dk.dst 20d8d2a8-0ad2-46e9-93b3-89b120dd7795 9 CodeList urn:ddi:dk.dst:20d8d2a8-0ad2-46e9-93b3-89b120dd7795:9 dk.dst 20d8d2a8-0ad2-46e9-93b3-89b120dd7795 9 extension:type cm:StatisticalClassification cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2019-01-01T00:00:00","Year":2019,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2019-01-01"} cm:IsCurrent True cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} cm:MaintenanceUnit {"da":""} cm:ContactPerson {"da":"RKR","en":"RKR"} DSTLM01\rkr LANDE_ISO_V1_2019 LANDE_ISO_V1_2019 Lande (ISO 3166), v1:2019 Countries (ISO 3166), v1:2019 [ISO 3166](https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html) er en international standard for landekoder og subnationale inddelinger. Formålet med ISO 3166 er at definere internationalt anerkendte koder af bogstaver og/eller tal, som kan anvendes til at referere til lande og subnationale områder. Standarden definerer dog ikke landenavne - denne information stammer fra FN. [ISO 3166](https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html) is the International Standard for country codes and codes for their subdivisions. The purpose of ISO 3166 is to define internationally recognised codes of letters and/or numbers that we can use when we refer to countries and subdivisions. However, it does not define the names of countries – this information comes from the United Nations. urn:ddi:dk.dst:96e5737b-a71b-4bd4-802f-c48d7300e0e0:9 dk.dst 96e5737b-a71b-4bd4-802f-c48d7300e0e0 9 dk.dst 6f34290c-568d-493d-a434-3e59646a7456 2 Category AF urn:ddi:dk.dst:721e141b-3d07-499b-8b24-0b08005bd7d9:9 dk.dst 721e141b-3d07-499b-8b24-0b08005bd7d9 9 dk.dst a01d4f89-eb2f-4175-bcf1-e4a8ecb59275 2 Category AL urn:ddi:dk.dst:e0416519-7938-4604-8f36-ebda7e708e6a:9 dk.dst e0416519-7938-4604-8f36-ebda7e708e6a 9 dk.dst ae31163a-2392-44ce-9688-2d270606d7a0 2 Category DZ urn:ddi:dk.dst:c6fabadb-97ff-4f18-af5c-65fc7981b8cb:9 dk.dst c6fabadb-97ff-4f18-af5c-65fc7981b8cb 9 dk.dst 82da26b2-2404-469a-b1f0-0aabdfd7b828 3 Category AS urn:ddi:dk.dst:65029f92-20f2-46f5-adac-90856115fa4e:9 dk.dst 65029f92-20f2-46f5-adac-90856115fa4e 9 dk.dst 088da7a2-ae09-4636-bfd9-7e93c0f684ad 2 Category VI urn:ddi:dk.dst:5e10375f-c412-4361-83c8-4dbcb9eab7b7:9 dk.dst 5e10375f-c412-4361-83c8-4dbcb9eab7b7 9 dk.dst f55ddbe8-7b4f-4581-b1fb-56ec0dd03990 2 Category AD urn:ddi:dk.dst:a984f73c-e088-4833-857d-f9a66a29f753:9 dk.dst a984f73c-e088-4833-857d-f9a66a29f753 9 dk.dst 5271dc91-4adb-4e74-8e6e-52a08d05dedd 2 Category AO urn:ddi:dk.dst:16c589d0-6a03-43e0-854e-0f3465aa3aa6:9 dk.dst 16c589d0-6a03-43e0-854e-0f3465aa3aa6 9 dk.dst 921d9ae4-69fa-49a2-8e1e-48f22276c9dd 2 Category AI urn:ddi:dk.dst:9a7b8952-55c3-4023-83ed-986b3883b71e:9 dk.dst 9a7b8952-55c3-4023-83ed-986b3883b71e 9 dk.dst 2313fc4e-3aa6-4ad4-a173-c6b7ea98ff87 2 Category AQ urn:ddi:dk.dst:ab18fcb8-b583-4290-8d87-4e6fac75deba:9 dk.dst ab18fcb8-b583-4290-8d87-4e6fac75deba 9 dk.dst 214bf252-a09b-4d53-9865-e22ea7177178 2 Category AG urn:ddi:dk.dst:bf789b17-e53c-45b7-a76a-b9020e464153:9 dk.dst bf789b17-e53c-45b7-a76a-b9020e464153 9 dk.dst 703efb22-bf1d-4632-8a59-25a7e12ac1ae 2 Category AR urn:ddi:dk.dst:9211b452-939e-4b52-8611-1d0ad787613f:9 dk.dst 9211b452-939e-4b52-8611-1d0ad787613f 9 dk.dst d3b3ea17-1213-4072-a05e-e053b759cc13 2 Category AM urn:ddi:dk.dst:ba0522a4-5a95-4a8a-a217-047308905592:9 dk.dst ba0522a4-5a95-4a8a-a217-047308905592 9 dk.dst d4ccc7ab-9e97-4d12-9587-10e9d303b7f8 2 Category AW urn:ddi:dk.dst:e117f1ee-da5b-4f28-a945-3b00456d8cd2:9 dk.dst e117f1ee-da5b-4f28-a945-3b00456d8cd2 9 dk.dst 835426b8-b33b-4e3c-bb58-688ab68021ef 2 Category AZ urn:ddi:dk.dst:e48597d7-d1b4-4b9b-86e7-85d7c1bc7ba6:9 dk.dst e48597d7-d1b4-4b9b-86e7-85d7c1bc7ba6 9 dk.dst d4268358-f9ab-4e37-8f82-4f818dd62d40 2 Category AU urn:ddi:dk.dst:2de26770-dd2c-4155-bbcb-88bf1046ecfc:9 dk.dst 2de26770-dd2c-4155-bbcb-88bf1046ecfc 9 dk.dst c4048055-56bd-4913-a0c3-1370c7cc890a 2 Category BS urn:ddi:dk.dst:4fa5f051-713c-4e1a-bc3c-767ed9ad6212:9 dk.dst 4fa5f051-713c-4e1a-bc3c-767ed9ad6212 9 dk.dst 8384e0db-8dd7-4ee4-8601-b2d2a9274708 2 Category BH urn:ddi:dk.dst:fb07fc51-7527-43ca-b8c1-f2169cb2f595:9 dk.dst fb07fc51-7527-43ca-b8c1-f2169cb2f595 9 dk.dst fe8032a6-48df-4c4a-aba7-9f5188a98426 2 Category BD urn:ddi:dk.dst:f2a5f8e9-9f01-4135-9aa1-ec46d0071706:9 dk.dst f2a5f8e9-9f01-4135-9aa1-ec46d0071706 9 dk.dst b6eee534-1148-4257-aae3-bbea27379811 2 Category BB urn:ddi:dk.dst:ac398720-1a16-4e1f-b572-e419323069c9:9 dk.dst ac398720-1a16-4e1f-b572-e419323069c9 9 dk.dst 26b46402-d055-49e8-9603-53d9577a4b9e 2 Category BE urn:ddi:dk.dst:53e7d34e-6bf7-4af1-a62d-8861a940851f:9 dk.dst 53e7d34e-6bf7-4af1-a62d-8861a940851f 9 dk.dst 06e4d527-086c-478c-9e90-6af0dcc840fe 2 Category BZ urn:ddi:dk.dst:9ed53cf9-9ae8-4b03-baf0-afcfd4d7cf31:9 dk.dst 9ed53cf9-9ae8-4b03-baf0-afcfd4d7cf31 9 dk.dst d91de8ba-23dc-4b6f-9a61-7f7604ff664e 2 Category BJ urn:ddi:dk.dst:54420379-93a2-4b08-ad8f-9f12c34d5828:9 dk.dst 54420379-93a2-4b08-ad8f-9f12c34d5828 9 dk.dst dc25a42f-6916-498f-ba8b-a456a171b4af 2 Category BM urn:ddi:dk.dst:31db8978-7ca1-4d77-a027-50664ef81a24:9 dk.dst 31db8978-7ca1-4d77-a027-50664ef81a24 9 dk.dst a8ee3f56-e1ed-4356-82e1-ef733ad8ca79 2 Category BT urn:ddi:dk.dst:c2ab9233-5dac-4512-9f0a-19096ba6529d:9 dk.dst c2ab9233-5dac-4512-9f0a-19096ba6529d 9 dk.dst 794354c4-f904-4a5f-acc0-748d008b130f 2 Category BO urn:ddi:dk.dst:a60322c3-2df6-4a03-86e6-ef8d1c9158db:9 dk.dst a60322c3-2df6-4a03-86e6-ef8d1c9158db 9 dk.dst cff8f6d9-4afd-455a-a849-45b33e164178 2 Category BQ urn:ddi:dk.dst:4b41d239-1299-49d4-b7b1-5bc123779fba:9 dk.dst 4b41d239-1299-49d4-b7b1-5bc123779fba 9 dk.dst 7bd9fd4e-7359-4c72-82c9-913abf941620 2 Category BA urn:ddi:dk.dst:f4a5ef22-4b8c-4435-ab57-d9a459377e2b:9 dk.dst f4a5ef22-4b8c-4435-ab57-d9a459377e2b 9 dk.dst 7cdd6a1b-ddb5-41ab-956c-a51228bb6126 2 Category BW urn:ddi:dk.dst:214ee813-eb4b-441c-8413-adde95097ebc:9 dk.dst 214ee813-eb4b-441c-8413-adde95097ebc 9 dk.dst b70090a0-3911-476f-a157-e816d0180727 2 Category BV urn:ddi:dk.dst:ae68523e-2c5f-4ae6-bad2-f8b129e34b9f:9 dk.dst ae68523e-2c5f-4ae6-bad2-f8b129e34b9f 9 dk.dst adbe97d4-03da-4f10-b374-204a03a691fd 2 Category BR urn:ddi:dk.dst:4abeb264-4878-4021-9a7e-4377f137aefb:9 dk.dst 4abeb264-4878-4021-9a7e-4377f137aefb 9 dk.dst d950e8b8-620f-4818-824b-38b3d58b4e29 2 Category IO urn:ddi:dk.dst:98f78877-c186-4e73-aea1-e968d9933eef:9 dk.dst 98f78877-c186-4e73-aea1-e968d9933eef 9 dk.dst 1ac413d7-34c1-494f-bfad-f0fdc69b6ec4 2 Category VG urn:ddi:dk.dst:e8687b89-2be4-44cc-87bb-28b7ee1c4277:9 dk.dst e8687b89-2be4-44cc-87bb-28b7ee1c4277 9 dk.dst 235b08b6-e12e-46d3-9aab-3f197ada36f1 2 Category BN urn:ddi:dk.dst:62022526-4a2b-4ef9-aa59-62d28b8ab393:9 dk.dst 62022526-4a2b-4ef9-aa59-62d28b8ab393 9 dk.dst 79f303c3-acf7-409b-9e75-9e5eb3b395fb 2 Category BG urn:ddi:dk.dst:8e58679f-0bd8-4ff7-b29d-d408d459b170:9 dk.dst 8e58679f-0bd8-4ff7-b29d-d408d459b170 9 dk.dst ee8ad85e-7003-4193-8ec7-827de8db5698 2 Category BF urn:ddi:dk.dst:8d7616ae-96e4-47df-9363-4803202d5f37:9 dk.dst 8d7616ae-96e4-47df-9363-4803202d5f37 9 dk.dst 21fd4f0d-1dfc-4bf5-a41d-5cf02c9d7d00 2 Category BI urn:ddi:dk.dst:315e8254-1d20-4e38-b9fa-d1a1d97a18b5:9 dk.dst 315e8254-1d20-4e38-b9fa-d1a1d97a18b5 9 dk.dst e690ac37-bd27-4384-a48a-33867104bbbc 2 Category KH urn:ddi:dk.dst:0f578042-5f13-4b4f-91f1-23f1c2fc241e:9 dk.dst 0f578042-5f13-4b4f-91f1-23f1c2fc241e 9 dk.dst de8ecf0f-2a34-4553-aa3a-ab82b19389c1 2 Category CM urn:ddi:dk.dst:18f11254-16b4-49f1-b1c4-ca737424f19a:9 dk.dst 18f11254-16b4-49f1-b1c4-ca737424f19a 9 dk.dst 62215d79-d2dc-4027-9599-4fc31004b516 2 Category CA urn:ddi:dk.dst:199ff303-d52e-4e39-9008-ab3dc46cb978:9 dk.dst 199ff303-d52e-4e39-9008-ab3dc46cb978 9 dk.dst 4fac3d57-682d-4184-89b3-aa813ff7f97b 2 Category KY urn:ddi:dk.dst:ea33dba3-b564-40f7-8fd5-2510e6282f56:9 dk.dst ea33dba3-b564-40f7-8fd5-2510e6282f56 9 dk.dst fe7116c4-8979-493b-92c5-95ef8b58ac1a 2 Category CF urn:ddi:dk.dst:3c6dcdee-ceea-40c2-aca6-3403a3bf51b5:9 dk.dst 3c6dcdee-ceea-40c2-aca6-3403a3bf51b5 9 dk.dst 7af6379f-207e-4c61-a57f-5394c2a8b0f7 2 Category CL urn:ddi:dk.dst:c367466b-5262-488c-9d32-0e429ff5dc24:9 dk.dst c367466b-5262-488c-9d32-0e429ff5dc24 9 dk.dst f09d184a-b63a-4724-8fdc-3dd3006ff263 2 Category CC urn:ddi:dk.dst:acdb6007-d52e-499f-bfaf-bbee5e49ef8b:9 dk.dst acdb6007-d52e-499f-bfaf-bbee5e49ef8b 9 dk.dst 1cc37730-2c76-4fba-b84e-62b5b7221635 2 Category CO urn:ddi:dk.dst:617af031-0362-444f-a354-b434d95dbea1:9 dk.dst 617af031-0362-444f-a354-b434d95dbea1 9 dk.dst 147ed0bd-a8e3-4bde-a723-2e198909f7b3 2 Category KM urn:ddi:dk.dst:4048d0f9-e168-4ae0-9fbb-982cd357e551:9 dk.dst 4048d0f9-e168-4ae0-9fbb-982cd357e551 9 dk.dst 789b5957-7491-41dc-8210-4014876de5b1 2 Category CD urn:ddi:dk.dst:c2052f27-b57c-4794-b374-75fa523a447e:9 dk.dst c2052f27-b57c-4794-b374-75fa523a447e 9 dk.dst c67665a6-4458-4320-8f2b-bf4a9058f5b0 2 Category CG urn:ddi:dk.dst:adea0c89-a266-4909-bb61-bf787ddd88a2:9 dk.dst adea0c89-a266-4909-bb61-bf787ddd88a2 9 dk.dst f38370f1-2e7b-4085-814a-5b02ffab07bc 2 Category CK urn:ddi:dk.dst:374f50e5-0b15-49b5-8cdb-e920002c8a0a:9 dk.dst 374f50e5-0b15-49b5-8cdb-e920002c8a0a 9 dk.dst 572ba753-b880-49bf-b37f-d93998f23f45 2 Category CR urn:ddi:dk.dst:797c5b2c-cd76-4ceb-80cf-61e0f235dd29:9 dk.dst 797c5b2c-cd76-4ceb-80cf-61e0f235dd29 9 dk.dst 758a7686-700f-4785-8fd1-a68b7395dd20 2 Category CU urn:ddi:dk.dst:99975c34-a026-4188-8079-2f1030ba941e:9 dk.dst 99975c34-a026-4188-8079-2f1030ba941e 9 dk.dst 1e7cafb4-6a38-4c39-9a40-79bff44baf6e 2 Category CW urn:ddi:dk.dst:2ef2054c-20fb-403a-be4c-f9bc77991eed:9 dk.dst 2ef2054c-20fb-403a-be4c-f9bc77991eed 9 dk.dst 8b1dee4a-e227-441e-80cb-bb420e6f2478 2 Category CY urn:ddi:dk.dst:e069b727-78d8-4a4b-a88d-c20974da8c51:9 dk.dst e069b727-78d8-4a4b-a88d-c20974da8c51 9 dk.dst 660be830-22ee-434e-a83f-c4cda20c1b78 2 Category DK urn:ddi:dk.dst:66d34d63-70fc-4c1b-b1c9-50f83590bc43:9 dk.dst 66d34d63-70fc-4c1b-b1c9-50f83590bc43 9 dk.dst e7f2a4bd-d673-4cee-b69e-068078f2de18 2 Category DJ urn:ddi:dk.dst:41aee0c5-2aa5-4a20-93fc-c4a6b6961806:9 dk.dst 41aee0c5-2aa5-4a20-93fc-c4a6b6961806 9 dk.dst 14d98e4a-bf5d-4d05-ba01-8174d22483ad 2 Category DM urn:ddi:dk.dst:a4c182b2-3598-4e19-bc21-42bc3bce694b:9 dk.dst a4c182b2-3598-4e19-bc21-42bc3bce694b 9 dk.dst 83fa5901-be66-429e-97f5-4b2108e8d58e 2 Category DO urn:ddi:dk.dst:9d781fcb-6d92-4807-82a3-6264567946fb:9 dk.dst 9d781fcb-6d92-4807-82a3-6264567946fb 9 dk.dst 8fe2e625-4ac0-4691-b593-633ec39b4e4e 2 Category EC urn:ddi:dk.dst:5864537e-f54e-42bc-b2d0-7d127e52573b:9 dk.dst 5864537e-f54e-42bc-b2d0-7d127e52573b 9 