dk.dst 5d18d1e0-400b-4505-92ad-6782915980a3 31 CodeList urn:ddi:dk.dst:5d18d1e0-400b-4505-92ad-6782915980a3:31 dk.dst 5d18d1e0-400b-4505-92ad-6782915980a3 31 extension:type cm:StatisticalClassification cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2007-01-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2007-01-01"} cm:MaintenanceUnit {"da":"Metode og Analyse","en":"Methodology and Analysis"} cm:ContactPerson {"da":"SKR","en":"SKR"} cm:IsCurrent True cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} cm:Predecessor urn:ddi:dk.dst:e6e3c1d3-df3b-4e69-bc2b-c5d3f343833c:23 DSTLM01\rkr NUTS_V1_2007 NUTS_V1_2007 Regioner, landsdele og kommuner, v1:2007- Regions, provinces and municipalities, v1:2007- Med strukturreformen, som trådte i kraft fra 1. januar 2007, blev amterne nedlagt og erstattet af 5 nye regioner. Derudover blev der dannet 98 kommuner, som afløste de hidtidige 271. Til statistiske formål, inddeles de 5 regioner yderligere i 11 landsdele. Reformen resulterede ved lov i en ny lokal og regional struktur gældende for hele landet med to administrative niveauer - regioner og kommuner - og derved et skift af administrative enheder. Af de 98 kommuner bibeholdte 32 kommuner samme kommunekode og titel før og efter reformen. Denne klassifikation inkluderer Christiansø (kode 411). Christiansø hører ikke ind under en kommune, men forvaltes direkte af staten via Forsvarsministeriet. Den geografiske inddeling af Danmarks regioner, landsdele og kommuner er konsistent med den fælleseuropæiske statistiske nomenklatur for regionale enheder ([NUTS](https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/background)). With the Danish Structural Reform, which came into force on 1 January 2007, The counties were abolished and replaced by 5 new regions. In addition, 98 municipalities were formed, which replaced the previous 271. For statistical purposes, the 5 regions are further divided into 11 provinces. The reform resulted by law in a new local and regional structure of the whole country with two administrative levels - regions and municipalities - and thereby a change of administrative units. Of the 98 municipalities, 32 municipalities retained the same municipal code and title before and after the reform. This classification includes Christiansø (code 411). Christiansø does not belong to a municipality, but is managed directly by the state via the Ministry of Defense. The geographical breakdown of regions, provinces and municipalities is consistent with the Nomenclature of territorial units for statistics ([NUTS](https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/background)). REGIONER REGIONS Den geografiske inddeling af Danmarks 5 regioner følger NUTS 2 i den fælleseuropæiske statistiske nomenklatur for regionale enheder. Med henblik på at opnå et passende NUTS-niveau til klassifikation af en given kategori af administrative enheder i en medlemsstat, skal den gennemsnitlige størrelse af den pågældende administrative enhed ifølge Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1059/2003 ligge inden for en befolkningstærskel på minimum 800.000 og maksimum 3 mio. Nominal LANDSDELE PROVINCES Den geografiske inddeling af Danmarks 11 landsdele følger NUTS 3 i den fælleseuropæiske statistiske nomenklatur for regionale enheder. Med henblik på at opnå et passende NUTS-niveau til klassifikation af en given kategori af administrative enheder i en medlemsstat, skal den gennemsnitlige størrelse af den pågældende administrative enhed ifølge Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1059/2003 ligge inden for en befolkningstærskel på minimum 150.000 og maksimum 800.000. Nominal KOMMUNER MUNICIPALITIES Den geografiske inddeling af Danmarks 98 kommuner korresponderer med Local Administrative Units (LAU) som er kompatibel med den fælleseuropæiske statistiske nomenklatur for regionale enheder. Nominal urn:ddi:dk.dst:f0982463-a2be-41e7-909d-6d78ecf3a039:31 dk.dst f0982463-a2be-41e7-909d-6d78ecf3a039 31 dk.dst fcf89f12-53aa-468d-b94b-bfdde9a3dd63 6 Category 084 urn:ddi:dk.dst:86e79026-b251-40e7-88bf-b7fd58241240:31 dk.dst 86e79026-b251-40e7-88bf-b7fd58241240 31 dk.dst 344281fa-7c7c-4b24-8a2a-1e8609d03a68 4 Category 01 urn:ddi:dk.dst:1cd83fe1-e2ee-4a71-890f-88784c858a7b:31 dk.dst 1cd83fe1-e2ee-4a71-890f-88784c858a7b 31 dk.dst 7b0bcd63-4731-42b0-a407-33ea4086c743 5 Category 101 urn:ddi:dk.dst:d1e5841e-a8ef-4b85-9bb3-e61aa6134644:31 dk.dst d1e5841e-a8ef-4b85-9bb3-e61aa6134644 31 dk.dst 565a27f4-6784-4d03-a657-bf46dd162fe9 4 Category 147 urn:ddi:dk.dst:33703fc6-3cdb-4a1e-9ad5-09dcd0022f38:31 dk.dst 33703fc6-3cdb-4a1e-9ad5-09dcd0022f38 31 dk.dst a6418a25-7fa7-453c-a85e-8beebedfa31a 4 Category 155 urn:ddi:dk.dst:5130930e-2750-4e1f-82af-4473d88ff98b:31 dk.dst 5130930e-2750-4e1f-82af-4473d88ff98b 31 dk.dst fedd98bf-f2e2-4514-b629-563a0fddb553 4 Category 185 urn:ddi:dk.dst:0488da28-e7f3-4606-b770-1bec77a99920:31 dk.dst 0488da28-e7f3-4606-b770-1bec77a99920 31 dk.dst bdb30cd6-8f9a-4474-9426-fe6083170b7d 4 Category 02 urn:ddi:dk.dst:f9ee04d8-772e-48cc-a0dc-000978e91ef1:31 dk.dst f9ee04d8-772e-48cc-a0dc-000978e91ef1 31 dk.dst 34b56c01-3832-4b79-a8de-adda0fb4ade4 4 Category 165 urn:ddi:dk.dst:067acf2f-36f2-425b-8f35-1ecceb9434c9:31 dk.dst 067acf2f-36f2-425b-8f35-1ecceb9434c9 31 dk.dst 70a801c6-71e7-4cda-bfde-921bdacf3042 4 Category 151 urn:ddi:dk.dst:e69f6ed8-de8f-4e57-82e5-457d99ef5703:31 dk.dst e69f6ed8-de8f-4e57-82e5-457d99ef5703 31 dk.dst 0b0699bd-a4e1-48a2-867d-17ad8912ce2c 4 Category 153 urn:ddi:dk.dst:918b5a52-6353-4cd3-9a98-0885a9258cac:31 dk.dst 918b5a52-6353-4cd3-9a98-0885a9258cac 31 dk.dst d4f39662-a547-4b19-b6ca-45fe95a23608 4 Category 157 urn:ddi:dk.dst:92826dbf-db8a-4e80-980b-06fa2f7b8461:31 dk.dst 92826dbf-db8a-4e80-980b-06fa2f7b8461 31 dk.dst a66ffba7-98ab-4543-9f39-623d218787b5 4 Category 159 urn:ddi:dk.dst:f4b9d6f5-0206-49b8-b478-c62045b17e03:31 dk.dst f4b9d6f5-0206-49b8-b478-c62045b17e03 31 dk.dst e425194c-2faf-4fe6-8830-9a1dc2fdc808 4 Category 161 urn:ddi:dk.dst:81816669-323c-4d84-a7ed-6671b574c991:31 dk.dst 81816669-323c-4d84-a7ed-6671b574c991 31 dk.dst c9ba2b2e-6f0d-4831-b8b3-9f1383ba715f 