dk.dst 8235f152-8e90-4cc8-853c-7778821f6d25 3 CodeList urn:ddi:dk.dst:8235f152-8e90-4cc8-853c-7778821f6d25:3 dk.dst 8235f152-8e90-4cc8-853c-7778821f6d25 3 cm:MaintenanceUnit {"en":"Labour and Income","da":"Arbejde og Indkomst"} cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2022-01-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2022-01-01"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} cm:ContactPerson {"da":"PSD","en":"PSD"} cm:IsCurrent True extension:type cm:StatisticalClassification cm:Predecessor urn:ddi:dk.dst:ef1a498b-e0cc-4902-8d4b-80d2f3b024a8:25 cm:IsVersion False DSTLM01\rjd SOC_STATUS_KODE_V2_2022 SOC_STATUS_KODE_V2_2022 Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v2:2022 Socio-Economic Status, v2:2022 I arbejdsmarkedsstatistikken fastlægges en persons socioøkonomisk status ud fra den primære tilknytning til arbejdsmarkedet, ifølge internationale retningslinjer, anbefalet af International Labour Market Organization (ILO) for klassifikation af befolkningen i relation til den primære tilknytning til arbejdsmarkedet. Internationalt hedder klassifikationen [International Classification of Status in Employment (ICSE)](https://ilostat.ilo.org/resources/methods/classification-status-at-work/). ILO-retningslinjerne består af et sæt prioriteringsregler for, hvordan den primære tilknytning til arbejdsmarkedet bestemmes. Retningslinjerne foreskriver blandt andet, at beskæftigelse har højere prioritet end ledighed, mens ledighed har højere prioritet end tilstande uden for arbejdsstyrken. På basis af tilknytningen bestemmes om en person er beskæftiget, arbejdsløs eller uden for arbejdsstyrken. Disse hovedgrupper kan yderligere underopdeles. This is a classification of the population's attachment to the labour market in Denmark. The classification is based on international guidelines for labor statistics, as recommended by the International Labor Organization (ILO). SOC_STATUS_HOVEDGRUPPE SOC_STATUS_HOVEDGRUPPE Hovedgruppe. Nominal SOC_STATUS_KATEGORI SOC_STATUS_KATEGORI Kategori. Nominal SOC_STATUS_KODE SOC_STATUS_KODE Kode. Nominal urn:ddi:dk.dst:717964d8-783c-4fb2-8cff-9823fc211619:3 dk.dst 717964d8-783c-4fb2-8cff-9823fc211619 3 dk.dst 2b40ad39-adcf-48a2-89d0-53aa6dd68b38 5 Category 1 urn:ddi:dk.dst:ad2ed93d-a969-4cc1-884f-948ad05ba662:3 dk.dst ad2ed93d-a969-4cc1-884f-948ad05ba662 3 dk.dst 5d0169c3-798a-4caa-9786-552cd5279cb3 2 Category 1.1 urn:ddi:dk.dst:cae42742-e31a-49e9-a234-62254a4d239e:3 dk.dst cae42742-e31a-49e9-a234-62254a4d239e 3 dk.dst a655b478-de79-42ce-b1ea-37e517fb0a40 3 Category 110 urn:ddi:dk.dst:9060f232-1e5e-4999-88c0-c56327268626:3 dk.dst 9060f232-1e5e-4999-88c0-c56327268626 3 dk.dst 3b0ff6f8-c351-4c10-92b5-0f0678c2b580 