender optiske stråler, i.a.n.;;;;;; 3045;"87446";3;Instrumenter, der anvender kemiske el. fysiske stråler, i.a.n.;;;;;; 3046;"87449";3;"Mikrotomer; dele og tilbehør til varer under 874.4""";;;;;; 3047;"87451";3;Vægte, følsomme for max 5 centigram, også med medhørende lodder;;;;;; 3048;"87452";3;Instrumenter, apparater og modeller til måling el. kontrol, til demostrationsbrug;;;;;; 3049;"87453";3;Maskiner og apparater til afprøvning af hårdhed, styrke, kompressionsevne, elasticitet o.l.;;;;;; 3050;"87454";3;Dele og tilbehør til instrumenter under 874.53;;;;;; 3051;"87455";3;Desinmetre, aræometre, flydevægte o l, termometre, pyrometre, barometre o l, kombination af disse;;;;;; 3052;"87456";3;Dele og tilbehør til instrumenter under 874.54;;;;;; 3053;"87461";3;Termostater;;;;;; 3054;"87463";3;Manometre;;;;;; 3055;"87465";3;Andre instrumenter til automatisk regulering;;;;;; 3056;"87469";3;Dele og tilbehør til varer under 874.6;;;;;; 3057;"87471";3;Instrumenter og apparater til måling el. påvisning af ioniserede stråler;;;;;; 3058;"87473";3;Katodestråleoscilloskoper og -oscillografer;;;;;; 3059;"87475";3;Instrumenter og apparater til måling el. kontrol af spænding, strømstyrke, modstand el. effekt, i.a.n.;;;;;; 3060;"87477";3;Instrumenter og apparater specielt konstrueret til telekommunikationsteknik;;;;;; 3061;"87478";3;Instrumenter og apparater til måling el. kontrol af elektriske størrelser, i.a.n.;;;;;; 3062;"87479";3;Dele og tilbehør til instrumenter og apparater under 874.7;;;;;; 3063;"87490";3;Dele og tilbehør til maskiner, apparater og instrumenter, i.a.n.;;;;;; 3064;"88";2;"Fotografiske og optiske artikler, i.a.n.; ure""";;;;;; 3065;"88111";3;Fotografiapparater;;;;;; 3066;"88112";3;Lynlyslamper og lynlysterninger o.l.;;;;;; 3067;"88113";3;Lynlysapparater og lynlyslamper til fotografisk brug;;;;;; 3068;"88114";3;Dele og tilbehør til fotografiapparater;;;;;; 3069;"88115";3;Dele og tilbehør til lynlysapparater;;;;;; 3070;"88121";3;Kinematografiske kameraer, også med lydoptager;;;;;; 3071;"88122";3;Kinematografiske projektionsapparater, også med lydgengiver;;;;;; 3072;"88123";3;Dele og tilbehør til kameraer;;;;;; 3073;"88124";3;Dele og tilbehør til projektionsapparater;;;;;; 3074;"88131";3;Apparater til læsning af mikrofilm, mikrofich el. andre mikroformer, også med kopiering;;;;;; 3075;"88132";3;Lysbilledapparater, i.a.n.;;;;;; 3076;"88133";3;Forstørrelses- og formindskelsesapparater;;;;;; 3077;"88134";3;Dele og tilbehør til instrumenter og apparater under 881.31 og 881.33;;;;;; 3078;"88135";3;"Apparater og materiel til foto- og kinematografiske laboratorier, i.a.n.; projektionsskærme""";;;;;; 3079;"88136";3;Dele og tilbehør til apparater og meteriel under 881.35;;;;;; 3080;"88210";3;Kemiske produkter til fotografisk brug;;;;;; 3081;"88220";3;Fotografiske plader og bladfilm, lysfølsomme, ikke eksponerede,ej af papir, pap el. tekstilstof;;;;;; 3082;"88230";3;Fotografiske film i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, ikke af papir, pap el. tekstilstof;;;;;; 3083;"88240";3;Lysfølsomt fotografisk papir, pap og tekstilstof, ikke eksponeret;;;;;; 3084;"88250";3;Fotografiske plader, film, pap og tekstilstof, eksponerede, men ikke fremkaldte;;;;;; 3085;"88260";3;Fotografiske plader og film, undt. kinematografiske