4 Category 163 urn:ddi:dk.dst:d2b6d253-6b14-4fe6-932f-28baca317137:31 dk.dst d2b6d253-6b14-4fe6-932f-28baca317137 31 dk.dst a0e6fae0-d8b9-4c7c-9da8-01b2ccdd18ca 4 Category 167 urn:ddi:dk.dst:1ec951d8-54b7-4bf9-ad1e-9bfa5d2a6755:31 dk.dst 1ec951d8-54b7-4bf9-ad1e-9bfa5d2a6755 31 dk.dst 073bd906-fbd6-4720-8cdb-e62df1a8fb97 4 Category 169 urn:ddi:dk.dst:92966abb-c9bb-4b84-b17d-34c42032826c:31 dk.dst 92966abb-c9bb-4b84-b17d-34c42032826c 31 dk.dst f3ef9035-e3e2-428c-9bf2-7bec7dc5df1b 4 Category 183 urn:ddi:dk.dst:6242685f-ffb6-4a7f-aeaf-fd938d140280:31 dk.dst 6242685f-ffb6-4a7f-aeaf-fd938d140280 31 dk.dst 34c01737-7016-4bee-a6cd-f2a59e0f326c 4 Category 173 urn:ddi:dk.dst:95feec88-f473-45f5-a3a6-2d19ae40c265:31 dk.dst 95feec88-f473-45f5-a3a6-2d19ae40c265 31 dk.dst b9ad32bf-c8cc-44bb-9f11-1cd2ec09eb14 4 Category 175 urn:ddi:dk.dst:9d8fd55a-e0cb-40f5-9f35-17303a97fa3e:31 dk.dst 9d8fd55a-e0cb-40f5-9f35-17303a97fa3e 31 dk.dst 1f7c2574-7640-42ca-a5b7-04043a50c856 4 Category 187 urn:ddi:dk.dst:9e72e2fa-51cc-492e-ac42-26e9c4a059d5:31 dk.dst 9e72e2fa-51cc-492e-ac42-26e9c4a059d5 31 dk.dst c463204e-a951-461d-a3d1-7cb0a628ad4b 4 Category 03 urn:ddi:dk.dst:d789e2c3-ec0d-4550-96d4-293e1a1913ba:31 dk.dst d789e2c3-ec0d-4550-96d4-293e1a1913ba 31 dk.dst 563af8a3-a954-4a6f-8141-081008a58090 4 Category 201 urn:ddi:dk.dst:fbc7b15b-f730-4165-a426-97694b88c4b2:31 dk.dst fbc7b15b-f730-4165-a426-97694b88c4b2 31 dk.dst 48d1a8f9-f948-4852-8af6-c8d0580a15ff 3 Category 240 urn:ddi:dk.dst:9c2acbab-9d8c-41c1-a4d5-731752fb37c3:31 dk.dst 9c2acbab-9d8c-41c1-a4d5-731752fb37c3 31 dk.dst c4286457-a09a-450f-8e25-a1184a559356 3 Category 210 urn:ddi:dk.dst:8fa68c50-288e-4bd3-9bc1-9693f5a7823e:31 dk.dst 8fa68c50-288e-4bd3-9bc1-9693f5a7823e 31 dk.dst 2ccf1a91-e00e-477a-80bb-2c65a7bf9588 3 Category 250 urn:ddi:dk.dst:3767c921-46f3-417c-80ec-846e05b8d857:31 dk.dst 3767c921-46f3-417c-80ec-846e05b8d857 31 dk.dst 37307f85-5bb6-4cb0-8e54-a7cb7df2ff11 3 Category 190 urn:ddi:dk.dst:686031a8-508d-42c7-8a7a-5bf390ebf2cd:31 dk.dst 686031a8-508d-42c7-8a7a-5bf390ebf2cd 31 dk.dst 85200779-441e-4461-9935-dabb899e9203 3 Category 270 urn:ddi:dk.dst:5a165a0f-e323-453a-b828-80f587e29a17:31 dk.dst 5a165a0f-e323-453a-b828-80f587e29a17 31 dk.dst d69f1a84-f90a-47a3-9c32-065c21401ed1 4 Category 260 urn:ddi:dk.dst:6844a7cb-9423-42d8-a023-5f4b027164fa:31 dk.dst 6844a7cb-9423-42d8-a023-5f4b027164fa 31 dk.dst f607fb67-884a-4dda-ae49-e81de90659e3 4 Category 217 urn:ddi:dk.dst:4b09cc8c-96b8-4e9c-80f7-7330c2e69af1:31 dk.dst 4b09cc8c-96b8-4e9c-80f7-7330c2e69af1 31 dk.dst 618c50c1-e87b-4026-8d22-fc654cb680bf 3 Category 219 urn:ddi:dk.dst:ec42b4c9-b54a-4586-ba8b-7ff79bd754f4:31 dk.dst ec42b4c9-b54a-4586-ba8b-7ff79bd754f4 31 dk.dst 8872c0a6-6fbd-416e-a469-344ba43e1240 4 Category 223 urn:ddi:dk.dst:0120ffc1-e270-439f-b64f-4a5f9d25132a:31 dk.dst 0120ffc1-e270-439f-b64f-4a5f9d25132a 31 dk.dst de7d12fa-6288-4ed7-af45-af37c050d9e4 3 Category 230 urn:ddi:dk.dst:2e30cfbe-2541-4710-bd85-820436fb6579:31 dk.dst 2e30cfbe-2541-4710-bd85-820436fb6579 31 dk.dst b0d20add-c15a-40fc-a739-88d5571918ea 3 Category 04 urn:ddi:dk.dst:979f3547-94f1-4c10-8387-bc5e6517ed6c:31 dk.dst 979f3547-94f1-4c10-8387-bc5e6517ed6c 31 dk.dst 37335662-9450-4e93-baa5-18b577782d76 4 Category 400 urn:ddi:dk.dst:53e68921-e990-4e33-9c35-01504a8bf4b2:31 dk.dst 53e68921-e990-4e33-9c35-01504a8bf4b2 31 dk.dst 7e5d7aec-052d-4e2b-a7f5-4b6e062caad8 3 Category 411 urn:ddi:dk.dst:56696bf8-4163-4093-bc9b-def34e971e44:31 dk.dst 56696bf8-4163-4093-bc9b-def34e971e44 31 dk.dst 26e6b000-add5-4f7d-8014-c9f5a2b65ff4 4 Category 085 urn:ddi:dk.dst:b1fc932f-093b-4991-b4a9-2f4dda070bcc:31 dk.dst b1fc932f-093b-4991-b4a9-2f4dda070bcc 31 dk.dst 08d92e03-42d0-4f18-89fa-f249337a6e5a 4 Category 05 urn:ddi:dk.dst:25833546-7a61-4866-9f88-c257984567e7:31 dk.dst 25833546-7a61-4866-9f88-c257984567e7 31 dk.dst d61a78af-2acb-43f6-b757-4fd54d1eb752 4 Category 253 urn:ddi:dk.dst:b7cac9ad-5709-4266-9feb-593ed7124797:31 dk.dst b7cac9ad-5709-4266-9feb-593ed7124797 31 dk.dst b134aa89-ed4d-4c91-b27e-9fd5cfa70173 3 Category 259 urn:ddi:dk.dst:02d1fc3d-2eea-4f25-b795-fade08536fab:31 dk.dst 02d1fc3d-2eea-4f25-b795-fade08536fab 31 dk.dst e08fbda3-91a8-47f6-8ff2-b99ad4c7e6c0 3 Category 350 urn:ddi:dk.dst:99f64fc7-1eff-4e72-9b1c-7c8ff90ab80a:31 dk.dst 99f64fc7-1eff-4e72-9b1c-7c8ff90ab80a 31 dk.dst 61a3f82e-ff1d-45b9-9f1f-5944d0d0d4c8 3 Category 265 urn:ddi:dk.dst:72a47a7b-18d7-4e33-a50b-d4e3739b4505:31 dk.dst 72a47a7b-18d7-4e33-a50b-d4e3739b4505 31 dk.dst d6ddec17-fe81-41a3-bd2d-574f0cd52f78 4 Category 269 urn:ddi:dk.dst:2777ff7b-c00a-4e49-91f5-1bbe03274eb9:31 dk.dst 2777ff7b-c00a-4e49-91f5-1bbe03274eb9 31 dk.dst 1963defb-0bcc-4a48-a52a-a873e3fb77df 4 Category 06 urn:ddi:dk.dst:d6579c83-3b8b-44c3-9918-d0e5c51cc1ae:31 dk.dst d6579c83-3b8b-44c3-9918-d0e5c51cc1ae 31 dk.dst dd092b36-2049-4eed-9ab2-00a3152c5c78 3 Category 320 urn:ddi:dk.dst:55a0f24b-b302-48e2-addb-ea9262959132:31 dk.dst 55a0f24b-b302-48e2-addb-ea9262959132 31 dk.dst a55a28cb-1326-4244-8c5b-3716df264ccc 3 Category 376 urn:ddi:dk.dst:c564d127-6d9c-462c-b254-a5cc8cf7e541:31 dk.dst c564d127-6d9c-462c-b254-a5cc8cf7e541 31 dk.dst a153c6cf-57b9-4d49-87e2-5a93a28d7799 3 Category 316 urn:ddi:dk.dst:232db6ab-393f-4889-8af5-afb62501add5:31 dk.dst 232db6ab-393f-4889-8af5-afb62501add5 31 dk.dst 6a2a0711-1e0b-47e3-adf1-36722aa4ff19 3 Category 326 urn:ddi:dk.dst:4b6d42f1-52ee-41df-91b0-714c6389162e:31 dk.dst 4b6d42f1-52ee-41df-91b0-714c6389162e 31 dk.dst c7127728-e567-4e44-8309-e36d95b0b21f 3 Category 360 urn:ddi:dk.dst:5b55b267-b069-4c07-a6c2-8c2a9d939e7b:31 dk.dst 5b55b267-b069-4c07-a6c2-8c2a9d939e7b 31 dk.dst 1b0e54c7-a7ab-4dfb-9abf-dead735a9b7a 3 Category 370 urn:ddi:dk.dst:8eadf5e4-035a-48c5-993b-109897857774:31 dk.dst 8eadf5e4-035a-48c5-993b-109897857774 31 dk.dst 5db033b9-c53d-4e37-9019-0190bb42df28 3 Category 306 urn:ddi:dk.dst:e89f8f71-f847-474c-845d-9eadcd1ffc0b:31 dk.dst e89f8f71-f847-474c-845d-9eadcd1ffc0b 31 dk.dst 02b21add-4f72-4d98-98e0-61c3ac296448 4 Category 329 urn:ddi:dk.dst:84700e87-22c1-4e63-932c-81f52c21339e:31 dk.dst 84700e87-22c1-4e63-932c-81f52c21339e 31 dk.dst cafaf801-2495-4c15-9f69-f6f5a583a3ad 