Diskforbrug opgjort ultimo december 2020 - fordelt på projekt og måned

Institution 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 159,8 159,8 159,8 . . . 159,8 . . . . . . . . 159,8 159,8 159,8 . . . . . .
700776 Ressourceanvendelse ogkvalitet i folkeskolen
700791 Husholdningens energiforbrug 5,4 5,4 5,4 . . . . . . . . . . . . 5,4 5,4 . . . . . . .
700796 Sundhed og marginalisering 68,1 68,1 68,1 . . . . . . . . . . . . 68,1 68,1 68,1 68,1 67,4 57,6 57,6 57,6 57,6
701780 KORAs Projektdatabase (tidl. AKF-Forløbsregister) . . . . . . 1729,6 1729,6 1729,6 1729,6 1729,6 1729,6 1724,8 1724,8 1724,9 1729,0 1729,6 1729,6 . . . . . .
701943 Anden generations indvandreres uddannelse 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 . . . . . . . . . . . .
701960 Valg og fravalg af skoler 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 . . . . . . . . . . . .
701976 Statistikgrundlag for EU-indikatorer om partner vold 1,3 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 . . . . . . . . . . . .
701982 Risikofaktorer og levekår i barndommen . . . . . . 216,9 215,7 218,1 . . . 221,7 220,3 221,7 221,7 220,4 218,5 . . . 218,1 218,1 218,0
702106 Kommunernes integrationsindsats II 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 . . . . . . . . . . . .
702107 Fødsler og arbejdsudbud 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 . . . . . . . . . . . .
702401 The Evolution of Intergenerational in Mobility in Denmark 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 . . . . . . . . . . . .
702419 Analyse af befolkningens opsparingsadfærd 565,7 553,0 565,7 565,7 553,9 565,7 553,5 542,0 565,7 565,7 565,7 565,7 . . . . . . . . . . . .
702429 Effekten af økonomiske incitamenter 300,9 300,9 300,9 300,9 300,9 300,9 300,9 300,9 300,9 300,9 300,9 300,9 . . . . . . . . . . . .
702484 Indvandrere og arbejdsmarket 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 . . . . . . . . . . . .
702505 Kunst, kompetence og konkurrenceevne i den danske oplevelsesøkonomi 270,1 264,1 270,1 270,1 264,5 270,1 264,3 258,9 270,1 270,1 270,1 270,1 . . . . . . . . . . . .
702541 Dynamic Labour Market Behaviour of Immigrants 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 . . . . . . . . . . . .
702542 Employment assimilation patterns in Denmark 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 . . . . . . . . . . . .
702559 Udsatte lejere 17,2 16,6 17,2 17,2 16,7 17,2 16,7 16,2 17,2 17,2 17,2 17,2 . . . . . . . . . . . .
702563 Farmakogenomisk screening for CYP-polymorfismer ved behandling af depression - økonomi og patientpræferencer 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . . . . . . . . . .
702594 Selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 . . . . . . . . . . . .
702624 Integrationslovens effekt 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 . . . . . . . . . . . .
702643 Analyse af effekten af loft over ydelser 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 . . . . . . . . . . . .
702647 Sammenhæng mellem overførsler 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 . . . . . . . . . . . .
702672 Analyse af deltagelse i voksen-, efter- og videreuddannelse 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 . . . . . . . . . . . .
702768 Ebeltoft projekt - social ulighed 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 . . . . . . . . . . . .
702826 Sygeplejerskernes veje på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 . . . . . . . . . . . .
702833 Nomeringer, sygefravær og udstødelse 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 . . . . . . . . . . . .
702849 Døgnanbragte unges uddannelsesforløb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702850 Kortlægning af de svageste kontanthjælpsmodtagere og undersøgelse af effekten af den offentlige indsats overfor gruppen 213,0 213,0 213,0 213,0 213,0 213,0 213,0 213,0 213,0 213,0 213,0 213,0 . . . . . . . . . . . .
702861 Statistisk model for udgifter vedr. børn og unge med særlige behov 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 . . . . . . . . . . . .
702912 Sammenlignende analyse af ældre danskere og indvandreres brug af omsorgs- og plejeydelser 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
702921 Social- og sundhedsassistenternes og social- og sundhedshjælpernes veje på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 . . . . . . . . . . . .
702922 Sundhed, arbejdsløshed, marginalisering og psykosociale faktorer . . . . . . 503,0 503,0 503,0 503,0 503,0 503,0 503,1 503,1 503,1 503,1 503,0 503,0 . . . . . .
702936 Benchmarkanalyser og forklaringer på de kommunale forskelle førtidspension og fleksjobs, samt betydningen af refusionsændringer - videreførsel af o 123,6 123,6 123,6 123,6 123,6 123,6 123,6 123,6 123,6 123,6 123,6 123,6 . . . . . . . . . . . .
702949 NCK - Effektanalyser af VEU . . . . . . . . . . . . 557,8 639,7 667,5 761,8 890,5 1077,3 1150,5 1177,9 1177,9 1177,9 1177,9 1177,9
702959 Undersøgelse af indvandrerkvinders barrierer og muligheder for deltagelse i danskuddannelse 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 . . . . . . . . . . . .
702961 Brugerundersøgelse 2008 vedrørende introduktionsprogrammet 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 . . . . . . . . . . . .
702962 Retention of Vocational Students in the Danish VET and Bridging the gap between theory and practice 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 . . . . . . . . . . . .
702975 The impact of aging and proximity to death on public and elderly care expenditures . . . . . . . . . 282,7 282,7 282,7 149,1 149,2 152,8 229,6 267,9 282,7 282,7 282,7 282,7 . . .
703002 Bolig og ulighed 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 . . . . . . . . . . . .
703039 Daginstitutioner og børns udvikling i skolealderen . . . 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,5 1,4 . . . . . . . . .
703043 Integration på arbejdsmarkedet for ikke-vestlige indvandrere i Danmark 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 . . . . . . . . . . . .
703076 Anbragte børn og helbred 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 . . . . . . . . . . . . 63,6 63,6 63,6
703211 En sundhedsøkonomisk analyse af udvalgte sygdomme 289,2 282,0 289,2 289,2 282,5 289,2 282,3 275,8 289,2 289,2 289,2 289,2 . . . . . . . . . . . .
703212 Evaluation of agglomeration economies and their effects on job mobility 4,7 4,6 4,7 4,7 4,6 4,7 4,6 4,5 4,7 4,7 4,7 4,7 . . . . . . . . . . . .
703216 Rekruttering til de videregående uddannelser i Danmark 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 . . . . . . . . . . . .
703221 Effekten af genoptræning på sygefravær og fastholdelse på arbejdsmarkedet 297,1 297,1 297,1 297,1 297,1 297,1 297,1 297,1 297,1 297,1 297,1 297,1 . . . . . . . . . . . .
703251 Danske hjemvendte soldater 330,4 321,6 330,4 330,4 322,2 330,4 321,9 313,9 330,4 330,4 330,4 330,4 . . . . . . . . . . . .
703269 Retention of Vocational Students in the Danish VET 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 . . . . . . . . . . . .
703430 Vejen til førtidspension en snirklet rute med oversete stikveje. 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 . . . . . . . . . . . .
703452 Analyse af den socioøkonomiske struktur i Fredericia Kommune 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 . . . . . . . . . . . .
703465 Effekter af efteruddannelse for faglærte og ufaglærte projekt for Landsorganisationen i Danmark (LO) 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 . . . . . . . . . . . .
703467 Nydanske unges vej gennem uddannelsessystemet og frem til evt beskæftigelse 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 . . . . . . . . . . . .
703476 De ufaglærtes arbejdsmarked i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 . . . . . . . . . . . .
703477 Evaluering af patientuddannelsen "Lær at leve med kronisk sygdom" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703506 Veje og vildveje i kontanthjælpssystemet 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 . . . . . . . . . . . .
703513 Effekterne ved genotypisk testning 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703585 Den danske voksenbefolknings tandsundhed 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703604 Gennemførelsen af en ungdomsuddannelse 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 . . . . . . . . . . . .
703646 Analyse af ligeløn i Danmark 46,6 45,9 46,6 46,6 45,9 46,6 45,9 45,2 46,6 46,6 46,6 46,6 . . . . . . . . . . . .
703672 Analyse af indvandreres beskæftigelse i danske kommuner 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 . . . . . . . . . . . .
703675 Privatskolerne og det sociale ansvar. Hvilken rolle spiller de? 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 . . . . . . . . . . . .
703688 Evaluering af metodeafprøvningsprojekt overfor ikke-vestlige sygedagpengemodtagere 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 . . . . . . . . . . . .
703721 Kommunalreformen og de ansattes helbred 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 . . . . . . . . . . . .
703727 Barrierer for professionshøjskolernes udviklingsforpligtigelse, videnbasering og videncenterfunktion 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703756 Kortlægning af overuddannelse blandt etniske minoritetsborgere i Københavns Kommune 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 . . . . . . . . . . . .
703767 Kortlægning af forbruget af antipsykotika 11,1 10,8 11,1 11,1 10,8 11,1 10,8 10,5 11,1 11,1 11,1 11,1 . . . . . . . . . . . .
703792 Kommunernes rammevilkår for beskætigelsesindsatsen 183,3 182,5 183,3 183,3 182,6 183,3 182,6 181,9 183,3 183,3 183,3 183,3 . . . . . . . . . . . .
703810 Parental Investments in their Children and Structural Barriers 180,5 177,8 180,5 180,5 177,9 180,5 177,9 175,4 180,5 180,5 180,5 180,5 . . . . . . . . . . . .
703840 Statistisk model for udgifter vedr. specialundervisning i folkeskolen i Kerteminde Kommune 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703844 Effekter af særlig opfølgningsindsats for sygemeldte 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 . . . . . . . . . . . .
703880 Evaluering af Natteravnene 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 . . . . . . . . . . . .
703886 Familieliv ved en skillevej en analyse af familiepraksis i pubertetsfamilien samt årsager til og konsekvenser af denne. Ph.d.-projekt. 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 . . . . . . . . . . . .
703887 Benchmarking- og effektivitetsanalyse på sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 . . . . . . . . . . . .
704042 Hjemløshed i velfærdsstaten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
704055 Effektiv ressourceudnyttelse i hjemmeplejen og visitation til hjemmepleje 45,1 43,7 45,1 45,1 43,8 45,1 43,8 42,6 45,1 45,1 45,1 45,1 . . . . . . . . . . . .
704104 Registeranalyse vedr. osteoporose og en række overvejende neurologisk betingede sygdomme i Danmark 385,6 376,1 385,6 385,6 376,7 385,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
704111 Kvalitetsstandarder som styringsredskab på det kommunale træningsområde 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
704138 Samfundsøkonomisk evaluering af lægeordineret heroin i Danmark 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 . . . . . . . . . . . .
704147 Gennemførelse på de nordjyske gymnasier 89,9 87,2 89,9 89,9 87,3 89,9 87,3 84,8 89,9 89,9 89,9 89,9 . . . . . . . . . . . .
704161 Spørgeskemaundersøgelse om det lokale demokrati 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 . . . . . . . . . . . .
704166 Evaluering af Natteravnene 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
704181 Elever med vanskeligheder i skolestarten 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 . . . . . . . . . . . .
704215 Benchmarking af kommunernes integrationsindsats 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 . . . 75,1 75,1 75,1 . . . . . . 75,1 75,1 75,1 . . .
704286 Benchmarking af kommunernes integrationsindsats 2 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 . . . . . . . . . . . .
704290 De fælles patienter 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 . . . . . . . . . . . .
704292 Unge, uddannelse og helbred . . . . . . . . . . . . 1105,7 1107,2 1110,2 1110,2 1110,8 1112,9 1113,0 1113,0 1113,0 1113,0 1113,0 1113,0
704299 Opstilling af model til økonomivurdering 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 . . . . . . . . . . . .
704397 Evaluering af Ansvarslovforslaget 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 . . . . . . . . . . . .
704401 Tydelig feedback på erhvervsuddannelsernes grundforløb 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
704419 Registeranalyse polio- og meningitispatienter 78,0 75,9 78,0 78,0 76,0 78,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
704422 Gevinstpotentialet af at få udsatte ledige i beskæftigelse 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 . . . . . . . . . . . .
704423 Kvantitativ analyse af beskæftigelseseffekterne ved jobrotationsordningen 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 . . . . . . . . . . . .
704453 Registerundersøgelse af omkostningerne i Danmark ved apopleksi og blødninger 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 . . . . . . . . . . . .
704466 Omkostninger og adherence ifm behandling af diabetes 1 og 2 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
704473 Kvantitativ analyse af frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 . . . . . . . . . . . .
704577 Effekter af den samlede indsats overfor plejefamilieanbragte unge . . . . . . . . . . . . 116,2 116,2 118,8 119,8 119,8 119,8 120,0 120,0 120,1 120,5 120,3 120,3
704622 Indsatsen overfor sygedagpengemodtagere 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 . . . . . . . . . . . .
704629 Skrøbelige ældre Betydende socioøkonomiske faktorer for ældres brug af pleje- og sundhedsydelser 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 . . . 7,3 7,3 7,3 . . . . . . 7,3 7,3 7,3 . . .
704631 Befolkningsudviklingen i hovedstadsområdet med fokus på udviklingen i human kapital 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 . . . . . . . . . . . .
704633 Effects of Training 2 109,6 108,3 109,6 109,6 108,4 109,6 108,3 107,1 109,6 109,6 109,6 109,6 . . . . . . . . . . . .
704634 Tilfredshedsanalyser 119,6 116,6 119,6 119,6 116,8 119,6 116,7 114,0 119,6 119,6 119,6 119,6 . . . . . . . . . . . .
704640 Udsatte børn karakteristika og skolepræstationer 443,7 443,7 443,7 . . . 442,5 442,5 442,5 . . . . . . 443,7 442,5 442,5 . . . 442,5 442,5 442,5
704678 Registeranalyse epilepsi patienter 350,9 345,9 350,9 350,9 346,2 350,9 346,0 341,5 350,9 350,9 350,9 350,9 . . . . . . . . . . . .
704724 Beregning af nøgletal på den erhvervsdygtige befolkning på kommuneniveau 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
704737 Observational Study of Patients on long term Opioid treatment: Frequency and treatment of associated Opioid Induced Constipation - VOICE 122,3 121,3 122,3 122,3 121,4 122,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
704752 Effektanalyse af jobpræmieordninger for langtidsledige, kontanthjælpsmodtagere og enlige forsørgere . . . 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 19,8 7,1 7,1 . . . . . . . . .
704763 Projekt EUD-reform - Et forskningsprojekt med Baseline 134,2 134,2 134,2 134,2 134,2 134,2 134,2 134,2 134,2 134,2 134,2 134,2 . . . . . . . . . . . .
704773 Benchmarkanalyse og udvikling af serviceindikatorer på ældreområdet 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 . . . . . . . . . . . .
704816 Effekter og økonomi af MST 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 . . . . . . . . . . . .
704848 Enkestand – Hvad fører det med sig . . . 194,6 194,6 194,6 194,6 194,6 194,6 194,6 194,6 194,6 194,6 194,6 194,6 . . . . . . . . .
704870 Hvem går til fodterapi - er der social eller geografisk ulighed? 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 . . . . . . . . . . . .
705017 Undervisningsomfang og skoleresultater . . . . . . . . . . . . 33,0 33,7 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 42,3 56,8 58,6 58,6 57,8
705018 Registeranalyse vedr. psoriasis og en række overvejende neurologisk betingede sygdomme i Danmark 360,4 350,6 360,4 360,4 351,2 360,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
705757 PISA 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 . . . . . . . . . . . .
705778 Kriminalitet og arbejdsmarked 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 . . . . . . . . . . . .
705811 Betydningen af personlig SES samt områdespecifikke karakteristika for modtagelse af børne-vacciner 266,9 266,9 266,9 . . . 266,9 266,9 266,9 266,9 266,9 266,9 . . . 266,9 266,9 266,9 . . . . . .
705853 Omkostninger ved rygning – et registerforskningsprojekt baseret på sundhedsprofildata 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 . . . . . . . . . . . .
705869 Progressionsmåling som værktøj og resultatmål i beskæftigelsesindsatsen 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . . . . . . . . . .
705993 Evaluerings- og følgeforskning vedr. reform af folkeskolen . . . . . . . . . . . . 179,2 180,0 184,9 186,6 186,6 186,6 186,6 186,6 187,1 187,1 186,7 186,7
706012 En registerbaseret opgørelse af udgifter på alkoholområdet og til fedme 484,8 472,1 484,8 484,8 472,9 484,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
706070 Nedrivning af huse 622,8 622,8 622,8 622,8 622,8 622,8 622,8 622,8 622,8 622,8 622,8 622,8 . . . . . . . . . . . .
706111 Medarbejderkonsekvenser ad udlicitering 193,7 193,7 193,7 193,7 193,7 193,7 193,7 193,7 193,7 . . . . . . . . . . . . 193,7 195,8 259,7
706128 Assessment of the burden of illness of Clostridium Difficile in Denmark 69,0 67,4 69,0 69,0 67,5 69,0 67,4 66,0 69,0 . . . . . . . . . . . . 69,0 69,0 69,0
706156 Intergenerational correlation of wealth 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 . . . . . . . . . . . .
706184 Dynamic Residential Sorting . . . . . . . . . . . . 1119,2 1119,2 1119,2 1119,2 1119,2 1119,2 1119,2 1128,4 1086,2 1075,4 1013,6 1009,6
706245 Registerbaseret analyse af de økonomiske konsekvenser efter STENO2 studiet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
706246 Generel registerbaseret analyse af de socioøkonomiske og sygdomsmæssige kort- og langsigtede konsekvenser af hjertesygdomme . . . 1510,7 1472,5 1510,7 1471,2 1434,4 1510,7 1510,7 1510,7 1510,7 1510,7 1469,9 1510,7 . . . . . . . . .
706281 Omkostningsanalyse efter knæledsalloplastik baseret på data fra Medic studierne . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . .
706293 Processtøtte og evaluering af forsøg med integrationspålæg 87,7 87,7 87,7 . . . . . . . . . . . . 87,7 87,7 87,7 87,7 87,7 87,7 87,7 88,4 88,4
706320 Udvikling af modeller/redskaber til økonomisk evaluering af sociale indsatser . . . . . . . . . . . . 1169,9 1227,6 1498,8 1228,6 1296,9 1351,1 1402,6 1418,3 1485,0 1778,0 2097,2 1850,9
706534 Konsekvenser af kommunalreformen for kommunernes serviceniveau 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 . . . . . . . . . . . .
706573 Evaluering af ”Tidlig indsats – livslang effekt” 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 . . . . . . . . . . . .
706592 Unges uddannelse og helbred 2 225,8 225,8 225,8 225,8 225,8 225,8 225,8 225,8 225,8 225,8 225,8 225,8 . . . . . . . . . . . .
706620 Evaluering af Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet 531,8 531,8 531,8 531,8 531,8 531,8 531,8 531,8 531,8 531,8 531,8 531,8 . . . . . . . . . . . .
706621 Kommunal ressourceanvendelse, udgiftsbehov og demografi på ældreområdet 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 . . . . . . . . . . . .
706725 EARN – Economic Assimilation Research Network 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 . . . . . . . . . . . .
706782 Sklerosepatienters sygdomsudvikling og arbejdsmarkedstilknytning . . . . . . . . . 28,2 28,2 28,2 28,0 27,7 28,0 28,0 27,9 28,2 27,9 27,6 28,2 . . .
706810 Uddannelse, efteruddannelse og kompetencer 601,8 601,8 601,8 . . . 489,7 489,7 489,7 . . . . . . 601,8 558,4 489,7 . . . 489,7 489,7 489,7
706820 Kvantitativ evaluering af brugen af den regionale uddannelsespulje 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 . . . . . . . . . . . .
707014 Registeranalyse af sygdomsbyrden ved sygdomstilbagefald efter 1. remission for Myelomatose i Danmark. . . . 40,5 39,8 40,5 39,7 39,0 40,5 . . . 40,5 39,7 40,5 . . . . . . 40,5 40,5 40,5
707260 Short- and long-term health economic evaluation of healthcare-based implementation of early intervention for knee and hip osteoarthritis. 1,8 1,8 1,8 . . . . . . 1,8 1,8 1,8 . . . 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 . . .
707892 Omkostninger ved børneblindhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,3 14,5 15,1
All 10723 10632 10723 10842 10718 10842 12999 12750 12934 11812 11812 11812 8674,8 8761,5 9126,4 8915,1 9105,6 9287,8 5684,8 5736,2 5766,6 7187,2 7446,8 7260,4Diskforbrug opgjort ultimo december 2020 - fordelt på projekt og måned

