dk.dst a76ad226-6725-48fe-a990-aec844e64046 17 CodeList urn:ddi:dk.dst:a76ad226-6725-48fe-a990-aec844e64046:17 dk.dst a76ad226-6725-48fe-a990-aec844e64046 17 extension:type cm:StatisticalClassification cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":"2003-01-01T00:00:00","DateOnly":"2003-01-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2003-01-01"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":"2007-12-31T00:00:00","DateOnly":"2007-12-31T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2007-12-31"} cm:MaintenanceUnit {"da":"Erhvervsindberetning og –registre ","en":"Business Data Collection and Registers"} cm:ContactPerson {"da":"BGN","en":"BGN"} cm:IsCurrent False cm:Predecessor urn:ddi:dk.dst:88fc5d24-3b9e-4dfa-ae3f-75e0a1baf736:13 cm:Successor urn:ddi:dk.dst:8efcfacd-a8f4-4e26-b8be-940b440e9ef4:21 DSTLM01\rkr DB03_V1_2003 DB03_V1_2003 Dansk Branchekode DB03, v1:2003 Dansk Branchekode DB03, v1:2003 Dansk Branchekode 2003 (DB03) var gældende dansk branchenomenklatur 2003 til 2007 og erstattede DB93 2. udgave. Dansk Branchekode 2003 (DB03) er en 6-cifret branchenomenklatur, der først og fremmest er udarbejdet med henblik på statistisk brug. DB03 giver regler og retningslinier for, i hvilken branche en virksomhed skal placeres. Derved sikres, at brancheplaceringen i erhvervsgrupper foretages på en ensartet måde. DB03 er en underopdeling af EU's branchenomenklatur, NACE rev. 1.1. NACE rev. 1.1 er en revideret udgave af NACE rev. 1 fra 1993. NACE rev. 1.1 gælder fra 1. januar 2003 i alle EU-medlemsstater ifølge Kommissionens forordning nr. 29/2002. DB03 was the Danish nomenclature from January 1, 2003, to January 1, 2008. DB03 was replaced with DB07 January 1, 2008. urn:ddi:dk.dst:5b0f608f-e269-4d91-9b33-640c0242e5c1:17 dk.dst 5b0f608f-e269-4d91-9b33-640c0242e5c1 17 dk.dst 160736f9-f042-4c3b-bd11-a27d99441e2d 2 Category A urn:ddi:dk.dst:bd1e0819-ae52-4d10-8f89-039bd61d9e43:17 dk.dst bd1e0819-ae52-4d10-8f89-039bd61d9e43 17 dk.dst 8a2c78b7-cedc-47b7-a9f5-f525893c6d41 2 Category 01 urn:ddi:dk.dst:b5d714ab-d914-4835-8180-9f8d9c414145:17 dk.dst b5d714ab-d914-4835-8180-9f8d9c414145 17 dk.dst badcdff4-5317-4703-94a0-1cac2136cb5f 2 Category 01.1 urn:ddi:dk.dst:3f77ad3b-5912-4ddf-8515-35e4dc114d3e:17 dk.dst 3f77ad3b-5912-4ddf-8515-35e4dc114d3e 17 dk.dst f4cb8085-377b-410b-ad75-2536073443f6 2 Category 01.11 urn:ddi:dk.dst:3b91174e-b627-4991-8a60-444484365fb7:17 dk.dst 3b91174e-b627-4991-8a60-444484365fb7 17 dk.dst f64a5d4a-b273-43bf-8563-67c1cbdce8c0 2 Category 01.11.10 urn:ddi:dk.dst:e68c086a-7245-40cd-bf34-b0990393d65d:17 dk.dst e68c086a-7245-40cd-bf34-b0990393d65d 17 dk.dst 7534a596-0a08-4750-b287-811622abc8d0 2 Category 01.11.90 urn:ddi:dk.dst:30b67b93-b385-40e8-bd11-f0ca627f701a:17 dk.dst 30b67b93-b385-40e8-bd11-f0ca627f701a 17 dk.dst 8bc30b40-9317-4595-9b4a-39b674330c10 2 Category 01.12 urn:ddi:dk.dst:26d14eaa-d7ab-450d-b276-5f59c440c03d:17 dk.dst 26d14eaa-d7ab-450d-b276-5f59c440c03d 17 dk.dst 9244654e-e4ff-4acf-ab31-3c8ba5546d8f 2 Category 01.12.10 urn:ddi:dk.dst:17fefcf7-a1d0-4905-a5c9-bfe8f33ad249:17 dk.dst 17fefcf7-a1d0-4905-a5c9-bfe8f33ad249 17 dk.dst fbed62a3-1aa0-40a8-98e8-0a15f326959a 2 Category 01.12.20 urn:ddi:dk.dst:76397f08-7dc1-4c2e-ae2d-3622d3e52487:17 dk.dst 76397f08-7dc1-4c2e-ae2d-3622d3e52487 17 dk.dst 7c9d0772-0fc4-4c13-af12-8342b06f7d9e 2 Category 01.13 urn:ddi:dk.dst:c27b177f-d5b0-4a3c-af12-4fa6eb34a39c:17 dk.dst c27b177f-d5b0-4a3c-af12-4fa6eb34a39c 17 dk.dst 7dc84352-6b0b-49ec-b61f-fe4c01f40e34 2 Category 01.13.00 urn:ddi:dk.dst:7cd4e3c1-c869-44ff-be89-abdd89cb706a:17 dk.dst 7cd4e3c1-c869-44ff-be89-abdd89cb706a 17 dk.dst 9511beaa-4bff-4246-9d72-dcbd81e8f2b3 2 Category 01.2 urn:ddi:dk.dst:b4880095-dea0-49f2-899a-c6656c54f7fe:17 dk.dst b4880095-dea0-49f2-899a-c6656c54f7fe 17 dk.dst 2dec7590-2ae1-458c-8d3a-b1be7c6d78c5 2 Category 01.21 urn:ddi:dk.dst:f83d5b16-a832-489d-bd56-71e394aab9e5:17 dk.dst f83d5b16-a832-489d-bd56-71e394aab9e5 17 dk.dst 706437fb-c152-4d8e-b305-4797087801d1 2 Category 01.21.10 urn:ddi:dk.dst:683b575c-dccf-4a5b-8380-f20a3d532366:17 dk.dst 683b575c-dccf-4a5b-8380-f20a3d532366 17 dk.dst 0cef08c4-f597-4cd1-8b97-4edb05709743 2 Category 01.21.90 urn:ddi:dk.dst:0a279e21-24a6-43dd-8e75-11bde7c887d4:17 dk.dst 0a279e21-24a6-43dd-8e75-11bde7c887d4 17 dk.dst 1f843c56-eae3-4ee4-b87f-cae356a6ae0d 2 Category 01.22 urn:ddi:dk.dst:010206d6-9a06-4671-83fd-04c955775f91:17 dk.dst 010206d6-9a06-4671-83fd-04c955775f91 17 dk.dst 0b504f0e-806d-41d8-81e9-d3d03903d139 2 Category 01.22.10 urn:ddi:dk.dst:751d13a0-27bc-4e2f-a85a-e75a22677e61:17 dk.dst 751d13a0-27bc-4e2f-a85a-e75a22677e61 17 dk.dst bbcba231-2091-498a-825a-94bb68583356 2 Category 01.22.20 urn:ddi:dk.dst:ae4fb3ac-7046-42db-8f47-f2c33f6cae0b:17 dk.dst ae4fb3ac-7046-42db-8f47-f2c33f6cae0b 17 dk.dst c33818c8-9e39-475e-81f3-1e858dedb3c7 2 Category 01.23 urn:ddi:dk.dst:1c90996f-6617-4fa1-8e73-4e9ea15b9c3c:17 dk.dst 1c90996f-6617-4fa1-8e73-4e9ea15b9c3c 17 dk.dst 74796401-94ed-4518-9110-33e22d0d4123 2 Category 01.23.00 urn:ddi:dk.dst:6fcad191-dd35-43a8-9889-869b56cac5e6:17 dk.dst 6fcad191-dd35-43a8-9889-869b56cac5e6 17 dk.dst bed2cabb-5f51-46f2-9d4c-e536e42a6009 2 Category 01.24 urn:ddi:dk.dst:01e3dc52-3100-4b8e-913d-99269d17c138:17 dk.dst 01e3dc52-3100-4b8e-913d-99269d17c138 17 dk.dst a5f4e961-dc6e-4e33-8722-f998e6f3024e 2 Category 01.24.00 urn:ddi:dk.dst:64ed778e-8153-4e2d-8afc-e99131aa8166:17 dk.dst 64ed778e-8153-4e2d-8afc-e99131aa8166 17 dk.dst 247151c4-f98c-46e8-b0c3-74f322335e41 2 Category 01.25 urn:ddi:dk.dst:103c35e6-93d6-49bd-ace4-4cec77b35aa5:17 dk.dst 103c35e6-93d6-49bd-ace4-4cec77b35aa5 17 dk.dst ebfd3753-6c9d-49f3-966b-e1e39df738d8 2 Category 01.25.10 urn:ddi:dk.dst:4214d2d2-438b-4307-b6ca-97af818b9016:17 dk.dst 4214d2d2-438b-4307-b6ca-97af818b9016 17 dk.dst 09940e8f-4818-441c-8a23-ced9597f390e 2 Category 01.25.20 urn:ddi:dk.dst:9d1a0931-d7a7-425d-a8d3-2839f8fd3217:17 dk.dst 9d1a0931-d7a7-425d-a8d3-2839f8fd3217 17 dk.dst e0fadc8f-80e4-490c-b31a-c7bd22cddd86 2 Category 01.25.30 urn:ddi:dk.dst:b8277bd0-17bc-461b-8e11-4897a49850b2:17 dk.dst b8277bd0-17bc-461b-8e11-4897a49850b2 17 dk.dst 5dad1a6a-4eb1-4b32-9cf0-040fff067233 2 Category 01.25.90 urn:ddi:dk.dst:b27385d6-5eb0-4d59-83c2-1da86c56f60a:17 dk.dst b27385d6-5eb0-4d59-83c2-1da86c56f60a 17 dk.dst f0e990d9-27d3-4774-ae67-dc0fdd15c02b 2 Category 01.3 urn:ddi:dk.dst:aeef75ce-44c2-4a65-a7f7-d067d391ce63:17 dk.dst aeef75ce-44c2-4a65-a7f7-d067d391ce63 17 dk.dst 82ed31ed-ed8d-48ed-b97d-08a96bda92d9 2 Category 01.30 urn:ddi:dk.dst:25618f4b-adbe-419c-9746-532109c50c8e:17 dk.dst 25618f4b-adbe-419c-9746-532109c50c8e 17 dk.dst c85a8f8c-d947-4012-9d0b-a13f8ddfcaac 2 Category 01.30.00 urn:ddi:dk.dst:289e01f9-6e50-4424-993a-890cae52665c:17 dk.dst 289e01f9-6e50-4424-993a-890cae52665c 17 dk.dst 25be4358-d88c-4eed-9b25-1c3ce834cdde 2 Category 01.4 urn:ddi:dk.dst:9677c114-3751-467d-9a49-6e6a3279afc2:17 dk.dst 9677c114-3751-467d-9a49-6e6a3279afc2 17 dk.dst 13d63ac8-977d-437d-a55d-7efa3b66ed1c 2 Category 01.41 urn:ddi:dk.dst:fddbceeb-39c2-4f6e-8bba-824547997255:17 dk.dst fddbceeb-39c2-4f6e-8bba-824547997255 17 dk.dst 05a1b701-9870-420c-960a-6de2395d323f 2 Category 01.41.10 urn:ddi:dk.dst:53a43424-ca3d-499b-a967-a34c15777bd4:17 dk.dst 53a43424-ca3d-499b-a967-a34c15777bd4 17 dk.dst 04ba6f8b-dd31-4aa9-94df-ecbe4863228a 2 Category 01.41.20 urn:ddi:dk.dst:c7e10735-fb34-4216-aced-aacfb4a137ef:17 dk.dst c7e10735-fb34-4216-aced-aacfb4a137ef 17 dk.dst c33ec853-776d-4224-bc8d-7fb7546b76bf 2 Category 01.41.90 urn:ddi:dk.dst:af465267-0eac-421a-98f1-3c24518c8252:17 dk.dst af465267-0eac-421a-98f1-3c24518c8252 17 dk.dst eab8d3e9-68e7-4cd0-a708-59780760e4b9 2 Category 01.42 urn:ddi:dk.dst:ebb6fbb3-bc9d-4534-8834-53a5bba2220f:17 dk.dst ebb6fbb3-bc9d-4534-8834-53a5bba2220f 17 dk.dst 73c39b06-43f9-4c9c-84cd-1fcd4add6b94 2 Category 01.42.00 urn:ddi:dk.dst:19885c20-be03-4df4-8a0c-80b8de72d005:17 dk.dst 19885c20-be03-4df4-8a0c-80b8de72d005 17 dk.dst a9db37f4-6e62-405e-80f4-5deab5aaac11 2 Category 01.5 urn:ddi:dk.dst:9bad7d35-834d-4da8-a4ff-ba50ec4bbb9f:17 dk.dst 9bad7d35-834d-4da8-a4ff-ba50ec4bbb9f 17 dk.dst 798a196b-8f07-4757-b4b9-3e24324a9ade 2 Category 01.50 urn:ddi:dk.dst:8b892ef5-7566-4c9f-91ec-0de3c449dfca:17 dk.dst 8b892ef5-7566-4c9f-91ec-0de3c449dfca 17 dk.dst 57a0d23d-184a-47cb-bd14-f66f60cf45b3 2 Category 01.50.00 urn:ddi:dk.dst:6c02eb22-4854-4c78-8bc2-4b124a313997:17 dk.dst 6c02eb22-4854-4c78-8bc2-4b124a313997 17 dk.dst f6de2be2-71fd-4e2b-80f8-49fa55340e67 2 Category 02 urn:ddi:dk.dst:930d1ae5-8e56-40b1-b620-48fdd134bcee:17 dk.dst 930d1ae5-8e56-40b1-b620-48fdd134bcee 17 dk.dst 9d67cf4d-a47a-4319-b76b-2517b871c16a 2 Category 02.0 urn:ddi:dk.dst:36bce6ff-2f41-499a-9368-e69f3306c210:17 dk.dst 36bce6ff-2f41-499a-9368-e69f3306c210 17 dk.dst 66479bdc-dbd2-4c44-acb9-86b0a9a8624a 2 Category 02.01 urn:ddi:dk.dst:b5be86c7-10a0-4c16-9dc3-d9381c7d8a59:17 dk.dst b5be86c7-10a0-4c16-9dc3-d9381c7d8a59 17 dk.dst 398d64a7-c47a-423e-9982-4fa9f1779758 2 Category 02.01.00 urn:ddi:dk.dst:5e954e5c-4fdf-4db8-8773-2db2d2867f71:17 dk.dst 5e954e5c-4fdf-4db8-8773-2db2d2867f71 17 dk.dst e8ffb3bc-67dd-483f-8b3e-1925731523b8 2 Category 02.02 urn:ddi:dk.dst:b739f51c-35a8-4ea2-b168-dca2cee32669:17 dk.dst b739f51c-35a8-4ea2-b168-dca2cee32669 17 dk.dst 4582da02-7312-4dc9-aa5a-53b5d95098fb 2 Category 02.02.00 urn:ddi:dk.dst:ad6cbcd0-0b96-47b5-a5bd-02a12d007f14:17 dk.dst ad6cbcd0-0b96-47b5-a5bd-02a12d007f14 17 dk.dst 8ed2ef42-f6cd-43ca-8a62-08ed26702c7b 2 Category B urn:ddi:dk.dst:8f283bd2-1ce7-4afb-9335-8d638741a0d6:17 dk.dst 8f283bd2-1ce7-4afb-9335-8d638741a0d6 17 dk.dst d7e1cbcf-e721-49c6-845f-4805d53746fa 2 Category 05 urn:ddi:dk.dst:f885f660-d006-43da-8509-341f5ac9eb23:17 dk.dst f885f660-d006-43da-8509-341f5ac9eb23 17 dk.dst a14deba4-be65-4354-a260-ee6393b17c30 2 Category 05.0 urn:ddi:dk.dst:113b178f-f0fe-4a76-94af-a320caf52044:17 dk.dst 113b178f-f0fe-4a76-94af-a320caf52044 17 dk.dst f89a2238-bbd4-4f30-a5df-58587f124c87 2 Category 05.01 urn:ddi:dk.dst:6b5c8d07-292e-48dc-9ba8-7a1266e4cfb2:17 dk.dst 6b5c8d07-292e-48dc-9ba8-7a1266e4cfb2 17 dk.dst a3170b8c-f54a-49b4-a297-c3277697a076 2 Category 05.01.00 urn:ddi:dk.dst:0f1af603-18bf-41c4-b7d7-86774877fc92:17 dk.dst 0f1af603-18bf-41c4-b7d7-86774877fc92 17 dk.dst 12a6c8df-551e-44e2-8614-1ac33d2e8dec 2 Category 05.02 urn:ddi:dk.dst:110f5307-df1b-424b-a6cd-932b1d486cd6:17 dk.dst 110f5307-df1b-424b-a6cd-932b1d486cd6 17 dk.dst 1800130a-31c2-4502-9fb8-7c402a3894de 2 Category 05.02.00 urn:ddi:dk.dst:46c4df97-cdbc-437d-9f88-48f47fe6c057:17 dk.dst 46c4df97-cdbc-437d-9f88-48f47fe6c057 17 dk.dst 15dbc82c-629f-405b-ac98-641fe028b57c 2 Category C urn:ddi:dk.dst:4fe4185e-fa88-4733-a30f-cf7081481637:17 dk.dst 4fe4185e-fa88-4733-a30f-cf7081481637 17 dk.dst f7b47494-5899-41f8-aeae-3c5fdd008002 2 Category 10 urn:ddi:dk.dst:9c20beba-9c68-4277-91b9-9b5bb6fff7a2:17 dk.dst 9c20beba-9c68-4277-91b9-9b5bb6fff7a2 17 dk.dst b7d4268d-a89f-4023-886d-28a32136e84d 2 Category 10.1 urn:ddi:dk.dst:37297832-c373-443c-bd8a-6b18f2ff849a:17 dk.dst 37297832-c373-443c-bd8a-6b18f2ff849a 17 dk.dst fd233158-7849-4951-b005-923ef8d3e724 2 Category 10.10 urn:ddi:dk.dst:e1a60f40-02bc-4714-9ffd-05844d91aba8:17 dk.dst e1a60f40-02bc-4714-9ffd-05844d91aba8 17 dk.dst e96bfe1a-87cc-47e5-8fdd-fe1f040023c4 2 Category 10.10.00 urn:ddi:dk.dst:b137e7ac-92b7-40ad-ab55-6e040965f1a8:17 dk.dst b137e7ac-92b7-40ad-ab55-6e040965f1a8 17 dk.dst fe476598-78bb-4c89-a85c-179cee456395 2 Category 10.2 urn:ddi:dk.dst:3edc2516-1509-4ec8-a44a-da0a252daf81:17 dk.dst 3edc2516-1509-4ec8-a44a-da0a252daf81 17 dk.dst da005e0b-7a01-4b53-8fd5-8f7fa1bdf43c 2 Category 10.20 urn:ddi:dk.dst:9bb1bb3b-6768-4193-b8e5-d944f7e53314:17 dk.dst 9bb1bb3b-6768-4193-b8e5-d944f7e53314 17 dk.dst c57fe9c0-f4a0-401b-aaff-f49432fa5e1c 2 Category 10.20.00 urn:ddi:dk.dst:04a5932c-de22-4cac-b626-25f26a0d256e:17 dk.dst 04a5932c-de22-4cac-b626-25f26a0d256e 17 dk.dst 09964bf4-d454-4bdf-a9f5-858a37770587 2 Category 10.3 urn:ddi:dk.dst:ac0eb60a-c717-4713-90b2-07fb9a5490a7:17 dk.dst ac0eb60a-c717-4713-90b2-07fb9a5490a7 17 dk.dst 929e280f-6a73-4acf-bedd-1d79b6839d4c 2 Category 10.30 urn:ddi:dk.dst:369a14eb-6711-4b93-9a1f-912d89fe0a0f:17 dk.dst 369a14eb-6711-4b93-9a1f-912d89fe0a0f 17 dk.dst 7d739064-a18b-4970-991c-ac71174cb5b7 2 Category 10.30.00 urn:ddi:dk.dst:26308c86-f4e1-40a8-b8a5-c54802e1b244:17 dk.dst 26308c86-f4e1-40a8-b8a5-c54802e1b244 17 dk.dst 622bebcc-c3f6-47e5-984b-f527baf80de3 2 Category 11 urn:ddi:dk.dst:bd53a788-70a4-4857-9f42-4de3baebcb76:17 dk.dst bd53a788-70a4-4857-9f42-4de3baebcb76 17 dk.dst ea0f7887-9b4f-48d2-89b6-6036da7b9099 2 Category 11.1 urn:ddi:dk.dst:b228c304-0fd5-4b8c-8628-8448e9456816:17 dk.dst b228c304-0fd5-4b8c-8628-8448e9456816 17 dk.dst 876f85b0-4ad3-4b6a-b66f-625f5423aedb 2 Category 11.10 urn:ddi:dk.dst:b715bf91-2061-4378-a7e8-7f32cf1eafeb:17 dk.dst b715bf91-2061-4378-a7e8-7f32cf1eafeb 17 dk.dst dd9f04ed-a073-47a8-acee-69ec2ccfd722 2 Category 11.10.00 urn:ddi:dk.dst:742950a6-a388-4c28-bce5-c66e4f299105:17 dk.dst 742950a6-a388-4c28-bce5-c66e4f299105 17 dk.dst 74de0c85-655f-4515-beef-184d9541526a 2 Category 11.2 urn:ddi:dk.dst:a469c323-3058-4fce-b5e7-f54cdd6b5ae7:17 dk.dst a469c323-3058-4fce-b5e7-f54cdd6b5ae7 17 dk.dst 8b0986c1-fabf-4239-b055-1bbc07393cc3 2 Category 11.20 urn:ddi:dk.dst:547bb355-a663-4891-8bc6-d3efb349a910:17 dk.dst 547bb355-a663-4891-8bc6-d3efb349a910 17 dk.dst 3e73057e-06cf-4763-8511-61d209e91c94 2 Category 11.20.00 urn:ddi:dk.dst:f84ab8eb-8916-4b04-85eb-e7f97a41a0a1:17 dk.dst f84ab8eb-8916-4b04-85eb-e7f97a41a0a1 17 dk.dst 08b8a525-80fa-48e9-8b79-fbbac978d006 2 Category 12 urn:ddi:dk.dst:81791c26-c2e4-4c2d-b848-4f1207d5ca20:17 dk.dst 81791c26-c2e4-4c2d-b848-4f1207d5ca20 17 dk.dst d74e2e24-c1a1-48ee-87d5-7eff5eee3c55 2 Category 12.0 urn:ddi:dk.dst:e13d7cd8-58d5-481a-9901-8db028701129:17 dk.dst e13d7cd8-58d5-481a-9901-8db028701129 17 dk.dst c2bc5851-5fed-4baa-9ade-3848ed2459aa 2 Category 12.00 urn:ddi:dk.dst:f3cf44ea-e785-47bc-8175-5115062470a3:17 dk.dst f3cf44ea-e785-47bc-8175-5115062470a3 17 dk.dst cbffc569-d905-46f5-bead-7d3f01a6d286 2 Category 12.00.00 urn:ddi:dk.dst:43384dd0-47c0-46d7-8286-80e7d7dd8e20:17 dk.dst 43384dd0-47c0-46d7-8286-80e7d7dd8e20 17 dk.dst 8de54bd1-4d1d-48b5-a384-605ca79d3ba6 2 Category 13 urn:ddi:dk.dst:0e19331e-4a8a-46eb-9c5d-498ab4290a3b:17 dk.dst 0e19331e-4a8a-46eb-9c5d-498ab4290a3b 17 dk.dst 43b354ff-3afd-48a5-bc68-5dd732eabdc9 2 Category 13.1 urn:ddi:dk.dst:ce7a67cd-7e90-4c7e-9b21-4c0b6c3e75a7:17 dk.dst ce7a67cd-7e90-4c7e-9b21-4c0b6c3e75a7 17 dk.dst 4bf7dfe5-3845-40a8-a067-bddcf1b9aa55 2 Category 13.10 urn:ddi:dk.dst:b454a607-1879-485f-a900-88f9de58653b:17 dk.dst b454a607-1879-485f-a900-88f9de58653b 17 dk.dst 79a60a4a-1f31-4a7e-99e4-a5e41262d92c 2 Category 13.10.00 urn:ddi:dk.dst:8da89c1e-7d98-45da-a93b-3a59f6c3f3bf:17 dk.dst 8da89c1e-7d98-45da-a93b-3a59f6c3f3bf 17 dk.dst e4c296b8-b56d-4d30-a75a-3a0ff58b515a 2 Category 13.2 urn:ddi:dk.dst:994635ef-c12a-40d5-a35e-bea4e1876fd2:17 dk.dst 994635ef-c12a-40d5-a35e-bea4e1876fd2 17 dk.dst 5a896bf3-dfdf-4dbf-8d5b-ead60f529d9e 2 Category 13.20 urn:ddi:dk.dst:a4c8e368-284f-4956-884a-4916230a27a7:17 dk.dst a4c8e368-284f-4956-884a-4916230a27a7 17 dk.dst 6070ff71-dce8-4e95-a23e-310b3fbb68d5 2 Category 13.20.00 urn:ddi:dk.dst:8ab85044-0792-4a06-988e-e33e459863b5:17 dk.dst 8ab85044-0792-4a06-988e-e33e459863b5 17 dk.dst d06567ad-da05-4840-bbff-f404ef342940 2 Category 14 urn:ddi:dk.dst:308cc2bc-a4bc-4081-8283-69104162b67c:17 dk.dst 308cc2bc-a4bc-4081-8283-69104162b67c 17 dk.dst b602fd7f-bed7-4ef6-8fea-bd6a2f2e9e7c 2 Category 14.1 urn:ddi:dk.dst:b57a0e63-f363-45c7-b806-dee019981beb:17 dk.dst b57a0e63-f363-45c7-b806-dee019981beb 17 dk.dst b4b81201-8fd8-42ca-a764-cd31860d23a9 2 Category 14.11 urn:ddi:dk.dst:afd53b9b-35a9-414e-928b-2c4b2b95ae7b:17 dk.dst afd53b9b-35a9-414e-928b-2c4b2b95ae7b 17 dk.dst cd7963b4-1f30-433c-887e-ae02aa1df4eb 2 Category 14.11.10 urn:ddi:dk.dst:22afd448-4878-4889-b244-6a3ae84990c0:17 dk.dst 22afd448-4878-4889-b244-6a3ae84990c0 17 dk.dst c9e1d03e-2f6c-45ea-93d1-c6d108a2b7a1 2 Category 14.11.20 urn:ddi:dk.dst:95ebef7a-efdd-421a-9394-e7cb6b4eef33:17 dk.dst 95ebef7a-efdd-421a-9394-e7cb6b4eef33 17 dk.dst 0337cfa5-f070-4e3b-851d-746e2973d233 2 Category 14.12 urn:ddi:dk.dst:e1ebbf0a-93f2-4289-b940-e193c6d59409:17 dk.dst e1ebbf0a-93f2-4289-b940-e193c6d59409 17 dk.dst f68154a5-e179-4d41-b985-a362b0e75812 2 Category 14.12.00 urn:ddi:dk.dst:921a0b59-1a72-49c1-b214-c64bdf7ee1a8:17 dk.dst 921a0b59-1a72-49c1-b214-c64bdf7ee1a8 17 dk.dst 2fb4a0e3-e00d-4503-ac22-d982241e8ce2 2 Category 14.13 urn:ddi:dk.dst:b81a2632-3573-4db1-a5fe-bd3dbe8d1c80:17 dk.dst b81a2632-3573-4db1-a5fe-bd3dbe8d1c80 17 dk.dst d33e32d9-5cf8-4d6f-b2dd-9e0916f89946 2 Category 14.13.00 urn:ddi:dk.dst:3d3e3eeb-048f-41b0-b0e3-119463f08208:17 dk.dst 3d3e3eeb-048f-41b0-b0e3-119463f08208 17 dk.dst 781ed89d-1953-4ece-813c-ffaf9ca70a41 2 Category 14.2 urn:ddi:dk.dst:7e9b839c-51c7-4048-b839-c5e798a7d2ff:17 dk.dst 7e9b839c-51c7-4048-b839-c5e798a7d2ff 17 dk.dst 02e2a4bd-8bd7-4f72-913c-72df8ebf848e 2 Category 14.21 urn:ddi:dk.dst:394175bf-9e83-41e5-9311-c029aa4fb6fa:17 dk.dst 394175bf-9e83-41e5-9311-c029aa4fb6fa 17 dk.dst 42988b4f-4962-4de4-830d-bc8ea6b5fef8 2 Category 14.21.00 urn:ddi:dk.dst:f7332ad5-df25-4014-8bde-7021eeb51a79:17 dk.dst f7332ad5-df25-4014-8bde-7021eeb51a79 17 dk.dst 65c142ca-7422-4b27-9dc3-e55e7c96994c 2 Category 14.22 urn:ddi:dk.dst:71110e96-fe56-4f07-bd49-093b41dda13c:17 dk.dst 71110e96-fe56-4f07-bd49-093b41dda13c 17 dk.dst 814b06dd-7df3-4b6c-94de-5cf893f64964 2 Category 14.22.00 urn:ddi:dk.dst:181e0b23-b6af-4b3c-943f-49126dd11f75:17 dk.dst 181e0b23-b6af-4b3c-943f-49126dd11f75 17 dk.dst ecaee889-3bd8-4b88-b954-9924285799d8 2 Category 14.3 urn:ddi:dk.dst:db66d8d8-1795-4e84-b37f-9ac2e88e2e5a:17 dk.dst db66d8d8-1795-4e84-b37f-9ac2e88e2e5a 17 dk.dst 5bb9e1c1-d8e4-4c19-b904-e46740cabd5e 2 Category 14.30 urn:ddi:dk.dst:069886bd-606c-4f8d-a0a2-16b96d5b215c:17 dk.dst 069886bd-606c-4f8d-a0a2-16b96d5b215c 17 dk.dst 10357f40-6159-4a07-8530-04ee6b3597ab 2 Category 14.30.00 urn:ddi:dk.dst:fdc485d5-9ff1-4684-9cf7-f80b6cc1cb8b:17 dk.dst fdc485d5-9ff1-4684-9cf7-f80b6cc1cb8b 17 dk.dst 7a5770c0-01d8-4f94-a54d-e2615e9f8ea4 2 Category 14.4 urn:ddi:dk.dst:ad907879-83f8-4880-b070-1877170a7172:17 dk.dst ad907879-83f8-4880-b070-1877170a7172 17 dk.dst 7b386388-0aa6-4180-8175-701a8cd67b34 2 Category 14.40 urn:ddi:dk.dst:41651322-29f2-491f-8e51-ff79c2c3cd1d:17 dk.dst 41651322-29f2-491f-8e51-ff79c2c3cd1d 17 dk.dst 23335a8e-62ed-4fee-a7c2-00f65a504954 2 Category 14.40.00 urn:ddi:dk.dst:ea4df212-8ca0-4189-a685-d717533f0d78:17 dk.dst ea4df212-8ca0-4189-a685-d717533f0d78 17 dk.dst b62657e7-3e4d-4b41-b3c5-5e8183ec1f60 2 Category 14.5 urn:ddi:dk.dst:50793c97-37ae-4373-9a27-8616a3e8dbc7:17 dk.dst 50793c97-37ae-4373-9a27-8616a3e8dbc7 17 dk.dst 242e3a67-79dc-44f1-9630-48cbe7e6c9ea 2 Category 14.50 urn:ddi:dk.dst:f8960f71-fa45-483e-bfcd-87c35b535e03:17 dk.dst f8960f71-fa45-483e-bfcd-87c35b535e03 17 dk.dst abd14d04-e6ca-4d2d-b2be-76ab42e4c36c 2 Category 14.50.00 urn:ddi:dk.dst:a62cf9ff-406f-452b-b71e-8eebfbeb8614:17 dk.dst a62cf9ff-406f-452b-b71e-8eebfbeb8614 17 dk.dst f339d560-b6a7-4985-8c33-8415d610f5bf 2 Category D urn:ddi:dk.dst:cfd76074-743b-44d5-b310-c61d1ddb20f9:17 dk.dst cfd76074-743b-44d5-b310-c61d1ddb20f9 17 dk.dst 43d99cb7-51e5-4af1-b2ce-44644f211f05 2 Category 15 urn:ddi:dk.dst:fe82178b-9caa-4852-aaef-869e0d690ead:17 dk.dst fe82178b-9caa-4852-aaef-869e0d690ead 17 dk.dst 10585319-d7c8-43fe-acdb-6d0a6c1842f7 2 Category 15.1 urn:ddi:dk.dst:452deef4-7f28-431d-b63f-423861fdff8f:17 dk.dst 452deef4-7f28-431d-b63f-423861fdff8f 17 dk.dst 5ef37787-4d18-48fe-8abb-6cebe0898d75 2 Category 15.11 urn:ddi:dk.dst:383b68f0-b8f9-445c-bfc8-f3253206d8d2:17 dk.dst 383b68f0-b8f9-445c-bfc8-f3253206d8d2 17 dk.dst 1b0e7e29-d590-4cad-977b-ae77efda1c1a 2 Category 15.11.10 urn:ddi:dk.dst:8e34105d-0c84-49ac-9e84-f50488f2fe0c:17 dk.dst 8e34105d-0c84-49ac-9e84-f50488f2fe0c 17 dk.dst 3b40a488-9f3f-4129-accc-e15571e430fd 2 Category 15.11.20 urn:ddi:dk.dst:569d9c7f-243d-4335-9ea8-28ef1a5662bb:17 dk.dst 569d9c7f-243d-4335-9ea8-28ef1a5662bb 17 dk.dst 2a4a1179-7111-411a-806e-cd94f0618e19 2 Category 15.11.30 urn:ddi:dk.dst:c5617ec0-a572-4dac-9d8d-bd80cb729a71:17 dk.dst c5617ec0-a572-4dac-9d8d-bd80cb729a71 17 dk.dst 95b90d57-a8bd-4108-96ea-00683aab65ae 2 Category 15.11.40 urn:ddi:dk.dst:34d0cff4-3fa8-417b-9fb1-f55c5484ed6d:17 dk.dst 34d0cff4-3fa8-417b-9fb1-f55c5484ed6d 17 dk.dst b5ead95c-ce4c-41bc-bf22-78e0d4ca1616 2 Category 15.12 urn:ddi:dk.dst:dbfd5ede-e421-4f91-9d62-fedfeaa2547c:17 dk.dst dbfd5ede-e421-4f91-9d62-fedfeaa2547c 17 dk.dst 4bbcdcb9-a178-4374-b3a3-3b512ab6a7d7 2 Category 15.12.00 urn:ddi:dk.dst:354fc511-e5ad-4121-9123-41f3bd39b0ef:17 dk.dst 354fc511-e5ad-4121-9123-41f3bd39b0ef 17 dk.dst 6de82628-8c91-4211-a2d0-e7db5d9a1fac 2 Category 15.13 urn:ddi:dk.dst:96eff75f-7a18-4838-9413-98f1b15130dc:17 dk.dst 96eff75f-7a18-4838-9413-98f1b15130dc 17 dk.dst d23f17e5-93b8-407f-b4b4-c0a0dae5236e 2 Category 15.13.10 urn:ddi:dk.dst:5615fb60-5c3a-45a4-a723-daa189a7585f:17 dk.dst 5615fb60-5c3a-45a4-a723-daa189a7585f 17 dk.dst da953c69-c22f-4be3-ab53-cfe9f319d4ab 2 Category 15.13.90 urn:ddi:dk.dst:27db8b91-0d32-4169-923f-a5227ed81cfa:17 dk.dst 27db8b91-0d32-4169-923f-a5227ed81cfa 17 dk.dst b3ca1eb1-c125-40ab-9502-5e4866627cc0 2 Category 15.2 urn:ddi:dk.dst:5485f039-4cb2-41ec-88a8-e4565dae4a56:17 dk.dst 5485f039-4cb2-41ec-88a8-e4565dae4a56 17 dk.dst b0b63fbc-5a6e-4021-98e0-689fc8d6ddd3 2 Category 15.20 urn:ddi:dk.dst:7674b2d8-bff7-4857-a190-b33c25592533:17 dk.dst 7674b2d8-bff7-4857-a190-b33c25592533 17 dk.dst c08262a7-1c34-4105-a42f-bda937eb395e 2 Category 15.20.10 urn:ddi:dk.dst:b21f897c-2851-4f87-9316-047472ec301f:17 dk.dst b21f897c-2851-4f87-9316-047472ec301f 17 dk.dst 971040f7-5584-4c90-b964-341e661c5c5d 2 Category 15.20.20 urn:ddi:dk.dst:d71570a2-ba1d-484e-b7bf-b5059482a05e:17 dk.dst d71570a2-ba1d-484e-b7bf-b5059482a05e 17 dk.dst 9b3e0063-7dc9-4e08-a606-2a9755cfe600 2 Category 15.20.30 urn:ddi:dk.dst:e062e2fa-3bc4-49ce-b351-5aa2699af9f8:17 dk.dst e062e2fa-3bc4-49ce-b351-5aa2699af9f8 17 dk.dst b987ef51-baeb-46c4-9dd7-30d6cdd0ee54 2 Category 15.3 urn:ddi:dk.dst:113f7ac2-56ab-498f-bc31-c10bd468d589:17 dk.dst 113f7ac2-56ab-498f-bc31-c10bd468d589 17 dk.dst f16b295a-adfa-4ace-8a5a-61c1b4e658bc 2 Category 15.31 urn:ddi:dk.dst:951583e8-4d37-457e-8a4e-a8e074831ecc:17 dk.dst 951583e8-4d37-457e-8a4e-a8e074831ecc 17 dk.dst 0afe0bb2-bfef-470b-aac0-77774bbbd6d2 2 Category 15.31.00 urn:ddi:dk.dst:eaae0522-e10d-4b3e-a4eb-35a10a9960f5:17 dk.dst eaae0522-e10d-4b3e-a4eb-35a10a9960f5 17 dk.dst b425cced-544e-46c6-9d0f-42a094803134 2 Category 15.32 urn:ddi:dk.dst:d3d5ccce-92f2-44cb-aba7-088d0b21a633:17 dk.dst d3d5ccce-92f2-44cb-aba7-088d0b21a633 17 dk.dst 878a8f17-303b-47af-8ceb-0292033e866a 2 Category 15.32.00 urn:ddi:dk.dst:4ab7aa92-2b54-456b-aa23-21efbbfca089:17 dk.dst 4ab7aa92-2b54-456b-aa23-21efbbfca089 17 dk.dst ddc55f0e-79c4-475f-8abd-06bdf3982140 2 Category 15.33 urn:ddi:dk.dst:305eefcf-2ff7-4642-8ade-c7e9ed229615:17 dk.dst 305eefcf-2ff7-4642-8ade-c7e9ed229615 17 dk.dst 0bd7bdb3-a732-4444-908c-4efb4280640f 2 Category 15.33.00 urn:ddi:dk.dst:b3259180-d1a1-4210-b9e9-a9206f3068e3:17 dk.dst b3259180-d1a1-4210-b9e9-a9206f3068e3 17 dk.dst 9d2a4486-01d1-4f68-98f9-1a00d708f09f 2 Category 15.4 urn:ddi:dk.dst:45720b19-363d-4211-adf7-d7730b2d7feb:17 dk.dst 45720b19-363d-4211-adf7-d7730b2d7feb 17 dk.dst 7a801077-5c3d-44c2-8c49-d701af96cb27 2 Category 15.41 urn:ddi:dk.dst:c4df4277-3bb5-4695-ae7a-600a8d02d977:17 dk.dst c4df4277-3bb5-4695-ae7a-600a8d02d977 17 dk.dst 388807c4-b713-4020-b4e4-282118cd63b9 2 Category 15.41.00 urn:ddi:dk.dst:aed77c75-5c7b-47f2-8364-534fa070d554:17 dk.dst aed77c75-5c7b-47f2-8364-534fa070d554 17 dk.dst 5aff548e-be03-4245-994b-4ef90845d3aa 2 Category 15.42 urn:ddi:dk.dst:b637a3a2-f80f-4f81-9666-95ca3a3e9d2f:17 dk.dst b637a3a2-f80f-4f81-9666-95ca3a3e9d2f 17 dk.dst 1a0f3db6-6f36-4f82-a69f-7c87484cf731 2 Category 15.42.00 urn:ddi:dk.dst:63c89cc8-296b-4d28-9f4d-154861e36ebe:17 dk.dst 63c89cc8-296b-4d28-9f4d-154861e36ebe 17 dk.dst 142a35e1-9fa6-4eba-a0c5-5e276b722a77 2 Category 15.43 urn:ddi:dk.dst:4199093c-8245-4764-bb01-8582fd212f86:17 dk.dst 4199093c-8245-4764-bb01-8582fd212f86 17 dk.dst 5b72ec66-9471-4683-b3e3-6911afeefa8b 2 Category 15.43.00 urn:ddi:dk.dst:885912cd-d1a1-4817-b7ad-eefda9386be3:17 dk.dst 885912cd-d1a1-4817-b7ad-eefda9386be3 17 dk.dst 8cac413b-db99-4f6a-a40b-9fcab34eb639 2 Category 15.5 urn:ddi:dk.dst:6ab2a4ab-b7a0-4679-bd32-4403e3a4c308:17 dk.dst 6ab2a4ab-b7a0-4679-bd32-4403e3a4c308 17 dk.dst 6d4f74e0-7083-449c-a230-39c04e337445 2 Category 15.51 urn:ddi:dk.dst:a6877633-1c94-4eba-90c3-3fc262736075:17 dk.dst a6877633-1c94-4eba-90c3-3fc262736075 17 dk.dst e21f2ce1-e431-4c23-b4ea-9e80604fdf3b 2 Category 15.51.10 urn:ddi:dk.dst:7b588289-cc14-44b8-ac23-30f8f24ca1f0:17 dk.dst 7b588289-cc14-44b8-ac23-30f8f24ca1f0 17 dk.dst b27dc000-9efd-4585-a44c-1e7a359e6253 2 Category 15.51.20 urn:ddi:dk.dst:fa574960-091b-41cb-95b9-858a07b93aa5:17 dk.dst fa574960-091b-41cb-95b9-858a07b93aa5 17 dk.dst 6efea7d6-89cb-4b61-a259-d770660e79ce 2 Category 15.52 urn:ddi:dk.dst:eb85e657-2ff6-4a91-9765-27354cfb547b:17 dk.dst eb85e657-2ff6-4a91-9765-27354cfb547b 17 dk.dst 75ee44c5-e013-4c9d-b25d-6d30c4ae2350 2 Category 15.52.00 urn:ddi:dk.dst:d5d845e2-d6e0-4ae8-8aba-e744cadb0ce1:17 dk.dst d5d845e2-d6e0-4ae8-8aba-e744cadb0ce1 17 dk.dst 9cb5a371-1d7d-4477-afc9-0ee9641dc92b 2 Category 15.6 urn:ddi:dk.dst:c651ac4a-6501-4a44-823f-52da23db4889:17 dk.dst c651ac4a-6501-4a44-823f-52da23db4889 17 dk.dst 8d5e6449-88aa-47cf-b3be-546a3b1473ba 2 Category 15.61 urn:ddi:dk.dst:b62335df-01d9-4f29-9c7a-3f6d33305829:17 dk.dst b62335df-01d9-4f29-9c7a-3f6d33305829 17 dk.dst cceca9e1-41a1-4e3a-a6fd-5a1acaa131bc 2 Category 15.61.10 urn:ddi:dk.dst:abf9a91b-e405-45cd-aa9a-b0b9d5af0fb2:17 dk.dst abf9a91b-e405-45cd-aa9a-b0b9d5af0fb2 17 dk.dst e4cee88c-16ce-46f0-a217-dbf8401d2f24 2 Category 15.61.20 urn:ddi:dk.dst:ca7bf048-f32e-4841-a4df-ef34a496881f:17 dk.dst ca7bf048-f32e-4841-a4df-ef34a496881f 17 dk.dst ed2e5c95-93c3-4c31-9427-9e5ab329b333 2 Category 15.62 urn:ddi:dk.dst:094a4386-deba-41ef-8610-e2fa134f36a3:17 dk.dst 094a4386-deba-41ef-8610-e2fa134f36a3 17 dk.dst 92d8ca3b-5269-477e-bf46-37024d76024c 2 Category 15.62.00 urn:ddi:dk.dst:422d6823-7546-4910-ab22-34cc2df7db50:17 dk.dst 422d6823-7546-4910-ab22-34cc2df7db50 17 dk.dst 0f62a96a-7688-4afe-b80a-dc40a18f118b 2 Category 15.7 urn:ddi:dk.dst:395f35db-2020-4d66-a31d-12e7d0825c05:17 dk.dst 395f35db-2020-4d66-a31d-12e7d0825c05 17 dk.dst ef3a0a05-9130-4667-885b-e256d7c971fe 2 Category 15.71 urn:ddi:dk.dst:ed548016-96a8-4cfa-a9ac-5fa8247f19fd:17 dk.dst ed548016-96a8-4cfa-a9ac-5fa8247f19fd 17 dk.dst c251ebd4-47cd-4d2e-a999-2d57e1e8221c 2 Category 15.71.10 urn:ddi:dk.dst:9e075844-61ca-460d-9211-5b1995d5cd81:17 dk.dst 9e075844-61ca-460d-9211-5b1995d5cd81 17 dk.dst 81b8abd9-73ce-4f7a-9a1f-10e156848600 2 Category 15.71.20 urn:ddi:dk.dst:3fb43fa2-3b08-4ba9-90cc-86fe2429422d:17 dk.dst 3fb43fa2-3b08-4ba9-90cc-86fe2429422d 17 dk.dst 86f251cd-f52f-4486-8c7d-6360b6c06137 2 Category 15.72 urn:ddi:dk.dst:da910c2b-b66f-49d6-a151-699fcbc8c893:17 dk.dst da910c2b-b66f-49d6-a151-699fcbc8c893 17 dk.dst 6dfea63a-475d-456f-8f54-5c0c4b26e8b6 2 Category 15.72.00 urn:ddi:dk.dst:de4a72fc-371a-4f2a-9dc0-093972f6d010:17 dk.dst de4a72fc-371a-4f2a-9dc0-093972f6d010 17 dk.dst f85aff23-ced5-4d12-b007-04a25d95f11a 2 Category 15.8 urn:ddi:dk.dst:8114e417-8419-44c1-9ace-68555533277b:17 dk.dst 8114e417-8419-44c1-9ace-68555533277b 17 dk.dst af39c624-d751-43ec-84ae-4704eff50a01 2 Category 15.81 urn:ddi:dk.dst:12150edf-4051-45da-a805-33364b252a80:17 dk.dst 12150edf-4051-45da-a805-33364b252a80 17 dk.dst 8e58394f-5bb1-4d0d-879e-a194351b91fd 2 Category 15.81.10 urn:ddi:dk.dst:1f663889-a410-4ef2-90c8-60c08ea61c47:17 dk.dst 1f663889-a410-4ef2-90c8-60c08ea61c47 17 dk.dst 3475f6a4-b67a-4e94-a284-648f3e590a16 2 Category 15.81.20 urn:ddi:dk.dst:3bf7126e-f7f6-4f1d-bcc6-a4775fe495a3:17 dk.dst 3bf7126e-f7f6-4f1d-bcc6-a4775fe495a3 17 dk.dst 52a2cd98-cd61-4d70-bddf-b207d38415c8 2 Category 15.82 urn:ddi:dk.dst:2eb7d9c1-9e5f-472f-9575-3ae05a9b524c:17 dk.dst 2eb7d9c1-9e5f-472f-9575-3ae05a9b524c 17 dk.dst 17ddae13-5d97-4cb9-a043-64919c74339a 2 Category 15.82.00 urn:ddi:dk.dst:b9573db1-aca2-44c2-8594-b2668d75601f:17 dk.dst b9573db1-aca2-44c2-8594-b2668d75601f 17 dk.dst 58ea54b5-c1df-4530-9d91-9b3b5d09cebe 2 Category 15.83 urn:ddi:dk.dst:d22be599-f902-4540-8a52-d9d943b4713a:17 dk.dst d22be599-f902-4540-8a52-d9d943b4713a 17 dk.dst 9ced1204-9414-4ea3-bc04-edd32711fa0b 2 Category 15.83.00 urn:ddi:dk.dst:745e55bb-2444-43cc-8f2b-ba7523dd8456:17 dk.dst 745e55bb-2444-43cc-8f2b-ba7523dd8456 17 dk.dst 22ac4c9c-b847-4fca-9833-3b8e744539a0 2 Category 15.84 urn:ddi:dk.dst:17e1e21b-f9ca-4924-b2ae-8d709508cf06:17 dk.dst 17e1e21b-f9ca-4924-b2ae-8d709508cf06 17 dk.dst 4d3385a7-365e-4da4-8de0-3e2b87f22330 2 Category 15.84.00 urn:ddi:dk.dst:53581341-9fdf-4164-af86-0519ce8424f1:17 dk.dst 53581341-9fdf-4164-af86-0519ce8424f1 17 dk.dst e23ebe5a-7bac-455b-a1c0-2e86fac7fee1 2 Category 15.85 urn:ddi:dk.dst:c796f419-2448-4d2d-9e64-31719bd16621:17 dk.dst c796f419-2448-4d2d-9e64-31719bd16621 17 dk.dst 3bf64919-70b3-4c46-b9ae-05d86d232c6e 2 Category 15.85.00 urn:ddi:dk.dst:ce46fb1a-e9b1-4c9f-9062-07587ee8db6d:17 dk.dst ce46fb1a-e9b1-4c9f-9062-07587ee8db6d 17 dk.dst a5952f5d-91df-4c34-b593-a73f6ef42680 2 Category 15.86 urn:ddi:dk.dst:60585b2a-660b-42ff-b46a-ab479d8e28b0:17 dk.dst 60585b2a-660b-42ff-b46a-ab479d8e28b0 17 dk.dst 717aa9c9-2260-4d36-978c-d400012234f4 2 Category 15.86.00 urn:ddi:dk.dst:0db4ec65-2741-4010-8f73-251d46e6cecf:17 dk.dst 0db4ec65-2741-4010-8f73-251d46e6cecf 17 dk.dst a0f9a357-c105-413d-8f85-ebf721ed09c4 2 Category 15.87 urn:ddi:dk.dst:de9961a2-d8c8-42c4-848d-d7a824f11c72:17 dk.dst de9961a2-d8c8-42c4-848d-d7a824f11c72 17 dk.dst 0ead4e20-9db8-4cf6-b86d-e69dd21ea7e4 2 Category 15.87.00 urn:ddi:dk.dst:cd916d7f-4ab5-473a-ae27-66c1f52dca2b:17 dk.dst cd916d7f-4ab5-473a-ae27-66c1f52dca2b 17 dk.dst f3bea9be-281e-4f7d-bd46-2a8dfbdb8247 2 Category 15.88 urn:ddi:dk.dst:91017d84-03bc-4be8-abd8-dd46de82f60b:17 dk.dst 91017d84-03bc-4be8-abd8-dd46de82f60b 17 dk.dst 77b39649-18f3-465a-a59a-07d48df7c7a4 2 Category 15.88.00 urn:ddi:dk.dst:a3c04567-2ac6-4cf0-8c34-fa62705bc0a6:17 dk.dst a3c04567-2ac6-4cf0-8c34-fa62705bc0a6 17 dk.dst 7fa4cc07-9137-4974-9125-2883af512826 2 Category 15.89 urn:ddi:dk.dst:1bfb6fef-5cb8-47a7-9840-3adf957e1133:17 dk.dst 1bfb6fef-5cb8-47a7-9840-3adf957e1133 17 dk.dst a597794d-a60b-4da8-a6c2-0c8219836aec 2 Category 15.89.10 urn:ddi:dk.dst:6126286e-58b6-406c-87eb-a5092e685d67:17 dk.dst 6126286e-58b6-406c-87eb-a5092e685d67 17 dk.dst a504bf38-d437-493e-ad01-208b3ecf7e96 2 Category 15.89.20 urn:ddi:dk.dst:ede1060a-b3cf-4574-a5c6-c09f2d38f35c:17 dk.dst ede1060a-b3cf-4574-a5c6-c09f2d38f35c 17 dk.dst 6aabac92-fd03-418c-bc91-1cb37113582e 2 Category 15.9 urn:ddi:dk.dst:e10a2b1f-d8c6-4f85-bab6-4902ddbb639d:17 dk.dst e10a2b1f-d8c6-4f85-bab6-4902ddbb639d 17 dk.dst 211570ae-177e-4be5-81fc-2f9fed829ee4 2 Category 15.91 urn:ddi:dk.dst:6c617284-3d86-4d7c-93be-d2621911b855:17 dk.dst 6c617284-3d86-4d7c-93be-d2621911b855 17 dk.dst d0fa1d85-b5d2-4fd9-aad5-b02f45e4f5a3 2 Category 15.91.00 urn:ddi:dk.dst:1b93272d-c4e6-49b0-ae50-2af4b6c7ad07:17 dk.dst 1b93272d-c4e6-49b0-ae50-2af4b6c7ad07 17 dk.dst 0ca7912c-9bdf-4fbb-b88e-5049121c2d41 2 Category 15.92 urn:ddi:dk.dst:9405ed80-d41b-42d3-8745-10970b259a4c:17 dk.dst 9405ed80-d41b-42d3-8745-10970b259a4c 17 dk.dst f1f69a9c-2776-497c-8bfe-c0ec95b4d968 2 Category 15.92.00 urn:ddi:dk.dst:5a55aed0-ce2f-46e5-9cd6-ee89115961d0:17 dk.dst 5a55aed0-ce2f-46e5-9cd6-ee89115961d0 17 dk.dst aea68e08-ee85-4511-8582-0b9c40e467b0 2 Category 15.93 urn:ddi:dk.dst:c10e03f9-db6f-47b2-87fa-0384296ddd9b:17 dk.dst c10e03f9-db6f-47b2-87fa-0384296ddd9b 17 dk.dst 537ffab3-539f-4af3-9c8a-267af1118870 2 Category 15.93.00 urn:ddi:dk.dst:2f849f9b-95c8-4e01-94fd-02baee9faf73:17 dk.dst 2f849f9b-95c8-4e01-94fd-02baee9faf73 17 dk.dst ee335dff-5803-47bc-bf48-cd6f405dfa92 2 Category 15.94 urn:ddi:dk.dst:23ac7da1-ab2f-44c6-b5c6-de73392432a5:17 dk.dst 23ac7da1-ab2f-44c6-b5c6-de73392432a5 17 dk.dst b6e9005b-d86c-443a-a1ee-ebe5bc2146da 2 Category 15.94.00 urn:ddi:dk.dst:267a145a-7957-4e92-8967-dadcac64a3c2:17 dk.dst 267a145a-7957-4e92-8967-dadcac64a3c2 17 dk.dst f6c850a2-b7fe-4532-8b3e-e3444291a1f6 2 Category 15.95 urn:ddi:dk.dst:88527e80-c40d-4e8d-83d5-0750c43e3503:17 dk.dst 88527e80-c40d-4e8d-83d5-0750c43e3503 17 dk.dst 8a2d643e-858b-48ab-bc20-30af66d1b6bf 2 Category 15.95.00 urn:ddi:dk.dst:04fd4eac-f622-4929-ae5d-9b8ecad8228d:17 dk.dst 04fd4eac-f622-4929-ae5d-9b8ecad8228d 17 dk.dst 135cc26c-81ef-4944-b0a1-3be5e14f4977 2 Category 15.96 urn:ddi:dk.dst:3b2fef4b-4338-4862-bfda-2e6b70a87899:17 dk.dst 3b2fef4b-4338-4862-bfda-2e6b70a87899 17 dk.dst 15a81a7f-cd7e-4aa0-9d93-b6d9856ab2de 2 Category 15.96.00 urn:ddi:dk.dst:82254ce1-9db5-47aa-8d72-872b2cc9b29b:17 dk.dst 82254ce1-9db5-47aa-8d72-872b2cc9b29b 17 dk.dst f2fcd775-eb75-45b4-803a-baa0ea102b60 2 Category 15.97 urn:ddi:dk.dst:33dd2781-f0ea-4261-8006-4ab894c1fb65:17 dk.dst 33dd2781-f0ea-4261-8006-4ab894c1fb65 17 dk.dst d034a23b-3849-4b1e-8c17-a004e8ad8ffa 2 Category 15.97.00 urn:ddi:dk.dst:437e5c74-ad85-4b8a-9b5f-5f1ede13ed51:17 dk.dst 437e5c74-ad85-4b8a-9b5f-5f1ede13ed51 17 dk.dst 3c2ee796-7566-4cd7-8847-55031db2a3c0 2 Category 15.98 urn:ddi:dk.dst:b62e969a-ae61-410f-9049-4a1bfb162223:17 dk.dst b62e969a-ae61-410f-9049-4a1bfb162223 17 dk.dst 0343973f-8b5b-461e-aea2-0b7be6981f79 2 Category 15.98.00 urn:ddi:dk.dst:4f41a89f-bbe7-4124-be5f-834f5c5c2d8f:17 dk.dst 4f41a89f-bbe7-4124-be5f-834f5c5c2d8f 17 dk.dst f6dcbb4c-fedd-41da-b0cc-f67a7a0ce6f3 2 Category 16 urn:ddi:dk.dst:79af40ff-3c22-4b4e-b390-d679c6488fe8:17 dk.dst 79af40ff-3c22-4b4e-b390-d679c6488fe8 17 dk.dst fe6039b8-4ea5-4d01-9f9c-e62c16a9f48d 2 Category 16.0 urn:ddi:dk.dst:a7a209e1-eb7c-4bf3-811c-1d80045f4357:17 dk.dst a7a209e1-eb7c-4bf3-811c-1d80045f4357 17 dk.dst b16b371c-e7dd-49ea-bc9d-d8f164af6e1b 