3 Category 330 urn:ddi:dk.dst:d80d1628-cb79-49d4-bcc0-6f3a768408ad:31 dk.dst d80d1628-cb79-49d4-bcc0-6f3a768408ad 31 dk.dst c2d6e9f5-de22-4dbd-98dd-4c46f10a0596 3 Category 340 urn:ddi:dk.dst:7c848cee-461f-4c96-b9b9-b0ed638b7dc5:31 dk.dst 7c848cee-461f-4c96-b9b9-b0ed638b7dc5 31 dk.dst 07828bc8-ee63-4b56-83b7-3af73c7e483f 3 Category 336 urn:ddi:dk.dst:f65ea1b8-9170-4312-9357-ed301c173bfb:31 dk.dst f65ea1b8-9170-4312-9357-ed301c173bfb 31 dk.dst ace9c0c5-9ff3-48cf-a857-0e928ce627b0 3 Category 390 urn:ddi:dk.dst:6fd29000-322d-4f42-9058-701fa12901b8:31 dk.dst 6fd29000-322d-4f42-9058-701fa12901b8 31 dk.dst 317757a0-776b-4a44-98b9-f730fc278758 4 Category 083 urn:ddi:dk.dst:a2cd12c4-fd33-459e-a721-919bec49f1c9:31 dk.dst a2cd12c4-fd33-459e-a721-919bec49f1c9 31 dk.dst 869295f1-7dbd-400b-821c-2b8703f71b3d 3 Category 07 urn:ddi:dk.dst:d6009b18-fe29-4156-91e6-0a0e3fff8cef:31 dk.dst d6009b18-fe29-4156-91e6-0a0e3fff8cef 31 dk.dst ab199ff4-27cb-4acb-b07a-e8ba4f78bd34 3 Category 420 urn:ddi:dk.dst:c4de3fb4-38c8-4805-a001-b25f6135a57c:31 dk.dst c4de3fb4-38c8-4805-a001-b25f6135a57c 31 dk.dst bed732b7-2d33-408d-a128-910d969c9719 3 Category 430 urn:ddi:dk.dst:5c66a92f-e272-4768-9545-1b6d85b2f8df:31 dk.dst 5c66a92f-e272-4768-9545-1b6d85b2f8df 31 dk.dst c226c36c-cfe5-48f0-934e-22dd588cabb9 3 Category 440 urn:ddi:dk.dst:cf3ca5ca-445b-4114-bebf-f63ad4533e05:31 dk.dst cf3ca5ca-445b-4114-bebf-f63ad4533e05 31 dk.dst c60aa491-eab0-42c2-bfff-b8117842602b 3 Category 482 urn:ddi:dk.dst:8fb37f5c-b9ae-439a-920a-5c43620f63e2:31 dk.dst 8fb37f5c-b9ae-439a-920a-5c43620f63e2 31 dk.dst dd54b110-0bf3-4f7a-9c77-93ce2fa9579e 3 Category 410 urn:ddi:dk.dst:ae28a6d3-d647-4a09-97ec-33828fb9cff8:31 dk.dst ae28a6d3-d647-4a09-97ec-33828fb9cff8 31 dk.dst af220ac7-3d93-4b01-85ca-925c10a8b2fb 3 Category 480 urn:ddi:dk.dst:1aef44ee-fc34-4f30-a0fb-a13f4e09d4e1:31 dk.dst 1aef44ee-fc34-4f30-a0fb-a13f4e09d4e1 31 dk.dst 5f677eaa-3e24-4415-a225-7e8976215d90 3 Category 450 urn:ddi:dk.dst:a19c8e02-77e1-4293-9344-6e5a2a8fe40c:31 dk.dst a19c8e02-77e1-4293-9344-6e5a2a8fe40c 31 dk.dst ba9c04d5-a34a-4eb5-a0d2-fadeeb2f66b4 4 Category 461 urn:ddi:dk.dst:01f2707f-dedb-4d4b-b7fc-5e62e27b6140:31 dk.dst 01f2707f-dedb-4d4b-b7fc-5e62e27b6140 31 dk.dst b6984a5c-96b4-4005-ad67-e55e14e5dcdb 3 Category 479 urn:ddi:dk.dst:27a14a6b-d080-4d2b-9589-abd5621c9af1:31 dk.dst 27a14a6b-d080-4d2b-9589-abd5621c9af1 31 dk.dst d7d85265-d691-4462-9c70-4b05889a9274 3 Category 492 urn:ddi:dk.dst:d6a9bdc9-7368-48a1-91c3-da2fcfc92b82:31 dk.dst d6a9bdc9-7368-48a1-91c3-da2fcfc92b82 31 dk.dst 6cb8a979-dd00-485d-b743-a522fea0d20e 4 Category 08 urn:ddi:dk.dst:c132c2fe-764b-4658-90f0-f1c1b452420c:31 dk.dst c132c2fe-764b-4658-90f0-f1c1b452420c 31 dk.dst 32dee523-9641-422e-a183-2d392019d099 3 Category 530 urn:ddi:dk.dst:a8f4dde2-358e-4cac-8fb9-71b87e1d567a:31 dk.dst a8f4dde2-358e-4cac-8fb9-71b87e1d567a 31 dk.dst d1c0fe1e-1dea-49c0-9933-b71c095ab129 3 Category 561 urn:ddi:dk.dst:0a20ee1d-d367-454a-955b-17d78fa95850:31 dk.dst 0a20ee1d-d367-454a-955b-17d78fa95850 31 dk.dst 83a7220c-1ff0-4762-8cef-635f38feab5d 4 Category 563 urn:ddi:dk.dst:ae35035b-467e-404e-a3ee-28b9675832eb:31 dk.dst ae35035b-467e-404e-a3ee-28b9675832eb 31 dk.dst 3bdf81ff-1148-4638-a58e-1395633ab37a 4 Category 607 urn:ddi:dk.dst:08032d38-786c-4923-99a3-8bc2b6040bd7:31 dk.dst 08032d38-786c-4923-99a3-8bc2b6040bd7 31 dk.dst 05692a4f-2f87-4262-b75e-d3f008da7b74 3 Category 510 urn:ddi:dk.dst:f5f83a8c-671c-48dd-bd38-209baf801072:31 dk.dst f5f83a8c-671c-48dd-bd38-209baf801072 31 dk.dst 7a81a8c2-05d9-4222-ab24-1a306c08ae2a 3 Category 621 urn:ddi:dk.dst:a60d5e0e-b612-413e-bda2-b5d65560a795:31 dk.dst a60d5e0e-b612-413e-bda2-b5d65560a795 31 dk.dst a096520c-1c64-4fa9-88a1-b6b4452691f7 3 Category 540 urn:ddi:dk.dst:e05539a5-b84d-42cc-9fd8-ffb51d58ad92:31 dk.dst e05539a5-b84d-42cc-9fd8-ffb51d58ad92 31 dk.dst e88f1d9d-b3fa-4afd-9ae0-26846be67c22 3 Category 550 urn:ddi:dk.dst:a99dedbf-cd01-459e-a0fa-b92ea2dc3421:31 dk.dst a99dedbf-cd01-459e-a0fa-b92ea2dc3421 31 dk.dst 16381f79-ec5d-4c54-9428-646ca667a2d2 3 Category 573 urn:ddi:dk.dst:66bd260e-7790-40a0-bcdb-e7a5155fd411:31 dk.dst 66bd260e-7790-40a0-bcdb-e7a5155fd411 31 dk.dst e2c74f6d-8352-4200-9a0b-f40f05958332 3 Category 575 urn:ddi:dk.dst:2556102a-5f52-47e5-99bc-e670309d49a9:31 dk.dst 2556102a-5f52-47e5-99bc-e670309d49a9 31 dk.dst e85087ab-b5c0-40d0-863f-db837ecb1bba 3 Category 630 urn:ddi:dk.dst:8bf2aff6-b65a-4095-bbf1-9cc8a0ae8f98:31 dk.dst 8bf2aff6-b65a-4095-bbf1-9cc8a0ae8f98 31 dk.dst abee4c0a-d041-43e4-961b-c8ec51f47223 3 Category 580 urn:ddi:dk.dst:5407105f-a04e-480d-baab-700069fc45c9:31 dk.dst 5407105f-a04e-480d-baab-700069fc45c9 31 dk.dst 50ee685d-915e-48fe-8387-bd30acd8dcc3 4 Category 082 urn:ddi:dk.dst:52278594-da58-4486-ad7d-f05ad6ed399b:31 dk.dst 52278594-da58-4486-ad7d-f05ad6ed399b 31 dk.dst d121a842-dbea-4738-ad10-adad478ee8d0 4 Category 09 urn:ddi:dk.dst:a22ceb49-f07c-4ff5-8dcc-b88b0fe53ab7:31 dk.dst a22ceb49-f07c-4ff5-8dcc-b88b0fe53ab7 31 dk.dst ea19588d-20c0-4d03-aecb-b580f22de5f8 3 Category 710 urn:ddi:dk.dst:84b6dbad-72a2-45d1-b50b-854f6be9f9b7:31 dk.dst 84b6dbad-72a2-45d1-b50b-854f6be9f9b7 31 dk.dst c863f8aa-0d4c-4860-8da4-1cbdb0de86ad 3 Category 766 urn:ddi:dk.dst:2294221e-d87d-426a-9df9-50395cf6310a:31 dk.dst 2294221e-d87d-426a-9df9-50395cf6310a 31 dk.dst 1154bf80-7b67-426f-b938-8a512e3f6c43 3 Category 615 urn:ddi:dk.dst:b8d34419-b3fc-433a-9175-1e707b63ba7b:31 dk.dst b8d34419-b3fc-433a-9175-1e707b63ba7b 31 dk.dst b3c47fce-99f9-443f-a139-f516b6209c84 3 Category 707 urn:ddi:dk.dst:d9f3ba87-58ef-4bcc-96b0-642172054bf1:31 dk.dst d9f3ba87-58ef-4bcc-96b0-642172054bf1 31 dk.dst 81193513-6869-4e50-8531-28897c933d5b 4 Category 727 urn:ddi:dk.dst:0adf3cb4-1924-48fc-9a23-f125aa35297e:31 dk.dst 0adf3cb4-1924-48fc-9a23-f125aa35297e 31 dk.dst e47c338e-51fd-4b41-901b-322eff262586 3 Category 730 urn:ddi:dk.dst:de6d4974-001e-4998-aa71-939e02620b81:31 dk.dst de6d4974-001e-4998-aa71-939e02620b81 31 dk.dst e45d2b98-5779-4d75-80ea-a5d6ffc757c4 4 Category 741 urn:ddi:dk.dst:e115d4e0-5d8e-4c52-be5e-9eede27db6bc:31 dk.dst e115d4e0-5d8e-4c52-be5e-9eede27db6bc 31 dk.dst a7f9bfea-2591-421a-8203-0c73d5eb7acd 