Institution 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2
700730 Indkomstfordeling og mobilitet
701806 Jobmobility in Denmark 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
702569 Fælles database 61,2 59,5 61,2 61,2 59,6 61,2 59,5 58,0 61,2 61,2 61,2 61,2
703098 Produktivitetsprojekt - projekt 703420 fra september 2010 9,6 9,3 9,6 9,6 9,3 9,6 9,3 9,0 9,6 9,6 9,6 9,6
All 84,8 82,8 84,8 84,8 82,9 84,8 82,8 81,0 84,8 84,8 84,8 84,8Diskforbrug opgjort ultimo december 2020 - fordelt på projekt og måned

Institution 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 392,4 379,9 392,4 392,4 380,7 392,4 380,3 368,9 392,4 392,4 392,4 392,4 . . . . . . . . . . . .
701944 Analysis of the use of medical therapy among patients with hearth disease based on the Danish Registry for Medical Product Statistics
702776 Medfødt hjertesygdom og graviditet 7,8 7,6 7,8 7,8 7,6 7,8 7,6 7,5 7,8 7,8 7,8 7,8 . . . . . . . . . . . .
702815 Beskrivelse af kohorten Ungeshverdag.dk med fokus på validering og beskrivelse af data 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
702817 Videnskabelig undersøgelse af helbredsforhold blandt klinikassistenter og tanlæger med henblik på at belyse metallisk kviksølvs skadevirkninger 3,2 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 . . . . . . . . . . . .
702835 DANCOS - Danish National Cohort Study 2386,4 2333,7 2386,4 2386,4 2337,1 2386,4 2335,5 2287,8 2386,4 2386,4 2386,4 2386,4 . . . . . . . . . . . .
702874 De langsigtede konsekvenser af ulykke for brug af sundhedsvæsenet 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3 . . . . . . . . . . . .
702910 Undersøgelse af patienter med AMI og UAP i Danmark . . . . . . 34,0 33,7 34,3 . . . . . . . . . . . . . 34,3 34,3
702935 Druknedød i Danmark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702937 Forbyggelse af uræmiprogression og uræmirelateret kardiovaskulær sygdom 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 . . . . . . . . . . . .
703068 Effekten af hjerterehabilitering efter 3 års opfølgning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703250 Risiko for frakturer hos patienter med Multipel Sclerose 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,0 5,1 5,1 5,1 5,1 . . . . . . . . . . . .
703617 Finasteride 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,4 32,5 32,5 32,5 32,5 . . . . . . . . . . . .
704243 Cerebral Parese 132,6 132,5 132,6 . . . 132,5 132,3 132,6 . . . . . . 132,6 132,5 132,6 . . . 132,6 132,6 132,6
704682 Finasteride and Male Breast Cancer . . . . . . 44,1 43,1 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 44,0 45,0 45,0 44,1 45,0 . . . . . .
704778 Indlæggelse med alkoholproblemer i relation til leversygdom og sygdom i bugspytkirtlen . . . 47,1 45,6 47,1 45,6 44,2 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 45,5 47,1 . . . . . . . . .
704831 Arcoxia 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . .
704990 SIFs Projektdatabase . . . . . . . . . . . . 2174,4 2214,4 2320,4 2448,8 2441,2 2469,4 2551,5 2572,9 2619,7 2662,9 2604,2 2567,2
705782 Social konsekvenser af cerebral parese 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 . . . . . . . . . . . .
705854 Hjertetal 147,2 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 . . . . . . . . . . . . . .
705859 De samfundsmæssige omkostninger ved muskel-skeltsygdomme i Danmark 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . .
705861 Den seksuelle livskvalitet blandt kroniske smertepatienter i Danmark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
705881 Ulighed i adgang til akuthjælp blandt patienter som får akuthjælp via 1-1-2 opkald 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 . . . . . . . . . . . .
705886 Variation i svarprocenterne mellem de regionale stikprøver og den nationale stikprøve 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 . . . . . . . . . . . .
705931 Livet med en hjertesygdom . . . . . . . . . . . . 9,3 9,4 9,2 7,8 7,8 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8
705950 Risikofaktorer for mortalitet og morbiditet efter akut mavetarmkirurgi 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 . . . . . . . . . . . .
705969 Sygdomsbyrden i Danmark - Udvalgte risikofaktorer og sygdomme med fokus på social ulighed 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 . . . . . . . . . . . .
705979 Forebyggelse af genindlæggelser blandt ældre: prædiktive forhold og implementering af opfølgende hjemmebesøg 43,3 42,5 43,3 43,3 42,6 43,3 . . . . . . . . . . . . 42,5 41,9 43,3 43,3 43,3 43,3
706017 Hernia repair with mesh and later cancer incidence 7,0 7,0 7,0 . . . 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 . . . 7,0 7,0 7,0 . . . . . .
706054 Nordisk registerstudie til kortlægning af patienter med moderat til svær astma . . . 558,6 545,0 558,6 . . . . . . 558,6 544,1 558,6 . . . 581,5 620,0 653,3 653,3 653,3 653,3
706068 Databasen Børns sundhed . . . . . . . . . . . . 26,8 26,8 27,2 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 28,1 29,0 29,0 29,0
706080 Cerebral parese – analyse af betydningen af fødselsomstændigheder og bopæl 0,5 0,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
706085 DenHeart . . . . . . . . . . . . 90,4 90,7 91,0 91,5 91,5 91,6 91,7 91,9 91,8 91,9 91,9 91,9
706086 Sygdomsbyrden ved Parkinsons sygdom i Danmark 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 . . . . . . . . . . . .
706101 Risikofaktorer for unges risikoadfærd og trivsel . . . . . . . . . . . . 10,8 11,0 11,2 12,4 15,3 18,1 18,7 18,4 18,0 18,0 18,2 18,2
706225 Registerbaseret opfølgning af personer med dårligt mentalt helbred. Excl. LMDB 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 . . . . . . . . . . . .
706283 Muskelskeletlidelser i Danmark: Prognose, komorbiditet og forebyggelse 8,8 8,8 8,8 . . . 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 . . . 8,8 8,8 8,8 . . . . . .
706324 Opsporing og tidlig intervention overfor kronisk sygdom 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 . . . . . . . . . . . .
706330 Trivsel på Trods . . . . . . . . . . . . 32,6 34,3 34,5 34,5 34,5 36,2 38,1 38,1 37,9 37,0 37,0 37,0
706353 Risikofaktorer og arbejdsmarkedskonsekvenser i Danmark . . . . . . . . . . . . 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2
706447 Omsorg og Mere Retfærdighed I Dansk Sundhedspraksis (OMRIDS) -­-etpartnerskabsprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
706477 Registeropfølgning af socialt udsatte i Danmark 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 . . . . . . . . . . . .
706479 Social og geografisk ulighed i hjertekarsygdom (CVD) . . . . . . . . . . . . 830,1 868,2 978,4 1031,3 1043,7 1065,9 1172,8 1204,4 1261,0 1322,0 1335,3 1350,2
706483 Sygdomsrisikoen blandt ansatte i Københavns Lufthavn i Kastrup eksponeret for tungt løftearbejde og partikelforurening . . . 32,6 32,6 32,6 . . . 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 . . . 32,6 32,6 32,6 . . .
706545 Social ulighed i ulykker og vold 5,1 5,1 5,1 . . . . . . . . . . . . 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
706556 Tværgenerationel transmission af alkoholafhængighed 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 . . . . . . . . . . . . 23,7 23,7 23,7 23,7 24,9 26,0
706580 Strukturel forebyggelse af alkoholforbrug og rygning . . . . . . . . . 125,9 125,9 125,9 125,9 125,9 125,9 125,9 125,9 125,9 125,9 125,9 125,9 . . .
706584 Nabostøjgener i boliger og sammenhæng med bygningstyper . . . . . . 0,1 0,1 0,1 . . . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . 0,1 0,1 0,1
706601 Konsekvenser af graviditet og fødsel for kvinder med hjertesygdom . . . . . . . . . . . . 143,1 162,0 179,8 187,1 192,0 191,0 191,1 191,1 191,1 191,1 191,1 191,2
706611 Akutlægehelikoptermissioner til ikke-landfaste øer i Danmark i perioden 2014-2016 . . . . . . . . . . . . 60,3 60,5 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 61,7 65,6 65,6 65,6
706613 Health care utilization among caregivers of deceased persons in Denmark . . . . . . . . . . . . 66,8 66,8 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9
706617 Registerbaseret analyse af The Danish Mental Health and Well-being Survey 2016. . . . 0,5 0,5 0,5 . . . . . . 0,5 0,5 0,5 . . . 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
706643 Udviklingen i sund aldring 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 . . . . . . . . . . . .
706694 A framework for identifying disease burden and estimating health-related quality of life and prevalence rates for 199 medicinally defined chronic conditions . . . . . . . . . . . . 230,0 230,0 230,2 231,0 234,4 234,9 238,8 251,1 253,9 254,4 255,2 340,3
706746 Reproduktive problemstillinger i Multipel Sklerose . . . . . . . . . . . . 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,5
706779 Association between use of antihistamine and risk of seizures, supraventricular tachycardia, and atrial fibrillation or flutter: A Nordic register-based study 921,1 921,1 921,1 . . . . . . . . . . . . 981,0 1023,4 1033,6 1138,8 1256,4 1258,5 1258,5 1258,5 1258,5
706790 A register study on low-density lipoprotein cholesterol patterns, lipid-lowering therapy, and occurrence of cardiovascular events in the Danish population with atherosclerotic cardiovascular disease. . . . . . . 8,8 8,8 8,8 . . . 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 . . . 8,8 8,8 8,8
706890 Sundhedsprofil for medlemmerne af PensionDanmark 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,6 13,6 13,6 13,6 . . . . . . . . . . . .
706900 Langtidseffekterne af rygestop intervention i Danmark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
706921 The effects of IBCLC certification for health professionals on breastfeeding duration and child health 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 . . . . . . . . . . . . 74,3 74,3 74,4 74,6 74,6 74,6
706958 The health of the 1% - inequality in mortality among the rich in Denmark from 2001 to 2016 . . . . . . . . . 83,0 83,0 83,0 77,2 82,7 82,7 82,7 82,7 82,7 82,9 83,0 83,0 . . .
707036 PASS study, Long-Term Safety study of disease modifying therapy in Multiple Sclerosis Patients . . . . . . . . . . . . 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5
707039 Sundhedstilstanden blandt beboere i almene boliger i 2017 og udviklingen siden 2010. 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 . . . . . . . . . . . .
707047 Mentalt helbred, risikoadfærd og uddannelse . . . . . . . . . 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 . . .
707050 Long-term outcomes of bariatric surgery and the impact of socioeconomic status: A Danish national register-based study . . . . . . 37,9 37,9 37,9 37,9 37,9 37,9 1,4 1,4 13,1 83,0 37,7 37,9 . . . . . .
707059 Multisygdom . . . . . . . . . . . . 36,5 36,5 35,7 36,4 38,1 38,3 38,3 38,6 38,7 38,7 38,7 38,7
707076 HPV Vaccination among Danish Girls and Boys: A Study of Determinants for Uptake, Effectiveness and Consequences of Human Papillomavirus Vaccination . . . . . . . . . . . . 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 10,2 29,0 30,8 37,1 61,3 73,4 73,4
707107 Postpartum depression assessed by Edinburgh Postnatal Depression Scale and ICD-10 0,4 0,4 0,4 . . . . . . . . . . . . 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
707215 Relationship between alcohol screening scores on CAGE-Copenhagen and alcohol related morbidity and mortality. . . . . . . 1,4 1,4 1,4 . . . 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 . . . 1,4 1,4 1,4
707243 Spædbørns risiko for at modtage en social foranstaltning senere i livet . . . . . . . . . 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 . . .
707290 Ældrebefolkningens Sundhedstilstand 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . .
707291 Potential adverse events of HPV vaccination among Nordic girls and boys: Influence on educational attainment? . . . . . . . . . . . . 173,6 173,6 173,8 174,0 174,1 174,1 174,1 174,1 174,1 174,1 174,1 174,1
707322 Undersøgelse af en potentiel sundhedsmæssig risiko i Grindsted . . . . . . . . . 220,1 220,1 220,1 138,6 139,5 1155,1 1821,9 381,6 220,1 220,1 220,1 220,1 . . .
707323 Hjerteklapsygdom og social ulighed . . . . . . . . . . . . 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
707328 Spiseforstyrrelser i Danmark – risikoadfærd, forekomst og psykosocial trivsel 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 . . . . . . . . . . . . 5,9 5,9 5,9
707340 Socioøkonomiske og behandlingsmæssige konsekvenser af sygdommen multipel sklerose (MS). . . . . . . . . . . . . 38,5 38,5 38,5 38,5 41,1 63,4 96,6 128,2 128,2 128,4 129,0 128,9
707361 Sundhedstilstanden blandt FOA medlemmer 2017 og udviklingen siden 2010 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 . . . . . . . . . . . .
707420 Kostkvalitet, kødindtag og sundhed . . . . . . . . . . . . 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
707474 Brug af spørgeskemadata til undersøgelse af om propensity score metoder kan balancere umålte variable i register-baserede studier . . . 1,3 1,3 1,3 . . . 1,6 1,6 1,6 1,0 1,0 1,0 . . . 1,3 1,3 1,6 . . .
707499 Ungdomslivet med en hjertesygdom. . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
707510 Sundhed og trivsel blandt unge på gymnasiale uddannelser . . . . . . . . . . . . 0,7 0,7 0,8 2,5 8,0 8,2 8,3 8,3 8,3 8,3 8,4 8,5
707609 Social ulighed i sundhed og sygdom i Danmark . . . . . . . . . . . . 755,1 840,2 873,6 877,2 877,2 877,2 877,2 877,2 877,2 904,2 909,3 909,3
707628 Screening for præoperative risikofaktorer associeret med mortalitet og postoperative komplikationer efter hjertekirurgi . . . . . . . . . . . . 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
707635 Unges søvnvaner . . . . . . 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 . . . . . .
707658 Mental sundhed blandt unge i Danmark 6,3 12,6 12,8 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 . . . . . . . . . . . .
707665 Spørgeskemabaseret sundhedsprofil: Trivsel, sundhed og sygdom blandt personer med diabetes. 5,0 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 . . . . . . . . . . . .
707716 CARDIAC REHABILITATION REFERRAL FOR HEART FAILURE IN DENMARK: A REGISTRY-BASED ANALYSIS OF TRENDS AND PREDICTORS . . . 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 . . . . . . . . .
707717 Female infertility and multiple sclerosis . . . . . . . . . . . . . 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 2,4
707743 Når børn, der har været på Julemærkehjem, bliver voksne . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 3,8 11,4 14,8 15,3 33,6 57,2 95,1 101,5
707759 Evaluering af Novavís behandlingstilbud . . . . . . . . . . . . 2,8 5,4 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,8 5,8 5,8
707812 Development and validation of a pediatric morbidity score . . . 9,9 9,9 9,9 . . . . . . . . 9,9 . . . 11,9 13,0 13,0 13,1 13,1 13,1
707891 Den ældre skrøbelige patient og dens omgivelser . . . . . . . . . . . . . . 0,4 44,1 250,9 313,3 315,4 315,4 316,1 316,8 316,8 316,8
707924 Evaluering af kurset ”Lær at tackle angst og depression blandt unge”. . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2 7,5 8,4 8,4 9,4 10,3 10,3 10,4
707967 Forekomst og socio-demografisk fordeling af overvægt og svær overvægt blandt danske børn og unge . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 9,9 30,6 32,1 32,1 32,3 32,9 33,0
707985 Sammenhængene mellem pesticider i drikkevand og maligne blodsygdomme og fødselsudfald. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,4 70,4 70,6 70,7 137,3 440,8
708003 SAMMENHÆNG MELLEM ALKOHOLFORBRUG OG SELVMORD OG DØDSULYKKER BLANDT UNGE I DANMARK . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,2 8,2 8,2 8,2 17,8 21,8 22,1
708068 Mental sundhed blandt børn og unge i region Syddanmark . . . . . . . . . 3,2 3,2 4,3 . . . . . . . . . . . .
708126 Implementering og afprøvning af PUF-programmet i den kommunale sundhedspleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,1 0,1
708187 Betydningen af COVID-19 krisen og pludselig arbejdsløshed på mental sundhed i Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,3
All 4322,5 4262,4 4328,6 3905,0 3827,9 3905,1 3371,1 3309,0 3437,5 3722,5 3575,3 3576,4 5794,4 5972,2 7295,8 8757,1 7557,9 7572,7 8549,3 8806,9 8977,4 8856,9 8975,1 9395,9Diskforbrug opgjort ultimo december 2020 - fordelt på projekt og måned