film, eksponerede og fremkaldte;;;;;; 3086;"88310";3;Kinematografiske film, med el. uden lydspor, eksponerede, fremkaldte, bredde min 35 mm;;;;;; 3087;"88390";3;Kinematografiske film, med el. uden lydspor, eksponerede, fremkaldte, bredde under 35 mm;;;;;; 3088;"88411";3;Kontaktlinser;;;;;; 3089;"88415";3;Brilleglas af glas;;;;;; 3090;"88417";3;Brilleglas, undt. af glas;;;;;; 3091;"88419";3;Optiske fibre, fiberkabler, folie og plader af polariserede materialer o a optiske artikler, i.a.n.;;;;;; 3092;"88421";3;Brillestel og indfatninger;;;;;; 3093;"88422";3;Dele til brillestel og indfatninger;;;;;; 3094;"88423";3;Briller o l, korrigerende, beskyttende el. andet;;;;;; 3095;"88431";3;Objektiver til kameraer, projektionsapparater og fotografiske forstørrelses- og formindskelsesapparater;;;;;; 3096;"88432";3;Andre optiske objektiver til instrumenter og apparater;;;;;; 3097;"88433";3;Optiske filtre;;;;;; 3098;"88439";3;Andre monterede optiske elementer;;;;;; 3099;"88531";3;Armbåndsure, med batteri el. akkumulator, også med indbygget stopur, med kasse af ædelmetal el. ædermetalduble;;;;;; 3100;"88532";3;Andre armbåndsure, også med indbygget stopur, med kasse af ædelmetal el. ædelmetalduble, undt. med batteri el. akkumulator;;;;;; 3101;"88539";3;Lommeure o a ure, med kasse af ædelmetal el. ædelmetalduble, undt. armbåndsure;;;;;; 3102;"88541";3;Armbåndsure, med batteri el. akkumulator, også med indbygget stopur, undt. med kasse af ædelmetal el. ædelmetalduble;;;;;; 3103;"88542";3;Andre armbåndsure, også med imdbygget stopur, undt. med batteri el. akkumulator og med kasse af ædelmetal el. ædelmetalduble;;;;;; 3104;"88549";3;Lommeure o a ure, undt. armbåndsure og med kasse af ædelmetal el. ædelmetalduble;;;;;; 3105;"88551";3;Lommeurværker, komplette og samlede, med batteri el. akkumulator;;;;;; 3106;"88552";3;Lommeurværker, komplette og samlede, ikke batteri el. akkumulator drevne;;;;;; 3107;"88571";3;Ure til instrumenttavler o.l. ure, til motorkøretøjer, luftfartøjer, rumfartøjer og skibe;;;;;; 3108;"88572";3;Væg og bordure med lommeurværk, batteridrevne;;;;;; 3109;"88573";3;Væg og bordure med lommeurværk, undt. batteridrevne;;;;;; 3110;"88574";3;Vækkeure, batteri-, akkumulator el. lysnetdrevne;;;;;; 3111;"88575";3;Vækkeure, undt. batteri-, akkumulator el. lysnetdrevne;;;;;; 3112;"88576";3;Vægure, batteri-, akkumulator el. lysnetdrevne;;;;;; 3113;"88577";3;Vægure, undt. batteri-, akkumulator el. lysnetdrevne;;;;;; 3114;"88578";3;Ure, batteri-, akkumulator el. lysnetdrevne, undt. vække- og vægure;;;;;; 3115;"88579";3;Ure, i.a.n.;;;;;; 3116;"88591";3;Kasser til armbåndsure og lommeure;;;;;; 3117;"88592";3;Urremme og urlænker sant dele dertil, af metal;;;;;; 3118;"88593";3;Urremme og urlænker samt dele dertil, undt. af metal;;;;;; 3119;"88594";3;Apparater til tidskontrol og tidsmåling, med urværk el. synkronmotor;;;;;; 3120;"88595";3;Tidsafbrydere med urværk el. synkronmotor;;;;;; 3121;"88596";3;Urværker, i.a.n., komplette el. samlede;;;;;; 3122;"88597";3;Urkasser o.l. kabinetter, i.a.n., samt dele dertil;;;;;; 3123;"88598";3;"Komplette urværker, ikke el. kun delvis samlede; ukomplette urværker, samlede; råværker""";;;;;; 3124;"88599";3;Urdele, i.a.n.;;;;;; 3125;"89";2;Diverse forarbejdede varer, i.a.n.;;;;;; 3126;"89111";3;Tanks