dk.dst db7521cb-5404-42cd-b26c-fa9e6f814269 4 CodeList urn:ddi:dk.dst:db7521cb-5404-42cd-b26c-fa9e6f814269:4 dk.dst db7521cb-5404-42cd-b26c-fa9e6f814269 4 extension:type cm:StatisticalClassification cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2021-01-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2021-01-01"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} cm:ContactPerson {"da":"RKR","en":"RKR"} cm:IsCurrent True DSTLM01\rkr LANDE_ISO_V1_2021 LANDE_ISO_V1_2021 Lande (ISO 3166), v1:2021 Countries (ISO 3166), v1:2021 [ISO 3166](https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html) er en international standard for landekoder og subnationale inddelinger. Formålet med ISO 3166 er at definere internationalt anerkendte koder af bogstaver og/eller tal, som kan anvendes til at referere til lande og subnationale områder. Standarden definerer dog ikke landenavne - denne information stammer fra FN. [ISO 3166](https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html) is the International Standard for country codes and codes for their subdivisions. The purpose of ISO 3166 is to define internationally recognised codes of letters and/or numbers that we can use when we refer to countries and subdivisions. However, it does not define the names of countries – this information comes from the United Nations. LANDE_ISO LANDE_ISO Koder af tal, som kan anvendes til at referere til lande og subnationale områder. Nominal urn:ddi:dk.dst:8c329c23-0d39-431b-a70d-91993803c620:4 dk.dst 8c329c23-0d39-431b-a70d-91993803c620 4 dk.dst d67b0cd6-5aaf-4c1d-a89d-4145075a64fb 2 Category AF urn:ddi:dk.dst:34bfc03c-f89a-48b8-837d-03049cb78547:4 dk.dst 34bfc03c-f89a-48b8-837d-03049cb78547 4 dk.dst 5710f199-b108-491a-91f9-d0ba397955fa 2 Category AL urn:ddi:dk.dst:c63c3c11-fec8-4f31-847a-d4bf13bce146:4 dk.dst c63c3c11-fec8-4f31-847a-d4bf13bce146 4 dk.dst 6cefcdff-8647-4f5c-943c-8215782990d4 2 Category DZ urn:ddi:dk.dst:bedcaad1-5b50-4459-ad9e-82a50ec8f1c6:4 dk.dst bedcaad1-5b50-4459-ad9e-82a50ec8f1c6 4 dk.dst 5322ef07-0aee-44ea-974e-08468bc50a70 2 Category AS urn:ddi:dk.dst:22f499ba-74f7-4bee-9c84-494404ff0799:4 dk.dst 22f499ba-74f7-4bee-9c84-494404ff0799 4 dk.dst a1983dff-27b1-4842-bea9-bc8a733682cf 2 Category VI urn:ddi:dk.dst:b57935b9-8c62-45cd-a3aa-0d9a585f9d58:4 dk.dst b57935b9-8c62-45cd-a3aa-0d9a585f9d58 4 dk.dst cea94476-9433-41a8-86e5-921e70327f6a 2 Category AD urn:ddi:dk.dst:0429b021-9aa3-493d-84b7-df692694da73:4 dk.dst 0429b021-9aa3-493d-84b7-df692694da73 4 dk.dst 1bf1c99a-0090-461f-a4b2-8159e58740b7 2 Category AO urn:ddi:dk.dst:3ddc9c1e-7d65-4b93-9ddd-f565ebef32db:4 dk.dst 3ddc9c1e-7d65-4b93-9ddd-f565ebef32db 4 dk.dst 0cfddc66-1148-4b21-acad-cbad92670117 2 Category AI urn:ddi:dk.dst:0b4783f4-fe08-4aaa-a45a-8fa4da7849d1:4 dk.dst 0b4783f4-fe08-4aaa-a45a-8fa4da7849d1 4 dk.dst a82c6b7e-2fc0-48d1-9449-3c6f9d318dff 2 Category AQ urn:ddi:dk.dst:782bffaf-cc61-4aae-bfeb-01675ac1d8e6:4 dk.dst 782bffaf-cc61-4aae-bfeb-01675ac1d8e6 4 dk.dst 3ca342dc-ecc3-4844-9b9c-dd311cb43628 2 Category AG urn:ddi:dk.dst:b82b9d6e-a198-4726-8a04-f332f21644d0:4 dk.dst b82b9d6e-a198-4726-8a04-f332f21644d0 4 dk.dst da3cdb05-aaaf-499a-8ed5-c214e5636faa 2 Category AR urn:ddi:dk.dst:77d27375-6409-4849-8841-0e8349a57879:4 dk.dst 77d27375-6409-4849-8841-0e8349a57879 4 dk.dst 00832545-96ec-495d-b5d3-6561c5d9e13e 2 Category AM urn:ddi:dk.dst:4bcfd44a-d6db-47a6-b585-5a440a1fd0a0:4 dk.dst 4bcfd44a-d6db-47a6-b585-5a440a1fd0a0 4 dk.dst d99cb643-18d7-438f-84e6-1d5d6f959199 2 Category AW urn:ddi:dk.dst:54914c38-25d2-498a-ba55-68d0d9df2533:4 dk.dst 54914c38-25d2-498a-ba55-68d0d9df2533 4 dk.dst f77d89db-79f7-46f2-87c2-6652a23446f7 2 Category AZ urn:ddi:dk.dst:479714aa-dcc8-44e9-b834-baac890a7a62:4 dk.dst 479714aa-dcc8-44e9-b834-baac890a7a62 4 dk.dst 394aea8e-97dd-46ea-acaa-56e81bfdd0be 2 Category AU urn:ddi:dk.dst:7f97d499-cadc-4501-b9d3-82680b529aab:4 dk.dst 7f97d499-cadc-4501-b9d3-82680b529aab 4 dk.dst 31b66b0c-5233-4360-bf59-20b48e699f6d 2 Category BS urn:ddi:dk.dst:583bee88-6089-4a13-96c4-92763ce203bf:4 dk.dst 583bee88-6089-4a13-96c4-92763ce203bf 4 dk.dst 14f07926-b6f2-478b-b478-3147a68edb3d 2 Category BH urn:ddi:dk.dst:f1d113b7-afd5-4467-920a-aa25b16064ed:4 dk.dst f1d113b7-afd5-4467-920a-aa25b16064ed 4 dk.dst 072a42b2-9b65-46e5-a0be-ef39882af103 2 Category BD urn:ddi:dk.dst:9d2a8873-926a-46fd-978c-a2729b8d2089:4 dk.dst 9d2a8873-926a-46fd-978c-a2729b8d2089 4 dk.dst f71bc9a6-f1f2-4c83-89db-5e1b4393adb8 2 Category BB urn:ddi:dk.dst:23b6cbcc-a7e1-4168-b734-776ebdc84c2c:4 dk.dst 23b6cbcc-a7e1-4168-b734-776ebdc84c2c 4 dk.dst c751f12c-6a8d-4964-b092-bfb6b6516e40 2 Category BY urn:ddi:dk.dst:2a1cb560-e008-4e9c-b9ed-e5e1348d8b06:4 dk.dst 2a1cb560-e008-4e9c-b9ed-e5e1348d8b06 4 dk.dst 702a7b63-975c-431a-94b1-8367e2cbc076 2 Category BE urn:ddi:dk.dst:2f7e6105-9082-4c11-903e-4f0ffd691261:4 dk.dst 2f7e6105-9082-4c11-903e-4f0ffd691261 4 dk.dst 50dda4a0-9a37-47db-9192-690a0ac6d33b 2 Category BZ urn:ddi:dk.dst:4f656dc6-7b48-4c5a-b1ba-c6a2b91f0f5e:4 dk.dst 4f656dc6-7b48-4c5a-b1ba-c6a2b91f0f5e 4 dk.dst 952fd579-b35f-4c8f-8c5d-9909d9838554 2 Category BJ urn:ddi:dk.dst:407f2bc9-bcc9-43b5-a6eb-372e38f16968:4 dk.dst 407f2bc9-bcc9-43b5-a6eb-372e38f16968 4 dk.dst 3cb7e5e3-b322-4390-b7d3-d9b85addc77a 2 Category BM urn:ddi:dk.dst:01858369-dbd9-4520-8846-6cf3a15aa377:4 dk.dst 01858369-dbd9-4520-8846-6cf3a15aa377 4 dk.dst 263bc3a9-1baa-4f1d-a9e9-54870f784250 2 Category BT urn:ddi:dk.dst:de871117-60d8-4691-91d3-e749b0b09546:4 dk.dst de871117-60d8-4691-91d3-e749b0b09546 4 dk.dst 0c156791-7832-42ae-ae08-1f7ece673798 2 Category BO urn:ddi:dk.dst:527b1157-9d79-49c0-abd7-94aa3dd9d385:4 dk.dst 527b1157-9d79-49c0-abd7-94aa3dd9d385 4 dk.dst c1bcb75f-6739-4d4d-a1a8-8a942c559f40 2 Category BQ urn:ddi:dk.dst:7af3639c-d9eb-419f-8d13-38ed34e618d4:4 dk.dst 7af3639c-d9eb-419f-8d13-38ed34e618d4 4 dk.dst e8f2da06-808c-4a8b-a87d-df28bec2b74b 2 Category BA urn:ddi:dk.dst:27cc9d9e-e9cc-4e82-a22e-c592850a7561:4 dk.dst 27cc9d9e-e9cc-4e82-a22e-c592850a7561 4 dk.dst 84f2beaa-afb8-4f31-abcc-9fadd9ac65ad 2 Category BW urn:ddi:dk.dst:dd59cecb-5990-4e81-a3b3-dc1f59a87393:4 dk.dst dd59cecb-5990-4e81-a3b3-dc1f59a87393 4 dk.dst dd86aab1-9ec1-4b9e-8c70-847147ec4a05 2 Category BV urn:ddi:dk.dst:99ccccda-a23b-4ea0-9799-909c55acd951:4 dk.dst 99ccccda-a23b-4ea0-9799-909c55acd951 4 dk.dst 871152bb-d2bc-437a-9974-2baee849f925 2 Category BR urn:ddi:dk.dst:d97e2666-2f6b-4d8c-b865-f11bab9c05a9:4 dk.dst d97e2666-2f6b-4d8c-b865-f11bab9c05a9 4 dk.dst 078e855d-0ef7-487d-b4db-a4a1d3450bda 2 Category IO urn:ddi:dk.dst:bbf311ec-4089-42fb-94a0-d73e6fd12648:4 dk.dst bbf311ec-4089-42fb-94a0-d73e6fd12648 4 dk.dst 398a3773-7078-46b7-b8ab-e23a13b49b26 2 Category VG urn:ddi:dk.dst:bd36856f-c9a3-405b-9b47-72d5884f2692:4 dk.dst bd36856f-c9a3-405b-9b47-72d5884f2692 4 dk.dst 4eb5f58b-cea2-413a-9151-8fd858897200 2 Category BN urn:ddi:dk.dst:4af9f321-10ad-49d2-943a-bd7914b3b73a:4 dk.dst 4af9f321-10ad-49d2-943a-bd7914b3b73a 4 dk.dst e3f1f0b8-91df-4993-bcf6-9ef23df11317 2 Category BG urn:ddi:dk.dst:84dc7c6c-0894-4315-923c-5befe47b533a:4 dk.dst 84dc7c6c-0894-4315-923c-5befe47b533a 4 dk.dst c94c9c83-6aa1-4078-ac96-9d03fcc3f5e9 2 Category BF urn:ddi:dk.dst:2577534f-0c9d-4eb0-a46e-7a6143b3f4e3:4 dk.dst 2577534f-0c9d-4eb0-a46e-7a6143b3f4e3 4 dk.dst 331c7085-38cb-4acc-adbc-aa926cb98e88 2 Category BI urn:ddi:dk.dst:af823fe3-505b-430b-ae46-04c3ac4e51ce:4 dk.dst af823fe3-505b-430b-ae46-04c3ac4e51ce 4 dk.dst 701c3737-51e1-41d4-9d1a-8107b7309f9c 2 Category KH urn:ddi:dk.dst:135dad26-4fa8-4ba2-b903-6ed9b5b79737:4 dk.dst 135dad26-4fa8-4ba2-b903-6ed9b5b79737 4 dk.dst a33b2c0a-fc7e-456c-81a7-0a494a18c489 2 Category CM urn:ddi:dk.dst:477da6a3-c365-44be-9b84-eda8ce4da936:4 dk.dst 477da6a3-c365-44be-9b84-eda8ce4da936 4 dk.dst a158d39a-fd44-4685-842a-84e202d0af8b 2 Category CA urn:ddi:dk.dst:061d46cb-ef8d-43c3-b3ba-3724e676ad30:4 dk.dst 061d46cb-ef8d-43c3-b3ba-3724e676ad30 4 dk.dst 9af89a16-ea4c-4a3a-a504-d98121b80411 2 Category KY urn:ddi:dk.dst:249cf506-c443-4a5b-851f-38e141080cce:4 dk.dst 249cf506-c443-4a5b-851f-38e141080cce 4 dk.dst 3c8c469d-4b7f-4119-b5e7-c0c396193d6f 2 Category CF urn:ddi:dk.dst:f4424778-7c63-4a3f-978b-73fdc260c22c:4 dk.dst f4424778-7c63-4a3f-978b-73fdc260c22c 4 dk.dst 24ab4697-8a3f-4e67-8fce-fe7b9e0774d1 2 Category CL urn:ddi:dk.dst:6a4e6ff8-4f73-4eec-8cbc-478867a9b855:4 dk.dst 6a4e6ff8-4f73-4eec-8cbc-478867a9b855 4 dk.dst d23c57b2-a8e6-4253-aefc-1d70c2beca6a 2 Category CC urn:ddi:dk.dst:55a50b3a-13f2-49fa-8380-760cf9e23dcc:4 dk.dst 55a50b3a-13f2-49fa-8380-760cf9e23dcc 4 dk.dst b1756faa-6d24-43ba-b26c-bafe5f51c402 2 Category CO urn:ddi:dk.dst:11785372-ad30-414a-81e9-a62e4b4a8107:4 dk.dst 11785372-ad30-414a-81e9-a62e4b4a8107 4 dk.dst cba40258-863f-4d90-ae20-b56e446df580 2 Category KM urn:ddi:dk.dst:e5e4013a-2b27-45be-b649-e1b65be608b3:4 dk.dst e5e4013a-2b27-45be-b649-e1b65be608b3 4 dk.dst 346875cc-2f0e-4308-b467-d4881c502320 2 Category CD urn:ddi:dk.dst:277e0a2f-1e05-4e45-bbce-9a9448a53778:4 dk.dst 277e0a2f-1e05-4e45-bbce-9a9448a53778 4 dk.dst 969781c7-7a81-4b1c-8851-559e7c943f4f 2 Category CG urn:ddi:dk.dst:9df36cbd-61dd-4147-8a06-52e4a1efc2ce:4 dk.dst 9df36cbd-61dd-4147-8a06-52e4a1efc2ce 4 dk.dst 548bac88-c8cb-4647-8526-66dda3e40909 2 Category CK urn:ddi:dk.dst:57aeba50-b5a3-40a3-bf41-011cc8e60606:4 dk.dst 57aeba50-b5a3-40a3-bf41-011cc8e60606 4 dk.dst 35e3f9ed-efa8-4d98-9aa5-7d29fac24855 2 Category CR urn:ddi:dk.dst:25549107-d354-442f-9bee-1e65b7f4423d:4 dk.dst 25549107-d354-442f-9bee-1e65b7f4423d 4 dk.dst 7e0d8f16-406d-452d-bd07-a3245a1436f6 2 Category CU urn:ddi:dk.dst:1182f702-1b14-492e-8c0f-3f6b1040d8e5:4 dk.dst 1182f702-1b14-492e-8c0f-3f6b1040d8e5 4 dk.dst a4c920cd-5b58-4396-ab50-5163254c0036 2 Category CW urn:ddi:dk.dst:52960df4-de08-40b7-b138-0fe1edbf51b4:4 dk.dst 52960df4-de08-40b7-b138-0fe1edbf51b4 4 dk.dst fe34815d-1a64-4566-b803-d903b7821cf9 2 Category CY urn:ddi:dk.dst:60c6d9e7-7274-4291-9877-c175d9167a68:4 dk.dst 60c6d9e7-7274-4291-9877-c175d9167a68 4 dk.dst ab348bfe-1a72-45e6-bd4d-2c08b445839c 2 Category DK urn:ddi:dk.dst:3ab84ee8-c3be-40a3-820d-098755099421:4 dk.dst 3ab84ee8-c3be-40a3-820d-098755099421 4 dk.dst 95c8db26-9de0-4cf1-b140-279d71e44fb1 2 Category DJ urn:ddi:dk.dst:2d1d8705-5c2e-40d4-a925-3aea83d2ede4:4 dk.dst 2d1d8705-5c2e-40d4-a925-3aea83d2ede4 4 dk.dst 08cc351b-072a-49dd-96af-4e69eeadae2e 2 Category DM urn:ddi:dk.dst:53b009f3-3c86-4c54-98bc-5c2a61532575:4 dk.dst 53b009f3-3c86-4c54-98bc-5c2a61532575 4 dk.dst 1ac6175f-60dc-4815-b01d-ea0c601614a5 2 Category DO urn:ddi:dk.dst:11f5e974-7127-47dc-aad2-90dc7c145733:4 dk.dst 