2 Category 111 urn:ddi:dk.dst:35fcdae2-2227-48a3-a4e1-40cded446279:3 dk.dst 35fcdae2-2227-48a3-a4e1-40cded446279 3 dk.dst 31cbdd9c-1019-4201-ab7b-1222ce7922d0 3 Category 1.2 urn:ddi:dk.dst:dad56013-3474-4d9f-aba2-e85743195c69:3 dk.dst dad56013-3474-4d9f-aba2-e85743195c69 3 dk.dst 8ccb7350-9d64-4c2c-af96-63fe472efada 2 Category 120 urn:ddi:dk.dst:9d7557ac-1704-461c-b872-d3ae5bff3c41:3 dk.dst 9d7557ac-1704-461c-b872-d3ae5bff3c41 3 dk.dst 3dba25e1-5ef3-4922-8bad-78b0d7038827 2 Category 121 urn:ddi:dk.dst:b15811ed-e664-42a2-b2ab-85a82483173c:3 dk.dst b15811ed-e664-42a2-b2ab-85a82483173c 3 dk.dst 5a47a1af-be48-4a0d-89ff-38b7dd51dae3 3 Category 1.3 urn:ddi:dk.dst:ef1ff7df-6bc4-4f49-a0d9-c9bb3f862ca1:3 dk.dst ef1ff7df-6bc4-4f49-a0d9-c9bb3f862ca1 3 dk.dst 4514ef2b-d8bd-4bfb-ba4a-84cbbb8728a1 2 Category 131 urn:ddi:dk.dst:dc75e308-4823-4fb5-8429-72871a70e57e:3 dk.dst dc75e308-4823-4fb5-8429-72871a70e57e 3 dk.dst b8edfaad-5736-4d20-913e-211f1a550772 2 Category 132 urn:ddi:dk.dst:a57489c2-f7d4-410e-9d50-8939a357e5f8:3 dk.dst a57489c2-f7d4-410e-9d50-8939a357e5f8 3 dk.dst 86686424-3a51-4493-8fa2-86d172b89092 2 Category 133 urn:ddi:dk.dst:4b724075-09d9-4ebb-a1bd-b7d1fd4eb8e2:3 dk.dst 4b724075-09d9-4ebb-a1bd-b7d1fd4eb8e2 3 dk.dst 857116ba-0b0d-41ee-b248-679cb69b421a 2 Category 134 urn:ddi:dk.dst:d848c747-dc95-4dad-81fa-e009db590d7e:3 dk.dst d848c747-dc95-4dad-81fa-e009db590d7e 3 dk.dst ecf4e7f2-87cb-4b62-999a-7429feb263c5 2 Category 135 urn:ddi:dk.dst:625bea4a-0714-4338-b665-49078527c096:3 dk.dst 625bea4a-0714-4338-b665-49078527c096 3 dk.dst d4d13825-3b60-48ee-a07b-254ef13a61cb 2 Category 136 urn:ddi:dk.dst:1676d19e-3281-46a3-9c0c-b2984545aa90:3 dk.dst 1676d19e-3281-46a3-9c0c-b2984545aa90 3 dk.dst 9ddc86c9-a2e0-4f1a-af7e-5af641956328 2 Category 137 urn:ddi:dk.dst:3d52f424-7eb0-42af-a5f5-e713a0c10aa7:3 dk.dst 3d52f424-7eb0-42af-a5f5-e713a0c10aa7 3 dk.dst 25e8f09e-793b-457d-8727-669c9b578b64 2 Category 138 urn:ddi:dk.dst:59ed6737-3920-4105-922e-0f95b249cec7:3 dk.dst 59ed6737-3920-4105-922e-0f95b249cec7 3 dk.dst 5edeb1d9-a4c2-4de6-92b8-dc8ae5473f47 2 Category 2 urn:ddi:dk.dst:8d8ff959-25de-4734-a5d3-85a40320aa2d:3 dk.dst 8d8ff959-25de-4734-a5d3-85a40320aa2d 3 dk.dst b962da37-54de-41aa-b384-9c0fd2b4d47f 2 Category 2.1 urn:ddi:dk.dst:4d151fdd-09ed-4138-9431-558875312269:3 dk.dst 4d151fdd-09ed-4138-9431-558875312269 3 dk.dst c24833cb-0727-482e-8036-d0675f43debd 2 Category 200 urn:ddi:dk.dst:f162e61f-58ce-443c-bc43-031a0a103c3a:3 dk.dst f162e61f-58ce-443c-bc43-031a0a103c3a 3 dk.dst 3bfba52e-8ee6-4c74-acec-324ec28a6275 2 Category 3 urn:ddi:dk.dst:cc5debab-37e1-4c92-940c-dc617e674302:3 dk.dst cc5debab-37e1-4c92-940c-dc617e674302 3 dk.dst bd5256da-1736-495a-bd12-46d80e4fc2c9 