2 Category 16.00 urn:ddi:dk.dst:85fc6fa1-53d5-4670-8281-8302eed4df52:17 dk.dst 85fc6fa1-53d5-4670-8281-8302eed4df52 17 dk.dst 6c1bbcf4-c564-4871-bcc7-d2ecddebf1b8 2 Category 16.00.00 urn:ddi:dk.dst:5d6a0e80-fa92-4daf-a5f7-46013586bf59:17 dk.dst 5d6a0e80-fa92-4daf-a5f7-46013586bf59 17 dk.dst 3fab46f2-441f-42db-bfc2-959ebe77b2f5 2 Category 17 urn:ddi:dk.dst:52ae2860-4573-4d88-825d-3a1201033f8a:17 dk.dst 52ae2860-4573-4d88-825d-3a1201033f8a 17 dk.dst ecccddec-b44c-473a-a15b-2f6a8a3d2416 2 Category 17.1 urn:ddi:dk.dst:a8723ce1-6e11-4f51-9226-cb683cb87e78:17 dk.dst a8723ce1-6e11-4f51-9226-cb683cb87e78 17 dk.dst 598380e5-04db-4b07-a955-3f431615dc4c 2 Category 17.10 urn:ddi:dk.dst:969dbbaa-b832-4b39-9c0f-35e6da06a81a:17 dk.dst 969dbbaa-b832-4b39-9c0f-35e6da06a81a 17 dk.dst 6308142b-5a51-43b8-b086-866465bfbdbd 2 Category 17.10.00 urn:ddi:dk.dst:e1e4ff7c-76b3-4d4d-8665-e005ec13dc6e:17 dk.dst e1e4ff7c-76b3-4d4d-8665-e005ec13dc6e 17 dk.dst 8e1eab09-5f5f-4f59-851b-c56dc36b2799 2 Category 17.2 urn:ddi:dk.dst:d79c10e6-30ed-4bd5-af1c-ce4cc8b79e90:17 dk.dst d79c10e6-30ed-4bd5-af1c-ce4cc8b79e90 17 dk.dst 7dd2b240-78e8-4806-a898-bdc28f6e3f4d 2 Category 17.20 urn:ddi:dk.dst:7b3b7a26-a657-469c-98ef-cc532f0b2195:17 dk.dst 7b3b7a26-a657-469c-98ef-cc532f0b2195 17 dk.dst e75c1aa1-bba2-40a4-89e1-c35631e45620 2 Category 17.20.00 urn:ddi:dk.dst:74edc8d4-3978-4aab-b2a8-82af7ce2948f:17 dk.dst 74edc8d4-3978-4aab-b2a8-82af7ce2948f 17 dk.dst fd5ec4e2-1131-4147-90ab-26787fe7012a 2 Category 17.3 urn:ddi:dk.dst:b9119423-d818-4e1a-844d-5c4c2ca0b6b4:17 dk.dst b9119423-d818-4e1a-844d-5c4c2ca0b6b4 17 dk.dst 4e7a4562-fb99-4af5-a4d9-4be03988b9ac 2 Category 17.30 urn:ddi:dk.dst:b2ffbbb2-aec3-4ade-92b0-493e9d77ab24:17 dk.dst b2ffbbb2-aec3-4ade-92b0-493e9d77ab24 17 dk.dst 1864e2a1-1f64-42a0-9208-d65003a54a25 2 Category 17.30.00 urn:ddi:dk.dst:c1455590-131a-445b-b029-bc10d505dd4e:17 dk.dst c1455590-131a-445b-b029-bc10d505dd4e 17 dk.dst b5e141fc-f9f4-4b91-8e59-b4868c286519 2 Category 17.4 urn:ddi:dk.dst:f0500ff8-5453-4944-9220-49c64e35dae0:17 dk.dst f0500ff8-5453-4944-9220-49c64e35dae0 17 dk.dst a9f6a30c-6e1e-48a3-930f-87af3dbd3129 2 Category 17.40 urn:ddi:dk.dst:f00fad7b-b10a-41f2-a6ba-4eb1a08349b6:17 dk.dst f00fad7b-b10a-41f2-a6ba-4eb1a08349b6 17 dk.dst 1f4c24ce-88d7-4af9-8b68-35c9f5b02390 2 Category 17.40.10 urn:ddi:dk.dst:e7cd73d1-f98c-45df-b6d2-a4311d95cbe0:17 dk.dst e7cd73d1-f98c-45df-b6d2-a4311d95cbe0 17 dk.dst c440ffb8-8314-45a1-8e70-cdd4a11b8816 2 Category 17.40.20 urn:ddi:dk.dst:bedf8dd8-700f-437b-ae01-e806d9c6cb6c:17 dk.dst bedf8dd8-700f-437b-ae01-e806d9c6cb6c 17 dk.dst de2e371e-3e57-407b-bcbc-f61b52c21349 2 Category 17.40.90 urn:ddi:dk.dst:ecec7700-8bd7-445a-aa78-6a7296aac234:17 dk.dst ecec7700-8bd7-445a-aa78-6a7296aac234 17 dk.dst 6fa91f6d-5020-40db-a4b9-dc4c3f679a21 2 Category 17.5 urn:ddi:dk.dst:18fece44-7bde-491b-a91e-b6e31f5e7b9f:17 dk.dst 18fece44-7bde-491b-a91e-b6e31f5e7b9f 17 dk.dst ec6ef6f9-51a8-469a-a7ab-cf2fe2dd710a 2 Category 17.51 urn:ddi:dk.dst:173a2be0-b3ba-4c93-86cc-417ec15e4f88:17 dk.dst 173a2be0-b3ba-4c93-86cc-417ec15e4f88 17 dk.dst 13a5d8ee-bd3a-4ddd-a533-a50226f2d1fb 2 Category 17.51.00 urn:ddi:dk.dst:624dc744-0c07-467e-861a-ad93e619fc41:17 dk.dst 624dc744-0c07-467e-861a-ad93e619fc41 17 dk.dst 42e84ec0-58c2-4193-be06-b886167ac892 2 Category 17.52 urn:ddi:dk.dst:b381bfa9-d66c-4f3b-b8f2-8865cd1f5202:17 dk.dst b381bfa9-d66c-4f3b-b8f2-8865cd1f5202 17 dk.dst 14667e6e-3ba9-4658-8241-fcc9612cbb1d 2 Category 17.52.10 urn:ddi:dk.dst:3ddd036d-584a-447a-afb5-90dea9917dc7:17 dk.dst 3ddd036d-584a-447a-afb5-90dea9917dc7 17 dk.dst 6745832c-2639-463e-9529-8b05dc860972 2 Category 17.52.20 urn:ddi:dk.dst:60dee5db-a97b-4d12-bee1-a3703b330ca8:17 dk.dst 60dee5db-a97b-4d12-bee1-a3703b330ca8 17 dk.dst 0b92a790-38e5-4057-815a-89709108f0a0 2 Category 17.53 urn:ddi:dk.dst:ad91640b-e60d-49b4-8f01-63cccb543ae7:17 dk.dst ad91640b-e60d-49b4-8f01-63cccb543ae7 17 dk.dst 471d6d26-879d-47b2-85fe-c6b601c95c4b 2 Category 17.53.00 urn:ddi:dk.dst:4ddd2f6c-c7cc-4e29-9dfb-e5e3c5e9eb1f:17 dk.dst 4ddd2f6c-c7cc-4e29-9dfb-e5e3c5e9eb1f 17 dk.dst f3d95bb5-d05f-4b21-9c12-7c07e8fbd37e 2 Category 17.54 urn:ddi:dk.dst:5cf9b2cd-53b6-4812-a7d3-f08d94e26eaa:17 dk.dst 5cf9b2cd-53b6-4812-a7d3-f08d94e26eaa 17 dk.dst 1bb76e66-c245-43cc-9476-022eee7b581d 2 Category 17.54.00 urn:ddi:dk.dst:e3ba6a83-a123-4faf-a938-3c36e64cb9db:17 dk.dst e3ba6a83-a123-4faf-a938-3c36e64cb9db 17 dk.dst a6801c40-da8a-4a29-b86d-fa1fbbfa2e91 2 Category 17.6 urn:ddi:dk.dst:a95b36f5-f529-4b09-9329-697dc9a77b8a:17 dk.dst a95b36f5-f529-4b09-9329-697dc9a77b8a 17 dk.dst fb59cabe-f512-4379-a603-2485f2da79d9 2 Category 17.60 urn:ddi:dk.dst:13b63a16-a9b8-4a6f-80f6-534ee5f6c280:17 dk.dst 13b63a16-a9b8-4a6f-80f6-534ee5f6c280 17 dk.dst baac2576-2b8f-4f47-ba45-8244549a2026 2 Category 17.60.00 urn:ddi:dk.dst:a93e3876-0a6d-4a0d-8af3-eb3c29ed34e2:17 dk.dst a93e3876-0a6d-4a0d-8af3-eb3c29ed34e2 17 dk.dst 5d9596bf-13ab-43f0-a3d5-b4e605da92f6 2 Category 17.7 urn:ddi:dk.dst:07462bb0-fc69-457d-8fc7-81818d8ff005:17 dk.dst 07462bb0-fc69-457d-8fc7-81818d8ff005 17 dk.dst a870bffb-73f9-434e-a231-1bba7f3867a3 2 Category 17.71 urn:ddi:dk.dst:79fc72bf-d52a-4efc-b6e5-8ff25929f1eb:17 dk.dst 79fc72bf-d52a-4efc-b6e5-8ff25929f1eb 17 dk.dst bb98be87-3e56-4411-95b9-3ea3acde2ba9 2 Category 17.71.00 urn:ddi:dk.dst:bf04c551-bf83-4cfc-ad6d-7212bc94f622:17 dk.dst bf04c551-bf83-4cfc-ad6d-7212bc94f622 17 dk.dst 124ce0c1-2468-4f5f-8cf8-cc61c2147d0a 2 Category 17.72 urn:ddi:dk.dst:f9883fbf-8ea1-4c99-8481-c2db50496c07:17 dk.dst f9883fbf-8ea1-4c99-8481-c2db50496c07 17 dk.dst 4236333e-0c4e-4a93-92ac-ea448adf7e9c 2 Category 17.72.00 urn:ddi:dk.dst:61acbd13-1e67-453e-8984-b61d314f3528:17 dk.dst 61acbd13-1e67-453e-8984-b61d314f3528 17 dk.dst dc4e5739-a5d9-4b05-9160-6958af7ad2ad 2 Category 18 urn:ddi:dk.dst:642abeb3-18df-4d9d-86ba-5b826192b6f7:17 dk.dst 642abeb3-18df-4d9d-86ba-5b826192b6f7 17 dk.dst b166074b-a9a3-46c2-8554-797939ac023a 2 Category 18.1 urn:ddi:dk.dst:17262904-8536-4780-99f4-5711dd4162b3:17 dk.dst 17262904-8536-4780-99f4-5711dd4162b3 17 dk.dst 10332213-553d-4d52-a1f0-9437ec9b0965 2 Category 18.10 urn:ddi:dk.dst:70f75cb0-58a9-45d3-bee8-1ac7d6c01b5a:17 dk.dst 70f75cb0-58a9-45d3-bee8-1ac7d6c01b5a 17 dk.dst d4b62ed0-b809-4f37-8f42-d15ba248e125 2 Category 18.10.00 urn:ddi:dk.dst:1705aba6-6767-41d8-bdc2-2a42945b0788:17 dk.dst 1705aba6-6767-41d8-bdc2-2a42945b0788 17 dk.dst bf032a07-5e64-477a-ae5e-7e44e9ae785e 2 Category 18.2 urn:ddi:dk.dst:720e5b70-1552-457a-9c90-32c89785fbb0:17 dk.dst 720e5b70-1552-457a-9c90-32c89785fbb0 17 dk.dst 8b3b7fe6-0913-4d32-9f62-20fa07d79c28 2 Category 18.21 urn:ddi:dk.dst:6fc95f68-2326-43da-89d9-1f0baa6a94b1:17 dk.dst 6fc95f68-2326-43da-89d9-1f0baa6a94b1 17 dk.dst 3d0e4dd5-ba1e-41f0-b180-3a46e81b362e 2 Category 18.21.00 urn:ddi:dk.dst:927712e9-3689-4b71-9344-1270b1a2ff79:17 dk.dst 927712e9-3689-4b71-9344-1270b1a2ff79 17 dk.dst 3830e64f-5500-49c4-8980-7b0c48f26460 2 Category 18.22 urn:ddi:dk.dst:85bba387-0313-48f3-9bde-144b4c89996f:17 dk.dst 85bba387-0313-48f3-9bde-144b4c89996f 17 dk.dst dc0b714d-9db4-4bce-9467-2f857949579c 2 Category 18.22.00 urn:ddi:dk.dst:d922cb47-2f6a-4a27-b65e-cc4df69fcc38:17 dk.dst d922cb47-2f6a-4a27-b65e-cc4df69fcc38 17 dk.dst 66d54294-5f74-40b9-9be7-5e295c541de5 2 Category 18.23 urn:ddi:dk.dst:55469011-d790-46a5-bab1-678d141af011:17 dk.dst 55469011-d790-46a5-bab1-678d141af011 17 dk.dst 4787e3fa-13bf-4765-984d-4de56f0dfe87 2 Category 18.23.10 urn:ddi:dk.dst:8cf0c168-4ba2-4048-9e76-c4e70712f3d7:17 dk.dst 8cf0c168-4ba2-4048-9e76-c4e70712f3d7 17 dk.dst c40cba8f-2ea1-41c0-b384-4e3fcf0b206f 2 Category 18.23.90 urn:ddi:dk.dst:5508f05b-7faf-4a15-b1cf-67e6ffd9150d:17 dk.dst 5508f05b-7faf-4a15-b1cf-67e6ffd9150d 17 dk.dst 47a9b141-331c-4eee-a096-b94e9073cd7b 2 Category 18.24 urn:ddi:dk.dst:8ffbc2d3-ce31-490d-b12f-ba21ef6f8c64:17 dk.dst 8ffbc2d3-ce31-490d-b12f-ba21ef6f8c64 17 dk.dst 4bf4abaf-5b8b-4c80-ac80-5cdb810dfe7d 2 Category 18.24.10 urn:ddi:dk.dst:c9f241ab-9f08-415d-8f8c-73105514cb2b:17 dk.dst c9f241ab-9f08-415d-8f8c-73105514cb2b 17 dk.dst d3fd6941-4128-459d-b7df-de24a8e0fb3c 2 Category 18.24.90 urn:ddi:dk.dst:4017c0d5-2e76-40e6-a11e-48d63f4eec9a:17 dk.dst 4017c0d5-2e76-40e6-a11e-48d63f4eec9a 17 dk.dst 0efa6d9a-d5ab-4ef6-b0ef-651e3b06d6fb 2 Category 18.3 urn:ddi:dk.dst:1e7dc2e7-a8f4-44bb-91d5-39b497110758:17 dk.dst 1e7dc2e7-a8f4-44bb-91d5-39b497110758 17 dk.dst 84b54d80-88e8-48eb-a6f2-476c5b626108 2 Category 18.30 urn:ddi:dk.dst:747cf6d5-4f6d-4131-bc3a-3cab53a25823:17 dk.dst 747cf6d5-4f6d-4131-bc3a-3cab53a25823 17 dk.dst 103731f6-4303-48c4-bff2-0dbfcbbec03f 2 Category 18.30.00 urn:ddi:dk.dst:cfd3e8c0-7880-40a3-afe1-3f1632649772:17 dk.dst cfd3e8c0-7880-40a3-afe1-3f1632649772 17 dk.dst 55546a11-3382-46f7-85f3-38377782cf79 2 Category 19 urn:ddi:dk.dst:feacc82c-ba77-4af9-a183-05cc4d36ae59:17 dk.dst feacc82c-ba77-4af9-a183-05cc4d36ae59 17 dk.dst 3d4a480c-58b4-48f8-85b6-1fdfca32f489 2 Category 19.1 urn:ddi:dk.dst:0a2f8512-53cd-4776-8126-ba2959811c8d:17 dk.dst 0a2f8512-53cd-4776-8126-ba2959811c8d 17 dk.dst 270a01c1-c6df-44f8-9cf4-1e3c7a212a8e 2 Category 19.10 urn:ddi:dk.dst:62553f9b-c3c7-4089-b427-6723623b6e0a:17 dk.dst 62553f9b-c3c7-4089-b427-6723623b6e0a 17 dk.dst 51c02d51-4534-4ef7-a5f6-04f0488caf82 2 Category 19.10.00 urn:ddi:dk.dst:540bff53-7d6d-4262-828a-50f341cd31e0:17 dk.dst 540bff53-7d6d-4262-828a-50f341cd31e0 17 dk.dst 370f086a-0a71-4d5c-b084-ca29626b334e 2 Category 19.2 urn:ddi:dk.dst:6989500f-41a3-48fb-b51b-679648f9600f:17 dk.dst 6989500f-41a3-48fb-b51b-679648f9600f 17 dk.dst 3e27f670-66d3-4c8e-a6a6-b34f2c000f99 2 Category 19.20 urn:ddi:dk.dst:1a8e0bc3-1cfb-41f5-8caf-091e53c12be7:17 dk.dst 1a8e0bc3-1cfb-41f5-8caf-091e53c12be7 17 dk.dst 1e754416-7810-49e6-88eb-69b100f013ef 2 Category 19.20.00 urn:ddi:dk.dst:b263a818-50af-4ba6-9b3c-d64c65357453:17 dk.dst b263a818-50af-4ba6-9b3c-d64c65357453 17 dk.dst 3ba8dbbb-d13a-4c67-a0c5-51b282b1bbf7 2 Category 19.3 urn:ddi:dk.dst:0f8c1bc1-29fd-46fe-950f-e9501ab7d424:17 dk.dst 0f8c1bc1-29fd-46fe-950f-e9501ab7d424 17 dk.dst 3209e3bb-e125-4109-b2d4-d9ac1d3e8e82 2 Category 19.30 urn:ddi:dk.dst:dce57a5c-2205-459c-beae-4605b73e03d5:17 dk.dst dce57a5c-2205-459c-beae-4605b73e03d5 17 dk.dst 84878ba1-8b1c-4983-a2d7-6ba12fcc4113 2 Category 19.30.10 urn:ddi:dk.dst:38e4a4be-888c-437c-80c9-98d81d61f6d2:17 dk.dst 38e4a4be-888c-437c-80c9-98d81d61f6d2 17 dk.dst 90669f50-ba1d-43a1-a165-3c0a5f2bc735 2 Category 19.30.20 urn:ddi:dk.dst:dab485d4-8c72-462f-82f4-0f99c960e211:17 dk.dst dab485d4-8c72-462f-82f4-0f99c960e211 17 dk.dst ec849edd-b851-4dc3-b7c3-7dc25a95263e 2 Category 20 urn:ddi:dk.dst:757bbc0a-c314-49bc-9191-5090b0cf8bd7:17 dk.dst 757bbc0a-c314-49bc-9191-5090b0cf8bd7 17 dk.dst 129939a3-afec-4d3a-974d-850a6c288ec7 2 Category 20.1 urn:ddi:dk.dst:1b5206a0-a8ad-4660-8861-0ca53e3bd514:17 dk.dst 1b5206a0-a8ad-4660-8861-0ca53e3bd514 17 dk.dst 7929813f-dc0d-429b-82c4-8cc17e753233 2 Category 20.10 urn:ddi:dk.dst:79bba7b2-016c-42aa-a938-2928564b8591:17 dk.dst 79bba7b2-016c-42aa-a938-2928564b8591 17 dk.dst 35df056e-701a-4e62-b1e9-fc9541008fac 2 Category 20.10.10 urn:ddi:dk.dst:f0ed0b57-f842-4318-889f-02815a148400:17 dk.dst f0ed0b57-f842-4318-889f-02815a148400 17 dk.dst d4230e1c-73cd-4cbd-9f68-0c692e6d5af0 2 Category 20.10.20 urn:ddi:dk.dst:79a50b00-63e6-44f7-829e-8fe011b8c1b6:17 dk.dst 79a50b00-63e6-44f7-829e-8fe011b8c1b6 17 dk.dst 0fd5c9d1-f4bd-4f1f-b935-425d36b49384 2 Category 20.2 urn:ddi:dk.dst:1e7539f5-a433-47c3-a181-6b8cc92cf375:17 dk.dst 1e7539f5-a433-47c3-a181-6b8cc92cf375 17 dk.dst 388c06a6-01ef-4b31-bfe5-d07a0a5932e5 2 Category 20.20 urn:ddi:dk.dst:69ec439d-f9d2-4d6b-8937-e4e366cd78a6:17 dk.dst 69ec439d-f9d2-4d6b-8937-e4e366cd78a6 17 dk.dst 28574c5a-3e54-47bf-b73f-225ff6406c51 2 Category 20.20.00 urn:ddi:dk.dst:f21b2f24-2f50-4cb5-bf9e-b4823616b9d2:17 dk.dst f21b2f24-2f50-4cb5-bf9e-b4823616b9d2 17 dk.dst 3854c764-04fe-4d27-a2c7-0fb04ffd5e61 2 Category 20.3 urn:ddi:dk.dst:b2ef1d03-ec88-4d87-b298-cf3758598ec6:17 dk.dst b2ef1d03-ec88-4d87-b298-cf3758598ec6 17 dk.dst 7ed3ebfe-0209-4a65-ab57-6c1322ec331e 2 Category 20.30 urn:ddi:dk.dst:28ee7062-301c-4021-a35c-79749ae1f561:17 dk.dst 28ee7062-301c-4021-a35c-79749ae1f561 17 dk.dst 6da3a165-27fb-49e1-9499-01d8008ad855 2 Category 20.30.10 urn:ddi:dk.dst:c5a3e6ae-e6c8-4246-954b-c6b6b3db7f0c:17 dk.dst c5a3e6ae-e6c8-4246-954b-c6b6b3db7f0c 17 dk.dst 6dbe8bad-6df5-4da0-bfad-2c7e673b84be 2 Category 20.30.20 urn:ddi:dk.dst:36f68086-7221-4ca3-b8e7-bf9c2d192ef9:17 dk.dst 36f68086-7221-4ca3-b8e7-bf9c2d192ef9 17 dk.dst 38ac233f-e9f7-4f30-b7d6-cfe7cb4b80b2 2 Category 20.30.30 urn:ddi:dk.dst:d7d6182b-0d8e-4d0b-acea-5e4731ec3145:17 dk.dst d7d6182b-0d8e-4d0b-acea-5e4731ec3145 17 dk.dst 63644fbf-c1f6-471c-ae16-9704d01a5d99 2 Category 20.4 urn:ddi:dk.dst:837a7c07-1383-42ab-a75b-882172d1482a:17 dk.dst 837a7c07-1383-42ab-a75b-882172d1482a 17 dk.dst c9bb8850-226e-4ec7-9e06-a5f03d895346 2 Category 20.40 urn:ddi:dk.dst:82de2473-a485-4da4-9f3f-ad8b6aa149cb:17 dk.dst 82de2473-a485-4da4-9f3f-ad8b6aa149cb 17 dk.dst 8ed3150e-6c0c-4fc7-9798-46b76d984e3e 2 Category 20.40.00 urn:ddi:dk.dst:26d123e7-09fa-45da-b2bb-8b5f1f317909:17 dk.dst 26d123e7-09fa-45da-b2bb-8b5f1f317909 17 dk.dst 4c1d8f82-8eef-402a-a3dc-e8f7eb4d6c7d 2 Category 20.5 urn:ddi:dk.dst:8a8cf56a-b958-41a6-9021-f0a951ee2750:17 dk.dst 8a8cf56a-b958-41a6-9021-f0a951ee2750 17 dk.dst bd8c6da8-9872-43a3-950b-dfa09c590eb8 2 Category 20.51 urn:ddi:dk.dst:7aa47876-5b2b-430f-9784-d2f0f7ff7893:17 dk.dst 7aa47876-5b2b-430f-9784-d2f0f7ff7893 17 dk.dst 9c63ef35-e2bb-4114-ae85-df39abe459ba 2 Category 20.51.10 urn:ddi:dk.dst:a4184ac8-ea5f-4516-9ae2-dfb0a4779e97:17 dk.dst a4184ac8-ea5f-4516-9ae2-dfb0a4779e97 17 dk.dst 5986e95d-4f09-4d25-8244-13985c7e063b 2 Category 20.51.20 urn:ddi:dk.dst:2cb6c1bd-4e50-4f4f-be34-d14d2ee02a6d:17 dk.dst 2cb6c1bd-4e50-4f4f-be34-d14d2ee02a6d 17 dk.dst e08133e3-f721-4d88-9bfc-1f2cf382fdc1 2 Category 20.51.90 urn:ddi:dk.dst:b64c207c-7f23-4e92-86f7-55eacaf9366f:17 dk.dst b64c207c-7f23-4e92-86f7-55eacaf9366f 17 dk.dst 33b60266-0eb1-4c41-bfe9-bf9459186ee4 2 Category 20.52 urn:ddi:dk.dst:48e531b8-1618-4e01-b444-d3eaeab43051:17 dk.dst 48e531b8-1618-4e01-b444-d3eaeab43051 17 dk.dst af9bee95-b6b1-4ecd-ae0f-1c11011cf508 2 Category 20.52.00 urn:ddi:dk.dst:9bd97850-ecbe-498c-9b7a-9677e9182569:17 dk.dst 9bd97850-ecbe-498c-9b7a-9677e9182569 17 dk.dst c44d0059-a03b-49bb-ac9d-49d854484175 2 Category 21 urn:ddi:dk.dst:13163462-17e2-4f5e-9fd8-0cbd57426055:17 dk.dst 13163462-17e2-4f5e-9fd8-0cbd57426055 17 dk.dst 118505c7-5196-4d7f-b56e-4207292eceac 2 Category 21.1 urn:ddi:dk.dst:13ab4361-6e55-4d80-80a1-cf8817a5080b:17 dk.dst 13ab4361-6e55-4d80-80a1-cf8817a5080b 17 dk.dst 48f181f5-a706-4ab9-8aab-256b3fe47f51 2 Category 21.11 urn:ddi:dk.dst:01c03cee-c4f4-4f58-9795-5d359b3f323a:17 dk.dst 01c03cee-c4f4-4f58-9795-5d359b3f323a 17 dk.dst 2ad46ba1-62e6-4000-996e-7383af67083d 2 Category 21.11.00 urn:ddi:dk.dst:b45ce02e-0d3b-4510-9e45-71074bda1fbf:17 dk.dst b45ce02e-0d3b-4510-9e45-71074bda1fbf 17 dk.dst 21b75e91-b681-42ea-9b8a-b47c84af4e11 2 Category 21.12 urn:ddi:dk.dst:eb75c6ad-7942-45ec-8313-516a48da472e:17 dk.dst eb75c6ad-7942-45ec-8313-516a48da472e 17 dk.dst b2de1633-4483-4a30-9e66-497442836d73 2 Category 21.12.00 urn:ddi:dk.dst:63b4804d-52f3-4ee5-aa98-f857a1f6cf47:17 dk.dst 63b4804d-52f3-4ee5-aa98-f857a1f6cf47 17 dk.dst cb38cd98-99ab-4f04-953f-72acb6b562b5 2 Category 21.2 urn:ddi:dk.dst:5db85877-363d-4a9a-9b1b-1f66f34db0f7:17 dk.dst 5db85877-363d-4a9a-9b1b-1f66f34db0f7 17 dk.dst 8aac672d-720b-4a2b-b9ef-133831c3fe80 2 Category 21.21 urn:ddi:dk.dst:b3d55c09-9277-4095-acb3-5bac4805ea5a:17 dk.dst b3d55c09-9277-4095-acb3-5bac4805ea5a 17 dk.dst 678c7d51-6369-4eb1-8e46-402796c9eb58 2 Category 21.21.00 urn:ddi:dk.dst:407b0cb7-44ea-4ec4-bf84-a87f4aa371c4:17 dk.dst 407b0cb7-44ea-4ec4-bf84-a87f4aa371c4 17 dk.dst c65f7308-c407-477e-a3d3-e26038692a1c 2 Category 21.22 urn:ddi:dk.dst:4a03a936-c1e9-4f56-8b67-5ccbf23acfec:17 dk.dst 4a03a936-c1e9-4f56-8b67-5ccbf23acfec 17 dk.dst b9096a7f-4811-4bd2-a93f-a0de9ca3b6c6 2 Category 21.22.00 urn:ddi:dk.dst:a0978c3a-2e52-4106-b377-fe448c28e55e:17 dk.dst a0978c3a-2e52-4106-b377-fe448c28e55e 17 dk.dst 52db3613-6d1e-43f0-9b1a-5caeab04a5b0 2 Category 21.23 urn:ddi:dk.dst:5ab7eb74-b9a5-4318-a770-d1b8c477d2d3:17 dk.dst 5ab7eb74-b9a5-4318-a770-d1b8c477d2d3 17 dk.dst 27a76034-e7fd-49c1-8fae-6b5a40070f6e 2 Category 21.23.00 urn:ddi:dk.dst:b995b5f2-4d54-4f6e-b7b9-ee5e6291ec9e:17 dk.dst b995b5f2-4d54-4f6e-b7b9-ee5e6291ec9e 17 dk.dst 07f91cd9-1b57-4c8c-9605-97c52ba89c99 2 Category 21.24 urn:ddi:dk.dst:cd2e5a87-1d39-4738-a7c8-f00f52a555fe:17 dk.dst cd2e5a87-1d39-4738-a7c8-f00f52a555fe 17 dk.dst 71308c53-7aaf-4a19-8efd-ff1824bcdc6e 2 Category 21.24.00 urn:ddi:dk.dst:b16efcbc-3670-4f0e-81f0-7fc83e03521f:17 dk.dst b16efcbc-3670-4f0e-81f0-7fc83e03521f 17 dk.dst 37c37513-4c01-4d05-874d-76d4c62545f9 2 Category 21.25 urn:ddi:dk.dst:5aef155e-369d-4cd4-93e4-c76228e336c7:17 dk.dst 5aef155e-369d-4cd4-93e4-c76228e336c7 17 dk.dst e82f6b58-95b4-44e5-a1cf-9f5195149f4e 2 Category 21.25.00 urn:ddi:dk.dst:a9b98a91-dcce-4235-88ea-4f1b82d4783f:17 dk.dst a9b98a91-dcce-4235-88ea-4f1b82d4783f 17 dk.dst 24284c40-e4fb-445b-aafb-ac90729b40b1 2 Category 22 urn:ddi:dk.dst:70374663-ff77-4030-870a-72ba44bc3069:17 dk.dst 70374663-ff77-4030-870a-72ba44bc3069 17 dk.dst 15e3af56-86cf-434e-9e37-1ca3efcb893a 2 Category 22.1 urn:ddi:dk.dst:e6c9be87-0204-4500-9058-497da583c904:17 dk.dst e6c9be87-0204-4500-9058-497da583c904 17 dk.dst a76a367d-2f24-4fbd-ac03-21e9c61cd2f1 2 Category 22.11 urn:ddi:dk.dst:61152cd7-f7a9-4c9a-b4e9-a98c89bf81bc:17 dk.dst 61152cd7-f7a9-4c9a-b4e9-a98c89bf81bc 17 dk.dst 67a5c578-fb64-4ffa-a950-b9cb0dd06bb8 2 Category 22.11.10 urn:ddi:dk.dst:a95fb988-5d05-4381-8dd5-a246d2b3c723:17 dk.dst a95fb988-5d05-4381-8dd5-a246d2b3c723 17 dk.dst 39d50ea1-c380-45d7-a2fc-ea4ae808b378 2 Category 22.11.20 urn:ddi:dk.dst:3618eee5-22d3-4bf8-82c3-fd759b94872f:17 dk.dst 3618eee5-22d3-4bf8-82c3-fd759b94872f 17 dk.dst 0340955b-1502-4617-ae6c-0a541ee16d08 2 Category 22.12 urn:ddi:dk.dst:f4656e7e-4db4-4ba7-ab3a-9b368fa7089a:17 dk.dst f4656e7e-4db4-4ba7-ab3a-9b368fa7089a 17 dk.dst d43a0213-1b0b-47be-9f9a-a3a983f22354 2 Category 22.12.10 urn:ddi:dk.dst:8befae34-c5a3-44b0-ae50-b03b0a9e867e:17 dk.dst 8befae34-c5a3-44b0-ae50-b03b0a9e867e 17 dk.dst 87b83afc-98bc-44d8-8603-29bcc5c5913b 2 Category 22.12.20 urn:ddi:dk.dst:53600163-dffb-499c-a9a7-07b8f71cccfa:17 dk.dst 53600163-dffb-499c-a9a7-07b8f71cccfa 17 dk.dst f02619a8-6941-4a1a-8958-87f7238aecd1 2 Category 22.13 urn:ddi:dk.dst:c80ed552-6e0c-4ea4-bfce-552af2801e06:17 dk.dst c80ed552-6e0c-4ea4-bfce-552af2801e06 17 dk.dst b44196ef-f80e-4743-a672-f3857d11407e 2 Category 22.13.10 urn:ddi:dk.dst:a1f2e0c6-d078-40e9-a62a-d7ae42d2b0c5:17 dk.dst a1f2e0c6-d078-40e9-a62a-d7ae42d2b0c5 17 dk.dst 74bf8869-b093-4508-ab02-1117312d466c 2 Category 22.13.20 urn:ddi:dk.dst:2a1db5a3-f6f7-448c-b36b-862c19214951:17 dk.dst 2a1db5a3-f6f7-448c-b36b-862c19214951 17 dk.dst 9108b4ca-781c-4447-ae60-a5c9e871e682 2 Category 22.13.30 urn:ddi:dk.dst:6e1e4c39-750e-49e0-9986-c42b1122618e:17 dk.dst 6e1e4c39-750e-49e0-9986-c42b1122618e 17 dk.dst 70ba22c3-2968-43f9-ae50-71d68765f9c8 2 Category 22.13.40 urn:ddi:dk.dst:99fb1af8-5b17-411d-9676-538ed07001dc:17 dk.dst 99fb1af8-5b17-411d-9676-538ed07001dc 17 dk.dst 70ca2440-724d-4cf3-803c-92e82f3669de 2 Category 22.14 urn:ddi:dk.dst:5394bef8-c278-4258-883c-c2064e67d15c:17 dk.dst 5394bef8-c278-4258-883c-c2064e67d15c 17 dk.dst 98264ce6-0746-468a-a83b-dce316d6f273 2 Category 22.14.00 urn:ddi:dk.dst:a4d15da2-e321-49ec-80b9-db572eeea272:17 dk.dst a4d15da2-e321-49ec-80b9-db572eeea272 17 dk.dst 175d3b5f-f7eb-4c5d-8295-2e60828bab0c 2 Category 22.15 urn:ddi:dk.dst:3191d60b-00cb-490e-836b-f29b567194c4:17 dk.dst 3191d60b-00cb-490e-836b-f29b567194c4 17 dk.dst e5a91999-f697-4ca6-a6c7-137c13146400 2 Category 22.15.00 urn:ddi:dk.dst:14f3a306-aa87-4a62-8cf3-dce38c0e43e7:17 dk.dst 14f3a306-aa87-4a62-8cf3-dce38c0e43e7 17 dk.dst 31723ac0-b5e8-47af-888d-4bc986cb7fbd 2 Category 22.2 urn:ddi:dk.dst:35a0c609-ef59-42ad-8930-bcea5edfda48:17 dk.dst 35a0c609-ef59-42ad-8930-bcea5edfda48 17 dk.dst b6da58c4-404e-434f-b9aa-b8ec5f69e053 2 Category 22.21 urn:ddi:dk.dst:3ee13fbc-618a-48da-a6d5-2148925a64f1:17 dk.dst 3ee13fbc-618a-48da-a6d5-2148925a64f1 17 dk.dst a900bcd5-3ace-47e5-a674-d03ec341682e 2 Category 22.21.00 urn:ddi:dk.dst:c505d67c-601d-4b6a-ac5e-d1937300274a:17 dk.dst c505d67c-601d-4b6a-ac5e-d1937300274a 17 dk.dst 247694c3-7fc2-4a04-aa25-ece29596d06d 2 Category 22.22 urn:ddi:dk.dst:ffa2d987-277f-4494-92f8-dd25d53e5afc:17 dk.dst ffa2d987-277f-4494-92f8-dd25d53e5afc 17 dk.dst 0e072845-79e8-4fbd-bd5f-27e3800b1694 2 Category 22.22.10 urn:ddi:dk.dst:f4a8fdad-17ad-4491-850b-4173862dee20:17 dk.dst f4a8fdad-17ad-4491-850b-4173862dee20 17 dk.dst 66b84e08-da06-47cf-9c91-3d87914f1fac 2 Category 22.22.30 urn:ddi:dk.dst:1576982e-0965-4c2d-8bc2-2cc3f2dcf795:17 dk.dst 1576982e-0965-4c2d-8bc2-2cc3f2dcf795 17 dk.dst 9c7bc3b4-8b83-49a1-8c55-5c158cd97712 2 Category 22.22.90 urn:ddi:dk.dst:227ff46b-bd46-4b86-89b1-73442470e286:17 dk.dst 227ff46b-bd46-4b86-89b1-73442470e286 17 dk.dst d75048d4-4dd7-4754-9d4f-74f3b016f161 2 Category 22.23 urn:ddi:dk.dst:6bec0aff-e721-4c07-a6d2-8629fb316137:17 dk.dst 6bec0aff-e721-4c07-a6d2-8629fb316137 17 dk.dst c7de5c24-95a6-4cef-af91-51dc022ceea9 2 Category 22.23.00 urn:ddi:dk.dst:0b53af94-e978-4839-a696-92ee839eba35:17 dk.dst 0b53af94-e978-4839-a696-92ee839eba35 17 dk.dst 82546553-0185-479b-b9a5-ce588f70a566 2 Category 22.24 urn:ddi:dk.dst:a38d0afb-9e57-4ad5-a50e-e0a9220eebca:17 dk.dst a38d0afb-9e57-4ad5-a50e-e0a9220eebca 17 dk.dst 532e0e19-d6f9-461e-a514-d21457692b50 2 Category 22.24.00 urn:ddi:dk.dst:8579695c-7723-4de4-9f97-470c1a8e51a1:17 dk.dst 8579695c-7723-4de4-9f97-470c1a8e51a1 17 dk.dst 8349d2c7-e3a2-4e13-a933-bf7021979203 2 Category 22.25 urn:ddi:dk.dst:f9165328-7dce-4798-9b5a-b81de64b9c03:17 dk.dst f9165328-7dce-4798-9b5a-b81de64b9c03 17 dk.dst 905247f0-c647-4cf0-bcd7-412ee554b8a2 2 Category 22.25.00 urn:ddi:dk.dst:ed92659e-141c-4605-9bf9-f9c97bd04b0c:17 dk.dst ed92659e-141c-4605-9bf9-f9c97bd04b0c 17 dk.dst 9446ae8a-eac9-474c-bda0-a4e647bc4376 2 Category 22.3 urn:ddi:dk.dst:d8a3d1bb-b8f4-4cea-9bcd-07f610dd9af1:17 dk.dst d8a3d1bb-b8f4-4cea-9bcd-07f610dd9af1 17 dk.dst c48eb7bc-1b91-475b-b91d-45995cccd664 2 Category 22.31 urn:ddi:dk.dst:a4ddb8d9-2794-4ee0-98d5-0112ac130e3d:17 dk.dst a4ddb8d9-2794-4ee0-98d5-0112ac130e3d 17 dk.dst bf1cfc27-00fc-4bfa-8be0-fcd38909eda1 2 Category 22.31.00 urn:ddi:dk.dst:553c174e-c757-4854-9a91-288645faade7:17 dk.dst 553c174e-c757-4854-9a91-288645faade7 17 dk.dst 29ef90cb-1326-48d8-8cf5-76c5f1c1faeb 2 Category 22.32 urn:ddi:dk.dst:a7b2e452-2609-4b10-a863-e28a5595d312:17 dk.dst a7b2e452-2609-4b10-a863-e28a5595d312 17 dk.dst 5e02b7ea-11b6-4a31-8882-629f08d999b3 2 Category 22.32.00 urn:ddi:dk.dst:73cf6244-a9ce-4a7b-85a0-00e49ae53dc1:17 dk.dst 73cf6244-a9ce-4a7b-85a0-00e49ae53dc1 17 dk.dst 9d41216f-751b-48a2-9dc6-dde9a3abcec4 2 Category 22.33 urn:ddi:dk.dst:d4e3ab21-868d-42f9-a042-1f8899acfa44:17 dk.dst d4e3ab21-868d-42f9-a042-1f8899acfa44 17 dk.dst 69cc46bd-d46d-4ad6-a599-8e25c370dd53 2 Category 22.33.00 urn:ddi:dk.dst:dd0f5485-01da-47d2-870e-41011f1829d0:17 dk.dst dd0f5485-01da-47d2-870e-41011f1829d0 17 dk.dst 6dc677d9-2d7e-4150-b370-2166af38ed1b 2 Category 23 urn:ddi:dk.dst:740790c1-cf96-4a5a-81f8-d31863a1fa46:17 dk.dst 740790c1-cf96-4a5a-81f8-d31863a1fa46 17 dk.dst 343b96ae-6897-4491-9d22-65d6e3672898 2 Category 23.1 urn:ddi:dk.dst:3ea4584f-649a-46d4-b449-44c89388db61:17 dk.dst 3ea4584f-649a-46d4-b449-44c89388db61 17 dk.dst be03d69a-2140-42fb-a31f-a663c5ef8114 2 Category 23.10 urn:ddi:dk.dst:67187f15-ccbc-4180-905b-4379a951502e:17 dk.dst 67187f15-ccbc-4180-905b-4379a951502e 17 dk.dst e6f5b4dc-52e1-4d7e-bd57-3994a4ad908b 2 Category 23.10.00 urn:ddi:dk.dst:bafa492b-1e6f-4658-b382-b55746b5d83b:17 dk.dst bafa492b-1e6f-4658-b382-b55746b5d83b 17 dk.dst 6d68d149-e7d7-4403-b150-fd31479540cb 2 Category 23.2 urn:ddi:dk.dst:526b980d-8ea0-46ee-a7a9-7b1b74062a89:17 dk.dst 526b980d-8ea0-46ee-a7a9-7b1b74062a89 17 dk.dst 6f93c25e-dc3e-46fe-82c0-9a0c9a5271b9 2 Category 23.20 urn:ddi:dk.dst:cc8e79a1-c1d5-4f92-b7ad-081089af4bf9:17 dk.dst cc8e79a1-c1d5-4f92-b7ad-081089af4bf9 17 dk.dst 2c1e973c-3406-4954-a217-ef919dd8d5c8 2 Category 23.20.00 urn:ddi:dk.dst:e19cb4d3-867c-45e2-8ccc-dfed46af7500:17 dk.dst e19cb4d3-867c-45e2-8ccc-dfed46af7500 17 dk.dst 3f967738-02e5-4169-8ae5-1b6655948ce4 2 Category 23.3 urn:ddi:dk.dst:95b15977-90cb-4f94-9cef-9ea912e40a71:17 dk.dst 95b15977-90cb-4f94-9cef-9ea912e40a71 17 dk.dst 370a693d-2f80-43bb-a9c8-6b2db7a4e029 2 Category 23.30 urn:ddi:dk.dst:6fbb72ad-5150-48b1-85e4-88b27f7591e8:17 dk.dst 6fbb72ad-5150-48b1-85e4-88b27f7591e8 17 dk.dst ffe02574-514f-41cb-a43a-e5e8fb7b2296 2 Category 23.30.00 urn:ddi:dk.dst:2bc15ad9-a329-4733-975b-3f7f77ae03ab:17 dk.dst 2bc15ad9-a329-4733-975b-3f7f77ae03ab 17 dk.dst a6949531-58f4-42c4-abb6-c2fe55aefc55 2 Category 24 urn:ddi:dk.dst:ab07496a-2484-4f52-8e16-4d7188896a3c:17 dk.dst ab07496a-2484-4f52-8e16-4d7188896a3c 17 dk.dst b29b9053-38f9-4c07-9b7a-295f6e0dbbd7 2 Category 24.1 urn:ddi:dk.dst:bbf09839-ceb6-4d2a-92b1-d2c7aeffb736:17 dk.dst bbf09839-ceb6-4d2a-92b1-d2c7aeffb736 17 dk.dst 62258893-40ea-4ec8-bd20-c3d1c8e24df4 2 Category 24.11 urn:ddi:dk.dst:ebd63911-c0b4-4f15-a7f6-62bb2e3eaf32:17 dk.dst ebd63911-c0b4-4f15-a7f6-62bb2e3eaf32 17 dk.dst bb15ca24-17c9-496e-b1ca-37f1056e1529 2 Category 24.11.00 urn:ddi:dk.dst:c321a58c-7ade-41e8-8b8c-1a7b65423899:17 dk.dst c321a58c-7ade-41e8-8b8c-1a7b65423899 17 dk.dst 8fea4fa1-733b-4ea5-8bcf-c492f2a1ed46 2 Category 24.12 urn:ddi:dk.dst:38dbb81d-2856-477a-be0f-f07341137400:17 dk.dst 38dbb81d-2856-477a-be0f-f07341137400 17 dk.dst 09fddc4f-cd84-452a-8c0f-7ea356c15d8e 2 Category 24.12.00 urn:ddi:dk.dst:ebf78276-5058-4d4f-bd41-f9d4b0fba34d:17 dk.dst ebf78276-5058-4d4f-bd41-f9d4b0fba34d 17 dk.dst fd995574-d8a0-4087-a45b-a692be155eb4 2 Category 24.13 urn:ddi:dk.dst:6a010bad-e69c-4aae-967c-520ac41e3e0e:17 dk.dst 6a010bad-e69c-4aae-967c-520ac41e3e0e 17 dk.dst d549cb20-52fb-45e1-9139-6fa56427ccdb 2 Category 24.13.00 urn:ddi:dk.dst:d8c269c9-5f27-4def-8512-8d7e5f4a85dc:17 dk.dst d8c269c9-5f27-4def-8512-8d7e5f4a85dc 17 dk.dst 3b937ddb-64da-4f19-81d1-4e38c012ea2c 2 Category 24.14 urn:ddi:dk.dst:27a1323d-b466-4412-9d28-ad70127e0d14:17 dk.dst 27a1323d-b466-4412-9d28-ad70127e0d14 17 dk.dst 9f669fce-42cd-441a-91fc-82a5676c112e 2 Category 24.14.00 urn:ddi:dk.dst:e3336551-7388-47ae-bb09-e697c8ebe317:17 dk.dst e3336551-7388-47ae-bb09-e697c8ebe317 17 dk.dst 18649f2e-18d9-47f1-87bc-abafb7abffff 2 Category 24.15 urn:ddi:dk.dst:786c07f2-29c8-481d-abdf-0c9884ee4966:17 dk.dst 786c07f2-29c8-481d-abdf-0c9884ee4966 17 dk.dst f3568686-09e2-4638-966e-ad05c223041f 2 Category 24.15.00 urn:ddi:dk.dst:249dfa39-7925-407f-b6fd-80b9ff35ea8b:17 dk.dst 249dfa39-7925-407f-b6fd-80b9ff35ea8b 17 dk.dst c9c6ef2d-8f81-4330-aab5-1501956e6574 2 Category 24.16 urn:ddi:dk.dst:5013eb71-b9c7-4360-b876-1d1ce73a7a3b:17 dk.dst 5013eb71-b9c7-4360-b876-1d1ce73a7a3b 17 dk.dst 7da88b16-fa9c-44a2-b70d-3f16205927c9 2 Category 24.16.00 urn:ddi:dk.dst:ef4b7843-c7af-4230-935b-dd5e48792629:17 dk.dst ef4b7843-c7af-4230-935b-dd5e48792629 17 dk.dst 15cd2339-022c-4b73-a910-35f9bc6e2121 2 Category 24.17 urn:ddi:dk.dst:108acbfe-e67e-417c-af62-eabc007d1dde:17 dk.dst 108acbfe-e67e-417c-af62-eabc007d1dde 17 dk.dst ad005ef4-69f3-49cf-a3d0-0ee5cb1c6cd7 2 Category 24.17.00 urn:ddi:dk.dst:557781aa-4931-47fb-9598-304cd1f36ff7:17 dk.dst 557781aa-4931-47fb-9598-304cd1f36ff7 17 dk.dst b67fd347-9006-4b37-8210-73b711c404c9 2 Category 24.2 urn:ddi:dk.dst:9a90d295-bd4a-462f-b095-fff20e3301b9:17 dk.dst 9a90d295-bd4a-462f-b095-fff20e3301b9 17 dk.dst a150f92c-fe09-42b1-8e93-4b00136feb5b 2 Category 24.20 urn:ddi:dk.dst:0b95356d-0c1b-4337-b24d-0abe2d10e4b8:17 dk.dst 0b95356d-0c1b-4337-b24d-0abe2d10e4b8 17 dk.dst 1a4e3d72-8347-4883-825e-e3df9eed815f 2 Category 24.20.00 urn:ddi:dk.dst:27852f69-b2b0-47a1-9134-941d309c2218:17 dk.dst 27852f69-b2b0-47a1-9134-941d309c2218 17 dk.dst 5edfe33e-e98f-45d2-a24f-97bd54291db5 2 Category 24.3 urn:ddi:dk.dst:7faa21d8-b384-42c0-9eb3-1e499db189a3:17 dk.dst 7faa21d8-b384-42c0-9eb3-1e499db189a3 17 dk.dst 518c5149-638a-4d84-a0da-6db6a3c2da83 2 Category 24.30 urn:ddi:dk.dst:9845a00b-390b-491e-88e1-2a32526161dd:17 dk.dst 9845a00b-390b-491e-88e1-2a32526161dd 17 dk.dst a27e7b2e-2a30-4e74-a457-e261fd9fd543 2 Category 24.30.00 urn:ddi:dk.dst:b5388ee6-b6d9-4a8a-ae72-f7d1d3663045:17 dk.dst b5388ee6-b6d9-4a8a-ae72-f7d1d3663045 17 dk.dst 651e09f5-ab68-41aa-96d7-810910e2fe15 2 Category 24.4 urn:ddi:dk.dst:0e410a37-de28-41f8-bec3-d99c9412cb1d:17 dk.dst 0e410a37-de28-41f8-bec3-d99c9412cb1d 17 dk.dst 542d1c04-c90e-49df-b97b-0a9d55eb15e1 2 Category 24.41 urn:ddi:dk.dst:8d8ce76c-6d2c-46dc-bf95-5c702c2b9121:17 dk.dst 8d8ce76c-6d2c-46dc-bf95-5c702c2b9121 17 dk.dst 37c962d1-0557-4991-bc04-5cd857785ae6 2 Category 24.41.00 urn:ddi:dk.dst:5ddfd2ba-7598-46b6-8a18-31682ffa16e8:17 dk.dst 5ddfd2ba-7598-46b6-8a18-31682ffa16e8 17 dk.dst 3cad9e43-df77-49c9-834a-f87ee98e3325 2 Category 24.42 urn:ddi:dk.dst:9795e6fc-690f-4455-9771-6823ff59a459:17 dk.dst 9795e6fc-690f-4455-9771-6823ff59a459 17 dk.dst 8e30a749-3dd1-42f1-b77a-99cbc4d29c4f 2 Category 24.42.00 urn:ddi:dk.dst:e635dcb0-9636-4059-b21e-48854b176a27:17 dk.dst e635dcb0-9636-4059-b21e-48854b176a27 17 dk.dst 1426a322-d00b-4566-b5ab-cabf0b0dc88b 2 Category 24.5 urn:ddi:dk.dst:825b55d6-e1ac-4a10-bd98-98eb18b94664:17 dk.dst 825b55d6-e1ac-4a10-bd98-98eb18b94664 17 dk.dst bfe055c2-fcca-484f-9644-c1134baa92fc 2 Category 24.51 urn:ddi:dk.dst:34f86ee7-1d9b-43f2-89f3-74251ad328e1:17 dk.dst 34f86ee7-1d9b-43f2-89f3-74251ad328e1 17 dk.dst baee0fab-fecd-46b9-b43e-d886112eaca7 2 Category 24.51.10 urn:ddi:dk.dst:b6ea6c94-34be-4b8a-be60-4674e3127dad:17 dk.dst b6ea6c94-34be-4b8a-be60-4674e3127dad 17 dk.dst 0533fcfa-8837-41a0-93ce-e723767475d0 2 Category 24.51.20 urn:ddi:dk.dst:0dd7c362-ff8f-4145-a53a-3ea50d5957d4:17 dk.dst 0dd7c362-ff8f-4145-a53a-3ea50d5957d4 17 dk.dst b3673b4d-7597-4e24-8b39-c62a6b077634 2 Category 24.52 urn:ddi:dk.dst:08b5ba3f-d027-4cfb-bc1f-477281d5870c:17 dk.dst 08b5ba3f-d027-4cfb-bc1f-477281d5870c 17 dk.dst 8803748f-5e13-4a52-8720-3cdd6d3a88cf 2 Category 24.52.00 urn:ddi:dk.dst:a00c8848-1d73-47e1-adc7-7bc0706a383f:17 dk.dst a00c8848-1d73-47e1-adc7-7bc0706a383f 17 dk.dst 28955b57-4b3c-4ca3-a7e9-90fecc2e6c2c 2 Category 24.6 urn:ddi:dk.dst:d6222336-b511-41ad-84db-717e024eded7:17 dk.dst d6222336-b511-41ad-84db-717e024eded7 17 dk.dst 7d57ed24-35d6-479c-8e0a-b1a6202ad34a 2 Category 24.61 urn:ddi:dk.dst:b5d1bf15-2183-49f4-b839-c9d7c5dde8b6:17 dk.dst b5d1bf15-2183-49f4-b839-c9d7c5dde8b6 17 dk.dst d80e0f0b-832b-456b-82bb-5cce307ec32b 2 Category 24.61.00 urn:ddi:dk.dst:885a2d25-5d0d-40a7-b3ac-8d4bb58c1724:17 dk.dst 885a2d25-5d0d-40a7-b3ac-8d4bb58c1724 17 dk.dst bc188783-96f3-4807-a0cb-daf6a66b8b77 2 Category 24.62 urn:ddi:dk.dst:45988618-fb73-4cb2-925a-a34f36f7e61c:17 dk.dst 45988618-fb73-4cb2-925a-a34f36f7e61c 17 dk.dst 135d1156-ea53-462f-9111-15412b2d52c0 2 Category 24.62.00 urn:ddi:dk.dst:d8578427-c7de-49f2-aab5-7077c47736a8:17 dk.dst d8578427-c7de-49f2-aab5-7077c47736a8 17 dk.dst 64a06dfb-a863-4b54-9514-7ba0ca3978a1 2 Category 24.63 urn:ddi:dk.dst:df04421e-f1c0-43c2-a2e2-dcc637ae920f:17 dk.dst df04421e-f1c0-43c2-a2e2-dcc637ae920f 17 dk.dst 3aeefdad-c194-435c-9b78-1dedaeea4549 2 Category 24.63.00 urn:ddi:dk.dst:93348dca-9f37-4e31-8e0c-0a9c51ffad06:17 dk.dst 93348dca-9f37-4e31-8e0c-0a9c51ffad06 17 dk.dst 5d06096c-fefa-4efb-ac07-b4570672c026 2 Category 24.64 urn:ddi:dk.dst:8bf280bc-428a-4052-b570-26d22a15913a:17 dk.dst 8bf280bc-428a-4052-b570-26d22a15913a 17 dk.dst e6f1132f-8b72-4d03-89d9-f1ea59d2517a 2 Category 24.64.00 urn:ddi:dk.dst:b65b4ded-7ba3-4682-9209-a6d304785901:17 dk.dst b65b4ded-7ba3-4682-9209-a6d304785901 17 dk.dst 43f60887-1b75-496c-aa84-e4cda77d6538 2 Category 24.65 urn:ddi:dk.dst:58e7ed12-5a31-4370-a184-05933c523238:17 dk.dst 58e7ed12-5a31-4370-a184-05933c523238 17 dk.dst e26207cf-9210-47cd-84d7-8b4c019ea12a 2 Category 24.65.00 urn:ddi:dk.dst:b062fefc-610d-4ae7-9597-4b48585d1198:17 dk.dst b062fefc-610d-4ae7-9597-4b48585d1198 17 dk.dst 57268920-415b-4918-bf15-3b2ecdda9a04 2 Category 24.66 urn:ddi:dk.dst:0e85e2e4-72eb-4067-bd38-d2deae966c89:17 dk.dst 0e85e2e4-72eb-4067-bd38-d2deae966c89 17 dk.dst ace16270-fb18-432c-81bf-69669c0a321f 2 Category 24.66.00 urn:ddi:dk.dst:5ebe973d-2a0e-4201-b2a8-05804d67f104:17 dk.dst 5ebe973d-2a0e-4201-b2a8-05804d67f104 17 dk.dst 624ed54b-c041-44a7-9238-9f0d2c6df3bf 2 Category 24.7 urn:ddi:dk.dst:5204d5b2-9106-4123-9935-ee0a268791ea:17 dk.dst 5204d5b2-9106-4123-9935-ee0a268791ea 17 dk.dst a62e987c-da04-4341-baa0-086a44ca553d 2 Category 24.70 urn:ddi:dk.dst:9de2cb8c-fd57-4f7f-af42-28750b9c6d4b:17 dk.dst 9de2cb8c-fd57-4f7f-af42-28750b9c6d4b 17 dk.dst cad1cc09-b1cc-4ada-a902-677c3c8da6e0 2 Category 24.70.00 urn:ddi:dk.dst:b6abcd27-3128-47f2-a9f8-36dd323095d7:17 dk.dst b6abcd27-3128-47f2-a9f8-36dd323095d7 17 dk.dst 3d80aa6d-9e52-43d8-9b7e-ed81703123a5 2 Category 25 urn:ddi:dk.dst:1af43aa6-b21b-4e04-867b-c344f7b68762:17 dk.dst 1af43aa6-b21b-4e04-867b-c344f7b68762 17 dk.dst 50693d25-b3ed-47fb-912a-55fc1b6f1bb4 2 Category 25.1 urn:ddi:dk.dst:c95dce57-f883-4c8c-8596-e4ee4a716814:17 dk.dst c95dce57-f883-4c8c-8596-e4ee4a716814 17 dk.dst 8d2ec1a9-8c7c-4b6a-b70e-f6fe32902273 2 Category 25.11 urn:ddi:dk.dst:e087d7e9-4163-4a91-8ca0-caacfadf4e30:17 dk.dst e087d7e9-4163-4a91-8ca0-caacfadf4e30 17 dk.dst 95c5577e-561d-4dfb-8cfd-d56596403ffe 2 Category 25.11.00 urn:ddi:dk.dst:d7f5d1ac-9dfb-4f66-8a4e-0caa7c213c2b:17 dk.dst d7f5d1ac-9dfb-4f66-8a4e-0caa7c213c2b 17 dk.dst 0d2c40bf-ac0f-4e98-a35e-c24a2b259d20 2 Category 25.12 urn:ddi:dk.dst:f4b06045-cbb3-4464-9aaf-6a1b97eed946:17 dk.dst f4b06045-cbb3-4464-9aaf-6a1b97eed946 17 dk.dst c995b324-3d34-4bd1-b938-be220907af95 2 Category 25.12.00 urn:ddi:dk.dst:2b3d2f80-19c6-46df-8570-4a89a3242172:17 dk.dst 2b3d2f80-19c6-46df-8570-4a89a3242172 17 dk.dst 7c562133-31bc-4dc9-a57c-a819579624ae 2 Category 25.13 