Institution 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec apr maj jun okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 . . . . . .
701984 Sociale, økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser af en kræftsygdom
702432 Plasma enterolacton og risiko for colorestalcancer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . .
702440 Cancerrisiko hos brugere af statiner 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 . . . . . .
702566 FOCARE - Forskning i Cancer Rehabilitering 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 . . . . . .
702860 Kemopræventive lægemidler og risiko for prostatacancer 226,8 223,3 226,8 . . . 223,4 220,2 226,8 226,8 226,8 226,8 226,8 223,5 226,8 . . .
702886 Betydning af socioøkonomisk status og helbredsmæssige faktorer for udvikling af celleforandringer på cervix blandt kvinder, der er positive for human 1,6 1,5 1,6 1,6 1,5 1,6 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 . . . . . .
702946 Modellering af alder i en undersøgelse af social ulighed og kræft 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 . . . . . .
703032 Psykosociale konsekvenser af ufrivillig barnløshed 19,3 18,7 19,3 19,3 18,7 19,3 18,7 18,1 19,3 19,3 19,3 19,3 . . . . . .
703042 Udvalgte risikofaktorer for Multipel System Atrofi 3,3 3,2 3,3 3,3 3,2 3,3 3,2 3,1 3,3 . . . . . . 3,3 3,3 3,3
703070 HPV vaccinenes følgevirkninger 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 . . . . . .
703418 Nordic childhood cancer Study 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 . . . . . .
703521 Cancer incidence and cancer progression in long-term users of disulfiram 79,1 77,9 79,1 79,1 78,0 79,1 77,9 76,8 79,1 79,1 79,1 79,1 . . . . . .
703816 Analyse af kræftpatienters beskæftigelse og modtagelse af offentlige overførselsindkomster 16,6 16,2 16,6 16,6 16,2 16,6 16,2 15,9 16,6 16,6 16,6 16,6 . . . . . .
704126 Kræftens Bekæmpelses midlertidige projektdatabase 121,1 119,3 121,1 121,1 119,4 121,1 119,4 117,8 121,1 121,1 121,1 121,1 . . . . . .
704148 Analyse af Parkinsonpatienters beskæftigelse og modtagelse af sociale ydelser 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 . . . . . .
704203 Fælles kræfter - En undersøgelse af par, der lever med brystkræft 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 . . . . . . . . . . .
All 608,9 601,3 608,9 382,1 378,2 382,1 601,5 594,0 608,4 605,1 605,1 605,1 226,8 223,5 226,8 3,3 3,3 3,3Diskforbrug opgjort ultimo december 2020 - fordelt på projekt og måned

Institution 7. Dansk Arbejdsgiverforening
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4
702568 Specialkørsel vedrørende ledige 2007
702824 Mobilitet på det danske arbejdsmarked 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
All 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4Diskforbrug opgjort ultimo december 2020 - fordelt på projekt og måned

Institution 8. Institut for byggeri, by og miljø (BUILD), Aalborg Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 . . . . . . . . . . . .
702410 Økonomiske og demografiske analyser af boligmarkedet
702979 Energibesparelse i bygninger 8,2 7,9 8,2 8,2 7,9 8,2 7,9 7,7 8,2 8,2 8,2 8,2 . . . . . . . . . . . .
703005 Tilflytning til yderområder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703249 Evaluering af byfornyelsesindsats i 14 byområder 5,1 5,0 5,1 . . . 5,0 4,8 5,1 5,1 5,1 5,1 . . . 5,1 5,0 5,1 . . . . . .
703263 Analyse af indvandreres boligkarriere 321,9 312,1 321,9 . . . 312,6 303,7 322,0 322,0 322,0 322,0 . . . 322,0 312,9 322,0 . . . . . .
703683 SBI Tryghedsundersøgelse 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 . . . . . . . . . . . .
704280 Sociologiske analyser af energiforbrug i Danmark . . . . . . . . . . . . 1051,7 1328,7 1446,8 1446,3 1405,4 1454,2 1439,3 1423,5 1519,7 1543,7 1628,9 1715,4
704281 Fremtidens Danmark uden for de store byer 428,3 418,1 428,3 . . . 418,5 409,2 428,3 428,7 428,9 428,9 . . . 428,3 418,8 428,3 . . . . . .
705785 Analyse af den boligsociale udvikling i Danmark og af udviklingen i 7 kvarrterløftområder 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 . . . . . . . . . . . .
707297 Hverdagsliv på kredit. En analyse af kreditkultur og gæld blandt forskellige befolkningsgrupper i tre danske regioner 19,2 18,8 19,2 19,2 18,8 19,2 . . . 19,2 19,2 19,2 . . . . . . 18,8 18,4 19,2 . . .
708161 Fører fleksibel afregning til mere effektiv el-anvendelse? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,0
All 814,0 793,1 814,0 58,6 57,9 58,6 775,1 756,7 794,9 814,4 814,7 814,7 1051,7 1328,7 1446,8 2201,8 2142,1 2209,7 1458,1 1441,9 1538,9 1543,7 1628,9 1724,3Diskforbrug opgjort ultimo december 2020 - fordelt på projekt og måned

Institution 9. Center for Registerforskning, Århus
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . .
702096 Socialt outcome af ADHD
702113 Record Linkage studies of suicide in later life 174,5 169,1 174,5 174,5 . . . . . . . .
702713 Psykiatri og selvmord 200,6 199,4 200,6 200,6 . . . . . . . .
703305 Risk factors for schizophrenia 0,8 0,8 0,8 0,8 . . . . . . . .
703908 Mental health effects of residential mobility during childhoo 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,3 29,4 29,4 29,4 29,4
703926 Forbrugsmønstre og sikkerhed af antipsykotiske midle 336,0 330,2 336,0 336,0 330,6 336,0 . . . . . .
703952 Parental Exposures to Occupational Asthmagens and Risk of Autism Spectrum Disorders 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2
All 764,6 752,1 764,6 764,6 383,3 388,7 52,7 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6Diskforbrug opgjort ultimo december 2020 - fordelt på projekt og måned

Institution 10. Finansministeriet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . .
704418 Analyse af detailhandelsdata
704580 Analyse af virksomheders adgang til finansiering 4,7 4,6 4,7 4,7 4,6 4,7 4,6 4,5 4,7 4,7 4,7 4,7 . . . . . . . . . . . .
704655 Konkurrence, regulering og produktivitet . . . . . . . . . . . . 478,3 466,8 478,3 478,3 467,6 478,9 468,7 458,3 480,0 499,5 520,7 514,3
706244 Kortlægning og analyse af befordringsordningen 163,2 159,9 163,2 163,2 160,1 163,2 160,0 157,1 163,2 163,2 163,2 163,2 . . . . . . . . . . . .
706983 Kortlægning og analyser af danske virksomheder og deres ansatte med fokus på sammenhænge mellem produktivitet, investeringer, eksport og udenlandsk ejerskab samt regionale vinkler. 127,9 127,2 127,9 . . . . . . . . . . . . 129,8 145,0 152,8 151,2 149,8 153,4 220,7 322,8 337,7
All 296,0 291,9 296,0 168,1 165,0 168,1 164,9 161,8 168,1 168,1 168,1 168,1 478,3 466,8 478,3 608,1 612,5 631,7 620,0 608,1 633,3 720,2 843,5 852,0Diskforbrug opgjort ultimo december 2020 - fordelt på projekt og måned

Institution 12. Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Amtssygehuset i Herlev
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 104,6 102,1 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 104,5 107,2 107,2 104,7 107,2 . . . . . .
706403 Kejsersnits betydning for barnets kognitive funktion i barne- og voksenalder
707971 Urogenitalt prolaps og gynækologisk cancer . . . . . . . . . . . . 92,5 87,3 120,2 142,7 162,5 170,3
All 104,6 102,1 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 104,5 107,2 107,2 104,7 107,2 92,5 87,3 120,2 142,7 162,5 170,3Diskforbrug opgjort ultimo december 2020 - fordelt på projekt og måned

Institution 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 132,1 127,9 132,1 132,1 128,2 132,1 128,0 124,3 132,1 132,1 132,1 132,1 . . . . . . . . . . . .
702103 ASUSI
702478 Erhverv og cancer 7,9 7,7 7,9 . . . 7,7 7,5 7,9 7,9 7,9 7,9 . . . 7,9 7,7 7,9 . . . . . .
702669 Brystkræftscreening 29,3 28,9 29,3 . . . . . . . . . . . . 29,3 28,9 29,3 28,9 28,5 30,6 31,0 31,4 32,2
702968 Socio-demographic determinants of participation in cervix screening 68,1 66,0 68,1 68,1 66,1 68,1 66,0 64,1 68,1 68,1 68,1 68,1 . . . . . . . . . . . .
703750 LONG-TERM CHANGES IN THE LIFE COURSE AS A CONSEQUENCE OF CERVICAL ABNORMALITIES 233,2 227,0 233,2 233,2 227,4 233,2 227,2 221,5 233,2 233,2 233,2 233,2 . . . . . . . . . . . .
703751 Association between daughters use of HPV vaccination and mothers use of cervical screening 42,5 41,8 42,5 42,5 41,9 42,5 41,8 41,2 42,5 42,5 42,5 42,5 . . . . . . . . . . . .
703752 CERVICAL CANCER The relationship between low immune status and risk of cervical cancer 238,6 232,2 238,6 238,6 232,7 238,6 232,5 226,7 238,6 238,6 238,6 238,6 . . . . . . . . . . . .
704150 Mortality, morbidity and cancer risk after obesity surgery: a population-based Nordic cohort study. . . . . . . . . . . . . 357,3 345,2 357,3 357,3 346,0 357,3 345,6 336,0 358,9 358,9 358,9 358,9
705084 Mortality, complications and cancer risk after anti-reflux surgery: a population-based Nordic cohort study . . . . . . . . . . . . 826,4 818,4 920,9 1024,5 1024,1 1148,9 1224,4 1202,2 1521,0 1582,9 1580,6 1602,1
705086 Inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) hos indvandrere fra Færøerne til Danmark . . . 0,6 0,6 0,6 . . . . . . 0,6 0,6 0,6 . . . 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
706118 Breast cancer outcomes after introduction of mammography screening programme in Denmark . . . 19,7 19,4 19,7 19,4 19,1 19,7 19,7 19,7 19,7 20,9 19,6 19,7 . . . . . . . . .
706390 Screening for livmoderhalskræft af kvinder tilbudt HPV-vaccination sammenlignet med ikke HPV-vaccinerede kvinder . . . . . . . . . . . . 27,6 27,3 27,6 27,6 27,3 28,6 28,4 28,1 28,8 28,8 28,8 28,8
706960 Kohorte og registerbaseret analyse af risikofaktorer for udvikling af psykiske lidelser migræne og neurodegenerative lidelser . . . . . . . . . . . . 6,1 6,4 6,6 6,6 6,4 6,7 6,5 6,3 6,8 7,0 7,1 7,6
707131 Celleforandringer på livmoderhalsen og brug af hormonspiral . . . . . . 12,1 11,9 12,3 . . . 12,3 12,1 12,3 12,3 12,1 12,3 . . . 12,3 12,4 12,4
707306 Regression potential of Cervical Intraepithelial Neoplasia grade 2 in Denmark 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 . . . . . . . . . . . . 0,8 0,8 0,8
707850 Environmental Exposures and Health . . . . . . 335,5 338,7 339,4 . . . . . . 326,5 326,5 331,8 . . . 185,6 33,1 31,1
All 752,4 732,2 752,4 735,5 716,9 735,5 1071,0 1055,7 1094,6 742,1 742,1 742,1 1251,2 1229,5 1345,0 1792,1 1779,0 1922,8 1634,4 1601,7 1946,6 2207,7 2053,5 2074,3Diskforbrug opgjort ultimo december 2020 - fordelt på projekt og måned

Institution 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL . . . 2,9 2,8 2,9 2,8 2,8 2,9 . . . 2,9 2,8 2,9 . . . . . . 2,9 2,9 2,9
702112 Forebyggende hjemmebesøg hos ældre mennesker
702692 Nordisk projekt om social ulighed i børnedødelighed 124,6 122,1 124,6 124,6 122,3 124,6 122,2 120,0 124,6 124,6 124,6 124,6 . . . . . . . . . . . .
703022 Ætiologiske mekanismer bag social ulighed i cancer - clustering, mediering og interaktion. 26,9 26,2 26,9 26,9 26,2 26,9 26,2 25,6 26,9 . . . . . . . . . . . . 26,9 26,9 26,9
703218 Funktionelle lidelser og arbejdsmarked 68,9 68,2 68,9 68,9 68,3 68,9 68,2 67,6 68,9 68,9 68,9 68,9 . . . . . . . . . . . .
703408 Social ulighed i cystisk fibrose 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 . . . . . . . . . . . .
703481 Infertilitet, assisteret befrugtning og psykisk sygdom 32,5 32,1 32,5 . . . . . . 32,5 32,5 32,5 . . . 32,5 32,1 32,5 32,1 31,7 32,5 . . .
706535 Hvad betyder social position, sociale relationer og psykisk velbefindende 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
All 253,9 249,5 253,9 224,2 220,5 224,2 220,4 216,8 224,2 227,0 227,0 227,0 2,9 2,8 2,9 32,5 32,1 32,5 32,1 31,7 32,5 29,8 29,8 29,8Diskforbrug opgjort ultimo december 2020 - fordelt på projekt og måned