3 Category 3.1 urn:ddi:dk.dst:d82a6e13-e5ec-4961-8eb0-0d94f9df219c:3 dk.dst d82a6e13-e5ec-4961-8eb0-0d94f9df219c 3 dk.dst fd6e64b2-ee50-4e77-bbcf-70bb33cba79f 2 Category 300 urn:ddi:dk.dst:fcd483e0-8a13-4a4c-bbff-f1f08cbc01be:3 dk.dst fcd483e0-8a13-4a4c-bbff-f1f08cbc01be 3 dk.dst 40a7d8a6-43d1-437d-b341-f75daab65cd4 2 Category 311 urn:ddi:dk.dst:8cbcdecb-c436-4bd3-9692-e1a7d3267e77:3 dk.dst 8cbcdecb-c436-4bd3-9692-e1a7d3267e77 3 dk.dst 9236f244-25fe-439f-8093-deda65abbe9f 2 Category 312 urn:ddi:dk.dst:06cfe88a-3609-4a58-b135-7cc617f82b06:3 dk.dst 06cfe88a-3609-4a58-b135-7cc617f82b06 3 dk.dst d1297080-ea7c-4d9f-9a2f-b2c713ef5900 2 Category 313 urn:ddi:dk.dst:2e72b580-d54a-47a9-8a97-96b2bae771f9:3 dk.dst 2e72b580-d54a-47a9-8a97-96b2bae771f9 3 dk.dst 103e1890-e11b-4107-aa22-540724e9fea4 2 Category 314 urn:ddi:dk.dst:5a7e6d21-d1f6-4926-9463-a3f8ee2a4a34:3 dk.dst 5a7e6d21-d1f6-4926-9463-a3f8ee2a4a34 3 dk.dst 1a860f42-86a6-4680-b49d-b4c06c18934d 2 Category 315 urn:ddi:dk.dst:46818af5-5c33-4a33-87a3-4602ece50bd8:3 dk.dst 46818af5-5c33-4a33-87a3-4602ece50bd8 3 dk.dst 230bfbb7-3d87-415b-bbdf-450c69667c05 2 Category 316 urn:ddi:dk.dst:06e49cc4-d190-45ec-8d4e-62d11afd934c:3 dk.dst 06e49cc4-d190-45ec-8d4e-62d11afd934c 3 dk.dst d8f7f167-c982-4aa4-9aca-16010c9cb605 2 Category 317 urn:ddi:dk.dst:d940e0e7-11b5-4717-91a0-74a399512c89:3 dk.dst d940e0e7-11b5-4717-91a0-74a399512c89 3 dk.dst 833ae09e-3dfd-4d97-9d38-942a30208432 2 Category 318 urn:ddi:dk.dst:2f34a9a9-e12d-4ad8-b7f5-9babcbe1a558:3 dk.dst 2f34a9a9-e12d-4ad8-b7f5-9babcbe1a558 3 dk.dst 742a2ade-7357-48ed-8ee8-d30dce0bebb3 2 Category 319 urn:ddi:dk.dst:90afee63-2f5e-4ad2-a605-a83bbea0a91f:3 dk.dst 90afee63-2f5e-4ad2-a605-a83bbea0a91f 3 dk.dst 73cf1f91-a6a9-4317-a4e5-aaa538de85b9 2 Category 320 urn:ddi:dk.dst:2cc87c16-26b5-4bf9-8afc-bfd2758ee68f:3 dk.dst 2cc87c16-26b5-4bf9-8afc-bfd2758ee68f 3 dk.dst 49b38d4c-bcd6-45f9-9299-f76daed1b169 2 Category 321 urn:ddi:dk.dst:80a93d21-438c-4b3c-9f47-9970540c52d4:3 dk.dst 80a93d21-438c-4b3c-9f47-9970540c52d4 3 dk.dst 8aef41b2-43f3-40a1-adf1-7d7b29f4cbf1 2 Category 322 urn:ddi:dk.dst:73566b77-0d42-4170-93d3-ea527971b3f2:3 dk.dst 73566b77-0d42-4170-93d3-ea527971b3f2 3 dk.dst 4651e8a3-2486-4019-a990-875413a1a731 2 Category 351 urn:ddi:dk.dst:0ef17ce0-348c-4bb7-b1c3-837be920ec7a:3 dk.dst 0ef17ce0-348c-4bb7-b1c3-837be920ec7a 3 dk.dst 3bd10294-9d3e-4ba3-afbd-d658ae79fa6c 3 Category 361 urn:ddi:dk.dst:7562a469-6144-4034-8397-63866808a33f:3 dk.dst 7562a469-6144-4034-8397-63866808a33f 3 dk.dst b809655a-c4f7-4ddc-bc17-c1ce4f890f30 2 Category 411 urn:ddi:dk.dst:588d89cc-8710-446e-ba70-dadcfd88b66b:3 dk.dst 588d89cc-8710-446e-ba70-dadcfd88b66b 3 dk.dst d687e7e7-a448-4ea8-bc87-5c0e923785b3 