o a panserede kampvogne, motoriserede, også med våben, dele dertil;;;;;; 3127;"89112";3;Våben til militært brug, undt. våben under 891.12;;;;;; 3128;"89113";3;Sabler, huggerter, bajonetter, lanser, o l, dele og skede dertil;;;;;; 3129;"89114";3;Revolvere og pistoler, undt. varer under 891.3;;;;;; 3130;"89121";3;Patroner til værktøj til nitning el. nagling el. til boltpistoler til slagteribrug, dele dertil;;;;;; 3131;"89122";3;Patroner;;;;;; 3132;"89123";3;Projektiler til luftpistoler og luftgeværer samt dele dertil;;;;;; 3133;"89124";3;Patroner, i.a,n., dele dertil;;;;;; 3134;"89129";3;Krigsammunition, i.a.n., dele dertil;;;;;; 3135;"89131";3;Ildvåben o.l. våben, som virker vedantændelse af eksplosivladning, undt. til militært brug;;;;;; 3136;"89139";3;Våben, i.a.n., undt. til militært brug;;;;;; 3137;"89191";3;Dele og tilbehør til revolvere og pistoler;;;;;; 3138;"89193";3;Glatte løb til geværer, under 891.31;;;;;; 3139;"89195";3;Dele til geværer el. rifler under 891.31, undt. glatte løb;;;;;; 3140;"89199";3;Dele og tilbehør til varer under 891.12 og 891.39;;;;;; 3141;"89212";3;Børnebøger samt tegne- og malebøger;;;;;; 3142;"89213";3;Landkort og søkort i bogform;;;;;; 3143;"89214";3;Landkort, søkort o.l. af enhver art, undt. i bogform, glober, trykte;;;;;; 3144;"89215";3;Trykte bøger, brochurer o l, som enkelt ark, også sammenfoldede, undt. reklametryksager;;;;;; 3145;"89216";3;Ordbøger og leksika, også i hæfter;;;;;; 3146;"89219";3;Trykte bøger, brochurer o l, undt. som enkelt ark, undt. reklametryksager;;;;;; 3147;"89221";3;Aviser og tidsskrifter, udgivet mindst 4 gange ugentlig;;;;;; 3148;"89229";3;Aviser og tidsskrifter, i.a.n.;;;;;; 3149;"89241";3;Overføringsbilleder;;;;;; 3150;"89242";3;Postkort, lykønskningskort o l, trykte, også illustrerede, med el. uden kuvert;;;;;; 3151;"89281";3;Etiketter og mærkesedler af enhver art, af papir el. pap, også trykte;;;;;; 3152;"89282";3;Bygnings- og maskintegninger, tegninger til indus trielle, kommercielle formål, håndfremstillet;;;;;; 3153;"89283";3;"Gangbare frimærker, stempelmærker o l, pengesedler,cheks; aktier,obligationer o.l. værdipapirer""";;;;;; 3154;"89284";3;Kalendere af enhver art, trykte, heru kalenderblokke;;;;;; 3155;"89285";3;Noder, håndskrevne el. trykte, også indbundne el. illustrerede;;;;;; 3156;"89286";3;Reklametryksager, varekateloger o.l. varer;;;;;; 3157;"89287";3;Billeder, tegninger og fotografier;;;;;; 3158;"89289";3;Tryksager, i.a.n.;;;;;; 3159;"89311";3;Sække og poser af plast;;;;;; 3160;"89319";3;Transport- og emballagegenstande, af plast , undt. sække/poser, propper, låg, kapsler o l, af plast;;;;;; 3161;"89321";3;Badekar, brusekabiner, håndvaske, klosetter, sæder og låg dertil,skyllecisterner o l,af plast;;;;;; 3162;"89329";3;Bygningsudstyr, i.a.n., af plast;;;;;; 3163;"89331";3;Gulvbelægningsmaterialer af plast, i ruller el. som fliser, væg- og loftbeklædning, af plast;;;;;; 3164;"89332";3;Bordservice og køkkenudstyr, o a husholdnings- og toiletartikler, af plast;;;;;; 3165;"89394";3;Kontor og skoleartikler, af plast;;;;;; 3166;"89395";3;Beslag og tilbehør til møbler, vognmagerarbejder o l, af plast;;;;;; 3167;"89399";3;Varer af plast, i.a.n.;;;;;; 3168;"89410";3;Barnevogne og dele dertil;;;;;; 3169;"89420";3;"Trehjullede cykler, løbehjul, trædecykler