11f5e974-7127-47dc-aad2-90dc7c145733 4 dk.dst b8561c81-4034-4189-9eef-33738d7a7e71 2 Category EC urn:ddi:dk.dst:55d72e05-4fb2-4a18-a7a3-f47912d672b7:4 dk.dst 55d72e05-4fb2-4a18-a7a3-f47912d672b7 4 dk.dst 57eaf5cf-d200-4a97-be6b-43b12a8221c6 2 Category EG urn:ddi:dk.dst:9ac59418-a14c-4ced-95f2-4700577630ad:4 dk.dst 9ac59418-a14c-4ced-95f2-4700577630ad 4 dk.dst 2b2cca14-9659-4576-bc59-33749efbc43d 2 Category SV urn:ddi:dk.dst:bd64b7a5-bc54-4ffe-8574-23a2b84dfb66:4 dk.dst bd64b7a5-bc54-4ffe-8574-23a2b84dfb66 4 dk.dst ac271076-6925-4305-90cc-5f69ab7fcc66 2 Category CI urn:ddi:dk.dst:00e2a6c6-125a-4757-8e17-e2467b5ce9c9:4 dk.dst 00e2a6c6-125a-4757-8e17-e2467b5ce9c9 4 dk.dst ac05dee4-07bb-4864-98c9-b30b1ac4ac3d 2 Category ER urn:ddi:dk.dst:e83f79f3-f674-4f53-b0e7-9cf04c967aca:4 dk.dst e83f79f3-f674-4f53-b0e7-9cf04c967aca 4 dk.dst d5eb2ada-7532-4988-88e7-8846f9b0183b 2 Category EE urn:ddi:dk.dst:854bdf80-0e79-4273-ad74-b8842f2787f1:4 dk.dst 854bdf80-0e79-4273-ad74-b8842f2787f1 4 dk.dst 6f9b9500-ff58-42db-8e02-0ac7cd691ad9 2 Category SZ urn:ddi:dk.dst:3d84c091-8e05-4785-93b3-998ad9f92a26:4 dk.dst 3d84c091-8e05-4785-93b3-998ad9f92a26 4 dk.dst a291971c-34f5-4127-95f4-cd5be281b197 2 Category ET urn:ddi:dk.dst:32bbadcb-db1e-4329-8d59-111d7c1d32d8:4 dk.dst 32bbadcb-db1e-4329-8d59-111d7c1d32d8 4 dk.dst e3830361-8013-44b7-93e3-0713cab281d8 2 Category FK urn:ddi:dk.dst:c945591e-0f62-42b5-80e4-8bc754ffb183:4 dk.dst c945591e-0f62-42b5-80e4-8bc754ffb183 4 dk.dst d68d3677-3822-41ab-a0e2-054dd5de5c77 2 Category FJ urn:ddi:dk.dst:2ae667f8-b718-44c4-a0cb-e1db27cafacf:4 dk.dst 2ae667f8-b718-44c4-a0cb-e1db27cafacf 4 dk.dst 9be383eb-b5ec-40a3-8f02-839a4b1b8add 2 Category PH urn:ddi:dk.dst:df9292b5-94cb-475f-863a-b62a2fc36b9c:4 dk.dst df9292b5-94cb-475f-863a-b62a2fc36b9c 4 dk.dst c98345fe-ec42-463f-98da-56ea9c02355f 2 Category FI urn:ddi:dk.dst:bb84e5ef-dfe5-4334-a1f3-2e4a5fad52c0:4 dk.dst bb84e5ef-dfe5-4334-a1f3-2e4a5fad52c0 4 dk.dst 75f83326-7c69-4881-9707-4392f76af059 2 Category AE urn:ddi:dk.dst:aeebd721-2bf5-4976-97b8-4a4b06a5768a:4 dk.dst aeebd721-2bf5-4976-97b8-4a4b06a5768a 4 dk.dst d8c3ff3e-0412-46c9-8131-7573fbe6593f 2 Category FR urn:ddi:dk.dst:5935aee5-a861-42de-b4c8-23d468c5fa17:4 dk.dst 5935aee5-a861-42de-b4c8-23d468c5fa17 4 dk.dst 06f49ebb-4649-4ad2-a5c5-10baee7f1956 2 Category GF urn:ddi:dk.dst:6618aacd-4172-47ab-b180-f5a8e2e51863:4 dk.dst 6618aacd-4172-47ab-b180-f5a8e2e51863 4 dk.dst 84a2d854-47ec-481a-8f94-ebff0dbb9701 2 Category PF urn:ddi:dk.dst:d07b4a80-1845-4842-950c-56d6976105ac:4 dk.dst d07b4a80-1845-4842-950c-56d6976105ac 4 dk.dst e7123b5a-326d-441e-9a72-783dcb8221f2 2 Category TF urn:ddi:dk.dst:9adee53d-1bf5-46f5-b8cd-fef99d180967:4 dk.dst 9adee53d-1bf5-46f5-b8cd-fef99d180967 4 dk.dst f38364a5-777f-4e98-a57f-f81c36b89c0d 2 Category FO urn:ddi:dk.dst:3deb6278-331e-4669-a24a-6e1fc04b7a85:4 dk.dst 3deb6278-331e-4669-a24a-6e1fc04b7a85 4 dk.dst 7fa817ab-7dae-4926-aca1-86bbde526fac 2 Category GA urn:ddi:dk.dst:fc9d56e7-a0ff-4c9c-96bc-ec1d57cc3d80:4 dk.dst fc9d56e7-a0ff-4c9c-96bc-ec1d57cc3d80 4 dk.dst 6588a651-2f9b-4082-b93d-f62e9a9d174b 2 Category GM urn:ddi:dk.dst:a31c8ec3-870c-4b1c-8e64-853d0a9e8d9a:4 dk.dst a31c8ec3-870c-4b1c-8e64-853d0a9e8d9a 4 dk.dst b3c49f94-4881-4ec3-84d3-541abc1e52d7 2 Category GE urn:ddi:dk.dst:81e42417-e69e-46c7-95f9-1cd9e3f5738a:4 dk.dst 81e42417-e69e-46c7-95f9-1cd9e3f5738a 4 dk.dst 9fc91fc4-bca3-4fb1-8dc8-4ee7c2cb33fc 2 Category GH urn:ddi:dk.dst:d5374cad-baec-40e3-9d6a-9acb887dede9:4 dk.dst d5374cad-baec-40e3-9d6a-9acb887dede9 4 dk.dst 409ba319-c225-4208-b5fc-d4dc78f4ced8 2 Category GI urn:ddi:dk.dst:f42dca69-1619-4067-9945-901e5a3a1419:4 dk.dst f42dca69-1619-4067-9945-901e5a3a1419 4 dk.dst f761b611-dfd7-4af1-96e8-b9329af96f1c 2 Category GD urn:ddi:dk.dst:3f5af7a3-fad8-48ab-a67f-3ceb3f12fc94:4 dk.dst 3f5af7a3-fad8-48ab-a67f-3ceb3f12fc94 4 dk.dst e38e6045-91d7-44a3-8619-13fbaf018d7c 2 Category GR urn:ddi:dk.dst:5c3804f4-7055-4477-9df2-1cf1d7e05edc:4 dk.dst 5c3804f4-7055-4477-9df2-1cf1d7e05edc 4 dk.dst 24511823-3427-42ca-aac5-4555d03ff4f9 2 Category GL urn:ddi:dk.dst:eacd68ae-ee6d-4dcf-9b7a-861e887c5b47:4 dk.dst eacd68ae-ee6d-4dcf-9b7a-861e887c5b47 4 dk.dst 638acb08-4f18-4633-8fb6-9269c00954cd 2 Category GP urn:ddi:dk.dst:9018afe6-1436-4883-b36d-7954268d3065:4 dk.dst 9018afe6-1436-4883-b36d-7954268d3065 4 dk.dst e1c95d68-6acc-4beb-ba6a-00698e15941c 2 Category GU urn:ddi:dk.dst:becf0fd9-1c65-4557-bf13-7d499b54cb2c:4 dk.dst becf0fd9-1c65-4557-bf13-7d499b54cb2c 4 dk.dst dbad981f-e615-4a14-b13f-f53f6b0e2ee9 2 Category GT urn:ddi:dk.dst:67293153-69ca-40f1-aa5b-7a4b09d0cf19:4 dk.dst 67293153-69ca-40f1-aa5b-7a4b09d0cf19 4 dk.dst baf71097-080d-41af-ae24-463fb87b56b7 2 Category GG urn:ddi:dk.dst:7ef860b7-3d51-4bdc-ad6f-a2995d274ca5:4 dk.dst 7ef860b7-3d51-4bdc-ad6f-a2995d274ca5 4 dk.dst 3c33be35-b449-4988-99ae-2664e92e62b7 2 Category GN urn:ddi:dk.dst:7bfbdaf6-9467-4532-a02c-1f96fe85831c:4 dk.dst 7bfbdaf6-9467-4532-a02c-1f96fe85831c 4 dk.dst 01f2db8b-3be5-46d0-b332-6ee02986371a 2 Category GW urn:ddi:dk.dst:66eb5bc1-c413-41ac-9c2d-bf4aee5c1937:4 dk.dst 66eb5bc1-c413-41ac-9c2d-bf4aee5c1937 4 dk.dst d079c370-c733-4c2d-adab-103fea0ffba7 2 Category GY urn:ddi:dk.dst:fd81dc8f-3698-4fe7-b533-78ef10015f08:4 dk.dst fd81dc8f-3698-4fe7-b533-78ef10015f08 4 dk.dst 7578472e-f680-4dd3-aefc-e8890a6827f5 2 Category HT urn:ddi:dk.dst:28773f8c-42f1-4920-9598-d4a3a1a7946e:4 dk.dst 28773f8c-42f1-4920-9598-d4a3a1a7946e 4 dk.dst 7d1e46a6-f004-45dd-b336-f7b78a21d21e 2 Category HM urn:ddi:dk.dst:4f36c2f5-eba7-4471-b395-ee60a0d21515:4 dk.dst 4f36c2f5-eba7-4471-b395-ee60a0d21515 4 dk.dst 535da6cb-cf3c-4e4e-b0f9-61e18a814eaa 2 Category HN urn:ddi:dk.dst:3ad856ec-7d17-4d3b-8cac-c7299fa2bfc7:4 dk.dst 3ad856ec-7d17-4d3b-8cac-c7299fa2bfc7 4 dk.dst 372ed625-5886-4bf1-9f14-d9c291119c3a 2 Category HK urn:ddi:dk.dst:9bd8554e-a238-4b9e-9ded-880be3b4c044:4 dk.dst 9bd8554e-a238-4b9e-9ded-880be3b4c044 4 dk.dst 1e1d7760-fe7b-4159-9e27-d378d9cf36cb 2 Category IN urn:ddi:dk.dst:fe209d7d-b7c2-4f1a-9702-bdd6d00335bb:4 dk.dst fe209d7d-b7c2-4f1a-9702-bdd6d00335bb 4 dk.dst ddd4363f-d1c8-4d0f-b0f7-b53af2bc8121 2 Category ID urn:ddi:dk.dst:9da5d2cd-1695-4124-93c7-085dfe8e1b47:4 dk.dst 9da5d2cd-1695-4124-93c7-085dfe8e1b47 4 dk.dst 0c999ca8-c693-47b6-9d2e-8e3b858a95a4 2 Category IQ urn:ddi:dk.dst:21574726-8228-4402-b765-f58bb667bf8d:4 dk.dst 21574726-8228-4402-b765-f58bb667bf8d 4 dk.dst 6dda96da-effa-42ef-a472-1ac2cc2da635 2 Category IR urn:ddi:dk.dst:c5def427-0d7d-4ab6-854d-a6d83091431c:4 dk.dst c5def427-0d7d-4ab6-854d-a6d83091431c 4 dk.dst b64fa03b-cfc9-438a-a154-b108520161eb 2 Category IE urn:ddi:dk.dst:4d3361f3-9862-447a-993d-ec5f6b825e8d:4 dk.dst 4d3361f3-9862-447a-993d-ec5f6b825e8d 4 dk.dst 5f6e6c2d-ddca-4262-b2ed-7d4840e703da 2 Category IS urn:ddi:dk.dst:d7455b66-ae4b-47dc-8ccb-eff82b6219db:4 dk.dst d7455b66-ae4b-47dc-8ccb-eff82b6219db 4 dk.dst 67b29d47-3301-4207-b384-4894eac072ca 2 Category IM urn:ddi:dk.dst:10bbe955-1dae-4989-9efd-6c80b7a43909:4 dk.dst 10bbe955-1dae-4989-9efd-6c80b7a43909 4 dk.dst 78f23cb4-ac84-4166-a447-4ef5396f7ae0 2 Category IL urn:ddi:dk.dst:e8c4b604-a5da-4506-a6d0-1dd7c7fd14ac:4 dk.dst e8c4b604-a5da-4506-a6d0-1dd7c7fd14ac 4 dk.dst 868c22fc-ebe0-4970-86f0-6890e7ff9d4f 2 Category IT urn:ddi:dk.dst:cc0a6d4b-7138-48c3-95a5-c37be8821962:4 dk.dst cc0a6d4b-7138-48c3-95a5-c37be8821962 4 dk.dst 065ab6b7-320e-44e8-8b18-917f861c9407 2 Category JM urn:ddi:dk.dst:c9af38b3-c19d-40a6-9383-ce7ca687c8c8:4 dk.dst c9af38b3-c19d-40a6-9383-ce7ca687c8c8 4 dk.dst 8303a720-8ac0-40dd-b115-eb9b0cba9cbe 2 Category JP urn:ddi:dk.dst:53132ee9-963f-4dad-8fda-b55f9b78e72d:4 dk.dst 53132ee9-963f-4dad-8fda-b55f9b78e72d 4 dk.dst a440db7b-3c10-42a5-a474-a9ba93a8dffc 2 Category JE urn:ddi:dk.dst:f1faeafe-e53d-4958-bafd-498abb6dd298:4 dk.dst f1faeafe-e53d-4958-bafd-498abb6dd298 4 dk.dst 99e2c344-5feb-41d8-a395-2561517a0749 2 Category JO urn:ddi:dk.dst:8035c2d7-b0c7-42d2-b3ae-cdd1706ba994:4 dk.dst 8035c2d7-b0c7-42d2-b3ae-cdd1706ba994 4 dk.dst 1443bd6a-dab5-40ed-8a96-b851a966cadf 2 Category CX urn:ddi:dk.dst:4f714913-f224-413b-91e7-603712089932:4 dk.dst 4f714913-f224-413b-91e7-603712089932 4 dk.dst 9c2b0d98-a16e-422a-8ff7-40ede26fe50f 2 Category CV urn:ddi:dk.dst:4c1bdb1b-30ad-4b3e-8604-7799fb981195:4 dk.dst 4c1bdb1b-30ad-4b3e-8604-7799fb981195 4 dk.dst 5b6e655c-fb19-44f4-8e55-c19fd4ef2957 2 Category KZ urn:ddi:dk.dst:a96dca4f-6244-43c6-a56e-d18733b8b501:4 dk.dst a96dca4f-6244-43c6-a56e-d18733b8b501 4 dk.dst ca1075ca-6a13-499c-80c7-02ca4f6892b6 2 Category KE urn:ddi:dk.dst:288fcf7d-bf32-4671-a8a1-3ced9497b301:4 dk.dst 288fcf7d-bf32-4671-a8a1-3ced9497b301 4 dk.dst 0721c363-ebad-4665-9d09-b49d6741a13d 2 Category CN urn:ddi:dk.dst:6282b44c-35e2-4415-828d-2c6f3ee993cd:4 dk.dst 6282b44c-35e2-4415-828d-2c6f3ee993cd 4 dk.dst a798c2a7-48e1-49aa-b092-fc9162513f27 2 Category KG urn:ddi:dk.dst:1902a455-b574-4f4a-a191-ea5d6f3ba14d:4 dk.dst 1902a455-b574-4f4a-a191-ea5d6f3ba14d 4 dk.dst e1f35caa-43fd-4a89-8c8b-1b45ce74da60 2 Category KI urn:ddi:dk.dst:2ef43c01-72f9-4c15-b2c7-5949993ef9a4:4 dk.dst 2ef43c01-72f9-4c15-b2c7-5949993ef9a4 4 dk.dst 709b49dc-ff77-4863-8ca2-c5c7edcb1d37 2 Category HR urn:ddi:dk.dst:8a09fe43-490d-4fe2-8c54-fce88b39187f:4 dk.dst 8a09fe43-490d-4fe2-8c54-fce88b39187f 4 dk.dst 8d778e3f-13d7-4baa-a668-5f010463588b 2 Category KW urn:ddi:dk.dst:25714a5c-5cb2-4c75-9cef-dfcda5f4cbcc:4 dk.dst 25714a5c-5cb2-4c75-9cef-dfcda5f4cbcc 4 dk.dst 64d17aa7-db74-4943-9476-1129bf436e3e 2 Category LA urn:ddi:dk.dst:361bc19a-0acf-44a1-94b1-42209f90f5db:4 dk.dst 361bc19a-0acf-44a1-94b1-42209f90f5db 4 dk.dst 1c5cb46f-9f08-4c62-80d4-b4120d2bceac 2 Category LS urn:ddi:dk.dst:ccd020e3-f7b4-42a7-bccb-9a66978b5f71:4 dk.dst ccd020e3-f7b4-42a7-bccb-9a66978b5f71 4 dk.dst d3186536-b673-4be1-9ec9-fff56e1c74bf 2 Category LV urn:ddi:dk.dst:a2db6ed2-bf3a-4ac0-b69c-85e58eefdcd5:4 dk.dst a2db6ed2-bf3a-4ac0-b69c-85e58eefdcd5 4 dk.dst 645eadc4-6df9-44f5-84a0-b21c5c20086e 2 Category LB urn:ddi:dk.dst:e61ef601-2089-4fc7-b8f9-22233a695365:4 dk.dst e61ef601-2089-4fc7-b8f9-22233a695365 4 dk.dst f9f1a9f1-beff-41d0-b96a-10695183672d 2 Category LR urn:ddi:dk.dst:77b6ec4f-47f9-4a7b-b570-e80db3466c1a:4 dk.dst 77b6ec4f-47f9-4a7b-b570-e80db3466c1a 4 dk.dst 2b34228b-ea06-44a5-af4b-354e2adab498 2 Category LY urn:ddi:dk.dst:3c53549d-41b8-4327-937f-12fbb94197dd:4 dk.dst 3c53549d-41b8-4327-937f-12fbb94197dd 4 dk.dst 35f64deb-ed7f-47d1-bad3-419be2c835c3 2 Category LI urn:ddi:dk.dst:9ce94da8-59fd-4c87-bdba-c35e57a89eb0:4 dk.dst 9ce94da8-59fd-4c87-bdba-c35e57a89eb0 4 dk.dst 67143403-58f3-4075-85c2-751445cfd119 2 Category LT urn:ddi:dk.dst:3e9b1b4d-32d6-42da-bed9-3b545ad1921d:4 