Institution 15. Epidemiologisk Forskning
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 225,6 218,5 225,6 225,6 218,9 225,6 218,7 212,3 225,6 225,6 225,6 225,6 . . . . . . . . . . . .
701985 Etablering af SØ-CPR
702526 Digitalis medicinering og risiko for endocrin-relaterede cancersygdomme 11,1 10,9 11,1 11,1 10,9 11,1 10,9 10,8 11,1 11,1 11,1 11,1 . . . . . . . . . . . .
702666 Kan højt indtag af docosahexaensyre i graviditeten beskytte imod fødselsdepression? 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 . . . . . . . . . . . .
702685 The Danish Childehood Vaccination Programme 3,0 2,9 3,0 3,0 2,9 3,0 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 . . . . . . . . . . . . .
702857 Non-intendeded effects of therapeutic drug-use in pregnancy . . . . . . . . . . . . 650,3 631,1 650,3 651,6 636,4 656,2 637,6 620,0 656,4 656,8 698,7 901,5
702858 Non-intendeded effects of antibiotic use in childhood 11,9 11,6 11,9 11,9 11,6 11,9 11,6 11,2 11,9 11,9 11,9 . . . . . . . . . . . . .
702859 The proctective and therapeutic effect of non-indicated drugs on multiple sclerosis and Parkinson diease 551,1 540,5 551,1 551,1 541,2 551,1 540,9 531,3 551,1 551,1 551,1 551,1 . . . . . . . . . . . .
702865 Er der øget risiko for udvikling af brystkræft ved anvendelse af antipsykotika? 23,8 23,1 23,8 23,8 23,2 23,8 23,1 22,6 23,8 23,8 23,8 23,8 . . . . . . . . . . . .
702885 Livtidsfaktorer og atopisk sygdom 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 . . . . . . . . . . . .
702923 Sammenhæng mellem almen praksis, patienterne og forbruget af ydelser i sundhedsvæsenet 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4 . . . . . . . . . . . .
702954 Effekter af børnevacciner 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 . . . . . . . . . . . . .
703031 Indtag af marine fedtsyrer i graviditeten og børns mentale udvikling 109,0 106,1 109,0 109,0 106,3 109,0 . . . 109,0 109,0 109,0 . . . . . . 106,2 103,6 109,0 . . .
703046 Astma som risikofaktor for udvikling af lungemetastaser ved brystkræft 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . . . . . . . . . .
703048 Antihelminthica/parasitinfektion og risiko for kronisk inflammatoriske tarmsygdomme 17,4 17,2 17,4 17,4 17,2 17,4 17,2 16,9 17,4 17,4 17,4 17,4 . . . . . . . . . . . .
703097 Influential factors and residual consequenses of MMR vaccination patterns in Denmark: How can this data influence current vaccination policy? 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 . . . . . . . . . . . .
703245 ANTIBIOTIC USE AND RISK OF CANCER 58,3 56,9 58,3 58,3 57,0 58,3 57,0 55,8 58,3 58,3 58,3 58,3 . . . . . . . . . . . .
703470 Herpes zoster and the risk of cerebral insult and other vascular disorders 30,3 30,0 30,3 30,3 30,0 30,3 30,0 29,7 30,3 30,3 30,3 30,3 . . . . . . . . . . . .
703527 Familiær ophobning og hormonelle aspekter af fødselsdepression . . . . . . . . . . . . 275,1 274,0 276,8 277,1 275,1 277,3 274,8 272,6 277,1 277,1 277,1 277,1
704199 Børnevaccinationer i Danmark 5,5 5,4 5,5 5,5 5,4 5,5 5,4 5,3 5,5 . . . . . . . . . . . . 5,5 5,5 5,5
704217 A Swedish-Danish collaborative study on HPV vaccine safety 2,7 2,6 2,7 2,7 2,6 2,7 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 . . . . . . . . . . . . .
704298 The effect of renin angiotensin system antagonists and beta-blockers on mortality in patients with heart failure 8,9 8,8 8,9 8,9 8,8 8,9 8,8 8,7 8,9 8,9 8,9 8,9 . . . . . . . . . . . .
704938 Dødelighed, kirurgiske og kognitive udfald hos patienter født med hydrocephalus 56,0 55,8 56,0 56,0 55,8 56,0 55,8 55,6 56,0 56,0 56,0 56,0 . . . . . . . . . . . .
704958 Unemployment, Job Search and Mental Health . . . 1433,7 1400,1 1433,7 1399,0 1366,4 1433,7 1433,7 1433,7 1433,7 1433,7 1397,7 1433,7 . . . . . . . . .
705096 Undersøgelser af risikoen for Clostridium difficile infektion bland voksne patienter som behandles med antibiotika og proton pumps inhibitorer 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 . . . . . . . . . . . . 2,3 2,3 2,3
705804 Uspecifikke effekter af vacciner i Danmark . . . 263,2 257,0 263,2 . . . . . . 263,1 256,7 263,2 . . . 256,8 250,9 263,2 263,2 263,2 263,2
705878 Mellemøresygdomme og drænanlæggelse samt association til ADHD 2,6 2,5 2,6 2,6 2,5 2,6 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 . . . . . . . . . . . .
706117 Reproductive history and subsequent morbidity . . . . . . . . . . . . 1356,6 1346,4 1357,7 1361,1 1351,6 1361,4 1366,4 1373,4 1631,3 1743,9 1747,5 1768,5
706206 Infektionsindlæggelser blandt danske børn: Udvikling, kønsforskelle og risikofaktorer 69,8 68,5 69,8 69,8 68,6 69,8 68,6 67,4 69,8 . . . . . . . . . . . . 69,8 69,8 69,8
706309 Evaluation of the Overall Health Effects of Childhood Vaccines in the Nordic Countries . . . 181,7 177,1 181,7 . . . . . . 181,1 176,3 181,7 . . . 177,0 172,6 181,7 181,7 181,7 180,5
706432 Lægemiddelbehandling mod leddegigt og risiko for interaktioner og alvorlige bivirkninger: registerbaserede studier i Danmark 29,5 28,8 29,5 29,5 28,8 29,5 28,8 28,1 29,5 29,5 29,5 29,5 . . . . . . . . . . . .
706560 Effectiveness and safety of drugs for type 2 diabetes: a register-based cohort study . . . . . . . . . . . . 1076,0 1043,5 1091,6 1104,7 1176,5 1275,6 898,0 899,2 1105,3 1265,4 1330,8 1134,9
706568 Allergi og astma og komorbiditet . . . . . . . . . . . . 803,3 801,1 803,3 803,3 801,3 803,3 801,2 799,3 803,3 803,3 803,3 786,6
706723 Betydningen af infektionstryk i de første leveår for børn og unges sygelighed . . . . . . . . . . . . 115,7 115,7 117,8 117,8 117,5 117,8 117,3 113,2 113,7 114,5 116,3 116,3
706913 Current drug safety concerns in children with chronic autoimmune diseases . . . . . . . . . . . . 60,9 56,1 79,5 189,2 225,7 233,2 225,4 218,2 233,2 233,2 234,6 239,1
707162 Forekomst, Risikofaktorer og Komplikationer for Rabdomyolyse og Statiners rolle i sygdomsudvikling . . . 1257,4 1246,8 1257,4 . . . . . . 1265,5 1254,6 1259,5 . . . 1249,8 1251,4 1278,8 1278,8 1279,7 1280,6
707672 Socioøkonomiske effekter ved spinalkirurgi, og korrelation med patientrapporteret effekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337,7 330,9 338,7 366,1 376,6 390,2
All 1238,4 1211,9 1238,4 4374,4 4294,7 4374,4 2505,5 2451,6 2563,1 2594,5 2594,5 2575,7 7481,4 7353,4 7515,0 4504,7 4583,9 4724,7 6448,4 6405,3 6991,5 7261,5 7387,1 7416,0Diskforbrug opgjort ultimo december 2020 - fordelt på projekt og måned

Institution 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 1,7 1,6 1,7 1,7 1,6 1,7 . . . 1,7 1,7 1,7 . . . . . . 1,6 1,6 1,7 . . .
702405 Metropolit-projektet
702467 Impact of social factors in the treatment of patients with colorectal cancer 2,7 2,6 2,7 2,7 2,6 2,7 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 . . . . . . . . . . . .
702475 Forbyggelse i kommunerne . . . 1046,1 1032,4 1046,1 . . . . . . 1046,1 1031,4 1046,1 . . . 1031,9 1018,6 1046,1 1046,1 1046,1 1046,1
702552 Effekten af jodberigelse på behandlingen af thyreoideasygdomme i Danmark 122,5 121,8 122,5 122,5 121,9 122,5 121,8 121,3 122,5 . . . . . . . . . . . . 122,5 122,5 122,5
702638 Psykiske forstyrrelser i de første leveår . . . . . . . . . . . . 34,4 33,4 34,5 34,5 33,5 34,6 33,6 32,6 34,6 34,6 34,6 34,6
702827 Faktorer for deltagelse i kolo-rektal cancerscreening 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 . . . . . . . . . . . .
702855 Inter99 . . . . . . 48,2 46,8 49,7 . . . 49,7 48,1 49,7 49,7 48,2 49,7 . . . 49,7 49,7 49,7
702864 Afprøvning af WHI-Algoritmens evne til at forudsige hoftebrud hos kvinder 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 . . . . . . . . . . . .
702899 Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
702934 Allergi i befolkningen - udvikling i forekomst og studier af gen-miljø interaktion 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . .
702985 Social position og prognosen efter hysterektomi 2,1 2,0 2,1 2,1 2,0 2,1 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 . . . . . . . . . . . .
703230 Udviklingen i thyroideafunktionen over 10 år 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703487 Social lighed i ventetid og overlevelse efter diagnose af cancer og hjertesygdom 308,4 301,3 308,4 308,4 301,8 308,4 301,6 295,2 308,4 . . . . . . . . . . . . 308,4 308,4 308,4
703589 Mennesker med kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 176,8 172,9 176,8 176,8 173,1 176,8 173,0 169,4 176,8 176,8 176,8 176,8 . . . . . . . . . . . .
704187 Sundhedsvæsenet og patientfaktorers betydning for hjerte-karsygdomme 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,6 10,7 10,7 10,7 10,7 . . . . . . . . . . . .
704534 Functional Somatic Symptoms Consequences both for individuals and society 5,1 5,0 5,1 5,1 5,0 5,1 5,0 4,9 5,1 5,1 5,1 5,1 . . . . . . . . . . . .
704749 Projekt Sundhed og Lokalsamfund (SoL) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 . . . . . . . . . . . .
706002 Gallstones – social determinants of disease and cancer morbidity following treatments . . . . . . . . . . . . 238,1 232,7 240,2 240,9 234,7 240,9 235,0 229,1 241,5 241,5 241,5 241,5
706030 Sundheds- og omsorgsydelser til borgerne i kommunerne i Region Hovedstaden 13,7 13,3 13,7 13,7 13,3 13,7 13,3 12,9 13,7 13,7 13,7 13,7 . . . . . . . . . . . .
706212 FCFS Projektdatabase . . . . . . . . . . . . 1059,5 1088,4 1192,5 1643,7 1740,3 1689,1 1746,9 1752,0 1756,0 1990,8 2449,5 2458,1
706269 Socioøkonomisk position i relation til cancer stadie, behandling og overlevelse blandt patienter med Malignt melanom i Danmark. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 . . . . . . . . . . . .
706366 Treatment resistant depression- Risk factors and consequences . . . . . . . . . . . . 1301,7 1304,5 1304,7 1305,4 1317,1 1321,2 1326,1 1326,1 1330,7 1328,8 1331,4 1331,4
706376 To be or not to be (at the diabetes outpatient clinic) . . . . . . 0,1 0,1 0,1 . . . 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 . . . 0,1 0,1 0,1
706386 Klinisk kvalitet ved behandling af forløbsprogramssygdomme (Diabetes, KOL og hjertekarsygdom) 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
706558 Sundhedsprofilen . . . . . . . . . . . . 211,3 217,3 217,9 217,9 217,9 217,9 217,9 217,9 217,9 217,9 217,9 217,9
706728 Medicinsk gigtbehandling og risiko for lungesygdomme hos leddegigtpatienter . . . . . . 9,9 9,9 9,9 9,9 . . 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 . . . . . .
706760 Functional somatic disorders - The DanFunD Study . . . . . . 2,4 2,4 2,4 . . . 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,4 . . . 2,4 2,3 2,2
706781 Disentangling the bidirectional association between major depression and cardiovascular diseases . . . . . . . . . . . . 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,3 17,3 17,3
706847 Ændringer i støtte til en slutdato for rygning og øgede tobaksafgifter fra 2013 til 2017 i Region Hovedstaden 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 . . . . . . . . . . . .
706849 Psykiske følgevirkninger af en diagnose med Malignt Melanom og indflydelse på overlevelsen . . . . . . . . . . . . 3,6 4,0 4,1 4,1 4,1 4,2 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
706877 Byrden af allergiske sygdomme . . . . . . . . . 412,8 412,8 412,8 288,2 288,8 290,6 300,5 334,8 412,8 412,8 412,8 412,8 . . .
706878 Thyroideafunktion og risiko for morbiditet og mortalitet. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . 0,3 0,3 0,3 . . . . . . 0,3 0,3 0,3 . . .
706881 Post-commotionelt syndrom - hyppighed og risikofaktorer . . . . . . 142,2 142,2 142,2 . . . 142,2 142,2 142,2 142,2 142,2 142,2 . . . 142,3 142,2 142,2
706888 Course of illness and outcome in schizophrenia: A register-based follow-up study of the impact of clinical and neurobiological markers on societal outcome measures . . . 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,1 2,0 2,0 . . . . . . . . .
706911 Deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?” i Region Hovedstaden over tid. . . . 18,3 18,3 18,3 . . . 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 . . . 18,3 18,3 18,3 . . .
706968 Health predictors and consequences of inflammatory bowel disease and surgery – part 1. . . . 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 . . . . . . . . .
706974 Health predictors and consequences of inflammatory bowel disease and surgery – part 2. 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 . . . . . . . . . . . .
707029 Aktiv Patientstøtte – udvikling . . . . . . . . . 38,4 38,4 38,4 55,8 48,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 . . .
707082 Disentangling the bidirectional association between major depression and cardiovascular diseases. . . . . . . . . . . . . 24,4 23,9 24,4 24,4 24,0 24,5 24,3 24,0 24,9 25,0 25,0 25,0
707231 Ensomhed og søvnproblemer . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
707339 Health predictors and consequences of inflammatory bowel disease and microscopic colitis . . . . . . . . . . . . 689,3 921,1 1218,7 1219,3 1220,3 1220,4 1220,5 1220,7 1242,6 1272,7 1298,4 1320,8
707343 Aktiv patientstøtte – hele Danmark . . . . . . . . . . . . 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,8 0,8 0,7 0,6
707385 RESULT, Reduktion i social ulighed i det tværsektorielle rehabiliteringsarbejde . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . 0,0 0,0 0,0 . . . . . . 0,0 0,0 0,0
707487 Hormon substitution og depression . . . . . . . . . 527,3 527,3 527,3 361,1 398,5 417,8 468,3 470,2 487,8 525,4 525,5 526,8 . . .
707504 Kropsstørrelse gennem livet og sundhed . . . . . . . . . . . . 8,5 8,5 8,5 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,3 9,4 11,3
707585 Aktiv patientstøtte – udebliver analyse . . . . . . . . . . . . 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
707598 Risk factors for developing Charcot foot and the consequences of the disease 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 . . . . . . . . . . . . 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6
707600 Effekt og sikkerhed af forebyggende blodfortyndende behandling hos patienter, der har fået foretaget kirurgisk udskiftning af hofte- eller knæled i Danmark. . . . . . . . . . . . . 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
707664 Reduktion af stillesiddende adfærd hos personer med leddegigt. . . . . . . . . . . . . 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5
707687 Biodiversity and risk of chronic inflammatory diseases . . . . . . 37,9 37,9 37,9 . . . 37,6 37,8 37,9 37,9 37,9 37,9 . . . 37,9 37,9 37,9
707727 A cohort Study to Assess the Safety of Baricitinib Compared with Other Therapies Used in the Treatment of Rheumatoid Arthritis in Nordic Countries . . . . . . . . . . . . 37,1 43,0 54,4 56,0 56,0 62,0 94,7 94,8 94,8 95,7 98,3 98,4
707731 Sammenhæng mellem kommunal rehabilitering og hhv. arbejdsmarkedstilknytning og forbrug af sundhedsydelser . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 5,9 15,5 28,3 23,0 23,6 23,6 25,3 24,4 24,4 24,4
707838 The Bispebjerg Acute Cohort Study I . . . . . . . . . . . . 166,2 200,5 318,5 346,8 356,3 404,7 561,2 565,2 900,0 920,1 865,0 855,5
707851 Effekt og sikkerhed af behandling hos patienter, der har fået foretaget kirurgisk udskiftning af hofte- eller knæled i Danmark . . . . . . . . . . . . . . . 26,5 26,9 67,3 179,8 179,8 181,6 190,4 191,0 191,1
707900 Risikofaktorer, prognoser og effekt af behandling af kronisk inflammatorisk sygdom i Danmark . . . . . . . . . . . . . . 74,3 74,3 197,3 300,3 435,2 435,6 438,7 443,5 443,4 443,6
707913 Nye perspektiver på farmakologisk behandling af mental sygdom. . . . . . . 295,5 295,5 295,5 . . . . . 295,5 295,5 295,5 295,5 . . . 591,7 1901,3 1981,7
All 705,7 693,4 705,7 1840,7 1815,5 1813,2 1256,7 1244,2 1270,0 1310,1 1300,1 1300,1 5899,5 6218,1 7162,5 6607,5 6889,9 7140,2 8200,2 8189,9 8606,2 9160,0 10905 11008Diskforbrug opgjort ultimo december 2020 - fordelt på projekt og måned

Institution 19. CIM, Århus
  Ikke aktiv
Måned
jan
GB
Projekt PROJEKT_TITEL 4,2
701972 The Male Marital Wage Premium in Denmark
All 4,2Diskforbrug opgjort ultimo december 2020 - fordelt på projekt og måned

Institution 21. HK´s politisk/økonomiske sekretariat
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 138,6 135,9 138,6 138,6 136,1 138,6 . . . . . . . . . . . . 136,0 133,5 138,6 138,6 138,6 138,6
701904 HK's medlemsspejl
706542 Danske lønmodtageres jobkvalitet 10,4 10,2 10,4 10,4 10,2 10,4 10,2 10,1 10,4 10,4 10,4 10,4 . . . . . . . . . . . .
707442 Arbejdsmarkedsudvikling . . . . . . . . . . . . 27,6 43,6 85,7 85,7 85,8 87,1 87,1 87,1 104,8 106,6 106,6 106,6
All 149,0 146,1 149,0 149,0 146,3 149,0 10,2 10,1 10,4 10,4 10,4 10,4 27,6 43,6 85,7 85,7 85,8 87,1 223,1 220,7 243,4 245,2 245,2 245,2Diskforbrug opgjort ultimo december 2020 - fordelt på projekt og måned

Institution 22. Center for Anvendt Mikroøkonometri
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
700714 Beskæftigelse og løn
All 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5Diskforbrug opgjort ultimo december 2020 - fordelt på projekt og måned