3 Category 740 urn:ddi:dk.dst:9aa29c98-2e47-47b2-a851-f8be53b1564b:31 dk.dst 9aa29c98-2e47-47b2-a851-f8be53b1564b 31 dk.dst 68e1cd4b-4a7e-4cc1-834c-c9cfbaf1022c 3 Category 746 urn:ddi:dk.dst:91a925dc-df65-4feb-b993-db84be24151e:31 dk.dst 91a925dc-df65-4feb-b993-db84be24151e 31 dk.dst 9356b07d-75ce-4af5-8471-052e7c56d04e 3 Category 706 urn:ddi:dk.dst:8824716f-d2cf-4880-93a9-885790ef5340:31 dk.dst 8824716f-d2cf-4880-93a9-885790ef5340 31 dk.dst 541a7b6c-cad2-4564-9b44-9418be349e3a 4 Category 751 urn:ddi:dk.dst:d2732bcc-09b6-453d-a1d8-c030fbceb56c:31 dk.dst d2732bcc-09b6-453d-a1d8-c030fbceb56c 31 dk.dst 111dacb0-bb21-48d5-aee4-cc8409e18fa2 4 Category 10 urn:ddi:dk.dst:aecc9b48-ace5-414a-a3f4-d372de7015ea:31 dk.dst aecc9b48-ace5-414a-a3f4-d372de7015ea 31 dk.dst 07b3deec-1691-4e82-b698-3a0921874ca0 3 Category 657 urn:ddi:dk.dst:8dbbfc9d-a820-4ed2-855c-b07966b64179:31 dk.dst 8dbbfc9d-a820-4ed2-855c-b07966b64179 31 dk.dst 8291da29-8b5e-41cd-be9c-95432bbd1d9c 3 Category 661 urn:ddi:dk.dst:d99cc981-fc5e-4c99-bf9a-93560a9b838d:31 dk.dst d99cc981-fc5e-4c99-bf9a-93560a9b838d 31 dk.dst e09276f0-ef0a-4858-89be-31d759936666 3 Category 756 urn:ddi:dk.dst:1f3c759d-ecb2-42e4-abe1-916d3aaf6f89:31 dk.dst 1f3c759d-ecb2-42e4-abe1-916d3aaf6f89 31 dk.dst b088359e-744b-4134-91a1-7f1309591eaf 3 Category 665 urn:ddi:dk.dst:9d9f098b-5ba4-4675-8491-966b17c62358:31 dk.dst 9d9f098b-5ba4-4675-8491-966b17c62358 31 dk.dst 0dfce9c0-169f-4691-9265-b00a077cf8fe 3 Category 760 urn:ddi:dk.dst:aeaddfba-b1c0-44b9-9185-8638f173ed75:31 dk.dst aeaddfba-b1c0-44b9-9185-8638f173ed75 31 dk.dst 1c178673-2bbf-4a88-b7d6-d88e164cecac 3 Category 779 urn:ddi:dk.dst:6a29cee8-e47d-4a92-97c2-06ad11b06a01:31 dk.dst 6a29cee8-e47d-4a92-97c2-06ad11b06a01 31 dk.dst e3da29ed-9eed-471d-b348-ab03111f6e51 3 Category 671 urn:ddi:dk.dst:f6515150-f4c7-4d69-be00-ba67d5bafff8:31 dk.dst f6515150-f4c7-4d69-be00-ba67d5bafff8 31 dk.dst 05636d54-37cf-43d7-8cee-a867499e9732 3 Category 791 urn:ddi:dk.dst:d444b774-81c8-465f-ba7a-b089454d6cad:31 dk.dst d444b774-81c8-465f-ba7a-b089454d6cad 31 dk.dst fac10e19-19a1-491c-8e82-ffbe2ec3019b 4 Category 081 urn:ddi:dk.dst:db5d4ebd-66dd-465b-a5f5-d99ea39f6906:31 dk.dst db5d4ebd-66dd-465b-a5f5-d99ea39f6906 31 dk.dst e48e2026-7a79-4b70-b5b7-cc936ede969b 4 Category 11 urn:ddi:dk.dst:e8df1f05-638b-44ca-9d12-31af257b1eb3:31 dk.dst e8df1f05-638b-44ca-9d12-31af257b1eb3 31 dk.dst de58fc55-2b81-4a36-939a-7019369b4b4b 3 Category 810 urn:ddi:dk.dst:d311745e-47cb-4323-a339-2e813a17858a:31 dk.dst d311745e-47cb-4323-a339-2e813a17858a 31 dk.dst 019c9976-fd28-4716-b216-608ce889c47a 3 Category 813 urn:ddi:dk.dst:5ee4968f-b9a5-4cb8-9222-e98c76081e30:31 dk.dst 5ee4968f-b9a5-4cb8-9222-e98c76081e30 31 dk.dst 6128b850-d818-448d-9912-dacb171f8b08 3 Category 860 urn:ddi:dk.dst:a9b7a506-3034-415b-8b98-0b5fc0d1cecd:31 dk.dst a9b7a506-3034-415b-8b98-0b5fc0d1cecd 31 dk.dst c2704952-07ee-4ec1-b01d-57084a9e3640 3 Category 849 urn:ddi:dk.dst:e5176bae-0f0d-453a-aba6-b1a56d41c60b:31 dk.dst e5176bae-0f0d-453a-aba6-b1a56d41c60b 31 dk.dst d48cde22-4c82-451f-8068-7eb20b49533e 4 Category 825 urn:ddi:dk.dst:3cb2bae8-6a17-476a-a352-5b99cc23f231:31 dk.dst 3cb2bae8-6a17-476a-a352-5b99cc23f231 31 dk.dst dc416b1b-6608-40b0-9464-a61358fa9e32 3 Category 846 urn:ddi:dk.dst:68b29a73-7cb4-4e65-9385-66ff1b8554ba:31 dk.dst 68b29a73-7cb4-4e65-9385-66ff1b8554ba 31 dk.dst d7d74859-dfc5-4953-b67d-558200225a75 4 Category 773 urn:ddi:dk.dst:2794ddf6-f598-4d94-9f41-be1cd4bfd1e3:31 dk.dst 2794ddf6-f598-4d94-9f41-be1cd4bfd1e3 31 dk.dst 84424e94-7cae-485f-af9a-3d1dfdffdf8d 3 Category 840 urn:ddi:dk.dst:a7d5c884-3fcb-43e1-80c8-f940cde3a22c:31 dk.dst a7d5c884-3fcb-43e1-80c8-f940cde3a22c 31 dk.dst 94bc2fb8-ee8d-43f3-9d63-2efbb5f79290 3 Category 787 urn:ddi:dk.dst:d4fa1091-32bc-4f45-951a-e278eacabbc0:31 dk.dst d4fa1091-32bc-4f45-951a-e278eacabbc0 31 dk.dst d3b77366-5e8b-4d40-8bd6-0c462567b386 3 Category 820 urn:ddi:dk.dst:d1e6c080-5626-49b7-a0e9-19f77e29f8a5:31 dk.dst d1e6c080-5626-49b7-a0e9-19f77e29f8a5 31 dk.dst 3e930699-9c81-4717-93d2-8f8e55bf555d 3 Category 851 urn:ddi:dk.dst:3a880c24-33e5-4010-bfc7-58e6bcb4e6a0:31 dk.dst 3a880c24-33e5-4010-bfc7-58e6bcb4e6a0 31 csv_da 5d18d1e0-400b-4505-92ad-6782915980a3csv_da 5d18d1e0-400b-4505-92ad-6782915980a3csv_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/5d18d1e0-400b-4505-92ad-6782915980a3csv_da urn:ddi:dk.dst:f81892fa-d742-49a6-b959-2ba690701d50:31 dk.dst f81892fa-d742-49a6-b959-2ba690701d50 31 ddi_da 5d18d1e0-400b-4505-92ad-6782915980a3ddi_da 5d18d1e0-400b-4505-92ad-6782915980a3ddi_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/5d18d1e0-400b-4505-92ad-6782915980a3ddi_da urn:ddi:dk.dst:faf98ccc-154c-4192-91a0-df021b4f5b97:31 dk.dst faf98ccc-154c-4192-91a0-df021b4f5b97 31 csv_en 5d18d1e0-400b-4505-92ad-6782915980a3csv_en 5d18d1e0-400b-4505-92ad-6782915980a3csv_en http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/5d18d1e0-400b-4505-92ad-6782915980a3csv_en urn:ddi:dk.dst:c9b5e25d-4575-4414-8276-445bda02382a:31 dk.dst c9b5e25d-4575-4414-8276-445bda02382a 31 ddi_en 5d18d1e0-400b-4505-92ad-6782915980a3ddi_en 5d18d1e0-400b-4505-92ad-6782915980a3ddi_en http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/5d18d1e0-400b-4505-92ad-6782915980a3ddi_en urn:ddi:dk.dst:7c7d94eb-ca14-4c29-81e5-87cd7ceaffe3:31 dk.dst 7c7d94eb-ca14-4c29-81e5-87cd7ceaffe3 31 attatchment_da Korrespondancetabel mellem kommuner før og efter kommunalreformen i 2007 Korrespondancetabel mellem kommuner før og efter kommunalreformen i 2007 http://colectica:25233/File/745e6b16-1da6-4c15-a630-5974df9fa37e application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet urn:ddi:dk.dst:b4aa7f95-af47-4f76-a352-c5adad12245a:31 dk.dst b4aa7f95-af47-4f76-a352-c5adad12245a 31 attatchment_da Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1059/2003 Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1059/2003 http://colectica:25233/File/19226c24-9dac-4e6e-9d4f-1b1d466e0871 application/pdf urn:ddi:dk.dst:fcf89f12-53aa-468d-b94b-bfdde9a3dd63:6 dk.dst fcf89f12-53aa-468d-b94b-bfdde9a3dd63 6 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Region Hovedstaden