urn:ddi:dk.dst:a82ce34b-b632-46a1-9a0b-3b800b42e907:17 dk.dst a82ce34b-b632-46a1-9a0b-3b800b42e907 17 dk.dst a20619f4-11cc-48ec-90fe-79a153ba8b57 2 Category 25.13.00 urn:ddi:dk.dst:86075616-9be4-4aba-8e08-5a2e056f878d:17 dk.dst 86075616-9be4-4aba-8e08-5a2e056f878d 17 dk.dst 838c8f17-a4de-43e0-8586-7fd3b3ee87d8 2 Category 25.2 urn:ddi:dk.dst:96fc0cdb-b1fd-4906-8134-60f88000fe17:17 dk.dst 96fc0cdb-b1fd-4906-8134-60f88000fe17 17 dk.dst 17164c39-6e0e-4d7c-96e8-42db1018b8a5 2 Category 25.21 urn:ddi:dk.dst:a7d765ff-2783-44f3-9dcc-380d5b5309e2:17 dk.dst a7d765ff-2783-44f3-9dcc-380d5b5309e2 17 dk.dst 86e8ce88-7a6e-41db-8df5-9cef1e044c19 2 Category 25.21.10 urn:ddi:dk.dst:59dab218-a45f-4271-9f14-d8e8c4bbef88:17 dk.dst 59dab218-a45f-4271-9f14-d8e8c4bbef88 17 dk.dst eee1e021-dc3d-48ca-b372-553a89331342 2 Category 25.21.20 urn:ddi:dk.dst:96b3dc1b-2f80-4f30-925b-69a799527767:17 dk.dst 96b3dc1b-2f80-4f30-925b-69a799527767 17 dk.dst f64d1b0b-8b88-4554-84f8-09fc0aa6925c 2 Category 25.21.30 urn:ddi:dk.dst:8fb25135-fdc2-44e0-9b26-d4b7500d1e84:17 dk.dst 8fb25135-fdc2-44e0-9b26-d4b7500d1e84 17 dk.dst f446aaab-a754-4a5d-87f7-52098c28c000 2 Category 25.22 urn:ddi:dk.dst:45e3042d-dd57-4941-9f56-d68dce8d1984:17 dk.dst 45e3042d-dd57-4941-9f56-d68dce8d1984 17 dk.dst 7cd0bdfc-37ef-4195-9837-4acc8e339c7b 2 Category 25.22.00 urn:ddi:dk.dst:0aa14691-69d3-49d3-b0ea-6e318a631db9:17 dk.dst 0aa14691-69d3-49d3-b0ea-6e318a631db9 17 dk.dst 577c3f39-fe49-4eda-bd29-3d24b273dbf5 2 Category 25.23 urn:ddi:dk.dst:10b70ee6-10ab-42d5-8cde-90ad6168c198:17 dk.dst 10b70ee6-10ab-42d5-8cde-90ad6168c198 17 dk.dst b470ec46-1de8-4c4b-9dba-649ad49e5d89 2 Category 25.23.10 urn:ddi:dk.dst:d74ca9ab-8f24-4116-891e-e7bdeca38401:17 dk.dst d74ca9ab-8f24-4116-891e-e7bdeca38401 17 dk.dst a55c0d41-e8ac-41ee-86f0-3411caa8b6bc 2 Category 25.23.90 urn:ddi:dk.dst:5df4de19-e02a-40fc-a49d-e8075b364330:17 dk.dst 5df4de19-e02a-40fc-a49d-e8075b364330 17 dk.dst 684a9b40-69aa-4285-b5be-ede4a6327c34 2 Category 25.24 urn:ddi:dk.dst:2610d2be-ed26-4fd9-b1e9-fcca9d8d38bf:17 dk.dst 2610d2be-ed26-4fd9-b1e9-fcca9d8d38bf 17 dk.dst e4263a06-c954-4c60-9e91-f50dc1974577 2 Category 25.24.10 urn:ddi:dk.dst:cf98c029-3a38-494b-8812-4fad570b65a9:17 dk.dst cf98c029-3a38-494b-8812-4fad570b65a9 17 dk.dst 4c8bea1a-22f9-4168-8950-341dd91af8c4 2 Category 25.24.20 urn:ddi:dk.dst:f90738d2-6d2d-4f9e-8fe1-427ae4ca2f38:17 dk.dst f90738d2-6d2d-4f9e-8fe1-427ae4ca2f38 17 dk.dst 4ff56666-97cd-4899-92da-df6cec0d605b 2 Category 25.24.90 urn:ddi:dk.dst:3d7c5573-295e-41f4-b9d3-dc3f8d178601:17 dk.dst 3d7c5573-295e-41f4-b9d3-dc3f8d178601 17 dk.dst cb985181-7e1b-4b87-862b-9c1d7492bb9f 2 Category 26 urn:ddi:dk.dst:b99ceef7-ca18-4756-aff2-77d8d430e786:17 dk.dst b99ceef7-ca18-4756-aff2-77d8d430e786 17 dk.dst e621792f-d54b-4f18-9744-f40366b52659 2 Category 26.1 urn:ddi:dk.dst:5c723875-90a2-4ee9-845f-7614a761033d:17 dk.dst 5c723875-90a2-4ee9-845f-7614a761033d 17 dk.dst 646014de-5663-435b-8735-130c013f8ba5 2 Category 26.11 urn:ddi:dk.dst:b0836115-52e4-4f98-b58e-e8c33b2a20b4:17 dk.dst b0836115-52e4-4f98-b58e-e8c33b2a20b4 17 dk.dst dfe90b6e-0705-4ae6-a62a-d3f883175a89 2 Category 26.11.00 urn:ddi:dk.dst:8b32d4c0-b146-42c7-b944-11afd86bb9a1:17 dk.dst 8b32d4c0-b146-42c7-b944-11afd86bb9a1 17 dk.dst 4fa42dc7-91fe-4616-a551-fc5a29785add 2 Category 26.12 urn:ddi:dk.dst:f09c914d-d86a-4733-831b-d3575a658ff7:17 dk.dst f09c914d-d86a-4733-831b-d3575a658ff7 17 dk.dst 1c47bd9c-cb12-4bc0-ac9b-79179d904134 2 Category 26.12.00 urn:ddi:dk.dst:e045c420-4f8f-4f2b-9721-3335c62262eb:17 dk.dst e045c420-4f8f-4f2b-9721-3335c62262eb 17 dk.dst 70063758-fae9-4d32-bcf0-60a862d7f138 2 Category 26.13 urn:ddi:dk.dst:4b7ed172-803c-4776-9af6-b82a0f6dedae:17 dk.dst 4b7ed172-803c-4776-9af6-b82a0f6dedae 17 dk.dst 641510fd-c6ae-4a04-a9da-9422f5f79efc 2 Category 26.13.00 urn:ddi:dk.dst:68c0be4b-b268-45a6-b014-f703859e6b3e:17 dk.dst 68c0be4b-b268-45a6-b014-f703859e6b3e 17 dk.dst 057363db-8381-4676-92bf-fb132b1f7cad 2 Category 26.14 urn:ddi:dk.dst:41f7d1fb-8179-49e7-a0d1-690806e6bfca:17 dk.dst 41f7d1fb-8179-49e7-a0d1-690806e6bfca 17 dk.dst 75cc5228-75aa-4f0c-81ca-b6cfd17e65cf 2 Category 26.14.00 urn:ddi:dk.dst:59e8d25e-bee5-4858-96c4-9628b98dd61f:17 dk.dst 59e8d25e-bee5-4858-96c4-9628b98dd61f 17 dk.dst e95c8318-5025-4f24-aa52-83b04bb051e5 2 Category 26.15 urn:ddi:dk.dst:0b100c97-eac2-4b89-b890-a8827c4157e3:17 dk.dst 0b100c97-eac2-4b89-b890-a8827c4157e3 17 dk.dst d2badacc-4526-466f-9674-f8eaa38fa95f 2 Category 26.15.00 urn:ddi:dk.dst:d181eab7-1659-4101-a912-0310d6f04f5e:17 dk.dst d181eab7-1659-4101-a912-0310d6f04f5e 17 dk.dst e76e2ce9-d83f-4984-8990-33ce7418db6c 2 Category 26.2 urn:ddi:dk.dst:f8f73918-57eb-40bc-b44f-7ef97da661f4:17 dk.dst f8f73918-57eb-40bc-b44f-7ef97da661f4 17 dk.dst 0f168b22-4a1d-43d7-bc93-fbe98edb2bc9 2 Category 26.21 urn:ddi:dk.dst:e39ded56-b409-4e24-8c53-7b76229ed5b2:17 dk.dst e39ded56-b409-4e24-8c53-7b76229ed5b2 17 dk.dst a91c62d2-1399-4c97-a752-35ef809f72b6 2 Category 26.21.00 urn:ddi:dk.dst:3dcb820b-54df-48bb-899f-63cb0afb9b39:17 dk.dst 3dcb820b-54df-48bb-899f-63cb0afb9b39 17 dk.dst 2a3567e9-c233-4bce-8d5f-4e328bd21768 2 Category 26.22 urn:ddi:dk.dst:ee271d4c-b8c4-4eeb-8c50-97d5cbb4e33b:17 dk.dst ee271d4c-b8c4-4eeb-8c50-97d5cbb4e33b 17 dk.dst 2ada3972-32ca-4685-a9cf-932a0ed15c0f 2 Category 26.22.00 urn:ddi:dk.dst:a3445122-5b8c-4b90-bc01-1800e4cf647b:17 dk.dst a3445122-5b8c-4b90-bc01-1800e4cf647b 17 dk.dst 6926c9cd-f43b-4937-b777-4b397edd45b7 2 Category 26.23 urn:ddi:dk.dst:20a4cb13-db16-4e2b-a3fe-e346a8b625c8:17 dk.dst 20a4cb13-db16-4e2b-a3fe-e346a8b625c8 17 dk.dst 8f04ee85-826e-4161-b055-b7d223d3c403 2 Category 26.23.00 urn:ddi:dk.dst:3cadddb8-a3ed-4cf1-9140-b900dccadb98:17 dk.dst 3cadddb8-a3ed-4cf1-9140-b900dccadb98 17 dk.dst d0aad562-975e-472d-99be-06b4e482c4d7 2 Category 26.24 urn:ddi:dk.dst:6261c822-2658-4d93-a27e-86428a6fc751:17 dk.dst 6261c822-2658-4d93-a27e-86428a6fc751 17 dk.dst 2eb7f4bb-8e66-48dd-b4e3-0c258f0ca16d 2 Category 26.24.00 urn:ddi:dk.dst:2ce9b5c5-35dd-47f2-8671-d7020f3752d2:17 dk.dst 2ce9b5c5-35dd-47f2-8671-d7020f3752d2 17 dk.dst e0e8ef7d-4889-4c4a-a4d1-6f92ff507507 2 Category 26.25 urn:ddi:dk.dst:c0322e75-b462-44ac-bfb1-9e42266d841a:17 dk.dst c0322e75-b462-44ac-bfb1-9e42266d841a 17 dk.dst 706fa442-7b40-47c8-a215-08a0ee6f5538 2 Category 26.25.00 urn:ddi:dk.dst:d1133fc8-224e-45bc-a09f-85336bc76565:17 dk.dst d1133fc8-224e-45bc-a09f-85336bc76565 17 dk.dst 78c5ae86-9f55-4615-838e-a3668983204b 2 Category 26.26 urn:ddi:dk.dst:2ff57c27-98bc-4c73-badc-26c07826296c:17 dk.dst 2ff57c27-98bc-4c73-badc-26c07826296c 17 dk.dst ff4125b2-8d1c-4c70-91ef-ee7ecfe910dc 2 Category 26.26.00 urn:ddi:dk.dst:6afcbc90-a286-440a-9fdf-2251a3ce7889:17 dk.dst 6afcbc90-a286-440a-9fdf-2251a3ce7889 17 dk.dst eff02ed5-ba71-4a76-aaf4-b1206c27f175 2 Category 26.3 urn:ddi:dk.dst:2e9480a4-8ee5-4263-aa6a-35514fb9befd:17 dk.dst 2e9480a4-8ee5-4263-aa6a-35514fb9befd 17 dk.dst 1c7a961f-11ca-40c8-a76f-6a3aba72a38d 2 Category 26.30 urn:ddi:dk.dst:0085f938-9423-4d19-858a-72f703395db6:17 dk.dst 0085f938-9423-4d19-858a-72f703395db6 17 dk.dst b58ea6f5-95bd-4dce-b7f2-e02afae20407 2 Category 26.30.00 urn:ddi:dk.dst:0ace9991-6a82-4e64-ba27-2ecd4e5edc1a:17 dk.dst 0ace9991-6a82-4e64-ba27-2ecd4e5edc1a 17 dk.dst 0d589841-c3bd-46ea-a146-202fdbfe142a 2 Category 26.4 urn:ddi:dk.dst:859e8f3c-fe39-4b84-ae0a-5353d92d494b:17 dk.dst 859e8f3c-fe39-4b84-ae0a-5353d92d494b 17 dk.dst 99a00c3f-3ffa-45fe-adf9-833fea5314fc 2 Category 26.40 urn:ddi:dk.dst:bb4a7e38-b204-4765-8f48-5b7413cd4669:17 dk.dst bb4a7e38-b204-4765-8f48-5b7413cd4669 17 dk.dst fe3e086b-9f3e-47ea-bf44-3a87b968b303 2 Category 26.40.00 urn:ddi:dk.dst:ca7a958e-468b-4b3f-bb74-dde6844e9789:17 dk.dst ca7a958e-468b-4b3f-bb74-dde6844e9789 17 dk.dst a0d2556f-331a-45f7-aad1-eb3a76041dc1 2 Category 26.5 urn:ddi:dk.dst:dd7a0b24-df21-44d5-8758-f256a9fd7c33:17 dk.dst dd7a0b24-df21-44d5-8758-f256a9fd7c33 17 dk.dst 2d1c819f-9657-447c-92e8-e95dc6c9c593 2 Category 26.51 urn:ddi:dk.dst:266912bc-958c-4bbb-bd43-bbb51fc22cf4:17 dk.dst 266912bc-958c-4bbb-bd43-bbb51fc22cf4 17 dk.dst f832a967-f5ee-46e3-8628-0047f5c034f4 2 Category 26.51.00 urn:ddi:dk.dst:8c963a19-c494-4865-bb51-30ccc1f4dc2a:17 dk.dst 8c963a19-c494-4865-bb51-30ccc1f4dc2a 17 dk.dst a3d47374-ffa2-48ce-a4c1-5bc8d08b5f35 2 Category 26.52 urn:ddi:dk.dst:1a4a6fb6-bd60-4424-80de-9fef5c837c59:17 dk.dst 1a4a6fb6-bd60-4424-80de-9fef5c837c59 17 dk.dst 4f343d48-9f74-4a4e-806c-ada6c513e22b 2 Category 26.52.00 urn:ddi:dk.dst:498d955f-6c4d-4efc-aa8f-de388d8668f5:17 dk.dst 498d955f-6c4d-4efc-aa8f-de388d8668f5 17 dk.dst 5e0af703-b22f-4262-9418-db05e2804512 2 Category 26.53 urn:ddi:dk.dst:7af7c1b6-b09c-4e01-83fb-c8fb2a7d7989:17 dk.dst 7af7c1b6-b09c-4e01-83fb-c8fb2a7d7989 17 dk.dst bbbd7bd3-0cd8-407c-8b49-0b52eccffb73 2 Category 26.53.00 urn:ddi:dk.dst:2aad0c10-c264-4db6-b4e0-3ac809b4d232:17 dk.dst 2aad0c10-c264-4db6-b4e0-3ac809b4d232 17 dk.dst 556eee82-e1d1-4254-a29a-b7a40eb41deb 2 Category 26.6 urn:ddi:dk.dst:34333258-98e7-4e4e-86d6-290e61b4b014:17 dk.dst 34333258-98e7-4e4e-86d6-290e61b4b014 17 dk.dst b30de872-7f10-4b00-af96-cbf7825eaf72 2 Category 26.61 urn:ddi:dk.dst:a5148d57-5113-4a41-82a7-11e788af0f70:17 dk.dst a5148d57-5113-4a41-82a7-11e788af0f70 17 dk.dst 8b67d876-8123-4735-8891-4596cbfc9197 2 Category 26.61.10 urn:ddi:dk.dst:bf8a0b24-70dc-4afa-8cab-5bc7c014afe3:17 dk.dst bf8a0b24-70dc-4afa-8cab-5bc7c014afe3 17 dk.dst 9fbe3718-a916-42a2-b9c5-429cd9500ed3 2 Category 26.61.20 urn:ddi:dk.dst:ea54a251-17b4-422c-a72a-3c9cca720c90:17 dk.dst ea54a251-17b4-422c-a72a-3c9cca720c90 17 dk.dst aefd92de-c197-420c-8814-ce4765400a45 2 Category 26.62 urn:ddi:dk.dst:ab3f7735-11e0-4ec7-addb-041a6b08dd74:17 dk.dst ab3f7735-11e0-4ec7-addb-041a6b08dd74 17 dk.dst 0385e494-5ebb-428b-a6de-383b53c119de 2 Category 26.62.00 urn:ddi:dk.dst:9d558788-56b1-4ebe-bc63-f0971f3838ac:17 dk.dst 9d558788-56b1-4ebe-bc63-f0971f3838ac 17 dk.dst 7b049fa8-fa3e-4910-958c-7f35452be57a 2 Category 26.63 urn:ddi:dk.dst:7e68c9e4-1fd1-43c5-8b4b-f85b32be846e:17 dk.dst 7e68c9e4-1fd1-43c5-8b4b-f85b32be846e 17 dk.dst 901f4db9-02e9-4b6d-94fd-011ad11275d3 2 Category 26.63.00 urn:ddi:dk.dst:4bf08c36-f087-41bf-a5a7-f7ddee49bc4d:17 dk.dst 4bf08c36-f087-41bf-a5a7-f7ddee49bc4d 17 dk.dst d0578cc3-d925-4451-864e-bd4eb8bc2613 2 Category 26.64 urn:ddi:dk.dst:0ca45dbf-a4db-4e94-be64-49562029c5db:17 dk.dst 0ca45dbf-a4db-4e94-be64-49562029c5db 17 dk.dst 57561c5d-e719-4835-b78e-eb6ee46437fe 2 Category 26.64.00 urn:ddi:dk.dst:e27752d0-1d4c-4681-b21e-f1a201bc89ea:17 dk.dst e27752d0-1d4c-4681-b21e-f1a201bc89ea 17 dk.dst 869765e4-a69b-4646-93a4-1a7f2a7d360b 2 Category 26.65 urn:ddi:dk.dst:72f7c28c-03e1-47f9-9d46-c7cda08640ed:17 dk.dst 72f7c28c-03e1-47f9-9d46-c7cda08640ed 17 dk.dst 447a73ea-99fa-4d44-8fe6-a29636410d88 2 Category 26.65.00 urn:ddi:dk.dst:23fe0d4e-b60c-4b57-9146-c46762c0bd0d:17 dk.dst 23fe0d4e-b60c-4b57-9146-c46762c0bd0d 17 dk.dst caa0adf5-0720-4004-8567-f0ccca34ff41 2 Category 26.66 urn:ddi:dk.dst:a7cc93bd-183e-4e2f-a376-71b4f079ffc4:17 dk.dst a7cc93bd-183e-4e2f-a376-71b4f079ffc4 17 dk.dst b9f80bde-d830-4161-ae49-f715546ebfa7 2 Category 26.66.00 urn:ddi:dk.dst:bd56bb2b-f3a9-4c4a-8bd0-5ffe218bc600:17 dk.dst bd56bb2b-f3a9-4c4a-8bd0-5ffe218bc600 17 dk.dst 0db4d80d-776f-4a13-8a12-f9ef2fec4dba 2 Category 26.7 urn:ddi:dk.dst:e8b77858-c4dc-4919-9d49-b36f68d319ae:17 dk.dst e8b77858-c4dc-4919-9d49-b36f68d319ae 17 dk.dst d9fd26ef-735f-45f4-87f5-1d49f747ce7e 2 Category 26.70 urn:ddi:dk.dst:f01b7ca7-f03d-47c2-8c2a-b412296af5b9:17 dk.dst f01b7ca7-f03d-47c2-8c2a-b412296af5b9 17 dk.dst 2ff3f02e-2505-4993-b863-6ac07533b440 2 Category 26.70.00 urn:ddi:dk.dst:cb4266e7-2712-4302-948d-b346cbe3f7e5:17 dk.dst cb4266e7-2712-4302-948d-b346cbe3f7e5 17 dk.dst 908be57d-4bda-41a0-bc2c-40904a0c421e 2 Category 26.8 urn:ddi:dk.dst:b25aa4bd-b94f-4ede-b102-982b9d059eaf:17 dk.dst b25aa4bd-b94f-4ede-b102-982b9d059eaf 17 dk.dst 4f130e70-5ba1-4b29-8326-9db2af9451c6 2 Category 26.81 urn:ddi:dk.dst:3efe5f34-39f1-46cc-88a3-0b32fe2ae213:17 dk.dst 3efe5f34-39f1-46cc-88a3-0b32fe2ae213 17 dk.dst 7514aeb5-9cda-4e31-b540-cea4e904670e 2 Category 26.81.00 urn:ddi:dk.dst:3339c35b-6287-45c7-8ca2-a3fdf2f2b1b7:17 dk.dst 3339c35b-6287-45c7-8ca2-a3fdf2f2b1b7 17 dk.dst 6060005a-4df7-4280-a694-ea978dea2216 2 Category 26.82 urn:ddi:dk.dst:d933a79d-a77e-42a6-a625-e64ea2889214:17 dk.dst d933a79d-a77e-42a6-a625-e64ea2889214 17 dk.dst cf367434-564e-455d-9430-5e43f6fa9694 2 Category 26.82.10 urn:ddi:dk.dst:29734150-8ea6-4ec1-9c08-4c4a73a5130b:17 dk.dst 29734150-8ea6-4ec1-9c08-4c4a73a5130b 17 dk.dst 10c942c8-f5a4-43a8-81d2-7b46463a4cef 2 Category 26.82.20 urn:ddi:dk.dst:372f5c62-4e16-40c2-a3ee-7bdb8097f06b:17 dk.dst 372f5c62-4e16-40c2-a3ee-7bdb8097f06b 17 dk.dst ad8aa2d7-e8a8-434a-a838-1223809310fe 2 Category 26.82.90 urn:ddi:dk.dst:93893454-ceaa-4f3d-8b54-65b4c49f16ea:17 dk.dst 93893454-ceaa-4f3d-8b54-65b4c49f16ea 17 dk.dst b9ff6409-b026-48a1-925b-41044f9c7b08 2 Category 27 urn:ddi:dk.dst:1f5d4c57-2fe6-4d17-b5ef-11ca97211d46:17 dk.dst 1f5d4c57-2fe6-4d17-b5ef-11ca97211d46 17 dk.dst aeae83d8-0601-4829-ba79-1a2d5742f8cc 2 Category 27.1 urn:ddi:dk.dst:9f500ff0-c343-4501-85cd-ec63858bbb1c:17 dk.dst 9f500ff0-c343-4501-85cd-ec63858bbb1c 17 dk.dst 499e4341-bc96-4a04-a9a2-666a788e20fc 2 Category 27.10 urn:ddi:dk.dst:456ee483-7bdb-4aa8-a6ed-69fbe6e016d7:17 dk.dst 456ee483-7bdb-4aa8-a6ed-69fbe6e016d7 17 dk.dst cf182649-5367-4ee1-99dd-a0d13a4d9005 2 Category 27.10.00 urn:ddi:dk.dst:8af0908c-fa92-4587-9de8-63fb19cb598c:17 dk.dst 8af0908c-fa92-4587-9de8-63fb19cb598c 17 dk.dst f2f7739d-0c96-4cf3-b79e-21faa393181e 2 Category 27.2 urn:ddi:dk.dst:685355ce-82a0-43de-9367-34d534d727b5:17 dk.dst 685355ce-82a0-43de-9367-34d534d727b5 17 dk.dst 8bd00bf7-6118-4182-8026-3206491a1f8d 2 Category 27.21 urn:ddi:dk.dst:d807c8bc-5a45-40cc-9c62-55f9e6c2588e:17 dk.dst d807c8bc-5a45-40cc-9c62-55f9e6c2588e 17 dk.dst 4df9fd00-db53-4675-9462-04df1c4b831d 2 Category 27.21.00 urn:ddi:dk.dst:aeb69546-4e65-42b9-9cee-b8909b848dc8:17 dk.dst aeb69546-4e65-42b9-9cee-b8909b848dc8 17 dk.dst 251bd9f8-8d64-440b-a7e2-279da1729d90 2 Category 27.22 urn:ddi:dk.dst:f0dc5954-7b4c-47ef-adbe-4ed8936d4e53:17 dk.dst f0dc5954-7b4c-47ef-adbe-4ed8936d4e53 17 dk.dst 21d9bd16-d27e-45b0-814d-1aa2fa795249 2 Category 27.22.00 urn:ddi:dk.dst:7ff953e7-e91d-4390-8bf2-8bbf26c0c461:17 dk.dst 7ff953e7-e91d-4390-8bf2-8bbf26c0c461 17 dk.dst cc989f8b-ec8c-4d76-a917-21f29bc0d84c 2 Category 27.3 urn:ddi:dk.dst:2dfb5afb-8efa-4a6f-bc37-4986b69f4ba8:17 dk.dst 2dfb5afb-8efa-4a6f-bc37-4986b69f4ba8 17 dk.dst 3f66ebfc-fbc7-4d20-a480-9abff30c7ee3 2 Category 27.31 urn:ddi:dk.dst:190daa40-d06d-437d-b937-0b956106ad5c:17 dk.dst 190daa40-d06d-437d-b937-0b956106ad5c 17 dk.dst afb57c4c-3d38-426e-9927-6ced9d1263f7 2 Category 27.31.00 urn:ddi:dk.dst:ff88cdef-1f8d-40f7-bb96-f54617fbf1b3:17 dk.dst ff88cdef-1f8d-40f7-bb96-f54617fbf1b3 17 dk.dst f35fda81-2676-4d68-89c1-a85ba3e84eba 2 Category 27.32 urn:ddi:dk.dst:08cc9f5e-0e21-469f-b6d8-803ac13f7afe:17 dk.dst 08cc9f5e-0e21-469f-b6d8-803ac13f7afe 17 dk.dst 490acd64-cb13-49c7-bc33-6e7c8ef0823d 2 Category 27.32.00 urn:ddi:dk.dst:9278cc7f-d0ac-402e-991a-8c7920da48d1:17 dk.dst 9278cc7f-d0ac-402e-991a-8c7920da48d1 17 dk.dst c98b084b-2ec6-46de-92a4-c54d76b366ba 2 Category 27.33 urn:ddi:dk.dst:cbf1c7cc-f595-4f30-b1e1-9802ebfc7c2f:17 dk.dst cbf1c7cc-f595-4f30-b1e1-9802ebfc7c2f 17 dk.dst ae73268e-6761-4453-994b-1b69e473392c 2 Category 27.33.00 urn:ddi:dk.dst:7144a67f-38e9-4428-ad5e-86f790da3dfa:17 dk.dst 7144a67f-38e9-4428-ad5e-86f790da3dfa 17 dk.dst e63d826d-8790-4868-b68b-6f3674bcc520 2 Category 27.34 urn:ddi:dk.dst:3dae04f6-7fb5-4213-b317-2602cf088a10:17 dk.dst 3dae04f6-7fb5-4213-b317-2602cf088a10 17 dk.dst 7e8e4a5f-7007-4a2b-92a1-39c86df83d2a 2 Category 27.34.00 urn:ddi:dk.dst:a641c06b-e0f6-4eb2-ab49-95237bedfae5:17 dk.dst a641c06b-e0f6-4eb2-ab49-95237bedfae5 17 dk.dst 8181f0fe-3b80-4fb7-b7ea-46b2fbe9007b 2 Category 27.35 urn:ddi:dk.dst:524d1ed0-fb72-452c-ba84-721b651db9d3:17 dk.dst 524d1ed0-fb72-452c-ba84-721b651db9d3 17 dk.dst c72fa0aa-2bfe-4203-9a35-24af0de99d4b 2 Category 27.35.00 urn:ddi:dk.dst:b8ee094e-18da-46c6-b726-339bc62bfdcc:17 dk.dst b8ee094e-18da-46c6-b726-339bc62bfdcc 17 dk.dst 1a2af4d2-c7b4-461e-85bc-8783fe0552dd 2 Category 27.4 urn:ddi:dk.dst:d4940935-0c15-4363-9bb6-25cf4f86b9a3:17 dk.dst d4940935-0c15-4363-9bb6-25cf4f86b9a3 17 dk.dst 3428e9c9-23d8-48d0-84cd-b9cc7a35c8f4 2 Category 27.41 urn:ddi:dk.dst:bac204b7-5ed4-461c-ab63-2421330d811e:17 dk.dst bac204b7-5ed4-461c-ab63-2421330d811e 17 dk.dst f875d91b-6fc4-4da3-b3b3-bf2b416a5f1c 2 Category 27.41.00 urn:ddi:dk.dst:813f5b6f-06a8-408d-992b-4dbb95edb77a:17 dk.dst 813f5b6f-06a8-408d-992b-4dbb95edb77a 17 dk.dst 5fddd9d0-654f-4674-8146-06a1a19eb7f5 2 Category 27.42 urn:ddi:dk.dst:8faae77b-84d9-49a2-a92e-29d803f77084:17 dk.dst 8faae77b-84d9-49a2-a92e-29d803f77084 17 dk.dst 5f1a3d17-b6e6-4290-8f7a-c20aeb29ee42 2 Category 27.42.00 urn:ddi:dk.dst:bdda6319-26f5-46fe-8cc9-c1c6f84d0919:17 dk.dst bdda6319-26f5-46fe-8cc9-c1c6f84d0919 17 dk.dst e516595b-2ca7-45de-a032-29f72b03782f 2 Category 27.43 urn:ddi:dk.dst:6d1dbcf9-dbdb-489d-b420-c9e7619f83d6:17 dk.dst 6d1dbcf9-dbdb-489d-b420-c9e7619f83d6 17 dk.dst 9bd806c5-c007-4c9b-afef-6453601739d4 2 Category 27.43.00 urn:ddi:dk.dst:dbfd4c28-f54e-4a58-8301-3cf3c8253bf6:17 dk.dst dbfd4c28-f54e-4a58-8301-3cf3c8253bf6 17 dk.dst fd1284b4-6d5b-4949-a4a7-999513e47451 2 Category 27.44 urn:ddi:dk.dst:8478a9ab-3ba9-421d-8123-76aa2338e4df:17 dk.dst 8478a9ab-3ba9-421d-8123-76aa2338e4df 17 dk.dst 08b90404-5c79-4abf-a355-73c328a0898f 2 Category 27.44.00 urn:ddi:dk.dst:6af5442f-0245-4af7-ac3b-424721750eaf:17 dk.dst 6af5442f-0245-4af7-ac3b-424721750eaf 17 dk.dst c55e977b-5401-443d-a915-47497b83eb65 2 Category 27.45 urn:ddi:dk.dst:c1d1c117-22e8-45f6-9438-649a2563c823:17 dk.dst c1d1c117-22e8-45f6-9438-649a2563c823 17 dk.dst 6d6b705a-6e51-409c-8112-0ddf44401c7f 2 Category 27.45.00 urn:ddi:dk.dst:d4edf832-4c18-4961-9240-41794d6cd2f6:17 dk.dst d4edf832-4c18-4961-9240-41794d6cd2f6 17 dk.dst a45e05ae-31b8-4897-a7ae-880a9ae30dc0 2 Category 27.5 urn:ddi:dk.dst:7854f3c6-5a24-4214-8855-bb2cce1eb879:17 dk.dst 7854f3c6-5a24-4214-8855-bb2cce1eb879 17 dk.dst 74093bca-5178-423a-8c68-71a20127e42e 2 Category 27.51 urn:ddi:dk.dst:c5a2baed-7527-40f0-92a4-0515c5df36f5:17 dk.dst c5a2baed-7527-40f0-92a4-0515c5df36f5 17 dk.dst 45354312-78a8-451a-89e6-cb67f7662488 2 Category 27.51.00 urn:ddi:dk.dst:92d9fe3f-6208-458f-afa6-48d808b0c1be:17 dk.dst 92d9fe3f-6208-458f-afa6-48d808b0c1be 17 dk.dst 41c711f6-f2d2-430e-82d8-51e03f1b5826 2 Category 27.52 urn:ddi:dk.dst:f436ebc8-3519-44a2-b7fa-95b5e5972f66:17 dk.dst f436ebc8-3519-44a2-b7fa-95b5e5972f66 17 dk.dst f37c986b-0377-4b44-bbc1-7df428a687bc 2 Category 27.52.00 urn:ddi:dk.dst:29d1fa8f-a739-4fe0-bf90-b8ddb7b24927:17 dk.dst 29d1fa8f-a739-4fe0-bf90-b8ddb7b24927 17 dk.dst 9b843296-6cec-4656-8b85-dd65060a64d4 2 Category 27.53 urn:ddi:dk.dst:3edc8d96-8144-460d-8e50-ebb79e4e829f:17 dk.dst 3edc8d96-8144-460d-8e50-ebb79e4e829f 17 dk.dst 59a8d726-6253-4819-be93-b08acb513bbe 2 Category 27.53.00 urn:ddi:dk.dst:5ea6227c-be82-4417-9a81-33e95b60463d:17 dk.dst 5ea6227c-be82-4417-9a81-33e95b60463d 17 dk.dst f17c4700-f8eb-4cb4-ae9f-e546cef90a7f 2 Category 27.54 urn:ddi:dk.dst:586d38b0-ca03-4f52-8ad8-0f0550519e16:17 dk.dst 586d38b0-ca03-4f52-8ad8-0f0550519e16 17 dk.dst 79e64520-3cfd-4b73-a36f-a99f6b1c8f55 2 Category 27.54.00 urn:ddi:dk.dst:4bf439e3-37e9-43f6-be8a-5443d8ecdc2f:17 dk.dst 4bf439e3-37e9-43f6-be8a-5443d8ecdc2f 17 dk.dst 75dcf90c-4a1b-4803-9dc8-34ceb304e9a2 2 Category 28 urn:ddi:dk.dst:7f36b4ad-cc4f-4013-839b-c0fff8a0f38a:17 dk.dst 7f36b4ad-cc4f-4013-839b-c0fff8a0f38a 17 dk.dst 68f316c9-d285-4b7e-8a08-99ad579defe0 2 Category 28.1 urn:ddi:dk.dst:f0f84fc4-6b71-4211-9d22-35bea0bce127:17 dk.dst f0f84fc4-6b71-4211-9d22-35bea0bce127 17 dk.dst 0ad6a744-81ee-48c8-b6ff-500e937589c4 2 Category 28.11 urn:ddi:dk.dst:206bdd0b-ea90-4d1b-90c7-6bb97eaa9af6:17 dk.dst 206bdd0b-ea90-4d1b-90c7-6bb97eaa9af6 17 dk.dst d3cb42d7-2874-4b7f-981a-f9f0f6ccc97e 2 Category 28.11.00 urn:ddi:dk.dst:8257fd26-2a94-4975-9cfd-63eb9dfdb61a:17 dk.dst 8257fd26-2a94-4975-9cfd-63eb9dfdb61a 17 dk.dst 61a18424-3332-4726-896e-fc0f15bd0256 2 Category 28.12 urn:ddi:dk.dst:9da07418-615d-49f5-8950-fafd8ffff453:17 dk.dst 9da07418-615d-49f5-8950-fafd8ffff453 17 dk.dst aff9f2d6-2a7b-4590-8e0a-e2d8d69ee7c3 2 Category 28.12.00 urn:ddi:dk.dst:77e3dc3b-6f9b-4ed5-a689-aa1c8b69774c:17 dk.dst 77e3dc3b-6f9b-4ed5-a689-aa1c8b69774c 17 dk.dst 11f0178f-b66d-40fe-8035-342b3d39a083 2 Category 28.2 urn:ddi:dk.dst:acd0e30e-b33d-4b3f-907c-b3fd23e3c67f:17 dk.dst acd0e30e-b33d-4b3f-907c-b3fd23e3c67f 17 dk.dst ea26853d-7464-49db-a461-bd75f98547f7 2 Category 28.21 urn:ddi:dk.dst:8389239a-e024-4306-af95-a8fc660127a8:17 dk.dst 8389239a-e024-4306-af95-a8fc660127a8 17 dk.dst 30724679-2aab-4344-a21b-74a0909e0ef4 2 Category 28.21.00 urn:ddi:dk.dst:dd71b263-be0c-45c6-b04b-8440a7a2b976:17 dk.dst dd71b263-be0c-45c6-b04b-8440a7a2b976 17 dk.dst 70c7494b-73bf-42a4-a3ea-b83ff2f14d99 2 Category 28.22 urn:ddi:dk.dst:2f8490df-200b-49c5-a26c-ea64e52835ae:17 dk.dst 2f8490df-200b-49c5-a26c-ea64e52835ae 17 dk.dst 602f70d9-e08f-4d0b-b31f-83513d3f461c 2 Category 28.22.00 urn:ddi:dk.dst:82c19237-37d8-4cd6-89f6-966216f0b63b:17 dk.dst 82c19237-37d8-4cd6-89f6-966216f0b63b 17 dk.dst e74e8fa9-9129-411e-b693-96a44fa43ef4 2 Category 28.3 urn:ddi:dk.dst:60183b23-b7fc-45d3-84d8-0a3dcb1787c0:17 dk.dst 60183b23-b7fc-45d3-84d8-0a3dcb1787c0 17 dk.dst a2f009d5-a123-480a-bcd8-b165bebfda3b 2 Category 28.30 urn:ddi:dk.dst:8fc3c3f5-b58e-4838-8572-9f6ce437adca:17 dk.dst 8fc3c3f5-b58e-4838-8572-9f6ce437adca 17 dk.dst 17646215-1972-4009-bce6-434904295b95 2 Category 28.30.00 urn:ddi:dk.dst:8bab8770-995c-41c7-b535-9861465884b2:17 dk.dst 8bab8770-995c-41c7-b535-9861465884b2 17 dk.dst 52172356-3898-4339-b363-b37ca52d1f4e 2 Category 28.4 urn:ddi:dk.dst:c3415915-0393-4375-b533-83318913db7a:17 dk.dst c3415915-0393-4375-b533-83318913db7a 17 dk.dst 5637a106-c65b-4b6c-81bc-3ea512deb1a7 2 Category 28.40 urn:ddi:dk.dst:c231486e-e721-44be-a2a8-8c71988a1a74:17 dk.dst c231486e-e721-44be-a2a8-8c71988a1a74 17 dk.dst 3dcc09a7-e40f-43a7-866e-1a1dce079457 2 Category 28.40.00 urn:ddi:dk.dst:5a061192-6708-4e93-a282-7e53a2a58742:17 dk.dst 5a061192-6708-4e93-a282-7e53a2a58742 17 dk.dst 39613022-a5b4-40e3-b7e0-be43b946a786 2 Category 28.5 urn:ddi:dk.dst:35eefeeb-e42f-4f52-9da0-dcd05204298d:17 dk.dst 35eefeeb-e42f-4f52-9da0-dcd05204298d 17 dk.dst 7d5a7e70-d728-4779-99f0-9a8675518a10 2 Category 28.51 urn:ddi:dk.dst:096de56a-363c-410d-8570-2f77b8c803d9:17 dk.dst 096de56a-363c-410d-8570-2f77b8c803d9 17 dk.dst f458d518-7d76-46da-8775-fd8dde9b8fca 2 Category 28.51.00 urn:ddi:dk.dst:508bedaa-b461-478d-94a1-d3327b1bc97c:17 dk.dst 508bedaa-b461-478d-94a1-d3327b1bc97c 17 dk.dst 8c6a500f-ed75-497c-8c52-59f9756635ba 2 Category 28.52 urn:ddi:dk.dst:4fd2b6ea-aed1-4aa2-b47d-b732876b22c9:17 dk.dst 4fd2b6ea-aed1-4aa2-b47d-b732876b22c9 17 dk.dst 51c0b331-f1ca-434f-a81f-7a737ea6501f 2 Category 28.52.00 urn:ddi:dk.dst:35c18749-0432-4cd3-a7c3-cfa82c8446d0:17 dk.dst 35c18749-0432-4cd3-a7c3-cfa82c8446d0 17 dk.dst dda741af-d48a-4ceb-bf71-9f38a363df81 2 Category 28.6 urn:ddi:dk.dst:946644ba-1362-459a-9e52-d66c87b0c30a:17 dk.dst 946644ba-1362-459a-9e52-d66c87b0c30a 17 dk.dst 70ed5163-d5ac-4c05-a5d2-588feaeef950 2 Category 28.61 urn:ddi:dk.dst:0eb34901-a333-4059-bbf7-4ce6707f9556:17 dk.dst 0eb34901-a333-4059-bbf7-4ce6707f9556 17 dk.dst 4d1bdabb-9fda-49ec-b1a9-27262afda231 2 Category 28.61.00 urn:ddi:dk.dst:389c7923-80ba-4584-bf65-2d8da874f964:17 dk.dst 389c7923-80ba-4584-bf65-2d8da874f964 17 dk.dst 0e56ada7-9c58-44e4-a82f-8000b1d2c830 2 Category 28.62 urn:ddi:dk.dst:535de873-806c-4479-a91e-5bf530d5e340:17 dk.dst 535de873-806c-4479-a91e-5bf530d5e340 17 dk.dst 1ad7de30-1791-4cdb-84e6-8a3b2b8afa31 2 Category 28.62.00 urn:ddi:dk.dst:f90909c9-2eb1-4ed6-8134-3d88fe0e5386:17 dk.dst f90909c9-2eb1-4ed6-8134-3d88fe0e5386 17 dk.dst dc35aaa2-2e23-43fe-97e9-f26112bf75ba 2 Category 28.63 urn:ddi:dk.dst:37624364-acec-42c8-ae2d-3bdb4b5cdef6:17 dk.dst 37624364-acec-42c8-ae2d-3bdb4b5cdef6 17 dk.dst 6f2653d9-1f10-4f2c-ac64-8bf2824062c2 2 Category 28.63.10 urn:ddi:dk.dst:cd498763-17ff-4c53-a661-90ffc4352d31:17 dk.dst cd498763-17ff-4c53-a661-90ffc4352d31 17 dk.dst 47da34ca-9a75-4d64-9c5b-1cce50efa9ff 2 Category 28.63.20 urn:ddi:dk.dst:865ff4c3-5cc2-4e1d-ab62-20d61a0b9b4c:17 dk.dst 865ff4c3-5cc2-4e1d-ab62-20d61a0b9b4c 17 dk.dst d9042e85-72b8-4d83-b307-191e77d98c72 2 Category 28.7 urn:ddi:dk.dst:76f0afa7-557c-4fd6-8d40-a3262ae78de3:17 dk.dst 76f0afa7-557c-4fd6-8d40-a3262ae78de3 17 dk.dst a8d72a9b-86e2-4109-ac1f-b40c1ea1ca4f 2 Category 28.71 urn:ddi:dk.dst:5f5c6b1e-01e8-4294-9b05-ee06b09b01a1:17 dk.dst 5f5c6b1e-01e8-4294-9b05-ee06b09b01a1 17 dk.dst 03c21ecb-781f-40a1-9367-0be27bc0e454 2 Category 28.71.00 urn:ddi:dk.dst:e646a315-022b-4f0f-8ce3-9d0b8405b8d0:17 dk.dst e646a315-022b-4f0f-8ce3-9d0b8405b8d0 17 dk.dst e16f8431-6699-49c6-88f4-622e46d60f0e 2 Category 28.72 urn:ddi:dk.dst:e6b624b2-fe1a-4c56-be4a-8c81776c52c5:17 dk.dst e6b624b2-fe1a-4c56-be4a-8c81776c52c5 17 dk.dst 1831b3d2-3c51-443c-8c92-45712bda40f0 2 Category 28.72.00 urn:ddi:dk.dst:74487fe5-d3af-46be-b774-8b566a9bd9c4:17 dk.dst 74487fe5-d3af-46be-b774-8b566a9bd9c4 17 dk.dst 70221a00-59e1-46d4-9235-ba0f966fea5f 2 Category 28.73 urn:ddi:dk.dst:99d502ad-e4aa-421e-b9f3-cb830fcc0e73:17 dk.dst 99d502ad-e4aa-421e-b9f3-cb830fcc0e73 17 dk.dst 624fecbc-66af-4e70-ba11-188990bc7441 2 Category 28.73.00 urn:ddi:dk.dst:39209656-40da-458d-8d29-96190a600268:17 dk.dst 39209656-40da-458d-8d29-96190a600268 17 dk.dst c71a6e40-00bd-47bc-97a7-e828f3eba7e5 2 Category 28.74 urn:ddi:dk.dst:93e6a76d-62d6-494f-8255-95ba0fbb2de8:17 dk.dst 93e6a76d-62d6-494f-8255-95ba0fbb2de8 17 dk.dst ee96b669-c7dc-4ccd-975b-4235179a8dd7 2 Category 28.74.00 urn:ddi:dk.dst:9e58e1f8-cece-4aab-a094-24bebc2595d4:17 dk.dst 9e58e1f8-cece-4aab-a094-24bebc2595d4 17 dk.dst 22ce1f37-8099-4479-8dbd-db4a9fa4382f 2 Category 28.75 urn:ddi:dk.dst:dcc86164-3698-4253-ab3c-5b9247f2d19e:17 dk.dst dcc86164-3698-4253-ab3c-5b9247f2d19e 17 dk.dst 300a9f09-2ed7-4e63-844a-fa99daf5faae 2 Category 28.75.10 urn:ddi:dk.dst:03dc5add-25c1-49c7-9063-f7f027071ee9:17 dk.dst 03dc5add-25c1-49c7-9063-f7f027071ee9 17 dk.dst 0452d79d-d5ab-4121-a50a-45709a655c28 2 Category 28.75.20 urn:ddi:dk.dst:3fbe71d3-af2c-418b-b45c-9ba5a81a0d8a:17 dk.dst 3fbe71d3-af2c-418b-b45c-9ba5a81a0d8a 17 dk.dst 30abcd78-9edd-48a4-b0cf-44b9789ba856 2 Category 28.75.90 urn:ddi:dk.dst:3fd9d61a-947f-4262-a7fd-b95b073447c6:17 dk.dst 3fd9d61a-947f-4262-a7fd-b95b073447c6 17 dk.dst 40a171f7-9593-4fd0-821e-d4c668ffbd40 2 Category 29 urn:ddi:dk.dst:ce08d1c1-43d5-4c96-acbd-6023ce37e51a:17 dk.dst ce08d1c1-43d5-4c96-acbd-6023ce37e51a 17 dk.dst fa413a90-3049-49a2-8a58-0018d230010c 2 Category 29.1 urn:ddi:dk.dst:63cd9845-3359-4346-b9a4-11b0d037eae2:17 dk.dst 63cd9845-3359-4346-b9a4-11b0d037eae2 17 dk.dst 2a05c65e-0843-4b1d-a1e2-6fda1837c186 2 Category 29.11 urn:ddi:dk.dst:09535c05-c02c-4a58-aebb-08343cfa739e:17 dk.dst 09535c05-c02c-4a58-aebb-08343cfa739e 17 dk.dst 9ea46c73-3b5b-4eef-9a74-709bb40add8c 2 Category 29.11.10 urn:ddi:dk.dst:46464106-d21d-4083-bf8b-70110e5ca7e0:17 dk.dst 46464106-d21d-4083-bf8b-70110e5ca7e0 17 dk.dst 3bb885b6-c653-4282-aaa7-92685cc1c46c 2 Category 29.11.20 urn:ddi:dk.dst:7e29c06e-9846-4cb2-bde9-06758629bd5a:17 dk.dst 7e29c06e-9846-4cb2-bde9-06758629bd5a 17 dk.dst eaff07b2-704e-47a7-84be-4690e4a0152f 2 Category 29.11.90 urn:ddi:dk.dst:f14acacd-4050-4d75-9916-c3d671f461ac:17 dk.dst f14acacd-4050-4d75-9916-c3d671f461ac 17 dk.dst ed36fd50-f09a-4fd9-a79d-9af07642d17e 2 Category 29.12 urn:ddi:dk.dst:63ff6124-d4eb-4a8d-b1a1-776e2c22150e:17 dk.dst 63ff6124-d4eb-4a8d-b1a1-776e2c22150e 17 dk.dst a93a5ab0-048d-4e85-9dd6-c2813a111177 2 Category 29.12.10 urn:ddi:dk.dst:0c3febb1-7821-4970-a359-056624a757e0:17 dk.dst 0c3febb1-7821-4970-a359-056624a757e0 17 dk.dst 59f65554-2fcb-4cf1-9b13-dc3fe9d4b135 2 Category 29.12.20 urn:ddi:dk.dst:7da79e27-44ec-46e9-84a1-029089487946:17 dk.dst 7da79e27-44ec-46e9-84a1-029089487946 17 dk.dst f80a2fc5-243b-46de-9da5-61429589f9d4 2 Category 29.12.30 urn:ddi:dk.dst:56d41d6f-5d45-4159-b799-5982b9ec8400:17 dk.dst 56d41d6f-5d45-4159-b799-5982b9ec8400 17 dk.dst 34bf44bd-c898-4223-b0be-77e1d2e15235 2 Category 29.13 urn:ddi:dk.dst:20a42b99-4ec4-4c75-aef7-fb58f78f99d7:17 dk.dst 20a42b99-4ec4-4c75-aef7-fb58f78f99d7 17 dk.dst b540f574-a5d0-4e77-b766-d8c3c8498216 2 Category 29.13.00 urn:ddi:dk.dst:ff5a119a-609e-418e-a0c1-87c5409d9936:17 dk.dst ff5a119a-609e-418e-a0c1-87c5409d9936 17 dk.dst a6d3c092-68d5-48be-98f6-d26f9d1acad7 2 Category 29.14 urn:ddi:dk.dst:71844721-d175-4b69-a13b-144ba0da5e99:17 dk.dst 71844721-d175-4b69-a13b-144ba0da5e99 17 dk.dst a93fdc2f-4126-47fe-ab1f-bd63cacd331f 2 Category 29.14.00 urn:ddi:dk.dst:39ae7afd-a401-4c7e-8721-db33c666cf91:17 dk.dst 39ae7afd-a401-4c7e-8721-db33c666cf91 17 dk.dst 0811d9b6-653d-4de0-afef-229020fa2eab 2 Category 29.2 urn:ddi:dk.dst:78a7f1f2-fd94-42ff-a558-ad6384568095:17 dk.dst 78a7f1f2-fd94-42ff-a558-ad6384568095 17 dk.dst 61e800b5-9539-40f0-bbbd-bf596b100928 2 Category 29.21 urn:ddi:dk.dst:30b0f143-aa12-4ec8-83d2-d75ac5172bba:17 dk.dst 30b0f143-aa12-4ec8-83d2-d75ac5172bba 17 dk.dst 33bca9c0-9fc4-434f-9112-e2a2699ad93a 2 Category 29.21.00 urn:ddi:dk.dst:87a68fa8-732d-4d3c-b988-d0d767c6a63a:17 dk.dst 87a68fa8-732d-4d3c-b988-d0d767c6a63a 17 dk.dst acbc65e3-e434-4234-8a3b-31bddc28c775 2 Category 29.22 urn:ddi:dk.dst:b99c5e77-fbb0-48d7-a8f9-c9209a2f2162:17 dk.dst b99c5e77-fbb0-48d7-a8f9-c9209a2f2162 17 dk.dst 9d88f5e8-c70c-48c8-937f-41eee7d59773 2 Category 29.22.10 urn:ddi:dk.dst:32456726-a9a3-495a-9209-e021bdd9541e:17 dk.dst 32456726-a9a3-495a-9209-e021bdd9541e 17 dk.dst 35cfa87a-5b6a-47b9-b93d-c55a71bb0da2 2 Category 29.22.20 urn:ddi:dk.dst:2e1f05b8-3af4-4441-a27e-8d78b6e7b62d:17 dk.dst 2e1f05b8-3af4-4441-a27e-8d78b6e7b62d 17 dk.dst 6650aa5d-e8cb-4b48-a536-1cec58d05dd0 2 Category 29.22.30 urn:ddi:dk.dst:5f890649-e6c1-4917-a7a2-1f914c196c21:17 dk.dst 5f890649-e6c1-4917-a7a2-1f914c196c21 17 dk.dst 1bd61cc4-0ea5-4caa-aefc-44fb3b1ad3a6 2 Category 29.22.90 urn:ddi:dk.dst:bb7c0877-2dac-4a3d-bf14-9c2c3219b1d5:17 dk.dst bb7c0877-2dac-4a3d-bf14-9c2c3219b1d5 17 dk.dst aff77161-a51b-4452-a8c8-9e53d34eae73 2 Category 29.23 urn:ddi:dk.dst:115a7ebb-5fa6-4f98-91c2-5ebe0e0b954d:17 dk.dst 115a7ebb-5fa6-4f98-91c2-5ebe0e0b954d 17 dk.dst 68763985-a047-48c3-9225-ec3c5e15ee87 2 Category 29.23.10 urn:ddi:dk.dst:d64131e7-81c0-4a6a-8936-32bd27e34fd7:17 dk.dst d64131e7-81c0-4a6a-8936-32bd27e34fd7 17 dk.dst 185c354e-c3ba-4271-af95-61086e6580b2 2 Category 29.23.20 urn:ddi:dk.dst:4888d403-2465-4aa3-8d98-08da3e89d8ac:17 dk.dst 4888d403-2465-4aa3-8d98-08da3e89d8ac 17 dk.dst fe7cd9b1-297a-4d91-ab2a-2b18dccfe729 2 Category 29.24 urn:ddi:dk.dst:79ecc81e-8d1d-4f3b-bded-6a28b8d170f2:17 dk.dst 79ecc81e-8d1d-4f3b-bded-6a28b8d170f2 17 dk.dst 0279501f-7e5d-402a-968a-dd52dcfeef03 2 Category 29.24.10 urn:ddi:dk.dst:9a79a89d-f102-4e6e-9cd5-7771685e31f5:17 dk.dst 9a79a89d-f102-4e6e-9cd5-7771685e31f5 17 dk.dst 1a6921b6-bf68-4b7c-991c-f86cf3ac1926 2 Category 29.24.20 urn:ddi:dk.dst:460f8f33-736b-4e10-a721-423485fbdfb2:17 dk.dst 460f8f33-736b-4e10-a721-423485fbdfb2 17 dk.dst a29b4af2-48d4-48ab-b709-ff8b826460c5 2 Category 29.24.30 urn:ddi:dk.dst:59146ece-c4a0-4d72-befe-2fab76253ac3:17 dk.dst 59146ece-c4a0-4d72-befe-2fab76253ac3 17 dk.dst 63677ace-eb8c-45ab-9b94-2fecfdeda925 2 Category 29.24.90 urn:ddi:dk.dst:d3f04810-8e5f-49eb-a7a5-744a3ffbeaa7:17 dk.dst d3f04810-8e5f-49eb-a7a5-744a3ffbeaa7 17 dk.dst 302bff25-df60-4384-b958-fd30bf4f761f 2 Category 29.3 urn:ddi:dk.dst:d08c77c3-f8ae-4148-8b7d-6766c8b3cc40:17 dk.dst d08c77c3-f8ae-4148-8b7d-6766c8b3cc40 17 dk.dst 5941684a-f718-43c6-90f8-88ce446bf497 2 Category 29.31 urn:ddi:dk.dst:40f4998c-7b6f-45eb-8260-dfb3a127fc34:17 dk.dst 40f4998c-7b6f-45eb-8260-dfb3a127fc34 17 dk.dst 8d745c2a-e4d2-4143-994f-c9c856f850b8 2 Category 29.31.00 urn:ddi:dk.dst:f65ed8c9-cb42-4c36-bff2-d38cf034c2c7:17 dk.dst f65ed8c9-cb42-4c36-bff2-d38cf034c2c7 17 dk.dst d30367f8-36bf-4db7-9622-b2a05c7a8d6d 2 Category 29.32 urn:ddi:dk.dst:c6125857-23f5-43a8-a45b-58cc365a1dd4:17 dk.dst c6125857-23f5-43a8-a45b-58cc365a1dd4 17 dk.dst 7423b98f-e771-4651-9244-e975b4b4df3b 2 Category 29.32.10 urn:ddi:dk.dst:8860443b-51ef-4dcf-9ca3-3b24ede6e842:17 dk.dst 8860443b-51ef-4dcf-9ca3-3b24ede6e842 17 dk.dst 3cd43261-77f6-41a8-86a8-94a6c80f19f5 2 Category 29.32.20 urn:ddi:dk.dst:494d18a5-d08d-4a2d-935c-36075bbaf4bb:17 dk.dst 494d18a5-d08d-4a2d-935c-36075bbaf4bb 17 dk.dst ef723828-6410-4f1e-9559-d1cf23f268c7 2 Category 29.32.30 urn:ddi:dk.dst:3f5ce725-9cd1-42ad-a5a2-f55d301c3941:17 dk.dst 3f5ce725-9cd1-42ad-a5a2-f55d301c3941 17 dk.dst 1a44957b-c0e0-458b-91f3-23cf4c69baa5 2 Category 29.32.40 urn:ddi:dk.dst:beb273bf-b4fd-4c24-957b-ea057fd0f0e5:17 dk.dst beb273bf-b4fd-4c24-957b-ea057fd0f0e5 17 dk.dst ccdb4015-1d7a-463e-beed-b651edfdfaec 2 Category 29.4 urn:ddi:dk.dst:536ff1ae-b208-40c5-8430-b13b04daade1:17 dk.dst 536ff1ae-b208-40c5-8430-b13b04daade1 17 dk.dst 114a8a8a-786c-49ce-9e96-5d46add2578c 2 Category 29.41 urn:ddi:dk.dst:16d86c03-6720-4189-b310-6ddd27d2184a:17 dk.dst 16d86c03-6720-4189-b310-6ddd27d2184a 17 dk.dst 9e54756f-12d3-411f-9645-976a2008d343 2 Category 29.41.00 urn:ddi:dk.dst:5cc3e21b-debe-4ba6-80c4-74b5f8826d18:17 dk.dst 5cc3e21b-debe-4ba6-80c4-74b5f8826d18 17 dk.dst 94b9fa52-074f-4322-abf2-07457c4e780b 2 Category 29.42 urn:ddi:dk.dst:a7972f3b-3347-4342-b895-565ba97b96a2:17 dk.dst a7972f3b-3347-4342-b895-565ba97b96a2 17 dk.dst 6a2d3ed4-dade-4701-8c6e-040b8d93d484 2 Category 29.42.00 urn:ddi:dk.dst:1f14f2f9-575f-4fc7-b4fb-ddf633a8c8e5:17 dk.dst 1f14f2f9-575f-4fc7-b4fb-ddf633a8c8e5 17 dk.dst b9a2efed-d8af-447f-af2c-dc70c58d7ba0 2 Category 29.43 urn:ddi:dk.dst:ead32e66-8f90-4939-9b28-12ea2fbe8646:17 dk.dst ead32e66-8f90-4939-9b28-12ea2fbe8646 17 dk.dst 135305a9-9e46-4da1-9750-4828e6a4f9e9 2 Category 29.43.00 urn:ddi:dk.dst:36e889c0-046f-487e-a326-d37ff3105fab:17 dk.dst 36e889c0-046f-487e-a326-d37ff3105fab 17 dk.dst 33206b5e-5b3d-4420-9ee2-842a14491b66 2 Category 