SEKVENS;KODE;NIVEAU;TITEL;GENERELLE_NOTER;INKLUDERER;INKLUDERER_OGSÅ;EKSKLUDERER;PARAGRAF;MÅLEENHED 1;"HC.1";1;Behandling;"Sundhedsydelser som forsøger at lindre symptomer eller begrænse sygdommens eller skadens alvor og beskytte mod en forværring eller komplikation af sygdommen, der kan vise sig livstruende eller skade en normal funktion. Der skelnes mellem stationær behandling, dvs. behandling under indlæggelse med overnatning, ambulant behandling og behandling i hjemmet. ";;;;; 2;"HC.1.1";2;Behandling under indlæggelse;Behandlende sundhedsydelser som finder sted under indlæggelse med overnatning. Sundhedsydelser som forsøger at lindre symptomer eller begrænse sygdommens eller skadens alvor og beskytte mod en forværring eller komplikation af sygdommen, der kan vise sig livstruende eller skade en normal funktion.;;;;; 3;"HC.1.1.1";3;Almen behandling under indlæggelse;Omfatter almen behandlende sundhedsydelser som finder sted under indlæggelse med overnatning. Almen behandling er ofte indgangen til sundhedsvæsenet før der henvises til en speciallæge, hvis der konstateres en mere kompleks helbredstilstand. Almene sundhedsydelser omfatter komponenterne i den primære kontakt til sundhedsvæsenet såsom rutineundersøgelser, medicinske vurderinger, ordination af lægemidler, patientrådgivning, injektioner og vaccinationer samt tilsyn, kontrol og behandling af ikke-komplicerede tilfælde af smitsomme og ikke-smitsomme almindelige pædiatriske sygdomme og ukomplicerede tilfælde af akutte og kroniske sygdomme.;;;;; 4;"HC.1.1.2";3;Specialiseret behandling under indlæggelse;Omfatter specialiserede behandlende sundhedsydelser som finder sted under indlæggelse med overnatning. Specialiseret behandling omfatter sundhedsydelser forbundet med et højt teknologiniveau til behandling af mindre hyppige og mere komplekse sundhedstilstande. Specialiserede sundhedsydelser er knyttet til komplicerede sundhedstilstande, som har behov for højteknologisk og kompliceret diagnosticering, behandling og kontrol. De udføres ofte af aktører, som er dedikeret til en bestemt tilstand, sygdom eller gruppe af patienter.;;;;; 5;"HC.1.2";2;Dagbehandling under indlæggelse;Behandlende sundhedsydelser som finder sted under indlæggelse uden overnatning (dagindlæggelse). Sundhedsydelser som forsøger at lindre symptomer eller begrænse sygdommens eller skadens alvor og beskytte mod en forværring eller komplikation af sygdommen, der kan vise sig livstruende eller skade en normal funktion.;;;;; 6;"HC.1.2.1";3;Almen dagbehandling under indlæggelse;Omfatter almen behandlende sundhedsydelser som finder sted under indlæggelse uden overnatning (dagindlæggelse). Almen behandling er ofte indgangen til sundhedsvæsenet før der henvises til en speciallæge, hvis der konstateres en mere kompleks helbredstilstand. Almene sundhedsydelser omfatter komponenterne i den primære kontakt til sundhedsvæsenet såsom rutineundersøgelser, medicinske vurderinger, ordination af lægemidler, patientrådgivning, injektioner og vaccinationer samt tilsyn, kontrol og behandling af ikke-komplicerede tilfælde af smitsomme og ikke-smitsomme almindelige pædiatriske sygdomme og ukomplicerede tilfælde af akutte og kroniske sygdomme.;;;;; 7;"HC.1.2.2";3;Specialiseret dagbehandling under indlæggelse;Omfatter specialiserede behandlende sundhedsydelser som finder sted under indlæggelse uden overnatning (dagindlæggelse). Specialiseret behandling omfatter sundhedsydelser forbundet med et højt teknologiniveau