Capital Region of Denmark Region Hovedstaden Capital Region of Denmark urn:ddi:dk.dst:344281fa-7c7c-4b24-8a2a-1e8609d03a68:4 dk.dst 344281fa-7c7c-4b24-8a2a-1e8609d03a68 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Landsdel Byen København Province City of Copenhagen Landsdel Byen København Province City of Copenhagen urn:ddi:dk.dst:7b0bcd63-4731-42b0-a407-33ea4086c743:5 dk.dst 7b0bcd63-4731-42b0-a407-33ea4086c743 5 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- København København København København Samme kommunenavn og kode før og efter kommunalreformen i 2007. Særstatus som amtskommune bortfaldt ved kommunalreformen i 2007. urn:ddi:dk.dst:565a27f4-6784-4d03-a657-bf46dd162fe9:4 dk.dst 565a27f4-6784-4d03-a657-bf46dd162fe9 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Frederiksberg Frederiksberg Frederiksberg Frederiksberg Samme kommunenavn og kode før og efter kommunalreformen i 2007. Særstatus som amtskommune bortfaldt ved kommunalreformen i 2007. urn:ddi:dk.dst:a6418a25-7fa7-453c-a85e-8beebedfa31a:4 dk.dst a6418a25-7fa7-453c-a85e-8beebedfa31a 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Dragør Dragør Dragør Dragør Samme kommunenavn og kode før og efter kommunalreformen i 2007. urn:ddi:dk.dst:fedd98bf-f2e2-4514-b629-563a0fddb553:4 dk.dst fedd98bf-f2e2-4514-b629-563a0fddb553 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Tårnby Tårnby Tårnby Tårnby Samme kommunenavn og kode før og efter kommunalreformen i 2007. urn:ddi:dk.dst:bdb30cd6-8f9a-4474-9426-fe6083170b7d:4 dk.dst bdb30cd6-8f9a-4474-9426-fe6083170b7d 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Landsdel Københavns omegn Province Copenhagen environs Landsdel Københavns omegn Province Copenhagen environs urn:ddi:dk.dst:34b56c01-3832-4b79-a8de-adda0fb4ade4:4 dk.dst 34b56c01-3832-4b79-a8de-adda0fb4ade4 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Albertslund Albertslund Albertslund Albertslund Samme kommunenavn og kode før og efter kommunalreformen i 2007. urn:ddi:dk.dst:70a801c6-71e7-4cda-bfde-921bdacf3042:4 dk.dst 70a801c6-71e7-4cda-bfde-921bdacf3042 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Ballerup Ballerup Ballerup Ballerup Samme kommunenavn og kode før og efter kommunalreformen i 2007. urn:ddi:dk.dst:0b0699bd-a4e1-48a2-867d-17ad8912ce2c:4 dk.dst 0b0699bd-a4e1-48a2-867d-17ad8912ce2c 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Brøndby Brøndby Brøndby Brøndby Samme kommunenavn og kode før og efter kommunalreformen i 2007. urn:ddi:dk.dst:d4f39662-a547-4b19-b6ca-45fe95a23608:4 dk.dst d4f39662-a547-4b19-b6ca-45fe95a23608 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Gentofte Gentofte Gentofte Gentofte Samme kommunenavn og kode før og efter kommunalreformen i 2007. urn:ddi:dk.dst:a66ffba7-98ab-4543-9f39-623d218787b5:4 dk.dst a66ffba7-98ab-4543-9f39-623d218787b5 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Gladsaxe Gladsaxe Gladsaxe Gladsaxe Samme kommunenavn og kode før og efter kommunalreformen i 2007. urn:ddi:dk.dst:e425194c-2faf-4fe6-8830-9a1dc2fdc808:4 dk.dst e425194c-2faf-4fe6-8830-9a1dc2fdc808 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Glostrup Glostrup Glostrup Glostrup Samme kommunenavn og kode før og efter kommunalreformen i 2007. urn:ddi:dk.dst:c9ba2b2e-6f0d-4831-b8b3-9f1383ba715f:4 dk.dst c9ba2b2e-6f0d-4831-b8b3-9f1383ba715f 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Herlev Herlev Herlev Herlev Samme kommunenavn og kode før og efter kommunalreformen i 2007. urn:ddi:dk.dst:a0e6fae0-d8b9-4c7c-9da8-01b2ccdd18ca:4 dk.dst a0e6fae0-d8b9-4c7c-9da8-01b2ccdd18ca 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Hvidovre Hvidovre Hvidovre Hvidovre Samme kommunenavn og kode før og efter kommunalreformen i 2007. urn:ddi:dk.dst:073bd906-fbd6-4720-8cdb-e62df1a8fb97:4 dk.dst 073bd906-fbd6-4720-8cdb-e62df1a8fb97 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Høje-Taastrup Høje-Taastrup Høje-Taastrup Høje-Taastrup Samme kommunenavn og kode før og efter kommunalreformen i 2007. urn:ddi:dk.dst:f3ef9035-e3e2-428c-9bf2-7bec7dc5df1b:4 dk.dst f3ef9035-e3e2-428c-9bf2-7bec7dc5df1b 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Ishøj Ishøj Ishøj Ishøj Samme kommunenavn og kode før og efter kommunalreformen i 2007. urn:ddi:dk.dst:34c01737-7016-4bee-a6cd-f2a59e0f326c:4 dk.dst 34c01737-7016-4bee-a6cd-f2a59e0f326c 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Samme kommunenavn og kode før og efter kommunalreformen i 2007. urn:ddi:dk.dst:b9ad32bf-c8cc-44bb-9f11-1cd2ec09eb14:4 dk.dst b9ad32bf-c8cc-44bb-9f11-1cd2ec09eb14 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Rødovre Rødovre Rødovre Rødovre Samme kommunenavn og kode før og efter kommunalreformen i 2007. urn:ddi:dk.dst:1f7c2574-7640-42ca-a5b7-04043a50c856:4 dk.dst 1f7c2574-7640-42ca-a5b7-04043a50c856 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Vallensbæk Vallensbæk Vallensbæk Vallensbæk Samme kommunenavn og kode før og efter kommunalreformen i 2007. urn:ddi:dk.dst:c463204e-a951-461d-a3d1-7cb0a628ad4b:4 dk.dst c463204e-a951-461d-a3d1-7cb0a628ad4b 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Landsdel Nordsjælland Province North Zealand Landsdel Nordsjælland Province North Zealand urn:ddi:dk.dst:563af8a3-a954-4a6f-8141-081008a58090:4 dk.dst 563af8a3-a954-4a6f-8141-081008a58090 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Allerød Allerød Allerød Allerød Samme kommunenavn og kode før og efter kommunalreformen i 2007. urn:ddi:dk.dst:48d1a8f9-f948-4852-8af6-c8d0580a15ff:3 dk.dst 48d1a8f9-f948-4852-8af6-c8d0580a15ff 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Egedal Egedal Egedal Egedal urn:ddi:dk.dst:c4286457-a09a-450f-8e25-a1184a559356:3 dk.dst c4286457-a09a-450f-8e25-a1184a559356 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Fredensborg Fredensborg Fredensborg Fredensborg urn:ddi:dk.dst:2ccf1a91-e00e-477a-80bb-2c65a7bf9588:3 dk.dst 2ccf1a91-e00e-477a-80bb-2c65a7bf9588 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Frederikssund Frederikssund Frederikssund Frederikssund urn:ddi:dk.dst:37307f85-5bb6-4cb0-8e54-a7cb7df2ff11:3 dk.dst 