29.5 urn:ddi:dk.dst:a46d58bf-d4c2-4583-89e8-1ebf5d617ac4:17 dk.dst a46d58bf-d4c2-4583-89e8-1ebf5d617ac4 17 dk.dst 0aef17fe-cc23-41da-9973-73edd17f5282 2 Category 29.51 urn:ddi:dk.dst:2dc5983c-0c0e-491b-b52e-534c980bf92f:17 dk.dst 2dc5983c-0c0e-491b-b52e-534c980bf92f 17 dk.dst d82e9485-453c-45db-98b4-a021f57787c8 2 Category 29.51.00 urn:ddi:dk.dst:5534db8f-e10e-4a15-aadb-6ed0e588ea42:17 dk.dst 5534db8f-e10e-4a15-aadb-6ed0e588ea42 17 dk.dst aa79be73-9e89-4649-874a-f9b1d1c7570d 2 Category 29.52 urn:ddi:dk.dst:586aca13-459c-43e8-a011-beb5c475aa7e:17 dk.dst 586aca13-459c-43e8-a011-beb5c475aa7e 17 dk.dst 4ecaff2c-a513-4712-a3b3-5edd424d5e72 2 Category 29.52.10 urn:ddi:dk.dst:acaa2e21-ecc9-4c9a-bf91-244a75c508ec:17 dk.dst acaa2e21-ecc9-4c9a-bf91-244a75c508ec 17 dk.dst 1d4bf0be-7ff5-4246-aeca-f66143b21147 2 Category 29.52.90 urn:ddi:dk.dst:b02107ce-8617-4e96-bfea-c149b1bb4fd3:17 dk.dst b02107ce-8617-4e96-bfea-c149b1bb4fd3 17 dk.dst 36767470-aaa3-4af0-a59f-28cf5e06afd2 2 Category 29.53 urn:ddi:dk.dst:31ce69f9-04ba-47a5-9118-437717622481:17 dk.dst 31ce69f9-04ba-47a5-9118-437717622481 17 dk.dst d5b0ed68-8b5b-4c2b-af99-ef50767aa9ad 2 Category 29.53.10 urn:ddi:dk.dst:b1a7b537-2b34-421e-a31a-4b92cbbb41cf:17 dk.dst b1a7b537-2b34-421e-a31a-4b92cbbb41cf 17 dk.dst 13baa7d1-e637-4666-87d9-81fda3bc7b4a 2 Category 29.53.20 urn:ddi:dk.dst:70a9f1af-7287-4df9-89f8-62cad7a230d2:17 dk.dst 70a9f1af-7287-4df9-89f8-62cad7a230d2 17 dk.dst 9740fe24-1915-4008-a127-8d95ee7fa850 2 Category 29.53.30 urn:ddi:dk.dst:589d0965-0bfb-4190-b3eb-871c8c5e6171:17 dk.dst 589d0965-0bfb-4190-b3eb-871c8c5e6171 17 dk.dst 994aad78-c916-47d8-9b0e-f4877596d514 2 Category 29.53.40 urn:ddi:dk.dst:b168100d-8e3b-4a02-b74e-19adfd1dc3f0:17 dk.dst b168100d-8e3b-4a02-b74e-19adfd1dc3f0 17 dk.dst d6c546ea-6a44-4285-be70-b5caf6b13654 2 Category 29.53.90 urn:ddi:dk.dst:b25ccde4-d69b-49dc-b2f4-6c673d50c484:17 dk.dst b25ccde4-d69b-49dc-b2f4-6c673d50c484 17 dk.dst 622ee2cb-9442-44c3-ab4e-ffebbf701b22 2 Category 29.54 urn:ddi:dk.dst:d04ddd4e-d2a0-47d2-96bc-b49150bbe485:17 dk.dst d04ddd4e-d2a0-47d2-96bc-b49150bbe485 17 dk.dst 2668276d-c76d-4f12-b3d9-8c17f8511257 2 Category 29.54.00 urn:ddi:dk.dst:95bc61a8-4f1c-43cf-b796-ebea1e25f508:17 dk.dst 95bc61a8-4f1c-43cf-b796-ebea1e25f508 17 dk.dst c390d435-03ec-4fed-85f3-c5f94a436f0b 2 Category 29.55 urn:ddi:dk.dst:9f205e81-6b50-457a-b3c8-2616bae0c97d:17 dk.dst 9f205e81-6b50-457a-b3c8-2616bae0c97d 17 dk.dst 4d63735f-8b3f-47a5-95c2-9a1095a87b69 2 Category 29.55.00 urn:ddi:dk.dst:5f73d876-e976-4c8a-872b-162b8b82300f:17 dk.dst 5f73d876-e976-4c8a-872b-162b8b82300f 17 dk.dst 9a06a417-105d-4768-866c-03004cae2e93 2 Category 29.56 urn:ddi:dk.dst:5de5dbdd-fb46-4d82-b54d-4f9b1b6fd293:17 dk.dst 5de5dbdd-fb46-4d82-b54d-4f9b1b6fd293 17 dk.dst 95ee325a-c9bf-42c6-93a3-b7d4ab0ac49e 2 Category 29.56.10 urn:ddi:dk.dst:e4377216-ff3d-4f8c-b726-a71d4490f1ef:17 dk.dst e4377216-ff3d-4f8c-b726-a71d4490f1ef 17 dk.dst 46b30308-f613-4cd0-897a-feb602e6a533 2 Category 29.56.20 urn:ddi:dk.dst:800c2715-2a57-416b-a523-64aeba415397:17 dk.dst 800c2715-2a57-416b-a523-64aeba415397 17 dk.dst bff3d2bd-7678-4086-9775-00856b099333 2 Category 29.56.90 urn:ddi:dk.dst:86eadae5-b00f-4223-9202-c92382f83a66:17 dk.dst 86eadae5-b00f-4223-9202-c92382f83a66 17 dk.dst 084572cb-112c-46af-ad97-c747c9d820b2 2 Category 29.6 urn:ddi:dk.dst:a9bdac4c-d017-415a-9597-304455746514:17 dk.dst a9bdac4c-d017-415a-9597-304455746514 17 dk.dst 898206b2-d72e-4dfc-add7-fb1fc8c3810e 2 Category 29.60 urn:ddi:dk.dst:50c39269-370c-4049-b785-1008fa347643:17 dk.dst 50c39269-370c-4049-b785-1008fa347643 17 dk.dst 16fe6625-4024-49a9-9cdc-bcfb5680be07 2 Category 29.60.00 urn:ddi:dk.dst:a40223f9-a2eb-4680-9fdc-7b77abe1b888:17 dk.dst a40223f9-a2eb-4680-9fdc-7b77abe1b888 17 dk.dst 604ae5ba-228e-4d81-a8ca-2299906828b6 2 Category 29.7 urn:ddi:dk.dst:226d17e3-f170-4472-b47a-f948d165acca:17 dk.dst 226d17e3-f170-4472-b47a-f948d165acca 17 dk.dst 61ca889e-8ada-47fd-bd8e-687c6e5ed4f7 2 Category 29.71 urn:ddi:dk.dst:adae71b9-a3c1-4006-9168-40b3be12b422:17 dk.dst adae71b9-a3c1-4006-9168-40b3be12b422 17 dk.dst 883cdc69-e205-4d89-b6a4-383bf0af2b8e 2 Category 29.71.10 urn:ddi:dk.dst:1a504223-92e2-4e47-bb8e-5aac2a8c1d1e:17 dk.dst 1a504223-92e2-4e47-bb8e-5aac2a8c1d1e 17 dk.dst 2b1ca889-e045-458f-929a-5195a8b428bf 2 Category 29.71.20 urn:ddi:dk.dst:46e209b3-00f0-44e6-8de8-48721ef39901:17 dk.dst 46e209b3-00f0-44e6-8de8-48721ef39901 17 dk.dst a411b23f-428a-4dbd-9b71-e5514518c3ea 2 Category 29.71.30 urn:ddi:dk.dst:255721eb-1306-4af3-a367-9b85f40b194b:17 dk.dst 255721eb-1306-4af3-a367-9b85f40b194b 17 dk.dst c6759e13-1bdc-4160-b8c5-95b477b5ced5 2 Category 29.71.90 urn:ddi:dk.dst:43532384-98b7-49fe-b42e-25bf522d4ff5:17 dk.dst 43532384-98b7-49fe-b42e-25bf522d4ff5 17 dk.dst 554cb1fc-f5e0-41bb-acc9-e3f4911ec28f 2 Category 29.72 urn:ddi:dk.dst:7beaa9c0-10e0-4e57-876a-e96f6a813db6:17 dk.dst 7beaa9c0-10e0-4e57-876a-e96f6a813db6 17 dk.dst 7a0eedfc-cd81-4e03-abdb-79ce85b443f9 2 Category 29.72.00 urn:ddi:dk.dst:dd770bfb-8f6f-4484-9be9-224cb7d9730b:17 dk.dst dd770bfb-8f6f-4484-9be9-224cb7d9730b 17 dk.dst c584a602-34e3-4246-bab5-01abb023d42f 2 Category 30 urn:ddi:dk.dst:f59bd703-f7ed-47b5-a416-dedb988cad74:17 dk.dst f59bd703-f7ed-47b5-a416-dedb988cad74 17 dk.dst 57a53d49-81d4-4598-8631-097984f45fb2 2 Category 30.0 urn:ddi:dk.dst:22e5bf6f-f06e-4022-a0c8-17d13a7ae51c:17 dk.dst 22e5bf6f-f06e-4022-a0c8-17d13a7ae51c 17 dk.dst dd210001-c739-4891-9168-eb4a62c277fe 2 Category 30.01 urn:ddi:dk.dst:31582bea-c10c-490c-a83d-c6386ecfeaa6:17 dk.dst 31582bea-c10c-490c-a83d-c6386ecfeaa6 17 dk.dst ccc21fba-c2ac-44ea-a1a2-8bf691896ee3 2 Category 30.01.00 urn:ddi:dk.dst:79499226-afea-48d6-96c9-397ee0e07aba:17 dk.dst 79499226-afea-48d6-96c9-397ee0e07aba 17 dk.dst c243a74c-c014-4725-a1f3-ff9632017859 2 Category 30.02 urn:ddi:dk.dst:aebff857-c1a7-4509-9405-b06693100c25:17 dk.dst aebff857-c1a7-4509-9405-b06693100c25 17 dk.dst dd11aee8-726d-430e-bfd6-8aeed391da20 2 Category 30.02.00 urn:ddi:dk.dst:649ce2e1-0bce-41f9-8b79-cf95ce56190b:17 dk.dst 649ce2e1-0bce-41f9-8b79-cf95ce56190b 17 dk.dst 25d311aa-a50e-4e77-8fc2-f699c9fb0721 2 Category 31 urn:ddi:dk.dst:f091fad7-5aa5-472a-bc50-09f3abf83c5c:17 dk.dst f091fad7-5aa5-472a-bc50-09f3abf83c5c 17 dk.dst ce15159b-df34-4144-a69b-92bf72f65572 2 Category 31.1 urn:ddi:dk.dst:7355c808-fefc-4678-a597-e040d0c2ad02:17 dk.dst 7355c808-fefc-4678-a597-e040d0c2ad02 17 dk.dst 40fe0268-9bc1-4154-ba2c-f686690317a8 2 Category 31.10 urn:ddi:dk.dst:bba87c87-bf4a-4884-96d0-fac1e9e9ba24:17 dk.dst bba87c87-bf4a-4884-96d0-fac1e9e9ba24 17 dk.dst a814a4d0-2203-415d-b2bb-4fe7e932567e 2 Category 31.10.10 urn:ddi:dk.dst:865a4ae9-743e-454f-8a74-478bce87e7e4:17 dk.dst 865a4ae9-743e-454f-8a74-478bce87e7e4 17 dk.dst f62ece1e-1391-4b76-a84b-5cb0b67819b0 2 Category 31.10.20 urn:ddi:dk.dst:71c2a003-a695-474f-acba-bedbb30f5fb5:17 dk.dst 71c2a003-a695-474f-acba-bedbb30f5fb5 17 dk.dst cab89cb8-04f4-4a58-ad8d-222fe2f97bee 2 Category 31.10.30 urn:ddi:dk.dst:f4bdaad1-53e1-4421-bdc0-6248539525e7:17 dk.dst f4bdaad1-53e1-4421-bdc0-6248539525e7 17 dk.dst 3c69f63c-dbce-4cf7-acfa-3d46e1f29335 2 Category 31.10.40 urn:ddi:dk.dst:828eede0-6ede-4ed4-8949-aa2ac316a78d:17 dk.dst 828eede0-6ede-4ed4-8949-aa2ac316a78d 17 dk.dst 32960bbe-d0fa-403c-a040-610de7242255 2 Category 31.2 urn:ddi:dk.dst:e32d7448-cfac-4d5f-86a2-683cae4b37df:17 dk.dst e32d7448-cfac-4d5f-86a2-683cae4b37df 17 dk.dst e6f78b8f-ee30-4517-ba63-6a0e8bee7fd0 2 Category 31.20 urn:ddi:dk.dst:ecdb8769-94ea-430e-ab91-d47ff73da94b:17 dk.dst ecdb8769-94ea-430e-ab91-d47ff73da94b 17 dk.dst a75aabed-40e8-4759-9993-25078841fae5 2 Category 31.20.10 urn:ddi:dk.dst:322d0d30-beae-4447-939f-409b9d4de867:17 dk.dst 322d0d30-beae-4447-939f-409b9d4de867 17 dk.dst bc8592a9-d31c-4afe-9235-cdc8042ffdcc 2 Category 31.20.90 urn:ddi:dk.dst:78aae10d-9fd2-4d61-a06d-2dd33377e833:17 dk.dst 78aae10d-9fd2-4d61-a06d-2dd33377e833 17 dk.dst 69ac474d-19fa-4c93-b0c3-060f4b967571 2 Category 31.3 urn:ddi:dk.dst:680cbcca-c171-4d6b-9deb-fdfe9851bc27:17 dk.dst 680cbcca-c171-4d6b-9deb-fdfe9851bc27 17 dk.dst b5bccc93-fa28-4514-9ba5-3444e880421b 2 Category 31.30 urn:ddi:dk.dst:ee8f0c16-0409-4db9-88fa-f53a0ddae15c:17 dk.dst ee8f0c16-0409-4db9-88fa-f53a0ddae15c 17 dk.dst d71a26dc-5c6c-4eed-ad36-20f2c544a3b9 2 Category 31.30.00 urn:ddi:dk.dst:bcd454c8-5db4-4664-8cf0-644737259c2a:17 dk.dst bcd454c8-5db4-4664-8cf0-644737259c2a 17 dk.dst ac2decc3-6f12-4f58-a273-614473cd37b8 2 Category 31.4 urn:ddi:dk.dst:4f987561-b626-482a-8658-c06a43370bb5:17 dk.dst 4f987561-b626-482a-8658-c06a43370bb5 17 dk.dst 0dde9963-c2c9-4c84-bf2b-da498ef9e772 2 Category 31.40 urn:ddi:dk.dst:d9784e23-a695-421c-8adb-6e5b482f7389:17 dk.dst d9784e23-a695-421c-8adb-6e5b482f7389 17 dk.dst 33cdcfb7-e6d5-4213-95a3-8050b221b0f7 2 Category 31.40.00 urn:ddi:dk.dst:0b3f1b7a-7291-4845-a260-7944ab9e4787:17 dk.dst 0b3f1b7a-7291-4845-a260-7944ab9e4787 17 dk.dst d942d92e-e354-4242-9812-9be4309fdaa9 2 Category 31.5 urn:ddi:dk.dst:ec8aa558-396d-42a1-9d40-30ff90c21c4f:17 dk.dst ec8aa558-396d-42a1-9d40-30ff90c21c4f 17 dk.dst ba873176-e0e4-42dc-8993-6b6b271326e0 2 Category 31.50 urn:ddi:dk.dst:a6ab1354-4b9b-43b4-9f1c-fb3a1f535e10:17 dk.dst a6ab1354-4b9b-43b4-9f1c-fb3a1f535e10 17 dk.dst 906730d8-4b6a-46ef-92f5-1c7174acdd54 2 Category 31.50.00 urn:ddi:dk.dst:d53a8604-6a83-4e1b-a376-2ba719df40bd:17 dk.dst d53a8604-6a83-4e1b-a376-2ba719df40bd 17 dk.dst fbdd15c4-8654-4d3a-9b94-e03f206340a8 2 Category 31.6 urn:ddi:dk.dst:03c8f739-09c0-4e89-83ac-6f3851ec72aa:17 dk.dst 03c8f739-09c0-4e89-83ac-6f3851ec72aa 17 dk.dst 6892674e-4ecb-4323-b0a4-dc64314fead8 2 Category 31.61 urn:ddi:dk.dst:ba90a802-4a0f-4b8f-8e3b-180f3590bc95:17 dk.dst ba90a802-4a0f-4b8f-8e3b-180f3590bc95 17 dk.dst cd274c7b-00e4-49ec-a0d8-55d963770e33 2 Category 31.61.00 urn:ddi:dk.dst:ec7d29e9-8675-4476-8ed2-ada61cc022dc:17 dk.dst ec7d29e9-8675-4476-8ed2-ada61cc022dc 17 dk.dst f5839ea1-2c1f-4285-b42d-f78c4d489969 2 Category 31.62 urn:ddi:dk.dst:3899feed-cfea-45cc-8e08-dc5f141b129b:17 dk.dst 3899feed-cfea-45cc-8e08-dc5f141b129b 17 dk.dst 3c71aafe-9d40-4120-958e-68fb5fed9918 2 Category 31.62.10 urn:ddi:dk.dst:804ae542-e468-4fff-80e2-325e35c318a1:17 dk.dst 804ae542-e468-4fff-80e2-325e35c318a1 17 dk.dst 1709cfe0-f10c-49dc-af5f-d1781bec1ce7 2 Category 31.62.20 urn:ddi:dk.dst:709be19a-7049-4876-a841-8b51213da2c6:17 dk.dst 709be19a-7049-4876-a841-8b51213da2c6 17 dk.dst ac779a52-e2bd-4477-b78c-f35b224d0fb8 2 Category 31.62.90 urn:ddi:dk.dst:aee45ac0-da96-474b-96b4-8c6f623035f4:17 dk.dst aee45ac0-da96-474b-96b4-8c6f623035f4 17 dk.dst 38c9ee33-5647-4ffd-8808-13942794bc8d 2 Category 32 urn:ddi:dk.dst:2f83abc0-0269-4d4f-b8ed-71f1adb700ae:17 dk.dst 2f83abc0-0269-4d4f-b8ed-71f1adb700ae 17 dk.dst dbf023ec-96ea-4515-a26c-00882c4b7a9f 2 Category 32.1 urn:ddi:dk.dst:6e2c0c05-4468-4a4c-b6fe-709285e3cbb6:17 dk.dst 6e2c0c05-4468-4a4c-b6fe-709285e3cbb6 17 dk.dst 4feaea99-dd77-43ef-a13e-448373b61abd 2 Category 32.10 urn:ddi:dk.dst:735ebf9e-244e-4958-8e90-67a014538e8a:17 dk.dst 735ebf9e-244e-4958-8e90-67a014538e8a 17 dk.dst fa00330c-f0e4-402e-a982-c987686a5cc5 2 Category 32.10.10 urn:ddi:dk.dst:b0ff4078-b570-4a7b-8b92-5da806046340:17 dk.dst b0ff4078-b570-4a7b-8b92-5da806046340 17 dk.dst 8d46dc72-122c-4fae-b8c4-868220dac012 2 Category 32.10.90 urn:ddi:dk.dst:adcc5100-efc2-4106-afd3-3bc281d4a4e0:17 dk.dst adcc5100-efc2-4106-afd3-3bc281d4a4e0 17 dk.dst fff262d7-17f3-4961-8cc2-c8f3bc32212e 2 Category 32.2 urn:ddi:dk.dst:bef8145c-5269-41ad-ab2f-fa079b18c12a:17 dk.dst bef8145c-5269-41ad-ab2f-fa079b18c12a 17 dk.dst 6619d33c-8a63-434a-8b85-1179fa7fefd3 2 Category 32.20 urn:ddi:dk.dst:2ae16f70-260b-4e14-94d0-733a73532c00:17 dk.dst 2ae16f70-260b-4e14-94d0-733a73532c00 17 dk.dst a45d8776-526e-4437-85bd-d79214c1c14b 2 Category 32.20.10 urn:ddi:dk.dst:07729c8d-5976-441d-b415-640df5d04b8b:17 dk.dst 07729c8d-5976-441d-b415-640df5d04b8b 17 dk.dst 60df7d7c-b5b6-40a4-a212-ff7000d90a55 2 Category 32.20.20 urn:ddi:dk.dst:2a833f3b-72af-4d60-b17f-9d977517cd94:17 dk.dst 2a833f3b-72af-4d60-b17f-9d977517cd94 17 dk.dst d0d0e9fd-3cae-490b-b3e3-abe274c58d62 2 Category 32.3 urn:ddi:dk.dst:43fc2aae-e96c-49f3-8cd9-f9390070717a:17 dk.dst 43fc2aae-e96c-49f3-8cd9-f9390070717a 17 dk.dst 48b9b907-7022-41cd-9a9b-69cd32a770b7 2 Category 32.30 urn:ddi:dk.dst:3bfe5514-9ae5-4732-aac3-3b91173e7090:17 dk.dst 3bfe5514-9ae5-4732-aac3-3b91173e7090 17 dk.dst 56926681-008e-42c2-8310-10dd2052c063 2 Category 32.30.10 urn:ddi:dk.dst:4a7e6698-3313-4b93-889c-b1ca59861c4b:17 dk.dst 4a7e6698-3313-4b93-889c-b1ca59861c4b 17 dk.dst 8162429d-559a-47b7-bb54-7c6a8109d7c6 2 Category 32.30.20 urn:ddi:dk.dst:6f4fad41-45fa-4aa2-b106-e492d0c8bacc:17 dk.dst 6f4fad41-45fa-4aa2-b106-e492d0c8bacc 17 dk.dst fc1d7f6e-09d2-4f50-94ac-c40b08e292b5 2 Category 32.30.30 urn:ddi:dk.dst:324054e8-17a3-4217-886a-74cf2863810f:17 dk.dst 324054e8-17a3-4217-886a-74cf2863810f 17 dk.dst 6d4d80cd-8113-48ca-80bf-d7871002ba63 2 Category 33 urn:ddi:dk.dst:435565a0-87ad-4c6c-a1d6-6b3e6e8f4f12:17 dk.dst 435565a0-87ad-4c6c-a1d6-6b3e6e8f4f12 17 dk.dst d2fc892b-1702-45ed-8f08-2b4d0f159a34 2 Category 33.1 urn:ddi:dk.dst:697d39c7-e563-4ada-93f2-5817bd3d42ba:17 dk.dst 697d39c7-e563-4ada-93f2-5817bd3d42ba 17 dk.dst 8d07bd87-e638-4f6b-935c-2741c117b586 2 Category 33.10 urn:ddi:dk.dst:d9e137ba-29cd-4f52-b68d-929b0ab6350a:17 dk.dst d9e137ba-29cd-4f52-b68d-929b0ab6350a 17 dk.dst 7f29e668-2a2b-40a9-857a-e26cca38dfac 2 Category 33.10.10 urn:ddi:dk.dst:a8742eed-c56a-4c9c-88a8-c032ba8dba0c:17 dk.dst a8742eed-c56a-4c9c-88a8-c032ba8dba0c 17 dk.dst 28665a42-216b-43c9-be80-4948f3223e8b 2 Category 33.10.20 urn:ddi:dk.dst:66161a5f-fd41-4e14-b3d4-a41b7d4e6b68:17 dk.dst 66161a5f-fd41-4e14-b3d4-a41b7d4e6b68 17 dk.dst 68cef168-bd6b-4280-b42c-20c76938990b 2 Category 33.10.30 urn:ddi:dk.dst:a866262c-4cf0-4c3e-b834-6e0c265a46c8:17 dk.dst a866262c-4cf0-4c3e-b834-6e0c265a46c8 17 dk.dst 7af13674-d5d8-469e-ba3c-f831de5ea883 2 Category 33.10.40 urn:ddi:dk.dst:1ded875d-8593-408f-92eb-902f9d4f3c3c:17 dk.dst 1ded875d-8593-408f-92eb-902f9d4f3c3c 17 dk.dst 2c2a0fd2-025f-41ac-838a-b497f96e4eda 2 Category 33.10.90 urn:ddi:dk.dst:b513ed50-2ee9-4278-b8fe-e7921b71b9a5:17 dk.dst b513ed50-2ee9-4278-b8fe-e7921b71b9a5 17 dk.dst b4249e11-917e-4730-943f-140042f0d367 2 Category 33.2 urn:ddi:dk.dst:e54e91e3-3cdc-47bb-8cc6-698309a59bdb:17 dk.dst e54e91e3-3cdc-47bb-8cc6-698309a59bdb 17 dk.dst 0302fcd0-e55f-48a1-8fb2-878480ef0233 2 Category 33.20 urn:ddi:dk.dst:40987be9-a943-4560-aa45-ffc280b6e473:17 dk.dst 40987be9-a943-4560-aa45-ffc280b6e473 17 dk.dst 43b0c566-6c4c-40bf-8454-de69693f7f73 2 Category 33.20.10 urn:ddi:dk.dst:03c928fe-1a8c-434f-b7ab-159bf9e769ae:17 dk.dst 03c928fe-1a8c-434f-b7ab-159bf9e769ae 17 dk.dst 780fd22a-4820-4382-8615-163ce49fd3b9 2 Category 33.20.20 urn:ddi:dk.dst:3a2c4da0-7a5b-47c7-8374-39e491b267dd:17 dk.dst 3a2c4da0-7a5b-47c7-8374-39e491b267dd 17 dk.dst 6c9fd5fe-bcbb-4ccf-b851-61e1c7607d53 2 Category 33.20.30 urn:ddi:dk.dst:225bdfaa-41bb-45aa-bbf2-76d564207d97:17 dk.dst 225bdfaa-41bb-45aa-bbf2-76d564207d97 17 dk.dst 920991d3-78c8-42ed-9daa-d5a25e954f09 2 Category 33.20.40 urn:ddi:dk.dst:e9edb5af-f8ed-4441-867a-0a18a8568d15:17 dk.dst e9edb5af-f8ed-4441-867a-0a18a8568d15 17 dk.dst 20d4eb46-e1b7-41a9-8de6-d2cfd3180dda 2 Category 33.20.90 urn:ddi:dk.dst:666b7988-a0aa-4c5e-960c-974bfd863f03:17 dk.dst 666b7988-a0aa-4c5e-960c-974bfd863f03 17 dk.dst 5b9ed508-8342-4968-87fb-ac29615462b9 2 Category 33.3 urn:ddi:dk.dst:06abc0d9-999f-433f-a100-047cdca0823f:17 dk.dst 06abc0d9-999f-433f-a100-047cdca0823f 17 dk.dst 9b061b50-340c-43e0-8809-352588af0b26 2 Category 33.30 urn:ddi:dk.dst:de5f90de-dd6e-4c0c-aa6b-6a5563c35bee:17 dk.dst de5f90de-dd6e-4c0c-aa6b-6a5563c35bee 17 dk.dst bb89c007-0e96-434c-8529-90491cf80ce3 2 Category 33.30.00 urn:ddi:dk.dst:9f83ff0a-9f86-4d64-97b0-820bbe9c88a3:17 dk.dst 9f83ff0a-9f86-4d64-97b0-820bbe9c88a3 17 dk.dst 028c8f5f-83a7-49bd-b333-cf1bf13c8c1b 2 Category 33.4 urn:ddi:dk.dst:5147446c-8978-4e9b-b067-845cdb545a8a:17 dk.dst 5147446c-8978-4e9b-b067-845cdb545a8a 17 dk.dst 17b6d638-9c41-45f7-8a65-8ad2328e6755 2 Category 33.40 urn:ddi:dk.dst:f58b533c-f2cd-48f3-90ee-6799f5f4afef:17 dk.dst f58b533c-f2cd-48f3-90ee-6799f5f4afef 17 dk.dst 95568c6a-996d-4d50-9b9a-5b1a003db98a 2 Category 33.40.10 urn:ddi:dk.dst:34cb848b-2389-4536-aa2b-79f6d7dc7b27:17 dk.dst 34cb848b-2389-4536-aa2b-79f6d7dc7b27 17 dk.dst ebd3623f-eb7e-42d6-85a6-56fd1f52f16a 2 Category 33.40.20 urn:ddi:dk.dst:2fe9db87-77fb-4d71-9a83-f02f46049134:17 dk.dst 2fe9db87-77fb-4d71-9a83-f02f46049134 17 dk.dst 1f81cdd9-e9da-4daf-98bb-fcd34d231d8a 2 Category 33.40.90 urn:ddi:dk.dst:904f3577-94dc-45ba-aff2-6dfd7403da2d:17 dk.dst 904f3577-94dc-45ba-aff2-6dfd7403da2d 17 dk.dst 1950ff1a-bc07-417a-85e5-1e6d926a09c9 2 Category 33.5 urn:ddi:dk.dst:36a42b46-d8ef-4282-b1d4-36d8aaf877e7:17 dk.dst 36a42b46-d8ef-4282-b1d4-36d8aaf877e7 17 dk.dst d77e452e-aec6-4807-afa2-3b272b9feeaf 2 Category 33.50 urn:ddi:dk.dst:54a7e5b9-aef3-4860-8b22-d7a605a2d920:17 dk.dst 54a7e5b9-aef3-4860-8b22-d7a605a2d920 17 dk.dst b5c14f80-e4a0-407f-bbb6-d559041eff17 2 Category 33.50.00 urn:ddi:dk.dst:811e4c1e-0358-498c-a518-58b8a3d65181:17 dk.dst 811e4c1e-0358-498c-a518-58b8a3d65181 17 dk.dst 98afdc4c-47a2-4341-92b2-ca81104d7575 2 Category 34 urn:ddi:dk.dst:5d178c88-1dd4-4be3-94a2-21d6b1918f75:17 dk.dst 5d178c88-1dd4-4be3-94a2-21d6b1918f75 17 dk.dst 27f9b9dd-127b-4e1a-82e7-793844f749fd 2 Category 34.1 urn:ddi:dk.dst:05a03916-c389-451b-b38f-6c85b217f46b:17 dk.dst 05a03916-c389-451b-b38f-6c85b217f46b 17 dk.dst 7c1c15cc-5951-4503-a7a7-7bccf1023946 2 Category 34.10 urn:ddi:dk.dst:0c77fe45-575d-4682-9232-bf2cbddabaea:17 dk.dst 0c77fe45-575d-4682-9232-bf2cbddabaea 17 dk.dst bfd69ea2-8be2-4700-b970-ed3bd45bb3c8 2 Category 34.10.00 urn:ddi:dk.dst:bb1fae76-be40-4c06-9984-3e0f99aeddf1:17 dk.dst bb1fae76-be40-4c06-9984-3e0f99aeddf1 17 dk.dst 95cf089e-dfc1-47d1-ba0d-0fbd13a812dc 2 Category 34.2 urn:ddi:dk.dst:af235ce9-71cb-45d3-a9b6-f7bb9615b631:17 dk.dst af235ce9-71cb-45d3-a9b6-f7bb9615b631 17 dk.dst 6c06fcc3-0a03-4014-89ec-d4aace59be1b 2 Category 34.20 urn:ddi:dk.dst:fb5feb4a-a501-461a-8dcb-20030696544b:17 dk.dst fb5feb4a-a501-461a-8dcb-20030696544b 17 dk.dst 005c3f06-2433-4565-b110-ec3622592b32 2 Category 34.20.00 urn:ddi:dk.dst:133fbf74-7faa-4306-a8ed-674f6e93fccf:17 dk.dst 133fbf74-7faa-4306-a8ed-674f6e93fccf 17 dk.dst 97d2339c-164b-4c37-b1c5-fa84819733d0 2 Category 34.3 urn:ddi:dk.dst:b0444adf-1635-4958-a1ce-64eec19a7a10:17 dk.dst b0444adf-1635-4958-a1ce-64eec19a7a10 17 dk.dst 7fe003ed-26aa-436a-9847-ef58e22f8473 2 Category 34.30 urn:ddi:dk.dst:a1e1c245-e11a-45a8-a5b2-1cc7baeb3ce2:17 dk.dst a1e1c245-e11a-45a8-a5b2-1cc7baeb3ce2 17 dk.dst 446800a2-9ca5-4dc3-b5a3-683a58953b7e 2 Category 34.30.00 urn:ddi:dk.dst:eaca4f56-903b-46c6-93f5-4bea10a8d85c:17 dk.dst eaca4f56-903b-46c6-93f5-4bea10a8d85c 17 dk.dst 8a1cc40e-201d-4959-821c-b93b645b6f09 2 Category 35 urn:ddi:dk.dst:1df53e09-5547-4b58-9574-643b5fbc2df1:17 dk.dst 1df53e09-5547-4b58-9574-643b5fbc2df1 17 dk.dst 464a4016-c3da-47fb-9d81-20526fb6a4c0 2 Category 35.1 urn:ddi:dk.dst:7a79df4c-df0c-47d0-8eae-9dfea4092f13:17 dk.dst 7a79df4c-df0c-47d0-8eae-9dfea4092f13 17 dk.dst bfb71a7c-a214-496c-b710-e908aca58f5f 2 Category 35.11 urn:ddi:dk.dst:29493397-30be-4e81-94dd-9c74c2cdc417:17 dk.dst 29493397-30be-4e81-94dd-9c74c2cdc417 17 dk.dst 3693a7eb-6aa8-4fb5-914c-d49483a5c616 2 Category 35.11.00 urn:ddi:dk.dst:a6be6a43-63e4-4aec-a261-c8f8a36513a0:17 dk.dst a6be6a43-63e4-4aec-a261-c8f8a36513a0 17 dk.dst dbe3b1b3-d4ac-4826-81ef-0a48b98ab93a 2 Category 35.12 urn:ddi:dk.dst:63d909b6-ce20-451a-a0c7-3e32641e13dc:17 dk.dst 63d909b6-ce20-451a-a0c7-3e32641e13dc 17 dk.dst 86ca9417-7cd3-4041-ae6c-1575bff033f6 2 Category 35.12.00 urn:ddi:dk.dst:dea5e8e5-c54e-4774-a6f0-7fa53f4296ab:17 dk.dst dea5e8e5-c54e-4774-a6f0-7fa53f4296ab 17 dk.dst ad558d7e-cf63-4d8f-ac8b-6a6dffb6b365 2 Category 35.2 urn:ddi:dk.dst:2a955368-6439-4aee-94b1-5027428825ae:17 dk.dst 2a955368-6439-4aee-94b1-5027428825ae 17 dk.dst 22727c70-5bcf-4d23-adad-181e9a9bad20 2 Category 35.20 urn:ddi:dk.dst:904c3504-3c3a-4be4-9759-ad5a42ae227b:17 dk.dst 904c3504-3c3a-4be4-9759-ad5a42ae227b 17 dk.dst 63a078fc-08bf-4844-b657-01a06437184e 2 Category 35.20.00 urn:ddi:dk.dst:3f97937d-2b27-466d-a66b-d1b84fa7297a:17 dk.dst 3f97937d-2b27-466d-a66b-d1b84fa7297a 17 dk.dst d71f2867-4b58-422d-af46-ebafef99b86c 2 Category 35.3 urn:ddi:dk.dst:89294ad2-1d25-4181-a952-107329445c19:17 dk.dst 89294ad2-1d25-4181-a952-107329445c19 17 dk.dst 212ed0bd-fe12-45da-9d64-312b0d8c730e 2 Category 35.30 urn:ddi:dk.dst:fccc560c-ee12-48d0-9ca7-1be9f48a0753:17 dk.dst fccc560c-ee12-48d0-9ca7-1be9f48a0753 17 dk.dst 9a951875-e4a8-4c1e-8d3f-9a4cfe848b2e 2 Category 35.30.00 urn:ddi:dk.dst:961ece4c-78fc-4508-9148-a9301b7d5005:17 dk.dst 961ece4c-78fc-4508-9148-a9301b7d5005 17 dk.dst d037c6a7-b28e-4a9c-9d4c-d1028dea7029 2 Category 35.4 urn:ddi:dk.dst:a8cf8f6f-78da-438f-9c2f-0a37ec1c5283:17 dk.dst a8cf8f6f-78da-438f-9c2f-0a37ec1c5283 17 dk.dst 3d37f797-4054-4b71-9dd3-68033bb14e1a 2 Category 35.41 urn:ddi:dk.dst:6a5fbb47-b44e-4dac-a57a-9c74c0472803:17 dk.dst 6a5fbb47-b44e-4dac-a57a-9c74c0472803 17 dk.dst 88f7a8ea-8447-4bb4-8f99-f79abd6bf4a5 2 Category 35.41.00 urn:ddi:dk.dst:6ef787c0-ef1f-4c47-95ac-695c147d17c4:17 dk.dst 6ef787c0-ef1f-4c47-95ac-695c147d17c4 17 dk.dst 756a161a-0cad-4cd0-9dc0-3aa868e21973 2 Category 35.42 urn:ddi:dk.dst:97f9ac78-daf8-451a-9578-cf522c59ab44:17 dk.dst 97f9ac78-daf8-451a-9578-cf522c59ab44 17 dk.dst 3a0998c2-50c5-40b0-a598-e526612cc2cd 2 Category 35.42.00 urn:ddi:dk.dst:458eef85-ee74-4a71-aeaf-6e30632b462d:17 dk.dst 458eef85-ee74-4a71-aeaf-6e30632b462d 17 dk.dst 264d4e7b-619c-4b45-86fb-02b574d3425b 2 Category 35.43 urn:ddi:dk.dst:0395122c-bbdb-4bbf-9fae-3451cc053596:17 dk.dst 0395122c-bbdb-4bbf-9fae-3451cc053596 17 dk.dst 893dd1f7-79fb-4e0b-b3c8-5be69083b681 2 Category 35.43.00 urn:ddi:dk.dst:7983be00-b4bd-4080-86a7-e08ebfd662af:17 dk.dst 7983be00-b4bd-4080-86a7-e08ebfd662af 17 dk.dst 86e63d2a-110a-49e1-b79a-444c7096a3b7 2 Category 35.5 urn:ddi:dk.dst:1cc13917-47c3-4df2-9e2a-ca02de3628d8:17 dk.dst 1cc13917-47c3-4df2-9e2a-ca02de3628d8 17 dk.dst ab41aefe-bd96-484b-a74f-9bab0aba652d 2 Category 35.50 urn:ddi:dk.dst:fe1951fb-9b73-4654-bf8e-cfccaea24442:17 dk.dst fe1951fb-9b73-4654-bf8e-cfccaea24442 17 dk.dst 59ee416f-2555-46b6-9567-7715b0f29de1 2 Category 35.50.00 urn:ddi:dk.dst:8314f210-76fa-4229-8543-4cbd55018f17:17 dk.dst 8314f210-76fa-4229-8543-4cbd55018f17 17 dk.dst 955d2811-9ec5-4e3f-b3ce-81ef0f1e70ee 2 Category 36 urn:ddi:dk.dst:b3669697-b3f8-408d-9665-8e16ea40dfa5:17 dk.dst b3669697-b3f8-408d-9665-8e16ea40dfa5 17 dk.dst 7d53e6f0-b991-419c-82a5-826380fcd075 2 Category 36.1 urn:ddi:dk.dst:d7cf16b4-ad46-4d3d-9213-11035fd2ddb1:17 dk.dst d7cf16b4-ad46-4d3d-9213-11035fd2ddb1 17 dk.dst 176aa7eb-1284-4d60-9cf4-a0f10a0b13e8 2 Category 36.11 urn:ddi:dk.dst:514baf7d-cb57-49b8-ac50-5237b766d910:17 dk.dst 514baf7d-cb57-49b8-ac50-5237b766d910 17 dk.dst dbaf0d5e-0507-46a3-acec-0c92725877b6 2 Category 36.11.10 urn:ddi:dk.dst:b2cc237f-edb1-4887-bc15-4e479c21ec37:17 dk.dst b2cc237f-edb1-4887-bc15-4e479c21ec37 17 dk.dst 5932ea63-7bd4-4107-87ed-d1fa5b2d4de6 2 Category 36.11.20 urn:ddi:dk.dst:f736b753-b16c-4122-bed9-f1d6dd868d4b:17 dk.dst f736b753-b16c-4122-bed9-f1d6dd868d4b 17 dk.dst e2795542-695f-4c94-b162-95c39f185aa3 2 Category 36.12 urn:ddi:dk.dst:dcb52022-7c5e-43b1-986a-ae3784dd2c21:17 dk.dst dcb52022-7c5e-43b1-986a-ae3784dd2c21 17 dk.dst 9252b59a-447b-45e8-83fd-e6b02f05f40d 2 Category 36.12.00 urn:ddi:dk.dst:de7b319d-d9b6-4930-992a-2bad75993a75:17 dk.dst de7b319d-d9b6-4930-992a-2bad75993a75 17 dk.dst 8ecf4b41-6aee-4002-be30-503f6978b328 2 Category 36.13 urn:ddi:dk.dst:75e56b77-4258-4a8c-ac9f-aa84ec69cc73:17 dk.dst 75e56b77-4258-4a8c-ac9f-aa84ec69cc73 17 dk.dst 08c419ab-d249-4bfd-9fb6-462dddd64b44 2 Category 36.13.00 urn:ddi:dk.dst:83162ff1-66be-4811-881d-d90b92df85d0:17 dk.dst 83162ff1-66be-4811-881d-d90b92df85d0 17 dk.dst 2b044721-5c17-4fde-9e7b-a4dfe0ec2d5e 2 Category 36.14 urn:ddi:dk.dst:6371b51b-569d-4c5c-88f1-7df729be2ea1:17 dk.dst 6371b51b-569d-4c5c-88f1-7df729be2ea1 17 dk.dst 52c812e7-eb20-4381-8011-aa3488aa86a2 2 Category 36.14.10 urn:ddi:dk.dst:4d6af3e9-e9dc-4f83-99d9-e1503f036a53:17 dk.dst 4d6af3e9-e9dc-4f83-99d9-e1503f036a53 17 dk.dst a7368b76-5aa2-420b-9187-de8dbfd80c78 2 Category 36.14.90 urn:ddi:dk.dst:5157ccff-45a7-4882-b297-dc5b8c4f7b54:17 dk.dst 5157ccff-45a7-4882-b297-dc5b8c4f7b54 17 dk.dst 377452f0-fbf7-4293-a26b-10be0cd3c7e6 2 Category 36.15 urn:ddi:dk.dst:16f47eaa-3d5b-4255-a37f-a29930463889:17 dk.dst 16f47eaa-3d5b-4255-a37f-a29930463889 17 dk.dst fce6468e-28cd-4776-b8d2-b7c61692f238 2 Category 36.15.00 urn:ddi:dk.dst:754e8ec2-85e6-45a5-957e-e8c611706c29:17 dk.dst 754e8ec2-85e6-45a5-957e-e8c611706c29 17 dk.dst bcc3d55e-e31b-4825-a7a5-25b0d4775e1a 2 Category 36.2 urn:ddi:dk.dst:12e4dc14-346e-4a28-b143-46c218719dba:17 dk.dst 12e4dc14-346e-4a28-b143-46c218719dba 17 dk.dst 8dcd0e9b-8702-4cc3-8dd7-3f5b26323c5e 2 Category 36.21 urn:ddi:dk.dst:0de4fb30-889c-49c6-9908-3a2f8c95423d:17 dk.dst 0de4fb30-889c-49c6-9908-3a2f8c95423d 17 dk.dst 342f2fea-6923-40c1-93be-ee22fd7482ef 2 Category 36.21.00 urn:ddi:dk.dst:51746284-066d-4e9c-8406-299c0a4f57d0:17 dk.dst 51746284-066d-4e9c-8406-299c0a4f57d0 17 dk.dst b959798c-e034-491a-ad93-944a25e33061 2 Category 36.22 urn:ddi:dk.dst:51ebfcc8-7aec-4a4e-9178-4eab1ea2bb0f:17 dk.dst 51ebfcc8-7aec-4a4e-9178-4eab1ea2bb0f 17 dk.dst 7bef0bf1-c4f9-40e2-8fb9-ec93f928657d 2 Category 36.22.10 urn:ddi:dk.dst:ca6f7d26-daee-4011-afa6-e387ac587814:17 dk.dst ca6f7d26-daee-4011-afa6-e387ac587814 17 dk.dst 983bf4fd-484a-45d7-802c-3d6300ccb012 2 Category 36.22.20 urn:ddi:dk.dst:8a256243-7341-4925-9d4b-79853feea69b:17 dk.dst 8a256243-7341-4925-9d4b-79853feea69b 17 dk.dst 79a5162e-78b0-41f3-95ce-5b9e745ec653 2 Category 36.3 urn:ddi:dk.dst:ae704de2-a590-42d6-a2b8-8c091e702232:17 dk.dst ae704de2-a590-42d6-a2b8-8c091e702232 17 dk.dst f37322c5-72a3-4082-b9b7-a455b014fa9e 2 Category 36.30 urn:ddi:dk.dst:995e2bd8-121a-4214-9f8c-4ab8a870d44a:17 dk.dst 995e2bd8-121a-4214-9f8c-4ab8a870d44a 17 dk.dst 1a7777b5-b927-4708-a9b2-bb546191d0e5 2 Category 36.30.00 urn:ddi:dk.dst:0045e74f-10cf-4116-934c-45b71c8fe3bc:17 dk.dst 0045e74f-10cf-4116-934c-45b71c8fe3bc 17 dk.dst 904b72d7-f304-43ef-928c-308f076920ea 2 Category 36.4 urn:ddi:dk.dst:2dc7a884-8a06-4aa2-a6ab-cf6ac0abde2e:17 dk.dst 2dc7a884-8a06-4aa2-a6ab-cf6ac0abde2e 17 dk.dst 5ac18f07-1937-4929-bd01-c3240f2bf5fb 2 Category 36.40 urn:ddi:dk.dst:3e1ab1f7-b589-4714-bc4a-d42f4a895f0b:17 dk.dst 3e1ab1f7-b589-4714-bc4a-d42f4a895f0b 17 dk.dst d1d97592-199e-456f-982a-758629d023d6 2 Category 36.40.00 urn:ddi:dk.dst:a3a390fc-6cbe-4bad-86eb-3a468293c57b:17 dk.dst a3a390fc-6cbe-4bad-86eb-3a468293c57b 17 dk.dst f44189f7-4838-4414-b5e1-03d1498070a4 2 Category 36.5 urn:ddi:dk.dst:7b68851b-c33b-41bb-80cb-bd42bbceea33:17 dk.dst 7b68851b-c33b-41bb-80cb-bd42bbceea33 17 dk.dst ff269675-111d-4e9c-ad5c-c9256c9007cb 2 Category 36.50 urn:ddi:dk.dst:1963b7df-e6c2-4d72-9022-4b863ac08cb9:17 dk.dst 1963b7df-e6c2-4d72-9022-4b863ac08cb9 17 dk.dst 816a9dd8-4653-47e6-ab59-a94d30117d99 2 Category 36.50.00 urn:ddi:dk.dst:4e737ea6-29e4-41c1-a074-ff199db7c04c:17 dk.dst 4e737ea6-29e4-41c1-a074-ff199db7c04c 17 dk.dst 668a33db-e23c-4de0-af16-82bc85220e88 2 Category 36.6 urn:ddi:dk.dst:a374dbd5-85dd-4613-8b7d-1d1d66f3efc2:17 dk.dst a374dbd5-85dd-4613-8b7d-1d1d66f3efc2 17 dk.dst 0f80ddec-5ddf-47cd-a2ca-f6420560f01c 2 Category 36.61 urn:ddi:dk.dst:ae4a6ef3-ee00-4e38-a7c0-3d96e5a88da2:17 dk.dst ae4a6ef3-ee00-4e38-a7c0-3d96e5a88da2 17 dk.dst 9d5bab55-1d8a-40b9-b3ac-609060629b94 2 Category 36.61.00 urn:ddi:dk.dst:69ffdd81-1307-4b3c-8a10-452dea621a36:17 dk.dst 69ffdd81-1307-4b3c-8a10-452dea621a36 17 dk.dst d9d25c72-c767-49eb-b943-e23e76a7bf77 2 Category 36.62 urn:ddi:dk.dst:bacb8ad2-78df-4b81-957f-2b789cbb5d4a:17 dk.dst bacb8ad2-78df-4b81-957f-2b789cbb5d4a 17 dk.dst 7fd544e3-45c3-4cff-ac96-894dadee8c7d 2 Category 36.62.00 urn:ddi:dk.dst:fd08e06e-57e2-46b3-827b-a1929864db99:17 dk.dst fd08e06e-57e2-46b3-827b-a1929864db99 17 dk.dst 7fd8d673-8d11-4b25-9e4c-59ff1af71442 2 Category 36.63 urn:ddi:dk.dst:280f9d9b-aed4-46f3-a719-18b873c74049:17 dk.dst 280f9d9b-aed4-46f3-a719-18b873c74049 17 dk.dst 39277a8f-e79e-42eb-b96f-a78974bf5609 2 Category 36.63.10 urn:ddi:dk.dst:6d5f7d61-baf5-4571-939c-53870fa9d590:17 dk.dst 6d5f7d61-baf5-4571-939c-53870fa9d590 17 dk.dst 4e488391-7b9f-4f6c-87f4-ccd001473fd5 2 Category 36.63.90 urn:ddi:dk.dst:bacdb295-ced9-4e62-9761-266f21c998fb:17 dk.dst bacdb295-ced9-4e62-9761-266f21c998fb 17 dk.dst 1ec5fcb6-fe9b-4bf6-8191-e9696e9f2500 2 Category 37 urn:ddi:dk.dst:2097e14f-abc6-4a16-acf7-6d0359d0ff1e:17 dk.dst 2097e14f-abc6-4a16-acf7-6d0359d0ff1e 17 dk.dst f348af8f-ff5b-4656-a3ea-668407204b26 2 Category 37.1 urn:ddi:dk.dst:67ec9771-00d5-4fff-8e28-cb9c87daf78d:17 dk.dst 67ec9771-00d5-4fff-8e28-cb9c87daf78d 17 dk.dst aa0fa6df-5bd7-4ee7-a482-7d49d38bd5e1 2 Category 37.10 urn:ddi:dk.dst:d3b0203d-df4a-4e3e-be9a-c1cf20de3dfa:17 dk.dst d3b0203d-df4a-4e3e-be9a-c1cf20de3dfa 17 dk.dst 13b16f4a-2658-419f-be3c-d547a8a7032e 2 Category 37.10.00 urn:ddi:dk.dst:aa16a74b-b7ed-4308-850c-717427e7606f:17 dk.dst aa16a74b-b7ed-4308-850c-717427e7606f 17 dk.dst dcf4895f-adfe-4d4d-a4dd-faae565597f7 2 Category 37.2 urn:ddi:dk.dst:dd8c850e-4886-4b68-8d74-8e1fc0d30ffb:17 dk.dst dd8c850e-4886-4b68-8d74-8e1fc0d30ffb 17 dk.dst 518870a2-315b-4a44-9fd6-29f3c7489be8 2 Category 37.20 urn:ddi:dk.dst:526abf0b-e800-41bf-924f-c60652aa5ed6:17 dk.dst 526abf0b-e800-41bf-924f-c60652aa5ed6 17 dk.dst 33e186ed-c1ef-447f-b776-d7df66b179d0 2 Category 37.20.00 urn:ddi:dk.dst:ebf1ac51-5512-4f22-a149-ce0393222a5e:17 dk.dst ebf1ac51-5512-4f22-a149-ce0393222a5e 17 dk.dst 3da95cd9-22e3-49e9-9840-33ba2addce25 2 Category E urn:ddi:dk.dst:c5ac33cc-7df6-4265-97ad-388abf22c11e:17 dk.dst c5ac33cc-7df6-4265-97ad-388abf22c11e 17 dk.dst 14818d8a-5421-428f-b0a0-a61218283abe 2 Category 40 urn:ddi:dk.dst:0f3b59a5-65ed-442a-adfb-cb5058feb58e:17 dk.dst 0f3b59a5-65ed-442a-adfb-cb5058feb58e 17 dk.dst b1fee792-4adc-43fd-a423-160c26298739 2 Category 40.1 urn:ddi:dk.dst:5f337210-30c0-40a8-a4f9-1cdd76763991:17 dk.dst 5f337210-30c0-40a8-a4f9-1cdd76763991 17 dk.dst 1544e7c2-b272-4d33-96f6-40c87ef1a809 2 Category 40.11 urn:ddi:dk.dst:cd0859ae-8c95-4b82-b10d-871681e8ad49:17 dk.dst cd0859ae-8c95-4b82-b10d-871681e8ad49 17 dk.dst 4f9151b6-e549-4b3b-a5cc-4c774d55d65b 2 Category 40.11.00 urn:ddi:dk.dst:7a1ae47a-a864-4869-b2c4-4110323646ff:17 dk.dst 7a1ae47a-a864-4869-b2c4-4110323646ff 17 dk.dst ed263782-5e65-4f53-a3a8-e654971284da 2 Category 40.12 urn:ddi:dk.dst:0acf5c79-d293-497c-9685-0e9d8739a261:17 dk.dst 0acf5c79-d293-497c-9685-0e9d8739a261 17 dk.dst b6998a9c-b191-4c48-a141-990b16b33177 2 Category 40.12.00 urn:ddi:dk.dst:6a884aa2-a014-49ee-876b-5c64055375af:17 dk.dst 6a884aa2-a014-49ee-876b-5c64055375af 17 dk.dst 034cb74c-c470-4ab5-b5b1-20b2d0811419 2 Category 40.13 urn:ddi:dk.dst:3e08732b-b958-4d77-a6f8-dce1512b1c20:17 dk.dst 3e08732b-b958-4d77-a6f8-dce1512b1c20 17 dk.dst fd986133-79f8-4a5a-8eba-7c4c96937c38 2 Category 40.13.00 urn:ddi:dk.dst:fd740b8d-19af-4ef7-aa6c-13a74c10088f:17 dk.dst fd740b8d-19af-4ef7-aa6c-13a74c10088f 17 dk.dst 52faceca-6d26-46af-9e86-eed551e2d8c9 2 Category 40.2 urn:ddi:dk.dst:ccb0b258-2f1e-4cc4-be9e-b1431c21a42e:17 dk.dst ccb0b258-2f1e-4cc4-be9e-b1431c21a42e 17 dk.dst 0b688667-d81e-4cb3-8a85-aa0f683f4874 2 Category 40.21 urn:ddi:dk.dst:61e1c62c-0ce6-49ca-ae80-3af1269388cf:17 dk.dst 61e1c62c-0ce6-49ca-ae80-3af1269388cf 17 dk.dst d6ddefeb-f6d3-49d1-a75f-f34cae6858f9 2 Category 40.21.00 urn:ddi:dk.dst:54af2f4a-03fe-4e5f-8fca-80b1c2b80181:17 dk.dst 54af2f4a-03fe-4e5f-8fca-80b1c2b80181 17 dk.dst cbf2ca36-c77f-4dbb-970e-4eb6ccfd7ccb 2 Category 40.22 urn:ddi:dk.dst:312b9efe-fdb1-4045-b791-ebc71d893cc8:17 dk.dst 312b9efe-fdb1-4045-b791-ebc71d893cc8 17 dk.dst 10a633e5-2b10-443b-8af4-79b9df988564 2 Category 40.22.00 urn:ddi:dk.dst:e1c902e6-ea9b-4718-b006-c5379abc7cce:17 dk.dst e1c902e6-ea9b-4718-b006-c5379abc7cce 17 dk.dst 700927b6-7544-47d9-aacb-29fc53c81a12 2 Category 40.3 urn:ddi:dk.dst:b3fe7d2d-c198-43ca-9a5e-7a7a1c5535ef:17 dk.dst b3fe7d2d-c198-43ca-9a5e-7a7a1c5535ef 17 dk.dst 8f23c311-6b43-42f9-8a85-ef47f3e12514 2 Category 40.30 urn:ddi:dk.dst:c7feed17-2fe1-4236-b567-2d352be13674:17 dk.dst c7feed17-2fe1-4236-b567-2d352be13674 17 dk.dst b0a2c5b4-4b17-4198-904c-b9bc504e09df 2 Category 40.30.00 urn:ddi:dk.dst:e04e2211-6902-4b57-9738-f0bf0a471aa7:17 dk.dst e04e2211-6902-4b57-9738-f0bf0a471aa7 17 dk.dst 8b865e92-f6e9-46c6-b810-da35426baab1 2 Category 41 urn:ddi:dk.dst:66199916-73c8-4c52-8a8b-8dde6f102ed6:17 dk.dst 66199916-73c8-4c52-8a8b-8dde6f102ed6 17 dk.dst 49fd393e-008f-4856-8ade-a7f8e5cfdbf4 2 Category 41.0 urn:ddi:dk.dst:288d3cba-8a66-45c4-b0eb-c9ea5b499924:17 dk.dst 288d3cba-8a66-45c4-b0eb-c9ea5b499924 17 dk.dst 98ab6efb-6212-4c42-8fbb-6ae6c643de53 2 Category 41.00 urn:ddi:dk.dst:ac8af448-fd52-402a-be4a-95fd49e7c5ef:17 dk.dst ac8af448-fd52-402a-be4a-95fd49e7c5ef 17 dk.dst 97f9bc35-0a76-481c-99bd-9ad755fd24d3 2 Category 41.00.00 urn:ddi:dk.dst:f6d7aaf8-2736-4a64-9d5e-b18248e7a728:17 dk.dst f6d7aaf8-2736-4a64-9d5e-b18248e7a728 17 dk.dst 9dca21b7-54b8-42cb-84d9-5919848f4a2c 2 Category F urn:ddi:dk.dst:3aee1bb3-8517-4d1d-ae21-35aedd27330b:17 dk.dst 3aee1bb3-8517-4d1d-ae21-35aedd27330b 17 dk.dst 29260936-bd8f-4e1c-8f7e-a7c0d4f82128 2 Category 45 urn:ddi:dk.dst:aa4da76e-f864-4a34-a430-f721924f9025:17 dk.dst aa4da76e-f864-4a34-a430-f721924f9025 17 dk.dst 3a59340a-a4ed-4576-8cae-7f8348b92129 2 Category 45.1 urn:ddi:dk.dst:f7f0cef2-0f90-4f76-be46-9e3d9e729e55:17 dk.dst f7f0cef2-0f90-4f76-be46-9e3d9e729e55 17 dk.dst 427289fc-c6e1-46a4-b2b1-226fdef142bc 2 Category 45.11 urn:ddi:dk.dst:6af60322-ba74-46ba-b15b-a2e2f3d7423d:17 dk.dst 6af60322-ba74-46ba-b15b-a2e2f3d7423d 17 dk.dst b5debfbb-8d3b-4c3c-a2f7-fe6dd1ecd888 2 Category 45.11.00 urn:ddi:dk.dst:d4867efd-4848-4412-85ac-917f3d4973ef:17 dk.dst d4867efd-4848-4412-85ac-917f3d4973ef 17 dk.dst 9cb907bd-4874-4381-b6c6-806fa10a2079 2 Category 45.12 urn:ddi:dk.dst:dd13021e-e910-4a7b-9216-8d28652f03f4:17 