til behandling af mindre hyppige og mere komplekse sundhedstilstande. Specialiserede sundhedsydelser er knyttet til komplicerede sundhedstilstande, som har behov for højteknologisk og kompliceret diagnosticering, behandling og kontrol. De udføres ofte af aktører, som er dedikeret til en bestemt tilstand, sygdom eller gruppe af patienter.;;;;; 8;"HC.1.3";2;Ambulant behandling;Behandlende sundhedsydelser som finder sted ambulant. Sundhedsydelser som forsøger at lindre symptomer eller begrænse sygdommens eller skadens alvor og beskytte mod en forværring eller komplikation af sygdommen, der kan vise sig livstruende eller skade en normal funktion.;;;;; 9;"HC.1.3.1";3;Almen ambulant behandling;Omfatter almen behandlende sundhedsydelser som finder sted ambulant. Almen behandling er ofte indgangen til sundhedsvæsenet før der henvises til en speciallæge, hvis der konstateres en mere kompleks helbredstilstand. Almene sundhedsydelser omfatter komponenterne i den primære kontakt til sundhedsvæsenet såsom rutineundersøgelser, medicinske vurderinger, ordination af lægemidler, patientrådgivning, injektioner og vaccinationer samt tilsyn, kontrol og behandling af ikke-komplicerede tilfælde af smitsomme og ikke-smitsomme almindelige pædiatriske sygdomme og ukomplicerede tilfælde af akutte og kroniske sygdomme.;;;;; 10;"HC.1.3.2";3;Tandbehandling;Omfatter ambulant tandbehandling såsom tandeftersyn, tandudtrækning, montering af tandproteser, tandimplantater og tandregulering.;;;;; 11;"HC.1.3.3";3;Specialiseret ambulant behandling;Omfatter specialiserede behandlende sundhedsydelser som finder sted ambulant. Specialiseret behandling omfatter sundhedsydelser forbundet med et højt teknologiniveau til behandling af mindre hyppige og mere komplekse sundhedstilstande. Specialiserede sundhedsydelser er knyttet til komplicerede sundhedstilstande, som har behov for højteknologisk og kompliceret diagnosticering, behandling og kontrol. De udføres ofte af aktører, som er dedikeret til en bestemt tilstand, sygdom eller gruppe af patienter.;;;;; 12;"HC.1.3.9";3;Anden ambulant behandling;Anden ambulant behandling som ikke er inkluderet under almen ambulant behandling (HC.1.3.1), tandbehandling (HC.1.3.2) eller specialiseret ambulant behandling (HC.1.3.3). Omfatter f.eks. fysioterapi, kiropraktik og psykoterapi.;;;;; 13;"HC.1.4";2;Behandling i hjemmet;Behandlende sundhedsydelser som finder sted i patientens eget hjem og som involverer behandlerens/aktørens fysiske tilstedeværelse. Sundhedsydelser som forsøger at lindre symptomer eller begrænse sygdommens eller skadens alvor og beskytte mod en forværring eller komplikation af sygdommen, der kan vise sig livstruende eller skade en normal funktion.;;;;; 14;"HC.2";1;Rehabilitering;"Sundhedsydelser der skal stabilisere, forbedre eller genetablere svækkede kropsfunktioner, kompensere for fravær eller tab af funktionsevne, fremme aktiviteter og deltagelse samt forebygge svækkelse, medicinske komplikationer og risici. Der skelnes her også mellem stationære rehabilitering, dvs. rehabilitering under indlæggelse med overnatning, ambulant rehabilitering og rehabilitering i hjemmet hjemmebehandling. ";;;;; 15;"HC.2.1";2;Rehabilitering under indlæggelse;Rehabiliterende sundhedsydelser som finder sted under indlæggelse med overnatning. Sundhedsydelser der skal stabilisere, forbedre eller genetablere svækkede kropsfunktioner, kompensere for fravær eller tab af funktionsevne, fremme aktiviteter og deltagelse samt