dk.dst efcfc51c-a40b-43da-9267-3944e08602aa 2 Category EG urn:ddi:dk.dst:f797740f-029e-480f-b172-f96ca98a5df5:9 dk.dst f797740f-029e-480f-b172-f96ca98a5df5 9 dk.dst 6d3cb5b7-5902-4876-a456-59527c9f3355 2 Category SV urn:ddi:dk.dst:2df25bbd-1bfd-4c39-9fc2-fa535cbe266d:9 dk.dst 2df25bbd-1bfd-4c39-9fc2-fa535cbe266d 9 dk.dst f43d5b92-8416-4000-b24e-f6b66ffcc8a6 2 Category CI urn:ddi:dk.dst:8820b379-a0bf-45bd-8040-410ef0bdd45a:9 dk.dst 8820b379-a0bf-45bd-8040-410ef0bdd45a 9 dk.dst 7e83b779-6783-4812-b8ac-60a4af67a49a 2 Category ER urn:ddi:dk.dst:c054a763-b870-40bb-bf20-31c3db663353:9 dk.dst c054a763-b870-40bb-bf20-31c3db663353 9 dk.dst 8ca23f66-0704-40aa-851e-8b01b8eefcc4 2 Category EE urn:ddi:dk.dst:8dcac4c2-1c73-490d-9787-6ab812896263:9 dk.dst 8dcac4c2-1c73-490d-9787-6ab812896263 9 dk.dst 172550ed-8c97-4a40-a8b8-19f83c052168 2 Category ET urn:ddi:dk.dst:052aadff-efec-4d22-b430-3866e72c96f8:9 dk.dst 052aadff-efec-4d22-b430-3866e72c96f8 9 dk.dst c9ce47ff-41bb-4d7c-98f8-bc909b6fd8f7 2 Category FK urn:ddi:dk.dst:de04a1d3-9fec-4158-8fcb-65f1b4657a17:9 dk.dst de04a1d3-9fec-4158-8fcb-65f1b4657a17 9 dk.dst d289f811-7220-45a1-bfff-a610684efbe6 2 Category FJ urn:ddi:dk.dst:6ffa7d24-b8e9-403e-a9e6-adbdf5aee110:9 dk.dst 6ffa7d24-b8e9-403e-a9e6-adbdf5aee110 9 dk.dst b0fa1c9b-95e3-4331-85a6-b3a1198eab24 2 Category PH urn:ddi:dk.dst:2d05086e-df4a-4a09-8138-40c8fcf7fee0:9 dk.dst 2d05086e-df4a-4a09-8138-40c8fcf7fee0 9 dk.dst bac4b543-4a26-43a9-834a-1d22472744d1 2 Category FI urn:ddi:dk.dst:ca09e6e8-2e8a-4fcb-abff-9d9f72389ee3:9 dk.dst ca09e6e8-2e8a-4fcb-abff-9d9f72389ee3 9 dk.dst c0315495-a418-444e-abb4-c93052498f78 2 Category AE urn:ddi:dk.dst:0f4d36db-fec1-4df2-8da4-6593b38d666a:9 dk.dst 0f4d36db-fec1-4df2-8da4-6593b38d666a 9 dk.dst 33af92a5-4dde-49fd-8825-4e539619fb1f 2 Category FR urn:ddi:dk.dst:f700371f-afd4-45fc-a587-e70f09b81925:9 dk.dst f700371f-afd4-45fc-a587-e70f09b81925 9 dk.dst 1e1185b7-e7c1-4769-a4ff-f81bc6882ab4 2 Category GF urn:ddi:dk.dst:8ffd94a2-1622-4ad5-9546-897c981b46db:9 dk.dst 8ffd94a2-1622-4ad5-9546-897c981b46db 9 dk.dst cb979355-cf74-4fad-af8e-407d5851bcd8 2 Category PF urn:ddi:dk.dst:e0139d2c-0d0a-4b08-b62b-5980de911e61:9 dk.dst e0139d2c-0d0a-4b08-b62b-5980de911e61 9 dk.dst 4acb1cff-2964-4c7c-b85b-6dccd1d1bea1 2 Category TF urn:ddi:dk.dst:17c76909-701d-4270-9c42-d7c8775b4245:9 dk.dst 17c76909-701d-4270-9c42-d7c8775b4245 9 dk.dst 066f1f84-6c13-447f-95ad-40c8e052ba9a 2 Category FO urn:ddi:dk.dst:dec1e83b-5508-4001-8aea-af1d722e4850:9 dk.dst dec1e83b-5508-4001-8aea-af1d722e4850 9 dk.dst 45680303-7548-48ea-86af-3c4e65669240 2 Category GA urn:ddi:dk.dst:ad3867cf-4940-47e1-995f-4f9db1553bd0:9 dk.dst ad3867cf-4940-47e1-995f-4f9db1553bd0 9 dk.dst 771013a3-ff40-4c15-a432-4c21821d963c 2 Category GM urn:ddi:dk.dst:af3c4dd6-abef-4dd7-ac7a-df33904d9c99:9 dk.dst af3c4dd6-abef-4dd7-ac7a-df33904d9c99 9 dk.dst e20e12ef-37cd-4061-938d-faf8c5df1241 2 Category GE urn:ddi:dk.dst:ce36195e-84a1-42d4-941d-04ac742cee34:9 dk.dst ce36195e-84a1-42d4-941d-04ac742cee34 9 dk.dst 8860f224-f589-49a1-b7dd-d84e9cfe2e7a 2 Category GH urn:ddi:dk.dst:94ba9802-8a16-4631-a9dd-e56051c701bb:9 dk.dst 94ba9802-8a16-4631-a9dd-e56051c701bb 9 dk.dst bb64fad6-161c-448a-9845-caf645bbd8dd 2 Category GI urn:ddi:dk.dst:8dc753f6-53aa-4e11-b0d2-2f75306859d7:9 dk.dst 8dc753f6-53aa-4e11-b0d2-2f75306859d7 9 dk.dst a7a4406a-1e92-4701-9383-dfcb94a16c36 2 Category GD urn:ddi:dk.dst:8617a10f-0901-4022-9d11-90e1174c253c:9 dk.dst 8617a10f-0901-4022-9d11-90e1174c253c 9 dk.dst ea682fb2-140b-4246-ac78-be816a097673 2 Category GR urn:ddi:dk.dst:8a8211e2-659a-4019-8e30-1717640e7d56:9 dk.dst 8a8211e2-659a-4019-8e30-1717640e7d56 9 dk.dst aa4d8c1b-4bd6-425d-aec6-7e145297eb09 2 Category GL urn:ddi:dk.dst:331d43e0-369d-48f3-9d40-f8e381a43f28:9 dk.dst 331d43e0-369d-48f3-9d40-f8e381a43f28 9 dk.dst 44172be7-b6bc-40be-b36d-478ac7b20ecd 2 Category GP urn:ddi:dk.dst:62c08e81-8ab6-4ddf-b31e-c8dc6b7a66f8:9 dk.dst 62c08e81-8ab6-4ddf-b31e-c8dc6b7a66f8 9 dk.dst 3ef770c0-0fbd-45aa-bca5-38f7c4394102 2 Category GU urn:ddi:dk.dst:b8d1b53a-a790-4812-9602-67b97754433d:9 dk.dst b8d1b53a-a790-4812-9602-67b97754433d 9 dk.dst 1f5b3415-a739-4fc7-8291-83f02b94af9e 2 Category GT urn:ddi:dk.dst:fe07d4e5-a5d2-4d85-907a-a7466d4f4bc6:9 dk.dst fe07d4e5-a5d2-4d85-907a-a7466d4f4bc6 9 dk.dst d5dcc4ca-7f34-46b6-9549-3d2e6c985a2d 2 Category GG urn:ddi:dk.dst:bab166f8-ba2d-43b8-b904-53dee65c408e:9 dk.dst bab166f8-ba2d-43b8-b904-53dee65c408e 9 dk.dst 6e0e550c-7ded-4578-88c7-198446b74d5d 2 Category GN urn:ddi:dk.dst:fa927459-df95-4833-9d06-9c4464e3ad41:9 dk.dst fa927459-df95-4833-9d06-9c4464e3ad41 9 dk.dst 4a95952d-09d2-429f-ac25-e09fec7ab14a 2 Category GW urn:ddi:dk.dst:b969efee-c6ef-453d-aff9-038f9c0964fd:9 dk.dst b969efee-c6ef-453d-aff9-038f9c0964fd 9 dk.dst 531cd001-cc39-48ff-bda2-8ace3cfba20e 2 Category GY urn:ddi:dk.dst:6cf2790d-9d60-426c-9dd5-5722be771c0e:9 dk.dst 6cf2790d-9d60-426c-9dd5-5722be771c0e 9 dk.dst ca0d262a-ac7d-4151-84db-3bd4b3c86806 2 Category HT urn:ddi:dk.dst:9341f7c7-78de-47a7-a1c7-d5295cdc539f:9 dk.dst 9341f7c7-78de-47a7-a1c7-d5295cdc539f 9 dk.dst b3c8e4a0-77da-4051-bcb3-2d11d04761c1 2 Category HM urn:ddi:dk.dst:85911669-96e8-4790-9638-f63e46d27e01:9 dk.dst 85911669-96e8-4790-9638-f63e46d27e01 9 dk.dst 1c221688-3654-417c-aa6e-d57bf2ba3847 2 Category HN urn:ddi:dk.dst:9ad01ceb-5eea-491f-b03f-0353ad318cb9:9 dk.dst 9ad01ceb-5eea-491f-b03f-0353ad318cb9 9 dk.dst cc81ce5b-6143-41f4-9039-47e1fb22f8c5 2 Category HK urn:ddi:dk.dst:d18b27d5-a279-41a8-b7ec-8630c9da90a3:9 dk.dst d18b27d5-a279-41a8-b7ec-8630c9da90a3 9 dk.dst 5fea0456-6533-43ce-a03b-b9a0f63ec88c 2 Category BY urn:ddi:dk.dst:942891c7-0758-47b9-8e88-a6d70d014286:9 dk.dst 942891c7-0758-47b9-8e88-a6d70d014286 9 dk.dst 5f0b0616-d7e9-47d5-bbb2-4d24d0fce2c6 2 Category IN urn:ddi:dk.dst:decc7cfe-2a6e-4d76-8d3f-5aca3d083881:9 dk.dst decc7cfe-2a6e-4d76-8d3f-5aca3d083881 9 dk.dst 1381a98d-0372-4d3e-8b51-c340707eedcb 2 Category ID urn:ddi:dk.dst:bb9c699a-bbe6-421d-a99b-724418b52cbd:9 dk.dst bb9c699a-bbe6-421d-a99b-724418b52cbd 9 dk.dst 7fa44555-3385-4321-b943-2d7fed34cad3 2 Category IQ urn:ddi:dk.dst:c413ba34-68d5-498b-a0b1-f3cf75f909f4:9 dk.dst c413ba34-68d5-498b-a0b1-f3cf75f909f4 9 dk.dst 34ff7a59-166f-4a86-bfa3-1ecf9eff2c0a 2 Category IR urn:ddi:dk.dst:642e37ad-b456-4f7b-a8bf-7a7c067ebc60:9 dk.dst 642e37ad-b456-4f7b-a8bf-7a7c067ebc60 9 dk.dst a5474217-b07e-4718-820c-dd72d46f18bb 2 Category IE urn:ddi:dk.dst:03391906-5cf9-4784-a713-913c5afc482f:9 dk.dst 03391906-5cf9-4784-a713-913c5afc482f 9 dk.dst 49bf9233-f8ef-4e5a-aa86-e66c65c90167 2 Category IS urn:ddi:dk.dst:8c01f3a2-bdc7-40bf-a1b2-71b0e411ec58:9 dk.dst 8c01f3a2-bdc7-40bf-a1b2-71b0e411ec58 9 dk.dst 2f39961e-74a0-4464-9b85-96a4ac82e8ff 2 Category IM urn:ddi:dk.dst:b498e4ff-200c-4c0f-b0de-fde1d760f1ec:9 dk.dst b498e4ff-200c-4c0f-b0de-fde1d760f1ec 9 dk.dst b9ce5b33-5162-481d-9662-330d629f8c35 2 Category IL urn:ddi:dk.dst:76d6b978-2aff-440b-a629-a7fb600c4fe3:9 dk.dst 76d6b978-2aff-440b-a629-a7fb600c4fe3 9 dk.dst 5b16f5a7-f2d7-4878-850f-d518d002a51c 2 Category IT urn:ddi:dk.dst:2adf67d7-477d-4e6a-b517-36d8abe35d9d:9 dk.dst 2adf67d7-477d-4e6a-b517-36d8abe35d9d 9 dk.dst 0bafea72-afae-45ce-88a8-10b4a683922b 2 Category JM urn:ddi:dk.dst:7622eb4c-92b8-4d52-b149-c508b977bb0e:9 dk.dst 7622eb4c-92b8-4d52-b149-c508b977bb0e 9 dk.dst 01597d6b-1267-486e-a72f-954cc883ba4d 2 Category JP urn:ddi:dk.dst:90037d86-99fa-4db3-9b01-2d0aae75815f:9 dk.dst 90037d86-99fa-4db3-9b01-2d0aae75815f 9 dk.dst 3e038b0a-1843-491c-a929-0b3aee7f2459 2 Category JE urn:ddi:dk.dst:83037bc3-1715-4bb2-a218-36fe50dcf214:9 dk.dst 83037bc3-1715-4bb2-a218-36fe50dcf214 9 dk.dst f804288f-2a33-4826-8690-aa35fa94b9dc 2 Category JO urn:ddi:dk.dst:bffe43cc-cd70-411c-8bce-33d9c045ee37:9 dk.dst bffe43cc-cd70-411c-8bce-33d9c045ee37 9 dk.dst 4b27f26d-d70a-4068-be80-c1bee6352457 2 Category CX urn:ddi:dk.dst:38e3f05f-4f78-4285-8888-77dd928c178e:9 dk.dst 38e3f05f-4f78-4285-8888-77dd928c178e 9 dk.dst cf78a510-46be-481c-9e46-74668f2154d1 2 Category CV urn:ddi:dk.dst:f5ec27d8-d148-4bac-95bd-d4338969623b:9 dk.dst f5ec27d8-d148-4bac-95bd-d4338969623b 9 dk.dst 308817a2-ee5a-40a8-992c-3c03e7458d93 2 Category KZ urn:ddi:dk.dst:384aa14f-ebf4-43da-9988-19375dcf3e8b:9 dk.dst 384aa14f-ebf4-43da-9988-19375dcf3e8b 9 dk.dst f814c836-2e9a-45ef-bd66-88967444ded7 2 Category KE urn:ddi:dk.dst:08180714-828e-4cfe-9589-504f97097cb4:9 dk.dst 08180714-828e-4cfe-9589-504f97097cb4 9 dk.dst d97485f6-3e59-4d66-bd6a-f1596c9fd678 2 Category CN urn:ddi:dk.dst:b49b5513-71ff-4dfd-93aa-522742adeb5a:9 dk.dst b49b5513-71ff-4dfd-93aa-522742adeb5a 9 dk.dst b5dbf424-39b2-47e3-8a8c-795b1f97f979 2 Category KG urn:ddi:dk.dst:c20f08f9-5227-4122-a176-4f27f445df3f:9 dk.dst c20f08f9-5227-4122-a176-4f27f445df3f 9 dk.dst 294b1cef-106f-4660-bbd3-954444718307 2 Category KI urn:ddi:dk.dst:d45f34b1-e291-4133-b211-558a0370ae19:9 dk.dst d45f34b1-e291-4133-b211-558a0370ae19 9 dk.dst 52444fa5-fd60-4f01-9066-03c56a93f73a 2 Category HR urn:ddi:dk.dst:b206d543-b9b1-4c89-9353-a149d0a2498e:9 dk.dst b206d543-b9b1-4c89-9353-a149d0a2498e 9 dk.dst d982e4fb-3ade-440e-9e39-90572778a23e 2 Category KW urn:ddi:dk.dst:d6fad96a-3aeb-40c0-89b4-5dbc1bf4216f:9 dk.dst d6fad96a-3aeb-40c0-89b4-5dbc1bf4216f 9 dk.dst 186ba994-77d3-4c5a-943c-8318fbc83f7b 2 Category LA urn:ddi:dk.dst:b72d440c-b4b5-402a-9daa-e7235691daf1:9 dk.dst b72d440c-b4b5-402a-9daa-e7235691daf1 9 dk.dst f03f545e-c991-46b4-89f5-188cdb1a7a5b 2 Category LS urn:ddi:dk.dst:9dfce4f7-8f05-4d2c-9c48-f0188b38a008:9 dk.dst 9dfce4f7-8f05-4d2c-9c48-f0188b38a008 9 dk.dst b918c5ff-41f3-47da-997e-2fe618862869 2 Category LV urn:ddi:dk.dst:476f6c3b-d51e-4945-856e-853d078874aa:9 dk.dst 476f6c3b-d51e-4945-856e-853d078874aa 9 dk.dst 361bc3fe-7a53-4461-982a-76addb33085b 2 Category LB urn:ddi:dk.dst:a36732a7-6bb1-471b-a756-e923b87c4602:9 dk.dst a36732a7-6bb1-471b-a756-e923b87c4602 9 dk.dst 3e1963ff-e5e1-45fa-944f-b8fa1dc88541 2 Category LR urn:ddi:dk.dst:3c19210d-e5e2-4988-9d1e-4f28444a42b5:9 dk.dst 3c19210d-e5e2-4988-9d1e-4f28444a42b5 9 dk.dst c8df326f-7dc4-46d1-b4d3-2294230aba9e 2 Category LY urn:ddi:dk.dst:c257b323-2003-4d52-af9c-501c3c7f4460:9 dk.dst c257b323-2003-4d52-af9c-501c3c7f4460 9 dk.dst ec9e105c-216d-4a0c-adb2-9849db9a5bed 2 Category LI urn:ddi:dk.dst:e8d81dd7-66eb-4ea9-8bdb-228620c2a9c8:9 dk.dst e8d81dd7-66eb-4ea9-8bdb-228620c2a9c8 9 dk.dst ce2b10ae-9873-4a1f-b94f-8dceff344e29 2 Category LT urn:ddi:dk.dst:9d598f91-4530-4ac1-ae0f-3bec293a60a1:9 dk.dst 9d598f91-4530-4ac1-ae0f-3bec293a60a1 9 dk.dst 59c7543c-5dcf-4d88-8686-6c0bc8c329be 2 Category LU