2 Category 412 urn:ddi:dk.dst:72803637-4026-4392-9a28-2ebe2359a6a7:3 dk.dst 72803637-4026-4392-9a28-2ebe2359a6a7 3 dk.dst 26173d9a-dd12-40a0-ac62-2eabbe0dd2d8 2 Category 413 urn:ddi:dk.dst:5f71f99e-cc7b-444a-a5b4-d656c8958e45:3 dk.dst 5f71f99e-cc7b-444a-a5b4-d656c8958e45 3 dk.dst df80c748-14d2-44f8-958a-b6b2ed6ed76f 2 Category 414 urn:ddi:dk.dst:ffde26ca-7988-4021-9532-32633ef91b7e:3 dk.dst ffde26ca-7988-4021-9532-32633ef91b7e 3 dk.dst 415f8ad7-95a6-4358-8e98-c05f77fd7615 3 Category 415 urn:ddi:dk.dst:ead0aa2f-b03d-4b42-a272-35adeb3f657e:3 dk.dst ead0aa2f-b03d-4b42-a272-35adeb3f657e 3 dk.dst 3f11f411-357a-4561-945b-3820ae7b28fb 3 Category 416 urn:ddi:dk.dst:dc470964-d883-4234-8cde-fbe9e6b48a9a:3 dk.dst dc470964-d883-4234-8cde-fbe9e6b48a9a 3 int.example 5e202f84-f899-41cb-a8c1-0d5bf4fba2e0 1 Category 417 urn:ddi:dk.dst:35aa8fcd-8868-43b2-84bc-83acdcba81b0:3 dk.dst 35aa8fcd-8868-43b2-84bc-83acdcba81b0 3 dk.dst 5978589b-0a59-458e-b57b-e6e977994307 3 Category 511 urn:ddi:dk.dst:e5756da9-0cb0-489b-bdeb-b8274641fa50:3 dk.dst e5756da9-0cb0-489b-bdeb-b8274641fa50 3 dk.dst be489225-4329-485f-b5ab-99461d2c502d 2 Category 512 urn:ddi:dk.dst:1a63e5a7-4e72-43de-80a4-8a575b43d973:3 dk.dst 1a63e5a7-4e72-43de-80a4-8a575b43d973 3 dk.dst c62e9fda-ebad-4967-b17b-a72e0dc93998 2 Category 513 urn:ddi:dk.dst:55efc3c8-9da8-4686-8e69-06b8f4498260:3 dk.dst 55efc3c8-9da8-4686-8e69-06b8f4498260 3 dk.dst b468cfae-336a-4b35-b31c-e124ef146852 2 Category 514 urn:ddi:dk.dst:42fc989f-036d-4413-9c26-7a1dafcf3144:3 dk.dst 42fc989f-036d-4413-9c26-7a1dafcf3144 3 dk.dst 32845491-ec96-4389-b32d-c3438fa65905 2 Category 515 urn:ddi:dk.dst:ccc41a23-4522-4e30-8b71-71ec51022467:3 dk.dst ccc41a23-4522-4e30-8b71-71ec51022467 3 dk.dst eadb8f5b-e6ad-4462-9534-2c1413e2d8e3 2 Category 516 urn:ddi:dk.dst:a1781f7d-0d87-46bd-a1d7-586b352afaa7:3 dk.dst a1781f7d-0d87-46bd-a1d7-586b352afaa7 3 dk.dst eea56dc6-ff04-4b4b-a587-bf0b77e364f3 3 Category 517 urn:ddi:dk.dst:1634ba52-88ab-4a2c-99ab-0f2de9afe35a:3 dk.dst 1634ba52-88ab-4a2c-99ab-0f2de9afe35a 3 dk.dst 08b34c7a-57d1-47b2-b4d6-688e1d7a1ba6 2 Category 611 urn:ddi:dk.dst:90561d08-a397-4079-be38-d3d80fd9e858:3 dk.dst 90561d08-a397-4079-be38-d3d80fd9e858 3 dk.dst a659cc26-fb9c-4d2b-bb2d-e53fca0efc62 2 Category 612 urn:ddi:dk.dst:0d10fde3-f727-48c4-b76a-980ffaff1d71:3 dk.dst 0d10fde3-f727-48c4-b76a-980ffaff1d71 3 attatchment_da Sammenhæng SOCSTIL og SOC_STATUS_KODE http://colectica:25233/File/89b0b68e-42c4-46e8-b2fd-f51e20d008e5 application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet urn:ddi:dk.dst:dace648c-33cd-4788-b325-f8cc492ff9af:3 dk.dst dace648c-33cd-4788-b325-f8cc492ff9af 3 csv_da ef1a498b-e0cc-4902-8d4b-80d2f3b024a8csv_da