o l legetøj på hjul; dukkevogne; dukker; skalamodeller o l til underholdning, også bevægelige; puslespil""";;;;;; 3170;"89421";3;Legetøj på hjul, beregnet til af bære et barn;;;;;; 3171;"89422";3;Dukker som forestiller mennesker, også påklædte;;;;;; 3172;"89423";3;Dele og tilbehør til dukker som forestiller mennesker;;;;;; 3173;"89424";3;Byggesæt og byggelegetøj;;;;;; 3174;"89425";3;Legetøj, som forestiller dyr el. ikke-menneskelige skabninger;;;;;; 3175;"89426";3;Legetøjsmusikinstrumenter;;;;;; 3176;"89427";3;Puslespil;;;;;; 3177;"89429";3;Legetøj, i.a.n.;;;;;; 3178;"89431";3;Videospil til anvendelse i forbindelse med fjernsynsmodtager;;;;;; 3179;"89433";3;Billardborde og tilbehør til billard;;;;;; 3180;"89435";3;Spilleapparater der fungerer ved møntindkast, undt. udstyr til bowlingbaner;;;;;; 3181;"89437";3;Spillekort;;;;;; 3182;"89439";3;Varer til indendørsspil, i.a.n.;;;;;; 3183;"89441";3;Elektriske guirlander til juletræer;;;;;; 3184;"89445";3;Juletræspynt og anden julepynt;;;;;; 3185;"89449";3;Andre pyntegenstande til brug ved højtider, samt karnevalsartikler o.l.;;;;;; 3186;"89460";3;"Karuseller, luftgynger, skydebaner o a markedsforlystelser; cirkus, menagerier og teatre""";;;;;; 3187;"89471";3;"Fiskestænger, fiskekroge o a fiskegrej til snørefiskeri, fangstketchere; lokkefugle""";;;;;; 3188;"89472";3;Isskøjter og rulleskøjter, heru fodtøj med påsatte skøjter;;;;;; 3189;"89473";3;Ski o a skiudstyr til vintersport;;;;;; 3190;"89474";3;Vandski, surfbrætter, sejlbrætter o a udstyr til vandsport;;;;;; 3191;"89475";3;Golfkøller o a golfudstyr;;;;;; 3192;"89476";3;Ketsjere til tennis, badminton o l, uden strenge;;;;;; 3193;"89477";3;Handsker til sportsbrug;;;;;; 3194;"89478";3;Redskaber og rekvisitter til gymnastik el. atletik;;;;;; 3195;"89479";3;Sportsartikler, i.a.n.;;;;;; 3196;"89511";3;Kartotekskasser,sorteringskasser,brevbakker,manuskriptholdere,pennebakker o l, af uædelt metal;;;;;; 3197;"89512";3;Beslag og mekanismer til brevordnere,brevholdere,brevhjørner o l, hæfteklammer,af uædelt metal;;;;;; 3198;"89521";3;"Kuglepenne, fiberpenne,fyldepenne, pencils, patroner;penneskafte, patroner o a dele""";;;;;; 3199;"89522";3;Penne og pennespidser;;;;;; 3200;"89523";3;Blyanter,farveblyanter,blyantstifter,farvestifter, pastelkridt, tegnekul, skrive-ogtegnekridt;;;;;; 3201;"89591";3;Blæk, tush o.l. farver, også koncentreret el. i fast form;;;;;; 3202;"89592";3;Skrive- og tegnetavler, og så med ramme;;;;;; 3203;"89593";3;"Datostempler, signeter, nummeratører o.l. håndstempler; typeholdere og håndtrykkerisæt""";;;;;; 3204;"89594";3;Farvebånd med farve til skrivemaskiner, instrumenter o l,stempelpuder, med el. uden farve;;;;;; 3205;"89611";3;Malerier, tegninger og pasteller, udelukkende håndarbejde;;;;;; 3206;"89612";3;Kollager o.l.;;;;;; 3207;"89620";3;Orginale stik, tryk og litografier;;;;;; 3208;"89630";3;Orginale skulpturer, uanset materialets art;;;;;; 3209;"89640";3;Frimærker, stempelmærker, førstedagskuverter, helsager o l, ikke gangbare;;;;;; 3210;"89650";3;Zoologiske, botaniske, minerallogiske, historiske, arkæologiske, etnografiske o.l. samlinger;;;;;; 3211;"89660";3;Antikviteter der er over 100 år gamle;;;;;; 3212;"89721";3;Bijouterivarer, af uædle metaller, også forsølvet, forgyldt el. platineret;;;;;; 