urn:ddi:dk.dst:53dbe991-24cc-41b1-882e-ab6208149a30:9 dk.dst 53dbe991-24cc-41b1-882e-ab6208149a30 9 dk.dst 12985dc9-e462-40d6-b886-b7e2af31f091 2 Category MO urn:ddi:dk.dst:720e7fa4-7e3a-4d41-8192-b5548c9de232:9 dk.dst 720e7fa4-7e3a-4d41-8192-b5548c9de232 9 dk.dst 92242126-aa57-4dca-9c7e-6deb3de4106c 2 Category MG urn:ddi:dk.dst:2843e54e-f7ab-4d6f-8b89-1d46cd61ae21:9 dk.dst 2843e54e-f7ab-4d6f-8b89-1d46cd61ae21 9 dk.dst ebd42c87-119c-496a-9412-3b9d808998b8 2 Category MW urn:ddi:dk.dst:2f019ae0-51d3-487b-ad05-dfe32e574bcc:9 dk.dst 2f019ae0-51d3-487b-ad05-dfe32e574bcc 9 dk.dst 21134672-bacb-4a30-9d16-7ee719e58e46 2 Category MY urn:ddi:dk.dst:7d1931ce-1e1b-4891-a049-989c89d1d7ad:9 dk.dst 7d1931ce-1e1b-4891-a049-989c89d1d7ad 9 dk.dst 136971e4-6e2f-4c90-8d44-1748be179a66 2 Category MV urn:ddi:dk.dst:ba1a5afc-7b72-4ea3-bfbb-c64c0233b172:9 dk.dst ba1a5afc-7b72-4ea3-bfbb-c64c0233b172 9 dk.dst 476c8d3c-1f91-47be-b5aa-cecf12ada496 2 Category ML urn:ddi:dk.dst:52778a7f-490e-4d40-8c0e-677d59bdb8e5:9 dk.dst 52778a7f-490e-4d40-8c0e-677d59bdb8e5 9 dk.dst c802808b-a3bd-42e5-ab90-7039d1599c34 2 Category MT urn:ddi:dk.dst:44825af7-35a1-4f92-b304-db8761751b65:9 dk.dst 44825af7-35a1-4f92-b304-db8761751b65 9 dk.dst 4db9b1b7-023f-49d6-bb50-8749c5eae275 2 Category MA urn:ddi:dk.dst:57ccdf64-ab8a-4359-855a-67b8429dc42a:9 dk.dst 57ccdf64-ab8a-4359-855a-67b8429dc42a 9 dk.dst 255f540d-c74e-4240-b869-945254a0d66f 2 Category MH urn:ddi:dk.dst:583e30e3-a0fa-470f-bfd3-22e39a52b69e:9 dk.dst 583e30e3-a0fa-470f-bfd3-22e39a52b69e 9 dk.dst 010f8550-9c09-4ae4-a00a-f5776527d9b6 2 Category MQ urn:ddi:dk.dst:e66a14df-1fae-4b47-9d05-26bb225e40f6:9 dk.dst e66a14df-1fae-4b47-9d05-26bb225e40f6 9 dk.dst 136412fc-63fa-4676-a3f4-6420e90cf42c 2 Category MR urn:ddi:dk.dst:b03c70d0-7efe-4ca0-b235-1c08f116cd12:9 dk.dst b03c70d0-7efe-4ca0-b235-1c08f116cd12 9 dk.dst f7be3ba8-c48f-4afe-8d14-48a4934a2dd3 2 Category MU urn:ddi:dk.dst:d0c09a8c-6b12-44be-9c27-59c9077d486d:9 dk.dst d0c09a8c-6b12-44be-9c27-59c9077d486d 9 dk.dst e8866a7a-8ea8-4d5f-99b7-e14d5bbc325a 2 Category YT urn:ddi:dk.dst:8b8506f0-b6b5-4ac1-b968-7589fad76842:9 dk.dst 8b8506f0-b6b5-4ac1-b968-7589fad76842 9 dk.dst 48c659a6-b78b-4de4-b890-837f90f81d7a 2 Category MX urn:ddi:dk.dst:747148dd-1418-4e80-8c1a-4982b5812470:9 dk.dst 747148dd-1418-4e80-8c1a-4982b5812470 9 dk.dst 76173f4c-a34a-45a3-8374-c391546a0b83 2 Category FM urn:ddi:dk.dst:2fabd76e-719a-4151-ade2-f0eab9926fd5:9 dk.dst 2fabd76e-719a-4151-ade2-f0eab9926fd5 9 dk.dst 22c8f873-726e-45ba-b9b2-c26a659eddbb 2 Category MD urn:ddi:dk.dst:40cc0d81-9875-42db-8e1d-ce24aa2431a8:9 dk.dst 40cc0d81-9875-42db-8e1d-ce24aa2431a8 9 dk.dst 997964fd-de25-4980-9e07-cbc758f32397 2 Category MC urn:ddi:dk.dst:6a17a7f9-b4ea-4454-ae77-9d5b645f625d:9 dk.dst 6a17a7f9-b4ea-4454-ae77-9d5b645f625d 9 dk.dst e1bfe4db-aa26-4f94-8f6f-06964747b341 2 Category MN urn:ddi:dk.dst:4663a2ce-f5f2-463d-8e55-016f70418f7d:9 dk.dst 4663a2ce-f5f2-463d-8e55-016f70418f7d 9 dk.dst c3205042-4cd0-401f-a856-fe5d6610e3f8 2 Category ME urn:ddi:dk.dst:288c385a-b0d5-46d5-90dc-287cf2893513:9 dk.dst 288c385a-b0d5-46d5-90dc-287cf2893513 9 dk.dst 0f41ce5f-9a44-43b6-9d31-573d2563caef 2 Category MS urn:ddi:dk.dst:c7fddc0a-1983-46a4-b46d-b1c270c69eb3:9 dk.dst c7fddc0a-1983-46a4-b46d-b1c270c69eb3 9 dk.dst 53549c2b-a525-453a-9861-ea4f756df544 2 Category MZ urn:ddi:dk.dst:5aac71d3-f3fe-4555-afa1-30fdab543550:9 dk.dst 5aac71d3-f3fe-4555-afa1-30fdab543550 9 dk.dst 124a8993-5acc-4301-9a75-554af427530d 2 Category MM urn:ddi:dk.dst:b1537ea5-9f6c-47ef-a9d9-75e0854f23f4:9 dk.dst b1537ea5-9f6c-47ef-a9d9-75e0854f23f4 9 dk.dst e9c749a3-c42e-4242-9ef7-25e6d18271e6 2 Category NA urn:ddi:dk.dst:a3d7dc97-aceb-43b4-8980-15378def9b58:9 dk.dst a3d7dc97-aceb-43b4-8980-15378def9b58 9 dk.dst 333e621d-fd7d-4df4-b105-4fe3f1df7f3d 2 Category NR urn:ddi:dk.dst:21945e20-2df1-4f97-8e80-0f24e1a29122:9 dk.dst 21945e20-2df1-4f97-8e80-0f24e1a29122 9 dk.dst 978025b3-a571-4d59-8ed0-cbaab6581134 2 Category NL urn:ddi:dk.dst:eea1ef49-ae9a-414c-967c-30bd7dc80ae3:9 dk.dst eea1ef49-ae9a-414c-967c-30bd7dc80ae3 9 dk.dst b4c4c061-b8f4-4770-99ed-0dc93ed4636e 2 Category NP urn:ddi:dk.dst:325b426a-ed21-4cac-a8a1-7fce74ffb0c4:9 dk.dst 325b426a-ed21-4cac-a8a1-7fce74ffb0c4 9 dk.dst f8bb7ad2-f85f-4e43-9763-33a554285a53 2 Category NZ urn:ddi:dk.dst:fe5e414f-54f9-4aa1-8275-586b0c4d9c26:9 dk.dst fe5e414f-54f9-4aa1-8275-586b0c4d9c26 9 dk.dst 4aaca89f-6089-4d8a-ad8c-ae3c17c320ee 2 Category NI urn:ddi:dk.dst:f9d19374-b42b-4a95-905f-a29d6f699ca3:9 dk.dst f9d19374-b42b-4a95-905f-a29d6f699ca3 9 dk.dst 74e2fb09-ac2b-4730-829a-8aec8cba3447 2 Category NE urn:ddi:dk.dst:dd46c698-56ca-49bc-a9cc-f49d73eed2f2:9 dk.dst dd46c698-56ca-49bc-a9cc-f49d73eed2f2 9 dk.dst a5ff78c6-6541-47f9-9620-35c23ff60a70 2 Category NG urn:ddi:dk.dst:a14d4070-4da9-47d6-a4f6-67a34a2158e4:9 dk.dst a14d4070-4da9-47d6-a4f6-67a34a2158e4 9 dk.dst a066d81e-ea91-4866-b675-363345f0f4ef 2 Category NU urn:ddi:dk.dst:3f9bd066-e285-4b53-abf8-684dcb19876e:9 dk.dst 3f9bd066-e285-4b53-abf8-684dcb19876e 9 dk.dst 7322ee89-3b75-458f-8fb2-c9a1c19cf246 2 Category KP urn:ddi:dk.dst:e14b8684-0c6c-4e52-a146-3801b196ad3d:9 dk.dst e14b8684-0c6c-4e52-a146-3801b196ad3d 9 dk.dst e2445681-a0fa-4434-85a1-1fec59f249ad 2 Category MK urn:ddi:dk.dst:abff3b2b-b0e8-4cf9-a664-0bd3f2158bef:9 dk.dst abff3b2b-b0e8-4cf9-a664-0bd3f2158bef 9 dk.dst 11446999-5396-44a5-8121-526686d8ad12 2 Category MP urn:ddi:dk.dst:1084c80b-93a0-40ef-a916-8d31d7efc9bf:9 dk.dst 1084c80b-93a0-40ef-a916-8d31d7efc9bf 9 dk.dst c1d00f37-1a0d-4d9c-b35b-4ff5ce4d86b4 2 Category NF urn:ddi:dk.dst:d32d54aa-1cde-4478-b5ea-5a0c8692b7f8:9 dk.dst d32d54aa-1cde-4478-b5ea-5a0c8692b7f8 9 dk.dst 1ea1bcb0-2b38-4a51-8d9b-49f167bf9a46 2 Category NO urn:ddi:dk.dst:32c66e25-8572-411a-af21-3eb488a3ae24:9 dk.dst 32c66e25-8572-411a-af21-3eb488a3ae24 9 dk.dst 1dc194df-bd11-469c-a24e-37393ee6d9ef 2 Category NC urn:ddi:dk.dst:d58894f6-0175-4e5e-9cad-225bf39cdf35:9 dk.dst d58894f6-0175-4e5e-9cad-225bf39cdf35 9 dk.dst 206ea403-ce64-4f7c-89f7-449c54de5355 2 Category OM urn:ddi:dk.dst:4b751efb-982e-49ff-b482-464c50a114e9:9 dk.dst 4b751efb-982e-49ff-b482-464c50a114e9 9 dk.dst d1583767-9bc3-4f1b-ab75-b77be1997491 2 Category PK urn:ddi:dk.dst:57382bd4-3336-4c74-9266-dff19f2d0a57:9 dk.dst 57382bd4-3336-4c74-9266-dff19f2d0a57 9 dk.dst 1b9e4afb-ed24-44f8-9ffa-cab1e3690044 2 Category PW urn:ddi:dk.dst:cdfba2ba-7246-4982-a32f-40fd0fc5296e:9 dk.dst cdfba2ba-7246-4982-a32f-40fd0fc5296e 9 dk.dst cef56626-f6c9-4874-b5d7-1b2932a72eb9 2 Category PS urn:ddi:dk.dst:c17895e5-baa3-437d-b764-dec7476587b9:9 dk.dst c17895e5-baa3-437d-b764-dec7476587b9 9 dk.dst 3c3f683e-919d-4491-a000-92877fdde0e0 2 Category PA urn:ddi:dk.dst:3a3d5e95-d1d4-461c-8ece-0bbda8b7553c:9 dk.dst 3a3d5e95-d1d4-461c-8ece-0bbda8b7553c 9 dk.dst 73f17883-c8f7-48bb-b785-52b4d9485c9c 2 Category PG urn:ddi:dk.dst:f88ed860-f4b0-4098-b826-ea4c5c05f373:9 dk.dst f88ed860-f4b0-4098-b826-ea4c5c05f373 9 dk.dst 86470478-4f26-4d04-a8c7-26fbe68ff8a7 2 Category PY urn:ddi:dk.dst:cf248869-d9a1-4533-92a8-46889098cc12:9 dk.dst cf248869-d9a1-4533-92a8-46889098cc12 9 dk.dst 0d620765-9f5e-40f1-8a20-fa5f4e2003ea 2 Category PE urn:ddi:dk.dst:0c51c7a7-41e5-4837-a0ff-3658c16ef6da:9 dk.dst 0c51c7a7-41e5-4837-a0ff-3658c16ef6da 9 dk.dst d27d4001-c302-411d-98c2-3f0789b8236e 2 Category PN urn:ddi:dk.dst:3ede65ce-e837-4098-a473-a158d334c425:9 dk.dst 3ede65ce-e837-4098-a473-a158d334c425 9 dk.dst 33f16a6b-fd24-4b0d-ae24-3ac804c4e5ad 2 Category PL urn:ddi:dk.dst:f04f6098-3527-45e1-983b-6b653c52102b:9 dk.dst f04f6098-3527-45e1-983b-6b653c52102b 9 dk.dst 8dfe4808-8712-483d-86d4-e3e69957d207 2 Category PT urn:ddi:dk.dst:268283eb-ef76-4035-8ff6-75f09304efd6:9 dk.dst 268283eb-ef76-4035-8ff6-75f09304efd6 9 dk.dst 074d542a-707c-4109-b83f-38ce5a092c02 2 Category PR urn:ddi:dk.dst:ee197306-e039-41b8-8ea2-828fccab05db:9 dk.dst ee197306-e039-41b8-8ea2-828fccab05db 9 dk.dst dd5b4406-5203-48ab-bd76-e7cf0f04ae57 2 Category QA urn:ddi:dk.dst:07527098-5528-45e8-b4bf-46c69fe3d7d3:9 dk.dst 07527098-5528-45e8-b4bf-46c69fe3d7d3 9 dk.dst e59e4639-8fbb-4078-835a-3579d2114565 2 Category RE urn:ddi:dk.dst:ddb15d8e-2be7-4333-9ff8-601e947f8cc3:9 dk.dst ddb15d8e-2be7-4333-9ff8-601e947f8cc3 9 dk.dst 32bd5467-8dd9-4a1a-985d-056ff786404e 2 Category RO urn:ddi:dk.dst:c82a49f0-f21e-4e10-9134-15d5886a7a6f:9 dk.dst c82a49f0-f21e-4e10-9134-15d5886a7a6f 9 dk.dst 8e85fdad-a98c-4e4e-b392-692787ea788b 2 Category RU urn:ddi:dk.dst:436e4943-382c-42ef-a7a6-582ec38a54b9:9 dk.dst 436e4943-382c-42ef-a7a6-582ec38a54b9 9 dk.dst 9f8414c6-4c51-4739-93a5-ca088ef36c2b 2 Category RW urn:ddi:dk.dst:cc0b87d8-f14f-423f-93d0-b3bd330f180e:9 dk.dst cc0b87d8-f14f-423f-93d0-b3bd330f180e 9 dk.dst 398844dc-85d1-4822-b06e-979895aa8b08 2 Category SB urn:ddi:dk.dst:da6c069d-df1e-4915-85fb-71ac8dcb49a1:9 dk.dst da6c069d-df1e-4915-85fb-71ac8dcb49a1 9 dk.dst 496496fb-2eff-43f5-b301-50f0cb1a7468 2 Category WS urn:ddi:dk.dst:6d5ec04f-5a63-40b7-b649-30e57821d586:9 dk.dst 6d5ec04f-5a63-40b7-b649-30e57821d586 9 dk.dst 46165d9e-009d-4a87-a78b-2b884ac8fbc1 2 Category SM urn:ddi:dk.dst:2072a489-1045-4a92-ac72-57841f636a41:9 dk.dst 2072a489-1045-4a92-ac72-57841f636a41 9 dk.dst c5d90bf3-68ba-450a-abe5-25326667de58 2 Category ST urn:ddi:dk.dst:af912634-b1a3-4be7-b14f-7e36357fd9b5:9 dk.dst af912634-b1a3-4be7-b14f-7e36357fd9b5 9 dk.dst 048ed677-e275-42be-915d-eb3b2feea890 2 Category SA urn:ddi:dk.dst:0255a963-11bd-4377-b103-08419c74f16e:9 dk.dst 0255a963-11bd-4377-b103-08419c74f16e 9 dk.dst 3e2454df-1402-47a6-bf20-caf51c932784 2 Category CH urn:ddi:dk.dst:db80cb02-f6f5-4d28-86a8-76b97bd49266:9 dk.dst db80cb02-f6f5-4d28-86a8-76b97bd49266 9 dk.dst 9e3c52e3-71af-460b-ad31-2f7d69bfbb0c 2 Category SN urn:ddi:dk.dst:92062508-e899-44e2-ab6a-7b4ae1539283:9 dk.dst 92062508-e899-44e2-ab6a-7b4ae1539283 9 dk.dst c940a6fb-b573-45d7-960e-0e121d5854af 2 Category RS urn:ddi:dk.dst:4d353db3-13cd-4b1f-b11b-61c41e538114:9 dk.dst 4d353db3-13cd-4b1f-b11b-61c41e538114 9 dk.dst 7bf17c6d-8fbf-42eb-b319-cc0e1db3963d 2 Category SC urn:ddi:dk.dst:ab58a758-e46f-4712-91b5-879355157bc7:9 dk.dst ab58a758-e46f-4712-91b5-879355157bc7 9 dk.dst 66f3fd9c-8233-46e1-8b56-3ccf4c3c95d6 2 Category SL urn:ddi:dk.dst:3e1c0bd8-e85a-4b27-92ae-5e567bd20ef7:9 dk.dst 3e1c0bd8-e85a-4b27-92ae-5e567bd20ef7 9 dk.dst ab4f8793-02e5-41f0-bb38-8455def8f1d8 2 Category SG urn:ddi:dk.dst:c3c732e8-aa65-4ca6-a6e7-c7316cc797b9:9 dk.dst c3c732e8-aa65-4ca6-a6e7-c7316cc797b9 9 dk.dst dd7e0ac6-39e1-468f-a4b5-71b67c490d49 2 Category BL urn:ddi:dk.dst:00b2ecb1-11b6-4860-a402-570e47f8e3cb:9 dk.dst 00b2ecb1-11b6-4860-a402-570e47f8e3cb 9 dk.dst 