ef1a498b-e0cc-4902-8d4b-80d2f3b024a8csv_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/ef1a498b-e0cc-4902-8d4b-80d2f3b024a8csv_da urn:ddi:dk.dst:3acb4ae1-bdc0-410a-887c-9ea52199686e:3 dk.dst 3acb4ae1-bdc0-410a-887c-9ea52199686e 3 ddi_da ef1a498b-e0cc-4902-8d4b-80d2f3b024a8ddi_da ef1a498b-e0cc-4902-8d4b-80d2f3b024a8ddi_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/ef1a498b-e0cc-4902-8d4b-80d2f3b024a8ddi_da urn:ddi:dk.dst:2b40ad39-adcf-48a2-89d0-53aa6dd68b38:5 dk.dst 2b40ad39-adcf-48a2-89d0-53aa6dd68b38 5 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Beskæftigede Beskæftigede urn:ddi:dk.dst:5d0169c3-798a-4caa-9786-552cd5279cb3:2 dk.dst 5d0169c3-798a-4caa-9786-552cd5279cb3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Selvstændige Selvstændige urn:ddi:dk.dst:a655b478-de79-42ce-b1ea-37e517fb0a40:3 dk.dst a655b478-de79-42ce-b1ea-37e517fb0a40 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Selvstændige (primær status ult. nov.) Selvstændige (primær status ult. nov.) urn:ddi:dk.dst:3b0ff6f8-c351-4c10-92b5-0f0678c2b580:2 dk.dst 3b0ff6f8-c351-4c10-92b5-0f0678c2b580 2 cm:IsGenerated False Selvstændige (sekundær status ult. nov.) Selvstændige (sekundær status ult. nov.) urn:ddi:dk.dst:31cbdd9c-1019-4201-ab7b-1222ce7922d0:3 dk.dst 31cbdd9c-1019-4201-ab7b-1222ce7922d0 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Medarbejdende ægtefæller Medarbejdende ægtefæller urn:ddi:dk.dst:8ccb7350-9d64-4c2c-af96-63fe472efada:2 dk.dst 8ccb7350-9d64-4c2c-af96-63fe472efada 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Medarbejdende ægtefæller Medarbejdende ægtefæller urn:ddi:dk.dst:3dba25e1-5ef3-4922-8bad-78b0d7038827:2 dk.dst 3dba25e1-5ef3-4922-8bad-78b0d7038827 2 cm:IsGenerated False Medarbejdende ægtefæller (sekundær status ult. nov.) Medarbejdende ægtefæller (sekundær status ult. nov.) urn:ddi:dk.dst:5a47a1af-be48-4a0d-89ff-38b7dd51dae3:3 dk.dst 5a47a1af-be48-4a0d-89ff-38b7dd51dae3 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Lønmodtagere Lønmodtagere urn:ddi:dk.dst:4514ef2b-d8bd-4bfb-ba4a-84cbbb8728a1:2 dk.dst 4514ef2b-d8bd-4bfb-ba4a-84cbbb8728a1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Lønmodtagere med ledelsesarbejde Lønmodtagere med ledelsesarbejde urn:ddi:dk.dst:b8edfaad-5736-4d20-913e-211f1a550772:2 dk.dst b8edfaad-5736-4d20-913e-211f1a550772 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Lønmodtagere på højeste niveau Lønmodtagere på højeste niveau urn:ddi:dk.dst:86686424-3a51-4493-8fa2-86d172b89092:2 dk.dst 86686424-3a51-4493-8fa2-86d172b89092 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Lønmodtagere på mellemniveau Lønmodtagere på mellemniveau urn:ddi:dk.dst:857116ba-0b0d-41ee-b248-679cb69b421a:2 dk.dst 