dk.dst 3e9b1b4d-32d6-42da-bed9-3b545ad1921d 4 dk.dst 5fd7707d-04f7-4505-b39d-bc1deb2bfa7a 2 Category LU urn:ddi:dk.dst:28f6f708-b1a4-4124-b6ff-ad412b25480d:4 dk.dst 28f6f708-b1a4-4124-b6ff-ad412b25480d 4 dk.dst 82ce03c8-3ff4-4cc1-83a7-8d75e1fc9caf 2 Category MO urn:ddi:dk.dst:c86d8493-57c0-4e1b-b534-2ec43bb6574a:4 dk.dst c86d8493-57c0-4e1b-b534-2ec43bb6574a 4 dk.dst 275f78da-5e8c-4c89-8530-6993f1728046 2 Category MG urn:ddi:dk.dst:596d5eb9-a9c2-470a-a05d-3deb218a01e1:4 dk.dst 596d5eb9-a9c2-470a-a05d-3deb218a01e1 4 dk.dst edac47c6-ea50-40ed-aefd-13bdd6341bbd 2 Category MW urn:ddi:dk.dst:1424c10d-1056-4a4b-b829-3f115c00fada:4 dk.dst 1424c10d-1056-4a4b-b829-3f115c00fada 4 dk.dst 8fe95f5c-7184-4b50-9084-0c690d02437f 2 Category MY urn:ddi:dk.dst:d93da68c-7399-42b3-8e1c-22f8023bd76a:4 dk.dst d93da68c-7399-42b3-8e1c-22f8023bd76a 4 dk.dst 53800507-08fc-453a-9b9c-5dc492ab2df9 2 Category MV urn:ddi:dk.dst:ec8c02a4-676d-4bd5-acec-687b50a6a084:4 dk.dst ec8c02a4-676d-4bd5-acec-687b50a6a084 4 dk.dst 2efde626-726b-4146-bbe4-43fb2e66f958 2 Category ML urn:ddi:dk.dst:4bf72381-8926-45c0-a06c-3c55a0f9dd73:4 dk.dst 4bf72381-8926-45c0-a06c-3c55a0f9dd73 4 dk.dst 5f219ed1-27bb-4639-b7c3-144f694e145e 2 Category MT urn:ddi:dk.dst:4ce6f450-b07d-48c9-aa0b-10fd26d729a6:4 dk.dst 4ce6f450-b07d-48c9-aa0b-10fd26d729a6 4 dk.dst 0a5e0df0-c215-4d5c-a581-55c6f496f918 2 Category MA urn:ddi:dk.dst:d4cf9b3c-78b5-4345-ad8b-80f55cf14006:4 dk.dst d4cf9b3c-78b5-4345-ad8b-80f55cf14006 4 dk.dst 7e182d41-df38-48f4-81a1-bcdd5bf07f81 2 Category MH urn:ddi:dk.dst:54ddb6c8-8972-45d3-8aa5-cda4ba018952:4 dk.dst 54ddb6c8-8972-45d3-8aa5-cda4ba018952 4 dk.dst 2ae74686-a4b8-4e1e-a97e-a925e36fceb3 2 Category MQ urn:ddi:dk.dst:4a31adb3-b044-45e5-969f-56d77d6f1ec1:4 dk.dst 4a31adb3-b044-45e5-969f-56d77d6f1ec1 4 dk.dst 1464127e-3fcb-4b9e-af31-653564c02512 2 Category MR urn:ddi:dk.dst:2e451af9-b1b5-4410-aec8-d2191cc7f5f8:4 dk.dst 2e451af9-b1b5-4410-aec8-d2191cc7f5f8 4 dk.dst 62f9dd70-effe-44b8-b5e4-b2fb1f2d5236 2 Category MU urn:ddi:dk.dst:c850d507-f858-49d5-a9c0-3a77cf693ac1:4 dk.dst c850d507-f858-49d5-a9c0-3a77cf693ac1 4 dk.dst 990293e4-75f6-411d-b4ca-cae50262d6ee 2 Category YT urn:ddi:dk.dst:0a661958-7576-47ae-a89c-f0ea4ef2d186:4 dk.dst 0a661958-7576-47ae-a89c-f0ea4ef2d186 4 dk.dst 559fc313-75f3-4fe1-839c-b8accf7f7ee8 2 Category MX urn:ddi:dk.dst:736d4d39-c669-443d-bdf6-8e46d93c9504:4 dk.dst 736d4d39-c669-443d-bdf6-8e46d93c9504 4 dk.dst a9158c1f-91c9-463b-8a29-57c91e1b75e9 2 Category FM urn:ddi:dk.dst:a5e97a01-bb98-4dc4-8484-e344203e2154:4 dk.dst a5e97a01-bb98-4dc4-8484-e344203e2154 4 dk.dst 94b37e46-de2c-49ef-9c3e-0eaf54248d00 2 Category MD urn:ddi:dk.dst:3e1d9197-4ca7-4b71-8af5-c1d563dc71c1:4 dk.dst 3e1d9197-4ca7-4b71-8af5-c1d563dc71c1 4 dk.dst 1121ce87-4c51-4255-82e5-34ee204592aa 2 Category MC urn:ddi:dk.dst:87c02054-19ac-4411-aeb4-a33e3fb51960:4 dk.dst 87c02054-19ac-4411-aeb4-a33e3fb51960 4 dk.dst 05df1425-beb8-421f-839e-bad667eaf50b 2 Category MN urn:ddi:dk.dst:fd2dc673-0f23-4764-a515-e82a798dd431:4 dk.dst fd2dc673-0f23-4764-a515-e82a798dd431 4 dk.dst b10045da-241d-46cd-9b7c-454c07398953 2 Category ME urn:ddi:dk.dst:7403bbf1-1e86-46b2-afa5-3b74837be63d:4 dk.dst 7403bbf1-1e86-46b2-afa5-3b74837be63d 4 dk.dst 35ceea41-2d3f-489a-a17e-61485bf9f61b 2 Category MS urn:ddi:dk.dst:2b5d32bd-1815-47a5-958c-6ff1637aa535:4 dk.dst 2b5d32bd-1815-47a5-958c-6ff1637aa535 4 dk.dst f058d13f-52f7-4007-8197-8a5c1333a2c8 2 Category MZ urn:ddi:dk.dst:5ebccac3-236b-411b-a149-1c3cdc4c023b:4 dk.dst 5ebccac3-236b-411b-a149-1c3cdc4c023b 4 dk.dst add4d892-fa43-4dea-b1e9-50e346a49a15 2 Category MM urn:ddi:dk.dst:77396c25-0e6a-4c7e-a090-807f9735df9b:4 dk.dst 77396c25-0e6a-4c7e-a090-807f9735df9b 4 dk.dst 067cb28d-fb9f-4d03-8bd3-56456dcdccac 2 Category NA urn:ddi:dk.dst:a0b117c0-4cf6-45ff-a98e-d35177c45274:4 dk.dst a0b117c0-4cf6-45ff-a98e-d35177c45274 4 dk.dst dc76c3c6-2b7d-4160-974d-9766666a9562 2 Category NR urn:ddi:dk.dst:9dfec6ca-986b-4d91-a70e-2b206ba5b2c6:4 dk.dst 9dfec6ca-986b-4d91-a70e-2b206ba5b2c6 4 dk.dst 50c784af-e6d8-48d9-a9ca-f54333fffd1f 2 Category NL urn:ddi:dk.dst:649f0ac0-d95b-4c1b-bbdb-119c1caa6425:4 dk.dst 649f0ac0-d95b-4c1b-bbdb-119c1caa6425 4 dk.dst d52445ba-b9fc-44a4-97c2-67bab8576bf3 2 Category NP urn:ddi:dk.dst:57b1ff0b-7cc0-4807-95d9-be804ed782db:4 dk.dst 57b1ff0b-7cc0-4807-95d9-be804ed782db 4 dk.dst d70d2706-2b53-4ecb-9c85-d9937c8faa5a 2 Category NZ urn:ddi:dk.dst:919e2a8e-6118-4eae-a3b3-47a91df15f81:4 dk.dst 919e2a8e-6118-4eae-a3b3-47a91df15f81 4 dk.dst 12072908-0733-43f7-8015-d0622516a5de 2 Category NI urn:ddi:dk.dst:10d6c789-1d78-4c0f-9d99-7bb0e0483c85:4 dk.dst 10d6c789-1d78-4c0f-9d99-7bb0e0483c85 4 dk.dst 359a7146-aacb-465d-a69c-2ca5775ce210 2 Category NE urn:ddi:dk.dst:214af7a0-65bf-4ed1-b01d-3bce5f0e835e:4 dk.dst 214af7a0-65bf-4ed1-b01d-3bce5f0e835e 4 dk.dst bb085df2-9e58-42ed-906d-b75daa2ce790 2 Category NG urn:ddi:dk.dst:76b4dbba-206a-4ee2-b158-1a7819e047ec:4 dk.dst 76b4dbba-206a-4ee2-b158-1a7819e047ec 4 dk.dst fe3396a2-2b95-491a-bed3-24a7ec8da3a4 2 Category NU urn:ddi:dk.dst:72d3a180-0f68-4a2f-b41d-5355fd9901c5:4 dk.dst 72d3a180-0f68-4a2f-b41d-5355fd9901c5 4 dk.dst 882916fe-292c-4ddd-9a38-44cb7a7300b8 2 Category KP urn:ddi:dk.dst:635edd95-533f-40bb-b33a-ebe74b428604:4 dk.dst 635edd95-533f-40bb-b33a-ebe74b428604 4 dk.dst f91fb07e-20dd-4693-8ce0-72c3906c582b 2 Category MK urn:ddi:dk.dst:bf732ffb-0529-44e0-9aeb-2fe94dc98d98:4 dk.dst bf732ffb-0529-44e0-9aeb-2fe94dc98d98 4 dk.dst ddb48ea2-8de8-48d9-bd4f-6fd8ad87ed7e 2 Category MP urn:ddi:dk.dst:e582e07c-9355-4435-ba74-2c0b89539319:4 dk.dst e582e07c-9355-4435-ba74-2c0b89539319 4 dk.dst 842619d0-3bc0-49a7-b327-7c0e99f2623c 2 Category NF urn:ddi:dk.dst:ec816dc3-6bb8-4fc8-a9a8-a4a2e9ee8c70:4 dk.dst ec816dc3-6bb8-4fc8-a9a8-a4a2e9ee8c70 4 dk.dst 358af7bc-bc6f-4191-8854-8fb7b85878a6 2 Category NO urn:ddi:dk.dst:9f52cef4-e3d4-4d17-8f92-27ca86e8991e:4 dk.dst 9f52cef4-e3d4-4d17-8f92-27ca86e8991e 4 dk.dst 27ead36f-0be8-4332-9163-8964a3dbc648 2 Category NC urn:ddi:dk.dst:bdc47643-dd12-4be9-9fe5-fd8af7a2ce90:4 dk.dst bdc47643-dd12-4be9-9fe5-fd8af7a2ce90 4 dk.dst 661af28c-37ee-4e6d-9002-cdcca675aaa9 2 Category OM urn:ddi:dk.dst:710c578d-7d78-433b-9646-2a0dfa378d2f:4 dk.dst 710c578d-7d78-433b-9646-2a0dfa378d2f 4 dk.dst 6f9ef0fd-260f-4688-a282-42823d6b0124 2 Category PK urn:ddi:dk.dst:65ce9c5c-d957-448a-a35f-2857adacff5b:4 dk.dst 65ce9c5c-d957-448a-a35f-2857adacff5b 4 dk.dst 738e41f1-24a4-425a-81c3-a01f454e91a8 2 Category PW urn:ddi:dk.dst:14f5f1e9-5383-4a1b-a526-748fca0d4b06:4 dk.dst 14f5f1e9-5383-4a1b-a526-748fca0d4b06 4 dk.dst bedaf4df-7af0-4d74-af4b-242b3c29574e 2 Category PS urn:ddi:dk.dst:21af3cc6-79f6-4188-b3f3-3aac0a6c25db:4 dk.dst 21af3cc6-79f6-4188-b3f3-3aac0a6c25db 4 dk.dst 1d9811cb-acba-452f-842d-8bea8fdee10c 2 Category PA urn:ddi:dk.dst:cc96dd20-1114-4912-b3c4-c693f785a468:4 dk.dst cc96dd20-1114-4912-b3c4-c693f785a468 4 dk.dst f379328a-377e-4c0e-8e50-b5443a9037a7 2 Category PG urn:ddi:dk.dst:4bd14fd2-89c7-4b2f-8bf6-7f86f0ef1ff8:4 dk.dst 4bd14fd2-89c7-4b2f-8bf6-7f86f0ef1ff8 4 dk.dst 488185c0-a46e-4348-9155-a3a80bc1d36f 2 Category PY urn:ddi:dk.dst:8aa87e4f-a5c7-40fe-aca1-9bfed57ae757:4 dk.dst 8aa87e4f-a5c7-40fe-aca1-9bfed57ae757 4 dk.dst 261f6543-3888-4f4f-b614-29c7c91ebacb 2 Category PE urn:ddi:dk.dst:1abbc082-d796-498c-8696-635ca3b69fd6:4 dk.dst 1abbc082-d796-498c-8696-635ca3b69fd6 4 dk.dst 6cbd4081-45b9-4098-84aa-06bbe9e855f7 2 Category PN urn:ddi:dk.dst:4a6f31cc-e22c-4a7f-8511-61d5003b181d:4 dk.dst 4a6f31cc-e22c-4a7f-8511-61d5003b181d 4 dk.dst 05cd3e20-5610-44d1-8c5b-6e70734d44f7 2 Category PL urn:ddi:dk.dst:9382e8c6-be55-427d-87df-d991f5c604cf:4 dk.dst 9382e8c6-be55-427d-87df-d991f5c604cf 4 dk.dst 5ca5b6d6-0b2f-429e-8f65-5e47d2fcc33d 2 Category PT urn:ddi:dk.dst:9b69f3c6-5656-42c2-9818-f863f6770594:4 dk.dst 9b69f3c6-5656-42c2-9818-f863f6770594 4 dk.dst c5c3b809-e81c-49da-8234-d436464ea310 2 Category PR urn:ddi:dk.dst:ad4c9fbe-da9a-4076-8781-852dc41e04ab:4 dk.dst ad4c9fbe-da9a-4076-8781-852dc41e04ab 4 dk.dst 4d6e4b93-08ad-4f99-af16-5caa57117d58 2 Category QA urn:ddi:dk.dst:5b524653-6470-473d-b6ae-1c6a613fb56a:4 dk.dst 5b524653-6470-473d-b6ae-1c6a613fb56a 4 dk.dst a727a70c-2419-4efe-8efa-133cbf744415 2 Category RE urn:ddi:dk.dst:f3d75076-3957-4e27-864d-45de3933002e:4 dk.dst f3d75076-3957-4e27-864d-45de3933002e 4 dk.dst 010a82af-66e7-4871-b101-ab8495cb45b1 2 Category RO urn:ddi:dk.dst:bee7ec6f-09de-43ee-8bca-8d90f4f04164:4 dk.dst bee7ec6f-09de-43ee-8bca-8d90f4f04164 4 dk.dst e4dd34e4-710c-431a-a097-2a0c1724b073 2 Category RU urn:ddi:dk.dst:5afbdfac-5431-435b-9076-e7a239dfb0e4:4 dk.dst 5afbdfac-5431-435b-9076-e7a239dfb0e4 4 dk.dst bc5bfc9b-25e9-4dc3-9297-8caa925c40f3 2 Category RW urn:ddi:dk.dst:8f4a11ca-6e76-4dd1-bdc2-f0f398137fe7:4 dk.dst 8f4a11ca-6e76-4dd1-bdc2-f0f398137fe7 4 dk.dst 4787fea9-47b1-4e47-b614-8e5cc57e5452 2 Category SB urn:ddi:dk.dst:8c4139da-6fb6-41ff-8edd-2fed3c1ff92d:4 dk.dst 8c4139da-6fb6-41ff-8edd-2fed3c1ff92d 4 dk.dst 010ad1af-43f3-4de6-99c8-bde5a25cfba6 2 Category WS urn:ddi:dk.dst:6518346a-b664-4351-96b6-06185bd3dea2:4 dk.dst 6518346a-b664-4351-96b6-06185bd3dea2 4 dk.dst 83e9b0c2-33ec-4469-8c0d-39947ebaab50 2 Category SM urn:ddi:dk.dst:840820ca-cd17-4141-9dd6-3f5dd1d349d4:4 dk.dst 840820ca-cd17-4141-9dd6-3f5dd1d349d4 4 dk.dst 0589e568-2b55-4ef0-b0d3-d75a75722b9f 2 Category ST urn:ddi:dk.dst:bc944e7c-4c90-4afa-abe6-cb24505c42a3:4 dk.dst bc944e7c-4c90-4afa-abe6-cb24505c42a3 4 dk.dst af5b1c85-cc47-42cb-9969-015cf9a06c8b 2 Category SA urn:ddi:dk.dst:17810b0e-e706-45cc-ae56-e86e0edbc327:4 dk.dst 17810b0e-e706-45cc-ae56-e86e0edbc327 4 dk.dst 9be09bf9-1838-44b0-a6dd-030acc59180d 2 Category CH urn:ddi:dk.dst:3324318b-c16a-4b2f-b292-46e7cb9f1c81:4 dk.dst 3324318b-c16a-4b2f-b292-46e7cb9f1c81 4 dk.dst 80f68f8d-781d-4acf-a2f3-1f87b4563883 2 Category SN urn:ddi:dk.dst:83fa0fe3-8225-4f8f-a518-4f6ca3584ef8:4 dk.dst 83fa0fe3-8225-4f8f-a518-4f6ca3584ef8 4 dk.dst bf6d06ae-14e8-40f2-a5dd-70c2acc6a6da 2 Category RS urn:ddi:dk.dst:8122461b-1dbb-42b3-852b-582b6f89fec2:4 dk.dst 8122461b-1dbb-42b3-852b-582b6f89fec2 4 dk.dst 702e7f15-873d-4dc5-b95b-144d678982a8 2 Category SC urn:ddi:dk.dst:8e30f924-2683-4394-b128-583276ad4ec2:4 dk.dst 8e30f924-2683-4394-b128-583276ad4ec2 4 dk.dst 2cb3a284-ce5c-4ebb-be3f-45d748b6f5ae 2 Category SL urn:ddi:dk.dst:dfe8791e-387a-4766-bbb5-7f01e9c9dfa1:4 dk.dst dfe8791e-387a-4766-bbb5-7f01e9c9dfa1 4 dk.dst 99676d99-ae03-4f7e-adc4-c75cd4d1f03c 2 Category SG urn:ddi:dk.dst:686c0cb3-d64a-4125-a858-b2251df75f86:4 dk.dst 686c0cb3-d64a-4125-a858-b2251df75f86 4 dk.dst f7e58992-a318-460c-9185-a25648473a27 2 