739a73a6-f355-4d74-84d1-1ce61770b0e2 2 Category SH urn:ddi:dk.dst:a956cee0-a017-40cc-af1a-e03eb3ed2a37:9 dk.dst a956cee0-a017-40cc-af1a-e03eb3ed2a37 9 dk.dst cfc320f0-1efa-42d0-9cc8-6fb76c3134a3 2 Category KN urn:ddi:dk.dst:c73b549a-be97-4d2b-a2ef-3e6e1f3f3029:9 dk.dst c73b549a-be97-4d2b-a2ef-3e6e1f3f3029 9 dk.dst 6a8f40d1-08ac-4e78-ab93-52e9aee56eb0 2 Category LC urn:ddi:dk.dst:f05114f8-7677-495e-8e88-e4228cb206f4:9 dk.dst f05114f8-7677-495e-8e88-e4228cb206f4 9 dk.dst 70db6f7f-5b0b-465b-8681-7fbaf7bfccab 2 Category SX urn:ddi:dk.dst:41488ded-f478-4e1a-8c60-7c4db4da64f3:9 dk.dst 41488ded-f478-4e1a-8c60-7c4db4da64f3 9 dk.dst babf8fc7-9fab-44a3-a739-2026294893c0 2 Category PM urn:ddi:dk.dst:f703ae8e-0ebc-48e4-b914-88213ce69132:9 dk.dst f703ae8e-0ebc-48e4-b914-88213ce69132 9 dk.dst 6908bfd2-7a6b-4179-b5a3-55f5a0c59844 2 Category VC urn:ddi:dk.dst:09ba42ce-8b33-40e3-a58b-707c1db60913:9 dk.dst 09ba42ce-8b33-40e3-a58b-707c1db60913 9 dk.dst f6a4f333-0646-40e1-8da1-9c530b94ae0c 2 Category SK urn:ddi:dk.dst:e497cdec-b31b-4144-b2f5-9b87d6fe9d6d:9 dk.dst e497cdec-b31b-4144-b2f5-9b87d6fe9d6d 9 dk.dst d363372e-f4bb-466c-a64f-b4302626dcb5 2 Category SI urn:ddi:dk.dst:6b543980-82ea-4626-a609-c4d713dc28b3:9 dk.dst 6b543980-82ea-4626-a609-c4d713dc28b3 9 dk.dst 6e756057-7e97-4e73-8ae7-3d9e84ee2f2a 2 Category SO urn:ddi:dk.dst:fe5e18a6-e5a9-4ee8-94eb-87ef59c06bde:9 dk.dst fe5e18a6-e5a9-4ee8-94eb-87ef59c06bde 9 dk.dst 9196c286-33b8-4067-ae85-b86847591110 2 Category ES urn:ddi:dk.dst:773acf39-93ba-4a45-99a8-c3cb5e8455ec:9 dk.dst 773acf39-93ba-4a45-99a8-c3cb5e8455ec 9 dk.dst 5c1b53ba-74f0-49ea-8e53-863b7b04b84b 2 Category LK urn:ddi:dk.dst:4c2d2207-0322-42e0-a3b7-61dbe33dc985:9 dk.dst 4c2d2207-0322-42e0-a3b7-61dbe33dc985 9 dk.dst 09b0f7ba-d6bd-4672-9e43-395342534671 2 Category MF urn:ddi:dk.dst:4404b4f1-8f5e-4f0c-b328-609610048dcf:9 dk.dst 4404b4f1-8f5e-4f0c-b328-609610048dcf 9 dk.dst f65a2a88-51f4-4bb9-b4dc-b13c5e33315c 2 Category GB urn:ddi:dk.dst:b18ccb12-6b66-4cac-9f76-fe6610ab6838:9 dk.dst b18ccb12-6b66-4cac-9f76-fe6610ab6838 9 dk.dst 353dc2a6-a608-4520-86b3-0cdce46ecbb6 2 Category SD urn:ddi:dk.dst:ef4cf476-b54d-4c51-8a01-69e3f8a8f20b:9 dk.dst ef4cf476-b54d-4c51-8a01-69e3f8a8f20b 9 dk.dst e72e368f-b811-4749-a247-6ab7cb0a868d 2 Category SR urn:ddi:dk.dst:ff7cf4a9-204b-4d68-84a1-3f74f5a474f9:9 dk.dst ff7cf4a9-204b-4d68-84a1-3f74f5a474f9 9 dk.dst 648d4504-ef2a-40db-8b22-571bccc22155 2 Category SJ urn:ddi:dk.dst:123a0ed3-d49d-42c6-bdc3-dbdd77edb53e:9 dk.dst 123a0ed3-d49d-42c6-bdc3-dbdd77edb53e 9 dk.dst a702b4af-d198-46c0-9f64-aab85d88a8f7 2 Category SE urn:ddi:dk.dst:2a400c9b-505f-4f10-a801-1b62368d6f5f:9 dk.dst 2a400c9b-505f-4f10-a801-1b62368d6f5f 9 dk.dst e5f534a8-4044-4534-afb9-db891e79259e 2 Category SZ urn:ddi:dk.dst:957bd2de-cb20-43d0-a3c3-9342ea7fa070:9 dk.dst 957bd2de-cb20-43d0-a3c3-9342ea7fa070 9 dk.dst 2c24ecad-18fb-45cf-8bc6-2b44efe7c38a 2 Category ZA urn:ddi:dk.dst:4e0fc776-429a-4c47-9a0b-834d51050fc2:9 dk.dst 4e0fc776-429a-4c47-9a0b-834d51050fc2 9 dk.dst 3b782a58-ede6-48c3-958c-c8c7031c4980 2 Category GS urn:ddi:dk.dst:558d9627-748e-4682-b669-cab2eebf6ec1:9 dk.dst 558d9627-748e-4682-b669-cab2eebf6ec1 9 dk.dst ec0f8411-05fd-47ba-b72f-05643855c66a 2 Category KR urn:ddi:dk.dst:7911a7f5-dcee-432a-91d2-992dabfe5ca3:9 dk.dst 7911a7f5-dcee-432a-91d2-992dabfe5ca3 9 dk.dst 03e7c9f2-b8ae-47a7-94c2-9db495c86f0e 2 Category SS urn:ddi:dk.dst:e12a1fbd-1bce-4da0-9371-9a25fc1bc66e:9 dk.dst e12a1fbd-1bce-4da0-9371-9a25fc1bc66e 9 dk.dst 7b53630d-67fc-4269-806b-a16e4f0efb25 2 Category SY urn:ddi:dk.dst:0551bf16-97c4-45c5-a57d-f6d814b34d0e:9 dk.dst 0551bf16-97c4-45c5-a57d-f6d814b34d0e 9 dk.dst a72ed732-8b25-441a-8f4d-13c16d848457 2 Category TJ urn:ddi:dk.dst:d0f516b9-c1b3-4ac8-97e8-378d93a9e156:9 dk.dst d0f516b9-c1b3-4ac8-97e8-378d93a9e156 9 dk.dst 71f6c762-6b23-46c7-9735-f42aab6e41d3 2 Category TW urn:ddi:dk.dst:2c834c3c-4cd7-454b-b13c-45b15cd54b4a:9 dk.dst 2c834c3c-4cd7-454b-b13c-45b15cd54b4a 9 dk.dst 9df18e1b-8197-4ea3-9a7e-de5364da9389 2 Category TZ urn:ddi:dk.dst:d9dc2792-8af3-45a2-a770-9574d1c2b3fa:9 dk.dst d9dc2792-8af3-45a2-a770-9574d1c2b3fa 9 dk.dst e9f2e833-429f-407c-84bb-fd167be2cfe0 2 Category TD urn:ddi:dk.dst:9c37058d-a153-429a-b163-804abf7e8275:9 dk.dst 9c37058d-a153-429a-b163-804abf7e8275 9 dk.dst 2496f334-e16b-4bb3-afcc-d6a8d752cc7f 2 Category TH urn:ddi:dk.dst:3f6a156b-1b50-41e2-9a96-da7189dabd25:9 dk.dst 3f6a156b-1b50-41e2-9a96-da7189dabd25 9 dk.dst dfc5a4ba-7f6a-4ed8-868e-97c7a0725142 2 Category CZ urn:ddi:dk.dst:a428a3fb-8f76-4a78-8cdd-b66b70cb2222:9 dk.dst a428a3fb-8f76-4a78-8cdd-b66b70cb2222 9 dk.dst d0ed8ad7-8298-4975-b0f2-18879a0d421b 2 Category TG urn:ddi:dk.dst:7cdba825-533c-4850-ae3f-43c7d0cb7eb0:9 dk.dst 7cdba825-533c-4850-ae3f-43c7d0cb7eb0 9 dk.dst 1ace1963-97d6-4910-9fc5-eb632655228b 2 Category TK urn:ddi:dk.dst:9bc57cfc-cf1b-4730-b6a0-3b515e49fcc2:9 dk.dst 9bc57cfc-cf1b-4730-b6a0-3b515e49fcc2 9 dk.dst 6c87956f-210b-44fb-9cd7-3cdd0c4e1b23 2 Category TO urn:ddi:dk.dst:aa42e3f7-655e-444d-9b46-c7fa094f299b:9 dk.dst aa42e3f7-655e-444d-9b46-c7fa094f299b 9 dk.dst 9f4105b9-0147-4d44-9cd5-8a1ee6731641 2 Category TT urn:ddi:dk.dst:c6342441-b53b-42a2-8972-26d9c5a41d91:9 dk.dst c6342441-b53b-42a2-8972-26d9c5a41d91 9 dk.dst ca6f0bcc-3687-4bca-ba33-beba410f05b2 2 Category TN urn:ddi:dk.dst:dee524d6-b738-43be-b477-4213e2ad39b5:9 dk.dst dee524d6-b738-43be-b477-4213e2ad39b5 9 dk.dst 41d73a16-92d1-4c42-bb96-4fe82d57c3a3 2 Category TM urn:ddi:dk.dst:e42ef7d3-4360-49da-a557-ceb722b726f7:9 dk.dst e42ef7d3-4360-49da-a557-ceb722b726f7 9 dk.dst 516e19fb-5e8d-4efa-8b70-e56bc55303d0 2 Category TC urn:ddi:dk.dst:866c556b-ef4a-43a5-959f-faf0c6ce7441:9 dk.dst 866c556b-ef4a-43a5-959f-faf0c6ce7441 9 dk.dst 3dad4f30-ca42-440e-b991-5be635860e10 2 Category TV urn:ddi:dk.dst:1e5fc322-f794-45e3-91ab-66378e1447cc:9 dk.dst 1e5fc322-f794-45e3-91ab-66378e1447cc 9 dk.dst 1b93f2a3-7cfd-46d0-97d5-ac0d8d4b6a0d 2 Category TR urn:ddi:dk.dst:240fe885-43b9-4feb-936a-f57a128a6750:9 dk.dst 240fe885-43b9-4feb-936a-f57a128a6750 9 dk.dst 2c8d03f7-9677-4d28-ab4a-4a40d4c9f966 2 Category DE urn:ddi:dk.dst:6e1d7227-160f-44eb-8417-211e005928b8:9 dk.dst 6e1d7227-160f-44eb-8417-211e005928b8 9 dk.dst 40d8de22-94ef-4322-a2f6-49d0384a75c6 2 Category UG urn:ddi:dk.dst:83c09bc1-b302-4837-9a15-e831349ecd34:9 dk.dst 83c09bc1-b302-4837-9a15-e831349ecd34 9 dk.dst 8c61fa25-a433-4569-9518-ec8e03d680f4 2 Category UA urn:ddi:dk.dst:58aab617-866d-440e-8bd2-06f4edf49600:9 dk.dst 58aab617-866d-440e-8bd2-06f4edf49600 9 dk.dst 6c064dfa-d90f-4b41-a5dd-1f604955d698 2 Category HU urn:ddi:dk.dst:868eaa9b-2af7-450d-959c-6f9f0998687e:9 dk.dst 868eaa9b-2af7-450d-959c-6f9f0998687e 9 dk.dst f4527359-28be-418c-bfb9-f10512904d93 2 Category UY urn:ddi:dk.dst:f630eb25-ded9-4c74-889a-e4ba8f9f2d54:9 dk.dst f630eb25-ded9-4c74-889a-e4ba8f9f2d54 9 dk.dst 6ca763ae-1716-4ffe-9f77-3ea7a903a6d2 2 Category US urn:ddi:dk.dst:0ef0afb3-842f-4a48-b110-20aa80507639:9 dk.dst 0ef0afb3-842f-4a48-b110-20aa80507639 9 dk.dst 0bf18623-2120-4f56-91bc-3445090ca613 2 Category UM urn:ddi:dk.dst:166d939d-7813-4ff0-ab09-f8566aaaf84f:9 dk.dst 166d939d-7813-4ff0-ab09-f8566aaaf84f 9 dk.dst 275a9965-1d1f-4039-91aa-11d18244242c 2 Category UZ urn:ddi:dk.dst:8dbe091f-1a30-4911-a342-37049b20bcf1:9 dk.dst 8dbe091f-1a30-4911-a342-37049b20bcf1 9 dk.dst c718741a-1934-4999-a03a-ac35e9dd48f7 2 Category VU urn:ddi:dk.dst:777f0c53-dcc9-4e4b-b6d6-555045300b5b:9 dk.dst 777f0c53-dcc9-4e4b-b6d6-555045300b5b 9 dk.dst d37bc046-26ba-4f3c-977d-67a91ad7be32 2 Category VA urn:ddi:dk.dst:2d371f4e-1758-4d95-94a1-c212ba169627:9 dk.dst 2d371f4e-1758-4d95-94a1-c212ba169627 9 dk.dst 739af1aa-740b-4d5f-961a-fbc593d83ec3 2 Category VE urn:ddi:dk.dst:7f0364c6-3c0d-4e3c-8476-a3f645f445a7:9 dk.dst 7f0364c6-3c0d-4e3c-8476-a3f645f445a7 9 dk.dst a53e3bc0-19ef-4b31-899c-2f4ba8723e04 2 Category EH urn:ddi:dk.dst:7898bcaa-8de8-41dc-9480-a058e1d6ff4c:9 dk.dst 7898bcaa-8de8-41dc-9480-a058e1d6ff4c 9 dk.dst eb43f5d5-e8d8-4e09-b570-9438f835fa1f 2 Category VN urn:ddi:dk.dst:64c3095f-097e-4744-91e1-0a2cd03d3803:9 dk.dst 64c3095f-097e-4744-91e1-0a2cd03d3803 9 dk.dst 31876e70-3f4b-45b4-8ed8-36c7a0a9dbb5 2 Category WF urn:ddi:dk.dst:c8275746-0e67-4416-a62d-f1badb567f69:9 dk.dst c8275746-0e67-4416-a62d-f1badb567f69 9 dk.dst a7dec6c0-0ddf-45f6-aa38-ca314d66efec 2 Category YE urn:ddi:dk.dst:3ce82ef2-5ab1-4687-8737-5c36d1f6bbc0:9 dk.dst 3ce82ef2-5ab1-4687-8737-5c36d1f6bbc0 9 dk.dst ed35eaac-6724-4a97-b511-2c7ddb751274 2 Category ZM urn:ddi:dk.dst:39418592-93e4-4bc3-b9bb-8a2ca97f3334:9 dk.dst 39418592-93e4-4bc3-b9bb-8a2ca97f3334 9 dk.dst 5ad2eae8-8171-42d4-a00e-6d0d02faa175 2 Category ZW urn:ddi:dk.dst:f052e48b-f1fe-4d4f-80c5-992576b04a0a:9 dk.dst f052e48b-f1fe-4d4f-80c5-992576b04a0a 9 dk.dst bc3f1005-c4a6-4999-a3b5-e268f648373e 2 Category GQ urn:ddi:dk.dst:6dffba82-56ab-4f25-96d5-1af1635c07b2:9 dk.dst 6dffba82-56ab-4f25-96d5-1af1635c07b2 9 dk.dst a6090fb6-342b-413f-a9ba-9db243a5fe5a 2 Category AT urn:ddi:dk.dst:20927a8e-6e84-4bc9-acdb-539acce071c7:9 dk.dst 20927a8e-6e84-4bc9-acdb-539acce071c7 9 dk.dst 412287b4-6da4-4a25-a1fc-08df3d355877 2 Category TL urn:ddi:dk.dst:346ded1c-71b3-479a-8bf4-d79baa5aa72b:9 dk.dst 346ded1c-71b3-479a-8bf4-d79baa5aa72b 9 dk.dst c1ffb36f-ca22-476f-ad33-6eafa31f81e2 2 Category AX urn:ddi:dk.dst:1f39dd20-c6c0-458e-972b-5f724fcef46a:9 dk.dst 1f39dd20-c6c0-458e-972b-5f724fcef46a 9 csv_da 20d8d2a8-0ad2-46e9-93b3-89b120dd7795csv_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/20d8d2a8-0ad2-46e9-93b3-89b120dd7795csv_da urn:ddi:dk.dst:b13462d0-48fe-4a77-bd49-34d365ef0bbf:9 dk.dst b13462d0-48fe-4a77-bd49-34d365ef0bbf 9 ddi_da 20d8d2a8-0ad2-46e9-93b3-89b120dd7795ddi_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/20d8d2a8-0ad2-46e9-93b3-89b120dd7795ddi_da urn:ddi:dk.dst:6f34290c-568d-493d-a434-3e59646a7456:2 dk.dst 6f34290c-568d-493d-a434-3e59646a7456 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Afghanistan Afghanistan urn:ddi:dk.dst:a01d4f89-eb2f-4175-bcf1-e4a8ecb59275:2 dk.dst a01d4f89-eb2f-4175-bcf1-e4a8ecb59275 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Albanien Albanien urn:ddi:dk.dst:ae31163a-2392-44ce-9688-2d270606d7a0:2 dk.dst ae31163a-2392-44ce-9688-2d270606d7a0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Algeriet Algeriet urn:ddi:dk.dst:82da26b2-2404-469a-b1f0-0aabdfd7b828:3 dk.dst 82da26b2-2404-469a-b1f0-0aabdfd7b828 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} DSTLM01\rkr Amerikansk Samoa Amerikansk Samoa urn:ddi:dk.dst:088da7a2-ae09-4636-bfd9-7e93c0f684ad:2 dk.dst 088da7a2-ae09-4636-bfd9-7e93c0f684ad 