37307f85-5bb6-4cb0-8e54-a7cb7df2ff11 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Furesø Furesø Furesø Furesø urn:ddi:dk.dst:85200779-441e-4461-9935-dabb899e9203:3 dk.dst 85200779-441e-4461-9935-dabb899e9203 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Gribskov Gribskov Gribskov Gribskov urn:ddi:dk.dst:d69f1a84-f90a-47a3-9c32-065c21401ed1:4 dk.dst d69f1a84-f90a-47a3-9c32-065c21401ed1 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Halsnæs Halsnæs Halsnæs Halsnæs Hed indtil 1. januar 2008 Frederiksværk-Hundested Kommune. urn:ddi:dk.dst:f607fb67-884a-4dda-ae49-e81de90659e3:4 dk.dst f607fb67-884a-4dda-ae49-e81de90659e3 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Helsingør Helsingør Helsingør Helsingør Samme kommunenavn og kode før og efter kommunalreformen i 2007. urn:ddi:dk.dst:618c50c1-e87b-4026-8d22-fc654cb680bf:3 dk.dst 618c50c1-e87b-4026-8d22-fc654cb680bf 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Hillerød Hillerød Hillerød Hillerød urn:ddi:dk.dst:8872c0a6-6fbd-416e-a469-344ba43e1240:4 dk.dst 8872c0a6-6fbd-416e-a469-344ba43e1240 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Hørsholm Hørsholm Hørsholm Hørsholm Samme kommunenavn og kode før og efter kommunalreformen i 2007. urn:ddi:dk.dst:de7d12fa-6288-4ed7-af45-af37c050d9e4:3 dk.dst de7d12fa-6288-4ed7-af45-af37c050d9e4 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Rudersdal Rudersdal Rudersdal Rudersdal urn:ddi:dk.dst:b0d20add-c15a-40fc-a739-88d5571918ea:3 dk.dst b0d20add-c15a-40fc-a739-88d5571918ea 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Landsdel Bornholm Province Bornholm Landsdel Bornholm Province Bornholm urn:ddi:dk.dst:37335662-9450-4e93-baa5-18b577782d76:4 dk.dst 37335662-9450-4e93-baa5-18b577782d76 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Bornholm Bornholm Bornholm Bornholm Samme kommunenavn og kode før og efter kommunalreformen i 2007. Særstatus som amtskommune bortfaldt ved kommunalreformen i 2007. urn:ddi:dk.dst:7e5d7aec-052d-4e2b-a7f5-4b6e062caad8:3 dk.dst 7e5d7aec-052d-4e2b-a7f5-4b6e062caad8 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Christiansø Christiansø Christiansø Christiansø urn:ddi:dk.dst:26e6b000-add5-4f7d-8014-c9f5a2b65ff4:4 dk.dst 26e6b000-add5-4f7d-8014-c9f5a2b65ff4 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Region Sjælland Region Zealand Region Sjælland Region Zealand urn:ddi:dk.dst:08d92e03-42d0-4f18-89fa-f249337a6e5a:4 dk.dst 08d92e03-42d0-4f18-89fa-f249337a6e5a 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Landsdel Østsjælland Province East Zealand Landsdel Østsjælland Province East Zealand urn:ddi:dk.dst:d61a78af-2acb-43f6-b757-4fd54d1eb752:4 dk.dst d61a78af-2acb-43f6-b757-4fd54d1eb752 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Greve Greve Greve Greve Samme kommunenavn og kode før og efter kommunalreformen i 2007. urn:ddi:dk.dst:b134aa89-ed4d-4c91-b27e-9fd5cfa70173:3 dk.dst b134aa89-ed4d-4c91-b27e-9fd5cfa70173 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Køge Køge Køge Køge urn:ddi:dk.dst:e08fbda3-91a8-47f6-8ff2-b99ad4c7e6c0:3 dk.dst e08fbda3-91a8-47f6-8ff2-b99ad4c7e6c0 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Lejre Lejre Lejre Lejre urn:ddi:dk.dst:61a3f82e-ff1d-45b9-9f1f-5944d0d0d4c8:3 dk.dst 61a3f82e-ff1d-45b9-9f1f-5944d0d0d4c8 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Roskilde Roskilde Roskilde Roskilde urn:ddi:dk.dst:d6ddec17-fe81-41a3-bd2d-574f0cd52f78:4 dk.dst d6ddec17-fe81-41a3-bd2d-574f0cd52f78 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Solrød Solrød Solrød Solrød Samme kommunenavn og kode før og efter kommunalreformen i 2007. urn:ddi:dk.dst:1963defb-0bcc-4a48-a52a-a873e3fb77df:4 dk.dst 1963defb-0bcc-4a48-a52a-a873e3fb77df 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Landsdel Vest- og Sydsjælland Province West and South Zealand Landsdel Vest- og Sydsjælland Province West and South Zealand urn:ddi:dk.dst:dd092b36-2049-4eed-9ab2-00a3152c5c78:3 dk.dst dd092b36-2049-4eed-9ab2-00a3152c5c78 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Faxe Faxe Faxe Faxe urn:ddi:dk.dst:a55a28cb-1326-4244-8c5b-3716df264ccc:3 dk.dst a55a28cb-1326-4244-8c5b-3716df264ccc 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Guldborgsund Guldborgsund Guldborgsund Guldborgsund urn:ddi:dk.dst:a153c6cf-57b9-4d49-87e2-5a93a28d7799:3 dk.dst a153c6cf-57b9-4d49-87e2-5a93a28d7799 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Holbæk Holbæk Holbæk Holbæk urn:ddi:dk.dst:6a2a0711-1e0b-47e3-adf1-36722aa4ff19:3 dk.dst 6a2a0711-1e0b-47e3-adf1-36722aa4ff19 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Kalundborg Kalundborg Kalundborg Kalundborg urn:ddi:dk.dst:c7127728-e567-4e44-8309-e36d95b0b21f:3 dk.dst c7127728-e567-4e44-8309-e36d95b0b21f 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Lolland Lolland Lolland Lolland urn:ddi:dk.dst:1b0e54c7-a7ab-4dfb-9abf-dead735a9b7a:3 dk.dst 1b0e54c7-a7ab-4dfb-9abf-dead735a9b7a 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Næstved Næstved Næstved Næstved urn:ddi:dk.dst:5db033b9-c53d-4e37-9019-0190bb42df28:3 dk.dst 5db033b9-c53d-4e37-9019-0190bb42df28 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Odsherred Odsherred Odsherred Odsherred urn:ddi:dk.dst:02b21add-4f72-4d98-98e0-61c3ac296448:4 dk.dst 02b21add-4f72-4d98-98e0-61c3ac296448 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Ringsted Ringsted Ringsted Ringsted Samme kommunenavn og kode før og efter kommunalreformen i 2007. urn:ddi:dk.dst:cafaf801-2495-4c15-9f69-f6f5a583a3ad:3 dk.dst cafaf801-2495-4c15-9f69-f6f5a583a3ad 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Slagelse Slagelse Slagelse Slagelse urn:ddi:dk.dst:c2d6e9f5-de22-4dbd-98dd-4c46f10a0596:3 dk.dst c2d6e9f5-de22-4dbd-98dd-4c46f10a0596 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Sorø Sorø Sorø Sorø urn:ddi:dk.dst:07828bc8-ee63-4b56-83b7-3af73c7e483f:3 dk.dst 07828bc8-ee63-4b56-83b7-3af73c7e483f 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Stevns Stevns Stevns Stevns urn:ddi:dk.dst:ace9c0c5-9ff3-48cf-a857-0e928ce627b0:3 dk.dst ace9c0c5-9ff3-48cf-a857-0e928ce627b0 