Category BL urn:ddi:dk.dst:4f79deab-2838-481e-8e69-cd39742a1b8c:4 dk.dst 4f79deab-2838-481e-8e69-cd39742a1b8c 4 dk.dst 116092fd-1628-45fe-8646-0af821977c4a 2 Category SH urn:ddi:dk.dst:76326fdc-18f0-4556-8f5a-168232b60160:4 dk.dst 76326fdc-18f0-4556-8f5a-168232b60160 4 dk.dst 1fc5fd44-e9d4-4859-92d6-99396d42166b 2 Category KN urn:ddi:dk.dst:0ca97bb0-6916-4d91-8936-c97b4c74ed6e:4 dk.dst 0ca97bb0-6916-4d91-8936-c97b4c74ed6e 4 dk.dst ac77411c-38ec-41d4-bace-2f32fcdf3e69 2 Category LC urn:ddi:dk.dst:2ef7d2c3-a80f-4515-af91-9b5ba410ee0c:4 dk.dst 2ef7d2c3-a80f-4515-af91-9b5ba410ee0c 4 dk.dst f2c01994-7aa7-4f46-96af-9248fb242654 2 Category SX urn:ddi:dk.dst:d83d1c95-b411-4045-9f29-ce471e2c472a:4 dk.dst d83d1c95-b411-4045-9f29-ce471e2c472a 4 dk.dst 3199a1d1-9439-427d-89aa-5d12c302b614 2 Category PM urn:ddi:dk.dst:234d8d89-dff8-41e1-830d-5df525b9b806:4 dk.dst 234d8d89-dff8-41e1-830d-5df525b9b806 4 dk.dst dcdcf60e-3697-4c82-91fa-fcebe9e3a56d 2 Category VC urn:ddi:dk.dst:fa6a00dc-00ef-43ce-bc48-2a3278f5b9c5:4 dk.dst fa6a00dc-00ef-43ce-bc48-2a3278f5b9c5 4 dk.dst 6d9b39e7-e5be-410c-aab3-f69117a6af8d 2 Category SK urn:ddi:dk.dst:ac5ea486-3703-4aeb-806c-b9626ad8d53d:4 dk.dst ac5ea486-3703-4aeb-806c-b9626ad8d53d 4 dk.dst 418fcf63-a143-455d-be35-20d23409da9d 2 Category SI urn:ddi:dk.dst:e90f53ad-b022-42bf-acee-d350616785d5:4 dk.dst e90f53ad-b022-42bf-acee-d350616785d5 4 dk.dst cbff416f-feba-4d7c-b16c-8ea1d7af9a64 2 Category SO urn:ddi:dk.dst:bb4798ff-9afb-4f41-8390-2dec80ed2bff:4 dk.dst bb4798ff-9afb-4f41-8390-2dec80ed2bff 4 dk.dst 94ed6119-3303-4337-bb2f-855399227e80 2 Category ES urn:ddi:dk.dst:93ef9546-634e-4704-b975-1f9fea273eb6:4 dk.dst 93ef9546-634e-4704-b975-1f9fea273eb6 4 dk.dst 8bd3a182-bbb1-491b-9fa5-bf996b8a6e57 2 Category LK urn:ddi:dk.dst:3f7ecdc3-8491-4ae4-bb88-270e6b7b2ad7:4 dk.dst 3f7ecdc3-8491-4ae4-bb88-270e6b7b2ad7 4 dk.dst 580d7358-0be7-4779-bcad-950306afca07 2 Category MF urn:ddi:dk.dst:da707063-b955-4d89-9936-4e5a0406ffc5:4 dk.dst da707063-b955-4d89-9936-4e5a0406ffc5 4 dk.dst 168d1c02-780a-454d-b72b-7ec412fb5892 2 Category GB urn:ddi:dk.dst:f721bda4-516f-4a7d-ad4f-7f555ce2f9b7:4 dk.dst f721bda4-516f-4a7d-ad4f-7f555ce2f9b7 4 dk.dst d9abdd77-7a07-4a63-9ffa-1f312718f71c 2 Category SD urn:ddi:dk.dst:e636d10b-9702-457b-b3af-47dca32eb112:4 dk.dst e636d10b-9702-457b-b3af-47dca32eb112 4 dk.dst e076e0f4-eb53-4abf-b69e-de7fd5c99b50 2 Category SR urn:ddi:dk.dst:28c5a337-5c13-42b5-b4c2-5b208f874c49:4 dk.dst 28c5a337-5c13-42b5-b4c2-5b208f874c49 4 dk.dst 1e4b33da-9abf-4c7b-ab53-51b20b630a58 2 Category SJ urn:ddi:dk.dst:4e6e9cc3-603b-46e3-844c-bc97616dec92:4 dk.dst 4e6e9cc3-603b-46e3-844c-bc97616dec92 4 dk.dst 87bfbfdd-faba-4941-954b-b21051035fd3 2 Category SE urn:ddi:dk.dst:5d7e4365-cc43-4351-bdfa-11363f5a0bd6:4 dk.dst 5d7e4365-cc43-4351-bdfa-11363f5a0bd6 4 dk.dst bf038572-df50-4ce8-990f-acb5afa5bb54 2 Category ZA urn:ddi:dk.dst:213ad169-9445-4b2d-a961-b2e1c2ef8a8c:4 dk.dst 213ad169-9445-4b2d-a961-b2e1c2ef8a8c 4 dk.dst d38d923c-ec23-4271-83f3-d76378f8369f 2 Category GS urn:ddi:dk.dst:7eed5da6-adb8-4460-a507-6f3d881fbc7c:4 dk.dst 7eed5da6-adb8-4460-a507-6f3d881fbc7c 4 dk.dst 3bb88483-1965-4059-95ca-05ae05d88a69 2 Category KR urn:ddi:dk.dst:d3d8fe11-2076-4f51-a3c4-61239d49255a:4 dk.dst d3d8fe11-2076-4f51-a3c4-61239d49255a 4 dk.dst 502e46fb-b025-48a2-a8c1-c8cc97bd3502 2 Category SS urn:ddi:dk.dst:7de1f0dc-cb7d-4361-854a-7f2c7ff45bab:4 dk.dst 7de1f0dc-cb7d-4361-854a-7f2c7ff45bab 4 dk.dst ba9679c3-b5b5-4552-a857-e0d8d9f59876 2 Category SY urn:ddi:dk.dst:37a1d5df-4c72-4cd1-a2e5-3b7078f9f020:4 dk.dst 37a1d5df-4c72-4cd1-a2e5-3b7078f9f020 4 dk.dst ac9a52aa-c601-49bf-9403-7ebaf8a2e7d7 2 Category TJ urn:ddi:dk.dst:50184a51-4b60-4fb0-a143-248847d09cf0:4 dk.dst 50184a51-4b60-4fb0-a143-248847d09cf0 4 dk.dst 7f424032-d0cf-4fcd-bd3c-60e58bc25392 2 Category TW urn:ddi:dk.dst:a1aada31-2eae-41e1-8a5f-167e5f3c0f87:4 dk.dst a1aada31-2eae-41e1-8a5f-167e5f3c0f87 4 dk.dst a2faf690-9e2b-4f7e-8ef2-99ff8b10b3ed 2 Category TZ urn:ddi:dk.dst:df0a1c80-8e75-4453-99e3-dc29d890b111:4 dk.dst df0a1c80-8e75-4453-99e3-dc29d890b111 4 dk.dst 887d1c68-ea23-4388-a039-af4779f651ab 2 Category TD urn:ddi:dk.dst:7dccf33f-8eba-4c00-bc15-48555bbdbfbe:4 dk.dst 7dccf33f-8eba-4c00-bc15-48555bbdbfbe 4 dk.dst 6d61c458-9c1d-4cf4-a242-5ae76be6476a 2 Category TH urn:ddi:dk.dst:801ce47e-bdfc-43ee-9c29-970efea8f4d0:4 dk.dst 801ce47e-bdfc-43ee-9c29-970efea8f4d0 4 dk.dst d8606579-19ae-4029-ad5c-9d4b5cb33308 2 Category CZ urn:ddi:dk.dst:4eedb52d-4309-4d19-912b-ef116ec8a9bd:4 dk.dst 4eedb52d-4309-4d19-912b-ef116ec8a9bd 4 dk.dst 2d843fb5-63cf-4e81-9367-bde7d11c3d4e 2 Category TG urn:ddi:dk.dst:520d0ef8-e20d-4ecc-8b41-60e80c01ba07:4 dk.dst 520d0ef8-e20d-4ecc-8b41-60e80c01ba07 4 dk.dst efc907c6-b122-4707-807e-d8fea8b4eee8 2 Category TK urn:ddi:dk.dst:d7d14e4e-17cc-4cfd-ba70-625aadd66702:4 dk.dst d7d14e4e-17cc-4cfd-ba70-625aadd66702 4 dk.dst 59d1ce3c-e90a-4690-9fa8-f243cc7041ee 2 Category TO urn:ddi:dk.dst:24895e0d-6513-4329-83ec-e380ace1301e:4 dk.dst 24895e0d-6513-4329-83ec-e380ace1301e 4 dk.dst 8b0ab380-c60a-4585-b140-fbeed44a808a 2 Category TT urn:ddi:dk.dst:e0c62941-c757-4cb0-bf9e-8f9f1893c0e2:4 dk.dst e0c62941-c757-4cb0-bf9e-8f9f1893c0e2 4 dk.dst b50badd6-2e4a-49ff-8990-39a0eb24e142 2 Category TN urn:ddi:dk.dst:f66d6fa6-4027-4573-8465-31d97e1e7d72:4 dk.dst f66d6fa6-4027-4573-8465-31d97e1e7d72 4 dk.dst 1577a7a4-190c-4379-8e31-d7b85b362f07 2 Category TM urn:ddi:dk.dst:36e66b27-1dd4-42ea-b79b-7a15006491b3:4 dk.dst 36e66b27-1dd4-42ea-b79b-7a15006491b3 4 dk.dst e084731f-bff6-424f-8983-5c4221bf1897 2 Category TC urn:ddi:dk.dst:dbe2cfaf-2c0a-442c-81b5-9657efc82394:4 dk.dst dbe2cfaf-2c0a-442c-81b5-9657efc82394 4 dk.dst c09558db-7517-400a-a764-e10a24d87dc7 2 Category TV urn:ddi:dk.dst:7b820a51-c4bd-4aa9-9b96-01c049f35fd2:4 dk.dst 7b820a51-c4bd-4aa9-9b96-01c049f35fd2 4 dk.dst 907158ce-21f8-4496-9277-daaec8019e3c 2 Category TR urn:ddi:dk.dst:394cc457-25e4-472e-bb14-dacb615c6b07:4 dk.dst 394cc457-25e4-472e-bb14-dacb615c6b07 4 dk.dst d011cdbc-f28f-4afd-8250-3d362c997d23 2 Category DE urn:ddi:dk.dst:ea61ef88-b388-4db4-83ca-cbebff5a5c67:4 dk.dst ea61ef88-b388-4db4-83ca-cbebff5a5c67 4 dk.dst ef087208-8ef2-4aec-a15c-8a5255a2f524 2 Category UG urn:ddi:dk.dst:a15f5e98-af8b-47a8-89c3-4e32078c72e6:4 dk.dst a15f5e98-af8b-47a8-89c3-4e32078c72e6 4 dk.dst 9a3580dc-e761-4f86-9954-3ac9234b6b65 2 Category UA urn:ddi:dk.dst:c5079620-4746-41a7-89f6-2390466e7aa1:4 dk.dst c5079620-4746-41a7-89f6-2390466e7aa1 4 dk.dst dd4ba0cb-d017-436f-8b71-48381ccd29fb 2 Category HU urn:ddi:dk.dst:0f27613e-531f-4c9b-a01c-86eb6df596a6:4 dk.dst 0f27613e-531f-4c9b-a01c-86eb6df596a6 4 dk.dst f2d37f7e-9000-4632-8998-01d61b766ef4 2 Category UY urn:ddi:dk.dst:29d3fda8-1b97-48b2-ba07-3f862b1add51:4 dk.dst 29d3fda8-1b97-48b2-ba07-3f862b1add51 4 dk.dst 288d64d3-0851-4960-9815-1d317aa68143 2 Category US urn:ddi:dk.dst:ca2ec0b9-22c7-436d-aaec-88c5ecac9c99:4 dk.dst ca2ec0b9-22c7-436d-aaec-88c5ecac9c99 4 dk.dst aaeb7259-cbb4-4ff9-a00f-94d8335952f5 2 Category UM urn:ddi:dk.dst:e407be8f-9131-49a4-8f6f-71b1dab8e82f:4 dk.dst e407be8f-9131-49a4-8f6f-71b1dab8e82f 4 dk.dst 99ef83ae-ccbb-44a5-9f43-9bd6cc57d079 2 Category UZ urn:ddi:dk.dst:9edbb390-437a-41c6-b082-2fef03fe2366:4 dk.dst 9edbb390-437a-41c6-b082-2fef03fe2366 4 dk.dst ae14d243-479d-4c61-9fc0-9af1e3f7be7e 2 Category VU urn:ddi:dk.dst:e14b2f77-96d0-4fd4-9202-6f0cc4b65007:4 dk.dst e14b2f77-96d0-4fd4-9202-6f0cc4b65007 4 dk.dst 4677bb49-61bf-4873-8b11-9a50e3d67549 2 Category VA urn:ddi:dk.dst:c302d1b6-4699-42ff-8ce6-78ba6f53b07a:4 dk.dst c302d1b6-4699-42ff-8ce6-78ba6f53b07a 4 dk.dst a90c2d41-93ea-46c4-89d1-57029e421552 2 Category VE urn:ddi:dk.dst:4e0f3e7b-cb3d-42e5-8e8f-1e79e450de65:4 dk.dst 4e0f3e7b-cb3d-42e5-8e8f-1e79e450de65 4 dk.dst 9cbc88f7-0326-4819-8ef2-35d2b535b910 2 Category EH urn:ddi:dk.dst:824a12f1-a487-4c23-86d5-542c2f90debe:4 dk.dst 824a12f1-a487-4c23-86d5-542c2f90debe 4 dk.dst a928e8b6-aa76-4fe0-ae45-d95ecfd155bb 2 Category VN urn:ddi:dk.dst:9c04f1b7-991d-45c9-b421-d91e0390a5d5:4 dk.dst 9c04f1b7-991d-45c9-b421-d91e0390a5d5 4 dk.dst 3f9402b9-6088-4404-b5d0-8d516f77adc8 2 Category WF urn:ddi:dk.dst:a8dcc0b0-73f9-4cc5-bfc8-5d62b4487b92:4 dk.dst a8dcc0b0-73f9-4cc5-bfc8-5d62b4487b92 4 dk.dst 9c06914a-93a4-4e99-9918-866b46a3c11b 2 Category YE urn:ddi:dk.dst:031a1366-e00d-4a9e-8143-b4cbdbab1972:4 dk.dst 031a1366-e00d-4a9e-8143-b4cbdbab1972 4 dk.dst b1b0683f-cdaa-4c32-b92a-551acf2332e6 2 Category ZM urn:ddi:dk.dst:63c91ace-b271-4135-a11a-3240408044de:4 dk.dst 63c91ace-b271-4135-a11a-3240408044de 4 dk.dst 984168c8-8b1e-4f6a-a678-fee33fd76fc7 2 Category ZW urn:ddi:dk.dst:163d150d-1b8a-4c3e-9c1e-f60e6b71840f:4 dk.dst 163d150d-1b8a-4c3e-9c1e-f60e6b71840f 4 dk.dst a4cfe5ae-1d42-4463-b2d3-04a6b2560bcc 2 Category GQ urn:ddi:dk.dst:1a4d60ad-cd9f-47af-bbca-1f622c4fd26d:4 dk.dst 1a4d60ad-cd9f-47af-bbca-1f622c4fd26d 4 dk.dst efec716d-0b8a-4c4c-b433-e5dddb7d0b00 2 Category AT urn:ddi:dk.dst:750b6bbc-a8e3-4105-84a3-2a03da499714:4 dk.dst 750b6bbc-a8e3-4105-84a3-2a03da499714 4 dk.dst 293b22fc-33ef-4325-a2b5-2d600893b638 2 Category TL urn:ddi:dk.dst:1cdc1989-f3e6-44a7-b2f8-18d2978b5070:4 dk.dst 1cdc1989-f3e6-44a7-b2f8-18d2978b5070 4 dk.dst 3cc5cff3-5357-4bb8-a206-460b2c5c5195 2 Category AX urn:ddi:dk.dst:90723ab1-4bd0-4ece-8fe9-248743ddacb4:4 dk.dst 90723ab1-4bd0-4ece-8fe9-248743ddacb4 4 attatchment_da Lande (ISO 3166) http://colectica:25233/File/86f19856-e28d-4ecd-bc2d-d923dca7a38f application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet urn:ddi:dk.dst:576b0078-ab7c-44ab-8e12-7f001963b3eb:4 dk.dst 576b0078-ab7c-44ab-8e12-7f001963b3eb 4 csv_da db7521cb-5404-42cd-b26c-fa9e6f814269csv_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/db7521cb-5404-42cd-b26c-fa9e6f814269csv_da urn:ddi:dk.dst:a8de1464-a578-4b91-956d-1bfeeeb72d43:4 dk.dst a8de1464-a578-4b91-956d-1bfeeeb72d43 4 ddi_da db7521cb-5404-42cd-b26c-fa9e6f814269ddi_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/db7521cb-5404-42cd-b26c-fa9e6f814269ddi_da urn:ddi:dk.dst:d67b0cd6-5aaf-4c1d-a89d-4145075a64fb:2 dk.dst d67b0cd6-5aaf-4c1d-a89d-4145075a64fb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Afghanistan Afghanistan urn:ddi:dk.dst:5710f199-b108-491a-91f9-d0ba397955fa:2 dk.dst 5710f199-b108-491a-91f9-d0ba397955fa 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Albanien Albanien urn:ddi:dk.dst:6cefcdff-8647-4f5c-943c-8215782990d4:2 dk.dst 6cefcdff-8647-4f5c-943c-8215782990d4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Algeriet Algeriet urn:ddi:dk.dst:5322ef07-0aee-44ea-974e-08468bc50a70:2 dk.dst 5322ef07-0aee-44ea-974e-08468bc50a70 