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Amerikanske Jomfruøer Amerikanske Jomfruøer urn:ddi:dk.dst:f55ddbe8-7b4f-4581-b1fb-56ec0dd03990:2 dk.dst f55ddbe8-7b4f-4581-b1fb-56ec0dd03990 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Andorra Andorra urn:ddi:dk.dst:5271dc91-4adb-4e74-8e6e-52a08d05dedd:2 dk.dst 5271dc91-4adb-4e74-8e6e-52a08d05dedd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Angola Angola urn:ddi:dk.dst:921d9ae4-69fa-49a2-8e1e-48f22276c9dd:2 dk.dst 921d9ae4-69fa-49a2-8e1e-48f22276c9dd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Anguilla Anguilla urn:ddi:dk.dst:2313fc4e-3aa6-4ad4-a173-c6b7ea98ff87:2 dk.dst 2313fc4e-3aa6-4ad4-a173-c6b7ea98ff87 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Antarktis Antarktis urn:ddi:dk.dst:214bf252-a09b-4d53-9865-e22ea7177178:2 dk.dst 214bf252-a09b-4d53-9865-e22ea7177178 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Antigua og Barbuda Antigua og Barbuda urn:ddi:dk.dst:703efb22-bf1d-4632-8a59-25a7e12ac1ae:2 dk.dst 703efb22-bf1d-4632-8a59-25a7e12ac1ae 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Argentina Argentina urn:ddi:dk.dst:d3b3ea17-1213-4072-a05e-e053b759cc13:2 dk.dst d3b3ea17-1213-4072-a05e-e053b759cc13 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Armenien Armenien urn:ddi:dk.dst:d4ccc7ab-9e97-4d12-9587-10e9d303b7f8:2 dk.dst d4ccc7ab-9e97-4d12-9587-10e9d303b7f8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Aruba Aruba urn:ddi:dk.dst:835426b8-b33b-4e3c-bb58-688ab68021ef:2 dk.dst 835426b8-b33b-4e3c-bb58-688ab68021ef 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Aserbajdsjan Aserbajdsjan urn:ddi:dk.dst:d4268358-f9ab-4e37-8f82-4f818dd62d40:2 dk.dst d4268358-f9ab-4e37-8f82-4f818dd62d40 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Australien Australien urn:ddi:dk.dst:c4048055-56bd-4913-a0c3-1370c7cc890a:2 dk.dst c4048055-56bd-4913-a0c3-1370c7cc890a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Bahamas Bahamas urn:ddi:dk.dst:8384e0db-8dd7-4ee4-8601-b2d2a9274708:2 dk.dst 8384e0db-8dd7-4ee4-8601-b2d2a9274708 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Bahrain Bahrain urn:ddi:dk.dst:fe8032a6-48df-4c4a-aba7-9f5188a98426:2 dk.dst fe8032a6-48df-4c4a-aba7-9f5188a98426 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Bangladesh Bangladesh urn:ddi:dk.dst:b6eee534-1148-4257-aae3-bbea27379811:2 dk.dst b6eee534-1148-4257-aae3-bbea27379811 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Barbados Barbados urn:ddi:dk.dst:26b46402-d055-49e8-9603-53d9577a4b9e:2 dk.dst 26b46402-d055-49e8-9603-53d9577a4b9e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Belgien Belgien urn:ddi:dk.dst:06e4d527-086c-478c-9e90-6af0dcc840fe:2 dk.dst 06e4d527-086c-478c-9e90-6af0dcc840fe 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Belize Belize urn:ddi:dk.dst:d91de8ba-23dc-4b6f-9a61-7f7604ff664e:2 dk.dst d91de8ba-23dc-4b6f-9a61-7f7604ff664e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Benin Benin urn:ddi:dk.dst:dc25a42f-6916-498f-ba8b-a456a171b4af:2 dk.dst dc25a42f-6916-498f-ba8b-a456a171b4af 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Bermuda Bermuda urn:ddi:dk.dst:a8ee3f56-e1ed-4356-82e1-ef733ad8ca79:2 dk.dst a8ee3f56-e1ed-4356-82e1-ef733ad8ca79 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Bhutan Bhutan urn:ddi:dk.dst:794354c4-f904-4a5f-acc0-748d008b130f:2 dk.dst 794354c4-f904-4a5f-acc0-748d008b130f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Bolivia Bolivia urn:ddi:dk.dst:cff8f6d9-4afd-455a-a849-45b33e164178:2 dk.dst cff8f6d9-4afd-455a-a849-45b33e164178 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Bonaire, Skt. Eustatius og Saba Bonaire, Skt. Eustatius og Saba urn:ddi:dk.dst:7bd9fd4e-7359-4c72-82c9-913abf941620:2 dk.dst 7bd9fd4e-7359-4c72-82c9-913abf941620 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Bosnien-Hercegovina Bosnien-Hercegovina urn:ddi:dk.dst:7cdd6a1b-ddb5-41ab-956c-a51228bb6126:2 dk.dst 7cdd6a1b-ddb5-41ab-956c-a51228bb6126 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Botswana Botswana urn:ddi:dk.dst:b70090a0-3911-476f-a157-e816d0180727:2 dk.dst b70090a0-3911-476f-a157-e816d0180727 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Bouvetøen Bouvetøen urn:ddi:dk.dst:adbe97d4-03da-4f10-b374-204a03a691fd:2 dk.dst adbe97d4-03da-4f10-b374-204a03a691fd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Brasilien Brasilien urn:ddi:dk.dst:d950e8b8-620f-4818-824b-38b3d58b4e29:2 dk.dst d950e8b8-620f-4818-824b-38b3d58b4e29 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Britisk territorium i det Indiske Ocean Britisk territorium i det Indiske Ocean urn:ddi:dk.dst:1ac413d7-34c1-494f-bfad-f0fdc69b6ec4:2 dk.dst 1ac413d7-34c1-494f-bfad-f0fdc69b6ec4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Britiske Jomfruøer Britiske Jomfruøer urn:ddi:dk.dst:235b08b6-e12e-46d3-9aab-3f197ada36f1:2 dk.dst 235b08b6-e12e-46d3-9aab-3f197ada36f1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Brunei Brunei urn:ddi:dk.dst:79f303c3-acf7-409b-9e75-9e5eb3b395fb:2 dk.dst 79f303c3-acf7-409b-9e75-9e5eb3b395fb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Bulgarien Bulgarien urn:ddi:dk.dst:ee8ad85e-7003-4193-8ec7-827de8db5698:2 dk.dst ee8ad85e-7003-4193-8ec7-827de8db5698 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Burkina Faso Burkina Faso urn:ddi:dk.dst:21fd4f0d-1dfc-4bf5-a41d-5cf02c9d7d00:2 dk.dst 21fd4f0d-1dfc-4bf5-a41d-5cf02c9d7d00 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Burundi Burundi urn:ddi:dk.dst:e690ac37-bd27-4384-a48a-33867104bbbc:2 dk.dst e690ac37-bd27-4384-a48a-33867104bbbc 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Cambodja Cambodja urn:ddi:dk.dst:de8ecf0f-2a34-4553-aa3a-ab82b19389c1:2 dk.dst de8ecf0f-2a34-4553-aa3a-ab82b19389c1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Cameroun Cameroun urn:ddi:dk.dst:62215d79-d2dc-4027-9599-4fc31004b516:2 dk.dst 62215d79-d2dc-4027-9599-4fc31004b516 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Canada Canada urn:ddi:dk.dst:4fac3d57-682d-4184-89b3-aa813ff7f97b:2 dk.dst 4fac3d57-682d-4184-89b3-aa813ff7f97b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Caymanøerne Caymanøerne urn:ddi:dk.dst:fe7116c4-8979-493b-92c5-95ef8b58ac1a:2 dk.dst fe7116c4-8979-493b-92c5-95ef8b58ac1a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Centralafrikanske Republik Centralafrikanske Republik urn:ddi:dk.dst:7af6379f-207e-4c61-a57f-5394c2a8b0f7:2 dk.dst 7af6379f-207e-4c61-a57f-5394c2a8b0f7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Chile Chile urn:ddi:dk.dst:f09d184a-b63a-4724-8fdc-3dd3006ff263:2 dk.dst f09d184a-b63a-4724-8fdc-3dd3006ff263 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Cocosøerne Cocosøerne urn:ddi:dk.dst:1cc37730-2c76-4fba-b84e-62b5b7221635:2 dk.dst 1cc37730-2c76-4fba-b84e-62b5b7221635 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Colombia Colombia urn:ddi:dk.dst:147ed0bd-a8e3-4bde-a723-2e198909f7b3:2 dk.dst 147ed0bd-a8e3-4bde-a723-2e198909f7b3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Comorerne Comorerne urn:ddi:dk.dst:789b5957-7491-41dc-8210-4014876de5b1:2 dk.dst 789b5957-7491-41dc-8210-4014876de5b1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Congo, Demokratiske Republik Congo, Demokratiske Republik urn:ddi:dk.dst:c67665a6-4458-4320-8f2b-bf4a9058f5b0:2 dk.dst c67665a6-4458-4320-8f2b-bf4a9058f5b0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Congo, Republikken Congo, Republikken urn:ddi:dk.dst:f38370f1-2e7b-4085-814a-5b02ffab07bc:2 dk.dst f38370f1-2e7b-4085-814a-5b02ffab07bc 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Cookøerne Cookøerne urn:ddi:dk.dst:572ba753-b880-49bf-b37f-d93998f23f45:2 dk.dst 572ba753-b880-49bf-b37f-d93998f23f45 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Costa Rica Costa Rica urn:ddi:dk.dst:758a7686-700f-4785-8fd1-a68b7395dd20:2 dk.dst 758a7686-700f-4785-8fd1-a68b7395dd20 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Cuba Cuba urn:ddi:dk.dst:1e7cafb4-6a38-4c39-9a40-79bff44baf6e:2 dk.dst 1e7cafb4-6a38-4c39-9a40-79bff44baf6e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Curacao Curacao urn:ddi:dk.dst:8b1dee4a-e227-441e-80cb-bb420e6f2478:2 dk.dst 8b1dee4a-e227-441e-80cb-bb420e6f2478 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Cypern Cypern urn:ddi:dk.dst:660be830-22ee-434e-a83f-c4cda20c1b78:2 dk.dst 660be830-22ee-434e-a83f-c4cda20c1b78 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Danmark Danmark urn:ddi:dk.dst:e7f2a4bd-d673-4cee-b69e-068078f2de18:2 dk.dst e7f2a4bd-d673-4cee-b69e-068078f2de18 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Djibouti Djibouti urn:ddi:dk.dst:14d98e4a-bf5d-4d05-ba01-8174d22483ad:2 dk.dst 14d98e4a-bf5d-4d05-ba01-8174d22483ad 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Dominica Dominica urn:ddi:dk.dst:83fa5901-be66-429e-97f5-4b2108e8d58e:2 dk.dst 83fa5901-be66-429e-97f5-4b2108e8d58e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Dominikanske Republik Dominikanske Republik urn:ddi:dk.dst:8fe2e625-4ac0-4691-b593-633ec39b4e4e:2 dk.dst 8fe2e625-4ac0-4691-b593-633ec39b4e4e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Ecuador Ecuador urn:ddi:dk.dst:efcfc51c-a40b-43da-9267-3944e08602aa:2 dk.dst efcfc51c-a40b-43da-9267-3944e08602aa 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Egypten Egypten urn:ddi:dk.dst:6d3cb5b7-5902-4876-a456-59527c9f3355:2 dk.dst 6d3cb5b7-5902-4876-a456-59527c9f3355 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande El Salvador El Salvador urn:ddi:dk.dst:f43d5b92-8416-4000-b24e-f6b66ffcc8a6:2 dk.dst f43d5b92-8416-4000-b24e-f6b66ffcc8a6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Elfenbenskysten Elfenbenskysten urn:ddi:dk.dst:7e83b779-6783-4812-b8ac-60a4af67a49a:2 dk.dst 7e83b779-6783-4812-b8ac-60a4af67a49a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Eritrea Eritrea urn:ddi:dk.dst:8ca23f66-0704-40aa-851e-8b01b8eefcc4:2 dk.dst 8ca23f66-0704-40aa-851e-8b01b8eefcc4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Estland Estland urn:ddi:dk.dst:172550ed-8c97-4a40-a8b8-19f83c052168:2 dk.dst 172550ed-8c97-4a40-a8b8-19f83c052168 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Etiopien Etiopien urn:ddi:dk.dst:c9ce47ff-41bb-4d7c-98f8-bc909b6fd8f7:2 dk.dst c9ce47ff-41bb-4d7c-98f8-bc909b6fd8f7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Falklandsøerne Falklandsøerne urn:ddi:dk.dst:d289f811-7220-45a1-bfff-a610684efbe6:2 dk.dst d289f811-7220-45a1-bfff-a610684efbe6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Fiji