Institution 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 18,8 18,3 18,8 18,8 18,3 18,8 . . . 18,8 18,8 18,8 . . . . . . 18,3 17,8 18,8 . . .
701829 Skoleeleveres faglige færdigheder
702736 Børn i Århus Kommune 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 . . . 0,8 0,8 0,8 . . . . . . 0,8 0,8 0,8 . . .
702992 Folkeskolen som skaber af social kapital . . . . . . . . . . . . 769,4 857,7 946,7 1064,4 1139,4 1272,9 1534,9 1843,0 2012,1 2212,8 2532,3 2752,4
703243 Multi-level analyse af forskelle i indvandreres og flygtninges beskæftigelsessituation 4,6 4,4 4,6 4,6 4,4 4,6 4,4 4,3 4,6 . . . . . . . . . . . . . . .
703759 Sammenhængen mellem gymnasiernes ressourcer og resultater 10,2 9,9 10,2 10,2 9,9 10,2 9,9 9,6 10,2 10,2 10,2 10,2 . . . . . . . . . . . .
703819 Betydningen af forældres tidsforbrug for børnenes skolepræstationer 1,8 1,7 1,8 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 . . . . . . . . . . . .
703881 Evaluering af forsøg med Heldagsskoler 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 . . . . . . . . . . . .
704143 Fødselsvægt og sociale holdninger 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 . . . . . . . . . . . .
704163 Registerundersøgelser baseret på naturlige eksperimenter . . . . . . . . . . . . 1885,9 1825,7 1886,2 1886,4 1830,1 1886,5 1828,3 1728,7 1816,5 1816,5 1816,5 1816,5
704352 UNDERSØGELSE AF NETVÆRKSEFFEKTER PÅ HELBRED OG SOCIALE FORHOLD BASERET PÅ DE DANSKE REGISTRE . . . 527,9 517,9 527,9 517,6 508,0 527,9 527,9 527,9 527,9 527,9 517,3 527,9 . . . . . . . . .
704511 Betydning af værnepligt for individers livsforløb 11,2 10,9 11,2 11,2 10,9 11,2 . . . 11,2 11,2 11,2 . . . . . . 10,9 10,7 11,2 . . .
704512 Elevinddragelse 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 . . . 1,7 1,7 1,7 . . . . . . 1,7 1,7 1,7 . . .
704680 Voting in times of Economic Crisis: Valgundersøgelsen 2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
704883 PERSOS: Perceptions of Social Stratification and Voting 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 . . . . . . . . . . . .
704897 Reformer og performance: Konsekvenserne af politisk reformer for grundskolens økonomi og elevernes læring 110,8 107,6 110,8 110,8 107,8 110,8 . . . . . . . . . . . . 107,7 104,9 111,0 111,8 112,3 112,9
705838 Collaboration in Research . . . . . . . . . . . . 70,5 75,6 89,2 89,2 86,8 89,2 86,7 84,3 89,2 89,2 89,2 89,4
705887 Kriterier for statsborgerskab 5,1 4,9 5,1 5,1 5,0 5,1 5,0 4,8 5,1 5,1 . . . . . . . . . . . . . .
706350 Økonomiske ressourcers betydning for danske skoleelevers performance 3,2 3,1 3,2 3,2 3,1 3,2 3,1 3,0 3,2 3,2 . . . . . . . . . . . . . .
707063 Konsekvenserne af mediedækning og beskæftigelsesreformer for arbejdsløses psykiske helbred 136,3 135,8 136,3 136,3 135,8 136,3 . . . . . . . . . . . . 135,8 135,3 134,0 129,0 129,0 129,0
707395 Neighborhood Characteristics 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 . . . . . . . . . . . .
707569 The Effects of Danish Citizenship on Immigrant Integration in Denmark 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,1 6,2 . . . . . . . . . . . . 6,4 6,4 7,6
707606 Konsekvenser af brugerbetaling for indvandreres helbred og brug af offentlige ydelser . . . 12,4 12,2 12,5 . . . . . . 8,6 8,4 9,9 . . . 12,2 11,9 41,5 52,5 52,5 52,5
707739 Why are some groups more violent? . . . . . . . . . . . . 124,7 122,9 124,7 124,7 123,1 148,4 168,2 165,8 173,3 173,3 174,6 174,7
707827 Wealth Trajectories and Political Behavior 139,8 139,8 139,8 . . . . . . . . . . . . 139,8 139,8 326,3 400,0 393,7 406,9 406,9 406,9 406,9
708030 Jobcentrenes adfærdsmæssige respons på Beskæftigelsesministeriets benchmarking-system . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94,7 206,4 437,6 591,8 607,7 616,7
708151 Kandidater og vælgerbefolkninger ved kommunalvalgene 1993-2017 . . . . . . . . . . . 7,2 . . . . . . . . . . . .
All 468,4 463,0 468,4 868,9 853,6 868,9 565,7 555,3 576,8 598,7 590,4 597,5 3386,9 3407,7 3584,5 3304,5 3319,1 3723,3 4400,2 4705,0 5254,8 5590,4 5927,6 6158,6Diskforbrug opgjort ultimo december 2020 - fordelt på projekt og måned

Institution 25. Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 57,4 55,8 57,4 57,4 55,9 57,4 55,8 54,3 57,4 57,4 57,4 57,4
705112 Kognitive evner hos børn som har været udsat for medicin i graviditeten eller under opvæksten
All 57,4 55,8 57,4 57,4 55,9 57,4 55,8 54,3 57,4 57,4 57,4 57,4Diskforbrug opgjort ultimo december 2020 - fordelt på projekt og måned

Institution 26. ATP
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 375,0 365,3 375,0 375,0 365,9 375,0 365,6 356,9 375,0 375,0 375,0 375,0 . . . . . . . . . . . .
702424 Den erhvervsaktive befolknings indbetalinger til supplerende pensionsordninger
702695 Beskæftigelse og videreuddannelse for erhvervsuddannede 5,6 5,5 5,6 5,6 5,5 5,6 5,5 5,4 5,6 5,6 5,6 5,6 . . . . . . . . . . . .
702933 Voksenelever i gang med en EUD-uddannelse og deres uddannelse før EUD-uddannelsen. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702945 Frafald på erhvervsuddannelsernes hovedforløb 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . .
704509 Analyse af befolkningens opsparings- og tilbagetrækningsadfærd . . . . . . . . . . . . 4276,7 3999,6 4253,1 4302,1 4248,1 5096,8 5449,2 5307,8 5611,3 5604,0 5673,1 5892,9
All 380,8 371,0 380,8 380,8 371,6 380,8 371,3 362,5 380,8 380,8 380,8 380,8 4276,7 3999,6 4253,1 4302,1 4248,1 5096,8 5449,2 5307,8 5611,3 5604,0 5673,1 5892,9Diskforbrug opgjort ultimo december 2020 - fordelt på projekt og måned

Institution 27. Arbejdsmedicinsk Klinik, Socialmedicinsk enhed, Ålborg
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
703303 Børn og unges anvendelse af smertestillende medicin i Nordjyllands Amt
All 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Diskforbrug opgjort ultimo december 2020 - fordelt på projekt og måned

Institution 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL . . . . . . . . . . . . 1214,1 1176,3 1217,1 1217,1 1181,6 1218,1 1180,4 1145,1 1218,1 1218,4 1220,1 1226,3
702512 Job, branche og indkomsterstattende ydelser
702560 Erhverv og psykiatrisk sygdom 71,3 69,3 71,3 71,3 69,4 71,3 69,3 67,5 71,3 71,3 71,3 71,3 . . . . . . . . . . . .
702598 Nyuddannede SOSU'ers frafald fra ældreplejen 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 . . . . . . . . . . . .
702807 ATIS/VOV 179,3 175,4 179,3 179,3 175,6 179,3 175,5 171,9 179,3 179,3 179,3 179,3 . . . . . . . . . . . .
702819 Arbejdsmiljø og medicinforbrug 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 . . . . . . . . . . . .
703059 Arbejdsmiljø 2005 som risikofaktor for sygefravær og arbejdsophør . . . 26,1 25,9 26,1 25,9 25,7 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 25,9 26,1 . . . . . . . . .
703074 Sociale Arbejdsmiljøfaktorer og Psykofarmakabrug (SAPA) . . . . . . . . . . . . 11,2 10,8 11,2 11,2 10,8 11,2 10,8 10,5 11,2 11,2 11,2 11,3
703079 Arbejdsmiljø og reproduktionsskader 369,5 357,6 369,5 369,5 358,4 369,5 358,0 347,2 369,5 369,5 369,5 369,5 . . . . . . . . . . . .
703231 Effekter af aktivering på lediges psykiske helbred og beskæftigelse 455,6 448,0 455,6 455,6 448,5 455,6 448,3 441,4 455,6 455,6 455,6 455,6 . . . . . . . . . . . .
703298 Muskel- og skeletbesvær undersøgelse 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703453 MINERVA2 : Arbejdsmiljø og reproduktion . . . . . . 26,6 26,3 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 26,6 27,0 27,0 26,6 27,0 . . . . . .
703471 Registerbaseret beskrivelse af behandlede på rehabiliteringscentre 1994-2007 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703473 Thyroideasygdomme og arbejdsevne 6,9 6,8 6,9 6,9 6,8 6,9 6,8 6,7 6,9 6,9 6,9 6,9 . . . . . . . . . . . .
703570 Konsekvenser af funktionelle lidelser 38,6 37,4 38,6 38,6 37,4 38,6 37,4 36,3 38,6 38,6 38,6 38,6 . . . . . . . . . . . .
703571 Psykisk helbred og velbefindende i omsorgsarbejde (PIO) 1,6 1,5 1,6 1,6 1,5 1,6 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 . . . . . . . . . . . .
703596 Arbejdsmiljøet for beskæftigede med leddegigt 64,9 63,0 64,9 64,9 63,1 64,9 63,0 61,3 64,9 64,9 64,9 64,9 . . . . . . . . . . . .
703681 Tilbagevending til Arbejde (TTA-projektet) . . . . . . . . . . . . 42,3 42,0 42,3 42,3 42,1 42,4 42,2 41,9 42,4 42,4 42,4 42,4
704291 NFA tillægsspørgsmål til AKU . . . . . . . . . . . . 15,9 15,8 15,9 15,9 15,8 15,9 15,8 18,5 20,2 20,2 20,2 20,2
704324 Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK) . . . . . . . . . . . . 94,0 93,0 95,5 102,2 115,2 118,2 115,1 115,8 123,2 123,2 123,2 123,2
704325 Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . . . . . . . . . .
704481 Dansk Arbejdstidsdatabase (DAD) 265,8 261,3 265,8 265,8 261,6 265,8 261,4 257,4 265,8 265,8 265,8 265,8 . . . . . . . . . . . .
704617 Mekanismer bag udvikling af negative sociale relationer på arbejdspladsen og langtidskonsekvenser et prospektivt registerstudie 1,7 1,7 1,7 . . . . . . . . . . . . 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2
704686 Tvillingeprojekt til 704554 - Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014-2020 . . . . . . . . . . . . 1292,1 1224,5 1224,7 1218,6 1191,8 1226,1 1194,3 1167,0 1231,3 1231,3 1231,4 1231,7
705035 Arbejdsmiljøet for beskæftigede med leddegigt 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 . . . . . . . . . . . .
705044 Dansk Psykosocialt Spørgeskema . . . . . . . . . . . . 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
705056 Sygefraværet i Danmark . . . . . . . . . . . . 283,4 288,8 294,3 337,3 335,7 346,1 337,4 331,4 350,6 352,5 354,1 357,2
705743 AMI/Sygelighed og erhverv 159,9 155,9 159,9 159,9 156,1 159,9 156,0 152,3 159,9 159,9 159,9 159,9 . . . . . . . . . . . .
705942 Anmeldelse af arbejdsskader og sygefravær/arbejdsmarkedsstatus 224,4 216,7 224,4 224,4 217,2 224,4 216,9 210,0 224,4 224,4 224,4 224,4 . . . . . . . . . . . .
705986 Psykisk arbejdsmiljø, helbred og risiko for udstødelse af arbejdsmarkedet blandt yngre arbejdstagere . . . . . . . . . . . . 757,5 734,0 757,5 757,5 735,5 757,5 734,7 713,4 757,5 757,5 757,5 757,5
706315 Fysiske arbejdskrav og sygefravær 74,3 71,7 74,3 . . . . . . . . . . . . 74,4 72,0 74,4 71,9 69,6 74,4 74,4 74,4 74,4
706357 Opregningsprojekt 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 . . . . . . . . . . . .
706452 Job Exposure Matrix Study of Psychosocial Factors and Healthy Ageing in Denmark (JEMPAD) . . . . . . . . . . . . 944,0 952,1 981,5 981,5 971,2 1086,2 1074,6 1051,7 1135,9 1205,5 1510,6 1646,9
706706 Hvad betyder det psykosociale arbejdsmiljø for diabetes, sygefravær og førtidspensionering? (PSA-DISPO) . . . . . . . . . . . . 52,0 51,9 53,7 53,9 53,5 53,9 54,3 55,9 57,1 60,8 57,5 144,4
706885 Smerter, sygefravær, mentale helbredsproblemer og medicinforbrug blandt erhvervsaktive i Danmark 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 . . . . . . . . . . . .
706986 Påvirker Pioner-interventionen medarbejdernes helbred? . . . . . . . . . . . . 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
707259 SeniorArbejdsLiv (SAL) . . . . . . . . . . . . 30,5 29,6 30,5 30,5 29,6 30,5 29,6 28,8 31,0 31,2 31,6 34,8
707473 Analyse af indkomst og arbejdsmiljø. . . . 9,5 9,3 9,5 9,3 9,2 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,3 9,5 . . . . . . . . .
707560 Betydning af fysisk og psykisk arbejdsmiljø for arbejde efter folkepensionsalderen . . . . . . . . . . . . 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 1,0 1,2 1,6 1,6 1,6 1,6
707718 Løse ansættelser og mentale sundhedsudfordringer . . . . . . . . . . . . 386,7 391,9 553,4 669,7 1370,7 1493,3 1429,6 1408,3 1452,6 1472,3 1483,5 1484,3
707977 Betydning af virksomhedernes arbejdsmiljøindsats og certificeret arbejdsmiljøledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,9 122,9 123,1 168,3 169,7 175,3
All 1919,9 1872,2 1919,9 1879,5 1836,9 1879,5 1862,1 1820,6 1906,5 1906,5 1906,5 1906,5 5187,2 5073,7 5341,3 5542,5 6155,9 6504,8 6417,8 6285,1 6633,3 6774,0 7092,2 7334,7Diskforbrug opgjort ultimo december 2020 - fordelt på projekt og måned

Institution 29. Ældresagen
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 38,4 37,8 38,4 38,4 37,9 38,4 37,8 37,3 38,4 38,4 38,4 38,4 . . . . . . . . . . . .
701913 Generel registerbaseret analyse af pensionisters indkomster og formuer såvel aktuelt som udviklingen over tid
703047 Generel registerbaseret analyse af pensionisters indkomster og formuer såvel aktuelt som udviklingen over tid. . . . . . . . . . . . . 3845,6 3828,4 3939,2 3939,2 3843,5 3963,2 4213,4 4143,6 4377,6 4388,7 4410,3 4425,6
703419 Fremtidsstudiet 2010 . . . 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 . . . . . . . . .
704612 Analyse af 65-89-årige it-anvendelse i 2013 og 2014 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
706201 It-anvendelse i befolkningen 2011 - 2016 0,2 0,2 0,2 . . . 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . 0,2 0,2 0,2 . . . . . .
707348 Belysning af ældres situation, adfærd og præferencer på områder af særlig betydning for livskvaliteten 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . . . . . . . . . . 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
All 38,9 38,3 38,9 70,3 69,7 70,3 69,6 69,0 70,1 70,1 70,1 70,1 3877,0 3859,9 3970,6 3939,3 3843,7 3963,3 4213,7 4143,9 4377,9 4388,9 4410,6 4425,9Diskforbrug opgjort ultimo december 2020 - fordelt på projekt og måned

Institution 30. Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 38,3 37,1 38,3 38,3 37,2 38,3 37,2 36,0 38,3 38,3 38,3 38,3 . . . . . . . . . . . .
702481 Handlekompetencer i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn (HPA
702483 Profil af fire årgange hf-elever samt to årgange avu-kursister 3,0 2,9 3,0 3,0 2,9 3,0 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 . . . . . . . . . . . .
702679 Læsetest i 7. klasse 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
702906 Analyser i forbindelse med projektet "Effekter af indsatser af projekt udsatte børn i dagtilbud" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702940 Tidligere anbragtes veje i uddannelsessystemet efter folkeskolen 2,2 2,1 2,2 2,2 2,1 2,2 2,1 2,0 2,2 2,2 2,2 2,2 . . . . . . . . . . . .
703489 Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 . . . . . . . . . . . . 0,6 0,6 0,6
703516 Køn og læring i uddannelsessystemet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703551 Gennemførelse af ungdomsuddannelse 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . . . . . . . . . .
703671 Effekter af efteruddannelse af lærere i indskolingen . . . . . . 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 . . . . . .
707575 School Culture, Educational Transitions and Social inequality . . . . . . . . . . . . 425,4 426,0 426,2 426,2 442,3 493,1 504,1 504,6 513,9 521,0 521,9 524,6
707732 Professionsbachelorers videreuddannelse til kandidater . . 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 . . . . . . . . . . . .
All 44,5 43,1 45,6 45,6 44,3 45,6 44,7 43,5 46,1 45,5 45,5 45,5 425,9 426,5 426,6 426,7 442,8 493,5 504,1 504,6 513,9 521,6 522,5 525,2Diskforbrug opgjort ultimo december 2020 - fordelt på projekt og måned