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Amerikansk Samoa Amerikansk Samoa urn:ddi:dk.dst:a1983dff-27b1-4842-bea9-bc8a733682cf:2 dk.dst a1983dff-27b1-4842-bea9-bc8a733682cf 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Amerikanske Jomfruøer Amerikanske Jomfruøer urn:ddi:dk.dst:cea94476-9433-41a8-86e5-921e70327f6a:2 dk.dst cea94476-9433-41a8-86e5-921e70327f6a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Andorra Andorra urn:ddi:dk.dst:1bf1c99a-0090-461f-a4b2-8159e58740b7:2 dk.dst 1bf1c99a-0090-461f-a4b2-8159e58740b7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Angola Angola urn:ddi:dk.dst:0cfddc66-1148-4b21-acad-cbad92670117:2 dk.dst 0cfddc66-1148-4b21-acad-cbad92670117 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Anguilla Anguilla urn:ddi:dk.dst:a82c6b7e-2fc0-48d1-9449-3c6f9d318dff:2 dk.dst a82c6b7e-2fc0-48d1-9449-3c6f9d318dff 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Antarktis Antarktis urn:ddi:dk.dst:3ca342dc-ecc3-4844-9b9c-dd311cb43628:2 dk.dst 3ca342dc-ecc3-4844-9b9c-dd311cb43628 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Antigua og Barbuda Antigua og Barbuda urn:ddi:dk.dst:da3cdb05-aaaf-499a-8ed5-c214e5636faa:2 dk.dst da3cdb05-aaaf-499a-8ed5-c214e5636faa 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Argentina Argentina urn:ddi:dk.dst:00832545-96ec-495d-b5d3-6561c5d9e13e:2 dk.dst 00832545-96ec-495d-b5d3-6561c5d9e13e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Armenien Armenien urn:ddi:dk.dst:d99cb643-18d7-438f-84e6-1d5d6f959199:2 dk.dst d99cb643-18d7-438f-84e6-1d5d6f959199 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Aruba Aruba urn:ddi:dk.dst:f77d89db-79f7-46f2-87c2-6652a23446f7:2 dk.dst f77d89db-79f7-46f2-87c2-6652a23446f7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Aserbajdsjan Aserbajdsjan urn:ddi:dk.dst:394aea8e-97dd-46ea-acaa-56e81bfdd0be:2 dk.dst 394aea8e-97dd-46ea-acaa-56e81bfdd0be 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Australien Australien urn:ddi:dk.dst:31b66b0c-5233-4360-bf59-20b48e699f6d:2 dk.dst 31b66b0c-5233-4360-bf59-20b48e699f6d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Bahamas Bahamas urn:ddi:dk.dst:14f07926-b6f2-478b-b478-3147a68edb3d:2 dk.dst 14f07926-b6f2-478b-b478-3147a68edb3d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Bahrain Bahrain urn:ddi:dk.dst:072a42b2-9b65-46e5-a0be-ef39882af103:2 dk.dst 072a42b2-9b65-46e5-a0be-ef39882af103 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Bangladesh Bangladesh urn:ddi:dk.dst:f71bc9a6-f1f2-4c83-89db-5e1b4393adb8:2 dk.dst f71bc9a6-f1f2-4c83-89db-5e1b4393adb8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Barbados Barbados urn:ddi:dk.dst:c751f12c-6a8d-4964-b092-bfb6b6516e40:2 dk.dst c751f12c-6a8d-4964-b092-bfb6b6516e40 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Belarus Belarus urn:ddi:dk.dst:702a7b63-975c-431a-94b1-8367e2cbc076:2 dk.dst 702a7b63-975c-431a-94b1-8367e2cbc076 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Belgien Belgien urn:ddi:dk.dst:50dda4a0-9a37-47db-9192-690a0ac6d33b:2 dk.dst 50dda4a0-9a37-47db-9192-690a0ac6d33b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Belize Belize urn:ddi:dk.dst:952fd579-b35f-4c8f-8c5d-9909d9838554:2 dk.dst 952fd579-b35f-4c8f-8c5d-9909d9838554 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Benin Benin urn:ddi:dk.dst:3cb7e5e3-b322-4390-b7d3-d9b85addc77a:2 dk.dst 3cb7e5e3-b322-4390-b7d3-d9b85addc77a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Bermuda Bermuda urn:ddi:dk.dst:263bc3a9-1baa-4f1d-a9e9-54870f784250:2 dk.dst 263bc3a9-1baa-4f1d-a9e9-54870f784250 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Bhutan Bhutan urn:ddi:dk.dst:0c156791-7832-42ae-ae08-1f7ece673798:2 dk.dst 0c156791-7832-42ae-ae08-1f7ece673798 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Bolivia Bolivia urn:ddi:dk.dst:c1bcb75f-6739-4d4d-a1a8-8a942c559f40:2 dk.dst c1bcb75f-6739-4d4d-a1a8-8a942c559f40 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Bonaire, Skt. Eustatius og Saba Bonaire, Skt. Eustatius og Saba urn:ddi:dk.dst:e8f2da06-808c-4a8b-a87d-df28bec2b74b:2 dk.dst e8f2da06-808c-4a8b-a87d-df28bec2b74b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Bosnien-Hercegovina Bosnien-Hercegovina urn:ddi:dk.dst:84f2beaa-afb8-4f31-abcc-9fadd9ac65ad:2 dk.dst 84f2beaa-afb8-4f31-abcc-9fadd9ac65ad 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Botswana Botswana urn:ddi:dk.dst:dd86aab1-9ec1-4b9e-8c70-847147ec4a05:2 dk.dst dd86aab1-9ec1-4b9e-8c70-847147ec4a05 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Bouvetøen Bouvetøen urn:ddi:dk.dst:871152bb-d2bc-437a-9974-2baee849f925:2 dk.dst 871152bb-d2bc-437a-9974-2baee849f925 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Brasilien Brasilien urn:ddi:dk.dst:078e855d-0ef7-487d-b4db-a4a1d3450bda:2 dk.dst 078e855d-0ef7-487d-b4db-a4a1d3450bda 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Britisk territorium i det Indiske Ocean Britisk territorium i det Indiske Ocean urn:ddi:dk.dst:398a3773-7078-46b7-b8ab-e23a13b49b26:2 dk.dst 398a3773-7078-46b7-b8ab-e23a13b49b26 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Britiske Jomfruøer Britiske Jomfruøer urn:ddi:dk.dst:4eb5f58b-cea2-413a-9151-8fd858897200:2 dk.dst 4eb5f58b-cea2-413a-9151-8fd858897200 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Brunei Brunei urn:ddi:dk.dst:e3f1f0b8-91df-4993-bcf6-9ef23df11317:2 dk.dst e3f1f0b8-91df-4993-bcf6-9ef23df11317 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Bulgarien Bulgarien urn:ddi:dk.dst:c94c9c83-6aa1-4078-ac96-9d03fcc3f5e9:2 dk.dst c94c9c83-6aa1-4078-ac96-9d03fcc3f5e9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Burkina Faso Burkina Faso urn:ddi:dk.dst:331c7085-38cb-4acc-adbc-aa926cb98e88:2 dk.dst 331c7085-38cb-4acc-adbc-aa926cb98e88 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Burundi Burundi urn:ddi:dk.dst:701c3737-51e1-41d4-9d1a-8107b7309f9c:2 dk.dst 701c3737-51e1-41d4-9d1a-8107b7309f9c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Cambodja Cambodja urn:ddi:dk.dst:a33b2c0a-fc7e-456c-81a7-0a494a18c489:2 dk.dst a33b2c0a-fc7e-456c-81a7-0a494a18c489 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Cameroun Cameroun urn:ddi:dk.dst:a158d39a-fd44-4685-842a-84e202d0af8b:2 dk.dst a158d39a-fd44-4685-842a-84e202d0af8b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Canada Canada urn:ddi:dk.dst:9af89a16-ea4c-4a3a-a504-d98121b80411:2 dk.dst 9af89a16-ea4c-4a3a-a504-d98121b80411 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Caymanøerne Caymanøerne urn:ddi:dk.dst:3c8c469d-4b7f-4119-b5e7-c0c396193d6f:2 dk.dst 3c8c469d-4b7f-4119-b5e7-c0c396193d6f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Centralafrikanske Republik Centralafrikanske Republik urn:ddi:dk.dst:24ab4697-8a3f-4e67-8fce-fe7b9e0774d1:2 dk.dst 24ab4697-8a3f-4e67-8fce-fe7b9e0774d1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Chile Chile urn:ddi:dk.dst:d23c57b2-a8e6-4253-aefc-1d70c2beca6a:2 dk.dst d23c57b2-a8e6-4253-aefc-1d70c2beca6a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Cocosøerne Cocosøerne urn:ddi:dk.dst:b1756faa-6d24-43ba-b26c-bafe5f51c402:2 dk.dst b1756faa-6d24-43ba-b26c-bafe5f51c402 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Colombia Colombia urn:ddi:dk.dst:cba40258-863f-4d90-ae20-b56e446df580:2 dk.dst cba40258-863f-4d90-ae20-b56e446df580 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Comorerne Comorerne urn:ddi:dk.dst:346875cc-2f0e-4308-b467-d4881c502320:2 dk.dst 346875cc-2f0e-4308-b467-d4881c502320 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Congo, Demokratiske Republik Congo, Demokratiske Republik urn:ddi:dk.dst:969781c7-7a81-4b1c-8851-559e7c943f4f:2 dk.dst 969781c7-7a81-4b1c-8851-559e7c943f4f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Congo, Republikken Congo, Republikken urn:ddi:dk.dst:548bac88-c8cb-4647-8526-66dda3e40909:2 dk.dst 548bac88-c8cb-4647-8526-66dda3e40909 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Cookøerne Cookøerne urn:ddi:dk.dst:35e3f9ed-efa8-4d98-9aa5-7d29fac24855:2 dk.dst 35e3f9ed-efa8-4d98-9aa5-7d29fac24855 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Costa Rica Costa Rica urn:ddi:dk.dst:7e0d8f16-406d-452d-bd07-a3245a1436f6:2 dk.dst 7e0d8f16-406d-452d-bd07-a3245a1436f6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Cuba Cuba urn:ddi:dk.dst:a4c920cd-5b58-4396-ab50-5163254c0036:2 dk.dst a4c920cd-5b58-4396-ab50-5163254c0036 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Curacao Curacao urn:ddi:dk.dst:fe34815d-1a64-4566-b803-d903b7821cf9:2 dk.dst fe34815d-1a64-4566-b803-d903b7821cf9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Cypern Cypern urn:ddi:dk.dst:ab348bfe-1a72-45e6-bd4d-2c08b445839c:2 dk.dst ab348bfe-1a72-45e6-bd4d-2c08b445839c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Danmark Danmark urn:ddi:dk.dst:95c8db26-9de0-4cf1-b140-279d71e44fb1:2 dk.dst 95c8db26-9de0-4cf1-b140-279d71e44fb1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Djibouti Djibouti urn:ddi:dk.dst:08cc351b-072a-49dd-96af-4e69eeadae2e:2 dk.dst 08cc351b-072a-49dd-96af-4e69eeadae2e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Dominica Dominica urn:ddi:dk.dst:1ac6175f-60dc-4815-b01d-ea0c601614a5:2 dk.dst 1ac6175f-60dc-4815-b01d-ea0c601614a5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Dominikanske Republik Dominikanske Republik urn:ddi:dk.dst:b8561c81-4034-4189-9eef-33738d7a7e71:2 dk.dst b8561c81-4034-4189-9eef-33738d7a7e71 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Ecuador Ecuador urn:ddi:dk.dst:57eaf5cf-d200-4a97-be6b-43b12a8221c6:2 dk.dst 57eaf5cf-d200-4a97-be6b-43b12a8221c6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Egypten Egypten urn:ddi:dk.dst:2b2cca14-9659-4576-bc59-33749efbc43d:2 dk.dst 2b2cca14-9659-4576-bc59-33749efbc43d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 El Salvador El Salvador urn:ddi:dk.dst:ac271076-6925-4305-90cc-5f69ab7fcc66:2 dk.dst ac271076-6925-4305-90cc-5f69ab7fcc66 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Elfenbenskysten Elfenbenskysten urn:ddi:dk.dst:ac05dee4-07bb-4864-98c9-b30b1ac4ac3d:2 dk.dst ac05dee4-07bb-4864-98c9-b30b1ac4ac3d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Eritrea Eritrea urn:ddi:dk.dst:d5eb2ada-7532-4988-88e7-8846f9b0183b:2 dk.dst d5eb2ada-7532-4988-88e7-8846f9b0183b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Estland Estland urn:ddi:dk.dst:6f9b9500-ff58-42db-8e02-0ac7cd691ad9:2 dk.dst 6f9b9500-ff58-42db-8e02-0ac7cd691ad9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Eswatini Eswatini urn:ddi:dk.dst:a291971c-34f5-4127-95f4-cd5be281b197:2 