dk.dst dd13021e-e910-4a7b-9216-8d28652f03f4 17 dk.dst a2e578eb-13eb-4098-841e-c7d9fa1ec2bf 2 Category 45.12.00 urn:ddi:dk.dst:b0d2ef31-1abc-4742-b4fb-388463eb031a:17 dk.dst b0d2ef31-1abc-4742-b4fb-388463eb031a 17 dk.dst 5b08ea12-23b4-4ded-b1be-a1136452d8d4 2 Category 45.2 urn:ddi:dk.dst:9e0741f0-e46a-4586-a305-c571a9a35f08:17 dk.dst 9e0741f0-e46a-4586-a305-c571a9a35f08 17 dk.dst b5dc036d-2103-4e6d-9d8f-282b0570c4f5 2 Category 45.21 urn:ddi:dk.dst:2214e40f-1b66-47ab-a09c-61ad01a9069a:17 dk.dst 2214e40f-1b66-47ab-a09c-61ad01a9069a 17 dk.dst dfadb7ff-ab00-4a56-ba83-73442d34d979 2 Category 45.21.00 urn:ddi:dk.dst:56f6b35f-4077-4dad-ba84-76ea9b34150c:17 dk.dst 56f6b35f-4077-4dad-ba84-76ea9b34150c 17 dk.dst 109291c4-4eee-412a-845a-b14a0d827f63 2 Category 45.22 urn:ddi:dk.dst:06d1cd07-b369-44b8-b33f-a475ff962ab3:17 dk.dst 06d1cd07-b369-44b8-b33f-a475ff962ab3 17 dk.dst 0810a8b9-d58b-4621-be9c-e8979bac65a2 2 Category 45.22.00 urn:ddi:dk.dst:75f20210-1391-4391-887d-d73bf78b3c8c:17 dk.dst 75f20210-1391-4391-887d-d73bf78b3c8c 17 dk.dst b34c9c79-6dd1-4ba1-8d5f-836ff5ea71e3 2 Category 45.25 urn:ddi:dk.dst:55bdc821-64ce-4abf-a650-1d2c1a0ddfd3:17 dk.dst 55bdc821-64ce-4abf-a650-1d2c1a0ddfd3 17 dk.dst 74cbbf9b-c09d-4755-ae0c-5f37805d4150 2 Category 45.25.10 urn:ddi:dk.dst:30303952-40e1-4396-8869-f9ac11f3b405:17 dk.dst 30303952-40e1-4396-8869-f9ac11f3b405 17 dk.dst 0e49516a-98ad-46f4-ae5b-aee9a3f37539 2 Category 45.25.20 urn:ddi:dk.dst:7f3c8304-a05c-4538-9c0a-112e7664c9ce:17 dk.dst 7f3c8304-a05c-4538-9c0a-112e7664c9ce 17 dk.dst 5431c2a6-d5db-457f-a237-257b6fb0a278 2 Category 45.25.30 urn:ddi:dk.dst:45a3fede-0399-4ef5-97e0-5f63c852bf24:17 dk.dst 45a3fede-0399-4ef5-97e0-5f63c852bf24 17 dk.dst e0293f98-ac22-4d2f-b89e-498fb4f38817 2 Category 45.25.40 urn:ddi:dk.dst:0f17bfd4-2903-49fa-8b1a-c46aea917a2c:17 dk.dst 0f17bfd4-2903-49fa-8b1a-c46aea917a2c 17 dk.dst fb0e1608-eaf2-4461-9c77-49c9ff64e5d5 2 Category 45.25.90 urn:ddi:dk.dst:12012bf4-94b7-4c8c-92e9-01fa7a16bc54:17 dk.dst 12012bf4-94b7-4c8c-92e9-01fa7a16bc54 17 dk.dst 4a078209-8980-4094-8f6e-6d09aa76c30b 2 Category 45.3 urn:ddi:dk.dst:36b95235-291a-4484-bede-8da976ee7ed4:17 dk.dst 36b95235-291a-4484-bede-8da976ee7ed4 17 dk.dst 606edd84-5321-4964-8d55-19f76845bbf7 2 Category 45.31 urn:ddi:dk.dst:9cdbd466-63cc-4406-93ad-8ca0948658f8:17 dk.dst 9cdbd466-63cc-4406-93ad-8ca0948658f8 17 dk.dst 72d4e9b3-a40b-4b0c-a7f8-7db73e08584f 2 Category 45.31.00 urn:ddi:dk.dst:794d8670-91e7-4a5c-84e4-6362d4dc788c:17 dk.dst 794d8670-91e7-4a5c-84e4-6362d4dc788c 17 dk.dst 7a3b7d35-86a1-46e9-9e02-4e2fae27ce81 2 Category 45.32 urn:ddi:dk.dst:40c827c5-16be-4633-942d-55bfd2e5ded5:17 dk.dst 40c827c5-16be-4633-942d-55bfd2e5ded5 17 dk.dst 015feeaf-4302-479f-be1b-64bb5917d03c 2 Category 45.32.00 urn:ddi:dk.dst:a5fcbd0b-29ce-4630-90ea-2f13ddbb2d60:17 dk.dst a5fcbd0b-29ce-4630-90ea-2f13ddbb2d60 17 dk.dst f5e97426-27cc-420b-a6c5-335c7dbd34a3 2 Category 45.33 urn:ddi:dk.dst:056d9d91-2c0e-4dbd-ae66-250284151220:17 dk.dst 056d9d91-2c0e-4dbd-ae66-250284151220 17 dk.dst fad13d78-debc-42ac-bace-44d45042a046 2 Category 45.33.00 urn:ddi:dk.dst:c02bd7cf-3377-4208-99b9-8b404e523425:17 dk.dst c02bd7cf-3377-4208-99b9-8b404e523425 17 dk.dst 6b50fbd5-7407-47b4-97a7-98ab3aa4f0f7 2 Category 45.4 urn:ddi:dk.dst:dc25f5b4-186b-46fe-b33d-87ae4450d08a:17 dk.dst dc25f5b4-186b-46fe-b33d-87ae4450d08a 17 dk.dst 10d5f3ec-71ae-4222-abd6-84992b4d60ea 2 Category 45.41 urn:ddi:dk.dst:0f906c7d-c523-44ba-be10-2187d996d4ad:17 dk.dst 0f906c7d-c523-44ba-be10-2187d996d4ad 17 dk.dst c516a37a-5cc7-40d4-8f40-2647a8c3e8f5 2 Category 45.41.00 urn:ddi:dk.dst:fd5c8522-409d-4320-8850-fa44276921d1:17 dk.dst fd5c8522-409d-4320-8850-fa44276921d1 17 dk.dst 0b3f2eb3-6d2e-45ab-b073-1d4a6d89122d 2 Category 45.42 urn:ddi:dk.dst:52c12711-f5f0-4275-8394-8ca4543f1bd5:17 dk.dst 52c12711-f5f0-4275-8394-8ca4543f1bd5 17 dk.dst 7991cd05-3176-4499-933d-2ec5739e17f1 2 Category 45.42.00 urn:ddi:dk.dst:e3938b32-b800-4783-bc4e-ba7b2eee2c51:17 dk.dst e3938b32-b800-4783-bc4e-ba7b2eee2c51 17 dk.dst 39324885-13c6-42ce-8dc4-325c74874e18 2 Category 45.43 urn:ddi:dk.dst:0d043f46-bd2b-41b3-b475-9b1416de3829:17 dk.dst 0d043f46-bd2b-41b3-b475-9b1416de3829 17 dk.dst 5f0b988c-b641-4b5a-ba5c-875f8aef72d5 2 Category 45.43.10 urn:ddi:dk.dst:2a00c9d8-d094-4504-b9ce-b9c033aea217:17 dk.dst 2a00c9d8-d094-4504-b9ce-b9c033aea217 17 dk.dst ee25aa82-c76d-4715-9725-58a096e08c07 2 Category 45.43.20 urn:ddi:dk.dst:fee939ac-6ba2-4888-9a19-3e07c8dc0f89:17 dk.dst fee939ac-6ba2-4888-9a19-3e07c8dc0f89 17 dk.dst 8e31781c-571e-4c3d-b1ee-9a200ec5d305 2 Category 45.44 urn:ddi:dk.dst:956945ad-507e-46e3-a26f-23cd2cefb6c8:17 dk.dst 956945ad-507e-46e3-a26f-23cd2cefb6c8 17 dk.dst 1e3e595e-cd90-4256-a448-d78e62ef0662 2 Category 45.44.10 urn:ddi:dk.dst:70182c04-b137-4942-a350-390ec370e661:17 dk.dst 70182c04-b137-4942-a350-390ec370e661 17 dk.dst 56a55175-8bce-4aa8-bc06-29719a85e7f9 2 Category 45.44.20 urn:ddi:dk.dst:40270342-1856-4ee5-acc8-2aaa78f96339:17 dk.dst 40270342-1856-4ee5-acc8-2aaa78f96339 17 dk.dst df7e3c69-8bd0-4d29-9da2-a4fb8dd343a6 2 Category 45.45 urn:ddi:dk.dst:99eb9899-50b6-4727-9c80-e52c39ff9e7d:17 dk.dst 99eb9899-50b6-4727-9c80-e52c39ff9e7d 17 dk.dst 4fc76c2d-79c4-4269-ab30-1563fe5134dc 2 Category 45.45.00 urn:ddi:dk.dst:2b1fc4f0-e3d2-4423-b5b0-e34a14b76112:17 dk.dst 2b1fc4f0-e3d2-4423-b5b0-e34a14b76112 17 dk.dst 832a0c2f-7779-4ca9-96f5-47580c063c71 2 Category 45.5 urn:ddi:dk.dst:98f9e4ea-1dc6-47a9-bdae-2506dfc346e5:17 dk.dst 98f9e4ea-1dc6-47a9-bdae-2506dfc346e5 17 dk.dst 897cfc1c-f765-43a3-93cd-92afcb6f1260 2 Category 45.50 urn:ddi:dk.dst:5694863e-42c3-4493-95d3-fe0fef9540dc:17 dk.dst 5694863e-42c3-4493-95d3-fe0fef9540dc 17 dk.dst 498c7465-7ba1-4928-baac-906d3a617b19 2 Category 45.50.00 urn:ddi:dk.dst:3067a035-851c-4bbb-b2af-f252af7ff6a5:17 dk.dst 3067a035-851c-4bbb-b2af-f252af7ff6a5 17 dk.dst ca043f82-efea-4f2b-8146-cf51c29445f6 2 Category G urn:ddi:dk.dst:2985bc85-cdb7-400f-90d1-d587f4e8655d:17 dk.dst 2985bc85-cdb7-400f-90d1-d587f4e8655d 17 dk.dst 90b6a72e-9d32-4a71-adf9-53513e405e2a 2 Category 50 urn:ddi:dk.dst:9f342bfa-5dc0-4f57-bead-9a78f521f9dc:17 dk.dst 9f342bfa-5dc0-4f57-bead-9a78f521f9dc 17 dk.dst c0ad735a-112b-4cc8-ae44-828a824e5edb 2 Category 50.1 urn:ddi:dk.dst:9b18c641-a5f4-4703-9923-973b428a138a:17 dk.dst 9b18c641-a5f4-4703-9923-973b428a138a 17 dk.dst 24e81147-147e-4604-a33d-a2be2ea611b9 2 Category 50.10 urn:ddi:dk.dst:3d0b5cc5-6b66-4485-b4cf-89f26c499b6d:17 dk.dst 3d0b5cc5-6b66-4485-b4cf-89f26c499b6d 17 dk.dst 5dcf6bb4-2918-4c39-9712-586a0c07e03c 2 Category 50.10.10 urn:ddi:dk.dst:5728de31-514d-4d39-9f15-3bf67dbaa648:17 dk.dst 5728de31-514d-4d39-9f15-3bf67dbaa648 17 dk.dst 12fc8ebc-46c6-4ef2-ac3d-8158dd35d973 2 Category 50.10.20 urn:ddi:dk.dst:d27da8f4-29d8-4612-bb44-d8836b4f50b0:17 dk.dst d27da8f4-29d8-4612-bb44-d8836b4f50b0 17 dk.dst 53a3f0ac-aa64-4100-be20-68510874bd66 2 Category 50.10.30 urn:ddi:dk.dst:d5c30dc5-2853-4686-8c82-cf50c08b8c8d:17 dk.dst d5c30dc5-2853-4686-8c82-cf50c08b8c8d 17 dk.dst e7ffc5c1-3bf2-40d4-9655-4be3a22f3856 2 Category 50.2 urn:ddi:dk.dst:43d15ee4-2120-41c9-9e90-4cb378cabad8:17 dk.dst 43d15ee4-2120-41c9-9e90-4cb378cabad8 17 dk.dst 185fea2e-7cb0-44d7-af97-3c57235873c4 2 Category 50.20 urn:ddi:dk.dst:c5eeddd7-df86-4730-bf06-6b85cdcb1baf:17 dk.dst c5eeddd7-df86-4730-bf06-6b85cdcb1baf 17 dk.dst 429a4330-79be-40e8-a0b4-2f98a31705ec 2 Category 50.20.10 urn:ddi:dk.dst:146e4f9c-975c-4b26-84d9-5ed1cab9a845:17 dk.dst 146e4f9c-975c-4b26-84d9-5ed1cab9a845 17 dk.dst e96eb210-d6b9-4675-bff3-86332dcba6db 2 Category 50.20.20 urn:ddi:dk.dst:2725cd95-57e0-4dfe-a0b7-0b7e2ad1336d:17 dk.dst 2725cd95-57e0-4dfe-a0b7-0b7e2ad1336d 17 dk.dst 76477b4a-df6a-48d5-af5f-8b38d31d5c25 2 Category 50.20.30 urn:ddi:dk.dst:c1899ba9-ee1c-4af7-b39c-79713c969b87:17 dk.dst c1899ba9-ee1c-4af7-b39c-79713c969b87 17 dk.dst c113415a-6ced-427f-988d-9dfa6119f0d3 2 Category 50.20.40 urn:ddi:dk.dst:1d0539c4-4c2a-49f3-bb76-ecb41784c3d7:17 dk.dst 1d0539c4-4c2a-49f3-bb76-ecb41784c3d7 17 dk.dst 2e2de0c4-f053-40b8-afbb-e8ddb2a98f9e 2 Category 50.20.50 urn:ddi:dk.dst:43f3349e-c3e6-4d96-b667-4db5ee1e0768:17 dk.dst 43f3349e-c3e6-4d96-b667-4db5ee1e0768 17 dk.dst 95de8d20-2b36-4566-b484-0f56f9915240 2 Category 50.20.60 urn:ddi:dk.dst:d0adddbd-16b6-46bb-a29e-e949cb19ab1a:17 dk.dst d0adddbd-16b6-46bb-a29e-e949cb19ab1a 17 dk.dst 504eff36-60f8-4bf2-8cfc-a5944fc1577e 2 Category 50.20.90 urn:ddi:dk.dst:89f3175f-3952-44ed-a917-9a6208eef860:17 dk.dst 89f3175f-3952-44ed-a917-9a6208eef860 17 dk.dst ad6112d0-1f6a-40b5-8958-4581a7851fb1 2 Category 50.3 urn:ddi:dk.dst:07e8a666-1826-485a-82bc-fdeedd659c30:17 dk.dst 07e8a666-1826-485a-82bc-fdeedd659c30 17 dk.dst 8d95923a-2644-412f-a0c5-25a8ac2310dd 2 Category 50.30 urn:ddi:dk.dst:ceb276b3-a163-4db1-8f0c-ec96c11a8cad:17 dk.dst ceb276b3-a163-4db1-8f0c-ec96c11a8cad 17 dk.dst 91276838-20ad-493b-b122-a29212c84c77 2 Category 50.30.10 urn:ddi:dk.dst:d488e245-8484-4588-b8c1-5304cc967f06:17 dk.dst d488e245-8484-4588-b8c1-5304cc967f06 17 dk.dst 528eb126-8baa-46db-a3ae-274845a1c05c 2 Category 50.30.20 urn:ddi:dk.dst:bea4c60c-5eae-4d1c-bfdc-22b6af064757:17 dk.dst bea4c60c-5eae-4d1c-bfdc-22b6af064757 17 dk.dst ecfecbe3-4351-48fc-a254-df76e1168387 2 Category 50.4 urn:ddi:dk.dst:d7115cfd-44ba-4a6b-ae75-19f0d0806f66:17 dk.dst d7115cfd-44ba-4a6b-ae75-19f0d0806f66 17 dk.dst de1d3320-08d6-48dd-b047-f5408a1b34cd 2 Category 50.40 urn:ddi:dk.dst:da9e2920-bef6-48cf-a531-7c0815e48021:17 dk.dst da9e2920-bef6-48cf-a531-7c0815e48021 17 dk.dst ec2bb013-ee97-4216-aefd-cbf1b98234a9 2 Category 50.40.00 urn:ddi:dk.dst:d9dbf246-67b8-443c-bca3-2f8b47a64628:17 dk.dst d9dbf246-67b8-443c-bca3-2f8b47a64628 17 dk.dst 4da4d1c6-0ef0-45fa-9781-2ac85c9edcf0 2 Category 50.5 urn:ddi:dk.dst:d5478cd8-f688-4378-9106-296d58a0c292:17 dk.dst d5478cd8-f688-4378-9106-296d58a0c292 17 dk.dst 1697d56c-1d9f-423e-a1ce-881c79c5bfd5 2 Category 50.50 urn:ddi:dk.dst:2816c553-14ae-46b4-bab3-c42f947104ae:17 dk.dst 2816c553-14ae-46b4-bab3-c42f947104ae 17 dk.dst c5970d88-d4f7-4ed6-9166-70d4ced5772a 2 Category 50.50.10 urn:ddi:dk.dst:68a1ba80-ca20-4d12-962a-1ba735916d87:17 dk.dst 68a1ba80-ca20-4d12-962a-1ba735916d87 17 dk.dst 3bbd013a-330e-4908-a869-afcded672f72 2 Category 50.50.20 urn:ddi:dk.dst:ef479961-7346-4e56-92f7-629cfa6eab36:17 dk.dst ef479961-7346-4e56-92f7-629cfa6eab36 17 dk.dst 56a629f3-fdf1-42a8-883d-6908eba7246b 2 Category 51 urn:ddi:dk.dst:45c347a0-2028-4031-adc0-db415090933e:17 dk.dst 45c347a0-2028-4031-adc0-db415090933e 17 dk.dst ee989bb9-5f63-4f51-bb21-906050b7b9a6 2 Category 51.1 urn:ddi:dk.dst:efb796d3-08d7-499a-bb6f-a10884ae9ab5:17 dk.dst efb796d3-08d7-499a-bb6f-a10884ae9ab5 17 dk.dst b4bc9c0c-0d0a-4e5f-b6be-0fb4b884e114 2 Category 51.11 urn:ddi:dk.dst:eb47eac2-e3df-478b-8454-cde6e354fcea:17 dk.dst eb47eac2-e3df-478b-8454-cde6e354fcea 17 dk.dst 3455c879-1e27-4cc7-8fcb-21718e7476f5 2 Category 51.11.00 urn:ddi:dk.dst:f71078b8-43bf-45c7-a566-ff010256b66e:17 dk.dst f71078b8-43bf-45c7-a566-ff010256b66e 17 dk.dst 0f8fba95-42cc-4e58-a6ae-9e8c4338e34a 2 Category 51.12 urn:ddi:dk.dst:bbc35d2a-215f-4c40-99d2-d47e03818669:17 dk.dst bbc35d2a-215f-4c40-99d2-d47e03818669 17 dk.dst ea61f45c-0969-4689-b2c6-0a95f00792f4 2 Category 51.12.00 urn:ddi:dk.dst:17dd5bbf-f928-4faf-a89e-ca84c85bd2d5:17 dk.dst 17dd5bbf-f928-4faf-a89e-ca84c85bd2d5 17 dk.dst f4e39279-8659-4fa5-b290-9c0674b9296b 2 Category 51.13 urn:ddi:dk.dst:734d855c-cc28-44eb-a283-c7e224e855c7:17 dk.dst 734d855c-cc28-44eb-a283-c7e224e855c7 17 dk.dst f430a4f2-72e1-476b-ac84-0516d430343a 2 Category 51.13.00 urn:ddi:dk.dst:5f85b8a6-fd31-4e0b-98b7-cc66887b8d80:17 dk.dst 5f85b8a6-fd31-4e0b-98b7-cc66887b8d80 17 dk.dst b8ef58c1-b8a7-494e-8fa8-630c8527273e 2 Category 51.14 urn:ddi:dk.dst:30ccce53-751a-4810-893e-794deb59e3ef:17 dk.dst 30ccce53-751a-4810-893e-794deb59e3ef 17 dk.dst ae75b78a-ac7a-4cef-bde5-a588370fe4f5 2 Category 51.14.00 urn:ddi:dk.dst:56aab260-8f5f-4c88-80f6-2675cf4da7f2:17 dk.dst 56aab260-8f5f-4c88-80f6-2675cf4da7f2 17 dk.dst 948d0c07-8d86-43e5-84ed-8c907927a99f 2 Category 51.15 urn:ddi:dk.dst:4ffd7bdc-c2aa-4365-af09-5a180d377111:17 dk.dst 4ffd7bdc-c2aa-4365-af09-5a180d377111 17 dk.dst 6bc3b670-5977-4538-9b41-ab494f1c1fd2 2 Category 51.15.00 urn:ddi:dk.dst:a2487aad-70b3-4655-b296-156987f3d1db:17 dk.dst a2487aad-70b3-4655-b296-156987f3d1db 17 dk.dst d4853491-b0e2-4cf9-b657-2b1622e60789 2 Category 51.16 urn:ddi:dk.dst:0a9b16e4-4a60-4559-9e91-6c54fe66456d:17 dk.dst 0a9b16e4-4a60-4559-9e91-6c54fe66456d 17 dk.dst c42bc5e1-4140-4703-bf74-b64c4f8089a1 2 Category 51.16.00 urn:ddi:dk.dst:df3285ef-1a39-4af9-baca-18e25abdb510:17 dk.dst df3285ef-1a39-4af9-baca-18e25abdb510 17 dk.dst 98c7cea3-30ad-4262-8882-b317f9314300 2 Category 51.17 urn:ddi:dk.dst:2dbcea23-1810-4fa5-819e-e78981260a6e:17 dk.dst 2dbcea23-1810-4fa5-819e-e78981260a6e 17 dk.dst 0aa0e36e-2b9a-4d28-bcec-6b51195a9cb7 2 Category 51.17.10 urn:ddi:dk.dst:86aecf38-9706-4ead-98ec-48fad60f45db:17 dk.dst 86aecf38-9706-4ead-98ec-48fad60f45db 17 dk.dst 5ee44c95-7235-417d-af7b-03d3801f0abb 2 Category 51.17.90 urn:ddi:dk.dst:3db600f5-3aab-4939-999a-9984c92948fc:17 dk.dst 3db600f5-3aab-4939-999a-9984c92948fc 17 dk.dst 84c75f6b-9b06-4e32-b885-2c5527aeb639 2 Category 51.18 urn:ddi:dk.dst:fe386890-baf2-4935-87d6-b341e25d840c:17 dk.dst fe386890-baf2-4935-87d6-b341e25d840c 17 dk.dst b4f03192-240e-48dc-8291-438153194aee 2 Category 51.18.00 urn:ddi:dk.dst:9bd4d8c8-e457-4fda-a278-dab7992da789:17 dk.dst 9bd4d8c8-e457-4fda-a278-dab7992da789 17 dk.dst 16cc5360-0bda-4c78-9062-bdf65ba30178 2 Category 51.19 urn:ddi:dk.dst:4b369615-243d-4377-bd17-98d7c14fba96:17 dk.dst 4b369615-243d-4377-bd17-98d7c14fba96 17 dk.dst 06b0be69-4f06-4e7c-b3e8-fca2913d8768 2 Category 51.19.00 urn:ddi:dk.dst:12889a5f-9b88-4882-a08f-3c74d39b5007:17 dk.dst 12889a5f-9b88-4882-a08f-3c74d39b5007 17 dk.dst 6b7e0b12-43f8-4398-8283-f00827670fb8 2 Category 51.2 urn:ddi:dk.dst:3336eb74-3445-4a91-8d69-26f51bc043a5:17 dk.dst 3336eb74-3445-4a91-8d69-26f51bc043a5 17 dk.dst b4dbf8c8-a9dc-4343-a685-7f9e799a9086 2 Category 51.21 urn:ddi:dk.dst:39fbbccb-5c2c-44de-bf42-3729128d39c8:17 dk.dst 39fbbccb-5c2c-44de-bf42-3729128d39c8 17 dk.dst 9f8b1dfc-902d-452f-8a94-86df2f50293d 2 Category 51.21.00 urn:ddi:dk.dst:aa907b17-2f3b-4e91-91e2-74d07c0d7aa6:17 dk.dst aa907b17-2f3b-4e91-91e2-74d07c0d7aa6 17 dk.dst 40bcfa2d-3643-4015-9431-7f5f0f581517 2 Category 51.22 urn:ddi:dk.dst:12a8e407-bafd-4879-8912-88fe8b970b67:17 dk.dst 12a8e407-bafd-4879-8912-88fe8b970b67 17 dk.dst e0bd7202-da05-4681-9765-784d61c995b9 2 Category 51.22.00 urn:ddi:dk.dst:5e3d6be0-692d-4dc0-bcfb-8199020a7927:17 dk.dst 5e3d6be0-692d-4dc0-bcfb-8199020a7927 17 dk.dst f817b6b5-513f-44a7-921b-dde07aa529bd 2 Category 51.23 urn:ddi:dk.dst:a1c07af3-fba5-4aca-96a7-ad2c97555999:17 dk.dst a1c07af3-fba5-4aca-96a7-ad2c97555999 17 dk.dst 33cf322c-7a7c-4a2e-95aa-4a31835287d2 2 Category 51.23.00 urn:ddi:dk.dst:8131d525-cd33-47db-9145-c91711e12171:17 dk.dst 8131d525-cd33-47db-9145-c91711e12171 17 dk.dst 8016ed8e-3e78-45d0-8b67-f85eb2353183 2 Category 51.24 urn:ddi:dk.dst:c7fbe7ff-60b9-43bd-b783-3ff8b221cc08:17 dk.dst c7fbe7ff-60b9-43bd-b783-3ff8b221cc08 17 dk.dst 578e9397-a8e7-4a27-849e-6be78aeb238f 2 Category 51.24.00 urn:ddi:dk.dst:0ddafe37-e7fa-4899-9ab7-19f3ec021250:17 dk.dst 0ddafe37-e7fa-4899-9ab7-19f3ec021250 17 dk.dst 0af80ee7-1307-4d12-a942-893ba07c93bf 2 Category 51.25 urn:ddi:dk.dst:10bc5a4f-a28e-4568-a33d-fa13db9ff202:17 dk.dst 10bc5a4f-a28e-4568-a33d-fa13db9ff202 17 dk.dst e4fd540b-78be-4e14-bd21-e9a6ddc0dc5a 2 Category 51.25.00 urn:ddi:dk.dst:94ddcbaf-88c8-4e02-9ffa-245108a51282:17 dk.dst 94ddcbaf-88c8-4e02-9ffa-245108a51282 17 dk.dst 42b0328a-92e8-48e3-8619-bdc86efab245 2 Category 51.3 urn:ddi:dk.dst:251e0b36-b0a5-472c-9be9-8566ca3bcc93:17 dk.dst 251e0b36-b0a5-472c-9be9-8566ca3bcc93 17 dk.dst 7a02fe49-5d93-4e74-96c1-2805a270c8de 2 Category 51.31 urn:ddi:dk.dst:8483125b-91d2-4a79-8027-4c3c487e54aa:17 dk.dst 8483125b-91d2-4a79-8027-4c3c487e54aa 17 dk.dst 312cd2d7-068b-45ef-aaec-d8af3aafbcfc 2 Category 51.31.00 urn:ddi:dk.dst:0a76f46d-4904-41eb-896a-c45a3d80da41:17 dk.dst 0a76f46d-4904-41eb-896a-c45a3d80da41 17 dk.dst 2c5c6895-d28c-4de5-993a-edefa58a191f 2 Category 51.32 urn:ddi:dk.dst:a83a23c1-034b-44d5-b39b-fd24f2c7013f:17 dk.dst a83a23c1-034b-44d5-b39b-fd24f2c7013f 17 dk.dst 6e86d38b-1eab-498d-9b73-2f5120ab7130 2 Category 51.32.00 urn:ddi:dk.dst:e7c03206-e596-4296-b548-dc4dcfd64f6e:17 dk.dst e7c03206-e596-4296-b548-dc4dcfd64f6e 17 dk.dst 4bef31d4-41ce-404d-b971-8e649b58ceb0 2 Category 51.33 urn:ddi:dk.dst:6e39ca3a-0dc2-496f-baf8-d8a74857049d:17 dk.dst 6e39ca3a-0dc2-496f-baf8-d8a74857049d 17 dk.dst 93a1e2ec-af2c-42ef-af9e-740cc327b1f5 2 Category 51.33.00 urn:ddi:dk.dst:ce1e29ba-eb37-4512-884b-27b8e1a63288:17 dk.dst ce1e29ba-eb37-4512-884b-27b8e1a63288 17 dk.dst 953faa37-dbd3-4890-9d33-c09226648595 2 Category 51.34 urn:ddi:dk.dst:7d7b4962-5a64-43b1-8587-af47ec055717:17 dk.dst 7d7b4962-5a64-43b1-8587-af47ec055717 17 dk.dst 4a273a2c-da21-4d53-9199-97d105e05f1b 2 Category 51.34.10 urn:ddi:dk.dst:90d47df5-a1ca-4c4e-b13f-666e7dadee2a:17 dk.dst 90d47df5-a1ca-4c4e-b13f-666e7dadee2a 17 dk.dst bed67f2c-8eb7-4c0a-a4a1-418071db676b 2 Category 51.34.20 urn:ddi:dk.dst:edda5ae7-1543-4947-b373-9d53fbaa9b90:17 dk.dst edda5ae7-1543-4947-b373-9d53fbaa9b90 17 dk.dst e14acee0-ee34-47fe-89fa-78dece5aa02c 2 Category 51.34.90 urn:ddi:dk.dst:4ff5cb1d-6617-404c-b1e3-7c323a8f9a96:17 dk.dst 4ff5cb1d-6617-404c-b1e3-7c323a8f9a96 17 dk.dst 6aa3f224-39f5-47cc-9a7f-7ad3ace8197d 2 Category 51.35 urn:ddi:dk.dst:0da20c22-304d-4db2-847c-305b85b40f49:17 dk.dst 0da20c22-304d-4db2-847c-305b85b40f49 17 dk.dst 6f4bb3fb-6438-470d-8349-fc5cd538c383 2 Category 51.35.00 urn:ddi:dk.dst:31c9c5ff-35c4-4398-b90f-9be49859126a:17 dk.dst 31c9c5ff-35c4-4398-b90f-9be49859126a 17 dk.dst 8f0f7955-c03b-4d86-ab98-3634b00ded82 2 Category 51.36 urn:ddi:dk.dst:70516e13-bcab-4d6e-924a-2188740e0729:17 dk.dst 70516e13-bcab-4d6e-924a-2188740e0729 17 dk.dst 54cd52bc-b8aa-43fe-a2d0-80837019f024 2 Category 51.36.00 urn:ddi:dk.dst:92af6924-481c-42a9-a6ba-a1e8f448c5c9:17 dk.dst 92af6924-481c-42a9-a6ba-a1e8f448c5c9 17 dk.dst ccc1e85f-f5c4-4c16-9abb-90a5378841be 2 Category 51.37 urn:ddi:dk.dst:0d96876c-51b6-4d88-97ca-44e6b6ae5496:17 dk.dst 0d96876c-51b6-4d88-97ca-44e6b6ae5496 17 dk.dst 66d4256d-a039-4987-bfb8-296ac12de401 2 Category 51.37.00 urn:ddi:dk.dst:3091bff1-a5a6-4b2f-a691-18b4d7e4c5d8:17 dk.dst 3091bff1-a5a6-4b2f-a691-18b4d7e4c5d8 17 dk.dst 860bb292-0a13-412d-bb53-53e4ee523e6d 2 Category 51.38 urn:ddi:dk.dst:baced366-cc60-4fd5-a129-de6a23393f7e:17 dk.dst baced366-cc60-4fd5-a129-de6a23393f7e 17 dk.dst 09ed2622-97fa-4778-b126-59695c83b6aa 2 Category 51.38.10 urn:ddi:dk.dst:3fe2e08c-f51e-41ee-86fc-b97973f469b9:17 dk.dst 3fe2e08c-f51e-41ee-86fc-b97973f469b9 17 dk.dst 2c9022a3-17c0-4fca-b0ab-657f1367f94d 2 Category 51.38.30 urn:ddi:dk.dst:dde18698-c8ff-4b22-89a9-c83d5ac9d049:17 dk.dst dde18698-c8ff-4b22-89a9-c83d5ac9d049 17 dk.dst 98468b18-7c0e-4f21-8546-32c8a8f48ac9 2 Category 51.38.90 urn:ddi:dk.dst:1f4b33a4-2d0e-47f3-800d-10ab88ae062a:17 dk.dst 1f4b33a4-2d0e-47f3-800d-10ab88ae062a 17 dk.dst e5caf85d-2db2-4878-8be6-89ec16301064 2 Category 51.39 urn:ddi:dk.dst:c78b40e9-c0ef-4108-b7f7-517b93ffbbe0:17 dk.dst c78b40e9-c0ef-4108-b7f7-517b93ffbbe0 17 dk.dst e0db6497-51d3-424e-b0ca-8710e29b24f1 2 Category 51.39.00 urn:ddi:dk.dst:b95d172b-8f25-4cda-a522-8bb52be7285f:17 dk.dst b95d172b-8f25-4cda-a522-8bb52be7285f 17 dk.dst adbae48e-718f-4ab3-9aa7-598774e0e062 2 Category 51.4 urn:ddi:dk.dst:d2aa361b-5338-485f-be98-57f800b99082:17 dk.dst d2aa361b-5338-485f-be98-57f800b99082 17 dk.dst 9bcbbf4c-3769-4f8e-abdd-016f6e5cd138 2 Category 51.41 urn:ddi:dk.dst:7dd65c62-8283-4d44-86d5-bbf8ad0f95c9:17 dk.dst 7dd65c62-8283-4d44-86d5-bbf8ad0f95c9 17 dk.dst 6374c212-8899-4a37-9510-5e72dbd0750b 2 Category 51.41.00 urn:ddi:dk.dst:2495144f-ddac-45be-9c62-412aa46f4d87:17 dk.dst 2495144f-ddac-45be-9c62-412aa46f4d87 17 dk.dst 8cae8ef4-c589-439d-81e8-6f67ba6b8ecf 2 Category 51.42 urn:ddi:dk.dst:b3741906-c389-4e80-ac94-3563d36a10a0:17 dk.dst b3741906-c389-4e80-ac94-3563d36a10a0 17 dk.dst ff8a44c8-959e-4fc0-861e-8f3a35860fb4 2 Category 51.42.10 urn:ddi:dk.dst:76dd3e9d-f818-42ba-b097-1618264bd796:17 dk.dst 76dd3e9d-f818-42ba-b097-1618264bd796 17 dk.dst cd216df9-8cb8-423e-b279-8d5dd782057d 2 Category 51.42.20 urn:ddi:dk.dst:5f45f57f-4ebf-42ba-ab23-faa5e6bad7b2:17 dk.dst 5f45f57f-4ebf-42ba-ab23-faa5e6bad7b2 17 dk.dst 0ee0b223-eef9-47d8-814f-12edf933709b 2 Category 51.43 urn:ddi:dk.dst:2af1a278-c942-4346-ad64-e205f69116d8:17 dk.dst 2af1a278-c942-4346-ad64-e205f69116d8 17 dk.dst 596af625-2992-4c35-8072-433cb9074c2d 2 Category 51.43.10 urn:ddi:dk.dst:1bf49056-10b2-4287-a996-4dc9682b9ab9:17 dk.dst 1bf49056-10b2-4287-a996-4dc9682b9ab9 17 dk.dst 8b088e45-ecb8-4765-8bbc-de68be418497 2 Category 51.43.20 urn:ddi:dk.dst:0b9c922f-5046-44ca-b4cc-b1f46e76e862:17 dk.dst 0b9c922f-5046-44ca-b4cc-b1f46e76e862 17 dk.dst dc7aecb4-856c-4219-981d-455e7689b8dc 2 Category 51.43.30 urn:ddi:dk.dst:a38fb568-2b59-470f-bb09-e4e1409c4c40:17 dk.dst a38fb568-2b59-470f-bb09-e4e1409c4c40 17 dk.dst 55efacfb-3973-4446-892f-6122598a35d3 2 Category 51.43.40 urn:ddi:dk.dst:21e26647-09cd-4a1a-90fb-54b3fc925fa5:17 dk.dst 21e26647-09cd-4a1a-90fb-54b3fc925fa5 17 dk.dst 81dd7aee-aabc-4567-80fa-28fff23e8240 2 Category 51.44 urn:ddi:dk.dst:03fa88ab-2155-4925-acef-8d2583f208de:17 dk.dst 03fa88ab-2155-4925-acef-8d2583f208de 17 dk.dst 5ed929e7-556c-407f-aa60-1c524f7e8413 2 Category 51.44.10 urn:ddi:dk.dst:beec9913-af18-4629-a398-916a94622043:17 dk.dst beec9913-af18-4629-a398-916a94622043 17 dk.dst a8a884b5-3c51-49c0-84b3-0b94affb5f03 2 Category 51.44.20 urn:ddi:dk.dst:4fd426bb-2821-4b2a-be34-6771b721a19d:17 dk.dst 4fd426bb-2821-4b2a-be34-6771b721a19d 17 dk.dst 4a18a64c-01e3-4dfa-8a63-56a9693afe51 2 Category 51.45 urn:ddi:dk.dst:d563d4e8-f6f5-4d4c-9fb3-ed047885d562:17 dk.dst d563d4e8-f6f5-4d4c-9fb3-ed047885d562 17 dk.dst 6cfd661f-7bb6-46fe-bf48-0147d30be09b 2 Category 51.45.00 urn:ddi:dk.dst:5c0d9632-061f-4671-a660-2df1cf14123b:17 dk.dst 5c0d9632-061f-4671-a660-2df1cf14123b 17 dk.dst cb5cc0ee-863d-4a37-8084-be84d7d4db5f 2 Category 51.46 urn:ddi:dk.dst:bc4e4ac2-5e43-4ce9-8bdd-ed61ef629268:17 dk.dst bc4e4ac2-5e43-4ce9-8bdd-ed61ef629268 17 dk.dst e2c70632-b8e4-4723-9408-35bff6219d3a 2 Category 51.46.10 urn:ddi:dk.dst:dba0bcf5-3733-444d-9028-a8ed8e41ca36:17 dk.dst dba0bcf5-3733-444d-9028-a8ed8e41ca36 17 dk.dst 5da7de3f-746b-42b7-ab87-e88c8919cdf1 2 Category 51.46.20 urn:ddi:dk.dst:211eb57d-eef4-453a-b36d-637128196909:17 dk.dst 211eb57d-eef4-453a-b36d-637128196909 17 dk.dst 3219bc81-133e-4a19-83be-ecff9b1f6026 2 Category 51.47 urn:ddi:dk.dst:20503bbd-af05-4ac2-ad8f-20009a3067be:17 dk.dst 20503bbd-af05-4ac2-ad8f-20009a3067be 17 dk.dst 96c29615-631c-44dd-a425-d913b8fe9b12 2 Category 51.47.05 urn:ddi:dk.dst:46906cad-799d-4eda-b71c-6f2821bb8eb9:17 dk.dst 46906cad-799d-4eda-b71c-6f2821bb8eb9 17 dk.dst ac7caea6-0170-46b9-a57b-f7b3168d5841 2 Category 51.47.10 urn:ddi:dk.dst:65234002-61f0-49b4-b929-05e626963f2a:17 dk.dst 65234002-61f0-49b4-b929-05e626963f2a 17 dk.dst 94ee33f9-7920-481f-ad82-73e1ad80191d 2 Category 51.47.15 urn:ddi:dk.dst:a0999765-2a9b-4a57-a158-ccf43722472b:17 dk.dst a0999765-2a9b-4a57-a158-ccf43722472b 17 dk.dst 506cf210-f556-4635-b233-bc3f39c049ca 2 Category 51.47.20 urn:ddi:dk.dst:c65f827e-3276-49d2-ad89-ed6c242a658f:17 dk.dst c65f827e-3276-49d2-ad89-ed6c242a658f 17 dk.dst 9d0249a3-97da-4ac9-a671-7e4b0167c64e 2 Category 51.47.25 urn:ddi:dk.dst:d40c3c58-87df-46d0-a5a1-4af45f47f4c5:17 dk.dst d40c3c58-87df-46d0-a5a1-4af45f47f4c5 17 dk.dst 5367d15c-c453-4543-a029-75f6e0b80fe3 2 Category 51.47.30 urn:ddi:dk.dst:4d50d79b-380a-4d60-9180-dff6abc40fe4:17 dk.dst 4d50d79b-380a-4d60-9180-dff6abc40fe4 17 dk.dst 1e6bb84d-1348-4b42-a333-e34ac08fedc4 2 Category 51.47.35 urn:ddi:dk.dst:6de8e9a8-e9a8-468a-b030-cad9d1e377b7:17 dk.dst 6de8e9a8-e9a8-468a-b030-cad9d1e377b7 17 dk.dst fd26c624-cb2b-47fb-a7be-3c46ca15b662 2 Category 51.47.40 urn:ddi:dk.dst:41a1d635-7abb-4671-9611-71e45f531b9e:17 dk.dst 41a1d635-7abb-4671-9611-71e45f531b9e 17 dk.dst d5f3d096-e6ff-4df5-bb64-d7ad86698579 2 Category 51.47.45 urn:ddi:dk.dst:2d4169fb-ea78-4fe1-a59c-80374697ba8d:17 dk.dst 2d4169fb-ea78-4fe1-a59c-80374697ba8d 17 dk.dst cbba0569-e92f-4e5c-a80c-8b0f8384e69a 2 Category 51.47.50 urn:ddi:dk.dst:817d4c4c-6c16-4db0-907b-ea35d89c84ef:17 dk.dst 817d4c4c-6c16-4db0-907b-ea35d89c84ef 17 dk.dst 6e12d067-5d81-4bd9-800a-b9ba3da3e569 2 Category 51.47.90 urn:ddi:dk.dst:0af16701-2de2-42b6-9054-5a5b038b3e92:17 dk.dst 0af16701-2de2-42b6-9054-5a5b038b3e92 17 dk.dst 08c36a4a-3859-4d90-8a92-db29e94c6afa 2 Category 51.5 urn:ddi:dk.dst:d438bc67-277c-44df-a347-786f826bd22b:17 dk.dst d438bc67-277c-44df-a347-786f826bd22b 17 dk.dst 7855ddb1-f5a5-4232-acd5-8a089fac544c 2 Category 51.51 urn:ddi:dk.dst:b686e064-3e78-4db3-a3b5-9eec1156aff4:17 dk.dst b686e064-3e78-4db3-a3b5-9eec1156aff4 17 dk.dst 506198e5-1697-4ed3-a29a-1d26a985be13 2 Category 51.51.00 urn:ddi:dk.dst:bcdee341-234e-4a52-a943-bc50319096f3:17 dk.dst bcdee341-234e-4a52-a943-bc50319096f3 17 dk.dst 4cfc1592-3ebe-444d-ac93-257d4d16a4e0 2 Category 51.52 urn:ddi:dk.dst:3ba5770f-c6ca-46e9-8771-58cb9d235ecb:17 dk.dst 3ba5770f-c6ca-46e9-8771-58cb9d235ecb 17 dk.dst af482713-d9ee-4522-92d7-b33162f4c8e5 2 Category 51.52.00 urn:ddi:dk.dst:3387247a-568f-47f7-a9b4-5be388b7d2d7:17 dk.dst 3387247a-568f-47f7-a9b4-5be388b7d2d7 17 dk.dst 466a46f7-ce61-408c-952d-9d755d23e58d 2 Category 51.53 urn:ddi:dk.dst:f6245e53-4f76-4186-bd67-968bdc23182c:17 dk.dst f6245e53-4f76-4186-bd67-968bdc23182c 17 dk.dst 515fcb8e-c319-4d78-b8a4-890a7423d312 2 Category 51.53.10 urn:ddi:dk.dst:7433eaa2-478c-4e80-8d2a-f4f73b117b0c:17 dk.dst 7433eaa2-478c-4e80-8d2a-f4f73b117b0c 17 dk.dst 20903452-c911-4cb8-82ea-1cac32f2dda2 2 Category 51.53.20 urn:ddi:dk.dst:0bafb163-25b8-4f12-877b-9edac4eb8ae5:17 dk.dst 0bafb163-25b8-4f12-877b-9edac4eb8ae5 17 dk.dst 5b0ff207-1419-4af6-b903-aca8644c1d87 2 Category 51.54 urn:ddi:dk.dst:67de391a-9dac-4839-81f3-4a1147954782:17 dk.dst 67de391a-9dac-4839-81f3-4a1147954782 17 dk.dst bb3236d0-e1ca-4e72-b71b-89669eecbba2 2 Category 51.54.00 urn:ddi:dk.dst:c9e11534-280f-4df4-af95-b6da7c9af574:17 dk.dst c9e11534-280f-4df4-af95-b6da7c9af574 17 dk.dst 1c777ae8-11ae-4f31-ba42-abee25e03745 2 Category 51.55 urn:ddi:dk.dst:c7c62e96-7ec0-448c-9e36-b09dad961f5f:17 dk.dst c7c62e96-7ec0-448c-9e36-b09dad961f5f 17 dk.dst 00477b3b-5d01-4f43-9120-2e4af83201e0 2 Category 51.55.00 urn:ddi:dk.dst:6452b9c6-911c-444c-ad5b-7f384afdd0c5:17 dk.dst 6452b9c6-911c-444c-ad5b-7f384afdd0c5 17 dk.dst 6b3c2c17-2d0d-4f1b-b087-6ea02a4c63df 2 Category 51.56 urn:ddi:dk.dst:8924b53c-bc19-478c-a15b-2e09f7f9245f:17 dk.dst 8924b53c-bc19-478c-a15b-2e09f7f9245f 17 dk.dst 3c2c00bd-514e-4d8a-aaed-b48e3d16e32f 2 Category 51.56.10 urn:ddi:dk.dst:d6d551d7-5461-42e4-9be2-cf7912524c0d:17 dk.dst d6d551d7-5461-42e4-9be2-cf7912524c0d 17 dk.dst cfe73a87-f762-4327-99b5-8fc7c67aa60b 2 Category 51.56.90 urn:ddi:dk.dst:f0770c09-0f24-4d1e-bc7c-da7e758e36cb:17 dk.dst f0770c09-0f24-4d1e-bc7c-da7e758e36cb 17 dk.dst 86727f68-89be-4c27-a1da-bf34545e06c2 2 Category 51.57 urn:ddi:dk.dst:9800e617-f66f-469a-beb2-9357a051c827:17 dk.dst 9800e617-f66f-469a-beb2-9357a051c827 17 dk.dst 0a4bfd43-4c46-48a7-bea2-6c677285ef51 2 Category 51.57.00 urn:ddi:dk.dst:42053705-3222-43c0-a7e7-3010305edd8e:17 dk.dst 42053705-3222-43c0-a7e7-3010305edd8e 17 dk.dst f8d47f78-6e33-43b6-adb5-9726a07994c5 2 Category 51.8 urn:ddi:dk.dst:92353f4b-aabc-4f59-acff-f149f8a867ea:17 dk.dst 92353f4b-aabc-4f59-acff-f149f8a867ea 17 dk.dst 04011f60-927f-46e1-9b33-4a68f81fa8b3 2 Category 51.81 urn:ddi:dk.dst:7974e00c-3550-4593-a01c-c373f42afde4:17 dk.dst 7974e00c-3550-4593-a01c-c373f42afde4 17 dk.dst c0e09651-e9a3-43c8-a54e-9b5f04e856ac 2 Category 51.81.00 urn:ddi:dk.dst:8622e85f-caf9-4783-b383-ac9c820e296f:17 dk.dst 8622e85f-caf9-4783-b383-ac9c820e296f 17 dk.dst 2953d6af-e31d-45a7-9f6a-56925d6a4aa7 2 Category 51.82 urn:ddi:dk.dst:8c1c70c7-0495-40ef-8eb2-a4f27618095e:17 dk.dst 8c1c70c7-0495-40ef-8eb2-a4f27618095e 17 dk.dst 6d82feff-b81d-4157-997b-6c3c7ae53c2a 2 Category 51.82.00 urn:ddi:dk.dst:ac949df6-9914-4fbe-af4f-89c701f04dc1:17 dk.dst ac949df6-9914-4fbe-af4f-89c701f04dc1 17 dk.dst 99508f9f-519f-4287-9921-64c8d46ed2f6 2 Category 51.83 urn:ddi:dk.dst:9a9c87e2-3cfb-47e0-8bf6-390c44e688e4:17 dk.dst 9a9c87e2-3cfb-47e0-8bf6-390c44e688e4 17 dk.dst 96e1638d-6c0b-4620-b1ec-a223c6733ce1 2 Category 51.83.00 urn:ddi:dk.dst:872437fb-558e-4b3c-b076-e00f92344447:17 dk.dst 872437fb-558e-4b3c-b076-e00f92344447 17 dk.dst 11de0edb-af1c-4a1f-bda5-ebca74b8e4c2 2 Category 51.84 urn:ddi:dk.dst:04bdebfb-3bf5-4d75-be16-94302dcfc4a0:17 dk.dst 04bdebfb-3bf5-4d75-be16-94302dcfc4a0 17 dk.dst 076bbfb5-48cf-419b-802e-bae288a02a21 2 Category 51.84.10 urn:ddi:dk.dst:6117c120-15b7-416c-a899-d57309be1651:17 dk.dst 6117c120-15b7-416c-a899-d57309be1651 17 dk.dst 57a1aaad-f77b-46fe-a22f-d0acbffd547a 2 Category 51.84.20 urn:ddi:dk.dst:ea9a54e2-dc29-41b7-ae3c-689173f93fa4:17 dk.dst ea9a54e2-dc29-41b7-ae3c-689173f93fa4 17 dk.dst 934ef6b8-c640-432d-a043-45919abcffea 2 Category 51.85 urn:ddi:dk.dst:ba021838-91aa-4208-88b1-86bfcdf885aa:17 dk.dst ba021838-91aa-4208-88b1-86bfcdf885aa 17 dk.dst d53c9426-b465-4c40-915c-55a35778476c 2 Category 51.85.00 urn:ddi:dk.dst:7e60d328-cd33-45c9-9872-42ded337e927:17 dk.dst 7e60d328-cd33-45c9-9872-42ded337e927 17 dk.dst afe148a0-a380-4c60-961e-361b5b10b94a 2 Category 51.86 urn:ddi:dk.dst:a7433607-adc2-4643-84c4-b014d60ab07a:17 dk.dst a7433607-adc2-4643-84c4-b014d60ab07a 17 dk.dst d6532fe6-c623-479b-86bb-024210deac59 2 Category 51.86.00 urn:ddi:dk.dst:77e0642b-9abc-468d-9d97-9b2e39206fa6:17 dk.dst 77e0642b-9abc-468d-9d97-9b2e39206fa6 17 dk.dst a88d44ee-3fcb-4f08-b650-5e07e7268904 2 Category 51.87 urn:ddi:dk.dst:5bc68512-ac17-42f8-9652-fef050000ac8:17 dk.dst 5bc68512-ac17-42f8-9652-fef050000ac8 17 dk.dst c4c5159c-1291-4b79-8acd-a1855922cc85 2 Category 51.87.10 urn:ddi:dk.dst:b1a91b9d-6557-45b7-83c8-8fbced476a78:17 dk.dst b1a91b9d-6557-45b7-83c8-8fbced476a78 17 dk.dst 9d4cf2f9-8694-452c-bfcb-d08e57d3a938 2 Category 51.87.90 urn:ddi:dk.dst:a662c69a-66d1-4e8c-baac-648d8eaf2f29:17 dk.dst a662c69a-66d1-4e8c-baac-648d8eaf2f29 17 dk.dst d083ad9a-b99e-4d3c-b48a-f9a794b96d68 2 Category 51.88 urn:ddi:dk.dst:473db8c6-f9c9-470d-86d7-29f60393b61f:17 dk.dst 473db8c6-f9c9-470d-86d7-29f60393b61f 17 dk.dst c6453c81-f630-41c5-ad44-827f249a7d36 2 Category 51.88.00 urn:ddi:dk.dst:934db8a6-28dd-4e86-b25c-87583dc5fb25:17 dk.dst 934db8a6-28dd-4e86-b25c-87583dc5fb25 17 dk.dst 42829624-cf5d-4217-a81c-bcb27c2fe2a1 2 Category 51.9 urn:ddi:dk.dst:6f582772-1b17-491a-b24d-5b565a7bbda0:17 dk.dst 6f582772-1b17-491a-b24d-5b565a7bbda0 17 dk.dst e1cab670-bf6e-4246-b680-99eeacd2808c 2 Category 51.90 urn:ddi:dk.dst:0781ab9f-32ac-472a-88cc-0ad037fff4c0:17 dk.dst 0781ab9f-32ac-472a-88cc-0ad037fff4c0 17 dk.dst 9fcf4fc9-bdc0-4f15-be6b-f3d02eac40b7 2 Category 51.90.00 urn:ddi:dk.dst:f938fb2f-6f6d-4c8c-87cf-b27290ccb49c:17 dk.dst f938fb2f-6f6d-4c8c-87cf-b27290ccb49c 17 dk.dst cd8000fb-4cbc-43c0-89c2-be8709534e89 2 Category 52 urn:ddi:dk.dst:bdcb49ef-3c39-4682-a1a8-2a8698995529:17 dk.dst bdcb49ef-3c39-4682-a1a8-2a8698995529 17 dk.dst 7a4059c4-a701-4575-a1f0-c4762a6a2d71 2 Category 52.1 urn:ddi:dk.dst:bc1d2426-30ff-4342-be2a-892d1c65f690:17 dk.dst bc1d2426-30ff-4342-be2a-892d1c65f690 17 dk.dst 295fe62d-b601-42a6-b1db-cbccf76a2a99 2 Category 52.11 urn:ddi:dk.dst:665c1d00-ee65-41e9-af8f-885db557caa9:17 dk.dst 665c1d00-ee65-41e9-af8f-885db557caa9 17 dk.dst 5e980da8-1efa-4d21-937f-a1fe9b97a015 2 Category 52.11.10 urn:ddi:dk.dst:475e5984-9678-43bb-81b6-64ad27e7b93f:17 dk.dst 475e5984-9678-43bb-81b6-64ad27e7b93f 17 dk.dst 0d128712-e07f-4e6a-b77a-f4614079b4f9 2 Category 52.11.20 urn:ddi:dk.dst:f2edce4b-a3eb-48ae-ab2e-c55a581eed8f:17 dk.dst f2edce4b-a3eb-48ae-ab2e-c55a581eed8f 17 dk.dst 9531cfb8-fc6c-46c0-b57f-b9b70da5e8fb 2 Category 52.11.30 urn:ddi:dk.dst:5d5b53a9-b2af-455e-999f-4010675f97db:17 dk.dst 5d5b53a9-b2af-455e-999f-4010675f97db 17 dk.dst 8fa2dd6c-d959-4c00-a3db-f4f8a8a9af65 2 Category 52.11.40 urn:ddi:dk.dst:67a59955-1335-4232-9de7-d37cf9185f8b:17 dk.dst 67a59955-1335-4232-9de7-d37cf9185f8b 17 dk.dst e1d8787e-628e-4f3d-afc1-02895ef18eaf 2 Category 52.12 urn:ddi:dk.dst:7aba473d-64ac-41ee-a338-1833ff69b9d5:17 dk.dst 7aba473d-64ac-41ee-a338-1833ff69b9d5 17 dk.dst 623b7886-882c-4555-9a8e-5b52f5dfb78c 2 Category 52.12.10 urn:ddi:dk.dst:904441f1-abd4-4d21-8426-23c6358836ea:17 dk.dst 904441f1-abd4-4d21-8426-23c6358836ea 17 dk.dst 99c40484-3848-44a2-a4c9-70b94ae8ff6d 2 Category 52.12.20 urn:ddi:dk.dst:a99a6e40-95e6-4fd9-ade5-180025886a8d:17 dk.dst a99a6e40-95e6-4fd9-ade5-180025886a8d 17 dk.dst df7357e1-42dc-4b2f-bedf-5c1a2d8be5bb 2 Category 52.2 urn:ddi:dk.dst:84a6f712-bd94-49e7-b38a-5652a36a1e7a:17 dk.dst 84a6f712-bd94-49e7-b38a-5652a36a1e7a 17 dk.dst 9f0c276b-cadc-42d0-bf87-e607f2851e3f 2 Category 52.21 urn:ddi:dk.dst:f648a261-00de-4edc-8f91-74b5075aa506:17 dk.dst f648a261-00de-4edc-8f91-74b5075aa506 17 dk.dst bc58008d-0a80-4f89-89a1-8c065d878982 2 Category 52.21.00 urn:ddi:dk.dst:d7009b96-0eaf-45e5-9213-7f447f6716aa:17 dk.dst d7009b96-0eaf-45e5-9213-7f447f6716aa 17 dk.dst 3843d052-e911-4d60-998b-6bbd2d3df311 2 Category 52.22 urn:ddi:dk.dst:1a6771d6-5cb2-45fc-8aaf-79525f049199:17 dk.dst 1a6771d6-5cb2-45fc-8aaf-79525f049199 17 dk.dst 2b13ff10-2924-4714-bd7b-35495d338a69 2 Category 52.22.00 urn:ddi:dk.dst:2b14bd0a-1003-455d-9eb6-cb236e03c2e2:17 dk.dst 2b14bd0a-1003-455d-9eb6-cb236e03c2e2 17 dk.dst c0e92679-62c4-43df-bb31-37a6c9812099 2 Category 52.23 urn:ddi:dk.dst:d6bb4da0-eb01-4408-80ae-9519db99547a:17 dk.dst d6bb4da0-eb01-4408-80ae-9519db99547a 17 dk.dst 650870f6-1951-47c5-b75e-dd2cc9a0ea7b 2 Category 52.23.00 urn:ddi:dk.dst:cc53274e-b2ae-4a34-8c65-94876a26a71a:17 dk.dst cc53274e-b2ae-4a34-8c65-94876a26a71a 17 dk.dst 44cfa3fb-43ce-414b-8eec-2de0608708ca 2 Category 52.24 urn:ddi:dk.dst:7c30d989-abd0-4cd3-bcea-49f266167888:17 dk.dst 7c30d989-abd0-4cd3-bcea-49f266167888 17 dk.dst 8358774e-b805-470f-8943-93a8e10928ba 