Fiji urn:ddi:dk.dst:b0fa1c9b-95e3-4331-85a6-b3a1198eab24:2 dk.dst b0fa1c9b-95e3-4331-85a6-b3a1198eab24 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Filippinerne Filippinerne urn:ddi:dk.dst:bac4b543-4a26-43a9-834a-1d22472744d1:2 dk.dst bac4b543-4a26-43a9-834a-1d22472744d1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Finland Finland urn:ddi:dk.dst:c0315495-a418-444e-abb4-c93052498f78:2 dk.dst c0315495-a418-444e-abb4-c93052498f78 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Forenede Arabiske Emirater Forenede Arabiske Emirater urn:ddi:dk.dst:33af92a5-4dde-49fd-8825-4e539619fb1f:2 dk.dst 33af92a5-4dde-49fd-8825-4e539619fb1f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Frankrig Frankrig urn:ddi:dk.dst:1e1185b7-e7c1-4769-a4ff-f81bc6882ab4:2 dk.dst 1e1185b7-e7c1-4769-a4ff-f81bc6882ab4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Fransk Guyana Fransk Guyana urn:ddi:dk.dst:cb979355-cf74-4fad-af8e-407d5851bcd8:2 dk.dst cb979355-cf74-4fad-af8e-407d5851bcd8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Fransk Polynesien Fransk Polynesien urn:ddi:dk.dst:4acb1cff-2964-4c7c-b85b-6dccd1d1bea1:2 dk.dst 4acb1cff-2964-4c7c-b85b-6dccd1d1bea1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Franske Sydlige og Antarktiske Territorier Franske Sydlige og Antarktiske Territorier urn:ddi:dk.dst:066f1f84-6c13-447f-95ad-40c8e052ba9a:2 dk.dst 066f1f84-6c13-447f-95ad-40c8e052ba9a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Færøerne Færøerne urn:ddi:dk.dst:45680303-7548-48ea-86af-3c4e65669240:2 dk.dst 45680303-7548-48ea-86af-3c4e65669240 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Gabon Gabon urn:ddi:dk.dst:771013a3-ff40-4c15-a432-4c21821d963c:2 dk.dst 771013a3-ff40-4c15-a432-4c21821d963c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Gambia Gambia urn:ddi:dk.dst:e20e12ef-37cd-4061-938d-faf8c5df1241:2 dk.dst e20e12ef-37cd-4061-938d-faf8c5df1241 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Georgien Georgien urn:ddi:dk.dst:8860f224-f589-49a1-b7dd-d84e9cfe2e7a:2 dk.dst 8860f224-f589-49a1-b7dd-d84e9cfe2e7a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Ghana Ghana urn:ddi:dk.dst:bb64fad6-161c-448a-9845-caf645bbd8dd:2 dk.dst bb64fad6-161c-448a-9845-caf645bbd8dd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Gibraltar Gibraltar urn:ddi:dk.dst:a7a4406a-1e92-4701-9383-dfcb94a16c36:2 dk.dst a7a4406a-1e92-4701-9383-dfcb94a16c36 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Grenada Grenada urn:ddi:dk.dst:ea682fb2-140b-4246-ac78-be816a097673:2 dk.dst ea682fb2-140b-4246-ac78-be816a097673 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Grækenland Grækenland urn:ddi:dk.dst:aa4d8c1b-4bd6-425d-aec6-7e145297eb09:2 dk.dst aa4d8c1b-4bd6-425d-aec6-7e145297eb09 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Grønland Grønland urn:ddi:dk.dst:44172be7-b6bc-40be-b36d-478ac7b20ecd:2 dk.dst 44172be7-b6bc-40be-b36d-478ac7b20ecd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Guadeloupe Guadeloupe urn:ddi:dk.dst:3ef770c0-0fbd-45aa-bca5-38f7c4394102:2 dk.dst 3ef770c0-0fbd-45aa-bca5-38f7c4394102 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Guam Guam urn:ddi:dk.dst:1f5b3415-a739-4fc7-8291-83f02b94af9e:2 dk.dst 1f5b3415-a739-4fc7-8291-83f02b94af9e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Guatemala Guatemala urn:ddi:dk.dst:d5dcc4ca-7f34-46b6-9549-3d2e6c985a2d:2 dk.dst d5dcc4ca-7f34-46b6-9549-3d2e6c985a2d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Guernsey Guernsey urn:ddi:dk.dst:6e0e550c-7ded-4578-88c7-198446b74d5d:2 dk.dst 6e0e550c-7ded-4578-88c7-198446b74d5d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Guinea Guinea urn:ddi:dk.dst:4a95952d-09d2-429f-ac25-e09fec7ab14a:2 dk.dst 4a95952d-09d2-429f-ac25-e09fec7ab14a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Guinea-Bissau Guinea-Bissau urn:ddi:dk.dst:531cd001-cc39-48ff-bda2-8ace3cfba20e:2 dk.dst 531cd001-cc39-48ff-bda2-8ace3cfba20e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Guyana Guyana urn:ddi:dk.dst:ca0d262a-ac7d-4151-84db-3bd4b3c86806:2 dk.dst ca0d262a-ac7d-4151-84db-3bd4b3c86806 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Haiti Haiti urn:ddi:dk.dst:b3c8e4a0-77da-4051-bcb3-2d11d04761c1:2 dk.dst b3c8e4a0-77da-4051-bcb3-2d11d04761c1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Heard- og McDonaldøerne Heard- og McDonaldøerne urn:ddi:dk.dst:1c221688-3654-417c-aa6e-d57bf2ba3847:2 dk.dst 1c221688-3654-417c-aa6e-d57bf2ba3847 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Honduras Honduras urn:ddi:dk.dst:cc81ce5b-6143-41f4-9039-47e1fb22f8c5:2 dk.dst cc81ce5b-6143-41f4-9039-47e1fb22f8c5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Hongkong Hongkong urn:ddi:dk.dst:5fea0456-6533-43ce-a03b-b9a0f63ec88c:2 dk.dst 5fea0456-6533-43ce-a03b-b9a0f63ec88c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Hviderusland Hviderusland urn:ddi:dk.dst:5f0b0616-d7e9-47d5-bbb2-4d24d0fce2c6:2 dk.dst 5f0b0616-d7e9-47d5-bbb2-4d24d0fce2c6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Indien Indien urn:ddi:dk.dst:1381a98d-0372-4d3e-8b51-c340707eedcb:2 dk.dst 1381a98d-0372-4d3e-8b51-c340707eedcb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Indonesien Indonesien urn:ddi:dk.dst:7fa44555-3385-4321-b943-2d7fed34cad3:2 dk.dst 7fa44555-3385-4321-b943-2d7fed34cad3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Irak Irak urn:ddi:dk.dst:34ff7a59-166f-4a86-bfa3-1ecf9eff2c0a:2 dk.dst 34ff7a59-166f-4a86-bfa3-1ecf9eff2c0a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Iran Iran urn:ddi:dk.dst:a5474217-b07e-4718-820c-dd72d46f18bb:2 dk.dst a5474217-b07e-4718-820c-dd72d46f18bb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Irland Irland urn:ddi:dk.dst:49bf9233-f8ef-4e5a-aa86-e66c65c90167:2 dk.dst 49bf9233-f8ef-4e5a-aa86-e66c65c90167 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Island Island urn:ddi:dk.dst:2f39961e-74a0-4464-9b85-96a4ac82e8ff:2 dk.dst 2f39961e-74a0-4464-9b85-96a4ac82e8ff 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Isle of Man Isle of Man urn:ddi:dk.dst:b9ce5b33-5162-481d-9662-330d629f8c35:2 dk.dst b9ce5b33-5162-481d-9662-330d629f8c35 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Israel Israel urn:ddi:dk.dst:5b16f5a7-f2d7-4878-850f-d518d002a51c:2 dk.dst 5b16f5a7-f2d7-4878-850f-d518d002a51c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Italien Italien urn:ddi:dk.dst:0bafea72-afae-45ce-88a8-10b4a683922b:2 dk.dst 0bafea72-afae-45ce-88a8-10b4a683922b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Jamaica Jamaica urn:ddi:dk.dst:01597d6b-1267-486e-a72f-954cc883ba4d:2 dk.dst 01597d6b-1267-486e-a72f-954cc883ba4d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Japan Japan urn:ddi:dk.dst:3e038b0a-1843-491c-a929-0b3aee7f2459:2 dk.dst 3e038b0a-1843-491c-a929-0b3aee7f2459 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Jersey Jersey urn:ddi:dk.dst:f804288f-2a33-4826-8690-aa35fa94b9dc:2 dk.dst f804288f-2a33-4826-8690-aa35fa94b9dc 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Jordan Jordan urn:ddi:dk.dst:4b27f26d-d70a-4068-be80-c1bee6352457:2 dk.dst 4b27f26d-d70a-4068-be80-c1bee6352457 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Juleøen Juleøen urn:ddi:dk.dst:cf78a510-46be-481c-9e46-74668f2154d1:2 dk.dst cf78a510-46be-481c-9e46-74668f2154d1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Kap Verde Kap Verde urn:ddi:dk.dst:308817a2-ee5a-40a8-992c-3c03e7458d93:2 dk.dst 308817a2-ee5a-40a8-992c-3c03e7458d93 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Kasakhstan Kasakhstan urn:ddi:dk.dst:f814c836-2e9a-45ef-bd66-88967444ded7:2 dk.dst f814c836-2e9a-45ef-bd66-88967444ded7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Kenya Kenya urn:ddi:dk.dst:d97485f6-3e59-4d66-bd6a-f1596c9fd678:2 dk.dst d97485f6-3e59-4d66-bd6a-f1596c9fd678 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Kina Kina urn:ddi:dk.dst:b5dbf424-39b2-47e3-8a8c-795b1f97f979:2 dk.dst b5dbf424-39b2-47e3-8a8c-795b1f97f979 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Kirgisistan Kirgisistan urn:ddi:dk.dst:294b1cef-106f-4660-bbd3-954444718307:2 dk.dst 294b1cef-106f-4660-bbd3-954444718307 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Kiribati Kiribati urn:ddi:dk.dst:52444fa5-fd60-4f01-9066-03c56a93f73a:2 dk.dst 52444fa5-fd60-4f01-9066-03c56a93f73a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Kroatien Kroatien urn:ddi:dk.dst:d982e4fb-3ade-440e-9e39-90572778a23e:2 dk.dst d982e4fb-3ade-440e-9e39-90572778a23e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Kuwait Kuwait urn:ddi:dk.dst:186ba994-77d3-4c5a-943c-8318fbc83f7b:2 dk.dst 186ba994-77d3-4c5a-943c-8318fbc83f7b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Laos Laos urn:ddi:dk.dst:f03f545e-c991-46b4-89f5-188cdb1a7a5b:2 dk.dst f03f545e-c991-46b4-89f5-188cdb1a7a5b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Lesotho Lesotho urn:ddi:dk.dst:b918c5ff-41f3-47da-997e-2fe618862869:2 dk.dst b918c5ff-41f3-47da-997e-2fe618862869 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Letland Letland urn:ddi:dk.dst:361bc3fe-7a53-4461-982a-76addb33085b:2 dk.dst 361bc3fe-7a53-4461-982a-76addb33085b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Libanon Libanon urn:ddi:dk.dst:3e1963ff-e5e1-45fa-944f-b8fa1dc88541:2 dk.dst 3e1963ff-e5e1-45fa-944f-b8fa1dc88541 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Liberia Liberia urn:ddi:dk.dst:c8df326f-7dc4-46d1-b4d3-2294230aba9e:2 dk.dst c8df326f-7dc4-46d1-b4d3-2294230aba9e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Libyen Libyen urn:ddi:dk.dst:ec9e105c-216d-4a0c-adb2-9849db9a5bed:2 dk.dst ec9e105c-216d-4a0c-adb2-9849db9a5bed 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Liechtenstein Liechtenstein urn:ddi:dk.dst:ce2b10ae-9873-4a1f-b94f-8dceff344e29:2 dk.dst ce2b10ae-9873-4a1f-b94f-8dceff344e29 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Litauen Litauen urn:ddi:dk.dst:59c7543c-5dcf-4d88-8686-6c0bc8c329be:2 dk.dst 59c7543c-5dcf-4d88-8686-6c0bc8c329be 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Luxembourg Luxembourg urn:ddi:dk.dst:12985dc9-e462-40d6-b886-b7e2af31f091:2 dk.dst 12985dc9-e462-40d6-b886-b7e2af31f091 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Macao Macao urn:ddi:dk.dst:92242126-aa57-4dca-9c7e-6deb3de4106c:2 dk.dst 92242126-aa57-4dca-9c7e-6deb3de4106c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Madagaskar Madagaskar urn:ddi:dk.dst:ebd42c87-119c-496a-9412-3b9d808998b8:2 dk.dst ebd42c87-119c-496a-9412-3b9d808998b8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Malawi