dk.dst a291971c-34f5-4127-95f4-cd5be281b197 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Etiopien Etiopien urn:ddi:dk.dst:e3830361-8013-44b7-93e3-0713cab281d8:2 dk.dst e3830361-8013-44b7-93e3-0713cab281d8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Falklandsøerne Falklandsøerne urn:ddi:dk.dst:d68d3677-3822-41ab-a0e2-054dd5de5c77:2 dk.dst d68d3677-3822-41ab-a0e2-054dd5de5c77 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Fiji Fiji urn:ddi:dk.dst:9be383eb-b5ec-40a3-8f02-839a4b1b8add:2 dk.dst 9be383eb-b5ec-40a3-8f02-839a4b1b8add 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Filippinerne Filippinerne urn:ddi:dk.dst:c98345fe-ec42-463f-98da-56ea9c02355f:2 dk.dst c98345fe-ec42-463f-98da-56ea9c02355f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Finland Finland urn:ddi:dk.dst:75f83326-7c69-4881-9707-4392f76af059:2 dk.dst 75f83326-7c69-4881-9707-4392f76af059 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Forenede Arabiske Emirater Forenede Arabiske Emirater urn:ddi:dk.dst:d8c3ff3e-0412-46c9-8131-7573fbe6593f:2 dk.dst d8c3ff3e-0412-46c9-8131-7573fbe6593f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Frankrig Frankrig urn:ddi:dk.dst:06f49ebb-4649-4ad2-a5c5-10baee7f1956:2 dk.dst 06f49ebb-4649-4ad2-a5c5-10baee7f1956 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Fransk Guyana Fransk Guyana urn:ddi:dk.dst:84a2d854-47ec-481a-8f94-ebff0dbb9701:2 dk.dst 84a2d854-47ec-481a-8f94-ebff0dbb9701 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Fransk Polynesien Fransk Polynesien urn:ddi:dk.dst:e7123b5a-326d-441e-9a72-783dcb8221f2:2 dk.dst e7123b5a-326d-441e-9a72-783dcb8221f2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Franske Sydlige og Antarktiske Territorier Franske Sydlige og Antarktiske Territorier urn:ddi:dk.dst:f38364a5-777f-4e98-a57f-f81c36b89c0d:2 dk.dst f38364a5-777f-4e98-a57f-f81c36b89c0d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Færøerne Færøerne urn:ddi:dk.dst:7fa817ab-7dae-4926-aca1-86bbde526fac:2 dk.dst 7fa817ab-7dae-4926-aca1-86bbde526fac 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Gabon Gabon urn:ddi:dk.dst:6588a651-2f9b-4082-b93d-f62e9a9d174b:2 dk.dst 6588a651-2f9b-4082-b93d-f62e9a9d174b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Gambia Gambia urn:ddi:dk.dst:b3c49f94-4881-4ec3-84d3-541abc1e52d7:2 dk.dst b3c49f94-4881-4ec3-84d3-541abc1e52d7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Georgien Georgien urn:ddi:dk.dst:9fc91fc4-bca3-4fb1-8dc8-4ee7c2cb33fc:2 dk.dst 9fc91fc4-bca3-4fb1-8dc8-4ee7c2cb33fc 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Ghana Ghana urn:ddi:dk.dst:409ba319-c225-4208-b5fc-d4dc78f4ced8:2 dk.dst 409ba319-c225-4208-b5fc-d4dc78f4ced8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Gibraltar Gibraltar urn:ddi:dk.dst:f761b611-dfd7-4af1-96e8-b9329af96f1c:2 dk.dst f761b611-dfd7-4af1-96e8-b9329af96f1c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Grenada Grenada urn:ddi:dk.dst:e38e6045-91d7-44a3-8619-13fbaf018d7c:2 dk.dst e38e6045-91d7-44a3-8619-13fbaf018d7c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Grækenland Grækenland urn:ddi:dk.dst:24511823-3427-42ca-aac5-4555d03ff4f9:2 dk.dst 24511823-3427-42ca-aac5-4555d03ff4f9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Grønland Grønland urn:ddi:dk.dst:638acb08-4f18-4633-8fb6-9269c00954cd:2 dk.dst 638acb08-4f18-4633-8fb6-9269c00954cd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Guadeloupe Guadeloupe urn:ddi:dk.dst:e1c95d68-6acc-4beb-ba6a-00698e15941c:2 dk.dst e1c95d68-6acc-4beb-ba6a-00698e15941c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Guam Guam urn:ddi:dk.dst:dbad981f-e615-4a14-b13f-f53f6b0e2ee9:2 dk.dst dbad981f-e615-4a14-b13f-f53f6b0e2ee9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Guatemala Guatemala urn:ddi:dk.dst:baf71097-080d-41af-ae24-463fb87b56b7:2 dk.dst baf71097-080d-41af-ae24-463fb87b56b7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Guernsey Guernsey urn:ddi:dk.dst:3c33be35-b449-4988-99ae-2664e92e62b7:2 dk.dst 3c33be35-b449-4988-99ae-2664e92e62b7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Guinea Guinea urn:ddi:dk.dst:01f2db8b-3be5-46d0-b332-6ee02986371a:2 dk.dst 01f2db8b-3be5-46d0-b332-6ee02986371a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Guinea-Bissau Guinea-Bissau urn:ddi:dk.dst:d079c370-c733-4c2d-adab-103fea0ffba7:2 dk.dst d079c370-c733-4c2d-adab-103fea0ffba7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Guyana Guyana urn:ddi:dk.dst:7578472e-f680-4dd3-aefc-e8890a6827f5:2 dk.dst 7578472e-f680-4dd3-aefc-e8890a6827f5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Haiti Haiti urn:ddi:dk.dst:7d1e46a6-f004-45dd-b336-f7b78a21d21e:2 dk.dst 7d1e46a6-f004-45dd-b336-f7b78a21d21e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Heard- og McDonaldøerne Heard- og McDonaldøerne urn:ddi:dk.dst:535da6cb-cf3c-4e4e-b0f9-61e18a814eaa:2 dk.dst 535da6cb-cf3c-4e4e-b0f9-61e18a814eaa 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Honduras Honduras urn:ddi:dk.dst:372ed625-5886-4bf1-9f14-d9c291119c3a:2 dk.dst 372ed625-5886-4bf1-9f14-d9c291119c3a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Hongkong Hongkong urn:ddi:dk.dst:1e1d7760-fe7b-4159-9e27-d378d9cf36cb:2 dk.dst 1e1d7760-fe7b-4159-9e27-d378d9cf36cb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Indien Indien urn:ddi:dk.dst:ddd4363f-d1c8-4d0f-b0f7-b53af2bc8121:2 dk.dst ddd4363f-d1c8-4d0f-b0f7-b53af2bc8121 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Indonesien Indonesien urn:ddi:dk.dst:0c999ca8-c693-47b6-9d2e-8e3b858a95a4:2 dk.dst 0c999ca8-c693-47b6-9d2e-8e3b858a95a4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Irak Irak urn:ddi:dk.dst:6dda96da-effa-42ef-a472-1ac2cc2da635:2 dk.dst 6dda96da-effa-42ef-a472-1ac2cc2da635 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Iran Iran urn:ddi:dk.dst:b64fa03b-cfc9-438a-a154-b108520161eb:2 dk.dst b64fa03b-cfc9-438a-a154-b108520161eb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Irland Irland urn:ddi:dk.dst:5f6e6c2d-ddca-4262-b2ed-7d4840e703da:2 dk.dst 5f6e6c2d-ddca-4262-b2ed-7d4840e703da 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Island Island urn:ddi:dk.dst:67b29d47-3301-4207-b384-4894eac072ca:2 dk.dst 67b29d47-3301-4207-b384-4894eac072ca 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Isle of Man Isle of Man urn:ddi:dk.dst:78f23cb4-ac84-4166-a447-4ef5396f7ae0:2 dk.dst 78f23cb4-ac84-4166-a447-4ef5396f7ae0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Israel Israel urn:ddi:dk.dst:868c22fc-ebe0-4970-86f0-6890e7ff9d4f:2 dk.dst 868c22fc-ebe0-4970-86f0-6890e7ff9d4f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Italien Italien urn:ddi:dk.dst:065ab6b7-320e-44e8-8b18-917f861c9407:2 dk.dst 065ab6b7-320e-44e8-8b18-917f861c9407 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Jamaica Jamaica urn:ddi:dk.dst:8303a720-8ac0-40dd-b115-eb9b0cba9cbe:2 dk.dst 8303a720-8ac0-40dd-b115-eb9b0cba9cbe 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Japan Japan urn:ddi:dk.dst:a440db7b-3c10-42a5-a474-a9ba93a8dffc:2 dk.dst a440db7b-3c10-42a5-a474-a9ba93a8dffc 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Jersey Jersey urn:ddi:dk.dst:99e2c344-5feb-41d8-a395-2561517a0749:2 dk.dst 99e2c344-5feb-41d8-a395-2561517a0749 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Jordan Jordan urn:ddi:dk.dst:1443bd6a-dab5-40ed-8a96-b851a966cadf:2 dk.dst 1443bd6a-dab5-40ed-8a96-b851a966cadf 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Juleøen Juleøen urn:ddi:dk.dst:9c2b0d98-a16e-422a-8ff7-40ede26fe50f:2 dk.dst 9c2b0d98-a16e-422a-8ff7-40ede26fe50f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Kap Verde Kap Verde urn:ddi:dk.dst:5b6e655c-fb19-44f4-8e55-c19fd4ef2957:2 dk.dst 5b6e655c-fb19-44f4-8e55-c19fd4ef2957 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Kasakhstan Kasakhstan urn:ddi:dk.dst:ca1075ca-6a13-499c-80c7-02ca4f6892b6:2 dk.dst ca1075ca-6a13-499c-80c7-02ca4f6892b6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Kenya Kenya urn:ddi:dk.dst:0721c363-ebad-4665-9d09-b49d6741a13d:2 dk.dst 0721c363-ebad-4665-9d09-b49d6741a13d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Kina Kina urn:ddi:dk.dst:a798c2a7-48e1-49aa-b092-fc9162513f27:2 dk.dst a798c2a7-48e1-49aa-b092-fc9162513f27 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Kirgisistan Kirgisistan urn:ddi:dk.dst:e1f35caa-43fd-4a89-8c8b-1b45ce74da60:2 dk.dst e1f35caa-43fd-4a89-8c8b-1b45ce74da60 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Kiribati Kiribati urn:ddi:dk.dst:709b49dc-ff77-4863-8ca2-c5c7edcb1d37:2 dk.dst 709b49dc-ff77-4863-8ca2-c5c7edcb1d37 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Kroatien Kroatien urn:ddi:dk.dst:8d778e3f-13d7-4baa-a668-5f010463588b:2 dk.dst 8d778e3f-13d7-4baa-a668-5f010463588b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Kuwait Kuwait urn:ddi:dk.dst:64d17aa7-db74-4943-9476-1129bf436e3e:2 dk.dst 64d17aa7-db74-4943-9476-1129bf436e3e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Laos Laos urn:ddi:dk.dst:1c5cb46f-9f08-4c62-80d4-b4120d2bceac:2 dk.dst 1c5cb46f-9f08-4c62-80d4-b4120d2bceac 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Lesotho Lesotho urn:ddi:dk.dst:d3186536-b673-4be1-9ec9-fff56e1c74bf:2 dk.dst d3186536-b673-4be1-9ec9-fff56e1c74bf 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Letland Letland urn:ddi:dk.dst:645eadc4-6df9-44f5-84a0-b21c5c20086e:2 dk.dst 645eadc4-6df9-44f5-84a0-b21c5c20086e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Libanon Libanon urn:ddi:dk.dst:f9f1a9f1-beff-41d0-b96a-10695183672d:2 dk.dst f9f1a9f1-beff-41d0-b96a-10695183672d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Liberia Liberia urn:ddi:dk.dst:2b34228b-ea06-44a5-af4b-354e2adab498:2 dk.dst 2b34228b-ea06-44a5-af4b-354e2adab498 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Libyen Libyen urn:ddi:dk.dst:35f64deb-ed7f-47d1-bad3-419be2c835c3:2 dk.dst 35f64deb-ed7f-47d1-bad3-419be2c835c3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Liechtenstein Liechtenstein urn:ddi:dk.dst:67143403-58f3-4075-85c2-751445cfd119:2 dk.dst 67143403-58f3-4075-85c2-751445cfd119 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Litauen Litauen urn:ddi:dk.dst:5fd7707d-04f7-4505-b39d-bc1deb2bfa7a:2 dk.dst 5fd7707d-04f7-4505-b39d-bc1deb2bfa7a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Luxembourg Luxembourg urn:ddi:dk.dst:82ce03c8-3ff4-4cc1-83a7-8d75e1fc9caf:2 dk.dst 82ce03c8-3ff4-4cc1-83a7-8d75e1fc9caf 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Macao Macao urn:ddi:dk.dst:275f78da-5e8c-4c89-8530-6993f1728046:2 