forebygge svækkelse, medicinske komplikationer og risici.;;;;; 16;"HC.2.2";2;"Dagrehabilitering under indlæggelse ";Rehabiliterende sundhedsydelser som finder sted under indlæggelse uden overnatning (dagindlæggelse). Sundhedsydelser der skal stabilisere, forbedre eller genetablere svækkede kropsfunktioner, kompensere for fravær eller tab af funktionsevne, fremme aktiviteter og deltagelse samt forebygge svækkelse, medicinske komplikationer og risici.;;;;; 17;"HC.2.3";2;Ambulant rehabilitering;Rehabiliterende sundhedsydelser som finder sted ambulant. Sundhedsydelser der skal stabilisere, forbedre eller genetablere svækkede kropsfunktioner, kompensere for fravær eller tab af funktionsevne, fremme aktiviteter og deltagelse samt forebygge svækkelse, medicinske komplikationer og risici.;;;;; 18;"HC.2.4";2;Rehabilitering i hjemmet;Rehabiliterende sundhedsydelser som finder sted i patientens eget hjem og som involverer behandlerens/aktørens fysiske tilstedeværelse. Sundhedsydelser der skal stabilisere, forbedre eller genetablere svækkede kropsfunktioner, kompensere for fravær eller tab af funktionsevne, fremme aktiviteter og deltagelse samt forebygge svækkelse, medicinske komplikationer og risici.;;;;; 19;"HC.3";1;Sygepleje og personlig pleje;Omfatter hjælp til afhængige patienter til almindelige daglige gøremål, som er relateret til enten sygepleje (medicindosering, rensning af sår etc.) eller personlig pleje (hygiejne). Der skelnes mellem pleje under indlæggelse, på plejehjem, hospices og bosteder og i eget hjem (hjemmehjælp).;;;;; 20;"HC.3.1";2;Sygepleje og personlig pleje under ophold;Sygepleje og personlig pleje som finder sted under ophold med overnatning (hospices, plejehjem, plejeboliger mv.). Omfatter hjælp til afhængige patienter til almindelige daglige gøremål, som er relateret til enten sygepleje (medicindosering, rensning af sår etc.) eller personlig pleje (hygiejne).;;;;; 21;"HC.3.2";2;Sygepleje og personlig pleje (dagbehandling);Sygepleje og personlig pleje som finder sted under ophold uden overnatning. Omfatter hjælp til afhængige patienter til almindelige daglige gøremål, som er relateret til enten sygepleje (medicindosering, rensning af sår etc.) eller personlig pleje (hygiejne).;;;;; 22;"HC.3.3";2;Ambulant sygepleje og personlig pleje;Sygepleje og personlig pleje som finder sted ambulant. Omfatter hjælp til afhængige patienter til almindelige daglige gøremål, som er relateret til enten sygepleje (medicindosering, rensning af sår etc.) eller personlig pleje (hygiejne).;;;;; 23;"HC.3.4";2;Sygepleje og personlig pleje i hjemmet;Sygepleje og personlig pleje som finder sted i patientens eget hjem og som involverer behandlerens/aktørens fysiske tilstedeværelse (hjemmesygepleje, hjemmehjælp). Omfatter hjælp til afhængige patienter til almindelige daglige gøremål, som er relateret til enten sygepleje (medicindosering, rensning af sår etc.) eller personlig pleje (hygiejne).;;;;; 24;"HC.4";1;Fritstående hjælpetjenester;Omfatter sundhedsydelser som ikke er specificeret efter funktion eller leveringsform og som ikke er en integreret del af en behandlingsforløb/pakke og som patienten forbruger direkte. Eksempler på fritstående sundhedstjenester kan være laboratorieydelser, billeddiagnostik og patienttransport såfremt de ikke indgår i et behandlingsforløb.;;;;; 25;"HC.4.1";2;Laboratorieydelser;Omfatter en række forskellige test af kliniske prøver med det formål at indhente information om patienters helbred.;;;;; 