3213;"89729";3;Bijouterivarer, undt. af metal, ædelsten el. halvædelsten;;;;;; 3214;"89731";3;Juvelerarbejder, samt dele dertil, af ædle metaller el. ædelmetalduble;;;;;; 3215;"89732";3;Guld- og sølvsmedearbejder og dele dertil, af ædle metaller el. ædelmetalduble;;;;;; 3216;"89733";3;Varer af naturperler el. kulturperler, ædel- el. halvædelsten;;;;;; 3217;"89741";3;Katalysatorer i form af trådvæv el. trådnet, af platin;;;;;; 3218;"89749";3;Varer af ædle metaller el. ædelmetalduble, i.a.n.;;;;;; 3219;"89813";3;Klaverer, heru automatiske, cembaloer o a strengeinstrumenter med klaviatur;;;;;; 3220;"89815";3;Andre strengeinstrumenter (fx guitarer, violiner, harper), undt. klaverer;;;;;; 3221;"89821";3;Pibeorgler med klaviatur: harnonier o.l. instrumenter med klaviatur og frie metaltunger;;;;;; 3222;"89822";3;Hamonikaer o.l. instrumenter, mundharmonikaer;;;;;; 3223;"89823";3;Andre blæseinstrumenter (fx klarinetter, trompeter, sækkepiber);;;;;; 3224;"89824";3;Slaginstrumenter (fx tromme, xylofoner, bækkener, kastagnetter, maracas);;;;;; 3225;"89825";3;Musikinstrumenter med klaviatur, undt. harmonikaer;;;;;; 3226;"89826";3;Musikinstrumenter, hvis lyd frembringes el. forstærkes ad elektrisk vej, undt. med klaviatur;;;;;; 3227;"89829";3;Spilledåser, orkestrinoer, lirekasser, mekaniske sangfugle o l, fløjter, kaldehorn o.l.;;;;;; 3228;"89841";3;Magnetbånd til optagelse af lyd o.l. fænomener, af bredde max 4 mm;;;;;; 3229;"89842";3;Magnetiske medier;;;;;; 3230;"89843";3;Magnetbånd til optagelse af lyd o.l. fænomener, af bredde o 4 max 6,5 mm;;;;;; 3231;"89844";3;Optiske medier;;;;;; 3232;"89845";3;Magnetbånd til optagelse af lyd o.l. fænomener, af bredde o 6,5 mm;;;;;; 3233;"89846";3;Halvlederbasserede medier;;;;;; 3234;"89849";3;Andre medier, i.a.n.;;;;;; 3235;"89851";3;Magnetplader til optagelse af lyd o.l. fænomener;;;;;; 3236;"89859";3;Uindspillede medier til optagelse af lyd o.l. fænomener, undt. magnetbånd og varer under 882,i.a.n.;;;;;; 3237;"89861";3;Magnetbånd, indspillede, af bredde max 4 mm;;;;;; 3238;"89865";3;Magnetbånd, indspillede, af bredde o 4 max 6,5 mm;;;;;; 3239;"89867";3;Magnetbånd, indspillede, af bredde o 6,5 mm;;;;;; 3240;"89871";3;Grammofonplader, undt. CD-plader;;;;;; 3241;"89879";3;Andre medier med indspilling af lyd el. andre fænomener, i.a.n.;;;;;; 3242;"89890";3;"Dele og tilbehør til musikinstrumenter; metronomer, stemmegafler og stemmepiber af enhver art""";;;;;; 3243;"89911";3;Bearbejdet elfenben, ben, horn, gevirer, koral,perlemor o.l. udskæringsmat. og varer heraf;;;;;; 3244;"89919";3;"Bearb. vegetab el. mineral. udskæringsmat., varer heraf; støbte el. udskårne varer;gelatine""";;;;;; 3245;"89921";3;"Kunstige blomster, blade og frugter samt dele deraf; varer heraf, af plast""";;;;;; 3246;"89929";3;"Kunstige blomster, blade og frugter samt dele deraf; varer heraf, af andre materialer end plast""";;;;;; 3247;"89931";3;Stearin-, paraffin- og vokslys, samt lignende varer;;;;;; 3248;"89932";3;Tændstikker, undt. pyrotekniske artikler under 593.3;;;;;; 3249;"89933";3;Cigarettændere og andre tændere, også mekaniske el. elektriske;;;;;; 3250;"89934";3;Flydende brændstof og brændbare gasarter i flydende form til cigarettændere o l, max 300 kubikcm;;;;;; 3251;"89935";3;Dele til cigarettændere o