dk.dst 275f78da-5e8c-4c89-8530-6993f1728046 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Madagaskar Madagaskar urn:ddi:dk.dst:edac47c6-ea50-40ed-aefd-13bdd6341bbd:2 dk.dst edac47c6-ea50-40ed-aefd-13bdd6341bbd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Malawi Malawi urn:ddi:dk.dst:8fe95f5c-7184-4b50-9084-0c690d02437f:2 dk.dst 8fe95f5c-7184-4b50-9084-0c690d02437f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Malaysia Malaysia urn:ddi:dk.dst:53800507-08fc-453a-9b9c-5dc492ab2df9:2 dk.dst 53800507-08fc-453a-9b9c-5dc492ab2df9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Maldiverne Maldiverne urn:ddi:dk.dst:2efde626-726b-4146-bbe4-43fb2e66f958:2 dk.dst 2efde626-726b-4146-bbe4-43fb2e66f958 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Mali Mali urn:ddi:dk.dst:5f219ed1-27bb-4639-b7c3-144f694e145e:2 dk.dst 5f219ed1-27bb-4639-b7c3-144f694e145e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Malta Malta urn:ddi:dk.dst:0a5e0df0-c215-4d5c-a581-55c6f496f918:2 dk.dst 0a5e0df0-c215-4d5c-a581-55c6f496f918 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Marokko Marokko urn:ddi:dk.dst:7e182d41-df38-48f4-81a1-bcdd5bf07f81:2 dk.dst 7e182d41-df38-48f4-81a1-bcdd5bf07f81 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Marshalløerne Marshalløerne urn:ddi:dk.dst:2ae74686-a4b8-4e1e-a97e-a925e36fceb3:2 dk.dst 2ae74686-a4b8-4e1e-a97e-a925e36fceb3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Martinique Martinique urn:ddi:dk.dst:1464127e-3fcb-4b9e-af31-653564c02512:2 dk.dst 1464127e-3fcb-4b9e-af31-653564c02512 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Mauretanien Mauretanien urn:ddi:dk.dst:62f9dd70-effe-44b8-b5e4-b2fb1f2d5236:2 dk.dst 62f9dd70-effe-44b8-b5e4-b2fb1f2d5236 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Mauritius Mauritius urn:ddi:dk.dst:990293e4-75f6-411d-b4ca-cae50262d6ee:2 dk.dst 990293e4-75f6-411d-b4ca-cae50262d6ee 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Mayotte Mayotte urn:ddi:dk.dst:559fc313-75f3-4fe1-839c-b8accf7f7ee8:2 dk.dst 559fc313-75f3-4fe1-839c-b8accf7f7ee8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Mexico Mexico urn:ddi:dk.dst:a9158c1f-91c9-463b-8a29-57c91e1b75e9:2 dk.dst a9158c1f-91c9-463b-8a29-57c91e1b75e9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Mikronesien Mikronesien urn:ddi:dk.dst:94b37e46-de2c-49ef-9c3e-0eaf54248d00:2 dk.dst 94b37e46-de2c-49ef-9c3e-0eaf54248d00 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Moldova Moldova urn:ddi:dk.dst:1121ce87-4c51-4255-82e5-34ee204592aa:2 dk.dst 1121ce87-4c51-4255-82e5-34ee204592aa 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Monaco Monaco urn:ddi:dk.dst:05df1425-beb8-421f-839e-bad667eaf50b:2 dk.dst 05df1425-beb8-421f-839e-bad667eaf50b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Mongoliet Mongoliet urn:ddi:dk.dst:b10045da-241d-46cd-9b7c-454c07398953:2 dk.dst b10045da-241d-46cd-9b7c-454c07398953 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Montenegro Montenegro urn:ddi:dk.dst:35ceea41-2d3f-489a-a17e-61485bf9f61b:2 dk.dst 35ceea41-2d3f-489a-a17e-61485bf9f61b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Montserrat Montserrat urn:ddi:dk.dst:f058d13f-52f7-4007-8197-8a5c1333a2c8:2 dk.dst f058d13f-52f7-4007-8197-8a5c1333a2c8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Mozambique Mozambique urn:ddi:dk.dst:add4d892-fa43-4dea-b1e9-50e346a49a15:2 dk.dst add4d892-fa43-4dea-b1e9-50e346a49a15 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Myanmar Myanmar urn:ddi:dk.dst:067cb28d-fb9f-4d03-8bd3-56456dcdccac:2 dk.dst 067cb28d-fb9f-4d03-8bd3-56456dcdccac 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Namibia Namibia urn:ddi:dk.dst:dc76c3c6-2b7d-4160-974d-9766666a9562:2 dk.dst dc76c3c6-2b7d-4160-974d-9766666a9562 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Nauru Nauru urn:ddi:dk.dst:50c784af-e6d8-48d9-a9ca-f54333fffd1f:2 dk.dst 50c784af-e6d8-48d9-a9ca-f54333fffd1f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Nederlandene Nederlandene urn:ddi:dk.dst:d52445ba-b9fc-44a4-97c2-67bab8576bf3:2 dk.dst d52445ba-b9fc-44a4-97c2-67bab8576bf3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Nepal Nepal urn:ddi:dk.dst:d70d2706-2b53-4ecb-9c85-d9937c8faa5a:2 dk.dst d70d2706-2b53-4ecb-9c85-d9937c8faa5a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 New Zealand New Zealand urn:ddi:dk.dst:12072908-0733-43f7-8015-d0622516a5de:2 dk.dst 12072908-0733-43f7-8015-d0622516a5de 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Nicaragua Nicaragua urn:ddi:dk.dst:359a7146-aacb-465d-a69c-2ca5775ce210:2 dk.dst 359a7146-aacb-465d-a69c-2ca5775ce210 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Niger Niger urn:ddi:dk.dst:bb085df2-9e58-42ed-906d-b75daa2ce790:2 dk.dst bb085df2-9e58-42ed-906d-b75daa2ce790 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Nigeria Nigeria urn:ddi:dk.dst:fe3396a2-2b95-491a-bed3-24a7ec8da3a4:2 dk.dst fe3396a2-2b95-491a-bed3-24a7ec8da3a4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Niue Niue urn:ddi:dk.dst:882916fe-292c-4ddd-9a38-44cb7a7300b8:2 dk.dst 882916fe-292c-4ddd-9a38-44cb7a7300b8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Nordkorea Nordkorea urn:ddi:dk.dst:f91fb07e-20dd-4693-8ce0-72c3906c582b:2 dk.dst f91fb07e-20dd-4693-8ce0-72c3906c582b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Nordmakedonien Nordmakedonien urn:ddi:dk.dst:ddb48ea2-8de8-48d9-bd4f-6fd8ad87ed7e:2 dk.dst ddb48ea2-8de8-48d9-bd4f-6fd8ad87ed7e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Nordmarianerne Nordmarianerne urn:ddi:dk.dst:842619d0-3bc0-49a7-b327-7c0e99f2623c:2 dk.dst 842619d0-3bc0-49a7-b327-7c0e99f2623c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Norfolkøen Norfolkøen urn:ddi:dk.dst:358af7bc-bc6f-4191-8854-8fb7b85878a6:2 dk.dst 358af7bc-bc6f-4191-8854-8fb7b85878a6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Norge Norge urn:ddi:dk.dst:27ead36f-0be8-4332-9163-8964a3dbc648:2 dk.dst 27ead36f-0be8-4332-9163-8964a3dbc648 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Ny Kaledonien Ny Kaledonien urn:ddi:dk.dst:661af28c-37ee-4e6d-9002-cdcca675aaa9:2 dk.dst 661af28c-37ee-4e6d-9002-cdcca675aaa9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Oman Oman urn:ddi:dk.dst:6f9ef0fd-260f-4688-a282-42823d6b0124:2 dk.dst 6f9ef0fd-260f-4688-a282-42823d6b0124 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Pakistan Pakistan urn:ddi:dk.dst:738e41f1-24a4-425a-81c3-a01f454e91a8:2 dk.dst 738e41f1-24a4-425a-81c3-a01f454e91a8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Palau Palau urn:ddi:dk.dst:bedaf4df-7af0-4d74-af4b-242b3c29574e:2 dk.dst bedaf4df-7af0-4d74-af4b-242b3c29574e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Palæstina Palæstina urn:ddi:dk.dst:1d9811cb-acba-452f-842d-8bea8fdee10c:2 dk.dst 1d9811cb-acba-452f-842d-8bea8fdee10c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Panama Panama urn:ddi:dk.dst:f379328a-377e-4c0e-8e50-b5443a9037a7:2 dk.dst f379328a-377e-4c0e-8e50-b5443a9037a7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Papua Ny Guinea Papua Ny Guinea urn:ddi:dk.dst:488185c0-a46e-4348-9155-a3a80bc1d36f:2 dk.dst 488185c0-a46e-4348-9155-a3a80bc1d36f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Paraguay Paraguay urn:ddi:dk.dst:261f6543-3888-4f4f-b614-29c7c91ebacb:2 dk.dst 261f6543-3888-4f4f-b614-29c7c91ebacb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Peru Peru urn:ddi:dk.dst:6cbd4081-45b9-4098-84aa-06bbe9e855f7:2 dk.dst 6cbd4081-45b9-4098-84aa-06bbe9e855f7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Pitcairn Pitcairn urn:ddi:dk.dst:05cd3e20-5610-44d1-8c5b-6e70734d44f7:2 dk.dst 05cd3e20-5610-44d1-8c5b-6e70734d44f7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Polen Polen urn:ddi:dk.dst:5ca5b6d6-0b2f-429e-8f65-5e47d2fcc33d:2 dk.dst 5ca5b6d6-0b2f-429e-8f65-5e47d2fcc33d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Portugal Portugal urn:ddi:dk.dst:c5c3b809-e81c-49da-8234-d436464ea310:2 dk.dst c5c3b809-e81c-49da-8234-d436464ea310 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Puerto Rico Puerto Rico urn:ddi:dk.dst:4d6e4b93-08ad-4f99-af16-5caa57117d58:2 dk.dst 4d6e4b93-08ad-4f99-af16-5caa57117d58 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Qatar Qatar urn:ddi:dk.dst:a727a70c-2419-4efe-8efa-133cbf744415:2 dk.dst a727a70c-2419-4efe-8efa-133cbf744415 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Reunion Reunion urn:ddi:dk.dst:010a82af-66e7-4871-b101-ab8495cb45b1:2 dk.dst 010a82af-66e7-4871-b101-ab8495cb45b1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Rumænien Rumænien urn:ddi:dk.dst:e4dd34e4-710c-431a-a097-2a0c1724b073:2 dk.dst e4dd34e4-710c-431a-a097-2a0c1724b073 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Rusland Rusland urn:ddi:dk.dst:bc5bfc9b-25e9-4dc3-9297-8caa925c40f3:2 dk.dst bc5bfc9b-25e9-4dc3-9297-8caa925c40f3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Rwanda Rwanda urn:ddi:dk.dst:4787fea9-47b1-4e47-b614-8e5cc57e5452:2 dk.dst 4787fea9-47b1-4e47-b614-8e5cc57e5452 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Salomonøerne Salomonøerne urn:ddi:dk.dst:010ad1af-43f3-4de6-99c8-bde5a25cfba6:2 dk.dst 010ad1af-43f3-4de6-99c8-bde5a25cfba6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Samoa Samoa urn:ddi:dk.dst:83e9b0c2-33ec-4469-8c0d-39947ebaab50:2 dk.dst 83e9b0c2-33ec-4469-8c0d-39947ebaab50 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 San Marino San Marino urn:ddi:dk.dst:0589e568-2b55-4ef0-b0d3-d75a75722b9f:2 dk.dst 0589e568-2b55-4ef0-b0d3-d75a75722b9f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Sao Tome og Principe Sao Tome og Principe urn:ddi:dk.dst:af5b1c85-cc47-42cb-9969-015cf9a06c8b:2 dk.dst af5b1c85-cc47-42cb-9969-015cf9a06c8b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Saudi-Arabien Saudi-Arabien urn:ddi:dk.dst:9be09bf9-1838-44b0-a6dd-030acc59180d:2 dk.dst 9be09bf9-1838-44b0-a6dd-030acc59180d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Schweiz Schweiz urn:ddi:dk.dst:80f68f8d-781d-4acf-a2f3-1f87b4563883:2 dk.dst 80f68f8d-781d-4acf-a2f3-1f87b4563883 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Senegal Senegal urn:ddi:dk.dst:bf6d06ae-14e8-40f2-a5dd-70c2acc6a6da:2 dk.dst bf6d06ae-14e8-40f2-a5dd-70c2acc6a6da 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Serbien Serbien urn:ddi:dk.dst:702e7f15-873d-4dc5-b95b-144d678982a8:2 dk.dst 702e7f15-873d-4dc5-b95b-144d678982a8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Seychellerne Seychellerne urn:ddi:dk.dst:2cb3a284-ce5c-4ebb-be3f-45d748b6f5ae:2 dk.dst 2cb3a284-ce5c-4ebb-be3f-45d748b6f5ae 