Malawi urn:ddi:dk.dst:21134672-bacb-4a30-9d16-7ee719e58e46:2 dk.dst 21134672-bacb-4a30-9d16-7ee719e58e46 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Malaysia Malaysia urn:ddi:dk.dst:136971e4-6e2f-4c90-8d44-1748be179a66:2 dk.dst 136971e4-6e2f-4c90-8d44-1748be179a66 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Maldiverne Maldiverne urn:ddi:dk.dst:476c8d3c-1f91-47be-b5aa-cecf12ada496:2 dk.dst 476c8d3c-1f91-47be-b5aa-cecf12ada496 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Mali Mali urn:ddi:dk.dst:c802808b-a3bd-42e5-ab90-7039d1599c34:2 dk.dst c802808b-a3bd-42e5-ab90-7039d1599c34 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Malta Malta urn:ddi:dk.dst:4db9b1b7-023f-49d6-bb50-8749c5eae275:2 dk.dst 4db9b1b7-023f-49d6-bb50-8749c5eae275 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Marokko Marokko urn:ddi:dk.dst:255f540d-c74e-4240-b869-945254a0d66f:2 dk.dst 255f540d-c74e-4240-b869-945254a0d66f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Marshalløerne Marshalløerne urn:ddi:dk.dst:010f8550-9c09-4ae4-a00a-f5776527d9b6:2 dk.dst 010f8550-9c09-4ae4-a00a-f5776527d9b6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Martinique Martinique urn:ddi:dk.dst:136412fc-63fa-4676-a3f4-6420e90cf42c:2 dk.dst 136412fc-63fa-4676-a3f4-6420e90cf42c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Mauretanien Mauretanien urn:ddi:dk.dst:f7be3ba8-c48f-4afe-8d14-48a4934a2dd3:2 dk.dst f7be3ba8-c48f-4afe-8d14-48a4934a2dd3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Mauritius Mauritius urn:ddi:dk.dst:e8866a7a-8ea8-4d5f-99b7-e14d5bbc325a:2 dk.dst e8866a7a-8ea8-4d5f-99b7-e14d5bbc325a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Mayotte Mayotte urn:ddi:dk.dst:48c659a6-b78b-4de4-b890-837f90f81d7a:2 dk.dst 48c659a6-b78b-4de4-b890-837f90f81d7a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Mexico Mexico urn:ddi:dk.dst:76173f4c-a34a-45a3-8374-c391546a0b83:2 dk.dst 76173f4c-a34a-45a3-8374-c391546a0b83 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Mikronesien Mikronesien urn:ddi:dk.dst:22c8f873-726e-45ba-b9b2-c26a659eddbb:2 dk.dst 22c8f873-726e-45ba-b9b2-c26a659eddbb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Moldova Moldova urn:ddi:dk.dst:997964fd-de25-4980-9e07-cbc758f32397:2 dk.dst 997964fd-de25-4980-9e07-cbc758f32397 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Monaco Monaco urn:ddi:dk.dst:e1bfe4db-aa26-4f94-8f6f-06964747b341:2 dk.dst e1bfe4db-aa26-4f94-8f6f-06964747b341 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Mongoliet Mongoliet urn:ddi:dk.dst:c3205042-4cd0-401f-a856-fe5d6610e3f8:2 dk.dst c3205042-4cd0-401f-a856-fe5d6610e3f8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Montenegro Montenegro urn:ddi:dk.dst:0f41ce5f-9a44-43b6-9d31-573d2563caef:2 dk.dst 0f41ce5f-9a44-43b6-9d31-573d2563caef 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Montserrat Montserrat urn:ddi:dk.dst:53549c2b-a525-453a-9861-ea4f756df544:2 dk.dst 53549c2b-a525-453a-9861-ea4f756df544 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Mozambique Mozambique urn:ddi:dk.dst:124a8993-5acc-4301-9a75-554af427530d:2 dk.dst 124a8993-5acc-4301-9a75-554af427530d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Myanmar Myanmar urn:ddi:dk.dst:e9c749a3-c42e-4242-9ef7-25e6d18271e6:2 dk.dst e9c749a3-c42e-4242-9ef7-25e6d18271e6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Namibia Namibia urn:ddi:dk.dst:333e621d-fd7d-4df4-b105-4fe3f1df7f3d:2 dk.dst 333e621d-fd7d-4df4-b105-4fe3f1df7f3d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Nauru Nauru urn:ddi:dk.dst:978025b3-a571-4d59-8ed0-cbaab6581134:2 dk.dst 978025b3-a571-4d59-8ed0-cbaab6581134 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Nederlandene Nederlandene urn:ddi:dk.dst:b4c4c061-b8f4-4770-99ed-0dc93ed4636e:2 dk.dst b4c4c061-b8f4-4770-99ed-0dc93ed4636e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Nepal Nepal urn:ddi:dk.dst:f8bb7ad2-f85f-4e43-9763-33a554285a53:2 dk.dst f8bb7ad2-f85f-4e43-9763-33a554285a53 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande New Zealand New Zealand urn:ddi:dk.dst:4aaca89f-6089-4d8a-ad8c-ae3c17c320ee:2 dk.dst 4aaca89f-6089-4d8a-ad8c-ae3c17c320ee 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Nicaragua Nicaragua urn:ddi:dk.dst:74e2fb09-ac2b-4730-829a-8aec8cba3447:2 dk.dst 74e2fb09-ac2b-4730-829a-8aec8cba3447 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Niger Niger urn:ddi:dk.dst:a5ff78c6-6541-47f9-9620-35c23ff60a70:2 dk.dst a5ff78c6-6541-47f9-9620-35c23ff60a70 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Nigeria Nigeria urn:ddi:dk.dst:a066d81e-ea91-4866-b675-363345f0f4ef:2 dk.dst a066d81e-ea91-4866-b675-363345f0f4ef 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Niue Niue urn:ddi:dk.dst:7322ee89-3b75-458f-8fb2-c9a1c19cf246:2 dk.dst 7322ee89-3b75-458f-8fb2-c9a1c19cf246 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Nordkorea Nordkorea urn:ddi:dk.dst:e2445681-a0fa-4434-85a1-1fec59f249ad:2 dk.dst e2445681-a0fa-4434-85a1-1fec59f249ad 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Nordmakedonien Nordmakedonien urn:ddi:dk.dst:11446999-5396-44a5-8121-526686d8ad12:2 dk.dst 11446999-5396-44a5-8121-526686d8ad12 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Nordmarianerne Nordmarianerne urn:ddi:dk.dst:c1d00f37-1a0d-4d9c-b35b-4ff5ce4d86b4:2 dk.dst c1d00f37-1a0d-4d9c-b35b-4ff5ce4d86b4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Norfolkøen Norfolkøen urn:ddi:dk.dst:1ea1bcb0-2b38-4a51-8d9b-49f167bf9a46:2 dk.dst 1ea1bcb0-2b38-4a51-8d9b-49f167bf9a46 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Norge Norge urn:ddi:dk.dst:1dc194df-bd11-469c-a24e-37393ee6d9ef:2 dk.dst 1dc194df-bd11-469c-a24e-37393ee6d9ef 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Ny Kaledonien Ny Kaledonien urn:ddi:dk.dst:206ea403-ce64-4f7c-89f7-449c54de5355:2 dk.dst 206ea403-ce64-4f7c-89f7-449c54de5355 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Oman Oman urn:ddi:dk.dst:d1583767-9bc3-4f1b-ab75-b77be1997491:2 dk.dst d1583767-9bc3-4f1b-ab75-b77be1997491 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Pakistan Pakistan urn:ddi:dk.dst:1b9e4afb-ed24-44f8-9ffa-cab1e3690044:2 dk.dst 1b9e4afb-ed24-44f8-9ffa-cab1e3690044 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Palau Palau urn:ddi:dk.dst:cef56626-f6c9-4874-b5d7-1b2932a72eb9:2 dk.dst cef56626-f6c9-4874-b5d7-1b2932a72eb9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Palæstina Palæstina urn:ddi:dk.dst:3c3f683e-919d-4491-a000-92877fdde0e0:2 dk.dst 3c3f683e-919d-4491-a000-92877fdde0e0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Panama Panama urn:ddi:dk.dst:73f17883-c8f7-48bb-b785-52b4d9485c9c:2 dk.dst 73f17883-c8f7-48bb-b785-52b4d9485c9c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Papua Ny Guinea Papua Ny Guinea urn:ddi:dk.dst:86470478-4f26-4d04-a8c7-26fbe68ff8a7:2 dk.dst 86470478-4f26-4d04-a8c7-26fbe68ff8a7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Paraguay Paraguay urn:ddi:dk.dst:0d620765-9f5e-40f1-8a20-fa5f4e2003ea:2 dk.dst 0d620765-9f5e-40f1-8a20-fa5f4e2003ea 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Peru Peru urn:ddi:dk.dst:d27d4001-c302-411d-98c2-3f0789b8236e:2 dk.dst d27d4001-c302-411d-98c2-3f0789b8236e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Pitcairn Pitcairn urn:ddi:dk.dst:33f16a6b-fd24-4b0d-ae24-3ac804c4e5ad:2 dk.dst 33f16a6b-fd24-4b0d-ae24-3ac804c4e5ad 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Polen Polen urn:ddi:dk.dst:8dfe4808-8712-483d-86d4-e3e69957d207:2 dk.dst 8dfe4808-8712-483d-86d4-e3e69957d207 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Portugal Portugal urn:ddi:dk.dst:074d542a-707c-4109-b83f-38ce5a092c02:2 dk.dst 074d542a-707c-4109-b83f-38ce5a092c02 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Puerto Rico Puerto Rico urn:ddi:dk.dst:dd5b4406-5203-48ab-bd76-e7cf0f04ae57:2 dk.dst dd5b4406-5203-48ab-bd76-e7cf0f04ae57 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Qatar Qatar urn:ddi:dk.dst:e59e4639-8fbb-4078-835a-3579d2114565:2 dk.dst e59e4639-8fbb-4078-835a-3579d2114565 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Reunion Reunion urn:ddi:dk.dst:32bd5467-8dd9-4a1a-985d-056ff786404e:2 dk.dst 32bd5467-8dd9-4a1a-985d-056ff786404e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Rumænien Rumænien urn:ddi:dk.dst:8e85fdad-a98c-4e4e-b392-692787ea788b:2 dk.dst 8e85fdad-a98c-4e4e-b392-692787ea788b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Rusland Rusland urn:ddi:dk.dst:9f8414c6-4c51-4739-93a5-ca088ef36c2b:2 dk.dst 9f8414c6-4c51-4739-93a5-ca088ef36c2b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Rwanda Rwanda urn:ddi:dk.dst:398844dc-85d1-4822-b06e-979895aa8b08:2 dk.dst 398844dc-85d1-4822-b06e-979895aa8b08 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Salomonøerne Salomonøerne urn:ddi:dk.dst:496496fb-2eff-43f5-b301-50f0cb1a7468:2 dk.dst 496496fb-2eff-43f5-b301-50f0cb1a7468 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Samoa Samoa urn:ddi:dk.dst:46165d9e-009d-4a87-a78b-2b884ac8fbc1:2 dk.dst 46165d9e-009d-4a87-a78b-2b884ac8fbc1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande San Marino San Marino urn:ddi:dk.dst:c5d90bf3-68ba-450a-abe5-25326667de58:2 dk.dst c5d90bf3-68ba-450a-abe5-25326667de58 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Sao Tome og Principe Sao Tome og Principe urn:ddi:dk.dst:048ed677-e275-42be-915d-eb3b2feea890:2 dk.dst 048ed677-e275-42be-915d-eb3b2feea890 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Saudi-Arabien Saudi-Arabien urn:ddi:dk.dst:3e2454df-1402-47a6-bf20-caf51c932784:2 dk.dst 3e2454df-1402-47a6-bf20-caf51c932784 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Schweiz Schweiz urn:ddi:dk.dst:9e3c52e3-71af-460b-ad31-2f7d69bfbb0c:2 dk.dst 9e3c52e3-71af-460b-ad31-2f7d69bfbb0c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Senegal Senegal urn:ddi:dk.dst:c940a6fb-b573-45d7-960e-0e121d5854af:2 dk.dst c940a6fb-b573-45d7-960e-0e121d5854af 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Serbien Serbien urn:ddi:dk.dst:7bf17c6d-8fbf-42eb-b319-cc0e1db3963d:2 dk.dst 7bf17c6d-8fbf-42eb-b319-cc0e1db3963d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Seychellerne Seychellerne urn:ddi:dk.dst:66f3fd9c-8233-46e1-8b56-3ccf4c3c95d6:2 dk.dst 66f3fd9c-8233-46e1-8b56-3ccf4c3c95d6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Sierra Leone Sierra Leone urn:ddi:dk.dst:ab4f8793-02e5-41f0-bb38-8455def8f1d8:2 dk.dst ab4f8793-02e5-41f0-bb38-8455def8f1d8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Singapore