2 Category 52.24.10 urn:ddi:dk.dst:1a389f81-8bdd-4e1f-934c-a767e01cbd2d:17 dk.dst 1a389f81-8bdd-4e1f-934c-a767e01cbd2d 17 dk.dst 35fa7363-f03a-4f6b-a146-e0651cd03d82 2 Category 52.24.20 urn:ddi:dk.dst:9e2d324e-c5cf-455e-afda-3c4d7831e964:17 dk.dst 9e2d324e-c5cf-455e-afda-3c4d7831e964 17 dk.dst df22d0eb-eb75-4e0b-9db3-a66a93a282d8 2 Category 52.25 urn:ddi:dk.dst:c0bb2f03-064e-4186-adfa-7d55b843ab6a:17 dk.dst c0bb2f03-064e-4186-adfa-7d55b843ab6a 17 dk.dst c7e6d85d-0f5c-432c-9d42-3cb375419fed 2 Category 52.25.00 urn:ddi:dk.dst:0b6047ab-85e5-4e6f-958f-e9a83061030a:17 dk.dst 0b6047ab-85e5-4e6f-958f-e9a83061030a 17 dk.dst 76796b2e-2ee8-4e7b-8a21-335fa0150e0b 2 Category 52.26 urn:ddi:dk.dst:5682ccfa-8d7d-45fb-8579-e5e3fb69a6e2:17 dk.dst 5682ccfa-8d7d-45fb-8579-e5e3fb69a6e2 17 dk.dst 9fc9860f-663a-4b55-a586-dad0dce56bb6 2 Category 52.26.00 urn:ddi:dk.dst:1a3f18a2-69f1-40b3-b17c-b8d2ae5dca65:17 dk.dst 1a3f18a2-69f1-40b3-b17c-b8d2ae5dca65 17 dk.dst 292112d3-dd51-48f6-9179-68c2a0c58215 2 Category 52.27 urn:ddi:dk.dst:8bde0671-5eec-4442-a88c-78c11635e16b:17 dk.dst 8bde0671-5eec-4442-a88c-78c11635e16b 17 dk.dst 3f9afd23-fdd7-4785-99c9-a8be9db80ac3 2 Category 52.27.10 urn:ddi:dk.dst:59541cbb-c4e0-4a60-a607-8d0f6e6655fb:17 dk.dst 59541cbb-c4e0-4a60-a607-8d0f6e6655fb 17 dk.dst 0065177a-8a1c-431c-888c-39b703577933 2 Category 52.27.30 urn:ddi:dk.dst:b4774b4e-31a5-459e-8eca-5a6f22ef38e8:17 dk.dst b4774b4e-31a5-459e-8eca-5a6f22ef38e8 17 dk.dst 415503b8-6883-4bf7-bda8-58cb43c6e7b3 2 Category 52.27.90 urn:ddi:dk.dst:0d111d52-c842-4e75-93d2-a2e9497b7b87:17 dk.dst 0d111d52-c842-4e75-93d2-a2e9497b7b87 17 dk.dst cd625317-7dfd-4657-b4ec-dd9ae9fcf5a6 2 Category 52.3 urn:ddi:dk.dst:ccfeb64d-bd2c-496a-b435-baa6e4edb993:17 dk.dst ccfeb64d-bd2c-496a-b435-baa6e4edb993 17 dk.dst 8a4cc913-8709-42ca-bf76-3743d8e435e7 2 Category 52.31 urn:ddi:dk.dst:0a9baa39-6d58-4ccc-853f-06d123429da8:17 dk.dst 0a9baa39-6d58-4ccc-853f-06d123429da8 17 dk.dst ae87f3b4-7d92-4395-b791-406475cba64d 2 Category 52.31.00 urn:ddi:dk.dst:cd67dcc2-d3c0-4c1f-b129-bbd1a7bdb95b:17 dk.dst cd67dcc2-d3c0-4c1f-b129-bbd1a7bdb95b 17 dk.dst 97346e21-dddc-4273-8348-1cd31573b0f6 2 Category 52.32 urn:ddi:dk.dst:b2dbb369-9210-4fb3-8950-634f8e40e5a5:17 dk.dst b2dbb369-9210-4fb3-8950-634f8e40e5a5 17 dk.dst 96228dcf-7265-41f8-b333-9528b6d79540 2 Category 52.32.00 urn:ddi:dk.dst:74cee30f-022d-4c84-952a-34de0669108f:17 dk.dst 74cee30f-022d-4c84-952a-34de0669108f 17 dk.dst 4297618e-6bc4-42d5-99cd-8bba2178a871 2 Category 52.33 urn:ddi:dk.dst:8e492ea3-debd-4931-bbe5-2b9c30af96a5:17 dk.dst 8e492ea3-debd-4931-bbe5-2b9c30af96a5 17 dk.dst e23a4c36-db26-44ad-b2b2-77961f3f2f39 2 Category 52.33.10 urn:ddi:dk.dst:6b0677a1-04ba-46b5-bc3d-ed7cb03ce05b:17 dk.dst 6b0677a1-04ba-46b5-bc3d-ed7cb03ce05b 17 dk.dst b6795be5-b649-4f3d-9da4-7820a04a60a2 2 Category 52.33.20 urn:ddi:dk.dst:55b220a2-9028-49c1-b174-41e838fb8cc1:17 dk.dst 55b220a2-9028-49c1-b174-41e838fb8cc1 17 dk.dst 0496123e-9211-4463-8505-4ef618e22774 2 Category 52.4 urn:ddi:dk.dst:8a5ed403-0763-4bb1-a048-251008b690fe:17 dk.dst 8a5ed403-0763-4bb1-a048-251008b690fe 17 dk.dst d59641f0-1ec8-45ff-9bf6-f5249a71d7db 2 Category 52.41 urn:ddi:dk.dst:c98d896f-1436-4937-84c8-4f63342680a0:17 dk.dst c98d896f-1436-4937-84c8-4f63342680a0 17 dk.dst 34d02e18-06de-4805-8831-af797305254b 2 Category 52.41.00 urn:ddi:dk.dst:f3b27c4e-50b5-419f-95e0-654a0ceacf30:17 dk.dst f3b27c4e-50b5-419f-95e0-654a0ceacf30 17 dk.dst cd2b88a2-e222-49ae-80de-7a84316652f0 2 Category 52.42 urn:ddi:dk.dst:1dd80b70-1a36-4504-a1c5-f5e161c458cc:17 dk.dst 1dd80b70-1a36-4504-a1c5-f5e161c458cc 17 dk.dst 2d081195-47cd-440b-900f-f46f11af39e1 2 Category 52.42.10 urn:ddi:dk.dst:bdc8e396-bb1e-4763-8b5b-4ddc31ad390b:17 dk.dst bdc8e396-bb1e-4763-8b5b-4ddc31ad390b 17 dk.dst c834f456-f606-42f5-abc5-667dc11fe371 2 Category 52.42.20 urn:ddi:dk.dst:a8f7a9b4-c3ac-40f8-a89a-67f62518fae6:17 dk.dst a8f7a9b4-c3ac-40f8-a89a-67f62518fae6 17 dk.dst 2403e02c-e27d-4333-9eb0-1cb3d9093ec4 2 Category 52.42.30 urn:ddi:dk.dst:7594828a-c24f-44df-8cf6-0ce76eab6ea6:17 dk.dst 7594828a-c24f-44df-8cf6-0ce76eab6ea6 17 dk.dst 7c4935a3-e196-477f-ac13-fe3a432a5e7f 2 Category 52.42.40 urn:ddi:dk.dst:26a94e1b-a399-413c-9d29-9287960455b6:17 dk.dst 26a94e1b-a399-413c-9d29-9287960455b6 17 dk.dst 13026458-8edd-4494-a754-104f68592da4 2 Category 52.43 urn:ddi:dk.dst:55a4811d-4cb7-4c90-8ce0-82d612ca87fd:17 dk.dst 55a4811d-4cb7-4c90-8ce0-82d612ca87fd 17 dk.dst e768e0e4-94bc-4df5-b680-2c4f42c79b09 2 Category 52.43.10 urn:ddi:dk.dst:cc619afd-e016-425e-97b3-1c0dd13c951e:17 dk.dst cc619afd-e016-425e-97b3-1c0dd13c951e 17 dk.dst 8b0090ad-cc00-444a-b842-7698ae4069ee 2 Category 52.43.20 urn:ddi:dk.dst:1710d2f5-a296-4434-b3b8-da291f72d78f:17 dk.dst 1710d2f5-a296-4434-b3b8-da291f72d78f 17 dk.dst 11d9b72c-6b39-46c2-970d-3662df61d01a 2 Category 52.44 urn:ddi:dk.dst:dcef57af-e84a-4b20-bea9-239be773d17a:17 dk.dst dcef57af-e84a-4b20-bea9-239be773d17a 17 dk.dst 760ed5c4-8f2b-47e3-9732-ae3280adc771 2 Category 52.44.10 urn:ddi:dk.dst:81260b80-a174-4d3f-b85d-11e5b1c002b7:17 dk.dst 81260b80-a174-4d3f-b85d-11e5b1c002b7 17 dk.dst 96f207b0-12d8-4ad9-87ba-2290b42c427c 2 Category 52.44.30 urn:ddi:dk.dst:d0ad053e-8e51-4d5f-9ced-8bbfb4a8abd7:17 dk.dst d0ad053e-8e51-4d5f-9ced-8bbfb4a8abd7 17 dk.dst fe742ebf-f840-429b-b57c-3c123704a4b9 2 Category 52.44.40 urn:ddi:dk.dst:e4b1d7ca-7cb9-42c1-afc1-7eca59931f27:17 dk.dst e4b1d7ca-7cb9-42c1-afc1-7eca59931f27 17 dk.dst 0ea83859-da05-4a16-b961-3fa1a1fae18f 2 Category 52.44.50 urn:ddi:dk.dst:16689840-4a7f-40bc-996b-6c18876fb890:17 dk.dst 16689840-4a7f-40bc-996b-6c18876fb890 17 dk.dst 9b19e422-7450-4b4d-913c-129541df5090 2 Category 52.45 urn:ddi:dk.dst:3b0b1449-f6e2-4d73-9868-6c5de8c59805:17 dk.dst 3b0b1449-f6e2-4d73-9868-6c5de8c59805 17 dk.dst 22014675-a45c-4680-b980-14ef3feb6da8 2 Category 52.45.10 urn:ddi:dk.dst:0f4ddb4f-07c7-42b5-96c7-6d525aad3477:17 dk.dst 0f4ddb4f-07c7-42b5-96c7-6d525aad3477 17 dk.dst aac288b9-a4a0-47d2-93e6-d7bbd589e4d1 2 Category 52.45.20 urn:ddi:dk.dst:266fe5f9-140c-4297-82b5-87cc0d2671dd:17 dk.dst 266fe5f9-140c-4297-82b5-87cc0d2671dd 17 dk.dst 9a0c7543-38cd-4b1d-8d61-36abdf4ef856 2 Category 52.45.30 urn:ddi:dk.dst:66974d9f-05d8-4e3c-9be1-4c5eebcf6650:17 dk.dst 66974d9f-05d8-4e3c-9be1-4c5eebcf6650 17 dk.dst fdeb4a5a-f2fd-40d1-a07f-50a0fb504947 2 Category 52.45.40 urn:ddi:dk.dst:c1b547be-9bb0-4c2d-b8d4-305f3ec09782:17 dk.dst c1b547be-9bb0-4c2d-b8d4-305f3ec09782 17 dk.dst ca091e55-44e1-4331-89ec-c72bac8e5e93 2 Category 52.46 urn:ddi:dk.dst:e6c480d1-d21d-4a22-b1c1-c08abbdfc7ce:17 dk.dst e6c480d1-d21d-4a22-b1c1-c08abbdfc7ce 17 dk.dst 4574b3e4-bd01-4f2b-9874-a276684f97c9 2 Category 52.46.10 urn:ddi:dk.dst:98a162ef-0c6f-4a42-876f-da96b253474e:17 dk.dst 98a162ef-0c6f-4a42-876f-da96b253474e 17 dk.dst 3a93b687-aff2-4568-9368-b1d0b24b590c 2 Category 52.46.20 urn:ddi:dk.dst:eed6eefb-d037-49e9-99e6-235303efd2ca:17 dk.dst eed6eefb-d037-49e9-99e6-235303efd2ca 17 dk.dst eb32a0a8-9ade-44af-9fe5-345f5723dd37 2 Category 52.46.30 urn:ddi:dk.dst:e5a83af3-2e21-4148-ae72-2651a72de93a:17 dk.dst e5a83af3-2e21-4148-ae72-2651a72de93a 17 dk.dst 1178f5f0-db18-4c3a-99b2-755c9a6a7f10 2 Category 52.47 urn:ddi:dk.dst:dbeaef2f-fcd4-4dc0-ab3b-2b30e76e1de3:17 dk.dst dbeaef2f-fcd4-4dc0-ab3b-2b30e76e1de3 17 dk.dst 12c29033-7d0d-4b18-abc4-dd2630df6976 2 Category 52.47.00 urn:ddi:dk.dst:2eec4139-24eb-44a7-a820-dc887f18d565:17 dk.dst 2eec4139-24eb-44a7-a820-dc887f18d565 17 dk.dst fc20ca12-b54e-4600-ac88-6257a2d7dbf9 2 Category 52.48 urn:ddi:dk.dst:4dd06514-fe9c-48d6-ad10-4c4a5da863cf:17 dk.dst 4dd06514-fe9c-48d6-ad10-4c4a5da863cf 17 dk.dst 12c0c39c-91f9-4501-b05c-7114883072d1 2 Category 52.48.01 urn:ddi:dk.dst:d6ff90e2-2950-4504-95d4-9ba5900e6131:17 dk.dst d6ff90e2-2950-4504-95d4-9ba5900e6131 17 dk.dst e7e07978-a275-4e17-a5bf-3943a6e77df8 2 Category 52.48.05 urn:ddi:dk.dst:ccad4ab3-03a9-42db-af8d-eb2f6541fb11:17 dk.dst ccad4ab3-03a9-42db-af8d-eb2f6541fb11 17 dk.dst 94f61e7a-e578-48f8-b124-34f58aeba726 2 Category 52.48.10 urn:ddi:dk.dst:534b754d-5e26-4762-ab70-52a0673be15d:17 dk.dst 534b754d-5e26-4762-ab70-52a0673be15d 17 dk.dst 52284a45-7394-44a7-9961-411cf06cfdf9 2 Category 52.48.15 urn:ddi:dk.dst:97d11c96-3dbb-41ea-b1c2-9a1bf2dfe918:17 dk.dst 97d11c96-3dbb-41ea-b1c2-9a1bf2dfe918 17 dk.dst 0cc7887c-7df4-477d-92db-069b79b636b8 2 Category 52.48.20 urn:ddi:dk.dst:d0bfbc68-7c66-4560-ba49-c19f483271ad:17 dk.dst d0bfbc68-7c66-4560-ba49-c19f483271ad 17 dk.dst 4378af73-e95c-49f5-bcb6-cb91b800277c 2 Category 52.48.25 urn:ddi:dk.dst:00380e47-deeb-49c9-bbd7-8f9dc3bc44a9:17 dk.dst 00380e47-deeb-49c9-bbd7-8f9dc3bc44a9 17 dk.dst ac1c45db-99e6-46d5-a585-249ba5490c2d 2 Category 52.48.30 urn:ddi:dk.dst:b5b26e35-6971-43e8-90e1-0186ed831ea6:17 dk.dst b5b26e35-6971-43e8-90e1-0186ed831ea6 17 dk.dst 22af6d56-eb19-41ec-8ef1-12d2171ce78b 2 Category 52.48.35 urn:ddi:dk.dst:ad950b03-9fe7-4b2b-92c8-1d4d51f53c95:17 dk.dst ad950b03-9fe7-4b2b-92c8-1d4d51f53c95 17 dk.dst b65cb9c1-35e4-4175-866a-67cafe7224e4 2 Category 52.48.40 urn:ddi:dk.dst:c8f297ad-f571-4f1a-b257-e9fa4c4172c8:17 dk.dst c8f297ad-f571-4f1a-b257-e9fa4c4172c8 17 dk.dst 3ce309e6-a00a-4755-91e6-7edda5841af8 2 Category 52.48.45 urn:ddi:dk.dst:c68f6003-0668-445b-b4b2-fc1e51f69c44:17 dk.dst c68f6003-0668-445b-b4b2-fc1e51f69c44 17 dk.dst cd0bebfa-26f1-4e41-a4bf-bc38145dc324 2 Category 52.48.50 urn:ddi:dk.dst:4f341efd-bd7a-4035-8668-f6aaa0e707d6:17 dk.dst 4f341efd-bd7a-4035-8668-f6aaa0e707d6 17 dk.dst 90c086ff-b3c8-41c0-acb1-2f39f83a9bb8 2 Category 52.48.55 urn:ddi:dk.dst:fc4cd50d-b949-46ca-9256-72aebf342a7c:17 dk.dst fc4cd50d-b949-46ca-9256-72aebf342a7c 17 dk.dst 7725433b-2f60-49c6-b696-f54bfe6c95ba 2 Category 52.48.60 urn:ddi:dk.dst:a3428a79-6c6d-4b33-ba5a-4d7656476840:17 dk.dst a3428a79-6c6d-4b33-ba5a-4d7656476840 17 dk.dst 0068abfc-beb7-4895-af2c-b78f14ecdd25 2 Category 52.48.66 urn:ddi:dk.dst:33d3f4ae-32c0-4b06-a376-954579975aed:17 dk.dst 33d3f4ae-32c0-4b06-a376-954579975aed 17 dk.dst ac269f93-c500-4695-ae2d-268815762556 2 Category 52.48.67 urn:ddi:dk.dst:f708cec1-e05d-443f-aeaf-aac90e417c72:17 dk.dst f708cec1-e05d-443f-aeaf-aac90e417c72 17 dk.dst e5e2a9fe-582e-4680-b410-d8ec7b08e365 2 Category 52.48.70 urn:ddi:dk.dst:37aa4694-6f57-4c71-a91f-71f4f9af4dbd:17 dk.dst 37aa4694-6f57-4c71-a91f-71f4f9af4dbd 17 dk.dst c85cb1e2-6fd3-4516-9610-1b9f56a62fb4 2 Category 52.48.75 urn:ddi:dk.dst:ead91f34-6249-486a-89bf-b25a1617b01c:17 dk.dst ead91f34-6249-486a-89bf-b25a1617b01c 17 dk.dst 75db4f39-900b-4903-9fc3-405b03a5cdbf 2 Category 52.48.80 urn:ddi:dk.dst:0db4aa8e-85cd-4882-bb4e-12c1be9de9cc:17 dk.dst 0db4aa8e-85cd-4882-bb4e-12c1be9de9cc 17 dk.dst 688e6ebf-e3b7-43df-8809-9c5823faacc0 2 Category 52.48.85 urn:ddi:dk.dst:b3062350-3b50-4395-bacb-48c072af96bb:17 dk.dst b3062350-3b50-4395-bacb-48c072af96bb 17 dk.dst 32da6477-7f19-4951-a1a0-6459d0709e48 2 Category 52.48.90 urn:ddi:dk.dst:82fe26c7-3389-4bd0-8713-7d4cf3911270:17 dk.dst 82fe26c7-3389-4bd0-8713-7d4cf3911270 17 dk.dst 51cb1c0a-7ab1-4875-ab7d-926e59ae59b0 2 Category 52.48.95 urn:ddi:dk.dst:a08933b5-54fc-4acf-a5e6-5c792a0f2d3b:17 dk.dst a08933b5-54fc-4acf-a5e6-5c792a0f2d3b 17 dk.dst c55b6fd0-dad9-4d41-8fd8-554c0e4f7ed4 2 Category 52.48.99 urn:ddi:dk.dst:a856440b-fffe-40a6-90f5-c826534cc4ff:17 dk.dst a856440b-fffe-40a6-90f5-c826534cc4ff 17 dk.dst 00e3d917-726c-4328-906d-100731b3a11d 2 Category 52.5 urn:ddi:dk.dst:f1fbfaf0-203e-4c75-bab4-0597e4103c3b:17 dk.dst f1fbfaf0-203e-4c75-bab4-0597e4103c3b 17 dk.dst 3a2a98de-dee7-48e3-9748-270e04320233 2 Category 52.50 urn:ddi:dk.dst:741a7a7b-e29a-4839-9952-09861262da23:17 dk.dst 741a7a7b-e29a-4839-9952-09861262da23 17 dk.dst 84ae5820-f433-44bb-ab40-1d5925db7d85 2 Category 52.50.10 urn:ddi:dk.dst:8c4e5d08-f094-4483-b078-2848d57ec8d6:17 dk.dst 8c4e5d08-f094-4483-b078-2848d57ec8d6 17 dk.dst b70f779c-3b98-4027-a697-c6ef421e7cea 2 Category 52.50.20 urn:ddi:dk.dst:0d6397b8-5007-40f6-b67d-28a92573dcee:17 dk.dst 0d6397b8-5007-40f6-b67d-28a92573dcee 17 dk.dst 22524f67-1ef2-45c1-9817-52fd2dca05f3 2 Category 52.50.90 urn:ddi:dk.dst:22235c91-e5cf-45a0-adea-cd792440a033:17 dk.dst 22235c91-e5cf-45a0-adea-cd792440a033 17 dk.dst 7c0a3dad-bc9f-49c6-a4d7-b18ddb978c02 2 Category 52.6 urn:ddi:dk.dst:0f5a612d-be19-438b-9d53-37c7e3311490:17 dk.dst 0f5a612d-be19-438b-9d53-37c7e3311490 17 dk.dst a7c1538e-6fbd-4ad8-a8f3-a7cbf341342b 2 Category 52.61 urn:ddi:dk.dst:af26a08b-1398-4078-85cc-8355db379138:17 dk.dst af26a08b-1398-4078-85cc-8355db379138 17 dk.dst 27d4cc44-40fc-4ea3-80d1-a0f2e746bfab 2 Category 52.61.00 urn:ddi:dk.dst:234c16cb-43bc-4a49-beca-fdbca1b03b8d:17 dk.dst 234c16cb-43bc-4a49-beca-fdbca1b03b8d 17 dk.dst fa1fd858-0763-4259-8a36-55fdb603330b 2 Category 52.62 urn:ddi:dk.dst:f0a286f0-390a-4b25-9422-5b267c46a0c4:17 dk.dst f0a286f0-390a-4b25-9422-5b267c46a0c4 17 dk.dst 2551d8e1-64cd-4a8e-91e3-81aad7ecf4a8 2 Category 52.62.10 urn:ddi:dk.dst:b35687b1-1a29-4230-8a66-a5404294d768:17 dk.dst b35687b1-1a29-4230-8a66-a5404294d768 17 dk.dst edacbb39-f4a9-4234-a012-4aace98f06dd 2 Category 52.62.90 urn:ddi:dk.dst:5464d9f6-3cf0-4216-ae2f-e7cf56c52566:17 dk.dst 5464d9f6-3cf0-4216-ae2f-e7cf56c52566 17 dk.dst 94fc9958-da5b-45c1-bdaa-102319f72f3f 2 Category 52.63 urn:ddi:dk.dst:75e8489d-4759-4ddc-b791-67311c28a64c:17 dk.dst 75e8489d-4759-4ddc-b791-67311c28a64c 17 dk.dst 846e9cd0-4cc8-40b6-8c9d-0f5664d0d823 2 Category 52.63.00 urn:ddi:dk.dst:e79034ba-8ade-4689-afa3-9b55fb29b628:17 dk.dst e79034ba-8ade-4689-afa3-9b55fb29b628 17 dk.dst 6193b734-d860-4e40-b19e-eb807bbc9d31 2 Category 52.7 urn:ddi:dk.dst:155f3472-3d49-451b-804e-3e1fe381574e:17 dk.dst 155f3472-3d49-451b-804e-3e1fe381574e 17 dk.dst c81f5959-6741-4c70-b7f0-0d57bf55c0e8 2 Category 52.71 urn:ddi:dk.dst:cf71a36b-7ee3-4a7a-b31f-fd5081dd3ca7:17 dk.dst cf71a36b-7ee3-4a7a-b31f-fd5081dd3ca7 17 dk.dst c33ca77a-a5c8-40e1-8531-f9949cc413e8 2 Category 52.71.00 urn:ddi:dk.dst:6b05b1f6-b1f7-4dcc-add3-d6c7d0cf1c03:17 dk.dst 6b05b1f6-b1f7-4dcc-add3-d6c7d0cf1c03 17 dk.dst 827ebc2b-8b0a-4fa6-81fe-f11b4f8ce90f 2 Category 52.72 urn:ddi:dk.dst:190cf55a-5384-49a2-99ad-e5e211d29c45:17 dk.dst 190cf55a-5384-49a2-99ad-e5e211d29c45 17 dk.dst 5b6b8ffc-2d5b-4dfc-95dc-5cc17b10be40 2 Category 52.72.10 urn:ddi:dk.dst:99c91726-0854-46a8-b82b-6c83cf336afa:17 dk.dst 99c91726-0854-46a8-b82b-6c83cf336afa 17 dk.dst 3d2ffdca-4e0a-422d-8c77-2f877b129d0a 2 Category 52.72.20 urn:ddi:dk.dst:328b26b1-8e3e-4427-ba49-fe76da3ea052:17 dk.dst 328b26b1-8e3e-4427-ba49-fe76da3ea052 17 dk.dst 8dad4b4e-646a-4ef6-a124-581070b886e2 2 Category 52.73 urn:ddi:dk.dst:8bdcbc95-1730-4505-a66f-63fca5a2f949:17 dk.dst 8bdcbc95-1730-4505-a66f-63fca5a2f949 17 dk.dst 6d968eb8-5e16-446f-b5f9-4857f1ab34b6 2 Category 52.73.00 urn:ddi:dk.dst:2c7fda82-bc01-462d-9fb9-7a3ff2f04ea2:17 dk.dst 2c7fda82-bc01-462d-9fb9-7a3ff2f04ea2 17 dk.dst 57b4e47b-b0d0-4890-b6ca-b4d4d53d481a 2 Category 52.74 urn:ddi:dk.dst:eb8b61cc-71f5-4775-8a02-3fa600a6b776:17 dk.dst eb8b61cc-71f5-4775-8a02-3fa600a6b776 17 dk.dst e8053912-53ec-4c6f-a8b0-465e5500936d 2 Category 52.74.10 urn:ddi:dk.dst:9a638e54-2d0a-49d0-8b27-1199829bf3e2:17 dk.dst 9a638e54-2d0a-49d0-8b27-1199829bf3e2 17 dk.dst 5f5c912d-e54a-413f-b661-c6f21c5d531f 2 Category 52.74.20 urn:ddi:dk.dst:fb67ac9b-6701-4994-b3e4-6db65d0dde9d:17 dk.dst fb67ac9b-6701-4994-b3e4-6db65d0dde9d 17 dk.dst 9b9437a9-be6a-42cd-b645-2f4962a71902 2 Category 52.74.90 urn:ddi:dk.dst:27ae5fd1-f59b-4f3e-b4a8-bfff77f24a8b:17 dk.dst 27ae5fd1-f59b-4f3e-b4a8-bfff77f24a8b 17 dk.dst ae2d9da4-031f-4d31-ae31-03cd20961b59 2 Category H urn:ddi:dk.dst:b4ede883-27ee-464f-aa80-73093df18efc:17 dk.dst b4ede883-27ee-464f-aa80-73093df18efc 17 dk.dst 045e348a-8af4-4363-8fc0-8fbc7c0d42ba 2 Category 55 urn:ddi:dk.dst:104b1734-1fc4-4447-beb3-2d9442a44358:17 dk.dst 104b1734-1fc4-4447-beb3-2d9442a44358 17 dk.dst fa69ebd9-5ab2-4942-a4ab-77edf0768b90 2 Category 55.1 urn:ddi:dk.dst:2e97f200-edcd-40f1-a064-191c8ecdc93c:17 dk.dst 2e97f200-edcd-40f1-a064-191c8ecdc93c 17 dk.dst afbe41e5-6ec5-4d5a-8eec-dac69cd3ff1d 2 Category 55.10 urn:ddi:dk.dst:869576e4-91f2-49dd-8935-7c4b0682f7db:17 dk.dst 869576e4-91f2-49dd-8935-7c4b0682f7db 17 dk.dst 9cf759b6-a2e3-49c0-be11-65170aa8d21f 2 Category 55.10.10 urn:ddi:dk.dst:010fbca2-3792-4078-a0b1-dae50fab3497:17 dk.dst 010fbca2-3792-4078-a0b1-dae50fab3497 17 dk.dst e32fc198-5539-40ef-96ce-7773d044f32e 2 Category 55.10.20 urn:ddi:dk.dst:75e4ae05-9a91-4daf-8062-1cf67a8c5da1:17 dk.dst 75e4ae05-9a91-4daf-8062-1cf67a8c5da1 17 dk.dst d3141633-7249-4a34-b547-e525778eb0db 2 Category 55.2 urn:ddi:dk.dst:ace39b46-58db-46ed-8927-3b9499157504:17 dk.dst ace39b46-58db-46ed-8927-3b9499157504 17 dk.dst afb86385-926a-4ace-b8a5-8acde291ba96 2 Category 55.21 urn:ddi:dk.dst:9262d7b5-8d8a-4e4a-b2d1-044a1d60502e:17 dk.dst 9262d7b5-8d8a-4e4a-b2d1-044a1d60502e 17 dk.dst 47dc3df1-d816-42f6-9863-fb56eec59555 2 Category 55.21.00 urn:ddi:dk.dst:f50a7e2b-0f6b-4187-9c2b-a10182c31709:17 dk.dst f50a7e2b-0f6b-4187-9c2b-a10182c31709 17 dk.dst 1a00a871-91ee-462d-9bfb-3803dd22fd4f 2 Category 55.22 urn:ddi:dk.dst:c8545263-4b48-4c4d-b046-411f4e55d317:17 dk.dst c8545263-4b48-4c4d-b046-411f4e55d317 17 dk.dst 41e5a9ba-c937-43e6-a6d1-8f8284291447 2 Category 55.22.00 urn:ddi:dk.dst:38dd2c5a-4708-4279-b118-4a8d66233900:17 dk.dst 38dd2c5a-4708-4279-b118-4a8d66233900 17 dk.dst bf3900b4-3b4e-43a8-810f-2374cab1e1ad 2 Category 55.23 urn:ddi:dk.dst:10aa429b-3bf9-4474-b8af-b6e7486d4148:17 dk.dst 10aa429b-3bf9-4474-b8af-b6e7486d4148 17 dk.dst 0dd492bd-7234-4950-af45-67f537b163f6 2 Category 55.23.10 urn:ddi:dk.dst:c637b186-934f-4ae6-9372-c24936bd185a:17 dk.dst c637b186-934f-4ae6-9372-c24936bd185a 17 dk.dst a81626f6-ab8c-4bf8-aef2-fe58c9b432a4 2 Category 55.23.90 urn:ddi:dk.dst:4a7e374e-4519-438d-bcdc-9ffa434ec3a7:17 dk.dst 4a7e374e-4519-438d-bcdc-9ffa434ec3a7 17 dk.dst 4c671483-5e6a-4317-860f-388750a8d4b3 2 Category 55.3 urn:ddi:dk.dst:24603590-cda5-46a5-af73-05133983225a:17 dk.dst 24603590-cda5-46a5-af73-05133983225a 17 dk.dst ceb7ab17-a584-4ce5-b34e-b6248ce862c1 2 Category 55.30 urn:ddi:dk.dst:16c8914a-102b-4a96-b521-1b8af81281ab:17 dk.dst 16c8914a-102b-4a96-b521-1b8af81281ab 17 dk.dst 3e588d31-b6a2-4811-be4a-146da1c474e5 2 Category 55.30.10 urn:ddi:dk.dst:7e560356-dbd0-40a1-aee5-b1f944f644f2:17 dk.dst 7e560356-dbd0-40a1-aee5-b1f944f644f2 17 dk.dst ed11ea16-4661-4ca0-a299-0a16c14a2a0f 2 Category 55.30.20 urn:ddi:dk.dst:b83ef5d4-7896-47ea-ae02-a66fd72ac851:17 dk.dst b83ef5d4-7896-47ea-ae02-a66fd72ac851 17 dk.dst b2ffe4bf-37dc-4c83-91d5-b5fb6c7b6149 2 Category 55.30.90 urn:ddi:dk.dst:46e6df71-26da-4912-9bb4-cbaefb29d57f:17 dk.dst 46e6df71-26da-4912-9bb4-cbaefb29d57f 17 dk.dst 9d7c277f-c6e4-44e4-952d-8edb1e065066 2 Category 55.4 urn:ddi:dk.dst:6c3888cc-411d-4690-8b9f-9c3c467de8c3:17 dk.dst 6c3888cc-411d-4690-8b9f-9c3c467de8c3 17 dk.dst 7f3961fc-9b75-4aa7-b6f1-0a510a93f1b6 2 Category 55.40 urn:ddi:dk.dst:e4163ea2-2bc8-41e4-801f-051d648011f0:17 dk.dst e4163ea2-2bc8-41e4-801f-051d648011f0 17 dk.dst 3e027923-ac5a-46cf-b87c-6979d7018a21 2 Category 55.40.10 urn:ddi:dk.dst:ebb8d863-b65e-4abb-a0a2-bcc36072cfdc:17 dk.dst ebb8d863-b65e-4abb-a0a2-bcc36072cfdc 17 dk.dst 3dae828d-74bd-4dba-b1e2-bff125ca4471 2 Category 55.40.20 urn:ddi:dk.dst:8e2b4dd9-7903-42d5-a17a-e65d1dd2db07:17 dk.dst 8e2b4dd9-7903-42d5-a17a-e65d1dd2db07 17 dk.dst 5713f268-07e7-4231-bd8d-f193fe3806e0 2 Category 55.40.90 urn:ddi:dk.dst:699572e0-973c-4cfd-bb50-e95302eb52dc:17 dk.dst 699572e0-973c-4cfd-bb50-e95302eb52dc 17 dk.dst 8deb25c5-37ab-4c74-9d9b-9551e82cb42b 2 Category 55.5 urn:ddi:dk.dst:2b4fa63c-528f-428c-ae1c-6f00f8382a3c:17 dk.dst 2b4fa63c-528f-428c-ae1c-6f00f8382a3c 17 dk.dst 04bbceae-53d1-470c-afa0-485c4d38a7e5 2 Category 55.51 urn:ddi:dk.dst:6c8cc4a4-b7e5-48e2-8f37-35ec941f040f:17 dk.dst 6c8cc4a4-b7e5-48e2-8f37-35ec941f040f 17 dk.dst 593b3305-96fe-449e-8072-5a6d5c59b851 2 Category 55.51.00 urn:ddi:dk.dst:261075e9-2e48-47c8-8081-7aaae2289be9:17 dk.dst 261075e9-2e48-47c8-8081-7aaae2289be9 17 dk.dst 44855143-6867-4430-ae8c-e3df2e85e947 2 Category 55.52 urn:ddi:dk.dst:d1c0cce8-32b0-42af-ba31-6e943ca583d2:17 dk.dst d1c0cce8-32b0-42af-ba31-6e943ca583d2 17 dk.dst 28158180-c9a9-44a2-8b51-437d0bb8a640 2 Category 55.52.00 urn:ddi:dk.dst:5d09c528-6597-4ec4-9510-be8a0bfe24d8:17 dk.dst 5d09c528-6597-4ec4-9510-be8a0bfe24d8 17 dk.dst 97094a90-f8e7-4cf8-b7c4-cc3440fa1e71 2 Category I urn:ddi:dk.dst:957ca3d6-2d75-4ed7-b706-64d0ab30b87b:17 dk.dst 957ca3d6-2d75-4ed7-b706-64d0ab30b87b 17 dk.dst 11ab6ac4-bd33-4071-b260-4d25f60c8ab5 2 Category 60 urn:ddi:dk.dst:30ec7a6f-ff1b-46fa-8bc3-a0310e3be832:17 dk.dst 30ec7a6f-ff1b-46fa-8bc3-a0310e3be832 17 dk.dst c7f3aa8a-5bb2-4be3-a4dc-aeb01da653e3 2 Category 60.1 urn:ddi:dk.dst:717c504a-57fb-449a-a48e-1e8acb1b512e:17 dk.dst 717c504a-57fb-449a-a48e-1e8acb1b512e 17 dk.dst 242933d7-439d-47bd-a03a-99ad380d87db 2 Category 60.10 urn:ddi:dk.dst:1468519e-469b-4bcc-90c4-39cf1eb3a52e:17 dk.dst 1468519e-469b-4bcc-90c4-39cf1eb3a52e 17 dk.dst 8e2981a3-03d2-4d3e-8bbf-feaa7387035f 2 Category 60.10.00 urn:ddi:dk.dst:f36e98fe-df0f-4081-a80e-feb7ee227d42:17 dk.dst f36e98fe-df0f-4081-a80e-feb7ee227d42 17 dk.dst b2ec69b6-6b69-4845-a1c5-76602e092069 2 Category 60.2 urn:ddi:dk.dst:5e731c74-06df-41ad-8cbc-4c33d72841f5:17 dk.dst 5e731c74-06df-41ad-8cbc-4c33d72841f5 17 dk.dst 35d87a11-6f42-4682-b533-fa3c14bf68b8 2 Category 60.21 urn:ddi:dk.dst:6c727eae-2584-4656-a0be-f3e88df1caed:17 dk.dst 6c727eae-2584-4656-a0be-f3e88df1caed 17 dk.dst 5c5791e3-b8b4-4f72-b600-25996cd471b9 2 Category 60.21.10 urn:ddi:dk.dst:4dfba31b-6448-426e-a879-ea0e061e98e3:17 dk.dst 4dfba31b-6448-426e-a879-ea0e061e98e3 17 dk.dst ca225e20-384e-4532-a6fd-f73fbcecfe64 2 Category 60.21.20 urn:ddi:dk.dst:56ccd50a-2413-4832-963b-082fda3c9ec4:17 dk.dst 56ccd50a-2413-4832-963b-082fda3c9ec4 17 dk.dst 6de6dc93-48b4-49cc-8223-9744e99c28f0 2 Category 60.22 urn:ddi:dk.dst:d3ede5c3-400b-4fb0-90cc-1924c3d4287e:17 dk.dst d3ede5c3-400b-4fb0-90cc-1924c3d4287e 17 dk.dst 60007968-edf8-4570-8391-f8af21f1afc0 2 Category 60.22.00 urn:ddi:dk.dst:bcf4aa56-9c90-4c35-9b66-4fe6be665649:17 dk.dst bcf4aa56-9c90-4c35-9b66-4fe6be665649 17 dk.dst 87247657-b00f-4cca-bdab-5f70c609c6e4 2 Category 60.23 urn:ddi:dk.dst:d7288d89-079c-4d95-9205-13263b4116d8:17 dk.dst d7288d89-079c-4d95-9205-13263b4116d8 17 dk.dst 8848f0db-b211-4830-9902-64040a934875 2 Category 60.23.00 urn:ddi:dk.dst:52f44b03-07aa-4c32-a898-462397bc4263:17 dk.dst 52f44b03-07aa-4c32-a898-462397bc4263 17 dk.dst 6f21a236-6f74-4bd6-b1f5-5ddcedf540fc 2 Category 60.24 urn:ddi:dk.dst:ebd98216-9017-434a-9735-0b3bca0ae903:17 dk.dst ebd98216-9017-434a-9735-0b3bca0ae903 17 dk.dst d1a95464-9de9-4847-9f04-9499c2de18d9 2 Category 60.24.10 urn:ddi:dk.dst:86609822-9d05-419f-a56e-86d68d983a98:17 dk.dst 86609822-9d05-419f-a56e-86d68d983a98 17 dk.dst 37bc687e-ce7c-4d21-afe7-28cccfec3117 2 Category 60.24.20 urn:ddi:dk.dst:071c66c0-6df5-4440-81bb-d9ec25be781a:17 dk.dst 071c66c0-6df5-4440-81bb-d9ec25be781a 17 dk.dst ca06e284-92e5-44a9-a873-421108af2007 2 Category 60.3 urn:ddi:dk.dst:3d231f8a-fb90-4fbb-af6b-d60b58b3182d:17 dk.dst 3d231f8a-fb90-4fbb-af6b-d60b58b3182d 17 dk.dst 2ca19fc4-10e4-4cb1-8317-79aa806c7ab8 2 Category 60.30 urn:ddi:dk.dst:3429f90a-a09a-4001-9fc7-69459517f8c6:17 dk.dst 3429f90a-a09a-4001-9fc7-69459517f8c6 17 dk.dst 0b81da98-7642-43bf-88b7-8d36cb2922d4 2 Category 60.30.00 urn:ddi:dk.dst:da7158de-6ba3-42e6-9b2d-49dce2c51cd3:17 dk.dst da7158de-6ba3-42e6-9b2d-49dce2c51cd3 17 dk.dst 7a58e642-5507-4a07-8fd6-46ae782bb084 2 Category 61 urn:ddi:dk.dst:1ceff99f-20af-4d85-b8bc-92bc58b61704:17 dk.dst 1ceff99f-20af-4d85-b8bc-92bc58b61704 17 dk.dst 86b73916-ddd3-48c9-bb2a-1fd0bd784036 2 Category 61.1 urn:ddi:dk.dst:dbc11e38-cc34-467d-83f6-896f87ed5822:17 dk.dst dbc11e38-cc34-467d-83f6-896f87ed5822 17 dk.dst c576299c-aab9-473b-a014-67355166c067 2 Category 61.10 urn:ddi:dk.dst:051a87ef-8a0f-46df-a77c-fd859dfbc42e:17 dk.dst 051a87ef-8a0f-46df-a77c-fd859dfbc42e 17 dk.dst fa646ef0-eb0d-4a2c-acaf-943249f0faf3 2 Category 61.10.10 urn:ddi:dk.dst:743aab4a-ef5b-4a58-b379-ee16bcf44674:17 dk.dst 743aab4a-ef5b-4a58-b379-ee16bcf44674 17 dk.dst c98a58cd-1997-4c2b-9756-0ea13bda4063 2 Category 61.10.20 urn:ddi:dk.dst:e091de89-c67f-4555-8877-135c4298606b:17 dk.dst e091de89-c67f-4555-8877-135c4298606b 17 dk.dst f782bad6-a6f0-40ed-a86f-62126c1f4d34 2 Category 61.2 urn:ddi:dk.dst:1481c04b-a26e-40a9-9f1c-30695c8f3d05:17 dk.dst 1481c04b-a26e-40a9-9f1c-30695c8f3d05 17 dk.dst 2f086db9-0851-42f0-ae5e-31bb662d5a7b 2 Category 61.20 urn:ddi:dk.dst:dcbc3eec-d97f-4076-8a2e-2608ea74a042:17 dk.dst dcbc3eec-d97f-4076-8a2e-2608ea74a042 17 dk.dst 49c17b2e-e8a0-4cde-b2ec-c9f48937b673 2 Category 61.20.00 urn:ddi:dk.dst:9e489ee0-ea8b-4587-9113-165eac1d49ec:17 dk.dst 9e489ee0-ea8b-4587-9113-165eac1d49ec 17 dk.dst 4954720b-6d86-48d3-af5c-53370e58ac9c 2 Category 62 urn:ddi:dk.dst:7b42deba-bcb5-4f66-95cd-addb31443dc7:17 dk.dst 7b42deba-bcb5-4f66-95cd-addb31443dc7 17 dk.dst d757c1aa-3190-439e-bf05-0d3645b72f3e 2 Category 62.1 urn:ddi:dk.dst:710391d1-6b22-44a8-b5f0-ef6225d082f3:17 dk.dst 710391d1-6b22-44a8-b5f0-ef6225d082f3 17 dk.dst aa785a7b-72f4-45c6-b19c-f8b362405a93 2 Category 62.10 urn:ddi:dk.dst:0fa22a22-f279-4d49-b839-2247084a3bf9:17 dk.dst 0fa22a22-f279-4d49-b839-2247084a3bf9 17 dk.dst e2539a29-acc5-47e4-9a01-6e10c55fb954 2 Category 62.10.00 urn:ddi:dk.dst:bc053528-9a79-4632-8020-e7116be16546:17 dk.dst bc053528-9a79-4632-8020-e7116be16546 17 dk.dst 9941fe1b-a33d-4e0b-a19d-53ac031f9e0a 2 Category 62.2 urn:ddi:dk.dst:0b89631b-358f-4fda-b521-02a08cd99179:17 dk.dst 0b89631b-358f-4fda-b521-02a08cd99179 17 dk.dst e1db1bcb-842e-4202-bb9e-96dcd659416a 2 Category 62.20 urn:ddi:dk.dst:1b70128c-394a-4abf-a229-84e58d6804a2:17 dk.dst 1b70128c-394a-4abf-a229-84e58d6804a2 17 dk.dst 843296dc-dc47-41c4-bfa0-8a791a5afa7f 2 Category 62.20.10 urn:ddi:dk.dst:e364b321-d6cc-4ec9-876a-12d1cf77f393:17 dk.dst e364b321-d6cc-4ec9-876a-12d1cf77f393 17 dk.dst ea394725-1fa6-49ee-9037-b3a111831112 2 Category 62.20.20 urn:ddi:dk.dst:a6b669be-7eb5-490b-8a72-08eb729b2a2d:17 dk.dst a6b669be-7eb5-490b-8a72-08eb729b2a2d 17 dk.dst 086a35b1-c6c7-4ac8-82a4-3790056dc4f4 2 Category 62.20.30 urn:ddi:dk.dst:ca62d772-e4c8-489f-a300-6106700a47a8:17 dk.dst ca62d772-e4c8-489f-a300-6106700a47a8 17 dk.dst d094f8d1-7b21-448c-a09b-4531a3b802a9 2 Category 62.3 urn:ddi:dk.dst:0dea81c4-7368-4a5f-8ebd-33ad0100cee1:17 dk.dst 0dea81c4-7368-4a5f-8ebd-33ad0100cee1 17 dk.dst 00b25678-3bd0-4743-ad2f-3c30fc6a68e4 2 Category 62.30 urn:ddi:dk.dst:3a429214-f68c-4cae-985e-fe37b331f4c0:17 dk.dst 3a429214-f68c-4cae-985e-fe37b331f4c0 17 dk.dst aa2eb8f9-06de-4d1e-b9c0-95c47205ca17 2 Category 62.30.00 urn:ddi:dk.dst:64623d22-fa3c-46ef-ae75-d500e771f723:17 dk.dst 64623d22-fa3c-46ef-ae75-d500e771f723 17 dk.dst 360ff374-e6a1-4e4a-adca-aa546b2c81bb 2 Category 63 urn:ddi:dk.dst:bb04df83-49ca-4cff-a3cf-0e1f8ef02777:17 dk.dst bb04df83-49ca-4cff-a3cf-0e1f8ef02777 17 dk.dst 1b83cf00-4b74-47b5-8321-e74831988074 2 Category 63.1 urn:ddi:dk.dst:22a7c67f-37ec-4f30-935e-770704d004d5:17 dk.dst 22a7c67f-37ec-4f30-935e-770704d004d5 17 dk.dst 64773db9-afd3-4354-a74b-03ceb4890322 2 Category 63.11 urn:ddi:dk.dst:906731b9-ecf8-4d3d-a8f2-092cd8ad7738:17 dk.dst 906731b9-ecf8-4d3d-a8f2-092cd8ad7738 17 dk.dst 02640779-f284-4162-991a-e68a32e3b7a4 2 Category 63.11.00 urn:ddi:dk.dst:d5f990b0-d98f-4dc2-b90f-b467a050d1f0:17 dk.dst d5f990b0-d98f-4dc2-b90f-b467a050d1f0 17 dk.dst 655024fc-db47-45b5-aea3-afa0ac015655 2 Category 63.12 urn:ddi:dk.dst:8ae7bdbc-869c-48ad-afad-091da2f07a79:17 dk.dst 8ae7bdbc-869c-48ad-afad-091da2f07a79 17 dk.dst ce0729ff-debf-4a66-8fa4-e9e5d1586516 2 Category 63.12.00 urn:ddi:dk.dst:b5523000-4c23-4b1a-a415-c5f20c9edb7b:17 dk.dst b5523000-4c23-4b1a-a415-c5f20c9edb7b 17 dk.dst 07761b96-52df-42cc-b6d0-2819f2ae2f27 2 Category 63.2 urn:ddi:dk.dst:63e2c39c-2308-49e9-99c0-d9b5fcf85939:17 dk.dst 63e2c39c-2308-49e9-99c0-d9b5fcf85939 17 dk.dst 37ac7ac1-bdc7-4991-bd4e-0b0c2a5c11ac 2 Category 63.21 urn:ddi:dk.dst:34cf3e23-7671-4b7d-b1ac-84e6d25192b3:17 dk.dst 34cf3e23-7671-4b7d-b1ac-84e6d25192b3 17 dk.dst 90aa8010-b572-4ba5-a5ae-506dcacc3a34 2 Category 63.21.10 urn:ddi:dk.dst:b0333c7a-4a98-4f36-8ed2-b61b2efdcfd0:17 dk.dst b0333c7a-4a98-4f36-8ed2-b61b2efdcfd0 17 dk.dst 8bb069e2-ac28-4e5e-9428-64df79f0c69c 2 Category 63.21.20 urn:ddi:dk.dst:1b27edff-cca9-4b8f-8791-cd7bd69e7ece:17 dk.dst 1b27edff-cca9-4b8f-8791-cd7bd69e7ece 17 dk.dst 51b53bf1-146f-4ef0-a163-003f6f5a96b9 2 Category 63.21.30 urn:ddi:dk.dst:0b423cdd-f68a-4122-ad8e-df9ffb912708:17 dk.dst 0b423cdd-f68a-4122-ad8e-df9ffb912708 17 dk.dst 008e355a-5ecf-4fd6-a0bd-c3a306fae4ca 2 Category 63.22 urn:ddi:dk.dst:cc9c8399-555f-4d3d-b789-2e42ca12d5a5:17 dk.dst cc9c8399-555f-4d3d-b789-2e42ca12d5a5 17 dk.dst b4be4a82-7eb3-49f9-89c9-5263c706029d 2 Category 63.22.10 urn:ddi:dk.dst:51b2543f-0aad-4379-b2c2-32002a3b5944:17 dk.dst 51b2543f-0aad-4379-b2c2-32002a3b5944 17 dk.dst 70022f12-06fa-4a7f-9c7a-c6d68a2bebd2 2 Category 63.22.30 urn:ddi:dk.dst:f9449cab-c685-4bc6-8a8f-d23418591331:17 dk.dst f9449cab-c685-4bc6-8a8f-d23418591331 17 dk.dst 8b4d0cf5-5949-4f6c-9775-61d32ea302ed 2 Category 63.22.40 urn:ddi:dk.dst:c81dd9d3-b14e-4ae6-a8a5-1d9cd884db6f:17 dk.dst c81dd9d3-b14e-4ae6-a8a5-1d9cd884db6f 17 dk.dst 6183b1c6-cfe1-4f0f-a6a6-3324c8d6ecb3 2 Category 63.23 urn:ddi:dk.dst:b4ae4ea4-7911-43a6-a5f6-c59c12645557:17 dk.dst b4ae4ea4-7911-43a6-a5f6-c59c12645557 17 dk.dst 274a4e13-1254-4eef-8ce8-54a32183af4f 2 Category 63.23.00 urn:ddi:dk.dst:d52c90bb-0ae8-4a69-b247-5cfa506d210b:17 dk.dst d52c90bb-0ae8-4a69-b247-5cfa506d210b 17 dk.dst 73b67566-e944-4616-9716-1d68ac69d8e6 2 Category 63.3 urn:ddi:dk.dst:628457b4-8408-4123-a0f7-cf6467d132aa:17 dk.dst 628457b4-8408-4123-a0f7-cf6467d132aa 17 dk.dst 65c16009-a568-44c3-afcf-e4d7ecf571ec 2 Category 63.30 urn:ddi:dk.dst:4108c7f4-cade-4ccc-82a2-4217c56346c5:17 dk.dst 4108c7f4-cade-4ccc-82a2-4217c56346c5 17 dk.dst d0009e6a-8d19-427d-b4a2-fe2ae49af892 2 Category 63.30.10 urn:ddi:dk.dst:91802ce1-8ffa-42f4-82fb-6f3dd90a511d:17 dk.dst 91802ce1-8ffa-42f4-82fb-6f3dd90a511d 17 dk.dst 5efbe7d3-ca24-4395-aadf-0aded9585d19 2 Category 63.30.20 urn:ddi:dk.dst:03dc9b82-52c7-4346-833f-e748eb94098b:17 dk.dst 03dc9b82-52c7-4346-833f-e748eb94098b 17 dk.dst 63f5fee5-08eb-43a4-8423-7005578d74fa 2 Category 63.30.30 urn:ddi:dk.dst:e57c330e-6dd5-4d7f-979e-5a59246dfab5:17 dk.dst e57c330e-6dd5-4d7f-979e-5a59246dfab5 17 dk.dst b6b5dd3c-42fe-4843-83ec-84a0e13e9b64 2 Category 63.30.40 urn:ddi:dk.dst:5b87af9e-fbe1-4348-94bb-00da3f45ac9f:17 dk.dst 5b87af9e-fbe1-4348-94bb-00da3f45ac9f 17 dk.dst 80fd5039-119f-4f64-89b2-fc6a2811f527 2 Category 63.4 urn:ddi:dk.dst:7b4b78a2-8795-47e4-a2f8-00b73da7c983:17 dk.dst 7b4b78a2-8795-47e4-a2f8-00b73da7c983 17 dk.dst 276d7d23-1034-4f45-8b15-bf465f599a40 2 Category 63.40 urn:ddi:dk.dst:fa5625c7-2a95-4b10-8032-92d2a7004430:17 dk.dst fa5625c7-2a95-4b10-8032-92d2a7004430 17 dk.dst 3a1e3ea5-64b4-46d7-bafa-1eaeedcd4818 2 Category 63.40.10 urn:ddi:dk.dst:72403003-fe30-4572-99de-4122e93d038e:17 dk.dst 72403003-fe30-4572-99de-4122e93d038e 17 dk.dst 91fa52fc-234d-491f-a1a9-ba724722034f 2 Category 63.40.20 urn:ddi:dk.dst:efe0999f-62be-4df6-94d1-8f276c30f860:17 dk.dst efe0999f-62be-4df6-94d1-8f276c30f860 17 dk.dst 2c2ca0b6-0797-4675-8f8f-7fbd0760324d 2 Category 63.40.30 urn:ddi:dk.dst:49d28066-8e44-4346-8a8b-aad753d14de4:17 dk.dst 49d28066-8e44-4346-8a8b-aad753d14de4 17 dk.dst a4bd548a-a4a9-4ccc-80fb-93694f3997f4 2 Category 63.40.90 urn:ddi:dk.dst:6f53c49f-f7d5-4e88-b657-98f2def4a00a:17 dk.dst 6f53c49f-f7d5-4e88-b657-98f2def4a00a 17 dk.dst 7d92e964-e4d4-4bc4-9f8f-2928194bb812 2 Category 64 urn:ddi:dk.dst:de975f04-3c5c-4471-b348-c21c2fb2d65b:17 dk.dst de975f04-3c5c-4471-b348-c21c2fb2d65b 17 dk.dst e7460bc5-901a-4b02-a7f3-15137994f16e 2 Category 64.1 urn:ddi:dk.dst:6e516846-5811-4f9f-b1f9-0a6281fd78b1:17 dk.dst 6e516846-5811-4f9f-b1f9-0a6281fd78b1 17 dk.dst 412a5e06-8398-4b21-97d9-51fdedc7c05d 2 Category 64.11 urn:ddi:dk.dst:40fe85f9-9b3e-48f3-b4c1-0d6ef0d5aaa6:17 dk.dst 40fe85f9-9b3e-48f3-b4c1-0d6ef0d5aaa6 17 dk.dst fecef7db-f1aa-492a-ba70-b53f6838c216 2 Category 64.11.00 urn:ddi:dk.dst:0c31aa37-99be-447c-998e-d3e40dfd8416:17 dk.dst 0c31aa37-99be-447c-998e-d3e40dfd8416 17 dk.dst cf48170d-5ae0-4ef8-8d9d-6077b062c751 2 Category 64.12 urn:ddi:dk.dst:cca5b977-af59-4d1d-896f-751ed131b802:17 dk.dst cca5b977-af59-4d1d-896f-751ed131b802 17 dk.dst 127a83be-2fb2-4082-8dd2-50d0d1d7ee5c 2 Category 64.12.00 urn:ddi:dk.dst:ffcd3c63-bd6b-46cb-9dad-96e10a4ed744:17 dk.dst ffcd3c63-bd6b-46cb-9dad-96e10a4ed744 17 dk.dst 64eb40bb-1505-4b8e-ab4e-40f86fed7d3d 2 Category 64.2 urn:ddi:dk.dst:a59c65d7-42aa-4a33-83cc-28e6469f5657:17 dk.dst a59c65d7-42aa-4a33-83cc-28e6469f5657 17 dk.dst 0d50435d-4f3f-47fa-8e26-245686f2174d 2 Category 64.20 urn:ddi:dk.dst:9a639683-ce99-426b-aa00-beb6f556568b:17 dk.dst 9a639683-ce99-426b-aa00-beb6f556568b 17 dk.dst 96282634-c9bb-4e08-99ee-8663927e20cd 2 Category 64.20.10 urn:ddi:dk.dst:c5fc8397-1a59-497f-adb7-4312ec46b68c:17 dk.dst c5fc8397-1a59-497f-adb7-4312ec46b68c 17 dk.dst 61ea731a-fdfe-40d8-a9e2-f799868a1c8c 2 Category 64.20.20 urn:ddi:dk.dst:df9ee7c6-75de-48c4-96a1-2ee34ff65103:17 dk.dst df9ee7c6-75de-48c4-96a1-2ee34ff65103 17 dk.dst 08b62060-1da8-42fa-a06a-846395bf5a43 2 Category 64.20.30 urn:ddi:dk.dst:e11f6fd8-e431-4ef7-a260-41424efd2e0e:17 dk.dst e11f6fd8-e431-4ef7-a260-41424efd2e0e 17 dk.dst 9f5f7165-bc54-412d-a422-b6046cc524d9 2 Category 64.20.40 urn:ddi:dk.dst:2ab713db-1aed-4daa-a7a2-47bd1abd41bc:17 dk.dst 2ab713db-1aed-4daa-a7a2-47bd1abd41bc 17 dk.dst 7716ddcf-6960-4caf-b48e-343af5de45fa 2 Category J urn:ddi:dk.dst:2cfdf5c1-0acf-48dc-90a8-57418328a097:17 dk.dst 2cfdf5c1-0acf-48dc-90a8-57418328a097 17 dk.dst 720a3c3c-16d5-4a98-bf18-85d628dcf6cf 2 Category 65 urn:ddi:dk.dst:2d9b54e9-3383-4857-9625-9382a3b9c14e:17 dk.dst 2d9b54e9-3383-4857-9625-9382a3b9c14e 17 dk.dst 3380c376-b309-41af-b192-8f32b2d2e810 2 Category 65.1 urn:ddi:dk.dst:5df71dbd-e08b-4730-9dd9-06f11473e46f:17 dk.dst 5df71dbd-e08b-4730-9dd9-06f11473e46f 17 dk.dst 1a811219-0f60-4b2a-814e-8d926de93020 2 Category 65.11 urn:ddi:dk.dst:4f3bd1f3-24f1-413d-8bea-1951b42e7083:17 dk.dst 4f3bd1f3-24f1-413d-8bea-1951b42e7083 