l, i.a.n. , undt. fyrsten og væger;;;;;; 3252;"89936";3;Emner til pibehoveder (råt formede blokke af træ el. rod);;;;;; 3253;"89937";3;Piber og pibehoveder, cigar- og cigaretrør, samt dele dertil;;;;;; 3254;"89939";3;"Ferro-cerium og andre pyrophore legeringer; metaldehyd o l; alkoholbaseret brændstof; fakler o.l.""";;;;;; 3255;"89941";3;Paraplyer og parasoller, heru stokkeparaplyer, haveparasoller o l);;;;;; 3256;"89942";3;Spadserestokke, sidestokke, piske, ridepiske o.l.;;;;;; 3257;"89949";3;Dele, besætning og tilbehør til varer under 899.41 el. 899.42;;;;;; 3258;"89961";3;Høreapparater, undt. dele og tilbehør;;;;;; 3259;"89963";3;Ortopædiske artikler og artikler til behandling af frakturer;;;;;; 3260;"89965";3;Kunstige tænder og tandtilbehør;;;;;; 3261;"89966";3;Andre proteser;;;;;; 3262;"89967";3;Pacemakere til stimulering af hjertemuskler, undt. dele og tilbehør;;;;;; 3263;"89969";3;Andre ortopædiske artikler, der bæres af el. på personen el. implanteres i legemet;;;;;; 3264;"89971";3;"Kurvemagerarbejder o a varer fremstillet direkte af flettematerialer o l; varer af luffa""";;;;;; 3265;"89972";3;"Koster, børster o l, svabere mv; tilb. børstebundter, malerpuder og -ruller; vinduesviskere""";;;;;; 3266;"89973";3;Flettede lidser o.l. varer af flettemateriale, også samlede til bånd;;;;;; 3267;"89974";3;Flettede måtter, tæpper og skærme af vegetabilske materialer;;;;;; 3268;"89979";3;Flettematerialer samt flettede lidser o.l. varer, i pladeform, sammenbundne el. vævede;;;;;; 3269;"89981";3;Håndsigter og håndsolde;;;;;; 3270;"89982";3;Pudderkvaster og -puder;;;;;; 3271;"89983";3;Knapper, trykknapper, tryklåse o.l. samt dele dertil;;;;;; 3272;"89984";3;"Knapforme o a knapdele; knapemner""";;;;;; 3273;"89985";3;Lynlåse;;;;;; 3274;"89986";3;Dele til lynlåse;;;;;; 3275;"89987";3;Rafraichisseurer o.l. til toiletbrug;;;;;; 3276;"89988";3;"Mannequinfigurer o l; mekaniske figurer o a bevægeligt udstillingsmateriel til butiksvinduer""";;;;;; 3277;"89989";3;Redekamme, pyntekamme o l, hårnåle, hårklemmer o l, undt. varer under 775.8, dele dertil;;;;;; 3278;"89991";3;Varer af tarme, guldslagerhinde, blærer el. sener;;;;;; 3279;"89992";3;Fugleskind o a dele af fugle med påsiddende fjer og dun, dele el. materialer af disse varer;;;;;; 3280;"89994";3;"Menneskehår, bleget el. bearbejdet på anden måde; uld el. andre dyrehår o l, til parykker""";;;;;; 3281;"89995";3;Parykker, kunstigt skæg, øjenbryn og øjenvipper, fletninger o l, af menneskehår, dyrehår el. tekstilmaterialer;;;;;; 3282;"89996";3;"Faldskærme og rotchutes; dele og tilbehør dertil""";;;;;; 3283;"89997";3;"Termoflasker o a isotermiske beholdere med vacuumisolering; dele dertil, undt. glaskolber""";;;;;; 3284;"9";1;Diverse varer og transaktioner, i.a.n. (beregnes ikke);;;;;; 3285;"93";2;Varer, ikke klassificeret efter art;;;;;; 3286;"93100";3;Varer, ikke klassificeret efter art;;;;;; 3287;"96";2;Mønter;;;;;; 3288;"96100";3;Mønter;;;;;; 3289;"97";2;Guld, ubearbejdet, halvfabrikata og affald;;;;;; 3290;"97101";3;Guld, ubearbejdet el. i form af halvfabrikata el. som pulver;;;;;; 3291;"97102";3;Guldduble på uædlemetaller el. sølv, ubearbejdet el. i form af halvfabrikata;;;;;; 3292;"97103";3;Affald og skrot af guld el. guldduble, undt. opfejning indeholdende andre metaller;;;;;;