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Vordingborg Vordingborg Vordingborg Vordingborg urn:ddi:dk.dst:317757a0-776b-4a44-98b9-f730fc278758:4 dk.dst 317757a0-776b-4a44-98b9-f730fc278758 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Region Syddanmark Region of Southern Denmark Region Syddanmark Region of Southern Denmark urn:ddi:dk.dst:869295f1-7dbd-400b-821c-2b8703f71b3d:3 dk.dst 869295f1-7dbd-400b-821c-2b8703f71b3d 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Landsdel Fyn Province Fyn Landsdel Fyn Province Fyn urn:ddi:dk.dst:ab199ff4-27cb-4acb-b07a-e8ba4f78bd34:3 dk.dst ab199ff4-27cb-4acb-b07a-e8ba4f78bd34 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Assens Assens Assens Assens urn:ddi:dk.dst:bed732b7-2d33-408d-a128-910d969c9719:3 dk.dst bed732b7-2d33-408d-a128-910d969c9719 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Faaborg-Midtfyn Faaborg-Midtfyn Faaborg-Midtfyn Faaborg-Midtfyn urn:ddi:dk.dst:c226c36c-cfe5-48f0-934e-22dd588cabb9:3 dk.dst c226c36c-cfe5-48f0-934e-22dd588cabb9 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Kerteminde Kerteminde Kerteminde Kerteminde urn:ddi:dk.dst:c60aa491-eab0-42c2-bfff-b8117842602b:3 dk.dst c60aa491-eab0-42c2-bfff-b8117842602b 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Langeland Langeland Langeland Langeland urn:ddi:dk.dst:dd54b110-0bf3-4f7a-9c77-93ce2fa9579e:3 dk.dst dd54b110-0bf3-4f7a-9c77-93ce2fa9579e 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Middelfart Middelfart Middelfart Middelfart urn:ddi:dk.dst:af220ac7-3d93-4b01-85ca-925c10a8b2fb:3 dk.dst af220ac7-3d93-4b01-85ca-925c10a8b2fb 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Nordfyns Nordfyns Nordfyns Nordfyns urn:ddi:dk.dst:5f677eaa-3e24-4415-a225-7e8976215d90:3 dk.dst 5f677eaa-3e24-4415-a225-7e8976215d90 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg urn:ddi:dk.dst:ba9c04d5-a34a-4eb5-a0d2-fadeeb2f66b4:4 dk.dst ba9c04d5-a34a-4eb5-a0d2-fadeeb2f66b4 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Odense Odense Odense Odense Samme kommunenavn og kode før og efter kommunalreformen i 2007. urn:ddi:dk.dst:b6984a5c-96b4-4005-ad67-e55e14e5dcdb:3 dk.dst b6984a5c-96b4-4005-ad67-e55e14e5dcdb 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Svendborg Svendborg Svendborg Svendborg urn:ddi:dk.dst:d7d85265-d691-4462-9c70-4b05889a9274:3 dk.dst d7d85265-d691-4462-9c70-4b05889a9274 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Ærø Ærø Ærø Ærø urn:ddi:dk.dst:6cb8a979-dd00-485d-b743-a522fea0d20e:4 dk.dst 6cb8a979-dd00-485d-b743-a522fea0d20e 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Landsdel Sydjylland Province South Jutland Landsdel Sydjylland Province South Jutland urn:ddi:dk.dst:32dee523-9641-422e-a183-2d392019d099:3 dk.dst 32dee523-9641-422e-a183-2d392019d099 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Billund Billund Billund Billund urn:ddi:dk.dst:d1c0fe1e-1dea-49c0-9933-b71c095ab129:3 dk.dst d1c0fe1e-1dea-49c0-9933-b71c095ab129 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Esbjerg Esbjerg Esbjerg Esbjerg urn:ddi:dk.dst:83a7220c-1ff0-4762-8cef-635f38feab5d:4 dk.dst 83a7220c-1ff0-4762-8cef-635f38feab5d 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Fanø Fanø Fanø Fanø Samme kommunenavn og kode før og efter kommunalreformen i 2007. urn:ddi:dk.dst:3bdf81ff-1148-4638-a58e-1395633ab37a:4 dk.dst 3bdf81ff-1148-4638-a58e-1395633ab37a 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Fredericia Fredericia Fredericia Fredericia Samme kommunenavn og kode før og efter kommunalreformen i 2007. urn:ddi:dk.dst:05692a4f-2f87-4262-b75e-d3f008da7b74:3 dk.dst 05692a4f-2f87-4262-b75e-d3f008da7b74 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Haderslev Haderslev Haderslev Haderslev urn:ddi:dk.dst:7a81a8c2-05d9-4222-ab24-1a306c08ae2a:3 dk.dst 7a81a8c2-05d9-4222-ab24-1a306c08ae2a 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Kolding Kolding Kolding Kolding urn:ddi:dk.dst:a096520c-1c64-4fa9-88a1-b6b4452691f7:3 dk.dst a096520c-1c64-4fa9-88a1-b6b4452691f7 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Sønderborg Sønderborg Sønderborg Sønderborg urn:ddi:dk.dst:e88f1d9d-b3fa-4afd-9ae0-26846be67c22:3 dk.dst e88f1d9d-b3fa-4afd-9ae0-26846be67c22 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Tønder Tønder Tønder Tønder urn:ddi:dk.dst:16381f79-ec5d-4c54-9428-646ca667a2d2:3 dk.dst 16381f79-ec5d-4c54-9428-646ca667a2d2 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Varde Varde Varde Varde urn:ddi:dk.dst:e2c74f6d-8352-4200-9a0b-f40f05958332:3 dk.dst e2c74f6d-8352-4200-9a0b-f40f05958332 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Vejen Vejen Vejen Vejen urn:ddi:dk.dst:e85087ab-b5c0-40d0-863f-db837ecb1bba:3 dk.dst e85087ab-b5c0-40d0-863f-db837ecb1bba 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Vejle Vejle Vejle Vejle urn:ddi:dk.dst:abee4c0a-d041-43e4-961b-c8ec51f47223:3 dk.dst abee4c0a-d041-43e4-961b-c8ec51f47223 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Aabenraa Aabenraa Aabenraa Aabenraa urn:ddi:dk.dst:50ee685d-915e-48fe-8387-bd30acd8dcc3:4 dk.dst 50ee685d-915e-48fe-8387-bd30acd8dcc3 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Region Midtjylland Central Denmark Region Region Midtjylland Central Denmark Region urn:ddi:dk.dst:d121a842-dbea-4738-ad10-adad478ee8d0:4 dk.dst d121a842-dbea-4738-ad10-adad478ee8d0 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Landsdel Østjylland Province East Jutland Landsdel Østjylland Province East Jutland urn:ddi:dk.dst:ea19588d-20c0-4d03-aecb-b580f22de5f8:3 dk.dst ea19588d-20c0-4d03-aecb-b580f22de5f8 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Favrskov Favrskov Favrskov Favrskov urn:ddi:dk.dst:c863f8aa-0d4c-4860-8da4-1cbdb0de86ad:3 dk.dst c863f8aa-0d4c-4860-8da4-1cbdb0de86ad 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Hedensted Hedensted Hedensted Hedensted urn:ddi:dk.dst:1154bf80-7b67-426f-b938-8a512e3f6c43:3 dk.dst 1154bf80-7b67-426f-b938-8a512e3f6c43 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Horsens Horsens Horsens Horsens urn:ddi:dk.dst:b3c47fce-99f9-443f-a139-f516b6209c84:3 dk.dst