17 dk.dst 9085a4a9-33eb-4569-b0be-4a6fb509929c 2 Category 65.11.00 urn:ddi:dk.dst:b3e9cb3d-e7ec-45a8-ac01-a9f3436aa8cb:17 dk.dst b3e9cb3d-e7ec-45a8-ac01-a9f3436aa8cb 17 dk.dst b4903f88-14b6-4eae-87e1-d37684e37cd2 2 Category 65.12 urn:ddi:dk.dst:860799fb-24b6-4aaa-a88b-9858ea3097a3:17 dk.dst 860799fb-24b6-4aaa-a88b-9858ea3097a3 17 dk.dst 05817072-4304-4076-ab22-6315068df5f6 2 Category 65.12.00 urn:ddi:dk.dst:ecfcdb36-e8b7-4194-8fa5-f2d59b132808:17 dk.dst ecfcdb36-e8b7-4194-8fa5-f2d59b132808 17 dk.dst 8622015d-ddea-4593-a06e-01c9be766bab 2 Category 65.2 urn:ddi:dk.dst:08870fed-d511-420f-938f-744de149f3fd:17 dk.dst 08870fed-d511-420f-938f-744de149f3fd 17 dk.dst 5bc5c20a-70a9-4bbf-87b8-fe6684afd9d8 2 Category 65.21 urn:ddi:dk.dst:36804b20-1bb4-41c2-a067-a1099531f2d1:17 dk.dst 36804b20-1bb4-41c2-a067-a1099531f2d1 17 dk.dst 8fb53f82-4961-4bd1-9f09-398a06388bec 2 Category 65.21.00 urn:ddi:dk.dst:4b369c0e-8c72-4e9f-8f15-8999e8f24d72:17 dk.dst 4b369c0e-8c72-4e9f-8f15-8999e8f24d72 17 dk.dst 52c3c050-8c94-4128-9834-b4f86ef63ae7 2 Category 65.22 urn:ddi:dk.dst:2a63b077-134b-49f3-aefc-fc0086f73da6:17 dk.dst 2a63b077-134b-49f3-aefc-fc0086f73da6 17 dk.dst 89d6ba75-e020-491c-be71-7b130301981f 2 Category 65.22.30 urn:ddi:dk.dst:d1a9c710-f5a9-4d3d-9ca7-650a6f9a6196:17 dk.dst d1a9c710-f5a9-4d3d-9ca7-650a6f9a6196 17 dk.dst 638fe6cc-2d63-43aa-978f-c3a313ef7352 2 Category 65.22.40 urn:ddi:dk.dst:59a11ef7-d6c4-4b1a-9133-d73e807c7d56:17 dk.dst 59a11ef7-d6c4-4b1a-9133-d73e807c7d56 17 dk.dst fe73ce2d-ab57-48fd-a755-99d80c2a4c36 2 Category 65.22.50 urn:ddi:dk.dst:e557981f-200f-4a62-b777-c2ec4de61583:17 dk.dst e557981f-200f-4a62-b777-c2ec4de61583 17 dk.dst cc1cb6f2-340b-43ef-b847-6f3ff6ec31d8 2 Category 65.22.60 urn:ddi:dk.dst:b9d6b7a5-a524-4ec3-aaa3-9561ef9d6763:17 dk.dst b9d6b7a5-a524-4ec3-aaa3-9561ef9d6763 17 dk.dst b9b91bf1-8d27-46a1-a6e0-c23518089a9e 2 Category 65.22.70 urn:ddi:dk.dst:5106488e-d75f-485b-9476-28f587049c61:17 dk.dst 5106488e-d75f-485b-9476-28f587049c61 17 dk.dst 09488358-bfec-4c4b-8da8-29e44fd48567 2 Category 65.22.95 urn:ddi:dk.dst:76a04ac7-7b2b-4cbe-ba9f-c37d8508ea45:17 dk.dst 76a04ac7-7b2b-4cbe-ba9f-c37d8508ea45 17 dk.dst c356eab3-cb03-404a-8583-bdccb55ac4e7 2 Category 65.23 urn:ddi:dk.dst:1766982a-7d25-4879-bfe8-e4dbce444c8b:17 dk.dst 1766982a-7d25-4879-bfe8-e4dbce444c8b 17 dk.dst 026d27cc-da6a-421e-ae62-7b9b727d757d 2 Category 65.23.10 urn:ddi:dk.dst:31872f1b-66ec-45bf-8c45-a4ca4a2aaede:17 dk.dst 31872f1b-66ec-45bf-8c45-a4ca4a2aaede 17 dk.dst 078c5e3e-a45e-4928-8cb2-ffb56ab8bbb3 2 Category 65.23.15 urn:ddi:dk.dst:712fc402-9129-4b52-8abb-bb122363291e:17 dk.dst 712fc402-9129-4b52-8abb-bb122363291e 17 dk.dst 0b877d26-7482-49b3-a751-290485559d9a 2 Category 65.23.20 urn:ddi:dk.dst:8d5f5533-446c-43c3-80b3-0966aa0998c0:17 dk.dst 8d5f5533-446c-43c3-80b3-0966aa0998c0 17 dk.dst 2a159c93-d3cd-4519-85c5-2050392df81e 2 Category 65.23.25 urn:ddi:dk.dst:1e855e86-da67-4548-a2ae-69989d416d85:17 dk.dst 1e855e86-da67-4548-a2ae-69989d416d85 17 dk.dst 7f80316c-8d76-4482-8d8a-7c614985579a 2 Category 65.23.30 urn:ddi:dk.dst:79ba1eaa-8dcc-4c06-b4ee-d093f7f8bd23:17 dk.dst 79ba1eaa-8dcc-4c06-b4ee-d093f7f8bd23 17 dk.dst 2be2a965-1a2f-4799-9596-bcf32deac83f 2 Category 65.23.40 urn:ddi:dk.dst:fbb6803b-2570-495e-9520-16e01a0733b8:17 dk.dst fbb6803b-2570-495e-9520-16e01a0733b8 17 dk.dst d859b91e-d0c0-44c7-a99b-1debeb8ca3a8 2 Category 65.23.95 urn:ddi:dk.dst:4db96961-a71a-45c1-818e-166b4d580e33:17 dk.dst 4db96961-a71a-45c1-818e-166b4d580e33 17 dk.dst 01781254-5e8d-4b1d-acd3-0a17af2ef5e6 2 Category 66 urn:ddi:dk.dst:bb0a08af-7af1-4a09-92aa-d5e516388634:17 dk.dst bb0a08af-7af1-4a09-92aa-d5e516388634 17 dk.dst 84bd152f-f819-4db1-9a20-4e0fc3b4f9c9 2 Category 66.0 urn:ddi:dk.dst:d4caf2e1-4217-409f-bd89-01bd64164351:17 dk.dst d4caf2e1-4217-409f-bd89-01bd64164351 17 dk.dst 4c33833e-040e-418b-ba43-843242943522 2 Category 66.01 urn:ddi:dk.dst:2bcc7221-ecd1-4a1f-b1c1-16cb472808b9:17 dk.dst 2bcc7221-ecd1-4a1f-b1c1-16cb472808b9 17 dk.dst 281510fe-114a-467f-9ba4-f025194a1eb8 2 Category 66.01.00 urn:ddi:dk.dst:33a6d2d6-2c30-48ac-a544-e1029ec51a10:17 dk.dst 33a6d2d6-2c30-48ac-a544-e1029ec51a10 17 dk.dst 0112938e-8e54-4ae3-bf1b-fa1d871a3148 2 Category 66.02 urn:ddi:dk.dst:260a054e-0c91-4c32-af49-2733a31106d6:17 dk.dst 260a054e-0c91-4c32-af49-2733a31106d6 17 dk.dst 60bcb283-5576-4957-8b12-b7d8a5367e10 2 Category 66.02.10 urn:ddi:dk.dst:88a4aeb3-d1ca-4bd3-b562-8f0acd05eb8a:17 dk.dst 88a4aeb3-d1ca-4bd3-b562-8f0acd05eb8a 17 dk.dst dca1f8eb-f4a5-4f70-b053-64556f8b17e0 2 Category 66.02.90 urn:ddi:dk.dst:71491f25-7a2e-49c7-8fad-a05a06dc84a6:17 dk.dst 71491f25-7a2e-49c7-8fad-a05a06dc84a6 17 dk.dst 49d136aa-1924-406d-a295-015a136f9072 2 Category 66.03 urn:ddi:dk.dst:b6409a31-437f-414c-9b6e-6362536283d5:17 dk.dst b6409a31-437f-414c-9b6e-6362536283d5 17 dk.dst 3c49835c-ae70-413a-a468-44de7da4021a 2 Category 66.03.10 urn:ddi:dk.dst:ece40466-650f-4384-8818-b719423fb8ec:17 dk.dst ece40466-650f-4384-8818-b719423fb8ec 17 dk.dst 931b1cfe-91d7-4307-8c0a-d181d5247fb1 2 Category 66.03.20 urn:ddi:dk.dst:9f1c5e30-e40d-4bf5-a162-1a236f1c5446:17 dk.dst 9f1c5e30-e40d-4bf5-a162-1a236f1c5446 17 dk.dst aa8ffce6-283d-4ecf-ae71-ce9b467faa34 2 Category 66.03.90 urn:ddi:dk.dst:324f7cd5-df64-4daf-8f73-06418a8d4384:17 dk.dst 324f7cd5-df64-4daf-8f73-06418a8d4384 17 dk.dst b8401af8-8574-4a46-9321-0b19b18e597e 2 Category 67 urn:ddi:dk.dst:dd143c5a-ee63-47a0-83ad-c24a14d03bce:17 dk.dst dd143c5a-ee63-47a0-83ad-c24a14d03bce 17 dk.dst 58052ce9-a015-446c-a193-70bc9226492a 2 Category 67.1 urn:ddi:dk.dst:4a530f20-e714-47d2-872a-1310f88530ff:17 dk.dst 4a530f20-e714-47d2-872a-1310f88530ff 17 dk.dst 73b9b9e5-adda-49b5-949d-ecb4b9b3783e 2 Category 67.11 urn:ddi:dk.dst:b54aefd3-8bf9-46f9-8643-51c61cdbbbf8:17 dk.dst b54aefd3-8bf9-46f9-8643-51c61cdbbbf8 17 dk.dst 07351696-821a-4f33-89aa-3e9d2f122664 2 Category 67.11.00 urn:ddi:dk.dst:16fce1bb-70e5-49d1-962c-8897430452dd:17 dk.dst 16fce1bb-70e5-49d1-962c-8897430452dd 17 dk.dst d56da7ed-3be5-4cd7-ac2e-848c6ed00fa9 2 Category 67.12 urn:ddi:dk.dst:2eb909e9-68f0-4b62-bf67-8901ade00d79:17 dk.dst 2eb909e9-68f0-4b62-bf67-8901ade00d79 17 dk.dst de912d5e-a8ab-4365-8edb-49ceb084fd15 2 Category 67.12.00 urn:ddi:dk.dst:fe41c32e-9ffd-4c62-b910-fef1cbe0561d:17 dk.dst fe41c32e-9ffd-4c62-b910-fef1cbe0561d 17 dk.dst 45820231-c3a7-45bc-8e27-183eb7fe3433 2 Category 67.13 urn:ddi:dk.dst:8594afc3-db81-4618-9fbb-ee8422095057:17 dk.dst 8594afc3-db81-4618-9fbb-ee8422095057 17 dk.dst 5aff3e6f-c268-4007-a90f-f4e0dd24b5ac 2 Category 67.13.00 urn:ddi:dk.dst:4da4beec-f273-4fc9-967f-8603b0cab56f:17 dk.dst 4da4beec-f273-4fc9-967f-8603b0cab56f 17 dk.dst a1169309-3a21-4b25-8d7b-3094c6df83bc 2 Category 67.2 urn:ddi:dk.dst:9921f073-ef23-4ca7-ac2a-40e81dc36300:17 dk.dst 9921f073-ef23-4ca7-ac2a-40e81dc36300 17 dk.dst 51166a28-4a89-41ed-b4bb-893bffb24b0f 2 Category 67.20 urn:ddi:dk.dst:7025d516-a440-46e1-be9d-c06268e2b250:17 dk.dst 7025d516-a440-46e1-be9d-c06268e2b250 17 dk.dst e134b2c9-24b1-4474-998d-163f09c3d3b0 2 Category 67.20.10 urn:ddi:dk.dst:8f43770b-a197-4044-b25c-612c0e3ccc03:17 dk.dst 8f43770b-a197-4044-b25c-612c0e3ccc03 17 dk.dst b7f3dc84-c5e2-4889-9b98-a542779df246 2 Category 67.20.90 urn:ddi:dk.dst:b430d315-1478-4b74-a2f6-d2b279ec1151:17 dk.dst b430d315-1478-4b74-a2f6-d2b279ec1151 17 dk.dst 69d20de1-2870-454c-b2bb-0c6658da69d2 2 Category K urn:ddi:dk.dst:9f6dbbd5-1586-4beb-a9b8-bcc1621518a5:17 dk.dst 9f6dbbd5-1586-4beb-a9b8-bcc1621518a5 17 dk.dst a3f44563-ffef-41ad-a7e1-e1f9027b6ddc 2 Category 70 urn:ddi:dk.dst:4ec8b5dc-8e3d-40be-8129-cce5103021f4:17 dk.dst 4ec8b5dc-8e3d-40be-8129-cce5103021f4 17 dk.dst 9461a8c2-fd7d-4571-9b0a-3d9c6c17b902 2 Category 70.1 urn:ddi:dk.dst:6e5cdc7e-41f9-4f0d-9435-b2723832ad2f:17 dk.dst 6e5cdc7e-41f9-4f0d-9435-b2723832ad2f 17 dk.dst 02b76931-1183-4c10-bc4c-b9cbde4bc552 2 Category 70.11 urn:ddi:dk.dst:a715b866-8632-475e-b648-ab1c78aa45e7:17 dk.dst a715b866-8632-475e-b648-ab1c78aa45e7 17 dk.dst 62c243e4-47bf-4cc6-aaff-8d0f1231235b 2 Category 70.11.00 urn:ddi:dk.dst:878859e5-88c4-4f6a-bef2-aceeac60b67e:17 dk.dst 878859e5-88c4-4f6a-bef2-aceeac60b67e 17 dk.dst 00aacf96-0ab3-49c6-8cfc-4bf42855a13b 2 Category 70.12 urn:ddi:dk.dst:91a3e2a4-6ea0-47e0-a3dd-b8bb9a97d587:17 dk.dst 91a3e2a4-6ea0-47e0-a3dd-b8bb9a97d587 17 dk.dst 75000ae4-f6cb-4715-9842-7e5015d22905 2 Category 70.12.00 urn:ddi:dk.dst:8428276f-711e-4b6c-b5b1-38658d585999:17 dk.dst 8428276f-711e-4b6c-b5b1-38658d585999 17 dk.dst 467e3fed-a60d-4e0f-8524-c9be9138c46e 2 Category 70.2 urn:ddi:dk.dst:4d614009-a3f1-4f7b-bd56-5c11d581cff1:17 dk.dst 4d614009-a3f1-4f7b-bd56-5c11d581cff1 17 dk.dst 2ae028f0-2de4-47ce-b34b-275e463cfd55 2 Category 70.20 urn:ddi:dk.dst:c56a5c1c-5ea5-4211-9773-1563cecb52ca:17 dk.dst c56a5c1c-5ea5-4211-9773-1563cecb52ca 17 dk.dst 5b5795ee-7e7d-4b12-9ef8-e886032e8414 2 Category 70.20.10 urn:ddi:dk.dst:bd05380e-0135-4021-a938-320343d8fd41:17 dk.dst bd05380e-0135-4021-a938-320343d8fd41 17 dk.dst 03fcca1a-3469-4702-b241-8c2b74091303 2 Category 70.20.20 urn:ddi:dk.dst:593d26d4-1e6f-443b-b29f-0f63647b27f3:17 dk.dst 593d26d4-1e6f-443b-b29f-0f63647b27f3 17 dk.dst d4cc61c6-57c6-413e-9a9b-8a491eb31a9f 2 Category 70.20.30 urn:ddi:dk.dst:c33b706e-c890-4792-ae9a-38af64f4f150:17 dk.dst c33b706e-c890-4792-ae9a-38af64f4f150 17 dk.dst 9a68c815-f1b4-4379-b80a-44efd99624e2 2 Category 70.20.40 urn:ddi:dk.dst:cebe2eaf-ff10-4b7c-aece-e8b9f8329d25:17 dk.dst cebe2eaf-ff10-4b7c-aece-e8b9f8329d25 17 dk.dst 808dbde1-1e84-40d9-9d0f-9b56b29347c4 2 Category 70.3 urn:ddi:dk.dst:cddb699e-b530-4b23-bf27-7acc363dc8c7:17 dk.dst cddb699e-b530-4b23-bf27-7acc363dc8c7 17 dk.dst 00b50ceb-81d1-407e-9620-c6793bbe1a10 2 Category 70.31 urn:ddi:dk.dst:f768d06f-b454-4c28-b7b3-dfa8e2ffcc9a:17 dk.dst f768d06f-b454-4c28-b7b3-dfa8e2ffcc9a 17 dk.dst 0a4f8cd4-18c4-49d8-9ced-edcca5a62807 2 Category 70.31.10 urn:ddi:dk.dst:f1a3cef1-56c9-4273-aaf9-3efd4dc9b389:17 dk.dst f1a3cef1-56c9-4273-aaf9-3efd4dc9b389 17 dk.dst 2a8329b8-7459-4539-9365-16d73e92018d 2 Category 70.31.20 urn:ddi:dk.dst:9d3d6515-cce3-45b4-851e-feb8ed250fa8:17 dk.dst 9d3d6515-cce3-45b4-851e-feb8ed250fa8 17 dk.dst 8e18c5dd-8996-4402-8190-ce27aaf72fd3 2 Category 70.31.30 urn:ddi:dk.dst:65741102-3b0f-46fa-a597-12f83d1d36f3:17 dk.dst 65741102-3b0f-46fa-a597-12f83d1d36f3 17 dk.dst ca84cb98-a775-44e7-8a4e-e0bc8abd8931 2 Category 70.32 urn:ddi:dk.dst:17abfa37-8983-42fa-be6f-2cf949516e25:17 dk.dst 17abfa37-8983-42fa-be6f-2cf949516e25 17 dk.dst a4a5f361-487f-436d-99fd-c02fbf59ab43 2 Category 70.32.10 urn:ddi:dk.dst:1a33b97c-2431-4a24-bf3f-aa7949a33168:17 dk.dst 1a33b97c-2431-4a24-bf3f-aa7949a33168 17 dk.dst 30f17f0a-fdb9-4ec4-aaa3-2648a72b8cad 2 Category 70.32.20 urn:ddi:dk.dst:8ea85e99-b553-47ed-9daf-dfff184f19f3:17 dk.dst 8ea85e99-b553-47ed-9daf-dfff184f19f3 17 dk.dst a18d8240-2767-4526-ab91-8d0557c250ea 2 Category 71 urn:ddi:dk.dst:6c3995ef-f9f2-4b7c-9706-bab8a820058c:17 dk.dst 6c3995ef-f9f2-4b7c-9706-bab8a820058c 17 dk.dst f9150e28-31a1-472a-987f-7b35660ceb9b 2 Category 71.1 urn:ddi:dk.dst:2f354392-7931-479e-86d2-4e12cca22350:17 dk.dst 2f354392-7931-479e-86d2-4e12cca22350 17 dk.dst 659c3389-3fe9-4a09-95a3-4e631dcdb936 2 Category 71.10 urn:ddi:dk.dst:00c5c7e3-235c-43f0-b5eb-8a37795ace97:17 dk.dst 00c5c7e3-235c-43f0-b5eb-8a37795ace97 17 dk.dst 253f4851-2321-4e22-beab-f68fd45ef17a 2 Category 71.10.00 urn:ddi:dk.dst:e004eb82-23c1-49e0-b0fc-1792c642e6f6:17 dk.dst e004eb82-23c1-49e0-b0fc-1792c642e6f6 17 dk.dst 0a739d26-6823-4035-93da-bdb718c6301e 2 Category 71.2 urn:ddi:dk.dst:6a4297fb-f47d-4e3b-96f2-34356e8cc10b:17 dk.dst 6a4297fb-f47d-4e3b-96f2-34356e8cc10b 17 dk.dst 0fa59392-2f8c-41b2-8ff2-15fa68b58b7c 2 Category 71.21 urn:ddi:dk.dst:5e6eaf5d-bbb5-4b2d-a7db-bfa355e28598:17 dk.dst 5e6eaf5d-bbb5-4b2d-a7db-bfa355e28598 17 dk.dst 98dee435-eab6-4637-bcb2-e7cdfcc0e425 2 Category 71.21.10 urn:ddi:dk.dst:e98e9005-42e9-4d76-ac57-6d70a8e92a5f:17 dk.dst e98e9005-42e9-4d76-ac57-6d70a8e92a5f 17 dk.dst 354747bb-0cb0-44f3-b553-6a5e13d4cdcd 2 Category 71.21.90 urn:ddi:dk.dst:4d237c4c-2a47-42f9-b2be-ff20e074d5f9:17 dk.dst 4d237c4c-2a47-42f9-b2be-ff20e074d5f9 17 dk.dst 2b3b753c-3101-450e-94ea-0392697b22f9 2 Category 71.22 urn:ddi:dk.dst:9f288dca-991d-4638-91e4-3de7b8529757:17 dk.dst 9f288dca-991d-4638-91e4-3de7b8529757 17 dk.dst 9e989640-cbe4-4998-8f64-b9ae6aa59d6e 2 Category 71.22.00 urn:ddi:dk.dst:2da7d102-91c1-4f5d-af32-7649dfd2ef07:17 dk.dst 2da7d102-91c1-4f5d-af32-7649dfd2ef07 17 dk.dst d12a6cf3-1d04-4875-8ebe-0a2efadfbf87 2 Category 71.23 urn:ddi:dk.dst:7d3225da-a31f-4e9d-87b2-6fb55212dfab:17 dk.dst 7d3225da-a31f-4e9d-87b2-6fb55212dfab 17 dk.dst 032293f9-8dfa-40bb-8668-80e246fe9eca 2 Category 71.23.00 urn:ddi:dk.dst:2ad5c9a1-ec0d-4fe1-af6e-cd517d7c1fd5:17 dk.dst 2ad5c9a1-ec0d-4fe1-af6e-cd517d7c1fd5 17 dk.dst c579abbb-b4f4-40e2-b9f3-408c2e005dac 2 Category 71.3 urn:ddi:dk.dst:1fcaaf9f-4890-4636-b69d-0c21590fc0e8:17 dk.dst 1fcaaf9f-4890-4636-b69d-0c21590fc0e8 17 dk.dst 7d39880b-4595-4286-a895-e7ae837a9173 2 Category 71.31 urn:ddi:dk.dst:8a9bc373-7d84-47d9-a35f-3e7700d81c80:17 dk.dst 8a9bc373-7d84-47d9-a35f-3e7700d81c80 17 dk.dst ac31db32-8082-483f-889f-58b3e69e92d1 2 Category 71.31.00 urn:ddi:dk.dst:b28e4d7c-3fae-4fc0-a2e7-4cefb5df090e:17 dk.dst b28e4d7c-3fae-4fc0-a2e7-4cefb5df090e 17 dk.dst 75bced58-8101-4166-8ab2-faec60b2aa0b 2 Category 71.32 urn:ddi:dk.dst:fcde9b44-3efa-41bb-a892-0867aae779bf:17 dk.dst fcde9b44-3efa-41bb-a892-0867aae779bf 17 dk.dst 87eba919-8620-412d-9bb8-bd5a88cdc1c8 2 Category 71.32.00 urn:ddi:dk.dst:4fc52e95-40a1-4f14-9131-f56b062e1f32:17 dk.dst 4fc52e95-40a1-4f14-9131-f56b062e1f32 17 dk.dst a98a03a9-075f-4db8-aaef-88023af0ccd0 2 Category 71.33 urn:ddi:dk.dst:02746747-7d15-4dab-b36f-d9b19dd3e1fb:17 dk.dst 02746747-7d15-4dab-b36f-d9b19dd3e1fb 17 dk.dst 2bdb9027-a28a-4ec4-9c6c-82978bdd3285 2 Category 71.33.10 urn:ddi:dk.dst:8cc49944-6b4d-4eb2-a0a7-31022e15851c:17 dk.dst 8cc49944-6b4d-4eb2-a0a7-31022e15851c 17 dk.dst 97ed2ed2-2695-468f-bb3a-1bb2f67f61aa 2 Category 71.33.20 urn:ddi:dk.dst:3ea3a4cb-83a0-479e-9075-550c38ad1116:17 dk.dst 3ea3a4cb-83a0-479e-9075-550c38ad1116 17 dk.dst bc42b1a3-d0ff-4b7a-8282-735fd35cdd7b 2 Category 71.34 urn:ddi:dk.dst:c3f46644-8a5c-4f4b-9809-1fd7b472aa42:17 dk.dst c3f46644-8a5c-4f4b-9809-1fd7b472aa42 17 dk.dst 7388b4be-a76a-44e5-a392-8a5d80a577c6 2 Category 71.34.00 urn:ddi:dk.dst:aa05f8f4-8939-453b-a197-fec842da69d9:17 dk.dst aa05f8f4-8939-453b-a197-fec842da69d9 17 dk.dst da333a68-0bd2-4ba1-b456-87184c39f74f 2 Category 71.4 urn:ddi:dk.dst:71b4d522-08c2-4031-b03e-61c77f025d55:17 dk.dst 71b4d522-08c2-4031-b03e-61c77f025d55 17 dk.dst af5b6f17-6c5e-4ca4-9a90-d76280f6013a 2 Category 71.40 urn:ddi:dk.dst:235c409d-f295-4686-8d2d-81284f1f4ae1:17 dk.dst 235c409d-f295-4686-8d2d-81284f1f4ae1 17 dk.dst 5ea91924-b33d-40d2-acf5-d5d2b790dcd7 2 Category 71.40.10 urn:ddi:dk.dst:fedcd355-8648-47ce-887c-76e0b73cd25a:17 dk.dst fedcd355-8648-47ce-887c-76e0b73cd25a 17 dk.dst 1cddc001-02a2-459b-bc30-971c6c27a718 2 Category 71.40.90 urn:ddi:dk.dst:f2ec4150-930f-4499-a5b6-a30f1f7374ed:17 dk.dst f2ec4150-930f-4499-a5b6-a30f1f7374ed 17 dk.dst f3d034f9-1f6f-456d-b933-be7be4630b8b 2 Category 72 urn:ddi:dk.dst:e5c87cc0-eb49-46fa-aa25-09c287937420:17 dk.dst e5c87cc0-eb49-46fa-aa25-09c287937420 17 dk.dst ad400bb9-7df6-4ff6-a417-5d627ee0f7cf 2 Category 72.1 urn:ddi:dk.dst:42de2abd-4f1f-4ca6-a609-4895a3431d33:17 dk.dst 42de2abd-4f1f-4ca6-a609-4895a3431d33 17 dk.dst d516f199-60a8-4600-ba33-5689d16a2d3f 2 Category 72.10 urn:ddi:dk.dst:69447516-ca8e-428f-8d33-93b1d4cd011d:17 dk.dst 69447516-ca8e-428f-8d33-93b1d4cd011d 17 dk.dst 4fa31596-52d0-4ebe-a74f-46a4aa032e2c 2 Category 72.10.00 urn:ddi:dk.dst:7f231b91-4e11-44c4-a016-dece800abb28:17 dk.dst 7f231b91-4e11-44c4-a016-dece800abb28 17 dk.dst 41194df7-a15f-4424-a7e1-14195165d1b6 2 Category 72.2 urn:ddi:dk.dst:30fe640c-4a35-439a-a7df-bf88f3a250dc:17 dk.dst 30fe640c-4a35-439a-a7df-bf88f3a250dc 17 dk.dst d98f6532-093c-4596-a9fa-c91c81c17704 2 Category 72.21 urn:ddi:dk.dst:ea00a9aa-9e0a-4c25-8f14-b9ad4cc0c3a1:17 dk.dst ea00a9aa-9e0a-4c25-8f14-b9ad4cc0c3a1 17 dk.dst 0c7d148b-e07c-426f-89ee-1165d3be25fb 2 Category 72.21.00 urn:ddi:dk.dst:4983b2fd-1e32-48b7-8076-e551e1f6e6df:17 dk.dst 4983b2fd-1e32-48b7-8076-e551e1f6e6df 17 dk.dst f594a5fb-c01f-448f-bd85-fe6e295573e6 2 Category 72.22 urn:ddi:dk.dst:aa069b51-d0bf-47ef-a12f-9a39b616dbd2:17 dk.dst aa069b51-d0bf-47ef-a12f-9a39b616dbd2 17 dk.dst cfe74269-4222-4afc-9623-bd170e90b4c7 2 Category 72.22.00 urn:ddi:dk.dst:a75a5717-dc7d-4b62-817a-6c25be8d735f:17 dk.dst a75a5717-dc7d-4b62-817a-6c25be8d735f 17 dk.dst e980ad42-185c-45d9-a3e0-f5120e7f7f0a 2 Category 72.3 urn:ddi:dk.dst:e03a6e86-0d0e-4765-bcb4-512877264e60:17 dk.dst e03a6e86-0d0e-4765-bcb4-512877264e60 17 dk.dst 5514df37-f8c3-4bc3-bc9e-51b43b5e0e31 2 Category 72.30 urn:ddi:dk.dst:d3ef9012-4bc5-4c11-bfbe-43ae6806d182:17 dk.dst d3ef9012-4bc5-4c11-bfbe-43ae6806d182 17 dk.dst 315ec509-30af-47c4-b8c8-91e3c77f5da3 2 Category 72.30.00 urn:ddi:dk.dst:b8a6b1b1-0fa0-4974-a5d8-e6481af26ac6:17 dk.dst b8a6b1b1-0fa0-4974-a5d8-e6481af26ac6 17 dk.dst f4294085-a141-4520-ba48-8afc5cff74ba 2 Category 72.4 urn:ddi:dk.dst:32adb912-5b22-4bf3-a4c7-57c3f113ed71:17 dk.dst 32adb912-5b22-4bf3-a4c7-57c3f113ed71 17 dk.dst 0b6aaf9d-7731-4732-a4ad-3cae448eea98 2 Category 72.40 urn:ddi:dk.dst:dce6023c-8dbe-405b-874d-e4808bd8c711:17 dk.dst dce6023c-8dbe-405b-874d-e4808bd8c711 17 dk.dst ae50cc12-e15b-4791-baec-4469525a8916 2 Category 72.40.00 urn:ddi:dk.dst:e5b86f73-0af3-439e-865e-62660bcbf32e:17 dk.dst e5b86f73-0af3-439e-865e-62660bcbf32e 17 dk.dst bafcf43c-be23-43bd-94df-fb2302b93f94 2 Category 72.5 urn:ddi:dk.dst:8061888a-828a-4a53-af53-348e7714d76e:17 dk.dst 8061888a-828a-4a53-af53-348e7714d76e 17 dk.dst c68b6a55-7e1c-44e8-8a08-dd60ef0c2282 2 Category 72.50 urn:ddi:dk.dst:692543b7-f73d-4a13-a78a-e488c1cae2fa:17 dk.dst 692543b7-f73d-4a13-a78a-e488c1cae2fa 17 dk.dst fabd5569-1314-46f2-a775-995e0f890ee5 2 Category 72.50.00 urn:ddi:dk.dst:60120711-5303-44aa-bb41-1d1788e18c72:17 dk.dst 60120711-5303-44aa-bb41-1d1788e18c72 17 dk.dst cd54111f-8bc9-4376-ab0d-4b1121caae44 2 Category 72.6 urn:ddi:dk.dst:b567d0d1-a198-4fb0-be67-030de98367f6:17 dk.dst b567d0d1-a198-4fb0-be67-030de98367f6 17 dk.dst 4d779176-b36d-4e2f-a745-265bdebc8f15 2 Category 72.60 urn:ddi:dk.dst:3654ad4b-664a-4e8c-a09d-21d35d3b6eb2:17 dk.dst 3654ad4b-664a-4e8c-a09d-21d35d3b6eb2 17 dk.dst ec1adfa0-1920-4709-9a77-4245914a6478 2 Category 72.60.00 urn:ddi:dk.dst:12474fd5-69d4-4967-82b0-4699602f6b84:17 dk.dst 12474fd5-69d4-4967-82b0-4699602f6b84 17 dk.dst 10305be0-ae62-447d-9c7e-8e54cdedd096 2 Category 73 urn:ddi:dk.dst:52d248ac-8e88-413a-8554-0da2212ae19d:17 dk.dst 52d248ac-8e88-413a-8554-0da2212ae19d 17 dk.dst 937c369b-2a77-4dd9-8d13-3f9c1bf7cad5 2 Category 73.1 urn:ddi:dk.dst:7885d8c5-27b7-4899-9129-7abccb454c6a:17 dk.dst 7885d8c5-27b7-4899-9129-7abccb454c6a 17 dk.dst 20777b52-9d4a-4a8d-8d18-fb8a08addf6d 2 Category 73.10 urn:ddi:dk.dst:a5d0ebc8-4a19-46ee-911c-31adcb9f3aea:17 dk.dst a5d0ebc8-4a19-46ee-911c-31adcb9f3aea 17 dk.dst 45ea5695-bc5d-4cca-a208-e9895e008d0b 2 Category 73.10.00 urn:ddi:dk.dst:8893754f-1bdb-4fba-85ee-d1b525e0acfa:17 dk.dst 8893754f-1bdb-4fba-85ee-d1b525e0acfa 17 dk.dst 4e34a0e5-ed67-4042-9145-a2f4ccd66957 2 Category 73.2 urn:ddi:dk.dst:86e6a354-a15f-406e-9160-44e12d15b378:17 dk.dst 86e6a354-a15f-406e-9160-44e12d15b378 17 dk.dst 2c53eedd-521e-4a2b-8831-62f14673e905 2 Category 73.20 urn:ddi:dk.dst:f5c03b92-2a60-472a-8abb-a1eb03361a92:17 dk.dst f5c03b92-2a60-472a-8abb-a1eb03361a92 17 dk.dst 03028f5b-4791-4295-8685-e9ac32324185 2 Category 73.20.00 urn:ddi:dk.dst:5b90fe90-b6d6-4136-b971-a43e4fadacb4:17 dk.dst 5b90fe90-b6d6-4136-b971-a43e4fadacb4 17 dk.dst 299d4619-7cb7-43e6-99e8-6df75ca737c2 2 Category 74 urn:ddi:dk.dst:f8abc15a-ef5d-45f4-af81-9e5e5af555ef:17 dk.dst f8abc15a-ef5d-45f4-af81-9e5e5af555ef 17 dk.dst dd7a0470-20ac-47e2-b422-e73b08d0efc5 2 Category 74.1 urn:ddi:dk.dst:0ce46a72-a6d4-4c4d-a11d-36d4f4c17662:17 dk.dst 0ce46a72-a6d4-4c4d-a11d-36d4f4c17662 17 dk.dst ce3c2df7-63a7-4515-ab13-47d21da192e2 2 Category 74.11 urn:ddi:dk.dst:c19bc714-fb6c-46ee-9151-44cc22ea1b02:17 dk.dst c19bc714-fb6c-46ee-9151-44cc22ea1b02 17 dk.dst 18387566-ee39-493e-91e8-b0d18a155224 2 Category 74.11.00 urn:ddi:dk.dst:1fb4f7ad-f939-4d02-811e-c151fb8bf96b:17 dk.dst 1fb4f7ad-f939-4d02-811e-c151fb8bf96b 17 dk.dst 845ac936-4a4d-4f00-bb42-0be2a3a077c6 2 Category 74.12 urn:ddi:dk.dst:0c60f828-1037-4153-a2fc-fcd11bb905c4:17 dk.dst 0c60f828-1037-4153-a2fc-fcd11bb905c4 17 dk.dst 295892c3-6cf3-426f-a1bc-ec193d16abf4 2 Category 74.12.00 urn:ddi:dk.dst:707671f1-c121-4389-942e-6767fd74dff4:17 dk.dst 707671f1-c121-4389-942e-6767fd74dff4 17 dk.dst 74d38f09-9a29-4eb0-aa2c-91b426e23d94 2 Category 74.13 urn:ddi:dk.dst:87e60618-7da0-4fab-a554-4d7deb55b49f:17 dk.dst 87e60618-7da0-4fab-a554-4d7deb55b49f 17 dk.dst f1272e5d-2d7b-4978-800c-a88ea1b573b2 2 Category 74.13.00 urn:ddi:dk.dst:196efbab-2c14-4ad1-ad95-95c7b0de23fd:17 dk.dst 196efbab-2c14-4ad1-ad95-95c7b0de23fd 17 dk.dst 5e1f4909-f01a-4929-a74b-1554e7c6e1aa 2 Category 74.14 urn:ddi:dk.dst:8d184755-7493-40bd-8938-19c0adda6766:17 dk.dst 8d184755-7493-40bd-8938-19c0adda6766 17 dk.dst 8860a14d-9e63-4b42-8d30-276c43406d78 2 Category 74.14.10 urn:ddi:dk.dst:0bbe72af-7fe5-47b9-b9cc-c4874223023b:17 dk.dst 0bbe72af-7fe5-47b9-b9cc-c4874223023b 17 dk.dst eabcd221-d392-46a9-a1b4-564c7f594366 2 Category 74.14.90 urn:ddi:dk.dst:5e250d13-d6cf-4638-a944-04f1ad19ba8d:17 dk.dst 5e250d13-d6cf-4638-a944-04f1ad19ba8d 17 dk.dst 9a4a9438-169b-4a38-9d21-7b35d009fae2 2 Category 74.15 urn:ddi:dk.dst:01173351-73a7-41c1-a822-6995df82ce46:17 dk.dst 01173351-73a7-41c1-a822-6995df82ce46 17 dk.dst 0b12db88-85b3-4d8d-8a10-d5af576f98c0 2 Category 74.15.00 urn:ddi:dk.dst:066cc493-f933-4ed3-bb8a-e9a2ab392518:17 dk.dst 066cc493-f933-4ed3-bb8a-e9a2ab392518 17 dk.dst 1c1f0c89-669b-4f72-86b7-5803305f25e5 2 Category 74.2 urn:ddi:dk.dst:8e3b0568-f334-401e-8fb8-6febdba1ef5d:17 dk.dst 8e3b0568-f334-401e-8fb8-6febdba1ef5d 17 dk.dst 7c92f74a-d2bf-4bfc-8449-79414d7a98c4 2 Category 74.20 urn:ddi:dk.dst:5de063a9-54ae-4453-aa18-360bf61239ee:17 dk.dst 5de063a9-54ae-4453-aa18-360bf61239ee 17 dk.dst 3ca0955c-5b46-4553-966b-5d4600d7899d 2 Category 74.20.10 urn:ddi:dk.dst:d74fa234-3504-494a-a721-66b9ad66470a:17 dk.dst d74fa234-3504-494a-a721-66b9ad66470a 17 dk.dst fbeb8427-5fcd-4bac-b13e-270766e1d091 2 Category 74.20.20 urn:ddi:dk.dst:e8277d71-4932-40e4-9758-fc454cdb3095:17 dk.dst e8277d71-4932-40e4-9758-fc454cdb3095 17 dk.dst 6fb833b9-ded9-445c-bf39-6c34c7314d00 2 Category 74.20.30 urn:ddi:dk.dst:a73e1d98-1b8f-49f9-a19f-8b57d1f70874:17 dk.dst a73e1d98-1b8f-49f9-a19f-8b57d1f70874 17 dk.dst 554da8aa-8855-467a-baff-1ba2142153d2 2 Category 74.20.40 urn:ddi:dk.dst:cd4e18ba-b1bd-43d1-aabb-96273abe0434:17 dk.dst cd4e18ba-b1bd-43d1-aabb-96273abe0434 17 dk.dst 573a6911-5854-4ec4-8e0b-7ac162d2f5a4 2 Category 74.20.50 urn:ddi:dk.dst:eb337599-e686-4b8c-b112-253290c5e4f1:17 dk.dst eb337599-e686-4b8c-b112-253290c5e4f1 17 dk.dst f4d2675f-8d64-47fa-8c95-9202990e734a 2 Category 74.20.60 urn:ddi:dk.dst:a6454b96-3cb9-4fa9-bfbe-955980c3324b:17 dk.dst a6454b96-3cb9-4fa9-bfbe-955980c3324b 17 dk.dst 84777fd4-41b6-4a5a-b960-1b910867ec5e 2 Category 74.20.70 urn:ddi:dk.dst:553bc056-bc61-4c39-a17b-c59e5bcaea58:17 dk.dst 553bc056-bc61-4c39-a17b-c59e5bcaea58 17 dk.dst 8c24ac21-eaf5-4968-9120-5722b03bbad6 2 Category 74.20.80 urn:ddi:dk.dst:c5deacc4-c25a-4279-b8e5-b558ab05a6f8:17 dk.dst c5deacc4-c25a-4279-b8e5-b558ab05a6f8 17 dk.dst de631a1d-b465-41eb-ae34-77eba9496615 2 Category 74.20.90 urn:ddi:dk.dst:0afdaf3d-e68e-41c5-95ee-33fddeb59ca4:17 dk.dst 0afdaf3d-e68e-41c5-95ee-33fddeb59ca4 17 dk.dst f6d04122-36ff-4095-8afd-410955918668 2 Category 74.3 urn:ddi:dk.dst:46e8fb63-4674-4700-8101-457552d3cc5c:17 dk.dst 46e8fb63-4674-4700-8101-457552d3cc5c 17 dk.dst c74fa299-fbfa-412e-97e3-9b4bb46328c5 2 Category 74.30 urn:ddi:dk.dst:656ae5e8-16dc-4cfa-b066-895a9a0524e3:17 dk.dst 656ae5e8-16dc-4cfa-b066-895a9a0524e3 17 dk.dst bebbebbe-5333-45ef-b725-27d8c6270665 2 Category 74.30.10 urn:ddi:dk.dst:f36fbd42-836b-430a-be13-5cfa3700525a:17 dk.dst f36fbd42-836b-430a-be13-5cfa3700525a 17 dk.dst a7da99df-8884-4070-abc6-6272d9ce1536 2 Category 74.30.20 urn:ddi:dk.dst:c20c4ead-a9e6-47e8-a75c-b6e9292ab3e1:17 dk.dst c20c4ead-a9e6-47e8-a75c-b6e9292ab3e1 17 dk.dst 16f7ccef-efc5-434e-a5f0-1d1783421729 2 Category 74.30.30 urn:ddi:dk.dst:955dd0f6-ccfc-40bd-bc6e-0f4435dff6b0:17 dk.dst 955dd0f6-ccfc-40bd-bc6e-0f4435dff6b0 17 dk.dst ce9669d8-7394-481e-ba27-2b022d4761dc 2 Category 74.30.90 urn:ddi:dk.dst:f17627bb-a586-4ea0-8ef8-6c4d649d477b:17 dk.dst f17627bb-a586-4ea0-8ef8-6c4d649d477b 17 dk.dst 09f1e9c3-b5fc-45a8-b7a8-98d3c180aab9 2 Category 74.4 urn:ddi:dk.dst:8eb7e2e5-2ccd-4f5d-a171-b68cc366ac9c:17 dk.dst 8eb7e2e5-2ccd-4f5d-a171-b68cc366ac9c 17 dk.dst 57f1b38a-c795-4706-b90c-3fafa75e238a 2 Category 74.40 urn:ddi:dk.dst:791194e8-0051-4300-94c7-5d109131b7b4:17 dk.dst 791194e8-0051-4300-94c7-5d109131b7b4 17 dk.dst 8fb60f69-f0af-4acb-9d51-1881936b3990 2 Category 74.40.10 urn:ddi:dk.dst:a24139a2-ac55-4339-91c4-29b6b5186153:17 dk.dst a24139a2-ac55-4339-91c4-29b6b5186153 17 dk.dst dc893dc2-1dd5-4c39-bde7-8cd9485d8620 2 Category 74.40.90 urn:ddi:dk.dst:0781d909-5b08-4cc8-b7a3-1f9bb2cdc8c6:17 dk.dst 0781d909-5b08-4cc8-b7a3-1f9bb2cdc8c6 17 dk.dst 4e3b7e74-cf64-4d63-a245-f6761724aa5e 2 Category 74.5 urn:ddi:dk.dst:fe828cab-2ad8-4d0e-b64e-44ef1dbba380:17 dk.dst fe828cab-2ad8-4d0e-b64e-44ef1dbba380 17 dk.dst a7c9f4db-3b66-410a-97d1-e9acd591e27a 2 Category 74.50 urn:ddi:dk.dst:12779588-cd1c-4851-b156-93c2448ba4df:17 dk.dst 12779588-cd1c-4851-b156-93c2448ba4df 17 dk.dst 19f6338d-7117-438a-80be-c20ae89477b6 2 Category 74.50.10 urn:ddi:dk.dst:381382c6-fb25-4162-94aa-d3a8c86202af:17 dk.dst 381382c6-fb25-4162-94aa-d3a8c86202af 17 dk.dst 0784d2df-5a25-4791-965c-f8896506ca07 2 Category 74.50.20 urn:ddi:dk.dst:5733c7be-b6f9-44ab-ba07-cef351c98c1f:17 dk.dst 5733c7be-b6f9-44ab-ba07-cef351c98c1f 17 dk.dst e29673b4-959f-4b37-a748-928cae23a34c 2 Category 74.50.30 urn:ddi:dk.dst:573832e8-4b02-462d-9cf7-5a227d6515d9:17 dk.dst 573832e8-4b02-462d-9cf7-5a227d6515d9 17 dk.dst 8a0dbb91-fbcf-430e-ad6c-91bbe76969a4 2 Category 74.6 urn:ddi:dk.dst:a3062ac2-7c6f-4cbe-bf29-8a1106ce0949:17 dk.dst a3062ac2-7c6f-4cbe-bf29-8a1106ce0949 17 dk.dst 8d7f3ed8-19ab-4fb2-8181-cc3f71ca6cf6 2 Category 74.60 urn:ddi:dk.dst:87d03cf2-cfa5-482e-b09b-7ac09d670298:17 dk.dst 87d03cf2-cfa5-482e-b09b-7ac09d670298 17 dk.dst 1fdb9bf8-6baa-4deb-a0ed-699f64538e02 2 Category 74.60.00 urn:ddi:dk.dst:a01ce799-c968-45c0-a345-275be1783be8:17 dk.dst a01ce799-c968-45c0-a345-275be1783be8 17 dk.dst f1227cee-0421-4fba-9e2e-bb015d4cc735 2 Category 74.7 urn:ddi:dk.dst:0147523f-fade-4529-acf8-b8aaadb6b485:17 dk.dst 0147523f-fade-4529-acf8-b8aaadb6b485 17 dk.dst 220b6c10-2b52-4e1b-bd14-2ccc642653fd 2 Category 74.70 urn:ddi:dk.dst:f8aa06a0-16e1-44d7-9d6f-058aeaffd62e:17 dk.dst f8aa06a0-16e1-44d7-9d6f-058aeaffd62e 17 dk.dst dfcdcae1-0c6b-49ef-b7c3-b79963149b23 2 Category 74.70.10 urn:ddi:dk.dst:bf05122f-409b-4b5b-b612-0a36207ccaee:17 dk.dst bf05122f-409b-4b5b-b612-0a36207ccaee 17 dk.dst eb9878c5-5db4-4b37-8950-f5ed7a61bbce 2 Category 74.70.20 urn:ddi:dk.dst:8a4b1d9b-03b7-434e-bd7b-3feeabf1438a:17 dk.dst 8a4b1d9b-03b7-434e-bd7b-3feeabf1438a 17 dk.dst 2c642c4f-e598-4e12-9607-08c5a8c51361 2 Category 74.70.30 urn:ddi:dk.dst:d76bb79e-7c28-4b42-8d42-fba7cd7c013a:17 dk.dst d76bb79e-7c28-4b42-8d42-fba7cd7c013a 17 dk.dst b04fdc91-0713-46aa-9ddc-e7dc2f220334 2 Category 74.70.40 urn:ddi:dk.dst:f2ebf8ab-1a4e-4090-b35c-bd451a31673b:17 dk.dst f2ebf8ab-1a4e-4090-b35c-bd451a31673b 17 dk.dst f05f2f77-0189-404e-890b-f3af10819593 2 Category 74.70.50 urn:ddi:dk.dst:68f1c170-da8c-476d-8062-a16ead3e5392:17 dk.dst 68f1c170-da8c-476d-8062-a16ead3e5392 17 dk.dst 6b3e49c4-b597-42a2-8f51-17579d689d37 2 Category 74.8 urn:ddi:dk.dst:3714ff5f-5b24-41ec-8881-d772647f6fbe:17 dk.dst 3714ff5f-5b24-41ec-8881-d772647f6fbe 17 dk.dst ed68ce84-d65a-4fbb-b1bc-dd7a8aedfd25 2 Category 74.81 urn:ddi:dk.dst:14a24f72-4c19-42c5-a829-29e704b87239:17 dk.dst 14a24f72-4c19-42c5-a829-29e704b87239 17 dk.dst 6e170dea-d82d-4602-8730-aaccb9958bbe 2 Category 74.81.10 urn:ddi:dk.dst:093b36cd-2310-41a3-96ff-a63a4d15eb38:17 dk.dst 093b36cd-2310-41a3-96ff-a63a4d15eb38 17 dk.dst 3bdff9e3-a05f-4d73-b494-d72682b8a2ae 2 Category 74.81.20 urn:ddi:dk.dst:d3954d58-7bb6-409c-8968-d35b85a42216:17 dk.dst d3954d58-7bb6-409c-8968-d35b85a42216 17 dk.dst 5242cf8f-328f-411d-a1de-7ddc0b596bb7 2 Category 74.82 urn:ddi:dk.dst:159cb72a-3282-451c-bb73-b88748714a30:17 dk.dst 159cb72a-3282-451c-bb73-b88748714a30 17 dk.dst 3635bd99-c742-46e7-a815-7f1bd9fbbc37 2 Category 74.82.00 urn:ddi:dk.dst:f7f2e7e7-6f51-42fc-ac38-00583faad9b9:17 dk.dst f7f2e7e7-6f51-42fc-ac38-00583faad9b9 17 dk.dst f0678255-8989-4593-a615-bab89a64966d 2 Category 74.85 urn:ddi:dk.dst:c105ff2f-9ef3-449e-a42c-c3462d022616:17 dk.dst c105ff2f-9ef3-449e-a42c-c3462d022616 17 dk.dst c98ce983-2b22-433a-8809-0e419c13963b 2 Category 74.85.10 urn:ddi:dk.dst:806f67f7-0651-4f61-9652-581fe7244d82:17 dk.dst 806f67f7-0651-4f61-9652-581fe7244d82 17 dk.dst 64dbc66b-f528-41d8-815f-bfa92b6a5f87 2 Category 74.85.20 urn:ddi:dk.dst:3b866684-b3fc-4904-bcf2-a3ec241f0e3c:17 dk.dst 3b866684-b3fc-4904-bcf2-a3ec241f0e3c 17 dk.dst 4b68f9b9-bbbe-4485-9037-72672fd0ec14 2 Category 74.85.90 urn:ddi:dk.dst:5dfb9b14-1445-4d7c-8298-932500b3b251:17 dk.dst 5dfb9b14-1445-4d7c-8298-932500b3b251 17 dk.dst 1545203e-7e99-4d37-bacc-58a82541684a 2 Category 74.86 urn:ddi:dk.dst:f338c6cf-b960-43c6-af96-44f1428f8ec5:17 dk.dst f338c6cf-b960-43c6-af96-44f1428f8ec5 17 dk.dst d47fc5b9-d34a-4669-89bd-17076aaa8233 2 Category 74.86.00 urn:ddi:dk.dst:abc76ac0-71e8-449d-b448-9d503f2928e8:17 dk.dst abc76ac0-71e8-449d-b448-9d503f2928e8 17 dk.dst 86aa38ce-81e2-4344-9322-2b0e2947d36c 2 Category 74.87 urn:ddi:dk.dst:3e9506a5-a3d4-4210-a42c-a44756143eca:17 dk.dst 3e9506a5-a3d4-4210-a42c-a44756143eca 17 dk.dst 68d51046-6054-4096-9492-caef7d2399b6 2 Category 74.87.10 urn:ddi:dk.dst:23ffb100-ea3a-4dd0-bb7d-2c60dafcc90b:17 dk.dst 23ffb100-ea3a-4dd0-bb7d-2c60dafcc90b 17 dk.dst 1dc434f4-12be-4cfa-a741-d17f2de4bf03 2 Category 74.87.20 urn:ddi:dk.dst:55cb6e1a-0e1c-4bd3-ab97-f41abf172a35:17 dk.dst 55cb6e1a-0e1c-4bd3-ab97-f41abf172a35 17 dk.dst d0fe014f-9ca1-4b58-b9b9-8376e215a68f 2 Category 74.87.30 urn:ddi:dk.dst:9b9140f8-c6b2-4cf8-8de2-c9140ab2578d:17 dk.dst 9b9140f8-c6b2-4cf8-8de2-c9140ab2578d 17 dk.dst e7ed6042-890e-4a0e-b5c9-f06c403de8b7 2 Category 74.87.40 urn:ddi:dk.dst:153e58a2-67ca-458f-a3ec-8b6dc881dda2:17 dk.dst 153e58a2-67ca-458f-a3ec-8b6dc881dda2 17 dk.dst b3996601-9589-46c5-a878-353f2df7e4c2 2 Category 74.87.90 urn:ddi:dk.dst:dd66cc59-a1a7-4c6a-88db-409ed245a0df:17 dk.dst dd66cc59-a1a7-4c6a-88db-409ed245a0df 17 dk.dst db629fe5-990c-45d7-9df3-941a5925af7a 2 Category L urn:ddi:dk.dst:995eb906-ca21-46a3-82d3-639151af1107:17 dk.dst 995eb906-ca21-46a3-82d3-639151af1107 17 dk.dst 2126d7f4-b6b2-4a23-83fc-d528d04e524d 2 Category 75 urn:ddi:dk.dst:29db5825-f442-44da-a186-9f37dd04aea2:17 dk.dst 29db5825-f442-44da-a186-9f37dd04aea2 17 dk.dst c920ef5d-396c-41bc-9bf8-ea53e2516b64 2 Category 75.1 urn:ddi:dk.dst:47d7d4f2-f8df-4b4b-8a23-e2dbb0cabda7:17 dk.dst 47d7d4f2-f8df-4b4b-8a23-e2dbb0cabda7 17 dk.dst d97831d9-49e2-4d1b-b66f-45a0956cd0fd 2 Category 75.11 urn:ddi:dk.dst:1831b0fd-5a2c-42d3-b9c2-d67f1d23e9fc:17 dk.dst 1831b0fd-5a2c-42d3-b9c2-d67f1d23e9fc 17 dk.dst e68c50f8-1a77-49cf-8391-2e4445bdd512 2 Category 75.11.00 urn:ddi:dk.dst:133a10e6-e675-468d-aaf3-a39e887658da:17 dk.dst 133a10e6-e675-468d-aaf3-a39e887658da 17 dk.dst de88db64-f38d-4dde-b0e6-9cece60f58a2 2 Category 75.12 urn:ddi:dk.dst:0c8cc45e-b6df-489e-bafd-e12925024ffc:17 dk.dst 0c8cc45e-b6df-489e-bafd-e12925024ffc 17 dk.dst c03f2c38-0be8-4c0e-b2c5-5c4986a7a2ac 2 Category 75.12.00 urn:ddi:dk.dst:30bb7ba8-cb20-4c42-a5a2-7175d11781ba:17 dk.dst 30bb7ba8-cb20-4c42-a5a2-7175d11781ba 17 dk.dst 885633fe-8d2f-4815-bd45-a8fdd219f82e 2 Category 75.13 urn:ddi:dk.dst:bf5ee0c8-1087-4481-acee-a347bc1d6013:17 dk.dst bf5ee0c8-1087-4481-acee-a347bc1d6013 17 dk.dst 28442020-c52d-4580-9bf7-757a431ba02f 2 Category 75.13.00 urn:ddi:dk.dst:582758bd-c07b-43cb-adfe-7e78a0cd5831:17 dk.dst 582758bd-c07b-43cb-adfe-7e78a0cd5831 17 dk.dst 2e1994ef-1a28-4564-832f-f79d05e40fce 2 Category 75.14 urn:ddi:dk.dst:673121dc-1187-462d-b115-c5d4d9de391e:17 dk.dst 673121dc-1187-462d-b115-c5d4d9de391e 17 dk.dst 100dfe31-9095-4833-8a6a-186e34827fc2 2 Category 75.14.00 urn:ddi:dk.dst:88f582a6-b90f-4eed-a5d6-0916caecd40d:17 dk.dst 88f582a6-b90f-4eed-a5d6-0916caecd40d 17 dk.dst 917abc75-60f1-436e-9a2a-3ed4d2a09803 2 Category 75.2 urn:ddi:dk.dst:59f23817-9a92-4fe8-b5cb-89cd27c92f88:17 dk.dst 59f23817-9a92-4fe8-b5cb-89cd27c92f88 17 dk.dst ad539b1d-2bcd-40b9-8fb0-afbed8c39077 2 Category 75.21 urn:ddi:dk.dst:385628b2-a9d3-49ee-9b0c-1ba88ffdf566:17 dk.dst 385628b2-a9d3-49ee-9b0c-1ba88ffdf566 17 dk.dst 66b83c25-8ab8-48c2-9054-c5bdc7a2a8ac 2 Category 75.21.00 urn:ddi:dk.dst:d79d7001-e756-4879-b36f-11964edc44d8:17 dk.dst d79d7001-e756-4879-b36f-11964edc44d8 17 dk.dst 80cb2d37-2b8a-4e12-969e-6d0a850c4eae 2 Category 75.22 urn:ddi:dk.dst:3aca4e8d-dbe6-4434-a5f0-f4be90a8aea1:17 dk.dst 3aca4e8d-dbe6-4434-a5f0-f4be90a8aea1 17 dk.dst 01c3078d-f0fc-458a-a187-61ff4afd19e3 2 Category 75.22.00 urn:ddi:dk.dst:c26e5262-bcc3-48db-9b42-95fe04c34c3d:17 dk.dst c26e5262-bcc3-48db-9b42-95fe04c34c3d 17 dk.dst 06024635-8d5d-4b1b-9c60-b17d4f217b8e 2 Category 75.23 urn:ddi:dk.dst:9f267f2d-96b5-4033-97b9-6c7a92d69cad:17 dk.dst 9f267f2d-96b5-4033-97b9-6c7a92d69cad 17 dk.dst d7ce56f8-55b9-4c08-9575-f968acbcf2ad 2 Category 75.23.10 urn:ddi:dk.dst:d91385c8-308e-4529-b962-d4490dea0ec9:17 dk.dst d91385c8-308e-4529-b962-d4490dea0ec9 17 dk.dst 6ae9fb23-ef54-4840-b54f-ae82ce8c063f 2 Category 75.23.20 urn:ddi:dk.dst:f898fa0b-9e60-4aa7-bec2-562377a6d288:17 dk.dst f898fa0b-9e60-4aa7-bec2-562377a6d288 17 dk.dst ccbc2ac7-48c3-4d76-a8b4-1d2fdb412023 2 Category 75.24 urn:ddi:dk.dst:18ba26e9-60fd-4e61-a79b-f1150e3cc2f8:17 dk.dst 