857116ba-0b0d-41ee-b248-679cb69b421a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Lønmodtagere på grundniveau Lønmodtagere på grundniveau urn:ddi:dk.dst:ecf4e7f2-87cb-4b62-999a-7429feb263c5:2 dk.dst ecf4e7f2-87cb-4b62-999a-7429feb263c5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Andre lønmodtagere Andre lønmodtagere urn:ddi:dk.dst:d4d13825-3b60-48ee-a07b-254ef13a61cb:2 dk.dst d4d13825-3b60-48ee-a07b-254ef13a61cb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Lønmodtagere u.n.a. Lønmodtagere u.n.a. urn:ddi:dk.dst:9ddc86c9-a2e0-4f1a-af7e-5af641956328:2 dk.dst 9ddc86c9-a2e0-4f1a-af7e-5af641956328 2 cm:IsGenerated False Lønmodtager ult. nov. ikke primære job Lønmodtager ult. nov. ikke primære job urn:ddi:dk.dst:25e8f09e-793b-457d-8727-669c9b578b64:2 dk.dst 25e8f09e-793b-457d-8727-669c9b578b64 2 cm:IsGenerated False Lønmodtager ej ult. nov. Lønmodtager ej ult. nov. urn:ddi:dk.dst:5edeb1d9-a4c2-4de6-92b8-dc8ae5473f47:2 dk.dst 5edeb1d9-a4c2-4de6-92b8-dc8ae5473f47 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Arbejdsløse Arbejdsløse urn:ddi:dk.dst:b962da37-54de-41aa-b384-9c0fd2b4d47f:2 dk.dst b962da37-54de-41aa-b384-9c0fd2b4d47f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Arbejdsløse Arbejdsløse urn:ddi:dk.dst:c24833cb-0727-482e-8036-d0675f43debd:2 dk.dst c24833cb-0727-482e-8036-d0675f43debd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Arbejdsløse Arbejdsløse urn:ddi:dk.dst:3bfba52e-8ee6-4c74-acec-324ec28a6275:2 dk.dst 3bfba52e-8ee6-4c74-acec-324ec28a6275 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Personer uden for arbejdsstyrken Personer uden for arbejdsstyrken urn:ddi:dk.dst:bd5256da-1736-495a-bd12-46d80e4fc2c9:3 dk.dst bd5256da-1736-495a-bd12-46d80e4fc2c9 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Personer uden for arbejdsstyrken Personer uden for arbejdsstyrken urn:ddi:dk.dst:fd6e64b2-ee50-4e77-bbcf-70bb33cba79f:2 dk.dst fd6e64b2-ee50-4e77-bbcf-70bb33cba79f 2 cm:IsGenerated False Uden for arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken urn:ddi:dk.dst:40a7d8a6-43d1-437d-b341-f75daab65cd4:2 dk.dst 40a7d8a6-43d1-437d-b341-f75daab65cd4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Støttet beskæftigede uden løn Støttet beskæftigede uden løn urn:ddi:dk.dst:9236f244-25fe-439f-8093-deda65abbe9f:2 dk.dst 9236f244-25fe-439f-8093-deda65abbe9f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Feriedagpenge Feriedagpenge urn:ddi:dk.dst:d1297080-ea7c-4d9f-9a2f-b2c713ef5900:2 dk.dst d1297080-ea7c-4d9f-9a2f-b2c713ef5900 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Vejledning og opkvalificering Vejledning og opkvalificering urn:ddi:dk.dst:103e1890-e11b-4107-aa22-540724e9fea4:2 dk.dst 