b3c47fce-99f9-443f-a139-f516b6209c84 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Norddjurs Norddjurs Norddjurs Norddjurs urn:ddi:dk.dst:81193513-6869-4e50-8531-28897c933d5b:4 dk.dst 81193513-6869-4e50-8531-28897c933d5b 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Odder Odder Odder Odder Samme kommunenavn og kode før og efter kommunalreformen i 2007. urn:ddi:dk.dst:e47c338e-51fd-4b41-901b-322eff262586:3 dk.dst e47c338e-51fd-4b41-901b-322eff262586 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Randers Randers Randers Randers urn:ddi:dk.dst:e45d2b98-5779-4d75-80ea-a5d6ffc757c4:4 dk.dst e45d2b98-5779-4d75-80ea-a5d6ffc757c4 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Samsø Samsø Samsø Samsø Samme kommunenavn og kode før og efter kommunalreformen i 2007. urn:ddi:dk.dst:a7f9bfea-2591-421a-8203-0c73d5eb7acd:3 dk.dst a7f9bfea-2591-421a-8203-0c73d5eb7acd 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Silkeborg Silkeborg Silkeborg Silkeborg urn:ddi:dk.dst:68e1cd4b-4a7e-4cc1-834c-c9cfbaf1022c:3 dk.dst 68e1cd4b-4a7e-4cc1-834c-c9cfbaf1022c 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Skanderborg Skanderborg Skanderborg Skanderborg urn:ddi:dk.dst:9356b07d-75ce-4af5-8471-052e7c56d04e:3 dk.dst 9356b07d-75ce-4af5-8471-052e7c56d04e 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Syddjurs Syddjurs Syddjurs Syddjurs urn:ddi:dk.dst:541a7b6c-cad2-4564-9b44-9418be349e3a:4 dk.dst 541a7b6c-cad2-4564-9b44-9418be349e3a 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Aarhus Aarhus Aarhus Aarhus Samme kommunenavn og kode før og efter kommunalreformen i 2007. urn:ddi:dk.dst:111dacb0-bb21-48d5-aee4-cc8409e18fa2:4 dk.dst 111dacb0-bb21-48d5-aee4-cc8409e18fa2 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Landsdel Vestjylland Province West Jutland Landsdel Vestjylland Province West Jutland urn:ddi:dk.dst:07b3deec-1691-4e82-b698-3a0921874ca0:3 dk.dst 07b3deec-1691-4e82-b698-3a0921874ca0 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Herning Herning Herning Herning urn:ddi:dk.dst:8291da29-8b5e-41cd-be9c-95432bbd1d9c:3 dk.dst 8291da29-8b5e-41cd-be9c-95432bbd1d9c 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Holstebro Holstebro Holstebro Holstebro urn:ddi:dk.dst:e09276f0-ef0a-4858-89be-31d759936666:3 dk.dst e09276f0-ef0a-4858-89be-31d759936666 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Ikast-Brande Ikast-Brande Ikast-Brande Ikast-Brande urn:ddi:dk.dst:b088359e-744b-4134-91a1-7f1309591eaf:3 dk.dst b088359e-744b-4134-91a1-7f1309591eaf 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Lemvig Lemvig Lemvig Lemvig urn:ddi:dk.dst:0dfce9c0-169f-4691-9265-b00a077cf8fe:3 dk.dst 0dfce9c0-169f-4691-9265-b00a077cf8fe 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Ringkøbing-Skjern Ringkøbing-Skjern Ringkøbing-Skjern Ringkøbing-Skjern urn:ddi:dk.dst:1c178673-2bbf-4a88-b7d6-d88e164cecac:3 dk.dst 1c178673-2bbf-4a88-b7d6-d88e164cecac 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Skive Skive Skive Skive urn:ddi:dk.dst:e3da29ed-9eed-471d-b348-ab03111f6e51:3 dk.dst e3da29ed-9eed-471d-b348-ab03111f6e51 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Struer Struer Struer Struer urn:ddi:dk.dst:05636d54-37cf-43d7-8cee-a867499e9732:3 dk.dst 05636d54-37cf-43d7-8cee-a867499e9732 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Viborg Viborg Viborg Viborg urn:ddi:dk.dst:fac10e19-19a1-491c-8e82-ffbe2ec3019b:4 dk.dst fac10e19-19a1-491c-8e82-ffbe2ec3019b 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Region Nordjylland North Denmark Region Region Nordjylland North Denmark Region urn:ddi:dk.dst:e48e2026-7a79-4b70-b5b7-cc936ede969b:4 dk.dst e48e2026-7a79-4b70-b5b7-cc936ede969b 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Landsdel Nordjylland Province North Jutland Landsdel Nordjylland Province North Jutland urn:ddi:dk.dst:de58fc55-2b81-4a36-939a-7019369b4b4b:3 dk.dst de58fc55-2b81-4a36-939a-7019369b4b4b 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Brønderslev Brønderslev Brønderslev Brønderslev urn:ddi:dk.dst:019c9976-fd28-4716-b216-608ce889c47a:3 dk.dst 019c9976-fd28-4716-b216-608ce889c47a 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Frederikshavn Frederikshavn Frederikshavn Frederikshavn urn:ddi:dk.dst:6128b850-d818-448d-9912-dacb171f8b08:3 dk.dst 6128b850-d818-448d-9912-dacb171f8b08 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Hjørring Hjørring Hjørring Hjørring urn:ddi:dk.dst:c2704952-07ee-4ec1-b01d-57084a9e3640:3 dk.dst c2704952-07ee-4ec1-b01d-57084a9e3640 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Jammerbugt Jammerbugt Jammerbugt Jammerbugt urn:ddi:dk.dst:d48cde22-4c82-451f-8068-7eb20b49533e:4 dk.dst d48cde22-4c82-451f-8068-7eb20b49533e 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Læsø Læsø Læsø Læsø Samme kommunenavn og kode før og efter kommunalreformen i 2007. urn:ddi:dk.dst:dc416b1b-6608-40b0-9464-a61358fa9e32:3 dk.dst dc416b1b-6608-40b0-9464-a61358fa9e32 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Mariagerfjord Mariagerfjord Mariagerfjord Mariagerfjord urn:ddi:dk.dst:d7d74859-dfc5-4953-b67d-558200225a75:4 dk.dst d7d74859-dfc5-4953-b67d-558200225a75 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Morsø Morsø Morsø Morsø Samme kommunenavn og kode før og efter kommunalreformen i 2007. urn:ddi:dk.dst:84424e94-7cae-485f-af9a-3d1dfdffdf8d:3 dk.dst 84424e94-7cae-485f-af9a-3d1dfdffdf8d 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Rebild Rebild Rebild Rebild urn:ddi:dk.dst:94bc2fb8-ee8d-43f3-9d63-2efbb5f79290:3 dk.dst 94bc2fb8-ee8d-43f3-9d63-2efbb5f79290 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Thisted Thisted Thisted Thisted urn:ddi:dk.dst:d3b77366-5e8b-4d40-8bd6-0c462567b386:3 dk.dst d3b77366-5e8b-4d40-8bd6-0c462567b386 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Vesthimmerlands Vesthimmerlands Vesthimmerlands Vesthimmerlands urn:ddi:dk.dst:3e930699-9c81-4717-93d2-8f8e55bf555d:3 dk.dst 3e930699-9c81-4717-93d2-8f8e55bf555d 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Adding Classification -- Regioner, landsdele og kommuner. v xx: 2017- Aalborg Aalborg Aalborg Aalborg