26;"HC.4.2";2;Billedediagnostik;Omfatter en række tjenester, der anvender billedteknologi såsom røntgenstråler og stråling til diagnosticering og overvågning af patienter.;;;;; 27;"HC.4.3";2;Patienttransport;Omfatter transport af patienter til en sundhedsfacilitet efter lægelig henvisning eller som en nødvendig overførsel mellem institutioner for at komplementere en pakke af sundhedsydelser.;;;;; 28;"HC.5";1;Medicinske varer og hjælpemidler (uspecificerede);Omfatter farmaceutiske produkter og ikke-varige medicinske forbrugsgoder, der er beregnet til anvendelse i forbindelse med diagnose, helbredelse, afbødning eller behandling af sygdomme, herunder receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin, samt medicinske varige goder, der støtter eller afhjælper misdannelser og/eller anomalier i den menneskelige krop, ortopædiske apparater, proteser eller kunstige lemmer, der erstatter manglende kropsdele, og andet proteseudstyr, herunder implantater, der erstatter eller supplerer funktionen af en manglende biologisk struktur, samt medio-tekniske artikler, hvor funktionen eller leveringsformen ikke er specificeret.;;;;; 29;"HC.5.1";2;Lægemidler og andre medicinske varer, ekskl. udstyr;"Farmaceutiske produkter og ikke-varige medicinske forbrugsgoder, der er beregnet til anvendelse i forbindelse med diagnose, helbredelse, afbødning eller behandling af sygdomme, herunder receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin, hvor funktionen og leveringsformen ikke er specificeret. ";;;;; 30;"HC 5.1.1";3;Receptpligtig medicin;Receptpligtig medicin omfatter alle udleverede lægemidler, som er ordineret på recept af en autoriseret læge eller farmaceut.;;;;; 31;"HC 5.1.2";3;Håndkøbsmedicin;Håndkøbsmedicin omfatter alle lægemidler, som er udleveret uden recept fra en autoriseret læge eller farmaceut. Inkluderes kun hvis de har et sundhedsfagligt formål.;;;;; 32;"HC 5.1.3";3;Andre medicinske goder, ekskl. udstyr;Omfatter andre medicinske ikke-varige goder såsom bandager, plastre, injektionssprøjter, førstehjælpssæt, kondomer og andre mekaniske præventionsmidler.;;;;; 33;"HC.5.2";2;Terapeutiske apparater og hjælpemidler;"Medicinske varige goder, der støtter eller afhjælper misdannelser og/eller anomalier i den menneskelige krop, ortopædiske apparater, proteser eller kunstige lemmer, der erstatter manglende kropsdele, og andet proteseudstyr, herunder implantater, der erstatter eller supplerer funktionen af en manglende biologisk struktur, samt medio-tekniske artikler, hvor funktionen eller leveringsformen ikke er specificeret. ";;;;; 34;"HC.5.2.1";3;Briller og kontaktlinser;;;;;; 35;"HC.5.2.2";3;Høreapparater;;;;;; 36;"HC.5.2.3";3;Andre ortopædiske hjælpemidler og proteser;;;;;; 37;"HC.5.2.9";3;Alle andre medicinske goder herunder teknisk udstyr;;;;;; 38;"HC.6";1;Sundhedsfremme og forebyggelse;Foranstaltninger der har til formål at undgå eller begrænse antallet eller alvoren af skader og sygdomme samt deres følgevirkninger og komplikationer.;;;;; 39;"HC.6.1";2;Informationsmateriale, patientundervisning og rådgivningsprogrammer;"Informationsmateriale, patientundervisning og rådgivningsprogrammer omfatter hjælp til at undgå eller begrænse antallet eller alvoren af skader og sygdomme samt deres følgevirkninger og komplikationer. Omfatter information om sundhedsmæssige konsekvenser af rygning, kost, fysisk aktivitet eller saltforbrug; særlige advarsler til gravide kvinder om stofmisbrug og alkoholforbrug; information om effektiviteten