Singapore urn:ddi:dk.dst:dd7e0ac6-39e1-468f-a4b5-71b67c490d49:2 dk.dst dd7e0ac6-39e1-468f-a4b5-71b67c490d49 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Skt. Barthelemy Skt. Barthelemy urn:ddi:dk.dst:739a73a6-f355-4d74-84d1-1ce61770b0e2:2 dk.dst 739a73a6-f355-4d74-84d1-1ce61770b0e2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Skt. Helena Skt. Helena urn:ddi:dk.dst:cfc320f0-1efa-42d0-9cc8-6fb76c3134a3:2 dk.dst cfc320f0-1efa-42d0-9cc8-6fb76c3134a3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Skt. Kitts og Nevis Skt. Kitts og Nevis urn:ddi:dk.dst:6a8f40d1-08ac-4e78-ab93-52e9aee56eb0:2 dk.dst 6a8f40d1-08ac-4e78-ab93-52e9aee56eb0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Skt. Lucia Skt. Lucia urn:ddi:dk.dst:70db6f7f-5b0b-465b-8681-7fbaf7bfccab:2 dk.dst 70db6f7f-5b0b-465b-8681-7fbaf7bfccab 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Skt. Martin (NL) Skt. Martin (NL) urn:ddi:dk.dst:babf8fc7-9fab-44a3-a739-2026294893c0:2 dk.dst babf8fc7-9fab-44a3-a739-2026294893c0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Skt. Pierre og Miquelon Skt. Pierre og Miquelon urn:ddi:dk.dst:6908bfd2-7a6b-4179-b5a3-55f5a0c59844:2 dk.dst 6908bfd2-7a6b-4179-b5a3-55f5a0c59844 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Skt. Vincent og Grenadinerne Skt. Vincent og Grenadinerne urn:ddi:dk.dst:f6a4f333-0646-40e1-8da1-9c530b94ae0c:2 dk.dst f6a4f333-0646-40e1-8da1-9c530b94ae0c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Slovakiet Slovakiet urn:ddi:dk.dst:d363372e-f4bb-466c-a64f-b4302626dcb5:2 dk.dst d363372e-f4bb-466c-a64f-b4302626dcb5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Slovenien Slovenien urn:ddi:dk.dst:6e756057-7e97-4e73-8ae7-3d9e84ee2f2a:2 dk.dst 6e756057-7e97-4e73-8ae7-3d9e84ee2f2a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Somalia Somalia urn:ddi:dk.dst:9196c286-33b8-4067-ae85-b86847591110:2 dk.dst 9196c286-33b8-4067-ae85-b86847591110 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Spanien Spanien urn:ddi:dk.dst:5c1b53ba-74f0-49ea-8e53-863b7b04b84b:2 dk.dst 5c1b53ba-74f0-49ea-8e53-863b7b04b84b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Sri Lanka Sri Lanka urn:ddi:dk.dst:09b0f7ba-d6bd-4672-9e43-395342534671:2 dk.dst 09b0f7ba-d6bd-4672-9e43-395342534671 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande St. Martin (FR) St. Martin (FR) urn:ddi:dk.dst:f65a2a88-51f4-4bb9-b4dc-b13c5e33315c:2 dk.dst f65a2a88-51f4-4bb9-b4dc-b13c5e33315c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Storbritannien Storbritannien urn:ddi:dk.dst:353dc2a6-a608-4520-86b3-0cdce46ecbb6:2 dk.dst 353dc2a6-a608-4520-86b3-0cdce46ecbb6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Sudan Sudan urn:ddi:dk.dst:e72e368f-b811-4749-a247-6ab7cb0a868d:2 dk.dst e72e368f-b811-4749-a247-6ab7cb0a868d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Surinam Surinam urn:ddi:dk.dst:648d4504-ef2a-40db-8b22-571bccc22155:2 dk.dst 648d4504-ef2a-40db-8b22-571bccc22155 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Svalbard og Jan Mayen Svalbard og Jan Mayen urn:ddi:dk.dst:a702b4af-d198-46c0-9f64-aab85d88a8f7:2 dk.dst a702b4af-d198-46c0-9f64-aab85d88a8f7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Sverige Sverige urn:ddi:dk.dst:e5f534a8-4044-4534-afb9-db891e79259e:2 dk.dst e5f534a8-4044-4534-afb9-db891e79259e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Swaziland Swaziland urn:ddi:dk.dst:2c24ecad-18fb-45cf-8bc6-2b44efe7c38a:2 dk.dst 2c24ecad-18fb-45cf-8bc6-2b44efe7c38a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Sydafrika Sydafrika urn:ddi:dk.dst:3b782a58-ede6-48c3-958c-c8c7031c4980:2 dk.dst 3b782a58-ede6-48c3-958c-c8c7031c4980 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Sydgeorgien og Sydsandwichøerne Sydgeorgien og Sydsandwichøerne urn:ddi:dk.dst:ec0f8411-05fd-47ba-b72f-05643855c66a:2 dk.dst ec0f8411-05fd-47ba-b72f-05643855c66a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Sydkorea Sydkorea urn:ddi:dk.dst:03e7c9f2-b8ae-47a7-94c2-9db495c86f0e:2 dk.dst 03e7c9f2-b8ae-47a7-94c2-9db495c86f0e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Sydsudan Sydsudan urn:ddi:dk.dst:7b53630d-67fc-4269-806b-a16e4f0efb25:2 dk.dst 7b53630d-67fc-4269-806b-a16e4f0efb25 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Syrien Syrien urn:ddi:dk.dst:a72ed732-8b25-441a-8f4d-13c16d848457:2 dk.dst a72ed732-8b25-441a-8f4d-13c16d848457 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Tadsjikistan Tadsjikistan urn:ddi:dk.dst:71f6c762-6b23-46c7-9735-f42aab6e41d3:2 dk.dst 71f6c762-6b23-46c7-9735-f42aab6e41d3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Taiwan Taiwan urn:ddi:dk.dst:9df18e1b-8197-4ea3-9a7e-de5364da9389:2 dk.dst 9df18e1b-8197-4ea3-9a7e-de5364da9389 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Tanzania Tanzania urn:ddi:dk.dst:e9f2e833-429f-407c-84bb-fd167be2cfe0:2 dk.dst e9f2e833-429f-407c-84bb-fd167be2cfe0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Tchad Tchad urn:ddi:dk.dst:2496f334-e16b-4bb3-afcc-d6a8d752cc7f:2 dk.dst 2496f334-e16b-4bb3-afcc-d6a8d752cc7f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Thailand Thailand urn:ddi:dk.dst:dfc5a4ba-7f6a-4ed8-868e-97c7a0725142:2 dk.dst dfc5a4ba-7f6a-4ed8-868e-97c7a0725142 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Tjekkiet Tjekkiet urn:ddi:dk.dst:d0ed8ad7-8298-4975-b0f2-18879a0d421b:2 dk.dst d0ed8ad7-8298-4975-b0f2-18879a0d421b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Togo Togo urn:ddi:dk.dst:1ace1963-97d6-4910-9fc5-eb632655228b:2 dk.dst 1ace1963-97d6-4910-9fc5-eb632655228b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Tokelau Tokelau urn:ddi:dk.dst:6c87956f-210b-44fb-9cd7-3cdd0c4e1b23:2 dk.dst 6c87956f-210b-44fb-9cd7-3cdd0c4e1b23 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Tonga Tonga urn:ddi:dk.dst:9f4105b9-0147-4d44-9cd5-8a1ee6731641:2 dk.dst 9f4105b9-0147-4d44-9cd5-8a1ee6731641 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Trinidad og Tobago Trinidad og Tobago urn:ddi:dk.dst:ca6f0bcc-3687-4bca-ba33-beba410f05b2:2 dk.dst ca6f0bcc-3687-4bca-ba33-beba410f05b2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Tunesien Tunesien urn:ddi:dk.dst:41d73a16-92d1-4c42-bb96-4fe82d57c3a3:2 dk.dst 41d73a16-92d1-4c42-bb96-4fe82d57c3a3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Turkmenistan Turkmenistan urn:ddi:dk.dst:516e19fb-5e8d-4efa-8b70-e56bc55303d0:2 dk.dst 516e19fb-5e8d-4efa-8b70-e56bc55303d0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Turks- og Caicosøerne Turks- og Caicosøerne urn:ddi:dk.dst:3dad4f30-ca42-440e-b991-5be635860e10:2 dk.dst 3dad4f30-ca42-440e-b991-5be635860e10 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Tuvalu Tuvalu urn:ddi:dk.dst:1b93f2a3-7cfd-46d0-97d5-ac0d8d4b6a0d:2 dk.dst 1b93f2a3-7cfd-46d0-97d5-ac0d8d4b6a0d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Tyrkiet Tyrkiet urn:ddi:dk.dst:2c8d03f7-9677-4d28-ab4a-4a40d4c9f966:2 dk.dst 2c8d03f7-9677-4d28-ab4a-4a40d4c9f966 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Tyskland Tyskland urn:ddi:dk.dst:40d8de22-94ef-4322-a2f6-49d0384a75c6:2 dk.dst 40d8de22-94ef-4322-a2f6-49d0384a75c6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Uganda Uganda urn:ddi:dk.dst:8c61fa25-a433-4569-9518-ec8e03d680f4:2 dk.dst 8c61fa25-a433-4569-9518-ec8e03d680f4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Ukraine Ukraine urn:ddi:dk.dst:6c064dfa-d90f-4b41-a5dd-1f604955d698:2 dk.dst 6c064dfa-d90f-4b41-a5dd-1f604955d698 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Ungarn Ungarn urn:ddi:dk.dst:f4527359-28be-418c-bfb9-f10512904d93:2 dk.dst f4527359-28be-418c-bfb9-f10512904d93 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Uruguay Uruguay urn:ddi:dk.dst:6ca763ae-1716-4ffe-9f77-3ea7a903a6d2:2 dk.dst 6ca763ae-1716-4ffe-9f77-3ea7a903a6d2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande USA USA urn:ddi:dk.dst:0bf18623-2120-4f56-91bc-3445090ca613:2 dk.dst 0bf18623-2120-4f56-91bc-3445090ca613 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande USA's mindre øbesiddelser USA's mindre øbesiddelser urn:ddi:dk.dst:275a9965-1d1f-4039-91aa-11d18244242c:2 dk.dst 275a9965-1d1f-4039-91aa-11d18244242c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Usbekistan Usbekistan urn:ddi:dk.dst:c718741a-1934-4999-a03a-ac35e9dd48f7:2 dk.dst c718741a-1934-4999-a03a-ac35e9dd48f7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Vanuatu Vanuatu urn:ddi:dk.dst:d37bc046-26ba-4f3c-977d-67a91ad7be32:2 dk.dst d37bc046-26ba-4f3c-977d-67a91ad7be32 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Vatikanstaten Vatikanstaten urn:ddi:dk.dst:739af1aa-740b-4d5f-961a-fbc593d83ec3:2 dk.dst 739af1aa-740b-4d5f-961a-fbc593d83ec3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Venezuela Venezuela urn:ddi:dk.dst:a53e3bc0-19ef-4b31-899c-2f4ba8723e04:2 dk.dst a53e3bc0-19ef-4b31-899c-2f4ba8723e04 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Vestsahara Vestsahara urn:ddi:dk.dst:eb43f5d5-e8d8-4e09-b570-9438f835fa1f:2 dk.dst eb43f5d5-e8d8-4e09-b570-9438f835fa1f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Vietnam Vietnam urn:ddi:dk.dst:31876e70-3f4b-45b4-8ed8-36c7a0a9dbb5:2 dk.dst 31876e70-3f4b-45b4-8ed8-36c7a0a9dbb5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Wallis og Futuna Wallis og Futuna urn:ddi:dk.dst:a7dec6c0-0ddf-45f6-aa38-ca314d66efec:2 dk.dst a7dec6c0-0ddf-45f6-aa38-ca314d66efec 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Yemen Yemen urn:ddi:dk.dst:ed35eaac-6724-4a97-b511-2c7ddb751274:2 dk.dst ed35eaac-6724-4a97-b511-2c7ddb751274 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Zambia Zambia urn:ddi:dk.dst:5ad2eae8-8171-42d4-a00e-6d0d02faa175:2 dk.dst 5ad2eae8-8171-42d4-a00e-6d0d02faa175 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Zimbabwe Zimbabwe urn:ddi:dk.dst:bc3f1005-c4a6-4999-a3b5-e268f648373e:2 dk.dst bc3f1005-c4a6-4999-a3b5-e268f648373e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Ækvatorialguinea Ækvatorialguinea urn:ddi:dk.dst:a6090fb6-342b-413f-a9ba-9db243a5fe5a:2 dk.dst a6090fb6-342b-413f-a9ba-9db243a5fe5a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Østrig Østrig urn:ddi:dk.dst:412287b4-6da4-4a25-a1fc-08df3d355877:2 dk.dst 412287b4-6da4-4a25-a1fc-08df3d355877 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Østtimor Østtimor urn:ddi:dk.dst:c1ffb36f-ca22-476f-ad33-6eafa31f81e2:2 dk.dst c1ffb36f-ca22-476f-ad33-6eafa31f81e2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Lande Adding Classification -- Lande Ålandsøerne Ålandsøerne