Institution 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 24,8 24,4 24,8 24,8 24,4 24,8 24,4 24,0 24,8 24,8 24,8 24,8 . . . . . . . . . . . .
702535 Hyppigheden af cancerdiagnoser hos brugere af valproat
702642 Kvantitativ vurdering af betydningen af tilstedværelse af nakkesmerter 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . . . .
702809 Forbrugsmønster for Lithium 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 . . . . . . . . . . . .
702977 Sundheds- og sygdomsprofil for Esbjerg kommune 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 . . . . . . . . . . . .
702978 Sikkerhed ved brug af gigtmidler af typen NSAID 74,3 72,8 74,3 74,3 72,9 74,3 72,9 71,6 74,3 74,3 74,3 74,3 . . . . . . . . . . . .
703018 Risiko for knogleskørhed ved brug af Preotact 44,4 43,7 44,4 44,4 43,7 44,4 43,7 43,0 44,4 44,4 44,4 44,4 . . . . . . . . . . . .
703040 Har lokalområder betydning for den generelle mortalitet og kræftforekomst i Danmark 64,5 63,2 64,5 64,5 63,3 64,5 63,3 62,2 64,5 64,5 . . . . . . . . . . . . . .
703233 Postmarketing study of Auto Immune diseases and Immunotherapy 16,7 16,3 16,7 16,7 16,4 16,7 16,3 16,0 16,7 16,7 16,7 16,7 . . . . . . . . . . . .
703240 Omkostninger ved Alzheimers sygdom i Danmark . . . . . . 318,0 315,4 320,9 . . . 436,3 337,8 320,9 320,9 318,1 320,9 . . . 320,9 320,9 320,9
703415 Brug af eksogene hormoner og andre lægemidler og risiko for intrakraniel meningeom 38,8 37,8 38,8 38,8 37,9 38,8 37,9 37,0 38,8 38,8 38,8 38,8 . . . . . . . . . . . .
703426 Forekomst af migræne hos patienter, der har fået foretaget transthoracal sympatectomi 12,5 12,3 12,5 12,5 12,3 12,5 12,3 12,1 12,5 12,5 12,5 12,5 . . . . . . . . . . . .
703536 Forekomst og behandling af myasthenia gravis i Danmark 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 . . . . . . . . . . . .
703579 De samfundsøkonomiske omkostninger ved whiplash i Danmark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703680 Brug af Istanyl til smertebehandling hos cancerpatienter 54,9 54,0 54,9 54,9 54,0 54,9 54,0 53,2 54,9 54,9 54,9 54,9 . . . . . . . . . . . .
704067 First trimester exposure to methylphenidate 30,7 30,1 30,7 30,7 30,2 30,7 30,1 29,6 30,7 30,7 30,7 30,7 . . . . . . . . . . . .
704076 Relative Age in Class and Stimulant Drug Utilization for ADHD . . . . . . . . . 99,3 99,3 99,3 99,0 97,9 99,3 99,3 98,0 99,3 98,0 96,7 99,3 . . .
704097 Bivirkninger af antiepileptika med særlig henblik på infektioner 76,2 74,6 76,2 76,2 74,7 76,2 74,7 73,2 76,2 76,2 76,2 76,2 . . . . . . . . . . . .
704195 Use of PPI following anti-reflux surgery in Denmark 1996-2010 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 . . . 1,0 1,0 1,0 . . . . . . 1,0 1,0 1,0 . . .
706950 Projektdatabase for almen praksis- og sundhedsøkonomisk forskning . . . . . . . . . . . . 2229,2 2268,9 2335,7 2030,5 2141,2 2121,9 2166,3 2203,2 2354,0 2519,9 2390,4 2217,1
707067 Variation i kvalitetsindikatorer i almen praksis og sammenhæng med risiko for hospitalsindlæggelse og samlede omkostninger . . . . . . . . . . . . 2729,9 2934,5 3345,4 3537,4 4004,2 4062,4 4378,6 4301,2 4279,2 4357,7 4610,9 4813,0
707069 Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade . . . . . . . . . . . . 4,0 6,7 6,7 6,8 8,9 13,3 13,8 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7
707120 Senfølger efter vold 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 . . . . . . . . . . . .
707161 Studier af sociodemografi forbrug af sundhedsydelser omkostninger og tilbagevenden til arbejde for patienter med lænderygsmerter . . . . . . . . . . . . 292,4 293,6 293,6 293,6 293,6 293,6 293,6 338,7 446,4 433,4 439,2 503,2
707201 Defining the power of recruitment and retention of nurses in the Region of Zealand - A mixed methods study . . . . . . . . . . . . 41,7 41,7 42,4 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8
707202 National undersøgelse af patientstyrede indlæggelser i psykiatrien . . . . . . . . . . . . 18,4 30,5 31,0 33,2 39,6 45,7 45,7 45,7 49,4 52,2 57,9 61,2
707222 Registerstudie af langtidskonsekvenser af traumatisk rygmarvsskade og hjerneskade . . . . . . . . . . . . 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 22,5 24,3 25,8 31,1 21,9 21,9 21,9
707244 Protopic JOint European Longitudinal Lymphoma and skin cancer Evaluation – Extension (JOELLE-E) Study – International analysis project 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . . . . . . . . . .
707249 Ulighed i behandlingskvalitet og adgang til sundhedsvæsenet . . . . . . . . . . . . 632,6 595,6 787,3 869,9 869,9 869,9 870,0 870,0 869,9 882,2 882,2 882,2
707252 Behandlingseffekter hos patienter med iskæmisk hjertesygdom med følgesygdom angst eller depression . . . . . . . . . . . . 378,5 401,4 337,3 337,5 348,9 408,2 415,8 419,8 416,9 420,8 420,9 420,9
707277 Angst og depression efter brystkræftdiagnose 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 . . . . . . . . . . . .
707299 Evaluering af ordning med Vederlagsfri Psykologhjælp til unge . . . . . . 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 6,7 6,7 6,7 7,0 7,4 7,4 . . . . . .
707302 Paternal medications and congenital malformations in offspring . . . . . . . . . . . . 2355,0 2277,2 2358,5 2358,8 2288,7 2362,9 2287,7 2217,4 2365,2 2369,5 2370,3 2370,6
707329 Accreditation in general practice . . . . . . . . . . . . 19,9 20,2 26,3 42,0 42,0 43,4 44,5 44,9 47,0 48,3 50,3 49,0
707384 Quality of life and Trajectory of Biologically Treated Patients with Inflammatory Bowel Disease 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 . . . . . . . . . . . .
707396 Tidlig opsporing af kræft i almen praksis . . . . . . . . . . . . 461,9 463,5 469,3 473,2 473,2 473,2 473,3 467,2 466,5 472,5 489,5 511,3
707401 Tracing causes of inequality in health and well-being . . . . . . . . . . . . 328,4 320,0 284,0 252,9 260,5 266,4 274,1 274,1 274,1 274,1 274,1 274,1
707406 Epidemiologiske studier af symptomer og lægesøgning i befolkningen . . . . . . . . . . . . 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 11,0 11,0 11,1
707462 PRISMA . . . 0,2 0,2 0,2 . . . 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . 0,2 0,2 0,2 . . .
707507 Prognose og behandlingsforløb hos patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom i almen 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
707508 Management of people with dementia in Danish General Practice . . . . . . . . . . . . 5,2 5,6 5,6 6,0 7,2 8,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2
707617 Deltagelse i TOF (Tidlig Opsporing og Forebyggelse) pilot2 . . . . . . . . . . . . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
707620 Nordic comparisons of health care outcomes and costs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
707639 Sundhedsøkonomisk evaluering af TeRa-projektet . . . . . . . . . . . . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
707684 The impact of improving patients’ survival on utilisation of care . . . . . . . . . . . . 234,9 235,1 235,8 237,4 298,9 348,6 349,2 349,2 349,2 349,2 349,2 349,2
707690 Societal Impact of Research-Based Knowledge in Health Care . . . . . . . . . . . . 50,7 50,7 59,5 62,8 62,9 63,2 63,5 63,5 418,6 778,3 996,0 1398,6
707711 Forbrug af smertestillende medicin før og efter knækirurgi . . . . . . . . . 78,3 78,3 78,3 . . 20,2 29,9 39,3 57,6 59,8 66,8 78,3 . . .
707744 Sammenhængende sundhed for patienter med kronisk svimmelhed. . . . . . . . . . 247,0 247,0 247,0 95,5 95,1 97,4 104,0 120,7 188,7 242,4 247,0 247,0 . . .
707819 Udvikling af et nyt databaseret værktøj til tidligere opsporing af kræft og af andre alvorlige sygdomme. . . . . . . . . . . . . . . 265,7 266,7 266,3 341,2 443,7 521,4 769,3 922,3 977,0 1074,7
707820 Evaluering af patienters erfaringer med og holdninger til medicinsk cannabis samt deres anvendelse og oplevede effekt heraf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 4,0 5,1
707856 NORMA . . . . . . . . . 101,4 101,4 101,4 . 29,2 101,1 101,2 101,2 101,4 101,4 101,4 101,4 . . .
707965 Survey and register study of the Danish adult populations’ preferences and health related behaviour (EQUI-HEALTH) . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 225,8 440,2 451,8 508,5 530,3 535,4
All 448,4 439,8 448,4 448,5 440,5 448,5 764,4 754,0 775,5 981,9 917,3 917,3 10450 10541 11559 11543 12163 12574 12936 13172 14193 14809 15262 15886Diskforbrug opgjort ultimo december 2020 - fordelt på projekt og måned

Institution 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 1,6 1,5 1,6 1,6 1,5 1,6 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 . . . . . . . . . . . .
702571 Globale markedsmodeller for laksefisk, fiskemel og -olie, herunder data for engroshandel
702583 Opgørelsesmetoder for besparelsestiltag på husstandsniveau 120,6 116,5 120,6 120,6 116,8 120,6 116,6 112,9 120,6 120,6 120,6 120,6 . . . . . . . . . . . .
703003 Evaluering af Ny Regulering 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . 0,1 0,1 0,1
703009 Landbrugets økonomi (løbende konjunkturvurdering) . . . 11,0 10,8 11,0 . . . . . . 11,0 10,8 11,0 . . . 10,8 10,6 11,0 11,1 11,1 11,1
703423 Frembringelse af nøgletal til DSt-statistikken - Økonomien i landbrugets produktionsgrene . . . . . . 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 . . . . . .
703765 Etnicitet og småbørnsmad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703793 Inducing consumer adoption of automated response technology for varying power Tariffs (INCAP). 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 . . . . . . . . . . . .
703829 Økonomisk eksperiment om danskeres samarbejdsadfærd 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 . . . . . . . . . . . .
703859 Skolemadpakke Projektet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703860 Food in Turbulent Times 18,9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
703899 IPR Turnaround i danske virksomheder 70,7 68,4 70,7 70,7 68,5 70,7 68,5 66,3 70,7 70,7 70,7 70,7 . . . . . . . . . . . .
704314 Case-studie i forbindelse med projekt Analyseværktøj til forbedrede økonomiske forvaltningsanalyser i dansk fiskeri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
704584 Analyse af beskæftigelse og aflønning i nordisk kystfiskeri 14,0 13,8 14,0 14,0 13,8 14,0 13,8 13,6 14,0 . . . . . . . . . . . . 14,0 14,0 14,0
704771 Konkurrencebarometer for dansk landbrug 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 . . . . . . . . . . . .
704909 Social bias in the effect of the tax on saturated fat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
705816 Big Data by Security 117,1 117,0 117,1 117,1 117,0 117,1 117,0 117,0 117,1 117,1 117,1 117,1 . . . . . . . . . . . .
705918 Food in Turbulent Times (FiTT) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . . . . . . . . . .
705954 Undersøgelse af sammenhæng mellem antibiotika, produktivitet og indtjening i landbruget . . . . . . . . . . . . 10,3 10,1 10,5 10,6 10,3 10,6 10,3 10,0 10,6 10,6 10,6 10,6
706938 Konsekvenser af aldring på fødevareadfærd . . . . . . . . . . . . 43,2 42,9 44,8 45,4 45,7 47,7 46,8 57,4 72,4 72,6 72,6 72,9
707078 Analysing changes in the productive conditions for European farmers . . . 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 . . . . . . . . .
707280 Personlige kostanbefalinger for personer der lever med kronisk livsstilsrelateret sygdom . . . . . . . . . . . . 53,7 53,0 54,7 54,7 53,5 54,9 53,5 52,3 55,1 55,3 55,6 56,0
707746 Tættere på klimatilpasningens samlede effekter . . . . . . . . . . . . . . . 0,8 1,1 169,1 205,8 230,0 256,9 259,0 260,0 301,8
All 347,7 322,0 328,8 341,5 334,9 341,5 325,2 319,1 331,9 317,9 317,9 317,9 121,3 119,8 124,0 112,8 112,0 283,6 327,2 360,2 406,0 422,6 423,9 466,5Diskforbrug opgjort ultimo december 2020 - fordelt på projekt og måned

Institution 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 109,2 108,5 109,2 109,2 108,5 109,2 108,5 107,9 109,2 109,2 109,2 109,2 . . . . . . . . . . . .
700788 Styret fertilitet
702719 Rekruttering til AAU 56,6 54,7 56,6 56,6 54,8 56,6 54,8 53,0 56,6 56,6 56,6 56,6 . . . . . . . . . . . .
702887 Catching up Qualifications or Fooling Around? - The transition from education to word among young people 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 . . . . . . . . . . . .
703011 Findes der woorking poors i Danmark 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 . . . . . . . . . . . .
703050 Ulighed i sundhed blandt børn 2,7 2,6 2,7 2,7 2,6 2,7 . . . . . . . . . . . . 2,6 2,5 2,7 2,7 2,7 2,7
703922 Mænd, arbejdsulykker og sikkerhe 2,1 2,0 2,1 2,1 2,0 2,1 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 . . . . . . . . . . . .
703943 Unge på Kanten køn, lokalitet og uddannels 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 . . . . . . . . . . . .
704650 Effekter og økonomi i hjerneskaderehabilitering . . . 135,4 132,5 135,4 132,4 129,6 135,4 135,4 135,4 135,4 135,4 132,3 135,4 . . . . . . . . .
704941 Counting hours, not people: Time use for volunteering . . . . . . 0,4 0,4 0,4 . . . 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 . . . 0,4 0,4 0,4
705012 Arbejdsulykker i Danmark og Sverige 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 . . . . . . . . . . . .
705020 AAUs projektdatabase . . . . . . . . . . . . 2104,9 2104,9 2111,1 2118,3 2123,1 2125,3 2126,2 2126,9 2127,3 2128,1 2139,9 2147,0
705030 Registerbaseret analyse af indvandring fra Central- og Østeuropa til Danmark del 1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 . . . . . . . . . . . .
705037 Registerbaseret analyse af indvandring fra Central- og Østeuropa til Danmark del 2 435,8 435,8 435,8 435,8 435,8 435,8 435,8 435,8 435,8 435,8 435,8 435,8 . . . . . . . . . . . .
705038 Registerbaseret analyse af indvandring fra Central- og Østeuropa til Danmark del 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
706302 Prekarisering og udviklingen af ulighed/polariseringen i det danske samfund 321,7 321,7 321,7 321,7 321,7 321,7 321,7 321,7 321,7 321,7 321,7 321,7 . . . . . . . . . . . .
706310 Om at redefinere betydningen af sted - klasse og uddannelse i det senmoderne samfund 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 . . . . . . . . . . . .
706496 Registerbaseret analyse af livsforløb blandt borgere omfattet af kontanthjælpsreformen fra 2014 . . . . . . . . . 14,4 14,4 14,4 13,4 13,4 13,4 13,5 13,5 13,5 14,0 14,4 14,4 . . .
706504 ALFA - Aldring og fysisk betonet arbejde . . . . . . . . . . . . 312,4 312,4 312,4 312,4 312,4 312,4 312,4 312,4 312,4 312,4 312,4 312,4
706524 Vestliv2 . . . . . . 116,1 116,1 116,1 . . . 116,1 116,1 116,1 116,1 116,1 116,1 . . . 116,1 116,1 116,1
706868 Om at redefinere betydningen af sted – klasse og uddannelse i det senmordene samfund . . . . . . . . . . . . 248,1 240,6 248,6 249,0 242,0 249,0 241,7 237,0 254,6 255,6 255,6 255,6
707016 Family ties that bind: A new view of internal migration, immobility and labour-market outcomes . . . . . . . . . . . . 397,7 387,5 403,8 403,8 392,5 403,8 392,1 381,1 403,8 403,8 403,8 407,0
707033 The Danish Values Study 2017 . . . . . . 1045,4 1017,6 1075,1 . . . 1075,1 1044,3 1075,1 1075,1 1046,3 1075,1 . . . 1075,1 1075,1 1075,1
707991 Ph.d.: En geodemografisk og sociologisk kortlægning og analyse af mental sundhed i Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0 5,7 8,9 9,5 9,6
All 1023,8 1021,0 1023,8 1159,2 1153,7 1159,2 2312,7 2279,7 2348,1 1171,0 1171,0 1171,0 4403,4 4351,8 4416,2 4288,6 4246,2 4295,6 3089,0 3078,4 3120,8 4303,0 4315,3 4325,7Diskforbrug opgjort ultimo december 2020 - fordelt på projekt og måned

Institution 36. Biostatistisk Afdeling, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 34,7 33,5 34,7 34,7 33,6 34,7 33,6 32,6 34,7 34,7 34,7 34,7 . . . . . . . . . . . .
702508 Danske kvinders abortmønster fra 1981-2001 udvikling og årsagsfaktorer. En kohorteundersøgelse af kvinder født fra 1961.
703414 Disease pattern among Danish diabetes patients: Medication, Cancer and Cardiovascular disease 192,1 189,1 192,1 192,1 189,3 192,1 189,2 186,5 192,1 192,1 192,1 192,1 . . . . . . . . . . . .
706009 En tværsnitsundersøgelse af hvilke faktorer, der har betydning for, hvorvidt sygdomsramte personer er medlem af en patientforening 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
706230 Danish Social Network Database: The influence of family and social relations in diabetes epidemiology . . . . . . . . . . . . 854,3 829,8 858,5 868,8 844,9 868,8 844,1 821,0 868,8 871,2 896,3 903,7
All 226,9 222,8 226,9 226,9 223,0 226,9 222,9 219,2 226,9 226,9 226,9 226,9 854,3 829,8 858,5 868,8 844,9 868,8 844,1 821,0 868,8 871,2 896,3 903,7Diskforbrug opgjort ultimo december 2020 - fordelt på projekt og måned