af risikobeskyttelse gennem brug af styrthjelme og sikkerhedsseler; og information om vaccinations- eller screeningsprogrammer.";;;;; 40;"HC.6.2";2;Vaccinationsprogrammer;For at forhindre udvikling af en sygdom, før eller efter eksponering, gennem brug af vacciner. Dette er primær forebyggelse. Eksempler omfatter vaccination mod difteri, hepatitis, HPV, influenza, mæslinger, meningokokinfektioner, fåresyge, pertussis (kighoste), pneumokokinfektioner, polio, rabies, røde hunde, stivkrampe, skoldkopper, gul feber og COVID-19. Udgifter til både vaccinationsprogrammet og indkøb af selve vaccinen indgår her.;;;;; 41;"HC.6.3";2;Tidlig sygdomsopsporing (screening mv.);Omfatter aktiv søgning efter en sygdom tidligt i sygdomsforløbet før symptomer opstår. Det kan omfatte screeningsprogrammer, diagnostiske test og lægeundersøgelser, som er rettet mod specifikke sygdomme såsom brystkræft, livmoderhalskræft, tyktarmskræft, diabetes, HIV, prostatacancer osv.;;;;; 42;"HC.6.4";2;Overvågningsprogrammer;"Omfatter aktiv overvågning af sundhedstilstanden hos patienter. Ofte målrettet mod specifikke tilstande såsom graviditet, ";;;;; 43;"HC.6.5";2;Epidemiologisk overvågning og sygdomskontrolprogrammer;Omfatter overvågning af forekomsten af smitsomme sygdomme og information ved aktuelle sygdomsudbrud. Dette sker gennem planlægning, overvågning og evaluering af sygdomsbekæmpende indgreb.;Spildevangsovervågning;;;; 44;"HC.6.6";2;Katastrofe- og nødberedskab;Katastrofe- og nødberedskab til humanitære nødsituationer uanset om det er naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer. Formålet er at beskytte folkesundheden og reducere dødelighed og sygdomshyppighed fra sundhedsfarer gennem feltepidemiologi, uddannelse i tekniske standarder og omfattende beredskabsplaner. Dette vil f.eks. inkludere evnen til at udvide sygehuskapaciteten meget hurtigt og forberedelser til ændring af håndtering og henvisning af patienter, såsom triagering af akutte patienter.;;;;; 45;"HC.7";1;Sundhedsvæsenets styring, ledelse og administration;"Ydelser der er rettet mod sundhedssystemet og ikke mod direkte sundhedsydelser, og som støtter sundhedssystemets funktion og betragtes som kollektive, da de ikke leveres til enkeltpersoner, men er til gavn for alle sundhedssystemets brugere. De styrer og understøtter sundhedsvæsenets funktion. Disse tjenester forventes at opretholde og øge effektiviteten og efficiensen af sundhedsvæsenet. Udgifterne afholdes for det meste, men ikke udelukkende, af det offentlige. ";;;;; 46;"HC.7.1";2;Styring, ledelse og administration;Omfatter planlægning, politikformulering, koordinering og informationsdeling for hele sundhedsvæsenet samt design af regulatoriske vejledninger og direktiver samt kontrol af kvalitet og ressourceforbrug.;;;Omfatter ikke faste udgifter forbundet med ledelse og administration hos de enkelte sundhedsaktører (f.eks. hospitaler, almen praksis og plejehjem). Faste udgifter til ledelse og administration medregnes derimod på den funktion hvor slutforbruget finder sted såfremt ledelse og administration er en hjælpetjeneste.;; 47;"HC.7.2";2;Administration af sundhedsforsikringer;Omfatter administration af sundhedsforsikringsordninger. Herunder administration og opkrævning af forsikringspræmier samt kontrol og tilsyn med sundhedsforsikringsudbetalinger.;;;;; 48;"HC.9";1;Andre sundhedsydelser og tjenester;Denne kategori indeholder alle andre sundhedsydelser, der ikke er klassificeret i HC.1 til HC.7.;;;;;