103e1890-e11b-4107-aa22-540724e9fea4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Ledighedsydelse Ledighedsydelse urn:ddi:dk.dst:1a860f42-86a6-4680-b49d-b4c06c18934d:2 dk.dst 1a860f42-86a6-4680-b49d-b4c06c18934d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Børnepasningsorlov fra ledighed Børnepasningsorlov fra ledighed urn:ddi:dk.dst:230bfbb7-3d87-415b-bbdf-450c69667c05:2 dk.dst 230bfbb7-3d87-415b-bbdf-450c69667c05 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Barselsfravær fra ledighed Barselsfravær fra ledighed urn:ddi:dk.dst:d8f7f167-c982-4aa4-9aca-16010c9cb605:2 dk.dst d8f7f167-c982-4aa4-9aca-16010c9cb605 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Sygefravær fra ledighed Sygefravær fra ledighed urn:ddi:dk.dst:833ae09e-3dfd-4d97-9d38-942a30208432:2 dk.dst 833ae09e-3dfd-4d97-9d38-942a30208432 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Kontanthjælp (passiv) Kontanthjælp (passiv) urn:ddi:dk.dst:742a2ade-7357-48ed-8ee8-d30dce0bebb3:2 dk.dst 742a2ade-7357-48ed-8ee8-d30dce0bebb3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Integrationsydelse Integrationsydelse urn:ddi:dk.dst:73cf1f91-a6a9-4317-a4e5-aaa538de85b9:2 dk.dst 73cf1f91-a6a9-4317-a4e5-aaa538de85b9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Revalidering Revalidering urn:ddi:dk.dst:49b38d4c-bcd6-45f9-9299-f76daed1b169:2 dk.dst 49b38d4c-bcd6-45f9-9299-f76daed1b169 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Ressouceforløb Ressouceforløb urn:ddi:dk.dst:8aef41b2-43f3-40a1-adf1-7d7b29f4cbf1:2 dk.dst 8aef41b2-43f3-40a1-adf1-7d7b29f4cbf1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Jobafklaringsforløb Jobafklaringsforløb urn:ddi:dk.dst:4651e8a3-2486-4019-a990-875413a1a731:2 dk.dst 4651e8a3-2486-4019-a990-875413a1a731 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Fleksløntilskud Fleksløntilskud urn:ddi:dk.dst:3bd10294-9d3e-4ba3-afbd-d658ae79fa6c:3 dk.dst 3bd10294-9d3e-4ba3-afbd-d658ae79fa6c 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} DSTLM01\rjd Støttet beskæftigelse (ej primær status) Støttet beskæftigelse (ej primær status) urn:ddi:dk.dst:b809655a-c4f7-4ddc-bc17-c1ce4f890f30:2 dk.dst b809655a-c4f7-4ddc-bc17-c1ce4f890f30 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Førtidspension Førtidspension urn:ddi:dk.dst:d687e7e7-a448-4ea8-bc87-5c0e923785b3:2 dk.dst d687e7e7-a448-4ea8-bc87-5c0e923785b3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Efterløn Efterløn urn:ddi:dk.dst:26173d9a-dd12-40a0-ac62-2eabbe0dd2d8:2 dk.dst 26173d9a-dd12-40a0-ac62-2eabbe0dd2d8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Fleksydelse Fleksydelse urn:ddi:dk.dst:df80c748-14d2-44f8-958a-b6b2ed6ed76f:2 dk.dst