Institution 37. Psykiatrisk Center København, Afdeling O, Rigshospitalet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 . . . . . . . . . . . .
701928 Forebygger antidepressiv og stemningsstabiliserende medicin død og selvmord
701969 Psykotrop medicin, manio-depressivitet og hjernesygdomme 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 . . . . . . . . . . . .
702530 Beskytter antidepressiv medicin mod demens 525,9 518,1 525,9 525,9 518,6 525,9 518,4 511,3 525,9 525,9 525,9 525,9 . . . . . . . . . . . .
702628 Fertilitet ved psykiatrisk sygdom 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
702893 Krage søger mage - en registerundersøgelse over sammenhæng mellem psykiatrisk lidelse og valg af partner 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 . . . . . . . . . . . .
702894 Effekt af antidepressiv medicin og depression ved graviditet 239,0 231,2 239,0 239,0 231,7 239,0 231,5 224,4 239,0 239,0 239,0 239,0 . . . . . . . . . . . .
703215 Hvem de ældre seksualkriminelle 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . . . . . . . . . .
703265 Psykiske lidelser og reaktioner hos danskere som oplevede tsunami-katastrofen. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703495 Tidlig intervention ved affektive lidelser (TIA-forsøget) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
704265 Lithium and chronic kidney disease 461,6 455,3 461,6 461,6 455,7 461,6 455,5 449,8 461,6 461,6 461,6 461,6 . . . . . . . . . . . .
704560 Orale antidiabetikas betydning for at udvikle affektive lidelser hos patienter med diabetes mellitus . . . . . . . . . . . . 256,8 265,1 273,3 273,9 266,4 274,0 266,2 259,0 274,0 276,0 277,9 277,1
706220 Register wide association study (R-VAS). . . . . . . 1146,2 1134,4 1161,4 1162,2 1162,2 1162,2 957,0 956,0 962,3 962,3 1025,5 1158,8 . . . . . .
707352 Psychosocial functioning, psychiatric and somatic disorders and life expectancy in unaffected siblings . . . . . . 286,6 284,9 289,1 290,1 291,8 291,8 290,3 288,9 291,7 291,7 287,4 288,7 . . . . . .
708050 En undersøgelse af Behandlingsordningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,8 14,4 9,9 7,9
All 1250,7 1228,7 1250,7 1250,7 1230,2 1250,7 2662,3 2629,0 2701,2 2703,1 2704,7 2704,7 1504,1 1510,1 1527,2 1527,9 1579,3 1721,4 266,2 259,0 287,8 290,4 287,8 285,0Diskforbrug opgjort ultimo december 2020 - fordelt på projekt og måned

Institution 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 13,7 13,3 13,7 13,7 13,4 13,7 13,3 13,0 13,7 13,7 13,7 13,7
702670 Employment and wages among Ph.D.'s - Overflyttet til 706146
702988 Human Capital, Patenting Activity, and Technology Spillovers - Overflyttet til 706147 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7
703710 Evaluering af Videnpilotordningen - Overflyttet til 706151 80,5 79,0 80,5 80,5 79,1 80,5 79,0 77,6 80,5 80,5 80,5 80,5
703894 Consumption Externalities of Antibiotics Use 262,2 262,2 262,2 262,2 262,2 262,2 262,2 262,2 262,2 262,2 262,2 262,2
704078 Governmental Intervention on Pharmaceutical Markets - Overflyttet til 706149 86,7 84,7 86,7 86,7 84,8 86,7 84,8 83,0 86,7 86,7 86,7 86,7
704085 Inter-Enterprise Relations (702101) - Overflyttet til 706150 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
704311 El-forbrugsvaner og sociale faktorer - Overflyttet til 706143 50,0 49,1 50,0 50,0 49,2 50,0 49,2 48,4 50,0 50,0 50,0 50,0
704783 Entrepreneurial Careers - Overflyttet til 706152 473,4 472,3 473,4 473,4 472,4 473,4 472,3 471,3 473,4 473,4 473,4 473,4
All 1060,7 1054,8 1060,7 1060,7 1055,2 1060,7 1055,0 1049,7 1060,7 1060,7 1060,7 1060,7Diskforbrug opgjort ultimo december 2020 - fordelt på projekt og måned

Institution 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 14,4 14,1 14,4 14,4 14,2 14,4 14,1 13,9 14,4 14,4
702832 Quantile regression on panel data in the presence&.
All 14,4 14,1 14,4 14,4 14,2 14,4 14,1 13,9 14,4 14,4Diskforbrug opgjort ultimo december 2020 - fordelt på projekt og måned

Institution 44. PLS RAMBØLL Management A/S
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 625,1 608,8 625,1 625,1 609,9 625,1 609,4 530,8 . . . . . . . . . . . . . . . .
701819 Akademikernes arbejdsmarked
702029 Lukkede virksomheder 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 . . . . . . . . . . . . . . . .
702049 Ungeindsatsen i Frederiksborg Amt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . . . . .
702068 Højtuddannede i private virksomheder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . . . . .
703598 Evaluering af ungdomssanktionen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . . . . .
703603 Samfundsøkonomisk analyse af indsatsen på området for udsatte børn og unge 27,6 26,8 27,6 27,6 26,9 27,6 26,9 23,0 . . . . . . . . . . . . . . . .
703699 Evaluering af pulje til psykologhjælp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . . . . .
703771 Samfundsøkonomisk analyse af indsatsen på området for udsatte børn og unge 21,9 21,2 21,9 21,9 21,2 21,9 21,2 17,9 . . . . . . . . . . . . . . . .
703779 Effektmåling og samfundsøkonomisk analyse af projekt High Five. 18,0 17,4 18,0 18,0 17,5 18,0 17,5 15,2 . . . . . . . . . . . . . . . .
703852 Udslusning og opfølgning efter afsoning 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 . . . . . . . . . . . . . . . .
704089 Evaluering af nationale tests 31,5 31,0 31,5 31,5 31,1 31,5 31,0 30,6 31,5 31,5 31,5 31,5 . . . . . . . . . . . .
704216 Effektanalyse af intensiveret pædagogindsats 37,9 37,6 37,9 37,9 37,6 37,9 37,6 36,0 . . . . . . . . . . . . . . . .
704247 Evaluering af kvindekrisecentre 86,8 86,5 86,8 86,8 86,5 86,8 86,5 84,9 . . . . . . . . . . . . . . . .
704513 Analyse af Fremtidens Dagtilbud 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
704597 Analyse af offentlig-privat samarbejde med fokus bl.a. på ældreområdet, herunder plejecentre og hjemmepleje 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 . . . . . . . . . . . . . . . .
704619 Evaluering af revalideringsordningen 243,4 237,4 243,4 243,4 237,8 243,4 237,6 208,5 . . . . . . . . . . . . . . . .
704739 Evaluering af ordforslagsprogrammer 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 . . . . . . . . . . . . . . . .
704760 Evaluering af tosprogs-taksforce 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 . . . . . . . . . . . . . . . .
704799 Evaluering af modeller for misbrugere med psykiske lidelser 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . . . . .
704800 Evaluering af fastholdelsestaskforcen 14,0 13,8 14,0 14,0 13,8 14,0 13,8 13,1 . . . . . . . . . . . . . . . .
704833 Voldsforekomst belyst ud fra skadestuetal 207,7 205,7 207,7 207,7 205,9 207,7 205,8 204,0 207,7 207,7 207,7 207,7 . . . . . . . . . . . .
705806 Evaluering af pulje til støtte af familier med psykiske vanskeligheder og af pulje til opsporing og screening af unge på erhvervsuddannelser 8,2 8,0 8,2 8,2 8,0 8,2 8,0 7,2 . . . . . . . . . . . . . . . .
705809 Evaluering af Akut krisecenter for socialt udsatte misbrugere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . . . . .
705920 Kortlægning af erhvervsuddannelsesudbud elevgrundlag og erhvervsstruktur herunder praktikpladspotentialet 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,7 . . . . . . . . . . . . . . . .
705926 Analyse af erhvervsgrunduddannelsen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . . . . .
705927 Branchens produktivitet og værdiskabelse 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 . . . . . . . . . . . . . . . .
706026 TAMUs samfundsøkonomiske betydning 30,4 30,3 30,4 30,4 30,3 30,4 30,3 30,0 . . . . . . . . . . . . . . . .
706060 Analyse- og evidensgrundslag for rumområdet i Danmark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . . . . .
706459 Evaluering af kompetenceudvikling af pædagoger i skolen – til gavn for børns læring og trivsel. 12,9 12,5 12,9 . . . . . . 12,9 . . . . . 12,9 12,5 12,9 12,5 12,2 12,9 . . .
706464 Analyse af dagplejens betydning for børn i udsatte positioner. 3,1 3,0 3,1 3,1 3,0 3,1 3,0 2,8 . . . . . . . . . . . . . . . .
706589 Frivillighedsundersøgelsen 2017 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 . . . . . . . . . . . . . . . .
706747 Evaluering af Fri for Mobberi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . . . . .
706989 Evaluering af puljen til udbredelse af brobygning 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . . . . .
707017 Effekter af dagplejen på børns faglige udbytte og trivsel i de første skoleår – særligt fokus på børn i udsatte positioner 6,4 6,2 6,4 6,4 6,2 6,4 6,2 5,8 . . . . . . . . . . . . . . . .
707238 Målgruppeanalyse – Hjerterehabilitering i Esbjerg kommune 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . 0,1 0,1 0,1 . . . . . . 0,1 0,1 0,1 . . .
707325 Deskriptiv analyse af anbragte børn og unges trivsel 2018 0,2 0,2 0,2 . . . 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . 0,2 0,2 0,2 . . . . . .
707464 Progressionsmåling af elever i interne skoler 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
707588 Evaluering af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge samt evaluering af delvist lukkede institutioner . . . 331,4 322,0 331,4 321,7 312,6 331,4 331,4 331,4 331,4 331,4 321,3 331,4 . . . . . . . . .
707621 Evaluering af indsatsen ”Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD” . . . . . . . . . . . . 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
707792 Kommunaløkonomiske omkostninger ved trafikuheld i Aalborg Kommune . . . 2,5 2,4 2,5 . . . 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,5 . . . 2,4 2,4 2,5 . . .
707793 Evaluering af VEU-milliarden . . . . . . 8,6 8,6 8,7 8,7 8,7 . 7,9 8,6 8,7 8,7 8,6 8,7 . . . . . .
707841 Det specialiserede område i Odense Kommune og andre danske kommuner . . . . . . 105,4 102,9 108,0 108,0 108,0 108,0 36,3 100,4 108,0 108,0 105,5 108,0 . . . . . .
707855 Evaluering af Sundhedsplejersker styrker Integration . . . 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 . 0,2 1,2 . . . . . . . . .
707926 Evaluering af projekt ”Social støtte i overgang til og fastholdelse i job” . . 0,9 . . . . . . . . . . . . 7,4 9,0 7,0 7,7 24,9 45,4 45,4 45,4 45,4
708001 Evaluering af projekt ”Frikommuneforsøg i det nordjyske frikommunenetværk” . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,4 83,0 138,8 148,5 148,5 148,5 148,5
708157 Vejen til job gennem styrket praktikforløb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 0,1
All 1403,3 1374,9 1404,2 1726,1 1690,4 1726,1 1800,9 1664,1 689,5 704,9 692,0 683,4 378,4 433,3 452,1 137,4 136,1 168,5 106,0 178,5 209,6 194,2 194,2 194,3Diskforbrug opgjort ultimo december 2020 - fordelt på projekt og måned

Institution 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL . . . . . . . . . . . . 82,8 80,3 82,8 85,2 83,1 85,5 83,0 81,2 86,1 86,2 87,3 95,0
702956 Socioøkonomiske forhold blandt personer med væksthormonmangel
703773 Disorders of sex development 4,9 4,8 4,9 4,9 4,8 4,9 4,8 4,7 4,9 4,9 4,9 4,9 . . . . . . . . . . . .
704037 Udvikling hos børn af mødre med type 1 diabetes 23,1 22,5 23,1 23,1 22,6 23,1 22,6 22,1 23,1 . . . . . . . . . . . . 23,1 23,1 23,1
704038 Socio-økonomisk status i TBI-projektet 19,5 18,9 19,5 19,5 19,0 19,5 18,9 18,4 19,5 19,5 19,5 19,5 . . . . . . . . . . . .
704914 Marfan syndrom: diagnostik, incidens, mobiditet, mortalitet og socioøkonomiske forhold . . . . . . . . . . . . 14,2 13,8 14,2 18,6 23,1 23,8 25,3 24,9 26,8 27,2 27,1 26,9
704983 Cardiovascular and endothelial dysfunction in early breast cancer survivors . . . . . . 1181,6 1144,9 1220,8 . . . 1195,9 1158,1 1198,4 1204,3 1178,8 1217,4 . . . 1220,8 1226,1 1257,5
705962 The Epidemiology of Pheochromocytoma – Is the Incidence Increasing? . . . 83,1 81,4 83,1 81,3 79,7 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 81,3 83,1 . . . . . . . . .
705997 46,xy kvinder og 46,xx mænds epidemiologi . . . . . . 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 . . . . . .
706939 Hypoparathyroidisme i Danmark – Socioøkonomisk status, fertilitet og dødsårsager . . . . . . 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . . . .
707623 Cushing’s Syndrome - Socio-economic consequences before and after surgery . . . 11,4 11,1 11,4 11,1 10,9 11,4 . . . 10,1 11,1 11,3 . . . . . . 11,4 10,7 7,7
708039 Epidemiologien for adrenogenitalt syndrom og 45,X/46,XY mosaicisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8
All 47,6 46,2 47,6 142,0 138,8 142,0 1324,3 1284,5 1366,9 111,7 111,7 111,7 1390,2 1348,6 1393,9 1312,3 1289,1 1330,9 108,3 106,1 112,9 1368,6 1374,2 1412,1Diskforbrug opgjort ultimo december 2020 - fordelt på projekt og måned

Institution 47. Ulykke Analyse Gruppen, Odense Universitetshospital
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9
703555 Strategi til forebyggelse af børneulykker i Odense Kommune
All 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9Diskforbrug opgjort ultimo december 2020 - fordelt på projekt og måned