18ba26e9-60fd-4e61-a79b-f1150e3cc2f8 17 dk.dst 23e97977-f7d3-40b0-98a4-a967de9c218f 2 Category 75.24.00 urn:ddi:dk.dst:fa4e42c9-dc96-4efe-b1cf-5e76da2c6f5f:17 dk.dst fa4e42c9-dc96-4efe-b1cf-5e76da2c6f5f 17 dk.dst 37271ea1-49f4-4d89-9d5d-b945c32bb5dd 2 Category 75.25 urn:ddi:dk.dst:9f599233-843b-4267-8273-5f4373629fa0:17 dk.dst 9f599233-843b-4267-8273-5f4373629fa0 17 dk.dst 14a990b0-2899-4768-9ee2-31c21652bdc1 2 Category 75.25.00 urn:ddi:dk.dst:9edb7f04-56c4-49ac-90e6-70f118fb5a32:17 dk.dst 9edb7f04-56c4-49ac-90e6-70f118fb5a32 17 dk.dst 0f9294f6-eca6-466d-8ad0-7c1533d811b3 2 Category 75.3 urn:ddi:dk.dst:d2cbc569-94fc-4cbb-9c0e-7d2cc8073d27:17 dk.dst d2cbc569-94fc-4cbb-9c0e-7d2cc8073d27 17 dk.dst f41182cf-dd6d-44e4-9867-f9497dd4ee53 2 Category 75.30 urn:ddi:dk.dst:329d3e8e-1578-4b7e-9535-29a3df3ddc21:17 dk.dst 329d3e8e-1578-4b7e-9535-29a3df3ddc21 17 dk.dst d83e03af-6c27-466d-a4a2-8375e0083f89 2 Category 75.30.00 urn:ddi:dk.dst:7dee3592-9161-487e-bf3d-4ba2a5675297:17 dk.dst 7dee3592-9161-487e-bf3d-4ba2a5675297 17 dk.dst 5b9fb1af-e51e-4266-bdb5-0cdbb3f7afe5 2 Category M urn:ddi:dk.dst:6104e779-2e2d-4492-b34e-f70918a6a47d:17 dk.dst 6104e779-2e2d-4492-b34e-f70918a6a47d 17 dk.dst 8c498f8f-2a7d-43de-afe0-c1f8beebed77 2 Category 80 urn:ddi:dk.dst:1eb8e12d-c50d-49c4-ac0d-eb66de409bb2:17 dk.dst 1eb8e12d-c50d-49c4-ac0d-eb66de409bb2 17 dk.dst 6c7b3c18-a751-478c-ae08-cc71274a581c 2 Category 80.1 urn:ddi:dk.dst:02781513-9293-421b-8f7c-50cd54e3b747:17 dk.dst 02781513-9293-421b-8f7c-50cd54e3b747 17 dk.dst d32b650d-8eb9-41a0-9ffe-c68719d40f89 2 Category 80.10 urn:ddi:dk.dst:b167161c-b8cd-44e4-bf41-382dc3de0944:17 dk.dst b167161c-b8cd-44e4-bf41-382dc3de0944 17 dk.dst ce38ac09-956c-4f20-8303-4da7dd23e560 2 Category 80.10.10 urn:ddi:dk.dst:435e68e4-7647-4987-921f-0219861a8d68:17 dk.dst 435e68e4-7647-4987-921f-0219861a8d68 17 dk.dst b855a5cd-e70a-4ae0-9176-e520d5ff771e 2 Category 80.10.20 urn:ddi:dk.dst:0cf2bbec-3c70-4fbf-afa7-02e393a645e4:17 dk.dst 0cf2bbec-3c70-4fbf-afa7-02e393a645e4 17 dk.dst 123fd5a2-9812-464a-87cb-41b40ec750c7 2 Category 80.10.30 urn:ddi:dk.dst:c60e4150-2316-4c44-87c6-a5fcf1bb17af:17 dk.dst c60e4150-2316-4c44-87c6-a5fcf1bb17af 17 dk.dst f630f24d-57e6-40b6-8368-203bf87738d9 2 Category 80.2 urn:ddi:dk.dst:6e7fe55a-bc35-4510-8d34-526827d4ab9d:17 dk.dst 6e7fe55a-bc35-4510-8d34-526827d4ab9d 17 dk.dst 29e903f3-2557-4e0f-be4d-e8e058bf2e43 2 Category 80.21 urn:ddi:dk.dst:792982d8-dea2-4ba5-a71e-1f3647a5dbdb:17 dk.dst 792982d8-dea2-4ba5-a71e-1f3647a5dbdb 17 dk.dst d57dac98-3f28-48af-ab62-c967ec7ba055 2 Category 80.21.00 urn:ddi:dk.dst:9fa11814-7ff8-4994-8ed3-33ac99f25992:17 dk.dst 9fa11814-7ff8-4994-8ed3-33ac99f25992 17 dk.dst 3f80ee97-70a2-4a88-b92d-d1ae12381af8 2 Category 80.22 urn:ddi:dk.dst:41f36315-b41e-4199-a66e-dc1185c35b77:17 dk.dst 41f36315-b41e-4199-a66e-dc1185c35b77 17 dk.dst 0d7307ec-fb33-413c-8bdf-2a93e569d170 2 Category 80.22.20 urn:ddi:dk.dst:727ba048-66c8-4547-9184-ba0ac4c33aad:17 dk.dst 727ba048-66c8-4547-9184-ba0ac4c33aad 17 dk.dst a7085b14-3951-4fdc-9abb-2fcb3cc850db 2 Category 80.22.30 urn:ddi:dk.dst:929ea8ba-686c-46b9-ad1e-7758d58f48f1:17 dk.dst 929ea8ba-686c-46b9-ad1e-7758d58f48f1 17 dk.dst 6d9eed6f-bfc2-4658-a3a5-f42432935714 2 Category 80.22.40 urn:ddi:dk.dst:ee3685a3-e106-412b-a1de-b9bb043cb042:17 dk.dst ee3685a3-e106-412b-a1de-b9bb043cb042 17 dk.dst 059cf33e-a46b-4024-a26e-de35250fdf6a 2 Category 80.22.50 urn:ddi:dk.dst:ee324e16-3759-4c97-8023-d5668befd4b4:17 dk.dst ee324e16-3759-4c97-8023-d5668befd4b4 17 dk.dst 3be431cc-0c18-486e-a5c9-a01614b57098 2 Category 80.22.60 urn:ddi:dk.dst:63109ebb-5f9e-412c-81a2-0006a85ded3a:17 dk.dst 63109ebb-5f9e-412c-81a2-0006a85ded3a 17 dk.dst 613bc882-ddc6-4e68-b219-7a9544f6b24d 2 Category 80.3 urn:ddi:dk.dst:7b0bb370-37b3-47fc-9d2f-f22d22ba55b9:17 dk.dst 7b0bb370-37b3-47fc-9d2f-f22d22ba55b9 17 dk.dst e9ec7f31-8583-488e-b7ba-ccf1c705cb77 2 Category 80.30 urn:ddi:dk.dst:f028050e-88b7-4c28-b02b-119c0989ceb9:17 dk.dst f028050e-88b7-4c28-b02b-119c0989ceb9 17 dk.dst 898f8a3b-ee5c-4937-bdb1-a41357e2849f 2 Category 80.30.10 urn:ddi:dk.dst:406482a2-0e0e-4e88-ad21-785826889766:17 dk.dst 406482a2-0e0e-4e88-ad21-785826889766 17 dk.dst 209fce43-04c5-4a7f-b3f3-68452edfb832 2 Category 80.30.20 urn:ddi:dk.dst:f8bc75dc-f0fa-4a68-a4a5-d48db092c791:17 dk.dst f8bc75dc-f0fa-4a68-a4a5-d48db092c791 17 dk.dst aac40eae-e92a-4f3d-a3bb-d98bfe50c9a5 2 Category 80.30.25 urn:ddi:dk.dst:8f0b1e21-1f86-458e-88ea-b0e071df6408:17 dk.dst 8f0b1e21-1f86-458e-88ea-b0e071df6408 17 dk.dst 8d0dceed-80b3-4bc0-94e7-829d94dc0d2d 2 Category 80.30.30 urn:ddi:dk.dst:ec9c590e-de9a-420d-be22-786346dd77f9:17 dk.dst ec9c590e-de9a-420d-be22-786346dd77f9 17 dk.dst 4e7f833b-309a-4d74-987e-36aa982aee4d 2 Category 80.30.40 urn:ddi:dk.dst:57d46c13-afe0-4495-a82b-25551a4fdd77:17 dk.dst 57d46c13-afe0-4495-a82b-25551a4fdd77 17 dk.dst 6cc792a4-2af4-496d-aab6-fd459896310f 2 Category 80.30.50 urn:ddi:dk.dst:ff2fe649-f9b9-4577-9fef-edf2c8b06111:17 dk.dst ff2fe649-f9b9-4577-9fef-edf2c8b06111 17 dk.dst 19859a24-87cd-4ced-aace-009362f1a9d6 2 Category 80.30.60 urn:ddi:dk.dst:75a0bb07-78f4-45a9-9e8f-b4e1d4439768:17 dk.dst 75a0bb07-78f4-45a9-9e8f-b4e1d4439768 17 dk.dst 5e6ea193-4052-4836-8dac-033076e04889 2 Category 80.30.70 urn:ddi:dk.dst:e93f5dcc-f677-4354-a554-112d353bf39c:17 dk.dst e93f5dcc-f677-4354-a554-112d353bf39c 17 dk.dst 0dacb394-50e4-43be-aa8d-7426fdb44d42 2 Category 80.30.80 urn:ddi:dk.dst:6da55475-62fd-4197-b911-9cee0897c194:17 dk.dst 6da55475-62fd-4197-b911-9cee0897c194 17 dk.dst 4d680552-b996-48cb-b2b7-c44d9ed2d0d3 2 Category 80.30.85 urn:ddi:dk.dst:cdedd3eb-c1dd-466f-b4d7-19cf318b0361:17 dk.dst cdedd3eb-c1dd-466f-b4d7-19cf318b0361 17 dk.dst b004d50f-7e8f-4b79-a173-35ff6f8d4e3b 2 Category 80.4 urn:ddi:dk.dst:27fa0982-40b8-4dc6-aacc-d727ae71446b:17 dk.dst 27fa0982-40b8-4dc6-aacc-d727ae71446b 17 dk.dst 27b493ce-94a4-4189-875c-33acc1bad899 2 Category 80.41 urn:ddi:dk.dst:d8066567-95c5-4f12-825b-2bfd4a478e52:17 dk.dst d8066567-95c5-4f12-825b-2bfd4a478e52 17 dk.dst 7088dabd-4733-431a-9334-411a4b0d9312 2 Category 80.41.00 urn:ddi:dk.dst:25f5e528-4eda-4fc9-9657-95abcc32593c:17 dk.dst 25f5e528-4eda-4fc9-9657-95abcc32593c 17 dk.dst 71b054cc-1a70-4520-be01-23414cd81dba 2 Category 80.42 urn:ddi:dk.dst:8f88b228-84d1-4cbb-a510-d636c912bd03:17 dk.dst 8f88b228-84d1-4cbb-a510-d636c912bd03 17 dk.dst 2a6050fb-88d2-4553-a33d-ca2f5716bfc6 2 Category 80.42.10 urn:ddi:dk.dst:bc37f090-2e23-4f69-bb5d-84e01aad0272:17 dk.dst bc37f090-2e23-4f69-bb5d-84e01aad0272 17 dk.dst 69b038fb-5137-4f75-8845-ce62d863fc24 2 Category 80.42.20 urn:ddi:dk.dst:cc0f2d49-71e2-44b6-b557-c1ca6fa3ab67:17 dk.dst cc0f2d49-71e2-44b6-b557-c1ca6fa3ab67 17 dk.dst 46f0c6e9-d24c-4624-b004-65a6a7d85cca 2 Category 80.42.30 urn:ddi:dk.dst:46604da2-3a44-4ef7-9971-2f055f3583f3:17 dk.dst 46604da2-3a44-4ef7-9971-2f055f3583f3 17 dk.dst cfb0adba-2588-4046-bb18-2e32ee9337d1 2 Category 80.42.90 urn:ddi:dk.dst:1b59b44c-e330-4270-b09b-ecc888476e44:17 dk.dst 1b59b44c-e330-4270-b09b-ecc888476e44 17 dk.dst e3037131-d809-438c-93ff-b57d5beddf93 2 Category N urn:ddi:dk.dst:0bd2359b-f1aa-43db-91a3-7e2587cfda0f:17 dk.dst 0bd2359b-f1aa-43db-91a3-7e2587cfda0f 17 dk.dst f6f2fd84-b254-4752-bdc6-20e88b97c0c7 2 Category 85 urn:ddi:dk.dst:b0dbd162-3414-4d52-b766-c9f3bca2cbfb:17 dk.dst b0dbd162-3414-4d52-b766-c9f3bca2cbfb 17 dk.dst f71b1885-e4fc-4d89-9921-54a19171e2dd 2 Category 85.1 urn:ddi:dk.dst:739a96b1-7c06-4d5d-a757-39039ffd5050:17 dk.dst 739a96b1-7c06-4d5d-a757-39039ffd5050 17 dk.dst d92ee19e-e5ed-421a-a853-827c5a31a37f 2 Category 85.11 urn:ddi:dk.dst:0127d2e8-fe11-43dd-89cb-e7fdc74dc271:17 dk.dst 0127d2e8-fe11-43dd-89cb-e7fdc74dc271 17 dk.dst 9725228c-a1b3-4329-84d9-a36d3375a7e2 2 Category 85.11.00 urn:ddi:dk.dst:24999ad4-c8f1-4c91-a27f-047a97e2aa55:17 dk.dst 24999ad4-c8f1-4c91-a27f-047a97e2aa55 17 dk.dst 54a493f9-1c43-4ea3-9bbf-ae8d6ce3554f 2 Category 85.12 urn:ddi:dk.dst:b5c52c7d-536c-4bec-bc9b-6e5e86a05432:17 dk.dst b5c52c7d-536c-4bec-bc9b-6e5e86a05432 17 dk.dst 8daf6cd8-f45c-46fe-bacd-1fe3224434eb 2 Category 85.12.10 urn:ddi:dk.dst:c5e329b4-7afa-4348-bac0-00520fff8664:17 dk.dst c5e329b4-7afa-4348-bac0-00520fff8664 17 dk.dst 427c401b-4535-425e-919d-089667642363 2 Category 85.12.20 urn:ddi:dk.dst:b6d499cb-bbbe-4bde-aaf5-abda123f0112:17 dk.dst b6d499cb-bbbe-4bde-aaf5-abda123f0112 17 dk.dst 54f95fcd-619b-40bc-9b6e-631a597ce4e4 2 Category 85.13 urn:ddi:dk.dst:04c6b133-7a47-4d9a-afe9-5656699c7fba:17 dk.dst 04c6b133-7a47-4d9a-afe9-5656699c7fba 17 dk.dst be434f20-2d12-4a40-b586-2761e4ee8559 2 Category 85.13.10 urn:ddi:dk.dst:a9c3e380-64e6-47d5-b942-33b0e1e8e609:17 dk.dst a9c3e380-64e6-47d5-b942-33b0e1e8e609 17 dk.dst 600ff90d-8cb7-4b64-8fba-ffb0e08411b2 2 Category 85.13.20 urn:ddi:dk.dst:f295d066-9d85-4d75-bcfe-e29cf312e037:17 dk.dst f295d066-9d85-4d75-bcfe-e29cf312e037 17 dk.dst c6b96532-aefc-4e65-8275-d291e26b41c8 2 Category 85.14 urn:ddi:dk.dst:dd25f5f9-f1c5-4f61-8051-baf9c89c8ee1:17 dk.dst dd25f5f9-f1c5-4f61-8051-baf9c89c8ee1 17 dk.dst bcb07abe-3d8a-4877-a0f1-a88090877a4b 2 Category 85.14.10 urn:ddi:dk.dst:669c6919-eef6-4dd2-821f-90723039841e:17 dk.dst 669c6919-eef6-4dd2-821f-90723039841e 17 dk.dst 531eb46f-5dca-4506-b7f2-58be7dbeba7f 2 Category 85.14.20 urn:ddi:dk.dst:46ffab01-938c-4dce-b759-37b7b516f324:17 dk.dst 46ffab01-938c-4dce-b759-37b7b516f324 17 dk.dst 00d0ff3a-1dff-410e-9d8b-0b812703bd64 2 Category 85.14.30 urn:ddi:dk.dst:f7e119fe-7b42-4da6-9fe5-a92965972043:17 dk.dst f7e119fe-7b42-4da6-9fe5-a92965972043 17 dk.dst 5ed27ffd-34b5-434d-a273-8a3a03558cf2 2 Category 85.14.40 urn:ddi:dk.dst:5c17c2d1-babf-467a-85d6-309d70ecbff2:17 dk.dst 5c17c2d1-babf-467a-85d6-309d70ecbff2 17 dk.dst 342bcd51-42f1-4a6b-923a-779cbbd84420 2 Category 85.14.50 urn:ddi:dk.dst:0683c6f9-360d-4415-9528-aafb6becd10d:17 dk.dst 0683c6f9-360d-4415-9528-aafb6becd10d 17 dk.dst 25217d4d-05a1-4d3c-9448-1ba5f49ce2b3 2 Category 85.14.70 urn:ddi:dk.dst:40840069-0b94-463a-b93a-97a49e8fcb40:17 dk.dst 40840069-0b94-463a-b93a-97a49e8fcb40 17 dk.dst 2fd8287c-dfb4-40d6-a063-7825a32b57d7 2 Category 85.14.80 urn:ddi:dk.dst:605ae14a-68f7-45d6-9751-db137d50e2e5:17 dk.dst 605ae14a-68f7-45d6-9751-db137d50e2e5 17 dk.dst f305b517-d8ed-4947-859f-e54f961fbee7 2 Category 85.14.90 urn:ddi:dk.dst:22b96aa4-a5eb-4ed6-9607-e7839a6e4a93:17 dk.dst 22b96aa4-a5eb-4ed6-9607-e7839a6e4a93 17 dk.dst 04392dec-508a-4168-9306-fa3ea3b9ea46 2 Category 85.2 urn:ddi:dk.dst:d64b3fee-0f6b-410f-a71f-235b07f9a1a9:17 dk.dst d64b3fee-0f6b-410f-a71f-235b07f9a1a9 17 dk.dst ad82e7fe-0aa4-458a-b4fd-f49dd7bd1a21 2 Category 85.20 urn:ddi:dk.dst:cec834e4-f5e6-42e3-b357-1b7d927383ca:17 dk.dst cec834e4-f5e6-42e3-b357-1b7d927383ca 17 dk.dst 08ccb3d1-295c-498d-8667-b554761e86c9 2 Category 85.20.00 urn:ddi:dk.dst:1230068c-39eb-44d1-93c8-872d882757de:17 dk.dst 1230068c-39eb-44d1-93c8-872d882757de 17 dk.dst b62653db-f03e-42a4-a765-bf81cf74f6d2 2 Category 85.3 urn:ddi:dk.dst:1a21dfc8-9d0b-4fb2-bf5b-6c915d88bafb:17 dk.dst 1a21dfc8-9d0b-4fb2-bf5b-6c915d88bafb 17 dk.dst 5a876e56-2d92-4d15-950c-0a7512592dcd 2 Category 85.31 urn:ddi:dk.dst:577d0a2a-bbdd-48b6-b3b2-f41784161f84:17 dk.dst 577d0a2a-bbdd-48b6-b3b2-f41784161f84 17 dk.dst abfd42c8-d3ca-422a-a7d7-8ffcd8525ba5 2 Category 85.31.10 urn:ddi:dk.dst:0314e44b-83b0-4ead-a0c0-7ca0cd7a8c5f:17 dk.dst 0314e44b-83b0-4ead-a0c0-7ca0cd7a8c5f 17 dk.dst 2128d533-beb9-4a67-802f-f501616df746 2 Category 85.31.20 urn:ddi:dk.dst:ef37e259-d2b0-4b39-8a92-06a160c545c9:17 dk.dst ef37e259-d2b0-4b39-8a92-06a160c545c9 17 dk.dst f073fbd8-3e82-4c0f-bab2-712c2895c6ff 2 Category 85.31.30 urn:ddi:dk.dst:37884e09-7a5c-4c9a-a987-61a3fd41e9d5:17 dk.dst 37884e09-7a5c-4c9a-a987-61a3fd41e9d5 17 dk.dst 310a03c3-d909-4f95-86f4-6d6de859e2ac 2 Category 85.31.40 urn:ddi:dk.dst:4371f3cb-e653-4393-912a-3ba1dbe3081f:17 dk.dst 4371f3cb-e653-4393-912a-3ba1dbe3081f 17 dk.dst ce10dd15-2607-455c-b5f3-9a4638a7ebd9 2 Category 85.31.50 urn:ddi:dk.dst:81342273-526c-4502-b51d-cb61673c60c7:17 dk.dst 81342273-526c-4502-b51d-cb61673c60c7 17 dk.dst ca6b3c4d-6711-4946-9728-91af7fae64b0 2 Category 85.31.60 urn:ddi:dk.dst:b4969654-5a8e-4d46-9a6a-6c0810086286:17 dk.dst b4969654-5a8e-4d46-9a6a-6c0810086286 17 dk.dst 2f4c0999-9b04-43cf-8ab7-452528dbfed5 2 Category 85.31.90 urn:ddi:dk.dst:7ce78601-48ab-4e7f-aff2-adc585438c49:17 dk.dst 7ce78601-48ab-4e7f-aff2-adc585438c49 17 dk.dst b94a9ab0-d3f0-4b3d-bb5e-2d4ba7af204f 2 Category 85.32 urn:ddi:dk.dst:4421a05c-ffc2-4075-acb2-bc6a5573c44c:17 dk.dst 4421a05c-ffc2-4075-acb2-bc6a5573c44c 17 dk.dst 5e531fe5-7e9e-4e94-9111-405ed415f209 2 Category 85.32.05 urn:ddi:dk.dst:3d4f0ab3-42db-4cc1-81a1-99bae4ebd54c:17 dk.dst 3d4f0ab3-42db-4cc1-81a1-99bae4ebd54c 17 dk.dst 6667473d-1521-44e4-8f78-2271e59b586e 2 Category 85.32.10 urn:ddi:dk.dst:4a4a2eb5-4c7b-4c88-bb8f-6e65063e4cb2:17 dk.dst 4a4a2eb5-4c7b-4c88-bb8f-6e65063e4cb2 17 dk.dst 8c617d5b-0583-4487-a3bc-9fc537cb1812 2 Category 85.32.15 urn:ddi:dk.dst:968b677a-3e3f-4481-9ddd-310558897a01:17 dk.dst 968b677a-3e3f-4481-9ddd-310558897a01 17 dk.dst e663f708-b060-43f5-9807-e1bb80f0a202 2 Category 85.32.20 urn:ddi:dk.dst:d2aed21b-53f3-4703-825f-e617a2ac4154:17 dk.dst d2aed21b-53f3-4703-825f-e617a2ac4154 17 dk.dst 00038b39-511d-48a7-b82b-2b6a15d46d82 2 Category 85.32.25 urn:ddi:dk.dst:b31e35fe-9080-4c5c-854c-a231f9671525:17 dk.dst b31e35fe-9080-4c5c-854c-a231f9671525 17 dk.dst 8bb3786b-2ec2-47dd-b6c3-c4aa528758fa 2 Category 85.32.30 urn:ddi:dk.dst:875abab7-1f91-40e3-9cbd-316540d88e89:17 dk.dst 875abab7-1f91-40e3-9cbd-316540d88e89 17 dk.dst ab2a417a-1ecb-4b9b-bad9-0e95586d2a87 2 Category 85.32.35 urn:ddi:dk.dst:04085b0c-f94d-4370-b50f-966ae46148fc:17 dk.dst 04085b0c-f94d-4370-b50f-966ae46148fc 17 dk.dst ab6ef0f4-91af-49bc-b237-227449623f0f 2 Category 85.32.40 urn:ddi:dk.dst:d9e55194-0160-440f-a88f-6830bdd5314c:17 dk.dst d9e55194-0160-440f-a88f-6830bdd5314c 17 dk.dst 713669e5-1f9b-49b5-8fb2-1ec81735c4fa 2 Category 85.32.45 urn:ddi:dk.dst:06f6628a-6fd3-4abf-a225-cd4f84ca8c84:17 dk.dst 06f6628a-6fd3-4abf-a225-cd4f84ca8c84 17 dk.dst 3680281f-3c4b-4091-88dc-585cded09d53 2 Category 85.32.50 urn:ddi:dk.dst:7ddd96bb-f3f0-4d9a-a40c-323a41ee9282:17 dk.dst 7ddd96bb-f3f0-4d9a-a40c-323a41ee9282 17 dk.dst f72c3009-9d18-420e-812e-a7cd69c62727 2 Category 85.32.55 urn:ddi:dk.dst:c24b8d30-993f-4f5f-a61c-ee490c3acc53:17 dk.dst c24b8d30-993f-4f5f-a61c-ee490c3acc53 17 dk.dst 01018847-bf17-4a44-8b54-2ebe75ae2499 2 Category 85.32.60 urn:ddi:dk.dst:dc6d7a5e-5472-4e31-b1f1-391a57ae114f:17 dk.dst dc6d7a5e-5472-4e31-b1f1-391a57ae114f 17 dk.dst bd800748-7102-459d-83eb-112ecbc8f29d 2 Category 85.32.90 urn:ddi:dk.dst:92ece8e8-ed2d-4bee-a3da-c5322efab80b:17 dk.dst 92ece8e8-ed2d-4bee-a3da-c5322efab80b 17 dk.dst a48d89ee-042b-40ab-82b0-fb118a7ea27f 2 Category O urn:ddi:dk.dst:b23bffbf-49ed-4ff9-b2a3-c43bd2319a5e:17 dk.dst b23bffbf-49ed-4ff9-b2a3-c43bd2319a5e 17 dk.dst 50fa6f79-e0ef-462c-a07a-8d2a13eb1ecb 2 Category 90 urn:ddi:dk.dst:225b9f65-5f59-4797-a56e-620811c8944c:17 dk.dst 225b9f65-5f59-4797-a56e-620811c8944c 17 dk.dst 8fe847cf-68c1-47bc-8cd0-f528a95ed83f 2 Category 90.0 urn:ddi:dk.dst:923b05b8-09a6-4860-94ff-0b258e2c100a:17 dk.dst 923b05b8-09a6-4860-94ff-0b258e2c100a 17 dk.dst eab05527-5895-409b-8ffa-4aca32e4e6b7 2 Category 90.01 urn:ddi:dk.dst:e52ac856-0240-4fc7-aa77-28e9775c5434:17 dk.dst e52ac856-0240-4fc7-aa77-28e9775c5434 17 dk.dst 43771425-6bf3-4ee1-842c-6cdc895367ce 2 Category 90.01.00 urn:ddi:dk.dst:4e000835-44c2-42d6-a12f-263453041cde:17 dk.dst 4e000835-44c2-42d6-a12f-263453041cde 17 dk.dst 1d240791-7af4-4884-84db-dbbf9362da1e 2 Category 90.02 urn:ddi:dk.dst:f0172c46-ef81-4baa-b73f-6cea7bd64748:17 dk.dst f0172c46-ef81-4baa-b73f-6cea7bd64748 17 dk.dst 4e96b9f8-8733-4e2e-9dd0-125eb76b388e 2 Category 90.02.10 urn:ddi:dk.dst:14e7b07e-1ce6-40d1-9775-b1699abd667d:17 dk.dst 14e7b07e-1ce6-40d1-9775-b1699abd667d 17 dk.dst 5726f1ba-c1cb-4183-8b40-c4caba73c5dc 2 Category 90.02.20 urn:ddi:dk.dst:6c7a62cf-d0f5-4cff-ac0c-30206c29f512:17 dk.dst 6c7a62cf-d0f5-4cff-ac0c-30206c29f512 17 dk.dst 26a0050d-7e56-4e66-bdd2-0c78177699c8 2 Category 90.03 urn:ddi:dk.dst:d5bb87b7-8cff-4b6c-b2f4-f1c0b645e1b5:17 dk.dst d5bb87b7-8cff-4b6c-b2f4-f1c0b645e1b5 17 dk.dst b8571377-906d-486e-9eac-baaf8a736f34 2 Category 90.03.10 urn:ddi:dk.dst:1c145411-e67d-4aaa-9f3e-ac922dc246e2:17 dk.dst 1c145411-e67d-4aaa-9f3e-ac922dc246e2 17 dk.dst 9575bbbb-1f8c-4623-b25d-d409cb5bf127 2 Category 90.03.20 urn:ddi:dk.dst:5192b73e-bff1-4eff-b747-c5ef7354a90e:17 dk.dst 5192b73e-bff1-4eff-b747-c5ef7354a90e 17 dk.dst 875f5f55-e6a9-40d9-932a-c92d9fdb6b93 2 Category 91 urn:ddi:dk.dst:0ace2c4e-b1bf-42bd-90c8-9d0bfc331fa2:17 dk.dst 0ace2c4e-b1bf-42bd-90c8-9d0bfc331fa2 17 dk.dst 4bfa062a-8aba-42d6-85a1-a5397dcfd917 2 Category 91.1 urn:ddi:dk.dst:63a09b8a-b450-491d-b839-848bed514124:17 dk.dst 63a09b8a-b450-491d-b839-848bed514124 17 dk.dst 85b67323-9953-4c22-959d-d6cf6fa36cf8 2 Category 91.11 urn:ddi:dk.dst:f462f844-aa8b-48fe-a87f-87dc4deb5592:17 dk.dst f462f844-aa8b-48fe-a87f-87dc4deb5592 17 dk.dst 000c6692-aed0-413b-8fcc-2aab92ff8747 2 Category 91.11.00 urn:ddi:dk.dst:7815986a-920c-4ec7-95b9-9ad8cfdf4555:17 dk.dst 7815986a-920c-4ec7-95b9-9ad8cfdf4555 17 dk.dst 76b7d69b-6f34-4067-9450-19814c980e59 2 Category 91.12 urn:ddi:dk.dst:209e2c91-0b64-43e5-aa66-9d6abbc493f1:17 dk.dst 209e2c91-0b64-43e5-aa66-9d6abbc493f1 17 dk.dst 22b97352-eab6-40d6-a293-4abf6ea0afbc 2 Category 91.12.00 urn:ddi:dk.dst:467b4e6e-03d6-40da-b7d9-8ab2ad1bdf58:17 dk.dst 467b4e6e-03d6-40da-b7d9-8ab2ad1bdf58 17 dk.dst 67d402af-c18b-4367-ab99-d71ba2c8a081 2 Category 91.2 urn:ddi:dk.dst:f98af339-0335-4666-9541-a2421387a75d:17 dk.dst f98af339-0335-4666-9541-a2421387a75d 17 dk.dst df2c5dc8-023b-40a9-9d63-7bc0fc7a9d6e 2 Category 91.20 urn:ddi:dk.dst:f9821479-45d0-45f2-83cd-ed90f4afaec6:17 dk.dst f9821479-45d0-45f2-83cd-ed90f4afaec6 17 dk.dst 0302d044-78b6-4d7c-861a-a8ba84f6c25b 2 Category 91.20.00 urn:ddi:dk.dst:eaba6e82-27c4-4086-a439-6058e2253822:17 dk.dst eaba6e82-27c4-4086-a439-6058e2253822 17 dk.dst 94b0610d-e904-4da2-bfef-f5386ddc6d56 2 Category 91.3 urn:ddi:dk.dst:22dcb0f0-bdb8-4f20-8020-8522a7d449c9:17 dk.dst 22dcb0f0-bdb8-4f20-8020-8522a7d449c9 17 dk.dst 862e25e0-b6db-44ca-a1e3-068a05904149 2 Category 91.31 urn:ddi:dk.dst:2c7d5cc0-999d-4002-92b2-34654030d8b6:17 dk.dst 2c7d5cc0-999d-4002-92b2-34654030d8b6 17 dk.dst d6333239-0bb9-463b-adb6-262e53bb3711 2 Category 91.31.00 urn:ddi:dk.dst:6cb5a4de-d681-4a94-ba6c-6ee9f2337f2a:17 dk.dst 6cb5a4de-d681-4a94-ba6c-6ee9f2337f2a 17 dk.dst e1c33889-9bf5-4bf1-ba87-4d11ae2afe00 2 Category 91.32 urn:ddi:dk.dst:f22742f0-a2f7-4f3c-9ab9-22a5f5108713:17 dk.dst f22742f0-a2f7-4f3c-9ab9-22a5f5108713 17 dk.dst 25ac4a14-57fb-4d7d-a2b0-c721864698c1 2 Category 91.32.00 urn:ddi:dk.dst:42a2b130-ec9f-499f-b856-1644d0662d81:17 dk.dst 42a2b130-ec9f-499f-b856-1644d0662d81 17 dk.dst 29d89c2f-81a7-48f1-9cc5-62453aa1c9f2 2 Category 91.33 urn:ddi:dk.dst:21ccd951-6243-4b9b-a4fa-1948731f980e:17 dk.dst 21ccd951-6243-4b9b-a4fa-1948731f980e 17 dk.dst 75b7f2dd-a9e6-44e3-8eb8-4e378b1fa5f7 2 Category 91.33.10 urn:ddi:dk.dst:af6ee6be-7a25-43c9-95fc-ea5ee75794f6:17 dk.dst af6ee6be-7a25-43c9-95fc-ea5ee75794f6 17 dk.dst 79b80497-ba64-4177-8b0b-a658e6c7ec7c 2 Category 91.33.20 urn:ddi:dk.dst:afaf9bac-3def-41fd-bdde-6aade794205f:17 dk.dst afaf9bac-3def-41fd-bdde-6aade794205f 17 dk.dst c71115d4-cb6d-4359-8d94-c3fc993700a2 2 Category 91.33.30 urn:ddi:dk.dst:552f358b-f35f-4d46-b067-4ae920e3f1f8:17 dk.dst 552f358b-f35f-4d46-b067-4ae920e3f1f8 17 dk.dst 7b28a8b8-86db-4c0e-ab4b-87e3ea53b53f 2 Category 91.33.40 urn:ddi:dk.dst:12c60ee6-db4b-4698-a048-0ef0ed5da82b:17 dk.dst 12c60ee6-db4b-4698-a048-0ef0ed5da82b 17 dk.dst 82c9e358-3528-44d7-829d-4bb811ecd78c 2 Category 91.33.90 urn:ddi:dk.dst:6c90159d-af62-4f5f-87f3-4e4ea2c16d30:17 dk.dst 6c90159d-af62-4f5f-87f3-4e4ea2c16d30 17 dk.dst 15eb17bf-4c68-4f7f-9955-c2e84c3347e5 2 Category 92 urn:ddi:dk.dst:5e16324d-ae8a-4200-9ce0-4f8c03c5dd9e:17 dk.dst 5e16324d-ae8a-4200-9ce0-4f8c03c5dd9e 17 dk.dst 0b034e11-1944-4d9c-8982-8bb00d6a372c 2 Category 92.1 urn:ddi:dk.dst:29270080-1727-4e7c-85d2-f69f5d179b3f:17 dk.dst 29270080-1727-4e7c-85d2-f69f5d179b3f 17 dk.dst 49277498-f4e4-4575-8feb-b1d940639c7f 2 Category 92.11 urn:ddi:dk.dst:d669a832-88e8-422e-ae9f-8bd283d60664:17 dk.dst d669a832-88e8-422e-ae9f-8bd283d60664 17 dk.dst fe969b36-f49a-4ded-9185-b4a507968deb 2 Category 92.11.00 urn:ddi:dk.dst:65fd2720-3a38-40ef-b273-ea8b6dc1a6bb:17 dk.dst 65fd2720-3a38-40ef-b273-ea8b6dc1a6bb 17 dk.dst bf8d7164-0b37-4636-b74b-5f58d181ce33 2 Category 92.12 urn:ddi:dk.dst:f7f87e1d-b3e0-488a-8512-7fbd7e8cb1c2:17 dk.dst f7f87e1d-b3e0-488a-8512-7fbd7e8cb1c2 17 dk.dst f0e89507-1e88-426d-bd8d-27d8892afcbe 2 Category 92.12.00 urn:ddi:dk.dst:381a194d-dc60-4836-972f-0660302998ca:17 dk.dst 381a194d-dc60-4836-972f-0660302998ca 17 dk.dst 3e3985b8-4fad-4bf1-b49a-9e085e06c969 2 Category 92.13 urn:ddi:dk.dst:4ecd0d12-b5bb-4a81-9698-a85b4f0cc36d:17 dk.dst 4ecd0d12-b5bb-4a81-9698-a85b4f0cc36d 17 dk.dst 08bc8984-8b0e-45f4-8add-c065d9da0ddd 2 Category 92.13.00 urn:ddi:dk.dst:6ff0e688-6abb-4688-bc8b-2c90e6e311d1:17 dk.dst 6ff0e688-6abb-4688-bc8b-2c90e6e311d1 17 dk.dst f31bb775-df92-480b-87d7-ad797884d05d 2 Category 92.2 urn:ddi:dk.dst:bde328b6-815a-48d0-8767-a55fbf6746b4:17 dk.dst bde328b6-815a-48d0-8767-a55fbf6746b4 17 dk.dst 3a6f9bba-aefb-4c32-b9a0-a74a876cf082 2 Category 92.20 urn:ddi:dk.dst:6bdd8519-2dc5-4f72-844a-4222c98c5b17:17 dk.dst 6bdd8519-2dc5-4f72-844a-4222c98c5b17 17 dk.dst b9aad0c6-ae29-4398-a29e-1085f1e77a84 2 Category 92.20.10 urn:ddi:dk.dst:5ad72016-851d-4e8b-8f3e-886fabe9ed2b:17 dk.dst 5ad72016-851d-4e8b-8f3e-886fabe9ed2b 17 dk.dst b34f5922-dc4f-4928-bd94-ed1475a7cc2f 2 Category 92.20.20 urn:ddi:dk.dst:454fe4ec-2515-40d7-a44f-639239c15f4d:17 dk.dst 454fe4ec-2515-40d7-a44f-639239c15f4d 17 dk.dst 5d07bc95-6e70-4f04-9b6f-490d52a67cfe 2 Category 92.3 urn:ddi:dk.dst:0b99e702-6c53-489a-b069-2b53c3689e78:17 dk.dst 0b99e702-6c53-489a-b069-2b53c3689e78 17 dk.dst 06ba96ad-a941-4ffb-bb92-e7ddd4042810 2 Category 92.31 urn:ddi:dk.dst:48ff2496-cb3a-4b7d-9272-54f89bd7c383:17 dk.dst 48ff2496-cb3a-4b7d-9272-54f89bd7c383 17 dk.dst cf9a78ac-5108-4e3c-b8f1-7c5c697b3041 2 Category 92.31.10 urn:ddi:dk.dst:e22a032f-57ec-4f73-bf72-b7e5ee35d34b:17 dk.dst e22a032f-57ec-4f73-bf72-b7e5ee35d34b 17 dk.dst 2e6dd1e5-8550-4614-a6a5-8844f0c1a997 2 Category 92.31.20 urn:ddi:dk.dst:5b51ea64-fd0e-4bfc-a50c-934fa4707cbf:17 dk.dst 5b51ea64-fd0e-4bfc-a50c-934fa4707cbf 17 dk.dst 81408752-556e-464e-a3c3-dcf723cc0045 2 Category 92.32 urn:ddi:dk.dst:7479de9b-dbce-486f-ae6e-1385e9824e9e:17 dk.dst 7479de9b-dbce-486f-ae6e-1385e9824e9e 17 dk.dst bea577fb-b3b3-4136-b837-2c3c8542da03 2 Category 92.32.00 urn:ddi:dk.dst:7a86b1d9-1f62-44e8-85c4-6cf685d0f625:17 dk.dst 7a86b1d9-1f62-44e8-85c4-6cf685d0f625 17 dk.dst 9a5f7d31-4d5f-400d-b318-322b100f3900 2 Category 92.33 urn:ddi:dk.dst:9eaad790-76ff-4d78-9815-a13475d4fb1b:17 dk.dst 9eaad790-76ff-4d78-9815-a13475d4fb1b 17 dk.dst 42315eac-e077-4a47-880a-f7524f22c3ba 2 Category 92.33.00 urn:ddi:dk.dst:67cc5963-4e1d-4dcc-9e3e-1176f71de507:17 dk.dst 67cc5963-4e1d-4dcc-9e3e-1176f71de507 17 dk.dst 68ac8985-3fd9-4e45-aa0a-cc24b9ec9be1 2 Category 92.34 urn:ddi:dk.dst:c32b7148-dbe9-4304-b8bf-ab06f36d7b69:17 dk.dst c32b7148-dbe9-4304-b8bf-ab06f36d7b69 17 dk.dst 30fe5a46-c95f-42d5-9b6f-f860ea718522 2 Category 92.34.00 urn:ddi:dk.dst:e205c49f-4527-4956-9a18-184c62df2181:17 dk.dst e205c49f-4527-4956-9a18-184c62df2181 17 dk.dst cf50148d-0295-4ab8-8f51-beccae2c33e2 2 Category 92.4 urn:ddi:dk.dst:a0bc356c-aa40-4add-bac3-ea4c67f6b893:17 dk.dst a0bc356c-aa40-4add-bac3-ea4c67f6b893 17 dk.dst 199a4300-6ef5-4a01-8da6-23f85d42cf62 2 Category 92.40 urn:ddi:dk.dst:9f6194f5-9017-41da-bc7f-7b9eaa5f8c41:17 dk.dst 9f6194f5-9017-41da-bc7f-7b9eaa5f8c41 17 dk.dst 01d08d14-b936-4285-9eac-0f6da4458300 2 Category 92.40.00 urn:ddi:dk.dst:253ac405-8452-49c2-b92e-048f5332991e:17 dk.dst 253ac405-8452-49c2-b92e-048f5332991e 17 dk.dst 7688348e-93c3-4e8c-93fa-b6cc839ff640 2 Category 92.5 urn:ddi:dk.dst:9f45bd9b-bdb2-47ed-b5bf-825fbfa80072:17 dk.dst 9f45bd9b-bdb2-47ed-b5bf-825fbfa80072 17 dk.dst 641394b1-76e6-45ae-ae89-d3e11b9ea203 2 Category 92.51 urn:ddi:dk.dst:6268b1e8-6351-47be-bbc9-2660ee730d96:17 dk.dst 6268b1e8-6351-47be-bbc9-2660ee730d96 17 dk.dst 58b016b6-8651-46d7-935a-2f5ecb0c7522 2 Category 92.51.10 urn:ddi:dk.dst:b6d7abca-250a-436c-ac0a-11b3dca0dac8:17 dk.dst b6d7abca-250a-436c-ac0a-11b3dca0dac8 17 dk.dst 37e8b750-4471-4752-9e74-1e9831e95f8a 2 Category 92.51.20 urn:ddi:dk.dst:886b64af-2b76-430e-b238-306cb41c3e44:17 dk.dst 886b64af-2b76-430e-b238-306cb41c3e44 17 dk.dst efc1b1d7-9ca7-4b8d-9ded-2a4e412cada5 2 Category 92.51.30 urn:ddi:dk.dst:1fbc8719-5d46-4d58-b28a-5765395b9601:17 dk.dst 1fbc8719-5d46-4d58-b28a-5765395b9601 17 dk.dst a5888dd3-39c3-4037-9353-6f677a32188d 2 Category 92.52 urn:ddi:dk.dst:5ea6b8c9-e1e6-4948-9a87-15a7f0ccc5b8:17 dk.dst 5ea6b8c9-e1e6-4948-9a87-15a7f0ccc5b8 17 dk.dst 3db91494-d415-4e8b-a324-25b33ccafb1a 2 Category 92.52.00 urn:ddi:dk.dst:b704e36f-778c-4b31-ae3c-8a81c9719afb:17 dk.dst b704e36f-778c-4b31-ae3c-8a81c9719afb 17 dk.dst 373adea9-f4a4-4ed5-a442-146add35cd22 2 Category 92.53 urn:ddi:dk.dst:7c65bb64-e776-46b4-8907-7063a0d0d606:17 dk.dst 7c65bb64-e776-46b4-8907-7063a0d0d606 17 dk.dst 1ff2f63e-4aa9-41e5-a43e-ce82ff5826d3 2 Category 92.53.00 urn:ddi:dk.dst:312a65f2-27db-4a35-aeb6-e674f16dc391:17 dk.dst 312a65f2-27db-4a35-aeb6-e674f16dc391 17 dk.dst 883aaa26-bb9f-4a26-899c-463155624205 2 Category 92.6 urn:ddi:dk.dst:2f612f94-4b7a-4f76-be99-4e7a1703acb0:17 dk.dst 2f612f94-4b7a-4f76-be99-4e7a1703acb0 17 dk.dst 478e9fc0-1ed3-4e6d-9ebe-4763e3d09702 2 Category 92.61 urn:ddi:dk.dst:876e126d-e5e7-4371-8e9f-219c95453fc4:17 dk.dst 876e126d-e5e7-4371-8e9f-219c95453fc4 17 dk.dst 592a945c-e01f-4797-92dd-6cb51a74e303 2 Category 92.61.10 urn:ddi:dk.dst:e1b7d6bc-1dfa-4c62-9bea-c28fc09f9c31:17 dk.dst e1b7d6bc-1dfa-4c62-9bea-c28fc09f9c31 17 dk.dst 7b153707-263d-4e70-aaea-53e5a1e51c0f 2 Category 92.61.90 urn:ddi:dk.dst:45f77d6e-f935-4036-9b38-708b1c034191:17 dk.dst 45f77d6e-f935-4036-9b38-708b1c034191 17 dk.dst 7e4c3f3c-1002-4ebe-bd03-6aacdebd97dd 2 Category 92.62 urn:ddi:dk.dst:43ba157e-b355-44e7-bfc7-8cd020cc52bb:17 dk.dst 43ba157e-b355-44e7-bfc7-8cd020cc52bb 17 dk.dst c880272f-d50b-4261-accd-491d2886ec58 2 Category 92.62.10 urn:ddi:dk.dst:9465fea0-58e0-4229-9222-6f8e7da00274:17 dk.dst 9465fea0-58e0-4229-9222-6f8e7da00274 17 dk.dst 38dddb16-4e40-46b2-a2ef-20de534e1b77 2 Category 92.62.20 urn:ddi:dk.dst:e9527a89-a463-4141-91df-74c2fd46d2ea:17 dk.dst e9527a89-a463-4141-91df-74c2fd46d2ea 17 dk.dst fd144701-c9fa-448b-8a00-95d9d78ce6f0 2 Category 92.62.90 urn:ddi:dk.dst:f89b9787-0e1a-47bf-a963-b233b9ccafb7:17 dk.dst f89b9787-0e1a-47bf-a963-b233b9ccafb7 17 dk.dst c6e2c819-d08f-43dd-b8bf-8bf5d152f89a 2 Category 92.7 urn:ddi:dk.dst:e2412254-f908-429d-a3f7-9f248efd9caa:17 dk.dst e2412254-f908-429d-a3f7-9f248efd9caa 17 dk.dst f29ec86d-3318-466e-add5-a56c40a313b6 2 Category 92.71 urn:ddi:dk.dst:0251d79a-b6f7-4a6c-afbe-257c9703d0b5:17 dk.dst 0251d79a-b6f7-4a6c-afbe-257c9703d0b5 17 dk.dst e80cd018-5352-4616-ad80-e04ab7aaede6 2 Category 92.71.00 urn:ddi:dk.dst:f544ebcb-f3c6-4cc5-a295-1decbbed0611:17 dk.dst f544ebcb-f3c6-4cc5-a295-1decbbed0611 17 dk.dst 543ed33a-6503-4be0-bdc0-d5cc2cd567ea 2 Category 92.72 urn:ddi:dk.dst:060c85c5-ef06-4d84-bf90-238dd0e1f240:17 dk.dst 060c85c5-ef06-4d84-bf90-238dd0e1f240 17 dk.dst 0eba9382-d636-4d66-867d-bc170c6bac40 2 Category 92.72.00 urn:ddi:dk.dst:39cb1907-0ea9-4243-a7fd-aae064235148:17 dk.dst 39cb1907-0ea9-4243-a7fd-aae064235148 17 dk.dst 1a592f61-cf94-49b6-b4d3-7c4ce7e074b5 2 Category 93 urn:ddi:dk.dst:db332185-1ceb-46b6-8a7d-7a315b31039d:17 dk.dst db332185-1ceb-46b6-8a7d-7a315b31039d 17 dk.dst 07108e00-cdaf-42c1-85b1-b9a4475905d6 2 Category 93.0 urn:ddi:dk.dst:5fd39952-402d-4ffb-94e4-3b30b87cdd25:17 dk.dst 5fd39952-402d-4ffb-94e4-3b30b87cdd25 17 dk.dst 2739aba1-7c7c-4b42-b44d-92f2d39a4f75 2 Category 93.01 urn:ddi:dk.dst:ee2cf7fe-6493-4b07-a4eb-f5f416a1996d:17 dk.dst ee2cf7fe-6493-4b07-a4eb-f5f416a1996d 17 dk.dst c91a17ac-8cde-48f1-8fe4-1e4d8d2f8dad 2 Category 93.01.10 urn:ddi:dk.dst:ed05cbde-f226-4b78-919b-0ab3d0f5a3b9:17 dk.dst ed05cbde-f226-4b78-919b-0ab3d0f5a3b9 17 dk.dst 2dcc1c44-3e2a-4f23-b8bd-7433f2ea1f2b 2 Category 93.01.20 urn:ddi:dk.dst:7f4b751a-4567-468b-8d1d-459f3a80cedb:17 dk.dst 7f4b751a-4567-468b-8d1d-459f3a80cedb 17 dk.dst d95d3f0f-0c51-4de8-b86e-675c87985570 2 Category 93.01.30 urn:ddi:dk.dst:1a6d5a06-af31-4168-8f8a-e8f6e00f4989:17 dk.dst 1a6d5a06-af31-4168-8f8a-e8f6e00f4989 17 dk.dst e2e0b57c-254c-4855-be22-ec490230d2f7 2 Category 93.02 urn:ddi:dk.dst:fe45cbb8-87f0-4351-9128-57b24ddd30a0:17 dk.dst fe45cbb8-87f0-4351-9128-57b24ddd30a0 17 dk.dst 451b6271-86f6-4183-8ade-77367e524483 2 Category 93.02.10 urn:ddi:dk.dst:432a5d98-9464-4420-9ad3-3a460c777298:17 dk.dst 432a5d98-9464-4420-9ad3-3a460c777298 17 dk.dst dfadcf64-bbfc-4dfd-8b89-bc3e782bf626 2 Category 93.02.20 urn:ddi:dk.dst:fa55bdb7-a96c-45b4-8217-252dda39e39c:17 dk.dst fa55bdb7-a96c-45b4-8217-252dda39e39c 17 dk.dst 8f1b7383-9aed-494e-ad90-d130fbe49d80 2 Category 93.03 urn:ddi:dk.dst:e2db3eba-f827-44a9-a444-c6c6f67088fa:17 dk.dst e2db3eba-f827-44a9-a444-c6c6f67088fa 17 dk.dst 1aaf1568-b16b-4510-baca-33fbc33fec53 2 Category 93.03.10 urn:ddi:dk.dst:d0d3f8c1-acf8-4542-93ba-06c57ff80ce4:17 dk.dst d0d3f8c1-acf8-4542-93ba-06c57ff80ce4 17 dk.dst c11b1f3e-132e-4970-b5b5-769bd89ef1cb 2 Category 93.03.20 urn:ddi:dk.dst:949bf859-a180-4e64-83bf-8f22cc509574:17 dk.dst 949bf859-a180-4e64-83bf-8f22cc509574 17 dk.dst 70d8bd33-816d-4d61-b99e-26ff34ad606c 2 Category 93.04 urn:ddi:dk.dst:21d34672-1f72-4cff-91c2-752d6ffe2036:17 dk.dst 21d34672-1f72-4cff-91c2-752d6ffe2036 17 dk.dst f45dfbbc-5ad0-4805-9467-ccf794a45963 2 Category 93.04.00 urn:ddi:dk.dst:8c4b44f5-dc1d-4579-8cf6-5115bed4596d:17 dk.dst 8c4b44f5-dc1d-4579-8cf6-5115bed4596d 17 dk.dst d5023bbb-de10-4d65-9a18-05900024eab1 2 Category 93.05 urn:ddi:dk.dst:9b37a570-63b9-43ff-af97-f3c01d3907d5:17 dk.dst 9b37a570-63b9-43ff-af97-f3c01d3907d5 17 dk.dst 85a7b2ca-edc2-4e7d-92f6-46159077b45a 2 Category 93.05.00 urn:ddi:dk.dst:709cc557-0b96-4425-876a-968c3812e539:17 dk.dst 709cc557-0b96-4425-876a-968c3812e539 17 dk.dst f8a19eda-4270-48dd-b37f-d8f044730471 2 Category P urn:ddi:dk.dst:96c13f98-4c3e-452c-9b2a-2a97563c3540:17 dk.dst 96c13f98-4c3e-452c-9b2a-2a97563c3540 17 dk.dst 56720ed0-429e-4de4-b44b-1db97a0e70ae 2 Category 95 urn:ddi:dk.dst:21e41908-2c24-4ccb-b9cc-ff71d8f99a6c:17 dk.dst 21e41908-2c24-4ccb-b9cc-ff71d8f99a6c 17 dk.dst 9a82c413-0ba6-490f-b4d1-5b82830aaac1 2 Category 95.0 urn:ddi:dk.dst:3301dcb3-6df3-4488-b71d-d8946cdf8288:17 dk.dst 3301dcb3-6df3-4488-b71d-d8946cdf8288 17 dk.dst 1744882d-776a-4efe-9b99-2fcd42b2f1ca 2 Category 95.00 urn:ddi:dk.dst:02a195af-2914-475b-a452-e949b975e9d8:17 dk.dst 02a195af-2914-475b-a452-e949b975e9d8 17 dk.dst d8b07dd3-61f8-4fab-b14f-ac1401ef097d 2 Category 95.00.00 urn:ddi:dk.dst:6de57203-3169-47fe-b063-94acd5b0095c:17 dk.dst 6de57203-3169-47fe-b063-94acd5b0095c 17 dk.dst 3fab9d98-dc6c-4105-b971-1b18f7dedd83 2 Category 98 urn:ddi:dk.dst:897a7329-d3b2-441b-9239-839fe84848f7:17 dk.dst 897a7329-d3b2-441b-9239-839fe84848f7 17 dk.dst b857dfa8-4fc6-4fc4-9242-f7db3c415cae 2 Category 98.0 urn:ddi:dk.dst:43f54cc5-97bd-4ec3-a198-82ff338ec76f:17 dk.dst 43f54cc5-97bd-4ec3-a198-82ff338ec76f 17 dk.dst b4676a5a-38e5-480b-bef1-677a4ab9b890 2 Category 98.00 urn:ddi:dk.dst:cc503e09-1c3a-4325-8af2-103659ad0e33:17 dk.dst cc503e09-1c3a-4325-8af2-103659ad0e33 17 dk.dst 214cdebc-cd82-45fb-ab84-47a38e15545b 2 Category 98.00.00 urn:ddi:dk.dst:58639278-02f1-4206-939a-1167145705ae:17 dk.dst 58639278-02f1-4206-939a-1167145705ae 17 dk.dst 95bd9948-0527-4f13-99fd-c076d03c7cb6 2 Category Q urn:ddi:dk.dst:9b57dc83-2160-44bf-a659-7417f3e38150:17 dk.dst 9b57dc83-2160-44bf-a659-7417f3e38150 17 dk.dst d1b2eda6-a807-47c6-9d68-79e32b09a2df 2 Category 99 urn:ddi:dk.dst:a41b71ed-6afc-4015-9174-89924ba2c57a:17 dk.dst a41b71ed-6afc-4015-9174-89924ba2c57a 17 dk.dst 3f336729-5676-4340-ba8a-c48b18790ef2 2 Category 99.0 urn:ddi:dk.dst:57d544cb-da79-44b6-a275-6ded3b414d14:17 dk.dst 57d544cb-da79-44b6-a275-6ded3b414d14 17 dk.dst 6a56016b-f575-4fa5-abf4-4fb1a54580c2 2 Category 99.00 urn:ddi:dk.dst:5b8ffd5f-8f8a-4c40-9f14-84d70a99c488:17 dk.dst 5b8ffd5f-8f8a-4c40-9f14-84d70a99c488 17 dk.dst e1a2ddc7-9f4e-4747-84fb-98e388a93ae4 2 Category 99.00.00 urn:ddi:dk.dst:e1210b11-1fd5-4d0d-b5c3-644da88811c6:17 dk.dst e1210b11-1fd5-4d0d-b5c3-644da88811c6 17 attatchment_da Dansk Brancekode DB03 http://colectica:25233/File/9c06baa8-4f12-422d-a184-da60b592226a application/pdf urn:ddi:dk.dst:0fb4345a-fd80-4c2e-b21d-e7a1d679308d:17 dk.dst 0fb4345a-fd80-4c2e-b21d-e7a1d679308d 17 attatchment_da Nøgle mellem DB03 og DB07 http://colectica:25233/File/6eaa2453-4a1c-4ef8-82e5-ae505bc0daa9 application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet urn:ddi:dk.dst:b642ffbb-1bc1-4b88-a994-45f7ae0f94c1:17 dk.dst b642ffbb-1bc1-4b88-a994-45f7ae0f94c1 17 attatchment_da Titelændringer i DB03 i forhold til DB93 http://colectica:25233/File/a2cb4daa-022c-41ac-b28e-ab6bfe97134a application/pdf urn:ddi:dk.dst:2c0e89dd-b0d3-4534-a6c6-9ea4dca16169:17 dk.dst 2c0e89dd-b0d3-4534-a6c6-9ea4dca16169 17 csv_da a76ad226-6725-48fe-a990-aec844e64046csv_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/a76ad226-6725-48fe-a990-aec844e64046csv_da urn:ddi:dk.dst:b2bfaf1d-9dc3-4145-b29e-f190f0290610:17 dk.dst b2bfaf1d-9dc3-4145-b29e-f190f0290610 17 ddi_da a76ad226-6725-48fe-a990-aec844e64046ddi_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/a76ad226-6725-48fe-a990-aec844e64046ddi_da urn:ddi:dk.dst:160736f9-f042-4c3b-bd11-a27d99441e2d:2 dk.dst 160736f9-f042-4c3b-bd11-a27d99441e2d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Dansk Branchekode DB03, v.1.0:2003 Adding Classification -- Dansk Branchekode DB03, v.1.0:2003 Landbrug, jagt og skovbrug Landbrug, jagt og skovbrug urn:ddi:dk.dst:8a2c78b7-cedc-47b7-a9f5-f525893c6d41:2 dk.dst 8a2c78b7-cedc-47b7-a9f5-f525893c6d41 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True