df80c748-14d2-44f8-958a-b6b2ed6ed76f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Folkepension Folkepension urn:ddi:dk.dst:415f8ad7-95a6-4358-8e98-c05f77fd7615:3 dk.dst 415f8ad7-95a6-4358-8e98-c05f77fd7615 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Anden pension Anden pension urn:ddi:dk.dst:3f11f411-357a-4561-945b-3820ae7b28fb:3 dk.dst 3f11f411-357a-4561-945b-3820ae7b28fb 3 cm:IsGenerated False cm:ValidFrom {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2021-01-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2021-01-01"} cm:ValidTo {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} Seniorpension Seniorpension urn:ddi:int.example:5e202f84-f899-41cb-a8c1-0d5bf4fba2e0:1 int.example 5e202f84-f899-41cb-a8c1-0d5bf4fba2e0 1 cm:IsGenerated False DSTLM01\rjd Tidlig pension Tidlig pension urn:ddi:dk.dst:5978589b-0a59-458e-b57b-e6e977994307:3 dk.dst 5978589b-0a59-458e-b57b-e6e977994307 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} DSTLM01\rjd Personer under uddannelse (ordinær) Personer under uddannelse (ordinær) urn:ddi:dk.dst:be489225-4329-485f-b5ab-99461d2c502d:2 dk.dst be489225-4329-485f-b5ab-99461d2c502d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Børn og unge Børn og unge urn:ddi:dk.dst:c62e9fda-ebad-4967-b17b-a72e0dc93998:2 dk.dst c62e9fda-ebad-4967-b17b-a72e0dc93998 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Øvrige uden for arbejdsstyrken Øvrige uden for arbejdsstyrken urn:ddi:dk.dst:b468cfae-336a-4b35-b31c-e124ef146852:2 dk.dst b468cfae-336a-4b35-b31c-e124ef146852 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Kursister Kursister urn:ddi:dk.dst:32845491-ec96-4389-b32d-c3438fa65905:2 dk.dst 32845491-ec96-4389-b32d-c3438fa65905 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Produktionsskoleelever Produktionsskoleelever urn:ddi:dk.dst:eadb8f5b-e6ad-4462-9534-2c1413e2d8e3:2 dk.dst eadb8f5b-e6ad-4462-9534-2c1413e2d8e3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Udenlandske studerende (ud fra opholdsgrundlag) Udenlandske studerende (ud fra opholdsgrundlag) urn:ddi:dk.dst:eea56dc6-ff04-4b4b-a587-bf0b77e364f3:3 dk.dst eea56dc6-ff04-4b4b-a587-bf0b77e364f3 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Adding Classification -- Socioøkonomisk status (SOC_STATUS_KODE), v1:2008 Modtagere af SU Modtagere af SU urn:ddi:dk.dst:08b34c7a-57d1-47b2-b4d6-688e1d7a1ba6:2 dk.dst 08b34c7a-57d1-47b2-b4d6-688e1d7a1ba6 2 Barselsfravær fra beskæftigelse (ej primær status) Barselsfravær fra beskæftigelse (ej primær status) urn:ddi:dk.dst:a659cc26-fb9c-4d2b-bb2d-e53fca0efc62:2 dk.dst a659cc26-fb9c-4d2b-bb2d-e53fca0efc62 2 cm:IsGenerated False Sygefravær fra beskæftigelse (ej primær status) Sygefravær fra beskæftigelse (ej primær status)