Institution 48. Epinion A/S
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . .
702515 Videnregnskab for Ingeniørhøjskolen i Århus
702708 Forældrebaggrund i Næstved kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702709 Frafald på ungdoms-uddannelser i Favrskov kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702745 Midler til vidtgående specialundervisning i Næstved 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . . . . . . . . . .
702747 Skolernes sociale profil i Vejen Kommune . . . 0,1 0,1 0,1 . . . . . . 0,1 0,1 0,1 . . . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
702756 Elevprognoser i Tønder og Esbjerg Kommuner 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . .
702758 Midler til specialundervisning i Hjørring Kommune 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
702759 Pendleranalyse for Tønder og Århus kommuner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702787 Turnusanalyse på skoleområdet i Slagelse kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702881 Handicappedes uddannelsesmønstre 11,5 11,1 11,5 11,5 11,1 11,5 11,1 10,8 11,5 11,5 11,5 11,5 . . . . . . . . . . . .
703313 Skolernes sociale profil i Middelfart Kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703338 Skolernes sociale profil i Aabenraa kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703345 Skolernes sociale profil i Jammerbugt Kommune . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . .
703346 Skolernes sociale profil i Rebild Kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703361 Skolernes sociale profil i Frederikshavn Kommune 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703362 Skolernes sociale profil i Randers Kommune 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703371 Skolernes sociale profil i Holbæk Kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703372 Skolernes sociale profil i Mariagerfjord Kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703378 Skolernes sociale profil i Hillerød Kommune 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703469 Kortlægning af befolkningen i Syddjurs Kommune 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . .
703621 Registerbaseret analyse af udenlandske medarbejdere i Roskilde området 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703668 Analyse af andel af fattige i Fredensborg Kommune 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 . . . . . . . . . . . .
703684 Sociale profiler Herlev Kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703698 Registerbaseret analyse af uddannelsessøgende 34,9 33,9 34,9 34,9 34,0 34,9 34,0 33,1 34,9 34,9 34,9 34,9 . . . . . . . . . . . .
703704 Ældre borgere i Esbjerg kommune 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . .
703789 Sociale forholds betydning for faglige præstationer i grundskolen 18,7 18,1 18,7 18,7 18,2 18,7 18,2 17,7 18,7 18,7 18,7 18,7 . . . . . . . . . . . .
703888 Kulturvaneundersøgelsen 2012 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 . . . . . . . . . . . .
703937 Skolernes sociale profil i Fredericia Kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703962 Skolernes sociale profil i Brønderslev Kommun 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
704109 Beskæftigelseskarriere for personer med læsevanskeligheder 39,3 38,8 39,3 39,3 38,8 39,3 38,8 38,3 39,3 39,3 39,3 39,3 . . . . . . . . . . . .
704190 Grønlandsk fødte i Danmark - uddannelse og arbejdsmarked 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
704256 Idrætsklasser: Plads til idrætstalenter i den danske folkeskole 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 . . . . . . . . . . . .
704679 Vision for den fremskudte ungeindsats i Haderslev Kommune. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
704826 Effekten af forberedende aktiviteter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
704931 Til- og fraflyttere Ringkøbing-Skjern Kommune 16,6 16,0 16,6 16,6 16,0 16,6 16,0 15,5 16,6 16,6 16,6 16,6 . . . . . . . . . . . .
704932 Internationale medarbejdere i Region Midtjylland 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 . . . . . . . . . . . .
705094 Opgave for Privatskoleforeningen 3,9 3,8 3,9 3,9 3,8 3,9 3,8 3,7 3,9 3,9 3,9 3,9 . . . . . . . . . . . .
705864 Analyse af skolernes sociale profil i Aalborg Kommune . . . 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 . . . . . . . . .
705959 Samfundsmæssig deltagelse blandt tidligere efterskoleelever 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
706153 Dagtilbuddenes sociale profil i Billund Kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
706221 Henvisningsanalyse for gymnasier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
706243 Analyse af danske virksomheders anvendelse af design og værdien heraf 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
706251 Meritgivende kombinationsforløb for produktionsskoledeltagere 1,5 1,4 1,5 1,5 1,4 1,5 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 . . . . . . . . . . . .
706253 Studieaktivitetsundersøgelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
706291 Kortlægning af læreruddannedes mobilitet 88,4 85,6 88,4 88,4 85,8 88,4 85,7 83,1 88,4 88,4 88,4 88,4 . . . . . . . . . . . .
706435 Registeranalyse af akademikernes arbejdsmarked 116,2 112,4 116,2 116,2 112,7 116,2 112,5 109,1 116,2 116,2 116,2 116,2 . . . . . . . . . . . .
706692 Kommuners anvendelse af frit skolevalg og forældres valg af skole 12,9 12,6 12,9 12,9 12,7 12,9 12,7 12,4 12,9 12,9 12,9 12,9 . . . . . . . . . . . .
706753 Evaluering af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 . . . . . . . . . . . .
706823 Afspejler privatskoler elevgrundlaget i deres lokalområde? 13,4 13,0 13,4 13,4 13,0 13,4 13,0 12,7 13,4 13,4 13,4 13,4 . . . . . . . . . . . .
706842 Social profil Kolding 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
706944 Social profil blandt skoler og dagtilbud i Jammerbugt Kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
706956 Evaluering af Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) 2,8 2,7 2,8 2,8 2,7 2,8 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 . . . . . . . . . . . .
706997 Social profil blandt skoler og dagtilbud i Hjørring Kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
707021 Registeranalyse af højtuddannedes branchetilknytning og ledighed . . . . . . . . . 404,3 404,3 404,3 383,9 371,4 383,9 383,9 372,2 383,9 367,2 354,0 404,3 . . .
707128 Ordblindes vej gennem uddannelsessystemet og ind på arbejdsmarkedet 19,0 18,6 19,0 19,0 18,7 19,0 18,6 18,3 19,0 19,0 19,0 19,0 . . . . . . . . . . . .
707236 Benchmark og Best-Practice I Kommunale Praksisser på STU-forløb 7,3 7,1 7,3 7,3 7,1 7,3 7,1 6,8 7,3 7,3 7,3 7,3 . . . . . . . . . . . .
707377 Skolernes sociale profil i Frederikshavn Kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
707437 Geografisk Uddannelsesdækning i Region Hovedstaden 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 . . . . . . . . . . . .
707446 Undersøgelse af karakteristika ved højt- og lavtpræsterende skoler . . . 22,0 21,6 22,0 21,6 21,3 22,0 22,0 22,0 22,0 21,9 21,6 22,0 . . . . . . . . .
707640 Registeranalyse af beskæftigelse blandt maskinmesteruddannede 15,0 14,5 15,0 15,0 14,6 15,0 14,5 14,1 15,0 15,0 15,0 15,0 . . . . . . . . . . . .
707646 Registeranalyse af fagforeningsmedlemskab og a-kassemedlemskab blandt højtuddannede 80,6 78,7 80,6 80,6 78,9 80,6 78,8 77,1 80,6 80,6 80,6 80,6 . . . . . . . . . . . .
708011 Registerundersøgelse af Jobbankens kunder . . . . . . . . . 0,1 0,1 0,1 . . . . . 0,1 0,1 0,1 0,1 . . .
708053 Hjørring Kommune - Sociale profiler for skoler og dagtilbud 2020 . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . 0,0 0,0 . . .
708101 Evaluering af internationale udskolinger i rammeforsøg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 1,4 2,1 3,8
708141 Næstved Kommune - Sociale profiler for skoler 2020 . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
708142 Kolding Kommune - Sociale profiler for dagtilbud 2020 . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
All 491,2 477,5 491,2 513,5 500,3 513,5 499,8 487,1 513,3 917,9 917,9 917,9 406,1 393,3 406,2 384,0 372,2 384,0 367,5 354,3 405,7 1,5 2,3 3,9Diskforbrug opgjort ultimo december 2020 - fordelt på projekt og måned

Institution 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 49,4 48,1 49,4 49,4 48,2 49,4 48,1 47,0 49,4 49,4 49,4 49,4 . . . . . . . . . . . .
702044 Depressionsbehandling under graviditeten
702051 Effects of Reproductive Loss 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 . . . . . . . . . . . .
702722 Fysisk aktivitet og kognitiv indlæring 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702733 Socioøkonomiske faktorer og diabetes 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 . . . . . . . . . . . .
702755 Repræsentativitet af stikprøvepopulation i Århus kommune 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 . . . . . . . . . . . .
702763 Anti-biotics and -virals and outcomes in the child 46,0 44,9 46,0 46,0 45,0 46,0 45,0 44,0 46,0 46,0 46,0 46,0 . . . . . . . . . . . .
702764 Prenatal Exposure to Synthetic Glucocorticoids 22,8 22,5 22,8 22,8 22,5 22,8 22,5 22,1 22,8 22,8 22,8 22,8 . . . . . . . . . . . .
702783 Tidlig psyk. diagnosticering af langtidssygemeldte 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
702788 Hjerterehabilitering i almen praksis 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . .
702820 Håndtering af hyperkolesterolæmi hos patienter med øget risiko for hjertekarsygdomme i alemen praksis 24,7 23,9 24,7 24,7 23,9 24,7 23,9 23,2 24,7 24,7 24,7 24,7 . . . . . . . . . . . .
703343 Screening for diabetes i almen praksis 455,0 449,0 455,0 455,0 449,3 455,0 449,2 443,7 455,0 455,0 455,0 455,0 . . . . . . . . . . . .
703347 Bivirkninger ved brug af medicin under graviditet 45,6 45,5 45,6 45,6 45,5 45,6 45,5 45,5 45,6 45,6 45,6 45,6 . . . . . . . . . . . .
703363 Assisted Reproduction and Child Neurodevelopment 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 . . . . . . . . . . . .
703364 Stress hos gravide og barnets helbred . . . 1054,3 1021,6 1054,3 1020,5 988,9 1054,3 1054,3 1054,3 1054,3 1054,3 1019,3 1054,3 . . . . . . . . .
703370 Neuropsychopharmaca during pregnanc 147,5 143,1 147,5 147,5 143,4 147,5 143,3 139,3 147,5 147,5 147,5 147,5 . . . . . . . . . . . .
703591 Livet med diabetes 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703695 Risk factors for and consequences of child psychiatric disorders 3,7 3,6 3,7 3,7 3,6 3,7 3,6 3,5 3,7 3,7 3,7 3,7 . . . . . . . . . . . .
703895 Forbrug af hydroxklorokin ved lupus erythematosus 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . . . . . . . . . .
703911 Tjek dit helbred 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 . . . . . . . . . . . .
703955 Mental sundhed som del af helbredstjek . . . . . . . . . 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 . . .
703956 Prædiktorer for ikke-deltagelse i Tjek dit Helbred 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . . . . . . . . . .
703957 Konditionsstatus blandt 30-49-årige danskere og identifikation af risikoindivide 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . .
704405 Type 2 diabetes blandt kvinder der har haft gestationel diabetes. . . . 5,3 5,1 5,3 . . . 5,3 5,3 5,3 5,3 5,1 5,3 . . . 5,1 4,9 5,3 . . .
704618 PDB ALMAU: Effekt af helbredsundersøgelser foretaget i primærsektoren . . . . . . . . . . . . 2511,0 1173,1 1235,7 1406,8 1344,9 1076,5 1119,9 1119,9 1171,6 1349,6 1523,1 1677,9
704643 Disentangling the effects of organised breast cancer screening in Denmark by taking a population-based perspectiveperspective 211,7 208,9 211,7 . . . . . . . . . . . . 211,7 209,0 211,7 209,0 206,4 211,7 211,7 211,7 211,7
704951 Sundhedsøkonomisk evaluering af alternative mæslinger-fåresyge-røde hunde vaccinationsstrategier i Danmark 41,3 40,0 41,3 41,3 40,1 41,3 40,0 38,8 41,3 41,3 41,3 41,3 . . . . . . . . . . . .
705005 The impact of pre-conceptional exposure for the development in children and young adults . . . 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,8 . . . . . . . . .
705892 Omkostningsanalyser i et screeningsprogram: Danske ADDITION data 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 . . . . . . . . . . . .
705893 Evaluering af behandlingseffekt efter farmakologisk intervention afhængig af genotyper 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 . . . . . . . . . . . .
705894 Cardiovascular morbidity and all-cause mortality following a high risk screening program for diabetes. 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 378,5 . . . . . . . . . . . .
705895 Socioøkonomiske og psykosociale faktorers betydning for type 2-diabetes 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 . . . . . . . . . . . .
705899 Effekt af screening på forekomst af diabetes, hjertekarsygdom og mortalitet samt forbrug af sundhedsydelser og medicin. 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 . . . . . . . . . . . .
705904 HbA1C trajectories and achievement of glycaemic targets among newly diagnosed diabetes patients 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 . . . . . . . . . . . .
705906 Influence of Family History of Diabetes on Treatment Response 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
705909 Patient characteristics associated with the lowest rehabilitation abilities after total hip replacement – a registry-based longitudinal cohort study 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
705910 Morbiditet og mortalitet hos deltagere og ikke-deltagere i Ebeltoft projektet 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 . . . . . . . . . . . .
705996 Fund og effekt af lungefunktionsundersøgelse ved forebyggende helbredsundersøgelser og helbredssamtale . . . . . . 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 . . . . . .
706071 Higher quality and better outcomes for the same costs – the case of stroke . . . . . . . . . . . . 10,0 9,7 10,0 10,0 9,7 10,0 9,8 9,5 10,0 10,1 10,2 10,3
706093 Risk of cardiovascular disease and mortality for people with undiagnosed diabetes 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 . . . . . . . . . . . .
706094 sammenhæng mellem socioøkonomisk status og brug af almen praksis og receptpligtig medicin blandt deltagere i VIVA screeningsforsøget 7,5 7,3 7,5 . . . . . . . . . . . . 7,5 7,3 7,5 7,3 7,2 7,5 7,5 6,9 6,8
706164 Hornhindesygdommen keratoconus 1,4 1,4 1,4 . . . 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 . . . 1,4 1,4 1,4 . . . . . .
706198 Prædiktorer for ikke-deltagelse i ”Dit liv – din sundhed” 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 . . . . . . . . . . . .
706235 Individuals with diabetes in Denmark 235,9 235,9 235,9 235,9 235,9 235,9 235,9 235,9 235,9 235,9 235,9 235,9 . . . . . . . . . . . .
706254 Delegating hospital governance towards health professionals 440,7 434,1 440,7 440,7 . . 433,9 428,4 440,7 . . . . . . . . . . . . 440,7 440,7 440,7
706591 Glucose tolerance og depression . . . . . . 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 . . . . . .
706745 Omfang og konsekvenser af variation . . . . . . . . . . . . 2124,1 2131,7 2133,0 2175,5 2283,7 2602,8 2736,0 2819,7 2819,7 2819,6 2819,5 2819,5
706918 Risikoprofil og lægesøgning hos deltagere og ikke-deltagere i ”Dit liv – din sundhed” 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . . . . . . . . . .
706922 The Impact of Lifestyle Factors on the Success of Assisted Reproduction 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 . . . . . . . . . . . . 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
706937 Prenatal exposures and risk of infertility 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 . . . . . . . . . . . . 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
707035 Factors of importance for readmission and premature mortality after hospitalization . . . . . . . . . . . . 564,1 564,1 564,1 564,1 564,1 564,1 564,1 564,1 564,1 564,1 564,1 564,1
707081 Maternelle sygdomme under graviditeten og for tidlig pubertetsudvikling hos børn . . . . . . 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 . . . . . 49,9 . . . . . .
707119 Evaluering af sundhedsprojekt ’Tjek dit Helbred’ . . . . . . 525,3 525,3 525,3 525,3 525,3 525,3 522,3 525,2 525,3 525,3 525,3 525,3 . . . . . .
707123 Heart Skills . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . .
707255 Astma, Allergi og KOL i relation til luftforurening og luftbåren allergen belastning . . . . . . . . . . . . 409,8 420,0 421,4 424,1 424,1 424,1 424,1 424,1 424,1 424,1 424,1 424,1
707433 Evaluering af sundhedsprojekt ’Dit liv – din sundhed’ . . . 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 . . . . . . . . .
707434 Health behavior and health care seeking behavior in adults at risk for Type 2 diabetes . . . 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 . . . 4,5 4,5 4,5 . . . . . . 4,5 4,5 4,5
707479 Prævalensen af, prædiktorer for og konsekvenser af endometriose . . . . . . . . . . . . 863,2 865,8 865,8 865,8 876,0 881,6 881,6 881,6 881,6 881,6 881,6 902,3
707517 Burden of disease, quality of care and adherence to antidiabetic medication in immigrants with type 2 diabetes . . . . . . . . . . . . 627,4 643,8 642,8 641,7 642,0 643,3 642,5 642,0 719,7 725,1 693,7 693,7
707823 Complex multimorbidity and healthcare pathways in general practice . . . . . . . . . . . . 174,2 174,2 182,4 225,8 231,9 231,9 231,9 231,9 236,3 255,9 412,3 947,3
707842 Sammenligning af morbiditet i ikke-vestlige indvandrere i forhold til etnisk danske patienter . . . . . . . . . 4,4 4,5 4,5 . . . . . . . 3,6 4,2 . . .
707880 Livsstil og hjertekarsygdom – generaliseret til den brede befolkning. . . . . . . 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 . . . 67,4 67,4 67,4 . . . . . .
707882 A Multidisciplinary Outpatient Pathway for Multimorbid Patients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96,1 164,6 334,6 446,9
707953 15-års follow-up på ADDITION-studiet . . . . . . 9,8 9,8 9,8 . . . . . . . . . . . . 9,8 9,8 9,8
All 2353,1 2327,9 2353,1 3204,4 2716,2 2763,7 3797,9 3746,6 3853,6 3410,1 3410,2 3410,2 8881,4 7547,8 7655,9 7130,6 7190,4 7301,0 6834,1 6917,7 7154,8 7869,8 8337,8 9160,5Diskforbrug opgjort ultimo december 2020 - fordelt på projekt og måned

Institution 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702061 Hypospadi og brug af Loratine
702077 Early-life predictors of cognitive function 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 . . . . . . . . . . . .
702703 Prognose efter ny hofte 2,1 2,0 2,1 2,1 2,0 2,1 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 . . . . . . . . . . . .
702718 Lægemiddelforbrug hos pat. med hjertekarsygdomme 113,2 109,6 113,2 113,2 109,8 113,2 109,7 106,4 113,2 113,2 113,2 113,2 . . . . . . . . . . . .
702724 Prognosen for børn med hjertefejl 3,2 3,1 3,2 3,2 3,1 3,2 3,1 3,0 3,2 3,2 3,2 3,2 . . . . . . . . . . . .
702729 Parkinson medicin og hjerteklapsygdom 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 . . . . . . . . . . . .
702731 Brystcancer recidiv, Tamoxifen og SSRI 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
702732 Ballonudvidelse og blodprop i hjerte 62,8 60,8 62,8 62,8 61,0 62,8 60,9 59,1 62,8 62,8 62,8 62,8 . . . . . . . . . . . .
702735 Børn og unge med hjertesygdomme 338,9 330,1 338,9 338,9 330,6 338,9 330,3 322,4 338,9 338,9 338,9 338,9 . . . . . . . . . . . .
702741 Prognosen efter lægemiddel-eksponering 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 . . . . . . . . . . . .
702750 Use of penicillin and risk of multiple sclerosis 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 . . . . . . . . . . . .
702751 Varenicline preganancy cohort study 86,6 86,3 86,6 86,6 86,3 86,6 86,3 85,9 86,6 86,6 86,6 86,6 . . . . . . . . . . . .
702770 Psykosociale konsekvenser af intensiv terapi 1871,1 1828,5 1871,1 1871,1 1831,3 1871,1 1829,9 1791,4 1871,1 1871,1 1871,1 1871,1 . . . . . . . . . . . .
702771 SSRI and adverse effects in the offspring . . . . . . 29,3 28,6 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,2 29,9 29,9 29,3 29,9 . . . . . .
702773 Statiner og tilbagefald af brystkræft 1,7 1,6 1,7 1,7 1,6 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 . . . . . . . . . . . .
702778 Lægemidler og risiko for udvikling af malign lymfom 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 . . . . . . . . . . . .
702794 Antibiotika i barnealderen og Crohns sygdom 13,3 13,2 13,3 13,3 13,2 13,3 13,2 13,1 13,3 13,3 13,3 13,3 . . . . . . . . . . . .
702795 Cancer i spiserøret hos reflux patienter 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . .
703302 Univentricular hearts in Denmark 1,6 1,6