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Sierra Leone Sierra Leone urn:ddi:dk.dst:99676d99-ae03-4f7e-adc4-c75cd4d1f03c:2 dk.dst 99676d99-ae03-4f7e-adc4-c75cd4d1f03c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Singapore Singapore urn:ddi:dk.dst:f7e58992-a318-460c-9185-a25648473a27:2 dk.dst f7e58992-a318-460c-9185-a25648473a27 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Skt. Barthelemy Skt. Barthelemy urn:ddi:dk.dst:116092fd-1628-45fe-8646-0af821977c4a:2 dk.dst 116092fd-1628-45fe-8646-0af821977c4a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Skt. Helena Skt. Helena urn:ddi:dk.dst:1fc5fd44-e9d4-4859-92d6-99396d42166b:2 dk.dst 1fc5fd44-e9d4-4859-92d6-99396d42166b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Skt. Kitts og Nevis Skt. Kitts og Nevis urn:ddi:dk.dst:ac77411c-38ec-41d4-bace-2f32fcdf3e69:2 dk.dst ac77411c-38ec-41d4-bace-2f32fcdf3e69 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Skt. Lucia Skt. Lucia urn:ddi:dk.dst:f2c01994-7aa7-4f46-96af-9248fb242654:2 dk.dst f2c01994-7aa7-4f46-96af-9248fb242654 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Skt. Martin (NL) Skt. Martin (NL) urn:ddi:dk.dst:3199a1d1-9439-427d-89aa-5d12c302b614:2 dk.dst 3199a1d1-9439-427d-89aa-5d12c302b614 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Skt. Pierre og Miquelon Skt. Pierre og Miquelon urn:ddi:dk.dst:dcdcf60e-3697-4c82-91fa-fcebe9e3a56d:2 dk.dst dcdcf60e-3697-4c82-91fa-fcebe9e3a56d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Skt. Vincent og Grenadinerne Skt. Vincent og Grenadinerne urn:ddi:dk.dst:6d9b39e7-e5be-410c-aab3-f69117a6af8d:2 dk.dst 6d9b39e7-e5be-410c-aab3-f69117a6af8d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Slovakiet Slovakiet urn:ddi:dk.dst:418fcf63-a143-455d-be35-20d23409da9d:2 dk.dst 418fcf63-a143-455d-be35-20d23409da9d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Slovenien Slovenien urn:ddi:dk.dst:cbff416f-feba-4d7c-b16c-8ea1d7af9a64:2 dk.dst cbff416f-feba-4d7c-b16c-8ea1d7af9a64 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Somalia Somalia urn:ddi:dk.dst:94ed6119-3303-4337-bb2f-855399227e80:2 dk.dst 94ed6119-3303-4337-bb2f-855399227e80 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Spanien Spanien urn:ddi:dk.dst:8bd3a182-bbb1-491b-9fa5-bf996b8a6e57:2 dk.dst 8bd3a182-bbb1-491b-9fa5-bf996b8a6e57 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Sri Lanka Sri Lanka urn:ddi:dk.dst:580d7358-0be7-4779-bcad-950306afca07:2 dk.dst 580d7358-0be7-4779-bcad-950306afca07 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 St. Martin (FR) St. Martin (FR) urn:ddi:dk.dst:168d1c02-780a-454d-b72b-7ec412fb5892:2 dk.dst 168d1c02-780a-454d-b72b-7ec412fb5892 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Storbritannien Storbritannien urn:ddi:dk.dst:d9abdd77-7a07-4a63-9ffa-1f312718f71c:2 dk.dst d9abdd77-7a07-4a63-9ffa-1f312718f71c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Sudan Sudan urn:ddi:dk.dst:e076e0f4-eb53-4abf-b69e-de7fd5c99b50:2 dk.dst e076e0f4-eb53-4abf-b69e-de7fd5c99b50 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Surinam Surinam urn:ddi:dk.dst:1e4b33da-9abf-4c7b-ab53-51b20b630a58:2 dk.dst 1e4b33da-9abf-4c7b-ab53-51b20b630a58 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Svalbard og Jan Mayen Svalbard og Jan Mayen urn:ddi:dk.dst:87bfbfdd-faba-4941-954b-b21051035fd3:2 dk.dst 87bfbfdd-faba-4941-954b-b21051035fd3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Sverige Sverige urn:ddi:dk.dst:bf038572-df50-4ce8-990f-acb5afa5bb54:2 dk.dst bf038572-df50-4ce8-990f-acb5afa5bb54 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Sydafrika Sydafrika urn:ddi:dk.dst:d38d923c-ec23-4271-83f3-d76378f8369f:2 dk.dst d38d923c-ec23-4271-83f3-d76378f8369f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Sydgeorgien og Sydsandwichøerne Sydgeorgien og Sydsandwichøerne urn:ddi:dk.dst:3bb88483-1965-4059-95ca-05ae05d88a69:2 dk.dst 3bb88483-1965-4059-95ca-05ae05d88a69 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Sydkorea Sydkorea urn:ddi:dk.dst:502e46fb-b025-48a2-a8c1-c8cc97bd3502:2 dk.dst 502e46fb-b025-48a2-a8c1-c8cc97bd3502 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Sydsudan Sydsudan urn:ddi:dk.dst:ba9679c3-b5b5-4552-a857-e0d8d9f59876:2 dk.dst ba9679c3-b5b5-4552-a857-e0d8d9f59876 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Syrien Syrien urn:ddi:dk.dst:ac9a52aa-c601-49bf-9403-7ebaf8a2e7d7:2 dk.dst ac9a52aa-c601-49bf-9403-7ebaf8a2e7d7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Tadsjikistan Tadsjikistan urn:ddi:dk.dst:7f424032-d0cf-4fcd-bd3c-60e58bc25392:2 dk.dst 7f424032-d0cf-4fcd-bd3c-60e58bc25392 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Taiwan Taiwan urn:ddi:dk.dst:a2faf690-9e2b-4f7e-8ef2-99ff8b10b3ed:2 dk.dst a2faf690-9e2b-4f7e-8ef2-99ff8b10b3ed 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Tanzania Tanzania urn:ddi:dk.dst:887d1c68-ea23-4388-a039-af4779f651ab:2 dk.dst 887d1c68-ea23-4388-a039-af4779f651ab 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Tchad Tchad urn:ddi:dk.dst:6d61c458-9c1d-4cf4-a242-5ae76be6476a:2 dk.dst 6d61c458-9c1d-4cf4-a242-5ae76be6476a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Thailand Thailand urn:ddi:dk.dst:d8606579-19ae-4029-ad5c-9d4b5cb33308:2 dk.dst d8606579-19ae-4029-ad5c-9d4b5cb33308 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Tjekkiet Tjekkiet urn:ddi:dk.dst:2d843fb5-63cf-4e81-9367-bde7d11c3d4e:2 dk.dst 2d843fb5-63cf-4e81-9367-bde7d11c3d4e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Togo Togo urn:ddi:dk.dst:efc907c6-b122-4707-807e-d8fea8b4eee8:2 dk.dst efc907c6-b122-4707-807e-d8fea8b4eee8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Tokelau Tokelau urn:ddi:dk.dst:59d1ce3c-e90a-4690-9fa8-f243cc7041ee:2 dk.dst 59d1ce3c-e90a-4690-9fa8-f243cc7041ee 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Tonga Tonga urn:ddi:dk.dst:8b0ab380-c60a-4585-b140-fbeed44a808a:2 dk.dst 8b0ab380-c60a-4585-b140-fbeed44a808a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Trinidad og Tobago Trinidad og Tobago urn:ddi:dk.dst:b50badd6-2e4a-49ff-8990-39a0eb24e142:2 dk.dst b50badd6-2e4a-49ff-8990-39a0eb24e142 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Tunesien Tunesien urn:ddi:dk.dst:1577a7a4-190c-4379-8e31-d7b85b362f07:2 dk.dst 1577a7a4-190c-4379-8e31-d7b85b362f07 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Turkmenistan Turkmenistan urn:ddi:dk.dst:e084731f-bff6-424f-8983-5c4221bf1897:2 dk.dst e084731f-bff6-424f-8983-5c4221bf1897 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Turks- og Caicosøerne Turks- og Caicosøerne urn:ddi:dk.dst:c09558db-7517-400a-a764-e10a24d87dc7:2 dk.dst c09558db-7517-400a-a764-e10a24d87dc7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Tuvalu Tuvalu urn:ddi:dk.dst:907158ce-21f8-4496-9277-daaec8019e3c:2 dk.dst 907158ce-21f8-4496-9277-daaec8019e3c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Tyrkiet Tyrkiet urn:ddi:dk.dst:d011cdbc-f28f-4afd-8250-3d362c997d23:2 dk.dst d011cdbc-f28f-4afd-8250-3d362c997d23 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Tyskland Tyskland urn:ddi:dk.dst:ef087208-8ef2-4aec-a15c-8a5255a2f524:2 dk.dst ef087208-8ef2-4aec-a15c-8a5255a2f524 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Uganda Uganda urn:ddi:dk.dst:9a3580dc-e761-4f86-9954-3ac9234b6b65:2 dk.dst 9a3580dc-e761-4f86-9954-3ac9234b6b65 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Ukraine Ukraine urn:ddi:dk.dst:dd4ba0cb-d017-436f-8b71-48381ccd29fb:2 dk.dst dd4ba0cb-d017-436f-8b71-48381ccd29fb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Ungarn Ungarn urn:ddi:dk.dst:f2d37f7e-9000-4632-8998-01d61b766ef4:2 dk.dst f2d37f7e-9000-4632-8998-01d61b766ef4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Uruguay Uruguay urn:ddi:dk.dst:288d64d3-0851-4960-9815-1d317aa68143:2 dk.dst 288d64d3-0851-4960-9815-1d317aa68143 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 USA USA urn:ddi:dk.dst:aaeb7259-cbb4-4ff9-a00f-94d8335952f5:2 dk.dst aaeb7259-cbb4-4ff9-a00f-94d8335952f5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 USA's mindre øbesiddelser USA's mindre øbesiddelser urn:ddi:dk.dst:99ef83ae-ccbb-44a5-9f43-9bd6cc57d079:2 dk.dst 99ef83ae-ccbb-44a5-9f43-9bd6cc57d079 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Usbekistan Usbekistan urn:ddi:dk.dst:ae14d243-479d-4c61-9fc0-9af1e3f7be7e:2 dk.dst ae14d243-479d-4c61-9fc0-9af1e3f7be7e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Vanuatu Vanuatu urn:ddi:dk.dst:4677bb49-61bf-4873-8b11-9a50e3d67549:2 dk.dst 4677bb49-61bf-4873-8b11-9a50e3d67549 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Vatikanstaten Vatikanstaten urn:ddi:dk.dst:a90c2d41-93ea-46c4-89d1-57029e421552:2 dk.dst a90c2d41-93ea-46c4-89d1-57029e421552 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Venezuela Venezuela urn:ddi:dk.dst:9cbc88f7-0326-4819-8ef2-35d2b535b910:2 dk.dst 9cbc88f7-0326-4819-8ef2-35d2b535b910 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Vestsahara Vestsahara urn:ddi:dk.dst:a928e8b6-aa76-4fe0-ae45-d95ecfd155bb:2 dk.dst a928e8b6-aa76-4fe0-ae45-d95ecfd155bb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Vietnam Vietnam urn:ddi:dk.dst:3f9402b9-6088-4404-b5d0-8d516f77adc8:2 dk.dst 3f9402b9-6088-4404-b5d0-8d516f77adc8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Wallis og Futuna Wallis og Futuna urn:ddi:dk.dst:9c06914a-93a4-4e99-9918-866b46a3c11b:2 dk.dst 9c06914a-93a4-4e99-9918-866b46a3c11b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Yemen Yemen urn:ddi:dk.dst:b1b0683f-cdaa-4c32-b92a-551acf2332e6:2 dk.dst b1b0683f-cdaa-4c32-b92a-551acf2332e6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Zambia Zambia urn:ddi:dk.dst:984168c8-8b1e-4f6a-a678-fee33fd76fc7:2 dk.dst 984168c8-8b1e-4f6a-a678-fee33fd76fc7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Zimbabwe Zimbabwe urn:ddi:dk.dst:a4cfe5ae-1d42-4463-b2d3-04a6b2560bcc:2 dk.dst a4cfe5ae-1d42-4463-b2d3-04a6b2560bcc 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Ækvatorialguinea Ækvatorialguinea urn:ddi:dk.dst:efec716d-0b8a-4c4c-b433-e5dddb7d0b00:2 dk.dst efec716d-0b8a-4c4c-b433-e5dddb7d0b00 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Østrig Østrig urn:ddi:dk.dst:293b22fc-33ef-4325-a2b5-2d600893b638:2 dk.dst 293b22fc-33ef-4325-a2b5-2d600893b638 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Østtimor Østtimor urn:ddi:dk.dst:3cc5cff3-5357-4bb8-a206-460b2c5c5195:2 dk.dst 3cc5cff3-5357-4bb8-a206-460b2c5c5195 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_V1_2021 - Lande (ISO 3166), v1:2021 Ålandsøerne Ålandsøerne